ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 350

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
31 ta' Diċembru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2201/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex

1

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Din il-harga taghlaq is-serje L ghall-2007.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

31.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 350/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1580/2007

tal-21 ta’ Diċembru 2007

li jistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2201/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex

Il-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96 tat-28 ta’ Ottubru 1996 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fil-frott u l-ħxejjex (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 1(3) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/96 tat-28 ta’ Ottubru 1996 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 1(3) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1182/2007 tas-26 ta’ Settembru 2007 li jistabbilixxi regoli speċifiċi fir-rigward tas-settur tal-frott u l-ħxejjex li jemenda d-Direttivi 2001/112/KE u 2001/113/KE u r-Regolamenti (KEE) Nru 827/68, (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2201/96, (KE) Nru 2826/2000, (KE) Nru 1782/2003 u (KE) Nru 318/2006 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2202/96 (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 42 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1182/2007 immodfika r-reġim preċedenti tas-settur tal-frott u l-ħxejjex kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 2200/96, ir-Regolament (KE) Nru 2201/96 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2202/96 tat-28 ta’ Ottubru 1996 introduċa skema ta’ għajnuna Komunitarja għal produtturi ta’ ċerti frott taċ-ċitru (4).

(2)

Ir-regoli ta’ implimentazzjoni eżistenti li jkopru s-settur tal-frott u l-ħxejjex huma inklużi f’numru kbir ta’ regolamenti, li ħafna minnhom kienu emendati diversi drabi. Dawk ir-regoli ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu mibdula minħabba modifikazzjonijiet magħmula lir-reġim tal-frott u l-ħxejjex mir-Regolament (KE) Nru 1182/2007, kif ukoll fid-dawl ta’ l-esperjenza. Il-firxa tal-bidliet toħloq il-bżonn, biex kollox ikun ċar, li dawn ir-regoli ta’ implimentazzjoni jkunu kollha inkorporati f’Regolament ġdid u separat.

(3)

Ir-Regolamenti tal-Kummissjoni li ġejjin għandhom għalhekk ikunu abrogati:

Regolament (KE) Nru 3223/94 tal-21 ta’ Diċembru dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ l-arranġamenti dwar l-importazzjoni tal-frott u ħxejjex (5),

Regolament (KE) Nru 1555/96 tat-30 ta’ Lulju 1996 dwar regoli ta’ applikazzjoni għal dazji addizzjonali ta’ importazzjoni fuq frott u ħxejjex (6),

Regolament (KE) Nru 961/1999 tas-6 ta’ Mejju 1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati ta’ implimentazzjoni li għandhom x’jaqsmu ma’ l-estensjoni tar-regoli maħruġa minn organizzazzjonijiet produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix ta’ l-ikel (7),

Regolament (KE) Nru 544/2001 ta’ l-20 ta’ Marzu 2001 li jistabbilixxi r-regoli sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96 rigward l-għajnuna finanzjarja addizzjonali għall-fondi operazzjonali (8),

Regolament (KE) Nru 1148/2001 tat-12 ta’ Ġunju 2001 fuq kontrolli ta’ konformità ma’ l-istandards tal-marketing fis-settur tal-frott u l-ħaxix frisk (9),

Regolament (KE) Nru 2590/2001 tal-21 ta’ Diċembru 2001 li japprova l-kundizzjonijiet għall-verifiki ta’ konformità tal-istandards tal-marketing applikabbli għall-frott frisk u ħxejjex esegwiti fl-Iżvizzera qabel l-importazzjoni fil-Komunità Ewropea (10),

Regolament (KE) Nru 1791/2002 tad-9 ta’ Ottubru 2002 li japprova operazzjonijiet ta’ kontroll tal-konformità ma’ l-istandards ta’ marketing applikabbli għall-frott u ħaxix frisk li jsiru fil-Marokk qabel l-importazzjoni fil-Komunità Ewropea (11),

Regolament (KE) Nru 2103/2002 tat-28 ta’ Novembru 2002 li japprova operazzjonijiet ta’ spezzjoni tal-konformità għall-istandards tal-marketing applikabbli għall-frott u ħaxix frisk imwettqin fl-Afrika ta’ Isfel qabel l-importazzjoni għal ġol-Komunità Ewropea (12),

Regolament (KE) Nru 48/2003 ta’ l-10 ta’ Jannar 2003 iniżżel ir-regoli li japplikaw għal taħlitiet ta’ tipi differenti ta’ frott u ħaxix frisk fl-istess pakkett ta’ bejgħ (13),

Regolament (KE) Nru 606/2003 tat-2 ta’ April 2003 li japprova operazzjonijiet tal-verifika tal-konformità ma’ l-istandards tal-marketing li japplikaw għall-frott frisk u l-ħxejjex imwettqa fl-Iżrael qabel l-importazzjoni tagħhom fil-Komunità (14),

Regolament (KE) Nru 761/2003 tat-30 ta’ April 2003 li japprova l-operazzjonijiet biex jivverifikaw il-konformità ma’ l-istandards tal-marketing għall-frott frisk u l-ħxejjex imwettqa fl-Indja qabel l-importazzjoni fil-Komunità (15),

Regolament (KE) Nru 1432/2003 tal-11 ta’ Awwissu 2003 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96 li jirrigwarda l-kundizzjonijiet għall-għarfien ta’ l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-għarfien preliminari tal-gruppi tal-produtturi (16),

Regolament (KE) Nru 1433/2003 tal-11 ta’ Awwissu 2003 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96 dwar il-fondi operattivi, programmi operazzjonali u għajnuna finanzjarja (17),

Regolament (KE) Nru 1943/2003 tat-3 ta’ Novembru 2003 li jistabbilixxi r-regoli sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96 rigward l-għajnuna lill-gruppi tal-produtturi li huma konċessi l-għarfien preliminari (18),

Regolament (KE) Nru 103/2004 tal-21 ta’ Jannar 2004 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96 f’dak li jirrigwardja l-arranġamenti ta’ l-intervent u t-tneħħija mis-suq tas-settur tal-frott u l-ħxejjex (19),

Regolament (KE) Nru 1557/2004 ta’ l-1 ta’ Settembru 2004 li japprova l-operazzjonijiet li jivverfikaw il-konformità ma’ l-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni applikabbli għal ċertu frott frisk li jsiru fi New Zealand qabel l-importazzjoni fil-Komunità (20),

Regolament (KE) Nru 179/2006 ta’ l-1 ta’ Frar 2006 li jintroduċi sistema ta’ liċenzji ta’ importazzjoni għal tuffieħ importat minn pajjiżi terzi (21),

Regolament (KE) Nru 430/2006 tal-15 ta’ Marzu 2006 li japprova operazzjonijiet għall-verifika tal-konformità ma’ l-istandards tal-marketing applikabbli għall-frott frisk u ħxejjex imwettqa fis-Senegal qabel ma jkunu importati fil-Komunità (22),

Regolament (KE) Nru 431/2006 tal-15 ta’ Marzu 2006 li japprova l-operazzjonijiet għall-verifika tal-konformità ma’ l-istandards tal-marketing applikabbli għall-frott frisk u ħxejjex imwettqa fil-Kenya qabel ma jkunu importati fil-Komunità (23),

Regolament (KE) Nru 1790/2006 tal-5 ta’ Diċembru 2006 li japprova operazzjonijiet għall-verifika tal-konformità ma’ l-istandards tal-marketing applikabbli għall-frott frisk u ħxejjex imwettqa fit-Turkija qabel ma jkunu importati fil-Komunità (24).

(4)

Għandhom ikunu adottati regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

(5)

Għandhom ikunu stabbiliti snin ta’ marketing għal prodotti ta’ frott u ħxejjex. Billi m’hemmx aktar skemi ta’ għajnuna fis-settur li jsegwu ċ-ċiklu tal-ħsad tal-prodotti kkonċernati, is-snin tas-suq kollha jistgħu jkunu armonizzati sabiex jidħlu fis-sena kalendarja.

(6)

Ir-Regolament (KE) Nru 1182/2007 jawtorizza lill-Kummissjoni sabiex tipprovdi għal standards tal-marketing ta’ prodotti ta’ frott u ħxejjex u l-Artikolu 2(7) tiegħu jipprovdi li r-regolamenti individwali eżistenti li jipprovdu għal dawn l-istandards għandhom jibqgħu japplikaw sa meta jiġu adottati standards ġodda.

(7)

Għandhom isiru eċċezzjonijiet u eżenzjonijiet mill-applikazzjoni ta’ standards tal-marketing fil-każ ta’ ċertu operazzjonijiet li huma jew marġinali u/jew speċifiċi ħafna, jew li jseħħu fil-bidu tal-katina tad-distribuzzjoni, jew fil-każ ta’ prodotti maħsuba għall-ipproċessar.

(8)

Id-dettalji ta’ l-informazzjoni meħtieġa skond l-istandards tal-marketing għandhom ikunu murija b’mod ċar fuq il-pakkett/tikketta.

(9)

Pakketti li fihom tipi differenti ta’ frott u ħxejjex friski qed isiru iktar komuni fis-suq b’reazzjoni għad-domanda minn ċerti konsumaturi. Il-kummerċ ġust jirrikjedi li l-frott u l-ħxejjex friski mibjugħa fl-istess pakkett huma ta’ kwalità uniformi. Għal prodotti li għalihom ma kinux adottati standards Komunitarji dan jista’ jkun assigurat permezz ta’ rikors għal dispożizzjonijiet ġenerali. Ir-rekwiżiti tat-tikkettjar għandhom ikunu stabbiliti għal taħlit ta’ tipi differenti ta’ frott u ħxejjex fl-istess pakkett. Dawn għandhom ikunu inqas stretti minn dawk stabbiliti mill-istandards tal-marketing sabiex ikun ikkunsidrat, b’mod partikolari, l-ispazju disponibbli fuq it-tikketta.

(10)

Kull Stat Membru għandu jindika l-korpi ta’ spezzjoni responsabbli għat-twettiq ta’ verifiki tal-konformità f’kull stadju tal-marketing. Wieħed minn dawk il-korpi għandu jkun responsabbli għal kuntatti u l-koordinazzjoni bejn il-korpi maħtura kollha.

(11)

Billi l-għarfien tan-negozjanti u l-karatteristiċi ewlenin tagħhom huwa għodda indispensabbli fl-analiżi ta’ l-Istati Membri, jeħtieġ li titwaqqaf dejtabejż dwar in-negozjanti tal-frott u l-ħaxix frisk f’kull Stat Membru.

(12)

Il-verifiki tal-konformità għandhom isiru billi jittieħdu kampjuni u għandhom jikkonċentraw fuq negozjanti li aktarx ikollhom oġġetti li ma jikkonformawx ma’ l-istandards. Filwaqt li jikkunsidraw il-karatteristiċi tas-swieq nazzjonali tagħhom, l-Istati Membri għandhom jipprovdu regoli li jagħtu prijorità lill-verifiki fuq kategoriji partikolari ta’ negozjanti. Biex tkun żgurata t-trasparenza, dawn ir-regoli għandhom ikunu nnotifikati lill-Kummissjoni.

(13)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-esportazzjoni ta’ frott u ħxejjex lejn pajjiżi terzi għandha tkun konformi ma’ l-istandards tal-marketing u għandhom jiċċertifikaw il-konformità, skond il-Protokoll ta’ Ġinevra fuq l-istandardizzazzjoni tal-frott u l-ħaxix frisk u l-frott niexef u mnixxef konkluż fi ħdan il-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti u l-iskema ta’ l-OECD għall-applikazzjoni ta’ standards internazzjonali fuq frott u ħaxix.

(14)

L-importazzjonijiet ta’ frott frisk u ħaxix għandhom iħarsu l-istandards ta’ marketing jew standards li huma ta’ l-inqas ekwivalenti għalihom. Għandhom għalhekk jitwettqu verifiki dwar il-konformità qabel dawn l-oġġetti jidħlu fit-territorju doganali tal-Komunità, ħlief fil-każ ta’ lottijiet żgħar li l-awtoritajiet/korpi ta’ l-ispezzjoni jikkunsidraw bħala ta’ riskju żgħir. F’ċerti pajjiżi terzi li jipprovdu garanziji ta’ konformità sodisfaċenti, jistgħu jsiru verifiki mill-korpi ta’ spezzjoni ta’ dawn il-pajjiżi terzi. Meta ssir din l-għażla, l-Istati Membri għandhom jivverifikaw regolarment l-effettività/kwalità tal-verifiki mwettqa qabel l-esportazzjoni mill-korpi ta’ spezzjoni ta’ pajjiżi terzi u jinfurmaw lill-Kummissjoni bir-riżultati ta’ dawn il-verifiki.

(15)

Mhux meħtieġ li l-prodotti maħsuba għall-ipproċessar jikkonformaw ma’ l-istandards tal-marketing, għalhekk għandu jkun żgurat li ma jinbigħux fis-suq bħala prodotti friski. Dawn il-prodotti għandhom ikunu ttikkettjati kif xieraq u, f’ċertu każijiet/meta jkun possibbli, akkompanjati b’ċertifikat ta’ pproċessar li jindika l-użu aħħari tal-prodott li jippermetti li jsiru verifiki.

(16)

Il-frott u l-ħxejjexivverifikati għall-konformità ma’ l-istandards tal-marketing għandhom ikunu suġġetti għall-istess tip ta’ verifika fl-istadji kollha tal-marketing. Għal dan il-għan għandhom ikunu applikati l-linji gwida dwar l-ispezzjonijiet irrakkomandati mill-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti, skond ir-rakkomandazzjonijiet rilevanti ta’ l-OECD. Iżda għandhom ikunu stabbiliti arranġamenti speċifiċi għal verifiki fl-istadju tal-bejgħ.

(17)

Għandhom isiru dispożizzjonijiet għar-rikonoxximent ta’ l-organizzazzjonijiet tal-produtturi għall-prodotti li jitolbu. Meta dan ir-rikonoxximent ikun mitlub għal prodotti għall-ipproċessar biss, għandu jkun żgurat li jkunu fil-fatt ikkonsenjati għall-ipproċessar.

(18)

Sabiex tingħata spinta lill-kisba ta’ l-għanijiet tar-reġim tal-frott u l-ħxejjex u sabiex ikun assigurat li l-organizzazzjonijiet tal-produtturi iwettqu xogħolhom b’mod sustenibbli u effettiv, għandu jkun hemm l-iktar stabbilità possibbli fost l-organizzazzjonijiet tal-produtturi. Is-sħubija ta’ produttur fl-organizzazzjoni tal-produtturi għandha għalhekk tkun għal perjodu minimu. Għandu jkun f’idejn l-Istati Membri sabiex jistabbilixxu l-perjodi ta’ notifika u d-dati li fihom ir-riżenja mis-sħubija għandha tidħol fis-seħħ.

(19)

L-attivitajiet ewlenin u essenzjali ta’ organizzazzjoni tal-produtturi għandhom jirrigwardaw il-konċentrazzjoni tal-provvista u l-marketing. Madankollu, l-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom jitħallew jidħlu f’attivitajiet oħra, anke jekk mhux ta’ natura kummerċjali. Il-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandha tkun inkoraġġuta billi jkun permess il-bejgħ ta’ frott u ħxejjex mixtrija esklussivament minn organizzazzjoni ta’ produtturi rikonoxxuta oħra sabiex titħalla barra mill-kalkoli kemm għall-finijiet ta’ l-attività ewlenija u għal attivitajiet oħrajn. Fir-rigward tal-provvista ta’ mezzi tekniċi huwa xieraq li jkun imwessa’ l-ambitu ta’ kif dan jista’ jsir sabiex tkun inkluża l-provvista permezz ta’ membri ta’ organizzazzjoni tal-produtturi.

(20)

L-organizzazzjonijiet tal-produtturi jista’ jkollhom ishma f’sussidjarji li jgħinu sabiex iżidu l-valur miżjud tal-produzzjoni tal-membri tagħhom. Għandhom ikunu stabbiliti regoli għall-kalkolazzjoni tal-valur ta’ din il-produzzjoni mibjugħa. L-attivitajiet ewlenin ta’ dawn is-sussidjarji għandhom ikunu l-istess bħal dawk ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi, wara li jitħalla żmien għal perjodu transizzjonali ta’ adattament.

(21)

Għandhom ikunu stabbiliti regoli dettaljati dwar ir-rikonoxximent u l-funzjonament ta’ l-assoċjazzjonijiet ta’ l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, organizzazzjonijiet tal-produtturi transnazzjonali u assoċjazzjonijiet transnazzjonali ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi regolati mir-Regolament (KE) Nru 1182/2007. Sabiex ikun hemm konsistenza, dawn għandhom sa fejn hu possibbli jirriflettu r-regoli stabbiliti għall-organizzazzjonijiet tal-produtturi.

(22)

Sabiex tkun iffaċilitata l-konċentrazzjoni tal-provvista, l-għaqda ta’ l-organizzazzjonijiet tal-produtturi eżistenti għandha tkun inkoraġġuta billi jkunu pprovduti regoli għall-għaqda ta’ programmi ta’ operazzjoni ta’ l-organizzazzjonijiet magħquda.

(23)

Filwaqt li jkunu rispettati l-prinċipji fejn organizzazzjoni tal-produtturi għandha tkun iffurmata fuq l-inizzjativa tal-produtturi infushom u skrutinizzata mill-produtturi, għandu jitħalla f’idejn l-Istati Membri sabiex jipprovdu l-kundizzjonijiet fejn persuni oħra naturali jew ġuridiċi jkunu aċċettati bħala membri ta’ organizzazzjoni tal-produtturi u/jew assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet ta’ produtturi.

(24)

Sabiex ikun assigurat li l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jirrapreżentaw ġenwinament numru minimu ta’ produtturi, l-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri sabiex jiżguraw li minoranza ta’ membri li jistgħu jikkostitwixxu l-biċċa l-kbira tal-produzzjoni fl-organizzazzjoni tal-produtturi ma jiddominawx il-ġestjoni u l-operazzjoni tagħha iktar milli suppost.

(25)

Sabiex ikunu kkunsidrati ċirkustanzi ta’ produzzjoni u ta’ marketing differenti fil-Komunità, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu ċerti kundizzjonijiet għall-għoti ta’ rikonoxximent preliminari lil gruppi ta’ produtturi li jissottomettu pjan ta’ rikonoxximent.

(26)

Sabiex ikun promoss l-istabbiliment ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi stabbli b’kapaċità li jagħmlu kontribuzzjoni li sservi għall-kisba ta’ l-għanijiet tar-reġim tal-frott u l-ħaxix, għandu jkun mogħti rikonoxximent preliminari biss lil gruppi ta’ produtturi li jistgħu juru l-kapaċità tagħhom li jilħqu r-rekwiżiti kollha għar-rikonoxximent f’limitu ta’ żmien speċifiku.

(27)

Għandha tkun stabbilita l-informazzjoni li l-gruppi ta’ produtturi għandhom jipprovdu fil-pjan tar-rikonoxximent. Jeħtieġ li jkunu awtorizzati bidliet fil-pjanijiet ta’ rikonoxximent sabiex il-gruppi tal-produtturi jkunu jistgħu jilħqu aħjar il-kundizzjonijiet ta’ rikonoxximent,. Għal dak l-għan, għandhom isiru dispożizzjonijiet li jippermettu lill-Istati Membri sabiex jirrikjedu mill-organizzazzjoni tal-produtturi sabiex tieħu azzjoni korrettiva sabiex tiżgura li l-pjan tagħhom ikun implimentat.

(28)

Il-grupp ta’ produtturi jista’ jissodisfa l-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent qabel ma l-pjan ta’ rikonoxximent ikun komplut. Għandha ssir dispożizzjoni sabiex dawn l-gruppi jkunu jistgħu jissottomettu applikazzjonijiet għal rikonoxximent flimkien ma’ abbozz ta’ programmi ta’ operazzjoni. Għall-finijiet tal-konsistenza, l-għoti ta’ dan ir-rikonoxximent lil grupp tal-produtturi għandu jfisser it-tmiem tal-pjan ta’ rikonoxximent tagħha, u l-għajnuna pprovduta ma għandhiex titkompla. Madankollu, sabiex ikun kkunsidrat l-iffinanzjar multiannwali ta’ investimenti, investimenti li jikkwalifikaw għall-għajnuna għall-investiment għandhom ikunu jistgħu jinġarru fi programmi ta’ operazzjoni.

(29)

Sabiex tkun iffaċilitata l-applikazzjoni korretta tas-sistema ta’ għajnuna sabiex tkopri l-ispejjeż ta’ formazzjoni u operazzjoni amministrativa ta’ gruppi ta’ produzzjoni, dik l-għajnuna għandha tkun mogħtija b’rata fissa. Dik l-għajnuna b’rata fissa għandha tkun suġġetta għal limitu sabiex timxi skond ir-regoli tal-baġit. Barra minn hekk, fil-kunsiderazzjoni tal-bżonnijiet finanzjarji ta’ gruppi ta’ produzzjoni ta’ daqsijiet differenti, dak il-limitu għandu jkun aġġustat skond il-valur tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq tal-gruppi ta’ produtturi.

(30)

Għall-iskop ta’ konsistenza u transizzjoni faċli lejn il-kwalità ta’ grupp ta’ produtturi rikonoxxut, l-istess regoli dwar attivitajiet ewlenin ta’ organizzazzjonijiet tal- produtturi u l-valur tagħhom ta’ produzzjoni mqiegħda fis-suq għandhom japplikaw għal gruppi ta’ produtturi.

(31)

Fil-każ ta’ għaqdiet, għandha tingħata l-possibilità sabiex l-għajnuna tkun mogħtija lil gruppi ta’ produtturi li jirriżultaw mill-għaqda, sabiex jittieħed kont tal-bżonnijiet finanzjarji tal-gruppi ta’ produtturi ġodda u tkun żgurata l-applikazzjoni korretta ta’ l-iskema ta’ għajnuna.

(32)

Sabiex ikun iffaċilitat l-użu ta’ l-iskema ta’ appoġġ lil programmi ta’ operazzjoni, il-produzzjoni mqiegħda fis-suq ta’ organizzazzjoni tal-produtturi għandha tkun definita b’mod ċar, inkluża l-ispeċifikazzjoni ta’ liema prodotti għandhom ikunu kkunsidrati u l-istadju ta’ marketing li fuqu l-valur ta’ produzzjoni għandu jkun ikkalkulat. Għandhom ikun jistgħu isiru wkoll metodi addizzjonali ta’ kalkolazzjoni tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq fil-każ ta’ varjazzjonijiet annwali jew dejta mhux suffiċjenti. Sabiex ma jkunx permess l-użu ħażin ta’ l-iskema, l-organizzazzjonijiet tal-produtturi ġeneralment ma għandhomx ikunu permessi li jbiddlu l-perjodi ta’ referenza matul il-programm.

(33)

Sabiex ikun żgurat l-użu korrett ta’ l-għajnuna, għandhom ikunu stabbiliti regoli għall-immaniġġjar ta’ fondi ta’ operazzjoni u kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-membri, li jippermettu flessibiltà kemm jista’ jkun sakemm il-produtturi kollha jkunu jistgħu japprofittaw mill-fond operazzjonali u jkunu jistgħu jipparteċipaw demokratikament fid-deċiżjonijiet dwar l-użu tiegħu.

(34)

Għandhom ikunu stabbiliti dispożizzjonijiet li jistabbilixxu l-iskop u l-istruttura ta’ l-istrateġija nazzjonali għal programmi ta’ operazzjoni sustenibbli u l-kwadru nazzjonali għal azzjonijiet ta’ l-ambjent. L-għan tagħha huwa li ttejjeb l-allokazzjoni ta’ riżorsi finanzjarji u li ttejjeb il-kwalità ta’ l-istrateġija.

(35)

Fl-interessi ta’ amministrazzjoni adattata, għandhom ikunu stabbiliti l-proċeduri għall-preżentazzjoni u l-approvazzjoni ta’ programmi ta’ operazzjoni, inklużi l-limiti ta’ żmien, sabiex tkun permessa evalwazzjoni xierqa ta’ l-informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti, u l-miżuri u l-attivitajiet li għandhom ikunu nklużi fil-, jew esklużi mill-, programmi. Peress li l-programmi huma immaniġġjati fuq bażi annwali, għandu jkun ipprovdut li programmi li ma jkunux approvati qabel data partikolari jiġu posposti għal sena.

(36)

Għandu jkun hemm proċedura għall-emenda annwali ta’ programmi ta’ operazzjoni għas-sena ta’ wara, sabiex ikunu jistgħu jkunu aġġustati sabiex jikkunsidraw kwalunkwe kundizzjonijiet ġodda li ma setgħux ikunu mbassra meta kienu ppreżentati inizjalment. Barra minn hekk, għandu jkun possibbli li l-miżuri u l-ammonti tal-fond ta’ operazzjoni jkunu mibdula matul kull sena ta’ eżekuzzjoni ta’ programm. Dawn il-bidliet kollha għandhom ikunu suġġetti għal ċertu limiti u kundizzjonijiet, li għandhom ikunu definiti minn Stati Membri, inkluża notifika obbligatorja ta’ bidliet lill-awtoritajiet kompetenti, sabiex jiżguraw li l-programmi approvati jżommu l-għanijiet ġenerali tagħhom.

(37)

Għal skopijiet ta’ sigurtà finanzjarja u ċertezza legali, għandha titħejja lista ta’ operazzjonijiet u nfiq li ma jistgħux ikunu koperti minn programmi ta’ operazzjoni.

(38)

Fil-każ ta’ investimenti f’azzjonijiet individwali, sabiex ikun evitat l-arrikkiment mhux ġustifikat ta’ persuna privata li tkun qatgħet il-konnessjonijiet ma’ l-organizzazzjoni matul il-ħajja utli ta’ l-investiment, għandhom isiru dispożizzjonijiet li jippermettu li l-organizzazzjoni tirkupra l-valur residwu ta’ l-investiment, sew jekk investiment bħal dan jappartjeni lil membru sew lill-organizzazzjoni.

(39)

Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni ta’ l-iskema, għandhom ikunu stabbiliti l-informazzjoni li għandha tkun inkluża f’applikazzjonijiet għall-għajnuna kif ukoll il-proċeduri għall-pagament ta’ għajnuna. Sabiex ikunu evitati diffikultajiet ta’ cash-flow, sistema ta’ pagamenti bil-quddiem akkompanjata minn garanziji xierqa għandha tkun disponibbli għall-organizzazzjonijiet tal-produtturi. Għal raġunijiet simili, għandha tkun disponibbli sistema alternattiva għar-rimbors, f’perjodi matul is-sena, ta’ nefqa li tkun diġà saret.

(40)

Għandhom ikunu stabbiliti dispożizzjonijiet dettaljati dwar l-ambitu u l-applikazzjoni tal-miżuri ta’ prevenzjoni u l-maniġġjar ta’ kriżijiet. Sa fejn huwa possibbli dawn ir-regoli għandhom jipprovdu għal flessibilità u għall-applikazzjoni rapida fi kriżijiet u għalhekk għandhom jippermettu li d-deċiżjonijiet ikunu meħuda mill-Istati Membri u l-organizzazzjonijiet tal-produtturi nfushom. Madankollu ir-regoli għandhon jimpedixxu abbużi u jipprovdu għal limiti fuq l-użu ta’ ċertu miżuri, fosthom f’termini finanzjarji. Għandhom jiżguraw ukoll li r-rekwiżiti fitosanitarji u ambjentali jkunu rispettati kif jixraq.

(41)

Fir-rigward ta’ l-irtirar mis-suq, għandhom jiġu adottati regoli dettaljati skond l-importanza potenzjali ta’ dik il-miżura. B’mod partikolari, għandhom jitħejjew regoli li jikkonċernaw is-sistema ta’ appoġġ miżjud għall-frott u l-ħxejjex mneħħija mis-suq li jkunu mqassma b’xejn bħala għajnuna umanitarja minn organizzazzjonijiet tal-karità u ċertu stabbilimenti u istituzzjonijiet oħra. Barra minn hekk, għandhom ikunu stabbiliti livelli massimi ta’ appoġġ għal tneħħija mis-suq sabiex jiżguraw li ma jsirux punt ta’ ħruġ alternattiv permanenti għal prodotti meta mqabbla mat-tqegħid tagħhom fis-suq. F’dan il-kuntest, rigward dawk il-prodotti li għalihom livelli massimi ta’ kumpens ta’ l-irtirar Komunitarju kienu stabbiliti fl-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 2200/96, huwa xieraq li dawk il-livelli jibqgħu jintużaw, suġġett għal ċertu livell ta’ żieda sabiex jirrifletti l-fatt li dan l-irtirar huwa issa ko-finanzjat. Rigward prodotti oħra, fejn l-esperjenza għadha ma urietx riskju ta’ irtirar eċċessiv, huwa xierag li Stati Membri jkunu permessi li jistabbilixxu livelli massimi ta’ appoġġ. Fil-każijiet kollha, madankollu, għal raġunijiet simili, huwa xieraq li jkun stabbilit limitu kwantitattiv ta’ irtirar għal kull prodott għal kull organizzazzjoni ta’ produtturi.

(42)

Għandhom ikunu adottati regoli dettaljati li jikkonċernaw l-assistenza finanzjarja nazzjonali li l-Istati Membri jistgħu jagħtu f’reġjuni tal-Komunità meta l-livell ta’ organizzazzjoni tal-produtturi ikun partikolarment baxx, inkluża definizzjoni ta’ dak il-livell baxx ta’ organizzazzjonijiet. Għandhom ikunu stabbilti proċeduri għall-approvazzjoni ta’ din l-għajnuna nazzjonali kif ukoll għall-approvazzjoni u l-ammont ta’ rimbors tal-Komunità ta’ l-għajnuna, kif ukoll għall-proporzjon tar-rimbors li għandu jirrifletti dawk attwalment applikabbli.

(43)

Għandhom ikunu adottati regoli dettaljati, b’mod partikolari dispożizzjonijiet proċedurali, li jikkonċernaw il-kundizzjonijiet skond liema r-regoli maħruġa mill-organizzazzjonijiet ta’ produtturi jew assoċjazzjonijiet ta’ dawn l-organizzazzjonijiet fis-settur tal-frott u l-ħaxix ikunu jistgħu jiġu estiżi għall-produtturi kollha stabbiliti f’qasam ekonomiku speċifiku. Barra minn hekk, meta prodott ikun mibjugħ fuq is-siġra, għandu jkun ċar liema regoli għandhom ikunu estiżi lill-produtturi u l-bejjiegħa rispettivament.

(44)

Il-produtturi tat-tuffieħ fil-Komunità reċentement sabu lilhom infushom f’sitwazzjoni diffiċli, minħabba, fost affarijiet oħra, żieda sinifikanti fl-importazzjonijiet tat-tuffieħ minn ċerti pajjiżi terzi ta’ l-emisferu tan-Nofsinhar. Għandu għalhekk ikun imtejjeb il-monitoraġġ ta’ l-importazzjoni tat-tuffieħ. L-istument adattat sabiex ikun milħuq dak l-għan huwa mekkaniżmu bbażat fuq il-ħruġ ta’ liċenzji ta’ l-importazzjoni suġġetti għall-għoti ta’ garanzija sabiex ikun żgurat li l-operazzjonijiet li tapplika għalihom il-liċenzja ta’ importazzjoni ikunu fil-fatt imwettqa. Għandhom japplikaw ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1291/2000 li jistabbilixxi regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni tas-sistema ta’ liċenzji ta’ importazzjoni u esportazzjoni u ta’ ċertfikati ta’ iffissar bil-quddiem għal prodotti agrikoli (25) u (KEE) Nru 2220/85 li jistabbilixxi regoli komuni dettaljati sabiex tiġi applikata s-sistema tal-garanziji għall-prodotti agrikoli (26).

(45)

Għandhom ikunu adottati regoli dettaljati li jikkonċernaw is-sistema ta’ prezz ta’ dħul għal frott u ħxejjex. Peress li ħafna mill-frott u ħxejjex li jistgħu jitħassru kkonċernati huma fornuti mal-kunsinna, dan joħloq diffikultajiet speċjali sabiex ikun determinat il-valur tagħhom. Għandhom ikunu stabbiliti l-metodi possibbli għall-kalkolu tal-prezz tad-dħul li fuq il-bażi tiegħu il-prodotti importati jkunu kklassifikati fit-Tariffa Doganali Komuni. B’mod partikolari, għandhom ikunu stabbiliti valuri ta’ l-importazzjoni fissi fuq il-bażi ta’ medja ggradata tal-prezzijiet medji għall-prodotti u għandha tkun magħmula dispożizzjoni speċjali għal każijiet fejn ma jkunx hemm prezzijiet disponibbli għal prodotti ta’ oriġini magħrufa. Għandu jkun hemm dispożizzjoni għall-għoti ta’ garanzija f’ċerti ċirkostanzi sabiex ikun żgurat li s-sistema tkun applikata korrettament.

(46)

Għandhom ikunu adottati regoli dettaljati li jikkonċernaw id-dazju ta’ importazzjoni li jista’ jkun impost fuq ċertu prodotti minbarra dak ipprovdut fit-Tariffi Doganali Komuni. It-taxxa addizzjonali tista’ tkun imposta jekk il-volumi ta’ importazzjoni tal-prodotti kkonċernati jmorru oltre l-livelli ta’ limitu determinati għall-prodott u l-perjodu ta’ applikazzjoni. L-oġġetti fi triqthom lejn il-Komunità huma eżenti mit-taxxa addizzjonali u, għalhekk, għandhom ikunu adottati dispożizzjonijiet speċifiċi għal dawn l-oġġetti.

(47)

Għandha ssir dispożizzjoni għal monitoraġġ u evalwazzjoni xierqa ta’ programmi u skemi li għadhom għaddejjin sabiex tkun ivvalutata l-effettività u l-effiċjenza tagħhom kemm minn organizzazzjonijiet ta’ produtturi u kif ukoll minn Stati Membri.

(48)

Għandhom ikunu stabbiliti miżuri/dispożizzjonijiet li jikkonċernaw it-tip, format u mezz ta’ komunikazzjonijiet li huma neċessarji sabiex jimplimentaw dan ir-Regolament. Dawn għandhom jinkludu komunikazzjonijiet minn produtturi u organizzazzjonijiet tal-produtturi lill-Istati Membri u mill-Istati Membri lill-Kummissjoni, kif ukoll il-konsegwenzi li jirriżultaw minn komunikazzjonijiet magħmula tard jew mhux preċiżi.

(49)

Għandhom ikunu stabbiliti miżuri dwar il-verifiki neċessarji sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament u r-Regolament (KE) Nru 1182/2007, u s-sanzjonijiet xierqa applikabbli għall-irregolaritajiet misjuba. Dawk il-miżuri għandhom jinvolvu kemm verifiki u sanzjonijiet speċifiċi stipulati fuq il-livell Komunitarju kif ukoll verifiki u sanzjonijiet nazzjonali addizzjonali. Il-verifiki u s-sanzjonijiet għandhom ikunu dissważivi, effettivi u proporzjonali. Għandhom ikunu pprovduti regoli li jipprovdu għar-riżoluzzjoni ta’ każijiet ta’ żball evidenti u force majeure u ċirkustanzi eċċezzjonali oħra sabiex jiżguraw it-trattament ugwali tal-produtturi. Regoli għal sitwazzjonijiet maħluqa artifiċjalment għandhom ikunu pprovduti sabiex ikun evitat kwalunkwe benefiċċju li ġej minn sitwazzjonijiet bħal dawn.

(50)

Għandhom ikunu magħmula dispożizzjonijiet għal bidla mingħajr xkiel mis-sistema ta’ qabel għas-sistema l-ġdida stabbilita f’dan ir-Regolament u l-implimentazzjoni kif suppost tad-dispożizzjonijiet transizzjonali stipulati fl-Artikolu 55 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

(51)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Frott u l-Ħxejjex friski,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET INTRODUTTORJI

Artikolu 1

Ambitu u użu tat-termini

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni għar-Regolament (KE) Nru 2200/96, ir-Regolament (KE) Nru 2201/96 u r-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

2.   It-termini użati fir-Regolamenti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikollhom l-istess tifsira meta wżati f’dan ir-Regolament sakemm dan ir-Regolament ma jipprovdix mod ieħor.

Artikolu 2

Snin ta’ marketing

Is-snin ta’ marketing għall-prodotti mniżżla fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru 2200/96 u fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru 2201/96 għandhom jibdew mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru.

TITOLU II

KLASSIFIKAZZJONI TA’ PRODOTTI

KAPITOLU I

Regoli ġenerali

Artikolu 3

Eċċezzjonijiet u eżenzjonijiet mill-applikazzjoni ta’ l-istandards tal-marketing

1.   Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 2(5) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, dawn li ġejjin mhumiex meħtieġa li jikkonformaw ma’ l-istandards tal-marketing:

(a)

prodotti ttrasportati bil-baħar lejn impjanti ta’ l-ipproċessar, ħlief fejn ikunu stabbiliti kriterji minimi ta’ kwalità għall-prodotti maħsuba għall-ipproċessar industrijali speċifikament f’dan ir-Regolament;

(b)

prodotti ttrasferiti mill-produttur fir-raba’ tiegħu lill-konsumaturi għall-użu personali tagħhom; u

(c)

fuq Deċiżjoni tal-Kummissjoni meħuda fuq it-talba ta’ Stat Membru li juża l-proċedura imsemmija fl-Artikolu 46 tar-Regolament (KE) Nru 2200/96 għal prodotti ta’ reġjun partikolari li jkunu mibjugħa minn negozju bl-imnut tar-reġjun għall-konsum lokali tradizzjonali stabbilit sew.

2.   Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 2(5) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, dawn li ġejjin mhumiex meħtieġa li jikkonformaw ma’ l-istandards tal-marketing f’żona tal-produzzjoni partikolari:

(a)

prodotti mibjugħa jew ikkonsenjati minn min ikabbarhom għal stazzjonijiet tal-preparazzjoni jew ta’ l-ippakkjar jew faċilitajiet tal-ħażna, jew ittrasportati bil-baħar mir-raba’ tiegħu lejn dawn l-istazzjonijiet; u

(b)

prodotti ttrasportati bil-baħar minn faċilitajiet ta’ ħażna għal stazzjonijiet tal-preparazzjoni u ta’ l-ippakkjar.

3.   Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 2(5) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, Stati Membri jistgħu jeżentaw dawn li ġejjin mill-ħtieġa li jikkonformaw ma’ l-istandards tal-marketing jew uħud mid-dispożizzjonijiet tagħhom:

(a)

il-prodotti murija jew offruti għall-bejgħ, mibjugħa, kkonsenjati jew mibjugħa bi kwalunkwe mod ieħor minn min ikabbarhom fi swieq bl-ingrossa, b’mod partikolari fuq swieq tal-produtturi, sitwati fiż-żona tal-produzzjoni; u

(b)

il-prodotti ttrasportati bil-baħar minn dawk is-swieq bl-ingrossa għal stazzjonijiet tal-preparazzjoni u l-ippakkjar u faċilitajiet tal-ħażna li jinsabu fl-istess zona tal-produzzjoni.

Fejn japplika l-ewwel subparagrafu, l-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Kummissjoni u għandu jinnotifikaha bil-miżuri meħuda.

4.   Għandha tkun ipprovduta evidenza lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru li l-prodotti koperti mill-paragrafi 1(a) u 2 jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati, b’mod partikolari rigward l-użu maħsub għalihom.

Artikolu 4

Dettalji ta’ informazzjoni

1.   Id-dettalji ta’ informazzjoni meħtieġa mill-istandards tal-marketing stipulati skond l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 għandhom ikunu murija b’mod li jinqara u ovvju fuq naħa waħda tal-pakkett, jew stampati b’mod li ma jitħassarx direttament fuq il-pakkett jew fuq tikketta li hi parti integrali tal-pakkett jew hija imwaħħla miegħu.

2.   Għal oġġetti ttrasportati bil-baħar bil-bulk u mgħobbija direttament fuq mezz tat-trasport, id-dettalji ta’ informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu mogħtija f’dokument li jakkompanja l-oġġetti jew murija fuq nota mpoġġija f’pożizzjoni ovvja ġewwa l-mezz tat-trasport.

Artikolu 5

Dettalji ta’ informazzjoni fl-istadju tal-bejgħ bl-imnut

Fl-istadju tal-bejgħ bl-imnut, fejn prodotti jkunu ppakkjati d-dettalji ta’ informazzjoni rikjesti mill-istandards tal-marketing stabbiliti skond l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 għandhom ikunu jinqraw u evidenti.

Għal prodotti ippakkjati minn qabel kif imsemmija fid-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (27), il-piż nett għandu jkun indikat, minbarra l-informazzjoni kollha pprovduta fl-istandards tal-marketing. Madankollu, fil-każ ta’ prodotti normalment mibjugħa skond in-numru, il-ħtieġa li jkun indikat il-piż nett ma tapplikax jekk in-numru ta’ ogġetti jista’ jidher b’mod ċar u jkun jista’ jingħadd minn barra jew jekk in-numru jkun indikat fuq it-tikketta.

Il-prodotti jistgħu jkunu ppreżentati mhux ippakkjati, sakemm in-negozjant juri flimkien ma’ l-oġġetti offruti għall-bejgħ karta li turi b’mod prominenti u li jinqara d-dettalji ta’ informazzjoni speċifikati fl-istandards tal-marketing u fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 rigward il-varjetà, il-pajjiż ta’ oriġini tal-prodott, u l-klassi.

Artikolu 6

Pakketti tal-bejgħ

1.   Il-pakketti tal-bejgħ ta’ frott u ħaxix frisk ta’ piż nett ta’ tliet kilogrammi jew inqas jistgħu jkun fihom taħlit ta’ tipi differenti ta’ frott u ħaxix frisk sakemm:

(a)

il-prodotti jkunu ta’ kwalità uniformi u kull tip ikkonċernat ikun konformi ma’ l-istandards tal-paragrafu 2;

(b)

il-pakkett ikun mmarkat kif suppost, skond il-paragrafu 3; u

(c)

it-taħlita ma tkunx waħda li tfixkel lill-konsumatur.

2.   Il-prodotti li jinstabu fil-pakketti kif imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu ta’ l-istess klassi tal-kwalità kummerċjali kif imsemmija fl-Anness I.

Meta taħlita jkun fiha frott u ħaxix li mhumiex koperti minn standards tal-marketing tal-Komunità, dawk il-prodotti għandhom ikunu kklassifikati fl-istess klassi, skond l-Anness I.

3.   L-immarkar fuq il-pakketti tal-bejgħ kif imsemmija fil-paragrafu 1 u/jew fuq kull pakkett li fih dan għandu juri mill-inqas dawn id-dettalji:

(a)

L-isem u l-indirizz ta’ min jippakkjah u/jew min jibagħtu. Dan it-tagħrif jista’ jkun mibdul:

(i)

għall-pakketti kollha bl-eċċezzjoni ta’ pakketti ppakkjati minn qabel, permezz tal-marka ta’ kodiċi maħruġa u aċċettata uffiċjalment li tirrapreżenta lil min jippakkjahom u/jew minn jibgħathom, indikat b’konnessjoni viċina mar-referenza “Min jippakkja u/jew Min jibgħat” (jew abbrevjazzjonijiet ekwivalenti);

(ii)

għal pakketti ppakkjati minn qabel biss, bl-isem u l-indirizz ta’ bejjiegħ stabbilit fil-Komunità indikat b’rabta qariba ma’ l-avviż “Ippakkjat għal:” jew avviż ekwivalenti. F’dan il-każ, l-ittikkettjar għandu jinkludi wkoll kodiċi li jirrapreżenta lil min jippakkja u/jew min jibgħat. Il-bejjiegħ għandu jagħti l-informazzjoni kollha li korp ta’ spezzjoni jikkunsidra neċessarja rigward it-tifsira ta’ dan il-kodiċi;

(b)

l-isem tal-prodotti/tipi kollha li qegħdin fil-pakkett;

(c)

l-isem tal-varjetà jew tat-tip kummerċjali għal kull prodott li qiegħed fit-taħlita li l-istandard tal-marketing tal-Komunità jirrikjedih għal prodotti li mhumiex imħalltin;

(d)

il-pajjiż ta’ l-oriġini ta’ kull prodott ikkonċernat, ħdejn l-isem tal-prodotti kkonċernati;

(e)

il-klassi.

Għal frott u ħxejjex koperti mill-istandards tal-marketing tal-Komunità, dawn id-dettalji se jieħdu post id-dettalji stipulati minn dawk l-istandards.

KAPITOLU II

Verifiki dwar il-konformità ma’ l-istandards tal-marketing

Taqsima 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 7

Skop

Dan il-Kapitolu jistabbilixxi regoli għall-Istati Membri meta jwettqu verifiki fl-istadji kollha tal-bejgħ b’konformità ma’ l-istandards tal-marketing stabbiliti skond l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

Artikolu 8

Korpi kompetenti

1.   Kull Stat Membru għandu jinnomina:

(a)

awtorità kompetenti unika responsabbli għall-koordinazzjoni u l-kuntatti fiż-żoni koperti minn dan il-Kapitolu, minn issa ‘l quddiem imsejħa “l-awtorità li tikoordina”, u

(b)

korp jew korpi ta’ spezzjoni responsabbli għall-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 2(6) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, minn issa ‘l quddiem imsemmija “il-korpi ta’ spezzjoni”.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni:

(a)

l-isem u l-indirizz postali u dak elettroniku ta’ l-awtorità li tikkoordina li jkunu innominaw skond il-paragrafu 1,

(b)

l-isem u l-indirizz postali u dak elettroniku tal-korpi ta’ spezzjoni li jkunu innominaw skond il-paragrafu 1, u

(c)

id-deskrizzjoni eżatta ta’ l-isferi rispettivi ta’ attività tal-korpi ta’ spezzjoni li jkunu nnominaw.

3.   L-awtorità li tikkoordina tista’ tkun il-korp ta’ spezzjoni jew wieħed mill-korpi ta’ spezzjoni jew kwalunkwe korp ieħor innominat skond il-paragrafu 1.

4.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista ta’ l-awtoritajiet li jikkoordinaw indikati mill-Istati Membri bil-mod li tikkunsidra xieraq.

Artikolu 9

Dejtabejż ta’ negozjanti

1.   L-Istati Membri se jistabbilixxu dejtabejż ta’ negozjanti tal-frott u ħxejjex, li se telenka, skond il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu, in-negozjanti nvoluti fil-marketing ta’ frott u ħxejjex friski li għalihom kienu stabbiliti standards skond l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

Għar-raġunijiet ta’ dan il-Kapitolu “negozjant” ifisser kwalunkwe persuna naturali jew ġuridika li żżomm frott u ħxejjex friski suġġetti għall-istandards tal-marketing bil-ħsieb li jkunu murija jew offruti għall-bejgħ, il-bejgħ tagħhom jew il-marketing tagħhom bi kwalunkwe mod ieħor għalih innifsu jew f’isem terza persuna fit-territorju tal-Komunità u/jew esportazzjoni lil pajjiżi terzi.

