ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 48

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 59
8 ta' Frar 2016


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2016/C 048/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2016/C 048/02

Kawża C-595/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-9 ta’ Diċembru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Staatssecretaris van Financiën vs Fiscale Eenheid X NV cs (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sitt Direttiva tal-VAT — Eżenzjonijiet — Artikolu 13B(d), punt 6 — Fondi speċjali ta’ investiment — Kunċett — Investimenti fi proprjetajiet immobbli — Immaniġġjar ta’ fondi speċjali ta’ investiment — Kunċett — Operat effettiv ta’ proprjetà immobbli)

2

2016/C 048/03

Kawża C-350/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale civile di Trieste – L-Italja) – Florin Lazar vs Allianz SpA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Regolament (KE) Nru 864/2007 — Artikolu 4(1) — Kunċetti ta’ pajjiż fejn iseħħ id-dannu, ta’ dannu u ta’ konsegwenzi indiretti tal-fatt dannuż — Danni mġarrba personalment minn membru tal-familja ta’ persuna li mietet wara inċident tat-traffiku — Liġi applikabbli)

3

2016/C 048/04

Kawża C-427/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Augstākā tiesa – il-Latvja) – Valsts ieņēmumu dienests vs Veloserviss SIA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kodiċi Doganali tal-Komunità — Kontroll wara r-rilaxx tad-dikjarazzjonijiet — Prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi — Limitazzjoni, fid-dritt nazzjonali, tal-eżami mill-ġdid tar-riżultati ta’ kontroll wara r-rilaxx — Possibbiltà — Deċiżjoni dwar il-kontroll wara r-rilaxx inizjali — Informazzjoni ineżatta jew inkompleta mhix magħrufa fid-data tad-deċiżjoni)

3

2016/C 048/05

Kawża C-552/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2015 – Canon Europa NV vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Unjoni doganali u tariffa doganali komuni — Regolament (UE) Nru 861/2010 — Rikors għal annullament — Ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE — Att leġiżlattiv li ma jinkludix fih miżuri ta’ implementazzjoni — Rilaxx tal-merkanzija u komunikazzjoni tal-ammont tad-dazji — Użu ta’ proċeduri ssimplifikati jew ta’ proċessi informatiċi)

4

2016/C 048/06

Kawza C-553/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2015 – Kyocera Mita Europe BV vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Unjoni doganali u Tariffa Doganali Komuni — Regolament (UE) Nru 861/2010 — Rikors għal annullament — Ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE — Att regolatorju li ma jinkludix miżuri ta’ eżekuzzjoni — Rilaxx tal-merkanzija u komunikazzjoni tal-ammont tad-dazji — Użu ta’ proċeduri semplifikati jew ta’ tekniċi ta’ pproċessar ta’ data)

4

2016/C 048/07

Kawża C-594/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – Simona Kornhaas vs Thomas Dithmar als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — Proċeduri ta’ insolvenza — Regolament (KE) Nru 1346/2000 — Artikolu 4(1) — Determinazzjoni tal-liġi applikabbli — Leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru li tipprovdi għall-obbligu ta’ direttur ta’ kumpannija li jirrimborsa lil din tal-aħħar il-ħlasijiet imwettqa wara l-okkorrenza tal-insolvenza tagħha — Applikazzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni għal kumpannija stabbilita fi Stat Membru ieħor — Artikoli 49 TFUE u 54 TFUE — Restrizzjoni tal-libertà ta’ stabbiliment — Assenza)

5

2016/C 048/08

Kawża C-603/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2015 – El Corte Inglés, SA vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) Appell — Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark vebali The English Cut — Oppożizzjoni tal-proprjetarju tat-trade marks nazzjonali u Komunitarji verbali u figurattivi li jinkludu l-elementi verbali El Corte Inglés — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 8(1)(b) — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(5) — Riskju li l-pubbliku kkonċernat jagħmel konnessjoni ma’ trade mark li tibbenefika minn reputazzjoni — Grad ta’ xebh meħtieġ

6

2016/C 048/09

Kawża C-183/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Düsseldorf – il-Ġermanja) – TSI GmbH vs Hauptzollamt Aachen (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tariffa Doganali Komuni — Klassifikazzjoni tariffarja — Nomenklatura Magħquda — Subintestatura 9027 10 10 — Granulometri ajrudinamiċi ultravjola — Counters ta’ partiċelli li jistgħu jinġarru)

6

2016/C 048/10

Kawża C-190/15: Appell ippreżentat fl-24 ta’ April 2015 minn Fetim BV mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fil-11 ta’ Frar 2015 fil-Kawża T-395/12 – Fetim vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

7

2016/C 048/11

Kawża C-206/15: Appell ippreżentat fl-14 ta’ April 2015 minn Sun Mark Ltd u Bulldog Energy Drink Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fil-5 ta’ Frar 2015 fil-Kawża T-78/13 – Red Bull vs UASI

7

2016/C 048/12

Kawża C-422/15 P: Appell ippreżentat fit-30 ta’ Lulju 2015 minn Fernando Brás Messias mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fl-4 ta’ Ġunju 2015 fil-Kawża T-192/15, Fernando Brás Messias vs Ir-Repubblika Portugiża

8

2016/C 048/13

Kawża C-425/15: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Lulju 2015 – Udo Voigt vs Il-President tal-Parlament Ewropew, Il-Parlament Ewropew

8

2016/C 048/14

Kawża C-533/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fit-13 ta’ Ottubru 2015 – Feliks Frisman vs Finnair Oyj

8

2016/C 048/15

Kawża C-541/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Wuppertal (il-Ġermanja) fis-16 ta’ Ottubru 2015 – Mircea Florian Freitag

9

2016/C 048/16

Kawża C-551/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Općinski sud u Puli-Pola (Il-Kroazja) fit-23 ta’ Ottubru 2015 – Pula Parking d.o.o. vs Sven Kalus Tederahn

9

2016/C 048/17

Kawża C-561/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-2 ta’ Novembru 2015 – Georg Rolof, Markus Heimann vs TUIfly GmbH

10

2016/C 048/18

Kawża C-574/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Varese (l-Italja) fid-9 ta’ Novembru 2015 – proċeduri kriminali kontra Mauro Scialdone

10

2016/C 048/19

Kawża C-590/15 P: Appell ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 minn Alain Laurent Brouillard mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fl-14 ta’ Settembru 2015 fil-Kawża T-420/13, Brouillard vs Il-Qorti tal-Ġustizzja

11

2016/C 048/20

Kawża C-600/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fis-16 ta’ Novembru 2015 – Staatssecretaris van Financiën vs Lemnis Lighting BV

13

2016/C 048/21

Kawża C-610/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-18 ta’ Novembru 2015 – Stichting Brein, Partijiet oħra: Ziggo BV u XS4ALL Internet BV

13

2016/C 048/22

Kawża C-612/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-iSpetsializiran nakazatelen sad (il-Bulgarija) fit-18 ta’ Novembru 2015 – Proċeduri kriminali kontra Kolev et

14

2016/C 048/23

Kawża C-613/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de Primera Instancia no 5 de Alcobendas (Spanja) fl-20 ta’ Novembru 2015 – Ibercaja Banco S.A.U. vs José Cortés González

17

2016/C 048/24

Kawża C-620/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (Franza) fit-23 ta’ Novembru 2015 – A-Rosa Flussschiff GmbH vs Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), aventi kawża tal-Urssaf du Bas-Rhin, Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

18

2016/C 048/25

Kawża C-621/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (Franza) fit-23 ta’ Novembru 2015 – W et vs Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Caisse Carpimko

18

2016/C 048/26

Kawża C-624/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Vilniaus apygardos administracinis teismas (il-Litwanja) fit-23 ta’ Novembru 2015 – Litdana UAB vs Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

19

2016/C 048/27

Kawża C-637/15 P: Appell ippreżentat fl-1 ta’ Diċembru 2015 minn VSM Geneesmiddelen BV mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fis-16 ta’ Settembru 2015 fil-Kawża T-578/14, VSM Geneesmiddelen BV vs Il-Kummissjoni Ewropea

20

2016/C 048/28

Kawża C-646/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-First-tier Tribunal (Tax Chamber) (ir-Renju Unit) fit-3 ta’ Diċembru 2015 – Trustees of the P. Panayi Accumulation & Maintenance Settlements vs Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

22

2016/C 048/29

Kawża C-649/15 P: Appell ippreżentat fit-3 ta’ Diċembru 2015 minn TV2/Danmark A/S mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fl-24 ta’ Settembru 2015 fil-Kawża T-674/11, TV2/Danmark A/S vs Il-Kummissjoni Ewropea

23

2016/C 048/30

Kawża C-650/15 P: Appell ippreżentat fl-4 ta’ Diċembru 2015 minn Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla, Awla Estiża) fil-25/09/2015 fil-Kawża T-268/10 RENV, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS vs European Chemicals Agency (ECHA)

25

2016/C 048/31

Kawża C-654/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Högsta domstolen (l-Isvezja) fis-7 ta’ Diċembru 2015 – Länsförsäkringar AB vs A/S Matek

26

2016/C 048/32

Kawża C-656/15 P: Appell ippreżentat fis-7 ta’ Diċembru 2015 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fl-24 ta’ Settembru 2015 fil-Kawża T-674/11, TV2/Danmark A/S vs Il-Kummissjoni Ewropea

27

 

Il-Qorti Ġenerali

2016/C 048/33

Kawża T-9/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Air Canada vs Il-Kummissjoni (Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru — Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzijiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karburant u ta’ sovrataxxi marbuta mas-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) — Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru — Obbligu ta’ motivazzjoni)

29

2016/C 048/34

Kawża T-28/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij vs Il-Kummissjoni (Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru — Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzijiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karburant u ta’ sovrataxxi marbuta mas-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) — Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru — Obbligu ta’ motivazzjoni)

30

2016/C 048/35

Kawża T-36/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Japan Airlines vs Il-Kummissjoni [Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru — Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzjiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karbunat u ta’ sovrataxxi marbuta mis-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) — Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru — Obbligu ta’ motivazzjoni]

31

2016/C 048/36

Kawża T-38/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Cathay Pacific Airways vs Il-Kummissjoni [Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru — Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzjiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karbunat u ta’ sovrataxxi marbuta mis-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) — Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru — Obbligu ta’ motivazzjoni]

32

2016/C 048/37

Kawża T-39/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Cargolux Airlines vs Il-Kummissjoni (Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru — Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzijiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karburant u ta’ sovrataxxi marbuta mas-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) — Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru — Obbligu ta’ motivazzjoni)

33

2016/C 048/38

Kawża T-40/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Latam Airlines Group u Lan Cargo vs Il-Kummissjoni (Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru — Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzijiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karburant u ta’ sovrataxxi marbuta mas-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) — Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru — Obbligu ta’ motivazzjoni)

34

2016/C 048/39

Kawża T-43/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Singapore Airlines u Singapore Airlines Cargo vs Il-Kummissjoni [Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru — Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzjiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karbunat u ta’ sovrataxxi marbuta mis-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) — Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru — Obbligu ta’ motivazzjoni]

35

2016/C 048/40

Kawża T-46/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Deutsche Lufthansa et vs Il-Kummissjoni [Kompetizzjoni — Akkordju — Suq Ewropew tat-trasport ta’ merkanzija bl-ajru — Ftehim u prattiki miftiehma dwar diversi elementi tal-prezzijiet tas-servizzi ta’ trasport ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxa għall-karburant u sovrataxxa għas-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) — Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità u l-Isvizzera fuq it-trasport bl-ajru — Obbligu ta’ motivazzjoni]

36

2016/C 048/41

Kawża T-48/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – British Airways vs Il-Kummissjoni (Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru — Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzijiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karburant u ta’ sovrataxxi marbuta mas-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) — Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru — Obbligu ta’ motivazzjoni)

37

2016/C 048/42

Kawża T-56/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – SAS Cargo Group et vs Il-Kummissjoni [Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru — Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzjiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karbunat u ta’ sovrataxxi marbuta mis-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) — Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru — Obbligu ta’ motivazzjoni]

38

2016/C 048/43

Kawża T-62/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Air France-KLM vs Il-Kummissjoni (Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru — Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzijiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karburant u ta’ sovrataxxi marbuta mas-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) — Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru — Obbligu ta’ motivazzjoni)

39

2016/C 048/44

Kawża T-63/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Air France vs Il-Kummissjoni [Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru — Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzjiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karbunat u ta’ sovrataxxi marbuta mis-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) — Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru — Obbligu ta’ motivazzjoni]

40

2016/C 048/45

Kawża T-67/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Martinair Holland vs Il-Kummissjoni (Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru — Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzijiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karburant u ta’ sovrataxxi marbuta mas-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) — Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru — Obbligu ta’ motivazzjoni)

41

2016/C 048/46

Kawża T-73/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Novembru 2015 – Einhell Germany et vs Il-Kummissjoni (Dumping — Importazzjonijiet ta’ ċerti kompressuri li joriġinaw miċ-Ċina — Rifjut parzjali ta’ rimbors tad-dazji antidumping imħallsa — Determinazzjoni tal-prezz ta’ esportazzjoni — Tnaqqis tad-dazji antidumping — Modulazzjoni tal-effetti ratione temporis ta’ annullament)

41

2016/C 048/47

Kawża T-75/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Novembru 2015 – Nu Air Polska vs Il-Kummissjoni (Dumping — Importazzjonijiet ta’ ċerti kumpressuri li joriġinaw miċ-Ċina — Rifjut parzjali ta’ rimbors tad-dazji antidumping imħallsa — Determinazzjoni tal-prezz għall-esportazzjoni — Tnaqqis tad-dazji antidumping — Varjazzjoni tal-effetti ratione temporis ta’ annullament)

42

2016/C 048/48

Kawża T-108/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – VTZ et vs Il-Kunsill (Dumping — Importazzjonijiet ta’ ċerti pajpijiet u tubi mingħajr saldaturi, tal-ħadid jew tal-azzar, li joriġinaw mir-Russja — Dazju antidumping definittiv — Prodott ikkonċernat)

43

2016/C 048/49

Kawża T-241/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Il-Ġreċja vs Il-Kummissjoni [FAEGG — Taqsima Garanzija — FAEG u FAEŻR — Infiq eskluż mill-finanzjament — Laħam taċ-ċanga u tal-vitella — Laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż — Tabakk — Artikolu 69 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 — Artikolu 31(2) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005 — Artikolu 23(1) tar-Regolament (KE) Nru 796/2004]

44

2016/C 048/50

Kawżi magħquda T-381/13 u T-382/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 16 ta’ Diċembru 2015 – Perfetti Van Melle vs UASI (DAISY u MARGARITAS) [Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni gġan trade marks verbali Komunitarji DAISY u MARGARITAS — Raġunijiet assoluti għal rifjtu — Rifjut parzjali ta’ reġistrazzjoni — Assenza ta’ karattru deskrittiv — Karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]

45

2016/C 048/51

Kawża T-491/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Perfetti Van Melle Benelux vs UASI – Intercontinental Great Brands (TRIDENT PURE) [Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark verbali Komunitarja TRIDENT PURE — Trade marks Komunitarji, nazzjonali, internazzjonali u Benelux figurattivi u verbali preċedenti PURE WHITE, mentos PURE FRESH PURE BREATH, PURE, PURE FRESH, mentos PURE FRESH u mentos PURE WHITE — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]

46

2016/C 048/52

Kawża T-138/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Chart vs SEAE (Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Membru tal-persunal lokali assenjat għad-delegazzjoni tal-Unjoni fl-Eġittu — Tmiem tal-kuntratt — Nuqqas tad-delegazzjoni li tipprovdi lill-organu Eġizzjan tas-sigurtà soċjali ċ-ċertifikat ta’ tmiem is-servizz tal-membru tal-persunal u li tirregolarizza ulterjorment is-sitwazzjoni ta’ dan tal-aħħar f’dan ir-rigward — Preskrizzjoni — Dannu kontinwat — Inammissibbiltà parzjali — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba — Terminu raġonevoli — Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali — Ksur suffiċjentement serju ta’ dispożizzjoni legali li tagħti drittijiet lill-individwi — Dannu ċert — Rabta kawżali)

46

2016/C 048/53

Kawża T-356/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – CareAbout vs UASI – Florido Rodríguez (Kerashot) [Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali Kerashot — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti K KERASOL — Raġuni relattiva għal rifjut — Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nruo207/2009 — Rifjut parzjali tar-reġistrazzjoni mill-Bord tal-Appell]

47

2016/C 048/54

Kawża T-521/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – L-Iżveżja vs Il-Kummissjoni [Regolament (UE) Nruo528/2012 — Prodotti bijoċidali — Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni — Speċifikazzjoni tal-kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni tal-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali — Nuqqas tal-Kummissjoni milli tadotta atti delegati — Obbligu li wieħed jaġixxi]

48

2016/C 048/55

Kawża T-63/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Diċembru 2015 – Shoe Branding Europe vs UASI (Strixxi paralleli fuq il-kmiem ta’ qmis) [Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja li tikkonsisti f’żewġ strixxi paralleli fuq il-kmiem twal ta’ qmis — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]

49

2016/C 048/56

Kawża T-64/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Diċembru 2015 – Shoe Branding Europe vs UASI (Strixxi paralleli fuq qalziet) [Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja li tikkonsisti f’żewġ strixxi paralleli fuq qalziet — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]

49

2016/C 048/57

Kawża T-128/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien vs UASI – Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD) (Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali RED RIDING HOOD — trade marks nazzjonali u internazzjonali verbali preċedenti ROTKÄPPCHEN — Raġuni relattiva għal rifjut — Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Assenza ta’ xebħ bejn is-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)

50

2016/C 048/58

Kawża T-584/15 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Diċembru 2015 – POA vs Il-Kummissjoni (Miżuri provviżorji — Pubblikazzjoni ta’ applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta’ denominazzjoni ta’ oriġini protetta — Halloumi jew Hellim — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ urġenza)

51

2016/C 048/59

Kawża T-671/15 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Diċembru 2015 – E-Control vs ACER (Proċeduri għal miżuri provviżorji — Avviż li jitratta l-kompatibbiltà tad-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali ta’ regolazzjoni nazzjonali li japprovaw il-metodi għall-għoti ta’ kapaċità ta’ trażmissjoni transkonfinali a’ elettriku — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Ksur tar-rekwiżiti proċedurali — Inammissibbiltà)

51

2016/C 048/60

Kawża T-603/15: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Ottubru 2015 – Frank vs Il-Kummissjoni

52

2016/C 048/61

Kawża T-639/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Psara vs Il-Parlament

53

2016/C 048/62

Kawża T-640/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Kristan vs Il-Parlament

54

2016/C 048/63

Kawża T-641/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Malle vs Il-Parlament

55

2016/C 048/64

Kawża T-642/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Cieśla vs Il-Parlament

56

2016/C 048/65

Kawża T-643/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Dahllof vs Il-Parlament

57

2016/C 048/66

Kawża T-644/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Reuter vs Il-Parlament

58

2016/C 048/67

Kawża T-645/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – České centrum pro investigativní žurnalistiku vs Il-Parlament

59

2016/C 048/68

Kawża T-646/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Karanikas vs Il-Parlament

60

2016/C 048/69

Kawża T-647/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Boros vs Il-Parlament

61

2016/C 048/70

Kawża T-648/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica vs Il-Parlament

62

2016/C 048/71

Kawża T-649/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Toth vs Il-Parlament

63

2016/C 048/72

Kawża T-650/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Knus-Galán vs Il-Parlament

64

2016/C 048/73

Kawża T-651/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Tchobanov vs Il-Parlament

65

2016/C 048/74

Kawża T-653/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Mulvad vs Il-Parlament

66

2016/C 048/75

Kawża T-654/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – České centrum pro investigativní žurnalistiku vs Il-Parlament

67

2016/C 048/76

Kawża T-655/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – van der Parre vs Il-Parlament

68

2016/C 048/77

Kawża T-656/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Baggi vs Il-Parlament

69

2016/C 048/78

Kawża T-657/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Boros vs Il-Parlament

70

2016/C 048/79

Kawża T-658/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – García Rey vs Il-Parlament

71

2016/C 048/80

KawżaT-659/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Hunter vs Il-Parlament

72

2016/C 048/81

Kawża T-660/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Clerix vs Il-Parlament

73

2016/C 048/82

Kawża T-661/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Araujo vs Il-Parlament

74

2016/C 048/83

Kawża T-662/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Delić vs Il-Parlament

75

2016/C 048/84

Kawża T-654/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica vs Il-Parlament

76

2016/C 048/85

Kawża T-664/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Borg vs Il-Parlament

77

2016/C 048/86

Kawża T-665/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica vs Il-Parlament

78

2016/C 048/87

Kawża T-666/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Bačelić vs Il-Parlament

79

2016/C 048/88

Kawża T-669/15: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Ottubru 2015 – Lysoform Dr. Hans Rosemann vs ECHA

80

2016/C 048/89

Kawża T-683/15: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Novembru 2015 – Freistaat Bayern vs Il-Kummissjoni

81

2016/C 048/90

Kawża T-686/15: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Novembru 2015 – Marcas Costa Brava vs UASI – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

82

2016/C 048/91

Kawża T-687/15: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Novembru 2015 – Marcas Costa Brava vs UASI – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

83

2016/C 048/92

Kawża T-689/15: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Novembru 2015 – Marcas Costa Brava vs UASI – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

84

2016/C 048/93

Kawża T-690/15: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Novembru 2015 – Marcas Costa Brava vs UASI – Excellent Brands JMI (Cremcaffé)

85

2016/C 048/94

Kawża T-691/15: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Novembru 2015 – Marcas Costa Brava vs UASI – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

86

2016/C 048/95

Kawża T-703/15: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2015 – Groupe Go Sport vs UASI – Design Go (GO SPORT)

86

2016/C 048/96

Kawża T-101/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Novembru 2015 – Aer Lingus vs Il-Kummissjoni

87

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2016/C 048/97

Kawża F-45/11: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tat-18 ta’ Diċembru 2015 – Nicola vs BEI (Servizz pubbliku — Persunal tal-BEI — Evalwazzjoni — Rapport ta’ evalwazzjoni 2009 — Illegalità tad-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Appell — Rifjut ta’ promozzjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

88

2016/C 048/98

Kawża F-37/12: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-18 ta’ Diċembru 2015 – De Nicola vs BEI (Servizz pubbliku — Persunal tal-BEI — Fastidju psikoloġiku — Proċedura ta’ investigazzjoni — Definizzjoni żbaljata ta’ fastidju psikoloġiku — Deċiżjoni tal-President li ma jittiħdux passi fir-rigward ta’ lment — Annulation — Rikors għad-danni)

88

2016/C 048/99

Kawża F-82/12: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tat-18 ta’ Diċembru 2015 – De Nicola vs BEI (Servizz pubbliku — Persunal tal-BEI — Evalwazzjoni — Rapport ta’ evalwazzjoni ġdid tal-2007 — Illegalità tad-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Appell — Rifjut ta’ promozzjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

89

2016/C 048/00

Kawża F-55/13: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef wieħed) tat-18 ta’ Diċembru 2015 – De Nicola vs BEI (Servizz Pubbliku — Persunal tal-BEI — Evalwazzjoni — Rapport ta’ evalwazzjoni 2011 — Illegalità tad-deċiżjoni tal-kumitat tal-appelli — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

90

2016/C 048/01

Kawża F-104/13: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tat-18 ta’ Diċembru 2015 – De Nicola vs BEI (Servizz pubbliku — Persunal tal-BEI — Fastidju psikoloġiku — Proċedura ta’ investigazzjoni — Rapport tal-Kumitat ta’ investigazzjoni — Definizzjoni żbaljata tal-fastidju psikoloġiku — Deċiżjoni tal-President tal-BEI li l-ilment ma jingħatax segwitu — Annullament — Rikors għad-danni)

90

2016/C 048/02

Kawża F-9/14: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tat-18 ta’ Diċembru 2015 – De Nicola vs BEI (Servizz pubbliku — Persunal tal-BEI — Evalwazzjoni — Rapport ta’ evalwazzjoni għall-2012 — Illegalità tad-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Appelli — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

91

2016/C 048/03

Kawża F-94/14: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-17 ta’ Diċembru 2015 – Bowles vs BĊE (Servizz Pubbliku — Persunal tal-BĊE — Membri tal-kumitat tal-persunal — Remunerazzjoni — Salarju — Żieda addizzjonali tas-salarju — Eliġibbiltà)

92

2016/C 048/04

Kawża F-95/14: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-17 ta’ Diċembru 2015 – Seigneur vs BĊE (Servizz Pubbliku — Persunal tal-BĊE — Membri tal-kumitat tal-persunal — Remunerazzjoni — Salarju — Żieda addizzjonali tas-salarju — Eliġibbiltà)

92

2016/C 048/05

Kawżi F-101/14, F-102/14 u F-103/14: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-15 ta’ Diċembru 2015 – Clarke, Dickmanns u Papathanasiou vs UASI (Servizz Pubbliku — Membri tal-Persunal temporanju — Persunal tal-UASI — Kuntratt għal żmien determinat li jinkludi klawżola ta’ xoljiment — Klawżola li ttemm il-kuntratt fl-ipoteżi fejn il-membru tal-persunal ma huwiex inkluż fil-lista ta’ riżerva ta’ kompetizzjoni — Data li fiha l-klawżola ta’ xoljiment issir effettiva — Kompetizzjonijiet ġenerali OHIM/AD/01/13 u OHIM/AST/02/13)

93

2016/C 048/06

Kawża F-134/14: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tas-17 ta’ Diċembru 2015 – T vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Sigurtà soċjali — Marda kkaġunata mix-xogħol — Artikolu 73 tar-Regolamenti tal-Persunal — Talba għal rikonoxximent tal-oriġini professjonali tal-marda — Rabta kawżali — Talba għal kumpens għal dannu morali mġarrab minħabba ż-żmien li ħadet l-istituzzjoni sabiex tirrikonoxxi l-orġini professjonali tal-marda — Obbligu li tingħata deċiżjoni f’terminu raġonevoli — Dannu morali)

94

2016/C 048/07

Kawża F-135/14: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tas-16 ta’ Diċembru 2015 – DE vs EMA (Servizz pubbliku — Persunal tal-EMA — Tqegħid taħt stat mhux attiv — Att li jikkawża preġudizzju — Dritt għal smigħ — Ksur)

95

2016/C 048/08

Kawża F-141/14: _Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-15 ta’ Diċembru 2015 – Guittet vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Ex uffiċjal — Sigurtà soċjali — Teħid ta’ responsabbiltà tal-ispejjeż mediċi — Amministrazzjoni tal-fajl mediku mill-Kummissjoni — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba u dmir ta’ premura — Responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Unjoni)

95

2016/C 048/09

Kawża F-17/15: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tal-10 ta’ Diċembru 2015 – Jäger-Waldau vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Evalwazzjoni — Rapport ta’ evalwazzjoni — Talba għal emenda — Rifjut)

96

2016/C 048/10

Kawża F-34/15: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Loecker vs SEAE (Servizz pubbliku — Persunal tas-SEAE — Membru tal-persunal temporanju — Fastidju psikoloġiku — Artikoli 12a u 24 tar-Regolamenti tal-Persunal — Talba għal assistenza — Ċaħda — Talba għal ftuħ ta’ investigazzjoni amministrattiva — Dritt għal smigħ — Ksur)

96

2016/C 048/11

Kawża F-88/15: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-15 ta’ Diċembru 2015 – Bonazzi vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Eżerċizzju ta’ promozzjoni 2014 — Dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implementazzjoni tal-Artikolu 45 tar-Regolamenti tal-Persunal — Lista tal-uffiċjali proposti għall-promozzjoni mid-direttorati ġenerali u mid-dipartimenti — Ommissjoni ta’ isem ir-rikorrent — Possibbiltà li tiġi kkontestata l-lista tal-uffiċjali proposti għall-promozzjoni quddiem il-kumitat konġunt għall-promozzjoni — Assenza ta’ adozzjoni ta’ pożizzjoni mill-kumitat konġunt għall-promozzjoni — Eżami komparattiv tal-merti imwettaq mill-Awtorità tal-Ħatra biss)

97

2016/C 048/12

Kawża F-128/11: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tat-18 ta’ Diċembru 2015 – De Nicola vs BEI (Servizz pubbliku — Persunal tal-BEI — Evalwazzjoni — Rapport ta’ evalwazzjoni 2010 — Kontestazzjoni — Proċeduri interni — Kundizzjonijiet — Rinunzja — Rikors — Interess ġuridiku — Assenza — Terminu raġonevoli — Nuqqas ta’ osservanza — Inammissibbiltà manifesta)

98

2016/C 048/13

Kawża F-76/14: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tas-17 ta’ Diċembru 2015 – López Cabeza vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Kompetizzjoni ġenerali — Avviż tal-kompetizzjoni EPSO/AD/248/13 — Nuqqas ta’ inklużjoni fil-lista ta’ riżerva — Marka insuffiċjenti fl-eżami taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni — Rikors għal annullament — Ksur tal-avviż ta’ kompetizzjoni — Illegalità ta’ eżami)

98

2016/C 048/14

Kawża F-118/14: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Bärwinkel vs Il-Kunsill (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Riforma tar-Regolamenti tal-Persunal — Regoli tranżitorji dwar il-klassifikazzjoni tal-impjiegi tip — Artikolu 30(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal — Kunċett ta’ att li jikkawża preġudizzju — Deċiżjoni li tirrikonoxxi l-eżerċizzju, minn ċerti uffiċjali, ta’ responsabbiltajiet speċjali — Nuqqas ta’ inklużjoni tal-isem tar-rikorrent fl-ewwel lista ta’ 34 uffiċjal rikonoxxut li jeżerċita responsabbiltajiet speċjali — Rekwiżiti relatati mal-fażi prekontenzjuża — Assenza ta’ ilment fis-sens tal-Artikolu 90(2) tar-Regolamenti tal-Persunal — Artikolu 81 tar-Regoli ta’ Proċedura)

99

2016/C 048/15

Kawża F-136/14: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tas-7 ta’ Diċembru 2015 – Probst vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Remunerazzjoni — Allowance tal-espatrijazzjoni — Artikolu 4 tal - Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal — Ex assistent parlamentari — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tagħti l-allowance ta’ espatrijazzjoni lill-ex assitenti parlamentari mid-data ta’ pubblikazzjoni tal-informazzjoni mogħtija lill-persunal — Sentenzi ta’ annullament — Fatti ġodda u sostanzjali — Effett limitat fiż-żmien — Awtorità ta’ res judicata — Deċiżjonijiet li saru definittivi — Ugwaljanza fit-trattament)

100

2016/C 048/16

Kawża F-24/15: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tas-17 ta’ Diċembru 2015 – Di Marzio vs Il-Kunsill (Servizz pubbliku — Membru tal-persunal bil-kuntratt — Grupp ta’ funzjonijiet I — Klassifikazzjoni mill-ġdid tal-kuntratt f’kuntratt bħala membru tal-persunal temporanju għal żmien indeterminat ta’ grad AST 3, AST 4 jew AST 5 jew f’kuntratt bħala membru tal-persunal bil-kuntratt għal żmien indeterminat tal-grupp ta’ funzjonijiet III — Artikoli 2, 3a, 3b, 80 u 88 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg — Obbligu ta’ motivazzjoni — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba — Dmir ta’ premura — Rikors manifestament infondat fid-dritt — Artikolu 81 tar-Regoli tal-Proċedura)

100

2016/C 048/17

Kawża F-45/15: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-9 ta’ Diċembru 2015 – Van der Veen vs Europol (Servizz pubbliku — Persunal tal-Europol — Aġent temporanju — Deċiżjoni 2009/371/ĠAI — Rifjut tal-Europol li jikkonkludi kuntratt għal żmien mhux determinat — Artikolu 81 tar-Regoli tal-Proċedura — Rikors manifestament infondat)

101

2016/C 048/18

Kawża F-144/15: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Novembru 2015 – ZZ vs EASA

102

2016/C 048/19

Kawża F-30/15: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-17 ta’ Diċembru 2015 – Diamantopoulos vs SEAE

102

2016/C 048/20

Kawża F-58/15: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-17 ta’ Diċembru 2015 – FW vs Il-Kummissjoni

102

2016/C 048/21

Kawża F-129/15: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-17 ta’ Diċembru 2015 – Morin vs Il-Kummissjoni

102


MT

 


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/1


L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(2016/C 048/01)

L-aħħar pubblikazzjoni

ĠU C 38, 1.2.2016

Pubblikazzjonijiet preċedenti

ĠU C 27, 25.1.2016

ĠU C 16, 18.1.2016

ĠU C 7, 11.1.2016

ĠU C 429, 21.12.2015

ĠU C 414, 14.12.2015

ĠU C 406, 7.12.2015

Dawn it-testi huma disponibbli fuq:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avviżi

PROĊEDURI TAL-QORTI

Il-Qorti tal-Ġustizzja

8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/2


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-9 ta’ Diċembru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Staatssecretaris van Financiën vs Fiscale Eenheid X NV cs

(Kawża C-595/13) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Sitt Direttiva tal-VAT - Eżenzjonijiet - Artikolu 13B(d), punt 6 - Fondi speċjali ta’ investiment - Kunċett - Investimenti fi proprjetajiet immobbli - Immaniġġjar ta’ fondi speċjali ta’ investiment - Kunċett - Operat effettiv ta’ proprjetà immobbli))

(2016/C 048/02)

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Hoge Raad der Nederlanden

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Staatssecretaris van Financiën

Konvenuta: Fiscale Eenheid X NV cs

Dispożittiv

1)

L-Artikolu 13B(d), punt 6, tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KE, tas-17 ta’ Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ – Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima, kif emendata permezz tad-Direttiva tal-Kunsill 91/680/KEE, tas-16 ta’ Diċembru 1991, għandu jiġi interpretat fis-sens li kumpanniji ta’ investiment bħalma huma l-kumpanniji inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li fihom jinġabar kapital minn diversi investituri li jsostnu r-riskju li huwa marbut mal-immaniġġjar tal-assi miġbura f’dawn bl-għan tax-xiri, tal-pussess, tal-immaniġġjar u tal-bejgħ ta’ proprjetajiet immobbli sabiex isir profitt minnhom, li jitqassam lill-azzjonisti kollha fil-forma ta’ dividend, u dawn tal-aħħar jieħdu wkoll vantaġġ minħabba ż-żieda fil-valur tas-sehem tagħhom, jistgħu jitqiesu li huma “fondi speċjali ta’ investiment”, fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni, sakemm l-Istat Membru kkonċernat ikun issuġġetta lil dawn il-kumpanniji għal sorveljanza Statali speċifika.

