ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 73

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
19 ta' Marzu 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 210/2009 tat-18 ta’ Marzu 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 211/2009 tat-18 ta’ Marzu 2009 dwar il-ħruġ ta’ liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Marzu 2009 fil-kuntest tal-kwota tariffarja miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 1399/2007 għall-importazzjoni ta’ zalzett u ċerti prodotti tal-laħam li joriġinaw mill-Iżvizzera

3

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 212/2009 tat-18 ta’ Marzu 2009 dwar il-ħruġ ta’ liċenzji ta’ l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Marzu 2009 fil-kuntest tal-kwota tariffarja stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1382/2007 għal-laħam tal-majjal

4

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 213/2009 tat-18 ta' Marzu 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1003/2005 fir-rigward tal-kontroll u l-ittestjar tas-Salmonella fil-qatgħat għat-tgħammir tal-Gallus gallus u tad-dundjani ( 1 )

5

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 214/2009 tat-18 ta' Marzu 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1800/2004 fir-rigward tat-termini tal-awtorizzazzjoni tal-addittiv għall-użu fl-għalf Cycostat 66G ( 1 )

12

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 215/2009 tat-18 ta’ Marzu 2009 rigward il-klassifikazzjoni ta’ ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

17

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Il-Kunsill

 

 

2009/246/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2009 dwar il-konklużjoni ta' Protokoll mal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

19

 

 

Il-Kummissjoni

 

 

2009/247/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Marzu 2009 li temenda d-Deċiżjoni 2003/322/KE dwar l-għalf ta’ ċerti speċi ta’ tjur nekrofaġi fil-Bulgarija b’ċertu materjal ta’ Kategorija 1 (notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 1670)  ( 1 )

20

 

 

2009/248/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Marzu 2009 li temenda d-Deċiżjoni 2008/185/KE rigward il-kondizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali għall-kummerċ fil-majjal bejn Stati Membri jew reġjuni tagħhom li huma liberi mill-marda ta’ Aujeszky (notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 1687)  ( 1 )

22

 

 

IV   Atti oħrajn

 

 

SPAZJU EKONOMIKU EWROPEW

 

 

L-Awtorità ta' Sorveljanza EFTA

 

*

Deċiżjoni tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA Nru 154/07/COL tat-3 ta’ Mejju 2007 li temenda, għat-tlieta u sittin darba, ir-regoli proċedurali u sostantivi fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat

23

 

 

Il-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 1/2009 tal-5 ta’ Frar 2009 li temenda l-Anness I (Kwistjonijiet veterinarji u fitosanitarji) tal-Ftehim taż-ŻEE

30

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 2/2009 tal-5 ta’ Frar 2009 li temenda l-Anness I (Kwistjonijiet veterinarji u fitosanitarji) tal-Ftehim taż-ŻEE

32

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 3/2009 tal-5 ta’ Frar 2009 li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim taż-ŻEE

35

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 4/2009 tal-5 ta’ Frar 2009 li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim taż-ŻEE

36

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 5/2009 tal-5 ta’ Frar 2009 li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim taż-ŻEE

38

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 6/2009 tal-5 ta’ Frar 2009 li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim taż-ŻEE

39

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 7/2009 tal-5 ta’ Frar 2009 li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim taż-ŻEE

41

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 8/2009 tal-5 ta’ Frar 2009 li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) u l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim taż-ŻEE

42

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 9/2009 tal-5 ta’ Frar 2009 li temenda l-Anness VI (Sigurtà Soċjali) tal-Ftehim taż-ŻEE

44

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 10/2009 tal-5 ta’ Frar 2009 li temenda l-Anness VI (Sigurtà Soċjali) tal-Ftehim taż-ŻEE

45

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 11/2009 tal-5 ta’ Frar 2009 li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim taż-ŻEE

46

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 12/2009 tal-5 ta’ Frar 2009 li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim taż-ŻEE

47

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 13/2009 tal-5 ta’ Frar 2009 li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim taż-ŻEE

49

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 14/2009 tal-5 ta’ Frar 2009 li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim taż-ŻEE

50

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 15/2009 tal-5 ta’ Frar 2009 li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim taż-ŻEE

52

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 16/2009 tal-5 ta’ Frar 2009 li temenda l-Anness XIX (Protezzjoni tal-Konsumatur) tal-Ftehim taż-ŻEE

53

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 17/2009 tal-5 ta’ Frar 2009 li temenda l-Anness XX (l-Ambjent) tal-Ftehim taż-ŻEE

55

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 18/2009 tal-5 ta’ Frar 2009 li temenda l-Anness XX (l-Ambjent) tal-Ftehim taż-ŻEE

57

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 19/2009 tal-5 ta’ Frar 2009 li temenda l-Anness XXII (il-liġi tal-Kumpaniji) tal-Ftehim taż-ŻEE

58

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 20/2009 tal-5 ta’ Frar 2009 li temenda l-Anness XXII (il-liġi tal-Kumpaniji) tal-Ftehim taż-ŻEE

59

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 210/2009

tat-18 ta’ Marzu 2009

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Marzu 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Marzu 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

IL

148,7

JO

80,4

MA

40,1

TN

134,4

TR

103,1

ZZ

101,3

0707 00 05

EG

139,2

JO

158,4

MA

61,4

MK

118,9

TR

166,9

ZZ

129,0

0709 90 70

JO

249,0

MA

53,0

TR

92,1

ZZ

131,4

0709 90 80

EG

122,4

ZZ

122,4

0805 10 20

EG

46,1

IL

51,4

MA

50,0

TN

59,0

TR

73,9

ZZ

56,1

0805 50 10

TR

49,5

ZZ

49,5

0808 10 80

AR

99,0

BR

84,1

CA

95,8

CL

80,6

CN

70,9

MK

21,2

US

117,4

UY

63,2

ZA

82,7

ZZ

79,4

0808 20 50

AR

80,4

CL

140,4

CN

35,6

US

104,6

ZA

89,6

ZZ

90,1


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 211/2009

tat-18 ta’ Marzu 2009

dwar il-ħruġ ta’ liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Marzu 2009 fil-kuntest tal-kwota tariffarja miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 1399/2007 għall-importazzjoni ta’ zalzett u ċerti prodotti tal-laħam li joriġinaw mill-Iżvizzera

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1399/2007 tat-28 ta’ Novembru 2007 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota tariffarja għaz-zalzett u għal ċerti prodotti tal-laħam li joriġinaw mill-Iżvizzera (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1399/2007 fetaħ kwoti tariffarji għall-importazzjoni ta' zalzett u ċerti prodotti tal-laħam.

(2)

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni mressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Marzu 2009 għas-subperjodu mill-1 ta’ April sal-30 ta’ Ġunju 2009 huma inqas mill-kwantitajiet disponibbli. Għaldaqstant, jeħtieġ li jiġu ddeterminati l-kwantitajiet li għalihom ma tressqux applikazzjonijiet, biex dawn jiżdiedu mal-kwantità stipulata għas-subperjodu tal-kwota li jmiss,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-kwantitajiet li għalihom ma tressqux applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni għall-kwota bin-numru tas-serje 09.4180 skond ir-Regolament (KE) Nru 1399/2007, li għandhom jiżdiedu mas-subperjodu mill-1 ta’ Lulju sat-30 ta’ Settembru 2009, huma ta' 929 000 kg.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Marzu 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Marzu 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 311, 29.11.2007, p. 7.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/4


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 212/2009

tat-18 ta’ Marzu 2009

dwar il-ħruġ ta’ liċenzji ta’ l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Marzu 2009 fil-kuntest tal-kwota tariffarja stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1382/2007 għal-laħam tal-majjal

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1382/2007 tas-26 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 774/94 f'dak li jirrigwarda r-reġim ta’ importazzjoni tal-laħam tal-majjal (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007 fetaħ kwota tariffarja għall-importazzjoni tal-prodotti tas-settur tal-laħam tal-majjal.

(2)

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni mressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Marzu 2009 għas-subperjodu mill-1 ta’ April sal-30 ta’ Ġunju 2009 huma inqas mill-kwantitajiet disponibbli. Għaldaqstant, jeħtieġ li jiġu ddeterminati l-kwantitajiet li għalihom ma tressqux applikazzjonijiet, biex dawn jiżdiedu mal-kwantità stipulata għas-subperjodu tal-kwota li jmiss,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-kwantitajiet li għalihom ma tressqux applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni għall-kwota bin-numru tas-serje 09.4046 skond ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007, li għandhom jiżdiedu mas-subperjodu mill-1 ta’ Lulju sat-30 ta’ Settembru 2009, huma ta' 3 094 000 kg.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Marzu 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Marzu 2009.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 309, 27.11.2007, p. 28.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/5


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 213/2009

tat-18 ta' Marzu 2009

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1003/2005 fir-rigward tal-kontroll u l-ittestjar tas-Salmonella fil-qatgħat għat-tgħammir tal-Gallus gallus u tad-dundjani

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003 fuq il-kontroll tas-Salmonella u aġenti żoonotiċi oħra speċifiċi li jkun hemm ġewwa l-ikel (1) u, b'mod partikolari l-Artikolu 5(6) u l-Artikolu 13 tiegħu;

Billi:

(1)

L-għan tar-Regolament (KE) Nru 2160/2003 huwa li jiżgura li jittieħdu miżuri xierqa u effettivi għall-individwazzjoni u l-kontroll tas-Salmonella u aġenti żoonotiċi oħra fl-istadji rilevanti kollha tal-produzzjoni, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni, u b’mod partikolari fil-livell ta’ produzzjoni primarja, biex titnaqqas il-prevalenza tagħhom u r-riskju li jippreżentaw għas-saħħa pubblika.

(2)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003, ir-rekwiżiti speċifiċi rigward il-qatgħat għat-tgħammir tal-Gallus gallus japplikaw kull meta ċerta analiżi ta’ kampjuni tindika l-preżenza ta’ Salmonella Enteritidis jew Salmonella Typhimurium f’qatgħat bħal dawn. L-għan ta’ dawn ir-rekwiżiti huwa li jevitaw it-tixrid tal-infezzjoni fil-katina ta’ produzzjoni tal-bajd u tal-laħam tal-brojler, jiġifieri mill-annimali għat-tgħammir għall-frieħ tagħhom. Għandhom jiġu applikati rekwiżiti simili għall-produzzjoni tad-dundjani biex tiġi evitata t-trażmissjoni tal-infezzjoni fil-katina ta' produzzjoni tal-laħam tad-dunjdan. Ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(3)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1003/2005 tat-30 ta’ Ġunju 2005 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 2160/2003 dwar mira Komunitarja għat-tnaqqis tal-prevalenza ta’ ċerti serotipi tas-Salmonella f’qatgħat għat-tgħammir ta’ Gallus gallus  (2), jistabbilixxi mira Komunitarja għat-tnaqqis tal-prevalenza ta’ ċerta Salmonella spp. f’qatgħat għat-tgħammir ta’ Gallus gallus. Barra minn hekk, l-Anness għal dak ir-Regolament jistabbilixxi l-iskema ta’ ttestjar meħtieġa biex tiġi verifikata l-kisba tal-mira Komunitarja.

(4)

Skont l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1003/2005, il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-mira Komunitarja fid-dawl tar-riżultati tal-ewwel sena ta’ implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali ta’ kontroll approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003. Is-sena 2007 kienet l-ewwel sena ta’ implimentazzjoni.

(5)

Skont id-Direttiva 2003/99/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003 rigward il-monitoraġġ taż-żoonożi u tal-aġenti żoonotiċi (3), l-Istati Membri bagħtu r-riżultati tal-monitoraġġ tagħhom għas-sena 2007 lill-Kummissjoni. Fid-dawl ta’ dawn ir-riżultati, ma jidhirx li jinħtieġ li tiġi emedata l-mira Komunitarja.

(6)

Fid-dawl tal-allokazzjoni effiċjenti tar-riżorsi, l-Istati Membri li kisbu l-mira Komunitarja għandhom jitħallew inaqqsu l-għadd ta' kontrolli uffiċjali. Ir-Regolament (KE) Nru 1003/2005 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(7)

Reviżjoni tal-iskema ta’ ttestjar stabbilita fl-Anness għar-Regolament (KE) Nru 1003/2005 żvelat diffikultajiet fl-implimentazzjoni tal-istruzzjonijiet ta’ teħid ta’ kampjuni u sar disponibbli tagħrif ġdid dwar is-sensittività tal-iskemi ta’ ttestjar. L-iskema ta’ ttestjar għandha għalhekk tiġi emendata.

(8)

Ir-Regolamenti (KE) Nri 2160/2003 u 1003/2005 għandhom għalhekk jiġu emendati skont dan.

(9)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fil-Parti C tal-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 2160/2003, it-titolu u l-punt 1 qed jinbidlu b’dan li ġej:

“C.   Rekwiżiti speċifiċi dwar il-qatgħat għat-tgħammir tal-Gallus gallus u d-dundjani għat-tgħammir

1.

Il-miżuri stabbiliti fil-punti 3 sa 5 għandhom jittieħdu kull meta l-analiżi tal-kampjuni meħuda skont il-parti B, jew skont l-iskemi ta’ ttestjar stabbiliti fl-Annessi għar-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1003/2005 (*) u 584/2008 (**), tindika l-preżenza ta’ Salmonella Enteritidis jew Salmonella Typhimurium f’qatgħa għat-tgħammir tal-Gallus gallus jew fid-dundjani għat-tgħammir fiċ-ċirkustanzi stabbiliti fil-punt 2.

Artikolu 2

L-Anness għar-Regolament (KE) Nru 1003/2005 qed jinbidel bit-test fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Madankollu, l-Artikolu 2 għandu japplika mill-1 ta’ April 2009 u l-Artikolu 1 mill-1 ta’ Jannar 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Marzu 2009.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 325, 12.12.2003, p. 1.

(2)  ĠU L 170, 1.7.2005, p. 12.

(3)  ĠU L 325, 12.12.2003, p. 31.


ANNESS

“ANNESS

Skema ta' ttestjar meħtieġa għall-verifika tal-kisba tal-mira Komunitarja għat-tnaqqis tas-Salmonella Enteritidis, is-Salmonella Hadar, is-Salmonella Infantis, is-Salmonella Typhimurium u s-Salmonella Virchow f'qatgħat ta’ adulti għat-tgħammir ta' Gallus gallus

1.   QAFAS GĦAT-TEĦID TAL-KAMPJUNI

Il-qafas għat-teħid tal-kampjuni għandu jkopri l-qatgħat kollha ta’ adulti għat-tgħammir ta’ tjur domestici (Gallus gallus) li jinkludu għallinqas 250 għasfur (‘qatgħat għat-tgħammir’).

2.   MONITORAĠĠ FIL-QATGĦAT GĦAT-TGĦAMMIR

2.1.   Il-post, il-frekwenza u l-istatus tat-teħid tal-kampjuni

Il-kampjuni minn qatgħat għat-tgħammir għandhom jittieħdu fuq l-inizjattiva tal-operatur u bħala parti minn kontrolli uffiċjali.

2.1.1.   Teħid ta’ kampjuni fuq l-inizjattiva tal-operatur

It-teħid tal-kampjuni għandu jsir kull ġimgħatejn fil-post magħżul mill-awtorità kompetenti minn fost iż-żewġ għażliet possibbli li ġejjin:

(a)

fil-mafqas; jew

(b)

fl-istabbiliment.