2.   L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-kundizzjonijiet skond liema in-negozjanti li ġejjin għandhom ikunu nklużi jew le fid-dejtabejż:

(a)

negozjanti li l-attivitajiet tagħhom huma eżenti mill-obbligazzjoni li jimxu skond l-istandards tal-marketing skond l-Artikolu 3, u

(b)

persuni naturali jew ġuridiċi li l-attivitajiet tagħhom fis-settur tal-frott u l-ħxejjex huma limitati jew għat-trasport ta’ provvisti, jew għall-bejgħ ta’ kwantitajiet żgħar fl-istadju tal-bejgħ bl-imnut.

3.   Fejn id-dejtabejż hija komposta minn diversi elementi separati, l-awtorità koordinatriċi għandha tiżgura li d-dejtabejż, l-elementi tagħha u l-aġġornament tagħhom huma uniformi. L-aġġornament għandu jsir partikolarment mill-korpi ta’ spezzjoni li jużaw l-informazzjoni miġbura matul il-verifiki magħmula fl-istadji kollha tal-marketing.

4.   Din id-dejtabejż għandha jkollha, għal kull negozjant, in-numru ta’ reġistrazzjoni, l-isem, l-indirizz, l-informazzjoni meħtieġa għall-klassifikazzjoni tagħha f’waħda mill-kategoriji msemmija fl-Artikolu 10, partikolarment, il-pożizzjoni fil-katina tal-marketing, informazzjoni dwar l-importanza tan-negozjant, informazzjoni dwar ir-riżultati magħmula matul verifiki ta’ qabel ta’ kull negozjant, kif ukoll kull informazzjoni oħra meqjusa meħtieġa għall-verifiki.

5.   In-negozjanti għandhom jipprovdu l-informazzjoni li l-Istati Membri jqisu meħtieġa biex jistabbilixxu u jaġġornaw id-dejtabejż. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-kundizzjonijiet taħt liema n-negozjanti mhux stabbiliti fit-territorju tagħhom imma li jagħmlu negozju fih għandhom ikunu elenkati fid-dejtabejż tagħhom.

Taqsima 2

Verifiki mwettqa fis-suq intern

Artikolu 10

Verifiki tal-konformità fis-suq intern

1.   L-Istati Membri għandhom jintroduċu sistema ta’ verifiki ta’ kampjuni dwar il-konformità ma’ l-istandards tal-marketing tal-prodotti miżmuma minn negozjanti f'kull stadju tal-bejgħ.

Taħt din is-sistema, l-Istati Membri għandhom jispeċifikaw il-frekwenza, ibbażata fuq analiżi tar-riskju ta’ negozjant li jbiegħ oġġetti mhux konformi ma’ l-istandards tal-marketing, li biha jistgħu jsiru l-verifiki mill-korpi ta’ spezzjoni. Il-frekwenza ta’ verifiki għandha tkun suffiċjenti biex tkun żgurata l-konformità mar-regoli Komunitarji, għal kull kategorija ta’ negozjanti li kienu ddefinew qabel.

Din l-analizi tar-riskju għandha tirrigwarda, partikolarment, d-daqs tan-negozjanti, il-pożizzjoni fil-katina tal-marketing, ir-riżultati miksuba matul il-verifiki ta’ qabel u parametri oħra possibbli li għandhom ikunu definiti mill-Istati Membri.

In-negozjanti nvoluti fil-preparazzjoni u l-ippakkjar ta’ frott u ħxejjex, partikolarment fir-reġjun tal-produzzjoni, għandhom ikunu soġġetti għal rata ogħla ta’ verifiki minn kategoriji oħra ta’ negozjanti. Jistgħu jsiru wkoll verifiki matul it-trasport.

Fejn il-verifiki juru irregolaritajiet sinifikanti, il-korpi ta’ spezzjoni għandhom iżidu l-frekwenza tal-verifiki fuq in-negozjanti kkonċernati.

2.   In-negozjanti għandhom jipprovdu lil korpi ta’ spezzjoni bl-informazzjoni kollha li dawk il-korpi jqisu meħtieġa għall-organizzazzjoni u t-twettiq tal-verifiki.

3.   L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw negozjanti li jiggarantixxu rata ta’ konformità uniformi u għolja tal-frott u l-ħxejjex bla ħsara għall-istandards tal-marketing fil-ħin meta jintbagħtu biex jintuża l-kampjun fl-Anness II fit-tikketta ta’ kull pakkett. L-awtorizzazzjoni għandha tingħata għal perjodu ta’ tliet snin u għandha tkun tiġġedded.

Flimkien ma’ dan, sabiex jibbenefikaw mill-użu tal-kampjun, in-negozjanti għandhom:

(a)

ikollhom persunal ta’ spezzjoni li jkun irċieva taħriġ approvat mill-Istat Membru,

(b)

ikollhom tagħmir xieraq għall-preparazzjoni u l-ippakkjar tal-prodotti,

(c)

jikkommettu ruħhom biex jipproċedu għall-verifika tal-konformità ta’ l-oġġetti li jibagħtu u jkollhom reġistru li jirreġistra l-operazzjonijiet kollha ta’ verifiki mwettqa.

Meta n-negozjanti ma jistgħux jiggarantixxu iżjed rata ta’ konformità għolja u uniformi, jew meta waħda mill-kundizzjonijiet ipprovduti fit-tieni sub-paragrafu ma tkunx aktar sodisfatta, l-Istat Membru għandu jirtira l-awtorizzazzjoni lin-negozjant biex juża l-kampjun fl-Anness II fl-ittikkettjar ta’ kull pakkett.

4.   L-awtorità li tikkoordina għandha tikkomunika lill-Kummissjoni d-dispożizzjonijiet tas-sistema ta’ spezzjoni kif msemmija fil-paragrafu 1. Il-komunikazzjoni għandha tinkludi l-kategoriji tan-negozjanti li kienu identifikati u l-frekwenza tal-verifiki speċifikata għal kull wieħed minnhom, kif ukoll, fejn xieraq, il-kundizzjonijiet dettaljati ta’ l-implimentazzjoni tal-paragrafu 3, il-kundizzjonijiet dettaljati ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 11(1), inklużi l-proporzjonijiet minimi tal-verifiki għad-diversi kummerċjanti kkonċernati. Għandha tinforma minnufih lill-Kummissjoni b'kull emenda sussegwenti għal dik is-sistema.

5.   Il-korpi ta’ spezzjoni ta’ Stat Membru li fit-territorju tiegħu lott ta’ oġġetti minn Stat Membru ieħor jinstab li ma jikkonformax ma’ l-istandards minħabba difetti jew deterjorazzjoni li setgħu nkixfu fil-ħin ta’ l-ippakkjar għandhom jinnotifikaw minnufih dawn il-każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità skoperti sa l-istadju tal-bejgħ bl-ingrossa, inkluż f'ċentri ta’ distribuzzjoni, lill-awtoritajiet ta’ Stati Membri oħra li x'aktarx ikunu kkonċernati.

Artikolu 11

Verifiki tal-konformità fil-punt ta’ esportazzjoni

1.   Il-korp ta’ spezzjoni kompetenti għandu fl-istadju ta’ l-esportazzjoni jiżgura permezz ta’ verifika tal-konformità li l-prodotti maħsuba għall-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi jħallu it-territorju doganali tal-Komunità biss jekk jikkonformaw ma’ l-istandards tal-marketing.

L-esportaturi għandhom jipprovdu lill-korpi ta’ spezzjoni bl-informazzjoni kollha li dawk il-korpi jqisu meħtieġa għall-organizzazzjoni u t-twettiq tal-verifiki.

2.   L-Istati Membri jistgħu jispeċifikaw, għal kull kategorija ta’ negozjant ikkonċernat u fuq il-bażi ta’ analiżi tar-riskju, il-proporzjon minimu tal-kunsinni u kwantitajiet soġġetti għal verifiki tal-konformità mill-korp ta’ spezzjoni kompetenti fl-istadju ta’ l-esportazzjoni. Dan il-proporzjon għandu jkun biżżejjed biex tkun żgurata l-konformità mar-regoli tal-Komunità. Fejn il-verifiki juru irregolaritajiet sinifikanti, il-korpi ta’ spezzjoni għandhom iżidu l-proporzjon ta’ konsenji verifikati fuq in-negozjanti kkonċernati.

L-Istati Membri jistgħu japplikaw id-dispożizzjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu lil negozjanti li jwettqu dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

joffru garanziji suffiċjenti ta’ rata ta’ konformità konsistenti u għolja għall-frott u l-ħxejjex li jbiegħu;

(b)

ikollhom persunal ta’ spezzjoni li jkun irċieva taħriġ approvat mill-Istat Membru;

(c)

jobbligaw ruħhom li jivverfikaw il-konformità ta’ l-oġġetti li jqiegħdu fis-suq; u

(d)

jobbligaw ruħhom li jżommu reġistru li jirreġistra l-verifiki kollha li jkunu wettqu.

3.   Wara t-tmiem ta’ l-operazzjonijiet ta’ verifika msemmija fil-paragrafu 1 il-korp ta’ spezzjoni għandu joħroġ ċertifikat ta’ konformità kif msemmi fl-Anness III għal kull lott maħsub għall-esportazzjoni u li jikkonsidraw li jħares l-istandards tal-marketing. Fejn il-kunsinna għall-esportazzjoni tikkonsisti minn diversi lottijiet, il-konformità ta’ dawn il-lottijiet tista’ tkun iċċertifikata fuq ċertifikat uniku li jelenka b'mod ċar id-diversi lottijiet li jikkostitwixxu dik il-kunsinna.

Fejn, skond il-paragrafu 2, il-lottijiet ikkonċernati miċ-ċertifikat ta’ konformità ma jkunux ġew ivverifikati mill-korp ta’ spezzjoni kompetenti fl-istadju ta’ l-esportazzjoni, l-avviż “awto-verifika (Artikolu 11(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 0000/2007)” għandu jkun irrapportat fil-kaxxa 13 (Kummenti) taċ-ċertifikat.

4.   Id-dikjarazzjoni ta’ l-esportazzjoni tista’ tkun aċċettata mill-awtorità doganali kompetenti biss jekk:

(a)

l-oġġetti jkunu akkumpanjati jew miċ-ċertifikat imsemmi fil-paragrafu 3 jew miċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 19(2), jew jekk

(b)

il-korp ta’ spezzjoni kompetenti ikun informa l-awtorità doganali, b'mezzi xierqa, li l-lottijiet rilevanti kienu soġġetti għall-ħarġa ta’ wieħed minn dawk iż-żewġ ċertifikati.

Artikolu 12

Verifiki tal-konformità fil-punt ta’ l-importazzjoni

1.   Qabel ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa, il-prodotti minn pajjiżi terzi għandhom ikunu vverifikati għall-konformità ma’ l-istandards tal-marketing.

L-importaturi għandhom jipprovdu lill-korpi ta’ spezzjoni bl-informazzjoni kollha li dawk il-korpi jqisu li tkun meħtieġa għall-organizzazzjoni u t-twettiq tal-verifiki msemmija fil-paragrafu 2 u l-Artikolu 16(1).

2.   Mingħajr preġudizzju għat-Taqsima 3, il-korp ta’ spezzjoni uffiċjali għandu jagħmel verifika tal-konformità fil-punt ta’ importazzjoni għal kull lott importat u, fejn dawk il-prodotti jħarsu l-istandards meħtieġa, għandu joħroġ ċertifikat ta’ konformità kif ipprovvdut fl-Anness III. Fejn il-kunsinna ta’ importazzjoni tikkonsisti minn diversi lottijiet, il-konformità ta’ dawn il-lottijiet tista’ tkun ċertifikata fuq ċertifikat uniku li b'mod ċar jelenka d-diversi lottijiet li jikkostitwixxu dik il-kunsinna.

3.   L-awtoritajiet doganali għandhom jawtorizzaw ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera biss jekk:

(a)

l-oġġetti jkunu akkumpanjati miċ-ċertifikat imsemmi fil-paragrafu 2, iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 14(1), jew iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 19(2), jew jekk

(b)

l-awtorità ta’ spezzjoni kompetenti tkun informat l-awtorità doganali, b'mezzi xierqa, li l-lottijiet rilevanti kienu soġġetti għall-ħruġ ta’ wieħed minn dawk iċ-ċertifikati.

4.   Permezz ta’ deroga mill-paragrafi 1, 2 u 3, fejn il-korp ta’ spezzjoni kompetenti fil-punt ta’ importazzjoni jikkonsidra li hemm riskju baxx li ċerti lottijiet ma jkunux konformi ma’ l-istandards tal-marketing, jista' jagħżel li ma jivverifikax dawk il-lottijiet. Huwa għandu jibgħat lill-awtoritajiet tad-dwana dikjarazzjoni stampata għal dak il-għan biex jinforma lil dik l-awtorità b'mod ieħor li tkun tista' twettaq il-proċeduri ta’ rilaxx.

Għall-iskopijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-ewwel sub-paragrafu, il-korp ta’ spezzjoni għandu jistabbilixxi minn qabel il-kriterji għall-valutazzjoni tar-riskju tal-lottijiet li ma jikkonformawx u, fuq il-bażi ta’ analiżi tar-riskju, għal kull tip ta’ importazzjoni li jkun iddefinixxa, il-proporzjonijiet minimi ta’ kunsinni u kwantitajiet li ser ikunu suġġetti għal verifika ta’ konformità mill-korp ta’ spezzjoni kompetenti fl-istadju ta’ l-importazzjoni. Kwalunkwe proporzjoni speċifikata skond dan il-paragrafu għandha fi kwalunkwe każ tkun sostanzjalment ogħla minn dawk applikati skond l-Artikolu 16(1).

5.   Sabiex tkun imtejba l-uniformità ta’ l-applikazzjoni tal-paragrafu 4 fl-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tadotta linji gwida komuni għall-applikazzjoni tagħha. L-awtorità koordinatriċi għandha tinforma lill-Kummissjoni minnufih bir-regoli għall-applikazzjoni tal-paragrafu 4, fosthom il-kriterji u l-proporzjonijiet minimi imsemmija fil-paragrafu 4, it-tieni subparagrafu u kwalunkwe emenda sussegwenti għal dawk ir-regoli.

6.   Fejn, fuq l-importazzjoni minn pajjiż terz, lott ta’ oġġetti jinstab li ma jikkonformax ma’ l-istandards, l-awtorità koordinatriċi ta’ l-Istat Membru kkonċernat għandha minnufih tinnotifika lill-Kummissjoni u l-awtoritajiet li jikkoordinaw ta’ l-Istati Membri l-oħra li x'aktarx ikunu kkonċernati, li għandhom imbagħad jgħaddu din l-informazzjoni kif meħtieġ fit-territorju tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tkun innotifikata permezz tas-sistema elettronika indikata mill-Kummissjoni.

Taqsima 3

Verifiki mwettqa minn pajjiżi terzi

Artikolu 13

Approvazzjoni ta’ l-operazzjonijiet ta’ verifika mwettqa minn pajjiżi terzi qabel l-importazzjoni fil-Komunità

1.   Fuq talba ta’ pajjiż terz, il-Kummissjoni tista' tapprova, skond il-proċedura pprovduta fl-Artikolu 46 tar-Regolament (KE) Nru 2200/96, l-operazzjonijiet ta’ verifika tal-konformità mwettqa minn dan il-pajjiż terz qabel l-importazzjoni fil-Komunità.

2.   L-approvazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tista' tingħata lill-pajjiżi terzi li hekk jitolbu u li fit-territorju tagħhom l-istandards tal-marketing tal-Komunità, jew għall-inqas standards ekwivalenti, jintlaħqu rigward prodotti esportati lejn il-Komunità.

L-approvazzjoni tispeċifika l-awtorità uffiċjali f'pajjiż terz li taħt ir-responsabbiltà tagħha jitwettqu l-operazzjonijiet ta’ verifika msemmija fil-paragrafu 1. L-awtorità għandha tkun responsabbli għall-kuntatti mal-Komunità. L-approvazzjoni tispeċifika wkoll il-korpi ta’ spezzjoni li jagħmlu l-verifiki xierqa, minn hawn 'il quddiem msejħa “il-korpi ta’ spezzjoni tal-pajjiż terz”.

L-approvazzjoni għandha tapplika biss għall-prodotti li joriġinaw fil-pajjiż terz ikkonċernat u tista' tkun limitata għal ċerti prodotti.

3.   Il-korpi ta’ spezzjoni tal-pajjiż terz għandhom ikunu korpi uffiċjali jew uffiċjalment rikonoxxuti mill-awtorità msemmija fil-paragrafu 2 li jipprovdu garanziji sodisfaċenti u li jiddisponu mill-persunal, tagħmir u faċilitajiet meħtieġa biex iwettqu l-verifiki skond il-metodi msemmija fl-Artikolu 20(1) jew metodi ekwivalenti.

4.   Il-lista ta’ pajjiżi li l-verifiki tagħhom dwar konformità kienu approvati skond dan l-Artikolu, u l-prodotti kkonċernati, huma stabbiliti fil-Parti A ta’ l-Anness IV. Dettalji ta’ l-awtoritajiet uffiċjali u korpi ta’ spezzjoni tagħhom huma stabbiliti fil-Parti B ta’ dak l-Anness u l-mudelli għaċ-ċertifikati imsemmija fl-Artikolu 14 huma stabbiliti fil-Parti Ċ ta’ dak l-Anness

Artikolu 14

Ċertifikati

1.   Il-korpi ta’ spezzjoni tal-pajjiż terz għandhom joħorġu, għal kull lott ivverifikat qabel d-dħul tiegħu fit-territorju doganali tal-Komunità, jew iċ-ċertifikat ta’ konformità pprovdut fl-Anness III, jew jimlew kull formula oħra miftiehma bejn il-Kummissjoni u l-pajjiż terz. Fejn il-kunsinna ta’ importazzjoni tikkonsisti minn diversi lottijiet, il-konformità ta’ dawn il-lottijiet tista’ tkun iċċertifikata fuq ċertifikat uniku li jelenka b'mod ċar id-diversi lottijiet li jikkostitwixxu dik il-kunsinna.

Il-formuli standard li fuqhom isiru ċ-ċertifikati pprovduti fl-ewwel subparagrafu għandhom ikunu stabbiliti fil-kwadru ta’ l-approvazzjoni imsemmi fl-Artikolu 13(1).

2.   Iċ-ċertifikat għandu jkollu l-kelma “oriġinali”. Meta jkunu meħtieġa kopji żejda, dawn għandhom ikunu stampati bil-kelma “kopja”. L-awtoritajiet kompetenti fil-Komunità għandhom jaċċettaw bħala validu biss l-oriġinali taċ-ċertifikat.

Il-formula għandu jkollha daqs ta’ 210 × 297 mm; tolleranza sa ftit iktar minn 8 mm jew ftit inqas minn 5 mm fit-tul tista’ kun permessa. Il-karta użata għandha tkun bajda, ma tinkludix polpa mekkanika, ta’ daqs adattat għall-kitba u għandha tiżen mhux inqas minn 40 g/m2.

Il-formuli għandhom ikunu stampati u kompluti f’waħda mill-lingwi uffiċjali tal-Komunità.

Il-formuli għandhom ikunu kompluti bl-użu ta’ proċess mekkanografiku jew proċess simili.

Dak li jinkiteb ma jistax ikun imħassar jew miktub fuqu. Kull tibdil għandu jsir billi jinqatgħu id-dettalji żbaljati u, fejn xieraq, jiżdiedu dawk meħtieġa. Dawn it-tibdiliet għandhom ikollhom l-inizjali tal-persuna li tagħmilhom u approvati mill-awtoritajiet li joħorġuhom.

Kull ċertifikat għandu jkollu numru tas-serje, li permezz tiegħu jista’ jkun identifikat, u għandu jkun stampat mill-awtorità tal-ħruġ u ffirmat mill-persuna jew persuni li għandhom l-awtorità li jagħmlu dan.

L-awtorità tal-ħruġ għandha żżomm kopja ta’ kull ċertifikat li toħroġ.

Artikolu 15

Sospensjoni ta’ approvazzjoni

Il-Kummissjoni tista' tissospendi l-approvazzjoni jekk jinstab li, f'numru sinjifikanti ta’ lottijiet u/jew kwantitajiet, l-oġġetti ma jikkorrispondux għall-informazzjoni fiċ-ċertifikati ta’ konformità maħruġa mill-korpi ta’ spezzjoni tal-pajjiż terz, jew fejn ma tkunx ingħatat risposta sodisfaċenti għat-talbiet għal verifiki a posteriori kif imsemmija fl-Artikolu 16(2).

Artikolu 16

Verifiki addizzjonali mill-Istati Membri

1.   L-Istati Membri jistgħu jwettqu verifiki fiżiċi fil-punt ta’ importazzjoni fuq prodotti importati taħt il-kundizzjonijiet ipprovduti fit-Taqsima preżenti għall-konformità ma’ l-istandards billi jitwettqu verifiki tal-konformità għal kull pajjiż terz ikkonċernat fuq proporzjon sinjifikanti tal-konsenji u kwantitajiet importati taħt dawn il-kundizzjonijiet. Dan il-proporzjon għandu jkun biżżejjed biex tkun żgurata l-konformità mar-regoli tal-Komunità mill-korpi ta’ spezzjoni tal-pajjiż terz. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-miżuri pprovduti fl-Artikolu 20(3) jkunu applikati lil-lottijiet ivverifikati, fejn dawk il-lottijiet ma jikkonformawx ma’ l-istandards tal-marketing.

Fejn il-verifiki juru irregolaritajiet sinjifikanti, l-Istati Membri għandhom jinformaw minnufih lill-Kummissjoni u l-korpi ta’ spezzjoni għandhom iżidu l-proporzjon ta’ konsenji u l-kwantitajiet ivverifikati skond id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu.

Jekk Stat Membru jimponi ħlas sabiex ikopri l-ispejjeż tal-verifiki imsemmija f’dan il-paragrafu, il-livell ta’ dan il-ħlas għandu jkun wieħed li jirrifletti il-proporzjon l-aktar baxx ta’ kunsinni u kwantitajiet ivverifikati għal dawn il-verifiki milli għal dawk imsemmija fl-Artikolu 12.

2.   Kull meta jqumu dubji rigward l-awtentiċità ta’ ċertifikat kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 14(1) jew il-preċiżjoni ta’ l-informazzjoni li tinstab fih, għandha ssir verifika a posteriori.

L-awtorità kompetenti fil-Komunità għandha tirritorna ċ-ċertifikat jew il-kopja tiegħu lill-korrispondent uffiċjali fil-pajjiż terz, kif imsemmi fit-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 13(2), filwaqt li tagħti, fejn xieraq, ir-raġunijiet għall-inkjesta u kwalunkwe informazzjoni akkwistata li tissuġġerixxi li ċ-ċertifikat ma jkunx awtentiku jew li d-dettalji li jkun fih ma jkunux korretti. It-talbiet għall-verifiki a posteriori għandhom ikunu nnotifikati lill-Kummissjoni malajr kemm jista’ jkun, flimkien mar-riżultati ta’ kull rikjesta.

Meta ssir rikjesta għal verifika a posteriori, l-importatur tal-prodotti kkonċernati jista’ jsaqsi lill-korpi ta’ spezzjoni kompetenti sabiex iwettqu verifika ta’ konformità kif imsemmi fl-Artikolu 12.

Artikolu 17

Obbligazzjoniijiet ta’ kommunikazzjoni

1.   L-awtorità koordinatriċi għandha tikkomunika lill-Kummissjoni kull tliet xhur, sa mhux aktar tard mit-tmiem tat-tliet xhur ta’ wara dawk it-tliet xhur, għal kull pajjiż terz jew prodott ikkonċernat, in-numru ta’ lottijiet u l-kwantitajiet totali importati skond l-Artikolu 13, in-numru tal-lottijiet u l-kwantitajiet li kienu ivverifikati għall-konformità kif imsemmi fl-Artikolu 16(1) u, minn dawk il-lottijiet, dawk li l-korpi ta’ spezzjoni jkunu sabu li ma jikkonformawx mad-dejta msemmija fiċ-ċertifikati ta’ konformità maħruġa mill-korp ta’ spezzjoni tal-pajjiż terz, u jispeċifikaw il-kwantitajiet għal kull wieħed minn dawk il-lottijiet u t-tip ta’ difetti li jkunu wasslu għal dawk is-sejbiet.

2.   L-awtoritajiet doganali għandhom jikkooperaw strettament ma’ l-awtorità koordinatriċi u/jew il-korpi ta’ spezzjoni b’mod partikolari rigward l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 16(1) u (2) u jipprovduhom bl-informazzjoni kollha neċessarja.

Artikolu 18

Kooperazzjoni amministrattiva

1.   L-applikazzjoni ta’ din it-Taqsima għandha tkun suġġetta għat-twaqqif ta’ proċedura għall-kooperazzjoni amminstrativa bejn il-Komunita u kull pajjiż terz involut.

Sabiex ikunu eliġibbli għal din il-proċedura, il-pajjiżi terzi kkonċernati għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni l-informazzjoni relevanti kollha dwar operazzjonijiet ta’ verfika, partikolarment kampjuni tal-marka tat-timbri użati mill-korpi ta’ spezzjoni tal-pajjiż terz u, fejn xieraq, u mingħajr dewmien, kwalunkwe bidla għal din l-informazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika din l-informazzjoni, u kwalunkwe emendi sussegwenti, lill-awtoritajiet li jikkoordinaw fl-Istati Membri li għandhom jinfurmaw l-awtoritajiet doganali u l-awtoritajiet kompetenti oħra tagħhom.

Ladarba tkun stabbilita l-kooperazzjoni amministrattiva, u wara kwalunkwe emenda sinjifikanti ta’ l-informazzjoni kkomunikata minn pajjiż terz ikkonċernat kemm fil-kwadru ta’ din il-kooperazzjoni amministrativa u fir-rigward ta’ l-ismijiet u l-indirizzi tal-korrispondent uffiċjali u l-korpi ta’ spezzjoni, il-Kummissjoni għandha għal dan il-għan tagħmel nota disponibbli b’mod pubbliku bil-mezzi li tikkunsidra xierqa.

2.   L-approvazzjoni tal-pajjiżi terzi immsemmija fl-Artikolu 13(4) għandha tapplika mid-data li fiha n-nota msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu li tirrigwarda l-istabbiliment ta’ kooperazzjoni amministrattiva bejn il-Komunità u l-pajjiż terz hija magħmula disponibbli pubblikament mill-Kummissjoni.

Taqsima 4

Prodotti maħsuba għall-ipproċessar

Artikolu 19

Prodotti maħsuba għall-ipproċessar

1.   Għall-iskopijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, il-prodotti maħsuba għall-ipproċessar huma l-frott u l-ħaxix frisk soġġetti għal standards ta’ marketing li jkunu ttrasportati bil-baħar lejn impjanti ta’ l-ipproċessar fejn ikunu pproċessati fi prodotti kklassifikati f'pożizzjoni NM differenti minn dik tal-prodott frisk oriġinali.

2.   Il-korpi ta’ spezzjoni kompetenti għandhom joħorġu ċertifikati ta’ użu industrijali stabbiliti fl-Anness V għal prodotti maħsuba għall-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi u prodotti importati fil-Komunità fejn dawk il-prodotti jkunu maħsuba għall-ipproċessar u jkunu, għalhekk, skond l-Artikolu 3(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 2200/96, mhux suġġetti għall-konformità ma’ l-istandards tal-marketing. Huma għandhom jiżguraw li jitħarsu d-dispożizzjonijiet speċjali ta’ l-ittikkettjar ipprovduti fil-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu.

3.   Fil-każ ta’ importazzjonijiet, wara li jkun ħareġ kull ċertifikat imsemmi fil-paragrafu 2, il-korp ta’ spezzjoni kompetenti għandu jibgħat kopja taċ-ċertifikat minnufih lill-awtorità koordinatriċi ta’ l-Istat Membru fejn ikun ser isir l-ipproċessar u kull informazzjoni meħtieġa għall-verifika possibbli ta’ l-operazzjonijiet ta’ l-ipproċessar. Wara l-ipproċessar, l-impriża ta’ l-ipproċessar għandha tibgħat lura ċ-ċertifikat lill-korp ta’ spezzjoni kompetenti, li għandu jiżgura li l-prodotti jkunu fil-fatt ġew ipproċessati.

4.   L-ippakkjar tal-prodotti maħsuba għall-ipproċessar għandu jkun immarkat b'mod ċar mill-pakkett bil-kliem “maħsub għall-ipproċessar” jew kliem ieħor ekwivalenti. Fil-każ ta’ oġġetti ttrasportati bil-baħar bil-bulk, mgħobbija direttament fuq mezz ta’ trasport, din l-indikazzjoni għandha tingħata f'dokument li jakkompanja l-oġġetti murija fuq avviż impoġġi f'pożizzjoni ovvja ġewwa l-mezz ta’ trasport.

5.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa kollha, partikolarment dawk relatati għall-kooperazzjoni ma’ l-Istati Membri oħra kkonċernati, biex ikun evitat li kull oġġett maħsub għas-suq tal-frisk ikun ittrasportat bil-baħar barra r-reġjun ta’ produzzjoni ta’ l-oġġetti maħsuba għall-ipproċessar.

Taqsima 5

Prodotti maħsuba għall-ipproċessar

Artikolu 20

Metodi ta’ spezzjoni

1.   Il-verifiki tal-konformità pprovduti f'dan il-Kapitolu, bl-eċċezzjoni ta’ dawk fil-punt tal-bejgħ bl-imnut għall-konsumatur aħħari, għandhom jitwettqu skond il-metodi stabbiliti fl-Anness VI, ħlief jekk ikun ipprovdut mod ieħor taħt dan ir-Regolament.

L-Istati Membri għandhom jiffissaw arranġamenti speċifiċi għall-verifika tal-konformità fil-punt tal-bejgħ bl-imnut lill-konsumatur aħħari.

2.   Meta l-ispetturi jsibu li l-oġġetti jħarsu l-istandards tal-marketing, il-korp ta’ spezzjoni jista' joħroġ ċertifikat ta’ konformità kif ipprovdut fl-Anness III. Dan iċ-ċertifikat għandu f'kull każ jinħareġ fil-punt ta’ importazzjoni jew esportazzjoni.

3.   Fejn l-oġġetti ma jikkonformawx ma’ l-istandards, il-korp ta’ spezzjoni għandu joħrog riżultat ta’ nuqqas ta’ konformità lin-negozjanti jew ir-rapprezentanti tagħhom. L-oġġetti li għalihom ikun ħareġ riżultat ta’ nuqqas ta’ konformità ma jistgħux jiċċaqalqu mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-korp ta’ spezzjoni li jkun ħareġ dak ir-riżultat. Din l-awtorizzazzjoni tista' tkun suġġetta għat-tħaris tad-dispożizzjonijiet ipprovduti mill-korp ta’ spezzjoni.

In-negozjanti jistgħu jiddeċiedu li jġibu l-oġġetti kollha jew uħud minnhom konformi. L-oġġetti miġjuba konformi ma’ jistgħux jinbiegħu qabel ma l-korp ta’ spezzjoni kompetenti jkun żgura bil-mezzi kollha xierqa li l-oġġetti jkunu fil-fatt inġabu konformi. Għandu joħroġ, fejn applikabbli, ċertifikat ta’ konformità kif ipprovdut fl-Anness III għal-lott jew parti minnu biss ladarba l-oġġetti jkunu saru konformi.

Jekk korp ta’ spezzjoni jaċċetta xewqa ta’ negozjant li jġib l-oġġetti konformi fi Stat Membru ieħor minbarra dak fejn il-verifika li tkun wasslet għal riżultat ta’ nuqqas ta’ konformità tkun saret, l-Istati Membri għandhom jieħdu kwalunkwe miżuri li huma jikkunsidraw xierqa, partikolarment fir-rigward tal-kooperazzjoni bejniethom, sabiex jivverifikaw li l-provvisti jkunu saru konformi.

Meta l-provvisti la jkunu jistgħu jsiru konformi u lanqas jintbagħtu bħala għalf għall-annimali, għall-ipproċessar industrijali jew kwalunkwe użu ieħor mhux għall-ikel, il-korp ta’ spezzjoni jista’, jekk ikun hemm bżonn, jitlob lin-negozjanti jieħdu miżuri xierqa sabiex jiżguraw li l-prodotti kkonċernati ma jitqiegħdux fis-suq.

In-negozjanti għandhom jipprovdu l-informazzjoni kollha li jikkunsidraw neċessarja mill-Istati Membri għall-applikazzjoni ta’ dan il-paragrafu.

4.   Għall-iskop ta’ l-applikazzjoni ta’ dan il-Kapitolu, il-fatturi u d-dokumenti li jakkumpanjawhom għandhom jindikaw il-klassi tal-kwalità, il-pajjiż ta’ l-oriġini tal-prodotti u, fejn xieraq, il-fatt li huma maħsuba għall-ipproċessar. Dan ir-rekwiżit ma għandux japplika għall-bejgħ bl-imnut lill-konsumatur aħħari.

TITOLU III

ORGANIZZAZZJONIJIET TAL-PRODUTTURI

KAPITOLU I

Rekwiżiti u rikonoxximent

Taqsima 1

Definizzjonijiet

Artikolu 21

Definizzjonijiet

1.   Għall-finijiet ta’ dan it-Titolu:

(a)

“produttur” tfisser bidwi kif imsemmi fl-Artikolu 3(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007;

(b)

“sussidjarja” tfisser kumpanija li fiha jkunu ttieħdu ishma minn organizzazzjoni tal-produtturi waħda jew iktar jew assoċjazzjonijiet ta’ dawn u li tikkontribwixxi għall-għanijiet ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi jew l-assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi;

(c)

“organizzazzjoni tal-produtturi transnazzjonali” tfisser kwalunkwe organizzazzjoni fejn mill-inqas waħda mill-azjendi tal-produtturi tkun tinsab fi Stat Membru li mhuwiex fejn l-organizzazzjoni jkollha l-uffiċċju ewlieni;

(d)

“assoċjazzjoni transnazzjonali ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi” tfisser kwalunkwe assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi li jkun fiha mill-inqas waħda mill-organizzazzjonijiet assoċjati li tkun tinsab fi Stat Membru li mhux dak fejn l-assoċjazzjoni jkollha l-uffiċċju ewlieni;

(e)

“L-Għan ta’ Konverġenza”: l-għan ta’ l-azzjoni għall-Istati Membri u reġjuni l-inqas żviluppati skond il-leġiżlazzjoni tal-Komunità li tirregola l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni għall-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2007 sal-31 ta’ Diċembru 2013;

(f)

“miżura” tfisser waħda minn dawn li ġejjin:

(i)

azzjonijiet immirati lejn l-ippjanar tal-produzzjoni, inkluż l-akkwist ta’ assi fissi,

(ii)

azzjonijiet immirati lejn it-titjib u ż-żamma tal-kwalità tal-prodott, inkluż l-akkwist ta’ assi fissi,

(iii)

azzjonijiet immirati lejn it-titjib tal-marketing, inkluż l-akkwist ta’ assi fissi, kif ukoll attivitajiet ta’ promozzjoni u komunikazzjoni, li mhumiex attivitajiet ta’ promozzjoni u komunikazzjoni li jaqgħu taħt il-punt (vi),

(iv)

riċerka u l-produzzjoni sperimentali, inkluż l-akkwist ta’ assi fissi,

(v)

azzjonijiet ta’ taħriġ, minbarra taħriġ li jaqa‘ taħt il-punt (vi), u azzjonijiet immirati lejn il-promozzjoni ta’ l-aċċess għal servizzi ta’ konsulenza,

(vi)

kull wieħed mis-sitt strumenti ta’ prevenzjoni u ġestjoni tal-kriżijiet elenkati fil-punti (a) sa (f) ta’ l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 9(2) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007,

(vii)

azzjonijiet ambjentali kif imsemmija fl-Artikolu 9(3) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, inkluż l-akkwist ta’ assi fissi,

(viii)

azzjonijiet oħra, inkluż akkwisti ta’ assi fissi minbarra dawk li jaqgħu taħt il-punti (i), (ii), (iii), (iv) u (vii) li jissodisfaw wieħed jew iktar mill-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

(g)

“azzjoni” tfisser attività jew strument speċifiku immirati sabiex jinkiseb għan ta’ operazzjoni partikolari li jikkontribwixxi għal wieħed jew iktar mill-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007;

(h)

“prodott sekondarju” tfisser prodott li jirriżulta minn preparazzjoni u/jew ipproċessar ta’ prodott ta’ frott jew ħxejjex li għandu valur ekonomiku pożittiv iżda mhux ir-riżultat ewlieni maħsub;

(i)

“ipproċessar ta’ l-ewwel stadju” tfisser ipproċessar ta’ prodott ta’ frott jew ħxejjex fi prodott ieħor imniżżel fl-Anness I tat-Trattat KE. Tindif, qtugħ, tirqim, tnixxif u ppakkjar ta’ prodotti friski għall-iskop tal-marketing ma għandux ikun meqjus bħala pproċessar ta’ l-ewwel stadju;

(j)

“bażi interprofessjonali” kif imsemmija fl-Artikolu 10(3)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, tfisser waħda jew iżjed mill-attivitajiet imniżżla fl-Artikolu 20(c) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 approvata mill-Istat Membru u ġestita b’mod konġunt minn organizzazzjoni tal-produtturi jew assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet ta’ produtturi jew mill-inqas attur wieħed ieħor fl-ipproċessar ta’ l-ikel u/jew tal-katina tad-distribuzzjoni;

(k)

“indikatur tal-linja bażi” tfisser kull indikatur li jirrifletti stat jew xejra eżistenti fil-bidu ta’ perjodu ta’ ipprogrammar li jista’ jipprovdi informazzjoni bżonnjuża:

(i)

fl-analiżi tas-sitwazzjoni inizjali sabiex tkun stabbilita strateġija nazzjonali għal programmi ta’ operazzjoni sostenibbli jew programm ta’ operazzjoni,

(ii)

bħala referenza li kontra tagħha jkunu jistgħu jiġu evalwati r-riżultati u l-impatt ta’ strateġija nazzjonali jew programm ta’ operazzjoni, u/jew

(iii)

fl-interpretazzjoni tar-riżultati u impatt ta’ strateġija nazzjonali jew programm ta’ operazzjoni.

2.   L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-entitajiet legali kkonċernati fit-territorju tagħhom għall-finijiet ta’ l-Artikoli 3(1) u 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 fid-dawl ta’ l-istrutturi nazzjonali legali u amministrattivi tagħhom. Huma għandhom, jekk ikun xieraq, jistabbilixxu wkoll dispożizzjonijiet dwar id-definizzjoni ċara ta’ partijiet ta’ entitajiet legali għall-applikazzjoni ta’ dawk l-Artikoli.

Taqsima 2

Rekwiżiti speċifiċi applikabbli għal organizzazzjonijiet ta’ produtturi

Artikolu 22

Kopertura tal-prodott

1.   L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu l-organizzazzjonijiet tal-produtturi skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 fir-rigward tal-prodott jew tal-grupp ta’ prodotti speċifikati fl-applikazzjoni għar-rikonoxximent, suġġetti għal kwalunkwe deċiżjoni meħuda skond l-Artikolu 4(1)(c) ta’ dak ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu biss organizzazzjonijiet tal-produtturi fir-rigward ta’ prodotti maħsuba biss għall-ipproċessar fejn ikunu kapaċi jiżguraw li dawk il-prodotti jkunu kkonsenjati għall-ipproċessar, kemm jekk permezz ta’ sistema ta’ kuntratti ta’ provvista jew le.

Artikolu 23

Numru minimu ta’ membri

Meta jitsabbilixxu n-numru minimu ta’ membri ta’ organizzazzjoni tal-produtturi skond l-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li fejn applikant għar-rikonoxximent ikun totalment jew parzjalment magħmul minn membri li huma minnhom infushom entitajiet legali jew partijiet definiti b’mod ċar ta’ entitajiet legali magħmulin minn produtturi, in-numru minimu ta’ produtturi jista’ jkun ikkalkulat fuq il-bażi tan-numru ta’ produtturi assoċjati ma’ kull waħda mill-entitajiet legali jew partijiet definiti b’mod ċar ta’ entitajiet legali.

Artikolu 24

Żmien minimu ta’ sħubija

1.   Il-perjodu minimu ta’ sħubija ta’ produttur għandu jkun mhux inqas minn sena.

2.   Ir-riżenja mis-sħubija għandha tkun innotifikata lill-organizzazzjoni bil-miktub. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-perjodi ta’ notifika, li ma għandhomx ikunu ta’ iktar minn sitt xhur, u l-ġranet li fihom isseħħ ir-riżenja.

Artikolu 25

Strutturi u attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ produtturi

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom il-persunal, l-infrastruttura u t-tagħmir neċessarju sabiex iwettqu r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 u jiżguraw il-funzjonament essenzjali tagħhom, partikolarment rigward:

(a)

il-konoxxenza tal-produzzjoni tal-membri tagħhom,

(b)

il-ġbir, għażla, ħażna u ppakkjar tal-produzzjoni tal-membri tagħhom,

(c)

il-ġestjoni kummerċjali u tal-baġit, u

(d)

iż-żamma ta’ kotba b’mod ċentralizzat u sistema ta’ fatturazzjoni.

Artikolu 26

Valur jew volum ta’ produzzjoni li tista’ tiġi kummerċjalizzata

Għall-finijiet ta’ l-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, il-valur jew volum ta’ produzzjoni li tista’ tiġi kkumerċjalizzata għandu jkun ikkalkulat fuq l-istess bażi bħall-valur tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq stabbilit fl-Artikoli 52 u 53 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 27

Provvista ta’ mezzi tekniċi

Għall-finijiet ta’ l-Artikolu 4(1)(e) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, organizzazzjoni tal-produtturi li tkun rikonoxxuta għal prodott li għalih il-provvista ta’ mezzi tekniċi tkun neċessarja għandha tkun ikkunsidrata li tissodisfa l-obbligazzjoni tagħha meta hija nnifisha jew permezz tal-membri tagħha, jew permezz ta’ sussidjarji jew permezz ta’ esternalizzazzjoni (outsourcing), tipprovdi livell adegwat ta’ mezzi tekniċi.

Artikolu 28

L-attivitajiet ewlenin ta’ l-organizzazzjonijiet tal-produtturi

1.   L-attività ewlenija ta’ organizzazzjoni tal-produtturi għandha tirrigwarda l-konċentrazzjoni tal-provvista u t-tqegħid fis-suq tal-prodotti tal-membri tagħha li għaliha tkun rikonoxxuta.

2.   Il-valur tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq tal-membri ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi nfisha u tal-membri ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi li tbiegħ, għandu jkun iktar mill-valur tal-produzzjoni mqiegħed fis-suq l-oħra kollha li tbiegħ.

Dan il-kalkolu għandu jkun ibbażat biss fuq prodotti li għalihom tkun rikonoxxuta l-organizzazzjoni tal-produtturi.

3.   Fejn l-Artikolu 52(7) japplika, il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għandu japplika mutatis mutandis għas-sussidjarji kkonċernati mill-1 ta’ Jannar 2012.

Artikolu 29

Esternalizzazzjoni

L-esternalizzazzjoni ta’ attività ta’ organizzazzjoni tal-produtturi għandha tfisser li organizzazzjoni tal-produtturi tidħol f’arranġament kummerċjali ma’ entità oħra, inkluż waħda mill-membri tagħha jew sussidjarja, għall-provvista ta’ l-attività kkonċernata. L-organizzazzjoni tal-produtturi għandha madankollu tibqa‘ responsabbli sabiex tiżgura t-twettiq ta’ dik l-attività, u l-kontroll tal-ġestjoni ġenerali u s-superviżjoni ta’ l-arranġament kummerċjali għall-provvista ta’ l-attività.

L-ewwel paragrafu għandu japplika mutatis mutandis fejn assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet ta’ produtturi testernalizza attività.

Artikolu 30

Organizzazzjonijiet ta’ produtturi transnazzjonali

1.   L-uffiċċju ewlieni ta’ organizzazzjoni tal-produtturi transnazzjonali għandu jkun stabbilit fl-Istat Membru fejn l-organizzazzjoni għandha interessi sinjifikanti jew numru sinjifikanti ta’ membri u/jew tikseb livell importanti ta’ produzzjoni mqiegħda fis-suq.

2.   L-Istat Membru li fih l-uffiċċju ewlieni ta’ organizzazzjoni tal-produtturi transnazzjonali ikun allokat għandu jkun responsabbli għal dan li ġej:

(a)

ir-rikonoxximent ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi transnazzjonali,

(b)

l-approvazzjoni tal-programm ta’ operazzjoni ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi transnazzjonali,

(c)

l-istabbiliment tal-kollaborazzjoni amministrattiva neċessarja ma’ l-Istati Membri l-oħra li fihom il-membri jkunu allokati fir-rigward tal-konformità mat-termini ta’ rikonoxximent u s-sistema ta’ verifiki u sanzjonijiet. Dawk l-Istati Membri l-oħra għandhom ikunu obbligati li jagħtu l-assistenza necessarja kollha lill-Istat Membru li fih huwa allokat l-ufficċju ewlieni, u

(d)

jipprovdi, fuq talba ta’ Stati Membri oħra, id-dokumentazzjoni relevanti kollha, inkluż kwalunkwe leġiżlazzjoni applikabbli disponibbli għall-Istati Membri l-oħra li fihom il-membri jkunu allokati, tradotti f’lingwa ufficjali ta’ dawk l-Istati Membri li jagħmlu t-talba.

Artikolu 31

Għaqdiet ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi

1.   Fejn organizzazzjonijiet tal-produtturi li qabel kellhom programmi ta’ operazzjoni preċedenti differenti jkunu ingħaqdu, dawn jistgħu joperaw il-programmi b’mod parallel u separatament sa l-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara l-għaqda. F’dawk il-każijiet, l-organizzazzjonijiet tal-produtturi kkonċernati għandhom jitolbu l-għaqda tal-programmi ta’ operazzjoni permezz ta’ emenda, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 66. Inkella, l-organizzazzjonijiet tal-produtturi kkonċernati għandhom jitolbu minnufih l-għaqda ta’ programmi ta’ operazzjoni permezz ta’ emenda, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 67.

2.   Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-organizzazzjonijiet tal-produtturi li jitolbuhom dan, għal raġunijiet sustanzjati kif xieraq, sabiex jimplimentaw programmi ta’ operazzjoni separati b’mod parallel sakemm jilħqu l-konklużjoni naturali tagħhom.

Artikolu 32

Membri li mhumiex produtturi

1.   L-Istati Membri jistgħu jiddeterminaw jekk u skond liema kundizzjonijiet kwalunkwe individwu jew persuna ġuridika li mhuwiex produttur jista’ jkun aċċettat bħala membru ta’ organizzazzjoni tal-produtturi.

2.   Meta jistabbilixxu l-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jiżguraw, partikolarment, il-konformità mal-paragrafi 1(a) u 4(c) ta’ l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

3.   Il-persuni naturali jew ġuridiċi msemmija fil-paragrafu 1 ma għandhomx:

(a)

ikunu kkunsidrati għal kriterji ta’ rikonxximent,

(b)

jibbenefikaw direttament mill-miżuri ffinanzjati mill-Komunità.