2)

L-Artikolu 13B(d), punt 6, tas-Sitt Direttiva 77/388 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-kunċett ta’ “mmaniġġjar” li jinsab f’din id-dispożizzjoni ma jirreferix għall-operattiv effettiv tal-proprjetajiet immobbli ta’ fond speċjali ta’ investiment.


(1)  ĠU C 39, 8.2.2014.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/3


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale civile di Trieste – L-Italja) – Florin Lazar vs Allianz SpA

(Kawża C-350/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja - Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili - Regolament (KE) Nru 864/2007 - Artikolu 4(1) - Kunċetti ta’ “pajjiż fejn iseħħ id-dannu”, ta’ “dannu” u ta’ “konsegwenzi indiretti tal-fatt dannuż” - Danni mġarrba personalment minn membru tal-familja ta’ persuna li mietet wara inċident tat-traffiku - Liġi applikabbli))

(2016/C 048/03)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale civile di Trieste

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Florin Lazar

Konvenuti: Allianz SpA

Dispożittiv

L-Artikolu 4(1) tar-Regolament Nru 864/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Lulju 2007, dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (“Ruma II”), għandu jiġi interpretat, għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-liġi applikabbli għal obbligu mhux kuntrattwali li jirriżulta minn inċident tat-traffiku, fis-sens li d-danni marbuta mal-mewt ta’ persuna f’inċident bħal dan li jkun seħħ fl-Istat Membru fejn tressqet il-kawża u mġarrba mill-qraba tagħha li jirrisjedu fi Stat Membru ieħor, għandhom jiġu kkwalifikati bħala “konsegwenzi indiretti”, fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni.


(1)  ĠU C 351, 6.10.2014


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/3


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Augstākā tiesa – il-Latvja) – Valsts ieņēmumu dienests vs “Veloserviss” SIA

(Kawża C-427/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Kodiċi Doganali tal-Komunità - Kontroll wara r-rilaxx tad-dikjarazzjonijiet - Prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi - Limitazzjoni, fid-dritt nazzjonali, tal-eżami mill-ġdid tar-riżultati ta’ kontroll wara r-rilaxx - Possibbiltà - Deċiżjoni dwar il-kontroll wara r-rilaxx inizjali - Informazzjoni ineżatta jew inkompleta mhix magħrufa fid-data tad-deċiżjoni))

(2016/C 048/04)

Lingwa tal-kawża: il-Latvjan

Qorti tar-rinviju

Augstākā tiesa

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Valsts ieņēmumu dienests

Konvenuta:“Veloserviss” SIA

Dispożittiv

L-Artikolu 78(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92, tat-12 ta’ Ottubru 1992, li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità, kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 2700/2000, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-16 ta’ Novembru 2000, għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi leġiżlazzjoni nazzjonali, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tirrestrinġi l-possibbiltà ta’ l-awtoritajiet doganali li jirrepetu reviżjoni jew kontroll wara r-rilaxx u li minnu jisiltu l-konsegwenzi billi jistabbilixxu dejn doganali ġdid, sa fejn din ir-restrizzjoni tirreferi għal perijodu ta’ tliet snin mid-data ta’ meta nħoloq id-dejn doganali inizjali, fatt li għandu jiġi mistħarreġ mill-qorti tar-rinviju.


(1)  ĠU C 421, 24.11.2014.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/4


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2015 – Canon Europa NV vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża C-552/14 P) (1)

((Appell - Unjoni doganali u tariffa doganali komuni - Regolament (UE) Nru 861/2010 - Rikors għal annullament - Ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE - Att leġiżlattiv li ma jinkludix fih miżuri ta’ implementazzjoni - Rilaxx tal-merkanzija u komunikazzjoni tal-ammont tad-dazji - Użu ta’ proċeduri ssimplifikati jew ta’ proċessi informatiċi))

(2016/C 048/05)

Lingwa tal-proċedura: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Canon Europa NV (rappreżentanti: P. De Baere, avukat, P. Muñiz, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentant: R. Lyal, aġent)

Dispożittiv

1)

L-appell huwa miċħud.

2)

Canon Europa NV hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 46, 09.02.2015.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/4


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2015 – Kyocera Mita Europe BV vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawza C-553/14 P) (1)

((Appell - Unjoni doganali u Tariffa Doganali Komuni - Regolament (UE) Nru 861/2010 - Rikors għal annullament - Ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE - Att regolatorju li ma jinkludix miżuri ta’ eżekuzzjoni - Rilaxx tal-merkanzija u komunikazzjoni tal-ammont tad-dazji - Użu ta’ proċeduri semplifikati jew ta’ tekniċi ta’ pproċessar ta’ data))

(2016/C 048/06)

Lingwa tal-proċedura: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Kyocera Mita Europe BV (rappreżentanti: P. De Baere, avukat, P. Muñiz, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentant: R. Lyal, aġent)

Dispożittiv

1)

L-appell huwa miċħud.

2)

Kyocera Mita Europe BV hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 46, 9.2.2015.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/5


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – Simona Kornhaas vs Thomas Dithmar als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd

(Kawża C-594/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja - Proċeduri ta’ insolvenza - Regolament (KE) Nru 1346/2000 - Artikolu 4(1) - Determinazzjoni tal-liġi applikabbli - Leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru li tipprovdi għall-obbligu ta’ direttur ta’ kumpannija li jirrimborsa lil din tal-aħħar il-ħlasijiet imwettqa wara l-okkorrenza tal-insolvenza tagħha - Applikazzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni għal kumpannija stabbilita fi Stat Membru ieħor - Artikoli 49 TFUE u 54 TFUE - Restrizzjoni tal-libertà ta’ stabbiliment - Assenza))

(2016/C 048/07)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Bundesgerichtshof

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Simona Kornhaas

Konvenuti: Thomas Dithmar als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd

Dispożittiv

1)

L-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000, tad-29 ta’ Mejju 2000, dwar proċedimenti ta’ falliment [proċedura ta’ insolvenza] għandu jiġi interpretat fis-sens li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tiegħu, azzjoni diretta kontra d-direttur ta’ kumpannija stabbilita taħt id-dritt Ingliż jew Irlandiż, li tinsab taħt proċedura ta’ insolvenza miftuħa fil-Ġermanja, mibdija quddiem qorti Ġermaniża mill-kuratur tal-kumpannija u intiża, abbażi ta’ dispożizzjoni nazzjonali bħall-ewwel sentenza tal-Artikolu 64(2) tal-GmbHG, għar-rimbors tal-ħlasijiet imwettqa minn dan id-direttur qabel il-ftuħ tal-proċedura ta’ insolvenza, iżda wara li tkun ġiet stabbilita d-data tal-okkorrenza tal-insolvenza ta’ din il-kumpannija.

2)

L-Artikoli 49 TFUE u 54 TFUE ma jipprekledux l-applikazzjoni ta’ dispożizzjoni nazzjonali bħall-ewwel sentenza tal-Artikolu 64(2) tal-GmbHG fil-konfront ta’ direttur ta’ kumpannija stabbilita taħt id-dritt Ingliż jew Irlandiż suġġetta għal proċedura ta’ insolvenza miftuħa fil-Ġermanja.


(1)  ĠU C 127, 20.04.2015.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/6


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2015 – El Corte Inglés, SA vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

(Kawża C-603/14 P) (1)

(Appell - Trade mark Komunitarja - Applikazzjoni għat-trade mark vebali “The English Cut” - Oppożizzjoni tal-proprjetarju tat-trade marks nazzjonali u Komunitarji verbali u figurattivi li jinkludu l-elementi verbali “El Corte Inglés” - Regolament (KE) Nru 207/2009 - Artikolu 8(1)(b) - Probabbiltà ta’ konfużjoni - Artikolu 8(5) - Riskju li l-pubbliku kkonċernat jagħmel konnessjoni ma’ trade mark li tibbenefika minn reputazzjoni - Grad ta’ xebh meħtieġ)

(2016/C 048/08)

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Partijiet

Appellanti: El Corte Inglés, SA (rappreżentant: J. Rivas Zurdo, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju għall-Armonizzazjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentant: J. Crespo Carrillo, aġent)

Dispożittiv

1)

Is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea tal-15 ta’ Ottubru 2014, El Corte Inglés vs UASI – English Cut (The English Cut) (T-515/12, EU:T:2014:882), hija annullata sa fejn tiddeċiedi li mill-fatt li s-sinjali f’kunflitt ma għandhomx grad ta’ xebh biżżejjed sabiex iwassal għall-applikazzjoni tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta’ Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja, jirriżulta li l-kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 8(5) ta’ dan l-artikolu lanqas ma kienu, għaldaqstant, sodisfatti f’dan il-każ.

2)

Il-kumplament tal-appell huwa miċħud.

3)

Il-kawża hija mibgħuta lura quddiem il-Qorti Ġenerali.

4)

L-ispejjeż huma rriżervati.


(1)  ĠU C 107, 30.03.2015.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/6


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Düsseldorf – il-Ġermanja) – TSI GmbH vs Hauptzollamt Aachen

(Kawża C-183/15) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Tariffa Doganali Komuni - Klassifikazzjoni tariffarja - Nomenklatura Magħquda - Subintestatura 9027 10 10 - Granulometri ajrudinamiċi ultravjola - Counters ta’ partiċelli li jistgħu jinġarru))

(2016/C 048/09)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Finanzgericht Düsseldorf

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: TSI GmbH

Konvenut: Hauptzollamt Aachen

Dispożittiv

In-Nomenklatura Magħquda li tinsab fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87, tat-23 ta’ Lulju 1987, dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni […], kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1031/2008, tad-19 ta’ Settembru 2008, għandha tiġi interpretata fis-sens li granulometri ajrudinamiċi ultravjola u counters ta’ partiċelli li jistgħu jinġarru, bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, ma jaqgħux taħt is-subintestatura 9027 10 10 tagħha.


(1)  ĠU C 254, 3.8.2015.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/7


Appell ippreżentat fl-24 ta’ April 2015 minn Fetim BV mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fil-11 ta’ Frar 2015 fil-Kawża T-395/12 – Fetim vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

(Kawża C-190/15)

(2016/C 048/10)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Fetim BV (rappreżentant: L. Bakers, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

B’digriet tad-19 ta’ Novembru 2015, il-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) iddeċidiet li l-appell kien inammissibbli.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/7


Appell ippreżentat fl-14 ta’ April 2015 minn Sun Mark Ltd u Bulldog Energy Drink Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fil-5 ta’ Frar 2015 fil-Kawża T-78/13 – Red Bull vs UASI

(Kawża C-206/15)

(2016/C 048/11)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Sun Mark Ltd u Bulldog Energy Drink Ltd (rappreżentanti: A. Meskarian, Solicitor, S. Zaiwalla, Solicitor, T. Sampson, Barrister)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

B’digriet tal-24 ta’ Novembru 2015 il-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) iddeċidiet li l-appell huwa inammissibbli.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/8


Appell ippreżentat fit-30 ta’ Lulju 2015 minn Fernando Brás Messias mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fl-4 ta’ Ġunju 2015 fil-Kawża T-192/15, Fernando Brás Messias vs Ir-Repubblika Portugiża

(Kawża C-422/15 P)

(2016/C 048/12)

Lingwa tal-kawża: il-Portugiż

Partijiet

Appellant: Fernando Brás Messias (rappreżentant: F. Brás Messias, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: Ir-Repubblika Portugiża

Permezz ta’ digriet tal-15 ta’ Diċembru 2015, il-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) iddikjarat ir-rikors inammissibbli.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/8


Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Lulju 2015 – Udo Voigt vs Il-President tal-Parlament Ewropew, Il-Parlament Ewropew

(Kawża C-425/15)

(2016/C 048/13)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrent: Udo Voigt (rappreżentant: P. R. Richter, avukat)

Konvenuti: Il-President tal-Parlament Ewropew, Il-Parlament Ewropew

Permezz ta’ digriet tad-29 ta’ Ottubru 2015, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (L-Ewwel Awla) iddeċidiet li hija manifestament ma għandhiex kompetenza sabiex tiddeċiedi dwar ir-rikors għal annullament ippreżentat minn Udo Voigt fil-31 ta’ Lulju 2015 u bagħtet il-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea. L-ispejjeż huma rriżervati.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/8


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fit-13 ta’ Ottubru 2015 – Feliks Frisman vs Finnair Oyj

(Kawża C-533/15)

(2016/C 048/14)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Bundesgerichtshof

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Feliks Frisman

Konvenuta: Finnair Oyj

Domandi preliminari

1)

L-Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001, tat-22 ta’ Diċembru 2000, dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali (1), għandu jiġi interpretat fis-sens li l-espressjoni “f’materji li għandhom x’jaqsmu ma’ xi kuntratt” tirreferi wkoll għal dritt għall-ħlas ta’ kumpens fis-sens tal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Frar 2004, li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet, u li li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/91, ta’ passiġġier kontra trasportatur tal-ajru effettiv li ma huwiex il-parti kontraenti tiegħu?

2)

Sa fejn l-Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 44/2001 huwa applikabbli:

Meta trasport ta’ persuni huwa konnessjoni tal-ajru kkostitwita minn diversi titjiriet u ma jinkludix waqfa kunsiderevoli fl-ajruporti ta’ tranżitu, il-post ta’ tluq tal-ewwel parti tal-vjaġġ għandu wkoll jiġi kkunsidrat bħala l-post ta’ eżekuzzjoni fis-sens tat-tieni inċiż tal-Artikolu 5(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 44/2001, jekk il-konnessjoni tal-ajru kienet twettqet minn trasportaturi tal-ajru differenti u jekk ir-rikors huwa ppreżentat kontra t-trasportatur tal-ajru li wettaq parti oħra tal-vjaġġ, li fiha seħħ dewmien sinjifikattiv?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 19, Vol. 4, p. 42.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/9


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Wuppertal (il-Ġermanja) fis-16 ta’ Ottubru 2015 – Mircea Florian Freitag

(Kawża C-541/15)

(2016/C 048/15)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Amtsgericht Wuppertal

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Mircea Florian Freitag

Konvenuti: Angela Freitag, Vica Pavel, Stadt Wuppertal, Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal

Domanda preliminari

L-Artikoli 18 TFUE u 21 TFUE għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-awtoritajiet ta’ Stat Membru huma marbuta jirrikonoxxu l-bidla ta’ isem ċittadin tal-imsemmi Stat Membru meta tali ċittadin ikun fl-istess ħin ċittadin ta’ Stat Membru ieħor u jkun kiseb (għal darba oħra), f’dan l-aħħar Stat Membru, il-kunjom oriġinali tiegħu mogħti fit-twelid, permezz ta’ bidla fl-isem li ma kinitx relatata ma’ bidla fl-istatus skont id-dritt tal-familja, minkejja li dan l-isem ma kienx akkwistat matul residenza abitwali taċ-ċittadin fl-Istat Membru l-ieħor u li kien ġie akkwistat fuq talba ta’ dan iċ-ċittadin?


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/9


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Općinski sud u Puli-Pola (Il-Kroazja) fit-23 ta’ Ottubru 2015 – Pula Parking d.o.o. vs Sven Kalus Tederahn

(Kawża C-551/15)

(2016/C 048/16)

Lingwa tal-kawża: il-Kroat

Qorti tar-rinviju

Općinski sud u Puli-Pola

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Pula Parking d.o.o.

Konvenuti: Sven Kalus Tederahn

Domandi preliminari

1)

Fid-dawl tan-natura ġuridika tar-relazzjonijiet bejn il-partijiet fit-tilwima, ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 (1), huwa applikabbli għall-każ inkwistjoni?

2)

Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 jirreferi għall-ġurisdizzjoni tan-nutara fir-Repubblika tal-Kroazja?


(1)  Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-12 ta’ Diċembru 2012, dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (ĠU L 351, p. 1).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/10


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-2 ta’ Novembru 2015 – Georg Rolof, Markus Heimann vs TUIfly GmbH

(Kawża C-561/15)

(2016/C 048/17)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Amtsgericht Hannover

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Georg Rolof, Markus Heimann

Konvenuta: TUIfly GmbH

Il-kawża tħassret mir-Reġistru tal-Qorti tal-Ġustizzja permezz ta’ digriet tas-27 ta’ Novembru 2015.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/10


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Varese (l-Italja) fid-9 ta’ Novembru 2015 – proċeduri kriminali kontra Mauro Scialdone

(Kawża C-574/15)

(2016/C 048/18)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale di Varese

Parti fil-kawża prinċipali

Mauro Scialdone

Domandi preliminari

1)

Id-dritt tal-Unjoni, u b’mod partikolari d-dispożizzjonijiet magħquda tal-Artikoli 4(3) TUE, 325 TFUE u [tad-]Direttiva 2006/112 (1), li jimponu l-obbligu ta’ assimilazzjoni fuq l-Istati Membri fir-rigward tal-politiki ta’ sanzjoni, jista’ jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi l-promulgazzjoni ta’ dispożizzjoni nazzjonali li tipprevedi li n-nuqqas ta’ ħlas tal-VAT huwa kriminalment punibbli meta l-ammont jaqbeż limitu espress f’valur montetarju ogħla minn dak stabbilit għan-nuqqas ta’ ħlas tat-taxxa diretta fuq id-dħul?

2)

Id-dritt tal-Unjoni, u b’mod partikolari d-dispożizzjonijiet magħquda tal-Artikoli 4(3) TUE, 325 TFUE u [tad-]Direttiva 2006/112, li jimponu fuq l-Istati Membri l-obbligu li jipprevedu sanzjonijiet effettivi, dissważivi u proporzjonati sabiex jipproteġu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea, jista’ jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi l-promulgazzjoni ta’ dispożizzjoni nazzjonali li teżenta minn sanzjoni lill-persuna akkużata (kemm jekk hija tkun amministratur, rappreżentant legali, delegat biex jeżerċita funzjonijiet ta’ natura fiskali jew persuna li kkontribwixxiet għall-ksur) meta l-entità li għandha personalità ġuridika li magħha l-persuna akkużata hija marbuta għamlet il-ħlas tardiv tat-taxxa u tas-sanzjonijiet amministrattivi dovuti fir-rigward tal-VAT, minkejja li l-kontroll fiskali diġà seħħ u minkejja li tressqu proċeduri kriminali, ġew ifformulati l-akkużi u ġie kkonstatat li l-persuna akkużata ġiet debitament informata bl-akkużi fil-kuntest tal-proċeduri u dan sad-dikjarazzjoni tal-ftuħ tal-proċeduri f’sistema li ma timponi, fuq l-imsemmi amministratur, rappreżentant legali jew fuq id-delegati tagħhom u fuq il-persuni li kkontribwixxew għall-ksur, ebda sanzjoni oħra, anki amministrattiva?

3)

Il-kunċett ta’ frodi previst fl-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni PFI għandu jiġi interpretat fis-sens li għandu jiġi kkunsidrat li dan il-kunċett ikopri wkoll l-ipoteżi ta’ nuqqas ta’ ħlas, ta’ ħlas parzjali jew tardiv tat-taxxa fuq il-valur miżjud u, konsegwentement, l-Artikolu 2 tal-konvenzjoni ċċitata iktar ’il fuq jimponi fuq l-Istat Membru jissanzjona permezz ta’ pieni ta’ priġunerija n-nuqqas ta’ ħlas u l-ħlas parzjali jew tardiv tal-VAT għal ammonti li jaqbżu EUR 50 000?

Fil-każ ta’ risposta negattiva, wieħed għandu jistaqsi jekk ir-rekwiżit tal-Artikolu 325 TFUE li jimponi fuq l-Istati Membri jimponu sanzjonijiet, inklużi kriminali, dissważivi, proporzjonati u effettivi, għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi leġiżlazzjoni nazzjonali li teżenta mir-responsabbiltà kriminali u amministrattiva lill-amministraturi u lir-rappreżentanti legali tal-persuni ġuridiċi jew lid-delegati tagħhom u lill-persuni li kkontribwixxew għall-ksur, fil-każ ta’ nuqqas ta’ ħlas, ta’ ħlas parzjali jew tardiv tal-VAT għal ammonti minn 3 sa 5 darbiet ogħla mil-limiti minimi stabbiliti f’każ ta’ frodi, li jammontaw għal EUR 50 000?


(1)  Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 347, p. 1).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/11


Appell ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 minn Alain Laurent Brouillard mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fl-14 ta’ Settembru 2015 fil-Kawża T-420/13, Brouillard vs Il-Qorti tal-Ġustizzja

(Kawża C-590/15 P)

(2016/C 048/19)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellant: Alain Laurent Brouillard (rappreżentant: P. Vande Casteele, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Talbiet

tiddikjara l-appell fondat u tannulla s-sentenza tal-14 ta’ Settembru 2015 (T-420/13);

tannulla l-ittri tal-5 ta’ Ġunju 2013 li permezz tagħhom il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tistieden lil IDEST Communication SA, minn naħa, sabiex tissottometti offerti fil-kuntest tal-proċedura nnegozjata ta’ għoti tal-kuntratti fid-dawl tal-konklużjoni tal-kuntratti-qafas għat-traduzzjoni ta’ testi legali ta’ ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Franċiż (ĠU 2013/S 047-075037) u, min-naħa l-oħra, tikkonferma li l-appellant ma kienx imqabbad għall-provvista ta’ servizzi li hija s-suġġett tal-kuntratt.

Aggravji u argumenti prinċipali

1.

Fil-kuntest ta’ provvista ta’ servizzi għat-traduzzjoni, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea qieset li l-appellant ma setax jiġi aċċettat bħala subappaltatur ta’ kumpannija mistiedna tissottometti offerta minħabba li “[…] id-diploma li [kien] kiseb mill-Università ta’ Poitiers (master fil-liġi, ekonomija, amministrazzjoni, għall-finijiet professjonali, dritt privat, bi speċjalizzazzjoni għall-ġuristi lingwisti), minkejja li kieket tikkostitwixxi diploma fil-livell ta’ master 2, ma kinitx turi taħriġ legali komplut” u li “din l-evalwazzjoni [kienet] konformi ma’ prattika stabbilita tal-unità ta’ traduzzjoni tal-lingwa Franċiża, li tqis li t-taħriġ ta’ ‘ġurista lingwista’ propost mill-Università ta’ Poitiers (master 2) ma huwiex taħriġ legali li jissodisfa r-rekwiżiti msemmija fil-punt III.2.1 tal-avviż ta’ kuntratt”, peress li huwa speċifikat li “l-metodu ta’ ksib tad-diploma (‘VAE’, jiġifieri validazzjoni tal-kisba tal-esperjenza) ma kellu l-ebda impatt fuq l-evalwazzjoni […]”.

2.

L-appellant jallega ksur tal-prinċipji ġenerali tal-ugwaljanza, tal-libertà ta’ stabbiliment, tal-moviment liberu tal-ħaddiema, tal-libertà ta’ provvista ta’ servizzi, tal-prinċipju ta’ proporzjonalità, tal-Artikoli 14, 15, 16, 20, 21, 51 u 52 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, tal-Artikoli 45, 49, 51, 56 u 57 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, tad-dritt għall-edukazzjoni u għall-istruzzjoni, kif ukoll żball ta’ liġi u eċċess ta’ poter.

3.

Il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi meta kkonkludiet li ma kienx hemm “indħil” fid-drittijiet u l-libertajiet iċċitati iktar 'il fuq. L-iżball ta’ liġi huwa iktar u iktar stabbilit peress li l-appellant għandu kwalifiki li huma intiżi, essenzjalment, għall-provvista ta’ servizzi ta’ traduzzjoni legali. Il-Qorti tal-Ġustizzja, barra minn hekk, minn tal-inqas “indaħħlet” fid-dritt tal-appellant milli jibbenefika mill-istudji segwiti bħala avukat u bħala traduttur Universitarju.

4.

Il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi wkoll u kisret id-dritt tal-Unjoni meta qieset li l-awtorità kontraenti ma kinitx obbligata li tagħmel paragun minħabba l-fatt li d-Direttiva 2005/36 (1) ma kinitx tapplika u li, għaldaqstant “l-appellant ma setax jistrieħ fuq il-ġurisprudenza dwar ir-rikonoxximent tad-diplomi sabiex isostni li, f’dan il-każ, il-Qorti tal-Ġustizzja kellha tieħu inkunsiderazzjoni kwalifiki u esperjenza oħra tal-appellant”.

5.

Il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi ieħor meta qieset li l-awtorità kontraenti setgħet ġustament ma tiħux inkunsiderazzjoni d-diploma ta’ “master fil-liġi” (Bac + 5), mogħtija fi Franza, u dan “fid-dawl tad-diversi diplomi disponibbli fil-Belġju u fi Franza qabel u wara r-riforma tal-2004 li tarmonizza d-diplomi tal-edukazzjoni superjuri fl-Ewropea”.

6.

Il-ksur tal-libertajiet fundamentali u tal-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni ċċitati iktar 'il fuq, meħuda weħidhom jew flimkien mal-prinċipji ta’ proporzjonalità, jirriżulta wkoll mill-fatt li d-deċiżjoni sabiex l-appellant jiġi eskluż kienet ġiet adottata mingħajr ma ttieħdu inkunsiderazzjoni d-diplomi, iċ-ċertifikati u l-kwalifiki l-oħra u l-esperjenza professjonali rilevanti tiegħu u mingħajr ma ġew ipparagunati l-kwalifiki akkademiċi u professjonali pprovduti minnu ma’ dawk rikjesti mill-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt.


(1)  Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-7 ta’ Settembru 2005, dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (ĠU L 255, p. 22).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/13


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fis-16 ta’ Novembru 2015 – Staatssecretaris van Financiën vs Lemnis Lighting BV

(Kawża C-600/15)

(2016/C 048/20)

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Hoge Raad der Nederlanden

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Staatssecretaris van Financiën

Konvenuta: Lemnis Lighting BV

Domanda preliminari

L-intestaturi 8539, 8541, 8543, 8548 u 9405 tan-Nomenklatura Maqgħuda għandhom jiġu interpretati fis-sens li prodotti bħal-lampi led, li huma magħmula minn dajowds li jagħtu d-dawl u komponenti elettriċi oħra, kif ukoll minn kapsula tal-ħġieġ u minn fitting Edison, u li jservu biex idawlu wara li jkunu ddaħħlu f’tagħmir għad-dawl, għandhom jiġu kklassifikati taħt waħda minn dawn l-intestaturi? Jekk tingħata risposta fl-affermattiv, taħt liema minn dawn l-intestaturi għandhom jiġu kklassifikati dawn il-prodotti? Jekk tingħata risposta fin-negattiv, taħt liema intestatura oħra għandha ssir il-klassifikazzjoni?


