ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 454

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 57
17 ta' Diċembru 2014


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

2014/C 454/01

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 2

1

2014/C 454/02

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 2

4

2014/C 454/03

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ dwar id-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Drogi għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 1

9

2014/C 454/04

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 1

12

2014/C 454/05

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq taċ-Ċentru ta’ Traduzzjoni għall-korpi ta’ l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 2

15

2014/C 454/06

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-ikel għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 1

18

2014/C 454/07

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq ta’ l-Aġenzia Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 3

22

2014/C 454/08

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 2

26

2014/C 454/09

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 1

30

2014/C 454/10

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 1

35

2014/C 454/11

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex) għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 1

38

2014/C 454/12

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex) għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 2

43

2014/C 454/13

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-netwerks għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 1

46

2014/C 454/14

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq għall-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 1

49

2014/C 454/15

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-nfiq tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2014 – Baġit ta' Emenda Nru 1 – Dikjarazzjoni tad-dħul u l-nfiq tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2014 – Baġit ta' Emenda Nru 1 – In-nomenklatura nbidlet fl-2014 u ċ-ċifri tal-baġit 2013 huma ppreżentati skont in-nomenklatura l-ġdida għall-finijiet ta’ ċarezza

52

2014/C 454/16

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 1

56

2014/C 454/17

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-Iter u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 1

59

2014/C 454/18

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 1

64

2014/C 454/19

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 2

68

L-ammonti huma espressi f’euro ħlief jekk indikat mod ieħor.

MT

 


IV Informazzjoni

17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 454/1


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 2

(2014/C 454/01)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2014

Baġit emendatorju Nru 2

Ammont ġdid

1

SUSSIDJU TAL-UNJONI EWROPEA, KONTRIBUZZJONI TAL-ASSOĊJAZZJONI EWROPEA TAL-KUMMERĊ ĦIELES (EFTA) U KONTRIBUZZJONI TAL-PAJJIŻI MEMBRI L-ĠODDA

1 0

SUSSIDJU TAL-UNJONI EWROPEA, KONTRIBUZZJONI TAL-ASSOĊJAZZJONI EWROPEA TAL-KUMMERĊ ĦIELES (EFTA)

41 682 444

88 453

41 770 897

 

Titolu 1 — Total

41 682 444

88 453

41 770 897

2

DĦUL MIXXELLANJU

2 0

QLIGĦ MILL-BEJGĦ TA' PROPRJETÀ MOBBLI U IMMOBBLI

p.m.

 

p.m.

2 1

QLIGĦ MILL-KIRI TA' GĦAMARA U TAGĦMIR

p.m.

 

p.m.

2 2

KONTRIBUZZJONIJIET FIL-QAFAS TA’ FTEHIM SPEĊIFIĊI — DĦUL ALLOKAT (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

RIMBORŻ TA' SPEJJEŻ VARJI

p.m.

 

p.m.

2 4

DONAZZJONIJIET U LEGATI

p.m.

 

p.m.

2 5

DĦUL MIXXELLANJU

 

 

Titolu 2 — Total

1 072 174

 

1 072 174

 

GRAN TOTAL

42 754 618

88 453

42 843 071

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2014

Baġit emendatorju Nru 2

Ammont ġdid

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL F’IMPJIEG ATTIV (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

NFIQ RELATAT MAR-REKLUTAĠĠ

220 000

 

220 000

1 3

MISSJONIJIET U VJAĠĠAR FUQ XOGĦOL (3)

881 200

 

881 200

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA (4)

802 000

 

802 000

1 6

SERVIZZ SOĊJALI

5 000

 

5 000

 

Titolu 1 — Total

23 719 644

 

23 719 644

2

NFIQ AMMINISTRATTIV

2 1

KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

3 215 000

 

3 215 000

2 2

PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

270 000

 

270 000

2 3

NFIQ KURRENTI TAL-AMMINISTRAZZJONI (5)

505 400

 

505 400

2 4

SPEJJEŻ GĦAD-DIVERTIMENT U RAPPREŻENTAZZJONI

12 000

 

12 000

2 5

TMEXXIJA ŻEE

230 000

 

230 000

2 6

ĠESTJONI AMBJENTALI TAL-AĠENZIJA

10 000

 

10 000

 

Titolu 2 — Total

4 242 400

 

4 242 400

3

NFIQ OPERAZZJONALI

3 3

RIŻORSI (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

AZZJONIJIET STRATEĠIĊI (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

AZZJONIJIET STRATEĠIĊI

 

 

 

 

Titolu 3 — Total

14 792 574

88 453

14 881 027

 

GRAN TOTAL

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.


17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 454/4


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 2

(2014/C 454/02)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2014

Baġit emendatorju Nru 2

Ammont ġdid

1

SUSSIDJU MILL-UNJONI EWROPEA

1 0

STRATEĠIJA PREADEŻJONI (ARTIKOLU 15 03 02 TAL-BAĠIT ĠENERALI)

p.m.

 

p.m.

1 1

AZZJONI ESTERNA — TACIS, CARDS U MEDA (ARTIKOLU 15 03 03 TAL-BAĠIT ĠENERALI)

p.m.

 

p.m.

1 2

FONDAZZJONI EWROPEA GĦAT-TAĦRIĠ (ARTIKOLU 15 02 27 TAL-BAĠIT ĠENERALI)

20 018 500

 

20 018 500

1 3

DG EAC — IL-FONDAZZJONI EWROPEA GĦAT-TAĦRIĠ

125 000

 

125 000

 

Titolu 1 — Total

20 143 500

 

20 143 500

4

DĦUL MINN SORSI OĦRAJN

4 2

KOPERAZZJONI MA’ ISTITUZZJONIJIET U KORPI EWROPEJ OĦRAJN

2 213 538,63

+ 150 200,00

2 363 738,63

4 3

KOOPERAZZJONI MA' ISTITUZZJONIJIET TALJANI

p.m.

 

p.m.

4 9

KOOPERAZZJONI MA' ISTITUZZJONIJIET TALJANI — IFFINANZJAR TA' SNIN PREĊEDENTI

24 682,22

24 682,22

 

Titolu 4 — Total

2 238 220,85

150 200,00

2 388 420,85

8

KONTRIBUZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA F’OĠĠETTI JEW SERVIZZI

8 0

KONTRIBUZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA F’OĠĠETTI JEW SERVIZZI

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 8 — Total

p.m.

 

p.m.

9

DĦUL MIXXELLANJU

9 0

DĦUL MIXXELLANJU

p.m.

+14 552,88

14 552,88

 

Titolu 9 — Total

p.m.

14 552,88

14 552,88

10

RIŻULTATI TAS-SNIN PREĊEDENTI

10 1

RIŻULTATI TAS-SNIN PREĊEDENTI

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 10 — Total

p.m.

 

p.m.

 

GRAN TOTAL

22 381 720,85

164 752,88

22 546 473,73

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2014

Baġit emendatorju Nru 2

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

1

INFIQ RELATAT MA' PERSUNI LI JAĦDMU MAL-FONDAZZJONI

1 1

PERSUNAL F'IMPJIEG ATTIV

13 015 000,00

13 015 000,00

– 644 100,00

– 644 100,00

12 370 900,00

12 370 900,00

1 3

MISSJONIJIET U VJAĠĠAR FUQ XOGĦOL

110 000,00

110 000,00

+5 000,00

+5 000,00

115 000,00

115 000,00

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA

306 000,00

306 000,00

+15 300,00

+15 300,00

321 300,00

321 300,00

1 5

SKAMBJI TAL-PERSUNAL BEJN IL-FONDAZZJONI U S-SETTUR PUBBLIKU

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

1 7

SPEJJEŻ GĦAD-DIVERTIMENT U RAPPREŻENTAZZJONI

12 000

12 000

 

 

12 000

12 000

1 9

PENSJONIJIET U SUSSIDJI TAL-PENSJONI

 

 

 

Titolu 1 — Total

13 443 000,00

13 443 000,00

– 623 800,00

– 623 800,00

12 819 200,00

12 819 200,00

2

BINI, TAGĦMIR U NFIQ MIXXELLANJU OPERAZZJONALI

2 0

INVESTIMENTI FI PROPRJETÀ IMMOBBLI, KIRI TA' BINJIET U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

610 334,00

610 334,00

–61 300,00

–61 300,00

549 034,00

549 034,00

2 1

TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMAZZJONI U TAL-KOMUNIKAZZJONI (TIK)

