ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2013.376.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 376

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 56
21 ta' Diċembru 2013


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 376/01

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.7101 – Brookfield Property/Starwood/Interhotel Portfolio) ( 1 )

1

2013/C 376/02

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.7118 – AXA/Norges Bank/SZ Tower) ( 1 )

1

2013/C 376/03

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.6982 – Altor Fund III/TryghedsGruppen/Elixia/HFN Group) ( 1 )

2

2013/C 376/04

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.7087 – Vitol/Carlyle/Varo) ( 1 )

2

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kunsill

2013/C 376/05

Laqgħa tal-Kunsill Impjiegi, Politika Soċjali, Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur fid-9 u l-10 ta' Diċembru 2013

3

2013/C 376/06

Abbozz ta' Strateġija dwar il-Ġustizzja elettronika Ewropea 2014-2018

7

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 376/07

Rata tal-kambju tal-euro

12

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2013/C 376/08

Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

13

2013/C 376/09

Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

13

2013/C 376/10

Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri rigward l-għeluq tas-sajd

14

2013/C 376/11

Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

14

2013/C 376/12

Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

15

2013/C 376/13

Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

15

2013/C 376/14

L-Arranġamenti tat-Trasport Applikabbli fl-Istati Membri taż-Żona tal-Euro – L-Artikolu 13(5) – Ir-Regolament (UE) Nru 1214/2011

16

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 376/15

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings) – Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata ( 1 )

24

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

21.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 376/1


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.7101 – Brookfield Property/Starwood/Interhotel Portfolio)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2013/C 376/01

Fit-13 ta’ Diċembru 2013, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)b tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Ingliż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

Fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta' amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) fid-dokument li jġib in-numru 32013M7101. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.


21.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 376/1


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.7118 – AXA/Norges Bank/SZ Tower)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2013/C 376/02

Fis-16 ta’ Diċembru 2013, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)b tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Ingliż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

Fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta' amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) fid-dokument li jġib in-numru 32013M7118. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.


21.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 376/2


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.6982 – Altor Fund III/TryghedsGruppen/Elixia/HFN Group)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2013/C 376/03

Fid-29 ta’ Novembru 2013, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)b tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Ingliż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

Fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta' amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) fid-dokument li jġib in-numru 32013M6982. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.


21.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 376/2


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.7087 – Vitol/Carlyle/Varo)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2013/C 376/04

Fis-17 ta’ Diċembru 2013, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)b tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Ingliż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

Fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta' amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) fid-dokument li jġib in-numru 32013M7087. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

21.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 376/3


Laqgħa tal-Kunsill Impjiegi, Politika Soċjali, Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur fid-9 u l-10 ta' Diċembru 2013

2013/C 376/05

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA:

1.

IFAKKAR li taħt l-Artikolu 168 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, għandu jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet kollha tal-Unjoni, kif ukoll li l-azzjoni tal-Unjoni għandha tikkumplementa l-politiki nazzjonali u tkun diretta lejn it-titjib tas-saħħa pubblika, għandha wkoll tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fil-qasam tas-saħħa pubblika u, jekk neċessarju, tagħti appoġġ lill-azzjoni tagħhom, u tirrispetta b'mod sħiħ ir-responsabbiltajiet tal-Istati Membri għall-organizzazzjoni u t-twassil tas-servizzi tas-saħħa u l-kura medika;

2.

IFAKKAR li l-Kunsill, fil-konklużjonijiet tiegħu dwar sistemi tas-saħħa moderni, reattivi u sostenibbli, adottati fis-6 ta' Ġunju 2011, stieden lill-Istati Membri u l-Kummissjoni jibdew proċess ta' riflessjoni taħt l-awspiċi tal-Grupp ta' Ħidma dwar is-Saħħa Pubblika fil-Livell Għoli li għandu l-għan li jidentifika metodi effettivi għall-investiment fis-saħħa, sabiex issir ħidma għal sistemi tas-saħħa moderni, reattivi u sostenibbli;

3.

IFAKKAR l-impenn sabiex jinkisbu l-objettivi ta' Ewropa 2020 ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv inkluża l-koordinazzjoni ta' sforzi nazzjonali permezz taċ-ċiklu annwali ta' koordinazzjoni tal-politika ekonomika, is-Semestru Ewropew;

4.

IFAKKAR li l-isfidi, l-objettivi u l-prinċipji identifikati fil-White Paper “Flimkien għas-Saħħa: Approċċ Strateġiku għall-UE” adottata mill-Kummissjoni fit-23 ta' Ottubru 2007 u kkonfermata mill-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-5-6 ta' Diċembru 2007 jibqgħu validi u jikkontribwixxu għall-kisba tal-mira ta' Ewropa 2020;

5.

IFAKKAR dwar il-Konklużjonijiet tal-Kunsill “Lejn Investiment Soċjali għat-Tkabbir u l-Koeżjoni” tal-20-21 ta' Ġunju 2013 (1), il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir u r-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi fil-Kuntest tas-Semestru Ewropew tat-28 ta' Frar 2013 (2) u l-approvazzjoni tar-Rapport tal-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali dwar ir-riformi tal-politika soċjali għat-tkabbir u l-koeżjoni fil-kuntest tal-Evalwazzjoni tas-Semestru Ewropew tal-2013 fil-politiki tal-impjiegi u dawk soċjali tal-15 ta' Ottubru 2013 (3);

6.

JIEĦU NOTA tal-progress miksub fil-proċess ta' riflessjoni, f'dak li jirrigwarda l-inklużjoni tas-saħħa f'politiki oħrajn fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020, l-identifikazzjoni tat-temi għal kooperazzjoni eqreb possibbli fost l-Istati Membri, l-iskambju tal-aħjar prattiki u progress lejn kooperazzjoni aktar ikkoordinata fil-livell tal-UE sabiex ikunu appoġġati l-Istati Membri, fejn hu xieraq, fl-isforzi tagħhom sabiex jassiguraw li s-sistemi tas-saħħa tagħhom jegħlbu sfidi futuri;

7.

JILQA' l-ħidma li għaddejja dwar il-proċess ta' riflessjoni dwar il-ħames objettivi definiti:

it-tisħiħ tar-rappreżentazzjoni adegwata tas-saħħa fil-qafas tal-Istrateġija Ewropa 2020 u fil-proċess tas-Semestru Ewropew;

id-definizzjoni ta' fatturi ta' suċċess għall-użu effettiv tal-Fondi Strutturali għall-investimenti fis-saħħa;

l-użu kosteffettiv tal-mediċini;

mudelli ta' kura integrata u ġestjoni aħjar ta' sptarijiet;

it-tkejjil u l-monitoraġġ tal-effettività tal-investimenti fis-saħħa.

WAQT LI JIKKUNSIDRA LI:

(a)

matul il-perijodu tal-ewwel tliet Semestri Ewropej, ir-rwol tal-kwistjonijiet tas-saħħa ġie rinfurzat b'mod konsistenti u t-ton u l-kuntest tar-referenzi għar-riformi fis-sistemi tas-saħħa evolvew, bil-għan doppju li jkun assigurat l-aċċess ugwali u universali għal kura tas-saħħa ta' kwalità għolja kif ukoll il-fondi bbażati fuq il-prinċipju ta' solidarjetà u użu aktar effiċjenti tar-riżorsi pubbliċi li issa huwa inkluż bħala għan tal-politika fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-Kummissjoni għall-2013;

(b)

is-saħħa tan-nies, minbarra li hija valur fiha nnifisha, jista' jkollha influwenza pożittiva fuq eżiti ekonomiċi bħall-provvista tax-xogħol u l-produttività, il-kapital uman, u l-infiq pubbliku ġenerali u għalhekk għandha rwol ewlieni fil-kisba tal-objettivi ta' Ewropa 2020 u fi ħdan is-Semestru Ewropew;

(c)

l-Istati Membri għandhom għalhekk jitrattaw ir-riskji soċjali u ta' saħħa matul il-ħajja tan-nies, b'kont meħud partikolarment tal-benefiċċji ta' prevenzjoni bikrija tal-mard u l-promozzjoni tas-saħħa kif ukoll il-kura, l-iżgurar tal-aċċess universali għal servizzi tal-kura tas-saħħa ta’ kwalità għolja u l-immodernizzar tas-sistemi tal-kura tas-saħħa biex jittejbu l-kosteffettività, l-aċċessibbiltà u s-sostenibbiltà tagħhom;

(d)

l-infiq kosteffettiv u effiċjenti fuq is-saħħa huwa tip ta' nfiq produttiv u favur it-tkabbir u l-investiment fis-saħħa għandu jkun rikonoxxut bħala kontribut għat-tkabbir ekonomiku u l-koeżjoni soċjali;

(e)

l-Istati Membri jaffaċċaw sfidi komuni minħabba popolazzjoni li qed tixjieħ, il-piż ta' mard kroniku, sfidi relatati ma' mard li jittieħed, bidliet fil-ħtiġijiet tal-popolazzjoni, inugwaljanzi fis-saħħa, żieda fl-aspettattivi tal-pazjenti u l-ispejjeż li dejjem jiżdiedu tal-kura tas-saħħa kif ukoll ir-riżorsi li dejjem qed jonqsu disponibbli għas-sistemi tas-saħħa tal-Istati Membri minħabba s-sitwazzjoni ekonomika attwali;

(f)

il-koordinazzjoni mtejba tal-politika ekonomika tista' teħtieġ koordinazzjoni aktar b'saħħitha fil-livell tal-UE fil-qasam tas-saħħa, filwaqt li jiġi rrispettat l-Artikolu 168 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

(g)

il-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard huma fatturi ewlenin għas-sostenibbiltà fit-tul tas-sistemi tas-saħħa kif ukoll biex wieħed iżid aktar snin ta' saħħa tajba f'ħajtu;

(h)

il-proċessi ta' tfassil ta' politika u ta' teħid ta' deċiżjonijiet għandhom ikunu, sa fejn hu possibbli, ibbażati fuq l-evidenza u appoġġati minn sistemi ta' informazzjoni dwar is-saħħa adegwati;

(i)

investimenti fis-saħħa ffinanzjati, fost l-oħrajn, permezz ta' Fondi Strutturali u ta' Investiment jistgħu jkunu fattur importanti tas-sostenibbiltà tas-sistemi tas-saħħa, madankollu l-potenzjal sħiħ għall-użu aħjar ta' Fondi Strutturali u ta' Investiment għall-investimenti fis-saħħa mill-Istati Membri fil-perijodu 2014-2020 għad irid jinkiseb;

(j)

jittejbu l-kwalità u l-effiċjenza tas-sistemi tas-saħħa u għalhekk tittejjeb is-sostenibbiltà tagħhom;

(k)

ir-rwol tal-UE fil-qasam tal-valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-sistemi tas-saħħa (HSPA) f'koordinazzjoni u kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn, b'mod partikolari l-OECD u l-WHO jista' jiġi intensifikat aktar, filwaqt li jiġi allinjat mas-sistemi eżistenti;

(l)

l-Istati Membri jeħtieġu jsostnu l-provvista ta' farmaċewtiċi u apparat mediku affordabbli, innovattivi, effettivi u sikuri lill-popolazzjoni tagħhom filwaqt li tkun issalvagwardjata s-sostenibbiltà finanzjarja tas-sistemi tas-saħħa.

