ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 339

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 62
8 ta' Ottubru 2019


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

2019/C 339/01

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) għas-sena finanzjarja 2019 — Baġit ta' Emenda Nru 1

1


L-ammonti huma espressi f’euro ħlief jekk indikat mod ieħor.

MT

 


IV Informazzjoni

8.10.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 339/1


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) għas-sena finanzjarja 2019 — Baġit ta' Emenda Nru 1

(2019/C 339/01)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2019

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

KONTRIBUZZJONI MILL-AWTORITAJIET SUPERVIŻORJI NAZZJONALI

1 0

KONTRIBUZZJONI MILL-AWTORITAJIET SUPERVIŻORJI NAZZJONALI

19 659 349

 

19 659 349

 

Titolu 1 — Total

19 659 349

 

19 659 349

2

KONTRIBUZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA

2 0

KONTRIBUZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA

12 377 000

1 236 000

13 613 000

 

Titolu 2 — Total

12 377 000

1 236 000

13 613 000

3

ĦLASIJIET LILL-AWTORITÀ

3 0

ĦLASIJIET LILL-AWTORITÀ

11 873 276

– 300 000

11 573 276

 

Titolu 3 — Total

11 873 276

– 300 000

11 573 276

4

KONTRIBUZZJONI MILL-OSSERVATURI

4 0

KONTRIBUZZJONI MILL-OSSERVATURI

558 504

 

558 504

 

Titolu 4 — Total

558 504

 

558 504

6

OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI

6 0

OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI

0 ,—

 

0 ,—

 

Titolu 6 — Total

0 ,—

 

0 ,—

7

KONTRIBUZZJONI MINN AWTORITÀ SUPERVIŻORJA NAZZJONALI GĦAL KOMPITI DELEGATI

7 0

KONTRIBUZZJONI MINN AWTORITÀ SUPERVIŻORJA NAZZJONALI GĦAL KOMPITI DELEGATI

2 078 744

–52 889

2 025 855

 

Titolu 7 — Total

2 078 744

–52 889

2 025 855

 

GRAN TOTAL

46 546 873

883 111

47 429 984

INFIQ

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2019

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

NEFQA FUQ IL-PERSUNAL

1 1

PERSUNAL F'IMPJIEG ATTIV

25 542 662

936 000

26 478 662

1 2

NEFQA RELATATA MAL-ĠESTJONI U MAR-REKLUTAĠĠ TAL-PERSUNAL

380 000

 

380 000

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJALI-MEDIKA

537 000

 

537 000

1 6

TAĦRIĠ

275 000

 

275 000

 

Titolu 1 — Total

26 734 662

936 000

27 670 662

2

INFRASTRUTTURA U NFIQ AMMINISTRATTIV

2 0

KIRI TA’ BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

7 330 000

 

7 330 000

2 1

TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMAZZJONI U KOMUNIKAZZJONI

250 000

 

250 000

2 3

NEFQA AMMINISTRATTIVA ATTWALI

746 500

 

746 500

2 7

SPEJJEŻ FUQ RAPPREŻENTAZZJONI, RIĊEVIMENTI U AVVENIMENTI

5 000

 

5 000

 

Titolu 2 — Total

8 331 500

 

8 331 500

3

NEFQA OPERATTIVA

3 1

TAĦRIĠ GĦAL KULTURA SUPERVIŻORJA KOMUNI

1 000

 

1 000

3 2

ĠBIR TA’ INFORMAZZJONI: PROĠETTI TAL-IT

7 450 000

 

7 450 000

3 4

PARIR LEGALI

100 000

 

100 000

3 5

AĊĊESS GĦAL DEJTA GĦAL RIĊERKA EKONOMIKA

450 000

 

450 000

3 6

SPEJJEŻ FUQ MISSJONIJIET, VJAĠĠI U SPEJJEŻ INĊIDENTALI

515 000

 

515 000

3 7

KOMUNIKAZZJONIJIET

244 000

 

244 000

3 8

SPEJJEŻ FUQ LAQGĦAT

365 937

 

365 937

3 9

SERVIZZI DWAR MATERJI OPERATTIVI

86 000

 

86 000

 

Titolu 3 — Total

9 211 937

 

9 211 937

4

KOMPITI DELEGATI

4 0

INTERFAĊĊJA UNIKA GĦAR-REPOŻITORJU TAT-TRANŻAZZJONIJIET

278 774

–52 889

225 885

4 1

DATA GĦAR-REFERENZ TA’ STRUMENTI

1 990 000

 

1 990 000

 

Titolu 4 — Total

2 268 774

–52 889

2 215 885

9

PARTITI BARRA MIL-LINJI BAĠITARJI MBASSRA

9 0

PARTITI BARRA MIL-LINJI BAĠITARJI MBASSRA

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 9 — Total

p.m.

 

p.m.

 

GRAN TOTAL

46 546 873

883 111

47 429 984

Tabella tal-persunal

Gruppi ta' funzjoni u grad

2019

2018

2017

Postijiet tax-xogħol permanenti

Postijiet tax-xoghol temporanji

Postijiet tax-xogħol permanenti

Postijiet tax-xoghol temporanji

Postijiet tax-xogħol permanenti

Postijiet tax-xoghol temporanji

AD 16

1

1

1

AD 15

2

1

1

AD 14

6

AD 13

2

2

2

AD 12

7

6

5

AD 11

14

9

8

AD 10

17

14

13

AD 9

39

28

26

AD 8

30

28

28

AD 7

58

26

26

AD 6

10

14

14

AD 5

11

15

13

Total AD

197

144

137

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

1

AST 7

3

2

2

AST 6

3

3

3

AST 5

3

4

4

AST 4

1

1

3

AST 3

1

AST 2

AST 1

Total AST

13

12

13

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/ASC1

Total AST/SC

Total

210

156

150

Total Finali

210

156

150

Stima tan-numru ta’ persunal kuntrattwali (murija f’termini ekwivalenti) u esperti nazzjonali ssekondati

Postijiet għal persunal kuntrattwali

2019

FG IV

49

FG III

25

FG II

FG I

Total FG

72

Postijiet għal esperti nazzjonali ssekondati

14

Total

86