761 616,00

761 616,00

+ 113 620,00

+ 113 620,00

875 236,00

875 236,00

2 2

PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

105 600,00

105 600,00

+ 329 932,88

+ 329 932,88

435 532,88

435 532,88

2 3

INFIQ AMMINISTRATTIV KURRENTI

108 450,00

108 450,00

–5 000,00

–5 000,00

103 450,00

103 450,00

2 4

POSTA U TELEKOMUNIKAZZJONI

31 000,00

31 000,00

–4 000,00

–4 000,00

27 000,00

27 000,00

2 5

LAQGĦAT U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Titolu 2 — Total

1 717 000,00

1 717 000,00

373 252,88

373 252,88

2 090 252,88

2 090 252,88

3

INFIQ RELATAT MAL-EŻERĊIZZJU TA’ MISSJONIJIET SPEĊIFIĊI

3 0

INFIQ OPERAZZJONALI

872 100

872 100

+85 000,00

+85 000,00

957 100,00

957 100,00

3 1

AZZJONIJIET PRIJORITARJI: ATTIVITAJIET TAL-PROGRAMM TA’ XOGĦOL

3 361 400

3 361 400

+ 180 100,00

+ 180 100,00

3 541 500,00

3 541 500,00

3 2

OPERAZZJONIJIET

750 000

750 000

 

 

750 000

750 000

 

Titolu 3 — Total

4 983 500

4 983 500

265 100,00

265 100,00

5 248 600,00

5 248 600,00

4

INFIQ INDIKAT

4 1

KOOPERAZZJONI MA' ISTITUZZJONIJIET INTERNAZZJONALI OĦRAJN

 

 

4 2

KOPERAZZJONI MA’ ISTITUZZJONIJIET U KORPI EWROPEJ OĦRAJN

2 213 538,63

2 213 538,63

+ 150 200,00

+ 150 200,00

2 363 738,63

2 363 738,63

4 3

KOOPERAZZJONI MA' ISTITUZZJONIJIET NAZZJONALI

24 682,22

24 682,22

24 682,22

24 682,22

4 4

IMPLIMENTAZZJONI TA' PROĠETTI TA' STATI MEMBRI TAL-UE

 

 

 

Titolu 4 — Total

2 238 220,85

2 238 220,85

150 200,00

150 200,00

2 388 420,85

2 388 420,85

8

KONTRIBUZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA F’OĠĠETTI JEW SERVIZZI

8 0

KONTRIBUZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA F’OĠĠETTI JEW SERVIZZI

 

 

 

Titolu 8 — Total

 

 

9

INFIQ MHUX PROVDUT GĦALIH B’MOD SPEĊIFIKU

9 9

INFIQ MHUX PROVDUT GĦALIH B’MOD SPEĊIFIKU

 

 

 

Titolu 9 — Total

 

 

10

RIŻULTATI TAS-SNIN PREĊEDENTI

10 1

RIŻULTATI TAS-SNIN PREĊEDENTI

 

 

 

Titolu 10 — Total

 

 

 

GRAN TOTAL

22 381 720,85

22 381 720,85

164 752,88

164 752,88

22 546 474

22 546 474

Kummenti

l-iskeda ta’ pagamenti fir-rigward tal-impenji x’aktarx hija kif ġej:

Impenji

Pagamenti

2014

2015

Impenji ta’ qabel l-2014 li għadhom pendenti

145 951

145 951

Approprjazzjonijiet 2014

957 100

811 149

145 951

Total

1 103 051

957 100

145 951

Kummenti

l-iskeda ta’ pagamenti fir-rigward tal-impenji x’aktarx hija kif ġej:

Impenji

Pagamenti

2014

2015

Impenji ta’ qabel l-2014 li għadhom pendenti

1 367 124

1 367 124

Approprjazzjonijiet 2014

3 541 500

2 174 376

1 367 124

Total

4 908 624

3 541 500

1 367 124

Kummenti

l-iskeda ta’ pagamenti fir-rigward tal-impenji x’aktarx hija kif ġej:

Impenji

Pagamenti

2014

2015

Impenji ta’ qabel l-2014 li għadhom pendenti

181 304

181 304

Approprjazzjonijiet 2014

750 000

568 696

181 304

Total

931 304

750 000

181 304


17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 454/9


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ dwar id-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Drogi għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 1

(2014/C 454/03)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

SUSSIDJU TAL-UNJONI EWROPEA

1 1

SUSSIDJU TAL-UNJONI EWROPEA

14 794 000

–41

14 793 959

1 2

FONDI SPEĊJALI TAL-UNJONI EWROPEA GĦAL PROĠETTI SPEĊIFIĊI

650 000

 

650 000

 

Titolu 1 — Total

15 444 000

–41

15 443 959

2

SUSSIDJI OĦRAJN

2 1

PARTEĊIPAZZJONI TAN-NORVEĠJA

389 962,64

2 214,38

392 177,02

2 2

STRATEĠIJA TA’ QABEL L-ADEŻJONI

 

 

Titolu 2 — Total

389 962,64

2 214,38

392 177,02

3

DĦUL GĦAL SERVIZZI MOGĦTIJA BI ĦLAS

3 1

DĦUL GĦAL SERVIZZI MOGĦTIJA BI ĦLAS

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 3 — Total

p.m.

 

p.m.

4

DĦUL IEĦOR

4 1

MGĦAX IĠĠENERAT MINN FONDI MĦALLSA LILL-EMCDDA

 

9 105,05

9 105,05

 

Titolu 4 — Total

 

9 105,05

9 105,05

 

GRAN TOTAL

15 833 962,64

11 278,43

15 845 241,07

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

INFIQ LI JIRRELATA GĦAL PERSUNI LI JAĦDMU MAL-AĠENZIJA

1 1

PERSUNAL F'IMPJIEG ATTIV

9 336 638,81

– 179 680,89

9 156 957,92

1 2

PENSJONIJIET U INDENNITAJIET TA' TLUQ

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 1 — Total

9 336 638,81

– 179 680,89

9 156 957 ,92

2

INFIQ GĦAL ATTIVITAJIET TA' SOSTENN

2 1

ATTIVITAJIET AMMINISTRATTIVI U LOĠISTIĊI TA' SOSTENN

2 069 828,76

190 959,32

2 260 788,08

 

Titolu 2 — Total

2 069 828,76

190 959,32

2 260 788,08

3

INFIQ GĦAL ATTIVITAJIET U PROĠETTI OPERAZZJONALI

3 1

ATTIVITAJIET TA' TIXRID U KOMUNIKAZZJONI

3 777 495,07

 

3 777 495,07

 

Titolu 3 — Total

3 777 495,07

 

3 777 495,07

4

INFIQ GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TA' PROĠETTI SPEĊJALI B'FONDI MINN SUSSIDJI SPEĊIFIĊI TAL-UE

4 1

PROĠETTI

650 000

 

650 000

 

Titolu 4 — Total

650 000

 

650 000

5

RIŻERVA

 

 

GRAN TOTAL

15 833 962,64

11 278,43

15 845 241,07


17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 454/12


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 1

(2014/C 454/04)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

2

KONTRIBUZZJONI TAL-UNJONI EWROPEA

2 0

KONTRIBUZZJONI TAL-UNJONI EWROPEA

56 727 000

2 039 000

58 766 000

 

Titolu 2 — Total

56 727 000

2 039 000

58 766 000

3

SUSSIDJU MIŻ-ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

3 0

SUSSIDJU MIŻ-ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

1 588 000

132 000

1 720 000

 

Titolu 3 — Total

1 588 000

132 000

1 720 000

 

GRAN TOTAL

58 315 000

2 171 000

60 486 000

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

PERSUNAL

1 1

PERSUNAL F’IMPJIEG ATTIV

29 045 000

5 613 636

34 658 636

1 3

MISSJONIJIET U VJAĠĠAR

1 000 000

– 294 723

705 277

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA

115 000

 

115 000

1 5

SKAMBJI TA' IMPJEGATI TAĊ-ĊIVIL U ESPERTI

450 000

– 109 000

341 000

1 7

SPEJJEŻ TA’ RAPPREŻENTAZZJONI

25 000

–17 000

8 000

1 8

ASSIGURAZZJONI KONTRA MARD, AĊĊIDENTI U MARD IKKAĠUNAT MIX-XOGĦOL; ASSIGURAZZJONI TAL-QAGĦAD U Ż-ŻAMMA TA' DRITTIJIET GĦAL PENSJONI

900 000

 

900 000

 

Titolu 1 — Total

31 535 000

5 192 913

36 727 913

2

BINI, TAGĦMIR U NFIQ MIXXELLANJU OPERAZZJONALI

2 0

INVESTIMENT F'PROPRJETÀ IMMOBBLI, KIRI TA’ BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

3 183 000

– 110 263

3 072 737

2 1

L-IPPROĊESSAR TA’ DATA

2 778 000

–95 600

2 682 400

2 2

PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

169 000

– 113 400

55 600

2 3

INFIQ KURRENTI TAL-AMMINISTRAZZJONI

350 000

– 106 050

243 950

2 4

SPEJJEŻ TAL-PUSTAĠĠ U TELEKOMUNIKAZZJONIJIET

250 000

–8 500

241 500

2 5

INFIQ FUQ LAQGĦAT U KONSULENZA FIL-QASAM TAL-ĠESTJONI

330 000

11 100

341 100

 

Titolu 2 — Total

7 060 000

– 422 713

6 637 287

3

INFIQ IEĦOR

3 0

INFIQ IEĦOR

19 720 000

–2 599 200

17 120 800

 

Titolu 3 — Total

19 720 000

–2 599 200

17 120 800

 

GRAN TOTAL

58 315 000

2 171 000

60 486 000


17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 454/15


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq taċ-Ċentru ta’ Traduzzjoni għall-korpi ta’ l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 2

(2014/C 454/05)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2014

Baġit emendatorju Nru 2

Ammont ġdid

1

ĦLASIJIET MILL-AĠENZIJI, MILL-UFFIĊĊJI, MILL-ISTITUZZJONIJIET U MILL-KORPI

1 0

ĦLASIJIET MILL-AĠENZIJI, MILL-UFFIĊĊJI, MILL-ISTITUZZJONIJIET U MILL-KORPI

39 757 500

3 806 800

43 564 300

 

Titolu 1 — Total

39 757 500

3 806 800

43 564 300

2

SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI

2 0

SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 2 — Total

p.m.

