ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
21 ta' Diċembru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

DEĊIŻJONIJIET ADOTTATI B'MOD KONĠUNT MILL-PARLAMENT EWROPEW U MILL-KUNSILL

 

*

Deċiżjoni Nru 1530/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-24 ta’ Ottubru 2007 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà ta' l-UE skond il-punt 26 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina tal-baġit u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1531/2007 ta’ l-10 Diċembru 2007 dwar il-kummerċ ta’ ċerti prodotti ta’ l-azzar bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Każakistan

2

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1532/2007 tas-17 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 3491/90 dwar l-importazzjoni ta’ ross li joriġina fil-Bangladexx

19

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1533/2007 tas-17 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2015/2006 u (KE) Nru 41/2007, rigward l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati għal ċerti ħażniet ta' ħut

21

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1534/2007 ta' l-20 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

33

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1535/2007 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 dwar l-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE għall-għajnuniet de minimis fis-settur tal-produzzjoni tal-prodotti agrikoli

35

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1536/2007 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 li jniedi reviżjoni ta’ esportatur ġdid tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1659/2005 li jimponi dazju definittiv ta’ l-antidumping fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti biks tal-magnesia li joriġinaw, mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, li jirrevoka d-dazju fir-rigward ta’ l-importazzjonijiet minn esportatur wieħed f’dan il-pajjiż u li jagħmel dawn l-importazzjonijiet soġġetti għar-reġistrazzjoni

42

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1537/2007 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 li jippervedi l-għoti ta’ rimunerazzjoni ta’ kumpens lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi għal tonn imwassal għand l-industrija ta’ l-iproċċessar tul il-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu 2007

46

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1538/2007 ta ’l-20 ta’ Diċembru 2007 ir-Regolament (KE) Nru 327/1998 li jiftaħ u li jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ ċerti kwoti ta’ tariffi għall-importazzjoni ta’ ross u ross miksur

49

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1539/2007 ta ’l-20 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-koeffiċjenti applikabbli għaċ-ċereali esportati fil-forma ta’ Scotch whisky għall-perjodu 2007/2008

50

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1540/2007 ta' l-20 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-koeffiċjenti applikabbli għaċ-ċereali esportati fil-forma ta’ Irish whiskey għall-perjodu 2007/2008

52

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1541/2007 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 dwar il-prova ta’ l-ikkompletar ta’ formalitajiet doganali għall-importazzjoni taz-zokkor f’pajjiżi terzi kif provdut bl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 800/1999

54

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1542/2007 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 dwar il-proċeduri ta’ ħatt l-art u użin ta’ aringi, kavalli u sawrell

56

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1543/2007 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 581/2004 li jiftaħ stedina permanenti għall-offerti dwar ir-rifużjoni ta’ l-esportazzjoni li tikkonċerna ċerti tipi ta’ butir u r-Regolament (KE) Nru 582/2004 li jiftaħ stedina permanenti għall-offerti dwar ir-rifużjoni ta’ l-esportazzjoni li tikkonċerna t-trab tal-ħalib xkumat

62

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1544/2007 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2707/2000 li jipprovdi regoli ddettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 rigward l-għajnuna Komunitarja għall-provvista tal-ħalib u ċerti prodotti mill-ħalib lit-tfal ta’ l-iskola f’ċerti stabbilimenti ta’ l-edukazzjoni

64

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1545/2007 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 li jiffissa l-kwantità komplimentarja ta’ zokkor tal-kannamieli mhux raffinat fl-Istati ta’ l-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku (AKP) u fl-Indja għall-provvista fir-raffineriji għall-perjodu mill-1 ta’ Ottubru 2007 sat-30 ta’ Settembru 2008

67

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1546/2007 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1898/2005 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 fir-rigward ta’ miżuri għall-bejgħ ta’ krema, butir u butir konċentrat fis-suq Komunitarju

68

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1547/2007 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi perjodu tranżitorju għat-tneħħija tar-Repubblika ta’ Cape Verde mil-lista ta’ pajjiżi benefiċjarji mill-arranġament speċjali għall-pajjiżi l-anqas żviluppati, kif stabbilit fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 980/2005 li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati

70

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1548/2007 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1973/2004 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 dwar l-iskemi ta’ appoġġ ipprovduti taħt it-Titoli IV u IVa ta’ dak ir-Regolament u l-użu ta’ art irtirata mill-produzzjoni għall-ksib ta’ materja prima

71

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1549/2007 ta’ l-20 Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 616/2007 dwar il-ftuħ u l-mod ta’ ġestjoni tal-kwoti tariffarji tal-Komunità fis-settur tal-laħam tat-tjur li joriġina mill-Brażil, it-Tajlandja u pajjiżi terzi oħra

75

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1550/2007 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 796/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ konformità, modulazzjoni u amministrazzjoni integrata u sistema ta’ kontroll kif hemm provvediment dwarhom fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ sostenn dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ sostenn għall-bdiewa

79

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1551/2007 ta' l-20 ta’ Diċembru 2007 li jiddefinixxi r-rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni għaz-zokkor abjad u għaz-zokkor mhux ipproċessat esportat fl-istat naturali tiegħu

85

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1552/2007 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 li jiddefinixxi r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni tal-ġuleppijiet u ċerti prodotti oħra fis-settur taz-zokkor esportati fl-istat naturali tagħhom

87

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1553/2007 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-esportazzjoni taz-zokkor abjad fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 900/2007

89

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1554/2007 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-esportazzjoni taz-zokkor abjad fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 1060/2007

90

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1555/2007 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 li jiffissa r-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni ta' prodotti pproċessati minn ċereali u ross

91

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1556/2007 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 li jistipula r-rati tar-rifużjonijiet applikabbli għal ċertu ċereali u prodotti tar-ross esportati f’forma ta’ prodotti mhux koperti bl-Anness I tat-Trattat

94

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1557/2007 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 li jistipula r-rati ta’ rifużjonijiet applikabbli għal ċertu prodotti mis-settur taz-zokkor esportati bħala prodotti mhux koperti minn Anness I tat-Trattat

98

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2007/76/KE ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-fludioxonil, il-clomazone u l-prosulfocarb bħala sustanzi attivi ( 1 )

100

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2007/858/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2007 li taħtar il-President tal-Bord ta’ l-Appell ta’ l-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti u s-Supplenti tiegħu

105

 

 

2007/859/KE

 

*

Deċiżjoni tal-kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2007 dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jemenda l-Ftehim ta’ Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Renju tat-Tajlandja dwar il-produzzjoni, il-kummerċjalizzazzjoni u l-kummerċ tal-manjoka

106

Protokoll li jemenda l-ftehim ta’ Kooperazzjoni bejn ir-renju tat-Tajlandja u l-Komunità ekonomika ewropea dwar il-produzzjoni, il-kummerċjalizzazzjoni u l-kummerċ tal-manjoka

108

 

 

2007/860/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-10 ta’ Diċembru 2007 li tipprovdi għal għajnuna makrofinanzjarja Komunitarja lil-Libanu

111

 

 

2007/861/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-10 ta’ Diċembru 2007 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja ta’ ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus dwar il-kummerċ fi prodotti tat-tessuti

113

Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus li jemenda l-ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus dwar il-kummerċ fi prodotti tat-tessuti

114

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/862/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Diċembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2006/805/KE dwar il-miżuri ta’ kontroll tas-saħħa ta’ l-annimali marbuta mad-deni klassiku tal-ħnieżer fl-Ungerija u fis-Slovakkja (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6158)  ( 1 )

119

 

 

2007/863/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-14 ta’ Diċembru 2007 li tagħti deroga mitluba mir-Renju Unit rigward l-Irlanda ta’ Fuq skond id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE dwar il-protezzjoni ta’ l-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6281)

122

 

 

2007/864/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 li temenda l-Appendiċi B ta’ l-Anness XII ta’ l-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-2003 fir-rigward ta’ ċerti stabbilimenti fis-settur tal-laħam fil-Polonja (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6490)  ( 1 )

127

 

 

2007/865/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 li temenda l-Appendiċi B ta’ l-Anness XII ta’ l-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-2003 fir-rigward ta’ ċerti stabbilimenti fis-settur tal-laħam fil-Polonja (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6494)  ( 1 )

129

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET ADOTTATI B'MOD KONĠUNT MILL-PARLAMENT EWROPEW U MILL-KUNSILL

21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/1


DEĊIŻJONI Nru 1530/2007/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta' l-24 ta’ Ottubru 2007

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà ta' l-UE skond il-punt 26 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina tal-baġit u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw il-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina tal-baġit u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (1), u b'mod partikolari l-punt 26 tagħha,

Wara li kkunsidraw ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 tal-11 ta’ Novembru 2002 li jistabbilixxi l-Fond ta’ Solidarjetà ta’ l-Unjoni Ewropea (2),

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

L-Unjoni Ewropea ħolqot il-Fond ta' Solidarjetà ta' l-Unjoni Ewropea (il-“Fond”) sabiex turi solidarjetà mal-popolazzjonijiet ta’ reġjuni milquta b’diżastri.

(2)

Il-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 tippermetti l-mobilizzazzjoni tal-Fond sa limitu massimu annwali ta’ EUR 1 biljun.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 2012/2002 jinkludi d-dispożizzjonijiet li permezz tagħhom il-Fond jista' jiġi mobilizzat.

(4)

Il-Ġermanja u Franza ressqu applikazzjonijiet sabiex jiġi mobilizzat il-Fond, fir-rigward ta' żewġ diżastri kkawżati minn maltemplata kbira u minn ċiklun tropikali rispettivament,

IDDEĊIDEW KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Għall-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007, il-Fond ta' Solidarjetà ta’ l-Unjoni Ewropea għandu jiġi mobilizzat sabiex jipprovdi s-somma ta’ EUR 172 195 985 f’approprjazzjonijiet għall-impenji u għall-ħlasijiet.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Strasburgu, 24 ta’ Ottubru 2007.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

M. LOBO ANTUNES


(1)  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  ĠU L 311, 14.11.2002, p. 3.


REGOLAMENTI

21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/2


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1531/2007

ta’ l-10 Diċembru 2007

dwar il-kummerċ ta’ ċerti prodotti ta’ l-azzar bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Każakistan

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 133 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

L-Artikolu 17(1) tal-Ftehim tas-Sħubija u l-Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, u r-Repubblika tal-Każakistan (1), jipprevedi li l-kummerċ ta’ ċerti prodotti ta’ l-azzar għandu jkun suġġett għal ftehim speċifiku dwar arranġamenti kwantitattivi.

(2)

Il-Ftehim bilaterali bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Każakistan fuq il-kummerċ ta’ ċerti prodotti ta’ l-azzar (2) konkluż fid-19 ta’ Lulju 2005 skada fil-31 ta’ Diċembru 2006. Fl-2007, miżuri awtonomi stabbiliti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1870/2006 (3) rregolaw il-kummerċ f’ċerti prodotti ta’ l-azzar bejn il-Komunità Ewropea u l-Każakistan.

(3)

Iż-żewġ Partijiet għandhom il-ħsieb li jikkonkludu Ftehim ġdid għall-2008 u għas-snin sussegwenti.

(4)

Sa meta jiġi ffirmat u jidħol fis-seħħ il-Ftehim il-ġdid, għandhom jiġu stabbiliti l-limiti kwantitattivi għas-sena 2008.

(5)

Ladarba l-kondizzjonijiet li wasslu għall-iffissar tal-limiti kwantitattivi għall-2007 baqgħu fil-biċċa l-kbira fis-seħħ, huwa kunsiljabbli li jiġu stabbiliti limiti kwantitattivi għall-2008 fuq l-istess livell bħal dak ta’ l-2007.

(6)

Huwa meħtieġ li jkun hemm il-mezzi sabiex dan ir-reġim jiġi amministrat fil-Komunità b’tali mod li jiffaċilita l-implimentazzjoni tal-Ftehim il-ġdid billi jkunu previsti dispożizzjonijiet simili kemm jista’ jkun possibbli.

(7)

Huwa meħtieġ li jkun żgurat li l-oriġini tal-prodotti in kwistjoni tiġi vverifikata u li għal dan il-għan jitwaqqfu metodi adatti ta’ koperazzjoni amministrattiva.

(8)

Il-prodotti li jitpoġġew f’żona libera jew li jkunu importati taħt arranġamenti li jirregolaw l-imħażen tad-dwana, l-importazzjoni temporanja jew l-ipproċessar attiv (sistema ta’ sospensjoni) m’għandhomx jiġu attribwiti għal-limiti stabbiliti għall-prodotti in kwistjoni.

(9)

L-applikazzjoni effettiva ta’ dan ir-Regolament teħtieġ l-introduzzjoni ta’ kriterju għal liċenzja ta’ l-importazzjoni tal-Komunità sabiex il-prodotti in kwistjoni jkunu jistgħu jiddaħħlu f’ċirkolazzjoni libera fil-Komunità.

(10)

Sabiex ikun żgurat li l-limiti kwantitattivi ma jinqabżux, huwa meħtieġ li titwaqqaf proċedura ta’ amministrazzjoni li biha l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri ma joħorġux liċenzji ta’ l-importazzjoni qabel ma jkollhom konferma mill-Kummissjoni li jibqgħu disponibbli ammonti adegwati fil-limitu kwantitattiv in kwistjoni,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2008 sal-31 ta’ Diċembru 2008 għall-importazzjonijiet fil-Komunità tal-prodotti ta’ l-azzar elenkati fl-Anness I li joriġinaw mir-Repubblika tal-Każakistan.

2.   Il-prodotti ta’ l-azzar għandhom jiġu kklassifikati fi gruppi tal-prodott kif stabbilit fl-Anness I.

3.   Il-klassifikazzjoni tal-prodotti elenkati fl-Anness I għandha tkun ibbażata fuq in-Nomenklatura Magħquda (NM) stabbilita bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 (4).

4.   L-oriġini tal-prodotti msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun stabbilita skond ir-regoli li hemm fis-seħħ fil-Komunità.

Artikolu 2

1.   L-importazzjoni fil-Komunità tal-prodotti ta’ l-azzar elenkati fl-Anness I li joriġinaw mir-Repubblika tal-Każakistan għandha tkun suġġetta għal-limiti kwantitattivi stabbiliti fl-Anness V. Ir-rilaxx tal-prodotti stabbiliti fl-Anness I għaċ-ċirkolazzjoni libera fil-Komunità li joriġinaw mir-Repubblika tal-Każakistan għandu jkun suġġett għall-preżentazzjoni ta’ ċertifikat ta’ l-oriġini, kif stipulat fl-Anness II u ta’ liċenzja ta’ l-importazzjoni li tinħareġ mill-awtoritajiet ta’ l-Istati Membri skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 4.

2.   Sabiex ikun żgurat li l-kwantitajiet li għalihom ikunu nħarġu l-liċenzji ma jkunux jeċċedu f’kull żmien il-limiti kwantitattivi sħaħ għal kull grupp tal-prodott, l-awtoritajiet kompetenti elenkati fl-Anness IV għandhom joħorġu liċenzji ta’ l-importazzjoni biss jekk ikollhom konferma mill-Kummissjoni li jkun għad hemm kwantitajiet disponibbli fil-limiti kwantitattivi għall-grupp tal-prodott rilevanti tal-prodotti ta’ l-azzar fir-rigward tal-pajjiż fornitur, li għal dawn l-importatur jew l-importaturi jkunu ssottomettew l-applikazzjonijiet tagħhom lill-awtoritajiet imsemmija.

3.   L-importazzjonijiet awtorizzati għandhom jiġu attribwiti għal-limitu kwantitattiv rilevanti stabbilit fl-Anness V. Il-ġarr tal-prodotti għandu jitqies li jkun seħħ fid-data li fiha dawn ikunu tgħabbew fuq il-mezzi ta’ ġarr ta’ l-esportazzjoni.

Artikolu 3

1.   Il-limiti kwantitattivi msemmija fl-Anness V m’għandhomx japplikaw għall-prodotti li jkunu tpoġġew f’żona libera jew f’maħżen ħieles jew li jkunu ġew importati taħt l-arranġamenti li jikkontrollaw l-imħażen tad-dwana, l-importazzjoni temporanja jew l-ipproċessar attiv (sistema ta’ sospensjoni).

2.   Fejn il-prodotti msemmija fil-paragrafu 1 sussegwentement jiġu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera, jew fl-istat mhux mibdul tagħhom jew wara x-xogħol jew l-ipproċessar, għandu jkun applikabbli l-Artikolu 2(2) u l-prodotti li jiġu rilaxxati għandhom jiġu attribwiti għal-limitu kwantitattiv rilevanti stabbilit fl-Anness V.

Artikolu 4

1.   Għall-għan sabiex ikun applikat l-Artikolu 2(2), qabel jinħarġu l-liċenzji ta’ l-importazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri elenkati fl-Anness IV għandhom javżaw lill-Kummissjoni dwar l-ammonti tat-talbiet li jkollhom għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni, appoġġjati mil-liċenzji ta’ l-esportazzjoni oriġinali, li huma jkunu rċevew. Min-naħa tagħha, il-Kummissjoni għandha tavża jekk l-ammont(i) meħtieġ(a) ta’ kwantitajiet ikunux disponibbli għall-importazzjoni fl-ordni kronoloġika li fiha din tirċievi l-avviżi ta’ l-Istati Membri (“fuq bażi ta’ min jiġi l-ewwel, jinqeda l-ewwel”).

2.   It-talbiet inklużi fl-avviżi lill-Kummissjoni għandhom ikunu validi jekk dawn jistabbilixxu b’mod ċar f’kull każ il-pajjiż esportatur, il-kodiċi tal-prodott ikkonċernat, l-ammonti li għandhom ikunu importati, in-numru tal-liċenzja ta’ l-esportazzjoni, is-sena tal-kwota u l-Istat Membru li fih il-prodotti huma maħsuba li se jitpoġġew f’ċirkolazzjoni libera.

3.   Kemm jista’ jkun possibbli, il-Kummissjoni għandha tikkonferma ma’ l-awtoritajiet l-ammont sħiħ muri fit-talbiet li jkunu ġew innotifikati għal kull grupp ta’ prodotti.

4.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom javżaw lill-Kummissjoni minnufih wara li jkunu ġew mgħarrfa dwar kull kwantità li ma tintużax matul il-perjodu tal-validità tal-liċenzja ta’ l-importazzjoni. Dawn il-kwantitajiet mhux użati għandhom jiġu ttrasferiti b’mod awtomatiku fil-kwantitajiet li jibqa’ tal-limitu kwantitattiv sħiħ tal-Komunità għal kull grupp tal-prodott.

5.   In-notifikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 sa 4 għandhom jiġu kkomunikati elettronikament fin-netwerk integrat stabbilit għal dan il-għan, sakemm għal raġunijiet tekniċi ta’ bilfors ma jkunx meħtieġ li temporanjament jintużaw mezzi oħrajn ta’ komunikazzjoni.

6.   Il-liċenzji ta’ l-importazzjoni jew dokumenti ekwivalenti għandhom jinħarġu skond l-Artikoli 12 sa 16.

7.   L-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri għandhom javżaw lill-Kummissjoni dwar kull tħassir ta’ liċenzji ta’ l-importazzjoni jew dokumenti ekwivalenti li jkunu nħarġu diġà, f’każijiet fejn il-liċenzji ta’ l-esportazzjoni li jikkorrispondu jkunu tneħħew jew ġew ikkanċellati mill-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika tal-Każakistan. Madankollu, jekk il-Kummissjoni jew l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru ikunu ġew infurmati mill-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika tal-Każakitsan dwar it-tneħħija jew it-tħassir ta’ liċenzja ta’ l-esportazzjoni wara li l-prodotti relatati jkunu ġew importati fil-Komunità, il-kwantitajiet in kwistjoni għandhom jiġu attribwiti għal-limitu kwantitattiv rilevanti stipulat fl-Anness V.

Artikolu 5

1.   Fejn il-Kummissjoni jkollha indikazzjonijiet li l-prodotti elenkati fl-Anness I li jkunu ġejjin mir-Repubblika tal-Każakistan ikunu nġarru, għaddew minn rotot oħra jew ikunu ġew importati mod ieħor fil-Komunità bi ksur tal-limiti kwantitattivi msemmija fl-Artikolu 2 u li jkun hemm il-ħtieġa sabiex isiru l-aġġustamenti meħtieġa, din għandha titlob li jsiru konsultazzjonijiet sabiex jintlaħaq ftehim fuq l-aġġustament meħtieġ tal-limiti kwantitattivi li jikkorrispondu li għandhom isiru.

2.   Kif appena joħroġ ir-riżultat tal-konsultazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni tista’ titlob lir-Repubblika tal-Każakistan sabiex tieħu l-miżuri ta’ prekawzjoni meħtieġa sabiex ikun żgurat li l-aġġustamenti għal-limiti kwantitattivi li jkunu ġew miftiehma wara dawn il-konsultazzjonijiet ikunu jistgħu jitwettqu.

3.   Jekk il-Komunità u r-Repubblika tal-Każakistan ma jaslux għal soluzzjoni sodisfaċenti u jekk il-Kummissjoni tinnota li jkun hemm xhieda ċara ta’ ksur, din għandha tnaqqas mil-limiti kwantitattivi volum ekwivalenti ta’ prodotti li jkunu ġejjin mir-Repubblika tal-Każakistan.

Artikolu 6

1.   Liċenzja ta’ l-esportazzjoni (li għandha tinħareġ mill-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika tal-Każakistan) għandha tkun meħtieġa għal kull kunsinna ta’ prodotti ta’ l-azzar li tkun suġġetta għal-limiti kwantitattivi stabbiliti fl-Anness V sal-livell ta’ dawn il-limiti.

2.   L-oriġinal tal-liċenzja ta’ l-esportazzjoni għandha tiġi ppreżentata mill-importatur sabiex tkun tista’ tinħareġ il-liċenzja ta’ l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 12.

Artikolu 7

1.   Il-liċenzja ta’ l-esportazzjoni għal-limiti kwantitattivi għandha tkun konformi mal-kampjun muri fl-Anness II u għandha tiċċertifika, inter alia, li l-kwantità ta’ oġġetti in kwistjoni kienet attribwita għal-limitu kwantitattiv stabbilit għall-grupp tal-prodott ikkonċernat.

2.   Kull liċenzja ta’ l-esportazzjoni għandha tkopri biss wieħed mill-gruppi ta’ prodotti elenkati fl-Anness I.

Artikolu 8

L-esportazzjonijiet għandhom jiġu attribwiti għal-limiti kwantitattivi rilevanti stipulati fl-Anness V u jinġarru fis-sens ta’ l-Artikolu 2(3).

Artikolu 9

1.   Il-liċenzja ta’ l-esportazzjoni msemmija fl-Artikolu 6 tista’ tinkludi fiha kopji żejda murija sew bħala tali. Il-liċenzja ta’ esportazzjoni u l-kopji tagħhom kif ukoll iċ-ċertifikati ta’ l-oriġini u l-kopji tagħhom għandhom jimtlew bl-Ingliż.

2.   Jekk id-dokumenti msemmija fuq jimtlew bl-idejn, l-entrati għandhom ikunu bil-linka u b’ittri kbar.

3.   Il-liċenzji ta’ l-esportazzjoni jew dokumenti ekwivalenti għandhom ikollhom qies ta’ 210 × 297 mm. Il-karta għandha tkun bajda tal-kitba, skond il-qies muri fuq, ma jkollhiex polpa mekkanika u tkun tiżen inqas minn 25 g/m2. Fl-isfond ta’ kull parti għandu jkun hemm stampat ix-xbieha ta’ guilloche. Dan għandu jirrendi kwalunkwe falsifikazzjoni b’mezzi mekkaniċi jew kimiċi viżibbli għall-għajn.

4.   Skond id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament l-oriġinal biss għandu jkun aċċettat mill-awtoritajiet kompetenti fil-Komunità bħala validi għall-importazzjoni.

5.   Kull liċenzja ta’ l-esportazzjoni jew dokument ekwivalenti għandhom ikollhom fuqhom numru tas-serje standardizzat, kemm jekk ikun stampat jew le, li bih dawn ikunu jistgħu jiġu identifikati mill-ewwel.

6.   In-numru ta’ serje għandu jkun magħmul mill-elementi li ġejjin:

żewġ ittri li jkunu juru l-pajjiż li qed jesporta, kif ġej:

KZ

=

Repubblika tal-Każakistan

żewġ ittri li jkunu juru l-Istat Membru tad-destinazzjoni maħsuba, kif ġej:

BE

=

Belġju

BG

=

Bulgarija

CZ

=

Repubblika Ċeka

DK

=

Danimarka

DE

=

Ġermanja

EE

=

Estonja

GR

=

Greċja

ES

=

Spanja

FR

=

Franza

IE

=

Irlanda

IT

=

Italja

CY

=

Ċipru

LV

=

Latvja

LT

=

Litwanja

LU

=

Lussemburgu

HU

=

Ungerija

MT

=

Malta

NL

=

Olanda

AT

=

Awstrija

PL

=

Polonja

PT

=

Portugall

RO

=

Rumanija

SI

=

Slovenja

SK

=

Slovakkja

FI

=

Finlandja

SE

=

Iżvezja

GB

=

Renju Unit,

numru b’figura waħda li jkun juri s-sena tal-kwota li tikkorrispondi għall-aħħar figura fis-sena in kwistjoni, eż “4” għas-sena 2004;

numru b’żewġ figuri li jkun juri l-uffiċċju li jkun qed joħroġ il-liċenzji fil-pajjiż li jesporta;

numru b’ħames figuri bejn 00 001 sa 99 999 li jiġi allokat għall-Istat Membru speċifiku tad-destinazzjoni.

Artikolu 10

Il-liċenzja ta’ l-esportazzjoni tista’ tinħareġ wara l-ġarr tal-prodotti li magħhom din ikollha x’taqsam. F’dawn il-każijiet hi għandu jkollha l-konferma “maħruġa retrospettivament”.

Artikolu 11

F’każ li tinsteraq, tintilef jew tinqered il-liċenzja ta’ l-esportazzjoni, l-esportatur jista’ japplika għand l-awtorità kompetenti li tkun ħarġet id-dokument sabiex jakkwista duplikat tiegħu li għandu jsir fuq il-bażi tad-dokumenti ta’ l-esportazzjoni li dan ikollu fil-pussess tiegħu.

Il-liċenzja duplikata li tinħareġ b’dan il-mod għandu jkollha fuqha l-konferma “duplikata”. Hija għandu jkollha fuqha d-data tal-liċenzja oriġinali.

Artikolu 12

1.   Safejn il-Kummissjoni, konformement ma’ l-Artikolu 4, tkun ikkonfermat li l-ammont meħtieġ ikun disponibbli fil-limitu kwantitattiv in kwistjoni, l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri għandhom joħorġu liċenzja ta’ l-importazzjoni f’mhux aktar minn ħamest jiem ta’ xogħol wara li l-importatur ikun ippreżenta l-oriġinal tal-liċenzja ta’ l-esportazzjoni li tikkorrispondi. Din il-preżentazzjoni għandha ssir sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu tas-sena wara dik li fiha l-oġġetti koperti bil-liċenzja jkunu nġarru. Il-liċenzji ta’ l-importazzjoni għandhom jinħarġu mill-awtoritajiet kompetenti ta’ kull Stat Membru, irrispettivament mill-Istat Membru muri fuq il-liċenzja ta’ l-esportazzjoni, sakemm il-Kummissjoni, skond l-Artikolu 4, tkun ikkonfermat li l-ammont meħtieġ ikun disponibbli fil-limitu kwantitattiv in kwistjoni.

2.   Il-liċenzji ta’ l-importazzjoni għandhom ikunu validi għal erba’ xhur mid-data tal-ħruġ tagħhom. Fuq raġuni mmotivata kif suppost mill-importatur, l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru jistgħu jestendu l-perjodu tal-validità għal perjodu ieħor li ma jkunx jeċċedi l-erba’ xhur.

3.   Il-liċenzji ta’ l-importazzjoni għandhom jitfasslu fug il-mudell stabbilit fl-Anness III u għandhom ikunu validi fit-territorju doganali kollu tal-Komunità.

4.   Id-dikjarazzjoni jew it-talba li tkun saret mill-importatur sabiex jikseb il-liċenzja ta’ l-importazzjoni għandhom jikkontjenu:

(a)

l-isem u l-indirizz sħiħ ta’ l-esportatur;

(b)

l-isem u l-indirizz sħiħ ta’ l-importatur;

(c)

id-deskrizzjoni eżatta ta’ l-oġġetti u l-kodiċi(jiet) TARIC;

(d)

il-pajjiż ta’ l-oriġini ta’ l-oġġetti;

(e)

il-pajjiż tal-kunsinna;

(f)

il-grupp korrett tal-prodott u l-kwantità għall-prodotti in kwistjoni;

(g)

il-piż nett skond l-intestatura TARIC;

(h)

il-valur c.i.f. tal-prodotti fil-fruntieri tal-Komunità skond l-intestatura TARIC;

(i)

jekk il-prodotti kkonċernati humiex ta’ sekonda kwalità jew ta’ kwalità inferjuri;

(j)

fejn ikun il-każ, id-dati tal-ħlas u t-twassil u kopja tal-polza tat-tagħbija u tal-kuntratt tax-xiri;

(k)

id-data u n-numru tal-liċenzja ta’ l-esportazzjoni;

(l)

kull kodiċi intern użat għal għanijiet amminstrattivi;

(m)

id-data u l-firma ta’ l-importatur.

5.   L-importaturi mhumiex obbligati li jimportaw il-kwantità sħiħa koperta minn liċenzja ta’ l-importazzjoni f’kunsinna waħda.

Artikolu 13

Il-validità tal-liċenzji ta’ l-importazzjoni maħruġa mill-awtoritajiet ta’ l-Istati Membri għandha tiddipendi mill-validità tal-liċenzji ta’ l-esportazzjoni u l-kwantitajiet murija fil-liċenzji ta’ l-esportazzjoni maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika tal-Każakistan, li fuq il-bażi ta’ dawn ikunu nħarġu l-liċenzji ta’ l-importazzjoni.

Artikolu 14

Il-liċenzji ta’ l-esportazzjoni jew dokumenti ekwivalenti għandhom jinħarġu mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri skond l-Artikolu 2(2) u bla diskriminazzjoni lejn kull importatur fil-Komunità, ikun fejn ikun il-post ta’ l-istabbiliment tiegħu fil-Komunità, u mingħajr preġudizzju għall-konformità ma’ kondizzjonijiet oħrajn meħtieġa taħt ir-regoli preżenti.

Artikolu 15

1.   Jekk il-Kummissjoni ssib li l-kwantitajiet totali koperti bil-liċenzji ta’ l-esportazzjoni maħruġa mir-Repubblika tal-Każakistan għal grupp partikolari tal-prodott ikunu ferm aktar mil-limitu kwantitattiv stabbilit għal dak il-grupp tal-prodott, l-awtoritajiet kompetenti li joħorġu l-liċenzji fl-Istati Membri għandhom ikunu mgħarrfa minnufih sabiex jieqfu milli joħorġu aktar liċenzji ta’ l-importazzjoni. F’dan il-każ, il-konsultazzjonijiet għandhom jibdew mill-ewwel mill-Kummissjoni.

2.   L-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru għandhom jirrifjutaw milli joħorġu aktar liċenzji ta’ l-importazzjoni għall-prodotti li jkunu ġejjin mir-Repubblika tal-Każakistan li ma jkunux koperti bil-liċenzji ta’ l-esportazzjoni skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 6 sa 11.

Artikolu 16

1.   Il-formoli li għandhom jintużaw mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri għall-ħruġ tal-liċenzji ta’ l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 12 għandhom ikunu konformi mal-mudell tal-liċenzja ta’ l-importazzjoni muri fl-Anness III.

2.   Il-formoli tal-liċenzji ta’ l-importazzjoni u ta’ l-estratti tagħhom għandhom ikunu f’kopji duplikati, kopja minnhom immarkata “Kopja tal-pussessur” u jkollha n-numru 1 u tingħata lill-applikant, u l-oħra mmarkata “Kopja għall-awtorità emittenti” li jkollha fuqha n-numru 2, li din għandha tinżamm mill-awtorità li toħroġ il-liċenzja. Għal għanijiet amministrattivi, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jżidu kopji addizzjonali għall-formola 2.

3.   Il-formoli għandhom ikunu stampati fuq karta bajda li tkun libera minn kull polpa mekkanika, tajba għall-kitba u li tkun tiżen bejn 55 u 65 g/m2. Il-qies tagħhom għandu jkun 210 × 297 mm; l-ispazju tat-tipa bejn il-linji għandu jkun 4,24 mm (wieħed minn sitta ta’ pulzier); il-format tal-formoli għandu jkun segwit b’mod preċiż. Iż-żewġ naħat tal-kopja Nru 1, li hija l-liċenzja nfisha, għandu jkollha fl-isfond tagħha xbieha ta’ guilloche ta’ lewn aħmar li tirrendi kull falsifikazzjoni li tista’ ssir b’mezzi mekkaniċi jew kimikali viżibbli għall-għajn.

