ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 333

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 59
9 ta' Settembru 2016


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

2016/C 333/01

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 1

1

2016/C 333/02

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 1

4

2016/C 333/03

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 1

9

2016/C 333/04

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 1

12

2016/C 333/05

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 1

16

2016/C 333/06

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 2

19

2016/C 333/07

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 1

22

2016/C 333/08

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 1

27

2016/C 333/09

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 1

31

2016/C 333/10

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 1

34

2016/C 333/11

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-Iter u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 1

40

2016/C 333/12

Parti I – Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 2

45


L-ammonti huma espressi f’euro ħlief jekk indikat mod ieħor.

MT

 


IV Informazzjoni

9.9.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 333/1


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 1

(2016/C 333/01)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2016

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

SUSSIDJU TAL-UNJONI EWROPEA, KONTRIBUZZJONI TAL-ASSOĊJAZZJONI EWROPEA TAL-KUMMERĊ ĦIELES (EFTA) U KONTRIBUZZJONI TAL-PAJJIŻI MEMBRI L-ĠODDA

1 0

SUSSIDJU TAL-UNJONI EWROPEA, KONTRIBUZZJONI TAL-ASSOĊJAZZJONI EWROPEA TAL-KUMMERĊ ĦIELES (EFTA)

41 809 234

 

41 809 234

 

Titolu 1 — Total

41 809 234

 

41 809 234

2

DĦUL MIXXELLANJU

2 0

QLIGĦ MILL-BEJGĦ TA' PROPRJETÀ MOBBLI U IMMOBBLI

p.m.

 

p.m.

2 1

QLIGĦ MILL-KIRI TA' GĦAMARA U TAGĦMIR

p.m.

 

p.m.

2 2

KONTRIBUZZJONIJIET FIL-QAFAS TA’ FTEHIM SPEĊIFIĊI — DĦUL ALLOKAT (1)

8 800 000

8 800 000

2 3

RIMBORS TA' SPEJJEŻ VARJI

p.m.

 

p.m.

2 4

DONAZZJONIJIET U LEGATI

p.m.

 

p.m.

2 5

DĦUL MIXXELLANJU

 

 

Titolu 2 — Total

p.m.

8 800 000

8 800 000

 

GRAN TOTAL

41 809 234

8 800 000

50 609 234

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2016

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

PERSUNAL

1 1

PERSUNAL F’IMPJIEG ATTIV (2)

21 987 234

585 000

22 572 234

1 2

INFIQ RELATAT MAR-REKLUTAĠĠ

250 000

 

250 000

1 3

MISSJONIJIET U VJAĠĠAR FUQ XOGĦOL

700 000

 

700 000

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA

760 000

 

760 000

1 6

SERVIZZ SOĊJALI

5 000

 

5 000

 

Titolu 1 — Total

23 702 234

585 000

24 287 234

2

INFIQ AMMINISTRATTIV

2 1

KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

3 215 000

 

3 215 000

2 2

PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

270 000

 

270 000

2 3

INFIQ KURRENTI TAL-AMMINISTRAZZJONI

460 000

 

460 000

2 4

SPEJJEŻ GĦAD-DIVERTIMENT U RAPPREŻENTAZZJONI

12 000

 

12 000

2 5

TMEXXIJA ŻEE

230 000

 

230 000

2 6

ĠESTJONI AMBJENTALI TAL-AĠENZIJA

10 000

 

10 000

 

Titolu 2 — Total

4 197 000

 

4 197 000

3

INFIQ OPERAZZJONALI

3 3

RIŻORSI

13 115 000

 

13 115 000

3 4

AZZJONIJIET STRATEĠIĊI (3)

795 000

8 215 000

9 010 000

 

Titolu 3 — Total

13 910 000

8 215 000

22 125 000

 

GRAN TOTAL

41 809 234

8 800 000

50 609 234


(1)  2016: Copernicus: 8 000 000.

(2)  2016: Copernicus: 585 000.

(3)  2016: Copernicus: 8 215 000.


9.9.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 333/4


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 1

(2016/C 333/02)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2016

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

SUSSIDJU MILL-UNJONI EWROPEA

1 2

FONDAZZJONI EWROPEA GĦAT-TAĦRIĠ (ARTIKOLU 15 02 27 TAL-BAĠIT ĠENERALI)

19 956 000

 

19 956 000

1 3

DG EAC — IL-FONDAZZJONI EWROPEA GĦAT-TAĦRIĠ

189 000

 

189 000

 

Titolu 1 — Total

20 145 000

 

20 145 000

4

DĦUL MINN SORSI OĦRAJN

4 2

KOOPERAZZJONI MA’ ISTITUZZJONIJIET U KORPI EWROPEJ OĦRAJN

p.m.

754 412

754 412

4 3

KOOPERAZZJONI MA' ISTITUZZJONIJIET TALJANI

p.m.

 

p.m.

4 9

KOOPERAZZJONI MA' ISTITUZZJONIJIET TALJANI — IFFINANZJAR TA' SNIN PREĊEDENTI

p.m.

305

305

 

Titolu 4 — Total

p.m.

754 717

754 717

8

KONTRIBUZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA F’OĠĠETTI JEW SERVIZZI

8 0

KONTRIBUZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA F’OĠĠETTI JEW SERVIZZI

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 8 — Total

p.m.

 

p.m.

9

DĦUL MIXXELLANJU

9 0

DĦUL MIXXELLANJU

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 9 — Total

p.m.

 

p.m.

10

RIŻULTATI TAS-SNIN PREĊEDENTI

10 1

RIŻULTATI TAS-SNIN PREĊEDENTI

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 10 — Total

p.m.

 

p.m.

 

GRAN TOTAL

20 145 000

754 717

20 899 717

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2016

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

1

INFIQ RELATAT MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-FONDAZZJONI

1 1

PERSUNAL F'IMPJIEG ATTIV

13 359 000

13 359 000

– 278 500

– 278 500

13 080 500

13 080 500

1 3

MISSJONIJIET U VJAĠĠAR FUQ XOGĦOL

150 000

150 000

–34 100

–34 100

115 900

115 900

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA

310 000

310 000

–4 000

–4 000

306 000

306 000

1 5

SKAMBJI TAL-PERSUNAL BEJN IL-FONDAZZJONI U S-SETTUR PUBBLIKU

40 000

40 000

–23 000

–23 000

17 000

17 000

1 7

SPEJJEŻ GĦAD-DIVERTIMENT U RAPPREŻENTAZZJONI

8 400

8 400

 

 

8 400

8 400

 

Titolu 1 — Total

13 867 400

13 867 400

– 339 600

– 339 600

13 527 800

13 527 800

2

BINI, TAGĦMIR U NFIQ MIXXELLANJU OPERAZZJONALI

2 0

INVESTIMENTI FI PROPRJETÀ IMMOBBLI, KIRI TA' BINJIET U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

617 600

617 600

8 000

8 000

625 600

625 600

2 1

TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMAZZJONI U TAL-KOMUNIKAZZJONI (TIK)