 

p.m.

3

KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI

3 0

KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI

3 138 400

– 344 100

2 794 300

 

Titolu 3 — Total

3 138 400

– 344 100

2 794 300

4

DĦUL IEĦOR

4 0

DĦUL IEĦOR

363 250

 

363 250

 

Titolu 4 — Total

363 250

 

363 250

5

L-EĊĊESS MIĠJUB 'IL QUDDIEM MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI

5 0

L-EĊĊESS MIĠJUB 'IL QUDDIEM MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI

8 450 950

1 095 241

9 546 191

 

Titolu 5 — Total

8 450 950

1 095 241

9 546 191

6

RIFUŻJONIJIET

6 0

RIMBORŻI LILL-KLIJENTI

p.m.

 

p.m.

6 1

RIFUŻJONIJIET STRAORDINARJI

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 6 — Total

p.m.

 

p.m.

 

GRAN TOTAL

51 710 100

4 557 941

56 268 041

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2014

Baġit emendatorju Nru 2

Ammont ġdid

1

IL-PERSONAL

1 1

IL-PERSONAL F'IMPIEG ATTIV

24 762 300

–1 002 270

23 760 030

1 3

MISSJONIJIET U VVJAĠĠAR

107 400

 

107 400

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA

279 500

15 000

294 500

1 5

IL-MOBILITÀ

p.m.

 

p.m.

1 6

SERVIZZI SOĊJALI

92 000

 

92 000

1 7

DIVERTIMENT U RAPPREŻENTANZA

2 000

 

2 000

1 9

PENSJONIJIET

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 1 — Total

25 243 200

– 987 270

24 255 930

2

BINI, TAGĦMIR U NFIQ MIXXELLANJU OPERAZZJONALI

2 0

KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

2 549 100

–17 900

2 531 200

2 1

L-IPPROĊESSAR TAD-DATA

2 720 000

190 000

2 910 000

2 2

PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

710 500

–4 000

706 500

2 3

INFIQ KURRENTI AMMINISTRATTIV

250 400

26 000

276 400

2 4

POSTAĠĠ U TELEKOMUNIKAZZJONIJIET

231 800

–5 000

226 800

2 5

NFIQ FUQ LAQGĦAT

30 000

 

30 000

2 6

GOVERNANZA TAĊ-ĊENTRU

140 800

–6 000

134 800

2 7

INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAR, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

25 000

12 000

37 000

 

Titolu 2 — Total

6 657 600

195 100

6 852 700

3

NFIQ OPERAZZJONALI

3 0

SERVIZZI TA' TRADUZZJONI ESTERNA

14 703 000

1 890 000

16 593 000

3 1

NFIQ FUQ KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI

705 000

 

705 000

3 2

INFIQ RELATAT MAL-PROGRAMM CDT ELETTRONIKU

937 000

 

937 000

 

Titolu 3 — Total

16 345 000

1 890 000

18 235 000

10

RISERVI

10 0

APPROPRJAZZJONIJIET PROVVIŻORJI

3 464 300

3 460 111

6 924 411

 

Titolu 10 — Total

3 464 300

3 460 111

6 924 411

 

GRAN TOTAL

51 710 100

4 557 941

56 268 041


17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 454/18


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-ikel għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 1

(2014/C 454/06)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

KONTRIBUZZJONI TAL-UNJONI EWROPEA

1 0

KONTRIBUZZJONI TAL-UNJONI EWROPEA

77 523 000

 

77 523 000

 

Titolu 1 — Total

77 523 000

 

77 523 000

2

PARTEĊIPAZZJONI TA' PAJJIŻI TERZI

2 0

PARTEĊIPAZZJONI TA' PAJJIŻI TERZI F'ATTIVITAJIET TAL-AWTORITÀ

2 296 000

 

2 296 000

 

Titolu 2 — Total

2 296 000

 

2 296 000

3

DĦUL MINN SERVIZZI MOGĦTIJA

3 0

DĦUL MINN SERVIZZI MOGĦTIJA

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 3 — Total

p.m.

 

p.m.

4

DĦUL MINN OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI

4 0

DĦUL MINN OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI

p.m.

72 222

72 222

 

Titolu 4 — Total

p.m.

72 222

72 222

9

DĦUL MIXXELLANJU

9 0

DĦUL MIXXELLANJU

p.m.

 

p.m.

9 1

DĦUL ASSENJAT VARJU

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 9 — Total

p.m.

 

p.m.

 

GRAN TOTAL

79 819 000

72 222

79 891 222

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

1

PERSUNAL

1 1

PERSUNAL F'IMPJIEG ATTIV

37 742 000

37 742 000

 

 

37 742 000

37 742 000

1 3

MISSJONIJIET U VJAĠĠAR FUQ XOGĦOL

190 000

190 000

 

 

190 000

190 000

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA

1 155 000

1 155 000

 

 

1 155 000

1 155 000

1 5

SKAMBJU TA' UFFIĊJALI U ESPERTI

912 000

912 000

 

 

912 000

912 000

1 6

ASSISTENZA SOĊJALI

1 513 000

1 513 000

 

 

1 513 000

1 513 000

1 7

SPEJJEŻ GĦAL IKLIET U RIKREAZZJONI

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Titolu 1 — Total

41 517 000

41 517 000

 

 

41 517 000

41 517 000

2

BINI, TAGĦMIR U NFIQ OPERAZZJONALI MIXXELLANJU MARBUT MAL-AWTORITÀ

2 0

INVESTIMENTI FI PROPRJETÀ IMMOBBLI, KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

5 060 000

5 060 000

72 222

72 222

5 132 222

5 132 222

2 1

INFIQ FUQ PROĊESSAR TAD-DEJTA

3 122 000

3 122 000

 

 

3 122 000

3 122 000

2 2

PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

458 000

458 000

 

 

458 000

458 000

2 3

INFIQ AMMINISTRATTIV KURRENTI

179 000

179 000

 

 

179 000

179 000

2 4

PIŻIJIET POSTALI U GĦAT-TELEKOMUNIKAZZJONIJIET

417 000

417 000

 

 

417 000

417 000

2 5

INFIQ FUQ LAQGĦAT FORMALI U LAQGĦAT OĦRAJN

318 000

318 000

 

 

318 000

318 000

 

Titolu 2 — Total

9 554 000

9 554 000

72 222

72 222

9 626 222

9 626 222

3

INFIQ OPERAZZJONALI MARBUT MAL-AWTORITÀ

3 0

EVALWAZZJONI XJENTIFIKA TA’ PRODOTTI REGOLATI

7 354 000

7 354 000

 

 

7 354 000

7 354 000

3 1

VALUTAZZJONI TAR-RISKJU U ASSISTENZA XJENTIFIKA

8 820 000

8 820 000

 

 

8 820 000

8 820 000

3 2

STRATEĠIJA U KOORDINAZZJONI XJENTIFIĊI

3 162 000

3 162 000

 

 

3 162 000

3 162 000

3 3

RELAZZJONIJIET ESTERNI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 4

KOMUNIKAZZJONI

1 100 000

1 100 000

 

 

1 100 000

1 100 000

3 5

OPERAZZJONIJIET ORIZZONTALI

8 312 000

8 312 000

 

 

8 312 000

8 312 000

 

Titolu 3 — Total

28 748 000

28 748 000

 

 

28 748 000

28 748 000

 

GRAN TOTAL

79 819 000

79 819 000

72 222

72 222

79 891 222

79 891 222


17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 454/22


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq ta’ l-Aġenzia Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 3

