ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 239

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 60
24 ta' Lulju 2017


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2017/C 239/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2017/C 239/02

Kawża C-562/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-11 ta’ Mejju 2017 – Ir-Renju tal-Isvezja vs Darius Nicolai Spirlea, Mihaela Spirlea, Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Repubblika Ċeka, Ir-Renju tad-Danimarka, Ir-Renju ta’ Spanja, Ir-Repubblika tal-Finlandja (Appell — Dritt ta’ aċċess pubbliku għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — It-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) — Eċċezzjonijiet għad-dritt ta’ aċċess għal dokumenti — Interpretazzjoni żbaljata — Protezzjoni tal-għanijiet ta’ spezzjoni, ta’ investigazzjoni u ta’ verifika — Interess pubbliku superjuri li jiġġustifika l-iżvelar ta’ dokumenti — Preżunzjoni ġenerali ta’ kunfidenzjalità — Dokumenti relatati ma’ proċedura EU Pilot)

2

2017/C 239/03

Opinjoni 2/15: Opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja (Seduta Plenarja) tas-16 ta’ Mejju 2017 – Il-Kummissjoni Ewropea [Opinjoni mogħtija bis-saħħa tal-Artikolu 218(11) TFUE — Ftehim ta’ kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta’ Singapor — Ftehim ġenerazzjoni l-ġdida innegozjat wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattati UE u FUE — Kompetenza sabiex jiġi konkluż il-ftehim — Artikolu 3(1)(e) TFUE — Politika kummerċjali komuni — Artikolu 207(1) TFUE — Kummerċ ta’ merkanzija u ta’ servizzi — Investiment barrani dirett — Kuntratti pubbliċi — Aspetti kummerċjali tal-proprjetà intellettwali — Kompetizzjoni — Kummerċ mal-Istati terzi u żvilupp sostenibbli — Protezzjoni soċjali tal-ħaddiema — Protezzjoni tal-ambjent — Artikolu 207(5) TFUE — Servizzi fil-qasam tat-trasport — Artikolu 3(2) TFUE — Ftehim internazzjonali li jista’ jaffettwa regoli komuni jew ibiddel il-portata tagħhom — Regoli ta’ dritt idderivat tal-Unjoni fil-qasam tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi fil-qasam tat-trasport — Investiment barrani li ma huwiex dirett — Artikolu 216 TFUE — Ftehim meħtieġ sabiex jintlaħaq wieħed mill-għanijiet tat-Trattati — Moviment ħieles tal-kapital u tal-pagamenti bejn Stati Membri u Stati terzi — Suċċessjoni ta’ trattati fil-qasam tal-investiment — Sostituzzjoni ta’ ftehimiet ta’ investiment bejn Stati Membri u r-Repubblika ta’ Singapor — Dispożizzjonijiet istituzzjonali tal-ftehim — Riżoluzzjoni ta’ tilwim bejn investituri u Stati — Riżoluzzjoni ta’ tilwim bejn il-partijiet]

3

2017/C 239/04

Kawża C-68/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-17 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Grondwettelijk Hof – Il-Belġju) – X vs Ministerraad (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Libertà ta’ stabbiliment — Direttiva dwar kumpanniji omm u sussidjarji — Leġiżlazzjoni fiskali — Taxxa fuq id-dħul tal-kumpanniji — Tqassim ta’ dividendi — Taxxa f’ras il-għajn — Taxxa doppja — Fairness Tax)

3

2017/C 239/05

Kawża C-133/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-10 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Centrale Raad van Beroep – il-Pajjiżi l-Baxxi) – H.C. Chavez-Vilchez et vs Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank et (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ċittadinanza tal-Unjoni — Artikolu 20 TFUE — Dritt ta’ residenza fi Stat Membru b’kundizzjonijiet marbuta mal-aċċess għall-għajnuna soċjali u għall-allowances tal-familja — Ċittadin ta’ pajjiż terz li tassumi r-responsabbiltà ta’ kuljum u effettiva tal-wild minuri tagħha, ċittadin ta’ dan l-Istat Membru — Obbligu għaċ-ċittadin ta’ pajjiż terz li juri l-inkapaċità tal-ġenitur l-ieħor, ċittadin tal-imsemmi Stat Membru, li jieħu ħsieb il-minuri — Rifjut ta’ residenza li jista’ jġiegħel lill-wild jitlaq mit-territorju tal-Istat Membru, jiġifieri t-territorju tal-Unjoni)

4

2017/C 239/06

Kawża C-421/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-11 ta’ Mejju 2017 – Yoshida Metal Industry Co. Ltd vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S (Appell — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Reġistrazzjoni ta’ sinjali li jikkostitwixxu superfiċje b’tikek suwed — Dikjarazzjoni ta’ invalidità — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 7(1)(e)(ii) — Artikolu 51(3))

5

2017/C 239/07

Kawża C-437/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-17 ta’ Mejju 2017 – L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea vs Deluxe Entertainment Services Group Inc. (Appell — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Trade mark figurattiva li tinkludi l-element verbali deluxe — Rifjut ta’ reġistrazzjoni mill-eżaminatur)

6

2017/C 239/08

Kawża C-617/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-18 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberlandesgericht Düsseldorf – il-Ġermanja) – Hummel Holding A/S vs Nike Inc., Nike Retail B.V. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Proprjetà intellettwali — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 97(1) — Ġurisdizzjoni internazzjonali — Proċedimenti ta’ vjolazzjoni mressqa kontra kumpannija stabbilita fi Stat terz — Sottosussidjarja stabbilita fit-territorju tal-Istat Membru tal-qorti li quddiemha tressqet il-kawża — Kunċett ta’ stabbiliment)

6

2017/C 239/09

Kawża C-624/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (id-Disa’ Awla) tat-18 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vilniaus apygardos administracinis teismas – il-Litwanja) – UAB Litdana vs Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu 314 — Skema ta’ marġni ta’ profitt — Kundizzjonijiet għall-applikazzjoni — Rifjut mill-awtoritajiet fiskali nazzjonali li l-persuna taxxabbli tibbenefika mid-dritt li tapplika l-iskema ta’ marġni ta’ profitt — Riferimenti fuq il-fatturi kemm tal-applikazzjoni mill-fornitur tal-iskema ta’ marġni ta’ profitt kif ukoll għall-eżenzjoni mill-VAT — Nuqqas ta’ applikazzjoni mill-fornitur tal-iskema ta’ marġni ta’ profitt għall-provvista — Indizji li jindikaw l-eżistenza ta’ irregolaritajiet jew ta’ frodi fil-provvista

7

2017/C 239/10

Kawża C-682/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour administrative – il-Lussemburgu) – Berlioz Investment Fund S.A. vs Directeur de l'administration des Contributions directes Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2011/16/UE — Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni — Artikolu 1(1) — Artikolu 5 — Talba għal informazzjoni indirizzata lil terzi — Rifjut li tingħata risposta — Sanzjoni — Kunċett ta’ rilevanza prevedibbli tal-informazzjoni mitluba — Stħarriġ tal-awtorità rikjesta — Stħarriġ tal-qorti — Portata — Karta tad-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 51 — Implementazzjoni tad-dritt tal-Unjoni — Artikolu 47 — Dritt għal rimedju ġudizzjarju effettiv — Aċċess tal-qorti u tat-terzi għat-talba għal informazzjoni indirizzata mill-awtorità rikjesta

8

2017/C 239/11

Kawża C-690/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-10 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour administrative d’appel de Douai – Franza) – Wenceslas de Lobkowicz vs Ministère des Finances et des Comptes publics (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Uffiċjal tal-Unjoni Ewropea — Regolamenti tal-Persunal — Affiljazzjoni obbligatorja mal-iskema ta’ sigurtà soċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea — Dħul minn immobbli rċevut fi Stat Membru — Issuġġettar għall-kontribuzzjoni soċjali ġenerali, għall-imposta soċjali u għall-kontribuzzjonijiet addizzjonali taħt id-dritt ta’ Stat Membru — Parteċipazzjoni fil-finanzjament tas-sigurtà soċjali ta’ dan l-Istat Membru)

9

2017/C 239/12

Kawża C-36/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-11 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Naczelny Sąd Administracyjny – il-Polonja) – Minister Finansów vs Posnania Investment SA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu 2(1)(a) — Artikolu 14(1) — Tranżazzjonijiet taxxabbli — Kunċett ta’ provvista ta’ beni magħmula bi ħlas — Trasferiment lill-Istat jew lil awtorità lokali ta’ proprjetà immobbli bil-għan li jitħallas dejn fiskali — Esklużjoni)

10

2017/C 239/13

Kawża C-44/16 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-11 ta’ Mejju 2017 – Dyson Ltd vs Il-Kummissjoni Ewropea [Appell — Direttiva 2010/30/UE — Indikazzjoni, permezz ta’ ttikkettjar u ta’ informazzjoni standard tal-prodott, dwar il-konsum tal-enerġija — Regolament ta’ Delega (UE) Nru 665/2013 — Tikkettjar enerġetiku tal-vacuum cleaners — Effiċjenza enerġetika — Metodu ta’ kejl — Limiti tal-kompetenza ddelegata — Żnaturament tal-provi — Obbligu ta’ motivazzjoni tal-Qorti Ġenerali]

10

2017/C 239/14

Kawża C-48/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-17 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Okresný súd Dunajská Streda – is-Slovakkja) – ERGO Poist’ovňa, a.s. vs Alžbeta Barlíková (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Aġenti kummerċjali li jaħdmu għal rashom — Direttiva 86/653/KEE — Kummissjoni tal-aġent kummerċjali — Artikolu 11 — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni parzjali tal-kuntratt konkluż bejn it-terzi u l-prinċipal — Konsegwenzi fuq id-dritt għall-kummissjoni — Kunċett ta’ raġuni li għaliha l-prinċipal [huwa ħati])

11

2017/C 239/15

Kawża C-59/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-11 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden – il-Pajjiżi l-Baxxi) – The Shirtmakers BV vs Staatssecretaris van Financiën (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Unjoni doganali — Regolament (KEE) Nru 2913/92 — Kodiċi Doganali tal-Komunità — Artikolu 32(1)(e)(i) — Valur għal skopijiet doganali — Valur ta’ tranżazzjoni — Determinazzjoni — Kunċett ta’ spejjeż tat-trasport)

12

2017/C 239/16

Kawża C-99/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-18 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal de grande instance de Lyon – Franza) – Jean-Philippe Lahorgue vs Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux CNB, Conseil des barreaux européens CCBE, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg [Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Direttiva 77/249/KEE — Artikolu 4 — Eżerċizzju tal-professjoni ta’ avukat — Router ta’ konnessjoni man-netwerk privat virtwali tal-avukati (NPVA) — Router NPVA — Rifjut ta’ provvista lil avukat iskritt fil-kamra tal-avukati ta’ Stat Membru ieħor — Miżura diskriminatorja]

12

2017/C 239/17

Kawża C-131/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-11 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Krajowa Izba Odwoławcza – il-Polonja) – Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik vs Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kuntratti pubbliċi — Direttiva 2004/17/KE — Prinċipji ta’ għoti ta’ kuntratti — Artikolu 10 — Prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament tal-offerenti — Obbligu tal-entitajiet kontraenti li jitolbu lill-offerenti jemendaw jew jissupplimentaw l-offerta tagħhom — Dritt tal-entità kontraenti li żżomm il-garanzija bankarja fil-każ ta’ rifjut — Direttiva 92/13/KEE — Artikolu 1(3) — Proċeduri ta’ reviżjoni — Deċiżjoni ta’ għoti ta’ kuntratt pubbliku — Esklużjoni ta’ offerent — Rikors għal annullament — Interess ġuridiku)

13

2017/C 239/18

Kawża C-150/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-18 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel Craiova – ir-Rumanija) – Fondul Proprietatea SA vs Complexul Energetic Oltenia SA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Għajnuna mill-Istat — Dejn miżmum minn kumpannija li l-maġġoranza tal-kapital tagħha huwa miżmum mill-Istat Rumen, fil-konfront ta’ kumpannija li dan l-Istat huwa l-uniku azzjonist tagħha — Datio in solutum — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Obbligu li l-Kummissjoni Ewropea tiġi nnotifikata)

14

2017/C 239/19

Kawża C-154/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-18 ta’ Mejju 2017(talba għal deċiżjoni preliminari tal-Augstākā tiesa – il-Latvja) – Latvijas dzelzceļš VAS vs Valsts ieņēmumu dienests (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kodiċi Doganali tal-Komunità — Regolament (KEE) Nru 2913/92 — Artikoli 94(1) u 96 — Proċedura ta’ tranżitu estern tal-Komunità — Responsabbiltà tal-prinċipal — Artikoli 203, 204 u 206(1) — Tnissil tad-dejn doganali — Tneħħija mis-sorveljanza doganali — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni ta’ wieħed mill-obbligi li jirriżultaw mill-użu ta’ proċedura doganali — Distruzzjoni totali jew telf irrimedjabbli tal-merkanzija bħala riżultat tan-natura reali tal-merkanzija jew minħabba ċirkustanzi imprevedibbli jew forza maġġuri — Artikolu 213 — Responsabbiltà in solidum għall-ħlas tad-dejn doganali — Direttiva 2006/112/KE — Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Artikolu 2(1) kif ukoll Artikoli 70 u 71 — Fatt taxxabbli u eżiġibbiltà tat-taxxa — Artikoli 201, 202 u 205 — Persuni li għandhom iħallsu t-taxxa — Konstatazzjoni mill-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni ta’ defiċit fit-trasport tal-merkanzija — Apparat ta’ tbattil fil-parti ta’ isfel tal-vagun b’tank magħluq inkorrettament jew bi ħsara)

15

2017/C 239/20

Kawża C-302/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-11 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank Noord-Nederland – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Bas Jacob Adriaan Krijgsman vs Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Trasport bl-ajru — Regolament (KE) Nru 261/2004 — Artikolu 5(1)(c) — Kumpens u assistenza lill-passiġġieri fil-każ ta’ kanċellazzjoni ta’ titjira — Eżenzjoni mill-obbligu ta’ kumpens — Kuntratt ta’ trasport konkluż permezz ta’ aġent tal-ivvjaġġar online — Trasportatur bl-ajru li informa fiż-żmien lill-aġent tal-ivvjaġġar dwar bidla fil-ħin tat-titjira — Aġent tal-ivvjaġġar li kkomunika l-imsemmija informazzjoni lil passiġġier permezz tal-posta elettronika għaxart ijiem qabel it-titjira)

16

2017/C 239/21

Kawża C-337/16 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-17 ta’ Mejju 2017 – Ir-Repubblika Portugiża vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — FAEG u FAEŻR — Deċiżjoni ta’ implementazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea — Komunikazzjoni lid-destinatarju — Rettifika sussegwenti tal-għamla tal-istampar tal-anness — Pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea — Terminu għall-preżentata ta’ rikors — Bidu tad-dekorrenza — Tardività — Inammissibbiltà)

17

2017/C 239/22

Kawża C-338/16 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-17 ta’ Mejju 2017 – Ir-Repubblika Portugiża vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — FAEG u FAEŻR — Deċiżjoni ta’ implementazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea — Komunikazzjoni lid-destinatarju — Rettifika sussegwenti tal-għamla tal-istampar tal-anness — Pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea — Terminu għall-preżentata ta’ rikors — Bidu tad-dekorrenza — Tardività — Inammissibbiltà)

17

2017/C 239/23

Kawża C-339/16 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-17 ta’ Mejju 2017 – Ir-Repubblika Portugiża vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — FAEG u FAEŻR — Deċiżjoni ta’ implementazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea — Komunikazzjoni lid-destinatarju — Rettifika sussegwenti tal-għamla tal-istampar tal-anness — Pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea — Terminu għall-preżentata ta’ rikors — Bidu tad-dekorrenza — Tardività — Inammissibbiltà)

18

2017/C 239/24

Kawża C-365/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-17 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État – Franza) – Association française des entreprises vs Ministre des finances et des comptes publics (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sistema fiskali komuni applikabbli għall-kumpanniji omm u għall-kumpanniji sussidjarji ta’ Stati Membri differenti — Direttiva 2011/96/UE — Ħelsien mit-taxxa doppja — Kontribuzzjoni addizzjonali ta’ 3 % għat-taxxa fuq il-kumpanniji)

18

2017/C 239/25

Kawża C-595/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (l-Italja) fit-23 ta’ Novembru 2016 – Emmea Srl, Commercial Hub Srl vs Comune di Siracusa et

19

2017/C 239/26

Kawża C-54/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fl-1 ta’ Frar 2017 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato vs Wind Telecomunicazioni SpA

19

2017/C 239/27

Kawża C-55/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fl-1 ta’ Frar 2017 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato vs Vodafone Omnitel NV

21

2017/C 239/28

Kawża C-162/17 P: Appell ippreżentat fit-30 ta’ Marzu 2017 mir-Repubblika tal-Polonja mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fid-19 ta’ Jannar 2017 fil-Kawża T-701/15 – Stock Polska vs EUIPO – Lass & Steffen (LUBELSKA)

22

2017/C 239/29

Kawża C-191/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Obersten Gerichtshof (l-Awstrija) fit-13 ta’ April 2017 – Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte vs ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG

24

2017/C 239/30

Kawża C-213/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank Den Haag, sedenti f’Amsterdam (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-25 ta’ April 2017 – X vs Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

24

2017/C 239/31

Kawża C-220/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Berlin (il-Ġermanja) fis-27 ta’ April 2017 – Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG vs Land Berlin

25

2017/C 239/32

Kawża C-221/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Pajiżi l-Baxxi) fis-27 ta’ April 2017 – M.G. Tjebbes et vs Minister van Buitenlandse Zaken

26

2017/C 239/33

Kawża C-234/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberster Gerichtshof (l-Awstrija) fl-4 ta’ Mejju 2017 – XC et

27

2017/C 239/34

Kawża C-236/17 P: Appell ippreżentat fit-8 ta’ Mejju 2017 minn Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fit-28 ta’ Frar 2017 fil-Kawża T-162/14, Canadian Solar Emea GmbH et vs Il-Kunsill

27

2017/C 239/35

Kawża C-237/17 P: Appell ippreżentat fit-8 ta’ Mejju 2017 minn Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fit-28 ta’ Frar 2017 fil-Kawża T-163/14, Canadian Solar Emea et vs Il-Kunsill

28

2017/C 239/36

Kawża C-244/17: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Mejju 2017 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

29

2017/C 239/37

Kawża C-247/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Korkein oikeus (qorti suprema) (il-Finlandja) fis-16 ta’ Mejju 2017 – Oikeusministeriö vs Denis Raugevicius

30

2017/C 239/38

Kawża C-250/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supremo Tribunal de Justiça (Il-Portugall) fit-12 ta’ Mejju 2017 – Virgílio Tarragó da Silveira vs Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group, SA

31

2017/C 239/39

Kawża C-260/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Symvoulio tis Epikrateias (il-Greċja) fis-16 ta’ Mejju 2017 – Αnodiki Ypiresies Diacheirisis Perivallontos, Oikonomias, Dioikisis EPE (Αnodiki Services EPE) vs GNA Ο Εvaggelismos – Ofthalmiatreio Αthinon – Polykliniki Geniko Nosokomeio Athinon Georgios Gennimatas, Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias – (GONK), Oi Agioi Anargyroi

31

2017/C 239/40

Kawża C-274/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Mejju 2017 – Margarethe Yüce, Ali Yüce, Emin Yüce, Emre Yüce vs TUIfly GmbH

32

2017/C 239/41

Kawża C-275/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Mejju 2017 – Friedemann Schoen, Brigitta Schoen vs TUIfly GmbH

33

2017/C 239/42

Kawża C-276/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Mejju 2017 – Michael Siegberg vs TUIfly GmbH

34

2017/C 239/43

Kawża C-277/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Mejju 2017 – Heinz-Gerhard Albrecht vs TUIfly GmbH

34

2017/C 239/44

Kawża C-278/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Mejju 2017 – Susanne Meyer et vs TUIfly GmbH

35

2017/C 239/45

Kawża C-279/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Mejju 2017 – Thomas Kiehl vs TUIfly GmbH

36

2017/C 239/46

Kawża C-280/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Mejju 2017 – Ralph Eßer vs TUIfly GmbH

37

2017/C 239/47

Kawża C-281/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Mejju 2017 – Thomas Schmidt vs TUIfly GmbH

37

2017/C 239/48

Kawża C-282/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Mejju 2017 – Werner Ansorge vs TUIfly GmbH

38

2017/C 239/49

Kawża C-290/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-22 ta’ Mejju 2017 – Angelina Fell, Florian Fell, Vincent Fell vs TUIfly GmbH

39

2017/C 239/50

Kawża C-291/17: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-22 ta’ Mejju 2017 – Helga Jordan-Grompe, Sven Grompe, Yves-Felix Grompe, Justin Joel Grompe vs TUIfly GmbH

40

2017/C 239/51

Kawża C-301/17: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Mejju 2017 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Rumanija

40

2017/C 239/52

Kawża C-313/17 P: Appell ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2017 minn George Haswani mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’Awla) fit-22 ta’ Marzu 2017 fil-Kawża T-231/15, Haswani vs Il-Kunsill

41

 

Il-Qorti Ġenerali

2017/C 239/53

Kawża T-442/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Ġunju 2017 – Changmao Biochemical Engineering vs Il-Kunsill [Dumping — Importazzjonijiet ta’ aċidu tartariku li joriġina miċ-Ċina — Modifika tad-dazju antidumping definittiv — Reviżjoni interim parzjali — Status ta’ impriża li topera f’ekonomija tas-suq — Nefqiet fuq l-inputs maġġuri li jirriflettu sostanzjalment il-valuri tas-suq — Bdil fiċ-ċirkustanzi — Obbligu ta’ motivazzjoni — Terminu għall-adozzjoni ta’ deċiżjoni dwar l-istatus ta’ impriża li topera f’ekonomija tas-suq — Drittijiet tad-difiża — Artikolu 20(2) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009]

43

2017/C 239/54

Kawża T-341/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Ġunju 2017 – Groupe Léa Nature vs EUIPO – Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic) (Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva SO’BiO ētic — Trade mark tal-Unjoni Ewropea u trade mark nazzjonali verbali preċedenti SO…? — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Ħsara għar-reputazzjoni — Artikolu 8(5) u (3) tar-Regolament Nru 207/2009)

44

2017/C 239/55

Kawża T-673/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Ġunju 2017 – Guardian Europe vs L-Unjoni Ewropea (Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Rappreżentanza tal-Unjoni — Preskrizzjoni — Tħassir tal-effetti legali ta’ deċiżjoni li tkun saret definittiva — Preċiżjoni tar-rikors — Ammissibbiltà — Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali — Terminu raġonevoli għall-għoti ta’ sentenza — Ugwaljanza fit-trattament — Danni materjali — Telf subit — Lucrum cessans — Danni mhux materjali — Rabta kawżali)

44

2017/C 239/56

Kawża T-726/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Ġunju 2017 – Blaž Jamnik u Blaž vs Il-Parlament (Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Kuntratt dwar proprjetà immobbli — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Proċedura nnegozjata mingħajr il-pubblikazzjoni ta’ avviż ta’ kuntratt — Bini għad-dar tal-Unjoni Ewropea f’Ljubljana — Ċaħda tal-proposta wara stħarriġ tas-suq lokali — Għoti tal-kuntratt lil offerent ieħor — Nuqqas ta’ eżami tad-dokumenti annessi mal-proposta — Żball ta’ liġi — Żball manifest ta’ evalwazzjoni)

45

2017/C 239/57

Kawża T-6/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 8 ta’ Ġunju 2017 – AWG vs EUIPO EUIPO – Takko (Southern Territory 23o48’25"S) [Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali Southern Territory 23o48’25’’S — Trade mark verbali preċedenti tal-Unjoni EwropeaSOUTHERN — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 8(1)(b) u Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]

46

2017/C 239/58

Kawża T-294/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Ġunju 2017 – Kaane American International Tobacco vs EUIPO – Global Tobacco (GOLD MOUNT) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ revoka — Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva GOLD MOUNT — Assenza ta’ użu ġenwin tat-trade mark — Assenza ta’ raġuni valida għan-nuqqas ta’ użu — Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)

46

2017/C 239/59

Kawża T-221/17: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ April 2017 – Mémora Servicios Funerarios vs EUIPO – Chatenoud (MEMORAME)

47

2017/C 239/60

Kawża T-262/17: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ April 2017 – Metrans vs Il-Kummissjoni u INEA

47

2017/C 239/61

Kawża T-263/17: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Mejju 2017 – SD vs EIGE

48

2017/C 239/62

Kawża T-275/17: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Mejju 2017 – SF vs Il-Parlament

49

2017/C 239/63

Kawża T-289/17: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Mejju 2017 – Keolis CIF et vs Il-Kummissjoni

50

2017/C 239/64

Kawża T-296/17: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Mejju 2017 – Buck-Chemie vs EUIPO – Henkel (Rappreżentazzjoni tal-mekkaniżmu tal-flaxx ta’ loki)

51

2017/C 239/65

Kawża T-323/17: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Mejju 2017 – Martinair Holland vs Il-Kummissjoni

51

2017/C 239/66

Kawża T-324/17: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Mejju 2017 – SAS Cargo Group et vs Il-Kummissjoni

53

2017/C 239/67

Kawża T-325/17: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Mejju 2017 – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij vs Il-Kummissjoni

53

2017/C 239/68

Kawża T-326/17: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Mejju 2017 – Air Canada vs Il-Kummissjoni

55

2017/C 239/69

Kawża T-328/17: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2017 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi vs EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI)

56

2017/C 239/70

Kawża T-334/17: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2017 – Cargolux Airlines vs Il-Kummissjoni

57

2017/C 239/71

Kawża T-335/17: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2017 – Help – Hilfe zur Selbsthilfe vs Il-Kummissjoni

59

2017/C 239/72

Kawża T-339/17: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2017 – Shenzhen Jiayz Photo Industrial vs EUIPO – Seven (sevenoak)

60

2017/C 239/73

Kawża T-340/17: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2017 – Japan Airlines vs Il-Kummissjoni

60

2017/C 239/74

Kawża T-341/17: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2017 – British Airways vs Il-Kummissjoni

62

2017/C 239/75

Kawża T-342/17: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2017 – Deutsche Lufthansa et vs Il-Kummissjoni

63

2017/C 239/76

Kawża T-343/17: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2017 – Cathay Pacific Airways vs Il-Kummissjoni

64

2017/C 239/77

Kawża T-344/17: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2017 – Latam Airlines Group u Lan Cargo vs Il-Kummissjoni Ewropea

65

2017/C 239/78

Kawża T-346/17: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2017 – Hotelbeds Spain vs EUIPO – Guidigo Europe (Guidego what to do next)

68

2017/C 239/79

Kawża T-350/17: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Ġunju 2017 – Singapore Airlines u Singapore Airlines Cargo vs Il-Kummissjoni

68

2017/C 239/80

Kawża T-352/17: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2017 – Korwin-Mikke vs Il-Parlament

69

2017/C 239/81

Kawża T-355/17: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2017 – Daico International vs EUIPO – American Franchise Marketing (RoB)

70

2017/C 239/82

Kawża T-356/17: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2017 – Daico International vs EUIPO – American Franchise Marketing (RoB)

71

2017/C 239/83

Kawża T-358/17: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2017 – Mubarak vs Il-Kunsill

71

2017/C 239/84

Kawża T-226/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ April 2017 – Ipuri vs EUIPO – van Graaf (IPURI)

72


MT

 


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/1


L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(2017/C 239/01)

L-aħħar pubblikazzjoni

ĠU C 231, 17.7.2017

Pubblikazzjonijiet preċedenti

ĠU C 221, 10.7.2017

ĠU C 213, 3.7.2017

ĠU C 202, 26.6.2017

ĠU C 195, 19.6.2017

ĠU C 178, 6.6.2017

ĠU C 168, 29.5.2017

Dawn it-testi huma disponibbli fuq:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avviżi

PROĊEDURI TAL-QORTI

Il-Qorti tal-Ġustizzja

24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/2


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-11 ta’ Mejju 2017 – Ir-Renju tal-Isvezja vs Darius Nicolai Spirlea, Mihaela Spirlea, Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Repubblika Ċeka, Ir-Renju tad-Danimarka, Ir-Renju ta’ Spanja, Ir-Repubblika tal-Finlandja

(Kawża C-562/14 P) (1)

((Appell - Dritt ta’ aċċess pubbliku għal dokumenti - Regolament (KE) Nru 1049/2001 - It-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) - Eċċezzjonijiet għad-dritt ta’ aċċess għal dokumenti - Interpretazzjoni żbaljata - Protezzjoni tal-għanijiet ta’ spezzjoni, ta’ investigazzjoni u ta’ verifika - Interess pubbliku superjuri li jiġġustifika l-iżvelar ta’ dokumenti - Preżunzjoni ġenerali ta’ kunfidenzjalità - Dokumenti relatati ma’ proċedura EU Pilot))

(2017/C 239/02)

Lingwa tal-proċedura: il-Ġermaniż

Partijiet

Appellant: Ir-Renju tal-Isvezja (rappreżentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson u L. Swedenborg, aġenti]

Partijiet oħra fil-proċedura: Darius Nicolai Spirlea, Mihaela Spirlea, Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: H. Krämer u P. Costa de Oliveira, aġenti), Ir-Repubblika Ċeka (rappreżentanti: M. Smolek, D. Hadroušek u J. Vláčil, aġenti), Ir-Renju tad-Danimarka (rappreżentant: C. Thorning, aġent), Ir-Renju ta’ Spanja (rappreżentant: M. J. García-Valdecasas Dorrego, aġent), Ir-Repubblika tal-Finlandja (rappreżentant: S. Hartikainen, agent)

Parti intervenjenti insostenn tal-Kummissjoni Ewropea: ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (rappreżentanti: T. Henze u A. Lippstreu, aġenti)

Dispożittiv

1)

L-appell huwa miċħud.

2)

Ir-Renju tal-Isvezja huwa kkundannat għall-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni Ewropea.

3)

Ir-Repubblika Ċeka, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Renju ta’ Spanja u r-Repubblika tal-Finlandja għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom.


(1)  ĠU C 46, 9.2.2015


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/3


Opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja (Seduta Plenarja) tas-16 ta’ Mejju 2017 – Il-Kummissjoni Ewropea

(Opinjoni 2/15) (1)

([Opinjoni mogħtija bis-saħħa tal-Artikolu 218(11) TFUE - Ftehim ta’ kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta’ Singapor - Ftehim “ġenerazzjoni l-ġdida” innegozjat wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattati UE u FUE - Kompetenza sabiex jiġi konkluż il-ftehim - Artikolu 3(1)(e) TFUE - Politika kummerċjali komuni - Artikolu 207(1) TFUE - Kummerċ ta’ merkanzija u ta’ servizzi - Investiment barrani dirett - Kuntratti pubbliċi - Aspetti kummerċjali tal-proprjetà intellettwali - Kompetizzjoni - Kummerċ mal-Istati terzi u żvilupp sostenibbli - Protezzjoni soċjali tal-ħaddiema - Protezzjoni tal-ambjent - Artikolu 207(5) TFUE - Servizzi fil-qasam tat-trasport - Artikolu 3(2) TFUE - Ftehim internazzjonali li jista’ jaffettwa regoli komuni jew ibiddel il-portata tagħhom - Regoli ta’ dritt idderivat tal-Unjoni fil-qasam tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi fil-qasam tat-trasport - Investiment barrani li ma huwiex dirett - Artikolu 216 TFUE - Ftehim meħtieġ sabiex jintlaħaq wieħed mill-għanijiet tat-Trattati - Moviment ħieles tal-kapital u tal-pagamenti bejn Stati Membri u Stati terzi - Suċċessjoni ta’ trattati fil-qasam tal-investiment - Sostituzzjoni ta’ ftehimiet ta’ investiment bejn Stati Membri u r-Repubblika ta’ Singapor - Dispożizzjonijiet istituzzjonali tal-ftehim - Riżoluzzjoni ta’ tilwim bejn investituri u Stati - Riżoluzzjoni ta’ tilwim bejn il-partijiet])

(2017/C 239/03)

Lingwa tal-proċedura: il-lingwi uffiċjali kollha

Rikorrenti

Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: U. Wölker, B. De Meester, R. Vidal-Puig u M. Kocjan, aġenti)

Opinjoni

Il-ftehim ta’ kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta’ Singapor jaqa’ taħt il-kompetenza esklużiva tal-Unjoni, minbarra d-dispożizzjonijiet li ġejjin, li jaqgħu taħt kompetenza kondiviża bejn l-Unjoni u l-Istati Membri:

id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima A (Protezzjoni tal-Investiment) tal-Kapitolu Disgħa (Investiment) ta’ dan il-ftehim, sa fejn huma relatati mal-investiment bejn l-Unjoni u r-Repubblika ta’ Singapor li ma huwiex dirett;

id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima B (Soluzzjoni tat-tilwim bejn l-Istat u l-Investitur) ta’ dan il-Kapitolu Disgħa, u

id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu I (Għanijiet u Definizzjonijiet Ġenerali), tal-Kapitolu Erbatax (Trasparenza), tal-Kapitolu Ħmistax (Soluzzjoni ta’ tilwimiet bejn il-Partijiet), tal-Kapitolu Sittax (Mekkaniżmu ta’ Medjazzjoni) u tal-Kapitolu Sbatax (Dispożizzjonijiet Istituzzjonali, Ġenerali u Finali) tal-imsemmi ftehim, sa fejn huma relatati mad-dispożizzjonijiet tal-imsemmi Kapitolu Disgħa u sa fejn dawn tal-aħħar jaqgħu taħt kompetenza kondiviża bejn l-Unjoni u l-Istati Membri.