L-awtorità kompetenti tista’ tiddeċiedi li timplimenta waħda mill-għażliet imsemmija fil-punti (a) jew (b) għall-iskema kollha ta’ ttestjar għall-qatgħat kollha għat-tgħammir tal-brojler u waħda minn dawk l-għażliet għall-qatgħat għat-tgħammir tat-tiġieġ li jbidu. It-teħid ta’ kampjuni fl-istabbilimenti, li prinċipalment jesportaw jew jinnegozjaw bajd ta’ tfaqqis lejn Stati Membri oħra, għandu f'kull każ isir fl-istabbiliment. Din għandha tistabbilixxi proċedura biex l-individwazzjoni tas-serotipi tas-Salmonella msemmija fl-Artikolu 1(1) (is-‘Salmonella rilevanti’) waqt it-teħid tal-kampjuni fuq l-inizjattiva tal-operaturi, tiġi notifikata mingħajr dewmien lill-awtorità kompetenti mil-laboratorju li jwettaq l-analiżi. In-notifika f’waqtha tal-individwazzjoni tas-Salmonella, inkluż is-serotip, għandha tibqa’ r-responsabbiltà tal-operatur u tal-laboratorju li jwettaq l-analiżi.

Permezz ta’ deroga, jekk il-mira Komunitarja tkun intlaħqet għal mill-inqas sentejn kalendarji konsekuttivi, it-teħid ta’ kampjuni fl-istabbiliment jista’ jiġi estiż biex iseħħ kull tliet ġimgħat, fuq id-diskrezzjoni tal-awtorità kompetenti. L-awtorità kompetenti tista’ tiddeċiedi li terġa’ lura għal intervall ta’ ttestjar ta’ sentejn fil-każ ta’ individwazzjoni ta’ qatgħa pożittiva fl-istabbiliment u/jew f’kull każ ieħor meqjus xieraq mill-awtorità kompetenti.

2.1.2.   Teħid ta’ kampjuni bħala parti minn kontroll uffiċjali

Mingħajr preġudizzju lill-Anness II, Parti C.2 tar-Regolament (KE) Nru 2160/2003, it-teħid uffiċjali tal-kampjuni għandu jikkonsisti fi:

2.1.2.1.

Jekk it-teħid tal-kampjuni b'inizjattiva tal-operatur isir fil-mafqas:

(a)

teħid ta’ kampjuni ta’ rutina kull 16-il ġimgħa fil-mafqas, u;

(b)

teħid ta’ kampjuni ta’ rutina fl-istabbiliment f'żewġ okkażjonijiet matul iċ-ċiklu tal-produzzjoni, li l-ewwel waħda tkun fi żmien erba’ ġimgħat wara l-qalba għall-fażi tal-produzzjoni tal-bajd jew it-trasferiment għall-istabbiliment tal-produzzjoni tal-bajd u t-tieni waħda tkun lejn l-aħħar tal-fażi tal-produzzjoni tal-bajd, mhux iktar kmieni minn tmien ġimgħat qabel tmiem iċ-ċiklu tal-produzzjoni.

(c)

teħid konfermattiv ta' kampjuni fl-istabbiliment, wara l-individwazzjoni tas-Salmonella rilevanti minn teħid ta' kampjuni fil-mafqas.

2.1.2.2.

Jekk it-teħid ta’ kampjuni fuq l-inizjattiva tal-operatur isir fl-istabbiliment, it-teħid ta’ kampjuni ta’ rutina għandu jsir fi tliet okkażjonijiet matul iċ-ċiklu ta' produzzjoni:

(a)

fi żmien erba’ ġimgħat wara l-qalba għall-fażi tal-produzzjoni jew it-trasferiment għall-istabbiliment tal-produzzjoni tal-bajd;

(b)

lejn tmiem il-fażi tal-produzzjoni tal-bajd, mhux iktar kmieni minn tmien ġimgħat qabel tmiem iċ-ċiklu ta’ produzzjoni;

(c)

matul il-produzzjoni, f'kull ħin li hu distanti biżżejjed mill-kampjuni msemmija fil-punti (a) u (b).

2.1.2.3

Permezz ta’ deroga tal-paragrafi 2.1.2.1 u 2.1.2.2 u jekk il-mira Komunitarja tkun intlaħqet għal mill-inqas sentejn kalendarji konsekuttivi, l-awtorità kompetenti tista’ tissostitwixxi t-teħid ta’ kampjuni ta’ rutina bit-teħid ta’ kampjuni:

(a)

fl-istabbiliment f’okkażjoni waħda f’kull żmien matul iċ-ċiklu ta’ produzzjoni u darba fis-sena fil-mafqas, jew

(b)

fl-istabbiliment f’żewġ okkażjonijiet f’kull żmien distanti biżżejjed minn xulxin matul iċ-ċiklu ta’ produzzjoni.

It-teħid ta’ kampjuni mwettaq mill-awtorità kompetenti jista’ jieħu post it-teħid ta’ kampjuni fuq l-inizjattiva tal-operatur kummerċjali tal-ikel.

2.2.   Il-protokoll għat-teħid tal-kampjuni

2.2.1.   Teħid ta' kampjuni fil-mafqas

Għandu jittieħed mill-inqas kampjun wieħed għal kull qatgħa għat-tgħammir f’kull okkażjoni ta’ teħid tal-kampjuni. It-teħid ta’ kampjuni għandu jsir f’jum ta’ tfaqqis meta l-kampjuni mill-qatgħat kollha għat-tgħammir se jkunu disponibbli u l-materjal kollu mill-imfaqas kollha li minnhom jitneħħew flieles imfaqqsa fil-jum ta’ teħid tal-kampjuni għandu jikkontribwixxi, b’mod proporzjonat, għas-sett ta’ kampjuni. Jekk ikun hemm aktar minn 50 000 bajda ta’ qatgħa waħda fl-imfaqas, għandu jinġabar it-tieni kampjun minn dik il-qatgħa.

Il-kampjun għandu jikkonsisti għall-inqas f’dawn li ġejjin:

(a)

kampjun wieħed kompost tal-inforri tal-qfief għat-tfaqqis, viżibbilment imċappsa, meħud każwalment minn ħamest iqfief għat-tfaqqis separati jew ħames postijiet fil-mafqas, biex jintlaħaq wiċċ totali ta’ teħid ta’ kampjuni ta’ mill-inqas 1 m2; madankollu, jekk il-bajd għat-tfaqqis minn qatgħa għat-tgħammir qegħdin f'iktar minn inkubatur wieħed, għandu jittieħed kampjun kompost wieħed bħal dan minnhom kollha, sa mhux aktar minn ħames imfaqas; jew

(b)

kampjun wieħed miġbur b’waħda jew aktar biċċiet niedja tat-tessut, ta’ erja tal-wiċċ totali ta’ mill-inqas 900 cm2, meħud minnufih wara t-tneħħija tat-tiġieġ mill-erja kollha tal-wiċċ tal-qiegħ ta’ mill-inqas total ta’ ħamest iqfief għat-tfaqqis, jew minn tnietex minn ħames postijiet, inkluż fl-art, b’kollox sa ħamest imfaqas bil-bajd imfaqqsa mill-qatgħa, filwaqt li jiġi żgurat li jittieħed mill-inqas kampjun wieħed għal kull qatgħa li minnha ġejjin il-bajd; jew

(c)

10 g ta’ qxur tal-bajd imkisser minn total ta’ 25 qoffa għat-tfaqqis separati (jiġifieri kampjun tal-bidu ta’ 250 g) f’mhux aktar minn ħamest imfaqas bil-bajd imfaqqsa mill-qatgħa, imfarrak u mħallat u li minnu għandu jittieħed sottokampjun biex ikun ifformat sottokampjun ta’ 25 g għall-ittestjar.

Il-proċedura stabbilita fil-punti (a), (b) u (c) għandha tiġi segwita għal teħid ta’ kampjuni fuq l-inizjattiva tal-operatur kif ukoll għal teħid uffiċjali ta’ kampjuni. Mhuwiex obbligatorju li jiġi inkluż mafqas bil-bajd minn qatgħat differenti jekk mill-inqas 80 % mill-bajd jinsabu f’imfaqas oħra li tagħhom ittieħdu l-kampjuni.

2.2.2.   Teħid ta' kampjuni fl-istabbiliment:

2.2.2.1.   Teħid ta’ kampjuni ta’ rutina bl-inizjattiva tal-operatur

It-teħid tal-kampjuni għandu jikkonsisti primarjament f’kampjuni fekali u għandu jimmira għall-individwazzjoni ta’ 1 % ta’ prevalenza fil-qatgħa, b’limitu ta’ affidabbiltà ta’ 95 %. Għal dan il-għan, il-kampjuni għandhom jikkonsistu f'wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

Feċi mħallta magħmula minn kampjuni separati ta’ feċi friski li lkoll jiżnu mhux inqas minn 1 g meħuda każwalment minn għadd ta’ siti fil-bini fejn tinżamm il-qatgħa, jew fejn il-qatgħa għandha aċċess liberu għal iktar minn bini wieħed fi stabbiliment partikolari, minn kull grupp ta’ djar fl-istabbiliment li fih tinżamm il-qatgħa. Għall-analiżi, il-feċi jistgħu jitħalltu sa minimu ta’ żewġ kampjuni mħallta.

L-għadd ta’ siti li minnhom jittieħdu kampjuni separati ta’ feċi biex jingħaqdu f’kampjun imħallat ikun kif ġej:

Numru ta’ għasafar miżmuma fil-qatgħa

Numru ta’ kampjuni ta’ feċi li jridu jittieħdu fil-qatgħa

250-349

200

350-449

220

450-799

250

800-999

260

1 000 jew aktar

300

(b)

Tajjar mill-buz u/jew kampjuni tat-trab:

It-tajjar mill-buz li jintużaw għandhom ikunu jassorbixxu biżżejjed biex jixorbu l-umdità. Il-‘kalzetti’ tat-tip tubegauze għandhom ikunu wkoll aċċettabbli għal dan l-għan.

Il-wiċċ tat-tajjara mill-buz għandu jixxarrab ftit b’dilwenti adatti (bħal 0,8 % klorur tas-sodju, 0,1 % peptun f’ilma dejonizzat sterili, ilma sterili jew kull dilwent ieħor approvat mill-awtorità kompetenti).

Il-kampjuni għandhom jittieħdu billi wieħed jgħaddi mill-bini u juża rotta li tipproduċi kampjuni rappreżentattivi tal-partijiet kollha tal-bini jew tas-settur rispettiv. Din għandha tinkludi żoni maħmuġa jew miksija bil-paletti ladarba l-paletti jkunu sikuri biex wieħed jimxi fuqhom. Il-gallinari separati kollha f’bini għandhom ikunu inklużi fit-teħid tal-kampjuni. Meta jitlesta t-teħid ta’ kampjuni fis-settur magħżul, it-tajjar mill-buz għandu jitneħħa bil-galbu biex ma jinqala’ l-ebda materjal imwaħħal.

Il-kampjuni għandhom jikkonsistu f’dawn li ġejjin:

(i)

ħames pari ta’ tajjar mill-buz, b’kull wieħed jirrappreżenta madwar 20 % tal-erja tal-bini; għall-analiżi, it-tajjar jista’ jitħallat f’minimu ta’ żewġ kampjuni komposti; jew,

(ii)

Għall-inqas par wieħed ta’ tajjar mill-buz li jirrappreżenta l-erja kollha tal-bini u kampjun addizzjonali tat-trab miġbur minn diversi postijiet fil-bini kollu minn uċuh bi preżenza viżibbli ta’ trab. Għandhom jintużaw wieħed jew aktar kampjuni tad-drapp niedja b'erja tal-wiċċ totali ta’ 900 cm2 biex jinġabar dan il-kampjun tat-trab.

(c)

F'qatgħat għat-tgħammir li jinżammu fil-gaġeġ, it-teħid ta’ kampjuni jista’ jikkonsisti f’feċi mħallta b’mod naturali miġbura miċ-ċineg għat-twaqqigħ tal-ħmieġ, mill-barraxa jew mill-fosos fondi, skont it-tip ta’ bini. Żewġ kampjuni ta’ mill-inqas 150 g għandhom jinġabru biex jiġu ttestjati individwalment:

(i)

iċ-ċineg għat-twaqqigħ tal-ħmieġ taħt kull saff ta’ gaġeġ li jitħaddmu regolarment u li jarmu ġo sistema għamla ta’ trapan jew konvejer;

(ii)

sistema għat-twaqqigħ tal-ħmieġ f’fossa fejn ikun hemm difletturi taħt il-gaġeġ li jitqaxxru fid-direzzjoni ta’ fossa fonda taħt il-bini;

(iii)

sistema għat-twaqqigħ tal-ħmieġ f’fossa f’bini b’gaġeġ imtarrġa fejn il-gaġeġ jiġu żbilanċjati u l-feċi jaqgħu direttament fil-fossa.

Normalment ikun hemm bosta safef ta’ gaġeġ f’bini. Feċi mħallta minn kull saff għandhom ikunu rrappreżentati fil-kampjun komplessiv imħallat. Żewġ kampjuni mħallta għandhom jittieħdu minn kull qatgħa kif deskritt fit-tielet sas-sitt subparagrafi li ġejjin:

F’sistemi fejn hemm ċineg jew barraxa, dawn għandhom jitħaddmu fil-jum tat-teħid tal-kampjuni qabel jittieħdu l-kampjuni.

F’sistemi fejn hemm id-difletturi taħt il-gaġeġ u l-barraxa, il-feċi mħallta li jkunu weħlu mal-barraxa wara li tkun tħaddmet, għandhom jinġabru.

F'sistemi ta’ gaġeġ imtarrġa fejn ma hemmx sistema ta’ ċineg jew barraxa jinħtieġ li l-feċi mħallta jinġabru mill-fossa l-fonda kollha.

Sistemi ta’ ċineg għat-twaqqigħ tal-ħmieġ: għandu jinġabar materjal fekali mħallat mit-truf taċ-ċineg.

2.2.2.2.   Teħid uffiċjali ta’ kampjuni

(a)

It-teħid ta’ kampjuni ta’ rutina għandu jitwettaq kif deskritt fil-punt 2.2.2.1.

(b)

It-teħid konfermattiv ta’ kampjuni wara l-individwazzjoni tas-Salmonella rilevanti minn kampjuni li jkunu ttieħdu mill-mafqas għandu jsir kif deskritt fil-punt 2.2.2.1. Jistgħu jinġabru kampjuni addizzjonali għall-ittestjar possibbli ta’ antimikrobiċi jew inibitorji tal-formazzjoni tal-batterji kif ġej: l-għasafar għandhom jittieħdu każwalment minn kull bini ta’ għasafar fl-istabbiliment, normalment sa ħames għasafar għal kull bini, sakemm l-awtorità ma tqisx li jinħtieġ kampjun b’numru ikbar ta’ għasafar. Jekk is-sors ta’ infezzjoni mhuwiex ikkonfermat, għandu jsir ittestjar ta’ antimikrobiċi jew għandu jsir ittestjar batterjoloġiku ġdid għas-Salmonella fuq il-qatgħa jew il-frieħ tal-annimali tagħhom qabel ma jitneħħew ir-restrizzjonijiet kummerċjali. Jekk jiġu individwati antimikrobiċi jew inibitorji tal-formazzjoni tal-batterji, l-infezzjoni tas-Salmonella għandha titqies bħala kkonfermata.

(c)

Każijiet suspetti

F’każijiet eċċezzjonali fejn l-awtorità kompetenti jkollha raġunijiet biex tqajjem dubji dwar ir-riżultat (riżultati pożittivi foloz jew negattivi foloz), din tista’ tiddeċiedi li tirrepeti l-ittestjar skont il-punt (b).