(2014/C 454/07)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2014

Baġit emendatorju Nru 3

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

2

SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI

2 0

SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI

51 979 475

52 238 145

 

 

51 979 475

52 238 145

2 1

DĦUL OPERAZZJONALI

3 158 033,80

3 158 033,80

2 338 160,19

2 338 160,19

5 496 193,99

5 496 193,99

 

Titolu 2 — Total

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99

 

GRAN TOTAL

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2014

Baġit emendatorju Nru 3

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

1

IL-PERSUNAL

1 1

IL-PERSUNAL F'IMPJIEG ATTIV

19 747 000

19 747 000

19 500

19 500

19 766 500

19 766 500

1 2

NFIQ MIXXELLANJU FUQ IR-REKLUTAĠĠ U T-TRASFERIMENT TAL-PERSUNAL

275 000

275 000

 

 

275 000

275 000

1 3

MISSJONIJIET U VJAĠĠAR

70 000

70 000

6 185,12

6 185,12

76 185,12

76 185,12

1 4

STRUTTURA SOĊJOMEDIKA

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

1 6

MIŻURI SOĊJALI

445 000

445 000

 

 

445 000

445 000

1 7

DIVERTIMENT U RAPPREŻENTANZA

21 083,50

21 083,50

 

 

21 083,50

21 083,50

 

Titolu 1 — Total

20 858 083,50

20 858 083,50

25 685,12

25 685,12

20 883 768,62

20 883 768,62

2

BINI, TAGĦMIR U NFIQ MIXXELLANJU OPERAZZJONALI

2 0

KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ RELATATI

3 277 000

3 277 000

 

 

3 277 000

3 277 000

2 1

XIRI RELATAT MAT-TEKNOLOĠIJA TA' L-INFORMATIKA

320 560

320 560

91 346,08

91 346,08

411 906,08

411 906,08

2 2

PROPRJETA MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

68 000

68 000

 

 

68 000

68 000

2 3

INFIQ KURRENTI AMMINISTRATTIV

132 500

132 500

 

 

132 500

132 500

2 4

POSTAĠĠ U TELEKOMUNIKAZZJONIJIET

245 000

245 000

 

 

245 000

245 000

2 5

INFIQ FUQ LAQGĦAT FORMALI U OĦRAJN

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

 

Titolu 2 — Total

4 153 060

4 153 060

91 346,08

91 346,08

4 244 406,08

4 244 406,08

3

INFIQ OPERAZZJONALI

3 0

SORVELJANZA MARITTIMA U SISTEMI TA’ IDENTIFIKAZZJONI AUTOMATIKA (AIS) BIS-SATELLITA

2 110 625

2 085 625

1 956 952,19

1 956 952,19

4 067 577,19

4 042 577,19

3 1

ŻVILUPP TA' BAŻIJIET TAD-DEJTA

3 862 425

3 679 795

152 000

152 000

4 014 425

3 831 795

3 2

INFORMAZZJONI U PUBBLIKAZZJONI

80 000

80 000

 

 

80 000

80 000

3 3

LAQGĦAT KONNESSI MA' ATTIVITAJIET OPERAZZJONALI

920 000

897 500

 

 

920 000

897 500

3 4

SPEJJEŻ TA' TRADUZZJONI

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

3 5

STUDJI

337 550

335 050

 

 

337 550

335 050

3 6

SPEJJEŻ TA' MISSJONIJIET RELATATI MA' KWISTJONIJIET MARITTIMI

650 000

655 000

 

 

650 000

655 000

3 7

TAĦRIĠ RELATAT MA' KWISTJONIJIET MARITTIMI

700 000

700 000

 

 

700 000

700 000

3 8

MIŻURI GĦAL KONTRA T-TNIĠĠIS

19 709 765,30

19 960 828,30

112 176,80

112 176,80

19 821 942,10

20 073 005,10

3 9

ĊENTRU TA' DATA GĦALL-IDENFIKAZZJONI U L-INSEGWIMENT F'DISTANZA TWILA (LRIT)

1 606 000

1 841 237

 

 

1 606 000

1 841 237

 

Titolu 3 — Total

30 126 365,30

30 385 035,30

2 221 128,99

2 221 128,99

32 347 494,29

32 606 164,29

 

GRAN TOTAL

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99


17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 454/26


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 2

(2014/C 454/08)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2014

Baġit emendatorju Nru 2

Ammont ġdid

1

SUSSIDJU MILL-UNJONI EWROPEA

1 0

SUSSIDJU MILL- UNJONI EWROPEA

8 820 666

 

8 820 666

 

Titolu 1 — Total

8 820 666

 

8 820 666

2

KONTRIBUZZJONI TA' PAJJIŻI TERZI

2 0

KONTRIBUZZJONI TA' PAJJIŻI TERZI

264 792

 

264 792

 

Titolu 2 — Total

264 792

 

264 792

3

KONTRIBUZZJONIJIET OĦRAJN

3 0

KONTRIBUZZJONIJIET OĦRAJN

640 000

–23 621

616 379

 

Titolu 3 — Total

640 000

–23 621

616 379

4

OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI

4 0

OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI

30 000

–23 540

6 460

 

Titolu 4 — Total

30 000

–23 540

6 460

 

GRAN TOTAL

9 755 458

–47 161

9 708 297

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2014

Baġit emendatorju Nru 2

Ammont ġdid

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL B'IMPJIEG ATTIV

4 895 504

– 574 997

4 320 507

1 2

INFIQ FUQ IR-REKLUTAĠĠ

220 000

–20 956

199 044

1 3

SERVIZZI SOĊJO-MEDIĊI U TAĦRIĠ

155 000

7 500

162 500

1 4

ASSISTENZA TEMPORANJA

675 826

160 097

835 923

 

Titolu 1 — Total

5 946 330

– 428 356

5 517 974

2

BINI, TAGĦMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU

2 0

BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

1 022 900

–96 618

926 282

2 1

PROPJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

51 000

–31 000

20 000

2 2

INFIQ KURRENTI TAL-AMMINISTRAZZJONI

53 600

–2 850

50 750

2 3

ICT

417 500

398 863

816 363

 

Titolu 2 — Total

1 545 000

268 395

1 813 395

3

INFIQ OPERATTIV

3 0

ATTIVITAJIET RELATATI MAL-LAQGĦAT U L-MISSJONIJIET

678 500

185 826

864 326

3 2

ATTIVITAJIET OPERATTIVI ORIZZONTALI

291 628

–13 755

277 873

3 6

ATTIVITAJIET OPERATTIVI KORALI

1 294 000

–59 271

1 234 729

 

Titolu 3 — Total

2 264 128

112 800

2 376 928

 

GRAN TOTAL

9 755 458

–47 161

9 708 297

Pjan ta’ twaqqif

Grupp ta' Funzjoni u grad

2013

2014

Awtorizzati

Awtorizzati

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

3

3

AD 11

AD 10

5

5

AD 9

9

9

AD 8

7

7

AD 7

6

6

AD 6

AD 5

3

Total grad AD

31

34

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

2

2

AST 5

6

6

AST 4

1

1

AST 3

2

2

AST 2

5

3

AST 1

Total grad AST

16

14

Total personal

47

48


17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 454/30


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 1

(2014/C 454/09)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

SUSSIDJU TAL-UNJONI EWROPEA

1 1

SUSSIDJU TAL-UNJONI EWROPEA

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

 

Titolu 1 — Total

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

2

DĦUL MIXXELLANJU

2 3

RIMBORS TA’ SPEJJEŻ MIXXELLANJI

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 2 — Total

p.m.

 

p.m.

 

GRAN TOTAL

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

PERSUNAL

1 1

REMUNERAZZJONIJIET, ALLOKAZZJONIJIET U MIŻATI

32 639 000

–2 373 000

30 266 000

1 2

ŻVILUPP PROFESSJONALI U NFIQ SOĊJALI

1 487 000

–61 000

1 426 000

 

Titolu 1 — Total

34 126 000

–2 434 000

31 692 000

2

BINI, MATERJAL U SPEJJEŻ DIVERSI TAL-OPERAT

2 1

NFIQ RELATAT MAL-BINI

5 407 000

– 236 000

5 171 000

2 2

NFIQ RELATAT MAL-ICT

3 604 000

41 000

3 645 000

2 3

PROPRJETÀ MOBBLI U NFIQ ATTWALI OPERATTIV

301 000

90 000

391 000

 

Titolu 2 — Total

9 312 000

– 105 000

9 207 000

3

PROGRAMM TA’ APPOĠĠ TA’ NFIQ

3 1

PROGRAMM TA’ ĠESTJONI TA’ NFIQ

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

Titolu 3 — Total

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

GRAN TOTAL

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

Pjan ta’ twaqqif

Grupp ta' Funzjoni u grad

Postijiet tax-xogħol permanenti

Postijiet tax-xogħol temporanji

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

1

AD 13

7

4

3

AD 12

4

5

6

AD 11

10

4

4

AD 10

10

15

11

AD 9

15

14

16

AD 8

11

18

17

AD 7

6

3

5

AD 6

10

9

5

AD 5

5

5

8

Total AD

80

78

76

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

 

1

AST 8

2

3

1

AST 7

1

4

2

AST 6

1

1

2

AST 5

7

9

3

AST 4

8

7

11

AST 3

6

3

7

AST 2

AST 1

Total AST

28

27

27

Total

108

105

103

Stima tan-numru ta’ personal kuntrattwali (murija f’termini ekwivalenti għall-full-time) u esperti nazzjonali sekondati

Postijiet għal persunal kuntrattwali

2014

2013

2012

FG IV

78

77

78

FG III + FG II + FG I

259

259

252

Total FG

337

336

330

Postijiet għal esperti nazzjonali sekondati

Total

337

336

330


17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 454/35


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 1

(2014/C 454/10)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

2

SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI

2 0

SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

 

Titolu 2 — Total

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

9

DĦUL MIXXELANJU

9 0

DĦUL MIXXELANJU

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 9 — Total

p.m.

