ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 270

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 59
25 ta' Lulju 2016


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2016/C 270/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1

 

Il-Qorti Ġenerali

2016/C 270/02

Żvolġiment tal-attività tal-Qorti Ġenerali bejn l-1 u d-19 ta’ Settembru 2016

2


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2016/C 270/03

Kawżi magħquda C-210/14 sa C-214/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tal-Corte suprema di cassazione – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Daniela Tomassi (C-210/14), Massimiliano Di Adamo (C-211/14), Andrea De Ciantis (C-212/14), Romina Biolzi (C-213/14), Giuseppe Proia (C-214/14) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Domandi preliminari identiċi — Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE — Libertà ta’ stabbiliment — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Logħob tal-ażżard — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-konċessjonijiet permezz ta’ allinjament ratione temporis tal-iskadenzi — Sejħa għal offerti ġdida — Konċessjonijiet ta’ tul iqsar minn dak tal-konċessjonijiet l-antiki — Trasferiment bla ħlas tal-użu tal-beni materjali u immaterjali miżmuma taħt titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-imħatri — Restrizzjoni — Raġunijiet imperattivi ta’ interess ġenerali — Proporzjonalità)

3

2016/C 270/04

Kawża C-433/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunale di Bari – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Domenico Rosa (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Domandi preliminari identiċi — Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE — Libertà ta’ stabbiliment — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Logħob tal-ażżard — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-konċessjonijiet permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi — Sejħa għal offerti ġdida — Konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet l-antiki — Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob — Restrizzjoni — Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali — Proporzjonalità)

4

2016/C 270/05

Kawża C-434/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunale di Bari – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Raffaele Mignone (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Domandi preliminari identiċi — Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE — Libertà ta’ stabbiliment — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Logħob tal-ażżard — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-konċessjonijiet permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi — Sejħa għal offerti ġdida — Konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet l-antiki — Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob — Restrizzjoni — Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali — Proporzjonalità)

4

2016/C 270/06

Kawża C-435/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunale di Bari – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Mauro Barletta (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Domandi preliminari identiċi — Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE — Libertà ta’ stabbiliment — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Logħob tal-ażżard — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-konċessjonijiet permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi — Sejħa għal offerti ġdida — Konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet l-antiki — Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob — Restrizzjoni — Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali — Proporzjonalità)

5

2016/C 270/07

Kawża C-436/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunale di Bari – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Davide Cazzorla (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Domandi preliminari identiċi — Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE — Libertà ta’ stabbiliment — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Logħob tal-ażżard — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-konċessjonijiet permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi — Sejħa għal offerti ġdida — Konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet l-antiki — Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob — Restrizzjoni — Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali — Proporzjonalità)

6

2016/C 270/08

Kawża C-437/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunale di Bari – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Nicola Seminario (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Domandi preliminari identiċi — Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE — Libertà ta’ stabbiliment — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Logħob tal-ażżard — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-konċessjonijiet permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi — Sejħa għal offerti ġdida — Konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet l-antiki — Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob — Restrizzjoni — Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali — Proporzjonalità)

7

2016/C 270/09

Kawża C-462/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunale di Bari – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Lorenzo Carlucci (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Domandi preliminari identiċi — Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE — Libertà ta’ stabbiliment — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Logħob tal-ażżard — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-konċessjonijiet permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi — Sejħa għal offerti ġdida — Konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet l-antiki — Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob — Restrizzjoni — Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali — Proporzjonalità)

7

2016/C 270/10

Kawża C-467/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunale di Bergamo – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Chiara Baldo (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Domandi preliminari identiċi — Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE — Libertà ta’ stabbiliment — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Logħob tal-ażżard — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-konċessjonijiet permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi — Sejħa għal offerti ġdida — Konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet l-antiki — Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob — Restrizzjoni — Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali — Proporzjonalità)

8

2016/C 270/11

Kawża C-474/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunale di Salerno – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Cristiano Pontillo (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Domandi preliminari identiċi — Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE — Libertà ta’ stabbiliment — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Logħob tal-ażżard — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-konċessjonijiet permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi — Sejħa għal offerti ġdida — Konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet l-antiki — Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob — Restrizzjoni — Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali — Proporzjonalità)

9

2016/C 270/12

Kawża C-495/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – l-Italja) – Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Constantini vs Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Direttiva 89/665/KEE — Kuntratti pubbliċi — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Spejjeż ta’ aċċess għall-ġustizzja amministrattiva fil-qasam tal-akkwist pubbliku — Dritt għal rimedju effettiv — Spejjeż dissważivi — Stħarriġ ġudizzjarju ta’ atti amministrattivi — Prinċipji ta’ effettività u ta’ ekwivalenza)

10

2016/C 270/13

Kawża C-534/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale di Bergamo) – l-Italja – proċeduri kriminali kontra Andrea Gaiti, Sidi Amidou Billa, Joseph Arasomwan, Giuseppe Carissimi, Sahabou Songne (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Domandi preliminari identiċi — Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE — Libertà ta’ stabbiliment — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Logħob tal-ażżard — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-konċessjonijiet permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi — Sejħa għal offerti ġdida — Konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet l-antiki — Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob — Restrizzjoni — Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali — Proporzjonalità)

10

2016/C 270/14

Kawża C-65/15: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunale di Bari – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Vito Santoro (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Domandi preliminari identiċi — Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE — Libertà ta’ stabbiliment — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Logħob tal-ażżard — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-konċessjonijiet permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi — Sejħa għal offerti ġdida — Konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet l-antiki — Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob — Restrizzjoni — Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali — Proporzjonalità)

11

2016/C 270/15

Kawża C-504/15: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunale di Frosinone – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Antonio Paolo Conti (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Domandi preliminari identiċi — Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE — Libertà ta’ stabbiliment — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Logħob tal-ażżard — Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li ddikjarat bħala inkompatibbli mad-dritt tal-Unjoni, il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-konċessjonijiet għall-attività ta’ ġbir ta’ fondi ta’ Pariġi — Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema permezz ta’ sejħa għal offerti ġdida — Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob — Restrizzjoni — Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali — Proporzjonalità)

12

2016/C 270/16

Kawża C-8/16: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunale di Frosinone – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Paola Tonachella (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Domandi preliminari identiċi — Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE — Libertà ta’ stabbiliment — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Logħob tal-ażżard — Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li ddikjarat bħala inkompatibbli mad-dritt tal-Unjoni, il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-konċessjonijiet għall-attività ta’ ġbir ta’ fondi ta’ Pariġi — Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema permezz ta’ sejħa għal offerti ġdida — Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob — Restrizzjoni — Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali — Proporzjonalità)

13

2016/C 270/17

Kawża C-278/15: Appell ippreżentat fl-4 ta’ Ġunju 2015 minn The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa Awla) fis-26 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-581/13 – Royal County of Berkshire Polo Club vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)

13

2016/C 270/18

Kawża C-451/15 P: Appell ippreżentat fis-17 ta’ Awwissu 2015 minn Best-Lock (Europe) Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fis-16 ta’ Ġunju 2015 fil-Kawża T-395/14 – Best-Lock (Europe) vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

14

2016/C 270/19

Kawża C-452/15 P: Appell ippreżentat fis-17 ta’ Awwissu 2015 minn Best-Lock (Europe) Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fis-16 ta’ Ġunju 2015 fil-Kawża T-396/14 – Best-Lock (Europe) vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

14

2016/C 270/20

Kawża C-479/15 P: Appell ippreżentat fis-7 ta’ Settembru 2015 minn Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fid-9 ta’ Lulju 2015 fil-Kawża T-89/11 – Nanu-Nana Joachim Hoepp vs EUIPO

14

2016/C 270/21

Kawża C-480/15: Appell ippreżentat fl-10 ta’ Settembru 2015 minn KS Sports IPCo GmbH, suċċessur legali ta’ BH Stores BV, mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla Estiża) fit-2 ta’ Lulju 2016 fil-Kawża T-657/13 – KS Sports vs L-EUIPO

15

2016/C 270/22

Kawża C-602/15 P: Appell ippreżentat fl-10 ta’ Novembru 2016 minn Monster Energy Company mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fid-9 ta’ Settembru 2015 fil-Kawża T-633/14 – Monster Energy vs EUIPO

15

2016/C 270/23

Kawża C-603/15 P: Appell ippreżentat fl-10 ta’ Novembru 2015 minn Monster Energy Company mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fid-9 ta’ Settembru 2015 fil-Kawża T-666/14: Monster Energy vs EUIPO

15

2016/C 270/24

Kawża C-636/15 P: Appell ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2016 minn August Storck KG mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fil-25 ta’ Settembru 2015 fil-Kawża T-366/14 – August Storck vs EUIPO

16

2016/C 270/25

Kawża C-35/16 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Jannar 2016 minn Matratzen Concord GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fid-19 ta’ Novembru 2016 fil-Kawża T-526/14 – Matratzen Concord GmbH vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

16

2016/C 270/26

Kawża C-76/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Najvyšší súd Slovenskej republiky (ir-Repubblika Slovakka) fil-11 ta’ Frar 2016 – INGSTEEL spol. s r. o., Metrostav a. s. vs Úrad pre verejné obstarávanie

16

2016/C 270/27

Kawża C-77/16 P: Appell ippreżentat fil-11 ta’ Frar 2016 minn Hewlett Packard Development Company LP mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit-3 ta’ Diċembru 2015 fil-Kawża T-77/16 – Hewlett Packard Development Company vs EUIPO

17

2016/C 270/28

Kawża C-115/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fil-25 ta’ Frar 2016 – N Luxembourg 1 vs Skatteministeriet

17

2016/C 270/29

Kawża C-116/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fil-25 ta’ Frar 2016 – Skatteministeriet vs T Denmark

20

2016/C 270/30

Kawża C-117/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fil-25 ta’ Frar 2016 – Skatteministeriet vs Y Denmark Aps

22

2016/C 270/31

Kawża C-118/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fil-25 ta’ Frar 2016 – X Denmark A/S vs Skatteministeriet

25

2016/C 270/32

Kawża C-119/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fil-25 ta’ Frar 2016 – C Danmark I vs Skatteministeriet

27

2016/C 270/33

Kawża C-191/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Berlin (il-Ġermanja) fil-5 ta’ April 2016 – Romano Pisciotti vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

29

2016/C 270/34

Kawża C-265/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale ordinario di Torino (l-Italja) fit-12 ta’ Mejju 2016 – VCAST Limited vs R.T.I. SpA

30

2016/C 270/35

Kawża C-292/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Helsingin hallinto-oikeus (il-Finlandja) fil-25 ta’ Mejju 2016 – A Oy vs Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

31

2016/C 270/36

Kawża C-301/16 P: Appell ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2016 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fis-16 ta’ Marzu 2016 fil-Kawża T-586/14, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd vs Il-Kummissjoni Ewropea

32

2016/C 270/37

Kawża C-304/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Justice (ir-Renju Unit) (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) fit-30 ta’ Mejju 2016 – American Express Co. vs The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

33

2016/C 270/38

Kawża C-305/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-First-tier Tribunal (Tax Chamber) (ir-Renju Unit) fit-30 ta’ Mejju 2016 – Avon Cosmetics Ltd vs The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

34

2016/C 270/39

Kawża C-323/16 P: Appell ippreżentat fit-8 ta’ Ġunju 2016 minn Eurallumina SpA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla, Estiża) fit-22 ta’ April 2016 fil-Kawża T-60/06 RENV II u T-62/06 RENV II, Ir-Repubblika Taljana u Eurallumina SpA vs Il-Kummissjoni Ewropea

36

 

Il-Qorti Ġenerali

2016/C 270/40

Kawża T-162/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2016 – Magic Mountain Kletterhallen et vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Għajnuna għall-kostruzzjoni u għall-operat ta’ ċentri ta’ tixbit ta’ Deutscher Alpenverein eV — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna kompatibbli mas-suq intern — Skema ta’ għajnuna — Analiżi ekonomika iktar bir-reqqa — Karenza fis-suq — Għan leġittimu ta’ interess ġenerali — Artikolu 108(2) u (3) TFUE — Diffikultajiet serji)

37

2016/C 270/41

Kawża T-276/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2016 – Growth Energy u Renewable Fuels Association vs Il-Kunsill (Dumping — Importazzjonijiet tal-bijoetanol li joriġinaw mill-Istati Uniti — Dazju antidumping definittiv — Rikors għal annullament — Assoċjazzjoni — Nuqqas ta’ interess dirett tal-membri — Inammissibbiltà — Dazju antidumping fuq skala internazzjonali — Trattament Individwali — Teħid ta’ kampjuni — Drittijiet ta’ difiża — Nondiskriminazzjoni — Dmir ta’ diliġenza)

38

2016/C 270/42

Kawża T-277/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2016 – Marquis Energy vs Il-Kunsill (Dumping — Importazzjonijiet ta’ bijoetanol li joriġina mill-Istati Uniti — Dazju antidumping definittiv — Rikors għal annullament — Interess dirett — Ammissibbiltà — Dazju antidumping fuq livell nazzjonali — Trattament individwali — Teħid ta’ kampjuni)

38

2016/C 270/43

Kawża T-122/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2016 – L-Italja vs Il-Kummissjoni (Nuqqas ta’ eżekuzzjoni ta’ sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tikkonstata nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Pagament ta’ penalità — Deċiżjoni ta’ likwidazzjoni tal-pagament ta’ penalità — Metodu ta’ kalkolu tal-interessi applikabbli għall-irkupru tal-għajnuna illegali — Interessi komposti)

39

2016/C 270/44

Kawża T-614/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ġunju 2016 – Fútbol Club Barcelona vs EUIPO – Kule (KULE) [Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali KULE — Trade marks nazzjonali verbali preċedenti u trade mark magħrufa CULE — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Assenza ta’ użu ġenwin tat-trade marks preċedenti — Artikolu 42(2) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 — Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009]

40

2016/C 270/45

Kawża T-789/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Ġunju 2016 – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen vs EUIPO – Meissen Keramik (MEISSEN) [Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva MEISSEN — Trade marks tal-Unjoni Ewropea u nazzjonali verbali u figurattivi preċedenti MEISSEN, MEISSENER PORZELLAN, HAUS MEISSEN, Meissen u Meissener Porzellan — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Karattru distintiv u reputazzjoni tat-trade marks preċedenti — Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 — Użu ġenwin tat-trade marks preċedenti — Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament Nru 207/2009, Artikolu 15(1) tar-Regolament Nru 207/2009]

41

2016/C 270/46

Kawża T-385/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Ġunju 2016 – Loops vs EUIPO (Forma ta’ xkupilja tas-snien) [Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Unjoni Ewropea — Trade mark tridimensjonali — Forma ta’ xkupilja tas-snien — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]

41

2016/C 270/47

Kawża T-583/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Ġunju 2016 – Monster Energy vs EUIPO (Rappreżentazzjoni ta’ simbolu ta’ paċi) (Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għal trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea li tirrappreżenta simbolu ta’ paċi — Rikors għal restitutio in integrum — Nuqqas ta’ osservanza tat-terminu għall-preżentata ta’ rikors quddiem il-Qorti Ġenerali)

42

2016/C 270/48

Kawża T-585/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Ġunju 2016 – Monster Energy vs EUIPO (GREEN BEANS) (Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali GREEN BEANS — Applikazzjoni għal restitutio in integrum — Nuqqas ta’ osservanza tat-terminu għall-preżentata ta’ rikors quddiem il-Qorti Ġenerali)

43

2016/C 270/49

Kawża T-362/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Mejju 2016 – REWE-Zentral vs EUIPO – Vicente Gandía Pla (MY PLANET) (Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Irtirar tal-oppożizzjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

43

2016/C 270/50

Kawża T-825/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2016 – IREPA vs Il-Kummissjoni u Il-Qorti tal-Awdituri (Rikors għal annullament — Sajd — Programm nazzjonali Taljan għall-ġbir ta’ data fis-settur tas-sajd għall-perijodu 2009-2010 — Irkupru ta’ parti mill-ħlasijiet bil-quddiem imħallsa lir-rikorrenti — Rapport preliminari tal-Qorti tal-Awdituri — Att li ma jistax jiġi kkontestat — Att preparatorju — Ittri ta’ informazzjoni minn qabel — Nota ta’ debitu — Ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE — Nuqqas ta’ interess dirett — Inammissibbiltà)

44

2016/C 270/51

Kawża T-178/15: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Ġunju 2016 – Kohrener Landmolkerei u DHG vs Il-Kummissjoni [Sistema tal-ispeċjalitajiet tradizzjonali garantiti — Regolament (UE) Nru 1151/2012 — Ittra tal-Kummissjoni li tinforma lill-awtoritajiet kompetenti dwar preżentata tardiva tal-att ta’ oppożizzjoni tagħhom — Rikors manifestament infondat fid-dritt]

45

2016/C 270/52

Kawża T-168/16: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ April 2016 – Grizzly Tools vs Il-Kummissjoni

45

2016/C 270/53

Kawża T-202/16: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Mejju 2016 – Keturi kambariai vs EUIPO – Coffee In (coffee inn)

46

2016/C 270/54

Kawża T-222/16: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Mejju 2016 – Hansen Medical vs EUIPO – Covidien (MAGELLAN)

47

2016/C 270/55

Kawża T-229/16: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Mejju 2016 – Pio De Bragança vs EUIPO – Ordem de São Miguel da Ala (QUIS UT DEUS)

48

2016/C 270/56

Kawża T-240/16: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Mejju 2016 – Klyuyev vs Il-Kunsill

48

2016/C 270/57

Kawża T-242/16: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Mejju 2016 – Stavytskyi vs Il-Kunsill

50

2016/C 270/58

Kawża T-247/16: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Mejju 2016 – Trasta Komercbanka et vs BĊE

51

2016/C 270/59

Kawża T-248/16: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Mejju 2016 – Walfood vs EUIPO – Romanov Holding (CHATKA)

52

2016/C 270/60

Kawża T-261/16: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Mejju 2016 – Il-Portugall vs Il-Kummissjoni

52

2016/C 270/61

Kawża T-272/16: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Mejju 2016 – Il-Ġreċja vs Il-Kummissjoni

53

2016/C 270/62

Kawża T-273/16: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2016 – Sun Media vs EUIPO – Meta4 Spain (METAPORN)

55

2016/C 270/63

Kawża T-274/16: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Mejju 2016 – Saleh Thabet vs Il-Kunsill

56

2016/C 270/64

Kawża T-275/16: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Mejju 2016 – Mubarak et vs Il-Kunsill

57

2016/C 270/65

Kawża T-282/16: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2016 – Inpost Paczkomaty vs Il-Kummissjoni

58

2016/C 270/66

Kawża T-283/16: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2016 – Inpost vs Il-Kummissjoni

60

2016/C 270/67

Kawża T-284/16: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Meju 2016 – Gulli vs EUIPO – Laverana (Lybera)

61

2016/C 270/68

Kawża T-287/16: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2016 – Il-Belġju vs Il-Kummissjoni

62

2016/C 270/69

Kawża T-289/16: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Ġunju 2016 – Inox Mare vs Il-Kummissjoni

63

2016/C 270/70

Kawża T-290/16: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Ġunju 2016 – Fruits de Ponent vs Il-Kummissjoni

64

2016/C 270/71

Kawża T-298/16: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Ġunju 2016 – East West Consulting vs Il-Kummissjoni

66

2016/C 270/72

Kawża T-560/12: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta Ġunju 2016 – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej vs ECHA

67

2016/C 270/73

Kawża T-537/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Ġunju 2016 – Laboratoire Nuxe vs EUIPO – NYX, Los Angeles (NYX)

67

2016/C 270/74

Kawża T-84/15: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-31 ta’ Mejju 2016 – Laboratorios Thea vs EUIPO – Sebapharma (Sebacur)

67

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2016/C 270/75

Kawża F-121/15: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tal-14 ta’ Ġunju 2016 – Fernández González vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Membru tal-persunal temporanju — Membru tal-persunal assenjat fi ħdan il-kabinett ta’ Kummissarju Ewropew — Reklutaġġ ta’ membru tal-persunal temporanju skont l-Artikolu 2(b) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg — Kundizzjoni ta’ interruzzjoni ta’ kull xorta ta’ impjieg mal-Kummissjoni ta’ terminu ta’ sitt xhur — Punt 3.2 tan-Nota tal-Kummissjoni D(2005) 18064, tat-28 ta’ Lulju 2005, dwar ir-reklutaġġ ta’ membri tal-persunal temporanju, skont l-Artikolu 2(b) u (d) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg, fuq pożizzjonijiet permanenti fil-każ ta’ assenza ta’ kandidati li għaddew minn kompetizzjoni)

68

2016/C 270/76

Kawża F-133/15: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tal-10 ta’ Ġunju 2016 – HI vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Artikolu 11 tar-Regolamenti tal-Persunal — Dmir ta’ lealtà — Artikolu 11a — Kunflitt ta’ interessi — Uffiċjal inkarigat milli jsegwi proġett iffinanzjat mill-Unjoni — Rabta ta’ familja bejn dan l-uffiċjal u impjegat irreklutat għall-bżonnijiet tal-proġett mill-kumpannija inkarigata minn dan il-proġett — Proċedura dixxiplinari — Sanzjoni dixxiplinari — Tnaqqis fil-grad — Legalità tal-kompożizzjoni tal-kunsill ta’ dixxiplina — Obbligu ta’ motivazzjoni — Tul tal-proċedura — Terminu raġonevoli — Ksur tad-drittijiet tad-difiża — Prinċipju ne bis in idem — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Proporzjonalità tas-sanzjoni — Ċirkustanzi attenwanti)

69


MT

 


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/1


L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(2016/C 270/01)

L-aħħar pubblikazzjoni

ĠU C 260, 18.7.2016

Pubblikazzjonijiet preċedenti

ĠU C 251, 11.7.2016

ĠU C 243, 4.7.2016

ĠU C 232, 27.6.2016

ĠU C 222, 20.6.2016

ĠU C 211, 13.6.2016

ĠU C 200, 6.6.2016

Dawn it-testi huma disponibbli fuq:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Il-Qorti Ġenerali

25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/2


Żvolġiment tal-attività tal-Qorti Ġenerali bejn l-1 u d-19 ta’ Settembru 2016

(2016/C 270/02)

Il-Qorti Ġenerali, fil-Konferenza Plenarja tagħha tal-15 ta’ Ġunju 2016, ħadet nota tal-fatt li t-teħid tal-ġurament tal-ħatra quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja mill-Membri l-ġodda tal-Qorti Ġenerali ser iseħħ fid-19 ta’ Settembru 2016 u li, għaldaqstant, skont it-tielet paragrafu tal-Artikolu 5 tal-Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, sakemm jieħdu l-kariga tagħhom il-Membri l-ġodda tal-Qorti Ġenerali:

il-Presidenza tal-Qorti Ġenerali ser tiġi żgurata mill-President M. Jaeger;

il-Viċi Presidenza tal-Qorti Ġenerali ser tiġi żgurata mill-Viċi President J. Kanninen;

il-Presidenzi tal-Awli b’ħames u bi tliet imħallfin ser jiġu żgurati mill-Viċi President J. Kanninen, u mill-Presidenti ta’ Awla M.E .Martins Ribeiro, S. Papasavvas, M. Prek, A. Dittrich, S. Frimodt Nielsen, M. van der Woude, D. Gratsias u G. Berardis;

id-deċiżjoni tal-assenjazzjoni tal-Imħallfin lill-awli tat-23 ta’ Ottubru 2013 (ĠU 2013, C 344, p. 2), kif emendata l-aħħar bid-deċiżjoni tad-9 ta’ Ġunju 2016 (ĠU 2016, C 243, p. 2), id-deċiżjonijiet tat-13 ta’ Mejju 2015 dwar il-kompożizzjoni tal-Awla Manja u dwar il-metodu ta’ nomina tal-Imħallef li jissostitwixxi Mħallef suġġett għal impediment (ĠU 2015, C 213, p. 2) u d-deċiżjonijiet tat-23 ta’ Settembru 2013 dwar il-kriterji ta’ assenzjazzjoni tal-kawżi lill-awli u dwar il-kompożizzjoni tal-Awla tal-Appell (ĠU 2013, C 313, p. 4 u 5) ser jibqgħu japplikaw.


V Avviżi

PROĊEDURI TAL-QORTI

Il-Qorti tal-Ġustizzja

25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/3


Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tal-Corte suprema di cassazione – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Daniela Tomassi (C-210/14), Massimiliano Di Adamo (C-211/14), Andrea De Ciantis (C-212/14), Romina Biolzi (C-213/14), Giuseppe Proia (C-214/14)

(Kawżi magħquda C-210/14 sa C-214/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja - Domandi preliminari identiċi - Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE - Libertà ta’ stabbiliment - Libertà li jiġu pprovduti servizzi - Logħob tal-ażżard - Leġiżlazzjoni nazzjonali - Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-konċessjonijiet permezz ta’ allinjament ratione temporis tal-iskadenzi - Sejħa għal offerti ġdida - Konċessjonijiet ta’ tul iqsar minn dak tal-konċessjonijiet l-antiki - Trasferiment bla ħlas tal-użu tal-beni materjali u immaterjali miżmuma taħt titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-imħatri - Restrizzjoni - Raġunijiet imperattivi ta’ interess ġenerali - Proporzjonalità))

(2016/C 270/03)

Lingwa tal-proċedura: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Corte suprema di cassazione

Partijiet fil-proċeduri kriminali prinċipali

Daniela Tomassi (C-210/14), Massimiliano Di Adamo (C-211/14), Andrea De Ciantis (C-212/14), Romina Biolzi (C-213/14), Giuseppe Proia (C-214/14)

Dispożittiv

1)

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE u l-prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament u ta’ effettività għandhom jiġu interpretati fis-sens li ma jipprekludux leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-logħob tal-ażżard, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprevedi l-organizzazzjoni ta’ sejħa għal offerti ġdida fir-rigward ta’ konċessjonijiet ta’ tul iqsar minn dak tal-konċessjonijiiet mogħtija qabel minħabba organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema permezz ta’ allinjament ratione temporis tal-iskadenzi tal-konċessjonijiet.

2)

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu dispożizzjoni nazzjonali restrittiva, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li timponi fuq il-konċessjonarju ta’ logħob tal-ażżard li, fi tmiem l-attività minħabba l-iskadenza tal-perijodu ta’ konċessjoni, jittrasferixxi bla ħlas l-użu tal-beni materjali u immaterjali miżmuma taħt titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-imħatri, sakemm din ir-restrizzjoni tmur lil hinn minn dak li huwa neċessarju għat-twettiq tal-għan li din id-dispożizzjoni effettivament tfittex li tilħaq, ċirkustanza li hija l-qorti tar-rinviju li għandha tivverifika.


(1)  ĠU C 292, 1.9.2014.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/4


Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunale di Bari – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Domenico Rosa

(Kawża C-433/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja - Domandi preliminari identiċi - Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE - Libertà ta’ stabbiliment - Libertà li jiġu pprovduti servizzi - Logħob tal-ażżard - Leġiżlazzjoni nazzjonali - Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-konċessjonijiet permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi - Sejħa għal offerti ġdida - Konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet l-antiki - Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob - Restrizzjoni - Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali - Proporzjonalità))

(2016/C 270/04)

Lingwa tal-proċedura: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale di Bari

Parti fil-proċeduri kriminali prinċipali

Domenico Rosa

Dispożittiv

1)

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE u l-prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament u ta’ effettività għandhom jiġu interpretati fis-sens li dawn ma jipprekludux leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-logħob tal-ażżard, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprovdi għall-organizzazzjoni ta’ sejħa għal offerti ġdida marbuta ma’ konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet mogħtija preċedentement minħabba organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi tal-konċessjonijiet.

2)

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE għandhom jiġu interpretati fis-sens li dawn jipprekludu dispożizzjoni nazzjonali restrittiva, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tobbliga lill-konċessjonarju tal-logħob tal-ażżard li jittrasferixxi b’titolu gratwit, fil-mument tat-terminazzjoni tal-attività dovuta għall-iskadenza tal-perijodu ta’ konċessjoni, l-użu ta’ oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob, sa fejn din ir-restrizzjoni tmur lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkiseb l-għan effettivament segwit minn din id-dispożizzjoni, fatt li għandu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju.