L-Istati Membri jistgħu jirrestrinġu jew jipprojbixxu d-dritt tagħhom sabiex jivvotaw fuq deċiżjonijiet li jirrigwardaw fondi ta’ operazzjoni, skond il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2.

Artikolu 33

Kontabilità demokratika ta’ l-organizzazzjonijiet tal-produtturi

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha li jikkunsidraw li huma neċessarji sabiex jevitaw kwalunkwe abbuż ta’ poter jew influwenza minn wieħed jew iktar membri dwar l-immaniġġjar u l-operazzjoni ta’ organizzazzjoni tal-produtturi, li għandhom jinkludu d-drittijiet tal-vot.

Taqsima 3

Assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi

Artikolu 34

Rikonoxximent ta’ assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi

1.   L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu biss assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi skond l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 fir-rigward ta’ l-attivitajiet li jikkonċernaw il-prodott jew prodotti speċifikati fl-applikazzjoni għar-rikonoxximent.

2.   Assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijet tal-produtturi tista’ tkun rikonoxxuta skond l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 u għalhekk twettaq kull waħda mill-attivitajiet ta’ organizzazzjoni tal-produttur, anke meta t-tqegħid fis-suq tal-prodott kkonċernat ikompli jkun imwettaq mill-membri tagħha.

Artikolu 35

Assoċjazzjonijiet ta’ l-attivitajiet ewlenin ta’ l-organizzazzjonijiet tal-produtturi

Artikolu 28(2) u (3) għandu japplika mutatis mutandis għal assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi.

Artikolu 36

Membri ta’ assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi li mhumiex organizzazzjonijiet tal-produtturi

1.   L-Istati Membri jistgħu jiddeterminaw jekk u skond liema kundizzjonijiet kull individwu jew persuna ġuridika li ma tkunx organizzazzjoni tal-produtturi rikonoxxuta tista’ tkun aċċettata bħala membru ta’ assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi.

2.   Membri ta’ assoċjazzjoni rikonoxxuta ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi li ma jkunux organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti ma għandhomx:

(a)

ikunu kkunsidrati għall-kriterji ta’ rikonoxximent,

(b)

jivvutaw fuq deċiżjonijiet li jirrigwardaw il-fondi ta’ operazzjoni,

(c)

jibbenefikaw direttament mill-miżuri ffinanzjati mill-Komunità.

Artikolu 37

Assoċjazzjoni transnazzjonali ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi

1.   L-uffiċċju ewlieni ta’ l-assoċjazzjoni transnazzjonali ta’organizzazzjonijiet tal-produtturi għandu jkun stabbilit fi Stat Membru li fih din l-assoċjazzjoni jkollha numru sinjifikanti ta’ organizzazzjonjiet membri u/jew l-organizzazzjonijiet membri jiksbu livell importanti ta’ produzzjoni mqiegħda fis-suq.

2.   L-Istat Membru li fih ikun jinsab l-uffiċċju ewlieni ta’ l-assoċjazzjoni transnazzjonali ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi għandu jkun responsabbli għal dan li ġej:

(a)

li jirrikonoxxi l-assoċjazzjoni;

(b)

li japprova, fejn neċessarju, il-programm ta’ operazzjoni ta’ l-assoċjazzjoni;

(c)

jistabbilixxi il-kollaborazzjoni amministrattiva neċessarja ma’ l-Istati Membri l-oħra li fihom l-organizzazzjonijiet assoċjati jkunu jinsabu fir-rigward tal-konformità mat-termini tar-rikonoxximent u s-sistema ta’ verfiki u sanzjonijiet. Dawk l-Istati Membri l-oħra għandhom ikunu obbligati li jagħtu l-assistenza neċessarja kollha lill-Istat Membru li fih ikun allokat l-uffiċċju ewlieni; u

(d)

jipprovdi, meta jkun mitlub minn Stati Membri oħra, id-dokumentazzjoni relevanti kollha, inkluża kwalunkwe leġiżlazzjoni applikabbli disponibbli għall-Istati Membri l-oħra li fihom ikunu jinsabu l-membri, tradotti f‘lingwa uffiċjali ta’ dawk l-Istati Membri li jagħmlu t-talba.

Taqsima 4

Gruppi ta’ produzzjoni

Artikolu 38

Sottomissjoni ta’ pjanijiet ta’ rikonoxximent

1.   Entità legali jew parti definita b’mod ċar ta’ entità legali għandha tissottometti l-pjan ta’ rikonoxximent imsemmi fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru li fih l-entità jkollha l-uffiċċju ewlieni tagħha.

2.   Stati Membri għandhom jistabbilixxu:

(a)

il-kriterji minimi li l-entità legali jew parti definita b’mod ċar ta’ entità legali għandha tilħaq sabiex tkun tista’ tissottometti pjan ta’ rikonoxximent,

(b)

ir-regoli għall-abbozzar, il-kontenut u l-implimentazzjoni ta’ pjanijiet ta’ rikonoxximent,

(c)

il-perjodu li matulu membru preċedenti ta’ organizzazzjoni tal-produtturi għandu jkun ipprojbit milli jidħol fi grupp ta’ produtturi wara li jkun telaq minn organizzazzjoni tal-produtturi fir-rigward tal-prodotti li għalihom l-organizzazzjoni tal-produtturi tkun ġiet rikonoxxuta, u

(d)

il-proċeduri amministrattivi għall-approvazzjoni, monitoraġġ u twettiq ta’ pjanijiet ta’ rikonoxximent.

Artikolu 39

Il-kontenut tal-pjanijiet ta’ rikonoxximent

Abbozz ta’ pjan ta’ rikonoxximent għandu jkopri mill-inqas dan li ġej:

(a)

deskrizzjoni tas-sitwazzjoni inizjali, partikolarment fir-rigward tan-numru ta’ membri ta’ produtturi, li tagħti d-dettalji kollha tal-membri, produzzjoni, inkluż il-valur ta’ produzzjoni mqiegħda fis-suq, marketing u infrastruttura, inkluża l-infrastruttura li tappartjeni lil membri individwali tal-grupp ta’ produtturi jekk għandha tkun użata mill-grupp ta’ produtturi nnifsu;

(b)

id-data proposta għall-bidu ta’ l-implimentazzjoni tal-pjan u t-tul tiegħu, li ma għandux ikun ta’ iktar minn ħames snin; u

(c)

l-attivitajiet li għandhom ikunu implimentati sabiex ikun akkwistat rikonoxximent.

Artikolu 40

Approvazzjoni tal-pjanijiet ta’ rikonoxximent

1.   L-awtorità nazzjonali kompetenti għandha tiddeċiedi rigward abbozz ta’ pjan ta’ rikonoxximent fi żmien tliet xhur mill-irċevuta tal-pjan akkompanjat mid-dokumenti kollha ta’ appoġġ.

2.   Wara l-verifiki msemmija fl-Artikolu 113, l-awtorità nazzjonali kompetenti għandha, kif xieraq:

(a)

taċċetta l-pjan u tagħti rikonoxximent preliminari;

(b)

tirrikjedi bidliet fil-pjan;

(c)

tiċħad il-pjan.

Dan ikun aċċettazzjoni, fejn ikun hemm bżonn, biss jekk il-bidliet mitluba skond il-punt (b) jkunu inkorporati fil-pjan.

Hija għandha tinnotifika l-entità legali jew parti definita b’mod ċar ta’ entità legali bid-deċiżjoni tagħha.

Artikolu 41

Implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ rikonoxximent

1.   Il-pjan ta’ rikonoxximent għandu jkun implimentat f’partijiet annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar. L-Istati Membri jistgħu jippermettu li gruppi ta’ produtturi jaqsmu dawn il-partijiet annwali f’perjodi semestrali.

Il-pjan ta’ rikonoxximent għandu jibda, skond id-data proposta skond l-Artikolu 39(b):

(a)

fl-1 ta’ Jannar wara d-data ta’ l-aċċettazzjoni tiegħu mill-awtorità nazzjonali kompetenti, jew

(b)

immedjatament wara d-data ta’ l-aċċettazzjoni tiegħu.

2.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-kundizzjonijiet li fuqhom il-gruppi ta’ produtturi jistgħu jitolbu bidliet għall-pjanijiet matul l-implimentazzjoni tagħhom. Dawn it-talbiet għandhom ikunu akkompanjati mid-dokumenti neċessarji kollha li jsaħħuhom.

3.   L-awtorità nazzjonali kompetenti għandha tiddeċiedi rigward bidliet fil-pjanijiet fi żmien tliet xhur li tkun irċevuta t-talba għal bidla, wara li tikkunsidra l-evidenza pprovduta. Meta ebda deċiżjoni ma tkun meħuda fir-rigward ta’ bidla f’dak il-perjodu, it-talba titqies li kienet miċħuda.

Artikolu 42

Applikazzjonijiet għal rikonoxximent bħala organizzazzjoni tal-produtturi

Gruppi ta’ produtturi li jimplimentaw pjan ta’ rikonoxximent jistgħu, fi kwalunkwe ħin, jissottomettu applikazzjoni għal rikonoxximent skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007. Dawn l-applikazzjonijiet għandhom fi kwalunkwe każ ikunu sottomessi qabel l-aħħar tal-perjodu transizzjonali msemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

Mid-data li fiha din l-applikazzjoni tkun magħmula, il-grupp in kwistjoni jista’ jissottometti abozz ta’ programm ta’ operazzjoni skond l-Artikolu 64.

Artikolu 43

L-attivitajiet ewlenin ta’ gruppi ta’ produtturi

L-Artikolu 28 għandu japplika mutatis mutandis għal gruppi ta’ produtturi.

Artikolu 44

Valur ta’ produzzjoni mqiegħed fis-suq

1.   L-Artikolu 52 għandu japplika mutatis mutandis għal gruppi ta’ produtturi.

2.   Fejn tnaqqis fil-valur ta’ produzzjoni mqiegħed fis-suq ikun seħħ minħabba raġunijiet, ġustifikati kif jixraq għal Stat Membru, li jaqgħu barra mir-responsabbiltà u l-kontroll tal-grupp ta’ produtturi, il-valur tal-produzzjoni mqiegħed fis-suq għandu jkun mhux inqas minn 65 % tal-valur iddikjarat fl-applikazzjoni jew applikazzjonijiet preċedenti għall-għajnuna li jkopru l-iktar parti annwali riċenti, kif ivverfikat mill-Istat Membru, u fin-nuqqas ta’ dan, tal-valur iddikjarat inizjalment fil-pjan ta’ rikonoxximent approvat.

Artikolu 45

L-iffinanzjar ta’ pjanijiet ta’ rikonoxximent

1.   Ir-rati ta’ għajnuna msemmija fl-Artikolu 7(5) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 għandhom ikunu mnaqqsa min-nofs fir-rigward ta’ produzzjoni mqiegħda fis-suq li tkun iktar minn 1 000 000 EUR.

2.   L-għajnuna msemmija fl-Artikolu 7(3)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 għandha tkun suġġetta għal limitu għal kull grupp ta’ produtturi ta’ 100 000 EUR għal kull parti annwali.

3.   Meta parti ta’ implimentazzjoni ma tkomplix għal sena kalendarja sħiħa l-limiti msemmija fil-paragrafu 2 għandhom ikunu mnaqqsa proporzjonalment.

4.   L-għajnuna msemmija fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 għandha tkun imħallsa:

(a)

f’partijiet annwali jew semestrali fl-aħħar ta’ kull perjodu annwali jew semestrali għall-implimentazzjoni tal-pjan ta’ rikonoxximent, jew

(b)

f’partijiet li jkopru parti mill-perjodu annwali jekk il-pjan jibda matul il-perjodu annwali jew jekk ir-rikonoxximent iseħħ skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 qabel it-tmiem ta’ perjodu annwali.

Sabiex ikunu kkalkolati l-partijiet, l-Istati Membri jistgħu jużaw bħala bażi l-produzzjoni mqiegħda fis-suq li tikkorrispondi għal perjodu li ma jkunx dak li fir-rigward tiegħu l-partijiet ikunu mħallsa, meta l-verifiki hekk ikunu jeħtieġu. Id-differenza bejn il-perjodi għandha tkun inqas minn dak il-perjodu kkonċernat.

5.   Ir-rata tal-kambju applikabbli għall-ammonti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandha tkun ir-rata reċentement ippubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew qabel l-ewwel ġurnata tal-perjodu li fih l-għajnuna in kwistjoni tkun mogħtija.

Artikolu 46

Għajnuna għal investimenti meħtieġa għar-rikonoxximent

Fir-rigward ta’ investimenti konnessi ma’ l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ rikonoxximent imsemmija fl-Artikolu 39(c) ta’ dan ir-Regolament li għalihom hija pprovduta għajnuna skond l-Artikolu 7(3)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007:

(a)

l-investimenti li jistgħu jostakolaw il-kompetizzjoni f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-attivitajiet ekonomiċi l-oħra għandhom ikunu esklużi, u

(b)

investimenti għall-benefiċċju dirett jew indirett ta’ dawn il-miżuri għandhom ikunu ffinanzjati pro rata għall-użu tagħhom għas-setturi jew prodotti li għalihom ikun ingħata rikonoxximent preliminari.

Artikolu 47

Applikazzjoni għall-għajnuna

1.   Grupp ta’ produtturi għandu jissottometti applikazzjoni għall-għajnuna unika msemmija fl-Artikoli 7(3)(a) u (b) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 fi żmien tliet xhur ta’ l-aħħar ta’ kull perjodu annwali jew semestrali kif imsemmi fl-Artikolu 45(4) ta’ dan ir-Regolament. L-applikazzjoni għandha tinkludi dikjarazzjoni tal-valur tal-produzzjoni mqiegħed fis-suq għall-perjodu li għalih l-għajnuna hija meħtieġa.

2.   Applikazzjonijiet għall-għajnuna li jkopru perjodi semestrali jistgħu jkunu sottomessi biss jekk il-pjan ta’ rikonoxximent ikun maqsum f’perjodi semestrali kif imsemmija fl-Artikolu 41(1). L-applikazzjonijiet kollha għall-għajnuna għandhom ikunu akkompanjati minn dikjarazzjoni bil-miktub mill-produttur b’tali mod li dan ta’ l-aħħar:

(a)

jimxi u se jimxi skond ir-Regolament (KE) Nru 1182/2007 u ma' dan ir-Regolament; u

(b)

ma jkunx ibbenefika, mhux qed jibbenefika u mhux se jibbenefika la direttament u lanqas indirettament minn finanzjar doppju Komunitarju jew nazzjonali għal azzjonijiet implimentati skond il-pjan ta’ rikonoxximent tiegħu li għalih il-finanzjament tal-Komunità ikun mogħti skond dan ir-Regolament.

3.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-iskadenza għall-ħlas ta’ l-għajnuna li fi kwalunkwe każ ma għandhiex tkun iktar tard minn sitt xhur wara l-irċevuta ta’ l-applikazzjoni.

Artikolu 48

Eliġibilità

L-Istati Membri għandhom jevalwaw l-eliġibilità ta’ gruppi ta’ produtturi għall-għajnuna skond dan ir-Regolament sabiex jistabbilixxu li l-għajnuna tkun ġustifikata kif xieraq, skond il-kundizzjonijiet u d-data li fiha kull għajnuna pubblika preċedenti kienet mogħtija lil organizzazzjonijiet tal-produtturi jew gruppi li minnhom membri tal-grupp ta’ produtturi in kwistjoni oriġinaw u għal kull ċaqliq ta’ membri bejn organizzazzjonijiet tal-produtturi u gruppi ta’ produtturi.

Artikolu 49

Il-kontribuzzjoni Komunitarja

1.   Il-kontribuzzjoni Komunitarja lejn l-għajnuna kif imsemmija fl-Artikolu 7(3)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 għandha tammonta għal:

(a)

75 % tan-nefqa pubblika eliġibbli fir-reġjunijiet eliġibbli skond l-Għan ta’ Konverġenza, u

(b)

50 % tan-nefqa pubblika eliġibbli f’reġjunijiet oħra.

2.   Il-kontribuzzjoni Komunitarja lejn l-għajnuna kif imsemmija fl-Artikolu 7(3)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, espressa f’termini ta’ għotja kapitali jew ekwivalenti ta’ għotja kapitali, ma għandhiex tkun ta’ iktar minn, bħala persentaġġ ta’ spejjeż ta’ investiment eliġibbli:

(a)

50 % fir-reġjunijiet eliġibbli skond l-Għan ta’ Konverġenza, u

(b)

30 % f’reġjunijiet oħra.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jobbligaw ruħhom li jikkontribwixxu mill-inqas 5 % ta’ l-ispejjeż ta’ investiment eliġibbli.

Il-benefiċjarji ta’ għajnuna lejn spejjeż ta’ investiment eliġibbli għandhom iħallsu mill-inqas:

(a)

25 % fir-reġjunijiet eliġibbli skond l-Għan ta’ Konverġenza, u

(b)

45 % f’reġjunijiet oħra.

Artikolu 50

Għaqdiet

1.   L-għajnuna kif ipprovdut fl-Artikoli 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 tista’ tingħata, jew tista’ tkompli tingħata, lil gruppi ta’ produtturi li jkunu ingħataw rikonoxximent preliminari u li jirriżultaw mill-għaqda ta’ bejn żewġ gruppi ta’ produtturi jew aktar li jkunu ingħataw rikonoxximent preliminari.

2.   Għall-finijiet tal-kalkolazzjoni ta’ l-għajnuna pagabbli skond il-paragrafu 1, il-grupp ta’ produtturi li jirriżulta mill-għaqda għandu jieħu post il-gruppi li jingħaqdu.

3.   Meta tnejn jew iżjed gruppi ta’ produtturi jingħaqdu, l-entità ġdida għandha tassumi d-drittijiet u obbligazzjonijiet tal-grupp ta’ produtturi li l-ewwel ikun ingħata status qabel ir-rikonoxximent.

4.   Meta grupp ta’ produtturi li jkun ingħata rikonoxximent preliminari jingħaqad ma’ organizzazzjoni tal-produtturi rikonoxxuta, l-entità li tirriżulta ma tibqax eliġibbli għal rikonoxximent preliminari bħala grupp ta’ produtturi, u lanqas għall-għajnuna msemmija fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007. L-entità li tirriżulta għandha tkompli tkun ittrattata bħala organizzazzjoni tal-produtturi rikonoxxuta, sakemm tirrispetta r-rekwiżiti applikabbli. Jekk ikun hemm bżonn, l-organizzazzjoni tal-produtturi għandha titlob bidla fil-programm ta’ operazzjoni tagħha, u għal dan l-għan l-Artikolu 31 għandu japplika mutatis mutandis.

Madankollu, azzjonijiet imwettqa minn gruppi ta’ produtturi qabel din l-għaqda għandhom ikomplu jkunu eliġibbli skond il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-pjan ta’ rikonoxximent.

Artikolu 51

IL-konsegwenzi tar-rikonoxximent

1.   L-għajnuna kif ipprovduta fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 għandha tieqaf ladarba jingħata r-rikonoxximent.

2.   Meta programm ta’ operazzjoni jkun sottomess skond dan ir-Regolament, l-Istat Membru kkonċernat għandu jiżgura li ma jkunx hemm finanzjament doppju tal-miżuri stabbiliti fil-pjan ta’ rikonoxximent.

3.   Investimenti li jikkwalifikaw għall-għajnuna jew l-ispejjeż imsemmija fl-Artikolu 7(3)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 jistgħu jkunu meħuda fi programmi ta’ operazzjoni sakemm ikunu konformi mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

4.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-perjodu, li jibda wara l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ rikonoxximent, li fih il-grupp ta’ produtturi għandu jkun obbligat li jkun rikonoxxut bħala organizzazzjoni tal-produtturi. Dan il-perjodu ma għandux ikun ta’ iktar minn erba‘ xhur.

KAPITOLU II

Fondi ta’ operazzjoni u programmi ta’ operazzjoni

Taqsima 1

Valur ta’ produzzjoni mqiegħed fis-suq

Artikolu 52

Bażi għall-kalkolazzjoni

1.   Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, il-valur tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq għal organizzazzjoni tal-produtturi għandu jkun ikkalkulat fuq il-bazi tal-produzzjoni ta’ membri ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi, li għaliha l-organizzazzjoni tal-produtturi hija rikonoxxuta.

2.   Il-valur tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq għandu jinkludi l-produzzjoni ta’ membri li jitilqu jew jingħaqdu ma’ l-organizzazzjoni tal-produtturi. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-kundizzjonijiet sabiex ikun evitat għadd doppju.

3.   L-Istati Membri jistgħu jippermettu organizzazzjonijiet tal-produtturi sabiex jinkludu l-valur ta’ prodotti sekondarji fil-valur ta’ produzzjoni mqiegħda fis-suq.

4.   Il-valur tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq għandu jinkludi l-valur ta’ prodotti irtirati mis-suq mormija kif ipprovdut fil-punti (a) u (b) ta’ l-Artikolu 10(4) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, stmat bil-prezz medju ta’ dawk il-prodotti mqiegħda fis-suq mill-organizzazzjoni tal-produtturi fis-sena ta’ qabel.

5.   Il-produzzjoni mqiegħda fis-suq tal-membri ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi biss mqiegħed fis-suq mill-organizzazzjoni tal-produtturi nfisha jew konformi ma’ l-Artikolu 3(3)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, għandha tgħodd fil-valur tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq.

6.   Il-produzzjoni mqiegħda fis-suq għandha tkun fatturata fl-istadju ta’ “organzzazzjoni mhix produttur”:

(a)

fejn applikabbli, bħala prodott li huwa ppakkjat, ippreparat, jew li għadda minn l-ewwel stadju ta’ pproċessar;

(b)

eskluża l-VAT; u

(c)

esklużi l-ispejjeż ta’ trasport intern, fejn id-distanza bejn il-ġbir ċentralizzat jew punti ta’ ppakkjar ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi u l-punt ta’ distribuzzjoni ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi tkun sinjifikanti. L-Istati Membri għandhom jipprovdu għal tnaqqis li għandu jkun applikat għall-valur fatturat għal prodotti fatturati fi stadji differenti ta’ pproċessar jew kunsinna jew trasport.

7.   Il-valur tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq jista’ wkoll ikun ikkalkulat fl-istadju ex-sussidjarju, fuq l-istess bażi kif stabbilit fil-paragrafu 6, sakemm mill-inqas 90 % tal-kapital tas-sussidjarju jappartjeni:

(a)

lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi jew assoċjazzjoni ta’ l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, jew

(b)

suġġett għal approvazzjoni ta’ Stat Membru, lil membri, li huma kooperattivi, ta’ l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jew assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi jekk dan il-fatt jikkontribwixxi għall-għanijiet imniżżla fl-Artikolu 3(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

8.   Fejn iseħħ tnaqqis fil-produzzjoni minħabba avveniment klimatiku jew mard tal-pjanti jew annimali jew infestazzjonijiet ta’ annimali jew insetti li jagħmlu l-ħsara, allura kwalunkwe assigurazzjoni ta’ indemnifikazzjoni rċevuta fir-rigward ta’ miżuri ta’ assigurazzjoni ta’ ħsad koperti mit-Taqsima 6 tal-Kapitolu III, jew miżuri ekwivalenti ġestiti mill-organizzazzjoni tal-produtturi, minħabba dawn il-kawżi jistgħu jkunu nklużi fil-valur tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq.

Artikolu 53

Perjodu ta’ referenza

1.   Il-limitu annwali fuq l-għajnuna imsemmi fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 għandu jkun ikkalkulat kull sena fuq il-bażi tal-valur ta’ produzzjoni mqiegħed fis-suq matul perjodu ta’ referenza ta’ 12-il xahar li għandu jkun determinat mill-Istati Membri.

2.   Il-perjodu ta’ referenza għandu jkun stabbilit mill-Istati Membri għal kull organizzazzjoni tal-produtturi bħala:

(a)

perjodu ta’ tnax-il xahar, li ma jibdiex qabel l-1 ta’ Jannar tliet snin qabel is-sena li fiha l-programm ta’ operazzjoni jkun implimentat u jispiċċa mhux iktar tard mill-1 ta’ Awwissu ta’ l-istess sena, jew

(b)

il-valur medju tat-tliet perjodi ta’ 12-il xahar sussegwenti li ma jibdewx qabel l-1 ta’ Jannar ħames snin qabel is-sena li fiha l-programm ta’ operazzjoni kien implimentat u ma jispiċċawx iktar tard mill-1 ta’ Awwissu ta’ l-istess sena.

3.   Il-perjodu ta’ 12-il xahar għandu jkun il-perjodu ta’ kontabilità ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi kkonċernata.

Il-perjodu ta’ referenza ma għandux ivarja matul programm ta’ operazzjoni ħlief f’sitwazzjonijiet iġġustifikati kif jixraq.

4.   Fejn iseħħ tnaqqis fil-valur ta’ prodott minħabba raġunijiet, iġġustifikati kif xieraq għas-sodisfazzjon ta’ Stat Membru, li jaqgħu barra mir-responsabbiltà u l-kontroll ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi, il-valur tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq imsemmi fil-paragrafu 1 ma għandux ikun inqas minn 65 % tal-valur tal-prodott ikkonċernat fil-perjodu ta’ referenza preċedenti.

Ir-raġunijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom ikunu ġġustifikati kif suppost.

5.   Fejn organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti riċentament ma’ jkollhomx informazzjoni storika biżżejjed għall-applikazzjoni tal-paragrafu 2 il-valur tal-produzzjoni mqiegħed fis-suq jista’ jkun ikkunsidrat bħala l-valur tal-produzzjoni mqiegħed fis-suq ipprovdut mill-organizzazzjoni tal-produtturi għall-finijiet ta’ rikonoxximent. Dan għandu jkun ikkalkulat bħala l-valur medju tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq għat-tliet snin preċedenti tal-produtturi kollha li jkunu membri ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi meta għaliha tkun sottomessa l-applikazzjoni għar-rikonoxximent.

6.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jiġbru l-informazzjoni dwar il-valur tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq ta’ l-organizzazzjonijiet tal-produtturi li ma jkunux issottomettew programmi ta’ operazzjoni.

7.   Permezz ta’ deroga mill-paragrafi 1 sa 6, il-valur ta’ produzzjoni mqiegħda fis-suq għall-perjodu ta’ referenza ta’ qabel id-data ta’ l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandu jkun kif ikkalkulat skond il-leġiżlazzjoni applikabbli f’dan il-perjodu ta’ referenza.

Taqsima 2

Fondi ta’ Operazzjoni

Artkolu 54

Ġestjoni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fondi ta’ operazzjoni jkunu ġestiti b’tali mod li awdituri esterni jkunu jistgħu annwalment jidentifikaw, jivverfikaw u jiċċertifikaw in-nefqa u d-dħul tagħhom.

Artikolu 55

Finanzjament ta’ fondi ta’ operazzjoni

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-fond ta’ operazzjoni msemmija fl-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 għandhom ikunu determinati mill-organizzazzjoni tal-produtturi.

Il-produtturi kollha għandu jkollhom l-opportunità li jibbenefikaw mill-fond ta’ operazzjoni, u l-produtturi kollha għandhom ikollhom l-opportunità li jipparteċipaw demokratikament f’deċiżjonijiet li jikkonċernaw l-użu ta’ fondi ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi u l-kontribuzzjonijiet finanzjarji lill-fondi ta’ operazzjoni.

Artikolu 56

Komunikazzjoni ta’ ammont stimat

Organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom jikkomunikaw l-ammonti stmati ta’ kontribuzzjoni Komunitarja, u l-kontribuzzjoni tal-membri tagħha u ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi innifisha lil fondi ta’ operazzjoni għas-sena ta’ wara lill-Istat Membru sal-15 ta’ Settembru bħala l-aħħar ċans, flimkien mal-programmi ta’ operazzjoni jew talbiet għall-approvazzjoni ta’ l-emendi tagħhom.

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu data iktar tard mill-15 ta’ Settembru.

Il-kalkolu ta’ l-ammont stmat tal-fondi ta’ operazzjoni għandu jkun ibbażat fuq il-programmi ta’ operazzjoni u l-valur ta’ produzzjoni mqiegħda fis-suq. Il-kalkolu għandu jkun maqsum bejn nefqa għal miżuri ta’ prevenzjoni u ġestjoni ta’ kriżijiet u miżuri oħra.

Taqsima 3

Programmi ta’ Operazzjoni

Artikolu 57

L-istrateġija Nazzjonali

1.   L-istruttura ġenerali u l-kontenut ta’ l-istrateġija nazzjonali msemmija fl-Artikolu 12(2) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 għandha, mill-1 ta’ Jannar 2009, tkun stabbilita skond il-linji gwida mwettqa fl-Anness VII. Qabel dik id-data, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-istruttura ġenerali u l-kontenut tagħha. Tista‘ tkun magħmula minn elementi reġjonali.

L-istrateġija nazzjonali għandha tintegra d-deċiżjonijiet kollha meħuda u d-dispożizzjonijiet adottati mill-Istat Membru fl-applikazzjoni tat-Titolu III tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 u dan it-Titolu.

2.   L-istrateġija nazzjonali, inkluż l-integrazzjoni tal-kwadru nazzjonali msemmi fl-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, għandha tkun stabbilita qabel ma jkunu sottomessi l-abozzi ta’ programmi ta’ operazzjoni fi kwalunkwe sena partikolari. Il-kwadru nazzjonali għandu jkun integrat wara li kien sottomess lill-Kummissjoni u jekk xieraq, wara li kien emendat skond it-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

3.   Analiżi tas-sitwazzjoni inizjali għandha tifforma parti mill-proċess ta’ formazzjoni ta’ l-istrateġija nazzjonali u tkun imwettqa taħt ir-responsabbiltà ta’ l-Istat Membru. Għandha tidentifika u tivvaluta l-bżonnijiet li għandhom ikunu milħuqa, il-gradazzjoni tal-bżonnijiet f’termini ta’ prijoritajiet, l-għanijiet li għandhom ikunu akkwistati permezz tal-programmi ta’ operazzjoni sabiex jintlaħqu dawk il-bzonnijiet ta’ prijorità, ir-riżultati mistennija u l-għanijiet kwantifikati li għandhom ikunu akkwistati fir-rigward tas-sitwazzjoni inizjali, u tistabbilixxi l-iktar strumenti u azzjonijiet xierqa sabiex ikunu milħuqa dawk l-għanijiet.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta’ l-istrateġija nazzjonali u l-implimentazzjoni permezz ta’ programmi ta’ operazzjoni.

L-istrateġija nazzjonali tista’ tkun emendata, partikolarment skond monitoraġġ u evalwazzjoni. Dawn l-emendi għandhom ikunu magħmula qabel is-sottomissjoni ta’ programmi ta’ operazzjoni fi kwalunkwe sena partikolari.

5.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu fl-istrateġija nazzjonali il-persentaġġi massimi tal-fond li jista’ jintefaq fuq kwalunkwe miżura individwali u/jew tip ta’ azzjoni u/jew spiża sabiex ikun żgurat bilanċ xieraq bejn miżuri differenti.

Artikolu 58

Kwadru nazzjonali għal azzjonijiet ambjentali

1   Minbarra n-notifikazzjoni mbassra skond l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw ukoll lill-Kummissjoni bi kwalunkwe emendi lill-kwadru nazzjonali li għandhom ikunu suġġetti għall-proċedura stabbilita fit-tieni sub-paragrafu ta’ l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007. Il-Kummissjoni għandha tagħmel il-kwadru disponibbli għal Stati Membri oħra permezz tal-mezzi li tikkunsidra xierqa.

2.   Il-kwadru għandu jistabbilixxi l-lista mhux eżawrjenti ta’ azzjonijiet ambjentali u l-kundizzjonijiet għalhekk applikabbli fl-Istat Membru għall-finijiet ta’ l-Artikolu 9(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1182/2007 u, għal kull azzjoni ambjentali magħżula, għandu jindika:

(a)

l-obbligazzjoni jew obbligazzjonijiet speċifiċi mitluba, u

(b)

il-ġustifikazzjoni ta’ l-azzjoni bbażata fuq l-impatt ambjentali mistenni fir-rigward tal-bżonnijiet u prijoritajiet ambjentali.

Artikolu 59

Regoli komplementari ta’ Stati Membri

L-Istati Membri jistgħu jadottaw regoli li jikkumplimentaw ir-Regolament (KE) Nru 1182/2007 u dan ir-Regolament jikkonċerna l-eliġibiltà ta’ miżuri, azzjonijiet jew spejjeż skond il-programmi ta’ operazzjoni.

Artikolu 60

Relazzjoni ma’ programmi ta’ żvilupp rurali

1.   Ebda appoġġ skond il-programm jew programmi ta’ żvilupp rurali ta’ Stati Membri approvat skond ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005, ma għandu jkun mogħti lil azzjonijiet li huma koperti minn miżuri stabbiliti minn dan ir-Regolament, bla ħsara għall-paragrafu 2.

2.   Fejn kien mogħti appoġġ b’mod eċċezzjonali skond ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005 skond l-Artikolu 5(6) ta’ dak ir-Regolament, għal miżuri li kienu jkunu potenzjalment eliġibbli skond dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-benefiċjarju jista’ jirċievi appoġg għal azzjoni mogħtija biss taħt skema waħda.

Għal dak il-għan, meta l-Istati Membri, jinkludu miżuri li jinkludu dawn l-eċċezzjonijiet fil-programmi ta’ żvilupp rurali tagħhom, huma għandhom jiżguraw li l-istrateġija nazzjonali kif imsemmija fl-Artikolu 57 ta’ dan ir-Regolament tistabbilixxi l-kriterji u regoli amministrattivi li għandhom japplikaw fil-programmi ta’ żvilupp rurali.

Fejn ikun relevanti, u mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 10(1) u (3) u 11 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, il-livell ta’ appoġġ għal miżuri koperti minn dan ir-Regolament ma għandhomx jeċċedu dak applikabbli għall-miżuri skond il-programm ta’ żvilupp rurali.

Appoġġ għal azzjonijiet ambjentali, minbarra akkwist ta’ assi fissi, għandu jkun limitat għall-ammonti massimi stabbiliti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 għal pagamenti agri-ambjentali. Dawn l-ammonti jistgħu jkunu miżjuda f’każijiet eċċezzjonali skond iċ-ċirkostanzi speċifiċi li għandhom ikunu ġġustifikati fl-istrateġija nazzjonali kif imsemmija fl-Artikolu 57 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 61

Kontenuti ta’ programmi ta’ operazzjoni u spejjeż eliġibbli

1.   Il-programmi ta’ operazzjoni għandhom jinkludu dan li ġej:

(a)

deskrizzjoni tas-sitwazzjoni inizjali, bbażata, fejn ikun relevanti, fuq l-indikaturi bażiċi imniżżla fl-Anness XIV;

(b)

l-għanijiet tal-programm, skond il-perspettiva tal-produzzjoni u l-punti ta’ ħruġ, u spjegazzjoni ta’ kif il-programm jikkontribwixxi għall-istrateġija nazzjonali u konferma li huwa konsistenti ma’ l-istrateġija nazzjonali, inkluż fil-bilanċ tiegħu bejn attivitajiet. Id-deskrizzjoni ta’ l-għanijiet għandha tirreferi għall-għanijiet definiti fl-istrateġija nazzjonali u tindika għanijiet sabiex jiffaċilitaw il-monitoraġġ ta’ żvilupp magħmul gradwalment fl-implimentazzjoni tal-programm;

(c)

deskrizzjoni dettaljata tal-miżuri, inklużi dawk tal-prevenzjoni u l-maniġġjar ta’ kriżijiet, li tinkludi azzjonijiet separati, li għandhom jittieħdu u l-mezzi sabiex ikunu akkwistati dawk l-għanijiet f’kull sena ta’ implimentazzjoni tal-programm. Id-deskrizzjoni għandha tindika safejn il-miżuri differenti proposti:

(i)

jikkumplimentaw u huma konsistenti ma’ miżuri oħra, inklużi miżuri ffinanzjati jew eliġibbli għal appoġġ minn fondi oħra tal-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari appoġġ għall-iżvilupp rurali. F’dan ir-rigward, għandha ssir ukoll referenza speċifika, jekk ikun xieraq, għal miżuri mwettqa skond programmi ta’ operazzjoni preċedenti;

(ii)

ma jinkludu ebda riskju ta’ ffinanzjar doppju mill-fondi tal-Komunità Ewropea;

(d)

it-tul tal-programm; u

(e)

l-aspetti finanzjarji, jiġifieri:

(i)

il-metodu ta’ kalkolu u l-livell ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji;

(ii)

il-proċedura għall-iffinanzjar tal-fond ta’ operazzjoni;

(iii)

l-informazzjoni neċessarja sabiex tiġġustifika livelli differenti ta’ kontribuzzjoni u;

(iv)

l-baġit u skeda sabiex jittieħdu operazzjonijiet għal kull sena ta’ implimentazzjoni tal-programm.

2.   Diversi azzjonijiet ambjentali jistgħu jkunu magħquda sakemm huma komplementari u kumpatibbli.

Meta azzjonijiet ambjentali huma magħquda, il-livell ta’ appoġġ għandu jikkunsidra d-dħul speċifiku predeterminat u spejjeż addizzjonali li jirriżultaw mill-għaqda.

3.   Investimenti, inklużi dawk taħt kuntratti ta’ kiri, li l-perjodu ta’ ħlas lura tagħhom huwa ikbar minn dak tat-tul tal-programm ta’ operazzjoni jistgħu jiġu ttrasferiti fi programm ta’ operazzjoni sussegwenti fuq raġunijiet ekonomiċi ġġustifikati kif suppost, u b’mod partikolari f’każijiet fejn il-perjodu fiskali ta’ deprezzament ikun itwal minn ħames snin.

Meta investimenti jkunu mibdula, il-valur residwu ta’ l-investiment mibdul għandu jkun:

(a)

miżjud fil-fond ta’ operazzjoni ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi, jew

(b)

imnaqqas mill-kost tas-sostituzzjoni

L-investimenti jew azzjonijiet jistgħu jkunu implimentati fuq azzjonijiet individwali ta’ membri ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi, sakemm jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-programm ta’ operazzjoni. Jekk il-membru jitlaq mill-organizzazzjoni tal-produtturi, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-investiment jew il-valur residwu tiegħu ikun irkuprat, sakemm l-Istat Membru ma jipprovdix mod ieħor.

4.   Il-programmi ta’ operazzjoni ma għandhomx jinkludu l-azzjonijiet jew l-ispejjeż imsemmija fil-lista stabbilita fl-Anness VIII.

5.   In-nefqa taħt il-programmi ta’ operazzjoni eliġibbli għal għajnuna għandha tkun ristretta għall-ispejjeż li fil-fatt ikunu saru. Madankollu, minflok dan, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu rati fissi standard minn qabel u b’mod iġġustifikat kif suppost fil-każijiet li ġejjin:

(a)

fejn dawn ir-rati fissi huma msemmija fl-Anness VIII,

(b)

għal spejjeż addizzjonali għal kull kilometru ta’ trasport estern, meta mqabbel ma’ l-ispejjeż ta’ trasport ta’ merkanzija bit-toroq, imġarrba meta jintuża trasport bil-ferrovija u/jew bil-baħar bħala parti minn miżura sabiex ikun rispettat l-ambjent, u

(c)

għal spejjeż addizzjonali u dħul predeterminat li jirriżulta minn azzjonijiet ambjentali, meqjusa konformi ma’ l-Artikolu 53(2) tar-Regolament (KE) Nru 1974/2006.

L-Istati Membri għandhom jirrevedu dawn ir-rati mill-inqas kull ħames snin.

6.   Sabiex azzjoni tkun eliġibbli, iktar minn 50 % tal-valur tal-prodotti kkonċernati minnha għandhom ikunu dawk li għalihom l-organizzazzjoni tal-produtturi hija rikonoxxuta. Sabiex jingħaddu fil-50 %, il-prodotti għandhom joriġinaw mill-membri ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi jew mill-membri ta’ organizzazzjoni tal-produtturi oħra. Ir-regoli xierqa fl-Artikolu 52 għandhom japplikaw għall-kalkolu tal-valur.

Artikolu 62

Dokumenti li għandhom ikunu sottomessi

Il-programmi ta’ operazzjoni għandhom ikunu akkompanjati, b’mod partikolari minn:

(a)

evidenza tat-twaqqif ta’ fond ta’ operazzjoni;

(b)

obbligazzjoni bil-miktub mill-organizzazzjoni tal-produtturi li timxi skond ir-Regolament (KE) Nru 1182/2007 u dan ir-Regolament; u

(c)

obbligazzjoni bil-miktub mill-organizzazzjoni tal-produtturi li la għandha u mhix se tirċievi, direttament jew indirettament, kwalunkwe fond ieħor Komunitarju jew nazzjonali fir-rigward ta’ azzjonijiet li jikkwalifikaw bħala għajnuna skond dan ir-Regolament.

Artikolu 63

Programmi ta’ operazzjoni parzjali

1.   Skond l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 Stat Membru jista’ jawtorizza assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi sabiex tippreżenta programm ta’ operazzjoni parzjali tagħhu stess, li għandu jikkonsisti minn azzjonijiet identifikati, iżda mhux implimentati minn żewġ organizzazzjonijiet tal-produtturi jew iktar fil-programmi ta’ operazzjoni tagħhom.

2.   L-istess regoli għandhom japplikaw għal programmi ta’ operazzjoni parzjali kif ukoll għal programmi ta’ operazzjoni oħra u għandhom ikunu kkunsidrati flimkien mal-programmi ta’ operazzjoni tal-membri ta’ l-organizzazzjoniet ta’ produtturi.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a)

l-azzjonijiet ikunu ffinanzjati kompletament mill-kontribuzzjonijiet tal-membri ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi mħallsa mill-fondi ta’ operazzjoni ta’ dawk l-organizzazzjonijiet;

(b)

l-azzjonijiet u l-partiċipazzjoni finanzjarja korrispondenti ikunu mniżżla fil-programm ta’ operazzjoni ta’ kull organizzazzjoni tal-produtturi li tipparteċipa; u

(c)

ma jkunx hemmx riskju ta’ għajnuna doppja u li l-Artikolu 60 ikun applikat mutatis mutandis.

Artikolu 64

Limitu ta’ żmien għas-sottomissjoni

Il-programmi ta’ operazzjoni għandhom ikunu sottomessi għal approvazzjoni mill-organizzazzjoni tal-produtturi lill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru li fih l-organizzazzjoni tal-produtturi jkollha l-kwartieri ġenerali tagħha sal-15 ta’ Settembru bħala l-aħħar ċans tas-sena ta’ qabel dik li fiha għandhom ikunu implimentati. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jippostponu dik id-data.

Meta entità legali jew parti definita b’mod ċar ta’ entità legali, inkluż grupp tal-produtturi, tissottometti applikazzjoni għal rikonoxximent bħala organizzazzjoni tal-produtturi tista’ fl-istess ħin tissottometti l-programm ta’ operazzjoni msemmi fl-ewwel paragrafu għal approvazzjoni. Approvazzjoni tal-programm għandha tkun suġġetta għall-kisba ta’ rikonoxximent mhux iktar tard mid-data finali stabbilita fl-Artikolu 65(2).

Artikolu 65

Deċiżjoni

1.   L-awtorità nazzjonali kompetenti għandha, kif xieraq:

(a)

tapprova ammonti ta’ fondi u programmi li jilħqu r-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 u dawk ta’ dan il-Kapitolu;

(b)

tapprova l-programmi, fuq il-kundizzjoni li ċertu emendi jkunu aċċettati mill-organizzazzjoni tal-produtturi; jew

(c)

tiċħad il-programmi jew parti mill-programmi.

2.   L-awtorità nazzjonali kompetenti għandha tieħu deċiżjonijiet dwar programmi u fondi sal-15 ta’ Diċembru bħala l-aħħar ċans tas-sena li fiha kienu sottomessi.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi b’dawk id-deċiżjonijiet sal-15 ta’ Diċembru bħala l-aħħar ċans.

Madankollu, għal-raġunijiet iġġustifikati kif xieraq, l-awtorità nazzjonali kompetenti tista’ tieħu deċiżjoni fuq programmi u fondi ta’ operazzjoni sa l-20 ta’ Jannar bħala l-aħħar ċans wara d-data ta’ l-applikazzjoni. Id-deċiżjoni ta’ approvazzjoni tista’ tistipula li n-nefqa tkun eliġibbli mill-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara l-applikazzjoni.

Artikolu 66

Emendi għal programmi ta’ operazzjoni għas-snin ta’ wara

1.   L-organizzazzjonijiet tal-produtturi jistgħu jitolbu emendi għall-programmi ta’ operazzjoni inkluż jekk neċessarju estensjoni tat-tul tiegħu sa tul ta’ total ta’ ħames snin sal-15 ta’ Settembru bħala l-aħħar ċans biex ikunu applikati mill-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jippostponu d-data għas-sottomissjoni tar-rikjesti.

2.   It-talbiet għal emendi għandhom ikunu akkompanjati minn dokumenti ta’ appoġġ li jagħtu r-raġuni, n-natura u implikazzjonijiet tat-tibdiliet.

3.   L-awtorità kompetenti għandha tieħu deċiżjonijiet dwar talbiet għal emendi ta’ programmi ta’ operazzjoni sal-15 ta’ Diċembru bħala l-aħħar ċans.

Madankollu, għal raġunijiet iġġustifikati kif xieraq, l-Istati Membri jistgħu jieħdu deċiżjoni dwar l-emendi għall-programmi ta’ operazzjoni mhux iktar tard mill-20 ta’ Jannar wara d-data ta’ l-applikazzjoni. Id-deċiżjoni ta’ approvazzjoni tista’ tistipula li n-nefqa tkun eliġibbli mill-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara l-applikazzjoni.

Artikolu 67

Emendi għal programmi ta’ operazzjoni matul is-sena

1.   Stati Membri jistgħu jawtorizzaw emendi tal-programmi ta’ operazzjoni matul is-sena, skond kundizzjonijiet li għandhom ikunu determinati minnhom.

2.   Organizzazzjonijiet tal-produtturi jistgħu jkunu awtorizzati mill-awtorità nazzjonali kompetenti, matul is-sena sabiex:

(a)

jimplimentaw il-programmi ta’ operazzjoni parzjalment biss;

(b)

jibdlu l-kontenut tal-programm ta’ operazzjoni, inkluż jekk neċessarju l-estensjoni tad-dewmien tiegħu sa dewmien totali ta’ ħames snin;

(c)

iżidu l-ammont tal-fond ta’ operazzjoni b’massimu ta’ 25 %, u jnaqqsuh b’persentaġġ li għandu jkun stabbilit mill-Istati Membri, ta’ l-ammont inizjalment approvat sakemm l-għanijiet ġenerali tal-progamm ta’ operazzjoni huma miżmuma. Stati Membri jistgħu jżidu dan il-persentaġġ f’każ ta’ għaqdiet ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi kif imsemmija fl-Artikolu 31(1).