3.   EŻAMI TAL-KAMPJUNI

3.1.   It-tħejjija tal-kampjuni

3.1.1.   L-inforri tal-qfief għat-tfaqqis:

(a)

qiegħed f’litru Buffered Peptone Water (BPW) li jkun issaħħan minn qabel sa temperatura ambjentali u ħawwad bil-mod;

(b)

kompli l-koltura tal-kampjun billi tuża l-metodu ta’ individwazzjoni deskritt fil-punt 3.2.

3.1.2.   It-tajjar mill-buz u l-kampjuni tat-trab:

(a)

Il-par(i) tat-tajjar mill-buz/kalzetti u l-kampjun tat-trab (kampjun tad-drapp) għandhom jinħarġu bil-galbu mill-ippakkjar biex jiġi evitat li jinqala’ materjal fekali mwaħħal jew materjal tat-trab maħlul u jitpoġġew f’225 ml ta’ BPW li ssaħħan minn qabel għal temperatura ambjentali. It-tajjara mill-buz/kalzetti u l-kampjun tad-drapp għandhom jiġu mgħarrqa kompletament fil-BPW biex jipprovdu likwidu ħieles biżżejjed madwar il-kampjun għall-migrazzjoni tas-Salmonella mill-kampjun u għalhekk jista’ jiżdied aktar BPW jekk ikun meħtieġ. Se jsiru preparazzjonijiet separati tat-tajjar mill-buz u tal-kampjun tad-drapp.

(b)

Fejn ħames pari tat-tajjar mill-buz/kalzetti jitħalltu f’żewġ kampjuni, qiegħed kull kampjun imħallat f’225 ml ta’ BPW, jew aktar jekk ikun meħtieġ, biex tipprovdi biżżejjed likwidu ħieles madwar il-kampjun għall-migrazzjoni tas-Salmonella mill-kampjun.

(c)

Ħawwad biex il-kampjun jixxarrab kompletament u kompli l-koltura permezz tal-metodu ta’ individwazzjoni deskritt fil-punt 3.2.

3.1.3.   Kampjuni ta’ materjal fekali ieħor:

(a)

Il-kampjuni fekali għandhom jitħalltu flimkien u jitħawdu sew u għandu jittieħed sottokampjun ta’ 25 gramm għall-koltura.

(b)

Is-sottokampjun ta’ 25 gramm għandu jiżdied ma’ 225 ml ta’ BPW imsaħħan minn qabel għal temperatura ambjentali;

(c)

Il-koltura tal-kampjun għandha titkompla billi jintuża l-metodu ta’ individwazzjoni fil-punt 3.2.

Jekk ikun hemm ftehim rigward l-istandards tal-ISO dwar il-preparazzjoni ta’ kampjuni rilevanti għall-individwazzjoni tas-Salmonella, dawn għandhom jiġu applikati u għandhom jieħdu post id-dispożizzjonijiet ta’ hawn fuq rigward il-preparazzjoni tat-teħid tal-kampjuni.

3.2.   Metodu ta’ individwazzjoni

L-individwazzjoni tas-Salmonella spp. għandha titwettaq skont l-Emenda 1 tal-EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007. “Mikrobijoloġija tal-ikel u tal-għalf tal-annimali - Metodu orizzontali għall-individwazzjoni tas-Salmonella spp. – Emenda 1: Anness D: L-individwazzjoni tas-Salmonella spp. fil-feċi tal-annimali u fil-kampjuni ambjentali mill-istadju primarju ta’ produzzjoni”.

Fir-rigward tal-kampjuni tat-tajjar mill-buz, il-kampjuni tat-trab u l-kampjuni ta’ materjal fekali ieħor imsemmija fil-paragrafu 3.1, huwa possibbli li jitħallat il-brodu inkubat ta’ BPW ta’ arrikiment għall-koltura futura. Biex isir dan, iż-żewġ kampjuni għandhom jiġu inkubati fil-BPW bħalma jsir normalment. Neħħi 1 ml ta’ brodu inkubat minn kull kampjun u ħawwad sewwa, imbagħad neħħi 0,1 ml mit-taħlita u laqqam il-pjastri MSRV bil-mod normali.

Iċċaqlaqx, tħawwadx jew tħarrikx b’xi mod ieħor il-kampjuni fil-BPW wara l-inkubazzjoni billi dan jirrilaxxa partikuli inibitorji u jnaqqas l-iżolament sussegwenti fil-MSRV.

3.3.   Klassifikazzjoni fuq il-bażi tas-serotipi

Għall-inqas iżolat wieħed minn kull kampjun li juri reazzjoni pożittiva għandu jkun ikklassifikat, skont l-iskema Kaufmann-White.

4.   RIŻULTATI U RAPPORTAR

Qatgħa għat-tgħammir għandha titqies infettata għall-iskop tal-verifika tal-ksib tal-mira Komunitarja, meta l-preżenza tas-Salmonella rilevanti (minbarra l-varjanti tal-vaċċin) tkun ġiet individwata f'wieħed jew aktar mill-kampjuni (jew jekk hemm konferma sekondarja uffiċjali fl-Istat Membru, fil-kampjuni fekali rilevanti jew kampjuni ta’ organi tal-għasafar), li jkunu ttieħdu fl-istabbiliment, anki jekk is-Salmonella tiġi individwata biss fil-kampjun tat-trab. Dan ma għandux japplika f’każijiet eċċezzjonali ta’ qatgħat għat-tgħammir sospetti fejn l-individwazzjoni tas-Salmonella fl-istabbiliment fuq l-inizjattiva tal-operatur ma tkunx ġiet ikkonfermata minn teħid uffiċjali ta’ kampjuni.

Għal finijiet ta’ statistika, qatgħa infettata għandha tingħadd darba biss irrispettivament minn kemm-il darba s-Salmonella ġiet individwata f’din il-qatgħa matul il-perjodu ta’ produzzjoni.

Ir-rapport għandu jinkludi:

(a)

deskrizzjoni dettaljata tal-għażliet implimentati għall-iskema ta’ teħid ta’ kampjuni u t-tip ta’ kampjuni li ttieħdu, kif jixraq;

(b)

in-numru ta’ qatgħat għat-tgħammir eżistenti u dawk ittestjati;

(c)

ir-riżultati tal-ittestjar;

(d)

spjegazzjonijiet tar-riżultati, b’mod partikolari dawk li jikkonċernaw każijiet eċċezzjonali.”


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/12


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 214/2009

tat-18 ta' Marzu 2009

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1800/2004 fir-rigward tat-termini tal-awtorizzazzjoni tal-addittiv għall-użu fl-għalf Cycostat 66G

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 fuq l-additivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1) u b’mod partikolari l-Artikolu 13 (3) tiegħu,

Billi:

(1)

L-addittiv robenidine hydrocloride 66 g/kg (Cycostat 66G), minn hawn 'il quddiem Cycostat 66G, marbut mad-detentur tal-awtorizzazzjoni, Alpharma (il-Belġju) BVBA, li jagħmel mal-grupp ta' coccidiostats u sustanzi mediċinali oħra, kien awtorizzat taħt ċerti kundizzjonijiet skont id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE (2). Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1800/2004 (3) awtorizza dan l-addittiv għal għaxar snin għall-użu għat-tiġieġ tas-simna, dundjani, u fniek tas-simna. Dan l-addittiv ġie nnotifikat bħala prodott eżistenti skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003. Billi tressqet l-informazzjoni kollha skont din id-dispożizzjoni, dan l-addittiv iddaħħal fir-Reġistru Komunitarju tal-Addittivi fl-Għalf.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-possibbiltà ta' modifika fl-awtorizzazzjoni ta' addittiv fuq it-talba tad-detentur tal-awtorizzazzjoni u fuq l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà tal-Ikel. Alpharma (il-Belġju) BVBA, id-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' Cystostat 66G, issottometta applikazzjoni li biha talab il-bidla tal-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni dwar it-tiġieġ tas-simna u d-dundjani billi mmodifika l-isem kummerċjali minn Cycostat 66G għal Robenz 66G, filwaqt li ħalla l-isem kummerċjali Cycostat 66G fir-rigward tal-fniek tas-simna.

(3)

Il-bidla proposta tat-termini tal-awtorizzazzjoni hija purament amministrattiva fin-natura tagħha u ma tirrikjedix valutazzjoni mill-ġdid tal-addittivi kkonċernati. L-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà tal-Ikel ġiet infurmata bl-applikazzjoni.

(4)

Biex l-applikant jisfrutta d-drittijiet ta' kummerċjalizzazzjoni tiegħu taħt l-isem kummerċjali l-ġdid “Robenz 66G”, hemm bżonn li jinbidlu t-termini tal-awtorizzazzjoni fir-rigward tat-tiġieġ tas-simna u tad-dundjani.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 1800/2004 għandu jiġi emendat kif inhu xieraq.

(6)

Huwa xieraq li jiġi stipulat perjodu tranżitorju li matulu l-ħażniet eżistenti jkunu jistgħu jintużaw kollha.

(7)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għall-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1800/2004 jinbidel bit-test fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Il-ħażniet eżistenti li huma konformi mad-dispożizzjonijiet applikabbli qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sat-30 ta' Ġunju 2010.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Marzu 2009.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  ĠU L 270, 14.12.1970 , p. 1.

(3)  ĠU L 183M, 5.7.2006, p. 259.


ANNESS

Numru tar-reġistrazzjoni tal-addittiv

Isem u numru tar-reġistrazzjoni tal-persuna risponsabbli għaċ-ċirkolazzjoni tal-addittivi

Addittiv

(Isem kummerċjali)

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni

Speċi jew kategorija tal-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni

Limiti Massimi ta’ Residwu (LMRs) fl-oġġetti tal-ikel rilevanti li joriġinaw mill-annimali

mg ta’ sustanza attiva/kg ta’ oġġetti tal-għalf sħaħ

Coccidiostats u sustanzi mediċinali oħrajn

“E 758

Alpharma (il-Belġju) BVBA

Robenidine hydrochloride 66 g/kg

(Robenz 66G)

 

Kompożizzjoni tal-addittiv:

 

Robenidine hydrochloride: 66 g/kg

 

Lignosulfonate: 40 g/kg

 

Calcium sulfate dihydrate: 894 g/kg

 

Sustanza attiva:

 

Robenidine hydrochloride, C15H13Cl2N5·HCl, 1,3-bis [(p-chlorobenzylidene) amino]-guanidine hydrochloride,

 

Numru CAS: 25875-50-7,

 

Impuritajiet relatati:

 

N,N′,N′′-Tris[(p-Cl-benzylidene)amino]guanidine: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-benzylidene]hydrazine: ≤ 0,5 %

Tiġieġ tas-simna

30

36

Użu pprojbit sa mill-inqas ħamest ijiem qabel it-tbiċċir.

29.10.2014

800 μg robenidine hydrochloride/kg ta’ fwied imxarrab

350 μg robenidine hydrochloride/kg ta’ kliewi imxarrba

200 μg robenidine hydrochloride/kg ta’ muskoli imxarrba

1 300 μg robenidine hydrochloride/kg ta’ ġilda/xaħam imxarrba

Robenidine hydrochloride 66 g/kg

(Robenz 66G)

 

Kompożizzjoni tal-addittiv:

 

Robenidine hydrochloride: 66 g/kg

 

Lignosulfonate: 40 g/kg

 

Calcium sulfate dihydrate: 894 g/kg

 

Sustanza attiva:

 

Robenidine hydrochloride, C15H13Cl2N5·HCl, 1,3-bis [(p-chlorobenzylidene) amino]-guanidine hydrochloride,

 

CAS number: 25875-50-7,

 

Impuritajiet relatati:

 

N,N′,N′′-Tris[(p-Cl-benzylidene)amino]guanidine: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-benzylidene]hydrazine: ≤ 0,5 %

Dundjani

30

36

Użu pprojbit sa mill-inqas ħamest ijiem qabel it-tbiċċir.

29.10.2014

400 μg robenidine hydrochloride/kg ta’ ġilda/xaħam imxarrba

400 μg robenidine hydrochloride/kg ta’ fwied imxarrab

200 μg robenidine hydrochloride/kg ta’ kliewi imxarrba

200 μg robenidine hydrochloride/kg ta’ muskoli imxarrba

Robenidine hydrochloride 66 g/kg

(Cycostat 66G)

 

Kompożizzjoni tal-addittiv:

 

Robenidine hydrochloride: 66 g/kg

 

Lignosulfonate: 40 g/kg

 

Calcium sulfate dihydrate: 894 g/kg

 

Sustanza attiva:

 

Robenidine hydrochloride, C15H13Cl2N5·HCl, 1,3-bis [(pchlorobenzylidene) amino]-guanidine hydrochloride,

 

Numru CAS: 25875-50-7,

 

Impuritajiet relatati:

 

N,N′,N′′-Tris[(p-Cl-benzylidene)amino]guanidine: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-benzylidene]hydrazine: ≤ 0,5 %

Fniek tas-simna

50

66

Użu pprojbit sa mill-inqas ħamest ijiem qabel it-tbiċċir.

29.10.2014

—”


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/17


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 215/2009

tat-18 ta’ Marzu 2009

rigward il-klassifikazzjoni ta’ ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana, (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura Magħquda annessa mar-Regolament (KEE) Nru 2658/87, jeħtieġ li jiġu adottati miżuri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tal-oġġetti msemmija fl-Anness għal dan ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament (KEE) Nru 2658/87 stabbilixxa r-regoli ġenerali għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda. Dawk ir-regoli japplikaw ukoll għal kwalunkwe nomenaklatura oħra li hija bbażata, parzjalment jew kollha kemm hi fuqha, jew li żżid kwalunkwe subdiviżjoni magħha u li hija stabbilita minn dispożizzjonijiet Komunitarji speċifiċi, bil-għan tal-applikazzjoni ta’ tariffi u miżuri oħra relatati ma’ kummerċ tal-oġġetti.

(3)

Skont dawk ir-regoli ġenerali, il-merkanizja msemmija fil-kolonna 1 tat-tabella mfassla fl-Anness għandha tkun ikklassifikata taħt il-kodiċi NM indikat fil-kolonna 2, għar-raġunijiet imsemmija fil-kolonna 3 ta' dik it-tabella.

(4)

Huwa xieraq li jkun stipulat li informazzjoni tariffarja li torbot li nħarġet mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri rigward il-klassifikazzjoni ta' oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda, iżda li mhijiex skont dan ir-Regolament, tista', għal perjodu ta' tliet xhur, tibqa’ tkun invokata mid-detentur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità. (2).

(5)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT

L-Artikolu 1

L-oġġetti deskritti fil-kolonna 1 tat-tabella stabbilita fl-Anness għandha tkun ikklassifikata fin-Nomenklatura Magħquda taħt il-kodiċi tan-NM indikat fil-kolonna 2 ta' dik it-tabella.

L-Artikolu 2

Informazzjoni tariffarja li torbot, maħruġa mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li mhijiex skont dan ir-Regolament, tista' tibqa’ tkun invokata għall-perjodu ta' tliet xhur skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Marzu 2009.

Għall-Kummissjoni

László KOVÁCS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANNESS

Deskrizzjoni tal-oġġetti

Klassifikazzjoni

(Kodiċi tan-NM)

Raġunijiet

(1)

(2)

(3)

L-hekk imsejjaħ modjul li jissetja r-radju, imfassal biex ikun integrat fir-riċevituri għax-xandir bir-radju, tat-tip użat fil-vetturi bil-mutur, flimkien ma’ komponenti oħra bħal unità tal-provista tal-elettriku, proċessuri tas-sinjal, amplifikaturi tal-awdjo u ċirkwiti li jimmemorizzaw/jaħżnu l-kanal ta’ transmissjoni.