(1)  ĠU C 448, 15.12.2014


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/4


Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunale di Bari – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Raffaele Mignone

(Kawża C-434/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja - Domandi preliminari identiċi - Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE - Libertà ta’ stabbiliment - Libertà li jiġu pprovduti servizzi - Logħob tal-ażżard - Leġiżlazzjoni nazzjonali - Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-konċessjonijiet permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi - Sejħa għal offerti ġdida - Konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet l-antiki - Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob - Restrizzjoni - Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali - Proporzjonalità))

(2016/C 270/05)

Lingwa tal-proċedura: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale di Bari

Parti fil-proċeduri kriminali prinċipali

Raffaele Mignone

Dispożittiv

1)

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE u l-prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament u ta’ effettività għandhom jiġu interpretati fis-sens li dawn ma jipprekludux leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-logħob tal-ażżard, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprovdi għall-organizzazzjoni ta’ sejħa għal offerti ġdida marbuta ma’ konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet mogħtija preċedentement minħabba organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi tal-konċessjonijiet.

2)

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE għandhom jiġu interpretati fis-sens li dawn jipprekludu dispożizzjoni nazzjonali restrittiva, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tobbliga lill-konċessjonarju tal-logħob tal-ażżard li jittrasferixxi b’titolu gratwit, fil-mument tat-terminazzjoni tal-attività dovuta għall-iskadenza tal-perijodu ta’ konċessjoni, l-użu ta’ oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob, sa fejn din ir-restrizzjoni tmur lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkiseb l-għan effettivament segwit minn din id-dispożizzjoni, fatt li għandu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju.


(1)  ĠU C 448, 15.12.2014.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/5


Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunale di Bari – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Mauro Barletta

(Kawża C-435/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja - Domandi preliminari identiċi - Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE - Libertà ta’ stabbiliment - Libertà li jiġu pprovduti servizzi - Logħob tal-ażżard - Leġiżlazzjoni nazzjonali - Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-konċessjonijiet permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi - Sejħa għal offerti ġdida - Konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet l-antiki - Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob - Restrizzjoni - Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali - Proporzjonalità))

(2016/C 270/06)

Lingwa tal-proċedura: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale di Bari

Parti fil-proċeduri kriminali prinċipali

Mauro Barletta

Dispożittiv

1)

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE u l-prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament u ta’ effettività għandhom jiġu interpretati fis-sens li dawn ma jipprekludux leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-logħob tal-ażżard, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprovdi għall-organizzazzjoni ta’ sejħa għal offerti ġdida marbuta ma’ konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet mogħtija preċedentement minħabba organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi tal-konċessjonijiet.

2)

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE għandhom jiġu interpretati fis-sens li dawn jipprekludu dispożizzjoni nazzjonali restrittiva, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tobbliga lill-konċessjonarju tal-logħob tal-ażżard li jittrasferixxi b’titolu gratwit, fil-mument tat-terminazzjoni tal-attività dovuta għall-iskadenza tal-perijodu ta’ konċessjoni, l-użu ta’ oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob, sa fejn din ir-restrizzjoni tmur lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkiseb l-għan effettivament segwit minn din id-dispożizzjoni, fatt li għandu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju.


(1)  ĠU C 448, 15.12.2014


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/6


Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunale di Bari – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Davide Cazzorla

(Kawża C-436/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja - Domandi preliminari identiċi - Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE - Libertà ta’ stabbiliment - Libertà li jiġu pprovduti servizzi - Logħob tal-ażżard - Leġiżlazzjoni nazzjonali - Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-konċessjonijiet permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi - Sejħa għal offerti ġdida - Konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet l-antiki - Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob - Restrizzjoni - Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali - Proporzjonalità))

(2016/C 270/07)

Lingwa tal-proċedura: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale di Bari

Parti fil-proċeduri kriminali prinċipali

Davide Cazzorla

Dispożittiv

1)

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE u l-prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament u ta’ effettività għandhom jiġu interpretati fis-sens li dawn ma jipprekludux leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-logħob tal-ażżard, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprovdi għall-organizzazzjoni ta’ sejħa għal offerti ġdida marbuta ma’ konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet mogħtija preċedentement minħabba organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi tal-konċessjonijiet.

2)

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE għandhom jiġu interpretati fis-sens li dawn jipprekludu dispożizzjoni nazzjonali restrittiva, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tobbliga lill-konċessjonarju tal-logħob tal-ażżard li jittrasferixxi b’titolu gratwit, fil-mument tat-terminazzjoni tal-attività dovuta għall-iskadenza tal-perijodu ta’ konċessjoni, l-użu ta’ oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob, sa fejn din ir-restrizzjoni tmur lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkiseb l-għan effettivament segwit minn din id-dispożizzjoni, fatt li għandu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju.


(1)  ĠU C 448, 15.12.2014


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/7


Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunale di Bari – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Nicola Seminario

(Kawża C-437/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja - Domandi preliminari identiċi - Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE - Libertà ta’ stabbiliment - Libertà li jiġu pprovduti servizzi - Logħob tal-ażżard - Leġiżlazzjoni nazzjonali - Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-konċessjonijiet permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi - Sejħa għal offerti ġdida - Konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet l-antiki - Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob - Restrizzjoni - Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali - Proporzjonalità))

(2016/C 270/08)

Lingwa tal-proċedura: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale di Bari

Parti fil-proċeduri kriminali prinċipali

Nicola Seminario

Dispożittiv

1)

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE u l-prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament u ta’ effettività għandhom jiġu interpretati fis-sens li dawn ma jipprekludux leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-logħob tal-ażżard, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprovdi għall-organizzazzjoni ta’ sejħa għal offerti ġdida marbuta ma’ konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet mogħtija preċedentement minħabba organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi tal-konċessjonijiet.

2)

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE għandhom jiġu interpretati fis-sens li dawn jipprekludu dispożizzjoni nazzjonali restrittiva, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tobbliga lill-konċessjonarju tal-logħob tal-ażżard li jittrasferixxi b’titolu gratwit, fil-mument tat-terminazzjoni tal-attività dovuta għall-iskadenza tal-perijodu ta’ konċessjoni, l-użu ta’ oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob, sa fejn din ir-restrizzjoni tmur lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkiseb l-għan effettivament segwit minn din id-dispożizzjoni, fatt li għandu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju.


(1)  ĠU C 448, 15.12.2014.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/7


Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunale di Bari – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Lorenzo Carlucci

(Kawża C-462/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja - Domandi preliminari identiċi - Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE - Libertà ta’ stabbiliment - Libertà li jiġu pprovduti servizzi - Logħob tal-ażżard - Leġiżlazzjoni nazzjonali - Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-konċessjonijiet permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi - Sejħa għal offerti ġdida - Konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet l-antiki - Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob - Restrizzjoni - Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali - Proporzjonalità))

(2016/C 270/09)

Lingwa tal-proċedura: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale di Bari

Parti fil-proċeduri kriminali prinċipali

Lorenzo Carlucci

Dispożittiv

1)

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE u l-prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament u ta’ effettività għandhom jiġu interpretati fis-sens li dawn ma jipprekludux leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-logħob tal-ażżard, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprovdi għall-organizzazzjoni ta’ sejħa għal offerti ġdida marbuta ma’ konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet mogħtija preċedentement minħabba organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi tal-konċessjonijiet.

2)

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE għandhom jiġu interpretati fis-sens li dawn jipprekludu dispożizzjoni nazzjonali restrittiva, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tobbliga lill-konċessjonarju tal-logħob tal-ażżard li jittrasferixxi b’titolu gratwit, fil-mument tat-terminazzjoni tal-attività dovuta għall-iskadenza tal-perijodu ta’ konċessjoni, l-użu ta’ oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob, sa fejn din ir-restrizzjoni tmur lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkiseb l-għan effettivament segwit minn din id-dispożizzjoni, fatt li għandu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju.


(1)  ĠU C 448, 15.12.2014.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/8


Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunale di Bergamo – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Chiara Baldo

(Kawża C-467/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja - Domandi preliminari identiċi - Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE - Libertà ta’ stabbiliment - Libertà li jiġu pprovduti servizzi - Logħob tal-ażżard - Leġiżlazzjoni nazzjonali - Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-konċessjonijiet permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi - Sejħa għal offerti ġdida - Konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet l-antiki - Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob - Restrizzjoni - Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali - Proporzjonalità))

(2016/C 270/10)

Lingwa tal-proċedura: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale di Bergamo

Parti fil-proċeduri kriminali prinċipali

Chiara Baldo

Dispożittiv

1)

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE u l-prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament u ta’ effettività għandhom jiġu interpretati fis-sens li dawn ma jipprekludux leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-logħob tal-ażżard, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprovdi għall-organizzazzjoni ta’ sejħa għal offerti ġdida marbuta ma’ konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet mogħtija preċedentement minħabba organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi tal-konċessjonijiet.

2)

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE għandhom jiġu interpretati fis-sens li dawn jipprekludu dispożizzjoni nazzjonali restrittiva, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tobbliga lill-konċessjonarju tal-logħob tal-ażżard li jittrasferixxi b’titolu gratwit, fil-mument tat-terminazzjoni tal-attività dovuta għall-iskadenza tal-perijodu ta’ konċessjoni, l-użu ta’ oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob, sa fejn din ir-restrizzjoni tmur lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkiseb l-għan effettivament segwit minn din id-dispożizzjoni, fatt li għandu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju.


(1)  ĠU C 448, 15.12.2014.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/9


Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunale di Salerno – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Cristiano Pontillo

(Kawża C-474/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja - Domandi preliminari identiċi - Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE - Libertà ta’ stabbiliment - Libertà li jiġu pprovduti servizzi - Logħob tal-ażżard - Leġiżlazzjoni nazzjonali - Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-konċessjonijiet permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi - Sejħa għal offerti ġdida - Konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet l-antiki - Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob - Restrizzjoni - Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali - Proporzjonalità))

(2016/C 270/11)

Lingwa tal-proċedura: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale di Salerno

Parti fil-proċeduri kriminali prinċipali

Cristiano Pontillo

Dispożittiv

1)

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE u l-prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament u ta’ effettività għandhom jiġu interpretati fis-sens li dawn ma jipprekludux leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-logħob tal-ażżard, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprovdi għall-organizzazzjoni ta’ sejħa għal offerti ġdida marbuta ma’ konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet mogħtija preċedentement minħabba organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi tal-konċessjonijiet.

2)

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE għandhom jiġu interpretati fis-sens li dawn jipprekludu dispożizzjoni nazzjonali restrittiva, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tobbliga lill-konċessjonarju tal-logħob tal-ażżard li jittrasferixxi b’titolu gratwit, fil-mument tat-terminazzjoni tal-attività dovuta għall-iskadenza tal-perijodu ta’ konċessjoni, l-użu ta’ oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob, sa fejn din ir-restrizzjoni tmur lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkiseb l-għan effettivament segwit minn din id-dispożizzjoni, fatt li għandu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju.


(1)  ĠU C 462, 22.12.2014


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/10


Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – l-Italja) – Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Constantini vs Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

(Kawża C-495/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja - Direttiva 89/665/KEE - Kuntratti pubbliċi - Leġiżlazzjoni nazzjonali - Spejjeż ta’ aċċess għall-ġustizzja amministrattiva fil-qasam tal-akkwist pubbliku - Dritt għal rimedju effettiv - Spejjeż dissważivi - Stħarriġ ġudizzjarju ta’ atti amministrattivi - Prinċipji ta’ effettività u ta’ ekwivalenza))

(2016/C 270/12)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Constantini

Konvenuti: Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

Dispożittiv

L-Artikolu 1 tad-Direttiva tal-Kunsill 89/665/KEE, tal-21 ta’ Diċembru 1989, dwar il-koordinazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi rigward l-applikazzjoni tal-proċeduri ta’ reviżjoni għall-għoti ta’ kuntratti ta’ provvista pubblika u xogħlijiet pubbliċi, kif emendata bid-Direttiva 2007/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Diċembru 2007, kif ukoll il-prinċipji ta’ ekwivalenza u ta’ effettività, għandhom jiġu interpretati fis-sens li ma jipprekludux leġiżlazzjoni nazzjonali li timponi l-ħlas ta’ spejjeż ġudizzjarji, bħall-kontribuzzjoni unifikata inkwistjoni fil-kawża prinċipali, waqt l-introduzzjoni, fil-qrati amministrattivi, ta’ rikors fil-qasam tal-kuntratti pubbliċi.


(1)  ĠU C 26, 26.01.2015


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/10


Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale di Bergamo) – l-Italja – proċeduri kriminali kontra Andrea Gaiti, Sidi Amidou Billa, Joseph Arasomwan, Giuseppe Carissimi, Sahabou Songne

(Kawża C-534/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja - Domandi preliminari identiċi - Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE - Libertà ta’ stabbiliment - Libertà li jiġu pprovduti servizzi - Logħob tal-ażżard - Leġiżlazzjoni nazzjonali - Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-konċessjonijiet permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi - Sejħa għal offerti ġdida - Konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet l-antiki - Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob - Restrizzjoni - Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali - Proporzjonalità))

(2016/C 270/13)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale di Bergamo

Partijiet fil-kawża prinċipali

Andrea Gaiti, Sidi Amidou Billa, Joseph Arasomwan, Giuseppe Carissimi, Sahabou Songne

Dispożittiv

1)

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE u l-prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament u ta’ effettività għandhom jiġu interpretati fis-sens li dawn ma jipprekludux leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-logħob tal-ażżard, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprovdi għall-organizzazzjoni ta’ sejħa għal offerti ġdida marbuta ma’ konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet mogħtija preċedentement minħabba organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi tal-konċessjonijiet.

2)

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE għandhom jiġu interpretati fis-sens li dawn jipprekludu dispożizzjoni nazzjonali restrittiva, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tobbliga lill-konċessjonarju tal-logħob tal-ażżard li jittrasferixxi b’titolu gratwit, fil-mument tat-terminazzjoni tal-attività dovuta għall-iskadenza tal-perijodu ta’ konċessjoni, l-użu ta’ oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob, sa fejn din ir-restrizzjoni tmur lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkiseb l-għan effettivament segwit minn din id-dispożizzjoni, fatt li għandu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju.


(1)  ĠU C 34, 2.02.2015


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/11


Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunale di Bari – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Vito Santoro

(Kawża C-65/15) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja - Domandi preliminari identiċi - Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE - Libertà ta’ stabbiliment - Libertà li jiġu pprovduti servizzi - Logħob tal-ażżard - Leġiżlazzjoni nazzjonali - Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-konċessjonijiet permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi - Sejħa għal offerti ġdida - Konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet l-antiki - Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob - Restrizzjoni - Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali - Proporzjonalità))

(2016/C 270/14)

Lingwa tal-proċedura: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale di Bari

Parti fil-proċeduri kriminali prinċipali

Vito Santoro

Dispożittiv

1)

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE u l-prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament u ta’ effettività għandhom jiġu interpretati fis-sens li dawn ma jipprekludux leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-logħob tal-ażżard, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprovdi għall-organizzazzjoni ta’ sejħa għal offerti ġdida marbuta ma’ konċessjonijiet għal perijodu iqsar minn dak tal-konċessjonijiet mogħtija preċedentement minħabba organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema permezz ta’ allinjament temporali tal-iskadenzi tal-konċessjonijiet.

2)

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE għandhom jiġu interpretati fis-sens li dawn jipprekludu dispożizzjoni nazzjonali restrittiva, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tobbliga lill-konċessjonarju tal-logħob tal-ażżard li jittrasferixxi b’titolu gratwit, fil-mument tat-terminazzjoni tal-attività dovuta għall-iskadenza tal-perijodu ta’ konċessjoni, l-użu ta’ oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob, sa fejn din ir-restrizzjoni tmur lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkiseb l-għan effettivament segwit minn din id-dispożizzjoni, fatt li għandu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju.


(1)  ĠU C 138, 27.04.2015


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/12


Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunale di Frosinone – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Antonio Paolo Conti

(Kawża C-504/15) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja - Domandi preliminari identiċi - Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE - Libertà ta’ stabbiliment - Libertà li jiġu pprovduti servizzi - Logħob tal-ażżard - Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li ddikjarat bħala inkompatibbli mad-dritt tal-Unjoni, il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-konċessjonijiet għall-attività ta’ ġbir ta’ fondi ta’ Pariġi - Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema permezz ta’ sejħa għal offerti ġdida - Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob - Restrizzjoni - Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali - Proporzjonalità))

(2016/C 270/15)

Lingwa tal-proċedura: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale di Frosinone

Parti fil-proċeduri kriminali prinċipali

Antonio Paolo Conti

Dispożittiv

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE għandhom jiġu interpretati fis-sens li dawn jipprekludu dispożizzjoni nazzjonali restrittiva, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tobbliga lill-konċessjonarju tal-logħob tal-ażżard li jittrasferixxi b’titolu gratwit, fil-mument tat-terminazzjoni tal-attività dovuta għall-iskadenza tal-perijodu ta’ konċessjoni, l-użu ta’ oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob, sa fejn din ir-restrizzjoni tmur lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkiseb l-għan effettivament segwit minn din id-dispożizzjoni, fatt li għandu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju.


(1)  ĠU C 406, 7.12.2015.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/13


Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ April 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunale di Frosinone – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra Paola Tonachella

(Kawża C-8/16) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Artikolu 99 tar-Regolamenti tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja - Domandi preliminari identiċi - Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE - Libertà ta’ stabbiliment - Libertà li jiġu pprovduti servizzi - Logħob tal-ażżard - Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li ddikjarat bħala inkompatibbli mad-dritt tal-Unjoni, il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-konċessjonijiet għall-attività ta’ ġbir ta’ fondi ta’ Pariġi - Organizzazzjoni mill-ġdid tas-sistema permezz ta’ sejħa għal offerti ġdida - Trasferiment b’titolu gratwit tal-użu tal-oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob - Restrizzjoni - Raġunijiet impellanti ta’ interess ġenerali - Proporzjonalità))

(2016/C 270/16)

Lingwa tal-proċedura: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale di Frosinone

Parti fil-proċeduri kriminali prinċipali

Paola Tonachella

Dispożittiv

L-Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE għandhom jiġu interpretati fis-sens li dawn jipprekludu dispożizzjoni nazzjonali restrittiva, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tobbliga lill-konċessjonarju tal-logħob tal-ażżard li jittrasferixxi b’titolu gratwit, fil-mument tat-terminazzjoni tal-attività dovuta għall-iskadenza tal-perijodu ta’ konċessjoni, l-użu ta’ oġġetti materjali u mhux materjali miżmuma b’titolu ta’ proprjetà u li jikkostitwixxu n-netwerk ta’ ġestjoni u ta’ ġbir tal-logħob, sa fejn din ir-restrizzjoni tmur lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkiseb l-għan effettivament segwit minn din id-dispożizzjoni, fatt li għandu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju.


(1)  ĠU C 90, 7.03.2016.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/13


Appell ippreżentat fl-4 ta’ Ġunju 2015 minn The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa Awla) fis-26 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-581/13 – Royal County of Berkshire Polo Club vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)

(Kawża C-278/15)

(2016/C 270/17)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (rappreżentant: J. Maitland-Walker, Solicitor)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)

Permezz ta’ digriet tal-14 ta’ April 2016, il-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) iddikjarat l-appell inammissibbli.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/14


Appell ippreżentat fis-17 ta’ Awwissu 2015 minn Best-Lock (Europe) Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fis-16 ta’ Ġunju 2015 fil-Kawża T-395/14 – Best-Lock (Europe) vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

(Kawża C-451/15 P)

(2016/C 270/18)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Best-Lock (Europe) (rappreżentant: J. Becker, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Permezz ta’ digriet tal-14 ta’ April 2016, il-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) iddikjarat l-appell inammissibbli.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/14


Appell ippreżentat fis-17 ta’ Awwissu 2015 minn Best-Lock (Europe) Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fis-16 ta’ Ġunju 2015 fil-Kawża T-396/14 – Best-Lock (Europe) vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

(Kawża C-452/15 P)

(2016/C 270/19)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Best-Lock (Europe) Ltd (rappreżentant: J. Becker, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Permezz ta’ digriet tal-14 ta’ April 2016, il-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) iddikjarat l-appell inammissibbli.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/14


Appell ippreżentat fis-7 ta’ Settembru 2015 minn Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fid-9 ta’ Lulju 2015 fil-Kawża T-89/11 – Nanu-Nana Joachim Hoepp vs EUIPO

(Kawża C-479/15 P)

(2016/C 270/20)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (rappreżentanti: A. Nordemann, avukat, M. C. Maier, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

B’digriet tal-14 ta’ April 2016, il-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) iddeċidiet li l-appell kien inammissibbli.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/15


Appell ippreżentat fl-10 ta’ Settembru 2015 minn KS Sports IPCo GmbH, suċċessur legali ta’ BH Stores BV, mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla Estiża) fit-2 ta’ Lulju 2016 fil-Kawża T-657/13 – KS Sports vs L-EUIPO

(Kawża C-480/15)

(2016/C 270/21)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: KS Sports IPCo GmbH, suċċessur legali ta’ BH Stores BV (rappreżentanti: T. Dolde, avukat, M. Hawkins, solicitor, P. Homann, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Permezz ta’ digriet tal-14 ta’ April 2016, il-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) iddeċidiet li l-appell huwa inammissibbli.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/15


Appell ippreżentat fl-10 ta’ Novembru 2016 minn Monster Energy Company mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fid-9 ta’ Settembru 2015 fil-Kawża T-633/14 – Monster Energy vs EUIPO

(Kawża C-602/15 P)

(2016/C 270/22)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Monster Energy Company (rappreżentant: P. Brownlow, Solicitor)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

B’digriet tal-4 ta’ Mejju 2016 il-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) iddeċidiet li l-appell kien inammissibbli.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/15


Appell ippreżentat fl-10 ta’ Novembru 2015 minn Monster Energy Company mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fid-9 ta’ Settembru 2015 fil-Kawża T-666/14: Monster Energy vs EUIPO

(Kawża C-603/15 P)

(2016/C 270/23)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Monster Energy Company (rappreżentanti: P. Brownlow, solicitor)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Permezz ta’ digriet tal-4 ta’ Mejju 2016, il-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) ddeċidiet li l-appell kien inammissibbli.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/16


Appell ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2016 minn August Storck KG mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fil-25 ta’ Settembru 2015 fil-Kawża T-366/14 – August Storck vs EUIPO

(Kawża C-636/15 P)

(2016/C 270/24)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: August Storck KG (rappreżentant: N. Gregor, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Permezz ta’ digriet tal-11 ta’ Mejju 2016, il-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) iddeċidiet li l-appell huwa inammissibbli.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/16


Appell ippreżentat fil-21 ta’ Jannar 2016 minn Matratzen Concord GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fid-19 ta’ Novembru 2016 fil-Kawża T-526/14 – Matratzen Concord GmbH vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

(Kawża C-35/16 P)

(2016/C 270/25)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Appellanti: Matratzen Concord GmbH (rappreżentant: I. Selting, avukat)

Partijiet oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), Mariano Barranco Rodriguez, Pablo Barranco Schnitzler

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (Is-Sitt Awla) ċaħdet l-appell b’digriet tat-28 ta’ April 2016 u ddeċidiet li l-appellanti għandha tbati l-ispejjeż tagħha stess.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/16


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Najvyšší súd Slovenskej republiky (ir-Repubblika Slovakka) fil-11 ta’ Frar 2016 – INGSTEEL spol. s r. o., Metrostav a. s. vs Úrad pre verejné obstarávanie

(Kawża C-76/16)

(2016/C 270/26)

Lingwa tal-kawża: is-Slovakk

Qorti tar-rinviju

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: INGSTEEL spol. s r. o., Metrostav a. s.

Konvenut: Úrad pre verejné obstarávanie

Parti oħra fil-proċedura: Slovenský futbalový zväz

Domandi preliminari

1)

Awtorità nazzjonali taġixxi b’mod konformi mal-għan imfittex mill-Artikolu 47, b’mod partikolari l-paragrafi 1(a) u 4 tad-Direttiva 2004/18/KE (1) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-31 ta’ Marzu 2004, fuq kordinazzjoni ta’ proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi [kuntratti pubbliċi għal xogħlijiet, għal provvisti u għal servizzi] jekk hija tikkonstata li offerent għal kuntratt li l-valur tiegħu huwa stmat għal EUR 3 miljun ma jissodisfax il-kriterju ta’ selezzjoni fuq il-kapaċità ekonomika u finanzjarja, minkejja li l-affidavit li huwa pprovda u d-dikjarazzjoni li ntbagħtet lilu mill-bank tiegħu jiċċertifikaw li huwa kapaċi li jieħu flus taħt self bankarju li ma huwiex affettwat sa limitu li jaqbeż il-valur tal-kuntratt?

2)

L-aġir, fis-suq tas-servizzi bankarji ta’ Stat Membru, ta’ bank li, f’impenn vinkolanti ta’ self, jissuġġetta d-disponibbiltà ta’ fondi mitluba għall-osservanza ta’ kundizzjonijiet ta’ għoti ta’ self li ma humiex iddeterminati b’mod iktar speċifiku fil-ftehim ta’ self fil-mument tal-proċedura tal-għoti tal-kuntratt jikkonstiwixxi raġuni ġġustifikata, skont l-Artikolu 47(5) tad-Direttiva 2004/18, li tostakola lill-offerent milli jipproduċi r-referenzi mitluba mill-awtorità kontraenti, għalkemm l-imsemmi offerent jista’ jistabbilixxi l-kapaċità ekonomika u finanzjarja tiegħu permezz ta’ affidavit li jiċċertifika li r-relazzjoni ta’ self bejnu u l-bank tiegħu hija suffiċjenti?

3)

Jista’ jitqies li l-qorti nazzjonali qiegħda tiffaċċja ostakolu li jostakolaha li tkun konformi mal-ewwel u t-tieni paragrafi tal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, moqri flimkien mal-Artikoli 1(1) u 2(3) (6), (7) u (8) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/665/KEE (2), tal-21 ta’ Diċembru 1989, dwar il-koordinazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi rigward l-applikazzjoni tal-proċeduri ta’ reviżjoni għall-għoti ta’ kuntratti ta’ provvista pubblika u xogħlijiet pubbliċi, jekk tkun qed tintalab tiddeċiedi fuq rikors minn offerent eskluż permezz ta’ deċiżjoni tal-awtorità amministrattiva fil-qasam tal-kuntratti pubbliċi, filwaqt li l-eżekuzzjoni ta’ diversi kuntratti hija kważi lesta mill-offerent rebbieħ?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 6, Vol. 7, p. 132.

(2)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 6, Vol. 1, p. 246.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/17


Appell ippreżentat fil-11 ta’ Frar 2016 minn Hewlett Packard Development Company LP mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit-3 ta’ Diċembru 2015 fil-Kawża T-77/16 – Hewlett Packard Development Company vs EUIPO

(Kawża C-77/16 P)

(2016/C 270/27)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Hewlett Packard Development Company LP (rappreżentanti: T. Raab u H. Lauf, avukati)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

B’digriet tas-26 ta’ Mejju 2016, il-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) iddikjarat l-appell inammissibbli.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/17


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fil-25 ta’ Frar 2016 – N Luxembourg 1 vs Skatteministeriet

(Kawża C-115/16)

(2016/C 270/28)

Lingwa tal-kawża: id-Daniż

Qorti tar-rinviju

Østre Landsret

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: N Luxembourg 1

Konvenut: Skatteministeriet

Domandi preliminari

1.

L-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2003/49/KE (1) moqri flimkien mal-Artikolu 1(4) tal-istess direttiva, għandu jiġi interpretat fis-sens li kumpannija residenti fi Stat Membru li tkun koperta mill-Artikolu 3 tad-Direttiva u, f’ċirkustanzi bħal dawk tal-każ preżenti, tirċievi interessi minn sussidjarja fi Stat Membru ieħor, hija s-“sid benefiċjarju” ta’ dawn l-interessi fis-sens tad-Direttiva?

1.1.

Il-kunċett ta’ “sid benefiċjarju” fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2003/49/KE, moqri flimkien mal-Artikolu 1(4) tal-istess direttiva, għandu jiġi interpretat skont il-kunċett korrispondenti fl-Artikolu 11 tal-Mudell ta’ Konvenzjoni Fiskali tal-OECD tal-1977?