675 200

675 200

92 950

92 950

768 150

768 150

2 2

PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

87 100

87 100

–31 000

–31 000

56 100

56 100

2 3

INFIQ AMMINISTRATTIV KURRENTI

83 000

83 000

–8 430

–8 430

74 570

74 570

2 4

POSTA U TELEKOMUNIKAZZJONI

26 200

26 200

 

 

26 200

26 200

2 5

LAQGĦAT U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Titolu 2 — Total

1 589 100

1 589 100

61 520

61 520

1 650 620

1 650 620

3

INFIQ RELATAT MAL-EŻERĊIZZJU TA’ MISSJONIJIET SPEĊIFIĊI

3 0

INFIQ OPERAZZJONALI

569 500

569 500

98 080

98 080

667 580

667 580

3 1

AZZJONIJIET PRIJORITARJI: ATTIVITAJIET TAL-PROGRAMM TA’ XOGĦOL

3 358 000

3 358 000

180 000

180 000

3 538 000

3 538 000

3 2

OPERAZZJONIJIET

761 000

761 000

 

 

761 000

761 000

 

Titolu 3 — Total

4 688 500

4 688 500

278 080

278 080

4 966 580

4 966 580

4

INFIQ INDIKAT

4 2

KOOPERAZZJONI MA’ ISTITUZZJONIJIET U KORPI EWROPEJ OĦRAJN

p.m.

p.m.

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

KOOPERAZZJONI MA' ISTITUZZJONIJIET NAZZJONALI

p.m.

p.m.

305

305

305

305

 

Titolu 4 — Total

p.m.

p.m.

754 717

754 717

754 717

754 717

8

KONTRIBUZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA F’OĠĠETTI JEW SERVIZZI

8 0

KONTRIBUZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA F’OĠĠETTI JEW SERVIZZI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titolu 8 — Total

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

9

INFIQ MHUX PROVDUT GĦALIH B’MOD SPEĊIFIKU

9 9

INFIQ MHUX PROVDUT GĦALIH B’MOD SPEĊIFIKU

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titolu 9 — Total

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

10

RIŻULTATI TAS-SNIN PREĊEDENTI

10 1

RIŻULTATI TAS-SNIN PREĊEDENTI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titolu 10 — Total

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

GRAN TOTAL

20 145 000

20 145 000

754 717

754 717

20 899 717

20 899 717

Kummenti

l-iskeda ta’ pagamenti fir-rigward tal-impenji x’aktarx hija kif ġej:

Impenji

Pagamenti

2016

2017

Impenji ta’ qabel l-2016 li għadhom pendenti

129 662

129 662

Approprjazzjonijiet 2016

667 580

537 918

129 662

Total

797 242

667 580

129 662

Kummenti

l-iskeda ta’ pagamenti fir-rigward tal-impenji x’aktarx hija kif ġej:

Impenji

Pagamenti

2016

2017

Impenji ta’ qabel l-2016 li għadhom pendenti

1 540 764

1 540 764

Approprjazzjonijiet 2016

3 538 000

1 997 236

1 540 764

Total

5 078 764

3 538 000

1 540 764

Kummenti

l-iskeda ta’ pagamenti fir-rigward tal-impenji x’aktarx hija kif ġej:

Impenji

Pagamenti

2016

2017

Impenji ta’ qabel l-2016 li għadhom pendenti

159 430

159 430

Approprjazzjonijiet 2016

761 000

601 570

159 430

Total

920 430

761 000

159 430


9.9.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 333/9


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 1

(2016/C 333/03)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2016

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

2

KONTRIBUZZJONI TAL-UNJONI EWROPEA

2 0

KONTRIBUZZJONI TAL-UNJONI EWROPEA

56 766 000

 

56 766 000

 

Titolu 2 — Total

56 766 000

 

56 766 000

3

SUSSIDJU MIŻ-ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

3 0

SUSSIDJU MIŻ-ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

1 481 650

 

1 481 650

 

Titolu 3 — Total

1 481 650

 

1 481 650

 

GRAN TOTAL

58 247 650

 

58 247 650

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2016

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

PERSUNAL

1 1

PERSUNAL F’IMPJIEG ATTIV

30 502 265

– 931 600

29 570 665

1 3

MISSJONIJIET U VJAĠĠAR

700 000

 

700 000

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA

170 000

 

170 000

1 5

SKAMBJI TA' IMPJEGATI TAĊ-ĊIVIL U ESPERTI

450 000

–80 000

370 000

1 7

SPEJJEŻ TA’ RAPPREŻENTAZZJONI

15 000

 

15 000

1 8

ASSIGURAZZJONI KONTRA MARD, AĊĊIDENTI U MARD IKKAĠUNAT MIX-XOGĦOL; ASSIGURAZZJONI TAL-QAGĦAD U Ż-ŻAMMA TA' DRITTIJIET GĦAL PENSJONI

885 000

 

885 000

 

Titolu 1 — Total

32 722 265

–1 011 600

31 710 665

2

BINI, TAGĦMIR U NFIQ MIXXELLANJU OPERAZZJONALI

2 0

INVESTIMENT F'PROPRJETÀ IMMOBBLI, KIRI TA’ BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

3 277 000

125 000

3 402 000

2 1

L-IPPROĊESSAR TA’ DATA

2 897 000

–94 000

2 803 000

2 2

PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

129 000

20 000

149 000

2 3

INFIQ KURRENTI TAL-AMMINISTRAZZJONI

330 000

–75 000

255 000

2 4

SPEJJEŻ TAL-PUSTAĠĠ U TELEKOMUNIKAZZJONIJIET

251 000

 

251 000

2 5

INFIQ FUQ LAQGĦAT U KONSULENZA FIL-QASAM TAL-ĠESTJONI

360 000

26 000

386 000

 

Titolu 2 — Total

7 244 000

2 000

7 246 000

3

INFIQ IEĦOR

3 0

INFIQ IEĦOR

18 281 385

1 009 600

19 290 985

 

Titolu 3 — Total

18 281 385

1 009 600

19 290 985

 

GRAN TOTAL

58 247 650

 

58 247 650


9.9.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 333/12


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 1

(2016/C 333/04)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2016

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

DĦUL

1 0

DĦUL MINN MIŻATI

14 114 000

 

14 114 000

 

Titolu 1 — Total

14 114 000

 

14 114 000

2

SUSSIDJI

2 0

SUSSIDJU MILL-UNJONI EWROPEA

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 2 — Total

p.m.

 

p.m.

3

RISERVA

3 0

RISERVA GĦAL DEFIĊIT

974 000

333 000

1 307 000

 

Titolu 3 — Total

974 000

333 000

1 307 000

5

DĦUL MILL-OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI

5 0

DĦUL MILL-OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI

112 000

 

112 000

 

Titolu 5 — Total

112 000

 

112 000

6

DĦUL MINN SERVIZZI BI ĦLAS

6 0

DĦUL MILL-BEJGĦ TAL-GAZZETTA UFFIĊJALI

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 6 — Total

p.m.