(1)  ĠU C 363, 3.11.2015.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/3


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-17 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Grondwettelijk Hof – Il-Belġju) – X vs Ministerraad

(Kawża C-68/15) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Libertà ta’ stabbiliment - Direttiva dwar kumpanniji omm u sussidjarji - Leġiżlazzjoni fiskali - Taxxa fuq id-dħul tal-kumpanniji - Tqassim ta’ dividendi - Taxxa f’ras il-għajn - Taxxa doppja - Fairness Tax))

(2017/C 239/04)

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Grondwettelijk Hof

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: X

Konvenut: Ministerraad

Dispożittiv

1)

Il-libertà ta’ stabbiliment għandha tiġi interpretata fis-sens li hija ma tipprekludix leġiżlazzjoni fiskali ta’ Stat Membru, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprevedi li kemm kumpannija mhux residenti li teżerċita attività ekonomika f’dan l-Istat Membru permezz ta’ stabbiliment permanenti kif ukoll kumpannija residenti, inkluża s-sussidjarja residenti ta’ kumpannija mhux residenti, huma suġġetti għal taxxa bħall-fairness tax, meta dawn il-kumpanniji jqassmu dividendi li, minħabba l-użu ta’ ċerti vantaġġi fiskali previsti mis-sistema fiskali nazzjonali, ma jkunux jinsabu fil-profitt taxxabbli finali tagħhom, sakemm il-mod ta’ determinazzjoni tal-bażi taxxabbli ta’ din it-taxxa ma jwassalx, fil-fatt, sabiex din il-kumpannija mhux residenti tiġi ttrattata b’mod inqas vantaġġuż minn kumpannija residenti, u dan għandu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju.

2)

L-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/96/UE, tat-30 ta’ Novembru 2011, dwar is-sistema komuni tat-tassazzjoni li tapplika fil-każ tal-kumpanniji prinċipali [omm] u sussidjarji ta’ Stati Membri differenti, għandu jiġi interpretat fis-sens li ma jipprekludix leġiżlazzjoni fiskali ta’ Stat Membru, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprevedi taxxa bħall-fairness tax, li għaliha huma suġġetti l-kumpanniji mhux residenti li jeżerċitaw attività ekonomika f’dan l-Istat Membru permezz ta’ stabbiliment permanenti kif ukoll il-kumpanniji residenti, inkluża s-sussidjarja residenti ta’ kumpannija mhux residenti, meta huma jqassmu dividendi li, minħabba l-użu ta’ ċerti vantaġġi fiskali previsti mis-sistema fiskali nazzjonali, ma jkunux jinsabu fil-profitt taxxabbli finali tagħhom.

3)

L-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 2011/96, moqri flimkien mal-paragrafu 3 tal-imsemmi artikolu, għandu jiġi interpretat fis-sens li din id-dispożizzjoni tipprekludi leġiżlazzjoni fiskali nazzjonali bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, sa fejn din il-leġiżlazzjoni, f’sitwazzjoni fejn profitti rċevuti minn kumpannija omm mingħand is-sussidjarja tagħha jitqassmu minn din il-kumpannija omm wara s-sena li matulha huma ġew irċevuti, għandha bħala konsegwenza li tissuġġetta dawn il-profitti għal tassazzjoni li taqbeż il-limitu massimu ta’ 5 % previst fl-imsemmija dispożizzjoni.


(1)  ĠU C 146, 4.5.2015.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/4


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-10 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Centrale Raad van Beroep – il-Pajjiżi l-Baxxi) – H.C. Chavez-Vilchez et vs Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank et

(Kawża C-133/15) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Ċittadinanza tal-Unjoni - Artikolu 20 TFUE - Dritt ta’ residenza fi Stat Membru b’kundizzjonijiet marbuta mal-aċċess għall-għajnuna soċjali u għall-allowances tal-familja - Ċittadin ta’ pajjiż terz li tassumi r-responsabbiltà ta’ kuljum u effettiva tal-wild minuri tagħha, ċittadin ta’ dan l-Istat Membru - Obbligu għaċ-ċittadin ta’ pajjiż terz li juri l-inkapaċità tal-ġenitur l-ieħor, ċittadin tal-imsemmi Stat Membru, li jieħu ħsieb il-minuri - Rifjut ta’ residenza li jista’ jġiegħel lill-wild jitlaq mit-territorju tal-Istat Membru, jiġifieri t-territorju tal-Unjoni))

(2017/C 239/05)

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Centrale Raad van Beroep

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: H.C. Chavez-Vilchez, P. Pinas, U. Nikolic, X.V. Garcia Perez, J. Uwituze, I.O. Enowassam, A.E. Guerrero Chavez, Y.R.L. Wip

Konvenuti: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, College van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Gravenhage, College van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam

Dispożittiv

1)

L-Artikolu 20 TFUE għandu jiġi interpretat fis-sens li, sabiex jiġi evalwat jekk wild, ċittadin tal-Unjoni Ewropea, ikunx imġiegħel jitlaq mit-territorju tal-Unjoni fit-totalità tiegħu u jkunx għalhekk imċaħħad mit-tgawdija effettiva tal-essenzjal tad-drittijiet li dan l-artikolu jagħtih jekk il-ġenitur tiegħu, ċittadin ta’ pajjiż terz, jiġi mċaħħad mir-rikonoxximent ta’ dritt ta’ residenza fl-Istat Membru kkonċernat, iċ-ċirkustanza li l-ġenitur l-ieħor, ċittadin tal-Unjoni, huwa fil-fatt kapaċi u lest li jassumi waħdu r-responsabbiltà ta’ kuljum u effettiva tal-wild hija element rilevanti iżda mhux suffiċjenti sabiex tkun tista’ tiġi kkonstatata l-assenza, bejn il-ġenitur ċittadin ta’ pajjiż terz u l-wild, ta’ relazzjoni ta’ dipendenza tali li dan tal-aħħar ikun suġġett għall-istess eżiġenza fil-każ ta’ tali rifjut. Tali evalwazzjoni għandha tkun ibbażata fuq it-teħid inkunsiderazzjoni, fl-aħjar interess tal-wild, taċ-ċirkustanzi kollha tal-każ, b’mod partikolari, tal-età tiegħu, tal-iżvilupp fiżiku u emozzjonali tiegħu, tal-portata tar-relazzjoni affettiva tiegħu kemm mal-ġenitur ċittadin tal-Unjoni kif ukoll mal-ġenitur ċittadin ta’ pajjiż terz, kif ukoll ir-riskju li din is-separazzjoni tiegħu minn dan tal-aħħar tinvolvi għall-bilanċ tiegħu.

2)

L-Artikolu 20 TFUE għandu jiġi interpretat fis-sens li huwa ma jipprekludix Stat Membru milli jissuġġetta d-dritt ta’ residenza fit-territorju tiegħu ta’ ċittadin ta’ pajjiż terz, ġenitur ta’ wild minuri li għandu n-nazzjonalità ta’ dan l-Istat Membru, li ta’ kuljum u effettivament jieħu ħsieb dan il-wild, għall-obbligu għal dan iċ-ċittadin li jressaq l-elementi li jippermettu li jiġi stabbilit li deċiżjoni li tirrifjuta d-dritt ta’ residenza għall-ġenitur ċittadin ta’ pajjiż terz iċċaħħad lill-wild mit-tgawdija effettiva tal-essenzjal tad-drittijiet marbuta mal-istatus ta’ ċittadin tal-Unjoni billi ġġiegħlu jitlaq mit-territorju tal-Unjoni, ikkunsidrat fit-totalità tiegħu. Madankollu, huma l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat li għandhom jipproċedu, fuq il-bażi tal-elementi pprovduti miċ-ċittadin ta’ pajjiż terz, bir-riċerki neċessarji sabiex ikunu jistgħu jevalwaw, fid-dawl taċ-ċirkustanzi kollha tal-każ, jekk deċiżjoni ta’ rifjut ikollhiex tali konsegwenzi.


(1)  ĠU C 178, 1.6.2015.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/5


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-11 ta’ Mejju 2017 – Yoshida Metal Industry Co. Ltd vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S

(Kawża C-421/15 P) (1)

((Appell - Trade mark tal-Unjoni Ewropea - Reġistrazzjoni ta’ sinjali li jikkostitwixxu superfiċje b’tikek suwed - Dikjarazzjoni ta’ invalidità - Regolament (KE) Nru 40/94 - Artikolu 7(1)(e)(ii) - Artikolu 51(3)))

(2017/C 239/06)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (rappreżentanti: J. Cohen, Solicitor, T. St Quintin, Barrister, G. Hobbs QC)

Partijiet oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: A. Folliard-Monguiral, D. Gaja u J. Crespo Carrillo, aġenti), Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S] (rappreżentanti: H. Pernez, avukat u R. Löhr, Avukat)

Dispożittiv

1)

L-appell huwa miċħud.

2)

Yoshida Metal Industry Co. Ltd hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 389, 23.11.2015


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/6


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-17 ta’ Mejju 2017 – L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea vs Deluxe Entertainment Services Group Inc.

(Kawża C-437/15 P) (1)

((Appell - Trade mark tal-Unjoni Ewropea - Trade mark figurattiva li tinkludi l-element verbali “deluxe” - Rifjut ta’ reġistrazzjoni mill-eżaminatur))

(2017/C 239/07)

Lingwa tal-proċedura: l-Ispanjol

Partijiet

Appellant: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) [rappreżentant: S. Palmero Cabezas, aġent]

Parti oħra fil-proċedura: Deluxe Entertainment Services Group Inc. [rappreżentanti: L. Gellman, advocate u M. Esteve Sanz, abogada]

Dispożittiv

1)

Is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, tal-4 ta’ Ġunju 2015, Deluxe Laboratories vs UASI (deluxe) (T-222/14, mhux ippubblikata, EU:T:2015:364), hija annullata.

2)

Il-kawża għandha tintbagħat lura quddiem il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

3)

L-ispejjeż huma rriżervati.


(1)  ĠU C 346, 19.10.2015.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/6


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-18 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberlandesgericht Düsseldorf – il-Ġermanja) – Hummel Holding A/S vs Nike Inc., Nike Retail B.V.

(Kawża C-617/15) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Proprjetà intellettwali - Regolament (KE) Nru 207/2009 - Trade mark tal-Unjoni Ewropea - Artikolu 97(1) - Ġurisdizzjoni internazzjonali - Proċedimenti ta’ vjolazzjoni mressqa kontra kumpannija stabbilita fi Stat terz - Sottosussidjarja stabbilita fit-territorju tal-Istat Membru tal-qorti li quddiemha tressqet il-kawża - Kunċett ta’ “stabbiliment”))

(2017/C 239/08)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Oberlandesgericht Düsseldorf

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Hummel Holding A/S

Konvenuti: Nike Inc., Nike Retail B.V.

Dispożittiv

L-Artikolu 97(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta’ Frar 2009, dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea għandu jiġi interpretat fis-sens li kumpannija legalment indipendenti, stabbilita fi Stat Membru, li hija sottosussidjarja ta’ impriża prinċipali li ma għandhiex is-sede tagħha fl-Unjoni Ewropea, tikkostitwixxi “stabbiliment”, fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni, ta’ din l-impriża prinċipali, peress li din is-sussidjarja hija ċentru ta’ operazzjonijiet li, fl-Istat Membru fejn hija tinsab, għandha forma ta’ preżenza reali u stabbli, li minnha tiġi eżerċitata attività kummerċjali, u li hija mmanifestata fit-tul lejn l-estern, bħala l-estensjoni ta’ din l-impriża prinċipali.


(1)  ĠU C 38, 1.2.2016.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/7


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (id-Disa’ Awla) tat-18 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vilniaus apygardos administracinis teismas – il-Litwanja) – UAB “Litdana” vs Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Kawża C-624/15) (1)

(Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Tassazzjoni - Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) - Direttiva 2006/112/KE - Artikolu 314 - Skema ta’ marġni ta’ profitt - Kundizzjonijiet għall-applikazzjoni - Rifjut mill-awtoritajiet fiskali nazzjonali li l-persuna taxxabbli tibbenefika mid-dritt li tapplika l-iskema ta’ marġni ta’ profitt - Riferimenti fuq il-fatturi kemm tal-applikazzjoni mill-fornitur tal-iskema ta’ marġni ta’ profitt kif ukoll għall-eżenzjoni mill-VAT - Nuqqas ta’ applikazzjoni mill-fornitur tal-iskema ta’ marġni ta’ profitt għall-provvista - Indizji li jindikaw l-eżistenza ta’ irregolaritajiet jew ta’ frodi fil-provvista)

(2017/C 239/09)

Lingwa tal-kawża: il-Litwan

Qorti tar-rinviju

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: UAB “Litdana”

Konvenut: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Fil-preżenza ta’: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Dispożittiv

L-Artikolu 314 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, kif emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 2010/45/UE, tat-13 ta’ Lulju 2010, għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi lill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru li jirrifjutaw lil persuna taxxabbli, li tkun irċeviet fattura li fiha jidhru riferimenti kemm għall-iskema ta’ marġni ta’ profitt kif ukoll għall-eżenzjoni mit-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT), id-dritt li tiġi applikata l-iskema ta’ marġni ta’ profitt, anki jekk tirriżulta minn stħarriġ sussegwenti mwettaq mill-imsemmija awtoritajiet li negozjant taxxabbli li pprovda l-oġġetti użati ma kienx effettivament applika din is-sistema għall-provvista ta’ dawn l-oġġetti, sakemm ma jiġix stabbilit mill-awtoritajiet kompetenti li l-persuna taxxabbli ma aġixxietx bona fide jew li ma ħaditx il-miżuri kollha raġonevoli għad-dispożizzjoni tagħha sabiex tiżgura ruħha li t-tranżazzjoni li twettaq ma kinitx twassalha għall-parteċipazzjoni fi frodi fiskali, fatt li għandu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju.


(1)  ĠU C 48, 08.02.2016.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/8


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour administrative – il-Lussemburgu) – Berlioz Investment Fund S.A. vs Directeur de l'administration des Contributions directes

(Kawża C-682/15) (1)

(Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Direttiva 2011/16/UE - Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni - Artikolu 1(1) - Artikolu 5 - Talba għal informazzjoni indirizzata lil terzi - Rifjut li tingħata risposta - Sanzjoni - Kunċett ta’ “rilevanza prevedibbli” tal-informazzjoni mitluba - Stħarriġ tal-awtorità rikjesta - Stħarriġ tal-qorti - Portata - Karta tad-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea - Artikolu 51 - Implementazzjoni tad-dritt tal-Unjoni - Artikolu 47 - Dritt għal rimedju ġudizzjarju effettiv - Aċċess tal-qorti u tat-terzi għat-talba għal informazzjoni indirizzata mill-awtorità rikjesta)

(2017/C 239/10)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Cour administrative

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Berlioz Investment Fund S.A.

Konvenut: Directeur de l'administration des Contributions directes

Dispożittiv

1)

L-Artikolu 51(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għandu jiġi interpretat fis-sens li Stat Membru jkun qiegħed jimplementa d-dritt tal-Unjoni, fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni, u li, għaldaqstant, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea hija applikabbli, meta jipprevedi fil-leġiżlazzjoni tiegħu sanzjoni pekunjarja fil-konfront ta’ persuna li tista’ tkun suġġetta għal miżuri amministrattivi li tirrifjuta li tipprovdi informazzjoni fil-kuntest ta’ skambju bejn awtoritajiet fiskali, ibbażat, b’mod partikolari, fuq id-dispożizzjonijiet tad- Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE, tal-15 ta’ Frar 2011, dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni u li tħassar id-Direttiva 77/799/KEE.

2)

L-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għandu jiġi interpretat fis-sens li persuna li tista’ tkun suġġetta għal miżuri amministrattivi li tiġi imposta fuqha sanzjoni pekunjarja għan-nuqqas ta’ osservanza ta’ deċiżjoni amministrattiva li tobbligaha tipprovdi informazzjoni fil-kuntest ta’ skambju bejn amministrazzjonijiet fiskali nazzjonali skont id-Direttiva 2011/16 għandha dritt li tikkontesta l-legalità ta’ din id-deċiżjoni.

3)

L-Artikolu 1(1) u l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2011/16 tad-Direttiva 2011/16 għandhom jiġu interpretati fis-sens li r-“rilevanza prevedibbli” tal-informazzjoni mitluba minn Stat Membru lil Stat Membru ieħor tikkostitwixxi rekwiżit li t-talba għal informazzjoni għandha tissodisfa sabiex jiskatta l-obbligu tal-Istat Membru rikjest li jeħtieġlu li jottempera ruħu ma’ dik it-talba u, bl-istess mod, kundizzjoni ta’ legalità tad-deċiżjoni li tordna l-għoti ta’ informazzjoni indirizzat minn dan l-Istat Membru lil persuna li tista’ tkun suġġetta għal miżuri amministrattivi u tal-miżura ta’ sanzjoni imposta fuq din tal-aħħar għan-nuqqas ta’ osservanza ta’ din id-deċiżjoni.

4)

L-Artikolu 1(1) u l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2011/16 għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-verifika tal-awtorità rikjesta, li quddiemha titressaq talba għal informazzjoni tal-awtorità rikjedenti abbażi ta’ din id-direttiva, ma tillimitax ruħha biss għar-regolarità proċedurali ta’ din it-talba iżda għandha tippermetti lil din l-awtorità rikjesta li tiżgura ruħha li l-informazzjoni mitluba ma hijiex nieqsa minn kull rilevanza prevedibbli fid-dawl tal-identità tal-persuna taxxabbli kkonċernata u dik tat-terz possibbilment informat kif ukoll tal-bżonnijiet tal-investigazzjoni fiskali inkwistjoni. Dawn l-istess dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2011/16 u l-Artikolu 47 tal-Karta għandhom jiġu interpretati fis-sens li, fil-kuntest ta’ rikors ippreżentat minn persuna li tista’ tkun suġġetta għal miżuri amministrattivi kontra miżura ta’ sanzjoni li tkun ġiet imposta fuqha mill-awtorità rikjesta minħabba in-nuqqas ta’ osservanza ta’ deċiżjoni li tordna l-għoti ta’ informazzjoni adottata minnha wara talba għal informazzjoni indirizzata mill-awtorità rikjedenti abbażi tad-Direttiva 2011/16, il-qorti nazzjonali għandha, mhux biss ġurisdizzjoni sabiex tbiddel is-sanzjoni imposta, iżda wkoll ġurisdizzjoni sabiex tistħarreġ il-legalità ta’ din id-deċiżjoni li tordna l-għoti ta’ informazzjoni. Fir-rigward tal-kundizzjoni ta’ legalità tal-imsemmija deċiżjoni dwar ir-rilevanza prevedibbli tal-informazzjoni mitluba, l-istħarriġ ġudizzjarju huwa limitat għall-verifika tal-assenza manifesta ta’ din ir-rilevanza.

5)

It-tieni paragrafu tal-Artikolu 47 tal-Karta tad-drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għandu jiġi interpretat fis-sens li, fil-kuntest tal-eżerċizzju ġudizzjarju minn qorti tal-Istat Membru rikjest, din il-qorti għandu jkollha aċċess għat- talba għal informazzjoni indirizzata mill-Stat Membru rikjedenti lill-Istat Membru rikjest. Il-persuna li tista’ tkun suġġetta għal miżuri amministrattivi kkonċernata ma għandhiex min-naħa l-oħra dritt ta’ aċċess għat talba għal informazzjoni sħiħa li tibqa’ dokument sigriet, konformement mal-Artikolu 16 tad-Direttiva 2011/16. Sabiex ikollha smigħ tassew xieraq dwar is-suġġett tal-assenza ta’ rilevanza prevedibbli tal-informazzjoni mitluba, huwa suffiċjenti, bħala prinċipju, li hija jkollha l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 20(2) ta’ din id-direttiva.


(1)  ĠU C 78, 29.02.2016.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/9


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-10 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour administrative d’appel de Douai – Franza) – Wenceslas de Lobkowicz vs Ministère des Finances et des Comptes publics

(Kawża C-690/15) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Uffiċjal tal-Unjoni Ewropea - Regolamenti tal-Persunal - Affiljazzjoni obbligatorja mal-iskema ta’ sigurtà soċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea - Dħul minn immobbli rċevut fi Stat Membru - Issuġġettar għall-kontribuzzjoni soċjali ġenerali, għall-imposta soċjali u għall-kontribuzzjonijiet addizzjonali taħt id-dritt ta’ Stat Membru - Parteċipazzjoni fil-finanzjament tas-sigurtà soċjali ta’ dan l-Istat Membru))

(2017/C 239/11)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Cour administrative d’appel de Douai

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Wenceslas de Lobkowicz

Konvenut: Ministère des Finances et des Comptes publics

Dispożittiv

L-Artikolu 14 tal-Protokoll (Nru 7) dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, anness mat-Trattati UE, FUE u KEEA, kif ukoll id-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea dwar l-iskema ta’ sigurtà soċjali komuni għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni, għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprevedi li d-dħul minn immobbli rċevut fi Stat Membru minn uffiċjal tal-Unjoni Ewropea, li għandu d-domiċilju fiskali tiegħu f’dan l-Istat Membru, jiġi suġġett għal kontribuzzjonijiet u għal imposti soċjali li huma allokati għall-finanzjament tal-iskema ta’ sigurtà soċjali ta’ dan l-istess Stat Membru.


(1)  ĠU C 98, 14.3.2016.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/10


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-11 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Naczelny Sąd Administracyjny – il-Polonja) – Minister Finansów vs Posnania Investment SA

(Kawża C-36/16) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Tassazzjoni - Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud - Direttiva 2006/112/KE - Artikolu 2(1)(a) - Artikolu 14(1) - Tranżazzjonijiet taxxabbli - Kunċett ta’ “provvista ta’ beni magħmula bi ħlas” - Trasferiment lill-Istat jew lil awtorità lokali ta’ proprjetà immobbli bil-għan li jitħallas dejn fiskali - Esklużjoni))

(2017/C 239/12)

Lingwa tal-kawża: il-Pollakk

Qorti tar-rinviju

Naczelny Sąd Administracyjny

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Minister Finansów

Konvenuta: Posnania Investment SA

Dispożittiv

L-Artikolu 2(1)(a) u l-Artikolu 14(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, għandhom jiġu interpretati fis-sens li t-trasferiment tal-proprjetà ta’ beni immobbli, minn persuna suġġetta għall-VAT, favur it-Teżor ta’ Stat Membru jew awtorità lokali ta’ tali Stat, li jsir, bħal fil-każ inkwistjoni fil-kawża prinċipali, bi ħlas ta’ arretrati tat-taxxa, ma jikkostitwixxix provvista ta’ beni magħmula bi ħlas suġġetta għat-taxxa fuq il-valur miżjud.


(1)  ĠU C 145, 25.04.2016


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/10


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-11 ta’ Mejju 2017 – Dyson Ltd vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża C-44/16 P) (1)

([Appell - Direttiva 2010/30/UE - Indikazzjoni, permezz ta’ ttikkettjar u ta’ informazzjoni standard tal-prodott, dwar il-konsum tal-enerġija - Regolament ta’ Delega (UE) Nru 665/2013 - Tikkettjar enerġetiku tal-vacuum cleaners - Effiċjenza enerġetika - Metodu ta’ kejl - Limiti tal-kompetenza ddelegata - Żnaturament tal-provi - Obbligu ta’ motivazzjoni tal-Qorti Ġenerali])

(2017/C 239/13)

Lingwa tal-proċedura: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Dyson Ltd (rappreżentanti: E. Batchelor u M. Healy, solicitors, F. Carlin, barrister, A. Patsa, avukati)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: K. Herrmann u E. White, aġenti)

Dispożittiv

1)

Is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, tal-11 ta’ Novembru 2015, Dyson vs Il-Kummissjoni (T-544/13, EU:T:2015:836) hija annullata sa fejn ċaħdet l-ewwel parti tal-ewwel motiv u t-tielet motiv invokati fl-ewwel istanza.

2)

Il-kawża hija rrinvijata quddiem il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea sabiex din tiddeċiedi dwar l-ewwel parti tal-ewwel motiv u t-tielet motiv invokati fl-ewwel istanza.

3)

L-ispejjeż huma rriżervati.


(1)  ĠU C 145, 25.4.2016


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/11


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-17 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Okresný súd Dunajská Streda – is-Slovakkja) – ERGO Poist’ovňa, a.s. vs Alžbeta Barlíková

(Kawża C-48/16) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Aġenti kummerċjali li jaħdmu għal rashom - Direttiva 86/653/KEE - Kummissjoni tal-aġent kummerċjali - Artikolu 11 - Nuqqas ta’ eżekuzzjoni parzjali tal-kuntratt konkluż bejn it-terzi u l-prinċipal - Konsegwenzi fuq id-dritt għall-kummissjoni - Kunċett ta’ “raġuni li għaliha l-prinċipal [huwa ħati]”))

(2017/C 239/14)

Lingwa tal-kawża: is-Slovakk

Qorti tar-rinviju

Okresný súd Dunajská Streda

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: ERGO Poist’ovňa, a.s.

Konvenut:Alžbeta Barlíková

Dispożittiv

1)

L-ewwel inċiż tal-Artikolu 11(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 86/653/KEE, tat-18 ta’ Diċembru 1986, dwar il-koordinazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrigwardaw aġenti kummerċjali li jaħdmu għal rashom għandu jiġi interpretat fis-sens li jirreferi mhux biss għall-każijiet ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni totali tal-kuntratt konkluż bejn il-prinċipal u t-terza persuna, iżda wkoll għall-każijiet ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni parzjali ta’ dan il-kuntratt, bħan-nuqqas ta’ osservanza tal-volum tat-tranżazzjonijiet jew tat-tul previsti mill-imsemmi kuntratt.

2)

L-Artikolu 11(2) u (3) tad-Direttiva 86/653 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-klawżola ta’ kuntratt ta’ aġenzija kummerċjali, li abbażi tagħha l-aġent għandu jħallas lura, bi prorata, parti mill-kummissjoni tiegħu fil-każ ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni parzjali tal-kuntratt konkluż bejn il-prinċipal u t-terza persuna, ma tikkostitwixxix “deroga […] għad-detriment ta’ l-aġent kummerċjali”, fis-sens ta’ dan l-Artikolu 11(3), jekk il-parti mill-kummissjoni suġġetta għall-obbligu ta’ ħlas lura hija proporzjonata għall-parti mhux eżegwita tal-imsemmi kuntratt u bil-kundizzjoni li dan in-nuqqas ta’ eżekuzzjoni ma jkunx dovut għal ċirkustanzi li huwa ħati għalihom il-prinċipal.

3)

It-tieni inċiż tal-Artikolu 11(1) tad-Direttiva 86/653 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-kunċett ta’ “raġuni li għaliha l-prinċipal [huwa ħati]” ma jirreferix biss għar-raġunijiet legali li jkunu direttament wasslu għat-tmiem tal-kuntratt konkluż bejn il-prinċipal u t-terza persuna, iżda jirreferi għall-punti ta’ fatt u ta’ liġi kollha li l-prinċipal huwa ħati għalihom li jwasslu għan-nuqqas ta’ eżekuzzjoni ta’ dan il-kuntratt.


(1)  ĠU C 136, 18.4.2016


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/12


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-11 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden – il-Pajjiżi l-Baxxi) – The Shirtmakers BV vs Staatssecretaris van Financiën

(Kawża C-59/16) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Unjoni doganali - Regolament (KEE) Nru 2913/92 - Kodiċi Doganali tal-Komunità - Artikolu 32(1)(e)(i) - Valur għal skopijiet doganali - Valur ta’ tranżazzjoni - Determinazzjoni - Kunċett ta’ “spejjeż tat-trasport”))

(2017/C 239/15)

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Hoge Raad der Nederlanden

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: The Shirtmakers BV

Konvenut: Staatssecretaris van Financiën

Dispożittiv

L-Artikolu 32(1)(e)(i) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92, tat-12 ta’ Ottubru 1992, li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità, għandu jiġi interpretat fis-sens li l-kunċett ta’ “spejjeż tat-trasport”, fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni, jinkludi l-ammont supplimentari ffatturat mill-aġent tat-trasport lill-importatur, li jikkorrispondi għall-marġni benefiċjarju u għall-ispejjeż ta’ dan l-aġent, fir-rigward tas-servizz tiegħu ta’ organizzazzjoni tat-trasport tal-merkanzija importata lejn it-territorju doganali tal-Unjoni Ewropea.


(1)  ĠU C 145, 25.4.2016.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/12


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-18 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal de grande instance de Lyon – Franza) – Jean-Philippe Lahorgue vs Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux “CNB”, Conseil des barreaux européens “CCBE”, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg

(Kawża C-99/16) (1)

([Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Libertà li jiġu pprovduti servizzi - Direttiva 77/249/KEE - Artikolu 4 - Eżerċizzju tal-professjoni ta’ avukat - Router ta’ konnessjoni man-netwerk privat virtwali tal-avukati (NPVA) - Router “NPVA” - Rifjut ta’ provvista lil avukat iskritt fil-kamra tal-avukati ta’ Stat Membru ieħor - Miżura diskriminatorja])

(2017/C 239/16)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Tribunal de grande instance de Lyon

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Jean-Philippe Lahorgue

Konvenuti: Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux “CNB”, Conseil des barreaux européens “CCBE”, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg

fil-preżenta ta’: Ministère public

Dispożittiv

Ir-rifjut li jingħata router ta’ konnessjoni man-netwerk privat virtwali tal-avukati, maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti lil avukat debitament iskritt ma’ kamra tal-avukati ta’ Stat Membru ieħor, għar-raġuni waħda li dan l-avukat ma jkunx iskritt f’kamra tal-avukati fl-ewwel Stat Membru li fih huwa jixtieq jeżerċita l-professjoni tiegħu bħala fornitur liberu ta’ servizzi fil-każ fejn l-obbligu li jipprattika ma’ avukat ieħor ma huwiex impost bil-liġi, jikkostitwixxi restrizzjoni għal-libertà li jiġu pprovduti servizzi fis-sens tal-Artikolu 4 tad-Direttiva tal-Kunsill 77/249/KEE, tat-22 ta’ Marzu 1977, biex jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju effettiv tal-libertà biex jiġu pprovduti servizzi minn avukati, moqri fid-dawl tal-Artikolu 56 TFUE u tat-tielet paragrafu tal-Artikolu 57 TFUE. Hija l-qorti tar-rinviju li għandha tivverifika jekk tali rifjut, fir-rigward tal-kuntest fejn dan ġie kkontestat, jissodisfax verament l-għanijiet ta’ protezzjoni tal-konsumaturi u ta’ amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja li jistgħu jiġġustifikawh u jekk ir-restrizzjonijiet li jimponi ma humiex sproporzjonati fir-rigward ta’ dawn l-għanijiet.


(1)  ĠU C 165, 10.5.2016.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/13


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-11 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Krajowa Izba Odwoławcza – il-Polonja) – Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik vs Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

(Kawża C-131/16) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Kuntratti pubbliċi - Direttiva 2004/17/KE - Prinċipji ta’ għoti ta’ kuntratti - Artikolu 10 - Prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament tal-offerenti - Obbligu tal-entitajiet kontraenti li jitolbu lill-offerenti jemendaw jew jissupplimentaw l-offerta tagħhom - Dritt tal-entità kontraenti li żżomm il-garanzija bankarja fil-każ ta’ rifjut - Direttiva 92/13/KEE - Artikolu 1(3) - Proċeduri ta’ reviżjoni - Deċiżjoni ta’ għoti ta’ kuntratt pubbliku - Esklużjoni ta’ offerent - Rikors għal annullament - Interess ġuridiku))

(2017/C 239/17)

Lingwa tal-kawża: il-Pollakk

Qorti tar-rinviju

Krajowa Izba Odwoławc

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik

Konvenuta: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Intervenjenti: Digital-Center sp. z o.o.

Dispożittiv

1)

Il-prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament tal-operaturi ekonomiċi stabbilit fl-Artikolu 10 tad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament u tal-Kunsill, tal-31 ta’ Marzu 2004, li tikkoordina l-proċeduri ta’ akkwisti ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u postali, għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi, fil-kuntest ta’ proċedura ta’ għoti ta’ kuntratt pubbliku, li l-awtorità kontraenti tistieden lil offerent jipprovdi d-dikjarazzjonijiet jew id-dokumenti li s-sottomissjoni tagħhom kienet meħtieġa mill-ispeċifikazzjonijiet u li ma kinux ġew ipprovduti fit-terminu mogħti għas-sottomissjoni tal-offerti. Min-naħa l-oħra, dan l-artikolu ma jipprekludix li l-awtorità kontraenti tistieden lil offerent jikkjarifika offerta jew jirrettifika żball sostantiv li kien inkluż f’din tal-aħħar, bla ħsara, madankollu, għall-fatt li tali stedina tkun indirizzata lill-offerenti kollha li jkunu jinsabu fl-istess sitwazzjoni, li l-offerenti kollha jiġu trattati b’ mod ugwali u leali u li din il-kjarifika jew din ir-rettifika ma tkunx ekwivalenti għas-sottomissjoni ta’ offerta ġdida, aspett li għandu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju.

2)

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/13/KE, tal-25 ta’ Frar 1992, li tikkoordina d-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolamentari u amministrattivi li jirrelataw mal-applikazzjoni tar-regoli Komunitarji dwar il-proċeduri ta’ akkwist ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u t-telekomunikazzjonijiet, kif emendata bid-Direttiva 2007/66/KE tal-Parlament u l-Kunsill, tal-11 ta’ Diċembru 2007, għandha tiġi interpretata fis-sens li, f’sitwazzjoni bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li fiha proċedura ta’ għoti ta’ kuntratt pubbliku tat lok għas-sottomissjoni ta’ żewġ offerti u għall-adozzjoni mill-awtorità kontraenti ta’ żewġ deċiżjonijiet simultanji rigward iċ-ċaħda tal-offerta ta’ wieħed mill-offerenti u l-għoti tal-kuntratt lill-ieħor, rispettivament, l-offerent li ma ntgħażilx li ppreżenta appell minn dawn iż-żewġ deċiżjonijiet jista’ jitlob l-esklużjoni tal-offerta tal-offerent magħżul, b’tali mod li l-kunċett ta’ “kuntratt partikolari” fis-sens tal-Artikolu 1(3) tad-Direttiva 92/13, kif emendat mid-Direttiva 2007/66 jista’, skont il-każ, jipprevedi l-possibbiltà li tinbeda proċedura ġdida ta’ għoti ta’ kuntratt pubbliku.