3.   Stati Membri għandhom jiddeterminaw il-kundizzjonijiet skond liema programmi ta’ operazzjoni jistgħu jkunu emendati matul is-sena mingħajr approvazzjoni minn qabel ta’ l-awtorità nazzjonali kompetenti. Dawn il-bidliet huma eliġibbli biss għal għajnuna jekk ikunu kkomunikati mill-organizzazzjoni tal-produtturi lill-awtorità kompetenti mingħajr dewmien.

Artikolu 68

Il-format ta’ progammi ta’ operazzjoni

1.   Il-programmi ta’ operazzjoni għandhom ikunu implimentati f’perjodi annwali li jibdew mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru.

2.   Il-programmi ta’ operazzjoni approvati mhux aktar tard mill-15 ta’ Diċembru għandhom jibdew ikunu implimentati mill-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara.

L-implimentazzjoni ta’ programmi approvati wara l-15 ta’ Diċembru għandha tkun posposta għal sena.

Permezz ta’ deroga mill-ewwel u t-tieni subparagrafi ta’ dan il-paragrafu, meta t-tielet subparagrafu ta’ l-Artikolu 65(2) jew it-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 66(3) japplikaw, l-implimentazzjoni ta’ programmi ta’ operazzjoni approvati skond dawk id-dispożizzjonijiet għandhom jibdew mhux iktar tard mill-31 ta’ Jannar wara l-approvazzjoni tagħhom.

Taqsima 4

Għajnuna

Artikolu 69

L-ammont ta’ għajnuna approvat

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw l-organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet tal-produtturi bl-ammont ta’ għajnuna approvat, kif mitlub mill-Artikolu 13(3) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, sal-15 ta’ Diċembru bħala l-aħħar ċans.

Meta t-tielet subparagrafu ta’ l-Artikolu 65(2) jew it-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 66(3) ta’ dan ir-Regolament japplikaw, l-Istati Membru għandhom jagħtu notifika ta’ l-ammont approvat ta’ għajnuna mhux iktar tard mill-20 ta’ Jannar.

Artikolu 70

Applikazzjonijiet

1.   L-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom jissottomettu applikazzjoni għal għajnuna jew bilanċ ta’ dan lill-awtorità kompetenti għal kull programm ta’ operazzjoni li għalih hija mitluba għajnuna fil-15 ta’ Frar bħala l-aħħar ċans tas-sena ta’ wara li għalih għajnuna tkun mitluba.

2.   L-applikazzjonijiet għandhom ikunu akkompanjati mid-dokumenti ta’ appoġġ li juru:

(a)

l-għajnuna mitluba;

(b)

il-valur ta’ produzzjoni mqiegħda fis-suq;

(c)

il-kontribuzzjonijiet finanzjarji imposti fuq il-membri tagħha u dawk ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi nnifisha;

(d)

l-ispejjeż imġarrba fir-rigward tal-programm ta’ operazzjoni;

(e)

l-ispejjeż li jikkonċernaw il-prevenzjoni u l-immaniġġjar ta’ kriżijiet maqsuma minn azzjonijiet;

(f)

il-proporzjon tal-fond ta’ operazzjoni minfuq fuq prevenzjoni u mmaniġġjar ta’ kriżijiet maqsuma minn azzjonijiet;

(g)

il-konformità ma’ l-Artikolu 9(2) u l-Artikolu 9(3)(a) jew (b) u l-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007;

(h)

dikjarazzjoni bil-miktub li ma tkunx ircieviet fondi Komunitarji jew nazzjonali doppji fir-rigward ta’ miżuri u/jew azzjonijiet li jikkwalifikaw bħala għajnuna skond dan ir-Regolament; u

(i)

fil-każ ta’ applikazzjoni għal pagament ibbażat fuq rata fissa kif imsemmija fl-Artikolu 61(4), prova ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-azzjoni kkonċernata.

3.   L-applikazzjonijiet jistgħu jkopru spejjeż ipprogrammati iżda li ma jkunux saru jekk dawn l-elementi li ġejjin ikunu ppruvati:

(a)

l-operazzjonijiet ikkonċernati ma setgħux jitwettqu sal-31 ta’ Diċembru bħala l-aħħar ċans tas-sena ta’ implimentazzjoni tal-programm ta’ operazzjoni għal raġunijiet li mhumiex fil-kontroll ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi kkonċernata;

(b)

dawk l-operazzjonijiet jistgħu jitwettqu sa mhux aktar tard mit-30 ta’ April bħala l-aħħar ċans tas-sena ta’ wara bħala l-aħħar ċans; u

(c)

kontribuzzjoni ekwivalenti mill-organizzazzjoni tal-produtturi tibqa‘ fil-fond ta’ operazzjoni.

L-għajnuna għandha tkun imħallsa u l-garanzija magħmula skond l-Artikolu 72(3) għandha tkun rilaxxata biss fuq il-kundizzjoni li prova ta’ implimentazzjoni tan-nefqa pprogrammata msemmija fil-punt (b) ta’ l-ewwel subparagrafu tkun ipprovduta sat-30 ta’ April bħala l-aħħar ċans tas-sena ta’ wara dik li fiha l-ispejjeż in kwistjoni kienu pprogrammati, u fuq il-bażi ta’ l-intitolament għall-għajnuna attwalment stabbilita.

4.   Fejn l-applikazzjonijiet ikunu sottomessi wara d-data pprovduta fil-paragrafu 1, l-għajnuna għandha tkun imnaqqsa b’1 % għal kull ġurnata ta’ dewmien.

F’każijiet eċċezzjonali u ġġustifikati kif xieraq, l-awtorità kompetenti tista’ taċċetta applikazzjonijiet wara d-data pprovduta fil-paragrafu 1, jekk ikunu konformi mal-verifiki neċessarji u mal-limitu ta’ żmien għall-pagament imsemmi fl-Artikolu 71.

Artikolu 71

Il-ħlas ta’ l-għajnuna

L-Istati Membri għandhom iħallsu l-għajnuna sal-15 ta’ Ottubru bħala l-aħħar ċans tas-sena ta’ wara s-sena ta’ implimentazzjoni tal-programm.

Artikolu 72

Ħlas bil-quddiem

1.   L-Istati Membri jistgħu jippermettu l-organizzazzjonijiet tal-produtturi sabiex japplikaw għall-pagament bil-quddiem tal-parti ta’ l-għajnuna li tikkorrispondi għall-ispejjeż prevedibbli li jirriżultaw mill-programm ta’ operazzjoni matul il-perjodu ta’ tliet jew erba‘ xhur li jibda fix-xahar li fih l-applikazzjoni tkun sottomessa.

2.   L-applikazzjonijiet għal ħlas bil-quddiem għandhom ikunu sottomessi kif jiddeċiedi l-Istat Membru, jew fuq il-bażi ta’ tliet xhur f’Jannar, April, Lulju u Ottubru jew fuq il-bażi ta’ erba‘ xhur f’Jannar, Mejju u Settembru.

Il-ħlasijiet bil-quddiem kollha magħmula għal sena partikolari ma jistgħux jeċċedu 80 % ta’ l-ammont ta’ għajnuna inizjalment approvata għall-programm ta’ operazzjoni.

3.   Il-pagamenti għandhom jitħallsu bla ħsara għall-għoti ta’ garanzija ekwivalenti għal 110 % tagħhom skond ir-Regolament Nru 2220/85.

Għandhom isiru kundizzjonijiet mill-Istati Membri sabiex jassiguraw li l-kontibuzzjonijiet finanzjarji għall-fond ta’ operazzjoni jkunu imposti skond l-Artikolu 54 u l-Artikolu 55 ta’ dan ir-Regolament u l-ħlasijiet bil-quddiem preċedenti jkunu fil-fatt intefqu.

4.   L-applikazzjonijiet għar-rilaxx ta’ garanziji jistgħu jkunu sottomessi matul is-sena tal-programm attwali u għandhom ikunu akkompanjati mid-dokumenti ta’ appoġġ relevanti.

Il-garanziji għandhom ikunu rilaxxati fir-rigward ta’ sa 80 % tal-ħlasijiet magħmula.

5.   Ir-rekwiżit primarju skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2220/85 għandu jkopri l-eżekuzzjoni ta’ l-operazzjonijiet stabbiliti fil-programmi ta’ operazzjoni suġġetti għal impriżi msemmija fl-Artikolu 62(b) u (c) ta’ dan ir-Regolament.

Fil-każ ta’ nuqqas ta’ twettiq tar-rekwiżit primarju jew ta’ nuqqas serju li jintlaħqu l-obbligazzjonijiet ipprovduti fl-Artikolu 62(b) u (c) il-garanzija għandha tkun imneħħija, mingħajr preġudizzju għal penalitajiet oħra li għandhom ikunu applikati skond it-Taqsima 3 tal-Kapitolu V.

Fil-każ ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ rekwiżiti oħra, il-garanzija għandha tkun imneħħija proporzjonaliment mal-gravità ta’ l-irregularità li kienet stabbilita.

6.   L-Istati Membru jistgħu jistabbilixxu ammont minimu u l-iskadenzi rigward il-pagamenti bil-quddiem.

Artikolu 73

Ħlasijiet parzjali

L-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-organizzazzjonijiet tal-produtturi japplikaw għall-ħlas tal-parti ta’ l-għajnuna korrispondenti għall-ispejjeż li jirriżultaw mill-programm ta’ operazzjoni.

L-applikazzjonijiet jistgħu jkunu sottomessi f’kull ħin, iżda mhux iktar minn tliet darbiet f’sena partikolari. Għandhom ikunu akkompanjati minn dokumenti li jappoġġjawhom kif xieraq.

Il-pagamenti kollha fir-rigward ta’ applikazzjonijiet għal partijiet ta’ l-għajnuna ma jistgħux jeċċedu 80 % ta’ l-ammont ta’ għajnuna inizjalment approvat għall-programm ta’ operazzjoni jew tan-nefqa reali, skond liema waħda tkun l-inqas.

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu l-ammont minimu u l-iskadenzi għall-ħlasijiet parzjali.

KAPITOLU III

Miżuri għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kriżijiet

Taqsima 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 74

Għażla ta’ miżuri għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kriżijiet

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li waħda jew iktar mill-miżuri mniżżla fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 ma għandhiex tapplika fit-territorju tagħhom.

Artikolu 75

Self għall-iffinanzjar ta’ miżuri għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kriżijiet

Self meħud minn miżuri għall-prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ kriżijiet skond it-tielet subparagrafu ta’ l-Artikolu 9(2) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 li l-perjodu tal-ħlas tagħhom ikun itwal mill-programm ta’ operazzjoni jista’ jkun meħud fi programm ta’ operazzjoni sussegwenti skond raġunujiet ekonomiċi debitament iġġustifikati.

Taqsima 2

Irtirar mis-suq

Artikolu 76

Definizzjoni

Din it-Taqsima tistabbilixxi regoli li jikkonċernaw l-irtirar mis-suq kif imsemmija fl-Artikolu 9(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007. Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, “prodotti rtirati mis-suq”, “prodotti rtirati” u “prodotti mhux impoġġija għall-bejgħ” ifissru prodotti li huma irtirati mis-suq.

Artikolu 77

Standards tal-marketing

1.   Fejn l-istandards tal-marketing kif imsemmi fil-paragrafi 2 u 7 ta’ l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 jeżisti għal prodott partikolari, dan il-prodott irtirat mis-suq għandu jimxi skond dawk l-istandards, minbarra d-dispożizzjonijiet dwar il-preżentazzjoni u mmarkar ta’ prodotti. Il-prodotti jistgħu jkunu rtirati bil-bulk, id-daqsijiet kollha flimkien, sakemm jikkonformaw mar-rekwiżiti minimi għal klassi II, b’mod partikolari fir-rigward tal-kwalità u d-daqs.

Madankollu, il-prodotti żgħar kif definit fl-istandards relevanti għandhom jikkonformaw ma’ l-istandards tal-marketing applikabbli, fosthom id-dispożizzjonijiet dwar il-preżentazzjoni u l-immarkar tal-prodotti.

2.   Jekk ebda minn dawn l-istandards tal-marketing ma jeżistu għal prodott partikolari, ir-rekwiżiti minimi stabbiliti fl-Anness IX għandhom ikunu milħuqa minn prodotti rtirati mis-suq. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu regoli addizzjonali li jissupplimentaw dawk ir-rekwiżiti minimi.

Artikolu 78

Medja ta’ tliet snin għal irtirar mis-suq għal distribuzzjoni ħielsa

Il-limitu ta’ 5 % tal-volum tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq imsemmi fl-Artikolu 10(4) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 għandu jkun ikkalkulat fuq il-bażi ta’ medja aritmetika tal-volumi ġenerali ta’ prodotti li għalihom l-organizzazzjoni tal-produtturi tkun rikonoxxuta u jkunu mwiegħda fis-suq permezz ta’ organizzazzjoni tal-produtturi matul it-tliet snin preċedenti.

Riward organizzazzjonijiet tal-produtturi riċentament rikonoxxuti, id-dejta għas-snin tal-marketing qabel ir-rikonoxximent għandha tkun:

(a)

fejn l-organizzazzjoni kienet grupp ta’ produtturi, id-dejta ekwivalenti għal dak il-grupp ta’ produtturi, fejn applikabbli, jew

(b)

il-volum applikabbli għall-applikazzjoni għar-rikonoxximent.

Artikolu 79

Notifikazzjoni minn qabel ta’ operazzjonijiet ta’ rtirar

1.   L-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom jinnotifikaw minn qabel l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, permezz ta’ telekomunikazzjoni bil-miktub jew messaġġ elettroniku, b’kull operazzjoni ta’ rtirar li għandhom intenzjoni li jagħmlu. Din in-notifika għandha tispeċifika, b’mod partikolari, il-lista ta’ prodotti li ttieħdu f’intervent u l-karatteristiċi prinċipali tagħhom skond l-istandards ta’ marketing relevanti, il-kwantità stmata ta’ kull prodott ikkonċernat, id-destinazzjoni intenzjonata tagħhom u l-post fejn il-prodotti rtirati jistgħu jkunu spezzjonati kif ipprovdut mill-Artikolu 110. In-notifikazzjonijiet għandhom jinkludu ċertifikat li jivverfika li l-prodotti rtirati jikkonformaw ma’ l-istandards tal-marketing applikabbli jew ir-rekwiżiti minimi msemmija fl-Artikolu 77.

2.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dettaljati għall-organizzazzjonijiet tal-produtturi rigward notifikazzjonijiet sabiex jagħmlu n-notifikazzjoni pprovduta fil-paragrafu 1, partikolarment fir-rigward tal-limiti ta’ żmien.

3.   Fil-limiti ta’ żmien imsemmija fil-paragrafu 2, l-Istati Membri għandhom:

(a)

jew iwettqu il-verifika kif imsemmi fl-Artikolu 110(1), li warajha, jekk ebda irregolaritajiet ma jkunu osservati, għandhom jawtorizzaw l-operazzjoni ta’ rtirar kif innutat fil-verifika; jew,

(b)

fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 110(3), ma jwettqux il-verifika imsemmija fl-Artikolu 110, f’liema każ għandhom jinformaw lill-organizzazzjoni tal-produtturi b’dan permezz ta’ telekomunikazzjoni bil-miktub jew messaġġ elettroniku u jawtorizzaw l-operazzjoni ta’ rtirar kif innotifikat.

Artikolu 80

Appoġġ

1.   L-appoġġ, li jinkludi kemm il-kontribuzzjoni Komunitarja kif ukoll il-kontribuzzjoni ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi, għall-irtirar mis-suq għandu jkun mhux iktar mill-ammonti stabbiliti fl-Anness X għall-prodotti msemmija f’dak l-Anness. Rigward prodotti oħra, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu ammonti massimi ta’ appoġġ.

2.   L-irtirar mis-suq ma għandux jeċċedi 5 % bħala proporzjon tal-volum tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq ta’ kwalunkwe prodott partikolari fi kwalunkwe organizzazzjoni ta’ produtturi partikolari.

Il-volum tal-produzzjoni imqiegħda fis-suq għandu jkun ikkalkolat bħala medja tal-volum tal-produzzjoni mqegħda fis-suq fit-tliet snin reċenti. Jekk din l-informazzjoni mhix disponibbli, għandu jintuża l-volum ta’ produzzjoni mqiegħda fis-suq li għaliha l-organizzazzjoni tal-produtturi kienet rikonoxxuta.

Il-persentaġġi imsemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom ikunu medji annwali fuq perjodu ta’ tliet snin, b’3 % marġini annwali ta’ żball.

Artikolu 81

Destinazzjonijiet tal-prodotti rtirati

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu d-destinazzjonijiet tal-prodotti suġġetti għal irtirar mis-suq. Għandhom jadottaw dispożizzjonijiet sabiex jiżguraw li ebda impatt negattiv fuq l-ambjent jew kwalunkwe konsegwenzi negattivi fitosanitarji ma jistgħu jirriżultaw mill-irtirar jew id-destinazzjoni tagħhom. Spejjeż imġarrba mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi minħabba konformità ma’ dawn id-dispożizzjonijiet għandhom ikunu eliġibbli bħala parti mill-appoġġ għal irtirar mis-suq skond il-programm ta’ operazzjoni.

2.   Id-destinazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandhom jinkludu distribuzzjoni libera li għandha tfisser dawk imsemmija fil-punti (a) u (b) ta’ l-Artikolu 10(4) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 u kwalunkwe destinazzjonijiet oħra ekwivalenti approvati mill-Istati Membri.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi neċessarji kollha sabiex jiffaċilitaw kuntatti u kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u r-riċevituri li jkunu approvaw, fuq talba, għal distibuzzjoni b’xejn.

3.   Ir-rimi ta’ prodotti għall-industrija ta’ l-ipproċessar għandu jkun possibbli biss bil-kundizzjoni li ma jirriżultax f’ostakolu fil-kompetizzjoni għall-industriji kkonċernati fil-Komunità jew għall-prodotti importati.

Artikolu 82

Spejjeż tat-trasport

1.   L-ispejjeż tat-trasport għad-distribuzzjoni b’xejn tal-prodotti kollha rtirati mis-suq għandhom ikunu eliġibbli skond il-programm ta’ operazzjoni fuq il-bażi ta’ ammonti ta’ rata fissa stabbiliti skond id-distanza bejn il-punt ta’ rtirar u l-post ta’ kunsinna stabbilit fl-Anness XI.

Fil-każ ta’ trasport bil-baħar, il-Kummissjoni għandha tiddetermina l-ispejjeż tat-trasport li jistgħu jiġu milħuqa fuq il-bażi ta’ l-ispejjeż tat-trasport reali u d-distanza. Il-kumpens hekk iddeterminat ma jistax ikun ta’ iktar mill-ispejjeż tat-trasport bl-art fuq l-iqsar distanza bejn il-post fejn ikunu mgħobbija u l-punt tal-ħruġ teoretiku. Għandu jkun applikat koeffiċjent korrettiv ta’ 0,6 għall-ammonti kif stabbilit fl-Anness XI.

2.   L-ispejjeż tat-trasport għandhom ikunu mħallsa lill-parti li attwalment tħallas l-ispejjeż finanzjarji ta’ l-operazzjoni tat-trasport in kwistjoni.

Il-pagament għandu jkun suġġett għall-preżentazzjoni tad-dokumenti ta’ appoġġ li jiċcertifikaw partikolarment:

(a)

l-ismijiet ta’ l-organizzazzjonijiet benefiċjarji;

(b)

il-kwantità tal-prodotti kkonċernati;

(c)

l-aċċettazzjoni mill-organizzazzjonijiet benefiċjarji u l-mezzi ta’ trasport użati; u

(d)

l-ispejjeż tat-trasport reali.

Artikolu 83

Spejjeż tad-distribuzzjoni u l-ippakkjar

1.   L-ispejjeż tad-distribuzzjoni u l-ippakkjar ta’ frott u ħxejjex friski rtirati mis-suq għad-distirbuzzjoni b’xejn għandhom ikunu eliġibbli skond programmi ta’ operazzjoni bl-ammont ta’ rata fissa ta’ EUR 132 għal kull piż nett ta’ tunnellata, fil-każ ta’ prodotti mpoġġija f’pakketti ta’ mhux inqas minn 25 kilogrammi piż nett.

2.   Il-pakketti ta’ prodotti għal distribuzzjoni b’xejn għandhom juru l-emblema ta’ Ewropea, flimkien ma’ waħda jew iktar mir-referenzi stabbiliti fl-Anness XII.

3.   L-ispejjeż ta’ distribuzzjoni u ppakkjar għandhom ikunu mħallsa lill-organizzazzjonijiet ta’ produzzjoni li wettqu dawk l-operazzjonijiet.

Il-pagament għandu jkun suġġett għall-preżentazzjoni ta’ dokumenti ta’ appoġġ li jiċċertifikaw b’mod partikolari:

(a)

l-ismijiet ta’ l-organizzazzjonijiet benefiċjarji;

(b)

il-kwantità tal-prodotti kkoncernati; u

(c)

aċċettazzjoni mill-organizzazzjonijiet benefiċjarji, li tispeċifika l-preżentazzjoni.

Artikolu 84

Kundizzjonijiet għar-riċevituri ta’ prodotti rtirati

1.   Ir-riċevituri ta’ prodotti rtirati msemmija fil-punti (a) u (b) ta’ l-Artikolu 10(4) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 għandhom jobbligaw ruħhom li:

(a)

jimxu skond dan ir-Regolament;

(b)

iżommu rekord tal-ħażniet u kontijiet finanzjarji separati għall-operazzjonijiet in kwistjoni;

(c)

jaċċettaw il-verfiki pprovduti mir-regoli tal-Komunità; u

(d)

jipprovdu d-dokumenti ta’ appoġġ dwar l-aħħar destinazzjoni ta’ kull wieħed mill-prodotti kkonċernati, fil-forma ta’ ċertifikat ta’ kontroll (jew dokument ekwivalenti) li jivverfika li l-prodotti rtirati kienu meħuda minn terza persuna minħabba d-distribuzzjoni b’xejn tagħhom.

Madankollu, Stati Membri jistgħu jiddeċiedu li r-riċevituri ma għandhomx iżommu rekords jew kontijiet imsemmija fil-punt (b) ta’ l-ewwel subparagrafu, jekk jirċievu biss kwantitajiet iżgħar u fejn huma jikkunsidraw li r-riskju huwa baxx. Dik id-deċiżjoni u l-ġustifikazzjoni tagħha għandha tkun irreġistrata.

2.   Ir-riċevituri ta’ prodotti rtirati għal destinazzjonijiet oħra għandhom jobbligaw ruħhom li:

(a)

jimxu skond dan ir-Regolament;

(b)

iżommu rekord tal-ħażniet u kontijiet finanzjarji separati għall-operazzjonijiet in kwistjoni jekk l-Istati Membri jikkunsidraw li huwa xieraq minkejja l-fatt li l-prodott kien imħassar qabel il-kunsinna;

(c)

jaċċettaw l-verifiki pprovduti skond ir-regoli tal-Komunità; u

(d)

ma jitolbux għajnuna addizzjonali għall-alkoħol prodott mill-prodotti kkonċernati fil-każ ta’ prodotti rtirati intenzjonati għad-distillazzjoni.

Taqsima 3

Ħsad bikri u l-ebda ħsad

Artikolu 85

Definizzjonijiet ta’ ħsad bikri u l-ebda ħsad

1.   Il-ħsad bikri għandu jfisser il-ħsad totali ta’ prodotti mhux mqiegħda fis-suq f’zona partikolari mwettaq qabel il-bidu tal-ħsad normali. Il-prodotti kkonċernati ma għandhomx ikunu diġà bil-ħsara qabel il-ħsad bikri, kemm minħabba raġunijiet klimatiċi jew mard jew affarijiet oħra.

2.   L-ebda ħsad huwa fejn ebda produzzjoni kummerċjali ma tkun meħuda minn zona kkonċernata matul iċ-ċiklu ta’ produzzjoni normali. Madankollu il-qerda ta’ prodotti minħabba avveniment klimatiku jew mard ma għandux ikun ikkunsidrat bħala ebda ħsad.

3.   Il-ħsad bikri u l-ebda ħsad għandu jkun addizjonali għal u differenti mill-prattiċi ta’ kultivazzjoni normali.

Artikolu 86

Kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-ħsad bikri u l-ebda ħsad

1.   Fir-rigward tal-miżuri ta’ ħsad bikri u l-ebda ħsad, l-Istati Membri għandhom:

(a)

jadottaw dispożizzjonijiet dettaljati dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri, inkluż fuq notifikazzjonijiet minn qabel ta’ ebda ħsad u ħsad bikri, l-kontenut u l-iskadenzi tagħhom, fuq l-ammont ta’ kumpens li għandu jkun imħallas u fuq l-applikazzjoni tal-miżuri, kif ukoll il-lista ta’ prodotti eliġibbli skond il-miżuri,

(b)

jadottaw dispożizzjonijiet sabiex jiżguraw li ebda impatt negattiv fuq l-ambjent jew konsegwenzi negattivi fitosanitarji ma jirriżultaw mill-applikazzjoni tagħhom,

(c)

jiżguraw li jkun possibbli li jkun ivverfikat li l-miżuri jkunu mwettqa korrettament, u ma japprovawx l-applikazzjoni tal-miżuri fejn dan ma jkunx il-każ,

(d)

japplikaw dawk il-verifiki li jiżguraw li l-miżuri jkunu mwettqa korrettament, inkluż fir-rigward tad-dispożizzjonijiet imsemmija fil-punti (a) u (b).

2.   L-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-assoċjazzjonijiet tagħhom għandhom jinnotifikaw minn qabel l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, permezz ta’ telekomunikazzjoni bil-miktub jew messaġġ elettroniku, b’kull operazzjoni ta’ ħsad bikri jew ebda ħsad li għandhom intenzjoni li jagħmlu.

Huma għandhom jinkludu fl-ewwel notifika ta’ kwalunkwe sena partikolari jew għal kwalunkwe prodott partikolari, analiżi bbażata fuq is-sitwazzzjoni tas-suq mistennija li tiġġustifika ħsad bikri bħala miżura għall-prevenzjoni tal-kriżijiet minn qabel.

3.   Il-ħsad bikri u l-ebda ħsad ma għandhomx ikunu applikati t-tnejn għall-istess prodott u fl-istess zona partikolari fi kwalunkwe sena partikolari, jew fi kwalunkwe sentejn konsekuttivi.

4.   Ammonti ta’ kumpens, li jinkludu kemm il-kontribuzzjoni tal-Komunità u l-kontribuzzjoni ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi, għal ħsad bikri u ebda ħsad għandhom ikunu pagamenti għal kull ettaru, stabbiliti mill-Istat Membru skond il-paragrafu 1(a):

(a)

fuq il-livell li jkopri biss l-ispejjeż addizzjonali ġenerati mill-applikazzjoni tal-miżura, skond il-ġestjoni ambjentali u fitosanitarja neċessarja sabiex jimxi skond id-dispożizzjonijiet adottati skond il-paragrafu 1(b), jew

(b)

fuq livell li jkopri mhux iktar minn 90 % tal-livell ta’ appoġġ massimu għal irtirar mis-suq kif imsemmi fl-Artikolu 80.

Taqsima 4

Promozzjoni u kommunikazzjoni

Artikolu 87

Implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ promozzjoni u komunikazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw dispożizzjonijiet dettaljati dwar l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ promozzjoni u komunikazzjoni. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jippermettu l-applikazzjoni rapida tal-miżuri meta din tkun mitluba.

2.   L-azzjonijiet taħt miżuri ta’ promozzjoni u komunikazzjoni għandhom ikunu addizzjonali għal kwalunkwe azzjonijiet ta’ promozzjoni u komunikazzjoni applikati kontinwi li jkunu applikati mill-organizzazzjoni tal-produtturi kkonċernata.

Taqsima 5

Taħriġ

Artikolu 88

Implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ taħriġ

Fir-rigward ta’ miżuri ta’ taħriġ, l-Istati Membri għandhom jadottaw dispożizzjonijiet dettaljati dwar l-implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri.

Taqsima 6

Assigurazzjoni tal-ħsad

Artikolu 89

L-għan ta’ miżuri dwar l-assigurazzjoni tal-ħsad

L-azzjonijiet dwar l-assigurazzjoni tal-ħsad għandhom ikunu ġestiti minn organizzazzjoni tal-produtturi li għandha tikkontribwixxi għall-ħarsien tad-dħul tal-produtturi u li jkopru telf tas-suq imġarrab mill-organizzazzjoni tal-produtturi u/jew il-membri tagħha, meta dawn ikunu affettwati minn diżastri naturali, avvenimenti klimatiċi u, fejn xieraq, mard jew infestazzjonijiet ta’ annimali jew insetti li jagħmlu l-ħsara.

Artikolu 90

Implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ assigurazzjoni ta’ ħsad

1.   Fir-rigward tal-miżuri dwar l-assigurazzjoni tal-ħsad, l-Istati Membri għandhom jadottaw dispożizzjonijiet dettaljati dwar l-implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri, inklużi dawk neċessarjji sabiex jiżguraw li l-miżuri dwar l-assigurazzjoni tal-ħsad ma jostakolawx il-kompetizzjoni fis-suq ta’ l-assigurazzjoni.

2.   L-Istati Membri jistgħu jikkontribwixxu finanzjar nazzjonali addizzjonali sabiex jappoġġjaw miżuri dwar l-assigurazzjoni tal-ħsad li qed jibbenefikaw mill-fond ta’ operazzjoni. Madankollu, l-appoġġ pubbliku totali għall-assigurazzjoni tal-ħsad ma jistax ikun ta’ iktar minn:

(a)

80 % ta’ l-ispiża tal-premji ta’ l-assigurazzjoni imħallsa mill-produtturi għall-assigurazzjoni kontra telf bħala riżultat ta’ avvenimenti klimatiċi li jistgħu jkunu assimilati f’diżastri naturali;

(b)

50 % ta’ l-ispiża tal-premji ta’ l-assigurazzjoni imħallsa mill-produtturi għall-assigurazzjoni kontra:

(i)

t-telf imsemmi fil-punt (a) u kontra telf ieħor ikkawżat minn avvenimenti klimatiċi avversi; u

(ii)

t-telf ikkawżat minn mard ta’ annimali jew pjanti jew infestazzjonijiet ta’ annimali jew insetti li jagħmlu l-ħsara.

Il-limitu stabbilit fil-punt (b) ta’ l-ewwel subparagrafu għandu japplika anke fil-każijiet fejn il-fond ta’ operazzjoni huwa eliġibbli b’mod ieħor għal 60 % ta’ assistenza finanzjarja Komunitarja skond l-Artikolu 10(3) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

3.   Il-miżuri dwar l-assigurazzjoni tal-ħsad ma għandhomx ikopru pagamenti ta’ assigurazzjoni li jikkompensaw il-produtturi għal iktar minn 100 % tat-telf tad-dħul sofrut, meta jittieħed kont ta’ kull kumpens li l-produtturi jakkwistaw minn skemi ta’ appoġġ oħra fir-rigward tar-riskju assigurat.

4.   Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, “avveniment klimatiku avvers li jista’ jkun assimilat f’diżastru naturali” għandu jkollu l-istess tifsira bħal fl-Artikolu 2(8) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 (28).

Taqsima 7

Appoġg għan-nefqa amministrattiva tat-twaqqif ta’ fondi ta’ l-investiment

Artikolu 91

Kundizzjonijiet għall-appoġġ għan-nefqa amministrattiva tat-twaqqif ta’ fondi ta’ l-investiment

1.   Fir-rigward ta’ appoġġ għan-nefqa amministrattiva tat-twaqqif ta’ fondi ta’ l-investiment, l-Istati Membri għandhom jadottaw dispożizzjonijiet dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ dik il-miżura.

2.   L-appoġġ għan-nefqa amministrattiva tat-twaqqif ta’ fondi ta’ l-investiment għandu jkun, fl-ewwel, fit-tieni u fit-tielet sena ta’ operazzjoni tal-fond ta’ l-investiment rispettivament, il-proporzjoni li ġejja tal-kontribuzzjoni ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi għall-fond ta’ l-investiment fl-ewwel, fit-tieni u fit-tielet sena ta’ l-operazzjoni tiegħu:

(a)

10 %, 8 % u 4 % fl-Istati Membri li aderew ma’ l-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Mejju 2004 jew wara,

(b)

5 %, 4 % u 2 % fi Stati Membri oħra.

3.   L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu limiti għall-ammonti li jistgħu jkunu rċevuti minn organizzazzjoni tal-produtturi bħala appoġġ għall-ħlas amministrattiv ta’ l-istabbiliment ta’ fondi ta’ l-investiment.

Taqsima 8

Għajnuniet mill-Istat għal miżuri ta’ prevenzjoni u ġestjoni tal-kriżijiet

Artikolu 92

Dispożizzjonijiet dettaljati fl-istrateġiji nazzjonali

L-Istati Membri li jħallsu għajnuniet mill-Istat skond il-punt (c) tat-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 43 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 għandhom jistabbilixxu dispożizzjonijiet dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ dik id-dispożizzjoni fl-istrateġiji nazzjonali tagħhom.

KAPITOLU IV

Assistenza Finanzjarja Nazzjonali

Artikolu 93

Il-livell ta’ organizzazzjoni tal-produtturi

Għall-finijiet ta’ l-Artikolu 11(1) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, il-livell ta’ organizzazzjoni tal-produtturi f’reġjun ta’ Stat Membru għandu jkun ikkunsidrat bħala partikolarment baxx fejn l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, l-assoċjazzjonijiet ta’ l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u gruppi ta’ produtturi qiegħdu fis-suq inqas minn 20 % tal-valur medju ta’ produzzjoni ta’ frott u ħxejjex fit-tliet snin l-iktar riċenti li għalihom id-dejta hija disponibbli.

Artikolu 94

Awtorizzazzjoni li titħallas assistenza finanzjarja nazzjonali

1.   L-Istati Membri għandhom jissottomettu talba lill-Kummissjoni għal awtorizzazzjoni li jħallsu assistenza finanzjarja nazzjonali skond l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 11(1) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 fi kwalunkwe sena kalendarja partikolari sal-15 ta’ Jannar ta’ dik is-sena.

It-talba għandha tkun akkompanjata minn evidenza li turi li l-livell ta’ organizzazzjoni tal-produtturi fir-reġjun ikkonċernat huwa partikolarment baxx, kif definit fl-Artikolu 93 ta’ dan ir-Regolament, kif ukoll id-dettalji ta’ l-organizzazzjonijiet tal-produtturi kkonċernati, l-ammont ta’ assistenza kkonċernata u l-proporzjon ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji magħmula skond l-Artikolu 8(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

2.   Il-Kummissjoni għandha tapprova jew tiċħad ir-rikjesta fi żmien tliet xhur mis-sottomissjoni tagħha. Jekk il-Kummissjoni ma tirrispondix matul dan il-perjodu it-talba għandha tkun meqjusa li kienet approvata.

Artikolu 95

Applikazzjoni għal u pagament ta’ assistenza finanzjarja nazzjonali

L-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom japplikaw għal assistenza finanzjarja nazzjonali, u l-Istati Membri għandhom iħallsu l-għajnuna, skond l-Artikoli 70 sa 73.

Artikolu 96

Proporzjon massimu ta’ rimbors Komunitarju ta’ l-assistenza finanzjarja nazzjonali

Il-proporzjon ta’ rimbors Komunitarju ta’ l-assistenza finanzjarja nazzjonali għandu jkun ta’ 60 % ta’ l-assistenza finanzjarja nazzjonali mogħtija lill-organizzazzjoni tal-produtturi.

Artikolu 97

Rimbors Komunitarju ta’ l-assistenza finanzjarja nazzjonali

1.   L-Istati Membri għandhom jitolbu rimbors Komunitarju ta’ l-assistenza finanzjarja nazzjonali approvata li fil-fatt tkun imħallsa lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi, qabel l-1 ta’ Marzu tas-sena wara l-implimentazzjoni annwali tal-programmi ta’ operazzjoni.

Ir-talba għandha tkun akkompanjata minn evidenza li turi li l-kundizzjonijiet stabbiliti fit-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 11(1) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 kienu milħuqa fit-tliet snin ta’ qabel, kif ukoll id-dettalji ta’ l-organizzazzjonijiet tal-produtturi kkonċernati, l-ammont ta’ assistenza attwalment imħallsa u l-proprozjon ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji attwalment magħmula skond l-Artikolu 8(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

2.   Il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni sabiex tapprova jew tiċħad it-talba.

3.   Fejn ir-rimbors Komunitarju ta’ l-assistenza ikun ġie approvat, in-nefqa eliġibbli għandha tkun iddikjarata lill-Kummissjoni skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 883/2006 (29).

KAPITOLU V

Dispożizzjonijiet Ġenerali

Taqsima 1

Komunikazzjonijiet

Artikolu 98

Rapporti ta’ l-organizzazzjonijiet tal-produtturi

1.   L-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom jissottomettu rapporti annwali, li jakkompanjaw l-applikazzjonijiet għall-għajnuna, dwar l-implimentazzjoni tal-programmi ta’ operazzjoni.

Dawk ir-rapporti għandhom jikkonċernaw dan li ġej:

(a)

programmi ta’ operazzjoni implimentati matul is-sena preċedenti;

(b)

emendi ewelenin lill-programmi ta’ operazzjoni; u

(c)

varjazzjonijiet bejn l-għajnuna stimata u l-għajnuna li tkun saret applikazzjoni għaliha.

2.   Għal kull programm ta’ operazzjoni implimentat, ir-rapport annwali għandu jindika:

(a)

il-kisbiet u riżultati tal-programm ta’ operazzjoni, ibbażat fuq, fejn relevanti, l-indikaturi tal-produzzjoni u tar-riżultat komuni stabbiliti fl-Anness XIV u, fejn xieraq, l-indikaturi tal-produzzjoni u tar-riżultati addizzjonali stabbiliti fl-istrateġija nazzjonali; u

(b)

sommarju tal-problemi ewlenin li jkunu instabu fil-ġestjoni tal-programm u kwalunkwe miżuri meħuda sabiex jiżguraw il-kwalità u l-effettività tal-programm ta’ implimentazzjoni.

Fejn relevanti, ir-rapport annwali għandu jispeċifika x’salvagwardji effettivi huma magħmula, skond l-istrateġija nazzjonali u fl-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 9(5) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, għall-protezzjoni ta’ l-ambjent minn pressjonijiet miżjuda possibbli li joriġinaw minn investimenti appoġġjati mill-programm ta’ operazzjoni.

3.   Għall-aħħar sena ta’ applikazzjoni ta’ programm ta’ operazzjoni, ir-rapport annwali msemmi fil-paragrafu 1 għandu jibdel b’rapport finali.

Ir-rapporti finali għandhom juru sa fejn l-għanijiet tal-programmi ikunu inkisbu. Għandhom jispjegaw il-bidliet lill-azzjonijiet u/jew metodi u jidentifikaw fatturi li kkontribwixxew għas-suċċess jew falliment ta’ l-implimentazzjoni tal-programm, li kienu jew ser ikunu kkunsidrati meta programmi sussegwenti ta’ operazzjoni huma magħmula, jew meta programmi ta’ operazzjoni eżistenti huma emendati.

4.   Mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet speċifiċi f’dan ir-Regolament, meta organizzazzjoni tal-produtturi tonqos milli tagħmel komunikazzjoni lill-Istat Membru kif mitlub skond dan ir-Regolament jew ir-Regolament (KE) Nru 1182/2007 jew jekk il-komunikazzjoni tidher inkorretta fid-dawl tal-fatti objettivi fil-pussess ta’ l-Istat Membru, l-Istat Membru għandu jissospendi l-approvazzjoni għall-programm ta’ operazzjoni relevanti għas-sena ta’ wara sa meta l-komunikazzjoni tkun magħmula korrettament.

L-Istat Membru għandu jinkludi fir-rapport annwali imsemmi fl-Artikolu 99(3) id-dettalji ta’ dawn il-każijiet.

Artikolu 99

Il-komunikazzjonijiet mitluba mill-Istati Membri

1.   L-Istati Membri għandhom jindikaw awtorità waħda kompetenti responsabbli għal komunikazzjonijiet bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru li jikkonċernaw l-organizzazzjonijiet tal-produtturi. Għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’din il-ħatra u d-dettalji tal-kuntatt ta’ l-awtorità.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni mhux iktar tard mill-31 ta’ Jannar l-ammont totali tal-fond ta’ operazzjoni approvat dik is-sena għall-programmi ta’ operazzjoni kollha. Din il-komunikazzjoni għandha tagħmel ċar kemm l-ammont totali tal-fond ta’ operazzjoni u kif ukoll l-ammont totali ta’ finanzjar Komunitarju ta’ dak il-fond ta’ operazzjoni. Dawn il-figuri għandhom jerġgħu jinqasmu bejn ammonti għal miżuri tal-prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ kriżijiet u miżuri oħra.

3.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni mhux iktar tard mill-15 ta’ Novembru fi kwalunkwe sena partikolari rapport annwali dwar l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u gruppi ta’ produtturi u fondi ta’ operazzjoni, programmi ta’ operazzjoni u pjanijiet ta’ rikonoxximent li jseħħu fis-sena preċedenti. Ir-rapport annwali għandu jinkludi l-informazzjoni stabbilita fl-Anness XIII.

Taqsima 2

Verifiki

Artikolu 100

Sistema ta’ identifikazzjoni unika

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tapplika sistema ta’ identifikazzjoni unika fir-rigward ta’ l-applikazzjonijiet kollha sottomessi mill-istess organizzazzjoni tal-produtturi jew grupp ta’ produtturi. Din l-identifikazzjoni għandha tkun kompatibbli mas-sistema li tirreġistra l-identità msemmija fl-Artikolu 18(1)(f) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 (30).

Artikolu 101

Applikazzjonijiet għall-għajnuna

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet speċifiċi ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jipprovdu għal proċeduri xierqa għas-sottomissjoni ta’ applikazzjonijiet għal appoġġ, għal talbiet għar-rikonoxximent jew approvazzjoni ta’ programm ta’ operazzjoni, kif ukoll talbiet għal ħlas.

Artikolu 102

Teħid ta’ kampjuni

Fejn ikun xierqa li jitwettqu verifiki permezz ta’ kampjuni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw, permezz tan-natura u l-frekwenza tagħhom u fuq il-bażi ta’ analiżi ta’ riskju, li l-verifiki jkunu xierqa għall-miżura kkonċernata.

Artikolu 103

Verifiki amministrattivi

Għandhom isiru verifiki amministrattivi fuq l-applikazzjonijiet għal appoġġ kollha jew talbiet għal ħlas, u għandhom ikopru l-elementi kollha li huma possibbli u xierqa għall-verifika permezz ta’ mezzi amministrattivi. Il-proċeduri għandhom jirrikjedu reġistrazzjoni ta’ operazzjonijiet magħmula, ir-riżultati tal-verifiki u l-miżuri meħuda fir-rigward ta’ diskrepanzi.

Artikolu 104

Verifiki fuq il-post

1.   Kull verifika fuq il-post għandha tkun suġġetta għal rapport ta’ monitorġġ sabiex jagħmel possibbli r-reviżjoni tad-dettalji tal-verifiki mwettqa. Ir-rapport għandu jinkludi partikolarment:

(a)

l-iskema ta’ għajnuna u l-applikazzjoni vverifikata;

(b)

il-persuni preżenti;

(c)

l-azzjonijiet, il-miżuri u d-dokumenti vverifikati;

(d)

ir-riżultati tal-verifika.

2.   Il-benefiċjarju jista’ jkun mogħti l-opportunità li jiffirma r-rapport sabiex jivverifika l-preżenza tiegħu fil-verifika u jżid osservazzjonijiet. Fejn jinstabu irregolaritajiet il-benefiċjarju jista’ jirċievi kopja tar-rapport ta’ monitoraġġ.

3.   Jistgħu jingħata avviż minn qabel dwar verifiki fuq il-post, sakemm l-iskop tal-verifika ma jkunx ipperikolat. L-avviż minn qabel għandha tkun limitata għall-minimu neċessarju.

4.   Fejn ikun possibbli, il-verifiki fuq il-post kif jistabbilixxi dan ir-Regolament u verifiki oħra stabbiliti skond ir-regoli tal-Komunità rigward is-sussidji agrikoli għandhom ikunu mwettqa fl-istess ħin. Madankollu, fl-2008, fejn neċessarju, il-verifiki fuq il-post jistgħu jkunu mwettqa minn korpi differenti f’ħinijiet differenti.

Artikolu 105

Approvazzjoni għal talbiet ta’ rikonoxximent u approvazzjoni ta’ programmi ta’ operazzjoni

1.   Qabel ma tkun rikonoxxuta organizzazzjoni tal-produtturi skond l-Artikolu 4(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, l-Istati Membri għandhom iwettqu żjara fuq il-post lill-organizzazzjoni tal-produtturi qabel l-għotja ta’ rikonoxximent sabiex tkun ivverifikata konformità mal-kundizzjonijiet għal rikonoxximent.

2.   Qabel l-approvazzjoni ta’ programm ta’ operazzjoni skond l-Artikolu 65, l-awtorità nazzjonali kompetetni għandha tivverifika permezz tal-mezzi xierqa kollha, inkluż verifiki fuq il-post, il-programm ta’ operazzjoni sottomess għal approvazzjoni u, jekk applikabbli, it-talba għal modifikazzjoni. Dawn il-verifiki għandhom partikolarment jikkonċernaw:

(a)

il-preċiżjoni ta’ l-informazzjoni pprovduta skond l-Artikolu 61(1)(a), (b) u (e);

(b)

il-konformità tal-programmi ma’ l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 kif ukoll mal-kwadru nazzjonali u l-istrateġija nazzjonali;

(c)

l-eliġibilità ta’ l-azzjonijiet u l-eliġibilità ta’ l-ispiża proposta;

(d)

il-konsistenza u l-kwalità teknika ta’ programmi, il-korrettezza ta’ l-istimi u l-pjan ta’ għajnuna, u l-ippjanar ta’ l-implimentazzjoni tagħhom. Verifiki għandhom jivverifikaw jekk kinux stabbiliti miri li jistgħu jitkejlu, sabiex il-kisba tagħhom tkun tista’ tiġi immonitorata, u jekk l-għanijiet stabbiliti jistgħux jinkisbu permezz ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-azzjonijiet proposti; u

(e)

il-konformità ta’ l-operazzjonijiet li għalihom huwa mitlub appoġġ skond ir-regoli nazzjonali u Komunitarji applikabbli, partikolarment, u fejn rilevanti, l-akkwist pubbliku, l-għajnuna mill-Istat u l-istandards xierqa obbligatorji l-oħra stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali jew stabbiliti fil-kwadru nazzjonali jew l-istrateġija nazzjonali.

Artikolu 106

Verifiki dwar applikazzjonijiet għal għajnuna għal programmi ta’ operazzjoni

Qabel ma jingħata l-pagament, l-Istati Membri għandhom iwettqu verifiki amministrattivi fuq l-applikazzjonijiet kollha għal għajunua kif ukoll verifiki fuq il-post permezz ta’ kampjuni.

