ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2011.160.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 160

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
18 ta' Ġunju 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2011/349/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2011 dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen, relatat b’mod partikolari mal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali u l-kooperazzjoni tal-pulizija

1

Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipalità tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipalità tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen

3

 

 

2011/350/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2011 dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen, relatat mal-abolizzjoni tal-verifiki mal-fruntieri interni u l-moviment tal-persuni

19

Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipalità tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipalità tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen

21

 

 

2011/351/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2011 dwar il-konklużjoni ta’ protokoll bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipalità ta’ Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipalità ta’ Liechtenstein mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit tal-Istat responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-asil magħmula fi Stat Membru jew fl-Isvizzera

37

Protokoll bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipalità ta' Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipalità ta' Liechtenstein mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta' talba għall-asil magħmula fi Stat Membru jew fl-Isvizzera

39

 

*

Avviż dwar id-dħul fis-seħħ tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipalità tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipalità tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen

50

 

*

Avviż rigward id-dħul fis-seħħ tal-Protokoll bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat ta’ Liechtenstein mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-asil magħmula fi Stat Membru jew fl-Isvizzera

50

 

*

Notifika dwar id-dħul fis-seħħ, bejn il-Komunità Ewropea u l-Prinċipat tal-Liechtenstein, tal-Protokoll bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-asil magħmula fi Stat Membru jew fl-Isvizzera

51

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 583/2011 tad-9 ta’ Ġunju 2011 li jemenda l-listi tal-proċedimenti ta’ falliment, tal-proċedimenti ta’ stralċ u tal-likwidaturi fl-Annessi A, B u C tar-Regolament (KE) Nru 1346/2000 dwar proċedimenti ta’ falliment u li jikkodifika l-Annessi A, B u Ċ ta’ dak ir-Regolament

52

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 584/2011 tas-17 ta’ Ġunju 2011 li japprova emendi mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta’ denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Grana Padano (DPO)]

65

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 585/2011 tas-17 ta’ Ġunju 2011 li jistabbilixxi miżuri temporanji eċċezzjonali ta’ għajnuna għas-settur tal-frott u l-ħxejjex

71

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 586/2011 tas-17 ta’ Ġunju 2011 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

80

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 587/2011 tas-17 ta’ Ġunju 2011 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 867/2010 għas-sena tas-suq 2010/11

82

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2011/352/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-9 ta’ Ġunju 2011 dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen relatati mas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen fil-Prinċipat tal-Liechtenstein

84

 

 

2011/353/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Ġunju 2011 li tistabbilixxi l-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għan-nefqa mġarrba fil-kuntest tal-miżuri ta’ emerġenza meħuda biex tiġi miġġielda l-influwenza avjarja fil-Ġermanja fl-2007 (notifikata bid-dokument numru C(2011) 4161)

88

 

 

2011/354/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Ġunju 2011 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti li jkun fihom, li jkunu jikkonsistu minn, jew li jkunu prodotti minn qoton GHB614 (BCS-GHØØ2-5) modifikat ġenetikament skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument numru C(2011) 4177)  ( 1 )

90

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

18.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tas-7 ta’ Marzu 2011

dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen, relatat b’mod partikolari mal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali u l-kooperazzjoni tal-pulizija

(2011/349/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 16, 79(2)(c), 82(1)(b) u (d), 87(2), 87(3), 89 and 114 flimkien mal-Artikolu 218(6)(a) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewopew,

Billi:

(1)

Wara l-awtorizzazzjoni li ngħatat lill-Presidenza, assistita mill-Kummissjoni, fis-27 ta’ Frar 2006, ġew iffinalizzati n-negozjati mal-Prinċipat tal-Liechtenstein u l-Konfederazzjoni Svizzera għal Protokoll dwar l-adeżjoni tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen.

(2)

Skont id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2008/261/KE (1) u 2008/262/ĠAI (2), u soġġett għall-konklużjoni tiegħu f’data aktar tard, il-Protokoll ġie ffirmat f’isem l-Unjoni Ewropea fit-28 ta’ Frar 2008.

(3)

Bħala konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona fl-1 ta’ Diċembru 2009, l-Unjoni Ewropea ssostitwixxiet u ssuċċediet lill-Komunità Ewropea.

(4)

Il-Protokoll għandu jiġi approvat.

(5)

Safejn jirrigwarda l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen, li jaqa’ taħt it-Titolu V tat-Tielet Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, huwa adatt li d-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar ċerti arranġamenti għall-applikazzjoni tal-Ftehim konkluż mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-assoċjazzjoni ta’ dawk iż-żewġ Stati mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (3) issir applikabbli, mutatis mutandis, għar-relazzjonijiet mal-Liechtenstein.

(6)

Ir-Renju Unit qiegħed jieħu sehem f’din id-Deċiżjoni f’konformità mal-Artikolu 5(1) tal-Protokoll dwar l-acquis ta’ Schengen integrat fil-qafas tal-Unjoni Ewropea, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u l-Artikolu 8(2) tad-Deċizjoni tal-Kunsill 2000/365/KE tad-29 ta’ Mejju 2000 dwar it-talba tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq biex jieħdu parti f’xi disposizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen (4);

(7)

L-Irlanda qiegħda tieħu sehem f’din id-Deċiżjoni f’konformità mal-Artikolu 5(1) tal-Protokoll dwar l-acquis ta’ Schengen integrat fil-qafas tal-Unjoni Ewropea, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u l-Artikolu 6(2) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/192/KE tat-28 ta’ Frar 2002 rigward it-talba tal-Irlanda biex tiehu sehem f’xi disposizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen (5).

(8)

Din id-Deċiżjoni ma tippreġudikax il-pożizzjoni tad-Danimarka taħt il-Protokoll dwar il-Pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen u dokumenti relatati huma b’dan approvati f’isem l-Unjoni Ewropea.

It-testi tal-Protokoll u tad-dokumenti relatati huma mehmuża ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-deċiżjoni tapplika għall-oqsma koperti mid-dispożizzjonijiet elenkati fl-Artikolu 2(1) u (2) tal-Protokoll u għall-iżvilupp tagħhom safejn dawk id-dispożizzjonijiet huma elenkati fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/365/KE u 2002/192/KE.

Artikolu 3

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 1 sa 4 tad-Deċiżjoni 1999/437/KE għandhom japplikaw, bl-istess mod, għall-assoċjazzjoni tal-Liechtenstein mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen.

Artikolu 4

Il-President tal-Kunsill huwa b’dan awtorizzat sabiex jaħtar il-persuna bis-setgħa li tiddepożita f’isem l-Unjoni Ewropea l-Istrument ta’ approvazzjoni kif hemm previst fl-Artikolu 9 tal-Protokoll, sabiex jesprimi l-kunsens tal-Unjoni Ewropea li tkun marbuta, u sabiex jagħmel in-notifika li ġejja:

“Bħala konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona fl-1 ta’ Diċembru 2009, l-Unjoni Ewropea ssostitwixxiet u u ssuċċediet lill-Komunità Ewropea u minn dik id-data teżerċita d-drittijiet kollha u tassumi l-obbligi kollha tal-Komunità Ewropea. Għaldaqstant, ir-referenzi għal ‘il-Komunità Ewropea’ fil-Protokoll kif ukoll fil-Ftehim, fejn applikabbli, għandhom jinfthiemu bħala għal ‘l-Unjoni Ewropea’.”

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Artikolu 6

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi pubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta’ Marzu 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

CZOMBA S.


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/261/KE tat-28 ta’ Frar 2008 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u dwar l-applikazzjoni provviżorja ta’ ċerti dispożizzjonijiet tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (ĠU L 83, 26.3.2008, p. 3).

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/262/ĠAI tat-28 ta’ Frar 2008 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u dwar l-applikazzjoni provviżorja ta’ ċerti dispożizzjonijiet tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (ĠU L 83, 26.3.2008, p. 5).

(3)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 31.

(4)  ĠU L 131, 1.6.2000, p. 43.

(5)  ĠU L 064, 7.3.2002, p. 20.


PROTOKOLL

bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipalità tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipalità tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen

L-UNJONI EWROPEA

kif ukoll

IL-KOMUNITÀ EWROPEA

kif ukoll

IL-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA

kif ukoll

IL-PRINĊIPALITÀ TAL-LIECHTENSTEIN,

minn hawn ’il quddiem “il-Partijiet Kontraenti”,

WARA LI KKUNSIDRAW il-Ftehim iffirmat fis-26 ta’ Ottubru 2004 bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (1) (“il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni”),

WARA LI FTAKRU li l-Artikolu 16 tiegħu jipprovdi għall-possibbiltà li l-Prinċipat tal-Liechtenstein taderixxi mal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni permezz ta’ Protokoll,

WARA LI KKUNSIDRAW il-qagħda ġeografika tal-Prinċipat tal-Liechtenstein,

WARA LI KKUNSIDRAW ir-rabtiet mill-qrib bejn il-Prinċipat tal-Liechtenstein u l-Konfederazzjoni Svizzera espressi permezz ta’ żona mingħajr kontrolli tal-fruntieri interni bejn il-Prinċipat tal-Liechtenstein u l-Konfederazzjoni Svizzera,

WARA LI KKUNSIDRAW ix-xewqa tal-Prinċipat tal-Liechtenstein li żżomm u tistabbilixxi żona mingħajr kontrolli tal-fruntieri mal-pajjiżi kollha ta’ Schengen u għalhekk li jkun assoċjat mal-acquis ta’ Schengen,

BILLI l-Ftehim konkluż fit-18 ta’ Mejju 1999 mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja (2) assoċja lil dawn iż-żewġ Stati tal-aħħar mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen,

BILLI huwa mixtieq li l-Prinċipat tal-Liechtenstein tkun assoċjata fuq livell ugwali għal dak tal-Islanda, in-Norveġja u l-Isvizzera fl-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen,

BILLI huwa kunsiljabbli li jiġi konkluż protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein li jipprovdi li l-Prinċipat tal-Liechtenstein ikollha drittijiet u obbligi simili għal dawk miftiehma bejn il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, minn naħa waħda, u l-Islanda u n-Norveġja, kif ukoll l-Isvizzera, min-naħa l-oħra,

BILLI d-dispożizzjonijiet tat-Titolu IV tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u l-atti adottati fuq il-bażi ta’ dak it-Titolu ma japplikawx għar-Renju tad-Danimarka skont il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u billi d-deċiżjonijiet maħsuba li jiżviluppaw l-acquis ta’ Schengen fl-applikazzjoni ta’ dak it-Titolu li d-Danimarka ttrasponiet fil-liġi domestika jistgħu biss joħolqu obbligi ta’ liġi internazzjonali bejn id-Danimarka u l-Istati Membri l-oħra,

BILLI l-Irlanda u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq jipparteċipaw f’ċerti dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen, f’konformità mad-deċiżjonijiet meħuda skont il-Protokoll li jintegra l-acquis ta’ Schengen fil-qafas tal-Unjoni Ewropea u anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (3),

BILLI huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-Istati li magħhom l-Unjoni Ewropea stabbiliet assoċjazzjoni għall-iskop tal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen japplikaw ukoll dan l-acquis fir-relazzjonijiet ta’ bejniethom,

BILLI l-funzjonament bla xkiel tal-acquis ta’ Schengen jitlob li dan il-Protkoll jiġi applikat simultanjament mal-ftehim bejn il-partijiet varji assoċjati mal-acquis ta’ Schengen, jew li qed jipparteċipaw fl-implimentazzjoni u l-iżvilupp tiegħu, li jirregolaw ir-relazzjonijiet reċiproċi ta’ bejniethom,

WARA LI KKUNSIDRAW il-Protokoll tal-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi determinat l-Istat responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-asil magħmula fi Stat Membru jew fl-Isvizzera (4),

FILWAQT LI JAPPREZZAW ir-rabta bejn l-acquis ta’ Schengen u l-acquis Komunitarju dwar it-twaqqif ta’ kriterji u mekkaniżmi sabiex jiġi ddeterminat l-Istat responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-asil magħmula f’wieħed mill-Istati Membri u dwar it-twaqqif tas-sistema “Eurodac”,

BILLI din ir-rabta teħtieġ li l-acquis ta’ Schengen jiġi applikat simultanjament mal-acquis Komunitarju dwar it-twaqqif ta’ kriterji u mekkaniżmi sabiex jiġi determinat l-Istat responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-asil magħmula f’wieħed mill-Istati Membri u dwar it-twaqqif tas-sistema “Eurodac”,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Konformement mal-Artikolu 16 tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (“il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni”), il-Prinċipat tal-Liechtenstein (minn hawn ’il quddiem “il-Liechtenstein”) taderixxi mal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni skont it-termini u l-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan il-Protokoll.

Din l-adeżjoni toħloq drittijiet u obbligi reċiproki bejn il-Partijiet Kontraenti skont ir-regoli u l-proċeduri stabbiliti fiha.

Artikolu 2

1.   Id-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen kif elenkati fl-Anness A u l-Anness B tal-Ftehim ta’ Assoċjazzoni kif japplikaw għall-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu implimentati u applikati mil-Liechtenstein taħt il-kondizzjonijiet previsti f’dawk l-Annessi.

2.   Minbarra dan, id-dispożizzjonijiet tal-atti tal-Unjoni Ewropea u tal-Komunità Ewropea elenkati fl-Anness għal dan il-Protokoll li ħadu post jew żviluppaw dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen għandhom jiġu implimentati u applikati mil-Liechtenstein.

3.   L-atti u l-miżuri meħuda mill-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea li jemendaw jew jiżviluppaw id-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen, li għalihom ġew applikati l-proċeduri stabbiliti fil-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni, flimkien ma’ dan il-Protokoll, għandhom ukoll, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5, ikunu aċċettati, implimentati u applikati mil-Liechtenstein.

Artikolu 3

Id-drittijiet u l-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 3(1) sa (4), fl-Artikoli 4 sa 6, fl-Artikoli 8 sa 10, fl-Artikolu 11(2), (3) u (4), u fl-Artikolu 13 tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni għandhom japplikaw għal-Liechtenstein.

Artikolu 4

Il-kariga ta’ President tal-Kumitat Imħallat kif stabbilit mill-Artikolu 3 tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni għandha, fil-livell ta’ esperti, tinżamm mir-rappreżentat tal-Unjoni Ewropea. Fil-livell ta’ uffiċjali għolja u Ministri hija għandha tinżamm b’alternanza, għal perjodi ta’ sitt xhur, minn rappreżentant tal-Unjoni Ewropea u rappreżentant tal-Gvern tal-Liechtenstein jew tal-Isvizzera, rispettivament.

Artikolu 5

1.   L-adozzjoni ta’ atti jew ta’ miżuri ġodda li huma relatati mal-kwistjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2 għandhom ikunu riżervati għall-istituzzjonijiet kompetenti tal-Unjoni Ewropea. Suġġett għall-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, tali atti jew miżuri għandhom jidħlu fis-seħħ b’mod simultanju għall-Unjoni Ewropea, għall-Komunità Ewropea u għall-Istati Membri rispettivi tagħhom konċernati u għal-Liechtenstein, sakemm dawk l-atti jew miżuri ma jkunux jipprovdu espliċitament mod ieħor. F’dan il-kuntest, għandu jiġi kkunsidrat kif inhu xieraq il-perjodu ta’ żmien indikat mil-Liechtenstein fil-Kumitat Imħallat bħala meħtieġ sabiex ikun possibbli għaliha li twettaq l-obbligi kostituzzjonali tagħha.

2.

(a)

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (“il-Kunsill”) għandu jinnotifika lil-Liechtenstein immedjatament dwar l-adozzjoni tal-atti jew il-miżuri imsemmija fil-paragrafu 1 li għalihom ġew applikati l-proċeduri stabbiliti f’dan il-Protokoll. Il-Liechtenstein għandha tiddeċiedi jekk taċċettax jew le l-kontenut tagħhom u jekk tkunx se timplimentahom fil-qafas legali intern tagħha. Dik id-deċiżjoni ser tkun notifikata lill-Kunsill u lill-Kummisjoni tal-Komunitajiet Ewropej (“il-Kummissjoni”), fi żmien tletin jum mill-adozzjoni tal-atti jew il-miżuri konċernati.

(b)

Jekk il-kontenut ta’ tali att jew miżura jkun jista’ jsir jorbot lil-Liechtenstein biss wara t-twettiq tal-obbligi kostituzzjonali, il-Liechtenstein għandha tinforma lill-Kunsill u lill-Kummissjoni b’dan fil-waqt tan-notifika. Il-Liechtenstein għandha tinforma mingħajr dewmien lill-Kunsill u lill-Kummissjoni bil-kitba meta tkun wettqet il-ħtiġijiet kostituzzjonali kollha. Meta referendum ma jkunx meħtieġ, in-notifika għandha ssir tletin jum wara l-iskadenza tar-referendum. Meta jkun meħtieġ referendum, il-Liechtenstein għandha jkollha tmintax-il xahar mid-data tan-notifika mill-Kunsill sabiex tagħmel in-notifika tagħha. Mid-data stipulata għad-dħul fis-seħħ tal-att jew miżura għal-Liechtenstein u sakemm tagħti n-notifika li l-obbligi kostituzzjonali jkunu twettqu, il-Liechtenstein għandha, fejn ikun possibli, timplimenta l-att jew il-miżura konċernata fuq bażi provviżorja.

Jekk il-Liechtenstein ma tkunx tista’ timplimenta l-att jew il-miżura konċernata fuq bażi provviżorja, u jekk dan jikkawża problemi li jfixklu l-operazzjoni tal-koperazzjoni ta’ Schengen, is-sitwazzjoni għandha tiġi eżaminata mill-Kumitat Imħallat. L-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea jistgħu jieħdu miżuri proporzjonati u xierqa kontra l-Liechtenstein sabiex jiżguraw li l-koperazzjoni ta’ Schengen topera bla xkiel.

3.   L-aċċettazzjoni tal-Liechtenstein tal-atti u l-miżuri msemmija fil-paragrafu 2 toħloq drittijiet u obbligi bejn il-Liechtenstein, minn naħa l-waħda, u l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri, safejn dawn huma marbutin minn dawk l-atti u l-miżuri, u l-Isvizzera, min-naħa l-oħra.

4.   Fejn:

(a)

il-Liechtenstein tinnotifika bid-deċiżjoni tagħha li ma taċċettax il-kontenut ta’ att jew miżura msemmija fil-paragrafu 2 u li għalih/a, il-proċeduri stabbiliti f’dan il-Protokoll ġew applikati; jew

(b)

il-Liechtenstein ma tagħmilx in-notifika tagħha fl-iskadenza ta’ tletin jum kif stipulat fil-paragrafu 2(a) jew 5(a); jew

(c)

il-Liechtenstein ma tagħmilx in-notifika tagħha mhux aktar tard minn tletin jum wara l-egħluq tal-iskadenza tar-referendum, jew, fil-każ ta’ referendum, fl-iskadenza ta’ tmintax-il xahar stabbilita fil-paragrafu 2(b), jew ma tipprovdix għall-implimentazzjoni provviżorja kif maħsuba fl-istess paragrafu mid-data stabbilita għad-dħul fis-seħħ tal-att jew il-miżura konċernata.

Dan il-Protokoll għandu jitqies bħala terminat sakemm il-Kumitat Imħallat, wara li jkun eżamina bir-reqqa mezzi sabiex jitkompla l-Protokoll, ma jiddeċidix mod ieħor fi żmien disgħin jum. It-terminazzjoni ta’ dan il-Protokoll għandha tidħol fis-seħħ tliet xhur wara li jiskadi l-perjodu ta’ disgħin jum.

5.

(a)

Jekk id-dispożizzjonijiet ta’ att jew miżura ġdida jkollhom l-effett li ma jħallux aktar lil Stat Membru milli jagħmel il-konformità, mat-talbiet għall-assistenza reċiproka fi kwistjonijiet kriminali jew mar-rikonoxximent ta’ ordnijiet minn Stati Membri oħra sabiex jiġu mfittxija postijiet u/jew sabiex jiġu konfiskati oġġetti ta’ prova, suġġetta għall-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 51 tal-Konvenzjoni li Timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen (5), il-Liechtenstein tista’ tinnotifika lill-Kunsill u lill-Kummissjoni fi żmien tletin jum, kif hemm imniżżel fil-paragrafu 2, punt (a) li ma tkunx ser taċċetta jew timplimenta dawk id-dispożizzjonijiet fil-qafas legali intern fejn japplikaw għal talbiet ta’ tiftix u konfiska jew ordnijiet magħmula għall-fini ta’ investigazzjoni jew prosekuzzjoni ta’ reati fil-qasam ta’ tassazzjoni diretta li, jekk isiru fil-Liechtenstein, ma jkunux punibbli taħt il-liġi tal-Liechtenstein b’piena karċerarja. F’dak il-każ, dan il-Protokoll ma jkunx ikkunsidrat bħala mitmum, minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 4.

(b)

Il-Kumitat Imħallat għandu jiltaqa’ fi żmien xahrejn wara t-talba ta’ wieħed mill-membri tiegħu, u filwaqt li jikkunsidra żviluppi internazzjonali, għandu jiddiskuti s-sitwazzjoni li tirriżulta minn notifika skont punt (a).

Ladarba l-Kumitat Imħallat ikun laħaq Ftehim unanimu dwar l-aċċettazzjoni u l-implimentazzjoni sħiħa mill-Isvizzera tad-dispożizzjonijiet relevanti tal-att jew il-miżura l-ġdida, paragrafi 2, punt (b), 3 u 4 ikunu japplikaw. L-informazzjoni li għaliha hemm referenza fl-ewwel sentenza ta’ paragrafu 2, punt (b) għandha tiġi provduta fi żmien tletin jum minn meta jintlaħaq il-Ftehim fil-Kumitat Imħallat.

Artikolu 6

Fit-twettiq tal-obbligu tiegħu fir-rigward tas-Sistema tal-Informazzjoni ta’ Schengen u tas-Sistema tal-Informazzjoni tal-Viżi, il-Liechtenstein tista’ tuża l-infrastruttura teknika tal-Isvizzera għall-aċċess tiegħu għal dawn is-sistemi.

Artikolu 7

Fir-rigward tal-infiq amministrattiv marbut mal-implimentazzjoni ta’ dan il-Protokoll, il-Liechtenstein għandha tagħti kontribut annwali lill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea ta’ 0,071 % ta’ ammont ta’ EUR 8 100 000, suġġett għal aġġustament annwali li jirrifletti l-inflazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Artikolu 8

1.   Dan il-Protokoll m’għandux jolqot il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea jew kull Ftehim ieħor konkluż bejn il-Komunità Ewropea u l-Liechtenstein.

2.   Dan il-Protokoll m’għandux jolqot il-Ftehim li jorbtu lil-Liechtenstein, minn naħa waħda, u wieħed jew aktar mill-Istati Membri, min-naħa l-oħra, sa kemm dawn ikunu kompatibbli ma’ dan il-Protokoll. Jekk Ftehim bhal dawn ikunu inkompatibbli ma’ dan il-Protokoll, dan tal-aħħar għandu jieħu l-preċedenza.

3.   Dan il-Ftehim m’għandu jolqot bl-ebda mod l-ebda Ftehim futur li jsir mal-Liechtenstein mill-Komunità Ewropea, jew bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Liechtenstein, min-naħa l-oħra, jew ftehim li jkunu saru abbażi tal-Artikoli 24 u 38 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

4.   Dan il-Protokoll m’għandux jolqot il-ftehim bejn il-Liechtenstein u l-Isvizzera safejn dawn ikunu kompatibbli ma’ dan il-Protokoll. Jekk tali ftehim ikunu inkompatibbli ma’ dan il-Protokoll, dan tal-aħħar għandu jieħu l-preċedenza.

Artikolu 9

1.   Dan il-Protokoll għandu jidħol fis-seħħ xahar wara l-jum li fih is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, fil-kapaċità tiegħu ta’ depożitarju, ikun stabbilixxa li l-obbligi formali kollha jkunu ġew sodisfatti fir-rigward tal-għoti tal-kunsens minn, jew f’isem, il-Partijiet li jkunu ser jintrabtu minn dan il-Protokoll.

2.   L-Artikoli 1 u 4 u l-ewwel sentenza tal-Artikolu 5(2) (a), ta’ dan il-Protokoll u d-drittijiet u l-obbligazzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3(1) sa (4), fl-Artikoli 4 sa 6 tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni għandhom japplika b’mod provviżorju għal-Liechtenstein mid-data meta jiġi ffirmat dan il-Protokoll.

3.   Fir-rigward tal-atti jew miżuri li jiġu adottati wara li jiġi ffirmat dan il-Protokoll, iżda qabel ma jidħol fis-seħħ, il-perjodu ta’ tletin jum li jissemma’ fl-Artikolu 5(2)(a), l-aħħar sentenza għandu jibda jiskorri mill-jum tad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Protokoll.

Artikolu 10

1.   Id-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2 għandhom jidħlu fis-seħħ mil-Liechtenstein f’data li tiġi stabbilita mill-Kunsill, li jaġixxi bl-unanimità tal-Membri tiegħu li jirrappreżentaw il-gvernijiet ta’ dawk l-Istati Membri li japplikaw id-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2 wara li jkun ikkonsulta l-Kumitat Imħallat u wara li jkun issodisfa ruħu li l-prekondizzjonijiet għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet relevanti jkunu twettqu mil-Liechtenstein.

Il-Membri tal-Kunsill li jirrappreżentaw il-gvernijiet tal-Irlanda u tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq rispettivament għandhom ikunu involuti fit-teħid ta’ din id-deċiżjoni sa fejn tirrigwarda d-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen u l-atti msejsa fuqu jew relatati miegħu li fihom jipparteċipaw dawk l-Istati Membri.

Il-Membri tal-Kunsill li jirrapreżentaw il-gvernijiet tal-Istati Membri li għalihom, skont it-Trattat ta’ Adeżjoni, japplikaw biss xi wħud mid-dispożizzjonijiet tal-Annessi A u B għandhom ikunu involuti fit-teħid ta’ din id-deċiżjoni safejn din tirrigwarda d-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen li diġà japplikaw għall-Istati Membri rispettivi tagħhom.

2.   L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet li jissemmew fil-paragrafu 1 għandha toħloq drittijiet u obbligi bejn l-Isvizzera u l-Liechtenstein, minn naħa waħda, u bejn il-Liechtenstein, u l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri, skont il-każ, safejn dawn huma marbutin minn dawn id-dispożizzjonijiet, min-naħa l-oħra.

3.   Dan il-Protokoll għandu jiġi applikat biss jekk il-Ftehim, li jridu jiġu konklużi mil-Liechtenstein u msemmija fl-Artikolu 13 tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni, jiġu implimentati.

4.   Minbarra dan, dan il-Protokoll għandu jiġi applikat biss jekk il-Protokoll bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex ikun stabbilit liema jkun l-Istat responsabbli li jeżamina talba għall-asil imressqa fi Stat Membru jew fl-Isvizzera ikun implimentat ukoll.

Artikolu 11

1.   Dan il-Protokoll jista’ jiġi mitmum mil-Liechtenstein jew mill-Isvizzera jew b’deċiżjoni tal-Kunsill li jaġixxi bl-unanimità tal-Membri tiegħu. Id-depożitarju għandu jiġi mgħarraf dwar it-tmiem, li għandu jidħol fis-seħħ sitt xhur wara n-notifika.

2.   Fil-każ tad-denunzja, mill-Isvizzera, ta’ dan il-Protokoll jew tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni jew fil-każ tat-terminazzjoni tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni fir-rigward tal-Isvizzera, il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni u dan il-Protokoll għandhom jibqgħu fis-seħħ fir-rigward tar-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Liechtenstein, min-naħa l-oħra. F’dan il-każ, il-Kunsill għandu jiddeċiedi, wara li jikkonsulta lil-Liechtenstein, dwar il-miżuri meħtieġa. Madankollu, dawk il-miżuri għandhom ikunu jorbtu lil-Liechtenstein biss jekk ikunu aċċettati mil-Liechtenstein.

