ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 470

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 65
9 ta' Diċembru 2022


Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2022/C 470/01

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet ( 1 )

1


 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

 


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

9.12.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 470/1


Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2022/C 470/01)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

20.12.2021

Għajnuna Nru

SA.62619

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

 

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Germany: H2Global

Il-bażi legali

Section 44(1) and 23 of the Federal Budget Code (BHO) in conjunction with the grant decision of the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy.

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Il-ħarsien ambjentali, Enerġija rinnovabbli

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja/Sussidju fuq ir-rata tal-imgħax

L-Estimi

Baġit globali: 900 000 000 EUR

Baġit annwali: 90 000 000 EUR

L-intensità

 

It-tul ta' żmien

 

Setturi ekonomiċi

PROVVISTA TA' ELETTRIKU, GASS, FWAR U ARJA KKONDIZZJONATA

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Scharnhorststr. 34-37, 10115 Berlin

Aktar informazzjoni

 

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

29.10.2021

Għajnuna Nru

SA.63718

Stat Membru

Il-Polonja

Reġjun

Il-Polonja

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

SA.63718 – Development of a recharging infrastructure for electric vehicles and hydrogen refuelling stations.

Il-bażi legali

Environmental Protection Law (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Act on electromobility and alternative fuels (Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 908) The 2030 Agenda for Sustainable Development (Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia “Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku” M. P. z 2019 r. poz. 1054) National Energy and Climate Plan for 2021-2030 (Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030) Electromobility Development Plan in Poland “Energy for the future” (Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce “Energia do przyszłości”) National Framework for Alternative Fuels Infrastructure Development Policy (Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych). Polish Hydrogen Strategy until 2030 with a perspective until 2040 (Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.)

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Il-ħarsien ambjentali

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: 800 000 000 PLN

Baġit annwali: 266 666 700 PLN

L-intensità

50,0  %

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2025

Setturi ekonomiċi

ATTIVITAJIET OĦRA TA' SERVIZZ, PROVVISTA TA' ELETTRIKU, GASS, FWAR U ARJA KKONDIZZJONATA, MANIFATTURA, KOSTRUZZJONI, TRASPORT U ĦAŻNA

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – NFOŚiGW (National Fund for Environmental Protection and Water Management – NFEPWM)

ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

Aktar informazzjoni

 

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

11.8.2022

Għajnuna Nru

SA.103569

Stat Membru

L-Irlanda

Reġjun

 

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Ireland – Ukraine Enterprise Crisis Scheme

Il-bażi legali

Section 7(1)(i) of the Industrial Development (Enterprise Ireland) Act 1998, (ii) Section 8(c) of the Industrial Development Act 1993 (amended by section 37 of the Industrial Development (Forfás Dissolution) Act 2014)), (iii) Section 10(1) of the Údarás na Gaeltachta Act 19795, and (iv) a draft framework scheme issued by the development agencies of Ireland

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Rimedju għal taqlib serju fl-ekonomija

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta, Self/Avvanzi li jitħallsu lura, Strumenti ta' ekwità

L-Estimi

Baġit globali: 200 000 000 EUR

Baġit annwali: 200 000 000 EUR

L-intensità

 

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2022

Setturi ekonomiċi

MANIFATTURA, INFORMATIKA U KOMUNIKAZZJONI, ATTIVITAJIET PROFESSJONALI, XJENTIFIĊI U TEKNIĊI, ATTIVITAJIET TA' SERVIZZ ADMINISTRATTIVI U TA' SOSTENN

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Enterprise Ireland, IDA Ireland, Údarás na Gaeltachta

Aktar informazzjoni

 

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

28.11.2022

Għajnuna Nru

SA.103624

Stat Membru

Ċipru

Reġjun

Ċipru

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Special scheme for lump-sum payments to firms and self-employed persons

Il-bażi legali

Decision No 89.483 of the Council of Ministers of 27 and 28 May 2020

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Rimedju għal taqlib serju fl-ekonomija

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: 100 000 000 EUR

Baġit annwali: 100 000 000 EUR

L-intensità

 