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/13


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-18 ta’ Novembru 2015 – Stichting Brein, Partijiet oħra: Ziggo BV u XS4ALL Internet BV

(Kawża C-610/15)

(2016/C 048/21)

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Hoge Raad der Nederlanden

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Stichting Brein

Partijiet oħra: Ziggo BV, XS4ALL Internet BV

Domandi preliminari

1)

L-amministratur ta’ sit internet jagħmel komunikazzjoni lill-pubbliku fis-sens tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2001/29 (1), meta ebda xogħol protett ma jkun jinsab fuq dan is-sit, iżda jkun hemm sistema […] li permezz tagħha metadata dwar xogħlijiet protetti li tinsab fuq il-kompjuters tal-utenti tiġi indiċjata u kklassifikata għall-utenti b’tali mod li dawn tal-aħħar ikunu jistgħu b’hekk jittraċċaw, itellgħu u jniżżlu x-xogħlijiet protetti?

2)

Jekk l-ewwel domanda tingħata risposta negattiva:

L-Artikolu 8(3) tad-Direttiva 2001/29 u l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/48 (2) jippermettu li tingħata ordni kontra intermedjarju fis-sens tal-imsemmija dispożizzjonijiet meta dan l-intermedjarju jiffaċilita l-atti ta’ ksur imwettqa minn terzi bil-mod imsemmi fl-ewwel domanda?


(1)  Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta’ Mejju 2001, dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 230).

(2)  Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tad-29 ta’ April 2004, fuq l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 2, p. 32).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/14


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-iSpetsializiran nakazatelen sad (il-Bulgarija) fit-18 ta’ Novembru 2015 – Proċeduri kriminali kontra Kolev et

(Kawża C-612/15)

(2016/C 048/22)

Lingwa tal-kawża: il-Bulgaru

Qorti tar-rinviju

Spetsializiran nakazatelen sad

Partijiet fil-kawża prinċipali

Kolev et

Domandi preliminari

1)

Leġiżlazzjoni nazzjonali tkun kompatibbli mal-obbligu ta’ Stat Membru li jipprevedi prosekuzzjoni kriminali effettiva fir-rigward ta’ reati mwettqa minn uffiċjali doganali meta, skont din il-leġiżlazzjoni, il-proċeduri kriminali mressqa kontra uffiċjali doganali minħabba l-parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali għat-twettiq ta’ reati ta’ korruzzjoni fil-kuntest tal-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom (aċċettazzjoni ta’ tixħim fi flus sabiex ma jitwettaqx kontroll doganali) kif ukoll minħabba tixħim speċifiku u minħabba l-ħabi ta’ tixħim fi flus jiġu konklużi taħt il-kundizzjonijiet segwenti mingħajr ma l-qorti ma tkun eżaminat fil-mertu l-akkużi kriminali mressqa: (a) ikunu għaddew sentejn mit-tressiq tal-akkużi kriminali; (b) il-persuna akkużata tkun ressqet talba għall-konklużjoni tal-investigazzjoni kriminali; (c) il-qorti tkun tat lill-prosekutur pubbliku terminu ta’ tliet xhur sabiex jikkonkludi l-investigazzjoni preliminari; (d) f’dan it-terminu l-prosekutur pubbliku jkun wettaq “ksur ta’ rekwiżiti proċedurali essenzjali” (b’mod speċifiku, pubblikazzjoni irregolari ta’ akkuża kriminali emendata, nuqqas ta’ aċċess għall-fajl tal-investigazzjoni u kontradizzjoni fl-att ta’ akkuża); (e) il-qorti tkun tat lill-prosekutur pubbliku terminu ġdid ta’ xahar sabiex jirrimedja dan il-“ksur ta’ rekwiżiti proċedurali essenzjali”; [(f)] il-prosekutur pubbliku ma jkunx irrimedja dan il-“ksur ta’ rekwiżiti proċedurali essenzjali” f’dan it-terminu – fejn ir-raġuni għat-twettiq ta’ dan il-ksur matul l-ewwel terminu ta’ tliet xhur u għall-fatt li dan il-ksur ma kienx irrimedjat fl-aħħar terminu ta’ xahar hija dovuta kemm għall-prosekutur pubbliku (nuqqas ta’ eliminazzjoni tal-kontradizzjoni fl-att ta’ akkuża; nuqqas ta’ implementazzjoni ta’ passi konkreti matul il-parti l-kbira minn dawn it-termini) u kemm għad-difiża (ksur tal-obbligu ta’ kooperazzjoni fil-pubblikazzjoni tal-akkużi kriminali u fl-għoti ta’ aċċess għall-fajl tal-investigazzjoni minħabba li l-persuni akkużati ddaħħlu l-isptar u minħabba l-invokazzjoni ta’ obbligi professjonali oħra tal-avukati); [(g)] jitnissel dritt suġġettiv għall-persuna akkużata li l-proċeduri kriminali jitwaqqfu minħabba li l-“ksur ta’ rekwiżiti proċedurali essenzjali” ma jkunx ġie rrimedjat fit-terminu mogħti?

2)

Fil-każ li l-ewwel domanda tingħata risposta fin-negattiv, liema parti mis-sistema legali deskritta iktar ’il fuq għandha l-qorti tastjeni milli tapplika sabiex tiżgura l-applikazzjoni effettiva tad-dritt tal-Unjoni: 2.1 it-twaqqif tal-proċeduri kriminali mal-iskadenza tat-terminu ta’ xahar jew, 2.2 il-klassifikazzjoni tan-nuqqasijiet deskritti iktar ’il fuq bħala “ksur ta’ rekwiżiti proċedurali essenzjali” jew, 2.3 il-protezzjoni tad-dritt suġġettiv imnissel kif deskritt fil-punt [(g) taħt l-ewwel domanda] – fil-każ li jkun possibbli li dan il-ksur jiġi rrimedjat b’mod effettiv fil-kuntest tal-proċedura ġudizzjarja?

2.1.

Id-deċiżjoni li ma tiġix applikata dispożizzjoni legali nazzjonali li tipprevedi l-waqfien tal-proċeduri kriminali għandha tiddependi mill-fatt li:

(A)

il-prosekutur pubbliku jkun ingħata terminu addizzjonali sabiex jirrimedja l-“ksur ta’ rekwiżiti proċedurali essenzjali” li jkun twil daqs il-perijodu li matulu kien oġġettivament impossibbli għalih li jagħmel dan minħabba ostakoli min-naħa tad-difiża?

(B)

fil-każ (A), il-qorti tkun ikkonstatat li dawn l-ostakoli kienu r-riżultat ta’ “abbuż ta’ liġi”?

(C)

fil-każ li tingħata risposta negattiva għal (A), id-dritt nazzjonali jipprevedi garanziji adegwati għall-konklużjoni ta’ investigazzjonijiet kriminali fi żmien raġonevoli?

2.2.

Id-deċiżjoni li ma tiġix applikata l-klassifikazzjoni, prevista fid-dritt nazzjonali, tan-nuqqasijiet deskritti iktar ’il fuq bħala “ksur ta’ rekwiżiti proċedurali essenzjali” hija kompatibbli mad-dritt tal-Unjoni, b’mod partikolari:

(A)

Id-dritt previst fl-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 2012/13/UE (1), li jipprovdi li d-difiża għandha tingħata informazzjoni ddettaljata dwar l-akkuża, ikun żgurat b’mod adegwat:

(-1)

meta din l-informazzjoni tingħata wara l-preżentata konkreta tal-att ta’ akkuża fil-qorti iżda qabel l-eżami tiegħu mill-qorti, kif ukoll meta, fi stadju preċedenti meta l-att ta’ akkuża jkun għadu ma ġiex ippreżentat fil-qorti, id-difiża tkun ingħatat informazzjoni kompleta dwar l-elementi prinċipali tal-akkuża (sitwazzjoni applikabbli fil-każ tal-akkużat M. Hristov)?

(-2)

fil-każ li r-risposta għad-domanda 2.2(A)(-1) tkun fl-affermattiv: meta din l-informazzjoni tingħata wara l-preżentata konkreta tal-att ta’ akkuża fil-qorti iżda qabel l-eżami tiegħu mill-qorti, u meta d-difiża tkun ingħatat, fi stadju preċedenti meta l-att ta’ akkuża jkun għadu ma ġiex ippreżentat fil-qorti, informazzjoni parzjali dwar l-elementi prinċipali tal-akkuża, f’sitwazzjoni fejn tkun ingħatat biss informazzjoni parzjali minħabba ostakoli min-naħa tad-difiża stess (sitwazzjoni applikabbli fil-każ tal-akkużati N. Kolev u S. Kostadinov)?

(-3)

meta din l-informazzjoni tkun tinkludi kontradizzjoni fir-rigward tal-formulazzjoni konkreta tal-akkuża ta’ korruzzjoni (darba jingħad li akkużat ieħor kien talab espliċitament tixħim fi flus filwaqt li l-akkużat M. Hristov kien indika, bl-espressjoni fuq wiċċu, li ma kienx kuntent bl-ammont żgħir ta’ flus li l-persuna suġġetta għall-eżami doganali kienet offriet, u darba oħra jingħad li l-akkużat M. Hristov talab verbalment u espliċitament tixħim fi flus)?

(B)

Id-dritt previst fl-Artikolu 7(3) tad-Direttiva 2012/13/UE, li jipprovdi li d-difiża għandha tingħata aċċess għall-materjal “mhux iktar tard mill-preżentazzjoni tal-merti tal-akkuża għall-eżami ta’ qorti”, ikun żgurat b’mod adegwat fil-kawża prinċipali meta d-difiża tkun ingħatat, fi stadju preċedenti, aċċess għall-parti essenzjali tal-materjal u tkun ingħatat il-possibbiltà li teżmina l-materjal, possibbiltà li d-difiża madankollu ma approfittatx ruħha minnha minħabba ostakoli (mard, obbligi professjonali) u fuq il-bażi tad-dritt nazzjonali li jirrikjedi li l-istedina għall-eżami tal-materjal għandha ssir minn tal-inqas tliet ijiem qabel? Fil-każ li l-ostakoli ma jkunux għadhom preżenti, għandha tingħata possibbiltà permezz ta’ stedina li ssir minn tal-inqas tliet ijiem qabel? Huwa meħtieġ li jiġi eżaminat jekk l-imsemmija ostakoli kinux jeżistu oġġettivament jew jekk kinux jammontaw għal abbuż ta’ liġi?

(C)

Ir-rekwiżit legali ta’ “mhux aktar tard mit-tressiq tal-merti tal-akkuża quddiem il-qorti” [u ta’ “mhux iktar tard mill-preżentazzjoni tal-merti tal-akkuża għall-eżami ta’ qorti”] previst [rispettivament] fl-Artikolu 6(3) u fl-Artikolu 7(3) tad-Direttiva 2012/13/UE għandu l-istess tifsira f’dawn iż-żewġ dispożizzjonijiet? Xi jfisser dan ir-rekwiżit: qabel il-preżentata konkreta tal-att ta’ akkuża fil-qorti jew mhux iktar tard mill-preżentata tiegħu fil-qorti, jew wara l-preżentata tiegħu fil-qorti iżda qabel ma l-qorti tkun ħadet miżuri sabiex teżamina dan l-att ta’ akkuża?

(D)

Ir-rekwiżit legali li d-difiża tingħata informazzjoni dwar l-akkuża u aċċess għall-materjal fil-proċess tal-kawża b’tali mod li jkunu jistgħu jiġu żgurati l-“eżerċizzju effettiv tad-drittijiet tad-difiża” u l-“korrettezza tal-proċeduri”, fis-sens tal-Artikolu 6(1) u tal-Artikolu 7(2) u (3) tad-Direttiva 2012/13/UE, għandu l-istess tifsira f’dawn iż-żewġ dispożizzjonijiet? Dan ir-rekwiżit ikun osservat:

(-1)

meta d-difiża tkun ingħatat informazzjoni ddettaljata dwar l-akkuża wara l-preżentata tal-att ta’ akkuża fil-qorti iżda qabel ma jkunu ttieħdu miżuri għall-eżami fil-mertu tiegħu u meta d-difiża tkun ingħatat perijodu suffiċjenti sabiex tipprepara ruħha? Fi stadju preċedenti tkun ingħatat informazzjoni kompleta jew parzjali dwar l-akkuża.

(-2)

meta d-difiża tkun ingħatat aċċess għall-materjal kollu wara l-preżentata tal-att ta’ akkuża fil-qorti iżda qabel ma jkunu ttieħdu miżuri għall-eżami fil-mertu tiegħu u meta d-difiża tkun ingħatat perijodu suffiċjenti sabiex tipprepara ruħha? Fi stadju preċedenti d-difiża tkun ingħatat aċċess għall-parti l-kbira mill-materjal fil-proċess tal-kawża.

(-3)

meta l-qorti tkun ħadet miżuri sabiex tiggarantixxi lid-difiża li kwalunkwe dikjarazzjoni magħmula minnha wara li tkun kisbet għarfien tal-att ta’ akkuża ddettaljat u kwalunkwe materjal inkluż fil-proċess tal-kawża jkollhom l-istess rilevanza daqslikieku kienu saru jew ġew ippreżentati lill-prosekutur pubbliku qabel il-preżentata tal-att ta’ akkuża?

(E)

Ikunu qegħdin jiġu żgurati l-“korrettezza tal-proċeduri” fis-sens tal-Artikolu 6(1) u (4) kif ukoll l-“eżerċizzju effettiv tad-drittijiet tad-difiża” fis-sens tal-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2012/13/UE fil-każ li l-qorti tiddeċiedi li tiftaħ proċedura ġudizzjarja fuq il-bażi ta’ att ta’ akkuża finali li jkun fih kontradizzjoni fir-rigward tal-formulazzjoni konkreta tal-akkuża ta’ korruzzjoni, filwaqt li mbagħad tagħti lill-prosekutur pubbliku l-possibbiltà li jirrimedja din il-kontradizzjoni u lill-partijiet il-possibbiltà li jinvokaw b’mod sħiħ id-drittijiet li kien ikollhom li kieku l-att ta’ akkuża kien ġie ppreżentat mingħajr l-imsemmija kontradizzjoni?

(F)

Id-dritt ta’ aċċess għas-servizzi ta’ avukat irrikonoxxut fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2013/48/UE (2) ikun żgurat b’mod adegwat meta, matul il-proċedura ta’ investigazzjoni kriminali, l-avukat ikun ingħata l-possibbiltà li jidher sabiex jiġi informat dwar l-akkuża preliminari u sabiex ikollu aċċess għall-materjal kollu fil-proċess tal-kawża, possibbiltà li l-avukat madankollu ma jkunx approfitta ruħu minnha minħabba obbligi professjonali u fuq il-bażi tad-dritt nazzjonali li jirrikjedi li l-istedina għandha ssir minn tal-inqas tliet ijiem qabel? Fil-każ li dawn l-obbligi professjonali ma jkunux għadhom preżenti, għandha ssir stedina oħra minn tal-inqas tliet ijiem qabel? Huwa meħtieġ li jiġi eżaminat jekk il-fatt li l-avukat ma deherx huwiex iġġustifikat jew jekk jammontax għal abbuż ta’ liġi?

(G)

Il-ksur tad-dritt, irrikonoxxut fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2013/48/UE, ta’ aċċess għas-servizzi ta’ avukat fil-proċedura ta’ investigazzjoni jkollu impatt fuq l-“eżerċizzju tad-drittijiet tad-difiża b’mod prattiku u b’mod effettiv” meta l-qorti, wara l-preżentata tal-att ta’ akkuża fil-qorti, tagħti lill-avukat aċċess sħiħ għall-att ta’ akkuża finali u ddettaljat kif ukoll għall-materjal kollu fil-proċess tal-kawża, u mbagħad tieħu miżuri sabiex tiggarantixxi lill-avukat li kwalunkwe dikjarazzjoni magħmula minnu wara li jkun kiseb għarfien tal-att ta’ akkuża ddettaljat u kwalunkwe materjal inkluż fil-proċess tal-kawża jkollhom l-istess rilevanza daqslikieku kienu saru jew ġew ippreżentati lill-prosekutur pubbliku qabel il-preżentata tal-att ta’ akkuża?

2.3

Id-dritt suġġettiv li jitnissel favur il-persuna akkużata li l-proċeduri kriminali jitwaqqfu (fil-kundizzjonijiet deskritti iktar ’il fuq) huwa kompatibbli mad-dritt tal-Unjoni minkejja li jibqa’ possibbli li l-“ksur ta’ rekwiżiti proċedurali essenzjali”, li ma jkunx ġie rrimedjat mill-prosekutur pubbliku, jiġi rrimedjat kompletament permezz ta’ miżuri meħuda mill-qorti matul il-proċedura ġudizzjarja, b’tali mod li fl-aħħar mill-aħħar is-sitwazzjoni legali tal-persuna akkużata tkun identika għal dik li kienet tkun tinsab fiha li kieku dan il-ksur kien ġie rrimedjat fil-ħin?

3)

Regoli nazzjonali iktar favorevoli dwar id-dritt għat-trattament tal-kawża f’terminu raġenvoli, dwar id-dritt għal informazzjoni kif ukoll dwar id-dritt ta’ aċċess għas-servizzi ta’ avukat għandhom jiġu applikati meta dawn ir-regoli, flimkien ma’ ċirkustanzi oħra (tal-proċedura deskritta taħt il-punt 1), iwasslu għall-waqfien tal-proċeduri kriminali?

4)

L-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2013/48/UE għandu jiġi interpretat fis-sens li jawtorizza lill-qorti nazzjonali sabiex teskludi mill-proċedura ġudizzjarja avukat li jkun irrappreżenta tnejn mill-akkużati fejn wieħed minnhom ikun ipprovda spjegazzjonijiet dwar fatti li jolqtu l-interessi tal-akkużat l-ieħor li, min-naħa tiegħu, ma jkun ipprovda ebda spjegazzjoni?

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għal din id-domanda, il-qorti tkun qiegħda tiżgura d-dritt ta’ aċċess għas-servizzi ta’ avukat fis-sens tal-Artikolu 3(1) ta’ din id-direttiva jekk, wara li tkun ippermettiet il-parteċipazzjoni fil-proċedura ġudizzjarja ta’ avukat li jkun qiegħed jirrappreżenta fl-istess ħin żewġ akkużati b’interessi kunfliġġenti, taħtar, għal kull wieħed mill-akkużati, avukati maħtura ex officio ġodda u differenti sabiex jirrappreżentawhom?


(1)  Direttiva 2012/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta’ Mejju 2012, dwar id-dritt għall-informazzjoni fi proċeduri kriminali (ĠU L 142, p. 1).

(2)  Direttiva 2013/48/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta’ Ottubru 2013, dwar id-dritt ta’ aċċess għas-servizzi ta’ avukat fi proċedimenti kriminali u fi proċedimenti ta’ mandat ta’ arrest Ewropew, u dwar id-dritt li tiġi infurmata parti terza dwar iċ-ċaħda tal-libertà u d-dritt għal komunikazzjoni ma’ partijiet terzi u mal-awtoritajiet konsulari, matul iċ-ċaħda tal-libertà (ĠU L 294, p. 1).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/17


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de Primera Instancia no 5 de Alcobendas (Spanja) fl-20 ta’ Novembru 2015 – Ibercaja Banco S.A.U. vs José Cortés González

(Kawża C-613/15)

(2016/C 048/23)

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Qorti tar-rinviju

Juzgado de Primera Instancia no 5 de Alcobendas

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Ibercaja Banco S.A.U.

Konvenut: José Cortés González

Domandi preliminari

1)

L-Artikoli 3(1), 4(1), 6(1) u 7(1) tad-Direttiva 93/13/KEE (1), tal-5 ta’ April 1993, jipprekludu regola nazzjonali bħall-Artikolu 114 tal-ligi dwar l-ipoteki, li tippermetti lil qorti nazzjonali, meta tevalwa n-natura inġusta ta’ klawżola li tiffissa interessi moratorji, tistħarreġ biss jekk ir-rata ta’ interessi miftiehma hijiex iktar minn tliet darbiet ogħla mir-rata ta’ interess legali, u mhux li tieħu inkunsiderazzjoni ċirkustanzi ohra?

2)

L-Artikoli 3(1), 4(1), 6(1) u 7(1) tad-Direttiva 93/13/KEE, jipprekludu regola nazzjonali bħall-Artikolu 693 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Spanjol, li tippermetti li jintalab l-ammont sħiħ ta’ self b’mod antiċipat minħabba nuqqas ta’ ħlas ta’ tliet pagamenti ta’ kull xahar, mingħajr ma jittieħdu inkunsiderazzjoni fatturi oħra bħat-tul jew l-ammont tas-self jew kull raġuni ohra rilevanti, u li, barra minn hekk, tissuġġetta l-possibbiltà li jiġu evitati l-effetti ta’ din l-iskadenza antiċipata għar-rieda tal-kreditur, minbarra fil-każijiet li fihom l-ipoteka hija marbuta fuq ir-residenza abitwali tad-debitur?

3)

Ir-raba’ dispożizzjoni tranżitorja tal-Ligi 1/2013 hija kuntrarja għall-ġurisprudenza COFIDIS (2)?


(1)  Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE, tal-5 ta’ April 1993, dwar klawżoli inġusti f’kuntratti mal-konsumatur (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15, Vol. 2, p. 288)

(2)  Sentenza C-473/00, EU:C:2002:705.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/18


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (Franza) fit-23 ta’ Novembru 2015 – A-Rosa Flussschiff GmbH vs Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), aventi kawża tal-Urssaf du Bas-Rhin, Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

(Kawża C-620/15)

(2016/C 048/24)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Cour de cassation

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: A-Rosa Flussschiff GmbH

Konvenuti: Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), aventi kawża tal-Urssaf du Bas-Rhin, Sozialversicherunganstalt des Kantons Graubünden

Domanda preliminari

L-effett marbut maċ-ċertifikat E 101 maħruġ, skont l-Artikoli 11(1), u 12a(1a) tar-Regolament Nru 574/72/KEE, tal-21 ta’ Marzu 1972, li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta’ skemi ta’ sigurtà soċjali għal persuni impjegati u l-familji tagħhom li jiċċaqilqu fi ħdan il-Komunità (1), mill-istituzzjoni indikata mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li l-leġiżlazzjoni tiegħu dwar is-sigurtà soċjali tibqa’ tapplika għas-sitwazzjoni tal-ħaddiem impjegat, huwa impost, minn naħa, fuq l-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet tal-Istat ospitanti, u min-naħa l-oħra, fuq il-qrati tal-istess Stat Membru, meta jiġi kkonstatat li l-kundizzjonijiet tal-attività tal-ħaddiem impjegat ma jaqgħux manifestament taħt il-kamp ta’ applikazzjoni ratione materiae tar-regoli derogatorji tal-Artikolu 14(1) u (2), tar-Regolament Nru 1408/71 (2)?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5, Vol. 1, p. 83.

(2)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5, Vol. 1, p. 35.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/18


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (Franza) fit-23 ta’ Novembru 2015 – W et vs Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Caisse Carpimko

(Kawża C-621/15)

(2016/C 048/25)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Cour de cassation

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: W et

Konvenuti: Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Caisse Carpimko

Domandi preliminari

1)

L-Artikolu 4 tad-Direttiva tal-Kunsill, tal-25 ta’ Lulju 1985, dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri dwar responabbiltà għall-prodotti difettużi (1) jipprekludi, fil-qasam tar-responsabbiltà tal-laboratorji farmaċewtiċi għat-tilqimiet li huma jimmanufatturaw, metodu ta’ prova li permezz tiegħu l-qorti li tiddeċiedi fuq il-mertu, fl-eżerċizzju tas-setgħa sovrana tagħha ta’ evalwazzjoni, tista’ tqis li l-punti ta’ fatt invokati mir-rikorrent jikkostitwixxu preżunzjonijiet serji, preċiżi u konkordanti, ta’ natura li jagħtu prova tad-difett tat-tilqima u tal-eżistenza ta’ rabta kawżali tagħha mal-marda, minkejja l-konstatazzjoni li r-riċerka medika ma tistabbilixxix rabta bejn it-tilqima u s-seħħa tal-marda?

2)

Fil-każ ta’ risposta fin-negattiv għad-domanda 1, l-Artikolu 4 tad-Direttiva 85/374, iċċitata iktar ’il fuq, jipprekludi sistema ta’ preżunzjonijiet li permezz tagħha l-eżistenza ta’ rabta kawżali bejn id-difett relatat ma’ tilqima u d-dannu subit mill-vittma dejjem titqies bħala stabbilita fil-preżenza ta’ ċerti indikazzjonijiet ta’ kawżalità?

3)

Fil-każ ta’ risposta fl-affermattiv għad-domanda 1, l-Artikolu 4 tad-Direttiva 85/374, iċċitata iktar ’il fuq, għandu jiġi interpretat fis-sens li l-prova, li għandha tiġi prodotta mill-vittma, tal-eżistenza ta’ rabta kawżali bejn id-difett relatat ma’ tilqima u d-dannu subit minnha tista’ titqies li ġiet prodotta biss jekk din ir-rabta tkun stabbilita b’mod xjentifiku?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15, Vol. 1, p. 257.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/19


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Vilniaus apygardos administracinis teismas (il-Litwanja) fit-23 ta’ Novembru 2015 – Litdana UAB vs Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Kawża C-624/15)

(2016/C 048/26)

Lingwa tal-kawża: il-Litwan

Qorti tar-rinviju

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Litdana UAB

Konvenut: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Domandi preliminari

1)

Hemm lok li tiġi awtorizzata, skont l-Artikoli 314(a) u 226(11) tad-Direttiva 2006/112 (1) kif ukoll skont l-Artikoli 314(d) u 226(14) ta’ din id-direttiva, leġiżlazzjoni nazzjonali u/jew prassi nazzjonali bbażata fuqha li tipprojbixxi lil persuna taxxabbli tapplika l-iskema ta’ marġni fil-qasam tal-VAT minħabba li, waqt kontroll fiskali mwettaq mill-awtorità tat-taxxa, irriżulta li informazzjoni/data ineżatta dwar l-applikazzjoni tal-iskema ta’ marġni fil-qasam tal-VAT u/jew dwar eżenzjoni mill-VAT kienet tinsab fil-fatturi tal-VAT relatati mal-oġġetti kkunsinnati, filwaqt li l-persuna taxxabbli ma kinitx taf dwar dan u ma setgħetx tkun tafu?

2)

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 314 tad-Direttiva 2006/112 għandhom jinftiehmu u jiġu interpretati fis-sens li, minkejja li l-fattura tal-VAT tindika li l-oġġetti huma eżenti mill-VAT (Artikolu 226(11) tad-Direttiva 2006/112) u/jew li l-bejjiegħ applika l-iskema ta’ marġni sabiex jikkunsinna l-oġġetti (Artikolu 226(14) tad-Direttiva 2006/112), il-persuna taxxabbli tikseb id-dritt li tapplika l-iskema ta’ marġni ta’ VAT biss jekk il-fornitur tal-oġġetti japplika realment l-iskema ta’ marġni u jwettaq debitament l-obbligi tiegħu fil-qasam tal-ħlas tal-VAT (iħallas il-VAT fl-Istat tiegħu abbażi tal-marġni)?


(1)  Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, ta[t-]28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 347, p. 1).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/20


Appell ippreżentat fl-1 ta’ Diċembru 2015 minn VSM Geneesmiddelen BV mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fis-16 ta’ Settembru 2015 fil-Kawża T-578/14, VSM Geneesmiddelen BV vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża C-637/15 P)

(2016/C 048/27)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: VSM Geneesmiddelen BV (rappreżentant: U. Grundmann, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla), fis-16 ta’ Settembru 2015, fil-Kawża T-578/14, innotifikata b’faks fil-21 ta’ Settembru 2015.

tannulla d-deċiżjoni tal-President tal-Awla li ma jittiħdux inkunsiderazzjoni l-ittri ppreżentati fit-22 u fl-24 ta’ Lulju 2015 dwar il-proċess tal-Kawża T-578/14, innotifikata fil-21 ta’ Settembru 2015.

tiddikjara li l-Kummissjoni illegalment naqset milli tibda l-evalwazzjoni tal-indikazzjonijiet dwar is-saħħa dwar sustanzi botaniċi mill-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà tal-Ikel konformement mal-Artikolu 13(3) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 mill-1 ta’ Awwissu 2014 u, sussidjarjament, tannulla d-deċiżjoni, li allegatament tinsab fl-ittra tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Ġunju 2014, li ma tibdiex l-evalwazzjoni tal-indikazzjonijiet dwar is-saħħa dwar sustanzi botaniċi mill-EFSA, konformement mal-Artikolu 13 qabel l-1 ta’ Awwissu 2014.

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż relatati mal-proċeduri.

Aggravji u argumenti prinċipali

Skont l-Artikolu 13(3) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-20 ta’ Diċembru 2006, dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija [magħmula] fuq l-ikel (iktar 'il quddiem ir-“Regolament dwar indikazzjonijiet dwar is-saħħa”), il-Kummissjoni Ewropea kellha l-obbligu li tadotta lista ta’ indikazzjonijiet permessi dwar is-sustanzi użati fil-prodotti tal-ikel l-iktar tard il-31 ta’ Jannar 2010. Fit-tħejjija tal-adozzjoni ta’ din lista, l-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà tal-Ikel (iktar 'il quddiem l-“EFSA”) kienet responsabbli għall-evalwazzjoni tal-indikazzjonijiet ippreżentati mill-Istati Membri. Madankollu, f’Settembru 2010, il-Kummissjoni ħabbret li kienet issospendiet u eżaminat mill-ġdid il-proċedura ta’ evalwazzjoni dwar l-indikazzjonijiet dwar is-sustanzi botaniċi, wara li l-EFSA waqfet teżamina dawn l-indikazzjonijiet. Il-Kummissjoni ssospendiet biss il-proċedura ta’ evalwazzjoni ta’ sustanzi botaniċi, u mhux il-proċedura dwart sustanzi kimiċi oħra simili.

