ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.219.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 219

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
22 ta' Awwissu 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 748/2009 ta' 5 ta’ Awwissu 2009 dwar il-lista ta' operaturi ta' inġenji tal-ajru li wettqu attività ta' avjazzjoni elenkata fl-Anness I għad-Direttiva 2003/87/KE fl-1 ta' Jannar 2006 jew wara, li tispeċifika l-Istat Membru ta' amministrazzjoni għal kull operatur ta' inġenji tal-ajru ( 1 )

1

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

22.8.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 219/1


IR-REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 748/2009

ta' 5 ta’ Awwissu 2009

dwar il-lista ta' operaturi ta' inġenji tal-ajru li wettqu attività ta' avjazzjoni elenkata fl-Anness I għad-Direttiva 2003/87/KE fl-1 ta' Jannar 2006 jew wara, li tispeċifika l-Istat Membru ta' amministrazzjoni għal kull operatur ta' inġenji tal-ajru

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva 96/61/KE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 18(3)(a) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2003/87/KE, kif emendata bid-Direttiva 2008/101/KE (2), tinkludi l-attivitajiet ta' avjazzjoni fl-iskema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità (minn hawn 'il quddiem, “l-iskema Komunitarja”).

(2)

Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq l-operaturi ta' inġenji tal-ajru, id-Direttiva 2003/87/KE tistipula li għal kull operatur ta' inġenji tal-ajru ikun responsabbli Stat Membru wieħed. L-Artikolu 18a(1) u (2) tad-Direttiva 2003/87/KE jinkludi d-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-assenjazzjoni ta’ kull operatur ta' inġenji tal-ajru għall-Istat Membru li jamministrah. Il-lista ta' operaturi ta' inġenji tal-ajru u tal-Istati Membri li jamministrawhom (minn hawn 'il quddiem, “il-lista”) għandha tiżgura li kull operatur ikun jaf liema Stat Membru se jirregolah u li l-Istati Membri ma jkollhomx dubji dwar liema operaturi għandhom jirregolaw.

(3)

Biex tistabbilixxi l-lista, il-Kummissjoni qieset il-kummenti li rċeviet wara li fil-11 ta' Frar 2009 kienet ippubblikat lista preliminarja ta' operaturi ta' inġenji tal-ajru u tal-Istati Membri li jamministrawhom. Il-lista hija bbażata fuq id-dejta pprovduta mill-Eurocontrol abbażi ta' rekords tar-rotot tat-titjiriet (3).

(4)

Ir-rekwiżiti tad-Direttiva 2003/87/KE japplikaw għall-operaturi ta' inġenji tal-ajru kif definiti fil-punt (o) tal-Artikolu 3 ta' dik id-Direttiva. L-inklużjoni fl-iskema Komunitarja hija marbuta biss mal-prestazzjoni ta' attività tal-avjazzjoni u mhix soġġetta għall-inklużjoni fil-lista. Għalhekk, l-operaturi ta' inġenji tal-ajru li jwettqu attività tal-avjazzjoni elenkata fl-Anness I għad-Direttiva 2003/87/KE huma koperti mill-iskema Komunitarja kemm jekk ikunu kif ukoll jekk ma jkunux inklużi fil-lista meta din l-attività tiġi mwettqa. Bl-istess mod, l-operaturi ta' inġenji tal-ajru li ma jibqgħux iwettqu attività tal-avjazzjoni jiġu esklużi mill-iskema Komunitarja hekk kif ma jibqgħux iwettqu attività tal-avjazzjoni elenkata fl-Anness I għad-Direttiva 2003/87/KE u mhux meta jitneħħew minn fuq il-lista.

(5)

Il-lista tinkludi l-operaturi ta' inġenji tal-ajru kollha li wettqu attività tal-avjazzjoni rilevanti bejn l-1 ta' Jannar 2006 u l-31 ta' Diċembru 2008. Għalhekk, fuq il-lista jistgħu jidhru operaturi ta' inġenji tal-ajru li ma baqgħux iwettqu l-attivitajiet tal-avjazzjoni tagħhom għal xi żmien jew għal kollox. Il-lista ma tqisx jekk l-operaturi ta' inġenji tal-ajru jkunux jidhru fuq il-lista Komunitarja ta' kumpaniji tal-ajru li, għal raġunijiet ta' sikurezza, huma suġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat tagħhom fil-Komunità f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2005 dwar l-istabbiliment ta’ lista Komunitarja ta’ kumpanniji tal-ajru li huma suġġetti għal projbizzjoni ta’ operat fil-Komunità u li jinforma lill-passiġġieri tat-trasport bl-ajru dwar l-identità tal-kumpannija tal-ajru li topera, u li jħassar l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2004/36/KE (4). Għalhekk, dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għal deċiżjonijiet li jittieħdu mill-Kummissjoni jew mill-Istati Membri f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 2111/2005.

(6)

Fil-lista, kull operatur ta' inġenji tal-ajru għandu jingħata kodiċi unika. Din il-kodiċi għandha tippermetti l-identifikazzjoni tal-parteċipanti fl-iskema Komunitarja.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-lista ta' operaturi ta' inġenji tal-ajru li wettqu attività tal-avjazzjoni elenkata fl-Anness I għad-Direttiva 2003/87/KE fl-1 ta' Jannar 2006 jew wara, li tispeċifika l-Istat Membru ta' amministrazzjoni għal kull operatur ta' inġenji tal-ajru imsemmi fl-Artikolu 18a(3)(a) tad-Direttiva 2003/87/KE hija stipulata fl-anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 5 ta’ Awwissu 2009

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  ĠU L 8, 13.1.2009, p. 3.

(3)  ĠU C 36, 13.2.2009, p. 11. Dettalji tal-metodoloġija li ntużat biex tiġi stabbilita l-lista preliminarja tpoġġew fuq il-websajt tal-Kummissjoni: http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm

(4)  ĠU L 344, 27.12.2005, p. 15.


ANNSS

Lista ta' operaturi ta' inġenji tal-ajru li wettqu attività ta' avjazzjoni elenkata fl-Anness I għad-Direttiva 2003/87/KE fl-1 ta' Jannar 2006 jew wara, li tispeċifika l-Istat Membru ta' amministrazzjoni għal kull operatur ta' inġenji tal-ajru

IL-BELĠJU

Kodici

L-operatur tal-inġenji tal-ajru

L-Istat tal-operatur

123

ABELAG

IL-BELĠJU

29230

AFRICA WEST CARGO

TOGO

34572

AIRSPEED IRELAND

L-IRLANDA

23987

ALROSA-AVIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

30020

AVIASTAR-TU CO.

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

908

BRUSSELS AIRLINES

IL-BELĠJU

25996

CAIRO AVIATION

L-EĠITTU

4369

CAL CARGO AIRLINES

L-IŻRAEL

32305

CAPITAL ACFT GROUP

IL-BELĠJU

31088

CARD AERONAUTICS

L-ISTATI UNITI

29568

CENTURION AIR CARGO

L-ISTATI UNITI

30434

CLEOPATRA GROUP

L-EĠITTU

32909

CRESAIR INC

L-ISTATI UNITI

985

EAT

IL-BELĠJU

32432

EGYPTAIR CARGO

L-EĠITTU

32212

EXECUTIVE JET SVC

IL-BELĠJU

31497

EXELLAIR

IL-LUSSEMBURGU

32486

FAYARD ENTERPRISES

L-ISTATI UNITI

13457

FLYING PARTNERS

IL-BELĠJU

34194

FORREST GEORGE

IL-KONGO

24578

GAFI GENERAL AVIAT

L-IŻVIZZERA

24057

GEMINI AIR CARGO

L-ISTATI UNITI

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

IL-LUSSEMBURGU

29980

HAINAN AIRLINES (2)

IĊ-ĊINA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

IL-KONGO

28523

INTER EKSPRES HAVA

IT-TURKIJA

27232

INTERNET JET

L-OLANDA

28582

INTER-WETALL

L-IŻVIZZERA

9542

INTL PAPER CY

L-ISTATI UNITI

27709

KALITTA AIR

L-ISTATI UNITI

28087

LAS VEGAS CHARTER

L-ISTATI UNITI

32303

MASTER TOP LINHAS

IL-BRAŻIL

31737

MATRACO

IL-BELĠJU

1084

MIL BELGIUM

IL-BELĠJU

1106

MIL ITALY

ITALJA

24285

MIL KAZAKHSTAN

IL-KAŻAKISTAN

2087

MIL PAF PAKISTAN

IL-PAKISTAN

1120

MIL TURKEY

IT-TURKIJA

33689

MIRAS AIR

IL-KAŻAKISTAN

31565

MONTE CARLO AVTN

IL-BELĠJU

25228

MURRAY AVTN

L-ISTATI UNITI

31207

N604FJ LLC

L-ISTATI UNITI

26688

NEWELL RUBBERMAID

L-ISTATI UNITI

31660

RIPPLEWOOD AVTN

L-ISTATI UNITI

10864

S CAMEROON

IL-KAMERUN

2344

SAUDIA

L-GĦARABJA SAWDIJA

27769

SEA-AIR

IL-BELĠJU

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPORE

29222

SILVERBACK CARGO

IR-RWANDA

5682

SKY SERVICE

IL-BELĠJU

26784

SOUTHERN AIR

L-ISTATI UNITI

27977

TECHNOMAG

L-IŻVIZZERA

28453

THOMAS COOK ARL BELG

IL-BELĠJU

27011

TNT AIRWAYS

IL-BELĠJU

29150

TOYOTA MOTOR EUROPE

IL-BELĠJU

30011

TUI AIRLINES — JAF

IL-BELĠJU

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

L-ISTATI UNITI

20065

V L M

IL-BELĠJU

13603

VF CORP

L-ISTATI UNITI


IL-BULGARIA

Kodici

L-operatur tal-inġenji tal-ajru

L-Istat tal-operatur

33329

AERO POWER LTD

IR-RENJU UNIT

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

IL-KAŻAKISTAN

23962

AIR BAN

IL-BULGARIA

31414

AIR LAZUR

IL-BULGARIA

11775

AIR VIA BULGARIAN

IL-BULGARIA

33225

AIR VICTORY

ĠEORĠJA

34357

AIR WEST GEORGIA

ĠEORĠJA

33785

ALEXANDROV AIR LTD

IL-BULGARIA

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

IL-ĠORDAN

28818

ASIAN SPIRIT

IL-FILIPPINI

21448

ATLANT SOYUZ

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

30991

AVB-2004 LTD

IL-BULGARIA

33459

BAHRAIN AIR

IL-BAĦREJN

28445

BH AIR

IL-BULGARIA

29056

BULGARIA AIR

IL-BULGARIA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

IL-BULGARIA

26313

BULGARIAN MIN. TRANSP

IL-BULGARIA

34245

BUSINESS AIR BULGARI

IL-BULGARIA

25981

CARGO AIR LTD.

IL-BULGARIA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

IL-KAŻAKISTAN

10165

HEMUS AIR

IL-BULGARIA

32009

INTER AIR SOFIA

IL-BULGARIA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

L-IRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

IL-ĠORDAN

27345

KHORIV AVIA

L-UKRAINA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

IL-KAŻAKISTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31019

KREMENCHUK FLIGHT

L-UKRAINA

32126

MIL ARMENIA

L-ARMENJA

30622

PMT AIR

IL-KAMBODJA

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

L-UKRAINA

29085

RUBYSTAR

IL-BELARUS

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

IL-KAŻAKISTAN

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

34818

SERTUR AVIATION

IT-TURKIJA

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

IL-KAŻAKISTAN

32664

STARLINE KZ JSC

IL-KAŻAKISTAN

32347

TABAN AIR

L-IRAN

31648

VIP-AVIA

ĠEORĠJA


IR-REPUBBLIKA ĊEKA

Kodici

L-operatur tal-inġenji tal-ajru

L-Istat tal-operatur

30560

ABS JETS INC.

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

7824

ACL SLOVACKY

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

16895

AERO VODOCHODY

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

30203

ATMA AIRLINES

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

34057

AVTN SPECIALTIES INC

L-ISTATI UNITI

22621

CAA CZECH REPUBLIC

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

ĊIPRU

25783

CONSTANTA UKRAINE

L-UKRAINA

859

CZECH AIRLINES

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

33327

EARTH ONE LIMITED

IR-RENJU UNIT

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

IL-LIBJA

31651

GROSSMANN JET LK

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

32231

ILIN AIRCOMPANY

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

30145

INCLEDON ENTERPRISES

ĊIPRU

30825

LETS FLY SRO

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

33482

MAXIMUS AIR CARGO

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

L-ISTATI UNITI

3597

MIL CZECH REPUBLIC

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

30743

NORSE AIR CHARTER

L-AFRIKA T’ISFEL

29976

NOVA CHEMICALS

L-ISTATI UNITI

27912

PREMIER JETS

L-ISTATI UNITI

2276

ROCKWELL AUTOMATION

L-ISTATI UNITI

32812

SKY DIVING FOR FUN

IS-SLOVAKKJA

32157

SKYDIVE LK

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

27292

SKYGEORGIA

ĠEORĠJA

31351

TRAST AERO

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

25890

UKRAINIAN PILOT

L-UKRAINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

L-ISTATI UNITI

24805

YAMAL

IL-FEDERAZZJONI RUSSA


ID-DANIMARKA

Kodici

L-operatur tal-inġenji tal-ajru

L-Istat tal-operatur

27480

AIR ALPHA A/S

ID-DANIMARKA

3456

AIR ALSIE

ID-DANIMARKA

22466

AIR GREENLAND

ID-DANIMARKA

2971

AIR INUIT 1985

IL-KANADA

33255

AIRON AIR

ID-DANIMARKA

34774

ALIGAP A/S

ID-DANIMARKA

142

ATLANTIC AIRWAYS

ID-DANIMARKA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

L-ISTATI UNITI

28860

CHC DENMARK

ID-DANIMARKA

781

CIMBER AIR DENMARK

ID-DANIMARKA

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANZA

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

ID-DANIMARKA

32738

EASTOK AVIA CO

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

26272

EXECUJET EUROPE A/S

ID-DANIMARKA

31760

FAROE JET

ID-DANIMARKA

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

ID-DANIMARKA

32364

GLOBAL TRANSERVICE

L-ISTATI UNITI

27588

GOL TRANSPORTES

IL-BRAŻIL

32595

GRAAKJAER A/S

ID-DANIMARKA

29658

ISLAND AVIATION SVCS

IL-MALDIVI

32158

JET TIME A/S

ID-DANIMARKA

33256

K/S CLIPPER

ID-DANIMARKA

33518

KIRKBI INVEST

ID-DANIMARKA

31243

KIRKBI TRADING

ID-DANIMARKA

34672

LAO CAPRICORN AIR

IR-REPUBBLIKA TAL-LAOS

34765

MOZAMBIQUE EXPRESSO

IL-MOŻAMBIK

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

L-ISTATI UNITI

12798

NORTH FLYING 1991

ID-DANIMARKA

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDA (RENJU UNIT)

33063

PANADERO ENERGY LLC

L-ISTATI UNITI

33803

PARTNERSELSKABET

ID-DANIMARKA

23090

PHARMA NORD

ID-DANIMARKA

30137

PRIMERA AIR

L-ISLANDA

33624

QUAD AIR INC

L-ISTATI UNITI

33696

SHAM WING AIRLINES

IS-SIRJA

9918

STAR AIR

ID-DANIMARKA

21550

STERLING AIRLINES

ID-DANIMARKA

4357

SUNAIR DENMARK

ID-DANIMARKA

25417

TEPPER AVIATION

L-ISTATI UNITI

21484

THOMAS COOK SCAND.