(1)  ĠU C 211, 13.6.2016.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/14


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-18 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel Craiova – ir-Rumanija) – Fondul Proprietatea SA vs Complexul Energetic Oltenia SA

(Kawża C-150/16) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Għajnuna mill-Istat - Dejn miżmum minn kumpannija li l-maġġoranza tal-kapital tagħha huwa miżmum mill-Istat Rumen, fil-konfront ta’ kumpannija li dan l-Istat huwa l-uniku azzjonist tagħha - Datio in solutum - Kunċett ta’ “għajnuna mill-Istat” - Obbligu li l-Kummissjoni Ewropea tiġi nnotifikata))

(2017/C 239/18)

Lingwa tal-kawża: ir-Rumen

Qorti tar-rinviju

Curtea de Apel Craiova

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Fondul Proprietatea SA

Konvenuta: Complexul Energetic Oltenia SA

Dispożittiv

1)

F’ċirkustanzi bħal dawk tal-kawża prinċipali, id-deċiżjoni ta’ kumpannija, li l-azzjonist maġġoritarju tagħha huwa Stat Membru, li taċċetta, sabiex jiġi estint dejn, datio in solutum ta’ assi li huwa l-proprjetà ta’ kumpannija oħra, li l-uniku azzjonist tagħha jkun dan l-Istat Membru, u li tħallas somma li tikkorrispondi għad-differenza bejn il-valur stmat ta’ dan l-assi u l-ammont ta’ dan id-dejn, tista’ tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat fis-sens tal-Artikolu 107 TFUE, meta:

din id-deċiżjoni tikkostitwixxi vantaġġ mogħti direttament jew indirettament permezz ta’ riżorsi tal-Istat u hija imputabbli lill-Istat,

l-impriża benefiċjarja ma kinitx ser tikseb faċilitajiet komparabbli mingħand kreditur privat, u

l-imsemmija deċiżjoni tista’ tolqot il-kummerċ bejn l-Istati Membri u tista’ twassal għal distorsjoni tal-kompetizzjoni.

Huma l-qrati nazzjonali li għandhom jivverifikaw jekk dawn il-kundizzjonijiet humiex issodisfatti.

2)

Jekk qorti nazzjonali tikklassifika bħala għajnuna mill-Istat id-deċiżjoni ta’ kumpannija, li l-azzjonist maġġoritarju tagħha huwa Stat Membru, li taċċetta, sabiex jiġi estint dejn, datio in solutum ta’ assi li huwa l-proprjetà ta’ kumpannija oħra, li l-uniku azzjonist tagħha jkun dan l-Istat Membru, u li tħallas somma li tikkorrispondi għad-differenza bejn il-valur stmat ta’ dan l-assi u l-ammont ta’ dan id-dejn, l-awtoritajiet tal-imsemmi Stat Membru huma obbligati jinnotifikaw din l-għajnuna lill-Kummissjoni qabel l-implementazzjoni tagħha, skont l-Artikolu 108(3) TFUE.


(1)  ĠU C 200, 6.6.2016.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/15


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-18 ta’ Mejju 2017(talba għal deċiżjoni preliminari tal-Augstākā tiesa – il-Latvja) – “Latvijas dzelzceļš” VAS vs Valsts ieņēmumu dienests

(Kawża C-154/16) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Kodiċi Doganali tal-Komunità - Regolament (KEE) Nru 2913/92 - Artikoli 94(1) u 96 - Proċedura ta’ tranżitu estern tal-Komunità - Responsabbiltà tal-prinċipal - Artikoli 203, 204 u 206(1) - Tnissil tad-dejn doganali - Tneħħija mis-sorveljanza doganali - Nuqqas ta’ eżekuzzjoni ta’ wieħed mill-obbligi li jirriżultaw mill-użu ta’ proċedura doganali - Distruzzjoni totali jew telf irrimedjabbli tal-merkanzija bħala riżultat tan-natura reali tal-merkanzija jew minħabba ċirkustanzi imprevedibbli jew forza maġġuri - Artikolu 213 - Responsabbiltà in solidum għall-ħlas tad-dejn doganali - Direttiva 2006/112/KE - Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) - Artikolu 2(1) kif ukoll Artikoli 70 u 71 - Fatt taxxabbli u eżiġibbiltà tat-taxxa - Artikoli 201, 202 u 205 - Persuni li għandhom iħallsu t-taxxa - Konstatazzjoni mill-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni ta’ defiċit fit-trasport tal-merkanzija - Apparat ta’ tbattil fil-parti ta’ isfel tal-vagun b’tank magħluq inkorrettament jew bi ħsara))

(2017/C 239/19)

Lingwa tal-kawża: il-Litwan

Qorti tar-rinviju

Augstākā tiesa

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti:“Latvijas dzelzceļš” VAS

Konvenuta: Valsts ieņēmumu dienests

Dispożittiv

1)

L-Artikolu 203(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92, tat-12 ta’ Ottubru 1992, li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità, kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 648/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-13 ta’ April 2005, għandu jiġi interpretat fis-sens li din id-dispożizzjoni ma tapplikax fil-każ fejn il-volum totali tal-merkanzija mqiegħda taħt il-proċedura ta’ tranżitu estern tal-Komunità ma jkunx ġie ppreżentat lill-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni previst fil-kuntest ta’ din il-proċedura, minħabba d-distruzzjoni totali jew it-telf irrimedjabbli ta’ parti minn din il-merkanzija pprovat b’mod sodisfaċenti.

2)

L-Artikolu 204(1) tar-Regolament Nru 2913/92, kif emendat bir-Regolament Nru 648/2005, għandu jiġi interpretat fis-sens li, meta l-volum totali tal-merkanzija mqiegħda taħt il-proċedura ta’ tranżitu estern tal-Komunità ma jkunx ġie ppreżentat lill-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni previst fil-kuntest ta’ din il-proċedura, minħabba d-distruzzjoni totali jew it-telf irrimedjabbli ta’ parti minn din il-merkanzija pprovat b’mod sodisfaċenti, din is-sitwazzjoni, li tikkostitwixxi n-nuqqas ta’ eżekuzzjoni ta’ wieħed mill-obbligi marbuta ma’ din il-proċedura, jiġifieri dak li tiġi ppreżentata merkanzija intatta lill-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni, toħloq, bħala prinċipju, dejn doganali fuq l-importazzjoni għall-parti tal-merkanzija li ma tkunx ġiet ippreżentata lil dan l-uffiċċju. Hija l-qorti nazzjonali li għandha tivverifika jekk ċirkustanza bħal ħsara fl-apparat ta’ tbattil tissodisfax, f’dan il-każ, il-kriterji li jikkaratterizzaw il-kunċetti ta’ “forza maġġuri” u ta’ “ċirkustanzi imprevedibbli”, fis-sens tal-Artikolu 206(1) tar-Regolament Nru 2913/92, kif emendat bir-Regolament Nru 648/2005, jiġifieri jekk jirriżultax li din hija anormali u estranja għal operatur attiv fil-qasam tat-trasport ta’ sustanzi likwidi, u jekk il-konsegwenzi tagħha ma setgħux jiġu evitati minkejja d-diliġenza kollha eżerċitata. Fil-kuntest ta’ din il-verifika, dik il-qorti għandha b’mod partikolari tieħu inkunsiderazzjoni l-osservanza, minn operaturi bħall-prinċipal u t-trasportatur, tar-regoli u tar-rekwiziti fis-seħħ għal dak li jirrigwarda l-istat tekniku ta’ tankijiet u s-sigurtà tat-trasport ta’ sustanzi likwidi bħal solvent.

3)

L-Artikolu 2(1)(d) kif ukoll l-Artikoli 70 u 71 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-VAT ma hijiex dovuta għall-parti totalment meqruda jew irrimedjabbilment mitlufa ta’ merkanzija mqiegħda taħt il-proċedura ta’ tranżitu estern tal-Komunità.

4)

L-Artikolu 96(1)(a) flimkien mal-Artikolu 204(1)(a) u (3) tar-Regolament Nru 2913/92, kif emendat bir-Regolament Nru 648/2005, għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-prinċipal huwa responsabbli għall-ħlas tad-dejn doganali maħluq fir-rigward ta’ merkanzija mqiegħda taħt il-proċedura ta’ tranżitu estern tal-Komunità, anki jekk it-trasportatur ma jkunx osserva l-obbligi tiegħu taħt l-Artikolu 96(2) ta’ dan ir-regolament, b’mod partikolari dak li jippreżenta din il-merkanzija intatta lill-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni, fit-terminu preskritt.

5)

L-Artikolu 96(1)(a) u (2), l-Artikolu 204(1)(a) u (3) kif ukoll l-Artikolu 213 tar-Regolament Nru 2913/92, kif emendat bir-Regolament Nru 648/2005, għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-awtorità doganali ta’ Stat Membru ma għandhiex l-obbligu li tiddikjara r-responsabbiltà in solidum tat-trasportatur li, b’mod parallel mal-prinċipal, għandu jitqies bħala responsabbli għall-ħlas tad-dejn doganali.


(1)  ĠU C 191, 30.5.2016.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/16


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-11 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank Noord-Nederland – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Bas Jacob Adriaan Krijgsman vs Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV

(Kawża C-302/16) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Trasport bl-ajru - Regolament (KE) Nru 261/2004 - Artikolu 5(1)(c) - Kumpens u assistenza lill-passiġġieri fil-każ ta’ kanċellazzjoni ta’ titjira - Eżenzjoni mill-obbligu ta’ kumpens - Kuntratt ta’ trasport konkluż permezz ta’ aġent tal-ivvjaġġar online - Trasportatur bl-ajru li informa fiż-żmien lill-aġent tal-ivvjaġġar dwar bidla fil-ħin tat-titjira - Aġent tal-ivvjaġġar li kkomunika l-imsemmija informazzjoni lil passiġġier permezz tal-posta elettronika għaxart ijiem qabel it-titjira))

(2017/C 239/20)

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Rechtbank Noord-Nederland

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Bas Jacob Adriaan Krijgsman

Konvenuta: Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV

Dispożittiv

L-Artikolu 5(1)(c) u l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Frar 2004, li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet, u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/91, għandhom jiġu interpretati fis-sens li t-trasportatur bl-ajru effettiv għandu l-obbligu jħallas il-kumpens previst minn dawn id-dispożizzjonijiet fil-każ ta’ kanċellazzjoni ta’ titjira li fir-rigward tagħha ma ngħatatx informazzjoni lill-passiġġier mill-inqas ġimagħtejn qabel il-ħin tat-tluq previst, inkluż meta dan it-trasportatur ikun informa b’din il-kanċellazzjoni, mill-inqas ġimagħtejn qabel dan il-ħin, lill-aġent tal-ivvjaġġar li permezz tiegħu l-kuntratt ta’ trasport ġie konkluż mal-passiġġier ikkonċernat u fejn dan tal-aħħar ma jkunx ġie informat minn dan l-aġent f’dan it-terminu ta’ żmien.


(1)  ĠU C 326, 5.9.2016


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/17


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-17 ta’ Mejju 2017 – Ir-Repubblika Portugiża vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża C-337/16 P) (1)

((Appell - FAEG u FAEŻR - Deċiżjoni ta’ implementazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea - Komunikazzjoni lid-destinatarju - Rettifika sussegwenti tal-għamla tal-istampar tal-anness - Pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea - Terminu għall-preżentata ta’ rikors - Bidu tad-dekorrenza - Tardività - Inammissibbiltà))

(2017/C 239/21)

Lingwa tal-proċedura: il-Portugiż

Partijiet

Appellanti: Ir-Repubblika Portugiża (rappreżentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida u P. Estêvão, aġenti)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: D. Triantafyllou u M. França, aġenti)

Dispożittiv

1)

L-appell huwa miċħud.

2)

Ir-Repubblika Portugiża hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 326, 5.9.2016.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/17


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-17 ta’ Mejju 2017 – Ir-Repubblika Portugiża vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża C-338/16 P) (1)

((Appell - FAEG u FAEŻR - Deċiżjoni ta’ implementazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea - Komunikazzjoni lid-destinatarju - Rettifika sussegwenti tal-għamla tal-istampar tal-anness - Pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea - Terminu għall-preżentata ta’ rikors - Bidu tad-dekorrenza - Tardività - Inammissibbiltà))

(2017/C 239/22)

Lingwa tal-proċedura: il-Portugiż

Partijiet

Appellanti: Ir-Repubblika Portugiża (rappreżentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida u P. Estêvão, aġenti)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: D. Triantafyllou u M. França, aġenti)

Dispożittiv

1)

L-appell huwa miċħud.

2)

Ir-Repubblika Portugiża hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 326, 5.9.2016.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/18


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-17 ta’ Mejju 2017 – Ir-Repubblika Portugiża vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża C-339/16 P) (1)

((Appell - FAEG u FAEŻR - Deċiżjoni ta’ implementazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea - Komunikazzjoni lid-destinatarju - Rettifika sussegwenti tal-għamla tal-istampar tal-anness - Pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea - Terminu għall-preżentata ta’ rikors - Bidu tad-dekorrenza - Tardività - Inammissibbiltà))

(2017/C 239/23)

Lingwa tal-proċedura: il-Portugiż

Partijiet

Appellanti: Ir-Repubblika Portugiża (rappreżentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida u P. Estêvão, aġenti)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: D. Triantafyllou u M. França, aġenti)

Dispożittiv

1.

L-appell huwa miċħud.

2.

Ir-Repubblika Portugiża hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 326, 5.9.2016.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/18


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-17 ta’ Mejju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État – Franza) – Association française des entreprises vs Ministre des finances et des comptes publics

(Kawża C-365/16) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Sistema fiskali komuni applikabbli għall-kumpanniji omm u għall-kumpanniji sussidjarji ta’ Stati Membri differenti - Direttiva 2011/96/UE - Ħelsien mit-taxxa doppja - Kontribuzzjoni addizzjonali ta’ 3 % għat-taxxa fuq il-kumpanniji))

(2017/C 239/24)

Lingwa tal-kawża: l-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Conseil d’État

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Association française des entreprises privées (AFEP), Axa, Compagnie générale des établissements Michelin, Danone, ENGIE, li kienet GDF Suez, Eutelsat Communications, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA, Orange SA, Sanofi SA, Suez Environnement Company, Technip, Total SA, Vivendi, Eurazeo, Safran, Scor SE, Unibail-Rodamco SE, Zodiac Aerospace

Konvenut: Ministre des finances et des comptes publics

Dispożittiv

L-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/96/UE, tat-30 ta’ Novembru 2011, dwar is-sistema komuni tat-tassazzjoni li tapplika fil-każ tal-kumpanniji prinċipali [omm] u sussidjarji ta’ Stati Membri differenti), kif emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 2014/86/UE, tat-8 ta’ Lulju 2014, għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi miżura fiskali prevista mill-Istat Membru ta’ kumpannija omm, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprevedi l-ġbir ta’ taxxa fl-okkażjoni tat-tqassim tad-dividendi mill-kumpannija omm u li l-bażi tagħha hija kkostitwita mill-ammonti tad-dividendi mqassma, inklużi dawk li joriġinaw mis-sussidjarji mhux residenti ta’ din il-kumpannija.


(1)  ĠU C 335, 12.9.2016.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/19


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (l-Italja) fit-23 ta’ Novembru 2016 – Emmea Srl, Commercial Hub Srl vs Comune di Siracusa et

(Kawża C-595/16)

(2017/C 239/25)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Emmea Srl, Commercial Hub Srl

Konvenuti: Comune di Siracusa, Assessorato delle Attività Produttive per la Regione Siciliana, Libero Consorzio Comunale – già Provincia di Siracusa, Camera di Commercio di Siracusa

Permezz ta’ digriet tas-27 ta’ April 2017, il-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) iddikjarat bħala manifestament inammissibbli t-talba għal deċiżjoni preliminari mressqa quddiemha mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia permezz ta’ digriet tal-20 ta’ Ottubru 2016.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/19


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fl-1 ta’ Frar 2017 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato vs Wind Telecomunicazioni SpA

(Kawża C-54/17)

(2017/C 239/26)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Consiglio di Stato

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Konvenuta: Wind Telecomunicazioni SpA

Domandi preliminari

1)

L-Artikoli 8 u 9 tad-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Mejju 2005 (1), jipprekludu interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali korrispondenti ta’ traspożizzjoni (ikkostitwiti rispettivament mill-Artikoli 24 u 25 tal-kodiċi tal-konsumatur) li tikkunsidra li l-aġir ta’ operatur tat-telefonija li jikkonsisti fin-nuqqas ta’ għoti ta’ informazzjoni dwar l-installazzjoni minn qabel fuq is-SIM kard ta’ ċerti servizzi telefoniċi (jiġifieri, servizzi ta’ riċeviment ta’ telefonati jew ta’ użu tal-internet) jista’ jitqies bħala “influwenza mhux xierqa” u għaldaqstant bħala “prattika kummerċjali aggressiva” ta’ natura li tbiddel “konsiderevolment” il-libertà tal-għażla jew tal-aġir ta’ konsumatur medju, u dan b’mod partikolari f’sitwazzjoni li fiha l-ebda aġir materjali ieħor ma jkun ġie attribwit lil dak l-operatur tat-telefonija?

2)

Il-punt 29 tal-Anness I tad-Direttiva 2005/29/KE […] jista’ jiġi interpretat fis-sens li tkun teżisti “kunsinna mhux mitluba” meta operatur tat-telefonija mobbli jitlob lill-klijent tiegħu iħallas għas-servizzi ta’ riċeviment ta’ telefonati jew ta’ użu tal-internet u dan f’sitwazzjoni kkaratterizzata mill-elementi li ġejjin:

l-operatur tat-telefonija, fil-mument tal-konklużjoni tal-kuntratt tat-telefonija mobbli, ma jkunx informa korrettement lill-konsumatur biċ-ċirkustanza li s-servizzi ta’ riċeviment ta’ telefonati u ta’ użu tal-internet huma installati minn qabel fuq is-SIM kard, bil-konsegwenza li l-imsemmija servizzi jistgħu potenzjalment jintużaw mill-konsumatur inniffsu mingħajr il-bżonn ta’ operazzjoni ta’ aġġustament għal dan l-għan (setting);

sabiex effettivament jibbenefika minn dawn is-servizzi, il-konsumatur għandu fi kwalunkwe każ iwettaq l-operazzjonijiet neċessarji għal dan l-għan (pereżempju, idaħħal in-numru tas-servizz ta’ riċeviment ta’ telefonati jew inkella jsegwi l-passi sabiex jattiva l-użu tal-internet);

ma jkun jeżisti l-ebda lment dwar il-modalitajiet tekniċi u operazzjonali li permezz tagħhom jintużaw b’mod konkret is-servizzi mill-konsumatur, u lanqas dwar l-informazzjoni marbuta ma’ dawn il-modalitajiet u mal-prezz tas-servizzi nfushom, iżda jkun biss allegat li l-operatur, kif issemma iktar ’il fuq, naqas milli jipprovdi l-informazzjoni dwar l-installazzjoni minn qabel tas-servizzi fuq is-SIM kard.

3)

L-għan tad-direttiva “ġenerali” Nru 2005/29/KE bħala “nett ta’ sigurtà” għall-protezzjoni tal-konsumaturi, kif ukoll il-premessa 10 u l-Artikolu 3(4) tal-istess Direttiva Nru 2005/29/KE jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali li ddaħħal l-evalwazzjoni tal-osservanza tal-obbligi speċifiċi ta’ protezzjoni tal-utent, previsti mid-Direttiva settorjali Nru 2002/22/CE (2), fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva ġenerali Nru 2005/29/CE dwar il-prattiċi kummerċjali żleali, u b’hekk konsegwentement teskludi l-intervent tal-awtorità kompetenti sabiex tindirizza ksur tad-direttiva settorjali fil-każijiet kollha li fihom din tkun tista’ tikkonstata li huma ssodisfatti l-kriterji ta’ prattika kummerċjali inkorretta/żleali?

4)

Il-prinċipju ta’ speċjalità sanċit fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva Nru 2005/29/KE għandu jinftiehem bħala prinċipju li jirregola r-relazzjonijiet bejn il-leġiżlazzjonijiet (leġiżlazzjoni ġenerali u leġiżlazzjonijiet settorjali) jew anki relazzjonijiet bejn regoli (regoli ġenerali u regoli speċjali), jew anki, relazzjonijiet bejn l-awtorità responsabbli mir-regolamentazzjoni jew mis-sorveljanza tal-oqsma kkonċernati?

5)

Il-kunċett ta’ “konflitt” previst fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva Nru 2005/29/KE jista’ jitqies bħala applikabbli biss f’każ ta’ kontradizzjoni radikali bejn id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni dwar il-prattiċi kummerċjali irregolari u r-regoli l-oħra tad-dritt derivat tal-Unjoni li jirregolaw aspetti speċifiċi settorjali ta’ prattiċi kummerċjali jew inkella huwa suffiċjenti li r-regoli inkwistjoni jkunu jistabbilixxu regolamentazzjoni li ma tkunx taqbel mal-leġiżlazzjoni dwar il-prattiki kummerċjali irregolari inkonnessjoni mal-elementi speċifiċi tas-settur, b’tali mod li jirriżulta kunflitt ta’ liġijiet (Normenkollision) f’każ partikolari?

6)

Il-kunċett ta’ regoli komunitarji previsti fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva Nruo2005/29/KE jirrigwarda biss id-dispożizzjonijiet li jinsabu fir-regolamenti u fid-direttivi tal-Unjoni kif ukoll id-dispożizzjonijiet li direttament jittrasponuhom, jew jinkludu wkoll id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi u regolatorji li jimplementaw il-prinċipji tad-dritt Ewropew?

7)

Il-prinċipju ta’ speċjalità, previst fil-premessa 10 u fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 2005/29/KE, u l-Artikoli 20 u 21 tad-Direttiva 2002/22/KE u l-Artikoli 3 u 4 tad-Direttiva 2002/21/KE (3) jipprekludu interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet korrispondenti ta’ traspożizzjoni nazzjonali li tistabbilixxi li, kull darba li jiġi kkonstatat f’settur irregolat, li jinkludi regolamentazzjoni settorjali tal-konsumatur li fih l-awtorità kompetenti f’dan il-qasam tingħata setgħa regolatorja u repressiva, aġir li huwa kopert mill-kunċett ta’ “prattika agressiva” fis-sens tal-Artikoli 8 u 9 tad-Direttiva 2005/29/KE jew “agressivi f’kull ċirkustanza” fis-sens tal-Anness I tad-Direttiva 2005/29/KE, il-leġiżlazzjoni ġenerali dwar il-prattiki żleali għandha dejjem tiġi applikata u dan anki meta tkun teżisti leġiżlazzjoni settorjali, adottata għall-protezzjoni tal-konsumaturi u fondata fuq dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni, li tirregola b’mod sħiħ l-istess “prattiki agressivi” u “agressivi f’kull ċirkostanza” jew, fi kwalnkwe każ, l-istess “prattiċi irregolari”?


(1)  Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Mejju 2005, dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 84/450/KEE, id-Direttivi 97/7/KE, 98/27/KE u 2002/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Direttiva dwar Prattiċi Kummerċjali Żleali) (ĠU L 149, p. 22).

(2)  Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-7 ta’ Marzu 2002, dwar servizz universali u d-drittijiet ta’ l-utenti li jirrelataw ma’ networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva Servizz Universali) (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 29, p. 367).

(3)  Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-7 ta’ Marzu 2002, dwar kwadru regolatorju komuni għan-networks ta’ komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi (Direttiva Kwadru) (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 29, p. 349).


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/21


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fl-1 ta’ Frar 2017 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato vs Vodafone Omnitel NV

(Kawża C-55/17)

(2017/C 239/27)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Consiglio di Stato

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Konvenuta: Vodafone Omnitel NV

Domandi preliminari

1)

L-Artikoli 8 u 9 tad-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Mejju 2005 (1), jipprekludu interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali korrispondenti ta’ traspożizzjoni (ikkostitwiti rispettivament mill-Artikoli 24 u 25 tal-kodiċi tal-konsumatur) li tikkunsidra li l-aġir ta’ operatur tat-telefonija li jikkonsisti fin-nuqqas ta’ għoti ta’ informazzjoni dwar l-installazzjoni minn qabel fuq is-SIM kard ta’ ċerti serivizzi telefoniċi (jiġifieri, servizzi ta’ riċeviment ta’ telefonati jew ta’ użu tal-internet) jista’ jitqies bħala “influwenza mhux xierqa” u għaldaqstant bħala “prattika kummerċjali aggressiva” ta’ natura li tbiddel “konsiderevolment” il-libertà tal-għażla jew tal-aġir ta’ konsumatur medju, u dan b’mod partikolari f’sitwazzjoni li fiha l-ebda aġir materjali ieħor ma jkun ġie attribwit lil dak l-operatur tat-telefonija?

2)

Il-punt 29 tal-Anness I tad-Direttiva 2005/29/KE […] jista’ jiġi interpretat fis-sens li tkun teżisti “kunsinna mhux mitluba” meta operatur tat-telefonija mobbli jitlob lill-klijent tiegħu iħallas għas-servizzi ta’ riċeviment ta’ telefonati jew ta’ użu tal-internet u dan f’sitwazzjoni kkaratterizzata mill-elementi li ġejjin:

l-operatur tat-telefonija, fil-mument tal-konklużjoni tal-kuntratt tat-telefonija mobbli, ma jkunx informa korrettement lill-konsumatur biċ-ċirkustanza li s-servizzi ta’ riċeviment ta’ telefonati u ta’ użu tal-internet huma installati minn qabel fuq is-SIM kard, bil-konsegwenza li l-imsemmija servizzi jistgħu potenzjalment jintużaw mill-konsumatur inniffsu mingħajr il-bżonn ta’ operazzjoni ta’ aġġustament għal dan l-għan (setting);

sabiex effettivament jibbenefika minn dawn is-servizzi, il-konsumatur għandu fi kwalunkwe każ iwettaq l-operazzjonijiet neċessarji għal dan l-għan (pereżempju, idaħħal in-numru tas-servizz ta’ riċeviment ta’ telefonati jew inkella jsegwi l-passi sabiex jattiva l-użu tal-internet);

ma jkun jeżisti l-ebda lment dwar il-modalitajiet tekniċi u operazzjonali li permezz tagħhom jintużaw b’mod konkret is-servizzi mill-konsumatur, u lanqas dwar l-informazzjoni marbuta ma’ dawn il-modalitajiet u mal-prezz tas-servizzi nfushom, iżda jkun biss allegat li l-operatur, kif issemma iktar ’il fuq, naqas milli jipprovdi l-informazzjoni dwar l-installazzjoni minn qabel tas-servizzi fuq is-SIM kard.

3)

L-għan tad-direttiva “ġenerali” Nru 2005/29/KE bħala “nett ta’ sigurtà” għall-protezzjoni tal-konsumaturi, kif ukoll il-premessa 10 u l-Artikolu 3(4) tal-istess Direttiva Nru 2005/29/KE jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali li ddaħħal l-evalwazzjoni tal-osservanza tal-obbligi speċifiċi ta’ protezzjoni tal-utent, previsti mid-Direttiva settorjali Nru 2002/22/CE (2), fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva ġenerali Nru 2005/29/CE dwar il-prattiċi kummerċjali żleali, u b’hekk konsegwentement teskludi l-intervent tal-awtorità kompetenti sabiex tindirizza ksur tad-direttiva settorjali fil-każijiet kollha li fihom din tkun tista’ tikkonstata li huma ssodisfatti l-kriterji ta’ prattika kummerċjali inkorretta/żleali?

4)

Il-prinċipju ta’ speċjalità sanċit fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva Nru 2005/29/KE għandu jinftiehem bħala prinċipju li jirregola r-relazzjonijiet bejn il-leġiżlazzjonijiet (leġiżlazzjoni ġenerali u leġiżlazzjonijiet settorjali) jew anki relazzjonijiet bejn regoli (regoli ġenerali u regoli speċjali), jew anki, relazzjonijiet bejn l-awtorità responsabbli mir-regolamentazzjoni jew mis-sorveljanza tal-oqsma kkonċernati?

5)

Il-kunċett ta’ “konflitt” previst fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva Nru 2005/29/KE jista’ jitqies bħala applikabbli biss f’każ ta’ kontradizzjoni radikali bejn id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni dwar il-prattiċi kummerċjali irregolari u r-regoli l-oħra tad-dritt derivat tal-Unjoni li jirregolaw aspetti speċifiċi settorjali ta’ prattiċi kummerċjali jew inkella huwa suffiċjenti li r-regoli inkwistjoni jkunu jistabbilixxu regolamentazzjoni li ma tkunx taqbel mal-leġiżlazzjoni dwar il-prattiki kummerċjali irregolari inkonnessjoni mal-elementi speċifiċi tas-settur, b’tali mod li jirriżulta kunflitt ta’ liġijiet (Normenkollision) f’każ partikolari?

6)

Il-kunċett ta’ regoli komunitarji previsti fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva Nruo2005/29/KE jirrigwarda biss id-dispożizzjonijiet li jinsabu fir-regolamenti u fid-direttivi tal-Unjoni kif ukoll id-dispożizzjonijiet li direttament jittrasponuhom, jew jinkludu wkoll id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi u regolatorji li jimplementaw il-prinċipji tad-dritt Ewropew?

7)

Il-prinċipju ta’ speċjalità, previst fil-premessa 10 u fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 2005/29/KE, u l-Artikoli 20 u 21 tad-Direttiva 2002/22/KE u l-Artikoli 3 u 4 tad-Direttiva 2002/21/KE (3) jipprekludu interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet korrispondenti ta’ traspożizzjoni nazzjonali li tistabbilixxi li, kull darba li jiġi kkonstatat f’settur irregolat, li jinkludi regolamentazzjoni settorjali tal-konsumatur li fih l-awtorità kompetenti f’dan il-qasam tingħata setgħa regolatorja u repressiva, aġir li huwa kopert mill-kunċett ta’ “prattika agressiva” fis-sens tal-Artikoli 8 u 9 tad-Direttiva 2005/29/KE jew “agressivi f’kull ċirkustanza” fis-sens tal-Anness I tad-Direttiva 2005/29/KE, il-leġiżlazzjoni ġenerali dwar il-prattiki żleali għandha dejjem tiġi applikata u dan anki meta tkun teżisti leġiżlazzjoni settorjali, adottata għall-protezzjoni tal-konsumaturi u fondata fuq dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni, li tirregola b’mod sħiħ l-istess “prattiki agressivi” u “agressivi f’kull ċirkostanza” jew, fi kwalnkwe każ, l-istess “prattiċi irregolari”?


(1)  Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Mejju 2005, dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 84/450/KEE, id-Direttivi 97/7/KE, 98/27/KE u 2002/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Direttiva dwar Prattiċi Kummerċjali Żleali) (ĠU L 149, p. 22).

(2)  Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-7 ta’ Marzu 2002, dwar servizz universali u d-drittijiet ta’ l-utenti li jirrelataw ma’ networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva Servizz Universali) (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 29, p. 367).

(3)  Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-7 ta’ Marzu 2002, dwar kwadru regolatorju komuni għan-networks ta’ komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi (Direttiva Kwadru) (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 29, p. 349).


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/22


Appell ippreżentat fit-30 ta’ Marzu 2017 mir-Repubblika tal-Polonja mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fid-19 ta’ Jannar 2017 fil-Kawża T-701/15 – Stock Polska vs EUIPO – Lass & Steffen (LUBELSKA)

(Kawża C-162/17 P)

(2017/C 239/28)

Lingwa tal-kawża: il-Pollakk

Partijiet

Appellanti: Ir-Repubblika tal-Polonja (rappreżentant: Bogusław Majczyna)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Talbiet

tannulla, fl-intier tagħha, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) tad-19 ta’ Jannar 2017, Stock Polska vs EUIPO – Lass & Steffen (Lubelska) fil-Kawża T-701/15;

tibgħat lura l-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali għal deċiżjoni ġdida;

tikkundanna lil kull parti għall-ispejjeż rispettivi tagħha.

Aggravji u argumenti prinċipali

Ir-Repubblika tal-Polonja titlob li s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) tad-19 ta’ Jannar 2017, Stock Polska vs EUIPO – Lass & Steffen (Lubelska) fil-Kawża T-701/15 tiġi annullata fl-intier tagħha, u li l-kawża tintbagħat lura quddiem il-Qorti Ġenerali għal deċiżjoni ġdida.

Permezz tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikors ippreżentat minn Stock Polska z o.o., stabbilita f’Lublin, kontra d-deċiżjoni tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni tas-Suq Intern [UASI; li l-isem tiegħu issa sar l-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)], tal-24 ta’ Settembru 2015 fil-Każ R 1788/2014-5, li permezz tagħha ġiet ikkonfermata d-deċiżjoni tal-EUIPO tal-14 ta’ Mejju 2014 li ċaħdet l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta’ trade mark tal-Unjoni Ewropea favur Stock Polska z o.o.

Permezz tas-sentenza tal-Qorti Ġenerali u tad-deċiżjoni tal-EUIPO li tippreċedi s-sentenza tal-Qorti Ġenerali, ġiet miċħuda l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark “Lubelska” minħabba x-xebh tagħha mat-trade mark “Lubeca”, li jista’ jagħti lok għal probabbiltà ta’ konfużjoni min-naħa tal-pubbliku fil-Ġermanja, fejn hija protetta t-trade mark preċedenti “Lubeca”, fir-rigward tal-oriġini tal-prodotti koperti minn din it-trade mark, skont l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, dwar it-trade mark Komunitarja.

Ir-Repubblika tal-Polonja tinvoka l-aggravji segwenti kontra s-sentenza appellata:

1.

Ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta’ Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (1) minħabba nuqqas li ssir evalwazzjoni eżawrjenti tal-eżistenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni, abbażi tal-impressjoni ġenerali tal-elementi dominanti u distintivi, b’mod partikolari minħabba l-fatt li l-eżami tax-xebh bejn is-sinjal u t-trade mark preċedenti kien inġustament limitat għall-evalwazzjoni ta’ element wieħed ta’ dan is-sinjal (l-element verbali).

Il-Qorti Ġenerali żbaljat meta aċċettat il-possibbiltà li tillimita l-evalwazzjoni tax-xebh bejn iż-żewġ trade marks għall-evalwazzjoni ta’ wieħed biss mill-elementi li jikkostitwixxu t-trade mark komposta (l-element verbali) u għall-paragun ta’ dan l-element mat-trade mark l-oħra, bl-esklużjoni tal-element grafiku, mingħajr ma stabbilixxiet minn qabel li l-element verbali jikkostitwixxi l-element dominanti, filwaqt li l-element grafiku huwa irrilevanti. Il-Qorti Ġenerali stabbilixxiet biss li l-element grafiku għandu karattru distintiv dgħajjef, u ma ħaditx inkunsiderazzjoni l-fatt li element ta’ sinjal b’karattru distintiv dgħajjef ma jfissirx neċessarjament li dan l-element ma huwiex l-element dominanti.

2.

Ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, kif ukoll tal-prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament, ta’ amministrazzjoni tajba u ta’ ċertezza legali, minħabba nuqqas ta’ teħid inkunsiderazzjoni tal-fatt li l-EUIPO naqas milli jżomm mal-prassi deċiżjonali preċedenti tiegħu kif stabbilita fil-Linji Gwida tal-EUIPO u, konsegwentement, minħabba l-adozzjoni ta’ deċiżjoni kuntrarja għal tali prassi.

Il-Qorti Ġenerali ma ħaditx inkunsiderazzjoni l-fatt li l-EUIPO ma segwiex il-prassi deċiżjonali preċedenti tiegħu, kif stabbilita fil-Linji Gwida dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, u li ma kienx hemm ċirkustanzi partikolari li jiġġustifikaw l-esklużjoni ta’ tali prassi.

3.

Ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 sa fejn fl-evalwazzjoni tal-eżistenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni ġiet aċċettata l-veraċità ta’ fatti mhux magħrufa u ma ttiħdux inkunsiderazzjoni fatti li huma komunament magħrufa, bil-konsegwenza li kien hemm rappreżentazzjoni żbaljata tal-fatti u tal-provi, b’mod partikolari:

a)

peress li ġie aċċettat bħala komunament magħruf il-fatt li konsumatur Ġermaniż medju ma jafx it-tifsira tal-isem “Lubeca”, billi ma ttiħidx inkunsiderazzjoni l-fatt li l-grad ta’ familjarità ma’ ismijiet Latini ta’ bliet (bħal “Lubeca”) ma huwiex marbut mal-grad ta’ familjarità ma’ ismijiet Latini bħala tali u l-fatt li konsumaturi ta’ xorb alkoħoliku jattribwixxu ċerta importanza lill-oriġini ġeografika ta’ dan ix-xorb,

b)

peress li ġie aċċettat bħala komunament magħruf il-fatt li l-element grafiku fil-forma ta’ kuruna ġeneralment jinsab fuq it-tikketti ta’ xorb alkoħoliku.

4.

Ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni fl-applikazzjoni tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 2007/2009 minħabba:

a)

nuqqas li jiġi speċifikat liema element tas-sinjal ġie rrikonoxxut mill-Qorti Ġenerali bħala l-element dominanti,

b)

nuqqas li jiġu speċifikati ċ-ċirkustanzi li jiġġustifikaw l-argument li l-konsumatur Ġermaniż medju ma huwiex familjari mat-tifsira tal-kelma “Lubeca”.


(1)  ĠU L 78, p. 1.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/24


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Obersten Gerichtshof (l-Awstrija) fit-13 ta’ April 2017 – Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte vs ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG

(Kawża C-191/17)

(2017/C 239/29)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Oberster Gerichtshof

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte

Konvenuta: ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG

Domandi preliminari

L-Artikolu 4(14) tad-Direttiva 2007/64/KE dwar is-servizzi ta’ ħlas fis-suq intern (Direttiva dwar is-servizzi ta’ ħlas) (1) għandu jiġi interpretat fis-sens li kont ta’ tfaddil online li bih il-klijent (b’maturità kuljum u mingħajr involviment speċjali min-naħa tal-bank) permezz ta’ sistema ta’ online banking, jista’ jagħmel ħlasijiet u jiġbed minn kont ta’ referenza miżmum minnu stess (kont kurrenti fl-Awstrija), għandu jitqies li jidħol ukoll taħt il-kunċett ta’ “kont tal-ħlas” (Artikolu 4(14)) u b’hekk, jidħol fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva?


(1)  Direttiva 2007/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-13 ta‘ Novembru 2007, dwar is-servizzi ta‘ ħlas fis-suq intern li temenda d-Direttivi 97/7/KE, 2002/65/KE, 2005/60/KE u 2006/48/KE u li tħassar id-Direttiva 97/5/KE (ĠU L 319, 5.12.2007, p. 1).


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/24


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank Den Haag, sedenti f’Amsterdam (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-25 ta’ April 2017 – X vs Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Kawża C-213/17)

(2017/C 239/30)

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Rechtbank Den Haag, sedenti f’Amsterdam

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: X

Konvenut: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Domandi preliminari

1)

L-Artikolu 23(3) tar-Regolament [(UE) Nru 604/2013] (1), għandu jiġi interpretat fis-sens li r-Repubblika Taljana saret l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina l-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali li r-rikorrent ippreżenta, f’dan l-Istat, fit-23 ta’ Ottubru 2014, u dan minkejja l-fatt li r-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi kien l-Istat Membru primarjament responsabbli minħabba l-applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali, fis-sens tal-Artikolu 2(d) ta’ dan ir-regolament, li kienu ġew ippreżentati preċedentement f’dan l-Istat Membru u li l-aħħar waħda fosthom kienet għada, f’dak il-mument, qegħda tiġi eżaminata fil-Pajjiżi l-Baxxi għaliex id-diviżjoni tad-dritt Amministrattiv tar-[Raad van State (Kunsill tal-Istat, Il-Pajjiżi l-Baxxi)] kienet għadha ma ddeċidietx dwar ir-rikors li r-rikorrent kien ippreżenta kontra d-deċiżjoni [AWB 14/13866] tar-rechtbank [Den Haag, sedenti f’Middelburg] tas-7 ta’ Lulju 2014 […]?

2)

Mill-Artikolu 18(2) tar-Regolament ta’ Dublin jirriżulta li, immedjatament wara t-tressiq tat-talba għat-teħid lura tal-5 ta’ Marzu 2015, l-awtoritajiet Olandiżi kellhom jissospendu l-eżami tal-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali li kien għadu għaddej fil-Pajjiżi l-Baxxi fil-mument tat-tressiq tat-talba msemmija iktar ’il fuq u li kellhom ittemmu dan l-eżami, wara l-iskadenza tat-terminu previst fl-Artikolu 24, billi jirtiraw jew jemendaw id-deċiżjoni preċedenti tal-11 ta’ Ġunju 2014 li tiċħad l-applikazzjoni għall-ażil tal-4 ta’ Ġunju 2014?

3)

Jekk ir-risposta għat-tieni domanda għandha tkun waħda affermattiva, jista’ jagħti l-każ li r-responsabbiltà għall-eżami tal-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ppreżentata mill-applikant ma ġietx ittrasferita lir-Repubblika Taljana iżda baqgħet tal-awtoritajiet Olandiżi, minħabba li l-konvenut la rtira u lanqas ma emenda d-deċiżjoni tal-11 ta’ Ġunju 2014?

4)

Billi l-awtoritajiet Olandiżi ma informawx lil dawk Taljani li l-appell fit-tieni proċedura ta’ ażil kien għadu pendenti fil-Pajjiżi l-Baxxi, quddiem id-diviżjoni tad-dritt Amministrattiv tar-[Raad van State (Kunsill tal-Istat)], l-awtoritajiet Olandiżi naqsu milli jwettqu l-obbligu tagħhom, taħt l-Artikolu 24(5) tar-Regolament ta’ Dublin, li jipprovdi informazzjoni li tippermetti li l-awtoritajiet Taljani jivverifikaw jekk l-Istat Membru tagħhom kienx responsabbli fid-dawl tal-kriterji definiti f’dan ir-regolament?

5)

Jekk ir-risposta għar-raba’ domanda għandha tkun waħda affermattiva, dan in-nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu jwassal għall-konklużjoni li, għal din ir-raġuni, ir-responsabbiltà għall-eżami tal-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ppreżentata mill-applikant ma ġietx ittrasferita lir-Repubblika Taljana iżda baqgħet tal-awtoritajiet Olandiżi?

6)

Jekk ir-responsabbiltà ma baqgħetx tar-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi, jista’ jagħti l-każ li, minħabba l-konsenja tar-rikorrent mir-Repubblika Taljana lir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi fil-kuntest ta’ kawża kriminali kontrih, l-awtoritajiet Olandiżi kellhom għalhekk, skont l-Artikolu 17(1) tar-Regolament ta’ Dublin u b’deroga mill-Artikolu 3(1) ta’ dan ir-regolament, jeżaminaw l-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali li r-rikorrenti kienet ippreżenta fl-Italja, u minn dan isegwi li l-awtoritajiet Olandiżi kellhom raġonevolment id-dritt li jużaw il-possibbiltà, prevista fl-Artikolu 24(1) tar-Regolament ta’ Dublin, li jitolbu li l-awtoritajiet Taljani jieħdu lura r-responsabbiltà għar-rikorrent?


(1)  Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-26 ta’ Ġunju 2013, li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali iddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna apolida (ĠU 2013, L 180, P. 31; iktar ’il quddiem ir-“Regolament ta’ Dublin”).


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/25


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Berlin (il-Ġermanja) fis-27 ta’ April 2017 – Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG vs Land Berlin

(Kawża C-220/17)

(2017/C 239/31)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Verwaltungsgericht Berlin

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG

Konvenut: Land Berlin

Domandi preliminari

1.

(a)

L-Artikolu 7(1) u (7) tad-Direttiva 2014/40/UE (1), ikkunsidrat flimkien mal-Artikolu 7(14) tad-Direttiva 2014/40/UE, huwa invalidu minħabba ksur tal-prinċipju ta’ ċertezza legali peress li jobbliga lill-Istati Membri jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq ta’ ċerti prodotti tat-tabakk mingħajr ma jkun ċar liema minn dawn il-prodotti huma pprojbiti b’effett mill-20 ta’ Mejju 2016 u liema għandhom jiġu pprojbiti biss b’effett mill-20 ta’ Mejju 2020?

(b)

L-Artikolu 7(1) u (7) tad-Direttiva 2014/40/UE, ikkunsidrat flimkien mal-Artikolu 7(14) tad-Direttiva 2014/40/UE, huwa invalidu minħabba ksur tal-prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament peress li jagħmel distinzjoni, fir-rigward tal-projbizzjonijiet li għandhom jiġu adottati mill-Istati Membri, abbażi tal-volum tal-bejgħ, mingħajr ġustifikazzjoni għal dan?

(c)

L-Artikolu 7(1) u (7) tad-Direttiva 2014/40/UE huwa invalidu minħabba ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità u/jew ksur tal-Artikolu 34 TFUE peress li jobbliga lill-Istati Membri jipprojbixxu, diġà b’effett mill-20 ta’ Mejju 2017, it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti tat-tabakk li għandhom aroma karatterizzanti, u li l-volum tal-bejgħ tagħhom fi ħdan l-Unjoni huwa ta’ inqas minn 3 % f’kategorija ta’ prodotti partikolari?

(d)

Fil-każ li r-risposta għad-domandi 1(a) sa 1(c) tkun fin-negattiv, kif għandha tinftiehem l-espressjoni “kategorija ta’ prodott” li tinsab fl-Artikolu 7(14) tad-Direttiva 2014/40/UE? It-tqassim f’“kategoriji ta’ prodotti” għandha ssir abbażi tat-tip ta’ aroma karatterizzanti jew abbażi tat-tip ta’ prodott tat-tabakk (aromatizzat) jew inkella abbażi ta’ dawn iż-żewġ kriterji?

(e)

Fil-każ li r-risposta għad-domandi 1(a) sa 1(c) tkun fin-negattiv, kif għandu jiġi stabbilit, fir-rigward ta’ prodott tat-tabakk partikolari, li ntlaħaq il-limitu ta’ 3 % previst fl-Artikolu 7(14) tad-Direttiva 2014/14/UE, fin-nuqqas ta’ ċifri u ta’ statistika li huma pubblikament aċċessibbli f’dan ir-rigward?

2.

(a)

L-Istati Membri huma awtorizzati jadottaw dispożizzjonijiet tranżitorji supplimentari fil-kuntest tat-traspożizzjoni tal-Artikoli 8 sa 11 tad-Direttiva 2014/40/UE?

(b)

Fil-każ li r-risposta li tingħata għad-domanda 2(a) tkun fin-negattiv:

(1)

L-Artikolu 9(6) u l-punt (f) tal-Artikolu 10(1) tad-Direttiva 2014/40/UE huma invalidi minħabba ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità u/jew ksur tal-Artikolu 34 TFUE peress li jiddelegaw id-determinazzjoni ta’ ċerti regoli ta’ ttikkettjar u ta’ mballaġġ lill-Kummissjoni mingħajr ma jipprovdulha terminu f’dan ir-rigward u mingħajr ma jipprovdu dispożizzjonijiet jew termini tranżitorji iktar preċiżi intiżi sabiex jiġi ggarantit li l-impriżi kkonċernati jkollhom biżżejjed żmien sabiex jadattaw ruħhom għar-rekwiżiti tad-Direttiva?

(2)

It-tieni sentenza tal-Artikolu 9(1) (test tat-twissija), it-tieni sentenza tal-punt (a) tal-Artikolu 9(4) (daqs tat-tipa), il-punt (b) (informazzjoni dwar il-waqfien mit-tipjip) u l-punt (e) (pożizzjoni tat-twissija) tat-tieni sentenza tal-Artikolu 10(1), u l-ewwel sentenza tal-Artikolu 11(1) (ittikkettjar) tad-Direttiva 2014/40/UE, huma invalidi minħabba ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità u/jew ksur tal-Artikolu 34 TFUE peress li jikkonferixxu lill-Istati Membri diversi drittijiet ta’ selezzjoni u ta’ disinn mingħajr ma jipprovdulhom terminu f’dan ir-rigward u mingħajr ma jipprovdu dispożizzjonijiet jew termini tranżitorji iktar preċiżi intiżi sabiex jiġi ggarantit li l-impriżi kkonċernati jkollhom biżżejjed żmien sabiex jadattaw ruħhom għar-rekwiżiti tad-Direttiva?

3.

(a)

L-Artikolu 13(1)(c), ikkunsidrat flimkien mal-Artikolu 13(3) tad-Direttiva 2014/40/UE, għandu jiġi interpretat fis-sens li jobbliga lill-Istati Membri jipprojbixxu l-użu ta’ informazzjoni li tirreferi għat-togħma, għar-riħa, għall-aroma jew għal addittivi oħra anki meta din l-informazzjoni ma tkunx pubbliċitarja u l-użu tal-ingredjenti jkun għadu permess?

(b)

L-Artikolu 13(1)(c) tad-Direttiva 2014/40/UE huwa invalidu minħabba ksur tal-Artikolu 17 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea?


(1)  Direttiva 2014/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-3 ta’ April 2014, dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri rigward il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati u li tħassar id-Direttiva 2001/37/KE; ĠU L 127, p. 1.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/26


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Pajiżi l-Baxxi) fis-27 ta’ April 2017 – M.G. Tjebbes et vs Minister van Buitenlandse Zaken

(Kawża C-221/17)

(2017/C 239/32)

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Raad van State

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: M.G. Tjebbes, G.J.M. Koopman, E. Saleh Abady, L. Duboux

Konvenut: Minister van Buitenlandse Zaken

Domandi preliminari

L-Artikoli 20 u 21 TFUE għandhom jiġu interpretati, b’mod partikolari fid-dawl tal-Artikolu 7 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, fis-sens li minħabba l-assenza ta’ eżami individwali fil-kuntest tal-prinċipju ta’ proporzjonalità f’dak li jikkonċerna l-konsegwenzi li t-telf tan-nazzjonalità jġib miegħu fuq is-sitwazzjoni tal-persuna kkonċernata fir-rigward tad-dritt tal-Unjoni, huma jipprekludu dispożizzjonijiet leġiżlattivi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li skonthom:

a)

persuna maġġuri, li għandha wkoll in-nazzjonalità ta’ Stat terz, titlef ipso iure n-nazzjonalità tal-Istat Membru tagħha u, għaldaqstant, l-istatus ta’ ċittadin tal-Unjoni, minħabba li matul perijodu mhux interrott ta’ għaxar snin hija kellha r-residenza prinċipali tagħha f’pajjiż barrani u barra mill-Unjoni Ewropea, filwaqt li jeżistu possibbiltajiet sabiex dan it-terminu ta’ għaxar snin jiġi interrott?

b)

persuna minuri titlef ipso iure, taħt ċerti ċirkustanzi, in-nazzjonalità tal-Istat Membru tagħha u, għaldaqstant, l-istatus ta’ ċittadin tal-Unjoni, bħala konsegwenza tat-telf tan-nazzjonalità mill-ġenitur tagħha, kif jidher fl-ipoteżi msemmija hawn fuq fil-punt (a)?


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/27


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberster Gerichtshof (l-Awstrija) fl-4 ta’ Mejju 2017 – XC et

(Kawża C-234/17)

(2017/C 239/33)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Oberster Gerichtshof

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: XC, YB, ZA

Domanda preliminari

Id-dritt tal-Unjoni, b’mod partikolari l-Artikolu 4(3) TUE, ikkunsidrat flimkien mal-prinċipji ta’ ekwivalenza u ta’ effettività li jinsiltu minnu, għandu jiġi interpretat fis-sens li jobbliga lill-Oberster Gerichtshof (qorti suprema, l-Awstrija) tistħarreġ, fuq talba tal-persuna kkonċernata, deċiżjoni ta’ qorti kriminali li saret res judicata rigward allegat ksur tad-dritt tal-Unjoni (f’dan il-każ: l-Artikolu 50 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 54 tal-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen), fejn id-dritt nazzjonali [l-Artikolu 363a tal-iStrafprozessordnung (kodiċi ta’ proċedura kriminali)] jipprevedi tali stħarriġ biss fil-każ ta’ allegat ksur tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali jew ta’ wieħed mill-protokolli tagħha?


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/27


Appell ippreżentat fit-8 ta’ Mejju 2017 minn Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fit-28 ta’ Frar 2017 fil-Kawża T-162/14, Canadian Solar Emea GmbH et vs Il-Kunsill

(Kawża C-236/17 P)

(2017/C 239/34)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. (rappreżentanti: J. Bourgeois, avocat, S. De Knop, advocaat, M. Meulenbelt, advocaat, A. Willems, avocat)

Partijiet oħra fil-proċedura: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla s-sentenza tal-Qorti Ġenerali fil-Kawża T-162/14;

tilqa’ r-rikors ippreżentat fl-ewwel istanza u tannulla r-regolament ikkontestat sa fejn dan jikkonċerna lill-appellanti;

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż tal-appellanti, kif ukoll l-ispejjeż tiegħu stess, kemm tal-ewwel istanza kif ukoll tal-appell;

tikkundanna lill-partijiet l-oħra kollha fl-appell isostnu l-ispejjeż tagħhom stess;

sussidjarjament

tannulla s-sentenza tal-Qorti Ġenerali fil-Kawża T-162/14;

tibgħat il-kawża lura lill-Qorti Ġenerali għal sentenza;

tirriżerva l-ispejjeż tal-ewwel istanza u tal-appell sas-sentenza finali mill-Qorti Ġenerali;

tikkundanna lill-partijiet l-oħra kollha fl-appell isostnu l-ispejjeż tagħhom stess.

Aggravji u argumenti prinċipali

1.

Il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi billi talbet lill-appellanti juru interess sabiex iqajmu l-ewwel u t-tieni motivi; fi kwalunkwe każ, il-Qorti Ġenerali wettqet żball fil-klassifikazzjoni ġuridika tagħha tal-fatti peress li l-appellanti għandhom tali interess.

2.

Il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi billi talbet lill-appellanti juru interess sabiex iqajmu t-tielet motiv; il-Qorti Ġenerali wettqet żball fl-interpretazzjoni tagħha tal-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament Nru 1225/2009 (ir-“Regolament bażiku”) (1).

3.

Il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi meta ddeċidiet li r-Regolament Nru 1168/2012 kien japplika għall-investigazzjoni antidumping preżenti (2); il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi meta ddeċidiet li n-nuqqas tal-Kummissjoni li tiddeċiedi dwar it-talba tal-appellanti għal status ta’ impriża li topera f’ekonomija tas-suq ma jivvizzjax ir-regolament ikkontestat.

4.

Il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi meta ppermettiet lill-istituzzjonijiet jistabbilixxu dazju antidumping f’livell li jagħmel tajjeb għad-dannu kkawżat minn fatturi li ma humiex l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping; il-Qorti Ġeneral wettqet żball ta’ liġi billi indebitament qelbet l-oneru tal-prova.


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009, tat-30 ta’ Novembru 2009, dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (ĠU 2009, L 343, p. 51). Minn dak iż-żmien ’l hawn, l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku ġie ssostitwit minn artikolu identiku, jiġifieri l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-8 ta’ Ġunju 2016, dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2016, L 176, p. 21).

(2)  Regolament (UE) Nru 1168/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-12 ta’ Diċembru 2012, li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 (ĠU 2012, L 344, p. 1).


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/28


Appell ippreżentat fit-8 ta’ Mejju 2017 minn Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fit-28 ta’ Frar 2017 fil-Kawża T-163/14, Canadian Solar Emea et vs Il-Kunsill

(Kawża C-237/17 P)

(2017/C 239/35)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. (rappreżentanti: J. Bourgeois, avocat, S. De Knop, advocaat, M. Meulenbelt, advocaat, A. Willems, avocat)

Partijiet oħra fil-proċedura: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla s-sentenza tal-Qorti Ġenerali fil-Kawża T-163/14;

tilqa’ r-rikors ippreżentat fl-ewwel istanza u tannulla r-regolament ikkontestat sa fejn dan jikkonċerna lill-appellanti;

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż tal-appellanti, kif ukoll l-ispejjeż tiegħu stess, kemm tal-ewwel istanza kif ukoll tal-appell;

tikkundanna lill-partijiet l-oħra kollha fl-appell isostnu l-ispejjeż tagħhom stess;

sussidjarjament

tannulla s-sentenza tal-Qorti Ġenerali fil-Kawża T-163/14;

tibgħat il-kawża lura lill-Qorti Ġenerali għal sentenza;

tirriżerva l-ispejjeż tal-ewwel istanza u tal-appell sas-sentenza finali mill-Qorti Ġenerali;

tikkundanna lill-partijiet l-oħra kollha fl-appell isostnu l-ispejjeż tagħhom stess.

Aggravji u argumenti prinċipali

Il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi billi talbet lill-appellanti juru interess sabiex iqajmu l-ewwel u t-tieni motivi; fi kwalunkwe każ, il-Qorti Ġenerali wettqet żball fil-klassifikazzjoni ġuridika tagħha tal-fatti peress li l-appellanti għandhom tali interess.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/29


Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Mejju 2017 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

(Kawża C-244/17)

(2017/C 239/36)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: L. Gussetti, P. Aalto, L. Havas, aġenti)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/477, tat-3 ta’ Marzu 2017, dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Kunsill ta’ Kooperazzjoni stabbilit taħt il-Ftehim Imsaħħaħ ta’ Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Każakistan, min-naħa l-oħra fir-rigward tal-arranġamenti ta’ ħidma tal-Kunsill ta’ Kooperazzjoni, tal-Kumitat ta’ Kooperazzjoni, tas-sottokumitati speċjalizzati jew ta’ kwalunkwe korp ieħor (1),

tikkundanna lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Il-Kummissjoni ssostni li ż-żieda ta’ bażi legali proċedurali taħt il-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni (PESK), b’mod partikolari l-Artikolu 31(1) TUE li jirrikjedi l-unanimità, tikser it-Trattat kif interpretat fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Dan il-motiv huwa sostanzjat bl-argumenti li ġejjin:

L-ewwel nett, skont ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, deċiżjoni bbażata fuq l-Artikolu 218(9) TFUE għandha tittieħed b’maġġoranza kwalifikata, anki jekk waħda jew aktar mill-bażijiet legali sostantivi kienu inkella jirrikjedu l-unanimità għall-konklużjoni ta’ ftehim internazzjonali. Iż-żieda ta’ kwalunkwe bażi legali inkella immirata sabiex tiżgura l-unanimità ma għandha l-ebda effett fuq il-proċedura li biha ġiet adottata fi ħdan il-Kunsill.

Id-deċiżjoni tal-Kunsill adottata skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 218(9) TFUE ma għandhiex l-għan li tissupplimenta jew temenda l-qafas istituzzjonali tal-ftehim jew tibdel l-istruttura tagħha u għalhekk ma tistax tiġi assimilata mal-konklużjoni jew l-emenda ta’ ftehim internazzjonali, iżda hija mmirata sabiex tiżgura l-implementazzjoni effiċjenti tagħha. Tali deċiżjoni, skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 218(8) u l-Artikolu 218(9), għandha tiġi adottata b’maġġoranza kkwalifikata. Li tkun rikjesta l-adozzjoni tad-deċiżjoni b’unanimità hija illegali.

It-tieni nett, kif ġie ċċarat ukoll mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-Artikolu 218 TFUE jipprovdi “proċedura waħda ta’ applikazzjoni ġenerali li tikkonċerna n-negozjati u l-konklużjoni ta’ ftehimiet internazzjonali mill-Unjoni Ewropea fl-oqsma kollha tal-attività tagħha, inkluża l-PESK”. In-natura speċifika tal-PESK hija riflessa fil-fatt li l-proposta hija magħmula b’mod konġunt mill-Kummissjoni (minħabba l-elementi li ma humiex PESK) u r-Rappreżentant Għoli (minħabba l-PESK). Madankollu, dan ma jistax ibiddel il-konklużjoni li deċiżjoni skont l-Artikolu 218(9) TFUE għandha tiġi adottata b’maġġoranza kwalifikata.

Għaqda ta’ dawn iż-żewġ raġunamenti tal-ġurisprudenza twassal għall-konklużjoni li mhux biss in-negozjati u l-konklużjoni ta’ ftehim internazzjonali, iżda wkoll l-adozzjoni ta’ pożizzjonijiet li jimplementaw tali ftehim hija rregolata mill-proċedura waħda prevista fl-Artikolu 218 TFUE, f’dan il-każ l-Artikolu 218 (9) TFUE, li jipprevedi t-teħid tad-deċiżjonijiet b’maġġoranza kwalifikata. Ma tista’ tiżdied l-ebda dispożizzjoni proċedurali oħra. Anki jekk tali dispożizzjoni tiżdied mill-Kunsill, ma jistax ikollha l-effett li tbiddel il-proċedura tat-teħid tad-deċiżjonijiet.


(1)  ĠU 2017, L 73, p. 15.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/30


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Korkein oikeus (qorti suprema) (il-Finlandja) fis-16 ta’ Mejju 2017 – Oikeusministeriö vs Denis Raugevicius

(Kawża C-247/17)

(2017/C 239/37)

Lingwa tal-kawża: il-Finlandiż

Qorti tar-rinviju

Korkein oikeus (qorti suprema)

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Oikeusministeriö

Konvenut: Denis Raugevicius

Domandi preliminari

1)

Id-dispożizzjonijiet nazzjonali fil-qasam tal-estradizzjoni għal ksur għandhom jiġu eżaminati fir-rigward tal-moviment liberu taċ-ċittadini ta’ Stat Membru ieħor, bl-istess mod, indipendentement mill-kwistjoni ta’ jekk talba għal estradizzjoni indirizzata minn Stat terz abbażi ta’ ftehim ta’ estradizzjoni tirrigwardax l-eżekuzzjoni ta’ piena ta’ priġunerija jew, kif kien il-każ fil-kawża li wasslet għas-sentenza Petruhhin (1), prosekuzzjoni? Huwa rilevanti li l-persuna li ntalbet l-estradizzjoni tagħha tkun ċittadina mhux biss tal-Unjoni iżda wkoll tal-Istat rikjedenti?

2)

Leġiżlazzjoni nazzjonali skont liema huma biss iċ-ċittadini nazzjonali li ma jiġux estraditi barra l-Unjoni għall-finijiet ta’ eżekuzzjoni ta’ piena, tiddiskrimina b’mod mhux iġġustifikat liċ-ċittadini ta’ Stat Membru ieħor? Il-mekkaniżmi tad-dritt talUnjoni li jippermettu li jinkiseb b’mod inqas restrittiv għan leġittimu bħala tali għandhom jiġu applikati ukoll f’każ ta’ eżekuzzjoni? Kif għandha tiġi mwieġba talba għal estradizzjoni f’każ fejn l-Istat Membru l-ieħor ikun ġie infurmat, b’applikazjzoni ta’ tali mekkaniżmi, bit-talba għal estradizzjoni, iżda li dan l-aħħar Stat, pereżempju minħabba ostakli legali, ma jiħux miżuri fir-rigward taċ-ċittadin tiegħu?


(1)  Sentenza tas-6 ta’ Settembru 2016, Petruhhin, C-182/15, EU:C:2016:630.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/31


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supremo Tribunal de Justiça (Il-Portugall) fit-12 ta’ Mejju 2017 – Virgílio Tarragó da Silveira vs Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group, SA

(Kawża C-250/17)

(2017/C 239/38)

Lingwa tal-kawża: il-Portugiż

Qorti tar-rinviju

Supremo Tribunal de Justiça

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Virgílio Tarragó da Silveira

Konvenuta: Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group, SA

Domanda preliminari

L-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 1346/2000 (1), tad-29 ta’ Mejju, għandu jiġi interpretat fis-sens li jinkludi fid-dispożizzjonijiet tiegħu azzjoni pendenti f’qorti ta’ Stat Membru għall-kundanna ta’ debitur f’obbligu ta’ ħlas ta’ ammont pekunjarju, dovut taħt kuntratt ta’ provvista ta’ servizzi, u għall-kundanna għall-ħlas ta’ kumpens pekunjarju minħabba nuqqas ta’ twettiq tal-imsemmi obbligu, fid-dawl tal-fatt li: (i) id-debitur ġie ddikjarat insolventi fi proċedura miftuħa f’qorti ta’ Stat Membru ieħor; u (ii) id-dikjarazzjoni ta’ insolvenza tinkludi l-patrimonju kollu tad-debitur?


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000, tad-29 ta’ Mejju 2000, dwar proċedimenti ta’ falliment [proċeduri ta’ insolvenza] (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 19, Vol. 1, p. 191).


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/31


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Symvoulio tis Epikrateias (il-Greċja) fis-16 ta’ Mejju 2017 – Αnodiki Ypiresies Diacheirisis Perivallontos, Oikonomias, Dioikisis EPE (Αnodiki Services EPE) vs GNA “Ο Εvaggelismos – Ofthalmiatreio Αthinon – Polykliniki” Geniko Nosokomeio Athinon “Georgios Gennimatas”, Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias – (GONK), “Oi Agioi Anargyroi”

(Kawża C-260/17)

(2017/C 239/39)

Lingwa tal-kawża: il-Grieg

Qorti tar-rinviju

Symvoulio tis Epikrateias

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Αnodiki Ypiresies Diacheirisis Perivallontos, Oikonomias, Dioikisis EPE (Αnodiki Services EPE)

Konvenuti: GNA “Ο Εvaggelismos – Ofthalmiatreio Αthinon – Polykliniki” Geniko Nosokomeio Athinon “Georgios Gennimatas”, Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias – (GONK), “Oi Agioi Anargyroi”

Domandi preliminari

1)

Għall-finijiet tal-Artikolu 10(g) tad-Direttiva 2014/24, (1) hija raġuni suffiċjenti, għall-klassifikazzjoni ta’ kuntratt bħala “kuntratt ta’ impjieg” kopert b’din id-dispożizzjoni, li jikkostitwixxi kuntratt ta’ xogħol b’impjieg, jew huwa neċessarju li dan il-kuntratt ikollu ċerti karatteristiċi partikolari (pereżempju, fir-rigward għan-natura tax-xogħol, it-termini tal-kuntratt, il-kwalifiki tal-kandidati, ir-regoli proċedurali għall-għażla tagħhom), sabiex l-għażla ta’ kull ħaddiem għandha tkun ir-riżultat ta’ ġudizzju individwalizzat u ta’ evalwazzjoni suġġettiva tal-kwalitajiet personali tiegħu jew tagħha mill-persuna li timpjega? Kuntratti ta’ xogħol b’terminu fiss li jngħataw abbażi ta’ kriterji oġġettivi, bħal ma huwa t-tul ta’ żmien li l-kandidat dam qiegħed, l-esperjenza preċedenti tal-kandidat jew in-numru ta’ ulied minuri tiegħu, bħala r-riżultat ta’ eżami formali tad-dokumenti ta’ sostenn u skont proċedura stabbilita minn qabel ta’ għoti ta’ punti skont il-kriterji msemmija iktar 'il fuq, bħalma huma l-kuntratti taħt koperti bl-Artikolu 63 tal-Liġi 4430/2016, jistgħu jitqiesu bħala “kuntratti ta’ impjieg” fis-sens tal-Artikolu 10(g) tad-Direttiva 2014/24?

