ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2013.147.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 147

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 56
25 ta' Mejju 2013


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2013/C 147/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 141, 18.5.2013

1

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2013/C 147/02

Kawża C-10/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Fővárosi Munkaügyi Bíróság (l-Ungerija) fit-8 ta’ Jannar 2013 — Csilla Sajtos vs Budapest Főváros VI. Kerület Önkormányzata

2

2013/C 147/03

Kawża C-32/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sozialgericht Nürnberg (il-Ġermanja) fit-22 ta’ Jannar 2013 — Petra Würker vs Familienkasse Nürnberg

2

2013/C 147/04

Kawża C-45/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberster Gerichtshof (l-Awstrija) fit-28 ta’ Jannar 2013 — Andreas Kainz vs Pantherwerke AG

2

2013/C 147/05

Kawża C-46/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mid-Datenschutzkommission (l-Awstrija) fit-28 ta’ Jannar 2013 — H vs E

3

2013/C 147/06

Kawża C-50/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale ordinario di Aosta (l-Italja) fit-30 ta’ Jannar 2013 — Rocco Papalia vs Comune di Aosta

3

2013/C 147/07

Kawża C-56/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Szegedi Ítélőtábla (l-Ungerija) fl-4 ta’ Frar 2013 — Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt vs Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

4

2013/C 147/08

Kawża C-58/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio Nazionale Forense (l-Italja) fl-4 ta’ Frar 2013 — Angelo Alberto Torresi vs Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata

5

2013/C 147/09

Kawża C-59/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio Nazionale Forense (Italja) fl-4 ta’ Frar 2013 — Pierfrancesco Torresi vs Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata

5

2013/C 147/10

Kawża C-66/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fit-8 ta’ Frar 2013 — Green Network SpA vs Autorità per l’energia elettrica e il gas

6

2013/C 147/11

Kawża C-69/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Roma (l-Italja) fil-11 ta’ Frar 2013 — Mediaset SpA vs Ministero dello Sviluppo Economico

7

2013/C 147/12

Kawża C-73/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Tivoli (l-Italja) fil-11 ta’ Frar 2013 — T

7

2013/C 147/13

Kawża C-75/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fl-14 ta’ Frar 2013 — SEK Zollagentur GmbH vs Hauptzollamt Gießen

8

2013/C 147/14

Kawża C-80/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Nejvyšší správní soud (ir-Repubblika Ċeka) fil-15 ta’ Frar 2013 — ACO Industries Tábor, s.r.o. vs Odvolací finanční ředitelství

8

2013/C 147/15

Kawża C-82/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fid-19 ta’ Frar 2013 — Società cooperativa Madonna dei Miracoli vs Regione Abruzzo, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

8

2013/C 147/16

Kawża C-85/13: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Frar 2013 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana

9

2013/C 147/17

Kawża C-88/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (il-Belġju) fit-22 ta’ Frar 2013 — Philippe Gruslin vs Citibank Belgium SA

10

2013/C 147/18

Kawża C-91/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-25 ta’ Frar 2013 — Essent Energie Productie BV vs Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

10

2013/C 147/19

Kawża C-92/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-25 ta’ Frar 2013 — Gemmente ’s-Hertogenbosch, parti oħra: Staatssecretaris van Financïen

11

2013/C 147/20

Kawża C-105/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-College van Beroep voor het Bedrijfsleven (il-Pajjiżi l-Baxxi) fl-4 ta’ Marzu 2013 — P.J. Vonk Noordegraaf vs Staatssecretaris van Economische Zaken

11

2013/C 147/21

Kawża C-110/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fis-7 ta’ Marzu 2013 — Ha Te Fo GmbH vs Finanzamt Haldensleben

12

2013/C 147/22

Kawża C-114/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Arbeidshof te Antwerpen (il-Belġju) fil-11 ta’ Marzu 2013 — Theodora Hendrika Bouman vs Rijksdienst voor Pensioenen

12

2013/C 147/23

Kawża C-123/13 P: Appell ippreżentat fil-15 ta’ Marzu 2013 minn Versalis SpA, Eni SpA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fit-13 ta’ Diċembru 2012 fil-Kawża T-103/08, Versalis SpA, li kienet Polimeri Europa SpA, u Eni SpA vs Il-Kummissjoni

