ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 253

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
20 ta' Settembru 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2008/84/KE tas-27 ta' Awwissu 2008 li tispeċifika l-kriterji tal-purità rigward l-addittivi ta’ l-ikel apparti mill-kuluri u s-sustanzi li jagħtu l-ħlewwa (Verżjoni kodifikata) ( 1 )

1

 

 

 

*

Nota lill-qarrej (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b’rilevanza ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

DIRETTIVI

20.9.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 253/1


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2008/84/KE

tas-27 ta' Awwissu 2008

li tispeċifika l-kriterji tal-purità rigward l-addittivi ta’ l-ikel apparti mill-kuluri u s-sustanzi li jagħtu l-ħlewwa

(Test b’rilevanza ŻEE)

(Verżjoni kodifikata)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/107/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li jirrigwardaw l-addittivi ma’ l-ikel awtorizzati għall-użu fl-oġġetti ta’ l-ikel maħsuba għall-konsum mill-bniedem (1), u partikolarment l-Artikolu 3(3)(a) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 96/77/KE tat-2 ta’ Diċembru 1996 li tispeċifika l-kriterji tal-purità rigward l-addittivi ta’ l-ikel apparti mill-kuluri u s-sustanzi li jagħtu l-ħlewwa (2) ġiet emendata kemm-il darba (3) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmija Direttiva għandha tiġi kkodifikata.

(2)

Huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti l-kriterji tal-purità għall-addittivi kollha minbarra l-kuluri u s-sustanzi li jagħtu l-ħlewwa msemmija fid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/2/KE ta’ l-20 ta’ Frar 1995 dwar addittivi ta’ l-ikel għajr il-kuluri u s-sustanzi li jagħtu l-ħlewwa (4).

(3)

Huwa meħtieġ li tittieħed konsiderazzjoni ta’ l-ispeċifikazzjonijiet u t-tekniki analitiċi għall-addittivi kif stabbiliti fil-Codex Alimentarius kif abbozzati mill-Kumitat Konġunt ta’ l-Esperti tal-FAO/WHO dwar l-Additivi ta’ l-Ikel (JECFA).

(4)

L-addittivi ta’ l-ikel, imħejjija b’metodi ta’ produzzjoni jew materjali tal-bidu li huma, b'mod sinifikanti differenti minn dawk evalwati mill-Kumitat Xjentifiku ta’ l-Ikel, jew differenti minn dawk imsemmija f’din id-Direttiva, għandhom ikunu ppreżentati għal evalwazzjonita’ sigurtà mill-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel b’enfasi fuq il-kriterji tal-purità.

(5)

Il-miżuri li hemm dispożizzjoniji dwarhom f’din id-Direttiva huma bi qbil ma l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta’ l-Ikel u s-Saħħa ta’ l-Annimali.

(6)

Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għall-obbligi ta’ l-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi mniżżla fl-Anness II, Parti B,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

L-Artikolu 1

Il-kriterji tal-purità msemmija fl-Artikolu 3(3)(a) tad-Direttiva 89/107/KEE għall-addittivi ta’ l-ikel apparti mill-kuluri u s-sustanzi li jagħtu l-ħlewwa, kif imsemmija fid-Direttiva 95/2/KE, huma stabbiliti fl-Anness I għal din id-Direttiva.

Artikolu 2

Id-Direttiva 96/77/KE, kif emendata mid-Direttivi elenkati fl-Anness II, Parti A hi mħassra, bla ħsara għall-obbligi ta’ l-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali mniżżla fl-Anness II, Parti B.

Referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness III.

L-Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, 27 ta' Awwissu 2008.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 40, 11.2.1989, p. 27.

(2)  ĠU L 339, 30.12.1996, p. 1.

(3)  Ara l-Anness II, Parti A.

(4)  ĠU L 61, 18.3.1995, p. 1.


ANNESS I

Ossidu ta' l-etilina ma jistax jintuża għal għanijiet ta' sterilizzazzjoni f'additivi ta' l-ikel.

E 170 (i) KARBONAT TAL-KALĊJU

Il-kriterji ta' purità għal dan l-addittiv huma l-istess kif stabbiliti għal dan l-addittiv fl-Anness għad-Direttiva tal-Kummissjoni 95/45/KE (1).

E 200 AĊIDU SORBIKU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Aċidu sorbiku

Trans, trans-2,4-hexadienoic acid

Einecs

203-768-7

Formula kimika

C6H8O2

Piż MolekulariPiż molekulari

112,12

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99 % tal-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Labar bla kulur jew trab abjad li jiċċirkola b'mod ħieles, li għandu daqsxejn riħa karatteristika u li ma juri ebda bidla fil-kulur wara tisħin għal 90 minuta f'temperatura ta' 105 oC

Identifikazzjoni

 

A.

Punt tat-tidwib

Bejn 133 oC u 135 oC, wara tnixxif taħt vacuum għal 4 sigħat f'desikkatur ta' l-aċidu sulfuriku

C.

Test pożittiv għal irbit doppju

 

D.

Punt ta' sublimazzjoni

80 oC

Purità

 

Kontenut ta' l-ilma

Mhux iktar minn 0,5  % (metodu ta' Karl Fischer)

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,2  %

Aldehydes

Mhux iktar minn 0,1  % (bħala formaldehyde)

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 202 SORBAT TAL-POTASSJU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Sorbat tal-potassju

Potassju(E, E)-2,4-aċidu hexadienoate

Melħ tal-Potassju ta' trans, trans 2,4-hexadienoic acid

Einecs

246-376-1

Formula kimika

C6H7O2K

Piż Molekulari

150,22

Assay

Il-kontenut mhux inqas minn 99 % fuq il-bażi niexfa

Deskrizzjoni

Trab kristallin abjad li ma juri ebda bidla fil-kulur wara tisħin għal 90 minuta f'temperatura ta' 105 oC

Identifikazzjoni

 

A.

Punt tat-tidwib ta' aċidu sorbiku iżolat bl-aċidifikazzjoni u mhux rikristallizzata 133 oC sa 135 oC wara tnixxif taħt vacuum f'desikkatur ta' aċidu solforiku

 

B.

Testijiet pożittivi għall-potassju u għall-irbit doppju

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 1,0  % (105 oC, 3 sigħat)

Aċidita' jew alkalinita'

Mhux iktar minn 1,0  % (bħala aċidu sorbiku jew K2CO3)

Aldehydes

Mhux iktar minn 0,1  %, ikkalkulat bħala formaldehyde

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 203 SORBAT TAL-KALĊJU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Sorbat tal-kalċju

Imluħ tal-kalċju ta' trans, trans-2,4-hexadienoic acid

Einecs

231-321-6

Formula kimika

C12H14O4Ca

Piż molekulari

262,32

Assay

Kontenut mhux inqas minn 98 % fuq bażi niexfa

Deskrizzjoni

Trab kristallin abjad fin li ma juri ebda tibdil fil-kulur wara tisħin għal 90 minuta taħt temperatura ta' 105 oC

Identifikazzjoni

 

A.

Punt ta' tidwib ta' aċidu sorbiku iżolata b'aċidifikazzjoni u mhux rikristillizzata 133 oC sa 135 oC wara tnixxif taħt vacuum f'dessikkatur ta' l-aċidu sulfuriku

 

B.

Testijiet pożittivi għall-kalċju u għall-irbit doppju

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux inqas minn 2,0  %, iddeterminata mit-tnixxif taħt vacuum għal 4 sigħat f'dessikatur ta' l-aċidu sulfuriku

Aldehydes

Mhux iktar minn 0,1  % (bħala formaldehyde)

Fluoride

Mhux iktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 210 AĊIDU BENŻOJKU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Aċidu benżojku

Aċidu Benzenecarboxyliku

Aċidu Phenylcarboxyliku

Einecs

200-618-2

Formula kimika

C7H6O2

Piż molekulari

122,12

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99,5  % fuq il-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab kristallin abjad

Identifikazzjoni

 

A.

Telf fit-tnixxif

121,5  oC sa 123,5  oC

B.

Test ta' sublimazzjoni pożittiva u test tal-benzoate

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 0,5  % wara t-tnixxif għal 3 sigħat fuq l-aċidu sulfuriku

pH

Madwar 4 (soluzzjoni fl-ilma)

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,05  %

Komposti organiċi klorinati

Mhux iktar minn 0,07  % espressi bħala korrispondenti għal 0,3  % espressi bħala aċidu monochlorobenżojku

Sustanza ossidabbli malajr

Żid 1,5 ta' aċidu sulfuriku ma' 100 ml ilma, saħħan sal-punt tat-togħlija u żid 0,1 NKMnO4 fi qtar sakemm jippersisti l-kulur roża għal 30 sekonda. Ħoll 1 g tal-kampjun, miżun sa l-eqreb mg fis-soluzzjoni msaħħna, u ttitrata b'0,1 KMnO4 għal kulur roża li jippersisti għal 15-il sekonda. M'għandux ikun hemm bżonn t'iktar minn 0,5  ml.

Sustanzi karbonizzabbli malajr

Soluzzjoni kiesħa ta' 0,5  g ta' aċidu benżojku f'5 ml ta' 94,5 sa 95,5  % ta' aċidu sulfuriku m'għandhiex turi kulur iktar qawwi minn dak ta' likwidu ta' riferenza li jkun fih 0,2  ml ta' cobalt chloride TSC (2), 0,3  ml ta' klorur tal-ħadid TSC (3), 0,1  ml ta' sulfat tar-ramm TSC (4) u 4,4 ilma.

Aċidi Polyċikliċi

Fuq aċidifikazzjoni frazzjonali ta' soluzzjoni newtralizzata ta' aċidu benżojku, l-ewwel preċipitat irid ikollu punt ta' tidwib differenti minn dak ta' l-aċidu benżojku.

Arseniku

Mhux inqas minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux inqas minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux inqas minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux inqas minn 10 mg/kg

E 211 SODIUM BENZOATE

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Sodium benzoate

Melħ tas-sodju ta' benzenecarboxylic acid

Melħ tas-sodju ta' phenylcarboxylic acid

Einecs

208-534-8

Formula kimika

C7H5O2Na

Piż molekulari

144,11

Assay

Mhux inqas minn 99 % ta' C7H5O2Na, wara t-tnixxif ta' 105 oC għal 4 sigħat

Deskrizzjoni

Trab jew granuli kristallin kważi bla riħa abjad

Identifikazzjoni

 

A.

Solubilità

Idubu liberament fl-ilma, mhux tant solubbli fl-etanol

B.

Punt ta' tidwib għall-aċidu benżojku

Punt ta' tidwib ta' aċidu benżojku iżolat bl-aċidifikazzjoni u mhux rikristallizzat 121,5  oC sa 123,5  oC f'dessikkatur ta' aċidu sulfuriku

C.

Test pożittiv għall-benzoate u s-sodju

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 1,5  % wara t-tnixxif għal 4 sigħat f'105 oC

Sustanzi ossidabbli malajr

Żid 1,5  ml t'aċidu sulfuriku ma' 100 ml ilma, saħħan sal-punt tat-togħlija u żid 0,1 N KMnO4 fi qtar, sakemm jippersisti l-kulur roża għal 30 sekonda. Dewweb 1 g mill-kampjun, miżun sa l-eqreb mg fis-soluzzjoni msaħħna, u ttitra b' 0,1 N KMnO4 sa kulur roża li jippersisti għal 15-il sekonda. M'għandux ikun hemm bżonn t'iktar minn 0,5  ml

Aċidi Poliċikliċi

Fuq aċidifikazzjoni frazzjonali ta' soluzzjoni (newtralizzata) ta' sodium benzoate, l-ewwel preċipitat għandu jkollu punt ta' tidwib differenti minn dik ta' l-aċidu benżojku

Komposti organiċi klorinati

Mhux iktar minn 0,06  % espressi bħala chloride, korrispondenti għal 0,25  % espressi bħala aċidu monochlorobenżojku

Grad ta' aċidita' u alkalinita'

Newtraliżazzjoni ta' 1 g ta' sodium benzoate fil-preżenza ta' phenolphthalein, m'għandux ikun hemm bżonn ta' iktar minn 0,25  ml ta' 0,1 N NaOH jew 0,1 N HC1

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 212 POTASSJU BENZOATE

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Potassju benzoate

Melħ tal-Potassju ta' benzenecarboxylic acid

Melħ tal-Potassju ta' phenylcarboxylic acid

Einecs

209-481-3

Formula kimika

C7H5KO2·3H2O

Piż Molekulari

214,27

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99 % C7H5KO2 wara t-tnixxif f'105 oC għal piż kostanti

Deskrizzjoni

Trab kristallin abjad

Identifikazzjoni

 

A.

Punt ta' tidwib ta' aċidu benżojku iżolat b'aċidifikazzjoni u mhux kristallizzat f'121,5  oC sa 123,5  oC wara tnixxif taħt vacuum f'dessikkatur ta' aċidu sulfuriku

 

B.

Testijiet pożittivi għall-benzoate u għall-potassju

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 26,5  %, iddeterminat bit-tnixxif f'105 oC

Komposti organiċi klorinati

Mhux iktar minn 0,06  % espressi bħala chloride, li jikkorispondu għal 0,25  % espressi bħala aċidu monochlorobenżojku

Sustanzi ossidabbli malajr

Żid 1,5  ml aċidu sulfuriku ma' 100 ml ilma, saħħan sal-punt tat-togħlija u żid 0,1 N KMnO4 fi qtar, sakemm jippersisti l-kulur roża għal 30 sekonda. Dewweb 1 g mill-kampjun, miżun sa l-eqreb mg, fis-soluzzjoni msaħħna, u ttitra b'0,1 N KMnO4 għal kulur roża li jippersisti għal 15-il sekonda. M'għandux ikun hemm bżonn ta' iktar minn 0,5 ml

Sustanzi karbonizzabbli malajr

Soluzzjoni kiesħa ta' 0,5  g aċidu benżojku f'5 ml 94,5 sa 95,5  % aċidu sulfuriku ma jrid juru kulur iktar qawwi minn dak tal-likwidu ta' riferenza li jkun fih 0,2  ml ta' cobalt chloride TSC, 0,3  ml klorur tal-ħadid TSC, 0,1  ml ta' sulfat tar-ramm TSC u 4,4  ml ilma

Aċidi poliċikliċi

Fuq aċidifikazzjoni frazzjonali ta' soluzzjoni (newtralizzata) ta' potassju benzoate, l-ewwel preċipitat ma jridx ikollu punt ta' tidwib differenti minn dik ta' l-aċidu benżojku

Grad t'aċidita' u alkalinità

Newtraliżazzjoni ta' 1 g ta' potassju benzoate, fil-preżenza ta' phenolphthalein, m'għandux ikollha bżonn ta' iktar minn 0,25  ml ta' 0,1 N NaOH jew 0,1 N HCl

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli Tqal(bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 213 CALCIUM BENZOATE

Sinonimi

Monocalcium benzoate

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Calcium benzoate

Calcium dibenzoate

Einecs

218-235-4

Formula kimika

Anidruż:

C14H10O4Ca

Monoidrat:

C14H10O4Ca· H2O

Trihydrate:

C14H10O4CA· 3H2O

Piż MolekulariPiż molekulari

Anidruż:

282,31

Monoidrat:

300,32

Trihydrate:

336,36

Assay

Kontenut ta' mhux inqas minn 99 % wara tnixxif f'105 oC

Deskrizzjoni

Kristalli bojod jew mingħajr kulur, jew trab abjad

Identifikazzjoni

 

A.