3.   Dan il-Protokoll għandu jitqies bħala terminat jekk il-Liechtenstein ittemm wieħed mill-ftehim imsemmija fl-Artikolu 13 tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni li ġew konklużi mil-Liechtenstein jew ittemm il-Protokoll imsemmi fl-Artikolu 10(4).

Artikolu 12

Dan il-Protokoll huwa mfassal fi tlitt eżemplari bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bid-Daniż, bl-Olandiż, bl-Ingliż, bl-Eston, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ungeriż, bit-Taljan, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Ispanjol u bl-Iżvediż b’kull test ugwalment awtentiku.

B’XHIEDA TA’ DAN iffirmaw il-Plenipotenzjarji sottoskritti.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  ĠU L 53, 27.2.2008, p.52.

(2)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 36.

(3)  ĠU L 64, 7.3.2002, p. 20 u ĠU L 131, 1.6.2000, p. 43, rispettivament.

(4)  ĠU: Ara l-paġna 39 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(5)  Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen tal-14 ta’ Ġunju 1985 bejn il-Gvernijiet tal-Istati tal-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja u tar-Repubblika Franċiża dwar l-abolizzjoni gradwali tal-kontrolli fil-fruntieri komuni tagħhom (ĠU L 239, 22.9.2000, p. 19).

ANNESS

Anness mal-Protokoll dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' Schengen.

Dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2), li l-Liechtenstein għandha tapplika mid-data stipulata mill-Kunsill skont l-Artikolu 10.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 tas-26 ta' Ottubru 2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Amministrazzjoni tal-Koperazzjoni Operattiva fuq il-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 349, 25.11.2004, p. 1);

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2252/2004 tat-13 ta' Diċembru 2004 dwar l-istandards għall-karatteristiċi tas-sigurtà u l-elementi bijometriċi fil-passaporti u dokumenti tal-ivvjaġġar maħruġa mill-Istati Membri (ĠU L 385, 29.12.2004, p. 1); Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28.2.2005 li tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi dwar l-istandards għall-karatteristiċi tas-sigurtà u l-elementi bijometriċi fil-passaporti u d-dokumenti tal-ivvjaġġar maħruġa mill-Istati Membri (C(2005) 409 finali) u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Ġunju 2006 li tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi dwar l-istandards għall-karatteristiċi ta' sigurtà u bijometriċi f'passaporti u f'dokumenti tal-ivvjaġġar maħruġa mill-Istati Membri (C(2006) 2909 finali);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2005/211/ĠAI tal-24 ta' Frar 2005 dwar l-introduzzjoni ta' ċerti funzjonijiet ġodda għas-Sistema tal-Informazzjoni ta' Schengen, inkluż fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (ĠU L 68, 15.3.2005, p. 44);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/719/ĠAI tat-12 ta' Ottubru 2005 li tistabbilixxi d-data tal-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2005/211/ĠAI dwar l-introduzzjoni ta' ċerti funzjonijiet ġodda tas-Sistema tal-Informazzjoni ta' Schengen, inkluż fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (ĠU L 271, 15.10.2005, p. 54);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/727/ĠAI tat-12 ta' Ottubru 2005 li tistabbilixxi d-data tal-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2005/211/ĠAI dwar l-introduzzjoni ta' ċerti funzjonijiet ġodda tas-Sistema tal-Informazzjoni ta' Schengen, inkluża l-ġlieda kontra t-terroriżmu (ĠU L 273, 19.10.2005, p. 25);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/228/ĠAI tad-9 ta' Marzu 2006 li tistabbilixxi d-data tal-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2005/211/ĠAI dwar l-introduzzjoni ta' ċerti funzjonijiet ġodda tas-Sistema tal-Informazzjoni ta' Schengen, inkluża l-ġlieda kontra t-terroriżmu (ĠU L 81, 18.3.2006, p. 45);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/229/ĠAI tad-9 ta' Marzu 2006 li tistabbilixxi d-data tal-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2005/211/ĠAI dwar l-introduzzjoni ta' ċerti funzjonijiet ġodda tas-Sistema tal-Informazzjoni ta' Schengen, inkluż fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (ĠU L 81, 18.3.2006, p. 46);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/631/ĠAI tal-24 ta' Lulju 2006 li tistabbilixxi d-data tal-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2005/211/ĠAI dwar l-introduzzjoni ta' ċerti funzjonijiet ġodda tas-Sistema tal-Informazzjoni ta' Schengen, inkluż fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (ĠU L 256, 20.9.2006, p. 18);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/267/KE tas-16 ta' Marzu 2005 li tistabbilixxi Netwerk tal-Informazzjoni u l-Koordinazzjoni sikur ibbażat fuq l-internet għas-Servizzi tal-Istati Membri għall-Ġestjoni tal-Immigrazzjoni (ĠU L 83, 1.4.2005, p. 48);

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 851/2005 tat-2 ta' Ġunju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom irid ikollhom viża meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dan l-obbligu skont il-mekkaniżmu ta' reċiproċità (ĠU L 141, 4.6.2005, p. 3);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/451/ĠAI tat-13 ta' Ġunju 2005 li tistabbilixxi d-data tal-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 871/2004 dwar l-introduzzjoni ta' ċerti funzjonijiet ġodda tas-Sistema tal-Informazzjoni ta' Schengen, inkluż fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (ĠU L 158, 21.6.2005, p. 26);

Ir-Regolament (KE) Nru 1160/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2005 li jemenda l-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen tal-14 ta' Ġunju 1985 dwar l-abolizzjoni gradwali tal-kontrolli fuq il-fruntieri komuni, fir-rigward tal-aċċess għas-Sistema tal-Informazzjoni ta' Schengen mis-servizzi fl-Istati Membri responsabbli mill-ħruġ taċ-ċertifikati ta' reġistrazzjoni għal vetturi (ĠU L 191, 22.7.2005, p. 18);

Rakkomandazzjoni 2005/761/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Settembru 2005 għall-iffaċilitar tal-ħruġ mill-Istati Membri ta' viżi uniformi għal perjodu qasir għal riċerkaturi minn pajjiżi terzi li jkunu qed jivvjaġġaw fil-Komunità bil-għan li jwettqu riċerka xjentifika (ĠUL 289, 3.11.2005, p. 23);

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Settembru 2005 (2005/687/KE) il-format għar-rendikont dwar l-attivitajiet tan-netwerks ta' l-uffiċjali tal-kollegamenti ta' l-immigrazzjoni u dwar is-sitwazzjoni fil-pajjiż ospitant fi kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-immigrazzjoni illegali (ĠU L 264, 8.10.2005, p.8);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/728/ĠAI tat-12 ta' Ottubru 2005 li tistabbilixxi d-data tal-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 871/2004 dwar l-introduzzjoni ta' ċerti funzjonijiet ġodda tas-Sistema tal-Informazzjoni ta' Schengen, inkluż fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (ĠU L 273, 19.10.2005, p. 26);

Ir-Regolament (KE) Nru 2046/2005/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2005 dwar miżuri maħsuba għall-iffaċilitar tal-proċeduri għall-applikazzjoni u għall-ħruġ ta' viżi għall-membri tal-familja Olimpika li jkunu qed jieħdu sehem fil-logħob Olimpiku u/jew Paralimpiku tal-2006 f'Turin (ĠU L 334, 20.12.2005, p. 1);

Ir-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 15 ta' Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni li jaqsmu l-fruntieri (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) (ĠU L 105, 13.4.2006, p.1);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/440/KE tal-1 ta' Ġunju 2006 li temenda l-Anness 12 tal-Istruzzjonijiet Konsolari Komuni u l-Anness 14a tal-Manwal Komuni dwar il-ħlasijiet li jinżammu u li jikkorrispondu mal-ispejjeż amministrattivi tal-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għall-viżi (ĠU L 175, 29.6.2006, p. 77);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (2006/628/KE) tal-24 ta' Lulju 2006 li tistabbilixxi d-data tal-applikazzjoni tal-Artikolu 1(4) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 871/2004 dwar l-introduzzjoni ta' ċerti funzjonijiet ġodda għas-Sistema tal-Informazzjoni ta' Schengen, inkluż fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (ĠU L 256, 20.9.2006, p. 15);

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (2006/648/KE) tat-22 ta' Settembru 2006 li tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi dwar l-istandards għall-karatteristiċi bijometriċi relatati mal-iżvilupp tas-Sistema tal-Informazzjoni dwar il-Viżi (ĠU L 267, 27.9.2006);

Korriġendum għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/ĠAI tat-8 ta' Ġunju 2004 li tistabbilixxi s-Sistema tal-Informazzjoni dwar il-Viżi (VIS) (ĠU L 271, 30.9.2006, p. 85);

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (2006/757/KE) tat-22 ta' Settembru 2006 dwar l-emendament tal-Manwal Sirene (ĠU L 317 tas-16.11.2006, p. 1);

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (2006/758/KE) tat-22 ta' Settembru 2006 dwar l-emendament tal-Manwal Sirene (ĠU L 317, 16.11.2006, p. 41);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (2006/684/KE) tal-5 ta' Ottubru 2006 li temenda l-Anness 2, Skeda A, għall-Istruzzjonijiet Konsolari Komuni dwar l-obbligi tal-viża għal dawk li jkollhom passaporti diplomatiċi u tas-servizz tal-Indonesja (ĠU L 208, 12.10.2006, p. 29);

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (2006/752/KE) tat-3 ta' Novembru 2006 li tistabbilixxi s-siti għas-Sistema tal-Informazzjoni dwar il-Viżi matul il-fażi ta' żvilupp (ĠU L 305, 4.11.2006, p. 13);

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Novembru 2006 li tistabbilixxi “Manwal Prattiku għall-Gwardjani tal-Fruntieri (Il-Manwal ta' Schengen)” komuni għall-użu mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri meta jwettqu kontroll ta' persuni fil-fruntieri (C(2006) 5186 finali);

Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2006/960/ĠAI tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar is-simplifikazzjoni tal-iskambju ta' informazzjoni u intelligence bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 386, 29.12.2006, p. 89 u Corrigendum fil-ĠU L 75, 15.3.2007, p. 26);

Regolament (KE) Nru 1986/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 dwar l-aċċess għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-Tieni Ġenerazzjoni (SIS II) mis-servizzi fl-Istati Membri responsabbli għall-ħruġ ta' ċertifikati ta' reġistrazzjoni tal-vetturi (ĠU L 381, 28.12.2006, p. 1);

Regolament (KE) Nru 1987/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (ĠU L 381, 28.12.2006, p. 4);

Regolament (KE) Nru 1931/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi r-regoli dwar it-traffiku lokali tal-fruntiera fil-fruntieri esterni fuq l-art tal-Istati Membri u li jemenda d-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Schengen (ĠU L 405 tat-30.12.2006, p. 1. Verżjoni korretta fil-ĠU L 29, 3.2.2007, p. 3);

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1932/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa (ĠU L 405, 30.12.2006, p. 23. Verżjoni korretta fil-ĠU L 29, 3.2.2007, p. 10);

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1988/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2424/2001 tas-6 ta' Diċembru 2001 dwar l-iżvilupp tat-tieni ġenerazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS II) (ĠUL 411, 30.12.2006, p. 1. Verżjoni korretta fil-ĠU L 27, 2.2.2007, p. 3);

Deċiżjoni tal-Kunsill (KE) 2006/1007/ĠAI tal-21 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2001/886/ĠAI dwar l-iżvilupp tat-tieni ġenerazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS II) (ĠUL 411, 30.12.2006, p. 78. Verżjoni korretta fil-ĠU L 27 tat-2.2.2007, p. 43);

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Marzu 2007 li tistipula r-rekwiżiti tan-netwerk għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen II (l-1 pilastru) (ĠU L 79, 20.3.2007, p. 20; ĠU L 219M, 24.8.2007, p. 349–357 (MT));

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Marzu 2007 li tistipula r-rekwiżiti tan-netwerk għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen II (it-3 pilastru) (ĠU L 79, 20.3.2007, p. 29; ĠU L 219M, 24.8.2007, p. 358–366 (MT));

Deċiżjoni Nru 574/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Mejju 2007 li tistabbilixxi l-Fond għall-Fruntieri Esterni għall-perijodu mill-2007 sa l-2013 bħala parti mill-programm ġenerali Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta' Migrazzjoni ( ĠU L 144, 6.6.2007, p. 22 );

Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI tat-12 ta’ Ġunju 2007 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-sistema ta’ informazzjoni ta’ Schengen Tat-Tieni Ġenerazzjoni (SIS II) (ĠU L 205, 7.8.2007, p. 63);

Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/472/KE tal-25 ta’ Ġunju 2007 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv stabbilit mill-Konvenzjoni ta’ Schengen tal-1990, li temenda r-Regolament Finanzjarju dwar l-ispejjeż tal-installazzjoni u l-operazzjoni tal-funzjoni ta’ sostenn tekniku għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (C.SIS) (ĠU L 179, 7.7.2007, p. 50);

Regolament (KE) Nru 863/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi mekkaniżmu għall-ħolqien ta’ Timijiet ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 fir-rigward ta’ dak il-mekkaniżmu u li jirregola l-kompiti u l-poteri ta’ uffiċjali mistiedna (ĠU L 199, 31.7.2007, p. 30);

Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/519/KE tas-16 ta’ Lulju 2007 li temenda l-Parti 2 tan-netwerk ta’ konsultazzjoni ta’ Schengen (speċifikazzjonijiet tekniċi) (ĠU L 192, 24.7.2007, p. 26);

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Awwissu 2007 li timplimenta d-Deċiżjoni Nru 574/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-adozzjoni ta’ linji gwida strateġiċi mill-2007 sa l-2013 (ĠU L 233, 5.9.2007, p. 3);

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta’ Diċembru 2007 li temenda l-Parti 1 tan-network ta’ konsultazzjoni ta’ Schengen (speċifikazzjonijiet tekniċi) (ĠU L 340, 22.12.2007, p. 92);


ATT FINALI

Il-Plenipotenzjarji

tal-UNJONI EWROPEA

kif ukoll

tal-KOMUNITÀ EWROPEA

kif ukoll

tal-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA,

kif ukoll

tal-PRINĊIPAT TAL-LIECHTENSTEIN,

minn hawn 'il quddiem imsejħa “il-Partijiet Kontraenti”,

imlaqqgħin fi Brussell fit-tmienja u għoxrin jum ta' Frar tas-sena 2008 għall-iffirmar tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' Schengen, adottaw il-Protokoll.

Il-Plenipotenzjarji tal-Partijiet Kontraenti ħadu nota tad-Dikjarazzjonijiet li ġejjin elenkati hawn taħt u annessi ma' dan l-Att Finali:

Dikjarazzoni konġunta tal-Partijiet Kontraenti dwar l-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Koperazzjoni Operattiva fuq il-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea;

Dikjarazzjoni konġunta tal-Partijiet kontraenti dwar l-Artikolu 23(7) tal-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000 dwar l-assistenza reċiproka fi kwistjonijiet kriminali bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (1);

Dikjarazzjoni mill-Komunità Ewropea u l-Liechtenstein dwar ir-relazzjonijiet esterni;

Dikjarazzjoni mil-Liechtenstein dwar l-assistenza reċiproka fi kwistjonijiet kriminali;

Dikjarazzjoni mil-Liechtenstein dwar l-Artikolu 5(2)(b)

Dikjarazzjoni mil-Liechtenstein dwar l-applikazzjoni tal-Konvenzjoni Ewropea dwar Assistenza Reċiproka fi Kwistjonijiet Kriminali u l-Konvenzjoni Ewropea dwar l-Estradizzjoni;

Dikjarazzjoni mill-Komunità Ewropea dwar il-Fond tal-Fruntieri Esterni għall-perjodu 2007-2013;

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar it-trasmissjoni tal-proposti;

Dikjarazzjoni Komuni dwar Laqgħat Konġunti.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  ĠU C 197, 12.7.2000, p. 1.

DIKJARAZZONIJIET KONĠUNTI TAL-PARTIJIET KONTRAENTI:

DIKJARAZZONI KONĠUNTA TAL-PARTIJIET KONTRAENTI DWAR L-AĠENZIJA EWROPEA GĦALL-ĠESTJONI TAL-KOPERAZZJONI OPERATTIVA FUQ IL-FRUNTIERI ESTERNI TAL-ISTATI MEMBRI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Partijiet Kontraenti jikkunsidraw li se jiġu konklużi aktar arranġamenti għall-assoċjazzjoni tal-Isvizzera u l-Liechtenstein mal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Koperazzjoni Operattiva fuq il-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fuq l-eżempju tal-arranġamenti miftiehma man-Norveġja u l-Islanda.

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA TAL-PARTIJIET KONTRAENTI DWAR L-ARTIKOLU 23(7) TAL-KONVENZJONI TAD-29 TA' MEJJU 2000 DWAR L-ASSISTENZA REĊIPROKA FI KWISTJONIJIET KRIMINALI BEJN L-ISTATI MEMBRI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Partijiet Kontraenti jaqblu li l-Liechtenstein tista', kondizzjonalment fuq id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 23(1)(c) tal-Konvenzjoni dwar l-Assistenza Reċiproka fi Kwistjonijiet Kriminali bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, fiċ-ċirkostanzi ta' każ partikolari, tesiġi li, sakemm l-Istat Membru konċernat ma jkunx ottjena l-kunsens tas-suġġett tad-data, id-data personali ma tintużax għall-iskopijiet imsemmija fl-Artikolu 23(1)(a) u (b) mingħajr il-kunsens minn qabel tal-Liechtenstein fil-proċeduri li fihom il-Liechtenstein tkun setgħet tirrifjuta jew tirrestrinġi t-trasmissjoni jew l-użu ta' data personali taħt il-Konvenzjoni jew l-istrumenti msemmija fl-Artkolu 1 tagħha.

Jekk, f'każ partikolari, il-Liechtenstein tirrifjuta li tagħti l-kunsens tagħha għal talba minn Stat Membru skont id-dispożizzjonijiet hawn fuq imsemmija, hija għandha tagħti r-raġunijiet għad-deċiżjonijiet tagħha bil-kitba.

DIKJARAZZJONIJIET OĦRA

DIKJARAZZJONI MILL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-LIECHTENSTEIN DWAR IR-RELAZZJONIJIET ESTERNI

Il-Komunità Ewropea u l-Liechtenstein jaqblu li l-Komunità Ewropea timpenja ruħha sabiex tinkoraġġixxi lil pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali li magħhom tagħmel ftehim f'oqsma marbuta mal-koperazzjoni ta' Schengen, inkluża l-politika dwar il-viżi, sabiex jikkonkludu ftehim simili mal-Prinċipat tal-Liechtenstein, bla ħsara għall-kompetenza ta' din tal-aħħar li tikkonkludi ftehim bħal dawn.

DIKJARAZZJONI MIL-LIECHTENSTEIN DWAR L-ASSISTENZA REĊIPROKA FI KWISTJONIJIET KRIMINALI

Il-Liechtenstein tiddikjara li reati tat-tassazzjoni li jkunu qegħdin jiġu investigati mill-awtoritajiet tal-Liechtenstein ma jistgħux iwasslu għal appell quddiem qorti kompetenti inter alia li tisma' kwistjonijiet kriminali.

DIKJARAZZJONI MIL-LIECHTENSTEIN DWAR L-ARTIKOLU 5(2)(b)

(Il-limitu ta' żmien sabiex jiġu aċċettati żviluppi ġodda fl-acquis ta' Schengen)

Il-perjodu massimu ta' tmintax-il xahar stabbilit mill-Artikolu 5(2)(b) jkopri kemm l-approvazzjoni kif ukoll l-implimentazzjoni tal-att jew tal-miżura. Huwa jinkludi dawn l-istadji li ġejjin:

l-istadju ta' tħejjija

il-proċedura parlamentari

il-limitu ta' żmien ta' tletin jum għal referendum

fejn ikun applikabbli, ir-referendum (organizzazzjoni u votazzjoni)

l-approvazzjoni tal-prinċep renjanti.

Il-Gvern tal-Liechtenstein għandu jinforma lill-Kunsill u lill-Kummissjoni mingħajr dewmien meta jitlesta kull wieħed minn dawn l-istadji.

Il-Gvern tal-Liechtenstein jimpenja ruħu li juża kull mezz possibli sabiex jiżgura li l-istadji hawn fuq imsemmija jitlestew malajr kemm jista' jkun.

DIKJARAZZJONI MIL-LIECHTENSTEIN DWAR L-APPLIKAZZJONI TAL-KONVENZJONI EWROPEA DWAR ASSISTENZA REĊIPROKA FI KWISTJONIJIET KRIMINALI U L-KONVENZJONI EWROPEA DWAR L-ESTRADIZZJONI

Il-Liechtenstein timpenja ruħha li ma tinvokax ir-riżervi u d-dikjarazzjonijiet magħmula meta rratifika il-Konvenzjoni Ewropea dwar l-Estradizzjoni fit-13 ta' Diċembru 1957 u l-Konvenzjoni Ewropea dwar l-Assistenza Reċiproka fi Kwistjonijiet Kriminali fl-20 ta' April 1959 safejn dawn huma kompatibbli ma' dan il-Ftehim.

DIKJARAZZJONI MILL-KOMUNITÀ EWROPEA DWAR IL-FOND TAL-FRUNTIERI ESTERNI GĦALL-PERJODU 2007-2013

Il-Komunità Ewropea bħalissa qiegħda tistabbilixxi Fond għall-Fruntieri Esterni għall-perjodu 2007-2013, li għalihom għandhom jiġu konklużi aktar arranġamenti ma' pajjiżi terzi assoċjati mal-acquis ta' Schengen.

DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI EWROPEA DWAR IT-TRASMISSJONI TAL-PROPOSTI

Meta tkun qiegħda tressaq proposti li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-Ftehim lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u lill-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni għandha tressaq kopji ta' dawn il-proposti lil-Liechtenstein.

Parteċipazzjoni f'Kumitati li jgħinu lill-Kummissjoni Ewropea fl-eżerċizzju tal-poteri eżekuttivi tagħha:

Fl-1 ta' Ġunju 2006, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni sabiex tiftaħ negozjati mar-Repubblika tal-Islanda, ir-Renju tan-Norveġja, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein bil-għan li jiġi konkluż ftehim dwar l-assoċjazzjoni ta' dawn tal-aħħar max-xogħol tal-kumitati li jgħinu lill-Kummissjoni Ewropea fl-eżerċizzju tal-poteri eżekuttivi tagħha fir-rigward tal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' Schengen.

Sa meta jiġi konkluż Ftehim bħal dan, il-Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kumitati li jgħinu lill-Kummissjoni Ewropea fl-eżerċizzju tal-poteri eżekuttivi tagħha tapplika għal-Liechtenstein. Minkejja dan, għall-finijiet tad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (1), il-kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tal-Liechtenstein huma stipulati mill-Artikolu 100 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea.

DIKJARAZZJONI KOMUNI DWAR LAQGĦAT KONĠUNTI

Id-delegazzjonijiet li jirrappreżentaw il-gvernijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropa,

Id-delegazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea,

Id-delegazzjonijiet li jirrappreżentaw il-Gvernijiet tar-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja,

Id-delegazzjoni li tirrappreżenta l-gvern tal-Konfederazzjoni Svizzera,

Id-delegazzjoni li tirrappreżenta l-gvern tal-Prinċipat tal-Liechtenstein,

Jinnutaw li l-Liechtenstein qed taderixxi mal-Kumitat Imħallat stabbilit mill-Ftehim dwar l-assoċjazzjoni tal-Isvizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' Schengen permezz ta' protokoll ma' dan il-Ftehim.

Iddeċidew li jorganizzaw konġuntement il-laqgħat tal-Kumitati Mħallta, stabbiliti mill-Ftehim dwar l-assoċjazzjoni tal-Islanda u n-Norveġja mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' Schengen, minn naħa waħda, u l-Ftehim dwar l-assoċjazzjoni tal-Isvizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' Schengen kif ikkomplementat mill-Protokoll dwar l-assoċjazzjoni tal-Liechtenstein, min-naħa l-oħra, indipendentement mil-livell tal-laqgħa.

Jinnutaw li ż-żamma ta' dawn il-laqgħat b'mod konġunt jitlob arranġament pragmatiku fir-rigward tal-uffiċċju tal-presidenza għal dawn il-laqgħat meta dik il-presidenza jkollha timtela mill-Istati assoċjati skont il-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni ta' din tal-aħħar mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' Schengen kif ikkomplementat mill-Protokoll dwar l-assoċjazzjoni tal-Liechtenstein jew mal-Ftehim konkluż bejn il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-assoċjazzjoni ta' dawn tal-aħħar mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' Schengen.

Jinnutaw ix-xewqa tal-Istati assoċjati li jċedu, kif inhu meħtieġ, l-eżerċizzju tal-presidenzi tagħhom u jirrotawh bejniethom fl-ordni alfabetika skont l-isem mid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni ta' din tal-aħħar mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' Schengen u mid-dħul fis-seħħ tal-Protokoll dwar l-assoċjazzjoni tal-Liechtenstein.


(1)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31. Direttiva kif emendata l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).


18.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/19


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tas-7 ta’ Marzu 2011

dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen, relatat mal-abolizzjoni tal-verifiki mal-fruntieri interni u l-moviment tal-persuni

(2011/350/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 16, 74, 77 (2) and 79(2) (a) and (c) flimkien mal-Artikolu 218(6)(a) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewopew,

Billi:

(1)

Wara l-awtorizzazzjoni li ngħatat lill-Kummissjoni fis-27 ta’ Frar 2006, ġew iffinalizzati n-negozjati mal-Prinċipat tal-Liechtenstein u l-Konfederazzjoni Svizzera għal Protokoll dwar l-adeżjoni tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen.

(2)

Skont id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2008/261/KE (1) u 2008/262/ĠAI (2), u soġġett għall-konklużjoni tiegħu f’data aktar tard, il-Protokoll ġie ffirmat f’isem l-Komunità Ewropea fit-28 ta’ Frar 2008.

(3)

Bħala konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona fl-1 ta’ Diċembru 2009, l-Unjoni Ewropea ssostitwixxiet u ssuċċediet lill-Komunità Ewropea.

(4)

Il-Protokoll għandu jiġi approvat.

(5)

Sa fejn jirrigwarda l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen, li jaqa’ taħt it-Titolu V tal-Parti Tlieta tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, huwa adatt li d-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar ċerti arranġamenti għall-applikazzjoni tal-Ftehim konkluż mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-assoċjazzjoni ta’ dawk iż-żewġ Stati mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (3) issir applikabbli, mutatis mutandis, għar-relazzjonijiet mal-Liechtenstein.

(6)

Din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen li fih ir-Renju Unit ma jiħux sehem, f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/365/KE tad-29 ta’ Mejju 2000 dwar it-talba tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq biex jieħdu parti f’xi disposizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen (4); għaldaqstant ir-Renju Unit mhuwiex qiegħed jieħu sehem fl-adozzjoni tagħha u mhuwiex marbut biha jew soġġett għall-applikazzjoni tagħha.

(7)

Din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen li fih l-Irlanda ma tiħux sehem, f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/192/KE tat-28 ta’ Frar 2002 rigward it-talba tal-Irlanda biex tiehu sehem f’xi disposizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen (5); għaldaqstant l-Irlanda mhix qed tieħu sehem fl-adozzjoni tagħha u mhix marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha.

(8)

Din id-Deċiżjoni ma tippreġudikax il-Pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen u dokumenti relatati huma b’dan approvati f’isem il-Komunità Ewropea.