4.   L-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli għall-istampar tal-formoli. Il-formoli jistgħu jiġu stampati minn stampaturi li jintgħażlu mill-Istat Membru li fih dawn ikunu stabbiliti. Fil-każ ta’ l-aħħar, ir-referenza għall-għażla mill-Istat Membru għandha tkun tidher fuq kull formola. Kull formola għandu jkollha fuqha l-identifikazzjoni ta’ l-isem u l-indirizz ta’ l-istampatur jew marka li biha jkun jista’ jingħaraf l-istampatur.

5.   Meta jinħarġu, il-liċenzji ta’ l-importazzjoni jew l-estratti għandhom jingħataw numru ta’ ħruġ li jkun stabbilit mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru. In-numru tal-liċenzja ta’ l-importazzjoni għandu jkun avżat lill-Kummissjoni b’mod elettroniku fin-netwerk integrat stabbilit taħt l-Artikolu 4.

6.   Il-liċenzji u l-estratti għandhom jimtlew fil-lingwa uffiċjali, jew f’waħda mil-lingwi uffiċjali, ta’ l-Istat Membru emittenti.

7.   Fil-kaxxa 10 l-awtoritajiet kompetenti għandhom juru l-grupp korrett tal-prodott ta’ l-azzar.

8.   Il-marki ta’ l-aġenziji emittenti u ta’ l-awtoritajiet addebitanti għandhom ikunu applikati bl-użu ta’ timbru. Madankollu, pressa ibbuzzata magħquda ma’ ittri jew figuri miksuba b’perforazzjoni, jew l-istampar fuq il-liċenzja jista’ jintuża minflok it-timbru ta’ l-awtorità emittenti. L-awtoritajiet emittenti għandhom jużaw kwalunkwe metodu kontra l-falsifikazzjoni sabiex il-kwantità allokata tiġi rreġistrata b’tali mod li jkun impossibbli li jitniżżlu figuri jew referenzi oħrajn.

9.   Il-parti ta’ wara tal-kopja Nru 1 u l-kopja Nru 2 għandu jkollha kaxxa li fiha jitniżżlu l-kwantitajiet, jew mill-awtoritajiet tad-dwana meta jkunu tlestew il-formalitajiet ta’ l-importazzjoni, jew mill-awtoritajiet amministrattivi kompetenti meta jinħareġ estratt. Jekk l-ispazju maħsub għad-debiti fuq liċenzja jew estratt tagħha ma jkunx biżżejjed, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jehmżu paġni ta’ estensjoni oħrajn li jkollhom fuqhom kaxxi li jkunu jixbhu lil dawk li jkun hemm fuq in-naħa ta’ wara tal-kopja Nru 1 u l-kopja Nru 2 tal-liċenzja jew l-estratt. L-awtoritajiet addebitanti għandhom jittimbraw b’tali mod li nofs il-marka tat-timbru tkun fuq il-liċenzja jew l-estratt tagħha u n-nofs l-ieħor fuq il-paġna ta’ estensjoni. Jekk ikun hemm aktar minn paġna waħda ta’ estensjoni, marka oħra ta’ timbru għandha titpoġġa bl-istess mod f’kull paġna u fil-paġna ta’ qabel.

10.   Il-liċenzji ta’ l-importazzjoni u l-estratti li jinħarġu, u t-tagħrif u l-konfermi li jitniżżlu fihom, mill-awtoritajiet ta’ Stat Membru għandu jkollhom l-istess effett legali f’kull Stat Membru bħad-dokumenti maħruġa, u l-entrati u l-konfermi li jkunu saru mill-awtoritajiet ta’ dawn l-Istati Membri.

11.   L-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri kkonċernati jistgħu, fejn ikun indispensabbli, jitolbu sabiex il-kontenut tal-liċenzji jew l-estratti jiġu maqluba fil-lingwa uffiċjali jew f’waħda mil-lingwi uffiċjali ta’ dak l-Istat Membru.

Artikolu 17

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 10 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

L. AMADO


(1)  ĠU L 196, 28.7.1999, p. 3.

(2)  ĠU L 232, 8.9.2005, p. 64.

(3)  ĠU L 360, 19.12.2006, p. 1.

(4)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1352/2007 (ĠU L 303, 21.11.2007, p. 3).


ANNESS I

SA Prodotti ċatti rrumblati

SA1. Kolji

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Pjanċa Tqila

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Prodotti ċatti oħrajn

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


ANNESS II

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS III

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE AUTORITEITEN

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция “Регистриране, лицензиране и контрол”

ул. “Славянска” № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax:

(359-2) 980 47 10

(359-2) 988 36 54

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: + 372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: + 353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: + 34-91 349 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America, 341

I-00144 Roma

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

 

KYPROS

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: + 370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+ 351) 218 81 39 90

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel.: (40-21) 315 00 81,

Fax: (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 56

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi + 358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax.: + 358-20-492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax + (44-1642) 36 42 69


ANNESS V

LIMITI KWANTITATTIVI

(tunnellati metriċi)

Prodotti

Sena 2008

SA. Prodotti ċatti

SA1. Kolji

87 125

SA2. Pjanċa tqila

0

SA3. Prodotti ċatti oħrajn

117 875


21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/19


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1532/2007

tas-17 ta’ Diċembru 2007

li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 3491/90 dwar l-importazzjoni ta’ ross li joriġina fil-Bangladexx

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 133 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Billi:

(1)

L-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3491/90 (1) jipprevedi għat-tnaqqis ta’ dazji ta’ importazzjoni applikabbli għall-importazzjonijiet tar-ross li joriġina minn dan il-pajjiż. Dan it-tnaqqis jikkorrispondi, minn naħa waħda, għal ammonti ffissati fl-ecu u, min-naħa l-oħra, għal ammont ta’ l-aspett ta’ protezzjoni ta’ l-industrija previst fl-Artikolu 14(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1418/76 tal-21 ta’ Ġunju 1976 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tar-ross (2).

(2)

Mill-adozzjoni ta’ dan l-arranġament, saru ħafna emendi tar-regoli orizzontali applikabbli fil-qasam, mingħajr madankollu ma wasslu għall-emenda tar-Regolament (KEE) Nru 3491/90. Il-fatturi previsti fl-Artikolu 1 ta’ dak ir-Regolament għall-kalkolu tad-dazji applikabbli fuq l-importazzjonijiet għandhom jiġu applikati b'kont meħud tar-regoli orizzontali konċernati, li joħloq ir-riskju ta’ interpretazzjonijiet diverġenti.

(3)

Iżjed partikolarment, id-dazji varjabbli fuq l-importazzjoni kienu konvertiti f'dazji tad-dwana mill-1 ta’ Luju 1995, wara l-adozzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3290/94 tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar l-aġġustamenti u l-arranġamenti tranżitorji meħtieġa fis-settur agrikolu sabiex jiġi implimentat ftehim konkluż matul ir-Round Urugwajan tan-negozjati kummerċjali multilaterali (3).

(4)

Mill-1 ta’ Lulju 2006 tneħħiet in-nozzjoni ta’ “ammont ta’ protezzjoni ta’ l-industrija” permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 797/2006 tat-22 ta’ Mejju 2006 li emenda r-Regolament 1785/2003 fir-rigward ta’ l-arranġamenti għall-importazzjoni tar-ross (4).

(5)

Il-mekkaniżmu ta’ “switch-over” introdott fl-1984 fis-sistema agrimonetarja Komunitarja, li kellha l-għan li jiġi evitat li jiġu żviluppati rati agrikoli ta’ kambju bl-istess mod tar-rati monetarji, tneħħa fl-1 ta’ Frar 1995 kif emendat permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 150/95 tat-23 ta’ Jannar 1995 li emenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3813/92 dwar l-unità ta’ akkont u r-rati ta’ konverżjoni li għandhom jiġu applikati fl-ambitu tal-politika agrikola komuni (5). Meta r-Regolament (KEE) Nru 3813/92 ġie mħassar mill-1 ta’ Jannar 1999 mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2799/98 tal-15 ta’ Diċembru 1998 li jistabbilixxi arranġamenti agrimonetarji għall-ewro (6), il-prezzijiet u l-ammonti previsti mill-politika agrikola komuni (PAK), espress fl-ecu, ġew miżjuda b'mod parallel bl-applikazzjoni ta’ fattur korrettiv ta’ 1,207509, sabiex jiġi newtralizzat ir-ritorn għal livell reali tar-rati ta’ kambju fil-munità nazzjonali użati fl-ambitu tal-PAK, u l-istess koeffiċjent ta’ 1,207509 ġie għalhekk applikat mill-1 ta’ Frar 1995 lill-ammonti previsti fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KEE) Nru 3491/90.

(6)

Konsegwentement huwa meħtieġ li jiġi adattat ir-Regolament (KEE) Nru 3491/90 sabiex jiġi stabbilit b'mod ċar liema huma l-aspetti li għandhom jiġu kkunsidrati għall-kalkolu tad-dazji ta’ importazzjoni applikabbli għar-ross li joriġina mill-Bangladexx importat taħt dak ir-Regolament,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KEE) Nru 3491/90 huwa b'dan emendat kif ġej:

(1)

l-Artikolu 1(1) għandu jinbidel bit-test li ġej:

“1.   Għall-importazzjonijiet li joriġinaw fil-Bangladexx u fil-limiti tal-kwantitajiet previsti f'Artikolu 2, id-dazju ta’ l-importazzjoni applikabbli fuq importazzjonijiet ta’ ross li jaqa' taħt il-kodiċi NM 1006 10 (eskluż il-kodiċi NM 1006 10 10), 1006 20 u 1006 30 hu l-istess:

għar-ross għadu fil-ħliefa li jaqa' taħt il-kodiċi NM 1006 10, ħlief għall-kodiċi NM 1006 10 10, għad-dazji tad-dwana ffissati fit-tariffa komuni tad-dwana, imnaqqsa b'50 % u b'ammont ieħor ta’ EUR 4.34;

għar-ross bla ħliefa li jaqa' taħt il-kodiċi NM 1006 20, għad-dazju ffissat skond l-Artikolu 11a tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1785/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tar-ross (*), imnaqqas b'50 % u b'ammont ieħor ta’ EUR 4.34;

għar-ross nofsu mitħun jew ross mitħun kollu li jaqa' taħt il-kodiċi NM 1006 30, għad-dazju ffissat skond l-Artikolu 11c tar-Regolament (KE) Nru 1785/2003, imnaqqas b’ EUR 16.78, b'50 % oħra u b'EUR 6.52

(*)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 96. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 797/2006.”"

(2)

l-Artikolu 2(1) għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

fl-ewwel subparagrafu, it-terminu “dazju” għandu jiġi sostitwit bil-kliem “dazju fuq l-importazzjoni”;

(b)

it-tieni subparagrafu għandu jinbidel minn dan li ġej:

“Il-kwantitajiet fl-istadji tat-tħin diversi mill-istadju tar-ross bla ħliefa għandhom jiġu konvertiti bl-użu tar-rati ta’ konverżjoni ffissati fl-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni Nru 467/67/KEE tal-21 ta’ Awissu 1967 li jiffissa ir-rati ta’ konverżjoni, l-ispejjeż ta’ l-ipproċessar u l-valur tal-prodotti derivati għall-istadji varji ta’ l-ipproċessar tar-ross (4).”;

(3)

in-nota 4 ta’ qiegħ il-paġna għandha tiġi emendata kif ġej:

“(4)

ĠU 204, 24.8.1967, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KEE) Nru 2325/88 (ĠU L 202, 27.7.1988, p. 41).”;

(4)

l-Artikolu 3 għandu jinbidel bit-test li ġej:

“Artikolu 3

Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament skond il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1785/2003.”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 17 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

J. SILVA


(1)  ĠU L 337, 4.12.1990, p. 1.

(2)  ĠU L 166, 25.6.1976, p. 1. Ir-Regolament imħassar bir-Regolament (KE) Nru 3072/95 (ĠU L 329, 30.12.1995, p. 18).

(3)  ĠU L 349, 31.12.1994, p. 105. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament Nru 1340/98 (ĠU L 184, 27.6.1998, p. 1).

(4)  ĠU L 144, 31.5.2006, p. 1.

(5)  ĠU L 22, 31.1.1995, p. 1.

(6)  ĠU L 349, 24.12.1998, p. 1.


21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/21


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1533/2007

tas-17 ta’ Diċembru 2007

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2015/2006 u (KE) Nru 41/2007, rigward l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati għal ċerti ħażniet ta' ħut

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta’ riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 20 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 423/2004 tas-26 ta’ Frar 2004 li jistabbilixxi miżuri għall-irkuprar ta’ l-istokkijiet ta’ merluzz (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 8 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2015/2006 (3) jistabbilixxi għall-2007 u l-2008 l-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tal-Komunità għal ċerti ħażniet ta’ ħut li jgħixu fil-baħar fond.

(2)

Il-Kummissjoni għas-Sajd fil-Grigal ta’ l-Atlantiku (NEAFC) fil-laqgħa straordinarja tagħha f'Ġunju 2007 iddeċidiet li testendi r-rakkomandazzjonijiet dwar projbizzjoni fuq is-sajd għall-Orange roughy fiż-Żona Regolatorja tan-NEAFC matul it-tieni nofs ta’ l-2007. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu implimentati fil-liġi Komunitarja.

(3)

Il-kondizzjonijiet li japplikaw għas-sajd f'ċerti żoni jeħtieġ li jiġu ċċarati sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-Ftehim tad-19 ta’ Diċembru 1966 bejn in-Norveġja, id-Danimarka u l-IŻvezja dwar l-aċċess reċiproku għas-sajd fl-Iskagerrak u l-Kattegat. Għalhekk jeħtieġ li ssir emenda.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 41/2007 (4) jistabbilixxi għall-2007 l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati magħhom għal ċertu ħażniet ta’ ħut u gruppi ta’ ħażniet ta’ ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, għal bastimenti Komunitarji, f'ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta’ qbid.

(5)

Wara konsultazzjonijiet bejn il-Komunità u l-Islanda fit-28 ta’ Marzu 2007, intlaħaq arranġament dwar il-kwoti għall-bastimenti Islandiżi li jistgħu jinqabdu mill-kwota Komunitarja li ġiet allokata skond il-Ftehim tagħha mal-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Lokali tal-Groenlandja qabel it-30 ta’ April 2007 u għal bastimenti Komunitarji li jistadu għar-Redfish fiż-Żona Ekonomika Esklussiva ta’ l-Islanda bejn Lulju u Diċembru. Dan l-arranġament għandu jiġi implimentat fil-liġi Komunitarja.

(6)

Il-kondizzjonijiet li japplikaw għas-sajd f'ċerti żoni għal għadd ta’ TACs jeħtieġ li jiġu ċċarati sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-Ftehim tad-19 ta’ Diċembru 1966 bejn in-Norveġja, id-Danimarka u l-IŻvezja dwar l-aċċess reċiproku għas-sajd fl-Iskagerrak u l-Kattegat. Għalhekk jeħtieġ li ssir emenda.

(7)

Fir-rigward ta’ l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 tas-6 ta’ Mejju 1996 li jintroduċi kondizzjonijiet addizzjonali għal tmexxija minn sena għal sena tat-TACs u l-kwoti (5), għandu jiġi ċċarat l-istatus xjentifiku ta’ ċerti ħażniet.

(8)

Skond ir-Regolament (KE) Nru 847/96, meta aktar minn 75 % tat-TAC prekawzjonali tiġi utilizzata qabel il-31 ta’ Ottubru tas-sena ta’ l-applikazzjoni tagħha, Stat Membru bi kwota għall-ħażna li għaliha tkun ġiet ifissata t-TAC jista’ jitlob żieda fit-TAC. Talba bħal cin mill-Olanda tqieset bħala ġustifikata fir-rigward tal-Barbun Imperjali u l-Partun fl-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV u għandha tiġi implimentata.

(9)

Wara konsultazzjonijiet bil-miktub bejn il-Komunità u l-Gżejjer Faroe, intlaħaq qbil dwar l-aċċess fir-rigward ta’ l-Aringi fl-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali taż-żoni I u II ta’ l-ICES. Dan l-arranġament għandu jiġi implimentat fil-liġi Komunitarja.

(10)

Skond il-Protokoll għall-Ftehim ta’ Sħubija għas-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u l-Groenlandja (6), ammont addizzjonali ta’ ħalibatt ta’ Greenland ġie allokat lill-Komunità fil-Lvant tal-Groenlandja fl-2007. Dan l-arranġament għandu jiġi implimentat fil-liġi Komunitarja.

(11)

Il-Kummissjoni għas-Sajd fil-Grigal ta’ l-Atlantiku (NEAFC) fil-laqgħa straordinarja tagħha f'Ġunju 2007 adottat rakkomandazzjonijiet dwar il-miżuri ta’ konservazzjoni u ġestjoni fiż-Żona Regolatorja tan-NEAFC fl-2007 għar-Redfish f'ilmijiet internazzjonali taż-żoni I u II ta’ l-ICES. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu implimentati fil-liġi Komunitarja.

(12)

Il-kondizzjonijiet għal bastimenti ssostitwiti jew irtirati fir-rigward ta’ l-allokazzjoni ta’ jiem addizzjonali għall-waqfien permanenti ta’ l-attivitajiet tas-sajd għandhom jiġu ċċarati, peress li r-referenza għal ċerti bastimenti kkonċernati mil-limitazzjonijiet ta’ l-isforz tas-sajd hija indikata b'mod inkorrett.

(13)

Id-deroga mill-ħtiġiet ta’ tnissil fl-Annessi IIA, IIB u IIC għar-Regolament (KE) Nru 41/2007 għal bastimenti mgħammra b'sistemi ta’ monitoraġġ tal-bastimenti fir-rigward tal-messaġġi dwar l-isforzi tas-sajd għandha tiġi ċċarata.

(14)

It-titolu ta’ l-Anness IIB għar-Regolament (KE) Nru 41/2007 għandu jiġi korrett sabiex tiġi żgurata l-konsistenza ma’ l-ambitu ta’ dak l-Anness.

(15)

L-indikazzjoni tat-tul ta’ l-irkaptu passiv għandu jinbidel minn 2.5 kilometri għal 5 mili nawtiċi sabiex jiġi żgurat li s-sikurezza fil-manipular tax-xbieki ma tkunx imxekkla fid-dawl tar-regoli eżistenti għall-immarkar u l-identifikazzjoni ta’ rkaptu tas-sajd passiv fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 356/2005 ta’ l-1 ta’ Marzu 2005 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-immarkar u l-identifikazzjoni ta’ rkaptu tas-sajd passiv u xbieki tat-tkarkir bit-travu (7) u ċerti regoli speċifiċi dwar l-użu ta’ l-għeżula tal-garġi.

(16)

Ir-Regolamenti (KE) Nru 2015/2006 u (KE) Nru 41/2007 għandhom għaldaqstant jiġu emendati kif meħtieġ,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 2015/2006

Il-Parti 2 ta’ l-Anness għar-Regolament (KE) Nru 2015/2006 għandha tiġi emendata skond Anness I għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 41/2007

Ir-Regolament (KE) Nru 41/2007 huwa b’ dan emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 10 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 10

Limiti ta’ l-aċċess

1.   L-ebda sajd minn bastimenti tal-Komunità m'għandu jsir fi Skagerrak fil-limiti ta’ 12-il mil nawtiku mil-linji bażi tan-Norveġja. Madankollu, il-bastimenti li jtajru l-bandiera tad-Danimarka jew l-IŻvezja għandhom jitħallew jistadu sa erba' mili mil-linji bażi tan-Norveġja.

2.   Is-sajd b’bastimenti tal-Komunità fl-ilmijiet taħt il-ġurisdizzjoni ta’ l-Islanda għandu jkun limitat għaż-żona definita bil-linji dritti li sekwenzjalment jgħaqqdu l-koordinati li ġejjin:

 

Żona tal-Lbiċ

1.

63°12′N u 23°05′W minn 62°00′N u 26°00′W,

2.

62°58′N u 22°25′W,

3.

63°06′N u 21°30′W,

4.

63°03′N u 21°00′W minn hemm 180°00′S;

 

Żona tax-Xlokk

1.

63°14′N u 10°40′W,

2.

63°14′N u 11°23′W,

3.

63°35′N u 12°21′W,

4.

64°00′N u 12°30′W,

5.

63°53′N u 13°30′W,

6.

63°36′N u 14°30′W,

7.

63°10′N u 17°00′W minn hemm 180°00′S.”

(2)

L-Annessi IA, IB, IIA, IIB, IIC u III għar-Regolament (KE) Nru 41/2007 għandhom jiġu emendati skond l-Anness II għal dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 17 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

J. SILVA


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 865/2007 (ĠU L 192, 24.7.2007, p. 1).

(2)  ĠU L 70, 9.3.2004, p. 8. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 441/2007 (ĠU L 104, 21.4.2007, p. 28).

(3)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2015/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jiffissa għall-2007 u l-2008 l-opportunitajiet ta’ sajd ta’ bastimenti tas-sajd Komunitarji għal ċerti stokkijiet tal-baħar fond (ĠU L 384, 29.12.2006, p. 28). Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 754/2007 (ĠU L 172, 30.6.2007, p. 26).

(4)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 41/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi għall-2007 l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati magħhom għal ċerti ħażniet ta’ ħut u gruppi ta’ ħażniet ta’ ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, għal bastimenti Komunitarji, f'ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta’ qbid (ĠU L 15, 20.1.2007, p. 1.) Ir-Regolament tal-Kummissjoni kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 898/2007 (ĠU L 196, 28.7.2007, p. 22).

(5)  ĠU L 115, 9.5.1996, p. 3.

(6)  ĠU L 172, 30.6.2007, p.4.

(7)  ĠU L 56, 2.3.2005, p. 8. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1805/2005 (ĠU L 290, 4.11.2005, p. 12).


ANNESS I

Fl-Anness għar-Regolament (KE) Nru 2015/2006, il-Parti 2 hija b' dan emendata kif ġej:

(1)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Roundnose grenadier fiż-żona IIIa ta' l-ICES u fl-ilmijiet Komunitarji ta' ta' IIIbcd għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Roundnose grenadier

Coryphaenoides rupestris

Żona

:

IIIa u l-ilmijiet Komunitarji ta' IIIbcd

Sena

2007

2008

Danimarka

1 002

946

Ġermanja

6

5  (1)

Żvezja

52

49

KE

1 060

1 000

 

(2)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Orange roughy fiż-żona VI ta' l-ICES (ilmijiet Komunitarji u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi) għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Orange roughy

Hoplostethus atlanticus

Żona

:

VI (ilmijiet Komunitarji)

Sena

2007

2008

Spanja

6

4

Franza

33

22

Irlanda

6

4

Renju Unit

6

4

KE

51

34 ”

 

(3)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Orange roughy fiż-żona VII ta' l-ICES (ilmijiet Komunitarji u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi) għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Orange roughy

Coryphaenoides rupestris

Żona

:

VII (ilmijiet Komunitarji)

Sena

2007

2008

Spanja

1

1

Franza

147

98

Irlanda

43

29

Renju Unit

1

1

Oħrajn (2)

1

1

KE

193

130

 

(4)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi ta' Orange roughy fl-ilmijiet Komunitarji u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi ta' żoni I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII u XIV ta' ICES għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Orange roughy

Hoplostethus atlanticus

Żona

:

L-ilmijiet Komunitarji ta' I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII u XIV

Sena

2007

2008

Spanja

4

3

Franza

23

15

Irlanda

6

4

Portugall

7

5

Renju Unit

4

3

KE

44

30 ”

 


(1)  Il-kwota tista' tinstad fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni IIIa, IIIb, IIIc u IIId ta' l-ICES biss.”

(2)  Esklussivament għal qabdiet inċidentali. Mhux permess sajd dirett taħt din il-kwota.”


ANNESS II

L-Annessi għar-Regolament (KE) Nru 41/2007 huma emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness IA:

(a)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Lipp fiż-żona IIIa ta' l-ICES u l-ilmijiet tal-KE fiż-żoni IIIb, IIIc u IIId ta' l-ICES għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Lipp

Molva molva

Żona

:

IIIa; l-ilmijiet tal-KE ta' IIIb, IIIc u IIId

LIN/03.

Belġju

8  (1)

TAC Prekawzjonali
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Danimarka

62

Ġermanja

8  (1)

Żvezja

24

Renju Unit

8  (1)

KE

109

(b)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Awwista tan-Norveġja fiż-żona IIIa ta' l-ICES u fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni IIIb, IIIc u IIId ta' l-ICES għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona

:

IIIa; l-ilmijiet tal-KE ta' IIIb, IIIc u IIId

NEP/3A/BCD

Danimarka

3 800

TAC Analitiku
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Ġermanja

11  (2)

Żvezja

1 359

KE

5 170

TAC

5 170

(ċ)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Awwista tan-Norveġja fiż-żona VII ta' l-ICES għandha tinbidel b’dan li ġej:

“Speċi

:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona

:

VII

NEP/07.

Spanja

1 509

TAC Analitiku
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Franza

6 116

Irlanda

9 277

Renju Unit

8 251

KE

25 153

TAC

25 153 ”

(d)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Awwista tan-Norveġja fiż-żona VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe ta' l-ICES għandha tinbidel b’dan li ġej:

“Speċi

:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona

:

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

NEP/8ABDE.

Spanja

259

TAC Analitiku
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Franza

4 061

KE

4 320

TAC

4 320 ”

(e)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi ta' Barbun Imperjali u Partun fl-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Barbun Imperjali u Partun

Psetta maxima u Scopthalmus rhombus

Żona

:

L-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV

T/B/2AC4-C

Belġju

386

TAC Prekawzjonali
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Danimarka

825

Ġermanja

211

Franza

99

Olanda

2 923

Żvezja

6

Renju Unit

813

KE

5 263

TAC

5 263 ”

(f)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Lingwata komuni fiż-żona IIIa ta' l-ICES u fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni IIIb, IIIc u IIId ta' l-ICES għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Lingwata komuni

Solea solea

Żona

:

IIIa, l-ilmijiet tal-KE ta' IIIb, IIIc u IIId

SOL/3A/BCD

Danimarka

755

TAC Analitiku
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Ġermanja

44  (3)

Olanda

73  (3)

Żvezja

28

KE

900

TAC

900

(g)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Mazzola griża fiż-żona IIIa ta' l-ICES; fl-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali taż-żoni I, V, VI, VII, VIII, XII u XIV ta' l-ICES għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Mazzola griża

Squalus acanthias

Żona

:

IIIa; l-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali ta' I, V, VI, VII, VIII, XII u XIV

DGS/135X14

KE

2 828  (4)

TAC Prekawzjonali
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

TAC

2 828

(h)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Norway pout fiż-żona IIIa ta' l-ICES u fl-ilmijiet Komunitarji taż-żoni IIa u IV ta' l-ICES għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Norway pout

Trisopterus esmarki

Żona

:

IIIa; l-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV

NOP/2A3A4.

Danimarka

0

TAC Analitiku
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Ġermanja

0  (5)

Olanda

0  (5)

KE

0

Norveġja

1 000  (6)  (7)

TAC

Mhux rilevanti

2)

Fl-Anness IB:

(a)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Aringi fl-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali taż-żoni I u II ta' l-ICES għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Aringi

Clupea harengus

Żona

:

Ilmijiet tal-KE u dawk Internazzjonali ta’ I u II

HER/1/2.

Belġju

30

TAC Analitiku
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Danimarka

28 550

Ġermanja

5 000

Spanja

94

Franza

1 232

Irlanda

7 391

Olanda

10 217

Polonja

1 445

Portugall

94

Finlandja

442

Żvezja

10 580

Renju Unit

18 253

KE

83 328

Norveġja

74 995  (8)

Gżejjer Faroe

10 834  (8)

TAC

1 280 000


Kondizzjonijiet speċjali:

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jittieħdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żoni speċifikati:


 

L-ilmijiet Norveġiżi fit-Tramuntana ta' 62° N u ż-żona ta' sajd madwar Jan Mayen

(HER/*2AJMN)

Belġju

30  (9)

Danimarka

28 550  (9)

Ġermanja

5 000  (9)

Spanja

94  (9)

Franza

1 232  (9)

Irlanda

7 391  (9)

Olanda

10 217  (9)

Polonja

1 445  (9)

Portugall

94  (9)

Finlandja

442  (9)

Żvezja

10 580  (9)

Renju Unit

18 253  (9)


 

L-ilmijiet tal-Gżejjer Faroe ta' II u Vb, fit-Tramuntana ta’ 62°

(HER/*25B-F)

Belġju

3

Danimarka

3 712

Ġermanja

650

Spanja

12

Franza

159

Irlanda

960

Olanda

1 329

Polonja

187

Portugall

12

Finlandja

56

Żvezja

1 374

Renju Unit

2 374

(b)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Capelin fl-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żoni V u XIV ta' l-ICES għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Capelin

Mallotus villosus

Żona

:

L-ilmijiet tal-Groenlandja ta' V u XIV

CAP/514GRN

L-Istati Membri kollha

0

 

KE

28 490  (10)  (11)

TAC

Mhux rilevanti

(ċ)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Ħalibatt ta' Greenland fl-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żoni V u XIV ta' l-ICES għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Ħalibatt ta' Greenland

Reinhardtius hippoglossoides

Żona

:

L-ilmijiet tal-Groenlandja ta' V u XIV

GHL/514GRN

Ġermanja

6 718

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Renju Unit

353

KE

7 946  (12)

TAC

Mhux rilevanti

(d)

L-iskrizzjoni li ġejja dwar l-ispeċi Redfish fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I u II ta' l-ICES għandha tiddaħħal wara l-iskrizzjoni dwar ir-Redfish fl-ilmijiet Norveġiżi ta' I u II:

“Speċi

:

Redfish

Sebastes spp.

Żona

:

L-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I u II ta' l-ICES

RED/1/2INT

KE

Mhux rilevanti (13)

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

TAC

15 500  (14)

(e)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Redfish fl-ilmijiet ta' l-Islanda fiż-żona Va ta' l-ICES għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Redfish

Sebastes spp.

Żona

:

L-ilmijiet ta' l-Islanda ta' Va

RED/05A-IS

Belġju

100  (15)  (16)

 

Ġermanja

1 690  (15)  (16)

Franza

50  (15)  (16)

Renju Unit

1 160  (15)  (16)

KE

3 000  (15)  (16)

TAC

Mhux rilevanti

3)

Fl-Anness IIA:

(a)

Il-punt 10.1 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“10.1.

Għadd ta' jiem addizzjonali li fihom bastiment jista' jkun preżenti fiż-żona fejn ikollu abbord kwalunkwe rkaptu msemmi fil-punt 4.1 jista' jkun allokat lil Stati Membri mill-Kummissjoni abbażi tal-waqfien permanenti mill-attivitajiet tas-sajd li seħħew mill-1 ta’ Jannar 2002. L-isforz magħmul fl-2001, imkejjel f'jiem kilowatt, tal-bastimenti rtirati li jużaw l-irkaptu rilevanti fiż-żona rilevanti għandu jinqasam bl-isforz magħmul mill-bastimenti kollha li użaw dak l-irkaptu fl-2001. L-għadd ta' jiem addizzjonali mbagħad jiġi kkalkolat permezz tal-multiplikazzjoni tal-proporzjon li tirriżulta, bl-għadd ta' jiem li kienu ġew allokati oriġinarjament.

Kwalunkwe parti ta’ jum li tirriżulta minn dan il-kalkolu għandha tiġi aġġustata għall-eqreb jum sħiħ. Dan il-punt m'għandux japplika fejn bastiment ġie mibdul skond il-punt 5.1 jew meta l-irtirar ikun diġà intuża fi snin preċedenti biex jinkisbu jiem miżjuda fuq il-baħar.”

(b)

Il-punt 22 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“22.   Messaġġi dwar l-isforz tas-sajd

B'deroga għall-Artikolu 9 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 423/2004 li jistabbilixxi miżuri għall-irkupru ta' ħażniet ta' merluzz (*), il-bastimenti mgħammra b'sistemi ta' monitoraġġ tal-bastimenti skond l-Artikolu 5 u 6 tar-Regolament (KE) Nru 2244/2003 għandhom jiġu esklużi mill-ħtiġiet ta' tnissil stipulati fl-Artikolu 19c tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2847/93.

(*)  ĠU L 70, 9.3.2004, p. 8.”"

4)

Fl-Anness IIB:

(a)

It-titolu għandu jinbidel b’dan li ġej:

“L-ISFORZI TAS-SAJD GĦALL-BASTIMENTI FIL-KUNTEST TA' L-IRKUPRU TA' ĊERTI ĦAŻNIET TA' MARLOZZ TAN-NOFSINHAR U AWWISTA TAN-NORVEĠJA FIŻ-ŻONI VIIIc U IXa, ĦLIEF IL-GOLF TA' CADIZ”.

(b)

Il-punt 9,1 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“9.1.