Il-modjul jikkonsisti minn grupp ta’ frekwenzi tar-radju, grupp ta’ frekwenzi intermedjarji u ċirkwiti AM/FM ta’ demodulazzjoni.

Il-modjul jiżola l-frekwenza tar-radju u jiddemodjula s-sinjal awdjo mingħajr l-ebda pproċessar ulterjuri.

8527 29 00

Il-klassifikazzjoni hija stabbilita mir-Regoli Ġenerali 1, 2(a) u 6 għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, u l-kliem tal-kodiċijiet tan-NM 8527 u 8527 29 00 .

Hekk kif il-modjul għandu l-komponenti neċessarji kollha (grupp ta’ frekwenza tar-radju, grupp ta’ frekwenzi intermedjarji u ċirkwiti AM/FM ta’ demodulazzjoni) sabiex jirċievi u jipproċessa x-xandir bir-radju, għandu jkun ikkonsidrat, skont ir-Regola Ġenerali 2(a), li għandu l-karatterisitka neċessarja, ta’ prodott komplet jew lest tal-intestatura 8527 . Il-modjul għandu għalhekk ikun ikklassifikat taħt dik l-intestatura.

Il-klassifikazzjoni taħt l-intestatura 8529 bħala parti li tista’ tintuża biss jew primarjament ma’ apparat tal-intestatura 8527 hi b’hekk eskluża.

Il-modjul għandu għalhekk ikun ikklassifikat taħt l-intestatura 8527 bħala riċevitur tax-xandir tar-radju li mhux kapaċi li jopera mingħajr sors estern ta’ elettriku, ta’ tip użat fil-vetturi bil-mutur.


II Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Il-Kunsill

19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/19


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tas-16 ta' Frar 2009

dwar il-konklużjoni ta' Protokoll mal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

(2009/246/KE)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 310 tiegħu, flimkien ma' l-Artikolu 300 (2), l-ewwel subparagrafu, it-tieni sentenza tiegħu, u l-Artikolu 300(3), it-tieni subparagrafu tiegħu,

Wara li kkunsidra l-att ta' Adeżjoni ta' l-2005 u partikolarment l-Artikolu 6(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

Il-Protokoll mal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Unjoni Ewropea (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-Protokoll”), ġie ffirmat f'isem il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fil-Lussemburgu fit-13 ta' Ottubru 2008, suġġett għall-konklużjoni tiegħu f'data iktar tard, skont id-Deċiżjoni 2008/881/KE (2).

(2)

Il-Protokoll għandu jiġi approvat,

IDDEĊIEDA:

Artikolu 1

Il-Protokoll mal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Unjoni Ewropea, huwa approvat f'isem il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha.

It-test tal-Protokoll jinsab mehmuż ma' din id-Deċiżjoni (*).

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill għandu, f'isem il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, jiddepożita l-atti previsti fl-Artikolu 8 tal-Protokoll.

Magħmula fi Brussell, 16 ta’ Frar 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

O. LIŠKA


(1)  Kunsens mogħti fis-16 ta' Diċembru 2008 (għadu mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  ĠU L 324, 3.12.2008, p. 1.

(*)  Ara ĠU L 324, 3.12.2008, p. 3.


Il-Kummissjoni

19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/20


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-16 ta’ Marzu 2009

li temenda d-Deċiżjoni 2003/322/KE dwar l-għalf ta’ ċerti speċi ta’ tjur nekrofaġi fil-Bulgarija b’ċertu materjal ta’ Kategorija 1

(notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 1670)

(It-testi bil-Bulgaru, bl-Ispanjol, il-Grieg, l-Ingliż, il-Franċiż, it-Taljan u l-Portugiż biss huma awtentiċi)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2009/247/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Ottubru 2002 li jippreskrivi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 23(2)(d) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/322/KE tat-12 ta’ Mejju 2003 li timplimenta r-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għalf ta’ ċerti tjur nekrofaġi b’ċerti materjali tal-kategorja 1 (2) tistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-għalf ta’ ċerti speċi fil-periklu jew protetti tal-għasafar nekrofaġi minn ċerti Stati Membri.

(2)

Din id-Deċiżjoni tagħti lista tal-Istati Membri awtorizzati biex jagħmlu użu minn din il-possibbiltà, l-ispeċi ta’ tjur nekrofaġi li jistgħu jingħataw l-għalf bil-materjal tal-Kategorija 1, u r-regoli li jimplimentaw li taħthom jista’ jingħata l-għalf.

(3)

Il-Bulgarija ressqet talba għall-awtorizzazzjoni tal-għalf ta’ ċerti speċi ta’ tjur nekrofaġi b’ċertu materjal tal-Kategorija 1 u ressqet tagħrif sodisfaċenti dwar l-okkorrenza ta’ dawn l-ispeċi fuq it-territorju tagħha u dwar il-miżuri ta’ sigurezza li għandhom jiġu applikati meta jingħata l-għalf ta’ prodotti sekondarji tal-annimali tal-Kategorija 1 lil dawn it-tjur.

(4)

Għalhekk id-Deċiżjoni 2003/322/KE għandha tiġi emendata skont dan.

(5)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2003/322/KE hija emendata kif ġej:

(1)

L-Artikolu 1 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 1

Regoli ta’ implimentazzjoni dwar l-għalf ta’ tjur nekrofaġi bil-materjal tal-Kategorija 1

Skont l-Artikolu 23(2)(d) tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002, il-Bulgarija, il-Greċja, Spanja, Franza, l-Italja, Ċipru u l-Portugall jistgħu jawtorizzaw l-użu ta’ iġsma sħaħ ta’ annimali mejta li jista’ jkollhom materjal speċifiku ta’ riskju kif imsemmi fl-Artikolu 4(1)(b)(ii) ta’ dan ir-Regolament għall-għalf tal-ispeċi fil-periklu jew protetti tat-tjur nekrofaġi kif stipulat fil-Parti A tal-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.”

(2)

L-Artikolu 4 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 4

Konformità mill-Istati Membri kkonċernati

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa minnufih sabiex jikkonformaw ma’ din id-Deċiżjoni u jippubblikaw dawn il-miżuri. Huma għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni minnufih dwar dan.”

(3)

L-Artikolu 6 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 6

Id-destinatarji

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Bulgarija, lir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta’ Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika ta’ Ċipru u r-Repubblika Portugiża.”

(4)

Fil-Parti A tal-Anness, qed jiżdied il-punt (g) li ġej:

“(g)

Fil-każ tal-Bulgarija: avaltun iswed (Aegypius monachus), avaltun bil-baffi (Gypaetus barbatus), avaltun grifun (Gyps fulvus), avaltun Eġizzjan (Neophron percnopterus), ajkla rjali (Aquila chrysaetos), ajkla imperjali (Aquila heliaca), ajkla tal-baħar (Haliaeetus albicilla), astun iswed (Milvus migrans) u astun aħmar (Milvus milvus).”

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Bulgarija, lir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta’ Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika ta’ Ċipru u r-Repubblika Portugiża.

Magħmula fi Brussell, 16 ta’ Marzu 2009.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 273, 10.10.2002, p. 1.

(2)  ĠU L 117, 13.5.2003, p. 32.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/22


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-18 ta’ Marzu 2009

li temenda d-Deċiżjoni 2008/185/KE rigward il-kondizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali għall-kummerċ fil-majjal bejn Stati Membri jew reġjuni tagħhom li huma liberi mill-marda ta’ Aujeszky

(notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 1687)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2009/248/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1964 dwar problemi tas-saħħa tal-annimali li jaffettwaw il-kummerċ ta’ annimali bovini u suwini ġewwa l-Komunità (1), u partikolarment l-Artikolu 10(2) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 64/432/KEE tipprovdi kriterja għall-approvazzjoni ta’ Stat Membru jew reġjun tiegħu bħala liberu minn ċertu mard li jittieħed, fosthom il-marda ta’ Aujeszky. Din id-Direttiva tipprovdi wkoll li garanziji addizzjonali, ġeneriċi jew speċifiċi, li jistgħu jinħtieġu f’kummerċ ġewwa l-Komunità b’relazzjoni ma’ dawk l-Istati Membri u reġjuni, għandhom ikunu stabbiliti skont il-proċedura stipulata hemm.

(2)

L-Anness I tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/185/KE tal-21 ta’ Frar 2008 dwar garanziji addizzjonali f’kummerċ intra-Komunitarju tal-majjal rigward il-marda ta’ Aujeszky u kriterji sabiex jipprovdu informazzjoni dwar din il-marda (2) jelenka Stati Membri jew reġjuni tagħhom li huma liberi mill-marda ta’ Aujeszky u fejn it-tilqim huwa pprojbit.

(3)

Id-Deċiżjoni 2008/185/KE tistabbilixxi wkoll il-garanziji addizzjonali rigward dik il-marda għall-moviment tal-ħnieżer bejn l-Istati Membri. Dawk il-garanziji addizzjonali huma marbuta mal-istatus tal-marda tal-Istat Membru jew reġjuni tiegħu kkonċernati.

(4)

L-esperjenza fl-implimentazzjoni ta’ dawk il-garanziji wriet li hu neċessarju li jiġi ċċarat li l-moviment tal-ħnieżer bejn l-Istati Membri jew reġjuni tagħhom, li huma liberi mill-marda ta’ Aujeszky u fejn t-tilqim huwa pprojbit u li huma elenkati fl-Anness I tad-Deċiżjoni 2008/185/KE, ma jeħtieġu l-ebda garanzija addizzjonali.

(5)

Għaldaqstant id-Deċiżjoni 2008/185/KE għandha tiġi emendata skont dan.

(6)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2008/185/KE hija emendata kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 1, il-frażi ta’ introduzzjoni tinbidel b’dan li ġej:

“Ħnieżer intenzjonati għat-tkabbir jew produzzjoni, mibgħuta fi Stati Membri jew reġjuni tagħhom li huma liberi mill-marda ta’ Aujeszky u li huma elenkati fl-Anness I għandhom jiġu minn Stat Membru jew reġjun tiegħu elenkat f’dak l-Anness jew għandhom ikunu konformi mal-kondizzjonijiet addizzjonali li ġejjin:”

(2)

Fl-Artikolu 2, il-frażi ta’ introduzzjoni tinbidel b’dan li ġej:

“Ħnieżer intenzjonati għall-qatla, mibgħuta fi Stati Membri jew reġjuni tagħhom li huma liberi mill-marda ta’ Aujeszky u li huma elenkati fl-Anness I għandhom jiġu minn Stat Membru jew reġjun tiegħu elenkat f’dak l-Anness jew għandhom ikunu konformi mal-kondizzjonijiet addizzjonali li ġejjin:”

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 18 ta’ Marzu 2009.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU 121, 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  ĠU L 59, 4.3.2008, p. 19.


IV Atti oħrajn

SPAZJU EKONOMIKU EWROPEW

L-Awtorità ta' Sorveljanza EFTA

19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/23


DEĊIŻJONI TAL-AWTORITÀ TAS-SORVELJANZA TAL-EFTA

Nru 154/07/COL

tat-3 ta’ Mejju 2007

li temenda, għat-tlieta u sittin darba, ir-regoli proċedurali u sostantivi fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat

L-AWTORITÀ TAS-SORVELJANZA TAL-EFTA (1),

WARA LI KKUNSIDRAT il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (2), u partikolarment l-Artikoli 61 sa 63 u l-Protokoll 26 tiegħu,

WARA LI KKUNSIDRAT il-Ftehim tal-Istati tal-EFTA dwar il-ħolqien ta’ Awtorità tas-Sorveljanza u Qorti tal-Ġustizzja (3), u partikolarment l-Artikolu 24 u Artikolu 5(2)(b) tiegħu,

BILLI taħt l-Artikolu 24 tal-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti, l-Awtorità għandha ddaħħal fis-seħħ id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim taż-ŻEE dwar l-għajnuna mill-Istat,

BILLI taħt l-Artikolu 5(2)(b) tal-Ftehim tas-Sorveljanza u l-Qorti, l-Awtorità għandha toħroġ avviżi jew linji gwida dwar kwistjonijiet trattati fil-Ftehim taż-ŻEE, jekk dak il-Ftehim jew il-Ftehim tas-Sorveljanza u l-Qorti jipprovdi hekk espressament jew jekk l-Awtorità tqis li hu meħtieġ,

FILWAQT li tfakkar ir-Regoli Proċedurali u Sostantivi fil-Qasam tal-Għajnuna mill-Istat adottati fid-19 ta’ Jannar 1994 mill-Awtorità (4),

BILLI l-Kapitolu 9 tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, Pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet, issa m’għadux jgħodd minħabba emenda għall-Protokoll 3 tal-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti (5),

BILLI, minħabba l-adozzjoni tad-Deċiżjoni Nru 195/04/COL (6) tal-Awtorità, il-Linji Gwida proċedurali għall-Għajnuna mill-Istat issa m’għadhomx jgħoddu għall-valutazzjoni tal-għajnuna eżistenti u għall-pjanijiet għall-għoti ta’ għajnuna ġdida:

Il-Kapitolu 11 tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, il-Kriterji għall-applikazzjoni tal-proċedura mgħaġġla tal-ikklerjar,

Il-Kapitolu 13 tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, ir-Regoli applikabbli għall-każijiet ta’ kumulazzjoni ta’ għajnuna għal skopijiet differenti,

L-Anness I għall-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, Checklist għall-informazzjoni li għandha tiġi fornuta f’notifiki ta’ għajnuna mill-Istat lill-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA (7),

L-Anness II tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, Notifiki għall-użu tal-proċedura mgħaġġla tal-ikklerjar,

L-Anness III tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, Format tar-rapport dettaljat annwali,

L-Anness IV tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, Format tar-rapport simplifikat annwali,

L-Anness XIII għal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, Notifika standard skont il-qafas multisettorjali dwar l-għajnuna reġjonali għall-proġetti l-kbar ta’ investiment (8),

L-Anness XIV tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, Formola ta’ notifika għall-għotjiet individwali ta’ għajuna għar-ristrutturazzjoni,

L-Anness XV tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, Formola ta’ notifika għall-għajnuna ta’ salvataġġ,

L-Anness XVI tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, Informazzjoni addizzjonali li tiġi fornuta normalment meta tkun qed tiġi nnotifikata l-għajnuna mill-Istat għal skopijiet ambjentali taħt l-Artikolu 1(3) tal-Protokoll 3 tal-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti,

BILLI wara l-adozzjoni ta’ linji gwida ġodda dwar l-għajnuna reġjonali bid-Deċiżjoni tal-Awtorità Nru 85/06/COL (9) il-kapitoli li ġejjin tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat m’għadhomx jgħoddu għall-valutazzjoni ta’ pjanijiet ġodda għall-għoti ta’ għajnuna reġjonali:

Il-Kapitolu 25 tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, Għajnuna Nazzjonali għar-Reġjuni,

Il-Kapitolu 25 A tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, Reviżjoni tal-linji gwida dwar l-għajnuna nazzjonali għar-reġjuni għall-perjodu ta’ wara l-1 ta’ Jannar 2007,

Il-Kapitolu 26 A tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, Qafas Multisettorjali dwar l-għajnuna reġjonali għal proġetti kbar ta’ investiment, issa inkorporat fil-Linji Gwida l-ġodda dwar l-Għajnuna Reġjonali,

L-Anness X tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, L-ekwivalenti f’għotja netta tal-għajnuna għall-investiment,

L-Anness XI tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, Għajnuna sabiex tikkumpensa għall-ispejjeż addizzjonali tat-trasport fir-reġjuni li jikkwalifikaw għal eżenzjoni taħt l-Artikolu 61(3)(c) fuq il-bażi ta’ test dwar id-densità tal-popolazzjoni,

L-Anness XII tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, Metodi kif jiġu determinati l-limiti massimi fuq il-popolazzjoni koperta mid-deroga 61(3)(c),

BILLI d-dispożizzjonijiet li ġejjin dwar l-għajnuna mill-Istat jeħtieġu r-reviżjoni (10):

Il-Kapitolu 10 A, Għajnuna mill-Istat u kapital tar-riskju, ġie sostitwit bil-Kapitolu 10B, Għajnuna mill-Istat għall-promozzjoni ta’ investimenti tal-kapital tar-riskju f’impriżi ta’ daqs żgħir jew medju, wara l-adozzjoni tad-Deċiżjoni tal-Awtorità Nru 313/06/COL (11),

Il-Kapitolu 24 tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, Għajnuna għal industriji tal-azzar mhux tal-ECSC, ma baqax jgħodd mal-adozzjoni tad-Deċiżjoni tal-Awtorità Nru 263/02/COL (12) li introduċiet il-Kapitolu 26 A, Qafas multisettorjali dwar l-għajnuna reġjonali għal proġetti infrastrutturali kbar,

Il-Kapitolu 29 tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, Skemi ġenerali ta’ għajnuna għall-investiment (13), kien relevanti biss fil-kuntest tal-adozzjoni tal-Ftehim taż-ŻEE,

L-Anness V tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, Il-firxa awtorizzabbli ta’ għajnuna għall-SMEs, skont id-daqs tal-kumpanija u fejn tkun tinsab, skada u m’għadux applikabbli.