 

p.m.

 

GRAN TOTAL

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

INFIQ GĦAL PERSUNAL

1 1

REMUNERAZZJONIJIET, ALLOKAZZJONIJIET U MIŻATI

16 331 000

– 779 000

15 552 000

1 2

ŻVILUPP PROFESSJONALI U NFIQ SOĊJALI

1 049 350

– 202 440

846 910

 

Titolu 1 — Total

17 380 350

– 981 440

16 398 910

2

INFIQ GĦALL-INFRASTRUTTURA U L-OPERAT

2 1

NFIQ RELATAT MAL-BINI

3 086 000

– 706 000

2 380 000

2 2

NFIQ RELATAT MAL-ICT

1 533 000

– 303 000

1 230 000

2 3

PROPRJETÀ MOBBLI U NFIQ ATTWALI OPERATTIV

199 600

7 490

207 090

 

Titolu 2 — Total

4 818 600

–1 001 510

3 817 090

3

PROGRAMM TA’ APPOĠĠ TA’ NFIQ

3 1

PROGRAMM TA’ ĠESTJONI TA’ NFIQ

5 277 200

–1 009 200

4 268 000

 

Titolu 3 — Total

5 277 200

–1 009 200

4 268 000

 

GRAN TOTAL

27 476 150

–2 992 150

24 484 000


17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 454/38


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex) għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 1

(2014/C 454/11)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

9

DĦUL

9 0

SUSSIDJI U KONTRIBUZZJONIJIET

89 197 000

 

89 197 000

9 1

DĦUL IEĦOR

p.m.

 

p.m.

9 4

DĦUL ALLOKAT

p.m.

4 534 377

4 534 377

 

Titolu 9 — Total

89 197 000

4 534 377

93 731 377

 

GRAN TOTAL

89 197 000

4 534 377

93 731 377

INFIQ

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL F’IMPJIEG ATTIV

20 043 000

– 175 000

19 868 000

1 2

REKLUTAĠĠ

150 000

 

150 000

1 3

MISSJONIJIET AMMINISTRATTIVI

300 000

 

300 000

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA

65 000

 

65 000

1 5

INFIQ IEĦOR RELATAT MAL-PERSONAL

800 000

175 000

975 000

1 6

ASSSISTENZA SOĊJALI

10 000

 

10 000

1 7

SPEJJEŻ GĦAD-DIVERTIMENT U RAPPREŻENTAZZJONI

 

 

Titolu 1 — Total

21 368 000

 

21 368 000

2

INFIQ IEĦOR AMMINISTRATTIV

2 0

KIRI TA’ BINI U SPEJJEŻ RELATATI

5 140 000

 

5 140 000

2 1

PROĊESSAR TAD-DEJTA U TELEKOMUNIKAZZJONI

4 040 000

 

4 040 000

2 2

PROPRJETÀ MOBBLI U L-ISPEJJEŻ ASSOĊJATI

375 000

 

375 000

2 3

INFIQ AMMINISTRATTIV KURRENTI

1 690 000

 

1 690 000

2 4

SPEJJEŻ POSTALI

40 000

 

40 000

2 5

LAQGĦAT MHUX OPERAZZJONALI

615 000

 

615 000

2 6

INFORMAZZJONI U TRASPARENZA

675 000

 

675 000

 

Titolu 2 — Total

12 575 000

 

12 575 000

3

ATTIVITAJIET OPERAZZJONALI

3 0

OPERAZZJONIJIET

42 117 000

 

42 117 000

3 1

ANALIŻI TAR-RISKJI, ĊENTRU TA’ SITWAZZJONI U EUROSUR

6 030 000

 

6 030 000

3 2

TAĦRIĠ

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

RIŻORSI MIĠBURA

1 000 000

 

1 000 000

3 5

ATTIVITAJIET OPERAZZJONALI MIXXELLANJI

457 000

 

457 000

3 6

APPOĠĠ TA’ ATTIVITAJIET OPERATTIVI

600 000

 

600 000

 

Titolu 3 — Total

55 254 000

 

55 254 000

4

INFIQ ALLOKAT

4 1

SERVIZZI ESTERNI

 

4 534 377

4 534 377

 

Titolu 4 — Total

 

4 534 377

4 534 377

 

GRAN TOTAL

89 197 000

4 534 377

93 731 377

Pjan ta' twaqqif

Grupp ta' Funzjoni u grad

2014

2013

2012 dħul fis-servizz fil-31.12.2012

Pożizzjonijiet permanenti

Pożizzjonijiet temporanji

Pożizzjonijiet permanenti

Pożizzjonijiet temporanji

Pożizzjonijiet permanenti

Pożizzjonijiet temporanji

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

4

4

4

AD 12

11

11

10

AD 11

8

8

8

AD 10

6

6

5

AD 9

8

8

6

AD 8

43

43

39

AD 7

8

8

2

AD 6

6

6

6

AD 5

2

2

1

Total AD

98

98

83

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

5

5

6

AST 7

11

11

11

AST 6

13

14

14

AST 5

17

17

16

AST 4

4

4

4

AST 3

4

4

3

AST 2

AST 1

Total AST

54

55

54

Total Finali

152

153

137

Stima tan-numru ta’ personal kuntrattwali (murija f’termini ekwivalenti) u esperti nazzjonali sekondati

Postijiet għal persunal kuntrattwali

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

87

87

Postijiet għal esperti nazzjonali sekondati

78

78

Total

165

165


17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 454/43


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex) għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 2

(2014/C 454/12)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2014

Baġit emendatorju Nru 2

Ammont ġdid

9

DĦUL

9 0

SUSSIDJI U KONTRIBUZZJONIJIET

89 197 000

4 153 000

93 350 000

9 1

DĦUL IEĦOR

p.m.

60 700

60 700

9 4

DĦUL ALLOKAT

4 534 377

 

4 534 377

 

Titolu 9 — Total

93 731 377

4 213 700

97 945 077

 

GRAN TOTAL

93 731 377

4 213 700

97 945 077

INFIQ

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2014

Baġit emendatorju Nru 2

Ammont ġdid

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL F’IMPJIEG ATTIV

19 868 000

– 840 000

19 028 000

1 2

REKLUTAĠĠ

150 000

 

150 000

1 3

MISSJONIJIET AMMINISTRATTIVI

300 000

 

300 000

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA

65 000

–54 000

11 000

1 5

INFIQ IEĦOR RELATAT MAL-PERSONAL

975 000

1 500

976 500

1 6

ASSSISTENZA SOĊJALI

10 000

–3 500

6 500

1 7

SPEJJEŻ GĦAD-DIVERTIMENT U RAPPREŻENTAZZJONI

 

 

Titolu 1 — Total

21 368 000

– 896 000

20 472 000

2

INFIQ IEĦOR AMMINISTRATTIV

2 0

KIRI TA’ BINI U SPEJJEŻ RELATATI

5 140 000

–90 000

5 050 000

2 1

PROĊESSAR TAD-DEJTA U TELEKOMUNIKAZZJONI

4 040 000

 

4 040 000

2 2

PROPRJETÀ MOBBLI U L-ISPEJJEŻ ASSOĊJATI

375 000

585 000

960 000

2 3

INFIQ AMMINISTRATTIV KURRENTI

1 690 000

– 490 000

1 200 000

2 4

SPEJJEŻ POSTALI

40 000

10 000

50 000

2 5

LAQGĦAT MHUX OPERAZZJONALI

615 000

 

615 000

2 6

INFORMAZZJONI U TRASPARENZA

675 000

 

675 000

 

