ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 113A

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 61
27 ta' Marzu 2018


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO)

2018/C 113 A/01

Lista ta’ Riserva — Kompetizzjoni ġenerali EPSO/AD/336/16 — Ġuristi Lingwisti (AD 7) tal-lingwa Maltija (MT)

1


MT

 


V Avviżi

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO)

27.3.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CA 113/1


LISTA TA’ RISERVA (1)

Kompetizzjoni ġenerali EPSO/AD/336/16

Ġuristi Lingwisti (AD 7) tal-lingwa Maltija (MT)

(2018/C 113 A/01)

 

BONELLO

Claire

BONELLO

Franklin

BONNICI

Marie Chantelle

FARRUGIA

Maria Carmen

GRECH

Jeanella

MICALLEF GRIMAUD

Ylenia

SCHEMBRI

Claudia

Il-validità tal-listi se tiskadi fit-30 ta’ Ġunju 2021.


(1)  Fuq it-talba ta' persuna li tkun temmet il-kompetizzjoni b'suċċess, isimha ma jkunx ippubblikat.