1.2.

Jekk id-domanda 1.1 tingħata risposta fl-affermattiv, il-kunċett għandu f’dak il-każ jiġi interpretat biss fid-dawl tal-kummentarju dwar l-Artikolu 11 tal-Mudell ta’ Konvenzjoni Fiskali tal-OECD tal-1977 (paragrafu 8), jew jistgħu jiġu inkorporati kummentarji sussegwenti fl-interpretazzjoni, inklużi ż-żidiet magħmula fl-2003 rigward “kumpanniji conduit” (paragrafu 8.1, issa paragrafu 10.1) u ż-żidiet magħmula fl-2014 dwar “obbligi kuntrattwali jew legali” (paragrafu 10.2)?

1.3.

Jekk il-kummentarji tal-2003 jistgħu jiġu inkorporati fl-interpretazzjoni, hija f’dak il-każ kundizzjoni sabiex kumpannija titqies li ma hijiex “sid benefiċjarju” fis-sens tad-Direttiva 2003/49/KE li fil-fatt kien hemm allokazzjoni ta’ fondi lil dawk il-persuni li huma meqjusa mill-Istat li fih il-persuna li tħallas l-interessi hija residenti bħala “is-sidien benefiċjarji” tal-interessi inkwistjoni, u – jekk dan huwa l-każ – hija f’dak il-każ kundizzjoni oħra li l-mogħdija effettiva sseħħ f’punt qrib fiż-żmien għall-ħlas tal-interessi u/jew isseħħ bħala ħlas ta’ interessi?

1.3.1.

X’importanza għandu f’dan ir-rigward jekk kapital proprju jintuża għas-self, jekk l-interessi inkwistjoni jiddaħħlu fil-kapital (“inkorporati”), jekk ir-riċevitur tal-interessi sussegwentement ikun għamel trasferiment fi ħdan il-grupp lill-kumpannija omm tiegħu li hija residenti fl-istess Stat bl-għan li jiġi aġġustat id-dħul għal skopijiet ta’ taxxa taħt ir-regoli prevalenti fl-Istat inkwistjoni, jekk l-interessi inkwistjoni sussegwentement jiġu kkonvertiti f’kapital fil-kumpannija li tissellef, jekk ir-riċevitur tal-interessi kellu obbligu kuntrattwali jew legali li jgħaddi l-interessi lil persuna oħra, u jekk il-parti l-kbira tal-persuni meqjusa mill-Istat fejn il-persuna li qed tħallas l-interessi hija residenti bħala “is-sidien benefiċjarji” tal-interessi jkunu residenti fi Stati Membri oħrajn jew Stati oħrajn li magħhom id-Danimarka għanda konvenzjoni dwar it-taxxa doppja, b’tali mod li taħt il-leġiżlazzjoni Daniża dwar it-taxxa ma kienx ikun hemm bażi sabiex tinżamm taxxa f’ras il-għajn kieku dawk il-persuni kienu persuni li jsellfu u għalhekk irċevew l-interessi direttament?

1.4.

X’importanza għandu għall-evalwazzjoni tal-kwistjoni dwar jekk ir-riċevitur tal-interessi għandux jitqies bħala “sid benefiċjarju” għall-finijiet tad-Direttiva jekk il-qorti tar-rinviju, wara evalwazzjoni tal-fatti tal-każ, tikkonkludi li r-riċevitur – mingħajr ma kien obbligat kuntrattwalment jew legalment li jgħaddi l-interessi rċevuti lil persuna oħra – ma kellux id-dritt “sħiħ” ta’ “użufrutt” fuq l-interessi kif imsemmi fil-Kummentarji tal-2014 fuq il-Mudell ta’ Konvenzjoni Fiskali tal-1977?

2.

L-invokazzjoni minn Stat Membru tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva fuq l-applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet nazzjonali għall-prevenzjoni tal-frodi u l-abbuż, jew fuq l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva, tippreżupponi li l-Istat Membru inkwistjoni jkun adotta dispożizzjoni nazzjonali speċifika li timplementa l-Artikolu 5 tad-Direttiva, jew li d-dritt nazzjonali jinkludi dispożizzjonijiet jew prinċipji ġenerali dwar il-frodi, l-abbuż u l-evażjoni fiskali li jistgħu jiġu interpretati skont l-Artikolu 5?

2.1

Jekk id-domanda 2 tingħata risposta fl-affermattiv, jista’ l-paragrafu 2(2)(d) tal-Liġi dwar it-taxxa fuq il-kumpanniji, li tipprovdi li r-responabbiltà limitata għat-taxxa fuq id-dħul mill-interessi ma tinkludix “interessi li huma eżenti mit-taxxa […] taħt id-Direttiva 2003/49/KE fuq sistema komuni ta’ taxxa applikabbli għall-pagamenti ta’ interessi u ta’ royalties magħmula bejn kumpanniji assoċjati ta’ Stati Membri differenti”, għalhekk jitqies bħala dispożizzjoni nazzjonali speċifika kif imsemmija fl-Artikolu 5 tad-Direttiva?

3.

Dispożizzjoni fi ftehim dwar it-taxxa doppja bejn żewġ Stati Membri u abbozzata skont il-Mudell ta’ Konvenzjoni Fiskali tal-OECD, skont liema t-tassazzjoni fuq l-interessi tiddependi fuq jekk ir-riċevitur tal-interessi jitqiesx li huwa s-sid benefiċjarju tal-interessi, hija dispożizzjoni konvenzjonali kontra l-abbuż koperta mill-Artikolu 5 tad-Direttiva?

4.

Huwa abbuż, eċċ, taħt id-Direttiva 2003/49/KE jekk, fl-Istat Membru fejn min iħallas l-interessi huwa residenti, tnaqqis ta’ taxxa fuq l-interessi huwa awtorizzat, filwaqt li interessi fl-Istat Membru fejn ir-riċevitur tal-interessi huwa residenti ma humiex intaxxati?

5.

Stat Membru li ma jixtieqx jirrikonoxxi li kumpannija fi Stat Membru ieħor hija s-sid benefiċjarju tal-interessi u jallega li l-kumpannija fl-Istat Membru l-ieħor hija hekk imsejħa kumpannija conduit artifiċjali, huwa obbligat taħt id-Direttiva 2003/49/KE jew taħt l-Artikolu 10 KE li jiddikjara liema Stat Membru f’dak il-każ jitqies li huwa s-sid benefiċjarju?

6.

Jekk kumpannija residenti fi Stat Membru (kumpannija omm) fil-fatt titqies li ma hijiex eżenti mit-taxxa f’ras il-għajn taħt id- Direttiva 2003/49/KE rigward interessi rċevuti minn kumpannija residenti fi Stat Membru ieħor (sussidjarja), u l-kumpannija omm tal-Istat Membru tal-aħħar titqies li għandha responabbiltà limitata għat-taxxa fuq dawk l-interessi f’dak l-Istat Membru, l-Artikolu 43 KE moqri flimkien mal-Artikolu 48 KE, jipprekludu leġiżlazzjoni skont liema l-Istat Membru tal-aħħar jeżiġi li l-kumpannija li hija responsabbli sabiex iżżomm it-taxxa f’ras il-għajn (sussidjarja) tħallas l-interessi dovuti fil-każ ta’ talba ta’ ħlas pendenti tat-taxxa f’ras il-għajn b’rata ogħla ta’ interessi mir-rata ta’ interessi pendenti li l-Istat Membru jżomm fuq talbiet ta’ taxxa fuq il-kumpanniji (inkluż dħul fuq l-interessi) magħmula kontra kumpannija residenti fl-istess Stat Membru?

7.

Jekk kumpannija residenti fi Stat Membru (kumpannija omm) fil-fatt titqies li ma hijiex eżenti mit-taxxa f’ras il-għajn taħt id-Direttiva 2003/49/KE rigward interessi rċevuti minn kumpannija residenti fi Stat Membru ieħor (sussidjarja), u l-kumpannija omm tal-Istat Membru tal-aħħar titqies bħala persuna taxxabbli b’responabbiltà limitata għat-taxxa fuq dawn l-interessi f’dak l-Istat Membru, l-Artikolu 43 KE, moqri flimkien mal-Artikolu 48 KE (b’mod alternattiv, l-Artikolu 56 KE), meqjusa separatament jew b’mod sħiħ, jipprekludu leġiżlazzjoni skont liema:

(a)

l-Istat Membru tal-aħħar jitlob li l-persuna li tħallas l-interessi żżomm it-taxxa f’ras il-għajn fuq l-interessi u jirrendi lil dik il-persuna responsabbli lejn l-awtoritajiet għat-taxxa f’ras il-għajn mhux miġbura, fejn ma hemm l-ebda dmir bħal dan li tinżamm it-taxxa f’ras il-għajn meta r-riċevitur tal-interessi jkun residenti fl-Istat Membru tal-aħħar?

(b)

kumpannija omm fl-Istat Membru tal-aħħar ma kinitx tkun mitluba li tagħmel ħlasijiet bil-quddiem ta’ taxxa fuq il-kumpanniji fl-ewwel sentejn fiskali, iżda kienet tibda tħallas it-taxxa fuq il-kumpanniji fi żmien ħafna iktar tard mid-data tal-maturità għat-taxxa f’ras il-għajn?

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea hija mitluba li tinkludi r-risposta għad-domanda 6 fir-risposta tagħha għad-domanda 7.


(1)  Direttiva tal-Kunsill 2003/49/KE, tat-3 ta’ Ġunju 2003 dwar sistema komuni ta’ tassazzjoni applikabbli għall-pagamenti ta’ imgħax u ta’ royalties bejn kumpaniji assoċjati ta’ Stati Membri differenti (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 9, Vol. 1, p. 380).


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/20


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fil-25 ta’ Frar 2016 – Skatteministeriet vs T Denmark

(Kawża C-116/16)

(2016/C 270/29)

Lingwa tal-kawża: id-Daniż

Qorti tar-rinviju

Østre Landsret

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Skatteministeriet

Konvenut: T Denmark

Domandi preliminari

1)

L-invokazzjoni minn Stat Membru tal-Artikolu 1(2) tad-Direttiva (1) fuq l-applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet nazzjonali għall-prevenzjoni tal-frodi u tal-abbuż, tippreżupponi li l-Istat Membru inkwistjoni jkun adotta dispożizzjoni nazzjonali speċifika li timplementa l-Artikolu 1(2) tad-Direttiva, jew li d-dritt nazzjonali jinkludi dispożizzjonijiet jew prinċipji ġenerali dwar il-frodi, l-abbuż u l-evażjoni fiskali li jistgħu jiġu interpretati skont l-Artikolu 1(2)?

1.1

Jekk id-domanda 1 tingħata risposta fl-affermativ, jista’ l-paragrafu 2(1)(c) tal-Liġi dwar it-taxxa fuq il-kumpanniji, li jipprovdi li “id-dividendi jgawdu minn eżenzjoni jew tnaqqis tat-tassazzjoni taħt id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 90/435/KEE dwar is-sistema komuni tat-tassazzjoni li tapplika fil-każ tal-kumpanniji prinċipali u sussidjarji ta’ Stati Membri differenti” għalhekk jitqies bħala dispożizzjoni nazzjonali speċifika kif imsemmija fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva?

2)

Dispożizzjoni f’konvenzjoni dwar it-taxxa doppja bejn żewġ Stati Membri u abbozzata skont il-Mudell ta’ Konvenzjoni Fiskali tal-OECD, skont liema t-tassazzjoni ta’ dividendi mqassma tiddependi fuq jekk ir-riċevitur tad-dividendi jitqiesx li huwa s-sid benefiċjarju ta’ dawn id-dividendi, tikkostitwixxi dispożizzjoni kontra l-abbuż koperta mill-Artikolu 1(2) tad-Direttiva?

3)

Jekk il-Qorti tal-Ġustizzja tagħti risposta fl-affermativ għad-domanda 2, huma mbagħad il-qrati nazzjonali li għandhom jiddefinixxu x’inhuwa inkluż fil-kunċett “sid benefiċjarju”, jew il-kunċett għandu jiġi interpretat, bl-applikazzjoni tad-Direttiva 90/435/KEE, fis-sens li għandu jirċievi definizzjoni fid-dritt tal-Unjoni suġġetta għall-istħarriġ tal-Qorti tal-Ġustizzja?

4)

Jekk il-Qorti tal-Ġustizzja tagħti risposta fl-affermativ għad-domanda 2 u r-risposta għad-domanda 3 hija li ma humiex il-qrati nazzjonali li għandhom jiddefinixxu x’inhuwa inkluż fil-kunċett ta’ “sid benefiċjarju”, il-kunċett għandu f’dak il-każ jiġi interpretat fis-sens li kumpannija residenti fi Stat Membru li, f’ċirkustanzi bħal dawk tal-każ preżenti, tirċievi dividendi minn sussidjarja fi Stat Membru ieħor, hija s-“sid benefiċjarju” ta’ dawk id-dividendi fis-sens li fih għandu jinftiehem dan il-kunċett fid-dritt tal-UE?

(a)

Il-kunċett ta’ “sid benefiċjarju” għandu jiġi interpretat skont il-kunċett korrispondenti fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2003/49/KE (“Direttiva dwar sistema komuni ta’ tassazzjoni applikabbli għall-pagamenti ta’ imgħax u ta’ royalties bejn kumpanniji assoċjati ta’ Stati Membri differenti”), moqri flimkien mal-Artikolu 1(4) tal-istess direttiva?

(b)

Il-kunċett għandu jiġi interpretat biss fid-dawl tal-kummentarju dwar l-Artikolu 10 tal-Mudell ta’ Konvenzjoni Fiskali tal-OECD tal-1977 (paragrafu 12), jew jistgħu jiġu inkorporati kummentarji sussegwenti fl-interpretazzjoni, inklużi ż-żidiet magħmula fl-2003 rigward “kumpanniji conduit” u ż-żidiet magħmula fl-2014 dwar “obbligi kuntrattwali jew legali”?

(c)

X’importanza għandu għall-evalwazzjoni tal-kwistjoni dwar jekk ir-riċevitur tad-dividendi għandux jitqies bħala “sid benefiċjarju” l-fatt li r-riċevitur tad-dividendi kellu obbligu kuntrattwali jew legali li jgħaddi l-interessi lil persuna oħra?

(d)

X’importanza għandu għall-evalwazzjoni tal-kwistjoni dwar jekk ir-riċevitur tad-dividendi għandux jitqies bħala “sid benefiċjarju” l-fatt li l-qorti tar-rinviju, wara evalwazzjoni tal-fatti tal-każ, tikkonkludi li r-riċevitur – mingħajr ma kien obbligat kuntrattwalment jew legalment li jgħaddi l-interessi rċevuti lil persuna oħra – ma kellux id-dritt “sħiħ” ta’ “użufrutt” fuq l-interessi kif imsemmi fil-kummentarji tal-2014 fuq il-Mudell ta’ Konvenzjoni Fiskali tal-OECD tal-1977?

5)

Jekk jingħad f’dan il-każ li hemm “dispożizzjonijiet domestiċi jew dawk imsejsa fuq ftehimijiet meħtieġa għall-prevenzjoni tal-frodi jew l-abbuż”, ara l-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 90/435/KEE, li dividendi ġew imqassma minn kumpannija (A) residenti fi Stat Membru lil kumpannija omm (B) fi Stat Membru ieħor u minn hemm mgħoddija lill-kumpannija omm ta’ dik il-kumpannija (C), residenti barra mill-UE/ŻEE u li, min-naħa tagħha, ittrasferiethom lill-kumpannija omm tagħha (D), ukoll residenti barra mill-Unjoni jew miż-ŻEE, li l-ebda konvenzjoni dwar it-taxxa doppja ma ġiet konkluża bejn l-Istat imsemmi l-ewwel u l-Istat fejn D hija residenti, u li l-Istat imsemmi l-ewwel, taħt il-leġiżlazzjoni tiegħu, ma jkollux dritt li jintaxxa f’ras il-għajn dividendi mqassma minn A lil D, kieku D kien is-sid dirett ta’ A, hemm abbuż fis-sens tad-Direttiva b’tali mod li B ma tibbenefikax mill-protezzjoni li hija tagħti?

6)

Jekk kumpannija residenti fi Stat Membru (kumpannija omm) fil-fatt titqies li ma hijiex eżenti mit-taxxa f’ras il-għajn skont l-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 90/435/KEE rigward dividendi rċevuti minn kumpannija residenti fi Stat Membru ieħor (sussidjarja), l-Artikolu 49 TFUE, moqri flimkien mal-Artikolu 54 TFUE, jipprekludi leġiżlazzjoni skont liema l-Istat Membru tal-aħħar jintaxxa l-kumpannija omm residenti fi Stat Membru ieħor fuq id-dividendi, meta l-Istat Membru inkwistjoni jqis kumpanniji omm residenti f’ċirkustanzi simili bħala eżenti mit-taxxa fuq dawn it-tip ta’ dividendi?

7)

Jekk kumpannija residenti fi Stat Membru (kumpannija omm) fil-fatt titqies; li ma hijiex eżenti mit-taxxa f’ras il-għajn skont l-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 90/435/KEE rigward dividendi rċevuti minn kumpannija residenti fi Stat Membru ieħor (sussidjarja), u l-kumpannija omm fl-Istat Membru tal-aħħar titqies li għandha responsabbiltà limitata għat-taxxa f’dak l-Istat Membru fuq id-dividendi inkwistjoni, l-Artikolu 49 TFUE, moqri flimkien mal-Artikolu 54 TFUE, jipprekludi leġiżlazzjoni skont liema l-Istat Membru tal-aħħar jeżiġi li l-kumpannija li hija responsabbli sabiex iżżomm it-taxxa f’ras il-għajn (sussidjarja) tħallas interessi moratorji fil-każ ta’ talba għal ħlas pendenti tat-taxxa f’ras il-għajn b’rata ogħla ta’ interessi mir-rata tal-interessi moratorji li l-Istat Membru jżomm fuq it-talbiet ta’ taxxa fuq il-kumpanniji magħmula kontra kumpannija residenti fl-istess Stat Membru?

8)

Jekk il-Qorti tal-Ġustizzja tagħti risposta fl-affermativ għad-domanda 2 u r-risposta għad-domanda 3 tkun li ma humiex il-qrati nazzjonali li għandhom jiddefinixxu x’inhuwa inkluż fil-kunċett ta’ “sid benefiċjarju”, u jekk kumpannija (kumpannija omm) residenti fi Stat Membru ma tistax, fuq din il-bażi, titqies bħala eżenti mit-taxxa f’ras il-għajn skont id-Direttiva 90/435/KEE rigward dividendi rċevuti minn kumpannija residenti fi Stat Membru ieħor (sussidjarja), l-Istat Membru tal-aħħar huwa f’dak il-każ obbligat skont id-Direttiva 90/435/KEE jew l-Artikolu 4(3) TFUE li jindika liema persuna jew entità huwa jqis bħala s-sid benefiċjarju?

9)

Jekk kumpannija residenti fi Stat Membru (kumpannija omm) fil-fatt titqies li ma hijiex eżenti mit-taxxa f’ras il-għajn taħt id-Direttiva 90/435/KEE rigward dividendi rċevuti minn kumpannija residenti fi Stat Membru ieħor (sussidjarja), l-Artikolu 49 TFUE moqri flimkien mal-Artikolu 54 TFUE (b’mod alternattiv, l-Artikolu 63 TFUE), meqjusa separatament jew b’mod sħiħ, jipprekludu leġiżlazzjoni skont liema:

(a)

l-Istat Membru tal-aħħar jitlob li s-sussidjarja żżomm it-taxxa f’ras il-għajn fuq id-dividendi u jirrendi lil dik il-persuna responsabbli lejn l-awtoritajiet għat-taxxa f’ras il-għajn mhux miġbura, fejn ma hemm l-ebda dmir li tinżamm it-taxxa f’ras il-għajn meta l-kumpannija omm tkun residenti fl-Istat Membru?

(b)

l-Istat Membru tal-aħħar jikkalkola l-interessi moratorji fuq it-taxxa f’ras il-għajn dovuta?

Għar-risposta għad-domanda 9, il-Qorti tal-Ġustizzja hija mitluba tieħu inkunsiderazzjoni r-risposti għad-domandi 6 u 7.

10)

F’ċirkustanzi fejn:

(1)

kumpannija (kumpannija omm) residenti fi Stat Membru tissodisfa r-rekwiżit fid- Direttiva 90/435/KEE li jkollha (fl-2011) mill-inqas 10 % tal-kapital azzjonarju ta’ kumpannija (sussidjarja) residenti fi Stat Membru ieħor;

(2)

il-kumpannija omm fil-fatt titqies li ma hijiex eżenti mit-taxxa f’ras il-għajn skont l-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 90/435/KEE rigward dividendi mqassma mis-sussidjarja;

(3)

l-azzjonist(i) (diretti jew indiretti) tal-kumpannija omm, residenti f’pajjiż mhux fl-UE/ŻEE, huma meqjusa li huma s-sid(ien) benefiċjarji tad-dividendi inkwistjoni;

(4)

l-azzjonisti (diretti jew indiretti) imsemmija hawn fuq jissodisfaw ukoll ir-rekwiżit rigward kapital hawn fuq imsemmi;

l-Artikolu 63 TFUE f’dak il-każ jipprekludi leġiżlazzjoni skont liema l-Istat Membru fejn is-sussidjarja hija residenti jintaxxa d-dividendi inkwistjoni meta dan l-istess Stat Membru jqis li kumpanniji residenti li jissodisfaw ir-rekwiżit rigward kapital li jinsab fid-Direttiva 90/435/KEE, jiġifieri, fis-sena fiskali 2011 iżommu mill-inqas 10 % tal-kapital azzjonarju fil-kumpannija li qed tqassam id-dividendi, huma eżenti mit-taxxa fuq dawn id-dividendi?


(1)  Direttiva tal-Kunsill 90/435/KEE, tat-23 ta’ Lulju 1990, dwar is-sistema komuni tat-tassazzjoni li tapplika fil-każ tal-kumpanniji prinċipali u sussidjarji ta’ Stati Membri differenti. (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 9, Vol. 1, p. 147.)


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/22


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fil-25 ta’ Frar 2016 – Skatteministeriet vs Y Denmark Aps

(Kawża C-117/16)

(2016/C 270/30)

Lingwa tal-kawża: id-Daniż

Qorti tar-rinviju

Østre Landsret

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Skatteministeriet

Konvenut: Y Denmark Aps

Domandi preliminari

1)

L-invokazzjoni minn Stat Membru tal-Artikolu 1(2) tad-Direttiva (1) fuq l-applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet nazzjonali għall-prevenzjoni tal-frodi u tal-abbuż, tippreżupponi li l-Istat Membru inkwistjoni jkun adotta dispożizzjoni nazzjonali speċifika li timplementa l-Artikolu 1(2) tad-Direttiva, jew li d-dritt nazzjonali jinkludi dispożizzjonijiet jew prinċipji ġenerali dwar il-frodi, l-abbuż u l-evażjoni fiskali li jistgħu jiġu interpretati skont l-Artikolu 1(2)?

1.1

Jekk id-domanda 1 tingħata risposta fl-affermativ, jista’ l-paragrafu 2(1)(c) tal-Liġi dwar it-taxxa fuq il-kumpanniji, li jipprovdi li “id-dividendi jgawdu minn eżenzjoni jew tnaqqis tat-tassazzjoni taħt id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 90/435/KEE dwar is-sistema komuni tat-tassazzjoni li tapplika fil-każ tal-kumpanniji prinċipali u sussidjarji ta’ Stati Membri differenti” għalhekk jitqies bħala dispożizzjoni nazzjonali speċifika kif imsemmija fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva?

2)

Dispożizzjoni f’konvenzjoni dwar it-taxxa doppja bejn żewġ Stati Membri u abbozzata skont il-Mudell ta’ Konvenzjoni Fiskali tal-OECD, skont liema t-tassazzjoni ta’ dividendi mqassma tiddependi fuq jekk ir-riċevitur tad-dividendi jitqiesx li huwa s-sid benefiċjarju ta’ dawn id-dividendi, tikkostitwixxi dispożizzjoni kontra l-abbuż koperta mill-Artikolu 1(2) tad-Direttiva?

2.1

Jekk iva, it-terminu “fuq ftehimijiet” fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 90/435 għandu jiġi interpretat fis-sens li jippreżupponi li Stat Membru jista’, taħt id-dritt nazzjonali tiegħu, jinvoka l-konvenzjoni dwar it-taxxa doppja, għad-detriment tal-persuni taxxabbli?

3)

Jekk il-Qorti tal-Ġustizzja tagħti risposta fl-affermativ għad-domanda 2, huma mbagħad il-qrati nazzjonali li għandhom jiddefinixxu x’inhuwa inkluż fil-kunċett “sid benefiċjarju”, jew il-kunċett għandu jiġi interpretat, bl-applikazzjoni tad-Direttiva 90/435/KEE, fis-sens li għandu jirċievi definizzjoni fid-dritt tal-Unjoni suġġetta għall-istħarriġ tal-Qorti tal-Ġustizzja?

4)

Jekk il-Qorti tal-Ġustizzja tagħti risposta fl-affermativ għad-domanda 2 u r-risposta għad-domanda 3 hija li ma humiex il-qrati nazzjonali li għandhom jiddefinixxu x’inhuwa inkluż fil-kunċett ta’ “sid benefiċjarju”, il-kunċett għandu f’dak il-każ jiġi interpretat fis-sens li kumpannija residenti fi Stat Membru li, f’ċirkustanzi bħal dawk tal-każ preżenti, tirċievi dividendi minn sussidjarja fi Stat Membru ieħor, hija s-“sid benefiċjarju” ta’ dawk id-dividendi fis-sens li fih għandu jinftiehem dan il-kunċett fid-dritt tal-UE?

(a)

Il-kunċett ta’ “sid benefiċjarju” għandu jiġi interpretat skont il-kunċett korrispondenti fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2003/49/KE (“Direttiva dwar sistema komuni ta’ tassazzjoni applikabbli għall-pagamenti ta’ imgħax u ta’ royalties bejn kumpanniji assoċjati ta’ Stati Membri differenti”), moqri flimkien mal-Artikolu 1(4) tal-istess direttiva?

(b)

Il-kunċett għandu jiġi interpretat biss fid-dawl tal-kummentarju dwar l-Artikolu 10 tal-Mudell ta’ Konvenzjoni Fiskali tal-OECD tal-1977 (paragrafu 12), jew jistgħu jiġu inkorporati kummentarji sussegwenti fl-interpretazzjoni, inklużi ż-żidiet magħmula fl-2003 rigward “kumpanniji conduit” u ż-żidiet magħmula fl-2014 dwar “obbligi kuntrattwali jew legali”?

(c)

X’importanza għandu għall-evalwazzjoni tal-kwistjoni dwar jekk ir-riċevitur tad-dividendi għandux jitqies bħala “sid benefiċjarju” l-fatt li r-riċevitur tad-dividendi kellu obbligu kuntrattwali jew legali li jgħaddi l-interessi lil persuna oħra?

(d)

X’importanza għandu għall-evalwazzjoni tal-kwistjoni dwar jekk ir-riċevitur tad-dividendi għandux jitqies bħala “sid benefiċjarju” l-fatt li l-qorti tar-rinviju, wara evalwazzjoni tal-fatti tal-każ, tikkonkludi li r-riċevitur – mingħajr ma kien obbligat kuntrattwalment jew legalment li jgħaddi l-interessi rċevuti lil persuna oħra – ma kellux id-dritt “sħiħ” ta’ “użufrutt” fuq l-interessi kif imsemmi fil-kummentarji tal-2014 fuq il-Mudell ta’ Konvenzjoni Fiskali tal-OECD tal-1977?

