ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 78

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 62
1 ta' Marzu 2019


Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2019/C 78/01

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet ( 1 )

1

2019/C 78/02

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Fir-rigward ta’ dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet ( 2 )

7


 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

 

(2)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE, għajr f’dak li għandu x’jaqsam mal-prodotti rilevanti mal-Anness 1 tat-Trattat.

MT

 


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

1.3.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 78/1


Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2019/C 78/01)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

13/12/2013

Għajnuna Nru

SA.36601 (2013/N)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

SACHSEN-ANHALT

Artikolu 107(3)(c)

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Aufwendungen zur Förderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen in Gewerbe- und Kumulationsgebieten in Sachsen-Anhalt

Il-bażi legali

1.

Telekommunikationsgesetz (TKG) in der Fassung vom 3.5.2012

2.

Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen in Gewerbe- und Kumulationsgebieten in Sachsen-Anhalt

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Żvilupp settorjali, Żvilupp reġjonali

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: EUR 125 (f'miljuni)

Baġit annwali: EUR 31,25 (f'miljuni)

L-intensità

0 %

It-tul ta' żmien

01.01.2014 – 31.12.2017

Setturi ekonomiċi

Telekomunikazzjoni

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Holger Haupt

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Leipziger Straße 58, 39112 Magdeburg

Theo Struhkamp

Staatskanzlei ST, Hegelstraße 42, 39104 Magdeburg

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

18.12.2017

Għajnuna Nru

SA.46378 (2017/N)

Stat Membru

L-Ungerija

Reġjun

Észak-Alföld

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Modernisation of Debrecen International Airport

Il-bażi legali

Government Resolution 1038/2016; 250/2016 (VIII. 24.) on the implementation of Modern City Programme

It-tip tal-miżura

Għajnuna ad hoc

Cívis Ház Zrt.

L-għan

Infrastruttura jew tagħmir tal-ajruporti

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: HUF 1 165.5288 (f'miljuni)

Baġit annwali: HUF 1 165.5288 (f'miljuni)

L-intensità

75 %

It-tul ta' żmien

mill-02.10.2017

Setturi ekonomiċi

Trasport ta' passiġġieri bl-ajru

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministry of National Development

H-1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

18.12.2018

Għajnuna Nru

SA.48418 (2018/N)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

BAYERN

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Pilothafte Gigabitförderung in sechs Modellprojekten

Il-bażi legali

Bayerische Haushaltsordnung

It-tip tal-miżura

Għajnuna ad hoc

L-għan

Infrastrutturi tal-broadband

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: EUR 10 (f'miljuni)

L-intensità

It-tul ta' żmien

31.12.2018 – 31.12.2024

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat

Odeonsplatz 4, 80539 München

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

27.11.2018

Għajnuna Nru

SA.48642 (2018/NN)

Stat Membru

Franza

Reġjun

FRANCE

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Soutien par appel d'offres au développement d'installations de production d'électricité innovantes à partir de l'énergie solaire

Il-bażi legali

Code de l'énergie

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Enerġija rinnovabbli

Il-forma ta’ l-għajnuna

Oħrajn – Complément de rémunération

L-Estimi

Baġit globali: EUR 600 (f'miljuni)

Baġit annwali: EUR 30 (f'miljuni)

L-intensità

It-tul ta' żmien

sal- 01.03.2020

Setturi ekonomiċi

Provvista ta' elettriku; gass; fwar u arja kkondizzjonata

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

DGEC

Tour Sequoia – 92055 La Défense Cedex

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

08.11.2018

Għajnuna Nru

SA.49634 (2018/N)

Stat Membru

Franza

Reġjun

FRANCE

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

ELM – Optimisation et extension du réseau de chaleur de Lyon Métropole avec réalisation d'une chaufferie biomasse

Il-bażi legali

L 3641-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)

It-tip tal-miżura

Għajnuna ad hoc

ELM

L-għan

Enerġija rinnovabbli, Effiċjenza enerġetika

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta, Ħlasijiet bil-quddiem li jitħallsu lura

L-Estimi

Baġit globali: EUR 42.8073 (f'miljuni)

