ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 333

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
19 ta' Diċembru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1495/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1496/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1043/2005 li jimplementa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93 f’dak li jirrigwarda s-sistema ta’ rifużjonijiet għall-esportazzjoni fuq xi prodotti agrikoli esportati fil-forma ta’ prodotti li ma jaqgħux taħt l-Anness I tat-Trattat, u l-kriterji biex jiġi ffissat l-ammont ta’ dawn ir-rifużjonijiet

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1497/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi, b'segwitu għar-Regolament (KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-rekwiżiti standard għal kontrolli ta’ tnixxija minn sistemi stazzjonarji ta’ protezzjoni min-nar li fihom ċerti gassijiet serra florinati ( 1 )

4

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1498/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 rigward it-termini speċifiċi għall-għotja ta’ liċenzji ta’ l-importazzjoni għaz-zokkor u t-taħlitiet taz-zokkor u kakaw bil-kumulazzjoni ta’ l-oriġini AKP/OCT jew KE/OCT

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1499/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 li jippubblika, għall-2008, in-nomenklatura ta' prodotti agrikoli għar-rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni introdotti bir-Regolament (KEE) Nru 3846/87

10

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1500/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta’ l-użu ġdid għal 6-phytase EC 3.1.3.26 (Ronozyme) bħala addittiv fl-għalf ( 1 )

54

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1501/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 rigward l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid ta’ endo-1,4-beta xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) bħala addittiv fl-għalf ( 1 )

57

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1502/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru 2007 fil-kuntest tal-kwota tariffarja stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 812/2007 għal-laħam tal-majjal

60

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1503/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' importazzjoni magħmula matul l-ewwel sebat ijiem ta' Diċembru 2007 skond il-kwota tariffarja miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 979/2007 għal-laħam tal-majjal

61

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1504/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta’ l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imdaħħla matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru 2007 fil-qafas tal-kwoti tariffarji stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 806/2007 għal-laħam tal-majjal

62

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1505/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 dwar il-ħruġ ta’ liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru 2007 fil-qafas tal-kwoti tariffarji stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 533/2007 għal-laħam tat-tjur

64

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1506/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 dwar il-ħruġ ta’ liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru 2007 fil-qafas tal-kwoti tariffarji stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 539/2007 għal ċerti prodotti fis-settur tal-bajd u ta’ l-albumini

66

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1507/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 dwar il-ħruġ ta’ liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru 2007 fil-kuntest tal-kwota tariffarja stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 536/2007 għal-laħam tat-tjur

68

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1508/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 li jiddetermina sa liema punt jistgħu jiġu aċċettati l-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta' l-importazzjoni mressqa għall-kwota ta' annimali bovini ħajjin ta' piż li jaqbeż il-160 kg u li ġejjin mill-Iżvizzera, kif ipprovdut mir-Regolament (KE) Nru 2172/2005

69

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1509/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 1109/2007 għas-sena tas-suq 2007/2008

70

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/846/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Diċembru 2007 li tistabbilixxi mudell għal-listi ta’ entitajiet approvati mill-Istati Membri skond provvedimenti varji tal-leġislazzjoni veterinarja tal-Komunità, u r-regoli li japplikaw għat-trasmissjoni ta’ dawn il-listi lill-Kummissjoni (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5882) (Verżjoni kodifikata) ( 1 )

72

 

 

2007/847/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Diċembru 2007 li tipprovdi għal deroga minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE fir-rigward ta’ pjanti ta’ Vitis L., għajr għall-frott, li joriġinaw fil-Kroazja jew l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5897)

78

 

 

2007/848/KE

 

*

Decizjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Diċembru 2007 li tapprova ċerti programmi nazzjonali għall-kontroll ta’ salmunella f’qatgħat ta’ tiġieġ Gallus gallus li jbidu (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6100)  ( 1 )

83

 

 

2007/849/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Diċembru 2007 li tapprova l-emendi tal-programm nazzjonali għall-kontroll ta’ salmunella f’qatgħat għat-tgħammir ta’ Gallus gallus ippreżentat mill-Finlandja (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6097)

85

 

 

Bank Ċentrali Ewropew

 

 

2007/850/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-22 ta’ Novembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2001/16 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali ta’ Stati Membri parteċipanti mis-sena finanzjarja 2002 (BĊE/2007/15)

86

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 333/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1495/2007

tat-18 ta’ Diċembru 2007

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 3223/94 ta' l-21 ta' Diċembru 1994 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-arranġamenti dwar l-importazzjoni tal-frott u l-ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali tal-Laqgħa ta' l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 3223/94 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness tiegħu.

(2)

Fl-applikazzjoni tal-kriterji msemmija hawn fuq, il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għandhom ikunu ffissati fil-livelli msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 3223/94 huma stabbiliti kif inhu indikat fit-tabella ta' l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Diċembru 2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 337, 24.12.1994, p. 66. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 756/2007 (ĠU L 172, 30.6.2007, p. 41).


ANNESS

tar-Regolament ta' l-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

MA

96,3

TN

157,6

TR

122,8

ZZ

125,6

0707 00 05

JO

237,0

MA

57,0

TR

83,9

ZZ

126,0

0709 90 70

MA

68,1

TR

81,5

ZZ

74,8

0709 90 80

EG

359,4

ZZ

359,4

0805 10 20

AR

24,3

MA

76,3

TR

78,8

ZA

40,6

ZW

19,3

ZZ

47,9

0805 20 10

MA

74,1

ZZ

74,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

HR

15,2

IL

66,8

TR

74,8

ZZ

52,3

0805 50 10

EG

49,3

MA

119,9

TR

103,7

ZZ

91,0

0808 10 80

CA

86,7

CN

106,6

MK

30,0

US

83,2

ZZ

76,6

0808 20 50

AR

71,1

CN

68,6

US

121,4

ZZ

87,0


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 333/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1496/2007

tat-18 ta’ Diċembru 2007

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1043/2005 li jimplementa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93 f’dak li jirrigwarda s-sistema ta’ rifużjonijiet għall-esportazzjoni fuq xi prodotti agrikoli esportati fil-forma ta’ prodotti li ma jaqgħux taħt l-Anness I tat-Trattat, u l-kriterji biex jiġi ffissat l-ammont ta’ dawn ir-rifużjonijiet

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93 tas-6 ta’ Diċembru 1993 li jistabbilixxi l-arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli (1), u partikolarment l-ewwel sottoparagrafu ta’ l-Artikolu 8(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-kliem introduttorju ta’ l-Artikolu 54(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1043/2005 (2) jagħmlu referenza dettaljata għall-arranġament fit-test ta’ l-Artikolu 17 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999 tal-15 ta’ April 1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni tas-sistema ta’ rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fuq prodotti agrikoli (3).

(2)

L-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 800/1999 kien mibdul bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1001/2007 tad-29 ta’ Awwissu 2007 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 800/1999 u (KE) Nru 2090/2002 rigward kontrolli fil-qafas ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni fuq prodotti agrikoli.

(3)

Għal raġunijiet ta’ ċarezza jkun xieraq li jkunu addattati l-kliem introduttorji ta’ l-Artikolu 54(3) tar-Regolament (KE) Nru 1043/2005 biex jingħata kas ta’ dan l-iżvilupp.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 1043/2005 għandu għalhekk jiġi emendat skond dan.

(5)

[Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Tmexxija għal kwistjonijiet orizzontali dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli pproċessati li mhumiex imniżżla fl-Anness I],

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 54(3) tar-Regolament (KE) Nru 1043/2005, il-kliem introduttorju jkun mibdul b’dan li ġej:

“Għall-oġġetti elenkati fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament u b’deroga mill-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 800/1999, l-ammont stipulat fl-Artikolu 17(1)(a)(ii) tar-Regolament 800/1999 għandu japplika irrispettivament mill-pajjiż jew territorju tad-destinazzjoni li lejhom l-oġġetti jkunu esportati:”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Ufficjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mit-2 ta’ Settembru 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmula fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Günter VERHEUGEN

Viċi President


(1)  ĠU L 318, 20.12.1993, p. 18. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2580/2000 (ĠU L 298, 25.11.2000, p. 5).

(2)  ĠU L 172, 5.7.2005, p. 24. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 447/2007 (ĠU L 106, 24.4.2007, p. 31).

(3)  ĠU L 102, 17.4.1999, p. 11. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1001/2007 (ĠU L 226, 30.8.2007, p. 9).


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 333/4


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1497/2007

tat-18 ta’ Diċembru 2007

li jistabbilixxi, b'segwitu għar-Regolament (KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-rekwiżiti standard għal kontrolli ta’ tnixxija minn sistemi stazzjonarji ta’ protezzjoni min-nar li fihom ċerti gassijiet serra florinati

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-17 ta’ Mejju 2006 dwar ċerti gassijiet serra florinati (1), u partikolarment l-Artikoli 3(7) tiegħu,

Billi:

(1)

Fis-sistemi ta’ protezzjoni min-nar magħmula minn diversi kontenituri konnessi bejniethom, stallati bħala riżultat ta’ riskju speċifiku ta’ nar fi spazju definit, il-kontenut ta’ gassijiet serra florinati għandu jiġi kkalkulat abbażi ta’ l-ammont totali ta’ dawk il-kontenituri sabiex jiġi żgurat li l-frekwenza tal-kontrolli tikkorrispondi mal-kontenut effettiv ta’ gassijiet serra florinati.

(2)

Skond ir-Regolament (KE) Nru 842/2006, reġistri tas-sistemi ta’ protezzjoni min-nar għandu jkun fihom ċerta informazzjoni. Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tar-Regolament (KE) Nru 842/2006, huwa xieraq li jkun hemm ipprovdut li aktar informazzjoni tiddaħħal fir-reġistri tas-sistema.

(3)

Informazzjoni dwar il-kontenut tal-gass serra florinat għandha tiġi inkluża fir-reġistri tas-sistema. Meta ma jkunx magħruf il-kontenut tal-gass serra florinat, l-operatur tas-sistema tal-protezzjoni min-nar ikkonċernat għandu jiżgura li persunal ikkwalifikat jiddetermina l-ammont sabiex jiġi ffaċilitat il-kontroll tat-tnixxija.

(4)

Qabel ma jsir il-kontroll tat-tnixxija, il-persunal ikkwalifikat għandu jifli b'attenzjoni l-informazzjoni fir-reġistri tas-sistema biex jiddetermina kwalunkwe inċidentli jkun ġara fil-passat u għandu jikkonsulta mar-rapporti ta’ qabel.

(5)

Sabiex jiġi żgurat kontroll effiċjenti tat-tnixxija, il-kontrolli tat-tnixxja għandhom jiffokaw fuq dawk il-partijiet tas-sistema ta’ protezzjoni min-nar li x'aktarx inixxi l-gass minnhom.

(6)

Fejn ikun hemm preżunzjoni ta’ tnixxja ta’ gass, dan għandu jiġi segwit b'kontroll biex tiġi identifikat u tissewwa.

(7)

Stallazzjoni difettuża ta’ sistemi ġodda tikkostitwixxi riskju sinifikanti ta’ telf. Għaldaqstant, sistemi li jkunu għadhom kif ġew stallati għandhom jiġu kkontrollati għat-tnxxijja malli jiddaħħlu f'operat.

(8)

Sabiex tiġi żgurata l-effettività tat-tiswija lis-sistema, il-kontroll ta’ segwitu pprovdut skond ir-Regolament (KE) Nru 842/2006 għandu jiffoka fuq dawk il-partijiet fis-sistema fejn ġiet innutata t-tnixxija u fuq il-partijiet ta’ madwarhom.

(9)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Is-suġġett u l-ambitu

Dan ir-Regolament jistabbilixxi, skond ir-Regolament (KE) Nru 842/2006, ir-rekwiżiti standard għal kontrolli ta’ tnixxija minn sistemi stazzjonarji operattivi jew li temporanjament ma jkunux operattivi magħmula minn kontenitur wieħed jew aktar konnessi bejniethom inkluż il-partijiet assoċjati stallati b'riżultat ta’ riskju speċifiku ta’ nar fi spazju definit, imsejjaħ “sistemi ta’ protezzjoni min-nar”.

Dan ir-Regolament għandu japplika għas-sistemi ta’ protezzjoni min-nar li fihom 3 kg jew aktar ta’ gassijiet serra florinati.

Artikolu 2

Ir-reġistri tas-sistema

1.   L-operatur għandu jindika ismu, l-indirizz postali tiegħu u n-numru tat-telefown fir-reġistri msemmija fl-Artikolu 3(6) tar-Regolament (KE) Nru 842/2006, imsejħa “reġistri tas-sistema”

2.   Il-kontenut tal-gass serra florinat fis-sistema ta’ protezzjoni min-nar għandu jkun indikat fir-reġistri tas-sistema.

3.   Meta l-kontenut tal-gass serra florinat għal sistema ta’ protezzjoni min-nar ma jkunx indikat fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-manifattur jew fuq it-tikketta ta’ dik is-sistema, l-operatur għandu jiżgura li dan jiġi determinat minn persunal ikkwalifikat.

Artikolu 3

Il-kontroll tar-reġistri tas-sistema

1.   Qabel ma jsiru l-kontrolli għat-telf tal-gass, persunal ikkwalifikat għandu jikkontrolla r-reġistri tas-sistema.

2.   Għandha tingħata attenzjoni partikolari għal tagħrif rilevanti dwar kwalunkwe inċident li jirrepeti ruħu jew għal xi oqsma problematiċi.

Artikolu 4

Il-kontrolli viżivi u manwali

1.   Sabiex jiġu identifikati ħsarat u sinjali ta’ telf ta’ gass, il-persunal ikkwalifikat għandu jiċċekkja b’mod viżiv il-kontrolli operattivi, kontenituri, komponenti u konnessjonijiet li jaħdmu bil-pressjoni.

2.   Kwalunkwe preżunzjoni ta’ tnixxja ta’ gass serra florinat fis-sistema ta’ protezzjoni min-nar għandha tiġi kkontrollata minn persunal ikkwalifikat.

3.   Waħda jew aktar minn dawn is-sitwazzjonijiet li ġejjin jikkostitwixxu preżunzjoni ta’ tnixxja:

(a)

sistema fissa għall-lokalizzazzjoni tat-tnixja li tkun qed tindika tnixxija ta’ gass;

(b)

kontenitur li jirreġistra waqgħa fil-pressjoni, aġġustat għat-temperatura b’ aktar minn 10 %.

(ċ)

kontenitur li jirreġistra telf ta’ aktar minn 5 % kwantità mis-sustanza għat-tifi tan-nar;

(d)

sinjali oħrajn li jindikaw telf tal-kontenut tal-gass.

4.   Il-gejġijiet tal-pressjoni u l-apparati għall-monitoraġġ tal-piż għandhom jiġu kkontrollati kull 12-il xahar biex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tagħhom.

Artikolu 5

It-tiswija tat-tnixxja

1.   L-operatur għandu jiżgura li t-tiswija jew is-sostituzzjoni isiru minn persunal ikkwalifikat għat-twettiq ta’ dik l-attività speċifika.

2.   L-operatur għandu jiżgura li jsir test għat-tnixxja tal-gass qabel ma l-appart jerġa’ jimtela.

Artikolu 6

Il-kontroll ta’ segwitu

Persunal ikkwalifikat, meta jwettaq il-kontroll ta’ segwitu msemmi fit-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 842/2006, għandu jiffoka fuq dawk il-partijiet fejn kienet instabet it-tnixxija u li ssewwew kif ukoll fuq il-partijiet ta’ ħdejhom fil-każijiet fejn matul it-tiswija ġiet applikata l-forza.

Artikolu 7

Ir-rekwiżiti għas-sistemi ġodda

Sistemi li jkunu għadhom kif ġew stallati għandhom jiġu kkontrollati għat-tnixxija malli jiddaħħlu f-operat.

Artikolu 8

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 161, 14.6.2006, p. 1.

(2)  ĠU L 244, 29.9.2000, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 899/2007 (ĠU L 196, 28.7.2007, p. 24).


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 333/6


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1498/2007

tat-18 ta’ Diċembru 2007

rigward it-termini speċifiċi għall-għotja ta’ liċenzji ta’ l-importazzjoni għaz-zokkor u t-taħlitiet taz-zokkor u kakaw bil-kumulazzjoni ta’ l-oriġini AKP/OCT jew KE/OCT

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/822/KE tas-27 ta’ Novembru 2001 rigward l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u territorji lil hinn mill-ibħra tal-Komunità Ewropea (“id-deċiżjoni dwar assoċjazzjoni lil hinn mill-baħar”) (1), u partikolarment il-ħames sentenza ta’ l-Artikolu 6(4) ta’ l-Anness III tiegħu,

billi:

(1)

Skond id-Deċiżjoni 2001/822/KE, il-kumulazzjoni ta’ l-oriġini AKP/OCT jew KE/OCT hija aċċettata għall-kwantitajiet determinati f’din id-deċiżjoni msemmija fir-rigward tal-prodotti li jaqgħu taħt il-kapitolu NM 17 u l-kodiċijiet NM 1806 10 30 u 1806 10 90.

(2)

Għal dawn il-prodotti, it-termini speċifiċi ta’ l-għotja ta’ liċenzji ta’ l-importazzjoni sabiex jippermettu l-kontrolli neċessarji għall-importazzjoni tal-kwantitajiet stipulati fid-Deċiżjoni 2001/822/KE ġew stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 192/2002 tal-Kummissjoni tal-31 ta’ Jannar 2002 relattiv għat-termini ta’ l-għoti ta’ liċenzji ta’ l-importazzjoni għaz-zokkor u t-taħlitiet taz-zokkor u l-kakaw bil-kumulazzjoni ta’ l-oriġini AKP/OCT jew KE/OCT (2).

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 1301/2006 tal-Kummissjoni tal-31 ta’ Awwissu 2006 li jistabbilixxi r-regoli komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti ta’ tariffi għall-importazzjoni għall-prodotti agrikoli amministrati b’sistema ta’ liċenzja ta’ l-importazzjoni [titlu mhux uffiċjali] (3) japplika għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni għall-perjodi ta’ kwota ta’ tariffi ta’ importazzjoni li tibda mill-1 ta’ Jannar 2007. Ir-Regolament (KE) Nru 1301/2006 jistabbilixxi b’mod partikolari t-termini relattivi għall-applikazzjonijiet għal liċenzji ta’ l-importazzjoni, għall-kwalità ta’ min qed jagħmel it-talba, kif ukoll l-għoti ta’ liċenzji. Dan ir-regolament jillimita ż-żmien tal-validità tal-liċenzji għall-aħħar jum tal-perjodu tal-kwota tat-tariffi. Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006 iridu jiġu applikati, mingħajr preġudizzju għall-kundizzjonijiet supplementari stabbiliti minn dan ir-Regolament.

(4)

Jaqbel għalhekk li jiġu applikati r-regoli ppreżentati mir-Regolament imsemmi għar-Regolament (KE) Nru 192/2002. Madankollu, jaqbel li jiġu adattati ċerti regoli biex jiġu kkunsidrati l-ispeċifikazzjonijiet tal-kummerċ li huwa s-suġġett tar-Regolament (KE) Nru 192/2002. Għal raġunijiet ta’ ċarezza u ta’ razzjonalità, jaqbel li jiġi revokat ir-Regolament (KE) Nru 192/2002 u li dan jinbidel b’regolament ġdid.

(5)

Jaqbel ukoll li jiġi applikat ir-Regolament (KE) Nru 1291/2000 tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Ġunju 2000 li jistabbilixxi regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni tas-sistema tal-liċenzji ta’ l-importazzjoni u ta’ l-esportazzjoni u ta’ ċertifikati ta’ ffissar bil-quddiem għal prodotti agrikoli (4) skond id-dispożizzjonijiet speċifiċi stipulati minn dak ir-Regolament.

(6)

Sabiex tiġi żgurata ġestjoni ordnata, biex tiġi evitata l-ispekulazzjoni u biex ikunu jistgħu jsiru kontrolli effikaċi, jeħtieġ li jiġu ppreċiżati r-regoli dettaljati għat-tressiq ta’ l-applikazzjonijiet għal liċenzji u d-dokumenti li għandhom jippreżentaw il-persuni interessati. F’dan ir-rigward, għandhom jiġu applikati l-prinċipji tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006.

(7)

Jeħtieġ li jiġu ppreċiżati l-ispeċifikazzjonijiet relattivi għall-formola ta’ l-applikazzjoni għal liċenzja ta’ l-importazzjoni tal-prodotti konċernati u, biex tkun żgurata ġestjoni b’attenzjoni ta’ dawn l-importazzjonijiet, li jiġi stipulat li dawn id-drittijiet li jiġu mil-liċenzji ma jiġux trasferiti.

(8)

Jeħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti r-regoli relattivi għaż-żmien tal-preżentazzjoni ta’ applikazzjonijiet għal liċenzji u ta’ l-għoti tal-liċenzji mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Ir-Regolamenti (KE) Nru 1291/2000 u (KE) Nru 1301/2006 għandhom japplikaw għall-importazzjoni mingħajr ebda dazju ta’ prodotti li jaqgħu taħt il-kapitolu NM 17 u l-kodiċijiet NM 1806 10 30 u 1806 10 90 ta’ oriġini OCT permezz tal-kumulazzjoni maz-zokkor ta’ l-oriġini AKP jew KE, ħlief għal dispożizzjonijiet kuntrarji stipulati f’dan ir-Regolament.

2.   Il-liċenzji ta’ l-importazzjoni mogħtija b’applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom in-numru tas-serje 09.4652.

Artikolu 2

Il-frażi “prodotti ta’ l-oriġini” għar-raġunijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, kif ukoll il-metodi amministrattivi dipendenti minnha, huma dawk definiti fl-Anness III tad-Deċiżjoni 2001/822/KE.

Artikolu 3

1.   L-applikazzjoni għal liċenzja ta’ l-importazzjoni għandha tkun ibbażata fuq kwantità ugwali għal mhux anqas minn 25 tunnellata.

2.   L-applikazzjoni għal liċenzja ta’ l-importazzjoni għandu jkollha magħha d-dokumenti li ġejjin:

(a)

il-liċenzja ta’ esportazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet ta’ OCT stabbilita fuq il-bażi tal-mudell tal-formola li tidher fl-Anness I, mogħtija mill-entitajiet kompetenti għall-għoti ta’ liċenzji EUR 1;

(b)

il-prova li min qed jagħmel it-talba ikkostitwixxa garanzija li l-ammont tagħha huwa ugwali għal EUR 12 għal kull 100 kilogramma.

L-Artikolu 4

L-applikazzjoni għal liċenzja u l-liċenzja ta’ l-importazzjoni għandhom jinkludu l-frażijiet li ġejjin:

(a)

fil-kaxxa 7, l-OCT ta’ l-oriġini, u l-kelma “iva” hija mmarkata b’salib;

(b)

fil-kaxxa 8, l-OCT ta’ l-oriġini, u l-kelma “iva” hija mmarkata b’salib;

(ċ)

fil-kaxxa 20 tal-liċenzja, waħda mill-frażijiet li jidhru fl-Anness II.

L-Artikolu 5

B’deroga mill-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, id-drittijiet li ġejjin mil-liċenzja ta’ l-importazzjoni ma jistgħux jiġi trażmessi.

L-Artikolu 6

1.   B’deroga mid-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006, l-applikazzjonijiet għal liċenzji għandhom jitressqu matul l-ewwel sebat ijiem ta’ Jannar, April, Lulju u Ottubru ta’ kull sena.

Applikant jista’ jressaq biss applikazzjoni waħda għal liċenzja f’kull xahar tat-tressiq ta’ l-applikazzjonijiet. Meta applikant iressaq aktar minn applikazzjoni waħda f’xahar partikolari, ma għandha tintlaqa’ l-ebda waħda mill-applikazzjonijiet tiegħu li jkunu tressqu f’dak ix-xahar, u l-garanziji kkostitwiti mat-tressiq ta’ l-applikazzjonijiet jeħodhom l-Istat Membru kkonċernat.