5)

Jekk jingħad f’dan il-każ li hemm “dispożizzjonijiet domestiċi jew dawk imsejsa fuq ftehimijiet meħtieġa għall-prevenzjoni tal-frodi jew l-abbuż”, ara l-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 90/435/KEE, li dividendi ġew imqassma minn kumpannija (A) residenti fi Stat Membru lil kumpannija omm (B) fi Stat Membru ieħor u minn hemm mgħoddija lill-kumpannija omm ta’ dik il-kumpannija (C), residenti barra mill-UE/ŻEE u li, min-naħa tagħha, ittrasferiethom lill-kumpannija omm tagħha (D), ukoll residenti barra mill-Unjoni jew miż-ŻEE, li l-ebda konvenzjoni dwar it-taxxa doppja ma ġiet konkluża bejn l-Istat imsemmi l-ewwel u l-Istat fejn D hija residenti, u li l-Istat imsemmi l-ewwel, taħt il-leġiżlazzjoni tiegħu, ma jkollux dritt li jintaxxa f’ras il-għajn dividendi mqassma minn A lil D, kieku D kien is-sid dirett ta’ A, hemm abbuż fis-sens tad-Direttiva b’tali mod li B ma tibbenefikax mill-protezzjoni li hija tagħti?

6)

Jekk kumpannija residenti fi Stat Membru (kumpannija omm) fil-fatt titqies li ma hijiex eżenti mit-taxxa f’ras il-għajn skont l-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 90/435/KEE rigward dividendi rċevuti minn kumpannija residenti fi Stat Membru ieħor (sussidjarja), l-Artikolu 43 KE, moqri flimkien mal-Artikolu 48 KE (u/jew l-Artikolu 56 KE), jipprekludu leġiżlazzjoni skont liema l-Istat Membru tal-aħħar jintaxxa l-kumpannija omm residenti fi Stat Membru ieħor fuq id-dividendi, meta l-Istat Membru inkwistjoni jqis kumpanniji omm residenti f’ċirkustanzi simili bħala eżenti mit-taxxa fuq dawn it-tip ta’ dividendi?

7)

Jekk kumpannija residenti fi Stat Membru (kumpannija omm) fil-fatt titqies; li ma hijiex eżenti mit-taxxa f’ras il-għajn skont l-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 90/435/KEE rigward dividendi rċevuti minn kumpannija residenti fi Stat Membru ieħor (sussidjarja), u l-kumpannija omm fl-Istat Membru tal-aħħar titqies li għandha responsabbiltà limitata għat-taxxa f’dak l-Istat Membru fuq id-dividendi inkwistjoni, l-Artikolu 43 KE, moqri flimkien mal-Artikolu 48 KE (u/jew l-Artikolu 56 KE), jipprekludu leġiżlazzjoni skont liema l-Istat Membru tal-aħħar jeżiġi li l-kumpannija li hija responsabbli sabiex iżżomm it-taxxa f’ras il-għajn (sussidjarja) tħallas interessi moratorji fil-każ ta’ talba għal ħlas pendenti tat-taxxa f’ras il-għajn b’rata ogħla ta’ interessi mir-rata tal-interessi moratorji li l-Istat Membru jżomm fuq it-talbiet ta’ taxxa fuq il-kumpanniji magħmula kontra kumpannija residenti fl-istess Stat Membru?

8)

Jekk il-Qorti tal-Ġustizzja tagħti risposta fl-affermativ għad-domanda 2 u r-risposta għad-domanda 3 tkun li ma humiex il-qrati nazzjonali li għandhom jiddefinixxu x’inhuwa inkluż fil-kunċett ta’ “sid benefiċjarju”, u jekk kumpannija (kumpannija omm) residenti fi Stat Membru ma tistax, fuq din il-bażi, titqies bħala eżenti mit-taxxa f’ras il-għajn skont id-Direttiva 90/435/KEE rigward dividendi rċevuti minn kumpannija residenti fi Stat Membru ieħor (sussidjarja), l-Istat Membru tal-aħħar huwa f’dak il-każ obbligat skont id-Direttiva 90/435/KEE jew l-Artikolu 10 KE li jindika liema persuna jew entità huwa jqis bħala s-sid benefiċjarju?

9)

Jekk kumpannija residenti fi Stat Membru (kumpannija omm) fil-fatt titqies li ma hijiex eżenti mit-taxxa f’ras il-għajn taħt id-Direttiva 90/435/KEE rigward dividendi rċevuti minn kumpannija residenti fi Stat Membru ieħor (sussidjarja), l-Artikolu 43 KE moqri flimkien mal-Artikolu 48 KE (u/jew l-Artikolu 56 KE), meqjusa separatament jew b’mod sħiħ, jipprekludu leġiżlazzjoni skont liema:

(a)

l-Istat Membru tal-aħħar jitlob li s-sussidjarja żżomm it-taxxa f’ras il-għajn fuq id-dividendi u jirrendi lil dik il-persuna responsabbli lejn l-awtoritajiet għat-taxxa f’ras il-għajn mhux miġbura, fejn ma hemm l-ebda dmir li tinżamm it-taxxa f’ras il-għajn meta l-kumpannija omm tkun residenti fl-Istat Membru?

(b)

l-Istat Membru tal-aħħar jikkalkola l-interessi moratorji fuq it-taxxa f’ras il-għajn dovuta?

Għar-risposta għad-domanda 9, il-Qorti tal-Ġustizzja hija mitluba tieħu inkunsiderazzjoni r-risposti għad-domandi 6 u 7.

10)

F’ċirkustanzi fejn:

(1)

kumpannija (kumpannija omm) residenti fi Stat Membru tissodisfa r-rekwiżit fid-Direttiva 90/435/KEE li jkollha (fl-2005 u 2006) mill-inqas 20 % tal-kapital azzjonarju ta’ kumpannija (sussidjarja) residenti fi Stat Membru ieħor;

(2)

il-kumpannija omm hija fil-fatt meqjusa li ma hijiex eżenti mit-taxxa f’ras il-għajn skont l-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 90/435/KEE rigward dividendi mqassma mis-sussidjarja;

(3)

l-azzjonist(i) (diretti jew indiretti) tal-kumpannija omm, residenti f’pajjiż mhux fl-UE/ŻEE, huma meqjusa li huma s-sid(ien) benefiċjarji tad-dividendi inkwistjoni;

(4)

l-azzjonisti (diretti jew indiretti) imsemmija hawn fuq jissodisfaw ukoll ir-rekwiżit rigward kapital hawn fuq imsemmi;

l-Artikolu 56 KE f’dak il-każ jipprekludi leġiżlazzjoni skont liema l-Istat Membru fejn is-sussidjarja hija residenti jintaxxa d-dividendi inkwistjoni meta dan l-istess Stat Membru jqis li kumpanniji residenti li jissodisfaw ir-rekwiżit rigward kapital li jinsab fid-Direttiva 90/435/KEE, jiġifieri, fis-snin fiskali 2005 u 2006 iżommu mill-inqas 20 % tal-kapital azzjonarju fil-kumpannija li qed tqassam id-dividendi (15 % fl-2007 u fl-2008, imbagħad 10 % sussegwentement), huma eżenti mit-taxxa fuq dawn id-dividendi?


(1)  Id-Direttiva tal-Kunsill 90/435/KE, tat-23 ta’ Lulju 1990 dwar is-sistema komuni ta’ tassazzjoni li tapplika fil-każ tal-kumpanniji prinċipali u sussidjarji ta’ Stati Membri differenti (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 9, Vol. 1, p. 147.)


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/25


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fil-25 ta’ Frar 2016 – X Denmark A/S vs Skatteministeriet

(Kawża C-118/16)

(2016/C 270/31)

Lingwa tal-kawża: id-Daniż

Qorti tar-rinviju

Østre Landsret

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: X Denmark A/S

Konvenut: Skatteministeriet

Domandi preliminari

1)

L-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2003/49/KE (1) moqri flimkien mal-Artikolu 1(4) tal-istess direttiva, għandu jiġi interpretat fis-sens li kumpannija residenti fi Stat Membru li tkun koperta mill-Artikolu 3 tad-Direttiva u, f’ċirkustanzi bħal dawk tal-każ preżenti, tirċievi interessi minn sussidjarja fi Stat Membru ieħor, hija s-“sid benefiċjarju” ta’ dawn l-interessi fis-sens tad-Direttiva?

1.1

Il-kunċett ta’ “sid benefiċjarju” fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2003/49/KE, moqri flimkien mal-Artikolu 1(4) tal-istess direttiva, għandu jiġi interpretat skont il-kunċett korrispondenti fl-Artikolu 11 tal-Mudell ta’ Konvenzjoni Fiskali tal-OECD tal-1977?

1.2

Jekk id-domanda 1.1 tingħata risposta fl-affermattiv, il-kunċett għandu f’dak il-każ jiġi interpretat biss fid-dawl tal-kummentarju dwar l-Artikolu 11 tal-Mudell ta’ Konvenzjoni Fiskali tal-OECD tal-1977 (paragrafu 8), jew jistgħu jiġu inkorporati kummentarji sussegwenti fl-interpretazzjoni, inklużi ż-żidiet magħmula fl-2003 rigward “kumpanniji conduit” (paragrafu 8.1, issa paragrafu 10.1) u ż-żidiet magħmula fl-2014 dwar “obbligi kuntrattwali jew legali” (paragrafu 10.2)?

1.3

Jekk il-kummentarji tal-2003 jistgħu jiġu inkorporati fl-interpretazzjoni, hija f’dak il-każ kundizzjoni sabiex kumpannija titqies li ma hijiex “sid benefiċjarju” fis-sens tad-Direttiva 2003/49/KE li fil-fatt kien hemm allokazzjoni ta’ fondi lil dawk il-persuni li huma meqjusa mill-Istat li fih il-persuna li tħallas l-interessi hija residenti bħala “is-sidien benefiċjarji” tal-interessi inkwistjoni, u – jekk dan huwa l-każ – hija f’dak il-każ kundizzjoni oħra li l-mogħdija effettiva sseħħ f’punt qrib fiż-żmien għall-ħlas tal-interessi u/jew isseħħ bħala ħlas ta’ interessi?

1.3.1

X’importanza għandu f’dan ir-rigward jekk kapital proprju jintuża għas-self, jekk l-interessi inkwistjoni jiddaħħlu fil-kapital (“inkorporati”), jekk ir-riċevitur tal-interessi sussegwentement ikun għamel trasferiment fi ħdan il-grupp lill-kumpannija omm tiegħu li hija residenti fl-istess Stat bl-għan li jiġi aġġustat id-dħul għal skopijiet ta’ taxxa taħt ir-regoli prevalenti fl-Istat inkwistjoni, jekk l-interessi inkwistjoni sussegwentement jiġu kkonvertiti f’kapital fil-kumpannija li tissellef, jekk ir-riċevitur tal-interessi kellu obbligu kuntrattwali jew legali li jgħaddi l-interessi lil persuna oħra, u jekk il-parti l-kbira tal-persuni meqjusa mill-Istat fejn il-persuna li qed tħallas l-interessi hija residenti bħala “is-sidien benefiċjarji” tal-interessi jkunu residenti fi Stati Membri oħrajn jew Stati oħrajn li magħhom id-Danimarka għanda konvenzjoni dwar it-taxxa doppja, b’tali mod li taħt il-leġiżlazzjoni Daniża dwar it-taxxa ma kienx ikun hemm bażi sabiex tinżamm taxxa f’ras il-għajn kieku dawk il-persuni kienu persuni li jsellfu u għalhekk irċevew l-interessi direttament?

1.4

X’importanza għandu għall-evalwazzjoni tal-kwistjoni dwar jekk ir-riċevitur tal-interessi għandux jitqies bħala “sid benefiċjarju” għall-finijiet tad-Direttiva jekk il-qorti tar-rinviju, wara evalwazzjoni tal-fatti tal-każ, tikkonkludi li r-riċevitur – mingħajr ma kien obbligat kuntrattwalment jew legalment li jgħaddi l-interessi rċevuti lil persuna oħra – ma kellux id-dritt “sħiħ” ta’ “użufrutt” fuq l-interessi kif imsemmi fil-Kummentarji tal-2014 fuq il-Mudell ta’ Konvenzjoni Fiskali tal-1977?

2)

L-invokazzjoni minn Stat Membru tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva fuq l-applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet nazzjonali għall-prevenzjoni tal-frodi u l-abbuż, jew fuq l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva, tippreżupponi li l-Istat Membru inkwistjoni jkun adotta dispożizzjoni nazzjonali speċifika li timplementa l-Artikolu 5 tad-Direttiva, jew li d-dritt nazzjonali jinkludi dispożizzjonijiet jew prinċipji ġenerali dwar il-frodi, l-abbuż u l-evażjoni fiskali li jistgħu jiġu interpretati skont l-Artikolu 5?

2.1

Jekk id-domanda 2 tingħata risposta fl-affermattiv, jista’ l-paragrafu 2(2)(d) tal-Liġi dwar it-taxxa fuq il-kumpanniji, li tipprovdi li r-responabbiltà limitata għat-taxxa fuq id-dħul mill-interessi ma tinkludix “interessi li huma eżenti mit-taxxa […] taħt id-Direttiva 2003/49/KE fuq sistema komuni ta’ taxxa applikabbli għall-pagamenti ta’ interessi u ta’ royalties magħmula bejn kumpanniji assoċjati ta’ Stati Membri differenti”, għalhekk jitqies bħala dispożizzjoni nazzjonali speċifika kif imsemmija fl-Artikolu 5 tad-Direttiva?

3)

Dispożizzjoni fi ftehim dwar it-taxxa doppja bejn żewġ Stati Membri u abbozzata skont il-Mudell ta’ Konvenzjoni Fiskali tal-OECD, skont liema t-tassazzjoni fuq l-interessi tiddependi fuq jekk ir-riċevitur tal-interessi jitqiesx li huwa s-sid benefiċjarju tal-interessi, hija dispożizzjoni konvenzjonali kontra l-abbuż koperta mill-Artikolu 5 tad-Direttiva?

4)

Huwa abbuż, eċċ, taħt id-Direttiva 2003/49/KE jekk, fl-Istat Membru fejn min iħallas l-interessi huwa residenti, tnaqqis ta’ taxxa fuq l-interessi huwa awtorizzat, filwaqt li interessi fl-Istat Membru fejn ir-riċevitur tal-interessi huwa residenti ma humiex intaxxati?

5)

Kumpannija residenti fil-Lussemburgu, stabbilita u rreġistrata taħt id-dritt tal-kumpanniji bħala “société en dommandite par actions” (S.C.A.) u kklassifikata wkoll bħala “société d’investissement en capital á risque” (SICAR) taħt il-liġi Lussemburgiża tal-15 ta’ Ġunju 2004 dwar kumpannija ta’ investiment f’kapital ta’ riskju (SICAR), hija koperta bid-Direttiva 2003/49/KE?

5.1

Jekk id-domanda 5 tingħata risposta fl-affermativ, tista’ “S.C.A./SICAR” Lussemburgiża tkun is-“sid benefiċjarju” tal-interessi fis-sens tad-Direttiva 2003/49/KE, minkejja li l-Istat Membru tal-kumpannija li qed tħallas l-interessi hija residenti jqis il-kumpannija inkwistjoni bħala entità b’trasparenza fiskali taħt il-liġi interna tiegħu?

5.2

Jekk id-domanda 5 tingħata risposta fin-negattiv, sabiex il-kumpannija li qed tirċievi l-interessi ma titqiesx bħala s-“sid benefiċjarju” tal-interessi inkwistjoni, tista’ f’dak il-każ s-“S.C.A./SICAR”, f’ċirkustanzi bħal dawk fil-każ preżenti, titqies bħala s-“sid benefiċjarju” tal-interessi inkwistjoni hawnhekk għall-finijiet tad-Direttiva?

6)

Stat Membru li ma jixtieqx jirrikonoxxi li kumpannija fi Stat Membru ieħor hija s-sid benefiċjarju tal-interessi u jallega li l-kumpannija fl-Istat Membru l-ieħor hija hekk imsejħa kumpannija conduit artifiċjali, huwa obbligat taħt id-Direttiva 2003/49/KE jew taħt l-Artikolu 10 KE li jiddikjara f’liema Stat Membru jitqies li jinsab is-sid benefiċjarju f’dak il-każ?

7)

Jekk kumpannija residenti fi Stat Membru (kumpannija omm) fil-fatt titqies li ma hijiex eżenti mit-taxxa f’ras il-għajn taħt id- Direttiva 2003/49/KE rigward interessi rċevuti minn kumpannija residenti fi Stat Membru ieħor (sussidjarja), u l-kumpannija omm tal-Istat Membru tal-aħħar titqies li għandha responabbiltà limitata għat-taxxa fuq dawk l-interessi f’dak l-Istat Membru, l-Artikolu 43 KE moqri flimkien mal-Artikolu 48 KE, jipprekludu leġiżlazzjoni skont liema l-Istat Membru tal-aħħar jeżiġi li l-kumpannija li hija responsabbli sabiex iżżomm it-taxxa f’ras il-għajn (sussidjarja) tħallas l-interessi dovuti fil-każ ta’ talba ta’ ħlas pendenti tat-taxxa f’ras il-għajn b’rata ogħla ta’ interessi mir-rata ta’ interessi pendenti li l-Istat Membru jżomm fuq talbiet ta’ taxxa fuq il-kumpanniji (inkluż dħul fuq l-interessi) magħmula kontra kumpannija residenti fl-istess Stat Membru?

8)

Jekk kumpannija residenti fi Stat Membru (kumpannija omm) fil-fatt titqies bħala eżenti mit-taxxa f’ras il-għajn taħt id-Direttiva 2003/49/KE rigward interessi rċevuti minn kumpannija residenti fi Stat Membru ieħor (sussidjarja), u l-kumpannija omm tal-Istat Membru tal-aħħar titqies bħala persuna taxxabbli b’responabbiltà limitata għat-taxxa fuq dawn l-interessi f’dak l-Istat Membru, l-Artikolu 43 KE, moqri flimkien mal-Artikolu 48 KE (b’mod alternattiv, l-Artikolu 56 KE), meqjusa separatament jew b’mod sħiħ, jipprekludu leġiżlazzjoni skont liema:

(a)

l-Istat Membru tal-aħħar jitlob li l-persuna li tħallas l-interessi żżomm it-taxxa f’ras il-għajn fuq l-interessi u jirrendi lil dik il-persuna responsabbli lejn l-awtoritajiet għat-taxxa f’ras il-għajn mhux miġbura, fejn ma hemm l-ebda dmir bħal dan li tinżamm it-taxxa f’ras il-għajn meta r-riċevitur tal-interessi jkun residenti fl-Istat Membru tal-aħħar?

(b)

kumpannija omm fl-Istat Membru tal-aħħar ma kinitx tkun mitluba li tagħmel ħlasijiet bil-quddiem ta’ taxxa fuq il-kumpanniji fl-ewwel sentejn fiskali, iżda kienet tibda tħallas it-taxxa fuq il-kumpanniji fi żmien ħafna iktar tard mid-data tal-maturità għat-taxxa f’ras il-għajn?

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea hija mitluba li tinkludi r-risposta għad-domanda 7 fir-risposta tagħha għad-domanda 8.


(1)  Direttiva tal-Kunsill 2003/49/KE, tat-3 ta’ Ġunju 2003 dwar sistema komuni ta’ tassazzjoni applikabbli għall-pagamenti ta’ imgħax u ta’ royalties bejn kumpaniji assoċjati ta’ Stati Membri differenti (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 9, Vol. 1, p. 380).


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/27


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fil-25 ta’ Frar 2016 – C Danmark I vs Skatteministeriet

(Kawża C-119/16)

(2016/C 270/32)

Lingwa tal-kawża: id-Daniż

Qorti tar-rinviju

Østre Landsret

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: C Danmark I

Konvenut: Skatteministeriet

Domandi preliminari

1)

L-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2003/49/KE (1) moqri flimkien mal-Artikolu 1(4) tal-istess direttiva, għandu jiġi interpretat fis-sens li kumpannija residenti fi Stat Membru li tkun koperta mill-Artikolu 3 tad-Direttiva u, f’ċirkustanzi bħal dawk tal-każ preżenti, tirċievi interessi minn sussidjarja fi Stat Membru ieħor, hija s-“sid benefiċjarju” ta’ dawn l-interessi fis-sens tad-Direttiva?

1.1

Il-kunċett ta’ “sid benefiċjarju” fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2003/49/KE, moqri flimkien mal-Artikolu 1(4) tal-istess direttiva, għandu jiġi interpretat skont il-kunċett korrispondenti fl-Artikolu 11 tal-Mudell ta’ Konvenzjoni Fiskali tal-OECD tal-1977?

1.2

Jekk id-domanda 1.1 tingħata risposta fl-affermattiv, il-kunċett għandu f’dak il-każ jiġi interpretat biss fid-dawl tal-kummentarju dwar l-Artikolu 11 tal-Mudell ta’ Konvenzjoni Fiskali tal-OECD tal-1977 (paragrafu 8), jew jistgħu jiġu inkorporati kummentarji sussegwenti fl-interpretazzjoni, inklużi ż-żidiet magħmula fl-2003 rigward “kumpanniji conduit” (paragrafu 8.1, issa paragrafu 10.1) u ż-żidiet magħmula fl-2014 dwar “obbligi kuntrattwali jew legali” (paragrafu 10.2)?

1.3

Jekk il-kummentarji tal-2003 jistgħu jiġu inkorporati fl-interpretazzjoni, hija f’dak il-każ kundizzjoni sabiex kumpannija titqies li ma hijiex “sid benefiċjarju” fis-sens tad-Direttiva 2003/49/KE li fil-fatt kien hemm allokazzjoni ta’ fondi lil dawk il-persuni li huma meqjusa mill-Istat li fih il-persuna li tħallas l-interessi hija residenti bħala “is-sidien benefiċjarji” tal-interessi inkwistjoni, u – jekk dan huwa l-każ – hija f’dak il-każ kundizzjoni oħra li l-mogħdija effettiva sseħħ f’punt qrib fiż-żmien għall-ħlas tal-interessi u/jew isseħħ bħala ħlas ta’ interessi?

1.31

X’importanza għandu f’dan ir-rigward jekk kapital proprju jintuża għas-self, jekk l-interessi inkwistjoni jiddaħħlu fil-kapital (“inkorporati”), jekk ir-riċevitur tal-interessi sussegwentement ikun għamel trasferiment fi ħdan il-grupp lill-kumpannija omm tiegħu li hija residenti fl-istess Stat bl-għan li jiġi aġġustat id-dħul għal skopijiet ta’ taxxa taħt ir-regoli prevalenti fl-Istat inkwistjoni, jekk l-interessi inkwistjoni sussegwentement jiġu kkonvertiti f’kapital fil-kumpannija li tissellef, jekk ir-riċevitur tal-interessi kellu obbligu kuntrattwali jew legali li jgħaddi l-interessi lil persuna oħra, u jekk il-parti l-kbira tal-persuni meqjusa mill-Istat fejn il-persuna li qed tħallas l-interessi hija residenti bħala “is-sidien benefiċjarji” tal-interessi jkunu residenti fi Stati Membri oħrajn jew Stati oħrajn li magħhom id-Danimarka għanda konvenzjoni dwar it-taxxa doppja, b’tali mod li taħt il-leġiżlazzjoni Daniża dwar it-taxxa ma kienx ikun hemm bażi sabiex tinżamm taxxa f’ras il-għajn kieku dawk il-persuni kienu persuni li jsellfu u għalhekk irċevew l-interessi direttament?

1.4

X’importanza għandu għall-evalwazzjoni tal-kwistjoni dwar jekk ir-riċevitur tal-interessi għandux jitqies bħala “sid benefiċjarju” għall-finijiet tad-Direttiva jekk li l-qorti tar-rinviju, wara evalwazzjoni tal-fatti tal-każ, tikkonkludi li r-riċevitur – mingħajr ma kien obbligat kuntrattwalment jew legalment li jgħaddi l-interessi rċevuti lil persuna oħra – ma kellux id-dritt “sħiħ” ta’ “użufrutt” fuq l-interessi kif imsemmi fil-Kummentarji tal-2014 fuq il-Mudell ta’ Konvenzjoni Fiskali tal-1977?

2)

L-invokazzjoni minn Stat Membru tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva fuq l-applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet nazzjonali għall-prevenzjoni tal-frodi u l-abbuż, jew fuq l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva, tippreżupponi li l-Istat Membru inkwistjoni jkun adotta dispożizzjoni nazzjonali speċifika li timplementa l-Artikolu 5 tad-Direttiva, jew li d-dritt nazzjonali jinkludi dispożizzjonijiet jew prinċipji ġenerali dwar il-frodi, l-abbuż u l-evażjoni fiskali li jistgħu jiġu interpretati skont l-Artikolu 5?

2.1

Jekk id-domanda 2 tingħata risposta fl-affermattiv, jista’ l-paragrafu 2(2)(d) tal-Liġi dwar it-taxxa fuq il-kumpanniji, li tipprovdi li r-responabbiltà limitata għat-taxxa fuq id-dħul mill-interessi ma tinkludix “interessi li huma eżenti mit-taxxa […] taħt id-Direttiva 2003/49/KE fuq sistema komuni ta’ taxxa applikabbli għall-pagamenti ta’ interessi u ta’ royalties magħmula bejn kumpanniji assoċjati ta’ Stati Membri differenti”, għalhekk jitqies bħala dispożizzjoni nazzjonali speċifika kif imsemmija fl-Artikolu 5 tad-Direttiva?

3)

Dispożizzjoni fi ftehim dwar it-taxxa doppja bejn żewġ Stati Membri u abbozzata skont il-Mudell ta’ Konvenzjoni Fiskali tal-OECD, skont liema t-tassazzjoni fuq l-interessi tiddependi fuq jekk ir-riċevitur tal-interessi jitqiesx li huwa s-sid benefiċjarju tal-interessi, hija dispożizzjoni konvenzjonali kontra l-abbuż koperta mill-Artikolu 5 tad-Direttiva?

4)

Stat Membru li ma jixtieqx jirrikonoxxi li kumpannija fi Stat Membru ieħor hija s-sid benefiċjarju tal-interessi u jallega li l-kumpannija fl-Istat Membru l-ieħor hija hekk imsejħa kumpannija conduit artifiċjali, huwa obbligat taħt id-Direttiva 2003/49/KE jew taħt l-Artikolu 10 KE li jiddikjara liema Stat f’dak il-każ jitqies bħala s-sid benefiċjarju?

5)

Jekk kumpannija residenti fi Stat Membru (kumpannija omm) fil-fatt titqies li ma hijiex eżenti mit-taxxa f’ras il-għajn taħt id- Direttiva 2003/49/KE rigward interessi rċevuti minn kumpannija residenti fi Stat Membru ieħor (sussidjarja), u l-kumpannija omm tal-Istat Membru tal-aħħar titqies li għandha responabbiltà limitata għat-taxxa fuq dawk l-interessi f’dak l-Istat Membru, l-Artikolu 43 KE moqri flimkien mal-Artikolu 48 KE, jipprekludu leġiżlazzjoni skont liema l-Istat Membru tal-aħħar jeżiġi li l-kumpannija li hija responsabbli sabiex iżżomm it-taxxa f’ras il-għajn (sussidjarja) tħallas l-interessi dovuti fil-każ ta’ talba ta’ ħlas pendenti tat-taxxa f’ras il-għajn b’rata ogħla ta’ interessi mir-rata ta’ interessi pendenti li l-Istat Membru jżomm fuq talbiet ta’ taxxa fuq il-kumpanniji (inkluż dħul fuq l-interessi) magħmula kontra kumpannija residenti fl-istess Stat Membru?

6)

Jekk kumpannija residenti fi Stat Membru (kumpannija omm) fil-fatt titqies li ma hijiex eżenti mit-taxxa f’ras il-għajn taħt id-Direttiva 2003/49/KE rigward interessi rċevuti minn kumpannija residenti fi Stat Membru ieħor (sussidjarja), u l-kumpannija omm tal-Istat Membru tal-aħħar titqies bħala persuna taxxabbli b’responabbiltà limitata għat-taxxa fuq dawn l-interessi f’dak l-Istat Membru, l-Artikolu 43 KE, moqri flimkien mal-Artikolu 48 KE (b’mod alternattiv, l-Artikolu 56 KE), meqjusa separatament jew b’mod sħiħ, jipprekludu leġiżlazzjoni skont liema:

(a)

l-Istat Membru tal-aħħar jitlob li l-persuna li tħallas l-interessi żżomm it-taxxa f’ras il-għajn fuq l-interessi u jirrendi lil dik il-persuna responsabbli lejn l-awtoritajiet għat-taxxa f’ras il-għajn mhux miġbura, fejn ma hemm l-ebda dmir bħal dan li tinżamm it-taxxa f’ras il-għajn meta r-riċevitur tal-interessi jkun residenti fl-Istat Membru tal-aħħar?