VSM Geneesmiddelen B.V. talbet lill-Kummissjoni Ewropea, permezz ta’ ittra tat-23 ta’ April 2014, li tordna lill-EFSA sabiex tiba mill-ġdid, mingħajr dewmien, l-evalwazzjoni tal-indikazzjonijiet dwar is-saħħa dwar is-sustanzi botaniċi użati fl-ikel.

VSM Geneesmiddelen B.V. hija affettwata ħafna mid-dewmien legali preżenti u mill-inċertezza fil-qasam tal-indikazzjonijiet dwar is- saħħa dwar is-sustanzi botaniċi użati fil-prodotti tal-ikel. Ċertu numru ta’ indikazzjonijiet dwar is-saħħa li ġew ippreżentati lill-Kummissjoni Ewropea jirrigwardaw is-sustanzi botaniċi użati fil-firxa ta’ prodotti VSM Geneesmiddelen B.V. Fost dawn jinsabu l-indikazzjonijiet dwar il-ħurrieq/urtica (indikazzjonijiet 2346, 2498 u 2787), il-fexfiex/hypericum perforatum indikazzjonijiet 2272 u 2273), in-nagħniegħ tan-naħal (indikazzjonijiet 3712, 3713, 2087, 2303 u 2848) u l-amamelide/hamamelis virginiana (indikazzjoni 3383). Ebda waħda minn dawn l-indikazzjonijiet ma ġiet eżaminata sa issa mill-EFSA u għalhekk ma ġiet inkluża fil-lista tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 13(3) tar-Regolament dwar indikazzjonijiet dwar is-saħħa.

Il-Kummissarju inkarigat informa lill-appellanti, f’ittra tad-19 ta’ Ġunju 2014, il-Kummissjoni rċeviet it-tħassib ta’ diversi Stati Membri u partijiet interessati fir-rigward tat-trattament differenzjat ta’ prodotti li fihom dawn is-sustanzi skont, minn naħa, il-leġiżlazzjoni dwar indikazzjonijiet dwar is-saħħa tal-prodotti tal-ikel u, min-naħa l-oħra, dawk dwar il-prodotti mediċinali tradizzjonali abbażi ta’ pjanti. Il-Kummissarju informa lill-appellanti li l-Kummissjoni ma kinitx ser tibda l-evalwazzjoni tal-indikazzjonijiet dwar is-saħħa dwar sustanzi botaniċi f’dan l-istadju. Din tal-aħħar jinħtiġilha ċertu żmien sabiex tistabbilixxi l-linja ta’ azzjoni l-iktar effikaċi meħtieġa.

It-tweġiba tal-Kummissarju ma hijiex aċċettabbli għall-appellanti. Għal din ir-raġuni, l-avukat tal-appellanti f’din il-proċedura bagħat ittra oħra lill-Kummissarju, fit-8 ta’ Lulju 2014, li tistabbilixxi terminu għall-impenn tal-evalwazzjoni ta’ indikazzjonijiet dwar is-saħħa dwar sustanzi botaniċi mill-EFSA li jintemm fil-31 ta’ Lulju 2014. Ma waslet ebda risposta għal din l-ittra.

L-appellanti ippreżentat rikors quddiem il-Qorti Ġenerali sabiex din tal-aħħar tiddikjara li l-Kummissjoni illegalment naqset milli tibda l-evalwazzjoni ta’ indikazzjonijiet dwar is-saħħa dwar sustanzi botaniċi mill-EFSA u, sussidjarjament, l-annullament tad-deċiżjoni li ma tibdiex l-evalwazzjoni ta’ indikazzjonijiet dwar is-saħħa dwar sustanzi botaniċi mill-EFSA. Il-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikors fil-Kawża T-578/14 bħala inammissibbli permezz ta’ digriet tas-16 ta’ Settembru 2015. Permezz ta’ dan l-appell, l-appellanti ssostni li l-Qorti tal-Ġustizzja għandha tannulla d-digriet fuq imsemmi tal-Qorti Ġenerali tat-Tribunal u tieħu d-deċiżjoni mitluba fir-rikors quddiem il-Qorti Ġenerali.

Is-sentenza appellata fiha difetti proċedurali li jaffettwaw ħażin l-interessi tal-appellanti, u, barra minn hekk, il-Qorti Ġenerali kisret id-dritt tal-Unjoni bid-digriet fuq imsemmi. Il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li r-rikors huwa inammissibbli minħabba li i) l-appellanti ma osservatx it-termini stabbiliti mil-leġiżlazzjoni; ii) hija ma wrietx b’mod xieraq li hija għandha interess li tibda l-proċeduri; iii) il-miżuri transitorji previsti fl-Artikolu 28 tar-Regolament Nru 1924/2006 huma biżżejjed sabiex jipproteġu l-operaturi fil-qasam tal-ikel u ma hemmx vantaġġ definit għall-adozzjoni ta’ lista definittiva ta’ indikazzjonijiet dwar is-saħħa permessi għall-operaturi tal-qasam tal-ikel u iv) id-dispożizzjonijiet tar-Regolament dwar indikazzjonijiet dwar is-saħħa jħallu fid-diskrezzjoni tal-Kummissjoni sabiex tiddefinixxi l-kalendarju li fih għandha tiġi adottata l-lista ta’ indikazzjonijiet permessi, u peress li l-Kummissjoni għandha setgħa diskrezzjoni wiesgħa fil-kwistjoni. Dawn il-konstatazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali huma kuntrarji għat-TFUE, għall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u għal atti oħra tad-dritt tal-Unjoni.

Il-Kummissjoni ma tgawdix minn setgħa diskrezzjonali wiesgħa sabiex tiddetermina meta u kif taġixxi. Huwa indikat fl-Artikolu 13(3) tar-Regolament Nru 1924/2006 li l-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-EFSA qabel ma tittieħed kwalunkwe deċiżjoni, u li hija għandha tlesti l-lista qabel il-31 ta’ Jannar 2010 l-iktar tard. Il-Kummissjoni ma għandha ebda setgħa diskrezzjonali, kemm sabiex tikkonsulta l-EFSA kif ukoll sabiex tadotta l-lista qabel il-31 ta’ Jannar 2010 l-iktar tard. Il-Qorti Ġenerali ppreżentat argumentazzjoni żbaljata. Peress li l-Istati Membri għandhom jadottaw il-kontenut tad-direttivi tal-Unjoni Ewropea fit-terminu stabbilit mid-direttiva u, konsegwentement, huma suġġetti għad-dritt tal-Unjoni, l-istess kunsiderazzjoni tapplika għall-Kummissjoni Ewropea, li hija wkoll marbuta mit-termini previsti mir-regolament. Jekk in-nuqqas ta’ osservanza tat-termini mill-Istati Membri titqies bħala ksur ċar tad-dritt tal-Unjoni Ewropea, l-istess kunsiderazzjoni tapplika għan-nuqqas ta’ osservanza mill-Kummissjoni tat-termini previsti mir-Regolament dwar indikazzjonijiet dwar is-saħħa.

Il-Qorti Ġenerali b’mod żbaljat sostniet li l-operaturi tal-industrija tal-ikel, bħall-appellanti, l-applikant, huma protetti b’miżuri transizzjonali. L-Artikolu 28(5) tar-Regolament jirreferi direttament għall-Artikolu 13(3) tar-Regolament, li jfisser li l-miżuri tranżitorji ntemmu fil-31 ta’ Jannar 2010 l-iktar tard. Jista’ jkun hemm qbil li dan it-terminu ma jistax jiġi osservat u li l-miżuri tranżitorji japplikaw wara l-31 ta’ Jannar 2010 għal xi xhur, iżda n-nuqqas ta’ osservanza ta’ termini stabbiliti mil-liġi matul sitt snin ma huwiex konsistenti mal-għanijiet tar-Regolament dwar indikazzjonijiet dwar is-saħħa stess.

Peress li l-apellanti pprezentat rikorsi li fil-preżent huma eżaminati mill-EFSA, hija direttament affettwata u, għaldaqstant, tista’ tippreżenta rikors kontra l-Kummissjoni. L-argumenti tal-Qorti Ġenerali fil-Kawża T-296/12 japplikaw għal din il-kawża.

Ir-rikorrenti osservat it-termini kollha previsti fl-Artikoli 265 u 263 TFUE. Il-Qorti Ġenerali kisret id-dritt għall-protezzjoni ġudizzjarja effettiva tal-appellanti konformement mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/22


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-First-tier Tribunal (Tax Chamber) (ir-Renju Unit) fit-3 ta’ Diċembru 2015 – Trustees of the P. Panayi Accumulation & Maintenance Settlements vs Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Kawża C-646/15)

(2016/C 048/28)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Qorti tar-rinviju

First-tier Tribunal (Tax Chamber).

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Trustees of the P. Panayi Accumulation & Maintenance Settlements

Konvenuti: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Domandi preliminari

1)

Il-fatt li Stat Membru jadotta u jżomm leġiżlazzjoni bħal dik prevista fl-Artikolu 80 tat-Taxation of Chargeable Gains Act tal-199[2], li jipprevedi li taxxa għandha tiġi imposta fuq il-qligħ kapitali moħbi magħmul mill-attivi inklużi fi trust fund jekk f’xi mument it-trustees ta’ trust ma jibqgħux jirrisjedu jew ma jibqgħux jirrisjedu abitwalment f’dan l-Istat Membru, huwa kompatibbli mal-libertà ta’ stabbiliment, mal-moviment liberu tal-kapital u mal-libertà li jiġu pprovduti servizzi?

2)

Jekk jiġi preżunt li tali taxxa tirrestrinġi l-eżerċizzju tal-libertà inkwistjoni, din hija ġustifikabbli abbażi tat-tqassim ekwilibrat tas-setgħa ta’ tassazzjoni u hija proporzjonata, meta l-leġiżlazzjoni ma tagħtix lit-trustees l-għażla li jiddifferixxu l-ħlas tat-taxxa jew li jħallsuha bin-nifs u lanqas ma tieħu inkunsiderazzjoni telf sussegwenti fil-valur tal-attivi tat-trust?

3)

Tidħol inkwistjoni waħda mil-libertajiet fundamentali meta Stat Membru jipprevedi taxxa fuq il-qligħ kapitali moħbi magħmul miż-żieda fil-valur tal-attivi miżmuma mit-trusts fid-data li fiha l-maġġoranza tat-trustees ma jibqgħux iktar residenti jew ma jibqgħux iktar residenti abitwali f’dan l-Istat Membru?

4)

Restrizzjoni għal din il-libertà kkawżata minn din it-taxxa ta’ ħruġ hija ġġustifikata sabiex jinżamm it-tqassim ekwilibrat tas-setgħa ta’ tassazzjoni, f’ċirkustanzi li fihom kien possibbli li t-taxxa fuq il-qligħ kapitali tista’ tiġi imposta wkoll fuq il-qligħ kapitali magħmul, iżda biss jekk fil-futur iqumu ċirkustanzi partikolari?

5)

Il-proporzjonalità għandha tiġi ddeterminata fid-dawl tal-fatti tal-każ? B’mod partikolari, ir-restrizzjoni kkawżata minn tali taxxa hija proporzjonata:

a)

f’ċirkustanzi li fihom il-leġiżlazzjoni ma tipprevedix l-għażla li l-ħlas tat-taxxa jiġi ddifferit jew li t-taxxa titħallas bin-nifs, u lanqas li telf sussegwenti fil-valur tal-attivi tat-trust wara l-ħruġ jittieħed inkunsiderazzjoni,

b)

iżda meta fiċ-ċirkustanzi partikolari tal-evalwazzjoni tat-taxxa li hija s-suġġett tar-rikors, l-attivi inbiegħu qabel mat-taxxa kienet dovuta u ma naqsux fil-valur bejn ir-rilokazzjoni tat-trust u d-data tal-bejgħ?


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/23


Appell ippreżentat fit-3 ta’ Diċembru 2015 minn TV2/Danmark A/S mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fl-24 ta’ Settembru 2015 fil-Kawża T-674/11, TV2/Danmark A/S vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża C-649/15 P)

(2016/C 048/29)

Lingwa tal-kawża: id-Daniż

Partijiet

Appellanti: TV2/Danmark A/S (rappreżentanti: O. Koktvedgaard, avukat)

Partijiet oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Renju tad-Danimarka, Viasat Broadcasting UK Ltd

Talbiet

1.

tannulla s-sentenza appellata sa fejn din tiddeċiedi favur il-Kummissjoni fir-rigward tat-talba prinċipali ta’ TV2, tiddeċiedi dwar il-kawża u tannulla d-deċiżjoni kkontestata sa fejn din tikkonstata li l-miżuri investigati kienu jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat koperta mill-Artikolu 107(1) TFUE. Sussidjarjament, tibgħat lura l-kawża lill-Qorti Ġenerali għal kunsiderazzjoni mill-ġdid.

2.

tannulla s-sentenza appellata sa fejn din tiddeċiedi favur il-Kummissjoni fir-rigward tat-tieni parti tat-talba sussidjarja ta’ TV2, tiddeċiedi dwar il-kawża u tannulla d-deċiżjoni kkontestata sa fejn din tikkonstata li d-dħul mill-ħlas tal-liċenzji li, fis-snin 1997-2002, ġie ttrasferit lil TV2 u mbagħad minn hemm lir-reġjuni, kien jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat favur TV2. Sussidjarjament, tibgħat lura din il-parti tal-kawża lill-Qorti Ġenerali għal kunsiderazzjoni mill-ġdid.

3.

tannulla s-sentenza appellata sa fejn din tordna lil TV2 tbati l-ispejjeż tagħha u tikkundannaha għall-ħlas ta’ tliet kwarti mill-ispejjeż tal-Kummissjoni; tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż ta’ TV2 assoċjati mal-proċeduri kemm quddiem il-Qorti Ġenerali kif ukoll quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Jekk il-kawża tintbagħat lura lill-Qorti Ġenerali, għandha tingħata deċiżjoni korrispondenti dwar l-ispejjeż dwar il-parti tal-kawża li tintbagħat lura lill-Qorti Ġenerali.

Aggravji u argumenti prinċipali

1.

TV2 ssostni li dik il-parti tas-sentenza appellata li tiċħad l-ewwel motiv ta’ TV2 u għaldaqstant it-talba prinċipali ta’ TV2 tmur kontra l-kunċett ta’ għajnuna mill-Istat kif stabbilit fl-Artikolu 107(1) TFUE, u b’hekk tivizzja dik is-sentenza bi żball ta’ liġi. Insostenn ta’ dan, TV2 tressaq l-argumenti prinċipali li ġejjin:

Ir-rifjut, fis-sentenza appellata, li jiġi aċċettat li l-verifiki mwettqa mir-Rigsrevisionen (L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifiki) kienu suffiċjenti sabiex tiġi ssodisfatta r-raba’ kundizzjoni Altmark huwa bbażat fuq applikazzjoni stretta u litterali tal-ħtieġa ta’ tqabbil tal-ispiża ta’ dik il-kundizzjoni. Dan huwa legalment żbaljat.

Kuntrarjament għal dak li l-Qorti Ġenerali tiddikjara fis-sentenza appellata, in-natura speċifika tal-obbligi ta’ servizz pubbliku ta’ TV2 u l-applikazzjoni retroattiva tal-kundizzjonijiet Altmark iwasslu għal sitwazzjoni fejn kellu jkun hemm applikazzjoni bi skop ta’ dik il-kundizzjoni: ara l-prinċipju fis-sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Frar 2008, BUPA, T-289/03, ECLI:EU:T:2008:29, eċċ.

Il-verifiki kontinwi tar-Rigsrevisionen sabiex jiżgura li TV2 kienet negozju amministrat kif xieraq kienu jiżguraw li l-għan bażiku tar-raba’ kundizzjoni Altmark kien issodisfatt u, għaldaqstant, fiċ-ċirkustanzi speċifiċi tal-kawża li tinvolvi lil TV2 u fid-dawl tal-applikazzjoni bi skop tal-kundizzjoni, kien biżżejjed sabiex wieħed jikkonkludi li r-raba’ kundizzjoni Altmark kienet issodisfatta.

2.

TV2 ssostni wkoll li dik il-parti tas-sentenza apellata li tirrigwarda l-merti u li tiċħad it-tieni parti tat-talba sussidjarja ta’ TV2 hija vvizzjata bi żball ta’ liġi peress li tmur kontra prinċipji proċedurali fundamentali. Insostenn ta’ dan, TV2 tressaq l-argumenti prinċipali li ġejjin:

Fid-difiża tagħha l-Kummissjoni kienet qalet li hija kienet taqbel ma’ TV2 dwar il-punt li d-dħul mill-ħlas tal-liċenzji li TV2 għaddiet lir-reġjuni fil-perijodu 1997-2002 ma kienx jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat favur TV2. Il-Qorti Ġenerali għaldaqstant tat deċiżjoni ultra petita peress li hija evalwat u ċaħdet it-tieni parti tat-talba sussidjarja ta’ TV2. Is-sentenza appellata għaldaqstant hija vvizzjata bi żball ta’ liġi.

Il-Qorti Ġenerali ddeċidiet ukoll dwar il-merti abbażi tal-argument tagħha stess. Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali kif stabbiliti fil-punti 165-174 tas-sentenza appellata ma tressqu fl-ebda mument, la minn TV2 u lanqas mill-Kummissjoni; u lanqas ma jinsabu fid-deċiżjoni kkontestata. Il-Qorti Ġenerali għaldaqstant marret lil hinn mil-limiti tal-istħarriġ ġudizzjarju tagħha.

Fl-istess waqt, il-Qorti Ġenerali kisret il-prinċipju tad-dritt għal smigħ xieraq (ara l-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea) sa fejn hija bbażat id-deċiżjoni tagħha fuq motivi u argumenti li fuqhom il-partijiet tal-kawża ma kinux ippreżentaw motivi.

3.

Fl-aħħar nett, TV2 ssostni li dik il-parti tas-sentenza appellata li tikkonċerna l-merti u li tiċħad it-tieni parti tat-talba sussidjarja ta’ TV2 (punti 165-174) hija vvizzjata bi żball ta’ liġi peress li hija bbażata fuq interpretazzjoni manifestament inkorretta tad-dritt Daniż u tmur kontra l-kunċett ta’ għajnuna mill-Istat kif stabbilit fl-Artikolu 107(1) TFUE. Insostenn ta’ dan, TV2 tressaq l-argumenti prinċipali li ġejjin:

Il-Qorti Ġenerali tqis u tagħti piż deċiżiv lill-fatt li TV2, bħala parti mit-twettiq tal-obbligi tagħha li tqassam programmi reġjonali, irċeviet programmi reġjonali mir-reġjuni, u bħala korrispettiv għal dawn il-programmi kien jiġi ttrasferit dħul mill-ħlas tal-liċenzji. Dan ma jistax jiġi dedott mill-atturi fil-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali u jmur manifestament kontra d-dritt Daniż. It-test legali li jista’ jiġi dedott mill-punti 166, 167 u 171 tas-sentenza appellata għaldaqstant huwa ssodisfatt fuq il-livell sostantiv.

Fil-punti 166 u 167 u fl-ewwel sentenza tal-punt 173 tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali tagħmel riferiment għal xenarju ipotetiku bħala parti mill-evalwazzjoni tagħha tal-għajnuna mill-Istat. Fil-prattika, dan ix-xenarju huwa inkonċepibbli u huwa irrilevanti għall-evalwazzjoni tal-għajnuna mill-Istat. Il-fattur deċiżiv fil-każ ta’ TV2 huwa, fil-fatt, li TV2 ma kisbet ebda vantaġġ ekonomiku mid-dħul mill-ħlas tal-liċenzji ttrasferit. Bħala kwistjoni rregolata mid-dritt pubbliku, TV2 kienet obbligata tittrasferixxi d-dħul mill-ħlas tal-liċenzji lir-reġjuni, u, fil-prattika, hija wettqet dan l-obbligu. Id-deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali għaldaqstant tmur kontra l-kunċett ta’ għajnuna mill-Istat kif stabbilit fl-Artikolu 107(1) TFUE.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/25


Appell ippreżentat fl-4 ta’ Diċembru 2015 minn Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla, Awla Estiża) fil-25/09/2015 fil-Kawża T-268/10 RENV, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS vs European Chemicals Agency (ECHA)

(Kawża C-650/15 P)

(2016/C 048/30)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS (rappreżentanti: R. Cana, avukat, D. Abrahams, barrister, E. Mullier, avukat)

Partijiet oħra fil-proċedura: Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA), ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi, il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla s-sentenza tal-Qorti Ġenerali fil-Kawża T-268/10 RENV;

tannulla l-att ikkontestat;

sussidjarjament, tibgħat il-kawża lura lill-Qorti Ġenerali sabiex taqta’ r-rikors għal annullament tal-appellanti;

tikkundanna lill-appellati sabiex iħallsu l-ispejjeż ta’ dawn il-proċeduri, inklużi l-ispejjeż tal-proċeduri quddiem il-Qorti Ġenerali.

Aggravji u argumenti prinċipali

L-appell huwa ppreżentat kontra d-deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali fil-Każ T-268/10 RENV li ċaħdet l-azzjoni tal-appellanti għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (“ECHA”), sabiex tiġi identifikata l-akrilammid bħala sustanza li tissodisfa l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 57 tar-Regolament Nru 1907/2006 (1) dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi konformement mal-Artikolu 59 tar-Regolament Nru 1907/2006.

L-aggravji li bbażaw ruħhom fuqhom l-appellanti jistgħu jiġu riassunti kif ġej:

1.

il-Qorti Ġenerali wetqet żball ta’ liġi billi interpretat b’mod żbaljat ir-Regolament REACH fl-interpretazzjoni tagħha tad-definizzjoni ta’ “sustanza intermedja” fl-Artikolu 3(15) tar-Regolament Reach

a)

billi interpretat l-użi finali tas-sustanza sintetizzata bħala kriterju ta’ esklużjoni li jmur kontra r-redazzjoni ċara tal-Artikolu 3(15);

b)

billi interpretat id-definizzjoni ta’ “sustanza intermedja” b’mod li jmur kontra l-fini tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament REACH; u

c)

billi naqset milli tevalwa indipendentement, u billi bbażat ruħha fuq id-dispożizzjonijiet irrilevanti tal-Anness 4 tal-Gwidi dwar is-Sustanzi Intermedji tal-ECHA;

2.

il-Qorti Ġenerali kisret l-obbligu ta’ motivazzjoni billi naqset milli tindirizza l-argument tal-appellanti li l-Artikolu 2(8)(b) tar-Regolament REACH ikopri t-Titolu VII tar-Regolament REACH fl-intier tiegħu;

3.

il-Qorti Ġenerali wetqet żball tal-liġi billi interpretat b’mod żbaljat ir-Regolament Reach sa fejn iddeċideit li s-sustanzi intermedji ma humiex eżenti mill-Artikolu 59 tar-Regolament REACH;

4.

il-Qorti Ġenerali wetqet żball tal-liġi billi ddeċidiet li l-appellata ma wetqitx żball manifest ta’ evalwzzzjoni billi naqset milli tieħu inkunsiderazzjoni l-informazzjoni fl-Anness XV tar-Regolament REACH;

5.

il-Qorti Ġenerali wetqet żball tal-liġi fl-evalwazzjoni tal-proporzjonalità tal-att ikkontestat; u

6.

il-Qorti Ġenerali kisret l-obbligu tagħha ta’ motivazzjoni billi naqset li tindirizza l-miżuri inqas oneriżi mressqa mill-appellanti.


(1)  Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni

ĠU L 396, p. 1.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/26


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Högsta domstolen (l-Isvezja) fis-7 ta’ Diċembru 2015 – Länsförsäkringar AB vs A/S Matek

(Kawża C-654/15)

(2016/C 048/31)

Lingwa tal-kawża: l-Isvediż

Qorti tar-rinviju

Högsta domstolen

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Länsförsäkringar AB

Konvenuta: A/S Matek

Domandi preliminari

Id-domandi jirrigwardaw l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-Artikolu 9(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta’ Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja meta partijiet terzi jużaw, mingħajr kunsens, fil-kummerċ, sinjal li jixbah lil trade mark Komunitarja. (1)

Id-domandi huma dawn li ġejjin:

1)

Id-dritt esklużiv tal-proprjetarju huwa affettwat mill-fatt li, f’perijodu ta’ ħames snin wara r-reġistrazzjoni, huwa ma jkunx għamel użu ġenwin tat-trade mark Komunitarja fl-Unjoni Ewropea għal prodotti jew servizzi koperti mir-reġistrazzjoni?

2)

Jekk it-tweġiba għall-ewwel domanda hija fl-affermattiv, f’liema ċirkustanzi u b’liema mod dik is-sitwazzjoni taffettwa d-dritt esklużiv?


(1)  ĠU L 78, 24.3.2009, p. 1.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/27


Appell ippreżentat fis-7 ta’ Diċembru 2015 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fl-24 ta’ Settembru 2015 fil-Kawża T-674/11, TV2/Danmark A/S vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża C-656/15 P)

(2016/C 048/32)

Lingwa tal-kawża: id-Daniż

Partijiet

Appellanti: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: B. Stromsky, T. Maxian Rusche and L. Grønfeldt, bħala aġenti)

Partijiet oħra fil-proċedura: TV2/Danmark A/S, Ir-Renju tad-Danimarka, Viasat Broadcasting UK Ltd

Talbiet

tannulla s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) mogħtija fl-24 ta’ Settembru 2015 fil-Kawża T-674/11, TV2/Danmark A/S vs Il-Kummissjoni Ewropea, sa fejn tannulla d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/839/UE, tal-20 ta’ April 2011, dwar il-miżuri implimentati mid-Danimarka (C 2/03) għal TV2/Danmark (1), sa fejn din id-deċiżjoni tikkonstata li d-dħul mir-reklamar fl-1995 u fl-1996 jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat;

tiċħad it-tielet talba sussidjarja tar-rikorrenti fl-ewwel istanza fuq il-merti tagħha;

tikkundanna lir-rikorrenti fl-ewwel istanza għall-ispejjeż.

Aggravji u argumenti prinċipali

L-appellanti ssostni li l-Qorti Ġenerali żbaljat fl-interpretazzjoni tal-kunċett ta’ “riżorsi tal-Istat” fis-sens tal-Artikolu 107(1) TFUE, inkluż il-kunċett ta’ “kontroll”, u billi naqset milli tipprovdi motivazzjoni adegwata.

Il-punti essenzjali tal-argumenti mressqa mill-appellanti insostenn tal-appell tagħha huma s-segwenti:

Il-Qorti Ġenerali żbaljat fil-punti 210 u 211 billi naqset milli tirrikonoxxi li r-riżorsi ta’ TV2 Reklame huma riżorsi tal-Istat minħabba li l-kumpannija TV2 Reklame hija proprjetà tal-Istat. Il-Qorti Ġenerali applikat interpretazzjoni eċċessivament dejqa tal-ġurisprudenza dwar il-kunċett ta’ riżorsi tal-Istat minn impriżi li huma proprjetà tal-Istat.

Il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi meta applikat interpretazzjoni eċċessivament dejqa tal-kunċett ta’ “kontroll” fl-evalwazzjoni tagħha tal-kontroll mill-Istat fuq ir-riżorsi ta’ TV2 Reklame. Bl-istess mod, il-Qorti Ġenerali żbaljat fil-punt 215 billi interpretat ukoll b’mod dejjaq wisq il-kunċett ta’ “kontroll” fl-evalwazzjoni tagħha tal-kontroll mill-Istat fuq ir-riżorsi f’TV2 Fund.

Il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi fl-interpretazzjoni tas-sentenza PreussenElektra, C-379/98, ECLI:EU:C:2001:160. Din l-interpretazzjoni żbaljata għandha rwol ċentrali fir-raġunament li wassal lill-Qorti Ġenerali sabiex tannulla d-deċiżjoni kkontestata.


(1)  ĠU L 340, p. 1.


Il-Qorti Ġenerali

8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/29


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Air Canada vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-9/11) (1)

((“Kompetizzjoni - Akkordji - Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru - Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzijiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karburant u ta’ sovrataxxi marbuta mas-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) - Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru - Obbligu ta’ motivazzjoni”))

(2016/C 048/33)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Air Canada (Québec, il-Kanada) (rappreżentanti: S. Kim, H. Bignall, J. Pheasant u T. Capel, solicitors)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: inizjalment S. Noë u N. von Lingen, sussegwentement J. Bourke u S. Noë, u finalment minn A. Dawes u H. Leupold, aġenti, assistiti minn G. Peretz, barrister)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694 finali, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ C[OMP/].39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), sa fejn din tirrigwarda lir-rikorrenti, u, sussidjarjament, it-tnaqqis tal-multa imposta fuq din tal-aħħar.

Dispożittiv

1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ C[OMP/].39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), hija annullata sa fejn din tirrigwarda lil Air Canada.

2)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud

3)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata kemm għall-ispejjeż tagħha kif ukoll għal dawk sostnuti minn Air Canada.


(1)  ĠU C 72, 5.3.2011.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/30


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-28/11) (1)

((“Kompetizzjoni - Akkordji - Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru - Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzijiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karburant u ta’ sovrataxxi marbuta mas-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) - Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru - Obbligu ta’ motivazzjoni”))

(2016/C 048/34)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amstelveen, l-Olanda) (rappreżentant: M. Smeets, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: inizjalment S. Noë, N. von Lingen u C. Giolito, sussegwentement S. Noë, C. Giolito u A. Dawes, aġenti, assistiti minn B. Doherty, barrister)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694 finali, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ C[OMP/].39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), sa fejn din tirrigwarda lir-rikorrenti, u, sussidjarjament, it-tnaqqis tal-multa imposta fuq din tal-aħħar.

Dispożittiv

1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ C[OMP/].39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), hija annullata sa fejn din tirrigwarda lil Koninklijke Luchtvaart Maatschappij.

2)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata kemm għall-ispejjeż tagħha kif ukoll għal dawk sostnuti minn Koninklijke Luchtvaart Maatschappij.


(1)  ĠU C 72, 5.3.2011.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/31


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Japan Airlines vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-36/11) (1)

([“Kompetizzjoni - Akkordji - Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru - Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzjiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karbunat u ta’ sovrataxxi marbuta mis-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) - Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru - Obbligu ta’ motivazzjoni”])

(2016/C 048/35)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Japan Airlines Co. Ltd, li kienet Japan Airlines International Co. Ltd (Tokyo, il-Ġappun) (rappreżentanti: J.-F. Bellis, K. Van Hove, avukati, u R. Burton, solicitor)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: inizjalment N. von Lingen u S. Noë, sussegwentment S. Noë u J. Bourke u finalment A. Dawes, aġenti, assistiti minn J. Holmes, barrister)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694 finali, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 TFUE, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ COMP/39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), u, sussidjarjament, għat-tnaqqis tal-ammont tal-multa imposta fuq ir-rikorrenti u fuq Japan Airline Corp.