Għadd ta' jiem addizzjonali li fihom bastiment jista' jkun preżenti fiż-żona fejn jkollu abbord kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta' l-irkaptu tas-sajd imsemmija fil-punt 3 jista' jkun allokat lil Stati Membri mill-Kummissjoni abbażi tal-waqfien permanenti mill-attivitajiet tas-sajd li saru mill-1 ta’ Jannar 2004 jew skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 2792/1999 jew li jirriżultaw minn ċirkostanzi oħrajn debitament motivati mill-Istati Membri. Kwalunkwe bastiment li jista' juri li tneħħa b'mod definit miż-żona jista' wkoll ikun ikkunsidrat. L-isforz li sar fl-2003 mkejjel f'jiem kilowatt, tal-bastimenti rtirati li jużaw l-irkaptu inkwistjoni fiż-żona rilevanti għandu jiġi diviż bl-isforz magħmul mill-bastimenti kollha li użaw dak l-irkaptu tul l-istess sena. L-għadd ta' jiem addizzjonali mbagħad jiġi kkalkolat permezz tal-multiplikazzjoni tal-proporzjon li tirriżulta, bin-numru ta' jiem li kienu ġew allokati oriġinarjament. Kwalunkwe parti ta’ jum li tirriżulta minn dan il-kalkolu għandha tiġi aġġustata għall-eqreb jum sħiħ. Dan il-punt m'għandux japplika fejn bastiment ġie mibdul skond il-punt 4.1 jew meta l-irtirar ikun diġà intuża fi snin preċedenti biex jinkisbu jiem miżjuda fuq il-baħar.”

(ċ)

Il-punt 17 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“17.   Messaġġi dwar l-isforz tas-sajd

L-Artikoli 19b, 19c, 19d, 19e u 19k tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93 għandhom japplikaw għall-bastimenti li jġorru abbord gruppi ta' rkaptu tas-sajd definit fil-punt 3 ta' dan l-Anness u joperaw fiż-żona definita fil-punt 1 ta' dan l-Anness. Bastimenti mgħammra b’sistemi ta’ monitoraġġ tal-bastimenti skond l-Artikoli 5 u 6 tar-Regolament (KE) Nru 2244/2003 għandhom ikunu esklużi mill-ħtiġiet ta' tnissil stipulati fl-Artikolu 19c tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2847/93.”

5)

Fl-Anness IIC:

(a)

Il-punt 9.1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“9.1.

Għadd ta' jiem addizzjonali li fihom bastiment jista' jkun preżenti fiż-żona fejn jkollu abbord kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta' l-irkaptu tas-sajd imsemmija fil-punt 3 jista' jkun allokat lil Stati Membri mill-Kummissjoni abbażi tal-waqfien permanenti mill-attivitajiet tas-sajd li saru mill-1 ta’ Jannar 2004 jew skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 2792/1999 jew li jirriżultaw minn ċirkostanzi oħrajn debitament motivati mill-Istati Membri. Kwalunkwe bastiment li jista' juri li tneħħa b'mod definit miż-żona jista' wkoll ikun ikkunsidrat. L-isforz li sar fl-2003 mkejjel f'jiem kilowatt, tal-bastimenti rtirati li jużaw l-irkaptu inkwistjoni fiż-żona rilevanti għandu jiġi diviż bl-isforz magħmul mill-bastimenti kollha li użaw dak l-irkaptu tul l-istess sena. L-għadd ta' jiem addizzjonali imbagħad jiġi kkalkolat permezz tal-multiplikazzjoni tal-proporzjon li tirriżulta, bl-għadd ta' jiem li kienu ġew allokati oriġinarjament. Kwalunkwe parti ta’ jum li tirriżulta minn dan il-kalkolu għandha tiġi aġġustata għall-eqreb jum sħiħ. Dan il-punt m'għandux japplika fejn bastiment ġie mibdul skond il-punt 4.1 jew meta l-irtirar ikun diġà intuża fi snin preċedenti biex jinkisbu jiem miżjuda fuq il-baħar.”

(b)

Il-punt 16 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“16.   Messaġġi dwar sforzi tas-sajd

L-Artikoli 19b, 19c, 19d, 19e u 19k tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93 għandhom japplikaw għall-bastimenti li jġorru abbord gruppi ta' rkaptu tas-sajd definit fil-punt 3 ta' dan l-Anness u joperaw fiż-żona definita fil-punt 1 ta' dan l-Anness. Bastimenti mgħammra b’sistemi ta’ monitoraġġ tal-bastimenti skond l-Artikoli 5 u 6 tar-Regolament (KE) Nru 2244/2003 għandhom ikunu esklużi mill-ħtiġiet ta' tnissil stipulati fl-Artikolu 19c tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2847/93.”

6)

Fl-Anness III:

Il-punt 9.4(a) għandu jinbidel b'dan li ġej:

“(a)

Għeżula tal-garġi b'qies il-malji daqs jew akbar minn 120 mm u anqas minn 150 mm, sakemm ma jintużawx f'ilmijiet ta' anqas minn 600 metru fond muri fuq il-mappa, ikunu ta' mhux aktar minn 100 malja fond, għandhom proporzjon tad-dendil ta' mhux anqas minn 0.5, u huma armati b'sufruni jew oġġetti oħra li jżommuhom fil-wiċċ. Kull rimja għandha tkun ta' massimu 5 mili nawtiċi fit-tul, u t-tul totali tar-rimjiet kollha użati f'waqt wieħed m'għandux jaqbeż il-25 km għal kull bastiment. Il-ħin massimu fl-ilma għandu jkun ta' 24 siegħa; jew”.


(1)  Il-kwota tista' tinstad fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni IIIa, IIIb, IIIc u IIId ta' l-ICES biss.”

(2)  Il-kwota tista' tinstad fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni IIIa, IIIb, IIIc u IIId ta' l-ICES biss.”

(3)  Il-kwota tista' tinstad fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni IIIa, IIIb, IIIc u IIId ta' l-ICES biss.”

(4)  Id-Danimarka u l-IŻvezja biss jistgħu jistadu fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IIIa ta' l-ICES”

(5)  Il-kwota tista' tinstad fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni IIa, IIIa, u IV ta' l-ICES biss.

(6)  Din il-kwota tista’ tinstad fiż-żona ta' l-ICES VIa fit-Tramuntana ta’ 56° 30' N.

(7)  Bħala qabdiet inċidentali biss.”

(8)  Il-qabdiet meħuda minn din il-kwota għandhom jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja u tal-Gżejjer Faroe (kwota ta' aċċess). Din il-kwota tista’ tinstad fl-ilmijiet tal-KE fit-Tramuntana ta’ 62° N.

(9)  Meta t-total tal-qabdiet ta' l-Istati Membri kollha jkun laħaq 74 995 tunnellata, m'għandu jkun permess l-ebda qbid ulterjuri.”

(10)  Li minnhom 28 490 tunnellata huma allokati lill-Islanda.

(11)  Għandu jinstad qabel it-30 ta’ April 2007.”

(12)  Li minnhom 800 tunnellata huma allokati lin-Norveġja u 75 tunnellata lill-Gżejjer Faroe.”

(13)  L-attivitajiet tas-sajd għandhom ikunu limitati għal dawk il-bastimenti li qabel kienu involuti f'sajd għar-Redfish fiż-żona Regolatorja tan-NEAFC.

(14)  Jista’ jinstad fil-perjodu mill-1 ta’ Settembru sal-15 ta’ Novembru 2007. It-TAC tinkludi l-qabdiet inċidentali kollha.”

(15)  Inklużi l-qabdiet sekondarji inevitabbli (il-merluzz mhux permess).

(16)  Li għandhom jinstadu bejn Lulju u Diċembru.”


21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/33


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1534/2007

ta' l-20 ta’ Diċembru 2007

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 3223/94 ta' l-21 ta' Diċembru 1994 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-arranġamenti dwar l-importazzjoni tal-frott u l-ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali tal-Laqgħa ta' l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 3223/94 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness tiegħu.

(2)

Fl-applikazzjoni tal-kriterji msemmija hawn fuq, il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għandhom ikunu ffissati fil-livelli msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 3223/94 huma stabbiliti kif inhu indikat fit-tabella ta' l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-21 ta’ Diċembru 2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 337, 24.12.1994, p. 66. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 756/2007 (ĠU L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANNESS

tar-Regolament ta' l-Kummissjoni ta' l-20 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

IL

191,0

MA

97,4

TN

148,3

TR

130,3

ZZ

141,8

0707 00 05

JO

237,0

MA

57,0

TR

84,8

ZZ

126,3

0709 90 70

MA

88,7

TR

97,5

ZZ

93,1

0709 90 80

EG

290,4

ZZ

290,4

0805 10 20

AR

42,8

MA

76,3

TR

81,0

ZA

35,0

ZW

28,6

ZZ

52,7

0805 20 10

MA

75,5

ZZ

75,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

HR

30,2

IL

66,8

TR

73,2

ZZ

56,7

0805 50 10

EG

49,3

MA

121,9

TR

106,8

ZZ

92,7

0808 10 80

CA

86,7

CN

90,5

MK

29,7

US

79,6

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

71,1

CN

44,6

US

110,3

ZZ

75,3


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/35


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1535/2007

ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007

dwar l-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE għall-għajnuniet de minimis fis-settur tal-produzzjoni tal-prodotti agrikoli

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 994/98 tas-7 ta’ Mejju 1998 dwar l-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 92 u 93 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għal ċerti kategoriji ta’ għajnuna Statali orizzontali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 2(1) tiegħu.

Wara l-pubblikazzjoni ta’ l-abbozz ta’ dan ir-Regolament (2),

Wara l-konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv għall-għajnuna mill-Istat,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 994/98 jawtorizza lill-Kummissjoni sabiex, permezz ta’ Regolament, tistipula limitu li ladarba jinqabeż, l-għajnuniet ma jkunux meqjusa li jissodisfaw il-kriterji kollha ta’ l-Artikolu 87(1) tat-Trattat u għaldaqstant ma jkunux suġġetti għall-proċedura tan-notifika stabbilita bl-Artikolu 88(3) tat-Trattat.

(2)

Il-Kummissjoni applikat l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat u b’mod partikolari ċċarat il-kunċett ta’ l-għajnuna għall-finijiet ta’ l-Artikolu 87(1) tat-Trattat, f’għadd ta’ deċiżjonijiet. Iċċarat ukoll il-politika tagħha f’dak li għandu x’jaqsam mal-limitu de minimis, li ladarba jinqabeż, ikun jista’ jagħti lok għall-inapplikkabbiltà ta’ l-Artikolu 87(1) tat-Trattat, fl-ewwel lok fil-komunikazzjoni tagħha dwar l-għajnuniet de minimis  (3), imbagħad fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 69/2001 tat-12 ta’ Jannar 2001 dwar l-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE għall-għajnuniet de minimis  (4), sostitwit fl-1 ta’ Jannar 2007 mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1998/2006 tal-15 ta’ Diċembru 2006 dwar l-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat għall-għajnuniet de minimis  (5). Minħabba r-regoli speċifiċi u r-riskji applikabbli fis-settur agrikolu u peress li anke l-ammonti l-aktar baxxi ta’ għajnuniet jistgħu jissodisfaw il-kriterji ta’ l-Artikolu 87(1) tat-Trattat f’dan is-settur, ir-Regolament (KE) Nru 69/2001 eskluda lis-settur agrikolu mill-ambitu ta’ applikazzjoni tiegħu. Ir-Regolament (KE) Nru 1998/2006 eskluda lis-settur tal-produzzjoni tal-prodotti agrikoli mill-ambitu ta’ applikazzjoni tiegħu.

(3)

Għalkemm l-esperjenza miksuba matul is-snin uriet li anke l-ammonti l-aktar baxxi ta’ għajnuniet mogħtija fis-settur ta’ l-agrikoltura jistgħu ma jissodisafawx il-kriterji ta’ l-Artikolu 87(1) tat-Trattat jekk jikkonkorru ċerti kundizzjonijiet, il-Kummissjoni stabbilixxiet xi regoli li jippermettu l-għoti ta’ għajnuniet de minimis fis-settur imsemmi fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1860/2004 tas-6 ta’ Ottubru 2004 dwar l-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat għall-għajnuniet de minimis fis-settur ta’ l-agrikoltura (6). Dan ir-Regolament li bis-saħħa tiegħu l-ammont totali ta’ l-għajnuniet de minimis mogħtija lill-istess intrapriża huwa kkunsidrat li ma jissodisfax il-kriterji kollha ta’ l-Artikolu 87(1) tat-Trattat jekk ma jaqbiżx EUR 3 000 għal kull benefiċjarju fuq perjodu ta’ tliet snin u lanqas l-ammont akkumulat stabbilit mill-Istat Membru u li jirrappreżenta 0.3 % tal-produzzjoni annwali tas-settur agrikolu, ikopri kemm il-produzzjoni primarja u l-attivitajiet ta’ l-ipproċessar u t-tqegħid fis-suq tal-prodotti agrikoli.

(4)

Minħabba x-xebh li jeżisti bejn l-attivitajiet ta’ l-ipproċessar u tat-tqegħid fis-suq tal-prodotti agrikoli, minn naħa, u l-attivitajiet industrijali, min-naħa l-oħra, l-attivitajiet ta’ l-ipproċessar u tat-tqegħid fis-suq tal-prodotti agrikoli ġew inklużi fl-ambitu ta’ l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1998/2006, li jirregola l-għajnuniet de minimis għall-attivitajiet industrijali. Għaldaqstant dawn l-attivitajiet ġew esklużi mill-ambitu ta’ l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1860/2004. Għall-finijiet ta’ ċarezza, jeħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 1860/2004 jiġi abrogat u sostitwit b’regolament ġdid, applikabbli esklussivament għas-settur tal-produzzjoni tal-prodotti agrikoli.

(5)

Fid-dawl ta’ l-esperjenza tal-Kummissjoni, l-ammont massimu ta’ għajnuna ta’ EUR 3 000 għal kull benefiċjarju fuq perjodu ta’ tliet snin jista’ jiżdied għal EUR 7 500, u l-limitu ta’ 0.3 % tal-produzzjoni annwali tas-settur agrikolu jiżdied għal 0.75 %, mingħajr ma jintlaqat il-kummerċ bejn l-Istati Membri, mingħajr ma l-kompetizzjoni tkun jew tirriskja li tkun imxekkla u mingħajr ma l-għajnuniet konċessi f’dawn il-limiti jinqabdu mill-Artikolu 87(1) tat-Trattat, kemm-il darba jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet. Barra minn hekk, din iż-żjieda se tippermetti li jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi. Is-snin li għandhom jitqiesu huma l-eżerċizzji fiskali li tuża l-intrapriża fl-Istat Membru kkonċernat. Il-perjodu ta’ referenza ta’ tliet snin għandu jiġi vvalutat fuq bażi ta’ rotazzjoni b’tali mod li, għal kull għotja ta’ għajnuna de minimis, l-ammont totali ta’ għajnuna de minimis li jingħata fis-sena fiskali kkonċernata, kif ukoll matul is-sentejn fiskali ta’ qabel, jeħtieġ li jiġi ddeterminat. L-għajnuniet li fit-totalità tagħhom jeċċedu EUR 7 500 ma jistgħux jiġu maqsuma f’ammonti iżgħar biex jaqgħu fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament.

(6)

Dan ir-Regolament m’għandux japplika għall-għajnuniet għall-esportazzjoni u lanqas għall-għajnuniet li jiffavorixxu l-użu ta’ prodotti nazzjonali għad-detriment tal-prodotti importati. B’mod partikolari, l-għajnuniet għat-twettiq u għall-funzjonament ta’ netwerk ta’ distribuzzjoni f’pajjiżi oħrajn għandhom jiġu esklużi mill-ambitu ta’ l-applikazzjoni tiegħu. L-għajnuniet li jimmiraw li jkopru l-ispejjeż ta’ parteċipazzjoni f’fieri kummerċjali u l-ispejjeż għal studji jew għal servizzi ta’ konsulenza neċessarji għall-introduzzjoni ta’ prodott ġdid jew ta’ prodott eżistenti f’suq ġdid ġeneralment ma jikkostitwixxux għajnuniet għall-esportazzjoni.

(7)

Skond il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej, meta l-Komunità tkun adottat regolament dwar l-istabbiliment ta’ organizzazzjoni komuni tas-suq f’settur determinat ta’ l-agrikoltura, l-Istati Membri huma obbligati li jastjenu milli jieħdu kwalunkwe miżura li min-natura tagħha tmur kontra jew hija ta’ ħsara għal dik l-organizzazzjoni (7). Hu għalhekk li dan ir-Regolament m’għandux japplika għall-għajnuniet li l-ammont tagħhom huwa ffissat fuq il-bażi tal-prezz jew tal-kwantità tal-prodotti mixtrija jew imqiegħda fis-suq.

(8)

Għall-finijiet ta’ trasparenza, ta’ ugwaljanza ta’ trattament u ta’ applikazzjoni korretta tal-limitu de minimis, jeħtieġ li l-Istati Membri jirrikorru għall-istess metodu ta’ kalkolu. Biex jiġi ffaċilitat il-kalkolu, jeħtieġ li l-ammont ta’ l-għajnuniet mogħtija mod ieħor milli taħt il-forma ta’ sussidji jkun konvertit f’ammont ekwivalenti għas-sussidju gross. Il-kalkolu ta’ l-ammont ekwivalenti għas-sussidju gross tal-forom ta’ għajnuniet trasparenti minbarra s-sussidji jew l-għajnuniet li jitħallsu f’ħafna biċċiet jeħtieġ l-użu tar-rati ta’ interess tas-suq fis-seħħ fil-mument ta’ l-għotja. Fir-rigward ta’ applikazzjoni uniformi, trasparenti u sempliċi tar-regoli dwar l-għajnuniet mill-Istat, huwa xieraq li jiġi meqjus li r-rati tas-suq applikabbli għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament huma r-rati ta’ referenza ffissati perjodikament mill-Kummissjoni fuq il-bażi ta’ kriterji objettivi u li huma ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea jew fuq l-Internet. Madankollu jista’ jkun meħtieġ li jiżdiedu xi punti ta’ bażi addizzjonali mar-rata bażika fir-rigward ta’ garanziji fornuti jew ta’ riskju assoċjat mal-benefiċjarju.

(9)

F’din l-istess perspettiva ta’ trasparenza, ta’ ugwaljanza ta’ trattament u ta’ applikazzjoni korretta tal-limitu de minimis, dan ir-Regolament m’għandux japplika ħlief għall-għajnuniet de minimis trasparenti. B’“għajnuna trasparenti”, wieħed għandu jifhem għajnuna li biha huwa possibbli li jkun ikkalkolat preċiżament u minn qabel l-ekwivalenti għas-sussidju gross, mingħajr il-ħtieġa ta’ analiżi tar-riskju. Dan il-kalkolu preċiż jista’, per eżempju, jintuża għal sussidji, għal titjib fir-rati ta’ l-interessi jew għal eżenzjonijiet fiskali fissi. L-għajnuniet li jikkonsistu f’self vantaġġjuż għandhom jitqiesu bħala għajnuniet de minimis trasparenti meta jiġi kkalkulat l-ammont ekwivalenti għas-sussidju gross fuq il-bażi tar-rati ta’ l-interess applikabbli fuq is-suq fil-mument ta’ l-għoti ta’ l-għajnuna. L-għajnuniet li jikkonsistu f’xi kontribuzzjonijiet ta’ kapitali m’għandhomx jitqiesu bħala għajnuniet de minimis trasparenti, ħlief jekk l-ammont totali tal-kontribuzzjoni f’kapital pubbliku huwa anqas mil-limitu de minimis għal kull benefiċjarju. L-għajnuniet li jikkonsistu f’miżuri ta’ investiment kapitali bħal dawk indikati fil-linji gwida dwar l-għajnuniet mill-Istat bl-għan li jippromwovu l-investimenti f’forma ta’ investimenti kapitali f’intrapriżi żgħar u medji (8) m’għandhomx jitqiesu bħala għajnuniet de minimis trasparenti, ħlief jekk, fil-qafas tas-sistema ta’ l-investiment kapitali kkonċernat, il-kontribuzzjoni kapitali għal kull intrapriża benefiċjarja ma taqbiżx il-limitu de minimis għal kull benefiċjarju.

(10)

Huwa neċessarju li tingħata sigurtà ġuridika lis-sistemi ta’ garanzija li mhumiex sensittivi li jaffettwaw l-iskambji u li jħassru l-kompetizzjoni u li għalihom hija disponibbli data suffiċjenti li tippermetti li teżamina l-effetti potenzjali b’mod affidabbli. Dan ir-Regolament għandu minn dak il-ħin jipprevedi limitu speċifiku għall-garanziji, bbażat fuq l-ammont garantit tas-self bażi. Dan il-limitu speċifiku għandu jkun determinat fuq il-bażi ta’ evalwazzjoni ta’ l-ammont ta’ għajnuna Statali inkluż fis-sistemi ta’ garanzija li jkopru s-self favur xi intrapriżi vijabbli. Dan m’għandux japplika lanqas għall-għajnuniet individwali ad hoc konċessi barra mill-qafas ta’ sistema ta’ garanzija, u lanqas għall-garanziji li jiffokaw fuq tranżazzjonijiet moħbija li ma jikkostitwixxux self, bħal per eżempju l-garanziji li jiffokaw fuq operazzjonijiet f’kapital. Il-limitu speċifiku għandu jkun iffissat fuq il-bażi tal-fatt li, meta titqies rata limitu (rata bażika netta) ta’ 13 % li tikkorrispondi max-xenarju l-anqas favorevoli għas-sistemi ta’ garanziji fil-Komunità, garanzija li tikkorrispondi għal EUR 56 250 tista’ tkun ikkunsidrata li għandha ammont ta’ sussidju gross ekwivalenti għal-limitu de minimis ta’ EUR 7 500. Huma biss il-garanziji li jkopru massimu ta’ 80 % tas-self moħbi li għandhom jiġu koperti mil-limitu speċifiku. Metodoloġija approvata mill-Kummissjoni wara notifika fuq il-bażi ta’ regolamentazzjoni tal-Kummissjoni fil-qasam ta’ l-għajnuniet mill-Istat tista’ ugwalment tintuża mill-Istati Membri sabiex jistabbilixxu, fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament, is-sussidju gross ekwivalenti li qiegħed fil-garanzija, jekk il-metodoloġija approvata tiffoka b’mod espliċitu fuq it-tip ta’ garanziji u t-tip ta’ tranżazzjonijiet moħbija kkonċernati.

(11)

Dan ir-Regolament m’għandux japplika għall-intrapriżi f’diffikultà fis-sens tal-linji gwida Komunitarji dwar l-għajnuniet mill-Istat għall-irkupru u għar-ristrutturar ta’ intrapriżi f’diffikultà fid-dawl tad-diffikultajiet (9) marbuta mad-determinazzjoni ta’ l-ammont tas-sussidju gross ekwivalenti għall-għajnuna konċessa lil dan it-tip ta’ intrapriżi.

(12)

Skond il-prinċipji li jirregolaw l-għajnuniet stipulati fl-Artikolu 87(1) tat-Trattat, l-għajnuna de minimis għandha titqies daqs li kieku kienet konċessa fil-mument ta’ l-għoti tad-dritt tad-dħul ta’ din l-għajnuna lill-intrapriża, bis-saħħa tar-regolamentazzjoni nazzjonali applikabbli.

(13)

Sabiex jiġi evitat li d-dispożizzjonijiet dwar l-intensitajiet ta’ għajnuniet massimi ffissati fi strumenti Komunitarji differenti ma jiġux injorati, l-għajnuniet de minimis ma jistgħux jiġu akkumulati ma’ l-għajnuniet mill-Istat għall-istess infiq ammissibbli jekk din l-akkumulazzjoni twassal għal intensità ta’ għajnuna li taqbeż il-livell stipulat fiċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ kull każ permezz tar-regolamentazzjoni Komunitarja.

(14)

Dan ir-Regolament ma jeskludix il-possibilità li miżura adottata minn Stat Membru ma tkunx ikkunsidrata bħala għajnuna Statali fis-sens ta’ l-Artikolu 87(1) tat-Trattat fuq bażi oħra għajr dan ir-Regolament, per eżempju fil-każ ta’ kontribuzzjonijiet kapitali jew ta’ garanziji, għax il-miżura kkonċernata hija konformi mal-prinċipju ta’ l-investitur privat li jopera fil-kundizzjonijiet normali f’ekonomija tas-suq.

(15)

Il-Kummissjoni għandha tassigura li r-regoli applikabbli għall-għajnuniet mill-Istat jiġu osservati u, b’mod partikolari, li l-għajnuniet konċessi b’konformità mar-regola de minimis jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fuq is-suġġett. B’konformità mal-prinċipju ta’ kooperazzjoni stipulat fl-Artikolu 10 tat-Trattat, l-Istati Membri huma obbligati li jiffaċilitaw it-twettiq ta’ dan l-għan billi jiġi stabbilit il-mekkaniżmu neċessarju biex ikun assigurat li l-ammont totali ta’ l-għajnuniet konċessi b’konformità ma’ l-imsemmija regola la jaqbeż il-limitu ta’ EUR 7 500 għal kull benefiċjarju, u lanqas il-kwoti globali stabbiliti mill-Kummissjoni fuq il-bażi tal-valur tal-produzzjoni fis-settur agrikolu. Għalhekk huwa xieraq li l-Istati Membri, meta jagħtu għajnuna de minimis, jinfurmaw lill-impriża kkonċernata bl-ammont ta’ għajnuna allokat u bil-karattru de minimis tagħha, billi jirreferu għal dan ir-Regolament. Barra minn hekk, qabel l-allokazzjoni ta’ l-għajnuna, l-Istat Membru għandu jikseb mingħand l-impriża dikjarazzjoni li tirrigwarda l-għajnuniet l-oħra de minimis li tkun irċeviet matul l-eżerċizzju fiskali attwali u ż-żewġ eżerċizzji preċedenti, u għandu jivverifika bir-reqqa jekk l-għajnuna l-ġdida twassalx biex l-ammont totali ta’ għajnuniet de minimis irċevuti jaqbżu l-limiti applikabbli. L-osservanza ta’ dawn il-limiti tista’ wkoll tkun ivverifikata permezz ta’ reġistru ċentrali. Fil-każ ta’ sistemi ta’ garanziji mwettqa mill-Fond Ewropew ta’ l-Investiment, dan ta’ l-aħħar jista’ jistabbilixxi lista ta’ benefiċjarji u jeżiġi lill-Istati Membri biex dawn jinformaw lill-benefiċjarji bl-għajnuna de minimis riċevuta.

(16)

Ir-Regolament (KE) Nru 1860/2004 kellu inizjalment jiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2008. Peress li dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ qabel din id-data, jeħtieġ li jiġu mfissra l-konsegwenzi ta’ l-applikazzjoni tiegħu, għall-għajnuniet konċessi għall-intrapriżi tas-settur tal-produzzjoni tal-prodotti agrikoli kif mitlub mir-Regolament (KE) Nru 1860/2004.

(17)

Fid-dawl ta’ l-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni u partikolarment minħabba l-bżonn li tkun riveduta regolarment il-politika tagħha fil-qasam ta’ l-għajnuniet mill-Istat, huwa meħtieġ li jkun limitat il-perjodu ta’ validità ta’ dan ir-Regolament. Fil-każ fejn dan jiskadi mingħajr ma jkun ġie mġedded, l-Istati Membri jkollhom perjodu ta’ adattament ta’ sitt xhur għall-għajnuniet de minimis li jkunu saru skond dawn id-dispożizzjonijiet,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ambitu ta’ l-applikazzjoni

Dan ir-Regolament japplika għall-għajnuniet konċessi lill-intrapriżi fis-settur tal-produzzjoni tal-prodotti agrikoli, bl-eċċezzjoni ta’:

(a)

l-għajnuniet li l-ammont tagħhom huwa stipulat skond il-prezz jew il-kwantità tal-prodotti fis-suq;

(b)

l-għajnuniet li jiffavorixxu l-attivitajiet marbuta ma’ l-esportazzjoni, jiġifieri l-għajnuniet direttament marbuta mal-kwantitajiet esportati, mat-twettiq jew mal-funzjonament ta’ netwerk ta’ distribuzzjoni jew ma’ spejjeż oħra kurrenti marbuta ma’ l-attività ta’ l-esportazzjoni;

(ċ)

l-għajnuniet suġġetti għall-użu preferenzjali tal-prodotti nazzjonali fuq prodotti importati;

(d)

l-għajnuniet konċessi lil intrapriżi f’diffikultà.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet segwenti għall-espressjonijiet li ġejjin:

1.

“intrapriżi tas-settur tal-produzzjoni tal-prodotti agrikoli”: l-intrapriżi li huma attivi fil-produzzjoni primarja tal-prodotti agrikoli;

2.

“prodotti agrikoli”: il-prodotti elenkati fl-Anness I tat-Trattat, ħlief għall-prodotti tas-sajd u ta’ l-akwakultura koperti bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 (10).

Artikolu 3

Għajnuniet de minimis

1.   L-għajnuniet li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafi 2 sa 7 ta’ dan l-Artikolu, jitqiesu li ma jissodisfawx il-kriterji kollha ta’ l-Artikolu 87(1) tat-Trattat u għaldaqstant li mhumiex suġġetti għan-notifika rikjesta mill-Artikolu 88(3) tat-Trattat.

2.   L-ammont totali ta’ l-għajnuniet de minimis mogħtija għall-istess intrapriża ma jistax jeċċedi EUR 7 500 fuq perjodu ta’ tliet snin jew ta’ tliet eżerċizzji fiskali. Dawn il-limiti japplikaw tkun xi tkun il-forma u l-ambitu ta’ l-għajnuna. Il-perjodu li għandu jitqies huwa ddeterminat permezz ta’ referenza għall-eżerċizzji fiskali użati mill-intrapriża fl-Istat Membru kkonċernat.

Jekk l-ammont ta’ għajnuna totali konċessa għal miżura ta’ għajnuna jaqbeż il-limitu msemmi fl-ewwel linja, dan l-ammont ta’ għajnuna ma jistax jibbenefika minn dan ir-Regolament, anke għall-frazzjoni li ma taqbiżx dan il-limitu. F’dan il-każ, il-benefiċċju ta’ dan ir-Regolament ma jistax jintalab għal din il-miżura la fil-mument ta’ l-għotja ta’ l-għajnuna, u lanqas aktar tard.

3.   L-ammont akkumulat ta’ l-għajnuniet de minimis mogħti minn kull Stat Membru lill-intrapriżi tas-settur tal-produzzjoni tal-prodotti agrikoli fuq perjodu ta’ tliet snin jew ta’ tliet eżerċizzji fiskali ma jaqbiżx il-valur stipulat fl-Anness.

4.   Il-limiti stipulati fil-paragrafi 2 u 3 huma mfissra bħala sussidji. Iċ-ċifri kollha użati huma f’ammonti grossi, jiġifieri qabel it-tnaqqis tat-taxxi jew imposti oħra. Meta l-għajnuna ma tieħux il-forma ta’ sussidju, l-ammont ta’ l-għajnuna li għandu jitqies huwa l-ammont ekwivalenti għas-sussidju gross.

5.   L-għajnuniet li jitħallsu f’diversi pagamenti għandhom isiru skond il-valur tagħhom fil-mument tal-konċessjoni. Ir-rata ta’ l-interessi li għandha tintuża biex isir u jiġi kkalkulat l-ammont ekwivalenti għas-sussidju gross hija r-rata ta’ referenza applikabbli fil-mument tal-konċessjoni.