JILQA':

(a)

ir-riżultati tal-proċess ta' riflessjoni taħt l-awspiċi tal-Grupp ta' Ħidma dwar is-Saħħa Pubblika f'Livell Għoli bl-għan li jiġu identifikati modi effettivi ta' investiment fis-saħħa, sabiex issir ħidma għal sistemi tas-saħħa moderni, reattivi u sostenibbli;

(b)

ir-riżultati tal-proċess ta' riflessjoni dwar approċċi innovattivi għal mard kroniku fis-sistemi pubbliċi tas-saħħa u tal-kura tas-saħħa;

(c)

l-approċċ deskritt fid-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni dwar “L-Investiment fis-Saħħa” adottat bħala parti mill-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, “Lejn Investiment Soċjali għat-Tkabbir u l-Koeżjoni” (“Pakkett ta' Investiment Soċjali”) kif adottat fit-18 ta' Frar 2013 (4) li jenfasizza li s-saħħa hija valur fiha nnifisha kif ukoll prekondizzjoni għall-prosperità ekonomika u l-koeżjoni soċjali;

(d)

il-progress li sar mis-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar Tixjiħ Attiv u b'Saħħtu fl-implimentazzjoni tal-pjan strateġiku tagħha, kif ukoll it-tisħiħ tal-kooperazzjoni reġjonali li nbdiet mill-għażla ta' siti ta' referenza;

(e)

żvilupp u konsolidazzjoni ulterjuri, filwaqt li tiġi evitata d-duplikazzjoni tax-xogħol, ta' sistema ta' informazzjoni u ta' monitoraġġ tas-saħħa fil-livell tal-UE bbażata fuq l-Indikaturi Bażiċi tas-Saħħa Ewropej (ECHI) u sistemi eżistenti tal-monitoraġġ tas-saħħa u tar-rappurtar bħala riżultat ta' kooperazzjoni bejn l-Istati Membri appoġġati mill-Programmi ta' Azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-Saħħa;

JISTIEDEN LILL-ISTATI MEMBRI SABIEX:

(a)

jivvalutaw, kif xieraq, l-impatti possibbli tar-riformi tas-sistemi tas-saħħa kif ippreżentati fil-Programmi ta' Riforma Nazzjonali, inkluż effetti diretti u mhux diretti fuq is-saħħa, il-faqar tal-popolazzjoni, ir-rati tal-impjieg, il-produttività u l-kompetittività;

(b)

jiżguraw koordinazzjoni xierqa bejn il-formazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill (eż. EPSCO, ECOFIN eċċ.) li jittrattaw l-aspetti differenti tas-saħħa fil-qafas tal-Istrateġija Ewropa 2020 u s-Semestru Ewropew sabiex tittejjeb il-kwalità tad-djalogu politiku u sabiex jiżdied il-valur miżjud tad-diskussjonijiet tal-UE dwar politiki tas-saħħa li qegħdin jaffaċċaw sfidi li jmorru lil hinn minn sempliċi sostenibbiltà fiskali;

(c)

ikomplu d-djalogu mmirat lejn it-titjib tal-użu effettiv tal-Fondi Ewropej Strutturali u ta' Investiment (ESIF) għall-investimenti fis-saħħa u sabiex isir skambju ta' prattiki tajba dwar ippjanar, implimentazzjoni, monitoraġġ u soluzzjoni tal-problemi fil-perijodu 2014-2020 abbażi tal-eżiti tal-proċess ta' riflessjoni dwar dik it-tema, u b'mod partikolari l-għodda għall-użu effiċjenti tal-ESIF għall-investimenti fis-saħħa;

(d)

jistabbilixxu u jiżviluppaw, fuq bażi volontarja, politiki u programmi nazzjonali dwar forom integrati tal-kura u jiffurmaw mill-ġdid it-twassil frammentat tas-servizzi tas-saħħa u dawk soċjali billi:

il-kura integrata ssir prijorità fil-politiki u l-programmi tas-saħħa tagħhom fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali;

jiġi appoġġat l-iżvilupp tal-proċessi u l-għodod, b'enfasi speċjali fuq l-użu tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u l-istrumenti finanzjarji;

jinkoraġġixxu l-organizzazzjonijiet tal-professjonisti tas-saħħa biex ikollhom rwol attiv fil-kura integrata;

jippromovu t-taħriġ tal-ħaddiema fil-kura tas-saħħa dwar il-kura integrata;

tingħata s-setgħa lill-pazjenti u jiġu infurmati permezz tal-involviment ta' organizzazzjonijiet tal-pazjenti fl-iżvilupp ta' politiki u programmi dwar il-kura integrata fil-livelli xierqa kollha;

jiżviluppaw u jippromovu r-riċerka u l-innovazzjonijiet dwar il-kura integrata;

(e)

jużaw il-valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-sistemi tas-saħħa (HSPA) għat-tfassil tal-politika, ir-responsabbiltà u t-trasparenza;

(f)

jikkunsidraw l-iżvilupp tar-repożitorju ta' prattiki tajba li jista' jipprovdi illustrazzjoni għall-modernizzazzjoni b'suċċess tas-sistemi tas-saħħa u l-kura u jgħin biex jittejbu l-aqwa soluzzjonijiet, filwaqt li titqies il-ħidma tas-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u b'Saħħtu;

(g)

jitolbu lill-Grupp ta' Ħidma dwar is-Saħħa Pubblika fil-Livell Għoli:

imexxi l-attivitajiet taħt it-taqsimiet IV u V, kif koperti mill-kompetenzi tiegħu, bl-użu tal-fora eżistenti, kif adatt;

jiżviluppa u jadotta l-metodi biex isaħħaħ il-kapaċitajiet tiegħu.

JISTIEDEN LILL-KUMMISSJONI U LILL-ISTATI MEMBRI BIEX:

(a)

ikomplu r-riflessjonijiet dwar ir-rappreżentazzjoni adegwata tas-saħħa fil-qafas tal-Istrateġija Ewropa 2020 sabiex ikun żgurat li din il-kwistjoni strateġika tiġi inkluża anke waqt eżerċizzji futuri tas-Semestru Ewropew, soġġett għall-evalwazzjoni li jmiss ta' dan il-proċess;

(b)

jiżguraw il-koordinazzjoni neċessarja fil-livell nazzjonali u tal-UE sabiex is-settur tas-saħħa jiġi rrappreżentat b'mod adegwat fil-proċess tas-Semestru Ewropew, u biex jiġu simplifikati l-valutazzjonijiet tal-kura tas-saħħa li għaddejjin fil-livell tal-UE, b'mod partikolari permezz ta' koordinazzjoni u kooperazzjoni msaħħa mal-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali u l-Kumitat tal-Politika Ekonomika, u billi tiġi eżaminata u stabbilita relazzjoni ta' ħidma bejn il-Grupp ta' Ħidma dwar is-Saħħa Pubblika fil-Livell Għoli u l-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali;

(c)

ikomplu l-eżerċizzju ta' monitoraġġ sabiex tiġi indirizzata t-tema tas-saħħa fil-proċess tas-Semestru Ewropew, anke billi jsir skambju ta' informazzjoni mal-Istati Membri dwar żviluppi nazzjonali, u sabiex mill-kunċett ta' “aċċess għall-kura tas-saħħa ta' kwalità tajba” jinħarġu kriterji ta' valutazzjoni operattivi, fost l-oħrajn għall-iskopijiet ta' sommarji tematiċi dwar is-Sistemi tas-Saħħa;

(d)

ikomplu r-riflessjoni, fuq bażi volontarja, dwar aspetti li jista' jkollhom impatt fuq id-disponibbiltà, l-aċċessibbiltà, il-prezzijiet, l-ispejjeż, is-sigurtà tal-pazjenti u l-innovazzjoni tal-farmaċewtiċi u l-apparat mediku u, fejn hu rilevanti, dwar sistemi li jiffaċilitaw l-aċċess, filwaqt li jiġu rrispettati bis-sħiħ l-oqsma ta' kompetenza tal-Istati Membri;

(e)

jaqsmu l-għarfien, l-esperjenza u l-aħjar prattika dwar:

programmi, strutturi u politiki ta' kura integrata, inkluż sistemi ta' rappurtar u tagħlim, bil-għan li tiġi indirizzata l-ispiża;

l-effettività ta' interventi u soluzzjonijiet ta' kura integrata fil-livell tal-kura tas-saħħa u l-evalwazzjoni tat-trasferibbiltà tagħhom;

(f)

tittejjeb il-koordinazzjoni dwar il-valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-sistemi tas-Saħħa fil-livell tal-UE billi:

jiġi simplifikat id-dibattitu dwar il-qafas teoretiku tal-HSPA u jiġu identifikati metodoloġiji u għodod utli sabiex jiġi appoġġat min ifassal il-politika fit-teħid ta' deċiżjonijiet;

jiġu definiti l-kriterji għall-għażla tal-oqsma ta' prijorità għall-HSPA fil-livell tal-UE u tittejjeb id-disponibbiltà u l-kwalità ta' data u informazzjoni rilevanti;

(g)

jikkooperaw bil-għan li tiġi stabbilita sistema ta' informazzjoni dwar is-saħħa tal-UE sostenibbli u integrata, mibnija fuq dak li diġà nkiseb permezz ta' gruppi u proġetti differenti, bħall-proġetti ECHI-ECHIm, u b'mod partikolari jiġi esplorat il-potenzjal ta' konsorzju komprensiv Ewropew ta' infrastruttura għar-riċerka tal-informazzjoni dwar is-saħħa bħala għodda;

(h)

itejbu l-koordinazzjoni fil-livell tal-UE u jiżviluppaw azzjoni konkreta tal-UE għat-tnaqqis tal-piż tal-mard kroniku, inkluż billi: tiġi identifikata u tixxerred il-prattika tajba billi tintuża l-“Azzjoni Konġunta li tindirizza l-mard kroniku u tippromwovi t-tixjiħ attiv matul iċ-ċiklu tal-ħajja”, jiġu promossi l-prevenzjoni bikrija u l-immaniġġjar moderni u effettivi ta' mard kroniku kif ukoll l-investimenti fil-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard, tiġi indirizzata l-multimorbożità, tiġi allinjata l-aġenda ta' riċerka mal-ħtiġijiet tas-saħħa pubblika, jintuża l-għarfien mix-xjenza komportamentali u dixxiplini oħrajn, l-allinjament ma' proċessi internazzjonali oħrajn u l-kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet internazzjonali;

(i)

jikkooperaw bil-għan li jiġu evalwati l-inizjattivi tal-UE relatati mal-għoti ta' setgħat lill-pazjenti, u jitressqu ideat għal azzjonijiet ta' politika għall-ħolqien ta' kundizzjonijiet favorevoli u l-iżvilupp ta' gwida għall-għoti ta' setgħat lill-pazjenti;

JISTIEDEN LILL-KUMMISSJONI BIEX:

(a)

tappoġġa l-iskambji tal-aħjar prattiki u t-tagħlim reċiproku fost l-Istati Membri dwar l-użu effettiv u usa' tal-Fondi Ewropej Strutturali u ta' Investiment għall-investimenti fis-saħħa;

(b)

tappoġġa proġetti ta' kura integrata, b'enfasi speċjali fuq is-setgħat tal-pazjenti u l-immaniġġjar u l-prevenzjoni ta' mard kroniku;

(c)

tappoġġa Stati Membri permezz tal-użu tal-valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-sistemi tas-saħħa (HSPA);

(d)

tippreżenta l-evalwazzjoni tal-kunċett u l-approċċ tas-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar it-Tixjieħ Attiv u b'Saħħtu fl-ewwel semestru tal-2014, u tirrapporta darbtejn fis-sena dwar l-istat attwali tas-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar it-Tixjieħ Attiv u b'Saħħtu, il-progress li sar s'issa u l-passi li jmiss.