Titolu 2 — Total

12 575 000

15 000

12 590 000

3

ATTIVITAJIET OPERAZZJONALI

3 0

OPERAZZJONIJIET

42 117 000

4 213 700

46 330 700

3 1

ANALIŻI TAR-RISKJI, ĊENTRU TA’ SITWAZZJONI U EUROSUR

6 030 000

771 000

6 801 000

3 2

TAĦRIĠ

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

RIŻORSI MIĠBURA

1 000 000

 

1 000 000

3 5

ATTIVITAJIET OPERAZZJONALI MIXXELLANJI

457 000

110 000

567 000

3 6

APPOĠĠ TA’ ATTIVITAJIET OPERATTIVI

600 000

 

600 000

 

Titolu 3 — Total

55 254 000

5 094 700

60 348 700

4

INFIQ ALLOKAT

4 1

SERVIZZI ESTERNI

4 534 377

 

4 534 377

 

Titolu 4 — Total

4 534 377

 

4 534 377

 

GRAN TOTAL

93 731 377

4 213 700

97 945 077


17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 454/46


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-netwerks għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 1

(2014/C 454/13)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

KONTRIBUZZJONIJIET MILL-KOMUNITÀ EWROPEA

1 0

KONTRIBUZZJONIJIET MILL-KOMUNITÀ EWROPEA

14 176 000

– 745 000

13 431 000

 

Titolu 1 — Total

14 176 000

– 745 000

13 431 000

2

PARTEĊIPAZZJONI TA’ PAJJIŻI TERZI

2 0

PARTEĊIPAZZJONI TAL-PAJJIŻI TAL-EFTA FL-AĠENZIJA EŻEKUTTIVA

 

 

 

 

Titolu 2 — Total

 

 

 

 

GRAN TOTAL

14 176 000

– 745 000

13 431 000

INFIQ

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

INFIQ GĦAL PERSUNAL

1 1

REMUNERAZZJONIJIET, ALLOKAZZJONIJIET U ĦLASIJIET

10 051 000

–1 016 000

9 035 000

1 2

INFIQ SOĊJALI, MEDIKU U GĦAL TAĦRIĠ

697 000

–16 000

681 000

 

Titolu 1 — Total

10 748 000

–1 032 000

9 716 000

2

INFIQ GĦALL-INFRASTRUTTURA U L-OPERAT

2 1

INFIQ GĦAL GĦALL-BINI

2 094 000

–42 000

2 052 000

2 2

ICT

680 000

120 000

800 000

2 3

PROPRJETÀ MOBBLI U NFIQ OPERATTIV ATTWALI

106 000

70 000

176 000

 

Titolu 2 — Total

2 880 000

148 000

3 028 000

3

PROGRAMM TA’ APPOĠĠ TA’ NFIQ

3 1

PROGRAMM TA’ APPOĠĠ TA’ NFIQ

548 000

139 000

687 000

 

Titolu 3 — Total

548 000

139 000

687 000

 

GRAN TOTAL

14 176 000

– 745 000

13 431 000


17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 454/49


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq għall-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 1

(2014/C 454/14)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

2

SUSSIDJU TAL-KUMMISSJONI

2 0

IL-KONTRIBUZZJONI TAL-BAĠIT TAL-UNJONI EWROPEA GĦALL-AĠENZIJA EŻEKUTTIVA GĦAR-RIĊERKA (REA)

52 162 600

– 767 568

51 395 032

 

Titolu 2 — Total

52 162 600

– 767 568

51 395 032

3

EĊĊESS DISPONIBBLI MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI

3 0

EĊĊESS DISPONIBBLI MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI

 

 

Titolu 3 — Total

 

4

DĦUL MILL-ISTITUZZJONIJIET JEW KORPI OĦRAJN TAL-UNJONI EWROPEA

4 0

DĦUL LI JIRRIŻULTA MILL-GĦOTI TA’ SERVIZZI U MINN PAGAMENTI MARBUTA MAL-KIRI LIL ISTITUZZJONIJIET JEW KORPI OĦRAJN TAL-UNJONI EWROPEA

 

 

Titolu 4 — Total

 

9

DĦUL MIXXELLANJU

9 0

DĦUL MIXXELLANJU

141 168

141 168

 

Titolu 9 — Total

141 168

141 168

 

GRAN TOTAL

52 162 600

– 626 400

51 536 200

INFIQ

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

INFIQ GĦAL PERSUNAL

1 1

REMUNERAZZJONIJIET, ALLOKAZZJONIJIET U MIŻATI

31 708 000

1 179 100

32 887 100

1 2

ŻVILUPP PROFESSJONALI U NFIQ SOĊJALI

1 836 350

– 150 300

1 686 050

 

Titolu 1 — Total

33 544 350

1 028 800

34 573 150

2

INFIQ GĦALL-INFRASTRUTTURA U L-OPERAT

2 1

NFIQ RELATAT MAL-BINI

5 611 000

– 307 380

5 303 620

2 2

NFIQ RELATAT MAL-ICT

2 754 850

24 890

2 779 740

2 3

PROPRJETÀ MOBBLI U NFIQ ATTWALI OPERATTIV

320 350

–75 190

245 160

 

Titolu 2 — Total

8 686 200

– 357 680

8 328 520

3

PROGRAMM TA’ APPOĠĠ TA’ NFIQ

3 1

PROGRAMM TA’ ĠESTJONI TA’ NFIQ

2 061 450

– 188 845

1 872 605

3 2

SERVIZZI TA’ APPOĠĠ KOMUNI TA’ NFIQ

7 870 600

–1 108 675

6 761 925

 

Titolu 3 — Total

9 932 050

–1 297 520

8 634 530

 

GRAN TOTAL

52 162 600

– 626 400

51 536 200


17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 454/52


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-nfiq tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2014 – Baġit ta' Emenda Nru 1

Dikjarazzjoni tad-dħul u l-nfiq tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2014 (1) – Baġit ta' Emenda Nru 1

In-nomenklatura nbidlet fl-2014 u ċ-ċifri tal-baġit 2013 huma ppreżentati skont in-nomenklatura l-ġdida għall-finijiet ta’ ċarezza

(2014/C 454/15)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

9

SUSSIDJU MILL-UNJONI EWROPEA

9 2

SUSSIDJU MILL-UNJONI EWROPEA

37 500 000

–1 254 000

36 246 000

9 9

DĦUL MIXXELLANJU

p.m.

54 000

54 000

 

Titolu 9 — Total

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

 

GRAN TOTAL

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

INFIQ GĦAL PERSUNAL

1 1

REMUNERAZZJONIJIET, ALLOKAZZJONIJIET U ĦLASIJIET

25 566 400

– 423 900

25 142 500

1 2

ŻVILUPP PROFESSJONALI U NFIQ SOĊJALI

1 579 500

50 900

1 630 400

 

Titolu 1 — Total

27 145 900

– 373 000

26 772 900

2

INFIQ GĦALL-INFRASTRUTTURA U L-OPERAT

2 1

INFIQ GĦAL GĦALL-BINI

4 460 000

– 250 000

4 210 000

2 2

TEKNOLOĠIJI TAL-INFORMAZZJONI U L-KOMUNIKAZZJONI (ICT)

2 415 000

– 235 000

2 180 000

2 3

PROPRJETÀ MOBBLI U NFIQ OPERATTIV ATTWALI

158 100

2 500

160 600

 

Titolu 2 — Total

7 033 100

– 482 500

6 550 600

3

PROGRAMM TA’ APPOĠĠ TA’ NFIQ

3 1

PROGRAMM TA’ ĠESTJONI TA’ NFIQ

3 321 000

– 344 500

2 976 500

 

Titolu 3 — Total

3 321 000

– 344 500

2 976 500

 

GRAN TOTAL

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

Tabella tal-Persunal

Gruppi ta' funzjoni u grad

2014

2013

Permanenti postijiet

Temporanji postijiet

Permanenti postijiet

Temporanji postijiet

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

AD 13

9

3

AD 12

3

5

AD 11

3

2

AD 10

3

AD 9

17

11

AD 8

40

34

AD 7

17

32

AD 6

7

8

AD 5

2

1

Total Funzjoni Grupp AD

100

100

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total Funzjoni Grupp AST

Numru totali tal-persunal

100

100


(1)  Baġit dettaljat disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-ERCEA http://erc.europa.eu/


17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 454/56


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 1

(2014/C 454/16)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

KONTRIBUZZJONI MILL-AWTORITAJIET SUPERVITORJI NAZZJONALI

1 0

KONTRIBUZZJONI MILL-AWTORITAJIET SUPERVITORJI NAZZJONALI

15 122 387

 

15 122 387

 

Titolu 1 — Total

15 122 387

 

15 122 387

2

KONTRIBUZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA

2 0

KONTRIBUZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA

11 071 823

 

11 071 823

 