ID-DANIMARKA

32046

ULL13 BETEILIGUNGS

L-AWSTRIJA

32655

VIP PARTNERFLY

ID-DANIMARKA

33375

WAYLOCK OVERSEAS LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

9697

WEATHER MODIFICATION

L-ISTATI UNITI

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

ID-DANIMARKA

5343

WIDEROE FLYVESELSKAP

NORVEĠJA


IL-ĠERMANJA

Kodici

L-operatur tal-inġenji tal-ajru

L-Istat tal-operatur

31485

328 SUPPORT SERVICES

IL-ĠERMANJA

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

IL-ĠERMANJA

33295

ADVANCED AV. LOGIST

IL-ĠERMANJA

24433

ADVANCED AVIATION

IL-ĠERMANJA

30959

AERO MONGOLIA

IL-MONGOLJA

6802

AERO PERSONAL

IL-MESSIKU

499

AERODATA AKTIENGES 1

IL-ĠERMANJA

150

AERODIENST

IL-ĠERMANJA

156

AEROFLOT

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32334

AEROFLOT CARGO

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

27181

AEROFLOT DON JSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

IL-ĠERMANJA

31799

AGRATA AVIATION

L-ESTONJA

27692

AHSEL HAVA

IT-TURKIJA

34266

AIR 1 AVIATION GMBH

IL-ĠERMANJA

22484

AIR ALLIANCE GMBH

IL-ĠERMANJA

28844

AIR ASTANA

IL-KAŻAKISTAN

8221

AIR BERLIN PLC & CO.

IL-ĠERMANJA

33133

AIR CHINA CARGO LTD

IĊ-ĊINA

26296

AIR INDEPENDENCE

IL-ĠERMANJA

23463

AIR MACAU CO. LTD.

MAKAW (ĊINA)

19823

AIR MOLDOVA

IR-REPUBBLIKA TAL-MOLDOVA

5663

AIR NAMIBIA

IN-NAMIBJA

29743

AIR NATIONAL CORP

NEW ZEALAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

IL-ĠERMANJA

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

L-ISTATI UNITI

32419

AIRBRIDGE CARGO

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32484

AIRCASTLE ADVISOR

L-ISTATI UNITI

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITALJA

22317

AIRSERVICE GMBH

IL-ĠERMANJA

31390

AIRSEVEN GMBH

IL-ĠERMANJA

21756

AIRTRANS

IL-ĠERMANJA

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDA (RENJU UNIT)

33836

AJWA AVIATION

L-GĦARABJA SAWDIJA

30361

AL HOKAIR

BERMUDA (RENJU UNIT)

33869

ALCI ANTARTIC

L-AFRIKA T’ISFEL

32684

AMJET AVIATION

L-ISTATI UNITI

15526

ANTONOV DESIGN

L-UKRAINA

31290

AOP AIR OPERATING

L-IŻVIZZERA

34337

API HOLDING

IL-ĠERMANJA

33706

ARCAS AVIATION GMBH

IL-ĠERMANJA

8901

ARCHER DANIELS

L-ISTATI UNITI

27073

ARTOC AIR

L-EĠITTU

25551

ASIA CONTINENTAL

IL-KAŻAKISTAN

24940

ASIA TODAY LTD

IĊ-ĊINA

19480

ASIANA AIRLINES INC

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA

32548

ASTRON AVIATION LTD

L-IŻVIZZERA

30698

ATG SWISS FIRST

L-IŻVIZZERA

20979

ATLAS AIR USA

L-ISTATI UNITI

27868

ATLASJET HAVACILIK

IT-TURKIJA

9230

AUGUSTA AIR

IL-ĠERMANJA

29122

AURON LTD

BERMUDA (RENJU UNIT)

31551

AVIATION CAP GRP ED

IL-ĠERMANJA

33093

AVIATION PARTNERS S

IL-ĦONDURAS

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

L-ISTATI UNITI

516

BAHAG

IL-ĠERMANJA

30586

BALL CORP

L-ISTATI UNITI

32840

BARBEDOS GROUP LTD

IN-NIĠERJA

509

BASF

IL-ĠERMANJA

29137

BATAVIA AIR

L-INDONEŻJA

25978

BAUHAUS GMBH

IL-ĠERMANJA

911

BEECHCRAFT AUGSBURG

IL-ĠERMANJA

17395

BEECHCRAFT BERLIN

IL-ĠERMANJA

11646

BERGER JULIUS

IN-NIĠERJA

561

BERTELSMANN

IL-ĠERMANJA

31886

BESTAIR TURKEY

IT-TURKIJA

6810

BILFINGER UND BERGER

IL-ĠERMANJA

23956

BLUE SKY AIRSERVICE

IL-ĠERMANJA

28042

BLUE SKY GROUP

L-ISTATI UNITI

29090

BLUE WINGS AG

IL-ĠERMANJA

31053

BLUEBIRD AVIATION GM

IL-ĠERMANJA

14658

BMW AG

IL-ĠERMANJA

24502

BOHLKE VENEER

L-ISTATI UNITI

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

L-ISTATI UNITI

31614

BOMBARDIER GERMANY

IL-ĠERMANJA

29389

BOMBARDIER PRE-OWNED

L-ISTATI UNITI

606

BOSCH

IL-ĠERMANJA

15176

BUNDESPOLIZEI

IL-ĠERMANJA

680

BURDA REISEFLUG

IL-ĠERMANJA

32874

BUSINESS JET LTD

NEW ZEALAND

786

CAAC CHINA

IĊ-ĊINA

33282

CANJET AIRLINES

IL-KANADA

32482

CARSON AIR LTD

IL-KANADA

26021

CEBU PACIFIC AIR INC

IL-FILIPPINI

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

IL-KANADA

23018

CHALLENGE AIR LVG

IL-ĠERMANJA

22448

CIRRUS AIRLINES

IL-ĠERMANJA

28178

CIRRUS AVIATION

IL-ĠERMANJA

31719

CLICK MEXICANA

IL-MESSIKU

23741

COMMANDER MEXICANA

IL-MESSIKU

12213

COMPASS FOOD

L-ISTATI UNITI

824

CONDOR

IL-ĠERMANJA

25210

COOK AIRCRAFT

L-ISTATI UNITI

31333

CORP JET SVCS

IR-RENJU UNIT

27760

CORPORATE ACFT LS

L-IŻVIZZERA

33045

CORPORATE JET MNGT

IR-RENJU UNIT

12495

CROATIA AIRLINES

IL-KROAZJA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

IL-POLONJA

30461

D2 AVIATION

L-ISTATI UNITI

32731

DANAHER CORPORATION

L-ISTATI UNITI

30651

DAUAIR

IL-ĠERMANJA

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

IL-ĠERMANJA

26466

DC AVIATION GMBH

IL-ĠERMANJA

30996

DEERE & COMPANY

L-ISTATI UNITI

4484

DELTA AIR LINES

L-ISTATI UNITI

8980

DELTA TECHNICAL SVCS

IL-ĠERMANJA

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

IL-ĠERMANJA

28473

DOGAN HAVACILIK

IT-TURKIJA

28795

DULCO HANDEL GMBH

IL-ĠERMANJA

8082

DUPONT DE NEMOURS DE

L-ISTATI UNITI

968

DUSSMANN P

L-ISTATI UNITI

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA, L-ANTILLES OLANDIŻI

24059

EAST INDIA HOTELS

L-INDJA

24568

EBM PAPST MULFINGEN

IL-ĠERMANJA

34657

EEA GMBH

IL-ĠERMANJA

19629

ESCHMANN H D

IL-ĠERMANJA

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

IL-ĠERMANJA

3639

EVERGREEN AIRLINES

L-ISTATI UNITI

22495

EXCELLENT AIR

IL-ĠERMANJA

32587

EXECUJET EUROPE GMBH

IL-ĠERMANJA

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

IL-ĠERMANJA

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

L-ISTATI UNITI

4783

FAI RENT-A-JET

IL-ĠERMANJA

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANZA

28589

FANCOURT FLUGCHARTER

L-IŻVIZZERA

8272

FARNAIR

L-IŻVIZZERA

33077

FAS GMBH

IL-ĠERMANJA

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

IL-MALAŻJA

22238

FLIGHT CALIBRATION

IL-ĠERMANJA

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

IL-ĠERMANJA

26843

FMG-FLUGSCHULE

IL-ĠERMANJA

27680

FREE BIRD LT

IT-TURKIJA

1595

FRENZEL G

IL-ĠERMANJA

32678

FRESENA FLUG

IL-ĠERMANJA

4232

FRONTIER AIRLINES

L-ISTATI UNITI

33827

GABINETTE (ANG)

L-ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

IL-ĠERMANJA

33821

GE CAPITAL B.V.

L-OLANDA

25027

GEKO TRADE

IL-ĠERMANJA

3349

GENERAL MOTORS

L-ISTATI UNITI

9243

GERMANIA

IL-ĠERMANJA

28944

GERMANWINGS

IL-ĠERMANJA

34841

GIBBS INTERNATIONAL

L-ISTATI UNITI

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDA (RENJU UNIT)

23743

GOMEL AIRLINES

IL-BELARUS

22366

GOVERNMENT CROATIA

IL-KROAZJA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

DIK LI QABEL KIENET IR-REPUBBLIKA JUGOŻLAVA TAL-MAĊEDONJA

2395

GROB WERKE

IL-ĠERMANJA

32172

GULF JET

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

26226

HAMBURG INTL

IL-ĠERMANJA

26507

HANSEATIC AVIATION

IL-ĠERMANJA

26105

HANSGROHE AG

IL-ĠERMANJA

1389

HAPAG LLOYD TUI

IL-ĠERMANJA

4703

HAPAG-LLOYD EXPRESS

IL-ĠERMANJA

32580

HASLBERGER FINANZ.

IL-ĠERMANJA

31519

HAWKER HUNTER AVTN

IR-RENJU UNIT

28618

HAWORTH TRANSPORT

L-ISTATI UNITI

32953

HEIDELBERGCEMENT

IL-ĠERMANJA

33269

HERRENKNECHT AVIAT.

IL-ĠERMANJA

31103

HOMAC AVIATION AG

L-IŻVIZZERA

25785

ILYUSHIN AVIATION

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

24664

INTERMAP TECHNOLOGY

IL-KANADA

1528

IRANAIR

L-IRAN

1562

JAT AIRWAYS

IS-SERBJA

25512

JET CONNECTION

IL-ĠERMANJA

11307

JET EXECUTIVE INT.