Dispożittiv

1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694 finali, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 TFUE, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ COMP/39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), hija annullata, sa fejn din tirrigwarda lil Japan Airlines Co. Ltd u lil Japan Airline Corp.

2)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

3)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata tbati l-ispejjeż tagħha kif ukoll l-ispejjeż sostnuti minn Japan Airlines Co. Ltd.


(1)  ĠU C 80, 12.03.2011.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/32


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Cathay Pacific Airways vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-38/11) (1)

([“Kompetizzjoni - Akkordji - Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru - Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzjiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karbunat u ta’ sovrataxxi marbuta mis-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) - Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru - Obbligu ta’ motivazzjoni”])

(2016/C 048/36)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Cathay Pacific Airways Ltd (Queensway, Hong Kong, iċ-Ċina) (rappreżentanti: inizjalment D. Vaughan, QC, R. Kreisberger, barrister, B. Bär-Bouyssière, avukat, u M. Rees, solicitor, sussegwentement D. Vaughan, R. Kreisberger u M. Rees)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: inizjalment S. Noë, N. von Lingen u J. Bourke, sussegwentement A. Dawes, aġenti, assistiti minn J. Holmes, barrister)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694 finali, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 TFUE, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ COMP/39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), sa fejn din tirrigwarda lir-rikorrenti, u, sussidjarjament, għat-tnaqqis tal-ammont tal-multa imposta fuq ir-rikorrent.

Dispożittiv

1)

L-Artikoli 2, 3 u 5 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2010) 7694 finali, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 TFUE, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera fuq it-trasport bl-ajru (Kawża COMP/39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), huma annullati, sa fejn dawn jirrigwardaw lil Cathay Pacific Airways Ltd.

2)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata tbati l-ispejjeż tagħha kif ukoll l-ispejjeż sostnuti minn Cathay Pacific Airways Ltd.


(1)  ĠU C 72, 05.03.2011.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/33


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Cargolux Airlines vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-39/11) (1)

((“Kompetizzjoni - Akkordji - Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru - Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzijiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karburant u ta’ sovrataxxi marbuta mas-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) - Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru - Obbligu ta’ motivazzjoni”))

(2016/C 048/37)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Cargolux Airlines International SA (Sandweiler, il-Lussemburgu) (rappreżentanti: inizjalment J. Joshua, barrister, u G. Goeteyn, solicitor, sussegwentement G. Goeteyn, T. Soames, solicitor, C. Rawnsley, barrister, u E. Aliende Rodríguez, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: inizjalment N. Khan, S. Noë u N. von Lingen, aġenti, assistiti inizjalment minn O. Jones, sussegwentement minn S. Love, barristers, sussegwentement N. Khan u A. Dawes, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694 finali, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ C[OMP/].39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), sa fejn din tirrigwarda lir-rikorrenti, u, sussidjarjament, it-tnaqqis tal-multa imposta fuq din tal-aħħar.

Dispożittiv

1)

L-Artikoli 1 sa 5 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694 finali, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ C[OMP/].39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), huma annullati sa fejn jirrigwardaw lil Cargolux Airlines International SA.

2)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata kemm għall-ispejjeż tagħha kif ukoll għal dawk sostnuti minn Cargolux Airlines International SA.


(1)  ĠU C 80, 12.3.2011.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/34


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Latam Airlines Group u Lan Cargo vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-40/11) (1)

((“Kompetizzjoni - Akkordji - Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru - Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzijiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karburant u ta’ sovrataxxi marbuta mas-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) - Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru - Obbligu ta’ motivazzjoni”))

(2016/C 048/38)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Latam Airlines Group SA, li kienet Lan Airlines SA (Santiago, iċ-Ċili); u Lan Cargo SA (Santiago) (rappreżentanti: B. Hartnett, barrister, u O. Geiss, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: inizjalment S. Noë, N. von Lingen u G. Koleva, sussegwentement G. Koleva u A. Dawes, aġenti, assistiti minn G. Peretz, barrister)

Intervenjent insostenn tal-konvenuta: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: F. Florindo Gijón u M. Simm, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694 finali, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ C[OMP/].39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), sa fejn din tirrigwarda lir-rikorrenti, u, sussidjarjament, it-tnaqqis tal-ammont multa imposta fuq dawn tal-aħħar.

Dispożittiv

1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ C[OMP/].39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), hija annullata sa fejn din tirrigwarda lil Latam Airlines Group SA, li kienet Lan Airlines SA, u Lan Cargo SA.

2)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata kemm għall-ispejjeż tagħha kif ukoll għal dawk sostnuti minn Latam Airlines Group SA u Lan Cargo SA.

3)

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.


(1)  ĠU C 80, 12.3.2011.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/35


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Singapore Airlines u Singapore Airlines Cargo vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-43/11) (1)

([“Kompetizzjoni - Akkordji - Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru - Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzjiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karbunat u ta’ sovrataxxi marbuta mis-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) - Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru - Obbligu ta’ motivazzjoni”])

(2016/C 048/39)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Singapore Airlines Ltd (Singapor, Singapor); u Singapore Airlines Cargo Pte Ltd (Singapor) (rappreżentanti: inizjalment J. Kallaugher, J. Poitras, solicitors, J. Ruiz Calzado u É. Barbier de La Serre, avukati, sussegwentement J. Kallaugher, J. Poitras u J. Ruiz Calzado)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: inizjalment S. Noë, N. von Lingen u J. Bourke, sussegwentment S. Noë, N. von Lingen u A. Dawes u finalment M. Dawes, agenti, assistiti minn C. Brown, barrister)

Parti intervenjenti insostenn tal-konvenuta: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: F. Florindo Gijón u M. Simm, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694 finali, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 TFUE, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ COMP/39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), sa fejn din tirrigwarda lir-rikorrenti, u, sussidjarjament, għall-annullament jew għat-tnaqqis tal-ammont tal-multa imposta fuq ir-rikorrenti.

Dispożittiv

1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694 finali, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 TFUE, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ COMP/39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), hija annullata, sa fejn din tirrigwarda lil Singapore Airlines Ltd u lil Singapore Airlines Cargo Pte Ltd.

2)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata tbati l-ispejjeż tagħha kif ukoll l-ispejjeż sostnuti minn Singapore Airlines u minn Singapore Airlines Cargo Pte.

3)

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.


(1)  ĠU C 89, 19.03.2011.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/36


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Deutsche Lufthansa et vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-46/11) (1)

([“Kompetizzjoni - Akkordju - Suq Ewropew tat-trasport ta’ merkanzija bl-ajru - Ftehim u prattiki miftiehma dwar diversi elementi tal-prezzijiet tas-servizzi ta’ trasport ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxa għall-karburant u sovrataxxa għas-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) - Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità u l-Isvizzera fuq it-trasport bl-ajru - Obbligu ta’ motivazzjoni”])

(2016/C 048/40)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Deutsche Lufthansa AG (Köln, il-Ġermanja); Lufthansa Cargo AG (Frankfurt-am-main, il-Ġermanja); u Swiss International Air Lines AG (Basel, l-Isvizzera) (rappreżentanti: inizjalment minn S. Völcker, F. Louis, E. Arsenidou u A. Israel, sussegwentement minn S. Völcker u J. Orogolas, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: inizjalment minn M. Kellerbauer, S. Noë u N. von Lingen, sussegwentement minn S. Noë u A. Dawes, aġenti, assistiti minn J. Anderson, barrister)

Suġġett

Talba għall-annullament tal-Artikoli 1 sa 4 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694 finali, tad-9 ta’ Novembru 2010, dwar proċedimenti ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 101 TFUE, tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u tal-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera fuq it-trasport bl-ajru (Każ COMP/39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru).

Dispożittiv

1)

L-Artikoli 1 sa 4 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694 finali, tad-9 ta’ Novembru 2010, dwar proċedimenti ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 101 TFUE, tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u tal-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera fuq it-trasport bl-ajru (Każ COMP/39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), huma annullati, sa fejn isemmu lil Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG u Swiss International Air Lines AG

2)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

3)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata għall-ispejjeż tagħha kif ukoll għall-ispjejeż sostnuti minn Deutsche Lufthansa, Lufthansa Cargo u Swiss International Air Lines.


(1)  ĠU C 80, 12.3.2011.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/37


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – British Airways vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-48/11) (1)

((“Kompetizzjoni - Akkordji - Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru - Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzijiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karburant u ta’ sovrataxxi marbuta mas-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) - Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru - Obbligu ta’ motivazzjoni”))

(2016/C 048/41)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: British Airways plc (Harmondsworth, ir-Renju Unit) (rappreżentanti: inizjalment K. Lasok, QC, R. O’Donoghue, barrister, u B. Louveaux, solicitor, sussegwentement R. O’Donoghue, B. Louveaux u J. Turner, QC)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: inizjalment N. Khan, S. Noë u N. von Lingen, aġenti, assistiti inizjalment minn B. Doherty, sussegwentement minn A. Bates, barristers, sussegwentement N. Khan u A. Dawes, aġenti, assistiti minn A. Bates)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694 finali, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ C[OMP/].39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), sa fejn din tirrigwarda lir-rikorrenti.

Dispożittiv

1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694 finali, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ C[OMP/].39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), hija annullata sa fejn fiha l-Kummissjoni Ewropea, minn naħa, qieset li British Airways plc, l-ewwel nett, kienet ipparteċipat fir-rifjut ta’ ħlas tal-kummissjonijiet, it-tieni nett, kienet wettqet ksur tal-Artikolu 101 TFUE, tal-Artikolu 53 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) u tal-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru bejn it-22 ta’ Jannar 2001 u l-1 ta’ Ottubru 2001 u, it-tielet nett, kienet ipparteċipat fi ksur ta’ dawn id-dispożizzjonijiet fir-rigward ta’ servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru minn Hong Kong (iċ-Ċina), mill-Ġappun, mill-Indja, Mit-Tajlandja, minn Singapor, mill-Korea t’Isfel u mill-Brażil u, min-naħa l-oħra, imponitilha multa.

2)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata kemm għall-ispejjeż tagħha kif ukoll għal dawk sostnuti minn British Airways plc.


(1)  ĠU C 80, 12.3.2011.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/38


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – SAS Cargo Group et vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-56/11) (1)

([“Kompetizzjoni - Akkordji - Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru - Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzjiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karbunat u ta’ sovrataxxi marbuta mis-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) - Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru - Obbligu ta’ motivazzjoni”])

(2016/C 048/42)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: SAS Cargo Group A/S (Kastrup, id-Danimarka); Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (Stokkolma, l-Iżvezja); u SAS AB (Stokkolma) (rappreżentanti: inizjalment M. Kofmann, B. Creve, avukati, I. Forrester, QC, J. Killick u G. Forwood, barristers, sussegwentement M. Kofmann, B. Creve, J. Killick u G. Forwood)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: inizjalment N. von Lingen, V. Bottka u S. Noë, sussegwentement V. Bottka u A. Dawes, aġenti, assistiti minn B. Doherty, barrister)

Parti intervenjenti insostenn tal-konvenuta: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: F. Florindo Gijón u M. Simm, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694 finali, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 TFUE, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn l-Kommunità Ewropea u il-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ COMP/39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru).

Dispożittiv

1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694 finali, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 TFUE, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn l-Kommunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ COMP/39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), hija annullata, sa fejn din tirrigwarda lil SAS Cargo Group A/S, lil Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden u lil SAS AB.

2)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

3)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata tbati l-ispejjeż tagħha kif ukoll l-ispejjeż sostnuti minn SAS Cargo Group A/S, minn Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden u minn SAS.

4)

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.


(1)  ĠU C 89, 19.03.2011.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/39


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Air France-KLM vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-62/11) (1)

((“Kompetizzjoni - Akkordji - Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru - Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzijiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karburant u ta’ sovrataxxi marbuta mas-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) - Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru - Obbligu ta’ motivazzjoni”))

(2016/C 048/43)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Air France-KLM (Pariġi, Franza) (rappreżentanti: A. Wachsmann u S. Thibault-Liger, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: inizjalment C. Giolito, S. Noë u N. von Lingen, aġenti, assistiti minn B. Lebrun, avukat, sussegwentement C. Giolito u A. Dawes, aġenti)

Intervenjent insostenn tal-konvenuta: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: F. Florindo Gijón, M. Simm u M. Balta, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694 finali, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ C[OMP/].39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), sa fejn din tirrigwarda lir-rikorrenti, u, sussidjarjament, l-annullament tal-Artikolu 5(b) u (d) ta’ din id-deċiżjoni, sa fejn dan jimponi multa fuq din tal-aħħar, jew it-tnaqqis tagħha.

Dispożittiv

1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ C[OMP/].39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), hija annullata sa fejn din tirrigwarda lil Air France-KLM.

2)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata kemm għall-ispejjeż tagħha kif ukoll għal dawk sostnuti minn Air France KLM.

3)

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.


(1)  ĠU C 95, 26.3.2011.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/40


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Air France vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-63/11) (1)

([“Kompetizzjoni - Akkordji - Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru - Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzjiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karbunat u ta’ sovrataxxi marbuta mis-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) - Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru - Obbligu ta’ motivazzjoni”])

(2016/C 048/44)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Société Air France SA (Roissy-en-France, Franza) (rappreżentanti: A. Wachsmann u S. Thibault-Liger, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: inizjalment C. Giolito, S. Noë u N. von Lingen, aġenti, assistiti minn B. Lebrun, avukat, sussegwentement C. Giolito u A. Dawes, aġenti)

Parti intervenjenti insostenn tal-konvenuta: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: F. Florindo Gijón, M. Simm u M. Balta, aġenti)

Suġġett

Prinċipalment, talba għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694 finali, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 TFUE, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ COMP/39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), sa fejn din tirrigwarda lir-rikorrenti, u, sussidjarjament, għall-annullament tal-Artikolu 5(b) ta’ din id-deċiżjoni, sa fejn dan jimponi multa fuq ir-rikorrenti, jew għat-tnaqqis ta’ din il-multa.

Dispożittiv

1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694 finali, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 TFUE, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ COMP/39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), hija annullata, sa fejn din tirrigwarda lil Société Air France SA.

2)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata tbati l-ispejjeż tagħha kif ukoll l-ispejjeż sostnuti minn Société Air France SA.

3)

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.


(1)  ĠU C 95, 26.03.2011.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/41


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Martinair Holland vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-67/11) (1)

((“Kompetizzjoni - Akkordji - Suq Ewropew tal-ġarr ta’ merkanzija bl-ajru - Ftehimiet u prattiki miftiehma fuq diversi elementi tal-prezzijiet tas-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija bl-ajru (stabbiliment ta’ sovrataxxi marbuta mal-karburant u ta’ sovrataxxi marbuta mas-sigurtà, rifjut ta’ ħlas ta’ kummissjoni fuq is-sovrataxxi) - Artikolu 101 TFUE, Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru - Obbligu ta’ motivazzjoni”))

(2016/C 048/45)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Martinair Holland NV (Haarlemmermeer, il-Pajjiżi l-Baxxi) (rappreżentant: R. Wesseling, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: inizjalment S. Noë, N. von Lingen u C. Giolito, sussegwentement S. Noë, C. Giolito u A. Dawes, aġenti, assistiti minn B. Doherty, barrister)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694 finali, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ C[OMP/].39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), sa fejn din tirrigwarda lir-rikorrenti, jew, minn tal-inqas, għall-annullament tal-Artikolu 5(b) ta’ din id-deċiżjoni, sa fejn dan jimponi multa fuq ir-rikorrenti, jew it-tnaqqis ta’ din il-multa.

Dispożittiv

1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2010) 7694, tad-9 ta’ Novembru 2010, li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE u l-Artikolu 8 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru (Każ C[OMP/].39258 – Trasport ta’ merkanzija bl-ajru), hija annullata sa fejn din tirrigwarda lil Martinair Holland NV.

2)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata kemm għall-ispejjeż tagħha kif ukoll għal dawk sostnuti minn Martinair Holland.


(1)  ĠU C 95, 26.3.2011.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/41


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Novembru 2015 – Einhell Germany et vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-73/12) (1)

((Dumping - Importazzjonijiet ta’ ċerti kompressuri li joriġinaw miċ-Ċina - Rifjut parzjali ta’ rimbors tad-dazji antidumping imħallsa - Determinazzjoni tal-prezz ta’ esportazzjoni - Tnaqqis tad-dazji antidumping - Modulazzjoni tal-effetti ratione temporis ta’ annullament))

(2016/C 048/46)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Einhell Germany AG (Landau an der Isar, il-Ġermanja); Hans Einhell Nederlands BV (Breda, il-Pajjiżi l-Baxxi); Einhell France SAS (Villepinte, Franza); Hans Einhell Österreich GmbH (Vjenna, l-Awstrija) (rappreżentanti: R. MacLean, solicitor, u A. Bochon, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: A. Stobiecka-Kuik, K. Talabér-Ritz u T. Maxian Rusche, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni K (2011) 8831 finali, C (2011) 8825 finali, C (2011) 8828 finali u K (2011) 8810 finali, tas-6 ta’ Diċembru 2011, dwar talbiet għal rimbors tad-dazji antidumping imħallsa fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti kompressuri li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, u, fl-ipoteżi li l-Qorti Ġenerali tannulla l-imsemmija deċiżjonijiet, għaż-żamma fis-seħħ tal-effetti tal-imsemmija deċiżjonijiet sakemm il-Kummissjoni tkun adottat il-miżuri neċessarji sabiex teżegwixxi s-sentenza tal-Qorti Ġenerali li tingħata.

Dispożittiv

1)

L-Artikolu 1 tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni K (2011) 8831 finali, C (2011) 8825 finali, C (2011) 8828 finali u K (2011) 8810 finali, tas-6 ta’ Diċembru 2011, dwar talbiet għal rimbors tad-dazji antidumping imħallsa fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti kompressuri li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, huwa annullat sa fejn ma jagħtix lil Einhell Germany AG, lil Hans Einhell Nederlands BV, lil Einhell France SAS u lil Hans Einhell Oesterreich GmbH rimbors tad-dazji antidumping imħallsa indebitament lil hinn mill-ammonti msemmija fih.

2)

Ir-rikors huwa miċħud għall-bqija.

3)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 109, 14.4.2012.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/42


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Novembru 2015 – Nu Air Polska vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-75/12) (1)

((“Dumping - Importazzjonijiet ta’ ċerti kumpressuri li joriġinaw miċ-Ċina - Rifjut parzjali ta’ rimbors tad-dazji antidumping imħallsa - Determinazzjoni tal-prezz għall-esportazzjoni - Tnaqqis tad-dazji antidumping - Varjazzjoni tal-effetti ratione temporis ta’ annullament”))

(2016/C 048/47)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Nu Air Polska (Varsavja, il-Polonja) (rappreżentanti: R. MacLean, solicitor, u A Bochon, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: A. Stobiecka-Kuik, K. Talabér-Ritz u T. Maxian Rusche, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni K (2011) 8826 finali, C (2011) 8803 finali u K (2011) 8801 finali, tas-6 ta’ Diċembru 2011, dwar talbiet għal rimbors tad-dazji antidumping imħallsa fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti kumpressuri li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, u, fil-każ li l-Qorti Ġenerali tannulla l-imsemmija deċiżjonijiet, għaż-żamma fis-seħħ tal-effetti des effets tal-imsemmija deċiżjonijiet sakemm il-Kummissjoni tkun adottat il-miżuri neċessarji sabiex teżegwixxi s-sentenza tal-Qorti Ġenerali li ser tingħata.

Dispożittiv

1)

L-Artikolu 1 tad-deċiżjoniijet tal-Kummissjoni K (2011) 8826 finali, C (2011) 8803 finali u K (2011) 8801 finali, tas-6 ta’ Diċembru 2011, dwar talbiet għal rimbors tad-dazji antidumping imħallsa fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti kumpressuri li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, huwa annullat sa fejn dan ma jagħtix lil Nu Air Polska sp. z o.o. rimbors tad-dazji antidumping imħallsa indebitament lil hinn mill-ammonti li jissemmew fihom.

2)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

3)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 118, 21.04.2012.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/43


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – VTZ et vs Il-Kunsill

(Kawża T-108/13) (1)

((“Dumping - Importazzjonijiet ta’ ċerti pajpijiet u tubi mingħajr saldaturi, tal-ħadid jew tal-azzar, li joriġinaw mir-Russja - Dazju antidumping definittiv - Prodott ikkonċernat”))

(2016/C 048/48)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO) (Volzhsky, ir-Russja); Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO) (Taganrog, ir-Russja); Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) (Kamensk-Uralsky (ir-Russja); Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) (Polevskoy, ir-Russja) (rappreżentanti: J.-F. Bellis, F. Di Gianni u G. Coppo, avukati)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: S. Boelaert u B. Driessen, aġenti, assistiti inizjalment minn G. Berrisch, avukat, u B. Byrne, solicitor, sussegwentement minn B. Byrne u fl-aħħar nett minn E. McGovern, barrister)

Intervenjenti insostenn tal-konvenut: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: J.-F. Brakeland, B.-R. Killmann u A. Stobiecka-Kuik, aġenti); ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrava-Kunčice, ir-Repubblika Ċeka); Benteler Steel/Tube GmbH (Paderborn, il-Ġermanja); Dalmine SpA (Dalmine, l-Italja); Productos Tubulares, SA (Valle de Trápaga, Spanja); Rohrwerk Maxhütte GmbH (Sulzbach-Rosenberg, il-Ġermanja); ArcelorMittal Tubular Products Roman SA (Roman, ir-Rumanija); Silcotub SA (Zalău, ir-Rumanija); Tubos Reunidos Industrial, SL (Amurrio, Spanja); V & M Deutschland GmbH (Düsseldorf, il-Ġermanja); V & M France (Boulogne-Billancourt, Franza); Vallourec Mannesmann Oil & Gas France (Aulnoye-Aymeries, Franza); u voestalpine Tubular GmbH & Co. KG (Kindberg (l-Awstrija) (rappreżentanti: S. Gubel, avukat, u B. O’Connor, solicitor)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1269/2012, tal-21 ta’ Diċembru 2012, li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 585/2012 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti pajpijiet u tubi mingħajr saldaturi, tal-ħadid jew tal-azzar, li joriġinaw, inter-alia, mir-Russja, wara reviżjoni interim parzjali skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009 (ĠU L 357, p. 1).

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud kollu kemm hu.

2)

Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO), Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO), Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) u Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom kif ukoll dawk sostnuti mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u minn ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., Benteler Steel/Tube GmbH, Dalmine SpA, Productos Tubulares, SA, Rohrwerk Maxhütte GmbH, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Silcotub SA, Tubos Reunidos Industrial, SL, V & M Deutschland GmbH, V & M France, Vallourec Mannesmann Oil & Gas France u voestalpine Tubular GmbH & Co. KG.

3)

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 114, 20.4.2013.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/44


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Il-Ġreċja vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-241/13) (1)

([“FAEGG - Taqsima ‘Garanzija’ - FAEG u FAEŻR - Infiq eskluż mill-finanzjament - Laħam taċ-ċanga u tal-vitella - Laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż - Tabakk - Artikolu 69 tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 - Artikolu 31(2) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005 - Artikolu 23(1) tar-Regolament (KE) Nru 796/2004”])

(2016/C 048/49)

Lingwa tal-kawża: il-Grieg

Partijiet

Rikorrenti: Ir-Repubblika Ellenika (rappreżentanti: I. Chalkias, S. Papaïoannou u A. Vasilopoulou, aġenti)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: A. Marcoulli u D. Triantafyllou, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/123/UE, tas-26 ta’ Frar 2013, dwar l-esklużjoni mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ta’ ċertu nefqa mġarrba mill-Istati Membri skont it-Taqsima ta’ Garanziji tal-Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija (FAEGG), skont il-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u skont il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (ĠU L 67, p. 20), sa fejn teskludi ċertu nfiq imwettaq mir-Repubblika Ellenika.

Dispożittiv

1)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/123/UE, tas-26 ta’ Frar 2013, dwar l-esklużjoni mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ta’ ċertu nefqa mġarrba mill-Istati Membri skont it-Taqsima ta’ Garanziji tal-Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija (FAEGG), skont il-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u skont il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), hija annullata sa fejn teskludi ċertu nfiq imwettaq mir-Repubblika Ellenika, fis-settur tat-tabakk, fir-rigward tas-sena ta’ talba 2006.

2)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

3)

Il Kummissjoni Ewropea u r-Repubblika Ellenika għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom.


(1)  ĠU C 207, 20.7.2013.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/45


Sentenza tal-Qorti Ġenerali 16 ta’ Diċembru 2015 – Perfetti Van Melle vs UASI (DAISY u MARGARITAS)

(Kawżi magħquda T-381/13 u T-382/13) (1)

([“Trade mark Komunitarja - Applikazzjoni gġan trade marks verbali Komunitarji DAISY u MARGARITAS - Raġunijiet assoluti għal rifjtu - Rifjut parzjali ta’ reġistrazzjoni - Assenza ta’ karattru deskrittiv - Karattru distintiv - Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”])

(2016/C 048/50)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, l-Italja) (rappreżentant: P. Testa, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentant: L. Rampini, aġent)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjonijiet tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI, tal-10 ta’ April 2013 (Każ R 427/2012-1 u R 430/2012-1), dwar l-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni rispettivament tas-sinjal verbali DAISY u tas-sinjal verbali MARGARITAS bħala trade marks Komunitarji.

Dispożittiv

1)

Iż-żewġ deċiżjonijiet tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazjzoni fis-Suq Intern (UASI) tal-10 ta’ April 2013 (rispettivament il-Każijiet R 427/2012-1 u R 430/2012-1) huma annullati sa fejn dawn ċaħdu l-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni, rispettivament, tas-sinjal verbali DAISY u tas-sinjal verbali MARGARITAS bħala trade marks Komunitarji, għall-prodotti li ġejjin: “dolċerija, għaġina, ħelu, karamelli rotob, marshmallows, karamelli, chewing gum, ġelatina (dolċerija), likorizja, lollipops, toffee, pastilla, zokkor, ċikkulata, kakaw”.

2)

L-UASI hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 274, 21.9.2013.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/46


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Perfetti Van Melle Benelux vs UASI – Intercontinental Great Brands (TRIDENT PURE)

(Kawża T-491/13) (1)

([“Trade mark Komunitarja - Proċedimenti ta’ oppożizzjoni - Applikazzjoni għal trade mark verbali Komunitarja TRIDENT PURE - Trade marks Komunitarji, nazzjonali, internazzjonali u Benelux figurattivi u verbali preċedenti PURE WHITE, mentos PURE FRESH PURE BREATH, PURE, PURE FRESH, mentos PURE FRESH u mentos PURE WHITE - Raġuni relattiva għal rifjut - Probabbiltà ta’ konfużjoni - Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”])

(2016/C 048/51)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Perfetti Van Melle Benelux BV (Breda, in-Netherlands) (rappreżentanti: P. Perani, G. Ghisletti u F. Braga, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentant: L. Rampini, aġent)

Parti oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI, intervenjenti quddiem il-Qorti Ġenerali: Intercontinental Great Brands LLC (East Hanover, New Jersey, l-Istati Uniti) (rappreżentant: M. Haak, avukat)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tar-Raba’ Bord tal-Appell tad-9 ta’ Lulju 2013 (Każ R 06/2012-4), dwar proċedimenti ta’ oppożizzjoni bejn Perfetti Van Melle Benelux BV u Kraft Foods Global Brands LLC.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Perfetti Van Melle Benelux BV hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 344, 23.11.2013.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/46


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Chart vs SEAE

(Kawża T-138/14) (1)

((“Responsabbiltà mhux kuntrattwali - Membru tal-persunal lokali assenjat għad-delegazzjoni tal-Unjoni fl-Eġittu - Tmiem tal-kuntratt - Nuqqas tad-delegazzjoni li tipprovdi lill-organu Eġizzjan tas-sigurtà soċjali ċ-ċertifikat ta’ tmiem is-servizz tal-membru tal-persunal u li tirregolarizza ulterjorment is-sitwazzjoni ta’ dan tal-aħħar f’dan ir-rigward - Preskrizzjoni - Dannu kontinwat - Inammissibbiltà parzjali - Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba - Terminu raġonevoli - Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali - Ksur suffiċjentement serju ta’ dispożizzjoni legali li tagħti drittijiet lill-individwi - Dannu ċert - Rabta kawżali”))

(2016/C 048/52)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Randa Chart (Woluwe-Saint-Lambert, il-Belġju) (rappreżentanti: T. Bontinck u A. Guillerme, avukati)

Konvenut: Service européen pour l’action extérieure (SEAE) (rappreżentanti: S. Marquardt u M. Silva, aġenti)

Suġġett

Rikors għal danni intiż għall-ksib ta’ kumpens għad-dannu allegatament sostnut mir-rikorrenti minħabba n-nuqqas tad-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Kajr (l-Eġittu) li tipprovdi, wara r-riżenja tagħha, iċ-ċertifikat tagħha ta’ tmiem is-servizz lill-organu Eġizzjan tas-sigurtà soċjali u li tirregolarizza ulterjorment is-sitwazzjoni tagħha f’dan ir-rigward

Dispożittiv

1)

Is-Service européen pour l’action extérieure (SEAE) (Servizz Ewropew għall-Azzjoni Barranija) huwa kkundannat iħallas kumpens ta’ EUR 25 000 lil R. Chart.

2)

Ir-rikors huwa miċħud għall-bqija.

3)

R. Chart għandha tbati tnejn minn għaxra tal-ispejjeż tagħha u tnejn minn għaxra tal-ispejjeż ta’ SEAE.

4)

Is-SEAE għandu jbati tmienja minn għaxra tal-ispejjeż tiegħu u tmienja minn għaxra tal-ispejjeż ta’ R. Chart.