13

2013/C 147/24

Kawża C-127/13 P: Appell ippreżentat fil-15 ta’Marzu 2013 minn Guido Strack mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fil-15 ta’ Jannar 2013 fil-Kawża T-392/07 — Guido Strack vs Il-Kummissjoni Ewropea

14

2013/C 147/25

Kawża C-136/13 P: Appell ippreżentat fit-18 ta’ Marzu 2013 minn Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, li kienet Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. arl, u Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fit-22 ta’ Jannar 2013 fil-Kawża T-218/00, Cooperativa Mare Azzurro vs Il-Kummissjoni

15

 

Il-Qorti Ġenerali

2013/C 147/26

Kawża T-294/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ April 2013 — CBp Carbon Industries vs UASI (CARBON GREEN) (Trade mark Komunitarja — Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Komunità Ewropea — Trade mark Komunitarja verbali CARBON GREEN — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Nuqqas ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)

16

2013/C 147/27

Kawża T-505/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ April 2013 — Höganäs vs UASI — Haynes (ASTALOY) (Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Trade mark Komunitarja verbali ASTALOY — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti HASTELLOY — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Koeżistenza ta’ trade marks)

16

2013/C 147/28

Kawża T-87/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ April 2013 — GRP Security vs Il-Qorti tal-Awdituri (Klawżola ta’ arbitraġġ — Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Servizzi ta’ sorveljanza u ta’ għassa mal-bini tal-Qorti tal-Awdituri — Rikors għal annullament — Deċiżjoni ta’ rexissjoni unilaterali tal-kuntratt flimkien ma’ talba għall-ħlas ta’ danni — Att ta’ natura kuntrattwali — Assenza ta’ klassifikazzjoni mill-ġdid tar-rikors — Inammissibbiltà — Deċiżjoni li timponi sanzjoni ta’ esklużjoni għal tliet xhur — Interess ġuridiku — Drittijiet tad-difiża — Nuqqas serju ta’ eżekuzzjoni tal-obbligi — Nulla poena sine lege — Użu ħażin ta’ poter — Proporzjonalità)

16

2013/C 147/29

Kawża T-336/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ April 2013 — Italiana Calzature vs UASI — Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN) (Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN — Trade marks nazzjonali figurattivi u Komunitarji verbali preċedenti ZANOTTI — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)

17

2013/C 147/30

Kawża T-337/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ April 2013 — Italiana Calzature vs UASI — Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI) (Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti ZANOTTI — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)

17

2013/C 147/31

Kawża T-360/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ April 2013 — Fercal — Consultadoria e Serviços vs UASI — Parfums Rochas (PATRIZIA ROCHA) (Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali PATRIZIA ROCHA — Trade mark nazzjonali preċedenti verbali ROCHAS — Reġistrazzjoni rrifjutata mid-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni — Inammissibbiltà tal-appell ippreżentat quddiem il-Bord tal-Appell — Artikolu 60 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)

18

2013/C 147/32

Kawża T-671/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ April 2013 — IPK International vs Il-Kummissjoni (Għajnuna għall-finanzjament ta’ proġett ta’ turiżmu ekoloġiku — Rimbors tal-ammonti rkuprati — Deċiżjoni meħuda wara l-annullament mill-Qorti Ġenerali tad-deċiżjoni preċedenti intiża għat-tħassir tal-għajnuna — Interessi kumpensatorji — Interessi moratorji — Kalkolu)

18

2013/C 147/33

Kawża T-110/12 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Marzu 2013 — Iranian Offshore Engineering & Construction vs Il-Kunsill (Proċeduri għal miżuri provviżorji — Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi kontra l-Iran — Iffriżar ta’ fondi u ta’ riżorsi ekonomiċi — Talba għal miżuri provviżorji — Nuqqas ta’ urġenza — Ibbilanċjar tal-interessi)

18

2013/C 147/34

Kawża T-113/13 P: Appell ippreżentat fit-22 ta’ Frar 2013 minn Kris Van Neyghem mis-sentenza mogħtija mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fit-12 ta’ Diċembru 2012 fil-Kawża F-77/11, Van Neyghem vs Il-Kunsill