IL-ĠERMANJA

27505

JET GROUP LTD

L-IŻRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

IL-ĠERMANJA

32237

JETAIR FLUG GMBH (2)

IL-ĠERMANJA

16761

JETFLIGHT AVTN

L-IŻVIZZERA

3328

JETS EXECUTIVOS

IL-MESSIKU

21462

JOHNSON CONTROLS

L-ISTATI UNITI

28591

JOHNSON CTRLS

L-IŻVIZZERA

32107

JUNEYAO AIRLINES

IĊ-ĊINA

1610

KARMANN GMBH

IL-ĠERMANJA

22239

KIEV AVIATION PLANT

L-UKRAINA

25800

KNAUF ASTRA GMBH

IL-ĠERMANJA

32568

KOMPASS GMBH

IL-ĠERMANJA

1652

KOREAN AIRLINES

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

33182

KUGU HAVACILIK

IT-TURKIJA

28358

KYRGYZSTAN OJSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

29352

LANGNER E

IL-ĠERMANJA

15456

LBA BRAUNSCHWEIG

IL-ĠERMANJA

6383

LECH-AIR GMBH

IL-ĠERMANJA

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

IL-ĠERMANJA

28576

LIBRA TRAVEL

L-IŻVIZZERA

28399

LIEBHERR GESCHAEFTSR

IL-ĠERMANJA

1767

LTU LUFTTRANSPORT

IL-ĠERMANJA

26498

LUFT AVTN CHARTER

L-AWSTRALJA

1776

LUFTHANSA

IL-ĠERMANJA

3857

LUFTHANSA CARGO

IL-ĠERMANJA

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

IL-ĠERMANJA

27838

LUFTHANSA TECHNIK AG

IL-ĠERMANJA

21072

MAHAN AIR

L-IRAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

DIK LI QABEL KIENET IR-REPUBBLIKA JUGOŻLAVA TAL-MAĊEDONJA

12521

MARXER ANLAGEN

IL-ĠERMANJA

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

IT-TURKIJA

31852

MFI MANAGEMENT FUR

IL-ĠERMANJA

21479

MIAT MONGOLIA

IL-MONGOLJA

1778

MIL GERMANY

IL-ĠERMANJA

1488

MIL INDIA

L-INDJA

1529

MIL IRAN

L-IRAN

1117

MIL SWITZERLAND

L-IŻVIZZERA

25067

MNG HAVAYOLLARI

IT-TURKIJA

3057

MOELLERS MASCHINEN

IL-ĠERMANJA

24270

MONTENEGRO AIRLINES

IL-MONTENEGRO

31944

MYN AVIATION

L-GĦARABJA SAWDIJA

33963

NATIONAL LEGACY

IL-KUWAJT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

IL-ĠERMANJA

34805

NAYAK INTERNATIONAL

IL-ĠERMANJA

15551

NEW YORKER S H K

IL-ĠERMANJA

12218

NIKE

L-ISTATI UNITI

24661

NORTH AMERICAN JET

L-ISTATI UNITI

29267

NOVELLUS SYSTEMS

L-ISTATI UNITI

31791

NOVESPACE

FRANZA

567

OBO JET-CHARTER GMBH

IL-ĠERMANJA

33138

OCA INTERNATIONAL

IL-ĠERMANJA

2044

OETKER A

IL-ĠERMANJA

25059

OMNI AIR INTL

L-ISTATI UNITI

2061

OMNIPOL

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

2073

OSTFRIES LUFTTRANSP

IL-ĠERMANJA

8236

OWENS-CORNING

L-ISTATI UNITI

3343

P&P PROMOTION

IL-ĠERMANJA

12648

PACELLI

IL-ĠERMANJA

33666

PAKISTAN AVIATORS

IL-PAKISTAN

30279

PAPIER METTLER

IL-ĠERMANJA

852

PARAGON RANCH

L-ISTATI UNITI

29731

PARC AVTN

L-IRLANDA

23471

PCT POWDER COATING

IL-LUSSEMBURGU

10690

PEGASUS TURKEY

IT-TURKIJA

775

PENTASTAR AVTN

L-ISTATI UNITI

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

L-ISTATI UNITI

5225

PHOENIX AIR GMBH

IL-ĠERMANJA

3085

PICTON LTD

BERMUDA (RENJU UNIT)

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDA (RENJU UNIT)

30132

PREMIUM AVIATION

IL-ĠERMANJA

28157

PRESIDENTIAL AVTN

L-ISTATI UNITI

34505

PRINCESS AVIATION

IL-LIBANU

29307

PRIVATAIR GMBH

IL-ĠERMANJA

12196

PRIVATE WINGS

IL-ĠERMANJA

30124

RAE — REGIONAL AIR

IL-ĠERMANJA

32083

RAY ENTERPRISES

L-ISTATI UNITI

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

IL-ĠERMANJA

33032

RELIANCE COMMERCIAL

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

29767

RENTAIR UK LTD

IR-RENJU UNIT

27446

RHEMA BIBLE CHURCH

L-ISTATI UNITI

30938

RIKSOS TURIZM LT

IT-TURKIJA

32723

RSG RENTAL SERVICES

IL-ĠERMANJA

29927

RUAG AEROSPACE SERV

IL-ĠERMANJA

23244

RUSSIA FSUE STC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

9200

RYAN INTL AIRLINES

L-ISTATI UNITI

24784

SAMSUNG TECHWIN

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA

18991

SAP AG

IL-ĠERMANJA

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

IL-ĠERMANJA

5031

SCHWARZMUELLER

L-AWSTRIJA

30971

SEARAY BD100

L-AFRIKA T’ISFEL

31846

SG FINANS A/S NORGE

L-IŻVEZJA

27571

SHANGHAI AIRLINES

IĊ-ĊINA

32205

SHANGHAI CARGO

IĊ-ĊINA

29540

SHENZHEN AIRLINES

IĊ-ĊINA

21734

SIBERIA AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

28475

SILKWAY AIRLINES

L-AZERBAJĠAN

22021

SILVER CLOUD AIR

IL-ĠERMANJA

32179

SKIPPERS AVIATION

L-AWSTRALJA

27735

SKY AIRLINES

IT-TURKIJA

2477

SKY JET

L-IŻVIZZERA

34392

SKYBUS

IL-KAŻAKISTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

L-ISTATI UNITI

19819

SKYPLAN SERVICES

IL-KANADA

31870

SM AVIATION

IL-ĠERMANJA

32544

SMS INDUSTRIE-SERV.

IL-ĠERMANJA

26725

SPIRIT AIRLINES 2

L-ISTATI UNITI

29841

SPIRIT OF SPICES

IL-ĠERMANJA

21506

STATE TRANSPT RUSSIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

14557

STEINER FILM

IL-ĠERMANJA

32361

STRONG AVIATION

IL-KUWAJT

2615

STUTTGARTER FLUG

IL-ĠERMANJA

12878

SUEDZUCKER REISE

IL-ĠERMANJA

28362

SUN D'OR INTL AIRL

L-IŻRAEL

10201

SUN EXPRESS

IT-TURKIJA

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

L-IŻVIZZERA

8360

TACA

L-EL SALVADOR

29836

TAJIK AIR 2

IT-TAJIKISTAN

32435

TALON AIR

L-ISTATI UNITI

31885

TARHANKULE HAVA

IT-TURKIJA

32576

TB INVEST GROUP

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

31566

TEAM AVIATION

IL-ĠERMANJA

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

L-AWSTRIJA

2681

THAI INTERNATIONAL

IT-TAJLANDJA

14993

THYSSENKRUPP

IL-ĠERMANJA

31353

TIDNISH HOLDING

IL-KANADA

21908

TOKOPH D P

L-AFRIKA T’ISFEL

31974

TOWER AVTN OF READIN

L-ISTATI UNITI

23497

TRIPLE ALPHA

IL-ĠERMANJA

33495

TURBOJET KFT

L-UNGERIJA

2758

TURKISH AIRLINES THY

IT-TURKIJA

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

L-UKRAINA

24948

UKSATSE

L-UKRAINA

8960

UPS

L-ISTATI UNITI

21723

URAL AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

4692

US AIRWAYS

L-ISTATI UNITI

29839

USA 3000 AIRLINES

L-ISTATI UNITI

26886

UTAIR AVIATION

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31669

VACUNA JETS

BERMUDA (RENJU UNIT)

31984

VARIG LOGISTICA SA

IL-BRAŻIL

5198

VHM SCHUL & CHARTER

IL-ĠERMANJA

2833

VIESSMANN

IL-ĠERMANJA

31758

VIVAT TRUST LTD.

IR-RENJU UNIT

31815

VOLARIS

IL-MESSIKU

18671

VOLGA DNEPR RUSSIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

2840

VOLKSWAGEN

IL-ĠERMANJA

2812

VRG LINHAS AEREAS SA

IL-BRAŻIL

12066

WDL AVIATION

IL-ĠERMANJA

24113

WEBER MANAGEMENT

IL-ĠERMANJA

1323

WEKA

IL-ĠERMANJA

30605

WHEELS AVIATION

IL-ĠERMANJA

34391

WHS LEASING AG

L-IŻVIZZERA

33317

WINAIR AUSTRIA

L-AWSTRIJA

25225

WINDROSE JETCHARTER

IL-ĠERMANJA

2930

WORLD AIRWAYS

L-ISTATI UNITI

3647

WUERTH GMBH & CO KG

IL-ĠERMANJA

31769

XL AIRWAYS GERMANY

IL-ĠERMANJA

32403

XRS HOLDINGS

L-ISTATI UNITI

5960

ZEMAN

IL-ĠERMANJA

33948

ZEUS TAXI AiREO

IL-BRAŻIL


L-ESTONJA

Kodici

L-operatur tal-inġenji tal-ajru

L-Istat tal-operatur

28667

AERO AIRLINES A.S.

L-ESTONJA

29742

AEROVIS

L-UKRAINA

25753

AIR LIVONIA

L-ESTONJA

32981

AMW AIRLINES

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

18219

ESTONIAN AIR

L-ESTONJA

33692

ESTONIAN AIR REGNL

L-ESTONJA

22465

ESTONIAN STATE AVTN

L-ESTONJA

32214

GENEX LTD.

IL-BELARUS

24680

KAPO AVIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

30036

KUZU AIRLINES CARGO

IT-TURKIJA

21137

MERKEL M

IL-ĠERMANJA

27116

MIL AZERBAIJAN

L-AZERBAJĠAN

26723

MIL ESTONIA

L-ESTONJA

26285

MIL UK ARMY

IR-RENJU UNIT

2799

MIL USA

L-ISTATI UNITI


IL-GREĊJA

Kodici

L-operatur tal-inġenji tal-ajru

L-Istat tal-operatur

31800

748 AIR SERVICES (2)

IL-KENJA

20514

AEGEAN AIRLINES

IL-GREĊJA

24601

AERO-KAMOV

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31367

AEROLAND

IL-GREĊJA

23232

AEROSVIT

L-UKRAINA

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

L-UKRAINA

29972

AIR LINK UKRAINE

L-UKRAINA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

IL-LIBANU

30886

ALEXANDAIR

IL-GREĊJA

26693

ALKAN AIR

L-EĠITTU

31252

AMREF FLYING DOCTORS

IL-KENJA

26574

ARKASAIR

IT-TURKIJA

30047

ASHTON AVIATION

L-ISTATI UNITI

9459

ATHENIAN AIR LINK

IL-GREĊJA

34846

ATHENS AIRWAYS

IL-GREĊJA

20810

AVIATOR

IL-GREĊJA

28245

BELAIR AIRLINES LTD

L-IŻVIZZERA

34069

BELRESCUEAVIA

IL-BELARUS

33759

BLUE BIRD AVTN LTD

IS-SUDAN

20501

BLUEBIRD AVIATION

IL-KENJA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

IĊ-ĊINA

31895

CENTAVIA

IS-SERBJA

34668

CLUB ONE AIR

L-INDJA

31412

COMERAVIA

IL-VENEZWELA

9012

CONSOLID CONTRS INTL

IL-GREĊJA

19644

COSTAIR LTD

IL-GREĊJA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

IS-SUDAN

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

25895

DONBASSAERO

L-UKRAINA

32795

DOVE AIR INC

L-ISTATI UNITI

30350

EAGLE AIR LTD

L-UGANDA

34534

EPSILON AVIATION

IL-GREĊJA

26461

EUROAIR LTD

IL-GREĊJA

32903

EXECUTIVE AIRL. PTY

L-AWSTRALJA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

L-AWSTRALJA

31507

FLYING RESEARCH UU

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32900

FORUM 1 AVIATION

L-INDJA

31722

GAINJET

IL-GREĊJA

31659

GHALAYINI I

L-EĠITTU

29050

GOLIAF

SAO TOME U PRINĊIPE

29777

GREECE AIRWAYS

IL-GREĊJA

17957

GREENLEAF

L-ISTATI UNITI

24651

GULF HELICOPTERS CO

IL-QATAR

23443

HCAA

IL-GREĊJA

34731

HELICOPTERS (NZ)

NEW ZEALAND

29384

HELLAS JET

IL-GREĊJA

25184

HELLAS WINGS LTD

IL-GREĊJA

32243

HELLENIC IMPERIAL

IL-GREĊJA

25221

HELOG AG

L-IŻVIZZERA

32668

INTERISLAND AIRLINES

IL-FILIPPINI

19518

INTERJET SA

IL-GREĊJA

27706

INTERNAL MINISTRY UK

L-UKRAINA

26787

INTRACOM

IL-GREĊJA

31881

INTRALOT

L-ISTATI UNITI

31621

JADAYEL AVIATION

L-GĦARABJA SAWDIJA

31622

JET AIRLINES JSC

IL-KAŻAKISTAN

33768

JP AIR OU

L-ESTONJA

32238

JUBILANT ENPRO PVT

L-INDJA

32649

K2 SMARTJETS

IL-GREĊJA

30724

KAIZEN AVTN

L-ISTATI UNITI

33560

KENRICK

L-IŻRAEL

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

IL-GREĊJA

29995

LEXATA

IL-GREĊJA

32732

MCKINLEY CAPITAL

L-ISTATI UNITI

29201

MERPATI NUSANTARA 2

L-INDONEŻJA

1099

MIL GREECE

IL-GREĊJA

1800

MIL MALAYSIA

IL-MALAŻJA

2055

OLYMPIC AIRLINES

IL-GREĊJA

31956

OMEGA AIR CANADA

IL-KANADA

24067

ORASCOM

L-EĠITTU

21711

ORENBURG AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

22404

OXY USA

L-ISTATI UNITI

30316

PAKISTAN STATE

IL-PAKISTAN

22981

PALMYRA AVIATION LTD

IL-GREĊJA

27002

PARADISE AVTN

IL-GREĊJA

34445

PEBUNY LLC

L-ISTATI UNITI

27649

PECOTOX AIR

IR-REPUBBLIKA TAL-MOLDOVA

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

IL-ĠORDAN

29325

PROFLITE

L-ISTATI UNITI

31819

PWC AVIATION

IL-KUWAJT

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

L-GĦARABJA SAWDIJA

27798

RELIANCE INDUSTRIES2

L-INDJA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

L-ISTATI UNITI

29176

SINCOM AVIA

L-UKRAINA

25164

SINDEL HAVACILIK

IT-TURKIJA

32837

SKOL AIRLINE

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

31109

SKY EXPRESS GREECE

IL-GREĊJA

31806

SKY WINGS AIRLINES

IL-GREĊJA

32636

SPORTSTOP JETCHARTER

L-AWSTRALJA

24773

SWIFT FLITE AVIATION

L-AFRIKA T’ISFEL

29441

SWIFTAIR HELLAS

IL-GREĊJA

32418

TAHE HAVA DANISMANLI

IT-TURKIJA

31056

TAMIR AIRWAYS

L-IŻRAEL

28601

TRAVCO AIR

L-EĠITTU

20044

VERAVIA VERNIKOS

IL-GREĊJA

30235

WALKER CORPORATION

L-AWSTRALJA

25058

WORLD HEALING CENTER

L-ISTATI UNITI

7307

ZAHID TRACTOR

L-GĦARABJA SAWDIJA


SPANJA

Kodici

L-operatur tal-inġenji tal-ajru

L-Istat tal-operatur

24007

224TH FLIGHT UNIT

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

26560

245 PILOT SERVICES

L-ISTATI UNITI

4648

AERO ANGELES

IL-MESSIKU

19709

AERODATA BELGIUM

IL-BELĠJU

29663

AEROLANE

L-EKWADOR

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

IĊ-ĊILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

L-AWSTRALJA

7517

AEROLINEAS EJECUTIVA

IL-MESSIKU

26248

AEROLINEAS SOL

IL-MESSIKU

34380

AEROSUR

IL-BOLIVJA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

SPANJA

2880

AEROVIAS DE MEXICO

IL-MESSIKU

12286

AEROVICS SA DE CV

IL-MESSIKU

25974

AEROVITRO

IL-MESSIKU

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

29323

AIR AMDER

IL-MAWRITANJA

24500

AIR COMET S.A.