Punt ta' tidwib ta' l-aċidu benżojku b'aċidifikazzjoni u mhux kristallizzati 121,5  oC sa 123,5  oC wara tnixxif taħt vacuum f'dessikkatur ta' aċidu sulfuriku

 

B.

Testijiet pożittivi għall-benzoat u għall-kalċju

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux inqas minn 17,5  % iddeterminat bit-tnixxif f'105 oC ta' piż kostanti

Materja insolubbli fl-ilma

Mhux iktar minn 0,3  %

Komposti organiċi klorinati

Mhux iktar minn 0,06  % espress bħala chloride, li jikkorrispondu għal 0,25  % espressi bħala aċidu monochlorobenżojku

Sustanzi ossidabbli malajr

Żid 1,5  ml aċidu sulfuriku ma' 100 ml ilma, saħħan sal-punt tat-togħlija u żid 0,1 N KMnO4 fi qtar, sakemm il-kulur roża jippersisti għal 30 sekonda. Dewweb 1 g tal-kampjun, miżun sa l-eqreb mg, fis-soluzzjoni mħallta u ttitra ma' 0,1 N KmnO4 għal kulur roża li jippersisti għal 15-il sekonda. Ma jkunx hemm bżonn ta' iktar minn 0,5  ml

Sustanzi karbonizabbli malajr

Soluzzjoni kiesħa ta' 0,5  g ta' aċidu benżojku f'5 ml ta' 94,5 sa 95,5  % aċidu sulfuriku ma jridx juri kulur iktar qawwi minn dak tal-likwidu ta' riferenza li jkun fih 0,2  ml ta' cobalt chloride TSC, 0,3  ml ta' klorur tal-ħadid TSC, 0,1  ml ta' sulfat tar-ramm TSC u 4,4 ilma

Aċidi Poliċikliċi

Fuq aċidifikazzjoni frazzjonali ta' soluzzjoni (newtralizzata) ta' potassju benzoate, l-ewwel preċipitat ma jridx ikollu punt ta' tidwib differenti minn dik ta' l-aċidu benżojku

Grad ta' aċidita' u alkalinita'

Newtralizzazzjoni ta' 1 g ta' kalċju benzoate, fil-preżenza ta' phenolphthalein, m'għandux ikollha bżonn ta' iktar minn 0,25  ml ta' 0,1 N NaOH jew 0,1 N HCl

Fluoride

Mhux iktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (Bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 214 ETHYL p-HYDROXYBENZOATE

Sinonimi

Ethylparaben

Ethyl p-oxybenzoate

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Ethyl-p-hydroxybenzoate

Ethyl ester ta' p-hydroxybenzoic acid

Einecs

204-399-4

Formula kimika

C9H10O3

Piż molekulari

166,8

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99,5  % wara tnixxif għal sagħtejn fi 80 oC

Deskrizzjoni

Kristalli kważi bla riħa, żgħar, bla kulur jew bojod jew trab kristallin abjad

Identifikazzjoni

 

A.

Punt ta' tidwib

115 oC sa 118 oC

B.

Test pożittiv għal p-hydroxybenzoate

Punt tat-tidwib għal p-hydroxybenzoic acid iżolat bl-aċidifikazzjoni u mhux rikristallizzat: 213 oC sa 217 oC, wara tnixxif taħt vacuum f'dessikkatur ta' aċidu sulfuriku

C.

Test Pożittiv għall- alkohol

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 0,5  % wara tnixxif ta' sagħtejn fi 80 oC

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,05  %

p-Hydroxybenzoic acid u salicylic acid

Mhux iktar minn 0,35  % espress bħala p-hydroxybenzoic acid

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 215 SODIUM ETHYL p-HYDROXYBENZOATE

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Sodium ethyl p-hydroxybenzoate

Sodium compound ta' l-ethyl ester ta' p-hydroxybenzoic acid

Einecs

252-487-6

Formula kimika

C9H9O3Na

Piż molekulari

188,8

Assay

Kontenut ta' ethylester ta' p-hydroxybenzoic acid mhux inqas minn 83 % fuq bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab igroskopiku kristallin abjad

Identifikazzjoni

 

A.

Punt tat-tidwid

115 oC sa 118 oC wara tnixxif taħt vacuum f'dessikkatur ta' aċidu sulfuriku

B.

Test pożittiv għal p-hydroxybenzoate

Punt tat-tidwib għal p-hydroxybenzoic acid derivata mill-kampjun hija 213 oC sa 217 oC

C.

Test pożittiv għas-sodju

 

D.

pH ta' 0,1  % ta' soluzzjoni akweuża trid tkun bejn 9,9 u 10,3

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 5 %, iddeterminat wara tnixxif f'dessikkatur ta' aċidu sulfuriku

Irmied sulfatat

37 sa 39 %

p-Hydroxybenzoic acid u salicylic acid

Mhux iktar minn 0,35  % espress bħala p-hydroxybenzoic acid

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 218 METHYL p-HYDROXYBENZOATE

Sinonimi

Methylparaben

Methyl-p-oxybenzoate

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Methyl p-hydroxybenzoate

Methyl ester ta' p-hydroxybenzoic acid

Einecs

243-171-5

Formula kimika

C8H8O3

Piż molekulari

152,15

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99,5  % wara tnixxif ta' sagħtejn fi 80 oC

Deskrizzjoni

Kristalli bla kulur, żgħar u kważi bla riħa jew trab kristallin abjad

Identifikazzjoni

 

A.

Punt tat-tidwid

115 oC sa 118 oC

B.

Test pożittiv għal p-hydroxybenzoate

Punt tat-tidwib għal p-hydroxybenzoic acid derivata mill-kampjun hija 213 oC sa 217 oC wara tnixxif ta' sagħtejn fi 80 oC

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 0,5  %, iddeterminat wara tnixxif ta' sagħtejn fi 80 oC

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,05  %

p-Hydroxybenzoic acid u salicylic acid

Mhux iktar minn 0,35  % espress bħala p-hydroxybenzoic acid

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 219 SODIUM METHYL p-HYDROXYBENZOATE

Definizzjoni

 

Isem Kimiku

Sodium methyl p-hydroxybenzoate

Sodium compound tal-methylester ta' p-hydroxybenzoic acid

Formula kimika

C8H7O3Na

Piż molekulari

174,15

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99,5  % fuq il-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab igroskopiku abjad

Identifikazzjoni

 

A.

Il-preċipitat abjad ifformat permezz ta' l-aċiifikazzjoni bl-aċidu idrokloriku soluzzjoni takweuża ta' 10 % (w/v) tad-derivat tas-sodju ta' methyl p-hydroxybenzoate (bl-użu ta' karta litmus bħala indikatur) għandha, meta maħsula bl-ilma u mnixxfa f'80 oC għal sagħtejn, għandhom punt ta' tidwib ta' 125 oC sa 128 oC

 

B.

Test pożittiv għas-sodju

 

C.

pH ta' 0,1  % ta' soluzzjoni f'ilma ħieles mid-dijossidu tal-karbonju, mhux iktar minn 9,7 u mhux iktar minn 10,3

 

Purità

 

Kontenut ta' ilma

Mhux iktar minn 5 % (metodu Karl Fischer)

Irmied sulfatat

40 % sa 44,5  % fuq il-bażi anidruża

p-Hydroxybenzoic acid u salicylic acid

Mhux iktar minn 0,35  % espress bħala p-hydroxybenzoic acid

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 220 DIJOSSIDU TAL-KUBRIT

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Dijossidu tal-kubrit

Sulphurous acid anhydride

Einecs

231-195-2

Formula kimika

SO2

Piż molekulari

64,07

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99 %

Deskrizzjoni

Gas mhux flammabbli bla kulur b'riħa punġenti qawwija soffokanti

Identifikazzjoni

 

A.

Test pożittiv għal sustanzi Sulfurużi

 

Purità

 

Kontenut ta' ilma

Mhux iktar minn 0,05  %

Residwu mhux volatili

Mhux iktar minn 0,01  %

Sulphur trioxide

Mhux iktar minn 0,1  %

Selenium

Mhux iktar minn 10 mg/kg

Gassijiet oħra mhux normalment preżenti fl-arja

Ebda traċċja

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 221 SULFIT TAS-SODJU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Sulfit tas-sodju (anidruż jew heptahydrate)

Einecs

231-821-4

Formula kimika

Anidruż:

Na2SO3

Heptahydrate:

Na2SO37H2O

Piż molekulari

Anidruż:

126,04

Heptahydrate:

252,16

Assay

Anidruż:

Mhux inqas minn 95 % ta' Na2SO3 u mhux inqas minn 48 % ta' SO2

Heptahydrate:

Mhux inqas minn 48 % ta' Na2SO3 u mhux inqas minn 24 % ta' SO2

Deskrizzjoni

Trab kristallin abjad jew kristalli bla kulur

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għas-sulfit u għas-sodju

 

B.

pH ta' soluzzjoni ta' 10 %(anidruża jew soluzzjoni ta' 20 % (heptahydrate bejn 8,5 u 11,5

 

Purità

 

Thiosulphate

Mhux iktar minn 0,1  % ibbażat fuq il-kontenut SO2

Ħadid

Mhux iktar minn 50 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut SO2

Selenium

Mhux iktar minn 10 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut SO2

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 222 SODIUM BISULPHITE

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Sodium bisulphite

Sodium hydrogen sulphite

Einecs

231-921-4

Formula kimika

NaHSO3 f'soluzzjoni akweuża

Piż molekulari

104,06

Assay

Kontenut mhux inqas minn 32 % w/w NaHSO3

Deskrizzjoni

Soluzzjoni minn safra għal bla kulur, ċara

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għas-sulfit u għas-sodju

 

B.

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 10 % bejn 2,5 u 5,5

 

Purità

 

Ħadid

Mhux iktar minn 50 mg/kg of Na2SO3 ibbażat fuq il-kontenut SO2

Selenium

Mhux iktar minn 10 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut SO2

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 223 SODIUM METABISULPHITE

Sinonimi

Pyrosulphite

Sodium pyrosulphite

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Sodium disulphite

Disodium pentaoxodisulphate

Einecs

231-673-0

Formula kimika

Na2S2O5

Piż molekulari

190,11

Assay

Kontenut mhux inqas minn 95 % Na2S2O5 u mhux inqas minn 64 % ta' SO2

Deskrizzjoni

Kristalli bojod jew trab kristallin

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għas-sulfit u għas-sodju

 

B.

pH ta' soluzzjoni akweuża bejn 4,0 u 5,5

 

Purità

 

Thiosulphate

Mhux iktar minn 0,1  % ibbażat fuq il-kontenut SO2

Ħadid

Mhux iktar minn 50 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut SO2

Selenium

Mhux iktar minn 10 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut SO2

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 224 POTASSIUM METABISULPHITE

Sinonimi

Potassium pyrosulphite

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Potassium disulphite

Potassium pentaoxo disulphate

Einecs

240-795-3

Formula kimika

K2S2O5

Piż molekulari

222,33

Assay

Kontenut mhux inqas minn 90 % ta' K2S2O5 u mhux inqas minn 51,8  % ta SO2, il-bqija jkun kompost kważi interament minn sulfat tal-potassju

Deskrizzjoni

Kristalli bla kulur jew trab kristallin abjad

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għas-sulfitu għall-potassju

 

Purità

 

Thiosulphate

Mhux iktar minn 0,1  % ibbażat fuq il-kontenut SO2

Ħadid

Mhux iktar minn 50 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut SO2

Selenium

Mhux iktar minn 10 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut SO2

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 226 SULFIT TAL-KALĊJU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Sulfit tal-kalċju

Einecs

218-235-4

Formula kimika

CaSO3·2H2O

Piż molekulari

156,17

Assay

Kontenut mhux inqas minn 95 % ta' CaSO3·2H2O u mhux inqas minn 39 % ta' SO2

Deskrizzjoni

Kristalli bojod jew trab abjad kristallin

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għas-sulfat u l-kalċju

 

Purità

 

Ħadid

Mhux iktar minn 50 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut SO2

Selenium

Mhux iktar minn 10 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut SO2

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 227 CALCIUM BISULPHITE

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Calcium bisulphite

Calcium hydrogen sulphite

Einecs

237-423-7

Formula kimika

Ca(HSO3)2

Piż molekulari

202,22

Assay

6 sa 8 % (w/v) ta' dijossidu tal-kubrit u 2,5 sa 3,5  % (w/v) ta' dijossidu tal-kalċju li jikkorrispondi għal 10 sa 14 % (w/v) ta' calcium bisulphite [Ca(HSO3)2]

Deskrizzjoni

Soluzzjoni akweuża ħadra safranija ċara li għandha riħa distinta ta' dijossidu tal-kubrit

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għas-sulfat u l-kalċju

 

Purità

 

Ħadid

Mhux iktar minn 50 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut SO2

Selenium

Mhux iktar minn 10 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut SO2

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 228 POTASSIUM BISULPHITE

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Potassium bisulphite

Potassium hydrogen sulphite

Einecs

231-870-1

Formula kimika

KHSO3 f'soluzzjoni akweuża

Piż molekulari

120,17

Assay

Kontenut mhux inqas minn 280 g KHSO3 għal kull litru (jew 150 g SO2 għal kull litru)

Deskrizzjoni

Soluzzjoni akweuża bla kulur ċara

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għas-sulfit u għall-potassju

 

Purità

 

Ħadid

Mhux iktar minn 50 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut SO2

Selenium

Mhux iktar minn 10 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut SO2

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 230 BIPHENYL

Sinonimi

Diphenyl

Definizzjoni

 

Isem kimiku

1,1′-biphenyl

Phenylbenzene

Einecs

202-163-5

Formula kimika

C12H10

Piż molekulari

154,20

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99,8  %

Deskrizzjoni

Solidi kristallini bojod jew isfar ċar għal oranġjo li għandhom riħa karatteristika

Identifikazzjoni

 

A.

Punt ta' tidwib

68,5  oC sa 70,5  oC

B.

Firxa ta' distillazzjoni

Tiddistilla kompletament f'firxa ta' 2,5  oC bejn 252,5  oC u 257,5  oC

Purità

 

Benzene

Mhux iktar minn 10 mg/kg

Aromatic amines

Mhux iktar minn 2 mg/kg (bħala aniline)

Phenol derivatives

Mhux iktar minn 5 mg/kg (bħala phenol)

Sustanzi karbonizabbli malajr

Soluzzjoni kiesħa ta' 0,5 ta' biphenyl f' 5 ml ta' 94,5 sa 95,5  % aċidu sulfuriku ma tridx turi kulur iktar qawwi minn dak tal-likwidu ta' riferenza li jkun fih 0,2  ml ta' cobalt chloride TSC, 0,3  ml ta' klorur tal-ħadid TSC, 0,1  ml ta' sulfat tar-ramm TSC u 4,4  ml ilma

Terphenyl u derivattivi ta'Poliphenyl ogħla

Mhux iktar minn 0,2  %

Hydrocarbons aromatiċi Poliċikliċi

Assenti

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 231 ORTHOPHENYLPHENOL

Sinonimi

Orthoxenol

Definizzjoni

 

Isem kimikuIsem kimiku

(1,1'-Biphenyl)-2-ol

2-Hydroxydiphenyl

o-Hydroxydiphenyl

Einecs

201-993-5

Formula kimikaFormula kimika

C12H10O

Piż molekulariPiż molekulari

170,20

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99 %

Deskrizzjoni

Trab kristallin abjad jew kemmxejn isfar

Identifikazzjoni

 

A.