Titolu 2 — Total

11 071 823

 

11 071 823

3

ĦLASIJIET LILL-AWTORITÀ

3 0

ĦLASIJIET LILL-AWTORITÀ

6 580 000

43 000

6 623 000

 

Titolu 3 — Total

6 580 000

43 000

6 623 000

4

KONTRIBUZZJONI MILL-OSSERVATURI

4 0

KONTRIBUZZJONI MILL-OSSERVATURI

429 613

 

429 613

 

Titolu 4 — Total

429 613

 

429 613

6

OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI

6 0

OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI

 

20 320

20 320

 

Titolu 6 — Total

 

20 320

20 320

 

GRAN TOTAL

33 203 823

63 320

33 267 143

INFIQ

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

1

NEFQA FUQ IL-PERSUNAL

1 1

PERSUNAL F'IMPJIEG ATTIV

15 994 500

 

15 994 500

1 2

NEFQA RELATATA MAL-ĠESTJONI U MAR-REKLUTAĠĠ TAL-PERSUNAL

287 000

 

287 000

1 3

SPEJJEŻ FUQ MISSJONIJIET, VJAĠĠI U SPEJJEŻ INĊIDENTALI

 

 

 

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJALI-MEDIKA

357 323

 

357 323

1 6

TAĦRIĠ

500 000

 

500 000

 

Titolu 1 — Total

17 138 823

 

17 138 823

2

INFRASTRUTTURA U INFIQ AMMINISTRATTIV

2 0

KIRI TA’ BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

4 140 250

63 320

4 203 570

2 1

TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMAZZJONI U KOMUNIKAZZJONI

1 680 000

 

1 680 000

2 2

PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

100 000

 

100 000

2 3

NEFQA AMMINISTRATTIVA ATTWALI

854 549

 

854 549

2 7

SPEJJEŻ FUQ RAPPREŻENTAZZJONI, RIĊEVIMENTI U AVVENIMENTI

16 500

 

16 500

 

Titolu 2 — Total

6 791 299

63 320

6 854 619

3

NEFQA OPERATTIVA

3 1

KULTURA SUPERVIŻORJA KOMUNI: TAĦRIĠ GĦAL SUPERVIŻURI NAZZJONALI U SKAMBJI U SEKONDAMENTI TA’ PERSUNAL

320 000

 

320 000

3 2

ĠBIR TA’ INFORMAZZJONI; ŻVILUPP U MANUTENZJONI TA’ DATABASE EWROPEA ĊENTRALI

5 174 823

 

5 174 823

3 3

SPEZZJONIJIET CRA FUQ IS-SIT

255 000

 

255 000

3 4

STUDJI U PARIR LEGALI

310 000

 

310 000

3 5

BAŻIJIET TA’ DEJTA GĦAL RIĊERKA EKONOMIKA

400 000

 

400 000

3 6

SPEJJEŻ FUQ MISSJONIJIET, VJAĠĠI U SPEJJEŻ INĊIDENTALI

980 000

 

980 000

3 7

INFORMAZZJONI U PUBBLIKAZZJONI

510 000

 

510 000

3 8

SPEJJEŻ FUQ LAQGĦAT

366 000

 

366 000

3 9

SERVIZZI DWAR MATERJI OPERATTIVI

957 878

 

957 878

 

Titolu 3 — Total

9 273 701

 

9 273 701

9

PARTITI BARRA MIL-LINJI BAĠITARJI MBASSRA

9 0

PARTITI BARRA MIL-LINJI BAĠITARJI MBASSRA

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 9 — Total

p.m.

 

p.m.

 

GRAN TOTAL

33 203 823

63 320

33 267 143


17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 454/59


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-Iter u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 1

(2014/C 454/17)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

1

PARTEĊIPAZZJONI MILL-UNJONI EWROPEA

1 1

KONTRIBUZZJONI TAL-EURATOM GĦALL-INFIQ OPERATTIV

1 1 0

Kontribuzzjoni tal-euratom għall-infiq operattiv

679 790 382,68

527 738 253,68

 

–67 764 616

679 790 382,68

459 973 637,68

1 1 1

Irkupru mill-infiq operattiv tas-snin preċedenti

 

8 439,33

 

 

 

8 439,33

 

KAPITOLU 1 1 — TOTAL

679 790 382,68

527 746 693,01

 

–67 764 616

679 790 382,68

459 982 077,01

1 2

KONTRIBUZZJONI TAL-EURATOM GĦALL-INFIQ AMMINISTRATTIV

1 2 0

Kontribuzzjoni tal-euratom għall-infiq amministrattiv

41 127 422,32

41 127 422,32

 

 

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

Irkupru mill-infiq amministrattiv tas-snin preċedenti

1 872 577,68

1 872 577,68

 

 

1 872 577,68

1 872 577,68

 

KAPITOLU 1 2 — TOTAL

43 000 000

43 000 000

 

 

43 000 000

43 000 000

 

Titolu 1 — Total

722 790 382,68

570 746 693,01

 

–67 764 616

722 790 382,68

502 982 077,01

2

KONTRIBUZZJONIJIET MINN SĦUBIJA ANNWALI

2 1

KONTRIBUZZJONI MINN SĦUBIJA ANNWALI

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

 

Titolu 2 — Total

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

3

DĦUL ASSENJAT LI JIRRIŻULTA MILL-KONTRIBUZZJONI TAL-ISTAT OSPITANTI TAL-ITER

3 1

KONTRIBUZZJONI TAL-ISTAT OSPITANTI TAL-ITER

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

 

Titolu 3 — Total

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

4

DĦUL MIXXELLANJU

4 1

DĦUL MIXXELLANJU

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titolu 4 — Total

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5

DĦUL ASSENJAT IEĦOR GĦAL PUNT SPEĊIFIKU TA’ NFIQ

5 1

DĦUL ASSENJAT GĦAL PUNT SPEĊIFIKU TA’ NFIQ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titolu 5 — Total

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

GRAN TOTAL

897 190 382,68

698 146 693,01

 

–67 764 616

897 190 382,68

630 382 077,01

INFIQ

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

1

INFIQ GĦAL PERSUNAL

1 1

INFIQ GĦAL PERSUNAL FIL-PJAN TA’ STABBILIMENT

23 880 000

23 880 000

 

 

23 880 000

23 880 000

1 2

INFIQ GĦAL PERSUNAL ESTERN (AĠENTI KUNTRATTWALI, PERSUNAL INTERIM U ESPERTI NAZZJONALI

7 477 000

7 477 000

 

 

7 477 000

7 477 000

1 3

MISSJONIJIET U VVJAĠĠAR FUQ XOGĦOL

1 700 000

1 700 000

 

 

1 700 000

1 700 000

1 4

INFIQ MIXXELLANJU FUQ IR-REKLUTAĠĠ U T-TRASFERIMENT TAL-PERSUNAL

744 000

744 000

 

 

744 000

744 000

1 5

RAPPREŻENTAZZJONI

15 000

15 000

 

 

15 000

15 000

1 6

TAĦRIĠ

803 000

803 000

 

 

803 000

803 000

1 7

INFIQ IEĦOR RELATAT MAL-ĠESTJONI TAL-PERSUNAL

1 217 000

1 217 000

 

 

1 217 000

1 217 000

1 8

APPRENDISTATI

48 000

48 000

 

 

48 000

48 000

 

Titolu 1 — Total

35 884 000

35 884 000

 

 

35 884 000

35 884 000

2

BINI, TAGĦMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU

2 1

BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

1 178 000

1 178 000

 

 

1 178 000

1 178 000

2 2

TEKNOLOĠIJI TAL-INFORMAZZJONI U L-KOMUNIKAZZJONI

3 000 000

3 000 000

 

 

3 000 000

3 000 000

2 3

PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

476 000

476 000

 

 

476 000

476 000

2 4

AVVENIMENTI U KOMUNIKAZZJONI

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

2 5

INFIQ AMMINISTRATTIV ATTWALI

1 326 000

1 326 000

 

 

1 326 000

1 326 000

2 6

SPEJJEŻ POSTALI U TELEKOMUNIKAZZJONIJIET

372 000

372 000

 

 

372 000

372 000

2 7

INFIQ GĦAL LAQGĦAT FORMALI U LAQGĦAT OĦRAJN

464 000

464 000

 

 

464 000

464 000

 

Titolu 2 — Total

7 116 000

7 116 000

 

 

7 116 000

7 116 000

3

INFIQ OPERATTIV

3 1

KOSTRUZZJONI TAL-ITER INKLUŻA T-TĦEJJIJA TAS-SIT TAL-ITER

650 098 382,68

506 486 693,01

 

–67 764 616

650 098 382,68

438 722 077,01

3 2

TEKNOLOĠIJA GĦALL-ITER U DEMO

18 022 000

12 000 000

 

 