SPANJA

30183

AIR ESTE S.A.

SPANJA

9345

AIR EUROPA

SPANJA

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

SPANJA

22380

AIR NOSTRUM

SPANJA

30673

AIR PACK EXPRESS S. A

SPANJA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

SPANJA

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

L-AFRIKA T’ISFEL

29581

AMB GROUP

L-ISTATI UNITI

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

SPANJA

31725

ANTRAK AIR GHANA

IL-GANA

21575

ARABASCO AVIATION

L-GĦARABJA SAWDIJA

32054

ARIK AIR LTD

IN-NIĠERJA

32948

ARKAS S.A.

IL-KOLUMBJA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

L-ISTATI UNITI

21660

AVIACION COMERCIAL

IL-MESSIKU

22877

AVIALSA

SPANJA

460

AVIANCA

IL-KOLUMBJA

15459

AVIAT. SERV. HELISECO

IL-POLONJA

29159

AVION I

L-ISTATI UNITI

31593

AVIONICA SUVER S.L.

SPANJA

33149

AVPRO INC (2)

L-ISTATI UNITI

32450

AWAIR

IR-RENJU UNIT

30535

AWESOME FLIGHT SVCS

L-AFRIKA T’ISFEL

32565

BELLON AVIATION LTD.

L-IŻVIZZERA

33172

BESTFLY

SPANJA

2621

BINTER CANARIAS SA

SPANJA

32392

BIONIC AVIATION CC

L-AFRIKA T’ISFEL

31606

BRAVO AIRLINES S.A.

SPANJA

19815

BRISTOW HELI

IN-NIĠERJA

3195

BRITISH ANTARCTIC

IR-RENJU UNIT

34369

BURHANETTIN HAVA

IT-TURKIJA

31613

C.S.P. SOCIETE

IL-MAWRITANJA

27598

CABO VERDE EXPRESS

IL-GŻEJJER TAL-KAP VERDE

33475

CALIMA AVIACION SL

SPANJA

30834

CANADIAN METRO AIRL

IL-KANADA

31468

CANARIAS AERONAUTICA

SPANJA

32564

CARABO CAPITAL

L-ISTATI UNITI

736

CASA

SPANJA

23687

CASA AIR SERVICES

IL-MAROKK

29796

CETO MARKETING S.A.

IR-RENJU UNIT

32118

CLICKAIR SA

SPANJA

31644

CONVIASA

IL-VENEZWELA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

SPANJA

32350

CORPORATE JETS

SPANJA

32284

CORPORATE OIL & GAS

IN-NIĠERJA

33427

COVIDIEN INC

L-ISTATI UNITI

31491

CSIM AIR

L-ISTATI UNITI

9863

CUKUROVA

IT-TURKIJA

33251

DANA (2)

IN-NIĠERJA

34678

DANA AIRLINES LTD

IN-NIĠERJA

26776

DEAN FOODS

L-ISTATI UNITI

29208

DES R CARGO EXPRESS

IL-MAWRITANJA

3464

DODSON AVIATION

L-ISTATI UNITI

5743

DOMINGUEZ TOLEDO

SPANJA

8808

EASTMAN KODAK

L-ISTATI UNITI

31715

ECUATO GUINEANA (2)

IL-GINEA EKWATORJALI

6101

EDELWEISS SUISSE

L-IŻVIZZERA

30842

EJS-AVIATION SERVICE

IL-BRAŻIL

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

IL-BRAŻIL

24823

EUROCONTINENTAL

SPANJA

7968

EUROCOPTER FRANCE

FRANZA

33767

EUROSKY AVIATION AS

NORVEĠJA

31653

EXEC JET SERVICE (N)

IN-NIĠERJA

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

L-ISTATI UNITI

27226

EXECUTIVE AIRLINES

SPANJA

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

L-ISTATI UNITI

22043

FAASA

SPANJA

33038

FAIR WIND AIR CHTR

L-ISTATI UNITI

18767

FIRST INTL AVTN

L-ISTATI UNITI

22596

FLIGHTLINE SL

SPANJA

31802

FLO-SUN AIRCRAFT

L-ISTATI UNITI

31915

FLYANT SERVICIOS AER

SPANJA

31970

FLYING FALCON

L-ISTATI UNITI

24821

FORMACION AEROFAN SL

SPANJA

32961

FRAPMAG LTD

IR-RENJU UNIT

31564

FUGRO AVIAT CANADA

IL-KANADA

3140

GARUDA

L-INDONEŻJA

4402

GESTAIR

SPANJA

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

IL-ĠERMANJA

30962

GOF AIR SA DE CV

IL-MESSIKU

28810

GOLDNER D

L-ISTATI UNITI

34043

GRAND CHINA EXPRESS

IĊ-ĊINA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

IL-GŻEJJER TAL-KAP VERDE

32525

HARPO INC

L-ISTATI UNITI

31805

HARVARD OIL & GAS

IL-KANADA

28012

HAWKAIRE

L-ISTATI UNITI

28448

HELVETIC AIRWAYS

L-IŻVIZZERA

31991

HENNIG.

L-AFRIKA T’ISFEL

34338

HISPANIA FLYJET

SPANJA

28615

HOLA AIRLINES S.L.

SPANJA

33213

HOLLYWOOD AVIATION

L-ISTATI UNITI

31093

HONG KONG EXPRESS

IĊ-ĊINA

34316

HYUNDAI COLOMBIA

IL-KOLUMBJA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

IL-KOLUMBJA

1475

IBERIA

SPANJA

25406

IBERWORLD S.A.U.

SPANJA

25843

ICE BIRD

L-IŻVIZZERA

10117

ILFC

L-ISTATI UNITI

27097

INAER AV. ANFIBIOS

SPANJA

1416

INAER HELI. OFF-SHORE

SPANJA

4470

INDUSTRIAS TITAN

SPANJA

33212

INTELLECTUAL VENTURE

L-ISTATI UNITI

31816

INTL PRIVATE JET

L-IŻVIZZERA

30947

IRS AIRLINES LTD

IN-NIĠERJA

29121

ISLAS AIRWAYS

SPANJA

31247

JAIR

L-AFRIKA T’ISFEL

31275

JETNOVA

SPANJA

28372

JWC HUNTINGTON

L-ISTATI UNITI

34608

KAMA AVIATION

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

22691

KAVMINVODYAVIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34463

KAZ AIR JET

IL-KAŻAKISTAN

29274

KD AVIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32291

KELLY CORP

L-ISTATI UNITI

25582

KINDOC AIRWAYS

L-AFRIKA T’ISFEL

30722

KING AIR & TRAVELS

IN-NIĠERJA

34665

KUNPENG AIRLINES

IĊ-ĊINA

32518

LAI

IL-VENEZWELA

1689

LAN AIRLINES SA

IĊ-ĊILE

32926

LAN PERU SA

IL-PERÙ

29139

LANZAROTE AERO CARGO

SPANJA

30440

LARK AVTN

L-ISTATI UNITI

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

L-ISTATI UNITI

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDA (RENJU UNIT)

32826

LEWIS AERONAUTICAL

L-ISTATI UNITI

8562

LIDER TAXI AEREO

IL-BRAŻIL

34815

LIFT IRELAND LEASING

L-IRLANDA

32711

LITORANEA LINHAS AER

IL-BRAŻIL

32253

LTH JET LEASING

IL-BRAŻIL

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

26115

MEDAIR CHARTER

L-AFRIKA T’ISFEL

26957

MENAJIAN

L-ISTATI UNITI

32051

MERIDIAN AIRCOMPANY

L-UKRAINA

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

L-ISTATI UNITI

769

MIL CHILE

IĊ-ĊILE

805

MIL COLOMBIA

IL-KOLUMBJA

1094

MIL ECUADOR

L-EKWADOR

1880

MIL MEXICO

IL-MESSIKU

1112

MIL PERU

IL-PERÙ

22231

MIL SOUTH AFRICA

L-AFRIKA T’ISFEL

1095

MIL SPAIN

SPANJA

2821

MIL VENEZUELA (A F)

IL-VENEZWELA

10262

MONARCH GEN AVIATION

L-IŻVIZZERA

24452

MORRO VERMELHO TAXI

IL-BRAŻIL

32502

NASAIR

L-GĦARABJA SAWDIJA

604

NAV Y SERVICIO 3

SPANJA

31792

NHT LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

31834

NITA JET

L-ISTATI UNITI

1997

NOMADS

L-ISTATI UNITI

18907

NORMAN AVIATION

L-ISTATI UNITI

32556

NYGREN U

L-IŻVEZJA

32396

OBODEN IBRU

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

24549

ODYSSEY AVTN

L-ISTATI UNITI

33704

ORIONAIR S.L.

SPANJA

32353

PASSARO AZUL TAXI

IL-BRAŻIL

23017

PERM AVIA ENTERPRISE

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

SPANJA

32177

PREMIAIR (WI)

L-INDONEŻJA

27399

PREMIER TRUST

L-ISTATI UNITI

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

L-ISTATI UNITI

32000

PRIVILEGE STYLE SA

SPANJA

32852

PRIYAN FOUNDATION

L-ISTATI UNITI

32480

PRONAIR AIRLINES SL

SPANJA

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

SPANJA

29804

PUNTO-FA

SPANJA

32472

QANTAS FOUNDATION

L-AWSTRALJA

27231

QUANTUM AIR

SPANJA

33067

RAINBOW AIR

IL-VENEZWELA

32333

RAK AIRWAYS

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

IR-RENJU UNIT

26960

RED WINGS CJSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32100

RING AIR

L-ISTATI UNITI

34812

RPK CAPITAL MNGT

L-ISTATI UNITI

33521

RYJET

SPANJA

23071

S ARGENTINA

L-AWSTRALJA

30519

SAGOLAIR TRASPORTES

SPANJA

25502

SAL EXPRESS

SAO TOME U PRINĊIPE

29057

SANTA BARBARA (2)

IL-VENEZWELA

32602

SANTANA TEXTIL

IL-BRAŻIL

29825

SAS INSTITUTE

L-ISTATI UNITI

611

SAS NORGE

NORVEĠJA

32195

SATA VENEZUELA

IL-VENEŻWELA

34735

SCHUBACH AVIATION

L-ISTATI UNITI

30170

SERAIR TRANSWORLD

SPANJA

34785

SIERRA NEVADA CORP.

L-ISTATI UNITI

33719

SKY AIR WORLD

L-AWSTRALJA

26690

SOKO AVIATION SL

SPANJA

11926

SONAIR ANGOLA

L-ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

IN-NIĠERJA

19182

SOTAN

IL-BRAŻIL

31632

SOUTH EAST ASIAN

IL-FILIPPINI

4298

SPANAIR S A

SPANJA

28727

SPENAERO

L-ISTATI UNITI

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDA (RENJU UNIT)

1485

STOCKWOOD V

L-ISTATI UNITI

30064

STREAMLINE RUSSIA

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34009

SUNRIDER CORPORATION

L-ISTATI UNITI

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

SPANJA

11309

SWIFTAIR ESPANA

SPANJA

31288

TAG AVTN ESPANA

SPANJA

32401

TAKE AIR LINES

FRANZA

12249

TAXI AEREO MARILIA

IL-BRAŻIL

31963

TAXI FLY GROUP SA

SPANJA

34198

TITAN AVAITION

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

21527

TOP FLY S L

SPANJA

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

SPANJA

15453

TRANSAERO AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34609

TRANSCON INVESTMENTS

IL-BRAŻIL

34330

TRANSPAIS AEREO

IL-MESSIKU

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

34271

UAML AIR CHARTER

L-ISTATI UNITI

24765

UNICA IND. DE MOVEIS

IL-BRAŻIL

31969

UNIVERSAL JET SL

SPANJA

27669

URGEMER CANARIAS SL

SPANJA

23824

VICTOR ECHO S.A.

SPANJA

29086

VIM AIRLINES

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

27339

VIRGIN BLUE

L-AWSTRALJA

30190

VUELING AIRLINES

SPANJA

34390

WTORRE S.A.

IL-BRAŻIL

24793

ZOREX S.A.

SPANJA


FRANZA

Kodici

L-operatur tal-inġenji tal-ajru

L-Istat tal-operatur

26915

171JC

L-ISTATI UNITI

24008

223RD FLIGHT UNIT

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

34029

3M EXECUTIVE AVTN

IL-GŻEJJER VERĠNI (RENJU UNIT)

9554

685TA CORP

L-ISTATI UNITI

29177

900NB

L-ISTATI UNITI

34675

A OK JETS (2)

L-ISTATI UNITI

28417

AAK COMPANY

BERMUDA (RENJU UNIT)

31724

AAS EUROPE

FRANZA

31439

ABC AEROLINEAS SA

IL-MESSIKU

28588

ABDULLAH SAID B.