(1)  ĠU C 159, 26.5.2014


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/47


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – CareAbout vs UASI – Florido Rodríguez (Kerashot)

(Kawża T-356/14) (1)

([“Trade mark Komunitarja - Proċedimenti ta’ oppożizzjoni - Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali Kerashot - Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti K KERASOL - Raġuni relattiva għal rifjut - Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni - Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nruo207/2009 - Rifjut parzjali tar-reġistrazzjoni mill-Bord tal-Appell”])

(2016/C 048/53)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: CareAbout GmbH (Düsseldorf, il-Ġermanja) (rappreżentanti: P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier u A. Kramer, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentant: S. Palmero Cabezas, aġent)

Parti oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI: José Luis Florido Rodríguez (Sevilla, Spanja)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tar-Raba’ Bord tal-Appell tal-UASI tal-24 ta’ Marzu 2014 (Każ R 1569/2013-4), dwar proċedimenti ta’ oppożizzjoni bejn José Luis Florido Rodríguez u CareAbout GmbH.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

CareAbout GmbH hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 253, 4.8.2014.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/48


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – L-Iżveżja vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-521/14) (1)

([“Regolament (UE) Nruo528/2012 - Prodotti bijoċidali - Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni - Speċifikazzjoni tal-kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni tal-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali - Nuqqas tal-Kummissjoni milli tadotta atti delegati - Obbligu li wieħed jaġixxi”])

(2016/C 048/54)

Lingwa tal-kawża: l-Iżvediż

Partijiet

Rikorrent: Ir-Renju tal-Iżvezja (rappreżentanti: A. Falk, K. Sparrman u L. Swedenborg, aġenti)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: D. Kukovec, aġent, assistit minn M. Johansson, avukat)

Intervenjenti insostenn tar-rikorrent: ir-Renju tad-Danimarka (rappreżentanti: C. Thorning u N. Lyshøj, aġenti); ir-Repubblika ta’ Franza (rappreżentanti: D. Colas u S. Ghiandoni, aġenti); ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi (rappreżentanti: inizjalment M. Bulterman u M. Noort, sussegwentement M. Bulterman u C. Schillemans, aġenti); ir-Repubblika tal-Finlandja (rappreżentant: H. Leppo, aġent); il-Parlament Ewropew (rappreżentanti: A. Neergaard u P. Schonard, aġenti); u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: M. Moore u A. Norberg, aġenti)

Suġġett

Talba intiża tikkonstata li l-Kummissjoni naqqset b’mod illegali milli tadotta atti delegati dwar kriterji xjentiċifi għad-determinazzjoni tal-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali.

Dispożittiv

1)

Il-Kummissjoni Ewropea naqqset milli twettaq l-obbligi tagħha skont l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (UE) Nruo528/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta’ Mejju 2012, dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali, meta naqqset milli tadotta atti delegati għal dak li jirrigwarda l-ispeċifikazzjoni tal-kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni tal-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali.

2)

Il-Kummissjoni hija kkundannata tbati, minbarra l-ispejjeż tagħha, dawk tar-Renju tal-Iżvezja.

3)

Ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika ta’ Franza, ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi, ir-Repubblika tal-Finlandja, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandhom ibatu l-ispejjeż tagħhom.


(1)  ĠU C 431, 1.12.2014.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/49


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Diċembru 2015 – Shoe Branding Europe vs UASI (Strixxi paralleli fuq il-kmiem ta’ qmis)

(Kawża T-63/15) (1)

([“Trade mark Komunitarja - Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja li tikkonsisti f’żewġ strixxi paralleli fuq il-kmiem twal ta’ qmis - Raġuni assoluta għal rifjut - Assenza ta’ karattru distintiv - Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”])

(2016/C 048/55)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, il-Belġju) (rappreżentant: J. Løje, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentanti: inizjalment P. Geroulakos, sussegwentement D. Gája, aġenti)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tal-Ħames Bord tal-Appell tal-UASI, tat-3 ta’ Diċembru 2014 (Każ R 2560/2013-5), dwar applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ sinjal li jikkonsisti f’żewġ strixxi paralleli fuq il-kmiem ta’ qmis bħala trade mark Komunitarja.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Shoe Branding Europe BVBA hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 107, 30.3.2015.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/49


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Diċembru 2015 – Shoe Branding Europe vs UASI (Strixxi paralleli fuq qalziet)

(Kawża T-64/15) (1)

([“Trade mark Komunitarja - Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja li tikkonsisti f’żewġ strixxi paralleli fuq qalziet - Raġuni assoluta għal rifjut - Assenza ta’ karattru distintiv - Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”])

(2016/C 048/56)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, il-Belġju) (rappreżentant: J. Løje, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentanti: inizjalment P. Geroulakos, sussegwentement D. Gája, aġenti)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tal-Ħames Bord tal-Appell tal-UASI, tat-3 ta’ Diċembru 2014 (Każ R 2563/2013-5), dwar applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ sinjal li jikkonsisti f’żewġ strixxi paralleli fuq qalziet bħala trade mark Komunitarja.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Shoe Branding Europe BVBA hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 107, 30.3.2015.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/50


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien vs UASI – Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD)

(Kawża T-128/15) (1)

((“Trade mark Komunitarja - Proċedimenti ta’ oppożizzjoni - Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali RED RIDING HOOD - trade marks nazzjonali u internazzjonali verbali preċedenti ROTKÄPPCHEN - Raġuni relattiva għal rifjut - Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni - Assenza ta’ xebħ bejn is-sinjali - Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”))

(2016/C 048/57)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH (Freyburg, il-Ġermanja) (rappreżentant: W. Berlit, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentanti: J. Lewis u A. Folliard-Monguiral, aġenti)

Parti oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI, intervenjenti quddiem il-Qorti Ġenerali: Alberto Ruiz Moncayo (Entrena, Spanja) (rappreżentant: E. Valentín Prades, avukat)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tar-Raba’ Bord tal-Appell tal-UASI tat-28 ta’ Jannar 2015 (Każ R 1012/2014-4), dwar proċedimenti ta’ oppożizzjoni bejn Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH u Alberto Ruiz Moncayo.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 171, 26.5.2015.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/51


Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Diċembru 2015 – POA vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-584/15 R)

((“Miżuri provviżorji - Pubblikazzjoni ta’ applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta’ denominazzjoni ta’ oriġini protetta - ‘Halloumi’ jew ‘Hellim’ - Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni - Nuqqas ta’ urġenza”))

(2016/C 048/58)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Pagkyprios organismos ageladotrofon Dimosia Ltd (POA) (Latsia, Ċipru) (rappreżentant: N. Korogiannakis, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: A. Lewis u J. Guillem Carrau, aġenti)

Suġġett

Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni tal-att tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Lulju 2015 intitolat “Pubblikazzjoni ta’ applikazzjoni skont l-Artikolu 50(2) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-21 ta’ Novembru 2012, dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel” (ĠU C 246, p. 9).

Dispożittiv

1)

It-talba għal miżuri provviżorji hija miċħuda.

2)

L-ispejjeż huma rriżervati.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/51


Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Diċembru 2015 – E-Control vs ACER

(Kawża T-671/15 R)

((“Proċeduri għal miżuri provviżorji - Avviż li jitratta l-kompatibbiltà tad-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali ta’ regolazzjoni nazzjonali li japprovaw il-metodi għall-għoti ta’ kapaċità ta’ trażmissjoni transkonfinali a’ elettriku - Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni - Ksur tar-rekwiżiti proċedurali - Inammissibbiltà”))

(2016/C 048/59)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Energie Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Vjenna, l-Awstrija) (rappreżentant: F. Schuhmacher, avukat)

Konvenuti: L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)

Suġġett

Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni tal-Avviż Nru 09/2015, tat-23 ta’ Settembru 2015, tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija dwar il-kompatibbiltà tad-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet ta’ regolazzjoni nazzjonali li japprovaw il-metodi għall-għoti ta’ kapaċità ta’ trażmissjoni transkonfinali fl-Ewropa ċentrali u tal-lvant bir-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1228/2003 (ĠU 2009 L 211, p. 15), u bil-linji gwida dwar il-ġestjoni u l-allokazzjoni tal-kapaċità ta’ trasferiment disponibbli ta’ interkonnessjonijiet bejn sistemi nazzjonali, li jinsabu fl-Anness I ta’ dan ir-regolament.

Dispożittiv

1)

It-talba għal miżuri provviżorji hija miċħuda.

2)

L-ispejjeż huma rriżervati.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/52


Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Ottubru 2015 – Frank vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-603/15)

(2016/C 048/60)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Regine Frank (Bonn, il-Ġermanja) (rappreżentanti: W. Trautner, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni, innotifikata permezz ta’ ittra tal-5 ta’ Ġunju 2015, li ma evalwatx b’mod pożittiv il-proġett tar-rikorrenti Nru 680151 – QUASIMODO fl-ewwel fażi u li ma ħallitux jgħaddi għall-evalwazzjoni tat-tieni fażi;

tikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjeż tal-proċedura.

Motivi u argumenti prinċipali

Permezz tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tikkontesta d-deċiżjoni impliċita tal-Kummissjoni li ċaħdet l-appell amministrattiv li hija ressqet kontra d-deċiżjoni tal-ERCEA (Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka) tal-5 ta’ Ġunju 2015, li ma evalwatx b’mod pożittiv il-proġett tar-rikorrenti Nru 680151 – QUASIMODO ippreżentat fl-ambitu tas-sejħa għal proposti u attivitajiet relatati taħt il-Programm ta’ Ħidma ERC 2015 tal-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) – “Orizzont 2020”, u li ma ħallietx lil dan il-proġett jgħaddi għall-evalwazzjoni tat-tieni fażi.

Insostenn tar-rikors tagħha r-rikorrenti tinvoka żewġ motivi:

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-prinċipju ta' trasparenza

Ir-rikorrenti ssostni li l-ERCEA aġixxiet b’mod li jikser f’diversi aspetti l-prinċipju ta’ trasparenza. Il-kriterji ta’ evalwazzjoni la huma esposti fil-“Guidelines for Applicants” u lanqas ma huma spjegati b’mod koerenti fid-deċiżjoni tal-5 ta’ Ġunju 2015.

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-prinċipju ta’ ugwaljanza

Ir-rikorrenti ssostni wkoll li, permezz ta’ evalwazzjonijiet indifferenzjati u attakki kontra r-reputazzjoni xjentifika tar-rikorrenti, il-Kummissjoni kisret ukoll il-prinċipju ta’ ugwaljanza.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/53


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Psara vs Il-Parlament

(Kawża T-639/15)

(2016/C 048/61)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Maria Psara (Ateni, il-Greċja) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8602 C tal-Parlament Ewropew, tas-16 ta’ Settembru 2015, li tiċħad it-talba konfermatorja tar-rikorrenti għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż tal-ivvjaġġar, allowances għall-għajxien, allowances għall-infiq ġenerali u spejjeż għal arranġamenti għall-persunal tal-Membri tal-Parlament Ewropew;

tikkundanna lill-Parlament ibati l-ispejjeż tar-rikorrenti skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ kwalunkwe partijiet intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrenti tinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament Nru 1049/2001 (1) moqri mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament Nru 45/2001 (2), peress li d-data personali mitluba ma hijiex protetta taħt il-leġiżlazzjoni Komunitarja.

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament Nru 1049/2001 moqri mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament Nru 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba kien ġie rrifjutat, għalkemm il-kundizzjonijiet għal żvelar kienu ssodisfatti.

3.

It-tielet motiv ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament Nru 1049/2001 moqrija mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament Nru 1049/2001, li jitwettaq eżami ta’ kull dokument individwali.

4.

Ir-raba’ motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament Nru 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx iġġustifikat.

5.

Il-ħames motiv ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif meħtieġ mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament Nru 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jindirizza l-argumenti kollha tar-rikorrenti.


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-30 ta’ Mejju 2001, dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-18 ta’ Diċembru 2000, dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta’ dak id-data (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 26, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/54


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Kristan vs Il-Parlament

(Kawża T-640/15)

(2016/C 048/62)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Tina Kristan (Ljubljana, is-Slovenja) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew A(2015)8656 C, tal-15 ta’ Settembru 2015, li tiċħad l-applikazzjoni ta’ konferma tar-rikorrenti għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni fuq l-ispejjeż tal-ivvjaġġar, allokazzjonijiet ta’ sussistenza, allokazzjonijiet ta’ spejjeż ġenerali u spejjeż tal-persunal tal-Membri tal-Parlament Ewropew;

tordna lill-Parlament iħallas l-ispejjeż tar-rikorrenti skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż tal-partijiet intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq allegat ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament Nru 1049/2001 (1) flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament Nru 45/2001 (2), peress li d-data personali mitluba ma hijiex protetta taħt il-leġiżlazzjoni Komunitarja

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq allegat ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament Nru 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament Nru 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat, għalkemm il-kundizzjonijiet għall-iżvelar kienu ssodisfatti

3.

It-tielet motiv ibbażat fuq allegat ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament Nru 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament Nru 1049/2001, li jsir eżami ta’ kull dokumenti individwali

4.

Ir-raba’ motiv ibbażat fuq allegat ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament Nru 1049/2001 peress illi r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx iġġustifikat

5.

Il-ħames motiv ibbażat fuq allegat ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif mitlub mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament Nru 1049/2001, peress illi l-Parlament naqas li jindirizza l-argumenti kollha tar-rikorrenti


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 26, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/55


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Malle vs Il-Parlament

(Kawża T-641/15)

(2016/C 048/63)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Tanja Malle (Vjenna, l-Awstrija) (rappreżentant: N. Pirc Musar, lawyer)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew A(2015)8324 C, tal-14 ta’ Settembru 2015, li tiċħad it-talba konfermatorja tar-rikorrent għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż tal-ivvjaġġar, allowances ta’ kuljum, allowances ta’ spiża ġenerali u spejjeż li jirrigwardaw il-persunal tal-Membri tal-Parlament Ewropew;

tikkundanna lill-Parlament Ewropew għall-ispejjeż tar-rikorrenti skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ partijiet intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament Nru 1049/2001 (1), moqri flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament Nru 45/2001 (2), peress li d-data personali li għaliha saret it-talba ma hijiex protetta taħt il-leġiżlazzjoni Komunitarja.

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament Nru 1049/2001 moqri flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament Nru 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni ġie rrifjutat, minkejja li l-kundizzjonijiet għall-iżvelar ġew sodisfatti.

3.

It-tielet motiv ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament Nru 1049/2001 moqrija flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament Nru 1049/2001, li jiġi eżaminat kull dokument individwali.

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament Nru 1049/2001, billi r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx ġustifikat.

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif meħtieġ mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament Nru 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jindirizza l-argumenti kollha tar-rikorrenti.


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-30 ta’ Mejju 2001, dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-18 ta’ Diċembru 2000, dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta’ dak id-data (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13 Vol. 26, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/56


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Cieśla vs Il-Parlament

(Kawża T-642/15)

(2016/C 048/64)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Wojciech Cieśla (Varsavja, il-Polonja) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrent jitlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8563 C tal-Parlament Ewropew, tal-14 ta’ Settembru 2015 li tiċħad it-talba konfermatorja tar-rikorrent għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż tal-ivvjaġġar, benefiċċji tal-għajxien, benefiċċji għall-infiq ġenerali u spejjeż tal-arranġamenti tal-persunal ta’ Membri tal-Parlament Ewropew;

tordna lill-Parlament iħallas l-ispejjeż tar-rikorrenti skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ eventwali intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrent jinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 (1) flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001 (2), peress li d-data ta’ natura personali mitluba ma hijiex protetta taħt id-dritt Komunitarju

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001, flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat, minkejja li l-kundizzjonijiet għall-iżvelar kienu ntlaħqu

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament 1049/2001, flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament 1049/2001, li jitwettaq eżami ta’ kull dokument individwali

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx ġustifikat

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif meħtieġ mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jirrispondi għall-argumenti kollha tar-rikorrent


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal- Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 026, p. 1024).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/57


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Dahllof vs Il-Parlament

(Kawża T-643/15)

(2016/C 048/65)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Staffan Dahllof (Kastrup, id-Danimarka) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrent jitlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8678 C tal-Parlament Ewropew, tal-15 ta’ Settembru 2015 li tiċħad it-talba konfermatorja tar-rikorrent għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż tal-ivvjaġġar, benefiċċji tal-għajxien, benefiċċji għall-infiq ġenerali u spejjeż tal-arranġamenti tal-persunal ta’ Membri tal-Parlament Ewropew;

tordna lill-Parlament iħallas l-ispejjeż tar-rikorrent skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ eventwali intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent jinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 (1), flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001 (2), peress li d-data ta’ natura personali mitluba ma hijiex protetta taħt id-dritt Komunitarju

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat, minkejja li l-kundizzjonijiet għall-iżvelar kienu ntlaħqu

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament 1049/2001, li jitwettaq eżami ta’ kull dokument individwali

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx ġustifikat

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif meħtieġ mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jirrispondi għall-argumenti kollha tar-rikorrent


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal- Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 026, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/58


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Reuter vs Il-Parlament

(Kawża T-644/15)

(2016/C 048/66)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Delphine Reuter (Brussell, il-Belġju) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8627 C tal-Parlament Ewropew, tal-14 ta’ Settembru 2015 li tiċħad it-talba konfermatorja tar-rikorrenti għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż tal-ivvjaġġar, benefiċċji tal-għajxien, benefiċċji għall-infiq ġenerali u spejjeż tal-arranġamenti tal-persunal ta’ Membri tal-Parlament Ewropew;

tordna lill-Parlament iħallas l-ispejjeż tar-rikorrenti skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ eventwali intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 (1), flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001 (2), peress li d-data ta’ natura personali mitluba ma hijiex protetta taħt id-dritt Komunitarju

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001, flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat, minkejja li l-kundizzjonijiet għall-iżvelar kienu ntlaħqu

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 ta’ Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament 1049/2001, li jitwettaq eżami ta’ kull dokument individwali

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx ġustifikat

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif meħtieġ mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jirrispondi għall-argumenti kollha tar-rikorrenti


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal- Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 26, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/59


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – České centrum pro investigativní žurnalistiku vs Il-Parlament

(Kawża T-645/15)

(2016/C 048/67)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s. (Praga, ir-Repubblika Ċeka) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8682 C tal-Parlament Ewropew, tal-14 ta’ Settembru 2015 li tiċħad it-talba konfermatorja tar-rikorrenti għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż tal-ivvjaġġar, benefiċċji tal-għajxien, benefiċċji għall-infiq ġenerali u spejjeż tal-arranġamenti tal-persunal ta’ Membri tal-Parlament Ewropew;

tordna lill-Parlament iħallas l-ispejjeż tar-rikorrenti skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ eventwali intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 (1), flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001 (2), peress li d-data ta’ natura personali mitluba ma hijiex protetta taħt id-dritt Komunitarju

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001, flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat, minkejja li l-kundizzjonijiet għall-iżvelar kienu ntlaħqu

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament 1049/2001, li jitwettaq eżami ta’ kull dokument individwali

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx ġustifikat

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif meħtieġ mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jirrispondi għall-argumenti kollha tar-rikorrenti


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal- Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 26, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/60


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Karanikas vs Il-Parlament

(Kawża T-646/15)

(2016/C 048/68)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Harry Karanikas (Chalandri, il-Greċja) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrent jitlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8594 C tal-Parlament Ewropew, tal-14 ta’ Settembru 2015 li tiċħad it-talba konfermatorja tar-rikorrent għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż tal-ivvjaġġar, benefiċċji tal-għajxien, benefiċċji għall-infiq ġenerali u spejjeż tal-arranġamenti tal-persunal ta’ Membri tal-Parlament Ewropew;

tordna lill-Parlament iħallas l-ispejjeż tar-rikorrent skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ eventwali intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent jinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 (1) flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001 (2), peress li d-data ta’ natura personali mitluba ma hijiex protetta taħt id-dritt Komunitarju

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat, minkejja li l-kundizzjonijiet għall-iżvelar kienu ntlaħqu

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament 1049/2001, li jitwettaq eżami fuq kull dokument individwali

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx ġustifikat

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif meħtieġ mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jirrispondi għall-argumenti kollha tar-rikorrent


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal- Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 026, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/61


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Boros vs Il-Parlament

(Kawża T-647/15)

(2016/C 048/69)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Crina Boros (Londra, ir-Renju Unit) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8554 C tal-Parlament Ewropew, tas-16 ta’ Settembru 2015 li tiċħad it-talba konfermatorja tar-rikorrenti għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż tal-ivvjaġġar, benefiċċji tal-għajxien, benefiċċji għall-infiq ġenerali u spejjeż tal-arranġamenti tal-persunal ta’ Membri tal-Parlament Ewropew;

tordna lill-Parlament iħallas l-ispejjeż tar-rikorrenti skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ eventwali intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 (1) flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001 (2), peress li d-data ta’ natura personali mitluba ma hijiex protetta taħt id-dritt Komunitarju

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat, minkejja li l-kundizzjonijiet għall-iżvelar kienu ntlaħqu

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament 1049/2001, li jitwettaq eżami ta’ kull dokument individwali

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx ġustifikat

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif meħtieġ mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jirrispondi għall-argumenti kollha tar-rikorrenti


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal- Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 26, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/62


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica vs Il-Parlament

(Kawża T-648/15)

(2016/C 048/70)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica (Riga, il-Latvja) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8361 C tal-Parlament Ewropew, tal-15 ta’ Settembru 2015 li tiċħad it-talba konfermatorja tar-rikorrenti għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż tal-ivvjaġġar, benefiċċji tal-għajxien, benefiċċji għall-infiq ġenerali u spejjeż tal-arranġamenti tal-persunal ta’ Membri tal-Parlament Ewropew;

tordna lill-Parlament iħallas l-ispejjeż tar-rikorrenti skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ eventwali intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 (1), flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001 (2), peress li d-data ta’ natura personali mitluba ma hijiex protetta taħt id-dritt Komunitarju

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001, flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat, minkejja li l-kundizzjonijiet għall-iżvelar kienu ntlaħqu

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament 1049/2001, li jitwettaq eżami ta’ kull dokument individwali

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx ġustifikat

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif meħtieġ mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jirrispondi għall-argumenti kollha tar-rikorrenti


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal- Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 26, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/63


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Toth vs Il-Parlament

(Kawża T-649/15)

(2016/C 048/71)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Balazs Toth (Budapest, l-Ungerija) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrent jitlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8490 C tal-Parlament Ewropew, tas-16 ta’ Settembru 2015 li tiċħad it-talba konfermatorja tar-rikorrent għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż tal-ivvjaġġar, benefiċċji tal-għajxien, benefiċċji għall-infiq ġenerali u spejjeż tal-arranġamenti tal-persunal ta’ Membri tal-Parlament Ewropew;

tordna lill-Parlament iħallas l-ispejjeż tar-rikorrent skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ eventwali intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent jinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 (1) flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001 (2), peress li d-data ta’ natura personali mitluba ma hijiex protetta taħt id-dritt Komunitarju

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat, minkejja li l-kundizzjonijiet għall-iżvelar kienu ntlaħqu

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament 1049/2001, li jitwettaq eżami ta’ kull dokument individwali

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx ġustifikat

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif meħtieġ mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jirrispondi għall-argumenti kollha tar-rikorrent


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal- Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 026, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/64


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Knus-Galán vs Il-Parlament

(Kawża T-650/15)

(2016/C 048/72)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Minna Knus-Galán (Ħelsinki, il-Finlandja) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8551 C tal-Parlament Ewropew, tas-14 ta’ Novembru 2015 li tiċħad it-talba konfermatorja tar-rikorrenti għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż tal-ivvjaġġar, benefiċċji tal-għajxien, benefiċċji għall-infiq ġenerali u spejjeż tal-arranġamenti tal-persunal ta’ Membri tal-Parlament Ewropew;

tordna lill-Parlament iħallas l-ispejjeż tar-rikorrenti skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ eventwali intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 (1) flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001 (2), peress li d-data ta’ natura personali mitluba ma hiex protetta taħt il-liġi Komunitarja

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat, minkejja li l-kundizzjonijiet għall-iżvelar kienu ntlaħqu

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament 1049/2001, li jitwettaq eżami ta’ kull dokument individwali

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx ġustifikat

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif meħtieġ mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jirrispondi għall-argumenti kollha tar-rikorrenti


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal- Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 026, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/65


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Tchobanov vs Il-Parlament

(Kawża T-651/15)

(2016/C 048/73)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Atanas Tchobanov (Le Plessis Robinson, Franza) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrent jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8659 C tal-Parlament Ewropew, tas-16 ta’ Settembru 2015. li tiċħad it-talba konfermattiva tar-rikorrent għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż ta’ vvjaġġar, allowances ta’ residenza, allowances għal spejjeż ġenerali u spejjeż relatati mal-arranġamenti tal-persunal ta’ Membri tal-Parlament Ewropew;

tikkundanna lill-Parlament għall-ispejjeż tar-rikorrent skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ kull parti intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrent jinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament Nru 1049/2001 (1) flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament Nru 45/2001 (2), peress li d-data personali mitluba ma hijiex protetta mil-leġiżlazzjoni Komunitarja.

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament Nru 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament Nru 45/2001, sa fejn l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat minkejja li r-rekwiżiti għall-iżvelar kienu ġew issodisfatti.

3.

It-tielet motiv ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, previst fl-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament Nru 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament Nru 1049/2001, li jiġi eżaminat kull dokument individwali.

4.

Ir-raba’ motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament Nru 1049/2001, sa fejn ir-rifjut ta’ aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx iġġustifikat.

5.

Il-ħames motiv ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif previst fl-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament Nru 1049/2001, sa fejn il-Parlament naqas milli jeżamina l-argumenti kollha tar-rikorrent.


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-30 ta’ Mejju 2001, dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331)

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-18 ta’ Diċembru 2000, dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta’ dak id-data (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 26, p. 102)


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/66


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Mulvad vs Il-Parlament

(Kawża T-653/15)

(2016/C 048/74)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Nils Mulvad (Risskov, id-Danimarka) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrent jitlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8684 C tal-Parlament Ewropew, tas-16 ta’ Settembru 2015 li tiċħad it-talba konfermatorja tar-rikorrent għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż tal-ivvjaġġar, benefiċċji tal-għajxien, benefiċċji għall-infiq ġenerali u spejjeż tal-arranġamenti tal-persunal ta’ Membri tal-Parlament Ewropew;

tordna lill-Parlament iħallas l-ispejjeż tar-rikorrent skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ eventwali intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent jinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 (1) flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001 (2), peress li d-data ta’ natura personali mitluba ma hijiex protetta taħt id-dritt Komunitarju

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat, minkejja li l-kundizzjonijiet għall-iżvelar kienu ntlaħqu

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament 1049/2001, li jitwettaq eżami ta’ kull dokument individwali

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx ġustifikat

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif meħtieġ mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jirrispondi għall-argumenti kollha tar-rikorrent


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal- Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 026, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/67


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – České centrum pro investigativní žurnalistiku vs Il-Parlament

(Kawża T-654/15)

(2016/C 048/75)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s. (Praga, ir-Repubblika Ċeka) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8681 C tal-Parlament Ewropew, tal-14 ta’ Settembru 2015 li tiċħad it-talba konfermatorja tar-rikorrenti għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż tal-ivvjaġġar, benefiċċji tal-għajxien, benefiċċji għall-infiq ġenerali u spejjeż tal-arranġamenti tal-persunal ta’ Membri tal-Parlament Ewropew;

tordna lill-Parlament iħallas l-ispejjeż tar-rikorrenti skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ eventwali intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 (1), flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001 (2), peress li d-data ta’ natura personali mitluba ma hijiex protetta taħt id-dritt Komunitarju

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001, flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat, minkejja li l-kundizzjonijiet għall-iżvelar kienu ntlaħqu

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament 1049/2001, li jitwettaq eżami ta’ kull dokument individwali

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx ġustifikat

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif meħtieġ mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jirrispondi għall-argumenti kollha tar-rikorrenti


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal- Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 26, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/68


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – van der Parre vs Il-Parlament

(Kawża T-655/15)

(2016/C 048/76)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Hugo van der Parre (Huizen, il-Pajjiżi l-Baxxi) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8334 C tal-Parlament Ewropew, tal-14 ta’ Settembru 2015, li tiċħad it-talba konfermatorja tar-rikorrent għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż tal-ivvjaġġar, allowances għall-għajxien, allowances għall-infiq ġenerali u spejjeż għal arranġamenti għall-persunal tal-Membri tal-Parlament Ewropew;

tikkundanna lill-Parlament ibati l-ispejjeż tar-rikorrent skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ kwalunkwe partijiet intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent jinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament Nru 1049/2001 (1) moqri mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament Nru 45/2001 (2), peress li d-data personali mitluba ma hijiex protetta taħt il-leġiżlazzjoni Komunitarja.

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament Nru 1049/2001 moqri mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament Nru 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba kien ġie rrifjutat, għalkemm il-kundizzjonijiet għal żvelar kienu ssodisfatti.

3.

It-tielet motiv ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament Nru 1049/2001 moqrija mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament Nru 1049/2001, li jitwettaq eżami ta’ kull dokument individwali.

4.

Ir-raba’ motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament Nru 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx iġġustifikat.

5.

Il-ħames motiv ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif meħtieġ mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament Nru 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jindirizza l-argumenti kollha tar-rikorrent.