It-testi tal-Protokoll u tad-dokumenti relatati huma annessi ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tapplika għall-oqsma koperti mid-dispożizzjonijiet elenkati fl-Artikoli 2(1) u (2) tal-Protokoll u għall-iżvilupp tagħhom safejn dawk id-dispożizzjonijiet mhumiex elenkati fid-Deċiżjoni 2000/365/KE u 2002/192/KE.

Artikolu 3

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 1 sa 4 tad-Deċiżjoni 1999/437/KE għandhom japplikaw, bl-istess mod, għall-assoċjazzjoni tal-Liechtenstein mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen.

Artikolu 4

Il-President tal-Kunsill huwa b’dan awtorizzat sabiex jaħtar il-persuna bis-setgħa li tiddepożita f’isem l-Unjoni Ewropea l-Istrument ta’ approvazzjoni kif hemm previst fl-Artikolu 9 tal-Protokoll, sabiex jesprimi l-kunsens tal-Unjoni Ewropea li tkun marbuta, sabiex jagħmel in-notifika li ġejja:

“Bħala konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona fl-1 ta’ Diċembru 2009, l-Unjoni Ewropea ssostitwixxiet u u ssuċċediet lill-Komunità Ewropea u minn dik id-data teżerċita d-drittijiet kollha u tassumi l-obbligi kollha tal-Komunità Ewropea. Għaldaqstant, ir-referenzi għal ’il-Komunità Ewropea’ fil-Protokoll kif ukoll fil-Ftehim, fejn applikabbli, għandhom jinfthiemu bħala għal ‘l-Unjoni Ewropea’.”

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Artikolu 6

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi pubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta’ Marzu 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

CZOMBA S.


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/261/KE tat-28 ta’ Frar 2008 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u dwar l-applikazzjoni provviżorja ta’ ċerti dispożizzjonijiet tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (ĠU L 83, 26.3.2008, p. 3).

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/262/ĠAI tat-28 ta’ Frar 2008 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u dwar l-applikazzjoni provviżorja ta’ ċerti dispożizzjonijiet tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (ĠU L 83, 26.3.2008, p. 5).

(3)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 31.

(4)  ĠU L 131, 1.6.2000, p. 43

(5)  ĠU L 64, 7.3.2002, p. 20


PROTOKOLL

bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipalità tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipalità tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen

L-UNJONI EWROPEA

kif ukoll

IL-KOMUNITÀ EWROPEA

kif ukoll

IL-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA

kif ukoll

IL-PRINĊIPALITÀ TAL-LIECHTENSTEIN,

minn hawn ’il quddiem “il-Partijiet Kontraenti”,

WARA LI KKUNSIDRAW il-Ftehim iffirmat fis-26 ta’ Ottubru 2004 bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (1) (“il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni”),

WARA LI FTAKRU li l-Artikolu 16 tiegħu jipprovdi għall-possibbiltà li l-Prinċipat tal-Liechtenstein taderixxi mal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni permezz ta’ Protokoll,

WARA LI KKUNSIDRAW il-qagħda ġeografika tal-Prinċipat tal-Liechtenstein,

WARA LI KKUNSIDRAW ir-rabtiet mill-qrib bejn il-Prinċipat tal-Liechtenstein u l-Konfederazzjoni Svizzera espressi permezz ta’ żona mingħajr kontrolli tal-fruntieri interni bejn il-Prinċipat tal-Liechtenstein u l-Konfederazzjoni Svizzera,

WARA LI KKUNSIDRAW ix-xewqa tal-Prinċipat tal-Liechtenstein li żżomm u tistabbilixxi żona mingħajr kontrolli tal-fruntieri mal-pajjiżi kollha ta’ Schengen u għalhekk li jkun assoċjat mal-acquis ta’ Schengen,

BILLI l-Ftehim konkluż fit-18 ta’ Mejju 1999 mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja (2) assoċja lil dawn iż-żewġ Stati tal-aħħar mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen,

BILLI huwa mixtieq li l-Prinċipat tal-Liechtenstein tkun assoċjata fuq livell ugwali għal dak tal-Islanda, in-Norveġja u l-Isvizzera fl-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen,

BILLI huwa kunsiljabbli li jiġi konkluż protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein li jipprovdi li l-Prinċipat tal-Liechtenstein ikollha drittijiet u obbligi simili għal dawk miftiehma bejn il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, minn naħa waħda, u l-Islanda u n-Norveġja, kif ukoll l-Isvizzera, min-naħa l-oħra,

BILLI d-dispożizzjonijiet tat-Titolu IV tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u l-atti adottati fuq il-bażi ta’ dak it-Titolu ma japplikawx għar-Renju tad-Danimarka skont il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u billi d-deċiżjonijiet maħsuba li jiżviluppaw l-acquis ta’ Schengen fl-applikazzjoni ta’ dak it-Titolu li d-Danimarka ttrasponiet fil-liġi domestika jistgħu biss joħolqu obbligi ta’ liġi internazzjonali bejn id-Danimarka u l-Istati Membri l-oħra,

BILLI l-Irlanda u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq jipparteċipaw f’ċerti dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen, f’konformità mad-deċiżjonijiet meħuda skont il-Protokoll li jintegra l-acquis ta’ Schengen fil-qafas tal-Unjoni Ewropea u anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (3),

BILLI huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-Istati li magħhom l-Unjoni Ewropea stabbiliet assoċjazzjoni għall-iskop tal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen japplikaw ukoll dan l-acquis fir-relazzjonijiet ta’ bejniethom,

BILLI l-funzjonament bla xkiel tal-acquis ta’ Schengen jitlob li dan il-Protkoll jiġi applikat simultanjament mal-ftehim bejn il-partijiet varji assoċjati mal-acquis ta’ Schengen, jew li qed jipparteċipaw fl-implimentazzjoni u l-iżvilupp tiegħu, li jirregolaw ir-relazzjonijiet reċiproċi ta’ bejniethom,

WARA LI KKUNSIDRAW il-Protokoll tal-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi determinat l-Istat responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-asil magħmula fi Stat Membru jew fl-Isvizzera (4),

FILWAQT LI JAPPREZZAW ir-rabta bejn l-acquis ta’ Schengen u l-acquis Komunitarju dwar it-twaqqif ta’ kriterji u mekkaniżmi sabiex jiġi ddeterminat l-Istat responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-asil magħmula f’wieħed mill-Istati Membri u dwar it-twaqqif tas-sistema “Eurodac”,

BILLI din ir-rabta teħtieġ li l-acquis ta’ Schengen jiġi applikat simultanjament mal-acquis Komunitarju dwar it-twaqqif ta’ kriterji u mekkaniżmi sabiex jiġi determinat l-Istat responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-asil magħmula f’wieħed mill-Istati Membri u dwar it-twaqqif tas-sistema “Eurodac”,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Konformement mal-Artikolu 16 tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (“il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni”), il-Prinċipat tal-Liechtenstein (minn hawn ’il quddiem “il-Liechtenstein”) taderixxi mal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni skont it-termini u l-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan il-Protokoll.

Din l-adeżjoni toħloq drittijiet u obbligi reċiproki bejn il-Partijiet Kontraenti skont ir-regoli u l-proċeduri stabbiliti fiha.

Artikolu 2

1.   Id-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen kif elenkati fl-Anness A u l-Anness B tal-Ftehim ta’ Assoċjazzoni kif japplikaw għall-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu implimentati u applikati mil-Liechtenstein taħt il-kondizzjonijiet previsti f’dawk l-Annessi.

2.   Minbarra dan, id-dispożizzjonijiet tal-atti tal-Unjoni Ewropea u tal-Komunità Ewropea elenkati fl-Anness għal dan il-Protokoll li ħadu post jew żviluppaw dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen għandhom jiġu implimentati u applikati mil-Liechtenstein.

3.   L-atti u l-miżuri meħuda mill-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea li jemendaw jew jiżviluppaw id-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen, li għalihom ġew applikati l-proċeduri stabbiliti fil-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni, flimkien ma’ dan il-Protokoll, għandhom ukoll, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5, ikunu aċċettati, implimentati u applikati mil-Liechtenstein.

Artikolu 3

Id-drittijiet u l-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 3(1) sa (4), fl-Artikoli 4 sa 6, fl-Artikoli 8 sa 10, fl-Artikolu 11(2), (3) u (4), u fl-Artikolu 13 tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni għandhom japplikaw għal-Liechtenstein.

Artikolu 4

Il-kariga ta’ President tal-Kumitat Imħallat kif stabbilit mill-Artikolu 3 tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni għandha, fil-livell ta’ esperti, tinżamm mir-rappreżentat tal-Unjoni Ewropea. Fil-livell ta’ uffiċjali għolja u Ministri hija għandha tinżamm b’alternanza, għal perjodi ta’ sitt xhur, minn rappreżentant tal-Unjoni Ewropea u rappreżentant tal-Gvern tal-Liechtenstein jew tal-Isvizzera, rispettivament.

Artikolu 5

1.   L-adozzjoni ta’ atti jew ta’ miżuri ġodda li huma relatati mal-kwistjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2 għandhom ikunu riżervati għall-istituzzjonijiet kompetenti tal-Unjoni Ewropea. Suġġett għall-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, tali atti jew miżuri għandhom jidħlu fis-seħħ b’mod simultanju għall-Unjoni Ewropea, għall-Komunità Ewropea u għall-Istati Membri rispettivi tagħhom konċernati u għal-Liechtenstein, sakemm dawk l-atti jew miżuri ma jkunux jipprovdu espliċitament mod ieħor. F’dan il-kuntest, għandu jiġi kkunsidrat kif inhu xieraq il-perjodu ta’ żmien indikat mil-Liechtenstein fil-Kumitat Imħallat bħala meħtieġ sabiex ikun possibbli għaliha li twettaq l-obbligi kostituzzjonali tagħha.

2.

(a)

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (“il-Kunsill”) għandu jinnotifika lil-Liechtenstein immedjatament dwar l-adozzjoni tal-atti jew il-miżuri imsemmija fil-paragrafu 1 li għalihom ġew applikati l-proċeduri stabbiliti f’dan il-Protokoll. Il-Liechtenstein għandha tiddeċiedi jekk taċċettax jew le l-kontenut tagħhom u jekk tkunx se timplimentahom fil-qafas legali intern tagħha. Dik id-deċiżjoni ser tkun notifikata lill-Kunsill u lill-Kummisjoni tal-Komunitajiet Ewropej (“il-Kummissjoni”), fi żmien tletin jum mill-adozzjoni tal-atti jew il-miżuri konċernati.

(b)

Jekk il-kontenut ta’ tali att jew miżura jkun jista’ jsir jorbot lil-Liechtenstein biss wara t-twettiq tal-obbligi kostituzzjonali, il-Liechtenstein għandha tinforma lill-Kunsill u lill-Kummissjoni b’dan fil-waqt tan-notifika. Il-Liechtenstein għandha tinforma mingħajr dewmien lill-Kunsill u lill-Kummissjoni bil-kitba meta tkun wettqet il-ħtiġijiet kostituzzjonali kollha. Meta referendum ma jkunx meħtieġ, in-notifika għandha ssir tletin jum wara l-iskadenza tar-referendum. Meta jkun meħtieġ referendum, il-Liechtenstein għandha jkollha tmintax-il xahar mid-data tan-notifika mill-Kunsill sabiex tagħmel in-notifika tagħha. Mid-data stipulata għad-dħul fis-seħħ tal-att jew miżura għal-Liechtenstein u sakemm tagħti n-notifika li l-obbligi kostituzzjonali jkunu twettqu, il-Liechtenstein għandha, fejn ikun possibli, timplimenta l-att jew il-miżura konċernata fuq bażi provviżorja.

Jekk il-Liechtenstein ma tkunx tista’ timplimenta l-att jew il-miżura konċernata fuq bażi provviżorja, u jekk dan jikkawża problemi li jfixklu l-operazzjoni tal-koperazzjoni ta’ Schengen, is-sitwazzjoni għandha tiġi eżaminata mill-Kumitat Imħallat. L-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea jistgħu jieħdu miżuri proporzjonati u xierqa kontra l-Liechtenstein sabiex jiżguraw li l-koperazzjoni ta’ Schengen topera bla xkiel.

3.   L-aċċettazzjoni tal-Liechtenstein tal-atti u l-miżuri msemmija fil-paragrafu 2 toħloq drittijiet u obbligi bejn il-Liechtenstein, minn naħa l-waħda, u l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri, safejn dawn huma marbutin minn dawk l-atti u l-miżuri, u l-Isvizzera, min-naħa l-oħra.

4.   Fejn:

(a)

il-Liechtenstein tinnotifika bid-deċiżjoni tagħha li ma taċċettax il-kontenut ta’ att jew miżura msemmija fil-paragrafu 2 u li għalih/a, il-proċeduri stabbiliti f’dan il-Protokoll ġew applikati; jew

(b)

il-Liechtenstein ma tagħmilx in-notifika tagħha fl-iskadenza ta’ tletin jum kif stipulat fil-paragrafu 2(a) jew 5(a); jew

(c)

il-Liechtenstein ma tagħmilx in-notifika tagħha mhux aktar tard minn tletin jum wara l-egħluq tal-iskadenza tar-referendum, jew, fil-każ ta’ referendum, fl-iskadenza ta’ tmintax-il xahar stabbilita fil-paragrafu 2(b), jew ma tipprovdix għall-implimentazzjoni provviżorja kif maħsuba fl-istess paragrafu mid-data stabbilita għad-dħul fis-seħħ tal-att jew il-miżura konċernata.

Dan il-Protokoll għandu jitqies bħala terminat sakemm il-Kumitat Imħallat, wara li jkun eżamina bir-reqqa mezzi sabiex jitkompla l-Protokoll, ma jiddeċidix mod ieħor fi żmien disgħin jum. It-terminazzjoni ta’ dan il-Protokoll għandha tidħol fis-seħħ tliet xhur wara li jiskadi l-perjodu ta’ disgħin jum.

5.

(a)

Jekk id-dispożizzjonijiet ta’ att jew miżura ġdida jkollhom l-effett li ma jħallux aktar lil Stat Membru milli jagħmel il-konformità, mat-talbiet għall-assistenza reċiproka fi kwistjonijiet kriminali jew mar-rikonoxximent ta’ ordnijiet minn Stati Membri oħra sabiex jiġu mfittxija postijiet u/jew sabiex jiġu konfiskati oġġetti ta’ prova, suġġetta għall-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 51 tal-Konvenzjoni li Timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen (5), il-Liechtenstein tista’ tinnotifika lill-Kunsill u lill-Kummissjoni fi żmien tletin jum, kif hemm imniżżel fil-paragrafu 2, punt (a) li ma tkunx ser taċċetta jew timplimenta dawk id-dispożizzjonijiet fil-qafas legali intern fejn japplikaw għal talbiet ta’ tiftix u konfiska jew ordnijiet magħmula għall-fini ta’ investigazzjoni jew prosekuzzjoni ta’ reati fil-qasam ta’ tassazzjoni diretta li, jekk isiru fil-Liechtenstein, ma jkunux punibbli taħt il-liġi tal-Liechtenstein b’piena karċerarja. F’dak il-każ, dan il-Protokoll ma jkunx ikkunsidrat bħala mitmum, minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 4.

(b)

Il-Kumitat Imħallat għandu jiltaqa’ fi żmien xahrejn wara t-talba ta’ wieħed mill-membri tiegħu, u filwaqt li jikkunsidra żviluppi internazzjonali, għandu jiddiskuti s-sitwazzjoni li tirriżulta minn notifika skont punt (a).

Ladarba l-Kumitat Imħallat ikun laħaq Ftehim unanimu dwar l-aċċettazzjoni u l-implimentazzjoni sħiħa mill-Isvizzera tad-dispożizzjonijiet relevanti tal-att jew il-miżura l-ġdida, paragrafi 2, punt (b), 3 u 4 ikunu japplikaw. L-informazzjoni li għaliha hemm referenza fl-ewwel sentenza ta’ paragrafu 2, punt (b) għandha tiġi provduta fi żmien tletin jum minn meta jintlaħaq il-Ftehim fil-Kumitat Imħallat.

Artikolu 6

Fit-twettiq tal-obbligu tiegħu fir-rigward tas-Sistema tal-Informazzjoni ta’ Schengen u tas-Sistema tal-Informazzjoni tal-Viżi, il-Liechtenstein tista’ tuża l-infrastruttura teknika tal-Isvizzera għall-aċċess tiegħu għal dawn is-sistemi.

Artikolu 7

Fir-rigward tal-infiq amministrattiv marbut mal-implimentazzjoni ta’ dan il-Protokoll, il-Liechtenstein għandha tagħti kontribut annwali lill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea ta’ 0,071 % ta’ ammont ta’ EUR 8 100 000, suġġett għal aġġustament annwali li jirrifletti l-inflazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Artikolu 8

1.   Dan il-Protokoll m’għandux jolqot il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea jew kull Ftehim ieħor konkluż bejn il-Komunità Ewropea u l-Liechtenstein.

2.   Dan il-Protokoll m’għandux jolqot il-Ftehim li jorbtu lil-Liechtenstein, minn naħa waħda, u wieħed jew aktar mill-Istati Membri, min-naħa l-oħra, sa kemm dawn ikunu kompatibbli ma’ dan il-Protokoll. Jekk Ftehim bhal dawn ikunu inkompatibbli ma’ dan il-Protokoll, dan tal-aħħar għandu jieħu l-preċedenza.

3.   Dan il-Ftehim m’għandu jolqot bl-ebda mod l-ebda Ftehim futur li jsir mal-Liechtenstein mill-Komunità Ewropea, jew bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Liechtenstein, min-naħa l-oħra, jew ftehim li jkunu saru abbażi tal-Artikoli 24 u 38 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

4.   Dan il-Protokoll m’għandux jolqot il-ftehim bejn il-Liechtenstein u l-Isvizzera safejn dawn ikunu kompatibbli ma’ dan il-Protokoll. Jekk tali ftehim ikunu inkompatibbli ma’ dan il-Protokoll, dan tal-aħħar għandu jieħu l-preċedenza.

Artikolu 9

1.   Dan il-Protokoll għandu jidħol fis-seħħ xahar wara l-jum li fih is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, fil-kapaċità tiegħu ta’ depożitarju, ikun stabbilixxa li l-obbligi formali kollha jkunu ġew sodisfatti fir-rigward tal-għoti tal-kunsens minn, jew f’isem, il-Partijiet li jkunu ser jintrabtu minn dan il-Protokoll.

2.   L-Artikoli 1 u 4 u l-ewwel sentenza tal-Artikolu 5(2) (a), ta’ dan il-Protokoll u d-drittijiet u l-obbligazzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3(1) sa (4), fl-Artikoli 4 sa 6 tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni għandhom japplika b’mod provviżorju għal-Liechtenstein mid-data meta jiġi ffirmat dan il-Protokoll.

3.   Fir-rigward tal-atti jew miżuri li jiġu adottati wara li jiġi ffirmat dan il-Protokoll, iżda qabel ma jidħol fis-seħħ, il-perjodu ta’ tletin jum li jissemma’ fl-Artikolu 5(2)(a), l-aħħar sentenza għandu jibda jiskorri mill-jum tad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Protokoll.

Artikolu 10

1.   Id-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2 għandhom jidħlu fis-seħħ mil-Liechtenstein f’data li tiġi stabbilita mill-Kunsill, li jaġixxi bl-unanimità tal-Membri tiegħu li jirrappreżentaw il-gvernijiet ta’ dawk l-Istati Membri li japplikaw id-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2 wara li jkun ikkonsulta l-Kumitat Imħallat u wara li jkun issodisfa ruħu li l-prekondizzjonijiet għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet relevanti jkunu twettqu mil-Liechtenstein.

Il-Membri tal-Kunsill li jirrappreżentaw il-gvernijiet tal-Irlanda u tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq rispettivament għandhom ikunu involuti fit-teħid ta’ din id-deċiżjoni sa fejn tirrigwarda d-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen u l-atti msejsa fuqu jew relatati miegħu li fihom jipparteċipaw dawk l-Istati Membri.

Il-Membri tal-Kunsill li jirrapreżentaw il-gvernijiet tal-Istati Membri li għalihom, skont it-Trattat ta’ Adeżjoni, japplikaw biss xi wħud mid-dispożizzjonijiet tal-Annessi A u B għandhom ikunu involuti fit-teħid ta’ din id-deċiżjoni safejn din tirrigwarda d-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen li diġà japplikaw għall-Istati Membri rispettivi tagħhom.

2.   L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet li jissemmew fil-paragrafu 1 għandha toħloq drittijiet u obbligi bejn l-Isvizzera u l-Liechtenstein, minn naħa waħda, u bejn il-Liechtenstein, u l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri, skont il-każ, safejn dawn huma marbutin minn dawn id-dispożizzjonijiet, min-naħa l-oħra.

3.   Dan il-Protokoll għandu jiġi applikat biss jekk il-Ftehim, li jridu jiġu konklużi mil-Liechtenstein u msemmija fl-Artikolu 13 tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni, jiġu implimentati.

4.   Minbarra dan, dan il-Protokoll għandu jiġi applikat biss jekk il-Protokoll bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex ikun stabbilit liema jkun l-Istat responsabbli li jeżamina talba għall-asil imressqa fi Stat Membru jew fl-Isvizzera ikun implimentat ukoll.

Artikolu 11

1.   Dan il-Protokoll jista’ jiġi mitmum mil-Liechtenstein jew mill-Isvizzera jew b’deċiżjoni tal-Kunsill li jaġixxi bl-unanimità tal-Membri tiegħu. Id-depożitarju għandu jiġi mgħarraf dwar it-tmiem, li għandu jidħol fis-seħħ sitt xhur wara n-notifika.

2.   Fil-każ tad-denunzja, mill-Isvizzera, ta’ dan il-Protokoll jew tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni jew fil-każ tat-terminazzjoni tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni fir-rigward tal-Isvizzera, il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni u dan il-Protokoll għandhom jibqgħu fis-seħħ fir-rigward tar-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Liechtenstein, min-naħa l-oħra. F’dan il-każ, il-Kunsill għandu jiddeċiedi, wara li jikkonsulta lil-Liechtenstein, dwar il-miżuri meħtieġa. Madankollu, dawk il-miżuri għandhom ikunu jorbtu lil-Liechtenstein biss jekk ikunu aċċettati mil-Liechtenstein.

3.   Dan il-Protokoll għandu jitqies bħala terminat jekk il-Liechtenstein ittemm wieħed mill-ftehim imsemmija fl-Artikolu 13 tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni li ġew konklużi mil-Liechtenstein jew ittemm il-Protokoll imsemmi fl-Artikolu 10(4).

Artikolu 12

Dan il-Protokoll huwa mfassal fi tlitt eżemplari bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bid-Daniż, bl-Olandiż, bl-Ingliż, bl-Eston, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ungeriż, bit-Taljan, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Ispanjol u bl-Iżvediż b’kull test ugwalment awtentiku.

B’XHIEDA TA’ DAN iffirmaw il-Plenipotenzjarji sottoskritti.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  ĠU L 53, 27.2.2008, p.52.

(2)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 36.

(3)  ĠU L 64, 7.3.2002, p. 20 u ĠU L 131, 1.6.2000, p. 43, rispettivament.

(4)  ĠU: Ara l-paġna 39 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(5)  Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen tal-14 ta’ Ġunju 1985 bejn il-Gvernijiet tal-Istati tal-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja u tar-Repubblika Franċiża dwar l-abolizzjoni gradwali tal-kontrolli fil-fruntieri komuni tagħhom (ĠU L 239, 22.9.2000, p. 19).

ANNESS

Anness mal-Protokoll dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen

Dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2), li l-Liechtenstein għandha tapplika mid-data stipulata mill-Kunsill skont l-Artikolu 10.

Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 2007/2004/KE tas-26 ta’ Ottubru 2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Amministrazzjoni tal-Koperazzjoni Operattiva fuq il-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 349, 25.11.2004, p. 1);

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2252/2004 tat-13 ta’ Diċembru 2004 dwar l-istandards għall-karatteristiċi tas-sigurtà u l-elementi bijometriċi fil-passaporti u dokumenti tal-ivvjaġġar maħruġa mill-Istati Membri (ĠU L 385, 29.12.2004, p. 1); Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28.2.2005 li tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi dwar l-istandards għall-karatteristiċi tas-sigurtà u l-elementi bijometriċi fil-passaporti u d-dokumenti tal-ivvjaġġar maħruġa mill-Istati Membri (C(2005) 409 finali) u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Ġunju 2006 li tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi dwar l-istandards għall-karatteristiċi ta’ sigurtà u bijometriċi f’passaporti u f’dokumenti tal-ivvjaġġar maħruġa mill-Istati Membri (C(2006) 2909 finali);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2005/211/ĠAI tal-24 ta’ Frar 2005 dwar l-introduzzjoni ta’ ċerti funzjonijiet ġodda għas-Sistema tal-Informazzjoni ta’ Schengen, inkluż fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (ĠU L 68, 15.3.2005, p. 44);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/719/ĠAI tat-12 ta’ Ottubru 2005 li tistabbilixxi d-data tal-applikazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2005/211/ĠAI dwar l-introduzzjoni ta’ ċerti funzjonijiet ġodda tas-Sistema tal-Informazzjoni ta’ Schengen, inkluż fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (ĠU L 271, 15.10.2005, p. 54);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/727/ĠAI tat-12 ta’ Ottubru 2005 li tistabbilixxi d-data tal-applikazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2005/211/ĠAI dwar l-introduzzjoni ta’ ċerti funzjonijiet ġodda tas-Sistema tal-Informazzjoni ta’ Schengen, inkluża l-ġlieda kontra t-terroriżmu (ĠU L 273, 19.10.2005, p. 25);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/228/ĠAI tad-9 ta’ Marzu 2006 li tistabbilixxi d-data tal-applikazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2005/211/ĠAI dwar l-introduzzjoni ta’ ċerti funzjonijiet ġodda tas-Sistema tal-Informazzjoni ta’ Schengen, inkluża l-ġlieda kontra t-terroriżmu (ĠU L 81, 18.3.2006, p. 45);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/229/ĠAI tad-9 ta’ Marzu 2006 li tistabbilixxi d-data tal-applikazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2005/211/ĠAI dwar l-introduzzjoni ta’ ċerti funzjonijiet ġodda tas-Sistema tal-Informazzjoni ta’ Schengen, inkluż fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (ĠU L 81, 18.3.2006, p. 46);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/631/ĠAI tal-24 ta’ Lulju 2006 li tistabbilixxi d-data tal-applikazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2005/211/ĠAI dwar l-introduzzjoni ta’ ċerti funzjonijiet ġodda tas-Sistema tal-Informazzjoni ta’ Schengen, inkluż fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (ĠU L 256, 20.9.2006, p. 18);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/267/KE tas-16 ta’ Marzu 2005 li tistabbilixxi Netwerk tal-Informazzjoni u l-Koordinazzjoni sikur ibbażat fuq l-Internet għas-Servizzi tal-Istati Membri għall-Ġestjoni tal-Immigrazzjoni (ĠU L 83, 1.4.2005, p. 48);

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Diċembru 2005 li tistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentzzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/267/KE li tistabbilixxi Network sigur ibbażat fuq il-web dwar l-Informazzjoni u l-Kordinazzjoni għas-Servizzi ta’ Amministrazzjoni tal-Migrazzjoni ta’ l-Istati Membri (C (2005) 5159 finali);

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 851/2005 tat-2 ta’ Ġunju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom irid ikollhom viża meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dan l-obbligu skont il-mekkaniżmu ta’ reċiproċità (ĠU L 141, 4.6.2005, p. 3);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/451/ĠAI tat-13 ta’ Ġunju 2005 li tistabbilixxi d-data tal-applikazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 871/2004 dwar l-introduzzjoni ta’ ċerti funzjonijiet ġodda tas-Sistema tal-Informazzjoni ta’ Schengen, inkluż fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (ĠU L 158, 21.6.2005, p. 26);

Ir-Regolament (KE) Nru 1160/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 2005 li jemenda l-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen tal-14 ta’ Ġunju 1985 dwar l-abolizzjoni gradwali tal-kontrolli fuq il-fruntieri komuni, fir-rigward tal-aċċess għas-Sistema tal-Informazzjoni ta’ Schengen mis-servizzi fl-Istati Membri responsabbli mill-ħruġ taċ-ċertifikati ta’ reġistrazzjoni għal vetturi (ĠU L 191, 22.7.2005, p. 18);

Rakkomandazzjoni 2005/761/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Settembru 2005 għall-iffaċilitar tal-ħruġ mill-Istati Membri ta’ viżi uniformi għal perjodu qasir għal riċerkaturi minn pajjiżi terzi li jkunu qed jivvjaġġaw fil-Komunità bil-għan li jwettqu riċerka xjentifika (ĠU L 289, 3.11.2005, p. 23);

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/687/KE tad-29 ta’ Settembru 2005 dwar il-format għar-rendikont dwar l-attivitajiet tan-netwerks ta' l-uffiċjali tal-kollegamenti ta' l-immigrazzjoni u dwar is-sitwazzjoni fil-pajjiż ospitant fi kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-immigrazzjoni illegali (innotifikata fid-dokument bin-numru (ĠU L 264, 8.10.2005, p. 8);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/728/ĠAI tat-12 ta’ Ottubru 2005 li tistabbilixxi d-data tal-applikazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 871/2004 dwar l-introduzzjoni ta’ ċerti funzjonijiet ġodda tas-Sistema tal-Informazzjoni ta’ Schengen, inkluż fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (ĠU L 273, 19.10.2005, p. 26);

Ir-Regolament (KE) Nru 2046/2005/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Diċembru 2005 dwar miżuri maħsuba għall-iffaċilitar tal-proċeduri għall-applikazzjoni u għall-ħruġ ta’ viżi għall-membri tal-familja Olimpika li jkunu qed jieħdu sehem fil-logħob Olimpiku u/jew Paralimpiku tal-2006 f’Turin (ĠU L 334, 20.12.2005, p. 1);

Ir-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 15 ta’ Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni li jaqsmu l-fruntieri (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen) (ĠU L 105, 13.4.2006, p. 1);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/440/KE tal-1 ta’ Ġunju 2006 li temenda l-Anness 12 tal-Istruzzjonijiet Konsolari Komuni u l-Anness 14a tal-Manwal Komuni dwar il-ħlasijiet li jinżammu u li jikkorrispondu mal-ispejjeż amministrattivi tal-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għall-viżi (ĠU L 175, 29.6.2006, p. 77);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (2006/628/KE) tal-24 ta’ Lulju 2006 li tistabbilixxi d-data tal-applikazzjoni tal-Artikolu 1(4) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 871/2004 dwar l-introduzzjoni ta’ ċerti funzjonijiet ġodda għas-Sistema tal-Informazzjoni ta’ Schengen, inkluż fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (ĠU L 256, 20.9.2006, p. 15);

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (2006/648/KE) tat-22 ta’ Settembru 2006 li tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi dwar l-istandards għall-karatteristiċi bijometriċi relatati mal-iżvilupp tas-Sistema tal-Informazzjoni dwar il-Viżi (ĠU L 267, 27.9.2006);

Korriġendum għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/ĠAI tat-8 ta’ Ġunju 2004 li tistabbilixxi s-Sistema tal-Informazzjoni dwar il-Viżi (VIS) (ĠU L 271, 30.9.2006, p. 85);

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (2006/757/KE) tat-22 ta’ Settembru 2006 dwar l-emendament tal-Manwal Sirene (ĠU L 317 tas-16.11.2006, p. 1);

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (2006/758/KE) tat-22 ta’ Settembru 2006 dwar l-emendament tal-Manwal Sirene (ĠU L 317, 16.11.2006, p. 41);

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (2006/684/KE) tal-5 ta’ Ottubru 2006 li temenda l-Anness 2, Skeda A, għall-Istruzzjonijiet Konsolari Komuni dwar l-obbligi tal-viża għal dawk li jkollhom passaporti diplomatiċi u tas-servizz tal-Indonesja (ĠU L 280, 12.10.2006, p. 29);

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (2006/752/KE) tat-3 ta’ Novembru 2006 li tistabbilixxi s-siti għas-Sistema tal-Informazzjoni dwar il-Viżi matul il-fażi ta’ żvilupp (ĠU L 305, 4.11.2006, p. 13);

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Novembru 2006 li tistabbilixxi “Manwal Prattiku għall-Gwardjani tal-Fruntieri (Il-Manwal ta’ Schengen)” komuni għall-użu mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri meta jwettqu kontroll ta’ persuni fil-fruntieri (C(2006) 5186 finali);

Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2006/960/ĠAI tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-simplifikazzjoni tal-iskambju ta’ informazzjoni u intelligence bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 386, 29.12.2006, p. 89 u Corrigendum fil-ĠU L 75, 15.3.2007, p. 26);

Regolament (KE) Nru 1986/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar l-aċċess għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-Tieni Ġenerazzjoni (SIS II) mis-servizzi fl-Istati Membri responsabbli għall-ħruġ ta’ ċertifikati ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi (ĠU L 381, 28.12.2006, p. 1);

Regolament (KE) Nru 1987/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-sistema ta’ informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (ĠU L 381, 28.12.2006, p. 4);

Regolament (KE) Nru 1931/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi r-regoli dwar it-traffiku lokali tal-fruntiera fil-fruntieri esterni fuq l-art tal-Istati Membri u li jemenda d-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Schengen (ĠU L 405 tat-30.12.2006, p. 1. Verżjoni korretta fil-ĠU L 29, 3.2.2007, p. 3);

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1932/2006 tal-21 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa (ĠU L 405, 30.12.2006, p. 23. Verżjoni korretta fil-ĠU L 29, 3.2.2007, p. 10);

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1988/2006 tal-21 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2424/2001 tas-6 ta’ Diċembru 2001 dwar l-iżvilupp tat-tieni ġenerazzjoni tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS II) (ĠU L 411, 30.12.2006, p. 1. Verżjoni korretta fil-ĠU L 27, 2.2.2007, p. 3);

Deċiżjoni tal-Kunsill (KE) 2006/1007/ĠAI tal-21 ta’ Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2001/886/ĠAI dwar l-iżvilupp tat-tieni ġenerazzjoni tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS II) (ĠU L 411, 30.12.2006, p. 78. Verżjoni korretta fil-ĠU L 27 tat-2.2.2007, p. 43);

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas- 16 ta’ Marzu 2007 li tistipula r-rekwiżiti tan-netwerk għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen II (l-1 pilastru) (ĠU L 79, 20.3.2007, p. 20; ĠU L 219M, 24.8.2007, p. 349–357 (MT));

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas- 16 ta’ Marzu 2007 li tistipula r-rekwiżiti tan-netwerk għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen II (it-3 pilastru) (ĠU L 79, 20.3.2007, p. 29; ĠU L 219M, 24.8.2007, p. 358–366 (MT));

Deċiżjoni Nru 574/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 23 ta’ Mejju 2007 li tistabbilixxi l-Fond għall-Fruntieri Esterni għall-perijodu mill-2007 sal-2013 bħala parti mill-programm ġenerali Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta’ Migrazzjoni (ĠU L 144, 6.6.2007, p. 22);

Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI tat- 12 ta’ Ġunju 2007 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-sistema ta’ informazzjoni ta’ Schengen Tat-Tieni Ġenerazzjoni (SIS II) (ĠU L 205, 7.8.2007, p. 63);

Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/472/KE tal- 25 ta’ Ġunju 2007 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv stabbilit mill-Konvenzjoni ta’ Schengen tal-1990, li temenda r-Regolament Finanzjarju dwar l-ispejjeż tal-installazzjoni u l-operazzjoni tal-funzjoni ta’ sostenn tekniku għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (C.SIS) (ĠU L 179, 7.7.2007, p. 50);

Regolament (KE) Nru 863/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 11 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi mekkaniżmu għall-ħolqien ta’ Timijiet ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 fir-rigward ta’ dak il-mekkaniżmu u li jirregola l-kompiti u l-poteri ta’ uffiċjali mistiedna (ĠU L 199, 31.7.2007, p. 30);

Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/519/KE tas-16 ta’ Lulju 2007 li temenda l-Parti 2 tan-netwerk ta’ konsultazzjoni ta’ Schengen (speċifikazzjonijiet tekniċi) (ĠU L 192, 24.7.2007, p. 26);

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Awwissu 2007 li timplimenta d-Deċiżjoni Nru 574/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-adozzjoni ta’ linji gwida strateġiċi mill-2007 sal-2013 (ĠU L 233, 5.9.2007, p. 3);

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta’ Diċembru 2007 li temenda l-Parti 1 tan-network ta’ konsultazzjoni ta’ Schengen (speċifikazzjonijiet tekniċi) (ĠU L 340, 22.12.2007, p. 92).


ATT FINALI

Il-Plenipotenzjarji

tal-UNJONI EWROPEA

kif ukoll

tal-KOMUNITÀ EWROPEA

kif ukoll

tal-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA,

kif ukoll

tal-PRINĊIPALITÀ TA’ LIECHTENSTEIN,

minn hawn ’il quddiem imsejħa “il-Partijiet Kontraenti”,

imlaqqgħin fi Brussell fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena 2008 għall-iffirmar tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen, adottaw il-Protokoll.

Il-Plenipotenzjarji tal-Partijiet Kontraenti ħadu nota tad-Dikjarazzjonijiet li ġejjin elenkati hawn taħt u annessi ma’ dan l-Att Finali:

Dikjarazzoni konġunta tal-Partijiet Kontraenti dwar l-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Koperazzjoni Operattiva fuq il-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea;

Dikjarazzjoni konġunta tal-Partijiet kontraenti dwar l-Artikolu 23(7) tal-Konvenzjoni tad-29 ta’ Mejju 2000 dwar l-assistenza reċiproka fi kwistjonijiet kriminali bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (1);

Dikjarazzjoni mill-Komunità Ewropea u l-Liechtenstein dwar ir-relazzjonijiet esterni;

Dikjarazzjoni mil-Liechtenstein dwar l-assistenza reċiproka fi kwistjonijiet kriminali;

Dikjarazzjoni mil-Liechtenstein dwar l-Artikolu 5(2)(b)

Dikjarazzjoni mil-Liechtenstein dwar l-applikazzjoni tal-Konvenzjoni Ewropea dwar Assistenza Reċiproka fi Kwistjonijiet Kriminali u l-Konvenzjoni Ewropea dwar l-Estradizzjoni;

Dikjarazzjoni mill-Komunità Ewropea dwar il-Fond tal-Fruntieri Esterni għall-perjodu 2007-2013;

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar it-trasmissjoni tal-proposti;

Dikjarazzjoni Komuni dwar Laqgħat Konġunti.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  ĠU C 197, 12.7.2000, p. 1.

DIKJARAZZONIJIET KONĠUNTI TAL-PARTIJIET KONTRAENTI:

DIKJARAZZONI KONĠUNTA TAL-PARTIJIET KONTRAENTI DWAR L-AĠENZIJA EWROPEA GĦALL-ĠESTJONI TAL-KOPERAZZJONI OPERATTIVA FUQ IL-FRUNTIERI ESTERNI TAL-ISTATI MEMBRI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Partijiet Kontraenti jikkunsidraw li se jiġu konklużi aktar arranġamenti għall-assoċjazzjoni tal-Isvizzera u l-Liechtenstein mal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Koperazzjoni Operattiva fuq il-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fuq l-eżempju tal-arranġamenti miftiehma man-Norveġja u l-Islanda.

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA TAL-PARTIJIET KONTRAENTI DWAR L-ARTIKOLU 23(7) TAL-KONVENZJONI TAD-29 TA’ MEJJU 2000 DWAR L-ASSISTENZA REĊIPROKA FI KWISTJONIJIET KRIMINALI BEJN L-ISTATI MEMBRI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Partijiet Kontraenti jaqblu li l-Liechtenstein tista’, kondizzjonalment fuq id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 23(1)(c) tal-Konvenzjoni dwar l-Assistenza Reċiproka fi Kwistjonijiet Kriminali bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, fiċ-ċirkostanzi ta’ każ partikolari, tesiġi li, sakemm l-Istat Membru konċernat ma jkunx ottjena l-kunsens tas-suġġett tad-data, id-data personali ma tintużax għall-iskopijiet imsemmija fl-Artikolu 23(1)(a) u (b) mingħajr il-kunsens minn qabel tal-Liechtenstein fil-proċeduri li fihom il-Liechtenstein tkun setgħet tirrifjuta jew tirrestrinġi t-trasmissjoni jew l-użu ta’ data personali taħt il-Konvenzjoni jew l-istrumenti msemmija fl-Artkolu 1 tagħha.

Jekk, f’każ partikolari, il-Liechtenstein tirrifjuta li tagħti l-kunsens tagħha għal talba minn Stat Membru skont id-dispożizzjonijiet hawn fuq imsemmija, hija għandha tagħti r-raġunijiet għad-deċiżjonijiet tagħha bil-kitba.

DIKJARAZZJONIJIET OĦRA:

DIKJARAZZJONI MILL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-LIECHTENSTEIN DWAR IR-RELAZZJONIJIET ESTERNI

Il-Komunità Ewropea u l-Liechtenstein jaqblu li l-Komunità Ewropea timpenja ruħha sabiex tinkoraġġixxi lil pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali li magħhom tagħmel ftehim f’oqsma marbuta mal-koperazzjoni ta’ Schengen, inkluża l-politika dwar il-viżi, sabiex jikkonkludu ftehim simili mal-Prinċipat tal-Liechtenstein, bla ħsara għall-kompetenza ta’ din tal-aħħar li tikkonkludi ftehim bħal dawn.

DIKJARAZZJONI MIL-LIECHTENSTEIN DWAR L-ASSISTENZA REĊIPROKA FI KWISTJONIJIET KRIMINALI

Il-Liechtenstein tiddikjara li reati tat-tassazzjoni li jkunu qegħdin jiġu investigati mill-awtoritajiet tal-Liechtenstein ma jistgħux iwasslu għal appell quddiem qorti kompetenti inter alia li tisma’ kwistjonijiet kriminali.

DIKJARAZZJONI MIL-LIECHTENSTEIN DWAR L-ARTIKOLU 5 (2)(B)

(Il-limitu ta’ żmien sabiex jiġu aċċettati żviluppi ġodda fl-acquis ta’ Schengen)

Il-perjodu massimu ta’ tmintax-il xahar stabbilit mill-Artikolu 5(2)(b) jkopri kemm l-approvazzjoni kif ukoll l-implimentazzjoni tal-att jew tal-miżura. Huwa jinkludi dawn l-istadji li ġejjin:

l-istadju ta’ tħejjija

il-proċedura parlamentari

il-limitu ta’ żmien ta’ tletin jum għal referendum

fejn ikun applikabbli, ir-referendum (organizzazzjoni u votazzjoni)

l-approvazzjoni tal-prinċep renjanti.

Il-Gvern tal-Liechtenstein għandu jinforma lill-Kunsill u lill-Kummissjoni mingħajr dewmien meta jitlesta kull wieħed minn dawn l-istadji.

Il-Gvern tal-Liechtenstein jimpenja ruħu li juża kull mezz possibli sabiex jiżgura li l-istadji hawn fuq imsemmija jitlestew malajr kemm jista’ jkun.

DIKJARAZZJONI MIL-LIECHTENSTEIN DWAR L-APPLIKAZZJONI TAL-KONVENZJONI EWROPEA DWAR ASSISTENZA REĊIPROKA FI KWISTJONIJIET KRIMINALI U L-KONVENZJONI EWROPEA DWAR L-ESTRADIZZJONI

Il-Liechtenstein timpenja ruħha li ma tinvokax ir-riżervi u d-dikjarazzjonijiet magħmula meta rratifika il-Konvenzjoni Ewropea dwar l-Estradizzjoni fit-13 ta’ Diċembru 1957 u l-Konvenzjoni Ewropea dwar l-Assistenza Reċiproka fi Kwistjonijiet Kriminali fl-20 ta’ April 1959 safejn dawn huma kompatibbli ma’ dan il-Ftehim.

DIKJARAZZJONI MILL-KOMUNITÀ EWROPEA DWAR IL-FOND TAL-FRUNTIERI ESTERNI GĦALL-PERJODU 2007-2013

Il-Komunità Ewropea bħalissa qiegħda tistabbilixxi Fond għall-Fruntieri Esterni għall-perjodu 2007-2013, li għalihom għandhom jiġu konklużi aktar arranġamenti ma’ pajjiżi terzi assoċjati mal-acquis ta’ Schengen.

DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI EWROPEA DWAR IT-TRASMISSJONI TAL-PROPOSTI

Meta tkun qiegħda tressaq proposti li għandhom x’jaqsmu ma’ dan il-Ftehim lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u lill-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni għandha tressaq kopji ta’ dawn il-proposti lil-Liechtenstein.

Parteċipazzjoni f’Kumitati li jgħinu lill-Kummissjoni Ewropea fl-eżerċizzju tal-poteri eżekuttivi tagħha:

Fl-1 ta’ Ġunju 2006, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni sabiex tiftaħ negozjati mar-Repubblika tal-Islanda, ir-Renju tan-Norveġja, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein bil-għan li jiġi konkluż ftehim dwar l-assoċjazzjoni ta’ dawn tal-aħħar max-xogħol tal-kumitati li jgħinu lill-Kummissjoni Ewropea fl-eżerċizzju tal-poteri eżekuttivi tagħha fir-rigward tal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen.

Sa meta jiġi konkluż Ftehim bħal dan, il-Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri bejn il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kumitati li jgħinu lill-Kummissjoni Ewropea fl-eżerċizzju tal-poteri eżekuttivi tagħha tapplika għal-Liechtenstein. Minkejja dan, għall-finijiet tad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (1), il-kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tal-Liechtenstein huma stipulati mill-Artikolu 100 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea.

DIKJARAZZJONI KOMUNI DWAR LAQGĦAT KONĠUNTI

Id-delegazzjonijiet li jirrappreżentaw il-gvernijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropa,

Id-delegazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea,

Id-delegazzjonijiet li jirrappreżentaw il-Gvernijiet tar-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja,

Id-delegazzjoni li tirrappreżenta l-gvern tal-Konfederazzjoni Svizzera,

Id-delegazzjoni li tirrappreżenta l-gvern tal-Prinċipat tal-Liechtenstein,

Jinnutaw li il-Liechtenstein qed taderixxi mal-Kumitat Imħallat stabbilit mill-Ftehim dwar l-assoċjazzjoni tal-Isvizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen permezz ta’ protokoll ma’ dan il-Ftehim.

Iddeċidew li jorganizzaw konġuntement il-laqgħat tal-Kumitati Mħallta, stabbiliti mill-Ftehim dwar l-assoċjazzjoni tal-Islanda u n-Norveġja mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen, minn naħa waħda, u l-Ftehim dwar l-assoċjazzjoni tal-Isvizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen kif ikkomplementat mill-Protokoll dwar l-assoċjazzjoni tal-Liechtenstein, min-naħa l-oħra, indipendentement mil-livell tal-laqgħa.

Jinnutaw li ż-żamma ta’ dawn il-laqgħat b’mod konġunt jitlob arranġament pragmatiku fir-rigward tal-uffiċċju tal-presidenza għal dawn il-laqgħat meta dik il-presidenza jkollha timtela mill-Istati assoċjati skont il-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni ta’ din tal-aħħar mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen kif ikkomplementat mill-Protokoll dwar l-assoċjazzjoni tal-Liechtenstein jew mal-Ftehim konkluż bejn il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-assoċjazzjoni ta’ dawn tal-aħħar mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen.

Jinnutaw ix-xewqa tal-Istati assoċjati li jċedu, kif inhu meħtieġ, l-eżerċizzju tal-presidenzi tagħhom u jirrotawh bejniethom fl-ordni alfabetika skont l-isem mid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni ta’ din tal-aħħar mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen u mid-dħul fis-seħħ tal-Protokoll dwar l-assoċjazzjoni tal-Liechtenstein.


(1)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31. Direttiva kif emendata l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).


18.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/37


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tas-7 ta’ Marzu 2011

dwar il-konklużjoni ta’ protokoll bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipalità ta’ Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipalità ta’ Liechtenstein mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit tal-Istat responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-asil magħmula fi Stat Membru jew fl-Isvizzera

(2011/351/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 78(2)(e), flimkien mal-Artikolu 218(6)(a) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew,

Billi:

(1)

Wara l-awtorizzazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni fis-27 ta’ Frar 2006, in-negozjati mal-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipalità ta’ Liechtenstein ta’ Protokoll dwar l-adeżjoni tal-Prinċipalità ta’ Liechtenstein mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli mill-eżami ta’ talba għall-asil magħmula fi Stat Membru jew fl-Isvizzera (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Protokoll”) ġew iffinalizzati.

(2)

Skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Frar 2008, u soġġett għall-konklużjoni tagħha f’data aktar tard, il-Protokoll ġie ffirmat f’isem il-Komunità Ewropea, fit-28 ta’ Frar 2008.

(3)

Bħala konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona fl-1 ta’ Diċembru 2009, l-Unjoni Ewropea ssostitwixxiet u ssuċċediet lill-Komunità Ewropea.

(4)

Il-Protokoll għandu jkun approvat.

(5)

Skont l-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward taŻ-żona ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dawn l-Istati Membri qed jieħdu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

(6)

Skond l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-Danimarka mhix qed tieħu sehem fl-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni u mhijiex marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Protokoll bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipalità ta’ Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipalità ta’ Liechtenstein mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-asil magħmula fi Stat Membru jew fl-Isvizzera u d-dikjarazzjonijiet annessi miegħu huma approvati f’isem l-Unjoni Ewropea.

It-test tal-Protokoll, l-Att Final tiegħu u d-Dikjarazzjonijiet relatati huma mehmuża ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill b’dan huwa awtorizzat sabiex jaħtar il-persuna bis-setgħa li tiddepożita f’isem l-Unjoni l-istrument ta’ approvazzjoni previst fl-Artikolu 8(1) tal-Protokoll, sabiex jesprimi l-kunsens tal-tal-Unjoni li tintrabat, u sabiex tagħmel din in-notifika:

“Bħala konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona fl-1 ta’ Diċembru 2009, l-Unjoni Ewropea issostitwixxiet u ħadet post il-Komunità Ewropea u minn dik id-data teżerċita d-drittijiet kollha u tassumi l-obbligi kollha tal-Komunità Ewropea. Għalhekk, referenzi għall-Komunità Ewropea fil-Protokoll kif ukoll fil-Ftehim għandhom, fejn xieraq, jinftiehmu bħala referenzi għal ‘l-Unjoni Ewropea’.”

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta’ Marzu 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

CZOMBA S.


PROTOKOLL

bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipalità ta' Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipalità ta' Liechtenstein mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta' talba għall-asil magħmula fi Stat Membru jew fl-Isvizzera

IL-KOMUNITÀ EWROPEA

kif ukoll

IL-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA,

kif ukoll

IL-PRINĊIPALITÀ TA' LIECHTENSTEIN,

minn hawn 'il quddiem imsejħa 'il-Partijiet Kontraenti',

WARA LI KKUNSIDRAW il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-asil magħmula fi Stat Membru jew fl-Isvizzera ffirmata fis-26 ta’ Ottubru 2004 (1) (minn hawn 'il quddiem “il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Isvizzera”),

WARA LI FTAKRU li l-Artikolu 15 tiegħu jipprevedi l-possibbiltà għall-Prinċipalità ta’ Liechtenstein li taċċedi għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera permezz ta’ Protokoll,

WARA LI KKUNSIDRAW is-sitwazzjoni ġeografika tal-Prinċipalità ta’ Liechtenstein,

WARA LI KKUNSIDRAW ix-xewqa tal-Prinċipalità ta’ Liechtenstein li tkun assoċjata mal-leġiżlazzjoni Komunitarja li tkopri r-Regolamenti ta’ Dublin u tal-Eurodac (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-acquis ta’ Dublin/Eurodac”),

BILLI fid-19 ta’ Jannar 2001 il-Komunità Ewropea kkonkludiet ftehim mar-Repubblika tal-Islanda u mar-Renju tan-Norveġja dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-asil magħmula fi Stat Membru jew fl-Islanda jew fin-Norveġja bbażata fuq il-Konvenzjoni ta’ Dublin (2),

BILLI huwa mixtieq li l-Prinċipalità ta’ Liechtenstein tkun assoċjata fuq livell ugwali għal dak tal-Islanda, in-Norveġja u l-Isvizzera fl-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Dublin/Eurodac,

BILLI għandu jsir Protokoll bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipalità ta’ Liechtenstein li jipprevedi drittijiet u obbligi għal Liechtenstein simili għal dawk miftiehma bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, kif ukoll l-Isvizzera, min-naħa l-oħra,

BILLI d-dispożizzjonijiet tat-Titolu IV tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u l-atti adottati fuq il-bażi ta’ dak it-Titolu ma japplikawx għar-Renju tad-Danimarka skond il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-Trattat ta’ Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, imma għandu jsir possibbli għall-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipalità ta’ Liechtenstein, minn naħa waħda, u d-Danimarka, min-naħa l-oħra, sabiex japplikaw id-dispożizzjonijiet sostantivi tal-ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Isvizzera fir-relazzjonijiet tagħhom ma’ xulxin, kif previst fl-Artikolu 11(1) tiegħu,

BILLI hu meħtieġ li jkun żgurat li l-Istati li magħhom il-Komunità Ewropea stabbiliet assoċjazzjoni għall-iskop tal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Dublin/Eurodac japplikaw ukoll dak l-acquis fir-relazzjonijiet tagħhom ma’ xulxin,

BILLI l-funzjonament bla xkiel tal-acquis ta’ Dublin/Eurodac jeħtieġ li dan il-Protokoll ikun applikat simultanjament mal-ftehim bejn il-partijiet varji assoċjati ma’ jew li jipparteċipaw fl-implimentazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Dublin/Eurodac li jirregola r-relazzjonijiet reċiproki bejniethom,

BILLI d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (3) għandha tkun applikata mill-Prinċipalità ta’ Liechtenstein kif hija applikata mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea meta jipproċessaw data għall-finijiet ta’ dan il-Protokoll,

WARA LI KKUNSIDRAW il-Protokoll dwar l-adeżjoni tal-Prinċipalità ta’ Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipalità ta’ Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipalità ta’ Liechtenstein fil-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (4),

FILWAQT LI JIFTAKRU r-rabta bejn l-acquis tal-Komunità dwar it-twaqqif tal-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-asil magħmula f'wieħed mill-Istati Membri u dwar it-twaqqif tal-Eurodac u l-acquis ta’ Schengen,

BILLI dik ir-rabta titlob li l-acquis ta’ Schengen ikun applikat simultanjament mal-acquis tal-Komunità dwar it-twaqqif tal-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-asil magħmula mill-Istati Membri u dwar it-twaqqif tal-Eurodac,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

1.   Skond l-Artikolu 15 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-asil magħmula fi Stat Membru jew fl-Isvizzera (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Isvizzera”), il-Prinċipalità ta’ Liechtenstein (minn hawn 'il quddiem imsejħa “Liechtenstein”) b'dan taċċedi għal dak il-Ftehim, taħt it-termini u l-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan il-Protokoll.

2.   Dan il-Protokoll joħloq drittijiet u obbligi reċiproki bejn il-Partijiet Kontraenti, skond ir-regoli u l-proċeduri stabbiliti hawnhekk.