L-IŻVIZZERA

4306

ACCOR SA

FRANZA

33973

ACD AVIATION

IL-ĠERMANJA

31934

ACFT MGMT & TRADING

IR-RENJU UNIT

31617

ACFT SARL 2

IL-LUSSEMBURGU

30027

ADAM AVIATION

L-ISTATI UNITI

31455

ADO HAVACILIK A.S.

IT-TURKIJA

27910

ADVANCED TRAINING SY

L-ISTATI UNITI

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANZA

25187

AERCAP AVIATION

L-OLANDA

31643

AERCAP IRELAND LTD.

L-IRLANDA

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANZA

32371

AERO JET CORPORATE

FRANZA

32610

AERO RIO TAXI AEREO

IL-BRAŻIL

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANZA

22257

AERO SERVICES LF

FRANZA

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANZA

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANZA

22072

AERO VISION SARL LF

FRANZA

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

IL-ĠERMANJA

13070

AEROLINEAS MEXICANAS

IL-MESSIKU

25901

AEROMAR AIRLINES

IL-MESSIKU

33014

AERONEXUS CORP. LTD

L-AFRIKA T’ISFEL

5461

AEROSTOCK

FRANZA

31023

AFRIJET

IL-GABON

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

IN-NIĠERJA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

IL-LIBJA

1769

AIGLE AZUR

FRANZA

182

AIR AFFAIRES GABON

IL-GABON

28237

AIR AFFAIRES TWINJET

FRANZA

186

AIR ALGERIE

L-ALĠERIJA

29735

AIR ARABIA

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

28684

AIR ASIA

IL-MALAŻJA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANZA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

L-EĠITTU

30304

AIR CARAIBES (2)

FRANZA

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANZA

30879

AIR DECCAN

L-INDJA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

IL-KAŻAKISTAN

227

AIR FRANCE

FRANZA

231

AIR GEFCO

FRANZA

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

IL-KOSTA TAL-AVORJO

31977

AIR KING JET

L-IŻVIZZERA

32016

AIR LEASING

IL-KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

IL-MADAGASKAR

30708

AIR MANA

FRANZA

261

AIR MAURITIUS

IL-MAWRIZI

24636

AIR MEDITERRANEE

FRANZA

12060

AIR ND

FRANZA

31121

AIR NUNAVUT LTD

IL-KANADA

24430

AIR PRINT

IL-LUSSEMBURGU

26716

AIR RUTTER INTL

L-ISTATI UNITI

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

IS-SEYCHELLES

26152

AIR SRPSKA

IL-BOŻNJA-ĦERŻEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDA (RENJU UNIT)

25943

AIR TAHITI NUI

FRANZA

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANZA

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANZA

34296

AIR WING LTD

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

2496

AIRBUS FRANCE

FRANZA

308

AIRBUS SAS

FRANZA

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANZA

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

IL-LUSSEMBURGU

32884

AIRCRAFT SUPPORT

IL-LIBANU

31015

AIREDALE ENTERPRISE

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

31841

AIRFAST INDONESIA

L-INDONEŻJA

18045

AIRFLEET CREDIT

L-ISTATI UNITI

18982

AIRFLITE

L-ISTATI UNITI

24582

AIRLEC AIR ESPACE

FRANZA

26897

AIRLINAIR

FRANZA

34201

AJWAA ALALAM SVCS

L-GĦARABJA SAWDIJA

23745

AK HAVACILIK

IT-TURKIJA

8231

AL ANWAE TRADING

L-GĦARABJA SAWDIJA

28640

AL MISEHAL GROUP

L-GĦARABJA SAWDIJA

24197

AL NASSR LTD

L-IŻVIZZERA

21699

ALCATEL USA

L-ISTATI UNITI

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITALJA

33660

ALFA AIR (GM)

IL-MAROKK

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

L-GĦARABJA SAWDIJA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

L-GĦARABJA SAWDIJA

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

IL-ĠAPPUN

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32601

ALPHA CHARLIE

L-ISTATI UNITI

26287

ALTONA

L-IŻVIZZERA

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

L-ISTATI UNITI

34234

AMERICAN ELECTRIC

L-ISTATI UNITI

8928

AMERICAN HOME PROD

L-ISTATI UNITI

25806

AMERIDAIR

FRANZA

32857

ANCFCC

IL-MAROKK

32747

ANGODIS

L-ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

L-IŻVIZZERA

984

APACHE AVIATION

FRANZA

6188

APEX OIL

L-ISTATI UNITI

34185

AQUARIUS AVIATION

IL-GŻEJJER CAYMAN (RENJU UNIT)

398

ARAMCO

L-ISTATI UNITI

406

ARKIA ISRAEL AL

L-IŻRAEL

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

L-ISTATI UNITI

20337

ARTEMIS SA

FRANZA

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

L-GĦARABJA SAWDIJA

22135

ATLANTA JET

L-ISTATI UNITI

33070

ATLANTIC AV FLT SVCS

L-ISTATI UNITI

30506

ATLAS BLUE

IL-MAROKK

17951

AVDEF

FRANZA

34589

AVEL BRAO

FRANZA

32958

AVENIR WORLDWIDE

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

33558

AVIA TREASURY GMBH

L-AWSTRIJA

29467

AVIALAIR

FRANZA

29399

AVIATION CAPITAL GRP

L-ISTATI UNITI

26160

AVIATION CMP

IL-KANADA

34340

AVIATION INC

L-ISTATI UNITI

33992

AVIATION PARTNERS 2

L-ISTATI UNITI

33748

AVIATION STARLINK(2)

IL-KANADA

25574

AVIENT AVIATION

IŻ-ŻIMBABWE

33199

AVIENT LTD

IR-RENJU UNIT

34211

AVIJET UK LTD

IR-RENJU UNIT

22424

AVIO SERVICE BEOGRAD

IS-SERBJA

23721

AVIREX

IL-GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

L-AWSTRALJA

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

IL-LIBJA

27710

AXIS AIRWAYS

FRANZA

34289

B2 FLIGHT LLC

L-ISTATI UNITI

33476

BAJAJ AUTO LTD

L-INDJA

31430

BALTIC JET AIRCOMP.

IL-LATVJA

22230

BANCO SAFRA SA

IL-BRAŻIL

12083

BANGKOK AIRWAYS

IT-TAJLANDJA

9347

BARRON INTL HOLDING

IL-LUSSEMBURGU

23830

BB AVIATION INC.

L-IŻVIZZERA

28129

BCA-BUSINESS

FRANZA

7723

BELL TEXTRON

L-ISTATI UNITI

28608

BERGAIR

L-IŻVIZZERA

27140

BERKUT AIR

IL-KAŻAKISTAN

32888

BEST AVIATION LTD

IL-BANGLADESH

32788

BISMILLAH AIRLINES

IL-BANGLADESH

26292

BIZAIR LTD

IR-RENJU UNIT

29774

BLS AVIATION USA

L-ISTATI UNITI

25627

BLUE HERON AVIATION

L-IŻVIZZERA

28677

BLUE LINE

FRANZA

20254

BONAIR TURKEY

IT-TURKIJA

25126

BONDCO

L-ISTATI UNITI

33691

BONEL MARKETING S.A.

L-IŻVIZZERA

30067

BONGRAIN BENELUX

IL-BELĠJU

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANZA

30550

BOSNIA AIRLINES

IL-BOŻNJA-ĦERŻEGOVINA

4790

BOUYGUES

FRANZA

34276

BRASS BOX LTD

ĊIPRU

34825

BRASSBOX

L-UKRAINA

21446

BREITLING

L-IŻVIZZERA

637

BRITAIR

FRANZA

8153

BRUME

FRANZA

32896

BUMI RESOURCES

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANZA

31315

BURMESTER OVERSEAS

IL-GŻEJJER VERĠNI (RENJU UNIT)

34152

BUSI JET INTL.

L-IŻVIZZERA

32630

BUSINESS AVIATION 2

IL-KONGO

32497

BUSINESS AVIATION LG

IL-BELĠJU

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

L-ISTATI UNITI

709

CAMEROON AIRLINES

IL-KAMERUN

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

IL-KANADA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

L-IŻVIZZERA

9122

CARTIER EUROPE

L-OLANDA

34144

CASAM SARL

FRANZA

33321

CEIBA

IL-GINEA EKWATORJALI

34236

CENTERAVIA LLC

L-UKRAINA

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

L-ISTATI UNITI

26842

CFPR

FRANZA

31139

CFS AIR

L-ISTATI UNITI

20711

CGTM

FRANZA

28926

CHC HELICOPTERS

L-AFRIKA T’ISFEL

29049

CHC HELICOPTERS INTL

IL-KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

IĊ-ĊINA

12141

CHINA EASTERN

IĊ-ĊINA

31087

CHURCHILL AVIATION

L-ISTATI UNITI

31221

CHURCHILL FINANCE

FRANZA

31695

CIE AERIENNE DU MALI

MALI

32685

CLOUD NINE AVTN

L-ISTATI UNITI

799

COCA COLA

L-ISTATI UNITI

4796

COMILOG

IL-GABON

28584

COMPANY TAWIQ

L-IŻVIZZERA

28585

COMPAR FOUNDATION

L-IŻVIZZERA

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

IR-RENJU UNIT

8338

COPLEY NEWSPAPERS

L-ISTATI UNITI

31680

CORP JET MGMT

IL-GŻEJJER VERĠNI (RENJU UNIT)

26244

CORPORATE AIR

L-ISTATI UNITI

6369

CORSAIR FRANCE

FRANZA

10054

CORSE MEDITERRANEE

FRANZA

12219

COX ENTERPRISES

L-ISTATI UNITI

31073

CP MANAGEMENT

L-ISTATI UNITI

3513

CROWN EQUIPMENT

L-ISTATI UNITI

862

CUBANA

KUBA

31577

D & D AVIATION

IR-RENJU UNIT

27974

DAALLO AIRLINES 2

DJIBOUTI

33242

DALCAM LLC

L-ISTATI UNITI

31467

DALIA AIRLINES

IL-LUSSEMBURGU

3932

DALLAH AL BARAKA

L-GĦARABJA SAWDIJA

32855

DANA EXECUTIVE JETS

IS-SIRJA

2518

DARTA

FRANZA

34168

DARTE HOLDINGS

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

28094

DASNAIR

L-IŻVIZZERA

18972

DASSAULT AVIATION

FRANZA

1139

DASSAULT FALCON JET

L-ISTATI UNITI

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRANZA

28629

DASSAULT ST. CLOUD

FRANZA

28800

DATELINE OVERSEAS

ĊIPRU

31582

DE ROUBIN JEAN

FRANZA

32809

DEAN PHILLIPS INC

L-ISTATI UNITI

11638

DECAUX

FRANZA

27665

DIAMAIR

L-IŻVIZZERA

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

L-ANGOLA

22389

DOUANES FRANCAISES

FRANZA

7028

DOW CHEMICAL

L-ISTATI UNITI

24571

DSWA

L-ISTATI UNITI

30876

DUBROVNIK AIRLINES

IL-KROAZJA

31133

DUNMORE HOMES

L-ISTATI UNITI

9703

EARTH STAR

L-ISTATI UNITI

31743

EAST STAR AIRLINES

IĊ-ĊINA

34303

EASTINDO

L-INDONEŻJA

33728

EASY FLY VIP CHARTER

IL-LIBANU

33902

EASYFLY SA

IL-KOLUMBJA

2850

EASYJET SWITZERLAND

L-IŻVIZZERA

32591

EBONY SHINE

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

29279

ECUATORIAL CARGO

IL-GINEA EKWATORJALI

31985

EGYPT JET AVIATION

L-EĠITTU

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

23028

ELI'S BREAD

L-ISTATI UNITI

32853

ELITE AIR INC

L-ISTATI UNITI

32311

ELYSAIR SAS

FRANZA

1013

EMERSON ELECTRIC

L-ISTATI UNITI

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

IL-KONGO

32084

EQUATORIAL GUINEA

IL-GINEA EKWATORJALI

30005

EURL JC DARMON

FRANZA

27518

EUROPE AIRPOST

FRANZA

34741

EUROPEAN FLIGHT

L-IŻVEZJA

32827

EXEC JET SOLUTIONS

L-ISTATI UNITI

29471

EXECUJET EUROPE

L-IŻVIZZERA

26208

EXECUJET MIDDLE EAST

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

31558

EXECUTIVE ACFT SRVCS

IL-LIBANU

28587

EXECUTIVE JET A/C

L-IŻVIZZERA

29282

EXECUTIVE JET SRVCS

ID-DANIMARKA

26060

EXECUTIVE WINGS HE

L-EĠITTU

31131

EXPRESS CAMEL

L-GĦARABJA SAWDIJA

34313

FA 116 OU FA 137 INC

L-IŻVIZZERA

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

L-GĦARABJA SAWDIJA

25553

FALCON AIR EXPRESS

L-ISTATI UNITI

31310

FARNER AIRWINGS

L-IŻVIZZERA

15911

FC AVIATION

FRANZA

1147

FEDERAL EXPRESS

L-ISTATI UNITI

34667

FELIX AIRWAYS

IL-JEMEN

28540

FIA (PARIS)

FRANZA

34669

FIREFLY

IL-MALAŻJA

32846

FIRST COMMERCIAL

L-ISTATI UNITI

21075

FISHER SCIENTIFIC

L-ISTATI UNITI

31665

FLEET INT AVTN & FIN

IR-RENJU UNIT

21504

FLICAPE PTY LTD

L-AFRIKA T’ISFEL

8542

FLIGHT LEVELS

L-ISTATI UNITI

31058

FLIGHT TEST CONSULT.