6.   Dan ir-Regolament ma japplikax ħlief għall-għajnuniet, tkun xi tkun il-forma tagħhom, li għalihom huwa possibbli li jkun ikkalkulat b’mod preċiż u minn qabel l-ammont ekwivalenti għas-sussidju gross mingħajr ma jkun neċessarju li tkun effettwata analiżi tar-riskju (“għajnuniet trasparenti”). B’mod partikolari:

(a)

l-għajnuniet li jikkonsistu f’self huma kkunsidrati bħala għajnuniet trasparenti minn meta l-ammont ekwivalenti għas-sussidju gross huwa kkalkulat fuq il-bażi ta’ rati ta’ interess applikabbli fis-suq fil-mument tal-konċessjoni ta’ l-għajnuna;

(b)

l-għajnuniet li jikkonsistu f’kontribuzzjonijiet kapitali m’għandhomx jitqiesu bħala għajnuniet trasparenti, ħlief jekk l-ammont totali tal-kontribuzzjoni f’kapitali pubbliċi ma taqbiżx il-limitu de minimis;

(ċ)

l-għajnuniet li jikkonsistu f’xi miżuri ta’ investiment kapitali m’għandhomx jitqiesu bħala għajnuniet trasparenti, ħlief jekk, fil-qafas tas-sistema ta’ investiment kapitali kkonċernat, il-kontribuzzjoni tal-kapitali għal kull intrapriża ma taqbiżx il-limitu de minimis;

(d)

l-għajnuniet individwali mogħtija fil-qafas ta’ sistema ta’ garanziji favur xi intrapriżi li mhumiex intrapriżi f’diffikultà huma kkunsidrati bħala għajnuniet de minimis trasparenti meta l-parti “garanzija” tas-self moħbi ma taqbiżx EUR 56 250 kull intrapriża. Jekk il-parti “garanzija” tas-self moħbi ma tirrapreżentax ħlief frazzjoni ta’ dan il-limitu, l-ammont ekwivalenti għas-sussidju gross tal-garanzija huwa preżunt li jikkorispondi ma’ l-istess frazzjoni tal-limitu msemmi fil-paragrafu 2. Il-garanzija ma tistax taqbeż 80 % tas-self moħbi;

is-sistemi ta’ garanziji huma kkunsidrati wkoll bħala sistemi ta’ għajnuniet trasparenti jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin huma sodisfatti:

(i)

qabel it-twettiq tagħhom, il-metodoloġija li tippermetti li jkun ikkalkulat l-ammont ekwivalenti għas-sussidju gross inkluż fil-garanzija għall-għanijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament kienet approvata mill-Kummissjoni skond ir-regolamentazzjoni adottata minn din ta’ l-aħħar fil-qasam ta’ l-għajnuniet mill-Istat;

(ii)

il-metodoloġija approvata tiffoka b’mod espliċitu fuq it-tip ta’ garanziji u t-tip ta’ tranżazzjonijiet moħbija konċernati permezz ta’ l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

7.   L-għajnuniet de minimis ma jistgħux ikunu akkumulati ma’ l-għajnuniet mill-Istat għall-istess spejjeż ammissibbli jekk din l-akkumulazzjoni twassal għal intensità fl-għajnuna li taqbeż il-livell iffissat fiċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ kull każ permezz tar-regolamentazzjoni Komunitarja.

Artikolu 4

Kontroll

1.   Meta Stat Membru jikkunsidra li jagħti għajnuna de minimis lil xi intrapriża, dan għandu jinfurmaha bil-miktub dwar l-ammont potenzjali ta’ din l-għajnuna (espress f’ammont ekwivalenti għas-sussidju gross) kif ukoll li din l-għajnuna hija waħda de minimis, billi ssir referenza espliċita għal dan ir-Regolament u billi jikkwota t-titolu u r-referenza tal-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. Jekk l-għajnuna de minimis tiġi allokata lil diversi impriżi fil-kuntest ta’ reġim u jingħataw ammonti ta’ għajnuna differenti lil dawn l-impriżi, l-Istat Membru kkonċernat jista’ jagħżel li jissodisfa dan l-obbligu billi jgħarraf lill-impriżi dwar ammont fiss li jikkorrispondi għall-ammont massimu ta’ għajnuna li jkun jista’ jiġi allokat fil-kuntest ta’ dan ir-reġim. F’dan il-każ, dan l-ammont fiss iservi biex jiġi ddeterminat jekk il-limitu stipulat fl-Artikolu 3(2) hux rispettat. L-Istat Membru jrid ukoll jikseb mingħand l-impriża kkonċernata, qabel l-allokazzjoni ta’ l-għajnuna, dikjarzzjoni bil-miktub, jew f’forma elettronika, dwar l-għajnuniet de minimis oħra li tkun irċeviet matul iż-żewġ eżerċizzji fiskali preċedenti u l-eżerċizzju fiskali attwali.

L-Istat Membru għandu jikseb minn kull benefiċjarju dikjarazzjoni li tistabbilixxi li l-ammont ta’ għajnuna miksub minn dan ta’ l-aħħar ma jaqbiżx il-limitu stabbilit fl-Artikolu 3(2). Jekk dan l-ammont jinqabeż, l-Istat Membru kkonċernat għandu jassigura li l-miżura ta’ għajnuna li wasslet biex jinqabeż dan il-limitu tkun notifikata lill-Kummissjoni jew irkuprata mingħand il-benefiċjarju.

2.   L-Istat Membru għandu biss jikkonċedi għajnuna de minimis wara li jkun ivverifika li din ma twassalx biex l-ammont totali ta’ l-għajnuniet de minimis mogħtija matul il-perjodu li jkopri l-eżerċizzju fiskali kkonċernat u ż-żewġ eżerċizzji preċedenti jeċċedi l-limiti msemmija fl-Artikolu 3(2) u (3).

3.   Fil-każ fejn Stat Membru ħoloq reġistru ċentrali ta’ l-għajnuniet de minimis li fih informazzjoni kompleta dwar kull għajnuna de minimis li taqa’ fl-ambitu ta’ l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u konċessa minn awtorità ta’ dan l-Istat Membru, il-kundizzjoni prevista fil-paragrafu 1(2) ma tibqax tapplika meta r-reġistru jkopri perjodu ta’ tliet snin jew anqas.

4.   Meta għajnuna tingħata minn Stat Membru fuq il-bażi ta’ sistema ta’ garanziji li jagħtu garanzija li hija ffinanzjata mill-baġit ta’ l-Unjoni Ewropea permezz ta’ mandat mogħti lill-Fond Ewropew ta’ l-Investiment, il-paragrafu 1(1), tista’ ma tapplikax

F’dawn il-każijiet, tapplika s-sistema ta’ kontroll sewgenti:

(a)

il-Fond Ewropew ta’ l-Investiment jistabbilixxi, kull sena u fuq il-bażi ta’ informazzjoni li l-intermedjarji finanzjarji għandhom jagħtuh, lista ta’ benefiċjarji ta’ l-għajnuna u ta’ l-ammont ekwivalenti għas-sussidju gross miksub minn kull benefiċjarju; il-Fond Ewropew ta’ l-investiment jibgħat din l-informazzjoni lill-Istat Membru kkonċernat u lill-Kummissjoni;

(b)

l-Istat Membru kkonċernat jittrażmetti l-informazzjoni lill-benefiċjarji finali ta’ l-għajnuna fit-tliet xhur wara r-riċeviment;

(ċ)

l-Istat Membru kkonċernat jikseb dikjarazzjoni minn kull benefiċjarju li tistabbilixxi li l-ammont ta’ għajnuna de minimis miksub minn dan ta’ l-aħħar ma jaqbiżx il-limitu de minimis. Jekk dan l-ammont jinqabeż, l-Istat Membru kkonċernat għandu jassigura li l-miżura ta’ għajnuna li wasslet biex jinqabeż dan il-limitu tkun notifikata lill-Kummissjoni jew irkuprata mingħand il-benefiċjarju.

5.   L-Istati Membri jirreġistraw u jiġbru l-informazzjoni kollha dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Ir-reġistri hekk kostitwiti għandhom jinkludu l-informazzjoni kollha neċessarja biex jiġi stabbilit jekk il-kundizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament ġewx osservati.

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu hija miżmuma:

(a)

għall-għajnuniet de minimis individwali, matul perjodu ta’ għaxar snin li għandhom jiddekorru mid-data tal-konċessjoni ta’ l-għajnuna;

(b)

għas-sistemi ta’ għajnuniet de minimis, matul perjodu ta’ għaxar snin li jibdew jgħoddu mid-data ta’ l-għotja ta’ l-aħħar għajnuna individwali skond is-sistema kkonċernata.

6.   Fuq talba miktuba tal-Kummissjoni, l-Istati Membri għandhom jibagħtu, fi żmien għoxrin jum ta’ xogħol jew kwalunkwe perjodu itwal iffissat fit-talba, kull informazzjoni li l-Kummissjoni tqis li hija neċessarja biex tkun tista’ tiddetermina jekk il-kundizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament ġewx rispettati, partikolarment l-ammont totali ta’ l-għajnuniet de minimis mogħtija lil xi intrapriża partikolari u lis-settur agrikolu ta’ l-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 5

Abrogazzjoni

Ir-Regolament (KE) Nru 1860/2004 għandu jitħassar b’effett mill-1 ta’ Jannar 2008.

Artikolu 6

Dispożizzjonijiet tranżitorji

1.   Dan ir-Regolament japplika għall-għajnuniet konċessi qabel l-1 ta’ Jannar 2008 lill-intrapriżi tas-settur tal-produzzjoni tal-prodotti agrikoli, bil-kundizzjoni li l-imsemmija għajnuniet jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 1 sa 4, ħlief għar-rekwiżit ta’ referenza espliċita għal dan ir-Regolament, imsemmija fl-ewwel inċiż ta’ l-Artikolu 4(1). Kull għajnuna li ma tissodisfax dawn il-kundizzjonijiet hija vvalutata mill-Kummissjoni b’konformità ma’ l-oqfsa, il-linji gwida, il-komunikazzjonijiet u n-noti applikabbli f’dan il-qasam.

2.   Kwalunkwe għajnuna de minimis mogħtija bejn l-1 ta’ Jannar 2005 u sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, li tkun tissodisfa l-kundizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1860/2004 applikabbli għas-settur tal-produzzjoni ta’ prodotti agrikoli sad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, titqies li ma tissodisfax il-kundizzjonijiet kollha ta’ l-Artikolu 87(1) tat-Trattat u għalhekk hija eżentata mill-obbligu ta’ notifika previst fl-Artikolu 88(3) tat-Trattat.

3.   ma’ l-iskadenza tal-perjodu ta’ validità ta’ dan ir-Regolament, l-għajnuniet de minimis li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament jistgħu jkomplu japplikaw fuq il-bażi tal-kundizzjonijiet previsti b’dan ir-Regolament matul perjodu supplimentari ta’ sitt xhur.

Artikolu 7

Dħul fis-seħħ u l-perjodu ta’ validità

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Huwa japplika mill-1 ta’ Jannar 2008 sal-31 ta’ Diċembru 2013.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 142, 14.5.1998, p. 1.

(2)  ĠU C 151, 5.7.2007, p. 16.

(3)  ĠU C 68, 6.3.1996, p. 9.

(4)  ĠU L 10, 13.1.2001, p. 30.

(5)  ĠU L 379, 28.12.2006, p. 5.

(6)  ĠU L 325, 28.10.2004, p. 4. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 875/2007 (ĠU L 193, 25.7.2007, p. 6).

(7)  Sentenza tad-19 ta’ Settembru 2002 fil-kwistjoni C-113/00, Spanja v il-Kummissjoni, Rek. 2002 p. I-7601, punt 73.

(8)  ĠU C 194, 18.8.2006, p. 2.

(9)  ĠU C 244, 1.10.2004, p. 2.

(10)  ĠU L 17, 21.1.2000, p. 22.


ANNESS

L-ammont massimu totali ta’ l-għajnuniet de minimis mogħtija lill-intrapriżi fis-settur tal-produzzjoni tal-prodotti agrikoli lil kull Stat Membru, skond l-Artikolu 3(3)

(EUR)

BE

51 532 500

BG

23 115 000

CZ

26 257 500

DK

59 445 000

DE

297 840 000

EE

3 502 500

IE

40 282 500

EL

75 382 500

ES

274 672 500

FR

438 337 500

IT

320 505 000

CY

4 327 500

LV

5 550 000

LT

11 572 500

LU

1 777 500

HU

44 497 500

MT

870 000

NL

165 322 500

AT

40 350 000

PL

119 542 500

PT

47 782 500

RO

98 685 000

SL

8 167 500

SK

11 962 500

FI

26 752 500

SE

30 217 500

UK

152 842 500


21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/42


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1536/2007

ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007

li jniedi reviżjoni ta’ “esportatur ġdid” tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1659/2005 li jimponi dazju definittiv ta’ l-antidumping fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti biks tal-magnesia li joriġinaw, mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, li jirrevoka d-dazju fir-rigward ta’ l-importazzjonijiet minn esportatur wieħed f’dan il-pajjiż u li jagħmel dawn l-importazzjonijiet soġġetti għar-reġistrazzjoni

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96 tat-22 ta’ Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (“ir-Regolament bażiku” (1) u b’mod partikolari l-Artikolu 11(4) tiegħu,

Wara li kkonsultat il-Kumitat Konsultattiv,

Billi:

A.   TALBA GĦAL REVIŻJONI

(1)

Il-Kummissjoni rċeviet applikazzjoni għal reviżjoni ta’ “esportatur ġdid” skond l-Artikolu 11(4) tar-Regolament bażiku. L-applikazzjoni tressqet minn Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd. (“l-applikant”), produttur esportatur fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina (“il-pajjiż ikkonċernat”).

B.   PRODOTT

(2)

Il-prodott li jinsab taħt reviżjoni huwa briks tal-magnesia mhux sottoposti għan-nar, li l-komponent tagħhom tal-magnesia fih mill-inqas 80 % Mgo, kemm jekk fih magnesite li joriġina fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u kemm jekk le (“il-prodott ikkonċernat”), attwalment disponibbli fi ħdan il-kodiċi NM ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 u ex 6815 99 90 (il-kodiċi TARIC 6815910010, 6815991020 u 6815999020). Dawn il-kodiċi NM qed jingħataw biss għat-tagħrif.

C.   MIŻURI ATTWALI

(3)

Il-miżuri attwalment fis-seħħ huma dazju definittiv ta’ l-antidumping impost mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1659/2005 (2) li skond huwa l-importazzjonijiet fil-Komunità tal-prodott ikkonċernat li joriġina fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, u inkluż il-prodott ikkonċernat prodott mill-applikant, huma suġġetti għal dazju definittiv ta’ l-antidumping ta’ 39.9 % bl-eċċezzjoni ta’ bosta kumpaniji msemmija b’mod speċjali li huma soġġetti għal rati ta’ dazju individwali.

D.   RAĠUNIJIET GĦAR-REVIŻJONI

(4)

L-applikant qiegħed jallega li huwa jopera taħt il-kundizzjonijiet ta’ ekonomija tas-suq kif definit fl-Artikolu 2(7)(c) tar-Regolament bażiku, jew bħala alternattiva jiddikjara trattament individwali skond l-Artikolu 9(5) tar-Regolament bażiku, li huwa ma esportax il-prodott ikkonċernat lejn il-Komunità tul il-perjodu ta’ investigazzjoni, li fuq kienu bbażati l-miżuri ta’ l-antidumping, jiġifieri l-perjodu mill-1 ta’ April 2003 sal-31 ta’ Marzu 2004 (“l-perjodu ta’ investigazzjoni oriġinali”) u li dan ma huwa relatat ma’ l-ebda produttur esportatur tal-prodott soġġett għall-miżuri ta’ l-antidumping imsemmija hawn fuq.

(5)

L-applikant ulterjorment jallega li beda jesporta l-prodott ikkonċernat lejn il-Komunità wara tmiem il-perjodu ta’ investigazzjoni oriġinali.

E.   PROĊEDURA

(6)

Il-produtturi tal-Komunità magħrufa li huma kkonċernati kienu informati bl-applikazzjoni ta’ hawn fuq u ngħataw l-opportunità li jikkumentaw.

(7)

Wara li eżaminat l-evidenza disponibbli, il-Kummissjoni kkonkludiet li hemm evidenza biżżejjed biex tiġġustifika l-bidu ta’ reviżjoni ta’ “sportatur ġdid” skond l-Artikolu 11(4) tar-Regolament bażiku, bil-ħsieb li jiġi ddeterminat jekk l-applikant huwiex jopera taħt kondizzjonijiet ta’ ekonomija tas-suq kif definit fl-Artikolu 2(7)(c) tar-Regolament bażiku jew alternattivament jekk l-applikant jissodisfax ir-rekwiżiti li jkollu dazju individwali stabbilit skond l-Artikolu 9(5) tar-Regolament bażiku u, jekk huwa hekk, il-marġini individwali ta’ dumping ta’ l-applikant u, kemmildarba jinstab li seħħ id-dumping, il-livell ta’ dazju li għalih għandhom ikunu soġġetti l-importazzjoni tal-prodotti kkonċernati lejn il-Komunità.

(8)

Jekk jiġi deċiż li l-applikant jissodisfa r-rekwiżiti biex jiġi stabbilit dazju individwali, jista’ jkun hemm bżonn li ssir emenda fuq ir-rata ta’ dazju applikabbli bħalissa għall-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat mill-kumpaniji mhux imsemmija individwalment fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru 1659/2005.

(a)

Kwestjonarji

Sabiex tikseb tagħrif li tqis bħala meħtieġ għall-investigazzjoni tagħha, il-Kummissjoni se tibgħat kwestjonarji lill-applikant.

(b)

Il-ġbir ta’ tagħrif u s-smigħ ta’ seduti

Il-partijiet interessati kollha huma b’dan mistiedna biex jgħarrfu l-fehmiet tagħhom bil-miktub u biex jipprovdu evidenza ta’ sostenn.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tista’ tisma’ lill-partijiet interessati, dejjem jekk jagħmlu talba bil-miktub li turi li hemm raġunijiet partikolari għalfejn għandhom jinstemgħu.

Qed tinġibed l-attenzjoni għall-fatt li l-eżerċizzju tal-parti l-kbira tad-drittijiet proċedurali stipulati fir-Regolament bażiku jiddependu minn jekk il-parti tippreżentax ruħha matul il-perjodu stipulat mir-Regolament attwali.

(ċ)

Stat ta’ ekonomija tas-suq

Fl-eventwalità li l-applikant jipprovdi biżżejjed evidenza li turi li huwa jopera taħt kundizzjonijiet ta’ ekonomija tas-suq, jiġifieri li jissodisfa l-kriterji stipulati fl-Artikolu 2(7)(c) tar-Regolament bażiku, il-valur normali jkun iddeterminat skond l-Artikolu 2(7)(b) tar-Regolament bażiku. Għal dan il-għan, għandhom jintbagħtu talbiet ssostanzjati kif xieraq fil-limitu taż-żmien speċifiku stabbilit fl-Artikolu 4(3) ta’ dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni se tibgħat formoli ta’ talba lill-applikant, kif ukoll lill-awtoritajiet tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina.

(d)

Għażla tal-pajjiż b’ekonomija tas-suq

Fl-eventwalità li l-applikant ma jingħatax stat ta’ ekonomija tas-suq imma jissodisfa r-rekwiżiti li jkollu dazju individwali stabbilit skond l-Artikolu 9(5) tar-Regolament bażiku, jintuża pajjiż addattat b’ekonomija tas-suq għall-fini li jiġi stabbilit valur normali fir-rigward tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina skond l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku. Il-Kummissjoni bi ħsiebha terġa’ tuża lill-Istati Uniti ta’ l-Amerika għal dan il-għan kif kien sar fl-investigazzjoni li wasslet għall-impożizzjoni ta’ miżuri fuq l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina. Il-partijiet interessati huma b’dan mistiedna biex jikkummentaw dwar kemm din l-għażla hija xierqa, fil-limitu taż-żmien speċifiku stabbilit fl-Artikolu 4(2) ta’ dan ir-Regolament.

Barra minn hekk, fl-eventwalità li l-applikant jingħata stat ta’ ekonomija tas-suq, il-Kummissjoni tista’, jekk ikun hemm bżonn, tuża’ wkoll sejbiet li jikkonċernaw il-valur normali stabbilit f’pajjiż addattat b’ekonomija tas-suq, eż. għall-fini li jinbidlu kull elementi ta’ spiża jew prezz li mhux affidabbli fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina li huma meħtieġa biex jiġi stabbilit il-valur normali, jekk ma tkunx disponibbli d-data affidabbli meħtieġa fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina. Il-Kummissjoni bi ħsiebha tuża lill-Istati Uniti ta’ l-Amerika għal dan il-għan ukoll.

F.   REVOKA TAD-DAZJU FIS-SEĦĦ U REĠISTRAZZJONI TA’IMPORTAZZJONIJIET

(9)

Skond l-Artikolu 11(4) tar-Regolament bażiku, id-dazju ta’ l-anti-dumping fis-seħħ għandu jiġi revokat fir-rigward ta’ l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li huma prodotti u mibjugħa għall-esportazzjoni lejn il-Komunità mill-applikant. Fl-istess ħin, dawn l-importazzjonijiet għandhom isiru bil-kundizzjoni ta’ reġistrazzjoni b’konformità ma’ l-Artikolu 14(5) tar-Regolament bażiku, sabiex jiġi żgurat li jekk fir-riżultat tar-reviżjoni jinstab dumping fir-rigward ta’ l-applikanti, id-dazji anti-dumping jistgħu jiġu intaxxati retroattivament mid-data tal-bidu ta’ din ir-reviżjoni. L-ammont li għalih huwa responsabbli l-applikant ma jistax jiġi stmat f’dan l-istadju tal-proċediment.

G.   LIMITI TA’ ŻMIEN

(10)

Fl-interess ta’ amministrazzjoni sana, għandhom jiġu stabbiliti limiti ta’ żmien li matulhom:

il-partijiet interessati jistgħu jagħmlu lilhom infushom magħrufa lill-Kummissjoni, jippreżentaw il-perspettivi tagħhom bil-miktub u jressqu t-tweġibiet għall-kwestjonarju msemmi fl-Artikolu 4(1) ta’ dan ir-Regolament jew jipprovdu kwalunkwe tagħrif ieħor li għandu jitqies waqt l-investigazzjoni,

il-partijiet interessati jistgħu jagħmlu talba bil-miktub biex jinstemgħu mill-Kummissjoni,

il-partijiet interessati fl-investigazzjoni jistgħu jikkummentaw dwar l-adegwadezza ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika li, fl-eventwalità li l-applikant ma jingħatax status ta’ ekonomija tas-suq, tkun meqjusa bħala pajjiż b’ekonomija tas-suq għall-għan li jiġi stabbilit valur normali fir-rigward tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina,

l-applikant jista’ jressaq talba sostanzjata kif xieraq għal stat ta’ ekonomija tas-suq.

H.   NUQQAS TA’ KOOPERAZZJONI

(11)

F’każijiet fejn xi parti interessata tirrifjuta l-aċċess għall-informazzjoni meħtieġa jew ma tipprovdihiex fil-limiti ta’ żmien, jew tfixkel l-investigazzjoni b’mod sinifikanti, is-sejbiet, pożittivi jew negattivi, jistgħu jsiru skond l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku, fuq il-bażi tal-fatti disponibbli.

(12)

Fejn jinstab li xi parti interessata tkun tat informazzjoni falza jew qarrieqa, l-informazzjoni għandha titwarrab u jistgħu jintużaw il-fatti disponibbli, skond l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku. Jekk parti interessata ma tikkooperax jew tikkoopera biss b’mod parzjali, u jsir użu mill-fatti disponibbli, ir-riżultat jista’ jkun inqas favorevoli għal dik il-parti milli kieku kkooperat.

I.   L-IPPROĊESSAR TA’ DATA PERSONALI

(13)

Jekk jogħġbok kun af li kull data personali miġbura f’din l-investigazzjoni se tkun ittrattata skond ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta’ l-individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (3).

J.   UFFIĊJAL TAS-SEDUTA

(1)

(14)Huwa wkoll osservat li jekk partijiet interessati jqisu li qed jiltaqgħu ma’ diffikultajiet fl-eżerċitar tad-drittijiet tagħhom ta’ difiża, jistgħu jirrikjedu l-intervent ta’ l-Uffiċjal tas-Smigħ tad-DĠ “Kummerċ”. Huwa jaġixxi bħala punt komuni tal-partijiet interessati u s-servizzi tal-Kummissjoni, u joffri, fejn meħtieġ, medjazzjoni fuq kwistjonijiet proċedurali li jaffetwaw il-protezzjoni ta’ l-interessi tagħhom f’dan il-proċediment, b’mod partikolari fir-rigward ta’ kwistjonijiet li jikkonċernaw l-aċċess għall-fajl, kunfidenzjalità, estensjoni tal-limiti ta’ żmien u t-trattament tal-preżentazzjoni bil-miktub jew bil-fomm ta’ l-opinjonijiet. Għal aktar tagħrif u dettalji ta’ kuntatt, partijiet interessati jistgħu jikkonsultaw il-paġni web ta’ l-Uffiċjal tas-Seduta fil-websajt tad-DĠ Kummerċ (http://ec.europa.eu/trade),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Permezz ta’ dan ta’ hawnhekk qed titnieda reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 1659/2005 skond l-Artikolu 11(4) tar-Regolament (KE) Nru 384/96 sabiex jiġi ddetermiat jekk u sa liema punt l-importazzjonijiet ta’ briks tal-magnesia mhux sottoposti għan-nar, li għandhom il-komponent tagħhom tal-magnesia li fih mill-inqas 80 % MgO, kemm jekk fihom il-magnesite u kemm jekk le, li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 u ex 6815 99 90 (il-kodiċi TARIC 6815910010, 6815991020 u 6815999020) li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, prodotti u mibjugħa minn Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd. (kodiċi addizzjonali TARIC A 853) għandhomx ikunu suġġetti għad-dazju ta’ l-antidumping impost mir-Regolament (KE) Nru 1659/2005.

Artikolu 2

Id-dazju ta’ l-antidumping impost mir-Regolament (KE) Nru 1659/2005 huwa revokat permezz ta’ dan ta’ hawnhekk fir-rigward ta’ l-importazzjonijiet identifikati fl-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

L-awtoritajiet tad-dwana ta’ l-Istati Membri huma b’dan ordnati, skond l-Artikolu 14(5) tar-Regolament (KE) Nru 384/96, biex jieħdu l-passi meħtieġa biex jirreġistraw l-importazzjonijiet identifikati fl-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament. Ir-reġistrazzjoni għandha tiskadi disa’ xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 4

1.   Il-partijiet interessati, biex jitqiesu r-rappreżentazzjonijiet tagħhom matul l-investigazzjoni, iridu jippreżentaw ruħhom lill-Kumissjoni, iressqu fehmiethom bil-miktub u jibagħtu t-tweġibiet tal-kwestjonarju msemmi fil-premessa 8(a) ta’ dan ir-Regolament jew kwalunkwe informazzjoni oħra, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, fi żmien 40 ġurnata mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Il-partijiet interessati jistgħu wkoll japplikaw bil-miktub biex jinstemgħu mill-Kummissjoni fi żmien l-istess limitu ta’ 40 jum.

2.   Il-partijiet involuti fl-investigazzjoni jistgħu jkunu jridu jikkummentaw dwar jekk l-Istati Uniti ta’ l-Amerika hijiex xierqa li titqies bħala pajjiż terz b’ekonomija tas-suq għall-għan li jiġi stabbilit valur normali fir-rigward tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina, u għandhom iressqu l-kummenti tagħhom fi żmien għaxart ijiem mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

3.   Talba issostanzjata kif suppost għal tarttament ta’ ekonomija tas-suq trid tasal għand il-Kummissjoni fi żmien 21 jum mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

4.   Is-sottomissjonijiet u t-talbiet kollha magħmula mill-partijiet interessati għandhom isiru bil-miktub (mhux b’format elettroniku, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor) u għandhom jindikaw l-isem, l-indirizz, l-indirizz elettroniku, in-numri tat-telefown u tal-faks tal-parti interessata. Il-preżentazzjonijiet kollha bil-miktub, inkluż it-tagħrif mitlub f’dan ir-Regolament, it-tweġibiet tal-kwestjonarju u l-korrispondenza mogħtija mill-partijiet interessati fuq bażi kunfidenzjali għandhom ikunu ttikkettjati bħala “Limitat  (4)” u, skond l-Artikolu 19(2) tar-Regolament (KE) Nru 384/96, għandhom ikunu akkumpanjati b’verżjoni mhux kunfidenzjali, li għandha tkun ittikkettjata “ĦALL-SPEZZJONI MILL-PARTIJIET INTERESSATI”

Kull informazzjoni li għandha x’taqsam mal-kwistjoni u/jew kwalunkwe talba għal seduta għandha tintbagħat f’l-indirizz li ġej:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Fax (32 2) 295 65 05

Artikolu 5

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Peter MANDELSON

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 56, 6.3.1996, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2117/2005 (ĠU L 340, 23.12.2005, p. 17).

(2)  ĠU L 267, 12.10.2005, p. 1.

(3)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

(4)  Dan ifisser li d-dokument huwa għal użu intern biss. Huwa protett skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43). Huwa dokument kunfidenzjali skond l-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 384/96 u l-Artikolu 6 tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Implimentazzjoni ta’ l-Artikolu VI tal-GATT 1994 (Ftehim ta’ l-Antidumping).


21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/46


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1537/2007

ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007

li jippervedi l-għoti ta’ rimunerazzjoni ta’ kumpens lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi għal tonn imwassal għand l-industrija ta’ l-iproċċessar tul il-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu 2007

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 tas-17 ta’ Diċembru 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti tas-sajd u akwakultura (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 27(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-rimunerazzjoni ta’ kumpens ipprovduta mill-Artikolu 27 tar-Regolament (KE) Nru 104/2000, tista’ tingħata, skond ċerti kundizzjonijiet, lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi tat-tonn tal-Komunità, għall-kwantitajiet tat-tonn imwassla lill-industrija ta’ l-ipproċessar waqt it-trimestru li għalih jirreferu l-kunsiderazzjonijiet dwar il-prezz, meta l-prezz tal-bejgħ medju trimestrali u l-prezz ta’ l-importazzjoni miżjud, skond il-każ, mit-taxxa ta’ kumpens, jkunu f’livell ta’ inqas minn 87 % tal-prezz Komunitarju tal-produzzjoni tal-prodtt in kwistjoni.

(2)

L-analiżi tas-sitwazzjoni fis-suq Komunitarju ppermettiet li wieħed jara li, tul il-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Marzu, għat-tonn alonga (Thunnus alalunga), sew il-prezz medju tal-bejgħ trimestrali tas-suq sew il-prezz ta’ l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 27 tar-Regolament (KE) Nru 1024/2000, kienu qegħdin f’livell inferjuri għal 87 % tal-prezz tal-produzzjoni Komunitarja fis-seħħ, adottat mir-Regolament (KE) Nru 1969/2006 tal-Kunsill (2).

(3)

L-operazzjonijiet li għandhom jitqiesu għad-determinazzjoni tad-dritt għar-rimunerazzjoni, huma l-bejgħiet li l-fatturi tagħhom huma ddatati fi ħdan it-trimestru kkonċernat, u li nżammu għall-kalkolu tal-prezz medju tal-bejgħ ta’ kull xahar skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2183/2001 tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Novembru 2001 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 fir-rigward ta’ l-għoti ta’ ħlas kompensatorju għal tonn għall-industrija ta’ l-ipproċessar (3)

(4)

Skond l-Artikolu 27(2) tar-Regolament (KE) Nru 104/2000, l-ammont tar-rimunerazzjoni f’kull każ ma għandux jaqbeż:id-differenza bejn it-triggering threshold u l-prezz medju tal-bejgħ tal-prodott involuti fis-swieq tal-Komunità, jew ir-rata waħda għal kulħadd ekwivalenti għal 12 % ta’ dan it-threshold.

(5)

Il-kwantitajiet eliġibbli għar-rimunerazzjoni ta’ kumpens f’kull każ m’għandhomx jaqbżu, għat-trimestru kkonċernat, il-limiti ffissati fl-Artikolu 27 (3) tar-Regolament (KE) Nru 104/2000.

(6)

Il-kwantitajiet tat-tonn alonga (Thunnus alalunga) mibjugħa u mwassla għand l-industrija ta’ l-ipproċessar stabbilita fit-territorju doganali tal-Komunità kienu ogħla fit-trimestru kkonċernat għall-kwantitajiet mibjugħin u mwassla waqt l-istess trimestru tat-tliet snin ta’ sajd ta’ qabel. Billi dawn il-kwantijiet jaqbżu l-limitu stabbilit fl-Artikolu 27 (3) tar-Regolament (KE) Nru 104/2000, jeħtieġ li jiġi llimitat il-volum globali tal-kwantitajiet ta’ dawn il-prodotti li huma eliġibbli biex igawdu minn dan il-kumpens.

(7)

B’applikazzjoni tal-limiti previsti fl-Artikolu 27(4) tar-Regolament (KE) Nru 104/2000 għall-kalkolu ta’ l-ammont tar-rimunerazzjoni ta’ kumpens allokata lil kull organizzazzjoni tal-produtturi, jeħtieġ jiġi ffissat it-tqassim tal-kwantitajiet eliġibbli bejn l-organizzazzjonijiet tal-produtturi kkonċernati, f’proporzjon tal-produzzjoni rispettiva tagħhom tul l-istess trimesteru tas-snin tas-sajd 2004, 2005 u 2006.

(8)

Il-miżuri li hemm provvediment dwarhom f’dan ir-Regolament huma konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Prodotti tas-Sajd.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-rimunerazzjoni ta’ kumpens fl-Artikolu 27 (2007) tar-Regolament (KE) Nru 104/2000 tingħata, għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu 2007, għat-tonn alonga (Thunnus alalunga).

L-ammont massimu tal-kumpens, skond l-Artikolu 27(2), l-ewwel u t-tieni inċiż, tar-Regolament (KE) Nru 104/2000, huwa ffissat għal 5 euro t-tunnellata.

Artikolu 2

1.   Il-volum globali tal-kwantitajiet li jistgħu jgawdu mir-rimunerazzjoni ta’ kumpens huwa ta’ 34,320 tunnellata ta’ tonna alonga (Thunnus alalunga).