Artikolu 2

1.   Id-dispożizzjonijiet ta':

ir-Regolament ta’ Dublin (5);

ir-Regolament Eurodac (6);

ir-Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Eurodac (7); kif ukoll

ir-Regolament ta’ implimentazzjoni ta’ Dublin (8)

għandhom jiġu implimentati minn Liechtenstein, u applikati fir-relazzjonijiet tagħha mal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u mal-Isvizzera.

2.   L-atti u l-miżuri meħuda mill-Komunità Ewropea li jemendaw jew jibnu fuq id-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u d-deċiżjonijiet meħudin skond il-proċeduri stabbiliti f'dawk id-dispożizzjonijiet, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5, għandhom ukoll ikunu aċċettati, implimentati u applikati minn Liechtenstein.

3.   Għall-għanijiet tal-paragrafi 1 u 2, referenzi għall-“Istati Membri” fid-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 għandhom jitqiesu li jinkludu lil Liechtenstein.

Artikolu 3

Id-drittijiet u l-obbligi stabbiliti fl-Artikoli 2, 3(1) sa (4), fl-Artikoli 5 sa 7, fit-tieni sub-paragrafu tal-Artikolu 8(1) u fl-Artikolu 8(2), fl-Artikoli 9 sa 11 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Isvizzera għandhom japplikaw mutatis mutandis għal Liechtenstein.

Artikolu 4

Rappreżentant tal-Gvern ta’ Liechtenstein għandu jsir membru tal-Kumitat Imħallat kif stabbilit mill-Artikolu 3 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Isvizzera.

L-uffiċċju tal-President tal-Kumitat Imħallat għandu jinżamm, b'mod li jalterna f'perjodi ta’ sitt xhur, mir-rappreżentant tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (minn hawn 'il quddiem il-“Kummissjoni”) u mir-rappreżentant tal-Gvern ta’ Liechtenstein jew tal-Isvizzera, rispettivament.

Artikolu 5

1.   Suġġett għall-paragrafu 2, meta l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (minn hawn 'il quddiem il-“Kunsill”) jadotta atti jew miżuri li jemendaw jew jibnu fuq id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu2 u meta atti jew miżuri jkunu adottati skond il-proċeduri stabbiliti f'dawk id-dispożizzjonijiet, dawk l-atti jew miżuri għandhom ikunu applikati simultanjament mill-Istati Membri u Liechtenstein, ħlief fejn jeżistu dispożizzjonijiet ċari għall-kuntrarju ta’ dan.

2.   Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lil Liechtenstein bla dewmien dwar l-adozzjoni tal-atti jew il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1. Liechtenstein għandha tiddeċiedi jekk taċċettax il-kontenut tagħhom u timplimentahom fl-ordni legali intern tagħha. Din id-deċiżjoni għandha tkun innotifikata lill-Kummissjoni fi żmien tletin ġurnata mill-adozzjoni tal-atti jew il-miżuri in kwistjoni.

3.   Jekk il-kontenut ta’ tali att jew miżura jistgħu jorbtu lil Liechtenstein biss wara li jkunu ntlaħqu l-ħtiġijiet kostituzzjonali, Liechtenstein għandha tgħarraf lill-Kummissjoni b'dan fi żmien tan-notifika tagħha. Hekk kif tkun wettqet il-ħtiġijiet kostituzzjonali kollha, Liechtenstein għandha minnufih tinforma lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, bil-miktub. Fejn ma jkunx meħtieġ referendum, in-notifika għandha ssir mhux aktar tad minn tletin jum wara d-data ta’ skadenza tar-referendum. Jekk ikun meħtieġ referendum, Liechtenstein għandha jkollha massimu ta’ tmintax-il xahar mid-data tan-notifika mill-Kummissjoni sabiex tagħmel in-notifika tagħha. Mid-data stabbilita għad-dħul fis-seħħ tal-att jew miżura għal Liechtenstein u sakemm tkun tat notifika li jkunu ntlaħqu l-ħtiġijiet kostituzzjonali, Liechtenstein għandha, fejn ikun possibbli, timplementa l-att jew il-miżura in kwistjoni fuq bażi provviżorja.

4.   Jekk Liechtenstein ma tkunx tista' timplementa l-att jew il-miżura in kwistjoni fuq bażi provviżorja, u jekk dan joħloq diffikultajiet li jfixklu l-operazzjoni tal-koperazzjoni Dublin/Eurodac, is-sitwazzjoni għandha tiġi eżaminata mill-Kumitat Imħallat. Il-Komunità Ewropea tista' tieħu miżuri proporzjonati u xierqa kontra Liechtenstein sabiex tiżgura li l-koperazzjoni Dublin/Eurodac topera bla xkiel.

5.   L-aċċettazzjoni, min-naħa ta’ Liechtenstein, tal-atti u l-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 toħloq drittijiet u obbligi bejn Liechtenstein, l-Isvizzera u l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea.

6.   Il-Protokoll għandu jiġi sospiż jekk:

(a)

Liechtenstein tinnotifika d-deċiżjoni tagħha li ma taċċettax il-kontenut ta’ att jew miżura msemmija fil-paragrafu 1 u li għalihom ġew applikati l-proċeduri stabbiliti f'dan il-Protokoll; jew

(b)

Liechtenstein ma tagħtix notifika fil-limitu ta’ żmien ta’ tletin ġurnata msemmi fil-paragrafu 2; jew

(c)

Liechtenstein ma tagħtix notifika sa tletin jum wara l-iskadenza tal-limitu ta’ żmien għar-referendum jew, fil-każ ta’ referendum, fil-limitu ta’ żmien ta’ 18-il xahar stabbilit fil-paragrafu 3, jew ma tipprovdix għall-implimentazzjoni provviżorja kif maħsuba fl-istess paragrafu mid-data stabbilita għad-dħul fis-seħħ tal-att konċernat jew tal-miżura konċernata.

7.   Il-Kumitat Imħallat għandu jeżamina l-kwistjoni li wasslet għas-sospensjoni u għandu jimpenja ruħu sabiex jindirizza l-kawżi li hemm wara n-nuqqas ta’ approvazzjoni jew r-ratifika fi żmien disgħin jum. Wara li jiġu eżaminati l-għażliet l-oħra kollha bil-ħsieb li jkun żgurat li l-Protokoll ikompli jopera bla xkiel, inkluża l-possibbiltà li jkun innutat li l-liġijiet u r-regolamenti tal-Partijiet Kontraenti huma ekwivalenti, jista' jiddeċiedi, fuq bażi unanima, li jerġa' jdaħħal dan il-Protokoll. Jekk dan il-Protokoll ikun għadu sospiż wara disgħin jum, għandu jiġi meqjus bħala terminat.

Artikolu 6

F'dak li jirrigwarda l-ispejjeż operattivi u amministrattivi assoċjati mat-twaqqif u l-operat tal-unità ċentrali tal-Eurodac, Liechtenstein għandha tagħti kontribuzzjoni lill-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej li tammonta għal 0.071 % ta’ ammont inizjali ta’ referenza ta’ EUR 11 675 000 u, mis-sena finanzjarja 2004, kontribuzzjoni annwali li tammonta għal 0.071 % tal-approprjazzjonijiet baġitarji korrispondenti għas-sena finanzjarja in kwistjoni.

Artikolu 7

Dan il-Protokoll m'għandux jolqot kwalunkwe ftehim bejn Liechtenstein u l-Isvizzera sa fejn dan ikun kompatibbli ma’ dan il-Protokoll. Jekk xi ftehim bħal dan ma jkunx kompatibbli ma’ dan il-Protokoll, għandu jipprevalixxi dan tal-aħħar.

Artikolu 8

1.   Dan il-Protokoll għandu jiġi ratifikat jew approvat mill-Partijiet Kontraenti. L-istrumenti ta’ ratifika jew ta’ approvazzjoni għandhom jiġu depożitati mas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, li għandu jservi ta’ depożitarju.

2.   Dan il-Protokoll għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar wara avviż mid-depożitarju lill-Partijiet Kontraenti li l-istrument finali ta’ ratifika jew approvazzjoni jkun ġie depożitat.

3.   L-Artikoli 1, 4 u l-ewwel sentenza tal-Artikolu 5(2) ta’ dan il-Protokoll u d-drittijiet u l-obbligi stabbiliti fl-Artikoli 2, 3 (1) sa (4) tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Isvizzera għandhom japplikaw provviżorjament għal Liechtenstein mid-data tal-iffirmar ta’ dan il-Protokoll.

Artikolu 9

Fir-rigward tal-atti u l-miżuri adottati wara l-iffirmar ta’ dan il-Protokoll iżda qabel ma jidħol fis-seħħ, il-perjodu ta’ tletin jum imsemmi fl-aħħar sentenza tal-Artikolu5(2) għandu jibda jiddekorri mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Protokoll.

Artikolu10

1.   Dan il-Protokoll għandu jkun applikat biss jekk dawk il-ftehim li jkollhom isiru minn Liechtenstein u li huma msemmija fl-Artikolu 11 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Isvizzera jiġu wkoll implimentati.

2.   Addizzjonalment, dan il-Protokoll, għandu jiġi implimentat biss jekk il-Protokoll magħmul bejn l-Unjoni Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipalità ta’ Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipalità ta’ Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen ikun implimentat ukoll.

Artikolu 11

1.   Dan il-Protokoll jista jiġi denunzjat minn kwalunkwe Parti Kontraenti. Id-depożitarju għandu jkun avżat bid-denunzja, li għandha tidħol fis-seħħ sitt xhur wara l-avviż.

2.   Fil-każ ta’ denunzja mill-Isvizzera ta’ dan il-Protokoll jew tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Isvizzera, jew fil-każ tat-terminazzjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Isvizzera fir-rigward tal-Isvizzera, il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Isvizzera u dan il-Protokoll għandhom jibqgħu fis-seħħ fir-rigward tar-relazzjonijiet bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u Liechtenstein, min-naħa l-oħra.

3.   Dan il-Protokoll għandu jitqies bħala terminat jekk Liechtenstein ittemm wieħed mill-ftehim imsemmija fl-Artikolu 11 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Isvizzera li ġew konklużi minn Liechtenstein, jew ittemm il-Protokoll imsemmi fl-Artikolu 10(2).

Artikolu12

Dan il-Protokoll huwa mfassal fi tlitt eżemplari bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bid-Daniż, bl-Olandiż, bl-Ingliż, bl-Eston, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ungeriż, bit-Taljan, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Ispanjol u bl-Iżvediż b'kull test ugwalment awtentiku.

B'XHIEDA TA' DAN iffirmaw il-Plenipotenzjarji sottoskritti.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  ĠU L 53, 27.2.2008, p. 52.

(2)  ĠU L 93, 3.4.2001, p.38.

(3)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(4)  Ara paġna 3 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(5)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 343/2003 tat-18 ta’ Frar 2003 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli sabiex jeżamina applikazzjoni għall-ażil iddepożitata f'wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz (ĠU L 50, 25.2.2003, p. 1).

(6)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1560/2003 tat-2 ta’ Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 343/2003 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi determinat l-Istat Membru responsabbli sabiex jeżamina applikazzjoni għall-asil iddepożitata f'wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz (ĠU L 222, 5.9.2003, p. 3).

(7)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2725/2000 tal-11 ta’ Diċembru 2000 dwar l-istabbiliment ta’ “Eurodac” għat-tqabbil ta’ marki tas-swaba għall-applikazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni ta’ Dublin bil-ħsieb li tgħin sabiex tkun determinata l-Parti Kontraenti responsabbli għall-eżami ta’ applikazzjoni għall-ażil skond il-Konvenzjoni ta’ Dublin (ĠU L 316, 15.12.2000, p. 1).

(8)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 407/2002 tat-28 ta’ Frar 2002 li jistabbilixxi ċerti regoli sabiex jimplimetaw ir-Regolament ta-Kunsill (KE) Nru 2725/2000 dwar l-istabbiliment ta’ “Eurodac” għat-tqabbil ta’ marki tas-swaba għall-applikazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni ta’ Dublin (ĠU L 62, 5.3.2002, p. 1).


ATT FINALI

Il-Plenipotenzjarji

tal-KOMUNITÀ EWROPEA

kif ukoll

tal-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA,

kif ukoll

tal-PRINĊIPALITÀ TA' LIECHTENSTEIN,

minn hawn 'il quddiem imsejħa “il-Partijiet Kontraenti”,

imlaqqgħin fi Brussell fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena 2008 għall-iffirmar tal-Protokoll bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipalità ta’ Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipalità ta’ Liechtenstein mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-asil magħmula fi Stat Membru jew fl-Isvizzera, adottaw il-Protokoll.

Il-Plenipotenzjarji tal-Partijiet Kontraenti ħadu nota tad-Dikjarazzjonijiet, li ġejjin, elenkati hawn taħt u annessi mal-Att Finali:

Dikjarazzjoni Komuni tal-Partijiet Kontraenti dwar djalogu mill-qrib;

Dikjarazzjoni mill- Liechtenstein dwar l-Artikolu 5(3);

Dikjarazzjoni konġunta dwar laqgħat konġunti tal-Kumitati Mħallta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image

DIKJARAZZJONI KOMUNI TAL-PARTIJIET KONTRAENTI DWAR DJALOGU MILL-QRIB

Il-Partijiet Kontraenti jisħqu dwar l-importanza ta’ djalogu mill-qrib u produttiv bejn il-partijiet kollha li qed jipparteċipaw fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu2(1) ta’ dan il-Protokoll.

Konformement mal-Artikolu3(1) tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Isvizzera, fil-laqgħat tal-Kumitat Imħallat għall-finijiet ta’ skambju ta’ fehmiet mal-Isvizzera, il-Kummissjoni sejra tistieden esperti mill-Istati Membri sabiex jiddiskutu ma’ esperti minn Liechtenstein il-kwistjonijiet kollha indirizzati fil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Isvizzera.

Il-Partijiet Kontraenti jinnotaw li l-Istati Membri huma lesti sabiex jaċċettaw din l-istedina u jieħdu sehem f'dawn l-iskambji ta’ ideat ma’ Liechtenstein dwar il-materji kollha indirizzati fil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Isvizzera.

DIKJARAZZJONI MILL-LIECHTENSTEIN DWAR L-ARTIKOLU 5(3)

(Limitu ta’ żmien għall-aċċettazzjoni ta’ żviluppi ġodda fl-acquis ta’ Dublin/Eurodac)

Il-limitu massimu ta’ żmien ta’ tmintax-il xahar stabbilit fl-Artikolu 5(3) jkopri kemm l-approvazzjoni kif ukoll l-implimentazzjoni tal-att jew miżura. Dan jinkludi l-istadji li ġejjin:

l-istadju ta’ tħejjija,

il-proċedura parlamentari,

l-iskadenza ta’ tletin jum tar-referendum,

fejn applikabbli r-referendum (l-organizzazzjoni u l-votazzjoni),

is-sanzjoni tal-prinċep li jkollu r-renju.

Il-Gvern ta’ Liechtenstein għandu jgħarraf lill-Kunsill u lill-Kummissjoni bla dewmien dwar it-tlestija ta’ kull wieħed mill-istadji.

Il-Gvern ta’ Liechtenstein jimpenja ruħu li juża kwalunkwe mezz għad-dispożizzjoni tiegħu sabiex jiżgura li l-istadji msemmija hawn fuq jitlestew malajr kemm jista' jkun.

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA DWAR LAQGĦAT KONĠUNTI TAL-KUMITATI MĦALLTA

Id-delegazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea,

Id-delegazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-Gvernijiet tar-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja,

Id-delegazzjoni li tirrappreżenta lill-Gvern tal-Konfederazzjoni Svizzera,

Id-delegazzjoni li tirrappreżenta lill-Gvern tal-Prinċipalità ta’ Liechtenstein,

Jinnutaw li Liechtenstein qed taderixxi mal-Kumitat Imħallat stabbilit mill-Ftehim dwar l-assoċjazzjoni tal-Isvizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen permezz ta’ Protokoll għal dan il-Ftehim.

Iddeċidew li jorganizzaw konġuntement il-laqgħat tal-Kumitati Imħallat, stabbiliti bil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Islanda u n-Norveġja dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex ikun stabbilit Stat responsabbli għall-eżami ta’ talba għal asil mressqa fi Stat Membru jew fl-Islanda jew in-Norveġja, minn naħa waħda, u l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex ikun stabbilit l-istat responsabbli għall-eżami ta’ talba għal asil mressqa fi Stat Membru jew fl-Isvizzera kif komplementat mill-Protokoll dwar l-adeżjoni ta’ Liechtenstein, min-naħa l-oħra.

Jinnotaw li l-mod konġunt li bih jitwettqu dawn il-laqgħat jeħtieġ li jkun hemm arranġament prattiku dwar l-uffiċċju ta’ presidenza ta’ tali laqgħat meta dik il-presidenza tinżamm mill-Istati assoċjati skond il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex ikun stabbilit l-istat responsabbli għall-eżami ta’ talba għal asil mressqa fi Stat Membru jew fl-Isvizzera kif komplementat mill-Protokoll dwar l-adeżjoni ta’ Liechtenstein jew il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex ikun stabbilit Stat responsabbli għall-eżami ta’ talba għal asil mressqa fi Stat Membru jew fl-Islanda jew in-Norveġja.

Jinnotaw ix-xewqa tal-Istati assoċjati sabiex iċedu, kif ikun hemm bżonn, l-eżerċizzju tal-presidenzi tagħhom u jirrotawh fosthom skond l-ordni alfabetiku tal-ismijiet sa mid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-asil magħmula fi Stat Membru jew fl-Isvizzera kif komplementat mill-Protokoll dwar l-adeżjoni ta’ Liechtenstein.


18.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/50


Avviż dwar id-dħul fis-seħħ tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipalità tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipalità tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen

Il-proċeduri meħtieġa għad-dħul fis-seħħ tal-Protokoll ta’ hawn fuq (1), iffirmat fi Brussell fit-28 ta’ Frar 2008, tlestew fis-7 ta’ Marzu 2011. Konsegwentement, dan il-Protokoll ser jidħol fis-seħħ, f’konformità mal-Artikolu 9(1) tiegħu, fis-7 ta’ April 2011.


(1)  Ara paġna 3 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.


18.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/50


Avviż rigward id-dħul fis-seħħ tal-Protokoll bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat ta’ Liechtenstein mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-asil magħmula fi Stat Membru jew fl-Isvizzera

Il-proċeduri meħtieġa għad-dħul fis-seħħ tal-Protokoll imsemmi hawn fuq (1), iffirmat fi Brussell fit-28 ta’ Frar 2008, tlestew fis-7 ta’ Marzu 2011. Konsegwentement, dan il-Protokoll daħal fis-seħħ, f’konformità mal-Artikolu 8(2) tiegħu, fl-1 ta’ April 2011.


(1)  Ara paġna 39 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.


18.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/51


Notifika dwar id-dħul fis-seħħ, bejn il-Komunità Ewropea u l-Prinċipat tal-Liechtenstein, tal-Protokoll bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-asil magħmula fi Stat Membru jew fl-Isvizzera

Il-Protokoll imsemmi hawn fuq (1), iffirmat fi Brussell fit-28 ta’ Frar 2008, daħal fis-seħħ bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera fl-1 ta’ Diċembru 2008, wara t-tlestija tal-proċeduri rilevanti fl-24 ta’ Ottubru 2008.

Minħabba li l-proċeduri meħtieġa għad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Protokoll bejn il-Komunità Ewropea u l-Prinċipat tal-Liechtenstein tlestew fis-7 ta’ Marzu 2011, il-Protokoll imsemmi hawn fuq ser jidħol fis-seħħ safejn huwa kkonċernat il-Prinċipat tal-Liechtenstein, f’konformità mal-Artikolu 5, it-tielet paragrafu tal-Protokoll, fl-1 ta’ Mejju 2011.


(1)  ĠU L 161, 24.6.2009, p. 8.


REGOLAMENTI

18.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/52


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) Nru 583/2011

tad-9 ta’ Ġunju 2011

li jemenda l-listi tal-proċedimenti ta’ falliment, tal-proċedimenti ta’ stralċ u tal-likwidaturi fl-Annessi A, B u C tar-Regolament (KE) Nru 1346/2000 dwar proċedimenti ta’ falliment u li jikkodifika l-Annessi A, B u Ċ ta’ dak ir-Regolament

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000 tad-29 ta’ Mejju 2000 dwar proċedimenti ta’ falliment (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 45 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

L-Annessi A, B u Ċ tar-Regolament (KE) Nru 1346/2000 jelenkaw l-ismijiet mogħtija fil-leġislazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri lill-proċedimenti u lil-likwidaturi li għalihom japplika dak ir-Regolament. L-Anness A jelenka l-proċedimenti ta’ falliment imsemmijin fl-Artikolu 2(a) ta’ dak ir-Regolament. L-Anness B jelenka l-proċedimenti ta’ għeluq (stralċ) imsemmijin fl-Artikolu 2(c) ta’ dak ir-Regolament u l-Anness Ċ jelenka l-likwidaturi msemmijin fl-Artikolu 2(b) ta’ dak ir-Regolament.

(2)

Fit-15 ta’ Settembru 2010, l-Awstrija nnotifikat lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 45 tar-Regolament (KE) Nru 1346/2000, b’emendi għal-listi li jinsabu fl-Annessi A u Ċ ma’ dak ir-Regolament.

(3)

Fit-23 ta’ Novembru 2010, il-Latvja nnotifikat lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 45 tar-Regolament (KE) Nru 1346/2000, b’emendi għal-listi li jinsabu fl-Annessi A u B ma’ dak ir-Regolament.

(4)

B’kont meħud tal-emendi għall-Annessi A, B u Ċ tar-Regolament (KE) Nru 1346/2000 bħala konsegwenza tan-notifiki msemmijin hawn fuq mill-Awstrija u mil-Latvja, huwa meħtieġ li l-Annessi A, B u C għal dak ir-Regolament jiġu kodifikati sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali meħtieġa lill-partijiet kollha involuti fi proċedimenti ta’ falliment previsti f’dak ir-Regolament.

(5)

Ir-Renju Unit u l-Irlanda huma marbutin bir-Regolament (KE) Nru 1346/2000 u, bis-saħħa tal-Artikolu 45 ta’ dak ir-Regolament, huma għalhekk jieħdu sehem fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(6)

Skont l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-Pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-Danimarka ma tiħux sehem fl-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament u la hija marbuta bih u lanqas suġġetta għall-applikazzjoni tiegħu.

(7)

L-Annessi A, B u Ċ tar-Regolament (KE) Nru 1346/2000 għandhom għalhekk jiġu emendati u kodifikati,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1346/2000 huwa b’dan emendat kif ġej:

1.

L-Anness A huwa emendat kif ġej:

(a)

l-ismijiet għal-Latvja huma sostitwiti b’dan li ġej:

“LATVIJA

Tiesiskâs aizsardzîbas process

Juridiskâs personas maksâtnespçjas process

Fiziskâs personas maksâtnespçjas process”;

(b)

l-ismijiet għall-Awstrija huma sostitwiti b’dan li ġej:

“ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren”;

2.

L-Anness B huwa emendat kif ġej:

(a)

l-ismijiet għal-Latvja huma sostitwiti b’dan li ġej:

“LATVIJA

Juridiskâs personas maksâtnespçjas process;

Fiziskâs personas maksâtnespçjas process”;

(b)

l-isem għall-Awstrija huwa sostitwit b’dan li ġej:

“ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)”;

3.

Fl-Anness Ċ, l-ismijiet għall-Awstrija huma sostitwiti b’dan li ġej:

“ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht”.

Artikolu 2

L-Annessi A, B u C tar-Regolament (KE) Nru 1346/2000 kif emendati skont l-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament huma b’dan kodifikati u sostitwiti bit-testi li jinsabu fl-Annessi I, II u III ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri skont it-Trattati.

Magħmul fil-Lussemburgu, id-9 ta’ Ġunju 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

PINTÉR S.


(1)  ĠU L 160, 30.6.2000, p. 1. Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kap 19, Vol 01, p. 191.


ANNESS I

“ANNESS A

Proċedimenti ta’ falliment imsemmija fl-Artikolu 2(a)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

Reorganizace

Oddlužení

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das gerichtliche Vergleichsverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

Η προσωρινή διαχείριση εταιρείας. Η διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών

Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up by the court

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

Company examinership

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Πτώχευση κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Gestion contrôlée

Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás

MALTA

Xoljiment

Amministrazzjoni

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri

Stralċ mill-Qorti

Falliment f’każ ta’ negozjant

NEDERLAND

Het faillissement

De surséance van betaling

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie układowe

Upadłość obejmująca likwidację

Upadłość z możliwością zawarcia układu

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

Processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:

Concordata

Reconstituição empresarial

Reestruturação financeira

Gestão controlada

ROMÂNIA

Procedura insolvenței

Reorganizarea judiciară

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

Postopek prisilne poravnave

Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

Reštrukturalizačné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

Konkurs

Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Voluntary arrangements under insolvency legislation

Bankruptcy or sequestration”.


ANNESS II

“ANNESS B

Proċedimenti ta’ għeluq (stralċ) imsemmija fl-Artikolu 2(c)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo con cessione dei beni

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria con programma di cessione dei complessi aziendali

Amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione di cui sia parte integrante un concordato con cessione dei beni

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές (με την επικύρωση του Δικαστηρίου)

Πτώχευση

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Felszámolási eljárás

MALTA

Stralċ volontarju

Stralċ mill-Qorti

Falliment inkluż il-ħruġ ta’ mandat ta’ qbid mill-Kuratur f’każ ta’ negozjant fallut

NEDERLAND

Het faillissement

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Upadłość obejmująca likwidację

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

ROMÂNIA

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

SVERIGE

Konkurs

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Bankruptcy or sequestration.”


ANNESS III

“ANNESS Ċ

Likwidaturi imsemmija fl-Artikolu 2(b)

BELGIË/BELGIQUE

De curator/Le curateur

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик

Временен синдик

(Постоянен) синдик

Служебен синдик

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce

Předběžný insolvenční správce

Oddělený insolvenční správce

Zvláštní insolvenční správce

Zástupce insolvenčního správce

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter

Vergleichsverwalter

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

Verwalter

Insolvenzverwalter

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

Treuhänder

Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI

Pankrotihaldur

Ajutine pankrotihaldur

Usaldusisik

ΕΛΛΑΣ

Ο σύνδικος

Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών

Ο ειδικός εκκαθαριστής

Ο επίτροπος

ESPAÑA

Administradores concursales

FRANCE

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Administrateur judiciaire

Commissaire à l’exécution du plan

IRELAND

Liquidator

Official Assignee

Trustee in bankruptcy

Provisional Liquidator

Examiner

ITALIA

Curatore

Commissario giudiziale

Commissario straordinario

Commissario liquidatore

Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής

Επίσημος Παραλήπτης

Διαχειριστής της Πτώχευσης

Εξεταστής

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

Bankrutuojančių įmonių administratorius

Restruktūrizuojamų įmonių administratorius

LUXEMBOURG

Le curateur

Le commissaire

Le liquidateur

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő

Felszámoló

MALTA

Amministratur Proviżorju

Riċevitur Uffiċjali

Stralċjarju

Manager Speċjali

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment

NEDERLAND

De curator in het faillissement

De bewindvoerder in de surséance van betaling

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht

POLSKA

Syndyk

Nadzorca sądowy

Zarządca

PORTUGAL

Administrador da insolvência

Gestor judicial

Liquidatário judicial

Comissão de credores

ROMÂNIA

Practician în insolvență

Administrator judiciar

Lichidator

SLOVENIJA

Upravitelj prisilne poravnave

Stečajni upravitelj

Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave

Sodišče, pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO

Predbežný správca

Správca

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare

Selvittäjä/utredare

SVERIGE

Förvaltare

Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

Liquidator

Supervisor of a voluntary arrangement

Administrator

Official Receiver

Trustee

Provisional Liquidator

Judicial factor.”