19

2013/C 147/35

Kawża T-116/13 P: Appell ippreżentat fil-25 ta’ Frar 2013 minn Giorgio Lebedef mid-digriet mogħti fit-12 ta’ Diċembru 2012 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-70/11, Lebedef vs Il-Kummissjoni

19

2013/C 147/36

Kawża T-117/13 P: Appell ippreżentat fil-25 ta’ Frar 2013 minn Giorgio Lebedef mid-digriet mogħti fit-12 ta’ Diċembru 2012 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-109/11, Lebedef vs Il-Kummissjoni

20

2013/C 147/37

Kawża T-126/13: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Marzu 2013 — Direct Way u Direct Way Worldwide vs Il-Parlament

20

2013/C 147/38

Kawża T-139/13: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2013 — Eltek vs UASI — Eltec Elektronik (ELTEK)

21

2013/C 147/39

Kawża T-140/13: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2013 Scheepsbouw Nederland vs Il-Kummissjoni

22

2013/C 147/40

Kawża T-150/13: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Marzu 2013 — Ziegler Relocation vs Il-Kummissjoni

22

2013/C 147/41

Kawża T-156/13: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Marzu 2013 — Petro Suisse Intertrade vs Il-Kunsill

23

2013/C 147/42

Kawża T-157/13: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Marzu 2013 — Sorinet Commercial Trust Bankers vs Il-Kunsill

23

2013/C 147/43

Kawża T-158/13: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Marzu 2013 — Iralco vs Il-Kunsill

24

2013/C 147/44

Kawża T-159/13: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Marzu 2013 — HK Intertrade vs Il-Kunsill

24

2013/C 147/45

Kawża T-160/13: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Marzu 2013 — Bank Mellat vs Il-Kunsill

25

2013/C 147/46

Kawża T-162/13: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Marzu 2013 — Magic Mountain Kletterhallen et vs Il-Kummissjoni

25

2013/C 147/47

Kawża T-164/13: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Marzu 2013 — Sun Capital Partners vs UASI — Sun Capital Partners (SUN CAPITAL)

26

2013/C 147/48

Kawża T-169/13: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Marzu 2013 — Benelli Q.J. vs UASI — Demharter (MOTO B)

27

2013/C 147/49

Kawża T-170/13: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Marzu 2013 — Benelli Q.J. vs UASI — Demharter (MOTOBI)

27

2013/C 147/50

Kawża T-171/13: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Marzu 2013 — Benelli Q.J. vs UASI — Demharter (MOTOBI B PESARO)

28

2013/C 147/51

Kawża T-175/13: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Marzu 2013 — Omega vs UASI — Omega Engineering (Ω OMEGA)

28

2013/C 147/52

Kawża T-180/13: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Marzu 2013 — Pesquerias Riveirenses et vs Il-Kunsill

29

2013/C 147/53

Kawża T-191/13: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ April 2013 — Spanja vs Il-Kummissjoni

29

2013/C 147/54

Kawża T-194/13: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ April 2013 — United Parcel Service vs Il-Kummissjoni

30

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2013/C 147/55

Kawża F-20/06 RENV: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-30 ta’ Jannar 2013 — De Luca vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Rinviju lit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku wara annullament — Ħatra — Uffiċjal li jaċċedi għal grupp ta’ funzjonijiet superjuri permezz ta’ kompetizzjoni ġenerali — Kandidat inkluż f’lista ta’ riżerva qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda — Regoli tranżitorji ta’ klassifikazzjoni fi grad matul ir-reklutaġġ — Klassifikazzjoni fi grad b’applikazzjoni tar-regoli l-ġodda — Artikolu 12(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal)

31

2013/C 147/56

Kawża F-91/10: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-13 ta’ Marzu 2013 — AK vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 43 tar-Regolamenti tal-Persunal — Redazzjoni tardiva tar-rapporti tal-iżvilupp tal-karriera — Dannu morali — Telf ta’ opportunità ta’ promozzjoni)

31

2013/C 147/57

Kawża F-87/11: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-30 ta’ Jannar 2013 — Wahlström vs Frontex (Servizz Pubbliku — Membru tal-persunal temporanju — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt għal żmien determinat — Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg — Proċedura — Ksur tal-forom proċedurali sostanzjali — Kompetenza)