L-IŻVIZZERA

27942

FLIGHTEXEC

IL-KANADA

31640

FLIGHTINVEST

IL-LUSSEMBURGU

33626

FLY 18

L-IŻVIZZERA

30372

FLY AIR SA

FRANZA

28407

FLY AWAY BRASIL

IL-BRAŻIL

28511

FLY EXEC

IL-LIBANU

29832

FLY INTL AIRWAYS

IT-TUNIŻIJA

26321

FLY ONE EIGHTY EIGHT

L-IŻVIZZERA

30136

FLYBABOO

L-IŻVIZZERA

30343

FLYING BIRD

FRANZA

29223

FLYING FINN OY

IL–FINLANDJA

31775

FLYING M

L-ISTATI UNITI

33632

FLYMEX

IL-MESSIKU

31116

FOCUS AIR USA

L-ISTATI UNITI

32322

FORTUNE AIR

L-AFRIKA T’ISFEL

29147

FOX AVIATION CANADA

IL-KANADA

27867

FUTURE ELECTRONICS

IL-KANADA

32621

GABON AIRLINES

IL-GABON

31746

GALAXY AIRLINES

IL-ĠAPPUN

27204

GANDEL INVESTMENTS

L-AWSTRALJA

32749

GEASA

EQUATORIAL GUINEA

17928

GENEL HAVACILIK

IT-TURKIJA

23693

GEORGIAN AIRWAYS

ĠEORĠJA

9002

GIE ATR

FRANZA

22850

GIORI ROBERTO

MONAKO

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

L-ISTATI UNITI

32997

GLOBAL JET INTL

L-AWSTRALJA

31682

GLOBAL JET LUX

IL-LUSSEMBURGU

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

IL-MONTENEGRO

31731

HALCYONAIR

IL-GŻEJJER TAL-KAP VERDE

5362

HALLIBURTON

L-ISTATI UNITI

33959

HASSANCO S.A.

L-IŻVIZZERA

33342

HEAVYLIFT CONGO

IL-KONGO

25570

HESNES AIR

NORVEĠJA

19953

HILTON HOTELS

L-ISTATI UNITI

26436

HOLIDAY RETIREMENT

L-ISTATI UNITI

31795

IBL AVIATION

IL-MAWRIZI

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRANZA

29661

IKAROS AVIATION AVV

L-UKRAINA

31965

INDIGO (VI)

L-INDJA

34829

INDONESIA AIRASIA

L-INDONEŻJA

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

IL-KOLUMBJA

33559

INDYCAR AVIATION

L-ISTATI UNITI

34222

INLOGS INTERNATIONAL

MHUX SPEĊIFIKAT

33654

INTER AMERICAN

L-ANGOLA

23792

INTERCON USA

L-ISTATI UNITI

31081

INTERFACE OPS LLC

L-ISTATI UNITI

32801

INTERJET ABC

IL-MESSIKU

9266

INTERLAKEN CAPITAL

L-ISTATI UNITI

32524

INVESTAVIA

IL-KAŻAKISTAN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAQ

33890

ISLENA AIRLINES (2)

IL-ĦONDURAS

21879

ISRAIR LTD

L-IŻRAEL

30038

IXAIR

FRANZA

31280

IXAIR DPT JET

FRANZA

28006

JAPAT

L-IŻVIZZERA

29118

JAR VENTURE

FRANZA

31296

JAZEERA AIRWAYS

IL-KUWAJT

32986

JBS CONSULTING LLC

L-ISTATI UNITI

31772

JCAS

L-IŻVIZZERA

26998

JDP FRANCE

FRANZA

26479

JET 2000

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

1569

JET AVIAT BUSINESS

L-IŻVIZZERA

30713

JET AVIATION BASEL

L-IŻVIZZERA

30385

JET AVIATION FZCO

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

26911

JET BLUE AIRWAYS

L-ISTATI UNITI

32217

JET CRUISING

IL-LUSSEMBURGU

34614

JET DIRECT AVIATION

L-ISTATI UNITI

33651

JET LITE INDIA LTD

L-INDJA

33015

JET MANAGEMENT SA

L-IŻVIZZERA

33769

JET ONE JSC

IL-KAŻAKISTAN

32848

JET PREMIER ONE

L-IŻVIZZERA

31581

JET4YOU

IL-MAROKK

31137

JETS RENT AVTN

FRANZA

30243

JETSTAR AIRWAYS

L-AWSTRALJA

29268

JEX SARL

IL-LUSSEMBURGU

30476

JPM AVIATION

FRANZA

29395

JR EXECUTIVE

IL-LIBANU

6510

KALAIR USA CORP

L-ISTATI UNITI

32776

KALAMAZOO GROUP II

L-ISTATI UNITI

28504

KARTHAGO AIRLINES

IT-TUNIŻIJA

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

IT-TUNIŻIJA

34651

KATAMEYAHEIGHTS

L-EĠITTU

30709

KAZAVIA

IL-KAŻAKISTAN

32381

KB HOME

L-ISTATI UNITI

29190

KBBD

L-ISTATI UNITI

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

IL-KANADA

11467

KFC MANAGEMENT

L-ISTATI UNITI

7129

KINGDOM HOLDING CO

L-GĦARABJA SAWDIJA

12497

KIRCHMAN

L-ISTATI UNITI

27587

KOMAR AVTN

L-ISTATI UNITI

34843

KOSTAR AIRLINES

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA

9858

KROLL G

L-IŻVIZZERA

1971

LABORATOIRE ASL

FRANZA

30455

LAS VEGAS JET

L-ISTATI UNITI

33111

LAYAN INTL.

L-IŻVIZZERA

30595

LEACH CAPITAL

L-ISTATI UNITI

13358

LIBYAN AIR CARGO

IL-LIBJA

4489

LIMITED STORES

L-ISTATI UNITI

31880

LJ ASSOCIATES

L-ISTATI UNITI

25272

LOTUS AIR

L-EĠITTU

33450

LOV'AIR AVIATION

FRANZA

24211

LOWA LTD

L-IŻVIZZERA

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

IL-POLONJA

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

L-IŻVIZZERA

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

IL-LUSSEMBURGU

19696

LYRECO

FRANZA

33834

M. SQUARE AVIATION

L-IŻVIZZERA

34423

MACAU JET INTL

MAKAW (ĊINA)

29993

MAG AVIATION

L-ISTATI UNITI

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDA (RENJU UNIT)

32078

MALIBU CONSULTING

L-ISTATI UNITI

34019

MANO RIVER

L-ISTATI UNITI

22226

MARMON GROUP

L-ISTATI UNITI

1831

MARTIN BAKER

IR-RENJU UNIT

32707

MASC AIR LTD

L-IŻVIZZERA

27014

MASTERJET SWITZ.

L-IŻVIZZERA

34840

MASWINGS SDN. BHD.

IL-MALAŻJA

30530

MATADORO MGMT INVEST

L-ISTATI UNITI

33238

MAURITANIA AIRWAYS

IL-MAWRITANJA

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

L-ISTATI UNITI

31545

MDA SAS

FRANZA

31140

ME LEASING

L-ISTATI UNITI

1855

MEA AIR LIBAN

IL-LIBANU

33330

MEDI BUSINESS JET

IL-MAROKK

9689

MELVIN SIMON

L-ISTATI UNITI

30360

MENAJET

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

34274

MEREGRASS AIR CHTR

L-ISTATI UNITI

32814

MERIDIAN AIR CHTR

L-ISTATI UNITI

21443

METEO-FRANCE

FRANZA

24019

MID EAST JET

L-GĦARABJA SAWDIJA

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

IL-LIBANU

1098

MIL FRANCE

FRANZA

9055

MIL GABON (2)

IL-GABON

31066

MIL NIGERIA (2)

IN-NIĠERJA

1119

MIL TUNISIA

IT-TUNIŻIJA

30933

MILLION AIR

L-INDJA

19183

MILLION AIR DALLAS

L-ISTATI UNITI

34711

MIRAGE AVIATION

L-ISTATI UNITI

31556

MISTRAL AEREO

IL-KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

IR-RENJU UNIT

31979

MJETS LTD

IT-TAJLANDJA

7764

MOET HENNESSY

FRANZA

28010

MONDIOL

L-ISTATI UNITI

32755

MONTROSE GLOBAL

IR-RENJU UNIT

17841

MORNINGSTAR

IL-KANADA

7058

MORRIS COMMUNICATION

L-ISTATI UNITI

21246

MOUAWAD NATIONAL CO

L-GĦARABJA SAWDIJA

31770

N304RJ

L-ISTATI UNITI

32270

N349BA

L-ISTATI UNITI

32370

N72RK

L-ISTATI UNITI

31025

NATASHA ESTABLISMENT

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

26668

NATIONAL AIR SERVICE

L-GĦARABJA SAWDIJA

28966

NATIONAL AVIATION 2

L-EĠITTU

34727

NATIONAL CITY COMM

L-ISTATI UNITI

31097

NEBULA LTD.

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRANZA

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

L-ISTATI UNITI

31199

NISSAN C/O ACI PACIF

L-ISTATI UNITI

32959

NOFA

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

32963

NORDEX AIR

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

13392

NORTH AMERICAN AIRCH

L-ISTATI UNITI

10326

NOUVELAIR TUNISIE

IT-TUNIŻIJA

30574

NOVARTIS GROUP

L-ISTATI UNITI

22190

NWT AIRCRAFT

L-ISTATI UNITI

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDA (RENJU UNIT)

31264

O AIR

FRANZA

30908

OCANA ASSETS LTD

L-ISTATI UNITI

28984

OLDBURY HOLDINGS

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

32366

OLDBURY HOLDINGS II

L-IŻVIZZERA

28859

OMNI FLYS

IL-MESSIKU

34603

OMYA INTERNATIONAL

L-IŻVIZZERA

30957

ONE THIRTY NINE

IL-LUSSEMBURGU

28465

ONEX

L-ISTATI UNITI

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPORE

31976

OTTER INSPIRATIONS

L-ISTATI UNITI

28050

OUTFITTER AVIATION

L-ISTATI UNITI

31395

OUTPOST INTL

L-ISTATI UNITI

30791

OVERLAND AIRWAYS LTD

IN-NIĠERJA

4139

OYONNAIR

FRANZA

25856

PACE CARGO ENTERRP

L-ISTATI UNITI

23365

PALMALI HAVA TASI

IT-TURKIJA

32473

PAN EUROPEENNE

FRANZA

26289

PARAFFIN AIR

L-ISTATI UNITI

29999

PARC AVIATION

L-IŻVIZZERA

30941

PARK HAVACILIK

IT-TURKIJA

12312

PARTNERSHIP 35 55

L-ISTATI UNITI

24833

PASPALEY PEARLING

L-AWSTRALJA

34403

PHEEBE LIMITED

IR-RENJU UNIT

33969

PHENOMAIR

FRANZA

29691

PINNACLE AIR GROUP

L-ISTATI UNITI

32252

PLANET AVIATION UU

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

2176

PPG INDUSTRIES

L-ISTATI UNITI

23885

PRATT HOLDINGS

L-AWSTRALJA

32060

PREMIER AIR

L-ISTATI UNITI

31595

PREMIER AVIA, JSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32374

PRINCELY JETS LTD.

IL-PAKISTAN

34553

PRIVATE JET HOLD.

IT-TURKIJA

28189

PROAIR CHARTER

IL-ĠERMANJA

28212

PROVINCIAL AIRLINES

IL-KANADA

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

IL-QATAR

31967

RADIOACTIVE

L-ISTATI UNITI

1427

RAININ AIR

L-ISTATI UNITI

27999

RAPTOR AIR ACFT MGMT

L-ISTATI UNITI

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

L-IŻVIZZERA

31655

REATEX INVEST

IL-GŻEJJER VERĠNI (RENJU UNIT)

28265

REGIONAL CAE

FRANZA

2232

REGOURD AVIATION

FRANZA

30954

RELIEF & LOGISTICS

IL-BELĠJU

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMUDA (RENJU UNIT)

34680

RJH ADVISORY

L-ISTATI UNITI

32627

RNV ENTERPRISES

L-ISTATI UNITI

31978

ROMEO MIKE AVTN

L-ISTATI UNITI

30374

RONSO SA DE CV

IL-MESSIKU

31808

ROTOR TRADE 2

L-ISTATI UNITI

31026

ROUST TRADING

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

258

ROYAL AIR MAROC

IL-MAROKK

22439

S ALGERIE

L-ALĠERIJA

13351

S BURKINA FASO

BURKINA FASO

22575

S DJIBOUTI

DJIBOUTI

22426

S GABON

IL-GABON

32125

S GAMBIA (2)

IL-GAMBJA

22689

S IVORY COAST

IL-KOSTA TAL-AVORJU

22438

S MONACO

MONAKO

22767

S NAMIBIA

IN-NAMIBJA

22524

S NIGERIA

IN-NIĠERJA

2400

S SCHWEIZ

L-IŻVIZZERA

22576

S SENEGAL

SENEGAL

22977

S TCHAD

IĊ-TCHAD

22960

S TOGO

TOGO

33152

SAAD AIR LTD

IL-BAĦREJN

22756

SABRINA FISHERIES

L-ISTATI UNITI

25392

S-AIR JSC

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

25946

SALEM AVIATION

L-GĦARABJA SAWDIJA

5432

SAUDI OGER

L-GĦARABJA SAWDIJA

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRANZA

31959

SBM GROUP

L-ISTATI UNITI

32560

SCD AVIATION

IL-GABON

28744

SCHREINER CAMEROUN

IL-KAMERUN

12316

SCI MANAGEMENT CORP

L-ISTATI UNITI

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARUBA, L-ANTILLES OLANDIŻI

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

L-ISTATI UNITI

22328

SECURITE CIVILE LF

FRANZA

22291

SEFA FRANCE

FRANZA

1249

SELIA

FRANZA

31182

SENTINEL AIR

L-ISTATI UNITI

27881

SERLUX

IL-LUSSEMBURGU

33112

SEVENTH SENSE STAR

L-IŻVIZZERA

32704

SHAHER TRADING CO.

