ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 294

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 58
7 ta' Settembru 2015


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2015/C 294/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2015/C 294/02

Kawża C-497/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-2 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – l-Italja) – Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas vs Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikoli 49 TFUE, 102 TFUE u 106 TFUE — Libertà ta’ stabbiliment — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni — Abbuż minn pożizzjoni dominanti — Artikolu 15 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Inammissibbiltà)

2

2015/C 294/03

Kawża C-422/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-2 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tax-Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht – il-Ġermanja) – Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein vs Dr. med. vet. Uta Wree (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Agrikoltura — Politika Agrikola Komuni — Skema ta’ pagament uniku — Regolament (KE) Nru 73/2009 — Artikolu 34(2)(a) — Kunċett ta’ superfiċi eliġibbli għall-għajnuna — Kunċett ta’ superfiċi agrikola — Superfiċi li tikkostitwixxi s-saff ta’ wiċċ veġetalizzat ta’ landfill iddekommissjonata — Użu għal finijiet agrikoli — Ammissibbiltà)

3

2015/C 294/04

Kawża C-461/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Awla Manja) tal-1 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesverwaltungsgericht – il-Ġermanja) – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ambjent — Politika tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-ilma — Direttiva 2000/60/KE — Artikolu 4(1) — Għanijiet ambjentali relatati mal-ilmijiet tal-wiċċ — Deterjorament tal-istat ta’ korp tal-ilma tal-wiċċ — Proġett ta’ żvilupp ta’ rotta bil-baħar — Obbligu għall-Istati Membri li ma jawtorizzawx proġett li jkun jista’ jikkawża deterjorament tal-istat ta’ korp tal-ilma tal-wiċċ — Kriterji determinanti biex tiġi evalwata l-eżistenza ta’ deterjorament tal-istat ta’ korp tal-ilma)

3

2015/C 294/05

Kawża C-607/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte suprema di cassazione – l-Italja) – Ministero dell’Economia e delle Finanze et vs Francesco Cimmino et (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Agrikoltura — Organizzazzjoni komuni tas-swieq — Banana — Regolament (KE) Nru 2362/98 — Artikoli 7, 11 u 21 — Kwoti tariffarji — Banana li toriġina mill-pajjiżi AKP — Operatur ġdid — Liċenzji ta’ importazzjoni — Natura mhux trasferibbli tad-drittijiet li jirriżultaw minn ċerti liċenzji ta’ importazzjoni — Prattika abbużiva — Regolament (KE) Nru 2988/95 — Artikolu 4(3))

4

2015/C 294/06

Kawża C-684/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-2 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vestre Landsret – id-Danimarka) – Johannes Demmer vs Fødevareministeriets Klagecenter (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Agrikoltura — Politika Agrikola Komuni — Skema ta’ pagament uniku — Regolament (KE) Nru 1782/2003 — Artikolu 44(2) — Regolament (KE) Nru 73/2009 — Artikolu 34(2)(a) — Kunċett ta’ ettaru eliġibbli għall-għajnuna — Superfiċi li tmiss mar-runways, mal-karreġġjati u maż-żoni ta’ waqfien — Użu għal finijiet agrikoli — Ammissibbiltà — Irkupru tal-għajnuna agrikola mogħtija indebitament)

5

2015/C 294/07

Kawża C-63/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Għajnuna mill-Istat — Għajnuna illegali u inkompatibbli mas-suq intern — Obbligu ta’ rkupru — Impossibbiltà assoluta — Kumpens għal servizz komplementari għas-servizz bażiku)

6

2015/C 294/08

Kawża C-87/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Irlanda (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2003/88/KE — Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol — Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol tat-tobba waqt it-taħriġ)

7

2015/C 294/09

Kawża C-144/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul Maramureș – ir-Rumanija) – Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei vs Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Direttiva 2006/112/KE — Artikoli 273 u 287 — Obbligu ta’ identifikazzjoni ex officio ta’ persuna taxxabbli għall-finijiet tal-VAT — Natura taxxabbli tas-servizzi ta’ mediċina veterinarja — Prinċipju ta’ ċertezza legali — Prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi)

7

2015/C 294/10

Kawża C-153/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Raad van State – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Minister van Buitenlandse Zaken vs K, A (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2003/86/KE — Artikolu 7(2) — Riunifikazzjoni tal-familja — Miżuri ta’ integrazzjoni — Leġiżlazzjoni nazzjonali li timponi fuq il-membri tal-familja ta’ ċittadin ta’ pajjiż terz li jirrisjedi regolarment fl-Istat Membru kkonċernat l-obbligu li jgħaddu minn eżami ta’ integrazzjoni ċivika sabiex ikunu jistgħu jidħlu fit-territorju tal-imsemmi Stat Membru — Spejjeż ta’ tali eżami — Kompatibbiltà)

8

2015/C 294/11

Kawża C-177/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Supremo – Spanja) – María José Regojo Dans vs Consejo de Estado (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Direttiva 1999/70/KE — Ftehim qafas dwar ix-xogħol għal żmien determinat bejn CES, UNICE u CEEP — Klawżoli 3 u 4 — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni — Persunal eventwali — Rifjut milli tingħata allowance ta’ anzjanità li tingħata kull tliet snin — Raġunijiet oġġettivi)

9

2015/C 294/12

Kawża C-183/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel Cluj – ir-Rumanija) – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean vs Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Direttiva 2006/112/KE — Artikoli 167, 168, 179 u 213 — Klassifikazzjoni mill-ġdid ta’ tranżazzjoni, mill-amministrazzjoni fiskali nazzjonali, bħala attività ekonomika suġġetta għall-VAT — Prinċipju ta’ ċertezza legali — Prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tissuġġetta l-eżerċizzju tad-dritt għal tnaqqis għall-identifikazzjoni tal-operatur ikkonċernat għall-finijiet tal-VAT u għall-preżentata ta’ dikjarazzjoni ta’ din it-taxxa)

10

2015/C 294/13

Kawża C-209/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-2 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vrhovno sodišče – is-Slovenja) – NLB Leasing d.o.o. vs Republika Slovenija (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — VAT — Direttiva 2006/112/KE — Kunsinna ta’ oġġetti jew provvista ta’ servizzi — Kuntratt ta’ kiri (leasing) — Restituzzjoni lil sid il-kera ta’ proprjetà immobbli li hija s-suġġett ta’ kuntratt ta’ leasing — Kunċett ta’ kanċellazzjoni, ċaħda jew nuqqas ta’ pagament totali jew parzjali — Dritt ta’ sid il-kera għat-tnaqqis tal-bażi taxxabbli — Taxxa doppja — Provvisti distinti — Prinċipju ta’ newtralità fiskali)

10

2015/C 294/14

Kawża C-229/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Arbeitsgericht Verden – il-Ġermanja – Ender Balkaya vs Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 98/59/KE — Artikolu 1(1)(a) — Tkeċċijiet kollettivi — Kunċett ta’ ħaddiem — Membru tal-bord tad-diretturi ta’ kumpannija b’kapital azzjonarju — Persuna li taħdem fil-kuntest ta’ miżura ta’ tagħlim u ta’ reintegrazzjoni professjonali u li tirċievi għajnuna pubblika għat-taħriġ mingħajr ma tirċievi remunerazzjoni min-naħa tal-persuna li timpjega)

11

2015/C 294/15

Kawża C-231/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 – InnoLux Corp., preċedentement Chimei InnoLux Corp. vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Kompetizzjoni — Akkordji — Artikolu 101 TFUE — Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE — Suq dinji ta’ pannelli tal-kristalli likwidi (LCD) — Iffissar tal-prezzijiet — Multi — Linji gwida għall-kalkolu tal-multi (2006) — Punt 13 — Determinazzjoni tal-valur tal-bejgħ b’rabta mal-ksur — Bejgħ intern tal-prodott ikkonċernat barra miż-ŻEE — Teħid inkunsiderazzjoni ta’ bejgħ ta’ prodotti lesti li jintegraw il-prodott ikkonċernat lil terzi fiż-ŻEE)

12

2015/C 294/16

Kawża C-249/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 – Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), Fundação Eugénio de Almeida (Appell — Trade mark Komunitarja — Trade mark Komunitarja figurattiva QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA — Applikazzjoni għal reġistrazzjoni — Oppożizzjoni mill-proprjetarju tat-trade marks figurattivi nazzjonali preċedenti VINHO PÊRAMANCA TINTO, VINHO PÊRAMANCA BRANCO u PÊRAMANCA — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni)

13

2015/C 294/17

Kawża C-331/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vrhovno sodišče – is-Slovenja) – Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma vs Ir-Repubblika tas-Slovenja (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — Taxxa fuq il-valur miżjud — Sitt Direttiva 77/388/KEE — Artikoli 2(1), u 4(1) — Issuġġettar għat-taxxa — Tranżazzjonijiet ta’ proprjetà immobbli — Bejgħ ta’ artijiet assenjati lill-assi privati ta’ persuna fiżika li teżerċita l-professjoni ta’ imprenditur indipendenti — Persuna taxxabbli li taġixxi bħala tali)

13

2015/C 294/18

Kawża C-334/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-2 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour d’appel de Mons – Belgique – L-Istat Belġjan vs Nathalie De Fruytier (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Is-Sitt Direttiva tal-VAT — Eżenzjonijiet għal ċerti attivitajiet ta’ interess ġenerali — Artikolu 13A(1)(b) u (ċ) — Viżta fl-isptar u kura medika — Operazzjonijiet marbuta strettament — Attività ta’ trasport ta’ organi u ta’ kampjuni umani għall-finijiet ta’ analiżi medika jew ta’ kura medika jew terapewtika — Attività ta’ natura indipendenti — Sptarijiet u ċentri għat-trattament mediku u ta’ dijanjosi — Stabbiliment tal-istess natura)

14

2015/C 294/19

Kawża C-348/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Judecătoria Câmpulung – ir-Rumanija) – Maria Bucura vs SC Bancpost SA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Protezzjoni tal-konsumaturi — Direttiva 87/102/KEE — Artikolu 1(2)(a) — Kreditu lill-konsumatur — Kunċett ta’ konsumatur — Direttiva 93/13/KEE — Artikoli 2(b), 3 sa 5 u 6(1) — Klawżoli inġusti — Evalwazzjoni ex officio mill-qorti nazzjonali — Klawżoli mfassla b’mod ċar u li jinftiehem — Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-kreditur)

15

2015/C 294/20

Kawża C-360/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 – Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonjiet — Direttiva 2009/48/KE — Sigurtà tal-ġugarelli — Valuri ta’ limitu għaċ-ċomb, għall-barju, għall-arseniku, għall-antimonju, għall-merkurju, għan-nitrosammini u għas-sustanzi nitrosatabbli fil-ġugarelli — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma tapprovax totalment id-dispożizzjonijiet nazzjonali nnotifikat mill-awtoritajiet Ġermaniżi li jżommu fis-seħħ il-valuri ta’ limitu għal dawn is-sustanzi — Prova ta’ livell ta’ protezzjoni għola għas-saħħa tal-bniedem mogħti mid-dispożizzjonijiet nazzjonali)

16

2015/C 294/21

Kawża C-575/14 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-30 ta’ Ġunju 2015 – Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Klawżola ta’ arbitraġġ — Kuntratt marbut mal-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni Ewropea mogħtija lil proġett fil-kuntest tal-programm eContent — Rexissjoni tal-kuntratt mill-Kummissjoni Ewropea — Pagament tas-somom mhux imħallsa u kumpens għad-dannu allegatament imġarrab mir-rikorrenti — Żnaturament tal-elementi tal-proċess — Appell parzjalment manifestament inammissibbli u manifestament infondat għall-bqija — Talba li tinbidel id-deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea dwar l-ispejjeż — Inammissibbiltà manifesta)

16

2015/C 294/22

Kawża C-223/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Mejju 2015 – combit Software GmbH vs Commit Business Solutions Ltd

17

2015/C 294/23

Kawża C-229/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Naczelny Sąd Administracyjny (il-Polonja) fid-19 ta’ Mejju 2015 – Minister Finansów vs Jan Mateusiak

17

2015/C 294/24

Kawża C-231/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Najwyższy (il-Polonja) fil-21 ta’ Mejju 2015 – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel sp. z o.o. vs Polkomtel sp. z o.o.

18

2015/C 294/25

Kawża C-252/15 P: Appell ippreżentat fit-28 ta’ Mejju 2015 minn Naazneen Investments Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fit-18 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-250/13 – Naazneen Investments Limited vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (UASI)

19

2015/C 294/26

Kawża C-255/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fid-29 ta’ Mejju 2015 – Steef Mennens vs Emirates Direktion für Deutschland

21

2015/C 294/27

Kawża C-262/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgerichtshof (l-Awstrija) fl-1 ta’ Ġunju 2015 – GD European Land Systems – Steyr GmbH

22

2015/C 294/28

Kawża C-263/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Kúria (l-Ungerija) fit-3 ta’ Ġunju 2015 – Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft. u Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft. vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

23

2015/C 294/29

Kawża C-264/15 P: Appell ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2015 minn Makro autoservicio mayorista SA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Sitt Awla) fit-12 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-269/12: Makro autoservicio mayorista vs Il-Kummissjoni

23

2015/C 294/30

Kawża C-265/15 P: Appell ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2015 minn Vestel Iberia, SL mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit-12 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-249/12, Vestel Iberia vs Il-Kummissjoni

24

2015/C 294/31

Kawża C-266/15 P: Appell ippreżentat fit-3 ta’ Ġunju 2015 minn Central Bank of Iran mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fil-25 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-563/12, Central Bank of Iran vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

25

2015/C 294/32

Kawża C-269/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (il-Belġju) fit-8 ta’ Ġunju 2015 – Office national des Pensions vs Willem Hoogstad; il-parti l-oħra fil-proċedura: Institut national d’assurance maladie invalidité

26

2015/C 294/33

Kawża C-276/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (Il-Ġermanja) fid-9 ta’ Ġunju 2015 – Hecht-Pharma GmbH vs Hohenzollern Apotheke, Inhaber Winfried Ertelt

27

2015/C 294/34

Kawża C-277/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fid-9 ta’ Ġunju 2015 – Servoprax GmbH vs Roche Diagnostics Deutschland GmbH

28

2015/C 294/35

Kawża C-279/15 P: Appell ippreżentat fl-10 ta’ Ġunju 2015 minn Alexandre Borde u Carbonium mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fil-25 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-314/14, Borde u Carbonium vs Il-Kummissjoni

28

2015/C 294/36

Kawża C-281/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht München (il-Ġermanja) fil-11 ta’ Ġunju 2015 – Soha Sahyouni vs Raja Mamisch

29

2015/C 294/37

Kawża C-282/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Braunschweig (il-Ġermanja) fil-11 ta’ Ġunju 2015 – Queisser Pharma GmbH & Co. KG vs Bundesrepublik Deutschland

30

2015/C 294/38

Kawża C-283/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-11 ta’ Ġunju 2015 – X, parti oħra: Staatssecretaris van Financiën

31

2015/C 294/39

Kawża C-288/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht München (il-Ġermanja) fil-15 ta’ Ġunju 2015 – Medical Imaging Systems GmbH (MIS) vs Hauptzollamt München

32

2015/C 294/40

Kawża C-289/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Krajský súd v Prešove (Ir-Repubblika Slovakka) fil-15 ta’ Ġunju 2015 – Jozef Grundza

32

2015/C 294/41

Kawża C-292/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Vergabekammer Südbayern (il-Ġermanja) fis-16 ta’ Ġunju 2015 – Hörmann Reisen GmbH vs Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

33

2015/C 294/42

Kawża C-297/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sø- og Handelsretten (id-Danimarka) fit-18 ta’ Ġunju 2015 – Ferring Lægemidler A/S li qed taġixxi għal Ferring B.V. vs Orifarm A/S

34

2015/C 294/43

Kawża C-300/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal administratif (il-Lussemburgu) fid-19 ta’ Ġunju 2015 – Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser vs Directeur de l’administration des contributions directes

34

2015/C 294/44

Kawża C-301/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fid-19 ta’ Ġunju 2015 – Marc Soulier, Sara Doke vs Ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

35

2015/C 294/45

Kawża C-302/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado Contencioso-Administrativo Tarragona (Spanja) fid-19 ta’ Ġunju 2015 – Correos y Telégrafos S.A. vs Ayuntamiento de Vila Seca

35

2015/C 294/46

Kawża C-305/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fl-24 ta’ Ġunju 2015 – Delta Air Lines Inc. vs Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor, Peter Lindstrøm Jensen

36

2015/C 294/47

Kawża C-310/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (Franza) fil-25 ta’ Ġunju 2015 – Vincent Deroo-Blanquart vs Sony Europe Limited, aventi kawża ta’ Sony France SA

37

2015/C 294/48

Kawża C-311/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Korkein oikeus (il-Finlandja) fil-25 ta’ Ġunju 2015 – TrustBuddy AB vs Lauri Pihlajaniemi

38

2015/C 294/49

Kawża C-313/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal de commerce de Paris (Franza) fil-25 ta’ Ġunju 2015 – Eco-Emballages SA vs Sphère France SAS, Schweitzer SAS, Carrefour Import SAS, Tissue France SCA, SCA Hygiène Products SAS, WEPA Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Delipapier, CMC France SARL, Paul Hartmann SA, Wepa Lille SAS, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS, Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Scamark SAS, Système U Centrale Nationale SAS

38

2015/C 294/50

Kawża C-314/15: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża

39

2015/C 294/51

Kawża C-321/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour constitutionnelle (il-Lussemburgu) fid-29 ta’ Ġunju 2015 – ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA vs État du Grand-duché de Luxembourg

39

2015/C 294/52

Kawża C-327/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fit-2 ta’ Lulju 2015 – TDC A/S vs Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet

40

2015/C 294/53

Kawża C-335/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fit-3 ta’ Lulju 2015 – Maria Cristina Elisabetta Ornano vs Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero

41

2015/C 294/54

Kawża C-337/15 P: Appell ippreżentat fis-6 ta’ Lulju 2015 mill-Ombudsman Ewropew mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fid-29/04/2015 fil-Kawża T-217/11, Staelen vs L-Ombudsman Ewropew

42

2015/C 294/55

Kawża C-338/15 P: Appell ippreżentat fis-7 ta’ Lulju 2015 minn Claire Staelen mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fid-29 ta’ April 2015 fil-Kawża T-217/11, Staelen vs L-Ombudsman Ewropew

43

2015/C 294/56

Kawża C-351/15 P: Appell ippreżentat fl-10 ta’ Lulju 2015 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fid-29 ta’ April 2015 fil-Kawża T-470/11, Total u Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni

44

2015/C 294/57

Kawża C-358/15 P: Appell ippreżentat fit-13 ta’ Lulju 2015 minn Bank of Industry and Mine mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fid-29 ta’ April 2015 fil-Kawża T-10/13, Bank of Industry and Mine vs Il-Kunsill

45

2015/C 294/58

Kawża C-359/15 P: Appell ippreżentat fit-13 ta’ Lulju 2015 minn The National Iranian Gas Company mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fid-29 ta’ April 2015 fil-Kawża T-9/13, The National Iranian Gas Company vs Il-Kunsill

47

2015/C 294/59

Kawża C-373/15 P: Appell ippreżentat fil-15 ta’ Lulju 2015 mir-Repubblika Franċiża mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fit-30 ta’ April 2015 fil-Kawża T-259/13, Franza vs Il-Kummissjoni

48

 

Il-Qorti Ġenerali

2015/C 294/60

Kawża T-172/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Stahlwerk Bous vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni — Rikors għal annullament — Talba għall-adattament tat-talbiet — Assenza ta’ element ġdid — Inammissibbiltà)

50

2015/C 294/61

Kawża T-173/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – WeserWind vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

51

2015/C 294/62

Kawża T-174/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Dieckerhoff Guss vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

51

2015/C 294/63

Kawża T-175/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Walter Hundhausen vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

52

2015/C 294/64

Kawża T-176/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Georgsmarienhütte vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni — Rikors għal annullament — Talba għall-adattament tat-talbiet — Assenza ta’ element ġdid — Inammissibbiltà)

53

2015/C 294/65

Kawża T-177/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Harz Guss Zorge vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni — Rikors għal annullament — Talba għall-adattament tat-talbiet — Assenza ta’ element ġdid — Inammissibbiltà)

54

2015/C 294/66

Kawża T-178/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

55

2015/C 294/67

Kawża T-179/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġ unju 2015 – Schmiedewerke Gröditz vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

56

2015/C 294/68

Kawża T-183/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Schmiedag vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni — Rikors għal annullament — Talba għall-adattament tat-talbiet — Assenza ta’ element ġdid — Inammissibbiltà)

57

2015/C 294/69

Kawża T-230/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Deutsche Edelstahlwerke vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

57

2015/C 294/70

Kawża T-235/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – ArcelorMittal Hamburg et vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

58

2015/C 294/71

Kawża T-236/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Kronotex u Kronoply vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

59

2015/C 294/72

Kawża T-237/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Steinbeis Papier vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

60

2015/C 294/73

Kawża T-265/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Schumacher Packaging vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

60

2015/C 294/74

Kawża T-270/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Grupa Azoty ATT Polymers vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

61

2015/C 294/75

Kawża T-272/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – P-D Glasseiden et vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

62

2015/C 294/76

Kawża T-275/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Drahtwerk St. Ingbert et vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

63

2015/C 294/77

Kawża T-276/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Flachglas Torgau et vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

63

2015/C 294/78

Kawża T-280/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Ineos Manufacturing Deutschland et vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

64

2015/C 294/79

Kawża T-281/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Fels-Werke vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

65

2015/C 294/80

Kawża T-282/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Bayer MaterialScience vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

66

2015/C 294/81

Kawża T-283/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Advansa et vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

66

2015/C 294/82

Kawża T-318/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Vinnolit vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

67

2015/C 294/83

Kawża T-161/15: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ April 2015– Brinkmann (Steel Trading) et vs Il-Kummissjoni u Il-BĊE

68

2015/C 294/84

Kawża T-255/15: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Mejju 2015 – Almaz-Antey vs Il-Kunsill

69

2015/C 294/85

Kawża T-262/15: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Mejju 2015 – Kiselev vs Il-Kunsill

70

2015/C 294/86

Kawża T-275/15: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Mejju 2015 – Hmicho vs Il-Kunsill

71

2015/C 294/87

Kawża T-278/15 P: Appell ippreżentat fl-1 ta’ Ġunju 2015 mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) mis-sentenza mogħtija fit-18 ta’ Marzu 2015 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-51/14

72

2015/C 294/88

Kawża T-292/15: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Ġunju 2015 – Vakakis vs Il-Kummissjoni

73

2015/C 294/89

Kawża T-310/15: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Ġunju 2015 – European Union Copper Task Force vs Il-Kummissjoni

74

2015/C 294/90

Kawża T-316/15: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Ġunju 2015 – Ir-Repubblika tal-Polonja vs Il-Kummissjoni

75

2015/C 294/91

Kawża T-332/15: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Ġunju 2015 – Ocean Capital Administration a.O. vs Il-Kunsill

76

2015/C 294/92

Kawża T-336/15: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2015 – Windrush Aka vs UASI – Dammers (The Specials)

77

2015/C 294/93

Kawża T-337/15: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Ġunju 2015 – Bach Flower Remedies vs UASI – Durapharma (RESCUE)

78

2015/C 294/94

Kawża T-349/15: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Ġunju 2015 – CG vs UASI – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)

79

2015/C 294/95

Kawża T-355/15: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Ġunju 2015 – Alpex Pharma vs UASI – Astex Pharmaceuticals (ASTEX)

79

2015/C 294/96

Kawża T-358/15: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Lulju 2015 – Arrom Conseil vs UASI – Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

80

2015/C 294/97

Kawża T-359/15: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Lulju 2015 – Arrom Conseil vs UASI – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

81

2015/C 294/98

Kawża T-361/15: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Lulju 2015 – Choice vs UASI (Choice chocolate & ice cream)

81

2015/C 294/99

Kawża T-362/15: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Lulju 2015 – Lacamanda Group vs UASI – Woolley (HENLEY)

82

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2015/C 294/00

Kawża F-92/15: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2015 – ZZ vs Il-Kummissjoni

83

2015/C 294/01

Kawża F-94/15: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Ġunju 2015 – ZZ vs SEAE

83

2015/C 294/02

Kawża F-95/15: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Lulju 2015 – ZZ vs Il-Kummissjoni

84

2015/C 294/03

Kawża F-96/15: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Lulju 2015 – ZZ vs Il-Kummissjoni

84

2015/C 294/04

Kawża F-97/15: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Lulju 2015 – ZZ vs Il-Kummissjoni

85

2015/C 294/05

Kawża F-98/15: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Lulju 2015 – ZZ vs Il-Parlament

86


MT

 


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/1


L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(2015/C 294/01)

L-aħħar pubblikazzjoni

ĠU C 279, 24.8.2015

Pubblikazzjonijiet preċedenti

ĠU C 270, 17.8.2015

ĠU C 262, 10.8.2015

ĠU C 254, 3.8.2015

ĠU C 245, 27.7.2015

ĠU C 236, 20.7.2015

ĠU C 228, 13.7.2015

Dawn it-testi huma disponibbli fuq:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avviżi

PROĊEDURI TAL-QORTI

Il-Qorti tal-Ġustizzja

7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/2


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-2 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – l-Italja) – Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas vs Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

(Kawża C-497/12) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Artikoli 49 TFUE, 102 TFUE u 106 TFUE - Libertà ta’ stabbiliment - Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni - Abbuż minn pożizzjoni dominanti - Artikolu 15 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea - Inammissibbiltà))

(2015/C 294/02)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas

Konvenuti: Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Dispożittiv

Id-domandi magħmula fil-kuntest tat-talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (l-Italja), permezz ta’ deċiżjoni tad-9 ta’ Ottubru 2012, u miżmuma minn dik il-qorti, huma inammissibbli.


(1)  ĠU C 26, 26.1.2013.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/3


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-2 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tax-Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht – il-Ġermanja) – Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein vs Dr. med. vet. Uta Wree

(Kawża C-422/13) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Agrikoltura - Politika Agrikola Komuni - Skema ta’ pagament uniku - Regolament (KE) Nru 73/2009 - Artikolu 34(2)(a) - Kunċett ta’ “superfiċi eliġibbli għall-għajnuna” - Kunċett ta’ “superfiċi agrikola” - Superfiċi li tikkostitwixxi s-saff ta’ wiċċ veġetalizzat ta’ landfill iddekommissjonata - Użu għal finijiet agrikoli - Ammissibbiltà))

(2015/C 294/03)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Konvenuta: Dr. med. vet. Uta Wree

Dispożittiv

L-Artikolu 34(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009, tad-19 ta’ Jannar 2009, li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għal bdiewa, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 378/2007 u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1782/2003, għandu jiġi interpretat fis-sens li superfiċi li tifforma s-saff ta’ wiċċ ta’ landfill li tinsab f’fażi ta’ ġestjoni wara li tkun ġiet iddekommissjonata tikkostitwixxi “erja [superfiċi] agrikola”, fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni meta effettivament tintuża bħala mergħa permanenti.


(1)  ĠU C 304, 19.10.2013.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/3


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Awla Manja) tal-1 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesverwaltungsgericht – il-Ġermanja) – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

(Kawża C-461/13) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Ambjent - Politika tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-ilma - Direttiva 2000/60/KE - Artikolu 4(1) - Għanijiet ambjentali relatati mal-ilmijiet tal-wiċċ - Deterjorament tal-istat ta’ korp tal-ilma tal-wiċċ - Proġett ta’ żvilupp ta’ rotta bil-baħar - Obbligu għall-Istati Membri li ma jawtorizzawx proġett li jkun jista’ jikkawża deterjorament tal-istat ta’ korp tal-ilma tal-wiċċ - Kriterji determinanti biex tiġi evalwata l-eżistenza ta’ deterjorament tal-istat ta’ korp tal-ilma))

(2015/C 294/04)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Bundesverwaltungsgericht

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

Konvenuta: Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

Fil-preżenza ta’: Freie Hansestadt Bremen

Dispożittiv

1.

L-Artikolu 4(1)(a)(i) sa (iii) tad-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-23 ta’ Ottubru 2000, li tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma, għandu jiġi interpretat fis-sens li l-Istati Membri huma obbligati, sakemm ma tingħatax deroga, jirrifjutaw l-awtorizzazzjoni ta’ proġett partikolari meta dan ikun ta’ natura tali li jkun jista’ jikkawża deterjorament tal-istat ta’ korp tal-ilma tal-wiċċ jew meta dan jikkomprometti l-għan li jinkiseb stat tajjeb tal-ilmijiet tal-wiċċ jew potenzjal ekoloġiku tajjeb u stat kimiku tajjeb ta’ dawn l-ilmijiet sad-data prevista minn din id-direttiva.

2.

Il-kunċett ta’ “deterjorazzjoni tal-istat” ta’ korp tal-ilma tal-wiċċ, li jinsab fl-Artikolu 4(1)(a)(i) tad-Direttiva 2000/60 għandu jiġi interpretat fis-sens li hemm deterjorament hekk kif l-istat ta’ mill-inqas wieħed mill-elementi ta’ kwalità, fis-sens tal-Anness V ta’ din id-direttiva jiddegrada b’klassi, anki jekk din id-degradazzjoni ma tiġix tradotta f’degradazzjoni ta’ klassifikazzjoni, fl-intier tiegħu, tal-korp tal-ilma tal-wiċċ. Madankollu, għalkemm l-element ta’ kwalità kkonċernat, fis-sens ta’ dan l-Anness jidher diġà fil-klassi l-iktar baxxa, kull degradazzjoni ta’ dan l-element tikkostitwixxi “deterjorazzjoni tal-istat” ta’ korp tal-ilma tal-wiċċ, fis-sens ta’ dan l-Artikolu 4(1)(a)(i).