Punt ta' tidwib

56 oC sa 58 oC

B.

Test pożittiv għall-phenolate

Soluzzjoni etanolika (1 g f'10 ml) tipproduċi kulur aħdar maż-żieda ta' 10 % ta' soluzzjoni ta' klorur tal-ħadid

Purità

 

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,05  %

Diphenyl ether

Mhux iktar minn 0,3  %

p-Phenylphenol

Mhux iktar minn 0,1  %

1-Naphthol

Mhux iktar minn 0,01  %

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 232 SODIUM ORTHOPHENYLPHENOL

Sinonimi

Sodium orthophenylphenate

Sodium salt of o-phenylphenol

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Sodium orthophenylphenol

Einecs

205-055-6

Formula kimika

C12H9ONa· 4H2O

Piż molekulari

264,26

Assay

Kontenut mhux inqas minn 97 % ta' C12H9ONa·4H2O

Deskrizzjoni

Trab kristallin abjad jew kemmxejn isfar

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għall-phenolate u għas-sodju

 

B.

Punt tat-tidwib ta' orthophenylphenol iżolata bl-aċidifikazzjoni u mhux kristallizzata derivata minn kampjun 56 oC għal 58 oC wara tnixxif f'dessikatur ta' aċidu sulfuriku

 

C.

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 2 % għandha tkun bejn 11,1 and 11,8

 

Purità

 

Diphenylether

Mhux iktar minn 0,3  %

p-phenylphenol

Mhux iktar minn 0,1  %

1-naphthol

Mhux iktar minn 0,01  %

Arsenku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 233 THIABENDAZOLE

Definizzjoni

 

Isem kimiku

4-(2-benzimidazolyl)thiazole

2-(4-thiazolyl)-1H-benzimidazole

Einecs

205-725-8

Formula kimika

C10H7N3S

Piż molekulari

201,26

Assay

Kontenut mhux inqas minn 98 % fuq il-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab abjad, jew kważi abjad mingħajr riħa

Identifikazzjoni

 

A.

Punt ta' tidwib

296 oC sa 303 oC

B.

Spectrometrija

Assorbiment massimu f'0,1 N HCl (0,0005  % w/v) fi 302 nm, 258 nm u 243 nm

Formula

fi 302 nm +/- 2 nm: approssimattivament 1 230

Formula

f'258 nm +/- 2 nm: approssimattivament 200

Formula

f'243 nm +/- 2 nm: approssimattivament 620

Proporzjon ta' assorbiment 243 nm/302 nm = 0,47 sa 0,53

Proporzjon ta' assorbiment 258 nm/302 nm = 0,14 sa 0,18

Purità

 

Kontenut ta' ilma

Mhux iktar minn 0,5  % (Metodu ta' Karl Fischer)

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,2  %

Selenium

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 234 NISIN

Definizzjoni

In-Nisin jikkonsisti f'diversi polypeptides relatati mill-qrib prodotti minn tiġbid naturali ta' streptococcus lactis, Lancefield grupp N

Einecs

215-807-5

Formula kimika

C143H230N42O37S7

Piż molekulari

3 354,12

Assay

Konċentrat tan-Nisin fih mhux inqas minn 900 unita' għal kull mg f'taħlita ta' solidi ta' ħalib bla xaħam u minimu ta' kontenut ta' 50 % sodium chloride

Deskrizzjoni

Trab abjad

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 3 % meta mnixxef f'piż kostanti f'102 oC sa 103 oC

Arseniku

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 235 NATAMYCIN

Sinonimi

Pimaricin

Definizzjoni

Natamycin huwa funġiċida tal-grupp polyene macrolide, u huwa prodott b'tiġbid naturali ta' streptomyces natalensis jew ta' streptococcus lactis

Einecs

231-683-5

Formula kimika

C33H47O13N

Piż molekulari

665,74

Assay

Kontenut mhux inqas minn 95 % fuq il-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab kristallin minn abjad għal abjad krema

Identifikazzjoni

 

A.

Reazzjonijiet tal-kulur

Maż-żieda ta' ftit kristalli ta' natamycin fuq platt, għal qatra ta':

hydrochloric acid konċentrat, jiżviluppa kulur blu,

phosphoric acid konċentrat, jiżviluppa kulur aħdar, li jinbidel f'aħmar pallidu wara ftit minuti

B.

Spectrometrija

Soluzzjoni ta' 0,0005  % w/v f'1 % soluzzjoni ta' methanolic aċidu aċetiku għandha assorbiment massimu f'madwar 290 nm, 303 nm u 318 nm, spalla f'madwar 280 nm u esebiti minimi f'madwar 250 nm, 295,5  nm u 311 nm

C.

pH

5,5 sa 7,5 (1 % w/v soluzzjoni f'taħlita newtralizzata qabel t'20 parti dimethylformamide u 80 parti ilma

D.

Rotazzjoni speċifika

[α]D 20 = + 250o sa + 295o (1 % w/v soluzzjoni f'aċidu aċetiku glaċjali, f'20 grad C u kkalkulat b'riferenza għall-materjali nexfin)

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 8 % (fuq P2O5 f'vacuum f'60 oC għal piż kostanti)

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,5  %

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

Kriterji mikrobijoloġiċi: akkont vijabbli totali

Mhux iktar minn 100/g

E 239 HEXAMETHYLENE TETRAMINE

Sinonimi

Hexamine

Methenamine

Definizzjoni

 

Isem kimiku

1,3,5,7-Tetraazatricyclo [3.3.1.13,7]-decane, hexamethylenetetramine

Einecs

202-905-8

Formula kimika

C6H12N4

Piż molekulari

140,19

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99 % fuq il-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab kristallin bla kulur jew abjad

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għall-formaldehyde u għall-ammonijaka

 

B.

Punt ta' sublimazzjoni approssimattivament 260 oC

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 0,5  % wara tnixxif f'105 oC għal sagħtejn f'vacuum fuq P2O5

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,05  %

Sulfati

Mhux iktar minn 0,005  % espress bħala SO4

Chlorides

Mhux iktar minn 0,005  % espress bħala Cl

Ammonium salts

mhux osservabbli.

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 242 DIMETHYL DICARBONATE

Sinonimi

DMDC

Dimethyl pyrocarbonate

Definizzjoni

 

Einecs

224-859-8

Isem kimiku

Dimethyl dicarbonate

Pyrocarbonic acid dimethyl ester

Formula kimika

C4H6O5

Piż molekulari

134,09

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99,8  %

Deskrizzjoni

Likwidu bla kulur, jiddekomponi f'soluzzjoni akweuża. Huwa korrossiv għal ġilda u l-għajnejn u tossiku jekk jittieħed bin-nifs tinħejljaħ jew jiġi nġestit

Identifikazzjoni

 

A.

Dikompożizzjoni

Wara testijiet ta' dilwazzjoni pożittivi għas- CO2 u l-methanol

B.

Punt ta' tidwib

17 oC

Punt tat-togħlija

172 oC b'dikompożizzjoni

C.

Densita' 20 oC

Approssimativament 1,25  g/cm3

D.

Spettru Infrared

Maxima ta' 1 156 u 1 832 cm-1

Purità

 

Dimethyl carbonate

Mhux iktar minn 0,2  %

Kloru, total

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 249 NITRIT TAL-POTASSJU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Nitrit tal-potassju

Einecs

231-832-4

Formula kimika

KNO2

Piż molekulari

85,11

Assay

Kontenut mhux inqas minn 95 % fuq il-bażi anidruża (5)

Deskrizzjoni

Granuli delikwixxenti, bojod jew kemm xejn sofor

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għan-nitrit u għall-potassju

 

B.

pH ta' soluzzjoni ta' 5 %: mhux inqas minn 6,0 u mhux iktar minn 9,0

Nhux inqas minn 6,0 u mhux iktar minn 9,0

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 3 % wara tnixxif ta' erba' sigħat fuq gel silica

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 250 SODIUM NITRITE

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Sodium nitrite

Einecs

231-555-9

Formula kimika

NaNO2

Piż molekulari

69,00

Assay

Kontenut mhux inqas minn 97 % fuq bażi anidruża (6)

Deskrizzjoni

Trab kristallin abjad jew boċċi fl-isfar

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għan-nitrit u għas-sodju

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 0,25  % wara tnixxif għal erba' sigħat fuq gel silica

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 251 NITRAT TAS-SODJU

1.   NITRAT TAS-SODJU – SOLIDU

Sinonimi

Saltpetre taċ-Ċilí

Nitrat kubiku jew tas-soda

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Nitrat tas-sodju

Einecs

231-554-3

Formula kimika

NaNO3

Piż molekulari

85,00

Assay

Kontenut ta' mhux inqas minn 99 % wara t-tnixxif

Deskrizzjoni

Trab kristallina bajda, kemm xejn igroskopiku

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għan-nitrat u għas-sodju

 

B.

pH ta' soluzzjoni ta' 5 %

Mhux inqas minn 5,5 u mhux iktar minn 8,3

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 2 % wara t-tnixxif fi 105 oC għal erba' sigħat

Nitriti

Mhux aktar minn 30 mg/kg espressi bħala NaNO2

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

E 251 NITRAT TAS-SODJU

2.   NITRAT LIKWIDU TAS-SODJU

Definizzjoni

In-nitrat tas-sodju fi stat likwidu hija soluzzjoni akweuża tan-nitrat tas-sodju bħala riżultat dirett tar-reazzjoni kimika bejn l-idrossidu tas-sodju u l-aċidu nitriku f'ammonti stoeċjometriċi, mingħajr kristallizzazzjoni sussegwenti. Għamliet standardizzati ppreparati min-nitrat tas-sodju f'għamla likwida li jilħqu dawn l-ispeċifikazzjonijiet jista' jkollhom aċidu nitriku b'ammonti eċċessivi, jekk mistqarr b'mod ċar jew ittikkettat.

Isem kimiku

Nitrat tas-sodju

Einecs

231-554-3

Formula kimika

NaNO3

Piż molekulari

85,00

Assay

Kontenut bejn 33,5  % u 40,0  % ta' NaNO3

Deskrizzjoni

Likwidu ċar mingħajr kulur

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għan-nitrat u għas-sodju

 

B.

pH

Mhux inqas minn 1,5 u mhux iktar minn 3,5

Purità

 

Aċidu nitriku ħieles

Mhux aktar minn 0,01  %

Nitriti

Mhux aktar minn 10 mg/kg espressi bħala NaNO2

Arseniku

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 0,3  mg/kg

Din l-ispeċifikazzjoni tirreferi għal 35 % ta' soluzzjoni akweuża.

 

E 252 NITRAT TAL-POTASSJU

Sinonimi

Saltpetre taċ-Ċili

Nitre kubiku jew soda nitre

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Nitrat tal-potassju

Einecs

231-818-8

Formula kimika

KNO3

Piż molekulariPiż molekulari

101,11

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99 % fuq il-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab kristallin abjad jew priżmi trasparenti li jkollhom togħma rinfreskanti, mielħa, punġenti

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għan-nitrat u għall-potassju

 

B.

pH ta' soluzzjoni ta' 5 %

Mhux inqas minn 4,5 u mhux iktar minn 8,5

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 1 % wara tnixxif għal erba' sigħat f'105 oC

Nitrites

Mhux iktar minn 20 mg/kg espress bħala KNO2

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux iktar minn 10 mg/kg

E 260 AĊIDU AĊETIKU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Aċidu aċetiku

Ethanoic acid

Einecs

200-580-7

Formula kimika

C2H4O2

Piż molekulari

60,05

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99,8  %

Deskrizzjoni

Likwidu bla kulur, ċar li jkollu riħa karatteristika, punġenti

Identifikazzjoni

 

A.

Punt tat-togħlija

Pressjoni 118 oC f'760 mm pressure (ta' merkurju)

B.

Gravita' speċifika

Madwar 1,049

C.

Soluzzjoni waħda fi tlieta tagħti testijiet pożittivi għall-aċetiku

 

D.

Punt ta' solidifikazzjoni

Mhux inqas minn 14,5  oC

Purità

 

Residwu mhux volatili

Mhux iktar minn 100 mg/kg

Formic acid, formates u sustanza ossidabbli oħra

Mhux iktar minn 1 000  mg/kg espress bħala formic acid

Sustanzi ossidabbli malajr

Iddilwa 2 ml tal-kampjun f'kontenitur b'tapp tal-ħġieġ b'10 ml ilma u żid 0,1  ml ta' 0,1 N permanganat tal-potassju. Il-kulur roża ma jinbidilx f'kannella fi żmien 30 minuta

Arseniku

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 261 POTASSJU AĊETAT

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Potassju aċetat

Einecs

204-822-2

Formula kimika

C2H3O2K

Piż molekulari

98,14

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99 % fuq bażi anidruża

Deskrizzjoni

Kristalli delikwixxenti bla kulur jew trab kristallin abjad, bla riħa jew inkella bi ftit riħa aċetika

Identifikazzjoni

 

A.

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 5 %

Mhux inqas minn 7,5 u mhux aktar minn 9,0

B.

Testijiet pożittivi għall-aċetiku u għall-potassju

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 8 % wara tnixxif għal sagħtejn f'150 oC

Formic acid, formates u sustanzi ossidabbli oħra

Mhux aktar minn 1 000  mg/kg espress bħala formic acid

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 262 (i) AĊETAT TAS-SODJU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Aċetat tas-sodju

Einecs

204-823-8

Formula kimika

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 or 3)

Piż molekulari

Anidruż:

82,03

Trihydrate:

136,08

Assay

Kontenut (kemm għall-forma anidruża kif ukoll għal dik trihydrate) mhux inqas minn 98,5  % fuq bażi anidruża

Deskrizzjoni

Anidruża:

Trab igroskopiku, granulari, bla riħa, abjad

Trihydrate:

Kristalli trasparenti bla kulur jew trab kristallin granulari, jew b'kemmxejn riħa aċetika. Jixgħel f'arja niexfa u sħuna

Identifikazzjoni

 

A.

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 1 %

Not less than 8,0 and mhux aktar minn 9,5

B.

Testijiet pożittivi għall-aċetat u għas-sodju

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Anidruż:

Mhux aktar minn 2 % (120 oC, 4 sigħat)

Trihydrate:

Bejn 36 u 42 % (120 oC, 4 sigħat)

Formic acid, formates u sustanzi ossidabbli oħra

Mhux aktar minn 1 000  mg/kg espress bħala formic acid

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 262 (ii) SODIUM DIACETATE

Definizzjoni

Sodium diacetate huwa kompost molekulari ta' aċetat tas-sodju u aċidu aċetiku

Isem kimiku

Sodium hydrogen diacetate

Einecs

204-814-9

Formula kimika

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 or 3)

Piż molekulari

142,09 (anidruża)

Assay

Kontenut ta' 39 sa 41 % ta' aċidu aċetiku ħieles u 58 sa 60 % ta' aċetat tas-sodju

Deskrizzjoni

Trab igroskopiku, kristallin solidu b'riħa, aċetika

Identifikazzjoni

 

A.

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 10 %

Mhux inqas minn 4,5 u mhux aktar minn 5,0

B.