18.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/65


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 584/2011

tas-17 ta’ Ġunju 2011

li japprova emendi mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta’ denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Grana Padano (DPO)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini tal-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 7(4), l-ewwel subparagrafu, tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 9(1), tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, il-Kummissjoni eżaminat it-talba mressqa mill-Italja għall-approvazzjoni tal-emendi fl-ispeċifikazzjoni tad-denominazzjoni protetta tal-oriġini “Grana Padano”, irreġistrata skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1107/96 (2).

(2)

Minħabba li l-emendi kkonċernati mhumiex minuri fis-sens tal-Artikolu 9 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 510/2006, il-Kummissjoni ppubblikat it-talba għall-emendi f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (3), skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6(2) tar-Regolament imsemmi.

(3)

Intbagħtet dikjarazzjoni ta’ oġġezzjoni indirizzata lill-Kummissjoni, konformi mal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 510/2006, mill-kumpanija Chäs & Co Käsehandel GmbH, Inhaber Urs Reichen, Grubenstr 39, 8045 Zürich, l-Isvizzera permezz.tal-awtoritajiet Svizzeri. Fl-ittra tagħha tas-6.4.2010, il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati jagħmlu l-konsultazzjonijiet xierqa.

(4)

Jekk jintlaħaq ftehim fi żmien sitt xhur li jinkludu emendi minuri għall-ispeċifikazzjoni, il-Kummissjoni issa għandha tieħu deċiżjoni.

(5)

Fid-dawl ta’ dawn l-elementi, l-emendi għandhom jiġu approvati u d-dokument uniku emendat għandu jiġi ppubblikat,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-emendi għall-ispeċifikazzjonijiet ppreżentati fl-Anness dwar l-isem fl-Anness I għal dan ir-Regolament u b’hekk approvat.

Artikolu 2

Id-dokument uniku emendat fl-Anness II għal dan ir-Regolament għandu jiġi applikat.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Ġunju 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  ĠU L 148, 21.6.1996, p. 1.

(3)  ĠU C 199, 25.8.2009, p. 24.


ANNESS I

Prodotti agrikoli maħsubin għall-konsum mill-bniedem imniżżlin fl-Anness I għat-Trattat:

Klassifikazzjoni 1.3.   Ġobon

L-ITALJA

Grana Padano (PDO)


ANNESS II

DOKUMENT UNIKU

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 510/2006

“GRANA PADANO”

Nru tal-KE: IT-PDO-0217-0011-26.7.2006

IĠP ( ) DPO (X)

1.   Isem

“GRANA PADANO”

2.   Stat Membru jew pajjiż terz

L-Italja

3.   Deskrizzjoni tal-prodott agrikolu jew tal-oġġett tal-ikel

3.1.   Tip tal-prodott [l-Anness III]

Klassi 1.3. —

Ġobnijiet

3.2.   Deskrizzjoni tal-prodott li għalih japplika l-isem ta’ (1)

Ġobon iebes, imsajjar u jimmatura bil-mod, prodott matul is-sena kollha u wżat sħiħ fuq il-mejda jew maħkuk, prodott bil-ħalib mhux proċessat parzjalment xkumat tal-baqra li l-alimentazzjoni tagħha tikkonsisti minn ħxejjex ħodor jew ippreservati, li ġej minn żewġ ħalbiet kuljum; jista’ jintuża ħalib ġej minn ħalba waħda jew minn żewġ ħalbiet imħalltin. Għandu forma ċilindrika bil-qoxra tal-ġenb kemmxejn kunvessa jew kważi dritta, bl-uċuħ ċatti u kemmxejn imberfla.

Għandu dijametru ta’ bejn 35 u 45 cm u l-għoli tal-qoxra tal-ġenb ivarja minn 18 sa 25 cm, b’varjazzjonijiet skont il-kundizzjonijiet tekniċi tal-produzzjoni.

Piż: minn 24 sa 40 Kg; Qoxra: iebsa u lixxa, bi ħxuna ta’ bejn 4 u 8 mm.

Il-ġobon ta’ ġewwa huwa iebes, bi struttura ramlija fina, b’kisra radjali li jsir laqx meta jitfarrak u b’toqob kemm kemm viżibbli. Il-kontenut tax-xaħam tas-sustanza xotta huwa ta’ mill-anqas 32 %. Il-kulur tal-qoxra hu skur jew ta’ kukur isfar dehbi naturali; u l-pasta hija bajda jew kulur it-tiben. Il-ġobon ta’ ġewwa għandu riħa tfuħ u togħma delikata.

3.3.   Materja prima (għall-prodotti proċessati biss)

Il-ħalib mhux proċessat tal-baqra, ix-xorrox naturali, it-tames tal-għoġol.

Il-ħalib ġej mill-baqar imrobbija fiż-żona ġeografika kif definita fil-punt 4.

3.4.   Għalf għall-annimali (għall-prodotti li ġejjin mill-annimali biss)

L-alimentazzjoni bażi tal-baqar tal-ħalib tikkonsisti fi ħxejjex ħodor jew ippreservati, u tingħata lill-baqar fi żmien it-treddigħ, lill-annimali xotti mill-ħalib u lill-għoġġiela li għandhom aktar minn 7 xhur.

L-alimentazzjoni tal-baqar bil-ħalib hija bbażata fuq l-użu ta’ ikel miksub mill-kultivazzjonijiet azjendali jew fl-ambitu tat-territorju ta’ produzzjoni tal-GRANA PADANO D.O.P.

Fil-porzjon tal-ġurnata mhux anqas minn 50 % tas-sustanza xotta trid tkun ġejja minn ħaxix aħdar bil-proporzjon ta’ ħaxix aħdar ma’ għalf, riferit bħala sustanza xotta, ta’ mhux inqas minn 1.

Mill-anqas 75 % tas-sustanza xotta tal-ħaxix tal-porzjon tal-ġurnata għandha tkun ġejja minn ikel prodott fit-territorju tal-produzzjoni tal-ħalib.

L-ikel awtorizzat huwa mniżżel f’lista pożittiva, li tinkludi:

ħaxix: ħaxix aħdar frisk, ħuxlief, tiben, ħaxix maħżun (mhux permessi għall-produzzjoni tat-tipoloġija Trentingrana);

materja prima għall-għalf, miġbura fi gruppi skont kategoriji, bil-permess li jkunu integrati mal-ħaxix: ċereali u derivati tagħhom, żerriegħa żejtnin u derivati tagħhom, tuberi u għeruq u prodotti tagħhom, ħaxix imnixxef, derivati mill-industrija taz-zokkor, żerriegħa ta’ legumi, xaħmijiet, minerali, addittivi.

3.5.   Fażijiet speċifiċi fil-produzzjoni li jridu jsiru fiż-żona ġeografika identifikata

L-operazzjonijiet tal-produzzjoni u tal-maturazzjoni għandhom iseħħu fit-territorju tal-produzzjoni kif definit fil-punt 4.

3.6.   Regoli speċifiċi li japplikaw għat-tqattigħ, it-taħkik, l-ippakkjar, eċċ.

L-operazzjonijiet ta’ taħkik u l-imballaġġ tiegħu għandhom isiru fit-territorju tal-produzzjoni definit fil-punt 4 peress li l-ġobon maħkuk frisk huwa prodott sensibbli ħafna u l-konservazzjoni tal-karatteristiċi organolettiċi tiegħu teħtieġ imballaġġ immedjat f’kundizzjonijiet tali li jevitaw kull tnixxif: mill-bqija, l-ippakkjar immedjat ta’ imballaġġ li għandu d-denominazzjoni tal-oriġini jista’ jiggarantixxi aħjar l-awtentiċità tal-prodott maħkuk li, fin-natura tiegħu, huwa aktar diffiċli tidentifikah meta mqabbel mal-forma sħiħa, fejn il-marka tkun viżibbli (kif konfermat mis-sentenza tal-Qori tal-Ġustizzja tal-20 ta’ Mejju 2003).

L-użu tal-biċċiet tal-ġobon li ġejjin mill-qtugħ u l-imballaġġ tal-“Grana Padano” D.O.P f’biċċiet b’piż varjabbli u/jew piż fiss, fi blokok, f’kaxex żgħar, f’loqom, eċċ. għall-produzzjoni tal-“Grana Padano” maħkuk, huwa permess unikament skont il-kundizzjonijiet li ġejjin: tkun rispettata l-perċentwali massima tal-qoxra ta’ 18 %; tkun garantita dejjem it-traċċabbiltà tal-forom sħaħ tal-“Grana Padano” D.P.O. li minnhom ġejjin il-biċċiet tal-ġobon; fil-każ tal-użu differenti u/jew tat-trasferiment minn stabbiliment għall-ieħor, il-biċċiet tal-ġobon għandhom jinżammu separati skont ir-reġistrazzjoni u x-xahar ta’ produzzjoni; it-trasferiment tal-biċċiet tal-ġobon huwa permess biss fl-ambitu tal-istess azjenda, jew grupp azjendali, u ġewwa ż-żona tal-oriġini biss. Għalhekk, huwa projbit it-tqegħid fis-suq tal-biċċiet tal-ġobon li huma destinati għall-produzzjoni tal-“Grana Padano” maħkuk.

3.7.   Regoli speċifiċi li jirrigwardaw it-tikkettar

Il-marka ta’ identifikazzjoni uffiċjali li turi l-pussess tar-rekwiżiti li jilleġittimaw l-użu tad-Denominazzjoni Protetta tal-Oriġini GRANA PADANO, u li għandha għalhekk tidher kemm fuq il-forom sħaħ kif ukoll fuq il-pakketti kollha tal-ġobon GRANA PADANO D.P.O. f’porzjonijiet u maħkuk, hija magħmula minn disinn rombojdi bil-kliem miktuba fuqu “GRANA” u PADANO”, f’karattri b’ittri kapitali. Ġewwa l-irkejjen ta’ fuq u t’isfel tar-rombojd, li għandu l-kantunieri ittundjati, hemm miktuba rispettivament l-inizjali “G” u “P”.

L-istrixxi li jimmarkaw fil-kiesaħ il-marka tal-oriġini fil-forom waqt l-att tal-għoti tal-forma huma magħmula minn serje ta’ figuri rombajdali b’erbat iġnub fis-sura ta’ djamant bit-tikek li ġewwa fihom hemm b’mod alternattiv il-kliem “GRANA” u “PADANO”, u għandhom riferimenti li jidentifikaw l-impjant li pproduċa l-ġobon u l-identifikazzjoni tax-xahar u s-sena ta’ produzzjoni.

Huwa permess biss l-użu ta’ strixxi speċifiċi li jimmarkaw għat-tipoloġija “Trentingrana” għal GRANA PADANO D.P.O. biss li hu prodott fil-Provinċja awtonoma ta’ Trento, u bil-kundizzjoni li fil-produzzjoni jintuża ħalib li ġej minn baqar li jieklu ħaxix aħdar matul is-sena kollha mingħajr ma jkun fih kwalunkwe tip ta’ għalf ta’ ħaxix maħżun; L-istrixxi huma magħmula minn ringiela ta’ figuri rombajdali b’erbat iġnub fis-sura ta’ djamant magħmula permezz tal-kelma “TRENTINO”; fil-parti ċentrali, f’nofs il-forom stilizzati ta’ xi muntanji, jinqraw il-kliem “TRENTINO” miktuba vertikalment u mad-dawra tal-ġobna.

L-azzjoni li tidentifika l-origini min-naħa tal-istrixxi li jimmarkaw hija integrata fl-iffissar ta’ pjanċa tal-kaseina, li jkollha l-kliem “GRANA PADANO”, is-sena ta’ produzzjoni u kodiċi alfanumeriku, li jidentifika b’mod ċar kull forma individwali.

Il-ġobon “Grana Padano” li jkun immatura għal mill-anqas 20 xahar mill-għoti tal-forma fiż-żona ta’ produzzjoni jista’ jiġi identifikat bħala “RISERVA”. L-appartenenza għall-kategorija “Grana Padano” RISERVA hija awtorizzata permezz tat-tieni marka li tiġi mikwija fuq wiċċ il-ġobon, impoġġija fuq il-qoxra tal-ġnub tal-forom fuq talba tal-produtturi bl-istess modi maħsuba għall-iffissar tal-marka D.P.O. Il-marka inkwistjoni hija magħmula minn disinn ċirkulari, li minn ġo fih tgħaddi l-kelma “RISERVA” minn naħa għall-oħra. Ġewwa l-lunetta ta’ fuq hemm miktuba l-kelma “OLTRE” u n-numru “20”, filwaqt li f’dik ta’ isfel hemm miktuba l-kelma “MESI” [xhur].

Għall-prodotti ippakkjati huma maħsuba l-kategoriji ta’ prodott ulterjuri li ġejjin: il-“GRANA PADANO OLTRE 16 MESI” u l-“GRANA PADANO” RISERVA.

Fuq il-pakketti tal-ġobon li jaqgħu taħt il-kategorija “GRANA PADANO OLTRE 16 MESI”, il-logo GRANA PADANO huwa kompletat bil-kliem “OLTRE 16 MESI”, miktuba f’linja waħda bejn żewġ strixxi paralleli.

Fuq il-pakketti tal-ġobon li jaqgħu taħt il-kategorija “GRANA PADANO RISERVA”, minbarra l-logo GRANA PADANO tidher ukoll riproduzzjoni tal-marka RISERVA li tiġi mikwija fuq wiċċ il-ġobon.

4.   Definizzjoni Konċiża dwar iż-żona ġeografika

Iż-żona ta’ produzzjoni u tat-tħakkik tal-GRANA PADANO D.O.P huwa t-territorju tal-provinċji ta’ Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova fuq ix-xellug tal-Po, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna fuq il-lemin tar-Reno, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna u Rimini, kif ukoll il-muniċipalitajiet li ġejjin tal-provinċja ta’ Bolzano: Iż-żona ta’ produzzjoni tikkonsisti fit-territorju tal-provinċji ta’ Bolzano: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice u Trodena.

5.   Rabta maż-żona Ġeografika

5.1.   Speċifiċità taż-żona ġeografika

Iż-żona ta’ produzzjoni tal-“Grana Padano” D.O.P. fil-biċċa l-kbira tikkorrispondi mar-reġjun tal-pjanura tal-Po, jew sewwasew iż-żona ġeografika tax-xmara Po, li hija karatterizzata minn terreni li jimtlew bl-ilma tax-xmara meta tfur, alluvjali, fluvjoglaċjali, abbundanti fl-ilma, fost l-iktar fertili tad-dinja u fost l-iktar adattati għall-produzzjoni tal-ħaxix aħdar.

B’mod partikolari, dawn il-karatteristiċi tal-ħamrija, assoċjati mal-mikroklima speċifika taż-żona, jiffavorixxu l-produzzjoni tal-qamħirrun, li jirrappreżenta l-bażi l-aktar importanti tal-għalf tal-ħaxix għall-baqar tal-ħalib li jintuża għall-produzzjoni tal-“Grana Padano” D.P.O., u jista’ jkun sa 50 % tas-sustanza xotta li tittiekel.

L-attività ta’ riabbilitazzjoni u tas-sistema ta’ irrigazzjoni taż-żona tal-pjanura tal-Po bdiet fis-seklu 11 u serviet ta’ spunt għall-iżvilupp lokali tat-tkabbir tal-baqar. B’konsegwenza ta’ dan, kien hemm disponibbiltà ta’ kwantità notevoli ta’ ħalib, li kienet ta’ aktar milli kien hemm bżonn għall-ħtiġijiet ta’ kuljum tal-popolazzjoni rurali, u dan stimula u għamel neċessarju li l-ħalib ikun mibdul f’ġobon li jista’ jiġi preservat. Anke llum, id-disponibbiltà kbira ta’ ħaxix tal-għalf lokali, speċjalment il-qamħirrun, marbuta mad-disponibbiltà kbira ta’ ilma, hija element fundamentali għaż-żamma tat-trobbija tal-baqar u konsegwentement, għad-disponibbiltà tal-ħalib.

5.2.   Speċifiċità tal-prodott

L-ispeċifiċità tal-GRANA PADANO D.P.O tista’ tiġi attribwita mill-elementi li ġejjin:

id-daqs u l-piż tal-forma;

il-karatteristika morfoloġika partikolari tal-ġobon, marbuta mat-teknika ta’ produzzjoni, karatterizzata minn nisġa ramlija li twassal għall-kisra tipika li tħalli l-laqx tal-ġobon imfarrak;

il-kulur tal-ġobon abjad jew lewn it-tiben b’togħma delikata u riħa tfuħ, li ġej mill-użu kbir ta’ qamħirrun lewn ix-xema fl-alimentazzjoni tal-baqar;

il-kontenut ta’ ilma u xaħam li huwa sostanzjalment l-istess bħall-kontenut ta’ proteini;

id-degradazzjoni naturali għolja tal-proteini f’peptoni, peptiti u amminoaċidi liberi,

ir-reżistenza li tippermetti maturazzjoni fit-tul, anke iktar minn 20 xahar.

5.3.   Rabta kawżali bejn iż-żona ġeografika u l-kwalità jew il-karatteristiċi tal-prodott (għal DPO) jew il-kwalità speċifika, ir-reputazzjoni jew karatteristika oħra tal-prodott (għal IĠP).

Ir-rabta kawżali bejn il-GRANA PADANO D.P.O u ż-żona ta’ oriġini hija attribwita lill-elementi li ġejjin:

il-potenzjal għoli ta’ irrigazzjoni fil-pjanura tal-Po u, b’konsegwenza, id-disponibbiltà ta’ ħaxix aħdar, fosthom prinċipalment il-qamħirrun lewn ix-xema, li miegħu marbutin il-karatteristiċi speċifiċi ta’ kulur abjad jew lewn it-tiben, it-togħma u r-riħa tal-ġobon kif imsemmija fil-punt 5.2.

Fil-fatt, l-użu ta’ qamħirrun – jew qamħirrun lewn ix-xema – maħżun, jwassal għal dieta li tinkludi inqas koloranti, bħall-karoteni, anthocyanins, klorofilla, fi kwantità anqas minn dik li tittieħed minn alimentazzjonijiet abbażi ta’ ħuxlief jew essenzi ta’ ħaxix aħdar. Dan fil-fatt huwa konsegwenza diretta tal-fażi tal-ħażna;

l-użu ta’ ħalib mhux proċessat, li konsegwentement jikkontribwixxi għall-produzzjoni ta’ batterji tal-ħalib tipiċi tat-territorju;

l-użu ta’ xorrox naturali, li joħloq rabta mikrobijoloġika mhux interrota mat-territorju tal-produzzjoni. Fil-fatt, il-ħalib li jsir xorrox, minn naħa huwa effettivament il-ħolqa li torbot il-proċess ta’ kif isir il-ġobon mat-territorju ta’ produzzjoni, minn oħra jiggarantixxi l-kontribuzzjoni kontinwa u kostanti ta’ batterji tal-ħalib tipiċi taż-żona ta’ oriġini, li huwa responsabbli mill-karatteristiċi prinċipali speċifiċi tal-ġobon “GRANA PADANO D.P.O”.

Barra minn hekk, ir-rabta kawżali bejn il-karatteristiċi tal-prodott u ż-żona ta’ produzzjoni tiegħu hija mogħtija mill-“casaro” (dak li jagħmel il-ġobon), li minn dejjem kellu importanza ċentrali u fundamentali fil-produzzjoni tal-“GRANA PADANO D.P.O”.

Sal-lum, il-bidla tal-ħalib fi “Grana Padano” D.P.O. għadha fdata f’idejn min jagħmel il-ġobon u mhux f’idejn tekniċi jew xjenzati.

Referenza għall-pubblikazzjoni tal-ispeċifikazzjoni

Din l-amministrazzjoni attivat il-proċedura nazzjonali ta’ oġġezzjoni għall-proposta ta’ emenda tad-denominazzjoni ta’ oriġini protetta “Grana Padano”.

It-test sħiħ tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott jinsab disponibbli:

fuq is-sit elettroniku li ġej:

http://www.politcheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/335

jew

billi wieħed jidħol direttament fil-paġna ewlenija tas-sit elettroniku tal-Ministeru (www.politicheagricole.it) u jikklikkja fuq “Qualità e sicurezza” [(fuqnett fuq il-lemin tal-iskrin) (fuq ix-xellug tal-iskrin) u mbagħad fuq “Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg (CE) n. 510/2006)”.


18.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/71


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 585/2011

tas-17 ta’ Ġunju 2011

li jistabbilixxi miżuri temporanji eċċezzjonali ta’ għajnuna għas-settur tal-frott u l-ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 191 flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Is-suq tal-frott u l-ħxejjex tal-Unjoni għaddej minn kriżi mingħajr preċedent wara t-tifqigħa perikoluża tal-Enterohaemorrhagic Escherichia coli (E. coli) fil-Ġermanja, li ġiet assoċjata mal-konsum ta’ ċertu frott u ħxejjex friski. Il-kriżi bdiet fis-26 ta’ Mejju 2011, meta dehru rapporti fl-istampa rigward l-allegazzjonijiet li xi ħjar kien il-kawża tat-tifqigħa.

(2)

Ġew adottati miżuri ta’ prekawzjoni minn diversi Stati Membri u pajjiżi terzi u t-telf ħesrem tal-fiduċja tal-konsumaturi minħabba li l-perċezzjoni ta’ riskji għas-saħħa pubblika qed tikkawża disturbi sinifikanti ħafna fis-suq tal-frott u l-ħxejjex tal-Unjoni, speċjalment fir-rigward tal-ħjar, it-tadam, il-bżar ħelu, il-qara’ bagħli u ċerti prodotti tal-familji tal-ħass u l-indivja prodotti fl-Unjoni.

(3)

Minħabba l-qagħda attwali u mistennija tas-suq, u wara li ġie kkunsidrat il-fatt li r-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2201/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), li sejrin jiġu ssostitwiti mit-22 ta’ Ġunju 2011 bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (3) ma jipprovdux b’mod speċifiku strumenti adegwati speċifiċi għal dawn is-setturi biex jindirizzaw il-problemi prattiċi li jseħħu fis-settur tal-frott u l-ħxejjex, huwa meħtieġ li jiġu adottati miżuri eċċezzjonali, b’urġenza u għal perjodu limitat ta’ żmien.

(4)

Minħabba li l-ħjar, it-tadam, il-bżar ħelu u l-qara’ bagħli u ċertu prodotti tal-familji tal-ħass u l-indivja huma l-prodotti ewlenin effettwati mill-kriżi tal-frott u l-ħxejjex, huwa xieraq li l-ambitu tal-miżuri eċċezzjonali jkun limitat għal dawk il-prodotti.

(5)

Minħabba n-natura speċifika tas-settur tal-frott u l-ħxejjex, il-miżuri ta’ ġestjoni tal-kriżi u l-għajnuna għas-suq imsemmija fl-Artikolu 103c(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 huma l-aktar xierqa biex jgħinu lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti għall-produzzjoni tal-frott u l-ħxejjex.

(6)

Għandha tingħata għajnuna addizzjonali mill-Unjoni fir-rigward tal-irtirar mis-suq, il-ħsad bikri u meta ma jsirx ħsad tal-ħjar, it-tadam, il-bżar ħelu u l-qara’ bagħli u ċerti prodotti tal-familji tal-ħass u l-indivja intenzjonati għall-konsum frisk. Fir-rigward tad-disturbi sinifikanti fis-suq tal-frott u l-ħxejjex u s-sħubija relattivament limitata tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi f’xi Stati Membri, huwa meħtieġ ukoll li jingħata l-appoġġ ta’ dawn il-miżuri mill-Unjoni lill-produtturi tal-frott u l-ħxejjex li mhumiex membri ta’ xi organizzazzjoni tal-produtturi rikonoxxuta u li ffirmaw kuntratt ma’ organizzazzjoni tal-produtturi rrikonoxxuta biex jirtiraw il-ħjar, it-tadam, il-bżar ħelu, il-qara’ bagħli u ċertu prodotti tal-familji tal-ħass u l-indivja.

(7)

Sabiex ikun hemm uniformità u biex jiġi evitat kumpens żejjed, il-livelli massimi tal-għajnuna addizzjonali tal-Unjoni għall-irtirar, il-ħsad bikri u meta ma jsirx ħsad għandhom jiġu ffissati fil-livell tal-Unjoni. Sabiex jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi partikolari tal-operazzjonijiet ta’ meta ma jsirx ħsda u l-ħsad bikri, l-Istati Membri għandhom jikkonvertu l-approċċ ibbażat fuq il-kg għall-irtirar għal approċċ ibbażat fuq l-ettari, abbażi tar-rendimenti.

(8)

L-organizzazzjonijiet tal-produtturi huma l-atturi bażiċi tas-settur tal-frott u l-ħxejjex u huma l-entitajiet l-aktar adattati biex jiżguraw li l-għajnuna tal-Unjoni titħallas lill-produtturi li mhumiex membri ta’ xi organizzazzjoni tal-produtturi rikonoxxuta. Huma għandhom jiżguraw li l-għajnuna tal-Unjoni titħallas lill-produtturi li mhumiex membri ta’ xi organizzazzjoni tal-produtturi rikonoxxuta permezz ta’ kuntratt iffirmat. Minħabba li mhux l-Istati Membri kollha għandhom l-istess grad ta’ organizzazzjoni min-naħa tal-forniment tas-suq tal-frott u l-ħxejjex, huwa xieraq li l-awtorità kompetenti tal-Istati Membri tkun tista’ tħallas l-għajnuna tal-Unjoni direttament lill-produtturi meta dan huwa ġġustifikat kif jixraq.

(9)

Għal raġunijiet ta’ dixxiplina baġitarja, huwa meħtieġ li jkun previst limitu massimu għall-infiq li se jkun iffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u li titwaqqaf sistema ta’ notifika u monitoraġġ, skont liema l-Istati Membri jinformaw lill-Kummissjoni fir-rigward tal-operazzjonijiet tagħhom ta’ irtirar, meta ma jsirx ħsad u l-ħsad bikri.

(10)

Sabiex ikun limitat l-impatt tal-ħsara kkawżata lis-settur tal-frott u l-ħxejjex, dan ir-Regolament għandu jkopri l-perjodu li jibda mis-26 ta’ Mejju 2011. Għal raġunijiet ta’ urġenza, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ immedjatament fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu.

(11)

Il-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli ma tax opinjoni fiż-żmien stipulat mill-President tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ambitu

1.   Għandha tingħata għajnuna eċċezzjonali lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi msemmija fl-Artikolu 122(a)(iii) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u lill-produtturi li mhumiex membri ta’ dawk l-organizzazzjonijiet, għall-perjodu mis-26 ta’ Mejju 2011 sat-30 ta’ Ġunju 2011 u fir-rigward tal-prodotti li ġejjin tas-settur tal-frott u l-ħxejjex intenzjonati għall-konsum frisk:

(a)

it-tadam li jidħol taħt il-kodiċi NM 0702 00 00;

(b)

il-ħass li jidħol taħt il-kodiċi NM 0705 11 00 u NM 0705 19 00 u l-indivja bil-werqa mibruma u l-werqa wiesgħa (Batavian) li jidħlu taħt il-kodiċi NM 0705 29 00;

(c)

il-ħjar li jidħol taħt il-kodiċi NM 0707 00 05;

(d)

il-bżar ħelu li jidħol taħt il-kodiċi NM 0709 60 10;

(e)

il-qara’ bagħli li jidħol taħt il-kodiċi NM 0709 90 70.

2.   Il-miżuri meħudin taħt dan ir-Regolament għandhom jitqiesu bħala miżuri ta’ intervent biex jirregolaw is-swieq agrikoli fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 (4).