2)

Għall-finijiet tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2014/24 (Artikoli 1(4), 18(1) u (2), 19(1), 32 u 57, moqrija flimkien mal-premessa 5 tagħha), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (Artikoli 49 u 56) u tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali (Artikoli 16 u 52), kif ukoll tal-prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament, ta’ trasparenza u ta’ proporzjonalità, huwa permezz għall-awtoritajiet pubbliċi li jirrikorru għal mezzi oħra, inklużi kuntratti ta’ impjieg, b’esklużjoni ta’ kuntratti pubbliċi, sabiex jiġu ssodisfatti l-istess rekwiżiti ta’ interess pubbliku, u jekk ikun il-każ, f'liema kundizzjonijiet, meta dan ir-rimedju ma għandux l-għan ta’ organizzazzjoni permanenti tas-servizz pubbliku, iżda — bħal fil-każ tal-Artikolu 63 tal-Liġi 4430/2016 — iseħħ għal perijodu definit ta’ żmien u sabiex jittratta ċirkustanzi eċċezzjonali, kif ukoll għal raġunijiet li jirrigwardaw għall-effettività tal-kompetizzjoni jew tal-leġittimità tal-operazzjonijiet tal-azjendi li huma attivi fis-suq tal-kuntratti pubbliċi?

Raġunijiet ta’ dan it-tip, kif ukoll ċirkustanzi bħalma huma l-impossibbiltà ta’ eżekuzzjoni ta’ bla xkiel tal-kuntratti pubbliċi jew it-twettiq ta’ benefiċċju finanzjarju ikbar ipparagunat ma’ dak li jirriżulta minn kuntratt pubbliku, jistgħu jitqiesu bħala raġunijiet imperattivi fl-interess pubbliku li jiġġustifikaw l-adozzjoni ta’ miżura li twassal għal restrizzjoni serja, fil-portata u ż-żmien tagħha, fuq l-attività kummerċjali fil-qasam tal-kuntratti pubbliċi?

3)

Għall-finijiet tal-Artikolu 1 tad-Direttiva 89/665, (2) bħalma hija bħalissa fis-seħħ, il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-dispożizzjoni teskludi l-protezzjoni ġudizzjarja kontra d-deċiżjoni tal-awtorità pubblika, bħalma huma d-deċiżjonijiet fit-tilwima fil-kawża prinċipali, fir-rigward tal-għoti tal-kuntratti li jitqiesu bħala li huma esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ttad-Direttiva 2014/24 (pereżempju, bħala “kuntratt ta’ impjieg”), meta titressaq kawża minn operatur ekonomiku li jkollu interess ġuridiku sabiex jingħata kuntratt pubbliku li għandu l-istess oġġett u li jkun qed jallega li d-Direttiva 2014/24 ma ġietx implementata, b’mod illegali, abbażi tal-fatt li n-nuqqas ta’ implementazzjoni tagħha kien meqjus bħala permess?


(1)  Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 26 ta’ Frar 2014, dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU 2014 L 94, p. 65).

(2)  Direttiva Tal-Kunsill tal-21 ta’ Diċembru 1989 dwar il-koordinazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi rigward l-applikazzjoni tal-proċeduri ta' reviżjoni għall-għoti ta’ kuntratti ta’ provvista pubblika u xogħlijiet pubbliċi (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 6, Vol. 1, p. 246).


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/32


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Mejju 2017 – Margarethe Yüce, Ali Yüce, Emin Yüce, Emre Yüce vs TUIfly GmbH

(Kawża C-274/17)

(2017/C 239/40)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Amtsgericht Hannover

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Margarethe Yüce, Ali Yüce, Emin Yüce, Emre Yüce

Konvenuta: TUIfly GmbH

Domandi preliminari

1)

L-assenza minħabba mard ta’ parti sostanzjali mill-persunal meħtieġ għat-twettiq tat-titjiriet tat-trasportatur bl-ajru tikkostitwixxi ċirkustanza straordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 (1)? Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda: kemm għandha tkun ir-rata ta’ assenza sabiex tali ċirkustanza tiġi ammessa?

2)

Fil-każ li r-risposta għall-ewwel domanda tkun fin-negattiv: l-assenza spontanja ta’ parti sostanzjali mill-persunal meħtieġ għat-twettiq tat-titjiriet tat-trasportatur bl-ajru, minħabba waqfien fix-xogħol mhux awtorizzat skont il-leġiżlazzjoni tax-xogħol jew skont ftehim kollettiv (“strajk selvaġġ”), tikkostitwixxi ċirkustanza straordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004? Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għat-tieni domanda: kemm għandha tkun ir-rata ta’ assenza sabiex tali ċirkustanza tiġi ammessa?

3)

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda: iċ-ċirkustanza straordinarja fiha nnifisha kellha tkun preżenti meta ġiet ikkanċellata t-titjira jew it-trasportatur bl-ajru jista’ jistabbilixxi skeda ġdida ta’ titjiriet għal raġunijiet ekonomiċi?

4)

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda: il-kunċett ta’ natura evitabbli huwa marbut maċ-ċirkustanza straordinarja jew pjuttost mal-konsegwenzi tal-okkorrenza tal-imsemmija ċirkustanza?


(1)  Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Frar 2004, li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet, u li […] jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/91 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 7, Vol. 8, p. 10).


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/33


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Mejju 2017 – Friedemann Schoen, Brigitta Schoen vs TUIfly GmbH

(Kawża C-275/17)

(2017/C 239/41)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Amtsgericht Hannover

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Friedemann Schoen, Brigitta Schoen

Konvenuta: TUIfly GmbH

Domandi preliminari

1)

L-assenza minħabba mard ta’ parti sostanzjali mill-persunal meħtieġ għat-twettiq tat-titjiriet tat-trasportatur bl-ajru tikkostitwixxi ċirkustanza straordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 (1)? Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda: kemm għandha tkun ir-rata ta’ assenza sabiex tali ċirkustanza tiġi ammessa?

2)

Fil-każ li r-risposta għall-ewwel domanda tkun fin-negattiv: l-assenza spontanja ta’ parti sostanzjali mill-persunal meħtieġ għat-twettiq tat-titjiriet tat-trasportatur bl-ajru, minħabba waqfien fix-xogħol mhux awtorizzat skont il-leġiżlazzjoni tax-xogħol jew skont ftehim kollettiv (“strajk selvaġġ”), tikkostitwixxi ċirkustanza straordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004? Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għat-tieni domanda: kemm għandha tkun ir-rata ta’ assenza sabiex tali ċirkustanza tiġi ammessa?

3)

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda: iċ-ċirkustanza straordinarja fiha nnifisha kellha tkun preżenti meta ġiet ikkanċellata t-titjira jew it-trasportatur bl-ajru jista’ jistabbilixxi skeda ġdida ta’ titjiriet għal raġunijiet ekonomiċi?

4)

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda: il-kunċett ta’ natura evitabbli huwa marbut maċ-ċirkustanza straordinarja jew pjuttost mal-konsegwenzi tal-okkorrenza tal-imsemmija ċirkustanza?


(1)  Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Frar 2004, li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet, u li […] jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/91 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 7, Vol. 8, p. 10).


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/34


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Mejju 2017 – Michael Siegberg vs TUIfly GmbH

(Kawża C-276/17)

(2017/C 239/42)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Amtsgericht Hannover

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Michael Siegberg

Konvenuta: TUIfly GmbH

Domandi preliminari

1)

L-assenza minħabba mard ta’ parti sostanzjali mill-persunal meħtieġ għat-twettiq tat-titjiriet tat-trasportatur bl-ajru tikkostitwixxi ċirkustanza straordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 (1)? Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda: kemm għandha tkun ir-rata ta’ assenza sabiex tali ċirkustanza tiġi ammessa?

2)

Fil-każ li r-risposta għall-ewwel domanda tkun fin-negattiv: l-assenza spontanja ta’ parti sostanzjali mill-persunal meħtieġ għat-twettiq tat-titjiriet tat-trasportatur bl-ajru, minħabba waqfien fix-xogħol mhux awtorizzat skont il-leġiżlazzjoni tax-xogħol jew skont ftehim kollettiv (“strajk selvaġġ”), tikkostitwixxi ċirkustanza straordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004? Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għat-tieni domanda: kemm għandha tkun ir-rata ta’ assenza sabiex tali ċirkustanza tiġi ammessa?

3)

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda: iċ-ċirkustanza straordinarja fiha nnifisha kellha tkun preżenti meta ġiet ikkanċellata t-titjira jew it-trasportatur bl-ajru jista’ jistabbilixxi skeda ġdida ta’ titjiriet għal raġunijiet ekonomiċi?

4)

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda: il-kunċett ta’ natura evitabbli huwa marbut maċ-ċirkustanza straordinarja jew pjuttost mal-konsegwenzi tal-okkorrenza tal-imsemmija ċirkustanza?


(1)  Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Frar 2004, li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet, u li […] jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/91 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 7, Vol. 8, p. 10).


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/34


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Mejju 2017 – Heinz-Gerhard Albrecht vs TUIfly GmbH

(Kawża C-277/17)

(2017/C 239/43)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Amtsgericht Hannover

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Heinz-Gerhard Albrecht

Konvenuta: TUIfly GmbH

Domandi preliminari

1)

L-assenza minħabba mard ta’ parti sostanzjali mill-persunal meħtieġ għat-twettiq tat-titjiriet tat-trasportatur bl-ajru tikkostitwixxi ċirkustanza straordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 (1)? Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda: kemm għandha tkun ir-rata ta’ assenza sabiex tali ċirkustanza tiġi ammessa?

2)

Fil-każ li r-risposta għall-ewwel domanda tkun fin-negattiv: l-assenza spontanja ta’ parti sostanzjali mill-persunal meħtieġ għat-twettiq tat-titjiriet tat-trasportatur bl-ajru, minħabba waqfien fix-xogħol mhux awtorizzat skont il-leġiżlazzjoni tax-xogħol jew skont ftehim kollettiv (“strajk selvaġġ”), tikkostitwixxi ċirkustanza straordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004? Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għat-tieni domanda: kemm għandha tkun ir-rata ta’ assenza sabiex tali ċirkustanza tiġi ammessa?

3)

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda: iċ-ċirkustanza straordinarja fiha nnifisha kellha tkun preżenti meta ġiet ikkanċellata t-titjira jew it-trasportatur bl-ajru jista’ jistabbilixxi skeda ġdida ta’ titjiriet għal raġunijiet ekonomiċi?

4)

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda: il-kunċett ta’ natura evitabbli huwa marbut maċ-ċirkustanza straordinarja jew pjuttost mal-konsegwenzi tal-okkorrenza tal-imsemmija ċirkustanza?


(1)  Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Frar 2004, li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet, u li […] jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/91 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 7, Vol. 8, p. 10).


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/35


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Mejju 2017 – Susanne Meyer et vs TUIfly GmbH

(Kawża C-278/17)

(2017/C 239/44)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Amtsgericht Hannover

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Susanne Meyer, Sophie Meyer, Jan Meyer

Konvenuta: TUIfly GmbH

Domandi preliminari

1)

L-assenza minħabba mard ta’ parti sostanzjali mill-persunal meħtieġ għat-twettiq tat-titjiriet tat-trasportatur bl-ajru tikkostitwixxi ċirkustanza straordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 (1)? Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda: kemm għandha tkun ir-rata ta’ assenza sabiex tali ċirkustanza tiġi ammessa?

2)

Fil-każ li r-risposta għall-ewwel domanda tkun fin-negattiv: l-assenza spontanja ta’ parti sostanzjali mill-persunal meħtieġ għat-twettiq tat-titjiriet tat-trasportatur bl-ajru, minħabba waqfien fix-xogħol mhux awtorizzat skont il-leġiżlazzjoni tax-xogħol jew skont ftehim kollettiv (“strajk selvaġġ”), tikkostitwixxi ċirkustanza straordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004? Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għat-tieni domanda: kemm għandha tkun ir-rata ta’ assenza sabiex tali ċirkustanza tiġi ammessa?

3)

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda: iċ-ċirkustanza straordinarja fiha nnifisha kellha tkun preżenti meta ġiet ikkanċellata t-titjira jew it-trasportatur bl-ajru jista’ jistabbilixxi skeda ġdida ta’ titjiriet għal raġunijiet ekonomiċi?

4)

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda: il-kunċett ta’ natura evitabbli huwa marbut maċ-ċirkustanza straordinarja jew pjuttost mal-konsegwenzi tal-okkorrenza tal-imsemmija ċirkustanza?


(1)  Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Frar 2004, li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet, u li […] jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/91 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 7, Vol. 8, p. 10).


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/36


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Mejju 2017 – Thomas Kiehl vs TUIfly GmbH

(Kawża C-279/17)

(2017/C 239/45)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Amtsgericht Hannover

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Thomas Kiehl

Konvenuta: TUIfly GmbH

Domandi preliminari

1)

L-assenza minħabba mard ta’ parti sostanzjali mill-persunal meħtieġ għat-twettiq tat-titjiriet tat-trasportatur bl-ajru tikkostitwixxi ċirkustanza straordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 (1)? Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda: kemm għandha tkun ir-rata ta’ assenza sabiex tali ċirkustanza tiġi ammessa?

2)

Fil-każ li r-risposta għall-ewwel domanda tkun fin-negattiv: l-assenza spontanja ta’ parti sostanzjali mill-persunal meħtieġ għat-twettiq tat-titjiriet tat-trasportatur bl-ajru, minħabba waqfien fix-xogħol mhux awtorizzat skont il-leġiżlazzjoni tax-xogħol jew skont ftehim kollettiv (“strajk selvaġġ”), tikkostitwixxi ċirkustanza straordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004? Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għat-tieni domanda: kemm għandha tkun ir-rata ta’ assenza sabiex tali ċirkustanza tiġi ammessa?

3)

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda: iċ-ċirkustanza straordinarja fiha nnifisha kellha tkun preżenti meta ġiet ikkanċellata t-titjira jew it-trasportatur bl-ajru jista’ jistabbilixxi skeda ġdida ta’ titjiriet għal raġunijiet ekonomiċi?

4)

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda: il-kunċett ta’ natura evitabbli huwa marbut maċ-ċirkustanza straordinarja jew pjuttost mal-konsegwenzi tal-okkorrenza tal-imsemmija ċirkustanza?


(1)  Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Frar 2004, li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet, u li […] jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/91 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 7, Vol. 8, p. 10).


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/37


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Mejju 2017 – Ralph Eßer vs TUIfly GmbH

(Kawża C-280/17)

(2017/C 239/46)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Amtsgericht Hannover

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Ralph Eßer

Konvenuta: TUIfly GmbH

Domandi preliminari

1)

L-assenza minħabba mard ta’ parti sostanzjali mill-persunal meħtieġ għat-twettiq tat-titjiriet tat-trasportatur bl-ajru tikkostitwixxi ċirkustanza straordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 (1)? Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda: kemm għandha tkun ir-rata ta’ assenza sabiex tali ċirkustanza tiġi ammessa?

2)

Fil-każ li r-risposta għall-ewwel domanda tkun fin-negattiv: l-assenza spontanja ta’ parti sostanzjali mill-persunal meħtieġ għat-twettiq tat-titjiriet tat-trasportatur bl-ajru, minħabba waqfien fix-xogħol mhux awtorizzat skont il-leġiżlazzjoni tax-xogħol jew skont ftehim kollettiv (“strajk selvaġġ”), tikkostitwixxi ċirkustanza straordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004? Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għat-tieni domanda: kemm għandha tkun ir-rata ta’ assenza sabiex tali ċirkustanza tiġi ammessa?

3)

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda: iċ-ċirkustanza straordinarja fiha nnifisha kellha tkun preżenti meta ġiet ikkanċellata t-titjira jew it-trasportatur bl-ajru jista’ jistabbilixxi skeda ġdida ta’ titjiriet għal raġunijiet ekonomiċi?

4)

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda: il-kunċett ta’ natura evitabbli huwa marbut maċ-ċirkustanza straordinarja jew pjuttost mal-konsegwenzi tal-okkorrenza tal-imsemmija ċirkustanza?


(1)  Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Frar 2004, li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet, u li […] jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/91 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 7, Vol. 8, p. 10).


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/37


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Mejju 2017 – Thomas Schmidt vs TUIfly GmbH

(Kawża C-281/17)

(2017/C 239/47)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Amtsgericht Hannover

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Thomas Schmidt

Konvenuta: TUIfly GmbH

Domandi preliminari

1)

L-assenza minħabba mard ta’ parti sostanzjali mill-persunal meħtieġ għat-twettiq tat-titjiriet tat-trasportatur bl-ajru tikkostitwixxi ċirkustanza straordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 (1)? Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda: kemm għandha tkun ir-rata ta’ assenza sabiex tali ċirkustanza tiġi ammessa?

2)

Fil-każ li r-risposta għall-ewwel domanda tkun fin-negattiv: l-assenza spontanja ta’ parti sostanzjali mill-persunal meħtieġ għat-twettiq tat-titjiriet tat-trasportatur bl-ajru, minħabba waqfien fix-xogħol mhux awtorizzat skont il-leġiżlazzjoni tax-xogħol jew skont ftehim kollettiv (“strajk selvaġġ”), tikkostitwixxi ċirkustanza straordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004? Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għat-tieni domanda: kemm għandha tkun ir-rata ta’ assenza sabiex tali ċirkustanza tiġi ammessa?

3)

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda: iċ-ċirkustanza straordinarja fiha nnifisha kellha tkun preżenti meta ġiet ikkanċellata t-titjira jew it-trasportatur bl-ajru jista’ jistabbilixxi skeda ġdida ta’ titjiriet għal raġunijiet ekonomiċi?

4)

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda: il-kunċett ta’ natura evitabbli huwa marbut maċ-ċirkustanza straordinarja jew pjuttost mal-konsegwenzi tal-okkorrenza tal-imsemmija ċirkustanza?


(1)  Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Frar 2004, li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet, u li […] jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/91 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 7, Vol. 8, p. 10).


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/38


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Mejju 2017 – Werner Ansorge vs TUIfly GmbH

(Kawża C-282/17)

(2017/C 239/48)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Amtsgericht Hannover

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Werner Ansorge

Konvenuta: TUIfly GmbH

Domandi preliminari

1)

L-assenza minħabba mard ta’ parti sostanzjali mill-persunal meħtieġ għat-twettiq tat-titjiriet tat-trasportatur bl-ajru tikkostitwixxi ċirkustanza straordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 (1)? Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda: kemm għandha tkun ir-rata ta’ assenza sabiex tali ċirkustanza tiġi ammessa?

2)

Fil-każ li r-risposta għall-ewwel domanda tkun fin-negattiv: l-assenza spontanja ta’ parti sostanzjali mill-persunal meħtieġ għat-twettiq tat-titjiriet tat-trasportatur bl-ajru, minħabba waqfien fix-xogħol mhux awtorizzat skont il-leġiżlazzjoni tax-xogħol jew skont ftehim kollettiv (“strajk selvaġġ”), tikkostitwixxi ċirkustanza straordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004? Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għat-tieni domanda: kemm għandha tkun ir-rata ta’ assenza sabiex tali ċirkustanza tiġi ammessa?

3)

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda: iċ-ċirkustanza straordinarja fiha nnifisha kellha tkun preżenti meta ġiet ikkanċellata t-titjira jew it-trasportatur bl-ajru jista’ jistabbilixxi skeda ġdida ta’ titjiriet għal raġunijiet ekonomiċi?

4)

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda: il-kunċett ta’ natura evitabbli huwa marbut maċ-ċirkustanza straordinarja jew pjuttost mal-konsegwenzi tal-okkorrenza tal-imsemmija ċirkustanza?


(1)  Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Frar 2004, li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet, u li […] jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/91 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 7, Vol. 8, p. 10).


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/39


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-22 ta’ Mejju 2017 – Angelina Fell, Florian Fell, Vincent Fell vs TUIfly GmbH

(Kawża C-290/17)

(2017/C 239/49)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Amtsgericht Hannover

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Angelina Fell, Florian Fell, Vincent Fell

Konvenuta: TUIfly GmbH

Domandi preliminari

1)

L-assenza minħabba mard ta’ parti sostanzjali mill-persunal meħtieġ għat-twettiq tat-titjiriet tat-trasportatur bl-ajru tikkostitwixxi ċirkustanza straordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 (1)? Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda: kemm għandha tkun ir-rata ta’ assenza sabiex tali ċirkustanza tiġi ammessa?

2)

Fil-każ li r-risposta għall-ewwel domanda tkun fin-negattiv: l-assenza spontanja ta’ parti sostanzjali mill-persunal meħtieġ għat-twettiq tat-titjiriet tat-trasportatur bl-ajru, minħabba waqfien fix-xogħol mhux awtorizzat skont il-leġiżlazzjoni tax-xogħol jew skont ftehim kollettiv (“strajk selvaġġ”), tikkostitwixxi ċirkustanza straordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004? Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għat-tieni domanda: kemm għandha tkun ir-rata ta’ assenza sabiex tali ċirkustanza tiġi ammessa?

3)

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda: iċ-ċirkustanza straordinarja fiha nnifisha kellha tkun preżenti meta ġiet ikkanċellata t-titjira jew it-trasportatur bl-ajru jista’ jistabbilixxi skeda ġdida ta’ titjiriet għal raġunijiet ekonomiċi?

4)

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda: il-kunċett ta’ natura evitabbli huwa marbut maċ-ċirkustanza straordinarja jew pjuttost mal-konsegwenzi tal-okkorrenza tal-imsemmija ċirkustanza?


(1)  Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Frar 2004, li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet, u li […] jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/91 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 7, Vol. 8, p. 10).


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/40


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-22 ta’ Mejju 2017 – Helga Jordan-Grompe, Sven Grompe, Yves-Felix Grompe, Justin Joel Grompe vs TUIfly GmbH

(Kawża C-291/17)

(2017/C 239/50)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Amtsgericht Hannover

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Helga Jordan-Grompe, Sven Grompe, Yves-Felix Grompe, Justin Joel Grompe

Konvenuta: TUIfly GmbH

Domandi preliminari

1)

L-assenza minħabba mard ta’ parti sostanzjali mill-persunal meħtieġ għat-twettiq tat-titjiriet tat-trasportatur bl-ajru tikkostitwixxi ċirkustanza straordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 (1)? Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda: kemm għandha tkun ir-rata ta’ assenza sabiex tali ċirkustanza tiġi ammessa?

2)

Fil-każ li r-risposta għall-ewwel domanda tkun fin-negattiv: l-assenza spontanja ta’ parti sostanzjali mill-persunal meħtieġ għat-twettiq tat-titjiriet tat-trasportatur bl-ajru, minħabba waqfien fix-xogħol mhux awtorizzat skont il-leġiżlazzjoni tax-xogħol jew skont ftehim kollettiv (“strajk selvaġġ”), tikkostitwixxi ċirkustanza straordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004? Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għat-tieni domanda: kemm għandha tkun ir-rata ta’ assenza sabiex tali ċirkustanza tiġi ammessa?

3)

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda: iċ-ċirkustanza straordinarja fiha nnifisha kellha tkun preżenti meta ġiet ikkanċellata t-titjira jew it-trasportatur bl-ajru jista’ jistabbilixxi skeda ġdida ta’ titjiriet għal raġunijiet ekonomiċi?

4)

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel jew għat-tieni domanda: il-kunċett ta’ natura evitabbli huwa marbut maċ-ċirkustanza straordinarja jew pjuttost mal-konsegwenzi tal-okkorrenza tal-imsemmija ċirkustanza?


(1)  Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Frar 2004, li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet, u li […] jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/91 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 7, Vol. 8, p. 10).


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/40


Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Mejju 2017 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Rumanija

(Kawża C-301/17)

(2017/C 239/51)

Lingwa tal-kawża: ir-Rumen

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: L. Nicolae u E. Sanfrutos Cano, aġenti)

Konvenuta: Ir-Rumanija

Talbiet

tiddikjara, skont l-Artikolu 258 TFUE, li r-Rumanija, meta ma kkonformatx ruħha, fir-rigward ta’ 68 landfill, mal-obbligu li tieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiexr, mill-aktar fis possibli, konformement mal-Artikolu 7(g) u l-Artikolu 13, jingħalqu s-siti li ma kisbux, skont l-Artikolu 8, permess sabiex ikomplu l-operazzjonijiet tagħhom, ir-Rumanija naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt l-Artikolu 14(b) flimkien mal-Artikolu 13 tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE, tas-26 ta’ April 1999, dwar ir-rimi ta’skart f’terraferma;

tikkundanna lir-Rumanija għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Ir-rikors tal-Kummissjoni Ewropea kontra r-Rumanija jirrigwarda n-nuqqas ta’ twettiq tal-obbligi li għandha taħt l-Artikolu 14(b) flimkien mal-Artikolu 13 tad-Direttiva 1999/31/KE fir-rigward ta’ 68 landfill, li ma rċevewx, skont l-Artikolu 8, permess sabiex ikomplu jiffunzjonaw u li, konsegwentement, kellhom jingħalqu, konformement mal-Artikolu 7(g) u l-Artikolu 13 tad-Direttiva.

Il-Kummissjoni ssostni li l-Artikolu 14 tad-Direttiva 1999/31/KE jipprevedi sistema tranżitorja ta’ derogi dwar il-landfills li kienu kisbu permess jew kienu diġà joperaw fid-data tal-implementazzjoni tad-Direttiva sabiex, sal-iktar tard bejn is-16 ta’ Lulju 2009. skont l-Artikolu 14(b), wara l-preżentazzjoni tal-pjan ta’ kondizzjonament, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jieħdu deċiżjoni finali dwar it-tkomplija tal-operat abbażi tal-imsemmi pjan u din id-direttiva. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex, kemm jista’ jkun malajr, skont l-Artikolu 7(g) u l-Artikolu 13, jagħlqu l-landfills li, skont l-Artikolu 8, ma kisbux permess sabiex ikomplu bl-operazzjonijiet tagħhom.

Skont l-Artikolu 13, il-landfill jew parti minnha tista’ titqies bħala magħluqa definittivament biss wara li l-awtorità kompetenti tkun wettqet spezzjoni finali fuq il-post, tkun evalwat ir-rapporti kollha sottomessi mill-operatur u tat lill-operatur il-permess tagħha għall-għeluq.

Għat-68 landfill imsemmija fit-talba, il-Kummissjoni tqis li r-Rumanija ma pprovdietx data għall-Kummissjoni li tippermettilha tivverifika li, minbarra l-waqfien tal-operazzjonijiet, il-proċess ta’ għeluq ġie effettivament iffinalizzat konformement mar-rekwiżiti stabbiliti mid-Direttiva 1999/31/KE. F’dan is-sens, il-Kummissjoni ssostni li r-Rumanija ma tistax tibbaża ruħha fuq sitwazzjonijiet purament interni biex sabiex tiġġustifika n-nuqqas milli twettaq l-obbligi tagħha taħt id-Direttiva bħall-fatt li l-operaturi saru insolventi, tilwim ġudizzjarju dwar id-dritt tal-proprjetà, l-iżvolġiment ta’ proċeduri amministrattivi jew ir-responsabbiltà tal-awtoritajiet lokali.

It-terminu għat-traspożizzjoni tad-Direttiva fid-dritt intern skada fis-16 ta’ Lulju 2009.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/41


Appell ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2017 minn George Haswani mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’Awla) fit-22 ta’ Marzu 2017 fil-Kawża T-231/15, Haswani vs Il-Kunsill

(Kawża C-313/17 P)

(2017/C 239/52)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellant: George Haswani (rappreżentant: G. Karouni, avocat)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Marzu 2017 (Kawża T-231/15), fil-punti 39 sa 47 tagħha, li jiddikjaraw bħala inammissibbli t-talba għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/850, tas-27 ta’ Mejju 2016, li temenda d-Deċiżjoni 2013/255/PESK dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja (1) u tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 2016/840, tas-27 ta’ Mejju 2016, li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 36/2012 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja (2), u fid-dispożittivi tagħha Nru 1, 3, 4, 5;

konsegwentement, tordna li isem George Haswani jitneħħa mill-annessi marbuta mal-atti msemmija iktar ’il fuq;

filwaqt li taqta’ l-kawża, tannulla d-Deċiżjoni 2015/1836 (3) u r-Regolament ta’ Implementazzjoni 2015/1828 (4);

filwaqt li taqta’ l-kawża, tikkundanna lill-Kunsill għall-ħlas ta’ EUR 700 000 bħala kumpens għal kull tip ta’ dannu mġarrab;

tannulla d-dispożittivi 4 u 5 u l-punti 91 sa 93 tas-sentenza appellata, sa fejn jikkundannaw lil George Haswani għal żewġ terzi tal-ispejjeż tal-Kunsill, kif ukoll għall-ispejjeż relatati mat-talbiet tiegħu stess;

tikkundanna lill-Kunsill għall-ispejjeż kollha skont ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 184 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Aggravji u argumenti prinċipali

L-ewwel aggravju huwa bbażat fuq żball ta’ liġi sa fejn, fil-punti 39 sa 47 tas-sentenza tagħha, il-Qorti Ġenerali tiddikjara inammissibbli, fid-dawl tar-rekwiżiti tal-Artikolu 86(4) tar-Regoli tal-Proċedura tagħha, it-talbiet intiżi għall-annullament tad-Deċiżjoni 2016/850 u tar-Regolament ta’ Implementazzjoni 2016/840, ippreżentati minn G. Haswani fit-tieni nota emendatorja tiegħu. Dan l-iżball ta’ liġi huwa partikolarment notevoli fil-punt 45 tas-sentenza appellata.

It-tieni aggravju huwa bbażat fuq żball ta’ liġi sa fejn, fil-punti 39 sa 47, u partikolarment fil-punt 47, tas-sentenza tagħha, il-Qorti Ġenerali qieset li fil-każ ta’ omissjoni tar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 86(4) tar-Regoli tal-Proċedura tagħha, hija setgħet tiċħad bħala inammissibbli t-talbiet fin-nota emendatorja, mingħajr ma teżamina jekk ir-rikorrent kienx irċieva talba għal rettifika min-naħa tar-Reġistratur.

It-tielet aggravju huwa bbażat fuq żball ta’ liġi sa fejn, fil-punti 39 sa 47, u partikolarment fil-punt 46, tas-sentenza tagħha, il-Qorti Ġenerali qieset li kien hemm lok, għal G. Haswani, li jippreżenta fin-nota emendatorja tiegħu, minbarra t-talbiet emendati, preżentazzjoni ġdida tal-motivi emendati.

Ir-raba’ nett, fil-kuntest tas-setgħa mogħtija lilha li taqta’ l-kawża, il-Qorti tal-Ġustizzja tista’ tikkonstata l-illegalità tad-Deċiżjoni u tar-Regolament ta’ Implementazzjoni tal-2015 (2015/1836 u 2015/1828), li permezz tagħhom huma ffriżati l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi li jappartjenu lin-nisa u lill-irġiel influwenti ta’ kummerċ li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom is-Sirja.


(1)  ĠU 2016, L 141, p. 125.

(2)  ĠU 2016, L 141, p. 30.

(3)  ĠU 2015, L 266, p. 75

(4)  ĠU 2015, L 266, p. 1


Il-Qorti Ġenerali

24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/43


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Ġunju 2017 – Changmao Biochemical Engineering vs Il-Kunsill

(Kawża T-442/12) (1)

([“Dumping - Importazzjonijiet ta’ aċidu tartariku li joriġina miċ-Ċina - Modifika tad-dazju antidumping definittiv - Reviżjoni interim parzjali - Status ta’ impriża li topera f’ekonomija tas-suq - Nefqiet fuq l-inputs maġġuri li jirriflettu sostanzjalment il-valuri tas-suq - Bdil fiċ-ċirkustanzi - Obbligu ta’ motivazzjoni - Terminu għall-adozzjoni ta’ deċiżjoni dwar l-istatus ta’ impriża li topera f’ekonomija tas-suq - Drittijiet tad-difiża - Artikolu 20(2) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009”])

(2017/C 239/53)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, iċ-Ċina) (rappreżentanti: E. Vermulst, S. Van Cutsem, F. Graafsma u J. Cornelis, avocats)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: S. Boelaert, aġent, assistita inizjalment minn G. Berrisch, avocat, u minn N. Chesaites, barrister, sussegwentement minn G. Berrisch u minn B. Byrne, solicitor, u finalment minn N. Tuominen, avocat)

Intervenjenti insostenn tal-konvenut: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: inizjalment M. França u A. Stobiecka-Kuik, sussegwentement M. França u J. F. Brakeland, aġenti) u Distillerie Bonollo SpA (Formigine, l-Italja), Industria Chimica Valenzana SpA (Borgoricco, l-Italja), Distillerie Mazzari SpA (Sant’Agata sul Santerno, l-Italja), Caviro Distillerie Srl (Faenza, l-Italja) u Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Spanja) (rappreżentant: R. MacLean, solicitor)

Suġġett

Talba bbażata fuq l-Artikolu 263 TFUE u intiża għall-annullament tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 626/2012, tas-26 ta’ Ġunju 2012, li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni [tal-Kunsill] (UE) Nru 349/2012 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet tal-aċidu tartariku li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina (ĠU 2012, L 182, p. 1), sa fejn dan japplika għar-rikorrenti.

Dispożittiv

1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 626/2012, tas-26 ta’ Ġunju 2012, li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni [tal-Kunsill] (UE) Nru 349/2012 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet tal-aċidu tartariku li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, huwa annullat sa fejn dan japplika għal Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd.

2)

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandu jbati nofsi l-ispejjeż sostnuti minn Changmao Biochemical Engineering kif ukoll l-ispejjeż tiegħu stess.

3)

Changmao Biochemical Engineering għandha tbati nofs l-ispejjeż tagħha.

4)

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

5)

Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl u Comercial Química Sarasa, SL għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom.