(b)

kumpannija omm fl-Istat Membru tal-aħħar ma kinitx tkun mitluba li tagħmel ħlasijiet bil-quddiem ta’ taxxa fuq il-kumpanniji fl-ewwel sentejn fiskali, iżda kienet tibda tħallas it-taxxa fuq il-kumpanniji fi żmien ħafna iktar tard mid-data tal-maturità għat-taxxa f’ras il-għajn?

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea hija mitluba li tinkludi r-risposta għad-domanda 5 fir-risposta tagħha għad-domanda 6.


(1)  Direttiva tal-Kunsill 2003/49/KE, tat-3 ta’ Ġunju 2003 dwar sistema komuni ta’ tassazzjoni applikabbli għall-pagamenti ta’ imgħax u ta’ royalties bejn kumpaniji assoċjati ta’ Stati Membri differenti (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 9, Vol. 1, p. 380).


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/29


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Berlin (il-Ġermanja) fil-5 ta’ April 2016 – Romano Pisciotti vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

(Kawża C-191/16)

(2016/C 270/33)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Landgericht Berlin

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Romano Pisciotti

Konvenuta: Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

Domandi preliminari

1)

a)

Estradizzjoni bejn Stat Membru u Stat terz tifforma parti mill-oqsma li, irrispettivament minn kull każ individwali, qatt ma jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ratione materiae tat-Trattati, b’tali mod li ma hemmx lok li jittieħed inkunsiderazzjoni l-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni tad-dritt tal-Unjoni bbażat fuq l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 18 TFUE fil-kuntest tal-applikazzjoni (litterali) ta’ regola tad-dritt kostituzzjonali [f’dan il-każ l-ewwel sentenza tal-Artikolu 16(2) tal-kostituzzjoni Ġermaniża], li tipprekludi biss l-estradizzjoni taċ-ċittadini tiegħu stess lejn Stati terzi?

b)

Fil-każ ta’ risposta affermattiva: l-ewwel domanda għandha tingħata risposta differenti jekk il-kwistjoni tkun tikkonċerna estradizzjoni bejn Stat Membru u l-Istati Uniti tal-Amerika, ibbażata fuq il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar l-estradizzjoni?

2)

Sa fejn l-applikazzjoni tat-Trattati ma hijiex eskluża a priori għal dak li jirrigwarda l-estradizzjoni bejn l-Istati Membri u l-Istati Uniti tal-Amerika:

L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 18 TFUE kif ukoll il-ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja f’dan il-qasam għandhom jiġu interpretati fis-sens li Stat Membru jkun qed jikser il-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni bbażat fuq l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 18 TFUE b’mod mhux iġġustifikat jekk, fil-każ ta’ talbiet għall-estradizzjoni li joriġinaw minn Stat terz, jagħmel distinzjoni fuq il-bażi ta’ regola tad-dritt kostituzzjonali [f’dan il-każ l-ewwel sentenza tal-Artikolu 16(2) tal-kostituzzjoni Ġermaniża] bejn iċ-ċittadini tiegħu u ċ-ċittadini ta’ Stati Membri oħra tal-Unjoni billi jestradixxi biss lil dawn tal-aħħar?

3)

Fil-każ li, fil-każijiet imsemmija iktar ’il fuq, jiġi stabbilit ksur tal-projbizzjoni ġenerali ta’ kull diskriminazzjoni bbażata fuq l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 18 TFUE:

Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja għandha tiġi interpretata fis-sens li, f’każ bħal dak inkwistjoni f’din il-kawża, li fih l-awtorizzazzjoni għall-estradizzjoni maħruġa mill-awtorità kompetenti hija neċessarjament suġġetta għall-istħarriġ minn qabel tal-legalità fil-kuntest ta’ proċedura ġudizzjarja, li madankollu l-eżitu tagħha jorbot lill-awtorità biss meta l-estradizzjoni tiġi ddikjarata inammissibbli, ksur serju jista’ jseħħ diġà fil-każ ta’ ksur sempliċi tal-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni bbażat fuq l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 18 TFUE, jew huwa neċessarju ksur manifest?

4)

Fil-każ li ksur manifest ma huwiex neċessarju:

Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja għandha tiġi interpretata fis-sens li ksur suffiċjentement serju f’każ bħal dak inkwistjoni f’din il-kawża għandu jiġi eskluż peress li, fl-assenza ta’ ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-każ konkret inkwistjoni (jiġifieri, l-applikabbiltà ratione materiae tal-prinċipju ġenerali ta’ nondiskriminazzjoni tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 18 TFUE fil-qasam tal-estradizzjoni bejn l-Istati Membri u l-Istati Uniti tal-Amerika), l-awtorità eżekuttiva nazzjonali tkun tista’, sabiex tiġġustifika d-deċiżjoni tagħha, tinvoka l-konformità tagħha ma’ deċiżjonijiet mogħtija minn qabel mill-qrati nazzjonali fl-istess kawża?


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/30


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale ordinario di Torino (l-Italja) fit-12 ta’ Mejju 2016 – VCAST Limited vs R.T.I. SpA

(Kawża C-265/16)

(2016/C 270/34)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale ordinario di Torino

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: VCAST Limited

Konvenuta: R.T.I. SpA

Domandi preliminari

1.

Dispożizzjoni nazzjonali li tipprojbixxi lil imprenditur kummerċjali milli jipprovdi lil individwi s-servizz ta’ reġistrazzjoni vidjo mill-bogħod, bil-modalità hekk imsejħa “cloud computing”, ta’ kopji privati ta’ xogħlijiet protetti mid-drittijiet tal-awtur, permezz ta’ intervent attiv fir-reġistrazzjoni min-naħa tiegħu, mingħajr l-awtorizzazzjoni tad-detentur tad-drittijiet, hija kompatibbli mad-dritt tal-Unjoni – b’mod partikolari mal-Artikolu 5(2)(b) tad-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta’ Mejju 2001, dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni (1) (kif ukoll mad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-8 ta’ Ġunju 2000, dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku (2), fis-Suq Intern u mat-Trattat ta’ stabbiliment)?

2.

Dispożizzjoni nazzjonali li tippermetti lil imprenditur kummerċjali jipprovdi lil individwi s-servizz ta’ reġistrazzjoni vidjo mill-bogħod, bil-modalità hekk imsejħa “cloud computing”, ta’ kopji privati ta’ xogħlijiet protetti mid-drittijiet tal-awtur, anki jekk dan ikun jimplika intervent attiv fir-reġistrazzjoni min-naħa tiegħu, anki mingħajr l-awtorizzazzjoni tad-detentur tad-drittijiet, għal kumpens remuneratorju b’rata fissa favur id-detentur tad-drittijiet, li essenzjalment jiġi suġġett għal sistema ta’ liċenzja obbligatorja, hija kompatibbli mad-dritt tal-Unjoni – b’mod partikolari mal-Artikolu 5(2)(b) tad-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta’ Mejju 2001, dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni (kif ukoll mad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-8 ta’ Ġunju 2000, dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern u mat-Trattat ta’ stabbiliment)?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 230.

(2)  “Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku”, ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 25, p. 399.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/31


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Helsingin hallinto-oikeus (il-Finlandja) fil-25 ta’ Mejju 2016 – A Oy vs Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(Kawża C-292/16)

(2016/C 270/35)

Lingwa tal-kawża: il-Finlandiż

Qorti tar-rinviju

Helsingin hallinto-oikeus

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: A Oy

Konvenut: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Domandi preliminari

1.

L-Artikolu 49 TFUE jipprekludi leġiżlazzjoni bħal dik Finlandiża li tipprovdi li jekk kumpannija nazzjonali tittrasferixxi, b’titolu ta’ trasferiment tal-attiv, stabbiliment stabbli li jinsab fi Stat Membru ieħor lil kumpannija stabbilita hemm, u inkambju tirċievi azzjonijiet ġodda tagħha, it-trasferiment tal-attiv ikun taxxabbli immedjatament, mis-sena tat-trasferiment, filwaqt li, f’sitwazzjoni nazzjonali ekwivalenti, dan ikun taxxabbli biss fil-mument li dan jiġi rrealizzat?

2.

Jista’ jitqies li jkun jemm diskriminazzjoni indiretta jew diretta jekk il-Finlandja tipproċedi immedjatament bl-impożizzjoni tat-taxxa mis-sena li fiha jkun sar it-trasferiment tal-attiv, qabel ma jkun ġie rrealizzat id-dħul, meta, f’sitwazzjoni nazzjonali, l-impożizzjoni tat-taxxa hija posposta għall-mument meta dan id-dħul jiġi rrealizzat?

3.

Fil-każ ta’ risposta affermattiva għad-domandi 1 u 2, din ir-restrizzjoni għal-libertà ta’ stabbiliment tista’ tiġi ġġustifikata minn raġuni imperattiva ta’ interess ġenerali, jew mill-protezzjoni tal-kompetenza fiskali nazzjonali? Ir-restrizzjoni pprojbita hija konformi mal-prinċipju ta’ proporzjonalità?


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/32


Appell ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2016 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fis-16 ta’ Marzu 2016 fil-Kawża T-586/14, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża C-301/16 P)

(2016/C 270/36)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellant: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u L. Flynn, aġenti)

Parti oħra fil-proċedura: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

Talbiet

tannulla s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) tas-16 ta’ Marzu 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings vs Il-Kummissjoni (Kawża T-586/14), innotifikata lill-Kummissjoni fis-17 ta’ Marzu 2016;

tiċħad bħala infondata fid-dritt l-ewwel parti tal-ewwel motiv tar-rikors quddiem il-Qorti Ġenerali;

tirrinvija l-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali f’dak li jirrigwarda t-tieni parti tal-ewwel motiv kif ukoll it-tieni, it-tielet u r-raba’ motiv tar-rikors quddiem il-Qorti Ġenerali;

tirriżerva l-ispejjeż tal-ewwel istanza u tal-appell.

Aggravji u argumenti prinċipali

Il-Kummissjoni titlob l-annullament tas-sentenza appellata u tqajjem l-aggravji li ġejjin:

L-ewwel aggravju huwa bbażat fuq interpretazzjoni żbaljata mill-Qorti Ġenerali tal-kunċett ta’ “miġrur mis-sistema ekonomika ta’ qabel li ma kienitx tas-suq” tat-tielet inċiż tal-Artikolu 2(7)(ċ) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1225/2009 (1) dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea. Dan l-aggravju huwa maqsum f’ħames partijiet:

l-ewwel parti: il-miżuri ta’ eżekuzzjoni tal-pjan fuq ħames snin huma miġrura mis-sistema ekonomika preċedenti li ma kinitx tas-suq

it-tieni parti: is-sostenn ta’ setturi ta’ attivitajiet strateġiċi (“għażla tar-rebbieħa”) ma jikkostitwixxix għan leġittimu f’ekonomija tas-suq

it-tielet parti: f’ekonomija tas-suq, is-sussidji ma humiex tali li jistgħu jiġu adattati, iżda huma marbuta ma’ investiment

ir-raba’ parti: il-miżuri eżaminati ma humiex komparabbli ma’ miżuri ta’ għajnuna illegali u inkompatibbli kkonstatati fl-Unjoni

il-ħames parti: żball ta’ interpretazzjoni tal-kunċett ta’ “ekonomija mhux tas-suq”

It-tieni aggravju huwa bbażat fuq il-fatt li s-sentenza appellata hija vvizzjata b’nuqqas ta’ motivazzjoni u b’motivazzjoni kontradittorja.

It-tielet aggravju huwa bbażat fuq il-fatt li s-sentenza appellata hija vvizzjata b’difetti proċedurali:

l-ewwel parti: il-Qorti Ġenerali marret lil hinn mis-setgħat tagħha (billi ddeċidiet ultra vires), hija kisret il-prinċipju skont liema s-suġġett ta’ tilwima huwa stabbilit mill-partijiet u kisret ukoll id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 21 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u tal-Artikoli 44(1) u 48(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, kif kienu fis-seħħ fiż-żmien li fih tressqet il-kawża fl-ewwel istanza;

it-tieni parti: il-Kummissjoni ma nstemgħetx rigward il-kompatibbiltà allegata bejn, minn naħa, il-miżuri ta’ għajnuna inkwistjoni fil-kawżi li taw lok għas-sentenzi ċċitati fil-punt 66 tas-sentenza appellata u, min-naħa l-oħra, il-miżuri ta’ għajnuna eżaminati;

it-tielet parti: il-Qorti Ġenerali ma ddikjaratx ruħha dwar l-argumenti mqajma mill-Kummissjoni rigward id-definizzjoni tal-kunċett ta’ “ekonomija mhux tas-suq”


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009, tat-30 ta’ Novembru 2009, dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (ĠU 2009, L 343, p. 51).


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/33


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Justice (ir-Renju Unit) (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) fit-30 ta’ Mejju 2016 – American Express Co. vs The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

(Kawża C-304/16)

(2016/C 270/37)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Qorti tar-rinviju

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: American Express Co.

Konvenuti: The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury, Diners Club International Limited, MasterCard Europe S.A.

Domandi preliminari

1.

Ir-rekwiżit fl-Artikoli 1(5) u 2(18) tar-Regolament (UE) 2015/751 (1) (iktar ’il quddiem r-“RTI”) li skema tal-kard ta’ pagament ta’ tliet partijiet li toħroġ strumenti ta’ pagament bil-kards flimkien ma’ sieħeb f’co-branding jew permezz ta’ aġent, hija meqjusa bħala skema tal-kard ta’ pagament ta’ erba’ partijiet, japplika biss sa fejn dak is-sieħeb f’co-branding jew aġent jaġixxi bħala “emittent” fis-sens tal-Artikolu 2(2) jew tal-premessa 29 tar-RTI (senjatament meta s-sieħeb jew l-aġent ikollu relazzjoni kuntrattwali mal-persuna li tħallas, li abbażi tagħha huwa jidħol f’kuntratti sabiex jipprovdi lill-persuna li tħallas bi strument ta’ pagament sabiex jiġu mibdija u pproċessati t-tranżazzjonijiet ta’ ħlas bil-kard tal-persuna li tħallas)?

2.

F’każ li r-risposta għad-domanda l tkun “le”, l-Artikolu 1(5) u 2(18) tar-RTI huma invalidi sa fejn dawn jipprovdu li tali arranġamenti huma meqjusa bħala skemi tal-kard ta’ pagament ta’ erba’ partijiet, abbażi ta’:

(a)

nuqqas ta’ għoti ta’ raġunijiet skont l-Artikolu 296 TFUE;

(b)

żball manifest ta’ evalwazzjoni; u/jew

(ċ)

ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità?


(1)  Regolament (UE) 2015/751 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tad-29 ta’ April 2015 dwar it-tariffi tal-interkambju għat-transazzjonijiet ta’ pagament permezz ta’ kard (ĠU L 123, p. 1).


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/34


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-First-tier Tribunal (Tax Chamber) (ir-Renju Unit) fit-30 ta’ Mejju 2016 – Avon Cosmetics Ltd vs The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Kawża C-305/16)

(2016/C 270/38)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Qorti tar-rinviju

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Avon Cosmetics Ltd

Konvenut: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Domandi preliminari

1.

Meta bejjiegħ dirett ibiegħ oġġetti (iktar 'il quddiem “għajnuna għal bejgħ”) lil bejjiegħa mill-ġdid mhux irreġistrati jew il-bejjiegħ mill-ġdid mhux irreġistrat jixtri oġġetti u servizzi minn terzi (iktar 'il quddiem “oġġetti u servizzi ta’ terzi”) li fiż-żewġ każijiet huma użati mill-bejjiegħa mill-ġdid mhux irreġistrati sabiex jassistu l-attività ekonomika tagħhom ta’ bejgħ ta’ oġġetti oħra li huma wkoll mixtrija mill-bejjiegħ dirett u huma s-suġġett ta’ ftehimiet amministrattivi maħruġa skont deroga awtorizzata l-iktar reċenti bid-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-24 ta’ Mejju 1989 (89/534/KEE (1)) (iktar 'il quddiem id-“deroga”), l-awtorizzazzjonijiet rilevanti, li jimplementaw leġiżlazzjoni jew ftehimiet amministrattivi imorru kontra d-dispożizzjonijiet rilevanti u/jew il-prinċipji tad-dritt tal-Unjoni Ewropea sa fejn jirrikjedu li l-bejjiegħ dirett jikkalkola t-taxxa tal-output fuq il-prezz tal-bejgħ tal-oġġetti l-oħra tal-bejjiegħa mill-ġdid mhux irreġistrati mingħajr ebda tnaqqis għall-VAT sostnuta mill-bejjiegħ mill-ġdid mhux irreġistrat fuq tali għajnuna għal bejgħ u/jew oġġetti u servizzi ta’ terzi?

2.

Ir-Renju Unit għandu xi obbligu li jinforma lill-Kummissjoni, meta jitlob awtorizzazzjoni mill-Kunsill għad-deroga, li bejjiegħa mill-ġdid mhux irreġistrati sostnew il-VAT fuq ix-xiri ta’ għajnuna għal bejgħ u/jew ta’ oġġetti u servizzi ta’ terzi użati għall-finijiet tal-attivitajiet ekonomiċi tagħhom u li, għaldaqstant, ftehim li jirrifletti din il-taxxa tal-input li ma tistax tiġi rkuprata, jew it-taxxa tal-output mħallsa indebitament, għandu jkun previst fid-deroga?

3.

Fil-każ li r-risposta għad-domandi 1 u/jew 2 iktar 'il fuq hija fl-affermattiv:

a)

Xi waħda mill-awtorizzazzjonijiet rilevanti, il-leġiżlazzjoni ta’ implementazzjoni amministrattiva jew il-ftehimiet amministrattivi jistgħu u għandhom jiġu interpretati billi tittieħed inkunsiderazzjoni (i) il-VAT li ma tistax tiġi rkuprata fuq għajnuna għal bejgħ jew fuq oġġetti u servizzi ta’ terzi sostnuta minn bejjiegħa mill-ġdid mhux irreġistrati u użati minnhom għall-finijiet tal-attivitajiet ekonomiċi tagħhom; JEW (ii) il-VAT li taqbeż it-taxxa evitata li tinġabar minn Her Majesty’s Revenue & Customs JEW (iii) il-kompetizzjoni potenzjalment żleali li tqum bejn bejjiegħa diretti, il-bejjiegħa mill-ġdid mhux irreġistrati tagħhom u n-negozji ta’ bejgħ mhux dirett?

b)

i)

L-awtorizzazzjoni tad-deroga tar-Renju Unit mill-Artikolu 11A(1)(a) tas-Sitt Direttiva kienet illegali?

ii)

deroga mill-Artikolu 17 tas-Sitt Direttiva hija meħtieġa flimkien mad-deroga mill-Artikolu 11A(1)(a)? Jekk iva, ir-Renju Unit aġixxa illegalment meta naqas li jitlob lill-Kummissjoni jew lill-Kunsill li jawtorizzawh sabiex jidderoga mill-Artikolu 17?

iii)

ir-Renju Unit qed jaġixxi illegalment billi jonqos li jamministra l-VAT b’tali mod li jħalli bejjiegħa diretti jitolbu kreditu għall-VAT sostnuta minn bejjiegħa mill-ġdid mhux irreġistrati għall-finijiet tal-attivitajiet ekonomiċi tagħhom fir-rigward tal-għajnuna għal bejgħ jew tal-oġġetti u servizzi ta’ terzi?

iv)

l-awtorizzazzjonijiet rilevanti, il-leġiżlazzjoni ta’ implementazzjoni jew il-ftehimiet amministrattivi huma kollha jew parzjalment invalidi u/jew illegali?

c)

Ir-rimedju xieraq għandu jkun, min-naħa tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea jew min-naħa tal-qorti nazzjonali:

i)

deċiżjoni li tobbliga lill-Istat Membru li jagħti effett lid-deroga fid-dritt nazzjonali billi jipprevedi ftehik xieraq għal dak li jirrigwarda (a) il-VAT li ma tistax tiġi rkuprata fuq għajnuna għal bejgħ jew fuq oġġetti u servizzi ta’ terzi sostnuta minn bejjiegħa mill-ġdid mhux irreġistrati u użati minnhom għall-finijiet tal-attivitajiet ekonomiċi tagħhom; JEW (ii) il-VAT li taqbeż it-taxxa evitata li tinġabar minn Her Majesty’s Revenue & Customs JEW (iii) il-kompetizzjoni potenzjalment żleali li tqum bejn bejjiegħa diretti, il-bejjiegħa mill-ġdid mhux irreġistrati tagħhom u n-negozji ta’ bejgħ mhux dirett; jew

ii)

dikjarazzjoni li l-awtorizzazzjoni għad-deroga, u b’hekk id-deroga stess, hija invalida; jew

iii)

dikjarazzjoni li l-leġiżlazzjoni nazzjonali hija invalida; jew

iv)

dikjarazzjoni li l-avviż ta’ deċiżjoni hija invalida; jew

v)

dikjarazzjoni li r-Renju Unit huwa obbligat japplika għal awtorizzazzjoni għal deroga ulterjuri sabiex jipprevedi aġġustament xieraq għal dak li jirrigwarda (a) il-VAT li ma tistax tiġi rkuprata fuq għajnuna għal bejgħ jew fuq oġġetti u servizzi ta’ terzi sostnuta minn bejjiegħa mill-ġdid mhux irreġistrati u użati minnhom għall-finijiet tal-attivitajiet ekonomiċi tagħhom; JEW (ii) il-VAT li taqbeż it-taxxa evitata li tinġabar minn Her Majesty’s Revenue & Customs jew (iii) il-kompetizzjoni potenzjalment żleali li tqum bejn bejjiegħa diretti, il-bejjiegħa mill-ġdid mhux irreġistrati tagħhom u n-negozji ta’ bejgħ mhux dirett?

4.

Skont l-Artikolu 27 tas-Sitt Direttiva (Artikolu 395 tad-direttiva prinċipali tal-VAT), it-“[taxxa] evaż[a] […] jew evitat[a]” għandha tiġi kkwantifikata bħala t-telf nett mit-taxxa (billi jittieħdu inkunsiderazzjoni kemm it-taxxa tal-output imħallsa kif ukoll it-taxxa tal-input li tista’ tiġi rkuprata fil-kuntest li jagħti lok għat-taxxa evaża jew evitata) lill-Istat Membru jew it-telf gross mit-taxxa (billi tittieħed inkunsiderazzjoni biss it-taxxa tal-output fil-kuntest li jagħti lok għat-taxxa evaża jew evitata) lill-Istat Membru?


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill, tal-24 ta’ Mejju 1989, li tawtorizza lir-Renju Unit sabiex japplika, fir-rigward ta’ ċerti provvisti lil bejjiegħa mill-ġdid mhux irreġistrati, miżura li tidderoga mill-Artikolu 11A(1)(a) tas-Sitt Direttiva 77/388/KEE fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ (ĠU L 280, p. 54)


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/36


Appell ippreżentat fit-8 ta’ Ġunju 2016 minn Eurallumina SpA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla, Estiża) fit-22 ta’ April 2016 fil-Kawża T-60/06 RENV II u T-62/06 RENV II, Ir-Repubblika Taljana u Eurallumina SpA vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża C-323/16 P)

(2016/C 270/39)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Eurallumina SpA (rappreżentanti: L. Martin Alegi, A. Stratakis, L. Philippou, Solicitors)

Partijiet oħra fil-proċedura: Ir-Repubblika Taljana, Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla s-sentenza

tannulla d-deċiżjoni (1) sa fejn din tordna lir-Repubblika Taljana tirkupra l-għajnuna jew, fin-nuqqas ta’ dan

tibgħat lura l-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

Aggravji u argumenti prinċipali

L-appellanti tqajjem aggravju uniku maqsum f’ħames partijiet, ibbażat fuq ksur tad-dritt tal-Unjoni u, b’mod partikolari, ksur tal-prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi u tal-obbligu ta’ motivazzjoni tal-atti. Il-ħames partijiet huma s-segwenti:

1.

Il-Qorti Ġenerali interpretat b’mod żbaljat is-sentenza tal-10 ta’ Diċembru 2013 safejn qieset lilha nnifisha obbligata li tiddeċiedi li l-aspettattivi leġittimi ta’ Eurallumina ntemmu bil-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni ta’ ftuħ tal-proċedura tat-2 ta’ Frar 2002.

2.

B’konsegwenza ta’ dan l-iżball, il-Qorti Ġenerali naqset milli tindirizza l-għan innifsu tar-rikors u ma eżaminatx l-argumenti ta’ Eurallumina dwar il-kontinwazzjoni tal-aspettattivi leġittimi tagħha jew eżaminathom f’kuntest ġuridiku distort u b’mod żbaljatament.

3.

Anki fl-applikazzjoni tal-kuntest ġuridiku żbaljat tagħha, il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi meta qieset li d-dewmien mhux raġonevoli tal-Kummissjoni fit-twettiq tal-investigazzjoni ma kienx ta’ natura tali li joħloq fi ħdan Eurallumina aspettattivi leġittimi li jimpedixxu l-irkupru tal-għajnuna.

4.

Il-Qorti Ġenerali interpretat b’mod żbaljat id-Direttiva 2003/96 (2) contra legem, bi ksur tad-dritt tal-Unjoni u tal-prinċipji ta’ interpretazzjoni tiegħu.

5.

Il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi meta ċaħdet l-argumenti ta’ Eurallumina bbażati fuq l-investimenti tagħha fil-fabbrika ta’ Sardegna.


(1)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/323/KE, tas-7 ta’ Diċembru 2005, dwar l-eżenzjoni mid-dazju tas-sisa fuq iż-żjut minerali użati bħala kombustibbli għall-produzzjoni tal-alumina fir-reġjun ta’ Gardanne, fir-reġjun ta’ Shannon u f’Sardegna, implementata rispettivament minn Franza, l-Irlanda u l-Italja (ĠU 2006, L 119, p. 12),

(2)  Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE, tas-27 ta’ Ottubru 2003, li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar tassazzjoni fuq prodotti ta’ enerġija u elettriku (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 9, Vol. 1, p. 405)


Il-Qorti Ġenerali

25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/37


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2016 – Magic Mountain Kletterhallen et vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-162/13) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Għajnuna għall-kostruzzjoni u għall-operat ta’ ċentri ta’ tixbit ta’ Deutscher Alpenverein eV - Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna kompatibbli mas-suq intern - Skema ta’ għajnuna - Analiżi ekonomika iktar bir-reqqa - Karenza fis-suq - Għan leġittimu ta’ interess ġenerali - Artikolu 108(2) u (3) TFUE - Diffikultajiet serji”))

(2016/C 270/40)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermanja

Partijiet

Rikorrenti: Magic Mountain Kletterhallen GmbH (Berlin, il-Ġermanja), Kletterhallenverband Klever eV (Leipzig, il-Ġermanja), Neoliet Beheer BV (Son, il-Pajjiżi l-Baxxi) u Pedriza BV (Haarlem, il-Pajjiżi l-Baxxi) (rappreżentanti: inizjalment M. von Oppen, A. Gerdung u R. Dreblow, sussegwentement, M. von Oppen, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, aġenti)

Intervenjenti insostenn tal-konvenuta: Deutscher Alpenverein eV (München, il-Ġermanja), u Deutscher Alpenverein, Sektion Berlin eV (Berlin, il-Ġermanja) (rappreżentant: R. Geulen, avukat)

Suġġett

Talba bbażata fuq l-Artikolu 263 TFUE u intiża għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2012) 8761 finali, tal-5 ta’ Diċembru 2012, dwar l-għajnuna mill-Istat SA.33952 (2012/NN) — il-Ġermanja, ċentri ta’ tixbit tad-Deutscher Alpenverein

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud

2)

Magic Mountain Kletterhallen GmbH, Kletterhallenverband Klever eV, Neoliet Beheer BV u Pedriza BV għandhom ibatu in solidum l-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni Ewropea kif ukoll l-ispejjeż tagħhom stess.

3)

Deutscher Alpenverein eV u Deutscher Alpenverein, Sektion Berlin eV, għandhom ibatu l-ispejjeż tagħhom stess.