Testijiet pożittivi għall-aċetat u għas-sodju

 

Purità

 

Kontenut ta' ilma

Mhux aktar minn 2 % (Metodu Karl Fischer)

Formic acid, formates u sustanzi ossidabbli oħra

Mhux aktar minn 1 000  mg/kg espress bħala formic acid

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 263 AĊETAT TAL-KALĊJU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Aċetat tal-kalċju

Einecs

200-540-9

Formula kimika

Anidruż:

C4H6O4Ca

Monoidrat:

C4H6O4Ca· H2O

Piż molekulari

Anidruż:

158,17

Monoidrat:

176,18

Assay

Kontenut mhux inqas minn 98 % fuq bażi anidruża

Deskrizzjoni

Calċju aċetat anidruż huwa solidu kristallin, goff, igroskopiku, abjad b'togħma kemmxejn morra. Ftit riħa t'aċidu aċetiku tista' tkun preżenti. Il-monoidrat jista' jkun labar, granuli jew trab

Identifikazzjoni

 

A.

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 10 %

Mhux inqas minn 6,0 u mhux aktar minn 9,0

B.

Testijiet pożittivi għall-aċetat u għall-kalċju

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 11 % wara tnixxif (155 oC għal piż kostanti, għall-monoidrat)

Materja insolubbli fl-ilma

Mhux aktar minn 0,3  %

Formic acid, formates u sustanzi ossidabbli oħra

Mhux aktar minn 1 000  mg/kg espress bħala formic acid

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 270 AĊIDU LATTIKU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Aċidu lattiku

2-Hydroxypropionic acid

1-Hydroxyethane-1-carboxylic acid

Einecs

200-018-0

Formula kimika

C3H6O3

Piż molekulari

90,08

Assay

Kontenut mhux inqas minn 76 % u mhux aktar minn 84 %

Deskrizzjoni

Xiropp likwidu bla kulur jew aktarx safrani, kważi bla riħa b'togħma aċiduża, li jikkonsisti f'taħlita ta' aċidu lattiku (C3H6O3) u aċetat ta' aċidu lattiku (C6H10O5). Dan jinkiseb mill-fermentazzjoni lattika taz-zokkor jew ikun imħejji sintetikament

Nota:

L-Aċidu lattiku huwa igroskopiku u meta kkonċentrat bit-togħlija, jikkondensa għal forma ta' aċetat ta' l-aċidu lattiku, li mad-dilwament u t-tisħin jidrolizza għal aċidu lattiku

 

Identifikazzjoni

 

A.

Test pożittiv għal-laktat

 

Purità

 

Irmied sulfatat

Mhux aktar minn 0,1  %

Chloride

Mhux aktar minn 0,2  %

Sulfat

Mhux aktar minn 0,25  %

Ħadid

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Nota:

Din l-ispeċifikazzjoni tirriferi għal soluzzjoni akweuża ta' 80 %; għal soluzzjonijiet iktar dgħajfa, ikkalkula l-valuri korrispondenti għall-kontenut tagħhom ta' aċidu lattiku

 

E 280 AĊIDU PROPJONIKU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Aċidu propjoniku

Aċidu propaniku

Einecs

201-176-3

Formula kimika

C3H6O2

Piż molekulari

74,08

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99,5  %

Deskrizzjoni

Likwidu żejtni, bla kulur jew kemmxejn safrani b'daqsxejn riħa punġenti

Identifikazzjoni

 

A.

Punt ta' tidwib

- 22 oC

B.

Firxa ta' distillazzjoni

138,5  oC sa 142,5  oC

Purità

 

Residwu mhux volatili

Mhux aktar minn 0,01  % meta minixxef b'piż kostanti f'140 oC

Aldehydes

Mhux aktar minn 0,1  % espress bħala formaldehyde

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 281 SODIUM PROPIONATE

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Sodium propionate

Sodium propanoate

Einecs

205-290-4

Formula kimika

C3H5O2Na

Piż molekulari

96,06

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99 % wara tnixxif ta' sagħtejn f'105 oC

Deskrizzjoni

Trab igroskopiku, kristallin, jew trab abjad fin

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għall-propionate u għas-sodju

 

B.

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 10 %

Mhux inqas minn 7,5 u mhux aktar minn 10,5

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 4 % iddeterminat permezz ta' tnixxif għal sagħtejn f'105 oC

Insolubbli fl-ilma

Mhux aktar minn 0,1  %

Ħadid

Mhux aktar minn 50 mg/kg

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 282 CALCIUM PROPIONATE

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Calcium propionate

Einecs

223-795-8

Formula kimika

C6H10O4Ca

Piż molekulari

186,22

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99 %, wara tnixxif għal sagħtejn f'105 oC

Deskrizzjoni

Trab kristallin abjad

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għall- propionate u għall-kalċju

 

B.

pH ta'soluzzjoni akweuża ta' 10 %

Bejn 6,0 u 9,0

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 4 %, iddeterminat permezz ta' tnixxif għall-sagħtejn f'105 oC

Insolubbli fl-ilma

Mhux aktar minn 0,3  %

Ħadid

Mhux aktar minn 50 mg/kg

Fluoride

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 283 POTASSIUM PROPIONATE

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Potassium propionate

Potassium propanoate

Einecs

206-323-5

Formula kimika

C3H5KO2

Piż molekulari

112,17

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99 % wara tnixxif għal sagħtejn f'105 oC

Deskrizzjoni

Trab kristallin abjad

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għall- propionate u għall-potassju

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 4 %, iddeterminat permezz ta' tnixxif għal sagħtejn f'105 oC

Sustanzi insolubbli fl-ilma

Mhux aktar minn 0,3  %

Ħadid

Mhux aktar minn 30 mg/kg

Fluoride

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 284 AĊIDU BORIKU

Sinonimi

Boracic acid

Orthoboric acid

Borofax

Definizzjoni

 

Einecs

233-139-2

Formula kimikaFormula kimika

H3BO3

Piż molekulari

61,84

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99,5  %

Deskrizzjoni

Kristalli, bla riħa, trasparenti, bla kulur jew granuli bojod jew trab; kemmxejn żejtni biex tmissu; jseħħ fin-natura bħala sassolit minerali

Identifikazzjoni

 

A.

Punt ta' titwib

F'madwar 171 oC

B.

Jinħaraq bi fjamma ħadra sabiħa

 

C.

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 3,3  %

Bejn 3,8 u 4,8

Purità

 

Peroxides

L-ebda kulur ma jiżviluppa biż-żieda ta' soluzzjoni KI

Arseniku

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 285 SODIUM TETRABORATE (BORAX)

Sinonimi

Sodium borate

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Sodium tetraborate

Sodium biborate

Sodium pyroborate

Tetraborate anidruż

Einecs

215-540-4

Formula kimika

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Piż molekulari

201,27

Deskrizzjoni

Trab jew pjanċi qishom ħġieġ li jsiru opaki meta tesponihom għall-arja; solubbli bil-mod fl-ilma

Identifikazzjoni

 

A.

Punt ta' tidwib

Bejn 171 oC u 175 oC b'dekompożizzjoni

Purità

 

Peroxides

L-ebda kulur ma jiżviluppa biż-żieda ta' soluzzjoni KI

Arseniku

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 290 DIJOSSIDU TAL-KARBONJU

Sinonimi

Gass ta' l-aċidu tal-karbonju

Silġ niexef (forma solida)

Carbonic anhydride

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Dijossidu tal-karbonju

Einecs

204-696-9

Formula kimika

CO2

Piż molekulari

44,01

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99 % v/v fuq bażi gassuża

Deskrizzjoni

Gass bla kulur taħt kondizzjonijiet ambjentali normali b'daqsxejn riħa punġenti. Dijossidu tal-karbonju kummerċjali jiġi mbarkat u mmaniġġjat bħala likwidu f'ċilindri taħt pressjoni jew sistemi ta' ħażna bl-ingross, jew fi blokki solidi kompressati ta' “silġ neixef”. Forom solidi (silġ niexef) ġeneralment ikun fihom sustanzi miżjuda, bħal propylene glycol jew żejt minerali, bħal binders

Identifikazzjoni

 

A.

Preċipitazzjoni (Formazzjoni ta' preċipitat)

Meta nixxiegħa tal-kampjun titgħadda minn ġo soluzzjoni ta' barium hydroxide, ikun prodott preċipitat abjad li jinħall bi tfexfix ġo aċidu aċetiku dilwat

Purità

 

Acidita'

915 ml ta' gass ibaqbaq minn ġo 50 ml ta' ilma mgħolli frisk ma għandux jirrendi lil ta' l-aħħar iktar aċiduż għal methylorange minn 50 ml ilma mgħolli frisk li miegħu ġie miżjud 1 ml hydrochloric acid (0,01 N)

Tnaqqis ta' sustanzi, hydrogen phosphide u sulphide

915 ml ta' gass ibaqbaq minn ġo 25 ml ta' ammoniacal silver nitrate reagent li miegħu ġew miżjuda 3 ml ta' ammonia ma għandux iwassal sabiex is-soluzzjoni ma tibqax ċara jew tiswied

Monossidu tal-karbonju

Mhux aktar minn 10 μl/l

kontenut ta' żejt

Mhux aktar minn 0,1  mg/l

E 296 AĊIDU MALIKU

Sinonimi

DL-Aċidu maliku, aċidu pomaluż

Definizzjoni

 

Isem kimiku

DL-Aċidu maliku, aċidu idrossikubutandojku, aċidu idrossiku ta' l-ambra

Einecs

230-022-8

Formula kimika

C4H6O5

Piż molekulari

134,09

Assay

Kontenut ta' mhux inqas minn 99,0  %

Deskrizzjoni

Trab jew granuli kristallini bojod jew kważi bojod

Identifikazzjoni

 

A.

Punt tat-tidwib bejn 127o C u 132o C

 

B.

Test pożittiv għall-malat

 

Ċ.

Soluzzjonijiet ta' din is-sustanza huma ottikament inattivi fil-konċentrazzjonijiet kollha

 

Purità

 

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,1  %

Aċidu fumariku

Mhux iktar minn 1,0  %

Aċidu malejku

Mhux iktar minn 0,05  %

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 297 AĊIDU FUMARIKU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Aċidu trans-butejnedojku, trans1-2-etilin-aċidu dikarbossiliku

Einecs

203-743-0

Formula kimika

C4H6O4

Piż molekulari

116,07

Assay

Kontenut ta' mhux inqas minn 99,0  % fuq il-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Granuli jew trab kristallin abjad

Identifikazzjoni

 

A.

Punt tat-tidwib

286 oC–302 oC (kapillar magħluq, jisħon rapidament)

B.

Testijiet pożittivi għall-irbit doppju u għall-1,2-aċidu dikarbossiliku

 

Ċ.

pH ta' 0,05  % soluzzjoni b'tempertura ta' 25 oC

3,0 –3,2

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 0,5  % (120 oC, 4 sigħat)

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,1  %

Aċidu malejku

Mhux iktar minn 0,1  %

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 300 AĊIDU ASKORBIKU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

L-aċidu askorbiku

Aċidu askorbiku

2,3-Didehydro-L-threo-hexono-1,4-lactone

3-Keto-L-gulofuranolactone

Einecs

200-066-2

Formula kimika

C6H8O6

Piż molekulari

176,13

Assay

Aċidu askorbiku, wara tnixxif f'dessikatur tal-vacuum fuq l-aċidu sulfuriku għal 24 siegħa, ikun fih mhux inqas minn 99 % ta' C6H8O6

Deskrizzjoni

Solidu kristallin bl-riħa minn abjad għal isfar ċar

Identifikazzjoni

 

A.

Punt ta' tidwib

Bejn 189 oC u 193 oC b'dikompożizzjoni

B.

Testijiet pożittivi għall-aċidu askorbiku

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 0,4  % wara tnixxif għal 24 siegħa f'dessikatur tal-vacuum fuq aċidu sulfuriku

Irmied sulfatat

Mhux aktar minn 0,1  %

Rotazzjoni speċifika

[α]D 20 madwar +20,5 o u +21,5 o (10 % w/v soluzzjoni akweuża)

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 2 %

Madwar 2,4 u 2,8

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 301 ASKORBAT TAS-SODJU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Askorbat tas-sodju

L-askorbat tas-sodju

2,3-Didehydro-L-threo-hexono-1,4-lactone sodium enolate

3-Keto-L-gulofurano-lactone sodium enolate

Einecs

205-126-1

Formula kimika

C6H7O6Na

Piż molekulari

198,11

Assay

Askorbat tas-sodju, wara tnixxif f'dessikatur tal-vacuum fuq aċidu sulfuriku għal 24 siegħa, ikun fih mhux inqas minn 99 % ta' C6H7O6Na

Deskrizzjoni

Solidu kristallin bla riħa, abjad jew kważi abjad li jiskura ma' l-espożizzjoni għad-dawl

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għall-askorbat u għas-sodju

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 0,25  % wara tnixxif għal 24 siegħa f'dessikatur tal-vacuum fuq aċidu sulfuriku

Rotazzjoni speċifika

[α]D 20 madwar + 103o and + 106o (10 % w/v soluzzjoni akweuża)

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 10 %

Madwar 6,5 u 8,0

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 302 ASKORBAT TAL-KALĊJU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Deidratat ta' l-askorbat tal-kalċju

Calcium salt ta' 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lactone dihydrate

Einecs

227-261-5

Formula kimika

C12H14O12Ca·2H2O

Piż molekulari

426,35

Assay

Kontenut mhux inqas minn 98 % fuq bażi nieqsa minn materja volatili

Deskrizzjoni

Trab kristallina mingħajr riħa abjad għal kemmxejn griż fl-isfar ċar

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għall-askorbat u għall-kalċju

 

Purità

 

Fluoride

Mhux aktar minn 10 mg/kg (espress bħala fluorine)

Rotazzjoni speċifika

[α]D 20 madwar + 95o u + 97o (5 % w/v soluzzjoni akweuża)

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 10 %

Madwar 6,0 u 7,5

Materja volatili

Mhux iktar minn 0,3  % iddeterminat b'tnixxif f'temperatura ambjent għal 24 siegħa d'dessikatur li fih aċidu sulfuriku jew phosphorus pentoxide

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 304 (i) ASCORBYL PALMITATE

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Ascorbyl palmitate

L-ascorbyl palmitate

2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lactone-6-palmitate

6-palmitoyl-3-keto-L-gulofuranolactone

Einecs

205-305-4

Formula kimika

C22H38O7

Piż molekulari

414,55

Assay

Kontenut mhux inqas minn 98 % fuq bażi niexfa

Deskrizzjoni

Solidu abjad jew abjad safrani b'riħa li tixbaħ liċ-ċitru

Identifikazzjoni

 

A.

Punt ta' tidwib

Madwar 107 oC u 117 oC

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 2,0  % wara tnixxif għal siegħa f'forn vacuum f'56 oC u 60 oC

Irmied sulfatat

Mhux aktar minn 0,1  %

Rotazzjoni speċifika

[α]D 20 madwar + 21 o u + 24 o (5 % w/v f'soluzzjoni tal-methanol)

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 304 (ii) ASCORBYL STEARATE

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Ascorbyl stearate

L-ascorbyl stearate

2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lactone-6-stearate

6-stearoyl-3-keto-L-gulofuranolactone

Einecs

246-944-9

Formula kimika

C24H42O7

Piż molekulari

442,6

Assay

Kontenut mhux inqas minn 98 %

Deskrizzjoni

Solidu abjad jew abjad safrani b'riħa li tixbaħ liċ-ċitru

Identifikazzjoni

 

A.

