18.11.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 307/22


Rettifika għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1182/2007 tas-26 ta’ Settembru 2007 li jistabbilixxi regoli speċifiċi rigward is-settur tal-frott u l-ħxejjex u li jemenda d-Direttivi 2001/112/ KE u 2001/113/KE u r-Regolamenti (KEE) Nru 827/68, (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2201/96, (KE) Nru 2826/2000, (KE) Nru 1782/2003 u (KE) Nru 318/2006 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2202/96

( Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea L 273, 17 ta’ Ottubru 2007 )

Paġna 25, Artikolu 53 (Emendi għar-Regolament (KE) Nru 318/2006):

Flok:

“Ir-Regolament (KE) Nru 318/2006 għandu jiġi emendat kif ġej:

1.

Fil-paragrafi 1, 2 u 4 ta’ l-Artikolu 32, il-kliem “jew l-Anness VIII” għandhom jiddaħħlu wara “l-annes VII”.

2.

L-Anness li ġej għandu jiġi miżjud wara l-Anness VII:

“ANNESS VIII

Prodotti ta’ frott u ħxejjex ipproċessati” ”

Aqra:

“Ir-Regolament (KE) Nru 318/2006 għandu jiġi emendat kif ġej:

1.

Fil-paragrafi 1, 2 u 4 ta’ l-Artikolu 32, il-kliem “jew l-Anness VIIa” għandhom jiddaħħlu wara “l-annes VII”.

2.

L-Anness li ġej għandu jiġi miżjud wara l-Anness VII:

“ANNESS VIIa

Prodotti ta’ frott u ħxejjex ipproċessati” ”

Paġna 25, Artikolu 55, paragrafu 4, l-aħħar sentenza:

Flok:

“Fir-rigward ta’ tali gruppi talprodutturi fl-Istati Membri li ssieħbu ma’ l-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Mejju 2004 jew wara dik id-data, ir-rati ta’ għajnuna stabbiliti fl-Artikolu 7(4)(a) għandhom japplikaw għall-pjanijiet ta’ għarfien mid-data ta’ l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.”

Aqra:

“Fir-rigward ta’ tali gruppi tal-produtturi fl-Istati Membri li ssieħbu ma’ l-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Mejju 2004 jew wara dik id-data, ir-rati ta’ għajnuna stabbiliti fl-Artikolu 7(5)(a) għandhom japplikaw għall-pjanijiet ta’ għarfien mid-data ta’ l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.”