(1)  ĠU C 366, 24.11.2012.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/44


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Ġunju 2017 – Groupe Léa Nature vs EUIPO – Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic)

(Kawża T-341/13) (1)

((“Trade mark tal-Unjoni Ewropea - Proċedimenti ta’ oppożizzjoni - Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva SO’BiO ētic - Trade mark tal-Unjoni Ewropea u trade mark nazzjonali verbali preċedenti SO…? - Raġunijiet relattivi għal rifjut - Probabbiltà ta’ konfużjoni - Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 - Ħsara għar-reputazzjoni - Artikolu 8(5) u (3) tar-Regolament Nru 207/2009”))

(2017/C 239/54)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Groupe Léa Nature SA (Périgny, Franza) (rappreżentant: S. Arnaud, avukat)

Konvenuta: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (rappreżentant: D. Gája, aġent)

Parti oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-EUIPO, intervenjenti quddiem il-Qorti Ġenerali: Debonair Trading Internacional Lda, (Funchal, il-Portugal) (rappreżentant: T. Alkin, barrister)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO, tas-26 ta’ Marzu 2013 (Każ R 203/2011-1), dwar proċedimenti ta’ oppożizzjoni bejn Debonair Trading Internacional Lda u Groupe Léa Nature SA.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Groupe Léa Nature SA hija kkundannata għall-ispejjeż tagħha kif ukoll għal dawk sostnuti mill-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) u mill-intervenjenti quddiem il-Qorti Ġenerali u quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.


(1)  ĠU C 260, 7.9.2013.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/44


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Ġunju 2017 – Guardian Europe vs L-Unjoni Ewropea

(Kawża T-673/15) (1)

((“Responsabbiltà mhux kuntrattwali - Rappreżentanza tal-Unjoni - Preskrizzjoni - Tħassir tal-effetti legali ta’ deċiżjoni li tkun saret definittiva - Preċiżjoni tar-rikors - Ammissibbiltà - Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali - Terminu raġonevoli għall-għoti ta’ sentenza - Ugwaljanza fit-trattament - Danni materjali - Telf subit - Lucrum cessans - Danni mhux materjali - Rabta kawżali”))

(2017/C 239/55)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Guardian Europe Sàrl (Bertrange, il-Lussemburgu) (rappreżentant: F. Louis, avukat, u C. O’Daly, solicitor)

Konvenuta: L-Unjoni Ewropea, rappreżentata mill-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: N. Khan, A. Dawes u P. Van Nuffel, aġenti), u mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Inghelram u K. Sawyer, aġenti)

Suġġett

Talba bbażata fuq l-Artikolu 268 TFUE u intiża sabiex jinkiseb kumpens għad-danni li r-rikorrenti allegatament sofriet minħabba, minn naħa, it-tul tal-proċedura fil-kuntest tal-kawża li tat lok għas-sentenza tas-27 ta’ Settembru 2012, Guardian Industries u Guardian Europe vs Il-Kummissjoni (T-82/08, EU:T:2012:494), u, min-naħa l-oħra, il-ksur tal-prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament imwettaq fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2007) 5791 finali, tat-28 ta’ Novembru 2007, dwar proċedura għall-applikazzjoni tal-Artikolu [101 TFUE] u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE (Kawża COMP/39165 – Ħġieġ ċatt) u fis-sentenza tas-27 ta’ Settembru 2012, Guardian Industries u Guardian Europe vs Il-Kummissjoni (T-82/08, EU:T:2012:494).

Dispożittiv

1)

L-Unjoni Ewropea, irrappreżentata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, hija kkundannata tħallas kumpens ta’ EUR 654 523,43 lil Guardian Europe Sàrl bħala danni materjali subiti minn din il-kumpannija minħabba l-ksur tat-terminu raġonevoli għall-għoti ta’ sentenza fil-kawża li tat lok għas-sentenza tas-27 ta’ Settembru 2012, Guardian Industries u Guardian Europe vs Il-Kummissjoni (T-82/08, EU:T:2012:494). Dan il-kumpens għandu jiġi evalwat mill-ġdid b’interessi kumpensatorji, dekorribbli mis-27 ta’ Lulju 2010 sal-għoti ta’ din is-sentenza, bir-rata ta’ inflazzjoni annwali stabbilita, għall-perijodu kkonċernat, mill-Eurostat (uffiċċju tal-istatistika tal-Unjoni Ewropea) fl-Istat Membru li fih hija stabbilita din il-kumpannija.

2)

Il-kumpens imsemmi fil-punt 1) għandu jiżdied bl-interessi moratorji, mill-għoti tas-sentenza odjerna sal-ħlas sħiħ, bir-rata stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) għall-operazzjonijiet prinċipali tiegħu ta’ rifinanzjament, miżjuda b’żewġ punti perċentwali.

3)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

4)

Guardian Europe għandha tbati l-ispejjeż tal-Unjoni, irrappreżentata mill-Kummissjoni Ewropea.

5)

Guardian Europe, minn naħa, u l-Unjoni, irrappreżentata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, min-naħa l-oħra, għandhom ibatu l-ispejjeż tagħhom.


(1)  ĠU C 59, 15.2.2016.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/45


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Ġunju 2017 – Blaž Jamnik u Blaž vs Il-Parlament

(Kawża T-726/15) (1)

((“Kuntratti pubbliċi għal servizzi - Kuntratt dwar proprjetà immobbli - Proċedura ta’ sejħa għal offerti - Proċedura nnegozjata mingħajr il-pubblikazzjoni ta’ avviż ta’ kuntratt - Bini għad-dar tal-Unjoni Ewropea f’Ljubljana - Ċaħda tal-proposta wara stħarriġ tas-suq lokali - Għoti tal-kuntratt lil offerent ieħor - Nuqqas ta’ eżami tad-dokumenti annessi mal-proposta - Żball ta’ liġi - Żball manifest ta’ evalwazzjoni”))

(2017/C 239/56)

Lingwa tal-kawża: is-Sloven

Partijiet

Rikorrenti: Jožica Blaž Jamnik u Brina Blaž (Ljubljana, is-Slovenja) (rappreżentant: D. Mihevc, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew (rappreżentanti: V. Naglič, P. López-Carceller u B. Simon, aġenti)

Suġġett

Prinċipalment, talba bbażata fuq l-Artikolu 263 TFUE u intiża għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Parlament tat-12 ta’ Ottubru 2015 li tiċħad, wara stħarriġ tas-suq lokali, il-proposta mressqa mir-rikorrenti fil-kuntest tal-kuntratt dwar proprjetà immobbli INLO.AO-2013-051-LUX-UGIMBI-06, dwar id-dar futura tal-Unjoni Ewropea f’Ljubljana, u tad-deċiżjoni li l-kuntratt jingħata lil offerent ieħor u, sussidjarjament, talba bbażata fuq l-Artikolu 268 TFUE u intiża sabiex jinkiseb kumpens għad-danni li allegatament sofrew ir-rikorrenti.

Dispożittiv

1.

Ir-rikors huwa miċħud.

2.

Jožica Blaž Jamnik u Brina Blaž huma kkundannati għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 98, 14.3.2016.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/46


Sentenza tal-Qorti Ġenerali 8 ta’ Ġunju 2017 – AWG vs EUIPO EUIPO – Takko (Southern Territory 23o48’25"S)

(Kawża T-6/16) (1)

([“Trade mark tal-Unjoni Ewropea - Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità - Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali Southern Territory 23o48’25’’S - Trade mark verbali preċedenti tal-Unjoni EwropeaSOUTHERN - Raġuni relattiva għal rifjut - Artikolu 8(1)(b) u Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”])

(2017/C 239/57)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: AWG Allgemeine Warenvertriebs GmbH (Köngen, il-Ġermanja) (rappreżentant: T. Sambuc, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (rappreżentant: A. Schifko, aġent)

Parti oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-EUIPO, intervenjenti quddiem il-Qorti Ġenerali: Takko Holding GmbH (Telgte, il-Ġermanja)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tar-Raba’ Bord tal-Appell tal-EUIPO tal-10 ta’ Novembru 2015 (Każ R 735/2015-4), dwar proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità bejn Takko Holding u AWG.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud

2)

AWG Allgemeine Warenvertriebs GmbH għandha tbati l-ispejjeż tagħha stess kif ukoll dawk tal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO).


(1)  ĠU C 98, 14.3.2016.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/46


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Ġunju 2017 – Kaane American International Tobacco vs EUIPO – Global Tobacco (GOLD MOUNT)

(Kawża T-294/16) (1)

((“Trade mark tal-Unjoni Ewropea - Proċedimenti ta’ revoka - Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva GOLD MOUNT - Assenza ta’ użu ġenwin tat-trade mark - Assenza ta’ raġuni valida għan-nuqqas ta’ użu - Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009))

(2017/C 239/58)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Kaane American International Tobacco Company FZE, li qabel kienet Kaane American International Tobacco Co. Ltd. (Jebel Ali, l-Emirati Għarab Magħquda) (rappreżentanti: G. Hinarejos Mulliez u I. Valdelomar, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (rappreżentant: H. O’Neill, aġent)

Parti oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-EUIPO, intervenjenti quddiem il-Qorti Ġenerali: Global Tobacco FZCO (Dubai, l-Emirati Għarab Magħquda) (rappreżentanti: G. Hussey, solicitor u B. Brandreth, barrister)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tar-Raba’ Bord tal-Appell tal-EUIPO tat-8 ta’ April 2016 (Każ R 1857/2015-4) dwar proċedimenti ta’ revoka bejn Global Tobacco u Kaane American International Tobacco.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Kaane American International Tobacco Company FZE hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C ##, ##


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/47


Rikors ippreżentat fil-15 ta’ April 2017 – Mémora Servicios Funerarios vs EUIPO – Chatenoud (MEMORAME)

(Kawża T-221/17)

(2017/C 239/59)

Lingwa tar-rikors: l-Ispanjol

Partijiet

Rikorrenti: Mémora Servicios Funerarios SLU (Zaragoza, Spanja) (rappreżentanti: C. Marí Aguilar u J. Gallego Jiménez, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Georges Chatenoud (Thiviers, Franza)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-EUIPO

Applikant għat-trade mark kontenzjuża: il-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell

Trade mark kontenzjuża kkonċernata: trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea “MEMORAME” – Applikazzjoni għal reġistrazzjoni Nru 12 929 071

Proċedimenti quddiem l-EUIPO: proċedimenti ta’ oppożizzjoni

Deċiżjoni kkontestata: deċiżjoni tar-Raba’ Bord tal-Appell tal-EUIPO tal-10 ta’ Frar 2017 fil-Każ R 1308/2016-4

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata, li permezz tagħha l-Applikazzjoni għal reġistrazzjoni Nru 12929071 “MEMORAME” ġiet parzjalment milqugħa u, konsegwentement, tiċħad l-applikazzjoni fit-totalità tagħha;

tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż skont l-Artikolu 87(2) u (3) tar-regolament.

Motivi invokati

Ksur tal-Artikolu 8(1)(b) u (5) tar-Regolament Nru 207/2009.

Ir-rikorrenti tenfasizza li l-Bord tal-Appell tal-EUIPO ma ħax debitament inkunsiderazzjoni l-livell għoli ta’ għarfien li t-trade mark preċedenti tiegħu “MEMORA” tgawdi minnu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/47


Rikors ippreżentat fit-30 ta’ April 2017 – Metrans vs Il-Kummissjoni u INEA

(Kawża T-262/17)

(2017/C 239/60)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Metrans a.s. (Praga, ir-Repubblika Ċeka) (rappreżentant: A. Schwarz, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA)

Talbiet

tannulla b’effett immedjat l-entrata bil-kodiċi 2015-CZ-TM-0330-M, intitolata “Multimodal Container Terminal Paskov, Phase III”, kif ukoll l-entrata bil-kodiċi 2015-CZ-TM-0406-W, intitolata “Intermodal Terminal Melnik, Phases 2 and 3”, fl-anness tad-deċiżjoni ta’ implementazzjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-lista ta’ proposti magħżula sabiex jirċievu għajnuna finanzjarja tal-UE fil-qasam tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) – Settur tat-trasport wara s-sejħa għal proposti tal-5 ta’ Novembru 2015 fuq il-bażi tal-programm ta’ ħidma pluriannwali;

tannulla jew, sussidjarjament, tiddikjara li l-ftehim ta’ sussidjar taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) – Settur tat-Trasport Nru INEA/CEF/TRAN/M2015/1133813 konkluż bejn l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA) u Advanced World Transport a.s. (AWT) (li jirrigwarda l-Azzjoni 2015-CZ-TM-0330-M intitolata “Multimodal Container Terminal Paskov”) huwa null u tikkundanna l-INEA sabiex tittermina l-imsemmi ftehim ta’ sussidjar għal dak li jirrigwarda Paskov;

tannulla jew, sussidjarjament, tiddikjara li l-ftehim ta’ sussidjar taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) – Settur tat-Trasport Nru INEA/CEF/TRAN/M2015/1138714 konkluż bejn l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA) u České přístavy, a.s. (portijiet Ċeki) (li jirrigwarda l-Azzjoni 2015-CZ-TM-0406-W intitolata “Intermodal Terminal Melnik, Phases 2 and 3”) huwa null u tikkundanna l-INEA sabiex tittermina l-imsemmi ftehim ta’ sussidjar għal dak li jirrigwarda Melnik;

tikkundanna lill-INEA u lill-Kummissjoni għall-ħlas in solidum tal-ispejjeż tar-rikorrenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka tliet motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq il-fatt li l-miżura kkontestata tikser il-prinċipji fundamentali tat-Trattati tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tas-suq liberu u tal-kompetizzjoni libera fis-suq intern.

Ir-rikorrenti ssostni, fost affarijiet oħrajn, li l-istabbiliment u l-garanzija tal-funzjonament tas-suq intern huma prinċipji u obbligi fundamentali li fuqhom hija bbażata l-Unjoni (Artikolu 26 TFUE). Kull miżura adottata mill-Unjoni għandha dejjem tkun konformi ma’ dan il-prinċipju fundamentali u kull miżura li tmur kontrih għandha dejjem tiġi adottata b’mod proporzjonat u sussidjarju.

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq il-fatt li l-miżura kkontestata tikser l-Artikolu 93 TFUE u artikoli oħra tat-TFUE (Artikoli 3, 26, 93, 107, 119, 170(2), 171(1), il-Protokoll 8 u l-Artikolu 1 tiegħu, il-Protokoll 27).

Ir-rikorrenti ssostni, fost affarijiet oħrajn, li l-miżura kkontestata tikkostitwixxi għajnuna li ma tissodisfax in-neċessità ta’ koordinazzjoni tat-trasport.

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq il-fatt li l-miżura kkontestata tikser ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 u r-Regolament (UE) Nru 1315/2013 u l-liġijiet anċillari.

Ir-rikorrenti ssostni, fost affarijiet oħrajn, li l-għoti ta’ sussidji ma osservax il-kundizzjonijiet preliminari kollha (anki jekk kien konformi ma’ liġijiet oħra tal-Unjoni) u għalhekk is-sussidji ma kellhomx jingħataw.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/48


Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Mejju 2017 – SD vs EIGE

(Kawża T-263/17)

(2017/C 239/61)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: SD (rappreżentanti: L. Levi u A. Blot, avukati)

Konvenut: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni impliċita tal-EIGE tas-26 ta’ Awwissu 2016, li tiċħad it-talba tar-rikorrent datata s-26 ta’ April 2016 għat-tieni tiġdid tal-kuntratt ta’ impjieg tiegħu;

tannulla wkoll, sa fejn meħtieġ, id-deċiżjoni tal-EIGE tal-20 ta’ Jannar 2017, innotifikata lir-rikorrent fit-23 ta’ Jannar 2017, li tiċħad l-ilment tar-rikorrent imressaq fit-3 ta’ Ottubru 2016 kontra d-deċiżjoni impliċita tal-EIGE;

tikkumpensa lir-rikorrent għad-dannu materjali u morali sostnut;

tirrimborsa l-ispejjeż kollha sostnuti f’dan l-appell.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent jinvoka tliet motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni u għaldaqstant tal-prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba.

Il-konvenut naqas milli jipprovdi lir-rikorrent deċiżjoni motivata dwar is-sustanza tat-talba u l-ilment sussegwenti. Din l-assenza totali ta’ motivazzjoni tikser l-obbligu ta’ motivazzjoni u l-prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba.

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra tal-UE u tad-Deċiżjoni tal-EIGE Nru 82, tat-28 ta’ Lulju 2014, dwar il-proċedura ta’ tiġdid/nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratti applikabbli għall-aġenti temporanji u għall-aġenti b’kuntratt (“Deċiżjoni 82”).

Il-konvenut naqas milli jeżerċita kif xieraq is-setgħat diskrezzjonali mogħtija lilu mid-dispożizzjonijiet hawn fuq imsemmija u ma wettaqx eżami sħiħ jew fid-dettall tal-fatti rilevanti kollha tal-każ.

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq irregolaritajiet proċedurali inklużi l-ksur tar-regoli proċedurali interni stipulati fid-Deċiżjoni 82, il-ksur tad-drittijiet ta’ difiża, tad-dritt għal smigħ, tal-prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba u tad-dmir ta’ diliġenza.

Il-konvenut mhux talli naqas milli jsegwi l-proċedura prevista fid-Deċiżjoni 82 talli naqas milli jisma’ b’mod effettiv il-perspettivi tar-rikorrent b’xi mod ieħor. Għalhekk, huwa naqas, qabel ma ħa d-deċiżjoni tas-26 ta’ Awwissu 2016, milli jikseb informazzjoni rilevanti mir-rikorrent dwar l-interessi tiegħu u ma ppermettiex lir-rikorrent jipprepara sewwa d-difiża tiegħu.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/49


Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Mejju 2017 – SF vs Il-Parlament

(Kawża T-275/17)

(2017/C 239/62)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: SF (rappreżentanti: L. Levi u C. Bernard-Glanz, lawyers)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata tat-30 ta’ Ġunju 2016, li tiċħad it-talba għal assistenza tar-rikorrent u, sa fejn huwa neċessarju, id-deċiżjoni li tiċħad l-ilment;

tikkundanna lill-konvenut sabiex iħallas lir-rikorrent l-ammont ta’ EUR 10 000, jew kwalunkwe ammont ieħor li l-Qorti Ġenerali tqis xieraq, bħala kumpens għad-dannu morali subit, flimkien mal-interessi b’rata legali sa’ ma jsir il-ħlas;

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent jinvoka żewġ motivi.

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni

Ir-rikorrent isostni li l-konvenut wettaq żball meta ddikkjara li l-aġir inkwistjoni ma kienx abbużiv, u wettaq ukoll żball meta qies li dan l-aġir ma kienx ikkawża preġudizzju għall-personalità, id-dinjità jew l-integrità fiżika jew psikoloġika tar-rikorrent.

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 24 tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-obbligu ta’ assistenza

Ir-rikorrent jargumenta, b’mod partikolari, li l-konvenut ma ttrattax it-talba għal assistenza b’mod serju u rapidu, bħalma titlob il-ġurisprudenza applikabbli.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/50


Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Mejju 2017 – Keolis CIF et vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-289/17)

(2017/C 239/63)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Keolis CIF (Le Mesnil-Amelot, Franza), Keolis Val d’Oise (Bernes-sur-Oise, Franza), Keolis Seine Sénart (Draveil, Franza), Keolis Seine Val de Marne (Athis-Mons, Franza), Keolis Seine Esonne (Ormoy, Franza), Keolis Vélizy (Versailles, Franza), Keolis Yvelines (Versailles) u Keolis Versailles (Versailles) (rappreżentanti: D. Epaud u R. Sermier, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

prinċipalment, tiddikjara l-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea, tat-2 ta’ Frar 2017, dwar l-iskemi ta’ għajnuna SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) implementata minn Franza favur impriżi ta’ trasport bix-xarabank fir-reġjun Île-de-France, sa fejn tiddikjara, fl-Artikolu 1 tagħha, li l-iskema ta’ għajnuna ġiet implementata “illegalement”, minkejja li kienet skema ta’ għajnuna eżistenti;

sussidjarjament, tiddikjara l-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea tat-2 ta’ Frar 2017, dwar l-iskemi ta’ għajnuna SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) implementata minn Franza favur impriżi ta’ trasport bix-xarabank fir-reġjun Île-de-Francee, sa fejn tiddikjara, fl-Artikolu 1 tagħha, li l-iskema ta’ għajnuna kienet implementata illegalment, għall-perjodu qabel il-25 ta’ Novembru 1998;

tikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti jinvokaw żewġ motivi.

1.

L-ewwel motiv, imqajjem prinċipalment, ibbażat fuq il-fatt li l-iskema ta’ għajnuna reġjonali inkwistjoni ma kinitx ġiet implementata illegalment, peress li ma kinitx suġġett għall-obbligu ta’ notifika minn qabel. L-iskema ta’ għajnuna reġjonali fil-fatt kienet skema ta’ għajnuna eżistenti, fis-sens tal-Artikolu 108(1) TFUE u d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 1(b) u l-Kapitolu VI tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/1589, tat-13 ta’ Lulju 2015, li jistabblixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2015, L 248, p. 9) (iktar 'il quddiem ir-“Regolament Nru 2015/1589”). Skont ir-regoli applikabbli għall-iskemi ta’ għajnuna eżistenti, l-implementazzjoni tagħhom ma hijiex illegali, peress li l-Kummissjoni tista’ biss tippreskrivi, jekk ikun il-każ, miżuri utli intiżi li bihom jistgħu jinbidlu jew jisparixxu fil-futur.

2.

It-tieni motiv, imqajjem sussidjarjament, ibbażat fuq il-fatt li, anki jekk jitqies li l-iskema ta’ għajnuna inkwistjoni ma tikkostitwixxix skema ta’ għajnuna eżistenti, il-Kummissjoni ma setgħetx tmur lura fl-eżami tagħha lil hinn mit-terminu ta’ 10 snin qabel il-25 ta’ Novembru 2008, id-data meta l-Kummissjoni bagħtet lill-awtoritajiet Franċiżi talba għal informazzjoni. Fil-fatt, l-Artikolu 17 tar-Regolament Nru 2015/1589 jipprevedi li t-terminu ta’ preskrizzjoni ta’ għaxar snin huwa interrott biss minn miżura meħuda mill-Kummissjoni jew minn Stat Membru, li jaġixxi fuq talba tal-Kummissjoni. B’hekk, ir-rikorrenti jqisu li l-Kummissjoni setgħet għaldaqstant tmur lura fl-eżami tagħha biss sal-25 ta’ Novembru 1998.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/51


Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Mejju 2017 – Buck-Chemie vs EUIPO – Henkel (Rappreżentazzjoni tal-mekkaniżmu tal-flaxx ta’ loki)

(Kawża T-296/17)

(2017/C 239/64)

Lingwa tar-rikors: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Buck-Chemie GmbH (Herrenberg, il-Ġermanja) (rappreżentanti: C. Schultze, J. Ossing, R. D. Härer, C. Weber, H. Ranzinger, C. Brockmann u C. Gehweiler, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Parti oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, il-Ġermanja)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-EUIPO

Applikant tad-disinn kontenzjuż: il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell

Disinn kontenzjuż: disinn Komunitarju Nru 1663618-0003

Deċiżjoni kkontestata: deċiżjoni tat-Tielet Bord tal-Appell tal-EUIPO tat-8 ta’ Marzu 2017 fil-Każ R 2113/2015-3

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tikkundanna lill-konvenut u lill-parti l-oħra għall-ispejjeż sostnuti mir-rikorrenti fil-proċeduri quddiem il-Qorti Ġenerali u l-Bord tal-Appell.

Motivi invokati

Ksur tal-Artikoli 62 u 63 tar-Regolament Nru 6/2002;

Ksur tal-Artikolu 25(1)(a) u (b) tar-Regolament Nru 6/2002;

Ksur tal-Artikolu 3(a) tar-Regolament Nru 6/2002;

Ksur tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament Nru 6/2002;

Ksur tal-Artikoli 5 u 6 tar-Regolament Nru 6/2002.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/51


Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Mejju 2017 – Martinair Holland vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-323/17)

(2017/C 239/65)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Martinair Holland NV (Haarlemmermeer, il-Pajjiżi l-Baxxi) (rappreżentant: M. Smeets, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2017) 1742 finali, tas-17 ta’ Marzu 2017, li tirrigwarda proċediment skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-Trasport bl-Ajru (Każ AT.39258 – Trasport bl-ajru) fl-intier tagħha għal ksur tal-prinċipju tal-projbizzjoni tal-arbitrarjetà tas-setgħat pubbliċi tal-prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament (l-ewwel motiv) u minħabba nuqqas ta’ ġurisdizzjoni fuq it-trasport bl-ajru mill-ajruporti li jinsabu barra miż-ŻEE lejn ajruporti li jinsabu fiż-ŻEE (it-tieni motiv) (prinċipalment);

tannulla l-Artikolu 1(2)(d) u 3(d) tad-deċiżjoni kkontestata sa fejn din ikkonstatat li r-rikorrenti wettqet ksur fil-qasam tat-trasport bl-ajru mill-ajruporti barra miż-ŻEE lejn ajruporti li jinsabu fiż-ŻEE (it-tieni motiv) (sussidjarjament);

tannulla l-Artikolu 1(1)(d), 2(d), 3(d) u 4(d) tad-deċiżjoni kkontestata sa fejn din ikkonstatat li l-ksur uniku u kontinwu jinkludi n-nuqqas ta’ ħlas ta’ kummissjonijiet fuq is-sovrataxxi. (it-tielet motiv), u

tikkundanna l-Kummissjoni għall-ispejjeż jekk il-Qorti Ġenerali tannulla d-deċiżjoni kkontestata kollha kemm hi jew parzjalment.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka tliet motivi.

1.

L-ewwel motiv huwa bbażat fuq ksur tal-prinċipju tal-projbizzjoni tal-arbitrarjetà tas-setgħat pubbliċi tal-prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament.

Ir-rikorrenti ssostni li l-Kummissjoni qed tikser il- projbizzjoni tal-arbitrarjetà tas-setgħat pubbliċi peress li qed teskludi mid-dispożittiv tad-deċiżjoni kkontestata impriżi li, skont l-espożizzjoni tal-motivi, aġixxew bl-istess mod bħad-destinatarji tad-deċiżjoni kkontestata.

Ir-rikorrenti ssostni wkoll li l-Kummissjoni qed tikser il-prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament fis-sanzjonament għall-ksur, billi timponi fuqha multa u billi esponietha għar-responsabbiltà ċivili filwaqt li din teskludi mid-dispożittiv tad-deċiżjoni l-impriżi li, skont l-espożizzjoni tal-motivi, aġixxew bl-istess mod bħad-destinatarji tad-deċiżjoni kkontestata.

2.

It-tieni motiv huwa bbażat fuq nuqqas ta’ ġurisdizzjoni fuq it-trasport bl-ajru mill-ajruporti li jinsabu barra miż-ŻEE lejn ajruporti li jinsabu fiż-ŻEE.

Ir-rikorrenti ssostni li d-deċiżjoni kkontestata tibbaża ruħha b’mod żbaljat fuq il-preżunzzjoni li l-ksur uniku u kontinwu fil-qasam tat-trasport bl-ajru mill-ajruporti li jinsabu barra miż-ŻEE lejn ajruporti li jinsabu fiż-ŻEE, ġiet implementata fiż-ŻEE.

Ir-rikorrenti ssostni wkoll li d-deċiżjoni kkontestata hija bbażata b’mod żbaljat fuq il-preżunzjonili l-ksur uniku u kontinwu fil-qasam tat-trasport bl-ajru mill-ajruporti li jinsabu barra miż-ŻEE lejn ajruporti li jinsabu fiż-ŻEE kellu effett sustanzjali, immedjat u prevedibbli fuq il-kompetizzjoni fiż-ŻEE.

3.

It-tielet motiv huwa bbażat fuq nuqqas ta’ motivazzjoni u fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni dwar il-konstatazzjoni li n-nuqqas ta’ ħlas ta’ kummissjonijiet fuq is-sovrataxxi jikkostitwixxi element separat tal-ksur.

Ir-rikorrenti ssostni li ż-żewġ preżunzzjonijiet li bbażat ruħha l-Kummissjoni sabiex tikklassifika n-nuqqas ta’ ħlas ta’ kummissjonijiet fuq sovrataxxi bħala element separat tal-ksur huma kontradittorji fid-dawl tal-kuntest leġiżlattiv u ekonomiku tal-industrija kkonċernata.

Ir-rikorrenti sostniet ukoll li n-nuqqas ta’ ħlas ta’ kummissjonijiet fuq is-sovrataxxi ma jistax jiġi distint mill-prattiki dwar is-sovrataxxa għall-karburant u fuq is-sovrataxxa għas-sigurtà u li ma jikkostitwixxix element separat tal-ksur.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/53


Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Mejju 2017 – SAS Cargo Group et vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-324/17)

(2017/C 239/66)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: SAS Cargo Group A/S (Kastrup, id-Danimarka), Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (Stockholm, l-Iżvezja), SAS AB (Stockholm) (rappreżentanti: B. Creve, M. Kofmann u G. Forwood, avukati u J. Killick, Barrister)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2017) 1742 finali, tas-17 ta’ Marzu 2017, li tirrigwarda proċediment skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-Trasport bl-Ajru (Każ AT.39258 – Trasport bl-ajru) fl-intier tagħha jew parzjalment;

sussidjarjament, tnaqqas l-ammont tal-multa imposta fuq ir-rikorrenti;

tieħu l-miżuri ta’ organizzazzjoni tal-proċedura jew il-miżuri istruttorji neċessarji jew kull miżura oħra li l-Qorti Ġenerali tqis neċessarja, u

tikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti jinvokaw ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv huwa bbażat fuq ksur tad-drittijiet tad-difiża tar-rikorrenti u tal-prinċipju ta’ opportunitajiet ugwali għall-partijiet minħabba li l-Kummissjoni rrifjutatilhom l-aċċess għall-provi rilevanti, kemm inkriminanti u skaġunanti, inklużi dawk li hija rċeviet wara n-notifika tad-dikjarazzjoni ta’ oġġezzjonijiet.

2.

It-tieni motiv huwa bbażata fuq nuqqas ta’ ġurisdizzjoni għall-applikazzjoni tal-Artikolu 101 TFUE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE għas-servizzi ta’ ġarr bl-ajru deħlin fiż-ŻEE kif ukoll konnessjonijiet bejn l-Isvizera u t-tliet Stati barra l-UE/ŻEE.

3.

It-tielet motiv huwa bbażat fuq il-fatt li l-Kummissjoni wettqet żball fl-evalwazzjoni tal-provi billi kkonkludiet li dawn jippruvaw il-parteċipazzjoni tar-rikorrenti fil-ksur uniku u kontinwu internazzjonali kkonstatat fid-deċiżjoni kkontestata, jew li dawn kienu jafu bih.

4.

Ir-raba’ motiv huwa bbażat fuq ksur tal-Artikolu 266 TFUE, tal-Artikolu 17 tal- Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u tal-Artikolu 296(2) TFUE minħabba li d-deċiżjoni kkontestata hija nieqsa mill-koerenza interna, b’mod partikolari f’dak li jirrigwarda l-imputazzjoni tar-responsabbiltà ta’ ksur allegat.

5.

Il-ħames motiv huwa bbażat fuq il-fatt li l-Kummissjoni b’mod żbaljat imponiet multa fuq ir-rikorrenti peress li dawn tal-aħħar ma setgħux jitqiesu responsabbli għall-ksur allegat u li, fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni wettqet żball billi kkalkolat il-multa fid-dawl tal-valur ta’ bejgħ, tal-fattur ta’ gravità dwar is-sitwazzjoni partikolari li fiha tinsab SAS Cargo, tat-tul, taż-żieda fil-multa għal reċidiva u ta’ diversi ċirkustanzi attenwanti. Għaldaqstant, il-multa għandha tiġi annullata jew, sussidjarjament, imnaqqsa b’mod sinjifikattiv.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/53


Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Mejju 2017 – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-325/17)

(2017/C 239/67)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amstelveen, il-Pajjiżi l-Baxxi)(rappreżentant: M. Smeets, lawyer)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2017) 1742 finali, tas-17 ta’ Marzu 2017, li tirrigwarda proċediment skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-Trasport bl-Ajru (Każ AT.39258 – Trasport bl-ajru) fl-intier tagħha għal ksur tal-prinċipju tal-projbizzjoni tal-arbitrarjetà tas-setgħat pubbliċi tal-prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament (l-ewwel motiv) u minħabba nuqqas ta’ ġurisdizzjoni fuq it-trasport bl-ajru mill-ajruporti li jinsabu barra miż-ŻEE lejn ajruporti li jinsabu fiż-ŻEE (it-tieni motiv) (prinċipalment) – għall-ksur tal-Artikolu 49 tal-Karta tad-drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, tal-Artikolu 101 tat-TFUE, tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u tal-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-Trasport bl-Ajru u tal-Linji gwida dwar il-metodi tal-kalkoli tal-multi (1), (ir-raba’ motiv) (prinċipalment);

tannulla l-Artikolu 1(2)(d) u 3(d) tad-deċiżjoni kkontestata sa fejn din ikkonstatat li r-rikorrenti wettqet ksur fil-qasam tat-trasport bl-ajru mill-ajruporti li jinsabu barra miż-ŻEE lejn ajruporti li jinsabu fiż-ŻEE (it-tieni motiv) (sussidjarjament);

tannulla l-Artikolu 1(1)(d), 2(d), 3(d) u 4(d) tad-deċiżjoni kkontestata sa fejn din ikkonstatat li l-ksur uniku u kontinwu jinkludi n-nuqqas ta’ ħlas ta’ kummissjonijiet fuq is-sovrataxxi. (it-tielet motiv),);

sussidjarjament, jekk il-Qorti Ġenerali ma tannullax id-deċiżjoni kkontestata fl-intier tagħha skont l-ewwel, it-tieni u r-raba’ motivi, teżerċita l-ġurisdizzjoni tagħha ta’ ġurisdizzjoni sħiħa sabiex tnaqqas il-multa imposta fuq ir-rikorrenti fl-Artikolu 3(c) u (d) tad-deċiżjoni kkontestata (l-ewwel, it-tieni, it-tielet u r-raba’ motivi), u

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż jekk il-Qorti Ġenerali tannulla d-deċiżjoni kkontestata kollha kemm hi jew parzjalment jew tnaqqas il-multa.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka erba’ motivi.