2.   It-tqassim tal-volum globali bejn l-organizzazzjonijiet tal-produtturi kkonċernati huwa ddefinit fl-Anness.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament huwa obbligatorju fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Joe BORG

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 17, 21.1.2000, p. 22. Regolament kif emendat l-aħħar mit-Trattat ta’ l-Adeżjoni ta’ l-2007.

(2)  ĠU L 368, 23.12.2006, p. 1.

(3)  ĠU L 293, 10.11.2001, p. 11.


ANNESS

Tqassim bejn l-organizzazzjonijiet tal-produtturi tal-kwantiajiet ta’ tonn li jistgħu jingħataw rimunerazzjoni ta’ kumpens għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu 2007, skond l-Artikolu 27 (4) tar-Regolament (KE) Nru 104/2000, b’indikazzjoni tal-kwantitajiet għal kull persentaġġ tal-kumpens.

(f’tunnellati)

Tonn alonga (Thunnus alalunga)

Kwantitajiet li jistgħu jiġu kkumpensati b’ 100 %

(art. 27(4), l-ewwel inċiż)

Kwantitajiet li jistgħu jiġu kkumpensati b’ 50 %

(art. 27(4), it-tieni inċiż)

Kwantitajiet totali li jistgħu jiġu kkumpensati

(l-Artikolu 27(4), l-ewwel u t-tieni inċiż)

OPAGAC

11,940

0

11,940

OPTUC

0

0

0

OP 42

0

0

0

ORTHONGEL

0,271

22,109

22,380

APASA

0

0

0

MADEIRA

0

0

0

Komunità – Total

12,211

22,109

34,320


21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/49


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1538/2007

ta ’l-20 ta’ Diċembru 2007

ir-Regolament (KE) Nru 327/1998 li jiftaħ u li jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ ċerti kwoti ta’ tariffi għall-importazzjoni ta’ ross u ross miksur

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1095/96 tat-18 ta’ Ġunju 1996, dwar l-implimentazzjoni tal-konċessjonijiet dikjarati fl-iskeda CXL mfassla bħala riżultat tal-konklużjoni tan-negozjati tal-FĠKT (GATT) XXIV.6 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 1 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1785/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tar-ross (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 13(4) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 327/98 (3) jillimita l-validità tal-liċenzji ta’ l-esportazzjoni maħruġa min ċerti pajjiżi terzi għal finijiet tat-tressiq ta’ applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni għas-sena tal-kwota kurrenti.

(2)

Din id-dispożizzjoni tikkostitwixxi restrizzjoni amministrattiva li taqa’ taħt ir-responsabbiltà ta’ l-awtoritajiet Komunitarji, filwaqt li l-validità ta’ dawn il-liċenzji u l-kontroll tagħhom jaqgħu taħt ir-responsabbiltà ta’ l-awtoritajiet tal-pajjiż ta’ l-esportazzjoni. Għaldaqstant iż-żamma tagħha bħala kundizzjoni għall-eliġibbiltà ta’ l-applikazzjonijiet għal-liċenzji la tidher li hija ġustifikata u lanqas neċessarja. Jeħtieġ għalhekk li titneħħa.

(3)

Jeħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 327/98 jigi emendat skond dan.

(4)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament jikkonformaw ma’ l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ġestjoni taċ-Ċereali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 327/98, għandu jitħassar it-tielet inċiż.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 146, 20.6.1996, p. 1.

(2)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 96. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 797/2006. (ĠU L 144, 31.5.2006, p. 1).

(3)  ĠU L 37, 11.2.1998, p. 5. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2019/2006 (ĠU L 384, 29.12.2006, p. 48).


21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/50


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1539/2007

ta ’l-20 ta’ Diċembru 2007

li jistabbilixxi l-koeffiċjenti applikabbli għaċ-ċereali esportati fil-forma ta’ Scotch whisky għall-perjodu 2007/2008

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1784/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fiċ-ċereali (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1670/2006 ta’ l-10 ta’ Novembru 2006 li jistipula ċerti regoli dettalljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1784/2003 rigward l-iffissar u l-għoti tar-rifużjonijiet aġġustati għaċ-ċereali esportati fil-forma ta’ ċerti xarbiet spiritużi (2) [titlu mhux uffiċjali], u b’mod partikolari l-Artikolu 5 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 4(1) tar-Regolament (KE) Nru 1670/2006 jipprovdi illi l-kwantitajiet taċ-ċereali eliġibbli għar-rifużjoni għandhom ikunu l-kwantitajiet ta’ ċereali mqiegħda taħt il-kontroll u ddistillati, piżati b’koeffiċjent li jiġi ffissat kull sena għal kull wieħed mill-Istati Membri kkonċernati. Il-koeffiċjent għandu jesprimi r-relazzjoni bejn il-kwantitajiet totali esportati u l-kwantitajiet imqiegħda fis-suq tax-xarba spirituża kkonċernata, abbażi tas-xejra osservata f’dawn il-kwantitajiet matul l-għadd ta’ snin li jikkorrispondi mal-perjodu medju taż-żmien tal-maturazzjoni tax-xarba spirituża kkonċernata.

(2)

Abbażi tat-tagħrif li ta r-Renju Unit u li jirrigwarda l-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2006, dan il-perjodu medju taż-żmien tal-maturazzjoni fl-2006 kien ta’ sitt snin għall-iScotch whisky.

(3)

Għaldaqstant, jeħtieġ li jiġu ffissati l-koeffiċjenti għall-perjodu mill-1 ta’ Ottubru 2007 sat-30 ta’ Settembru 2008.

(4)

L-Artikolu 10 tal-Protokoll 3 mal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea jipprekludi l-għoti ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni lejn il-Liechtenstein, l-Iżlanda u n-Norveġja. Barra minn hekk, il-Komunità kkonkludiet ftehimiet ma’ ċerti pajjiżi terzi li jabolixxu r-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni. Għalhekk jeħtieġ li, b’applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1670/2006, dan jitqies fil-kalkolu tal-koeffiċjent għall-perjodu 2007/2008.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għall-perjodu mill-1 ta’ Ottubru 2007 sat-30 ta’ Settembru 2008, il-koeffiċjenti pprovvduti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1670/2006, applikabbli għaċ-ċereali utilizzati fir-Renju Unit għall-fabbrikazzjoni ta’ l-iScotch whisky huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Ottubru 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 78. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 735/2007 (ĠU L 169, 29.6.2007, p. 6).

(2)  ĠU L 312, 11.11.2006, p. 33. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1913/2006 (ĠU L 365, 21.12.2006, p. 52).


ANNESS

Koeffiċjenti applikabbli għar-Renju Unit

Perjodu ta’ applikazzjoni

Koeffiċjent applikabbli

għax-xgħir ipproċessat f’malt utilizzat fil-produzzjoni tal-malt whisky

għaċ-ċereali utilizzati fil-produzzjoni tal-grain whisky

Mill-1 ta’ Ottubru 2007 sat-30 ta’ Settembru 2008

0,445

0,526


21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/52


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1540/2007

ta' l-20 ta’ Diċembru 2007

li jistabbilixxi l-koeffiċjenti applikabbli għaċ-ċereali esportati fil-forma ta’ Irish whiskey għall-perjodu 2007/2008

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1784/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fiċ-ċereali (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1670/2006 ta’ l-10 ta’ Novembru 2006 li jistipula ċerti regoli dettalljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1784/2003 rigward l-iffissar u l-għoti tar-rifużjonijiet aġġustati għaċ-ċereali esportati fil-forma ta’ ċerti xarbiet spiritużi [titlu mhux uffiċjali] (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 5 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 4(1) tar-Regolament (KE) Nru 1670/2006 jipprovdi li l-kwantitajiet taċ-ċereali eliġibbli għar-rifużjoni għandhom ikunu l-kwantitajiet ta’ ċereali mqiegħda taħt il-kontroll u ddistillati, piżati b’koeffiċjent li jiġi ffissat kull sena għal kull wieħed mill-Istati Membri kkonċernati. Il-koeffiċjent għandu jesprimi r-relazzjoni bejn il-kwantitajiet totali esportati u l-kwantitajiet imqiegħda fis-suq tax-xorb spirituż ikkonċernat, fuq il-bażi tax-xejra nnotata f’dawn il-kwantitajiet matul l-għadd ta’ snin li jikkorrispondi għall-perjodu medju taż-żmien tal-maturazzjoni ta’ dan ix-xorb spirituż.

(2)

Fuq il-bażi tat-tagħrif fornut mill-Irlanda u li jirrigwarda l-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2006, dan il-perjodu medju tal-maturazzjoni fl-2006 kien ħames snin għall-Irish whiskey.

(3)

Għaldaqstant, jeħtieġ li jiġu ffissati l-koeffiċjenti għall-perjodu mill-1 ta’ Ottubru sat-30 ta’ Settembru 2008.

(4)

L-Artikolu 10 tal-Protokoll 3 mal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea jipprekludi l-konċessjoni ta’ rifużjonijiet rigward l-esportazzjonijiet lejn il-Liechtenstein, l-Iżlanda u n-Norveġja. Barra minn hekk, il-Komunità kkonkludiet ftehimiet ma’ ċerti pajjiżi terzi li jabolixxu r-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni. Għalhekk jeħtieġ li, b’applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1670/2006, dan jitqies fil-kalkolu tal-koeffiċjenti għall-perjodu 2007/2008.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għall-perjodu mill-1 ta’ Ottubru sat-30 ta’ Settembru 2008, il-koeffiċjenti pprovduti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1670/2006 applikabbli għaċ-ċereali użati fl-Irlanda fil-produzzjoni ta’ l-Irish whiskey għandhom ikunu kif speċifikat fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Ottubru 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 78. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 735/2007 (ĠU L 169, 29.6.2007, p. 6).

(2)  ĠU L 312, 11.11.2006, p. 33. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1913/2007 (ĠU L 365, 21.12.2006, p. 52).


ANNESS

Il-koeffiċjenti applikabbli fl-Irlanda

Perjodu ta’ applikazzjoni

Koeffiċjent applikabbli

għax-xgħir utilizzat fil-produzzjoni ta’ l-Irish whiskey, kategorija B (1)

għaċ-ċereali utilizzati fil-produzzjoni ta’ l-Irish whiskey, kategorija A

Mill-1 ta’ Ottubru 2007 sat-30 ta’ Settembru 2008

0,706

1,782


(1)  Inkluż ix-xgħir ipproċessat f’malt.


21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/54


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1541/2007

ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007

dwar il-prova ta’ l-ikkompletar ta’ formalitajiet doganali għall-importazzjoni taz-zokkor f’pajjiżi terzi kif provdut bl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 800/1999

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 ta’ l-20 ta’ Frar 2006 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor [titlu mhux uffiċjali] (1), u b’mod partikolari Artikolu 40(1)(g) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006 jipprovdi li rifużjonijiet għall-esportazzjoni fis-settur taz-zokkor jistgħu jvarjaw skond id-destinazzjoni, meta dan ikun meħtieġ minħabba s-sitwazzjoni tas-suq dinji jew il-ħtiġijiet speċifiċi ta’ ċerti swieq.

(2)

L-Artikolu 1 Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 900/2007 tas-27 ta’ Lulju 2007 dwar sejħa permanenti għall-offerti biex ikunu deċiżi r-rifużjonijiet fuq esportazzjonijiet ta’ zokkor abjad sa tmiem is-sena kummerċjali 2007/2008 (2) tipprovdi għal differenzjazzjoni bħal din billi teskludi ċerti destinazzjonijiet.

(3)

L-Artikolu 14(1) tar-Regolament (KE) Nru 800/1999 tal-15 ta’ April 1999 li jistabbilixxi regoli komuni dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni ta’ prodotti agrikoli (3) jipprovdi li fejn ir-rata tar-rifużjoni tvarja skond id-destinazzjoni, ir-rifużjonijiet iridu jitħallsu skond il-kundizzjonijiet addizzjonali stipulati fl-Artikoli 15 u 16 ta’ dak ir-Regolament.

(4)

L-Artikolu 15(1) tar-Regolament (KE) Nru 800/1999 jipprovdi li l-prodotti għandhom ikunu importati fl-istat naturali tagħhom fil-pajjiż terz jew wieħed mill-pajjiżi terzi li għalih tapplika r-rifużjoni.

(5)

L-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 800/1999 jelenka d-dokumenti varji li jistgħu jikkostitwixxu prova ta’ l-ikkompletar tal-formalitajiet doganali f’pajjiż terz fejn ir-rata ta’ rifużjoni hija differenzjata skond id-destinazzjoni. Skond il-paragrafu 4 ta’ dak l-Artikolu, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, f’ċerti każijiet speċifiċi li jridu jiġu determinati, li l-prova msemmija f’dak l-Artikolu tista’ titqies li tiġi pprovduta permezz ta’ dokument speċifiku jew b’xi mod ieħor.

(6)

Fis-settur taz-zokkor l-operazzjonijiet ta’ esportazzjoni huma normalment regolati b’kuntratti li jkunu definiti bħala fob fis-suq tal-“futures” ta’ Londra. Konsegwentement, f’dak l-istadju ta’ fob, ix-xerrejja jaċċettaw l-obbligi kontrattwali kollha, inkluża l-prova ta’ l-ikkompletar tal-formalitajiet tad-dwana, mingħajr ma jkunu l-benefiċjarji diretti tar-rifużjoni li dik il-prova tagħti dritt għalih. Il-ksib ta’ dik il-prova għall-kwantitajiet esportati kollha jista’ jikkawża diffikultajiet amministrattivi konsiderevoli f’ċerti pajjiżi, u dawn jistgħu sostanzjalment jdewmu jew jipprevjenu l-ħlas tar-rifużjoni għall-kwantitajiet kollha li effettivament ikunu ġew esportati.

(7)

Biex tillimita l-impatt fuq l-ekwilibrju tas-suq taz-zokkor, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 436/2007 ta’ l-20 ta’ April mal-prova ta’ l-ikkompletar tal-formalitajiet tad-dwana għall-importazzjoni ta’ zokkor f’pajjiżi terzi hekk kif provdut fl-Artikolu 16 tar-Regolament(KE) Nru 800/1999 (4) jipprovdi għall-illaxkar tar-regoli fuq prova ta’ l-ikkompletar tal-formalitajiet doganali sal-31 ta’ Diċembru 2007.

(8)

Minħabba li d-diffikultajiet amministrattivi li taw lok għal din d-deroga u l-impatti tagħhom fuq is-suq għadhom jippersistu, il-provi alternattivi ta’ destinazzjoni għandhom japplikaw sa l-2008.

(9)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma f’konformità ma’ l-opinjoni tal-Kumitat tal-Ġestjoni taz-Zokkor,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fil-każ ta’ esportazzjonijiet imwettqa skond l-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 318/2006, prodotti għandhom jitqiesu li ġew impurtati f’pajjiż terz mal-preżentazzjoni tat-tliet dokumenti li ġejjin:

(a)

kopja tad-dokument tat-trasport;

(b)

dikjarazzjoni li l-prodott inħatt, magħmula minn awtorita’ uffiċjali tal-pajjiż terz ikkonċernat, mill-awtoritajiet uffiċjali ta’ wieħed mill-Istati Membri stabbiliti fil-pajjiż tad-destinazzjoni, jew minn aġenzija ta’ sorveljanza internazzjonali approvata skond l-Artikoli 16a sa 16f tar-Regolament (KE) Nru 800/1999, li tiċċertifika li l-prodott ħalla l-post tal-ħatt jew talanqas li, sa fejn tkun taf l-awtorita’ jew aġenzija li toħroġ id-dikjarazzjoni, il-prodott ma jkunx sussegwentement tgħabba mill-ġdid bl-għan li jerga’ jkun esportat;

(ċ)

dokument bankarju maħruġ minn intermedjarji approvati stabbiliti fil-Komunità’ li jiċċertifika li l-pagament li jikkorrispondi għall-esportazzjoni kkonċernata ġie kkreditat fil-kont ta’ l-esportatur li jkun infetah magħhom, jew prova tal-pagament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2008 sal-31 ta’ Diċembru 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 58, 28.2.2006, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1260/2007 (ĠU L 283, 27.10.2007, p. 1).

(2)  ĠU L 196, 28.7.2007, p. 26. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1298/2007 (ĠU L 289, 7.11.2007, p. 3)

(3)  ĠU L 102, 17.4.1999, p. 11. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1001/2007 ĠU L 226, 30.8.2007, p. 9).

(4)  ĠU L 104, 21.4.2007, p. 14.


21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/56


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1542/2007

ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007

dwar il-proċeduri ta’ ħatt l-art u użin ta’ aringi, kavalli u sawrell

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni għas-Sajd (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 23 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 23(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 jipprovdi li jistgħu jiġu adottati regoli dettaljati fir-rigward tat-twaqqif ta’ l-istrutturi amministrattivi u tekniċi meħtieġa biex jiġu żgurati kontroll, spezzjoni u infurzar effettivi kif stipulat fl-Artikolu 23(3) tiegħu.

(2)

Biex tiġi assigurata l-kompetizzjoni ġusta, huwa xieraq li jiġu introdotti proċeduri armonizzati għall-ħatt l-art u l-użin ta’ aringi, kavalli u sawrell.

(3)

Bejn l-2002 u l-2005 ġew żviluppati proċeduri għall-ħatt l-art u l-użin, permezz ta’ kooperazzjoni bejn il-Komunità, in-Norveġja u l-Gżejjer Faroe u dawn iddaħħlu bħala parti mil-leġiżlazzjoni Komunitarja matul il-fażi ta’ żvilupp bħala miżuri tranżitorji tekniċi u ta’ kontroll fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 41/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi għall-2007 l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati magħhom għal ċerti stokkijiet [ħażniet] ta’ ħut u gruppi ta’ stokkijiet ta’ ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, għal bastimenti Komunitarji, f’ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta’ qbid (2).

(4)

Għall-finijiet ta’ kontroll u spezzjoni adegwati tal-qabdiet ta’ aringi, kavalli u sawrell li jinħattu l-art minn bastimenti Komunitarja, dan għandu jsir biss f’portijiet apposta fil-Komunità jew f’pajjiżi terzi li japplikaw sistema simili għas-sistema Komunitarja għall-ħatt l-art u l-użin ta’ dawk l-ispeċijiet.

(5)

Biex tittejjeb l-akkuratezza ta’ l-informazzjoni mdaħħla fil-ġurnal ta’ abbord, huwa meħtieġ li jkunu previsti ċerti eċċezzjonijiet għar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2807/83 tat-22 ta’ Settembru 1983 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar ir-reġistrazzjoni ta’ informazzjoni dwar il-qabdiet ta’ ħut ta’ l-Istati Membri (3). Għal raġunijiet ta’ ċarezza huwa xieraq li jkun speċifikat li ċerti rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament japplikaw flimkien ma’ dawk stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 tat-12 ta’ Ottubru 1993 li jistabbilixxi sistema ta’ kontroll li tapplika għall-politika komuni tas-sajd (4) [politika tas-sajd komuni].

(6)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat tas-Sajd u l-Akkwakultura,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Skop

Dan ir-Regolament għandu japplika għal qabdiet li jinħattu l-art fil-Komunità Ewropea minn bastimenti tas-sajd tal-Komunità u ta’ pajjiżi terzi, jew minn bastimenti tas-sajd Komunitarji f’pajjiżi terzi, ta’ kwantitajiet, għal kull qabda li tinħatt, li taqbeż l-10 tunnellati ta’ aringi (Clupea harengus), kavalli (Scomber scombrus) u sawrell (Trachurus spp.), jew taħlita tagħhom, maqbuda

(a)

għall-aringi fiż-żoni I, II, IIIa, IV, Vb, VI, u VII ta’ l-ICES (5);

(b)

għall-kavalli u s-sawrell fiż-żoni IIa, IIIa, IV, VI, u VII ta’ l-ICES.

Artikolu 2

Portijiet magħżula

1.   Għandu jkun ipprojbit li jinħattu l-art qabdiet ta’ aringi, kavalli jew sawrell barra l-portijiet magħżula mill-Istati Membri jew pajjiżi terzi li kkonkludew ftehimiet mal-Komunità rigward il-ħatt l-art ta’ ħut bħal dan.

2.   Kull Stat Membru kkonċernat għandu jittrażmetti lill-Kummissjoni lista ta’ portijiet magħżula li fihom jistgħu jinħattu l-art qabdiet ta’ aringi, kavalli u sawrell. Għandu ukoll jikkomunika lill-Kummissjoni il-proċeduri ta’ spezzjoni u sorveljanza applikabbli f’dawk il-portijiet, inklużi t-termini u l-kundizzjonijiet għar-reġistrar u r-rappurtar tal-kwantitajiet ta’ kwalunkwe speċijiet bħal dawn f’kull qabda li tinħatt l-art.

3.   Kull Stat Membru kkonċernat għandu jittrażmetti lill-Kummissjoni, għallinqas 15-il jum qabel ma jidħlu fis-seħħ, kwalunkwe tibdiliet fil-listi ta’ portijiet u għall-proċeduri ta’ spezzjoni u sorveljanza msemmija fil-paragrafu 2.

4.   Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 2 u 3, flimkien mal-lista ta’ portijiet magħżula minn pajjiżi terzi, lill-Istati Membri kollha kkonċernati.

5.   Il-Kummissjoni u l-Istat Membru kkonċernat għandhom jippubblikaw lista ta’ portijiet magħżula, u tibdiliet li jsirulha, fil-websajts tagħhom.

KAPITOLU II

ĦATT L-ART FIL-KOMUNITÀ

Artikolu 3

Id-dħul fil-port

1.   Il-kaptan ta’ bastiment tas-sajd, inkella l-aġent tiegħu, għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru fejn għandha tinħatt il-qabda, mill-inqas erba’ sigħat bil-quddiem bid-dħul fil-port tal-ħatt ta’ l-Istat Membru kkonċernat, dwar dan li ġej:

(a)

il-port li fih biħsiebu jidħol, isem il-bastiment u n-numru ta’ reġistrazzjoni tiegħu;

(b)

stima tal-ħin tal-wasla f’dak il-port;

(ċ)

il-kwantitajiet f’kilogrammi piż ħaj skond l-ispeċi miżmuma abbord;

(d)

iż-żona li fiha saret il-qabda, kif definit fl-Artikolu 10(d) hawn taħt.

2.   Stat Membru jista’ jipprevedi perjodu ta’ notifika iqsar minn dak stipulat fil-paragrafu 1. F’każijiet bħal dawn, l-Istat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni 15-il jum qabel id-dħul fis-seħħ tiegħu. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri kkonċernati għandhom itellgħu din l-informazzjoni fuq il-websajts rispettivi tagħhom.

Artikolu 4

Rilaxx

L-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru kkonċernat għandhom jesiġu li r-rilaxx ma jibdiex qabel jiġi awtorizzat. Jekk ir-rilaxx jiġi interrott, għandha tkun meħtieġa awtorizzazzjoni qabel ikun jista’ jkompli.

Artikolu 5

Il-ġurnal ta’ abbord

1.   Permezz ta’ deroga mid-dispożizzjonijiet tal-punt 4.2 ta’ l-Anness IV għar-Regolament (KEE) Nru 2807/83, il-kaptan ta’ bastiment tas-sajd għandu jissottometti, immedjatament mal-wasla tiegħu fil-port, il-paġna jew paġni rilevanti tal-ġurnal ta’ abbord lill-awtorità kompetenti fil-port tal-ħatt l-art.

2.   Il-kwantitajiet miżmuma abbord, notifikati qabel il-ħatt l-art kif jissemma fl-Artikolu 3(1)(c), għandhom ikunu ugwali għall-kwantitajiet irreġistrati fil-ġurnal ta’ abbord wara li dan jimtela.

3.   Permezz ta’ deroga mid-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KEE) Nru 2807/83 il-marġini permessi tat-tolleranza fl-istimi rreġistrati fil-ġurnal ta’ abbord tal-kwantitajiet f’kilogrammi ta’ ħut miżmum abbord għandha tkun 10 %.

Artikolu 6

Użin ta’ ħut frisk

1.   Ix-xerrejja kollha li jixtru ħut frisk għandhom jiżguraw li l-kwantitajiet kollha li jirċievu jintiżnu fuq sistemi approvati mill-awtoritajiet kompetenti. L-użin għandu jsir qabel ma l-ħut jintgħażel, jiġi pproċessat, jinħażen, jiġi ttrasportat mill-port tal-ħatt u jerġa’ jinbiegħ. Iċ-ċifra li tirriżulta mill-użin għandha tintuża biex jimtlew id-dikjarazzjonijiet ta’ ħatt l-art, noti ta’ bejgħ u dikjarazzjonijiet ta’ konsenja.

2.   Fid-determinazzjoni tal-piż, kull tnaqqis għall-ilma m’għandux jaqbeż 2 %.

Artikolu 7

Użin ta’ ħut frisk wara t-trasport

1.   B’deroga mill-Artikolu 6(1), l-Istati Membri jistgħu jippermettu li ħut frisk jintiżen wara t-trasport mill-port tal-ħatt l-art sakemm il-ħut ma jkunx intiżen mal-ħatt u jiġi ttrasportat lejn destinazzjoni fit-territorju ta’ l-Istat Membru għal mhux aktar minn 100 kilometru mill-port fejn inħatt l-art.

2.   L-użin tal-ħut frisk wara t-trasport, kif jissemma fil-paragrafu 1, jista’ jkun permess biss jekk:

(a)

it-tanker li fih ikun trasportat il-ħut ikun akkumpanjat minn spettur mill-post tal-ħatt l-art sal-post fejn jintiżen il-ħut, jew

(b)

l-awtoritajiet kompetenti fil-post tal-ħatt l-art jagħtu l-approvazzjoni tagħhom biex il-ħut jiġi ttrasportat.

3.   L-approvazzjoni msemmija fil-paragrafu 2(b) għandha tkun soġġetta għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

immedjatament qabel ma t-tanker jitlaq mill-port tal-ħatt l-art, ix-xerrej jew l-aġent tiegħu irid jagħti dikjarazzjoni miktuba lill-awtoritajiet kompetenti, li fiha jsemmi l-ispeċi tal-ħut u l-isem tal-bastiment li minnu l-ħut ġie rilaxxat, in-numru uniku ta’ l-identità tat-tanker u dettalji tad-destinazzjoni fejn il-ħut ikun se jintiżen; id-dikjarazzjoni trid tinkludi d-data u l-ħin kif ukoll il-ħin stmat tal-wasla tat-tanker fid-destinazzjoni.

(b)

kopja tad-dikjarazzjoni prevista fil-punt (a) trid tinżamm mis-sewwieq matul it-trasport tal-ħut, u tingħata lir-riċevitur tal-ħut fid-destinazzjoni.

Artikolu 8

Faċilitajiet ta’ l-użin tal-ħut frisk imħaddma pubblikament

Fil-każijiet fejn jintużaw faċilitajiet ta’ użin pubbliċi, il-parti li tiżen il-ħut għandha tipprovdi lix-xerrej nota tal-piż li tindika d-data u l-ħin ta’ l-użin u n-numru ta’ l-identifikazzjoni tat-tanker. Kopja tan-nota tal-piż għandha tinhemeż man-nota tal-bejgħ jew dikjarazzjoni tal-konsenja.

Artikolu 9

Faċilitajiet ta’ l-użin tal-ħut frisk imħaddma privatament

1.   F’każijiet fejn jintużaw faċilitajiet privati ta’ l-użin, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu.

2.   Is-sistema ta’ l-użin għandha tkun approvata, ikkalibrata u ssiġillata mill-awtoritajiet kompetenti.

3.   Il-parti li tiżen il-ħut għandha żżomm reġistru ta’ l-użin, bil-paġni legati fi ktieb u nnumerati, li jindika:

(a)

l-isem u n-numru ta’ reġistrazzjoni tal-bastiment li minnu nħatt l-art il-ħut,

(b)

in-numru ta’ l-identifikazzjoni tat-tankers għall-każijiet fejn il-ħut ġie ttrasportat mill-port tal-ħatt l-art qabel intiżen skond l-Artikolu 7. Kull tagħbija tat-tanker għandha tintiżen u tiġi rreġistrata għaliha,

(ċ)

l-ispeċi tal-ħut,

(d)

il-piż ta’ kull ħatt l-art,

(e)

id-data u l-ħin tal-bidu u t-tmiem ta’ l-użin.

4.   Meta l-użin isir fuq sistema ta’ konvejer belt, din għandha tkun mgħammra b’miter viżibbli li jirreġistra t-total kumulattiv tal-piż. Il-valur muri fuq il-miter mal-bidu ta’ l-użin kif ukoll it-total kumulattiv għandhom jiġu rreġistrati fir-reġistru ta’ l-użin. Kull darba li tintuża s-sistema għandha tiġi rreġistrata fir-reġistru ta’ l-użin.

Artikolu 10

It-tikkettjar tal-ħut iffriżat

Il-bastimenti għandhom jitħallew iħottu biss ħut iffriżat li jkun identifikat permezz ta’ tikketta jew timbru li jinqara b’mod ċar. It-tikketta jew timbru, imqiegħda fuq kull kaxxa jew blokka ta’ ħut iffriżat jindika:

(a)

l-isem jew in-numru tar-reġistrazzjoni tal-bastimenti li jkun qabad il-ħut;

(b)

speċi;

(ċ)

id-data ta’ produzzjoni;

(d)

iż-żona li fiha saret il-qabda; iż-żona għandha tirreferi għas-sub-żona u taqsima jew sub-taqsima li fihom japplikaw il-limiti tal-qbid skond il-liġi tal-Komunità.

Artikolu 11

Użin ta’ ħut iffriżat

1.   Ix-xerrejja kollha u detenturi ta’ ħut iffriżat għandhom jiżguraw li l-kwantitajiet kollha maħtuta l-art jintiżnu qabel ma l-ħut jiġi pproċessat, jinħażen, jiġi ttrasportat mill-port tal-ħatt l-art jew jinbiegħ. Il-piż tal-ħut iffriżat li jinħatt fil-kaxxi għandu jiġi ddeterminat skond l-ispeċi permezz tal-moltiplikazzjoni ta’ l-għadd totali ta’ kaxxi bil-piż nett medju għal kaxxa, li jiġi kkalkulat skond il-metodoloġija stipulata fl-Anness.

2.   Il-parti li tiżen il-ħut għandha żżomm reġistru tal-ħatt, li jindika:

(a)

l-isem u n-numru ta’ reġistrazzjoni tal-bastiment li minnu nħatt l-art il-ħut;

(b)

l-ispeċijiet tal-ħut li nħattu;

(ċ)

id-daqs tal-lott u l-kampjun tal-pallets skond l-ispeċi, bi qbil mad-dispożizzjonijiet tal-punt 1 ta’ l-Anness;

(d)

il-piż ta’ kull pallet fil-kampjun u l-piż medju tal-pallets;

(e)

l-għadd ta’ kaxxi fuq kull pallet fil-kampjun;

(f)

il-piż ta’ kull kaxxa vojta, jekk differenti mill-piż tal-kaxxi vojta speċifikat fil-punt 4 ta’ l-Anness;

(g)

il-piż medju ta’ pallet vojt, bi qbil mad-dispożizzjonijiet tal-punt 3(b) ta’ l-Anness;

(h)

il-piż medju kull kaxxa, skond l-ispeċi.

3.   Iċ-ċifra li tirriżulta mill-użin għandha tintuża biex jimtlew id-dikjarazzjonijiet ta’ ħatt l-art, noti ta’ bejgħ u dikjarazzjonijiet ta’ konsenja.

Artikolu 12

Iż-żamma tad-dokumenti ta’ l-użin

Ir-reġistru ta’ l-użin u r-reġistri msemmija fl-Artikolu 9(3) u 11(2) u l-kopji tad-dikjarazzjonijiet bil-miktub ipprovduti fl-Artikolu 7(3)(b) għandhom jinżammu għal sitt snin.

Artikolu 13

Nota tal-bejgħ u dikjarazzjoni ta’ konsenja

Minbarra d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 9(5) tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93 il-proċessur, ir-riċevitur jew ix-xerrej tal-ħut kollu maħtut l-art għandhom jissottomettu kopja tan-nota ta’ bejgħ jew dikjarazzjoni ta’ konsenja lill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru kkonċernat malli jintalbu jagħmlu dan imma fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 48 siegħa wara t-tlestija ta’ l-użin.

Artikolu 14

Aċċess mill-awtoritajiet kompetenti

L-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom aċċess sħiħ f’kull ħin għas-sistema ta’ l-użin, ir-reġistri ta’ l-użin, id-dikjarazzjonijiet bil-miktub u l-postijiet kollha fejn jiġi pproċessat u jinżamm il-ħut.