(1)  ĠU C 352, 30.11.2013.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/4


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte suprema di cassazione – l-Italja) – Ministero dell’Economia e delle Finanze et vs Francesco Cimmino et

(Kawża C-607/13) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Agrikoltura - Organizzazzjoni komuni tas-swieq - Banana - Regolament (KE) Nru 2362/98 - Artikoli 7, 11 u 21 - Kwoti tariffarji - Banana li toriġina mill-pajjiżi AKP - Operatur ġdid - Liċenzji ta’ importazzjoni - Natura mhux trasferibbli tad-drittijiet li jirriżultaw minn ċerti liċenzji ta’ importazzjoni - Prattika abbużiva - Regolament (KE) Nru 2988/95 - Artikolu 4(3)))

(2015/C 294/05)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Corte suprema di cassazione

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane, Il-Kummissjoni Ewropea

Konvenuti: Francesco Cimmino, Costantino Elmi, Diletto Nicchi, Vincenzo Nicchi, Ivo Lazzeri, Euclide Lorenzon, Patrizia Mansutti, Maurizio Misturelli, Maurizio Momesso, Mirjam Princic, Marco Raffaelli, Gianni Vecchi, Marco Malavasi, Massimo Malavasi, Umberto Malavasi, Patrizia Mansutti, Carlo Mosca, Luca Nicoli, Raffaella Orsero, Raffaello Orsero, Erminia Palombini, Matteo Surian

Dispożittiv

1)

L-Artikolu 7(a) tar-Regolament tal-Kummissjoni Nru 2362/98, tat-28 ta’ Ottubru 1998, li jistabbilixxi metodi għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 404/93 f’dak li jikkonċerna s-sistema ta’ importazzjoni ta’ banana fil-Komunità, kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1632/2000, tal-25 ta’ Lulju 2000, moqri fid-dawl tal-Artikolu 11 ta’ dan ir-Regolament, għandu jiġi interpretat fis-sens li l-kundizzjoni li tgħid li aġent ekonomiku għandu jeżerċita attività kummerċjali bħala importatur “f’ismu stess u b’mod indipendenti” hija meħtieġa mhux biss għar-reġistrazzjoni ta’ dan l-aġent bħala operatur “ġdid” fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni iżda anki biex dan ikun jista’ jżomm din il-kwalità fid-dawl tal-importazzjoni tal-banana fil-kuntest tal-kwoti tariffarji previsti mir-Regolament tal-Kunsill Nru 404/93, tat-13 ta’ Frar 1993, dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-banana, kif emendat bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/1999, tas-17 ta’ Mejju 1999, dwar is-sostenn għal żvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Gwida u Garanzija (FAEGG) u jemenda u jħassar ċerti Regolamenti.

2)

L-Artikolu 21(2) tar-Regolament Nru 2362/98, kif emendat, għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi tranżazzjonijiet, bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li bihom operatur ġdid jixtri, bl-intermedjarju ta’ operatur ieħor irreġistrat bħala ġdid, merkanzija mingħand operatur tradizzjonali qabel l-importazzjoni tagħha fl-Unjoni, u wara jbigħha mill-ġdid lil dan l-operatur tradizzjonali, permezz tal-istess intermedjarju, wara li jkun importaha fl-Unjoni, meta dawn it-tranżazzjonijiet ikunu jikkostitwixxu prattika abbużiva, liema ħaġa għandha tiġi ddeterminata mill-qorti tar-rinviju.

3)

L-Artikolu 4(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95, tat-18 ta’ Diċembru 1995, dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea għandu jiġi interpretat fis-sens li l-konstatazzjoni ta’ prattika abbużiva f’ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali timplika li l-operatur li poġġa ruħu artifiċjalment f’sitwazzjoni li tippermettilu jibbenefika indebitament mit-tariffa preferenzjali għall-importazzjoni tal-banana huwa marbut li jħallas id-dazji relatati mal-prodotti kkonċernati, mingħajr preġudizzju, jekk ikun il-każ, għas-sanzjonijiet amministrattivi, ċivili jew kriminali previsti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.


(1)  ĠU C 61, 01.03.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/5


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-2 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vestre Landsret – id-Danimarka) – Johannes Demmer vs Fødevareministeriets Klagecenter

(Kawża C-684/13) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Agrikoltura - Politika Agrikola Komuni - Skema ta’ pagament uniku - Regolament (KE) Nru 1782/2003 - Artikolu 44(2) - Regolament (KE) Nru 73/2009 - Artikolu 34(2)(a) - Kunċett ta’ “ettaru eliġibbli għall-għajnuna” - Superfiċi li tmiss mar-runways, mal-karreġġjati u maż-żoni ta’ waqfien - Użu għal finijiet agrikoli - Ammissibbiltà - Irkupru tal-għajnuna agrikola mogħtija indebitament))

(2015/C 294/06)

Lingwa tal-kawża: id-Daniż

Qorti tar-rinviju

Vestre Landsret

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Johannes Demmer

Konvenut: Fødevareministeriets Klagecenter

Dispożittiv

1)

L-Artikolu 44(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003, tad-29 ta’ Settembru 2003, li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa u li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2019/93, (KE) Nru 1452/2001, (KE) Nru 1453/2001, (KE) Nru 1454/2001, (KE) Nru 1868/94, (KE) Nru 1251/1999, (KE) Nru 1254/1999, (KE) Nru 1673/2000, (KE) Nru 2358/71 u (KE) Nru 2529/2001, u l-Artikolu 34(2)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009, tad-19 ta’ Jannar 2009, li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għal bdiewa, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 378/2007 u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1782/2003, għandhom jiġu interpretati fis-sens li superfiċi agrikola komposta miż-żoni ta’ sigurtà madwar, f’ajruport, ir-runways, il-karreġġjati u ż-żoni ta’ waqfien, li huma suġġetti għal regoli u għal restrizzjonijiet partikolari, tikkostitwixxi superfiċi eliġibbli għall-għajnuna kkonċernata bil-kundizzjoni, minn naħa, li l-agrikoltur li juża din is-superfiċi jkollu awtonomija suffiċjenti fl-użu tagħha, għall-finijiet tal-eżerċizzju tal-attività agrikola tiegħu, u, min-naħa l-oħra, li jkun f’pożizzjoni li jeżerċita din l-attività fuq is-superfiċi msemmija, minkejja r-restrizzjonijiet li jirriżultaw mill-eżerċizzju ta’ attività mhux agrikola fuq l-istess superfiċi.

2)

L-Artikolu 137 tar-Regolament Nru 73/2009 għandu jiġi interpretat fis-sens li agrikoltur, li ġie informat, qabel l-1 ta’ Jannar 2010, bin-natura indebita tal-għoti lilu tad-drittijiet għal ħlas, ma huwiex fondat li jinvoka dan l-Artikolu, għall-finijiet li jikseb regolarizzazzjoni ta’ dawn id-drittijiet.

L-Artikolu 73(4) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 796/2004, tal-21 ta’ April 2004, li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ konformità, modulazzjoni u amministrazzjoni integrata u sistema ta’ kontroll kif hemm provvediment dwarhom fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003, kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni Nru 2184/2005, tat-23 ta’ Diċembru 2005, għandu jiġi interpretat fis-sens li agrikoltur għandu jitqies li seta’ raġonevolment jiskopri n-natura mhux eliġibbli għall-għajnuna kkonċernata ta’ superfiċi li għall-użu tagħhom, għall-finijiet tal-eżerċizzju tal-attività agrikola tiegħu, huwa ma għandu ebda marġni ta’ manuvra u/jew li fuqhom huwa ma jistax jeżerċita din l-attività, minħabba r-restrizzjonijiet li jirriżultaw mill-eżerċizzju ta’ attività mhux agrikola fuq l-istess superfiċi. Għall-finijiet li jiġi evalwat jekk l-iżball imwettaq setax raġonevolment jiġi skopert minn dan l-agrikoltur, għandu jitqies il-mument tal-ħlas tal-għajnuna. L-evalwazzjoni skont l-Artikolu 73(4) tal-imsemmi Regolament Nru 796/2004 għandha ssir b’mod separat għal kull sena kkonċernata.

L-Artikolu 73(5) tar-Regolament Nru 796/2004, kif emendat bir-Regolament Nru 2184/2005, għandu jiġi interpretat fis-sens li, f’ċirkustanzi bħal dawk tal-kawża prinċipali, agrikoltur għandu jitqies li għandu bona fede jekk kien sinċerament konvint li s-superfiċi kkonċernati kienu eliġibbli għall-għajnuna. L-evalwazzjoni tal-bona fede ta’ dan l-agrikoltur, għall-finijiet tal-Artikolu 73(5) tal-imsemmi Regolament Nru 796/2004, għandha ssir b’mod separat għal kull sena kkonċernata u din il-bona fede għandha tibqa’ sakemm tintemm ir-raba’ sena wara d-data tal-ħlas tal-għajnuna.


(1)  ĠU C 85, 22.03.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/6


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża

(Kawża C-63/14) (1)

((Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu - Għajnuna mill-Istat - Għajnuna illegali u inkompatibbli mas-suq intern - Obbligu ta’ rkupru - Impossibbiltà assoluta - Kumpens għal servizz komplementari għas-servizz bażiku))

(2015/C 294/07)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: B. Stromsky, aġent)

Konvenuta: Ir-Repubblika Franċiża (rappreżentanti: G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam u J. Bousin, aġenti)

Dispożittiv

1)

Billi ma adottatx, fit-termini previsti, il-miżuri kollha neċessarji bil-għan li tirkupra, mingħand Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA l-għajnuna mill-Istat iddikjarata illegali u inkompatibbli mas-suq intern permezz tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2013/435/UE, tat-2 ta’ Mejju 2013, dwar l-għajnuna mill-Istat SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) implimentata minn Franza favur is-Société Nationale Corse Méditerranée u l-Compagnie Méridionale de Navigation, billi ma annullatx, fit-termini previsti, il-ħlasijiet kollha tal-għajnuna msemmija fl-Artikolu 2(1) u billi ma informatx lill-Kummissjoni Ewropea, fit-terminu previst, bil-miżuri adottati sabiex tikkonforma ruħha ma’ din id-deċiżjoni, ir-Repubblika Franċiża naqset milli twettaq l-obbligi tagħha bis-saħħa tar-raba’ paragrafu tal-Artikolu 288 TFUE u tal-Artikoli 3 sa 5 ta’ din id-deċiżjoni.

2)

Ir-Repubblika Franċiża hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 135, 5.5.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/7


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Irlanda

(Kawża C-87/14) (1)

((Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu - Direttiva 2003/88/KE - Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol - Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol tat-tobba waqt it-taħriġ))

(2015/C 294/08)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: M. van Beek u J. Enegren, aġenti)

Konvenuta: L-Irlanda (rappreżentanti: E. Creedon, E. Mc Phillips, A. Joyce u B. Counihan, aġenti, assistiti minn D. Fennelly, barrister)

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 102, 7.4.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/7


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul Maramureș – ir-Rumanija) – Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei vs Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș

(Kawża C-144/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) - Direttiva 2006/112/KE - Artikoli 273 u 287 - Obbligu ta’ identifikazzjoni ex officio ta’ persuna taxxabbli għall-finijiet tal-VAT - Natura taxxabbli tas-servizzi ta’ mediċina veterinarja - Prinċipju ta’ ċertezza legali - Prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi))

(2015/C 294/09)

Lingwa tal-kawża: ir-Rumen

Qorti tar-rinviju

Tribunalul Maramureș

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei

Konvenuta: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș

Dispożittiv

1)

L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 273 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, kif emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 2009/162/UE, tat-22 ta’ Diċembru 2009, ma jimponix fuq l-Istati Membri li jwettqu ex officio l-identifikazzjoni ta’ persuna taxxabbli bil-għan li tinġabar it-taxxa fuq il-valur miżjud unikament abbażi ta’ dikjarazzjonijiet fiskali, differenti minn dawk relatati ma’ din it-taxxa, meta dawn kienu jippermettu li jiġi kkonstatat li din il-persuna taxxabbli qabżet il-limitu għall-eżenzjoni mill-imsemmija taxxa.

2)

Il-prinċipji ta’ ċertezza legali u ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi ma jipprekludux li amministrazzjoni fiskali tiddeċiedi li servizzi ta’ mediċina veterinarja jkunu suġġetti għat-taxxa fuq il-valur miżjud f’ċirkustanzi bħal dawk tal-kawża prinċipali, meta din id-deċiżjoni tkun ibbażata fuq regoli ċari u l-prassi ta’ din l-amministrazzjoni ma kinitx ta’ natura li toħloq, f’moħħ operatur ekonomiku prudenti u attent, aspettattiva raġonevoli li din it-taxxa ma tiġix applikata għal tali servizzi, ħaġa li hija l-qorti tar-rinviju li għandha tivverifika.


(1)  ĠU C 212, 7.7.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/8


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Raad van State – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Minister van Buitenlandse Zaken vs K, A

(Kawża C-153/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Direttiva 2003/86/KE - Artikolu 7(2) - Riunifikazzjoni tal-familja - Miżuri ta’ integrazzjoni - Leġiżlazzjoni nazzjonali li timponi fuq il-membri tal-familja ta’ ċittadin ta’ pajjiż terz li jirrisjedi regolarment fl-Istat Membru kkonċernat l-obbligu li jgħaddu minn eżami ta’ integrazzjoni ċivika sabiex ikunu jistgħu jidħlu fit-territorju tal-imsemmi Stat Membru - Spejjeż ta’ tali eżami - Kompatibbiltà))

(2015/C 294/10)

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Raad van State

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Minister van Buitenlandse Zaken

Konvenuti: K, A

Dispożittiv

L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/86/KE, tat-22 ta’ Settembru 2003, dwar id-dritt għal riunifikazzjoni tal-familja, għandu jiġi interpretat fis-sens li l-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li ċittadini ta’ pajjiżi terzi jgħaddu minn eżami ta’ integrazzjoni ċivika, bħal dak inkwistjoni fil-kawżi prinċipali, li jinkludi evalwazzjoni tal-għarfien bażiku kemm tal-lingwa kif ukoll tas-soċjetà tal-Istat Membru kkonċernat u li jimplika l-ħlas ta’ diversi spejjeż, qabel ma jiġu awtorizzati d-dħul u r-residenza tal-imsemmija ċittadini fit-territorju tagħhom għall-finijiet tar-riunifikazzjoni tal-familja, sakemm il-kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni ta’ tali obbligu ma jrendix impossibbli jew eċċessivament diffiċli l-eżerċizzju tad-dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja. F’ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawżi prinċipali, dawn il-kundizzjonijiet, sa fejn ma jippermettux li jittieħdu inkunsiderazzjoni ċirkustanzi partikolari li jikkostitwixxu oġġettivament ostakolu sabiex il-persuni kkonċernati jkunu jistgħu jgħaddu minn dan l-eżami, u sa fejn jistabbilixxu l-ammont tal-ispejjeż marbuta ma’ tali eżami fuq livell għoli żżejjed, irendu impossibbli jew eċċessivament diffiċli l-eżerċizzju tad-dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja.


(1)  ĠU C 194, 24.6.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/9


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Supremo – Spanja) – María José Regojo Dans vs Consejo de Estado

(Kawża C-177/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Politika soċjali - Direttiva 1999/70/KE - Ftehim qafas dwar ix-xogħol għal żmien determinat bejn CES, UNICE u CEEP - Klawżoli 3 u 4 - Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni - Persunal “eventwali” - Rifjut milli tingħata allowance ta’ anzjanità li tingħata kull tliet snin - Raġunijiet oġġettivi))

(2015/C 294/11)

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Qorti tar-rinviju

Tribunal Supremo

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: María José Regojo Dans

Konvenuta: Consejo de Estado

Dispożittiv

1)

Il-kunċett ta’ “ħaddiem għal żmien determinat”, fis-sens tal-klawżola 3(1) tal-Ftehim qafas dwar ix-xogħol għal żmien fiss [żmien determinat], konkluż fit-18 ta’ Marzu 1999, li jinsab fl-Anness tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/70/KE, tat-28 ta’ Ġunju 1999, dwar il-ftehim qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u mis-CEEP, għandu jiġi interpretat fis-sens li huwa applikat għal ħaddiem bħar-rikorrenti fil-kawża prinċipali.

2)

Il-klawżola 4(1) tal-Ftehim qafas dwar ix-xogħol għal żmien fiss [żmien determinat] għandha tiġi interpretata fis-sens li tipprekludi leġiżlazzjoni nazzjonali, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li teskludi, fl-assenza ta’ kull ġustifikazzjoni għal raġunijiet oġġettivi, il-persunal awżiljarju mid-dritt li jirċievi l-allowances ta’ anzjanità li jingħataw kull tliet snin mogħtija, b’mod partikolari, lill-uffiċjali stabbiliti, meta fir-rigward tal-għoti ta’ din l-allowance, dawn iż-żewġ kategoriji ta’ ħaddiema jinsabu f’sitwazzjonijiet paragunabbli, fatt li għandu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju.


(1)  ĠU C 253, 4.08.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/10


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel Cluj – ir-Rumanija) – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean vs Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

(Kawża C-183/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) - Direttiva 2006/112/KE - Artikoli 167, 168, 179 u 213 - Klassifikazzjoni mill-ġdid ta’ tranżazzjoni, mill-amministrazzjoni fiskali nazzjonali, bħala attività ekonomika suġġetta għall-VAT - Prinċipju ta’ ċertezza legali - Prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi - Leġiżlazzjoni nazzjonali li tissuġġetta l-eżerċizzju tad-dritt għal tnaqqis għall-identifikazzjoni tal-operatur ikkonċernat għall-finijiet tal-VAT u għall-preżentata ta’ dikjarazzjoni ta’ din it-taxxa))

(2015/C 294/12)

Lingwa tal-kawża: ir-Rumen

Qorti tar-rinviju

Curtea de Apel Cluj

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean

Konvenuta: Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

Dispożittiv

1)

Il-prinċipji ta’ ċertezza legali u ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi ma jipprekludux, f’ċirkustanzi bħal dawk tal-kawża prinċipali, li amministrazzjoni fiskali nazzjonali tiddeċiedi, wara verifika fiskali, li tissuġġetta tranżazzjonijiet għat-taxxa fuq il-valur miżjud u timponi l-ħlas ta’ interessi moratorji, bil-kundizzjoni li din id-deċiżjoni tkun ibbażata fuq regoli ċari u preċiżi u li l-prassi ta’ din l-amministrazzjoni ma kinitx ta’ natura li toħloq, f’moħħ operatur ekonomiku prudenti u attent, aspettattiva raġonevoli li din it-taxxa ma tiġix applikata għal tali tranżazzjonijiet, ħaġa li hija l-qorti tar-rinviju li għandha tivverifika. L-interessi moratorji applikati f’tali ċirkustanzi għandhom josservaw il-prinċipju ta’ proporzjonalità.

2)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, tipprekludi, f’ċirkustanzi bħal dawk tal-kawża prinċipali, leġiżlazzjoni nazzjonali li tirrifjuta li tagħti lill-persuna taxxabbli d-dritt għal tnaqqis tat-taxxa fuq il-valur miżjud tal-input, dovuta jew imħallsa fuq oġġetti u servizzi użati fil-kuntest ta’ tranżazzjonijiet intaxxati, liema persuna taxxabbli, min-naħa l-oħra, għandha tħallas it-taxxa li kellha tiġbor, għas-sempliċi raġuni li hija ma kinitx identifikata għall-finijiet tat-taxxa fuq il-valur miżjud meta wettqet dawn it-tranżazzjonijiet, u dan sakemm ma tkunx ġiet debitament identifikata għall-finijiet tat-taxxa fuq il-valur miżjud u sakemm id-dikjarazzjoni tat-taxxa dovuta ma tkunx ġiet ippreżentata.


(1)  ĠU C 253, 4.8.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/10


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-2 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vrhovno sodišče – is-Slovenja) – NLB Leasing d.o.o. vs Republika Slovenija

(Kawża C-209/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - VAT - Direttiva 2006/112/KE - Kunsinna ta’ oġġetti jew provvista ta’ servizzi - Kuntratt ta’ kiri (leasing) - Restituzzjoni lil sid il-kera ta’ proprjetà immobbli li hija s-suġġett ta’ kuntratt ta’ leasing - Kunċett ta’ “kanċellazzjoni, ċaħda jew nuqqas ta’ pagament totali jew parzjali” - Dritt ta’ sid il-kera għat-tnaqqis tal-bażi taxxabbli - Taxxa doppja - Provvisti distinti - Prinċipju ta’ newtralità fiskali))

(2015/C 294/13)

Lingwa tal-kawża: is-Sloven

Qorti tar-rinviju

Vrhovno sodišče

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: NLB Leasing d.o.o.

Konvenuta: Republika Slovenija

Dispożittiv

1)

L-Artikoli 2(1), 14 u 24(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, għandhom jiġu interpretati fis-sens li fil-każ li kuntratt ta’ leasing dwar proprjetà immobbli jkun jipprovdi jew it-trasferiment tad-dritt tal-proprjetà lil min ikun qiegħed jikri fit-tmiem dan il-kuntratt, jew li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni ta’ min ikun qiegħed jikri l-karatteristiċi essenzjali tad-dritt tal-proprjetà ta’ din il-proprjetà immobbli, b’mod partikolari billi tiġi ttrasferita lil dan tal-aħħar il-parti l-kbira tal-benefiċċji u tar-riskji inerenti għall-proprjetà legali tal-imsemmija proprjetà immobbli, u s-somma aġġornata tal-pagamenti tkun prattikament identika għall-valur fis-suq tal-proprjetà, it-tranżazzjoni li tirriżulta minn tali kuntratt għandha tkun ekwivalenti għal tranżazzjoni ta’ akkwist ta’ investiment.

2)

L-Artikolu 90(1) tad-Direttiva 2006/112 għandu jiġi interpretat fis-sens li huwa ma jippermettix lil persuna taxxabbli li tnaqqas il-bażi taxxabbli tagħha meta din tal-aħħar effettivament tkun irċeviet il-ħlasijiet kollha bħala korrispettiv tal-provvista li hija pprovdiet jew meta, mingħajr ma l-kuntratt ġie miċħud jew ikkanċellat, il-parti l-oħra għall-kuntratt ma għadhiex responsabbli li tħallasha l-prezz miftiehem.

3)

Il-prinċipju ta’ newtralità fiskali għandu jiġi interpretat fis-sens li huwa ma jipprekludix li, minn naħa, provvista ta’ leasing li tirrigwarda beni immobbli u, min-naħa l-oħra, it-trasferiment ta’ dawn il-beni immobbli lil terz (għall-kuntratt ta’ leasing) ikunu suġġetti għal tassazzjoni distinta għal-finijiet tat-taxxa fuq il-valur miżjud, sa fejn dawn it-tranżazzjonijiet ma jkunux jistgħux jitqiesu bħala li jiffurmaw provvista unika, u dan għandu jiġi evalwat mill-qorti tar-rinviju.


(1)  ĠU C 202, 30.06.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/11


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Arbeitsgericht Verden – il-Ġermanja – Ender Balkaya vs Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH

(Kawża C-229/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Direttiva 98/59/KE - Artikolu 1(1)(a) - Tkeċċijiet kollettivi - Kunċett ta’ “ħaddiem” - Membru tal-bord tad-diretturi ta’ kumpannija b’kapital azzjonarju - Persuna li taħdem fil-kuntest ta’ miżura ta’ tagħlim u ta’ reintegrazzjoni professjonali u li tirċievi għajnuna pubblika għat-taħriġ mingħajr ma tirċievi remunerazzjoni min-naħa tal-persuna li timpjega))

(2015/C 294/14)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Arbeitsgericht Verden

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Ender Balkaya

Konvenuti: Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH

Dispożittiv

1)

L-Artikolu 1(1)(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 98/59/KE, tal-20 ta’ Lulju 1998, dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar redundancies kollettivi, għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi leġiżlazzjoni jew prattika nazzjonali li ma tiħux inkunsiderazzjoni, fil-kalkolu tan-numru ta’ ħaddiema impjegati previst minn din id-dispożizzjoni, membru tal-bord tad-diretturi ta’ kumpannija b’kapital azzjonarju, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li jeżerċita l-attività tiegħu taħt id-direzzjoni u taħt il-kontroll ta’ korp ieħor ta’ din il-kumpannija, li jirċievi remunerazzjoni bħala korrispettiv għall-attività tiegħu u meta huwa stess ma għandu l-ebda sehem fl-imsemmija kumpannija.

2)

L-Artikolu 1(1)(a) tad-Direttiva 98/59 għandu jiġi interpretat fis-sens li persuna, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li teżerċita attività prattika f’impriża fil-forma ta’ stage, mingħajr ma tirċievi remunerazzjoni mill-persuna li timpjega, iżda li tibbenefika minn għajnuna finanzjarja mill-organu pubbliku responsabbli għall-promozzjoni tax-xogħol għal din l-attività rikonoxxuta minn dan l-organu sabiex tikseb jew tiżviluppa għarfien jew issegwi taħriġ professjonali, għandha titqies li għandha l-kwalità ta’ ħaddiem fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni.


(1)  ĠU C 303, 08.09.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/12


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 – InnoLux Corp., preċedentement Chimei InnoLux Corp. vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża C-231/14 P) (1)

((Appell - Kompetizzjoni - Akkordji - Artikolu 101 TFUE - Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE - Suq dinji ta’ pannelli tal-kristalli likwidi (LCD) - Iffissar tal-prezzijiet - Multi - Linji gwida għall-kalkolu tal-multi (2006) - Punt 13 - Determinazzjoni tal-valur tal-bejgħ b’rabta mal-ksur - Bejgħ intern tal-prodott ikkonċernat barra miż-ŻEE - Teħid inkunsiderazzjoni ta’ bejgħ ta’ prodotti lesti li jintegraw il-prodott ikkonċernat lil terzi fiż-ŻEE))

(2015/C 294/15)

Lingwa tal-proċedura: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: InnoLux Corp., preċedentement Chimei InnoLux Corp. (rappreżentanti: J.-F. Bellis, avukat, R. Burton, Solicitor)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: A. Biolan, F. Ronkes Agerbeek u P. Van Nuffel, aġenti)

Dispożittiv

1)

L-appell huwa miċħud.

2)

InnoLux Corp. hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 212, 07.07.2014


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/13


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 – Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), Fundação Eugénio de Almeida

(Kawża C-249/14 P) (1)

((Appell - Trade mark Komunitarja - Trade mark Komunitarja figurattiva QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA - Applikazzjoni għal reġistrazzjoni - Oppożizzjoni mill-proprjetarju tat-trade marks figurattivi nazzjonali preċedenti VINHO PÊRAMANCA TINTO, VINHO PÊRAMANCA BRANCO u PÊRAMANCA - Raġunijiet relattivi għal rifjut - Probabbiltà ta’ konfużjoni))

(2015/C 294/16)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda (rappreżentant: J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa, avukat)

Partijiet oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju għall-Armonizzazjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) (rappreżentant: J. Crespo Carrillo, aġent), Fundação Eugénio de Almeida (rappreżentanti: B. Braga da Cruz u J. M. Pimenta, aġenti)

Dispożittiv

1)

L-appell huwa miċħud.

2)

Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal Lda hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 361, 13.10.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/13


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vrhovno sodišče – is-Slovenja) – Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma vs Ir-Repubblika tas-Slovenja

(Kawża C-331/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Tassazzjoni - Taxxa fuq il-valur miżjud - Sitt Direttiva 77/388/KEE - Artikoli 2(1), u 4(1) - Issuġġettar għat-taxxa - Tranżazzjonijiet ta’ proprjetà immobbli - Bejgħ ta’ artijiet assenjati lill-assi privati ta’ persuna fiżika li teżerċita l-professjoni ta’ imprenditur indipendenti - Persuna taxxabbli li taġixxi bħala tali))

(2015/C 294/17)

Lingwa tal-kawża: is-Sloven

Qorti tar-rinviju

Vrhovno sodišče

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma

Konvenuta: Ir-Repubblika tas-Slovenja

Dispożittiv

L-Artikoli 2(1) u 4(1) tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388KEE, tas-17 ta’ Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ – Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima, għandhom jiġu interpretati fis-sens li, f’ċirkustanzi bħal dawk fil-kawża prinċipali, fejn persuna taxxabbli tkun akkwistat biċċiet ta’ art, li wħud minnhom ġew assenjati lill-assi privati tagħha u oħrajn lill-assi tal-impriża tagħha, u li fuqhom kollha hija bniet, bħala persuna taxxabbli, ċentru kummerċjali li mbagħad biegħet, flimkien mal-biċċiet ta’ art li fuqhom ittellgħet din il-kostruzzjoni, il-bejgħ tal-biċċiet ta’ art li kienu assenjati lill-assi privati ta’ din il-persuna taxxabbli għandu jkun suġġett għat-taxxa fuq il-valur miżjud, peress li l-imsemmija persuna taxxabbli, fiż-żmien ta’ din it-tranżazzjoni, aġixxiet bħala tali.