 

p.m.

9

DĦUL MIXXELLANJU

9 1

IMGĦAXIJIET BANKARJI

250 000

 

250 000

9 2

DONAZZJONIJIET U LEGATI

p.m.

 

p.m.

9 3

PROGRAMM MULTIBENEFIĊJARJU

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 9 — Total

250 000

 

250 000

 

GRAN TOTAL

15 450 000

333 000

15 783 000

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2016

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

1

PERSUNI LI JAĦDMU MAS-CPVO

1 1

STAFF F'IMPJIEG ATTIV

5 925 000

5 925 000

 

 

5 925 000

5 925 000

1 2

TAĦRIĠ PROFESSJONALI

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

1 3

MISSJONIJIET U VJAĠĠAR FUQ XOGĦOL

240 000

240 000

 

 

240 000

240 000

1 4

SERVIZZI SUPPLEMENTARJI

147 000

147 000

 

 

147 000

147 000

1 5

GĦAJNUNA SOĊJALI

20 000

20 000

 

 

20 000

20 000

1 7

SPEJJEŻ GĦAD-DIVERTIMENT U RAPPREŻENTAZZJONI

10 000

10 000

 

 

10 000

10 000

 

Titolu 1 — Total

6 442 000

6 442 000

 

 

6 442 000

6 442 000

2

SPEJJEŻ FUQ IMMOBBLI, MATERJALI U OPERATTIVI

2 0

INVESTIMENTI FI PROPRJETÀ

300 000

300 000

270 000

270 000

570 000

570 000

2 1

IPPROĊESSAR TA' DATA

850 000

850 000

 

 

850 000

850 000

2 2

PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

2 3

AMMINISTRAZZJONI KURRENTI

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

2 4

SPEJJEŻ TA' POSTAĠĠ U TELEKOMUNIKAZZJONI

90 000

90 000

 

 

90 000

90 000

2 5

LAQGĦAT

250 000

250 000

63 000

63 000

313 000

313 000

2 6

VERIFIKI INTERNI U VALUTAZZJONIJIET

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

 

Titolu 2 — Total

1 880 000

1 880 000

333 000

333 000

2 213 000

2 213 000

3

NEFQA GĦALL-OPERAT

3 0

ĦLASIJIET LILL-UFFIĊĊJI TAL-EŻAMINAZZJONIJIET

7 652 000

6 228 000

 

 

7 652 000

6 228 000

3 1

IŻ-ŻAMMA TA' KOLLEZZJONIJIET TA' RIFERENZA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 2

AKKWIST TA' RAPPORTI OĦRA TA' EŻAMINAZZJONI

350 000

340 000

 

 

350 000

340 000

3 3

EŻAMINAZZJONI TA' DENOMINAZZJONIJIET TA' VARJETÀJIET

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 4

PUBBLIKAZZJONIJIET U TRADUZZJONIJIET

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

3 5

STĦARRIĠ TEKNIKU, STUDJI U KONSULTAZZJONIJIET

300 000

200 000

 

 

300 000

200 000

3 6

KONSULENTI SPEĊJALI

326 000

210 000

 

 

326 000

210 000

3 7

PROGRAMM MULTIBENEFIĊJARJU

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titolu 3 — Total

8 778 000

7 128 000

 

 

8 778 000

7 128 000

10

INFIQ IEĦOR

10 0

APPROPRJAZZJONIJIET PROVVIŻORJI

 

 

 

 

 

 

10 1

RISERVA GĦALL-KONTINĠENZI

 

 

 

 

 

 

10 2

KONTRIBUZZJONI LIĊ-ĊENTRU TAT-TRADUZZJONI

 

 

 

 

 

 

10 3

ĦLAS LURA TAS-SUSSIDJU TAL-UNJONI

 

 

 

 

 

 

 

Titolu 10 — Total

 

 

 

 

 

 

 

GRAN TOTAL

17 100 000

15 450 000

333 000

333 000

17 433 000

15 783 000


9.9.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 333/16


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 1

(2016/C 333/05)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2016

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

DĦUL MINN TARIFFI U PIŻIJIET

1 0

DĦUL MINN TARIFFI U PIŻIJIET

95 926 000

 

95 926 000

 

Titolu 1 — Total

95 926 000

 

95 926 000

2

SUSSIDJU MILL-UNJONI EWROPEA

2 0

SUSSIDJU MILL-UNJONI EWROPEA

36 370 000

 

36 370 000

 

Titolu 2 — Total

36 370 000

 

36 370 000

3

KONTRIBUZZJONI TA' PAJJIŻI TERZI

3 0

KONTRIBUZZJONI TA' PAJJIŻI TERZI

2 107 000

–43 000

2 064 000

 

Titolu 3 — Total

2 107 000

–43 000

2 064 000

4

KONTRIBUZZJONIJIET OĦRA

4 0

KONTRIBUZZJONIJIET OĦRA

p.m.

 

p.m.

4 2

DATA GĦALL-PROGRAMM TA' SIGURTÀ

p.m.

p.m.

 

Titolu 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

5

OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI

5 0

OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI

825 000

43 000

868 000

 

Titolu 5 — Total

825 000

43 000

868 000

6

DĦUL MINN SERVIZZI MAGĦMULA GĦALL-ĦLAS

6 0

DĦUL MINN SERVIZZI MAGĦMULA GĦALL-ĦLAS

150 000

 

150 000

 

Titolu 6 — Total

150 000

 

150 000

7

KORREZZJONI TAL-BAĠIT

7 0

KORREZZJONI TAL-BAĠIT

41 101 000

16 919 000

58 020 000

 

Titolu 7 — Total

41 101 000

16 919 000

58 020 000

 

GRAN TOTAL

176 479 000

16 919 000

193 398 000

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2016

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

PERSUNAL

1 1

PERSUNAL F'IMPJIEG ATTIV

79 473 000

 

79 473 000

1 2

SPEJJEŻ RELATATI MAR-REKLUTAĠĠ TAL-PERSUNAL

1 439 000

 

1 439 000

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA

4 844 000

 

4 844 000

1 7

RIĊEVIMENTI U AVVENIMENTI

192 000

50 000

242 000

 

Titolu 1 — Total

85 948 000

50 000

85 998 000

2

BINI, TAGĦMIR U NFIQ MIXXELLANJU OPERAZZJONALI

2 0

KIRI TA’ BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

15 336 000

– 258 000

15 078 000

2 1

IT-TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMAZZJONI U TAL-KOMUNIKAZZJONI