Artikolu 107

Verifiki amministrattivi dwar applikazzjonijiet għall-għajnuna għal programmi ta’ operazzjoni

1.   Il-verifiki amministrattivi għal applikazzjonijiet għall-għajnuna għandhom jinkludu partikolarment, u sa fejn dan huwa xierqa għad-domanda magħmula, verifika ta‘:

(a)

ir-rapport annwali jew, fejn applikabbli, dak finali trażmess flimkien ma’ l-applikazzjoni dwar l-eżekuzzjoni tal-programm ta’ operazzjoni;

(b)

il-valur ta’ produzzjoni mqiegħda fis-suq, il-kontribuzzjonijiet għall-fond ta’ operazzjoni u n-nefqa mġarrba;

(c)

il-kunsinna tal-prodotti u servizzi u ġenwinità ta’ nefqa mitluba;

(d)

il-konformità ta’ l-azzjonijiet eżegwiti ma’ dawk inklużi fil-programm ta’ operazzjoni kif approvat; u

(e)

il-ħarsien ta’ limiti finanzjarji jew oħrajn u limiti imposti.

2.   Il-ħlasijiet iffinanzjati skond il-programm ta’ operazzjoni għandhom ikunu appoġġjati minn fatturi u dokumenti li jagħtu prova li l-pagament ikun sar. Meta dan ma jistax isir, il-ħlasijiet għandhom ikunu appoġgjati permezz ta’ dokumenti li jkollhom valur ta’ prova ekwivalenti. Il-fatturi użati għandhom ikunu stabbiliti f’isem ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi, l-assoċjazzjoni ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi, il-grupp tal-produtturi jew sussidjarja kif previst fl-Artikolu 52(7) jew, suġġett għall-approvazzjoni ta’ Stat Membru, f’isem wieħed jew iktar mill-membri tagħha.

Artikolu 108

Verifiki fuq il-post dwar applikazzjonijiet għal għajnuna għal programmi ta’ operazzjoni

1.   Fil-kuntest tal-verifikazzjoni ta’ l-applikazzjoni għal għajnuna imsemmija fl-Artikolu 70(1), l-Istati Membri għandhom iwettqu verifiki fuq il-post rigward l-organizzazzjonijiet tal-produtturi sabiex jiżguraw konformità mal-kundizzjonijiet għal għoti ta’ għajnuna jew il-bilanċ ta’ din għas-sena in kwistjoni.

Dawn il-verifiki għandhom partikolarment jikkonċernaw:

(a)

il-konformità mal-kriterji ta’ rikonoxximent għas-sena in kwistjoni;

(b)

l-użu tal-fond ta’ operazzjoni f’sena partikolari inkluż nefqa ddikjarata fit-talbiet għal pagamenti bil-quddiem jew pagamenti parzjali; u

(c)

il-verifiki tat-tieni livell għall-ispejjeż ta’ rtirar mis-suq u ħsad bikri u l-ebda ħsad.

2.   Il-verifiki msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jirrigwardaw kampjun sinjifikanti ta’ applikazzjonijiet kull sena. Il-kampjun għandu jirrapreżenta mill-inqas 30 % ta’ l-ammont ta’ għajnuna totali, fl-Istati Membri li għandhom iktar minn 10 organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti. F’każijiet oħra, kull organizzazzjoni tal-produtturi għandha tkun invistata mill-inqas darba kull tliet snin.

Għandha ssir mill-inqas verifika waħda fuq kull organizzzazzjoni ta’ produtturi qabel il-pagament ta’ l-għajnuna jew il-bilanċ ta’ din li jirrigwarda s-sena finali tal-programm ta’ operazzjoni tagħha.

3.   Ir-riżultati tal-verifiki fuq il-post għandhom ikunu evalwati sabiex jistabbilixxu jekk kwalunkwe problemi li jinstabu humiex ta’ karattru sistemiku, li jinvolvu riskju għal azzjonijiet, benefiċjarji jew korpi simili. L-evalwazzjoni għandha tidentifika wkoll il-kawżi ta’ dawn is-sitwazzjonijiet, kwalunkwe eżaminazzjoni oħra li tista’ tkun mitlub u l-azzjoni neċessarja korrettiva jew preventiva.

Jekk il-verifiki jiżvelaw irregularitajiet sinjifikanti f’reġjun jew parti minn reġjun jew għal organizzazzjoni tal-produtturi speċifika, l-Istat Membru għandhu jwettaq verifiki addizjonali matul is-sena in kwistjoni u għandu jżid il-persentaġġ ta’ applikazzjonijiet korrispondenti li għandhom ikunu vverifikati fis-sena li jmiss.

4.   L-Istat Membru għandu jiddetermina liema organizzazzjonijiet tal-produtturi jiċċekkja fuq il-bażi ta’ analiżi tar-riskju.

L-analiżi tar-riskju għandha partikolarment tikkunsidra:

(a)

l-ammont ta’ għajnuna,

(b)

ir-riżultati tal-verifiki fis-snin preċedenti,

(c)

element każwali, u

(d)

parametri oħra li għandhom ikunu determinati mill-Istati Membri, partikolarment jekk organizzazzjonijiet tal-produtturi jkunux involuti fi programm ta’ assigurazzjoni tal-kwalità uffiċjalment rikonoxxuta mill-Istati Membri jew minn korpi taċ-ċertifikazzjoni indipendenti.

Artikolu 109

Verifiki fuq il-post ta’ miżuri ta’ programmi ta’ operazzjoni

1.   Permezz ta’ verifiki fuq il-post li jikkonċernaw il-miżuri ta’ programmi ta’ operazzjoni, l-Istati Membri għandhom jivverifikaw partikolarment dan li ġej:

(a)

l-implimentazzjoni ta’ l-azzjonijiet kontenuti fil-programm ta’ operazzjoni;

(b)

li l-implimentazzjoni jew l-implimentazzjoni maħsuba ta’ l-azzjoni tkun konsistenti ma’ l-użu deskritt fil-programm ta’ operazzjoni kif approvat;

(c)

għal numru adegwat ta’ oġġetti ta’ nefqa, li n-natura u l-ħin tan-nefqa relevanti jimxu skond id-dispożizzjonijiet tal-Komunità u jikkorrispondu ma’ l-ispeċifikazzjonijiet approvati;

(d)

li n-nefqa mġarrba tista’ tkun appoġġjata permezz ta’ kontabilità jew dokumenti oħra; u

(e)

il-valur ta’ produzzjoni mqiegħda fis-suq.

2.   Il-valur ta’ produzzjoni mqiegħda fis-suq għandu jkun ivverifikat fuq il-bażi ta’ dejta tas-sistema ta’ kontabilità mitlub skond il-liġi nazzjonali.

Għal dak l-għan, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li d-dikarazzjoni tal-valur ta’ produzzjoni mqiegħda fis-suq għandu jkun iċċertifikat bl-istess mod bħad-dejta ta’ kontabilità mitlub skond il-liġi nazzjonali.

Il-verifika fuq id-dikjarazzjoni tal-valur ta’ produzzjoni mqiegħda fis-suq tista’ tkun imwettqa qabel ma’ tintbagħat l-applikazzjoni għall-għajnuna relevanti.

3.   Minbarra f’ċirkostanzi eċċezzjonali, il-verifika fuq il-post għandha tinkludi żjara lill-azzjoni jew, jekk l-azzjoni ma tkunx tanġibbli, lill-promotur ta’ l-azzjoni. Azzjonijiet individwali partikolarment fuq azzjonijiet individwali koperti permezz tal-kampjun imsemmi fl-Artikolu 108(2) għandhom ikunu suġġetti ta’ mill-inqas żjara waħda sabiex jivverifikaw l-eżekuzzjoni tagħhom.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jwettqux dawn iż-żjarat għal operazzjonijiet iżgħar, jew fejn jikkunsidraw li r-riskju jkun baxx li l-kundizzjonijiet sabiex jirċievu l-għajnuna ma jkunux soddisfatti, jew li r-realtà ta’ l-operazzjoni ma kinitx rispettata. Dik id-deċiżjoni u l-ġustifikazzjoni tagħha għandhom ikunu rreġistrati.

4.   Il-verifika fuq il-post għandha tkopri l-impenji u l-obbligazzjonijiet ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi jew il-membri tagħha li jistgħu jkunu vverifikati fiż-żmien taż-żjara.

5.   Il-verifiki li jilħqu r-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu kollha biss jistgħu jgħoddu lejn is-sodisfazzjon tar-rata ta’ verifika stabbilita fl-Artikolu 108(2).

Artikolu 110

Verifiki ta’ l-ewwel livell dwar l-operazzjonijiet ta’ rtirar

1.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu verifiki ta’ l-ewwel livell fuq operazzjonijiet ta’ rtirar f’kull organizzazzjoni tal-produtturi, li jinkludu verifika dokumentarja u ta’ l-identità u verifika fiżika, fejn xieraq permezz ta’ kampjuni, tal-piż tal-prodotti rtirati mis-suq u verifika dwar il-konformità mar-regoli ta’ l-Artikolu 77, skond il-proċeduri stabbiliti fil-Kapitolu II tat-Titolu II. Il-verifika għandha sseħħ wara l-irċevuta tan-notifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 79(1), matul l-iskadenzi pprovduti fl-Artikolu 79(2).

2.   Il-verifiki ta’ l-ewwel livell ipprovduti fil-paragrafu 1 għandhom ikopru 100 % tal-kwantità ta’ prodotti rtirati mis-suq. Fl-aħħar ta’ din il-verifika, il-prodotti rtirati minbarra dawk għal distribuzzjoni libera għandhom ikunu mibdula jew mormija fl-industrija ta’ l-ipproċessar skond is-superviżjoni ta’ l-awtoritajiet kompetenti skond it-termini u kundizzjonijiet stabbiliti mill-Istat Membru skond l-Artikolu 81.

Madankollu, fejn il-prodotti jkunu għal distribuzzjoni libera, l-Istati Membri jistgħu jiċċekkjaw persentaġġ iżgħar minn dak stabbilit fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, sakemm mhuwiex inqas minn 10 % tal-kwantitajiet ikkonċernati matul is-sena tal-marketing. Il-verifika tista’ sseħħ fl-organizzazzjoni tal-produtturi u/jew fil-postijiet tar-riċevituri tal-prodotti. F’każ li l-verifiki jiżvelaw irregolaritajiet sinjifikanti, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu verifiki addizzjonali.

Artikolu 111

Verifiki tat-tieni livell dwar operazzjonijiet ta’ rtirar

1.   Fil-kwadru tal-verifiki msemmija fl-Artikolu 108, l-Istati Membri għandhom jagħmlu verifiki tat-tieni livell.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kriterji għall-analiżi u l-evalwazzjoni tar-riskju ta’ kwalunkwe organizzazzjoni tal-produtturi li twettaq operazzjonijiet ta’ rtirar li ma jikkonformawx. Dawn il-kriterji għandhom jirrigwardaw, fost affarijiet oħra, ir-riżultati ta’ livelli preċedenti ta’ l-ewwel u t-tieni livell, u jekk organizzazzjoni tal-produtturi għandhiex jew le xi forma ta’ proċedura ta’ assigurazzjoni tal-kwalità. Huma għandhom jużaw dawn il-kriterji sabiex jiddeterminaw il-frekwenza minima ta’ verifiki tat-tieni livell għal kull organizzazzjoni tal-produtturi.

2.   Il-verifiki msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu verifiki fuq il-post fil-proprjetà ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi u r-riċevituri ta’ prodotti rtirati, sabiex jiżguraw li l-kundizzjonijiet mitluba għall-pagament ta’ appoġġ Komunitarju kienu mwettqa. Dawn il-verifiki għandhom jinkludu:

(a)

il-ħażna speċifika u reġistri tal-kontabilità li għandhom ikunu miżmuma mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi kollha li jwettqu operazzjoni ta’ rtirar waħda jew iktar matul is-sena ta’ marketing ikkonċernata;

(b)

verifika tal-kwantitajiet mqiegħda fis-suq kif iddikjarat fl-applikazzjonijiet għal għajnuna, verifikazzjoni partikolarment ta’ ħażniet u reġistri ta’ kontabilità, il-fatturi u, fejn neċessarju, il-veraċità tagħhom u jiżguraw li d-dikjarazzjonijiet jaqblu mal-kontabilità u/jew dejta tat-taxxa ta’ l-organizzazzjonijiet tal-produtturi kkonċernati;

(c)

verifiki li l-kontijiet huma korretti, b’mod partikolari l-veraċità ta’ l-irċevuti netti minn organizzazzjonijiet tal-produtturi kif iddikjarat fl-applikazzjonijiet ta’ pagament tagħhom, il-proporzjonalità ta’ kwalunkwe spejjeż ta’ rtirar, dak li jinkiteb fil-kontijiet rigward l-irċevuta ta’ l-organizzazzjonijiet tal-produtturi ta’ l-appoġġ Komunitarju u kwalunkwe ammonti tagħhom imħallsa lill-membri, li jiżguraw li dawn jaqblu; u

(d)

verifiki fuq id-destinazzjoni tal-prodotti rtirati kif iddikjarat fl-applikazzjoni ta’ pagament u verifiki fuq il-bdil xieraq sabiex ikun żgurat li l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u riċevituri mxew skond dan ir-Regolament.

3.   Il-verifiki msemmija fil-paragrafu 2 għandhom ikunu mwettqa fuq l-organizzazzjonijiet tal-produtturi kkonċernati u r-riċevituri assoċjati ma’ dawk l-organizzazzjonijiet. Kull verifika għandha tinkludi kampjun li jirrappreżenta mill-inqas 5 % tal-kwantitajiet irtirati matul is-sena tal-marketing mill-organizzazzjoni ta’ produzzjoni.

4.   Ir-reġistri tal-ħażniet u kontabilità imsemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 2 għandhom juru, għal kull prodott irtirat, l-ammonti mibdula, expressi fil-volum, ta‘:

(a)

il-produzzjoni kkonsenjata minn membri ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi u minn membri ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi oħra skond l-Artikolu 3(3)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007;

(b)

bejgħ mill-organizzazzjoni tal-produtturi, maqsuma minn prodotti ppreparati għas-suq frisk u tipi oħra ta’ prodotti li jinkludu materja prima għall-ipproċessar; u

(c)

prodotti rtirati mis-suq.

5.   Il-verifiki fuq id-destinazzjoni tal-prodotti msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 4 għandhom jinkludu, b’mod partikolari:

(a)

verifika ta’ kampjun fuq il-kontijiet separati li għandhom ikunu miżmuma mir-riċevituri u, fejn neċessarju, verifikazzjoni li dawn jaqblu mal-kontijiet meħtieġa skond liġi nazzjonali; u

(b)

verifiki fuq konformità mar-rekwiżiti relevanti ambjentali.

6.   Jekk il-verifiki tat-tieni livell jiżvelaw irregolaritajiet sinjifikanti, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu verifiki tat-tieni livell iktar dettaljati għas-sena tal-marketing kkonċernata u għandhom iżidu l-frekwenza ta’ verifiki tat-tieni livell fuq l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jew l-assoċjazzjonijiet tagħhom matul is-sena ta’ marketing ta’ wara.

Artikolu 112

Ħsad bikri jew ebda ħsad

1.   Qabel ma sseħħ operazzjoni ta’ ħsad bikri, l-Istati Membri għandhom jivverfikaw permezz ta’ verifika fuq il-post li l-prodotti kkonċernati mhumiex bil-ħsara u li l-plot kien miżmum sew. Wara l-ħsad bikri, l-Istati Membri għandhom jivverifikaw li ż-żona kkonċernata kellha ħsad komplut u li l-prodott li nħasad kien mibdul.

Wara t-tmiem tal-perjodu ta’ ħsad, l-Istati Membri għandhom jivverifikaw il-kredibbiltà ta’ l-analiżi bbażata fuq is-sitwazzjoni tas-suq mistennija imsemmija fl-Artikolu 86(2). Huma għandhom janaliżżaw ukoll kwalunkwe differenzi bejn is-sitwazzjoni tas-suq mistennija u s-sitwazzjoni tas-suq reali.

2.   Qabel ma sseħħ operazzjoni ta’ ebda ħsad, l-Istati Membri għandhom jivverfikaw permezz ta’ verifika fuq il-post li ż-żona partikolari kienet miżmuma sew, li ma seħħx ħsad parzjali u li l-prodott huwa żviluppat sew u in ġenerali jkun korrett, ġust u ta’ kwalità li tista’ tiġi kummerċjalizzata.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-produzzjoni tkun mibdula. Jekk dan ma jkunx possibbli, għandhom jiżguraw, permezz ta’ żjarat jew żjarat fuq il-post matul l-istaġun tal-ħsad, li ma jseħħ ebda ħsad.

3.   Paragrafi 1, 2, 3 u 6 ta’ l-Artikolu 111 għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Artikolu 113

Verifiki qabel l-approvazzjoni ta’ pjanijiet ta’ rikonoxximent ta’ gruppi tal-produtturi

1.   Qabel ma jkun approvat pjan ta’ rikonoxximent ta’ grupp ta’ produtturi skond l-Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, l-Istati Membri għandhom iwettqu verifika fuq il-post fuq l-entità legali jew parti definita b’mod ċar ta’ l-entità legali.

2.   L-Istat Membru għandu jivverifika permezz tal-mezzi xierqa kollha, inkluż verifika fuq il-post:

(a)

l-akkuratezza ta’ l-informazzjoni pprovduta fil-pjan ta’ rikonoxximent;

(b)

il-konsistenza kummerċjali u l-kwalità teknika tal-pjan, il-korrettezza ta’ l-istimi u l-ippjanar ta’ l-implimentazzjoni tiegħu;

(c)

l-eliġibilità ta’ l-azzjonijiet u l-eliġibilità u r-raġonevolezza tan-nefqa proposta; u

(d)

il-konformità ta’ l-operazzjonijiet li għalihom appoġġ huwa meħtieġ skond ir-regoli Komunitarji u nazzjonali applikabbli u partikolarment, regoli dwar l-akkwist pubbliku, l-għajnuna mill-Istat u standards obbligatorji oħrajn xierqa stabbiliti mill-leġiżlazzjoni nazzjonali jew stabbiliti fil-kwadru nazzjonali jew l-istrateġija nazzjonali.

Artikolu 114

Verifiki fuq applikazzjonijiet għall-għajnuna ta’ gruppi ta’ produtturi

1.   Qabel ma jingħata pagament, l-Istati Membri jwettqu verifiki amminsitrativi fuq l-applikazzjonijiet għal għajnuna kollha magħmula minn gruppi ta’ produtturi, kif ukoll verfiki fuq il-post permezz ta’ kampjuni.

2.   Wara s-sottomissjoni ta’ l-applikazzjoni għall-għajnuna msemmija fl-Artikolu 47, l-Istati Membri għandhom iwettqu verifiki fuq il-post fuq gruppi ta’ produtturi sabiex jiżguraw konformità mal-kundizzjonijiet għal għoti ta’ għajnuna għas-sena in kwistjoni.

Dawk il-verifiki għandhom partikolarment jikkonċernaw:

(a)

konformità mal-kriterji ta’ rikonoxximent għas-sena in kwistjoni; u

(b)

il-valur tal-produzzjoni mqiegħed fis-suq kif ukoll l-implimentazzjoni tal-miżuri kontenuti fil-pjan ta’ rikonoxximent u l-ispejjeż imġarrba.

3.   Il-verifiki msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jirrigwardaw kampjun sinjifikanti ta’ applikazzjonijiet kull sena. Il-kampjun għandu jirrappreżenta mill-inqas 30 % ta’ l-ammont totali ta’ għajnuna.

Il-gruppi ta’ produtturi kollha għandhom ikunu ivverfikati mill-inqas darba kull ħames snin.

4.   L-Artikoli 107 u 109 għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Artikolu 115

Organizzazzjonijiet tal-produtturi transnazzjonali u assoċjazzjonijiet transnazzjonali ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi

1.   L-Istat Membru li fih organizzazzjoni tal-produtturi jew assoċjazzjoni transnazzjonali ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi għandha l-uffiċju ewlieni tagħha għandu jkollu r-responsabbiltà ġenerali għall-organizzazzjoni ta’ verifiki fuq dik l-organizzazzjoni jew assoċjazzjoni u għandu japplika sanzjonijiet fuqha fejn neċessarju.

2.   L-Istati Membri l-oħra mitluba li jipprovdu l-kooperazzjoni amministrativa msemmija fl-Artikolu 30(2)(c) u l-Artikolu 37(2)(c) għandhom iwettqu dawk il-verifiki amministrattivi kif meħtieġa mill-Istat Membru msemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, u jirrapportaw ir-riżultati lilhom. Huma għandhom jirrispettaw l-iskadenzi kollha stabbiliti mill-Istat Membru msemmi fil-paragrafu 1.

3.   Ir-regoli applikabbli fl-Istat Membru msemmi fil-paragrafu 1 għandhom japplikaw fir-rigward ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi u l-programm ta’ operazzjoni u l-fond ta’ operazzjoni. Madankollu fir-rigward ta’ domandi ambjentali fitosanitarji, u fir-rigward tar-rimi ta’ prodotti rtirati, ir-regoli ta’ l-Istat Membru li fih il-produzzjoni sseħħ għandhom japplikaw.

Taqsima 3

Sanzjonijiet

Artikolu 116

Nuqqas ta’ rispett tal-kriterji ta’ rikonoxximent

1.   L-Istati Membri għandhom jirtiraw ir-rikonoxximent ta’ organizzazzjoni tal-produtturi jekk nuqqas ta’ rispett tal-kriterji għal rikonoxximent ikun sostanzjali u jirriżulta mill-fatt li l-organizzazzjoni tal-produtturi tkun aġixxiet deliberatament jew permezz ta’ negliġenza serja.

L-Istati Membri għandhom b’mod partikolari jirtiraw ir-rikonoxximent ta’ organizzazzjoni tal-produtturi jekk nuqqas ta’ rispett ta’ kriterji ta’ rikonoxximent jikkonċerna:

(a)

ksur tar-rekwiżiti ta’ l-Artikoli 23, 25, 28(1) u (2) jew 33, jew

(b)

sitwazzjoni fejn il-valur ta’ produzzjoni mqiegħed fis-suq jaqa‘, f’sentejn konsekuttivi, taħt il-limitu stabbilit mill-Istat Membru skond l-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

L-irtirar ta’ rikonoxximent skond dan il-paragrafu għandu jseħħ mid-data li fiha l-kundizzjonijiet ta’ rikonoxximent ma kinux imwettqa, suġġett għal kwalunkwe leġiżlazzjoni orizzontali applikabbli fuq livell nazzjonali rigward perjodi ta’ limitazzjoni.

2.   Fejn il-paragrafu 1 ma japplikax, l-Istati Membri għandhom jissospendu r-rikonoxximent għal organizzazzjoni tal-produtturi jekk nuqqas ta’ rispett ta’ kriterji għal rikonoxximent huwa sustanzjali iżda huwa biss temporanju.

Matul il-perjodu ta’ sospensjoni, ebda għajnuna ma għandha tkun imħallsa. Is-sospensjoni għandha tidħol fis-seħħ mill-ġurnata fejn il-verifika seħħet u għandha tispiċċa fil-ġurnata tal-verifika li turi li l-kriterji kkonċernati kienu mwettqa.

Il-perjodu ta’ sospensjoni ma għandux jeċċedi 12-il xahar. Jekk il-kriterji kkonċernati jibqgħu sussegwentement mhux imwettqa wara 12-il xahar, ir-rikonoxximent għandu jkun irtirat.

L-Istati Membri jistgħu jagħmlu pagamenti wara l-iskadenza stabbilita fl-Artikolu 71 fejn dan huwa neċessarju sabiex ikun applikat dan il-paragrafu.

3.   F’każijiet oħra ta’ nuqqas ta’ rispett tal-kriterji għal rikonoxximent, fejn il-paragrafi 1 u 2 ma japplikawx, l-Istati Membri għandhom jibagħtu ittra ta’ avviż li tiddikjara l-miżuri korrettivi li għandhom jiġu meħuda. L-Istati Membri jistgħu jdewmu l-pagamenti ta’ għajnuna sa meta l-miżuri korrettivi jkunu meħuda.

Nuqqas li jittieħdu l-miżuri korrettivi fi żmien 12-il xahar għandu jkun ikkunsidrat bħala falliment sostanzjali li jkunu rispettati l-kriterji u l-paragrafu 2 għandu sussegwentement ikun applikat.

Artikolu 117

Frodi

1.   Mingħajr preġudizzju għal kwalukwe penalitajiet oħra applikabbli skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali u Komunitarja, l-Istati Membri għandhom jirtiraw ir-rikonoxximent ta’ organizzazzjoni tal-produtturi, assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi jew grupp ta’ produtturi jekk jinstab li wettqet frodi fir-rigward ta’ għajnuna koperta mir-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

2.   L-Istati Membri jistgħu jissospendu r-rikonoxximent ta’ organizzazzjoni tal-produtturi, assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi jew gruppi ta’ produtturi, jew jissospendu pagamenti lil dak il-korp jekk ikunu suspettati li wettqu frodi fir-rigward ta’ għajnuna koperta mir-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

Artikolu 118

Gruppi ta’ produtturi

1.   L-Istati Membri għandhom japplikaw, mutatis mutandis, is-sanzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 116 u/jew 119 tal-pjanijiet ta’ rikonoxximent.

2.   Minbarra l-paragrafu 1, jekk, wara t-tmiem tal-perjodu stabbilit mill-Istat Membru skond l-Artikolu 51(4), il-grupp ta’ produtturi mhuwiex rikonoxxut bħala organizzazzjoni tal-produtturi, l-Istat Membru għandu jirkupra:

(a)

100 % mill-għajnuna mħallsa lill-grupp ta’ produtturi jekk il-falliment li jkun akkwistat rikonoxximent kien minħabba l-grupp ta’ produtturi li jaġixxi deliberatament jew permezz ta’ negliġenza serja; jew

(b)

50 % ta’ l-għajnuna mħallsa lill-grupp ta’ produtturi fil-każijiet l-oħra kollha.

Artikolu 119

Programm ta’ operazzjoni

1.   Il-pagamenti għandhom ikunu kkalkulati fuq il-bażi ta’ dak li jinstab eliġibbli.

2.   L-Istat Membru għandu jeżamina l-applikazzjoni għal għajnuna rċevuta mill-benefiċjarju, u jistabbilixxi l-ammonti li huma eliġibbli għal appoġġ. Għandu jistabbilixxi:

(a)

l-ammont li jkun pagabbli lill-benefiċjarju bbażat biss fuq l-applikazzjoni;

(b)

l-ammont li huwa pagabbli lill-benefiċjarji wara l-eżaminazzjoni ta’ l-eliġibiltà ta’ l-applikazzjoni.

3.   Jekk l-ammont stabbilit skond il-punt (a) tal-paragrafu 2 ikun ikbar mill-ammont stabbilit skond il-punt (b) tal-paragrafu 2 permezz ta’ mhux iktar minn 3 %, tnaqqis għandu jkun applikat lill-ammont attwalment pagabbli lill-benefiċjarju. L-ammont tat-tnaqqis għandu jkun id-differenza bejn l-ammonti kkalkolati fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 2.

Madankollu, ebda tnaqqis ma għandu jkun applikat jekk l-organizzazzjoni tal-produtturi jew il-grupp ta’ produtturi jkun kapaċi juri li mhuwiex responsabbli għall-inklużjoni ta’ l-ammont ineliġibbli.

4.   Paragrafi 2 u 3 għandhom japplikaw mutatis mutandis għtal nefqa ineliġibbli identifikata matul verifiki fuq il-post.

5.   Jekk il-valur ta’ produzzjoni mqiegħed fis-suq huwa ddikjarat u vverifikat qabel l-applikazzjoni għal għajnuna, tnaqqis għandu jkun applikat lill-valur ta’ produzzjoni mqiegħed fis-suq użat fil-kalkolazzjoni ta’ ammonti skond il-paragrafi 2 u 3.

6.   Jekk benefiċjarju jinstab li għamel intenzjonalment dikjarazzjoni falza l-operazzjoni in kwistjoni għandha tkun eskluża minn appoġġ tal-programm ta’ operazzjoni jew pjan ta’ rikonoxximent u kwalunkwe ammonti diġà mħallsa għal dik l-operazzjoni jkunu restitwiti. Barra minn hekk, il-benefiċjarju għandu jkun eskluż, għal dik l-operazzjoni, milli jirċievi appoġġ skond il-programm ta’ operazzjoni in kwistjoni fis-sena ta’ wara.

Artikolu 120

Sanzjonijiet wara verifiki ta’ l-ewwel livell fuq operazzjonijiet ta’ rtirar

Jekk, wara l-verifika msemmija fl-Artikolu 110, jinstabu irregolaritajiet fir-rigward ta’ l-istandards tal-marketing jew ir-rekwiziti minimi msemmija fl-Artikolu 77, il-benefiċjarju għandu jkun mitlub:

(a)

sabiex iħallas penali ta’ l-ammont ta’ kumpens, kkalkulat fuq il-bażi tal-kwantitajiet ta’ prodotti rtirati mhux konformi ma’ l-istandards tal-marketing jew rekwiżiti minimi, jekk dawk il-kwantitajiet huma inqas minn 10 % tal-kwantitajiet innotifikati skond l-Artikolu 79 għall-operazzjoni ta’ rtirar in kwistjoni;

(b)

sabiex iħallas penali ta’ l-ammont doppju tal-kompensazzjoni, jekk dawk il-kwantitajiet huma bejn 10 % u 25 % tal-kwantitajiet innotifikati; jew

(c)

li jħallas penali ta’ l-ammont ta’ kumpens għall-kwantità kollha nnotifikata skond l-Artikolu 79, fejn dawk il-kwantitajiet huma ta’ iktar minn 25 % tal-kwantità nnotifikata.

Artikolu 121

Sanzjonijiet oħra applikabbli lil organizzazzjonijiet tal-produtturi fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rtirar

1.   Is-sanzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 119 għandhom ikopru għajnuna applikata fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rtirar bħala partijiet integrati ta’ spiża ta’ programm ta’ operazzjoni.

2.   In-nefqa għal operazzjoni ta’ rtirar għandha tkun ikkunsidrata mhux eliġibbli jekk il-prodotti li ma jitpoġġewx għall-bejgħ ma jkunux mormija kif ipprovdut mill-Istat Membru skond l-Artikolu 81(1) jew li l-irtirar jew id-destinazzjoni tiegħu jkollu impatt negattiv fuq l-ambjent jew kwalunkwe konsegwenzi fitosanitarji negattivi b’kontravenzjoni tad-dispożizzjonijiet adottati skond l-Artikolu 81(1).

Artikolu 122

Sanzjonijiet applikabbli għal riċevituri ta’ prodotti rtirati

Fejn irregolaritajiet li jistgħu jkunu attribwiti lir-riċevituri ta’ prodotti rtirati jkunu osservati matul verifiki magħmula skond l-Artikoli 110 u 111, għandhom japplikaw is-sanzjonijiet li ġejjin:

(a)

ir-riċevituri għandhom jieqfu milli jkunu eliġibbli li jirċievu rtirar, u

(b)

ir-riċevituri ta’ prodotti rtirati mis-suq għandhom ikunu obbligati li jħallsu lura l-valur tal-prodotti li rċevew kif ukoll l-ispejjeż relatati ta’ distribuzzjoni, ppakkjar u ta’ trasport skond ir-regoli stabbiliti mill-Istati Membri. F’dan il-każ, l-organizzazzjoni tal-produtturi għandha tirrimborsa l-kontribuzzjoni Komunitarja.

Is-sanzjoni pprovduta fil-punt (a) għandha sseħħ immedjatament u tkompli għal mill-inqas sena tal-marketing, u tista’ tkun estiża skond is-serjetà ta’ l-irregularità.

Artikolu 123

Ħsad tal-ħxejjex u n-nuqqas tal-ħsad

1.   Fir-rigward tal-ħsad tal-ħxejjex, jekk jinstab li l-organizzazzjoni tal-produtturi ma wettqitx l-obbligazzjonijiet tagħha l-organizzazzjoni tal-produtturi għandha tħallas bħala penali l-ammont tal-kumpens li jirrigwarda l-oqsma li fihom l-obbligazzjoni ma kinitx rispettata. Nuqqas li jitwettqu l-obbligazzjonijiet għandhom jinkludu każijiet fejn:

(a)

Stat Membru isib, matul il-verifika imsemmija fit-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 112(1), li l-miżura tal-ħsad bikri ma kinitx iġġustifikata fuq il-bażi ta’ l-analiżi tas-sitwazzjoni tas-suq mistennija eżistenti dak iż-żmien,

(b)

iż-żona nnotifikata għall-ħsad bikri mhix eliġibbli għal ħsad tal-ħaxix, jew

(c)

ma kienx hemm ħsad totali fiż-żona jew il-produzzjoni ma kinitx mibdula.

2.   Fir-rigward ta’ l-ebda ħsad, jekk jinstab li l-organizzazzjoni tal-produtturi ma wettqitx l-obbligazzjonijiet tagħha l-organizzzazzjoni ta’ produtturi għandha tħallas bħala penali l-ammont tal-kumpens li jirrigwarda l-oqsma li għalihom l-obbligazzjoni ma kinitx rispettata. Nuqqas li twettaq l-obbligazzjonijiet għandu jinkludi każijiet fejn:

(a)

iż-żona nnotifikata għal nuqqas ta’ ħsad mhijiex eliġibbli għal nuqqas ta’ ħsad,

(b)

ħsad jew ħsad parzjali madankollu kien imwettaq, jew

(c)

kien hemm impatt negattiv fuq l-ambjent jew kwalunkwe konsegwenzi fitosanitarji negattivi li għalihom l-organizzazzjoni tal-produtturi hija responsabbli.

3.   Il-penalitajiet fil-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw flimkien ma’ kwalunkwe tnaqqis fil-pagamenti magħmula skond l-Artikolu 119.

Artikolu 124

Prevenzjoni ta’ verifika fuq il-post

Applikazzjoni għal għajnuna għandha tkun miċħuda għall-parti tan-nefqa kkonċernata jekk l-organizzazzjoni tal-produtturi, il-membru jew ir-rappreżentant relevanti jimpedixxi verifika fuq il-post milli sseħħ.

Artikolu 125

Irkupru ta’ l-għajnuna

Għajnuna mħallsa inkorrettament għandha tkun irkuprata, bl-interessi, mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi, assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi, gruppi tal-produtturi jew operaturi oħra kkonċernati. Ir-regoli fissi fl-Artikolu 73 tar-Regolament (KE) Nru 796/2004 (31) għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Implimentazzjoni ta’ sanzjonijiet amministrattivi u rkupru ta’ ammonti imħallsa żejda, kif ipprovdut f’din it-taqsima, huma mingħajr preġudizzju għall-komunikazzjoni ta’ irregolaritajiet lill-Kummissjoni skond ir-Regolament tal-Kummisjoni Nru 1848/2006 (32).

Taqsima 4

Monitoraġġ u evalwazzjoni ta’ programmi ta’ operazzjoni u ta’ strateġiji nazzjonali

Artikolu 126

Sett komuni ta’ indikaturi tal-prestazzjoni

1.   Kemm l-istrateġiji nazzjonali kif ukoll il-programmi ta’ operazzjoni għandhom ikunu suġġetti għall-monitoraġġ u evalwazzjoni mmirati lejn il-valutazzjoni tal-progress magħmul lejn il-ksib ta’ għanijiet stabbiliti għal programmi ta’ operazzjoni, kif ukoll ta’ effiċjenza u effettività fir-rigward ta’ dawk l-għanijiet.

2.   Il-progress, l-effiċjenza u l-effettività għandhom ikunu valutati permezz ta’ sett komuni ta’ indikaturi tal-prestazzjoni li jirrigwardaw s-sitwazzjoni bażika kif ukoll għall-prestazzjoni finanzjarja, produzzjoni, riżultati u impatt tal-programmi ta’ operazzjoni implimentati.

3.   Is-sett komuni ta’ indikaturi tal-produzzjoni tal-linja bażi, tal-produzzjoni, tar-riżultati u ta’ impatt huma mniżżla fl-Anness XIV ta’ dan ir-Regolament.

4.   Fejn ikun ikkunsidrat xieraq minn Stat Membru, l-istrateġija nazzjonali għandha tispeċifika sett limitat ta’ indikaturi addizzjonali speċifiċi għal dik l-istrateġija, li jirriflettu l-bżonnijiet nazzjonali u/jew reġjonali, kundizzjonijiet u għanijiet speċifiċi għall-programmi ta’ operazzjoni implimentati mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi. Fejn disponibbli, għandhom ikunu nklużi indikaturi addizzjonali li jikkonċernaw għanijiet ambjentali li mhumiex koperti minn indikaturi komuni tal-produzzjoni.

Artikolu 127

Proċeduri ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni fir-rigward ta’ programmi ta’ operazzjoni

1.   L-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom jiżguraw il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-programmi ta’ operazzjoni tagħhom billi jagħmlu użu ta’ l-indikaturi relevanti fost is-sett komuni ta’ indikaturi tal-produzzjoni msemmija fl-Artikolu 126 u, fejn xieraq, ta’ l-indikaturi addizzjonali speċifikati fl-istrateġija nazzjonali.

Għal dan l-għan huma għandhom jistabbilixxu sistema sabiex jiġbru, jirreġistraw u jżommu tagħrif bżonnjuż għall-kompilazzjoni ta’ dawk l-indikaturi.

2.   Il-monitoraġġ għandu jkun immirat lejn il-valutazzjoni tal-progress magħmul lejn il-kisba ta’ għanijiet speċifiċi li kienu stabbiliti għall-programm ta’ operazzjoni. Din għandha tkun imwettqa permezz ta’ indikaturi finanzjarji ta’ produzzjoni u ta’ riżultat. Ir-riżultati ta’ l-eżerċizzju huma intenzjonati li jservu:

(a)

sabiex tkun ivverifikata l-kwalità ta’ implimentazzjoni tal-programm;

(b)

sabiex ikun identifikat kwalunkwe bżonn għal aġġustamenti jew reviżjoni tal-programm ta’ operazzjoni maħsuba sabiex jinkisbu l-għanijiet stabbiliti għall-programm jew lejn it-titjib tal-ġestjoni tal-programm, inkluż l-ġestjoni finanzjarja tiegħu;

(c)

sabiex jikkontribwixxi lejn it-twettiq ta’ rekwiżiti ta’ rapportaġġ li jikkonċernaw l-implimentazzjoni tal-programm ta’ operazzjoni.

Informazzjoni li tikkonċerna r-riżultati ta’ l-attivitajiet ta’ monitoraġġ għandha tkun inkluża f’kull rapport annwali, kif imsemmi fl-Artikolu 98(1), li l-organizzazzjoni tal-produtturi hija mitluba li tittrasmetti lill-Awtorità Nazzjonali li tieħu ħsieb il-ġestjoni ta’ l-istrateġija nazzjonali.

3.   L-evalwazzjoni għandha tieħu l-forma ta’ rapport ta’ evalwazzjoni separat ta’ nofs it-term.

L-eżerċizzju ta’ evalwazzjoni ta’ nofs it-term, li jista’ jkun imwettaq bl-għajnuna ta’ uffiċju ta’ konsulenza speċjalizzat, għandu jkun immirat lejn l-eżaminazzjoni tal-livell ta’ użu ta’ riżorsi finanzjarji, l-effiċjenza u l-effettività tal-programm ta’ operazzjoni, u l-valutazzjoni tal-progress magħmul fir-rigward ta’ l-għanijiet ġenerali tal-programm. Għal dan l-għan, għandu jsir użu ta’ l-indikaturi komuni li jirrigwardaw is-sitwazzjoni bażika, riżultati u, fejn xieraq, impatti.

Fejn relevanti, l-eżerċizzju ta’ evalwazzjoni ta’ nofs it-term għandu jinkludi valutazzjoni kwalitattiva tar-riżultati u l-impatt ta’ l-azzjonijiet ambjentali mmirati lejn:

(a)

il-prevenzjoni ta’ tgħawwir tal-ħamrija;

(b)

tnaqqis fl-użu ta’ u/jew ġestjoni aħjar ta’ prodotti ta’ protezzjoni tal-pjanti;

(c)

il-protezzjoni ta’ ambjenti naturali u/jew biodiversità; jew

(d)

il-konservazzjoni tal-pajsaġġ.

Ir-riżultati ta’ l-eżerċizzju għandhom ikunu użati:

(a)

sabiex itejbu l-kwalità tal-programmi ta’ operazzjoni mmaniġġjati mill-organizzazzjoni tal-produtturi;

(b)

sabiex jidentifikaw kwalunkwe bżonn għal bidla sustantiva fil-programm ta’ operazzjoni;

(c)

sabiex jikkontribwixxu għat-twettiq ta’ rekwiżiti ta’ rapportaġg li jikkonċernaw l-implimentazzjoni tal-programmi ta’ operazzjoni; u

(d)

sabiex joħorġu lezzjonijiet utli rigward it-titjib tal-kwalità, effiċjenza u effettività ta’ programmi ta’ operazzjoni futuri ġestiti mill-organizzazzjoni tal-produtturi.

L-eżerċizzju ta’ evalwazzjoni ta’ nofs it-term għandu jkun imwettaq matul l-implimentazzjoni tal-programm ta’ operazzjoni, fil-ħin li jkunu permessi r-riżultati ta’ l-evalwazzjoni li għandha tkun ikkunsidrata fil-preparazzjoni ta’ programm ta’ operazzjoni sussegwenti.

Ir-rapport ta’ evalwazzjoni ta’ nofs it-term għandu jkun anness mar-rapport annwali korrispondenti msemmi fl-Artikolu 98(1).

Artikolu 128

Proċeduri ta’ monitoragg u evalwazzjoni fir-rigward ta’ l-istrateġija nazzjonali

1.   Il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta’ l-istrateġija nazzjonali għandhom ikunu mwettqa permezz ta’ l-użu ta’ l-indikaturi relevanti fost is-sett komuni ta’ indikaturi ta’ eżekuzzjoni msemmija fl-Artikolu 126 u, fejn xieraq, indikaturi addizzjonali speċifikati fl-istrateġija nazzjonali.

2.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistema sabiex jiġbru, jirrekordjaw u jżommu informazzjoni f’forma kompjuterizzata adegwata għall-iskop tal-kumpilazzjoni ta’ l-indikaturi msemmija fl-Artikolu 126. Għal dan l-għan, għandhom jibnu fuq l-informazzjoni trasmessa mill-organizzazzjoni tal-produtturi fir-rigward tal-monitoraġġ u evalwazzjoni tal-programmi ta’ operaturi tagħhom.

3.   Il-monitoraġġ għandu jkun kontinwu u mmirat lejn il-valutazzjoni tal-progress magħmul lejn il-ksib ta’ l-għanijiet u l-għanijiet stabbiliti għall-programmi ta’ operazzjoni. Għandu jkun imwettaq permezz ta’ indikaturi finanzjarji ta’ output u ta’ riżultat. Għal dan l-għan, użu għandu jkun magħmul mill-informazzjoni pprovduta fir-rapporti ta’ progress annwali trasmessi mill-organizzazzjoni tal-produtturi li jikkonċernaw il-programmi ta’ operazzjoni tagħhom. Ir-riżultati ta’ l-eżerċizzji tal-monitoraġġ għandhom ikunu użati:

(a)

sabiex jivverifikaw il-kwalità ta’ l-implimentazzjoni tal-programmi ta’ operazzjoni;

(b)

sabiex jidentifikaw kwalunkwe bżonn għal aġġustamenti jew reviżjoni ta’ l-istrateġija nazzjonali mmirata sabiex tikseb l-għanijiet stabbiliti għall-istrateġija jew sabiex tkun imtejba l-ġestjoni ta’ l-implimentazzjoni ta’ strateġija, inkluża l-ġestjoni finanzjarja tal-programmi ta’ operazzjoni; u

(c)

sabiex jikkontribwixxu lejn it-twettiq ta’ rekwiżiti ta’ rappurtaġġ li jikkonċernaw l-implimentazzjoni ta’ l-istrateġija nazzjonali.

4.   L-evalwazzjoni għandha tkun immirata lejn il-valutazzjoni tal-progress magħmul rigward l-għanijiet ġenerali ta’ l-istrateġija. Għandha tkun imwettqa permezz ta’ indikaturi li jirrigwardaw is-sitwazzajoni bażika, riżultati u, fejn xieraq, impatt. Għal dan l-għan, għandu jsir użu mir-riżultati tal-monitorġġ u evalwazzjoni mid-term tal-programmi ta’ operazzjoni kif indikat fir-rapporti ta’ progress annwali u rapporti finali trasmessi mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi. Ir-riżultati ta’ l-eżerċizzji ta’ evalwazzjoni għandhom ikunu użati:

(a)

sabiex itejbu l-kwalità ta’ l-istrateġija;

(b)

sabiex jidentifikaw kwalunkwe bżonn għal bidla sostantiva ta’ l-istrateġija; u

(c)

sabiex jikkontribwixxu għat-twettiq ta’ rekwiżiti ta’ rapportaġġ li jikkonċernaw l-implimentazzjoni ta’ l-istrateġija nazzjonali.

L-evalwazzjoni għandha tinkludi eżerċizzju ta’ evalwazzjoni separat imwettaq fl-2012, iżda fil-ħin li tippermetti li r-riżultati tagħha jkunu nklużi f‘rapport ta’ evalwazzjoni separat li għandu jkun anness, fl-istess sena, mar-rapoort annwali nazzjonali imsemmi fl-Artikolu 99(3). Ir-rapport għandu jeżamina l-livell ta’ utilizzazzjoni tar-riżorsi finanzjarji, l-effiċjenza u l-effettività tal-programmi ta’ operazzjoni implimentati, u jivvalutaw l-effetti u impatt ta’ dawk il-programmi, fir-rigward ta’ l-għanijiet, miri u skopijiet stabbiliti mill-istrateġija u, fejn xieraq, l-għanijiet l-oħra stabbiliti fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007. Għandha tkun immirata sabiex tiġbed lezzjonijiet utli fit-titjib tal-kwalità ta’ strateġiji nazzjonali futuri, u partikolarment sabiex tidentifika difetti possibbli fid-definizzjoni ta’ għanijiet, miri jew miżuri eliġibbli għal appoġġ, jew bżonnijiet għad-definizzjoni ta’ strumenti ġodda.

KAPITOLU VI

Estensjoni tar-regoli għall-produtturi ta’ żona ekonomika

Artikolu 129

Notifika ta’ lista ta’ żoni ekonomiċi

In-notifika kif ipprovvduta fit-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 tal-lista ta’ zoni ekonomiċi għandha tinkludi l-informazzjoni kollha bżonnjuża għall-valutazzjoni ta’ jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 14(2) ta’ dak ir-Regolament kinux konformi.