32

2013/C 147/58

Kawża F-93/11: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-21 ta’ Marzu 2013 — Taghani vs Il-Kommissjoni (Servizz pubbliku — Kompetizzjoni ġenerali — Deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla ta’ nuqqas ta’ ammissjoni għall-eżamijiet ta’ evalwazzjoni — Rimedji ġudizzjarji — Rikors ġurisdizzjonali ppreżentat mingħajr stennija għad-deċiżjoni dwar l-ilment — Ammissibbiltà — Bdil fl-avviż ta’ kompetizzjoni wara li saru t-testijiet ta’ ammissjoni — Prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi — Ċertezza legali)

32

2013/C 147/59

Kawża F-111/11: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-21 ta’ Marzu 2013 — van der Aat et vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Remunerazzjoni — Aġġustament annwali tar-remunerazzjonijiet u tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u tal-membri l-oħra tal-persunal — Artikoli 64, 65 u 65a tar-Regolamenti tal-Persunal — Anness XI tar-Regolamenti tal-Persunal — Regolament (UE) Nru 1239/2010 — Koeffiċjenti ta’ korrezzjoni — Uffiċjali assenjati f’Ispra)

32

2013/C 147/60

Kawża F-112/11: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-21 ta’ Marzu 2013 — Dalmasso vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Remunerazzjoni — Aġġustament annwali tar-remunerazzjonijiet u tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u tal-membri l-oħra tal-persunal — Artikoli 64, 65 u 65a tar-Regolamenti tal-Persunal — Anness XI tar-Regolamenti tal-Persunal — Regolament (UE) Nru 1239/2010 — Koeffiċjenti ta’ korrezzjoni — Uffiċjali assenjati f’Ispra)

33

2013/C 147/61

Kawża F-10/12: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-19 ta’ Marzu 2013 — Infante García-Consuegra vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Remunerazzjoni — Allowance ta’ kuljum — Trasferiment — Għoti tal-allowance ta’ kuljum — Uffiċjal li huwa proprjetarju ta’ akkomodazzjoni li tinsab fil-post ta’ assenzjazzjoni l-ġdid — Prova li ġew sostnuti spejjeż ikkawżati mill-installazzjoni provviżorja fil-post ta’ assenzjazzjoni l-ġdid)

33

2013/C 147/62

Kawża F-13/12: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-19 ta’ Marzu 2013 — BR vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Membru tal-persunal temporanju — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt)

33

2013/C 147/63

Kawża F-41/12: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tas-6 ta’ Marzu 2013 — Scheefer vs Il-Parlament (Servizz pubbliku — Membru tal-persunal temporanju — Rexissjoni ta’ kuntratt bħala membru tal-persunal temporanju għal żmien indeterminat — Raġuni leġittima)

34

2013/C 147/64

Kawża F-17/12: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-11 ta’ Marzu 2013 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Servizz Pubbliku — Artikolu 34(1) u (6) tar-Regoli tal-Proċedura — Rikors ippreżentat permezz ta’ faks fit-terminu għall-preżentata ta’ rikors — Firma bl-idejn tal-avukat differenti minn dik li tidher fuq l-oriġinali tar-rikors mibgħut bil-posta — Tardività tar-rikors — Inammissibbiltà manifesta)

34

2013/C 147/65

Kawża F-33/12: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-28 ta’ Frar 2013 — Pepi vs ERCEA (Servizz Pubbliku — Membri tal-persunal bil-kuntratt — Membri tal-persunal bil-kuntratt awżiljarji — Reklutaġġ — Klassifikazzjoni waqt ir-reklutaġġ — Artikoli 3a, 3b u 86 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg — ERCEA — Regoli interni tal-klassifikazzjoni tal-membri tal-persunal bil-kuntratt)

34

2013/C 147/66

Kawża F-67/12: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tas-6 ta’ Frar 2013 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Rikors għad-danni — Illegalità — Komunikazzjoni ta’ posta elettronika dwar l-eżekuzzjoni ta’ sentenza lir-rappreżentant tar-rikorrent fl-appell mill-imsemmija sentenza — Rikors manifestament infondat fid-dritt — Artikolu 94(a) tar-Regoli tal-Proċedura)