(1)  ĠU C 147, 25.5.2013.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/38


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2016 – Growth Energy u Renewable Fuels Association vs Il-Kunsill

(Kawża T-276/13) (1)

((“Dumping - Importazzjonijiet tal-bijoetanol li joriġinaw mill-Istati Uniti - Dazju antidumping definittiv - Rikors għal annullament - Assoċjazzjoni - Nuqqas ta’ interess dirett tal-membri - Inammissibbiltà - Dazju antidumping fuq skala internazzjonali - Trattament Individwali - Teħid ta’ kampjuni - Drittijiet ta’ difiża - Nondiskriminazzjoni - Dmir ta’ diliġenza”))

(2016/C 270/41)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Growth Energy (Washington, DC, l-Istati Uniti), u Renewable Fuels Association (Washington) (rappreżentanti: inizjalment P. Vander Schueren, sussegwentement P. Vander Schueren u M. Peristeraki, avukati)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: S. Boelaert, aġent, assistit minn B. Byrne, solicitor u G. Berrisch, avukat, sussegwentement minn R. Bierwagen u C. Hipp, avukati)

Partijiet intervenjenti insostenn tal-konvenut: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: M. França u T. Maxian Rusche, aġenti); u ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol (rappreżentanti: O. Prost u A. Massot, avukati)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 157/2013, tat-18 ta’ Frar 2013, li jimponi dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet tal-bijoetanol li joriġinaw mill-Istati Uniti tal-Amerika (ĠU L 49, p. 10), sa fejn jikkonċerna lir-rikorrenti u lill-membri tagħhom.

Dispożittiv

1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 157/2013, tat-18 ta’ Frar 2013, li jimponi dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet tal-bijoetanol li joriġinaw mill-Istati Uniti tal-Amerika huwa annullat sa fejn jikkonċerna lil Patriot Renewable Fuels LLC, Plymouth Energy Company LLC, POET LLC u Platinum Ethanol LLC.

2)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

3)

Growth Energy u Renewable Fuels Association, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea u ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol għandhom ibatu l-ispejjeż tagħhom.


(1)  ĠU C 226, 3.8.2013.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/38


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2016 – Marquis Energy vs Il-Kunsill

(Kawża T-277/13) (1)

((“Dumping - Importazzjonijiet ta’ bijoetanol li joriġina mill-Istati Uniti - Dazju antidumping definittiv - Rikors għal annullament - Interess dirett - Ammissibbiltà - Dazju antidumping fuq livell nazzjonali - Trattament individwali - Teħid ta’ kampjuni”))

(2016/C 270/42)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Marquis Energy LLC (Hennepin, Illinois, l-Istati Uniti) (rappreżentanti: inizjalment P. Vander Schueren, sussegwentement P. Vander Schueren u M. Peristeraki, avukati)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: S. Boelaert, aġent, assistit minn B. Byrne, solicitor u minn G. Berrisch, avukat, sussegwentement minn R. Bierwagen u C. Hipp, avukati)

Intervenjenti insostenn tal-konvenut: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: M. França u T. Maxian Rusche, aġenti); u ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol (rappreżentanti: O. Prost u A. Massot, avukati)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 157/2013, tat-18 ta’ Frar 2013, li jimponi dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet tal-bijoetanol li joriġinaw mill-Istati Uniti tal-Amerika (ĠU L 49, p. 10), sa fejn jikkonċerna lir-rikorrenti.

Dispożittiv

1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 157/2013, tat-18 ta’ Frar 2013, li jimponi dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet tal-bijoetanol li joriġinaw mill-Istati Uniti tal-Amerika, huwa annullat, sa fejn jikkonċerna lil Marquis Energy LLC.

2)

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandu jbati l-ispejjeż tiegħu kif ukoll dawk sostnuti minn Marquis Energy.

3)

Il-Kummissjoni Ewropea u ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol għandhom ibatu l-ispejjeż tagħhom.


(1)  ĠU C 226, 3.8.2013.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/39


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2016 – L-Italja vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-122/14) (1)

((“Nuqqas ta’ eżekuzzjoni ta’ sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tikkonstata nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu - Pagament ta’ penalità - Deċiżjoni ta’ likwidazzjoni tal-pagament ta’ penalità - Metodu ta’ kalkolu tal-interessi applikabbli għall-irkupru tal-għajnuna illegali - Interessi komposti”))

(2016/C 270/43)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Ir-Repubblika Taljana (rappreżentanti: G. Palmieri, aġent, assistiti minn S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: V. Di Bucci, G. Conte u B. Stromsky, aġenti)

Suġġett

Talba abbażi tal-Artikolu 263 TFUE u intiża għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 8681 finali, tas-6 ta’ Diċembru 2013, li biha, b’eżekuzzjoni tas-sentenza tas-17 ta’ Novembru 2011, Il-Kummissjoni vs L-Italja (C-496/09, EU:C:2011:740), il-Kummissjoni ffissat l-ammont tal-pagament ta’ penalità dovut mir-Repubblika Taljana għas-semestru mis-17 ta’ Mejju sas-17 ta’ Novembru 2012.

Dispożittiv

1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2013) 8681 finali, tas-6 ta’ Diċembru 2013, hija annullata.

2)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 102, 7.4.2014.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/40


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ġunju 2016 – Fútbol Club Barcelona vs EUIPO – Kule (KULE)

(Kawża T-614/14) (1)

([“Trade mark tal-Unjoni Ewropea - Proċedimenti ta’ oppożizzjoni - Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali KULE - Trade marks nazzjonali verbali preċedenti u trade mark magħrufa CULE - Raġunijiet relattivi għal rifjut - Assenza ta’ użu ġenwin tat-trade marks preċedenti - Artikolu 42(2) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 - Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 - Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009”])

(2016/C 270/44)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Fútbol Club Barcelona (Barcelona, Spanja) (rappreżentant: J. Carbonell Callicó, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: K. Zajfert u A. Folliard-Monguiral, aġenti)

Parti oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-EUIPO, intervenjenti quddiem il-Qorti Ġenerali: Kule LLC (New York, New York, l-Istati Uniti) (rappreżentant: F. Rodgers, avukat)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tar-Raba’ Bord tal-Appell tal-EUIPO, tat-18 ta’ Ġunju 2014 (Każ R 2375/2013-4), dwar proċedimenti ta’ oppożizzjoni bejn Fútbol Club Barcelona u Kule.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Fútbol Club Barcelona huwa kkundannat għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 351, 6.10.2014.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/41


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Ġunju 2016 – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen vs EUIPO – Meissen Keramik (MEISSEN)

(Kawża T-789/14) (1)

([“Trade mark tal-Unjoni Ewropea - Proċedimenti ta’ oppożizzjoni - Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva MEISSEN - Trade marks tal-Unjoni Ewropea u nazzjonali verbali u figurattivi preċedenti MEISSEN, MEISSENER PORZELLAN, HAUS MEISSEN, Meissen u Meissener Porzellan - Raġunijiet relattivi għal rifjut - Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni - Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 - Karattru distintiv u reputazzjoni tat-trade marks preċedenti - Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 - Użu ġenwin tat-trade marks preċedenti - Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament Nru 207/2009, Artikolu 15(1) tar-Regolament Nru 207/2009”])

(2016/C 270/45)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH (Meissen, il-Ġermanja) (rappreżentanti: O. Spuhler u M. Geitz, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (rappreżentant: M. Fischer, aġent)

Parti oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-EUIPO, intervenjenti quddiem il-Qorti Ġenerali: Meissen Keramik GmbH (Meissen) (rappreżentanti: M. Vohwinkel u K. Gennen, avukati)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-Deċiżjoni tar-Raba’ Bord tal-Appell tal-EUIPO tad-29 ta’ Settembru 2014 (Każijiet magħquda R 1182/2013-4 u R 1245/2013-4), fir-rigward ta’ proċedimenti ta’ oppożizzjoni bejn Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen u Meissen Keramik.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Staatliche Porzellan Manufaktur Meissen GmbH hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 127, 20.4.2015


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/41


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Ġunju 2016 – Loops vs EUIPO (Forma ta’ xkupilja tas-snien)

(Kawża T-385/15) (1)

([“Trade mark tal-Unjoni Ewropea - Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Unjoni Ewropea - Trade mark tridimensjonali - Forma ta’ xkupilja tas-snien - Raġuni assoluta għal rifjut - Assenza ta’ karattru distintiv - Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”])

(2016/C 270/46)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Loops, LLC (Dover, Delaware, l-Istati Uniti) (rappreżentant: T. Schmidpeter, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: W. Schramek u A. Schifko, aġenti)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO tat-30 ta’ April 2015 (Każ R 1917/2014-2), dwar applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ sinjal tridimensjonali kkostitwit mill-forma ta’ xkupilja tas-snin bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Loops, LLC, hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 302, 14.9.2015.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/42


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Ġunju 2016 – Monster Energy vs EUIPO (Rappreżentazzjoni ta’ simbolu ta’ paċi)

(Kawża T-583/15) (1)

((“Trade mark tal-Unjoni Ewropea - Applikazzjoni għal trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea li tirrappreżenta simbolu ta’ paċi - Rikors għal restitutio in integrum - Nuqqas ta’ osservanza tat-terminu għall-preżentata ta’ rikors quddiem il-Qorti Ġenerali”))

(2016/C 270/47)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Monster Energy Company (Corona, California, l-Istati Uniti) (rappreżentant: P. Brownlow, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (rappreżentant: D. Gája, aġent)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO tas-17 ta’ Lulju 2015 (Każ R 2788/2014-2), dwar applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ sinjal figurattiv li jirrappreżenta simbolu ta’ paċi bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Monster Energy Company hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 414, 14.12.2015.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/43


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Ġunju 2016 – Monster Energy vs EUIPO (GREEN BEANS)

(Kawża T-585/15) (1)

((“Trade mark tal-Unjoni Ewropea - Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali GREEN BEANS - Applikazzjoni għal restitutio in integrum - Nuqqas ta’ osservanza tat-terminu għall-preżentata ta’ rikors quddiem il-Qorti Ġenerali”))

(2016/C 270/48)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Monster Energy Company (Corona, California, l-Istati Uniti) (rappreżentant: P. Brownlow, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (rappreżentant: D. Gája, aġent)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO, tat-22 ta’ Lulju 2015 (Każ R 3002/2014-2), dwar applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark verbali GREEN BEANS bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Monster Energy Company hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 406, 7.12.2015.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/43


Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Mejju 2016 – REWE-Zentral vs EUIPO – Vicente Gandía Pla (MY PLANET)

(Kawża T-362/14) (1)

((“Trade mark tal-Unjoni Ewropea - Proċedimenti ta’ oppożizzjoni - Irtirar tal-oppożizzjoni - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”))

(2016/C 270/49)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: REWE-Zentral AG (Köln, il-Ġermanja) (rappreżentanti: M. Kinkeldey, S. Brandstätter u A. Wagner, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: I. P. Harrington u P. Bullock, aġenti)

Parti oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-EUIPO: Vicente Gandía Pla, SA (Chiva, Spanja)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO tas-6 ta’ Marzu 2014 (Każ R 201/2013-1), dwar proċedimenti ta’ oppożizzjoni bejn Vicente Gandía PIa SA u REWE-Zentral AG.

Dispożittiv

1)

Ma hemmx iktar lok li tingħata deċiżjoni fuq ir-rikors.

2)

REWE-Zentral AG hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 261, 11.8.2014.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/44


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2016 – IREPA vs Il-Kummissjoni u Il-Qorti tal-Awdituri

(Kawża T-825/14) (1)

((“Rikors għal annullament - Sajd - Programm nazzjonali Taljan għall-ġbir ta’ data fis-settur tas-sajd għall-perijodu 2009-2010 - Irkupru ta’ parti mill-ħlasijiet bil-quddiem imħallsa lir-rikorrenti - Rapport preliminari tal-Qorti tal-Awdituri - Att li ma jistax jiġi kkontestat - Att preparatorju - Ittri ta’ informazzjoni minn qabel - Nota ta’ debitu - Ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE - Nuqqas ta’ interess dirett - Inammissibbiltà”))

(2016/C 270/50)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Istituto di ricerche economiche per la pesca e l’acquacoltura – IREPA Onlus (Salerno, l-Italja) (rappreżentant: F. Tedeschini, avukat)

Konvenuti: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: F. Moro, D. Nardi u K. Walkerová, aġenti), u Il-Qorti tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: N. Scafarto u L. Massocchi, aġenti)

Suġġett

Talba bbażata fuq l-Artikolu 263 TFUE u intiża għall-annullament tad-deċiżjoni li fiha n-nota ta’ debitu, tat-30 ta’ Settembru 2014, maħruġa mill-Kummissjoni għall-finijiet tal-irkupru tal-ammont ta’ EUR 458 347,35, tar-rapport tal-Qorti tal-Awdituri, tas-27 ta’ Frar 2013, tal-ittri tal-Kummissjoni, tat-12 ta’ Lulju 2013 u tas-6 ta’ Awissu 2014, u ta’ kull att preċedenti ieħor, konness jew fi kwalunkwe każ sussegwenti, anki mhux magħruf, li jaffettwa s-sitwazzjoni legali patrimonjali tar-rikorrenti.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud bħala inammissibbli.

2)

Istituto di ricerche economiche per la pesca e l’acquacoltura – IREPA Onlus għandha tbati l-ispejjeż tagħha stess kif ukoll dawk esposti mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Qorti tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea.


(1)  ĠU C 65, 23.2.2015.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/45


Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Ġunju 2016 – Kohrener Landmolkerei u DHG vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-178/15) (1)

([“Sistema tal-ispeċjalitajiet tradizzjonali garantiti - Regolament (UE) Nru 1151/2012 - Ittra tal-Kummissjoni li tinforma lill-awtoritajiet kompetenti dwar preżentata tardiva tal-att ta’ oppożizzjoni tagħhom - Rikors manifestament infondat fid-dritt”])

(2016/C 270/51)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Kohrener Landmolkerei GmbH (Penig, il-Ġermanja) u DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (Frohburg, il-Ġermanja) (rappreżentant: A Wagner, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni (rappreżentanti: J. Guillem Carrau u G. von Rintelen, aġenti)

Suġġett

Talba bbażata fuq l-Artikolu 263 TFUE u intiża għall-annullament tad-deċiżjoni fl-ittra tad-9 ta’ Frar 2015 tad-Direttur tad-Direttorat B — “Relazzjonijiet multilaterali, politika ta’ kwalità” tad-Direttorat Generali “Agrikoltura u żvilupp rurali” tal-Kummissjoni, bir-referenza Ares (2015)529719, li tinforma lill-awtoritajiet Ġermaniżi kompetenti li l-preżentata fil-5 ta’ Jannar 2015 tal-att tal-oppożizzjoni tagħhom skont l-Artikolu 51(1) tar-Regoalment (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-21 ta’ Novembru 2012, dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU L 343, p. 1) kien barra mit-terminu.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud bħala manifestament infondat fid-dritt.

2)

Kohrener Landmolkerei GmbH u DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH għandhom ibatu l-ispejjeż tagħhom kif ukoll dawk tal-Kummissjoni Ewropea.


(1)  ĠU C 245, 27.7.2015


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/45


Rikors ippreżentat fit-18 ta’ April 2016 – Grizzly Tools vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-168/16)

(2016/C 270/52)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Grizzly Tools GmbH & Co. KG (Großostheim, il-Ġermanja) (rappreżentant: H. Fischer, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/175, tat-8 ta’ Frar 2016, dwar miżura meħuda minn Spanja skont id-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq ta’ tip ta’ apparat għall-ħasil bil-pressa (pressure washer) (ĠU 2016, L 33, p. 12);

tikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka żewġ motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tar-rekwiżiti proċedurali sostanzjali

Ir-rikorrenti ssostni li d-deċiżjoni kkontestata tikser l-obbligu ta’ motivazzjoni previst fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 296 TFUE, sa fejn il-premessi huma kontradittorji u ftit li xejn ċari.

Id-deċiżjoni kkontestata kisret ukoll il-prinċipju li l-Kummissjoni hija obbligata li tistabbilixxi korrettament il-fatti. Fil-premessa 4, il-Kummissjoni allegat b’mod żbaljat li r-rikorrenti rreferiet, fid-dikjarazzjoni KE ta’ konformità, għall-istandard EN 60335-2-67-2009, u dan ma huwiex eżatt.

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 11 tad-Direttiva 2006/42/KE (1)

F’dan ir-rigward, ir-rikorrenti ssostni li l-Kummissjoni żbaljat meta qieset iġġustifikata l-miżura ta’ Spanja intiża sabiex timpedixxi t-tqegħid fis-suq.

Fil-fatt, l-awtoritajiet Spanjoli u l-Kummissjoni kklassifikaw l-apparat għall-ħasil bil-pressa bħala apparat ta’ użu doppju li jista’ jintuża mhux biss bħala apparat mobbli, iżda wkoll bħala apparat portabbli. Għalhekk, huma qiesu li kien meħtieġ standard ta’ protezzjoni ogħla, minkejja li l-apparat għall-ħasil bil-pressa ma huwiex intiż sabiex jintuża bħala apparat portabbli u l-użu ta’ dan l-apparat bħala apparat portabbli ma jikkostitwixxix użu ħażin li jista’ raġonevolment jiġi previst fis-sens tal-Artikolu 11(1) tad-Direttiva 2006/42.


(1)  Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-17 ta’ Mejju 2006, dwar il-makkinarju, u li temenda d-Direttiva 95/16/KE (ĠU 2006, L 57, p. 24).


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/46


Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Mejju 2016 – Keturi kambariai vs EUIPO – Coffee In (coffee inn)

(Kawża T-202/16)

(2016/C 270/53)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: UAB Keturi kambariai (Vilnius, il-Litwanja) (rappreżentant: R. Pumputienė, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: AS Coffee In (Tallinn, l-Estonja)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-EUIPO

Applikant għat-trade mark ikkontestata: ir-rikorrenti

Trade mark ikkontestata: Trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea bil-kuluri invokati “iswed, oranġjo, abjad” li tinkludi l-element verbali “coffee inn” – Applikazzjoni għal reġistrazzjoni Nru 11 475 233

Proċedimenti quddiem l-EUIPO: proċedimenti ta’ oppożizzjoni

Deċiżjoni kkontestata: deċiżjoni tar-Raba’ Bord tal-Appell tal-EUIPO tat-3 ta’ Marzu 2016 fil-Każ R 137/2015-4

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata u, konsegwentement, tiċħad l-oppożizzjoni u tawtorizza r-reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni;

tikkundanna lill-EUIPO u lill-intervenjent għall-ispejjeż tal-proċedimenti quddiem il-Qorti Ġenerali u l-Bord tal-Appell.

Motivi invokati

Ksur tal-Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament Nru 207/2009;

Ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/47


Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Mejju 2016 – Hansen Medical vs EUIPO – Covidien (MAGELLAN)

(Kawża T-222/16)

(2016/C 270/54)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Hansen Medical, Inc. (Mountain View, California, l-Istati Uniti) (rappreżentanti: R. Kunze, Solicitor, G. Würtenberger, T. Wittmann, lawyers)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Covidien AG (Neuhausen am Rheinfall, l-Isvizzera)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-EUIPO

Applikant għat-trade mark kontenzjuża: il-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell

Trade mark kontenzjuża kkonċernata: trade mark “MAGELLAN” – Trade mark tal-Unjoni Ewropea Nru 5 437 711

Proċedimenti quddiem l-EUIPO: proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità

Deċiżjoni kkontestata: deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO tat-3 ta’ Frar 2016 fil-Każijiet magħquda R 3092/2014-2 u R 3118/2014-2

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż.

Motiv invokat

Ksur tal-Artikoli 15, 15(1)(a), 57(1), 63(2), 64, 75, 76(2) u 77 tar-Regolament Nru 207/2009.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/48


Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Mejju 2016 – Pio De Bragança vs EUIPO – Ordem de São Miguel da Ala (QUIS UT DEUS)

(Kawża T-229/16)

(2016/C 270/55)

Lingwa tar-rikors: il-Portugiz

Partijiet

Rikorrent: Duarte Pio De Bragança (Sintra, il-Portugall) (rappreżentant: J. Sardinha, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Ordem de São Miguel da Ala (Lisbona, il-Portugall)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-EUIPO

Proprjetarju tat-trade mark kontenzjuża: il-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell

Trade mark kontenzjuża kkonċernata: trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea li tinkludi l-element verbali “quis ut deus” –Trade mark tal-Unjoni Ewropea Nru 005747936

Proċedimenti quddiem l-EUIPO: proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità

Deċiżjoni kkontestata: deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO tas-26 ta’ Frar 2016 fil-Każ R 621/2015-2

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata u, konsegwentement, tiddikjara l-invalidità tat-trade mark kollha kemm hi, minħabba assenza ta’ użu ġenwin tat-trade mark kontenzjuża fir-rigward tal-prodotti “Insinja tal-metall” tal-klassi 6;

tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż.

Motivi invokati

Ksur tal-Artikoli 15(1) u 51(1)(a) u (2) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, tas-26 ta’ Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja fid-dawl tal-fatt li dan ir-rikors ġie ppreżentat skont l-Artikolu 65 tar-Regolament (UE) 2015/2424 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-16 ta’ Diċembru 2015, li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 dwar it-trade mark Komunitarja u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2869/95 dwar id-drittijiet pagabbli lill-Uffiċċju tal-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trademarks u Disinji).


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/48


Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Mejju 2016 – Klyuyev vs Il-Kunsill

(Kawża T-240/16)

(2016/C 270/56)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Andriy Klyuyev (Donetsk, l-Ukraina) (rappreżentanti: B. Kennelly u J. Pobjoy, Barristers, R. Gherson u T. Garner, Solicitors)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/318, tal-4 ta’ Marzu 2016, li temenda d-Deċiżjoni 2014/119/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Ukrajna kif ukoll ir-Regolament ta’ Implementazzjoni tal-Kunsill (UE) 2016/311, tal-4 ta’ Marzu 2016, li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 208/2014 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Ukrajna, sa fejn dawn japplikaw fil-konfront tar-rikorrent;

alternattivament, tiddikjara li (i) l-Artikolu 1(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/119/PESK, tal-5 ta’ Marzu 2014, (kif emendata), u (ii) l-Artikolu 3(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 208/2014, tal-5 ta’ Marzu 2014, (kif emendat) ma japplikawx fir-rigward tar-rikorrent peress li huma illegali;

tikkundanna lill-Kunsill għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent jinvoka sitt motivi.

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq l-allegazzjoni, insostenn tat-talba għall-annullament, li l-Kunsill naqas milli jidentifika bażi legali xierqa għall-miżuri kkontestati.

Ir-rikorrent isostni li l-Artikolu 29 TUE ma huwiex bażi legali xierqa għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/119/PESK, tal-5 ta’ Marzu 2014, għaliex l-ilment magħmul kontra r-rikorrent ma identifikahx bħala individwu li mmina d-demokrazija fl-Ukrajna jew li ċaħħad lill-poplu tal-Ukraina mill-benefiċċju ta’ żvilupp sostenibbli ta’ pajjiżhom (fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 23 TUE u tad-dispożizzjonijiet ġenerali tal-Artikolu 21(2) TUE). Ir-rikorrent isostni li peress li t-tielet deċiżjoni ta’ emenda ma kinitx valida, il-Kunsill ma setax jibbaża ruħu fuq l-Artikolu 215(2) TFUE sabiex jadotta r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 208/2014, tal-5 ta’ Marzu 2014.

2.

It-tieni motiv ibbażat, insostenn tat-talba għall-annullament, fuq ksur tad-drittijiet tar-rikorrent taħt l-Artikolu 6, moqri flimkien mal-Artikoli 2 u 3 TUE u mal-Artikoli 47 u 48 tal-Karta tad-Drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea sa fejn il-Kunsill assuma li l-proċeduri ġudizzjarji fl-Ukraina huma konformi mad-drittijiet fundamentali tal-bniedem.

3.

It-tielet motiv ibbażat fuq l-allegazzjoni, insostenn tat-talba għall-annullament, li l-Kunsill wettaq żbalji manifesti ta’ evalwazzjoni meta qies li r-rekwiżit sabiex ir-rikorrent jiġi elenkat fl-Artikolu 1(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/119/PESK, tal-5 ta’ Marzu 2014 (kif emendata) u fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 208/2014, tal-5 ta’ Marzu 2014, (kif emendat) kien issodisfatt.

4.

Ir-raba’ motiv ibbażat fuq l-allegazzjoni, insostenn tat-talba għall-annullament, li l-Kunsill kiser id-drittijiet tad-difiża tar-rikorrent u d-dritt għal amministrazzjoni tajba u għal stħarriġ ġudizzjarju effettiv. B’mod partikolari, skont ir-rikorrent, il-Kunsill naqas milli jeżamina bir-reqqa u imparzjalment jekk l-allegati raġunijiet li jiġġustifak l-elenkar mill-ġdid kinux fondati fid-dawl tal-argumenti magħmula mir-rikorrent qabel l-elenkar mill-ġdid.

5.

Il-ħames motiv ibbażat fuq l-allegazzjoni, insostenn tat-talba għall-annullament, li l-Kunsill kiser, mingħajr ġustifikazzjoni u b’mod sproporzjonat, id-drittijiet fundamentali tar-rikorrent, inkluż id-dritt tiegħu ta’ protezzjoni tal-proprjetà u tar-reputazzjoni. Skont ir-rikorrent, l-effett tal-miżura kkontestata huwa kunsiderevoli, kemm fir-rigward tal-proprjetà tiegħu kif ukoll fir-rigward tar-reputazzjoni internazzjonali tiegħu. Il-Kunsill la wera li l-iffriżar tal-assi tar-rikorrent u tar-riżorsi ekonomiċi tiegħu huwa relatat ma, jew iġġustifikat minn, xi għan leġittimu u lanqas ma wera li dan huwa proporzjonat għal tali għan.

6.

Is-sitt motiv ibbażat fuq l-allegazzjoni, insostenn tat-talba għall-annullament, li, jekk l-argument magħmul fit-tielet motiv jiġi miċħud u l-Artikolu 1(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/119/PESK, tal-5 ta’ Marzu 2014, (kif emendata) u l-Artikolu 3(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 208/2014, tal-5 ta’ Marzu 2014, (kif emendat) jiġu interpretati bħala li jkopru (a) kull investigazzjoni mill-awtorità tal-Ukraina irrispettivament minn jekk hemmx deċiżjoni ġudizzjarja jew proċeduri li jirfduha, li jikkontrollawha jew li jinvestigawha; u/jew (b) kull “abbuż tal-uffiċju bħala detentur tal-pożizzjoni pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat” irrispettivament minn jekk hemmx allegazzjoni ta’ misapproprjazzjoni ta’ fondi tal-Istat, il-kriterju għall-elenkar, fid-dawl tal-portata u tal-kamp ta’ applikazzjoni arbitrarji li jirriżultaw minn tali interpretazzjoni wiesgħa, ma jkollux bażi legali xierqa; u/jew ikun sproporzjonat meta mqabbel mal-għanijiet tal-Artikolu 1(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/119/PESK, tal-5 ta’ Marzu 2014, u tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 208/2014, tal-5 ta’ Marzu 2014. Id-dispożizzjonijiet għalhekk ikunu illegali.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/50


Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Mejju 2016 – Stavytskyi vs Il-Kunsill

(Kawża T-242/16)

(2016/C 270/57)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Edward Stavytskyi (il-Belġju) (rappreżentanti: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey u D. Rovetta, avukati)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/318, tal-4 ta’ Marzu 2016, li temenda d-Deċiżjoni 2014/119/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Ukrajna kif ukoll ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2016/311, tal-4 ta’ Marzu 2016, li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 208/2014 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Ukrajna, sa fejn dawn l-atti jżommu lir-rikorrent fuq il-lista ta’ persuni u ta’ entitajiet li għalihom japplikaw dawn il-miżuri restrittivi;

tikkundanna lill-Kunsill għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrent jinvoka erba’ motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq il-fatt li d-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-inklużjoni fil-lista huma vvizzjati b’illegalità, għaliex ġew emendati b’mod sabiex jippermettu l-inklużjoni fil-lista għar-raġuni biss li l-persuna kkonċernata hija s-suġġett ta’ proċeduri kriminali, mingħajr il-bżonn ta’ deċiżjoni ġudizzjarja.