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-30 ta’ Mejju 2001, dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-18 ta’ Diċembru 2000, dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta’ dak id-data (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 26, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/69


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Baggi vs Il-Parlament

(Kawża T-656/15)

(2016/C 048/77)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Guia Baggi (Firenze, l-Italja) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8552 C tal-Parlament Ewropew, tas-16 ta’ Settembru 2015 li tiċħad it-talba konfermatorja tar-rikorrenti għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż tal-ivvjaġġar, benefiċċji tal-għajxien, benefiċċji għall-infiq ġenerali u spejjeż tal-arranġamenti tal-persunal ta’ Membri tal-Parlament Ewropew;

tordna lill-Parlament iħallas l-ispejjeż tar-rikorrenti skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ eventwali intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 (1) flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001 (2), peress li d-data ta’ natura personali mitluba ma hijiex protetta taħt id-dritt Komunitarju

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat, minkejja li l-kundizzjonijiet għall-iżvelar kienu ntlaħqu

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament 1049/2001, flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament 1049/2001, li jitwettaq eżami ta’ kull dokument individwali

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx ġustifikat

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif meħtieġ mill- Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jirrispondi għall-argumenti kollha tar-rikorrenti


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal- Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 026, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/70


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Boros vs Il-Parlament

(Kawża T-657/15)

(2016/C 048/78)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Crina Boros (Londra, ir-Renju Unit) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8553 C tal-Parlament Ewropew, tas-16 ta’ Settembru 2015 li tiċħad it-talba konfermatorja tar-rikorrenti għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż tal-ivvjaġġar, benefiċċji tal-għajxien, benefiċċji għall-infiq ġenerali u spejjeż tal-arranġamenti tal-persunal ta’ Membri tal-Parlament Ewropew;

tordna lill-Parlament iħallas l-ispejjeż tar-rikorrenti skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ eventwali intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 (1), flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001 (2), peress li d-data ta’ natura personali mitluba ma hijiex protetta taħt id-dritt Komunitarju

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001, flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat, minkejja li l-kundizzjonijiet għall-iżvelar kienu ntlaħqu

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament 1049/2001, li jitwettaq eżami ta’ kull dokument individwalil

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx ġustifikat

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif meħtieġ mill- Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jirrispondi għall-argumenti kollha tar-rikorrenti


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal- Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 26, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/71


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – García Rey vs Il-Parlament

(Kawża T-658/15)

(2016/C 048/79)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Marcos García Rey (Madrid, Spanja) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

tannulla s-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew A(2015)8661 C, tas-16 ta’ Settembru 2015, li tiċħad l-applikazzjoni konfermatorja tar-rikorrent għall-aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar l-ispejjeż tal-ivvjaġġar, l-allowances għall-għajxien, l-allowances għall-infiq ġenerali u infiq għall-arranġamenti tal-persunal tal-Membri tal-Parlament Ewropew;

tordna lill-Parlament iħallas l-ispejjeż tar-rikorrent skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ kull parti intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent jinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv jallega ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament Nru 1049/2001 (1) flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament Nru 45/2001 (2), peress li d-data personali mitluba ma hijiex protetta taħt il-leġiżlazzjoni Komunitarja.

2.

It-tieni motiv jallega ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament Nru 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament Nru 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat, minkejja li l-kundizzjonijiet għall-iżvelar ġew sodisfatti.

3.

It-tielet motiv jallega ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament Nru 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament Nru 1049/2001, li jsir eżami ta’ kull dokument individwali.

4.

Ir-raba’ motiv jallega ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament Nru 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx iġġustifikat.

5.

Il-ħames motiv jallega ksur tal-obbligu li tingħata raġuni kif stabbilit mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament Nru 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jindirizza l-argumenti kollha tar-rikorrent


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-30 ta’ Mejju 2001, dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-18 ta’ Diċembru 2000, dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta’ dak id-data (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 26, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/72


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Hunter vs Il-Parlament

(KawżaT-659/15)

(2016/C 048/80)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Mark Lee Hunter (Pariġi, Franza) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrent jitlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8684 C tal-Parlament Ewropew, tas-16 ta’ Settembru 2015 li tiċħad it-talba konfermatorja tar-rikorrent għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż tal-ivvjaġġar, benefiċċji tal-għajxien, benefiċċji għall-infiq ġenerali u spejjeż tal-arranġamenti tal-persunal ta’ Membri tal-Parlament Ewropew;

tordna lill-Parlament iħallas l-ispejjeż tar-rikorrent skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ eventwali intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent jinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 (1) flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001 (2), peress li d-data ta’ natura personali mitluba ma hijiex protetta taħt id-dritt Komunitarju

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat, minkejja li l-kundizzjonijiet għall-iżvelar kienu ntlaħqu

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament 1049/2001, li jitwettaq eżami ta’ kull dokument individwali

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx ġustifikat

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif meħtieġ mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jirrispondi għall-argumenti kollha tar-rikorrent


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal- Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 026, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/73


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Clerix vs Il-Parlament

(Kawża T-660/15)

(2016/C 048/81)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Kristof Clerix (Brussell, il-Belġju)(rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrent jitlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8327 C tal-Parlament Ewropew, tal-14 ta’ Settembru 2015 li tiċħad it-talba konfermatorja tar-rikorrent għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż tal-ivvjaġġar, benefiċċji tal-għajxien, benefiċċji għall-infiq ġenerali u spejjeż tal-arranġamenti tal-persunal ta’ Membri tal-Parlament Ewropew;

tordna lill-Parlament iħallas l-ispejjeż tar-rikorrent skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ eventwali intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent jinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 (1), flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001 (2), peress li d-data ta’ natura personali mitluba ma hijiex protetta taħt id-dritt Komunitarju

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001, flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat, minkejja li l-kundizzjonijiet għall-iżvelar kienu ntlaħqu

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament 1049/2001, lli jitwettaq eżami ta’ kull dokument individwali

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx ġustifikat

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif meħtieġ mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jirrispondi għall-argumenti kollha tar-rikorrent


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal- Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 026, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/74


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Araujo vs Il-Parlament

(Kawża T-661/15)

(2016/C 048/82)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Rui Araujo (Lisbona, il-Portugal) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew A(2015)8663 C, tal-15 ta’ Settembru 2015, li tiċħad applikazzjoni konfermatorja tar-rikorrent għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar l-ispejjeż tal-ivvjaġġar, l-allowances ta’ sussistenza, l-allowances għal infiq ġenerali u l-ispejjeż relatati mal-persunal ta’ Membri tal-Parlament Ewropew;

tikkundanna lill-Parlament iħallas l-ispejjeż tar-rikorrent skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ eventwali intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent jinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 (1) flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001 (2), peress li d-data personali mitluba ma hijiex protetta taħt il-leġiżlazzjoni Komunitarja

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat, minkejja li l-kundizzjonijiet għall-iżvelar ġew issodisfatti

3.

It-tielet motiv ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament 1049/2001, li jitwettaq eżami ta’ kull dokument individwali

4.

Ir-raba’ motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament 1049/2001, peress li r-rifjut għal aċċess parzjali tad-dokumenti mitluba ma kienx iġġustifikat

5.

Il-ħames motiv ibbażat fuq l-allegat ksur tad-dmir li tagħti raġunijiet kif mitlub mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jindirizza l-argumenti kollha tar-rikorrenti


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-30 ta’ Mejju 2001, dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-18 ta’ Diċembru 2000, dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta’ dak id-data (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 26, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/75


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Delić vs Il-Parlament

(Kawża T-662/15)

(2016/C 048/83)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Anuška Delić (Ljubljana, is-Slovenja) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: il-Parlament Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8344 C tal-Parlament Ewropew, tal-14 ta’ Settembru 2015 li tiċħad it-talba konfermatorja tar-rikorrenti għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż tal-ivvjaġġar, benefiċċji tal-għajxien, benefiċċji għall-infiq ġenerali u spejjeż tal-arranġamenti tal-persunal ta’ Membri tal-Parlament Ewropew;

tordna lill-Parlament iħallas l-ispejjeż tar-rikorrenti skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ eventwali intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 (1) flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001 (2), peress li d-data ta’ natura personali mitluba ma hiex protetta taħt il-liġi Komunitarja

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat, minkejja li l-kundizzjonijiet għall-iżvelar kienu ntlaħqu

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament 1049/2001, li jitwettaq eżami ta’ kull dokument individwali

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx ġustifikat

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif meħtieġ mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jirrispondi għall-argumenti kollha tar-rikorrenti


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal- Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 026, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/76


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica vs Il-Parlament

(Kawża T-654/15)

(2016/C 048/84)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica (Riga, il-Latvja) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8360 C tal-Parlament Ewropew, tal-15 ta’ Settembru 2015 li tiċħad it-talba konfermatorja tar-rikorrenti għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż tal-ivvjaġġar, benefiċċji tal-għajxien, benefiċċji għall-infiq ġenerali u spejjeż tal-arranġamenti tal-persunal ta’ Membri tal-Parlament Ewropew;

tordna lill-Parlament iħallas l-ispejjeż tar-rikorrenti skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ eventwali intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 (1) flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001 (2), peress li d-data ta’ natura personali mitluba ma hijiex protetta taħt id-dritt Komunitarju

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001, flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat, minkejja li l-kundizzjonijiet għall-iżvelar kienu ntlaħqu

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament 1049/2001, li jitwettaq eżami ta’ kull dokument individwali

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx ġustifikat

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif meħtieġ mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jirrispondi għall-argumenti kollha tar-rikorrenti


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal- Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 26, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/77


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Borg vs Il-Parlament

(Kawża T-664/15)

(2016/C 048/85)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Jacob Borg (San Ġiljan, Malta) (rappreżentant: N. Pirc Musar, lawyer)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrent jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8486 C tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Settembru 2015 li tiċħad ir-rikors konfermatorju tar-rikorrent għal access għal ċerti dokumenti marbuta ma’ informazzjoni dwar l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-membri tal-Parlament Ewropew, l-allowances ta’ kuljum, l-allowances tal-infiq ġenerali u l-ispejjeż marbuta mal-arranġamenti għar-reklutaġġ tal-persunal;

tikkundanna lill-Parlament għall-ispejjeż tar-rikorrent skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż tal-partijiet intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent jinvoka ħames motivi

1.

L-ewwel motiv huwa bbażat fuq l-allegazzjoni ta’ ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 (1) moqri flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001 (2), peress li d-data personali rikjesta ma hijiex protetta skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja

2.

It-tieni motiv huwa bbażat fuq l-allegazzjoni ta’ ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 moqri flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni rikjesta ġie rrifjutat, minkejja li kienu intlaħqu l-kundizzjonijiet għall-iżvelar

3.

It-tielet motiv huwa bbażat fuq l-allegazzjoni ta’ ksur tal-obbligu ġenerali, skont l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament 1049/2001 moqrija flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament 1049/2001, li għandu jsir eżami ta’ kull dokument individwali

4.

Ir-raba’ motiv huwa bbażat fuq l-allegazzjoni ta’ ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata access parzjali għad-dokumenti rikjesti ma kienx iġġustifikat

5.

Il-ħames motiv huwa bbażat fuq l-allegazzjoni ta’ ksur tal-obbligu ta’ morivazzjoni skont l-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jindirizza l-argumenti tar-rikorrent


(1)  Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-30 ta’ Mejju 2001, dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-18 ta’ Diċembru 2000, dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta’ dak id-data (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 26, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/78


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica vs Il-Parlament

(Kawża T-665/15)

(2016/C 048/86)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica (Riga, il-Latvja) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8305 C tal-Parlament Ewropew, tal-15 ta’ Settembru 2015 li tiċħad it-talba konfermatorja tar-rikorrenti għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż tal-ivvjaġġar, benefiċċji tal-għajxien, benefiċċji għall-infiq ġenerali u spejjeż tal-arranġamenti tal-persunal ta’ Membri tal-Parlament Ewropew;

tordna lill-Parlament iħallas l-ispejjeż tar-rikorrenti skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ eventwali intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 (1) flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001 (2), peress li d-data ta’ natura personali mitluba ma hijiex protetta taħt id-dritt Komunitarju

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001, flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat, minkejja li l-kundizzjonijiet għall-iżvelar kienu ntlaħqu

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament 1049/2001, li jitwettaq eżami ta’ kull dokument individwali

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx ġustifikat

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif meħtieġ mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jirrispondi għall-argumenti kollha tar-rikorrenti


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal- Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 026, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/79


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2015 – Bačelić vs Il-Parlament

(Kawża T-666/15)

(2016/C 048/87)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Matilda Bačelić (Żagreb, il-Kroazja) (rappreżentant: N. Pirc Musar, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni A(2015)8672 C tal-Parlament Ewropew, tas-16 ta’ Settembru 2015 li tiċħad it-talba konfermatorja tar-rikorrenti għal aċċess għal ċerti dokumenti relatati ma’ informazzjoni dwar spejjeż tal-ivvjaġġar, benefiċċji tal-għajxien, benefiċċji għall-infiq ġenerali u spejjeż tal-arranġamenti tal-persunal ta’ Membri tal-Parlament Ewropew;

tordna lill-Parlament iħallas l-ispejjeż tar-rikorrenti skont l-Artikoli 134 u 140 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi l-ispejjeż ta’ eventwali intervenjenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 (1), flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001 (2), peress li d-data ta’ natura personali mitluba ma hijiex protetta taħt id-dritt Komunitarju

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament 1049/2001 flimkien mal-Artikolu 8(b) tar-Regolament 45/2001, peress li l-aċċess għall-informazzjoni mitluba ġie rrifjutat, minkejja li l-kundizzjonijiet għall-iżvelar kienu ntlaħqu

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ġenerali, taħt l-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament 1049/2001, flimkien mal-Artikolu 6(3) tar-Regolament 1049/2001, li jitwettaq eżami ta’ kull dokument individwali

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 4(6) tar-Regolament 1049/2001, peress li r-rifjut li jingħata aċċess parzjali għad-dokumenti mitluba ma kienx ġustifikat

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif meħtieġ mill-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament 1049/2001, peress li l-Parlament naqas milli jirrispondi għall-argumenti kollha tar-rikorrenti


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal- Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 026, p. 102).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/80


Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Ottubru 2015 – Lysoform Dr. Hans Rosemann vs ECHA

(Kawża T-669/15)

(2016/C 048/88)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlin, il-Ġermanja), Ecolab Deutschland GmbH (Monheim, il-Ġermanja), Schülke & Mayr GmbH (Norderstedt, il-Ġermanja), Diversey Europe Operations BV (Amsterdam, il-Pajjizi Baxxi) (rappreżentanti: K. Van Maldegem, M. Grunchard, lawyers, u P. Sellar, Solicitor)

Konvenuta: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)

Talbiet

Ir-rikorrenti jitolbu lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tiddikjara l-appell ammissibbli u fondat;

tannulla d-deċiżjoni tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi dwar l-inklużjoni tal-kumpannija BASF fil-lista ta’ sustanzi attivi u fornituri prevista fl-Artikolu 95 tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 (1); u

tikkundanna lill-ECHA għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Ir-rikorrenti jissottomettu lil, billi ppermettiet li kumpannija tiġi inkluża fil-lista prevista fl-Artikolu 95 tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 fir-rigward ta’ sustanza partikolari, ECHA naqset milli tapplika l-liġi. Dan in-nuqqas huwa bbażat fuq tliet motivi fid-dritt.

1.

L-ewwel motiv, li jallega li ECHA applikat ħażin ir-regoli li jirrigwardaw ir-rekwiżit li l-kumpannija tissottometti fajl komplut taħt l-Artikolu 95(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

2.

It-tieni motiv, li jallega li ECHA ttrattat lil kumpanniji, li kienu jinsabu fl-istess sitwazzjoni, b’mod differenti.

3.

It-tielet motiv, li jallega li, bil-kontra tar-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, ECHA naqset milli tiżgura li jkun hemm trattament ekwu bejn dawk il-kumpanniji li pparteċipaw fil-programm ta’ rieżami tas-sustanza indikata u dawk li ħadu vantaġġ minnu.


(1)  Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (ĠU L 167, p. 1).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/81


Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Novembru 2015 – Freistaat Bayern vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-683/15)

(2016/C 048/89)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Freistaat Bayern (rappreżentanti: U. Soltész u H. Weiß, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla l-Artikolu 1 tad-deċiżjoni kkontestata sa fejn tiddeċiedi li, mill-1 ta’ Jannar 2007, il-Ġermanja, bi ksur tal-Artikolu 108(3) TFUE, tat għajnuna mill-Istat favur azjendi fil-qasam tal-ħalib ikkonċernati fil-Bayern għat-testijiet tal-kwalità tal-ħalib fil-Land ta’ Bayern, li hija inkompatibbli mas-suq intern sa mill-1 ta’ Jannar 2007;

tannulla l-Artikoli 2 sa 4 tad-deċiżjoni kkontestata sa fejn hija tordna lill-azjendi fil-qasam tal-ħalib ikkonċernat fil-Land ta’ Bayern iħallsu lura l-għajnuna miżjuda bl-interessi;

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Permezz ta’ dan ir-rikors, ir-rikorrenti titlob l-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C 2015/6295 final, tat-18 ta’ Settembru 2015, dwar l-għajnuna mill-Istat SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] mogħtija mill-Ġermanja għal testijiet tal-kwalità tal-ħalib skont il-Liġi dwar il-Ħalib u x-Xaħam.

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 108(2) TFUE kif ukoll tal-Artikolu 6(1) u l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (UE) 2015/1589 (1)

Fil-kuntest tal-ewwel motiv, huwa sostnut li l-għajnuna allegata mir-riżorsi tal-baġit ġenerali tal-Land ma kinitx suġġetta għad-deċiżjoni ta’ ftuħ tal-proċedura.

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq l-assenza ta’ għajnuna mill-Istat fis-sens tal-Artikolu 107(1) TFUE

Ir-rikorrenti ssostni li l-imħaleb ma rċevewx għajnuna mill-Istat fis-sens tal-Artikolu 107(1) TFUE relatata mal-finanzjament tat-testijiet tal-kwalità tal-ħalib, ladarba ma ngħatawx vantaġġ selettiv.

3.

It-tielet motiv (sussidjarju), ibbażat fuq l-assenza ta’ ksur tal-obbligu ta’ notifika

Ir-rikorrenti ssostni li l-miżuri għandhom jitqiesu li huma “għajnuna eżistenti”. Il-ħlas lura għalhekk jikser l-Artikolu 108(1) u (3) TFUE kif ukoll l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2015/1589.

4.

Ir-raba’ motiv (sussidjarju), ibbażat fuq l-argument li l-kompatibbiltà tal-għajnuna mas-suq intern kienet irrifjutata b’mod żbaljat fir-rigward tal-Artikolu 107(3) TFUE

5.

Il-ħames motiv (sussidjarju), ibbażat fuq l-argument li l-ordni ta’ ħlas lura tal-għajnuna tikser il-prinċipju ta’ aspettattivi leġittimi.


(1)  Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/1589, tat-13 ta’ Lulju 2015, li jistabblixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 248, p. 9).


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/82


Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Novembru 2015 – Marcas Costa Brava vs UASI – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

(Kawża T-686/15)

(2016/C 048/90)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Marcas Costa Brava, SL (Sils, Spanja) (rappreżentanti: E. Manresa Medina u J. Manresa Medina, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Excellent Brands JMI Ltd (Baar, l-Isvizzera)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-UASI

Applikant għat-trade mark ikkontestata: il-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell

Trade mark ikkontestata kkonċernata: it-trade mark Komunitarja figurattiva ħamra u bajda li tinkludi l-elementi verbali “Cremcaffé by Julius Meinl” – Trade mark Komunitarja Nru 11 406 915

Proċedimenti quddiem l-UASI: proċedimenti ta’ oppożizzjoni

Deċiżjoni kkontestata: id-deċiżjoni tal-Ħames Bord tal-Appell tal-UASI, tad-29 ta’ Settembru 2015, fil-Każ R 2517/2014-5

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tiddikjara li l-użu tat-trade mark Komunitarja Nru 2 423 705 fir-rigward tal-klassi 30 ġie pprovat u li l-applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja Nru 11 406 915 hija inkompatibbli mat-trade mark Komunitarja Nru 2 423 705;

tikkundanna lill-UASI u lill-eventwali konvenuti l-oħra għall-ispejjeż kollha.

Motiv invokat

Interpretazzjoni żbaljata tal-Artikolu 15(1), tal-Artikolu 15(1)(a) u tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/83


Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Novembru 2015 – Marcas Costa Brava vs UASI – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

(Kawża T-687/15)

(2016/C 048/91)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Marcas Costa Brava, SL (Sils, Spanja) (rappreżentanti: E. Manresa Medina u J. Manresa Medina, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Excellent Brands JMI Ltd (Baar, l-Isvizzera)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-UASI

Applikant għat-trade mark ikkontestata: il-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell

Trade mark ikkontestata kkonċernata: it-trade mark Komunitarja figurattiva ħamra u bajda li tinkludi l-elementi verbali “Cremcaffé by Julius Meinl” – Trade mark Komunitarja Nru 11 406 816

Proċedimenti quddiem l-UASI: proċedimenti ta’ oppożizzjoni

Deċiżjoni kkontestata: id-deċiżjoni tal-Ħames Bord tal-Appell tal-UASI, tad-29 ta’ Settembru 2015, fil-Każ R 2757/2014-5

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tiddikjara li l-użu tat-trade mark Komunitarja Nru 2 423 705 fir-rigward tal-klassi 30 ġie pprovat u li l-applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja Nru 11 406 816 hija inkompatibbli mat-trade mark Komunitarja Nru 2 423 705;

tikkundanna lill-UASI u lill-eventwali konvenuti l-oħra għall-ispejjeż kollha.

Motiv invokat

Interpretazzjoni żbaljata tal-Artikolu 15(1), tal-Artikolu 15(1)(a) u tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/84


Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Novembru 2015 – Marcas Costa Brava vs UASI – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

(Kawża T-689/15)

(2016/C 048/92)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Marcas Costa Brava, SL (Sils, Spanja) (rappreżentanti: E. Manresa Medina u J. Manresa Medina, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Excellent Brands JMI Ltd (Baar, l-Isvizzera)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-UASI

Applikant għat-trade mark ikkontestata: il-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell

Trade mark ikkontestata kkonċernata: it-trade mark Komunitarja figurattiva ħamra u bajda li tinkludi l-elementi verbali “Cremcaffé by Julius Meinl” – Trade mark Komunitarja Nru 11 406 899

Proċedimenti quddiem l-UASI: proċedimenti ta’ oppożizzjoni

Deċiżjoni kkontestata: id-deċiżjoni tal-Ħames Bord tal-Appell tal-UASI, tat-28 ta’ Settembru 2015, fil-Każ R 2491/2014-5

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tiddikjara li l-użu tat-trade mark Komunitarja Nru 2 423 705 fir-rigward tal-klassi 30 ġie pprovat u li l-applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja Nru 11 406 899 hija inkompatibbli mat-trade mark Komunitarja Nru 2 423 705;

tikkundanna lill-UASI u lill-eventwali konvenuti l-oħra għall-ispejjeż kollha.

Motiv invokat

Interpretazzjoni żbaljata tal-Artikolu 15(1), tal-Artikolu 15(1)(a) u tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/85


Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Novembru 2015 – Marcas Costa Brava vs UASI – Excellent Brands JMI (Cremcaffé)

(Kawża T-690/15)

(2016/C 048/93)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Marcas Costa Brava, SL (Sils, Spanja) (rappreżentanti: E. Manresa Medina u J. Manresa Medina, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Excellent Brands JMI Ltd (Baar, l-Isvizzera)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-UASI

Applikant għat-trade mark ikkontestata: il-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell

Trade mark ikkontestata kkonċernata: it-trade mark Komunitarja figurattiva ħamra u bajda li tinkludi l-elementi verbali “Cremcaffé” – Trade mark Komunitarja Nru 11 407 021

Proċedimenti quddiem l-UASI: proċedimenti ta’ oppożizzjoni

Deċiżjoni kkontestata: id-deċiżjoni tal-Ħames Bord tal-Appell tal-UASI, tad-29 ta’ Settembru 2015, fil-Każ R 2586/2014-5

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tiddikjara li l-użu tat-trade mark Komunitarja Nru 2 423 705 fir-rigward tal-klassi 30 ġie pprovat u li l-applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja Nru 11 407 021 hija inkompatibbli mat-trade mark Komunitarja Nru 2 423 705;

tikkundanna lill-UASI u lill-eventwali konvenuti l-oħra għall-ispejjeż kollha.

Motiv invokat

Interpretazzjoni żbaljata tal-Artikolu 15(1), tal-Artikolu 15(1)(a) u tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/86


Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Novembru 2015 – Marcas Costa Brava vs UASI – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

(Kawża T-691/15)

(2016/C 048/94)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Marcas Costa Brava, SL (Sils, Spanja) (rappreżentanti: E. Manresa Medina u J. Manresa Medina, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Excellent Brands JMI Ltd (Baar, l-Isvizzera)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-UASI

Applikant għat-trade mark ikkontestata: il-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell

Trade mark ikkontestata kkonċernata: it-trade mark Komunitarja figurattiva li tinkludi l-elementi verbali “Cremcaffé by Julius Meinl” – Trade mark Komunitarja Nru 11 406 782

Proċedimenti quddiem l-UASI: proċedimenti ta’ oppożizzjoni

Deċiżjoni kkontestata: id-deċiżjoni tal-Ħames Bord tal-Appell tal-UASI, tad-29 ta’ Settembru 2015, fil-Każ R 2756/2014-5

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tiddikjara li l-użu tat-trade mark Komunitarja Nru 2 423 705 fir-rigward tal-klassi 30 ġie pprovat u li l-applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja Nru 11 406 782 hija inkompatibbli mat-trade mark Komunitarja Nru 2 423 705;

tikkundanna lill-UASI u lill-eventwali konvenuti l-oħra għall-ispejjeż kollha.

Motiv invokat

Interpretazzjoni żbaljata tal-Artikolu 15(1), tal-Artikolu 15(1)(a) u tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/86


Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2015 – Groupe Go Sport vs UASI – Design Go (GO SPORT)

(Kawża T-703/15)

(2016/C 048/95)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Groupe Go Sport (Sassenage, Franza) (rappreżentanti: G. Arbant u E. Henry-Mayer, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Design Go Ltd (Londra, ir-Renju Unit)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-UASI

Applikant: ir-rikorrenti

Trade mark ikkontestata kkonċernata: it-trade mark Komunitarja verbali “GO SPORT” – Trade mark Komunitarja Nru 5 144 811

Proċedimenti quddiem l-UASI: proċedimenti ta’ oppożizzjoni

Deċiżjoni kkontestata: deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-UASI, tat-22 ta’ Settembru 2015, fil-Każ R 569/2015-2

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tiddikjara l-appell R 569/2015-2 ammissibbli;

tirrinvija l-kawża lura lill-Bord tal-Appell;

tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż tiegħu kif ukoll dawk tar-rikorrenti.

Motivi invokati

Ksur tal-Artikolu 60 tar-Regolament Nru 207/2009;

Ksur tal-Artikolu 49(1) tar-Regolament Nru 2868/95.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/87


Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Novembru 2015 – Aer Lingus vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-101/13) (1)

(2016/C 048/96)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Il-President tad-Disa’ Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 101, 6.4.2013.


It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/88


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tat-18 ta’ Diċembru 2015 – Nicola vs BEI

(Kawża F-45/11) (1)

((Servizz pubbliku - Persunal tal-BEI - Evalwazzjoni - Rapport ta’ evalwazzjoni 2009 - Illegalità tad-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Appell - Rifjut ta’ promozzjoni - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni))

(2016/C 048/97)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Rikorrent: Carlo De Nicola (Strassen, il-Lussemburgu) (rappreżentant: L. Isola, avukat)

Konvenut: Il-Bank Ewropew tal-Investiment (rappreżentanti: G. Nuvoli u T. Gilliams, aġenti, A. Dal Ferro, avukat)

Suġġett tal-kawża

Talba għall-annullament tar-rapport ta’ evalwazzjoni tar-rikorrent għas-sena 2009 sa fejn ma jagħtihx il-marka A jew B+ u ma jipproponihx għal promozzjoni għall-funzjoni D.

Dispożittiv

1)

Id-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Appell tal-Bank Ewropew tal-Investiment tat-22 ta’ Settembru 2010 hija annullata.

2)

Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni fuq it-talbiet għall-annullament tar-rapport ta’ evalwazzjoni għas-sena 2009, tad-deċiżjoni ta’ rifjut ta’ promozzjoni tal-25 ta’ Marzu 2010 u tal-“atti kollha relatati, konsekuttivi u preċedenti”.

3)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

4)

Il-Bank Ewropew tal-Investiment għandu jbati l-ispejjeż tiegħu u huwa kkundannat ibati l-ispejjeż sostnuti minn C. De Nicola.


(1)  ĠU C 186, 25.6.2011, p. 35.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/88


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-18 ta’ Diċembru 2015 – De Nicola vs BEI

(Kawża F-37/12) (1)

((Servizz pubbliku - Persunal tal-BEI - Fastidju psikoloġiku - Proċedura ta’ investigazzjoni - Definizzjoni żbaljata ta’ fastidju psikoloġiku - Deċiżjoni tal-President li ma jittiħdux passi fir-rigward ta’ lment - Annulation - Rikors għad-danni))

(2016/C 048/98)

Lingwa tal-kawża:Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Carlo De Nicola (Strassen, il-Lussemburgu) (rappreżentant: L. Isola, avukat)

Konvenut: Banque européenne d'investissement (rappreżentanti: G. Nuvoli u T. Gilliams, aġenti, A. Dal Ferro, avukat)

Suġġett tal-kawża

It-talba ta’ annullament, minn naħa, tal-ittra tal-President tal-BEI li permezz tagħha dan ċaħad, wara l-opinjoni tal-bord “Dignity at work”, l-ilment għal fastidju psikoloġiku mir-rikorrent u, min-naħa l-oħra, il-konklużjonijiet tal-opinjoni tal-imsemmi bord sa fejn dan ma jikkonstatax il-fatti tal-fastidju psikoloġiku.

Dispożittiv

1)

Id-deċiżjoni tal-20 ta’ Diċembru 2011 li permezz tagħha il-president tal-Bank Ewropew ta’ Investiment ċaħad l-ilment għal fastidju psikoloġiku ta’ C. De Nicola hija annullata.

2)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

3)

Il-Bank Ewropew ta’ Investiment għandha tbati l-ispejjeż tagħha u hija kkundannata għall-ispejjeż sostnuti minn C. De Nicola.


(1)  ĠU C 184, 23/06/2012, p. 24.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/89


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tat-18 ta’ Diċembru 2015 – De Nicola vs BEI

(Kawża F-82/12) (1)

((Servizz pubbliku - Persunal tal-BEI - Evalwazzjoni - Rapport ta’ evalwazzjoni ġdid tal-2007 - Illegalità tad-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Appell - Rifjut ta’ promozzjoni - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni))

(2016/C 048/99)

Lingwa tal-kawża:Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Carlo De Nicola (Strassen, il-Lussemburgu) (rappreżentant: L. Isola, avukat)

Konvenut: Bank Ewropew tal-Investiment BEI (rappreżentanti: G. Nuvoli u F. Martin, aġenti, A. Dal Ferro, avukat)

Suġġett tal-kawża

It-talba ta’ annullament tad-Deċiżjoni tal-Kumitat tal-Appell li tiċħad ir-rikors tar-rikorrent ippreżentat kontra r-riżultat tat-tieni evalwazzjoni globali tal-prestazzjoni tiegħu matul is-sena 2007.