Punt ta' tidwib

Madwar 116 oC

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 2,0  % wara tnixxif għal siegħa f'forn vacuum f'56 oC u 60 oC

Irmied sulfatat

Mhux aktar minn 0,1  %

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 306 TOCOPHEROL-RICH EXTRACT

Definizzjoni

Prodott miksub bid-distillazzjoni permezz tal-fwar tal-vacuum ta' prodotti taż-żejt veġetali li jittieklu, kompriżi tocopherols konċentrati u tocotrienols

Ikun fih tocopherols bħal d-α-, d-β-, d-γ- and d-ς-tocopherols

Piż molekulari

430,71 (d-α-tocopherol)

Assay

Kontenut mhux inqas minn 34 % tat-tocopherols totali

Deskrizzjoni

Żejt viskuż kannella ħamrani għal aħmar, ċar li jkollu riħa karatteristika u togħma mhux qawwija. Jista' juri kemmxejn separazzjoni ta' kostitwenti jixbħu lix-xemgħa f'forma mikrokristallina

Identifikazzjoni

 

A.

B'metodu Kromatografiku ta' gass likwidu addattat

 

B.

Testijiet ta' Solubilità

Insolubbli fl-ilma. Solubbli fl- etanol. Jitħallat fl-ether

Purità

 

Irmied sulfatat

Mhux aktar minn 0,1  %

Rotazzjoni speċifika

[α]D 20 mhux inqas minn + 20 o

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 307 ALPHA-TOCOPHEROL

Sinonimi

DL-α-Tocopherol

Definizzjoni

 

Isem kimiku

DL-5,7,8-Trimethyltocol

DL-2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol

Einecs

233-466-0

Formula kimika

C29H50O2

Piż molekulari

430,71

Assay

Kontenut mhux inqas minn 96 %

Deskrizzjoni

Żejt viskuż ċar, kważi bla riħa, minn kemmxejn isfar għal oranġjo li jossidizza u jiskura ma' l-espożizzjoni għall-arja jew għad-dawl

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet ta' Solubilità

Insolubbli fl-ilma, solubbli liberament fl-etanol, jitħallat fl-ether

B.

Spectrofotometrija

Fl-etanol assolut l-assorbizzjoni massima hija madwar 292 nm

Purità

 

Indiċi rifrattiv

n D 201,503 –1,507

Assorbazzjoni speċifika

Formula

fl-etanol

Formula (292 nm) 72–76

(0,01  g f'200 ml ta' etanol assolut)

Irmied sulfatat

Mhux aktar minn 0,1  %

Rotazzjoni speċifika

[α] 25 D0o±0,05 o (1 in 10 soluzzjoni fil-chloroform)

Ċomb

Mhux aktar minn 2 mg/kg

E 308 GAMMA-TOCOPHEROL

Sinonimi

dl-γ-Tocopherol

Definizzjoni

 

Isem kimiku

2,7,8-trimethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol

Einecs

231-523-4

Formula kimika

C28H48O2

Piż molekulari

416,69

Assay

Kontenut mhux inqas minn 97 %

Deskrizzjoni

Żejt viskuż ċar, isfar ċar jossidizza u jiskura ma' l-espożizzjoni għall-arja jew għad-dawl

Identifikazzjoni

 

A.

Spectrometrija

Fl-etanol assolut l-assorbizzjoni massima hija madwar 298 nm u 257 nm

Purità

 

Assorbiment speċifiku

Formula

fl-etanol

Formula

(298 nm) madwar 91 u 97

Formula

(257 nm) madwar 5,0 u 8,0

Indiċi rifrattiv

Formula

1,503 –1,507

Irmied sulfatat

Mhux aktar minn 0,1  %

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 309 DELTA-TOCOPHEROL

Definizzjoni

 

Isem kimiku

2,8-dimethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol

Einecs

204-299-0

Formula kimika

C27H46O2

Piż molekulari

402,7

Assay

Kontenut mhux inqas minn 97 %

Deskrizzjoni

Żejt ċar, viskuż, isfar ċar jew oranġjo li jossidizza u jiskura ma' l-espożizzjoni għall-arja jew għad-dawl

Identifikazzjoni

 

A.

Spectrometrija

Assorbiment massimu fl-etanol assolut f'madwar 298 nm u 257 nm

Purità

 

Assorbiment speċifiku

Formula

fl-etanol

Formula

(298 nm) madwar 89 u 95

Formula

(257 nm) madwar 3,0 u 6,0

Indiċi rifrattiv

Formula

1,500 –1,504

Irmied sulfatat

Mhux aktar minn 0,1  %

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 310 PROPYL GALLATE

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Propyl gallate

Propyl ester of gallic acid

n-propyl ester of 3,4,5-trihydroxyaċidu benżojku

Einecs

204-498-2

Formula kimika

C10H12O5

Piż molekulari

212,20

Assay

Kontenut mhux inqas minn 98 % fuq bażi andruża

Deskrizzjoni

Solidu bla riħa, kristallin minn abjad sa abjad krema

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet ta' Solubilità

Kemmxejn solubbli fl-ilma, solubbli liberament fl-etanol, l-ether u l-propan-1-2-diol

B.

Punt ta' tidwib

Madwar 146 oC u 150 oC wara tnixxif għal erba' sigħat f'110 oC

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 1,0  % (110 oC, għal erba' sigħat)

Irmied sulfatat

Mhux aktar minn 0,1  %

Aċidu ħieles

Mhux aktar minn 0,5  % (bħala gallic acid)

Kompost organiku klorinat

Mhux aktar minn 100 mg/kg (bħala C1)

Assorbiment speċifiku

Formula

fl-etanol

Formula

(275 nm) mhux inqas minn 485 u mhux aktar minn 520

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 311 OCTYL GALLATE

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Octyl gallate

Octyl ester of gallic acid

n-octyl ester of 3,4,5-trihydroxybenzoic acid

Einecs

213-853-0

Formula kimika

C15H22O5

Piż molekulari

282,34

Assay

Kontenut mhux inqas minn 98 % wara tnixxif ta' sitt sigħat f'90 oC

Deskrizzjoni

Solidu bla riħa minn abjad sa abjad krema

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet ta' Solubilità

Insolubbli fl-ilma, solubbli liberament fl-etanol, l-ether u l-propan-1-2-diol

B.

Punt ta' tidwib

Madwar 99 oC u 102 oC wara tnixxif għal sitt sigħat f'90 oC

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 0,5  % (90 oC, sitt sigħat

Irmied sulfatat

Mhux aktar minn 0,05  %

Aċidu ħieles

Mhux aktar minn 0,5  % (bħala gallic acid)

Kompost organiku klorinat

Mhux aktar minn 100 mg/kg (as C1)

Assorbiment speċifiku

Formula

fl-etanol

Formula

(275 nm) mhux inqas minn 375 u mhux aktar minn 390

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 312 DODECYL GALLATE

Sinonimi

Lauryl gallate

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Dodecyl gallate

n-dodecyl (or lauryl) ester of 3,4,5-trihydroxybenzoic acid

Dodecyl ester of gallic acid

Einecs

214-620-6

Formula kimika

C19H30O5

Piż molekulari

338,45

Assay

Kontenut mhux inqas minn 98 % wara tnixxif għal sitt sigħat f'90 oC

Deskrizzjoni

Solidu bla riħa minn abjad għal abjad krema

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet ta' Solubilità

Insolubbli fl-ilma, solubbli liberament fl-etanol u l-ether

B.

Punt ta' tidwib

Madwar 95 oC u 98 oC wara tnixxif għal sitt sigħat f'90 oC

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 0,5  % (90 oC, sitt sigħat)

Irmied sulfatat

Mhux aktar minn 0,05  %

Aċidu ħieles

Mhux aktar minn 0,5  % (bħala gallic acid)

Kompost organiku klorinat

Mhux aktar minn 100 mg/kg (bħala Cl)

Assorbiment speċifiku

Formula

fl-etanol

Formula

(275 nm) mhux inqas minn 300 u mhux aktar minn 325

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 30 mg/kg

E 315 ERYTHORBIC ACID

Sinonimi

Aċidu Isoaskorbiku

Aċidu D-araboaskorbiku

Definizzjoni

 

Isem kimiku

D-Erythro-hex-2-enoic acid γ-lactone

Aċidu isoaskorbiku

Aċidu D-isoaskorbiku

Einecs

201-928-0

Formula kimika

C6H8O6

Piż molekulari

176,13

Assay

Kontenut mhux inqas minn 98 % fuq il-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Solidu kristallin minn abjad għal kemmxejn isfar li jiskura gradatament ma' l-espożizzjoni għad-dawl

Identifikazzjoni

 

A.

Punt ta' tidwib

Madwar164 oC sa 172 oC b'dikompożizzjoni

B.

Test pożittiv għall-aċidu askorbiku/reazzjoni għall-kulur

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 0,4  % wara tnixxif taħt pressjoni mnaqqsa fuq gel silica għal tliet sigħat

Irmied sulfatat

Mhux aktar minn 0,3  %

Rotazzjoni speċifika

[α]25 D 10 % (w/v) soluzzjoni akweuża madwar -16,5 o sa - 18,o

Oxalate

Għal soluzzjoni ta' 1 g f'10 ml t'ilma żid żewġ qatriet ta' aċidu aċetiku glaċjali u 5 ml ta' soluzzjoni ta' 10 % aċetat tal-kalċju. Is-soluzzjoni suppost li tibqa' ċara

Ċomb

Mhux aktar minn 2 mg/kg

E 316 SODIUM ERYTHORBATE

Sinonimi

Sodium isoaskorbat

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Sodium isoaskorbat

Sodium aċidu D-isoaskorbiku

Sodium salt of 2,3-didehydro-D-erythro-hexono-1,4-lactone

3-keto-D-gulofurano-lactone sodium enolate monohydrate

Einecs

228-973-9

Formula kimika

C6H7O6Na·H2O

Piż molekulari

216,13

Assay

Kontenut mhux inqas minn 98 % wara tnixxif f'dessikatur vacuum fuq aċidu sulfuriku għal 24 siegħa espress fuq bażi monoidrat

Deskrizzjoni

Solidu kristallin abjad

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet ta' Solubilità

Solubbli liberament fl-ilma, kemmxejn solubbli fl-etanol

B.

Test pożittiv għall-Aċidu askorbiku/reazzjoni għall-kulur

 

C.

Test pożittiv għas-sodju

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 0,25  % wara tnixxif f'dessikatur vacuum għal 24 siegħa fuq aċidu sulfuriku

Rotazzjoni speċifika

[α]D 25 10 % (w/v) soluzzjoni akweuża madwar + 95o u + 98o

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 10 %

5,5 sa 8,0

Oxalate

Għal soluzzjoni ta' 1 g f'10 ml ilma żid żewġ qatriet ta' aċidu aċetiku glaċjali u 5 ml ta' soluzzjoni ta' 10 % calcium aċetat. Is-soluzzjoni suppost li tibqa' ċara

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

MerkurjuMerkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 319 TERTIARY-BUTYLHYDROQUINONE (TBHQ)

Sinonimi

TBHQ

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Tert-butyl-1,4-benzenediol

2-(1,1-Dimethylethyl)-1,4-benzenediol

Einecs

217-752-2

Formula kimika

C10H14O2

Piż molekulari

166,22

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99 % ta' C10H14O2

Deskrizzjoni

Solidu kristallin abjad li għandu riħa karateristika

Identifikazzjoni

 

A.

Solubilità

Prattikament insolubbli fl-ilma; solubbli fl-etanol

B.

Punt ta' tidwib

Mhux inqas minn 126,5  oC

C.

Phenolics

Holl madwar 5 mg tal-kampjun f'10 ml ta' methanol u żid 10,5  ml ta' soluzzjonidimethylamine (1 f'4). Jiġi prodott kulur aħmar fir-roża

Purità

 

Tertiary-Butyl-p-benzoquinone

Mhux aktar minn 0,2  %

2,5-Di-tertiary-butyl hydroquinone

Mhux aktar minn 0,2  %

Hydroxyquinone

Mhux aktar minn 0,1  %

Toluene

Mhux aktar minn 25 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 2 mg/kg

E 320 IDROSSILANISOL BUTILAT (BHA)

Sinonimi

BHA

Definizzjoni

 

Ismijiet kimiċi

3-terzjarju-butil-4-idrossinalisol

Taħlita ta' 2-terzjarju-butil-4-idrossinalisol u 3-terzjarju-butil-4-idrossinalisol

Einecs

246-563-8

Formula kimika

C11H16O2

Piż tal-formula

180,25

Assay

Kontenut ta' mhux inqas minn 98,5  % ta' C11H16O2 u mhux inqas minn 85 % isomeru 3-terzjarju-butil-4-idrossinalisol

Deskrizzjoni

Kristalli bojod jew ftit fl-isfar jew solidu tax-xama' b'riħa daqsxejn aromatika

Identifikazzjoni

 

A.

Solubilità

Mhux solubbli fl-ilma, solubbli fl-etanol

B.

Punt tat-tidwib

48 oC–63 oC

C.

Reazzjoni tal-kulur

Jgħaddi mit-test tal-gruppi tal-fenol

Purità

 

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,05  % wara kalċinazzjoni f'temperatura ta' 800 ± 25 oC

Impuritajiet fenoliċi

Mhux iktar minn 0,5  %

Assorbiment speċifiku

Formula

Formula

(290 nm) mhux inqas minn 190 u mhux iktar minn 210
Assorbiment speċifiku

Formula

Formula

(228 nm) mhux inqas minn 326 u mhux iktar minn 345

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 321 BUTYLATED HYDROXYTOLUENE (BHT)

Sinonimi

BHT

Definizzjoni

 

Isem kimiku

2,6-Ditertiary-butyl-p-cresol

4-Methyl-2,6-ditertiarybutylphenol

Einecs

204-881-4

Formula kimika

C15H24O

Piż molekulari

220,36

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99 %

Deskrizzjoni

Solidu sfuljat jew kristallin abjad bla riħa jew li jkollu riħa fjakka aromatika karatteristika

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet ta' Solubilità

Insolubbli fl-ilma u l-propan- 1,2-diol

Liberament solubbli fl-etanol

B.

Punt ta' tidwib

F'70 oC

C.

Assorbiment massimu

L-assorbiment fil-firxa 230 sa 320 nm ta' faxx ta' 2 cm ta' soluzzjoni ta' 1 f'100 000 fid-dehydrated etanol tesebixxi massimu biss f'278 nm

Purità

 

Irmied sulfatat

Mhux aktar minn 0,005  %

Impuritajiet fenoliċi

Mhux aktar minn 0,5  %

Assorbiment speċifiku

Formula

fl-etanol

Formula

(278 nm) mhux inqas minn 81 u mhux aktar minn 88

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 322 LECITHINS

Sinonimi

Phosphatides

Phospholipids

Definizzjoni

Lechitins huma taħlitiet jew frazzjonijiet ta' phosphatides miksuba bi proċeduri fiżiċi minn annimali jew prodotti ta' ikel veġetali; huma jinkludu wkoll prodotti hydrolysed miksuba permezz ta' l-użu ta' enżimi li ma jagħmlux ħsara u xierqa. Il-prodott finali ma jridx juri sinjali t'attivita ta' enżimi residwi Il-lechitins jistgħu jkunu kemmxejn ibbliċjati f'mezzi akweużi permezz tal-perossidu ta' l-idroġenu. Din l-ossidazzjoni m'għandhiex timmodifika kimikament il-lechitin phosphatides

Einecs

232-307-2

Assay

Lecithins: mhux inqas minn 60,0  % ta' sustanzi insolubbli fl-acetone

Hydrolysed lechitins; mhux inqas minn 56,0  % ta' sustanzi insolubbli fl-acetone

Deskrizzjoni

Lechitins: likwidu kannella jew semi-likwidu viskuż inkella trab kannella

Hydrolysed Lechitins: likwidu viskuż jew pasta minn kannella ċar għal kannella

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għall-choline, għall-fosfru u aċidi xaħmija

 

B.