2.   Il-komunikazzjonijiet ta’ l-applikazzjonijiet għal liċenzji għandhom isiru sat-12 tax-xahar li fih jitressqu t-talbiet, u dawn jiġu analizzati skond il-kodiċi NM bi tmien numri u skond l-OCT ta’ oriġini.

3.   Il-liċenzji ta’ l-importazzjoni jingħataw mill-Istati Membri bejn il-25 u t-30 tax-xahar li fih jitressqu t-talbiet.

L-Artikolu 7

Il-liċenzji ta’ l-importazzjoni huma validi mill-ġurnata li fiha jidħlu fis-seħħ, fis-sens ta’ l-Artikolu 23(2), tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000.

L-Artikolu 8

Ir-Regolament (KE) Nru 192/2002 huwa revokat.

L-Artikolu 9

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak li fih jiġi ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 314, 30.11.2001, p. 1. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kunsill (KE) Nru 249/2007/KE (ĠU L 109, 26.4.2007, p. 33).

(2)  ĠU L 31, 1.2.2002, p. 55. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2031/2006 (ĠU L 414, 30.12.2006, p. 43).

(3)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 289/2007 (ĠU L 78, 17.3.2007, p. 17).

(4)  ĠU L 152, 24.6.2000, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1423/2007 (ĠU L 317, 5.12.2007, p. 36).


ANNESS I

Mudell tal-liċenzja ta’ l-esportazzjoni stipulata fl-Artikolu 3(2)(a)

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS II

Il-frażijiet stipulati fl-Artikolu 4(c):

:

bil-Bulgaru

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата 09.4652,

:

bl-Ispanjol

:

Exención de derechos de importación (Decision 2001/822/CE, articulo 35) numero de orden 09.4652,

:

biċ-Ċek

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

bid-Daniż

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgorelse 2001/822/EF), løbenummer 09.4652,

:

bil-Ġermaniż

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer 09.4652,

:

bl-Estonjan

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber 09.4652,

:

bil-Grieg

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός 09.4652,

:

bl-Ingliż

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No 09.4652,

:

bil-Franċiż

:

Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre 09.4652,

:

bit-Taljan

:

Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine 09.4652,

:

bil-Latvjan

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs 09.4652,

:

bil-Litwan

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris 09.4652,

:

bl-Ungeriż

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK hatarozat, 35. cikk), sorozatszám 09.4652,

:

bil-Malti

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje 09.4652,

:

bl-Olandiż

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer 09.4652,

:

bil-Pollakk

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

:

bil-Portugiż

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem 09.4652,

:

bir-Rumen

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine 09.4652,

:

bis-Slovakk

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

bis-Sloven

:

brez uvozne carine (člen 35 Sklepa 2001/822/ES), zaporedna številka 09.4652,

:

bil-Finlandiż

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero 09.4652,

:

bl-Iżvediż

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer 09.4652.


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 333/10


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1499/2007

tat-18 ta’ Diċembru 2007

li jippubblika, għall-2008, in-nomenklatura ta' prodotti agrikoli għar-rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni introdotti bir-Regolament (KEE) Nru 3846/87

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 1784/2003 tad-29 ta' Settembru 2003 dwar l-organizzazjzoni komuni tas-suq taċ-ċereali (1), u r-regolamenti l-oħra dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq ta' prodotti agrikoli,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3846/87 tas-17 ta' Diċembru 1987 li jistabbilixxi nomenklatura ta' prodotti agrikoli għar-rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni (2), u b'mod partikolari r-raba' paragrafu ta' l-Artikolu 3 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-verżjoni sħiħa tan-nomenklatura tar-rifużjoni li kienet valida fl-1 ta' Jannar 2008, peress li toħroġ mid-dispożizzjonijiet regolatorji dwar l-arranġamenti ta' esportazzjoni għal prodotti agrikoli, għandha tiġi ppubblikata.

(2)

L-emendi għan-nomenklatura magħquda applikabbli mill-2008 dwar il-ћalib, il-preparazzjonijiet ta' laћam u z-zokkor li ddaħħlu bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1214/2007 (3) għandhom jitqiesu u n-nomenklatura għar-rifużjoni għandha tiġi emendata skond dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KEE) Nru 3846/87 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Anness I qed jiġi sostitwit bit-test fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

(2)

L-Anness II qed jiġi sostitwit bit-test ta' l-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 78. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 735/2007 (ĠU L 169, 29.6.2007, p. 6).

(2)  ĠU L 366, 24.12.1987, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 532/2007 (ĠU L 125, 15.5.2007, p. 7).

(3)  ĠU L 286, 31.10. 2007, p. 1.


ANNESS I

“ANNESS I

NOMENKLATURA TA' PRODOTTI AGRIKOLI GĦAL RIFUŻJONIJIET TA' L-ESPORTAZZJONI

1.   Ċereali u qamħ jew dqiq tas-segala, xgħir u barli mitħun oħxon jew f'pasta

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

1001

Qamħ u meslin:

 

1001 10 00

– Qamħ durum:

 

– – Żerriegħa

1001 10 00 9200

– – Oħrajn

1001 10 00 9400

ex 1001 90

– Oħrajn:

 

– – Spelt ieħor, qamħ komuni u meslin:

 

1001 90 91

– – – Qamħ komuni u żerriegħa tal-meslin

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – – Oħrajn

1001 90 99 9000

1002 00 00

Segala

1002 00 00 9000

1003 00

Xgħir:

 

1003 00 10

– Żerriegħa

1003 00 10 9000

1003 00 90

– Oħrajn

1003 00 90 9000

1004 00 00

Ħafur:

 

– Żerriegħa

1004 00 00 9200

– Oħrajn

1004 00 00 9400

1005

Qamħirrum (qamħ):

 

ex 1005 10

– Żerriegħa:

 

1005 10 90

– – Oħrajn

1005 10 90 9000

1005 90 00

– Oħrajn

1005 90 00 9000

1007 00

Sorgu tal-qamħ:

 

1007 00 90

– Oħrajn

1007 00 90 9000

ex 1008

Buckwheat, millieġ (qaraboċċ) u skalora; ċereali oħrajn:

 

1008 20 00

– Millieġ (Qaraboċċ)

1008 20 00 9000

1101 00

Dqiq tal-qamħ jew tal-meslin:

 

– Dqiq tal-qamħ:

 

1101 00 11

– – Tal-qamħ durum

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – Tal-qamħ komuni u spelt

 

– – – Ta' kontenut ta' rmied minn 0 sa 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – Ta' kontenut ta' rmied minn 601 sa 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – Ta' kontenut ta' rmied minn 901 sa 1 100  mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – Ta' kontenut ta' rmied minn 1 101 sa 1 650  mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – Ta' kontenut ta' rmied minn 1 651 sa 1 900  mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – Ta' kontenut ta' rmied ta' aktar minn 1 900  mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– Dqiq tal-meslin

1101 00 90 9000

ex 1102

Dqiq taċ-ċereali apparti minn tal-qamħ jew il-meslin:

 

1102 10 00

– Dqiq tas-segala:

 

– – Ta' kontenut ta' rmied minn 0 sa 1 400  mg/100 g

1102 10 00 9500

– – Ta' kontenut ta' rmied ta' aktar minn 1 400 sa 2 000  mg/100 g

1102 10 00 9700

– – Ta' kontenut ta' rmied ta' aktar minn 2 000  mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Xgħir u barli mitħun oħxon taċ-ċereali, pasta u gerbub:

 

– Xgħir u barli mitħun oħxon u pasta:

 

1103 11

– – Tal-qamħ:

 

1103 11 10

– – – Qamħ durum:

 

– – – – Ta' kontenut ta' rmied minn 0 sa 1 300  mg/100 g:

 

– – – – – Pasta li tkun ta' piż ta' anqas minn 10 %, u kapaċi tgħaddi minn għarbiel bit-toqob ta' 0,160 mm

1103 11 10 9200

– – – – – Oħrajn

1103 11 10 9400

– – – – Ta' kontenut ta' rmied ta' aktar minn 1 300  mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – Qamħ komuni u spelt:

 

– – – – Ta' kontenut ta' rmied minn 0 sa 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – – Ta' kontenut ta' rmied li ma jaqbiżx 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Ross u ross imkisser

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

1006

Ross:

 

1006 20

– Ross bla ħliefa (ismar):

 

– – Mogħti nofs tgħollija:

 

1006 20 11

– – – Ross tal-ħabba tonda

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – Ross tal-ħabba mezzana

1006 20 13 9000

– – – Ross tal-ħabba twila

 

1006 20 15

– – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna itwal minn 2 iżda inqas minn 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna ugwali għal jew itwal minn 3

1006 20 17 9000

– – Oħrajn:

 

1006 20 92

– – – Ross tal-ħabba tonda

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – Ross tal-ħabba mezzana

1006 20 94 9000

– – – Ross tal-ħabba twila:

 

1006 20 96

– – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna itwal minn 2 iżda inqas minn 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna ugwali għal jew itwal minn 3

1006 20 98 9000

1006 30

– Ross parzjalment mitħun jew mitħun kollu, kemm jekk illustrat jew igglejżjat:

 

– – Ross parzjalment mitħun:

 

– – – Mogħti nofs tgħolija:

 

1006 30 21

– – – – Ross tal-ħabba tonda

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – Ross tal-ħabba mezzana

1006 30 23 9000

– – – – Ross tal-ħabba twila:

 

1006 30 25

– – – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna itwal minn 2 iżda inqas minn 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna ugwali għal jew itwal minn 3

1006 30 27 9000

– – – Oħrajn:

 

1006 30 42

– – – – Ross tal-ħabba tonda

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – Ross tal-ħabba mezzana

1006 30 44 9000

– – – – Ross tal-ħabba twila:

 

1006 30 46

– – – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna itwal minn 2 iżda inqas minn 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna ugwali għal jew itwal minn 3

1006 30 48 9000

– – Ross kollu mitħun:

 

– – – Mogħti nofs tgħolija:

 

1006 30 61

– – – – Ross tal-ħabba tonda:

 

– – – – – F'pakki diretti ta' 5 kg nett jew inqas

1006 30 61 9100

– – – – – Oħrajn

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – Ross tal-ħabba mezzana:

 

– – – – – F'pakki diretti ta' 5 kg nett jew inqas

1006 30 63 9100

– – – – – Oħrajn

1006 30 63 9900

– – – – Ross tal-ħabba twila

 

1006 30 65

– – – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna itwal minn 2 iżda inqas minn 3:

 

– – – – – – F'pakki diretti ta' 5 kg nett jew inqas

1006 30 65 9100

– – – – – – Oħrajn

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna ugwali għal jew itwal minn 3:

 

– – – – – – F'pakki diretti ta' 5 kg nett jew inqas

1006 30 67 9100

– – – – – – Oħrajn

1006 30 67 9900

– – – Oħrajn:

 

1006 30 92

– – – – Ross tal-ħabba tonda:

 

– – – – – F'pakki diretti ta' 5 kg nett jew inqas

1006 30 92 9100

– – – – – Oħrajn

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – Ross tal-ħabba mezzana:

 

– – – – – F'pakki diretti ta' 5 kg nett jew inqas

1006 30 94 9100

– – – – – Oħrajn

1006 30 94 9900

– – – – Ross tal-ħabba twila:

 

1006 30 96

– – – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna itwal minn 2 iżda inqas minn 3:

 

– – – – – – F'pakki diretti ta' 5 kg nett jew inqas

1006 30 96 9100

– – – – – – Oħrajn

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – Ta' proporzjon tul/ħxuna ugwali għal jew itwal minn 3:

 

– – – – – – F'pakki diretti ta' 5 kg nett jew inqas

1006 30 98 9100

– – – – – – Oħrajn

1006 30 98 9900

1006 40 00

– Ross imkisser

1006 40 00 9000


3.   PRODOTTI PPROĊESSATI MINN ĊEREALI

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

ex 1102

Dqiq taċ-ċereali apparti minn tal-qamħ jew il-meslin:

 

ex 1102 20

– Dqiq tal-qamħirrum (qamħ):

 

ex 1102 20 10

– – Ta' kontenut ta' xaħam ta' mhux aktar minn 1,5 % bil-piż:

 

– – – Ta' kontenut ta' xaħam ta' mhux aktar minn 1,3 % bil-piż u ta' kontenut tal-fibra mhux maħduma, imsemmija materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,8 % bil-piż (2)

1102 20 10 9200

– – – Ta' kontenut ta' xaħam ta' aktar minn 1,3 % iżda mhux aktar minn 1,5 % bil-piż u ta' kontenut tal-fibra mhux maħduma, imsemmija materjal xott, ta' mhux aktar minn 1 % bil-piż (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – Oħrajn:

 

– – – Ta' kontenut ta' xaħam ta' aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 1,7 % bil-piż u ta' kontenut tal-fibra mhux maħduma, imsemmija materjal xott, ta' mhux aktar minn 1 % bil-piż (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– Oħrajn:

 

1102 90 10

– – Dqiq tax-xgħir:

 

– – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,9 % bil-piż u ta' kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmija materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,9 % bil-piż

1102 90 10 9100

– – – Oħrajn

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – Dqiq tal-ħafur:

 

– – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 2,3 % bil-piż u ta' kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmija materjal xott, mhux aktar minn 1,8 % bil-piż, ta' kontenut ta' umdità ta' mhux aktar minn 11 % u li l-perossidażi tiegħu virtwalment mhuwiex attivat

1102 90 30 9100

ex 1103

Xgħir u barli mitħun oħxon taċ-ċereali, pasta u gerbub:

 

– Xgħir u barli mitħun oħxon u pasta:

 

ex 1103 13

– – Qamħirrum (qamħ):

 

ex 1103 13 10

– – – Ta' kontenut ta' xaħam ta' mhux aktar minn 1,5 % bil-piż:

 

– – – – Ta' kontenut ta' xaħam, ta' mhux aktar minn 0,9 % bil-piż u kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,6 % bil-piż li perċentwal minnu ta' mhux aktar minn 30 % jgħaddi minn għarbiel b'apertura ta' 315 mikrometru u li perċentwal minnu ta' mhux aktar minn 5 % jgħaddi minn għarbiel b'apertura ta' 150 mikrometru (3)

1103 13 10 9100

– – – – Ta' kontenut ta' xaħam, ta' aktar minn 0,9 % bil-piż iżda mhux aktar minn 1,3 % bil-piż u kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,8 % bil-piż li perċentwal minnu ta' mhux aktar minn 30 % jgħaddi minn għarbiel b'apertura ta' 315 mikrometru u li perċentwal minnu ta' mhux aktar minn 5 % jgħaddi minn għarbiel b'apertura ta' 150 mikrometru (3)

1103 13 10 9300

– – – – Ta' kontenut ta' xaħam, ta' aktar minn 1,3 % bil-piż iżda mhux aktar minn 1,5 % bil-piż u kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 1,0 % bil-piż li perċentwal minnu ta' mhux aktar minn 30 % jgħaddi minn għarbiel b'apertura ta' 315 mikrometru u li perċentwal minnu ta' mhux aktar minn 5 % jgħaddi minn għarbiel b'apertura ta' 150 mikrometru (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – Oħrajn:

 

– – – – Ta' kontenut ta' xaħam, ta' aktar minn 1,5 % bil-piż iżda mhux aktar minn 1,7 % bil-piż u kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 1 % bil-piż li perċentwal minnu ta' mhux aktar minn 30 % jgħaddi minn għarbiel b'apertura ta' 315 mikrometru u li perċentwal minnu ta' mhux aktar minn 5 % jgħaddi minn għarbiel b'apertura ta' 150 mikrometru (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – Ta' ċereali oħrajn:

 

1103 19 10

– – – Ta' segala

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – – Ta' barli:

 

– – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 1 % bil-piż u ta' kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,9 % bil-piż

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – – Ta' ħafur:

 

– – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 2,3 % bil-piż u ta' kontenut ta' tegument ta' mhux aktar minn 0,1 %, ta' kontenut ta' umdità mhux aktar minn 11 % u li l-perossidażi tiegħu virtwalment mhuwiex attivat

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– Gerbub:

 

1103 20 20

– – Ta' barli

1103 20 20 9000

1103 20 60

– – Ta' qamħ

1103 20 60 9000

ex 1104

Qmuħ taċ-ċereali maħduma mod ieħor (per eżempju, imqaxxrin, irrumblati, imqattgħin rqiq, imfarrkin f'biċċiet tondi, imfella jew mitħuna fi frak oħxon), minbarra ross ta' l-intestatura Nru 1006 ; żerriegħa taċ-ċereali, sħiħa, irrumblata, mqattgħa rqiq jew mitħuna:

 

– Żerriegħa taċ-ċereali rrumblata jew imqattgħa rqiq:

 

ex 1104 12

– – Tal-ħafur:

 

ex 1104 12 90

– – – Imqattgħa rqiq:

 

– – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 2,3 % bil-piż u ta' kontenut ta' tegument ta' mhux aktar minn 0,1 %, ta' kontenut ta' umdità mhux aktar minn 12 % u li l-perossidażi tiegħu virtwalment mhuwiex attivat

1104 12 90 9100

– – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 2,3 % bil-piż u ta' kontenut ta' tegument ta' aktar minn 0,1 %, iżda mhux aktar minn 1,5 %, ta' kontenut ta' umdità mhux aktar minn 12 % u li l-perossidażi tiegħu virtwalment mhuwiex attivat

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – Ta' ċereali oħrajn:

 

1104 19 10

– – – Ta' qamħ

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – Qamħirrum:

 

– – – – Imqatta' rqiq:

 

– – – – – Ta' kontenut ta' xaħam, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,9 % bil-piż u ta' kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,7 % bil-piż (3)

1104 19 50 9110

– – – – – Ta' kontenut ta' xaħam, imsemmi materjal xott, ta' aktar minn 0,9 % iżda mhux aktar minn 1,3 % bil-piż u ta' kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,8 % bil-piż (3)

1104 19 50 9130

– – – Ta' barli:

 

ex 1104 19 69

– – – – Imqatta' rqiq:

 

– – – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 1 % bil-piż u ta' kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,9 % bil-piż

1104 19 69 9100

– Ħbub oħrajn maħdumin (per ezempju, imqaxxrin, imfarrkin f'biċċiet tondi, imfella jew mitħunin oħxon):

 

ex 1104 22

– – Ta' ħafur:

 

ex 1104 22 20

– – – Imqaxxrin (imfesdaq jew fil-fosdqa)

 

– – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 2,3 % bil-piż u ta' kontenut ta' tegument ta' mhux aktar minn 0.5 %, ta' kontenut ta' umdità mhux aktar minn 11 % u li l-perossidażi tiegħu virtwalment mhuwiex attivat skond id-definizjoni mogħtija fl-Anness tar-Regolament (KEE) Nru 821/68 (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – – Imqaxxrin u mfella jew mitħunin oħxon (‘Grütze’ jew ‘grutten’):

 

– – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 2,3 % bil-piż, u ta' kontenut ta' tegument ta' mhux aktar minn 0,1 %, ta' kontenut ta' umdità mhux aktar minn 11 % u li l-perossidażi tiegħu virtwalment mhuwiex attivat skond id-definizjoni mogħtija fl-Anness tar-Regolament (KEE) Nru 821/68 (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– – Qamħirrum (qamħ):

 

ex 1104 23 10

– – – Imqaxxar (imfesdaq jew fil-fosdqa), kemm jekk imfelli jew mitħun oħxon u kemm le:

 

– – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,9 % bil-piż u ta' kontenut ta' fibra mhux maħdum, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,6 % bil-piż (‘Grütze’ jew ‘grutten’) u li jikkorrispondi għad-definizjoni mogħtija fl-Anness tar-Regolament (KEE) Nru 821/68 (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – – Ta' kontenut ta' xaħam, imsemmi materjal xott, ta' aktar minn 0,9 % iżda mhux aktar minn 1,3 % bil-piż u ta' kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmi materjal xott, mhux aktar minn 0,8 % bil-piż (‘Grütze’ jew ‘grutten’) li jikkorrispondi għad-definizzjoni mogħtija fl-Anness tar-Regolament (KEE) Nru 821/68 (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– – Ta' ċereali oħrajn:

 

– – – Ta' barli:

 

ex 1104 29 01

– – – – Imqaxxar (imfesdaq jew fil-fosdqa):

 

– – – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 1 % bil-piż u ta' kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,9 % bil-piż li jikkorrispondi għad-definizzjoni mogħtija fl-Anness tar-Regolament (KEE) Nru 821/68 (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – Imqaxxar u mfellel jew mitħun oħxon (‘Grütze’ jew ‘grutten’):

 

– – – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 1 % bil-piż u ta' kontenut ta' fibra mhux maħduma, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 0,9 % bil-piż li jikkorrispondi għad-definizzjoni mogħtija fl-Anness tar-Regolament (KEE) Nru 821/68 (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – Imfarrkin f'biċċiet tondi:

 

– – – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 1 % bil-piż (mingħajr terra):

 

– – – – – – L-ewwel kategorija li tikkorrispondi mad-definizzjoni mogħtija fl-Anness tar-Regolament (KEE) Nru 821/68 (1)

1104 29 05 9100

– – – – – Ta' kontenut ta' rmied, imsemmi materjal xott, ta' mhux aktar minn 1 % bil-piż (mingħajr terra):

 

– – – – – – It-tieni kategorija li tikkorrispondi mad-definizzjoni mogħtija fl-Anness tar-Regolament (KEE) Nru 821/68 (1)

1104 29 05 9300

– – – Oħrajn:

 

– – – – Imqaxxar (imfesdaq jew fil-fosdqa), kemm jekk imfellel jew mitħun oħxon u kemm le:

 

ex 1104 29 11

– – – – – Ta' qamħ mhux imfellel jew mitħun oħxon li jikkorrispondi għad-definizzjoni mogħtija fl-Anness tar-Regolament (KEE) Nru 821/68 (1)

1104 29 11 9000

– – – – Mhux maħdum jew mitħun oħxon b'mod ieħor:

 

1104 29 51

– – – – – Tal-qamħ

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – Tas-segala

1104 29 55 9000

1104 30

– Nibbieta ta' ċereali, sħiħa, irromblata, mqattgħa rqiq jew mitħuna:

 

1104 30 10

– – Tal-qamħ

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – Ta' ċereali oħrajn

1104 30 90 9000

1107

Malt, kemm jekk inkaljat jew le:

 

1107 10

– Mhux inkaljat:

 

– – Tal-qamħ

 

1107 10 11

– – – Fil-għamla ta' dqiq

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – Oħrajn

1107 10 19 9000

– – Oħrajn:

 

1107 10 91

– – – Fil-għamla ta' dqiq

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – Oħrajn

1107 10 99 9000

1107 20 00

– Inkaljat

1107 20 00 9000

ex 1108

Lamtu; inulina:

 

– Lamtu (4):

 

ex 1108 11 00

– – Lamtu tal-qamħ:

 

– – – Ta' kontenut ta' materjal xott ta' mhux anqas minn 87 % u ta' purità fil-materjal xott ta' mhux anqas minn 97 %

1108 11 00 9200

– – – Ta' kontenut ta' materjal xott ta' mhux anqas minn 84 % iżda inqas minn 87 % u ta' purità fil-materjal xott ta' mhux anqas minn 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – Lamtu tal-qamħirrum (qamħ):

 

– – – Ta' kontenut ta' materjal xott ta' mhux anqas minn 87 % u ta' purità fil-materjal xott ta' mhux anqas minn 97 %

1108 12 00 9200

– – – Ta' kontenut ta' materjal xott ta' mhux anqas minn 84 % iżda inqas minn 87 % u ta' purità fil-materjal xott ta' mhux anqas minn 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – Lamtu tal-patata:

 

– – – Ta' kontenut ta' materjal xott ta' mhux anqas minn 80 % u ta' purità fil-materjal xott ta' mhux anqas minn 97 %