L-intensità

45 %

It-tul ta' żmien

Setturi ekonomiċi

Provvista ta' fwar u arja kkondizzjonata

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

ADEME

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

20 AVENUE DU GRESILLE 49 000 ANGERS

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

10.01.2019

Għajnuna Nru

SA.50868 (2018/N)

Stat Membru

Ir-Renju Unit

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

UK Ultra Low Emission Bus Scheme

Il-bażi legali

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Protezzjoni tal-Ambjent

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja/Sussidju fuq ir-rata tal-imgħax

L-Estimi

Baġit globali: GBP 48 000 000 (f'miljuni)

L-intensità

75 %

It-tul ta' żmien

sal- 04.04.2021

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

07.01.2019

Għajnuna Nru

SA.50920 (2018/N)

Stat Membru

Franza

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR DE LA VILLE D'AMIENS

Il-bażi legali

Code de l'environnement aux articles L.131-3 et L.131-6, R.131-2 et R.131-3

It-tip tal-miżura

Għajnuna ad hoc

SEMOP AMIENS ENERGIES

L-għan

Enerġija rinnovabbli, Protezzjoni tal-Ambjent

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta, Ħlasijiet bil-quddiem li jitħallsu lura

L-Estimi

Baġit globali: EUR 21.6017 (f'miljuni)

Baġit annwali: EUR 3.6003 (f'miljuni)

L-intensità

It-tul ta' żmien

mill-01.06.2019

Setturi ekonomiċi

Provvista ta' fwar u arja kkondizzjonata

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

ADEME

20 avenue du Gresille F-49000 ANGERS

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

18.12.2018

Għajnuna Nru

SA.52413 (2018/NN)

Stat Membru

Il-Greċja

Reġjun

ELLADA

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

New scheme for ETMEAR charge – Adjustment Plan

Il-bażi legali

Article 143 of Law 4011/2011 on the imposition of an ETMEAR charge will be amended. Furthermore, a new legal provision will be introduced to determine the beneficiaries of the reduced ETMEAR charge from 1.1.2019 and will provide for the adjustment plan for the period 2011-2019.

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Enerġija rinnovabbli

Il-forma ta’ l-għajnuna

Oħrajn – Aid in the form of a reduction from ETMEAR

L-Estimi

Baġit globali: EUR 2 000 (f'miljuni)

Baġit annwali: EUR 200 (f'miljuni)

L-intensità

It-tul ta' żmien

01.01.2019 – 31.12.2028

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministry of Environment and Energy

Mesogion Avenue 119, 10192 Athens, Greece

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


1.3.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 78/7


Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Fir-rigward ta’ dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE, għajr f’dak li għandu x’jaqsam mal-prodotti rilevanti mal-Anness 1 tat-Trattat)

(2019/C 78/02)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

22.08.2018

Għajnuna Nru

SA.50409 (2018/N)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

RHEINLAND-PFALZ

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Rheinland-Pfalz: Richtlinie zur Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Wald

Il-bażi legali

Richtlinie zur Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Wald

Landeshaushaltsordnung (LHO) von Rheinland-Pfalz

Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl I S. 2542)

Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG)

Bundeswaldgesetzes

Landeswaldgesetzes (LWaldG)

Landesverordnung zur Durchführung des Landeswaldgesetzes

Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG)

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Għajnuna għal servizzi ambjentali u klimatiċi fil-foresti u għall-konservazzjoni tal-foresti, Protezzjoni tal-Ambjent

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: EUR 5 (f'miljuni)

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2024

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Zentralstelle der Forstverwaltung

Le Quartier Hornbach 9, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

14.12.2018

Għajnuna Nru

SA.51500 (2018/N)

Stat Membru

Ir-Repubblika Ċeka

Reġjun

Czech Republic

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů – 6. kolo

Il-bażi legali

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 16 Spolupráce, Podopatření 16.4 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů a propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů, Operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (dále jen “Pravidla”)

Usnesení vlády České republiky č. 532 ze dne 9. července 2014

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Għajnuna għal koperazzjoni fiż-żoni rurali

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

L-intensità

50 %

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2020

Setturi ekonomiċi

AGRIKOLTURA; FORESTRIJA U SAJD, MANIFATTURA, NEGOZJU BL-INGROSSA U BL-IMNUT; TISWIJA TA' VETTURI BIL-MUTUR U MUTURI

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

26.11.2018

Għajnuna Nru

SA.51527 (2018/N)