BILLI huwa tajjeb f’dan il-proċess li jiġu rreveduti l-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat sabiex dawn jinkorporaw in-Notifika maħruġa mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej dwar id-determinazzjoni tar-regoli applikabbli għall-valutazzjoni tal-għajnuna illegali mill-Istat (14), għalkemm l-Awtorità diġà, f’numru ta’ okkażjonijiet, irreferiet għaliha,

BILLI din in-Notifika hija ta’ rilevanza wkoll għaż-Żona Ekonomika Ewropea,

BILLI applikazzjoni uniformi tar-regoli tal-għajnuna mill-Istat taż-ŻEE għandha tkun żgurata fiż-Żona Ekonomika Ewropea kollha,

BILLI, skont punt II taħt it-titolu “ĠENERALI” fl-aħħar tal-Anness XV tal-Ftehim taż-ŻEE, l-Awtorità għandha tadotta, wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni, atti li jikkorrispondu ma’ dawk li kienu adottati mill-Kummisssjoni Ewropea,

WARA li kkonsultat mal-Kummissjoni Ewropea,

FILWAQT li tfakkar li l-Awtorità ikkonsultat lill-Istati tal-EFTA l-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja fid-29 ta’ Marzu 2007 dwar dan is-suġġett,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat għandhom jiġu emendati billi jitneħħew il-kapitoli 9, 10 A, 11, 13, 24, 25, 25 A, 26 A u 29 flimkien mal-Annessi I (bl-eċċezzjoni tat-Taqsima III dwar l-ilmenti) sa V u X sa XVI.

It-Taqsima III tal-Anness I u l-Annessi VIII u IX se tiġi inkorporata fl-aħħar tat-test tal-Kapitolu dwar l-Ilmenti – il-formola għas-sottomissjoni ta’ lmenti dwar l-għajnuna mill-Istat allegatament illegali, il-Kapitolu dwar l-Għajnuna għat-trasport marittimu u l-Kapitolu dwar l-Assigurazzjoni tal-krediti tal-esportazzjoni għal perjodu qasir tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, rispettivament.

L-Anness I ta’ din id-deċiżjoni telenka l-kapitoli u annessi mħassra kollha.

Artikolu 2

Il-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat għandhom ukoll jiġu emendati bl-introduzzjoni ta’ Kapitolu ġdid dwar ir-regoli applikabbli għall-valutazzjoni tal-għajnuna illegali mill-Istat. Il-Kapitolu l-ġdid jinsab f’Anness II ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Il-Kapitoli tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat mhumiex se jkunu nnumerati. L-istruttura l-ġdida tal-Linji Gwida hija murija għall-fini ta’ informazzjoni fl-Anness III ta’ din id-Deċiżjoni.

It-test tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat se jiġi aġġornat f’dan is-sens. L-ebda referenza m’hi se ssir għan-numru tal-kapitolu iżda għat-titolu tal-linji gwida fir-rigward tar-referenzi għal kapitoli li għadhom jeżistu. Fir-rigward ta’ referenzi għal kapitoli mħassra, in-numru tal-kapitolu preċedenti se jinżamm (15).

Artikolu 4

L-Istati tal-EFTA għandhom ikunu mgħarrfa permezz ta’ ittra, inkluża kopja ta’ din id-Deċiżjoni u inklużi l-Annessi.

Artikolu 5

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tkun mgħarrfa, skont punt (d) ta’ Protokoll 27 tal-Ftehim taż-ŻEE, permezz ta’ kopja ta’ din id-Deċiżjoni, inklużi l-Annessi.

Artikolu 6

Id-Deċiżjoni, inkluż l-Anness tagħha, għandha tkun ippubblikata fit-Taqsima taż-ŻEE u fis-Suppliment taż-ŻEE tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 7

Il-verżjoni bl-Ingliż biss hi awtentika.

Magħmula fi Brussell, 3 ta’ Mejju 2007.

Għall-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA

Bjørn T. GRYDELAND

President

Kurt JAEGER

Membru tal-Kulleġġ


(1)  Minn hawn ‘il quddiem imsejħa l-Awtorità.

(2)  Minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ il-Ftehim taż-ŻEE.

(3)  Minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ il-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti.

(4)  Il-Linji Gwida għall-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tal-Artikoli 61 u 62 tal-Ftehim dwar iż-ŻEE u l-Artikolu 1 tal-Protokoll 3 tal-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti, adottati u maħruġa mill-Awtorità tas- Sorveljanza tal-EFTA fid-19 ta’ Jannar 1994, ippubblikati fil-ĠU L 231, 3.9.1994, p. 1, u fis-Supplimenti ŻEE 3.9.1994 Nru 32. Il-Linji Gwida ġew emendati l-aħħar fis-7 ta’ Frar 2007 permezz tad-Deċiżjoni Nru 14/07/COL, li għadha ma ġietx ippubblikata. Minn hawn ‘il quddiem imsejħa l-Linji Gwida għall-Għajnuna mill-Istat. Il-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat jinsabu fuq is-sit tal-Internet tal-Awtorità.

(5)  Ftehim bejn l-Istati tal-EFTA sabiex jiġi emendat il-Protokoll 3 ffirmat fl-10 ta’ Diċembru 2001 (data tad-dħul fis-seħħ: 28 ta’ Awwissu 2003).

(6)  Deċiżjoni Nru 195/04/COL tal-14 ta’ Lulju 2004 dwar id-dispożizzjonijiet tal-implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 27 fil-Parti II tal-Protokoll 3 tal-Ftehim bejn l-Istati tal-EFTA dwar it-Twaqqif ta’ Awtorità tas-Sorveljanza u l-Qorti tal-Ġustizzja, (ĠU L 139, 25.5.2006, p. 37).

(7)  Bl-eċċezzjoni tat-Taqsima III, li fiha formola għall-ilmenti.

(8)  Formoli ġodda ta’ notifika għall-għajnuna reġjonali ġew adottati permezz tad-Deċiżjoni tal-Awtorità Nru 387/06/COL tat-13 ta’ Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kulleġġ Nru 195/04/COL dwar id-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 27 fil-Parti II tal-Protokoll 3 tal-Ftehim bejn l-Istati tal-EFTA dwar it-Twaqqif ta’ Awtorità tas-Sorveljanza u Qorti tal-Ġustizzja fir-rigward tal-formoli standard għan-notifika tal-għajnuna, li għadhom mhumiex ippubblikati fit-Taqsima taż-ŻEE tiegħu u fis-Suppliment taż-ŻEE tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(9)  Id-Deċiżjoni tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA tas-6 ta’ April 2006 li temenda, għas-sitta u ħamsin darba, ir-regoli proċedurali u sostantivi fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat billi tintroduċi Kapitolu ġdid 25.B: Għajnuna Reġjonali Nazzjonali mill-2007 sal-2013, li għadha mhix ippubblikata. Disponibbli fuq is-sit tal-Internet tal-Awtorità.

(10)  Dawn ir-regoli m’għadhomx applikabbli għall-valutazzjoni ta’ pjanijiet ġodda għall-għoti ta’ għajnuna mill-Istat.

(11)  Deċiżjoni tal-Awtorità tas-Sorveljanza Nru 313/06/COL tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA li temenda, għad-disgħa u ħamsin darba, ir-regoli proċedurali u sostantivi fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat billi tintroduċi Kapitolu ġdid 10.B: Għajnuna mill-Istat għall-promozzjoni tal-investimenti tal-kapital tar-riskju f’impriżi ta’ daqs żgħir jew medju, li għadha mhix ippubblikata. Disponibbli fuq is-sit tal-Internet tal-Awtorità.

(12)  Deċiżjoni tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA Nru 263/06/COL tat-18 ta’ Diċembru 2002 li emendat għas-sitta u tletin darba r-Regoli Proċedurali u Sostantivi fil-Qasam tal-Għajnuna mill-Istat billi introduċiet il-Kapitolu ġdid 26 A: Qafas multisettorjali dwar l-għajnuna reġjonali għal proġetti kbar ta’ investiment (ĠU L 139, 25.5.2006, p. 8).

(13)  Li saret fl-1994 u tgħid li l-iskemi ġenerali ta’ għajnuna għall-investiment huma inkompatibbli mal-funzjonament tal-Ftehim taż-ŻEE. Għalkemm l-Istati tal-EFTA kellhom jikkonformawhom mal-Ftehim tal-EFTA taħt l-obbligu ġenerali tagħhom li jieħdu l-miżuri kollha xierqa sabiex jiżguraw it-twettiq tal-obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-Ftehim tal-EFTA (artikolu 3), xi Stati tal-EFTA jistgħu għadhom qed japplikaw skemi bħal dawn. Għalhekk hija tistabbilixxi r-regoli li jwasslu għal notifika f’każijiet individwali tal-applikazzjoni ta’ skemi bħal dawn. Hija parzjalment tirreferi għal ittra mill-Kummissjoni lill-Istati Membri SG(79) D/10478 tal-14 ta’ Settembru 1979 li ġiet inkorporata bħala punt 32 fl-Anness XV għall-Ftehim taż-ŻEE.

(14)  ĠU C 119, 22.5.2002, p. 22.

(15)  Verżjoni kkonsolidata tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat jinsabu fuq is-sit tal-Internet tal-Awtorità: http://www.eftasurv.int/


ANNESS I

TAQSIMA A –   KAPITOLI MĦASSRA MIL-LINJI GWIDA DWAR L-GĦAJNUNA MILL-ISTAT

Titolu

Numru tal-kapitolu

Pubblikazzjoni ta’ deċiżjonijiet

9

Għajnuna mill-Istat u kapital tar-riskju

10 A (*)

Kriterji għall-applikazzjoni tal-proċedura tal-ikklerjar mgħaġġel

11

Regoli applikabbli għall-każijiet ta’ kumulazzjoni tal-għajnuna għal skopijiet differenti

13

Għajnuna għal industriji tal-azzar mhux tal-KEFA

24

L-għajnuna nazzjonali għar-reġjuni

25 (*)

Reviżjoni tal-linji gwida dwar l-għajnuna nazzjonali għar-reġjuni għall-perjodu ta’ wara l-1 ta’ Jannar 2007

25 A (*)

Qafas multisettorjali dwar l-għajnuna reġjonali għal proġetti kbar ta’ investiment

26 A (*)

Skemi ġenerali ta’ għajnuna għall-investiment

29

TAQSIMA B –   ANNESSI MĦASSRA MIL-LINJI GWIDA DWAR L-GĦAJNUNA MILL-ISTAT.

L-Annessi I (bl-eċċezzjoni tat-Taqsima III dwar l-ilmenti) sa V u X sa XVI tħassru.

Dik li qabel kienet it-Taqsima III tal-Anness I, l-Annessi VIII u IX ġew inkorporati fl-aħħar tat-test tal-Kapitolu dwar l-Ilmenti – il-formola għas-sottomissjoni ta’ lmenti dwar l-għajnuna mill-Istat allegatament illegali, il-Kapitolu dwar l-Għajnuna għat-trasport marittimu u l-Kapitolu dwar l-Assigurazzjoni tal-krediti tal-esportazzjoni għal perjodu qasir tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat, rispettivament).


(*)  Dawn il-kapitoli jistgħu jkunu għadhom relevanti għal valutazzjoni tal-għajnuna illegali u għalhekk għadhom disponibbli fuq is-sit tal-Internet tal-Awtorità (lista ta’ kapitoli mħassra).


ANNESS II

IL-KAPITOLU l-ĠDID TAL-LINJI GWIDA DWAR l-GĦAJNUNA MILL-ISTAT

REGOLI APPLIKABBLI GĦALL-VALUTAZZJONI TAL-GĦAJNUNA ILLEGALI MILL-ISTAT

Numru ta’ strumenti approvati mill-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA (minn hawn ‘il quddiem “l-Awtorità”) matul is-snin fihom dispożizzjoni li tgħid li l-għajnuna illegali mill-Istat, jiġifieri għajnuna li ssir bi ksur tal-Artikolu 1(3) ta’ Parti I tal-Protokoll 3 tal-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti (1), għandha tiġi vvalutata skont it-testi fis-seħħ fiż-żmien meta l-għajnuna ngħatat. Dan hu, pereżempju, il-każ għall-Kapitolu tal-Linji Gwida tal-Awtorità dwar l-Għajnuna mill-Istat għall-ħarsien ambjentali.

Għall-fini tat-trasparenza u ċ-ċertezza legali, l-Awtorità tinforma lill-Istati tal-EFTA u lill-partijiet terzi li ddeċidiet li tkompli tapplika l-istess regoli fir-rigward tal-istrumenti kollha li jindikaw kif l-Awtorità teżerċita d-diskrezzjoni tagħha sabiex tivvaluta l-kompatibilità tal-għajnuna mill-Istat mat-tħaddim tal-Ftehim taż-ŻEE. Għalhekk, l-Awtorità għandha dejjem tivvaluta l-kompatibilità tal-għajnuna illegali mill-Istat mat-tħaddim tal-Ftehim taż-ŻEE f’konformità mal-kriterji sostantivi stabbiliti f’kull strument fis-seħħ fiż-żmien meta tingħata l-għajnuna.

Dan bla ħsara għar-regoli aktar speċifiċi li hemm fil-Kapitolu tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat dwar l-għajnuna mill-Istat għas-salvataġġ u r-ristrutturar ta’ impriżi fid-diffikultà.

Dan mill-Istat bla ħsara għall-interpretazzjoni ta’ Atti fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat, inkorporati fil-Ftehim taż-ŻEE.


(1)  Ftehim bejn l-Istati tal-EFTA dwar it-Twaqqif ta’ Awtorità tas-Sorveljanza u l-Qorti tal-Ġustizzja, li jissejjaħ il-Ftehim dwar is-Sorveljanza u l-Qorti.


ANNESS III

STRUTTURI ĠODDA TAL-LINJI GWIDA DWAR L-GĦAJNUNA MILL-ISTAT

Titolu

Ex-kapitolu

Emendi

Werrej

Parti I:   

Daħla

Introduzzjoni

1

Bażi legali u dispożizzjonijiet ġenerali

2

Parti II:   

Regoli proċedurali

Regoli applikabbli għall-valutazzjoni tal-għajnuna illegali mill-istat

 

Kooperazzjoni bejn il-qrati nazzjonali u l-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat.

