30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/36


AVVIŻ LILL-QARREJJA

Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 25/2013 ġiet irtirata qabel l-adozzjoni u għaldaqstant ma teżistix.