Test għall-hydrolysed lecithin

Ma' beaker ta' 800 ml żid 500 ml ta' ilma (30 oC–35 oC). Imbagħad bil-mod żid 50 ml tal-kampjun waqt li tħawwad kontinwament. Hydrolysed lecithin jifforma emulsjoni omoġenja. Non-hydrolysed lecithin jifforma massa distinta ta' madwar 50 g

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 2,0  % iddeterminat permezz ta' tnixxif għal siegħa f'105 oC

Materja insolubbli Toluene

Mhux aktar minn 0,3  %

Valur ta' l-aċidu

Lecithins: mhux aktar minn 35 mg ta'potassium hydroxide għal kull gramma

Hydrolysed lecithins: mhux aktar minn 45 mg ta' idrossidu tal-potassju għal kull gramma

Valur tal-Peroxide

L-istess jew inqas minn 10

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 325 LAKTAT TAS-SODJU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Laktat tas-sodju

Sodium 2-hydroxypropanoate

Einecs

200-772-0

Formula kimika

C3H5NaO3

Piż molekulari

112,06 (anidruż)

Assay

Kontenut mhux inqas minn 57 % u mhux aktar minn 66 %

Deskrizzjoni

Likwidu trasparenti bla kulur

Bla riħa jew b'kemmxejn riħa karatteristika

Identifikazzjoni

 

A.

Test pożittiv għal-laktat

 

B.

Test pożittiv għall-sodju

 

Purità

 

Acidita'

Mhux aktar minn 0,5  % wara tnixxif espress bħala aċidu lattiku

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 20 %

6,5 sa 7,5

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Sustanzi ta' tnaqqis

L-ebda tnaqqis tas-soluzzjoni Fehling

Nota:

Din l-ispeċifikazzjoni tirreferi għal 60 % ta' soluzzjoni akweuża

 

E 326 LAKTAT TAL-POTASSJU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Laktat tal-potassju

Potassium 2-hydroxypropanoate

Einecs

213-631-3

Formula kimika

C3H5O3K

Piż molekulari

128,17 (anidruż)

Assay

Kontenut mhux inqas minn 57 % u mhux aktar minn 66 %

Deskrizzjoni

Likwidu ċar ftit viskuż, kważi bla riħa. Bla riħa jew b'kemmxejn riħa karatteristika

Identifikazzjoni

 

A.

Tqabbid

Qabbad is-soluzzjoni tal-laktat tal-potassju sakemm issir irmied. L-irmied huwa alkalin, u sseħħ effervexxenza meta jiżdied l-aċidu

B.

Reazzjoni għall-kulur

Ferrex 2 ml ta' soluzzjoni ta' laktat tal-potassju fuq 5 ml ta' soluzzjoni 1 f'100 ta' catechol fl-aċidu sulfuriku. Kulur aħmar skur jiġi prodott fiż-żona tal-kuntatt

C.

Testijiet pożittivi għall-potassju u għal-laktat

 

Purità

 

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Acidita'

Ħoll 1 g ta' soluzzjoni ta' laktat tal-potassju f'20 ml ilma, żid tliet qatriet ta' phenolphthalein TS u ttitra b'0,1 N idrossidu tas-sodju. Ma hemmx bżonn iktar minn 0,2  ml

Sustanzi ta' tnaqqis

Soluzzjoni ta' laktat tal-potassju ma tikkawża ebda tnaqqis tas-soluzzjoni ta' Fehling

Nota:

Din l-ispeċifikazzjoni tirreferi għal 60 % ta' soluzzjoni akweuża

 

E 327 LAKTAT TAL-KALĊJU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Calcium dilactate

Calcium dilactate hydrate

2-Hydroxypropanoic acid calcium salt

Einecs

212-406-7

Formula kimika

(C3H5O2)2 Ca· nH2O (n = 0 — 5)

Piż molekulari

218,22 (anidruż)

Assay

Kontenut mhux inqas minn 98 % fuq il-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab jew granuli kristallin abjad, kważi bla riħa

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għal-laktat u għall-kalċju

 

B.

Testijiet ta' Solubilità

Solubbli fl-ilma u prattikament insolubbli fl-etanol

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Iddeterminat permezz ta' tnixxif għal erba' sigħat f'120 oC:

anidruż: mhux aktar minn 3,0  %

B'molekula waħda ta' ilma: mhux aktar minn 8,0  %

Bi tlett molekuli ta' ilma: mhux aktar minn 20,0  %

B'erba' molekuli ta' ilma: mhux aktar minn 27,0  %

Acidita'

Mhux aktar minn 0,5  % tal-materja niexfa espressa bħala aċidu lattiku

Fluoride

Mhux aktar minn 30 mg/kg (espressa bħala fluorine)

pH ta' 5 % ta' soluzzjoni

Madwar 6,0 u 8,0

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Sustanzi ta' tnaqqis

L-ebda tnaqqis ta' soluzzjoni Fehling

E 330 AĊIDU ĊITRIKU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Aċidu ċitriku

2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid

β-Hydroxytricarballytic acid

Einecs

201-069-1

Formula kimika

(a)

C6H8O7 (anidruża)

(b)

C6H8O7·H2O (monoidrat)

Piż molekulari

(a)

192,13 (anidruża)

(b)

210,15 (monoidrat)

Assay

Aċidu ċitriku jista' jkun anidruż jew jista' jkun fih molekulu ilma. Aċidu ċitriku ikun fih mhux inqas minn 99,5  % ta' C6H8O7, ikkalkulat fuq il-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Aċidu ċitriku huwa solidu kristallin, bla riħa, bla kulur jew abjad, li jkollu togħma t'aċidu qawwija. Il-monoidrat jifflorixxi f'arja niexfa

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet ta' Solubilità

Solubbli ħafna fl-ilma; liberament solubbli fl-etanol; solubbli fl-ether

Purità

 

Kontenut ta' ilma

Aċidu ċitriku anidruż fih mhux iktar minn 0,5  % ilma; aċidu ċitriku monoidrat fih mhux iktar minn 8,8  % ilma (metodu Karl Fischer)

Irmied sulfatat

Mhux aktar minn 0,05  % wara kalkolu ta' 800 ± 25 oC

Arseniku

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Oxalates

Mhux aktar minn 100 mg/kg, espress bħala oxalic acid, wara tnixxif

Sustanzi karbonizzabbli malajr

Saħħan 1 g tal-kampjun midħun ma' 10 ml ta' 98 % minimu aċidu sulfuriku f'banju ilma f'90 oC fid-dlam għal siegħa. Mhux iktar minn kulur kannella pallidu għandu jkun prodott (Matching Fluid K)

E 331 (i) ĊITRAT TAL-MONOSODJU

Sinonimi

Ċitrat tal-monosodju

Ċitrat tas-sodju monobasiku

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Ċitrat tal-monosodju

Melħ tal-monosodju ta' 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid

Formula kimika

(a)

C6H7O7Na (anidruż)

(b)

C6H7O7Na· H2O (monoidrat)

Piż molekulari

(a)

214,11 (anidruż)

(b)

232,23 (monoidrat)

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99 % fuq il-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab abjad kristallin jew kristalli bla kulur

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għaċ-ċitrat u għas-sodju

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Iddeterminat permezz ta' tnixxif għal erba' sigħat f'180 oC:

anidruż: mhux aktar minn 1,0  %

monoidrat: mhux aktar minn 8,8  %

Oxalates

Mhux aktar minn 100 mg/kg espress bħala oxalic acid, wara tnixxif

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 1 %

Madwar 3,5 u 3,8

Arseniku

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 5 mg/kg

E 331 (ii) ĊITRAT TAD-DISODDJU

Sinonimi

Ċitrat tad-DISODDJU

Ċitrat tas-sodju dibasiku

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Ċitrat tad-DISODDJU

Melħ tad-DISODDJU ta' 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid

Melħ tad-DISODDJU ta' aċidu ċitriku b'1,5 molekuli ta' ilma

Einecs

205-623-3

Formula kimika

C6H6O7Na2·1,5H2O

Piż molekulari

263,11

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99 % fuq bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab kristallin abjad jew kristalli bla kulur

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għaċ-ċitrat u għas-sodju

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 13,0  % b'tnixxif għal erba' sigħat f'180 oC

Oxalates

Mhux aktar minn 100 mg/kg espress bħala oxalic acid, wara tnixxif

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 1 %

Madwar 4,9 u 5,2

Arseniku

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 5 mg/kg

E 331 (iii) ĊITRAT TAT-TRISODJU

Sinonimi

Ċitrat tat-trisodju

Ċitrat tas-sodju tribasiku

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Ċitrat tat-trisodju

Trisodium salt of 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid

Trisodium salt ta' aċidu ċitriku, f'forma anidruża, deidratata jew pentahydrate

Einecs

200-675-3

Formula kimika

Anidruż:

C6H5O7Na3

Idratat:

C6H5O7Na3·nH2O (n = 2 or 5)

Piż molekulari

258,07 (anidruż)

Assay

Mhux inqas minn 99 % fuq bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab kristallin abjad jew kristalli bla kulur

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għaċ-ċitrat u għas-sodju

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Iddeterminat permezz ta' tnixxif għal erba' sigħat f'180 oC:

anidruż:

mhux aktar minn 1,0  %

deidratat:

mhux aktar minn 13,5  %

pentahydrate:

mhux aktar minn 30,3  %

Oxalates

Mhux aktar minn 100 mg/kg espress bħala oxalic acid, wara tnixxif

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 5 %

Madwar 7,5 u 9,0

Arseniku

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 5 mg/kg

E 332 (i) ĊITRAT TAL-MONOPOTASSJU

Sinonimi

Ċitrat tal-monopotassju

Ċitrat tal-potassju monobasiku

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Ċitrat tal-monopotassju

Melħ tal-monopotassju ta' 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid

Melħ anidruż tal-monopotassju ta' l-aċidu ċitriku

Einecs

212-753-4

Formula kimika

C6H7O7K

Piż molekulari

230,21

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99 % fuq bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab granulari, igroskopiku abjad jew kristalli trasparenti

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għaċ-ċitrat u għall-potassju

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 1,0  % iddeterminat permezz ta' tnixxif għal erba' sigħat f'180 oC

Oxalates

Mhux aktar minn 100 mg/kg espress bħala oxalic acid, wara tnixxif

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 1 %

Madwar 3,5 u 3,8

Arseniku

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 5 mg/kg

E 332 (ii) ĊITRAT TAT-TRIPOTASSJU

Sinonimi

Ċitrat tat-tripotassju

Ċitrat tribasiku tal-potassju

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Ċitrat tat-tripotassju

Melħ tat-tripotassju ta' 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid

Melħ tat-tripotassju monoidratat ta' aċidu ċitriku

Einecs

212-755-5

Formula kimika

C6H5O7K3·H2O

Piż molekulari

324,42

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99 % fuq bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab granulari, igroskopiku abjad jew kristalli trasparenti

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għaċ-ċitrat u għall-potassju

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 6,0  % iddeterminat permezz ta' tnixxif għal erba' sigħat f'180 oC

Oxalates

Mhux aktar minn 100 mg/kg espress bħala oxalic acid, wara tnixxif

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 5 %

Madwar 7,5 u 9,0

Arseniku

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 5 mg/kg

E 333 (i) ĊITRAT TAL-MONOKALĊJU

Sinonimi

Ċitrat tal-monokalċju

Ċitrat tal-kalċju monobasiku

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Ċitrat tal-monokalċju

Melħ tal-monokalċju ta' 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid

Melħ tal-monokalċju monoidrat ta' l-aċidu ċitriku

Formula kimika

(C6H7O7)2Ca·H2O

Piż molekulari

440,32

Assay

Kontenut mhux inqas minn 97,5  % fuq bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab abjad fin

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għaċ-ċitrat u għall-kalċju

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 7,0  % iddeterminat permezz ta' tnixxif għal erba' sigħat f'180 oC

Oxalates

Mhux aktar minn 100 mg/kg espress bħala oxalic acid, wara tnixxif

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 1 %

Madwar 3,2 u 3,5

Fluoride

Mhux aktar minn 30 mg/kg (espress bħala fluorine)

Arseniku

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Karbonati

Waqt li ddewweb 1 g ta' ċitrat tal-kalċju f'10 ml 2 N aċidu idrokloriku ma għandux jillibera iżjed minn ftit bżieżaq iżolati

E 333 (ii) ĊITRAT TAD-DIKALĊJU

Sinonimi

Ċitrat tad-dikalċju

Ċitrat tal-kalċju dibasiku

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Ċitrat tad-dikalċju

Melħ tad-dikalċju of 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid

Trihydrated dicalcium salt ta' l-aċidu ċitriku

Formula kimika

(C6H7O7)2Ca2·3H2O

Piż molekulari

530,42

Assay

Mhux inqas minn 97,5  % fuq bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab abjad fin

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għaċ-ċitrat u għall-kalċju

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 20,0  % iddeterminat permezz ta' tnixxif għal erba' sigħat f'180 oC

Oxalates

Mhux aktar minn 100 mg/kg espress bħala oxalic acid, wara tnixxif

Fluoride

Mhux aktar minn 30 mg/kg (espress bħala fluorine)

Arseniku

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Karbonati

Waqt li ddewweb 1 g ta' ċitrat tal-kalċju f'10 ml 2 N aċidu idrokloriku ma jridx jillibera iżjed minn ftit bżieżaq iżolati

E 333 (iii) ĊITRAT TAT-TRIKALĊJU

Sinonimi

Ċitrat tat-trikalċju

Ċitrat tal-kalċju tribasiku

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Ċitrat tat-trikalċju

Melħ tat-trikalċju ta' 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid

Tetrahydrated tricalcium salt ta' l-aċidu ċitriku

Einecs

212-391-7

Formula kimika

(C6H6O7)2Ca3·4H2O

Piż molekulari

570,51

Assay

Mhux inqas minn 97,5  % fuq bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab abjad fin

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għaċ-ċitrat u għall-kalċju

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 14,0  % iddeterminat permezz ta' tnixxif għal erba' sigħat f'180 oC

Oxalates

Mhux aktar minn 100 mg/kg espress bħala oxalic acid, wara tnixxif

Fluoride

Mhux aktar minn 30 mg/kg (espress bħala fluorine)

Arseniku

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Karbonati

Waqt li ddewweb 1 g ta' ċitrat tal-kalċju f'10 ml 2 N aċidu idrokloriku ma għandux jillibera iżjed minn ftit bżieżaq iżolati

E 334 L(+)-AĊIDU TARTARIKU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Aċidu L-tartariku

L-2,3-dihydroxybutanedioic acid

d-α, β-dihydroxysuccinic acid

Einecs

201-766-0

Formula kimika

C4H6O6

Piż molekulari

150,09

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99,5  % fuq bażi anidruża

Deskrizzjoni

Solidu kristallin bla kulur jew trasluċenti jew trab kristallin abjad

Identifikazzjoni

 

A.

Punt ta' tidwib

Madwar 168 oC u 170 oC

B.

