4.11.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 407/1


IL-PARLAMENT EWROPEW

SESSJONI 2015–2016

Dati tas-seduti: 8-11 ta’ Ġunju 2015

Il-Minuti ta’ din is-sessjoni ġew ippubblikati fil-ĠU C 247, 7.7.2016

TESTI ADOTTATI

Data tas-seduta: 24 ta’ Ġunju 2015

Il-Minuti ta’ din is-sessjoni ġew ippubblikati fil-ĠU C 256, 14.7.2016

TESTI ADOTTATI