Dispożittiv

1)

Id-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Appell tal-Bank Ewropew tal-Investiment tal-15 ta’ Frar 2012 hija annullata.

2)

Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni fuq il-konklużjonijiet li wasslu għall-annullament tar-rapport ta’ evalwazzjoni tas-sena 2007.

3)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

4)

Il-Bank Ewropew tal-Investiment għandu jbati l-ispejjeż tiegħu u huwa kkundannat għall-ispejjeż sostnuti minn C. De Nicola.


(1)  ĠU C 319, 20/10/2012, p. 18.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/90


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef wieħed) tat-18 ta’ Diċembru 2015 – De Nicola vs BEI

(Kawża F-55/13) (1)

((Servizz Pubbliku - Persunal tal-BEI - Evalwazzjoni - Rapport ta’ evalwazzjoni 2011 - Illegalità tad-deċiżjoni tal-kumitat tal-appelli - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni))

(2016/C 048/100)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Carlo De Nicola (Strassen, il-Lussemburgu) (rappreżentanti: L. Isola, avukat)

Konvenuta: Il-Bank Ewropew tal-Investiment (rappreżentanti: G. Nuvoli u F. Martin, aġenti, A. Dal Ferro, avukat)

Suġġett tal-kawża

It-talba għall-annullament tar-rapport ta’ evalwazzjoni tal-prestazzjonijiet tar-rikorrenti tas-sena 2011.

Dispożittiv

1)

Id-deċiżjoni tal-kumitat tal-appelli tal-Bank Ewropew tal-Investimenti tat-18 ta’ Diċembru 2012 hija annullata.

2)

Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni fuq it-talbiet marbuta mal-annullament tar-rapport ta’ evalwazzjoni tal-2011 u ta’ kull att koanness miegħu, konsekuttiv u preliminari.

3)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

4)

Il-Bank Ewropew tal-Investimenti għandu jbati l-ispejjeż tiegħu u huwa kkundannat għall-ispejjeż sostnuti minn M. De Nicola.


(1)  ĠU C 226, 03.08.2013, p. 26.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/90


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tat-18 ta’ Diċembru 2015 – De Nicola vs BEI

(Kawża F-104/13)

((Servizz pubbliku - Persunal tal-BEI - Fastidju psikoloġiku - Proċedura ta’ investigazzjoni - Rapport tal-Kumitat ta’ investigazzjoni - Definizzjoni żbaljata tal-fastidju psikoloġiku - Deċiżjoni tal-President tal-BEI li l-ilment ma jingħatax segwitu - Annullament - Rikors għad-danni))

(2016/C 048/101)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Rikorrent: Carlo De Nicola (Strassen, il-Lussemburgu) (rappreżentant: L. Isola, avukat)

Konvenut: Il-Bank Ewropew tal-Investiment (rappreżentant: G. Nuvoli u F. Martin, aġenti, A. Dal Ferro, avukat)

Suġġett tal-kawża

Talba għall-annullament, minn naħa, tal-ittra tal-President tal-BEI li permezz tagħha dan: l-ewwel nett ma adotta ebda miżura li tikkonċerna l-fastidju psikoloġiku li r-rikorrent allegatament sostna għal 20 sena, it-tieni nett, iġġustifika l-fatti rrappurtati u, it-tielet nett, jobbligah, essenzjalment, li jaħdem bħala “mentor” u “business partner”, u, min-naħa l-oħra, tal-opinjoni tal-kumitat “Dignity at work”, tal-14 ta’ Marzu 2013.

Dispożittiv

1)

Id-deċiżjoni tad-29 ta’ April 2013 li permezz tagħha l-President tal-Bank Ewropew tal-Investiment ċaħad l-ilment għal fastidju psikoloġiku ta’ C. De Nicola hija annullata.

2)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

3)

Il-Bank Ewropew tal-Investiment għandu jbati l-ispejjeż tiegħu u huwa kkundannat għall-ispejjeż esposti minn C. De Nicola.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/91


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tat-18 ta’ Diċembru 2015 – De Nicola vs BEI

(Kawża F-9/14) (1)

((Servizz pubbliku - Persunal tal-BEI - Evalwazzjoni - Rapport ta’ evalwazzjoni għall-2012 - Illegalità tad-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Appelli - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni))

(2016/C 048/102)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Carlo De Nicola (Strassen, il-Lussemburgu) (rappreżentant: L. Isola, avukat)

Konvenuta: Il-Bank Ewropew tal-Investiment (rappreżentanti: G. Nuvoli u F. Martin, aġenti, A. Dal Ferro, avukat)

Suġġett tal-kawża

It-talba, minn naħa, li jiġi annullat ir-rapport ta’ evalwazzjoni tas-servizzi tar-rikorrent għall-2012, fil-partijiet tiegħu “valutazzjoni”, “evalwazzjoni” u “iffissar tal-għanijiet għall-2013”, u sa fejn huwa ma ġiex propost għall-promozzjoni għall-funzjoni D sussegwentement, li tiġi annullata jew iddikjarata mhux applikabbli n-nota lill-persunal Nruo722 tal-5 ta’ Diċembru 2012 kif ukoll il-gwida tal-proċedura ta’ evalwazzjoni tal-persunal 2012, u, min-naħa l-oħra, li tiġi kkonstatata l-eżistenza ta’ fastidju psikoloġiku kontra tiegħu. Fl-aħħar nett, it-talba li l-BEI jiġi kkundannat għall-ħlas għad-danni morali u materjali mġarrba.

Dispożittiv tas-sentenza

1)

Id-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Appelli tal-Bank Ewropew tal-Investiment tat-23 ta’ Ottubru 2013 hija annullata.

2)

Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talbiet intiżi għall-annullament tar-rapport ta’ evalwazzjoni għall-2012 u tal-atti kollha konnessi, konsegwenti u anteċedenti.

3)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

4)

Il-Bank Ewropew tal-Investiment għandu jbati l-ispejjeż tiegħu u huwa kkundannat ibati l-ispejjeż ta’ C. De Nicola.


(1)  ĠU C 212, 7.7.2014, p. 44.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/92


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-17 ta’ Diċembru 2015 – Bowles vs BĊE

(Kawża F-94/14) (1)

((Servizz Pubbliku - Persunal tal-BĊE - Membri tal-kumitat tal-persunal - Remunerazzjoni - Salarju - Żieda addizzjonali tas-salarju - Eliġibbiltà))

(2016/C 048/103)

Lingwa tal-kawża:Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Carlos Bowles (Frankfurt am Main, il-Ġermanja) (rappreżentanti: L. Levi u M. Vandenbussche, avukati)

Konvenut: Il-Bank Ċentrali Ewropew (rappreżentanti: E. Carlini, S. Camilleri u M. López Torres, aġenti, B. Wägenbaur, avukat)

Suġġett tal-kawża

It-talba għal annullament tad-deċiżjoni tad-direttorat tal-BĊE li r-rikorrent ma jingħatax “ASA” (żieda addizzjonali tas-salarju), fil-kuntest tal-proċedura ta’ reviżjoni annwali tas-salarji u tal-premji, għas-sena 2014.

Dispożittiv

1)

Id-deċiżjoni tad-direttorat tal-Bank Ċentrali Ewropew, tal-25 ta’ Frar 2014, li C.Bowles ma jingħatax żieda addizzjonali tas-salarju għas-sena 2014 hija annullata.

2)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

3)

Il-Bank Ċentrali Ewropew għandu jbati l-ispejjeż tiegħu u huwa kkundannat għall-ispejjeż sostnuti minn C. Bowles.


(1)  ĠU C 7, 12.01.2015, p. 49.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/92


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-17 ta’ Diċembru 2015 – Seigneur vs BĊE

(Kawża F-95/14) (1)

((Servizz Pubbliku - Persunal tal-BĊE - Membri tal-kumitat tal-persunal - Remunerazzjoni - Salarju - Żieda addizzjonali tas-salarju - Eliġibbiltà))

(2016/C 048/104)

Lingwa tal-kawża:Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Olivier Seigneur (Frankfurt am Main, il-Ġermanja) (rappreżentanti: L. Levi u M. Vandenbussche, avukati)

Konvenut: Il-Bank Ċentrali Ewropew (rappreżentanti: E. Carlini, D. Camilleri Podestà u M. López Torres, aġenti, B. Wägenbaur, avukat)

Suġġett tal-kawża

It-talba għal annullament tad-deċiżjoni tad-direttorat tal-BĊE li r-rikorrent ma jingħatax “ASA” (żieda addizzjonali tas-salarju), fil-kuntest tal-proċedura ta’ reviżjoni annwali tas-salarji u tal-premji, għas-sena 2014.

Dispożittiv

1)

Id-deċiżjoni tad-direttorat tal-Bank Ċentrali Ewropew, tal-25 ta’ Frar 2014, li O.Seigneur ma jingħatax żieda addizzjonali tas-salarju għas-sena 2014 hija annullata.

2)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

3)

Il-Bank Ċentrali Ewropew għandu jbati l-ispejjeż tiegħu u huwa kkundannat għall-ispejjeż sostnuti minn O.Seigneur.


(1)  ĠU C 421, 24.11.2014, p. 63.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/93


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-15 ta’ Diċembru 2015 – Clarke, Dickmanns u Papathanasiou vs UASI

(Kawżi F-101/14, F-102/14 u F-103/14) (1)

((Servizz Pubbliku - Membri tal-Persunal temporanju - Persunal tal-UASI - Kuntratt għal żmien determinat li jinkludi klawżola ta’ xoljiment - Klawżola li ttemm il-kuntratt fl-ipoteżi fejn il-membru tal-persunal ma huwiex inkluż fil-lista ta’ riżerva ta’ kompetizzjoni - Data li fiha l-klawżola ta’ xoljiment issir effettiva - Kompetizzjonijiet ġenerali OHIM/AD/01/13 u OHIM/AST/02/13))

(2016/C 048/105)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Nicole Clarke, Sigrid Dickmanns u Elisavet Papathanasiou (Alicante, Spanja) (rappreżentant: H. Tettenborn, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentanti: A. Lukošiūtė, aġent, B. Wägenbaur, avukat)

Suġġett tal-kawżi magħquda

Minn naħa, it-talba għall-annullament tad-deċiżjoni tal-konvenut li japplika fil-kuntest tal-kompetizzjonijiet ġenerali OHIM/AD/01/13 u OHIM/AST/02/13 tal-klawżola li tinsab fil-kuntratti tax-xogħol tar-rikorrenti u li tipprevedi x-xoljiment awtomatiku tal-kuntratt fil-każ ta’ nuqqas ta’ suċċess fl-ewwel kompetizzjoni ġenerali bi speċjalizzazzjoni fil-proprjetà industrijali li tikkorrispondi għall-funzjonijiet tagħhom, u min-naħa l-oħra, it-talba għall-kundanna tal-UASI sabiex tikkumpensa d-dannu morali u materjali kkawżat lir-rikorrenti.

Dispożittiv

1)

Ir-rikorsi huma miċħuda.

2)

N. Clarke, E. Papathanasiou u S. Dickmanns għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom u huma kkundannati jbatu nofs l-ispejjeż esposti mill-Uffiċċju tal-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni).

3)

L-Uffiċċju tal-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) għandu jbati nofs l-ispejjeż rispettivi tiegħu.


(1)  ĠU C 7, 12.1.2015, p. 50, p. 51 u p. 52


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/94


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tas-17 ta’ Diċembru 2015 – T vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-134/14) (1)

((Servizz pubbliku - Sigurtà soċjali - Marda kkaġunata mix-xogħol - Artikolu 73 tar-Regolamenti tal-Persunal - Talba għal rikonoxximent tal-oriġini professjonali tal-marda - Rabta kawżali - Talba għal kumpens għal dannu morali mġarrab minħabba ż-żmien li ħadet l-istituzzjoni sabiex tirrikonoxxi l-orġini professjonali tal-marda - Obbligu li tingħata deċiżjoni f’terminu raġonevoli - Dannu morali))

(2016/C 048/106)

Lingwa tal-kawża:il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: T (rappreżentanti: S. Rodrigues u A. Tymen, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: inizjalment minn J. Currall u C. Ehrbar, aġenti, sussegwentement minn C. Ehrbar, aġent)

Suġġett tal-kawża

It-talba li tiġi annullata d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li teskludi l-eżistenza ta’ dannu li jirriżulta miż-żmien li ħadet il-Kummissjoni sabiex tistabbilixxi l-oriġini professjonali tal-marda tiegħu u li ma jiġix ikkumpensat iktar minn EUR 2 000 bħala kumpens għas-sitwazzjoni inċerta dwar ir-rikonoxximent tal-oriġini professjonali tal-marda tiegħu, kif ukoll talba għall-kumpens għad-danni morali allegatament imġarrba.

Dispożittiv tas-sentenza

1)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata tħallas lil T is-somma ta’ EUR 5 000.

2)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

3)

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tbati l-ispejjeż tagħha u hija kkundannata tħallas l-ispejjeż ta’ T.


(1)  ĠU C 34, 2.2.2015, p. 53.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/95


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tas-16 ta’ Diċembru 2015 – DE vs EMA

(Kawża F-135/14) (1)

((Servizz pubbliku - Persunal tal-EMA - Tqegħid taħt “stat mhux attiv” - Att li jikkawża preġudizzju - Dritt għal smigħ - Ksur))

(2016/C 048/107)

Lingwa tal-kawża:l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: DE (rappreżentanti: S. Rodrigues u A. Blot, avukati)

Konvenuta: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (rappreżentanti: S. Marino, T. Jabłoński u N. Rampal Olmedo, aġenti, D. Waelbroeck u A. Duron, avukati)

Suġġett tal-kawża

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni tal-EMA li tqiegħed lir-rikorrent taħt stat mhux attiv u għall-kumpens għad-dannu morali allegatament subit.

Dispożittiv

1)

Id-deċiżjoni tal-31 ta’ Jannar 2014 li permezz tagħha L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini qiegħdet lil DE taħt “stat mhux attiv” hija annullata.

2)

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini hija kkundannata tħallas lil DE s-somma ta’ EUR 10 000.

3)

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għandha tbati l-ispejjeż tagħha u hija kkundannata tbati l-ispejjeż sostnuti minn DE.


(1)  ĠU C 16, 19/01/2015, p. 50.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/95


_Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-15 ta’ Diċembru 2015 – Guittet vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-141/14) (1)

((Servizz pubbliku - Ex uffiċjal - Sigurtà soċjali - Teħid ta’ responsabbiltà tal-ispejjeż mediċi - Amministrazzjoni tal-fajl mediku mill-Kummissjoni - Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba u dmir ta’ premura - Responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Unjoni))

(2016/C 048/108)

Lingwa tal-kawża:il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Christian Guittet (Cannes, Franza) (rappreżentanti: L. Levi u A. Tymen, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: inizjalment minn J. Currall u T. S. Bohr, aġenti, C. Mélotte, avukat, sussegwentement minn T. S. Bohr, aġent, C. Mélotte, avukat)

Suġġett tal-kawża

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni li tiċħad it-talba għad-danni minħabba n-nuqqas amministrattiv imwettaq mill-Kummissjoni responsabbli mill-amministrazzjoni tal-fajl mediku tar-rikorrent li kien il-vittma ta’ inċident gravi u t-talba għad-danni għad-danni materjali u morali allegatament imġarrba.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

C. Guittet għandu jbati l-ispejjeż tiegħu u huwa kkundannat ibati l-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni Ewropea.


(1)  ĠU C 89, 16.3.2015, p. 46.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/96


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tal-10 ta’ Diċembru 2015 – Jäger-Waldau vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-17/15) (1)

((Servizz pubbliku - Uffiċjali - Evalwazzjoni - Rapport ta’ evalwazzjoni - Talba għal emenda - Rifjut))

(2016/C 048/109)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Arnulf Jäger-Waldau (Laveno, l-Italja) (rappreżentant: D. Fouquet, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: inizjalment J. Currall u G. Berscheid, aġenti, sussegwentement G. Berscheid, aġent)

Suġġett tal-kawża

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ħatra li ma temendax ir-rapport ta’ evalwazzjoni tar-rikorrenti għall-2013.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Arnulf Jäger-Waldau għandu jbati l-ispejjeż tiegħu kif ukoll l-ispejjeż tal-Kummissjoni Ewropea


(1)  ĠU C 127, 20.04.2015, p. 40.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/96


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Loecker vs SEAE

(Kawża F-34/15) (1)

((Servizz pubbliku - Persunal tas-SEAE - Membru tal-persunal temporanju - Fastidju psikoloġiku - Artikoli 12a u 24 tar-Regolamenti tal-Persunal - Talba għal assistenza - Ċaħda - Talba għal ftuħ ta’ investigazzjoni amministrattiva - Dritt għal smigħ - Ksur))

(2016/C 048/110)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Stéphane De Loecker (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: J.-N. Louis u N. de Montigny, avukati)

Konvenut: Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (rappreżentanti: S. Marquardt u M. Silva, aġenti)

Suġġett tal-kawża

Talba għal-annullament tad-deċiżjoni li tiċħad l-ilment ta’ fastidju psikoloġiku mressaq mir-rikorrent kontra ċ-Chief Operating Officer tas-SEAE.

Dispożittiv

1)

Id-deċiżjoni tal-14 ta’ April 2014 li permezz tagħha s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna ċaħad it-talba għal assistenza skont l-Artikoli 12a u 24 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea mressqa minn S. De Loecker hija annullata.

2)

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna għandu jbati l-ispejjeż tiegħu u huwa kkundannat ibati l-ispejjeż sostnuti minn S. De Loecker.


(1)  ĠU C 178, 1/6/2015, p. 25.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/97


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-15 ta’ Diċembru 2015 – Bonazzi vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-88/15) (1)

((Servizz pubbliku - Uffiċjali - Eżerċizzju ta’ promozzjoni 2014 - Dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implementazzjoni tal-Artikolu 45 tar-Regolamenti tal-Persunal - Lista tal-uffiċjali proposti għall-promozzjoni mid-direttorati ġenerali u mid-dipartimenti - Ommissjoni ta’ isem ir-rikorrent - Possibbiltà li tiġi kkontestata l-lista tal-uffiċjali proposti għall-promozzjoni quddiem il-kumitat konġunt għall-promozzjoni - Assenza ta’ adozzjoni ta’ pożizzjoni mill-kumitat konġunt għall-promozzjoni - Eżami komparattiv tal-merti imwettaq mill-Awtorità tal-Ħatra biss))

(2016/C 048/111)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Matteo Bonazzi (Brussell, il-Belġju) (rappreżentant: M. Velardo, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea [rappreżentanti: C. Berardis-Kayser u G. Berscheid, aġenti)

Suġġett tal-kawża

Talba għal annullament tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea li r-rikorrent ma jiġix promoss għall-grad segwenti (AD 12) fl-eżerċizzju ta’ promozzjoni 2014 u talba għal kumpens għad-danni morali allegatament subiti.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

M. Bonazzi għandu jbati l-ispejjeż tiegħu kif ukoll l-ispejjeż tal-Kummissjoni Ewropea.


(1)  ĠU C 279, 24/08/2015, p. 61.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/98


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tat-18 ta’ Diċembru 2015 – De Nicola vs BEI

(Kawża F-128/11) (1)

((Servizz pubbliku - Persunal tal-BEI - Evalwazzjoni - Rapport ta’ evalwazzjoni 2010 - Kontestazzjoni - Proċeduri interni - Kundizzjonijiet - Rinunzja - Rikors - Interess ġuridiku - Assenza - Terminu raġonevoli - Nuqqas ta’ osservanza - Inammissibbiltà manifesta))

(2016/C 048/112)

Lingwa tal-kawża:it-Taljan

Partijiet

Rikorrent: Carlo De Nicola (Strassen, il-Lussemburgu) (rappreżentant: L. Isola, avukat)

Konvenut: Bank Ewropew tal-Investiment (rappreżentanti: G. Nuvoli u T. Gilliams, aġenti, A. Dal Ferro, avukat)

Suġġett tal-kawża

It-talba intiża, l-ewwel nett, għall-annullament tal-posta elettronika u tad-deċiżjonijiet tal-BEI dwar il-proċedura amministrattiva fil-kuntest tal-evalwazzjoni tar-rendiment tiegħu matul is-sena 2010, it-tieni nett, għall-annullament tad-deċiżjoni tal-President tal-BEI li permezz tagħha huwa rrifjuta li tinbeda l-proċedura ta’ konċiljazzjoni quddiem il-Kummissjoni ta’ Konċiljazzjoni, it-tielet nett, għall-annullament tar-rapport ta’ evalwazzjoni annwali tar-rikorrent għas-sena 2010 fil-parti fejn ma jattribwixxix il-marka “exceptional performance” jew “very good performance” u ma jipproponix, fir-rigward tar-rikorrent, promozzjoni għall-funzjoni D u, finalment, talba sabiex il-BEI jiġi kkundannat għall-ħlas ta’ kumpens għad-danni morali u fiżiċi subiti mir-rikorrent.

Dispożittiv tad-digriet

1)

Ir-rikors huwa miċħud bħala manifestament inammissibbli.

2)

C. De Nicola għandu jbati l-ispejjeż tiegħu u huwa kkundannat ibati l-ispejjeż tal-Bank Ewropew tal-Investiment.


(1)  ĠU C 65, 3.3.2012, p. 21.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/98


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tas-17 ta’ Diċembru 2015 – López Cabeza vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-76/14) (1)

((Servizz pubbliku - Kompetizzjoni ġenerali - Avviż tal-kompetizzjoni EPSO/AD/248/13 - Nuqqas ta’ inklużjoni fil-lista ta’ riżerva - Marka insuffiċjenti fl-eżami taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni - Rikors għal annullament - Ksur tal-avviż ta’ kompetizzjoni - Illegalità ta’ eżami))

(2016/C 048/113)

Lingwa tal-kawża:l-Ispanjol

Partijiet

Rikorrenti: Alfonso López Cabeza (Valladolid, Spanja) (rappreżentanti: G. Suárez de Castro u M. Orman, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Baquero Cruz u G. Gattinara, aġenti)

Suġġett tal-kawża

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni li r-rikorrent ma jiġix inkluż fil-lista ta’ riżerva tal-kompetizzjoni EPSO/AD/248/13.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud bħala manifestament inammissibbli.

2)

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tbati l-ispejjeż tagħha u hija kkundannata tħallas l-ispejjeż kollha sostnuti minn A. López Cabeza.


(1)  ĠU C 388, 3/11/2014, p. 30.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/99


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tas-16 ta’ Diċembru 2015 – Bärwinkel vs Il-Kunsill

(Kawża F-118/14)

((Servizz pubbliku - Uffiċjali - Riforma tar-Regolamenti tal-Persunal - Regoli tranżitorji dwar il-klassifikazzjoni tal-impjiegi tip - Artikolu 30(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal - Kunċett ta’ att li jikkawża preġudizzju - Deċiżjoni li tirrikonoxxi l-eżerċizzju, minn ċerti uffiċjali, ta’ responsabbiltajiet speċjali - Nuqqas ta’ inklużjoni tal-isem tar-rikorrent fl-ewwel lista ta’ 34 uffiċjal rikonoxxut li jeżerċita responsabbiltajiet speċjali - Rekwiżiti relatati mal-fażi prekontenzjuża - Assenza ta’ ilment fis-sens tal-Artikolu 90(2) tar-Regolamenti tal-Persunal - Artikolu 81 tar-Regoli ta’ Proċedura))

(2016/C 048/114)

Lingwa tal-kawża:il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Wolfgang Bärwinkel (Brussell, il-Belġju) (rappreżentant: M. Casado García-Hirschfeld, avukat)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: inizjalment minn M. Bauer u E. Rebasti, aġenti, sussegwentement minn M. Bauer u M. Veiga, aġenti)

Suġġett tal-kawża

It-talba għall-annullament tad-deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni ta’ uffiċjali fil-gradi AD 9 sa AD14 li jokkupaw karigi identifikati bħala li jinkludu responsabbiltajiet speċjali fl-impjieg tip “Kap ta’ Unità [Diviżjoni] jew ekwivalenti” jew “Konsulent jew ekwivalenti” qabel il-31 ta’ Diċembru 2015 u li ma jinkludux lir-rikorrent fost l-uffiċjali li jibbenefikaw minn din il-klassifikazzjoni.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud bħala manifestament inammissibbli.

2)

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/100


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tas-7 ta’ Diċembru 2015 – Probst vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-136/14)

((Servizz pubbliku - Remunerazzjoni - Allowance tal-espatrijazzjoni - Artikolu 4 tal - Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal - Ex assistent parlamentari - Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tagħti l-allowance ta’ espatrijazzjoni lill-ex assitenti parlamentari mid-data ta’ pubblikazzjoni tal-informazzjoni mogħtija lill-persunal - Sentenzi ta’ annullament - Fatti ġodda u sostanzjali - Effett limitat fiż-żmien - Awtorità ta’ res judicata - Deċiżjonijiet li saru definittivi - Ugwaljanza fit-trattament))

(2016/C 048/115)

Lingwa tal-kawża:il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Norbert Probst (Genval, il-Belġju) (rappreżentant: D. de Abreu Caldas, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: inizjalment minn J. Currall u T. S. Bohr, aġenti, sussegwentement minn T. S. Bohr, aġent)

Suġġett tal-kawża

It-talba tar-rikorrent li jannulla d-deċiżjoni meħuda mill-Kummissjoni li tagħtih retroattivament l-allowance ta’ espatrijazzjoni, sa fejn ir-retroattività hija limitata għall-1 ta’ Settembru 2013, peress li r-rikorrent isostni li l-Kummissjoni għandha tagħtih din l-allowance wara l-ingaġġ tiegħu mal-Kummissjoni fl-1 ta’ Lulju 1999.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud bħala manifestament infondat.

2)

N. Probst għandu jbati l-ispejjeż tiegħu u huwa kkundannat ibati l-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni Ewropea.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/100


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tas-17 ta’ Diċembru 2015 – Di Marzio vs Il-Kunsill

(Kawża F-24/15) (1)

((Servizz pubbliku - Membru tal-persunal bil-kuntratt - Grupp ta’ funzjonijiet I - Klassifikazzjoni mill-ġdid tal-kuntratt f’kuntratt bħala membru tal-persunal temporanju għal żmien indeterminat ta’ grad AST 3, AST 4 jew AST 5 jew f’kuntratt bħala membru tal-persunal bil-kuntratt għal żmien indeterminat tal-grupp ta’ funzjonijiet III - Artikoli 2, 3a, 3b, 80 u 88 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg - Obbligu ta’ motivazzjoni - Żball manifest ta’ evalwazzjoni - Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba - Dmir ta’ premura - Rikors manifestament infondat fid-dritt - Artikolu 81 tar-Regoli tal-Proċedura))

(2016/C 048/116)

Lingwa tal-kawża:il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Antony Di Marzio (Limelette, il-Belġju) (rappreżentant: M. Velardo, avukat)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: M. Bauer u M. Veiga, aġenti)

Suġġett tal-kawża

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni ta’ ċaħda tat-talba tar-rikorrent intiża għall-klassifikazzjoni mill-ġdid tal-kuntratt tiegħu bħala membru tal-persunal bil-kuntratt tal-grupp ta’ funzjonijiet I f’kuntratt bħala membru tal-persunal temporanju jew alternattivament f’kuntratt bħala membru tal-persunal bil-kuntratt tal-grupp ta’ funzjonijiet III, kif ukoll it-talba għad-danni għad-dannu morali u materjali allegatament subit.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud bħala manifestament infondat.

2)

A. Di Marzio għandu jbati l-ispejjeż tiegħu stess u huwa kkundannat ibati l-ispejjeż sostnuti mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.


(1)  ĠU C 127, 20.4.15, p. 43.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/101


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-9 ta’ Diċembru 2015 – Van der Veen vs Europol

(Kawża F-45/15) (1)

((Servizz pubbliku - Persunal tal-Europol - Aġent temporanju - Deċiżjoni 2009/371/ĠAI - Rifjut tal-Europol li jikkonkludi kuntratt għal żmien mhux determinat - Artikolu 81 tar-Regoli tal-Proċedura - Rikors manifestament infondat))

(2016/C 048/117)

Lingwa tal-kawża:il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Mark Van der Veen (Le Haye, in-Netherlands) (rappreżentant: J.-J. Ghosez, avukat)

Konvenut: Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (rappreżentanti: D. Neumann, J. Arnould u C. Falmagne, aġenti)

Suġġett tal-kawża

It-talba għall-annullament tad-deċiżjoni impliċita tal-konvenut li ma jilqax it-talba tar-rikorrenti li huwa jingħata kuntratt għal żmien hum iddeterminat.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud bħala manifestament inammissibbli.

2)

M. Van der Veen għandu jbati l-ispejjeż tiegħu u huwa kkundannat għall-ispejjeż sostnuti mill-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija.


(1)  ĠU C 190, 08.06.2015, p. 34.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/102


Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Novembru 2015 – ZZ vs EASA

(Kawża F-144/15)

(2016/C 048/118)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: ZZ (rappreżentanti: S. Orlandi u T. Martin, avukati)

Konvenuta: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Avjazzjoni (EASA)

Suġġett u deskrizzjoni tat-tilwima

Annullament tad-deċiżjoni tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Avjazzjoni li ma jiġġeddidx il-leave għal raġunijiet personali bla ħlas tar-rikorrent għal sena addizzjonali.

Talbiet

jannulla d-deċiżjoni tal-awtorità li għandha s-setgħa tikkonkludi kuntratti ta’ reklutaġġ li jiġġeddidx il-leave bla ħlas tar-rikorrent għal sena addizzjonali;

jikkundanna lill-EASA għall-ispejjeż.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/102


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-17 ta’ Diċembru 2015 – Diamantopoulos vs SEAE

(Kawża F-30/15) (1)

(2016/C 048/119)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tat-Tielet Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 146, 4.5.2015, p. 50.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/102


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-17 ta’ Diċembru 2015 – FW vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-58/15) (1)

(2016/C 048/120)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 213, 29.6.2015, p. 47.


8.2.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 48/102


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-17 ta’ Diċembru 2015 – Morin vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-129/15) (1)

(2016/C 048/121)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tat-Tielet Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 414, 14/12/2015, p. 44.