Test pożittiv għat-tartrat

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 0,5  % (aktar minn P2O5, tlett sigħat)

Irmied sulfatat

Mhux aktar minn 1000 mg/kg wara kalċinazzjoni f'800 ± 25 oC

Rotazzjoni ottika speċifika ta' 20 % w/v soluzzjoni akweuża

[α]D 20 madwar +11,5  o u +13,5  o

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Oxalates

Mhux aktar minn 100 mg/kg espress bħala oxalic acid, wara tnixxif

E 335 (i) TARTRAT TAL-MONOSODJU

Sinonimi

Melħ tal-monosodju ta' aċidu L-(+)-tartariku

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Melħ tal-monosodju ta' L-2,3-dihydroxybutanedioic acid

Melħ tal-monosodju monoidratat ta' aċidu L-(+)-tartariku

Formula kimika

C4H5O6Na·H2O

Piż molekulari

194,05

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99 % fuq bażi anidruża

Deskrizzjoni

Kristalli bla kulur trasparenti

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għat-tartrat u għas-sodju

 

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 10,0  % iddeterminat permezz ta' tnixxif għal erba' sigħat f'105 oC

Oxalates

Mhux aktar minn 100 mg/kg espress bħala oxalic acid, wara tnixxif

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 335 (ii) TARTRAT TAD-DISSODJU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

L-tartrate tad-dissodju

Disodium (+)-tartrate

Disodium (+)-2,3-dihydroxybutanedioic acid

Melħ tad-dissodju disidratat ta' L-(+)-aċidu tartariku

Einecs

212-773-3

Formula kimika

C4H4O6Na2·2H2O

Piż molekulari

230,8

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99 % fuq bażi anidruża

Deskrizzjoni

Kristalli bla kulur, trasparenti

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għat-tartrat u għas-sodju

 

B.

Testijiet ta' Solubilità

Gramm huwa insolubbli fi 43 ml ilma. Insolubbli fl-etanol

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 17,0  % iddeterminat permezz ta' tnixxif għal erba' sigħat f'150 oC

Oxalates

Mhux aktar minn 100 mg/kg espress bħala oxalic acid, wara tnixxif

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 1 %

Madwar 7,0 u 7,5

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 336 (i) TARTRAT TAL-MONOPOTASSJU

Sinonimi

Tartrat tal-potassju monobasiku

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Melħ tal-monopotassju anidruż ta' aċidu L-(+)-tartariku

Melħ tal-monopotassju ta' L-2,3-dihydroxybutanedioic acid

Formula kimika

C4H5O6K

Piż molekulari

188,16

Assay

Kontenut mhux inqas minn 98 % fuq bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab granulat jew kristallin abjad

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għat-tartrat u għall-potassju

 

B.

Punt ta' tidwib

230 oC

Purità

 

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 1 %

3,4

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 1,0  % iddeterminat permezz ta' tnixxif għal erba' sigħat f'105 oC

Oxalates

Mhux aktar minn 100 mg/kg espress bħala oxalic acid, wara tnixxif

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 336 (ii) TARTRAT TAD-DIPOTASSJU

Sinonimi

Tartrat tal-potassju dibasiku

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Melħ tad-dipotassju ta' L-2,3-dihydroxybutanedioic acid

Melħ tad-dipotassju b'nofs molekula ta' ilma ta' aċidu L-(+)-tartariku

Einecs

213-067-8

Formula kimika

C4H4O6K2·1/2H2O

Piż molekulari

235,2

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99 % fuq bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab granulat jew kristallin abjad

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għat-tartrat u għall-potassju

 

Purità

 

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 1 %

Madwar 7,0 u 9,0

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 4,0  % iddeterminat permezz ta' tnixxif għal erba' sigħat f'150 oC

Oxalates

Mhux aktar minn 100 mg/kg espress bħala oxalic acid, wara tnixxif

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 337 TARTRAT TAS-SODJU TAL-POTASSJU

Sinonimi

L-(+)-tartrat tas-sodju tal-potassju

Rochelle salt

Seignette salt

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Melħ tas-sodju tal-potassju ta' L-2,3-dihydroxybutanedioic acid

L-(+)-tartrat tas-sodju tal-potassju

Einecs

206-156-8

Formula kimika

C4H4O6KNa· 4H2O

Piż molekulari

282,23

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99 % fuq bażi anidruża

Deskrizzjoni

Kristalli bla kulur jew trab kristallin abjad

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għat-tartrat, għall-potassju u għas-sodju

 

B.

Testijiet ta' Solubilità

Gramm huwa solubbli f' 1 ml ta' ilma, insolubbli fl-etanol

C.

Punt ta' tidwib

Madwar 70 u 80 oC

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 26,0  % u mhux inqas minn 21,0  % iddeterminat permezz ta' tnixxif għal tlett sigħat f'150 oC for three hours

Oxalates

Mhux aktar minn 100 mg/kg espress bħala oxalic acid, wara tnixxif

pH ta' soluzzjoni akweuża ta' 1 %

Madwar 6,5 u 8,5

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 10 mg/kg

E 338 AĊIDU FOSFORIKU

Sinonimi

Aċidu OrthoFosforiku

Aċidu MonoFosforiku

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Aċidu Fosforiku

Einecs

231-633-2

Formula kimika

H3 PO4

Piż molekulari

98,00

Assay

Aċidu Fosforiku huwa disponibbli kummerċjalment bħala soluzzjoni akweuża b' konċentrazzjonijiet varjabbli. Kontenut mhux inqas minn 67,0  % u mhux aktar minn 85,7  %.

Deskrizzjoni

Likwidu viskużi, ċar, bla kulur

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għall-aċidu u għall-fosfat

 

Purità

 

Aċidi Volatili

Mhux aktar minn 10 mg/kg (bħala Aċidu aċetiku)

Kloruri

Mhux aktar minn 200 mg/kg (espress bħala klorine)

Nitrati

Mhux aktar minn 5 mg/kg (bħala NaNO3)

Sulfati

Mhux aktar minn 1 500  mg/kg (bħal CaSO4)

Flworu

Mhux aktar minn 10 mg/kg (espress bħala flworu)

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 4 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Nota:

Din l-ispeċifikazzjoni tirreferi għal 75 % tas-soluzzjoni akweuża

 

E 339 (i) FOSFAT TAL-MONOSODJU

Sinonimi

Monofosfat tal-monosodju

Aċidu tal-Monofosfat tal-monosodju

Ortofosfat tal-monosodju

Fosfat monobażiku tas-sodju

Monofosfat tad-didroġenu tas-sodju

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Monofosfat tad-didroġenu tas-sodju

Einecs

231-449-2

Formula kimika

Anidruż: NaH2PO4

Monoidrat: NaH2PO – H2

Dihydrate: NaH2PO4 – 2H2O

Piż molekulari

Anidruż: 119,98

Monoidrat: 138,00

Dihydrate: 156,01

Assay

Wara tnixxif f'temperatura ta' 60 oC għal siegħa u imbagħad f'temperatura ta' 105 oC għal erba' sigħat, jikkontjeni mhux inqas minn 97 % ta' l-NaH2PO4

Kontenut P2O5

Bejn 58,0  % u 60,0  % fuq bażi Anidruża

Deskrizzjoni

Trab, kristalli jew granuli bojod bla riħa, kemm kemm deliquescent

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi ghas-sodju u għall-fosfat

 

B.

Solubilità

Solubbli liberament fl-ilma. Insolubbli fl-etanol jew fl-etere

C.

pH ta' soluzzjoni ta' 1 %

Bejn 4,1 u 5,0

Purità

 

Telf mat-tnixxif

It-telf tal-melħ tal-Anidruż mhux aktar minn 2,0  %, il-monohydrate mhux aktar minn 15,0  %, u d-dihydrate mhux aktar minn 25 % meta mnixxef l-ewwel f' temperatura ta' 60 oC għal siegħa, imbagħad f'temperatura ta' 105 oC għal erba' sigħat

Sustanzi solubbli fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2  % fuq bażi anidruża

Flworu

Mhux aktar minn 10 mg/kg (esress bħala flworu).

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 4 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

E 339 (ii) FOSFAT TAD-DISODDJU

Sinonimi

Monofosfat tad-dissodju

Fosfat sekondarju tas-sodju

Ortofosfat tad-dissodju

Aċidu tal-fosfat tad-Dissodju

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Monofosfat tad-dissodju ta' l-idroġenu

Ortofosfat tad-dissodju ta' l-idroġenu

Einecs

231-448-7

Formula kimika

Anidruż: Na2HPO4

Hydrat: Na2HPO4 – nH20 (n = 2, 7 jew 12)

Piż molekulari

141,98 (Anidruż)

Assay

Wara tnixxif f'temperatura ta' 40 oC għal tliet sigħat u sussegwentement f'temperatura ta' 105 oC għal ħames sigħat, jikkontjeni mhux inqas minn 98 % ta' Na2HPO4

Kontenut P2O5

Bejn 49 % u 51 % fuq bażi Anidruża

Deskrizzjoni

Il-fosfat Anidruż ta' l-idroġenu tad-DISODDJU huwa trab abjad, igroskopiku, u mingħajr riħa. Forom idrati disponibbli jinkludu d-Dihydrate: solidu abjad kristallin, bla riħa; il-heptahydrate: trab granulari jew kristalli bojod, bla riħa, efflorexxenti; u d-dodecahydrate: trab jew kristalli bojod, efflorexxenti, bla riħa

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għas-sodju u għall-fosfat

 

B.

Solubilità

Solubbli liberalment fl-ilma. Insolubbli fl-etanol

C.

pH ta' soluzzjoni ta' 1 %

Bejn 8,4 u 9,6

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Meta mnixxef f'temperatura ta' 40 oC għal tliet sigħat u mbagħad f'temperatura ta' 105 oC għal ħames sigħat, it-tnaqqis fil-piż huwa kif ġej: Anidruż mhux aktar minn 5,0  %, Dihydrate mhux aktar minn 22,0  %, heptahydrate mhux aktar minn 50,0  %, dodecahydrate mhux aktar minn 61,0  %

Sustanzi insolubbli fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2  % fuq bażi anidruża

Flworu

Mhux aktar minn 10 mg/kg (espress bħala fluorine)

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 4 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

E 339 (iii) FOSFAT TAT-TRISODJU

Sinonimi

Fosfat tas-sodju

Fosfat tas-sodju Tribażiku

Trisodju ortofosfatiku

Definizzjoni

Fosfat tat-Trisodju huwa ottenut minn soluzzjoni akweuża u jikkristalizza fil-forma anidruża u b' 1/2, 1, 6, 8 jew 12 H20 Id-dodecahydrate dejjem jikkristalizza minn soluzzjonijiet akweużi b'eċċess ta' idrossidu tas-sodju. Jikkontjeni 1/4 molekola ta' NaOH

Isem kimiku

Monofosfat tat-trisodju

Fosfat tat-Trisodju

Ortofosfat tat-trisodju

Einecs

231-509-8

Formula kimika

Anidruż: Na3PO4

Idrat: Na3PO4 – nH,0 (n = 1/2, l, 6, 8, jew 12)

Piż molekulari

163,94 (Anidruż)

Assay

Fosfat tas-sodju Anidruż u l-forom idrati, bl-eċċezzjoni tad-dodecahydrate, jikkontjenu mhux inqas minn 97,0  % ta' l-Na3PO4 ikkalkulat meta mnixxef. Fosfat tas-sodju dodecahydrate li jikkontjeni mhux inqas minn 92,0  % ta' l-Na3PO4 ikkalkulat waqt it-tqabbid

Kontenut P2O5

Bejn 40,5  % u 43,5  % fuq bażi anidruża

Deskrizzjoni

Kristalli granuli jew trab kristallin bojod bla riħa

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għas-sodju u għall-fosfat

 

B.

Solubilità

Solubbli liberament fl-ilma. Insolubbli fl-etanol

C.

pH ta' soluzzjoni ta' 1 %

Bejn 11,5 u 12,5

Purità

 

Telf mat-tqabbid

Meta mnixxef f'temperatura ta' 120 oC għal sagħtejn u mbagħad mixgħul f'temperatura ta' 800 oC għal 30 minuta, it-telf fil-piż huma kif ser jingħad: Anidruż mhux aktar minn 2,0  %, Monohydrate mhux aktar minn 11,0  %, dodekahydrate: Bejn 45,0  % u 58,0  %

Sustanzi insolubbli fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2  % fuq bażi anidruża

Flworu

Mhux aktar minn 10 mg/kg (espress bħala fluorine)

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 4 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

E 340 (i) FOSFAT TAL-MONOPOTASSJU

Sinonimi

Fosfat monobażiku tal-potassju

Monofosfat tal-monopotassju

Ortofosfat tal-potassju

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Potassium dihydrogen phosphate

Monopotassium dihydrogen orthophosphate

Monopotassium dihydrogen monophosphate

Einecs

231-913-4

Formula kimika

KH2PO4

Piż molekulari

136,09

Assay

Kontenut mhux inqas minn 98,0  % wara tnixxif f'temperatura ta' 105 oC għal erba' sigħat

Kontenut P2O5

Bejn 51,0  % u 53,0  % fuq bażi Anidruża

Deskrizzjoni

Kristalli bla riħa, bla kulur jew trab abjad granulari jew kristallin, igroskopiku

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għall-potassju u għall-fosfat

 

B.

Solubilità

Solubbli liberament fl-ilma. Insolubbli fl-etanol

C.

pH ta' soluzzjoni ta' 1 %

Bejn 4,2 u 4,8

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 2,0  % determinat permezz ta' tnixxif f' 105 oC għal erba' sigħat

Sustanzi Insolubbli fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2  % fuq bażi anidruża

Flworu

Mhux aktar minn 10 mg/kg (espress bħala flourine)

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 g/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 4 kg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

E 340 (ii) FOSFAT TAD-DIPOTASSJU

Sinonimi

Monofosfat tad-dipotassju

Fosfat tal-potassju sekondarju

Aċidu tal-fosfat tad-dipotassju

Ortofosfat tad-Dipotassju

Fosfat tal-potassju Dibażiku phosphate

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Monofosfat ta' l-idroġenu tad-dipotassju

Fosfat ta' l-idroġenu tad-dipotassju

Ortofosfat ta' l-idroġenu tad-dipotassju

Einecs

231-834-5

Formula kimika

K2HPO4

Piż molekulari

174,18

Assay

Kontenut mhux inqas minn 98 % wara tnixxif f'temperatura ta' 105 oC għal erba' sigħat

Kontenut P2O5

Bejn 40,3  % u 41, 5 % fuq bażi Anidruża

Deskrizzjoni

Trab granulari, kristalli jew mases bla kulur; sustanza delikwexxenti

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi ghall-potassju u għall-fosfat

 

B.

Solubilità

Solubbli liberament fl-ilma. Insolubbli fl-etanol

C.

pH ta' soluzzjoni 1 %

Bejn 8,7 u 9,4

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 2,0  % iddeterminat mit-tnixxif f'temperatura ta' 105 oC għal erba' sigħat.

Sustanzi insolubbli fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2  % fuq il-bażi Anidruża

Flworu

Mhux aktar minn 10 mg/kg (espress bħala fluorine)

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 4 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

E 340 (iii) FOSFAT TAT-TRIPOTASSJU

Sinonimi

Fosfat tal-potassju

Fosfat tal-potassju Tribażiku

TriOrtofosfat tal-potassju

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Monofosfat tat-tripotassju

Fosfat tat-Tripotassju

Triotofosfat tal-potassju

Einecs

231-907-1

Formula kimika

Anidruż: K3PO4

Hydrated: K3PO4 – nH2O (n = 1 jew 3)

Piż molekulari

212,27 (Anidruż)

Assay

Kontenut mhux inqas minn 97 % kalkulat waqt li jaqbad

Kontenut P2O5

Bejn 30,5  % u 33,0  % kalkulat waqt li jaqbad

Deskrizzjoni

Kristalli jew granuli bla kulur jew bojod, bla riħa, iġroskopiċi. Forom Idrati disponibbli jinkludu l-Monohydrate u trihydrate

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għall-potassju u għall-fosfat

 

B.