(1)  ĠU C 303, 08.09.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/14


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-2 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour d’appel de Mons – Belgique – L-Istat Belġjan vs Nathalie De Fruytier

(Kawża C-334/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Is-Sitt Direttiva tal-VAT - Eżenzjonijiet għal ċerti attivitajiet ta’ interess ġenerali - Artikolu 13A(1)(b) u (ċ) - Viżta fl-isptar u kura medika - Operazzjonijiet marbuta strettament - Attività ta’ trasport ta’ organi u ta’ kampjuni umani għall-finijiet ta’ analiżi medika jew ta’ kura medika jew terapewtika - Attività ta’ natura indipendenti - Sptarijiet u ċentri għat-trattament mediku u ta’ dijanjosi - Stabbiliment tal-istess natura))

(2015/C 294/18)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Cour d’appel de Mons

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: L-Istat Belġjan

Konvenuta: Nathalie De Fruytier

Dispożittiv

1) L-Artikolu 13A(1)(b) u (ċ) tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE, tas-17 ta’ Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ – Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima, għandu jiġi interpretat fis-sens li ma japplikax għal attività ta’ trasport ta’ organi u ta’ kampjuni umani għall-finijiet ta’ analiżi medika jew ta’ kura medika jew terapewtika, eżerċitata minn terz li jaħdem għal rasu, li s-servizzi tiegħu huma koperti mir-rimbors magħmul mis-sigurtà soċjali, lil kliniki u lil laboratorji. B’mod partikolari, tali attività ma tistax tibbenefika minn eżenzjoni mit-taxxa fuq il-valur miżjud inkwantu operazzjoni marbuta strettament ma’ servizzi ta’ natura medika bħal dawk previsti fl-imsemmi Artikolu 13A(1)(b), peress li dan it-terz li jaħdem għal rasu la jista’ jiġi kklassifikat bħala “entità rregolata mid-dritt pubbliku” u lanqas jista’ jaqa’ taħt il-klassifikazzjoni ta’ “sptar”, “ċentr[u] għat-trattament mediku” jew għal “dijanjosi” jew kull “stabbiliment ieħor tal-istess natura rrikonoxxut debitament”, li jopera taħt kondizzjonijiet soċjali komparabbli għal dawk applikati għall-entitajiet irregolati mid-dritt pubbliku.


(1)  ĠU C 303, 8.9.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/15


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Judecătoria Câmpulung – ir-Rumanija) – Maria Bucura vs SC Bancpost SA

(Kawża C-348/14) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Protezzjoni tal-konsumaturi - Direttiva 87/102/KEE - Artikolu 1(2)(a) - Kreditu lill-konsumatur - Kunċett ta’ “konsumatur” - Direttiva 93/13/KEE - Artikoli 2(b), 3 sa 5 u 6(1) - Klawżoli inġusti - Evalwazzjoni ex officio mill-qorti nazzjonali - Klawżoli “mfassla b’mod ċar u li jinftiehem” - Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-kreditur))

(2015/C 294/19)

Lingwa tal-kawża: ir-Rumen

Qorti tar-rinviju

Judecătoria Câmpulung

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Maria Bucura

Konvenuta: SC Bancpost SA

Fil-preżenza ta’: Vasile Ciobanu

Dispożittiv

1)

L-Artikolu 1(2)(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 87/102/KEE, tat-22 ta’ Diċembru 1986, għall-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar il-kreditu lill-konsumatur, kif emendata bid-Direttiva 98/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-16 ta’ Frar 1998, u l-Artikolu 2(b) tad-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE, tal-5 ta’ April 1993, dwar klawżoli inġusti f’kuntratti mal-konsumatur, għandhom jiġu interpretati fis-sens li tidħol fil-kunċett ta’ “konsumatur” fis-sens ta’ dawn id-dispożizzjonijiet, il-persuna fiżika li tinsab fis-sitwazzjoni ta’ kodebitur fil-kuntest ta’ kuntratt konkluż ma’ professjonist, meta din taġixxi b’għan li jista’ jitqies bħala barrani għall-attività kummerċjali jew professjonali tagħha.

2)

L-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 93/13 għandu jiġi interpretat fis-sens li hija l-qorti nazzjonali li għandha tevalwa ex officio n-natura inġusta, fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni, tal-klawżoli ta’ kuntratt konkluż bejn konsumatur u professjonist, peress li din il-qorti jkollha l-elementi ta’ fatt u ta’ liġi neċessarji għal dan il-għan.

3)

L-Artikoli 3 sa 5 tad-Direttiva 93/13 għandhom jiġu interpretati fis-sens li, fil-kuntest tal-evalwazzjoni tagħha tan-natura inġusta, fis-sens tal-Artikolu 3(1) u (3) ta’ din id-direttiva, tal-klawżoli ta’ kuntratt ta’ kreditu għall-konsumatur, il-qorti nazzjonali għandha tieħu inkunsiderazzjoni ċ-ċirkustanzi kollha relatati mal-konklużjoni tal-kuntratt. F’dan ir-rigward, din għandha tivverifika li, fil-kawża inkwistjoni, ġew ikkomunikati lill-konsumatur l-elementi kollha li jistgħu jkollhom impatt fuq il-portata tal-obbligu tiegħu li jippermettulu jevalwa, b’mod partikolari, il-prezz totali tas-self tiegħu. F’din l-evalwazzjoni, għandhom rwol deċiżiv, minn naħa, il-kwistjoni jekk il-klawżoli humiex imfassla b’mod ċar u li jinftiehem b’tali mod li jippermettu lil konsumatur medju, jiġifieri konsumatur normalment informat u raġonevolment attent u avżat, li jevalwa tali prezz u, min-naħa l-oħra, il-fatt marbut mal-assenza milli tissemma l-informazzjoni kkunsidrata fil-kuntratt ta’ kreditu lill-konsumatur, fir-rigward tan-natura tal-beni jew tas-servizzi li huma s-suġġett ta’ dan il-kuntratt, li hija essenzjali, u b’mod partikolari dik imsemmija fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 87/102, kif emendata.


(1)  ĠU C 361, 13.10.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/16


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 – Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża C-360/14 P) (1)

((Appell - Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonjiet - Direttiva 2009/48/KE - Sigurtà tal-ġugarelli - Valuri ta’ limitu għaċ-ċomb, għall-barju, għall-arseniku, għall-antimonju, għall-merkurju, għan-nitrosammini u għas-sustanzi nitrosatabbli fil-ġugarelli - Deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma tapprovax totalment id-dispożizzjonijiet nazzjonali nnotifikat mill-awtoritajiet Ġermaniżi li jżommu fis-seħħ il-valuri ta’ limitu għal dawn is-sustanzi - Prova ta’ livell ta’ protezzjoni għola għas-saħħa tal-bniedem mogħti mid-dispożizzjonijiet nazzjonali))

(2015/C 294/20)

Lingwa tal-proċedura: il-Ġermaniż

Partijiet

Appellanti: Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (rappreżentanti: T. Henze u A. Lippstreu, aġenti, assistiti minn U. Karpenstein, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: P. Mihaylova, M. Patakia u G. Wilms, aġenti)

Dispożittiv

1)

L-appell huwa miċħud.

2)

Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 315, 15.9.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/16


Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-30 ta’ Ġunju 2015 – Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża C-575/14 P) (1)

((Appell - Klawżola ta’ arbitraġġ - Kuntratt marbut mal-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni Ewropea mogħtija lil proġett fil-kuntest tal-programm eContent - Rexissjoni tal-kuntratt mill-Kummissjoni Ewropea - Pagament tas-somom mhux imħallsa u kumpens għad-dannu allegatament imġarrab mir-rikorrenti - Żnaturament tal-elementi tal-proċess - Appell parzjalment manifestament inammissibbli u manifestament infondat għall-bqija - Talba li tinbidel id-deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea dwar l-ispejjeż - Inammissibbiltà manifesta))

(2015/C 294/21)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappreżentanti: M. Sfyri u I. Ampazis, dikigoroi)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: L. Cappelletti u S. Delaude, aġenti)

Dispożittiv

1)

L-appell huwa miċħud.

2)

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 65, 23.2.2015.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/17


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Mejju 2015 – combit Software GmbH vs Commit Business Solutions Ltd

(Kawża C-223/15)

(2015/C 294/22)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Oberlandesgericht Düsseldorf

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: combit Software GmbH

Konvenuta: Commit Business Solutions Ltd

Domandi preliminari  (1)

Liema konsegwenzi jirriżultaw, għall-eżami tal-probabbiltà ta’ konfużjoni ta’ trade mark Komunitarja verbali, mis-sitwazzjoni fejn, mill-perspettiva tal-konsumatur medju ta’ parti mill-Istati Membri, ix-xebh fonetiku tat-trade mark Komunitarja ma’ denominazzjoni oħra li hija kkritikata li tikser it-trade mark Komunitarja huwa nnewtralizzat permezz ta’ differenza kunċettwali, filwaqt li mill-perspettiva tal-konsumatur medju ta’ Stati Membri oħra ma huwiex:

a)

Għall-eżami tal-probabbiltà ta’ konfużjoni hija determinanti l-perspettiva tal-konsumatur medju ta’ parti mill-Istati Membri jew il-perspettiva tal-konsumatur medju tal-parti oħra jew inkella l-perspettiva ta’ konsumatur medju fittizju tal-Istati Membri kollha

b)

Jeżisti ksur tat-trade mark Komunitarja għat-territorju kollu tal-Unjoni Ewropea meta teżisti probabbiltà ta’ ksur biss f’parti minn dan it-territorju, jew għandha ssir differenzazzjoni bejn l-Istati Membri individwali?


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta’ Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (Verżjoni kodifikata) (ĠU L 78, p. 1).


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/17


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Naczelny Sąd Administracyjny (il-Polonja) fid-19 ta’ Mejju 2015 – Minister Finansów vs Jan Mateusiak

(Kawża C-229/15)

(2015/C 294/23)

Lingwa tal-kawża: il-Pollakk

Qorti tar-rinviju

Naczelny Sąd Administracyjny

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Minister Finansów

Konvenut: Jan Mateusiak.

Domanda preliminari

L-Artikolu 18(ċ) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (1), għandu jiġi interpretat fis-sens li, wara l-iskadenza tal-perijodu ta’ aġġustament previst fl-Artikolu 187 tad-Direttiva, l-assi fissi ta’ persuna taxxabbli li, meta akkwistathom tkun naqqset il-VAT, ma għandhomx ikunu taxxabbli u inklużi fl-inventarju tal-likwidazzjoni fil-mument meta tieqaf milli twettaq l-attività ekonomika tagħha, peress li l-perijodu legali ta’ aġġustament tat-taxxa tal-input imħallsa għall-akkwist tagħhom, li jirriżulta mit-tul ta’ użu stmat tagħhom fl-attività ekonomika tal-persuna taxxabbli, ikun skada, jew fis-sens li dawn l-assi fissi, fil-mument meta l-persuna taxxabbli tieqaf milli twettaq l-attività ekonomika tagħha, huma taxxabbli, irrispettivament mill-perijodu ta’ agġustament?


(1)  ĠU L 347, p. 1.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/18


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Najwyższy (il-Polonja) fil-21 ta’ Mejju 2015 – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel sp. z o.o. vs Polkomtel sp. z o.o.

(Kawża C-231/15)

(2015/C 294/24)

Lingwa tal-kawża: il-Pollakk

Qorti tar-rinviju

Sąd Najwyższy

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel sp. z o.o.

Konvenuta: Polkomtel sp. z o.o.

Domanda preliminari

L-ewwel u t-tielet sentenzi tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-7 ta’ Marzu 2002, dwar kwadru [qafas] regolatorju komuni għan-networks ta’ komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi (Direttiva Kwadru [Qafas]) (1) għandhom jiġu interpretati fis-sens li, meta impriża li tipprovdi netwerk (network provider) tikkontesta d-deċiżjoni tal-awtorità regolatorja nazzjonali li tistabbilixxi t-tariffa tat-tmiem tat-telefonata (call termination rate) fin-netwerk tal-imsemmija impriża (deċiżjoni MTR), u meta sussegwentement tikkontesta d-deċiżjoni konsekuttiva tal-awtorità regolatorja nazzjonali li temenda l-kuntratt li jorbot id-destinatarju tad-deċiżjoni MTR ma’ impriża oħra b’mod li t-tariffi mħallsa minn din l-impriża l-oħra għat-tmiem tat-telefonata fin-netwerk tad-destinatarju tad-deċiżjoni MTR jikkorrispondu mat-tariffi stabbiliti fid-deċiżjoni MTR (deċiżjoni ta’ implementazzjoni), il-qorti nazzjonali, li tikkonstata li d-deċiżjoni MTR ġiet annullata, ma tistax tannulla d-deċiżjoni ta’ implementazzjoni fid-dawl tal-formulazzjoni tar-raba’ sentenza tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2002/21 kif ukoll tal-interessi li l-impriża li tibbenefika mid-deċiżjoni ta’ implementazzjoni tislet mill-prinċipji ta’ aspettattivi leġittimi u ta’ ċertezza legali; jew inkella l-ewwel u [t-tielet] sentenzi tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2002/21, flimkien mal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-qorti nazzjonali tista’ tannulla d-deċiżjoni ta’ implementazzjoni tal-awtorità regolatorja nazzjonali u konsegwentement tħassar l-obbligi previsti f’din id-deċiżjoni għall-perijodu ta’ qabel is-sentenza jekk din tqis li dan huwa neċessarju sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni effettiva tad-drittijiet tal-impriża li tkun ippreżentat ir-rikors kontra d-deċiżjoni tal-awtorità regolatorja nazzjonali li timplementa l-obbligi previsti fid-deċiżjoni MTR li ġiet annullata sussegwentement?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 29, p. 349.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/19


Appell ippreżentat fit-28 ta’ Mejju 2015 minn Naazneen Investments Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fit-18 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-250/13 – Naazneen Investments Limited vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (UASI)

(Kawża C-252/15 P)

(2015/C 294/25)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Naazneen Investments Ltd (rappreżentanti: P. Goldenbaum, avukat, I. Rohr, avukat)

Partijiet oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Energy Brands, Inc.

Talbiet

tannulla s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-250/13,

tannulla d-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell fil-Każ R-1101/2011-2, sussidjarjament, tirrinvija l-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali, jekk meħtieġ u

tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż tagħha stess u għal dawk tal-appellanti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti Ġenerali u l-Bord tal-Appell u,

fil-każ li Energy Brands, Inc. tintervjeni fil-proċeduri, tikkundanna lil Energy Brands, Inc. għall-ispejjeż tagħha stess.

Aggravji u argumenti prinċipali

L-appellanti ssostni li l-Qorti Ġenerali interpretat b’mod żbaljat il-portata tal-Artikolu 75 u tal-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 (1), ma wettqitx evalwazzjoni globali korretta u kompleta tal-provi kollha prodotti u taċ-ċirkustanzi rilevanti kollha tal-kawża – jew li inġustament ċaħdet li l-Bord tal-Appell naqas milli jagħmel dan – u ma ħaditx suffiċjentement inkunsiderazzjoni, jew applikat ħażin, il-prinċipji tal-ġurisprudenza. Barra min hekk, hemm distorsjoni tal-fatti fir-rigward tad-diversi konklużjonijiet tagħha.

I.   Ksur tal-Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009

Il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi permezz tal-konklużjoni tagħha li l-Bord tal-Appell kien ta raġunijiet suffiċjenti għad-deċiżjoni tiegħu. B’mod partikolari, hija ma kkunsidratx li l-Bord tal-Appell kien kompletament injora l-paġni 6-22 tar-raġunijiet għall-appell u li hija kienet naqset milli tieħu inkunsiderazzjoni l-provi kollha prodotti u li tipprovdi argumenti għall-konklużjoni tagħha. Fil-kuntest ta’ raġunijiet validi għal nuqqas ta’ użu, il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ proċedura, minħabba li bbażat ruħha fuq l-aspett il-ġdid tal-allegati obbligi tad-detentur tal-liċenzja tar-rikorrenti għall-kontroll u għas-sorveljanza tal-manifattura tal-prodotti.

II.   Ksur tal-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009

1.   Użu ġenwin

Il-Qorti Ġenerali

B’mod żbaljat ikkonkludiet li l-Bord tal-Appell kien ħa inkunsiderazzjoni l-affidavits prodotti, minkejja li ma kinitx ittrattat il-valur probatorju ta’ dawn l-affidavits,

Ibbażat ruħha fuq fatti żbaljati meta kkonfermat sinjifikat ekonomiku limitat ħafna ta’ ordni ta’ 12-il pjattaforma ta’ fliexken sabiex iwettqu “testijiet għall-bejgħ”,

B’mod żbaljat stabbiliet u applikat regola li suq ta’ daqs sinjifikattiv – bħal dak għal xarbiet bħala prodotti għall-konsum tal-massa – awtomatikament irriżulta f’rekwiżiti iktar għoljin għal użu estensiv,

Ma osservatx it-prinċipju li ma kienx hemm kundizzjoni ta’ użu kontinwu,

Wettqet żball ta’ liġi meta kkonkludiet li r-raġunijiet għalfejn it-trade mark ma kinitx użata b’mod iktar estensiv u matul il-perijodu rilevanti kellhom biss jiġu eżaminati fl-evalwazzjoni tar-raġunijiet għan-nuqqas ta’ użu tat-trade marks,

Ma ħaditx inkunsiderazzjoni d-differenza bejn każijiet ta’ “nuqqas ta’ użu” u “każijiet b’użu limitat”,

B’mod żbaljat stabbiliet prinċipju li meta l-Bord tal-Appell jevalwa l-użu ġenwin ta’ trade mark, hija kellha biss tieħu inkunsiderazzjoni l-provi tal-eżistenza ta’ tali użu u mhux provi li jispjegaw in-nuqqas ta’ użu ta’ dik it-trade mark,

B’mod żbaljat stabbiliet regola li fil-kuntest tar-reklamar u tal-attivitajiet promozzjonali l-oħra, huma biss il-kampannji l-kbar li jistgħu jkunu rilevanti,

B’mod żbaljat ċaħdet ir-rilevanza tal-paġni stampati mis-sit internet tal-proprjetarju u naqset milli tieħu inkunsiderazzjoni l-ispjegazzjonijiet tal-appellanti u l-provi prodotti mir-rikorrenti f’dak ir-rigward,

Weriet fehim ħażin tat-terminu “simboliku”.

Fil-kuntest tal-eżami tar-rilevanza ta’ volum kummerċjali modest fil-fażijiet ta’ tnedija (mill-ġdid), il-Qorti Ġenerali

Wettqet żball ta’ kalkolu,

Naqset milli tieħu inkunsiderazzjoni d-difett fil-prodotti u l-proċedimenti ta’ revoka mibdija minn terz bħala raġuni plawżibbli u

Wettqet żball ta’ liġi fir-rigward tal-kwalità meħtieġa tar-raġunijiet għall-użu limitat. Fil-kuntest ta’ użu ġenwin, ir-raġunijiet għalfejn ma għandhiex tintuża trade mark fuq livell iktar estiż ma għandhomx jissodisfaw ir-rekwiżit ta’ raġunijiet ġustifikati għal nuqqas ta’użu, iżda għandu jkun suffiċjenti li jagħmlu plawżibbli r-raġuni għalfejn l-użu ma kienx fuq livell iktar estiż.

2.   Raġunijiet għal nuqqas ta’ użu li jistgħu jiġu ġġustifikati

2.1   Problemi li jikkonċernaw l-manifattura ta’ xorb “SMART WATER”

Il-Qorti Ġenerali

Ibbażat ruħha fuq żnaturament tal-fatti, għaliex fil-fatt ma kienx hemm negliġenza tal-obbligi ta’ kontroll u ta’ sorveljanza tal-manifattura tal-prodotti,

Weriet fehim żbaljat tal-kriterju ta’ “indipendenza mir-rieda tal-proprjetarju tat-trade mark” u ta’ “ostakolu” skont l-Artikolu 19(1) tal-Ftehim TRIPS, b’mod partikolari billi ma staqsietx jekk kienx ikun irraġonevoli li jiġu prodotti u kkummerċjalizzati prodotti ġodda iżda jekk dan kienx impossibbli,

Naqset li tikkunsidra li l-appellanti kienet ipprovdiet spjegazzjonijiet iddettaljati dwar għaliex ma kienx possibbli li faċilment u malajr tkompli bil-produzzjoni u bit-tqassim, li la l-Bord tal-Appell u lanqas il-Qorti Ġenerali nnifisha ħadu inkunsiderazzjoni.

2.2   Proċedimenti ta’ revoka mibdija minn terz

Il-Qorti Ġenerali

Naqset milli tikkunsidra li l-proċedimenti ta’ revoka huma b’mod ċar indipendenti mir-rieda tal-proprjetarju tat-trade mark,

Applikat rekwiżit żbaljat meta bbażat ruħha fuq id-dikjarazzjoni li l-proċedimenti ta’ revoka ma waqqfux lill-proprjetarju milli jtuża t-trade mark,

Stabbiliet kriterju żbaljat ta’ “konsegwenzi diretti”. Il-Qorti Ġenerali ammettiet li, jekk proċedimenti ta’ revoka bħal dawn wasslu għar-revoka tat-trade mark, rikors għad-danni jista’ jiġi istitwit. Madankollu, hija ċaħdet raġuni xierqa għan-nuqqas ta’ użu minħabba li din ma kinitx “konsegwenza diretta” tal-proċedimenti ta’ revoka. Il-konklużjonijiet tal-Qorti Ġenerali f’dan ir-rigward huma kuntrarji għar-ratio legis tar-rekwiżit ta’ użu ġenwin. Id-dikjarazzjoni fil-qosor li kien għall-proprjetarju biex jevalwa u jikkalkola r-riskji u jew juża t-trade mark minkejja l-inċertezza li jista’ jsir responsabbli għad-danni jew li ma jagħmulx dan u għalhekk jastjeni milli juża t-trade mark kien b’mod ċar jiddiskrimina l-impriżi żgħar u ta’ daqs medju. Dan ukoll jiftaħ għal possibbiltà faċli ta’ abbuż tal-għodda tal-proċedimenti ta’ revoka minn terzi interessati fi trade mark irreġistrata.


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta’ Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1).


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/21


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fid-29 ta’ Mejju 2015 – Steef Mennens vs Emirates Direktion für Deutschland

(Kawża C-255/15)

(2015/C 294/26)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Amtsgericht Düsseldorf

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Steef Mennens

Konvenuta: Emirates Direktion für Deutschland

Domandi preliminari

I.

Id-dipożizzjonijiet tal-Artikolu 10(2) flimkien ma’ dawk tal-Artikolu 2(f) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 (1) għandhom jiġu interpretati fis-sens li “biljett” huwa dokument li jagħti lill-passiġġier (ukoll) dritt għat-trasport fuq it-titjira li fir-rigward tagħha tqiegħed fi klassi inferjuri, irrispettivament minn jekk titjiriet oħra, bħal titjiriet ta’ konnessjoni jew titjiriet ta’ ritorn, huma indikati fuq dan id-dokument?

II.

a.

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għad-domanda I:

Id-dipożizzjonijiet tal-Artikolu 10(2) flimkien ma’ dawk tal-Artikolu 2(f) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 għandhom jiġu interpretati fis-sens li “prezz tal-biljett” jikkorrispondi għall-ammont imħallas mill-vjaġġatur għat-tijiriet kollha indikati fuq il-biljett, anki jekk it-tnaqqis fil-klassi kien jirrigwarda biss waħda mit-titjiriet?

b.

Fil-każ ta’ risposta fin-negattiv għad-domanda I:

Sabiex jiġi ddeterminat l-ammont bażiku għar-rimbors skont l-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004, għandu jittieħed inkunsiderazzjoni biss il-prezz ippubblikat mill-kumpannija tal-ajru għat-trasport, fil-klassi rriżervata, fuq ir-rotta kkonċernata mit-tnaqqis fil-klassi jew għandu jiġi stabbilit il-kwozjent bejn id-distanza tar-rotta kkonċernata mit-tnaqqis fil-klassi u d-distanza totali tat-titjira, immultiplikat bil-prezz totali tat-titjira?

III.

L-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 għandu jiġi interpretat ukoll fis-sens li l-“prezz tal-biljett” jikkorrispondi unikament għall-prezz tat-titjira biss, bl-esklużjoni tat-taxxi u tat-tariffi?


(1)  Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Frar 2004, li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet, u li […] jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/91 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 7, Vol. 8, p. 10)


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/22


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgerichtshof (l-Awstrija) fl-1 ta’ Ġunju 2015 – GD European Land Systems – Steyr GmbH

(Kawża C-262/15)

(2015/C 294/27)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Verwaltungsgerichtshof

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: GD European Land Systems – Steyr GmbH

Konvenut: Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien

Domandi preliminari

1.

L-eċċezzjoni tan-Nota 1(ċ) tal-Kapitolu 93 tan-Nomenklatura Magħquda [Parti II tal-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87, tat-23 ta’ Lulju 1987, dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (1), fil-verżjoni tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1001/2013, tal-4 ta’ Ottubru 2013 (2), li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni] dwar it-“[t]ankijiet u vetturi oħrajn korazzati tal-ġlied (Nru 8710)” tinkludi wkoll il-“partijiet” tagħhom?

2.

In-Nota 3 tat-Taqsima XVII tan-Nomenklatura Magħquda għandha tiġi interpretata fis-sens li “stazzjon tal-armi (turretta ta’ tank tal-ġlied)” li jista’ jintuża fuq tankijiet tal-ġlied, fuq “sistemi ta’ trasport marittimu mobbli” jew ukoll f’installazzjonijiet fissi għandu jiġi kklassifikat taħt l-intestatura 8710, bħala parti ta’ tank tal-ġlied, ladarba dan l-istazzjon tal-armi jkun ġie importat mill-manifattur tat-tank tal-ġlied għall-produzzjoni jew għall-armar tat-tank tal-ġlied u jkun fil-fatt użat għal dan l-iskop?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 2, Vol. 2, p. 382.

(2)  ĠU L 290, p. 1.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/23


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Kúria (l-Ungerija) fit-3 ta’ Ġunju 2015 – Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft. u Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft. vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Kawża C-263/15)

(2015/C 294/28)

Lingwa tal-kawża: l-Ungeriż

Qorti tar-rinviju

Kúria

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft. u Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft.

Konvenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Domandi preliminari

1)

Fiċ-ċirkustanzi ta’ din il-kawża, ir-rikorrenti jaġixxu bħala persuni taxxabbli, fid-dawl tal-fatt li l-interpretazzjoni tal-Artikolu 9(1) tad-Direttiva tal-VAT (1) ma teskludix mill-ambitu tal-kunċett ta’ attività ekonomika l-attivitajiet eżerċitati mill-kumpanniji kummerċjali, inkluż meta dawn ikunu jistgħu jeżerċitaw attività ekonomika bħala professjoni li trendi qligħ b’mod komplementari biss?

2)

Il-fatt li parti sostanzjali mill-investimenti tar-rikorrenti hija ffinanzjata minn għajnuna mill-Istat u li, fil-kuntest tal-ġestjoni, jirċievu dħul li joriġina minn ħlas ta’ tariffa f’ammont imnaqqas, għandu effett fuq il-kwalità tagħhom ta’ persuni taxxabbli?

3)

F’każ ta’ risposta negattiva għat-tieni domanda, għandu jiġi kkunsidrat li din it-“tariffa” tikkostitwixxi l-korrispettiv ta’ provvista ta’ servizzi, u li teżisti rabta diretta bejn il-provvista ta’ servizzi u l-ħlas ta’ korrispettiv?

4)

Ir-rikorrenti, minħabba l-ġestjoni tal-investimenti magħmula, iwettqu provvista ta’ servizzi fis-sens tal-Artikolu 24 tad-Direttiva tal-VAT, kif ġie interpretat, jew din l-attività ma tistax tiġi kkunsidrata bħala provvista ta’ servizzi, peress li tikkostitwixxi t-twettiq ta’ obbligu legali?


(1)  Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 347, p. 1).


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/23


Appell ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2015 minn Makro autoservicio mayorista SA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Sitt Awla) fit-12 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-269/12: Makro autoservicio mayorista vs Il-Kummissjoni

(Kawża C-264/15 P)

(2015/C 294/29)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Makro autoservicio mayorista SA (rappreżentanti: P. De Baere u P. Muñiz, avukati)

Partijiet oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Renju ta’ Spanja

Talbiet

L-appellanti titlob li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

tannulla fl-intier tagħha, is-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali fil-Kawża T-269/12;

tiddikjara r-rikors ammissibbli;

tirrinvijja l-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali sabiex din tagħti deċiżjoni fuq il-mertu tar-rikors;

tikkundanna lill-appellata għall-ispejjeż taż-żewġ istanzi.

Aggravji u argumenti prinċipali

Dan l-appell huwa ppreżentat minn Makro Autoservicio Mayorista SA kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-269/12, Makro autoservicio mayorista SA vs Il-Kummissjoni, li fih il-Qorti Ġenerali ċaħdet bħala inammissibbli r-rikors għal annullament kontra d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea COM (2010) 22 finali, peress li d-deċiżjoni tal-Kummissjoni ma kinitx tikkonċerna lill-appellanti direttament.

L-appellanti ssostni li l-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi sa fejn l-awtoritajiet Spanjoli ma għandhom l-ebda marġni ta’ diskrezzjoni fir-rigward tar-riżultat meta dawn jimplementaw id-deċiżjoni tal-Kummissjoni u li, għaldaqstant, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tikkonċernaha direttament.

B’mod iktar partikolari, l-appellanti tinvoka l-aggravji li ġejjin insostenn tal-appell tagħha:

Il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi meta ddeċidiet li l-awtoritajiet nazzjonali għandhom marġni ta’ diskrezzjoni fl-implementazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata fir-rigward tal-appellanti.