35

2013/C 147/67

Kawża F-79/12: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tad-29 ta’ Jannar 2013 — Brus vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Rikors promotur — Rekwiżiti proċedurali — Espożizzjoni tal-motivi invokati — Rikors manifestament inammissibbli)

35

2013/C 147/68

Kawża F-131/12: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-11 ta’ Marzu 2013 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Artikolu 34(1) u (6) tar-Regoli tal-Proċedura — Rikors ippreżentat permezz ta’ faks fit-terminu għall-preżentata ta’ rikors — Firma bil-miktub tal-avukat differenti minn dik li tidher fuq l-oriġinal tar-rikors mibgħut bil-posta — Tardività tar-rikors — Inammissibbiltà manifesta)

35

2013/C 147/69

Kawża F-101/12: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Settembru 2013 — ZZ vs Il-Kummissjoni

36

2013/C 147/70

Kawża F-150/12: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Diċembru 2013 — ZZ vs Il-Parlament

36

MT

 


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/1


2013/C 147/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

ĠU C 141, 18.5.2013

Pubblikazzjonijiet preċedenti

ĠU C 129, 4.5.2013

ĠU C 123, 27.4.2013

ĠU C 114, 20.4.2013

ĠU C 108, 13.4.2013

ĠU C 101, 6.4.2013

ĠU C 86, 23.3.2013

Dawn it-testi huma disponibbli fuq:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avviżi

PROĊEDURI TAL-QORTI

Il-Qorti tal-Ġustizzja

25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/2


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Fővárosi Munkaügyi Bíróság (l-Ungerija) fit-8 ta’ Jannar 2013 — Csilla Sajtos vs Budapest Főváros VI. Kerület Önkormányzata

(Kawża C-10/13)

2013/C 147/02

Lingwa tal-kawża: l-Ungeriż

Qorti tar-rinviju

Fővárosi Munkaügyi Bíróság

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Csilla Sajtos

Konvenuta: Budapest Főváros VI. Kerület Önkormányzata

Domandi preliminari

(1)

Fid-dawl tal-Artikolu 6(3) tat-[Trattat tal-Unjoni Ewropea], id-dritt għall-protezzjoni kontra kull tkeċċija mhux iġġustifikata għandu jitqies bħala dritt fundamentali li, inkwantu prinċipju ġenerali, huwa parti mill-ordinament ġuridiku tal-Unjoni Ewropea u għandu jiġi applikat bħala regola tad-dritt primarju tal-Unjoni?

(2)

Jekk tingħata risposta fl-affermattiv, tali dritt għandu jingħata wkoll lill-uffiċjali?


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/2


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sozialgericht Nürnberg (il-Ġermanja) fit-22 ta’ Jannar 2013 — Petra Würker vs Familienkasse Nürnberg

(Kawża C-32/13)

2013/C 147/03

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Sozialgericht Nürnberg

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Petra Würker

Konvenuta: Familienkasse Nürnberg

Domandi preliminari

(1)

L-Artikoli 77 jew 78 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (1) għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-fatt li persuna tirċievi pensjoni mogħtija għall-edukazzjoni tal-ulied wara l-mewt tal-ex konjuġi (“Erziehungsrente”) jagħtiha drittijiet fil-konfront tal-Istat Membru li jħallas din il-pensjoni?

(2)

Id-dħul fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 (2) fl-1 ta’ Mejju 2010 wassal għal xi bidliet? L-Artikolu 67 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 għandu jiġi interpretat fis-sens li kull tip ta’ pensjoni (inkluża l-Erziehungsrente Ġermaniża) tagħti drittijiet?


(1)  Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71, tal-14 ta’ Ġunju 1971, dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-siġurtà soċjali għall-persuni impjegati u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5, Vol. 1, p. 35).