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq il-fatt li l-Kunsill ta motivazzjoni insuffiċjenti u standardizzata, peress li llimita ruħu li jirriproduċi t-test li jinsab fid-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-inklużjoni fil-lista.

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq il-fatt li l-Kunsill wettaq żball manifest ta’ evalwazzjoni, għaliex huwa ma kellux bażi fattwali suffiċjentement konkreta sabiex jinkludi r-rikorrenti fil-lista għar-raġuni li huwa kien is-suġġett ta’ proċeduri kriminali mibdija mill-awtoritajiet Ukraini minħabba użu ħażin ta’ fondi jew ta’ assi pubbliċi.

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq il-fatt li l-miżuri meħuda mill-Kunsill ma jikkostitwixxux, fil-konfront tar-rikorrent, atti ta’ politika estera, iżda pjuttost miżuri ta’ kooperazzjoni internazzjonali fil-proċeduri kriminali, li għalhekk ġew adottati fuq bażi legali żbaljata.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/51


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Mejju 2016 – Trasta Komercbanka et vs BĊE

(Kawża T-247/16)

(2016/C 270/58)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Trasta Komercbanka AS (Riga, il-Latvja) u 6 oħra (rappreżentanti: O. Behrends, L. Feddern u M. Kirchner, avukati)

Konvenut: Il-Bank Ċentrali Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrenti jitolbu lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni tal-BĊE, tat-3 ta’ Marzu 2016, li tirtira l-liċenzja bankarja ta’ Trasta Komercbanka AS; u

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħhom, ir-rikorrenti jinvokaw sitt motivi.

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq nuqqas, min-naħa tal-BĊE, li jeżamina u li jevalwa b’attenzjoni u b’mod imparzjali l-aspetti fattwali kollha li jinkludu, iżda mhux limitati għal, li l-BĊE ma rreaġixxiex b’mod xieraq għall-fatt li l-informazzjoni u d-dokumenti ppreżentati mill-awtorità lokali regolatorja Latvjana ma kinux preċiżi.

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq il-ksur, mill-BĊE, tal-prinċipju ta’ proporzjonalità billi naqas milli jirrikonoxxi d-disponibbiltà ta’ miżuri alternattivi.

3.

It-tielet motiv ibbażat fuq il-ksur, mill-BĊE, tal-prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament.

4.

Ir-raba’ motiv ibbażat fuq il-ksur, mill-BĊE, tal-Artikolu 19 u tal-premessa 75 tar-Regolament tal-MSU (1) u wettaq użu ħażin ta’ poter.

5.

Il-ħames motiv ibbażat fuq il-ksur, mill-BĊE, tal-prinċipji ta’ aspettattivi leġittimi u ta’ ċertezza legali.

6.

Is-sitt motiv ibbażat fuq il-ksur, mill-BĊE, tar-regoli proċedurali li jinkludu d-dritt għal smigħ, id-dritt għal aċċess għall-fajl, id-dritt għal deċiżjoni motivata b’mod xieraq, l-Artikolu 83(1) tar-Regolament Qafas tal-MSU (2) u d-dritt għal proċedura amministrattiva ġusta.


(1)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013, tal-15 ta’ Ottubru 2013, li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (ĠU 2013, L 287, p. 63)

(2)  Regolament (UE) Nru 468/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew, tas-16 ta’ April 2014, li jistabbilixxi qafas għal kooperazzjoni fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u ma’ awtoritajiet nazzjonali nominati (Regolament Qafas tal-MSU) (BĊE/2014/17) (ĠU 2014, L 141, p. 1)


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/52


Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Mejju 2016 – Walfood vs EUIPO – Romanov Holding (CHATKA)

(Kawża T-248/16)

(2016/C 270/59)

Lingwa tar-rikors: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Walfood SA (Lussemburgu, il-Lussemburgu) (rappreżentant: E. Cornu, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Romanov Holding, SL (La Moraleja, Spanja)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem il-EUIPO

Proprjetarja tat-trade mark ikkontestata: ir-rikorrenti

Trade mark ikkontestata kkonċernata: trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva li tinkludi l-element verbali “CHATKA” – Trade mark tal-Unjoni Ewropea Nru 943670

Proċedimenti quddiem il-EUIPO: proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità

Deċiżjoni kkontestata: deċiżjoni tal-Ħames Bord tal-Appell tal-EUIPO tal-21 ta’ Marzu 2016 fil-Każ R 150/2015-5

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż.

Motiv invokat

Ksur tal-Artikolu 57(2) u (3) tar-Regolament Nru 207/2009.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/52


Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Mejju 2016 – Il-Portugall vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-261/16)

(2016/C 270/60)

Lingwa tal-kawża: il-Portugiż

Partijiet

Rikorrenti: Ir-Repubblika Portugiża (rappreżentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão u J. Saraiva de Almeida, aġenti)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/417, tas-27 ta’ Marzu 2016, li teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ċertu nfiq imġarrab mill-Istati Membri skont il-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u skont il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (ĠU L 75, p. 16), fil-parti fejn teskludi mill-finanzjament l-ammont ta’ EUR 385 762,22 fir-rigward tal-infiq iddikjarat mill-Portugall bħala miżuri ta’ għajnuna speċifika skont l-Artikolu 68 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009, tad-19 ta’ Jannar 2009, għas-snin finanzjajri 2011, 2012 u 2013;

tikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka żewġ motivi.

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 46(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni Nru 1122/2009 – Osservanza mill-awtoritajiet Portugiżi tar-regoli kollha relatati mal-“pagament addizzjonali għal kull ras ekwivalenti ta’ baqra li tal-ħalib” bħala għajnuna speċifika stabbilita mill-Gvern tal-Portugall skont l-Artikolu 86 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 73/2009.

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 31(2) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1290/2005, talli ma ġewx issodisfati r-rekwiżiti stabbiliti mill-Kummissjoni fil-linji gwida uniformi tad-dokument Nru VI/5330/97, għall-applikazzjoni ta’ korrezzjoni finanzjarja b’rata fissa ta’ 2 %.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/53


Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Mejju 2016 – Il-Ġreċja vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-272/16)

(2016/C 270/61)

Lingwa tal-kawża: il-Grieg

Partijiet

Rikorrenti: Ir-Repubblika Ellenika (rappreżentanti: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou, Α. Vasilopoulou u D. Ntourntoureka)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-deċiżjoni ta’ implementazzjoni kkontestata tal-Kummissjoni, tas-17 ta’ Marzu 2016, li teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ċertu nfiq sostnut mill-Istati Membri fil-kuntest tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), innotifikata bin-numru C(2016) 1509 u ppubblikata f’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tat-22 ta’ Marzu 2016, L 75, pg. 16:

a)

fil-parti li fiha teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea nfiq għall-ammont totali ta’ EUR 166 797 866,22, sostnut taħt it-titolu Għajnuna Diretta Diżakkoppjata fis-snin 2012 u 2013, u tiddisponi, b’mod partikolari, (1) rettifika finanzjarja b’rata fissa ta’ 25 % għas-sena 2012 u (2) rettifika finanzjarja b’rata fissa u ta’ darba għas-sena 2013;

b)

fil-parti li fiha teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea nfiq għall-ammont totali ta’ EUR 3 880 460,50, sostnut taħt it-titolu Żvilupp Rurali FAEŻR, Assi 1 + 3 – Miżuri indirizzati għall-investiment (2007-2013), u tiddisponi, b’mod partikolari, (1) rettifika finanzjarja b’rata fissa ta’ 5 % għas-snin finanzjarji 2010-2013 fir-rigward tal-Miżura 125 u (2) rettifika ta’ darba għas-snin finanzjarji 2011-2013;

c)

sa fejn ma teżegwixxix kompletament is-sentenza definittiva ta’ kundanna tal-Qorti Ġenerali, tad-19 ta’ Novembru 2015, fil-kawża T-107/14 u, minħabba f’hekk, mhux qed jingħata lura immedjatament l-ammont ta’ EUR 29 366 975,06 lir-Repubblika Ellenika; u

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka 8 motivi għall-annullament.

B’mod partikolari, fir-rigward tar-rettifika finanzjarja għall-ammont ta’ EUR 166 797 866,22dwar infiq sosnut għall-għajnuna diretta diżakkoppjata fis-snin 2012 u 2013, ir-Repubblika Ellenika tqajjem tliet motivi għall-annullament.

L-ewwel motiv għall-annullament, ibbażat fuq ir-rettifika għas-sena 2012, jirrigwarda l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni żbaljata tad-dispożizzjoni li tinsab fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament Nru 796/2004 (1) [u l-Artikolu 2(c) ta’ wara], tar-Regolament Nru 1120/2009 (2)].

It-tieni motiv għall-annullament, ibbażat huwa wkoll fuq ir-rettifika imposta għas-2012, jirrigwarda l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni żbaljata tal-orjentament li jinsab fid-dokument VI/5530/1997 u jirrigwarda l-eżistenza tal-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni ta’ rettifika finanzjarja ta’ 25 % għas-sena 2012; qed jiġu invokati, min-naħa l-oħra, eċċess ta’ diskrezzjonalità tal-Kummissjoni u, fl-istess ħin, ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità (parti A) kif ukoll kalkolu żbaljat tar-rettifika finanzjarja (parti B).

Bit-tielet motiv għall-annullament, ibbażat fuq ir-rettifika imposta għas-sena 2013, qed jiġi sostnut li din tal-aħħar hija illegali, abbużiva u kuntradittorja, li hija bbażata fuq interpretazzjoni u aplikazzjoni żbaljata tal-orjentamenti li jinsabu fid-dokument VI/5530/1997 u li tikser il-prinċipji ta’ amministrazzjoni tajba, ta’ proporzjonalità u ta’ ne bis in idem kif ukoll id-drittijiet tad-difiża.

Fir-rigward, min-naħa l-oħra, tar-rettifika finanzjarja taħt it-titolu Zvilupp Rurali FAEŻR, Assi 1 + 3 – Miżuri indirizzati għall-investiment (2007-2013), qed jitqajmu erba’ motivi għall-annullament.

Bir-raba’ u l-ħames motivi għall-annullament, ibbażati fuq ir-rettifika imposta fir-rigward tal-Misura 125, qed jiġu invokati assenza ta’ bażi legali u ta’ ġustifikazzjoni kif ukoll żball fuq punt ta’ fatt, peress li l-Awtorità ta’ ġestjoni eżerċitat leġittimament u kompletament il-kompetenzi kollha tagħha (ir-raba’ motiv) u l-impożizzjoni ta’ rettifika finanzjarja b’rata fissa ta’ 5 % għall-infiq sostnut matul is-sena 2010, li jammonta għal EUR 506 480,19, kisret l-Artikolu 31 tar-Regolament Nru 1290/2005 (3), peress li dan huwa infiq li jmur lura iktar minn erbgħa u għoxrin (24) xahar qabel ma l-Kummissjoni kkomunikat bil-miktub ir-riżultat tal-verifiki.

Bis-sitt motiv għall-annullament, ibbażat fuq ir-rettifika imposta fir-rigward tal-Miżura 121, qed jiġi sostnut li d-deċiżjoni hija illegali peress li r-rettifika imposta, li tinvolvi l-metodu segwit għall-kalkolu tiegħu b’applikazzjoni analoga tal-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 809/2014 (4), tikser l-Artikolu 31 tar-Regolament Nru 1290/2005 u l-orjentamenti li jinsabu fid-dokument VI/5530/1997 tal-Kummissjoni: l-applikazzjoni tiegħu tipproduċi, barra minn hekk, effetti sproporzjonati fir-rigward tan-nuqqasijiet ikkonstatati. Sussidjarjament, fir-rigward tal-istess miżura, qed jiġu sostnuti, fis-seba’ motiv tar-rikors, assenza ta’ bażi legali u ta’ ġustifikazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata u ksur tal-orjentamenti li jinsabu fid-dokument VI/5530/1997 tal-Unjoni.

It-tmien motiv għall-annullament jirrigwarda l-ksur tal-Artikolu 266 TFUE, b’riferiment għall-obbligu tal-Kummissjoni li tieħu dawk il-miżuri ta’ eżekuzzjoni tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja neċessarji, peress li hija ma tatx lura l-ammont ta’ EUR 29 366 975,06lir-Repubblika Ellenika wara s-sentenza tal-Qorti Ġenerali fil-Kawża T-107/14, kif ukoll il-ksur tal-prinċipji ta’ amministrazzjoni tajba, ta’ ċertezza legali u ta’ kooperazzjoni leali bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri.


(1)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 796/2004 tal-21 ta’ April 2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ konformità, modulazzjoni u amministrazzjoni integrata u sistema ta’ kontroll kif hemm provvediment dwarhom fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixi regoli komuni għal skemi ta’ sostenn dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ sostenn għall-bdiewa (GU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 3, Vol. 44, pġ. 243).

(2)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1120/2009 tad-29 ta’ Ottubru 2009 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskema ta’ pagament uniku li hemm provvediment dwarha fit-Titolu III tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għal bdiewa (GU 2009, L 316, pġ. 1).

(3)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta’ Ġunju 2005 dwar il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni (GU 2005, L 209, pġ. 1).

(4)  Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 809/2014 tas-17 ta’ Lulju 2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sistema integrata ta’ amministrazzjoni u kontroll, tal-miżuri tal-iżvilupp rurali u tal-kundizzjonalità (GU 2014, L 227, pġ. 69).


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/55


Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2016 – Sun Media vs EUIPO – Meta4 Spain (METAPORN)

(Kawża T-273/16)

(2016/C 270/62)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Sun Media Ltd (Central Hong Kong, ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Ħong Kong tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina) (rappreżentant: A. Schnider, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Meta4 Spain, SA (Las Rozas, Spanja)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem il-EUIPO

Applikant għat-trade mark kontenzjuża: ir-rikorrenti

Trade mark kontenzjuża: it-trade mark verbali UE “METAPORN” – Applikazzjoni għal reġistrazzjoni Nru 11 819 281

Proċedimenti quddiem l-EUIPO: proċedimenti ta’ oppożizzjoni

Deċiżjoni kkontestata: id-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO tat-3 ta’ Marzu 2016 fil-Każijiet Magħquda R 653/2015-2 u R 674/2015-2

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tikkundanna lill-EUIPO u, fil-każ li tintervjeni bil-miktub, lill-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem l-EUIPO, ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom u jikkumpensaw l-ispejjeż sostnuti mir-rikorrenti fil-proċeduri quddiem il-Qorti Ġenerali u fil-proċeduri ta’ appell quddiem l-EUIPO.

Motivi invokati

Ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009;

Ksur tal-Artikoli 75 et seq tar-Regolament Nru 207/2009;

Ksur tad-dmir tal-EUIPO li jeżerċita l-poteri tiegħu skont il-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni Ewropea.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/56


Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Mejju 2016 – Saleh Thabet vs Il-Kunsill

(Kawża T-274/16)

(2016/C 270/63)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Suzanne Saleh Thabet (il-Kajr, l-Eġittu) (rappreżentanti: B. Kennelly u J. Pobjoy, barristers, u by G. Martin u M. Rushton, solicitors)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/411, tat-18 ta’ Marzu 2016, li temenda d-Deċiżjoni 2011/172/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Eġittu (ĠU L 74, p. 40), sa fejn hija tapplika għar-rikorrenti;

tiddikjara li l-Artikolu 1(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/172/PESK, tal-21 ta’ Marzu 2011, dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Eġittu (ĠU L 76, p. 63) u l-Artikolu 2(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 270/2011, tal-21 ta’ Marzu 2011, dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Eġittu (ĠU L 76, p. 4) ma japplikawx sa fejn huma japplikaw għar-rikorrenti u, għaldaqstant, tannulla d-Deċiżjoni (PESK) 2016/411, sa fejn hija tapplika għar-rikorrenti,

tikkundanna lill-Kunsill għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka sitt motivi.

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq il-fatt li l-Kunsill naqas milli jidentifika bażi legali xierqa għall-Artikolu 1(1) tad-Deċiżjoni 2011/172/PESK (iktar ’il quddiem id-“Deċiżjoni”) u għall-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE) Nruo270/2011 (iktar ’il quddiem ir-“Regolament”). Ebda prova ma tippermetti li jiġi stabbilit li l-Kunsill wettaq eżami tal-bażi legali tal-Artikolu 1(1) tad-Deċiżjoni meta adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2016/411 (iktar ’il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”), minkejja l-obbligu espress previst f’dan is-sens mill-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni. Il-fatt li l-Artikolu 1(1) seta’ kellu bażi legali valida waqt l-adozzjoni inizjali tiegħu fil-21 ta’ Marzu 2011 ma jagħtix lil din id-dispożizzjoni bażi legali li tippersisti sal-2016 u lil hinn minn din is-sena.

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq il-ksur tad-drittijiet mogħtija lir-rikorrenti mill-Artikolu 6 TUE, moqri flimkien mal-Artikoli 2 u 3 TUE, u mill-Artikoli 47 u 48 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, permezz tas-suppożizzjoni tal-Kunsill li l-proċeduri ġudizzjarji fl-Eġittu kienu josservaw id-drittijiet fundamentali.

3.

It-tielet motiv ibbażat fuq il-fatt li l-Kunsill wettaq żbalji manifest ta’ evalwazzjoni meta kkonkluda li l-kriterju li kellu jiġi osservat sabiex ir-rikorrenti titniżżel fuq il-lista msemmi fl-Artikolu 1(1) tad-Deċiżjoni u fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament kien issodisfatt.

4.

Ir-raba’ motiv ibbażat fuq il-fatt li l-Kunsill ma pprovdiex motivazzjoni suffiċjenti sabiex jaħtar mill-ġdid lir-rikorrenti.

5.

Il-ħames motiv ibbażat fuq il-ksur mill-Kunsill tad-drittijiet tad-difiża tar-rikorrenti, id-dritt ta’ amministrazzjoni tajba u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva. B’mod partikolari, il-Kunsill naqas milli jeżamina fid-dettall u b’mod imparzjali jekk ir-raġunijiet allegati, li għandhom jiġġustifikaw il-ħatra mill-ġdid tar-rikorrenti, kinux fondati fid-dawl tad-dikjarazzjonijiet preċedenti tar-rikorrenti.

6.

Is-sitt motiv ibbażat fuq il-ksur mill-Kunsill, b’mod mhux iġġustifikat u sproporzjonat, tad-drittijiet fundamentali tar-rikorrenti, inkluż id-dritt tagħha għall-protezzjoni tal-proprjetà tagħha u għar-reputazzjoni tagħha. L-effetti tad-deċiżjoni kkontestata huma kunsiderevoli għar-rikorrenti, kemm għall-beni tagħha kif ukoll għar-reputazzjoni tagħha fuq livell mondjal. Ir-rikorrenti ssostni li l-Kunsill naqas milli juri li l-iffriżar tal-assi u riżorsi ekonomiċi tar-rikorrenti għandu għan leġittimu jew li kien iġġustifikat minn dan l-għan u, a fortiori, li huwa kien proporzjonat għal tali għan.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/57


Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Mejju 2016 – Mubarak et vs Il-Kunsill

(Kawża T-275/16)

(2016/C 270/64)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (il-Kajr, l-Eġittu), Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (il-Kajr), Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh (il-Kajr), Khadiga Mahmoud El Gammal (il-Kajr) (rappreżentanti: B. Kennelly u J. Pobjoy, barristers, u G. Martin u M. Rushton, Solicitors)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/411, tat-18 ta’ Marzu 2016, li temenda d-Deċiżjoni 2011/172/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Eġittu (ĠU 2016 L 74, p. 40), sa fejn din tapplika għar-rikorrenti;

tiddikjara li l-Artikolu 1(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/172/PESK, tal-21 ta’ Marzu 2011, dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Eġittu (ĠU 2011 L 76, p. 63) u l-Artikolu 2(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 270/2011, tal-21 ta’ Marzu 2011, dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Eġittu (ĠU 2011 L 76, p. 4) huma inapplikabbli sa fejn japplikaw għar-rikorrenti, u għalhekk, tannulla d-Deċiżjoni (PESK) 2016/411, sa fejn din tapplika għar-rikorrenti,

tikkundanna lill-Kunsill għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħhom, ir-rikorrenti jinvokaw sitt motivi.

1.

L-ewwel motiv: il-Kunsill naqas milli jidentifika bażi legali xierqa għall-Artikolu 1(1) tad-Deċiżjoni 2011/172/PESK (iktar ’il quddiem id-“deċiżjoni”) u għall-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE) Nru 270/2011 (iktar ’il quddiem ir-“regolament”). Ebda prova ma tippermetti li jiġi stabbilit li l-Kunsill wettaq eżami tal-bażi legali tal-Artikolu 1(1) tad-deċiżjoni meta adotta d-deċiżjoni (PESK) 2016/411 (iktar ’il quddiem “id-deċiżjoni kkontestata”), minkejja l-obbligu espress stabbilit f’dan is-sens mill-Artikolu 5 tad-deċiżjoni. Il-fatt li l-Artikolu 1(1) seta’ kellu bażi legali valida matul l-adozzjoni inizjali tiegħu fil-21 ta’ Marzu 2011 ma jagħtix lil din id-dispożizzjoni bażai legali li tibqa’ sal-2016 u lil hinn.

2.

It-tieni motiv: il-Kunsill kiser id-drittijiet irrikonoxxuti lir-rikorrenti mill-Artikolu 6 TUE, moqri flimkien mal-Artikoli 2 u 3 TUE, u mill-Artikoli 47 u 48 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, meta qies li l-proċeduri ġudizzjarji fl-Eġittu kienu josservaw id-drittijiet fundamentali.

3.

It-tielet motiv: il-Kunsill wettaq żbalji manifesti ta’ evalwazzjoni meta kkonkluda li l-kriterju li għandu jiġi osservat biex il-partijiet jitniżżlu fil-lista msemmija fl-Artikolu 1(1) tad-deċiżjoni u fl-Artikolu 2(1) tar-regolament kien sodisfatt.

4.

Ir-raba’ motiv: il-Kunsill ma pprovdiex motivazzjoni suffiċjenti biex jerġa jinkludi lir-rikorrenti.

5.

Il-ħames motiv: il-Kunsill kiser id-drittijiet tad-difiża tar-rikorrenti, id-dritt għal amministrazzjoni tajba u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva. B’mod partikolari, il-Kunsill naqas milli jeżamina fil-fond u b’mod imparzjali jekk ir-raġunijiet allegati, intiżi biex jiġġustifikaw l-inklużjoni l-ġdida tagħhom, kinux ibbażati fuq dikjarazzjonijiet bil-quddiem tal-partijiet.

6.

Is-sitt motiv: il-Kunsill kiser, b’mod inġustifikat u sproporzjonat, id-drittijiet fundamentali tar-rikorrenti, inkluż id-dritt għal protezzjoni tal-proprjetà u tar-reputazzjoni tagħhom. L-effetti tad-deċiżjoni kkontestata fuq ir-rikorrenti huma kunsiderevoli, kemm fir-rigward tal-proprjetà kif ukoll fir-rigward tar-reputazzjoni tagħhom fuq skala dinjija. Ir-rikorrenti jsostnu li l-Kunsill naqas milli jipprova li l-iffriżar tal-beni u tar-riżorsi ekonomiċi tar-rikorrenti kellu jew kien iġġustifikat minn għan leġittimu u, a fortiori, li kien proporzjonat għal tali għan.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/58


Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2016 – Inpost Paczkomaty vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-282/16)

(2016/C 270/65)

Lingwa tal-kawża: il-Pollakk

Partijiet

Rikorrenti: Inpost Paczkomaty sp. z o.o. (Kraków, il-Polonja) (rappreżentant: T. Proć, avukat [konsulent legali])

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) C(2015) 8236, tas-26 ta’ Novembru 2015, dwar l-għajnuna mill-Istat SA.38869 (2014/N), li l-Polonja għandha l-intenzjoni tagħti lil Poczta Polska bħala kumpens għall-ispejjeż netti sostnuti fis-snin 2013 sa 2015 b’rabta mal-obbligu tas-servizz universali;

tikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors, ir-rikorrenti tinvoka seba’ motivi.

1.

L-ewwel motiv huwa bbażat fuq ksur tal-Artikolu 106(2) TFUE minħabba l-konstatazzjoni żbaljata li r-rekwiżiti tal-Punt 19 (Sezzjoni 2.6) tal-Qafas [tal-Unjoni Ewropea applikabbli għall-għajnuna mill-Istat fil-forma ta’ kumpens għas-servizzi pubbliċi (2011)] kienu ssodisfatti; ksur tal-prinċipji tat-Trattat fil-qasam tal-għoti ta’ kuntratti pubbliċi u interpretazzjoni żbaljata tal-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 97/67/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-15 ta’ Diċembru 1997, dwar regoli komuni għall-iżvilupp tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità u t-titjib fil-kwalità tas-servizz (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 6, Vol. 3, p. 71) (iktar ’il quddiem id-“Direttiva tal-posta).

Il-metodi applikati mill-Istati Membri għall-finanzjament tal-provvista ta’ servizzi universali għandhom ikunu konformi mal-prinċipji ta’ nondiskriminazzjoni, ta’ trasparenza u ta’ ugwaljanza fit-trattament li jirriżultaw mid-dispożizzjonijiet tat-TFUE dwar il-libertajiet tas-suq intern (inkluża l-għażla tal-fornitur tas-servizz postali universali permezz ta’ kompetizzjoni) u mal-Artikolu 106(2) TFUE, li ma kienx il-każ fil-kawża ineżami.

2.

It-tieni motiv huwa bbażat fuq ksur tal-Artikolu 106(2) TFUE minħabba l-konstatazzjoni żbaljata li r-rekwiżiti tal-Punt 14 (Sezzjoni 2.2) u tal-Punt 60 (Sezzjoni 2.10) tal-Qafas [tal-Unjoni Ewropea applikabbli għall-għajnuna mill-Istat fil-forma ta’ kumpens għas-servizzi pubbliċi (2011)) kienu ssodisfatti.

Il-Kummissjoni Ewropea assumiet b’mod żbaljat li, anki meta l-obbligu ta’ Poczta Polska li tipprovdi servizzi pubbliċi effettivament jissodisfa r-rekwiżiti ddefiniti fid-Direttiva tal-posta, ma huwiex neċessarju li ssir konsultazzjoni pubblika jew li jiġu applikati metodi oħra adatti li jippermettu li jittieħdu inkunsiderazzjoni l-interessi tal-utenti u tal-fornituri tas-servizzi sabiex jiġi pprovat li l-bżonnijiet fil-qasam tas-servizz universali ttieħdu debitament inkunsiderazzjoni.

3.

It-tielet motiv huwa bbażat fuq ksur tal-Artikolu 106(2) TFUE minħabba l-konstatazzjoni żbaljata li r-rekwiżiti tal-Punt 52 (Sezzjoni 2.9) tal-Qafas [tal-Unjoni Ewropea applikabbli għall-għajnuna mill-Istat fil-forma ta’ kumpens għas-servizzi pubbliċi (2011)] kienu ssodisfatti kif ukoll fuq ksur tal-Artikolu 7(1), (3) u (5) tad-Direttiva tal-posta.

Il-Kummissjoni Ewropea qieset b’mod żbaljat li l-fond ta’ kumpens jissodisfa r-rekwiżit ta’ nondiskriminazzjoni fir-rigward ta’ rata ta’ kontribuzzjoni massima uniformi ta’ 2 % tad-dħul tal-fornitur ta’ servizzi universali jew ta’ servizzi sostitwibbli; dan il-perċentwali tal-kontribuzzjoni li għandu jitħallas mill-fornituri japplika uniformament għall-operaturi tas-suq kollha, u dan huwa diskriminatorju peress li s-sitwazzjoni tal-fornitur ta’ servizzi universali u s-sitwazzjoni tal-fornitur tas-servizzi sostitwibbli ma humiex l-istess.

4.

Ir-raba’ motiv huwa bbażat fuq ksur tal-Artikolu 7(1) tad-Direttiva tal-posta sa fejn il-Kummissjoni Ewropea rrikonoxxiet li l-finanzjament tal-ispejjeż tas-servizz universali sar permezz ta’ numru ta’ drittijiet esklużivi u speċjali li ngħataw lil Poczta Polska.