1108 13 00 9200

– – – Ta' kontenut ta' materjal xott ta' mhux anqas minn 77 % iżda inqas minn 80 % u ta' purità fil-materjal xott ta' mhux anqas minn 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – Lamti oħra:

 

ex 1108 19 10

– – – Lamtu tar-ross:

 

– – – – Ta' kontenut ta' materjal xott ta' mhux anqas minn 87 % u ta' purità fil-materjal xott ta' mhux anqas minn 97 %

1108 19 10 9200

– – – – Ta' kontenut ta' materjal xott ta' mhux anqas minn 84 % iżda inqas minn 87 % u ta' purità fil-materjal xott ta' mhux anqas minn 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Glutina tal-qamħ, sew jekk niexef sew jekk le:

 

– Glutina tal-qamħ imnixxef, ta' kontenut ta' proteina, imsemmi materjal xott, ta' 82 % jew aktar bil-piż (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Zokkrijiet oħrajn, inkluż lattosju, maltosju, glukows u fruktows, f’forma solida; ġuleppijiet taz-zokkor li fihom ma jkunx miżjudin ħwawar u materjal li jagħti l-kulur; għasel artifiċjali kemm jekk imħallat ma' għasel naturali kif ukoll jekk le; karamella:

 

ex 1702 30

– Glukows u ġulepp tal-glukows, li ma fihomx il-fruktows jew fihom fl-istat xott anqas minn 20 % skond il-piż fruktows:

 

– – Oħrajn:

 

1702 30 50

– – – F'forma ta’ trab abjad kristallin, mgħaqqad jew le

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – Oħrajn (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– Glukows u ġulepp tal-glukows li fihom fl-istat xott, għallinqas 20 % iżda inqas minn 50 % tal-piż tal-fruktows, ħlief zokkor maqlub (invert):

 

1702 40 90

– – Oħrajn (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– Oħrajn, inklużi zokkor maqlub (invert) u zokkor u taħlit ta' ġulepp taz-zokkor li fihom fl-istat xott 50 % tal-piż fruktows:

 

1702 90 50

– – Maltodestrina u ġulepp tal-maltodestrina:

 

– – – Maltodestrina, f'forma ta’ solidu abjad, mgħaqqad jew le

1702 90 50 9100

– – – Oħrajn (6)

1702 90 50 9900

– – Karamella:

 

– – – Oħrajn:

 

1702 90 75

– – – – F'forma ta’ trab, mgħaqqad jew le

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – Oħrajn

1702 90 79 9000

2106

Preparazzjonijiet ta’ l-ikel li mhumiex speċifikati jew inklużi band'oħra:

 

ex 2106 90

– Oħrajn:

 

– – Ġuleppijiet taz-zokkor imħawrin jew ikkuluriti:

 

– – – Oħrajn:

 

2106 90 55

– – – – Ġulepp tal-glukows u xiropp tal-maltodestrina (6)

2106 90 55 9000


4.   Għalf għall-annimali kompost b'bażi ta' ċereali

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

2309

Preparazzjonijiet ta' tip użat f'għalf ta’ l-annimali (7):

 

ex 2309 10

– Ikel jew għall-klieb jew għall-qtates, ippreżentat għall-bejgħ bl-imnut:

 

– – Li fih lamtu, glukows, ġulepp tal-glukows, maltodestrina jew ġulepp tal-maltodestrina tas-subtitli 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 u 2106 90 55 jew prodotti ta' ħalib:

 

– – – Li fih lamtu, glukows, ġulepp tal-glukows, maltodestrina jew il-ġulepp tal-maltodestrina:

 

– – – – Li ma fihx lamtu, jew li fih lamtu 10 % jew inqas bil-piż (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – Mingħajr prodotti ta' ħalib jew li fih inqas minn 10 %, bil-piż minn dawn il-prodotti

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – Fih mhux inqas minn 10 % iżda inqas minn 50 % tal-piż prodotti ta' ħalib

2309 10 13 9000

– – – – Li fih aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 30 % bil-piż lamtu (8):

 

2309 10 31

– – – – – Ma fihx prodotti ta' ħalib jew fih inqas minn 10 % tal-piż ta’ dawn il-prodotti.

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – Fih mhux inqas minn 10 % iżda inqas minn 50 % tal-piż prodotti ta' ħalib

2309 10 33 9000

– – – – Fih aktar minn 30 % tal-piż lamtu (8):

 

2309 10 51

– – – – – Ma fihx prodotti ta' ħalib jew fih inqas minn 10 % tal-piż ta’ dawn il-prodotti.

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – Fih mhux inqas minn 10 % iżda inqas minn 50 % tal-piż prodotti ta' ħalib

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– Oħrajn:

 

– – Oħrajn, inklużi taħlitiet lesti:

 

– – – Li fih lamtu, il-glukows, ġulepp tal-glukows, maltodestrina jew ġulepp tal-maltodestrina ta' subtitli 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 u 2106 90 55 jew prodotti ta' ħalib:

 

– – – – Li fih lamtu, glukows, ġulepp tal-glukows, maltodestrina jew ġulepp tal-maltodestrina:

 

– – – – – Li ma fihx lamtu jew li fih 10 % jew anqas tal-piż lamtu (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – Ma fihx prodotti ta' ħalib jew fih anqas minn 10 % tal-piż ta' dawn il-prodotti.

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – Fih mhux inqas minn 10 % iżda inqas minn 50 % tal-piż prodotti ta' ħalib

2309 90 33 9000

– – – – – Fih aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 30 % tal-piż lamtu (8):

 

2309 90 41

– – – – – – Ma fihx prodotti ta' ħalib jew fih anqas minn 10 % tal-piż ta' dawn il-prodotti

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – Fih mhux inqas minn 10 % iżda inqas minn 50 % tal-piż prodotti ta' ħalib

2309 90 43 9000

– – – – – Fih aktar minn 30 % tal-piż lamtu (8):

 

2309 90 51

– – – – – – Ma fihx prodotti ta' ħalib jew fih anqas minn 10 % tal-piż ta' dawn il-prodotti.

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – Fih mhux inqas minn 10 % iżda inqas minn 50 % tal-piż prodotti ta' ħalib

2309 90 53 9000


5.   Ċanga u vitella

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

ex 0102

Bovini ħajjin:

 

ex 0102 10

– Annimali ta’ razza pura għat-tnissil:

 

ex 0102 10 10

– – Għoġġiela (bovini nisa li qatt ma welldu):

 

– – – Li juru piż ħajjin ugwali għal jew aktar minn 250 kg:

 

– – – – Ta' età sa 30 xahar

0102 10 10 9140

– – – – Oħrajn

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– – Baqar:

 

– – – Li juru piż ħajjin ugwali għal jew aktar minn 250 kg:

 

– – – – Ta' età sa 30 xahar

0102 10 30 9140

– – – – Oħrajn

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– – Oħrajn:

 

– – – Li juru piż ħajjin ugwali għal jew aktar minn 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

– Oħrajn:

 

– – Speċijiet domestiċi:

 

– – – Li jiżnu iżjed minn 160 kg iżda mhux iżjed minn 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – – Għall-qatla:

 

– – – – – Li jiżnu mhux iżjed minn 220 kg

0102 90 41 9100

– – – Li jiżnu mhux iżjed minn 300 kg:

 

– – – – Għoġġiela (bovini nisa li qatt ma welldu):

 

0102 90 51

– – – – – Għall-qatla

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – – Oħrajn

0102 90 59 9000

– – – – Baqar:

 

0102 90 61

– – – – – Għall-qatla

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – – Oħrajn

0102 90 69 9000

– – – – Oħrajn:

 

0102 90 71

– – – – – Għall-qatla

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – – Oħrajn

0102 90 79 9000

0201

Laħam ta' bovini, frisk u ffriżżat:

 

0201 10 00

– Karkassi u nofs karkassi:

 

– – Il-parti ta' quddiem ta' karkassa jew ta' nofs karkassa li jkun fiha l-għadam kollu, il-parti mgħaddma, l-għonq u l-ispalel iżda li jkollhom aktar minn 10 kustilji:

 

– – – Minn bovini rġiel adulti (10)

0201 10 00 9110

– – – Oħrajn

0201 10 00 9120

– – Oħrajn:

 

– – – Minn bovini rġiel adulti (10)

0201 10 00 9130

– – – Oħrajn

0201 10 00 9140

0201 20

– Qagħtat oħrajn bl-għadam magħhom:

 

0201 20 20

– – Kwarti ‘ikkumpensati’:

 

– – – Minn bovini rġiel adulti (10)

0201 20 20 9110

– – – Oħrajn

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – Il-kwarti ta' quddiem separati jew mhux separati:

 

– – – Minn bovini rġiel adulti (10)

0201 20 30 9110

– – – Oħrajn

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – Il-kwarti ta' wara separati jew mhux separati:

 

– – – B'massimu ta' tmien kustilji jew tmien pari kustilji:

 

– – – – Minn bovini rġiel adulti (10)

0201 20 50 9110

– – – – Oħrajn

0201 20 50 9120

– – – B'aktar minn tmien kustilji jew tmien pari kustilji:

 

– – – – Minn bovini rġiel adulti (10)

0201 20 50 9130

– – – – Oħrajn

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – Oħrajn:

 

– – – Il-piż ta' għadam ta' mhux aktar minn terz tal-piż tal-qatgħa

0201 20 90 9700

0201 30 00

– Mingħajr għadma:

 

– – Qatgħat bla għadma esportati lejn l-Istati Uniti ta' l-Amerika skond il-kundizzjonijiet stabbiliti bir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2973/79 (12) jew lejn il-Kanada skond il-kundizzjonijiet stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 2051/96 (13)

0201 30 00 9050

– – Qatgħat bla għadma, inkluż ikkapuljat, b'kontenut medju ta' laħam dgħif tal-bovini (eskluż ix-xaħam) ta' 78 % jew aktar (15)

0201 30 00 9060

– – Oħrajn, kull biċċa mgeżwra individwalment b'kontenut medju ta' laħam dgħif tal-bovini (eskluż ix-xaħam) ta' 55 % jew aktar (15):

 

– – – mill-kwarti ta' wara ta' bovini rġiel adulti b'massimu ta' tmien kustilji jew tmien pari kustilji, b'qatgħa dritta jew b'qatgħa ‘Pistola’ (11)

0201 30 00 9100

– – – minn kwarti ta' quddiem separati jew mhux separati ta' bovini rġiel adulti, b'qatgħa dritta jew b'qatgħa ‘Pistola’ (11)

0201 30 00 9120

– – Oħrajn

0201 30 00 9140

ex 0202

Laħam tal-bovini, iffriżat:

 

0202 10 00

– Karkassi u nofs karkassi:

 

– – Il-parti ta' quddiem ta' karkassa jew ta' nofs karkassa li jkun fiha l-għadam kollu, il-parti mgħaddma, l-għonq u l-ispalel iżda b'aktar minn 10 kustilji

0202 10 00 9100

– – Oħrajn

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– Qagħtat oħrajn, bl-għadam magħhom:

 

0202 20 10

– – Kwarti ‘ikkumpensati’

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – Il-kwarti ta' quddiem separati jew mhux separati

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – Il-kwarti ta' wara separati jew mhux separati:

 

– – – B'massimu ta' tmien kustilji jew tmien pari kustilji

0202 20 50 9100

– – – B'aktar minn tmien kustilji jew tmien pari kustilji

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – Oħrajn:

 

– – – Il-piż ta' għadam ta' mhux aktar minn terz tal-piż tal-qatgħa

0202 20 90 9100

0202 30

– Mingħajr għadam:

 

0202 30 90

– – Oħrajn:

 

– – – Qatgħat mingħajr għadam esportati lejn l-Istati Uniti ta' l-Amerika skond il-kundizzjonijiet stabbiliti bir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2973/79 (12) jew lejn il-Kanada skond il-kundizzjonijiet stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 2051/96 (13)

0202 30 90 9100

– – – Qatgħat bla għadma, inkluż ikkapuljat, b'kontenut medju ta' laħam dgħif tal-bovini (eskluż ix-xaħam) ta' 78 % jew aktar (15)

0202 30 90 9200

– – – Oħrajn

0202 30 90 9900

0206

Il-ġewwieni li jittiekel tal-bovini, majjali, mogħoż, żwiemel, ħmir jew bgħula, frisk, imkessaħ jew iffriżat:

 

0206 10

– Ta' laħam tal-bovini, frisk u imkessaħ:

 

– – Oħrajn:

 

0206 10 95

– – – Falda ħoxna u falda rqiqa

0206 10 95 9000

– Ta' laħam tal-bovini, iffriżat:

 

0206 29

– – Oħrajn:

 

– – – Oħrajn:

 

0206 29 91

– – – – Falda ħoxna u falda rqiqa

0206 29 91 9000

ex 0210

Laħam u ġewwieni li jittiekel, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew iffumigat; dqiq u pasti mil-laħam u mill-ġewwieni li jittieklu:

 

ex 0210 20

– Laħam tal-bovini:

 

ex 0210 20 90

– – Mingħajr għadma:

 

– – – Immellaħ u mnixxef

0210 20 90 9100

ex 1602

Laħam ieħor ippreparat jew ippriżervat, ġewwieni jew demm:

 

ex 1602 50

– Tal-bovini:

 

– – Oħrajn:

 

ex 1602 50 31

– – – Bulubif (corned beef) f’kontenituri ertajt; li ma fihx laħam ħlief dak ta' l-ispeċi tal-bovini:

 

– – – – Bi proporzjoni ta' kollaġen/proteina ta' mhux aktar minn 0,35 (16) u li fih bil-piż il-perċentwali li ġejjin ta' laħmijiet tal-bovini (eskluż il-ġewwieni u x-xaħam):

 

– – – – – 90 % jew aktar:

 

– – – – – – Prodotti li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – – 80 % jew aktar, iżda anqas minn 90 %:

 

– – – – – – Prodotti li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – Oħrajn, f'kontenituri ertajt:

 

– – – – Li ma fihx laħam ħlief dak ta' l-ispeċi tal-bovini:

 

– – – – – – Bi proporzjoni ta' kollaġen/proteina ta' mhux aktar minn 0,35 (16) u li fih bil-piż il-perċentwali li ġejjin ta' laħmijiet tal-bovini (eskluż il-ġewwieni u x-xaħam):

 

– – – – – – 90 % jew aktar:

 

– – – – – – – Prodotti li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – – 80 % jew aktar, iżda anqas minn 90 %:

 

– – – – – – – Prodotti li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325

NB: L-Artikolu 33 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 (ĠU L 160, 26.6.1999, p. 21) jipprovdi li ma għandha tingħata l-ebda rifużjoni ta' esportazzjoni fuq prodotti importati minn pajjiżi terzi u esportati mill-ġdid lill-pajjiżi terzi.


6.   Laħam tal-majjal

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

ex 0103

Majjal ħaj:

 

– Oħrajn:

 

ex 0103 91

– – Piż anqas minn 50 kg:

 

0103 91 10

– – – Speċijiet domestiċi

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – Ta' piż ta' 50 kg jew aktar:

 

– – – Speċijiet domestiċi:

 

0103 92 19

– – – – Oħrajn

0103 92 19 9000

ex 0203

Laħam tal-majjal, frisk, imkessaħ jew iffriżat:

 

– Frisk jew imkessaħ:

 

ex 0203 11

– – Karkassi u nofs karkassi:

 

0203 11 10

– – – Ta' majjali domestiċi (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – Ġarretti, spalel u qatgħat tagħhom bil-għadma:

 

– – – Ta' majjal domestiku:

 

ex 0203 12 11

– – – – Saqajn u qatgħat tagħhom:

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 % bil-piż

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – Saqajn u qatgħat tagħhom (29):

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 % bil-piż

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – Oħrajn:

 

– – – Ta' majjal domestiku:

 

ex 0203 19 11

– – – – Truf ta' quddiem u qatgħat tagħhom (30):

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 % bil-piż

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – Flett u qatgħat tiegħu, bil-għadma:

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 % bil-piż

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – Żquq (streaky) u l-qatgħat tagħhom:

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 15 % bil-piż

0203 19 15 9100

– – – – Oħrajn:

 

ex 0203 19 55

– – – – – Mingħajr għadma:

 

– – – – – – Saqajn, truf ta' quddiem, spalel jew flettijiet, u qatgħat tagħhom (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – – Żquq, u qatgħat tagħhom, b'kontenut totali ta' qarguċa ta' anqas minn 15 % bil-piż (17)  (27)

0203 19 55 9310

– Iffriżat:

 

ex 0203 21

– – Karkassi u nofs karkassi:

 

0203 21 10

– – – Ta' majjal domestiku (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – Ġarretti, spalel u qatgħat tagħhom, bil-għadma:

 

– – – Ta' majjal domestiku:

 

ex 0203 22 11

– – – – Ġarretti u qatgħat tagħhom:

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 % bil-piż

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – Spalel u qatgħat tagħhom (29):

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 % bil-piż

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – Oħrajn:

 

– – – Ta' majjal domestiku:

 

ex 0203 29 11

– – – – Truf ta' quddiem u qatgħat tagħhom (30):

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 % bil-piż

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – Flett u qatgħat tiegħu, bil-għadma:

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 % bil-piż

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – Żquq (streaky) u qatgħat tagħhom:

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 15 % bil-piż

0203 29 15 9100

– – – – Oħrajn:

 

ex 0203 29 55

– – – – – Mingħajr għadma:

 

– – – – – – Saqajn, truf ta' quddiem, spalel u qatgħat tagħhom (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Laħam u ġewwieni li jittiekel, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew iffumigat; dqiq u pasti mil-laħam u mill-ġewwieni li jittieklu:

 

– Laħam tal-majjal:

 

ex 0210 11

– – Ġarretti, spalel u qatgħat tagħhom, bil-għadma:

 

– – – Ta' majjal domestiku:

 

– – – – Immellħin jew fis-salmura:

 

ex 0210 11 11

– – – – – Ġarretti u qatgħat tagħhom:

 

– – – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 % bil-piż

0210 11 11 9100

– – – – Imnixxfin jew iffumigati

 

ex 0210 11 31

– – – – – Ġarretti u qatgħat tagħhom:

 

– – – – – – ‘Prosciutto di Parma’, ‘Prosciutto di San Daniele (18):

 

– – – – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 % bil-piż

0210 11 31 9110

– – – – – – Oħrajn:

 

– – – – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 % bil-piż

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – Żquq (streaky) u qatgħat tagħhom:

 

– – – Ta' majjal domestiku:

 

ex 0210 12 11

– – – – Immellħin jew fis-salmura:

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 15 % bil-piż

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – Imnixxfin jew iffumigati:

 

– – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 15 % bil-piż

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – Oħrajn:

 

– – – Ta' majjal domestiku:

 

– – – – Immellħin jew fis-salmura:

 

ex 0210 19 40

– – – – – Flettijiet u qatgħat tagħhom:

 

– – – – – – B'kontenut totali ta' għadma u qarguċa ta' anqas minn 25 bil-piż

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – Oħrajn:

 

– – – – – – Mingħajr għadma:

 

– – – – – – – Ġarretti, truf ta' quddiem, spalel jew flettijiet, u qatgħat tagħhom (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – Żquq u qatgħat tagħhom, mingħajr il-ġilda (17):

 

– – – – – – – – B'kontenut totali ta' qarguċa ta' anqas minn 15 % bil-piż

0210 19 50 9310

– – – – Imnixxfin jew iffumigati:

 

– – – – – Oħrajn:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – Mingħajr għadam:

 

– – – – – – – ‘Prosciutto di Parma’, ‘Prosciutto di San Daniele’ u qatgħat tagħhom (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – Ġarretti, truf ta' quddiem, spalel jew flettijiet, u qatgħat tagħhom (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Zalzett u prodotti simili, ta' laħam, fdal tal-laħam jew demm; preparazzjonijiet ta' l-ikel ibbażati fuq dawn il-prodotti:

 

– Oħrajn (24):

 

1601 00 91

– – Zalzett, niexef jew biex jinfirex, nej (20)  (22):

 

– – – Li ma fihomx laħam jew fdal tal-laħam tat-tjur

1601 00 91 9120

– – – Oħrajn

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – Oħrajn (19)  (22):

 

– – – Li ma fihomx laħam jew fdal tal-laħam tat-tjur

1601 00 99 9110

– – – Oħrajn

1601 00 99 9190

ex 1602

Laħam ieħor ippreparat jew ippriżervat, fdal tal-laħam jew demm:

 

– Tal-majjal:

 

ex 1602 41

– – Ġarretti u qatgħat tagħhom:

 

ex 1602 41 10

– – – Ta' majjal domestiku (23):

 

– – – – Imsajrin, li fihom 80 % jew aktar tal-piż laħam u xaħam (24)  (25):

 

– – – – – F'pakki diretti ta' piż nett ta' 1 kg jew aktar (33)

1602 41 10 9110

– – – – – F'pakki diretti ta' piż nett ta' anqas minn 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – Spalel u qatgħat tagħhom:

 

ex 1602 42 10

– – – Ta' majjal domestiku (23):

 

– – – – Imsajrin, li fihom bil-piż 80 % jew aktar ta' laħam u xaħam (24)  (25):

 

– – – – – F'pakki diretti ta' piż nett ta' 1 kg jew aktar (34)

1602 42 10 9110

– – – – – F'pakki diretti ta' piż nett ta' anqas minn 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – Oħrajn, inkluż taħlit:

 

– – – Ta' majjal domestiku:

 

– – – – Li fihom 80 % jew aktar tal-piż laħam jew fdal tal-laħam, ta' kull tip, inklużi xaħmijiet ta' kull tip u oriġni:

 

ex 1602 49 19

– – – – – Oħrajn (23)  (26):

 

– – – – – – Imsajrin, li fihom 80 % jew aktar tal-piż laħam u xaħam (24)  (25):

 

– – – – – – – Li ma fihomx laħam jew fdal tal-laħam tat-tjur:

 

– – – – – – – – Li fihom prodott kompost minn biċċiet ta' laħam muskulari li jintgħarfu sew li, minħabba l-qies tagħhom ma jintgħarfux li ttieħdu minn ġarretti, spalel, flettijiet jew għenuq, flimkien ma' partiċelli żgħar ta' xaħam viżibbli u kwantitajiet żgħar ta' depożiti ta' jelly

1602 49 19 9130


7.   Laħam tat-tjur

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

ex 0105

Tjur ħajjin, jiġifieri, tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus, papri, wiżż, dundjani u farawni::

 

– Li ma jiżnux iżjed minn 185 g:

 

0105 11

– – Tajr ta' l-ispeċi Gallus domesticus:

 

– – – Flieles nisa nanniet u ġenituri

 

0105 11 11

– – – – Irjus għall-bajd

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – Oħrajn

0105 11 19 9000

– – – Oħrajn:

 

0105 11 91

– – – – Irjus għall-bajd

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – Oħrajn

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – Dundjani

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– – Oħrajn:

 

0105 19 20

– – – Wiżż

0105 19 20 9000

ex 0207

Laħam u fdal tal-laħam li jittiekel, taħt it-titlu tat-tjur Nru 0105 , frisk, imkessaħ jew iffriżat

 

– Tajr ta' l-ispeċi Gallus domesticus:

 

ex 0207 12

– – Mhux maqtugħ f'biċċiet, iffriżat:

 

ex 0207 12 10

– – – Imnittfa u msewwija, mingħajr idejn u saqajn imma bl-għenuq, il-qlub, il-fwied u l-qnieżaħ, magħrufa bħala ‘70 % tiġieġ’:

 

– – – – Bi truf ta' l-isternu, wriek u qasab kompletament mgħaddma

 

– – – – Oħrajn

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – Imnittfa u msewwija, mingħajr idejn u saqajn u mingħajr l-għenuq, il-qlub, il-fwied u l-qnieżaħ, magħrufa bħala ‘65 % tiġieġ’, jew ippreżentati mod ieħor:

 

– – – – «65 % tiġieġ»:

 