Anki jekk l-awtoritajiet nazzjonali għandhom marġni ta’ diskrezzjoni (li ma nikkunsidrax li huwa l-każ), il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi peress li l-eżistenza nnifisha ta’ setgħa diskrezzjonali ma hijiex suffiċjenti sabiex jiġi eskluż li l-appellanti hija kkonċernata direttament.

Il-Qorti Ġenerali wettqet żball fil-klassifikazzjoni legali tal-elementi fattwali, jew żnaturathom.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/24


Appell ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2015 minn Vestel Iberia, SL mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit-12 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-249/12, Vestel Iberia vs Il-Kummissjoni

(Kawża C-265/15 P)

(2015/C 294/30)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Vestel Iberia, SL (rappreżentanti: P. De Baere u P. Muñiz, avukati)

Partijiet oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Renju ta’ Spanja

Talbiet tal-appellanti

tannulla, fl-intier tagħha, is-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali fil-Kawża T 249/12;

tiddikjara r-rikors inammissibbli;

tirrinvija l-kawża quddiem l-Qorti Ġenerali sabiex tiddeċiedi fuq il-motivi dwar il-mertu tar-rikors;

tikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjeż sostnuti fil-kuntest ta’ din il-proċedura u dik quddiem il-Qorti Ġenerali.

Aggravji u argumenti prinċipali

Dan l-appell qed jiġi ppreżentat minn Vestel Iberia, SL mis-sentenza mogħtija fit-12 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-249/12, Vestel Iberia SL vs Il-Kummissjoni, li fiha l-Qorti Ġenerali ċaħdet bħala inammissibbli r-rikors għal annullament kontra d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea COM (2010) 22 finali, minħabba li r-rikorrenti ma hijiex direttament ikkonċernata mid-deċiżjoni tal-Kummissjoni.

Ir-rikorrenti ssostni li l-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi peress li l-awtoritajiet Spanjoli ma jgawdi mill-ebda marġini ta’ diskrezzjoni fir-rigward tar-riżultat meta jimplementaw id-deċiżjoni tal-Kummissjoni u li, għaldaqstant, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tikkonċerna direttament.

B’mod partikolari, ir-rikorrenti tinvoka l-aggravji li ġejjin insostenn tal-appell tagħha:

il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi meta ddeċidiet li l-awtoritajiet nazzjonali għandhom marġini ta’ diskrezzjoni fl-implementazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata f’dak li jirrigwarda lir-rikorrenti;

anki jekk l-awtoritajiet nazzjonali għandhom marġini ta’ diskrezzjoni (li ma nikkunsidrawx li huwa l-każ), il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi peress li s-sempliċi eżistenza ta’ setgħa diskrezzjonali ma hijiex biżżejjed sabiex teskludi interess dirett;

il-Qorti Ġenerali wettqet żball fil-klassifikazzjoni legali tal-provi, jew żnaturat l-provi.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/25


Appell ippreżentat fit-3 ta’ Ġunju 2015 minn Central Bank of Iran mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fil-25 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-563/12, Central Bank of Iran vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

(Kawża C-266/15 P)

(2015/C 294/31)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellant: Central Bank of Iran (rappreżentanti: M. Lester u Z. Al-Rikabi, Barristers)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Talbiet

tannulla s-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali fil-25 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-563/12;

tannulla l-miżuri kkontestati sa fejn dawn japplikaw għall-appellant;

tikkundanna lill-Kunsill għall-ispejjeż sostnuti mill-appellant kemm fil-kuntest tal-proċedura fl-ewwel istanza kif ukoll fil-kuntest ta’ dan l-appell.

Aggravji u argumenti prinċipali

Is-Central Bank of Iran appella mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali fil-25 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-563/12, li ċaħdet ir-rikors tiegħu għall-annullament tal-inklużjoni tiegħu fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/635/PESK, tal-15 ta’ Ottubru 2012 (1) u tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 945/2012, tal-15 ta’ Ottubru 2012 (2). L-appellant jinvoka erba’ aggravji insostenn tal-appell tiegħu.

Aggravju A: Il-Qorti Ġenerali wettqet żball meta kkunsidrat li l-Kunsill kien eżamina korrettament il-kwistjoni jekk wieħed mill-kriterji għall-inklużjoni fil-miżuri kkontestati kienx issodisfatt

Il-Qorti Ġenerali wettqet żball meta amalgamat is-servizzi pprovduti mill-appellant skont il-Liġi Monetarja u Finanzjarja Iranjana ma’ “appoġġ finanzjarju” lill-Gvern Iranjan fis-sens tal-kriterju għall-inklużjoni rilevanti. Is-servizzi pprovduti mill-appellant, bħala Bank Ċentrali, bħalma huma ż-żamma ta’ kontijiet u t-tranżazzjonijiet ta’ kklerjar, ma jikkostitwixxux “appoġġ finanzjarju” ta’ importanza kwalitattiva u kwantitattiva tali li jippermettu lill-Gvern Iranjan isegwi programm nukleari. Fil-fatt, jekk jiġu interpretati b’mod adegwat u proporzjonat, dawn is-servizzi bl-ebda mod ma jikkostitwixxu appoġġ finanzjarju.

Aggravju B: Il-Qorti Ġenerali wettqet żball meta kkunsidrat li l-Kunsill kien osserva l-obbligu ta’ motivazzjoni tiegħu previst fl-Artikolu 296 TFUE

L-eżistenza tal-Liġi Monetarja u Finanzjarja Iranjana, li tistabbilixxi l-funzjonijiet u s-setgħat tal-appellant bħala Bank Ċentrali tal-Iran, ma tiċċarax (kuntrarjament għal dak li ġie affermat fis-sentenza tal-Qorti Ġenerali) dak li jfisser il-Kunsill b’“appoġġ finanzjarju” fl-espożizzjoni tal-motivi. Il-Qorti Ġenerali żbaljat meta ddeċidiet li l-Kunsill ma kienx obbligat jipprovdi motivazzjoni konkreta u speċifika li tispjega kif u b’liema modi huwa qies li l-appellant kien ipprovda tali appoġġ lill-Gvern Iranjan.

Aggravju C: Il-Qorti Ġenerali wettqet żball meta kkonkludiet li d-drittijiet tad-difiża tal-appellant kienu ġew irrispettati

Il-Qorti Ġenerali żbaljat ukoll meta kkunsidrat li l-Kunsill kien irrispetta d-drittijiet tad-difiża tal-appellant. Il-Kunsill ma pproduċa ebda prova qabel ma adotta d-deċiżjoni tiegħu li jinkludi mill-ġdid lill-appellant fil-lista. Il-Qorti Ġenerali żbaljat meta awtorizzat lill-Kunsill jissupplimenta l-espożizzjoni tal-motivi billi jibbaża ruħu fuq id-dispożizzjonijiet tal-Liġi Monetarja u Finanzjarja Iranjana li (kuntrarjament għal dak li ġie indikat fis-sentenza tal-Qorti Ġenerali) manifestament ma ssemmewx fl-espożizzjoni tal-motivi. L-appellant ma kienx jaf bl-argumenti mqajma kontra tiegħu u ma kienx f’pożizzjoni li jippreżenta difiża adegwata.

Aggravju D: Il-Qorti Ġenerali wettqet żball meta ċaħdet il-motiv tal-appellant li skontu l-Kunsill kien kiser, mingħajr ġustifikazzjoni u b’mod sproporzjonat, id-drittijiet fundamentali tal-appellant, inkluż id-dritt tiegħu għall-protezzjoni tal-proprjetà u tar-reputazzjoni tiegħu

Il-Qorti Ġenerali messha kkonkludiet li l-inklużjoni tal-appellant kienet sproporzjonata billi kkawżat diffikultajiet serji għall-appellant u għall-poplu Iranjan, billi ma kellha ebda impatt fuq is-sorsi ta’ dħul tal-Gvern Iranjan, u billi ma hijiex ser tikkontribwixxi sabiex jintlaħaq l-għan li l-Gvern Iranjan jiġi kostrett iwaqqaf l-iżvilupp tal-programm tiegħu ta’ proliferazzjoni nukleari.


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/635/PESK, tal-15 ta’ Ottubru 2012, li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 282, p. 58).

(2)  Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 945/2012, tal-15 ta’ Ottubru 2012, li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 267/2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 282, p. 16).


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/26


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (il-Belġju) fit-8 ta’ Ġunju 2015 – Office national des Pensions vs Willem Hoogstad; il-parti l-oħra fil-proċedura: Institut national d’assurance maladie invalidité

(Kawża C-269/15)

(2015/C 294/32)

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Cour de cassation

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Office national des Pensions

Konvenut: Willem Hoogstad

Il-parti l-oħra fil-proċedura: Institut national d’assurance maladie invalidité

Domanda preliminari

L-Artikolu 13(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 (1), tal-14 ta’ Ġunju 1971, dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-siġurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità għandu jiġi interpretat fis-sens li dan jipprekludi li kontribuzzjoni bħat-tnaqqis imwettaq skont l-Artikolu 191(1)(7) tal-liġi dwar l-assigurazzjoni obbligatorja għall-kura tas-saħħa u kumpens ikkoordinata fl-14 ta’ Lulju 1994 u bħall-kontribuzzjoni ta’ solidarità dovuta skont l-Artikolu 68 tal-liġi tat-30 ta’ Marzu 1994 dwar dispożizzjonijiet soċjali, tiġi mnaqqsa fuq benefiċċji ta’ skemi ta’ pensjoni addizzjonali Belġjani li ma humiex leġiżlazzjonijiet fis-sens tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 1(j) ta’ dan ir-regolament meta l-benefiċċji tal-pensjoni jkunu dovuti lil aventi kawża li ma jirrisjedix fil-Belġju u li, skont l-Artikolu 13(2)(f) ta’ dan l-istess regolament, huwa suġġett għal-leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-Istat Membru li jirrisjedi fih?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5, Vol. 1, p. 35.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/27


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (Il-Ġermanja) fid-9 ta’ Ġunju 2015 – Hecht-Pharma GmbH vs Hohenzollern Apotheke, Inhaber Winfried Ertelt

(Kawża C-276/15)

(2015/C 294/33)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Bundesgerichtshof

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Hecht-Pharma GmbH

Konvenuti: Hohenzollern Apotheke, Inhaber Winfried Ertelt

Domandi preliminari

1)

L-Artikolu 3(1) u (2) tad-Direttiva 2001/83/KE (1) ma jipprekludix dispożizzjoni nazzjonali bħal dik tal-Artikolu 21(2)(1) tal-Liġi dwar il-kummerċ ta’ prodotti mediċinali (Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln), li tipprovdi li prodott mediċinali intiż għall-użu mill-bniedem ma huwiex suġġett għal awtorizzazzjoni u li, minħabba l-fatt li huwa frekwentement ordnat mit-tobba jew mid-dentisti, l-istadji essenzjali tal-manifattura tiegħu jsiru fl-ispiżeriji, f’ammont sa 100 kaxxa għal kull ġurnata kollha ppakkjati bħala parti mill-operat normali tal-ispiżerija, u li huma intiżi għall-provvista fil-kuntest tal-awtorizzazzjoni ta’ operat tal-ispiżerija?

Jekk tingħata risposta fl-affermattiv għad-domanda 1:

2)

Tali konklużjoni tapplika wkoll meta dispożizzjoni nazzjonali bħall-Artikolu 21(2)(1) tal-Liġi dwar il-kummerċ ta’ prodotti mediċinali hija interpretata fis-sens li ma huwiex suġġett għal awtorizzazzjoni prodott mediċinali intiż għall-użu mill-bniedem u li, minħabba l-fatt li huwa frekwentement ordnat mit-tobba jew mid-dentisti, l-istadji essenzjali tal-manifattura tiegħu jsiru fl-ispiżeriji, f’ammont sa 100 kaxxa għal kull ġurnata kollha ppakkjati bħala parti mill-operat normali tal-ispiżerija, u li huma intiżi għall-provvista fil-kuntest tal-awtorizzazzjoni ta’ operat tal-ispiżerija, sa fejn dan il-prodott mediċinali huwa jew fornut lil pazjent speċfiku fuq il-bażi ta’ riċetta medika, li mhux neċessarjament għandha tkun disponibbli qabel it-tħejjija tal-prodott mediċinali, jew huwa ppreparat fl-ispiżerija skont l-indikazzjonijiet ipprovduti minn farmakopea sabiex jingħata immedjatament lill-pazjenti?


(1)  Direttiva 2001/83/KEE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-6 ta’ Novembru 2001, dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 27, p. 69).


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/28


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fid-9 ta’ Ġunju 2015 – Servoprax GmbH vs Roche Diagnostics Deutschland GmbH

(Kawża C-277/15)

(2015/C 294/34)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Bundesgerichtshof

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Servoprax GmbH

Konvenuta: Roche Diagnostics Deutschland GmbH

Domandi preliminari

1)

Terz għandu l-obbligu li jissuġġetta mezz mediku ta’ dijanosi in vitro intiż għall-eżami mill-persuna nnifisha (kejl tal-glukożju fid-demm) li l-manifattur, fl-Istat Membru A (f’dan il-każ: ir-Renju Unit), issuġġetta għal proċedura tal-istima tal-konformità skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 98/79/KE (1), li għandu l-marka CE taħt l-Artikolu 16 tad-Direttiva u li jissodisfa r-rekwiżiti essenzjali tal-Artikolu 3 u tal-Anness I tad-Direttiva, għal proċedura tal-istima tal-konformità ġdida jew komplementari skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva, qabel ma jqiegħed il-prodott fis-suq fl-Istat Membru B (f’dan il-każ: fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja) f’imballaġġ li fuqu jkun inkluda tagħrif bil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru B, li hija differenti minn dik tal-Istat Membru A (f’dan il-każ, bil-Ġermaniż minflok bl-Ingliż) u li miegħu jkun żied istruzzjonijiet bil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru B minflok dik tal-Istat Membru A?

2)

Il-fatt li l-istruzzjonijiet miżjuda mit-terz jikkorrispondu kelma b’kelma għall-informazzjoni li l-manifattur juża fil-kuntest tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodott fl-Istat Membru B jagħmel xi differenza?


(1)  Direttiva 98/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-27 ta’ Ottubru 1998, dwar il-mezzi mediċi dijanjostiċi in vitro (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 21, p. 319), fl-aħħar verżjoni tagħha emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2011/100/UE, tal-20 ta’ Diċembru 2011 (ĠU L 341, p. 50).


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/28


Appell ippreżentat fl-10 ta’ Ġunju 2015 minn Alexandre Borde u Carbonium mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fil-25 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-314/14, Borde u Carbonium vs Il-Kummissjoni

(Kawża C-279/15 P)

(2015/C 294/35)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Alexandre Borde u Carbonium SAS (rappreżentant: A.B.H. Herzberg, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

Ir-rikorrenti jitolbu li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-digriet tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Marzu 2015 sa fejn:

tiċħad ir-rikors bħala inammissibbli;

tikkundanna lir-rikorrenti sabiex ibatu l-ispejjeż tagħhom kif ukoll dawk tal-Kummissjoni;

tiddikjara ammissibbli r-rikors għal annullament ippreżentat mir-rikorrenti;

u

tagħti sentenza finali f’din il-materja;

jew, sussidjarjament,

tirrinvija l-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali sabiex tiddeċiedi fuq il-mertu;

sussidjarjament, tirrinvija l-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali sabiex teżamina l-kwistjoni ta’ ammissibbiltà magħquda mal-mertu u konsegwentement tiddeċiedi l-kawża;

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż, skont l-Artikolu 184(1) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Aggravji u argumenti prinċipali

L-appellanti jaffermaw li ċ-ċaħda tar-rikors tagħhom għal annullament huwa infondat sa fejn: (i) l-ispjegazzjoni tal-fatti mill-Qorti Ġenerali hija ineżatta u distorta, u b’hekk tikser id-dritt tal-appellanti għal smigħ; (ii) fl-applikazzjoni tagħha tar-raba’ paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE, il-Qorti Ġenerali llimitat b’mod żbaljat il-kategorija ta’ atti li jistgħu jiġu appellati għall-atti ddefiniti mill-Artikolu 288 TFUE; (iii) huwa b’mod żbaljat li l-Qorti Ġenerali ma kkonstatatx li l-miżuri kontenzjużi kienu jikkostitwixxu deċiżjonijiet fis-sens tar-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 288 TFUE; (iv) huwa b’mod żbaljat li meta applikat ir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 263 TFUE, il-Qorti Ġenerali qieset element deċiżiv il-fatt li l-att ikkontestat ikun “separabbli mill-qafas kuntrattwali” jew le mingħajr ma ħadet inkunsiderazzjoni fatturi oħra; (v) huwa b’mod żbaljat li, fir-rigward ta’ kawża tripolari, meta applikat ir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 263 TFUE, il-Qorti Ġenerali implementat il-kriterji identifikati għal kawżi bipolari; (vi) il-Qorti Ġenerali kisret id-dritt tar-rikorrenti għal rimedju ġudizzjarju effettiv, kif iggarantit mill-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/29


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht München (il-Ġermanja) fil-11 ta’ Ġunju 2015 – Soha Sahyouni vs Raja Mamisch

(Kawża C-281/15)

(2015/C 294/36)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Oberlandesgericht München

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Soha Sahyouni

Konvenut: Raja Mamisch

Domandi preliminari

1)

It-terminu “divorzju privat”, f’dan il-każ dak quddiem qorti reliġjuża Sirjana bbażata fuq ix-Xarija, jaqa’ wkoll taħt il-kamp ta’ applikazzjoni intiż mill-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1259/2010 (1), tal-20 ta’ Diċembru 2010, li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali?

2)

Fl-ipoteżi fejn tingħata risposta affermattiva għad-domanda 1:

a)

L-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 1259/2010 japplika f’każ ta’ eżami tal-possibbiltà ta’ rikonoxximent ta’ divorzju fid-dritt intern?

b)

Fl-ipoteżi fejn tingħata risposta affermattiva għad-domanda 2(a):

(1)

Għandu jintuża bħala bażi in abstracto paragun li minnu jirriżulta li, filwaqt li liġi tal-Istat tal-forum tagħti aċċess għad-divorzju wkoll lill-konjuġi l-ieħor/oħra, madankollu minħabba l-appartenenza tiegħu/tagħha għas-sess l-ieħor, dan id-divorzju huwa suġġett għal kundizzjonijiet proċedurali u sostantivi differenti minn dawk marbuta mal-aċċess għall-ewwel konjuġi,

jew

(2)

il-validità tar-regola tiddependi minn jekk l-applikazzjoni tad-dritt barrani, li hija diskriminatorja in abstracto, tkun ukoll diskriminatorja, in concreto, fil-każ ineżami?

ċ)

Fl-ipoteżi fejn tingħata risposta affermattiva għad-domanda (b)(2):

Il-kunsens għad-divorzju mill-konjuġi ddiskriminat, inkluż billi jaċċetta li jirċievi/tirċievi kumpens, minnu nnifsu huwa raġuni li r-regola ma tiġix applikata?


(1)  ĠU L 343, p. 10.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/30


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Braunschweig (il-Ġermanja) fil-11 ta’ Ġunju 2015 – Queisser Pharma GmbH & Co. KG vs Bundesrepublik Deutschland

(Kawża C-282/15)

(2015/C 294/37)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Verwaltungsgericht Braunschweig

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Konvenuta: Bundesrepublik Deutschland

Domandi preliminari

1)

L-Artikoli 34, 35 u 36 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-28 ta’ Jannar 2002, li jistabilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (1) għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu liġi nazzjonali li tipprojbixxi l-manifattura, l-ipproċessar jew it-tqegħid fis-suq ta’ supplimenti tal-ikel b’aċidu amminiku (hawnhekk, L-Histidin), sakemm ma tkunx ingħatat deroga limitata fiż-żmien mill-awtorità nazzjonali, li għandha diskrezzjoni f’dan ir-rigward, u biss jekk numru ta’ kundizzjonijiet fattwali oħra jiġu ssodisfatti?

2)

Mill-istruttura tal-Artikoli 14, 6, 7, 53 u 55 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-28 ta’ Jannar 2002, li jistabilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel, jirriżulta li projbizzjonijiet nazzjonali ta’ ċerti oġġetti tal-ikel jew ingredjenti tal-ikel jistgħu jiġu awtorizzati biss taħt il-kundizzjonijiet imsemmija hemmhekk, u dan jipprekludi liġi nazzjonali bħal dik deskritta fl-ewwel domanda preliminari?

3)

L-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-20 ta’ Diċembru 2006, dwar iż-żieda ta’ vitamini u minerali u ta’ ċerti sustanzi oħra mal-ikel (2) għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi liġi nazzjonali bħal dik deskritta fl-ewwel domanda preliminari?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15, Vol. 6, p. 463.

(2)  ĠU L 404, p. 26.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/31


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-11 ta’ Ġunju 2015 – X, parti oħra: Staatssecretaris van Financiën

(Kawża C-283/15)

(2015/C 294/38)

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Hoge Raad der Nederlanden

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: X

Konvenut: Staatssecretaris van Financiën

Domandi preliminari

1)

Id-dispożizzjonijiet dwar il-moviment liberu li jinsabu fit-TFUE għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali li abbażi tagħha ċittadin tal-Unjoni li jirrisjedi fi Spanja u li d-dħul mix-xogħol tiegħu huwa ntaxxat għal madwar 60 % mill-Pajjiżi l-Baxxi u għal madwar 40 % mill-Isvizzera ma jistax inaqqas id-dħul negattiv tiegħu miksub fir-rigward tal-proprjetà tiegħu fi Spanja, li hija għall-użu personali tiegħu, mid-dħul tiegħu mix-xogħol li huwa ntaxxat mill-Pajjiżi l-Baxxi, anki jekk jirċievi dħul tant baxx fi Spanja, li huwa l-Istat ta’ residenza tiegħu, li d-dħul negattiv imsemmi hawn fuq fis-sena inkwistjoni ma setax iwassal għal tnaqqis fiskali fl-Istat ta’ residenza?

2)

a)

Fil-każ li r-risposta għall-ewwel domanda tkun fl-affermattiv: għandu kull Stat Membru li fih ċittadin tal-Unjoni jaqla’ parti mid-dħul tiegħu jieħu inkunsiderazzjoni l-ammont totali tad-dħul negattiv imsemmi hawn fuq? Jew inkella dan l-obbligu jgħodd biss għal wieħed mill-Istati li fih jitwettaq xogħol, u f’dak il-każ, għal liema wieħed? Jew għandu kull wieħed mill-Istati li fih jitwettaq xogħol (minbarra l-Istat ta’ residenza) jippermetti t-tnaqqis ta’ parti minn dan id-dħul negattiv? F’dan il-każ imsemmi l-aħħar, kif għandha tiġi stabbilita dik il-parti li tista’ titnaqqas?

b)

F’dan ir-rigward, x’inhuwa deċiżiv: l-Istat Membru li fih ix-xogħol effettivament jitwettaq, jew inkella liema Stat Membru għandu s-setgħa jintaxxa d-dħul miksub b’tali xogħol?

3)

Ir-risposta għaż-żewġ domandi fformulati fin-numru 2 tkun differenti jekk wieħed mill-Istati fejn iċ-ċittadin tal-Unjoni jaqla’ d-dħul tiegħu ikun l-Isvizzera, li ma hijiex Stat Membru tal-Unjoni Ewropea u lanqas ma tagħmel parti miż-Żona Ekonomika Ewropea?

4)

Sa fejn huwa rilevanti, f’dan ir-rigward, il-fatt li l-leġiżlazzjoni tal-Istat ta’ residenza tal-persuna taxxabbli (f’dan il-każ, Spanja) tipprovdi l-possibbiltà li jitnaqqsu interessi ipotekarji tar-residenza proprja tal-persuna taxxabbli, u l-possibbiltà li jiġi kkumpensat it-telf fiskali li jirriżulta minn dan fis-sena inkwistjoni b’eventwali dħul f’dak il-pajjiż fi snin sussegwenti?


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/32


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht München (il-Ġermanja) fil-15 ta’ Ġunju 2015 – Medical Imaging Systems GmbH (MIS) vs Hauptzollamt München

(Kawża C-288/15)

(2015/C 294/39)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Finanzgericht München

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Medical Imaging Systems GmbH (MIS)

Konvenut: Hauptzollamt München

Domanda preliminari

Għall-klassifikazzjoni fis-subintestatura 6211 33 10 00 0 “ħwejjeġ tax-xogħol” tan-Nomenklatura Magħquda (1), hija biss l-apparenza esterna jew hija d-destinazzjoni tal-merkanzija li huma determinanti jew jaqbel, skont ir-regola ġenerali 3(b) għall-interpretazzjoni tas-sistema armonizzata, li jitqiesu l-elementi li jagħtu lill-prodott il-karattru essenzjali tiegħu?


(1)  Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87, tat-23 ta’ Lulju 1987, dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 2, Vol. 2, p. 382), kif emendat bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 927/2012, tad-9 ta’ Ottubru 2012 (ĠU L 304, p. 1).


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/32


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Krajský súd v Prešove (Ir-Repubblika Slovakka) fil-15 ta’ Ġunju 2015 – Jozef Grundza

(Kawża C-289/15)

(2015/C 294/40)

Lingwa tal-kawża: is-Slovakk

Qorti tar-rinviju

Krajský súd v Prešove

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Jozef Grundza

Domanda preliminari

L-Artikoli 7(3) u 9(1)(d) tad-Deċiżjoni Qafas (1) għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-kundizzjoni ta’ kriminalità doppja hija ssodisfatta biss jekk il-fatt li fir-rigward tiegħu ngħatat id-deċiżjoni li għandha tiġi rikonoxxuta jikkostitwixxi, għal dak li jirrigwarda l-evalwazzjoni konkreta tagħha (in concreto), ksur ukoll skont id-dritt tal-Istat ta’ eżekuzzjoni (indipendentement mill-elementi kostituttivi jew mill-kwalifika tal-ksur), jew huwa biżżejjed sabiex din il-kundizzjoni tiġi ssodisfatta li dan il-fatt ikun jikkostitwixxi delitt b’mod ġenerali (in abstracto) ukoll skont id-dritt tal-Istat ta’ eżekuzzjoni?


(1)  Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/909/ĠAI, tas-27 ta’ Novembru 2008, dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi f’materji kriminali li jimponu pieni ta’ kustodja jew miżuri li jinvolvu ċ-ċaħda tal-libertà bil-għan li jiġu infurzati fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 327, p. 27).


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/33


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Vergabekammer Südbayern (il-Ġermanja) fis-16 ta’ Ġunju 2015 – Hörmann Reisen GmbH vs Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

(Kawża C-292/15)

(2015/C 294/41)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Vergabekammer Südbayern

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Hörmann Reisen GmbH

Konvenuti: Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

Domandi preliminari

1)

Fi proċedura għall-għoti mibdija taħt l-Artikolu 5(1) tar-Regolament Nru 1370/2007 (1), flimkien mad-Direttiva 2004/18/KE (2) jew mad-Direttiva 2014/24/UE (3), ir-regoli previsti minn dawn id-direttivi biss huma applikabbli bħala prinċipju, b’tali mod li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 1370/2007 li jidderogaw minn dawn id-direttivi għandhom jiġu esklużi?

2)

Il-legalità tal-użu ta’ subappalt fi proċedura għall-għoti mibdija taħt l-Artikolu 5(1) tar-Regolament Nru 1370/2007, flimkien mad-Direttiva 2004/18/KE jew mad-Direttiva 2014/24/UE, hija rregolata esklużivament mir-regoli li stabbilixxiet il-Qorti tal-Ġustizzja f’dak li jirrigwarda d-Direttiva 2004/18/KE u minn dawk elenkati fl-Artikolu 63(2) tad-Direttiva 2014/24/KE, jew għandu jiġi kkunsidrat li b’deroga minn dawk ir-regoli, awtorità kontraenti tista’ wkoll, f’tali proċedura, tiffissa għall-offerenti, skont l-Artikolu 4(7) tar-Regolament 1370/2007, rata perċentwali ta’ awto-forniment (ikkalkolata fuq il-bażi tat-tabella tal-kilometri)?

3)

Jekk l-Artikolu 4(7) tar-Regolament Nru 1370/2007 japplika għall-proċeduri għall-għoti mibdija bl-applikazzjoni tal-Artikolu 5(1) tar-Regolament Nru 1370/2007, flimkien mad-Direttiva 2004/18/KE jew mad-Direttiva 2014/24/UE, l-awtorità kontraenti, fid-dawl tal-premessa 19 tar-Regolament 1370/2007, tista’ tiffissa r-rata ta’ awto-forniment b’tali mod li jista’ jiġi ġġustifikat ir-rekwiżit tiegħu ta’ rata ta’ awto-forniment ta’ 70 %, ikkalkolata fuq il-bażi tat-tabella tal-kilometri?


(1)  Regolament (KE) Nru 1370/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-23 ta’ Ottubru 2007, dwar servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 1191/69 u 1107/70 (ĠU L 315, p. 1).

(2)  Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-31 ta’ Marzu 2004, fuq kordinazzjoni ta’ proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi [kuntratti pubbliċi għal xogħlijiet, għal provvisti u għal servizzi] (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 6, Vol. 7, p. 132).

(3)  Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-26 ta’ Frar 2014, dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, p. 65).