Artikolu 130

Notifika ta’ regoli li jorbtu; rappreżentattività

1.   Meta Stat Membru jinnotifika regoli li jkun għamel vinkolanti għal prodott partikolari u zona ekonomika skond l-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, huwa għandu jinforma fl-istess ħin lill-Kummissjoni:

(a)

bl-organizzazzjoni tal-produtturi jew assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet li talbet l-estensjoni tar-regoli;

(b)

bin-numru ta’ produtturi li jappartjenu lil dik l-organizzazzjoni jew assoċjazzjoni u n-numru totali ta’ produtturi fiż-żona ekonomika kkonċernata; dik l-informazzjoni għandha tkun mogħtija fir-rigward tas-sitwazzjoni akkwistata fiż-żmien ta’ meta l-applikazzjoni għal estensjoni hija magħmula;

(c)

bil-produzzjoni totali taż-żona ekonomika u l-produzzjoni mqiegħda fis-suq mill-organizzazzjoni tal-produtturi jew assoċjazzjoni matul l-aħħar sena ta’ marketing li għaliha l-figuri huma disponibbli;

(d)

bid-data li minnha r-regoli għandhom ikunu estiżi kienu applikati lil organizzazzjoni tal-produtturi jew assoċjazzjoni kkonċernata; u

(e)

bid-data li minnha l-estensjoni għandu jkollha effett u d-durazzjoni ta’ l-applikazzjoni ta’ estensjoni.

2.   Għall-finijiet tad-determinazzjoni ta’ rappreżentattività skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 14(3) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli li jeskludu:

(a)

il-produtturi li l-produzzjoni tagħhom tkun maħsuba essenzjalment għall-bejgħ dirett lil konsumaturi fl-ażjenda jew fiż-żona ta’ produzzjoni;

(b)

bejgħ dirett kif imsemmi fil-punt (a);

(c)

prodott kkonsenjat għall-ipproċessar kif imsemmi fl-Artikolu 14(4)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 minbarra fejn ir-regoli in kwistjoni japplikaw totalment jew parzjalment għal dan il-prodott.

Artikolu 131

Kontribuzzjonijiet finanzjarji

Fejn Stat Membru jiddeċiedi, skond l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, li produtturi li ma jappartjenux lil organizzazzjonijiet tal-produtturi huma responsabbli għal kontribuzzjoni finanzjarja, għandu jibgħat lill-Kummissjoni l-informazzjoni bżonnjuża għall-valutazzjoni ta’ konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak l-Artikolu. Dik l-informazzjoni għandha tinkludi partikolarment il-bażi li fuqha l-kontribuzzjoni hija kkalkulata u l-ammont għal kull unità tagħha, il-benefiċjarju jew benefiċjarji u n-natura ta’ l-ispejjeż varji msemmija fil-punti (a) u (b) ta’ l-Artikolu 21.

Artikolu 132

Estensjonijiet oltre s-sena tal-marketing

Fejn huwa deċiż li tkun applikata estensjoni għal perjodu li jmur oltre s-sena tal-marketing, Il-Istati Membri għandhom jivverifikaw fir-rigward ta’ kull sena tal-marketing li l-kundizzjonijiet fir-rigward ta’ rappreżentattività stabbiliti fl-Artikolu 14(3) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 ikomplu jkunu konformi matul il-perjodu ta’ applikazzjoni ta’ l-estensjoni. Jekk isibu li l-kundizzjonijiet mhumiex iktar konformi, għandhom immedjatament jirrevokaw l-estensjoni b’effett mill-bidu tas-sena tal-marketing ta’ wara. Għandhom immedjatament jinfurmaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe revoka, li għandha tagħmel din l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku permezz ta’ mezz li tikkunsidra li huwa xieraq.

Artikolu 133

Prodott mibjugħ fuq is-siġra; bejjiegħa

1.   F’każijiet fejn produtturi li ma jappartjenux lil organizzazzjoni tal-produtturi jbiegħu l-prodott tagħhom fuq is-siġra, il-bejjiegħ għandu, għall-finijiet ta’ konformità mar-regoli msemmija fil-punti 1(e), 1(f) u 3 ta’ l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, ikun ikkunsidrat bħala li pproduċa dak il-prodott.

2.   L-Istat Membru kkonċernat jista’ jiddeċiedi li regoli mniżżla fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 li mhumiex dawk imsemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jkunu magħmula vinkolanti fuq il-bejjiegħa fejn huma responsabbli għall-ġestjoni tal-produzzjoni kkonċernata.

TITOLU IV

KUMMERĊ MA’ PAJJIŻI TERZI

KAPITOLU I

Liċenzji ta’ importazzjoni

Artikolu 134

Liċenzji ta’ importazzjoni għal tuffieħ

1.   Ir-rilaxx f’ċirkolazzjoni libera ta’ tuffieħ li jaqgħu fil-kodiċi NM 0808 10 80 għandha tkun suġġetta għall-preżentazzjoni ta’ liċenzja ta’ importazzjoni.

2.   Regolament (KE) Nru 1291/2000 għandu japplika għal liċenzji ta’ importazzjoni maħruġa skond dan l-Artikolu.

3.   Importaturi jistgħu jissottemettu applikazzjonijiet għal liċenzja ta’ importazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti ta’ kwalunkwe Stat Membru.

Huma għandhom jidħlu fil-pajjiż ta’ oriġini f’kaxxa 8 ta’ l-applikazzjonijiet għal liċenzja u jimmarkaw il-kelma “iva” b’salib.

4.   Importaturi għandhom ipoġġu ma’ l-applikazzjoni tagħhom garanzija skond it-Titolu III tar-Regolament (KEE) Nru 2220/85 li tiggarantixxi konformità ma’ l-impenn għal importazzjoni matul it-terminu ta’ validità tal-liċenzja ta’ importazzjoni. Is-sigurtà għandha tkun ta’ EUR 15 għal kull tunnellata.

Minbarra f’każijiet ta’ force majeure, il-garanzija għandha tkun imneħħija totalment jew parzjalment jekk l-importazzjoni ma tkunx imwettqa, jew hija mwettqa biss parzjalment, matul il-perjodu ta’ validità tal-liċenzja ta’ importazzjoni.

5.   Liċenzji ta’ importazzjoni għandhom ikunu maħruġa mingħajr dewmien lil kwalunkwe applikant, irrispettivament mill-post ta’ stabbiliment tagħhom fil-Komunità.

Il-pajjiż ta’ oriġini għandu jkun imniżżel fil-kaxxa 8 tal-liċenzja ta’ importazzjoni u l-kelma “iva” għandha tkun immarkata b’salib.

6.   Liċenzji ta’ importazzjoni għandhom ikunu validi għal tliet xhur.

Liċenzji ta’ importazzjoni għandhom ikunu validi biss għal importazzjonijiet li joriġinaw fil-pajjiż indikat.

7.   L-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni, mhux iktar tard minn 12:00 nofsinhar (ħin ta’ Brussell) l-Erbgħa ta’ kull ġimgħa, il-kwantitajiet ta’ tuffieħ li għalihom liċenzji ta’ importazzjoni kienu maħruġa matul il-ġimgħa ta’ qabel, maqsuma mill-pajjiż terz ta’ oriġini.

Dawn il-kwantitajiet għandhom ikunu rrapportati permezz tas-sistema elettronika indikata mill-Kummissjoni.

KAPITOLU II

Dazji ta’ importazzjoni u sistema ta’ prezz tad-dħul

Taqsima 1

Sistema ta’ prezz tad-dħul

Artikolu 135

Skop u definizzjonijiet

1.   Din it-Taqsima tistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 34 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

2.   Għall-finijiet ta’ din it-Taqsima:

(a)

“lott” ifisser il-provvisti ppreżentati skond id-dikjarazzjoni ta’ rilaxx għal ċirkolazzjoni libera li tkopri biss provvisti ta’ l-istess oriġini li jaqa‘ f’kodiċi wieħed biss ta’ nomenklatura magħquda; u

(b)

“importatur” ifisser id-dikjarant skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 4(18) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 (33).

Artikolu 136

Rapportaġġ tal-prezzijiet

1.   Għal kull prodott u għall-perjodi stabbiliti fil-Parti A ta’ l-Anness XV, għal kull ġurnata ta’ marketing u għal kull oriġini, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw mal-Kummissjoni, sa 12:00 nofsinhar (ħin ta’ Brussell) il-ġurnata tax-xogħol li jmiss bħala l-aħħar ċans:

(a)

il-prezzijiet rappreżentattivi medji tal-prodotti importati minn pajjiżi terzi mibjugħa fis-swieq ta’ importazzjoni rappreżentattivi msemmija fl-Artikolu 137(1), u prezzijiet sinjifikanti rrekordjati fuq swieq oħra għal kwantitajiet kbar ta’ prodotti importati, jew, fejn ebda prezzijiet għal swieq rappreżentattivi ma huma disponibbli, prezzijiet sinjifikanti għal prodotti importati fi swieq oħra; u

(b)

il-kwantitajiet totali li jirrigwardaw il-prezzijiet imsemmija fil-punt (a).

Fejn il-kwantitajiet totali msemmija fil-punt (b) huma inqas minn tunnellata, il-prezzijiet korrispondenti ma għandhomx ikunu kkomunikati lill-Kummissjoni.

2.   Il-prezzijiet imsemmija fil-paragrafu 1(a) għandhom ikunu rrekordjati:

(a)

għal kull wieħed mill-prodotti mniżżla fil-Parti A ta’ l-Anness XV,

(b)

għall-varjetajiet u daqsijiet kollha disponibbli, u

(c)

fl-istadju ta’ importatur/bejjiegħ bl-ingrossa jew l-istadju ta’ bejjiegħ bl-ingrossa/bejjiegħ bl-imnut fejn ebda prezzijiet fl-istadju ta’ importatur/bejjiegħ bl-ingrossa ma huma disponibbli.

Huma għandhom ikunu mnaqqsa permezz ta’ dawn l-ammonti:

(a)

marġini ta’ marketing ta’ 15 % taċ-ċentri ta’ marketing ta’ Londra, Milan u Rungis u ta’ 8 % għal ċentri ta’ marketing oħra, u

(b)

spejjeż ta’ trasport u assigurazzjoni fit-territorju Komunitarju tad-dwana.

Għall-ispejjeż ta’ merkanzija u assigurazzjoni li għandhom ikunu mnaqqsa skond it-tieni subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu ammonti standard għal tnaqqis. Dawn l-ammonti standard u l-metodi sabiex ikunu kkalkolati għandhom jkunu nnotifikati lill-Kummissjoni mingħajr dewmien.

3.   Il-prezzijiet irreġistrati skond il-paragrafu 2 għandhom, fejn ikunu stabbiliti fl-istadju ta’ bejjiegħ bl-ingrossa/bejjiegħ bl-imnut, l-ewwel ikunu mnaqqsa b’ammont ta’ 9 % sabiex ikun ikkunsidrat il-marġini tal-kummerċ ta’ bejjiegħ bl-ingrossa, u mbagħad b’ammont ta’ EUR 0,7245 għal kull 100 kilogramma sabiex ikunu kkunsidrati l-ispejjeż ta’ tqandil manwali u taxxi u charges tas-suq.

4.   Dawn li ġejjin għandhom ikunu kkunsidrati li huma rappreżentattivi:

(a)

il-prezzijiet ta’ prodotti tal-Klassi I, sakemm il-kwantitajiet f’dik il-klassi jgħoddu għal mill-inqas 50 % tal-kwantitajiet totali mqiegħda fis-suq,

(b)

il-prezzijiet ta’ prodotti tal-Klassi I kif ukoll, fejn prodotti f’dik il-klassi jgħoddu għal inqas minn 50 % tal-kwantitajiet totali, il-prezzijiet kif stabbilti ta’ prodotti ta’ Klassi II għal kwanititajiet li jippermettu li 50 % tal-kwantitajiet totali mqiegħda fis-suq ikunu koperti,

(c)

il-prezzijiet kif stabbiliti għal prodotti tal-Klassi II, fejn prodotti tal-Klassi I ma jkunux disponibbli, sakemm ma jkunx deċiż li jkun applikat koeffiċjent ta’ aġgustament lilhom jekk, bħala riżultat tal-kundizzjonijiet ta’ produzzjoni għal prodotti ta’ l-oriġini in kwistjoni, dawk il-prodotti mhumiex normalment u tradizzjonalment mqiegħda fis-suq fi Klassi I bħala riżultat tal-karatteristiċi ta’ kwalità tagħhom.

Il-koeffiċjent ta’ aġġustament imsemmi fil-punt (c) ta’ l-ewwel subparagrafu għandu jkun applikat għal prezzijiet wara tnaqqis ta’ l-ammonti msemmija fil-paragrafu 2.

Artikolu 137

Swieq rappreżentattivi

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bil-ġranet tal-marketing stabbiliti għas-swieq imsemmija fl-Anness XVI li għandhom ikunu kkunsidrati bħala s-swieq rappreżentattivi.

Artikolu 138

Valuri ta’ importazzjoni standard

1.   Għal kull prodott u għall-perjodi stabbiliti fil-Parti A ta’ l-Anness XV, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, kull ġurnata tax-xogħol u għal kull oriġini, valur ta’ importazzjoni standard daqs il-medja tal-prezzijiet rappreżentattivi msemmija fl-Artikolu 136, mingħajr ammont standard ta’ EUR 5 għal kull 100 kg u d-dazji doganali ad valorem.

2.   Fejn valur ta’ importazzjoni standard ikun stabbilit għall-prodotti u għall-perjodi ta’ applikazzjoni imniżżlin fil-Parti A ta’ l-Anness XV, skond din it-Taqsima, il-prezz ta’ unità kif imsemmi fl-Artikolu 152(1)(a) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (34) ma għandux japplika. Dan għandu jkun mibdul permezz ta’ valur ta’ importazzjoni standard imsemmi fil-paragrafu 1.

3.   Fejn ebda valur ta’ importazzjoni standard ma jkun fis-seħħ għal prodott ta’ oriġini partikolari, il-medja ta’ valuri ta’ importazzjoni standard fis-seħħ għal dak il-prodott għandu japplika.

4.   Matul il-perjodi ta’ applikazzjoni stabbiliti fil-Parti A ta’ l-Anness XV, il-valuri ta’ importazzjoni standard għandhom jibqgħu applikabbli sakemm ma jkunux mibdula. Huma ma għandhomx jibqgħu japplikaw, madankollu, fejn ebda prezz rappreżentattiv medju ma kien innotifikat lill-Kummissjoni għal sebat ijiem ta’ suq konsekuttivi.

Fejn, skond l-ewwel subparagrafu, ebda valur ta’ importazzjoni ma japplika lil prodott partikolari, il-valur ta’ importazzjoni standard applikabbli għal dak il-prodott għandu jkun daqs l-aħħar valur ta’ importazzjoni standard medju.

5.   Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, fejn ma kienx possibbli li jkun ikkalkulat valur ta’ importazzjoni standard, ebda valur ta’ importazzjoni standard ma għandu jkun applikabbli mill-ewwel ġurnata tal-perjodi ta’ applikazzjoni stabbiliti fil-Parti A ta’ l-Anness XV.

6.   Il-prezzijiet rappreżentattivi bl-ewro għandhom ikunu mibdula permezz tar-rata tas-suq rappreżentattiv ikkalkulat għall-ġurnata in kwistjoni.

7.   Il-valuri ta’ importazzjoni standard espressi bl-ewro għandhom ikunu magħmula disponibbli għall-pubbliku mill-Kummissjoni permezz ta’ metodi li hija tikkunsidra xierqa.

Artikolu 139

Bażi tal-prezz tad-dħul

1.   Il-prezz tad-dħul li fuq il-bażi tiegħu l-prodotti mniżżla fil-Parti A ta’ l-Anness XV huma kklassifikati fit-Tariffa Doganali tal-Komunitajiet Ewropej għandu jkun daqs, skond kif jagħżel l-importatur:

(a)

il-prezz fob tal-prodotti fil-pajjiż tagħhom ta’ oriġini kif ukoll l-ispejjeż ta’ assigurazzjoni u merkanzija sal-fruntieri tat-territorju doganali Komunitarju, fejn dak il-prezz u dawk l-ispejjeż ikunu magħrufa fil-ħin li d-dikjarazzjoni ta’ rilaxx tal-prodotti għal ċirkolazzjoni libera hija magħmula. Fejn l-imsemmija prezzijiet huma ogħla b’iktar minn 8 % allura l-valur standard applikabbli għall-prodott in kwistjoni fiż-żmien li d-dikarazzjoni tar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera hija magħmula, l-importatur għandu jagħmel il-garanzija msemmija fl-Artikolu 248(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93. Għal dan l-iskop, l-ammont ta’ dazju ta’ importazzjoni li għalih il-prodotti jistgħu finalment ikunu suġġetti għandu jkun l-ammont ta’ dazju li kieku kien iħallas jekk il-prodott in kwistjoni kien ikklassifikat fuq il-bażi tal-valur standard ikkonċernat; jew

(b)

il-valur doganali kkalkulat skond l-Artikolu 30(2)(c) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 applikat biss għall-prodotti importati in kwistjoni. F’dak il-każ, id-dazju għandu jkun imnaqqas kif stabbilit skond l-Artikolu 138(1). F’dak il-każ l-importatur għandu jpoġġi l-garanzija msemmija fl-Artikolu 248(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93, daqs l-ammont ta’ dazju li kieku kien iħallas jekk il-klassifikazzjoni ta’ prodotti kienet magħmula fuq il-bażi tal-valur ta’ importazzjoni standard applikabbli għall-lott in kwistjoni; jew

(c)

il-valur ta’ importazzjoni standard ikkalkulat skond l-Artikolu 138 ta’ dan ir-Regolament.

2.   Il-prezz tad-dħul li fuq il-bażi tiegħu l-prodotti mniżżla fil-parti B ta’ l-Anness XV ikunu kklassifikati fit-tariffa doganali tal-Komunitajiet Ewropej għandu jkun daqs, skond kif jagħżel l-importatur:

(a)

il-prezz fob tal-prodotti fil-pajjiż ta’ l-oriġini tagħhom kif ukoll l-ispejjeż ta’ l-assigruazzjoni u merkanzija sal-fruntieri tat-territorju doganali tal-Komunità, fejn dak il-prezz u dawk l-ispejjeż huma magħrufa fil-ħin fejn id-dikjarazzjoni doganali hija magħmula. Jekk l-awtoritajiet doganali jikkunsidraw li l-garanzija tkun mitluba skond l-Artikolu 248 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93, l-importatur għandu jagħti garanzija daqs l-ammont massimu ta’ dazju applikabbli għall-prodott in kwistjoni; jew

(b)

il-valur doganali kkalkulat skond l-Artikolu 30(2)(c) tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 applikat biss lill-prodotti ta’ importazzjoni in kwistjoni. F’dak il-każ, id-dazju għandu jkun imnaqqas kif ipprovdut fl-Artikolu 138(1). F’dak il-każ l-importatur għandu jagħmel il-garanzija msemmija f-Artikolu 248 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93, daqs l-ammont massimu ta’ dazju applikabbli għall-prodott in kwistjoni.

3.   Fejn il-prezz tad-dħul huwa kklakulat fuq il-bażi tal-prezz fob tal-prodotti fil-pajjiż ta’ oriġini, il-valur doganali għandu jkun ikkalkulat fuq il-bażi tal-bejgħ relevanti ta’ dak il-prezz.

Meta l-prezz ta’ dħul huwa kkalkulat skond waħda mill-proċeduri pprovduti fil-paragrafu (b) jew (c) jew paragrafu 2(b), il-valur doganali għandu jkun ikkalkulat fuq l-istess bażi bħall-prezz tad-dħul.

4.   L-importatur għandu jkollu xahar mill-bejgħ tal-prodotti in kwistjoni, soġġetti għal limitu ta’ erba‘ xhur mid-data ta’ aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni ta’ rilaxx għal ċirkolazzjoni libera, sabiex jagħti prova li l-lott kien mormi skond il-kundizzjonijiet li jikkonfermaw il-korrettezza tal-prezzijiet msemmija fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1(a) jew paragrafu 2(a), jew sabiex jiddetermina l-valur doganali msemmi fil-paragrafu 1(b) u paragrafu 2(a). Nuqqas li tintlaħaq waħda minn dawn l-iskadenzi għandu jinvolvi t-telf tal-garanzija mogħtija, mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-paragrafu 5.

Il-garanzija mogħtija għandha tkun rilaxxata sa l-estent li provi tal-kundizzjonijiet ta’ rimi huma pprovduti għas-sodisfazzjon ta’ l-awtoritajiet doganali.

Inkella l-garanzija għandha tkun imneħħija permezz ta’ pagament tad-dazji ta’ importazzjoni.

5.   Il-limitu taż-żmien ta’ erba‘ xhur imsemmi fil-paragrafu 4 jista’ jkun estiż mill-awtoritajiet kompetenti permezz ta’ massimu ta’ tliet xhur fuq talba ta’ l-importatur, li għandu jkun debitament iġġustifikat.

6.   Jekk fuq verifikazzjoni l-awtoritajiet kompetenti jistabbilixxu li r-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu ma kinux milħuqa, huma għandhom jirkupraw id-dazju dovut skond l-Artikolu 220 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92. L-ammont tad-dazju li għandu jkun irkuprat jew li jibqa‘ sabiex ikun irkuprat għandu jinkludi interess mid-data li fiha l-provvisti kienu rilaxxati għal ċirkolazzjoni libera sad-data ta’ rkupru. Ir-rata ta’ interess applikata għandha tkun dik fis-seħħ rigward operazzjonijiet ta’ rkupru skond liġi nazzjonali.

Taqsima 2

Dazji ta’ importazzjoni addizzjonali

Artikolu 140

Ambitu u definizzjonijiet

1.   Id-dazju ta’ importazzjoni addizzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 35(1) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, minn issa ‘l quddiem “dazju addizzjonali”, jista’ jkun applikat għal prodotti u matul il-perjodi mniżżla fl-Anness XVII fuq il-kundizzjonijiet stabbiliti f’din it-Taqsima.

2.   Livelli li fihom jiskattaw id-dazji addizzjonali huma mniżżla fl-Anness XVII.

Artikolu 141

Rappurtaġġ ta’ volumi

1.   Għal kull wieħed mill-prodotti mniżżla fl-Anness XVII u matul il-perjodi indikati l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’dettalji tal-volumi mpoġġija f’ċirkolazzjoni libera filwaqt li jużaw il-metodu għal sorveljanza ta’ importazzjonijiet preferenzjali stabbiliti fl-Artikolu 308d tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93.

Din in-notifikazzjoni għandha sseħħ mhux iktar tard minn 12:00 nofsinhar ħin ta’ Brussell kull nhar ta’ Erbgħa għall-volumi mpoġġija f’ċirkolazzjoni libera matul il-ġimgħa preċedenti.

2.   Dikjarazzjonijiet għal rilaxx għal ċirkolazzjoni libera ta’ prodotti koperti minn din it-Taqsima li l-awtoritajiet doganali jistgħu jaċċettaw it-talba tad-dikjarant mingħajr ma jinkludu ċertu partikolaritajiet msemmija fl-Anness 37 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 għandhom jinkludu, minbarra l-partikolaritajiet imsemmija fl-Artikolu 254 ta’ dak ir-Regolament, indikazzjoni tal-piż nett(kg) tal-prodotti kkonċernati.

Fejn il-proċedura ta’ dikjarazzjoni simplifikata msemmija fl-Artikolu 260 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 hija użata sabiex il-prodotti koperti minn din it-Taqsima jkunu mpoġġija f’ċirkolazzjoni libera, id-dikjarazzjonijiet simplifikati għandhom jinkludu, minbarra rekwiżiti oħra, inikazzjoni tal-piż nett (kg) tal-prodotti kkonċernati.

Fejn il-proċedura lokali ta’ kwittanza msemmija fl-Artikolu 263 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 hija użata sabiex tpoġġi f’ċirkolazzjoni libera l-prodotti koperti minn din it-Taqsima, in-notifikazzjoni lill-awtoritajiet doganali msemmija fl-Artikolu 266(1) ta’ dak ir-Regolament għandha tinkludi d-dejta neċessarja kollha għall-identifikazzjoni tal-provvisti, kif ukoll indikazzjoni tal-piż nett (kg) tal-prodotti kkonċernati.

Artikolu 266(2b) ma japplikax għal importazzjonijiet tal-prodotti koperti minn din it-Taqsima.

Artikolu 142

Ġbir ta’ dazju addizzjonali

1.   Meta jirriżulta li, għal wieħed mill-prodotti u wieħed mill-perjodi mniżżla fl-Anness XV, il-kwanitità li titpoġġa f’ċirkolazzjoni libera hija iktar mill-volum korrispondenti li jiskatta l-Kummissjoni għandha tiġbor dazju addizzjonali sakemm l-importazzjonijiet mhumiex probabbli li jiddisturbaw is-suq Komunitarju, jew l-effetti jkunu disproporzjonati għall-għan maħsub.

2.   Id-dazju addizzjonali għandu jkun miġbur fuq kwantitajiet mpoġġija f’ċirkolazzjoni libera wara d-data ta’ applikazzjoni ta’ dak id-dazju, sakemm:

(a)

il-klassifikazzjoni ta’ tariffa tagħhom iddeterminata skond l-Artikolu 139 tinvolvi applikazzjoni tad-dazji l-iktar għoljin speċifiċi applikabbli għal importazzjonijiet ta’ l-oriġini in kwistjoni,

(b)

l-importazzjoni hija effettweta matul il-perjodu ta’ applikazzjoni tad-dazju addizzjonali.

Artikolu 143

Ammont ta’ dazju addizzjonali

Id-dazju addizzjonali impost skond l-Artikolu 142 għandu jkun ta’ terz dak tad-dazju doganali applikabbli tal-prodott partikolari skond it-Tariffa Doganali Komuni.

Madankollu, għal importazzjonijiet li jibbenefikaw minn preferenza ta’ tariffi rigward dazju ad valorem id-dazju addizzjonali għandu jkun terz tad-dazju speċifiku fuq il-prodott sa fejn japplika l-Artikolu 142(2).

Artikolu 144

Eżenzjonijiet minn dazju addizzjonali

1.   Dawn li ġejjin huma eżenti minn dazju addizzjonali:

(a)

oġġetti importati skond kwoti ta’ tariffi mniżżla fl-Anness VII tan-nomenklatura mħallta;

(b)

oġġetti fit-triq lejn il-Komunità kif iddefiniti fil-paragrafu 2.

2.   Provvisti għandhom ikunu kkunsidrati li jkunu fit-triq lejn il-Komunità jekk huma:

(a)

telqu mill-pajjiż ta’ oriġini qabel id-deċiżjoni li jkun impost dazju addizzjonali, u

(b)

qed ikunu ttrasportati skond dokument ta’ trasport validu mill-post tat-tagħbija fil-pajjiż ta’ oriġini għall-pajjiż ta’ żbark fil-Komunità, magħmula qabel l-impożizzjoni ta’ dazju addizzjonali.

3.   Partijiet interessati għandhom jipprovdu evidenza għas-sodisfazzjon ta’ l-awtoritajiet doganali li r-rekwiżiti tal-paragrafu 2 huma milħuqa.

Madankollu, dawn l-awtoritajiet jistgħu jikkunsidraw li provvisti telqu l-pajjiż ta’ oriġini tagħhom qabel id-data ta’ impożizzjoni ta’ dazju addizzjonali jekk wieħed mid-dokumenti li ġejjin ikun ipprovdut:

(a)

għal trasport bil-baħar, il-polza tat-tagħbija li juri li seħħet tagħbija qabel dik id-data,

(b)

għal trasport bil-ferrovija, il-lista tal-pakki li turi d-destinazzjoni tagħhom aċċettata mill-awtoritajiet tal-ferrovija tal-pajjiż ta’ oriġini qabel dik id-data,

(c)

għal trasport bit-triq, il-kuntratt ta’ trasport bit-triq (CMR) jew dokument ta’ transitu ieħor magħmul fil-pajjiż ta’ oriġini qabel dik id-data, jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti f’arranġamenti bilaterali jew multilaterali konklużi fil-kuntest ta’ transitu Komunitarju jew transitu komuni huma osservati,

(d)

għal trasport bl-ajru, il-polza ta’ trasport bl-ajru li juri li l-linja ta’ l-ajru aċċettat l-oġġetti qabel dik id-data.

TITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI, TA’ REVOKA, TRANSIZZJONALI U FINALI

Artikolu 145

Verifiki

Mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet speċifiċi ta’ dan ir-Regolament jew leġiżlazzjoni oħra Komunitarja, l-Istati Membri għandhom jintroduċu verifiki u miżuri safejn ikunu neċessarji għall-applikazzjoni korretta tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 u dan ir-Regolament. Dan għandu jkun effettiv, proporzjonat u dissważiv sabiex huma jipprovdu protezzjoni adegwata għall-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet.

Partikolarment, għandhom jiżguraw li:

(a)

l-kriterji kollha ta’ eliġibiltà stabbiliti mill-Komunità jew leġiżlazzjoni nazzjonali jew kwadru nazzjonali jew l-istrateġija nazzjonali jistgħu jkunu vverfikati;

(b)

l-awtoritajiet kompetenti responsabbli għat-twettiq ta’ verifiki jkollhom numru suffiċjenti ta’ persunal ikkwalifikat u esperjenzat kif xieraq sabiex iwettaq il-verifiki effettivament; u

(c)

dispożizzjoni hija magħmula għal verifikazzjonijiet sabiex ikun evitat iffinanzjar doppju irregolari ta’ miżuri skond dan ir-Regolament u skemi oħra nazzjonali jew Komunitarji.

Artikolu 146

Sanzjonijiet nazzjonali

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe sanzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament jew Regolament (KE) Nru 1182/2007, l-Istati Membri għandhom jipprovdu għall-applikazzjoni ta’ sanzjonijiet fuq il-livell nazzjonali fir-rigward ta’ irregolaritajiet magħmula fir-rigward tar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament u Regolament (KE) Nru 1182/2007 li huma effettivi, proporzjonali u dissważivi sabiex jipprovdu protezzjoni adegwata għall-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet.

Artikolu 147

Sitwazzjonijiet maħluqa artifiċjalment

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe miżuri speċifiċi stabbilti f’dan ir-Regolament jew Regolament (KE) Nru 1182/2007, ebda pagament ma għandu jkun magħmul favur benefiċjarji li għalihom huwa stabbilit li huma kkrejaw atrifiċjalment il-kundizzjonijiet mitluba għall-kisba ta’ dawn il-pagamenti bl-iskop li jakkwistaw vantaġġ kuntrarju ta’ l-għanijiet ta’ l-iskema ta’ trasport ikkonċernata.

Artikolu 148

Komunikazzjonijiet

1.   Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dispożizzjonijiet speċifiċi ta’ dan ir-Regolament, il-komunkazzjonijiet kollha li għandhom ikunu magħmula mill-Istati Membri lill-Kummissjoni skond dan ir-Regolament għandhom ikunu magħmula bil-mezzi u fil-format speċifikat mill-Kummissjoni.

Komunikazzjonijiet mhux magħmula b’mezzi oħra speċifikati jistgħu jkunu kkunsidrati bħallikieku ma kinux magħmula, mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3.

2.   Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dispożizzjonijiet speċifiċi ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji sabiex jiżguraw li huma kapaċi li jilħqu t-termini għal komunikazzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament.

3.   Jekk Stat Membru jonqos milli jagħmel komunikazzjoni kif mitlub skond dan ir-Regolament jew Regolament (KE) Nru 1182/2007 jew jekk il-komunikazzjoni tidher inkorretta skond il-fatti objettivi fil-pussess tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni tista’ tissospendi parti jew il-pagamenti kollha tax-xahar imsemmija fl-Artikolu 14 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 (35) fir-rigward tas-settur tal-frott u ħxejjex sakemm il-komunikazzjoni hija magħmula korrettament.

Artikolu 149

Żbalji ovvji

Kwalunkwe komunikazzjoni, talba jew applikazzjoni magħmula lil Stat Membru skond dan ir-Regolament jew Regolament (KE) Nru 1182/2007, inkluż applikazzjoni għall-għajnuna, tista’ tkun aġgustata fi kwalunkwe żmien wara s-sottomissjoni tagħha f’każijiet ta’ żbalji ovvji rikonoxxuti mill-awtorità kompetenti.

Artikolu 150

Force majeure u ċirkustanzi eċċezzjonali

Fejn, skond dan ir-Regolament jew Regolament (KE) Nru 1182/2007, għandha tkun imposta sanzjoni jew benefiċċju jew rikonoxximent għandu jkun irtirat, is-sanzjoni ma għandhiex tkun imposta jew l-irtirar magħmul f’każijiet ta’ force majeure jew ċirkustanzi ta’ eċċezzjoni skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 40(4) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003.

Madankollu, il-każ ta’ force majeure għandu jkun innotifikat, b’evidenza relevanti għas-sodisfazzjoni ta’ l-awtorità kompetenti, lill-awtorità fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol mid-data li fiha l-persuna kkonċernata hija f’pożizzjoni li tagħmel dan.

Artikolu 151

Revoki

Ir-Regolamenti (KE) Nru 3223/94, (KE) Nru 1555/96, (KE) Nru 961/1999, (KE) Nru 544/2001, (KE) Nru 1148/2001, (KE) Nru 2590/2001, (KE) Nru 1791/2002, (KE) Nru 2103/2002, (KE) Nru 48/2003, (KE) Nru 606/2003, (KE) Nru 761/2003, (KE) Nru 1432/2003, (KE) Nru 1433/2003, (KE) Nru 1943/2003, (KE) Nru 103/2004, (KE) Nru 1557/2004, (KE) Nru 179/2006, (KE) Nru 430/2006, (KE) Nru 431/2006, u (KE) Nru 1790/2006 huma hawnhekk irrevokati.

Madankollu, ir-Regolamenti rrevokati għandhom ikomplu japplikaw, fejn xieraq, għall-finijiet ta’ l-Artikolu 55(1) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

Artikolu 152

Dispożizzjonijiet tranżitorji

1.   Minkejja l-Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament, biss għal finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 55(1) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, id-definizzjonijiet tas-snin ta’ marketing għall-prodotti mniżżla fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru 2201/96 eżistenti qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw.

2.   Ir-regoli għall-approvazzjoni tal-programmi ta’ operazzjoni kollha sottomessi fl-2007 għandhom ikunu dawk applikabbli immedjatament qabel id-data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Programmi ta’ operazzjoni li għalihom benefiċċju tal-punt (a) ta’ l-Artikolu 55(3) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 jistgħu ikomplu japplikaw sat-tmiem tagħhom sakemm dawn jimxu skond ir-regoli applikabbli qabel id-data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Permezz ta’ deroga mill-Artikoli 66 u 67 ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jadottaw kwalunkwe dispożizzjonijiet neċessarji kollha sabiex jippermettu lil organizzazzjonijiet tal-produtturi sabiex jemendaw il-programmi ta’ operazzjoni tagħhom malajr kemm jista’ jkun wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament sabiex japplikaw punti (b) u (c) ta’ l-Artikolu 55(3) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

3.   Għall-finijiet ta’ l-Artikolu 55(6) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, ir-regoli dwar il-karatteristiċi minimi tal-materja prima pprovduti għall-ipproċessar u rekwiżiti ta’ kwalità minima għal prodotti kompluti li għandhom jibqgħu applikabbli fir-rigward ta’ materja prima miġbura fit-territorju ta’ l-Istati Membri li jagħmlu użu ta’ l-arranġament transizzjonali skond l-Artikolu 68b jew l-Artikolu 143bċ tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 għandhom ikunu, minbarra għal kwalunkwe standards ta’ marketing rilevanti kif imsemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, dawk inklużi fir-Regolamenti tal-Kummissjoni mniżżla fl-Anness XVIII.

Artikolu 153

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet ġurnata wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 21 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 297, 21.11.1996, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament Kunsill (KE) Nru 6/2005 (ĠU L 2, 5.1.2005, p. 3).

(2)  ĠU L 297, 21.11.1996, p. 29. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bl-Att ta’ Adeżjoni 2003.

(3)  ĠU L 273, 17.10.2007, p. 1.

(4)  ĠU L 297, 21.11.1996, p. 49. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bl-Att ta’ Adeżjoni 2003.

(5)  ĠU L 337, 24.12.1994, p. 66. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 756/2007 (ĠU L 172, 30.6.2007, p. 41).

(6)  ĠU L 193, 3.8.1996, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 977/2007 (ĠU L 217, 22.8.2007, p. 9).

(7)  ĠU L 119, 7.5.1999, p. 23.

(8)  ĠU L 81, 21.3.2001, p. 20.

(9)  ĠU L 156, 13.6.2001, p. 9. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 408/2003 (ĠU L 62, 6.3.2003, p. 8).

(10)  ĠU L 345, 29.12.2001, p. 20.

(11)  ĠU L 272, 10.10.2002, p. 7.

(12)  ĠU L 324, 29.11.2002, p. 11.

(13)  ĠU L 7, 11.1.2003, p. 65.

(14)  ĠU L 86, 3.4.2003, p. 15.

(15)  ĠU L 109, 1.5.2003, p. 7.

(16)  ĠU L 203, 12.8.2003, p. 18.

(17)  ĠU L 203, 12.8.2003, p. 25. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 576/2006 (ĠU L 100, 8.4.2006, p. 4).

(18)  ĠU L 286, 4.11.2003, p. 5. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 222/2005 (ĠU L 39, 11.2.2005, p. 17).

(19)  ĠU L 16, 23.1.2004, p. 3.

(20)  ĠU L 283, 2.9.2004, p. 3.

(21)  ĠU L 29, 2.2.2006, p. 26.

(22)  ĠU L 79, 16.3.2006, p. 7.

(23)  ĠU L 79, 16.3.2006, p. 9.

(24)  ĠU L 339, 6.12.2006, p. 8.

(25)  ĠU L 152, 24.6.2000, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2006 (ĠU L 365, 21.12.2006, p. 52).

(26)  ĠU L 205, 3.8.1985, p. 5. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2006 (ĠU L 365, 21.12.2006, p. 52).

(27)  ĠU L 109, 6.5.2000, p. 29. Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 2006/142/KE (ĠU L 368, 23.12.2006, p. 110).

(28)  ĠU L 358, 16.12.2006, p. 3.

(29)  ĠU L 171, 23.6.2006, p. 1.

(30)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 1.

(31)  ĠU L 141, 30.4.2004, p. 18.

(32)  ĠU L 355, 15.12.2006, p. 56.

(33)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.

(34)  ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.

(35)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1.


ANNESS I

KUNDIZZJONIJIET TA’ KWALITÀ LI GĦANDHOM IKUNU SODISFATTI MINN KULL PRODOTT LI GĦALIH M’HEMMX STANDARD TA’ MARKETING KOMUNITARJU FIR-RIGWARD TA’ PAKKETTI TAL-BEJGĦ TA’ FROTT FRISK U ĦXEJJEX KIF IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 6

Rekwiżiti ta’ kwalità minima

Fil-klassijiet kollha, u skond it-tolleranzi permessi (ara iktar ‘l quddiem), il-prodotti għandhom ikunu:

intatti,

korretti; produtti li qed jitħassru jew jiddeterjoraw b’mod li ma jibqgħux adattati għal konsum huma esklużi,

nodfa, pratikament liberi minn kwalunkwe oġġett barrani viżibbli,

pratikament liberi minn annimali jew insetti li jagħmlu l-ħsara,

pratikament liberi minn ħsara kkawżata minn annimali jew insetti li jagħmlu l-ħsara,

liberi minn umdità abnormali esterna,

liberi minn kwalunkwe riħa u/jew togħma barranija.

Klassi “żejda”

Prodotti f’din il-klassi għandhom ikunu ta’ kwalità superjuri. Għandhom ikunu karatteristici tat-tip ta’ varjetà u/jew kummerċjali.

Huma għandhom ikunu liberi minn difetti, bl-eċċezzjoni ta’ difetti żgħar superfiċjali, sakemm dawn ma jaffettwawa l-apparenza ġenerali tal-prodott, il-kwalità tiegħu, il-kwalità li jservi u preżentazzjoni fil-pakkett.

Klassi I

Prodotti f’din il-klassi għandhom ikunu ta’ kwalità tajba. Huma għandhom ikunu karatteristiċi tat-tip varjanti u/jew kummerċjali.

Difetti żgħar jistgħu jkunu permessi, madankollu, sakemm ma jaffettwawx l-apparenza ġenerali tal-prodott, il-kwalità tiegħu, il-kwalità li jservi u preżentazzjoni fil-pakkett.

Klassi II

Din il-klassi tinkludi prodotti li ma jikkwalifikawx għal inklużjoni fil-klassijiet għoljin iżda tissodisfa r-rekwiżiti minimi fuq meħtieġa.

Dawn jistgħu jippreżentaw difetti, sakemm jirritjenu l-karatteristiċi essenzjali tagħhom fir-rigward ta’ kwalità, kwalità li jservi u preżentazzjoni.

Tolleranzi ta’ kwalità

Tolleranzi ta’ kwalità għandhom ikunu permessi f’kull pakkett għal prodotti li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-klassi indikata.

Klassi “żejda”

5 % b’numru u piż ta’ prodotti li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-klassi, iżda jissodisfaw dawk ta’ Klassi I jew, eċċezzjonalment, ġejjin mit-tolleranzi ta’ dik il-klassi.

Klassi I

10 % b’numru jew piż ta’ prodotti li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-klassi, iżda jissodisfaw dawk ta’ Klassi II jew, eċċezzjonalment, jaqgħu fit-tolleranzi ta’ dik il-klassi.

Klassi II

10 % b’numru jew piż ta’ prodotti li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-klassi, lanqas ir-rekwiżiti minimi, bl-eċċezzjoni tal-prodotti affettwati minn taħsir jew deterjorazzjoni oħra li tagħmilhom mhux xierqa għal konsum.

Uniformità

Il-prodotti kollha fil-pakkett għandhom ikunu ta’ l-istess oriġini, varjetà jew klassi u kwalità kummerċjali.


ANNESS II

KAMPJUN IMSEMMI FL-ARTIKOLU 10(3)

Image

Standard tal- marketing

Komunitarju Nru

(Stat Membru)


ANNESS III

ĊERTIFIKAT TA’ KONFORMITÀ MA’ L-ISTANDARDS TAL-MARKETING KOMUNITARJI GHAL FROTT U ĦXEJJEX FRISKI MSEMMIJA FL-ARTIKOLI 11 U 12

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS IV

PAJJIŻI LI L-VERIFIKI TA’ KONFORMITÀ TAGĦHOM KIENU APPROVATI TAĦT L-ARTIKOLU 13

PARTI A:   LISTA TA’ PAJJIŻI U PRODOTTI KKONĊERNATI

Pajjiż

Prodotti

L-Iżvizzera

Frott u ħxejjex friski minbarra frott taċ-ċitru

Il-Marokk

Frott u ħxejjex friski

L-Afrika ta’ Isfel

Frott u ħxejjex friski

Iżrael

Frott u ħxejjex friski

L-Indja

Frott u ħxejjex friski

New Zealand

Tuffieħ, lanġas u frott tal-kiwi

Is-Senegal

Frott u ħxejjex friski

Il-Kenja

Frott u ħxejjex friski

It-Turkija

Frott u ħxejjex friski

PARTI B:   DETTALJI TA’ L-AWTORITAJIET UFFIĊJALI U KORPI TA’ SPEZZJONI

Pajjiż

Awtorità Uffiċjali

Korpi ta’ spezzjoni

L-Iżvizzera

Office fédéral de l'agriculture

Département fédéral de l'économie

Mattenhofstrasse 5, CH-3003 Berne

Tel. (41-31) 324 84 21

Feks (41-31) 323 05 55

Qualiservice Sàrl

Kapellenstrasse 5 Case postale 7960

CH-3001 Berne

Tel. (41-31) 385 36 90

Feks (41-31) 385 36 99

Il-Marokk

Minister for Agriculture, Rural Development, Water and Forests

Quartier Administratif Place Abdallah Chefchouani BP 607 Rabat Morocco

Tel. (212-37) 76 36 57/76 05 29

Feks (212-37) 76 33 78

Posta elettronika: webmaster@madprm.gov.ma

Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE)

Angle Boulevard Mohamed Smiha et Rue Moulay Mohamed El Baâmrani

Casablanca Morocco

Tel. (212-22) 30 51 04/30 51 73/30 50 91/30 51 95

Feks (212-22) 30 51 68

Posta elettronika: eacce@eacce.org.ma

L-Afrika ta’ Isfel

National Department of Agriculture DPHQ

Private Bag X258

Pretoria 0001 South Africa

Tel.: (27-12) 3196502

Feks: (27-12) 3265606

Posta elettronika: smph@nda.agric.za

PPECB (Perishable Products Export Control Board)

PO Box 15289 7500 Panorama, Parow South Africa

Tel.: (27-21) 9301134

Feks: (27-21) 9306046

Posta elettronika: ho@ppecb.com

Iżrael

Ministry of Agriculture and Rural Development PPIS (Plant Protection and Inspection Service)

PO box 78 Bet-Dagan 50250 Israel

Tel. (972-3) 968 15 00

Feks (972-3) 368 15 07

Ministry of Agriculture and Rural Development PPIS (Plant Protection and Inspection Service)

Fresh produce quality control service

PO box 78 Bet-Dagan 50250 Israel

Tel. (972-3) 968 15 20

Feks (972-3) 368 15 07

L-Indja

Agricultural Marketing Adviser Ministry of Agriculture,

Govt. of India NH-IV, Faridabad India

Tel. (91-129) 241 65 68, 241 57 10; (91-11) 23 01 34 45

Feks (91-129) 241 65 68;

(91-11) 23 01 34 45

Posta elettronika: pkagarwall123@hotmail.com

Directorate of Marketing and Inspection (DMI)

Department of Agriculture and Cooperation

Ministry of Agriculture, Govt. of India NH-IV, Faridabad India

Tel. (91-129) 241 65 68, 241 57 10

Feks (91-129) 241 65 68

Posta elettronika: dmifbd@agmark.nic.in

New Zealand

Ministry of Agriculture and Forestry

New Zealand Food Safety Authority

68-86 Jervois Quay, PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Tel. (64-4) 463 2500

Feks (64-4) 463 2675

Posta elettronika: nzfsa.info@nzfsa.govt.nz

New Zealand Food Safety Authority

68-86 Jervois Quay, PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Tel. (64-4) 463 2500

Feks (64-4) 463 2675

Posta elettronika: nzfsa.info@nzfsa.govt.nz

Is-Senegal

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique

Direction de la protection des végétaux

bp 20054 Thiaroye Dakar, Senegal

Tel. (221) 834 03 97

Feks (221) 834 28 54/834 42 90

Posta elettronika: almhanne@hotmail.com

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique

Direction de la protection des végétaux

Bureau qualité de la Division Législation et Contrôle phytosanitaire

Tel. (221) 834 03 97

Feks (221) 834 28 54

Posta elettronika:

dpv1@sentoo.sn

almhanne@yahoo.fr

Il-Kenja

Kenya Plant Health Inspectorate Service

Kephis Managing Director

PO Box 49592-00100

Nairobi

Tel: (254-20) 88 25 84

Feks: (254-20) 88 22 65

Posta elettronika: kephis@nbnet.co.ke

Kenya Plant Health Inspectorate Service, Kephis

PO Box 49592-00100

Nairobi

Tel: (254-20) 88 45 45/88 23 08/88 29 33

Feks: (254-20) 88 22 45

Posta elettronika: kephis@nbnet.co.ke

It-Turkija

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

General Director: Mr. Yavuz MOLLASALİHOĞLU

Head of the Department for Agriculture: Mrs. Çiğdem KILIÇKAYA

Indirizz: İnönü Bulv. No: 36 Oda no: 2118

06510 Emek/Ankara

Tel. (90-312) 212 58 99

Feks (90-312) 212 68 64,

(90-312) 205 09 18

Posta elettronika: kilickayac@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Western Anatolia

Regional Director: Mr. Muzaffer ERTÜRK

Indirizz: Gazi Bulv. No: 126 Kat: 1 35230 Basmane/İzmir

Tel. (90-232) 483 40 26

Feks (90-232) 48 37 72

Posta elettronika: izmirbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Southern Anatolia

Regional Director: Mr. Șükrü ÇALIȘKAN

Indirizz: Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. No: 27 Kat: 6/32 Mersin

Tel. (90-324) 237 97 18

Feks (90-324) 237 19 59

Posta elettronika: mersinbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Southeastern Anatolia

Regional Director: Mr. M. Zihni DOĞAN

Indirizz: Yeni Valilik Binası Kat: 5 No: 555 27330 Gaziantep

Tel. (90-342) 230 78 52

Feks (90-342) 221 21 44

Posta elettronika: gaziantepbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Marmara

Regional Director: Mr. Çağatay ÖZTÜRK

Indirizz: Dıș Ticaret Kompleksi D Blok K-1-2 Çobançeșme Mevkii Sanayi Cad

Yenibosna – Bahçelievler/İstanbul

Tel. (90-212) 454 08 20

Feks (90-212) 454 08 22

Posta elettronika: istanbulbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Eastern Black Sea

Regional Director: Mr. Ö. Naci GENÇTÜRK

Indirizz: Hükümet Konağı Üst Zemin Kat 61040 Trabzon

Tel. (90-462) 230 19 82

Feks (90-462) 229 73 09

Posta elettronika: izmirbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Central Anatolia

Regional Director: Mr. Caner SOLMAZ

Indirizz: Mithatpașa Cad. No: 18/4

Kızılay/Ankara

Tel. (90-312) 430 61 08

Feks (90-312) 430 61 09

Posta elettronika: ankarabolge@dtm.gov.tr

PARTI Ċ:   MUDELLI GĦAL ĊERTIFIKATI

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS V

ĊERTIFIKAT TA’ UŻU INDUSTRIJALI IMSEMMI FL-ARTIKOLU 19(2) GĦAL FROTT U ĦXEJJEX FRISKI SUĠĠETTI GĦALL-ISTANDARDS TAL-MARKETING KOMUNITARJI

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS VI

METODI TA’ SPEZZJONI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 20(1)

Kumment: il-metodi ta’ spezzjoni li ġejjin huma bbażati fuq id-dispożizzjonijiet ta’ gwida għall-implimentazzjoni tal-kontroll ta’ kwalità ta’ frott u ħxejjex friski adottati mill-UN/ECE (il-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa) Grupp ta’ Ħidma għall-istandardizzazzjoni ta’ oġġetti li jispiċċaw u titjib ta’ kwalità.