– – – – – Bi truf ta' l-isternu, wriek u qasab kompletament mgħaddma

 

– – – – – Oħrajn

0207 12 90 9190

– – – – Tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus, imnittfa u msewwija, mingħajr idejn u saqajn imma bl-għenuq, il-qlub, il-fwied u l-qnieżaħ f'kompożizzjoni irregolari:

 

– – – – – Tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus, bi truf ta' l-isternu, wriek u qasab kompletament mgħaddma

 

– – – – – Oħrajn

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – Qatgħat u ġewwieni, iffriżati:

 

– – – Qatgħat:

 

– – – – Bl-għadam fih:

 

ex 0207 14 20

– – – – – Nofsijiet jew kwarti:

 

– – – – – – Ta' tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus bi truf ta' l-isternu, wriek u qasab kompletament mgħaddma

 

– – – – – – Oħrajn

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – Saqajn u qatgħat tagħhom:

 

– – – – – – Ta' tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus bi truf ta' l-isternu, wriek u qasab kompletament mgħaddma

 

– – – – – – Oħrajn

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – Oħrajn:

 

– – – – – – Nofsijiet jew kwarti mingħajr biċċiet tad-denb:

 

– – – – – – – Ta' tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus bi truf ta' l-isternu, wriek u qasab kompletament mgħaddma

 

– – – – – – – Oħrajn

0207 14 70 9190

– – – – – – Qatgħat li jikkonsistu f'sieq jew parti minn sieq u parti mid-daħar fejn il-piż tad-dahar ma jaqbiżx 25 % tal-piż totali

 

– – – – – – – Ta' tjur ta' l-ispeċi Gallus domesticus bi truf ta' l-isternu, wriek u qasab kompletament mgħaddma

 

– – – – – – – Oħrajn

0207 14 70 9290

– Ta' dundjani:

 

0207 25

– – Mhux maqtugħ f'biċċiet, iffriżat:

 

0207 25 10

– – – Imnittfa u mnaddfa, mingħajr idejn u saqajn imma bl-għenuq, il-qlub, il-fwied u l-qnieżaħ, magħrufa bħala ‘80 % dundjani’

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – Imnittfa u mnaddfa, mingħajr idejn u saqajn u mingħajr l-għenuq, il-qlub, il-fwied u l-qnieżaħ, magħrufa bħala ‘73 % dundjani’, jew ippreżentati mod ieħor:

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – Qatgħat u ġewwieni, iffriżati:

 

– – – Qatgħat:

 

ex 0207 27 10

– – – – Mingħajr għadma:

 

– – – – – Laħam omoġenizzat, inkluż laħam irkuprat mekkanikament

 

– – – – – Oħrajn :

 

– – – – – – Ħlief il-biċċiet tad-denb

0207 27 10 9990

– – – – Bl-għadam fih:

 

– – – – – Saqajn u qatgħat tagħhom:

 

0207 27 60

– – – – – – Koxox tad-dundjan u qatgħat tagħhom

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – Oħrajn

0207 27 70 9000


8.   Bajd

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

ex 0407 00

Bajd tat-tjur, fil-qoxra, frisk, ippreżervat jew imsajjar:

 

– Ta' tjur:

 

– – Għat-tifqis (35):

 

0407 00 11

– – – Ta' dundjani jew wiżż

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – – Oħrajn

0407 00 19 9000

0407 00 30

– – Oħrajn

0407 00 30 9000

0408

Bajd tat-tjur, mhux fil-qoxra, u isfra tal-bajd, frisk, imnixxef, imsajjar bil-fwar jew bit-tgħolija, iffurmat, iffriżat jew ippreżervat mod ieħor, kemm biż-żieda taz-zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu jew le:

 

– L-isfra tal-bajd:

 

ex 0408 11

– – Imnixxef:

 

ex 0408 11 80

– – – Oħrajn:

 

– – – – Tajjeb għall-konsum uman

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – Oħrajn:

 

– – – Oħrajn:

 

ex 0408 19 81

– – – – Likwidu:

 

– – – – – tajjeb għall-konsum uman

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – Oħrajn, inkluż iffriżati:

 

– – – – – Tajjeb għall-konsum uman

0408 19 89 9100

– Oħrajn:

 

ex 0408 91

– – Imnixxef:

 

ex 0408 91 80

– – – Oħrajn:

 

– – – – Tajjeb għall-konsum uman

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – Oħrajn:

 

ex 0408 99 80

– – – Oħrajn:

 

– – – – Tajjeb għall-konsum uman

0408 99 80 9100

9.   Ħalib u prodotti tal-ħalib

Kodici NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

0401

Ħalib u krema, mhux ikkonċentrati u mingħajr iż-żieda ta' zokkor miżjud jew xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu (50):

 

0401 10

– B'kontenut ta' xaħam, bil-piż mhux aktar minn 1 %:

 

0401 10 10

– – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2 litri

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – Oħrajn

0401 10 90 9000

0401 20

– B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, aktar minn 1 % iżda mhux aktar minn 6 %:

 

– – Mhux aktar minn 3 %:

 

0401 20 11

– – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2 litri:

 

– – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 1,5 %:

0401 20 11 9100

– – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, aktar minn 1,5 %

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – Oħrajn:

 

– – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 1,5 %

0401 20 19 9100

– – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, aktar minn 1,5 %

0401 20 19 9500

– – Aktar minn 3 %:

 

0401 20 91

– – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2 litri

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – Oħrajn

0401 20 99 9000

0401 30

– B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, aktar minn 6 %:

 

– – Mhux aktar minn 21 %:

 

0401 30 11

– – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2 litri:

 

– – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – Aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 17 %

0401 30 11 9400

– – – – – Aktar minn 17 %

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – Oħrajn:

 

– – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, aktar minn 17 %

0401 30 19 9700

– – Aktar minn 21 % iżda mhux aktar minn 45 %:

 

0401 30 31

– – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2 litri:

 

– – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – Mhux aktar minn 35 %

0401 30 31 9100

– – – – – Aktar minn 35 % iżda mhux aktar minn 39 %

0401 30 31 9400

– – – – – Aktar minn 39 %

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – Oħrajn:

 

– – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – Mhux aktar minn 35 %

0401 30 39 9100

– – – – – Aktar minn 35 % iżda mhux aktar minn 39 %

0401 30 39 9400

– – – – – Aktar minn 39 %

0401 30 39 9700

– – Aktar minn 45 %:

 

0401 30 91

– – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2 litri:

 

– – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – Mhux aktar minn 68 %

0401 30 91 9100

– – – – – Aktar minn 68 %

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – – Oħrajn:

 

– – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – Mhux aktar minn 68 %

0401 30 99 9100

– – – – – Aktar minn 68 %

0401 30 99 9500

0402

Ħalib u krema, ikkonċentrati jew fihom iż-żieda ta' zokkor miżjud jew xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu (43):

 

ex 0402 10

– Fi trab, granuli jew forom oħra solidi, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 1,5 % (46):

 

– – Li ma jkunx fihom zokkor jew xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu (48):

 

0402 10 11

– – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – Oħrajn

0402 10 19 9000

– – Oħrajn (49):

 

0402 10 91

– – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – Oħrajn

0402 10 99 9000

– Fi trab, granuli jew forom oħra solidi, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, aktar minn 1,5 % (46):

 

ex 0402 21

– – Mingħajr iż-żieda ta' zokkor miżjud jew xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu (48):

 

– – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 27 %:

 

0402 21 11

– – – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – – Mhux aktar minn 11 %

0402 21 11 9200

– – – – – – Aktar minn 11 % iżda mhux aktar minn 17 %

0402 21 11 9300

– – – – – – Aktar minn 17 %, iżda mhux aktar minn 25 %

0402 21 11 9500

– – – – – – Aktar minn 25 %

0402 21 11 9900

– – – – Oħrajn:

 

0402 21 17

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 11 %

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, aktar minn 11 % iżda mhux aktar minn 27 %:

 

– – – – – – Mhux aktar minn 17 %

0402 21 19 9300

– – – – – – Aktar minn 17 % iżda mhux aktar minn 25 %

0402 21 19 9500

– – – – – – Aktar minn 25 %

0402 21 19 9900

– – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, aktar minn 27 %:

 

0402 21 91

– – – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – – Mhux aktar minn 28 %

0402 21 91 9100

– – – – – – Aktar minn 28 % iżda mhux aktar minn 29 %

0402 21 91 9200

– – – – – – Aktar minn 29 % iżda mhux aktar minn 45 %

0402 21 91 9350

– – – – – – Aktar minn 45 %

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – Oħrajn:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – – Mhux aktar minn 28 %

0402 21 99 9100

– – – – – – Aktar minn 28 % iżda mhux aktar minn 29 %

0402 21 99 9200

– – – – – – Aktar minn 29 % iżda mhux aktar minn 41 %

0402 21 99 9300

– – – – – – Aktar minn 41 % iżda mhux aktar minn 45 %

0402 21 99 9400

– – – – – – Aktar minn 45 % iżda mhux aktar minn 59 %

0402 21 99 9500

– – – – – – Aktar minn 59 % iżda mhux aktar minn 69 %

0402 21 99 9600

– – – – – – Aktar minn 69 % iżda mhux aktar minn 79 %

0402 21 99 9700

– – – – – – Aktar minn 79 %

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – Oħrajn (49):

 

– – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 27 %:

 

– – – – Oħrajn:

 

0402 29 15

– – – – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg:

 

– – – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – – – Mhux aktar minn 11 %

0402 29 15 9200

– – – – – – – Aktar minn 11 % iżda mhux aktar minn 17 %

0402 29 15 9300

– – – – – – – Aktar minn 17 % iżda mhux aktar minn 25 %

0402 29 15 9500

– – – – – – – Aktar minn 25 %

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – Oħrajn:

 

– – – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – – – Aktar minn 11 % iżda mhux aktar minn 17 %

0402 29 19 9300

– – – – – – – Aktar minn 17 % iżda mhux aktar minn 25 %

0402 29 19 9500

– – – – – – – Aktar minn 25 %

0402 29 19 9900

– – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 27 %:

 

0402 29 91

– – – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – Oħrajn:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – – Mhux aktar minn 41 %

0402 29 99 9100

– – – – – – Aktar minn 41 %

0402 29 99 9500

– Oħrajn:

 

0402 91

– – Mingħajr iż-żieda ta' zokkor miżjud jew xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu (48):

 

0402 91 10

– – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 8 %:

 

– – – – Ta' kontenut ta' materjal lattiku niexef mhux xaħmi ta' 15 % jew aktar u ta' kontenut ta' xaħam, bil-piż mhux aktar minn 7,4 %

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, aktar minn 8 % iżda mhux aktar minn 10 %:

 

– – – – Ta' kontenut ta' materjal lattiku niexef mhux xaħmi ta' 15 % jew aktar

0402 91 30 9300

– – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 45 %:

 

0402 91 99

– – – – Oħrajn

0402 91 99 9000

0402 99

– – Oħrajn (49):

 

0402 99 10

– – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 9,5 %:

 

– – – – Ta' kontenut ta' sukrows ta' 40 % jew aktar bil-piż, ta' materjal lattiku niexef mhux xaħmi ta' 15 % jew aktar u ta' kontenut ta' xaħam, bil-piż, ta' aktar minn 6,9 %

0402 99 10 9350

– – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, aktar minn 9,5 % iżda mhux aktar minn 45 %:

 

0402 99 31

– – – – F'pakki diretti ta' mhux aktar minn 2,5 kg:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 21 %:

 

– – – – – – Ta' kontenut ta' sukrows ta' 40 % jew aktar bil-piż u ta' materjal lattiku niexef mhux xaħmi ta' 15 % jew aktar

0402 99 31 9150

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 21 % iżda mhux aktar minn 39 %

0402 99 31 9300

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 39 %

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – Oħrajn:

 

– – – – – Ta' kontenut ta' sukrows, bil-piż, mhux aktar minn 21 %, ta' kontenut ta' sukrows ta' 40 % jew aktar bil-piż u ta' materjal lattiku niexef mhux xaħmi, bil-piż, ta' 15 % jew aktar

0402 99 39 9150

ex 0403

Xorrox tal-butir, baqta u kremi jogurt, kephir u ħalib u krema oħrajn iffermentati jew li saru aċidużi, kemm jekk ikkonċentrati kif le jew biz-zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħmel ħelu jew imħawrin jew miżjudin bil-frott, bil-ġewż jew il-kawkaw:

 

ex 0403 90

– Oħrajn:

 

– – Mhux imħawrin u lanqas miżjudin bil-frott, bil-ġewż jew bil-kawkaw:

 

– – – Fi trab, ħbub jew forom solidi oħrajn (43)  (47):

 

– – – – Mingħajr żieda ta' zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu, b'kontenut ta' xaħam bil-piż (36):

 

0403 90 11

– – – – – Mhux aktar minn 1,5 %

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – Aktar minn 1,5 %, iżda mhux aktar minn 27 %:

 

– – – – – – Mhux aktar minn 11 %

0403 90 13 9200

– – – – – – Aktar minn 11 % iżda mhux aktar minn 17 %

0403 90 13 9300

– – – – – – Aktar minn 17 % iżda mhux aktar minn 25 %

0403 90 13 9500

– – – – – – Aktar minn 25 %

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – Aktar minn 27 %

0403 90 19 9000

– – – – Oħrajn b'kontenut ta' xaħam, bil-piż (39):

 

0403 90 33

– – – – – Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %:

 

– – – – – – Aktar minn 11 % iżda mhux aktar minn 25 %

0403 90 33 9400

– – – – – – Aktar minn 25 %

0403 90 33 9900

– – – Oħrajn:

 

– – – – Mingħajr żieda ta' zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu, b'kontenut ta' xaħam bil-piż (36):

 

0403 90 51

– – – – – Mhux aktar minn 3 %:

 

– – – – – – Mhux aktar minn 1,5 %

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – – Aktar minn 6 %:

 

– – – – – – Aktar minn 17 % iżda mhux aktar minn 21 %

0403 90 59 9170

– – – – – – Aktar minn 21 % iżda mhux aktar minn 35 %

0403 90 59 9310

– – – – – – Aktar minn 35 % iżda mhux aktar minn 39 %

0403 90 59 9340

– – – – – – Aktar minn 39 % iżda mhux aktar minn 45 %

0403 90 59 9370

– – – – – – Aktar minn 45 %

0403 90 59 9510

ex 0404

Xorrox, kemm jekk ikkonċentrati kif le jew biz-zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħmel ħelu; prodotti magħmulin minn kostitwenti naturali tal-ħalib kemm jekk biz-zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħmel ħelu jew le, li mhumiex imsemmijin jew inklużi band'oħra:

 

0404 90

– Oħrajn:

 

– – Mingħajr żieda ta' zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu, b'kontenut ta' xaħam bil-piż (36):

 

ex 0404 90 21

– – – Mhux aktar minn 1,5 %:

 

– – – – Fi trab jew ħbub, b'kontenut ta' ilma mhux aktar minn 5 % u kontenut ta' proteina ta' ħalib f'solidi mhux xaħam tal-ħalib:

 

– – – – – Ta' 29 % jew aktar iżda anqas minn 34 %

0404 90 21 9120

– – – – – Ta' 34 % jew aktar

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 % (43):

 

– – – – Fi trab jew ħbub:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – – Mhux aktar minn 11 %

0404 90 23 9120

– – – – – – Aktar minn 11 % iżda mhux aktar minn 17 %

0404 90 23 9130

– – – – – – Aktar minn 17 % iżda mhux aktar minn 25 %

0404 90 23 9140

– – – – – – Aktar minn 25 %

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – Aktar minn 27 % (43):

 

– – – – Fi trab jew ħbub, b'kontenut ta' xaħam bil-piż:

 

– – – – – Mhux aktar minn 28 %

0404 90 29 9110

– – – – – Aktar minn 28 % iżda mhux aktar minn 29 %

0404 90 29 9115

– – – – – Aktar minn 29 % iżda mhux aktar minn 45 %

0404 90 29 9125

– – – – – Aktar minn 45 %

0404 90 29 9140

– – Oħrajn, b'kontenut ta' xaħam bil-piż (39)  (43):

 

0404 90 81

– – – Mhux aktar minn 1,5 %:

 

– – – – Fi trab jew ħbub

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – Aktar minn 1,5 % iżda mhux aktar minn 27 %:

 

– – – – Fi trab jew ħbub:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – – Mhux aktar minn 11 %

0404 90 83 9110

– – – – – – Aktar minn 11 % iżda mhux aktar minn 17 %

0404 90 83 9130

– – – – – – Aktar minn 17 % iżda mhux aktar minn 25 %

0404 90 83 9150

– – – – – – Aktar minn 25 %

0404 90 83 9170

– – – – Ħlief fi trab jew ħbub:

 

– – – – – Ta' kontenut ta' sukrows ta' 40 % jew aktar bil-piż, ta' materjal lattiku niexef mhux xaħmi ta' mhux inqas minn 15 % bil-piż u b'kontenut ta' xaħam bil-piż, ta' aktar minn 6,9 %

0404 90 83 9936

ex 0405

Butir u xaħmijiet u żjut oħrajn magħmulin mill-ħalib; dlik (pejst) ta’ prodotti tal-ħalib:

 

0405 10

– Butir:

 

– – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 85 %:

 

– – – Butir naturali:

 

0405 10 11

– – – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 1 kg:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż:

 

– – – – – – Ta' 80 % jew aktar iżda anqas minn 82 %

0405 10 11 9500

– – – – – – Ta' 82 % jew aktar

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – Oħrajn:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam bil-piż:

 

– – – – – – Ta' 80 % jew aktar iżda anqas minn 82 %

0405 10 19 9500

– – – – – – Ta' 82 % jew aktar

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – Butir rikombinat:

 

– – – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 1 kg:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam bil-piż:

 

– – – – – – Ta' 80 % jew aktar iżda anqas minn 82 %

0405 10 30 9100

– – – – – – Ta' 82 % jew aktar

0405 10 30 9300

– – – – Oħrajn:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam bil-piż:

 

– – – – – – Ta' 82 % jew aktar

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – Butir tax-xorrox:

 

– – – – F'pakki diretti ta' kontenut nett mhux aktar minn 1 kg:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam bil-piż:

 

– – – – – – Ta' 82 % jew aktar

0405 10 50 9300

– – – – Oħrajn:

 

– – – – – B'kontenut ta' xaħam bil-piż:

 

– – – – – – Ta' 80 % jew aktar iżda anqas minn 82 %

0405 10 50 9500

– – – – – – Ta' 82 % jew aktar 82 %

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – Oħrajn

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– Dlik (pejst) ta’ prodotti tal-ħalib:

 

0405 20 90

– – B'kontenut ta' xaħam bil-piż, ta' aktar minn 75 % iżda anqas minn 80 %:

 

– – – B'kontenut ta' xaħam bil-piż:

 

– – – – Ta' aktar minn 75 % iżda anqas minn 78 %

0405 20 90 9500

– – – – Ta' 78 % jew aktar

0405 20 90 9700

0405 90

– Oħrajn:

 

0405 90 10

– – B'kontenut ta' xaħam bil-piż ta' 99,3 % jew aktar u b'kontenut ta' ilma bil-piż mhux aktar minn 0,5 %

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – Oħrajn

0405 90 90 9000


Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Rekwiżiti addizzjonali għall-użu tal-kodiċi tal-prodott

Il-kodiċi tal-prodott

Il-kontenut massimu ta' ilma tal-piż tal-prodott

(%)

Il-kontenut minimu ta' xaħam tal-materjal xott

(%)

ex 0406

Ġobon u baqta (42)  (45):

 

 

 

ex 0406 10

– Ġobon frisk, (mhux misjur jew konservat) inkluż ġobon tax-xorrox u baqta:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 40 %:

 

 

 

– – – Ġobon tax-xorrox, ħlief Rikotta mmelħa

 

 

0406 10 20 9100

– – – Oħrajn:

 

 

 

– – – – B'kontenut ta' ilma, ikkalkolat bil-piż fil-materjal mhux xaħmi aktar minn 47 % iżda mhux aktar minn 72 %:

 

 

 

– – – – – Rikotta, immelħa:

 

 

 

– – – – – – Manifatturat esklussivament mill-ħalib tan-nagħaġ

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – Oħrajn

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – Ġobon moxx (Cottage cheese)

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – Oħrajn:

 

 

 

– – – – – – Ta' kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott:

 

 

 

– – – – – – – Ta' inqas minn 5 %

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – Ta' 5 % jew aktar iżda anqas minn 19 %

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – Ta' 19 % jew aktar iżda anqas minn 39 %

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – – Oħrajn, b'kontenut ta' ilma kkalkolat bil-piż fil-materjal mhux xaħmi:

 

 

 

– – – – – – – – Aktar minn 47 % iżda mhux aktar minn 52 %

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – Aktar minn 52 % iżda mhux aktar minn 62 %

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – Aktar minn 62 %

 

 

0406 10 20 9660

– – – – B'kontenut ta' ilma kkalkolat bil-piż fil-materjal mhux xaħmi ta' aktar minn 72 %:

 

 

 

– – – – – Ġobon tal-krema b'kontenut ta' ilma kkalkolat bil-piż fil-materjal mhux xaħmi ta' aktar minn 77 % iżda mhux aktar minn 83 % u ta' kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott:

 

 

 

– – – – – – Ta' 60 % jew aktar iżda inqas minn 69 %

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – Ta' 69 % jew aktar

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – Oħrajn

 

 

0406 10 20 9870

– – – – Oħrajn

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– Ġobon maħkuk jew fi trab, ta' kull tip:

 

 

 

ex 0406 20 90

– – Oħrajn:

 

 

 

– – – Ġobnijiet prodotti mix-xorrox

 

 

0406 20 90 9100

– – – Oħrajn:

 

 

 

– – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, aktar minn 20 %, ta' kontenut ta' lattosju bil-piż ta' anqas minn 5 % u b'kontenut ta' materjal xott, bil-piż:

 

 

 

– – – – – Ta' 60 % jew aktar iżda inqas minn 80 %

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – Ta' 80 % jew aktar iżda inqas minn 85 %

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – Ta' 85 % jew aktar iżda inqas minn 95 %

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – Ta' 95 % jew aktar

5

30

0406 20 90 9919

– – – – Oħrajn

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– Ġobon ipproċessat, mhux maħkuk jew trab:

 

 

 

– – Oħrajn:

 

 

 

– – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 36 % u b'kontenut ta' xaħam, bil-piż fil-materjal xott:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – Mhux aktar minn 48 %:

 

 

 

– – – – – B'kontenut ta' materjal xott, bil-piż:

 

 

 

– – – – – – Ta' 40 % jew aktar iżda anqas minn 43 % u ta' kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott:

 

 

 

– – – – – – – Ta' anqas minn 20 %

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – Ta' 20 % jew aktar

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – Ta' 43 % jew aktar u b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott:

 

 

 

– – – – – – – Ta' anqas minn 20 %

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – Ta' 20 % jew aktar iżda anqas minn 40 %

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – Ta' 40 % jew aktar

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – Aktar minn 48 %:

 

 

 

– – – – – B'kontenut ta' materjal xott, bil-piż:

 

 

 

– – – – – – Ta' 40 % jew aktar iżda anqas minn 43 %

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – Ta' 43 % jew aktar iżda anqas minn 46 %

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – Ta' 46 % jew aktar u b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott:

 

 

 

– – – – – – – Ta' anqas minn 55 %

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – Ta' 55 % jew aktar

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – B'kontenut ta' xaħam mhux aktar minn 36 %

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– Ġobon bil-vina blu u tipi oħra ta' ġobon li għandhom vina blu prodotti bil-Penicillium roqueforti:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – Oħrajn

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– Ġobon ieħor:

 

 

 

– – Oħrajn:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – Emmentaler

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz:

 

 

 

– – – – Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell:

 

 

 

– – – – Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

– – – Feta (38):

 

 

 