Artikolu 15

Verifiki

L-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu verifiki amministrattivi fuq il-ħatt l-art kollu dwar il-qbil ta’ dawn li ġejjin:

(1)

kwantitajiet skond l-ispeċi indikati fl-avviż minn qabel tal-ħatt l-art, imsemmija fl-Artikolu 3(1)(c), u l-kwantitajiet irreġistrati fil-ġurnal ta’ abbord tal-bastiment,

(2)

il-kwantitajiet skond l-ispeċi rreġistrati fil-ġurnal ta’ abbord tal-bastiment mal-kwantitajiet irreġistrati fuq id-dikjarazzjoni tal-ħatt l-art,

(3)

il-kwantitajiet skond l-ispeċi rreġistrati fid-dikjarazzjoni tal-ħatt l-art mal-kwantitajiet irreġistrati fid-dikjarazzjoni ta’ konsenja jew nota tal-bejgħ,

(4)

iż-żona fejn seħħ il-qbid, kif reġistrata fil-ġurnal ta’ abbord tal-bastiment u d-data VMS għall-bastiment ikkonċernat.

Artikolu 16

Spezzjoni sħiħa

1.   L-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru għandhom jiżguraw li minn ta’ l-inqas 15 % tal-kwantitajiet ta’ ħut maħtut l-art u minn ta’ l-inqas 10 % tal-ħatt l-art ta’ ħut ikunu suġġetti għal spezzjonijiet sħaħ. Spezzjonijiet bħal dawn għandhom isiru skond il-paragrafi 2, 3 u 4.

2.   L-użin tal-qabda mill-bastiment għandu jiġi ssorveljat skond l-ispeċi. Fil-każ ta’ bastimenti li jippumpjaw il-qabda l-art, għandu jiġi ssorveljat l-użin ta’ l-iskarika globali. Fil-każ tal-ħatt l-art ta’ ħut iffriżat, il-kaxxi kollha għandhom jintiżnu u l-metodoloġija għall-ikkalkular tal-piż nett medju tal-kaxxi msemmija fl-Anness għandha tiġi ssorveljata.

3.   Id-data li ġejja għandha tiġi kontro-verifikata, apparti minn dik imsemmija fl-Artikolu 15:

(a)

il-kwantitajiet skond l-ispeċi rreġistrati fir-reġistru ta’ l-użin mal-kwantitajiet skond l-ispeċi rreġistrati fid-dikjarazzjoni ta’ konsenja jew in-nota tal-bejgħ;

(b)

id-dikjarazzjonijiet bil-miktub irċevuti mill-awtoritajiet kompetenti skond l-Artikolu 7(3)(a) u d-dikjarazzjonijiet bil-miktub miżmuma mid-destinatarju tal-ħut, skond l-Artikolu 7(3)(b);

(ċ)

in-numri ta’ l-identità tat-tankers imdaħħla fir-reġistru ta’ l-użin skond l-Artikolu 9(3)(b) u n-numri li jidhru fid-dikjarazzjonijiet bil-miktub previsti fl-Artikolu 7(3)(a).

4.   Għandu jiġi vverifikat li l-bastiment m’għandux iżjed ħut abbord, ladarba r-rilaxx ikun intemm.

Artikolu 17

Dokumentazzjoni ta’ l-attivitajiet ta’ spezzjoni

L-attivitajiet kollha ta’ spezzjoni koperti mill-Artikolu 16 għandhom jiġu ddokumentati. Tali dokumentazzjoni għandha tinżamm għal sitt snin.

KAPITOLU III

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 18

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Joe BORG

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 865/2007 (ĠU L 192, 24.7.2007, p. 1).

(2)  ĠU L 15, 20.1.2007, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 898/2007 (ĠU L 196, 28.7.2007, p. 22).

(3)  ĠU L 276, 10.10.1983, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1804/2005 (ĠU L 290, 4.11.2005, p. 10).

(4)  ĠU L 261, 20.10.1993, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (ĠU L 409, 30.12.2006, p. 11).

(5)  Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar kif definit fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3880/91 tas-17 ta’ Diċembru 1991 dwar is-sottomissjoni ta’ statistika nominali dwar il-qabda mill-Istati Membri li jistadu fil-grigal ta’ l-Atlantiku (ĠU L 365, 31.12.1991, p. 1) kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 448/2005 (ĠU L 74, 19.3.2005, p. 5).


ANNESS

Metodoloġija għall-kalkolu tal-piż medju nett ta’ kaxxi jew blokok ta’ ħut iffriżat

1.

Il-piż medju kull kaxxa għandu jiġi ddeterminat skond l-ispeċi, permezz tal-pjan ta’ kampjunar tat-tabella ta’ hawn taħt. Il-kampjun tal-pallets għandu jiġi magħżul b’mod aleatorju.

Pjan ta’ teħid ta’ kampjuni

Daqs tal-lott

(għadd ta’ kaxxi)

Daqs tal-kampjun

(għadd ta’ pallets × 52 kaxxa)

5 000 jew inqas

3

5 001 –10 000

4

10 001 –15 000

5

15 001 –20 000

6

20 001 –30 001

7

30 001 –50 000

8

Aktar minn 50 000

9

2.

Kull pallet ta’ kaxxi fil-kampjun għandu jintiżen. Il-piż gross totali tal-pallets kollha fil-kampjun għandu jiġi diviż bl-għadd totali ta’ pallets fil-kampjun biex wieħed jasal għall-piż gross medju kull pallet ta’ kull speċi.

3.

Biex wieħed jasal għall-piż nett medju kull kaxxa ta’ kull speċi, għandhom jitnaqqsu dawn li ġejjin mill-piż gross medju tal-pallet imsemmi fil-punt 2:

(a)

Il-piż medju ta’ kull kaxxa vojta – ugwali għall-piż tas-silġ, kartun, plastik jew materjal ta’ ppakkjar ieħor u mmoltiplikat bl-għadd ta’ kaxxi fuq il-pallet;

(b)

Il-piż medju ta’ disa’ pallets vojta kif jintużaw fil-ħatt.

Il-piż nett li jirriżulta għal kull pallet ta’ kull speċi imbagħad għandu jiġi diviż bl-għadd ta’ kaxxi fuq il-pallet.

4.

Il-piż ta’ kull kaxxa vojta msemmi fil-punt 3(a) għandu jkun ta’ 1,5 kg. L-Istati Membri jistgħu jużaw kaxxi b’piż vojt differenti, jekk jissottomettu l-metodoloġija tal-kampjunar tagħhom u kwalunkwe tibdil li jsirilha għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni.


21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/62


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1543/2007

ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 581/2004 li jiftaħ stedina permanenti għall-offerti dwar ir-rifużjoni ta’ l-esportazzjoni li tikkonċerna ċerti tipi ta’ butir u r-Regolament (KE) Nru 582/2004 li jiftaħ stedina permanenti għall-offerti dwar ir-rifużjoni ta’ l-esportazzjoni li tikkonċerna t-trab tal-ħalib xkumat

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (1), u partikolarment l-Artikolu 31(3)(b) u (14) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 1(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 581/2004 (2) u l-Artikolu 1(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 582/2004 (3) jiftħu stedina permanenti għall-offerti dwar ir-rifużjoni ta’ l-esportazzjoni li tikkonċerna ċerti tipi ta’ prodotti tal-ħalib lejn destinazzjonijiet minbarra ċerti pajjiżi terzi u żoni.

(2)

Sabiex ma jkunx hemm misinterpretazzjonijiet ta’ l-istatus ta’ dawk id-destinazzjonijiet, huwa xieraq li ssir distinzjoni bejn pajjiżi terzi u territorji ta’ l-Istati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea li ma jagħmlux parti mit-territorju doganali tal-Komunità.

(3)

L-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 581/2004 u l-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 582/2004, jistabbilixxu l-perjodu ta’ applikazzjoni għal offerti dwar iċ-ċertifikati ta’ rifużjoni ta’ l-esportazzjoni għall-butir u għat-trab tal-ħalib xkumat kif xieraq. Minħabba s-sitwazzjoni tas-suq tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1119/2007 tas-27 ta’ Settembru 2007 li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 581/2004, li jiftaħ stedina permanenti għall-offerti dwar ir-rifużjoni ta’ l-esportazzjoni li tikkonċerna ċerti tipi ta’ butir, u mir-Regolament (KE) Nru 582/2004 li jiftaħ stedina permanenti għall-offerti dwar ir-rifużjoni ta’ l-esportazzjoni li tikkonċerna t-trab tal-ħalib xkumat (4), ipprovdiet għal perjodu wieħed fix-xahar għall-applikazzjoni għall-offerti fl-aħħar terz ta’ l-2007.

(4)

Peress li aktarx din is-sitwazzjoni tas-suq se tibqa’ l-istess, u bl-għan li jkunu evitati proċeduri u spejjeż amministrattivi żejda, huwa xieraq li din il-frekwenza ta’ żmien tkun adottata b’mod definit b’bażi permanenti minn Jannar 2008.

(5)

Għalhekk jeħtieġ li ssir emenda għar-Regolamenti (KE) Nru 581/2004 u (KE) Nru 582/2004 kif xieraq.

(6)

Il-miżuri provduti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Ħalib u l-Prodotti tal-Ħalib,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 581/2004 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 1(1), it-tieni subparagrafu għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Il-prodotti msemmija fl-ewwel subparagrafu huma intiżi għall-esportazzjoni lejn id-destinazzjonijiet kollha minbarra l-pajjiżi u ż-żoni li ġejjin:

(a)

pajjiżi terzi: Andorra, is-Santa Sede (l-Istat tal-Belt tal-Vatikan), il-Liechtenstein u l-Istati Uniti ta’ l-Amerka;

(b)

it-territorji ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE li ma jagħmlux parti mit-territorju doganali tal-Komunità: Ġibiltà, Ceuta, Melilla, il-Komuni ta’ Livigno u Campione d’Italia, Heligoland, Greenland, il-Gżejjer Faeroe u ż-żoni tar-Repubblika ta’ Ċipru fejn il-Gvern tar-Repubblika ta’ Ċipru ma jeżerċitax kontroll effettiv.”

(2)

Fl-Artikolu 2, il-paragrafu 2 jinbidel b’li ġej:

“2.   Kull perjodu ta’ l-offerti għandu jibda fis-13.00 (ħin ta’ Brussell) fit-tieni Tlieta tax-xahar bl-eċċezzjonijiet li ġejjin:

(a)

F’Awwissu għandu jibda fis-13.00 (ħin ta’ Brussell) fit-tielet Tlieta;

(b)

f’Diċembru għandu jibda fis-13.00 (ħin ta’ Brussell) fl-ewwel Tlieta.

Jekk it-Tlieta tkun festa, il-perjodu għandu jibda fis-13:00 (ħin ta’ Brussell) tal-jum ta’ xogħol li jkun imiss.

Kull perjodu ta’ l-offerti għandu jintemm fis-13.00 (ħin ta’ Brussell) fit-tielet Tlieta tax-xahar bl-eċċezzjonijiet li ġejjin:

(a)

f’Awwissu għandu jintemm fis-13.00 (ħin ta’ Brussell) fir-raba’ Tlieta;

(b)

f’Diċembru għandu jintemm fis-13.00 (ħin ta’ Brussell) fit-tieni Tlieta.

Jekk it-Tlieta tkun festa, il-perjodu għandu jintemm fil-13:00 (ħin ta’ Brussel) tal-jum ta’ xogħol preċedenti.”

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 582/2004 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 1, il-paragrafu 1 jinbidel b’li ġej:

“1.   Offerta permanenti hija miftuħa sabiex tiġi ddeterminata r-rifużjoni għall-esportazzjoni tat-trab tal-ħalib xkumat imsemmi fis-sezzjoni 9 ta’ l-Anness I tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3846/87 (*) fi xkejjer ta’ mill-anqas 25 kilogramma piż nett u li jkun fih mhux aktar minn 0.5 % fil-piż ta’ materja mhux lattika miżjuda li jidħol taħt il-kodiċi tal-prodott ex ex 0402 10 19 9000, li hu maħsub għall-esportazzjoni lejn id-destinazzjonijiet kollha ħlief il-pajjiżi u ż-żoni li ġejjin:

(a)

pajjiżi terzi: Andorra, is-Santa Sede (l-Istat tal-Belt tal-Vatikan), il-Liechtenstein u l-Istati Uniti ta’ l-Amerka;

(b)

it-territorji ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE li ma jagħmlux parti mit-territorju doganali tal-Komunità: Ġibiltà, Ceuta, Melilla, il-Komuni ta’ Livigno u Campione d’Italia, Heligoland, Greenland, il-Gżejjer Faeroe u ż-żoni tar-Repubblika ta’ Ċipru fejn il-Gvern tar-Repubblika ta’ Ċipru ma jeżerċitax kontroll effettiv.

(*)  ĠU L 366, 24.12.1987, p. 1.”"

(2)

Fl-Artikolu 2, il-paragrafu 2 jinbidel b’li ġej:

“2.   Kull perjodu ta’ l-offerti għandu jibda fis-13.00 (ħin ta’ Brussell) fit-tieni Tlieta tax-xahar bl-eċċezzjonijiet li ġejjin:

(a)

f’Awwissu għandu jibda fis-13.00 (ħin ta’ Brussell) fit-tielet Tlieta;

(b)

f’Diċembru għandu jibda fis-13.00 (ħin ta’ Brussell) fl-ewwel Tlieta.

Jekk it-Tlieta tkun festa, il-perjodu għandu jibda fis-13:00 (ħin ta’ Brussell) tal-jum ta’ xogħol li jkun imiss.

Kull perjodu ta’ l-offerti għandu jintemm fis-13.00 (ħin ta’ Brussell) fit-tielet Tlieta tax-xahar bl-eċċezzjonijiet li ġejjin:

(a)

f’Awwissu għandu jintemm fis-13.00 (ħin ta’ Brussell) fir-raba’ Tlieta;

(b)

f’Diċembru għandu jintemm fis-13.00 (ħin ta’ Brussell) fit-tieni Tlieta.

Jekk it-Tlieta tkun festa, il-perjodu għandu jintemm fil-13:00 (ħin ta’ Brussell) tal-jum ta’ xogħol preċedenti.”

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 48. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1152/2007 (ĠU L 258, 4.10.2007, p. 3). Ir-Regolament (KE) Nru 1255/1999 ser jinbidel bir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) mill-1.7.2008.

(2)  ĠU L 90, 27.3.2004, p. 64. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 276/2007 (ĠU L 76, 16.3.2007, p. 16).

(3)  ĠU L 90, 27.3.2004, p. 67. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (EC) No 276/2007.

(4)  ĠU L 253, 28.9.2007, p. 23.


21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/64


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1544/2007

ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2707/2000 li jipprovdi regoli ddettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 rigward l-għajnuna Komunitarja għall-provvista tal-ħalib u ċerti prodotti mill-ħalib lit-tfal ta’ l-iskola f’ċerti stabbilimenti ta’ l-edukazzjoni

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (1), u b’mod partikolari l Artikolu 15 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 14(3) tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999 kif emendat mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1152/2007 tas-26 ta’ Settembru 2007 jistabbilixxi l-livell ta’ għajnuna għall-ħalib mogħti lill-istudenti fi stabbilimenti ta’ l-edukazzjoni, irrispettivament mill-kontenut ta’ xaħam fih, u jistipula l-adattament tal-livell ta’ għajnuna għal prodotti oħra eliġibbli.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2707/2000 (2) għandu għalhekk jiġi emendat skond dan.

(3)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Ħalib u l-Prodotti tal-Ħalib,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 2707/2000 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 3 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 3

1.   L-Istati Membri jistgħu jħallsu l-għajnuna għall-prodotti eliġibbli li l-lista tagħhom tinsab fl-Anness I.

2.   Fid-dipartimenti Franċiżi lil hinn mix-xtut, il-ħalib bit-togħma taċ-ċikkulata jew ta’ xorta oħra jista’ jkun ħalib rikostitwit.

3.   L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw iż-żieda ta’ massimu ta’ 5 mg ta’ fluworin għal kull kilogramma mal-prodotti tal-kategorija I.

4.   Għandha tingħata għajnuna biss fuq il-prodotti elenkati fl-Anness I għal dan ir-Regolament jekk il-prodotti huma konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*) u r-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (**), u b’mod partikolari mar-rekwiżiti ta’ preparazzjoni fi stabbiliment approvat u mar-rekwiżiti ta’ mmarkar ta’ identifikazzjoni speċifikati fit-Taqsima I ta’ l-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 853/2004.

(*)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1; kif ikoreġut bil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 3."

(**)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55; kif ikoreġut bil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 22.”;"

2)

L-Artikolu 4(1) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“1.   Ir-rati ta’ għajnuna jinsabu fl-Anness II.”;

3)

L-Artikolu 5(2) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“2.   Għall-prodotti tal-kategoriji II sa VI li jinsabu fl-Anness 1 il-kalkolu għandu jsir skond dawn l-ekwivalenzi:

(a)

il-kategorija II: 100 kg = 300 kg ħalib;

(b)

il-kategorija III: 100 kg = 765 kg ħalib;

(c)

il-kategorija IV: 100 kg = 850 kg ħalib;

(d)

il-kategorija V: 100 kg = 935 kg ħalib;

(e)

il-kategorija VI: 100 kg = 750 kg ħalib.”

4)

L-Annessi I u II għandhom jinbidlu bl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 48. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1152/2007 (ĠU L 258, 4.10.2007, p. 3). Ir-Regolament (KE) Nru 1255/1999 ser jinbidel bir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) mill-1 ta’ Lulju 2008.

(2)  ĠU L 311, 12.12.2000, p. 37. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 704/2007 (ĠU L 161, 22.6.2007, p. 31).


ANNESS

L-ANNESS I

IL-LISTA TAL-PRODOTTI ELIĠIBBLI GĦALL-GĦAJNUNA KOMUNITARJA

Il-Kategorija I

(a)

ħalib ittrattat bis-sħana

(b)

ħalib ittrattat bis-sħana bit-togħma taċ-ċikkulata jew ta’ xorta oħra, li jkun fih mill-anqas 90 % bħala piż tal-ħalib imsemmi f’(a)

(ċ)

Jogurt jew piimä/filmjölk jew piimä/fil ipproċessati mill-ħalib imsemmi f’(a)

Il-Kategorija II

Ġobnijiet mhux imħawra (1) friski u pproċessati b’kontenut ta’ xaħam bħala piż ta’ materjal niexef ta’ mill-anqas 40 %

Il-Kategorija III

Ġobnijiet oħra minbarra dawk friski u pproċessati, b’kontenut ta’ xaħam bħala piż ta’ materjal niexef ta’ mill-anqas 45 %.

Il-Kategorija IV

Ġobon Grana Padano.

Il-Kategorija V

Ġobon Parmigiano-Reggiano

Il-Kategorija VI

Ġobon Halloumi

L-ANNESS II

Rati ta’ għajnuna

(a)

EUR 18,15/100 kg għall-prodotti tal-kategorija I

(b)

EUR 54,45/100 kg għall-prodotti tal-kategorija II

(c)

EUR 138,85/100 kg għall-prodotti tal-kategorija III

(d)

EUR 154,28/100 kg għall-prodotti tal-kategorija IV

(e)

EUR 169,70/100 kg għall-prodotti tal-kategorija V

(f)

EUR 136,13/100 kg għall-prodotti tal-kategorija VI


(1)  Għall-għanijiet ta’ din il-kategorija, ġobon mhux imħawwar għandu jfisser ġobon derivat esklussivament mill-ħalib, bil-ftehim li s-sustanzi meħtieġa għall-manifattura tiegħu jistgħu jiġu miżjuda, basta dawn is-sustanzi ma jiġux użati biex jieħdu post, b’mod parzjali jew totali ta’ xi kostitwent tal-ħalib.


21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/67


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1545/2007

ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007

li jiffissa l-kwantità komplimentarja ta’ zokkor tal-kannamieli mhux raffinat fl-Istati ta’ l-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku (AKP) u fl-Indja għall-provvista fir-raffineriji għall-perjodu mill-1 ta’ Ottubru 2007 sat-30 ta’ Settembru 2008

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 318/2006 ta’ l-20 ta’ Frar 2006 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor (1), u partikolarment it-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 29(4) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006 jistipula li, matul is-snin tal-kummerċ 2006/2007, 2007/2008 u 2008/2009, u sabiex tkun żgurata provvista adegwata lir-raffineriji Komunitarji, id-dazji fuq l-importazzjoni fuq kwantità komplementarja ta’ l-importazzjonijiet taz-zokkor tal-kannamieli mhux raffinat li joriġinaw fl-Istati msemmija fl-Anness VI ta’ dak ir-Regolament, għandhom jiġu sospiżi.

(2)

Dik il-kwantità komplementarja għandha tiġi kkalkulata skond l-Artikolu 19 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 950/2006 tat-28 ta’ Ġunju 2006 li jistipula regoli dettaljati ta’ applikazzjoni għas-snin tal-kummerċ 2006/2007, 2007/2008 u 2008/2009 għall-importazzjoni u r-raffinar tal-prodotti tas-settur taz-zokkor skond ċerti kwoti tariffarji u ftehimiet preferenzjali [traduzzjoni mhux uffiċjali] (2), fuq bażi ta’ previżjoni Komunitarja ta’ bilanċ ta’ provvista għaz-zokkor tal-kannamieli mhux raffinat. Għas-sena kummerċjali 2007/2008, il-bilanċ jindika l-ħtieġa għall-importazzjoni ta’ kwantità komplementarja ta’ zokkor tal-kannamieli mhux raffinat sabiex jintlaħqu l-bżonnijiet ta’ provvista tar-raffineriji Komunitarji.

(3)

Biex ikun żgurat li r-raffineriji fi ħdan il-Komunità jkollhom provvista suffiċjenti ta’ zokkor għall-bżonnijiet ta’ provvista tradizzjonali tagħhom, il-kwantità komplementarja għandha tkun allokata bejn il-pajjiżi terzi ikkonċernati b'tali mod li kunsinna sħiħa tkun żgurata. Għall-Indja, huwa kkunsidrat xieraq li tinżamm il-kwantità inizjali ta’ 10 000 tunnellata. Rigward il-bqija tal-bżonn ta’ provvista, kwantità globali għandha tiġi stabbilita għall-Istati AKP, li flimkien impenjaw ruħhom li jimplimentaw huma stess proċeduri għall-allokazzjoni tal-kwanititajiet sabiex tkun żgurata provvista adegwata lir-raffineriji.

(4)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma f'konformità ma’ l-opinjoni tal-Kumitat tal-Ġestjoni taz-Zokkor,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għall-perjodu mill-1 ta’ Ottubru 2007 sat-30 ta’ Settembru 2008, il-kwantità komplementarja taz-zokkor tal-kannamieli mhux raffinat lest għar-raffinar li taqa’ taħt il-kodiċi NM 1701 11 10, kif imsemmija fl-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006, għandha tkun:

(a)

70 000 tunnellata espressi f’ekwivalenti ta’ zokkor abjad li joriġina fl-Istati elenkati fl-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 318/2006 minbarra l-Indja;

(b)

10 000 tunnellata espressi f'ekwivalenti ta’ zokkor abjad li joriġina fl-Indja.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ Diċembru 2007

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 58, 28.2.2006, p. 1. Ir-Regolamet kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1260/2007 (ĠU L 283, 27.10.2007, p. 1).

(2)  ĠU L 178, 1.7.2006, p. 1. Ir-Regolamet kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 371/2007 (ĠU L 92, 3.4.2007, p. 6).


21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/68


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1546/2007

ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007

li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1898/2005 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 fir-rigward ta’ miżuri għall-bejgħ ta’ krema, butir u butir konċentrat fis-suq Komunitarju

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewopea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 10 u 15 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1152/2007 li jemenda d-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru (KE) 1255/1999 dwar il-ħżin privat ta’ butir u krema, notevolment billi titneħħa r-referenza għall-istandards ta’ kwalità nazzjonali bħala kriterju ta’ eliġibblità għall-għajnuna għall-ħżin privat ta’ butir.

(2)

Minħabba dawn l-arranġamenti huwa xieraq li l-kriterji ta’ eliġibbiltà jiġu alinjati ma’ l-iskemi ta’ għajnuna għall-bejgħ ta’ krema, butir u butir konċentrat stabbiliti bir-Regolament tal-Kummissjoni Nru 1898/2005 (2). B'mod partikolari għandhom jitneħħew ir-referenzi għall-istandard ta’ kwalità nazzjonali u jiġu sostitwiti kulfejn meħtieġ bil-kriterji ta’ eliġibbiltà tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999. Id-dispożizzjonijiet rilevanti dwar kontrolli għandhom jiġu adattati skond dan.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 1898/2005 ghandu jigi emendat skond dan.

(4)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni ta’ l-Kumitat ta’ Ġestjoni tal-Ħalib u l-Prodotti tal-Ħalib,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1898/2005 qiegħed jiġi emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 5(1), il-punt (a) jitbiddel b'dan li ġej:

“(a)

il-butir magħmul direttament u esklussivament mill-krema ppasturizzata li jkun jilħaq ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999”;

(2)

Fl-Artikolu 45, il-paragrafu 2 għandu jitbiddel b'dan li ġej:

“2.   Meta jkunu ġew miżjuda t-traċċjaturi fil-butir jew fil-krema, jew jekk il-butir jew il-krema jkunu ġew inkorporati fil-prodotti finali jew, meta japplika fil-prodotti intermedji, fi Stat Membru ieħor għajr il-pajjiż tal-fabbrikazzjoni, dan il-butir jew din il-krema għandhom ikunu akkumpanjati b'ċertifikat maħruġ mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru li jiddikjara li:

(a)

għal butir, prodott fit-territorju tiegħu f'impriża approvata li tkun soġġetta għal kontrolli li jivverifikaw li l-butir magħmul direttament u esklussivament mill-krema jew mill-ħalib skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 6(6) tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999;

(b)

għal krema, prodotta fit-territorju tiegħu f'impriża approvata li tkun soġġetta għal kontrolli li jivverifikaw li l-krema magħmula direttament u esklussivament mill-ħalib tal-baqra prodott fil-Komunità skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 6(6) tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999.

3.   Meta l-Istat Membru ta’ produzzjoni jkun twettaq kontrolli dwar in-natura u l-kompożizzjoni tal-butir imsemmi fl-Artikolu 5(1) ta’ dan ir-Regolament, iċ-ċertifikat imsemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għandu jkun fih ir-riżultati ta’ dawk il-kontrolli u konferma li l-prodott konċernat huwa butir skond it-tifsira ta’ l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 6(3) tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999. F'dak il-każ, l-ippakkeġġjar għandu jkun issiġillat permezz ta’ tikketta nnumerata maħruġa mill-aġenzija kompetenti ta’ l-Istat Membru ta’ produzzjoni. Dan in-numru għandu jitniżżel fuq iċ-ċertifikat.”

(3)

Fl-Artikolu 72(b), il-punt (i) jitbiddel b'dan li ġej:

“(i)

il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999”

(4)

Fl-Artikolu 74, il-paragrafu 2 jitbiddel b'dan li ġej:

“2.   Fil-każ tal-butir imsemmi fit-tieni inċiż ta’ l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 6(3) tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999, l-ammont ta’ l-għajnuna stabbilit fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandu jiġi mmultiplikat b'0.9756.”

(5)

Fl-Artikolu 81, il-paragrafu 1 jitbiddel b'dan li ġej:

“1.   Il-butir għandu jintbagħat lill-benefiċjarju f’pakketti b’ittri ċari u li ma jitħassrux fuqhom il-marka ta’ identifikazzjoni skond l-Artikolu 72(b) u wieħed jew iktar annotazzjonijiet elenkati fl-Anness XVI(1).”

(6)

L-Artikolu 82 jitbiddel b'dan li ġej:

“Artikolu 82

1   L-Istati Membri għandhom jadottaw il-miżuri ta’ spezzjoni kollha neċessarji biex jiġi żgurat li dan il-Kapitolu ġie ssodisfat. B'mod partikolari kontrolli dwar id-dokumenti kummerċjali u r-rekords ta’ l-istokk tal-fornitur għandhom isiru skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 4045/89. (*)

Barra minn hekk, l-eliġibbiltà tal-butir għandha tiġi vverifikata billi jsiru analiżi ta’ kampjuni fiżiċi aleatorji sabiex tiġi żgurata l-konformità ma’ l-Artikolu 72(b)(i) ta’ dan ir-Regolament u biex jivverifikaw li ma fihx xaħam mhux tal-ħalib.

Il-kontrolli għandhom ikunu soġġetti għal rapport ta’ spezzjoni li jispeċifika d-data tal-kontroll, it-tul ta’ żmien tiegħu u l-operazzjonijiet li twettqu.

2   Meta l-butir jiġi prodott fi Stat Membru minbarra l-Istat Membru fejn ikun inxtara minn benefiċjarju, il-ħlas ta’ l-għajnuna għandu jkun soġġett għal preżentazzjoni ta’ ċertifikat mogħti mill-aġenzija kompetenti ta l-Istat Membru tal-produzzjoni.

Dan iċ-ċertifikat għandu jikkonferma li l-butir konċernat ġie prodott f'impriża approvata li tkun soġġetta għal kontrolli li jivverifikaw li l-butir ġie magħmul mill-krema jew mill-ħalib skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 6(6) tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999.

Meta l-Istat Membru ta’ produzzjoni jkun wettaq kontrolli dwar in-natura u l-kompożizzjoni tal-butir imsemmi fl-Artikolu 72(1) ta’ dan ir-Regolament, iċ-ċertifikat imsemmi fl-ewwel subparagrafu 2 ta’ dan il paragrafu għandu jkun fih ukoll ir-riżultati ta’ dawk il-kontrolli u konferma li l-prodott konċernat huwa butir skond it-tifsira ta’ l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 6(3) tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999. F'dak il-każ, l-ippakkeġġjar għandu jkun issiġillat permezz ta’ tikketta nnumerata maħruġa mill-aġenzija kompetenti ta’ l-Istat Membru ta’ produzzjoni. Dan in-numru għandu jitniżżel fuq iċ-ċertifikat.

(*)  ĠU L 388, 30.12.1989, p. 18.”"

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2008.

L-Artikolu 1(3) sa (6) għandu japplika għall-konsenji kollha ta’ butir li jsiru abbażi tal-kupun, kif imsemmi fl-Artikolu 75(1) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005, li jkun validu għax-xahar ta’ Jannar 2008 u wara.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 48. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1152/2007 (ĠU L 258, 4.10.2007, p. 3). Ir-Regolament (KE) Nru 1255/1999 ser jinbidel bir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) mill-1 ta’ Lulju 2008.

(2)  ĠU L 308, 25.11.2005, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 96/2007 (ĠU L 25, 1.2.2007, p. 6).


21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/70


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1547/2007

ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007

li jistabbilixxi perjodu tranżitorju għat-tneħħija tar-Repubblika ta’ Cape Verde mil-lista ta’ pajjiżi benefiċjarji mill-arranġament speċjali għall-pajjiżi l-anqas żviluppati, kif stabbilit fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 980/2005 li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 980/2005 tas-27 ta’ Ġunju 2005 li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 12(7) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Repubblika ta’ Cape Verde (minn issa ‘l quddiem tissejjeħ “Cape Verde”) hija inkluża fl-arranġament speċjali għall-pajjiżi l-anqas żviluppati taħt l-iskema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati tal-Komunità.

(2)

L-Artikolu 12(7) tar-Regolament (KE) Nru 980/2005 jipprovdi għat-tneħħija ta’ pajjiż mill-arranġament speċjali għall-pajjiżi l-anqas żviluppati, meta dak il-pajjiż jiġi eskluż min-Nazzjonijiet Uniti mil-lista ta’ pajjiżi l-anqas żviluppati. Dan l-Artikolu jipprovdi wkoll għat-twaqqif ta’ perjodu tranzitorju ta’ mill-inqas tliet snin, biex itaffi xi effetti ħżiena li jistgħu jiġu kkawżati bit-tneħħija tal-preferenzi tariffarji mogħtija taħt l-arranġament speċjali għal pajjiżi l-inqas żviluppati.

(3)

Cape Verde ġiet eskluża min-Nazzjonijiet Uniti mil-lista tal-pajjiżi l-inqas żviluppati, b’effett mill-1 ta’ Jannar 2008 (2).

(4)

Cape Verde għandha għalhekk titħalla tkompli tgawdi mill-preferenzi mogħtija taħt l-arranġament speċjali għal pajjiżi l-inqas żviluppati, sa tmiem l-2010.

(5)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat tal-Preferenzi Ġeneralizzati,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Repubblika ta’ Cape Verde għandha titneħħa mil-lista ta’ benefiċjarji ta’ l-arranġament speċjali għal pajjiżi l-inqas żviluppati fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 980/2005, b’effett mill-1 ta’ Jannar 2011.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Peter MANDELSON

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 169, 30.6.2005, p.1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 606/2007 (ĠU L 141, 2.6.2007, p. 4).

(2)  Riżoluzzjoni ta’ l-Assemblea Ġenerali ta’ l-UN ta’ l-20 ta’ Diċembru 2004.