Skont l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva tal-posta, l-Istati Membri ma għandhomx jagħtu jew iżommu fis-seħħ drittijiet esklużivi jew speċjali għall-implementazzjoni jew għall-provvista ta’ servizzi postali. Fl-istess waqt, il-Kummissjoni tirrikonoxxi li Poczta Polska ngħatat drittijiet esklużivi u speċjali b’rabta mas-servizzi universali pprovduti minnha.

5.

Il-ħames motiv huwa bbażat fuq ksur tad-dispożizzjonijiet konġunti tal-Artikoli 102 TFUE u 106(1) TFUE.

Il-kontribuzzjoni sproporzjonalment għolja lill-fond ta’ kumpens twassal għal “esklużjoni antikompetittiva” tas-suq postali.

6.

Is-sitt motiv huwa bbażat fuq ksur tal-Artikoli 16 u 17(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Id-deċiżjoni kkontestata tal-Kummissjoni tikkonferma skema ta’ għajnuna mill-Istat li timplika interferenza sproporzjonata mad-dritt għall-proprjetà tar-rikorrenti u limitazzjoni sproporzjonata tal-libertà ta’ intrapriża tagħha.

7.

Is-seba’ motiv huwa bbażat fuq ksur tal-forom proċedurali sostanzjali u inosservanza tal-obbligu ta’ motivazzjoni previst fl-Artikolu 296 TFUE.

Il-Kummissjoni ma stabbilixxietx il-fatti korrettament u mmotivat id-deċiżjoni b’numru ta’ fatti żbaljati. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għalhekk naqset milli tipprovdi motivazzjoni peress li – kuntrarjament għall-prassi deċiżjonali tagħha – fir-rigward tal-effetti fuq il-kompetizzjoni, ma qisitx in-nuqqas ta’ sejħa għal offerti bħala ċirkustanza aggravanti.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/60


Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2016 – Inpost vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-283/16)

(2016/C 270/66)

Lingwa tal-kawża: il-Pollakk

Partijiet

Rikorrenti: Inpost S.A. (Kraków, il-Polonja) (rappreżentant: W. Knopkiewicz, avukat [konsulent legali])

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) C(2015) 8236, tas-26 ta’ Novembru 2015, dwar l-għajnuna mill-Istat SA.38869 (2014/N), li l-Polonja għandha l-intenzjoni tagħti lil Poczta Polska bħala kumpens għall-ispejjeż netti sostnuti fis-snin 2013 sa 2015 b’rabta mal-obbligu tas-servizz universali;

tikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors, ir-rikorrenti tinvoka seba’ motivi.

1.

L-ewwel motiv huwa bbażat fuq ksur tal-Artikolu 106(2) TFUE minħabba l-konstatazzjoni żbaljata li r-rekwiżiti tal-Punt 19 (Sezzjoni 2.6) tal-Qafas [tal-Unjoni Ewropea applikabbli għall-għajnuna mill-Istat fil-forma ta’ kumpens għas-servizzi pubbliċi (2011)] kienu ssodisfatti; ksur tal-prinċipji tat-Trattat fil-qasam tal-għoti ta’ kuntratti pubbliċi u interpretazzjoni żbaljata tal-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 97/67/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-15 ta’ Diċembru 1997, dwar regoli komuni għall-iżvilupp tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità u t-titjib fil-kwalità tas-servizz (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 6, Vol. 3, p. 71) (iktar ’il quddiem id-“Direttiva tal-posta).

Il-metodi applikati mill-Istati Membri għall-finanzjament tal-provvista ta’ servizzi universali għandhom ikunu konformi mal-prinċipji ta’ nondiskriminazzjoni, ta’ trasparenza u ta’ ugwaljanza fit-trattament li jirriżultaw mid-dispożizzjonijiet tat-TFUE dwar il-libertajiet tas-suq intern (inkluża l-għażla tal-fornitur tas-servizz postali universali permezz ta’ kompetizzjoni) u mal-Artikolu 106(2) TFUE, li ma kienx il-każ fil-kawża ineżami.

2.

It-tieni motiv huwa bbażat fuq ksur tal-Artikolu 106(2) TFUE minħabba l-konstatazzjoni żbaljata li r-rekwiżiti tal-Punt 14 (Sezzjoni 2.2) u tal-Punt 60 (Sezzjoni 2.10) tal-Qafas [tal-Unjoni Ewropea applikabbli għall-għajnuna mill-Istat fil-forma ta’ kumpens għas-servizzi pubbliċi (2011)) kienu ssodisfatti.

Il-Kummissjoni Ewropea assumiet b’mod żbaljat li, anki meta l-obbligu ta’ Poczta Polska li tipprovdi servizzi pubbliċi effettivament jissodisfa r-rekwiżiti ddefiniti fid-Direttiva tal-posta, ma huwiex neċessarju li ssir konsultazzjoni pubblika jew li jiġu applikati metodi oħra adatti li jippermettu li jittieħdu inkunsiderazzjoni l-interessi tal-utenti u tal-fornituri tas-servizzi sabiex jiġi pprovat li l-bżonnijiet fil-qasam tas-servizz universali ttieħdu debitament inkunsiderazzjoni.

3.

It-tielet motiv huwa bbażat fuq ksur tal-Artikolu 106(2) TFUE minħabba l-konstatazzjoni żbaljata li r-rekwiżiti tal-Punt 52 (Sezzjoni 2.9) tal-Qafas [tal-Unjoni Ewropea applikabbli għall-għajnuna mill-Istat fil-forma ta’ kumpens għas-servizzi pubbliċi (2011)] kienu ssodisfatti kif ukoll fuq ksur tal-Artikolu 7(1), (3) u (5) tad-Direttiva tal-posta.

Il-Kummissjoni Ewropea qieset b’mod żbaljat li l-fond ta’ kumpens jissodisfa r-rekwiżit ta’ nondiskriminazzjoni fir-rigward ta’ rata ta’ kontribuzzjoni massima uniformi ta’ 2 % tad-dħul tal-fornitur ta’ servizzi universali jew ta’ servizzi sostitwibbli; dan il-perċentwali tal-kontribuzzjoni li għandu jitħallas mill-fornituri japplika uniformament għall-operaturi tas-suq kollha, u dan huwa diskriminatorju peress li s-sitwazzjoni tal-fornitur ta’ servizzi universali u s-sitwazzjoni tal-fornitur tas-servizzi sostitwibbli ma humiex l-istess.

4.

Ir-raba’ motiv huwa bbażat fuq ksur tal-Artikolu 7(1) tad-Direttiva tal-posta sa fejn il-Kummissjoni Ewropea rrikonoxxiet li l-finanzjament tal-ispejjeż tas-servizz universali sar permezz ta’ numru ta’ drittijiet esklużivi u speċjali li ngħataw lil Poczta Polska.

Skont l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva tal-posta, l-Istati Membri ma għandhomx jagħtu jew iżommu fis-seħħ drittijiet esklużivi jew speċjali għall-implementazzjoni jew għall-provvista ta’ servizzi postali. Fl-istess waqt, il-Kummissjoni tirrikonoxxi li Poczta Polska ngħatat drittijiet esklużivi u speċjali b’rabta mas-servizzi universali pprovduti minnha.

5.

Il-ħames motiv huwa bbażat fuq ksur tad-dispożizzjonijiet konġunti tal-Artikoli 102 TFUE u 106(1) TFUE.

Il-kontribuzzjoni sproporzjonalment għolja lill-fond ta’ kumpens twassal għal “esklużjoni antikompetittiva” tas-suq postali.

6.

Is-sitt motiv huwa bbażat fuq ksur tal-Artikoli 16 u 17(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Id-deċiżjoni kkontestata tal-Kummissjoni tikkonferma skema ta’ għajnuna mill-Istat li timplika interferenza sproporzjonata mad-dritt għall-proprjetà tar-rikorrenti u limitazzjoni sproporzjonata tal-libertà ta’ intrapriża tagħha.

7.

Is-seba’ motiv huwa bbażat fuq ksur tal-forom proċedurali sostanzjali u inosservanza tal-obbligu ta’ motivazzjoni previst fl-Artikolu 296 TFUE.

Il-Kummissjoni ma stabbilixxietx il-fatti korrettament u mmotivat id-deċiżjoni b’numru ta’ fatti żbaljati. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għalhekk naqset milli tipprovdi motivazzjoni peress li – kuntrarjament għall-prassi deċiżjonali tagħha – fir-rigward tal-effetti fuq il-kompetizzjoni, ma qisitx in-nuqqas ta’ sejħa għal offerti bħala ċirkustanza aggravanti.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/61


Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Meju 2016 – Gulli vs EUIPO – Laverana (Lybera)

(Kawża T-284/16)

(2016/C 270/67)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Diego Gulli (Genova, l-Italja) (rappreżentati minn: M. Andreolini u F. Andreolini, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, li-Ġermanja)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-EUIPO

Applikant għat-trade mark inkwistjoni: ir-rikorrent

Trade mark ikkonċernata: trade mark figurattiva tal-UE li tinkludi l-element verbali “Lybera” – Applikazzjoni għal reġistrazzjoni Nru 12 155 743

Proċedimenti quddiem l-EUIPO: proċedimenti ta’ oppożizzjoni

Deċiżjoni kkontestata: deċiżjoni tal-Ħames Bord tal-Appell tal-EUIPO tas-17 ta’ Marzu 2016 fil-Każ R 3219/2014-5

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż.

Motiv invokat

Ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/62


Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2016 – Il-Belġju vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-287/16)

(2016/C 270/68)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Ir-Renju tal-Belġju (rappreżentanti: J.-C. Halleux u M. Jacobs, aġenti, assistiti minn É. Grégoire u J. Mariani, avukati)

Konvenut: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrenti

prinċipalment, tannulla d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/417 tas-17 ta’ Marzu 2016, safejn din tiċħad l-iffinanzjar tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tar-Renju tal-Belġju fl-ammont ta’ EUR 9 601 619,00 (Partita tal-Baġit: 6701);

sussidjarjament, tannulla parzjalment l-imsemmija deċiżjoni li tiċħad il-finanzjament Komunitarju fl-ammont ta’ EUR 9 601 619,00 billi dan jinkludi l-ammont ta’ EUR 4 106 470,02, li diġà bbenefika preċedentement minnhom il-FAEG;

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent jinvoka żewġ motivi.

1.

L-ewwel motiv, huwa bbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 31(1) u tal-Artikolu 32(8) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta’ Ġunju 2005 dwar il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni (ĠU 2005, L 209, p. 1), minħabba li l-Kummissjoni ma wrietx li l-ispiża mwettqa mill-aġenzija tal-pagamenti Belġjana ma hijiex konformi mad-dritt Komunitarju u li l-assenza ta’ rkupru jew l-irregolarità kellha bħala oriġini irregolarità jew negliġenza imputabbli lill-Bureau d’Intervention et de Restitution belge (uffiċċju Belġjan għal miżuri ta’ intervent u għal ħlas lura (BIRB).

2.

It-tieni motiv, invokat sussidjarjament, huwa bbażat fuq ksur tal-Artikolu 31(2) tar-Regolament Nru 1290/2005 u tal-prinċipju ta’ proporzjonalità minħabba li l-ammont miċħud ma jikkorrispondix għall-gravità tan-nuqqas ta’ konformità kkonstatata u li ma tteħidx inkunsiderazzjoni d-dannu finanzjarju kkawżat lill-Unjoni Ewropea.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/63


Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Ġunju 2016 – Inox Mare vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-289/16)

(2016/C 270/69)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Inox Mare Srl (Rimini, l-Italja) (rappreżentant: R. Holzeisen, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla r-Rapport Finali OF/2013/0086/B1 THOR (2015) 40189 – 26/11/2015 minħabba fl-illegalitajiet serji li huwa vvizzjat bihom;

u, konsegwentement, tannulla r-rakkomandazzjoni dwar l-azzjoni li trid tittieħed wara l-investigazzjoni tal-OLAF THOR (2015) 4257 – 09.12.2015;

tikkundanna għall-ispejjeż lill-parti avversarja

Motivi u argumenti prinċipali

Dan ir-rikors qed jiġi ppreżentat kontra l-miżuri kkontestati sa fejn huma jikkonstataw li, matul numru ta’ snin, ir-rikorrenti evitat tħallas id-dazji doganali u d-dazji antidumping. F’dan ir-rigward, ir-rikorrenti ssostni li hija importat kwantitajiet importanti ta’ prodotti ta’ qfieli tal-azzar inossidabbli, billi bbażat lilha nnifisha fuq dak li ġie ċċertifikat bil-massa mill-awtorità doganali tal-Filippini fir-rigward tal-allegata oriġini Filippina tal-prodotti pprovduti minn żewġ kumpanniji Filippini, sakemm hija saret taf bil-ftuħ, mill-Unjoni Ewropea, ta’ proċedura kontra l-evażjoni fil-konfronti tal-Filippini abbażi ta’ suspett skont liema l-merkanzija indikata iktar il fuq kienet fir-realtà merkanzija li ġejja mit-Tajwan u għalhekk sempliċement mibgħuta mill-ġdid fl-Unjoni Ewropea mit-Tajwan, via l-Filippini.

Insostenn tar-rikors tagħha r-rikorrenti tinvoka żewġ motivi.

1.

L-ewwel motiv jirrigwarda, preliminarjament, in-natura kontestabbli tal-miżuri li huma s-suġġett tar-rikors abbażi tal-Artikolu 263 TFUE.

Huwa sostnut f’dan ir-rigward li l-miżuri kkontestati, minkejja l-fatt li d-denominazzjoni tagħhom tista’ tfisser il-kuntrarju, għandhom sostanzjalment effett vinkolanti fuq l-awtorità doganali Taljana u jipproduċu direttament effetti legali li jiksru l-interessi u d-drittijiet personali u effettivi tar-rikorrenti, billi jbiddlu s-sitwazzjoni legali tagħha, u dan fir-rigward ta’ (1) in-natura tad-drittijiet doganali li jaqgħu taħt “Riżorsi proprji tal-Unjoni” u l-obbligi li jirriżultaw minnhom tal-Istati Membri, li huma biss responsabbli li jiġbru dawn id-dazji doganali, (2) in-natura tal-OLAF bħala korp ta’ investigazzjoni amministrattiva li jissostitwixxi lill-Kummissjoni Ewropea għall-investigazzjonijiet esterni, (3) ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea bħala istituzzjoni li għandha funzjonijiet eżekuttivi fl-applikazzjoni tal-kodiċi doganali tal-Unjoni Ewropea.

Ir-rifjut f’dan il-kuntest legali tan-natura direttament kontestabbli skont l-Artikolu 263 TFUE tal-miżuri tal-OLAF, ikkontestati mir-rikorrenti jwassal għaċ-ċaħda tad-dritt fundamentali tagħha għal rimedju effettiv u għalhekk għall-ksur tal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE u tal-Artikolu 13 KEDB.

2

It-tieni motiv jirrigwarda l-illegalitajiet tal-miżuri kkontestati.

F’dan ir-rigward huwa sostnut li r-Rapport Finali OF/2013/0086/B1 – THOR (2015) 40189 ma jinkludi l-ebda informazzjoni essenzjali mandatorja prevista mil-leġiżlatur fir-Regolament (UE, EURATOM) Nruo883/2013, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Settembru 2013 (1), bir-riżultat li huwa assolutament illegali u nieqes minn valur probatorju.

Il-miżura kkontestata hija vvizzjata bl-illegalitajiet segwenti: nuqqas ta’ informazzjoni dwar garanziji proċedurali, il-persuni implikati fl-investigazzjoni, is-seduta tar-rappreżentanti legali tar-rikorrenti; ksur tal-obbligu ta’ kwalifikazzjoni legali preliminari, ċaħda mhux motivata u kontradittorja tar-responsabbiltà tal-awtoritajiet kompetenti, ksur minn OLAF tal-obbligu li jwettaq l-investigazzjonijiet tiegħu b’mod oġġettiv u imparzjali u fl-osservanza tal-prinċipju ta’ preżunzjoni ta’ innoċenza, u anki informazzjoni inkorretta minħabba nuqqas ta’ investigazzjoni preliminari fir-Rapport finali.

Minħabba fl-illegalitajiet kollha esposti hawn fuq, ir-rakkomandazzjoni indirizzata mid-Direttorat Ġenerali tal-OLAF lill-Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Repubblica italiana li tirrigwarda l-adozzjoni tal-miżuri kollha neċessarji għall-irkupru tad-dazju doganali mingħand ir-rikorrenti hija nieqsa totalment minn kull bażi u għaldaqstant illegali.


(1)  Regolament (EU, Euratom) Nru 883/2013, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Settembru 2013, dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU 2013, L 248, p. 1).


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/64


Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Ġunju 2016 – Fruits de Ponent vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-290/16)

(2016/C 270/70)

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Partijiet

Rikorrenti: Fruits de Ponent, SCCL (Alcarràs, Spanja) (rappreżentanti: M. Roca Junyent, J. Mier Albert, R. Vallina Hoset, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea tikkumpensa d-dannu sostnut minn Escarp. S.C.P., Agropecuaria Sebcar, S.L. u Rusfal 2000, SL, bħala riżultat tal-azzjonijiet u tal-ommissjonijiet tagħha marbuta mal-perturbazzjonijiet li batew s-swieq tal-ħawħ u tan-nuċiprisk matul l-istaġun 2014 u, b’mod partikolari bl-adozzjoni tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 913/2014 u r-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 932/2014.

tikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea tħallas:

lil Escarp, S.C.P., ammont ta’ EUR 121 085,11, miżjud bl-interessi kumpensatorji u moratorji korrispondenti.

lil Sebcar Agropecuaria, S.L., ammont ta’ EUR 162 540,46, miżjud bl-interessi kumpensatorji u moratorji korrispondenti.

lil Rusfal 2000, S.L., ammont ta’ EUR 28 808,99, miżjud bl-interessi kumpensatorji u moratorji korrispondenti.

tikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Dan ir-rikors huwa intiż għall-ksib ta’ kumpens għad-dannu allegatament subit minħabba l-azzjonijiet u l-ommissjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea quddiem il-perturbazzjonijiet li batew is-swieq tal-ħawħ u tan-nuċiprisk matul l-istaġun 2014 u, b’mod partikolari, iżda mhux esklużivament, bl-adozzjoni tar-Regolamenti ta’ Delega (EU) Nru 913/2014 (1) u Nru 932/2014 (2).

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka motiv wieħed, ibbażat fuq li l-kundizzjonijiet imposti mill-ġurisprudenza Komunitarja sabiex jiġi rrikonoxxut id-dritt għal kumpens ibbażat fuq ir-responsabbiltà extrakuntrattwali tal-Unjoni Ewropea huma ssodisfati.

F’dan ir-rigward qed jiġi allegat, fl-ewwel lok, li permezz tal-azzjonijiet u tal-ommissjonijiet tagħha, il-Kummissjoni wettqet ksur suffiċjentement serju tar-regoli intiżi li jagħtu drittijiet lill-individwi, bħall-prinċipju ta’ dmir ta’ diliġenza, il-prinċipji ta’ assistenza u protezzjoni, il-prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba, stabbilit fl-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u finalment il-prinċipju ta’ projbizzjoni tad-deċiżjonijiet arbitrarji.

Dan għaliex sa fejn, meta adottat miżuri sabiex tevita perturbazzjonijiet tas-swieq tal-ħawħ u tan-nuċiprisk fis-sajf tal-2014, il-Kummissjoni:

adottat mekkaniżmu ta’ kriżi li hija stess kienet preċedentement qieset inadegwat u ineffettiv, li ma għandux jintuża minn organizzazzjonijiet tal-produtturi, peress li huma żgħar wisq u ma għandhomx il-mezzi biex jużawh.

ma kisbitx informazzjoni dwar is-suq.

aġixxiet mingħajr ma kisbet data biżżejjed, dwar il-miżuri ta’ rtirar.

intervjeniet tardivament.

Barra minn hekk, tkompli r-rikorrenti, il-miżuri ta’ rtirar kofinanzjat ta’ prodotti, ta’ promozzjoni u ta’ distribuzzjoni bla ħlas kienu oġġettivament inadegwati.

Hija tallega ukoll li l-Kummissjoni kisret l-obbligu ta’ motivazzjoni.

Fit-tieni lok, hija ssostni li t-tliet kumpanniji kkonċernati sostnew dannu reali u ċert, li huwa wkoll kwantifikabbli.

Fl-aħħar nett, hemm rabta kawżali bejn dan id-dannu u l-aġir illegali tal-Kummissjoni.


(1)  Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 913/2014, tal-21 ta’ Awwissu 2014, li jistabbilixxi miżuri temporanji eċċezzjonali ta’ appoġġ għall-produtturi tal-ħawħ u tan-nuċiprisk (ĠU L 248, p. 1)

(2)  Regolament ta’ delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 932/2014, tad-29 ta’ Awwissu 2014, li jistabbilixxi miżuri temporanji eċċezzjonali ta’ appoġġ għal produtturi ta’ ċertu frott u ħaxix u li jemenda r-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 913/2014 (ĠU L 259, p. 2).


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/66


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Ġunju 2016 – East West Consulting vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-298/16)

(2016/C 270/71)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: East West Consulting SPRL (Nandrin, il-Belġju) (rappreżentanti: L. Levi u A. Tymen, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrenti

tiddikjara dan ir-rikors ammissibbli u fondat;

konsegwentement,

tiddikjara r-responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Kummissjoni Ewropea;

tikkundanna lill-konvenuta sabiex tagħmel tajjeb għad-dannu mġarrab mir-rikorrenti evalwat, taħt kundizzjonijiet li jridu jiġi ddefiniti, għas-somma ta’ EUR 496 000;

fi kwalunkwe każ, tikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjeż kollha.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka żewġ motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur suffiċjentement ikkaratterizzat mir-regoli tad-dritt li l-Kummissjoni allegatament wetqet meta din irreġistrat, abbażi tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/969/KE, Euratom tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar is-Sistema ta’ Twissijiet Bikrija għall-użu mill-uffiċjali awtorizzanti tal-Kummissjoni u tal-aġenziji eżekuttivi (ĠU 2008, L 344, p. 125), l-avviż “W3b” fis-sistema tat-twissija bikrija (SAP) kontra r-rikorrenti, wara investigazzjoni tal-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF), li tidentifika l-livell ta’ riskju assoċjat mar-rikorrenti bħala offerent li jirbaħ il-kuntratt pubbliku għal servizzi dwar proġett intiż li jsaħħaħ il-ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat fl-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja. Dan il-motiv huwa maqsum f’ħames partijiet:

L-ewwel parti, skont liema d-deċiżjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-avviż tar-rikorrenti fl-SAP (iktar il quddiem, id-“deċiżjoni SAP”) hija illegali, sa fejn hija kienet nieqsa minn bażi legali, kienet tikser l-Artikolu 5 TUE u d-dritt fundamentali tal-preżunzjoni ta’ innoċenza;

It-tieni parti, skont liema d-deċiżjoni SAP hija illegali, sa fejn hija tikser il-prinċipju ta’ ċertezza legali fir-rigward tal-kundizzjonijiet dwar l-avviż “W3b”;

It-tielet parti, skont liema d-deċiżjoni SAP hija illegali, sa fejn hija tirriżulta minn ksur tal-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, tal-prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba, tad-drittijiet tad-difiża, tad-dritt fundamentali għal smigħ, kif ukoll tal-obbligu ta’ motivazzjoni;

Ir-raba’ parti, invokata sussidjarjament, skont liema l-Kummissjoni allegatament kisret id-deċiżjoni SAP, l-obbligu ta’ motivazzjoni msemmi fl-Artikolu 41 tal-Karta, id-dmir ta’ diliġenża u l-prinċipju ta’ proporzjonalità;

Il-ħames parti, skont liema l-motiv ta’ rifjut tal-ftehim tal-Kummissjoni kien allegatament irregolari, sa fejn kien jikser l-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt.

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq id-dannu mġarrab mir-rikorrenti u fuq ir-rabta kawżali bejn l-aġir skorrett tal-Kummissjoni u tali dannu.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/67


Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta Ġunju 2016 – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej vs ECHA

(Kawża T-560/12) (1)

(2016/C 270/72)

Lingwa tal-kawża: il-Pollakk

Il-President tas-Sitt Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 79, 16.3.2013.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/67


Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Ġunju 2016 – Laboratoire Nuxe vs EUIPO – NYX, Los Angeles (NYX)

(Kawża T-537/14) (1)

(2016/C 270/73)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Il-President tas-Seba’ Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 329, 22.9.2014.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/67


Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-31 ta’ Mejju 2016 – Laboratorios Thea vs EUIPO – Sebapharma (Sebacur)

(Kawża T-84/15) (1)

(2016/C 270/74)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Il-President tat-Tmien Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 118, 13.4.2015


It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/68


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tal-14 ta’ Ġunju 2016 – Fernández González vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-121/15) (1)

((Servizz pubbliku - Membru tal-persunal temporanju - Membru tal-persunal assenjat fi ħdan il-kabinett ta’ Kummissarju Ewropew - Reklutaġġ ta’ membru tal-persunal temporanju skont l-Artikolu 2(b) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg - Kundizzjoni ta’ interruzzjoni ta’ kull xorta ta’ impjieg mal-Kummissjoni ta’ terminu ta’ sitt xhur - Punt 3.2 tan-Nota tal-Kummissjoni D(2005) 18064, tat-28 ta’ Lulju 2005, dwar ir-reklutaġġ ta’ membri tal-persunal temporanju, skont l-Artikolu 2(b) u (d) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg, fuq pożizzjonijiet permanenti fil-każ ta’ assenza ta’ kandidati li għaddew minn kompetizzjoni))

(2016/C 270/75)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Elia Fernández González (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: M. Casado García-Hirschfeld u É. Boigelot, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: C. Berardis-Kayser u G. Berscheid, aġenti, D. Waelbroeck u A. Duron, avukati)

Suġġett tal-kawża

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni ta’ ċaħda tal-kandidatura tar-rikorrenti għall-pożizzjoni li kienet is-suġġett tal-avviż ta’ pożizzjoni vakanti COM/2014/2036, ibbażata fuq in-nuqqas ta’ osservanza tal-kundizzjoni ta’ interruzzjoni ta’ kuntratt għal terminu ta’ sitt xhur qabel ir-reklutaġġ ta’ membru tal-persunal li preċedentement kellu kuntratt fil-grad AT2c, b’applikazzjoni tan-Nota D(2005)18064, tat-28 ta’ Lulju 2005 tad-DG HR, kif ukoll kumpens għad-danni materjali u morali allegatament subiti.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tbati l-ispejjeż tagħha stess u hija kkundannata għall-ispejjeż sostnuti minn Elia Fernández González.


(1)  ĠU C 354, 26.10.2015, p. 57.


25.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 270/69


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tal-10 ta’ Ġunju 2016 – HI vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-133/15) (1)

((Servizz pubbliku - Uffiċjali - Artikolu 11 tar-Regolamenti tal-Persunal - Dmir ta’ lealtà - Artikolu 11a - Kunflitt ta’ interessi - Uffiċjal inkarigat milli jsegwi proġett iffinanzjat mill-Unjoni - Rabta ta’ familja bejn dan l-uffiċjal u impjegat irreklutat għall-bżonnijiet tal-proġett mill-kumpannija inkarigata minn dan il-proġett - Proċedura dixxiplinari - Sanzjoni dixxiplinari - Tnaqqis fil-grad - Legalità tal-kompożizzjoni tal-kunsill ta’ dixxiplina - Obbligu ta’ motivazzjoni - Tul tal-proċedura - Terminu raġonevoli - Ksur tad-drittijiet tad-difiża - Prinċipju ne bis in idem - Żball manifest ta’ evalwazzjoni - Proporzjonalità tas-sanzjoni - Ċirkustanzi attenwanti))

(2016/C 270/76)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: HI (rappreżentant: M. Velardo, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: C. Ehrbar u F. Simonetti, aġenti)

Suġġett tal-kawża

It-talba li tiġi annullata d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li timponi sanzjoni ta’ tnaqqis fil-grad permanenti ta’ żewġ gradi lir-rikorrent sussegwentement għal investigazzjoni li tirrigwarda sitwazzjoni ta’ kunflitt ta’ interessi kif ukoll kumpens għad-dannu morali allegatament subit.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

HI għandu jbati l-ispejjeż tiegħu stess u huwa kkundannat ibati l-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni Ewropea


(1)  ĠU C 414, 14.12.2015, p. 45.