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/34


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sø- og Handelsretten (id-Danimarka) fit-18 ta’ Ġunju 2015 – Ferring Lægemidler A/S li qed taġixxi għal Ferring B.V. vs Orifarm A/S

(Kawża C-297/15)

(2015/C 294/42)

Lingwa tal-kawża: id-Daniż

Qorti tar-rinviju

Sø- og Handelsretten (id-Danimarka)

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Ferring Lægemidler A/S li qed taġixxi għal Ferring B.V.

Konvenuta: Orifarm A/S

Domandi preliminari

1)

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta’ Ottubru 2008, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (1) u l-ġurisprudenza relatata għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-proprjetarju ta’ trade mark jista’ jopponi għat-tkomplija tal-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodott mediċinali minn importatur parallel meta dan tal-aħħar ikun ippakkja mill-ġdid l-imsemmi prodott mediċinali f’imballaġġ ġdid u fuqu waħħal it-trade mark f’sitwazzjoni fejn il-proprjetarju tat-trade mark ikun ikkummerċjalizza dan il-prodott mediċinali f’ippakkjar li għandu l-istess volum u l-istess daqs fil-pajjiżi kollha taż-Żona Ekonomika Ewropea fejn dan jitqiegħed fis-suq?

2)

Għandha tingħata risposta differenti għall-ewwel domanda jekk, kemm fl-Istat ta’ esportazzjoni kif ukoll fl-Istat ta’ importazzjoni, il-proprjetarju tat-trade mark ikun qiegħed fis-suq żewġ tipi ta’ ppakkjar differenti, jiġifieri kaxxi li fihom għaxar fliexken u kaxxi li fihom flixkun wieħed, u l-importatur jkun xtara fl-Istat ta’ esportazzjoni l-kaxxi li fihom għaxar fliexken sabiex jippakkjahom mill-ġdid f’kaxxi li fihom flixkun wieħed u fuqhom iwaħħal it-trade mark qabel it-tqegħid fis-suq tal-Istat ta’ importazzjoni?


(1)  ĠU L 299, p. 25.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/34


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal administratif (il-Lussemburgu) fid-19 ta’ Ġunju 2015 – Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser vs Directeur de l’administration des contributions directes

(Kawża C-300/15)

(2015/C 294/43)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Tribunal administratif

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser

Konvenuta: Directeur de l’administration des contributions directes

Domandi preliminari

Il-prinċipju tal-moviment liberu tal-ħaddiema, inkluż, b’mod partikolari, fl-Artikolu 45 TFUE, jipprekludi d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 139b(1), tal-liġi emendata tal-4 ta’ Diċembru 1967, dwar it-taxxa fuq id-dħul, sa fejn dawn jirriżervaw, lill-persuni li għandhom ċertifikat taż-żamma tat-taxxa fil-pussess tagħhom, il-benefiċċju tal-kreditu tat-taxxa inkluż fih?


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/35


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fid-19 ta’ Ġunju 2015 – Marc Soulier, Sara Doke vs Ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

(Kawża C-301/15)

(2015/C 294/44)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Conseil d’État

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Marc Soulier, Sara Doke

Konvenuti: Ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

Domanda preliminari

Id-dispożizzjonijiet imsemmija iktar ’il fuq tad-Direttiva 2001/29/KE, tat-22 ta’ Mejju 2001 (1), jipprekludu leġiżlazzjoni, bħal dik li ġiet analizzata fil-punt 1 ta’ [din] id-deċiżjoni, li tagħti lis-soċjetajiet kollettriċi ta’ drittijiet awtorizzati d-dritt li jawtorizzaw ir-riproduzzjoni u r-rappreżentazzjoni fil-forma diġitali ta’ “kotba li ma humiex disponibbli”, filwaqt li jippermettu lill-awturi ta’ dawk il-kotba, jew lill-aventi kawża tagħhom, jopponu jew itemmu din il-prattika, fil-kundizzjonijiet stabbiliti minnha?


(1)  Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta’ Mejju 2001, dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 230).


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/35


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado Contencioso-Administrativo Tarragona (Spanja) fid-19 ta’ Ġunju 2015 – Correos y Telégrafos S.A. vs Ayuntamiento de Vila Seca

(Kawża C-302/15)

(2015/C 294/45)

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Qorti tar-rinviju

Juzgado Contencioso-Administrativo Tarragona

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Correos y Telégrafos S.A.

Konvenut: Ayuntamiento de Vila Seca

Domanda preliminari

L-Artikoli 107 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u 7 tad-Direttiva 2008/6/KE (1) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-20 ta’ Frar 2008, li temenda d-Direttiva 97/67/KE (2) dwar it-tlestija kompleta tas-suq intern tas-servizzi postali Komunitarji, jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali li tistabbilixxi, bħala mezz sabiex tiffinanzja s-servizz postali universali, l-eżenzjoni mit-taxxi marbuta ma’ dan is-servizz?


(1)  ĠU L 52, p. 3

(2)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 6, Vol. 3, p. 71


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/36


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fl-24 ta’ Ġunju 2015 – Delta Air Lines Inc. vs Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor, Peter Lindstrøm Jensen

(Kawża C-305/15)

(2015/C 294/46)

Lingwa tal-kawża: id-Daniż

Qorti tar-rinviju

Østre Landsret (id-Danimarka)

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Delta Air Lines Inc.

Konvenuti: Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor, Peter Lindstrøm Jensen

Domandi preliminari

1)

L-Artikoli 5 u 7 tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 (1) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Frar 2004, għandhom jiġu interpretati fis-sens li, bis-saħħa tal-imsemmi regolament, passiġġieri ta’ ajruport jistgħu jkollhom dritt għal diversi kumpensi għall-istess riżervazzjoni meta t-titjira li fuqha t-trasportatur ikun ittrasferixxihom tiġi kkanċellata jew imdewma għal iktar minn tliet sigħat, b’mod li l-kumpens previst mill-Artikolu 7 tiegħu ma huwiex fiss iżda jiddependi min-numru ta’ kanċellazzjonijiet jew mill-ambitu tal-kanċellazzjonijiet u għaldaqstant mid-dewmien?

2)

Jekk tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda, kif din tiġi rrikonċiljata mal-prinċipju stabbilit mis-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, tad-19 ta’ Novembru 2009, Sturgeon et, C-402/07 u C-432/07, EU:C:2009:716, li jipprovdi li l-Artikolu 5 tal-imsemmi regolament għandu jiġi interpretat fis-sens li l-passiġġieri ta’ titjiriet imdewma jistgħu jiġu ttrattati bħala passiġġieri ta’ titjiriet ikkanċellati għall-finijiet tal-applikazzjoni tad-dritt għal kumpens meta, fir-rigward ta’ dan id-dritt, il-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tagħha tat-23 ta’ Ottubru 2012, Nelson et, C-581/10 u C-629/10, EU:C:2012:657, ikkonstatat li t-tul ta’ dewmien lil hinn minn tliet sigħat ma jitteħidx inkunsiderazzjoni għad-determinazzjoni tal-kumpens fiss?


(1)  Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Frar 2004, li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet, u li li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/91 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 7, Vol. 8, p. 10).


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/37


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (Franza) fil-25 ta’ Ġunju 2015 – Vincent Deroo-Blanquart vs Sony Europe Limited, aventi kawża ta’ Sony France SA

(Kawża C-310/15)

(2015/C 294/47)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Cour de cassation

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Vincent Deroo-Blanquart

Konvenuta: Sony Europe Limited, aventi kawża ta’ Sony France SA

Domandi preliminari

1)

L-Artikoli 5 u 7 tad-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Mejju 2005, dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern (1) għandhom jiġu interpretati fis-sens li tikkostitwixxi prattika kummerċjali żleali qarrieqa, l-offerta konġunta li tikkonsisti fil-bejgħ ta’ kompjuter mgħammar b’programmi installati minn qabel, meta l-manifattur tal-kompjuter ikun ipprovda, permezz tan-negozjant tiegħu, informazzjoni fuq kull programm installat minn qabel, iżda ma jkunx speċifika l-prezz ta’ kull wieħed minn dawn l-elementi?

2)

L-Artikolu 5 tad-Direttiva 2005/29/KE għandu jiġi interpretat fis-sens li tikkostitwixxi prattika kummerċjali żleali, l-offerta konġunta li tikkonsisti fil-bejgħ ta’ kompjuter mgħammar b’programmi installati minn qabel, meta l-manifattur ma jħalli l-ebda għażla oħra lill-konsumatur għajr li jaċċetta dawn il-programmi jew li jirrevoka l-bejgħ?

3)

L-Artikolu 5 tad-Direttiva 2005/29/KE għandu jiġi interpretat fis-sens li tikkostitwixxi prattika kummerċjali żleali, l-offerta konġunta li tikkonsisti fil-bejgħ ta’ kompjuter mgħammar b’programmi installati minn qabel meta l-konsumatur ma jkunx jista’ jikseb mingħand l-istess manifattur kompjuter li ma jkunx mgħammar b’programmi?


(1)  ĠU L 149, p. 22.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/38


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Korkein oikeus (il-Finlandja) fil-25 ta’ Ġunju 2015 – TrustBuddy AB vs Lauri Pihlajaniemi

(Kawża C-311/15)

(2015/C 294/48)

Lingwa tal-kawża: il-Finlandiż

Qorti tar-rinviju

Korkein oikeus

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: TrustBuddy AB

Konvenut: Lauri Pihlajaniemi

Domanda preliminari

L-Artikolu 3(b) tad-Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-23 ta’ April 2008, dwar ftehim ta’ kreditu għall-konsumatur u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 87/102/KEE (1), għandu jiġi interpretat fis-sens li tista’ tiġi kkunsidrata bħala kreditur anki kumpannija, li tippromwovi fuq l-internet il-bejgħ lil konsumaturi tal-hekk imsejħa krediti bejn l-individwi u li teżerċita, fil-konfront tal-konsumatur, id-dritt, li normalment jingħata lil kreditur, li jiddetermina l-kundizzjonijiet, l-għoti u l-irkupru tal-kreditu, minkejja li l-fondi jkunu ġejjin minn individwi, li jibqgħu anonimi, u jibqgħu separati mill-assi tal-kumpannija.


(1)  Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-23 ta’ April 2008, dwar ftehim ta’ kreditu għall-konsumatur u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 87/102/KEE (ĠU L 133, p. 66).


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/38


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal de commerce de Paris (Franza) fil-25 ta’ Ġunju 2015 – Eco-Emballages SA vs Sphère France SAS, Schweitzer SAS, Carrefour Import SAS, Tissue France SCA, SCA Hygiène Products SAS, WEPA Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Delipapier, CMC France SARL, Paul Hartmann SA, Wepa Lille SAS, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS, Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Scamark SAS, Système U Centrale Nationale SAS

(Kawża C-313/15)

(2015/C 294/49)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Tribunal de commerce de Paris

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Eco-Emballages SA

Konvenuti: Sphère France SAS, Schweitzer SAS, Carrefour Import SAS, Tissue France SCA, SCA Hygiène Products SAS, WEPA Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Delipapier, CMC France SARL, Paul Hartmann SA, Wepa Lille SAS, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS, Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Scamark SAS, Système U Centrale Nationale SAS

Domanda preliminari

Il-kunċett ta’ imballaġġ kif iddefinit fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 94/62/KE, emendata bid-Direttiva 2004/12/KE (1), jinkludi l-“mandrini” (rollijiet, tubi, ċilindri) li jitkebbu magħhom prodotti flessibbli, bħall-karta u folji tal-plastik, mibjugħin lill-konsumatur?


(1)  Direttiva 2004/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Frar 2004, li temenda d-Direttiva 94/62/KE fuq l-ippakkjar u l-iskart tal-ippakkjar (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 34, p. 3).


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/39


Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża

(Kawża C-314/15)

(2015/C 294/50)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: O. Beynet u E. Manhaeve, aġenti)

Konvenuta: Ir-Repubblika Franċiża

Talbiet

tikkonstata li, billi ma żguratx it-trattament sekondarju jew ekwivalenti tal-ilma urban mormi tal-15-il agglomerazzjoni b’ekwivalenza ta’ popolazzjoni inkluża bejn l-10  000 u l-15  000 għal kull rimi barra minn żoni sensittivi, jew b’ekwivalenza ta’ popolazzjoni inkluża bejn l-2  000 u l-10  000 għar-rimi kollu, fl-ilma ħelu u l-estwarji, ir-Repubblika Franċiża naqset mill-obbligi tagħha skont l-Artikolu 4(1) u (3) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE, tal-21 ta’ Mejju 1991, dwar it-trattament tal-ilma urban mormi (1).

tikkundanna lir-Repubblika Franċiża għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Bir-rikors tagħha, il-Kummissjoni tilmenta li Franza ma implementatx korrettament, fi ħmistax-il agglomerazzjoni, id-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE, tal-21 ta’ Mejju 1991, dwar it-trattament tal-ilma urban mormi.

Skont tal-Artikolu 4(1) u (3) tad-Direttiva 91/271/KEE, l-agglomerazzjonijiet b’ekwivalenza ta’ popolazzjoni (EP) inkluża bejn l-10  000 u l-15  000 għal kull rimi barra minn żoni sensittivi, jew b’ekwivalenza ta’ popolazzjoni inkluża bejn l-2  000 u l-10  000 għar-rimi kollu, fl-ilma ħelu u l-estwarji, kellhom jkunu pprovduti b’sistemi ta’ ġbir għall-ilma mormi urban u jissuġġettaw dan l-ilma għal trattament sekondarju jew għal trattament ekwivalenti, mhux iktar tar mill-31 ta’ Diċembru 2005.


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15, Vol. 2, p. 26.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/39


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour constitutionnelle (il-Lussemburgu) fid-29 ta’ Ġunju 2015 – ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA vs État du Grand-duché de Luxembourg

(Kawża C-321/15)

(2015/C 294/51)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Cour constitutionnelle

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA

Konvenut: État du Grand-duché de Luxembourg

Domanda preliminari

L-Artikolu 13(6) tal-liġi emendata, tat-23 ta’ Diċembru 2004, li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra, sa fejn jippermetti lill-Ministru kompetenti jeżiġi r-restituzzjoni mingħajr kumpens totali jew parzjali tal-kwoti maħruġa skont l-Artikolu 12(2) u (4) tal-istess liġi, iżda mhux użati, huwa konformi mad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva 96/61/KE (1), b’mod partikolari mal-istruttura tal-iskema ta’ skambju ta’ kwoti prevista fiha, fejn din id-domanda testendi għal dik tal-eżistenza effettiva, jew anki, fl-affermativ, tal-klassifikazzjoni tar-restituzzjoni ta’ kwoti maħruġa, iżda mhux użati, kif ukoll għal dik tal-klassifikazzjoni possibbli ta’ tali kwoti bħala beni?


(1)  ĠU L 275, p. 32.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/40


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fit-2 ta’ Lulju 2015 – TDC A/S vs Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet

(Kawża C-327/15)

(2015/C 294/52)

Lingwa tal-kawża: id-Daniż

Qorti tar-rinviju

Østre Landsret

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: TDC A/S

Konvenuti: Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet

Domandi preliminari

1)

Id-Direttiva 2002/22/KE, tas-7 ta’ Marzu 2002, dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma’ networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva Servizz Universali) (1), inkluż l-Artikolu 32, jipprekludu lil Stat Membru milli jistabbilixxi regoli li jipprovdu li impriża ma għandhiex dritt tressaq talba kontra l-Istat Membru għall-irkupru separat tal-ispiża netta għall-provvista ta’ servizzi obbligatorji addizzjonali li ma jaqgħux taħt il-Kapitolu II ta’ din id-direttiva, fejn il-profitti tal-impriża minn servizzi oħra li huma koperti mill-obbligi ta’ servizz universali tal-impriża taħt il-Kapitolu II ta’ din id-direttiva jmorru lil hinn mit-telf assoċjat mal-provvista tas-servizzi obbligatorji addizzjonali?

2)

Id-Direttiva Servizz Universali tipprekludi lil Stat Membru milli jistabbilixxi regoli li jipprovdu li l-impriżi għandhom dritt għall-irkupru mill-Istat Membru tal-ispiża netta għall-provvista ta’ servizzi obbligatorji addizzjonali li ma jaqgħux taħt il-Kapitolu II tad-direttiva biss jekk l-ispiża netta tikkostitwixxi oneru mhux iġġustifikat għall-impriżi inkwistjoni?

3)

Fil-każ ta’ risposta negattiva għat-tieni domanda, jista’ l-Istat Membru jiddeċiedi li ma hemm l-ebda oneru mhux iġġustifikat assoċjat mal-provvista tas-servizzi obbligatorji addizzjonali li ma jaqgħux taħt il-Kapitolu II ta’ din id-direttiva, jekk l-impriża kisbet, globalment, profitti mill-provvista ta’ dawk is-servizzi kollha fejn din l-impriża għandha obbligu ta’ servizz universali, inkluż il-provvista ta’ servizzi li l-impriża kienet xorta tagħti anki mingħajr ma jkollha l-obbligu ta’ servizz universali?

4)

Id-Direttiva Servizz Universali tipprekludi lil Stat Membru milli jistabbilixxi regoli li jipprovdu li l-ispiża netta sostnuta minn impriża inkarigata fil-kuntest tal-obbligu tagħha ta’ servizz universali fis-sens tal-Kapitolu II tad-direttiva hija kkalkolata abbażi tad-dħul u tal-ispejjeż kollha li huma marbuta mal-provvista tas-servizz inkwistjoni, u b’mod partikolari tad-dħul u tal-ispejjeż li l-impriża kienet tagħmel xorta waħda anki mingħajr ma jkollha l-obbligu ta’ servizz universali?

5)

Fil-każ li l-leġiżlazzjoni nazzjonali inkwistjoni (ara d-domandi 1 sa 4) hija applikata għal servizz obbligatorju addizzjonali li għandu jiġi pprovdut mhux biss fid-Danimarka iżda kemm fid-Danimarka kif ukoll fi Greenland, li skont l-Anness II tat-TFUE huwa pajjiż jew territorju extra-Ewropew, ir-risposti għad-domandi 1 sa 4 japplikaw ukoll għal dik il-parti tar-rekwiżit li tirrigwarda lil Greenland, fejn is-servizz huwa fdat mill-awtoritajiet Daniżi lil impriża stabbilita fid-Danimarka u dik l-impriża ma għandha l-ebda attività oħra fil-Greenland?

6)

X’inhuwa l-effett tal-Artikoli 107(1) TFUE u 108(3) TFUE, kif ukoll tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni, tal-20 ta’ Diċembru 2011, dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 106(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-għajnuna mill-Istat taħt il-forma ta’ kumpens għas-servizzi pubbliċi mogħti lil ċerti impriżi inkarigati bil-ġestjoni ta’ servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali (2) fuq ir-risposta għad-domandi 1 sa 5?

7)

X’inhuwa l-effett tal-prinċipju ta’ distorsjoni minima tal-kompetizzjoni, imsemmi b’mod partikolari fl-Artikoli 1(2) , 3(2) u fil-premessi 4, 18, 23 u 26, kif ukoll fit-Taqsima B tal-Anness IV tad-Direttiva Servizz Universali fuq ir-risposta għad-domandi 1 sa 5?

8)

Jekk id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva Servizz Universali jipprekludu s-sistemi nazzjonali msemmija fid-domandi 1, 2 u 4, dawn id-dispożizzjonijiet jew dawn ir-restrizzjonijiet għandhom effett dirett?

9)

Liema fatturi speċifiċi oħra għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni meta jiġi evalwat jekk limitu ta’ żmien nazzjonali għall-applikazzjonijiet kif deskritti fil-punt 3.17, u l-applikazzjoni tiegħu, humiex konsistenti mal-prinċipji ta’ kooperazzjoni leali, ta’ ekwivalenza u ta’ effettività tad-dritt tal-UE?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 29, p. 367.

(2)  ĠU 2012, L. 7, p. 3.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/41


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fit-3 ta’ Lulju 2015 – Maria Cristina Elisabetta Ornano vs Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero

(Kawża C-335/15)

(2015/C 294/53)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Consiglio di Stato

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Maria Cristina Elisabetta Ornano

Konvenut: Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero

Domanda preliminari

1.

L-ewwel paragrafu, punti 1, 2(b) u 3 tal-Artikolu 11 u l-aħħar żewġ premessi tad-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE (1), tad-19 ta’ Ottubru 1992, kif ukoll l-Artikolu 157(1), (2) u (4) TFUE (li kien Artikolu 141 TKE), l-Artikolu 158 TFUE (li kien Artikolu 142 TKE), sa fejn dan jipprevedi li “[l-]Istati Membri għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jżommu l-ugwaljanza eżistenti bejn skemi ta’ vaganzi bil-ħlas”, l-Artikoli 2(2)(ċ) u 14(1)(ċ) tad-Direttiva 2006/54/KE (2), moqrija flimkien, kif ukoll l-Artikolu 15 u l-premessi 23 u 24 tad-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-5 ta’ Lulju 2006, u, fl-aħħar nett, l-Artikolu 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2000, C 364, p. 1), jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali li, skont l-Artikolu 3(1) tal-Liġi Nru 27, tad-19 ta’ Frar 1981, fil-verżjoni preċedenti għall-emenda introdotta bl-Artikolu 1(325) tal-Liġi Nru 311, tat-30 ta’ Diċembru 2004, ma tippermettix l-għoti tal-allowance li hija tipprevedi għall-perijodi ta’ leave obbligatorju tal-maternità ta’ qabel l-1 ta’ Jannar 2005?


(1)  Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE, tad-19 ta’ Ottubru 1992, dwar l-introduzzjoni ta’ mizuri biex jinkoraġġixxu t-titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu reċentement, jew li qed ireddgħu (l-għaxar Direttiva partikolari fis-sens tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5, Vol. 2, p. 110).

(2)  Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-5 ta’ Lulju 2006, dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol (tfassil mill-ġdid) (ĠU L 204, p. 23).


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/42


Appell ippreżentat fis-6 ta’ Lulju 2015 mill-Ombudsman Ewropew mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fid-29/04/2015 fil-Kawża T-217/11, Staelen vs L-Ombudsman Ewropew

(Kawża C-337/15 P)

(2015/C 294/54)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellant: L-Ombudsman Ewropew (rappreżentant: G. Grill, aġent)

Parti oħra fil-proċedura: Claire Staelen

Talbiet

B’mod prinċipali:

tannulla s-sentenza tal-Qorti Ġenerali fil-Kawża T-217/11 (1) sa fejn hija tikkonkludi (a) li l-Ombudsman wettaq diversi atti illegali li jikkostitwixxu ksur suffiċjentement serju tad-dritt tal-Unjoni, (b) li r-realtà ta’ dannu morali ġiet stabbilita u (c) li hemm rabta kawżali bejn l-atti illegali identifikati mill-Qorti Ġenerali u dan id-dannu morali u (2) sa fejn hija tikkundanna lill-Ombudsman għall-ħlas ta’ danni ta’ EUR 7  000;

tiċħad ir-rikors bħala infondat sa fejn is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tiġi annullata;

b’mod sussidjarju,

tirrinvija l-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali sa fejn is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tiġi annullata; u

tiddeċiedi fuq l-ispejjeż b’mod ġust u ekwu.

Aggravji u argumenti prinċipali

Insostenn tal-appell tiegħu, l-Ombudsman jinvoka aggravji bbażati fuq diversi żbalji ta’ liġi.

Fl-ewwel lok, huwa jqis li l-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi meta qieset li sempliċi ksur tal-prinċipju ta’ diliġenza huwa biżżejjed sabiex tiġi stabbilita l-eżistenza ta’ ksur suffiċjentement serju. L-Ombudsman iqis li din it-teżi tal-Qorti Ġenerali ma hijiex kompatibbli mal-ġurisprudenza fil-qasam tar-responsabbiltà mhux kuntrattwali, li titlob li jiġi stabbilit ksur suffiċjentement serju ta’ dispożizzjoni legali intiża sabiex tagħti drittijiet lill-individwi u li tenfasizza li l-kriterju deċiżiv li jippermetti l-kunsiderazzjoni li din il-kundizzjoni hija ssodisfatta huwa dak tal-ksur manifest u serju mill-istituzzjoni kkonċernata tal-limiti imposti fuq is-setgħa diskrezzjonali tagħha. Il-Qorti Ġenerali tonqos milli tieħu inkunsiderazzjoni n-natura speċifika tal-funzjoni tal-Ombudsman u b’mod partikolari, il-fatt li dan tal-aħħar għandu marġni ta’ diskrezzjoni wiesa’ ħafna fir-rigward tal-kondotta ta’ investigazzjonijiet.

Fit-tieni lok, l-Ombudsman jikkontesta wkoll l-interpretazzjoni tal-Qorti Ġenerali dwar il-fatt li, meta huwa jwettaq investigazzjoni, u istituzzjoni tagħtih spjegazzjoni li jidhirlu li hija konvinċenti, dan il-fatt ma jeżentahx mir-responsabbiltà tiegħu li jiżgura ruħu li l-fatti li fuqhom hija bbażata din l-ispjegazzjoni huma stabbiliti, b’mod partikolari meta l-imsemmija spjegazzjoni tikkostitwixxi l-unika bażi għall-konstatazzjoni tiegħu ta’ assenza ta’ amministrazzjoni ħażina. L-Ombudsman iqis fil-fatt li l-istituzzjonijiet huma marbuta jipprovduh b’informazzjoni korretta u li huwa għaldaqstant raġonevoli li huwa jibbaża l-konklużjonijiet tiegħu fuq l-informazzjoni mibgħuta lilu, sakemm ma jkunx hemm provi li jkollhom mnejn jikkontestaw l-affidabbiltà tal-informazzjoni mibgħuta. Minn din il-perspettiva, l-Ombudsman isostni li ma kien l-ebda raġuni għall-biża’ li l-informazzjoni mibgħuta ma kinitx tikkorrispondi mal-fatti.

Fit-tielet lok, minkejja li l-Ombudsman jaqbel mal-konstatazzjoni tal-Qorti Ġenerali, skont liema ċerti risposti tal-Ombudsman ġew ifformulati f’terminu mhux raġonevoli, l-Ombudsman jikkontesta li dan il-ksur tad-dritt tal-Unjoni li huwa allegat li wettaq jista’ jiġi kklassifikat bħala suffiċjentement serju. Konsegwentement, ma tistax tqum ir-responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Unjoni.

Fir-raba’ lok, l-Ombudsman iqis li l-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi meta ma tat l-ebda spjegazzjoni rigward il-klassifikazzjoni tad-dannu lill-aspettattivi li C. Staelen għandha fl-uffiċċju tal-Ombudsman bħala dannu morali.

Fl-aħħar lok, l-Ombudsman jikkontesta l-eżistenza tar-rabta kawżali bejn l-atti illegali li huma imputati lilu u t-telf tal-aspettattivi li C. Staelen kellha fl-uffiċċju tiegħu.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/43


Appell ippreżentat fis-7 ta’ Lulju 2015 minn Claire Staelen mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fid-29 ta’ April 2015 fil-Kawża T-217/11, Staelen vs L-Ombudsman Ewropew

(Kawża C-338/15 P)

(2015/C 294/55)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellanti: Claire Staelen (rappreżentanti: V. Olona, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: L-Ombudsman Ewropew

Talbiet

tannulla s-sentenza mogħtija fid-29 ta’ April 2015 mill-Qorti Ġenerali fil-Kawża T-217/11 (Staelen vs L-Ombudsman Ewropew);

għaldaqstant, tilqa’ t-talba tal-appellanti għal kumpens għad-dannu morali mġarrab minħabba aġir li affettwa b’mod negattiv lill-appellanti għal ammont li din tal-aħħar tistma għal EUR 50  000;

tiddeċiedi skont it-talbiet ippreżentati mill-appellanti fl-ewwel istanza bl-eċċezzjoni tat-talba tagħha għal kumpens għad-dannu materjali;

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż taż-żewġ istanzi.

Aggravji u argumenti prinċipali

L-appellanti tinvoka sitt aggravji insostenn tal-appell tagħha bbażati, kollha kemm huma, kemm fuq żbalji ta’ liġi kif ukoll fuq żnaturament tal-fatti.

Fl-ewwel lok, l-appellanti tqis li l-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi kif ukoll żnaturament tal-fatti sa fejn l-appellanti rrifjutat li tippermetti l-investigazzjoni fuq l-inizjattiva tal-Ombudsman. Il-Qorti Ġenerali żnaturat ukoll is-suġġett tal-ilment.

Fit-tieni lok, hija ssostni li l-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi billi interpretat b’mod żbaljat l-Artikolu 228 TFUE kif ukoll id-Deċiżjoni 94/262 (1) billi ċaħħdithom minn kull effettività.

Fit-tielet lok, hija tosserva li l-Qorti Ġenerali wettqet żnaturament tal-fatti rigward it-tul ta’ żmien tad-diskriminazzjoni tal-inklużjoni fil-lista ta' kandidati xierqa.

Fir-raba’ lok, hija tilmenta li l-Qorti Ġenerali żnaturat il-fatti u wettqet żball ta’ liġi meta qieset li l-Ombudsman ma kienx naqas mill-obbligu tiegħu ta’ trasparenza u ta’ diliġenza.

Fil-ħames lok, hija tikkritika lill-Qorti Ġenerali talli eskludiet l-applikazzjoni tad-deċiżjoni tal-President tal-Parlament Ewropew, tat-23 ta’ Frar 2003, kif ukoll il-kodiċi ta’ kondotta amministrattiva tajba.

Fl-aħħar lok, hija tqis li l-Qorti Ġenerali żbaljat meta qieset li l-Ombudsman ma kellux jeżamina d-distruzzjoni tal-fajl kollu ta’ kompetizzjoni.


