European flag

Il-Ġurnal Uffiċjali
ta'l-Unjoni Ewropea

MT

Is-serje C


C/2024/3022

2.5.2024

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

SA.112489

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(C/2024/3022)

Data ta’ l-adozzjoni tad-deċiżjoni

26.3.2024

Għajnuna Nru

SA.112489

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

 

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Amendment to SA.104353 – Replacement of registered capital in SEFE GmbH and SA.105001 – Recapitalisation of SEFE GmbH

Il-bażi legali

EnSiG, Bundeshaushaltsordnung (BHO)

It-tip tal-miżura

Skema

 

L-għan

Rimedju għal taqlib serju fl-ekonomija

Il-forma ta’ l-għajnuna

 

L-Estimi

 

L-intensità

 

It-tul ta’ żmien

 

Setturi ekonomiċi

Tqassim ta’ fjuwil fi stat ta’ gass permezz ta’ mejns, Negozju ta’ gass permezz ta’ mejns

Isem u indirizz ta’ l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Scharnhorststr. 34-37, 10115 BERLIN

Aktar informazzjoni

 

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3022/oj

ISSN 1977-0987 (electronic edition)