(1)  11487/13.

(2)  6936/13.

(3)  13958/1/ REV1.

(4)  6380/13 ADD 7.


21.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 376/7


ABBOZZ TA' STRATEĠIJA DWAR IL-ĠUSTIZZJA ELETTRONIKA EWROPEA 2014-2018

2013/C 376/06

I.   DAĦLA

1.

L-adozzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni Pluriennali dwar il-Ġustizzja elettronika 2009-2013 ikkostitwixxa pass ulterjuri fl-iżvilupp tal-Ġustizzja elettronika. Id-dimaterjalizzazzjoni tal-proċedimenti legali u l-użu ta' mezzi elettroniċi fil-komunikazzjoni bejn dawk kollha involuti f'attivitajiet ġudizzjarji saret element importanti fil-funzjonament effiċjenti tal-ġudikatura fl-Istati Membri. L-Istati Membri u l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom rieda komuni li jkomplu l-bini tas-sistema tal-Ġustizzja elettronika Ewropea.

2.

Il-Ġustizzja elettronika Ewropea timmira lejn l-użu u l-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni għas-servizz tas-sistemi ġudizzjarji tal-Istati Membri, b'mod partikolari f'sitwazzjonijiet transkonfinali, bil-ħsieb li jingħata aċċess akbar għall-ġustizzja u l-informazzjoni ġudizzjarja liċ-ċittadini, in-negozji, il-prattikanti tal-liġi u biex tiġi ffaċilitata aktar l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji u l-Istati Membri. Hija tħabrek biex ittejjeb l-effettività tas-sistema ġudizzjarja nnifisha filwaqt li tirrispetta l-indipendenza u d-diversità tas-sistemi ġudizzjarji tal-Istati Membri kif ukoll tad-drittijiet fundamentali.

3.

B'mod partikolari, jeħtieġ li l-Ġustizzja elettronika Ewropea tkompli tiġi żviluppata bħala servizz dirett għaċ-ċittadini Ewropej li se jibbenefikaw mill-valur miżjud tagħha, inkluż permezz tal-Portal tal-Ġustizzja elettronika. Għandu jiġi żgurat li l-utenti tas-sistema tal-Ġustizzja elettronika Ewropea, inkluż iċ-ċittadini, ikunu jistgħu jieħdu b'mod rapidu l-benefiċċji prattiċi tal-għodod tal-Ġustizzja elettronika.

4.

Ir-riżultati diġà miksuba, ir-restrizzjonijiet li jinqalgħu u l-objettivi previsti għall-futur jeħtieġu strateġija komprensiva tal-Ġustizzja elettronika Ewropea biex iwasslu l-impenn u l-parteċipazzjoni f'livell strateġiku. L-Istrateġija għall-Ġustizzja elettronika Ewropea 2014-2018 għandha l-għan li tibni fuq il-ħidma li diġà saret.

II.   KUNTEST TAL-IŻVILUPP TAL-ĠUSTIZZJA ELETTRONIKA FIL-LIVELL EWROPEW

1.   Sfond

5.

F'Ġunju 2007, il-Kunsill ĠAI ddeċieda li għandha titwettaq ħidma bil-ħsieb tal-iżvilupp, f'livell Ewropew, tal-użu tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni fil-qasam tal-ġustizzja, b'mod partikolari permezz tal-ħolqien ta' portal Ewropew biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-ġustizzja f'sitwazzjonijiet transkonfinali.

6.

Bi tweġiba għall-Kunsill, il-Kummissjoni ppreżentat il-Komunikazzjoni tagħha “Lejn Strateġija Ewropea dwar il-Ġustizzja Elettronika” ta' Ġunju 2008 (1) maħsuba biex tippromwovi l-iżvilupp ta' għodod tal-Ġustizzja elettronika fil-livell Ewropew f'koordinazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri. L-objettiv kien li toħloq sinerġiji bejn l-isforzi fil-livelli Ewropej u nazzjonali fil-qasam tal-Ġustizzja elettronika u li toffri ekonomiji ta' skala fil-livell Ewropew.

7.

Fil-laqgħa tiegħu tad-19 u l-20 ta' Ġunju 2008 l-Kunsill Ewropew laqa' l-inizjattiva biex “jiġi stabbilit progressivament portal uniku tal-e-Justice tal-Unjoni Ewropea sa tmiem l-2009.” L-għan ta' dan il-Portal ikun li jiġi pprovdut punt ta' aċċess uniku, multilingwistiku, faċli għall-utenti (“punt ta' kuntatt waħdieni”) għas-sistema tal-Ġustizzja elettronika Ewropea kollha, jiġifieri għal siti elettroniċi u/jew servizzi ta' informazzjoni Ewropej u nazzjonali.

8.

L-ewwel Pjan ta' Azzjoni pluriennali għall-Ġustizzja Elettronika Ewropea (2009-2013), imħejji b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew, ġie adottat mill-Kunsill ĠAI f'Novembru 2008.

9.

Flimkien mal-adozzjoni tal-ewwel Pjan ta' Azzjoni, il-Kunsill approva l-istabbiliment ta' struttura ta' ħidma ġdida. Il-Gruppi ta' Ħidma tal-Kunsill dwar il-Leġislazzjoni elettronika sussegwentement wettaq ħidma konsiderevoli biex iwettaq il-mandat mogħti lilu mill-Kunsill. Il-biċċa l-kbira tal-għanijiet stabbiliti fl-ewwel Pjan ta' Azzjoni nkisbu u l-ħidma relatata għadha għaddejja.

10.

Il-Parlament Ewropew wera l-interess tiegħu fil-ħidma mwettqa fil-qasam tal-Ġustizzja elettronika. Fit-18 ta' Diċembru 2008 huwa adotta Riżoluzzjoni dwar il-Ġustizzja elettronika (2), li fiha stqarr, fost l-oħrajn, li għandu jitwaqqaf mekkaniżmu adatt biex jiżgura li leġiżlazzjoni futura titfassal b'mod li tkun tista' tintuża f'applikazzjonijiet online. Huwa adotta wkoll Riżoluzzjoni dwar il-Ġustizzja elettronika fil-laqgħa Plenarja tiegħu tat-22 ta' Ottubru 2013 (3), fejn appella biex jiżdied l-użu ta' applikazzjonijiet elettroniċi, il-proviżjoni elettronika tad-dokumenti, l-użu ta' vidjokonferenzi u l-interkonnessjoni tar-reġistri ġudizzjarji u amministrattivi biex titnaqqas aktar l-ispiża tal-proċedimenti ġudizzjarji u barra mill-qorti.

2.   Kisbiet ewlenin

11.

Il-Portal tal-Ġustizzja Elettronika, li huwa ospitat u mħaddem mill-Kummissjoni f'konformità mal-linji gwida tal-Kunsill, ġie ppreżentat fis-16 ta' Lulju 2010. Dan l-iżvilupp ta' din il-website mill-Istati Membri u l-Kummissjoni avvanza b'mod kostanti fil-forma ta' funzjonalitajiet ġodda (bħal forom elettroniċi dinamiċi) u ż-żieda regolari ta' kontenut ġdid. Il-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika għandu l-għan li jservi ta' “punt ta' kuntatt waħdieni” għaċ-ċittadini u l-professjonisti legali Ewropej, li jippermettilhom jiksbu, fil-lingwa tagħhom stess, informazzjoni dwar il-proċeduri Ewropej u nazzjonali u l-funzjonament tal-ġustizzja.

12.

Diversi Stati Membri diġà żviluppaw u pparteċipaw f'għadd ta' proġetti pilota fil-qasam tal-Ġustizzja elettronika, pereżempju bil-ħsieb li jiġu interkonnessi r-reġistri tal-insolvenza tal-Istati Membri u jiġu introdotti żviluppi tekniċi sinifikanti. Infrastruttura għall-Ġustizzja elettronika Ewropea qed tiżviluppa gradwalment. Element importanti huwa ffurmat bl-infrastruttura teknika u organizzattiva għall-iskambju sigur tad-data legali bejn il-ġudikatura, l-organizzazzjonijiet governattivi, il-professjonisti legali, iċ-ċittadini u n-negozji fil-qafas tal-proġett tal-CODEX elettroniku.

13.

Għadd kbir ta' Stati Membri introduċew is-sistemi tal-vidjokonferenzi biex jaċċelleraw il-proċeduri ġudizzjarji billi jiffaċilitaw is-smigħ tax-xhieda jew tal-partijiet. Il-ħidma maħsuba biex tinkorpora s-siti elettroniċi tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali u tal-Atlas Ġudizzjarju tinsab għaddejja. Il-Kunsill adotta wkoll Deċiżjoni li tistabbilixxi l-kooperazzjoni man-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f'materji kriminali.

14.

Ir-riżultati tal-kwestjonarju reċenti dwar il-Ġustizzja elettronika (4) juru li dan il-qasam evolva b'mod konsiderevoli fl-Istati Membri mill-adozzjoni tal-ewwel Pjan ta' Azzjoni pluriennali għall-Ġustizzja elettronika Ewropea. L-Istrateġija dwar il-Ġustizzja elettronika Ewropea 2014-2018 ser tibni fuq dan is-suċċess.

15.

Fil-qasam tal-liġi elettronika ġew żviluppati moduli importanti għall-aċċessibbilità u l-interoperabbiltà semantika tar-riżorsi legali. Fl-2009 il-Kunsill adotta l-Konklużjonjiet tal-Kunsill dwar l-Identifikatur Ewropew tal-Każistika (ECLI) biex ikunu jistgħu jinstabu aħjar, u jiġi ffaċilitat l-ikkwotar inekwivoċi ta' sentenzi maħruġa mill-qrati Ewropej u nazzjonali. Bosta Stati Membri diġà implimentaw l-ECLI. Il-Kummissjoni u diversi Stati Membri qed iħejju biex jintroduċu l-interfaċċja ta' tiftix tal-ECLI Ewropew fil-Portal tal-Ġustizzja elettronika sal-ewwel kwart tal-2014. L-introduzzjoni tal-ECLI qed titħejja wkoll mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.