9 A

Ilmenti – formola għat-tressiq ta’ ilmenti li jirrigwardaw għajnuna allegatament illegali mill-istat

9B

Segretezza professjonali f’deċiżjonijiet tal-għajnuna mill-istat

9C

Parti III:   

Regoli tal-għajnuna orizzontali

Għajnuna lill-impriżi ta’ daqs żgħir ħafna, żgħir, jew medju (SMEs)

10

Għajnuna reġjonali nazzjonali 2007 - 2013

25B

Għajnuna mill-Istat għall-promozzjoni tal-investimenti tal-kapital tar-riskju f’impriżi ta’ daqs żgħir jew medju, li għadha mhix ippubblikata

10B

Għajnuna għar-riċerka u l-iżvilupp u l-innovazzjoni

14

Għajnuna għall-ħarsien ambjentali

15

Għajnuna għas-salvataġġ u r-ristrutturar ta’ impriżi f’diffikultà

16

Parti IV:   

Regoli speċifiċi għas-settur

Metodoloġija għall-analiżi tal-għajnuna mill-istat marbuta ma’ stranded costs

21

Għajnuna ta’ salvataġġ u ristrutturar u għajnuna tal-għeluq għas-settur tal-azzar

22

Għajnuna għat-trasport marittimu

24 A

Għajnuna għall-bini ta’ vapuri

24B

L-applikazzjoni tar-regoli tal-għajnuna mill-istat għax-xandir tas-servizz pubbliku

24C

Għajnuna għas-settur tal-avjazzjoni

30

Il-finanzjament tal-ajruporti u l-għajnuna tal-bidu lil-linji tal-ajru li jitilqu minn ajruporti reġjonali

30 A

Għajnuna għall-bini tal-vapuri mogħtija bħala għajnuna għall-iżvilupp għal pajjiż li qed jiżviluppa

31

Parti V:   

Strumenti speċifiċi ta’ għajnuna

Garanziji mill-istat

17

Assigurazzjoni tal-kreditu tal-esportazzjoni fuq perjodu ta’ żmien qasir

17 A

Applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-istat fir-rigward tat-tassazzjoni diretta tal-impriżi

17B

Elementi ta’ għajnuna mill-istat fil-bejgħ ta’ art u bini mill-awtoritajiet pubbliċi

18B

Parti VI:   

Regoli dwar il-proprjetà statali tal-impriżi, l-għajnuna lill-impriżi pubbliċi u servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali

Għajnuna mill-istat fil-forma ta’ kumpens għas-servizz pubbliku

18C

Parteċipazzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi

19

Applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-għajnuna mill-istat għall-impriżi pubbliċi fis-settur tal-manifattura

20

Parti VII:   

Oħrajn

Konverżjoni bejn il-muniti nazzjonali u l-Euro

33

Rati ta’ Referenza u rati ta’ tnaqqis u rati ta’ imgħax li għandhom jiġu applikati meta tkun irkuprata għajnuna mill-Istat mhux skont il-liġi

34


Il-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/30


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 1/2009

tal-5 ta’ Frar 2009

li temenda l-Anness I (Kwistjonijiet veterinarji u fitosanitarji) tal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”, u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness I tal-Ftehim ġie emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 43/2008 tat-25 ta’ April 2008 (1).

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1500/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid għal 6-phytase KE 3.1.3.26 (Ronozyme) bħala addittiv tal-għalf (2) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim.

(3)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1501/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 rigward l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid għal endo-1,4-beta xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) bħala addittiv fl-għalf (3) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim.

(4)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1519/2007 tad-19 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2430/1999, (KE) Nru 418/2001 u (KE) Nru 162/2003 fir-rigward tat-termini tal-awtorizzazzjoni ta’ ċerti addittivi fl-oġġetti tal-għalf li jagħmlu parti mill-grupp tal-coccidiostats u ta’ sustanzi mediċinali oħrajn (4) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim.

(5)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1520/2007 tad-19 ta’ Diċembru 2007 dwar l-awtorizzazzjoni permanenti ta’ ċerti addittivi fl-oġġetti tal-għalf (5) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim.

(6)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1521/2007 tad-19 ta’ Diċembru 2007 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid għal Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) bħala addittiv tal-għalf (6) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim.

(7)

Din id-Deċiżjoni m’għandhiex tapplika għal Liechtenstein,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Kapitolu II tal-Anness I tal-Ftehim għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

L-inċiż li ġej għandu jiżdied mal-punt 1k (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2430/1999):

“—

32007 R 1519: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1519/2007 tad-19 ta’ Diċembru 2007 (ĠU L 335, 20.12.2007, p. 15).”

(2)

Li ġej għandu jigi miżjud mal-punti 1t (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 418/2001) u 37 (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 162/2003):

“, kif emendat b’:

32007 R 1519: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1519/2007 tad-19 ta’ Diċembru 2007 (ĠU L 335, 20.12.2007, p. 15).”

(3)

Il-punti li ġejjin għandhom jiġu mdaħħla wara l-punt 1zzzze (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1380/2007):

“1zzzzf.

32007 R 1500: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1500/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid għal 6-phytase EC 3.1.3.26 (Ronozyme) bħala addittiv fl-għalf (ĠU L 333, 19.12.2007, p. 54).

1zzzzg.

32007 R 1501: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1501/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid għal endo-1,4-beta xylanase KE 3.2.1.8 (Safizym X) bħala addittiv fl-għalf (ĠU L 333, 19.12.2007, p. 57).

1zzzzh.

32007 R 1520: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1520/2007 tad-19 ta’ Diċembru 2007 dwar l-awtorizzazzjonijiet permanenti ta’ ċerti addittivi fil-għalf (ĠU L 335, 20.12.2007, p. 17).

1zzzzi.

32007 R 1521: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1521/2007 tal-19 ta’ Diċembru 2007 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid għal Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) bħala addittiv tal-għalf (ĠU L 335, 20.12.2007, p. 24).”

Artikolu 2

It-testi tar-Regolamenti (KE) Nru 1500/2007, Nru 1501/2007, Nru 1519/2007, Nru 1520/2007 u Nru 1521/2001, fil-lingwa Iżlandiża u dik Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ nhar is-6 ta’ Frar 2009, kemm-il darba ikunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fis-Sezzjoni ŻEE u fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 5 ta’ Frar 2009.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Alan SEATTER


(1)  ĠU L 223, 21.8.2008, p. 36.

(2)  ĠU L 333, 19.12.2007, p. 54.

(3)  ĠU L 333, 19.12.2007, p. 57.

(4)  ĠU L 335, 20.12.2007, p. 15.

(5)  ĠU L 335, 20.12.2007, p. 17.

(6)  ĠU L 335, 20.12.2007, p. 24.

(*)  M’huma indikati l-ebda rekwiżiti kostituzzjonali.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/32


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 2/2009

tal-5 ta’ Frar 2009

li temenda l-Anness I (Kwistjonijiet veterinarji u fitosanitarji) tal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”, u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness I tal-Ftehim ġie emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 43/2008 tal-25 ta’ April 2008 (1).

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 156/2008 tal-21 ta’ Frar 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 109/2007 fir-rigward tal-kontenut minimu tal-addittiv għall-għalf monensin sodium (Coxidin) (2) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim.

(3)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 163/2008 tat-22 ta’ Frar 2008 dwar l-awtorizzazzjoni l-preparazzjoni Lanthanum carbonate octahydrate (Lantharenol), bħala addittiv tal-għalf (3), kif korrett mill-ĠU L 92, 3.4.2008, p. 40 għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim.

(4)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 164/2008 tat-22 ta’ Frar 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1444/2007 fir-rigward tal-kontenut minimu tal-addittiv Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) (4) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim.

(5)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 165/2008 tat-22 ta’ Frar 2008 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid tat-3-phytase (Natuphos) bħala addittiv tal-għalf (5) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim.

(6)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 166/2008 tat-22 ta’ Frar 2008 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid tal-preparazzjoni ta’ Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) bħala addittiv tal-għalf (6) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim.

(7)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 167/2008 tat-22 Frar 2008 li jikkonċerna awtorizzazzjoni ġdida għal għaxar snin għal coccidiostat bħala addittiv fl-għalf (7) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim.

(8)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 209/2008 tas-6 ta’ Marzu 2008 rigward l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid tas-Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) bħala addittiv fl-għalf (8) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim.

(9)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/38/KE tal-5 ta’ Marzu 2008 li tistabbilixxi lista tal-użu maħsub għall-għalf tal-annimali għal għanijiet nutrizzjonali partikolari (verżjoni Kodifikata) (9) għandha tiġi inkorporata fil-Ftehim.

(10)

Id-Direttiva 2008/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill qed tħassar, b’effett mill-31 ta’ Lulju 2008, id-Direttiva tal-Kunsill 94/39/KE (10), li hi nkorporata fil-Ftehim, u li konsegwentement għandha tiġi mħassra mill-Ftehim.

(11)

Din id-Deċiżjoni m’għandhiex tapplika għal-Liechtenstein,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Kapitolu II tal-Anness I tal-Ftehim għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

Dan li ġej għandu jiżdied fil-punt 1zzz (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1444/2006):

“, kif emendat b’:

32008 R 0164: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 164/2008 tat-22 ta’ Frar 2008 (ĠU L 50, 23.2.2008, p. 6).”

(2)

Dan li ġej għandu jiżdied fil-punt 1zzzg (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 109/2007):

“, kif emendat b’:

32008 R 0156: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 156/2008 tal-21 ta’ Frar 2008 (ĠU L 48, 22.2.2008, p. 14).”

(3)

Il-punti li ġejjin għandhom jiġu mdaħħla wara l-punt 1zzzzi (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1521/2007):

“1zzzj.

32008 R 0163: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 163/2008 tat-22 ta’ Frar 2008 dwar l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni ta’ Lanthanum carbonate octahydrate (Lantharenol) bħala addittiv tal-għalf (ĠU L 50, 23.2.2008, p. 3), kif kkoreġut mill-ĠU L 92, 3.4.2008, p. 40.

1zzzzk.

32008 R 0165: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 165/2008 tat-22 ta’ Frar 2008 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid ta’ 3-phytase (Natuphos) bħala addittiv tal-għalf (ĠU L 50, 23.2.2008, p. 8).

1zzzzl.

32008 R 0166: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 166/2008 tat-22 ta’ Frar 2008 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid tal-preparazzjoni ta’ Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) bħala addittiv tal-ikel (ĠU L 50, 23.2.2008, p. 11).

1zzzzm.

32008 R 0167: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 167/2008 tat-22 Frar 2008 li jikkonċerna awtorizzazzjoni ġdida għal għaxar snin għal coccidiostat bħala addittiv fl-għalf (ĠU L 50, 23.2.2008, p. 14).

1zzzzn.

32008 R 0209: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 209/2008 tas-6 ta’ Marzu 2008 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid tas-Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) bħala addittiv fl-għalf (ĠU L 63, 7.3.2008, p. 3).”

(4)

It-test ta’ punt 9 (id-Direttiva tal-Kummissjoni 94/39/KE) għandu jitħassar.

(5)

Il-punt li ġej għandu jiddaħħal wara l-punt 14b (id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/217/KE):

“14c.

32008 L 0038: Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/38/KE tal-5 ta’ Marzu 2008 li tistabbilixxi lista ta’ użu intiż tal-materjali tal-għalf għall-annimali għal skopijiet partikolari nutrizzjonali (ĠU L 62, 6.3.2008, p. 9).”

Artikolu 2

It-testi tar-Regolamenti (KE) Nru 156/2008, Nru 163/2008, kif ikkoreġuti permezz tal-ĠU L 92, 3.4.2008. p. 40, Nru 164/2008, Nru 165/2008, Nru 166/2008, Nru 167/2008 u Nru 209/2008, u d-Direttiva 2008/38/KE fil-lingwa Iżlandiża u dik Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ nhar is-6 ta’ Frar 2009, kemm-il darba ikunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippublikata fis-Sezzjoni ŻEE u fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 5 ta’ Frar 2009.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Alan SEATTER


(1)  ĠU L 223, 21.8.2008, p. 36.

(2)  ĠU L 48, 22.2.2008, p. 14.

(3)  ĠU L 50, 23.2.2008, p. 3.

(4)  ĠU L 50, 23.2.2008, p. 6.

(5)  ĠU L 50, 23.2.2008, p. 8.

(6)  ĠU L 50, 23.2.2008, p. 11.

(7)  ĠU L 50, 23.2.2008, p. 14.

(8)  ĠU L 63, 7.3.2008, p. 3.

(9)  ĠU L 62, 6.3.2008, p. 9.

(10)  ĠU L 207, 10.8.1994, p. 20.

(*)  M’huma indikati l-ebda rekwiżiti kostituzzjonali.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/35


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 3/2009

tal-5 ta’ Frar 2009

li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ ‘il-Ftehim’, u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness II tal-Ftehim kien emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 96/2008 tas-26 ta’ Settembru 2008 (1).

(2)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/15/KE tal-14 ta’ Marzu 2007 li temenda, għall-finijiet tal-adattament tagħha għall-progress tekniku, l-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 74/483/KEE li għandha x’taqsam mal-isporġenzi esterni tal-vetturi bil-mutur (2) għandha tkun inkorporata fil-Ftehim.

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-inċiż li ġej għandu jiżdied wara l-punt 17 (id-Direttiva tal-Kunsill 74/483/KEE) tal-Kapitolu I tal-Anness II għall-Ftehim:

“—

32007 L 0015: Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/15/KE tal-14 ta’ Marzu 2007 (ĠU L 75, 15.3.2007, p. 21).”

Artikolu 2

It-testi tad-Direttiva 2007/15/KE fil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ nhar is-6 ta’ Frar 2009, kemm-il darba jkunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fis-Sezzjoni ŻEE u fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 5 ta’ Frar 2009.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Alan SEATTER


(1)  ĠU L 309, 20.11.2008, p. 15.

(2)  ĠU L 75, 15.3.2007, p. 21.

(*)  M’huma indikati l-ebda rekwiżiti kostituzzjonali.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/36


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 4/2009

tal-5 ta’ Frar 2009

li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”, u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness II tal-Ftehim kien emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 98/2008 tas-26 ta’ Settembru 2008 (1).

(2)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/5/KE tat-30 ta’ Jannar 2008 rigward l-indikazzjoni obbligatorja fuq it-tikketti ta’ ċerti prodotti tal-ikel ta’ dettalji minbarra dawk li taħseb għalihom id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (verżjoni Kodifikata) (2) għandha tiġi inkorporata fil-Ftehim.

(3)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/802/KE tal-4 ta’ Diċembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2002/840/KE rigward il-lista ta’ faċilitajiet approvati f’pajjiżi terzi għall-irradjazzjoni tal-ikel (3) għandha tiġi inkorporata fil-Ftehim.

(4)

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2007/196/KE tat-28 ta’ Marzu 2007 dwar is-sorveljanza tal-preżenza ta’ furan fil-prodotti tal-ikel (4) għandha tiġi inkorporata fil-Ftehim.

(5)

Id-Direttiva 2008/5/KE tħassar id-Direttiva tal-Kummissjoni 94/54/KE (5) li hi inkorporata fil-Ftehim u li konsegwentement għandha titħassar skont il-Ftehim.

(6)

Din id-Deċiżjoni m’għandhiex tapplika għal-Liechtenstein,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Kapitoli XII tal-Anness II tal-Ftehim għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

It-test ta’ punt 54zc (id-Direttiva tal-Kummissjoni 94/54/KE) għandhu jitħassar.