4 799 000

647 000

5 446 000

2 2

PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

2 894 000

– 426 000

2 468 000

2 3

INFIQ KURRENTI TAL-AMMINISTRAZZJONI

1 747 000

– 136 000

1 611 000

2 4

POSTA U TELEKOMUNIKAZZJONIJIET

206 000

 

206 000

 

Titolu 2 — Total

24 982 000

– 173 000

24 809 000

3

SPIŻA TAL-OPERAT

3 0

ATTIVITAJIET TA' ĊERTIFIKAZZJONI

23 130 000

200 000

23 330 000

3 1

ATTIVITAJIET “S”

203 000

 

203 000

3 2

XIRI GĦAT-TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMATIKA

1 036 000

 

1 036 000

3 3

KOMUNIKAZZJONI U PUBBLIKAZZJONI

428 000

 

428 000

3 4

SPEJJEŻ TA' LAQGĦAT

753 000

–35 000

718 000

3 5

SPEJJEŻ TA' TRADUZZJONI U INTERPRETAZZJONI

137 000

–43 000

94 000

3 6

ATTIVITAJIET GĦAT-TFASSIL TA' REGOLI

595 000

837 000

1 432 000

3 7

SPEJJEŻ TA' MISSJONI, DIVERTIMENT U RAPPREŻENTANZA

6 222 000

 

6 222 000

3 8

TAĦRIĠ TEKNIKU

587 000

 

587 000

3 9

“ED” U ATTIVITAJIET STRATEĠIĊI

790 000

140 000

930 000

 

Titolu 3 — Total

33 881 000

1 099 000

34 980 000

4

PROGRAMMI TA' OPERAZZJONIJIET SPEĊJALI

4 0

KOOPERAZZJONI TEKNIKA MA' PAJJIŻI TERZI

p.m.

 

p.m.

4 1

PROGRAMMI TA' RIĊERKA

p.m.

 

p.m.

4 2

DATA GĦALL-PROGRAMM TA' SIGURTÀ

p.m.

p.m.

 

Titolu 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

5

INFIQ IEĦOR

5 0

PROVVIŻJONIJIET

31 668 000

15 943 000

47 611 000

 

Titolu 5 — Total

31 668 000

15 943 000

47 611 000

 

GRAN TOTAL

176 479 000

16 919 000

193 398 000


9.9.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 333/19


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 2

(2016/C 333/06)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2016

Baġit emendatorju Nru 2

Ammont ġdid

1

DĦUL MINN TARIFFI U PIŻIJIET

1 0

ID-DĦUL STESS

 

 

Titolu 1 — Total

 

2

SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI

2 0

SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI

26 000 000

700 000

26 700 000

 

Titolu 2 — Total

26 000 000

700 000

26 700 000

3

KONTRIBUZZJONIJIET TA’ PAJJIŻI TERZI

3 0

KONTRIBUZZJONIJIET TA’ PAJJIŻI TERZI

845 879

 

845 879

 

Titolu 3 — Total

845 879

 

845 879

9

DĦUL MIXXELLANJU

9 0

DĦUL MIXXELLANJU

 

9 9

ABBOZZ PRELIMINARI TAL-BAĠIT (PDB — PRELIMINARY DRAFT BUDGET) STABBILIT MILL-ĠDID BL-ESKLUŻJONI TAR-RIŻERVI)

 

 

Titolu 9 — Total

 

 

GRAN TOTAL

26 845 879

700 000

27 545 879

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2016

Baġit emendatorju Nru 2

Ammont ġdid

1

PERSUNAL

1 1

PERSUNAL F'IMPIEG ATTIV

16 793 879

 

16 793 879

1 3

MISSJONIJIET U VJAĠĠAR

140 000

 

140 000

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA

335 000

 

335 000

1 5

SKAMBJU TA’ PERSUNAL BEJN L-ERA U S-SETTUR PUBBLIKU

210 000

 

210 000

1 7

DIVERTIMENT U RAPPREŻENTAZZJONI

5 000

 

5 000

1 9

PENSJONIJIET

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 1 — Total

17 483 879

 

17 483 879

2

BINI, TAGĦMIR U NFIQ MIXXELLANJU GĦALL-OPERAT

2 0

INVESTIMENT FI PROPRJETÀ IMMOBBLI, KIRI TA’ BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

1 315 000

 

1 315 000

2 1

PROĊESSAR TA' DEJTA

669 000

 

669 000

2 2

PROPJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

212 000

 

212 000

2 3

INFIQ KURRENTI TAL-AMMINISTRAZZJONI

191 000

 

191 000

2 4

POSTA U TELEKOMUNIKAZZJONIJIET

205 000

 

205 000

2 5

SPEJJEŻ TA’ LAQGĦAT U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 2 — Total

2 592 000

 

2 592 000

3

SPEJJEŻ MARBUTIN MAT-TWETTIQ TA’ MISSJONIJIET SPEĊIFIĊI

3 0

ATTIVITAJIET OPERATTIVI DIRETTAMENT MARBUTIN MAR-REGOLAMENT (KE) NRU 2016/796

3 670 000

 

3 670 000

3 1

SPEJJEŻ OPERATTIVI

3 100 000

700 000

3 800 000

 

Titolu 3 — Total

6 770 000

700 000

7 470 000

9

INFIQ LI GĦALIHOM M’HEMMX PROVDUT SPEĊIFIKAMENT

9 9

ABBOZZ PRELIMINARI TAL-BAĠIT (PDB — PRELIMINARY DRAFT BUDGET) STABBILIT MILL-ĠDID BL-ESKLUŻJONI TAR-RIŻERVI)

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 9 — Total

p.m.

 

p.m.

 

GRAN TOTAL

26 845 879

700 000

27 545 879


9.9.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 333/22


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 1

(2016/C 333/07)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2016

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

SUSSIDJU TAL-UNJONI EWROPEA

1 1

SUSSIDJU TAL-UNJONI EWROPEA

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

 

Titolu 1 — Total

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

2

DĦUL MIXXELLANJU

2 3

RIMBORS TA’ SPEJJEŻ MIXXELLANJI

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 2 — Total

p.m.

 

p.m.