(1)  Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom, tal-Parlament Ewropew, tad-9 ta’ Marzu 1994, rigward ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 1, p. 283).


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/44


Appell ippreżentat fl-10 ta’ Lulju 2015 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fid-29 ta’ April 2015 fil-Kawża T-470/11, Total u Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni

(Kawża C-351/15 P)

(2015/C 294/56)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellanti: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: V. Bottka u F. Dintilhac, aġenti)

Partijiet oħra fil-proċedura: Total SA, Elf Aquitaine SA

Talbiet

tannulla s-sentenza appellata tal-Qorti Ġenerali fil-Kawża T-470/11, tad-29 ta’ April 2015,

tiddikjara inammissibbli r-rikors ippreżentat quddiem il-Qorti Ġenerali,

tikkundanna lill-konvenuti fl-appell għall-ispejjeż kollha relatati mal-proċedura preżenti u mal-proċedura fl-ewwel istanza.

Aggravji u argumenti prinċipali

Insostenn tal-appell tagħha, il-Kummissjoni tinvoka t-tliet aggravji li ġejjin.

Skont l-ewwel u t-tieni aggravji, is-sentenza appellata b’mod żbaljat tiċħad l-inammissibbiltà tar-rikors invokata mill-Kummissjoni. Fil-kuntest tal-ewwel aggravju, il-Kummissjoni ssostni li l-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi meta qieset li l-ittri tal-kontabilista tal-Kummissjoni, tal-24 ta’ Ġunju u tat-8 ta’ Lulju 2011, jipproduċu effetti legali vinkolanti. L-ittri tal-kontabilista fil-fatt huma sempliċi talbiet għal ħlas b’eżekuzzjoni tad-deċiżjoni Metakrilati u li jlestu t-triq għal eżekuzzjoni forzata possibbli tagħha wara s-sentenza tal-Qorti Ġenerali fil-Kawża T-217/06 (1) li naqqset l-ammont tal-multa imposta fuq Arkema filwaqt li s-sentenza tal-istess jum fil-Kawża T-206/06 (2) (iktar tard ikkonfermata bid-digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawża C-421/11 P (3)) żammet il-multi imposti fuq il-konvenuti. L-ittri tal-kontabilista għad ma humiex l-eżekuzzjoni forzata u għaldaqstant ma jistabbilixxux “pożizzjoni definittiva” tal-Kummissjoni. Barra minn hekk, l-ittri tal-kontabilista ma jipproduċux effetti legali vinkolanti distinti minn dawk tad-deċiżjoni Metakrilati, liema deċiżjoni ma għadhiex kontestabbli wara li l-konvenuti eżawrixxew ir-rimedji ġudizzjarji. It-tieni aggravju huwa bbażat fuq il-fatt li s-sentenza appellata ma tosservax il-prinċipji ta’ lis alibi pendens u ta’ res judicata, li jirriżulta mid-digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawża C-421/11 P.

Fl-aħħar nett, it-tielet aggravju, dwar il-kontradizzjoni tal-motivi, huwa ppreżentat b’mod sussidjarju, għall-każ fejn il-Qorti tal-Ġustizzja tiċħad l-ewwel u t-tieni aggravji. Il-Qorti Ġenerali b’mod żbaljat ikkonstatat fil-punt 113 li d-drittijiet tal-Kummissjoni kemm fir-rigward ta’ Arkema kif ukoll fir-rigward tal-konvenuti li kellhom obbligi in solidum, kienu ssodisfatti, filwaqt li l-Qorti Ġenerali b’mod korrett kienet osservat, fil-punt 9, li Arkema kien jiddispjaċieha li ma setgħetx tawtorizza lill-Kummissjoni sabiex iżżomm xi somma fl-ipoteżi li l-azzjoni tagħha quddiem il-qorti komunitarja tkun ta’ suċċess. Din il-kontradizzjoni ta’ motivi taffettwa r-raġunament tal-Qorti Ġenerali fuq il-mertu tal-kawża u tikkostitwixxi motiv suffiċjenti ta’ annullament tas-sentenza appellata.


(1)  ECLI:EU:T:2011:251.

(2)  ECLI:EU:T:2011:250.

(3)  ECLI:EU:C:2012:60.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/45


Appell ippreżentat fit-13 ta’ Lulju 2015 minn Bank of Industry and Mine mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fid-29 ta’ April 2015 fil-Kawża T-10/13, Bank of Industry and Mine vs Il-Kunsill

(Kawża C-358/15 P)

(2015/C 294/57)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellanti: Bank of Industry and Mine (rappreżentanti: E. Rosenfeld u S. Perrotet, avukati)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Talbiet

tannulla s-sentenza mogħtija mill-Ewwel Awla tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea fil-Kawża T-10/13, innotifikata lill-appellanti fil-5 ta’ Mejju 2015, li permezz tagħha l-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikors għal annullament ippreżentat mill-kumpannija Bank of Industry and Mine fl-imsemmija kawża u kkundannatha għall-ispejjeż kollha;

tilqa’ t-talbiet imressqa mir-rikorrenti fl-ewwel istanza;

tikkundanna lill-appellat għall-ispejjeż tal-istanzi.

Aggravji u argumenti prinċipali

L-appellanti tinvoka seba’ aggravji insostenn tal-appell tagħha.

Fl-ewwel lok, l-appellanti tqis li l-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi meta, fil-punt 99 tad-deċiżjoni tagħha, ikkonstatat li d-Deċiżjoni 2012/635 (1) kienet ittieħdet mill-Kunsill abbażi tal-Artikolu 29 TUE u billi, fil-punt 101, siltet il-konsegwenza li din id-deċiżjoni ma kellhiex tkun suġġetta għar-rekwiżiti stabbiliti mill-Artikolu 215(2) TFUE. Il-Qorti Ġenerali wettqet ukoll żball ta’ liġi meta, fil-punt 105 tad-deċiżjoni tagħha, iddeċidiet li l-Kunsill kellu dritt jipprevedi kompetenzi ta’ implementazzjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 291(2) TFUE. Barra minn hekk, il-Kunsill wettaq żball ta’ liġi ieħor meta qies li l-kundizzjonijiet previsti sabiex isir użu mill-Artikolu 291(1) TFUE kienu sodisfatti. L-Artikolu 215 TFUE huwa, fil-fatt, l-unika proċedura applikabbli fil-qasam ta’ miżuri restrittivi. L-Artikolu 291(2) TFUE għaldaqstant ma jistax japplika, partikolarment għaliex dan l-artikolu japplika biss għal miżuri li jeħtieġu miżuri ta’ implementazzjoni. Issa, il-miżuri ta’ ffriżar ta’ fondi, huma, min-natura tagħhom stess, miżuri ta’ implementazzjoni. Għaldaqstant, materjalment huma ma jistgħux jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 291(2) TFUE. Barra minn hekk, il-kundizzjonijiet għall-użu tal-Artikolu 291(2) TFUE ma humiex sodisfatti peress li fid-deċiżjonijiet ikkontestati tiegħu, il-Kunsill ma ġġustifikax l-użu ta’ din il-proċedura debitament.

Fit-tieni lok, l-appellanti tikkritika lill-Qorti Ġenerali wkoll talli qieset li l-Artikolu 20(1)(c) tad-Deċiżjoni 2010/413 (2), kif emendata mid-Deċiżjoni 2012/35 (3) u mid-Deċiżjoni 2012/635, kif ukoll l-Artikolu 23(2)(d) tar-Regolament Nru 267/2012 (4), ma kinux jiksru l-prinċipji ta’ ċertezza u ta’ previdibbiltà legali, ta’ proporzjonalità kif ukoll id-dritt għall-proprjetà. Il-kriterju tal-importanza kwantitattiva u kwalitattiva msemmija fil-punt 79 tad-deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali ma jinsabx fl-atti kkontestati. Il-Qorti Ġenerali għaldaqstant ħolqitu b’mod artifiċjali bl-għan li tivvalida l-atti kkontestati. Barra minn hekk dan il-kriterju fih innifsu huwa vag, impreċiż u sproporzjonat. Huwa għaldaqstant bi żball ta’ liġi li l-Qorti Ġenerali qieset li l-fatt li l-appellanti kienet ittrasferixxiet kontribuzzjoni lill-Istat Iranjan kien jikkostitwixxi sostenn fis-sens tal-atti kkontestati.

Fit-tielet lok, l-appellanti tikkritika lill-Qorti Ġenerali li wettqet żball ta’ liġi fil-punti 135 u 136 tas-sentenza tagħha meta ddeċidiet li l-atti kkontestati kienu motivati suffiċjentement, filwaqt li l-Qorti Ġenerali stess irrikonoxxiet, fil-punt 134 tal-imsemmija sentenza, li l-atti kkontestati ma kinux juru l-portata u l-modalitajiet ta’ sostenn li kienu imputati lilha. Barra minn hekk, mill-qari tal-atti kkontestati ma kienx possibbli għall-appellanti li tifhem ir-raġunijiet li għalihom hija kienet ġiet issanzjonata, u dan juri insuffiċjenza ta’ motivazzjoni.

Fir-raba’ lok, il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi meta, fil-punt 163 tad-deċiżjoni tagħha, qieset li l-assenza ta’ eżami mill-ġdid tas-sitwazzjoni tal-appellanti fit-terminu meħtieġ ma kinitx ta’ natura li twassal għall-illegalità taż-żamma tagħha fil-lista tal-entitajiet issanzjonati minkejja li dan l-obbligu huwa wieħed strettament oġġettiv.

Fil-ħames lok, il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi meta qieset li d-deċiżjonijiet ikkontestati ma kinux jiksru d-drittijiet fundamentali tal-appellanti u ma kinux sproporzjonati minkejja li d-deċiżjonijiet ikkontestati kienu vagi u impreċiżi. B’mod simili, il-kriterju tal-importanza kwantitattiva u kwalitattiva stabbilit mill-Qorti Ġenerali huwa intrinsikament arbitrarju.

Fis-sitt lok, il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi fil-punti 179 u 183 tas-sentenza tagħha, meta qieset li l-appellanti tat sostenn lill-Gvern Iranjan minħabba li hija kienet ittrasferixxiet kontribuzzjoni obbligatorja minkejja li din il-kontribuzzjoni kienet biss taxxa u l-appellanti kienet tinsab fl-istess sitwazzjoni ta’ sempliċi persuna taxxabbli.

Fl-aħħar lok, il-Qorti Ġenerali naqset milli tikkonstata li l-Kunsill kien kiser il-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni u ssanzjonat lill-appellanti talli ttrasferixxiet kontribuzzjoni lill-Istat Iranjan u mhux lill-impriżi kollha suġġetti għal din il-kontribuzzjoni.


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/635/PESK, tal-15 ta’ Ottubru 2012, li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 282, p. 58).

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK, tas- 26 ta’ Lulju 2010, dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2007/140/PESK (ĠU L 195, p. 39).

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/35/PESK, tat-23 ta’ Jannar 2012, li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 19, p. 22).

(4)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 267/2012, tat-23 ta’ Marzu 2012, dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 961/2010 (ĠU L 88, p. 1).


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/47


Appell ippreżentat fit-13 ta’ Lulju 2015 minn The National Iranian Gas Company mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fid-29 ta’ April 2015 fil-Kawża T-9/13, The National Iranian Gas Company vs Il-Kunsill

(Kawża C-359/15 P)

(2015/C 294/58)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellanti: The National Iranian Gas Company (rappreżentanti: E. Rosenfeld u S. Perrotet, avukati)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Talbiet

tannulla s-sentenza mogħtija mill-Ewwel Awla tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea fil-Kawża T-9/13, innotifikata lill-appellanti fil-5 ta’ Mejju 2015, li permezz tagħha l-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikors għal annullament ippreżentat mill-kumpannija National Iranian Gas Company fl-imsemmija kawża u kkundannatha għall-ispejjeż kollha;

tilqa’ t-talbiet imressqa mir-rikorrenti fl-ewwel istanza;

tikkundanna lill-appellat għall-ispejjeż tal-istanzi.

Aggravji u argumenti prinċipali

L-appellanti tinvoka tmien aggravji insostenn tal-appell tagħha.

Fl-ewwel lok, l-appellanti tqis li l-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi meta, fil-punt 82 tad-deċiżjoni tagħha, ikkonstatat li d-Deċiżjoni 2012/635 (1) kienet ittieħdet mill-Kunsill abbażi tal-Artikolu 29 TUE u billi, fil-punt 84, siltet il-konsegwenza li din id-deċiżjoni ma kellhiex tkun suġġetta għar-rekwiżiti stabbiliti mill-Artikolu 215(2) TFUE. Il-Qorti Ġenerali wettqet ukoll żball ta’ liġi meta, fil-punt 90 tad-deċiżjoni tagħha, iddeċidiet li l-Kunsill kellu dritt jipprevedi kompetenzi ta’ implementazzjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 291(2) TFUE. Barra minn hekk, il-Kunsill wettaq żball ta’ liġi ieħor meta qies li l-kundizzjonijiet previsti sabiex isir użu mill-Artikolu 291(1) TFUE kienu sodisfatti. L-Artikolu 215 TFUE huwa, fil-fatt, l-unika proċedura applikabbli fil-qasam ta’ miżuri restrittivi. L-Artikolu 291(2) TFUE għaldaqstant ma jistax japplika, partikolarment għaliex dan l-artikolu japplika biss għal miżuri li jeħtieġu miżuri ta’ implementazzjoni. Issa, il-miżuri ta’ ffriżar ta’ fondi, huma, min-natura tagħhom stess, miżuri ta’ implementazzjoni. Għaldaqstant, materjalment huma ma jistgħux jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 291(2) TFUE. Barra minn hekk, il-kundizzjonijiet għall-użu tal-Artikolu 291(2) TFUE ma humiex sodisfatti peress li fid-deċiżjonijiet ikkontestati tiegħu, il-Kunsill ma ġġustifikax l-użu ta’ din il-proċedura debitament.

Fit-tieni lok, l-appellanti tikkritika lill-Qorti Ġenerali wkoll talli qieset li l-Artikolu 20(1)(c) tad-Deċiżjoni 2010/413 (2), kif emendata mid-Deċiżjoni 2012/35 (3) u mid-Deċiżjoni 2012/635, kif ukoll l-Artikolu 23(2)(d) tar-Regolament Nru 267/2012 (4), ma kinux jiksru l-prinċipji ta’ ċertezza u ta’ previdibbiltà legali, ta’ proporzjonalità kif ukoll id-dritt għall-proprjetà. Il-kriterju tal-importanza kwantitattiva u kwalitattiva msemmija fil-punt 61 tad-deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali ma jinsabx fl-atti kkontestati. Il-Qorti Ġenerali għaldaqstant ħolqitu b’mod artifiċjali bl-għan li tivvalida l-atti kkontestati. Barra minn hekk dan il-kriterju fih innifsu huwa vag, impreċiż u sproporzjonat. Huwa għaldaqstant bi żball ta’ liġi li l-Qorti Ġenerali qieset li l-fatt li l-appellanti kienet ittrasferixxiet kontribuzzjoni lill-Istat Iranjan kien jikkostitwixxi sostenn fis-sens tal-atti kkontestati.

Fit-tielet lok, l-appellanti tikkritika lill-Qorti Ġenerali li wettqet żball ta’ liġi fil-punti 116 u 117 tas-sentenza tagħha meta ddeċidiet li l-atti kkontestati kienu motivati suffiċjentement, filwaqt li l-Qorti Ġenerali stess irrikonoxxiet, fil-punt 115 tal-imsemmija sentenza, li l-atti kkontestati ma kinux juru l-portata u l-modalitajiet ta’ sostenn li kienu imputati lilha. Barra minn hekk, mill-qari tal-atti kkontestati ma kienx possibbli għall-appellanti li tifhem ir-raġunijiet li għalihom hija kienet ġiet issanzjonata, u dan juri insuffiċjenza ta’ motivazzjoni.

Fir-raba’ lok, il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi meta, fil-punt 141 tad-deċiżjoni tagħha, qieset li l-assenza ta’ eżami mill-ġdid tas-sitwazzjoni tal-appellanti fit-terminu meħtieġ ma kinitx ta’ natura li twassal għall-illegalità taż-żamma tagħha fil-lista tal-entitajiet issanzjonati minkejja li dan l-obbligu huwa wieħed strettament oġġettiv.

Fil-ħames lok, il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi meta qieset li d-deċiżjonijiet ikkontestati ma kinux jiksru d-drittijiet fundamentali tal-appellanti u ma kinux sproporzjonati minkejja li d-deċiżjonijiet ikkontestati kienu vagi u impreċiżi. B’mod simili, il-kriterju tal-importanza kwantitattiva u kwalitattiva stabbilit mill-Qorti Ġenerali huwa intrinsikament arbitrarju.

Fis-sitt lok, il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi fil-punti 163 u 164 tas-sentenza tagħha, meta qieset li l-appellanti tat sostenn lill-Gvern Iranjan minħabba li hija kienet ittrasferixxiet kontribuzzjoni obbligatorja minkejja li din il-kontribuzzjoni kienet biss taxxa u l-appellanti kienet tinsab fl-istess sitwazzjoni ta’ sempliċi persuna taxxabbli.

Fis-seba’ lok, il-Qorti Ġenerali naqset milli tikkonstata li l-Kunsill kien kiser il-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni u ssanzjonat lill-appellanti talli ttrasferixxiet kontribuzzjoni lill-Istat Iranjan u mhux lill-impriżi kollha suġġetti għal din il-kontribuzzjoni.

Fl-aħħar lok, il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi meta, fil-punt 159 tas-sentenza tagħha, wettqet sostituzzjoni tal-motivi.


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/635/PESK, tal-15 ta’ Ottubru 2012, li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 282, p. 58).

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK, tas- 26 ta’ Lulju 2010, dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2007/140/PESK (ĠU L 195, p. 39).

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/35/PESK, tat-23 ta’ Jannar 2012, li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 19, p. 22).

(4)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 267/2012, tat-23 ta’ Marzu 2012, dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 961/2010 (ĠU L 88, p. 1).


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/48


Appell ippreżentat fil-15 ta’ Lulju 2015 mir-Repubblika Franċiża mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fit-30 ta’ April 2015 fil-Kawża T-259/13, Franza vs Il-Kummissjoni

(Kawża C-373/15 P)

(2015/C 294/59)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellanti: Ir-Repubblika Franċiża (rappreżentanti: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas u C. Candat, aġenti)

Partijiet oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Renju ta’ Spanja

Talbiet

tannulla parzjalment is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, tat-30 ta’ April 2015, fil-Kawża T-259/13, Franza vs Il-Kummissjoni;

tiddeċiedi l-kawża hija stess b’mod definittiv billi tannulla d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni, tas-26 ta’ Frar 2013, dwar l-esklużjoni mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ta’ ċertu nefqa mġarrba mill-Istati Membri skont it-Taqsima ta’ Garanziji tal-Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija (FAEGG), skont il-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u skont il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (1) safejn din teskludi ċerti spejjeż magħmula mir-Repubblika Franċiża marbuta mal-Assi 2 tal-programm tal-iżvilupp rurali eżagonali abbażi tas-snin finanzjari 2008 u 2009, jew tirrinvijja l-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali sabiex tiddeċiedi l-kawża;

tirriżerva l-ispejjeż.

Aggravji u argumenti prinċipali

Insostenn tal-appell tiegħu, il-Gvern Franċiż jinvoka tliet aggravji kontra s-sentenza appellata.

Permezz tal-ewwel aggravju, il-Gvern Franċiż isostni li l-Qorti Ġenerali wetqet żball ta’ liġi billi ma qajmitx ex offiċio motiv ibbażat fuq il-ksur tal-forom proċedurali sostanzjali filwaqt li l-Kummissjoni adottat id-deċiżjoni kkontestata tagħha wara l-iskadenza ta’ terminu raġonevoli.

Permezz tat-tieni aggravju tagħha, invokat sussidjarjament, il-Gvern Franċiż isostni li l-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi billi kkunsidrat li l-Kummissjoni ma kinitx interpretat b’mod żbaljat l-Artikoli 10 u 14 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1975/2006, tas-7 ta’ Diċembru 2006, li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, dwar l-implimentazzjoni tal-proċeduri ta’ kontroll kif ukoll il-konformità reċiproka rigward il-miżuri ta’ sostenn għall-iżvilupp rurali (2) (iktar 'il quddiem ir-“Regolament Nru 1975/2006”) billi obbligat lill-awtoritajiet Franċiżi li jgħoddu l-annimali waqt kontrolli fuq il-post imwettqa abbażi tal-miżuri ta’ għajnuna KKIN (“Konċessjonijiet Kumpensatorji għall-Iżvantaġġi Naturali”).

Permezz tat-tielet aggravju tagħha, invokat iktar sussidjarjament, il-Gvern Franċiż isostni li l-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi billi kkunsidrat li l-verifiki fuq il-post imwettqa fil-kuntest tal-ġestjoni tal-identifikazzjoni tal-bovini jew tal-primjums tan-nagħaġ ma jikkostitwixxux kontrolli fuq il-post skont l-Artikoli 12 et seq tar-Regolament Nru 1975/2006.

Konsegwentement, is-sentenza appellata għandha tiġi annullata safejn din tiċħad l-ewwel motiv imqajjem mill-Gvern Franċiż kontra d-deċiżjoni kkontestata tal-Kummissjoni.


(1)  ĠU L 67, p. 20

(2)  ĠU L 330M, p. 455


Il-Qorti Ġenerali

7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/50


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Stahlwerk Bous vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-172/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni - Rikors għal annullament - Talba għall-adattament tat-talbiet - Assenza ta’ element ġdid - Inammissibbiltà”))

(2015/C 294/60)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Stahlwerk Bous GmbH (Bous, il-Ġermanja) (rappreżentanti: H. Höfler, C. Kahle u V. Winkler, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, aġenti, assistiti minn C. Renner, avukat)

Intervenjenti insostenn tar-rikorrenti: L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA (rappreżentanti: X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali u C. Perrin, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

It-talba intiża għall-adattament tat-talbiet tar-rikors ineżami sabiex ikopru d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2014) 8786 final, tal-25 ta’ Novembru 2014, dwar l-għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) implementata mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija, hija miċħuda bħala inammissibbli.

3)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talbiet għal intervent imressqa minn Flachglas Torgau GmbH u Saint-Gobain Isover G+H AG, minn Kronotex GmbH & Co. KG u Kronoply GmbH, minn Bayer MaterialScience AG, minn Sabic Polyolefine GmbH, minn Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, Ineos Phenol GmbH u Ineos Vinyls Deutschland GmbH, kif ukoll minn Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, CBW Chemie GmbH, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dralon GmbH, Hahl Filaments GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG u Wacker Chemie AG.

4)

Stahlwerk Bous GmbH għandha tbati l-ispejjeż tagħha u dawk tal-Kummissjoni Ewropea, inklużi dawk marbuta mal-proċedura għal miżuri provviżorji.

5)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 142, 12.5.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/51


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – WeserWind vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-173/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”))

(2015/C 294/61)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: WeserWind GmbH Offshore Construction Georgsmarienhütte (Bremerhaven, il-Ġermanja) (rappreżentanti: H. Höfler, C. Kahle u V. Winkler, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, aġenti, assistiti minn C. Renner, avukat)

Intervenjenti insostenn tal-konvenuta: L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA (rappreżentanti: inizjalment X. Lewis, M. Schneider u A. Steinarsdóttir, sussegwentement X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali u C. Perrin, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talbiet għal intervent imressqa minn Flachglas Torgau GmbH u Saint-Gobain Isover G+H AG, minn Kronotex GmbH & Co. KG u Kronoply GmbH, minn Bayer MaterialScience AG, minn Sabic Polyolefine GmbH, minn Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, Ineos Phenol GmbH u Ineos Vinyls Deutschland GmbH, kif ukoll minn Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, CBW Chemie GmbH, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dralon GmbH, Hahl Filaments GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG u Wacker Chemie AG.

3)

WeserWind GmbH Offshore Construction Georgsmarienhütte għandha tbati l-ispejjeż tagħha u dawk tal-Kummissjoni Ewropea, inklużi dawk marbuta mal-proċedura għal miżuri provviżorji.

4)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 142, 12.5.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/51


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Dieckerhoff Guss vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-174/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”))

(2015/C 294/62)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Dieckerhoff Guss GmbH (Gevelsberg, il-Ġermanja) (rappreżentanti: H. Höfler, C. Kahle u V. Winkler, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, aġenti, assistiti minn C. Renner, avukat)

Intervenjenti insostenn tal-konvenuta: L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA (rappreżentanti: inizjalment X. Lewis, M. Schneider u J. Kaasin, sussegwentement X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali u C. Perrin, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talbiet għal intervent imressqa minn Flachglas Torgau GmbH u Saint-Gobain Isover G+H AG, minn Kronotex GmbH & Co. KG u Kronoply GmbH, minn Bayer MaterialScience AG, minn Sabic Polyolefine GmbH, minn Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, Ineos Phenol GmbH u Ineos Vinyls Deutschland GmbH, kif ukoll minn Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, CBW Chemie GmbH, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dralon GmbH, Hahl Filaments GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG u Wacker Chemie AG.

3)

Dieckerhoff Guss GmbH għandha tbati l-ispejjeż tagħha u dawk tal-Kummissjoni Ewropea, inklużi dawk marbuta mal-proċedura għal miżuri provviżorji.

4)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 142, 12.5.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/52


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Walter Hundhausen vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-175/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”))

(2015/C 294/63)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Walter Hundhausen GmbH (Schwerte, il-Ġermanja) (rappreżentanti: H. Höfler, C. Kahle u V. Winkler, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, aġenti, assistiti minn C. Renner, avukat)

Intervenjenti insostenn tal-konvenuta: L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA (rappreżentanti: inizjalment X. Lewis, M. Schneider u G. Mathisen, sussegwentement X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali u C. Perrin, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talbiet għal intervent imressqa minn Flachglas Torgau GmbH u Saint-Gobain Isover G+H AG, minn Kronotex GmbH & Co. KG u Kronoply GmbH, minn Bayer MaterialScience AG, minn Sabic Polyolefine GmbH, minn Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, Ineos Phenol GmbH u Ineos Vinyls Deutschland GmbH, kif ukoll minn Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, CBW Chemie GmbH, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dralon GmbH, Hahl Filaments GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG u Wacker Chemie AG.

3)

Walter Hundhausen GmbH għandha tbati l-ispejjeż tagħha u dawk tal-Kummissjoni Ewropea.

4)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 142, 12.5.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/53


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Georgsmarienhütte vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-176/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni - Rikors għal annullament - Talba għall-adattament tat-talbiet - Assenza ta’ element ġdid - Inammissibbiltà”))

(2015/C 294/64)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Georgsmarienhütte GmbH (Georgsmarienhütte, il-Ġermanja) (rappreżentanti: H. Höfler, C. Kahle u V. Winkler, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, aġenti, assistiti minn C. Renner, avukat)

Intervenjenti insostenn tal-konvenuta: L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA (rappreżentanti: inizjalment X. Lewis, M. Schneider u C. Howdle, sussegwentement X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali u C. Perrin, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

It-talba intiża għall-adattament tat-talbiet tar-rikors ineżami sabiex ikopru d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2014) 8786 final, tal-25 ta’ Novembru 2014, dwar l-għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) implementata mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija, hija miċħuda bħala inammissibbli.

3)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talbiet għal intervent imressqa minn Flachglas Torgau GmbH u Saint-Gobain Isover G+H AG, minn Kronotex GmbH & Co. KG u Kronoply GmbH, minn Bayer MaterialScience AG, minn Sabic Polyolefine GmbH, minn Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, Ineos Phenol GmbH u Ineos Vinyls Deutschland GmbH, kif ukoll minn Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, CBW Chemie GmbH, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dralon GmbH, Hahl Filaments GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG u Wacker Chemie AG.

4)

Georgsmarienhütte GmbH għandha tbati l-ispejjeż tagħha u dawk tal-Kummissjoni Ewropea, inklużi dawk marbuta mal-proċedura għal miżuri provviżorji.

5)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 142, 12.5.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/54


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Harz Guss Zorge vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-177/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni - Rikors għal annullament - Talba għall-adattament tat-talbiet - Assenza ta’ element ġdid - Inammissibbiltà”))

(2015/C 294/65)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Harz Guss Zorge GmbH (Zorge, il-Ġermanja) (rappreżentanti: H. Höfler, C. Kahle u V. Winkler, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, aġenti, assistiti minn C. Renner, avukat)

Intervenjenti insostenn tal-konvenuta: L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA (rappreżentanti: inizjalment X. Lewis, M. Schneider u A. Steinarsdóttir, sussegwentement X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali u C. Perrin, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

It-talba intiża għall-adattament tat-talbiet tar-rikors ineżami sabiex ikopru d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2014) 8786 final, tal-25 ta’ Novembru 2014, dwar l-għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) implementata mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija, hija miċħuda bħala inammissibbli.

3)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talbiet għal intervent imressqa minn Flachglas Torgau GmbH u Saint-Gobain Isover G+H AG, minn Kronotex GmbH & Co. KG u Kronoply GmbH, minn Bayer MaterialScience AG, minn Sabic Polyolefine GmbH, minn Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, Ineos Phenol GmbH u Ineos Vinyls Deutschland GmbH, kif ukoll minn Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, CBW Chemie GmbH, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dralon GmbH, Hahl Filaments GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG u Wacker Chemie AG.