– – – – Manifatturat esklussivament mill-ħalib tan-nagħaġ jew mill-ħalib tan-nagħaġ u tal-mogħoż:

 

 

 

– – – – – B'kontenut ta' ilma kkalkolat bil-piż fil-materjal mhux xaħmi mhux aktar minn 72 %

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – Kefalotyri:

 

 

 

– – – – Manifatturat esklussivament mill-ħalib tan-nagħaġ u/jew tal-mogħoż

38

40

0406 90 35 9190

– – – – Oħrajn

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – Oħrajn:

 

 

 

– – – – Oħrajn:

 

 

 

– – – – – B’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 40 % u b’kontenut ta’ ilma kkalkolat bil-piz fil-materjal mhux xaħmi:

 

 

 

– – – – – – mhux aktar minn 47 %:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino:

 

 

 

– – – – – – – – Manifatturat esklussivament mill-ħalib tan-nagħaġ

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – Oħrajn

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – Oħrajn:

 

 

 

– – – – – – – – Ġobnijiet prodotti mix-xorrox

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – Oħrajn

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – Aktar minn 47 % iżda mhux aktar minn 72 %:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø::

 

 

 

– – – – – – – – Ta' kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott ta' 45 % jew aktar iżda anqas minn 55 %:

 

 

 

– – – – – – – – – Ta' kontenut tax-xaħam, bil-piż, ta' 50 % jew aktar iżda anqas minn 56 %

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – Ta' kontenut tax-xaħam, bil-piż, ta' 56 % jew aktar

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – Ta' kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott, ta' 55 % jew aktar

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

 

 

 

– – – – – – – – Ta' kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott, ta' anqas minn 48 %

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – Ta' kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott ta' 48 % jew aktar iżda anqas minn 55 %

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – Oħrajn:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri::

 

 

 

– – – – – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, mhux aktar minn 40 %

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – B'kontenut ta' ilma, bil-piż, mhux aktar minn 40 % iżda mhux aktar minn 45 %

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – Oħrajn

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – Ġobnijiet oħrajn, b'kontenut ta' ilma kkalkolat bil-piż tal-materjal mhux xaħmi:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – Aktar minn 47 % iżda mhux aktar minn 52 %:

 

 

 

– – – – – – – – – Ġobnijiet prodotti mix-xorrox

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – Oħrajn, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott:

 

 

 

– – – – – – – – – – Ta' anqas minn 5 %

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – Ta' 5 % jew aktar iżda anqas minn 19 %

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – Ta' 19 % jew aktar iżda anqas minn 39 %

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – Ta' 39 % jew aktar

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – Aktar minn 52 % iżda mhux aktar minn 62 %:

 

 

 

– – – – – – – – – Ġobon prodott mix-xorrox, ħlief Manouri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – Oħrajn, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott:

 

 

 

– – – – – – – – – – Ta' inqas minn 5 %

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – Ta' 5 % jew aktar iżda anqas minn 19 %

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – Ta' 19 % jew aktar iżda anqas minn 40 %

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – Ta' 40 % jew aktar:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego u Roncal, manifatturati esklussivament mill-ħalib tan-nagħaġ

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – Manouri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – Oħrajn

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – Aktar minn 62 % iżda mhux aktar minn 72 %:

 

 

 

– – – – – – – – – Ġobnijiet prodotti mix-xorrox

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – Oħrajn:

 

 

 

– – – – – – – – – – B'kontenut ta' xaħam, bil-piż, fil-materjal xott:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Ta' 10 % jew aktar iżda anqas minn 19 %

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – Ta' 40 % jew aktar:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500

10.   Zokkor abjad mhux raffinat mingħajr aktar ipproċessar

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

ex 1701

Zokkor tal-kannamieli jew tal-pitravi u sukrows kimikament pur, f'forma solida:

 

– Zokkor mhux raffinat li ma fihx miżjudin ħwawar jew materjal biex jagħti l-kulur:

 

ex 1701 11

– – Zokkor tal-kannamieli:

 

ex 1701 11 90

– – – Oħrajn:

 

– – – – Zokkor kandju

1701 11 90 9100

– – – – Zokkor mhux raffinat ieħor

 

– – – – – F'pakki diretti mhux aktar minn 5 kg nett tal-prodott

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– – Zokkor tal-pitravi:

 

ex 1701 12 90

– – – Oħrajn:

 

– – – – Zokkor kandju

1701 12 90 9100

– – – – Zokkor mhux raffinat ieħor:

 

– – – – – F'pakki diretti mhux aktar minn 5 kg nett tal-prodott

1701 12 90 9910

– Oħrajn:

 

1701 91 00

– – Li fih miżjudin ħwawar jew materjal biex jagħti l-kulur

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – Oħrajn:

 

1701 99 10

– – – Zokkor abjad:

 

– – – – Zokkor kandju

1701 99 10 9100

– – – – Oħrajn:

 

– – – – – Ta' kwantità totali mhux aktar minn 10 tunnellati

1701 99 10 9910

– – – – – Oħrajn

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – Oħrajn:

 

– – – – Li fih sustanzi miżjudin minbarra ħwawar jew materjal biex jagħti l-kulur

1701 99 90 9100


11.   Ġuleppijiet u prodotti oħrajn taz-zokkor

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

ex 1702

Zokkrijiet oħrajn, inkluż lattosju kimikament pur, maltosju, glukows u fruktows, f’forma solida; ġuleppijiet taz-zokkor li ma fihomx miżjudin ħwawar jew materjal li jagħti l-kulur; għasel artifiċjali, kemm jekk imħallat ma' għasel naturali kif ukoll jekk le; karamella:

 

ex 1702 40

– Glukows u ġulepp tal-glukows, li fihom fl-istat xott għallinqas 20 % iżda anqas minn 50 % tal-piż tal-fruktows, ħlief zokkor maqlub (invert):

 

ex 1702 40 10

– – Isoglukows:

 

– – – Isoglukows li fih fl-istat xott 41 % jew aktar tal-piż fruktows

1702 40 10 9100

1702 60

– Fruktows ieħor u ġulepp tal-fruktows, li fihom fl-istat xott aktar minn 50 % tal-piż fruktows, ħlief zokkor maqlub (invert):

 

1702 60 10

– – Isoglukows

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – Oħrajn

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– Oħrajn, inkluż zokkor maqlub (invert) u zokkor ieħor u taħlit ta' ġulepp taz-zokkor li fihom fl-istat xott 50 % tal-piż fruktows:

 

1702 90 30

– – Isoglukows

1702 90 30 9000

– – Karamella:

 

1702 90 71

– – – Isoglukows li fih 50 % jew aktar tal-piż fruktows fil-materjal xott

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – Oħrajn:

 

– – – Għasel artifiċjali, kemm jekk imħallat ma' għasel naturali kif ukoll jekk le

1702 90 95 9100

– – – Oħrajn, eskluż sorbożju

1702 90 95 9900

2106

Preparazzjonijiet ta’ l-ikel mhux imsemmija jew inklużi mkien ieħor:

 

ex 2106 90

– Oħrajn:

 

– – Ġuleppijiet taz-zokkor imħawrin jew ikkuluriti:

 

2106 90 30

– – – Ġuleppijiet ta' l-isoglukows

2106 90 30 9000

– – – Oħrajn:

 

2106 90 59

– – – – Oħrajn

2106 90 59 9000


12.   Nbid

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-merkanzija

Il-kodiċi tal-prodott

ex 2009

Meraq tal-frott (inkluż għeneb magħsur iżda qabel jeħmer) u meraq tal-ħxejjex, mhux fermentati u ma fihomx spirtu miżjud, fihom jew ma fihomx zokkor miżjud jew materjal ieħor biex jagħmel ħelu:

 

– Meraq ta' l-għeneb (inkluż għeneb magħsur iżda qabel jeħmer):

 

2009 69

– – Oħrajn:

 

– – – Ta' valur Brix ogħla minn 67:

 

2009 69 11

– – – – B’valur mhux ogħla minn 22 EUR kull 100 kg piż nett:

 

– – – – – Għeneb magħsur qabel jeħmer konċentrat li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 6 fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51)

2009 69 11 9100

2009 69 19

– – – – Oħrajn:

 

– – – – – Għeneb magħsur qabel jeħmer konċentrat li jikkonforma mal-punt 6 fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51)

2009 69 19 9100

– – – Ta' valur Brix ogħla minn 30 iżda mhux ogħla minn 67:

 

– – – – Ta’ valur ogħla minn 18 EUR kull 100 kg piż nett:

 

2009 69 51

– – – – – Konċentrat:

 

– – – – – – Għeneb magħsur qabel jeħmer konċentrat li jikkonforma mal-punt 6 fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51)

2009 69 51 9100

– – – – Ta’ valur mhux ogħla minn 18 EUR kull 100 kg piż nett:

 

– – – – – B'kontenut ta' zokkor miżjud ogħla minn 30 % bil-piż:

 

2009 69 71

– – – – – – Konċentrat:

 

– – – – – – – Għeneb magħsur qabel jeħmer konċentrat li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 6 fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51)

2009 69 71 9100

2204

Nbid ta' għeneb frisk, inklużi nbejjed imsaħħin; għereb magħsur qabel jeħmer ħlief dak tat-titlu NM 2009 :

 

– Nbid ieħor; għeneb magħsur qabel jeħmer bil-fermentazzjoni miżmuma biż-żieda ta' l-alkoħol:

 

2204 21

– – F'kontenituri li jesgħu 2 litri jew inqas:

 

– – – Oħrajn:

 

– – – – B'saħħa alkoħolika attwali bil-volum mhux aktar minn 13 % vol:

 

– – – – – Oħrajn:

 

2204 21 79

– – – – – – Abjad:

 

– – – – – – – Nbid tal-mejda li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51) b'saħħa alkoħolika attwali ta' 9,5 % vol iżda mhux aktar minn 11 % vol

2204 21 79 9100

– – – – – – – Nbid tal-mejda li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51) b'saħħa alkoħolika attwali ta' aktar minn 11 % vol iżda mhux aktar minn 13 % vol

2204 21 79 9200

– – – – – – – Nbid tal-mejda ieħor li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51)

2204 21 79 9910

2204 21 80

– – – – – – Oħrajn:

 

– – – – – – – Nbid tal-mejda li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51), aħmar jew rosé, b'saħħa alkoħolika attwali ta' 9,5 % vol iżda mhux aktar minn 11 % vol

2204 21 80 9100

– – – – – – – Nbid tal-mejda li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51), aħmar jew rosé, b'saħħa alkoħolika attwali ta' aktar minn 11 % vol, iżda mhux aktar minn 13 % vol

2204 21 80 9200

– – – – B'saħħa alkoħolika attwali aktar minn 13 % vol, iżda mhux aktar minn 15 % vol:

 

– – – – – Oħrajn:

 

2204 21 84

– – – – – – Abjad:

 

– – – – – – – Nbid tal-mejda li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51)

2204 21 84 9100

2204 21 85

– – – – – – Oħrajn:

 

– – – – – – – Nbid tal-mejda li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51), aħmar jew rosé

2204 21 85 9100

– – – – B'saħħa alkoħolika attwali aktar minn 15 % vol, iżda mhux aktar minn 18 % vol:

 

2204 21 94

– – – – – Oħrajn:

 

– – – – – – Nbejjed ta' kwalità magħmulin f'reġjuni speċifiċi, kif definiti fin-nota addizzjonali 6 (NM)

2204 21 94 9100

– – – – – – Oħrajn:

 

– – – – – – – Nbejjed likuri li jikkonformaw mad-definizzjoni f'punt 14 fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51)

2204 21 94 9910

– – – – B'saħħa alkoħolika attwali aktar minn 18 % vol iżda mhux aktar minn 22 % vol:

 

2204 21 98

– – – – – Oħrajn:

 

– – – – – – Nbejjed ta' kwalità magħmulin f'reġjuni speċifiċi, kif definiti fin-nota addizzjonali Nru 6 (NM)

2204 21 98 9100

– – – – – – Oħrajn:

 

– – – – – – – Nbejjed likuri li jikkonformaw mad-definizzjoni f'punt 14 fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51)

2204 21 98 9910

2204 29

– – Oħrajn:

 

– – – Oħrajn:

 

– – – – B'saħħa alkoħolika attwali mhux aktar minn 13 % vol:

 

– – – – – Oħrajn:

 

– – – – – – Abjad:

 

2204 29 62

– – – – – – – Sicilia (Sqallija):

 

– – – – – – – – Nbid għal fuq il-mejda li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51) b'saħħa alkoħolika attwali ta' 9,5 % vol iżda mhux aktar minn 11 % vol

2204 29 62 9100

– – – – – – – – Nbid għal fuq il-mejda li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51) b'saħħa alkoħolika attwali aktar minn 11 % vol iżda mhux aktar minn 13 % vol

2204 29 62 9200

– – – – – – – – Nbid għal fuq il-mejda ieħor li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51)

2204 29 62 9910

2204 29 64

– – – – – – – Veneto:

 

– – – – – – – – Nbid għal fuq il-mejda li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51) b'saħħa alkoħolika attwali ta' 9,5 % vol iżda mhux aktar minn 11 % vol

2204 29 64 9100

– – – – – – – – Nbid għal fuq il-mejda li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51) b'saħħa alkoħolika attwali aktar minn 11 % vol iżda mhux aktar minn 13 % vol

2204 29 64 9200

– – – – – – – – Nbid għal fuq il-mejda ieħor li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51)

2204 29 64 9910

2204 29 65

– – – – – – – Oħrajn:

 

– – – – – – – – Nbid għal fuq il-mejda li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51) b'saħħa alkoħolika attwali ta' 9,5 % vol iżda mhux aktar minn 11 % vol

2204 29 65 9100

– – – – – – – – Nbid għal fuq il-mejda li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51) b'saħħa alkoħolika attwali aktar minn 11 % vol iżda mhux aktar minn 13 % vol

2204 29 65 9200

– – – – – – – – Nbid għal fuq il-mejda ieħor li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51)

2204 29 65 9910

– – – – – – Oħrajn:

 

2204 29 71

– – – – – – – Puglia (Apulia):

 

– – – – – – – – Nbid għal fuq il-mejda li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51), aħmar jew rosé, b'saħħa alkoħolika attwali ta' 9,5 % vol iżda mhux aktar minn 11 % vol

2204 29 71 9100

– – – – – – – – Nbid għal fuq il-mejda li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51), aħmar jew rosé, b'saħħa alkoħolika attwali ta' aktar minn 11 % vol iżda mhux aktar minn 13 % vol

2204 29 71 9200

2204 29 72

– – – – – – – Sicilia (Sqallija):

 

– – – – – – – – Nbid għal fuq il-mejda li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51), aħmar jew rosé, b'saħħa alkoħolika attwali ta' 9,5 % vol iżda mhux aktar minn 11 % vol

2204 29 72 9100

– – – – – – – – Nbid għal fuq il-mejda li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51), aħmar jew rosé, b'saħħa alkoħolika attwali ta' aktar minn 11 % vol iżda mhux aktar minn 13 % vol

2204 29 72 9200

2204 29 75

– – – – – – – Oħrajn:

 

– – – – – – – – Nbid għal fuq il-mejda li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51), aħmar jew rosé, b'saħħa alkoħolika attwali ta' 9,5 % vol iżda mhux aktar minn 11 % vol

2204 29 75 9100

– – – – – – – – Nbid għal fuq il-mejda li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51), aħmar jew rosé, b'saħħa alkoħolika attwali ta' aktar minn 11 % vol iżda mhux aktar minn 13 % vol

2204 29 75 9200

– – – – B'saħħa alkoħolika attwali aktar minn 13 % vol iżda mhux aktar minn 15 % vol:

 

– – – – – Oħrajn:

 

2204 29 83

– – – – – – Abjad:

 

– – – – – – – Nbid għal fuq il-mejda li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51)

2204 29 83 9100

2204 29 84

– – – – – – Oħrajn:

 

– – – – – – – Nbid għal fuq il-mejda li jikkonforma mad-definizzjoni f'punt 13 fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51)

2204 29 84 9100

– – – – B'saħħa alkoħolika attwali aktar minn 15 % vol, iżda mhux aktar minn 18 % vol

 

2204 29 94

– – – – – Oħrajn:

 

– – – – – – Nbejjed ta' kwalità magħmulin f'reġjuni speċifiċi, kif definiti fin-nota addizzjonali Nru 6 (NM)

2204 29 94 9100

– – – – – – Oħrajn:

 

– – – – – – – Nbejjed likuri li jikkonformaw mad-definizzjoni f'punt 14 fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51)

2204 29 94 9910

– – – – B'saħħa alkoħolika attwali aktar minn 18 % vol iżda mhux aktar minn 22 % vol

 

2204 29 98

– – – – – Oħrajn:

 

– – – – – – Nbejjed ta' kwalità magħmulin f'reġjuni speċifiċi, kif definiti fin-nota addizzjonali Nru 6 (NM)

2204 29 98 9100

– – – – – – Oħrajn:

 

– – – – – – – Nbejjed likuri li jikkonformaw mad-definizzjoni f'punt 14 fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51)

2204 29 98 9910

2204 30

– Għeneb magħsur qabel jeħmer ieħor:

 

– – Oħrajn:

 

– – – Ta' densità ta' 1,33 g/cm3 jew anqas f'temperatura ta' 20 °C u b'saħħa alkoħolika atwali bil-volum mhux aktar minn 1 % vol

 

2204 30 92

– – – – Konċentrat:

 

– – – – – Għeneb magħsur qabel jeħmer konċentrat li jikkonforma mal-punt 6 fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51)

2204 30 92 9100

2204 30 94

– – – – Oħrajn:

 

– – – – – Għeneb magħsur qabel jeħmer konċentrat li jikkonforma mal-punt 6 fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51)

2204 30 94 9100

– – – Oħrajn:

 

2204 30 96

– – – – Konċentrat:

 

– – – – – Għeneb magħsur qabel jeħmer konċentrat li jikkonforma mal-punt 6 fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51)

2204 30 96 9100

2204 30 98

– – – – Oħrajn:

 

– – – – – Għeneb magħsur qabel jeħmer konċentrat li jikkonforma mal-punt 6 fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (51)

2204 30 98 9100


(1)  ĠU L 149, 29.6.1968, p. 46.

(2)  Il-metodu analitiku li jintuża għad-determinazzjoni ta' kontenut ta' materjal xaħmi huwa ppubblikat fl-Anness I (metodu A) tad-Direttiva tal-Kummissjoni 84/4/KEE (ĠU L 15, 18.1.1984, p. 28).

(3)  Il-proċedura li għandha tiġi segwita għad-determinazzjoni ta' kontenut ta' materjal xaħmi hija kif ġej:

il-kampjun għandu jintaħan sabiex 90 % minnu jew aktar ikun jista' jgħaddi minn għarbiel b'apertura ta' 500 mikrometru u 100 % ikun jista' jgħaddi minn apertura ta' 1 000 mikrometru,

il-metodu analitiku li għandu jintuża wara huwa dak ippubblikat fl-Anness I (metodu A) tad-Direttiva 84/4/KEE.

(4)  Il-kontenut tal-materjal xott tal-lamtu jiġi ddeterminat permezz tal-metodu stabbilit fl-Anness II tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1908/84 (ĠU L 178, 5.7.1984, p. 22). Il-purità tal-lamtu hija ddeterminata bil-metodu mmodifikat polarimetriku Ewers, kif ippubblikat fl-Anness I tat-tielet Direttiva tal-Kummissjoni 72/199/KEE (ĠU L 123, 29.5.1972, p. 6).

(5)  Ir-rifużjoni ta' l-esportazzjoni pagabbli għal-lamtu għandħa tiġi aġġustata bil-formula kif ġej:

1.

Lamtu tal-patata: ((% ta' materjal xott attwali)/80) × rifużjoni ta' l-esportazzjoni.

2.

Kull tip ieħor ta' lamtu: ((% ta' materjal xott attwali)/87) × rifużjoni ta' l-esportazzjoni.

Meta jkun qed ilesti l-formalitajiet doganali, l-applikant għandu jiddikjara fuq id-dikjarazzjoni mogħtija għal dan il-għan il-kontenut ta' materjal xott fil-prodott.

(6)  Ir-rifużjoni ta' l-esportazzjoni hija mħallsa fuq prodotti li fihom kontenut ta' materjal xott ta' għallinqas 78 %. Ir-rifużjoni ta' l-esportazzjoni mogħtija fuq prodotti li fhihom kontenut ta' materjal xott ta' anqas minn 78 % tiġi aġġustata bil-formula kif ġej:

((% ta' kontenut ta' materjal xott attwali)/78) × rifużjoni ta' l-esportazzjoni.

Il-kontenut ta' materjal xott jiġi ddeterminat bil-metodu stabbilit fl-Anness II tad-Direttiva tal-Kummissjoni 79/796/KEE (ĠU L 239, 22.9.1979, p. 24), jew b'xi metodu ta' analiżi xieraq ieħor li għallinqas joffri l-istess garanziji.

(7)  Kopert bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1517/95 (ĠU L 147, 30.6.1995, p. 51).

(8)  Għall-finijiet tar-rifużjoni jitqies biss il-lamtu ġej mill-prodotti taċ-ċereali. Prodotti taċ-ċereali ifissru l-prodotti fis-subtitli 0709 90 60 u 0712 90 19, Kapitlu 10, u fit-titli Nri 1101, 1102, 1103 u 1104 (mhux ipproċessati u mhux rikostitwiti) esklużi s-subtitlu 1104 30 u l-kontenut ta' ċereali fil-prodotti fis-subtitli 1904 10 10 u 1904 10 90 tan-Nomenklatura Magħquda. Il-kontenut ta' ċereali fil-prodotti fis-subtitli 1904 10 10 u 1904 10 90 tan-Nomenklatura Magħquda jitqies ugwali għall-piż ta' dan il-prodott finali. Ma titħallas l-ebda rifużjoni fuq ċereali li fihom l-oriġini tal-lamtu ma jistax jiġi stabbilit biċ-ċar permezz ta' analiżi.

(9)  Titħallas rifużjoni biss fuq prodotti li fihom 5 % jew aktar tal-piż lamtu.

(10)  Id-dħul taħt dan is-subtitlu huwa soġġett għall-preżentazzjoni taċ-ċertifikat li jidher fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 32/82 (ĠU L 4, 8.1.1982, p. 11), kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1713/2006 (ĠU L 321, 21.11.2006, p. 11).

(11)  L-għoti tar-rifużjoni huwa soġġett għal konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti bir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1964/82 (ĠU L 212, 21.7.1982, p. 48), kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1713/2006 (ĠU L 321, 21.11.2006, p. 11).

(12)  ĠU L 336, 29.12.1979, p. 44.

(13)  ĠU L 274, 26.10.1996, p. 18.

(14)  ĠU L 325, 24.11.2006, p. 12.

(15)  Il-kontenut ta' dgħif tal-laħam tal-bovini eskluż ix-xaħam huwa ddeterminat skond il-proċedura stabbilita fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2429/86 (ĠU L 210, 1.8.1986, p. 39). It-terminu «kontenut medju» jirreferi għall-kwantità tal-kampjun kif definita bl-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 765/2002 (ĠU L 117, 4.5.2002, p. 6). Il-kampjun għandu jittieħed minn dik il-biċċa tal-kunsinna li tippreżenta l-akbar riskju.

(16)  Determinazzjoni ta' kontenut ta' kollaġen:

Il-kontenut ta' kollaġen għandu jkun meqjus li jfisser il-kontenut idrosiprolina immultiplikat bil-fattur 8. Il-kontenut ta' l-idrosiprolina għandu jkun iddeterminat skond il-metodu ISO 3496-1978.