1.   DEFINIZZJONIJIET

(a)   Verifika tal-konformità

Spezzjoni mwettqa minn spettur skond dan ir-Regolament sabiex jivverfika jekk frott u ħxejjex jikkonformawx ma’ l-istandards tal-marketing stabbiliti skond l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

Din l-ispezzjoni tinkludi:

fejn approprjat, spezzjoni ta’ identità u dokumentarja: spezzjoni tad-dokumenti jew ċertifikati li jakkompanjaw il-lott u/jew ir-reġistri msemmija fit-tielet inċiż tat-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 10(3) u fl-Artikolu 11(2)(d) ta’ dan ir-Regolament, u spezzjoni tal-provvisti u l-partikolaritajiet f’dawn id-dokumenti, sabiex jivverifika jekk jaqblux,

spezzjoni fiżika, permezz ta’ kampjuni, ta’ l-oġġetti fil-lott sabiex jiżgura li jissodisfaw l-kundizzjonijiet kollha stabbiliti mill-istandard tal-marketing, inkluż id-dispożizzjonijiet dwar il-preżentazzjoni u mmarkar ta’ pakketti u ppakkjar.

(b)   Spettur

Persuna awtorizzata mill-korp ta’ spezzjoni kompetenti li għandu taħriġ approprjat u regolari sabiex ikun jista’ jwettaq spezzjoni ta’ konformità.

(ċ)   Kunsinna

Kwantità ta’ prodott li għandu jinbiegħ minn negozjant partikolari li jinsab fiż-żmien tal-kontroll u definit minn dokument. Il-kunsinna tista’ tikkonsisti f’tip jew diversi tipi ta’ prodott: tista’ tinkludi lott jew diversi lottijiet ta’ frottu ħxejjex friski.

(d)   Lott

Kwantità ta’ prodott li, fiż-żmien tal-kontroll f’post wieħed għandu karatteristiċi simili fir-rigward ta’:

pakkjatur u/jew min jibgħat,

pajjiż ta’ l-oriġini,

natura tal-prodott,

klassi tal-prodott,

daqs (jekk il-prodott huwa gradat skond id-daqs),

varjetà jew tip kummerċjali (skond id-dispożizzjonijiet relevanti ta’ l-istandard),

tip ta’ ppakkjar u preżentazzjoni.

Madankollu, jekk matul l-ispezzjoni tal-kunsinni, mhuwiex possibbli li nagħmlu distinzjoni bejn lottijiet differenti u/jew preżentazzjoni ta’ lottijiet individwali, il-lottijiet kollha ta’ kunsinna speċifika jistgħu jkunu trattati daqs lott wieħed jekk huma simili fir-rigward tat-tip ta’ prodott, min jibgħat, pajjiż ta’ oriġini, klassi u varjetà jew tip kummerċjali, jekk dan huwa provdut għalih fl-istandard.

(e)   Kampjuni

Kampjun kollettiv meħud temporanjament minn lott waqt spezzjoni ta’ verifika ta’ konformità.

(f)   Kampjun primarju

Pakkett meħud mil-lott, jew fil-każ ta’ prodott bulk, kwantità meħuda minn punt fil-lott.

(g)   Kampjun bulk

Diversi kampjuni primarji rappreżentattivi meħuda mill-lott li l-kwantità tagħhom huma suffiċjenti sabiex jippermettu l-valutazzjoni tal-lott fir-rigward tal-kriterji kollha.

(h)   Kampjun sekondarju

Fil-każ ta’ lewż, kampjun sekondarju għandu jkun kwantità rappreżentativa ta’ prodott meħud minn kull kampjun primarju fil-kampjun bulk, li jiżen bejn 300 g u 1 kg. Jekk il-kampjun primarju huwa magħmul minn ikel ippakkjat, il-kampjun sekondarju għandu jkun pakkett wieħed.

(i)   Kampjun kompost

Fil-każ ta’ lewż kampjun kompost għandu jkun taħlita, li tiżen mill-inqas 3 kg, tal-kapmjuni sekondarji kollha f’kampjun bulk. Lewż f’kampjun kompost għandu jkun mħallat indaqs.

(j)   Kampjuni mnaqqsa

Kwantità rappreżentattiva ta’ prodott meħuda mill-kampjun li d-daqs tagħha huwa suffiċjenti sabiex jippermetti l-valutazzjoni ta’ ċertu kriterji individwali.

Fil-każ ta’ lewż, il-kampjun imnaqqas għandu jinkludi mill-inqas 100 lewża meħudha mill-kampjun kompost. Diversi kampjuni mnaqqsa jistgħu jkunu meħuda minn kampjun bulk.

(k)   Pakketti

Parti minn lott ippakkat individwalment, inkluż il-kontenut. L-ippakkjar huwa maħsub sabiex jiffaċilita tqandil manwali u trasport ta’ numru ta’ untiajiet ta’ bejgħ jew ta’ prodotti separati jew irranġati, sabiex jimpedixxu ħsara permezz ta’ tqandil manwali fiżiku jew permezz ta’ trasport. Kontenituri tat-triq, ferrovija, baħar u ajru mhumiex ikkunsidrati bħala pakketti. F’xi każijiet, il-pakkett jikkostitwixxi pakkett ta’ bejgħ.

(l)   Pakketti ta’ bejgħ

Parti minn lott ippakkjat individwalment, inkluż il-kontenut. L-ippakkjar ta’ pakketti ta’ bejgħ huwa konċeput sabiex jikkostitwixxi unità ta’ bejgħ għall-utenti finali jew konsumatur finali fil-punt tax-xiri. Fost pakketti ta’ bejgħ, pakketti minn qabel huma tali li l-ippakkjar jagħlaq l-oġġetti ta’ l-ikel kompletament jew parzjalment biss, iżda b’tali mod li l-kontenut ma jistax ikun mibdul mingħajr il-ftuħ jew il-bdil tal-pakkett.

2.   IMPLIMENTAZZJONI TA’ VERIFIKA TA’ KONFORMITÀ

(a)   Rimarka ġenerali

Verifika fiżika għandha tkun magħmula permezz tal-valutazzjoni ta’ kampjuni bulk meħuda bl-addoċċ minn punti differenti fil-lott li għandhom ikunu kkontrollati. Hija bbażata fuq il-prinċipju ta’ presunzjoni li l-lott jikkonforma mal-kampjun bulk.

(b)   Identifikazzjoni ta’ lottijiet u/jew formazzjoni ta’ impressjoni ġenerali tal-kunsinna

L-identifikazzjoni ta’ lottijiet għandha tkun imwettqa fuq il-bażi ta’ l-immarkar tagħhom jew kriterji oħra, bħal ma huma l-indikazzjonijiet stabbiliti skond id-Direttiva tal-Kunsill 89/396/KEE (1). Fil-każ ta’ kunsinni li huma magħmula minn diversi lottijiet huwa neċessarju li l-ispettur jieħu impressjoni ġenerali tal-kunsinna bl-għajnuna tad-dokumenti jew dokumenti li jakkompanjawha u li jikkonċernaw l-kunsinni. Huwa mbagħad jiddetermina sa fejn il-lottijiet ippreżentati jimxu skond l-informazzjoni f’dawn id-dokumenti.

Jekk il-prodott għandu jew kien mgħobbi fuq mezz ta’ trasport, in-numru ta’ reġistrazzjoni ta’ dan ta’ l-aħħar għandu jkun użat għall-identifikazzjoni tal-kunsinna.

(ċ)   Preżentazzjoni tal-prodott

L-ispettur jiddeċiedi liema pakketti għandhom ikunu kkontrollati. Il-preżentazzjoni għandha tkun magħmula mill-operatur jew ir-rappreżentant tiegħu. Il-proċedura għandha tinkludi l-preżentazzjoni tal-kampjun bulk.

Jekk ikunu mitluba kampjuni mnaqqsa jew sekondarji, dawn ikunu identifikati mill-ispettur innifsu mill-kampjun bil-bulk.

(d)   Verifika fiżika

Valutazzjoni ta’ ppakkjar u preżentazzjoni fuq il-bażi ta’ kampjuni primarji:

L-ippakkjar, inkluż il-materjal użat fil-pakkett, għandu jkun ittestjat għal adegwatezza u indafa skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-istandards tal-marketing. Jekk ċertu tipi ta’ pakketti biss huma permessi, l-ispettur jivverifika jekk dawn humiex qed ikunu użati.

Verifikazzjoni ta’ mmarkar fuq il-bażi ta’ kampjuni primarji: l-ewwel, huwa aċċertat jekk il-prodott huwiex immarkat skond l-istandards tal-marketing. Matul il-kontroll verifika hija magħmula rigward il-preċiżjoni ta’ l-immarkar u/jew l-estent ta’ l-emenda meħtieġa.

Frott u ħxejjex ippakkjati individwalment fil-plastik mhumiex ikkunsidrati bħala ikel ippakkjat minn qabel skond it-tifsira tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2000/13/KE u ma għandhomx neċessarjament ikunu mmarkati skond l-istandards tal-marketing. F’dawn il-każijiet, l-ippakkjar tal-plastik jista’ jkun ikkunsidrat bħala sempliċi protezzjoni ta’ prodotti fraġli.

Verifikazzjoni tal-konformità tal-prodott permezz ta’ kampjuni bulk jew kampjuni komposti u/jew mnaqqsa: L-ispettur għandu jiddetermina d-daqs tal-kampjun bulk b’tali mod li jkun jista’ jivvaluta l-lottijiet. Huwa għandu jagħżel bl-addoċċ il-pakketti li għandhom ikunu spezzjonati jew fil-każ ta’ prodott bulk il-punti tal-lott li minnhom għandhom jittieħdu kampjuni individwali.

Pakketti bil-ħsara ma għandhomx ikunu użati bħala parti minn kampjun bulk. Huma għandhom iwarrbu u jistgħu, jekk neċessarju, ikunu suġġetti għal eżaminazzjoni u rapport separati. Il-kampjun bulk għandu jinkludi l-kwantitajiet li ġejjin kull meta kunsinna hija ddikjarata mhux sodisfaċenti:

Prodott ippakkjat

Numru ta’ pakketti fil-lott

Numru ta’ pakketti li għandhom jittieħdu (kampjuni primarji)

Sa 100

5

Minn 101 sa 300

7

Minn 301 sa 500

9

Minn 501 sa 1 000

10

Iktar minn 1 000

15 (minimu)


Prodott bulk

Kwantità ta’ lott f’kg jew numru ta’ soror fil-lott

Kwantità ta’ kampjuni primarji f’kg jew numru ta’ soror

Sa 200

10

Minn 201 sa 500

20

Minn 501 sa 1 000

30

Minn 1 001 sa 5 000

60

Iktar minn 5 000

100 (minimum)

Fil-każ ta’ frott u ħxejjex kbar (iktar minn 2 kg għal kull unità), il-kampjuni primarji għandhom ikunu magħmula minn mill-inqas ħames unitajiet. Fil-każ ta’ lottijiet li jinvolvu inqas minn 5 pakketti jew jiżnu inqas minn 10 kg, il-verifika għandha tkopri l-lott kollu.

Jekk l-ispettur jiskopri, wara spezzjoni, li ma tistax tintlaħaq deċiżjoni, jista’ jwettaq spezzjoni oħra u jesprimi r-riżultat ġenerali bħala medja taż-żewġ verifiki.

Ċertu kriterji dwar il-livell ta’żvilupp u/jew sajran jew dwar il-preżenza jew assenza ta’ difetti interni jistgħu jkunu verifikati fuq il-bażi ta’ kampjuni mnaqqsa; dan japplika b’mod partikolari lil kontroll li jħassar l-valur tal-kummerċ tal-prodott. Id-daqs tal-kampjun imnaqqas għandu jkun ristrett għal kwantità minima assolutament neċessarja għall-valutazzjoni tal-lott. Jekk, madankollu, difetti huma aċċertati jew suspettati d-daqs tal-kampjun imnaqqas ma għandux jeċċedi 10 fil-mija tad-daqs tal-kampjun bulk inizjalment meħud għal spezzjoni.

(e)   Kontroll ta’ prodott

Il-prodott għandu jkun imneħħi totalment mill-pakkett tiegħu għall-kontroll; l-ispettur jista’ ma jagħmilx dan biss fil-każ ta’ lewż jew jekk it-tip ta’ pakkett u forma ta’ preżentazzjoni jippermettu spezzjoni mingħajr ma jkun spakkjat il-prodott. L-ispezzjoni ta’ uniformità, rekwiżiti minimi, klassijiet ta’ kwalità u daqs għandhom ikunu mwettqa fuq il-bażi ta’ kampjun bulk, jew fuq il-bażi ta’ kampjun kompost fil-każ ta’ lewż. Fejn difetti huma osservati, l-ispettur għandu jiżgura li l-persentaġġ rispettiv tal-prodott mhux konformi ma’ l-istandard b’numru jew piż.

Il-kriterji fuq il-livell ta’ żvilupp u/jew sajran jistgħu jkunu verifikati bl-użu ta’ strumenti u metodu stabbiliti għal dan l-għan fl-istandards tal-marketing jew skond il-prattika aċċettata.

(f)   Rapport ta’ riżultati ta’ kontroll

Dokumenti msemmija fl-Artikolu 20 huma maħruġa fejn approprjat.

Jekk jinstabu difetti, il-kummerċjant jew ir-rappreżentant tiegħu għandu jkun infurmat bil-miktub bir-raġunijiet ta’ l-ilment. Jekk il-konformità tal-prodott ma’ l-istandard huwa possibbli permezz ta’ bidla fl-immarkar, il-kummerċjant jew ir-rappreżentant tiegħu għandhom ikunu infurmati bih.

Jekk jinstabu difetti f’prodott, il-persentaġġ li jinstab li ma jkunx konformi ma’ l-istandard għandu jkun indikat.

(g)   Tnaqqis fil-valur permezz ta’ verifika ta’ konformità

Wara l-kontroll, il-kampjun bulk huwa poġġut għad-disposizzjoni ta’ l-operatur jew ir-rappreżentant tiegħu.

Il-korp ta’ spezzjoni mhumiex marbut li jagħti lura l-element tal-kampjun bulk eliminat matul il-kontroll.


(1)  ĠU L 186, 30.6.1989, p. 21.


ANNESS VII

STRUTTURA U KONTENUT TA’ STRATEĠIJA NAZZJONALI GĦALL- PROGRAMMI TA’ OPERAZZJONI SUSTENIBBLI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 57(1)

1.   Dewmien ta’ l-istrateġija nazzjonali

Għandu jkun indikat mill-Istat Membru.

2.   Analiżi tas-sitwazzjoni fit-termini ta’ punti tajbin u dawk dgħajfin u potenzjal għal żvilupp, l-istrateġija magħżula sabiex dawn jintlaħqu u l-ġustifikazzjoni tal-prijoritajiet magħżula.

(Artikoli 12(2)(a) u (b) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007)

2.1.   Analiżi tas-sitwazzjoni

Iddeskrivi s-sitwazzjoni attwali tas-settur tal-frott u ħxejjex permezz ta’ data kwantifikata, filwaqt li tenfasizza l-punti tajbin u dawk dgħajfin, nuqqas ta’ qbil, neċessitajiet u nuqqasijiet u potenzjal għal żvilupp fuq il-bażi ta’ l-indikaturi bażiċi relevanti definiti fl-Anness XIV u ta’ indikaturi addizzjonali relevanti oħra. Din id-deskrizzjoni għandha tikkonċerna mill-inqas:

l-eżekuzzjonijiet tas-settur tal-frott u ħxejjex, inkluż xejriet ewlenin: punti tajbin u dawk dgħajfin tas-settur, inkluż skond termini ta’ kompetitività, u l-potenzjal għal żvilupp ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi;

l-effetti ambjentali (impatti/pressjonijiet u benefiċċji) tal-produzzjoni ta’ frott u ħxejjex, inkluż xejriet ewlenin.

2.2.   L-istrateġija magħżula sabiex jintlaħqu l-punti tajbin u dawk dgħajfin

Iddeskrivi l-oqsma ewlenin fejn l-intervenzjoni hija mistennija li ġġib l-valur massimu miżjud:

relevanza ta’ l-għanijiet stabbiliti għall-programmi ta’ operazzjoni u ta’ riżultati u għanijiet mistennija konnessi mal-bżonnijiet (ta’ prijorità) identifikati, u l-estent li għalih jistgħu jkunu realistikament akkwistati;

koerenza interna ta’ l-istrateġija, u l-eżistenza ta’ interazzjonijiet mutwalment riinforzanti u assenza ta’ konflitti u kontradizzjonijiet possibbli bejn l-għanijiet ta’ operazzjoni ta’ l-azzjonijiet differenti magħżula;

komplimentarità u konsistenza ta’ l-azzjonijiet magħżula, u ma’ azzjonijiet oħra nazzjonali/reġjonali, u b’mod partikolari ma’ attivitajiet appoġgjati permezz ta’ fondi tal-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari mal-miżuri ta’ żvilupp rurali;

riżultati u impatt mistennija rigward is-sitwazzjoni bażika, u l-kontribuzzjoni tagħhom lejn għanijiet tal-Komunità.

2.3.   Impatt mill-programmi ta’ operazzjoni preċedenti (meta disponibbli)

Iddeskrivi, fejn relevanti, l-impatt tal-programmi ta’ operazzjoni implimentati fil-passat riċenti. Ippreżenta r-riżultati disponibbli fil-qosor.

3.   Għanijiet tal-programmi u strumenti ta’ operazzjoni, indikaturi ta’ eżekuzzjoni

(Artikolu 12(2)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007)

Iddeskrivi t-tipi ta’ azzjonijiet magħżula bħala eliġibbli għal appoġġ (lista mhux eżawrjenti) u indika liema huma l-għanijiet mixtieqa, l-għanijiet verifikabbli u l-indikaturi li jippermettu l-progress lejn il-ksib ta’ għanijiet, effiċjenza u effettività li għandhom ikunu valutati.

3.1.   Rekwiżiti li jikkonċernaw it-tipi ta’ azzjonijiet kollha jew diversi tipi ta’ azzjonijiet

Kriterji u regoli amministrativi adottati sabiex jiżguraw li ċertu azzjonijiet magħżula bħala eliġibbli għal appoġġ mhumiex appoġġjati wkoll minn strumenti relevanti oħra tal-politika komuni ta’ agrikultura, u partikolarment mill-appoġġ għal żvilupp rurali.

Salvagwardji effettivi f’posthom, fl-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 9(5) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, sabiex jipproteġu l-ambjent minn pressjonijiet miżjuda possibbli li ġejjin minn investimenti appoġġjati skond programmi ta’ operazzjoni u kriterji adottati, fl-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 12(1) ta’ dak ir-Regolament, sabiex jiżguraw li investimenti fuq azzjonijiet individwali appoġġjati skond programmi ta’ operazzjoni jirrispettaw l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 174 tat-Trattat u fis-Sitt Programm ta’ Azzjoni Ambjentali Komunitarju.

3.2.   Informazzjoni speċifika mitluba għal tipi ta’ azzjonijiet (li għandha tkun mimlija biss għat-tipi ta’ azzjonijiet magħżula)

L-informazzjoni speċifika li ġejja hija mitlubtalba għall-azzjonijiet kkunsidrati:

3.2.1.   Azzjonijiet immirati lejn l-ippjanar ta’ produzzjoni (lista mhux eżawrjenti)

3.2.1.1.   Akkwist ta’ assi fissi

tipi ta’ investimenti eliġibbli għal appoġġ (inkluż tip ta’ assi fissi kkonċernati),

forom oħra ta’ akkwist eliġibbli għal appoġġ (e.ż., kiri) (inkluż tip ta’ assi fissi kkonċernati),

dettalji dwar kundizzjonijiet ta’ eliġibiltà għal appoġġ.

3.2.1.2.   Azzjonijiet oħra

deskrizzjoni tat-tipi ta’ azzjonijiet eliġibbli għal appoġġ,

dettalji dwar kundizzjonijiet ta’ eliġibiltà għal appoġġ.

3.2.2.   Azzjonijiet immirati sabiex itejbu jew iżommu l-kwalità ta’ prodott (lista mhux eżawrjenti)

3.2.2.1.   Akwiżizzjoni ta’ assi fissi

tipi ta’ investimenti eliġibbli għal appoġġ (inkluż tip ta’ assi fissi kkonċernati),

forom oħra ta’ akkwist eliġibbli għal appoġġ (e.ż., kiri) (inkluż tip ta’ assi fissi kkonċernati)

dettalji dwar kundizzjonijiet ta’ eliġibiltà għal appoġġ.

3.2.2.2.   Azzjonijiet oħra

deskrizzjoni tat-tipi ta’ l-azzjonijiet eliġibbli għal appoġġ,

dettalji dwar kundizzjonijiet ta’ eliġibiltà għal appoġġ.

3.2.3.   Azzjonijiet immirati sabiex itejbu l-marketing (lista mhux eżawrjenti)

3.2.3.1.   Akkwist ta’ assi fissi

tipi ta’ investimenti eliġibbli għal appoġġ (inkluż tip ta’ assi fissi kkonċernati),

forom oħra ta’ akkwist eliġibbli għal appoġġ (e.ż., kiri) (inkluż tip ta’ assi fissi kkonċernati)

dettalji dwar kundizzjonijiet ta’ eliġibiltà dwar appoġġ.

3.2.3.2.   Tipi ta’ azzjonijiet oħra jinkludu, attivitajiet ta’ promozzjoni u kommunikazzjoni li ma jikkonċernawx l-prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ kriżijiet

deskrizzjoni tat-tipi ta’ azzjonijiet eliġibbli għal appoġġ,

dettalji dwar kundizzjonijiet ta’ eliġibiltà għal appoġġ.

3.2.4.   Riċerka u produzzjoni esperimentali (lista mhux eżawrjenti)

3.2.4.1   Akkwist ta’ assi fissi

tipi ta’ investimenti eliġibbli għal appoġġ (inkluż tip ta’ assi fissi kkonċernati),

forom oħra ta’ akkwist eliġibbli għal appoġġ (e.ż., kiri) (inkluż tip ta’ assi fissi kkonċernati),

dettalji dwar kundizzjonijiet ta’ eliġibiltà għal appoġġ.

3.2.4.2   Tipi oħra ta’ azzjonijet

deskrizzjoni tat-tipi ta’ azzjonijiet eliġibbli għal appoġġ,

dettalji dwar kundizzjonijiet eliġibbli għal appoġġ.

3.2.5.   Tipi ta’ azzjonijiet ta’ taħriġ (li ma jikkonċernawx l-prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ kriżijiet) u azzjonijiet immirati lejn il-promozzjoni ta’ aċċess għal servizzi ta’ konsultazzjoni (lista mhux eżawrjenti)

deskrizzjoni tat-tipi ta’ azzjonijiet eliġibbli għal appoġg (inkluż tipi ta’ taħriġ u/jew issues koperti mis-servizz ta’ konsultanzzjoni),

dettalji dwar il-kundizzjonijiet ta’ eliġibiltà għal appoġġ.

3.2.6.   Miżuri tal-prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ kriżijiet

deskrizzjoni tat-tipi ta’ azzjonijiet eliġibbli għal appoġġ,

dettalji dwar kundizzjonijiet ta’ eliġibiltà għal appoġġ.

3.2.7.   Tipi ta’ azzjonijiet ambjentali (lista mhux eżawrjenti)

konferma li l-azzjonijiet ambjentali magħżula bħala eliġibbli għal appoġġ jirrispettaw ir-rekwiżiti stabbiliti fit-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 9(3) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007,

konferma li l-appoġġ għal azzjonijiet ambjentali eliġibbli jirrispetta r-rekwiżiti stabbiliti fir-raba’ subparagrafi ta’ l-Artikolu 9(3) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

3.2.7.1.   Akkwist ta’ assi fissi

tipi ta’ investimenti eliġibbli għal appoġġ (inkluż tip ta’ assi fissi kkonċernati),

forom oħra ta’ akkwist eliġibbli għal appoġġ (e.z., kiri) (inkluż tip ta’ assi fissi kkonċernati)

dettalji dwar kundizzjonijiet ta’ eliġibilità għal appoġġ

3.2.7.2.   Tipi ta’ azzjonijiet oħra

lista ta’ l-azzjonijiet ambjentali eliġibbli għal appoġġ,

deskrizzjoni tat-tipi ta’ azzjonijiet eliġibbli għal appoġġ, inkluż l-impenn jew impenni speċifiċi li jinvolvu, il-ġustifikazzjoni tagħhom ibbażata fuq l-impatt ambjentali mistenni tagħhom fir-rigward ta’ bżonnijiet u prioritajiet ambjentali;

ammonti ta’ appoġġ fejn relevanti;

kriterji adottati għall-kalkolu ta’ livelli ta’ appoġġ.

3.2.8.   Tipi ta’ azzjonijiet oħra (lista mhux eżawrjenti)

3.2.8.1.   Akkwist ta’ assi fissi

tipi ta’ investimenti eliġibbli għal appoġġ (inkluż tip ta’ assi fissi kkonċernati),

forom oħra ta’ akkwist eliġibbli għal appoġġ (e.z., kiri) (inkluż tip ta’ assi fissi kkonċernati)

dettalji dwar kundizzjonijiet ta’ eliġibilità għal appoġġ.

3.2.8.2.   Azzjonijiet oħra

deskrizzjoni tat-tipi ta’ azzjonijiet eliġibbli għal appoġġ,

dettalji dwar il-kundizzjonijiet ta’ eliġibiltà għal appoġġ.

4.   Denominazzjoni ta’ awtoritajiet kompetenti u korpi responsabbli

Denominazzjoni mill-Istat Membru ta’ l-awtorità nazzjonali responsabbli għall-ġestjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni ta’ l-istrateġija nazzjonali.

5.   Deskrizzjoni tas-sistemi ta’ monitorġġ u evalwazzjoni

Dawn għandhom ikunu kostruwiti fuq il-bażi tal-lista komuni ta’ indikaturi ta’ prestazzjoni indikati fl-Anness XIV. Fejn ikkunsidrat approprjat, l-istrateġija nazzjonali għandha tispeċifika indikaturi addizzjonali li jirriflettu bżonnijiet nazzjonali u/jew reġjonali, kundizzjonijiet u għanijiet speċifiċi għall-programmi nazzjonali ta’ operazzjoni.

5.1.   Valutazzjoni tal-programmi ta’ operazzjoni u obbligazzjonijiet ta’ rapportaġġ għal organizzazzjonijiet

(Artikoli 12(2)(d) u (e) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007)

Iddeskrivi r-rekwiżiti u proċeduri ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni fir-rigward ta’ programmi ta’ operazzjoni, inkluż l-obbligazzjonijiet ta’ rapportaġġ għal organizzazzjonijiet tal-produtturi.

5.2.   Monitoraġġ u evalwazzjoni ta’ l-istrateġija nazzjonali

Iddeskrivi r-rekwiżiti u l-proċeduri ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni fir-rigward ta’ l-istrateġija nazzjonali.


ANNESS VIII

LISTA TA’ OPERAZZJONIJIET U SPEJJEŻ MHUX ELIĠIBBLI SKOND PROGRAMMI TA’ OPERAZZJONI IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 61

1.

Spejjeż ta’ produzzjoni ġenerali u partikolarment; prodotti ta’ protezzjoni ta’ pjanti, inkluż materjali ta’ kontroll integrat, fertilizzanti u inputs oħra; spejjeż ta’ ppakkjar, spejjeż ta’ ħażna, spejjeż ta’ ppakkjar, anke bħala parti ta’ proċessi ġodda, pejjeż ta’ pakketti; spejjeż ta’ kollezzjoni jew trasport (intern jew estern); spejjeż ta’ operazzjoni (partikolarment elettriċità, fjuwil u manteniment), minbarra:

Spejjeż speċifiċi għal miżuri ta’ titjib ta’ kwalità. Fil-każijiet kollha ma għandhomx ikunu eliġibbli spejjeż għal miċelju, żrieragħ u pjanti mhux perenni (anke ċertifikati);

Spejjeż speċifiċi għal materjali ta’ protezzjoni ta’ pjanti organiċi (bħal feromoni u predaturi) kemm jekk użati fi produzzjoni organika, integrata jew konvenzjonali;

Spejjeż speċifiċi għall-azzjonijiet ambjentali, inkluż spejjeż ġenerati mill-ġestjoni ambjentali tal-pakketti. Il-ġestjoni ambjentali tal-pakkett għandu jkun ġustifikat b’mod xieraq u jimxi skond il-kriterji ta’ l-Anness II tad-Direttiva 94/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ (ĠU L 365, 31.12.1994., p. 10);

Spejjeż speċifiċi għal produzzjoni organika, integrata jew sperimentali. L-awtorità kompetenti nazzjonali għandha tistabbilixxi l-kriterji ta’ l-eliġibbiltà għal produzzjoni sperimentali li tikkunsidra n-novità tal-proċedura jew kunċett u r-riskju involut;

Spejjeż speċifiċi sabiex jiżguraw il-monitoraġġ ta’ konformità ma’ l-istandards imsemmija fit-Titolu II ta’ dan ir-regolament, ma’ regoli ta’ saħħa tal-pjanti u ma’ livell massimu ta’ residwi.

Spejjeż speċifiċi għandhom ifissru l-ispejjeż konvenzjonali, ikkalkulati bħala d-differenza bejn l-ispejjeż tradizzjonali u l-ispejjeż attwalment imġarrba.

Għal kull kategorija ta’ spejjeż speċifiċi eliġibbli imsemmija fuq, sabiex ikunu kkalkolati l-ispejjeż addizzjonali kumparati ma’ dawk konvenzjonali, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu rati fissi standard b’mod ġustifikat b’mod xieraq.

2.

Spejjeż amministrattivi u tal-persunal bl-eċċezzjoni ta’ l-ispiża li tirrigwarda l-implimentazzjoni ta’ fondi ta’ operazzjoni u programmi ta’ operazzjoni li għandhom jinkludu:

(a)

spejjeż speċifikament konnessi mal-fond ta’ operazzjoni jew programm ta’ operazzjoni, inkluż spejjeż ta’ ġestjoni u ta’ persunal, rapporti u studji ta’ evalwazzjoni, u l-ispejjeż taż-żamma tal-kontijiet u l-ġestjoni tal-kontijiet, permezz tal-pagament ta’ rata fissa standard daqs 2 % tal-fond ta’ operazzjoni approvat u sa massimu ta’ 180 000 EUR. It-2 % għandu jikkonsisti f’1 % ta’ għajnuna Komunitarja flimkien ma’ 1 % mill-organizzazzjoni tal-produtturi.

Fil-każ ta’ assoċjazzjoni rikonoxxuta ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi, ir-rata fissa standard tista’ tkun immultiplikata minn numru ta’ membri ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi ta’ l-assoċjazzjoni, sa massimu ta’ 1 250 000 EUR.

L-Istati Membri jistgħu jirrestrinġu fond għall-ispejjeż reali, f’liema każ għandhom jiddefinixxu l-ispejjeż eliġibbli;

(b)

spejjeż tal-persunal (inkluż charges konnessi ma’ pagi, jekk dawn għandhom jitħallsu mill-organizzazzjoni tal-produtturi) li jirriżultaw minn miżuri:

(i)

sabiex itejbu jew iżommu livell għoli ta’ kwalità jew protezzjoni ambjentali;

(ii)

sabiex itejbu l-livell tal-marketing.

L-implimentazzjoni ta’ dawn il-miżuri għandhom essenzjalment jinvolvu l-użu ta’ persunal kwalifikat. Jekk, f’dawn il-każijiet, l-organizzazzjoni tal-produtturi tuża l-impjegati tagħha stess jew produtturi membri, iż-żmien maħdum għandu jkun dokumentat.

Jekk Stat Membru jixtieq jipprovdi alternattiva għar-restrizzjoni tal-fond għal spejjeż reali, għall-ispejjeż ta’ persunal eliġibbli imsemmija fuq, għandu jistabbilixxi, ex ante u b’mod ġustifikat b’mod xieraq, rati fissi standard sa massimu ta’ 20 % tal-fond ta’ operazzjoni approvat. Dan il-persentaġġ jista’ jkun miżjud f’każijiet ġustifikati kif xieraq.

Sabiex jitolbu dawk ir-rati fissi standard, organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom jipprovdu prova ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-azzjoni għas-sodisfazzjon ta’ l-Istat Membru.

(ċ)

spejjeż legali u amministrattivi ta’ għaqdiet ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi jew l-akkwist tagħhom, kif ukoll spejjeż legali u amministrattivi li jirrigwardaw il-kreazzjoni ta’ organizzazzjoni tal-produtturi transnazzjonali jew assoċjazzjonijiet transnazzjonali ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi; studji ta’ probabilità u proposti kummissjonati minn organizzazzjonijiet tal-produtturi f’dan ir-rigward.

3.

Supplimenti ta’ dħul jew prezz barra mill-prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ kriżijiet

4.

Spejjeż ta’ assigurazzjoni minbarra l-prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ kriżijiet

5.

Rimbors ta’ self meħud għal operazzjoni mwettqa qabel il-bidu tal-programm ta’ operazzjoni minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 75.

6.

Xiri ta’ proprjetà (li tiswa aktar minn 10 % ta’ l-ispejjeż eliġibbli kollha fuq l-operazzjoni kkonċernata. F’każijiet eċċezzjonali u debitament ġustifikati, persentaġġ ogħla għandu jkun stabbilit għal operazzjonijiet li jikkonċernaw konservazzjoni ambjentali) mhux mibnija ħlief fejn xiri huwa neċessarju sabiex jitwettaq investiment eskluż fil-programm ta’ operazzjoni.

7.

Spejjeż ta’ laqgħat u programmi ta’ taħriġ ħlief fejn jirrigwardaw programm ta’ operazzjoni, inkluż allowances ta’ kuljum, spejjeż ta’ trasport u akkomodazzjoni (fuq bażi ta’ rata fissa fejn xieraq).

8.

Operazzjonijiet jew spejjeż li jirrigwardaw l-kwantitajiet prodotti mill-membri ta’ l-organizzazzjoni ta’ produzzjoni barra mill-Komunità.

9.

Operazzjonijiet li jistgħu jostakolaw kompetizzjoni fl-attivitajiet ekonomiċi l-oħra ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi.

10.

Tagħmir użat li kien mixtri permezz ta’ għajnuna Komunitarja jew nazzjonali matul is-seba’ snin preċedenti.

11.

Investimenti f’mezzi ta’ trasport li għandhom ikunu użati għal marketing jew distribuzzjoni mill-organizzazzjoni tal-produtturi minbarra facilitajiet addizzjonali fuq it-trakk għal trasport ta’ ħażna bil-friża jew ta’ atmosfera kkontrollata.

12.

Kiri minbarra fejn ekonomikament iġġustifikat bħala alternattiva għal xiri għas-sodisfazzjon ta’ l-Istat Membru.

13.

Spejjeż ta’ operazzjoni tal-provvisti mikrija.

14.

Spejjeż konnessi ma’ kuntratti ta’ kiri (taxxi, interessi, spejjeż ta’ assigurazzjoni, eċċ.) u spejjeż ta’ operazzjoni minbarra l-kiri nnifsu fil-limiti tas-suq nett ta’ l-oġġett u skond il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (b) ta’ l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 55(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1974/2006 (1).

15.

Promozzjoni ta’ tikketti individwali kummerċjali jew li fihom referenzi ġeografiċi minbarra

organizzazzjoni tal-produtturi, assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi u sussidjarji kif previsti fl-Artikoli 52(7) ditti/trademarks;

promozzjoni ġenerika u promozzjoni ta’ tikketti ta’ kwalità. Ismijiet ġeografiċi huma permessi biss:

(a)

jekk huma denominazzjoni protetta ta’ oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta, koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 (2), jew

(b)

jekk, fil-każijiet kollha fejn il-disposizzjoni tal-punt (a) ma japplikax, dawn l-ismijiet ġeografiċi huma sekondarji għall-messaġġ prinċipali.

Materjal promozzjonali għandu jkollu l-emblema tal-Komunità Ewropea (fil-każ ta’ media viżwali biss) u jinkludi l-kliem li ġejjin: “Kampanja ffinanzjata bl-għajnuna tal-Komunità Ewropea”.

16.

Subappalt jew l-għoti ta’ kuntratti li jirrigwardaw l-operazzjonijiet jew spejjeż imsemmija bħala mhux eliġibbli f’din il-lista.

17.

VAT minbarra VAT mhix rikoverabbli kif imsemmija fl-Artikolu 71(3)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005.

18.

Interessi fuq dejn ħlief fejn il-kontribuzzjoni hija magħmula f’forma oħra li mhix assistenza diretta mhux ripagabbli.

19.

Xiri ta’ proprjetà ta’ beni immobbli li kienet mixtrija permezz ta’ għajnuna Komunitarja jew nazzjonali matul l-10 snin preċedenti

20.

Investimenti f’azzjonijiet ta’ kumpaniji jekk l-investiment jirrappreżenta investiment finanzjarju minbarra investimenti li jikkontribwixxu direttament għall-ksib ta’ l-għanijiet tal-programm ta’ operazzjoni.

21.

Spejjeż imġarrba minn partijiet li mhumiex l-organizzazzjoni tal-produtturi jew il-membri tagħha.

22.

Investimenti jew tipi ta’ azzjonijiet simili mhux fuq l-azzjonijiet ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi, assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi, sussidjarja kif imsemmija fl-Artikolu 52(7) jew il-membri tagħha.

23.

Miżuri mogħtija mill-organizzazzjoni tal-produtturi barra mill-Komunità.


(1)  ĠU L 368, 23.12.2006, p. 15. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 434/2007 (ĠU L 104, 21.4.2007, p. 8).

(2)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.


ANNESS IX

REKWIŻITI MINIMI GĦALL-PRODOTTI RTIRATI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 77(2)

1.

Il-prodotti għandhom ikunu:

sħaħ,

korretti; prodotti affettwati minn taħsir jew deterjorament li jagħmilhom mhux adattati għall-konsum huma esklużi,

nodfa, pratikament liberi minn kwalunkwe oġġetti barranin viżibbli,

pratikament liberi minn annimali jew insetti li jagħmlu l-ħsara u ħsara kkawżata minn annimali jew insetti li jagħmlu l-ħsara,

liberi minn umdità esterna abnormali,

liberi minn kwalunkwe togħma u/jew riħa barranija.

2.

Prodotti għandhom ikunu suffiċjentament żviluppati u misjura, skond it-tip tagħhom.

3.

Prodotti għandhom ikunu karatteristiċi tal-varjetà u/jew tip kummerċjali.


ANNESS X

AMMONTI MASSIMI TA’ APPOĠĠ GĦAL IRTIRAR MIS-SUQ KIF IMSEMMI FL-ARTIKOLU 80(1)

Prodott

Appoġġ massimu (EUR/100 kg)

Pastard

10,52

Tadam

7,25

Tuffieħ

13,22

Għeneb

12,03

Berquq

21,26

Nuċiprisk

19,56

Ħawħ

16,49

Lanġas

12,59

Brunġiel

5,96

Bettieħ

6,00

Dullieħ

6,00

Larinġ

21,00

Mandolin

19,50

Klementini

19,50

Satsumi

19,50

Lumi

19,50


ANNESS XI

SPEJJEŻ TA’ TRASPORT TAĦT DISTRIBUZZJONI LIBERA MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 82(1)

Distanza bejn il-pajjiż ta’ irtirar u l-post ta’ kunsinna:

Spejjeż ta’ trasport

(EUR/t)

Inqas minn 25 km

15,5

Minn 25 km sa 200 km

32,3

Minn 200 km sa 350 km

45,2

Minn 350 km sa 500 km

64,5

Minn 500 km sa 750 km

83,9

750 km jew iktar

102

Suppliment għal trasport refriġerat: EUR 7,7/t.


ANNESS XII

DIKJARAZZJONI GĦALL-IPPAKKJAR TA’ PRODOTTI GĦAD-DISTRIBUZZJONI LIBERA KIF IMSEMMI FL-ARTIKOLU 83(2)

Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент (ЕO) № 1580/2007)

Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento (CE) no 1580/2007]

Produkt určený k bezplatné distribuci [nařízení (ES) č. 1580/2007]

Produkt til gratis uddeling (forordning (EF) nr. 1580/2007)

Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Verordnung (EG) Nr. 1580/2007)

Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [määrus (EÜ) nr 1580/2007]

Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007]

Product for free distribution (Regulation (EC) No 1580/2007)

Produit destiné à la distribution gratuite [règlement (CE) no 1580/2007]

Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento (CE) n. 1580/2007]

Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Regula (EK) Nr. 1580/2007]

Produktas skirtas nemokamai distribucijai [Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007]

Térítésmentes terjesztésre szánt termék (1580/2007. sz. EK rendelet)

Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament (KE) nru. 1580/2007]

Voor gratis uitreiking bestemd product (Verordening (EG) nr. 1580/2007)

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [rozporzadzenie (WE) nr 1580/2007]

Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento (CE) n.o 1580/2007]

Produs destinat distribuției gratuite [Regulamentul (CE) nr. 1580/2007]

Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [nariadenie (ES) č. 1580/2007]

Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Uredba (ES) št. 1580/2007]

Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (asetus (EY) N:o 1580/2007)

Produkt för gratisutdelning (förordning (EG) nr 1580/2007)


ANNESS XIII

INFORMAZZJONI LI GĦANDHA TKUN ESKLUŻA FIR-RAPPORT ANNWALI KIF IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 99(3)

L-informazzjoni kollha għandha tkun dik li tirrigwarda s-sena li fiha sar ir-rapport. Din għandha tinkludi informazzjoni dwar l-ispiża mħallsa wara t-tmiem tas-sena li fiha sar ir-rapport. Din għandha tkopri informazzjoni dwar verifiki mwettqa u sanzjonijiet applikati fir-rigward ta’ dik is-sena inkluż dawk imwettqa jew applikati wara dik is-sena. L-informazzjoni (li tvarja matul is-sena) għandha tkun dik valida fil-31 ta’ Diċembru tas-sena li fiha jsir ir-rapport.

PART A –   INFORMAZZJONI GĦAL ĠESTJONI TAS-SUQ

1.

Informazzjoni amministrativa

(a)

Leġiżlazzjoni nazzjonali adottata sabiex timplimenta t-Titoli III u IV tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

(b)

Il-punt ta’ kuntatt ta’ l-Istati Membri għall-komunikazzjonijiet.

(ċ)

Informazzjoni dwar organizzazzjonijiet tal-produtturi u assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi u gruppi ta’ produtturi:

numru ta’ kodiċi;

isem u dettalji ta’ kuntatt;

data ta’ rikonoxximent (rikonoxximent preliminari f’każ ta’ gruppi ta’ produtturi);

l-entitajiet legali kollha jew partijiet definiti b’mod ċar ta’ l-entitajiet legali involuti u s-sussidjarji kollha involuti;

numru ta’ membri (maqsum bejn produtturi u mhux produtturi). Bdil fis-sħubija matul is-sena;

kopertura tal-prodott u deskrizzjoni tal-prodotti finali mibjugħa;

bidliet fi strutturi matul is-sena, partikolarment: korpi rikonoxxuti jew iffurmati riċentement, irtirar u suspensjonijiet ta’ rikonoxximenti, għaqdiet bid-dati ta’ dawn l-avvenimenti.

d)

Informazzjoni dwar organizzazzjonijiet interprofessjonali:

isem ta’ l-organizzazzjoni u dettalji ta’ kuntatt;

data ta’ rikonoxximent;

kopertura tal-prodott.

2.