18 022 000

12 000 000

3 3

TEKNOLOĠIJA GĦAL APPROĊĊ USA’ U DEMO

11 870 000

10 760 000

 

 

11 870 000

10 760 000

3 4

INFIQ IEĦOR

4 200 000

2 900 000

 

 

4 200 000

2 900 000

3 5

KOSTRUZZJONI TAL-ITER – APPROPRJAZZJONI LI TIRRIŻULTA MILL-KONTRIBUZZJONI TAL-ISTAT OSPITANTI TAL-ITER

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

3 6

APPROPRJAZZJONI LI TIRRIŻULTA MINN PARTIJIET TERZI GĦAL PUNT SPEĊIFIKU TA’ NFIQ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titolu 3 — Total

854 190 382,68

655 146 693,01

 

–67 764 616

854 190 382,68

587 382 077,01

 

GRAN TOTAL

897 190 382,68

698 146 693,01

 

–67 764 616

897 190 382,68

630 382 077,01


17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 454/64


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 1

(2014/C 454/18)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

2

DĦUL

2 0

KONTRIBUZZJONIJIET TAL-UE

14 656 000

 

14 656 000

 

Titolu 2 — Total

14 656 000

 

14 656 000

4

KONTRIBUZZJONI OĦRA

4 0

KONTRIBUZZJONI OĦRA

 

984 461

984 461

 

Titolu 4 — Total

 

984 461

984 461

 

GRAN TOTAL

14 656 000

984 461

15 640 461

INFIQ

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2014

Baġit emendatorju Nru 1

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

1

INFIQ GĦAL PERSUNAL

1 1

KAPITOLU 11 – SALARJI U ALLOWANCES

5 322 000

5 322 000

 

 

5 322 000

5 322 000

1 2

INFIQ RELATAT MAR-REKLUTAĠĠ TAL-PERSUNAL

151 000

151 000

 

 

151 000

151 000

1 3

KAPITOLU 1 3 – SPEJJEŻ FUQ MISSJONIJIET

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA

167 000

167 000

 

 

167 000

167 000

1 5

TAĦRIĠ U KORSIJIET GĦALL-PERSUNAL

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

1 6

SERVIZZI ESTERNI

178 000

178 000

 

 

178 000

178 000

1 7

RIĊEVIMENTI U AVVENIMENTI

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Titolu 1 — Total

6 143 000

6 143 000

 

 

6 143 000

6 143 000

2

INFIQ GĦALL-INFRASTRUTTURA U L-OPERAT

2 0

KIRI TA’ BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

665 000

665 000

 

 

665 000

665 000

2 1

TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMAZZJONI U TAL-KOMUNIKAZZJONI

528 000

528 000

 

 

528 000

528 000

2 2

PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

86 000

86 000

 

 

86 000

86 000

2 3

INFIQ AMMINISTRATTIV ATTWALI

1 067 000

1 067 000

 

 

1 067 000

1 067 000

2 4

SPEJJEŻ POSTALI U TAT-TELEKOMUNIKAZZJONI

140 000

140 000

 

 

140 000

140 000

 

Titolu 2 — Total

2 486 000

2 486 000

 

 

2 486 000

2 486 000

3

INFIQ OPERATTIV

3 1

APPOĠĠ GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAS-CEAS

380 000

380 000

 

 

380 000

380 000

3 2

APPOĠĠ GĦALL-KOOPERAZZJONI PRATTIKA TAL-SM

3 450 000

3 450 000

 

 

3 450 000

3 450 000

3 3

APPOĠĠ GĦALL-SM LI JKUNU TAĦT PRESSJONI PARTIKOLARI

2 047 000

2 047 000

 

 

2 047 000

2 047 000

3 4

KOOPERAZZJONI MAL-IMSIEĦBA U L-PARTIJIET INTERESSATI

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

 

Titolu 3 — Total

6 027 000

6 027 000

 

 

6 027 000

6 027 000

4

IL-PARTEĊIPAZZJONI TAL-PAJJIŻI TAL-PEV FIL-ĦIDMA TAL-EASO

4 1

IL-PARTEĊIPAZZJONI TAL-PAJJIŻI TAL-PEV FIL-ĦIDMA TAL-EASO

 

 

984 461

984 461

984 461

984 461

 

Titolu 4 — Total

 

 

984 461

984 461

984 461

984 461

 

GRAN TOTAL

14 656 000

14 656 000

984 461

984 461

15 640 461

15 640 461


17.12.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 454/68


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2014 — Baġit ta' Emenda Nru 2

(2014/C 454/19)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2014

Baġit emendatorju Nru 2

Ammont ġdid

2

DĦUL

2 0

KONTRIBUZZJONIJIET TAL-UE

14 656 000

 

14 656 000

 

Titolu 2 — Total

14 656 000

 

14 656 000

3

KONTRIBUZZJONI FINANZJARJA MINN PAJJIŻI TERZI

3 0

KONTRIBUZZJONI FINANZJARJA MINN PAJJIŻI TERZI

335 349

335 349

 

Titolu 3 — Total

335 349

335 349

4

KONTRIBUZZJONI OĦRA

4 0

KONTRIBUZZJONI OĦRA

984 461

– 322 681

661 780

 

Titolu 4 — Total

984 461

– 322 681

661 780

5

DĦUL LI JIRRIŻULTA MILL-OPERATI AMMINISTRATTIVI TAL-ISTITUZZJONI

5 0

DĦUL LI JIRRIŻULTA MILL-OPERATI AMMINISTRATTIVI TAL-ISTITUZZJONI

 

10 845

10 845

 

Titolu 5 — Total

 

10 845

10 845

 

GRAN TOTAL

15 640 461

23 513

15 663 974

INFIQ

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2014

Baġit emendatorju Nru 2

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

1

INFIQ GĦAL PERSUNAL

1 1

SALARJI U ALLOWANCES

4 903 000

4 903 000

35 000

35 000

4 938 000

4 938 000

1 2

INFIQ RELATAT MAR-REKLUTAĠĠ TAL-PERSUNAL

290 000

290 000

30 000

30 000

320 000

320 000

1 3

SPEJJEŻ FUQ MISSJONIJIET

320 000

320 000

10 000

10 000

330 000

330 000

1 4

INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA

167 000

167 000

 

 

167 000

167 000

1 5

TAĦRIĠ U KORSIJIET GĦALL-PERSUNAL

60 000

60 000

5 000

5 000

65 000

65 000

1 6

SERVIZZI ESTERNI

398 000

398 000

20 000

20 000

418 000

418 000

1 7

RIĊEVIMENTI U AVVENIMENTI

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Titolu 1 — Total

6 143 000

6 143 000

100 000

100 000

6 243 000

6 243 000

2

INFIQ GĦALL-INFRASTRUTTURA U L-OPERAT

2 0

KIRI TA’ BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

775 100

775 100

30 349

30 349

805 449

805 449

2 1

TEKNOLOĠIJA TAL-INFORMAZZJONI U TAL-KOMUNIKAZZJONI

454 000

454 000

150 845

150 845

604 845

604 845

2 2

PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

80 300

80 300

65 000

65 000

145 300

145 300

2 3

INFIQ AMMINISTRATTIV ATTWALI

1 077 000

1 077 000

 

 

1 077 000

1 077 000

2 4

SPEJJEŻ POSTALI U TAT-TELEKOMUNIKAZZJONI

99 600

99 600

 

 

99 600

99 600

 

Titolu 2 — Total

2 486 000

2 486 000

246 194

246 194

2 732 194

2 732 194

3

INFIQ OPERATTIV

3 1

APPOĠĠ GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAS-CEAS

380 000

380 000

 

 

380 000

380 000

3 2

APPOĠĠ GĦALL-KOOPERAZZJONI PRATTIKA TAL-SM

3 450 000

3 450 000

 

 

3 450 000

3 450 000

3 3

APPOĠĠ GĦALL-SM LI JKUNU TAĦT PRESSJONI PARTIKOLARI

2 047 000

2 047 000

 

 

2 047 000

2 047 000

3 4

KOOPERAZZJONI MAL-IMSIEĦBA U L-PARTIJIET INTERESSATI

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

 

Titolu 3 — Total

6 027 000

6 027 000

 

 

6 027 000

6 027 000

4

IL-PARTEĊIPAZZJONI TAL-PAJJIŻI TAL-PEV FIL-ĦIDMA TAL-EASO

4 1

IL-PARTEĊIPAZZJONI TAL-PAJJIŻI TAL-PEV FIL-ĦIDMA TAL-EASO

984 461

984 461

– 322 681

– 322 681

661 780

661 780

 

Titolu 4 — Total

984 461

984 461

– 322 681

– 322 681

661 780

661 780

 

GRAN TOTAL

15 640 461

15 640 461

23 513

23 513

15 663 974

15 663 974