(17)  Il-prodotti u l-qatgħat tagħhom jistgħu jiġu kklassifikati taħt dan is-subtitlu biss jekk minħabba l-qies u l-karatteristiċi tat-tessut koerenti tal-muskoli ikun jista' jintgħaraf li ttieħdu mill-qatgħat primarji msemmija. L-espressjoni «qatgħat tagħhom» tapplika għal prodotti b'piż nett ta' unità ta' għall-inqas 100 gramma jew għal prodotti maqtugħin flieli uniformi li jistgħu jintgħarfu biċ-ċar li ttieħdu mill-qatgħa primarja msemmija u li huma ppakkjati flimkien bil-piż nett globali ta' għall-inqas 100 gramma.

(18)  Dawk il-prodotti biss li tagħhom l-isem ġie ċċertifikat mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru produttur jistgħu jibbenefikaw minn din ir-rifużjoni.

(19)  Ir-rifużjoni fuq iz-zalzett ippreżentat f'kontenituri f'likwidu preservattiv tingħata fuq il-piż nett wara li jkun sar it-tnaqqis tal-piż ta' dan il-likwidu.

(20)  Il-piż ta' kisi tal-parafina li jikkorrispondi għall-użu normali tas-sengħa huwa kkunsidrat li jifforma parti mill-piż nett taz-zalzett.

(21)  Imħassra bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2333/97 (ĠU L 323, 26.11.1997, p. 25).

(22)  Jekk preparazzjonijiet ta' l-ikel komposti (inkluż ikliet ippreparati) li fihom iz-zalzett, huma kklassifikati taħt it-titlu Nru 1601 minħabba l-kompożizzjoni tagħhom, ir-rifużjoni tiġi mogħtija biss fuq il-piż nett taz-zalzett, il-laħam u l-ġewwieni, inklużi xaħmijiet ta' kull tip jew oriġnu, li jiffurmaw parti minn dawn il-preparazzjonijiet.

(23)  Ir-rifużjoni fuq prodotti li fihom l-għadma tiġi mogħtija fuq il-piż nett tal-prodott wara tnaqqis tal-piż ta' l-għadam.

(24)  L-għotja tar-rifużjoni hija soġġetta għal konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2331/97 (ĠU L 323, 26.11.1997, p. 19). Fil-ħin tal-konklużjoni tal-formalitajiet doganali dwar l-esportazzjoni, l-esportatur għandu jiddikjara bil-miktub li l-prodotti kkonċernati jissodisfaw dawk il-kundizzjonijiet

(25)  Il-kontenut ta' laħam u xaħam huwa ddeterminat skond il-proċedura ta' analiżi stabbilita fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2004/2002 (ĠU L 308, 9.11.2002, p. 22).

(26)  Il-kontenut ta' laħam jew fdal tal-laħam huwa ddeterminat skond il-proċedura ta' analiżi stabbilita fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 226/89 (ĠU L 29, 31.1.1989, p. 11).

(27)  L-iffriżar tal-prodotti skond l-ewwel paragrafu ta' l-Artikolu 7(3) u l-Artikolu 29(4)(g) tar-Regolament (KE) Nru 800/1999 mhux permess.

(28)  Karkassi jew nofs karkassi jistgħu jiġu ppreżentati bl-ixdqa jew mingħajrhom.

(29)  L-ispalel jistgħu jiġu ppreżentati bl-ixdqa jew mingħajrhom.

(30)  Truf ta' quddiem jistgħu jiġu ppreżentati bl-ixdqa jew mingħajrhom.

(31)  Gangali, ixdqa jew gangali u ixdqa flimkien, ippreżentati weħedhom, ma jibbenefikawx minn din ir-rifużjoni.

(32)  Truf ta' l-għonq bla għadma, ippreżentati weħedhom, ma jibbenefikawx minn din ir-rifużjoni

(33)  Fil-każ li l-klassifikazzjoni tal-merkanzija bħala ġarretti jew qatgħat ta' ġarretti taħt it-titlu 1602 41 10 9110 ma tkunx iġġustifikata abbażi tad-dispożizzjonijiet tan-nota addizzjonali 2 tal-Kapitlu 16 tan-NM, ir-rifużjoni għall-kodiċi tal-prodott 1602 42 10 9110 jew, skond kif ikun il-każ, 1602 49 19 9130 tista' tingħata, mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 51 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999 (ĠU L 102, 17.4.1999, p. 11).

(34)  Fil-każ li l-klassifikazzjoni tal-merkanzija bħala spalel jew qatgħat ta' spalel taħt it-titlu 1602 42 10 9110 ma tkunx iġġustifikata abbażi tad-dispożizzjonijiet tan-nota addizzjonali 2 tal-Kapitlu 16 tan-NM, ir-rifużjoni għall-kodiċi tal-prodott 1602 49 19 9130 tista' tingħata, mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 51 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999.

(35)  Japplika biss għall-bajd tat-tjur li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Komuntajiet Ewropej u li fuqhom hemm ittimbrat in-numru ta' identifikazzjoni ta' l-istabbiliment tal-produttur u/jew partikolaritajiet oħrajn kif ipprovduti fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2782/75 (ĠU L 282, 1.11.1975, p. 100).

(36)  Meta l-prodott taħt dan is-subtitlu ikun fih xorrox miżjud u/jew prodotti derivati mix-xorrox u/jew lattosju u/jew kaseina u/jew kaseinati u/jew permeate u/jew prodotti koperti bil-kodiċi NM 3504, ix-xorrox miżjud u/jew prodotti derivati mix-xorrox u/jew lattosju u/jew kaseina u/jew kaseinati u/jew permeate u/jew prodotti koperti bil-kodiċi NM 3504 ma għandhomx jitiqesu fil-kalkolu tar-rifużjoni.

Il-prodotti msemmija jistgħu jkollhom kwantitajiet żgħar ta' materjal mhux lattiku miżjud meħtieġ għall-manifattura jew il-preżervazjoni tagħhom. Meta dawn l-addittivi ma jkunux aktar minn 0,5 % bil-piż tal-prodott sħiħ, għandhom jitqiesu għall-finijiet tal-kalkolu tar-rifużjoni. Madankollu, meta dawn l-addittivi b'total jkunu aktar minn 0,5 % bil-piż tal-prodott sħiħ, m'għandhomx jitqiesu għall-finijiet tal-kalkolu tar-rifużjoni.

Jekk il-prodott taħt dan is-subtitlu jikkonsisti f'permeate, ma tingħata l-ebda rifużjoni.

Meta jikkompleta l-formalitajiet doganali, l-applikant għandu jiddikjara fid-dikjarazzjoni pprovduta għal dan il-għan jekk il-prodott jikkonsistix f'permeate jew jekk materjal mhux lattosju u/jew xorrox u/jew prodotti derivati mix-xorrox u/jew laktosju u/jew kaseina u/jew kaseinati u/jew permeate u/jew prodotti koperti bil-kodiċi NM 3504 ġewx miżjuda jew le u, f'dan il-każ:

Il-kontenut massimu bil-piż tal-materjal mhux lattiku u/jew xorrox u/jew prodotti derivati mix-xorrox u/jew lattosju u/jew kaseina u/jew kaseinati u/jew permeate u/jew prodotti koperti bil-kodiċi NM 3504 miżjuda kull 100 kilogramma ta' prodott lest,

b’mod partikolari,

il-kontenut ta' lattosju tax-xorrox miżjud.

(37)  Imħassra bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2887/2000 (ĠU L 260, 14.10.2000, p. 22).

(38)  Meta l-prodott ikun fih kaseina u/jew kaseinati miżjuda qabel jew fil-ħin ta' l-ipproċessar, ma tingħata l-ebda rifużjoni. Meta jikkompleta l-formalitajiet doganali, l-applikant għandu jiddikjara fuq id-dikjarazzjoni pprovduta għal dan il-għan jekk kaseina u/jew kaseinati ġewx miżjuda jew le.

(39)  Ir-rifużjoni kull 100 kilogramma ta' prodott li jaqa' taħt dan is-subtitlu tkun ugwali għas-somma tal-komponenti li ġejjin:

(a)

l-ammont għal kull 100 kg li jidher, immultiplikat bil-perċentwal tal-kontenut lattiku fil-100 kg tal-prodott. Il-prodotti msemmija jistgħu jkollhom kwantitajiet żgħar ta' materjal mhux lattiku miżjud meħtieġ għall-manifattura jew il-preżervazjoni tagħhom. Meta dawn l-addittivi ma jkunux aktar minn 0,5 % bil-piż tal-prodott sħiħ, għandhom jitqiesu għall-finijiet tal-kalkolu tar-rifużjoni. Madankollu, meta dawn l-addittivi jkunu aktar minn 0,5 % bil-piż tal-prodott sħiħ, m'għandhomx jitqiesu għall-finijiet tal-kalkolu tar-rifużjoni.

Meta x-xorrox u/jew prodotti derivati mix-xorrox u/jew lattosju u/jew kaseina u/jew kaseinati u/jew permeate u/jew prodotti koperti bil-kodiċi NM 3504 jiġu miżjuda mal-prodott, l-ammont kull kilogramma indikat immoltiplikat bil-piż tal-materjal lattiku minbarra x-xorrox u/jew prodotti derivati mix-xorrox u/jew lattosju u/jew kaseina u/jew kaseinati u/jew permeate u/jew prodotti koperti bil-kodiċi NM 3504 miżjud/a kull 100 kilogramma ta' prodott;

(b)

komponent ikkalkolat skond l-Artikolu 16(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1282/2006 (ĠU L 234, 29.8.2006, p. 4).

Meta jikkompleta l-formalitajiet doganali, l-applikant għandu jiddikjara fid-dikjarazzjoni pprovduta għal dan il-għan jekk il-prodott jikkonsistix f'permeate jew jekk materjal mhux lattiku u/jew xorrox u/jew prodotti derivattivi mix-xorrox u/jew laktosju u/jew kaseina u/jew kaseinati u/jew permeate u/jew prodotti koperti bil-kodiċi NM 3504 ġewx miżjuda jew le u, f'dan il-każ:

 

il-kontenut massimu bil-piż ta' sukrows u/jew materjal ieħor mhux lattiku u/jew xorrox u/jew prodotti derivati minn xorrox u/jew lattosju/jew kaseina u/jew kaseinati u/jew permeate u/jew prodotti koperti bil-kodiċi NM 3504 miżjuda kull 100 kilogramma ta' prodott lest,

b’mod partikolari,

 

il-kontenut lattosju tax-xorrox miżjud.

Jekk il-materjal lattiku fil-prodott jikkonsisti f'permeate, ma tingħata l-ebda rifużjoni.

(40)  Imħassar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 707/98 (ĠU L 98, 31.3.1998, p. 11).

(41)  Imħassar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 823/96 (ĠU L 111, 4.5.1996, p. 9)

(42)  

(a)

Fil-każ ta' ġobnijiet ippreżentati f'pakki diretti li fihom ukoll likwidu prezervattiv, b'mod partikolari salmura, ir-rifużjoni tingħata fuq il-piż nett, nieqes il-piż tal-likwidu.

(b)

Il-film tal-plastik, il-parafina, l-irmied u x-xemgħa użati bħala ppakkjar m'humiex ikkunsidrati bħala parti mill-piż nett tal-prodott użat għall-finijiet tar-rifużjoni.

(c)

Meta l-ġobon jiġi ppreżentat f'film tal-plastik u, meta l-piż nett iddikjarat jinkludi l-piż tal-film tal-plastik, l-ammont tar-rifużjoni għandu jitnaqqas b'0,5 %.

Meta jikkompleta l-formalitajiet doganali, l-applikant għandu jiddikjara li l-ġobon huwa ppakkjat f'film tal-plastik kif ukoll jekk il-piż nett iddikjarat jinkludix l-piż tal-film tal-plastik.

(d)

Meta l-ġobon jiġi ppreżentat f'parafina jew irmied, u meta l-piż nett iddikjarat jinkludi l-piż tal-parafina jew irmied, l-ammont tar-rifużjoni għandu jitnaqqas b'2 %.

Meta jikkompleta l-formalitajiet doganali, l-applikant għandu jiddikjara li l-ġobon huwa ppakkjat f'parafina jew irmied, kif ukoll jekk il-piż nett iddikjarat jinkludix l-piż ta' l-irmied jew parafina.

(e)

Meta l-ġobon jiġi ppreżentat fix-xemgħa, meta jikkompleta l-formalitajiet doganali, l-applikant għandu jiddikjara fid-dikjarazzjoni l-piż nett tal-ġobon mhux inkluż il-piż tax-xemgħa.

(43)  Meta, għall-prodotti taħt dan il-kodiċi, il-kontenut ta' proteina tal-ħalib (kontenut ta' nitroġenu × 6,38) f'solidi ta' ħalib bla xaħam hu anqas minn 34 %, ma tingħata l-ebda rifużjoni. Meta, għall-prodotti ta' trab li jidħlu f'dan il-kodiċi, il-kontenut ta' l-ilma fil-piż tal-prodott huwa aktar minn 5 %, l-ebda rifużjonijiet ma jitħallsu.

Meta tikkompleta l-formalitajiet doganali, il-parti interessata għanda tindika fid-dikjarazzjoni rilevanti il-kontenut minimu ta' proteina tal-ħalib f'solidi ta' ħalib li ma fihomx xaħmijiet u, għal prodotti fi trab, il-kontenut massimu ta' ilma.

(44)  Imħassra bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2887/2000 (ĠU L 260, 14.10.2000, p. 22).

(45)  

(a)

Meta l-prodott ikun fih ingredjenti mhux lattiċi, minbarra ħwawar jew ħxejjex mitħunin fin, bħal b'mod partikolari perżut, ġewż, gambli, salamun, żebbuġ, żbib, l-ammont tar-rifużjoni għandu jitnaqqas b'10 %.

Meta jikkompleta l-formalitajiet doganali, l-applikant għandu jiddikjara fuq id-dikjarazzjoni pprovduta għal dan il-għan li hemm żieda ta' ingredjenti mhux lattiċi bħal dawn.

(b)

Meta l-prodott ikun fih ħxejjex mitħunin fin jew ħwawar, bħal b'mod partikolari mustarda, ħabaq, tewm, origanu, l-ammont tar-rifużjoni għandu jitnaqqas b'1 %.

Meta jikkompleta l-formalitajiet doganali, l-applikant għandu jiddikjara fuq id-dikjarazzjoni pprovduta għal dan il-għan li hemm żieda ta' ħxejjex mitħunin fin jew ħwawar.

(c)

Meta l-prodott ikun fih kaseina u/jew kaseinati u/jew xorrox u/jew prodotti derivati mix-xorrox u/jew lattosju u/jew permeate u/jew prodotti koperti bil-kodiċi NM 3504, il-kaseina u/jew kaseinati u/jew xorrox u prodotti derivati mix-xorrox (eskluż butir tax-xorrox kopert bil-kodiċi NM 0405 10 50) u/jew lattosju u/jew permeate u/jew prodotti koperti bil-kodiċi NM 3504 miżjuda ma għandhomx jitiqesu fil-kalkolu tar-rifużjoni.

Meta jikkompleta l-formalitajiet doganali, l-applikant għandu jiddikjara fuq id-dikjarazzjoni pprovduta għal dan il-għan jekk il-kaseina u/jew kaseinati u/jew xorrox u/jew prodotti derivati mix-xorrox u/jew lattosju u/jew permeate u/jew prodotti koperti bil-kodiċi NM 3504 ġewx miżjuda u, fejn dan ikun il-każ, il-kontenut massimu bil-piż ta' kaseina u/jew kaseinati u/jew xorrox u/jew prodotti derivati mix-xorrox (jispeċifika fejn ikun applikabbli l-kontenut tal-butir tax-xorrox) u/jew lattosju/jew permeate u/jew prodotti koperti bil-kodiċi NM 3504 miżjuda kull 100 kilogramma ta' prodott lest.

(d)

Il-prodotti msemmija jistgħu jkollhom kwantitajiet żgħar ta' materjal mhux-lattiku miżjud meħtieġ għall-manifattura jew il-preżervazjoni tagħhom, bħal melħ, tames jew moffa.

(46)  Ir-rifużjoni fuq ħalib ikkondensat iffriżat hija l-istess bħal fuq il-prodotti taħt it-titli 0402 91 u 0402 99.

(47)  Ir-rifużjonijiet fuq prodotti ffriżati koperti bil-kodiċijiet NM 0403 90 11 sa 0403 90 39 huma l-istess bħal fuq il-prodotti koperti bil-kodiċijiet NM 0403 90 51 sa 0403 90 69 rispettivament.

(48)  Il-prodotti msemmija jistgħu jkollhom kwantitajiet żgħar ta' materjal mhux-lattiku miżjud meħtieġ għall-manifattura jew il-preżervazjoni tagħhom. Meta dawn l-addittivi ma jkunux aktar minn 0,5 % bil-piż tal-prodott sħiħ, għandhom jitqiesu għall-finijiet tal-kalkolu tar-rifużjoni. Madankollu, meta dawn l-addittivi b'total ikunu aktar 0,5 % bil-piż tal-prodott sħiħ, ma għandhomx jitqiesu għall-finijiet tal-kalkolu tar-rifużjoni. Meta jikkompleta l-formalitajiet doganali, l-applikant għandu jiddikjara fuq id-dikjarazzjoni pprovduta għal dan il-għan jekk il-materjal mhux lattiku ġiex miżjud jew le u, fejn dan ikun il-każ, il-kontenut massimu bil-piż tal-materjal mhux lattiku miżjud kull 100 kilogramma ta' prodott lest.

(49)  Ir-rifużjoni kull 100 kilogramma ta' prodott taħt dan is-subtitlu tkun ugwali għas-somma tal-komponenti li ġejjin:

(a)

l-ammont għal kull 100 kg li jidher, immultiplikat bil-perċentwal tal-kontenut lattiku fil-100 kg tal-prodott. Il-prodotti msemmija jistgħu jkollhom kwantitajiet żgħar ta' materjal mhux-lattiku miżjud meħtieġ għall-manifattura jew il-preżervazjoni tagħhom. Meta dawn l-addittivi ma jkunux aktar minn 0,5 % bil-piż tal-prodott sħiħ, għandhom jitqiesu għall-finijiet tal-kalkolu tar-rifużjoni. Madankollu, meta dawn l-addittivi b'total jkunu aktar minn 0,5 % bil-piż tal-prodott sħiħ, m'għandhomx jitqiesu għall-finijiet tal-kalkolu tar-rifużjoni.

(b)

komponent ikkalkolat skond l-Artikolu 16(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1282/2006 (ĠU L 234, 29.8.2006, p. 4).

Meta jikkompleta l-formalitajiet doganali, l-applikant għandu jiddikjara fuq id-dikjarazzjoni pprovduta għal dan il-għan il-kontenut massimu bil-piż tas-sukrows u jekk il-materjal mhux lattiku ġiex miżjud jew le u, fejn dan ikun il-każ, il-kontenut massimu bil-piż ta' materjal mhux lattiku miżjud kull 100 kilogramma ta' prodott lest.

(50)  Il-prodotti msemmija jistgħu jkollhom kwantitajiet żgħar ta' addittivi meħtieġa għall-manifattura jew il-preżervazjoni tagħhom. Meta dawn l-addittivi ma jkunux aktar minn 0,5 % bil-piż tal-prodott sħiħ, għandhom jitqiesu għall-finijiet tal-kalkolu tar-rifużjoni. Madankollu, meta dawn l-addittivi jkunu aktar minn 0,5 % bil-piż tal-prodott sħiħ, m'għandhomx jitqiesu għall-finijiet tal-kalkolu tar-rifużjoni. Meta jikkompleta l-formalitajiet doganali, l-applikant għandu jiddikjara fuq id-dikjarazzjoni pprovduta għal dan il-għan jekk il-prodotti ġewx miżjuda jew le u, fejn dan ikun il-każ, il-kontenut massimu ta' addittiv.

(51)  ĠU L 179, 14.7.1999, p. 1.”


ANNESS II

“ANNESS II

IL-KODIĊIJIET TA' DESTINAZZJONI GĦAR-RIFUŻJONIJIET TA' L-ESPORTAZZJONI

A00

Id-destinazzjonijiet kollha (pajjiżi terzi, territorji oħrajn, għoti ta' provvisti u destinazzjonijiet trattati bħala esportazzjonijiet mill-Komunità).

A01

Destinazzjonijiet oħrajn.

A02

Id-destinazzjonijiet kollha minbarra l-Istati Uniti ta' l-Amerika.

A03

Id-destinazzjonijiet kollha minbarra l-Iżvizzera.

A04

Il-pajjiżi terzi kollha.

A05

Pajjiżi terzi oħra.

A10

Il-pajjiżi ta' l-EFTA (l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles)

L-Iżlanda, in-Norveġja, il-Liechtenstein u l-Iżvizzera.

A11

l-Istati ACP (l-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku li huma firmatarji tal-Konvenzjoni ta' Lome)

L-Angola, Antigua u Barbuda, il-Baħamas, il-Barbados, il-Beliże, il-Benin, il-Botswana, Burkina Faso, il-Burundi, il-Kamerun, Kap Verde, ir-Repubblika Afrikana Ċentrali, il-Komoros (minbarra l-Mayotte), il-Kongo, ir-Republikka Demokratika tal-Kongo, il-Kosta ta' l-Avorju, Ġibuti, Dominica, l-Etjopja, il-Gżejjer Fiji, il-Gabon, il-Gambja, il-Gana, il-Grenada, il-Ginea, il-Ginea-Bissaw, il-Ginea Ekwatorjali, il-Gijana, il-Haiti, il-Ġamajca, il-Kenya, Kiribati, il-Leżoto, il-Liberja, il-Madagaskar, il-Malawi, il-Mali, il-Mawrizju, il-Mawritanja, il-Możambik, in-Namibja, in-Niġer, in-Niġeria, l-Uganda, il-Papwa Ginea Ġdida, ir-Republika Dominikana, ir-Rwanda, San Kristofru u Nevis, San Vinċenz u l-Grenadini, Santa Lucija, il-Gżejjer Solomon, Samoa, São Tomé u Príncipe, is-Senegal, is-Seychelles, Sierra Leone, is-Somalja, is-Sudan, is-Suriname, is-Sważiland, it-Tanzanija, iċ-Ċad, it-Togo, Tonga, Trinidad u Tobago, Tuvalu, il-Vanwatu, iż-Żambja, Żimbabwe.

A12

Pajjiżi jew territorji tal-Baċir Mediterran

Ceuta u Melilla, Ġibiltà, it-Turkija, l-Albanija, il-Kroazja, il-Bożnija u Ħerzegovina, is-Serbja, Montenegro, l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, il-Marokk, l-Alġerija, it-Tuniżija, il-Libja, l-Eġittu, is-Sirja, l-Iżrael, ix-Xatt tal-Punent u l-Medda ta' Gaża, il-Ġordan.

A13

L-Istati ta' l-OPEC (l-Organizzazzjoni tal-Pajjiżi li Jesportaw iż-Żejt)

L-Alġerija, il-Libja, in-Niġerja, il-Gabon, il-Veneżwela, l-Għarabija Sawdija, il-Kuwajt, il-Qatar, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Indoneżja.

A14

Il-pajjiżi ta' l-ASEAN (l-Asssoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet Ażjatiċi tax-Xlokk)

Il-Myanmar, it-Tajlandja, il-Laos, il-Vjetnam, l-Indoneżja, il-Malażja, il-Brunej, Singapor, il-Filippini.

A15

Il-pajjiżi ta' l-Amerika Latina

Il-Messiku, il-Gwatemala, il-Ħonduras, El Salvador, in-Nikaragua, il-Kosta Rika, il-Ħaiti, ir-Repubblika Dominikana, il-Kolumbja, il-Venezwela, l-Ekwador, il-Perù, il-Brażil, iċ-Ċili, il-Bolivja, il-Paragwaj, l-Urugwaj, l-Arġentina.

A16

Il-pajjiżi tas-SAARC (l-Assoċjazzjoni ta' l-Ażja tan-Nofsinhar għall-Kooperazzjoni Reġjonali)

Il-Pakistan, l-Indja, il-Bangladexx, il-Maldive, Sri Lanka, in-Nepal, il-Bhutan.