It-tul ta' żmien

27.5.2020 – 26.11.2020

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 7, ΤΚ 1463, Λευκωσία

Aktar informazzjoni

 

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

17.11.2022

Għajnuna Nru

SA.104273

Stat Membru

Ir-Rumanija

Reġjun

Ir-Rumanija

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

TCF: Framework State aid scheme in the context of the economic crisis caused by Russia’s aggression against Ukraine

Il-bażi legali

Framework scheme for state aid in the context of economic crisis generated by the aggression of Russia against Ukraine

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Rimedju għal taqlib serju fl-ekonomija

Il-forma ta’ l-għajnuna

Self b'imgħax baxx, Garanzija

L-Estimi

Baġit globali: 2 500 000 000 RON

Baġit annwali: 2 500 000 000 RON

L-intensità

 

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2022

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

EXIMBANK S.A.

6A, Barbu Delavrancea Str., Bucharest – 1

Aktar informazzjoni

 

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

31.10.2022

Għajnuna Nru

SA.104475

Stat Membru

Id-Danimarka

Reġjun

 

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

TCF: Limited amounts of aid in the form of direct grants to cover SMEs' administration costs in relation to the Danish deferral scheme on energy prices

Il-bażi legali

Bekendtgørelse om likviditetslån m.v. til energivirksomheder

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Rimedju għal taqlib serju fl-ekonomija

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: 10 000 000 DKK

Baġit annwali: 10 000 000 DKK

L-intensità

 

It-tul ta' żmien

sal- 1.11.2023

Setturi ekonomiċi

Provvista ta' fwar u arja kkondizzjonata

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

The Danish Business Authority

Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Aktar informazzjoni

 

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

25.11.2022

Għajnuna Nru

SA.104509

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

MARCHE

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

TCF: Marche Region scheme for the support of the economy after the Russian aggression against Ukraine

Il-bażi legali

Draft Resolution of the Marche Regional Council (Deliberazione della Giunta Regionale della regione Marche) adopting the “Regime quadro della Regione Marche ai sensi della Sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Rimedju għal taqlib serju fl-ekonomija

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: 50 000 000 EUR

Baġit annwali: 50 000 000 EUR

L-intensità

 

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2023

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Marche Region

via tiziano 44 60125 ANCONA

Aktar informazzjoni

 

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

11.11.2022

Għajnuna Nru

SA.104520

Stat Membru

Franza

Reġjun

 

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Régime d'aides aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires

Il-bażi legali

Décret no 2017-1700 du 15 décembre 2017 instituant une aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Żvilupp settorjali, Kultura

Il-forma ta’ l-għajnuna

 

L-Estimi

Baġit globali: 20 000 000 EUR

Baġit annwali: 4 000 000 EUR

L-intensità

30,0  %

It-tul ta' żmien

1.1.2023 – 31.12.2027

Setturi ekonomiċi

Pubblikazzjoni ta' gazzetti

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministère de la Culture

182 rue Saint-Honoré

Aktar informazzjoni

 

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

22.11.2022

Għajnuna Nru

SA.104756

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

 

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

TCF: Modifications to SA.102542, SA.102631, SA.104019

Il-bażi legali

Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine (“BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022”); Bekanntmachung zur vorübergehenden Gewährung von Bürgschaften, Rückbürgschaften und Garantien im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine (“BKR-Bundesregelung Bürgschaften 2022”); Regelung zur vorübergehenden Gewährung von Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen und Direktbeteiligungen im Rahmen von Konsortialkrediten im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine (“BKR-Bundesregelung Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen 2022”)

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Rimedju għal taqlib serju fl-ekonomija

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta, Self b'imgħax baxx, Self li jitħallas lura, Posponiment ta' ħlas ta' taxxa, Garanzija, Forom oħra ta' intervent fil-kapital, Forom oħra ta' vantaġġ fiskali, Oħrajn (jekk jogħġbok speċifika)

L-Estimi

Baġit globali: 45 000 000 000 EUR

L-intensità

 

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2023

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Scharnhorststraße 34-37, 10115 Berlin

Aktar informazzjoni

 

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm