ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 37

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 61
1 ta' Frar 2018


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

Il-Bank Ċentrali Ewropew

2018/C 37/01 BĊE/2018/1

Rakkomandazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-26 ta’ Jannar 2018 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Oesterreichische Nationalbank (BĊE/2018/1)

1


 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2018/C 37/02

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.8746 — EG Group/ESSO Germany Business) ( 1 )

2

2018/C 37/03

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.8734 — Mitsui/GSC/CaetanoBus) ( 1 )

2


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2018/C 37/04

Rata tal-kambju tal-euro

3

 

Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej

2018/C 37/05

Deċiżjoni tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej tal-20 ta’ Settembru 2017 li tirreġistra lil Sallux

4

 

Europol

2018/C 37/06

Il-Bord ta’ Amministrazzjoni tal-Europol — Regoli ta’ proċedura

19


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2018/C 37/07

Sejħa speċifika għall-proposti — EACEA/03/2018 — Il-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja 2014-2020

25

 

Il-Bank Ewropew tal-Investiment

2018/C 37/08

Sejħa għall-Proposti — Tournament għall-Innovazzjoni Soċjali 2018 tal-IBEI

27

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2018/C 37/09

Notifika minn qabel ta’ konċentrazzjoni (Il-Każ M.8753 — HASCO/Magna/JV) — Każ li jista’ jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata ( 1 )

28

2018/C 37/10

Notifika minn qabel ta’ konċentrazzjoni (Il-Każ M.8761 — ReAssure/Actaeon) — Każ li jista’ jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata ( 1 )

30


 

Rettifika

2018/C 37/11

Rettifika tan-Notifika ta’ bidu ta’ proċediment kontra s-sussidju li jikkonċerna l-importazzjonijiet ta’ bijodiżil li joriġinaw fl-Arġentina ( ĠU C 34, 31.1.2018 )

31


 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

 


I Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

RAKKOMANDAZZJONIJIET

Il-Bank Ċentrali Ewropew

1.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 37/1


RAKKOMANDAZZJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tas-26 ta’ Jannar 2018

lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Oesterreichische Nationalbank

(BĊE/2018/1)

(2018/C 37/01)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b’mod partikolari l-Artikolu 27.1 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-kontijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u l-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro huma awditjati minn awdituri esterni indipendenti rrakkomandati mill-Kunsill Governattiv tal-BĊE u approvati mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

(2)

L-Artikolu 37(1) tal-Att Federali Awstrijakk dwar l-Oesterreichische Nationalbank jistipula illi l-Laqgħa Ġenerali tal-Oesterreichische Nationalbank teleġġi awditur estern alternattiv għal perijodu pluriennali ta' massimu ta' ħames snin. L-awditur estern alternattiv jingħata l-mandat biss f’każ li l-awditur estern ma jistax iwettaq il-verifika.

(3)

Il-mandati kemm tal-awdituri esterni kurrenti kif ukoll tal-awdituri esterni alternattivi kurrenti tal-Oesterreichische Nationalbank intemmu wara l-verifika għas-sena finanzjarja 2017. Huwa għalhekk meħtieġ illi jinħatru awdituri esterni mis-sena finanzjarja 2018.

(4)

L-Oesterreichische Nationalbank għażel lil Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. bħala l-awditur estern tiegħu u lil Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH bħala l-awditur estern alternattiv għas-snin finanzjarji 2018 sa 2022,

ADOTTA DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI:

1.

Huwa rrakkomandat illi Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft għandhom jinħatru bħala l-awditur estern tal-BĊE għas-snin finanzjarji 2018 sa 2022.

2.

Huwa rrakkomandat illi Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH għandhom jinħatru bħala l-awditur estern alternattiv tal-Oesterreichische Nationalbank għas-snin finanzjarji 2018 sa 2022.

Magħmul fi Frankfurt am Main, is-26 ta’ Jannar 2018.

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

1.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 37/2


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Il-Każ M.8746 — EG Group/ESSO Germany Business)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2018/C 37/02)

Fl-24 ta’ Jannar 2018, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq intern. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1). It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Ingliż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta’ amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=mt) fid-dokument li jġib in-numru 32018M8746. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.


1.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 37/2


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Il-Każ M.8734 — Mitsui/GSC/CaetanoBus)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2018/C 37/03)

Fid-19 ta’ Jannar 2018, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq intern. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1). It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Ingliż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta’ amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=mt) fid-dokument li jġib in-numru 32018M8734. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

1.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 37/3


Rata tal-kambju tal-euro (1)

Il-31 ta’ Jannar 2018

(2018/C 37/04)

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,2457

JPY

Yen Ġappuniż

135,60

DKK

Krona Daniża

7,4419

GBP

Lira Sterlina

0,87910

SEK

Krona Żvediża

9,7645

CHF

Frank Żvizzeru

1,1631

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

9,5620

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

25,272

HUF

Forint Ungeriż

310,65

PLN

Zloty Pollakk

4,1503

RON

Leu Rumen

4,6545

TRY

Lira Turka

4,6732

AUD

Dollaru Awstraljan

1,5357

CAD

Dollaru Kanadiż

1,5290

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

9,7413

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,6803

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,6288

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 327,03

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

14,7820

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

7,8340

HRK

Kuna Kroata

7,4325

IDR

Rupiah Indoneżjan

16 662,48

MYR

Ringgit Malażjan

4,8578

PHP

Peso Filippin

63,872

RUB

Rouble Russu

70,0723

THB

Baht Tajlandiż

39,003

BRL

Real Brażiljan

3,9368

MXN

Peso Messikan

23,2262

INR

Rupi Indjan

79,1800


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej

1.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 37/4


Deċiżjoni tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

tal-20 ta’ Settembru 2017

li tirreġistra lil Sallux

(It-test Ingliż biss huwa awtentiku)

(2018/C 37/05)

L-AWTORITÀ GĦALL-PARTITI POLITIĊI EWROPEJ U L-FONDAZZJONIJIET POLITIĊI EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2014 dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (1), b’mod partikolari l-Artikolu 9 tiegħu,

Wara li kkunsidrat l-applikazzjoni minn Sallux,

Billi:

(1)

L-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (“l-Awtorità”) irċeviet applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala fondazzjoni politika Ewropea skont l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 minn Sallux (“l-applikant”) fil-5 ta’ Settembru 2017 u verżjoni riveduta ta’ parti minn dik l-applikazzjoni fil-15 ta’ Settembru 2017,

(2)

L-applikant ippreżenta dokumenti li juru li jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014, id-dikjarazzjoni fil-forma stabbilita fl-Anness għal dak ir-Regolament, u l-istatuti tal-applikant, li fihom id-dispożizzjonijiet rikjesti mill-Artikolu 5 ta’ dak ir-Regolament,

(3)

L-applikant ippreżenta dokumenti addizzjonali bi qbil mal-Artikoli 1 u 2 tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/2401 (2),

(4)

Skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014, l-Awtorità eżaminat l-applikazzjoni u d-dokumentazzjoni ta’ sostenn imressqa, u tqis li l-applikant jissodisfa l-kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 3 ta’ dak ir-Regolament u li l-istatuti fihom id-dispożizzjonijiet rikjesti mill-Artikolu 5 ta’ dak ir-Regolament,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Sallux hija b’dan irreġistrata bħala fondazzjoni politika Ewropea.

Għandha takkwista l-personalità ġuridika Ewropea fid-data tal-pubblikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha ssir effettiva fil-jum tan-notifika tagħha.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lil

Sallux

Bergstraat 33

3811 NG, Amersfoort

NEDERLAND

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Settembru 2017.

F’isem l-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

Id-Direttur

M. ADAM


(1)  ĠU L 317, 4.11.2014, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/2401 tat-2 ta’ Ottubru 2015 dwar il-kontenut u t-tħaddim ta’ reġistru tal-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (ĠU L 333, 19.12.2015, p. 50).


ANNESS

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN SALLUX

2017.506770 TR/MO/MH

Op een juni tweeduizendzeventien verscheen voor mij,

mr. THEODORUS ALEXANDER RITSEMA, notaris, gevestigd te Zwolle:

Miranda Slagboom-Hendriksen, geboren te Apeldoorn op tien februari negentienhonderd negenenzeventig, kantooradres Burgemeester Roelenweg 11, 8021 EV Zwolle.

De comparante verklaarde:

de algemene vergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: SALLUX, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende Bergstraat 38, 3811 NG Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51012030, hierna te noemen: de vereniging, heeft op elf april tweeduizendzeventien besloten om de statuten van de vereniging geheel te wijzigen en om de Engelse vertaling van de gewijzigde statuten vast te stellen.

De comparante, handelend als gemeld, werd gemachtigd om aan voormeld besluit uitvoering te geven.

./.
Van de besluitvorming en de machtiging blijkt uit notulen, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.

De statuten van de vereniging en de Engelse vertaling daarvan zijn laatstelijk gewijzigd en vastgesteld bij akte op veertien december tweeduizendzestien verleden voor mr. Th. A. Ritsema, notaris te Zwolle.

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat de statuten van de vereniging in hun geheel komen te luiden als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I — NAAM, ZETEL, DOEL, VERWANTSCHAP, DUUR

Artikel 1. Naam

De naam van de non-profit vereniging is: Sallux, in het vervolg te noemen: de vereniging. De vereniging hanteert als logo de naam Sallux met een wapperende vlag erboven. De bovenste helft van de vlag is marineblauw en de onderste helft donker olijfgroen. In het logo staat onder de naam Sallux weergegeven „ECPM Foundation“.

Artikel 2. Zetel

2.1.

De statutaire zetel van de vereniging is gelegen in de gemeente Den Haag. De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Koninginnegracht 13, 2514 AA Den Haag) onder nummer 51012030. Feitelijk is de vereniging gevestigd te 3811 NG Amersfoort, Bergstraat 33, Nederland.

2.2.

Overeenkomstig de voorwaarden van Voorschrift (EC) No. 1141/2014 van het Europees Parlement en van de Raad aangaande de voorschriften en bepalingen ten aanzien van politieke partijen op Europees niveau en de regels aangaande hun financiering, heeft de vereniging bij besluit van de Algemene Leden Vergadering, in het vervolg te noemen: de Algemene Vergadering, het recht om haar zetel te verplaatsen naar een andere lidstaat van de Europese Unie.

Artikel 3. Doel van de vereniging

3.1.

De vereniging zal de officiële erkende Europese politieke vereniging zijn van de vereniging European Christian Political Movement (ECPM), hierna: ECPM, en zal een gemeenschappelijk Europees kader voor nationale denktanks gelieerd aan ECPM lidpartijen en vergelijkbare organisaties die het doel en programma van Sallux naleven vertegenwoordigen.

Tot dit doel, zal de vereniging, naast andere bij de wet toegestane activiteiten, het volgende ondernemen:

bijdragen aan de completering van het programma en de basisdocumenten van Sallux;

het gemeenschappelijk Europees kader voor gelijkgezinde verenigingen, denktanks, non-gouvermentele organisaties (in het vervolg „ngo's”) vertegenwoordigen;

uitvoeren van voortgaande fundamentele studie van christelijke perspectieven op politiek, maatschappij en de ontwikkeling van de Europese Unie;

uitvoeren van studies naar Europees en internationaal recht aangaande gezinsvraagstukken, de verhouding van kerk en staat, burgerlijke en religieuze vrijheden;

uitvoeren van onderzoek en bijeenbrengen van expertise op andere terreinen gerelateerd aan de politiek en maatschappelijke vraagstukken in Europa;

uitwerken van beleid en het bieden van consultaties aan leden en politici;

zorg dragen voor het tot stand brengen en onderhouden van een vergelijkende databank van de bestaande kennis en ervaring van de leden van de vereniging als uitgangspunt voor verandering van ervaring en toekomstig onderzoek;

organiseren en mede-organiseren van trainingen, seminars, conferenties;

samenwerken met andere verenigingen en instituten, academische kringen, massamedia, deskundigen en politieke kringen;

verspreiden van de resultaten van haar activiteiten door middel van een webportaal, via de pers en andere beschikbare middelen;

het ontwikkelen van de samenwerking om de democratie te bevorderen, ook in derde landen;

3.2.

De vereniging zal werken aan de verwezenlijking van deze doelstellingen in samenwerking met haar leden en ECPM.

3.3.

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk.

3.4.

De vereniging zal handelen in lijn met de Nederlandse wetgeving inzake Europese politieke verenigingen welke statutair gevestigd zijn in Nederland.

Artikel 4. Verwantschap

De vereniging is gelieerd aan ECPM en zal fungeren als haar enige Europese politieke vereniging in overeenstemming met Voorschrift (EC) No. 1141/2014 van het Europees Parlement en van de Raad aangaande de voorschriften en bepalingen ten aanzien van politieke partijen op Europees niveau en de regels aangaande hun financiering. Sallux zal ECPM voorzien van ideeën en beleidsvoorstellen en in contact brengen met gelijkgestemde denktanks en ngo's.

Artikel 5. Duur

De vereniging heeft een onbeperkte duur en kan alleen ontbonden worden door een besluit van de Algemene Vergadering of door een besluit van een bevoegde rechtbank.

HOOFDSTUK II — LIDMAATSCHAP

Artikel 6. Minimaal Aantal Leden

6.1.

De vereniging zal ten minste drie leden hebben.

6.2.

De ledenregistratie zal bijgehouden worden ten kantore van de vereniging.

Artikel 7. Toelatingsprocedure, rechten en verplichtingen van Leden en Waarnemers

7.1.

Leden van de vereniging zijn politieke verenigingen, denktanks en ngo's.

7.2.

Ieder lid heeft recht op een stem.

7.3.

Natuurlijke personen kunnen worden uitgenodigd voor de Raad van Aanbeveling.

7.4.

Een politieke vereniging, denktank, ngo kan lid worden van de vereniging als zij instemt met regels, visie en programma van de vereniging, voortdurend relevante activiteit ontplooit en regelmatig financiële verslagen presenteert.

7.5.

Om lid te worden van de vereniging moet een politieke vereniging, denktank, ngo een geschreven aanvraag indienen.

7.6.

De algemene vergadering zal over het lidmaatschap van een politieke vereniging, denktank, ngo, met een eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden in de algemene vergadering besluiten, nadat zij de aanvraag en aanbevelingen van het bestuur van de vereniging heeft overwogen.

7.7.

Het bestuur van de vereniging kan de algemene vergadering aanbevelen individuele personen als waarnemers aan te nemen, die niet het recht zullen hebben te stemmen, maar wel om deel te nemen aan de algemene vergadering. Zij kunnen academici of relevante deskundigen zijn.

7.8.

De leden van de vereniging hebben het recht om te adviseren en hun mening te geven, te stemmen en/of deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, activiteiten van de vereniging, het ledenbestand te raadplegen en toegang te krijgen tot alle documenten van de vereniging.

7.9.

Alle leden moeten gecommitteerd zijn de doelen van de vereniging te ondersteunen, haar statuten en andere documenten te respecteren, zich te gedragen op een wijze die de vereniging geen schade toebrengt, hetzij materieel of in goede naam.

7.10.

Naast de rechten en plichten zoals uiteengezet in deze statuten en in de relevante voorzieningen van de wet, kunnen leden niet gehouden worden bijkomende verplichtingen te hebben tegenover de vereniging.

Artikel 8. Beëindiging van lidmaatschap

8.1.

Een lid kan zijn lidmaatschap van de vereniging beëindigen door het bestuur van de vereniging in geschrift kennis te geven van opzegging, hetwelk onmiddellijk effect zal hebben.

8.2.

Het bestuur kan de algemene vergadering voorstellen een lid te royeren, wanneer een lid de statuten van de vereniging ernstig geschonden heeft of niet heeft deelgenomen aan drie achtereenvolgende vergaderingen van de algemene vergadering. Het bestuur van de vereniging is verplicht het lid in geschrift op de hoogte te stellen van het voornemen de algemene vergadering voor te stellen het desbetreffende lid te royeren. De royering van een lid zal geschieden bij twee/derde (2/3) van de stemmen van de aanwezige leden in de algemene vergadering.

HOOFDSTUK III — ORGANEN VAN DE VERENIGING

Sub IIIa — De Algemene Leden Vergadering

Artikel 9. Samenstelling van de Algemene Leden Vergadering

9.1.

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging. Ieder lid, waarvan uitgezonderd waarnemers, heeft het recht op een stem.

9.2.

De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter of, in zijn afwezigheid, door een lid van het bestuur van de vereniging.

9.3.

Een politieke vereniging/denktank wordt in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd naargelang de regels van haar eigen organisatie.

9.4.

Leden van de Raad van Aanbeveling hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. De leden van de Raad van Aanbeveling hebben geen stemrecht.

Artikel 10. Bevoegdheden

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn:

aanpassing van de statuten van de vereniging;

toelating en uitsluiting van leden van de vereniging;

aanwijzing en ontslag van de leden van het bestuur van de vereniging;

goedkeuring en vaststelling van de jaarlijkse financiële verslagen;

goedkeuring van het jaarlijkse programma;

ontbinding van de vereniging.

Artikel 11. Vergadering

11.1.

De Algemene Vergadering komt ten minste eens per jaar bijeen en wordt bijeengeroepen door het bestuur van de vereniging of op het verzoek van ten minste een kwart (1/4) van de leden.

11.2.

Gewone vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen (per briefpost of e-mail), ten minste eenentwintig dagen van te voren. De brief zal ten minste de volgende details omvatten: datum, tijd, locatie en de agenda van de zitting van de Algemene Vergadering. Voorstellen en opmerkingen aangaande de agenda zullen door leden ten minste tien dagen voor de datum van de zitting van de Algemene Vergadering aan het bestuur gericht worden.

Artikel 12. Besluiten

12.1.

Besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen met een eenvoudige meerderheid van de geldige stemmen van de aanwezige leden, met uitzondering van situaties waarin is voorzien in de huidige statuten of bij wet.

12.2.

Bij staking der stemmen zal de stem van de voorzitter de doorslag geven.

12.3.

Een wijziging van de statuten wordt door het bestuur voorgesteld aan de Algemene Vergadering. Een besluit tot statutenwijziging kan door de Algemene Vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Leden kunnen een voorstel tot statutenwijziging indienen bij de Algemene Vergadering op voorwaarde dat vijf en twintig procent (25 %) van de leden dit voorstel steunt en dat het bestuur tenminste een en dertig (31) dagen vóór de Algemene Vergadering van dit voorstel tot statutenwijziging heeft kennis kunnen nemen. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 13. Notulen

13.1.

Notulen van de Algemene Vergadering worden getekend door de voorzitter en de secretaris.

13.2.

De notulen worden bewaard in een speciaal register op het kantoor van de vereniging.

13.3.

Kopieën of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee leden van het bestuur van de vereniging.

Sub IIIb — Bestuur van de Vereniging

Artikel 14. Samenstelling van het Bestuur van de Vereniging

14.1.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste zeven leden, waaronder de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris, welke leden ten minste een kwart van de EU-lidstaten vertegenwoordigen. Het bestuur van de vereniging wordt gekozen door de Algemene Vergadering. De normale duur van de bestuurstermijn is drie jaar. Natuurlijke personen kunnen deel uitmaken van het bestuur.

14.2.

De directeur van de vereniging heeft een vaste uitnodiging om de vergaderingen van het bestuur bij te wonen, zonder het recht om te stemmen. Het bestuur van de vereniging kan, indien nodig, anderen uitnodigen vergaderingen van het bestuur bij te wonen, zonder dat deze stemrecht hebben.

14.3.

Leden van het bestuur van de vereniging moeten zonder onderscheid de belangen van alle politieke verenigingen, denktanks en ngo's die lid zijn van de Algemene Vergadering vertegenwoordigen.

14.4.

Als een lid van het bestuur van de vereniging drie opeenvolgende vergaderingen verzuimt bij te wonen of de vereniging materiële of morele schade berokkent, mag het bestuur de Algemene Vergadering adviseren om dit bestuurslid te vervangen.

Artikel 15. Bevoegdheden

15.1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging tussen de vergaderingen van de Algemene Vergadering en heeft alle bevoegdheden die niet zijn toegekend aan de Algemene Vergadering, waaronder:

algemeen bestuur van de vereniging;

uitvoering van de besluiten als genomen door de Algemene Vergadering;

opmaken van het jaarprogramma;

opmaken van de jaarbegroting en financiële verslagen;

toezicht houden op het werk van de directeur en andere medewerkers;

de juridische vertegenwoordiging van de vereniging;

de benoeming van de externe accountant voor zover deze niet door het Europees Parlement wordt benoemd;

voorstellen tot toelating en uitsluiting van leden van de Algemene Vergadering;

het toezicht en de controle over de activiteiten en de middelen van de vereniging.

het bestuur kan commissies benoemen om bepaalde taken binnen de organisatie en het bestuur uit te voeren;

het bestuur kan een leningsovereenkomst sluiten om de jaarlijkse begroting sluitend te maken en kan de directeur vragen om dit proces te beheren.

15.2.

Over zaken waarvoor instemming van de leden noodzakelijk is en waarvan een besluit niet uitgesteld kan worden tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering, zal het bestuur instemming van de leden vragen per brief of per email. Leden zullen binnen veertien dagen bezwaar kunnen maken. Geen bezwaar zal gelden als instemming met het voorstel.

Artikel 16. Vergaderingen

16.1.

Het bestuur van de vereniging moet ten minste twee maal per jaar bijeen komen. De voorzitter zal de vergaderingen van het bestuur van de vereniging niet later dan eenentwintig dagen van tevoren aankondigen.

16.2.

Vergaderingen van het bestuur van de vereniging zullen ook belegd worden wanneer ten minste twee leden dat in geschrifte eisen. Een verzoek daartoe dient aan de voorzitter gericht te worden.

16.3.

Leden van het bestuur van de vereniging zullen per uitnodiging bijeen geroepen worden (briefpost of e-mail), ten minste een en twintig (21) dagen van tevoren. De uitnodiging zal ten minste de volgende details omvatten: de datum, de tijd, de locatie en de agenda van de bestuursvergadering.

16.4.

Ieder lid van het bestuur van de vereniging heeft een stem. De besluiten van het bestuur van de vereniging worden genomen per eenvoudige meerderheid. Bij staking der stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Het bestuur van de vereniging kan niet als zodanig vergaderen wanneer niet een meerderheid van de leden aanwezig is. Stemmen per volmacht is niet toegestaan.

Artikel 17. Notulen

17.1.

Notulen van het bestuur van de vereniging zullen getekend worden door de voorzitter en een ander lid van het bestuur.

17.2.

De notulen zullen worden bewaard in een special register op het kantoor van de vereniging.

SUB IIIc — Voorzitter, Penningmeester, Secretaris

Artikel 18. Voorzitter

De voorzitter, die deel uitmaakt van het bestuur van de vereniging, wordt gekozen door de Algemene Vergadering. De voorzitter leidt het bestuur van de vereniging. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter indien de voorzitter niet aanwezig is. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

SUB IIId — Directeur

Artikel 19. Directeur

De directeur, die geen deel uitmaakt van het bestuur van de vereniging, wordt benoemd door het bestuur van de vereniging.

De directeur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de uitvoering van de visie, strategie en activiteiten van de vereniging.

De directeur is verantwoording schuldig aan het bestuur van de vereniging en onderhoudt nauw contact met ECPM. Het bestuur van de vereniging kan specifieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden toekennen aan de directeur.

SUB IIIe — Andere Organen van de Vereniging

Artikel 20. Raad van Aanbeveling

Het bestuur van de vereniging kan eminente persoonlijkheden uit het openbare leven en bekende en relevante deskundigen en academici als leden van de Raad van Aanbeveling nomineren. Deze commissie dient het academische niveau van de vereniging. Haar samenstelling en eigenschappen worden nader gespecificeerd in het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging.

SUB IIIf — Vertegenwoordiging

Artikel 21. Vertegenwoordiging

De vereniging wordt rechtens vertegenwoordigd door de voorzitter of twee leden van het bestuur die gezamenlijk handelen.

Met betrekking tot het dagelijks bestuur wordt de vereniging rechtens vertegenwoordigd door de directeur.

In beheersactiviteiten met betrekking tot onroerend goed en transacties groter dan vijftigduizend euro (EUR 50.000,00), is de vertegenwoordiging door de voorzitter vereist.

HOOFDSTUK IV — FINANCIËLE ASPECTEN

Artikel 22. Financiën voor activiteiten van de Vereniging

De activiteit van de vereniging zal gefinancierd worden door subsidies zoals gespecificeerd in de begroting van de Europese Unie, geldinzamelingsactiviteiten en vrijwillige bijdragen van leden en donaties van andere rechts- en natuurlijke personen binnen de regels welke gelden voor Europese politieke verenigingen.

Leden zullen een jaarlijks lidmaatschapsgeld betalen, volgens een procedure die uiteengezet is in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 23. Financieel jaar en jaarverslag

23.1.

Het financieel jaar van de vereniging begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

23.2.

In de gevallen zoals gespecificeerd bij wet, zal de Algemene Vergadering een externe accountant benoemen, voor zover deze niet door het Europees Parlement wordt benoemd, en de eventuele beloning bepalen.

Artikel 24. Administratieve en financiële organisatie, boekjaar en de jaarrekening

24.1.

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële organisatie, uitgaven en fondsenwerving en daarom belast met de vertegenwoordiging inzake dit beheer. De directeur benoemt in overleg met het bestuur een beheerder voor het voeren van de administratie, terwijl de directeur verantwoordelijk blijft. De directeur zal het bestuur informeren over de financiële ontwikkelingen. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid, zoals beschreven in artikel 15.1.

24.2.

De directeur zal uitgaven, bijgehouden door de beheerder, accorderen. Alle uitgaven zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels en richtlijnen voor de uitgaven van de Europese politieke verenigingen. De directeur kan de beheerder vragen om transacties uit te voeren. De beheerder zal hiertoe overgaan nadat de directeur de transactie heeft geaccordeerd. De directeur kan direct transacties uitvoeren zolang hij handelt binnen de regels en richtlijnen voor het doen van uitgaven van Europese politieke verenigingen en artikel 21 van deze statuten. De directeur kan leningsovereenkomsten sluiten om de jaarlijkse begroting sluitend te maken.

24.3.

Ander personeel kan uitgaven doen binnen vastgestelde grenzen met als enige doel het regelen van reizen en verblijf, vergaderzalen en kantoorapparatuur binnen het vastgestelde programma van activiteiten. Deze bevoegdheid voor een werknemer zal worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

24.4.

Het Europees Parlement is bevoegd om een accountant te benoemen. De directeur en de beheerder zullen samenwerken met de accountant om een financieel eindverslag vast te stellen. Het financieel eindverslag wordt ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd aan het bestuur en de Algemene Vergadering.

24.5.

Het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor de administratieve en financiële vertegenwoordiging van de vereniging. Buiten de bestuursvergaderingen kan de voorzitter of de vicevoorzitter samen met de penningmeester het bestuur vertegenwoordigen ten aanzien van administratieve en financiële aangelegenheden.

24.6.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid onder gelijktijdige overlegging van de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting. Na het verstrijken van de genoemde termijn kan ieder lid bij de rechter vorderen dat het bestuur haar verplichtingen met betrekking tot het bestuursverslag, de balans en de staat van baten en lasten in overeenstemming met de vorige zin zo spoedig mogelijk nakomt.

HOOFDSTUK V — ONTBINDING

Artikel 25. Ontbinding

25.1.

De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van een bevoegde rechtbank, of door de Algemene Vergadering, op het initiatief van leden van de vereniging.

25.2.

Een voorstel tot ontbinding van de vereniging wordt door leden van de vereniging door middel van een aangetekende brief aan de leden van de vereniging gericht, tenminste twee (2) maanden vóór de bijeenkomst van de Algemene Vergadering waarin het voorstel ter besluitvorming wordt voorgelegd.

25.3.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Een besluit tot ontbinding behoeft ten minste vier vijfde (4/5) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste vier vijfde (4/5) van de uitgebrachte stemmen.

25.4.

De Algemene Vergadering of de vereffenaren zullen beslissen over de allocatie van de middelen van de vereniging, overeenkomstig de wet.

HOOFSTUK VI — Huishoudelijk Reglement

Artikel 26. Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement van de vereniging zal aangenomen worden door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur van de vereniging. Het Huishoudelijk Reglement voorziet in zaken of procedures en interne regeling die niet in de statuten genoemd worden.

HOOFDSTUK VII — SLOTBEPALINGEN

Artikel 27. Slotbepalingen

Zaken die niet uitdrukkelijk benoemd zijn in deze statuten zijn onderworpen aan de bepalingen der wet.

VERTALING

Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat de door de vergadering vastgestelde Engelse vertaling van vorenstaande statuten komt te luiden zoals hierna in deze akte vermeld. Deze vertaling wordt binnen de vereniging gehanteerd, onverminderd de toepasselijkheid van Nederlands verenigingsrecht, zodat bij interpretatieverschillen de Nederlandse tekst maatgevend zal zijn.

TRANSLATION

The general assembly has pronounced the charter of the association and also pronounced the English translation of the charter, although the Dutch text is decisive in case of dispute about interpretation.

ARTICLES OF ASSOCIATION

CHAPTER I — NAME, REGISTERED OFFICE, PURPOSE, AFFILIATION, DURATION

Article 1. Name

The name of the non-profit association is: Sallux, hereinafter referred to as: the Foundation. The logo is the name ‘Sallux’ with a waving banner above it. The upper half of the banner is navy blue and the lower half dark olive green.

The name ‘ECPM foundation’ is incorporated into the logo directly under the name Sallux.

Article 2. Registered Office

2.1.

The registered office of the Foundation is located at The Hague, the Netherlands. The Foundation is registered with the Dutch trade register (Chamber of Commerce, 2514 AA the Hague, Koninginnegracht 13, the Netherlands) under file number 51012030. The Foundation has its office address at 3811 NG Amersfoort, Bergstraat 33, the Netherlands.

2.2.

In accordance with the provisions of the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding, by the decision of the General Assembly of Members, hereinafter referred to as: General Assembly, the Foundation has the right to re-register its office in another Member State of the European Union.

Article 3. Purpose of the Foundation

3.1.

The Foundation will be the official recognized European political foundation of European Christian Political Movement (ECPM) and shall represent a common European framework for national think-tanks associated to ECPM member-parties and similar organizations who adhere to the purposes and program of Sallux. For this purpose, the Foundation shall, amongst other activities allowed by Law perform the following:

contribute to the fulfillment of program and basic documents of Sallux;

represent the common European framework for like-minded foundations, think-tank, Non-Governmental Organisations (hereafter ngo's);

perform on-going fundamental study of a Christian perspective on politics, social aspects and the development of the European Union;

perform studies in European and international law related to family issues, relations between Church and State, civil and religious freedom;

perform research and expertise in other fields related to politics and social aspects in Europe;

elaborate policies and offering consultations to members and politicians;

attend to setting and updating a comparative database of the existing knowledge and experience of the members of the Foundation as basis for change of experience and future research;

organize and co-organize trainings, seminars, conferences;

collaborate with other foundations and institutes, academic circles, mass-media, experts and political circles;

disseminate the results of its activities through web-portal, press and other possible means;

developing cooperation in order to promote democracy, including in third countries.

3.2.

The Foundation will work towards accomplishment of these objectives in cooperation with its members and ECPM.

3.3.

The Foundation will not pursue profit goals.

3.4.

The Foundation will act within the Dutch legislation governing European Political foundations who reside in The Netherlands.

Article 4. Affiliation

The Foundation is affiliated to ECPM and will function as its sole European political foundation in accordance with the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding. Sallux will infuse ideas and policy proposals into the ECPM and connect the ECPM with like-minded think-tanks and ngo's.

Article 5. Duration

The Foundation has an unlimited duration and can only be dissolved by a decision of the General Assembly or by a decision of the competent judicial court.

CHAPTER II — MEMBERSHIP

Article 6. Minimal Number of Members

6.1.

The Foundation will have at least three members.

6.2.

Members” registry is to be kept at the registered office of the Foundation.

Article 7. Admission procedure, rights and obligations of Members and Observers

7.1.

Members of the Foundation are political foundations, think-tanks and NGOs.

7.2.

Every member has the right to one vote.

7.3.

Individuals can be invited to the Honorary Board.

7.4.

In order for a political foundation, think-tank, ngo to become a member of the Foundation, it must agree with the Foundation's rules, vision and program, on-going relevant activity and present regular financial reports.

7.5.

In order to become member of the Foundation, a political foundation, think-tank, ngo will submit a written application.

7.6.

The General Assembly will decide on a political foundation, think-tank, ngo membership after it considers the application and recommendations of the Foundations” Boards by a simple majority of votes of those present at the meeting of the General Assembly.

7.7.

The Foundation's Board can recommend to the General Assembly the acceptance of observers, who will not have the right to vote but will have the right to participate in the meetings of the General Assembly. They can be academics or experts from relevant fields.

7.8.

Foundation's members have the right to provide consultancy and opinion, to vote and/or participate in the work of General Assembly, Foundation's activities, consult Members” Registry at the Foundation's office, have access to all Foundation's documents.

7.9.

All members have to be committed to support the objectives and aims of the Foundation, to respect its Statutes and other documents, to behave in a way that would not bring material or image prejudice to the Foundation.

7.10.

Besides the rights and obligations that are specified in these Statutes and in the relevant provisions of the Law, members can not be held to have any additional obligations towards the Foundation.

Article 8. Dismissal of Members

8.1.

A member can terminate its membership in the Foundation by giving the Foundation's Board written notice of resignation, which will have immediate effect.

8.2.

The expulsion of members from the Foundation can be proposed to the General Assembly by the Foundation's Board in case that the member has gravely breached the Statutes of the Foundation or did not participate in three consecutive meetings of the General Assembly. The Foundation's Board will mandatory notify in written form the member about the proposal to the General Assembly to expel the respective member. The expulsion of a member will be done by two third (2/3) of the votes cast by the General Assembly of those present at the meeting.

CHAPTER III — ORGANS OF THE FOUNDATION

SUBCHAPTER IIIa — The General Assembly of Members

Article 9. Composition of the General Assembly of Members

9.1.

The General Assembly is composed from all the members of the Foundation.

Every member, except observer members, has the right to one vote.

9.2.

The General Assembly is conducted by the Chairman or, in his absence, by a member of the Foundation's Board.

9.3.

A political foundation/think-tank will be represented in the General Assembly according to its own organizational rules.

9.4.

Members of the Honorary Board can attend the General Assembly. Members of the Honorary Board have no voting rights.

Article 10. Competences

The competences of the General Assembly are:

amendment of the Foundation's Statutes;

admission and exclusion of members of the Foundation;

inclusion and dismissal of the members of the Foundation's Board;

approval and determination of the annual financial reports;

approval of the annual program;

dissolution of the Foundation.

Article 11. Meetings

11.1.

The General Assembly meets at least once a year and is convened by the Foundation's Board or upon request of at least a quarter (1/4) of the members.

11.2.

Members are convened in writing (by regular mail or e-mail), at least twenty-one days in advance. The letter shall include at least the following details: date, time, location and agenda of the General Assembly meeting. Proposals and comments regarding agenda shall be sent by members to the Foundation's Board at least ten days prior to the date of the General Assembly meeting.

Article 12. Decisions

12.1.

General Assembly” decisions are taken by a simple majority of the votes validly cast of those present, except for situations provided for in the present Statutes or in Law.

12.2.

In case of the parity of votes, the vote of the Chairman shall be decisive.

12.3.

Decisions on the statutes are proposed by the Board to the General Assembly and decided by simple majority. The Members can propose statute changes at the General Members Assembly provided that 25 % of the members support these proposals and are sent to the Board 31 days before a General Assembly. Amendments enter into force when registered properly with the notary.

Article 13. Minutes

13.1.

Minutes of the General Assembly shall be signed by the Chairman and Secretary.

13.2.

Minutes shall be recorded in a special register to be kept at the Foundations office.

13.3.

Copies or extracts of the minutes shall be signed by the Chairman or two members of the Foundation's Board.

SUBCHAPTER IIIb — Foundation's Board

Article 14. Composition of the Foundation's Board

14.1.

The Board of the Foundation is composed of at least seven members, including Chairman, Vice Chairman, Treasurer and Secretary, which members represent at least a quarter of the EU Member States. Foundation's Board is elected by the General Assembly. The normal duration of the term of the Foundation's Board is three years. Individuals can be elected to the Board.

14.2.

The Foundation's director has a standing invitation to attend the meetings of the Board without the right to vote. The Foundation's Board, if necessary, may invite other persons to attend meetings of the Board without the right to vote.

14.3.

Members of the Foundation's Board must indiscriminately respresent the interests of all political foundations, think-tanks, NGOs that are members of the General Assembly.

14.4.

If a member of the Foundation's Board fails to attend three consecutive meetings or brings material/moral prejudice to the Foundation, the Foundation's Board may recommend to the General Assembly the replacement of this member with a new member.

Article 15. Competences

15.1.

The Foundation's Board manages the Foundation's activities in between the meetings of the General Assembly and has all the competences which are not attributed to the General Assembly, including:

general management of the Foundation;

implementation of the decisions taken by the General Assembly;

drafting the annual program;

drafting the annual budget and financial reports;

monitoring the work of the Foundation's director and other staff;

the legal representation of the Foundation;

the appointment of external auditors insofar they are not appointed by the European Parliament;

the proposal of admission and exclusion of the members of the General Assembly;

the supervision and control of the activities and the assets of the Foundation;

the Board can appoint committees to perform certain tasks within the organization and the Board;

the Board can enter into an agreement for a loan to cover the annual budget and can ask the director to manage this process.

15.2.

On issues that need the consent of the members and on which a decision cannot be delayed until the next General Assembly, the Board will ask the consent of the members by letter or email who have to object within fourteen days. Expressing no objection will be taken as an agreement with the proposal.

Article 16. Meetings

16.1.

The Foundation's Board has to convene at least two times per year. The Chairman shall announce meetings of the Foundation's Board no later than twenty-one days in advance.

16.2.

Meetings of the Foundation's Board shall also be convened in case at least two members demand so in written form. The request must be addressed to the Chairman.

16.3.

Members of the Foundation's Board shall be convened by invitation (mail or email), at least twenty-one days in advance. The invitation shall include at least the following details: the date, time, location and agenda of the Board meeting.

16.4.

Every member of the Foundation's Board has one vote. The decisions of the Foundation's Board are taken by simple majority. In the event of parity of votes, the vote of the Chairman is decisive. The Foundation's Board cannot make decisions unless the majority of the members are present.

Voting by proxy is not accepted.

Article 17. Minutes

17.1.

Minutes of the Foundation's Board shall be signed by the Chairman and another member of the Board.

17.2.

The minutes shall be recorded in a special register to be kept at the office of the Foundation.

SUBCHAPTER IIIc — Chairman, Treasurer, Secretary

Article 18. Chairman

The Chairman, who is part of the Foundation's Board, is elected by the General Assembly. The Chairman conducts the Foundation's Board. The Vice Chairman replaces the Chairman if the Chairman is not present. The Board appoints one of its members as vice Chairman respectively secretary and respectively treasurer.

SUBCHAPTER IIId — DIRECTOR

Article 19. Director

The director, who is not part of the Foundation's Board, is appointed by the Foundation's Board. The director is responsible for the daily management and the implementation of the vision, strategy and activities of the Foundation.

The director reports to the Foundation's Board and maintains close liaison with ECPM. The Foundation's Board can delegate specific responsibilities and competences to the director.

SUBCHAPTER IIIe — Other Organs of the Foundation

Article 20. Honorary Board

The Foundation's Board may nominate prominent personalities of public life, as well as high-profile and relevant experts and academics as members of the Honorary Board. This Committee serves the academic level of the Foundation. Its further composition and attributes are to be specified if the Foundation's Rules of Internal Regulations.

SUBCHAPTER IIIf — Legal Representation

Article 21. Legal Representation

The Foundation is validly represented by the Chairman or two members of the Foundation's Board acting together. With regard to the daily management, the Foundation is validly represented by the director. In activities related to real estate and transactions over fifty thousand Euros (EUR 50,000.00), the representation of the Chairman is required.

CHAPTER IV — FINANCIAL ASPECTS

Article 22. Finances for Foundation's activities

The activity of the Foundation shall be financed by subventions as specified in the budget of the European Union, fundraising activities and voluntary contributions of members and donations of other legal and physical persons within the rules for European political foundations.

Members will pay an annually membership fee, according to procedure that will be described in the rules of internal regulations.

Article 23. Accounting year and annual accounts

23.1.

The accounting year of the Foundation begins on the first day of January and ends on thirty-first day of December of each year.

23.2.

In cases specified by Law, the General Assembly will appoint an auditor insofar they are not appointed by the European Parliament and determine the remuneration, if any.

Article 24. Aministrative and Financial organization and representation, accounting year and annual accounts

24.1.

The director is responsible for the daily financial organisation, spending and fundraising and therefore the daily administrative representation. The director appoints in consultation with the Board an administrator to conduct the administration while the director remains responsible. The director will inform the Board of the financial developments. The Board has final responsibility as described in article 15.1

24.2.

The director will sign off spending which will be recorded by the administrator. All expenditure will be conducted in accordance with the rules and guidelines for expenditure for European political foundations. The director can ask the administrator to conduct actual transfers. The administrator will do so after the director has signed for the transfer. The director can do transfers directly within the rules and guidelines for expenditure of funding for European political foundations and article 21 of these statutes. The director can finalise loan agreements to cover the annual budget.

24.3.

Other staff can do expenditure within an established limit with the sole purpose of arranging travel and stay, meeting rooms and office equipment within the established program of activities. This will be recorded for an individual member of staff in the Chamber of Commerce registration.

24.4.

The European Parliament is authorised to appoint the auditor. The director and administrator will cooperate with the auditor to establish a final financial report. The financial report will be submitted for approval and determination by the Board and the General Assembly.

24.5.

The Board remains the final administrative and financial representation of the Foundation. Outside Board Meetings, the Chairman can represent the Board in this regard and/or the Vice Chairman together with the treasurer.

24.6.

The Financial year will be the same as the calendar year. The board shall issue its annual report at a General Assembly within six months of the end of the association year — save an extension of such term by the General Assembly -, reporting on its management as conducted over the past financial year, under simultaneous submission of a balance sheet and a statement of income and expenditure. After expiry of the said term any member may demand in court that the board report in accordance with the foregoing sentence.

CHAPTER V — DISSOLUTION

Article 25. Dissolution

25.1.

The Foundation can be dissolved by decision of a competent judicial court, or by the General Assembly, at the initiative of Foundation's members.

25.2.

Proposal for the dissolution of the Foundation shall be addressed by Foundation's members by the mean of registered letter to Foundation's members to allow for consideration at least two months before the meeting of the General Assembly at which the proposal for a decision is submitted for a vote.

25.3.

The Foundation can be dissolved by a decision taken by a four fifth (4/5) majority of the votes cast in the General Assembly, when at least two third (2/3) of members are present or represented. Should this last quorum not be met at the first meeting, then a second meeting will be convened which will be allowed to deliberate regardless of the number of members present or represented and in which meeting the foundation can be dissolved by a decision taken by a four fifth (4/5) majority.

25.4.

The General Assembly or the liquidators will decide on the allocation of the net assets of the Foundation, in accordance with the Law.

CHAPTER VI — INTERNAL REGULATIONS

Article 26. Rules of Internal Regulations

Rules of Internal regulations of the Foundation will be adopted by the General Assembly upon proposal of the Foundation's Board. Rules of Internal Regulations provide for issues or procedures and internal order not mentioned in these Statutes.

CHAPTER VII — FINAL PROVISIONS

Article 27- Final Provisions

Matters not expressly referred to in these Statutes are subject to the provisions of the Law.

VOLMACHT

./.
Van gemelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte welke aan deze akte is gehecht.

De comparante is mij, notaris, bekend.

Van de verklaring van de comparante heb ik, notaris, in Zwolle op de datum aan het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt.

De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de comparante.

De comparante heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen.

Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparante en ik deze akte onmiddellijk daarna ondertekend.


Europol

1.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 37/19


IL-BORD TA’ AMMINISTRAZZJONI TAL-EUROPOL

Regoli ta’ proċedura

(2018/C 37/06)

IL-BORD TA’ AMMINISTRAZZJONI,

Wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u li jissostitwixxi u jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2009/371/ĠAI, 2009/934/ĠAI, 2009/935/ĠAI, 2009/936/ĠAI u 2009/968/ĠAI (1) (minn issa ’l quddiem ir-“Regolament dwar il-Europol”) u b’mod partikolari l-Artikolu 11(1)(t) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-governanza tal-Europol għandha tittejjeb permezz tat-titjib fl-effiċjenza u s-simplifikazzjoni tal-proċeduri;

(2)

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiġu rrappreżentati fil-Bord ta’ Amministrazzjoni tal-Europol sabiex jissorveljaw ix-xogħol tagħha b’mod effettiv;

(3)

Il-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu, inklużi d-dispożizzjonijiet dwar il-kompiti u l-funzjonament tas-Segretarjat tiegħu.

ADOTTA DAWN IR-REGOLI TA’ PROĊEDURA:

Artikolu 1

Kompożizzjoni tal-Bord ta’ Amministrazzjoni

1.   Il-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jkun magħmul minn rappreżentant wieħed minn kull Stat Membru u minn rappreżentant wieħed tal-Kummissjoni. Kull rappreżentant għandu jkollu d-dritt tal-vot.

2.   Kull membru tal-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jkollu membru supplenti. Il-membru supplenti għandu jirrappreżenta lill-membru fl-assenza tiegħu jew tagħha. Kemm il-membru kif ukoll il-membru supplenti jistgħu jattendu laqgħa tal-Bord ta’ Amministrazzjoni.

3.   Il-membri u l-membri supplenti tal-Bord ta’ Amministrazzjoni għandhom jinħatru filwaqt li jitqies l-għarfien tagħhom fil-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi, kif ukoll il-ħiliet maniġerjali, amministrattivi u baġitarji rilevanti tagħhom.

4.   Il-prinċipju ta’ rappreżentazzjoni ta’ bilanċ bejn is-sessi fuq il-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jitqies ukoll.

5.   Mingħajr ħsara għad-dritt tal-Istati Membri u l-Kummissjoni li jitterminaw il-mandat tal-membru u l-membru supplenti rispettivi tagħhom, is-sħubija tal-Bord ta’ Amministrazzjoni għandha tkopri perjodu ta’ erba’ snin, li jkun jista’ jiġi estiż.

6.   Il-partijiet kollha rrappreżentati fil-Bord ta’ Amministrazzjoni għandhom jagħmlu sforz biex jillimitaw is-sostituzzjoni tar-rappreżentanti tagħhom b’oħrajn, sabiex jiżguraw il-kontinwità tax-xogħol tal-Bord ta’ Amministrazzjoni.

7.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinnotifikaw lis-Segratarjat tal-Bord ta’ Amministrazzjoni bil-ħatra u ċ-ċessjoni tad-dmirijiet tal-membru u l-membru supplenti rispettivi tagħhom. Is-Segretarjat għandu jżomm il-lista tal-Bord ta’ Amministrazzjoni aġġornata.

Artikolu 2

President u Deputat President

1.   Il-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jeleġġi President u Deputat President mill-grupp ta’ tliet Stati Membri li flimkien ħejjew il-programm ta’ 18-il xahar tal-Kunsill. Huma għandhom iservu għal perjodu ta’ 18-il xahar li jikkorrispondi għal dak il-programm tal-Kunsill. Matul dan il-perjodu l-President m’għandux jaġixxi aktar bħala r-rappreżentant tal-Istat Membru tiegħu fil-Bord ta’ Amministrazzjoni u m’għandux ikollu dritt tal-vot. Jekk is-sħubija tal-Bord ta’ Amministrazzjoni tal-President jew tad-Deputat President tintemm matul il-mandat tagħhom bħala President jew Deputat President, il-mandat tagħhom għandu jiskadi b’mod awtomatiku fl-istess ħin.

2.   Il-President għandu jkun responsabbli, b’mod partikolari, għall-operat effiċjenti tal-Bord ta’ Amministrazzjoni fit-twettiq tal-kompiti tiegħu stabbiliti fir-Regolament dwar il-Europol.

3.   Meta l-President ma jkunx kapaċi jwettaq id-dmirijiet tiegħu, dan għandu jiġi mibdul bid-Deputat President.

4.   Il-President u d-Deputat President għandhom jiġu eletti minn maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri tal-Bord ta’ Amministrazzjoni. L-elezzjoni tal-President u tad-Deputat President għandha ssir mhux aktar tard minn matul l-aħħar laqgħa ta’ qabel il-programm ta’ 18-il xahar tal-Kunsill li jmiss, imsemmi fl-Artikolu 2(1) ta’ dawn ir-regoli.

5.   In-nomini għal President u Deputat President għandhom jiġu ppreżentati lis-Segretarjat mhux aktar tard minn għoxrin jum kalendarju qabel il-bidu tal-laqgħa li matulha ssir l-elezzjoni. Is-Segretarjat għandu jibgħat in-nomini li jirċievi lill-membri tal-Bord ta’ Amministrazzjoni mhux aktar tard minn erbatax-il jum kalendarju qabel il-laqgħa tal-Bord ta’ Amministrazzjoni li matulha tkun saret l-elezzjoni.

Artikolu 3

Laqgħat tal-Bord ta’ Amministrazzjoni

1.   Il-President għandu jsejjaħ il-laqgħat tal-Bord ta’ Amministrazzjoni. Il-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jiġi infurmat bid-data ta’ laqgħa ordinarja mhux aktar tard minn matul il-laqgħa li tippreċediha.

2.   Il-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jagħmel mill-anqas żewġ laqgħat ordinarji fis-sena. Barra minn hekk, dan għandu jiltaqa’ fuq l-inizjattiva tal-President tiegħu jew fuq it-talba tal-Kummissjoni jew mill-anqas terz tal-membri tiegħu. F’tali każijiet, il-President għandu jsejjaħ il-laqgħa fi żmien tletin jum kalendarju minn mindu jirċievi t-talba jew erbatax-il jum kalendarju f’każ ta’ urġenza.

3.   Il-laqgħat għandhom isiru fil-kwartieri ġenerali tal-Europol, sakemm il-President tal-Bord ta’ Amministrazzjoni ma jiddeċidix mod ieħor.

Artikolu 4

Aġenda tal-laqgħat

1.   Il-President tal-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jfassal l-abbozz ta’ aġenda għal kull laqgħa. L-abbozz ta’ aġenda għandu jintbagħat mis-Segretarju tal-Bord ta’ Amministrazzjoni lill-membri u lid-Direttur Eżekuttiv mill-inqas erbatax-il jum kalendarju qabel il-laqgħa. Meta tissejjaħ laqgħa straordinarja, l-abbozz ta’ aġenda għandu jintbagħat matul il-ġimgħa ta’ qabel il-laqgħa.

2.   L-abbozz ta’ aġenda għandu jkun fih il-punti mitluba minn membru jew mid-Direttur Eżekuttiv, sakemm id-dokumenti rilevanti jkunu disponibbli għall-President mill-anqas sittax-il jum kalendarju qabel il-laqgħa.

3.   Fuq l-abbozz ta’ aġenda jistgħu jiġu inklużi biss dawk il-punti li għalihom ikunu ntbagħtu d-dokumenti rilevanti lill-membri u lid-Direttur Eżekuttiv mhux aktar tard mid-data li fiha jinħareġ l-abbozz ta’ aġenda, sakemm il-President ma jiddeċidix mod ieħor.

4.   Il-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jadotta l-aġenda fil-bidu tal-laqgħa.

Artikolu 5

Attendenza u deliberazzjonijiet

1.   Il-preżenza ta’ tliet kwarti tal-membri tal-Bord ta’ Amministrazzjoni għandha tikkostitwixxi kworum. Fin-nuqqas ta’ kworum, il-President għandu jtemm il-laqgħa u jsejjaħ oħra mill-aktar fis. Għat-tieni laqgħa, żewġ terzi tal-membri għandhom jikkostitwixxu kworum. Il-membri li jiddelegaw il-vot tagħhom m’għandhomx jiġu magħduda fil-kowrum.

2.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jipparteċipa fid-deliberazzjonijiet tal-Bord ta’ Amministrazzjoni.

3.   Il-Bord ta’ Amministrazzjoni jista’ jistieden lil kwalunkwe persuna li l-opinjoni tagħha tista’ tkun rilevanti għad-diskussjoni, inkluż, fejn xieraq, rappreżentant tal-Grupp ta’ Skrutinju Parlamentari Konġunt (JPSG), biex tattendi l-laqgħat tiegħu bħala membru li ma jivvutax.

4.   Il-membri u l-membri supplenti tal-Bord ta’ Amministrazzjoni jistgħu jkunu assistiti fil-laqgħat minn konsulenti jew esperti.

5.   Il-President għandu jmexxi l-laqgħa billi jagħti prijorità lill-membri li jkunu jixtiequ jqajmu kwistjoni ta’ proċedura jew materja preliminari.

6.   Wara proposta mill-President jew fuq talba ta’ membru, il-Bord ta’ Amministrazzjoni jista’ jiddeċiedi li jiltaqa’ f’sessjoni magħluqa, u jiddetermina l-parteċipazzjoni waqt il-laqgħa.

7.   Il-laqgħat għandhom isiru f’konformità mal-arranġamenti lingwistiċi interni tal-Europol, kif ġie deċiż mill-Bord ta’ Amministrazzjoni f’konformità mal-Artikolu 64(2) tar-Regolament dwar il-Europol.

Artikolu 6

Regoli tal-votazzjoni

1.   Il-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jieħu deċiżjonijiet b’maġġoranza tal-membri tiegħu, sakemm ir-Regolament dwar il-Europol ma jistipulax mod ieħor.

2.   Il-maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri tal-Bord ta’ Amministrazzjoni għandha tkun meħtieġa:

a.

għall-adozzjoni tad-dokument dwar il-programmar pluriennali tal-Europol u l-programm ta’ ħidma annwali għas-sena ta’ wara;

b.

għall-adozzjoni tal-baġit annwali tal-Europol;

c.

għall-elezzjoni tal-President u tad-Deputat President;

d.

għad-deċiżjoni dwar kwalunkwe tilwima bejn il-Europol u l-Istati Membri fuq ir-responsabbiltà aħħarija għall-kumpens lil kwalunkwe individwu li jkun ġarrab ħsara bħala riżultat ta’ operazzjoni tal-ipproċessar tad-data kontra l-liġi;

e.

għad-deċiżjoni rigward il-proposti li għandhom isiru lill-Kunsill dwar il-ħatra, l-estensjoni tal-mandat, jew id-destituzzjoni tad-Direttur Eżekuttiv u d-Deputati Diretturi Eżekuttivi;

f.

għad-deċiżjoni dwar l-arranġamenti lingwistiċi interni tal-Europol.

3.   Kull membru għandu jkollu vot wieħed. Fin-nuqqas ta’ membru bi dritt tal-vot, is-supplent tiegħu għandu jkun intitolat li jeżerċita d-dritt tal-vot tiegħu.

4.   Kull membru jista’ jiddelega l-vot tiegħu lil membru tal-Bord ta’ Amministrazzjoni ieħor. Kull membru jista’ jirċievi vot wieħed biss bi prokura mingħand membru ieħor. Il-membru li jiddelega l-vot għandu jikkomunika bil-miktub lill-President l-isem tal-membru awtorizzat li jivvota għalih, kif ukoll kwalunkwe restrizzjoni mqiegħda fuq il-vot.

5.   Id-Direttur Eżekuttiv m’għandux jipparteċipa fil-votazzjoni.

6.   Il-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jipproċedi għal votazzjoni fuq l-inizjattiva tal-President, li għandu wkoll iressaq kwistjoni għal votazzjoni fuq talba ta’ xi membru tiegħu, sakemm il-maġġoranza tal-membri jaqblu.

7.   It-tqassim tal-voti għandu jiġi indikat għal kull deċiżjoni adottata mill-Bord ta’ Amministrazzjoni. Id-deċiżjoni għandha tkun akkumpanjata b’nota li tiddikjara l-opinjonijiet tal-minorità jekk din tal-aħħar titlob dan. Jekk ir-riżultat tat-turija tal-idejn ikun ikkontestat, il-voti għandhom jittieħdu b’turija tal-idejn jew permezz ta’ sejħa tal-ismijiet.

8.   Il-votazzjonijiet fuq deċiżjonijiet u ħatriet għandhom isiru permezz ta’ votazzjoni sigrieta fuq talba ta’ wieħed mill-membri jew jekk il-President jiddeċiedi dan. Meta jkun hemm votazzjoni sigrieta, il-President, assistit minn żewġ membri oħrajn, għandu jgħodd il-voti u minnufih iħabbar ir-riżultati. Il-President jista’ jippermetti lil kwalunkwe membru jagħti dikjarazzjoni fil-qosor tar-raġuni għall-votazzjoni tiegħu.

9.   Il-Bord ta’ Amministrazzjoni wkoll jista’ jieħu deċiżjonijiet permezz ta’ proċedura bil-miktub, f’konformità mal-Artikolu 7 ta’ dawn ir-regoli.

Artikolu 7

Proċedura bil-miktub

1.   Meta l-President tal-Bord ta’ Amministrazzjoni jikkunsidra li ċ-ċirkostanzi jiddettaw hekk, huwa jista’ jistieden lill-Bord ta’ Amministrazzjoni biex jieħu deċiżjoni jew jesprimi l-opinjoni tiegħu fuq kwistjoni partikolari permezz ta’ proċedura bil-miktub. Jekk il-proposta biex tintuża proċedura bil-miktub ma tkunx ġiet deċiża waqt laqgħa, il-membri jistgħu jesprimu l-oġġezzjonijiet tagħhom bil-miktub lill-President.

2.   Il-proċeduri bil-miktub għandhom jiġu adottati permezz ta’ proċedura ta’ silenzju, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor.

3.   Il-proċeduri bil-miktub għandhom idumu għal perjodu standard ta’ erbatax-il jum kalendarju, sakemm il-President ma jiddeċidix mod ieħor għal raġunijiet ta’ urġenza. L-opinjoni espressa minn membru tal-Bord ta’ Amministrazzjoni għandha tkun disponibbli għall-membri l-oħrajn.

4.   Ir-riżultat ta’ proċedura bil-miktub għandu jiġi nnotifikat mingħajr dewmien mis-Segretarjat lill-Bord ta’ Amministrazzjoni.

5.   Id-deċiżjonijiet meħudha permezz ta’ proċedura bil-miktub għandhom jiġu rreġistrati fil-laqgħa tal-Bord ta’ Amministrazzjoni li jkun imiss.

Artikolu 8

Minuti tal-laqgħat

1.   L-abbozz tal-minuti tal-laqgħat tal-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jsir mis-Segretarjat taħt ir-responsabbiltà tal-President u għandu jinkludi:

a.

rapport dwar id-diskussjonijiet;

b.

id-deċiżjonijiet adottati mill-Bord ta’ Amministrazzjoni b’indikazzjoni tad-distribuzzjoni tal-voti, inkluż lista ta’ voti bi prokura, meta ssir votazzjoni formali;

c.

id-dokumenti ppreżentati lill-Bord ta’ Amministrazzjoni;

d.

lista ta’ dawk preżenti.

2.   Il-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu japprova l-abbozz tal-minuti permezz ta’ proċedura bil-miktub jew matul il-laqgħa li jkun imiss tiegħu. L-abbozz tal-minuti għandu jiġi ppreżentat biss għall-approvazzjoni tal-Bord ta’ Approvazzjoni jekk ikun intbagħat lill-membri mill-inqas ġimagħtejn qabel il-laqgħa. L-abbozz tal-minuti għandu jintbagħat ukoll lid-Direttur Eżekuttiv.

3.   Il-proposti għall-emendi tal-abbozz tal-minuti għandhom jiġu ppreżentati bil-miktub lis-Segretarjat meta jiġi adottat permezz ta’ proċedura bil-miktub jew jiġi propost fil-bidu ta’ laqgħa fejn għandu jiġi approvat.

4.   Ladarba jiġu approvati, il-minuti għandhom jiġu ffirmati mill-President u mis-Segretarju tal-Bord ta’ Amministrazzjoni.

Artikolu 9

Gruppi ta’ Ħidma tal-Bord ta’ Amministrazzjoni

1.   Il-Bord ta’ Amministrazzjoni jista’ jistabbilixxi gruppi ta’ ħidma dwar kwalunkwe kwistjoni li huwa responsabbli għaliha, filwaqt li jiddefinixxi l-kamp ta’ applikazzjoni u l-kompiti tagħhom.

2.   Il-membri tal-Bord ta’ Amministrazzjoni għandhom jiġu rrappreżentati fi gruppi ta’ ħidma, li għandhom jiġu ppreseduti minn membru tal-Bord ta’ Amministrazzjoni jew minn espert ta’ livell għoli maħtur mill-Bord ta’ Amministrazzjoni. Il-proċedura għall-ħatra tal-President ta’ grupp ta’ ħidma għandha tkun dik tal-Artikolu 2 ta’ dawn ir-regoli. Ir-rappreżentanti tal-Bord ta’ Amministrazzjoni għandhom jimpenjaw ruħhom li jipparteċipaw b’mod attiv fil-gruppi ta’ ħidma.

3.   L-Europol għandha tkun mistiedna biex tipparteċipa fil-laqgħat tal-gruppi ta’ ħidma. L-esperti wkoll jistgħu jkunu mistiedna biex jattendu għal-laqgħat tal-gruppi ta’ ħidma.

4.   Il-gruppi ta’ ħidma għandhom:

a.

jiddiskutu u jiżviluppaw il-proposti li jridu jiġu ppreżentati lill-Bord ta’ Amministrazzjoni;

b.

imexxu skont informazzjoni orali jew dokumentazzjoni ppreżentata tal-inqas ġimagħtejn qabel il-laqgħat tagħhom, sakemm il-President tagħhom ma jiddeċidix mod ieħor;

c.

meta meħtieġ, jirrapportaw lura lill-Bord ta’ Amministrazzjoni, permezz tal-President tagħhom;

d.

ikollhom l-appoġġ tas-Segretarjat tal-Bord ta’ Amministrazzjoni.

e.

jiġu xolti hekk kif itemmu l-kompiti tagħhom. Jekk ikollhom mandat għal terminu twil, il-ħtieġa għall-kontinwazzjoni tagħhom għandha tiġi vvalutata regolarment mill-Bord ta’ Amministrazzjoni.

Artikolu 10

Kunfidenzjalità

Mingħajr ħsara għall-Artikolu 11 ta’ dawn ir-regoli, il-proċedimenti u d-deliberazzjonijiet tal-Bord ta’ Amministrazzjoni huma koperti mid-dmir tas-segretezza professjonali kif stipulat fl-Artikolu 339 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, sakemm il-Bord ta’ Amministrazzjoni ma jiddeċidix mod ieħor. Il-membri u persuni oħrajn preżenti fil-laqgħat, anke wara li ma jibqgħux marbuta bid-dmirijiet tagħhom, għandhom jibqgħu marbuta b’dan l-obbligu.

Artikolu 11

Trasparenza

1.   Fuq is-sit web tiegħu, il-Europol għandha tippubblika lista tal-membri tal-Bord ta’ Amministrazzjoni.

2.   Il-membri tal-Bord ta’ Amministrazzjoni għandhom jipprovdu lis-Segretarjat b’dikjarazzjoni tal-interessi, li għandha tkun disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit web tal-Europol f’konformità mar-regoli interni għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess fir-rigward tal-membri tal-Bord ta’ Amministrazzjoni.

3.   Is-sommarji tal-eżitu tal-laqgħat tal-Bord ta’ Amministrazzjoni għandhom jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-Europol mis-Segretarjat mal-awtorizzazzjoni tal-President u wara li jiġi kkonsultat il-Bord ta’ Amministrazzjoni, f’konformità mal-Artikolu 65(4) tar-Regolament dwar il-Europol. Il-pubblikazzjoni ta’ dawn is-sommarji għandha titħalla barra jew tiġi ristretta b’mod temporanju jew permanenti jekk tali pubblikazzjoni tista’ tkun ta’ riskju li tfixkel il-prestazzjoni tal-kompiti tal-Europol, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-obbligazzjonijiet ta’ diskrezzjoni u kunfidenzjalità tagħha u l-karattru operazzjonali tal-Europol.

4.   L-aċċess għad-dokumenti tal-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jkun soġġett għar-regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) fir-rigward tad-dokumenti tal-Europol.

Artikolu 12

Dokumentazzjoni tal-Bord ta’ Amministrazzjoni

1.   Is-segretarjat għandu jżomm arkivji elettroniċi u tanġibbli tad-dokumentazzjoni tal-Bord ta’ Amministrazzjoni.

2.   Kull President ġdid tal-Europol għandu jissorvelja d-dokumentazzjoni tal-Bord ta’ Amministrazzjoni, u għal dan il-għan għandu jfassal dokument li għandu jiġi ppreżentat lill-Bord għall-approvazzjoni fl-ewwel laqgħa ordinarja.

Artikolu 13

Segretarjat tal-Bord Amministrattiv

1.   Il-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jkun appoġġat minn Segretarjat ipprovdut mill-Europol.

2.   Il-Bord ta’ Amministrazzjoni għandu jaħtar Segretarjat, li jkun soġġett għar-Regolamenti tal-Persunal u l-Kundizzjonijiet ta’ Impjieg ta’ Aġenti Oħrajn, filwaqt li jrid jagħti rendikont tal-qadi ta’ dmirijietu lill-Bord ta’ Amministrazzjoni biss.

3.   Is-Segretarjat għandu jaqdi dmirijietu kif ordnat mill-President u għandu jagħti rendikont ta’ dmirijietu lilu biss. Is-Segretarjat, b’mod partikolari, għandu:

(a)

ikun involut mill-qrib u b’mod kontinwu fl-organizzazzjoni, fil-koordinazzjoni u fl-iżgurar tal-koerenza tax-xogħol tal-Bord ta’ Amministrazzjoni, inkluż dak tal-gruppi ta’ ħidma tiegħu, taħt ir-responsabbiltà u l-gwida tal-President;

(b)

jappoġġa lill-President fil-qadi tal-funzjonijiet tiegħu jew tagħha;

(c)

jipprovdi lill-Bord ta’ Amministrazzjoni l-appoġġ amministrattiv meħtieġ biex jaqdi dmirijietu;

(d)

ikun responsabbli għall-qadi ta’ kwalunkwe dmir ieħor assenjat mill-Bord ta’ Amministrazzjoni jew mill-President fl-interess tal-Europol.

Artikolu 14

Korrispondenza

Il-korrispondenza indirizzata lill-Bord ta’ Amministrazzjoni għandha tintbagħat lill-President tal-Bord ta’ Amministrazzjoni u għandha tiġi trattata mis-Segretarjat.

Artikolu 15

Rimborż ta’ spejjeż

1.   Il-Europol għandha tkopri l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u l-akkomodazzjoni tal-President tal-Bord ta’ Amministrazzjoni u ta’ kwalunkwe grupp ta’ ħidma mwaqqaf minn tal-aħħar.

2.   Il-Europol għandha tkopri l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-membru u tal-membru supplenti tal-Bord ta’ Amministrazzjoni li jirrappreżentaw Stat Membru u sa żewġ esperti għal kull delegazzjoni. Kull delegazzjoni għandha tħallas l-ispejjeż tal-akkomodazzjoni tal-membri u l-esperti tagħha. L-ispejjeż tal-esperti l-oħrajn għandhom jiġu koperti mid-delegazzjoni rispettiva.

3.   Il-Europol għandha tkopri l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tal-akkomodazzjoni tal-esperti mistiedna biex jagħtu parir lill-Bord ta’ Amministrazzjoni skont l-Artikoli 5(3), 5(4) u 9(3) ta’ dawn ir-regoli ta’ proċedura. L-ispejjeż ta’ parteċipazzjoni tar-rappreżentant magħżul mill-Grupp ta’ Skrutinju Parlamentari Konġunt m’għandhomx jiġu koperti mill-Europol.

4.   Għal-laqgħat tal-gruppi ta’ ħidma tal-Bord ta’ Amministrazzjoni, il-Europol għandha tkopri l-ispejjeż tal-ivvjaġġar ta’ rappreżentat għal kull delegazzjoni. Kull delegazzjoni għandha tħallas l-ispejjeż tal-akkomodazzjoni tar-rappreżentanti u l-esperti tagħha.

Artikolu 16

Dispożizzjonijiet finali

1.   Dawn ir-regoli għandhom jidħlu fis-seħħ fid-data tal-applikazzjoni tar-Regolament dwar il-Europol.

2.   Id-Deċiżjoni tal-Bord ta’ Amministrazjoni tal-Europol tat-30 ta’ Novembru 2011 li tistabbilixxi r-regoli ta’ proċedura tal-Bord ta’ Amministrazzjoni hija bil-preżenti mħassra u sostitwita b’dawn ir-regoli.

3.   Kwalunkwe proposta għal emendi ta’ dawn ir-regoli għandha tiġi kkunsidrata mill-Bord ta’ Amministrazzjoni f’konformità mal-Artikolu 11(1)(t) tar-Regolament dwar il-Europol.

Magħmul fl-Aja, it-13 ta’ Diċembru 2016.

Għall-Bord ta’ Amministrazzjoni

Arie IJZERMAN

Il-President


(1)  ĠU L 135, 24.5.2016, p. 53.

(2)  ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.


V Avviżi

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

Il-Kummissjoni Ewropea

1.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 37/25


SEJĦA SPEĊIFIKA GĦALL-PROPOSTI — EACEA/03/2018

Il-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja 2014-2020

(2018/C 37/07)

1.   Introduzzjoni

Din is-sejħa għal proposti hija bbażata fuq ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 Tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi “Erasmus+”: il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, taħriġ, żgħażagħ u sport u li jħassar id-Deċiżjonijiet Nru 1719/2006/KE, Nru 1720/2006/KE u Nru 1298/2008/KE. ( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 347/50 tal-20.12.2013).

2.   Objettivi u deskrizzjoni

Il-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE) tipprovdi l-qafas ta’ kwalità ġenerali għal attivitajiet ta’ kooperazzjoni Ewropej u internazzjonali li istituzzjoni ta’ edukazzjoni superjuri (HEI) tista’ twettaq fi ħdan il-Programm Erasmus+. L-għoti ta’ Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja hija prerekwiżit għall-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni superjuri kollha li qegħdin f’wieħed mill-pajjiżi elenkati hawn taħt u li jridu japplikaw u jipparteċipaw fil-mobilità tat-tagħlim ta’ individwi u/jew fil-kooperazzjoni għall-innovazzjoni u l-prattiki tajba skont il-Programm. Għal dawk l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni superjuri li qegħdin f’pajjiżi oħra, il-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja mhijiex meħtieġa, u l-qafas ta’ kwalità qed ikun stabbilit permezz ta’ ftehim interistituzzjonali bejn l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni superjuri. Il-Karta tingħata għat-tul kollu tal-Programm Erasmus+. L-implimentazzjoni tal-Karta se tiġi mmonitorjata u kwalunkwe ksur tal-prinċipji u tal-impenji tagħha jista’ jwassal għall-irtirar tagħha mill-Kummissjoni Ewropea.