16.

Fl-2011, il-Kunsill adotta l-Konklużjonijiet dwar l-Identifikatur Ewropew tal-Każistika (ELI), li introduċa standard volontarju għall-identifikar, l-immarkar, u l-ikkwotar elettroniku tal-istrumenti legali Ewropej u nazzjonali. L-istandard ġie adottat għall-użu fil-EUR-Lex u qed jiġi introdott minn diversi Stati Membri.

3.   Konsistenza mal-qafas tal-Gvern elettroniku

17.

Il-Ġustizzja elettronika Ewropea għandha tħabrek għal aktar konsistenza mal-qafas ġenerali tal-Gvern elettroniku, li huwa speċifikament deskritt fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni (COM(2010) 744 final) li tintroduċi l-Istrateġija Ewropea għall-Interoperabbiltà (EIS) u l-Qafas Ewropew għall-Interoperabbiltà. F'dawn id-dokumenti huwa ċar li interoperabbiltà msaħħa fil-livell legali, organizzattiv, semantiku u tekniku, li twassal għall-ħolqien ta' ekosistema sostenibbli, hija essenzjali biex timmassimizza l-potenzjal soċjali u ekonomiku tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni. Is-sistema tal-Ġustizzja elettronika Ewropea għandha tiġi żviluppata f'konformità mal-prinċipju ta' indipendenza ġudizzjarja u s-separazzjoni tal-poteri.

III.   PRINĊIPJI ĠENERALI

18.

Il-ħidma fil-qasam tal-Ġustizzja elettronika Ewropea hija bbażata fuq il-prinċipji bażiċi li ġejjin:

(a)   Azzjoni volontarja

19.

Il-parteċipazzjoni volontarja fi proġetti tal-Ġustizzja elettronika Ewropea hija fid-diskrezzjoni ta' kull Stat Membru individwali, ħlief fejn ikun ġie adottat strument leġislattiv tal-Unjoni Ewropea li jinkludi rekwiżit għall-implimentazzjoni ta' proġett speċifiku fil-kuntest tas-sistema tal-Ġustizzja elettronika Ewropea.

(b)   Deċentralizzazzjoni

20.

Il-kunċett ta' Ġustizzja elettronika Ewropea huwa bbażat fuq il-prinċipju ta' sistema deċentralizzata fil-livell Ewropew li tgħaqqad flimkien lid-diversi sistemi nazzjonali indipendenti interoperabbli fl-Istati Membri. Skont dan il-prinċipju ġenerali ta' deċentralizzazzjoni huwa d-dover ta' kull Stat Membru li jiżgura l-implimentazzjoni teknika u l-ġestjoni tas-sistemi nazzjonali tal-Ġustizzja elettronika meħtieġa sabiex tiġi ffaċilitata l-interkonnessjoni bejn is-sistemi tal-Istati Membri.

21.

Madankollu, ċertu grad ta' ċentralizzazzjoni fil-livell tal-UE huwa metieġ. Iċ-ċentralizzazzjoni tista' wkoll tiġi prevista f'xi sitwazzjonijiet speċifiċi, eżempju meta din tkun soluzzjoni aktar kost-effettiva jew fejn ikun ġie adottat strument leġiżlattiv.

(c)   Interoperabbiltà

22.

L-interoperabbiltà, li tippermetti l-interkonnessjoni tas-sistemi tal-Istati Membri u l-użu ta' soluzzjonijiet ċentralizzati fejn meħtieġ, hija element fundamentali tas-sistemi deċentralizzati. Il-kompatibbiltà bejn id-diversi aspetti tekniċi, organizzattivi, legali u semantiċi magħżulin għall-applikazzjonijiet tas-sistema ġudizzjarja għandhom jiġu żgurati, filwaqt li tiġi garantita flessibbiltà massima għall-Istati Membri.

(d)   Dimensjoni Ewropea

23.

L-Istrateġija dwar il-Ġustizzja elettronika Ewropea hija maħsuba biex tkopri proġetti b'dimensjoni Ewropea fl-oqsma tad-dritt ċivili, kriminali u amministrattiv.

24.

Proġetti żviluppati skont il-Ġustizzja elettronika Ewropea, b'mod partikolari l-proġetti kollha li għandhom jiġu inklużi fil-Portal, għandu jkollhom il-potenzjal li jinvolvu lill-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri kollha għandhom jiġu inkoraġġuti jipparteċipaw fil-proġetti kollha sabiex tiġi żgurat il-vijabbiltà fit-tul u l-kost-effittività tagħhom. Il-proġetti kollha għandu jkollhom il-potenzjal li jagħtu benefiċċju prattiku dirett b'mod partikolari liċ-ċittadini, in-negozji u/jew il-ġudikatura.

25.

L-iżvilupp tas-sistema tal-Ġustizzja elettronika Ewropea għandu jieħu kont ukoll tal-proġetti nazzjonali li joffru valur miżjud Ewropew.

IV.   L-OBJETTIVI TAL-ĠUSTIZZJA ELETTRONIKA EWROPEA

(a)   Aċċess għall-informazzjoni fil-qasam tal-ġustizzja

26.

L-objettiv huwa li jittejjeb l-aċċess għall-informazzjoni fil-qasam tal-ġustizzja fl-Unjoni Ewropea. Il-Portal tal-Ġustizzja elettronika għandu rwol importanti biex jintlaħaq dan l-objettiv.

(b)   Aċċess għall-qrati u proċedimenti extraġudizzjarji f'sitwazzjonijiet transkonfinali

27.

Il-Ġustizzja elettronika Ewropea għandu jkollha l-għan li toffri aċċess għall-qrati u li tiffaċilita l-użu ta' proċedimenti extraġudizzjarji permezz tal-użu ta' komunikazzjoni elettronika f'sitwazzjonijiet transkonfinali.

28.

Għalhekk jeħtieġ li tkompli l-ħidma li diġà bdiet fil-livell nazzjonali f'għadd ta' Stati Membri u li jinħolqu l-kondizzjonijiet għal servizzi ġudizzjarji transkonfinali interattivi fil-livell Ewropew.

29.

Id-dematerjalizzazzjoni tal-proċedimenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji għandha titkompla skont il-prinċipju ta' azzjoni volontarja mill-Istati Membri.

(c)   Komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji

30.

Huwa ta' importanza partikolari li tiġi ssimplifikata u mħeġġa l-komunikazzjoni elettronika bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji tal-Istati Membri (eżempju permezz tal-vidjokonferenzi jew skambji ta' data elettroniċi siguri.

31.

Il-membri tal-awtoritajiet ġudizzjarji għandhom jingħataw aċċess sigur għad-diversi funzjonalitajiet riżervati għalihom; huma għandu jkollhom drittijiet tal-aċċess differenzjati u għandu jiġi applikat metodu ta' awtentikazzjoni uniformi jew interoperabbli.

V.   IMPLIMENTAZZJONI TAL-ISTRATEĠIJA

1.   Il-Portal tal-Ġustizzja elettronika Ewropea

32.

Il-Portal tal-Ġustizzja elettronika Ewropea għandu jibqa' jiġi żviluppat bħala punt ta' kuntatt waħdieni. Dan ma jipprekludix mezzi oħra ta' komunikazzjoni (eżempju permezz ta' trasmissjoni minn netwerk għal ieħor).

33.

Il-Portal tal-Ġustizzja elettronika Ewropea għandu jipprovdi informazzjoni liċ-ċittadini, in-negozji u l-prattikanti dwar il-liġi tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha. Il-Portal għandu jkun ukoll mezz li joffri aċċess għal informazzjoni relatata oħra fil-livell nazzjonali, Ewropew u internazzjonali fil-qasam tal-ġustizzja.

2.   Interoperabbiltà

34.

Għandha tiġi żgurata interoperabbiltà organizzattiva, teknika u semantika. Għal dan il-għan, soluzzjonijiet tekniċi għall-Ġustizzja elettronika Ewropea għandhom jiġu żviluppati għall-iskambju tad-data sigur bejn il-ġudikatura, l-amministrazzjonijiet nazzjonali, il-professjonisti legali, iċ-ċittadini u n-negozji. Standards tekniċi miftuħa disponibbli u soluzzjonijiet diġà żviluppati (eżempju proġetti bħal Codex elettroniku) għandhom jitqiesu qabel ma jiġu żviluppati oħrajn ġodda. L-Istati Membri wkoll għandu jkollhom rwol attiv fl-iżvilupp ta' dawn is-soluzzjonijiet u t-teħid ta' deċiżjonijiet dwarhom.

3.   Aspetti leġiżlattivi

35.

Il-ħtieġa li jiġi żgurat l-użu konsistenti ta' teknoloġiji moderni tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni fl-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni ġdida tal-UE fil-qasam tal-ġustizzja, inklużi l-emendi u r-riformulazzjonijiet tal-leġiżlazzjoni eżistenti, għandha titqies fil-proċess leġiżlattiv. Id-data li għandha tiġi trasferita għandha tiġi deskritta bil-kontenut tagħha biss, u mhux b'xi rappreżentazzjoni viżiva possibbli. Mezzi ta' trasferiment ta' data jew dokumenti għandhom jiġu deskritti b'mod funzjonali u newtrali mill-aspett teknoloġiku.

4.   Web Semantiku legali Ewropew

36.

L-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni legali, u b'mod partikolari data relatata mal-leġislazzjoni Ewropea jew nazzjonali, il-każistika u l-glossarji legali, huwa mxekkel min-nuqqas ta' mezzi effettivi għall-kondiviżjoni ta' din it-tip ta' data.

37.

Proġetti differenti jistgħu jindirizzaw din il-kwistjoni u jżidu l-iskambju ta' u l-interoperabbiltà semantika ta' data legali fl-Ewropa kollha u lil hinn minnha. Għandha tkompli l-ħidma fuq bażi volontarja dwar l-iżvilupp tal-internet semantiku legali Ewropew, maħsub biex itejjeb l-aċċessibbiltà u l- proċessabbiltà ta' informazzjoni legali billi l-identifikazzjoni u s-semantika tad-data legali jkunu interoperabbli.

5.   Interkonnessjoni tar-reġistri

38.

Għandha tiġi promossa l- interkonnessjoni tar-reġistri nazzjonali li fihom informazzjoni rilevanti għall-qasam tal-ġustizzja. Għandhom jiġu żgurati l-prekondizzjonijiet tekniċi u legali meħtieġa biex tali interkonnessjonijiet ikunu possibbli.

39.