21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/71


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1548/2007

ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1973/2004 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 dwar l-iskemi ta’ appoġġ ipprovduti taħt it-Titoli IV u IVa ta’ dak ir-Regolament u l-użu ta’ art irtirata mill-produzzjoni għall-ksib ta’ materja prima

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa u li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2019/93, (KE) Nru 1452/2001, (KE) Nru 1453/2001, (KE) Nru 1454/2001, (KE) Nru 1868/94, (KE) Nru 1251/1999, (KE) Nru 1254/1999, (KE) Nru 1673/2000, (KEE) Nru 2358/71 u (KE) Nru 2529/2001 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 145(da) u (dd) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1782/2006 jiddefinixxi r-regoli għall-appoġġ mhux separat għall-frott u l-ħaxix. Il-Kapitoli 10g u 10h tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jipprevedu l-pagamenti tranżitorji għall-frott u l-ħaxix u l-pagament tranżitorju għall-frott artab. Għaldaqstant, jeħtieġ li r-regoli dettaljati jiġu stabbiliti fir-rigward ta’ l-għoti ta’ dawn l-għajnuniet.

(2)

L-Artikolu 143ċ tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jippermetti lill-Istati Membri l-ġodda jikkomplementaw il-pagamenti diretti Komunitarji. Għadd ta’ pagamenti diretti ġew totalment jew parzjalment inklużi fl-iskema ta’ pagament uniku fl-Istati Membri kollha għajr dawk l-Istati Membri l-ġodda li għadhom japplikaw l-iskema ta’ pagament uniku taż-żona. Fid-dawl ta’ dawn l-iżviluppi fl-implimentazzjoni ta’ l-iskema ta’ pagament uniku, l-esperjenza bl-applikazzjoni ta’ pagamenti diretti nazzjonali komplementari wriet li l-Istati Membri l-ġodda ltaqgħu ma’ ċerti diffikultajiet meta ġew biex japplikaw ir-regoli previsti mill-Artikolu 143ċ tar-Regolament imsemmi. Għaldaqstant, għal finijiet ta’ aktar ċarezza, jixraq li tingħata aktar preċiżjoni lit-tifsira ta’ ċerti termini użati fl-Artikolu 143ċ(2) u (7) tar-Regolament imsemmi.

(3)

Il-punt E tas-Sezzjoni I ta’ l-Anness VIII ta’ l-Att ta’ Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija jistabbilixxi l-possibbiltà li jingħata sostenn lil bdiewa li huma eliġibbli għal pagamenti diretti nazzjonali komplementari fil-Bulgarija u fir-Rumanija bħala parti mill-miżuri temporanji addizzjonali għall-iżvilupp rurali. Jixraq li, fil-każ ta’ kontribut Komunitarju, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 796/2004 (2), li stabbilixxa r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ konformità (cross-compliance), modulazzjoni u amministrazzjoni integrata u sistema ta’ kontroll kif hemm provvediment dwarhom fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003, japplika għal dawn il-pagamenti diretti nazzjonali komplementari. Din id-dispożizzjoni għandha tapplika mid-data ta’ l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma’ l-Unjoni Ewropea.

(4)

Il-paragrafu 3 ta’ l-Artikolu 110u u l-paragrafu 2 ta’ l-Artikolu 110v tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jipprevedu li l-għajnuniet previsti f’dawn l-Artikoli jingħataw bil-kundizzjoni li jiġi konkluż kuntratt ta’ pproċessar. Għal dak il-għan, jixraq li jiġi meħtieġ li kuntratt jiġi konkluż fir-rigward tal-materja prima agrikola kkonċernata, bejn, fuq naħa, l-ewwel proċessur approvat u, fuq in-naħa l-oħra, produttur jew organizzazzjoni ta’ produtturi rikonoxxuta li tirrappreżentah jew, fil-każ ta’ pagamenti tranżitorji għall-frott u l-ħaxix u pagament tranżitorju għall-frott artab, kollettur approvat li jirrappreżenta l-produttur.

(5)

Bil-għan li jiġi garantit li l-materja prima li tibbenefika mill-pagamenti tranżitorji għall-frott u l-ħaxix u mill-pagament tranżitorju għall-frott artab hija pproċessata totalment, jidher xieraq li tiġi stabbilita sistema ta’ approvazzjoni ta’ l-ewwel proċessuri u kolletturi. Operaturi awtorizzati bħal dawn għandhom jikkonformaw ma’ rekwiżiti minimi u għandhom ikunu sanzjonati f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ l-obbligi tagħhom, skond regoli dettaljati li jiġu stipulati fuq livell nazzjonali mill-awtoritajiet kompetenti.

(6)

Bil-għan li jkunu jistgħu jiġġestixxu l-allokazzjoni finanzjarja għall-pagamenti tranżitorji għall-frott u l-ħaxix b’mod xieraq, l-Istati Membri għandhom jiffissaw, kmieni fis-sena, ammont indikattiv ta’ għajnuna għal kull ettaru u, qabel il-perjodu ta’ żmien għall-pagamenti, ammont finali ta’ għajnuna għal kull ettaru.

(7)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1973/2004 (3) għandu għalhekk jiġi emendat skond dan.

(8)

Il-miżuri provduti f’dan ir-Regolament huma konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Pagamenti Diretti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1973/2004 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 1(1), jiżdied il-punt (t) li ġej:

“(t)

pagamenti tranżitorji għall-frott u l-ħaxix u pagament tranżitorju għall-frott artab previsti mill-Kapitoli 10g u 10h tat-Titolu IV tar-Regolament imsemmi.”;

(2)

L-Artikolu 2(1) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Il-pagamenti diretti msemmijin fl-Artikolu 1(a), (b), (ċ), (e), (h), (i), (j), (m), (p) u (t) għandhom jingħataw esklussivament għaż-żoni, għal kull tip ta’ għalla, li kienu s-suġġett ta’ applikazzjoni fir-rigward ta’ talanqas 0.3 ettari, fejn kull pakkett agrikolu kkoltivat jaqbeż id-daqs minimu stabbilit mill-Istat Membri fi ħdan il-limitu previst mill-Artikolu 14(4) tar-Regolament (KE) Nru 796/2004.

Fil-każ ta’ Malta, il-pagamenti diretti msemmijin fl-Artikolu 1(a), (b), (ċ), (e), (h), (i), (j), (m), (p) u (t) għandhom jingħataw esklussivament għaż-żoni, għal kull tip ta’ għalla, li kienu s-suġġett ta’ applikazzjoni fir-rigward ta’ talanqas 0,1 ettari, fejn kull pakkett agrikolu kkoltivat jaqbeż id-daqs minimu stabbilit mill-Istat Membri fi ħdan il-limitu previst mill-Artikolu 14(4) tar-Regolament (KE) Nru 796/2004.

Fil-każ tal-Greċja, il-pagamenti tranżitorji għall-frott u l-ħaxix imsemmijin fl-Artikolu 1(t) għandhom jingħataw esklussivament għaż-żoni, għal kull tip ta’ għalla, li kienu s-suġġett ta’ applikazzjoni fir-rigward ta’ talanqas 0,1 ettari, fejn kull pakkett agrikolu kkoltivat jaqbeż id-daqs minimu stabbilit mill-Istat Membri fi ħdan il-limitu previst mill-Artikolu 14(4) tar-Regolament (KE) Nru 796/2004.

Fil-każ tal-Bulgarija, il-Latvja, l-Ungerija u l-Polonja il-pagamenti għall-frott artab imsemmijin fl-Artikolu 1(t) għandhom jingħataw esklussivament għaż-żoni, għal kull tip ta’ għalla, li kienu s-suġġett ta’ applikazzjoni fir-rigward ta’ talanqas 0,1 ettari, fejn kull pakkett agrikolu kkoltivat jaqbeż id-daqs minimu stabbilit mill-Istat Membri fi ħdan il-limitu previst mill-Artikolu 14(4) tar-Regolament (KE) Nru 796/2004. ”

(3)

Fl-Artikolu 2(2), l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Il-pagamenti diretti msemmijin fl-Artikolu (a), (b), (ċ), (h), (j) u (t) għandhom jingħataw esklussivament għaż-żoni miżrugħa jew imħawla li fuqhom twettqu l-kundizzjonijiet normali kollha fil-qasam tal-koltivazzjoni skond l-istandards lokali. ”;

(4)

Fl-Artikolu 3(1), jiżdied il-punt (v) li ġej:

“(v)

l-ammont totali ta’ għajnuna mħallas fil-każ ta’ pagamenti tranżitorji għall-frott u l-ħaxix u ta’ pagament tranżitorju għall-frott artab previsti mill-Kapitoli 10g u 10h tat-Titolu IV tar-Regolament Nru 1782/2003.”;

(5)

Dan l-Artikolu li ġej jiddaħħal wara l-Artikolu 139:

“Artikolu 139a

Kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà

1.   Għall-finijiet ta’ l-Artikolu 143ċ tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, ‘il-pagament dirett korrispondenti li japplika fl-Istati Membri tal-Komunità hekk kif kienet fit-30 ta’ April 2004’[traduzzjoni mhux uffiċjali] imsemmi fir-raba’ subparagrafu tal-paragrafu 2 ta’ l-Artikolu msemmi għandha tfisser kwalunkwe pagament dirett fl-Anness I tar-Regolament imsemmi mogħti fis-sena ta’ applikazzjoni tal-pagamenti diretti nazzjonali komplementari li l-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà tagħhom huma simili għal dawk tal-pagament dirett nazzjonali komplementari kkonċernat.

2.   F’applikazzjoni tat-tieni inċiż ta’ l-Artikolu 143ċ(7) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, il-Kummissjoni għandha b’mod partikolari tqis l-allokazzjoni finanzjarja speċifika għas-(sub)settur imsemmija fl-Artikolu 143ċ(5) tar-Regolament imsemmi u l-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà applikabbli għall-pagament dirett korrispondenti li japplika fl-Istati Membri tal-Komunità hekk kif kienet fit-30 ta’ April 2004.”;

(6)

L-Artikolu 140(1) huwa sostitwit bit-test li ġej:

“1.   Ir-Regolament (KE) Nru 796/2004 għandu japplika għall-pagament dirett nazzjonali komplementari kofinanzjat skond l-Artikolu 33h tar-Regolament (KE) Nru 1257/1999 jew, fil-każ tal-Bulgarija u tar-Rumanija, skond is-Sezzjoni I, punt E ta’ l-Anness VIII ta’ l-Att ta’ Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija. ”

(7)

Dan il-Kapitolu 17ċ li ġej jiddaħħal wara l-Kapitolu 17d:

“KAPITOLU 17d

PAGAMENTI TRANŻITORJI GĦALL-FROTT U L-ĦAXIX U PAGAMENT TRANŻITORJU GĦALL-FROTT ARTAB

Artikolu 171d

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu:

(a)

‘applikant’ tfisser kwalunkwe bidwi li jikkoltiva ż-żoni msemmijin fl-Artikolu 110t u 110v tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 bil-ħsieb li jikseb l-għajnuniet previsti mill-Artikolu msemmi;

(b)

‘għajnuna’ tfisser il-pagament tranżitorju għall-frott u l-ħaxix previst mill-Artikolu 110t tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jew il-pagament tranżitorju għall-frott artab previst mill-Artikolu 110v tar-Regolament imsemmi;

(ċ)

‘l-ewwel proċessur’ tfisser kwalunkwe utent ta’ materja prima agrikola msemmija fl-Artikoli 110t u 110v tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jagħmel l-ewwel ipproċessar tagħha bil-ħsieb li jikseb prodott wieħed jew aktar elenkati fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/96 (*);

(d)

‘kollettur’ tfisser kwalunkwe persuna li tikkonkludi kuntratt ma’ applikant skond it-tifsira tal-punt (a) li jixtri f’ismu talanqas wieħed mill-prodotti msemmijin rispettivament fit-tielet subparagrafu ta’ l-Artikolu 68b(2) jew fl-Artikolu 110v(1) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003;

(e)

‘organizzazzjoni ta’ produtturi rikonoxxuta’ tfisser kwalunkwe entità ġuridika jew parti definita biċ-ċar ta’ entità ġuridika li tikkonforma mar-rekwiżiti ta’ l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 (**) u li hija rikonoxxuta mill-Istat Membru kkonċernat skond l-Artikolu 4 tar-Regolament imsemmi u minn gruppi ta’ produtturi rikonoxxuti skond l-Artikolu 7 tar-Regolament imsemmi.

Artikolu 171da

Kuntratt

1.   Bla ħsara għall-applikazzjoni mill-Istati Membri tal-possibbiltà prevista fl-Artikolu 110u(4) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, il-kuntratt ta’ l-ipproċessar imsemmi fl-Artikoli 110u(3) u 110v(2) tar-Regolament imsemmi għandu jiġi konkluż bejn, fuq naħa, l-ewwel proċessur approvat, skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 171db, u, min-naħa l-oħra, applikant jew organizzazzjoni ta’ produtturi rikonoxxuta li tirrappreżentah jew kollettur approvat, skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 171db, li jirrappreżenta l-applikant.

Meta l-organizzazzjoni ta’ produtturi rikonoxxuta taġixxi wkoll ta’ l-ewwel proċessur approvat, il-kuntratt jista’ jieħu l-forma ta’ impenn ta’ provvista.

2.   Il-kuntratt jew l-impenn ta’ provvista għandu jispeċifika talanqas dan li ġej:

(a)

l-ismijiet u l-indirizzi tal-partijiet firmatarji tal-kuntratt jew l-impenn ta’ forniment;

(b)

l-ispeċijiet ikkonċernati u l-medd art imħawla b’kull speċi;

(ċ)

fejn xieraq, impenn mill-applikant li lill-ewwel proċessur jikkonsenjalu l-kwantità totali maħsuba jew il-kwantitajiet minimi definiti mill-Istati Membri.

Fil-każijiet li fihom il-kuntratt jiġi konkluż bejn l-ewwel proċessur approvat u organizzazzjoni ta’ produtturi rikonoxxuta jew kollettur approvat li jirrappreżenta l-applikant, il-kuntratt għandu jispeċifika wkoll l-ismijiet u l-indirizzi, imsemmija fil-punt (a), ta’ l-applikanti kkonċernati, kif ukoll l-ispeċijiet u l-medd art imħawla, imsemmija fil-punt (b), għal kull applikant ikkonċernat.

Artikolu 171db

Approvazzjoni ta’ l-ewwel proċessuri u tal-kolletturi

1.   Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistema ta’ approvazzjoni ta’ l-ewwel proċessuri u tal-kolletturi li jinsabu fuq fit-territorju tagħhom. B’mod partikolari, għandhom jiddefinixxu l-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni billi talanqas jiggarantixxu li:

(a)

l-ewwel proċessuri u l-kolletturi approvati jippossjedu l-kapaċitajiet amministrattivi għall-ġestjoni tal-kuntratti msemmija fl-Artikolu 171da;

(b)

l-ewwel proċessuri approvati jippossjedu l-kapaċitajiet produttivi xierqa.

2.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu proċedura ta’ kontrolli ta’ l-approvazzjoni.

L-approvazzjonijiet mogħtija skond ir-Regolament (KE) Nru 2201/96 u r-Regolament (KE) Nru 2202/96 għandhom jibqgħu validi għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu.

3.   Jekk jirriżulta li l-ewwel proċessur jew il-kollettur approvat jonqos milli jikkonforma ma’ l-obbligi stabbiliti f’dan il-Kapitolu jew mad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati abbażi tiegħu, jew meta l-ewwel proċessur jew il-kollettur approvat ma jaċċettax jew ma jiffaċilitax il-verifiki li għandhom jitwettqu mill-awtoritajiet kompetenti skond ir-Regolament (KE) Nru 796/2004, l-Istati Membri għandhom jimponu penali. Ir-rata tal-penali għandha tkun ikkalkolata fid-dawl tal-gravità tal-ksur.

4.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu lista ta’ l-ewwel proċessuri u kolletturi approvati disponibbli għall-pubbliku talanqas xahrejn qabel id-data ffissata skond l-Artikolu 11(2) jew l-Artikolu 13(13a) tar-Regolament (KE) Nru 796/2004.

Artikolu 171dc

Livell ta’ għajnuna għall-pagamenti tranżitorji għall-frott u l-ħaxix

1.   F’applikazzjoni ta’ l-Artikolu 110u(1) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u qabel il-15 ta’ Marzu tas-sena li għaliha tkun qed tintalab l-għajnuna, l-Istati Membri għandhom jiffissaw u jagħmlu disponibbli għall-pubbliku l-ammont indikattiv ta’ għajnuna għal kull ettaru.

2.   F’applikazzjoni ta’ l-Artikoli 110u(1) u 110u(2) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, l-Istati Membri għandhom jiffissaw l-ammont finali ta’ għajnuna għal kull ettaru abbażi taż-żona determinata.

(*)  ĠU L 297, 21.11.1996, p. 29."

(**)  ĠU L 273, 17.10.2007, p. 1.”"

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2008. Madankollu, l-Artikolu 1(6) għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1276/2007 (ĠU L 284, 30.10.2007, p. 11).

(2)  ĠU L 141, 30.4.2004, p. 18. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 972/2007 (ĠU L 216, 21.8.2007, p. 3).

(3)  ĠU L 345, 20.11.2004, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 993/2007 (ĠU L 222, 28.8.2007, p. 10).


21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/75


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1549/2007

ta’ l-20 Diċembru 2007

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 616/2007 dwar il-ftuħ u l-mod ta’ ġestjoni tal-kwoti tariffarji tal-Komunità fis-settur tal-laħam tat-tjur li joriġina mill-Brażil, it-Tajlandja u pajjiżi terzi oħra

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2777/75 tad-29 ta’ Ottubru 1975 dwar l-organizzazzjoni komuni fis-suq tal-laħam tat-tjur (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 6(1) tiegħu;

Wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/360/KE tad-29 ta’ Mejju 2007 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehimiet taħt forma ta’ Minuti Miftiehma bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Federali tal-Brażil, u bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tat-Tajlandja skond l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ 1994 (GATT 1994) rigward it-tibdil fil-konċessjonijiet rigward il-laħam tat-tjur ta’ l-irziezet (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 2 taghha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 616/2007 (3) joffri, b’ċerti kundizzjonijiet, il-possibbiltà li proċessaturi japplikaw għal liċenzji ta’ l-importazzjoni.

(2)

Il-laħam tat-tjur immellaħ li jaqa’ taħt il-kodiċi tan-NM 0210 99 39 mhuwiex kopert bir-Regolament (KEE) Nru 2777/75. Għaldaqstant, jeħtieġ li l-operaturi li tradizzjonalment jimportaw dan il-prodott jitħallew igawdu mill-kwota tariffarja speċifika għal-laħam tat-tjur immellaħ.

(3)

Fost il-kundizzjonijiet imsemmija fir-Regolament (KE) Nru 616/2007, hemm b’mod partikolari l-kundizzjoni li l-ipproċessar jeħtieġlu jkun sar abbażi ta’ laħam tat-tjur kopert bil-kodiċijiet tan-NM 0207 jew 0210, u li r-riżultati tiegħu jkunu preparati abbażi ta’ laħam tat-tjur kopert bil-kodiċijiet tan-NM 1602 li jaqgħu taħt ir-Regolament (KEE) Nru 2777/75.

(4)

Ġaladarba r-Regolament (KEE) Nru 2777/75 ma jkoprix il-preparati omoġenizzati tal-kodiċi tan-NM 1602 10, u filwaqt li ċerti operaturi speċjalizzati f’dan it-tip ta’ pproċessar urew l-interess tagħhom li jieħdu sehem fi kwoti tariffarji koperti bir-Regolament (KE) Nru 616/2007, jeħtieġ li jiġi provdut li dawn il-prodotti għall-ipproċessar ikunu inklużi, filwaqt li madankollu dan ikun limitat biss għall-prodotti omoġenizzati li ma jkun fihom l-ebda laħam ħlief dak tat-tjur.

(5)

L-esperjenza turi li l-kwantitajiet disponibbli għall-gruppi 6 u 8 ma jiġux utilizzati. Raġuni waħda għal din l-utilizzazzjoni baxxa tinsab fil-fatt li l-kwantità minima li operatur ikun jista’ japplika għaliha, ffissata bir-Regolament għal 100 tunnellata, hija kbira wisq, minħabba li ta’ spiss ikunu kkonċernati swieq “niċċa”.

(6)

Jeħtieġ għalhekk li titnaqqas il-kwantità minima li l-operaturi jistgħu japplikaw għaliha għal dawn il-gruppi speċifiċi.

(7)

L-Istati Membri joħorġu l-liċenzji ta’ l-importazzjoni lill-operaturi aktar minn xahrejn qabel il-bidu tas-subperjodu jew il-perjodu kkonċernat, u għaldaqstant aktar minn xahrejn qabel il-perjodu tal-validità tagħhom. Iż-żmien bejn il-ħruġ u l-possibbiltà li timporta b’dawn il-liċenzji huwa partikolarment twil.

(8)

Biex jiġi evitat li wħud minn dawn il-liċenzji ma jintużawx f’importazzjonijiet qabel il-perjodu ta’ validità tagħhom, jeħtieġ li jkun impost li l-bidu tal-perjodu ta’ validità jitniżżel fuq il-liċenzji ta’ l-importazzjoni.

(9)

Għaldaqstant, jeħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 616/2007 jiġi emendat skond dan.

(10)

Il-miżuri stabbiliti b’dan ir-Regolament huma konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għal-Laħam tat-Tjur u għall-Bajd,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 616/2007 huwa emendat kif ġej:

1.

L-Artikolu 4(1) għandu jinbidel bit-test li ġej:

“1.   Għall-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006, l-applikant għal liċenzja ta’ l-importazzjoni, x’ħin iressaq l-ewwel applikazzjoni tiegħu rigward perjodu tal-kwota partikolari, għandu jagħti l-prova li, matul kull wieħed miż-żewġ perjodi msemmija fl-Artikolu 5 msemmi, ikun importa jew esporta talanqas 50 tunnellata ta’ prodotti li jkunu jaqgħu taħt ir-Regolament (KEE) Nru 2777/75 jew ta’ laħam tat-tjur immellaħ kopert bil-kodiċi tan-NM 0210 99 39.”

2.

L-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 4(2) għandu jinbidel bit-test li ġej:

“2.   B’deroga mill-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006, kif ukoll mill-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-applikant għal liċenzja ta’ l-importazzjoni, x’ħin iressaq l-ewwel applikazzjoni tiegħu rigward perjodu tal-kwota partikolari, jista’ wkoll jagħti l-prova li, matul kull wieħed miż-żewġ perjodi msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006, ikun ipproċessa talanqas 1 000 tunnellata ta’ laħam tat-tjur li jaqa’ taħt il-kodiċijiet tan-NM 0207 jew 0210, fi preparati abbażi ta’ laħam tat-tjur koperti bil-kodiċi tan-NM 1602 li jaqgħu taħt ir-Regolament (KEE) Nru 2777/75 jew fi preparati omoġenizzati koperti bil-kodiċi tan-NM 1602 10 00 li ma jkun fihom l-ebda laħam għajr dak tat-tjur.”

3.

Fl-Artikolu 4(5), it-tieni inċiż għandu jinbidel bit-test li ġej:

“Għall-gruppi 3, 6 u 8, il-kwantità minima li jeħtiġilha tkopri l-applikazzjoni għal liċenzja għandha titnaqqas għal 10 tunnellati.”

4.

L-Anness II.B għandu jinbidel bl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 282, 1.11.1975, p. 77. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 679/2006 (ĠU L 119, 4.5.2006, p. 1).

(2)  ĠU L 138, 30.5.2007, p. 10.

(3)  ĠU L 142, 5.6.2007, p. 3.


ANNESS

“B.

Referenzi msemmija fl-Artikolu 4(7), it-tieni inċiż:

bil-Bulgaru

:

Намаляване на ОМТ, както предвижда Регламент (ЕО) № 616/2007

В действие от …

bl-Ispanjol

:

reducción del AAC tal como prevé el Reglamento (CE) no 616/2007

Válida desde el …

biċ-Ċek

:

Snížení celní sazby podle nařízení (ES) č. 616/2007

Platné ode dne

bid-Daniż

:

Nedsættelse af FFT-toldsatser, jf. forordning (EF) nr. 616/2007

Gyldig fra den …

bil-Ġermaniż

:

Ermäßigung des Zollsatzes des GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007

Gültig ab dem

bl-Estonjan

:

ühise tollitariifistiku maksumäära vähendamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007

Kehtib alates

bil-Grieg

:

μείωση του δασμού του ΚΔ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007

Ισχύει από …

bl-Ingliż

:

reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 616/2007

valid from …

bil-Franċiż

:

réduction du TDC comme prévu au règlement (CE) no 616/2007

Valable à partir du

bit-Taljan

:

riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 616/2007

Valido a decorrere dal

bil-Latvjan

:

Kopējā muitas tarifa (KMT) samazinājums, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 616/2007

Piemērojams no

bil-Litwan

:

BMT muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 616/2007

Galioja nuo

bl-Ungeriż

:

A 616/2007/EK rendeletben előírt KTV csökkentés

Érvényesség kezdete

bil-Malti

:

Tnaqqis tat-Tariffa Doganali Komuni kif jipprovdi r-Regolament (CE) Nru 616/2007

Valida mid-data

bl-Olandiż

:

Verlaging van het GDT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007

Geldig vanaf

bil-Pollakk

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 616/2007

Ważne od dnia […] r.

bil-Portugiż

:

Redução do direito da pauta aduaneira comum prevista no Regulamento (CE) n.o 616/2007

Válida a partir de

bir-Rumen

:

reducerea TVC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 616/2007

Valabil de la

bis-Slovakk

:

Zníženie cla SCS podľa nariadenia (ES) č. 616/2007

Platné od ...

bis-Sloven

:

Skupna carinska tarifa, znižana v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007

Velja od

bil-Finlandiż

:

Asetuksessa (EY) N:o 616/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus

Voimassa alkaen

bl-Iżvediż

:

Minskning av gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007

Giltig fr.o.m. …”


21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/79


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1550/2007

ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 796/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ konformità, modulazzjoni u amministrazzjoni integrata u sistema ta’ kontroll kif hemm provvediment dwarhom fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ sostenn dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ sostenn għall-bdiewa

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa u li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2019/93, (KE) Nru 1452/2001, (KE) Nru 1453/2001, (KE) Nru 1454/2001, (KE) Nru 1868/94, (KE) Nru 1251/1999, (KE) Nru 1254/1999, (KE) Nru 1673/2000, (KEE) Nru 2358/71 u (KE) Nru 2529/2001 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 145 (ċ), (da), (l), (m), (n) u (p) tiegħu,

Billi:

(1)

Fir-rapport tagħha lill-Kunsill (2) dwar l-applikazzjoni tas-sistema tal-kundizzjonalità, il-Kummissjoni identifikat numru ta’ aspetti li jistgħu jittejbu sabiex is-sistema ssir aktar effiċjenti u sabiex ir-regoli li jirregolaw din l-implimentazzjoni jiġu ssimplifikati. Sabiex jiddaħħal fis-seħħ dan it-titjib, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 796/2004 (3) għandu jiġi emendat f’diversi aspetti.

(2)

L-Artikolu 143bb tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 jipprovdi għal pagament separat għall-frott u l-ħaxix fl-Istati Membri li japplikaw l-iskema ta’ pagament uniku għaż-żona kif provdut fl-Artikolu 143b ta’ l-istess Regolament. Minħabba n-natura tiegħu, dan il-pagament m’għandux x’jaqsam maż-żona agrikola. Għaldaqstant, il-provvedimenti li għandhom x’jaqsmu ma’ l-applikazzjoni waħdanija skond ir-Regolament (KE) Nru 796/2004 ma japplikawx għal dik l-iskema ta’ pagament. B’hekk, it-tifsira ta’ l-iskemi ta’ għajnuna relatati maż-żona għandha tiġi emendata kif xieraq u għandu jsir provvediment għal proċedura ta’ applikazzjoni xierqa.

(3)

Id-dispożizzjonijiet rigward il-pagament għaz-zokkor kif provduti fil-Kapitolu 10e tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 m’għadhomx jgħoddu u għandhom jitħassru.

(4)

Id-data għall-iffissar tal-proporzjon ta’ mergħa permanenti li għandha tinżamm fil-livell ta’ l-Stati Membri għandha tiġi stabbilita għall-Bulgarija u r-Rumanija. Għandha wkoll tiġi pprovduta l-aħħar data sa meta t-tagħrif dwar dan il-proporzjon għandu jiġi mgħarraf lill-Kummissjoni.

(5)

Wara l-introduzzjoni tal-pagament tranżitorju għall-frott u l-ħaxix kif provdut fil-Kapitolu 10 g tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u tal-pagament tranżitorju għall-frott artab kif provdut fil-Kapitolu 10h ta’ l-istess Regolament, ir-Regolament (KE) Nru 796/2004 għandu jiġi emendat f’dak li għandu x’jaqsam mal-proċedura ta’ l-applikazzjoni.

(6)

Wara l-introduzzjoni ta’ l-iskema ta’ ħlas waħdieni u d-diżakkoppjament tal-pagament relatat maż-żona, m’għadux meħtieġ li l-verifiki fuq il-post għal dawk il-pagamenti ma jkunux imħabbra fil-każijiet kollha. Irid jiġi ċċarat ukoll meta m’għandhomx jitħabbru verifiki fuq il-post dwar il-konformità [kundizzjonalità], partikularment sabiex jiġi evitat il-ħabi ta’ nuqqas ta’ konformità jew ta’ irregolarità.

(7)

L-esperjenza wriet li hemm bżonn ta’ iktar flessibbiltà meta tintlaħaq ir-rata minima ta’ kontroll għall-verifiki għall-konformità. L-Istat Membru għandu jkollu l-għażla li jilħaq ir-rata minima mhux biss fil-livell ta’ l-awtorità kompetenti ta’ kontroll imma wkoll fil-livell ta’ l-aġenzija tal-ħlas jew fil-livell ta’ att jew standard jew ta’ grupp ta’ atti jew ta’ standards. Barra minn hekk, meta kampjun ikollu jitwessa’ iktar mir-rata minima ta’ kontroll wara li jinstab numru kbir ta’ każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità, dik l-estensjoni għandha tkun immirata lejn l-atti u l-istandards ikkonċernati u mhux lejn iż-żona kollha suġġetta għall-konformità. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet rilevanti fir-Regolament (KE) Nru 796/2004 għandhom jiġu emendati kif inhu xieraq.

(8)

Barra minn hekk, l-esperjenza wriet li l-għażla ta’ kampjun ta’ kontroll għall-verifiki fuq il-post tista’ titjieb jekk tħalli 'l dan il-kampjun jintgħażel mhux biss fil-livell ta’ l-awtorità kompetenti ta’ kontroll imma wkoll fil-livell ta’ l-aġenzija tal-ħlas jew għal kull att jew standard.

(9)

L-eżistenza ta’ rati ta’ kontroll li jvarjaw kif provdut fil-leġiżlazzjoni speċifika dwar il-kontroll tal-konformità tagħmilha aktar bi tqila għall-Istati Membri li jorganizzaw il-kontrolli. Għaldaqstant, għandha tiddaħħal rata waħda ta’ kontroll għal verifiki fuq il-post għall-konformità. Minkejja dan, kwalunkwe każ ta’ nuqqas ta’ konformità li jinstab matul il-verifiki fuq il-post skond il-leġiżlazzjoni settorjali għandu jiġi rrappurtat u segwit skond il-konformità.

(10)

It-teħid ta’ kampjuni ta’ verifiki fuq il-post għall-konformità jista’ jitjieb billi titqies fl-analiżi tar-riskju l-parteċipazzjoni tal-bdiewa fis-sistema konsultattiva għar-rziezet [azjendi agrikoli] kif provduta fl-Artikoli 13 u 14 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, flimkien mal-parteċipazzjoni tagħhom f’sistemi ta’ ċertifikazzjoni relevanti. Madanakollu, meta titqies dik il-parteċipazzjoni għandu jintwera li l-bdiewa li qed jieħdu sehem f’dawk l-iskemi jirrappreżentaw riskju iżgħar minn dawk li ma jkunux qed jieħdu sehem fihom.

(11)

Biex tiżgura element ta’ kwalità rappreżentattiva fil-kampjun li ser jingħażel għall-verifiki fuq il-post għall-konformità, ċerta parti mill-kampjun għandha tingħażel b’mod każwali. F’każ li n-numru ta’ verifiki fuq il-post għall-konformità jiżdied, għandu wkoll ikun jista’ jiżdied il-perċentwal tal-bdiewa li jintgħażlu b’mod każwali għal dawk il-verifiki.

(12)

Sabiex ikun possibbli wkoll li l-verifiki fuq il-post għall-konformità jinbdew kemm jista’ jkun kmieni fis-sena, anke qabel ma l-informazzjoni kollha dwar il-formoli ta’ l-applikazzjoni tkun disponibbli, l-għażla parzjali tal-kampjun ta’ kontroll, ibbażata fuq l-informazzjoni diġà disponibbli, għandha tkun possibbli.