 

GRAN TOTAL

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2016

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

PERSUNAL

1 1

REMUNERAZZJONIJIET, ALLOKAZZJONIJIET U MIŻATI

31 257 000

521 000

31 778 000

1 2

ŻVILUPP PROFESSJONALI U NFIQ SOĊJALI

1 713 000

–55 000

1 658 000

 

Titolu 1 — Total

32 970 000

466 000

33 436 000

2

BINI, MATERJAL U SPEJJEŻ DIVERSI TAL-OPERAT

2 1

INFIQ RELATAT MAL-BINI

6 957 170

– 765 000

6 192 170

2 2

INFIQ RELATAT MAL-ICT

3 490 000

 

3 490 000

2 3

PROPRJETÀ MOBBLI U NFIQ ATTWALI OPERATTIV

619 000

 

619 000

 

Titolu 2 — Total

11 066 170

– 765 000

10 301 170

3

PROGRAMM TA’ APPOĠĠ TA’ NFIQ

3 1

PROGRAMM TA’ ĠESTJONI TA’ NFIQ

6 241 000

– 896 000

5 345 000

 

Titolu 3 — Total

6 241 000

– 896 000

5 345 000

 

GRAN TOTAL

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

Pjan ta’ twaqqif

Grupp ta' Funzjoni u grad

Postijiet tax-xogħol permanenti

Postijiet tax-xogħol temporanji

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

AD 15

AD 14

5

4

2

AD 13

6

8

7

AD 12

7

3

4

AD 11

10

8

10

AD 10

11

12

10

AD 9

16

19

15

AD 8

8

6

11

AD 7

8

6

6

AD 6

7

10

10

AD 5

3

5

5

Total AD

81

81

80

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

AST 9

1

1

2

AST 8

1

1

2

AST 7

3

1

AST 6

2

2

1

AST 5

10

10

7

AST 4

7

9

8

AST 3

3

4

6

AST 2

AST 1

Total AST

29

29

28

Total

110

110

108

Stima tan-numru ta’ personal kuntrattwali (murija f’termini ekwivalenti għall-full-time) u esperti nazzjonali sekondati

Postijiet għal persunal kuntrattwali

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

Total FG

339

336

336

Postijiet għal esperti nazzjonali sekondati

Total

339

336

336


9.9.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 333/27


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 1

(2016/C 333/08)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2016

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

DĦUL MINN TARIFFI U IMPOSTI

1 0

DĦUL MINN TARIFFI U IMPOSTI — REACH

24 056 019

5 696 660

29 752 679

1 1

DĦUL MINN TARIFFI U IMPOSTI — BIOĊIDI

4 000 000

 

4 000 000

1 9

RISERVA

5 500 000

3 339 383

8 839 383

 

Titolu 1 — Total

33 556 019

9 036 043

42 592 062

2

KONTRIBUZZJONIJIET MILL-UNJONI EWROPEA

2 0

KONTRIBUZZJONIJIET MILL-UNJONI EWROPEA

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

 

Titolu 2 — Total

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

3

PARTEĊIPAZZJONI MINN PAJJIŻI TERZI FL-ATTIVITAJIET TAL-AĠENZIJA

3 0

PARTEĊIPAZZJONI MINN PAJJIŻI TERZI FL-ATTIVITAJIET TAL-AĠENZIJA

2 199 290

– 292 550

1 906 740

 

Titolu 3 — Total

2 199 290

– 292 550

1 906 740

4

KONTRIBUZZJONIJIET OĦRA

4 0

KONTRIBUZZJONIJIET OĦRA

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 4 — Total

p.m.

 

p.m.

5

OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI

5 0

OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI

p.m.

4 584

4 584

 

Titolu 5 — Total

p.m.

4 584

4 584

6

KONTRIBUZZJONIJIET SKONT FTEHIMIET SPEĊIFIĊI

6 0

KONTRIBUZZJONIJIET SKONT FTEHIMIET SPEĊIFIĊI

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 6 — Total

p.m.

 

p.m.

9

OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI

9 0

OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 9 — Total

p.m.

 

p.m.

 

GRAN TOTAL

107 367 309

3 232 100

110 599 409

INFIQ

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2016

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

1

PERSUNAL

1 1

PERSUNAL F'IMPJIEG ATTIV

60 620 000

60 620 000

1 054 900

1 054 900

61 674 900

61 674 900

1 2

INFIQ MIXXELLANJU FUQ IR-REKLUTAĠĠ U T-TRASFERIMENT TAL-PERSUNAL

880 600

880 600

–15 775

–15 775

864 825

864 825

1 3

MISSJONIJIET U VVJAĠĠAR FUQ XOGĦOL

60 200

60 200

–16 160

–16 160

44 040

44 040

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA U SIGURTÀ SOĊJALI

2 095 800

2 095 800

– 399 907

– 399 907

1 695 893

1 695 893

1 5

TAĦRIĠ

1 134 909

1 134 909

–6 000

–6 000

1 128 909

1 128 909

1 6

SERVIZZI ESTERNI

2 082 800

2 082 800

–7 150

–7 150

2 075 650

2 075 650

1 7

SPEJJEŻ GĦAD-DIVERTIMENT U RAPPREŻENTANZA

20 100

20 100

–4 098

–4 098

16 002

16 002

 

Titolu 1 — Total

66 894 409

66 894 409

605 810

605 810

67 500 219

67 500 219

2

BINI, TAGĦMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU

2 0

KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

7 604 100

7 604 100

– 307 370

– 307 370

7 296 730

7 296 730

2 1

TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMAZZJONI U TAL-KOMUNIKAZZJONI

7 066 200

7 066 200

– 613 174

– 613 174

6 453 026

6 453 026

2 2

PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

333 700

333 700

179 969

179 969

513 669

513 669

2 3

INFIQ AMMINISTRATTIV KURRENTI

310 900

310 900

–47 581

–47 581

263 319

263 319

2 4

INFIQ FUQ IMPOSTI POSTALI U TELEKOMUNIKAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

2 5

INFIQ GĦAL LAQGĦAT

8 700

8 700

– 199

– 199

8 501

8 501

 

Titolu 2 — Total

15 323 600

15 323 600

– 788 355

– 788 355

14 535 245

14 535 245

3

INFIQ TA’ OPERAZZJONI — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

3 380 040

3 380 040

26 373 940

26 373 940

3 1

ATTIVITAJIET PLURIENNALI

132 700

14 000

161 500

 

294 200

14 000

3 8

ATTIVITAJIET INTERNAZZJONALI

1 100 000

779 000

40 000

– 133 900

1 140 000

645 100

3 9

SPEJJEŻ TAL-IPA RELATATI MAD-DĦUL PREVIST

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titolu 3 — Total

24 226 600

23 786 900

3 581 540

3 246 140

27 808 140

27 033 040

4

INFIQ TA’ OPERAZZJONI — BIJOĊIDI

4 0

INFIQ TA’ OPERAZZJONI — BIJOĊIDI

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

4 8

ATTIVITAJIET INTERNAZZJONALI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

4 9

OPERAZZJONIJIET PJANATI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titolu 4 — Total

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

5

INFIQ TA’ OPERAZZJONI — PIC

5 0

INFIQ TA’ OPERAZZJONI — PIC

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

 

Titolu 5 — Total

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

9

INFIQ IEĦOR — RISERVA

9 0

INFIQ IEĦOR — RISERVA — REACH

 

 

 

 

 

 

 

Titolu 9 — Total

 

 

 

 

 

 

 

GRAN TOTAL

107 807 009

107 367 309

3 567 500

3 232 100

111 374 509

110 599 409


9.9.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 333/31


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 1

(2016/C 333/09)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2016

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

KONTRIBUZZJONIJIET TAL-UNJONI EWROPEA

1 0

KONTRIBUZZJONIJIET TAL- UNJONI EWROPEA

9 217 000

 

9 217 000

 

Titolu 1 — Total

9 217 000

 

9 217 000

2

DĦUL MINN SERVIZZI MOGĦTIJA

2 0

DĦUL MINN SERVIZZI MOGĦTIJA

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 2 — Total

p.m.