L-azzjoni f'dan il-qasam għandha tkun iffokata fuq l-interkonnessjoni tar-reġistri li joħolqu interess għaċ-ċittadini, in-negozji, l-prattikanti legali u l-ġudikatura.

6.   Netwerks

40.

Is-sistema tal-Ġustizzja elettronika tista' toħloq kondizzjonijiet għall-iffaċilitar ta' diversi netwerks eżistenti fil-livell Ewropew fil-qasam tal-ġustizzja, bħan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f'materji ċivili u kummerċjali u n-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f'materji kriminali. Għal dan il-għan, il-possibbiltajiet offruti mis-sistema tal-Ġustizzja elettronika Ewropea u l-Portal tal-Ġustizzja elettronika għandhom jiġu esplorati aktar f'konsultazzjoni mal-awtoritajiet rilevanti.

7.   Kooperazzjoni ma' prattikanti legali u utenti oħra tal-Ġustizzja elettronika Ewropea

41.

L-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea dwar il-Ġustizzja elettronika titlob il-parteċipazzjoni tal-ġudikatura u prattikanti legali rilevanti oħra fl-Istati Membri. Għalhekk dawn il-prattikanti legali għandhom ikunu involuti f'diskussjonijiet u proġetti fil-qasam tal-Ġustizzja elettronika Ewropea sabiex jiġi żgurat li s-soluzzjonijiet li ser jiġu żviluppati jilħqu l-bżonnijiet attwali ta' kull grupp immirat.

42.

Għaldaqstant, huwa essenzjali li r-rappreżentanti tal-ġudikatura tal-Istati Membri jkollhom l-opportunità li jikkontribwixxu fil-ħidma dwar il-Ġustizzja elettronika Ewropea, speċjalment dwar is-soluzzjonijiet li għandhom jiġu stabbiliti għall-Ġustizzja elettronika Ewropea b'tali mod li jistgħu jitqiesu l-fehmiet tagħhom u l-ħtiġijiet tal-utenti.

43.

Barra minn hekk, huwa mixtieq li prattikanti legali oħra, pereżempju l-avukati, in-nutara, l-uffiċjali ġudizzjarji u oħrajn, ikunu involuti f'diskussjonijiet futuri dwar il-Ġustizzja elettronika Ewropea biex jiġi żgurat li s-soluzzjonijiet li ser jiġu żviluppati jilħqu l-ħtiġijiet reali tagħhom.

44.

Huwa f'dan il-kuntest li għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' kooperazzjoni ma' prattikanti legali bħal dawn biex jiġi żgurat li jittieħed kont ta' kwistjonijiet ta' interess reċiproku fil-kuntest tal-Istrateġija Ewropea dwar il-Ġustizzja elettronika.

45.

Għandu jittieħed kont ukoll biex jinġabru l-fehmiet u r-reazzjonijiet minn rappreżentanti tal-pubbliku b'mod ġenerali, inklużi l-utenti tal-Portal, kif ukoll l-operaturi tan-negozji.

8.   Traduzzjoni

46.

It-tħassib li ċ-ċittadini Ewropej għandhom ikunu jistgħu jgawdu minn aċċess faċli għall-Ġustizzja elettronika Ewropea ser ikun ifisser li għandhom jiġu kkunsidrati miżuri kost-effettivi u b'saħħithom fuq perijodu twil li jiffokaw fuq it-traduzzjoni. Il-Portal tal-Ġustizzja elettronika għandu joffri traduzzjonijiet affidabbli tal-kontenut tiegħu fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea.

9.   Regoli u drittijiet fil-qasam tal-Ġustizzja elettronika

47.

Żviluppi futuri fil-qasam tal-Ġustizzja elettronika Ewropea ser joħolqu sfidi ġodda għall-protezzjoni ta' data personali. Huwa previst li l-iskala tal-ġbir u l-kondiviżjoni tad-data ser jiżdied bl-implimentazzjoni tal-istrateġija futura tal-Ġustizzja elettronika Ewropea. Il-protezzjoni ta' data personali għalhekk għandha rwol importanti f'dan il-kuntest. Ħidma futura fil-qafas tal-Ġustizzja elettronika għandha tieħu kont tar-regoli dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u r-regoli dwar il-moviment ħieles ta' data personali.

48.

Ir-regoli dwar is-sjieda tal-informazzjoni għandhom jiġu stabbiliti, kif meħtieġ, biex jiġu ddeterminati r-responsabbiltajiet rigward il-kontenut tad-data li għandha tiġi ppubblikata fil-Portal tal-Ġustizzja elettronika. Fil-prinċipju, kull persuna li tipprovdi kontenut hija unikament responsabbli għal xogħolha u għandha tikkonforma mad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u kwalunkwe rekwiżit legali applikabbli ieħor.

49.

Għandhom jiġu stabbiliti regoli simili għall-użu ta' funzjonalitajiet elettroniċi li jippermettu l-iskambju ta' informazzjoni, inkluż l-iskambju ta' data personali, bejn l-awtoritajiet ġudizzjarja tal-Istati Membri u għall-preżentazzjoni elettronika ta' dokumenti li għandhom jintużaw fi proċedimenti tal-qorti.

50.

F'dan il-kuntest b'mod partikolari, il-Kummissjoni hija mistiedna tkompli teżamina l-ħtieġa li tadotta proposta għal strument leġiżlattiv fil-qasam tal-Ġustizzja elettronika. Dan l-istrument għandu jiddefinixxi l-qafas legali ġenerali u l-mezzi għall-implimentazzjoni ta' strateġija konkreta dwar il-Ġustizzja elettronika fil-livell Ewropew.

10.   Promozzjoni

51.

Fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea dwar il-Ġustizzja elettronika, għandha titqies il-promozzjoni tal-funzjonalitajiet disponibbli fost l-utenti tas-sistemi ta' Ġustizzja elettronika Ewropea.

11.   Finanzjament

52.

L-iżvilupp tal-Ġustizzja elettronika Ewropea jeħtieġ riżorsi finanzjarji konsiderevoli. Għalhekk huwa importanti li jiġi pprovdut finanzjament adegwat fil-livell tal-UE, b'mod partikolari biex:

(a)

jiġi mħeġġeġ l-istabbiliment ta' sistemi tal-Ġustizzja elettronika fil-livell nazzjonali biex titwitta t-triq għall-Ġustizzja elettronika Ewropea, kif ser jiġi implimentat fid-dawl ta' din l-istrateġija, inklużi azzjonijiet bħal dawk imsemmija fil-paragrafu 30 u l-interkonnessjoni tar-reġistri nazzjonali; għandha tingħata wkoll attenzjoni biex tiġi żgurata s-sostenibbiltà tar-riżultati ta' proġetti bħal CODEX elettroniku u eSENS;

(b)

jippermettu l-iżvilupp ta' proġetti fil-livell Ewropew, inkluż it-tħaddim, il-manutenzjoni u l-iżvilupp ulterjuri tal-Portal tal-Ġustizzja elettronika Ewropea;

(c)

jiġi żgurat li l-Portal tal-Ġustizzja elettronika jista' jkompli jiġi offrut bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni.

53.

Il-finanzjament fil-livell Ewropew tal-ħidma fil-qasam tal-Ġustizzja elettronika (kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll Ewropew), inklużi l-proġetti konkreti li għandhom jiġu definiti u implimentati skont il-Pjan ta' Azzjoni futur, għandu jiġi garantit permezz tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020 u b'mod partikolari l-pakkett finanzjarju għall-Programm tal-Ġustizzja 2014-2020.

54.

Il-proġetti relatati mal-Ġustizzja elettronika fis-sens ta' din l-istrateġija u l-Pjan ta' Azzjoni relatat jistgħu wkoll jiġu ffinanzjati taħt programmi eżistenti oħra tal-Unjoni dment li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti f'dawk il-programmi (5).

12.   Relazzjonijiet esterni

55.

L-Unjoni u l-Istati Membri għandhom, sakemm huwa fattibbli, jiżviluppaw kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fil-qasam tal-Ġustizzja elettronika.

56.

Din il-kooperazzjoni possibbli għandha tiġi implimentata filwaqt li tirrispetta r-regoli istituzzjonali stabbiliti fil-livell tal-Unjoni Ewropea.

13.   Pjan ta' Azzjoni Pluriennali dwar il-Ġustizzja elettronika 2014-2018

57.

Pjan ta' Azzjoni Pluriennali għandu jiġi adottat matul l-ewwel semestru tal-2014 sabiex tiġi implimentata din l-istrateġija u sservi ta' gwida prattika għas-segwitu tagħha. Il-Pjan ta' Azzjoni għandu jinkludi lista ta' proġetti ppjanati għall-perijodu inkwistjoni b'indikazzjonijiet ċari ta' dawk li jixtiequ jieħdu sehem, azzjonijiet għall-implimentazzjoni prattika tagħhom u tabella indikattiva li tippermetti segwitu konkret għall-Pjan ta' Azzjoni mill-Grupp ta' Ħidma dwar il-Liġi elettronika (Ġustizzja elettronika) u, fejn adatt, minn partijiet interessati rilevanti. Ir-riżultati tal-Pjan ta' Azzjoni pluriennali preċedenti dwar il-Ġustizzja elettronika u l-pjan direzzjonali relatat ser jitqiesu u, jekk adatt, jiġu segwiti fil-Pjan ta' Azzjoni ġdid.

58.

Il-Grupp ta' Ħidma ser iħejji l-Pjan ta' Azzjoni f'konsultazzjoni mal-Kummissjoni u tal-anqas darba kull semestru ser jagħmel monitoraġġ tal-implimentazzjoni tiegħu, li għandha tiġi adottata jekk ikun meħtieġ minn żviluppi li għaddejjin.

59.

Jekk meħtieġ, gruppi informali ta' Stati Membri involuti fi proġetti speċifiċi jistgħu jiltaqgħu sabiex iwettqu progress f'dawn l-oqsma ta' ħidma. Ir-riżultati ta' dawn il-laqgħat għandhom jiġu ppreżentati lill-Grupp ta' ħidma dwar il-Liġi elettronika (Ġustizzja elettronika).


(1)  COM(2008) 329 final.

(2)  (2008/2125 (INI)).

(3)  (2013/2852 (RSP)).

(4)  Ara 15690/1/12 REV 1 EJUSTICE 73 JURINFO 46 JUSTCIV 331 COPEN 244 CONSOM 139 DRS 126 DROIPEN 159.

(5)  Il-Kummissjoni hija mistiedna tippreżenta tabella tal-mekkaniżmi ta' finanzjament potenzjali kollha disponibbli għal proġetti fil-livell tal-UE u f'dak nazzjonali, li jistgħu jintużaw għall-finanzjament tal-Ġustizzja elettronika.