4)

Harz Guss Zorge GmbH għandha tbati l-ispejjeż tagħha u dawk tal-Kummissjoni Ewropea.

5)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 142, 12.5.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/55


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-178/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”))

(2015/C 294/66)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss GmbH (Mülheim-an-der Ruhr, il-Ġermanja) (rappreżentanti: H. Höfler, C. Kahle u V. Winkler, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, aġenti, assistiti minn C. Renner, avukat)

Intervenjenti insostenn tal-konvenuta: L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA (rappreżentanti: inizjalment X. Lewis, M. Schneider u J. Kaasin, sussegwentement X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali u C. Perrin, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talbiet għal intervent imressqa minn Flachglas Torgau GmbH u Saint-Gobain Isover G+H AG, minn Kronotex GmbH & Co. KG u Kronoply GmbH, minn Bayer MaterialScience AG, minn Sabic Polyolefine GmbH, minn Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, Ineos Phenol GmbH u Ineos Vinyls Deutschland GmbH, kif ukoll minn Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, CBW Chemie GmbH, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dralon GmbH, Hahl Filaments GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG u Wacker Chemie AG.

3)

Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss GmbH għandha tbati l-ispejjeż tagħha u dawk tal-Kummissjoni Ewropea, inklużi dawk marbuta mal-proċedura għal miżuri provviżorji.

4)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 142, 12.5.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/56


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġ unju 2015 – Schmiedewerke Gröditz vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-179/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”))

(2015/C 294/67)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Schmiedewerke Gröditz GmbH (Gröditz, il-Ġermanja) (rappreżentanti: H. Höfler, C. Kahle u V. Winkler, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, aġenti, assistiti minn C. Renner, avukat)

Intervenjenti insostenn tal-konvenuta: L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA (rappreżentanti: inizjalment X. Lewis, M. Schneider u G. Mathisen, sussegwentement X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali u C. Perrin, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talbiet għal intervent imressqa minn Flachglas Torgau GmbH u Saint-Gobain Isover G+H AG, minn Kronotex GmbH & Co. KG u Kronoply GmbH, minn Bayer MaterialScience AG, minn Sabic Polyolefine GmbH, minn Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, Ineos Phenol GmbH u Ineos Vinyls Deutschland GmbH, kif ukoll minn Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, CBW Chemie GmbH, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dralon GmbH, Hahl Filaments GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG u Wacker Chemie AG.

3)

Schmiedewerke Gröditz GmbH għandha tbati l-ispejjeż tagħha u dawk tal-Kummissjoni Ewropea, inklużi dawk marbuta mal-proċedura għal miżuri provviżorji.

4)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 142, 12.5.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/57


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Schmiedag vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-183/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni - Rikors għal annullament - Talba għall-adattament tat-talbiet - Assenza ta’ element ġdid - Inammissibbiltà”))

(2015/C 294/68)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Schmiedag GmbH (Hagen, il-Ġermanja) (rappreżentanti: H. Höfler, C. Kahle u V. Winkler, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, aġenti)

Intervenjenti insostenn tal-konvenuta: L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA (rappreżentanti: inizjalment X. Lewis, M. Schneider u C. Howdle, sussegwentement X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali u C. Perrin, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

It-talba intiża għall-adattament tat-talbiet tar-rikors ineżami sabiex ikopru d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2014) 8786 final, tal-25 ta’ Novembru 2014, dwar l-għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) implementata mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija, hija miċħuda bħala inammissibbli.

3)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talbiet għal intervent imressqa minn Flachglas Torgau GmbH u Saint-Gobain Isover G+H AG, minn Kronotex GmbH & Co. KG u Kronoply GmbH, minn Bayer MaterialScience AG, minn Sabic Polyolefine GmbH, minn Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, Ineos Phenol GmbH u Ineos Vinyls Deutschland GmbH, kif ukoll minn Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, CBW Chemie GmbH, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dralon GmbH, Hahl Filaments GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG u Wacker Chemie AG.

4)

Schmiedag GmbH għandha tbati l-ispejjeż tagħha u dawk tal-Kummissjoni Ewropea, inklużi dawk marbuta mal-proċedura għal miżuri provviżorji.

5)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 142, 12.5.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/57


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Deutsche Edelstahlwerke vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-230/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”))

(2015/C 294/69)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Deutsche Edelstahlwerke GmbH (Witten, il-Ġermanja) (rappreżentanti: S. Altenschmidt u H. Janssen, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, aġenti, assistiti minn A. Luke u C. Maurer, avukati)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talba għal intervent imressqa mill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA.

3)

Deutsche Edelstahlwerke GmbH għandha tbati l-ispejjeż tagħha u dawk tal-Kummissjoni Ewropea.

4)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/58


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – ArcelorMittal Hamburg et vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-235/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”))

(2015/C 294/70)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: ArcelorMittal Hamburg GmbH (Hambourg, il-Ġermanja); ArcelorMittal Bremen GmbH, bħala s-suċċessura ta’ Bregal Bremer Galvanisierungs GmbH (Bremen, il-Ġermanja); ArcelorMittal Hochfeld GmbH (Duisburg, il-Ġermanja); u ArcelorMittal Ruhrort GmbH (Duisburg) (rappreżentanti: S. Altenschmidt u H. Janssen, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, aġenti, assistiti minn A. Luke u C. Maurer, avukati)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talba għal intervent imressqa mill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA.

3)

ArcelorMittal Hamburg GmbH, ArcelorMittal Bremen GmbH, ArcelorMittal Hochfeld GmbH u ArcelorMittal Ruhrort GmbH għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom u dawk tal-Kummissjoni Ewropea.

4)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/59


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Kronotex u Kronoply vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-236/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”))

(2015/C 294/71)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Kronotex GmbH & Co. KG (Heiligengrabe, il-Ġermanja); u Kronoply GmbH (Heiligengrabe, il-Ġermanja) (rappreżentanti: H. Janssen u G.-R. Engel, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, aġenti, assistiti minn A. Luke u C. Maurer, avukati)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talba għal intervent imressqa mill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA.

3)

Kronetex GmbH & Co. KG u Kronoply GmbH għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom u dawk tal-Kummissjoni Ewropea.

4)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/60


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Steinbeis Papier vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-237/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”))

(2015/C 294/72)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Steinbeis Papier GmbH (Glückstadt, il-Ġermanja) (rappreżentanti: H. Janssen u G.-R. Engel, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, aġenti, assistiti minn A. Luke u C. Maurer, avukati)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talba għal intervent imressqa mill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA.

3)

Steinbeis Papier GmbH għandha tbati l-ispejjeż tagħha u dawk tal-Kummissjoni Ewropea.

4)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/60


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Schumacher Packaging vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-265/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”))

(2015/C 294/73)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Schumacher Packaging GmbH (Schwarzenberg, il-Ġermanja) (rappreżentanti: H. Janssen u G.-R. Engel, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, aġenti, assistiti minn A. Luke u C. Maurer, avukati)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talba għal intervent imressqa mill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA.

3)

Schumacher Packaging GmbH għandha tbati l-ispejjeż tagħha u dawk tal-Kummissjoni Ewropea.

4)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/61


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Grupa Azoty ATT Polymers vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-270/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”))

(2015/C 294/74)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Grupa Azoty ATT Polymers GmbH (Guben, il-Ġermanja) (rappreżentanti: H. Janssen u S. Kobes, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, aġenti, assistiti minn A. Luke u C. Maurer, avukati)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talba għal intervent imressqa mill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA.

3)

Grupa Azoty ATT Polymers GmbH għandha tbati l-ispejjeż tagħha u dawk tal-Kummissjoni Ewropea.

4)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/62


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – P-D Glasseiden et vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-272/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”))

(2015/C 294/75)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: P-D Glasseiden GmbH Oschatz (Oschatz, il-Ġermanja); P-D Interglas Technologies GmbH (Erbach, il-Ġermanja); P-D Industriegesellschaft mbH (Wilsdruff, il-Ġermanja); u Glashütte Freital GmbH (Freital, il-Ġermanja) (rappreżentanti: H. Janssen u G.-R. Engel, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, aġenti, assistiti minn A. Luke u C. Maurer, avukati)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talba għal intervent imressqa mill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA.

3)

P-D Glasseiden GmbH Oschatz, P-D Interglas Technologies GmbH, P-D Industriegesellschaft mbH u Glashütte Freital GmbH għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom u dawk tal-Kummissjoni Ewropea.

4)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/63


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Drahtwerk St. Ingbert et vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-275/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”))

(2015/C 294/76)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Drahtwerk St. Ingbert GmbH (Sankt Ingbert, il-Ġermanja); DWK Drahtwerk Köln GmbH (Köln, il-Ġermanja); Kalksteingrube Auersmacher GmbH (Völklingen, il-Ġermanja); Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, il-Ġermanja); Stahlguss Saar GmbH (Sankt Ingbert); u Zentralkokerei Saar GmbH (Dillingen) (rappreżentanti: S. Altenschmidt u H. Janssen, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, aġenti, assistiti minn A. Luke u C. Maurer, avukati)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talba għal intervent imressqa mill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA.

3)

Drahtwerk St. lngbert GmbH, DWK Drahtwerk Köln GmbH, Kalksteingrube Auersmacher GmbH, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH, Stahlguss Saar GmbH u Zentralkokerei Saar GmbH għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom u dawk tal-Kummissjoni Ewropea.

4)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/63


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Flachglas Torgau et vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-276/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”))

(2015/C 294/77)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Flachglas Torgau GmbH (Torgau, il-Ġermanja); Saint-Gobain Isover G+H AG (Ludwigshafen am Rhein, il-Ġermanja); u Saint-Gobain Oberland AG (Bad Wurzach, il-Ġermanja) (rappreżentanti: S. Altenschmidt u H. Janssen, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, aġenti, assistiti minn A. Luke u C. Maurer, avukati)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talba għal intervent imressqa mill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA.

3)

Flachglas Torgau GmbH, Saint-Gobain Isover G+H AG u Saint-Gobain Oberland AG għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom u dawk tal-Kummissjoni Ewropea.

4)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/64


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Ineos Manufacturing Deutschland et vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-280/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”))

(2015/C 294/78)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Ineos Manufacturing Deutschland GmbH (Köln, il-Ġermanja); Ineos Phenol GmbH (Gladbeck, il-Ġermanja); u Ineos Vinyls Deutschland GmbH (Wilhelmshaven, il-Ġermanja) (rappreżentanti: C. Arhold, L. Petersen, F.-A. Wesche, N. Wimmer u T. Woltering, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, assistiti minn C. von Donat u G. Quardt, avukati)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talba għal intervent imressqa mill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA.

3)

Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, Ineos Phenol GmbH u Ineos Vinyls Deutschland GmbH għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom u dawk tal-Kummissjoni Ewropea.

4)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/65


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Fels-Werke vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-281/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”))

(2015/C 294/79)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Fels-Werke GmbH (Goslar, il-Ġermanja) (rappreżentanti: C. Arhold, N. Wimmer, F.-A. Wesche, L. Petersen u T. Woltering, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, aġenti, assistiti minn C. von Donat u G. Quardt, avukati)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talba għal intervent imressqa mill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA.

3)

Fels-Werke GmbH għandha tbati l-ispejjeż tagħha u dawk tal-Kummissjoni Ewropea.

4)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/66


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Bayer MaterialScience vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-282/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”))

(2015/C 294/80)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Bayer MaterialScience AG (Leverkusen, il-Ġermanja) (rappreżentanti: C. Arhold, L. Petersen, F.-A. Wesche, N. Wimmer u T. Woltering, avukati)

Konvenuta: Il-Kummisjsoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche et R. Sauer, aġenti, assistiti minn C. von Donat et G. Quardt, avukati)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talba għal intervent imressqa mill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA.

3)

Bayer MaterialScience AG għandha tbati l-ispejjeż tagħha u dawk tal-Kummissjoni Ewropea.

4)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/66


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Advansa et vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-283/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”))

(2015/C 294/81)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Advansa GmbH (Hamm, il-Ġermanja); Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH (Ibbenbüren, il-Ġermanja); Aurubis AG (Hamburg, il-Ġermanja); CABB GmbH (Gersthofen, il-Ġermanja); CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen (Bitterfeld-Wolfen, il-Ġermanja); CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG (Brunsbüttel, il-Ġermanja); Clariant Produkte (Deutschland) GmbH (Frankfurt am Main, il-Ġermanja); Dow Olefinverbund GmbH (Schkopau, il-Ġermanja); Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (Stade, il-Ġermanja); Dralon GmbH (Dormagen, il-Ġermanja); Ems-Chemie (Neumünster) GmbH & Co. KG (Neumünster, il-Ġermanja); Hahl Filaments GmbH (Munderkingen, il-Ġermanja); ISP Marl GmbH (Marl, il-Ġermanja); Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen (Sulzbach, il-Ġermanja); Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter (Sulzbach); Nabaltec AG (Schwandorf, il-Ġermanja); Siltronic AG (Munich, il-Ġermanja); Trevira GmbH (Bobingen, il-Ġermanja); Wacker Chemie AG (Munich); u Westfalen Industriegase GmbH (Münster, il-Ġermanja) (rappreżentanti: C. Arhold, N. Wimmer, F. Wesche, L. Petersen u T. Woltering, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, aġenti, assistiti minn C. Von Donat u G. Quardt, avukati)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talba għal intervent imressqa mill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA.

3)

Advansa GmbH, Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, Aurubis AG, Cabb GmbH, CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen, CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Dow Olefinverbund GmbH, Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Dralon GmbH, Ems-Chemie (Neumünster) GmbH & Co. KG, Hahl Filaments GmbH, ISP Marl GmbH, Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, Nabaltec AG, Siltronic AG, Trevira GmbH, Wacker Chemie AG u Westfalen Industriegase GmbH għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom u dawk tal-Kummissjoni Ewropea.

4)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/67


Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Vinnolit vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-318/14) (1)

((“Għajnuna mill-Istat - Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija - Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE - Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors - Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”))

(2015/C 294/82)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Vinnolit GmbH & Co. KG (Ismaning, il-Ġermanja) (rappreżentanti: M. Geipel, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: T. Maxian Rusche u R. Sauer, aġenti, assistiti minn H. Wollmann, avukati)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2013) 4424 final, tat-18 ta’ Diċembru 2013, li tiftaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-miżuri implementati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u favur l-utenti l-kbar tal-enerġija [Għajnuna mill-Istat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispożittiv

1)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ineżami.

2)

Ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talba għal intervent imressqa mill-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA.

3)

Vinnolit GmbH & Co. KG għandha tbati l-ispejjeż tagħha u dawk tal-Kummissjoni Ewropea.

4)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 223, 14.7.2014.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/68


Rikors ippreżentat fl-1 ta’ April 2015– Brinkmann (Steel Trading) et vs Il-Kummissjoni u Il-BĊE

(Kawża T-161/15)

(2015/C 294/83)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Brinkmann (Steel Trading) Ltd (Londra, ir-Renju Unit); Dalmar investments Ltd (Tortola, il-Gżejjer Verġni Brittaniċi); Darlows Consultants Ltd (Nassau, il-Bahamas); Forestborne Ltd (Tortola); International Corporate Management Company SA (Lussemburgu, il-Lussemburgu); Kraxis Investments Ltd (Nikosija, Ċipru); Magnamox Management Ltd (Nikosija); Megamatic Technologies Ltd (Nikosija); Windward Yachting Ltd (Tas-Sliema, Malta); Chupit Ltd (Nikosija); Coburg Investments (Overseas) Ltd (Nikosija); First Trade International Ltd (Tortola); Fitinvest Ltd (Limassol, Ċipru); Halman Consultants (Overseas) Ltd (Tortola); Limtan Investments Ltd (Lanarca, Ċipru); Minnesota Trading Ltd (Nikosija); Protoconsult Ltd (Nikosija); Transcoal Trading Ltd (Nikosija); u Veft Management Ltd (Nikosija) (rappreżentant: R. Nowinski, Barrister)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea u Il-Bank Ċentrali Ewropew

Talbiet

tordna lill-Unjoni Ewropea sabiex tagħmel tajjeb għad-dannu sostnut mir-rikorrenti minħabba fl-adozzjoni u fl-applikazzjoni tal-Memorandum ta’ qbil dwar il-politika ta’ kondizzjonalità ekonomika fl-ammonti stabbilit fit-talba jew f’dak l-ammont li l-Qorti Ġenerali tikkunsidra li huwa dovut lir-rikorrenti;

tikkundanna lill-Unjoni Ewropea għall-ispejjeż legali sostnuti għas-tressiq ta’ din it-talba.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħhom, ir-rikorrenti jinvokaw tliet motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 18 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u tal-Artikolu 21(2) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali peress li l-Kummissjoni u l-BĊE aġixxew illegalment fis-sens li ddiskriminaw kontra Ċipru, u għalhekk, saret diskriminazzjoni diretta kontra depożitaturi fil-banek ta’ Ċipru;

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq il-fatt li l-Kummissjoni u l-BĊE aġixxew illegalment minħabba li dawn kisru d-dritt tad-depożitaturi għall-protezzjoni tal-proprjetà kif iggarantit mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali; u

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 5(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea inkwantu l-Kummissjoni u l-BĊE aġixxew illegalment fis-sens li kisru l-prinċipju ta’ proporzjonalità fit-tfassil tal-Memorandum ta’ qbil dwar il-politika ta’ kondizzjonalità ekonomika speċifika nnegozjat mill-Kummissjoni u mill-BĊE taħt l-awtorità tal-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/69


Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Mejju 2015 – Almaz-Antey vs Il-Kunsill

(Kawża T-255/15)

(2015/C 294/84)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: OAO Concern PVO Almaz-Antey (Moska, ir-Russja) (rappreżentanti: C. Stumpf u A. Haak, avukati)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/432, tat-13 ta’ Marzu 2015, li temenda d-Deċiżjoni 2014/145/PESK dwar restrittivi fir-rigward ta’ azzjonijiet li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna (ĠU L 70, p. 47) u r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/427, tat-13 ta’ Marzu 2015, li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 269/2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta’ azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna (ĠU L 70, p. 1), sa fejn dawn il-miżuri japplikaw għar-rikorrenti;

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq insuffiċjenza ta’ motivazzjoni, sa fejn il-Kunsill allegatament ma tax raġunijiet adegwati jew suffiċjenti sabiex jiġġustifika l-inklużjoni tar-rikorrenti fil-lista tal-persuni, tal-entitajiet u tal-organi li huma s-suġġett ta’ miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Ukrajna.

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kunsill wettaq żball manifest ta’ evalwazzjoni meta qies li wieħed mill-kriterji għall-inklużjoni fil-lista tal-persuni suġġetti għall-miżuri kkontestati kien issodisfatt sa fejn jirrigwarda lir-rikorrenti.

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li d-deċiżjoni adottata mill-konvenut tikser il-prinċipju ta’ proporzjonalità.

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li r-raġunament kollu tal-konvenut ma jissodisfax ir-rekwiżiti għall-implementazzjoni ta’ miżuri restrittivi.

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kunsill kiser, mingħajr ġustifikazzjoni u b’mod sproporzjonat, id-drittijiet fundamentali tar-rikorrenti, inklużi d-drittijiet tad-difiża tagħha u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/70


Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Mejju 2015 – Kiselev vs Il-Kunsill

(Kawża T-262/15)

(2015/C 294/85)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Dmitry Konstantinovich Kiselev (Korolev, ir-Russja) (rappreżentanti: T. Otty u B. Kennelly, Barristers, u J. Linneker, Solicitor)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/432, tat-13 ta’ Marzu 2015, li temenda d-Deċiżjoni 2014/145/PESK dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta’ azzjonijiet li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna (ĠU L 70, p. 47) u r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/427, tat-13 ta’ Marzu 2015, li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 269/2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta’ azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna (ĠU L 70, p. 1), sa fejn dawn id-dispożizzjonijiet japplikaw għar-rikorrenti,

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent jinvoka sitt motivi.

1.

L-ewwel motiv huwa bbażat fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni, sa fejn il-Kunsill ikkunsidra li r-rikorrent jissodisfa l-kriterju ta’ iskrizzjoni fil-lista, previst fl-Artikolu 1(1) tad-Deċiżjoni 2014/145/PESK, kif emendata bid-Deċiżjoni (PESK) 2015/432, u fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 269/2014, tas-17 ta’ Marzu 2014, dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta’ azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina (ĠU L 78, p. 6), kif implementat mir-Regolament ta’ Implementazzjoni (UE) 2015/427.

Ir-rikorrent isostni li sabiex tiġi żgurata l-osservanza tal-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u tal-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali, hemm lok li l-kriterji ta’ iskrizzjoni fil-lista previsti fid-Deċiżjoni 2014/145/PESK u r-Regolament (UE) Nru 269/2014 jiġu interpretati b’mod konformi mal-libertà tal-espressjoni. Ir-rikorrent jikkunsidra li l-implementazzjoni tal-kriterju ta’ indikazzjoni tal-persuni li “jappoġġaw attivament” il-linji politiċi mmexxija mill-Gvern Russu fl-Ukraina timplika li l-persuna kkonċernata għandha permezz tal-attivitajiet tagħha livell ta’ influwenza ikbar fuq il-linji politiċi inkwistjoni mis-sempliċi fatt li tesprimi opinjoni f’kuntest ġurnalistiku. Ir-rikorrent huwa, skont id-dikjrazzjonijiet tiegħu, sempliċiment ġurnalist u mexxej ta’ impriża tal-medja u, konsegwentement, la għandu influwenza rikjesta, la jinċidi konkretament, u lanqas ma għandu xi resposabbiltà fir-rigward tas-sitwazzjoni fl-Ukraina. Fil-verità, ir-rikorrent qatt ma esprima l-appoġġ tiegħu favur “l-introduzzjoni tal-forzi armati Russi fl-Ukraina”, kif jiddikjara l-Kunsill.

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq ksur tal-libertà tal-espressjoni

Ir-rikorrent jikkunsidra li l-miżuri restrittivi jissanzjonawh minħabba opinjonijiet politiċi li huwa esprima bħala ġurnalist u kummentatur. Dawn il-miżuri jillimitaw ukoll il-fakultà tiegħu li jeżerċita d-dritt tiegħu għall-libertà tal-espressjoni, kif ukoll il-funzjonament tal-aġenzija tal-istampa, Rossiya Segodnya, li huwa jmexxi. Fl-opinjoni tiegħu, is-sempliċi fatt li l-Kunsill ma jaqbilx mal-kontenut ta’ ċerti rappurtaġġi li huwa pproduċa ma jippermettix li jiġu ġġustifikati r-restrizzjonijiet. Barra minn hekk, l-ebda element ma jipprova li huwa inċita l-vjolenza jew wettaq atti ta’ natura li jiġġustifikaw restrizzjoni tad-drittijiet tiegħu għal-libertà tal-espressjoni.

3.

It-tielet motiv huwa bbażat fuq ksur tad-drittijiet tad-difiża tar-rikorrent u tad-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva.

Ir-rikorrent isosnti li, f’ebda mument, ma ġie kkomunikat bi “provi serju i kredibbli” jew “provi jew informazzjoni konkreta”, li jippermettu li jiġu stabbiliti ċirkustanzi li jiġġustifikaw l-adozzjoni ta’ miżuri restrittivi fil-konfront tiegħu. Ir-rikorrent jikkonferma li l-“provi” invokati mill-Kunsill ġew ikkomunikati lilu (u biss parzjalment) sempliċiment wara l-iskrizzjoni mill-ġdid tiegħu fil-lista.

4.

Ir-raba’ motiv huwa bbażat fuq motivazzjoni insuffiċjenti, sa fejn il-Kunsill ma pproduċiex motivi suffiċjenti li jippermettu li jiġġustifikaw l-iskrizzjoni tar-rikorrent fil-lista.

Ir-rikorrent jikkunsidra li l-motivi invokati huma eċċessivament vagu u li ma jippremettux li tiġi identifikata r-raġuni speċifika u konkreta li tiġġustifika l-adozzjoni tal-miżuri restrittivi fil-konfront tiegħu.

5.

Il-ħames motiv huwa bbażat, sussidjarjament, fuq l-illegalità tal-att invokat mill-Kunsill (sa fejn l-applikazzjoni tal-kriterju tal-iskrizzjoni fil-lista tista’ tagħti lok għal ksur tad-drittijiet tar-rikorrent għal-libertà tal-espressjoni).

Ir-rikorrent isostni li, jekk b’mod kuntrarju għall-ewwel motiv invokat, jeħtieġ li l-kriterju jiġi interpretat bħala li jawtorizza l-iskrizzjoni fil-lista ta’ persuni fiżiċi li jeżerċitaw attività fil-qasam tal-medja, sempliċiment peress li dawn ikunu esprimew opinjonijiet li l-Kunsill jikkunsidra bħala negattivi, il-kriterju ta’ indikazzjoni ikun nieqes minn kull bażi legali u/jew ikun sproporzjonat meta mqabbel mal-għanijiet segwiti mid-Deċiżjoni 2014/145/PESK u r-Regolament (UE) Nru 269/2014.

6.

Is-sitt motiv huwa bbażat fuq ksur tal-ftehim ta’ sħubija u ta’ kooperazzjoni konkluż bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja.

Ir-rikorrent isostni li ma ġie mressaq l-ebda argument li jippermetti li jiġi ġġustifikat il-ksur tal-Artikolu 52 tal-ftehim ta’ sħubija u ta’ kooperazzjoni, fid-dawl (b’mod partikolari) tar-restrizzjonijiet li jaffettwaw il-moviment liberu tal-kapital tiegħu, u lanqas ma sar xi sforz sabiex jitlaqqa’ l-kunsill ta’ kooperazzjoni previst fl-Artikolu 90.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/71


Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Mejju 2015 – Hmicho vs Il-Kunsill

(Kawża T-275/15)

(2015/C 294/86)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Samir Hmicho (Poole, ir-Renju Unit) (rappreżentanti: V. Davies, Solicitor, u T. Eicke, QC)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Talbiet

Ir-rikorrent jitlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/255/PESK, tal-31 ta’ Mejju 2013, dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja (ĠU 2013 L 147, p. 14) u/jew id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/383, tas-6 ta’ Marzu 2015, li timplimenta d-Deċiżjoni 2013/255/PESK dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja (ĠU 2015 L 64, p. 41), u/jew id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/784, tad-19 ta’ Mejju 2015, li timplimenta d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/255/PESK dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja (ĠU 2015 L 124, p. 13), sa fejn dawn jikkonċernaw lir-rikorrent;

tannulla r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 36/2012, tat-18 ta’ Jannar 2012, dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja (ĠU 2012 L 16, p. 1) u/jew ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/375, tas- 6 ta’ Marzu 2015, li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 36/2012 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja (ĠU 2015 L 124, p. 1) u/jew ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/780, tad-19 ta’ Mejju 2015, li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 36/2012 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja (ĠU 2015 L 64, p. 10), sa fejn dawn jikkonċernaw lir-rikorrent;

tannulla d-deċiżjoni tal-Kunsill, inkluża fl-ittra tiegħu tal-20 ta’ Mejju 2015, bir-referenza SGS15/06024, li tikkonferma d-denominazzjoni tar-rikorrent u “temenda l-informazzjoni dwar [ir-rikorrent] kif tidher fid-Deċiżjoni u fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill”;

tordna lill-Unjoni Ewropea tikkumpensa lir-rikorrent;

tordna lill-Kunsill għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent jinvoka żewġ motivi.

L-ewwel motiv huwa bbażat fuq nuqqas ta’ bażi legali għall-miżuri restrittivi kontrih u/jew fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni peress li ma hemmx rabta raġonevoli bejnu u l-individwi koperti mill-miżuri restrittivi adottati mill-Unjoni, jiġifieri dawk li qiegħdin jibbenefikaw mir-reġim Sirjan jew li qiegħdin isostnuh.

It-tieni motiv huwa bbażat fuq il-fatt li d-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2013/255/PESK, 2015/383 u 2015/784, ir-Regolamenti tal-Kunsill Nruo36/2012, Nruo2015/375 u Nru 2015/780 u/jew id-deċiżjoni tal-20 ta’ Mejju 2015 jikkostitwixxu ksur tad-drittijiet fundamentali tar-rikorrent kif protetti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u/jew mill-Konvenzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem inklużi d-dritt tar-rikorrent għad-dinjità tal-bniedem, id-dritt għal amministrazzjoni tajba, inklużi d-drittijiet tad-difiża, l-obbligu ta’ motivazzjoni u preżunzjoni tal-innoċenza, id-dritt għal rimedju effettiv u għal smigħ xieraq, id-dritt għar-rispett tal-ħajja privata u tal-familja, id-dritt għal-libertà tal-intrapriża u d-dritt ta’ proprjetà tiegħu.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/72


Appell ippreżentat fl-1 ta’ Ġunju 2015 mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) mis-sentenza mogħtija fit-18 ta’ Marzu 2015 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-51/14

(Kawża T-278/15 P)

(2015/C 294/87)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellanti: Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) (rappreżentanti: S. Marquardt u M. Silva, aġenti)

Partijiet oħra fil-proċedura: KL (Brussell, il-Belġju)

Talbiet

tannulla s-sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea (It-Tielet Awla) tat-18 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża F-51/14;

tilqa’ t-talbiet imressqa fl-ewwel istanza;

tikkundanna lill-appellat għall-ispejjeż.

Aggravji u argumenti prinċipali

Insostenn tal-appell tiegħu, l-appellant jinvoka sitt aggravji li xi wħud minnhom jirrigwardaw is-sistema ta’ evalwazzjoni u oħrajn is-sistema ta’ promozzjoni.