 

p.m.

3

DĦUL MILL-GĦOTJIET

3 0

PROĠETT PILOTA TAL-GWARDJA TAL-KOSTA EWROPEA

 

330 000

330 000

3 1

IL-MODERNIZZAZZJONI TAL-KONTROLLI TAS-SAJD U L-EFFIKAĊJA TAL-BASTIMENTI TA' MONITORAĠĠ PERMEZZ TAL-UŻU TA' SISTEMI EWROPEJ INNOVATTIVI

 

420 000

420 000

 

Titolu 3 — Total

 

750 000

750 000

 

GRAN TOTAL

9 217 000

750 000

9 967 000

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2016

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

1

PERSUNAL

1 1

PERSUNAL F’IMPJIEG ATTIV

5 810 000

5 810 000

330 000

330 000

6 140 000

6 140 000

1 2

NEFQA RELATATA MAR-REKLUTAĠĠ

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

1 3

MISSJONIJIET AMMINISTRATTIVI U VVJAĠĠAR FUQ XOGĦOL

85 000

85 000

 

 

85 000

85 000

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA U TAĦRIĠ

142 000

142 000

 

 

142 000

142 000

1 7

SPEJJEŻ GĦAD-DIVERTIMENT U RAPPREŻENTAZZJONI (ATTIVITAJIET TA’ FORMAZZJONI TA’ TIMIJIET)

2 000

2 000

 

 

2 000

2 000

 

Titolu 1 — Total

6 149 000

6 149 000

330 000

330 000

6 479 000

6 479 000

2

INFIQ AMMINISTRATTIV

2 0

KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

311 400

311 400

 

 

311 400

311 400

2 1

NEFQA FUQ IPPROĊESSAR TA’ DEJTA U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

350 000

350 000

 

 

350 000

350 000

2 2

BENI MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

31 600

31 600

 

 

31 600

31 600

2 3

NEFQA AMMINISTRATTIVA ATTWALI

22 000

22 000

 

 

22 000

22 000

2 4

DRITTIJIET POSTALI U TAT-TELEKOMUNIKAZZJONI

65 000

65 000

 

 

65 000

65 000

2 5

SPEJJEŻ GĦAL-LAQGĦAT

62 000

62 000

 

 

62 000

62 000

2 6

SERVIZZI SUPPLEMENTARJI (SERVIZZI ESTERNI, INTERPRETI U TRADUZZJONI)

433 000

433 000

 

 

433 000

433 000

2 7

INFORMAZZJONI/KOMUNIKAZZJONI ĠENERALI

55 000

55 000

 

 

55 000

55 000

 

Titolu 2 — Total

1 330 000

1 330 000

 

 

1 330 000

1 330 000

3

NEFQA OPERATTIVA

3 0

BINI TAL-KAPAĊITÀ

963 000

963 000

270 000

270 000

1 233 000

1 233 000

3 1

KOORDINAZZJONI OPERATTIVA

775 000

775 000

150 000

150 000

925 000

925 000

3 2

KISBA TA’ MEZZI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titolu 3 — Total

1 738 000

1 738 000

420 000

420 000

2 158 000

2 158 000

 

GRAN TOTAL

9 217 000

9 217 000

750 000

750 000

9 967 000

9 967 000


9.9.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 333/34


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 1

(2016/C 333/10)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2016

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

DĦUL LI JIRRIŻULTA MILL-OPERAT TAL-UFFIĊĊJU

1 0

DĦUL LI JIRRIŻULTA MILL-OPERAT TAL-UFFIĊĊJU

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

 

Titolu 1 — Total

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

3

BILANĊ MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U ĠBID MILL-FOND TA' RIŻERVA

3 0

BILANĊ MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U ĠBID MILL-FOND TA' RIŻERVA

161 419 439

23 828 948

185 248 387

 

Titolu 3 — Total

161 419 439

23 828 948

185 248 387

4

PROĠETTI FFINANZJATI MILL-UE

4 0

PROĠETTI FFINANZJATI MILL-UE

0,—

3 745 205

3 745 205

 

Titolu 4 — Total

0,—

3 745 205

3 745 205

5

SUSSIDJU MILL-KOMUNITÀ EWROPEA

5 0

SUSSIDJU MILL-KOMUNITÀ EWROPEA

 

 

 

 

Titolu 5 — Total

 

 

 

 

GRAN TOTAL

398 043 067

23 228 956

421 272 023

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2016

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

INFIQ RELATAT MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-UFFIĊĊJU

1 1

PERSUNAL F’IMPJIEG ATTIV

95 786 000

–2 072 622

93 713 378

1 3

MISSJONIJIET U VJAĠĠAR FUQ XOGĦOL

1 334 000

2 890

1 336 890

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA

318 000

 

318 000

1 5

ORGANIZZAZZJONI TA' APPRENDISTATI U SKAMBJI TA' UFFIĊJALI U ESPERTI

1 116 000

 

1 116 000

1 6

ASSISTENZA SOĊJALI

4 000 000

 

4 000 000

1 7

DIVERTIMENT U SPEJJEŻ TA' RAPPREŻENTANZA

39 000

 

39 000

 

Titolu 1 — Total

102 593 000

–2 069 732

100 523 268

2

BINI, TAGĦMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU

2 0

INVESTIMENTI F'KIRI TA' PROPRJETÀ IMMOBBLI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

16 368 000

–2 598 919

13 769 081

2 1

IPPROĊESSAR TAD-DATA

41 652 000

–6 255 050

35 396 950

2 2

PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

2 526 000

– 500

2 525 500

2 3

INFIQ KURRENTI TAL-AMMINISTRAZZJONI

11 786 000

694 860

12 480 860

2 4

ĦLASIJIET POSTALI U TAT-TELEKOMUNIKAZZJONI

2 535 000

 

2 535 000

2 5

INFIQ FUQ LAQGĦAT FORMALI U OĦRAJN

5 748 000

284 600

6 032 600

2 6

STĦARRIĠ DWAR STUDJI U KONSULTAZZJONIJIET

15 039 000

– 959 856

14 079 144

 

Titolu 2 — Total

95 654 000

–8 834 865

86 819 135

3

INFIQ LI JIRRIŻULTA MINN FUNZJONIJIET SPEĊJALI MWETTQA MILL-UFFIĊĊJU

3 2

OSSERVATORJU

p.m.

p.m.

3 3

KOOPERAZZJONI TAL-UE

p.m.