Il-Kummissjoni Ewropea

21.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 376/12


Rata tal-kambju tal-euro (1)

L-20 ta’ Diċembru 2013

2013/C 376/07

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,3655

JPY

Yen Ġappuniż

142,66

DKK

Krona Daniża

7,4607

GBP

Lira Sterlina

0,83480

SEK

Krona Żvediża

8,9905

CHF

Frank Żvizzeru

1,2263

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

8,4160

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

27,660

HUF

Forint Ungeriż

298,83

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,7022

PLN

Zloty Pollakk

4,1653

RON

Leu Rumen

4,4780

TRY

Lira Turka

2,8583

AUD

Dollaru Awstraljan

1,5405

CAD

Dollaru Kanadiż

1,4600

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

10,5890

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,6725

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,7310

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 450,05

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

14,2900

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

8,2889

HRK

Kuna Kroata

7,6388

IDR

Rupiah Indoneżjan

16 651,42

MYR

Ringgit Malażjan

4,4898

PHP

Peso Filippin

60,830

RUB

Rouble Russu

45,0800

THB

Baht Tajlandiż

44,515

BRL

Real Brażiljan

3,2489

MXN

Peso Messikan

17,8300

INR

Rupi Indjan

84,7160


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

21.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 376/13


Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

2013/C 376/08

Skont l-Artikolu 35(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), ittieħdet deċiżjoni li s-sajd jingħalaq kif deskritt fit-tabella hawn taħt:

Data u ħin tal-għeluq

27.11.2013

Tul ta' żmien

27.11.2013-31.12.2013

Stat Membru

Ir-Renju Unit

Stokk jew Grupp ta’ stokkijiet

MAC/2A34.

Speċi

Kavalli (Scomber scombrus)

Żona

L-ilmijiet taż-żoni IIIa u IV; l-ilmijiet taż-żoni IIa, IIIb, IIIc u s-Subdiviżjonijiet 22-32

Tip(i) ta’ bastimenti tas-sajd

Numru ta’ referenza

75/TQ40


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.


21.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 376/13


Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

2013/C 376/09

Skont l-Artikolu 35(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), ittieħdet deċiżjoni li s-sajd jingħalaq kif deskritt fit-tabella hawn taħt:

Data u ħin tal-għeluq

25.10.2013

Tul ta' żmien

25.10.2013-31.12.2013

Stat Membru

Spanja

Stokk jew Grupp ta’ stokkijiet

RED/51214D.

Speċi

Redfish (Sebastes spp.)

Żona

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żona V; kif ukoll l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni XII u XIV

Tip(i) ta’ bastiment(i) tas-sajd

Numru ta’ referenza

76/TQ40


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.


21.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 376/14


Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri rigward l-għeluq tas-sajd

2013/C 376/10

Skont l-Artikolu 35(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), ittieħdet deċiżjoni li s-sajd jingħalaq kif deskritt fit-tabella hawn taħt:

Data u ħin tal-għeluq

25.10.2013

Tul ta' żmien

25.10.2013-31.12.2013

Stat Membru

Spanja

Stokk jew Grupp ta' stokkijiet

RED/N1G14P.

Speċi

Redfish (Sebastes spp.)

Żona

L-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żona NAFO 1F u l-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żoni V u XIV

Tip(i) ta' bastimenti tas-sajd

Numru ta' referenza

77/TQ40


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.


21.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 376/14


Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

2013/C 376/11

Skont l-Artikolu 35(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), ittieħdet deċiżjoni li s-sajd jingħalaq kif deskritt fit-tabella hawn taħt:

Data u ħin tal-għeluq

2.12.2013

Tul ta' żmien

2.12.2013-31.12.2013

Stat Membru

Il-Portugall

Stokk jew Grupp ta’ stokkijiet

GFB/89-

Speċi

Lipp Abjad (Phycis blennoides)

Żona

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII u IX

Tip(i) ta’ bastimenti tas-sajd

Numru ta’ referenza

FS79/DSS


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.


21.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 376/15


Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

2013/C 376/12

Skont l-Artikolu 35(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-politika komuni tas-sajd (1), ittieħdet deċiżjoni li s-sajd jingħalaq kif deskritt fit-tabella hawn taħt:

Data u ħin tal-għeluq

3.12.2013

Tul ta' żmien

3.12.2013-31.12.2013

Stat Membru

Ir-Renju Unit

Stokk jew Grupp ta’ stokkijiet

HER/4AB.

Speċi

Aringa (Clupea Harengus)

Żona

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV fit-Tramuntana ta’ 53° 30′ N

Tip(i) ta’ bastimenti tas-sajd

Numru ta’ referenza

80/TQ40


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.


21.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 376/15


Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

2013/C 376/13

Skont l-Artikolu 35(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), ittieħdet deċiżjoni li s-sajd jingħalaq kif deskritt fit-tabella hawn taħt:

Data u ħin tal-għeluq

4.12.2013

Tul ta' żmien

4.12.2013-31.12.2013

Stat Membru

Spanja

Stokk jew Grupp ta’ stokkijiet

GHL/N3LMNO

Speċi

Ħalibatt tal-Groenlandja (Reinhardtius hippoglossoides)

Żona

Iż-żona 3LMNO tan-NAFO

Tip(i) ta’ bastimenti tas-sajd

In-numru ta’ referenza

82/TQ40


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.


21.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 376/16


L-Arranġamenti tat-Trasport Applikabbli fl-Istati Membri taż-Żona tal-Euro

L-Artikolu 13(5)

Ir-Regolament (UE) Nru 1214/2011

2013/C 376/14

Il-KUMITAT TAS-CIT

Għas-CIT tal-bankonoti, l-Istati Membri taż-Żona tal-Euro jridu jagħżlu tal-anqas waħda mill-għażliet stipulati fl-Artikoli 14, 15, 16, 17 jew 18 tar-Regolament.

Għas-CIT tal-muniti, l-Istati Membri taż-Żona tal-Euro jridu jagħżlu tal-anqas waħda mill-għażliet stipulati fl-Artikoli 19 u 20 tar-Regolament.

L-Istati Membri taż-Żona tal-Euro jridu jikkonfermaw li l-arranġamenti tat-trasport li ntgħażlu huma komparabbli mal-arranġamenti ta’ trasport permessi għat-trasport domestiku tas-CIT.

Pajjiż

L-arranġamenti applikabbli għat-trasport tal-bankonoti

L-arranġamenti applikabbli għat-trasport tal-muniti

Konferma fuq il-komparabbiltà mal-arranġamenti tat-trasport domestiku tas-CIT

AT

L-Artikoli 14-18

L-Artikoli 19-20

 

BE

L-Artikolu 16 u l-Artikolu 18.

Il-Belġju ddeċieda li għandu japplika l-obbligu stabbilit fl-Artikolu 13(4) tar-Regolament.

L-Artikolu 20 tar-Regolament.

L-għażliet stabbiliti fl-Artikoli 16, 18 u 20 tar-reglament huma simili għall-arranġamenti tat-trasport awtorizzati għat-trasport tal-flus kontanti fil-Belġju.

L-obbligu fl-Artikolu 13(4) japplika permezz tar-Regolament Belġjan dwar it-trasport nazzjonali.

CY

 

 

 

DE

L-Artikolu 17

L-Artikolu 19

iva

EE

 

 

 

EI

 

 

 

EL

 

 

 

ES

(a)

Fir-rigward tat-trasport tal-bankonoti, skont id-dispożizzjonijiet fir-regolament Ewropew dwar l-obbligu li jintgħażel mill-inqas wieħed mill-metodi fl-Artikoli 14 sa 18, il-metodu permess skont il-leġiżlazzjoni proprja tagħna huwa dak fl-Artikolu 17 tar-Regolament Ewropew.

(b)

Fir-rigward tal-muniti, il-metodu li għandu jkun awtorizzat skont il-leġiżlazzjoni tagħna huwa dak fl-artikolu 20 tar-Regolament Ewropew.

iva

FI

L-Artikolu 17

L-Artikolu 20

iva

FR

I.

Muniti u karti tal-bankonoti għall-istampar tal-bankonoti għandhom ikunu trasportati:

(1)

jew f'vetturi armati b'ekwipaġġ ta' mill-inqas tliet persuni, inkluż is-sewwieq, skont l-Artikolu 4

(Artikolu 4:

I –

Il-vettura armata trid tkun mgħammra biex tiżgura is-sigurtà tal-ekwipaġġ u tal-flus, ġojjelli jew materjal prezzjuż li jkun qiegħed jiġi trasportat.

Trid tkun mill-inqas mgħammra:

(1)

b'sistema ta' komunikazzjoni u allarm konnessa maċ-ċentru ta' allarm tal-Kumpanija CIT. Sabiex tkun żgurata l-approvazzjoni tal-vetturi armati CIT impurtati minn Stati Membri oħra jew partijiet oħra għall-ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, rapporti tat-testijiet u ċertifikati huma aċċettati jekk ikunu magħmula minn korp approvat jew iċċertifikat f'dawn l-Istati u jiggarantixxi li l-vettura armata hija konformi mal-kundizzjonijiet tekniki u regolatorji li jiżguraw livell ta' protezzjoni ekwivalenti għal dak stipulat f'dan id-digriet u l-ordni msemmija fis-subparagrafu preċedenti.

(2)

b'sistema ta' intraċċar mill-bogħod li tippermetti lill-kumpanija li meta trid tiċċekkja fejn tkun tinsab il-vettura;

(3)

mill-inqas ġakketta bulletproof u maskla tal-gass għal kull membru tal-ekwipaġġ u, possibbilment għal kwalunkwe persuna oħra li jkollha raġuni leġittima biex tkun fil-vettura.

II. –

It-tipi ta' vettura, il-ġnub u l-ħġieġ armat u l-karatteristiċi tal-komponenti l-oħra li jikkontribwixxu għas-sigurtà tal-vetturi armati huma suġġetti għall-awtorizzazzjoni minn qabel mill-Ministeru tal-Affarijiet Interni, abbażi ta' standards minimi, partikolarment ir-reżistenza, stabbiliti mill-Ministru f'ordni li tistabbilixxi wkoll l-kontenut tal-faxxikolu li għandu jkun ippreżentat meta ssir applikazzjoni għall-approvazzjoni.

Il-bidliet sostanzjali kollha għall-kundizzjonijiet tal-manifattura tal-vetturi jew il-kundizzjonijiet tal-manifattura jew l-installazzjoni tal-partijiet armati, ħġieġ u komponenti oħra msemmija fis-subparagrafu preċedenti għadhom ikunu awtorizzati f'kull każ.

L-awtorizzazzjoni tista' tkun irtirata jekk il-materjali msemmija fil-punt II ta' dan l-Artikolu ma jkunux għadhom biżżejjed biex jiżguraw is-sigurtà tal-persunal jew tal-fondi trasportati)

(2)

Jew f'vetturi armati, skont l-Artikolu 4, u mgħammra b'apparat li jiggarantixxi li l-flus trasportat jista' jsir inutilizzabbli skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 8(1).