(2)

L-inċiż li ġej għandu jiżdied mal-punt 54zze (id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/840/KE):

“—

32007 D 0802: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/802/KE tal-4 ta’ Diċembru 2007 (ĠU L 323, 8.12.2007, p. 40).”

(3)

Il-punt li ġej għandu jiżdied wara l-punt 54 (id-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/141/KE):

“54zzzw.

32008 L 0005: Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/5/KE tat-30 ta’ Jannar 2008 rigward l-indikazzjoni obbligatorja fuq it-tikketti ta’ ċerti prodotti tal-ikel ta’ dettalji minbarra dawk li taħseb għalihom id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (verżjoni Kodifikata) (ĠU L 27, 31.1.2008, p. 12).”

(4)

Il-punt li ġej għandu jiżdied wara l-punt 63 (ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2007/331/KE):

“64.

32007 H 0196: Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2007/196/KE tat-28 ta’ Marzu 2007 dwar is-sorveljanza tal-preżenza ta’ furan fil-prodotti tal-ikel (ĠU L 88, 29.3.2007, p. 56).”

Artikolu 2

It-testi tad-Direttiva 2008/5/KE, id-Deċiżjoni 2007/802/KE u r-Rakkomandazzjoni 2007/196/KE fil-lingwa Iżlandiża u dik Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ nhar is-6 ta’ Frar 2009, kemm-il darba ikunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fis-Sezzjoni ŻEE u fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 5 ta’ Frar 2009.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Alan SEATTER


(1)  ĠU L 309, 20.11.2008, p. 19.

(2)  ĠU L 27, 31.1.2008, p. 12.

(3)  ĠU L 323, 8.12.2007, p. 40.

(4)  ĠU L 88, 29.3.2007, p. 56.

(5)  ĠU L 300, 23.11.1994, p. 14.

(*)  Mhuma indikati l-ebda rekwiżiti kostituzzjonali.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/38


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 5/2009

tal-5 ta’ Frar 2009

li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ ‘il-Ftehim’, u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness II tal-Ftehim kien emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 98/2008 tat-26 ta’ Settembru 2008 (1).

(2)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/39/KE tas-6 ta’ Marzu 2008 li temenda d-Direttiva 2002/72/KE dwar materjali u oġġetti tal-plastik maħsuba sabiex jiġu f’kuntatt ma’ oġġetti tal-ikel (2) trid tiġi inkorporata fil-Ftehim,

(3)

Din id-Deċiżjoni m’għandhiex tapplika għal Liechtenstein,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-inċiż li ġej għandu jiżdied mal-punt 54zzb (id-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/72/KE) tal-Kapitolu XII tal-Anness II tal-Ftehim:

“—

32008 L 0039: Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/39/KE tas-6 ta’ Marzu 2008 (ĠU L 63, 7.3.2008, p. 6).”

Artikolu 2

It-testi tad-Direttiva 2008/39/KE fil-lingwa Islandiża u Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ nhar is-6 ta’ Frar 2009, kemm-il darba jkunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fis-Sezzjoni ŻEE u fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, il-5 ta’ Frar 2009.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Alan SEATTER


(1)  ĠU L 309, 20.11.2008, p. 19.

(2)  ĠU L 63, 7.3.2008, p. 6.

(*)  M’huma indikati l-ebda rekwiżiti kostituzzjonali.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/39


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 6/2009

tal-5 ta’ Frar 2009

li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ ‘il-Ftehim’, u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness II tal-Ftehim kien emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 99/2008 tas-26 ta’ Settembru 2008 (1).

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) tal-4 ta’ Marzu 2008 li jemenda l-Anness III tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistabbilixxi proċedura tal-Komunità għall-iffissar ta’ limiti massimi ta’ residwi ta’ prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti tal-ikel ta’ oriġini mill-annimali, fir-rigward ta’ gamithromycin Test b’relevanza għaż-ŻEE (2) għandu jkun integrat fil-Ftehim.

(3)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 542/2008 tas-16 ta’ Ġunju 2008 li jemenda l-Anness I u II tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistabbilixxi kull proċedura tal-Komunità għal iffissar ta’ limiti massimi ta’ residwi ta’ prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti tal-ikel ta’ oriġini mill-annimali, fir-rigward ta’ cyfluthrin u lectin estratti minn fażola ħamra (Phaseolus vulgaris) (3) għandu jkun integrat fil-Ftehim,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-inċiżi li ġejjin għandhom jiżdiedu mal-punt 14 (ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90) tal-Kapitolu XIII tal-Anness II li hemm mal-Ftehim:

“—

32008 R 0203: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 203/2008 tal-4 ta’ Marzu 2008 (ĠU L 60, 5.3.2008, p. 18),

32008 R 0542: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 542/2008 tas-16 ta’ Ġunju 2008 (ĠU L 157, 17.6.2008, p. 43).”

Artikolu 2

It-testi tar-Regolamenti (KE) Nri 203/2008 u 542/2008 fil-lingwa Iżlandiż u dik Norveġiż, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ nhar is-6 ta’ Frar 2009, kemm-il darba ikunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fis-Sezzjoni ŻEE u fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 5 ta’ Frar 2009.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Alan SEATTER


(1)  ĠU L 309, 20.11.2008, p. 21.

(2)  ĠU L 60, 5.3.2008, p. 18.

(3)  ĠU L 157, 17.6.2008, p. 43.

(*)  M’huma indikati l-ebda rekwiżiti kostituzzjonali.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/41


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 7/2009

tal-5 ta’ Frar 2009

li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”, u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness II tal-Ftehim kien emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 49/2008 tal-25 ta’ April 2008 (1).

(2)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/67/KE tal-22 ta’ Novembru 2007 temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE, li tikkonċerna l-prodotti kożmetiċi, għall-għan li tadatta l-Anness III tagħha għall-progress tekniku (2) għandha tkun inkorporata fil-Ftehim,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-inċiż li ġej għandu jiżdied mal-punt 1 (Id-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE) tal-Kapitolu XVI tal-Anness II mal-Ftehim:

“—

32007 L 0067: Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/67/KE tat-22 ta’ Novembru 2007 (ĠU L 305, 23.11.2007, p. 22).”

Artikolu 2

It-testi tad-Direttiva 2007/67/KE fl-ilsien Iżlandiz u dak Norveġiż, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ nhar is-6 ta’ Frar 2009, kemm-il darba ikunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fis-Sezzjoni ŻEE u fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 5 ta’ Frar 2009.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Alan SEATTER


(1)  ĠU L 223, 21.8.2008, p. 45.

(2)  ĠU L 305, 23.11.2007, p. 22.

(*)  M’huma indikati l-ebda rekwiżiti kostituzzjonali.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/42


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 8/2009

tal-5 ta’ Frar 2009

li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) u l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”, u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness II tal-Ftehim kien emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 112/2008 tas-7 ta’ Novembru 2008 (1).

(2)

L-Anness XIII tal-Ftehim kien emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 129/2008 tal-5 ta’ Diċembru 2008 (2).

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2004 li jippreskrivi l-qafas għall-ħolqien tal-Ajru Uniku Ewropew (ir-Regolament qafas) (3), ir-Regolament (KE) Nru 550/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 Marzu 2004 dwar il-forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru fl-ajru uniku Ewropew (ir-Regolament tal-forniment ta’ servizz) (4), ir-Regolament (KE) Nru 551/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2004 dwar l-organizzazzjoni u l-użu tal-ispazju tal-arja fl-ajru uniku Ewropew (ir-Regolament tal-ispazju tal-arja) (5), u r-Regolament (KE) Nru 552/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2004 dwar l-interoperabilità tax-Xibka Ewropea ta’ Amministrazzjoni ta’ Traffiku tal-Ajru (ir-Regolament ta’ interoperabilità) (6) ġew integrati fil-Ftehim bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 67/2006 (7) tat-2 ta’ Ġunju 2006, b’adattamenti speċifiċi tal-pajjiż.

(4)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 482/2008 tat-30 ta’ Mejju 2008 li jistabbilixxi sistema ta’ garanzija tas-sigurtà tas-softwer li għandha tiġi implimentata mill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u li jemenda l-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 2096/2005 (8) għandu jkun integrat fil-Ftehim.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2002 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni Ewropea (9), li kien integrat fil-Ftehim bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 179/2004 (10) tad-9 ta’ Diċembru 2004, id-Direttiva rrevokata 80/51/KEE (11) u l-Anness II għar-Regolament (KEE) Nru 3922/91 (12), li huma integrati fil-Ftehim u li sussegwentament għandhom ikunu rrevokati taħt il-Ftehim,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

It-test ta’ punt 2 (id-Direttiva 80/51/KEE) tal-Kapitolu XVII tal-Anness II tal-Ftehim għandu jitħassar.

Artikolu 2

L-Anness XIII għall-Ftehim għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

L-inċiż li ġej għandu jiżdied mal-punt 66a (id-Deċiżjoni (KEE) Nru 3922/91):

“—

32002 R 1592: Ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2002 (ĠU L 240, 7.9.2002, p. 1).”

(2)

Il-punt li ġej għandu jiddaħħal wara l-punt 66we (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 1265/2007):

“66wf.

32008 R 0482: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 482/2008 tat-30 ta’ Mejju 2008 li jistabbilixxi sistema ta’ garanzija tas-sigurtà tas-softwer li għandha tiġi implimentata mill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u li jemenda l-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 2096/2005 (ĠU L 141, 31.5.2008, p. 5).”.

(3)

L-inċiż li ġej għandu jiżdied mal-punt 66x (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2096/2005):

“—

32008 R 0482: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 482/2008 tat-30 ta’ Mejju 2008 (ĠU L 141, 31.5.2008, p. 5).”

Artikolu 3

It-testi tar-Regolament (KE) Nru 482/2008 fil-lingwa Iżlandiża u dik Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ nhar is-6 ta’ Frar 2009, kemm-il darba ikunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fis-Sezzjoni ŻEE u fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 5 ta’ Frar 2009.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Alan SEATTER


(1)  ĠU L 339, 18.12.2008, p. 100.

(2)  ĠU L 25, 29.1.2009, p. 36.

(3)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 1.

(4)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 10.

(5)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 20.

(6)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 26.

(7)  ĠU L 245, 7.9.2006, p. 18.

(8)  ĠU L 141, 31.5.2008, p. 5.

(9)  ĠU L 240, 7.9.2002, p. 1.

(10)  ĠU L 133, 26.5.2005, p. 37.

(11)  ĠU L 18, 24.1.1980, p. 26.

(12)  ĠU L 373, 31.12.1991, p. 4.

(*)  M’huma indikati l-ebda rekwiżiti kostituzzjonali.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/44


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 9/2009

tal-5 ta’ Frar 2009

li temenda l-Anness VI (Sigurtà Soċjali) tal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ ‘il-Ftehim’, u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness VI tal-Ftehim kien emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 113/2008 tas-7 ta’ Novembru 2008 (1).

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 592/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni tal-iskemi ta’ sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqalqu fi ħdan il-Komunità (2) irid jiġi inkorporat fil-Ftehim.

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-inċiż li ġej għandu jiżdied mal-punt 1 (ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71) tal-Anness VI tal-Ftehim:

“—

32008 R 0592: Ir-Regolament (KE) Nru 592/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 (ĠU L 177, 4.7.2008. p. 1).”

Artikolu 2

It-testi tar-Regolament (KE) Nru 592/2008 fil-lingwa Iżlandiża u dik Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ nhar is-6 ta’ Frar 2009, kemm-il darba ikunu saru n-notifikazzjonijiet kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fis-Sezzjoni ŻEE u fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 5 ta’ Frar 2009.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Alan SEATTER


(1)  ĠU L 339, 18.12.2008, p. 102.

(2)  ĠU L 177, 4.7.2008, p. 1.

(*)  M’huma indikati l-ebda rekwiżiti kostituzzjonali.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/45


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 10/2009

tal-5 ta’ Frar 2009

li temenda l-Anness VI (Sigurtà Soċjali) tal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”, u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness VI tal-Ftehim kien emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 113/2008 tas-7 ta’ Novembru 2008 (1).

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva tal-Komunitajiet Ewropej dwar is-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Migranti Nru 208 tal-11 ta’ Marzu 2008, rigward it-twaqqif ta’ qafas komuni għall-ġabra tad-dejta dwar il-ħlas tal-klejms tal-pensjoni (2) trid tiġi inkorporata fil-Ftehim,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-punt li ġej għandu jiżdied wara l-punt 3.82 (id-Deċiżjoni Nru 207) tal-Anness VI tal-Ftehim:

“3.83.

32008 D 0683: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva tal-Komunitajiet Ewropej dwar is-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Migranti Nru 208 tat-11 ta’ Marzu 2008, li tirrigwarda li jiġi stabbilit qafas komuni għall-ġbir tal-informazzjoni dwar kif jiġu solvuti l-pretensjonijiet tal-pensjonijiet (ĠU L 223, 21.8.2008, p. 25).”

Artikolu 2

It-testi tad-Deċiżjoni Nru 208 fil-lingwa Iżlandiża u dik Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ nhar is-6 ta’ Frar 2009, kemm-il darba ikunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fis-Sezzjoni ŻEE u fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 5 ta’ Frar 2009.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Alan SEATTER


(1)  ĠU L 339, 18.12.2008, p. 102.

(2)  ĠU L 223, 21.8.2008, p. 25.

(*)  M’huma indikati l-ebda rekwiżiti kostituzzjonali.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/46


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 11/2009

tal-5 ta’ Frar 2009

li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”, u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness XIII tal-Ftehim ġie emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 129/2008 tas-5 ta’ Diċembru 2008 (1).

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/386/KE tat-23 ta’ April 2008 li timmodifika l-Anness A għad-Deċiżjoni 2006/679/KE dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbilità fir-rigward tas-subsistema ta’ kontroll u ta’ sinjalar tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea u l-Anness A għad-Deċiżjoni 2006/860/KE l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbilità fir-rigward tas-subsistema ta’ kontroll u ta’ sinjalar tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta’ veloċità għolja (2) għandha tiġi inkorporata fil-Ftehim,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-inċiż li ġej għandu jiżdied mal-punti 37i (Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/679/KE) u 37j (Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/860/KE) tal-Anness XIII għall-Ftehim:

“—

32008 D 0386: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/386/KE tas-23 ta’ April 2008 (ĠU L 136, 24.5.2008, p. 11).”

Artikolu 2

It-testi tad-Deċiżjoni 2008/386/KE fil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ nhar is-6 ta’ Frar 2009, kemm-il darba ikunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fis-Sezzjoni ŻEE u fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 5 ta’ Frar 2009.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Alan SEATTER


(1)  ĠU L 25, 29.1.2009, p. 36.

(2)  ĠU L 136, 24.5.2008, p. 11.

(*)  M’huma indikati l-ebda rekwiżiti kostituzzjonali.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/47


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 12/2009

tal-5 ta’ Frar 2009

li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ ‘il-Ftehim’, u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness XIII tal-Ftehim kien emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 129/2008 tal-5 ta’ Diċembru 2008 (1).

(2)

Direttiva 2007/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2007 dwar iċ-ċertifikazzjoni ta’ sewwieqa tal-ferroviji li joperaw lokomotivi u ferroviji fuq is-sistema ferrovjarja tal-Komunità (2) għandha tkun inkorporata fil-Ftehim,

IDDEĊIEDIET KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-punt li ġej għandu jiżdied wara l-punt 42f (ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) tal-Anness XIII mal-Ftehim:

“42g.