(2)  Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tad-29 ta’ April 2004, dwar il-kordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5, Vol. 5, p. 72)


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/2


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberster Gerichtshof (l-Awstrija) fit-28 ta’ Jannar 2013 — Andreas Kainz vs Pantherwerke AG

(Kawża C-45/13)

2013/C 147/04

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Oberster Gerichtshof

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Andreas Kainz

Konvenuta: Pantherwerke AG

Domandi preliminari

(1)

F’każ ta’ responsabbiltà minħabba prodott difettuż, l-espressjoni “post fejn l-effett tal-ħsara jkun twettaq jew jista’ jitwettaq” li tinsab fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 44/2001 (1), għandha tiġi interpretata fis-sens:

1.1.

li l-post fejn seħħ l-avveniment li kkawża d-dannu (“Handlungsort”) huwa s-sede tal-manifattur;

1.2.

li l-post fejn seħħ l-avveniment li kkawża d-dannu (“Handlungsort”) huwa l-post fejn il-prodott jitqiegħed fis-suq;

1.3.

li l-post fejn seħħ l-avveniment li kkawża d-dannu (“Handlungsort”) huwa l-post fejn il-prodott ikun akkwistat mill-utent?

(2)

Fl-eventwalità li d-domanda 1.2 tingħata risposta fl-affermattiv:

2.1.

Il-prodott jitqiegħed fis-suq meta joħroġ mill-proċess ta’ produzzjoni applikat mill-manifattur u jidħol fil-proċess ta’ kummerċjalizzazzjoni fejn jiġi offert lill-pubbliku lest għall-użu jew għall-konsum;

2.2.

Il-prodott jitqiegħed fis-suq meta jiġi ddistribwit b’mod strutturat lill-utent finali?


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001, tat-22 ta’ Diċembru 2000, dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 19, Vol. 4, p. 42)


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/3


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mid-Datenschutzkommission (l-Awstrija) fit-28 ta’ Jannar 2013 — H vs E

(Kawża C-46/13)

2013/C 147/05

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Datenschutzkommission

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: H

Konvenut: E

Domandi preliminari

(1)

L-Artikolu 7(ċ) tad-Direttiva 2006/24/KE (1) għandu jiġi interpretat fis-sens li persuna fiżika kkonċernata miż-żamma msemmija mid-direttiva ma tagħmilx parti mill-kategorija tal-“persunal b’awtorizzazzjoni speċjali” fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni u li ebda dritt ta’ aċċess għad-data tagħha stess ma jista’ jingħatalha fil-konfront tal-fornitur ta’ servizz ta’ komunikazzjoni elettronika aċċessibbli għall-pubbliku jew fil-konfront tal-amministratur ta’ netwerk pubbliku ta’ komunikazzjoni?

(2)

L-Artikolu 13(1)(ċ) u (d) tad-Direttiva 95/46/KE (2) għandu jiġi interpretat fis-sens li d-dritt ta’ aċċess ta’ persuna fiżika, ikkonċernata miż-żamma ta’ data msemmija mid-Direttiva 2006/24/KE, għad-data tagħha stess skont l-Artikolu 12(a) ta’ din id-direttiva, fil-konfront tal-fornitur ta’ servizz ta’ komunikazzjoni elettronika aċċessibbli lill-pubbliku jew fil-konfront tal-amministratur ta’ netwerk pubbliku ta’ komunikazzjoni, jista’ jiġi eskluż jew limitat?

(3)

Fil-każ fejn l-ewwel domanda tingħata risposta affermattiva, tal-inqas parzjalment: l-Artikolu 7(ċ) tad-Direttiva 2006/24/KE huwa kompatibbli mad-dritt fundamentali stabbilit fit-tieni sentenza tal-Artikolu 8(2) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u, minħabba dan il-fatt, validu?


(1)  Direttiva 2006/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-15 ta’ Marzu 2006, dwar iż-żamma ta’ data ġenerata jew proċessata b’konnessjoni mal-provvista ta’ servizzi pubblikament disponibbli ta’ komunikazzjoni elettronika jew ta’ networks ta’ komunikazzjoni pubblika u li temend[a] d-Direttiva 2002/58/KE (ĠU L 105, p. 54).

(2)  Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/46/KE, tal-24 ta’ Ottubru 1995, dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 15, p. 355).


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/3


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale ordinario di Aosta (l-Italja) fit-30 ta’ Jannar 2013 — Rocco Papalia vs Comune di Aosta

(Kawża C-50/13)

2013/C 147/06

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale ordinario di Aosta

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Rocco Papalia

Konvenut: Comune di Aosta.