Artikolu 2

Ammont massimu ta’ għajnuna

L-infiq totali tal-Unjoni mġarrab għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament ma għandux jaqbeż EUR 210 000 000. Dan għandu jkun iffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u għandu jintuża biss għall-finijiet tal-finanzjament tal-miżuri previsti f’dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Applikabbiltà tar-regoli

Ħlief fil-każ li jkun espliċitament pprovdut mod ieħor f’dan ir-Regolament, ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007, ir-Regolament (KE) Nru 1580/2007 u r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 għandhom japplikaw fir-rigward tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-membri tagħhom u għandhom japplikaw mutatis mutandis fir-rigward tal-produtturi msemmija fl-Artikolu 5.

Artikolu 4

Organizzazzjonijiet tal-produtturi

1.   Il-limitu massimu ta’ 5 % msemmi fl-Artikolu 80(2) tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 u fl-Artikolu 79(2) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 ma għandux japplika fir-rigward tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 1(1) ta’ dan ir-Regolament meta dawn il-prodotti jiġu rtirati matul il-perjodu msemmi f’dak l-Artikolu.

2.   Il-miżuri ta’ meta ma jsirx ħsad imsemmija fl-Artikolu 85(2) tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 u fl-Artikolu 84(1)(b) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistgħu, fir-rigward tal-prodotti u matul il-perjodu msemmi fl-Artikolu 1(1) ta’ dan ir-Regolament, jitwettqu anke meta l-produzzjoni kummerċjali tkun ittieħdet miż-żona tal-produzzjoni konċernata matul iċ-ċiklu normali tal-produzzjoni. F’każijiet bħal dawn, l-ammonti ta’ kumpens imsemmija fl-Artikolu 86(4) tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 u fl-Artikolu 85(4) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 għandhom jitnaqqsu proporzjonalment għall-produzzjoni diġà maħsuda, kif stabbilit abbażi tad-dejta tal-kontabbiltà u/jew tat-taxxa tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi konċernati.

3.   Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-ammonti massimi stabbiliti mill-Istati Membri f’konformità mal-Artikolu 80 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jew mal-Artikolu 79 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 ma għandhiex taqbeż l-ammonti stabbiliti fil-Parti A tal-Anness I għal dan ir-Regolament, fil-każ ta’ irtirar għad-destinazzjonijiet, minbarra d-distribuzzjoni bla pagament. Dawk l-ammonti għandhom jiġu rduppjati fil-każ ta’ distribuzzjoni bla pagament.

4.   Il-limitu massimu ta’ terz tal-infiq imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 103c(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u l-limitu massimu ta’ 25 % għaż-żieda fil-fond operattiv imsemmi fl-Artikolu 67(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 u fl-Artikolu 66(3)(c) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 ma għandhomx japplikaw fir-rigward tal-infiq imġarrab għall-miżuri msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu matul il-perjodu msemmi fl-Artikolu 1(1).

5.   Għandha tingħata għajnuna addizzjonali tal-Unjoni fir-rigward tal-operazzjonijiet ta’ irtirar, meta ma jsirx ħsad u l-ħsad bikri li jsiru f’rabta mal-prodotti u matul il-perjodu imsemmi fl-Artikolu 1(1). L-għajnuna għall-ħsad bikri għandha tkopri biss il-prodotti li huma fiżikament fl-għelieqi u li huma effettivament maħsuda kmieni.

L-għajnuna addizzjonali tal-Unjoni ma għandhiex tiġi inkluża fil-programmi operattivi tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u lanqas titqies għall-fini tal-kalkolazzjoni tal-limiti massimi ta’ 4.1 % u 4.6 % imsemmija fl-Artikolu 103d(2) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

L-ammonti tal-appoġġ addizzjonali tal-Unjoni għall-irtirar huma stabbiliti fil-Parti B tal-Anness I għal dan ir-Regolament.

Fil-każ ta’ meta ma jsirx ħsad u l-ħsad bikri, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-ammonti tal-appoġġ addizzjonali tal-Unjoni għal kull ettaru f’livell li jkopri mhux aktar minn 90 % tal-ammonti ffissati għall-irtirar fil-Parti B tal-Anness I għal dan ir-Regolament.

L-appoġġ addizzjonali tal-Unjoni għandu jingħata anki jekk l-organizzazzjonijiet tal-produtturi ma jipprovdux għal dawk l-operazzjonijiet fil-qafas tal-programmi operattivi tagħhom.

6.   L-infiq imġarrab f’konformità ma’ dan l-Artikolu għandu jifforma parti mill-fond operattiv tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi. L-Artikoli 103b(2) u 103d(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 ma għandhomx japplikaw għall-appoġġ addizzjonali tal-Unjoni msemmi fil-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 5

Produtturi mhux membri tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi

1.   L-appoġġ tal-Unjoni għandu jingħata lill-produtturi tal-frott u l-ħxejjex li mhumiex membri ta’ organizzazzjoni tal-produtturi rikonoxxuta (minn hawn ‘il quddiem “produtturi mhux membri”) biex iwettqu l-operazzjonijiet ta’ irtirar, ta’ meta ma jsirx ħsad u tal-ħsad bikri fir-rigward tal-prodotti u matul il-perjodu msemmija fl-Artikolu 1(1). Fejn organizzazzjoni tal-produtturi tkun ġiet sospiża skont l-Artikolu 116(2) tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jew l-Artikolu 114(2) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, il-membri tagħha għandhom jiġu kkunsidrati bħala produtturi mhux membri għall-iskop ta’ dan ir-Regolament.

L-appoġġ għall-ħsad bikri għandu jkopri biss il-prodotti li huma fiżikament fl-għelieqi u li huma effettivament maħsuda kmieni.

2.   Il-produtturi mhux membri għandhom, fil-każ ta’ irtirar, jiffirmaw kuntratt ma’ organizzazzjoni tal-produtturi rikonoxxuta.

L-appoġġ tal-Unjoni għandu jitħallas lil tali produtturi mill-organizzazzjoni tal-produtturi li magħha huma ffirmaw tali kuntratt. It-tieni u l-ħames subparagrafi tal-Artikolu 4(5) u l-Artikolu 4(6) għandhom japplikaw mutatis mutandis.

3.   L-ammonti tal-appoġġ li għandhom jingħataw skont il-paragrafu 1 fis-sitwazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandhom ikunu l-ammonti stabbiliti fil-Parti B tal-Anness I, bit-tnaqqis tal-ammonti li jikkorrispondu għall-kostijiet reali imġarrba mill-organizzazzjoni tal-produtturi għall-irtirar tal-prodotti rispettivi, li għandhom jinżammu mill-organizzazzjoni tal-produtturi. L-evidenza ta’ dawn il-kostijiet għandha tiġi pprovduta permezz ta’ fatturi. L-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom jaċċettaw it-talbiet raġonevoli kollha mill-produtturi li mhumiex membri ta’ organizzazzjoni tal-produtturi għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

4.   Għal raġunijiet ġustifikati kif suppost, bħal grad limitat ta’ organizzazzjoni tal-produtturi fl-Istat Membru konċernat, u b’mod mhux diskriminatorju, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw li produttur mhux membru jagħmel notifika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru, minflok ma jiffirma l-kuntratt imsemmi fil-paragrafu 2. Għal tali notifika, għandu japplika mutatis mutandis l-Artikolu 79 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jew l-Artikolu 78 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011.

F’dawk il-każijiet, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandha tħallas l-appoġġ tal-Unjoni direttament lill-produttur, skont il-leġiżlazzjoni tagħha stess. L-ammonti tal-appoġġ għandhom ikunu l-ammonti ffissati fil-Parti B tal-Anness I.

5.   Fil-każ ta’ operazzjonijiet ta’ meta ma jsirx ħsad u ħsad bikri, il-produtturi mhux membri għandhom jagħmlu n-notifika li tixraq lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru skont id-dispożizzjonijiet iddettaljati adottati mill-Istat Membru skont l-Artikolu 86(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jew l-Artikolu 85(1)(a) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011.

L-ammonti ta’ appoġġ tal-Unjoni għall-operazzjonijiet ta’ meta ma jsirx ħsad u l-ħsad bikri għandhom ikunu l-ammonti ffissati skont ir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 4(5).

Artikolu 6

Kontrolli matul l-operazzjonijiet tal-irtirar, meta ma jsirx ħsad u l-ħsad bikri

1.   L-operazzjonijiet ta’ irtirar imsemmija fl-Artikoli 4 u 5 għandhom ikunu soġġetti għal kontrolli tal-ewwel livell skont l-Artikolu 110 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 u l-Artikolu 108 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011. Madankollu, dawk il-kontrolli għandhom ikunu limitati għal 10 % tal-kwantità ta’ prodotti rtirati mis-suq.

Għall-operazzjonijiet ta’ irtirar imsemmija fl-Artikolu 5(4), il-kontrolli tal-ewwel livell għandhom ikopru 100 % tal-kwantità tal-prodotti rtirati.

2.   L-operazzjonijiet ta’ meta ma jsirx ħsad u l-ħsad bikri msemmija fl-Artikoli 4 u 5 għandhom ikunu soġġetti għall-kontrolli u l-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 112 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 u l-Artikolu 110 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, ħlief fir-rigward tar-rekwiżit li ma jkunx seħħ l-ebda ħsad parzjali. Il-kontrolli għandhom ikunu limitati għal 10 % taż-żoni tal-produzzjoni msemmija fl-Artikolu 4(2).

Għall-operazzjonijiet ta’ meta ma jsirx ħsad u l-ħsad bikri msemmija fl-Artikolu 5(5), il-kontrolli għandhom ikopru 100 % taż-żoni tal-produzzjoni.

Artikolu 7

Notifiki

1.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni kull nhar ta’ Erbgħa (qabel nofsinhar, ħin ta’ Brussell) mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament dwar in-notifiki li jkunu waslulhom matul il-ġimgħa preċedenti mingħand l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u mingħand produtturi mhux membri. Dawn in-notifiki għandhom ikunu marbuta mal-operazzjonijiet li jridu jitwettqu għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, f’termini ta’ kwantitajiet, uċuh u l-infiq massimu tal-Unjoni għal kull wieħed mill-prodotti msemmija fl-Artikolu 1(1).

L-Istati Membri għandhom jużaw il-mudelli stabbiliti fl-Anness II.

Fit-22 ta’ Ġunju 2011 l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, billi jużaw il-mudelli stabbiliti fl-Anness II, fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ irtirar, meta ma jsirx ħsad jew ħsad bikri mwettqa bejn is-26 ta’ Mejju 2011 u d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni sat-18 ta’ Lulju 2011 bl-informazzjoni dwar il-kwantitajiet totali rtirati, il-wiċċ totali li fuqu jkunu twettqu operazzjonijiet ta’ meta ma jsirx ħsad jew il-ħsad bikri u t-talbiet għal appoġġ totali mill-Unjoni għall-operazzjonijiet korrispondenti ta’ irtirar u meta ma jsirx ħsad.

L-Istati Membri għandhom jużaw il-mudelli stabbiliti fl-Anness III.

L-appoġġ tal-Unjoni ma għandux jingħata għal operazzjonijiet ta’ irtirar, meta ma jsirx ħsad jew ħsad bikri, li ma jkunux innotifikati lill-Kummissjoni skont dan il-paragrafu.

3.   Meta t-talbiet għal appoġġ tal-Unjoni nnotifikati skont il-paragrafu 2 jaqbżu l-ammont massimu ta’ appoġġ imsemmi fl-Artikolu 2, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, mingħajr l-għajnuna tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 195(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, koeffiċjent tal-allokazzjoni għall-għoti tal-appoġġ kollu tal-Unjoni disponibbli abbażi tat-talbiet imressqa. Fil-każ li t-talbiet għal appoġġ ma jaqbżux l-ammont massimu ta’ appoġġ, il-koeffiċjent tal-allokazzjoni għandu jkun issettjat għal 100 %.

L-Istati Membri għandhom japplikaw il-koeffiċjent tal-allokazzjoni fl-applikazzjonijiet kollha msemmija fl-Artikolu 8.

Artikolu 8

Applikazzjoni għal u l-pagament ta’ appoġġ mill-Unjoni

1.   L-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom japplikaw għall-pagament tal-appoġġ tal-Unjoni msemmi fl-Artikoli 4(5) u 5(2) sal-11 ta’ Lulju 2011.

2.   B’deroga mid-dati ta’ skadenza ffissati skont l-Artikolu 73 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 u l-Artikolu 72 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, l-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom japplikaw għall-pagament tal-appoġġ totali tal-Unjoni msemmi fl-Artikolu 4(1) sa (4) ta’ dan ir-Regolament skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 73 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 u fl-Artikolu 72 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 sal-11 ta’ Lulju 2011.

Il-limitu massimu ta’ 80 % tal-ammont ta’ għajnuna approvat inizjalment tal-programm operattiv stabbilit fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 73 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 u l-Artikolu 72 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, ma għandux japplika.

3.   Il-produtturi mhux membri għandhom, sal-11 ta’ Lulju 2011, japplikaw huma stess għand l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għall-pagament tal-appoġġ tal-Unjoni fis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 5(4) u (5). L-Istati Membri għandhom jinnominaw l-awtoritajiet kompetenti sat-30 ta’ Ġunju 2011.

4.   L-applikazzjonijiet għall-appoġġ tal-Unjoni msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom ikunu akkumpanjati minn dokumenti ta’ sostenn li jiġġustifikaw l-ammont tal-appoġġ tal-Unjoni mitlub u għandu jkun fihom impenn bil-miktub li l-applikant ma rċeviex fondi doppji mill-Unjoni jew nazzjonali jew kumpens taħt polza tal-assigurazzjoni fir-rigward tal-operazzjonijiet li jikkwalifikaw għall-appoġġ mill-Unjoni skont dan ir-Regolament.

5.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ma għandhomx iwettqu pagamenti qabel ma jkun ġie ffissat il-koeffiċjent tal-allokazzjoni msemmi fl-Artikolu 7(3). Huma għandhom jiżguraw li l-pagamenti kollha li jridu jsiru għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament jitwettqu sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Ottubru 2011.

Artikolu 9

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Ġunju 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.

(3)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.

(4)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1.


ANNESS I

PARTI A

Ammonti massimi tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni bħala appoġġ għall-irtirar mis-suq kif jissemma fl-Artikolu 4(3)

Prodott kif jissemma fl-Artikolu 1(1)

Appoġġ massimu (EUR/100 kg)

Ħass u indivja bil-werqa mibruma u l-werqa wiesgħa

15,5

Ħjar

9,6

Bżar ħelu

17,8

Qara’ bagħli

11,8


PARTI B

Ammonti massimi ta’ appoġġ addizzjonali għal irtirar mis-suq kif jissemma fl-Artikolu 4(5)

Prodott kif jissemma fl-Artikolu 1(1)

Appoġġ massimu (EUR/100 kg)

Tadam

33,2

Ħass u indivja bil-werqa mibruma u l-werqa wiesgħa

38,9

Ħjar

24,0

Bżar ħelu

44,4

Qara’ bagħli

29,6


ANNESS II

Mudelli għan-notifika kif jissemma fl-Artikolu 7(1)

NOTIFIKA DWAR L-IRTIRAR

Pajjiż:

 

Data  (1):

 

Prodott (2)

POs (Organizzazzjonijiet tal-produtturi)

Produtturi mhux membri

Appoġġ totali tal-UE

f'EUR

Kwantitajiet li għandhom jiġu rtirati

(t)

Appoġġ addizzjonali tal-UE

f'EUR

(Art. 4(5) ta' dan ir-Regolament)

Appoġġ mill-Fond Operattiv tal-UE

f'EUR

(Art. 80 (1) R 1580/2007/Art. 79(1) R 543/2011) (3)

Appoġġ totali tal-UE

f'EUR

Kwantitajiet li għandhom jiġu rtirati

(t)

Appoġġ addizzjonali tal-UE

f'EUR

(Art. 5(3) u (4) ta' dan ir-Regolament)

Ħjar

 

 

 

 

 

 

 

Tadam

 

 

 

 

 

 

 

Ħass u indivja

 

 

 

 

 

 

 

Bżar ħelu

 

 

 

 

 

 

 

Qara' bagħli

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

It-tabella li ġejja għandha timtela fl-ewwel jum tan-notifika:

Ammonti massimi ta' appoġġ stabbiliti mill-Istat Membru skont l-Art. 80(1) tar-Regolament 1580/2007; Art. 79(1) tar-Regolament (UE) 543/2011:

 

Kontribuzzjon i tal-Unjoni

(EUR/100 kg)

Kontribuzzjoni tal-PO

(EUR/100 kg)

Ħjar

 

 

Ħass u indivja

 

 

Bżar ħelu

 

 

Qara' bagħli

 

 

NOTIFIKA TA' META MA JSIRX ĦSAD JEW ĦSAD BIKRI

Pajjiż:

 

Data  (4):

 

Prodott (5)

POs (Organizzazzjonijiet tal-produtturi)

Produtturi mhux membri

Appoġġ totali tal-UE

f'EUR

Erja

(ettari) (6)

Appoġġ tal-UE

f'EUR

(Art. 86 (4) R 1580/2007/Art 85(4) R 543/2011) (7)

Appoġġ addizzjonali tal-UE

f'EUR

(Art. 4(5) ta' dan ir-Regolament)

Appoġġ totali tal-UE

f'EUR

Erja

(ettari) (6)

Appoġġ tal-UE

f'EUR

(Art. 5(5) ta' dan ir-Regolament)

Ħjar

 

 

 

 

 

 

 

Tadam

 

 

 

 

 

 

 

Ħass u indivja

 

 

 

 

 

 

 

Bżar ħelu

 

 

 

 

 

 

 

Qara' bagħli

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

It-tabella li ġejja għandha timtela fl-ewwel jum tan-notifika:

Ammonti massimi ta' appoġġ stabbiliti mill-Istat Membru skont l-Art. 86(4) tar-Regolament 1580/2007; Art. 85(4) tar-Regolament (UE) 543/2011:

 

Fil-Miftuħ

Fis-Serra

Kontribuzzjoni tal-Unjoni

(EUR/ettari)

Kontribuzzjoni tal-PO

(EUR/ettari)

Kontribuzzjoni tal-Unjoni

(EUR/ettari)

Kontribuzzjoni tal-PO

(EUR/ettari)

Tadam

 

 

 

 

Ħjar

 

 

 

 

Ħass u indivja

 

 

 

 

Bżar ħelu

 

 

 

 

Qara' bagħli

 

 

 

 


(1)  Għandha timtela folja tal-excel waħda għal kull ġimgħa (inkluż notifiki vojta għal ġimgħat mingħajr ebda operazzjoni, fil-każ ta' Stati Membri li jkunu għamlu notifika preċedenti).

(2)  Prodotti kif definiti fl-Artikolu 1(1).

(3)  Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni biss għandha titqies għall-kalkolazzjoni, eż., għat-tadam 3,6325 EUR/100 kg.

(4)  Għandha timtela folja tal-excel waħda għal kull ġimgħa (inkluż notifika vojta għal ġimgħat mingħajr ebda operazzjoni, fil-każ ta' Stati Membri li jkunu għamlu notifika preċedenti).

(5)  Prodotti kif definiti fl-Artikolu 1(1).

(6)  Fejn il-produzzjoni kummerċjali tkun diġà ġiet maħsuda, iċ-ċifra li għandha tiġi rreġistrata għandha testima l-wiċċ ekwivalenti bil- produzzjoni.

(7)  Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni biss għandha titqies għall-kalkolazzjoni.


ANNESS III

Mudelli għan-notifika kif jissemma fl-artikolu 7(2)

NOTIFIKA DWAR L-IRTIRAR

Pajjiż:

 

Data:

26 ta' Mejju sat-30 ta' Ġunju 2011

Prodott (1)

POs (Organizzazzjonijiet tal-produtturi)

Produtturi mhux membri

Appoġġ totali tal- UE

f'EUR

Kwantitajiet totali rtirati

(t)

Appoġġ addizzjonali tal- UE

f'EUR

(Art. 4(5) ta' dan ir- Regolament)

Appoġġ mill- Fond Operattiv tal-UE

f'EUR

(Art. 80 (1) R 1580/2007/Art. 79(1) R 543/2011) (2)

Appoġġ totali tal- UE

f'EUR

Kwantitajiet totali rtirati

(t)

Appoġġ addizzjonali tal- UE

f'EUR

(Art. 5(3) u (4) ta' dan ir-Regolament)

Ħjar

 

 

 

 

 

 

 

Tadam

 

 

 

 

 

 

 

Ħass u indivja

 

 

 

 

 

 

 

Bżar ħelu

 

 

 

 

 

 

 

Qara' bagħli

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFIKA TA' META MA JSIRX ĦSAD/ĦSAD BIKRI

Pajjiż:

 

Data:

26 ta' Mejju sat-30 ta' Ġunju 2011

Prodott (3)

POs (Organizzazzjonijiet tal-produtturi)

Produtturi mhux membri

Appoġġ totali tal-UE

f'EUR

Erja

(ettari) (4)

Appoġġ ta' UE

f'EUR

(Art. 86 (4) R 1580/2007/Art 85(4) R 543/2011) (5)

Appoġġ addizzjonali tal- UE

f'EUR

(Art. 4(5) ta' dan ir-Regolament)

Appoġġ totali tal-UE

f'EUR

Erja

(ettari) (4)

Appoġġ mill-UE

f'EUR

(Art. 5(5) ta' dan ir-Regolament)

Ħjar

 

 

 

 

 

 

 

Tadam

 

 

 

 

 

 

 

Ħass u indivja

 

 

 

 

 

 

 

Bżar ħelu

 

 

 

 

 

 

 

Qara' bagħli

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Prodotti kif definiti fl-Artikolu 1(1).

(2)  Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni biss għandha titqies għall-kalkolazzjoni, eż., għat-tadam 3,6325 EUR/100 kg.

(3)  Prodotti kif definiti fl-Artikolu 1(1).

(4)  Fejn il-produzzjoni kummerċjali tkun diġà ġiet maħsuda, iċ-ċifra li għandha tiġi rreġistrata għandha testima l-wiċċ ekwivalenti bil-produzzjoni.

(5)  Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni biss għandha titqies għall-kalkolazzjoni.


18.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/80


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 586/2011

tas-17 ta’ Ġunju 2011

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-18 ta’ Ġunju 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Ġunju 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

MA

57,8

MK

31,8

TR

54,0

ZZ

47,9

0707 00 05

TR

97,3

ZZ

97,3

0709 90 70

TR

111,4

ZZ

111,4

0805 50 10

AR

65,2

BR

40,6

TR

76,6

ZA

100,1

ZZ

70,6

0808 10 80

AR

90,6

BR

79,3

CL

84,5

CN

80,6

NZ

97,4

UY

98,4

ZA

85,5

ZZ

88,0

0809 10 00

TR

158,2

ZZ

158,2

0809 20 95

TR

385,5

XS

175,4

ZZ

280,5


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


18.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/82


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 587/2011

tas-17 ta’ Ġunju 2011

li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 867/2010 għas-sena tas-suq 2010/11

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 951/2006 tat-30 ta’ Ġunju 2006 dwar regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 f'dak li għandu x'jaqsam mal-iskambji mal-pajjiżi terzi fis-settur taz-zokkor (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2), it-tieni subparagrafu, it-tieni sentenza tiegħu,

Billi:

(1)

L-ammonti tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u ta' ċerti ġuleppijiet għas-sena tas-suq 2010/11 ġew stabbiliti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 867/2010 (3). Dawn il-prezzijiet u dazji ġew emendati l-aħħar mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 570/2011 (4).

(2)

L-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha f'idejha llum twassal biex dawn l-ammonti jiġu mmodifikati, skont ir-regoli ddettaljati pprovduti fir-Regolament (KE) Nru 951/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prezzijiet rappreżentattivi u d-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006, stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 867/2010 għas-sena tas-suq 2010/11, huma b'dan mmodifikati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-18 ta’ Ġunju 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Ġunju 2011.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  ĠU L 259, 1.10.2010, p. 3.

(4)  ĠU L 158, 16.6.2011, p. 31.


ANNESS

L-ammonti mmodifikati tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u tal-prodotti bil-kodiċi NM 1702 90 95 , applikabbli mit-18 ta’ Ġunju 2011

(EUR)

Kodiċi NM

Ammont tal-prezz rappreżentattiv għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

Ammont tad-dazju addizzjonali għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

1701 11 10  (1)

47,19

0,00

1701 11 90  (1)

47,19

0,75

1701 12 10  (1)

47,19

0,00

1701 12 90  (1)

47,19

0,45

1701 91 00  (2)

50,08

2,45

1701 99 10  (2)

50,08

0,00

1701 99 90  (2)

50,08

0,00

1702 90 95  (3)

0,50

0,22


(1)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt III, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(2)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt II, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.

(3)  Stabbilit bħala 1 % tal-kontenut f'sukrożju.


DEĊIŻJONIJIET

18.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/84


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tad-9 ta’ Ġunju 2011

dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen relatati mas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen fil-Prinċipat tal-Liechtenstein

(2011/352/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra l-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (“il-Protokoll”) (1), li ġie ffirmat fit-28 ta’ Frar 2008 (2) u daħal fis-seħħ fis-7 ta’ April 2011, u b’mod partikolari l-Artikolu 10(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 10(1) tal-Protokoll jipprovdi li d-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen għandhom jingħataw effett mill-Prinċipat tal-Liechtenstein biss wara deċiżjoni tal-Kunsill b’dak il-għan wara verifika li l-kondizzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dak l-acquis ikunu ġew sodisfatti mill-Prinċipat tal-Liechtenstein.

(2)

Il-Kunsill ivverifika li l-Prinċipat tal-Liechtenstein jiżgura livelli sodisfaċenti ta’ protezzjoni tad-data billi ttieħdu l-passi li ġejjin: ġie mgħoddi kwestjonarju sħiħ lill-Prinċipat tal-Liechtenstein, li t-tweġibiet tiegħu ġew reġistrati, u saru żjarat ta’ verifika u evalwazzjoni fil-Prinċipat tal-Liechtenstein, skont il-proċeduri ta’ evalwazzjoni ta’ Schengen applikabbli kif stabbilit fid-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tas-16 ta’ Settembru 1998 li tistabbilixxi Kumitat Permanenti dwar l-evalwazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (3) (“Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tas-16 ta’ Settembru 1998”), fil-qasam tal-Protezzjoni tad-Data.

(3)

Fid-9 ta’ Ġunju 2011, il-Kunsill ikkonkluda li l-Prinċipat tal-Liechtenstein kien issodisfa l-kondizzjonijiet fil-qasam tal-Protezzjoni tad-Data. Għaldaqstant huwa possibbli li tiġi stabbilita data minn meta l-acquis ta’ Schengen relatat mas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) jista’ japplika għall-Prinċipat tal-Liechtenstein.

(4)

Id-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni għandu jippermetti li tiġi trasferita data ġenwina tas-SIS lill-Prinċipat tal-Liechtenstein. L-użu konkret ta’ din id-data għandu jippermetti lill-Kunsill, permezz tal-proċeduri ta’ evalwazzjoni applikabbli ta’ Schengen kif stabbilit fid-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tas-16 ta’ Settembru 1998, sabiex jivverifika l-applikazjoni korretta tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen relatati mas-SIS fil-Prinċipat tal-Liechtenstein. Ladarba dawk l-evalwazzjonijiet ikunu saru, il-Kunsill għandu jiddeċiedi dwar it-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri interni mal-Prinċipat tal-Liechtenstein.

(5)

Il-Ftehim bejn il-Prinċipat tal-Liechtenstein, ir-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen u dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi biex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami tat-talba għall-asil magħmula fil-Liechtenstein, l-Islanda jew in-Norveġja jistipula li hija għandha tingħata effett fir-rigward tal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen fl-istess data li jingħata effett il-Protokoll.