Fuq is-sistema ta’ evalwazzjoni

1.

L-ewwel aggravju huwa bbażat fuq ksur tal-Artikolu 43 tar-Regolamenti tal-Persunal, tar-regoli fil-qasam tat-tqassim tal-oneru tal-prova, tal-projbizzjoni li tittieħed deċiżjoni ultra petita u tad-drittijiet tad-difiża tal-appellant.

2.

It-tieni aggravju huwa bbażat fuq ksur tal-limiti tal-istħarriġ ġudizzjarju. L-appellant isostni li, fis-sentenza kkontestata, it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (iktar ’il quddiem it-“TSP”) diversi drabi jmur lil hinn mil-limiti tal-istħarriġ tiegħu, u jidher li jrid jimponi fuqu sistema ta’ evalwazzjoni partikolari.

3.

It-tielet aggravju huwa bbażat fuq żball ta’ liġi fir-rigward ta’ nuqqas ta’ oġġettività ta’ sistema ta’ evalwazzjoni mingħajr punti u ksur tal-Artikolu 43 tar-Regolamenti tal-Persunal.

Fuq is-sistema ta’ promozzjoni

4.

Ir-raba’ aggravju huwa bbażat fuq ksur tal-projbizzjoni li tittieħed deċiżjoni ultra petita u tad-drittijiet tad-difiża tal-appellant.

5.

Il-ħames aggravju huwa bbażat fuq ksur tar-regoli fil-qasam tat-tqassim tal-oneru tal-prova.

6.

Is-sitt aggravju huwa bbażat fuq żball ta’ liġi fir-rigward tal-ksur mill-appellant tal-Artikolu 45 tar-Regolamenti tal-Persunal.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/73


Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Ġunju 2015 – Vakakis vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-292/15)

(2015/C 294/88)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Vakakis International – Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE (Ateni, il-Greċja) (rappreżentanti: B. O’Connor, Solicitor, S. Gubel u E. Bertolotto, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tikkundanna lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 340 TFUE tħallas kumpens lir-rikorrenti għad-danni kollha mġarrba minħabba l-aġir illegali tagħha matul il-proċedura kkonċernata għall-għoti ta’ kuntratt pubbliku, inklużi:

l-ispejjeż marbuta mal-parteċipazzjoni fil-proċedura sħiħa għall-għoti ta’ kuntratt pubbliku;

l-ispejjeż marbuta mal-kontestazzjoni tal-legalità tal-proċedura għall-għoti ta’ kuntratt pubbliku;

it-telf ta’ profitti; la perte de bénéfices;

it-telf ta’ opportunitajiet.

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka tliet motivi.

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq il-ksur mill-Kummissjoni tal-prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament, ta’ amministrazzjoni tajba u ta’ aspettattivi leġittimi kkodifikati mir-Regolament tal-Kunsill Nru 1605/2002 (iktar ’il quddiem ir-“Regolament Finanzjarju”) u mill-Gwida prattika tal-proċeduri kuntrattwali fil-kuntest tal-azzjonijiet esterni tal-UE (iktar ’il quddiem il-“PRAG”) billi naqqset milli tikkontrolla b’mod xieraq il-proċedura ta’ sejħa għal offerti u twettaq investigazzjoni mingħajr dewmien u tipprovdi informazzjoni kompleta dwar l-investigazzjoni tal-ilment imressaq minn Vakakis.

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq id-dannu mġarrab mir-rikorrenti minħabba l-amministrazzjoni ħażina tal-Kummissjoni u d-deċiżjoni tagħha li tagħti l-kuntratt lil Agriconsulting.

3.

It-tielet motiv ibbażat fuq id-dannu mġarrab mir-rikorrenti minħabba l-amministrazzjoni ħażina tal-Kummissjoni u l-ksur tal-prinċipji ġenerali ta’ ugwaljanza fit-trattament, ta’ amministrazzjoni tajba u ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi kif ukoll l-ksur tal-Artikolu 94 tar-Regolament Finanzjarju u tal-punt 2.3.6. tal-PRAG.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/74


Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Ġunju 2015 – European Union Copper Task Force vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-310/15)

(2015/C 294/89)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: European Union Copper Task Force (Essex, ir-Renju Unit) (rappreżentanti: C. Fernández Vicién u I. Moreno-Tapia Rivas, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/408 tal-11 ta’ Marzu 2015 dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 80(7) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jistabbilixxi lista ta' kandidati għas-sostituzzjoni, sa fejn japplika għall-komponenti tar-ram;

tikkundanna lill-Kummissjoni tbati l-ispejjeż ta’ din il-proċedura

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka żewġ motivi.

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/408 tal-11 ta’ Marzu 2015 dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 80(7) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jistabbilixxi lista ta' kandidati għas-sostituzzjoni ġie adottat fuq bażi illegali, bħala Regolament Nru 1107/2009, b’mod partikolari l-Artikoli 24 u l-punt 4 tal-Anness II tiegħu, jiksru d-dritt tal-UE

ir-rikorrenti ssostni li jirriżulta minn provi xjentifiċi li l-kriterji ta’ persistenza, bijoakkumulazzjoni u tossiċità (iktar ’il quddiem “PBT”), b’mod partikolari l-persistenza, ma humiex xierqa għar-ram.

barra minn hekk, skont ir-rikorrenti, l-applikazzjoni tal-kriterji tal-PBT għal sustanzi inorganiċi ma hijiex konsistenti ma’ istanzi leġiżlattivi oħra li ġew implementati fil-qasam tas-sustanzi kimiċi rregolati.

Fl-aħħar nett, kif tallega r-rikorrenti, sa fejn jirrigwarda lill-kandidati għas-sostituzzjoni, l-applikazzjoni tal-kriterji PBT criteria għall-komponenti tar-ram tmur lil hinn dak li huwa neċessarju sabiex jintlaħqu l-għanijiet mixtieqa mir-Regolament Nru 1107/2009 u r-Regolament Nru 1107/2009 jinterpreta b’mod żbaljat il-prinċipju ta’ prekwazjoni.

2.

It-tieni motiv huwa bbażat, sussidjarjament, fuq il-fatt li billi l-komponenti tar-ram ġew inklużi fil-portata tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni 2015/408, il-Kummissjoni kisret il-prinċipju ta’ proporzjonalità.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/75


Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Ġunju 2015 – Ir-Repubblika tal-Polonja vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-316/15)

(2015/C 294/90)

Lingwa tal-kawża: il-Pollakk

Partijiet

Rikorrenti: Ir-Repubblika tal-Polonja (rappreżentant: B. Majczyna, aġent)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea, tal-31 ta’ Marzu 2015 [innotifikata bin-Numru C(2015) 2230] dwar ir-rifjut li tingħata għajnuna finanzjarja mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali favur il-proġett maġġuri “Ħolqien ta’ servizzi innovattivi fiċ-Ċentru ta’ Servizzi Maqsuma IBM fi Wrocław” li jagħmel parti mill-programm operazzjonali “Ekonomija Innovattiva” li jaqa’ taħt l-għajnuna strutturali fil-kuntest tal-għan “Konverġenza fil-Polonja”;

tikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka erba’ motivi.

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq il-fatt li l-Kummissjoni interpretat b’mod żbaljat l-Artikolu 3(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1080/2006 (1) meta qieset li l-investimenti intiżi sabiex jinħolqu ċentri ta’ servizzi maqsuma, u b’mod partikolari sabiex isir użu minn speċjalisti tas-settur tat-teknoloġiji tal-informazzjoni li jfasslu servizzi innovattivi, ma humiex “investiment produttiv li jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-salvagwardja ta’ impjiegi sostenibbli”, fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni u li, konsegwentement, ma jistgħux jiġu kofinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali.

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq il-fatt li l-Kummissjoni interpretat b’mod żbaljat ir-regoli ta’ eliġibbiltà għall-kofinanzjament mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali meta qieset li jistgħu jiġu kofinanzjati biss l-investimenti li għandhom “potenzjal ta’ innovazzjoni deċiżiv”, u motiv ibbażat fuq evalwazzjoni żbaljata tal-proġett, billi l-Kummissjoni kkunsidrat li dan tal-aħħar ma huwiex konformi mal-bażi prijoritarja tar-Raba’ Programm Operazzjonali “Ekonomija Innovattiva”, b’teħid inkunsiderazzjoni tan-nuqqas ta’ natura innovattiva tiegħu.

3.

It-tielet motiv ibbażat fuq evalwazzjoni żbaljata tal-proġett, peress li l-Kummissjoni kkonkludiet li hemm nuqqas ta’ motivazzjoni għall-għoti tal-għajnuna pubblika, u motiv ibbażat fuq interpretazzjoni żbaljata tar-regoli ta’ eliġibbiltà għall-kofinanzjament tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, peress li l-Kummissjoni qieset li l-ħlas tad-dividendi skont il-modalitajiet previsti mill-proġett ixekkel l-eliġibbiltà għall-kofinanzjament.

4.

Ir-raba’ motiv ibbażat fuq il-fatt li l-Kummissjoni kisret il-prinċipju ta’ kooperazzjoni leali u l-Artikolu 41(2) tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 meta marret lil hinn b’mod manifest mit-terminu għall-eżami tal-proġett, billi bidlet l-approċċ matul dan l-eżami fir-rigward tal-possibbiltajiet ta’ finanzjament tal-investimenti fis-settur tas-servizzi u billi ma ħaditx inkunsiderazzjoni l-ispjegazzjonijiet tal-awtoritajiet Pollakki dwar in-natura innovattiva tal-proġett.


(1)  Regolament (KE) Nru 1080/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-5 ta’ Lulju 2006, dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1783/1999 (ĠU L 210, p. 1).


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/76


Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Ġunju 2015 – Ocean Capital Administration a.O. vs Il-Kunsill

(Kawża T-332/15)

(2015/C 294/91)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Ocean Capital Administration GmbH (Hamburg, il-Ġermanja), First Ocean Administration GmbH (Hamburg), First Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Second Ocean Administration GmbH (Hamburg), Second Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Third Ocean Administration GmbH (Hamburg), Third Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Fourth Ocean Administration GmbH (Hamburg), Fourth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Fifth Ocean Administration GmbH (Hamburg), Fifth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Sixth Ocean Administration GmbH (Hamburg), Sixth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Seventh Ocean Administration GmbH (Hamburg), Seventh Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Eighth Ocean Administration GmbH (Hamburg), Eighth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Ninth Ocean Administration GmbH (Hamburg), Ninth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Tenth Ocean Administration GmbH (Hamburg), Tenth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Eleventh Ocean Administration GmbH (Hamburg), Eleventh Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Twelfth Ocean Administration GmbH (Hamburg), Twelfth Ocean GmbH & Co. KG (Hamburg), Thirteenth Ocean Administration GmbH (Hamburg), Fourteenth Ocean Administration GmbH (Hamburg), Fifteenth Ocean Administration GmbH (Hamburg), Sixteenth Ocean Administration GmbH (Hamburg), IRISL Maritime Training Institute (Tehran, l-Iran), Kheibar Co. (Tehran), Kish Shipping Line Manning Co. (Kish Island, l-Iran) (rappreżentanti: P. Moser, QC, E. Metcalfe, Barrister, u M. Taher, Solicitor)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Talbiet

tiddikjara d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/497/PESK, tal-10 ta’ Ottubru 2013, li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 272, p. 46) u r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nruo971/2013, tal-10 ta’ Ottubru 2013, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 267/2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 272, p. 1) inapplikabbli abbażi ta’ eċċezzjoni ta’ illegalità;

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/556, tas-7 ta’ April 2015, li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 92, p. 101) u r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/549, tas-7 ta’ April 2015, li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 267/2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 92, p. 12) sa fejn jirrigwardaw lir-rikorrenti;

tikkundanna lill-Kunsill għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħhom, ir-rikorrenti jinvokaw żewġ motivi.

1.

L-ewwel motiv, li jikkonsisti f’eċċezzjoni ta’ illegalità skont l-Artikolu 277 TFUE, li permezz tagħha r-rikorrenti jitolbu lill-Qorti Ġenerali tiddikjara d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/497/PESK, tal-10 ta’ Ottubru 2013 li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK u r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 971/2013, tal-10 ta’ Ottubru 2013, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 267/2012 (ĠU L 272, p. 1) dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran inapplikabbli.

Ir-rikorrenti jsostnu li l-kriterji adottati b’din id-deċiżjoni u b’dan ir-regolament huma, l-ewwel nett, nieqsa minn bażi legali xierqa, it-tieni nett, nieqsa minn bażi fattwali xierqa, sa fejn, fis-sentenza tagħha Islamic Republic of Iran Shipping Lines et vs Il-Kunsill (T-489/10, EU:T:2013:453), il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li Islamic Republic of Iran Shipping Lines (iktar ’il quddiem, l-“IRISL”) ma kinitx kisret il-miżuri restrittivi imposti mill-Kunsill tas-Sigurtà, li dawn il-kriterji, it-tielet nett, jiksru d-dritt tar-rikorrenti għal rimedju effettiv u l-prinċipji ta’ ne bis in idem u tas-saħħa ta’ res judicata, ir-raba’ nett, iwasslu għal diskriminazzjoni kontra l-entitajiet allegatament miżmuma jew ikkontrollati mill-IRISL b’mod mhux iġġustifikat u sproporzjonat, il-ħames nett jiksru d-dritt tar-rikorrenti għad-difiża, is-sitt nett, jiksru, b’mod mhux iġġustifikat u sproporzjonat, drittijiet fundamentali oħra tar-rikorrenti, inkluż id-dritt fundamentali tagħhom għall-proprjetà, id-dritt li jkollhom negozju u d-dritt għar-rispett tar-reputazzjoni tagħhom u, is-seba’ nett, jikkostitwixxu abbuż ta’ poter mill-Kunsill, sa fejn sempliċement applika mill-ġdid l-istess miżuri restrittivi għar-rikorrenti u b’hekk evita l-eżekuzzjoni ta’ sentenza vinkolanti tal-Qorti Ġenerali.

2.

It-tieni motiv, li jikkonsisti f’motiv għal annullament skont l-Artikolu 263 TFUE, li permezz tiegħu r-rikorrenti jitolbu lill-Qorti Ġenerali tannulla d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/556, tas-7 ta’ April 2015, li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK (ĠU L 92, p. 101) u Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/549 tas-7 ta’ April 2015 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 267/2012 (ĠU L 92, p. 12) dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran, sa fejn jirrigwardaw lir-rikorrenti.

Ir-rikorrenti jsostnu li din id-deċiżjoni u dan ir-regolament ta’ implementazzjoni huma, l-ewwel nett, nieqsa minn bażi legali xierqa, it-tieni nett, ivvizzjati bi żbalji manifesti ta’ evalwazzjoni, it-tielet nett, nieqsa minn bażi fattwali xierqa, li din id-deċiżjoni u dan ir-regolament, ir-raba’ nett, jiksru d-drittijiet tad-difiża u għal motivazzjoni tar-rikorrenti, il-ħames nett, jiksru d-dritt tar-rikorrenti għal rimedju effettiv, il-prinċipju ta’ ne bis in idem u l-prinċipju ġenerali ta’ aspettattivi leġittimi u, is-sitt nett, jiksru, b’mod mhux iġġustifikat u sproporzjonat, id-drittijiet fundamentali tar-rikorrenti u, b’mod iktar partikolari, id-drittijiet tagħhom għall-proprjetà u li jkollhom negozju.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/77


Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2015 – Windrush Aka vs UASI – Dammers (The Specials)

(Kawża T-336/15)

(2015/C 294/92)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Windrush Aka LLP (Londra, ir-Renju Unit) (rappreżentanti: S. Malynicz, Barrister u S. Britton, Solicitor)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Jerry Dammers (Londra, ir-Renju Unit)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-UASI

Proprjetarju tat-trade mark ikkontestata: il-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell

Trade mark ikkontestata kkonċernata: trade mark Komunitarja verbali “The Specials” – Trade mark Komunitarja Nru 3 725 082

Proċedimenti quddiem l-UASI: proċedimenti ta’ revoka

Deċiżjoni kkontestata: deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI tat-18 ta’ Marzu 2015 fil-Każ R 1412/2014-1

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż tiegħu stess u għall-ispejjeż tar-rikorrenti.

Motiv invokat

Ksur tal-Artikolu 15(1) u (2) tar-Regolament Nru 207/2009.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/78


Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Ġunju 2015 – Bach Flower Remedies vs UASI – Durapharma (RESCUE)

(Kawża T-337/15)

(2015/C 294/93)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Bach Flower Remedies Ltd (Ir-Renju Unit) (rappreżentant: I. Fowler, Solicitor)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Durapharma ApS (Stenstrup, Id-Danimarka)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-UASI

Proprjetarju tat-trade mark ikkontestata: ir-rikorrent

Trade mark ikkontestata kkonċernata: trade mark Komunitarja verbali “RESCUE” – Applikazzjoni għal reġistrazzjoni Nru 6 473 755

Proċedimenti quddiem l-UASI: proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità

Deċiżjoni kkontestata: deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI tas-26 ta’ Marzu 2015 fil-Każ R 2551/2013-1

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

Motiv invokat

Ksur tal-Artikolu 52(1) moqri flimkien mal-Artikoli 7(1)(b) u (ċ) tar-Regolament Nru 207/2009;


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/79


Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Ġunju 2015 – CG vs UASI – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)

(Kawża T-349/15)

(2015/C 294/94)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: CG verwaltungsgesellschaft mbH (Gevelsberg, il-Ġermanja) (rappreżentant: T. Körber, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Perry Ellis International Group Holdings Limited (Nassau, Bahamas)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-UASI

Applikant: il-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell

Trade mark ikkontestata kkonċernata: trade mark figurattiva ta’ lewn iswed u abjad li tinkludi l-element verbali “P PRO PLAYER” – Applikazzjoni għal reġistrazzjoni Nru 10 889 764

Proċedimenti quddiem l-UASI: proċedimenti ta’ oppożizzjoni

Deċiżjoni kkontestata: deċiżjoni tar-Raba’ Bord tal-Appell tal-UASI tat-28 ta’ April 2015 fil-Każ R 2439/2014-4

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

Motiv invokat

Ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/79


Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Ġunju 2015 – Alpex Pharma vs UASI – Astex Pharmaceuticals (ASTEX)

(Kawża T-355/15)

(2015/C 294/95)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Alpex Pharma SA (Mezzovico-Vira, l-Isvizzera) (rappreżentanti: C. Bacchini u M. Mazzitelli, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Astex Pharmaceuticals, Inc. (Pleasanton, l-Istati Uniti)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-UASI

Applikant: il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell

Trade mark inkwistjoni: it-trade mark Komunitarja verbali “ASTEX” – Applikazzjoni għal reġistrazzjoni Nru 10 805 281

Proċedimenti quddiem l-UASI: proċedimenti ta’ oppożizzjoni

Deċiżjoni kkontestata: deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-UASI tat-28 ta’ April 2015 fil-Każ R 593/2014-2

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tordna lill-UASI u lill-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell, fil-każ li tintervjeni, għall-ispejjeż.

Motiv invokat

Ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/80


Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Lulju 2015 – Arrom Conseil vs UASI – Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

(Kawża T-358/15)

(2015/C 294/96)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Arrom Conseil (Pariġi, Franza) (rappreżentanti: C. Herissay Ducamp u J. Blanchard, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Puig France SAS (Pariġi, Franza)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-UASI

Applikant: il-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell

Trade mark ikkontestata kkonċernata: trade mark Komunitarja figurattiva li tinkludi l-element verbali “Roméo has a gun by Romano Ricci” – Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja Nru 11 193 604

Proċedimenti quddiem l-UASI: proċedimenti ta’ oppożizzjoni

Deċiżjoni kkontestata: deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI tas-26 ta’ Marzu 2015 fil-Każ R 1020/2014-1

Talbiet

tannulla parzjalment id-deċiżjoni kkontestata;

tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

Motiv invokat

Ksur tal-Artikoli 8(1)(b) u 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/81


Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Lulju 2015 – Arrom Conseil vs UASI – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

(Kawża T-359/15)

(2015/C 294/97)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Arrom Conseil (Pariġi, Franza) (rappreżentanti: C. Herissay Ducamp u J. Blanchard, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Nina Ricci SARL (Pariġi, Franza)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-UASI

Applikant: il-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell

Trade mark ikkontestata kkonċernata: trade mark Komunitarja figurattiva li tinkludi l-element verbali “Roméo has a gun by Romano Ricci” – Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja Nru 11 193 604

Proċedimenti quddiem l-UASI: proċedimenti ta’ oppożizzjoni

Deċiżjoni kkontestata: deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI tat-13 ta’ April 2015 fil-Każ R 1021/2014-1

Talbiet

tannulla parzjalment id-deċiżjoni kkontestata;

tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

Motiv invokat

Ksur tal-Artikoli 8(1)(b) u 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/81


Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Lulju 2015 – Choice vs UASI (Choice chocolate & ice cream)

(Kawża T-361/15)

(2015/C 294/98)

Lingwa tal-kawża: il-Pollakk

Partijiet

Rikorrenti: Choice sp. z o.o. (Legnica, il-Polonja) (rappreżentant: T. Mielke, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-UASI

Trade mark ikkontestata kkonċernata: Trade mark Komunitarja figurattiva li tinkludi l-elementi verbali “Choice chocolate & ice cream” – Applikazzjoni għal reġistrazzjoni Nru 12 644 423.

Deċiżjoni kkontestata: Deċiżjoni tal-Ħames Bord tal-Appell tal-UASI tat-30 ta’ April 2015 fil-Każ R 2221/2014-5.

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

Motiv invokat

Ksur tal-Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament Nru 207/2009.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/82


Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Lulju 2015 – Lacamanda Group vs UASI – Woolley (HENLEY)

(Kawża T-362/15)

(2015/C 294/99)

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: The Lacamanda Group Ltd (Manchester, ir-Renju Unit) (rappreżentant: C. Scott, Barrister)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Nigel Woolley (Braceborough, ir-Renju Unit)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-UASI

Proprjetarju tat-trade mark ikkontestata: il-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell

Trade mark ikkontestata kkonċernata: it-trade mark Komunitarja verbali “HENLEY” – Trade mark Komunitarja Nru 4 743 563

Proċedimenti quddiem l-UASI: proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità

Deċiżjoni kkontestata: id-deċiżjoni tar-Raba’ Bord tal-Appell tal-UASI tal-24 ta’ April 2015 fil-Każ R 2255/2012-4

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

Motivi invokati

ksur tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009;

ksur tal-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009;

ksur tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009.


It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/83


Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2015 – ZZ vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-92/15)

(2015/C 294/100)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: ZZ (rappreżentanti: L. Levi u A. Tymen, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett u deskrizzjoni tat-tilwima

L-annullament, minn naħa, tad-deċiżjoni li tevalwa mill-ġdid ir-rata ta’ invalidità parzjali permanenti tar-rikorrent u, min-naħa l-oħra, id-deċiżjoni li tirrifjuta parzjalment l-ilment tar-rikorrent u t-talba intiża bħala kumpens għad-dannu materjali u morali allegatament sostnut.

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni tas-6 ta’ Ottubru 2014, peress li dan tal-aħħar tiffissa r-rata ta’ invalidità parzjali permanenti tar-rikorrent għal 6 8,5 %;

tannulla d-deċiżjoni tat-18 ta’ Marzu 2015, li tiċħad parzjalment l-ilment tar-rikorrent tat-13 ta’ Jannar 2015;

tordna l-kumpens għad-dannu finanzjarju sostnut mir-rikorrent;

tordna l-kumpens għad-dannu morali sostnut mir-rikorrent li huwa stmat għal EUR 1 10  000;

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż kollha.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/83


Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Ġunju 2015 – ZZ vs SEAE

(Kawża F-94/15)

(2015/C 294/101)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: ZZ (rappreżentanti: S. Orlandi u T. Martin, avukati)

Konvenut: Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE)

Suġġett u deskrizzjoni tat-tilwima

L-annullament tad-deċiżjoni li tiċħad il-kontestazzjoni tar-rikorrrent tar-riżultat tal-elezzjonijiet għall-Kumitat tal-Persunal tas-SEAE.

Talbiet

Tannulla d-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ħatra tat-23 ta’ April 2015 li tivvalida l-elezzjonijiet għall-Kumitat tal-Persunal tas-SEAE li r-riżultat tagħhom ġie ppubblikat fis-17 ta’ Marzu 2015;

tikkundanna lis-SEAE għall-ispejjeż.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/84


Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Lulju 2015 – ZZ vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-95/15)

(2015/C 294/102)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: ZZ (rappreżentanti: S. Orlandi u T. Martin, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett u deskrizzjoni tat-tilwima

Annullament tad-deċiżjoni finali ta’ trasferiment tad-drittijiet għall-pensjoni tar-rikorrent fl-iskema tal-pensjoni tal-Unjoni, li tapplika d-dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implementazzjoni tal-Artikolu 11(2) tal-Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda, tat-3 ta’ Marzu 2011.

Talbiet

jiddikjara illegali l-Artikolu 9 tad-dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implementazzjoni tal-Artikolu 11(2) tal-Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal;

jannulla d-deċiżjoni tas-6 ta’ Novembru 2014 li tikkonferma t-trasferiment tad-drittijiet għall-pensjoni miksuba mir-rikorrent qabel id-dħul fis-servizz tiegħu b’applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implementazzjoni tal-Artikolu 11(2) tal-Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal, tat-3 ta’ Marzu 2011;

jikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea għall-ispejjeż.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/84


Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Lulju 2015 – ZZ vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-96/15)

(2015/C 294/103)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: ZZ (rappreżentanti: S. Orlandi u T. Martin, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett u deskrizzjoni tat-tilwima

L-annullament tal-proposta ta’ trasferiment tad-drittijiet għall-pensjoni tar-rikorrent fl-iskema ta’ pensjoni tal-Unjoni, li tapplika għad-dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implementazzjoni l-ġodda tal-Artikolu 11(2) tal-Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal, u t-talba li l-konvenuta tiġi kkundannata għall-ħlas ta’ ewro proviżjonali li għandu jiġi kkalkulat fuq il-preġudizzju allegatament subit mir-rikorrent.

Talbiet

jiddikjara bħala illegali l-Artikolu 9 tad-dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implementazzjoni tal-15.7.2011 tal-Artikolu 11(2) tal-Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal;

jannulla d-deċiżjoni tat-3 ta’ Ottubru 2014 li jittejjbu d-drittiijet tal-pensjoni akkwistati mir-rikorrenti qabel id-dħul fis-servizz tiegħu, fil-kuntest tat-trasferiment ta’ dawn tal-aħħar fl-iskema tal-pensjoni tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, b’applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implementazzjoni tal-Artikolu 11(2) tal-Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal tal-15.7.2011;

sussidjarjament, jikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea għall-ħlas ta’ ewro proviżjonali li għandu jiġi kkalkulat fuq il-preġudizzju allegatament subit mir-rikorrent;

jikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea għall-ispejjeż.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/85


Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Lulju 2015 – ZZ vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-97/15)

(2015/C 294/104)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: ZZ (rappreżentanti: S. Orlandi u T. Martin, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett u deskrizzjoni tat-tilwima

Annullament tad-deċiżjoni finali ta’ trasferiment tad-drittijiet għall-pensjoni tar-rikorrent fl-iskema tal-pensjoni tal-Unjoni, li tapplika d-dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implementazzjoni (DĠI) tal-Artikolu 11(2) tal-Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda, tat-3 ta’ Marzu 2011.

Talbiet

jiddikjara illegali l-Artikolu 9 tad-dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implementazzjoni tal-Artikolu 11(2) tal-Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal;

jannulla d-deċiżjoni tal-14 ta’ Ottubru 2014 li tikkonferma t-trasferiment tad-drittijiet għall-pensjoni miksuba mir-rikorrent qabel id-dħul fis-servizz tiegħu b’applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implementazzjoni tal-Artikolu 11(2) tal-Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal, tat-3 ta’ Marzu 2011;

jikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea għall-ispejjeż.


7.9.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 294/86


Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Lulju 2015 – ZZ vs Il-Parlament

(Kawża F-98/15)

(2015/C 294/105)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: ZZ (rappreżentanti: L. Levi u A. Tymen, avukati)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Suġġett u deskrizzjoni tat-tilwima

L-annullament tad-deċiżjoni tat-18 ta’ Lulju 2014, li kkonfermat lir-rikorrent fil-funzjonijiet tiegħu ta’ kap ta’ unità, sa fejn din id-deċiżjoni ma tipprevedix ir-rikonoxximent retroattiv tal-istatus ta’ kap ta’ unità u l-għoti retroattiv taż-żieda fis-salarju bażiku għall-pożizzjoni tiegħu (allowance għall-pożizzjoni maniġerjali), u talba għad-danni fir-rigward tad-dannu materjali u morali mġarrab.

Talbiet tar-rikorrent

jannulla l-Arikolu 2 tad-deċiżjoni tat-18 ta’ Lulju 2014, sa fejn dan jipprevedi li ż-żieda fis-salarju bażiku marbuta man-nomina tar-rikorrent bħala kap ta’ unità jkollha effett biss wara perijodu ta’ disa’ xhur;

jannulla d-deċiżjoni tal-20 ta’ Marzu 2015, irċevuta fl-24 ta’ Marzu 2015, li tiċħad l-ilment tar-rikorrent tad-29 ta’ Awwissu 2014;

jikkumpensa d-dannu materjali u finanzjarju lir-rikorrent;

fi kwalunkwe każ, jikkundanna lill-Parlament Ewropew għall-ispejjeż kollha.