Domanda preliminari

Id-Direttiva 1999/70/KE (1) (Artikolu 1 u klawżola 5 tal-ftehim qafas li huwa annesss magħha, kif ukoll kull dispożizzjoni oħra konnessa jew marbuta) għandha tiġi interpretata fis-sens li hija tippermetti li ħaddiem reklutat minn kollettività pubblika permezz ta’ kuntratt għal żmien determinat fl-assenza tal-kundizzjonijiet meħtieġa mil-leġiżlazzjoni Komuntarja msemmija iktar ’il fuq ikollu dritt għall-kumpens tad-dannu biss jekk huwa jipproduċi prova tan-natura effettiva fil-prattika tiegħu, jiġifieri sa fejn huwa jipproduċi l-prova pożittiva — din tista’ tkun prova permezz ta’ indizji, iżda hija għandha f’kull każ tkun preċiża — li huwa kellu jirrinunzja għal opportunitajiet aħjar ta’ impjieg?


(1)  Direttiva tal-Kunsill 1999/70/KE, tat-28 ta’ Ġunju 1999, dwar il-ftehim qafas dwar xogħol għal żmien fiss [żmien determinat] konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u mis-CEEP (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5, Vol. 3, p. 368).


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/4


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Szegedi Ítélőtábla (l-Ungerija) fl-4 ta’ Frar 2013 — Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt vs Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

(Kawża C-56/13)

2013/C 147/07

Lingwa tal-kawża: l-Ungeriż

Qorti tar-rinviju

Szegedi Ítélőtábla

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt

Konvenut: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Domandi preliminari

(1)

Id-deċiżjoni adottata abbażi tal-miżuri ta’ protezzjoni provviżorji kontra l-influwenza tat-tjur b’livell patoġeniku għoli li permezz tagħha l-awtoritajiet Ungeriżi ordnaw li tiġi stabbilita żona ta’ protezzjoni u projbizzjoni b’mod partikolari, f’dan il-kuntest, tat-trasport ta’ tjur kienet konformi mad-dritt tal-Unjoni, u b’mod partikolari mad-Direttivi 92/40/KEE (1) u 2005/94/KE (2) u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/105/KE? Id-deċiżjoni adottata skont miżuri ta’ protezzjoni provviżorji kontra l-influwenza tat-tjur b’livell patoġeniku għoli li permezz tagħha l-awtoritajiet Ungeriżi emendaw parzjalment ir-regoli applikabbli fiż-żona ta’ protezzjoni u projbizzjoni b’mod partikolari, f’dan il-kuntest, il-passaġġ ta’ tjur fiż-żona, u, min-naħa l-oħra, il-miżura li dawn l-awtoritajiet ħadu f’dak li jikkonċerna lir-rikorrenti, taħt il-forma ta’ opinjoni (u mhux dik ta’ deċiżjoni li tista’ tiġi kkontestata) u li permezz tagħha huma diżapprovaw il-kunsinna (jew fejn jinżammu) ta’ dundjani fil-barrakka li tinsab fiż-żona ta’ protezzjoni, direttament qrib tfaqqigħ ta’ infezzjoni kkonstatata, kienet konformi mad-dritt tal-Unjoni u, b’mod partikolari mad-Direttivi tal-Kunsill 92/40/KEE u 2005/94/KE u mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/115/KE?

(2)

Id-Direttivi tal-Kunsill 92/40/KEE u 2005/94/KE, inkwantu atti normattivi tad-dritt tal-Unjoni, kienu intiżi sabiex jintroduċu fl-Unjoni leġiżlazzjoni komuni ta’ kumpens għad-danni kkaważati lill-individwi mill-miżuri ta’ protezzjoni provviżorji kontra l-influwenza tat-tjur b’livell patoġeniku għoli? Id-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni li jinsabu fid-Direttivi tal-Kunsill 92/40/KEE u 2005/94/KE u fid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2006/105/KE u 2006/115/KE, irrikonoxxew setgħa xierqa sabiex tiġi introdotta leġiżlazzjoni komuni tal-kumpens għad-danni kkawżati lill-individwi mill-miżuri ta’ protezzjoni provviżorji kontra l-influwenza tat-tjur b’livell patoġeniku għoli?