A17

Il-pajjiżi taż-ŻEE (iż-Żona Ekonomika Ewropea) minbarra l-Unjoni Ewropea

L-Islanda, in-Norveġja, Liechtenstein.

A18

Il-pajjiżi tas-CEEC (il-Pajjiżi ta' l-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant)

L-Albanija, il-Kroazja, il-Bosnija u Ħerzegovina, is-Serbja, Montenegro, l-ex Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja.

A19

Il-pajjiżi tan-NAFTA (il-Ftehim Nord-Amerikan għall-Kummerċ Ħieles)

L-Istati Uniti ta' l-Amerika, il-Kanada, il-Messiku.

A20

Il-pajjiżi tal-Mercosur (is-Suq Komuni tan-Nofsinhar)

Il-Brażil, il-Paragwaj, l-Urugwaj, l-Arġentina.

A21

Il-pajjiżi industrijalizzati ġodda ta' l-Ażja

Singapor, il-Korea t'Isfel, it-Tajwan, Ħong Kong.

A22

Ekonomiji Ażjatiċi dinamiċi

It-Tailandja, il-Malażja, Singapor, il-Korea t'Isfel, it-Tajwan, Ħong Kong.

A23

Il-pajjiżi ta' l-APEC (il-kooperazzjoni ekonomika bejn l-Ażja u l-Paċifiku)

L-Istati Uniti ta' l-Amerika, il-Kanada, il-Messiku, iċ-Ċili, it-Tailandja, l-Indoneżja, il-Malażja, il-Brunej, Singapor, il-Filippini, iċ-Ċina, il-Korea t'Isfel, il-Ġappun, it-Tajwan, Ħong Kong, l-Awstralja, il-Papwa Ginea Ġdida, in-New Zealand.

A24

Il-Commonwealth ta' Stati Indipendenti

L-Ukrajna, il-Belarus, il-Moldova, ir-Russja, il-Ġeorgja, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Kazakhstan, it-Turkmenistan, l-Uzbekistan, it-Taġikistan, il-Kirgiżtan.

A25

Il-pajjiżi mhux UE ta' l-OKŻE (Organizzazzjoni għal Koperazzjoni u Żvilupp Ekonomiku)

L-Iżlanda, in-Norveġja, l-Iżvizzera, it-Turkija, l-Istati Uniti ta' l-Amerika, il-Kanada, il-Messiku, il-Korea t'Isfel, il-Ġappun, l-Awstralja, it-Territorji tal-Paċifiku ta' l-Awstralja, in-New Zealand, it-Territorji tal-Paċifiku tan-New Zealand.

A26

Il-pajjiżi jew territorji Ewropej minbarra l-Unjoni Ewropea

L-Iżlanda, in-Norveġja, Liechtenstein, l-Iżvizzera, il-Gżejjer Faeroe, l-Andorra, il-Ġibiltà, ll-Belt Vatikan, it-Turkija, l-Albanija, l-Ukrajna, il-Belarus, il-Moldova, ir-Russja, il-Kroazja, il-Bosnia u Ħerzegovina, is-Serbja, Montenegro, l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja.

A27

L-Afrika (A28) (A29)

Pajjiżi jew territorji ta' l-Afrika ta' Fuq, pajjiżi oħra ta' l-Afrika.

A28

Pajjiżi jew territorji ta' l-Afrika ta' Fuq

Ceuta u Melilla, il-Marokk, l-Algerija, it-Tuniżija, il-Libja, l-Eġittu.

A29

Pajjiżi oħra ta' l-Afrika

Is-Sudan, il-Mawritanja, il-Mali, Burkina Faso, in-Niġer, iċ-Ċad, Kap Verde, is-Senegal, il-Gambja, il-Ginea-Bissaw, il-Ginea, Sierra Leone, il-Liberja, il-Kosta ta' l-Avorja, il-Gana, it-Togo, il-Benin, in-Niġeria, il-Kamerun, ir-Repubblika Ċentrali ta' l-Afrika, Il-Ginea Ekwatorjali, São Tomé u Principe, il-Gabon, il-Kongo, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, ir-Rwanda, il-Burundi, Santa Helena u d-Dipendenzi, l-Angola, l-Etjopja, l-Eritrea, Ġibuti, is-Somalja, il-Kenja, l-Uganda, it-Tanzanija, is-Seychelles u d-Dipendenzi, it-Territorju Brittanniku ta' l-Oċean Indjan, il-Możambik, il-Madagaska, il-Mawrizju, il-Komoros, Mayotte, iż-Żambij, iż-Żimbabwe, il-Malawi, l-Afrika t'Isfel, in-Namibja, il-Botswana, is-Sważiland, il-Lesoto.

A30

L-Amerika (A31) (A32) (A33)

L-Amerika ta' Fuq, l-Amerika Ċentrali u l-Antilles, l-Amerika t'Isfel.

A31

L-Amerika ta' Fuq

L-Istati Uniti ta' l-Amerika, il-Kanada, Greenland, Saint Pierre u Miquelon.

A32

l-Amerika Ċentrali u l-Antilles

Il-Messiku, il-Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Anguilla, Cuba, Saint Kitts and Nevis, Ħaiti, il-Baħamas, il-Gżejjer Turks u Caicos, ir-Repubblika Dominikana, il-Gżejjer Virgin ta' l-Istati Uniti, Antigwa u Barbuda, Dominika, il-Gżejjer Cayman, il-Ġamajka, Santa Luċija, San-Vinċenz, il-Gżejjer Virgin Brittanniċi, il-Barbados, Montserrat, Trinidad u Tobago, Grenada, Aruba, il-Gżejjer Antilles Olandiżi.

A33

L-Amerika t’Isfel

Il-Kolumbja, il-Venezwela, il-Gijana, is-Surinam, l-Ekwador, il-Perù, il-Brażil, iċ-Ċili, il-Bolivja, il-Paragwaj, l-Urugwaj, l-Arġentina, il-Gżejjer Falkland.

A34

L-Ażja (A35) (A36)

Il-Lvant Qarib u Nofsani, pajjiżi oħra ta' l-Ażja.

A35

Il-Lvant Qarib u Nofsani

Il-Ġeorġja, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Libanu, is-Sirja, l-Irakk, l-Iran, l-Iżrael, ix-Xatt tal-Punent u l-Medda ta' Gaża, il-Ġordan, l-Għarabja Sawdija, il-Kuwajt, il-Baħrajn, il-Qatar, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Oman, il-Jemen.

A36

Pajjiżi oħra fl-Ażja

Il-Kazakhstan, it-Turkmenistan, l-Uzbekistan, it-Tajikistan, il-Kyrghyzstan, l-Afganistan, il-Pakistan, l-Indja, il-Bangladesxx, il-Maldive, Sri Lanka, in-Nepal, il-Bhutan, Myanmar, it-Tailandja, Laos, il-Vjetnam, il-Kambodja, l-Indoneżja, il-Malażja, il-Brunej, Singapor, il-Filippini, il-Mongolja, iċ-Ċhina, il-Korea ta' Fuq, il-Korea t'Isfel, il-Ġappun, it-Tajwan, Ħong Kong, il-Makaw.

A37

L-Oċeanja u r-reġjuni polari (A38) (A39)

L-Awstralia u n-New Zealand, pajjiżi oħra ta' l-Oċeanja u r-reġjuni polari.

A38

L-Awstralja u n-New Zealand

L-Awstralja, it-Territorji tal-Paċifiku ta' l-Awstralja, in-New Zealand, it-Territorji tal-Paċifiku tan-New Zealand.

A39

Pajjiżi oħra ta' l-Oċeanja u r-reġjuni polari

Il-Papwa Ginea Ġdida, Nauru, il-Gżejjer Solomon, Tuvalu, il-Kaledonja Ġdida u d-Dipendenzi, it-Territorji tal-Paċifiku ta' l-Amerika, Wallis u Futuna, Kiribati, Pitcairn, Fiġi, il-Vanwatu, it-Tonga, Samoa, il-Marianas ta' Fuq, il-Polineżja Franċiża, l-Istati Federati tal-Mikronesja (Yap, Kosrae, Chunk, Pohnpei), il-Gżejjer Marshall, il-Palau, ir-Reġjuni Polari.

A40

Pajjiżi barranin tat-territorji (OCTs)

Il-Polineżja Franċiża, il-Kaledonja Ġdida u d-Dependenzi, Wallis u Futuna, l-Artijiet tas-Sud u ta' l-Antartiku ta' Franza, Saint Pierre u Miquelon, Mayotte, l-Olanda, l-Antilles, l-Aruba, Greenland, l-Anguilla, il-Gżejjer Cayman, il-Gżejjer Falkland, il-Gżejjer South Sandwich u d-Dipendenzi, il-Gżejjer Turks u Caicos, il-Gżejjer Virgin Brittaniċi, Montserrat, Pitcairn, Santa Elena u d-Dipendenzi, it-Territorji Brittaniċi ta' l-Antartiku, it-Territorju Brittaniku ta' l-Oċean Indjan.

A96

Il-komuni ta' Livigno u Campione d'Italia, Heligoland.

A97

Għoti ta' provvisti u destinazzjonijiet trattati bħala esportazzjonijiet mill-Komunità

Id-destinazzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 36, 44 u 45 tar-Regolament (KE) Nru 800/1999 (ĠU L 102, 17.4.1999, p. 11).”


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 333/54


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1500/2007

tat-18 ta’ Diċembru 2007

li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta’ l-użu ġdid għal 6-phytase EC 3.1.3.26 (Ronozyme) bħala addittiv fl-għalf

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar l-addittivi għall-użu fl-għalf ta’ l-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jistipula l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni ta’ l-annimali u għall-bażi u l-proċeduri biex tingħata awtorizzazzjoni bħal din.

(2)

Skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni stipulata fl-Anness ta’ dan ir-Regolament. Dik l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skond l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

L-applikazzjoni tikkonċerna użu ġdid tal-preparazzjoni ta’ 6-phytase EC 3.1.3.26 (Ronozyme) prodotta minn Aspergillus oryzae (DSM 14223), bħala addittiv fl-għalf tal-papri, li għandha tiġi kklassifikata fil-kategorija ta’ addittivi “addittivi żootekniċi”.

(4)

L-użu tal-preparazzjoni tas-6-phytase EC 3.1.3.26 prodotta minn Aspergillus oryzae (DSM 14223) ġie awtorizzat mingħajr limitu ta’ żmien għat-tiġieġ għas-simna, tiġieġ tal-bajd, dundjani għas-simna, qżieqeż żgħar u qżieqeż għas-simna bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 255/2005 (2) u awtorizzat proviżjorjament għal salmonidi bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 521/2005 (3).

(5)

Tressqet data ġdida bħala sostenn ta’ l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għall-papri. L-Awtorità Ewropea tas-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet fl-opinjoni tagħha ta’ l-10 ta’ Lulju 2007 li l-preparazzjoni tas-6-phytase EC 3.1.3.26 (Ronozyme) prodott minn Aspergillus oryzae (DSM 14223) ma tħallix effett negattiv fuq is-saħħa ta’ l-annimali, is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent (4). Ikkonkludiet ukoll li l-preparazzjoni ma tippreżenta l-ebda riskju ieħor li, skond l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, jeskludi l-awtorizzazzjoni għal din il-kategorija addizzjonali ta’ l-annimali. Skond dik l-opinjoni, l-użu tal-preparazzjoni huwa effettiv biex titjieb id-diġestjoni ta’ l-għalf. L-awtorità ma tikkunsidrax li hemm il-bżonn għal rekwiżiti speċifiċi ta’ sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta’ analiżi ta’ l-addittivi ta’ l-għalf fl-għalf imressaq mil-Laboratorju ta’ Referenza Komunitarju stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(6)

Il-valutazzjoni ta’ din il-preparazzjoni turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma sodisfatti. Għalhekk, l-użu ta’ dik il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat, kif speċifikat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(7)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija ta’ addittivi “addittivi żootekniċi” u mill-grupp funzjonali “sustanzi li jsaħħu d-diġestibbiltà”, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutrizzjoni ta’ l-annimali suġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29. Ir-Regolament kif emendat mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 378/2005 (ĠU L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  ĠU L 45, 16.2.2005, p. 3.

(3)  ĠU L 84, 2.4.2005, p. 3. Ir-Regolament kif emendat mir-Regolament (KE) Nru 1812/2005 (ĠU L 291, 5.11.2005, p. 18)

(4)  Opinjoni tal-Bord Xjentifiku dwar l-addittivi u prodotti jew sustanzi użati fl-għalf ta’ l-Annimali (FEEDAP) dwar is-sigurtà u l-effikaċja tal-preparazzjoni ta’ l-enżimi Ronozyme P5000 (CT) u Ronozyme P20000 (L) (6-phytase) bħala addittiv fl-għalf għall-papri skond ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003. Adottata fl-10 ta’ Lulju 2007, The EFSA Journal (2007) 519, p. 1-8.


ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni ta’ l-addittiv

Isem id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni

Addittiv

(Isem kummerċjali)

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.

Speċi jew kategorija ta’ l-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem tal-perjodu ta’ awtorizzazzjoni

Unitajiet ta’ attività/kg ta’ għalf sħiħ b’kontenut ta’ umdità ta’ 12 %

Kategorija ta’ addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: sustanzi li jsaħħu d-diġestibbiltà

4a1614(i)

DSM Nutritional Products Ltd.

6-phytase EC 3.1.3.26

(Bio-Feed Phytase CT 2X/Ronozyme P5000 (CT) u Bio-Feed Phytase L 4X/Ronozyme P20000 (L)

 

Kompożizzjoni ta’ l-addittiv:

Preparazzjoni ta’ 6-phytase prodott minn Aspergillus oryzae (DSM 14223) li għandu attività minima ta’:

Fil-forma miksija: 5 000 FYT (1)/g

Forma likwida: 20 000 FYT/ml

 

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva:

6-phytase prodott minn Aspergillus oryzae (DSM 14223)

 

Metodu analitiku (2)

Metodu kolorimetriku bażat fuq ir-reazzjoni tal-vanadomolybdate fuq fosfat inorganiku b’azzjoni ta’ 6-phytase fuq substrate li fih il-phytate (sodium phytate) b’pH 5.5 u 37 °C

Papri

250

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta’ l-addittiv u l-premixture indika t-temperatura li fiha għandhom jinħażnu, kemm jistgħu jdumu fil-ħażna u l-istabbilità għall-pelleting.

2.

Doża rakkomandata għal kull kilogramm ta’ għalf sħiħ:

500-1 000 FYT/kg

3.

Għall-użu f’għalf kompost li fih aktar minn 0,25 % phytin bound phosphorus

8.1.2018


(1)  1 FYT huwa l-ammont ta’ enżimi li jillibera 1 mikromole ta’ fosfat inorganiku mis-sodium phytate fil-minuta f’ pH ta’ 5,5 u 37 °C.

(2)  Dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta’ Referenza tal-Komunità: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 333/57


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1501/2007

tat-18 ta’ Diċembru 2007

rigward l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid ta’ endo-1,4-beta xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) bħala addittiv fl-għalf

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar l-addittivi għall-użu fin-nutriment ta’ l-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jistipula l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fin-nutriment ta’ l-annimali u għall-bażi u l-proċeduri biex tingħata tali awtorizzazzjoni.

(2)

Skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni stipulata fl-Anness għal dan ir-Regolament. Dik l-applikazzjoni kienet akkumpanjata bid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skond l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

L-applikazzjoni tikkonċerna użu ġdid tal-preparazzjoni ta’ endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 prodotta mit-Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10) (Safizym X), bħala addittiv fl-għalf għall-papri, li għandha tiġi kklassifikata fil-kategorija ta’ addittivi “addittivi Żootekniċi”.

(4)

L-użu tal-preparazzjoni ta’ endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 prodotta mit-Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10) kien awtorizzat mingħajr limitu ta’ żmien għal tiġieġ għat-tismin mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1453/2004 (2), mingħajr limitu ta’ żmien għal dundjani għat-tismin mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 943/2005 (3), mingħajr limitu ta’ żmien għal tiġieġ li jbidu mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1810/2005 (4) u għal għaxar snin għal ħnienes (miftuma) mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 497/2007 (5).

(5)

Tressqet data ġdida b'appoġġ għal applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għall-papri. L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet fl-opinjoni tagħha ta’ l-10 ta’ Lulju 2007 li l-preparazzjoni ta’ endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 prodotta mit-Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10) (Safizym X) ma tħallix effett negattiv fuq is-saħħa ta’ l-annimali, is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent (6). Ikkonkludiet ukoll li dik il-preparazzjoni ma tippreżenta l-ebda riskju ieħor li, skond l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, jeskludi l-awtorizzazzjoni għal din il-kategorija addizzjonali ta’ l-annimali. Skond din l-opinjoni, l-użu ta’ din il-preparazzjoni huwa effikaċi sabiex titjieb id-diġestibbiltà ta’ l-għalf. L-Awtorità ma tqisx li hemm il-ħtieġa għal rekwiżiti speċifiċi għas-sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta’ analiżi ta’ l-addittivi ta’ l-għalf fl-għalf imressaq mil-Laboratorju ta’ Referenza Komunitarju stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(6)

Il-valutazzjoni ta’ din il-preparazzjoni turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma sodisfatti. Għalhekk, l-użu ta’ din il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat, kif speċifikat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(7)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma f’konformità ma’ l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija ta’ addittivi “addittivi żootekniċi” u mill-grupp funzjonali “sustanzi li jsaħħu d-diġestibbiltà”, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutrizzjoni ta’ l-annimali suġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 378/2005 (ĠU L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  ĠU L 269, 17.8.2004, p. 3.

(3)  ĠU L 159, 22.6.2005, p. 6.

(4)  ĠU L 291, 5.11.2005, p. 5. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 184/2007 (ĠU L 63, 1.3.2007, p. 1).

(5)  ĠU L 117, 5.5.2007, p. 11.

(6)  Opinjoni tal-Bord Xjentifiku dwar Addittivi u Prodotti jew Sustanzi użati fl-Għalf ta’ l-Annimali dwar is-sigurtà u l-effikaċja tal-preparazzjoni ta’ enżimi Safizym X (endo-1,4-beta-xylanase) bħala addittiv fl-għalf għall-papri skond ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003. Adottata fl-10 ta’ Lulju 2007 Il-Ġurnal EFSA (2007) 520, 1-8.


ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni ta’ l-addittiv

Isem id-detentur ta' l-awtorizzazzjoni

Addittiv

(Isem kummerċjali)

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew kategorija ta' l-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu ta’ awtorizzazzjoni

Unità ta' attività/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12 %

Kategorija ta' addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: sustanzi li jsaħħu d-diġestibbiltà

4a1613

Société Industrielle Lesaffre

Endo-1,4-beta-xylanase

EC 3.2.1.8

(Safizym X)

 

Kompożizzjoni ta’ l-addittiv:

Preparazzjoni ta' endo-1,4-beta-xylanase prodotta mit-Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) li għandha attività minima ta':

 

Fil-forma ta' trab: 70 000 IFP (1)/g

 

Forma likwida: 7 000 IFP/ml

 

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva:

endo-1,4-beta-xylanase prodotta mit-Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W)

 

Metodu analitiku (2):

Analiżi tar-reducing sugar għal endo-1,4-beta-xylanase permezz ta' reazzjoni kolorimetrika tar-reaġent ta' dinitrosalicylic acid fuq il-produzzjoni ta' reducing sugar.

Papri

700 IFP

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta’ l-addittiv u l-pretaħlita, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, kemm jista' jdum fil-ħażna, u l-istabbiltà għall-pelleting.

2.

Doża rakkomandata għal kull kilogramm ta' għalf sħiħ: 2 800 IFP

3.

Għall-użu f'għalf kompost li fih ħafna polysaccharides li mhumiex lamtu (fil-biċċa l-kbira arabinoxylans), eż. li fihom aktar minn 50% qamħ.

8.1.2018


(1)  1 IFP huwa l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 mikromole ta' reducing sugars (ekwivalent ta' ksilożju) minn xylan tal-ħafur fil-minuta f' pH ta' 4.8 u 50.°C.

(2)  Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz elettroniku tal-Laboratorju ta' Referenza tal-Komunità: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 333/60


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1502/2007

tat-18 ta’ Diċembru 2007

dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru 2007 fil-kuntest tal-kwota tariffarja stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 812/2007 għal-laħam tal-majjal

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2759/75 tad-29 ta’ Ottubru 1975 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-laħam tal-majjal (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 812/2007 tal-11 ta’ Lulju 2007 li jiftaħ u jamministra kwota tariffarja għal-laħam tal-majjal allokata għall-Istati Uniti ta' l-Amerika (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 812/2007 fetaħ kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti tas-settur tal-laħam tal-majjal.

(2)

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta' l-importazzjoni mressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru 2007 għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar sat-31 ta’ Marzu 2008 huma inferjuri għall-kwantitajiet disponibbli. Jeħtieġ għalhekk li jiġu ddeterminati l-kwantitajiet li għalihom ma tressqux l-applikazzjonijiet, dawn ta' l-aħħar għandhom jiżdiedu mal-kwantità allokata għas-subperjodu tal-kwota sussegwenti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-kwantitajiet li għalihom ma tressqu l-ebda applikazzjonijiet għall-importazzjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 812/2007, fil-kuntest tal-kwota tariffarja bin-numru tas-serje 09.4170, u li għandhom jiżdiedu mas-subperjodu mill-1 ta’ April sal-30 ta’ Ġunju 2008, huma ta' 1 843 025 kg.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Diċembru 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 282, 1.11.1975, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2005 (ĠU L 307, 25.11.2005, p. 2). Ir-Regolament (KEE) Nru 2759/75 ser jinbidel bir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) mill-1 ta' Lulju 2008.

(2)  ĠU L 182, 12.7.2007, p. 7.


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 333/61


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1503/2007

tat-18 ta’ Diċembru 2007

dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta' importazzjoni magħmula matul l-ewwel sebat ijiem ta' Diċembru 2007 skond il-kwota tariffarja miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 979/2007 għal-laħam tal-majjal

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2759/75 tad-29 ta’ Ottubru 1975 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-laħam tal-majjal (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 979/2007 tal-21 ta’ Awwissu 2007 għall-ftuħ u sabiex tiġi pprovduta l-amministrazzjoni għall-kwota tat-tariffa fuq l-importazzjoni għal-laħam tal-majjal li joriġina mill-Kanada (2), u partikolarment l-Artikolu 5(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 979/2007 fetaħ il-kwoti tariffarji fuq l-importazzjoni għall-prodotti tal-laħam tal-majjal.

(2)

L-applikazzjonijiet għal liċenzji ta' importazzjoni magħmula matul l-ewwel sebat ijiem ta' Diċembru 2007 għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu 2008 ma jkoprux il-kwantità totali disponibbli. Il-kwantitajiet ta' l-applikazzjonijiet li ma sarux għandhom għalhekk jiġu determinati u dawn għandhom jingħaddu mal-kwantità stabbilita għas-subperjodu sussegwenti tal-kwota,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-kwantitajiet li għalihom ma nħarġux liċenzji ta' importazzjoni taħt il-kwota 09.4204 skond ir-Regolament (KE) Nru 979/2007, u li għandhom jingħaddu mas-subperjodu mill-1 ta’ April sat-30 ta’ Ġunju 2008, huma ta' 3 468 000 kg.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Diċembru 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 282, 1.11.1975, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2005 (ĠU L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  ĠU L 217, 22.8.2007, p. 12. Ir-Regolament (KEE) Nru 2759/75 ser jinbidel bir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) mill-1 ta' Lulju 2008.


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 333/62


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1504/2007

tat-18 ta’ Diċembru 2007

dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta’ l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imdaħħla matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru 2007 fil-qafas tal-kwoti tariffarji stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 806/2007 għal-laħam tal-majjal

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2759/75 tad-29 ta' Ottubru 1975 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-laħam tal-majjal (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta' Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti agrikoli regolati minn sistema ta' liċenzji ta' importazzjoni (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 806/2007 ta' l-10 ta' Lulju 2007 li jiftaħ u jamministra kwoti tariffarji fis-settur tal-laħam tal-majjal (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 806/2007 fetaħ kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti tas-settur tal-laħam tal-majjal.