IR-RENJU UNIT

24337

SHAR INK

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

IĊ-ĊINA

5468

SIGAIR LTD

BERMUDA (RENJU UNIT)

34418

SIGMAR AVIATION

L-IRLANDA

32728

SILVER VENTURES INC

L-ISTATI UNITI

32892

SIRTE OIL COMPANY

IL-LIBJA

24200

SIT-SET AG

L-IŻVIZZERA

27746

SK TRAVEL

L-ISTATI UNITI

32799

SKY KING INC

L-ISTATI UNITI

27489

SKY RIVER MANAGEMENT

L-ISTATI UNITI

6508

SKYBIRD AVIATION

L-ISTATI UNITI

30105

SKYTRADERS PTY

L-AWSTRALJA

34050

SKYWAY LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32149

SMART AVIATION

FRANZA

32805

SMART AVIATION HE

L-EĠITTU

29738

SNC BOETOS

FRANZA

30770

SNC CAVOK

FRANZA

33859

SOBEYS GROUP

IL-KANADA

3517

SOFAXIS

FRANZA

22730

SOGERMA

FRANZA

26645

SONNIG

L-IŻVIZZERA

2736

SONY EUROPE

IL-ĠERMANJA

26378

SOUTHERN AIRLINES

IN-NIĠERJA

21791

SOUTHERN CROSS INTL

L-OLANDA

5752

SOUTHERN CROSS USA

L-ISTATI UNITI

17921

SPECIALISED TRANSP.

IR-RENJU UNIT

3994

SPEEDWINGS

L-IŻVIZZERA

27840

SPHINX WINGS

L-IŻVIZZERA

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

L-ISTATI UNITI

32789

SPRINGWAY LTD

IL-FEDERAZZJONI RUSSA

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPORE

26231

STAFF AIR SERVICE

FRANZA

31596

STAR FLYER INC

IL-ĠAPPUN

2574

STARJET AVIATION

L-IŻVIZZERA

24204

STARLING AVIATION

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

32368

STARLINK AVIATION

IL-KANADA

31400

STARR EQUIPMENT

L-ISTATI UNITI

28169

STATE AIR BERKUT

IL-KAŻAKISTAN

28156

STEELCASE

L-ISTATI UNITI

32436

STENSRUD VENTURES

L-ISTATI UNITI

33040

STORMJETS SA

L-IŻVIZZERA

4488

STRASBOURG AVIATION

FRANZA

32592

SULTAN AVIATION

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

31657

SUN AIR (EGYPT)

L-EĠITTU

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

L-EĠITTU

25613

SUPER AIR

IT-TURKIJA

30157

SUPER CONSTELLATION

L-IŻVIZZERA

33125

SW BUSINESS AV.

L-AZERBAJĠAN

8591

SWISS EAGLE

L-IŻVIZZERA

30257

SYMPHONY MASTER

L-IŻVIZZERA

33362

SYMPHONY MASTER UAE

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

5967

SYNTHES

L-ISTATI UNITI

26148

TAG AVIATION (MNGT)

L-IŻVIZZERA

31437

TAG AVIATION GWCIN

IR-RENJU UNIT

159

TAG AVIATION SUISSE

L-IŻVIZZERA

29075

TAJ AIR

L-INDJA

26797

TAK AVIATION UK LTD

IR-RENJU UNIT

4386

TAM LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

31687

TAPAJ

L-ISTATI UNITI

26582

TASSILI AIRLINES SA

L-ALĠERIJA

31962

TAT LEASING

FRANZA

31366

TAV HAVACILIK

IT-TURKIJA

33270

THAI AIRASIA LTD

IT-TAJLANDJA

28634

THALES

FRANZA

32042

THE FUTURA CORP

IL-KANADA

20145

THS SA

FRANZA

30353

TIGER AIRWAYS

SINGAPORE

33268

TIGER AIRWAYS (AUS)

L-AWSTRALJA

31882

TIKO AIR (2)

IL-MADAGASKAR

29433

TISMA

L-ISTATI UNITI

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

IL-BRAŻIL

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

IĊ-ĊAD

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

IL-GAMBJA

29860

TPS

L-ISTATI UNITI

8921

TRANCHANT GAMING

FRANZA

34062

TRANSAIR CARGO SVC

IL-KONGO

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

FRANZA

28463

TREY AVIATION

L-ISTATI UNITI

30112

TRIGANA AIR SERVICE

L-INDONEŻJA

21666

TUDOR SALIBA

L-ISTATI UNITI

2752

TUNIS AIR

IT-TUNIŻIJA

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

L-ISTATI UNITI

28928

TWO THOUSAND

IL-LUSSEMBURGU

28467

TY AIR

L-ISTATI UNITI

28221

UAS UNITED AVIATION

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

24099

UKRAINE AVTN STATE

L-UKRAINA

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

IL-BELIŻE

4382

UNIJET

FRANZA

32094

UNION PACIFIC CORP

L-ISTATI UNITI

28092

UNITED HEALTHGROUP

L-ISTATI UNITI

22833

UNITED STATES AVTN

L-ISTATI UNITI

3329

UNITED TECHNOLOGIES

L-ISTATI UNITI

24318

VALAVIA

FRANZA

28829

VALIANT AVIATION

BERMUDA (RENJU UNIT)

33962

VALLJET

FRANZA

10637

VALMONT

L-ISTATI UNITI

30253

VENTURA AVIATION

MONAKO

31011

VENTURI ENTRISE

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

1976

VENUS SHIPPING COMP

BERMUDA (RENJU UNIT)

19445

VIETNAM AIRLINES

IL-VJETNAMM

33703

VIKING AVIATION LTD.

IR-RENJU UNIT

31635

VIRGIN AMERICA

L-ISTATI UNITI

23952

VOLARE UKRAINE

L-UKRAINA

33500

VOLO AVIATION

L-ISTATI UNITI

33249

VOYAGE INTERNATIONAL

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

27628

VULCAN AVIATION

IR-RENJU UNIT

23592

VULCAN FLIGHT OPS

L-ISTATI UNITI

30891

WAF LTD

IL-GŻEJJER CAYMAN (RENJU UNIT)

6924

WEDGE AVIATION

L-ISTATI UNITI

29491

WELLS AVIATION

L-ISTATI UNITI

33640

WESTJET

L-IŻVIZZERA

34317

WESTJET FALCON 50061

IL-GŻEJJER VERĠNI (RENJU UNIT)