32007 L 0059: Direttiva 2007/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 23 ta’ Ottubru 2007 dwar iċ-ċertifikazzjoni ta’ sewwieqa tal-ferroviji li joperaw lokomotivi u ferroviji fuq is-sistema ferrovjarja tal-Komunità (ĠU L 315, 3.12.2007, p. 51).

Id-Direttiva għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, għandha tinqara bl-adattazzjonijiet li ġejjin:

(a)

L-Artikolu 22 (6) m’għandux jgħodd.

(b)

It-test tal-punt 2(c) tal-Anness I għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

‘is-sinjal ta′ distinzjoni tal-Istati EFTA li joħorġu il-liċenzja, stampata bl-iswed imdawwra b′ellissi sewda. Is-sinjali ta′ distinzjoni għandhom ikunu kif hu ġej:

IS

:

L-Iżlanda

FL

:

Il-Liechtenstein

N

:

In-Norveġja’

(ċ)

Fil-punt 2(e) tal-Anness I il-kliem ‘mudell tal-Komunitajiet Ewropej’ għandu jkun mibdul b’ ‘mudell taż-ŻEE’.”

Artikolu 2

It-testi tad-Direttiva 2007/59/KE fil-lingwa Iżlandiża u dik Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ nhar is-6 ta’ Frar 2009, kemm-il darba ikunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fis-Sezzjoni ŻEE u fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 5 ta’ Frar 2009.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Alan SEATTER


(1)  ĠU L 25, 29.1.2009, p. 36.

(2)  ĠU L 315, 3.12.2007, p. 51.

(*)  Ir-rekwiżiti kostituzzjonali huma indikati.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/49


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 13/2009

tal-5 ta’ Frar 2009

li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”, u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness XIII tal-Ftehim kien emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 129/2008 tal-5 ta’ Diċembru 2008 (1).

(2)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/87/KE tat-22 ta’ Settembru 2008 li temenda d-Direttiva 2006/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni (2) għandha tkun integrata fil-Ftehim,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-inċiż li ġej għandu jiżdied mal-punt 47a (id-Direttiva 2006/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) tal-Anness XIII għall-Ftehim:

“—

32008 L 0087: Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/87/KE tat-22 ta’ Settembru 2008 (ĠU L 255, 23.9.2008, p. 5).”

Artikolu 2

It-testi tad-Direttiva 2008/87/KE fil-lingwa Iżlandiża u dik Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ nhar is-6 ta’ Frar 2009, kemm-il darba ikunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fis-Sezzjoni ŻEE u fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 5 ta’ Frar 2009.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Alan SEATTER


(1)  ĠU L 25, 29.1.2009, p. 36.

(2)  ĠU L 255, 23.9.2008, p. 5.

(*)  M’huma indikati l-ebda rekwiżiti kostituzzjonali.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/50


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 14/2009

tal-5 ta’ Frar 2009

li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”, u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness XIII tal-Ftehim kien emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 129/2008 tal-5 ta’ Diċembru 2008 (1).

(2)

Id-Direttiva 2004/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar is-sigurta ta’ ajruplani ta’ pajjiżi terzi li jużaw ajruporti tal-Komunità (2) ġiet integrata fil-Ftehim bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 152/2005 (3) tat-2 ta’ Diċembru 2005, b’adattamenti speċifiċi tal-pajjiż.

(3)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/49/KE tas-16 ta’ April 2008 li temenda l-Anness II għad-Direttiva 2004/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-kriterji għat-twettiq ta’ spezzjonijiet fir-rampa fuq ajruplani li jużaw l-ajruporti tal-Komunità (4) għandha tkun integrata fil-Ftehim.

(4)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni Nru 351/2008 tas-16 ta’ April 2008 li jimplimenta d-Direttiva 2004/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-prijoritizzazzjoni ta’ spezzjonijiet fir-rampa ta’ inġenji tal-ajru li jużaw ajruporti tal-Komunità (5) għandu jkun integrat fil-Ftehim.

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-Anness XIII għall-Ftehim għandu jiġi emendat kif ġej:

1.

L-inċiż li ġej għandu jiżdied mal-punt 66r (id-Direttiva 2004/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill):

“—

32008 L 0049: Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/49/KE tas-16 ta’ April 2008 (ĠU L 109, 19.4.2008, p. 17).”

2.

Il-punt li ġej għandu jiddaħħal wara l-punt 66ra (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 768/2006):

“66rb.

32008 R 0351: Ir-Regolament tal-Kummissjoni Nru 351/2008 tas-16 ta’ April 2008 li jimplimenta d-Direttiva 2004/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-prijoritizzazzjoni ta’ spezzjonijiet fir-rampa ta’ inġenji tal-ajru li jużaw ajruporti tal-Komunità (ĠU L 109, 19.4.2008, p. 7).”

Artikolu 2

It-testi tad-Direttiva 2008/49/KE u r-Regolament (KE) Nru 351/2008 fil-lingwa Iżlandiża u dik Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ nhar is-6 ta’ Frar 2009, kemm-il darba ikunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fis-Sezzjoni ŻEE u fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 5 ta’ Frar 2009.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Alan SEATTER


(1)  ĠU L 25, 29.1.2009, p. 36.

(2)  ĠU L 143, 30.4.2004, p. 76.

(3)  ĠU L 53, 23.2.2006, p. 53.

(4)  ĠU L 109, 19.4.2008, p. 17.

(5)  ĠU L 109, 19.4.2008, p. 7.

(*)  M’huma indikati l-ebda rekwiżiti kostituzzjonali.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/52


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 15/2009

tal-5 ta’ Frar 2009

li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”, u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness XIII tal-Ftehim kien emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 129/2008 tal-5 ta’ Diċembru 2008 (1).

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1131/2008 tal-14 ta’ Novembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 474/2006 li jistabbilixxi l-lista Komunitarja ta’ kumpaniji tal-ajru li huma suġġetti għall-projbizzjoni ta’ operar fil-Komunità għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim (2).

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-inċiż li ġej għandu jiżdied mal-punt 66zab (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 474/2006) tal-Anness XIII tal-Ftehim:

“—

32008 R 1131: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1131/2008 tal-14 ta’ Novembru 2008 (ĠU L 306, 15.11.2008, p. 47).”

Artikolu 2

It-testi tar-Regolament (KE) Nru 1131/2008 fil-lingwa Iżlandiża u dik Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ nhar is-6 ta’ Frar 2009, kemm-il darba jkunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fis-Sezzjoni ŻEE u fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 5 ta’ Frar 2009.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Alan SEATTER


(1)  ĠU L 25, 29.1.2009, p. 36.

(2)  ĠU L 306, 15.11.2008, p. 47.

(*)  M’huma indikati l-ebda rekwiżiti kostituzzjonali.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/53


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 16/2009

tal-5 ta’ Frar 2009

li temenda l-Anness XIX (Protezzjoni tal-Konsumatur) tal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”, u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness XIX tal-Ftehim kien emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 114/2008 tas-7 ta’ Novembru 2008 (1).

(2)

Id-Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2008 dwar ftehim ta’ kreditu għall-konsumatur u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 87/102/KEE (2), għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim.

(3)

Id-Direttiva 2008/48/KE tħassar, b’effett mit-12 ta’ Mejju 2010, id-Direttiva tal-Kunsill 87/102/KEE (3), li hija inkorporata fil-Ftehim u li għalhekk għandha għaldaqstant tiġi mħassra taħt l-istess Ftehim b’effett mit-12 ta’ Mejju 2010,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-Anness XIX għall-Ftehim għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

Il-punt li ġej għandu jiżdied wara l-punt 7 g (id-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill):

“7h.

32008 L 0048: Id-Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2008 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali u li tħassar id-Diretiva tal-Kunsill 87/102/KEE (ĠU L 133, tal-22.5.2008, p. 66).”

(2)

It-test tal-punt 4 (Direttiva tal-Kunsill 87/102/KEE) għandu jitneħħa b’seħħ mit-12 ta’ Mejju 2010.

Artikolu 2

It-testi tad-Direttiva 2008/48/KE fil-lingwa Iżlandiża u dik Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ nhar is-6 ta’ Frar 2009, kemm-il darba ikunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fis-Sezzjoni ŻEE u fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, il-5 ta’ Frar 2009.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Alan SEATTER


(1)  ĠU L 339, 18.12.2008, p. 103.

(2)  ĠU L 133, 22.5.2008, p. 66.

(3)  ĠU L 42, 12.2.1987, p. 48.

(*)  Ir-rekwiżiti kostituzzjonali huma indikati.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/55


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 17/2009

tal-5 ta’ Frar 2009

li temenda l-Anness XX (l-Ambjent) tal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ ‘il-Ftehim’, u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness XX mal-Ftehim kien emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 122/2008 tas-7 ta’ Novembru 2008 (1).

(2)

Id-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar ir-responsabbiltà ambjentali fir-rigward tal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali (2) għandha tiġi inkorporata fil-Ftehim.

(3)

Id-Direttiva 2004/35/KE għandha tinqara fl-ambitu tal-Ftehim billi jkun ikkunsidrat b’mod partikulari il-fatt li l-konservazzjoni tan-natura taqa’ barra mill-ambitu tal-Ftehim,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-punt li ġej għandu jiżdied wara l-punt 1h (ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) tal-Anness XX għall-Ftehim:

“1i.

32004 L 0035: Id-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar ir-responsabbiltà ambjentali f’dak li għandu x’jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali (ĠU L 143, 30.4.2004, p. 56).

Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva għandhom, għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, jinqraw bl-addattamenti li ġejjin:

(a)

Bla ħsara għall-iżviluppi futuri mill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE, għandu jiġi nnutat li l-atti li ġejjin tal-Komunità mhumiex inkorporati fil-Ftehim taż-ŻEE:

(i)

Id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (Id-Direttiva dwar l-Għasafar),

(ii)

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni ambjenti naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (Id-Direttiva dwar l-Habitat),

Għaldaqstant kull referenza għal dawn l-atti m’għandhiex tapplika għall-istati EFTA.

(b)

L-Artikolu 2(3) m’għandux japplika fl-istati EFTA.

(ċ)

Rigward l-istati EFTA, ‘speċi protetti u ambjenti naturali’ għandha tfisser:

Fejn stat EFTA hekk jiddeċiedi, kull ambjent jew speċi jew tipi ta’ ambjenti jew speċi li l-istat EFTA jinnominah għall-istess skop bħal dak stabbilit fiż-żewġ Direttivi li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 2(3).”

Artikolu 2

It-testi tad-Direttiva 2004/35/KE fil-lingwa Iżlandiża u dik Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ nhar is-6 ta’ Frar 2009, kemm-il darba ikunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fis-Sezzjoni ŻEE u fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 5 ta’ Frar 2009.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Alan SEATTER


(1)  ĠU L 339, 18.12.2008, p. 114.

(2)  ĠU L 143, 30.4.2004, p. 56.

(*)  Ir-rekwiżiti kostituzzjonali huma indikati.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/57


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 18/2009

tal-5 ta’ Frar 2009

li temenda l-Anness XX (l-Ambjent) tal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”, u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness XX tal-Ftehim kien emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 122/2008 tas-7 ta’ Novembru 2008 (1).

(2)

Id-Direttiva 2006/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar il-ġestjoni ta’ skart mill-industriji ta’ estrazzjoni u li temenda d-Direttiva 2004/35/KE (2) għandha tiġi inkorporata fil-Ftehim,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-Anness XX tal-Ftehim għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

Il-punt li ġej għandu jiżdied wara l-punt 32fd (id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/329/KE):

“32fe.

32006 L 0021: Id-Direttiva 2006/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar il-ġestjoni ta’ skart mill-industriji ta’ estrazzjoni u li temenda d-Direttiva 2004/35/KE (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 15).”

(2)

Dan li ġej għandu jiżdied mal-punt 1i (id-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill):

“, kif emendat b’:

32006 L 0021: Id-Direttiva 2006/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 15).”

Artikolu 2

It-test tad-Direttiva 2006/21/KE fil-lingwa Iżlandiża u dik Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ nhar is-6 ta’ Frar 2009, kemm-il darba ikunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fis-Sezzjoni ŻEE u fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, il-5 ta’ Frar 2009.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Alan SEATTER


(1)  ĠU L 339, 18.12.2008, p. 114.

(2)  ĠU L 102, 11.4.2006, p. 15.

(*)  Ir-rekwiżiti kostituzzjonali huma indikati.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/58


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 19/2009

tal-5 ta’ Frar 2009

li temenda l-Anness XXII (il-liġi tal-Kumpaniji) tal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”, u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness XXII tal-Ftehim kien emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 59/2008 tal-25 ta’ April 2008 (1).

(2)

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1004/2008 tal-15 ta’ Ottubru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1725/2003 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 39 u l-Istandard Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) 7 (2) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-inċiż li ġej għandu jiżdied mal-punt 10ba (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1725/2003) tal-Anness XXII tal-Ftehim:

“—

32008 R 1004: ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1004/2008 tal-15 ta’ Ottubru 2008 (ĠU L 275, 16.10.2008, p. 37).”

Artikolu 2

It-testi tar-Regolament (KE) Nru 1004/2008 fil-lingwa Iżlandiża u dik Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ nhar is-6 ta’ Frar 2009, kemm-il darba ikunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fis-Sezzjoni ŻEE u fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, il- 5 ta’ Frar 2009.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Alan SEATTER


(1)  ĠU L 223, 21.8.2008, p. 60.

(2)  ĠU L 275, 16.10.2008, p. 37.

(*)  M’huma indikati l-ebda rekwiżiti kostituzzjonali.


19.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/59


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 20/2009

tal-5 ta’ Frar 2009

li temenda l-Anness XXII (il-liġi tal-Kumpaniji) tal-Ftehim taż-ŻEE

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”, u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness XXII tal-Ftehim ġie emendat bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 59/2008 tal-25 ta’ April 2008 (1).

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/627/KE tad-29 ta’ Lulju 2008 rigward perjodu ta’ tranżizzjoni ta’ eżerċizzji ta’ verifika minn ċerti awdituri u entitajiet ta’ verifika (2) għandha tiġi inkorporata fil-Ftehim,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-punt li ġej għandu jiżdied wara l-punt 10f (id-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) tal-Anness XXII għall-Ftehim:

“10fa.

32008 D 0627: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/627/KE tad-29 ta’ Lulju 2008 rigward perjodu ta’ tranżizzjoni għal eżerċizzji ta’ verifika minn ċerti awdituri u entitajiet ta’ verifika (ĠU L 202, 31.7.2008, p. 70).”

Artikolu 2

It-testi tad-Deċiżjoni 2008/627/KE fil-lingwa Iżlandiża u dik Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ nhar is-6 ta’ Frar 2009, kemm-il darba jkunu saru n-notifiki kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE (*).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fis-Sezzjoni ŻEE u fis-Suppliment ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 5 ta’ Frar 2009.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Alan SEATTER


(1)  ĠU L 223, 21.8.2008, p. 60.

(2)  ĠU L 202, 31.7.2008, p. 70.

(*)  Ir-rekwiżiti kostituzzjonali huma indikati.


Dikjarazzjoni Konġunta mill-Partijiet Kontraenti dwar id-Deciżjoni Nru 20/2009 li tinkorpora d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/627/KE fil-Ftehim

“Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/627/KE tad-29 ta’ Lulju 2008 rigward perjodu ta’ tranżizzjoni għal eżerċizzji ta’ verifika minn ċerti awdituri u entitajiet ta’ verifika f’diversi artikoli tittratta deċiżjoinjiet preliminari ta’ ekwivalenza għal pajjiżi terzi. L-inkorporazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għall-ambitu tal-Ftehim taż-ŻEE.”