17 333 198

17 333 198

3 4

IL-PROMOZZJONI U L-INTEGRAZZJONI TAL-KOMUNIKAZZJONI

19 254 000

–11 927 135

7 326 865

3 5

INFIQ FIR-RIGWARD TAT-TRADEMARK TAL-UNJONI EWROPEA U L-PROĊEDURA TA' REĠISTRAZZJONI TAD-DISINN KOMUNITARJU

20 655 000

–1 719 500

18 935 500

 

Titolu 3 — Total

39 909 000

3 686 563

43 595 563

4

PROĠETTI FFINANZJATI MILL-UE

4 0

PROĠETTI FFINANZJATI MILL-UE

3 745 205

3 745 205

 

Titolu 4 — Total

3 745 205

3 745 205

5

KUMPENS GĦALL-ISTATI MEMBRI

5 0

KUMPENS GĦALL-ISTATI MEMBRI

p.m.

p.m.

 

Titolu 5 — Total

p.m.

p.m.

10

INFIQ IEĦOR

10 1

DISPOŻIZZJONI GĦAL AVVENIMENTI MHUX PREVISTI

159 887 067

–3 027 766

156 859 301

10 2

ALLOKAZZJONI GĦALL-FOND TA' RIŻERVA

29 729 551

29 729 551

10 3

FOND TA' RIŻERVA GĦALL-KUMPENS

p.m.

p.m.

 

Titolu 10 — Total

159 887 067

26 701 785

186 588 852

 

GRAN TOTAL

398 043 067

23 228 956

421 272 023

Tabella tal-persunal

Grupp ta' Funzjoni u grad

2016

2015

2014

Pożizzjonijiet permanenti

Pożizzjonijiet temporanji

Pożizzjonijiet permanenti

Pożizzjonijiet temporanji

Pożizzjonijiet permanenti

Pożizzjonijiet temporanji

AD 16

1

AD 15

3

AD 14

22

23

AD 13

36

7

AD 12

26

14

AD 11

12

33

AD 10

3

7

AD 9

12

12

AD 8

4

9

AD 7

10

4

AD 6

17

AD 5

Total AD

142

113

AST 11

29

7

AST 10

31

7

AST 9

43

22

AST 8

64

20

AST 7

45

17

AST 6

94

49

AST 5

33

60

AST 4

3

22

AST 3

26

AST 2

AST 1

Total AST

368

204

Total

510

317

Total Finali

827

Stima tan-numru ta’ persunal kuntrattwali (murija f’termini ekwivalenti full-time) u esperti nazzjonali ssekondati

Karigi ta' persunal kuntrattwali

Baġit 2016

Baġit emendatorju Nru 1/2016

Ammont ġdid

FG IV

30,75

3

33,75

FG III

18,75

10,5

29,25

FG II

19

0

19

FG I

5

0

5

Total FG

73,5

13,5

87

Karigi għal esperti nazzjonali ssekondati

71

0

71

Total

144,5

13,5

158


9.9.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 333/40


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-Iter u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 1

(2016/C 333/11)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2016

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

1

PARTEĊIPAZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA

1 1

KONTRIBUZZJONI TAL-EURATOM GĦALL-INFIQ OPERATTIV

1 1 0

KONTRIBUZZJONI TAL-EURATOM GĦALL-INFIQ OPERATTIV

275 475 092,00

500 000 000,00

 

– 107 000 000,00

275 475 092,00

393 000 000,00

1 1 1

IRKUPRU MILL-INFIQ OPERATTIV TAS-SNIN PREĊEDENTI

 

27 260 845,87

 

 

 

27 260 845,87

 

KAPITOLU 1 1 — TOTAL

275 475 092,00

527 260 845,87

 

– 107 000 000,00

275 475 092,00

420 260 845,87

1 2

KONTRIBUZZJONI TAL-EURATOM GĦALL-INFIQ AMMINISTRATTIV

1 2 0

KONTRIBUZZJONI TAL-EURATOM GĦALL-INFIQ AMMINISTRATTIV

44 737 000,00

44 737 000,00

 

 

44 737 000,00

44 737 000,00

1 2 1

IRKUPRU MILL-INFIQ AMMINISTRATTIV TAS-SNIN PREĊEDENTI

1 028 046,01

1 028 046,01

 

 

1 028 046,01

1 028 046,01

 

KAPITOLU 1 2 — TOTAL

45 765 046,01

45 765 046,01

 

 

45 765 046,01

45 765 046,01

 

Titolu 1 — Total

321 240 138,01

573 025 891,88

 

– 107 000 000,00

321 240 138,01

466 025 891,88

2

KONTRIBUZZJONI MINN SĦUBIJA ANNWALI

2 1

KONTRIBUZZJONI MINN SĦUBIJA ANNWALI

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

 

Titolu 2 — Total

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

3

DĦUL ASSENJAT LI JIRRIŻULTA MILL-KONTRIBUZZJONI TAL-ISTAT OSPITANTI TAL-ITER

3 1

KONTRIBUZZJONI TAL-ISTAT OSPITANTI TAL-ITER

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

 

Titolu 3 — Total

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

4

DĦUL MIXXELLANJU

4 1

DĦUL MIXXELLANJU

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titolu 4 — Total

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5

DĦUL ASSENJAT IEĦOR GĦAL PUNT SPEĊIFIKU TA’ NFIQ

5 1

DĦUL IEĦOR

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5 2

DĦUL MILL-FOND TA' RIŻERVA TAL-IO (ORGANIZZAZZJONI ITER)

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titolu 5 — Total

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

GRAN TOTAL

455 840 138,01

697 625 891,88

 

– 107 000 000,00

455 840 138,01

590 625 891,88

INFIQ

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2016

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

1

INFIQ GĦAL PERSUNAL

1 1

INFIQ GĦAL PERSUNAL FIT-TABELLA TAL-PERSUNAL

26 800 000,00

26 800 000,00

 

 

26 800 000,00

26 800 000,00

1 2

INFIQ GĦAL PERSUNAL ESTERN (AĠENTI KUNTRATTWALI, PERSUNAL INTERIM U ESPERTI NAZZJONALI)

8 400 000,00

8 400 000,00

 

 

8 400 000,00

8 400 000,00

1 3

MISSJONIJIET U VVJAĠĠAR FUQ XOGĦOL

2 100 000,00

2 100 000,00

 

 

2 100 000,00

2 100 000,00

1 4

INFIQ MIXXELLANJU FUQ IR-REKLUTAĠĠ U T-TRASFERIMENT TAL-PERSUNAL

760 000,00

760 000,00

 

 

760 000,00

760 000,00

1 5

RAPPREŻENTAZZJONI

10 000,00

10 000,00

 

 

10 000,00

10 000,00

1 6

TAĦRIĠ

817 000,00

817 000,00

 

 

817 000,00

817 000,00

1 7

INFIQ IEĦOR RELATAT MAL-ĠESTJONI TAL-PERSUNAL

1 860 000,00

1 860 000,00

 