(L-Artikolu 8(1) jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li jrid jissodisfa l-apparat li jinnewtralizza l-oġġetti ta' valur)

Jekk dawn il-vetturi jkunu mgħammra b'mill-inqas apparat wieħed minn dawk imsemmija fis-subparagrafu preċedenti għal kull punt ta' ġbir/kunsinna, l-ekwipaġġ tagħhom irid ikun magħmul minn mill-inqas żewġ membri tal-ekwipaġġ inkluż is-sewwieq. Id-dispożizzjonijiet tal-punt II tal-Artikolu 4 jistgħu, f'dan il-każ, japplikaw biss għall-kabina tal-vettura.

Jekk dawn il-vetturi jkunu mgħammra b'inqas mill-apparat imsemmi hawn fuq minn kemm hemm punti ta' ġbir/kunsinna, l-ekwipaġġ irid ikun magħmul minn mill-inqas tliet persuni inkluż is-sewwieq.

(3)

Jew f'vetturi mhux immarkati b'ekwipaġġ magħmul minn mill-inqas żewġ persuni inkluż is-sewwieq, f'konformità mal-kundizzjonijiet fl-Artikoli 7 u 8, sakemm il-flus kontanti jitpoġġew f'apparat li jagħmilhom inutilizzabbli u li almenu hemm apparat simili għall kull punt ta' ġbir/kunsinna, jew li l-apparat huwa armat b'sistema ta' ġbir li tista' tinfetaħ biss f'post jew żona sikur/a

Madankollu, sabiex issir manutenzjoni tad-distributuri awtomatiċi tal-flus li jinsabu f'ċerti żoni, il-flus għandhom ikunu trasportati f'konformità mal-paragrafu 1 d-distributuri awtomatiċi tal-flus għandhom jkunu mimlija minn wieħed mill-membri tal-ekwipaġġ.

(II

tirrigwarda ġojjellerija u metall)

III.

Muniti u deheb ta' investiment fit-tifsira tal-Artikolu 298 sexdecies A tal-Kodiċi Ġenerali tat-Tassassjoni għandhom ikunu trasportati f'vetturi armati b'ekwipaġġ ta' mill-inqas tlieta min-nies inkluż is-sewwieq, f'konformità mad-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 4.

Permezz ta' deroga mis-subparagrafu preċedenti, il-ġarr ta' muniti għall-Banque de France li jikkonsisti f'mill-inqas f'EUR 115 000 f'muniti ta' EUR 1 u EUR 2, isir:

(1)

f'vetturi armati li fuqhom ma jidhirx l-isem tal-kumpanija CIT, b'ekwipaġġ ta' żewġ gwardji armati, bl-uniformi, inkluż is-sewwieq, bil-kundizzjonijiet stipulati fl-ewwel tliet subparagrafi tal-Artikolu 8;

(2)

jew, jekk il-volum totali trasportat ma jaqbiżx EUR 500 000 u jekk il-punti ta' ġbir/kunsinna, fir-responsabbiltà tal-Banque de France, il-kumpaniji CIT, il-pulizija nazzjonali jew il-ġendarmerija huma postijiet sikuri, f'vetturi semiarmati li fuqhom l-isem tal-kumpanija CIT ma jidhirx b'ekwipaġġ ta' mill-inqas żewġ gwardji armati, bl-uniformi, inkluż is-sewwieq, bil-kundizzjonijiet stipulati fl-ewwel tliet subparagrafi tal-Artikolu 8.

(L-Artikolu 8: il-vetturi kollha bla ebda marka użati biex jittrasportaw flus impoġġi fl-apparat msemmi fl-Artikolu 2(I)(3) jew użati biex jitrasportaw ġojjellerija jew metall prezzjuż għandhom almenu jkunu mgħammra b'dan li ġej:

(1)

Sistema ta' komunikazzjoni u allarm, konnessa maċ-ċentru ta' allarm tal-kumpanija CIT responsabbli għat-trasport tal-flus;

(2)

Sistema ta' intraċċar mill-bogħod li tippermetti lill-kumpanija CIT li meta trid tiċċekkja fejn tkun tinsab il-vettura).

Konferma:

Noti: Kompatibbiltà tal-Artikolu 2 mal-Artikoli 14, 16 u 17 tar-Regolament tal-UE.

Il-leġiżlazzjoi nazzjonali għandha tkun emendata:

Biex tiżgura l-kompatibbiltà tal-Artikolu 2 punt III mal-Artikoli 19 u 20 tar-Regolament tal-UE

IT

L-Artikoli 15, 16, 17 u 18

(fir-rigward tad-dispożizzjoni ta' DM.269/2010)

L-Artikoli 19 u 20

(fir-rigward tad-dispożizzjoni ta' DM.269/2010)

iva

LU

L-Artikoli 16 u 17

(Bil-kundizzjoni li l-abbozz tal-liġi 6400 u r-Regolament rilevanti ta' Eżekuzzjoni tal-Gran Dukat se jkunu adottati kif propost mill-Gvern).

L-Artikolu 20

(Bil-kundizzjoni li l-abbozz tal-liġi 6400 u r-Regolament rilevanti ta' Eżekuzzjoni tal-Gran Dukat se jkunu adottati kif propost mill-Gvern).

iva

MT

 

 

 

NL

L-Artikoli 17 u 18

L-Artikolu 20

iva

PT

L-Artikoli 17 u 18

L-Artikolu 20

L-għażliet imsemmija jikkorrispondu parzjalment mar-rekwiżiti nazzjonali applikabbli għat-trasport ta' oġġetti ta' valur fil-Portugall, madankollu, il-kriterju dwar l-ammont trasportat huwa ekwivalenti jew ikbar minn EUR 10 000 (Ordni (Portaria) Nru 247/2008 tas-27 ta' Marzu, emendata bl-Ordni Nru 840/2009 tat-3 ta' Awwissu 2009, fis-seħħ sal-pubblikazzjoni tal-Ordni pprovdut għaliha fl-Artikolu 34(3) tal-Liġi Nru 34/2013 tas-16 ta' Mejju 2013).

Trasport nazzjonali f'vetturi mhux armati huwa permess għal oġġetti ta' valur inqas minn EUR 10 000.

L-użu ta' uniformijiet approvati u karti tal-identità professjonali huwa obbligatorju (l-Artikolu 29 tal-Liġi Nru 34/2013 tas-16 ta' Mejju 2013).

SK

Il-kundizzjonijiet kollha stabbiliti fl-Artikoli 14 sa 18 tar-Regolament japplikaw fit-tifsira tal-liġi nazzjonali tar-Repubblika Slovakka skont l-Att Nru 473/2005 Coll. tat-23 ta' Settembru 2005 dwar is-servizzi fis-settur tas-sigurtà privata u li jemenda ċerti Atti (alias l-Att dwar is-sigurtà privata)

Il-kundizzjonijiet kollha stabbiliti fl-Artikoli 19 u 20 tar-Regolament japplikaw fit-tifsira tal-liġi nazzjonali tar-Repubblika Slovakka skont l-Att Nru 473/2005 Coll. tat-23 ta' Settembru 2005 dwar is-servizzi fis-settur tas-sigurtà privata u li jemenda ċerti Atti (alias l-Att dwar is-sigurtà privata)

Il-konformità parzjali u d-differenzjazzjoni japplikaw għall-abbundanza ta' uffiċjali ta’ sigurtà u l-vetturi li jakkumpanjaw. Il-kriterju deċiżiv huwa l-ammont ta’ EUR 1 660 000

SI

L-Artikoli 17 u 18 jew kwalunkwe regoli nazzjonali skont ir-Regoli dwar it-trasport u l-protezzjoni tal-flus kontanti u l-kunsinni ta' valur oħra (Gazzetta Uffiċjali tar-RS Nru 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 u 17/11) l-Artikoli 16 sa 20.

L-Artikolu 16 (it-trasport ta' kunsinna protetta tal-klassi 1 ta' valur sa kontrovalur f'Euro ta’ EUR 30 000)

(1)

It-trasport ta’ kunsinna protetta tal-klassi 1 jitwettaq b’żewġ gwardji tas-sigurtà armati.

(2)

It-trasport jitwettaq b’vettura modifikata bit-tagħmir li ġej:

taqsimiet separati fiżikament għall-passiġġieri u l-merkanzija fil-vettura b’ħajt diviżorju fiss u iebes li jippermetti għall-ħażna tal-kunsinna protetta mit-taqsima tal-passiġġieri għal dik tal-merkanzija;

taqsima tal-merkanzija mingħajr ħġieġ;

cash register magħmul mill-pjanċi built-in fit-taqsima tal-merkanzija li jippermetti t-tqegħid tal-kunsinna fit-taqsima tal-merkanzija permezz ta’ slot jew fetħa fit-taqsima tal-passiġġieri;

apparat tal-allarm li jiskatta malli jiġi sfurzat id-dħul;

l-imblukkar tal-magna li jipprevjeni t-teħid tal-vettura;

sistema ta' komunikazzjoni u sorveljanza.

(3)

Irrispettivament mid-dispożizzjoni fl-Inċiż 3 tal-Paragrafu preċedenti, it-trasport ta’ kunsinna protetta jista' jitwettaq jekk il-kunsinna tkun teknikament sigura billi tinħażen ġo bagalja, basket jew cassette modifikati li jkunu mmarkati separatament u magħmulin b’tali mod li jkunu diffiċli biex jinfetħu bil-forza u jekk jinħatfu, jagħmlu twissija permezz ta' ħoss, dawl, duħħan jew sinjal tekniku. Il-kunsinna tkun trasportata fit-taqsima tal-merkanzija tal-vettura.

(4)

Irrispettivament mid-dispożizzjoni fil-Paragrafu 1, it-trasport ta’ kunsinna protetta jista' jitwettaq bi gwardja tas-sigurtà armata waħda, fil-każ li l-kunsinna protetta hija sigura u b'sistema ċertifikata li tiżbogħ jew teqred il-flus kontanti.

(5)

Il-gwardji tas-sigurtà jilbsu ġkieket jew qomos bulletproof.

L-Artikolu 17 (it-trasport ta' ta' kunsinna protetta tal-klassi 2 ta' valur sa kontrovalur f'Euro ta’ EUR 200 000 għal kull vettura ta' trasport)

(1)

It-trasport ta’ kunsinna protetta tal-klassi 2 jitwettaq b’żewġ gwardji tas-sigurtà armati.

(2)

It-trasport jitwettaq b’vettura modifikata bit-tagħmir li ġej:

taqsimiet separati fiżikament għall-passiġġieri u l-merkanzija tal-vettura b’ħajt diviżorju fiss u iebes;

taqsima tal-merkanzija mingħajr ħġieġ;

cash register built-in tal-pjanċi bulletproof fit-taqsima tal-merkanzija li jagħmilha diffiċli biex jiġi mtaqqab jew maqtugħ, li huwa installat fuq ix-xażi tal-vettura min-naħa ta' ġewwa, u li jippermetti li jitqiegħdu l-flus kontanti ġo fih permezz ta’ slot jew fetħa fit-taqsima tal-passiġġieri;

apparat tal-allarm li jiskatta malli jiġi sfurzat id-dħul;

l-imblukkar tal-magna li jipprevjeni t-teħid tal-vettura;

sistema ta' komunikazzjoni u sorveljanza.