(2)

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta' l-importazzjoni introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru 2007 għas-subperjodu mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu 2008 huma, għal ċerti kwoti, ogħla mill-kwantitajiet disponibbli. Jeħtieġ għalhekk li jiġi determinat sa liema punt jistgħu jinħarġu l-liċenzji għall-importazzjoni, billi jiġi stabbilit il-koeffiċjent ta' allokazzjoni li għandu jkun applikat għall-kwantitajiet mitluba.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-kwantitajiet li għalihom ma tressqux l-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta' l-importazzjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 806/2007, li għandhom jiżdiedu mas-subperjodu mill-1 ta' April sal-30 ta' Ġunju 2008, huma stabbiliti fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Diċembru 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 282, 1.11.1975, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2005 (ĠU L 307, 25.11.2005, p. 2). Ir-Regolament (KEE) Nru 2759/75 ser jinbidel bir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) mill-1 ta' Lulju 2008.

(2)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 289/2007 (ĠU L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  ĠU L 181, 11.7.2007, p. 3.


ANNESS

Nru tal-grupp

Nru tas-serje

Il-koeffiċjent ta' l-allokazzjoni għall-applikazzjonijiet ta' liċenzji ta' l-importazzjoni mressqa fil-perjodu mill-1.1.2008-31.3.2008

(%)

Kwantitajiet mhux mitluba li għandhom jiżdiedu mas-subperjodu mill-1.4.2008-30.6.2008

(kg)

G2

09.4038

 (2)

7 045 625

G3

09.4039

 (2)

2 813 000

G4

09.4071

 (1)

2 251 500

G5

09.4072

 (1)

4 620 750

G6

09.4073

 (1)

11 300 250

G7

09.4074

 (2)

3 562 706


(1)  Bla applikazzjoni: il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda applikazzjoni għal liċenzja.

(2)  Bla applikazzjoni: l-applikazzjonijiet huma anqas mill-kwantitajiet disponibbli.


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 333/64


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1505/2007

tat-18 ta’ Diċembru 2007

dwar il-ħruġ ta’ liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru 2007 fil-qafas tal-kwoti tariffarji stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 533/2007 għal-laħam tat-tjur

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2777/75 tad-29 ta’ Ottubru 1975 dwar l-organizzazzjoni komuni fis-suq tal-laħam tat-tjur (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti agrikoli regolati minn sistema ta’ liċenzji ta’ importazzjoni (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 7(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 533/2007 ta’ l-14 ta’ Mejju 2007 li jiftaħ u jamministra kwoti tariffarji fis-settur tal-laħam tat-tjur (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 5(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 533/2007 fetaħ kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti tas-settur tal-laħam tat-tjur.

(2)

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru 2007 għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar 2008 sal-31 ta’ Marzu 2008 li jiġi determinat sa liema punt jistgħu jinħarġu l-liċenzji għall-importazzjoni, billi jiġi stabbilit il-koeffiċjent ta’ allokazzjoni li għandu jkun applikat għall-kwantitajiet mitluba.

(3)

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru 2007 għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar 2008 sal-31 ta’ Marzu 2008 huma, għal ċerti kwoti, anqas mill-kwantitajiet disponibbli. Jeħtieġ għalhekk li jiġu ddeterminati l-kwantitajiet li għalihom ma tressqux l-applikazzjonijiet, dawn ta’ l-aħħar għandhom jiżdiedu mal-kwantità allokata għas-subperjodu tal-kwota sussegwenti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni introdotti skond ir-Regolament (KE) Nru 533/2007 għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar 2008 sal-31 ta’ Marzu 2008 huma assenjati skond il-koeffiċjenti ta’ l-allokazzjoni stipulati fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

2.   Il-kwantitajiet li għalihom ma tressqux l-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 533/2007, li għandhom jiżdiedu mas-subperjodu mill-1 ta’ April 2008 sal-30 ta’ Ġunju 2008, huma stabbiliti fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fìd-19 ta’ Diċembru 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 282, 1.11.1975, p. 77. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 679/2006 (ĠU L 119, 4.5.2006, p. 1). Ir-Regolament (KEE) Nru 2777/75 ser jinbidel bir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) mill-1 ta' Lulju 2008.

(2)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 289/2007 (ĠU L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  ĠU L 125, 15.5.2007, p. 9.


ANNESS

Nru tal-grupp

Numru tas-serje

Il-koeffiċjent ta’ l-allokazzjoni għall-applikazzjonijiet ta’ liċenzji ta’ l-importazzjoni mressqa fil-perjodu mill-1.1.2008-31.3.2008

(f’%)

Kwantitajiet mhux mitluba li għandhom jiżdiedu mas-subperjodu mill-1.4.2008-30.6.2008

(f’kg)

P1

09.4067

10,539639

P2

09.4068

86,019628

P3

09.4069

1,512868

P4

09.4070

 (1)

74 120


(1)  Ma japplikax: l-applikazzjonijiet huma anqas mill-kwantitajiet disponibbli.


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 333/66


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1506/2007

tat-18 ta’ Diċembru 2007

dwar il-ħruġ ta’ liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru 2007 fil-qafas tal-kwoti tariffarji stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 539/2007 għal ċerti prodotti fis-settur tal-bajd u ta’ l-albumini

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2771/75 tad-29 ta’ Ottubru 1975 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur tal-bajd (1), u partikolarment l-Artikolu 6, paragrafu 1 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2783/75 tad-29 ta’ Ottubru 1975 fuq is-sistema komuni għall-kummerċ fl-ovalbumin u l-lactalbumin (2), u partikolarment l-Artikolu 4, paragrafu 1 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti agrikoli regolati minn sistema ta’ liċenzji ta’ importazzjoni (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 7(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 539/2007 tal-15 ta’ Mejju 2007 li jiftaħ u li jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji għas-settur tal-bajd u ta’ l-albumini (4), u b’mod partikolari l-Artikolu 5(6),

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 539/2007 fetaħ kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti tas-settur tal-bajd u ta’ l-albumini.

(2)

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru 2007 għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar 2008 sal-31 ta’ Marzu 2008 huma, għal ċerti kwoti, ogħla mill-kwantitajiet disponibbli. Jeħtieġ għalhekk li jiġi determinat sa liema punt jistgħu jinħarġu l-liċenzji għall-importazzjoni, billi jiġi stabbilit il-koeffiċjent ta’ allokazzjoni li għandu jkun applikat għall-kwantitajiet mitluba.

(3)

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru 2007 għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar 2008 sal-31 ta’ Marzu 2008 huma, għal ċerti kwoti, anqas mill-kwantitajiet disponibbli. Jeħtieġ għalhekk li jiġu ddeterminati l-kwantitajiet li għalihom ma tressqux l-applikazzjonijiet, dawn ta’ l-aħħar għandhom jiżdiedu mal-kwantità fissa għas-subperjodu tal-kwota sussegwenti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni introdotti skond ir-Regolament (KE) Nru 539/2007 għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar 2008 sal-31 ta’ Marzu 2008 huma assenjati skond il-koeffiċjenti ta’ l-allokazzjoni stipulati fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

2.   Il-kwantitajiet li għalihom ma tressqux l-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 539/2007, li għandhom jiżdiedu mas-subperjodu mill-1 ta’ April 2008 sal-30 ta’ Ġunju 2008, huma stabbiliti fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Diċembru 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 282, 1.11.1975, p. 49. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 679/2006 (ĠU L 119, 4.5.2006, p. 1). Ir-Regolament (KEE) Nru 2771/75 ser jinbidel bir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) mill-1 ta' Lulju 2008.

(2)  ĠU L 282, 1.11.1975, p. 104. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2916/95 (ĠU L 305, 19.12.1995, p. 49).

(3)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13. Ir-Regolament emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 289/2007 (ĠU L 78, 17.3.2007, p. 17).

(4)  ĠU L 128, 16.5.2007, p. 19.


ANNESS

Nru tal-grupp

Numru tas-serje

Il-koeffiċjent ta’ l-allokazzjoni għall-applikazzjonijiet ta’ liċenzji ta’ l-importazzjoni mressqa fil-perjodu mill-1.1.2008-31.3.2008

(%)

Kwantitajiet mhux mitluba li għandhom jiżdiedu mas-subperjodu mill-1.4.2008-30.6.2008

(kg)

E1

09.4015

 (1)

107 825 000

E2

09.4401

25,000042

E3

09.4402

 (2)

6 811 495


(1)  Ma japplikax: il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda applikazzjoni għal liċenzja.

(2)  Ma japplikax: l-applikazzjonijiet huma anqas mill-kwantitajiet disponibbli.


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 333/68


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1507/2007

tat-18 ta’ Diċembru 2007

dwar il-ħruġ ta’ liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru 2007 fil-kuntest tal-kwota tariffarja stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 536/2007 għal-laħam tat-tjur

Il-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2777/75 tad-29 ta’ Ottubru 1975 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fil-laħam tat-tjur (1),

Wara ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 536/2007 tal-15 ta’ Mejju 2007 li jiftaħ u jamministra kwota tariffarja għal-laħam tat-tjur allokata għall[lill]-Istati Uniti ta’ l-Amerika (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 5(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007 stabbilixxa kwoti tariffarji għall-importazzjoni tal-prodotti fis-settur tal-laħam tat-tjur.

(2)

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni mressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru 2007 għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu 2008 huma inferjuri għall-kwantitajiet disponibbli. Jeħtieġ għalhekk li jiġu ddeterminati l-kwantitajiet li għalihom ma tressqux l-applikazzjonijiet, b’dawn ta’ l-aħħar jiżdiedu mal-kwantità fissa għas-subperjodu tal-kwota sussegwenti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-kwantitajiet li għalihom ma tressqu l-ebda applikazzjonijiet għall-importazzjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 536/2007, fil-kuntest tal-kwota tariffarja bin-numru tas-serje 09.4169, u li għandhom jiżdiedu mas-subperjodu mill-1 ta’ April sat-30 ta’ Ġunju 2008, huma ta’ 12 498 750 kg.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Diċembru 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 282, 1.11.1975, p. 77. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 679/2006 (ĠU L 119, 4.5.2006, p. 1). Ir-Regolament (KEE) Nru 2777/75 ser jinbidel bir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) mill-1 ta' Lulju 2008.

(2)  ĠU L 128, 16.5.2007, p. 6.


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 333/69


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1508/2007

tat-18 ta’ Diċembru 2007

li jiddetermina sa liema punt jistgħu jiġu aċċettati l-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta' l-importazzjoni mressqa għall-kwota ta' annimali bovini ħajjin ta' piż li jaqbeż il-160 kg u li ġejjin mill-Iżvizzera, kif ipprovdut mir-Regolament (KE) Nru 2172/2005

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 tas-17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni tas-suq taċ-ċanga u l-vitella (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2172/2005 tat-23 ta' Diċembru 2005 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ kwota ta’ tariffa fuq l-importazzjoni ta’ annimali bovini ħajjin ta’ piż li jaqbeż il-160 Kg u li joriġinaw mill-Iżvizzera kif previst fil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli (2), u b'mod partikolari Artikolu 4(1) tiegħu, l-ewwel inċiż,

Billi:

(1)

L-Artikolu 1(1) tar-Regolament (KE) Nru 2172/2005 stabilixxa għal 4 600 bhima l-kwantità tal-kwota annwali li għaliha l-importaturi Komunitarji jistgħu jippreżentaw talba għad-drittijiet għall-importazzjoni skond l-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament.

(2)

Billi d-drittijiet għall-importazzjoni mitluba ikunu b'mod li l-applikazzjonijiet jiġu aċċettati bi sħiħ,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kull talba għad-drittijiet għall-importazzjoni ppreżentata skond l-Artikolu 3(3) tar-Regolament (KE) Nru 2172/2005, għall-perjodu tal-kwota mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Diċembru 2008, ġiet sodisfatta sa 100 % tad-drittijiet għall-importazzjoni mitluba.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Diċembru 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 21. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2005 (ĠU L 307, 25.11.2005, p. 2). Ir-Regolament (KE) Nru 1254/1999 ser jinbidel bir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) mill-1 ta' Lulju 2008.

(2)  ĠU L 346, 29.12.2005, p. 10. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1965/2006 (ĠU L 408, 30.12.2006, p. 26).


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 333/70


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1509/2007

tat-18 ta’ Diċembru 2007

li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 1109/2007 għas-sena tas-suq 2007/2008

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 ta' l-20 ta' Frar 2006 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 951/2006 tat-30 ta' Ġunju 2006 dwar regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 f'dak li għandu x'jaqsam mal-kummerċ mal-pajjiżi terzi fis-settur taz-zokkor (2), u b'mod partikulari l-Artikolu 36 tiegħu,

Billi:

(1)

L-ammonti tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u ta' ċerti ġuleppijiet għas-sena tas-suq 2007/2008 ġew stabbiliti mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1109/2007 (3). Dawn ilprezzijiet u dazji ġew emendati l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1457/2007 (4).

(2)

L-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha fi jdejha llum twassal biex dawn l-ammonti jiġu mmodifikati, skond ir-regoli ddettaljati pprovduti fir-Regolament (KE) Nru 951/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-prezzijiet rappreżentattivi u d-dazji addizzjonali applikabbli għall-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006, stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 1109/2007 għas-sena tas-suq 2007/2008, huma mmodifikati, u jinsabu fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fid-19 ta’ Diċembru 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 58, 28.2.2006, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mir- Regolament (KE) Nru 1260/2007 (ĠU L 283, 27.10.2007, p. 1). Ir-Regolament (KE) Nru 318/2006 ser jinbidel bir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1) mill-1 ta' Ottubru 2008.

(2)  ĠU L 178, 1.7.2006, p. 24. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 2031/2006 (ĠU L 414, 30.12.2006, p. 43).

(3)  ĠU L 253, 28.9.2007, p. 5.

(4)  ĠU L 325, 11.12.2007, p. 81.


ANNESS

L-ammonti mmodifikati tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u tal-prodotti tal-kodiċi NM 1702 90 99 applikabbli mid-19 ta’ Diċembru 2007 'l quddiem

(EUR)

Kodiċi NM

Ammont tal-prezz rappreżentattiv għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

Ammont tad-dazju addizzjonali għal kull 100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

1701 11 10  (1)

21,15

5,73

1701 11 90  (1)

21,15

11,14

1701 12 10  (1)

21,15

5,54

1701 12 90  (1)

21,15

10,62

1701 91 00  (2)

21,30

15,50

1701 99 10  (2)

21,30

10,06

1701 99 90  (2)

21,30

10,06

1702 90 99  (3)

0,21

0,43


(1)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness I, punt III tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 (ĠU L 58, 28.2.2006, p. 1).

(2)  Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness I, punt II tar-Regolament (KE) Nru 318/2006.

(3)  Stabbilit bħala 1 % tal-kontenut f'sakkarożju.


II Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kummissjoni

19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 333/72


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-6 ta’ Diċembru 2007

li tistabbilixxi mudell għal-listi ta’ entitajiet approvati mill-Istati Membri skond provvedimenti varji tal-leġislazzjoni veterinarja tal-Komunità, u r-regoli li japplikaw għat-trasmissjoni ta’ dawn il-listi lill-Kummissjoni

(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5882)

(Verżjoni kodifikata)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2007/846/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1964 fuq il-problemi tas-saħħa ta’ l-annimali li jaffettwaw il-kummerċ bejn il-Komunità f’annimali bovini u suwini (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 11(6) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 88/407/KEE ta’ l-14 ta’ Ġunju 1988 li twaqqaf il-ħtiġijiet ta’ saħħa ta’ l-annimali applikabbli għall-kummerċ bejn il-Komunità fi u l-importazzjoni ta’ sperma ta’ annimali domestiċi ta’ l-ispeċi bovina (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 5(2) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/556/KEE tal-25 ta’ Settembru 1989 fuq il-kondizzjonijiet ta’ saħħa ta’ l-annimali li jirregolaw il-kummerċ bejn il-Komunità fi u importazzjoni minn pajjiżi li mhumiex membri ta’ embrijoni ta’ annimali domestiċi ta’ l-ispeċi bovina (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 5(3) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/426/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 fuq il-kondizzjonijiet ta’ saħħa ta’ annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni minn pajjiżi li m’ humiex membri ta’ equidae (4), u b’mod partikolari l-Artikolu 7 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/429/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 li twaqqaf il-ħtiġijiet ta’ saħħa ta’ l-annimali applikabbli għall-kummerċ bejn il-Komunità fi u importazzjoni ta’ semen ta’ animali domestiċi ta’ l-ispeċi porċina (5), u b’mod partikolari l-Artikolu 5(3) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/68/KEE tat-28 ta’ Jannar 1991 fuq il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ l-annimali li jiggvernaw il-kummerċ bejn il-Komunità ta’ annimali ovini u kaprini (6), u b’mod partikolari l-Artikolu 8a(6) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-13 ta’ Lulju 1992 li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet mitluba tas-saħħa ta’ l-annimali li jikkontrollaw il-kummerċ u l-importazzjoni lejn il-Komunità ta’ annimali, sperma, bajd u embrijoni li m’humiex suġġetti għall-kondizzjonijiet mitluba tas-saħħa ta’ l-annimali stabbiliti f’regoli speċifiċi tal-Komunità msemmija fl-Anness A (I) tad-Direttiva 90/425/KEE (7), u b’mod partikolari bl-Artikolu 17(3)(ċ) u bir-raba’ inċiż ta’ l-Artikolu 18(1) fiha msemmija,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/106/KE tal-24 ta’ Jannar 2001 li tistabbilixxi mudell għal-listi ta’ entitajiet approvati mill-Istati Membri skond provvedimenti varji tal-leġislazzjoni veterinarja tal-Komunità, u r-regoli li japplikaw għat-trasmissjoni ta’ dawn il-listi lill-Kummissjoni (8) ġiet emendata diversi drabi b’mod sostanzjali (9). Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmija Deċiżjoni għandha tiġi kkodifikata.

(2)

Kummerċ bejn il-Komunità ta’ annimali bovini, porċini, ovini, karprini u ekwini huwa permess minn ċentri ta’ laqgħat approvati mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru fejn jinstabu.

(3)

Kummerċ bejn il-Komunità ta’ sperma ta’ annimali domestiċi ta’ l-ispeċi bovina u porċina huwa permess minn ċentri approvati mill-awtoritajiet kompeteni ta’ l-Istat Membru fejn jinsabu.

(4)

Kummerċ bejn il-Komunità ta’ embrijoni u ovuli ta’ l-ispeċi bovina huwa permess jekk ikunu nġabru, ġew ipproċessati u maħżuna minn gruppi ta’ nies li jiġbru l-embrijoni approvati mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru fejn jinsabu.

(5)

Kull Stat Membru għandu jibgħat lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra l-lista ta’ ċentri ta’ laqgħat, ċentri ta’ ġbir ta’ sperma u t-tim tal-ġbir ta’ l-embrijoni li jkun approvat fit-territorju tiegħu.

(6)

Huwa meħtieġ li l-mudell ta’ dawn il-listi jkun armonizzat kif ukoll il-mod kif ikunu trasmessi biex jitwaqqaf aċċess sempliċi għal-listi aġġornati għall-Komunità.

(7)

Huwa xieraq u konvenjenti li jintuża dak il-mudell armoniżżat għall-faċilitajiet jew ċentri approvati għall-kwarantina għall-għasafar importati minbarra tjur.

(8)

Il-miżuri li hemm ipprovduti f’din id-Deċiżjoni huma konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta’ l-Ikel u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-listi ta’ l-entitajiet elenkati fl-Anness I għandhom ikunu trasmessi lill-Kummissjoni taħt Word jew Excel fl-indirizz elettroniku li ġej: Inforvet@ec.europa.eu

Il-listi għandhom isiru skond il-formati tal-mudell elenkati fl-Anness II.

Kull modifikazzjoni tal-format jew bdil fid-destinazzjoni għandu jkun innotifikat mill-Kummissjoni lill-Istati Membri fil-qafas tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta’ l-Ikel u s-Saħħa ta’ l-Annimali.

Artikolu 2

Id-Deċiżjoni 2001/106/KE hija revokata.

Referenzi għad-Deċiżjoni li ġiet imħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Deċiżjoni u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness IV.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussel, 6 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU 121, 29.7.1964, p. 1977/64. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/729/KE (ĠU L 294, 13.11.2007, p. 26).

(2)  ĠU L 194, 22.7.1988, p. 10. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/16/KE (ĠU L 11, 17.1.2006, p. 21).

(3)  ĠU L 302, 19.10.1989, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/60/KE (ĠU L 31, 3.2.2006, p. 24).

(4)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 42. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2006/104/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 352).

(5)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 62. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 806/2003 (ĠU L 122, 16.5.2003, p. 1).

(6)  ĠU L 46, 19.2.1991, p. 19. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2006/104/KE.

(7)  ĠU L 268, 14.9.1992, p. 54. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/625/KE (ĠU L 114, 1.5.2007, p. 17).

(8)  ĠU L 39, 9.2.2001, p. 39. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni 2004/252/KE (ĠU L 79, 17.3.2004, p. 45).

(9)  Ara l-Anness III.


ANNESS I

1.

Ċentri ta’ laqgħat approvati skond l-Artikolu 11(1) tad-Direttiva 64/432/KEE, l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 90/426/KEE u l-Artikolu 8a(1) tad-Direttiva 91/68/KEE.

2.

Ċentri ta’ ġbir u ta’ ħażna ta’ semen approvati skond l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 88/407/KEE u ċentri ta’ ġbir ta’ semen approvati skond l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 90/429/KEE.

3.

Timijiet li jiġbru l-embrijoni approvati skond l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 89/556/KEE.

4.

Faċilitajiet jew ċentri għall-kwarantina ta’ l-għasafar approvati skond ir-raba’ inċiż ta’ l-Artikolu 18(1) fiha msemmija tad-Direttiva 92/65/KEE u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 318/2007 (1).


(1)  ĠU L 84, 24.3.2007, p. 7.


ANNESS II

Kull lista jkollha fuqha waħda mill-intestaturi li ġejjin. Dawn 1-intestaturi jinkludu n-numru ta’ 1-indiċi tal-lista, d-definizzjoni ta’ 1-unità ikkonċernata, il-kodiċi ta’ 1-ISO ta’ 1-Istat Membru u d-data tal-verżjoni tal-lista (il-jum/ix-xahar/is-sena). L-unitajiet għandhom ikunu elenkati bin-numru ta’ approvazzjoni jew reġistrazzjoni f’ordni numeriku skond il-format tal-mudelli moghtija f’dan 1-Anness.

I.   Ċentri ta’ laqgħat

a)

Lista ta’ ċentri ta’ laqgħat approvati ghal kummerċ bejn il-Komunità f’annimali ta’ 1-ispeċi bovina (Direttiva 64/432/KEE), ekwina (Direttiva 90/426/KEE), ovina u kaprina (Direttiva 91/68/KEE)

… (I1-kodiċi ISO ta’ 1-Istat Membru)

…/…/… (Data tal-verżjoni)

Kodiċi ta’ l-ISO

Numru ta’ approvazzjoni

Isem iċ-ċentru tal-laqgħat

Indirizz taċ-ċentru tal-laqgħat

Numru tat-telefon, numru tal-fax, indirizz elettroniku

Speċi

b)

Lista ta’ ċentri approvati tal-laqgħat ghal kummerċ intrakomunitarju ta’ annimali ta’ speċi porċina (Direttiva 64/432/KEE).

… (I1-kodiċi ISO ta’ 1-Istat Membru)

…/…/… (Data tal-verżjoni)