Solubilità

Solubbli liberament fl-ilma. Insolubbli fl-etanol

C.

pH ta' soluzzjoni ta' 1 %

Bejn 11,5 u 12,3

Purità

 

Telf mat-tqabbid

Anidruż; mhux aktar minn 3,0  %; idrat: mhux aktar minn 23,0  %. Determinat permezz ta' tnixxif f'temperatura ta' 105 oC għal siegħa u mbagħad mqabbad f'temperatura ta' 800 oC ± 25 oC għal 30 minuta

Sustanzi insolibbli fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2  % fuq il-bażi Anidruża

Flworu

Mhux aktar minn 10 mg/kg (espress bħala fluorine)

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 4 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

E 341 (i) FOSFAT TAT-MONOKALĊJU

Sinonimi

Fosfat monobażiku tal-kalċju

Ortofosfat tal-monokalċju

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Fosfat didrogenu tal-kalċju

Einecs

231-837-1

Formula kimika

Anidruż: Ca(H2PO4)2

Monohydrate: Ca(H2PO4)2 – H2O

Piż molekulari

234,05 (Anidruż)

252,08 (Monohydrate)

Assay

Kontenut mhux inqas minn 95 % meta mnixxef

Kontenut P2O5

Bejn 55,5  % u 61,1  % fuq il-bażi Anidruża

Deskrizzjoni

Trab granulari jew kristalli jew granuli bojod, delikwexxenti

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għall-kalċju u għall-fosfat

 

B.

Kontenut CaO

Bejn 23,0  % u 27,5  % (Anidruż)

Bejn 19,0  % u 24,8  % (Monohydrate)

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 14 % stabbilit permezz ta' tnixxif f'temperatura ta' 105 oC għal erba' sigħat (Anidruż)

Mhux aktar minn 17,5  % stabbilit permezz ta' tnixxif f' temperatura ta' 60 oC għal siegħa, imbagħad f'temperatura ta' 105 oC għal erba' sigħat (Monohydrate)

Telf mat-tqabbid

Mhux aktar minn 17,5  % wara tqabbid f'temperatura ta' 800 oC ± 25 oC għal 30 minuta (Anidruż)

Mhux aktar minn 25,0  % iddeterminata mit-tnixxif f'temperatura ta' ± 105 oC għal siegħa imbagħad qabbad f'temperatura ta' 800 oC ± 25 oC għal 30 minuta (Monohydrate)

Flworu

Mhux aktar minn 30 mg/kg (espress bħala fluorine)

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 4 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

E 341 (ii) FOSFAT TAD-DIKALĊJU

Sinonimi

Fosfat tal-kalcju dibażiku

Ortofosfat tad-Dikalċju

Definizzjoni

 

Isem kimiku

tal-kalċju monoidroġenu

Orthofosfat tal-kalċju idroġenat

Fosfat tal-kalċju sekondarju

Einecs

231-826-1

Formula kimika

Anidruż: CaHPO4

Dihydrate: CaHPO4 – 2H2O

Piż molekulari

136,06 (Anidruż)

172,09 (Dihydrate)

Assay

Fosfat tad-Dikalċju, wara tnixxif f'temperatura ta' 200 oC għal tliet sigħat, jikkontjeni mhux inqas minn 98 % u mhux aktar mill-ekwivalenti ta' 102 % tal-CaHPO4

Kontenut P2O5

Bejn 50,0  % u 52,5  % abbażi ta' l-Anidruż

Deskrizzjoni

Kristalli jew granuli bojod, trab granulari jew trab

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għall-kalċju u għall-fosfat

 

B.

Testijiet tas-Solubilità

Faċilment solubbli fl-ilma. Insolubbli fl-etanol

Purità

 

Telf mat-tqabbid

Mhux aktar minn 8,5  % (Anidruż), jew 26,5  % (Dihydrate) wara tqabbid f'temperatura ta' 800 oC ± 25 oC għal 30 minuta

Flworu

Mhux aktar minn 50 mg/kg (espress bħala fluorine)

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 4 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

E 341 (iii) FOSFAT TAT-TRIKALĊJU

Sinonimi

Fosfat tal-kalċju, tribażiku

Ortofosfat tal-kalċju

Monofosfat tal-Pentakalċju idroxi

Kalċju Idroxiapatite

Definizzjoni

Fosfat tat-trikalċju jikkonsisti f'taħlita varjabbli ta' fosfati tal-kalċju ottenuti minn newtralizzazzjoni ta' Aċidu Fosforiku b'idrossidu tal-kalċju u li għandu l-kompożizzjoni approssimattiva ta' 10Ca 0 · 3P205 · H20

Isem kimiku

Monofosfat tal-Pentakalċju idrossidu

Monofosfat tat-Trikalċju

Einecs

235-330-6 (Monofosfat tal-Pentakalċju idrossidu)

231-840-8 (Ortofosfat tal-kalċju)

Formula kimika

Ca5(PO4)3 – OH jew Ca3(PO4)2

Piż molekulari

502 jew 310

Assay

Kontenut mhux inqas minn 90 % ikkalkulat meta mqabbad

Kontenut P2O5

Bejn 38,5  % u 48,0  % fuq il-bażi Anidruża

Deskrizzjoni

Trab abjad, mingħajr riħa li huwa stabbli fl-arja

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għall-kalċju u għall-fosfat

 

B.

Solubilità

Pratikament insolubbli fl-ilma, insolubbli fl-etanol, solubbli f'taħlita ta' Aċidu idrokloriku u nitriku

Purità

 

Telf mat-tqabbid

Mhux aktar minn 8 % wara tqabbid f' temperatura ta' 800 oC ± 25 oC, għal piż kostanti

Flworu

Mhux aktar minn 50 mg/kg (espress bħala flourine)

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 4 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

E 343 (i) FOSFAT TAL-MONOMANJESJU

Sinonimi

Didroġenufosfat tal-manjesju

Fosfat tal-manjesju, monobażiku

Ortofosfat tal-monomanjesju

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Monofosfat tal-monomanjesju didroġenu

Einecs

236-004-6

Formula kimika

Mg(H2PO4)2 · nH2O (fejn n = 0 sa 4)

Piż molekulari

218,30 (anidruż)

Assay

Mhux inqas minn 51,0  % wara t-tqabbid

Deskrizzjoni

Trab abjad, mingħajr riħa, u kristallin daqsxejn solubbli fl-ilma

Identifikazzjoni

 

A.

Test pożittiv għall=manjesju u għall-fosfat

 

B.

Kontenut ta' mgO

Mhux inqas minn 21,5  % wara t-tqabbid

Purità

 

Flworu

Mhux iktar minn 10 mg/kg (bħala fluorine)

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 4 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

E 343 (ii) FOSFAT TAD-DIMANJESJU

Sinonimi

Fosfat tal-manjesju idroġenu

Fosfat tal-manjesju, dibażiku

Ortofosfat tad-dimanjesju

Fosfat tal-manjesju sekondarju

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Monofosfat tad-dimanjesju monoidroġenu

Einecs

231-823-5

Formula kimika

MgHPO4 · nH2O (fejn n = 0–3)

Piż molekulari

120,30 (anidruż)

Assay

Mhux inqas minn 96 % wara t-tqabbid

Deskrizzjoni

Trab abjad, mingħajr riħa, u kristallin daqsxejn solubbli fl-ilma

Identifikazzjoni

 

A.

Test pożittiv għall-manjesju u għall-fosfat

 

B.

Kontenut ta' mgO

Mhux inqas minn 33,0  % ikkalkulat fuq il-bażi anidruża

Purità

 

Flworu

Mhux iktar minn 10 mg/kg (bħala fluorine)

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 4 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

E 350 (i) MALAT TAS-SODJU

Sinonimi

Melħ tas-sodju ta' l-aċidu maliku

Definizzjoni

 

Isem kimiku

DL-malat tad-DISODDJU, melħ tad-DISODDJU ta' l-aċidu idrossibutandojku

Formula kimika

Hemihydrate: C4H4Na2O5 · 1/2H2O

Trihydrate: C4H4Na2O5 · 3H2O

Piż molekulari

187,05

232,10

Assay

Kontenut ta' mhux inqas minn 98,0  % fuq il-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab jew boċċi bojod kristallini

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għall-1,2-aċidi dikarbossiliku u għas-sodju

 

B.

Formazzjoni ta' l-Azo dye

Pożittiv

Ċ.

Solubilità

Solubbli fl-ilma

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 7,0  % (130 oC, 4 sigħat) għall-hemihydrate, jew 20,5  % – 23,5  % (130 oC, 4 sigħat) għat-trihydrate

Alkalinità

Mhux iktar minn 0,2  % bħala Na2CO3

Aċidu fumariku

Mhux iktar minn 1,0  %

Aċidu malejku

Mhux iktar minn 0,05  %

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

E 350 (ii) MALAT TAS-SODJU IDROĠENU

Sinonimi

Melħ tal-monosodju ta' l-aċidu DL-maliku

Definizzjoni

 

Isem kimiku

DL-malat tal-monosodju, 2-DL ambra ta' l-idrossi tal-monosodju

Formula kimika

C4H5NaO5

Piż molekulari

156,07

Assay

Kontenut ta 'mhux inqas minn 99,0  % fuq il-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab abjad

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għall-1,2-aċidi dikarbossiliku u għas-sodju

 

B.

Formazzjoni ta' l-Azo dye

Pożittiv

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 2,0  % (110 oC, 3 sigħat)

Aċidu malejku

Mhux iktar minn 0,05  %

Aċidu fumariku

Mhux iktar minn 1,0  %

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

E 351 POTASSJU TAL-MALAT

Sinonimi

Melħ tal-potassju ta' l-aċidu maliku

Definizzjoni

 

Isem kimiku

DL-malat tad-dipotassju, melħ tad-dipotassju ta' l-aċidu idrossibutanedojku

Formula kimika

C4H4K2O5

Piż molekulari

210,27

Assay

Kontenut ta' mhux inqas minn 59,5  %

Deskrizzjoni

Soluzzjoni akweuża mingħajr kulur jew kważi mingħajr kulur

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittvi għall-1,2-aċidu dikarbossiliku u għall-potassju

 

B.

Formazzjoni ta' l-Azo dye

Pożittiv

Purità

 

Alkalinità

Mhux iktar minn 0,2  % bħala K2CO3

Aċidu fumariku

Mhux iktar minn 1,0  %

Aċidu malejku

Mhux iktar minn 0,05  %

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

E 352 (i) MALAT TAL-KALĊJU

Sinonimi

Melħ tal-kalċju ta' l-aċidu maliku

Definizzjoni

 

Isem kimiku

DL-malat tal-kalċju, ambra idrossika-a-kalċju, melħ tal-kalċju ta' l-aċidu butanedojku

Formula kimika

C4H5CaO5

Piż molekulari

172,14

Assay

Kontenut ta' mhux inqas minn 97,5  % fuq il-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab abjad

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għall-malat, 1,2-aċidu dikarbossiliku għall-kalċju

 

B.

Formazzjoni ta' l-Azo dye

Pożittiv

Ċ.

Solubilità

Daqsxejn solubbli fl-ilma

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 2 % (100 oC, 3 sigħat)

Alkalinità

Mhux iktar minn 0,2  % bħala CaCO3

Aċidu malejku

Mhux iktar minn 0,05  %

Aċidu fumariku

Mhux iktar minn 1,0  %

Floru

Mhux iktar minn 30 mg/kg

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

E 352 (ii) MALAT TAL-KALĊJU

Sinonimi

Melħ tal-monokalċju ta' l-aċidu DL-maliku

Definizzjoni

 

Isem kimiku

DL-malat taal-monokalċju, 2-DL-ambra idrossika tal-monokalċju

Formula kimika

(C4H5O5)2Ca

Assay

Kontenut ta 'mhux inqas minn 97,5  % fuq il-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab abjad

Identifikazzjoni

 

A.

Testijiet pożittivi għall-1,2-aċidu dikarbossiliku għall-kalċju

 

B.

Formazzjoni ta' l-Azo dye

Pożittiv

Purità

 

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 2,0  % (110 oC, 3 sigħat)

Aċidu malejku

Mhux iktar minn 0,05  %

Aċidu fumariku

Mhux iktar minn 1,0  %

Flworu

Mhux iktar minn 30 mg/kg

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

E 353 AĊIDU METATARTARIKU

Sinonimi

Aċidu Ditartariku

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Aċidu Metatartariku

Formula kimika

C4H6O6

Assay

Mhux inqas minn 99,5  %

Deskrizzjoni

Għamla kristallina jew ta' trab ta' kulur abjad jew safrani. Delikwixxenti ħafna b'riħa ħafifa ta' karamel.

Identifikazzjoni

 

A.

Solubbli faċilment fl-ilma u fl-etanol

B.

Poġġi kampjun ta' 1 sa 10mg ta' din is-sustanza f'test tube ma' 2ml ta' aċidu sulfuriku konċentrat u 2 taqtiriet ta' reaġent sulpho-resorcinol. Meta jissaħħan sa 150C, jidher kulur vjola intens.

Purità

 

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

E 354 TARTRAT TAL-KALĊJU

Sinonimi

L-Tartrat tal-kalċju

Definizzjoni

 

Isem Kimiku

Calcium L(+)-2,3-dihydroxybutanedioate di-hydrate

Formula kimika

C4H4CaO62H2O

Piż molekulari

224,18

Assay

Mhux inqas minn 98,0  %

Deskrizzjoni

Trab kristallin fin ta' kulur abjad jew abjad jagħti fil-griż.

Identifikazzjoni

 

A.

Solubbli ftit fl-ilma. Solubilità ta' bejn wieħed u ieħor 0,01 g/100ml ilma (20Ċ). Solubbli ftit ħafna fl-etanol. Solubbli ftit fid-diethyl ether. Solubbli fl-aċidi.

 

B.

Rotazzjoni speċifika [α]20 D

+7,0 sa +7,4 (0,1  % f'1N ta' soluzzjoni HC1).

Ċ.

PH ta' 5 % ta' soluzzjoni ta' materjal insolubbli

Bejn 6,0 u 9,0

Purità

 

Sulfati (bħala H2SO4)

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

E 355 AĊIDU ADIPIKU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Aċidu eksanedojku, 1,4 aċidu butandikarbossiliku

Einecs

204-673-3

Formula kimika

C6H10O4

Piż molekulari

146,14

Assay

Kontenut mhux inqas minn 99,6  %

Deskrizzjoni

Kristalli jew trab kristallin abjad u mingħajr riħa

Identifikazzjoni

 

A.

Punt tat-tidwib

151,5 – 154,0  oC

B.

Solubilità

Daqsxejn solubbli fl-ilma, solubbli fl-etanol

Purità

 

Ilma

Mhux iktar minn 0,2  % (metodu Karl Fischer)

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 20 mg/kg

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

E 356 ADIPAT TAS-SODJU

Definizzjoni

 

Isem kimiku

Adipat tas-Sodju

Einecs

231-293-5