 

1 860 000,00

1 860 000,00

1 8

APPRENDISTATI

60 000,00

60 000,00

 

 

60 000,00

60 000,00

 

Titolu 1 — Total

40 807 000,00

40 807 000,00

 

 

40 807 000,00

40 807 000,00

2

BINI, TAGĦMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU

2 1

BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

1 245 000,00

1 245 000,00

 

 

1 245 000,00

1 245 000,00

2 2

TEKNOLOĠIJI TAL-INFORMAZZJONI U L-KOMUNIKAZZJONI

2 816 000,00

2 816 000,00

 

 

2 816 000,00

2 816 000,00

2 3

PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

213 000,00

213 000,00

 

 

213 000,00

213 000,00

2 4

AVVENIMENTI U KOMUNIKAZZJONI

425 000,00

425 000,00

 

 

425 000,00

425 000,00

2 5

INFIQ AMMINISTRATTIV ATTWALI

1 272 000,00

1 272 000,00

 

 

1 272 000,00

1 272 000,00

2 6

SPEJJEŻ POSTALI U TELEKOMUNIKAZZJONIJIET

355 000,00

355 000,00

 

 

355 000,00

355 000,00

2 7

INFIQ GĦAL LAQGĦAT FORMALI U LAQGĦAT OĦRAJN

367 000,00

367 000,00

 

 

367 000,00

367 000,00

 

Titolu 2 — Total

6 693 000,00

6 693 000,00

 

 

6 693 000,00

6 693 000,00

3

INFIQ OPERATTIV

3 1

KOSTRUZZJONI TAL-ITER INKLUŻA T-TĦEJJIJA TAS-SIT TAL-ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

– 415 000,00

– 107 000 000,00

255 217 138,01

392 925 891,88

3 2

TEKNOLOĠIJA GĦALL-ITER

11 500 000,00

17 000 000,00

–1 600 000,00

 

9 900 000,00

17 000 000,00

3 3

TEKNOLOĠIJA GĦAL APPROĊĊ USA’ U DEMO

6 708 000,00

9 200 000,00

2 015 000,00

 

8 723 000,00

9 200 000,00

3 4

INFIQ IEĦOR

4 500 000,00

4 000 000,00

 

 

4 500 000,00

4 000 000,00

3 5

KOSTRUZZJONI TAL-ITER – APPROPRJAZZJONI LI TIRRIŻULTA MILL-KONTRIBUZZJONI TAL-ISTAT OSPITANTI TAL-ITER

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

3 6

APPROPRJAZZJONI LI TIRRIŻULTA MINN PARTIJIET TERZI GĦAL PUNT SPEĊIFIKU TA’ NFIQ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titolu 3 — Total

408 340 138,01

650 125 891,88

 

– 107 000 000 ,00

408 340 138,01

543 125 891,88

 

GRAN TOTAL

455 840 138,01

697 625 891,88

 

– 107 000 000 ,00

455 840 138,01

590 625 891,88


9.9.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 333/45


Parti I – Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 2

(2016/C 333/12)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2016

Baġit emendatorju Nru 2

Ammont ġdid

2

DĦUL

2 0

KONTRIBUZZJONIJIET TAL-UE

25 958 600

 

25 958 600

 

Titolu 2 — Total

25 958 600

 

25 958 600

3

KONTRIBUZZJONI FINANZJARJA MINN PAJJIŻI TERZI

3 0

KONTRIBUZZJONI FINANZJARJA MINN PAJJIŻI TERZI

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 3 — Total

p.m.

 

p.m.

4

KONTRIBUZZJONI OĦRA

4 0

KONTRIBUZZJONI OĦRA

896 207

19 950 947

20 847 154

 

Titolu 4 — Total

896 207

19 950 947

20 847 154

5

DĦUL LI JIRRIŻULTA MILL-OPERATI AMMINISTRATTIVI TAL-ISTITUZZJONI

5 0

DĦUL LI JIRRIŻULTA MILL-OPERATI AMMINISTRATTIVI TAL-ISTITUZZJONI

p.m.

740

740

 

Titolu 5 — Total

p.m.

740

740

 

GRAN TOTAL

26 854 807

19 951 687

46 806 494

INFIQ

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2016

Baġit emendatorju Nru 2

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

1

INFIQ GĦAL PERSUNAL

1 1

KAPITOLU 11 – SALARJI U ALLOWANCES

7 034 850

7 034 850

 

 

7 034 850

7 034 850

1 2

INFIQ RELATAT MAR-REKLUTAĠĠ TAL-PERSUNAL

306 000

306 000

 

 

306 000

306 000

1 3

KAPITOLU 1 3 – SPEJJEŻ FUQ MISSJONIJIET

126 000

126 000

 

 

126 000

126 000

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA

292 500

292 500

 

 

292 500

292 500

1 5

TAĦRIĠ U KORSIJIET GĦALL-PERSUNAL

144 000

144 000

 

 

144 000

144 000

1 6

SERVIZZI ESTERNI

531 000

531 000

 

 

531 000

531 000

1 7

RIĊEVIMENTI U AVVENIMENTI

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Titolu 1 — Total

8 439 350

8 439 350

 

 

8 439 350

8 439 350

2

INFIQ GĦALL-INFRASTRUTTURA U L-OPERAT

2 0

KIRI TA’ BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

1 527 000

1 527 000

740

740

1 527 740

1 527 740

2 1

TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMAZZJONI U TAL-KOMUNIKAZZJONI

710 334

710 334

 

 

710 334

710 334

2 2

PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

120 000

120 000

 

 

120 000

120 000

2 3

INFIQ AMMINISTRATTIV ATTWALI

1 697 120

1 697 120

 

 

1 697 120

1 697 120

2 4

SPEJJEŻ POSTALI U TAT-TELEKOMUNIKAZZJONI

240 666

240 666

 

 

240 666

240 666

 

Titolu 2 — Total

4 295 120

4 295 120

740

740

4 295 860

4 295 860

3

INFIQ OPERATTIV

3 1

APPOĠĠ GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAS-CEAS

280 000

280 000

 

 

280 000

280 000

3 2

APPOĠĠ GĦALL-KOOPERAZZJONI PRATTIKA TAL-SM

2 250 793

2 250 793

 

 

2 250 793

2 250 793

3 3

APPOĠĠ OPERATTIV

11 369 543

11 369 543

 

 

11 369 543

11 369 543

3 4

KOOPERAZZJONI MAL-IMSIEĦBA U L-PARTIJIET INTERESSATI

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

 

Titolu 3 — Total

13 970 336

13 970 336

 

 

13 970 336

13 970 336

4

PROĠETTI ESTERNI OĦRAJN

4 1

PROĠETTI ESTERNI OĦRAJN

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

 

Titolu 4 — Total

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

 

GRAN TOTAL

26 854 806

26 854 806

19 951 687

19 951 687

46 806 493

46 806 493