3.   Applikanti eliġibbli

L-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni superjuri stabbiliti f’wieħed mill-pajjiżi li ġejjin huma eliġibbli li japplikaw għal Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja:

l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea;

il-pajjiżi tal-EFTA-ŻEE (l-Islanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja),

il-pajjiżi kandidati tal-UE (is-Serbja (1), l-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja u t-Turkija).

L-awtoritajiet Nazzjonali se jinnominaw, fost l-applikanti, lill-Istituzzjonijiet ta’ Edukazzjoni Superjuri (2) li huma eliġibbli biex jipparteċipaw fil-mobilità tat-tagħlim ta’ individwi u/jew fil-kooperazzjoni għall-innovazzjoni u l-prattiki tajba skont il-Programm Erasmus+, fit-territorji rispettivi tagħhom.

4.   Data ta’ skadenza għas-sottomissjoni ta’ applikazzjonijiet u data indikattiva ta’ meta se jiġu ppublikati r-riżultati tal-għażla

Il-formola onlajn ta’ applikazzjoni lesta kif imiss għandha tintbagħat onlajn sa 12.00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell, Ħin Ewropew Ċentrali) it-22 ta’ Marzu 2018.

Id-data indikattiva ta’ meta se jiġu ppubblikati r-riżultati tal-għażla hija t-30 ta’ Settembru 2018.

5.   Informazzjoni sħiħa

L-informazzjoni dwar il-Programm Erasmus+ hija disponibbli fuq is-sit elettroniku li ġej: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi skont il-linji gwida mogħtija mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura u huma disponibbli fl-indirizz:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2019_en


(1)  L-Istituzzjonijiet ta’ Edukazzjoni Għolja Serbi se jkunu jistgħu japplikaw taħt is-sejħa 2019 ECHE iżda l-għotja tal-awtorità tagħhom tista’ tingħata biss ġaladarba s-Serbja tikseb l-istatus ta’ pajjiż tal-Programm Erasmus+.

(2)  “istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja” skont kif inhi ddefinita fl-Artiklu 2 tal-bażi legali tal-Programm Erasmus+ hija:

(a)

kull tip ta’ istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja li skont il-liġi jew il-prattika nazzjonali, toffri lawrji rikonoxxuti jew kwalifiki rikonoxxuti oħra ta’ livell terzjarju irrispettivament mill-isem ta’ tali stabbiliment,

(b)

kull istituzzjoni li, skont il-liġi jew il-prattika nazzjonali, toffri edukazzjoni jew taħriġ vokazzjonali fuq livell terzjarju.


Il-Bank Ewropew tal-Investiment

1.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 37/27


Sejħa għall-Proposti

Tournament għall-Innovazzjoni Soċjali 2018 tal-IBEI

(2018/C 37/08)

L-Istitut tal-BEI jorganizza s-seba’ edizzjoni tat-Tournament għall-Innovazzjoni Soċjali tiegħu

It-TIS jippromwovi ideat innovattivi u jippremja l-opportunitajiet li joħolqu impatt soċjetali, li jkopru proġetti f’firxa wiesgħa ta’ oqsma — mill-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa u l-ħolqien ta’ impjiegi, għal teknoloġiji ġodda, sistemi ġodda, u proċessi ġodda. Il-proġetti kollha jikkompetu għal erba’ premjijiet f’Kategorija Ġenerali, u din is-sena proġetti li jindirizzaw it-tema tal-iżvilupp sostenibbli (b’enfasi speċjali fuq l-ekonomija ċirkolari) ser jikkompetu wkoll fil-Kategorija Speċjali. Il-proġetti rebbieħa fiż-żewġ kategoriji jiġu ppremjati l-Ewwel Premju u t-Tieni Premju ta’ EUR 50 000 u EUR 20 000 rispettivament.

Segwina fuq Facebook: www.facebook.com/EibInstitute

Għal aktar informazzjoni dwar dan it-tournament u kif tissottometti proposta innovattiva, mur fi:

http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/


PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea

1.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 37/28


Notifika minn qabel ta’ konċentrazzjoni

(Il-Każ M.8753 — HASCO/Magna/JV)

Każ li jista’ jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2018/C 37/09)

1.

Fl-24 ta’ Jannar 2018, il-Kummissjoni rċeviet avviż ta’ konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1).

Dan l-avviż jikkonċerna l-impriżi li ġejjin:

Huayu Automotive Systems Co., Ltd (“HASCO”, iċ-Ċina), ikkontrollata minn Shanghai Automotive Industry Corporation Group (“SAIC”, iċ-Ċina),

Magna International Inc. (“Magna”, il-Kanada),

HASCO Magna Electric Drive System Co., Ltd, (“E-Drive Ltd”, iċ-Ċina).

HASCO u Magna jakkwistaw fis-sens tal-Artikolu 3(1)(b) u 3(4) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet il-kontroll konġunt ta’ E-Drive Ltd.

Il-konċentrazzjoni hija mwettqa permezz ta’ xiri ta’ ishma f’kumpanija maħluqa ġdida li tikkostitwixxi impriża konġunta (joint venture, JV).

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

HASCO hija attiva fil-produzzjoni u l-bejgħ ta’ komponenti awtomotivi għal għadd ta’ manifatturi tal-karozzi,

Magna hija attiva globalment fil-manifattura u fil-fornitura tal-komponenti tal-karozzi, inklużi sistemi ta’ motopropulsjoni e-drive,

E-Drive Ltd għandha l-għan li tiġbor e-motors, settijiet ta’ gerijiet, invertituri u partijiet relatati oħra ta’ e-drive tas-sistema tal-motopropulsjoni u tbiegħu lill-produtturi ta’ tagħmir oriġinali (original equipment manufacturers, OEMs).

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni tqis li t-tranżazzjoni notifikata tista’ taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament dwar l-Għaqdiet. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.

Skont l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta’ ċerti konċentrazzjonijiet taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2) jinħtieġ li jiġi nnutat li dan il-każ jista’ jiġi kkunsidrat għal trattament skont il-proċedura stabbilita fl-Avviż.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lil terzi persuni interessati biex jibagħtulha l-kummenti li jista’ jkollhom dwar l-operazzjoni proposta.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta’ din il-pubblikazzjoni. Jinħtieġ li r-referenza li ġejja dejjem tiġi speċifikata:

M.8753 — HASCO/Magna/JV

Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni permezz tal-email, permezz tal-faks jew permezz tal-posta. Uża d-dettalji ta’ kuntatt ta’ hawn taħt:

Email:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks:

+32 22964301

Indirizz tal-posta:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament dwar l-Għaqdiet”).

(2)  ĠU C 366, 14.12.2013, p. 5.


1.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 37/30


Notifika minn qabel ta’ konċentrazzjoni

(Il-Każ M.8761 — ReAssure/Actaeon)

Każ li jista’ jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2018/C 37/10)

1.

Fis-26 ta’ Jannar 2018, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta’ konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1).

Dan l-avviż jikkonċerna l-impriżi li ġejjin:

ReAssure Limited, ikkontrollata minn Swiss Re Ltd (“Swiss Re”, l-Isvizzera),

Actaeon (“Actaeon”, ir-Renju Unit).

Swiss Re takkwista, fis-sens tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Għaqdiet il-kontroll ta’ Actaeon kollha kemm hi.

Il-konċentrazzjoni hija mwettqa permezz ta’ xiri ta’ assi.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

—   Swiss Re: fornitur bl-ingrossa ta’ riassikurazzjoni, assigurazzjoni u forom oħra ta’ trasferiment tar-riskju bbażati fuq l-assigurazzjoni kemm għall-prodotti tal-ħajja u kemm dawk mhux tal-ħajja, inkluż għal prodotti lil klijenti bl-imnut;

—   Actaeon: il-forniment ta’ pensjonijiet ibbażati fuq l-assigurazzjoni tradizzjoni fuq il-ħajja, tfaddil u prodotti tal-investiment prinċipalment lil klijenti fil-livell ta’ konsumatur u lil għadd limitat ta’ skemi korporattivi (gruppi). Il-prodotti ta’ Actaeon huma fil-biċċa l-kbira magħluqa għal negozju ġdid u f’ġestjoni estintiva, kemm fil-livell individwali kif ukoll fil-livell ta’ grupp.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni tqis li t-tranżazzjoni notifikata tista’ taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament dwar l-Għaqdiet. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.

Skont l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta’ ċerti konċentrazzjonijiet skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2) jinħtieġ li jiġi nnutat li dan il-każ jista’ jiġi kkunsidrat għal trattament skont il-proċedura stabbilita fl-Avviż.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lil terzi persuni interessati biex jibagħtulha l-kummenti li jista’ jkollhom dwar l-operazzjoni proposta.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta’ din il-pubblikazzjoni. Jinħtieġ li r-referenza li ġejja dejjem tiġi speċifikata:

M.8761 — ReAssure/Actaeon

Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni permezz tal-email, permezz tal-faks jew permezz tal-posta. Uża d-dettalji ta’ kuntatt ta’ hawn taħt:

Email:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks:

+32 22964301

Indirizz tal-posta:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament dwar l-Għaqdiet”).

(2)  ĠU C 366, 14.12.2013, p. 5.


Rettifika

1.2.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 37/31


Rettifika tan-Notifika ta’ bidu ta’ proċediment kontra s-sussidju li jikkonċerna l-importazzjonijiet ta’ bijodiżil li joriġinaw fl-Arġentina

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 34 tal-31 ta’ Jannar 2018 )

(2018/C 37/11)

Fil-paġna 37, il-punt 3(i):

minflok:

“(i)

il-forniment ta’ prodotti u servizzi mill-gvern għal remunerazzjoni inqas minn adegwata, pereżempju l-forniment ta’ fażola tas-sojja;”,

aqra:

“(i)

il-forniment ta’ prodotti u servizzi mill-gvern għal remunerazzjoni inqas minn adegwata, pereżempju l-forniment ta’ fażola tas-sojja u żejt tal-fażola tas-sojja;”.