1.

L-ewwel motiv huwa bbażat fuq ksur tal-prinċipju tal-projbizzjoni tal-arbitrarjetà tas-setgħat pubbliċi tal-prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament.

Ir-rikorrenti ssostni li l-Kummissjoni qed tikser il-projbizzjoni tal-arbitrarjetà tas-setgħat pubbliċi peress li qed teskludi mid-dispożittiv tad-deċiżjoni kkontestata impriżi li, skont l-espożizzjoni tal-motivi, aġixxew bl-istess mod bħad-destinatarji tad-deċiżjoni kkontestata.

Ir-rikorrenti ssostni wkoll li l-Kummissjoni qed tikser il-prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament fis-sanzjonament għall-ksur, billi timponi fuqha multa u billi esponietha għar-responsabbiltà ċivili filwaqt li din teskludi mid-dispożittiv tad-deċiżjoni l-impriżi li, skont l-espożizzjoni tal-motivi, aġixxew bl-istess mod bħad-destinatarji tad-deċiżjoni kkontestata.

2.

It-tieni motiv huwa bbażat fuq nuqqas ta’ ġurisdizzjoni fuq it-trasport bl-ajru mill-ajruporti li jinsabu barra miż-ŻEE lejn ajruporti li jinsabu fiż-ŻEE.

Ir-rikorrenti ssostni li d-deċiżjoni kkontestata tibbaża ruħha b’mod żbaljat fuq il-preżunzzjoni li l-ksur uniku u kontinwu fil-qasam tat-trasport bl-ajru mill-ajruporti li jinsabu barra miż-ŻEE lejn ajruporti li jinsabu fiż-ŻEE, ġiet implementata fiż-ŻEE.

Ir-rikorrenti ssostni wkoll li d-deċiżjoni kkontestata hija bbażata b’mod żbaljat fuq il-preżunzjonili l-ksur uniku u kontinwu fil-qasam tat-trasport bl-ajru mill-ajruporti li jinsabu barra miż-ŻEE lejn ajruporti li jinsabu fiż-ŻEE, kellu effett sustanzjali, immedjat u prevedibbli fuq il-kompetizzjoni fiż-ŻEE.

3.

It-tielet motiv huwa bbażat fuq nuqqas ta’ motivazzjoni u fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni dwar il-konstatazzjoni li n-nuqqas ta’ ħlas ta’ kummissjonijiet fuq is-sovrataxxi jikkostitwixxi element separat tal-ksur.

Ir-rikorrenti ssostni li ż-żewġ preżunzzjonijiet li bbażat ruħha fuqhom il-Kummissjoni sabiex tikklassifika n-nuqqas ta’ ħlas ta’ kummissjonijiet fuq sovrataxxi bħala element separat tal-ksur huma kontradittorji fid-dawl tal-kuntest leġiżlattiv u ekonomiku tal-industrija kkonċernata.

Ir-rikorrenti sostniet ukoll li n-nuqqas ta’ ħlas ta’ kummissjonijiet fuq is-sovrataxxi ma jistax jiġi distint mill-prattiki dwar is-sovrataxxi għall-karburant u fuq is-sovrataxxa għas-sigurtà u li ma tikkostitwixxix element separat tal-ksur.

4.

Ir-raba’ motiv huwa bbażat fuq il-fatt li l-multa ġiet imposta bi ksur tal-prinċipji ta’ legalità u ugwaljanza u ta’ proporzjonalità tal-multi previsti fl-Artikolu 49 tal-Karta tad-drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, fl-Artikolu 101 TFUE u fil- Linji gwida dwar il-metodu kif jiġu stabbiliti multi u li hija manifestament żbaljata.

Ir-rikorrenti ssostni li l-valur tal-bejgħ ta’ KLM Cargo li miegħu huwa konness il-ksur huwa l-valur tas-sovrataxxa għall-karburant u għas-sigurtà u mhux għad-dħul mill-bejgħ sħiħ ta’ KLM Cargo.

Il-valur tal-bejgħ ta’ KLM Cargo li fuqu kien ibbażat l-ammont bażiku tal-multa ma għandux jinkludi l-bejgħ ta’ KLM Cargo barra miż-ŻEE.

It-tnaqqis tal-multa ta’ 15 % minħabba l-intervent tal-gvern ma jikkorrispondix għal livell ta’ intervent tal-gvern matul il-ksur.


(1)  Linji gwida għall-kalkolu tal-multi imposti skont l-Artikolu 23(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 (ĠU C 210, p. 2), iktar ’il quddiem il-“Linji gwida tal-2006.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/55


Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Mejju 2017 – Air Canada vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-326/17)

(2017/C 239/68)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Air Canada (Saint-Laurent, Quebec, il-Kanada) (rappreżentanti: T. Soames, G. Bakker u I.-Z. Prodromou-Stamoudi, avukati, u J. Joshua, Barrister)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2017) 1742 finali, tas-17 ta’ Marzu 2017, li tirrigwarda proċediment skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-Trasport bl-Ajru (Każ AT.39258 – Trasport bl-ajru) fl-intier tagħha jew parzjalment, sa fejn jirrigwardawha;

tannulla, jew sussidjarjament, tnaqqas sostanzjalment l-ammont tal-multa, u

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka sitt motivi.

1.

L-ewwel motiv huwa bbażat fuq ksur tad-drittijiet tad-difiża, ksur tad-dritt għal smigħ u ksur tal-forom proċedurali sostanzjali.

Skont ir-rikorrenti, id-dikjarazzjoni ta’ oġġezzjonijiet tal-Kummissjoni naqset milli tinnotifika t-teorija li fuqha hija bbażata l-kawża kollha kif espressa għall-ewwel darba fid-deċiżjoni kkontestata, b’hekk ipprekludiet lill-konvenuta milli tiddefendi ruħha. Dawn il-motivi huma suffiċjenti sabiex jannullaw id-deċiżjoni kkontestata fl-intier tagħha.

2.

It-tieni motiv huwa bbażat fuq ksur tad-drittijiet tad-difiża, ta’ nuqqas ta’ motivazzjoni u ta’ ksur tal-forom proċedurali sostanzjali

Skont ir-rikorrenti, il-Kummissjoni kisret id-drittijiet ta’ difiża tagħha billi i) ma tat ebda raġunament adegwat, jew assolutament ebda raġuni, sabiex issostni l-konstatazzjoni tal-eżistenza ta’ ksur uniku u kontinwu fuq ir-rotot kollha, ii) billi ma ddefinietx in-natura u l-portata tal-ksur allegat(i) bil-livell ta’ dettall impost mil-liġi u iii) billi ma kkorreġġitx il-kontradizzjoni inerenti li teżisti bejn ksur uniku u kontinwu u erba’ istanzi ta’ ksur separati li wasslu għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694 finali, tad-9 ta’ Novembru 2010. Dawn ir-raġunijiet huma suffiċjenti sabiex jannullaw id-deċiżjoni kkontestata fl-intier tagħha.

3.

It-tielet motiv huwa bbażat fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni u fuq żball manifest dwar l-impossibbiltà għat-trasportaturi minn barra UE/ŻEE li joperaw fuq ir-rotot intra-Ewropej.

Ir-rikorrenti ssostni li l-Kummissjoni i) ikkonstatat b’mod żbaljat, fl-Artikolu 1(1) u (4) tad-deċiżjoni kkontestata, li hija wettqet wieħed jew iktar ksur fuq ir-rotot fi ħdan iż-ŻEE u bejn ajruporti li jinsabu fl-Unjoni u ajruporti li jinsabu fl-Isvizzera fejn hija ma għandhiex dritt legali li tipprovdi servizzi ta’ ġarr bl-ajru, ii) injorat jew fehmet ħażin l-ordinamenti legali internazzjonali u tal-Unjoni li jirregolaw id-drittijiet tat-traffiku tal-ajru u iii) applikat b’mod ħażin il-ġurisprudenza rilevanti billi kkonstatat li ma hemmx “ostaklu insormontabbli” li jipprekludiha milli tipprovdi dawn is-servizzi fuq ir-rotot intra-Ewropej u li għaldaqstant żbaljat li hija kklassifikat lir-rikorrenti bħala kompetitur potenzjali fuq dawn ir-rotot. Skont ir-rikorrenti, dawn l-iżbalji manifesti ta’ evalwazzjoni, u dawn l-iżbalji manifesti ta’ liġi, meħuda individwalment jew flimkien, jikkostitwixxu motivi suffiċjenti għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata fl-intier tagħha jew, sussidjarjament, l-Artikolu 1(1) u (4) ta’ din id-deċiżjoni.

4.

Ir-raba’ motiv huwa bbażat fuq żball ta’ liġi u ta’ fatt manifest fil-qasam tal-ġurisdizzjoni.

Ir-rikorrenti ssostni li d-deċiżjoni kkontestata hija vvizzjata bi żbalji manifesti ta’ liġi u ta’ fatt li jikkonsistu għall-Kummissjoni i) li bbażat ruħha fuq aġir fil-fatt legali fuq ir-rotot mal-pajjiżi terzi sabiex tipprova jew tistabilixxi ksur fuq rotot intra-Ewropej li ma jistax jitwettaq (raġuni suffiċjenti sabiex tiġi annullata d-deċiżjoni kkontestata fl-intier tagħha) u ii) li b’mod żbaljat invokat il-ġurisdizzjoni tagħha fuq allegata kollużjoni dwar it-traffiku “dieħel” fuq ir-rotot mal-pajjiżi terzi (raġuni ta’ annullament tad-deċiżjoni kkontestata fl-intier tagħha jew, sussidjarjament, tal-Artikolu 1(2) u (3)).

5.

Il-ħames motiv huwa bbażat fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni tal-provi invokati fil-konfront tar-rikorrenti.

Skont ir-rikorrenti, il-Kummissjoni i) ma applikatx korrettament il-leġiżlazzjoni dwar il-provi tal-eżistenza ta’ ksur uniku u kontinwu, ii) naqset milli tistabilixxi assjem ta’ provi affidabbli u ma ppruvatx suffiċjentement skont il-liġi il-fatti li qed jiġu allegati kontra r-rikorrenti u iii) irrifjutat b’mod żbaljat li tilqa’ l-irtirar tat-talba tagħha għal klemenza lamentabbli u ma eżaminatx l-effett ta’ dan l-irtirar fuq il-provi invokati fil-konfront tagħha. Dawn ir-raġunijiet huma suffiċjenti sabiex jannullaw id-deċiżjoni kkontestata fl-intier tagħha.

6

is-sitt motiv: konformement mal-ewwel, it-tieni, it-tielet, ir-raba’ u l-ħames motivi, ir-rikorrenti titlob lill-Qorti Ġenerali li tannulla l-multa imposta fl-Artikolu 3 jew, sussidjarjament, li tnaqqas sostanzjalment l-ammont tagħha konformement fil-ġurisdizzjoni sħiħa tagħha, mal-Artikolu 261 TFUE, mal-Artikolu 31 tar-Regolament Nru 1/2003 u l-ġurisprudenza.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/56


Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2017 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi vs EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI)

(Kawża T-328/17)

(2017/C 239/69)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nikosija, Ċipru) (rappreżentanti: S. Malynicz, QC u V. Marsland, solicitor)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: M. J. Dairies EOOD (Sofija, il-Bulgarija)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-EUIPO

Applikant għat-trade mark kontenzjuża: il-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell

Trade mark kontenzjuża kkonċernata: trade mark figurattiva tal-Unjoni li tinkludi l-element verbali “BBQLOUMI” – Applikazzjoni għal reġistrazzjoni Nru 13 069 034

Proċedimenti quddiem l-EUIPO: proċedimenti ta’ oppożizzjoni

Deċiżjoni kkontestata: deċiżjoni tar-Raba’ Bord tal-Appell tal-EUIPO tas-16 ta’ Marzu 2017 fil-Każ R 497/2016-4

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż.

Motiv invokat

Ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/57


Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2017 – Cargolux Airlines vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-334/17)

(2017/C 239/70)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Cargolux Airlines International SA (Sandweiler, il-Lussemburgu) (rappreżentanti: G. Goeteyn, Solicitor, E. Aliende Rodríguez, avukat, u C. Rawnsley, Barrister)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

Fil-każ li l-Qorti Ġenerali tilqa’ l-ewwel, it-tieni, it-tielet jew r-raba’ motivi, tannulla l-Artikolu 1(1) sa (4) tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2017) 1742 finali, tas-17 ta’ Marzu 2017, li tirrigwarda proċediment skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-Trasport bl-Ajru (Każ AT.39258 – Trasport bl-ajru) fl-intier tagħha sa fejn tirrigwarda lil Cargolux;

Fil-każ fejn il-Qorti Ġenerali tilqa’ l-ħames motiv,

tannulla l-Artikolu 1(1) fl-intier tiegħu jew, jekk ma jiġix annullat fl-intier tiegħu, tannulla l-Artikolu 1(1) sa fejn i) jirrigwarda s-sovrataxxa għas-sigurtà u l-ħlas tal-kummissjoni, ii) jirrigwarda l-perijodu mit-22 ta’ Jannar 2001 sat-tmiem tal-2002 u iii) tikkonstata l-parteċipazzjoni f’aġir li jikkostitwixxi akkordju fis-sens abitwali ta’ din il-kelma qabel l-10 ta’ Ġunju 2005 l-iktar kmieni;

tannulla l-Artikolu 1(2) fl-intier tiegħu jew, jekk ma jiġix annullat fl-intier tiegħu, tannulla l-Artikolu 1(2), sa fejn i) jirrigwarda s-sovrataxxa għas-sigurtà u l-ħlas tal-Kummissjoni u ii) jikkonstata l-parteċipazzjoni f’aġir li jikkostitwixxi akkordju fis-sens abitwali ta’ din il-kelma qabel l-10 ta’ Ġunju 2005 l-iktar kmieni;

tannulla l-Artikolu 1(3) u (4) fl-intier tagħhom;

fil-każ fejn il-Qorti Ġenerali tilqa’ s-sitt motiv, tannulla l-Artikolu 1(2) u (3) tad-deċiżjoni kkontestata sa fejn hija intiża li tikkonstata li Cargolux ipparteċipat għal ksur dwar it-traffiku bl-ajru a (jiġifieri minn ajruporti li jinsabu fi Stati Terzi lejn ajruporti li jinsabu fl-Unjoni Ewropea, fl-Iżlanda jew fin-Norveġja);

tannulla l-multa imposta fuq Cargolux fl-Artikolu 3 u, jekk il-Qorti Ġenerali ma tannullahiex fl-intier tagħha, tnaqqas b’mod sinjifikattiv l-ammont konformememnt mal-ġurisdizzjoni tagħha;

tieħu l-miżura neċessarji fir-rigward għall-Artikoli 4 sa fejn dan l-artikolu jirrigwarda lil Cargolux, u

tikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka seba’ motivi.

1.

L-ewwel motiv huwa bbażat fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni li jikkonsisti fil-fatt li l-Kummissjoni aġixxiet ultra vires billi bbażat ruħha fuq provi dwar rotot u fuq perijodi li ma għandhiex kompetenza dwarhom.

Ir-rikorrenti ssostni li l-Kummissjoni estendiet indebitament il-kompetenza tagħha billi bbażat ruħha fuq provi preċedenti għal i) l-1 ta’ Mejju 2004 għar-rotot bejn l-Istati Membri tal-Unjoni u l-pajjiżi terzi, b) id-19 ta’ Mejju 2005 għal rotot bejn l-Istati Membri taż-ŻEE (mhux membri tal-Unjoni) u l-pajjiżi terzi u ċ) l-1 ta’ Ġunju 2002 għal rotot bejn l-Unjoni u l-Isvizzera, insostenn tal-konstatazzjoni tagħha ta’ ksur tal-Artikolu 101 TFUE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE fuq ir-rotot intra-ŻEE.

2.

It-tieni motiv huwa bbażat fuq tal-forom proċedurali sostanzjali, ta’ ksur tad-drittijiet tad-difiża u ta’ żball manifest ta’ evalwazzjoni minħabba li l-Kummissjoni kisret il-forom proċedurali sostanzjali u d-drittijiet ta’ difiża tar-rikorrenti billi ma adottatatx dikjarazzjoni ta’ oġġezzjonijiet ġdida qabel l-adozzjoni tad-deċiżjoni ġdida.

Ir-rikorrenti ssostni li l-Kummissjoni hija żbaljata li tikkonkludi li hija ma adottatx dikjarazzjoni ta’ oġezzjonijiet ġdida qabel ma adottat mill-ġdid id-deċiżjoni kkontestata u li, billi għamlet hekk, hija kisret id-drittijiet ta’ difiża tagħha.

3.

It-tielet motiv huwa bbażat fuq żball ta’ liġi u fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni minħabba li l-Kummissjoni ma wettqitx l-evalwazzjoni tal-kuntest ekonomiku u legali neċessarju sabiex jiġi kkonstatat validament ksur minħabba l-għan.

4.

Ir-raba’ motiv huwa bbażat fuq ksur tal-forom proċedurali sostanzjali, minħabba nuqqas ta’ motivazzjoni, ta’ ksur tad-drittijiet tad-difiża u ta’ żball manifest ta’ evalwazzjoni fid-dritt u fil-fatt minħabba li l-Kummissjoni ma identifikatx bi preċiżjoni suffiċjenti l-portata u l-parametri tal-allegat ksur tal-Artikolu 101 u ta’ dispożizzjonijiet rilevanti oħra.

Ir-rikorrenti ssostni li l-estensjoni mhux xierqa tal-kunċett ta’ ksur uniku u kontinwu toffuska irreparabbilment il-portata, li jfisser li jkun impossibbli li jiġi identifikat il-kontenut.

5.

Il-ħames motiv huwa bbażat fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni minħabba li l-Kummissjoni ma rnexxiliex tistabilixxi l-asjem ta’ provi affidabbli għall-konklużjonijiet tagħha jew sabiex tipprova suffiċjentement skont il-liġi l-fatti li fuqhom ibbażat il-konstatazzjonijiet tagħha.

Ir-rikorrenti ssostni li d-deċiżjoni kkontestata fiha żbalji ta’ fatt u evalwazzjonijiet żbaljati tat-tliet elementi kostituttivi (sovrataxxa għall-karburant, sovrataxxa għas-sigurtà u l-ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) tal-ksur uniku u kontinwu allegat. Skont ir-rikorrenti, il-Kummissjoni qed tiżbalji meta tuża l-kunċett ta’ ksur uniku u kontinwu bħala ksur universali maħsub sabiex jippermettila li tippreżenta kollezzjoni mħallta ta’ fatti u ta’ kuntatti, inkluż aġir legali jew mhux rilevanti, bħala provi.

6.

Is-sitt motiv huwa bbażat fuq żball ta’ liġi minħabba li l-Kummissjoni qieset lilha nfisha b’mod żbaljat kompetenti fuq allegata koordinazzjoni antikompetittiva għal titjiriet li joriġinaw minn ajruporti li jinsabu f’pajjiż terz li għandhom id-destinazzjoni tagħhom f’ajruporti li jinsabu fiż-ŻEE u li hija qed twettaq żball ta’ liġi peress li tali attivitajiet ma humiex koperti mill-portata territorjali tal-Artikolu 101 TFUE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE.

7.

Is-seba’ motiv huwa intiż li jitlob eżami mill-ġdid tal-multa skont il-ġurisdizzjoni sħiħa tal-Qorti Ġenerali, ibbażat fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni u ta’ ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità.

Ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni ma tiddeterminax korrettament il-valur ta’ bejgħ billi tieħu inkunsiderazzjoni t-titjiriet li jkunu deħlin u li hija tissovravaluta ħafna l-gravità tal-assjem tal-ksur allegat. F’dak li jirrigwarda lir-rikorrenti, il-Kummissjoni tevalwa ħażin il-gravità u t-tul tal-ksur allegat jew tiċħad, b’mod żbaljat, iċ-ċirkustanzi attenwanti.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/59


Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2017 – Help – Hilfe zur Selbsthilfe vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-335/17)

(2017/C 239/71)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. (Bonn, il-Ġermanja) (rappreżentanti: V. Jungkind u P. Cramer, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (Ares(2017) 1515573), tal-21 ta’ Marzu 2017, li permezz tagħha kellu jiġi rrimborsat ammont parzjali ta’ EUR 643 627,72 relatat mal-proġett ta’ għanununa Food Security Promotion for very food insecure farming households in Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) u n-nota ta’ debitu maħruġa fis-7 ta’ April 2017 (Nru 3241705513), li permezz tagħha l-konvenuta talbet il-ħlas tal-ewwel pagament ta’ EUR 321 813,86, kif ukoll

tikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjeż tal-proċeduri.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka tliet motivi.

1.

L-ewwel motiv: l-approċċ allegat mill-konvenuta ma jikkostitwixxix ksur tad-dritt sostantiv

L-approċċ tar-rikorrenti, kif allegat mill-Kummissjoni, dwar il-konklużjoni ta’ żewġ kuntratti għall-provvista ta’ prodotti agrikoli, ma jiksirx id-dispożizzjonijiet sostantivi għall-implementazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti fil-qasam ta’ proġetti umanitarji. B’mod partikolari, il-proċedura hija konformi mal-prinċipji tal-għoti tal-kuntratti stabbiliti fl-Artikolu 184(1) tar-Regoli ta’ Implementazzjoni dwar ir-Regolament Finanzjaru tal-UE 2009 u fl-Artikolu 2(3) tar-Regoli u Proċeduri stabbiliti fl-Anness IV tal-Ftehim qafas ta’ partenarjat dwar il-kooperazzjoni tal-UE ma’ organizzazzjonijiet mhux governattivi fil-qasam tal-għajnuna umanitarja mill-2008.

Barra minn hekk, l-allegata proċedura ma tmurx kontra d-dritt li tiġi pprovduta dokumentazzjoni skont l-Artikolu 23(4) tad-dispożizzjonijiet ġenerali tal-Anness III tal-Ftehim qafas ta’ partenarjat.

2.

It-tieni motiv: assenza ta’ raġunijiet oħra għar-rimbors

Ma hemmx raġunijiet oħra għar-rimbors tal-għajnuna finanzjarja. B’mod partikolari, il-prodotti ordnati ġew ikkunsinnati mill-kumpannija magħżula mir-rikorrenti fil-ħin, in extenso u bi kwalità tajba. Barra minn hekk, ir-rikorrenti wettqet b’suċċess il-proġett ta’ għajnuna, kif ġie kkonfermat minn erba’ kontrolli indipendenti mwettqa minn terzi.

Ma kienx hemm aġir illegali min-naħa tal-impjegati tar-rikorrenti. L-iStaatanwaltaschaft Bonn (uffiċċju tal-prosekutur ta’ Bonn) ma tax bidu għal proċedura ta’ investigazzjoni minħabba nuqqas ta’ suspett ta’ reat kriminali.

3.

It-tielet motiv (sussidjarjament): nuqqas li tiġi eżerċitata setgħa diskrezzjonali u sproporzjonalità

Il-Kummissjoni ħadet id-deċiżjoni li titlob ir-rimbors tal-għajnuna finanzjarja li ngħatat abbażi tal-assunzjoni żbaljata li kienet suġġetta għal rakkomandazzjoni vinkolanti tal-Uffiċċju Ewropew ta’ kontra l-Frodi (OLAF) għar-rimbors tal-ħlas. Dan jikkostitwixxi nuqqas li tiġi eżerċita diskrezzjoni mill-konvenuta, li jimplika li t-talba għal rimbors hija illegali.

Barra minn hekk, ir-rimbors tal-ammont parzjali kollu ta’ EUR 643 627,27 huwa illegali minħabba ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità skont l-Artikolu 5(4) TFUE. Dan imur lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jipproteġi l-baġit, u fid-dawl tat-twettiq b’suċċess tal-proġett ta’ għajnuna, ma huwiex proporzjonat mal-piż impost fuq ir-rikorrenti.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/60


Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2017 – Shenzhen Jiayz Photo Industrial vs EUIPO – Seven (sevenoak)

(Kawża T-339/17)

(2017/C 239/72)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd (Shenzhen, iċ-Ċina) (rappreżentant: M. de Arpe Tejero, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Seven SpA (Leini, l-Italja)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-EUIPO

Applikant għat-trade mark kontenzjuża: ir-rikorrenti

Trade mark kontenzjuża kkonċernata: trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea li tinkludi l-element verbali “SEVENOAK” – Applikazzjoni għal reġistrazzjoni Nru 13 521 125

Proċedimenti quddiem l-EUIPO: proċedimenti ta’ oppożizzjoni

Deċiżjoni kkontestata: deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO, tat-23 ta’ Marzu 2017, fil-Każ R 1326/2016-1

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tilqa’ l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea Nru 13 521 125 “SEVENOAK” għall-prodotti kollha inklużi fl-applikazzjoni;

tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż.

Motiv invokat

Ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/60


Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2017 – Japan Airlines vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-340/17)

(2017/C 239/73)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Japan Airlines Co. Ltd (Tokjo, il-Ġappun) (rappreżentanti: J.-F. Bellis u K. Van Hove, avukati, u R. Burton, Solicitor)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2017) 1742 finali, tas-17 ta’ Marzu 2017, dwar proċedura għall-implementazzjoni tal-Artikolu 101 TFUE, tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u tal-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ AT.39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru) fl-intier tagħha sa fejn hija tikkonċerna lir-rikorrenti;

sussidjarjament, tnaqqas il-multa imposta fuq ir-rikorrenti fl-eżerċizzju tal-ġurisdizzjoni sħiħa tagħha, u

tikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka ħdax-il motiv.

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq l-fatt li l-Kummissjoni qiegħda tikser il-prinċipju ta’ ne bis in idem u l-Artikolu 266 TFUE billi tikkonstata li r-rikorrenti kienet responsabbli għal aspetti tal-ksur li fir-rigward tagħhom il-Kummissjoni kienet eskludiet ir-responsabbiltà tar-rikorrenti fid-deċiżjoni tal-2010 u, f’kull każ, il-Kummissjoni qiegħda tikser it-terminu ta’ preskrizzjoni applikabbli billi timponi multa fuq ir-rikorrenti għal dawn l-aspetti u ma wrietx interess leġittimu sabiex tikkonstata ksur fir-rigward ta’ dawn l-aspetti.

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq l-fatt li l-Kummissjoni qiegħda tikser il-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni minħabba l-adozzjoni mill-ġdid tad-deċiżjoni kkontestata sa fejn ir-rikorrenti tinsab f’pożizzjoni inqas vantaġġuża mid-destinatarji l-oħra tad-deċiżjoni tal-2010 li fil-konfront tagħhom din tal-aħħar saret definittiva u vinkolanti.

3.

It-tielet motiv ibbażat fuq l-fatt li l-Kummissjoni qiegħda tikser l-Artikolu 101 TFUE u l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE, teċċedi l-kompetenza tagħha u tikser id-drittijiet tad-difiża tar-rikorrenti billi żżommha responsabbli għal ksur fuq rotot fi ħdan iż-ŻEE u fuq rotot bejn l-Unjoni u l-Isvizzera f’perijodu meta l-Kummissjoni ma kellhiex is-setgħa timplementa l-Artikolu 101 TFUE u l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE fil-konfront ta’ kumpanniji tal-ajru li joperaw biss fuq rotot bejn iż-ŻEE u pajjżi terzi, b’tali mod li l-aġir tar-rikorrenti fuq ir-rotot bejn iż-ŻEE u pajjżi terzi kien legali.

4.

Ir-raba’ motiv ibbażat fuq l-fatt li l-Kummissjoni qiegħda tikser l-Artikolu 101 TFUE u l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE billi tikkonstata li r-rikorrenti pparteċipat fi ksur uniku u kontinwu li jinkludi rotot li fuqhom r-rikorrenti ma kinitx topera u li fuqhom ir-rikorrenti ma kellhiex id-drittijiet legali neċessarji sabiex topera.

5.

Il-ħames motiv ibbażat fuq l-fatt li l-Kummissjoni qiegħda tikser l-Artikolu 101 TFUE u l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE billi tiddikjara li hija għandha l-kompetenza sabiex tieħu konjizzjoni ta’ servizzi inbound ta’ trasport ta’ merkanzija bl-ajru fuq rotot bejn iż-ŻEE u pajjżi terzi peress li dawn is-servizzi jinbiegħu lil klijenti li jinsabu barra miż-ŻEE.

6.

Is-sitt motiv ibbażat fuq l-fatt li l-Kummissjoni qiegħda tikser id-drittijiet tad-difiża tar-rikorrenti, il-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni u l-prinċipju ta’ proporzjonalità billi tapplika rekwiżiti ta’ prova differenti għad-diversi trasportaturi tal-ajru.

7.

Is-seba’ motiv ibbażat fuq l-fatt li l-Kummissjoni qiegħda tikser il-linji gwida għall-kalkolu ta’ multi (1) u l-prinċipju ta’ proporzjonalità billi tinkludi fil-valur rilevanti tal-bejgħ, użat bħala bażi għall-kalkolu tal-multa, dħul li joriġina minn elementi tal-prezz ta’ servizzi ta’ trasport ta’ merkanzija bl-ajru li ma għandhom l-ebda relazzjoni mal-ksur li huwa s-suġġett tad-deċiżjoni kkontestata.

8.

It-tmien motiv ibbażat fuq l-fatt li l-Kummissjoni qiegħda tikser il-linji gwida tal-2006 għall-kalkolu ta’ multi u l-prinċipju ta’ aspettattivi leġittimi billi tinkludi fil-valur rilevanti tal-bejgħ, użat bħala bażi għall-kalkolu tal-multa, dħul li joriġina minn servizzi ta’ trasport ta’ merkanzija bl-ajru fuq rotot inbound bejn iż-ŻEE u pajjiżi terzi.

9.

Id-disa’ motiv ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni qiegħda tikser il-prinċipju ta’ proporzjonalità billi tillimita għal 15 % it-tnaqqis tal-multa imposta fuq ir-rikorrenti minħabba l-qafas regolamentari.

10.

L-għaxar motiv ibbażat fuq l-fatt li l-Kummissjoni qiegħda tikser il-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni, il-prinċipju ta’ proporzjonalità kif ukoll id-drittijiet tad-difiża tar-rikorrenti billi ma tagħtihiex tnaqqis ta’ 10 % tal-ammont tal-multa minħabba l-parteċipazzjoni limitata tagħha fil-ksur filwaqt li destinatarji oħra tad-deċiżjoni tal-2010 ingħataw tali tnaqqis u jinsabu f’pożizzjoni oġġettivament simili għal dik tar-rikorrenti.

11.

Il-ħdax-il motiv ibbażat fuq l-fatt li l-Qorti Ġenerali għandha tibbaża ruħha fuq il-ġurisdizzjoni sħiħa tagħha u tnaqqas sinjifikattivament il-multa.


(1)  Linji gwida għall-kalkolu tal-multi imposti skont l-Artikolu 23(2)(a) tar-Regolament Nru 1/2003 (ĠU 2006, C 210, p. 2).


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/62


Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2017 – British Airways vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-341/17)

(2017/C 239/74)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: British Airways plc (Harmondsworth, ir-Renju Unit) (rappreżentanti: J. Turner, QC, R. O’Donoghue, barrister u A. Lyle-Smythe, solicitor)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2017) 1742 finali, tas-17 ta’ Marzu 2017, dwar proċedura ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 101 TFUE, tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u tal-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ AT.39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), fit-totalità tagħha jew f’parti;

barra minn hekk, jew sussidjarjament, u fil-kuntest tal-kompetenza sħiħa tal-Qorti Ġenerali, tannulla jew tnaqqas l-ammont tal-multa imposta fuq ir-rikorrenti fid-deċiżjoni kkontestata, u

tikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka disa’ motivi.

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq li l-Kummissjoni twettaq żball ta’ liġi jew tikser forma proċedurali sostanzjali billi tadotta deċiżjoni li tikkonstata l-eżistenza ta’ ksur li huwa bbażat fuq żewġ evalwazzjonijiet inkonsistenti tal-fatti u tad-dritt rilevanti u li għalhekk huwa inkoerenti, inkompatibbli mal-prinċipju ta’ ċertezza legali u li jista’ joħloq konfużjoni fi ħdan l-ordinament ġuridiku tal-Unjoni.

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq li l-Kummissjoni tikser l-obbligu tagħha skont l-Artikolu 266 TFUE billi tadotta miżura intiża sabiex tirrispondi għall-iżbalji fundamentali li l-Qorti Ġenerali identifikat fis-sentenza T-48/11, billi tadotta mill-ġdid deċiżjoni kontra r-rikorrenti, li jamplifika dawn l-iżbalji minflok jirrimedjahom.

3.

It-tielet motiv ibbażat fuq li l-Kummissjoni twettaq żball ta’ liġi jew tikser forma proċedurali sostanzjali u ma timmotivax il-multa imposta fuq ir-rikorrenti. Skont ir-rikorrenti, l-impożizzjoni ta’ multa hija bbażata fuq il-konstatazzjoni ta’ ksur li ma tinsabx fil-miżura inkwistjoni u li ma taqbilx mal-konstatazzjonijiet inklużi fil-miżura inkwistjoni. Barra minn hekk, jew sussidjarjament, ir-rikorrenti ssostni li l-approċċ tal-Kummissjoni dwar dan il-punt jeċċedi l-kompetenzi ta’ din.

4.

Ir-raba’ motiv ibbażat fuq li l-Kummissjoni ma għandhiex kompetenza sabiex tapplika l-Artikolu 101 TFUE/l-Artikolu 53 tal-Ftehim taż-ŻEE għal allegati restrizzjonijiet ta’ kompetizzjoni fil-qasam tal-provvista ta’ servizzi ta’ trasport ta’ merkanzija bl-ajru fuq rotot lejn l-Unjoni/iż-ŻEE. Ir-rikorrenti ssostni wkoll li tali restrizzjonijiet ma jaqgħux taħt il-portata territorjali tal-Artikolu 101 TFUE jew tal-Artikolu 53 tal-Ftehim taż-ŻEE.

5.

Il-ħames motiv ibbażat fuq li l-Kummissjoni twettaq żball ta’ liġi meta tapplika l-Artikolu 101 TFUE/l-Artikolu 53 tal-Ftehim taż-ŻEE għall-koordinazzjoni ta’ sovrataxxa għal servizzi ta’ trasport ta’ merkanzija bl-ajru lejn/minn ċerti pajjiżi minħabba sistemi leġiżlattivi u legali applikabbli u l-effetti prattiċi tagħhom u minħabba li t-tnaqqis tal-multa applikata f’dan ir-rigward kienet arbitrarja u inadegwata. Ir-rikorrenti ssostni wkoll li, fi kwalunkwe każ, ir-raġunament tal-Kummissjoni fir-rigward ta’ ċerti ġurisdizzjonijiet huwa manifestament inadegwat.

6.

Is-sitt motiv ibbażat fuq li l-Kummissjoni twettaq żball meta tikkonkludi li r-rikorrenti pparteċipat fi ksur relatat ma(n-nuqqas ta’) ħlas tal-Kummissjoni fuq is-sovrataxxa.

7.

Is-seba’ motiv ibbażat fuq li l-Kummissjoni twettaq żball meta tiddetermina l-“valur tal-bejgħ” għall-finijiet tal-impożizzjoni tal-emendi fid-deċiżjoni kkontestata. Skont ir-rikorrenti, hija għandha tqis li huwa biss id-dħul ibbażat fuq sovrataxxi li huwa rilevanti u għandha teskludi d-dħul mill-bejgħ minn servizzi lejn l-Unjoni/iż-ŻEE.

8.

It-tmien motiv ibbażat fuq li l-Kummissjoni twettaq żball meta tikkonstata li r-rikorrenti kienet id-disa’ waħda li talbet miżura ta’ klemenza u għalhekk għandha dritt biss għal tnaqqis ta’ 10 % tal-multa meta fil-fatt din kienet l-ewwel waħda li talbet miżura ta’ klemenza wara l-applikant għal immunità u li l-informazzjoni tagħha kellha valur miżjud sinjifikattiv.

9.

Id-disa’ motiv ibbażat fuq li l-Kummissjoni tevalwa ħażin id-data tal-bidu tal-ksur tar-rikorrenti. Skont ir-rikorrenti, id-data tal-bidu rilevanti hija Ottubru 2001 u l-provi invokati sabiex tinstab data oħra ma jipprovawx b’mod suffiċjenti fid-dritt din id-data l-oħra.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/63


Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2017 – Deutsche Lufthansa et vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-342/17)

(2017/C 239/75)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Deutsche Lufthansa AG (Köln, il-Ġermanja), Lufthansa Cargo AG (Frankfurt am Main, il-Ġermanja), Swiss International Air Lines AG (Basel, l-Isvizzera (rappreżentant: S. Völcker, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2017) 1742 final, tas-17 ta’ Marzu 2017, li tirrigwarda proċediment skont l-Artikolu 101 TFUE, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-Trasport bl-Ajru (Każ AT.39258 – Trasport bl-ajru);

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li d-deċiżjoni kkontestata hija vvizzjata b’difett ta’ motivazzjoni peress li l-portata ġeografika tal-ksur ma hijiex indikata mingħajr ambigwità fid-dispożittiv u fl-espożizzjoni tal-motivi.

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li d-deċiżjoni tikser l-Artikolu 11 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-Trasport bl-Ajru peress li hija bbażata fuq kuntatti bejn kompetituri li seħħew fl-Isvizzera u li kienu jaffettwaw prinċipalment it-trasport bl-ajru bejn l-Isvizzera u pajjiżi terzi.

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li d-deċiżjoni kkontestata tikser il-prinċipju ta’ nuqqas ta’ retroattività tal-liġi peress li hija bbażata fuq kuntatti li jaffettwaw biss rotot barra miż-ŻEE u li seħħew qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament Nru 1/2003 (1).

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li d-deċiżjoni kkontestata tikser l-Artikolu 101 TFUE, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-Trasport bl-Ajru peress li tqis, mingħajr analiżi xierqa, li kuntatti li seħħew barra miż-ŻEE, kuntatti relatati mal-alleanza WOW (alleanza bejn Japan Airlines Cargo, Lufthansa Cargo, SAS Cargo u Singapore Airlines Cargo) u kuntatti relatati mal-ħlas ta’ kummissjonijiet fuq sovrataxxi jifformaw parti mill-istess ksur uniku u kontinwu ma’ kuntatti bejn kompetituri li seħħew fuq il-livell tas-sede.

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li d-deċiżjoni kkontestata tikser l-Artikolu 101 TFUE u l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE sa fejn hija bbażata fuq l-idea li kuntatti bejn kompetituri li seħħew barra miż-ŻEE jikkostitwixxu ksur tal-Artikolu 101 TFUE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE. Skont ir-rikorrenti, ftehimiet jew prattiki miftiehma relatati ma’ merkanzija ttrasportata lejn iż-ŻEE ma jirrestrinġux il-kompetizzjoni fi ħdan iż-ŻEE u lanqas ma jaffettwaw il-kummerċ bejn l-Istati Membri. Barra minn hekk, ir-rikorrenti jsostnu li d-deċiżjoni kkontestata tapplika kriterju ġuridiku żbaljat fl-analiżi dwar jekk l-intervent mill-gvern f’numru ta’ ġurisdizzjonijiet rilevanti jipprekludix l-applikazzjoni tal-Artikolu 101 TFUE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE.


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003, tas-16 ta’ Diċembru 2002, fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 8, Vol. 2, p. 205).


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/64


Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2017 – Cathay Pacific Airways vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-343/17)

(2017/C 239/76)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Cathay Pacific Airways Ltd (Hong Kong, iċ-Ċina) (rappreżentanti: R. Kreisberger u N. Grubeck, barristers, M. Rees, solicitor u E. Estellon, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla kull konstatazzjoni ta’ ksur esposti fl-Artikolu 1(1) sa 1(4) tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2017) 1742 finali, tas-17 ta’ Marzu 2017, li tirrigwarda proċediment skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-Trasport bl-Ajru (Il-Każ AT.39258 – Trasport bl-ajru) sa fejn dawn japplikaw għar-rikorrenti;

tannulla l-Artikolu 3 tad-deċiżjoni kkontestata sa fejn timponi multa ta’ EUR 57 120 000 fuq ir-rikorrenti jew sussidjarjament tnaqqas l-ammont ta’ din il-multa, u

tikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea tħallas l-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka seba’ motivi.

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq l-allegazzjoni ta’ żball ta’ liġi u/jew ta’ fatt min-naħa tal-Kummissjoni u/jew nuqqas tagħha li tipprovdi l-prova suffiċjenti skont il-liġi meta inkludiet lir-rikorrenti fl-Artikolu 1(1) u (4) tad-dispożittiv tad-deċiżjoni kkontestata u kkonstatat li r-rikorrenti pparteċipat fl-allegat ksur uniku u kontinwu.

Ir-rikorrenti ssostni li ebda bażi legali ma tippermetti li hija tiġi inkluża fl-okkorrenzi ta’ ksur intra-Ewropej.

Ir-rikorrenti ssostni li ma hemm ebda bażi legali fattwali li tippermetti li hija tiġi inkluża fl-okkorrenzi ta’ ksur intra-Ewropej.

Ir-rikorrenti ssostni wkoll li l-fatt li l-Kummissjoni bbażat ruħha fuq raġunijiet ġodda jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet ta’ difiża tagħha.

Finalment, ir-rikorrenti ssostni li l-inklużjoni illegali tagħha min-naħa tal-Kummissjoni fl-Artikolu 1(1) u (4) iġġib fix-xejn l-attentat tagħha sabiex tistabbilixxi li hija pparteċipat fil-ksur uniku u kontinwu.

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq ksur min-naħa tal-Kummissjoni tal-Artikolu 25 tar-Regolament Nru 1/2003 kif ukoll tal-prinċipji ta’ ċertezza legali, ta’ ġustizzja u ta’ amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja sa fejn il-Kummissjoni adottat it-tieni deċiżjoni kontra r-rikorrenti li timputaha b’aġir ġdid ta’ ksur.

3.

It-tielet motiv ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni naqset milli tipprova suffiċjentement skont il-liġi li r-rikorrenti tista’ tiġi ddikjarata responsabbli li pparteċipat fl-allegat ksur uniku u kontinwu.

Skont ir-rikorrenti, il-Kummissjoni ma eżaminatx is-sitwazzjoni speċifika tar-rikorrenti u ma stabbilixxietx il-komponenti individwali tal-ksur uniku u kontinwu fir-rigward tagħha.

Ir-rikorrenti ssostni wkoll li l-Kummissjoni ma wrietx pjan globali sabiex jintlaħaq għan komuni.

Ir-rikorrenti ssostni wkoll li l-Kummissjoni naqset milli turi li hija pparteċipat fil-ksur uniku u kontinwu jew kellha l-intenzjoni meħtieġa sabiex tipparteċipa fih.

Finalment, ir-rikorrenti ssostni li ma hemm ebda konstatazzjoni fis-sens li hija kienet taf bil-ksur.

4.

Ir-raba’ motiv ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni ma mmotivatx suffiċjentement il-konstatazzjoni tagħha li r-rikorrenti pparteċipat fl-allegat ksur uniku u kontinwu.

5.

Il-ħames motiv ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni wettqet żball meta bbażat ruħha fuq l-attivitajiet tar-rikorrenti fil-ġurisdizzjonijiet irregolati minn pajjiżi terzi bħala prova tal-parteċipazzjoni tagħha fl-allegat ksur uniku u kontinwu u naqset milli timmotiva d-deċiżjoni tagħha f’dan ir-rigward.

Skont ir-rikorrenti, il-Kummissjoni ma osservatx l-oneru tal-prova applikabbli fir-rigward tal-aġir tar-rikorrenti f’Hong Kong jew ma mmotivatx suffiċjentement id-deċiżjoni tagħha.

Ir-rikorrenti ssostni wkoll li l-Kummissjoni ma stabbilixxietx li l-aġir tagħha f’Hong-Kong kellu għan antikompetittiv.

Ir-rikorrenti ssostni wkoll li l-leġiżlazzjoni ta’ Hong Kong kienet tobbligaha tippreżenta applikazzjonijiet kollettivi.

Finalment, ir-rikorrenti ssostni ksur tal-prinċipji ta’ korteżija u ta’ nuqqas ta’ interferenza.

6.

Is-sitt motiv ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni ma kellhiex il-ġurisdizzjoni sabiex tapplika l-Artikolu 101 TFUE għal aġir relatat mat-titjiriet deħlin, jiġifieri s-servizzi ta’ trasport ta’ merkanzija bl-ajru minn pajjiżi terzi lejn l-Ewropa.

7.

Is-seba’ motiv ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni wettqet żball ta’ liġi fil-kalkolu tal-multa imposta fuq ir-rikorrenti.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/65


Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2017 – Latam Airlines Group u Lan Cargo vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża T-344/17)

(2017/C 239/77)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Latam Airlines Group SA (Santiago, iċ-Ċili) u Lan Cargo SA (Santiago) (rappreżentanti: B. Hartnett, barrister, O. Geiss, avukat u W. Sparks, solicitor)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2017) 1742 finali, tas-17 ta’ Marzu 2017, li tirrigwarda proċediment skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-Trasport bl-Ajru (Il-Każ AT.39258 – Trasport bl-ajru) sa fejn din tapplika għar-rikorrenti;

barra minn hekk, jew sussidjarjament, tnaqqas il-multi imposti fuq ir-rikorrenti; u

tikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea tħallas l-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħhom, ir-rikorrenti jinvokaw seba’ motivi.

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq żball ta’ liġi iu ta’ fatt min-naħa tal-Kummissjoni sa fejn interpretat ħażin il-provi ċċitati kontra r-rikorrenti, applikat ħażin l-Artikolu 101 TFEU, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim mal-Iżvizzera, u naqset milli tipprovdi motivazzjoni suffiċjenti, fl-impożizzjoni tar-responsabbiltà fuq ir-rikorrenti għall-ksur fir-rigward tas-soprataxxa ta’ sigurtà u n-nuqqas ta’ ħlas tal-kummissjoni.

Ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni żbaljat meta kkonstatat li huma kienu jafu bl-aġir antikompetittiv relatat mas-soprataxxa ta’ sigurtà u man-nuqqas ta’ ħlas tal-kummissjoni.

Barra minn hekk, ir-rikorrenti jsostnu li dawn l-aspetti tal-ksur uniku u kontinwu allegat ma humiex separabbli mit-totalità tiegħu u li d-deċiżjoni kkontestata għandha għalhekk tiġi annullata fl-intier tagħha.

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq żball ta’ liġi u ta’ fatt min-naħa tal-Kummissjoni sa fejn interpretat ħażin il-provi ċċitati kontra r-rikorrenti, applikat ħażin id-dispożizzjonijiet rilevanti, u naqset milli tipprovdi motivazzjoni suffiċjenti, meta kkonstatat li r-rikorrenti pparteċipaw fil-ksur dwar is-soprataxxa tal-fjuwil.

Ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni ma wettqitx il-prova suffiċjenti skont il-liġi li huma pparteċipaw fl-allegat ksur sa fejn dan kien jirrigwarda s-soprataxxa tal-fjuwil.

Ir-rikorrenti jsostnu wkoll li l-fatt li huma rċevew l-istqarrijiet għall-istampa ma setax jippermetti li huma jkunu jafu bl-allegat akkordju.

Finalment, ir-rikorrenti jsostnu li l-provi limitati relatati mal-kuntatti tagħhom ma’ trasportaturi ma jistabbilixxu ebda aġir antikompetittiv min-naħa tagħhom u ma jurux li huma kienu jafu jew setgħu jipprevedu l-aġir antikompetittiv ta’ trasportaturi oħra.

3.

It-tielet motiv ibbażat fuq żbalji manifesti ta’ fatt u ta’ liġi mwettqa mill-Kummissjoni meta kkonkludiet li r-rikorrenti kienu responsabbli għal ksur fuq ir-rotot identifikati fl-Artikoli 1(1), 1(3) u 1(4) tad-deċiżjoni kkontestata, u naqset milli tipprovdi motivazzjoni suffiċjenti.

Ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni żbaljat meta, fl-Artikoli 1(1), 1(3) u 1(4) tad-deċiżjoni kkontestata, żammithom responsabbli, għax il-perijodu ta’ preskrizzjoni kien skada.

Ir-rikorrenti jsostnu wkoll li l-Kummissjoni ma għandhiex ġurisdizzjoni sabiex issibhom responsabbli għal ksur tal-Artikolu 101 TFUE f’rotot intra-ŻEE qabel l-1 ta’ Mejju 2004, jew tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE qabel id-19 ta’ Mejju 2005.

Ir-rikorrenti jallegaw ukoll li l-Kummissjoni ma għandhiex ġurisdizzjoni sabiex issibhom responsabbli għal ksur fir-rigward tar-rotot UE-Żvizzera.

Finalment, ir-rikorrenti jsostnu li dawn il-konstatazzjonijiet jiksru l-prinċipju ne bis in idem.

4.

Ir-raba’ motiv ibbażat fuq żbalji manifesti ta’ fatt u ta’ liġi mwettqa mill-Kummissjoni meta kkonkludiet dwar l-eżistenza tal-allegat akkordju, u naqset milli tipprovdi motivazzjoni suffiċjenti.

Ir-rikorrenti jsostnu li l-konstatazzjoni tal-Kummissjoni li huma pparteċipaw fl-allegat akkordju hija vvizzjata b’nuqqas ta’ provi.

Ir-rikorrenti jsostnu wkoll li din hija bbażata fuq is-suppożizzjoni żbaljata li l-ksur kellu effett fuq ir-rotot kollha.

Ir-rikorrenti jsostnu wkoll li din teċċedi l-ġurisdizzjoni tal-Kummissjoni u twassal għal ambigwità fir-rigward tal-ambitu ġeografiku tal-allegat ksur.

Finalment, ir-rikorrenti jsostnu li din twassal għal diskrepanzi bejn ir-raġunijiet u d-dispożittiv fir-rigward tas-suġġett tad-deċiżjoni kkontestata, li ma jippermettux lir-rikorrenti jifhmu n-natura u l-portata tal-allegat ksur.

5.

Il-ħames motiv ibbażat fuq żbalji manifesti ta’ fatt u ta’ liġi mwettqa mill-Kummissjoni meta kkonkludiet li l-allegat aġir jikkostitwixxi ksur uniku u kontinwu, u naqset milli tipprovdi motivazzjoni suffiċjenti għal din il-konklużjoni.

Ir-rikorrenti jsostnu li l-aġir inkwistjoni ma kellux skop antikompetittiv uniku.

Ir-rikorrenti jsostnu wkoll li l-aġir inkwistjoni ma kienx jirrigwarda prodott wieħed jew servizz wieħed.

Ir-rikorrenti jallegaw ukoll li l-aġir inkwistjoni ma kienx jirrigwarda l-istess impriża.

Ir-rikorrenti jsostnu wkoll li l-allegat ksur ma kienx ta’ natura unika.

Ir-rikorrenti jsostnu wkoll li l-elementi tal-allegat ksur ma ġewx eżaminati b’mod parallel.

Finalment, ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni pprovdiet provi insuffiċjenti u naqset milli tagħmel analiżi skont l-Artikolu 101(3) TFUE fir-rigward tan-nuqqas ta’ ħlas tal-kummissjoni.

6.

Is-sitt motiv ibbażat fuq ksur min-naħa tal-Kummissjoni tad-drittijiet ta’ difiża u naqset milli tipprovdi motivazzjoni suffiċjenti.

Ir-rikorrenti jsostnu li huma ma setgħux iwieġbu għall-konstatazzjoni tal-Kummissjoni li huma kienu jafu dwar il-ksur relatat mas-soprataxxa ta’ sigurtà u man-nuqqas ta’ ħlas tal-kummissjoni.

Ir-rikorrenti jsostnu wkoll li saru allegazzjonijiet ġodda sabiex isostnu l-konstatazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-allegat akkordju.

Ir-rikorrenti jsostnu wkoll li l-Kummissjoni tibbaża ruħha fuq provi li huma inammissibbli fil-konfront tagħhom.

Ir-rikorrenti jsostnu wkoll li diskrepanzi bejn ir-raġunijiet tad-deċiżjoni kkontestata u d-dispożittiv iwasslu għal vizzju ta’ motivazzjoni.

Finalment, ir-rikorrenti jsostnu li huma ma setgħux jipprovdu l-pożizzjoni tagħhom fir-rigward tad-deċiżjoni li jitneħħew tlettax-il trasportatur u tliet aspetti tal-ksur mill-investigazzjoni wara d-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, u l-Kummissjoni ma pprovdiet ebda raġunijiet għal dan.

7.

Is-seba’ motiv ibbażat fuq żball ta’ liġi u ta’ fatt min-naħa tal-Kummissjoni meta kkalkolat il-multa tar-rikorrenti, u naqset milli tipprovdi motivazzjoni suffiċjenti.

Ir-rikorrenti jsostnu nuqqas ta’ differenzjazzjoni bejn il-koordinazzjoni ta’ prezz finali u l-koordinazzjoni fir-rigward ta’ elementi limitati tal-prezz.

Ir-rikorrenti jsostnu wkoll nuqqas ta’ teħid inkunsiderazzjoni tal-ishma mis-suq ikkombinati limitati tad-destinatarji u r-rekwiżiti regolatorji tal-industrija.

Ir-rikorrenti jallegaw ukoll li l-Kummissjoni ttrattat l-aġir tagħhom bl-istess mod bħall-aġir ferm iktar serju ta’ destinatarji oħra, inkluż il-“grupp ewlieni”.

Finalment, ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni naqset milli tieħu inkunsiderazzjoni l-parteċipazzjoni iktar limitata tagħhom fil-ksur b’paragun ma’ dik ta’ destinatarji oħra li kisbu wkoll tnaqqis tal-multa minħabba ċirkustanzi attenwanti.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/68


Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2017 – Hotelbeds Spain vs EUIPO – Guidigo Europe (Guidego what to do next)

(Kawża T-346/17)

(2017/C 239/78)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Hotelbeds Spain, SL (Palma de Mallorca, Spanja) (rappreżentant: L. Broschat García, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Guidigo Europe SARL (Pariġi, Franza)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-EUIPO

Applikant għat-trade mark kontenzjuża: ir-rikorrenti

Trade mark kontenzjuża kkonċernata: trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea li tinkludi l-elementi verbali “Guidego what to do next” – Applikazzjoni għal reġistrazzjoni Nru 12 944 898

Proċedimenti quddiem l-EUIPO: proċedimenti ta’ oppożizzjoni

Deċiżjoni kkontestata: deċiżjoni tar-Raba’ Bord tal-Appell tal-EUIPO tal-21/03/2017 fil-Każ R 0449/2016-4

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tawtorizza l-applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea Nru 12 944 898, fil-klassijiet 39, 41 u 43.

Motivi invokati

Ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/68


Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Ġunju 2017 – Singapore Airlines u Singapore Airlines Cargo vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-350/17)

(2017/C 239/79)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Singapore Airlines Ltd (il-Belt ta’ Singapor, Singapor) u Singapore Airlines Cargo Pte Ltd (Singapor) (rappreżentanti: J. Kallaugher u J. Poitras, solicitors u J. Ruiz Calzado, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2017) 1742 finali, tas-17 ta’ Marzu 2017, li tirrigwarda proċediment skont l-Artikolu 101 TFUE, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-Trasport bl-Ajru (Il-Każ AT.39258 – Trasport bl-ajru), kollha kemm hi jew parzjalment;

barra minn hekk, jew sussidjarjament, tnaqqas b’mod sinjifikattiv l-ammont tal-multa imposta fuq ir-rikorrenti;

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż, u

tadotta kull miżura meħteġa fiċ-ċirkustanzi tal-każ.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħhom, ir-rikorrenti jinvokaw sitt motivi.

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq l-allegazzjoni li d-deċiżjoni kkontestata għandha tiġi annullata minħabba li l-konstatazzjoni ċentrali tal-eżistenza ta’ ksur uniku u kontinwu relatat mas-servizzi tat-trasport ta’ merkanzija bl-ajru fir-rotot kollha minn u lejn l-Unjoni hija vvizzjata minn żbalji serji ta’ liġi u ta’ evalwazzjoni ta’ fatti.

Skont ir-rikorrenti, id-deċiżjoni kkontestata ma tistabbilixxix b’mod partikolari: (i) l-eżistenza ta’ akkordju dinji; (ii) il-ġurisdizzjoni tal-Kummissjoni fir-rigward ta’ aġir relatat ma’ bejgħ ta’ merkanzija bl-ajru ’l barra mill-Unjoni; (iii) il-fatt li l-Artikolu 101 TFUE huwa applikabbli għal aġir irregolat jew meħtieġ minn gvernijiet barranin; (iv) rabta suffiċjenti bejn l-aġir li jinvolvi l-allegati tliet elementi tal-ksur uniku u kontinwu, jiġifieri s-soprataxxa tal-fjuwil, is-soprataxxa tas-sigurtà u l-allegat rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjonijiet fuq is-soprataxxi; u (v) rabta suffiċjenti bejn il-kuntatti tal-kumpanniji tal-ajru fil-livell tas-sede tagħhom u l-aġir fis-swieq lokali.

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq l-allegazzjoni li d-deċiżjoni kkontestata għandha tiġi annullata sa fejn din tikkonstata ksur relatat mal-koordinazzjoni fil-qasam tal-ħlas lit-trasportaturi ta’ kummissjonijiet fuq is-soprataxxi.

3.

It-tielet motiv ibbażat fuq l-allegazzjoni li d-deċiżjoni kkontestata għandha tiġi annullata sa fejn il-konstatazzjoni dwar ksur li jinvolvi lir-rikorrenti hija bbażata fuq provi li jimplikaw biss kuntatti bejn membri tal-alleanza WOW fil-qasam tat-trasport ta’ merkanzija bl-ajru.

Skont ir-rikorrenti, id-deċiżjoni kkontestata tapplika kriterju legali skorrett sabiex tevalwa l-alleanza għal kooperazzjoni sħiħa bejn il-kumpanniji tal-ajru u tinkludi żbalji fundamentali fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-funzjonament tal-alleanza WOW. Ir-rikorrenti jsostnu wkoll li l-kuntatti tagħhom mal-membri tal-alleanza WOW kienu jaqgħu fl-ambitu ta’ sforz reali sabiex tinħoloq alleanza ta’ suċċess u għalhekk ma kinux manifestazzjonijiet ta’ mekkaniżmu jew pjan li allegatament kellu jkun il-bażi tal-ksur uniku u kontinwu.

4.

Ir-raba’ motiv ibbażat fuq l-allegazzjoni li d-deċiżjoni kkontestata għandha tiġi annullata peress li ma tistabbilixxix il-parteċipazzjoni tar-rikorrenti fil-ksur uniku u kontinwu.

5.

Il-ħames motiv ibbażat fuq l-allegazzjoni li jekk (kuntrarjament għall-argumenti esposti fir-raba’ motiv) ir-rikorrenti pparteċipaw f’ċerti aspetti tal-ksur uniku u kontinwu, id-deċiżjoni kkontestata ma tistabbilixxix li huma kienu jafu bl-aspetti l-oħra kollha tal-aġir deskritti fid-deċiżjoni kkontestata, partikolarment il-koordinazzjoni tal-grupp prinċipali manifestament illegali, jew li huma kellhom ikunu jafu b’dan l-aġir kif meħtieġ mill-ġurisprudenza.

6.

Is-sitt motiv ibbażat fuq l-allegazzjoni li jekk id-deċiżjoni kkontestata ma tiġix annullata fl-intier tagħha, il-multa imposta fuq ir-rikorrenti għandha titnaqqas peress li l-Kummissjoni ma segwietx ir-rekwiżiti ċari tal-linji gwida għall-kalkolu tal-multi (1) fir-rigward tal-identifikazzjoni tad-dħul mill-bejgħ rilevanti u peress li l-multa imposta ma tirriflettix il-parteċipazzjoni limitata tar-rikorrenti fil-ksur uniku u kontinwu u l-gravità iktar baxxa tal-aġir tagħhom (kif muri fit-tielet, ir-raba’ u l-ħames motiv).


(1)  Linji gwida dwar il-kalkolu tal-multi imposti skont l-Artikolu 23(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 (ĠU 2006, C 210, p. 2).


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/69


Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2017 – Korwin-Mikke vs Il-Parlament

(Kawża T-352/17)

(2017/C 239/80)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Janusz Korwin-Mikke (Jozefow, il-Polonja) (rappreżentanti: M. Cherchi, A. Daoût u M. Dekleermaker, avukati)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

tiddikjara r-rikors ammissibbli u fondat;

u għaldaqstant,

tannulla d-deċiżjoni tal-Bureau tal-Parlament Ewropew tat-3 ta’ April 2017;

tannulla d-deċiżjoni preċedenti tal-President tal-Parlament tal-14 ta’ Marzu 2017;

tordna kumpens għad-dannu finanzjarju u morali kkawżat mid-deċiżjonijiet ikkontestati jew talloka lir-rikorrent is-somma ta’ EUR 19 180;

fi kwalunkwe każ, tikkundanna lill-Parlament Ewropew għall-ispejjeż kollha.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent jinvoka żewġ motivi.

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, tal-prinċipju ġenerali ta’ libertà ta’ espressjoni, moqri flimkien mal-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u mal-Artikolu 52 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, biċ-ċirkustanza partikolari li d-dikjarazzjonijiet koperti mid-deċiżjonijiet ikkontestati kienu maħruġa minn membru tal-Parlamentari Ewropew matul it-twettiq ta’ dmirijietu u fi ħdan il-bini tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll ksur tal-Artikolu 166 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew, tal-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, tal-prinċipju ta’ motivazzjoni tal-atti tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, tal-Artikolu 296 TFUE, ta’ żball manifest ta’ evalwazzjoni u ta’ eċċess ta’ poter.

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, tal-prinċipju ta’ motivazzjoni tal-atti tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, tal-prinċipju ġenerali ta’ proporzjonalità, ta’ żball manifest ta’ evalwazzjoni u ta’ eċċess ta’ poter.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/70


Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2017 – Daico International vs EUIPO – American Franchise Marketing (RoB)

(Kawża T-355/17)

(2017/C 239/81)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Daico International BV (Amsterdam, il-Pajjiżi l-Baxxi) (rappreżentant: M. Kassner, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: American Franchise Marketing Ltd (Londra, ir-Renju Unit)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-EUIPO

Proprjetarju tat-trade mark kontenzjuża: ir-rikorrenti

Trade mark kontenzjuża kkonċernata: trade mark figurattiva tal-Unjoni “RoB” – Trade mark tal-Unjoni Nru 5 284 104

Proċedimenti quddiem l-EUIPO: proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità

Deċiżjoni kkontestata: deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO tad-9 ta’ Marzu 2017 fil-Każ R 1405/2016-2

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż.

Motivi invokati

Ksur tal-Artikolu 75(1) tar-Regolament Nru 207/2009;

Ksur tar-Regola 62(3) tar-Regolament (KE) Nru 2868/95, tat-13 ta’ Diċembru 1995, li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/71


Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2017 – Daico International vs EUIPO – American Franchise Marketing (RoB)

(Kawża T-356/17)

(2017/C 239/82)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Daico International BV (Amsterdam, il-Pajjiżi l-Baxxi) (rappreżentant: M. Kassner, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: American Franchise Marketing Ltd (Londra, ir-Renju Unit)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-EUIPO

Proprjetarju tat-trade mark kontenzjuża: ir-rikorrenti

Trade mark kontenzjuża kkonċernata: trade mark verbali tal-Unjoni “RoB” – Trade mark tal-Unjoni Nru 5 752 324

Proċedimenti quddiem l-EUIPO: proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità

Deċiżjoni kkontestata: deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO tal-21 ta’ Marzu 2017 fil-Każ R 1407/2016-2

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż.

Motivi invokati

Ksur tal-Artikolu 75(1) tar-Regolament Nru 207/2009;

Ksur tar-Regola 62(3) tar-Regolament (KE) Nru 2868/95, tat-13 ta’ Diċembru 1995, li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/71


Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2017 – Mubarak vs Il-Kunsill

(Kawża T-358/17)

(2017/C 239/83)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Il-Kajr, l-Eġittu) (rappreżentanti: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin, M. Rushton u C. Enderby Smith, Solicitors)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2017/496, tal-21 ta’ Marzu 2017, li temenda d-Deċiżjoni 2011/172/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Eġittu (iktar ’il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”; ĠU 2017, L 76, p. 22), u r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (PESK) 2017/491, tal-21 ta’ Marzu 2017, li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 270/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Eġittu (iktar ’il quddiem ir-“regolament ikkontestat”; ĠU 2017, L 76, p. 10), sa fejn japplikaw għar-rikorrent;

tiddikjara li l-Artikolu 1(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/172/PESK, tal-21 ta’ Marzu 2011, dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Eġittu (iktar ’il quddiem id-“Deċiżjoni”; ĠU 2011, L 76, p. 63) u l-Artikolu 2(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 270/2011, tal-21 ta’ Marzu 2011, dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Eġittu (iktar ’il quddiem ir-“Regolament”; ĠU 2017, L 76, p. 4) ma humiex applikabbli sa fejn japplikaw għar-rikorrent, u, konsegwentement, tannulla d-Deċiżjoni (PESK) 2016/411, sa fejn tapplika għar-rikorrent, u

tikkundanna lill-Kunsill għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrent jinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Artikolu 1(1) tad-Deċiżjoni u l-Artikolu 2(1) tar-Regolament huma illegali għaliex (a) huma nieqsa minn bażi legali valida u/jew (b) jiksru l-prinċipju ta’ proporzjonalità.

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tad-drittijiet tar-rikorrent skont l-Artikolu 6, moqri flimkien mal-Artikoli 2 u 3 TUE, u l-Artikoli 47 u 48 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, minħabba l-preżunzjoni tal-Kunsill li l-proċeduri ġudizzjarji fl-Eġittu rrispettaw id-drittijiet fundamentali tal-bniedem.

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kunsill wettaq żbalji ta’ evalwazzjoni meta qies li l-kriterju għall-inklużjoni tar-rikorrent fl-Artikolu 1(1) tad-Deċiżjoni u fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament kien issodisfatt.

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kunsill kiser id-drittijiet tad-difiża tar-rikorrent u d-dritt għal amministrazzjoni tajba u għal stħarriġ ġudizzjarju effettiv. B’mod partikolari, il-Kunsill naqas milli jeżamina bir-reqqa u b’mod imparzjali jekk l-allegati raġunijiet iddikjarati li jiġġustifikaw l-inklużjoni mill-ġdid kinux fondati fid-dawl tas-sottomissjonijiet magħmula mir-rikorrent qabel l-inklużjoni mill-ġdid.

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kunsill kiser, mingħajr ġustifikazzjoni jew proporzjon, id-drittijiet fundamentali tar-rikorrent, inkluż id-dritt tiegħu għal protezzjoni tal-proprjetà u tar-reputazzjoni. L-impatt tad-deċiżjoni kkontestata u tar-regolament ikkontestat fuq ir-rikorrent huwa ta’ portata kbira, kemm fir-rigward tal-proprjetà tiegħu kif ukoll fir-rigward tar-reputazzjoni tiegħu madwar id-dinja. Il-Kunsill naqas milli juri li l-iffriżar tal-assi u tar-riżorsi ekonomiċi tar-rikorrent huwa relatat ma’, jew iġġustifikat minn, kwalunkwe għan leġittimu, u wisq inqas li huwa proporzjonat ma’ tali għan.


24.7.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/72


Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ April 2017 – Ipuri vs EUIPO – van Graaf (IPURI)

(Kawża T-226/16) (1)

(2017/C 239/84)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Il-President tar-Raba’ Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 232, 27.6.2016.