(13)

Ġeneralment, il-verifiki fuq il-post għall-konformità jkunu jeħtieġu numru ta’ żjajjar fl-istess razzett. Il-verifiki jistgħu jkunu limitati għal żjara waħda ta’ kontroll sabiex jitnaqqas il-piż tagħhom fuq il-bdiewa u l-amministrazzjonijiet. Iż-żmien meta tkun se ssir dik iż-żjara għandu jiġi ċċarat. Minkejja dan, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li verifika rappreżentattiva u effettiva tal-ħtiġijiet u l-istandards li jkun għad iridu jiġu vverifikati titwettaq fl-istess sena kalendarja.

(14)

Rigward verifiki fuq il-post għall-kriterji ta’ eliġibbiltà, ġie ppruvat li l-possibbiltà li verifiki jkunu limitati għal kampjun miż-żona li trid tiġi vverifikata hija effettiva. Għaldaqstant jixraq li din il-possibbiltà titwessa’, għall-verifiki fuq il-post għall-konformità, fejn dan huwa l-każ. Madanakollu, meta l-verifika tal-kampjun tikxef każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità, il-kampjun li jkun ġie vverifikat għandu jitwessa’. Dan il-prinċipju għandu japplika wkoll fil-każ fejn il-leġiżlazzjoni applikabbli għall-att u l-istandard tipprovdi għal dan it-tip ta’ verifika.

(15)

Sabiex il-verifiki fuq il-post jiġu ssimplifikati u sabiex il-ħiliet ta’ kontroll eżistenti jintużaw aħjar, għandu jkun provdut li verifiki fil-livell tar-rziezet ikunu mibdula permezz ta’ verifiki amministrattivi jew verifiki fil-livell ta’ l-obbligi, meta l-effettività tal-kontrolli hija ta’ l-inqas daqs dik milħuqa meta l-verifiki jkunu mwettqa fuq il-post.

(16)

Barra minn hekk, għandu jkun possibbli wkoll għal Stat Membru li juża indikaturi oġġettivi speċifiċi għal ċerti ħtiġijiet jew standards meta jsiru l-verifiki fuq il-post. Dawk l-indikaturi għandhom ikunu marbutin direttament mal-ħtiġijiet jew l-istandards li jirrappreżentaw u għandhom ikopru l-aspetti kollha li jridu jiġu vverifikati.

(17)

L-Artikolu 66 tar-Regolament (KE) Nru 796/2004 jipprovdi li t-tnaqqis possibbli wara li jiġi stabbilit każ ta’ nuqqas ta’ konformità ser jibda japplika fl-istess sena kalendarja li fiha tiddaħħal l-applikazzjoni. Naturalment, il-verifika fuq il-post għandha titwettaq fl-istess sena li fiha tkun iddaħħlet l-applikazzjoni. Dan għandu jkun iċċarat fir-Regolament (KE) Nru 796/2004.

(18)

Il-bdiewa għandhom jiġu mgħarrfa dwar xi nuqqas ta’ konformità li jkun stabbilit wara verifika fuq il-post. Huwa xieraq li jkun hemm provvediment għal ċertu perjodu ta’ żmien limitat li fih il-bdiewa għandhom jirċievu din l-informazzjoni. Madanakollu, anke jekk jinqabeż dan il-limitu ta’ żmien, il-bdiewa kkonċernati ma għandhomx id-dritt li jevitaw il-konsegwenzi normali ta’ dik in-nuqqas ta’ konformità stabbilita.

(19)

Id-dispożizzjonijiet attwali dwar it-tnaqqis li għandu jiġi applikat f’sitwazzjoni ta’ każijiet ripetuti ta’ nuqqas ta’ konformità, ma jqisux l-andament għall-aħjar jew għall-agħar tan-nuqqas ta’ konformità ripetut. Sabiex jinkuraġġixxi t-titjib u jipprova jwaqqaf is-sitwazzjoni milli tmur għall-agħar, il-perċentwal li għandu jiġi ffissat u mmultiplikat bil-fattur ta’ tlieta għall-ewwel repetizzjoni għandu jqis dawn il-bidliet.

(20)

L-introduzzjoni ta’ l-iskemi ta’ għajnuna ġodda għal pagamenti diretti teħtieġ tiġdid tar-referenzi għal-livelli massimi baġitarji msemmija fl-Artikolu 71a tar-Regolament (KE) Nru 796/2004.

(21)

F’ċerti każijiet, intitolamenti mogħtija bi żball jikkorrispondu għal ammonti żgħar ħafna u jkun meħtieġ piż amministrattiv sostanzjali biex jerġgħu jinkisbu. Fid-dawl tas-simplifikazzjoni u tal-bilanċ bejn il-piż amministrattiv u l-ammont li jrid jerġa’ jinkiseb, hija ġustifikata l-introduzzjoni ta’ ammont minimu li jwassal għall-kisba mill-ġdid ta’ dan l-ammont.

(22)

L-emendi pprovduti f’dan ir-Regolament jikkonċernaw l-applikazzjonijiet għall-għajnuna relatati mas-snin jew perjodi ta’ primjums li jibdew mill-1 ta’ Jannar 2008. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2008.

(23)

Ir-Regolament (KE) Nru 796/2004 għandu għalhekk jiġi emendat kif xieraq.

(24)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Pagamenti Diretti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 796/2004 għandu jiġi emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-punt 12 jinbidel b’dan li ġej:

“(12)

‘Skemi ta’ għajnuna relatati maż-żona’: għandha tfisser l-iskema ta’ ħlas waħdieni, il-ħlas tal-ħops lill-gruppi ta’ produtturi magħrufa, imsemmi fit-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 68a tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u l-iskemi ta’ għajnuna kollha mwaqqfa taħt it-Titoli IV u IVa ta’ dak ir-Regolament, ħlief dawk stabbiliti taħt il-Kapitoli 7, 10f, 11 u 12 ta’ dak it-Titolu IV, ħlief il-pagament separat għaz-zokkor stabbilit fl-Artikolu 143b(a) ta’ dak ir-Regolament u ħlief għall-pagament separat għall-frott u l-ħaxix stabbilit fl-Artikolu 143bb ta’ dak ir-Regolament;”

(b)

Il-punt 32 jinbidel b’dan li ġej:

“(32)

‘Att’: għandha tfisser kull waħda mid-Direttivi u r-Regolamenti individwali elenkati fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003; iżda, id-Direttivi u r-Regolamenti elenkati fil-punti 7 u 8 ta’ l-Anness III ta’ dak ir-Regolament għandhom jistabbilixxu att waħdieni;”

(2)

Fl-Artikolu 3, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“7.   Għall-Bulgarija u r-Rumanija, il-proporzjon ta’ referenza għandu jiġi stabbilit kif ġej:

(a)

l-art taħt mergħa permanenti se tkun l-art taħt mergħa permanenti ddikjarata mill-bdiewa fl-2007 skond l-Artikolu 14(1) ta’ dan ir-Regolament;

(b)

iż-żona totali agrikola għandha tkun iż-żona totali agrikola ddikjarata mill-bdiewa fl-2007.”

(3)

Fl-Artikolu 13 jiżdied il-paragrafu li ġej qabel il-paragrafu 14:

“13a.   F’każ ta’ applikazzjoni għal pagamenti tranżitorji għall-frott u l-ħaxix kif provdut fil-Kapitolu 10 g tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, jew applikazzjoni għal pagamenti tranżitorji għall-frott artab kif provdut fil-Kapitolu 10h ta’ dak it-Titolu, l-applikazzjoni waħdiena għandu jkun fiha kopja tal-kuntratt ta’ l-ipproċessar jew ta’ l-impenn ta’ provvista skond l-Artikolu 171da tar-Regolament (KE) Nru 1973/2004.

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-informazzjoni fl-ewwel subparagrafu tista’ tintbagħat apparti, sa data iktar tard, li ma għandhiex tkun iktar tard mill-1 ta’ Diċembru tas-sena li fiha tintbagħat l-applikazzjoni.”

(4)

Fit-Titolu II tal-Parti II, it-titlu tal-Kapitolu IIIa jinbidel b’dan li ġej:

 

“GĦAJNUNA GĦALL-PRODUTTURI TAL-PITRAVI ZOKKRIJA U TAL-KANNAMIELA, PAGAMENT SEPARAT GĦAZ-ZOKKOR U PAGAMENT SEPARAT GĦALL-FROTT U L-ĦAXIX”

(5)

L-Artikolu 17a huwa emendat kif ġej:

(a)

It-titlu jinbidel b’dan li ġej:

“Ħtiġijiet marbuta ma’ l-applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-produtturi tal-pitravi zokkrija u tal-kannamiela, mal-pagament separat għaz-zokkor u mal-pagament separat għall-frott u l-ħaxix”

(b)

Fil-paragrafu 1, il-kliem tal-bidu għandhom jinbidlu b’dan li ġej:

“Bdiewa li japplikaw għall-għajnuna għall-produtturi tal-pitravi zokkrija u tal-kannamiela, kif provdut fil-Kapitolu 10f tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003, bdiewa li japplikaw għall-pagament separat għaz-zokkor kif provdut fl-Artikolu 143ba ta’ dak ir-Regolament u bdiewa li japplikaw għall-pagament separat għall-frott u l-ħaxix kif provdut fl-Artikolu 143bb ta’ dak ir-Regolament, għandhom idaħħlu applikazzjoni għall-għajnuna li jkun fiha t-tagħrif kollu meħtieġ biex l-eliġibbiltà tagħhom għall-għajnuna tiġi stabbilita, u b’mod partikulari:”

(ċ)

Il-paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:

“2.   L-applikazzjoni għall-għajnuna għall-produtturi tal-pitravi zokkrija u tal-kannamiela, għall-pagament separat għaz-zokkor jew għall-pagament separat għall-frott u l-ħaxix rispettivament għandhom jiddaħħlu sa data li għandha tiġi deċiża mill-Istati Membri, li ma għandhiex tkun iktar tard mill-15 ta’ Mejju u, fil-każ ta’ l-Estonja, il-Latvja u l-Litwanja, mhux iktar tard mill-15 ta’ Ġunju.”

(6)

Fil-Kapitolu I tat-Titolu III tal-Parti II, jiżdied l-Artikolu 23a li ġej:

“Artikolu 23a

1.   Jistgħu jitħabbru verifiki fuq il-post, bil-kundizzjoni li l-għan tal-kontroll ma jkunx mhedded. L-aħbar se tkun strettament limitata għall-perjodu minimu taż-żmien meħtieġ u ma għandhiex taqbeż l-erbatax-il ġurnata.

Madanakollu, għal verifiki fuq il-post li għandhom x’jaqsmu ma’ applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-bhejjem ta’ l-irziezet, l-avviż imsemmi fl-ewwel subparagrafu m’għandux jaqbeż it-48 siegħa ħlief f’każijiet ġustifikati kif xieraq. Barra minn hekk, fil-każ fejn il-leġiżlazzjoni applikabbli għall-atti u l-istandards relevanti għall-konformità teħtieġ li l-verifiki fuq il-post ma jkunux imħabbra, dawk ir-regoli għandhom jgħoddu wkoll fil-każ ta’ verifiki fuq il-post li għandhom x’jaqsmu mal-konformità.

2.   Fejn xieraq, il-verifiki fuq il-post li hemm provvediment dwarhom f’dan ir-Regolament u kull verifika oħra li dwarha hemm provvediment fir-regoli tal-Komunità għandhom jitwettqu fl-istess waqt.”

(7)

L-Artikolu 25 għandu jitħassar.

(8)

L-Artikoli 44 u 45 jinbidlu b’dan li ġej:

“Artikolu 44

Rata minima ta’ kontroll

1.   Fir-rigward tal-ħtiġijiet u l-istandards li għalihom hija responsabbli, l-awtorità kompetenti ta’ kontroll għandha twettaq verifiki fuq mill-inqas 1 % mill-bdiewa kollha li jressqu applikazzjoni għall-għajnuna taħt l-iskemi ta’ għajnuna għall-pagamenti diretti skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 2(d) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u li għalihom hija responsabbli l-awtorità kompetenti ta’ kontroll kkonċernata.

Ir-rata minima ta’ kontroll imsemmija fl-ewwel subparagrafu tista’ tintlaħaq fil-livell ta’ kull awtorità kompetenti ta’ kontroll jew fil-livell ta’ kull att jew standard jew ta’ gruppi ta’ atti jew ta’ standards. Fil-każijiet fejn il-kontrolli ma jitwettqux mill-Aġenziji tal-Ħlas kif provdut fl-Artikolu 42, din ir-rata minima ta’ kontroll tista’ madanakollu tintlaħaq fil-livell ta’ kull Aġenzijia tal-Ħlas.

Fejn il-leġiżlazzjoni applikabbli għall-att u l-istandards diġà tiffissa rati minimi ta’ kontroll, dik ir-rata għandha tiġi applikata sa dak il-limitu minflok ir-rata minima msemmija fl-ewwel subparagrafu. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu minflok li kwalunkwe każ ta’ nuqqas ta’ konformità misjub waqt kwalunkwe verifika fuq il-post taħt il-leġiżlazzjoni applikabbli għall-atti u l-istandards li jitwettqu apparti l-kampjun imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu rrappurtati lill-awtorità kompetenti ta’ kontroll li għandha taħt idejha l-atti u l-istandards ikkonċernati, u segwiti minnha stess. Għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ dan it-Titolu.

2.   Jekk il-verifiki fuq il-post jikxfu livell imdaqqas ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ att jew standard partikulari, in-numru ta’ verifiki fuq il-post li jkollhom jitwettqu għal dan l-att jew l-istandard fil-perjodu ta’ kontroll li jkun imiss għandu jiżdied.

Artikolu 45

Għażla tal-kampjun ta’ kontroll

1.   Mingħajr preġudizzju għall-verifiki mwettqa bħala segwiment ta’ każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità miġjuba għall-attenzjoni ta’ l-awtorità kompetenti tal-kontroll b’xi mod ieħor, l-għażla ta’ kull kampjun ta’ rziezet li għandhom jiġu vverifikati skond l-Artikolu 44 għandha tkun ibbażata, fejn huwa l-każ, fuq analiżi tar-riskju skond il-leġiżlazzjoni applikabbli, jew fuq analiżi tar-riskju adattata għall-ħtiġijiet jew għall-istandards. Dik l-analiżi tar-riskju tista’ tkun ibbażata fuq il-livell tar-razzett individwali jew fuq il-livell tal kategoriji ta’ rziezet jew ta’ żoni ġeografiċi jew, fil-każ tal-punt (b) tat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, fuq il-livell ta’ l-obbligi.

L-analiżi tar-riskju tista’ tqis waħda jew tnejn mill-punti li ġejjin:

(a)

il-parteċipazzjoni tal-bidwi fis-sistema konsultattiva għar-rziezet kif provduta fl-Artikoli 13 u 14 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003;

(b)

il-parteċipazzjoni tal-bidwi f’sistema ta’ ċertifikazzjoni jekk l-iskema in kwistjoni tkun relevanti għall-ħtiġijiet u l-istandards ikkonċernati.

1a.   Biex jiġi pprovdut l-element ta’ kwalità rappreżentattiva, bejn 20 % u 25 % tan-numru minimu ta’ bdiewa li għandu jsirulhom verifiki fuq il-post kif provdut fl-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 44(1) għandhom jintgħażlu b’mod każwali.

Madanakollu, jekk in-numru ta’ bdiewa li għandu jsirulhom verifiki fuq il-post jaqbeż in-numru minimu ta’ bdiewa li għandu jsirulhom verifiki fuq il-post kif provdut fl-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 44(1), il-perċentwal ta’ bdiewa magħżula b’mod każwali fil-kampjun addizzjonali ma għandux jaqbeż il-25 %.

1b.   Fejn xieraq, l-għażla parzjali tal-kampjun ta’ kontroll tista’ ssir qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ l-applikazzjoni in kwistjoni, ibbażata fuq l-informazzjoni li hija diġà disponibbli. Il-kampjun proviżorju għandu jitlesta meta jkunu disponibbli l-applikazzjonijiet relevanti kollha.

2.   Il-kampjuni tal-bdiewa li jridu jiġu ċċekkjati skond l-Artikolu 44 għandhom ikunu magħżula mill-kampjuni tal-bdiewa li kienu diġà ntgħażlu skond l-Artikoli 26 u 27 u li għalihom japplikaw il-ħtiġijiet jew l-istandards relevanti.

3.   B’deroga mill-paragrafu 2, il-kampjuni ta’ bdiewa li jridu jiġu vverifikati skond l-Artikolu 44 jistgħu jintgħażlu minn fost il-popolazzjoni ta’ bdiewa li jibagħtu applikazzjonijiet għall-għajnuna taħt l-iskemi ta’ għajnuna għall-pagamenti diretti skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 2(d) tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u li għandhom l-obbligu li jħarsu l-ħtiġijiet jew l-istandards relevanti.

F’dak il-każ:

(a)

fejn ikun deċiż, fuq il-bażi ta’ l-analiżi tar-riskju applikata fil-livell tar-rziezet, li dawk il-bdiewa li ma jibbenefikawx minn għajnuna diretta jirrappreżentaw riskju ogħla minn dawk li applikaw għall-għajnuna, dawk il-bdiewa li applikaw għall-għajnuna jistgħu jinbidlu b’dawk li ma kinux ibbenefikaw minnha; f’dak il-każ, in-numru totali ta’ bdiewa vverifikati għandu, madanakollu, jilħaq ir-rata ta’ kontroll li dwarha hemm provvediment fl-Artikolu 44(1); ir-raġunijiet għal dan it-tip ta’ tibdil għandhom ikunu ġustifikati u dokumentati kif imiss;

(b)

jekk tkun iktar effettiva, l-analiżi tar-riskju tista’ titwettaq fil-livell ta’ l-obbligi, b’mod partikulari l-biċċeriji, il-kummerċjanti u l-fornituri, iktar milli fil-livell tar-rziezet; f’dak il-każ, in-numru ta’ bdiewa vverifikati b’dan il-mod jista’ jingħadd mar-rata ta’ kontroll li dwarha hemm provvediment fl-Artikolu 44(1).

4.   Jista’ jiġi deċiż li s-sistema titkompla b’taħlita tal-proċeduri msemmija fil-paragrafi 2 u 3 f’każ li taħlita ta’ dan it-tip iżżid l-effettività tas-sistema ta’ kontroll.”

(9)

L-Artikolu 47 huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-paragrafu 1, jiżdiedu is-subparagrafi li ġejjin:

“Minkejja l-ewwel subparagrafu, meta r-rata minima ta’ kontroll tintlaħaq fil-livell ta’ kull att jew standard jew ta’ gruppi ta’ atti jew ta’ standards kif provduti fit-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 44(1), il-bdiewa magħżula għandhom jiġu vverifikati għall-konformità tagħhom ma’ l-att jew l-istandard jew mal-gruppi ta’ atti jew ta’ standards in kwistjoni.

Ġeneralment, kull bidwi magħżul għal verifika fuq il-post għandu jiġi ċċekkjat fi żmien meta l-biċċa l-kbira tal-ħtiġijiet u ta’ l-istandards li għalihom intgħażel ikunu jistgħu jiġu vverifikati. Madanakollu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li livell xieraq ta’ kontroll għal kull ħtieġa u għal kull standard jintlaħaq matul is-sena.”

(b)

Il-paragrafu li ġej għandu jiddaħħal wara l-paragrafu 1:

“1a.   Fejn hu xieraq, il-verifiki fuq il-post għandhom ikopru l-art agrikola kollha ta’ l-azjenda. Madanakollu, il-verifika attwali fl-għalqa bħala parti minn verifika fuq il-post tista’ tkun limitata għal kampjun ta’ mill-inqas nofs il-ħbula tar-raba’ kollha li għandhom x’jaqsmu mal-ħtieġa jew ma’ l-istandard fuq iż-żamma, dejjem jekk kampjun ta’ dan it-tip jiżgura livell ta’ kontroll rappreżentattiv u ta’ min joqgħod fuqu f’dak li għandu x’jaqsam mal-ħtiġijiet u l-istandards. Meta dan il-kampjun jikxef każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità, il-kampjun tal-ħbula tar-raba’ vverifikat għandu jitkabbar.

Barra minn hekk, fejn il-leġiżlazzjoni applikabbli għall-att u l-istandards tipprovdi għaliha, il-verifika attwali għall-konformità mal-ħtiġijiet u l-istandards bħala parti minn verifika fuq il-post tista’ tkun limitata għal kampjun rappreżentattiv ta’ l-affarijiet li jridu jiġu ċċekkjati. Madanakollu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-verifiki jitwettqu għal kull ħtieġa u kull standard li għalih il-konformità tista’ tiġi vverifikata fil-mument taż-żjara.”

(ċ)

Għandhom jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:.

“3.   Dejjem jekk l-Istat Membru jiżgura li l-effettività tal-kontrolli hija mill-inqas daqs dik milħuqa meta l-kontrolli jitwettqu permezz ta’ verifiki fuq il-post, kontrolli fil-livell tar-rziezet jistgħu jinbidlu b’verifiki amministrattivi jew b’verifiki fil-livell ta’ l-obbligi kif imsemmi fil-punt (b) tat-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 45(3).

4.   Huma u jagħmlu l-verifiki fuq il-post, l-Istati Membri jistgħu jużaw indikaturi oġġettivi ta’ kontroll speċifiċi għal ċerti ħtiġijiet jew standards, kemm-il darba jiżguraw li l-effettività tal-kontroll tal-ħtieġa jew ta’ l-istandard ikkonċernat hija mill-inqas daqs dik ta’ verifiki fuq il-post li jsiru mingħajr l-użu ta’ l-indikaturi.

L-indikaturi għandhom ikunu marbutin direttament mal-ħtiġijiet jew l-istandards li jirrappreżentaw u għandhom ikopru l-aspetti kollha li jridu jiġu vverifikati meta jkunu qed jiġu vverifikati dak jew dawk il-ħtiġijiet jew l-istandards.

5.   Verifiki fuq il-post li għandhom x’jaqsmu mal-kampjun kif provdut fl-Artikolu 44(1) għandhom isiru fl-istess sena kalendarja li fiha jintbagħtu l-applikazzjonijiet għall-għajnuna.”

(10)

L-Artikolu 48(2) jinbidel b’dan li ġej:

“2.   Il-bidwi għandu jiġi mgħarraf dwar kwalunkwe nuqqas ta’ konformità stabbilit sa tliet xhur wara d-data tal-verifika fuq il-post.”

(11)

Fl-Artikolu 66(4), l-ewwel subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:

“4.   Mingħajr preġudizzju għall-każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità intenzjonati skond l-Artikolu 67, fejn ikunu ġew stabbiliti każijiet ripetuti ta’ nuqqas ta’ konformità, il-perċentwal iffissat skond il-paragrafu 1 fir-rigward tan-nuqqas ta’ konformità ripetut, għandu, fir-rigward ta’ l-ewwel ripetizzjoni, jiġi mmultiplikat bil-fattur ta’ tlieta. Għal dan il-għan, fil każ fejn il-perċentwal kien iffissat skond il-paragrafu 2, l-Aġenzija tal-Ħlas għandha tistabbilixxi l-perċentwal li kien jiġi kieku applikat għan-nuqqas ripetut ta’ konformità mal-ħtieġa jew l-istandard ikkonċernat.”

(12)

Fl-Artikolu 71a(2), l-ewwel subparagrafu tal-punt (d) jinbidel b’dan li ġej:

“Fir-rigward ta’ l-iskemi ta’ għajnuna elenkati fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li għalihom huma ffissati livelli massimi baġitarji skond l-Artikoli 64(2), 70(2), 71(2), 110p(1), 143b(7), 143ba(2) u 143bc ta’ dak ir-Regolament, l-Istat Membru għandu jgħodd l-ammonti li joħorġu mill-applikazzjoni tal-punti (a), (b) u (ċ).”

(13)

Fl-Artikolu 73a, jiżdied il-paragrafu li ġej wara l-paragrafu 2a:

“2b.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jerġgħux jiksbu lura intitolamenti mogħtija bi żball f’każ li l-ammont totali mogħti lill-bidwi bi żball ikun ta’ EUR 50 jew inqas. Barra minn hekk, fejn il-valur totali msemmi fil-paragrafu 2a jikkonċerna EUR 50 jew inqas, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jerġgħux jaħdmu l-kalkolu mill-ġdid.”

(14)

Fl-Artikolu 76(2), jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Madanakollu, il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni komunikazzjoni dwar dik il-proporzjon ta’ l-art taħt mergħa permanenti fis-sena ta’ referenza 2007 msemmija fl-Artikolu 3(7) l-aktar tard sal-31 March 2008.”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika għall-applikazzjonijiet għall-għajnuna li jikkonċernaw is-snin jew il-perjodi ta’ primjums li jibdew mill-1 ta’ Jannar 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ Diċembru 2007.

Ghall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1276/2007 (ĠU L 284, 30.10.2007, p. 11).

(2)  COM(2007) 147 finali, 29.3.2007.

(3)  ĠU L 141, 30.4.2004, p. 18. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 972/2007 (ĠU L 216, 21.8.2007, p. 3).


21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/85


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1551/2007

ta' l-20 ta’ Diċembru 2007

li jiddefinixxi r-rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni għaz-zokkor abjad u għaz-zokkor mhux ipproċessat esportat fl-istat naturali tiegħu

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 ta' l-20 ta' Frar 2006 fuq organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 33(2), it-tieni inċiż, tiegħu;

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 318/2006, id-differenza bejn il-prezzijiet għall-prodotti msemmija fl-Artikolu 1(1)(b) tar-Regolament imsemmi fis-suq dinji u f'dak tal-Komunità tista' tiġi koperta b'rifużjoni ta' l-esportazzjoni.

(2)

Fid-dawl tal-qagħda attwali tas-suq fis-settur taz-zokkor, jeħtieġ li jiġu definiti rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni, f'konformità mar-regoli u ma' ċerti kriterji pprovduti fl-Artikoli 32 u 33 tar-Regolament (KE) Nru 318/2006.

(3)

L-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006 jipprovdi li r-rifużjonijiet jistgħu jkunu differenti skond id-destinazzjonijiet, meta dan ikun iġġustifikat mill-qagħda tas-suq dinji jew mill-esiġenzi speċifiċi ta' ċerti swieq.

(4)

Jistgħu jingħataw rifużjonijiet biss fuq prodotti li jkunu awtorizzati għall-moviment ħieles fil-Komunità u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 318/2006.

(5)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni taz-zokkor,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prodotti li jgawdu minn rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni pprovduti fl-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 318/2006 u l-ammonti ta' dawn ir-rifużjonijiet huma definiti fl-Anness ma' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-21 ta’ Diċembru 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 58, 28.2.2006, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1260/2007 (ĠU L 283, 27.10.2007, p. 1). Ir-Regolament (KE) Nru 318/2006 ser jinbidel bir Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) mill-1 ta' Ottubru 2008.


ANNESS

Rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni għaz-zokkor abjad u gћaz-zokkor mhux ipproċessat esportat fl-istat naturali tiegħu, applikabbli mis-21 ta’ Diċembru 2007

Il-kodiċi tal-prodott

Id-destinazzjoni

L-unità tal-kejl

L-ammont tar-rifużjoni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,34  (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,34  (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,34  (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,34  (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % ta' sakkarożju × 100 kg tal-prodott nett

0,3081

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

30,81

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

30,81

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

30,81

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % ta' sakkarożju × 100 kg tal-prodott nett

0,3081

NB: Id-destinazzjonijiet huma definiti kif ġej:

S00

Id-destinazzjonijiet kollha, għajr:

a)

pajjiżi terzi: l-Andorra, Liechtenstein, is-Santa Sede (il-Belt tal-Vatikan), il-Kroazja, il-Bożnja u Ħerzegovina, is-Serbja (), il-Montenegro, l-Albanija u l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja;

b)

territorji ta' l-Istati Membri ta' l-UE li ma jiffurmawx parti mit-territorju dogonali tal-Komunità: il-Gżejjer Faroe, il-Groenlandja, Heligoland, Ceuta, Melilla, il-Komuni ta’ Livigno u Campione fl-Italja u l-partijiet tar-Repubblika ta’ Ċipru fejn il-Gvern tar-Repubblika ta’ Ċipru ma jeżerċitax kontroll.

c)

territorji Ewropej li r-relazzjonijiet barranin tagħhom huma r-responsabbiltà ta' Stat Membru u li ma jiffurmawx parti mit-territorju dogonali tal-Komunità: Ġibiltà


(*)  Tkopri l-Kosovo, taħt il-protezzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti, bis-saħħa tar-reżoluzzjoni 1244 tal-Kunsill tas-Sigurtà ta' l-10 ta' Ġunju 1999.

(1)  Dan l-ammont huwa applikabbli għaz-zokkor mhux ipproċessat b'rendiment ta' 92 %. Jekk ir-rendiment taz-zokkor mhux ipproċessat ma jibqax ta' 92 %, għal kull operazzjoni ta' esportazzjoni kkonċernata, l-ammont tar-rifużjoni applikabbli jiġi mmultiplikat b'fattur ta' konverżjoni li jinkiseb billi jiġi diviż b'92 ir-rendiment taz-zokkor esportat, ikkalkulat skond il-punt III, il-paragrafu 3, ta' l-Anness I mar-Regolament (KE) Nru 318/2006.


21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/87


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1552/2007

ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007

li jiddefinixxi r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni tal-ġuleppijiet u ċerti prodotti oħra fis-settur taz-zokkor esportati fl-istat naturali tagħhom

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 ta' l-20 ta' Frar 2006 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 33(2), it-tieni inċiż tiegħu;

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 318/2006, id-differenza bejn il-prezzijiet, għall-prodotti msemmija fl-Artikolu 1(1)(c)(d) u (g) ta' l-imsemmi Regolament, tas-suq dinji u dak Komunitarju tista' tiġi koperta b'rifużjoni għall-esportazzjoni.

(2)

Fid-dawl tal-qagħda attwali tas-suq fis-settur taz-zokkor, jeħtieġ li jiġu definiti r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni, b'konformità mar-regoli u ma' ċerti kriterji stipulati fl-Artikoli 32 u 33 tar-Regolament (KE) Nru 318/2006.

(3)

L-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006 jipprovdi li r-rifużjonijiet jistgħu jkunu differenti skond id-destinazzjonijiet, meta dan ikun iġġustifikat minħabba l-qagħda tas-suq dinji jew il-ħtiġijiet speċifiċi ta' ċerti swieq.

(4)

Ir-rifużjonijiet jistgħu jingħataw biss fir-rigward tal-prodotti awtorizzati li jiċċirkolaw b'mod ħieles fil-Komunità u li jissodisfaw il-kondizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 951/2006 tat-30 ta' Ġunju 2006 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 318/2006 f'dak li għandu x'jaqsam mal-kummerċ fis-settur taz-zokkor ma' pajjiżi terzi (2).

(5)

In-negozjati fil-qafas ta' l-arranġamenti Ewropej bejn il-Komunità Ewropea u r-Rumanija u l-Bulgarija għandhom l-għan partikolari li jilliberalizzaw il-kummerċ tal-prodotti rregolati mill-organizzazzjoni komuni tas-suq ikkonċernat. Jeħtieġ għalhekk li jitneħħew ir-rifużjonijiet għall-esportazzjoni għal dawn iż-żewġ pajjiżi.

(6)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni taz-zokkor,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Il-prodotti li jgawdu mir-rifużjonjiet għall-esportazzjoni pprovduti fl-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 318/2006 u l-ammonti ta' dawn ir-rifużjonijiet huma speċifikati fl-Anness għal dan ir-Regolament, peress li jissodisfaw il-kundizzjonijiet rikjesti fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.

2.   Sabiex il-prodotti jkunu eleġibbli għal rifużjoni skond il-paragrafu 1, iridu jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti, stipulati fl-Artikoli 3 u 4 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-21 ta’ Diċembru 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu, u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 58, 28.2.2006, p. 1. Regolament hekk kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1260/2007 (ĠU L 283, 27.10.2007, p. 1). Ir-Regolament (KE) Nru 318/2006 ser jinbidel bir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) mill-1 ta' Ottubru 2008.

(2)  ĠU L 178, 1.7.2006, p. 24. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 2031/2006 (ĠU L 414, 30.12.2006, p. 43).


ANNESS

Rifużjonijiet għall-esportazzjoni fuq il-ġuleppijiet u ċerti prodotti oħra fis-settur taz-zokkor esportati fl-istat naturali tagħhom mill-21 ta’ Diċembru 2007 (1)

Il-kodiċi tal-prodott

Id-destinazzjoni

L-unità tal-kejl

L-ammont tar-rifużjoni

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg ta' sustanza niexfa

30,81

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg ta' sustanza niexfa

30,81

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % ta' sukrożju × 100 kg tal-prodott nett

0,3081

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg ta' sustanza niexfa

30,81

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % ta' sukrożju × 100 kg tal-prodott nett

0,3081

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % ta' sukrożju × 100 kg tal-prodott nett

0,3081

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % ta' sukrożju × 100 kg tal-prodott nett

0,3081  (1)