(6)

Għandha tiġi adottata Deċiżjoni tal-Kunsill separata li tistabbilixxi data għat-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri interni. Sad-data stabbilita f’dik id-Deċiżjoni, għandhom jiġu imposti ċerti restrizzjonijiet fuq l-użu tas-SIS,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   Mid-19 ta’ Lulju 2011, id-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen relatati mas-SIS, kif imsemmi fl-Anness I, għandhom japplikaw għall-Prinċipat tal-Liechtenstein fir-relazzjonijiet tiegħu mar-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta’ Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Repubblika tal-Ungerija, Malta, ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Portugiża, ir-Rumanija, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Repubblika Slovakka, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju tal-Isvezja.

2.   Id-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen relatati mas-SIS, kif imsemmi fl-Anness II, għandhom japplikaw mid-data stabbilita f’dawk id-dispożizzjonijiet għall-Prinċipat tal-Liechtenstein fir-relazzjonijiet tiegħu mar-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta’ Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Repubblika tal-Ungerija, Malta, ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Portugiża, ir-Rumanija, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Repubblika Slovakka, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju tal-Isvezja.

3.   Mid-9 ta’ Ġunju 2011, tista’ tiġi trasferita data ġenwina tas-SIS lill-Prinċipat tal-Liechtenstein.

Mid-19 ta’ Lulju 2011, għandu jkun permissibbli għall-Prinċipat tal-Liechtenstein li dan idaħħal data fis-SIS u juża data tas-SIS, suġġett għall-paragrafu 4.

4.   Sad-data tat-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri interni mal-Prinċipat tal-Liechtenstein, il-Prinċipat tal-Liechtenstein:

(a)

m’għandux ikun obbligat jiċħad id-dħul fit-territorju tiegħu jew ikeċċi ċittadini ta’ pajjiżi terzi li għalihom ikun inħareġ allert tas-SIS minn Stat Membru għall-fini taċ-ċaħda tad-dħul;

(b)

m’għandux idaħħal id-data koperta mill-Artikolu 96 tal-Konvenzjoni tad-19 ta’ Ġunju 1990 li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen tal-14 ta’ Ġunju 1985 bejn il-Gvernijiet tal-Istati tal-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika Franċiża dwar l-abolizzjoni gradwali ta’ kontrolli fil-fruntieri komuni tagħhom (4) (Konvenzjoni ta’ Schengen).

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fil-Lussemburgu, id-9 ta’ Ġunju 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

PINTÉR S.


(1)  Għadu mhuwiex ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali.

(2)  Id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2008/261/KE (ĠU L 83, 26.3.2008, p. 3) u 2008/262/KE (ĠU L 83, 26.3.2008, p. 5).

(3)  ĠU L 239, 22.9.2000, p. 138.

(4)  ĠU L 239, 22.9.2000, p. 19.


ANNESS I

Lista tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen relatati mas-SIS li għandhom isiru applikabbli għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

1.

Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Schengen:

l-Artikolu 64 u l-Artikoli 92 sa 119 tal-Konvenzjoni ta’ Schengen;

2.

Fir-rigward tad-deċiżjonijiet u d-dikjarazzjonijiet tal-Kumitat Eżekuttiv stabbilit mill-Konvenzjoni ta’ Schengen dwar is-SIS:

(a)

Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tal-15 ta’ Diċembru 1997 li temenda r-Regolament Finanzjarju dwar is-C.SIS (SCH/Com-ex (97) 35) (1);

(b)

Dikjarazzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-18 ta’ April 1996 li tiddefinixxi l-kunċett ta’ barrani (SCH/Com/Ex (96) dikj. 5) (2);

Dikjarazzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-28 ta’ April 1999 dwar l-istruttura tas-SIS (SCH/Com-ex (99) dikj. 2 rev) (3);

3.

Fir-rigward ta’ strumenti oħra dwar is-SIS:

(a)

Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (4) safejn tapplika fir-rigward tal-ipproċessar tad-data fis-SIS;

(b)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/265/KE tas-27 ta’ Marzu 2000 dwar it-twaqqif ta’ regolament finanzjarju li jirregola l-aspetti li għandhom x’jaqsmu mal-budget tat-treġija mid-Deputat Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, ta’ kuntratti konklużi f’ismu, f’isem ċerti Stati Membri, li jirrelataw għall-istallazzjoni u l-ħidma tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni għall-ambjent ta’ Schengen, “Sisnet” (5);

(c)

il-Manwal SIRENE (6);

(d)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 871/2004 tad-29 ta’ April 2004 li għandu x’jaqsam ma’ xi funzjonijiet ġodda għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (7), u kwalunkwe deċiżjoni sussegwenti dwar id-data ta’ applikazzjoni ta’ dawk il-funzjonijiet;

(e)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/211/ĠAI tal-24 ta’ Frar 2005 dwar l-introduzzjoni ta’ xi funzjonijiet ġodda fis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen, inklużi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (8), u kwalunkwe deċiżjoni sussegwenti dwar id-data ta’ applikazzjoni ta’ dawk il-funzjonijiet;

(f)

Ir-Regolament (KE) Nru 1160/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 2005 li jemenda l-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen tal-14 ta’ Ġunju 1985 dwar l-abolizzjoni gradwali ta’ kontrolli fuq il-fruntieri komuni, fir-rigward tal-aċċess għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen mis-servizzi fl-Istati Membri responsabbli mill-ħruġ taċ-ċertifikati ta’ reġistrazzjoni għal vetturi (9);

(g)

L-Artikolu 5(4)(a) u d-dispożizzjonijiet tat-Titolu II u l-annessi tiegħu li jirriferu għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen) (10);

(h)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1104/2008 tal-24 ta’ Ottubru 2008 dwar il-migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (11);

(i)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/839/ĠAI tal-24 ta’ Ottubru 2008 dwar il-migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (12).


(1)  ĠU L 239, 22.9.2000, p. 444.

(2)  ĠU L 239, 22.9.2000, p. 458.

(3)  ĠU L 239, 22.9.2000, p. 459.

(4)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(5)  ĠU L 85, 6.4.2000, p. 12.

(6)  Partijiet mill-manwal SIRENE ġew ippubblikati fil-ĠU C 38, 17.2.2003, p. 1. Il-manwal ġie emendat mid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2006/757/KE (ĠU L 317, 16.11.2006, p. 1) u 2006/758/KE (ĠU L 317, 16.11.2006, p. 41).

(7)  ĠU L 162, 30.4.2004, p. 29.

(8)  ĠU L 68, 15.3.2005, p. 44.

(9)  ĠU L 191, 22.7.2005, p. 18.

(10)  ĠU L 105, 13.4.2006, p. 1.

(11)  ĠU L 299, 8.11.2008, p. 1.

(12)  ĠU L 299, 8.11.2008, p. 43.


ANNESS II

Lista tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen relatati mas-SIS li għandhom isiru applikabbli għall-Prinċipat tal-Liechtenstein mid-data stabbilita f’dawk id-dipożizzjonijiet

1.

Ir-Regolament (KE) Nru 1986/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar l-aċċess għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-Tieni Ġenerazzjoni (SIS II) mis-servizzi fl-Istati Membri responsabbli għall-ħruġ ta’ ċertifikati ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi (1);

2.

Ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-sistema ta’ informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (2);

3.

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI tat-12 ta’ Ġunju 2007 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-sistema ta’ informazzjoni ta’ Schengen tat-Tieni Ġenerazzjoni (SIS II) (3).


(1)  ĠU L 381, 28.12.2006, p. 1.

(2)  ĠU L 381, 28.12.2006, p. 4.

(3)  ĠU L 205, 7.8.2007, p. 63.


18.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/88


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-17 ta’ Ġunju 2011

li tistabbilixxi l-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għan-nefqa mġarrba fil-kuntest tal-miżuri ta’ emerġenza meħuda biex tiġi miġġielda l-influwenza avjarja fil-Ġermanja fl-2007

(notifikata bid-dokument numru C(2011) 4161)

(It-test bil-Ġermaniż biss huwa awtentiku)

(2011/353/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/470/KE tal-25 ta’ Mejju 2009 dwar in-nefqa fil-kamp veterinarju (1), u partikolarment l-Artikoli 4(2) u (3) tagħha,

Billi:

(1)

B’mod konformi mal-Artikolu 75 tar-Regolament Finanzjarju u l-Artikolu 90(1) tar-Regoli ta’ Implimentazzjoni, l-impenn ta’ nfiq mill-baġit tal-Unjoni għandu jkollu qablu deċiżjoni ta’ finanzjament li tistabbilixxi l-elementi essenzjali tal-azzjoni li tinvolvi n-nefqa u għandu jiġi adottat mill-istituzzjoni jew mill-awtoritajiet li s-setgħat tagħhom ġew delegati mill-istituzzjoni.

(2)

Id-Deċiżjoni 2009/470/KE tistipula l-proċeduri li jirregolaw il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għal miżuri veterinarji speċifiċi, inklużi miżuri ta’ emerġenza. Bil-ħsieb li teqred l-influwenza avjarja malajr kemm jista’ jkun, l-Unjoni għandha tikkontribwixxi finanzjarjament għal nefqa eliġibbli mġarrba mill-Istati Membri. Fl-ewwel u fit-tieni inċiżi, l-Artikolu 4(3) ta’ dik id-Deċiżjoni jistipula r-regoli dwar il-perċentwal li jrid jiġi applikat għall-ispejjeż imġarrba mill-Istati Membri.

(3)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 349/2005 jistabbilixxi r-regoli rigwardil-finanzjament Komunitarju għall-interventi urġenti u l-ġlieda kontra ċertu mard tal-annimali kif imsemmi fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 90/424/KEE (2). L-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament jistipula r-regoli dwar in-nefqa eliġibbli għal appoġġ finanzjarju mill-Unjoni.

(4)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/441/KE tal-4 ta’ Ġunju 2008 dwar kontribuzzjoni finanzjarja mill-Komunità għal miżuri ta’ emerġenza fil-ġlieda kontra l-influwenza tat-tjur fil-Ġermanja fl-2007 (3) tat kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għall-Ġermanja għall-ispejjeż imġarrba għall-qirda tal-influwenza avjarja. B’konformità ma’ dik id-Deċiżjoni, ingħata l-ewwel pagament ta’ EUR 320 000,00.

(5)

Fit-13 ta’ Mejju 2008 u l-25 ta’ Lulju 2008, il-Ġermanja bagħtet talba uffiċjali għar-rimborż kif stipulat fl-Artikoli 7(1) u 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 349/2005. Fid-9 ta’ Frar 2009, tnediet verifika ex ante. Il-Konklużjonijiet finali tal-Kummissjoni ġew ikkomunikati lill-Ġermanja permezz ta’ ittra bid-data tal-20 ta’ Settembru 2010 u kkonfermati b’ittra bid-data tal-21 ta’ Frar 2011.

(6)

Il-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għandu jiġi soġġett għall-kundizzjoni li l-attivitajiet ippjanati kienu fil-fatt implimentati u li l-awtoritajiet ipprovdew it-tagħrif kollu meħtieġ fiż-żmien stipulat.

(7)

L-awtoritajiet Ġermaniżi ssodisfaw bis-sħiħ l-obbligi tekniċi u amministrattivi tagħhom kif stipulati fl-Artikolu 4(1) tad-Deċiżjoni 2009/470/KE u fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 349/2005.

(8)

Fid-dawl ta’ dawn il-konsiderazzjonijiet, l-ammont totali tal-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għan-nefqa eliġibbli mġarrba marbuta mal-qerda tal-influwenza avjarja fil-Ġermanja fl-2007 għandu issa jiġi stabbilit.

(9)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għan-nefqa marbuta mal-qerda tal-influwenza avjarja fil-Ġermanja fl-2007 hija stabbilita għal EUR 1 141 550,98. Dan jikkostitwixxi deċiżjoni ta’ finanzjament fit-tifsira tal-Artikolu 75 tar-Regolament Finanzjarju.

Artikolu 2

Il-bilanċ tal-kontribuzzjoni finanzjarja huwa stabbilit għal EUR 821 550,98.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika Federali tal-Ġermanja.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Ġunju 2011.

Għall-Kummissjoni

John DALLI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  ĠU L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  ĠU L 156, 14.6.2008, p. 14.


18.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/90


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-17 ta’ Ġunju 2011

li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti li jkun fihom, li jkunu jikkonsistu minn, jew li jkunu prodotti minn qoton GHB614 (BCS-GHØØ2-5) modifikat ġenetikament skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(notifikata bid-dokument numru C(2011) 4177)

(It-test bil-Ġermaniż biss huwa awtentiku)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/354/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 7(3) u l-Artikolu 19(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Fit-18 ta’ Jannar 2008, Bayer CropScience AG ippreżentat applikazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Pajjiżi l-Baxxi, skont l-Artikolu 5 u l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, għat-tqegħid fis-suq ta’ ikel, ingredjenti tal-ikel, u għalf li jkun fihom, li jkunu jikkonsistu minn jew li jkunu prodotti minn qoton GHB614 (“l-applikazzjoni”).

(2)

L-applikazzjoni tkopri wkoll it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti oħra għajr l-ikel u l-għalf li fihom il-qoton GHB614 jew li jikkonsistu minnu għall-istess użi bħal kwalunkwe qoton ieħor bl-eċċezzjoni tal-kultivazzjoni. Għalhekk, skont l-Artikolu 5(5) u l-Artikolu 17(5) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, din tinkludi d-dejta u t-tagħrif mitluba mill-Annessi III u IV tad-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE (2) u tagħrif u konklużjonijiet dwar il-valutazzjoni tar-riskju mwettqa skont il-prinċipji stipulati fl-Anness II tad-Direttiva 2001/18/KE. Din tinkludi wkoll pjan ta’ monitoraġġ għall-effetti ambjentali konformi mal-Anness VII tad-Direttiva 2001/18/KE.

(3)

Fl-10 ta’ Marzu 2009, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“EFSA”) tat opinjoni favorevoli b’konformità mal-Artikolu 6 u l-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003. Din ikkunsidrat li l-qoton GHB614 huwa sikur daqs il-kontroparti tiegħu li mhix ġenetikament modifikata f’dawk li huma effetti potenzjali fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali jew tal-ambjent. Għaldaqstant, din ikkonkludiet li aktarx it-tqegħid fis-suq tal-prodotti li jkun fihom, li jkunu jikkonsistu minn, jew li jkunu prodotti minn qoton GHB614 kif deskritt fl-applikazzjoni (“il-prodotti”) ma jkollu ebda effetti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew l-ambjent fil-kuntest tal-użu maħsub tagħhom (3). Fl-opinjoni tagħha, l-EFSA qieset il-mistoqsijiet speċifiċi kollha u t-tħassib li tqajjem mill-Istati Membri fil-kuntest tal-konsultazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali kif stipulat fl-Artikolu 6(4) u l-Artikolu 18(4) ta’ dak ir-Regolament.

(4)

B’mod partikolari, l-EFSA kkonkludiet li l-qoton GHB614 huwa ekwivalenti mil-lat agronomiku u ta’ kompożizzjoni għall-kontroparti mhux ġenetikament modifikata tiegħu u għal varjetajiet oħrajn ta’ qoton konvenzjonali għajr għall-karatteristika introdotta u li l-karatterizzazzjoni molekolari ma pprovdiet l-ebda ħjiel ta’ effetti mhux intenzjonati tal-modifika ġenetika u bħala konsegwenza, li l-istudji dwar is-sikurezza tal-annimali bl-ikel/għalf integrali (eżempju, studju ta’ tossiċità fil-firien fuq medda ta’ 90 jum) mhumiex meħtieġa.

(5)

Fl-opinjoni tagħha, l-EFSA kkonkludiet ukoll li l-pjan ta’ monitoraġġ ambjentali, li jikkonsisti fi pjan ta’ sorveljanza ġenerali, imressaq mill-applikant huwa konformi mal-użu maħsub għall-prodotti. Iżda minħabba l-karatteristiċi fiżiċi taż-żrieragħ tal-qoton u l-metodi ta’ trasport, l-EFSA rrakkomandat li, fi ħdan sorveljanza ġenerali, ikunu introdotti miżuri speċifiċi biex jissorveljaw b’mod attiv il-frekwenza ta’ pjanti tal-qoton slavaġ f’żoni fejn aktarx iseħħu tixrid taż-żrieragħ u l-istabbiliment tal-pjanta.

(6)

Biex jitfissru aħjar ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ u biex ikun hemm konformità mar-rakkomandazzjoni tal-EFSA, il-pjan ta’ monitoraġġ imressaq mill-applikant ġie modifikat. Iddaħħlu miżuri speċifiċi li jrażżnu t-telf u t-tixrid u li jeradikaw popolazzjonijiet ta’ qoton aċċidentali.

(7)

Wara li tqiesu dawk il-kunsiderazzjonijiet, għandha tingħata l-awtorizzazzjoni lill-prodotti.

(8)

Għandu jiġi assenjat identifikatur uniku għal kull OMĠ kif stipulat fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 65/2004 tal-14 ta’ Jannar 2004 li jistabbilixxi sistema għall-iżvilupp u l-assenjazzjoni ta’ identifikaturi uniċi għal organiżmi modifikati ġenetikament (4).

(9)

Abbażi tal-opinjoni mogħtija mill-EFSA, l-ebda rekwiżiti speċifiċi tal-ittikkettjar għajr dawk stipulati fl-Artikolu 13(1) u l-Artikolu 25(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 ma jidhru meħtieġa għal ikel, ingredjenti tal-ikel u għalf li jkun fihom, ikunu jikkonsistu minn, jew li jkunu prodotti mill-qoton GHB614. Madankollu, sabiex jiġi żgurat l-użu tal-prodotti fi ħdan il-limiti tal-awtorizzazzjoni stipulata minn din id-Deċiżjoni, l-ittikkettjar tal-għalf li fih jew li jikkonsisti minn OMĠ u prodotti oħrajn li mhumiex ikel jew għalf li jkun fihom jew li jkunu jikkonsistu mill-OMĠ li ntalbet l-awtorizzazzjoni għalih, għandu jindika b’mod ċar li l-prodotti kkonċernati ma għandhomx jintużaw għall-kultivazzjoni.

(10)

Ir-Regolament (KE) Nru 1830/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar it-traċċabilità u l-ittikkettjar ta’ organiżmi modifikati ġenetikament u t-traċċabilità ta’ prodotti tal-ikel u għalf manifatturati minn organiżmi modifikati ġenetikament u li jemenda d-Direttiva 2001/18/KE (5), jistipula rekwiżiti tal-ittikkettjar fl-Artikolu 4(6) għal prodotti li jikkonsistu minn, jew li fihom l-OMĠ. Ir-rekwiżiti dwar ir-traċċabilità fil-każ ta’ prodotti li fihom jew li jikkonsistu minn OMĠ huma stabbiliti fil-paragrafi minn (1) sa (5) tal-Artikolu 4 u fil-każ ta’ ikel u għalf prodotti minn OMĠ huma stabbiliti fl-Artikolu (5) ta’ dak ir-Regolament.

(11)

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jibgħat rapporti annwali dwar l-implimentazzjoni u r-riżultati tal-attivitajiet stipulati fil-pjan ta’ monitoraġġ għall-effetti ambjentali. Dawk ir-riżultati għandhom jiġu ppreżentati skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/770/KE tat-13 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi formati standard tar-rappurtar għall-preżentazzjoni tar-riżultati tal-monitoraġġ tar-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament, bħala jew fi prodotti, għal għan tat-tqegħid fis-suq, skont id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6). L-opinjoni tal-EFSA ma tiġġustifikax l-impożizzjoni ta’ kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet speċifiċi għat-tqegħid fis-suq u/jew kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet speċifiċi għall-użu u l-immaniġġjar, inklużi r-rekwiżiti ta’ monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq għall-użu tal-ikel u l-għalf, jew kundizzjonijiet speċifiċi għall-ħarsien ta’ ekosistemi/ambjent u/jew żoni ġeografiċi partikolari, kif stipulat fil-punt (e) tal-Artikolu 6(5) u l-Artikolu 18(5) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003.

(12)

L-informazzjoni rilevanti kollha dwar l-awtorizzazzjoni tal-prodotti għandha tiddaħħal fir-reġistru Komunitarju tal-ikel u l-għalf modifikat ġenetikament, kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1829/2003.

(13)

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi notifikata permezz tal-Clearing House għall-Bijosigurtà, lill-Partijiet tal-Protokoll ta’ Cartagena dwar il-Bijosigurtà għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, skont l-Artikolu 9(1) u l-Artikolu 15(2)(c) tar-Regolament (KE) Nru 1946/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2003 dwar il-movimenti transkonfinali ta’ organiżmi modifikati ġenetikament (7).

(14)

L-applikant ġie kkonsultat dwar il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni.

(15)

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali ma tax opinjoni fil-limitu taż-żmien stabbilit mill-President tiegħu u għaldaqstant il-Kummissjoni ressqet proposta lill-Kunsill fir-rigward ta’ dawn il-miżuri. Minħabba li fil-laqgħa tas-17 ta’ Marzu 2011 il-Kunsill ma rnexxilux jilħaq deċiżjoni b’maġġoranza kwalifikata, jew favur jew kontra l-proposta, u l-Kunsill indika li l-proċedimenti f’dan il-fajl kienu konklużi, dawn il-miżuri għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-organiżmu modifikat ġenetikament u l-identifikatur uniku

Il-qoton modifikat ġenetikament (Gossypium hirsutum) GHB614, kif inhu speċifikat fil-punt (b) tal-Anness ma’ din id-Deċiżjoni, hu assenjat l-identifikatur uniku BCS-GHØØ2-5, kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 65/2004.

Artikolu 2

L-Awtorizzazzjoni

Il-prodotti li ġejjin huma awtorizzati għall-finijiet tal-Artikolu 4(2) u l-Artikolu 16(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’din id-Deċiżjoni:

(a)

ikel u ingredjenti tal-ikel li jkun fihom, li jkunu jikkonsistu minn, jew li jkunu prodotti minn qoton BCS-GHØØ2-5;

(b)

għalf li jkun fih, li jkun jikkonsisti minn, jew li jkun prodott minn qoton BCS-GHØØ2-5;

(c)

prodotti għajr ikel u għalf li jkun fihom jew li jkunu jikkonsistu minn qoton BCS-GHØØ2-5 għall-istess użi bħal kwalunkwe qoton ieħor ħlief għall-kultivazzjoni.

Artikolu 3

L-Ittikkettjar

1.   Għall-finijiet tar-rekwiżiti tal-ittikkettjar stipulati fl-Artikolu 13(1) u l-Artikolu 25(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 u fl-Artikolu 4(6) tar-Regolament (KE) Nru 1830/2003, l-“isem tal-organiżmu” għandu jkun “qoton”.

2.   Il-kelmiet “mhux għall-kultivazzjoni” għandhom jidhru fuq it-tikketta ta’ u fid-dokumenti li jakkumpanjaw il-prodotti li jkun fihom jew li jkunu jikkonsistu minn qoton BCS-GHØØ2-5 li jissemma fl-Artikolu 2(b) u (c).

Artikolu 4

Il-monitoraġġ tal-effetti ambjentali

1.   Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jiżgura li l-pjan ta’ monitoraġġ għall-effetti ambjentali, kif speċifikat fil-punt (h) tal-Anness, jiddaħħal fis-seħħ u jiġi implimentat.

2.   Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jibgħat lill-Kummissjoni rapporti annwali dwar l-implimentazzjoni u r-riżultati tal-attivitajiet stipulati fil-pjan ta’ monitoraġġ skont id-Deċiżjoni 2009/770/KE.

Artikolu 5

Ir-reġistru Komunitarju

L-informazzjoni stipulata fl-Anness ma’ din id-Deċiżjoni għandha tiddaħħal fir-reġistru Komunitarju tal-ikel u l-għalf modifikati ġenetikament, kif stipulat fl-Artikolu 28 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003.

Artikolu 6

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jkun Bayer Cropscience AG.

Artikolu 7

Il-validità

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika għal perjodu ta’ 10 snin mid-data tan-notifika tagħha.

Artikolu 8

Id-Destinatarju

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lil Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein – il-Ġermanja.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Ġunju 2011.

Għall-Kummissjoni

John DALLI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 1.

(2)  ĠU L 106, 17.4.2001, p. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2006-020

(4)  ĠU L 10, 16.1.2004, p. 5.

(5)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 24.

(6)  ĠU L 275, 21.10.2009, p. 9.

(7)  ĠU L 287, 5.11.2003, p. 1.


ANNESS

(a)   L-applikant u d-detentur tal-Awtorizzazzjoni

Isem

:

Bayer CropScience AG

Indirizz

:

Alfred-Nobel-Strasse 50, D - 40789 Monheim am Rhein – Il-Ġermanja

(b)   Id-deżinjazzjoni u l-ispeċifikazzjoni tal-prodotti

(1)

Ikel u ingredjenti tal-ikel li jkun fihom, li jkunu jikkonsistu minn, jew li jkunu prodotti minn qoton BCS-GHØØ2-5;

(2)

Ikel li jkun fih, li jkun jikkonsisti minn, jew li jkun prodott minn qoton BCS-GHØØ2-5;

(3)

Prodotti għajr ikel u għalf li jkun fihom jew li jkunu jikkonsistu minn qoton BCS-GHØØ2-5 għall-istess użi bħal kwalunkwe qoton ieħor ħlief għall- kultivazzjoni.

Il-qoton (Gossypium hirsutum) BCS-GHØØ2-5 modifikat ġenetikament, kif deskritt fl-applikazzjoni, jesprimi l-proteina 2mEPSPS li tagħti t-tolleranza għall-erbiċida tal-glifosat.

(ċ)   L-ittikkettjar

(1)

Għall-finijiet tar-rekwiżiti speċifiċi tal-ittikkettjar stipulati fl-Artikolu 13(1) u l-Artikolu 25(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 u fl-Artikolu 4(6) tar-Regolament (KE) Nru 1830/2003, l-“isem tal-organiżmu” għandu jkun “qoton”;

(2)

Il-kelmiet “mhux għall-kultivazzjoni” għandhom jidhru fuq it-tikketta ta’ u fid-dokumenti li jakkumpanjaw il-prodotti li jkun fihom jew li jkunu jikkonsistu minn qoton BCS-GHØØ2-5 li jissemmew fl-Artikolu 2(b) u (c) ta’ din id-Deċiżjoni.

(d)   Metodu għad-ditezzjoni

Metodu fil-ħin reali speċifiku għall-avveniment ibbażat fuq il-PCR għall-kwantifikazzjoni tal-qoton BCS-GHØØ2-5;

Ivvalidat fuq żrieragħ mil-laboratorju ta’ referenza Komunitarju stabbilit skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003, ippubblikat fuq http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm;

Materjal ta’ Referenza: AOCS 1108-A u 0306-A aċċessibbli permezz tal-American Oil Chemists Society (AOCS) fuq http://www.aocs.org/tech/crm/.

(e)   L-identifikatur uniku

BCS-GHØØ2-5

(f)   L-informazzjoni meħtieġa skont l-Anness II mal-Protokoll ta’ Cartagena dwar il-Bijosigurtà tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika

Clearing House tal-Bijosigurtà, Rekord ID: ara [għandu jimtela meta notifikat].

(g)   Il-kundizzjonijiet jew ir-restrizzjonijiet rigward it-tqegħid fis-suq, l-użu jew l-immaniġġjar tal-prodotti

Mhux meħtieġa.

(h)   Il-pjan ta’ monitoraġġ

Il-pjan ta’ monitoraġġ għal effetti ambjentali li jikkonforma mal-Anness VII tad-Direttiva 2001/18/KE

[Link: pjan ippubblikat fuq l-Internet]

(i)   Ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq għall-użu tal-ikel għall-konsum mill-bniedem

Mhux meħtieġa.

Nota: il-links għal dokumenti rilevanti jista’ jkollhom bżonn jiġu emendati minn żmien għall-ieħor. Dawk il-modifiki se jkunu disponibbli għall-pubbliku permezz tal-aġġornament tar-reġistru Komunitarju tal-ikel u l-għalf modifikati ġenetikament.