Informazzjoni rigward spejjeż

a)

organizzazzjonijiet tal-produtturi. Data finanzjarja għal kull benefiċjarju (organizzazzjoni tal-produtturi jew assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi):

Fond ta’ operazzjoni. Ammont totali, kontribuzzjonijiet mill-Komunità, Stat Membru (assistenza nazzjonali) u organizzazzjoni tal-produtturi u membri;

deskrizzjoni tal-livell ta’ assistenza finanzjarja Komunitarja skond l-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007;

data finanzjarja tal-programm ta’ operazzjoni, maqsuma bejn organizzazzjonijiet tal-produtturi u assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi;

valur tal-produzzjoni mqiegħed fis-suq. Totali u maqsum f’entitajiet legali differenti li jikkomponu organizzazzjoni tal-produtturi jew assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi;

spiża tal-programm ta’ operazzjoni, maqsuma permezz ta’ miżuri u tipi ta’ azzjonijiet magħżula bħala eliġibbli għal appoġġ;

informazzjoni dwar il-volum tal-prodotti rtirati maqsuma skond prodotti u xhur;

lista ta’ korpi approvati għall-finijiet ta’ l-Artikolu 10(4)(a) u (b) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007.

b)

Gruppi ta’ produtturi. Data finanzjarja għal kull benefiċjarju:

ammont totali, kontribuzzjonijiet mill-Komunità, Stat Membru u grupp ta’ produtturi u membri;

deskrizzjoni ta’ l-assistenza finanzjarja Komunitarja skond l-Artikolu 7(5) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 u kontribuzzjoni ta’ Stat Membru, li turi totali parzjali ta’ gruppi ta’ produtturi fl-ewwel, it-tieni, it-tielet, ir-raba’ u l-ħames sena tal-perjodu ta’ transizzjoni;

spejjeż fuq investimenti mitlubi sabiex jottjenu rikonoxximent skond l-Artikolu 7(3)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 b’analiżi fuq il-kontribuzzjoni tal-Komunità, Stat Membru u grupp ta’ produzzjoni;

valur tal-produzzjoni mqiegħed fis-suq, b’totali parzjali għal gruppi ta’ produzzjoni fl-ewwel, fit-tieni, fit-tielet, fir-raba’ u fil-ħames sena tal-perjodu ta’ transizzjoni.

3.

Informazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ l-istrateġija nazzjonali:

deskrizzjoni tal-progress magħmul fl-implimentazzjoni ta’ kull programm ta’ operazzjoni, maqsuma bejn kull tip ta’ miżura kif imsemmija fl-Artikolu 21(1)(f). Id-deskrizzjoni għandha tkun ibbażata fuq output finanzjarju u komuni u indikaturi ta’ riżultat u tqassar l-informazzjoni provduta fir-rapporti ta’ progress annwali trasmessi mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi li jikkonċernaw programmi ta’ operazzjoni;

jekk l-Istat Membru qed japplika punt (c) tat-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 43 tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007, l-għajnuna ta’ l-istat ikkonċernata għandha tkun deskritta;

taqsira tar-riżultati ta’ l-evalwazzjonijiet finali tal-programmi ta’ operazzjoni, kif trasmessi mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi inkluż, fejn xieraq, valutazzjonijiet kwalitattivi tar-riżultati u impatt ta’ azzjonijiet ambjentali mmirati lejn il-prevenzjoni ta’ tgħawwir tal-ħamrija, tnaqqis fl-użu u/jew ġestjoni aħjar ta’ prodotti ta’ protezzjoni tal-pjanti, il-protezzjoni ta’ ambjenti naturaliu biodiversità jew konservazzjoni tal-pajsaġġ;

taqsira tal-problemi ewlenin li jinstabu fl-implimentazzjoni ta’ l-istrateġija nazzjonali u l-ġestjoni tagħha u kwalunkwe miżura meħuda inkluża, fejn approprjat, indikazzjoni ta’ jekk l-istrateġija nazzjonali kinitx aġġornata u r-raġuni ta’ l-aġġornament. Kopja ta’ l-istrateġija aġġornata għandha tkun annessa mar-rapport annwali.

taqsira ta’ l-analiżi magħmula skond it-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 112(1).

Fl-2012, ir-rapport annwali għandu jinkludi wkoll ir-rapport ta’ evalwazzjoni ta’ l-2012 imsemmi fl-Artikolu 128(4).

4.

Il-lista ta’ proċessuri approvati u ta’ min jagħmel kollezzjonijiet maqsuma mill prodott, għall-Istati Membri li jagħmlu użu ta’ arranġament transizzjonali skond l-Artikoli 68b jew l-Artikolu 143bċ tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003.

PART B –   INFORMAZZJONI GĦAR-RILAXX ta’ KONTIJIET

5.

Informazzjoni dwar verifiki u sanzjonijiet:

verifiki mwettqa mill-Istat Membru: dettalji ta’ korpi li kienu spezzjonati u d-dati taż-żjarat;

rati ta’ verifiki;

riżultati ta’ verifiki;

sanzjonijiet applikati.


ANNESS XIV

LISTA TA’ INDIKATURI TAL-PRODUZZJONI KOMUNI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 126(3)

Is-sistema ta’ indikaturi tal-produzzjoni komuni konnessi ma’ azzjonijiet magħmula minn organizzazzjonijiet tal-produtturi, assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-membri tagħhom skond programm ta’ operazzjoni ma jolqotx neċessarjament il-fatturi kollha li jistgħu jintervjenu u jaffettwaw l-outputs, riżultati u impatti ta’ programm ta’ operazzjoni. F’dan il-kuntest, l-informazzjoni provduta minn indikaturi tal-produzzjoni għandha tkun interpretata skond l-informazzjoni kwantitattiva u kwalitattiva li tirrigwarda l-fatturi ewlenin l-oħra li jikkontribwixxu għas-suċċess jew falliment ta’ l-implimentazzjoni tal-programm.

1.   INDIKATURI KOMUNI LI JIRRIGWARDAW L-EŻEKUZZJONI FINANZJARJA (INDIKATURI TA’ INPUT) (ANNWALI)

Miżura

Tip ta’ azzjoni

Indikaturi ta’ output (annwali)

Azzjonijiet immirati lejn l-ippjanar tal-produzzjoni

a)

Xiri ta’ assi fissi

b)

Forom oħra ta’ akkwist ta’ assi fissi, inkluż kiri

ċ)

Azzjonijiet oħra

Spejjeż (EUR)

Azzjonijiet immirati lejn it-titjib jew iż-żamma tal-kwalità tal-prodott

a)

Xiri ta’ assi fissi

b)

Forom oħra ta’ akkwist ta’ assi fissi, inkluż kiri

ċ)

Azzjonijiet oħra

Spejjeż (EUR)

Azzjonijiet immirati lejn it-titjib tal-marketing

a)

Xiri ta’ assi fissi

b)

Forom oħra ta’ akkwist ta’ assi fissi, inkluż kiri

ċ)

Attivitajiet ta’ promozzjoni u komunikazzjoni (ħlief fir-rigward ta’ prevenzjoni u maniġġjar ta’ kriżijiet)

d)

Azzjonijiet oħra

Spejjeż (EUR)

Riċerka, inkluż produzzjoni sperimentali

a)

Xiri ta’ assi fissi

b)

Forom oħra ta’ akkwist ta’ assi fissi, inkluż kiri

ċ)

Azzjonijiet oħra

Spejjeż (EUR)

Azzjonijiet ta’ taħriġ (ħlief rigward il-prevenzjoni jew maniġġjar ta’ kriżijiet) u/jew azzjonijiet immirati lejn il-promozzjoni ta’ aċċess għal servizzi ta’ konsultazzjoni

Ibbażati fuq l-argument ġenerali kopert:

a)

Produzzjoni Organika

b)

Produzzjoni integrata jew ġestjoni ta’ l-isetti li jagħmlu l-ħsara integrata

ċ)

Argumenti ambjentali oħra

d)

Kwalità tal-prodott, inkluż residwi ta’ pestiċida u traċċabilità

e)

Argumenti oħra

Spejjeż (EUR)

Miżuri tal-prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ kriżijiet

a)

iritirar mis-suq

b)

ħsad bikrijew nuqqas ta’ ħsad ta’ frott u ħxejjex;

ċ)

attivitajiet ta’ promozzjoni u komunikazzjoni;

d)

azzjonijiet ta’ taħriġ;

e)

assigurazzjoni tal-ħsad;

f)

appoġġ għal spejjeż amministrativi ta’ stabbiliment ta’ fondi mutwi.

Spejjeż (EUR)

Azzjonijiet ambjentali

a)

Xiri ta’ assi fissi

b)

Forom oħra ta’ akkwist ta’ assi fissi, inkluż kiri

ċ)

Azzjonijiet oħra

(1)

Produzzjonita’

i)

Produzzjoni Organika

ii)

Produzzjoni integrata

iii)

Użu mtejjeb u/jew ġestjoni ta’ ilma, inkluż iffrankar u ġbir ta’ l-ilma

iv)

Azzjonijiet sabiex tkun konservata l-ħamrija (e.ż., tekniċi ta’ xogħol sabiex jimpedixxu/jnaqqsu t-tgħawwir tal-ħamrija, koperta ta’ ħaxix, agrikoltura ta’ konservazzjoni, koperta protettiva fuq il-ħamrija)

v)

Azzjonijiet sabiex ikunu maħluqa jew miżmumua ambjenti naturali favorevoli għal biodiversità (e.ż., artijiet mistagħdra) sabiex sabiex ikun miżmum il-pajsaġġ, inkluż il-konservazzjoni ta’ karatteristiċi stroiċi (e.ż., ħitan tas-sejjiegħ, terrazzi, masġar żgħir)

vi)

Azzjonijiet li jiffavorixxu ffrankar ta’ enerġija

vii)

Azzjonijiet li jirrigwardaw tnaqqis ta’ produzzjoni ta’ skart u t-titjib ta’ ġestjoni ta’ skart

viii)

Azzjonijiet oħra

(2)

Trasport

(3)

Marketing

Spejjeż (EUR)

Azzjonijiet oħra

a)

Xiri ta’ assi fissi

b)

Forom oħra ta’ akkwist ta’ assi fissi, inkluż kiri

ċ)

Azzjonijiet oħra

Spejjeż (EUR)


2.   INDIKATURI TA’ OUTPUT KOMUNI (ANNWALI)

Miżura

Tip ta’ azzjoni

Indikaturi ta’ output (annwali)

Azzjonijiet immirati lejn l-ippjanar tal-produzzjoni

a)

Xiri ta’ assi fissi

Numru ta’ azjendi li jipparteċipaw fl-azzjonijiet (1)

Numru ta’ azzjonijiet magħmula

Valur totali ta’ investimenti (EUR) (2)

b)

Forom oħra ta’ akkwist ta’ assi fissi, inkluż kiri

Numru ta’ azjendi li jipparteċipaw fl-azzjonijiet (1)

Numru ta’ azzjonijiet magħmula

ċ)

Azzjonijiet oħra

Numru ta’ azjendi li jipparteċipaw fl-azzjonijiet

Numru ta’ azzjonijiet magħmula

Azzjonijiet immirati lejn it-titjib jew iż-żamma tal-kwalità tal-prodott

a)

Xiri ta’ assi fissi

Numru ta’ azjendi li jipparteċipaw fl-azzjonijiet (1)

Numru ta’ azzjonijiet magħmula

Valur totali ta’ investimenti (EUR)  (2)

b)

Forom oħra ta’ akkwist ta’ assi fissi, inkluż kiri

Numru ta’ azjendi li jipparteċipaw fl-azzjonijiet (1)

Numru ta’ azzjonijiet magħmula

ċ)

Azzjonijiet oħra

Numru ta’ azjendi li jipparteċipaw fl-azzjonijiet

Numru ta’ azzjonijiet magħmula

Azzjonijiet immirati lejn it-titjib tal-marketing

a)

Xiri ta’ assi fissi

Numru ta’ azjendi li jipparteċipaw fl-azzjonijiet (1)

Numru ta’ azzjonijiet magħmula

Valur totali ta’ investimenti (EUR)  (2)

b)

Forom oħra ta’ akkwist ta’ assi fissi, inkluż kiri

Numru ta’ azjendi li jipparteċipaw fl-azzjonijiet (1)

Numru ta’ azzjonijiet magħmula

ċ)

Attivitajiet ta’ promozzjoni u komunikazzjoni (ħlief fir-rigward ta’ prevenzjoni u maniġġjar ta’ kriżijiet)

Numru ta’ azzjonijiet magħmula (3)

d)

Azzjonijiet oħra

Numru ta’ azjendi li jipparteċipaw fl-azzjonijiet

Numru ta’ azzjonijiet magħmula

Riċerka, inkluż produzzjoni sperimentali

a)

Xiri ta’ assi fissi

Numru ta’ azjendi li jipparteċipaw fl-azzjonijiet (1)

Numru ta’ azzjonijiet magħmula

Valur totali ta’ investimenti (EUR)

b)

Forom oħra ta’ akkwist ta’ assi fissi, inkluż kiri

Numru ta’ azjendi li jipparteċipaw fl-azzjonijiet (1)

Numru ta’ azzjonijiet magħmula

ċ)

Azzjonijiet oħra

Numru ta’ azzjonijiet magħmula

Numru ta’ azjendi li jipparteċipaw fl-azzjonijiet (4)

Numru ta’ ettari kkonċernati (5)

Azzjonijiet ta’ taħriġ (ħlief rigward il-prevenzjoni jew maniġġjar ta’ kriżijiet) u/jew azzjonijiet immirati lejn il-promozzjoni ta’ aċċess għal servizzi ta’ konsultazzjoni

Ibbażati fuq l-punt ewlieni koperta:

a)

Produzzjoni Organika

b)

Produzzjoni integrata jew ġestjoni integrata ta’ annimali jew insetti li jagħmlu l-ħsara

ċ)

Punti ambjentali oħra

d)

Traċċabilità

e)

Kwalità tal-prodott, inkluż residwi ta’ pestiċidi

f)

Punti oħra

Numru ta’ azzjonijiet magħmula (6)  (7)

Numru ta’ ġranet ta’ taħriġ li jirċievu l-parteċipanti

Miżuri tal-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kriżijiet

a)

irtirar mis-suq;

b)

ħsad bikri jew nuqqas ta’ ħsad ta’ frott u ħxejjex;

ċ)

attivitajiet ta’ promozzjoni u kommunikazzjoni;

d)

azzjonijiet ta’ taħriġ;

e)

assigurazzjoni tal-ħsad;

f)

appoġġ għal spejjeż amministrativi ta’ stabbiliment ta’ fondi mutwi.

Numru ta’ azzjonijiet magħmula (3)  (6)  (8)  (9)

Azzjonijiet ambjentali

a)

Xiri ta’ assi fissi (10)

Numru ta’ azjendi li jipparteċipaw fl-azzjonijiet (1)

Numru ta’ azzjonijiet magħmula

Valur totali ta’ investimenti (EUR)

b)

Forom oħra ta’ akkwist ta’ assi fissi, inkluż kiri (11)

Numru ta’ azjendi li jipparteċipaw fl-azzjonijiet (1)

Numru ta’ azzjonijiet magħmula

ċ)

Azzjonijiet oħra

(1)

Produzzjoni

i)

Produzzjoni Organika

ii)

Produzzjoni integrata

iii)

Użu mtejjeb u/jew ġestjoni ta’ ilma, inkluż iffrankar u ġbir ta’ l-ilma

iv)

Azzjonijiet sabiex tkun konservata l-ħamrija (e.ż., tekniċi ta’ xogħol sabiex jimpedixxu/jnaqqsu t-tgħawwir tal-ħamrija, koperta ta’ ħaxix, agrikoltura ta’ konservazzjoni, koperta protettiva fuq il-ħamrija)

v)

Azzjonijiet ta’ ikunu maħluqa u miżmuma ambjenti naturali favorevoli għal biodiversità (e.ż. artijiet mistagħdra) jew sabiex ikun miżmum il-pajsaġġ, inkluż il-konservazzjoni ta’ laratteristiċi storiċi (e.ż. ħitan tas-sejjiegħ, tezzazzi, masġar żgħir)

vi)

Azzjonijiet li jiffavorixxu ffrankar ta’ enerġija

vii)

Azzjonijiet li jirrigwardaw tnaqqis ta’ produzzjoni ta’ skart u t-titjib ta’ ġestjoni ta’ skart

viii)

Azzjonijiet oħra

Numru ta’ azjendi li jipparteċipaw fl-azzjonijiet

Numru ta’ azzjonijiet magħmula

Numru ta’ ettari kkonċernati

(2)

Trasport

(3)

Marketing

Numru ta’ azzjonijiet magħmula

Azzjonijiet oħra

a)

Xiri ta’ assi fissi

Numru ta’ azjendi li jipparteċipaw fl-azzjonijiet (1)

Numru ta’ azzjonijiet magħmula

Valur totali ta’ investimenti (EUR)  (2)

b)

Forom oħra ta’ akkwist ta’ assi fissi, inkluż kiri

Numru ta’ azjendi li jipparteċipaw fl-azzjonijiet (1)

Numru ta’ azzjonijiet magħmula

ċ)

Azzjonijiet oħra

Numru ta’ azzjonijiet magħmula


3.   INDIKATURI TA’ RIŻULTAT KOMUNI

Nota bene: Indikaturi ta’ riżultat għandhom ikunu komunikati biss ladarba r-riżultati huma apprezzati.


Miżura

Indikaturi ta’ riżultat (Miżuri)

Azzjonijiet immirati lejn l-ippjanar tal-produzzjoni

Bidla fil-volum ta’ produzzjoni mpoġġija fis-suq (tunnellati)

Bidla fl-ispejjeż ta’ l-unità ta’ produzzjoni (EUR/kg)

Azzjonijiet immirati lejn it-titjib jew żamma ta’ kwalità tal-prodott

Bidla fil-volum ta’ produzzjoni mpoġġija fis-suq li jilħaq ir-rekwiżiti ta’ “skema ta’ kwalità” speċifika (tunnellati)  (12)

Bidla fil-valur ta’ l-unità ta’ produzzjoni mpoġġija fis-suq (EUR/kg)

Impatt stimat fuq l-ispejjeż tal-produzzjoni (EUR/kg)

Azzjonijiet immirati lejn it-titjib tal-marketing

Bidla fil-volum ta’ produzzjoni mpoġġija fis-suq (tunnellati)

Bidla fil-valur ta’ l-unità ta’ produzzjoni mpoġġija fis-suq (EUR/kg)

Riċerka, inkluż produzzjoni esperimentali

Numru ta’ tekniċi, proċessi u/jew prodotti ġodda adottati mill-bidu tal-programm ta’ operazzjoni

Azzjonijiet ta’ taħriġ (ħlief dawk li jikkonċernaw ġestjoni u prevenzjoni ta’ kriżi) u/jew azzjonijiet immirati lejn il-promozzjoni ta’ aċċess lil servizzi

Numru ta’ nies li spiċċaw b’suċċess l-attività/programm ta’ taħriġ komplut

Numru ta’ azjendi li għandhom aċċess għal servizzi ta’ konsulenza

Miżuri tal-prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ kriżijiet

 

a)

irtirar mis-suq

Il-volum totali ta’ produzzjoni suġġett għal irtirar (tunnellati)

b)

ħsad tal-ħxejjex jew nuqqas ta’ ħsad ta’ frott u ħxejjex

Żona totali kkonċernata minn ħsad ta’ ħxejjex jew nuqqas ta’ ħsad (ettari)

ċ)

promozzjoni u komunikazzjoni

Bidla stimata fil-volum ta’ produzzjoni marketed għal prodotti suġġetti għall-attivitajiet ta’ promozzjoni/komunikazzjoni (tunnellati)

d)

azzjonijiet ta’ taħriġ

Numru ta’ nies li spiċċaw l-attività/programm ta’ taħriġ komplut b’suċċess

e)

assigurazzjoni tal-ħsad

Valur totali tar-riskju assigurat (EUR)

f)

appoġġ għall-ispejjeż amministrativi għall-istabbiliment a’ fondi mutwi

Valur totali ta’ fond mutwu stabbilit (EUR)

Azzjonijiet ambjentali

 

a)

Xiri ta’ assi fissi (13)

Bidla stimata fil-konsum annwali ta’ fertilizzant minerali/ettaru, skond it-tip ta’ fertilizzant (N u P2O3) (Tunnellati)

Bidla stimata fl-użu annwali ta’ ilma/ettaru (m3/ha)

Bidla stimata fl-użu annwali ta’ tip ta’ enerġija skond it-tip ta’ sors ta’ enerġija jew it-tip ta’ fjuwil (litri/m3/kwh għal kull tunnellata ta’ produzzjoni marketed)

b)

Forom oħra ta’ akkwist ta’ assi fissi, inkluż kiri (14)

ċ)

Azzjonijiet oħra

(1)

Produzzjoni

Bidla stimata fil-volum annwali ta’ skart ġenerat (tunnellata għal kull tunnellata ta’ produzzjoni marketed)

Bidla stimata fl-użu annwali ta’ ppakkjar (tunnellati għal kull tunnellata ta’ produzzjoni marketed)

(2)

Trasport

Bidla stimata fl-użu annwali ta’ enerġija skond it-tip ta’ sors ta’ energija jew tip ta’ fjuwil (litri/m3/kwh għal kull tunnellata ta’ produzzjoni marketed)

(3)

Marketing

Bidla stimata fil-volum annwali ta’ skart ġenerat (tunnellati għal kull tunnellata ta’ produzzjoni marketed)

Bidla stimata fl-użu annwali ta’ ppakkjar (tunnellati għal kull tunnellata ta’ produzzjoni marketed)

Azzjonijiet oħra

Bidla fil-volum ta’ produzzjoni marketing (tunnellati)

Bidla fil-valur ta’ produzzjoni marketed totali (EUR/kg)

Impatt stimat fuq spejjeż ta’ produzzjoni (EUR/kg)

Noti: ir-referenza għal bidliet hija s-sitwazzjoni eżistenti fil-bidu tal-programm


4.   INDIKATURI TA’ IMPATT KOMUNI

Nota bene: Indikaturi ta’ impatt għandhom ikunu komunikati biss ladarba jseħħ l-impatt.


Tip ta’ miżura

Għanijiet ġenerali

Indikaturi ta’ impatt (Miżura)

Azzjonijiet immirati lejn l-ippjanar tal-produzzjoni

Titjib ta’ kompetitività

Titjib ta’ l-attrattività tas-sħubija f’organizzazzjoni tal-produtturi

Bidla fil-valur ta’ produzzjoni marketed (EUR)

Bidla fin-numru totali ta’ produtturi ta’ frott u ħxejjex li huma membri (15) ta’ l-OP/AOP ikkonċernata, minn prodott (numru u %)

Bidla fl-area totali taħt produzzjoni ta’ frott u ħxejjex maqtugħa minn membri ta’ l-OP/AOP ikkonċernati, minn prodott (ha u %)

Azzjonijiet immirati lejn it-titjib jew manutenzjoni tal-kwalità tal-prodott

Azzjonijiet immirati lejn it-titjib tal-livell tal-marketing

Riċerka, inkluż produzzjoni sperimentali

Azzjonijiet ta’ taħriġ (ħlief dawk li jikkonċernaw ġestjoni u prevenzjoni ta’ kriżi) u/jew azzjonijiet immirati sabiex jippromwovu aċċess għal servizzi ta’ konsultazzjoni

Miżuri tal-prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ kriżijiet

Azzjonijiet ambjentali

Manutenzjoni u protezzjoni ta’ l-ambjent:

 

Ħamrija

n.d.

Kwalità ta’ l-ilma

Bidla fil-konsum ta’ fertilizzant minerali totali/ettaru, mit-tip ta’ fertilizzant (N and P2O3) (tunnellati)

Użu sustenibbli ta’ riżorsi ta’ l-ilma

Bidla fl-użu ta’ ilma totali/ettaru (m3/ha)

Ambjent naturali u bijodiversità

n.d.

Pajsaġġ

n.d.

Mitigazzjoni ta’ bidla fil-klima

Bidla fl-użu totali ta’ enerġija, mit-tip ta’ sors ta’ enerġija jew tip ta’ fjuwil (litri/m3/kwh)

Tnaqqis ta’ skart

Bidla fil-volum totali ta’ skart ġenerali u/jew fl-użu ta’ pakketti (tunnellati)

Bidla stimata fl-użu annwali ta’ ppakkjar (tunnellati)

Azzjonijiet oħra

Titjib ta’ kompetitività

Tqawwija tal-ġibda għas-sħubija ta’ organizzazzjoni tal-produtturi

Bidla fil-valur ta’ produzzjoni mpoġġija fis-suq (EUR u %)

Bidla fin-numru totali ta’ produtturi ta’ frott u ħxejjex li huma membri (15) ta’ l-OP/AOP ikkonċernata, minn prodott (numru u %)

Bidla fiż-żona totali taħt produzzjoni ta’ frott u ħxejjex maqtugħa minn membri ta’ l-OP/AOP ikkonċernata, minn prodott (ha u %)

Notes: ir-referenza għal bidliet hija s-sitwazzjoni eżistenti fil-bidu tal-programm


5.   INDIKATURI KOMUNI BAŻIĊI

Nota bene: Indikaturi bażiċi huma neċessarji fl-analiżi tas-sitwazzjoni fil-bidu tal-projodu ta’ programmazzjoni. Ċertu indikaturi komuni bażiċi huma biss relevanti għall-programmi ta’ operazzjoni individwali fuq il-livell ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi (e.ż. volum ta’ produzzjoni marketed b’inqas minn 80 % tal-prezz medju irċevut mill-OP/AOP). Indikaturi komuni bażiċi oħrajn huma wkoll relevanti għall-istrateġiji nazzjonali fuq il-livell ta’ l-Istati Membri (e.ż. valur tal-produzzjoni marketed).

Bħala regola ġenerali, indikaturi bażiċi għandhom ikunu kkalkolati bħala medji ta’ tliet snin. Jekk id-dejta mhux disponibbli, għandhom ikunu kkalkolati mill-inqas bid-dejta relatata ma’ sena.


Għanijiet

Indikaturi basiċi li jirrigwardaw għanijiet

Indikatur

Definizzjoni (u miżura)

Għanijiet ġenerali

Titjib fil-kompetitività

Valur ta’ produzzjoni marketed

Valur ta’ produzzjoni marketed ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi (OP)/assoċjazzjoni ta’ OP (AOP) (EUR)

Titjib fl-faxxinu tas-sħubija ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi

Numru ta’ produtturi ta’ frott u ħxejjex li huma membri ta’ l-OP/AOP ikkonċernata

Numru ta’ produtturi ta’ frott u ħxejjex li huma membri ta’ (16) l-OP/AOP, skond il-prodott (numru totali ta’ ishma)

Zona totali taħt produzzjoni ta’ frott u ħxejjex maqtugħa minn membri ta’ l-OP/AOP ikkonċernata

ŻAU totali taħt produzzjoni ta’ frott u ħxejjex maqtugħa minn membri tal-OP/AOP, skond il-prodott (ha)

Manutenzjoni u protezzjoni ta’ l-ambjent

n.d.

 

Għanijiet speċifiċi

Promozzjoni tal-konċentrazzjoni ta’ provvista

Volum ta’ produzzjoni mqiegħed fis-suq

Volum totali ta’ produzzjoni mqiegħed fis-suq (tunnellati)

Promozzjoni tat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti li huma prodotti mill-membri

Assigurazzjoni li l-produzzjoni hija aġġustata skond il-bżonn fit-termini ta’ kwalità u kwantità

Volum tal-produzzjoni mqiegħed fis-suq li jilħaq ir-rekwiżiti ta’ “kwalità” ta’ “skema ta’ kwalità” speċifika (17), skond prodott u tipi ewlenin ta’ “skemi ta’ kwalità” kkonċernati (tunnellat)

Ottimizzazzjoni ta’ spejjeż ta’ produzzjoni

n.d.

 

Tisħiħ tal-valur kummerċjali tal-prodotti

Valur ta’ unità ta’ produzzjoni mqiegħed fis-suq

Valur ta’ produzzjoni mqiegħed fis-suq/Volum ta’ produzzjoni mqiegħed fis-suq (EUR/kg)

Stabilizzament tal-prezzijiet ta’ produzzjoni

Varjazzjonijiet fil-prezzijiet tas-suq

Volum ta’ produzzjoni mqiegħed fis-suq ta’ inqas minn 80 % tal-prezz medju rċevut mill-OP/AOP (tunnellati)  (18)

Promozzjoni ta’ għarfien u titjib ta’ potenzjal uman

Numru ta’ nies li pparteċipaw fl-attivitajiet ta’ taħriġ

Numru ta’ nies li pparteċipaw f’attività/programm ta’ taħriġ komplut matul l-aħħar tliet snin (numru).

Numru ta’ azjendi li jużaw servizzi ta’ konsultazzjoni

Numru ta’ azjendi, membri ta’ OP/AOP, li jużaw servizzi ta’ konsultazzjoni (numru)

Żvilupp ta’ eżekuzzjonijiet tekniċi u ekonomiċi u promozzjoni ta’ innovazzjoni

n.d.

 

Għanijiet speċifiċi fil-qasam ambjentali

Kontribuzzjoni għall-protezzjoni tal-ħamrija

Żona firriskju ta’ tgħawwir tal-ħamrija permezz ta’ miżuri kontra t-tgħawwir tal-ħamrija

Zona skond produzzjoni ta’ frott u ħxejjex f’riskju ta’ tgħawwir tal-ħamrija (19) fejn miżuri kontra t-tgħawwir tal-ħmarija kienu implimentati (ha)

Kontribuzzjoni għall-manutenzjoni u titjib ta’ kwalità ta’ l-ilma

Żona bi tnaqqis fl-użu/ġestjoni aħjar ta’ fertilizzanti

Żona taħt prosuzzjoni ta’ frott u ħxejjex suġġetta għal tnaqqis fl-użu jew ġestjoni aħjar ta’ fertilizzanti (ha)

Kontribuzzjoni għal użu sustenibbli ta’ riżorsi ta’ ilma

Żona b’miżuri għall-iffrankar ta’ l-ilma

Żona taħt produzzjoni ta’ frott u ħxejjex b’miżuri għall-iffrankar ta’ l-ilma (ha)

Kontribuzzjoni għal protezzjoni ta’ ambjent naturali u bijodiversità

Produzzjoni organika

Żona ta’ produzzjoni organika ta’ frott u/jew ħxejjex (ha)

Produzzjoni integrata

Żona ta’ produzzjoni organika ta’ frott u/jew ħxejjex (ha)

Azzjonijiet oħra li jikkontribwixxu għal protezzjonijiet ta’ ambjent naturali u bijodiversità

Żona kkonċernata minn azzjonijiet oħra li jikkontribwixxu għal protezzjoni ta’ ambjent naturali u bijodiversità (ha)

Kontribuzzjoni għall-konservazzjoni tal-pajsaġġ

n.d.

 

Kontribuzzjoni għall-mitigazzjoni ta’ bidla fil-klima – Produzzjoni

Tisħin ta’ serer – effiċjenza ta’ enerġija

Konsum annwali stimat totali ta’ enerġija għal skopijiet ta’ tisħin ta’ serer b’tip ta’ sors ta’ enerġija (Tunnellati/Litri/M3/Kwh għal kull tunnellata ta’ produzzjoni marketed)

Kontribuzzjoni għall-mitigazzjoni ta’ bidla fil-klima – Trasport

Kontribuzzjoni għall-manutenzjoni u titjib tal-kwalità ta’ l-arja – Trasport

Trasport – effiċjentza ta’ enerġija

Konsum totali ta’ enerġija għal skopijiet ta’ trasport (20), b’tip ta’ fjuwil (Litri/M3/Kwh għal kull tunnellata ta’ produzzjoni marketed)

Tnaqqis tal-volum ta’ skart ġenerat

n.d.

 

Notes: OP ifisser organizzazzjoni ta’ produzzjoni; AOP tfisser assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet ta’ produzzjoni; ŻAU tfisser zona agrikola utilizzata.


(1)  Fil-każ biss fejn l-akkwist ta’ l-assi fissi huwa implimentat fuq azjendi individwali ta’ membri ta’ l-organizzazzjoni tal-produtturi

(2)  Għandha tkun mimlija biss għas-sena meta jsir l-investiment

(3)  Kull ġurnata tal-kampanja tal-produzzjoni tgħodd bħala azzjoni waħda

(4)  Fil-każ biss ta’ azzjonijiet li jirrigwardaw produzzjoni sperimentali fi plots li jappartjenu lil azjendi membri

(5)  Fil-każ biss ta’ azzjonijiet li jirrigwardaw produzzjoni sperimentali fi plots li jappartjeni lil azjendi membri u/jew lil organizzazzjoni tal-produtturi

(6)  Kull attività ta’ taħriġ tgħodd bħala azzjoni waħda, minkejja l-kontenut speċifiku tagħha u n-numru tal-ġranet ta’ taħriġ magħmul mill-parteċipanti

(7)  Kull attività mmirata lejn il-promozzjoni ta’ l-aċċess ta’ membri OP ta’servizzi ta’ konsultazzjoni jgħoddu bħala azzjoni waħda, minkejja s-sors tal-konsultazzjoni (i.e. permezz ta’ servizz ta’ konsultazzjoni żviluppat mill-OP jew minn servizzi esterni), l-argument kopert mill-konsultazzjoni u n-numru ta’ azjendi li jużaw il-konsultazzjoni provduta

(8)  Irtirar mis-suq ta’ l-istess prodott f’perjodi differenti tas-sena u irtirar mis-suq ta’ prodotti differenti jgħoddu bħala azzjonijet differenti. Kull operazzjoni ta’ irtirar mis-suq għal prodott partikolari tgħodd bħala azzjoni waħda

(9)  Ħsad bikri jew ebda ħsad ta’ prodotti differenti jgħoddu bħala azzjonijiet differenti

(10)  Inkluż investimenti mhux produttivi konnessi mal-ksib ta’ impenni magħmula skond azzjonijiet ambjentali oħra

(11)  Inklużi forom oħra ta’ akkwisti ta’ assi fissi konnessi mal-ksib ta’ impenni magħmula skond azzjonijiet ambjentali oħra

(12)  Rekwiżiti ta’ “kwalità” huma maħsuba hawnhekk sabiex jikkonsistu f’sett ta’ obbligazzjonijiet dettaljati li jikkonċernaw il-metodi ta’ produzzjoni (a) ir-rispett tagħhom huwa vverifikat minn korp ta’ spezzjoni indipendenti, u (b) dak ir-riżultat f’prodott finali li l-kwalità tiegħu (i) tmur b’mod sinjifikanti oltre l-istandards kummerċjali normali fir-rigward ta’ standards pubbliċi, ta’ pjanti u ambjentali u (ii) tirrispondi għal opportunitajiet tas-suq kurrenti u prevedibbli. Huwa propost li t-tipi ewelenin ta’ “skemi ta’ kwalità” jkopru dan li ġej: (a) produzzjoni organika ċertifikata; (b) indikazzjonijiet ġeografiċi protetti u denominazzjonijiet ta’ oriġini protetti, (ċ) produzzjoni integrata ċertifikata, (d) skemi ta’ kwalità ta’ prodotti privati ċertifikati

(13)  Inkluż investimenti mhux produttivi konnessi mal-ksib ta’ l-impenni magħmula skond azzjonijiet ambjentali oħra

(14)  Inkluż forom oħra ta’ akkwisti ta’ assi fissi konnessi mal-ksib ta’ l-impenni magħmula skond azzjonijiet ambjentali oħra

(15)  Membri attivi huma membri li jikkunsinnaw prodotti lill-OP/APO

(16)  Membri attivi huma membri li jikkunisinnaw prodotti lill-OP/AOP.

(17)  Rekwiżiti ta’ “kwalità” huma maħsuba hawnhekk sabiex jikkonsistu f’sett ta’ obbligazzjonijiet dettaljati li jikkonċernaw il-metodi ta’ produzzjoni (a) ir-rispett tagħhom huwa vverifikat minn korp ta’ spezzjoni indipendenti, u (b) dak ir-riżultat f’prodott finali li l-kwalità tiegħu (i) tmur b’mod sinjifikanti oltre l-istandards kummerċjali normali fir-rigward ta’ standards pubbliċi, ta’ pjanti u ambjentali u (ii) tirrispondi għal opportunitajiet tas-suq kurrenti u prevedibbli. Huwa propost li t-tipi ewelenin ta’ “skemi ta’ kwalità” jkopru dan li ġej: (a) produzzjoni organika ċertifikata; (b) indikazzjonijiet ġeografiċi protetti u denominazzjonijiet ta’ oriġini protetti, (ċ) produzzjoni integrata ċertifikata, (d) skemi ta’ kwalità ta’ prodotti privati ċertifikati.

(18)  Li għandhom ikunu kkalolati fuq bażi annwali u għall-prodotti ewlenin (f’termini ta’ valur ta’ produzzjoni marketed)

(19)  “Fir-riskju ta’ tgħawwir tal-ħamrija” għandha tfisser kwalunkwe plott b’inklinazzjoni ogħla minn 10 %, kemm jekk twettqux jew le miżuri ta’ kontra tgħawwir tal-ħamrija (e.ż., koperta tal-ħamrija, rotazzjoni ta’ ħxejjex, eċċ).

(20)  Trasport intern jirreferi għal trasport ta’ prodotti minn azjendi ta’ membri għal kunsinna lill-OP/AOP.


ANNESS XV

SISTEMA TA’ PREZZ TAD-DĦUL STABBILITA FIT-TITOLU IV, KAPITOLU II, TAQSIMA 1

Mingħajr preġudizzju għar-regoli għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Imħallta, id-deskrizzjoni tal-prodotti hija kkunsidrata li tkun indikattiva biss. L-iskop ta’ l-arranġamenti provduti f’dan it-Titolu IV, Kapitolu II, Taqsima 1 huwa, Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, determinat mill-iskop tal-kodiċi NM kif jeżistu fiż-żmien ta’ l-adozzjoni ta’ l-aħħar emenda ta’ dan ir-Regolament. Fejn tidher “ex” quddiem il-kodiċi NM, l-iskop tad-doveri addizzjonali huwa determinat kemm bl-iskop tal-kodiċi NM u dak tad-deskrizzjoni tal-prodotti, u l-perjodu korrispondenti ta’ applikazzjoni.

PARTI A

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Perjodu ta’ applikazzjoni

ex 0702 00 00

Tadam

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

ex 0707 00 05

Ħjar (1)

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

ex 0709 90 80

Qaqoċċ

Mill-1 ta’ Novembru sat-30 ta’ Ġunju

0709 90 70

Qarabagħli żgħir

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

ex 0805 10 20

Larinġ ħelu, frisk

Mill-1 ta’ Diċembru sal-31 ta’ Mejju

ex 0805 20 10

Klementini

Mill-1 ta’ Novembru sa’ l-aħħar ta’ Frar

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandolin (inkluż satsumi); wilking u ibridi taċ-ċitru simili

Mill-1 ta’ Novembru sa l-aħħar ta’ Frar

ex 0805 50 10

Lumi (Citrus limon, Citrus limonum)

Mill-1 ta’ Ġunju sal-31 ta’ Mejju

ex 0806 10 10

Għeneb tal-mejda

Mill-21 ta’ Lulju sa l-20 ta’ Novembru

ex 0808 10 80

Tuffieħ

Mill-1 ta’ Lulju sat-30 ta’ Ġunju

ex 0808 20 50

Lanġas

Mill-1 ta’ Lulju sat-30 ta’ April

ex 0809 10 00

Berquq

Mill-1 ta’ Ġunju sal-31 ta’ Lulju

ex 0809 20 95

Ċiras, li mhuwiex ċiras qares

From 21 May to 10 August

ex 0809 30 10

ex 0809 30 90

Ħawħ, inkluż nuċiprisk

Mill-11 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru

ex 0809 40 05

Għanbaqar

Mill-11 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru


PARTI B

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Perjodu ta’ applikazzjoni

ex 0707 00 05

Ħjar maħsub għall-ipproċessar

Mill-1 ta’ Mejju sal-31 ta’ Ottubru

ex 0809 20 05

Ċiras qares (Prunus cerasus)

Mill-21 ta’ Mejju sa l-10 ta’ Awwissu


(1)  Ħlief ħjar imsemmi fil-Parti B ta’ dan l-Anness.


ANNEX XVI

SWIEQ RAPPREŻENTATTIVI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 137

Stat(i) Membru/i

Swieq rappreżentattivi

Il-Belġju u l-Lussemburgu

Brussell

Il-Bulgarija

Sofia

Ir-Repubblika Ċeka

Praga

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Ġermanja

Hamburg, Munich, Frankfurt, Cologne, Berlin

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

Il-Greċja

Ateni, Thessaloniki

Spanja

Madrid, Barċellona, Sivilja, Bilbao, Zaragoza, Valenzja

Franza

Paris-Rungis, Marsilja, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse

L-Italja

Milan

Ċipru

Nicosia

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

L-Ungarija

Budapest

Malta

Attard

L-Olanda

Rotterdam

L-Awstrija

Vienna-Inzersdorf

Il-Polonja

Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan

Il-Portugall

Lisbon, Porto

Ir-Rumanija

Bucharest, Constanța

Is-Slovenja

Ljubljana

Is-Slovakkja

Bratislava

Il-Fillandja

Helsinki

L-Iżvezja

Helsingborg, Stockholm

Ir-Renju Unit

Londra


ANNESS XVII

DAZJI TA’ IMPORTAZZJONI ADDIZZJONALI: TITOLU IV, KAPITOLU II, TAQSIMA 2

Mingħajr preġudizzju għar-regoli li jirregolaw l-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Mħallta, id-deskrizzjoni tal-prodotti hija kkunsidrata li tkun indikativa biss. L-iskop ta’ doveri addizzjonali Għall-finijiet ta’ dan l-Anness huwa determinat mill-iskop tal-kodiċi NM kif jeżistu fiż-żmien ta’ l-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Serial No

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Trigger period

Trigger level

(tunnellati)

78.0015

0702 00 00

Tadam

1 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Mejju

325 606

78.0020

1 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru

25 103

78.0065

0707 00 05

Ħjar

1 ta’ Mejju sal-31 ta’ Ottubru

101 736

78.0075

1 ta’ Novembru sat-30 ta’ April

61 547

78.0085

0709 90 80

Qaqoċċ

1 ta’ Nomvebru sat-30 ta’ Ġunju

19 799

78.0100

0709 90 70

Qarabagħli żgħar

1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

117 360

78.0110

0805 10 20

Larinġ

1 ta’ Diċembru sal-31 ta’ Mejju

454 253

78.0120

0805 20 10

Klementini

1 ta’ Novembru sa l-aħħar ta’ Frar

606 155

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandolin, inklużi satsumi, wilkings u ibridi taċ-ċitru simili

1 ta’ Novembru sa l-aħħar ta’ Frar

104 626

78.0155

0805 50 10

Lumi

1 ta’ Ġunju sal-31 ta’ Diċembru

326 861

78.0160

1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Mejju

53 842

78.0170

0806 10 10

Għeneb tal-mejda

21 ta’ Lulju sa l-20 ta’ Novembru

70 731

78.0175

0808 10 80

Tuffieħ

1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Awwissu

886 383

78.0180

1 ta’ Settembru sal-31 ta’ Diċembru

81 237

78.0220

0808 20 50

Lanġas

1 ta’ Jannar sat-30 ta’ April

241 637

78.0235

1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Diċembru

35 748

78.0250

0809 10 00

Berquq

1 ta’ Ġunju sal-31 ta’ Lulju

14 163

78.0265

0809 20 95

Ċiras, li mhux qares

21 ta’ Mejju sa l-10 ta’ Awwissu

114 530

78.0270

0809 30

Ħawħ, inkluż nuċiprisk

11 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru

11 980

78.0280

0809 40 05

Għanbaqar

11 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru

5 806


ANNESS XVIII

REGOLAMENTI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 152(3)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1764/86 tas-27 ta’ Mejju 1986 dwar ir-rekwiżiti ta’ kwalità minimi għal prodotti li għandhom bażi ta’ tadam eliġibbli għall-għajnuna għall-produzzjoni (1),

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2320/89 tat-28 ta’ Lulju 1989 dwar ir-rekwiżiti minimi ta’ kwalità għall-ħawħ fil-ġulepp u l-ħawħ fil-meraq naturali tal-frott għall-applikazzjoni ta’ l-iskema ta’ għajnuna għall-produzzjoni (2),

L-Artikolu 2 u l-Annessi I(A) u B tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 464/1999 tat-3 ta’ Marzu 1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/96 dwar arranġamenti ta’ għajnuna għall-pruni (3),

L-Artikoli 1(1) u (2) u Annessi II u III tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1573/1999 tad-19 ta’ Lulju 1999 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/96 fir-rigward tal-karatteristiċi tat-tin imqadded li jikkwalifika għall-għajnuna skond l-iskema ta’ għajnuna għall-produzzjoni (4),

L-Annessi I u II tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1621/1999 tat-22 ta’ Lulju 1999 li jistabbilixxu regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/96 rigward l-għajnuna għall-koltivazzjoni ta’ l-għeneb biex jiġu prodotti ċerti varjetajiet ta’ għeneb imqadded (5),

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1666/1999 tat-28 ta’ Lulju 1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/96 rigward il-karatteristiċi minimi tal-marketing għal ċerti varjetajiet ta’ għeneb imnixxef (6),

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1010/2001 tat-23 ta’ Mejju 2001 dwar il-kundizzjonijiet minimi ta’ kwalità meħtieġa għall-frott imħallat taħt l-iskema ta’ għajnuna għall-produzzjoni (7),

L-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 217/2002 tal-5 ta’ Frar 2002 li jistabbilixxi kriterji ta’ eliġibiltà għal materja prima skond l-iskeda ta’ għajnuna tal-produzzjoni fir-Regulation (EC) Nru 2201/96 (8),

L-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1535/2003 tad-29 ta’ Awwissu 2003 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/96 rigward l-iskema tal-għajnuna għall-prodotti pproċessati mill-frott u ħxejjex ta’ l-ikel (9),

L-Artikolu 16 u Anness I tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2111/2003 ta’ l-1 ta’ Diċembru 2003 li jistabbilixxu regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2202/96 li jintroduċi skema ta’ għajnuna Komunitarja għal produtturi ta’ ċerti frott taċ-ċitru (10), u

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1559/2006 tat-18 ta’ Ottubru 2006 li jistabbilixxi r-rekwiżiti ta’ kwalità minimi għal-lanġas Williams and Rocha fil-ġulepp u/jew fil-meraq tal-frott naturali skond l-iskema ta’ għajnuna għall-produzzjoni (11).


(1)  ĠU L 153, 7.6.1986, p. 1.

(2)  ĠU L 220, 29.7.1989, p. 54.

(3)  ĠU L 56, 4.3.1999, p. 8.

(4)  ĠU L 187, 20.7.1999, p. 27.

(5)  ĠU L 192, 24.7.1999, p. 21.

(6)  ĠU L 197, 29.7.1999, p. 32.

(7)  ĠU L 140, 24.5.2001, p. 31.

(8)  ĠU L 35, 6.2.2002, p. 11.

(9)  ĠU L 218, 30.8.2003, p. 14.

(10)  ĠU L 317, 2.12.2003, p. 5.

(11)  ĠU L 288, 19.10.2006, p. 22.