ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 421

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 62
13 ta' Diċembru 2019


Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2019/C 421/01

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea – Fir-rigward ta’ dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet ( 1 )

1


 


 

(1)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE, għajr f’dak li għandu x’jaqsam mal-prodotti rilevanti mal-Anness 1 tat-Trattat

MT

 


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

13.12.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 421/1


Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Fir-rigward ta’ dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE, għajr f’dak li għandu x’jaqsam mal-prodotti rilevanti mal-Anness 1 tat-Trattat)

(2019/C 421/01)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

10.10.2019

Għajnuna Nru

SA.54275 (2019/N)

Stat Membru

L-Olanda

Reġjun

NEDERLAND

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

NL LNV AGRI Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Il-bażi legali

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen, gebaseerd op de Kaderwet EZK- en LNV-subidies https://wetten.overheid.nl/id/BWBR0007919/2019-01-01/0?g=2019-05-01&z=2019-05-01

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Għajnuna għal għeluq ta' kapaċità minħabba raġunijiet tas-saħħa relatata mal-annimali, mal-pjanti jew mal-bnedmin u minħabba raġunijiet sanitarji, etiċi jew ambjentali

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: EUR 180 (f'miljuni)

Baġit annwali: EUR 90 (f'miljuni)

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

sal- 30.06.2021

Setturi ekonomiċi

Produzzjoni ta' annimali

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

10.10.2019

Għajnuna Nru

SA.54477 (2019/N)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Bund: Modell- und Demonstrationsvorhaben „Optimierung der Stickstoffdüngung im Freilandgemüsebau“

Il-bażi legali

Richtlinie zur Förderung eines Modell- und Demonstrationsvorhaben „Optimierung der Stickstoffdüngung im Freilandgemüsebau“, Richtlinien für Zuwendungsanträge auf Ausgabenbasis (AZA/AZV), §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) und zugehörige Verwaltungsvorschriften.

Durchführungsvorschriften:

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Appoġġ Tekniku (AGRI), Protezzjoni tal-Ambjent

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta, Servizzi ssussidjati

L-Estimi

Baġit globali: EUR 0,5 (f'miljuni)

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

01.01.2020 - 30.06.2021

Setturi ekonomiċi

Tkabbir ta' ħxejjex u bettiegħ u dulliegħ; ħxejjex ikkultivati għall-għeruq tagħhom (bħaz-zunnarija u l-pitravi) u tuberi

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

24.10.2019

Għajnuna Nru

SA.54739 (2019/N)

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

MARCHE

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Reg. (UE) n. 1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Approvazione dei criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020- Sottomisura 16.6 – Operazione A) – “Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale”

Il-bażi legali

DGR no 1069 del 16.09.2019“Modifica della DGR n. 741 del 24/6/2019 recante “Reg. (UE) n. 1305/2013- PSR della Regione Marche 2014/2020- Approvazione dei criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020- Sottomisura 16.6 – Operazione A) – “Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale” Istituzione regime di aiuto e notifica alla commissione Europea”;

Allegato B della DGR 262 del 25.03.2016;

PSR Regione Marche approvato con decisione della Commissione C(2015)5345 e successive modifiche.

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Għajnuna għal koperazzjoni fis-settur tal-forestrija

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: EUR 2 (f'miljuni)

L-intensità

50 %

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2023

Setturi ekonomiċi

Forestrija u qtugħ u trasport ta' siġar għall-injam

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Lorenzo Bisogni

via Tiziano 44 – 60125 Ancona

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.