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

PUGLIA

Mħallta

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Sottomisura 19.2 – Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, misura 7 del Programma di Sviluppo Rurale

Il-bażi legali

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modificato con decisione di esecuzione della Commissione n. C(2017) 5454 del 27.07.2017

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Għajnuna għal servizzi bażiċi u tiġdid ta’ rħula fiż-żoni rurali

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: EUR 42.95 (f'miljuni)

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2023

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Regione puglia dipartimento agricoltura sviluppo rurale

Lungomare nazario sauro

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

08.01.2019

Għajnuna Nru

SA.52145 (2018/N)

Stat Membru

Il-Polonja

Reġjun

Poland

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja)

Il-bażi legali

ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 792), projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Għajnuna għall-pagament ta’ primjums tal-assigurazzjoni

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

L-intensità

65 %

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2020

Setturi ekonomiċi

Produzzjoni ta' għelejjel u annimali; kaċċa u attivitajiet relatati

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

06.12.2018

Għajnuna Nru

SA.52289 (2018/N)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

BAYERN

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Bayern: Bayerisches Bergbauernprogramm

Il-bażi legali

Richtlinie: Bayerisches Bergbauernprogram 2017

Bayerische Haushaltsordnung

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Għajnuna għal investiment f’assi tanġibbli u assi intanġibbli fuq azjendi agrikoli marbuta mal-produzzjoni agrikola primarja

Il-forma ta’ l-għajnuna

L-Estimi

Baġit globali: EUR 6 (f'miljuni)

Baġit annwali: EUR 3 (f'miljuni)

L-intensità

90 %

It-tul ta' żmien

01.01.2019 – 31.12.2020

Setturi ekonomiċi

Produzzjoni ta' għelejjel u annimali; kaċċa u attivitajiet relatati

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen

Rudolf-Diesel-Ring 1a, 83607 Holzkirchen

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

03.12.2018

Għajnuna Nru

SA.52310 (2018/N)

Stat Membru

Il-Litwanja

Reġjun

Lithuania

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Aide aux entreprises agricoles ayant subi des pertes dans leur production végétale en raison de fortes précipitations en 2017

Il-bażi legali

Projet d’arrêté du ministre de l’Agriculture de la République de Lituanie portant approbation des règles concernant l’octroi d’aides aux entreprises agricoles ayant subi des pertes dans leur production végétale en raison de fortes précipitations en 2017

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Għajnuna li tikkumpensa d-dannu kkawżat minn avveniment klimatiku avvers li jista’ jkun assimilat ma' diżastru naturali

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: EUR 9.2 (f'miljuni)

L-intensità

80 %

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2020

Setturi ekonomiċi

Tkabbir ta' għelejjel mhux perenni, Tkabbir ta' għelejjel perenni

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania

Gedimino av. 19, Vilnius

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

11.01.2019

Għajnuna Nru

SA.52534 (2018/N)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

SACHSEN

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Sachsen – Natürliches Erbe: Vorhaben zur Prävention von Wolfsschäden

Il-bażi legali

Entwurf der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe – RL NE/2014)

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Għajnuna għal investiment f’assi tanġibbli u assi intanġibbli fuq azjendi agrikoli marbuta mal-produzzjoni agrikola primarja

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2020

Setturi ekonomiċi

Produzzjoni ta' annimali

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Postfach 54 01 37, 01311 Dresden

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

08.01.2019

Għajnuna Nru

SA.52535 (2018/N)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

SACHSEN

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Sachsen: Ausgleichszahlungen für durch Raubtiere verursachte Schäden

Il-bażi legali

Entwurf der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zum Ausgleich von durch Wolf, Luchs oder Bär verursachte Schäden

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Għajnuna li tikkumpensa d-danni kkawżati minn annimali protetti

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: EUR 0.18 (f'miljuni)

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2023

Setturi ekonomiċi

Produzzjoni ta' għelejjel u annimali; kaċċa u attivitajiet relatati

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Landesdirektion Sachsen

Altchemnitzer Straße 41

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.