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

L-ISTATI UNITI

31064

WHITE LOTUS

L-ISTATI UNITI

32294

WILKES AND MCHUGH

L-ISTATI UNITI

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

L-ISTATI UNITI

31765

WINDS AWAY

L-ISTATI UNITI

32929

WINGS OVER AFRICA

IN-NAMIBJA

32063

WIP TRADING

L-IŻVIZZERA

31307

WORLDWIDE JET CHARTR

L-ISTATI UNITI

31938

WREN ACQUISITIONS

L-ISTATI UNITI

23330

XL AIRWAYS FRANCE

FRANZA

2941

YEMENIA

IL-JEMEN

31488

YYA AVIATION

L-IŻVIZZERA

32665

ZYMAN AVIATION LLC

L-ISTATI UNITI

a784

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:3S9

Mhux magħruf

a788

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:902

Mhux magħruf

a789

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:AAE

Mhux magħruf

a790

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:AF3

Mhux magħruf

a791

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:AJT

Mhux magħruf

a793

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:AME

Mhux magħruf

a794

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:AMF

Mhux magħruf

a795

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:AMJ

Mhux magħruf

a799

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:BCN

Mhux magħruf

a800

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:BHS

Mhux magħruf

a802

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:BKS

Mhux magħruf

a806

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:BRS

Mhux magħruf

a808

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:BSQ

Mhux magħruf

a809

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:BUL

Mhux magħruf

a811

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:CEY

Mhux magħruf

a812

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:CFC

Mhux magħruf

a814

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:CFX

Mhux magħruf

a816

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:CGC

Mhux magħruf

a818

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:CGQ

Mhux magħruf

a819

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:CGT

Mhux magħruf

a821

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:CPT

Mhux magħruf

a823

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:CSQ

Mhux magħruf

a825

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:CTL

Mhux magħruf

a826

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:CTM

Mhux magħruf

a829

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:CUT

Mhux magħruf

a830

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:CXP

Mhux magħruf

a833

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:DEL

Mhux magħruf

a834

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:DOS

Mhux magħruf

a835

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:DRA

Mhux magħruf

a836

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:EGF

Mhux magħruf

a837

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:EUF

Mhux magħruf

a838

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:EVO

Mhux magħruf

a839

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FAC

Mhux magħruf

a840

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FAD

Mhux magħruf

a841

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FAE

Mhux magħruf

a842

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FAF

Mhux magħruf

a843

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FAV

Mhux magħruf

a845

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FGH

Mhux magħruf

a846

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FGI

Mhux magħruf

a850

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FIW

Mhux magħruf

a851

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FMI

Mhux magħruf

a852

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FNY

Mhux magħruf

a854

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FOF

Mhux magħruf

a855

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FOG

Mhux magħruf

a856

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FOH

Mhux magħruf

a857

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FOI

Mhux magħruf

a858

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FOT

Mhux magħruf

a860

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FW0

Mhux magħruf

a861

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FW2

Mhux magħruf

a862

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FW4

Mhux magħruf

a864

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FWO

Mhux magħruf

a865

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FWR

Mhux magħruf

a866

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FWU

Mhux magħruf

a867

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FWX

Mhux magħruf

a868

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:FWY

Mhux magħruf

a870

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:GAF

Mhux magħruf

a871

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:GFI

Mhux magħruf

a873

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:GU6

Mhux magħruf

a874

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:GUF

Mhux magħruf

a875

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:GUI

Mhux magħruf

a876

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:GUT

Mhux magħruf

a877

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:GUY

Mhux magħruf

a878

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:GWX

Mhux magħruf

a879

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:HBJ

Mhux magħruf

a880

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:HDF

Mhux magħruf

a881

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:HHD

Mhux magħruf

a883

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:HI6

Mhux magħruf

a884

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:HI7

Mhux magħruf

a885

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:HI8

Mhux magħruf

a888

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:HPJ

Mhux magħruf

a889

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:HUG

Mhux magħruf

a893

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:INC

Mhux magħruf

a895

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:J6A

Mhux magħruf

a896

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:J6U

Mhux magħruf

a898

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:J8K

Mhux magħruf

a899

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:J8S

Mhux magħruf

a900

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:J8V

Mhux magħruf

a901

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:KSB

Mhux magħruf

a902

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:KTM

Mhux magħruf

a903

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:LAC

Mhux magħruf

a904

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:LAU

Mhux magħruf

a905

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:LAV

Mhux magħruf

a906

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:LDU

Mhux magħruf

a908

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:LI3

Mhux magħruf

a909

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:LI4

Mhux magħruf

a910

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:LI5

Mhux magħruf

a911

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:LIA

Mhux magħruf

a912

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:LN3

Mhux magħruf

a914

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:LN9

Mhux magħruf

a919

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:MAR

Mhux magħruf

a920

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:MAW

Mhux magħruf

a921

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:MEI

Mhux magħruf

a922

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:MPC

Mhux magħruf

a924

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:MTN

Mhux magħruf

a926

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N11

Mhux magħruf

a927

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N12

Mhux magħruf

a931

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N17

Mhux magħruf

a933

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N20

Mhux magħruf

a934

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N21

Mhux magħruf

a935

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N22

Mhux magħruf

a937

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N24

Mhux magħruf

a938

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N26

Mhux magħruf

a939

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N27

Mhux magħruf

a940

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N28

Mhux magħruf

a941

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N30

Mhux magħruf

a943

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N32

Mhux magħruf

a944

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N33

Mhux magħruf

a945

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N34

Mhux magħruf

a946

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N35

Mhux magħruf

a948

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N37

Mhux magħruf

a949

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N39

Mhux magħruf

a950

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N40

Mhux magħruf

a951

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N41

Mhux magħruf

a952

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N42

Mhux magħruf

a953

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N43

Mhux magħruf

a954

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N47

Mhux magħruf

a955

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N48

Mhux magħruf

a956

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N49

Mhux magħruf

a959

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N51

Mhux magħruf

a960

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N52

Mhux magħruf

a965

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N59

Mhux magħruf

a967

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N61

Mhux magħruf

a968

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N64

Mhux magħruf

a969

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N65

Mhux magħruf

a970

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N66

Mhux magħruf

a971

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N67

Mhux magħruf

a972

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N68

Mhux magħruf

a973

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N70

Mhux magħruf

a974

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N71

Mhux magħruf

a975

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N72

Mhux magħruf

a978

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N76

Mhux magħruf

a980

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N78

Mhux magħruf

a984

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N81

Mhux magħruf

a987

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N85

Mhux magħruf

a988

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N86

Mhux magħruf

a990

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N88

Mhux magħruf

a992

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N93

Mhux magħruf

a993

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N94

Mhux magħruf

a994

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N95

Mhux magħruf

a996

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N97

Mhux magħruf

a997

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N98

Mhux magħruf

a999

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:N9U

Mhux magħruf

a1000

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:NA0

Mhux magħruf

a1001

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:NAF

Mhux magħruf

a1002

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:NCB

Mhux magħruf

a1004

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:NOA

Mhux magħruf

a1008

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:OOG

Mhux magħruf

a1009

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:PAT

Mhux magħruf

a1011

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:PJW

Mhux magħruf

a1013

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:PLY

Mhux magħruf

a1015

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:PRS

Mhux magħruf

a1016

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:PSE

Mhux magħruf

a1017

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:PSV

Mhux magħruf

a1019

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:PTL

Mhux magħruf

a1023

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:RGF

Mhux magħruf

a1024

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:RHI

Mhux magħruf

a1026

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:ROI

Mhux magħruf

a1028

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:ROR

Mhux magħruf

a1029

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:ROY

Mhux magħruf

a1031

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:RUC

Mhux magħruf

a1034

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:SBH

Mhux magħruf

a1035

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:SBU

Mhux magħruf

a1036

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:SER

Mhux magħruf

a1038

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:SKZ

Mhux magħruf

a1039

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:SPC

Mhux magħruf

a1040

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:SSS

Mhux magħruf

a1041

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:SVD

Mhux magħruf

a1042

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:TAF

Mhux magħruf

a1044

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:TIF

Mhux magħruf

a1047

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:TKE

Mhux magħruf

a1053

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:TPQ

Mhux magħruf

a1056

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:TSD

Mhux magħruf

a1059

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:TX2

Mhux magħruf

a1060

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:TX8

Mhux magħruf

a1062

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:V2L

Mhux magħruf

a1063

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:VEC

Mhux magħruf

a1067

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:WAJ

Mhux magħruf

a1068

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:WBS

Mhux magħruf

a1069

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:WDA

Mhux magħruf

a1071

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:WIA

Mhux magħruf

a1072

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:WJA

Mhux magħruf

a1073

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:WML

Mhux magħruf

a1076

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:YV1

Mhux magħruf

a1077

Operatur bil-kodiċi ICAO_CODE:YV2

Mhux magħruf

a1097

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:3DMRW

Mhux magħruf

a1098

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:3DRMW

Mhux magħruf

a1100

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:4XCMY

Mhux magħruf

a1085

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:6152

Mhux magħruf

a1102

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:6VAFW

Mhux magħruf

a1507

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:ARBV021

Mhux magħruf

a1509

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:BULG001

Mhux magħruf

a1104

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CFFEV

Mhux magħruf

a1105

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CFXCN

Mhux magħruf

a1106

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CGCDS

Mhux magħruf

a1107

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CGCGS

Mhux magħruf

a1108

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CGCMP

Mhux magħruf

a1109

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CGDPF

Mhux magħruf

a1110

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CGJLN

Mhux magħruf

a1111

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CGLBB

Mhux magħruf

a1112

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:CGRPM

Mhux magħruf

a1305

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:EV0065

Mhux magħruf

a1306

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:EV0068

Mhux magħruf

a1511

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FAV4402

Mhux magħruf

a1119

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FGIEI

Mhux magħruf

a1121

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FGVML

Mhux magħruf

a1123

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOHQK

Mhux magħruf

a1125

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOIJF

Mhux magħruf

a1126

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOIJH

Mhux magħruf

a1127

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOIJK

Mhux magħruf

a1128

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOIXD

Mhux magħruf

a1129

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOPTP

Mhux magħruf

a1130

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FORTE

Mhux magħruf

a1131

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOTAG

Mhux magħruf

a1132

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FOTKE

Mhux magħruf

a1133

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRA10

Mhux magħruf

a1134

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRA12

Mhux magħruf

a1135

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAAD

Mhux magħruf

a1136

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAAG

Mhux magħruf

a1137

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRADA

Mhux magħruf

a1138

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRADB

Mhux magħruf

a1139

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRADC

Mhux magħruf

a1141

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAFQ

Mhux magħruf

a1142

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAGL

Mhux magħruf

a1143

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAGX

Mhux magħruf

a1086

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAI

Mhux magħruf

a1145

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAIE

Mhux magħruf

a1309

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAIIN

Mhux magħruf

a1146

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAIJ

Mhux magħruf

a1147

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAIL

Mhux magħruf

a1148

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAIN

Mhux magħruf

a1149

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAIO

Mhux magħruf

a1150

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAIQ

Mhux magħruf

a1151

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAIT

Mhux magħruf

a1152

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAIZ

Mhux magħruf

a1153

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAJA

Mhux magħruf

a1154

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAJB

Mhux magħruf

a1157

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAPO

Mhux magħruf

a1088

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAZ

Mhux magħruf

a1162

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAZP

Mhux magħruf

a1164

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRAZZ

Mhux magħruf

a1165

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRBFA

Mhux magħruf

a1166

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FRBFB

Mhux magħruf

a1171

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FWFBW

Mhux magħruf

a1174

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:FZBCF

Mhux magħruf

a1176

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:GGALX

Mhux magħruf

a1177

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:GSYLJ

Mhux magħruf

a1180

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HBIFJ

Mhux magħruf

a1181

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HBIUX

Mhux magħruf

a1182

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HBJEI

Mhux magħruf

a1183

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HBJRS

Mhux magħruf

a1184

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HHDMX

Mhux magħruf

a1513

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HI719CT

Mhux magħruf

a1186

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HI772

Mhux magħruf

a1187

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HI840

Mhux magħruf

a1188

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HI851

Mhux magħruf

a1519

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HK4492X

Mhux magħruf

a1520

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:HK4493X

Mhux magħruf

a1190

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:LVRED

Mhux magħruf

a1313

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N109JZ

Mhux magħruf

a1192

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N10SA

Mhux magħruf

a1314

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N110HA

Mhux magħruf

a1321

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N129WA

Mhux magħruf

a1322

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N139CF

Mhux magħruf

a1323

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N143GA

Mhux magħruf

a1193

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N14CG

Mhux magħruf

a1324

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N150LR

Mhux magħruf

a1523

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N1610PR

Mhux magħruf

a1326

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N163PA

Mhux magħruf

a1194

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N173S

Mhux magħruf

a1328

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N177EL

Mhux magħruf

a1329

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N179AE

Mhux magħruf

a1330

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N182GX

Mhux magħruf

a1195

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N184R

Mhux magħruf

a1196

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N193F

Mhux magħruf

a1197

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N19QC

Mhux magħruf

a1089

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N1DG

Mhux magħruf

a1331

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N201CR

Mhux magħruf

a1333

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N218EC

Mhux magħruf

a1334

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N221AL

Mhux magħruf

a1335

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N221DG

Mhux magħruf

a1336

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N221QS

Mhux magħruf

a1337

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N229BP

Mhux magħruf

a1198

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N22EM

Mhux magħruf

a1340

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N245US

Mhux magħruf

a1199

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N24ET

Mhux magħruf

a1200

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N24KW

Mhux magħruf

a1201

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N24UD

Mhux magħruf

a1202

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N260V

Mhux magħruf

a1341

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N262QS

Mhux magħruf

a1342

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N267BB

Mhux magħruf

a1343

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N285CP

Mhux magħruf

a1344

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N296QS

Mhux magħruf

a1090

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N2JR

Mhux magħruf

a1345

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N305EJ

Mhux magħruf

a1348

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N315FV

Mhux magħruf

a1349

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N316NE

Mhux magħruf

a1206

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N31GA

Mhux magħruf

a1352

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N323LB

Mhux magħruf

a1354

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N325FX

Mhux magħruf

a1207

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N326N

Mhux magħruf

a1355

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N328JK

Mhux magħruf

a1357

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N339BA

Mhux magħruf

a1358

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N344AA

Mhux magħruf

a1359

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N345AA

Mhux magħruf

a1360

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N350JS

Mhux magħruf

a1361

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N358WC

Mhux magħruf

a1362

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N364QS

Mhux magħruf

a1364

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N373RS

Mhux magħruf

a1366

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N393BD

Mhux magħruf

a1367

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N393BZ

Mhux magħruf

a1211

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N398W

Mhux magħruf

a1370

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N3DMRT

Mhux magħruf

a1371

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N4009L

Mhux magħruf

a1373

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N404HG

Mhux magħruf

a1374

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N404JW

Mhux magħruf

a1212

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N40PK

Mhux magħruf

a1375

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N414RF

Mhux magħruf

a1376

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N416BD

Mhux magħruf

a1378

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N41972

Mhux magħruf

a1379

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N424QS

Mhux magħruf

a1380

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N426RJ

Mhux magħruf

a1381

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N4297N

Mhux magħruf

a1382

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N434SB

Mhux magħruf

a1385

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N458PE

Mhux magħruf

a1391

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N491AN

Mhux magħruf

a1091

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N4EA

Mhux magħruf

a1392

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N5000X

Mhux magħruf

a1394

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N502JL

Mhux magħruf

a1398

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N512FX

Mhux magħruf

a1399

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N515LR

Mhux magħruf

a1404

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N544LR

Mhux magħruf

a1405

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N547LR

Mhux magħruf

a1214

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N54CC

Mhux magħruf

a1406

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N555GL

Mhux magħruf

a1407

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N561CM

Mhux magħruf

a1410

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N590FA

Mhux magħruf

a1412

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N601JE

Mhux magħruf

a1414

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N601VH

Mhux magħruf

a1416

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N604HC

Mhux magħruf

a1417

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N610PR

Mhux magħruf

a1418

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N614BA

Mhux magħruf

a1419

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N614FX

Mhux magħruf

a1420

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N640QS

Mhux magħruf

a1421

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N650AL

Mhux magħruf

a1217

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N65RZ

Mhux magħruf

a1422

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N668MP

Mhux magħruf

a1424

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N671RW

Mhux magħruf

a1425

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N676GH

Mhux magħruf

a1219

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N67GW

Mhux magħruf

a1426

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N682DB

Mhux magħruf

a1427

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N682QS

Mhux magħruf

a1428

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N684QS

Mhux magħruf

a1429

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N700MP

Mhux magħruf

a1430

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N700NY

Mhux magħruf

a1431

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N711NK

Mhux magħruf

a1432

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N719JP

Mhux magħruf

a1221

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N71NK

Mhux magħruf

a1222

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N71PG

Mhux magħruf

a1433

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N721QS

Mhux magħruf

a1434

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N724YS

Mhux magħruf

a1437

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N729TA

Mhux magħruf

a1441

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N7643U

Mhux magħruf

a1442

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N767FA

Mhux magħruf

a1445

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N797CB

Mhux magħruf

a1446

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N799WW

Mhux magħruf

a1447

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N800EL

Mhux magħruf

a1448

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N800KS

Mhux magħruf

a1449

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N800WA

Mhux magħruf

a1450

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N801PN

Mhux magħruf

a1453

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N841WS

Mhux magħruf

a1454

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N855QS

Mhux magħruf

a1224

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N876H

Mhux magħruf

a1460

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N888AQ

Mhux magħruf

a1461

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N889NC

Mhux magħruf

a1462

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N890CW

Mhux magħruf

a1463

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N898EW

Mhux magħruf

a1225

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N900Q

Mhux magħruf

a1465

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N901QS

Mhux magħruf

a1466

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N9053T

Mhux magħruf

a1467

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N908JB

Mhux magħruf

a1226

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N90AJ

Mhux magħruf

a1469

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N913QS

Mhux magħruf

a1470

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N916LX

Mhux magħruf

a1228

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N91LA

Mhux magħruf

a1471

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N921CC

Mhux magħruf

a1472

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N926QS

Mhux magħruf

a1473

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N929JH

Mhux magħruf

a1475

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N934QS

Mhux magħruf

a1229

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N93LA

Mhux magħruf

a1476

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N948QS

Mhux magħruf

a1230

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N94LA

Mhux magħruf

a1477

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N951DB

Mhux magħruf

a1479

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N958QS

Mhux magħruf

a1480

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N960QS

Mhux magħruf

a1481

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N964QS

Mhux magħruf

a1232

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N96NB

Mhux magħruf

a1483

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N977CP

Mhux magħruf

a1486

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N989AL

Mhux magħruf

a1234

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N98CG

Mhux magħruf

a1235

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N990M

Mhux magħruf

a1487

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N995CR

Mhux magħruf

a1488

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N997QS

Mhux magħruf

a1236

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:N99CN

Mhux magħruf

a1237

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:NASA4

Mhux magħruf

a1238

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:NXF61

Mhux magħruf

a1239

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:OOGML

Mhux magħruf

a1240

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:OYWET

Mhux magħruf

a1241

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:P4FLY

Mhux magħruf

a1246

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:PPEIC

Mhux magħruf

a1248

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:PPETR

Mhux magħruf

a1251

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:PPMIS

Mhux magħruf

a1252

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:PRAIN

Mhux magħruf

a1255

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:PRDRI

Mhux magħruf

a1257

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:PRODT

Mhux magħruf

a1258

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:PRSCE

Mhux magħruf

a1260

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:PRXDY

Mhux magħruf

a1263

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:PTLMS

Mhux magħruf

a1264

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:PTLNC

Mhux magħruf

a1266

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:PTLUK

Mhux magħruf

a1267

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:PTORA

Mhux magħruf

a1269

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:PTSCR

Mhux magħruf

a1274

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:PTWJS

Mhux magħruf

a1278

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:PTXGS

Mhux magħruf

a1280

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:PTZMA

Mhux magħruf

a1282

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:RSSA1

Mhux magħruf

a1525

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:SHELL01

Mhux magħruf

a1526

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:TIF375A

Mhux magħruf

a1284

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:TZTAC

Mhux magħruf

a1285

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:UJT17

Mhux magħruf

a1490

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:UJT300

Mhux magħruf

a1286

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:UN450

Mhux magħruf

a1287

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:VHTGG

Mhux magħruf

a1288

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:VPBDB

Mhux magħruf

a1289

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:VPBJV

Mhux magħruf

a1290

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:VPBMS

Mhux magħruf

a1294

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:VPCVI

Mhux magħruf

a1295

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:XAAEX

Mhux magħruf

a1297

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:XAESC

Mhux magħruf

a1300

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:XARYB

Mhux magħruf

a1301

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:YRCJF

Mhux magħruf

a1528

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:YV1004C

Mhux magħruf

a1491

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:YV1005

Mhux magħruf

a1492

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:YV1008

Mhux magħruf

a1493

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:YV1009

Mhux magħruf

a1494

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:YV1010

Mhux magħruf

a1495

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:YV1083

Mhux magħruf

a1496

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:YV1401

Mhux magħruf

a1497

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:YV1495

Mhux magħruf

a1498

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:YV1496

Mhux magħruf

a1499

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:YV1850

Mhux magħruf

a1500

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:YV1929

Mhux magħruf

a1501

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:YV2040

Mhux magħruf

a1502

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:YV2073

Mhux magħruf

a1505

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:YV2421

Mhux magħruf

a1506

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:YV2422

Mhux magħruf

a1533

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:YV292CP

Mhux magħruf

a1534

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:YV450CP

Mhux magħruf

a1535

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:YV455CP

Mhux magħruf

a1537

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:YV778CP

Mhux magħruf

a1302

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:ZSEPB

Mhux magħruf

a1303

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:ZSOEE

Mhux magħruf

a1304

Operatur bil-kodiċi TAIL NB:ZSPZA

Mhux magħruf


L-IRLANDA

Kodici