(3)

Irrispettivament mid-dispożizzjoni fl-Inċiż 3 tal-Paragrafu preċedenti, it-trasport ta’ kunsinna protetta jista' jitwettaq jekk il-kunsinna tkun teknikament sigura billi tinħażen ġo bagalja, basket jew cassette modifikati li jkunu mmarkati separatament u magħmulin b’tali mod li jkunu diffiċli biex jinfetħu bil-forza u jekk jinħatfu, jagħmlu twissija permezz ta' ħoss, dawl, duħħan jew sinjal tekniku. Il-kunsinna tkun trasportata fit-taqsima tal-merkanzija tal-vettura.

(4)

Il-gwardji tas-sigurtà jilbsu ġkieket jew qomos bulletproof.

L-Artikolu 17a (it-trasport ta' ta' kunsinna protetta tal-klassi 3 ta' valur sa kontrovalur f'Euro ta’ EUR 800 000 għal kull vettura ta' trasport)

(1)

It-trasport ta’ kunsinna protetta tal-klassi 3 jitwettaq b’mill-inqas żewġ gwardji tas-sigurtà armati.

(2)

It-trasport jitwettaq b’vettura bulletproof bit-tagħmir li ġej:

taqsima separata għall-persunal u għall-merkanzija;

taqsima għall-persunal protetta bi protezzjoni antiballistika M2/C2 mill-erba’ naħat;

taqsima għal merkanzija li hi bulletproof u għandha bieb estern bi stanga addizzjonali;

apparat tal-allarm;

sistema installata għall-imblukkar mill-bogħod tal-vettura jew tal-magna bil-possibbiltà għall-attivazzjoni tagħha miċ-ċentru tal-kontroll għas-sigurtà (minn hawn’ il quddiem: SCC);

sistema ta’ komunikazzjoni mingħajr ma tinfetaħ il-bieba (intercom);

sistema ta' komunikazzjoni u sorveljanza.

(3)

Il-gwardji tas-sigurtà jilbsu ġkieket bulletproof.

L-Artikolu 18 (it-trasport ta' ta' kunsinna protetta tal-klassi 4 ta' valur sa kontrovalur f'Euro ta’ EUR 4 000 000 għal kull vettura ta' trasport)

(1)

It-trasport ta’ kunsinna protetta tal-klassi 4 jitwettaq b’mill-inqas tliet gwardji tas-sigurtà armati.

(2)

It-trasport jitwettaq b’vettura bulletproof bit-tagħmir li ġej:

taqsima separata għall-persunal u għall-merkanzija;

post għall-persunal protett bi protezzjoni antiballistika FB 3 mill-erba’ naħat;

taqsima għall-merkanzija mingħajr twieqi u b'bieb estern bi stanga addizzjonali;

apparat tal-allarm;

sistema installata għall-imblukkar mill-bogħod tal-vettura jew tal-magna bil-possibbiltà għall-attivazzjoni tagħha miċ-ċentru tal-kontroll għas-sigurtà (minn hawn’ il quddiem: SCC);

sistema ta’ komunikazzjoni mingħajr ma tinfetaħ il-bieba (intercom);

sistema ta' komunikazzjoni u sorveljanza.

(3)

Il-gwardji tas-sigurtà jilbsu ġkieket bulletproof.

L-Artikolu 19 (it-trasport ta' kunsinna protetta tal-klassi 5 ta' valur sa kontrovalur f'Euro ta’ EUR 8 000 000 għal kull vettura ta' trasport)

(1)

It-trasport ta’ kunsinna protetta tal-klassi 5 jitwettaq b’mill-inqas tliet gwardji tas-sigurtà armati.

(2)

Il-gwardji tas-sigurtà jilbsu tal-inqas dawn l-apparati ta' sigurtà li ġejjin:

ġkieket bulletproof; u

elmu għas-sigurtà.

(3)

It-trasport jitwettaq b’vettura bulletproof bit-tagħmir li ġej:

taqsimiet separati għall-merkanzija, is-sewwieq u l-gwardja tas-sigurtà;

il-vettura trid tkun bulletproof mill-inqas kontra l-kategorija FB 3 mill-erba’ naħat;

taqsima għall-merkanzija mingħajr ħġieġ, b’bieb fuq wara u aċċess għall-kunsinni mit-taqsima tal-persunal;

apparat tal-allarm;

sistema ta’ komunikazzjoni mingħajr ma tinfetaħ il-bieba (intercom);

sistema ta’ sorveljanza bil-vidjow fuq wara tal-vettura b’magna fil-kabina tas-sewwieq;

sistema ta’ komunikazzjoni;

sistema ta 'sorveljanza li tippermetti l-monitoraġġ onlajn tal-movimenti tal-kunsinna f'intervalli ta' mhux aktar minn minuta, f'żona ta' servizz mingħajr interruzzjoni miċ-ċentru ta' kontroll tas-sigurtà (minn hawn 'il quddiem: SCC) u li tippermetti d-determinazzjoni tal-post eżatt tal-kunsinna sikura fi kwalunkwe ħin;

sistema installata ta’ imblukkar mill-bogħod tal-vettura jew tal-magna li ma tistax tiġi diżattivata mill-vettura.

(4)

Il-kunsinna tiġi skortata minn vettura personali b’żewġ gwardji tas-sigurtà armati. Il-vettura ta' skorta jkollha tagħmir għal komunikazzjoni diretta maċ-ċentru ta’ kontroll ta’ sigurtà (minn hawn’ il quddiem: SCC).

L-Artikolu 20 (It-trasport ta' ta' kunsinna protetta tal-klassi 6 ta' valur sa kontrovalur f'Euro ta' EUR 8 000 000 għal kull vettura ta' trasport)

(1)

It-trasport ta’ kunsinna protetta tal-klassi 6 jitwettaq b’mill-inqas tliet gwardji tas-sigurtà armati.

(2)

Il-gwardji tas-sigurtà jilbsu tal-inqas dan t-tagħmir ta' sigurtà li ġej:

ġkieket bulletproof; u

elmi tas-sigurtà.

(3)

It-trasport jitwettaq f’vettura bulletproof li jkollha t-tagħmir stabbilit fil-Paragrafu 3 tal-Artikolu preċedenti u protezzjoni antiballistika kontra l-balal FB 4.

(4)

It-trasport ikun akkumpanjat minn vettura bulletproof bi protezzjoni antiballistika kontra l-balal tal-inqas FB 3 mill-erba' naħat, bi tliet gwardji tas-sigurtà armati. Il-vettura li takkumpanja trid tkun mgħammra b'apparat għall-komunikazzjoni diretta maċ-ċentru tal-kontroll tas-sigurtà (minn hawn 'il quddiem: SCC).

Ir-Regolament dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1214/2011 huwa fil-proċedura ta’ adozzjoni u fih xi regoli speċjali:

jippermetti li l-kumpaniji tas-CIT barranin jistgħu, skont il-kundizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 1214/2011 jittrasportaw fis-Slovenja wkoll flus kontanti oħra (mhux biss flus kontanti tal-Euro) 'il fuq mill-20 % regolat bir-Regolament (UE) Nru 1214/2011

jippermetti li l-kumpaniji tas-CIT barranin jistgħu, skont il-kundizzjonijiet fir-Regolament (UE) Nru 1214/2011 jittrasportaw fis-Slovenja wkoll affarijiet ta' valur oħra (mhux biss flus kontanti tal-Euro jew flus kontanti oħra) li mhumiex regolati bir-Regolament (UE) Nru 1214/2011. L-affarijiet ta' valur huma metalli prezzjużi, ħaġar prezzjuż, opri tal-arti, wirt kulturali, dokumenti ta' valur, eċċ. Oġġett ta' wirt kulturali huwa oġġett li huwa klassifikat bħala tali skont ir-regolamenti applikabbli għall-klassifikazzjoni tat-tipi ta' oġġetti ta' wirt kulturali, ġid nazzjonali skont ir-regoli li jipprovdu ħarsien u ħażna għat- teżori nazzjonali u materjal għall-mużewijiet skont ir-regoli li jipprovdu għall-ħarsien u l-ħażna tal-materjal għall-mużewijiet. Fil-każ li dan ma jkunx possibbli minħabba ċirkostanzi speċifiċi, ir-regoli nazzjonali mill-Artikolu 22 mir-Regoli dwar it-trasport u l-protezzjoni tal-flus kontanti u l-kunsinni ta' valur oħra (Il-Gazzetta Uffiċjali tar-RS Nru 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 u 17/11) jistgħu jintużaw.

L-Artikolu 20 jew kwalunkwe regoli nazzjonali fir-Regoli dwar it-trasport u l-protezzjoni tal-flus kontanti u l-kunsinni ta' valur oħra (Gazzetta Uffiċjali tar-RS Nru 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 u 17/11) l-Artikoli 16 sa 20 kif deskritt għall-bankonoti.

Konformità parzjali.

Ir-regoli nazzjonali u l-kundizzjonijiet speċjali bbażati fuq il-valur tat-trasport.


V Avviżi

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea

21.12.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 376/24


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings)

Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2013/C 376/15

1.

Fis-16 ta’ Diċembru 2013, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriżi Investindustrial IV, LP (“Investindustrial”, ir-Renju Unit) u KKR & Co., LP (“KKR”, l-Istati Uniti tal-Amerika) se jakkwistaw, skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet, kontroll konġunt ta' Resort Holdings BV (“Resort Holdings”, il-Pajjiżi l-Baxxi), li għandha kontroll ta' Port Aventura Entertainment, SAU (Spanja), permezz tax-xiri ta’ ishma.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

għal Investindustrial: fond ta' ekwità privata, b'investimenti f'kumpaniji żgħar u medji l-iktar fin-Nofsinhar tal-Ewropa,

għal KKR: fond ta' ekwità privata, attivi fl-għoti ta' assistenza għal servizzi alternattivi għall-immaniġġar tal-assi u soluzzjonijiet dwar is-suq kapitali,

għal Resort Holdings: attivitajiet b'rabta ma' parks tematiċi u ta' divertiment fi Spanja.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li l-operazzjoni nnotifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata. Skont l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta' ċerti konċentrazzjonijiet taħt ir-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet (2) ta' min jinnota li dan il-każ jista' jiġi kkunsidrat għat-trattament taħt il-proċedura stipulata fl-Avviż.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex iressqu kwalunkwe kummenti li jistgħu jkollhom dwar it-tranżizzjoni proposta.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-feks (+32 22964301), jew b'emejl lil COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru tal-Amalgamazzjonijiet

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet”).

(2)  ĠU C 56, 5.3.2005, p. 32 (“Avviż ta’ proċedura simplifikata”).