(3)

Fil-każ fejn id-domanda (2) kellha tingħata risposta affermattiva, ir-restrizzjoni tad-dritt għal kumpens għad-dannu hija legali u konformi mad-dritt tal-Unjoni meta hija tirriżulta minn miżuri nazzjonali provviżorji li ttieħdu għall-eżekuzzjoni tal-atti elenkati iktar ’il quddiem? Regola ta’ dritt nazzjonali li tillimta l-kumpens imħallas mill-Istat għall-ammont effettiv tad-dannu u tal-ispejjeż, u teskludi mill-kumpens il-possibbiltà li jiġi kkumpensat in-nuqqas ta’ qligħ finanzjarju, tista’ tiġi kkunsidrata bħal restrizzjoni neċessarja u proporzjonata tad-dritt ta’ kumpens għad-danni kkawżati lill-individwi?

(4)

Fil-każ fejn id-domanda (2) kellha tingħata risposta negattiva, ir-rikorrenti tista’, jekk hija ġiet leża mill-miżuri nazzjonali provviżorji li ttieħdu għall-eżekuzzjoni ta’ atti tad-dritt tal-Unjoni intiżi għall-ġlieda kontra l-influwenza tat-tjur b’livell patoġeniku għoli, u li r-regoli ta’ dritt nazzjonali jillimitaw id-dritt li jintalab kumpens għad-danni hekk ikkawżati u jeskludu mill-kumpens kull possibbiltà li jintalab kumpens għan-nuqqas ta’ qligħ finanzjarju, tibbaża fuq dritt biex tiġi kkumpensata minħabba n-nuqqas ta’ qliegħ finanzjarju tagħha billi tinvoka direttament il-ksur tal-prinċipji stabbiliti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-libertà ta’ intrapriża tal-Artikolu 16, id-dritt għall-proprjetà tal-Artikolu 17 u d-dritt għal rimedju effettiv tal-Artikolu 47)?

(5)

Jekk dritt għall-kumpens sħiħ għal dannu jista’ jiġi eżerċitat fuq kwalunkwe bażi fid-dritt tal-Unjoni, tali dritt jista’ jiġi eżerċitat biss kontra l-Istat ikkonċernat jew jista’ wkoll, fil-kuntest ta’ proċedura ta’ kumpens għal dannu kkawżat fil-kuntest tal-eżerċizzju ta’ kompetenza amministrattiva, jiġi invokat kontra l-awtorità amministrattiva, billi l-kunċett ta’ Stat jiġi kkunsidrat fis-sens wiesa’ tiegħu? Jekk id-dritt jista’ jiġi eżerċitat bħala korp amministrattiv, id-dritt tar-responsabbiltà tal-Istat Membru kkonċernat jista’ jistabbilixxi l-preżenza ta’ kundizzjonijiet supplimentari sabiex id-dritt għal kumpens ikun fondat?

(6)

Jekk jiġi maħsub li d-dritt tal-Unjoni ma kienx ippreveda possibbiltà għar-rikorrenti li tikseb kumpens sħiħ għad-dannu li kien ġie impost fuqha billi tibbaża direttament fuqu, l-istess regoli għandhom, skont prinċipju ta’ ekwivalenza tal-proċeduri, japplikaw fl-eżami, minn naħa, tat-talbiet li jistgħu jiġu deċiżi abbażi tad-dritt tal-Unjoni u, min-naħa l-oħra, tat-talbiet simili li jistgħu jkunu hekk deċiżi skont ir-regoli tad-dritt intern Ungeriż?

(7)

Huwa possibbli, f’kawża li tikkonċerna miżuri ddestinati sabiex jimplementaw id-dritt tal-Unjoni — il-funzjonament tas-suq intern bilfors li huwa milqut minn miżuri leġiżlattivi u amministrattivi meħuda mill-Istati Membri fid-dawl tal-ġlieda kontra l-influwenza tat-tjur b’livell patoġeniku għoli preżenti fl-għasafar selvaġġi fl-Unjoni —, u jekk jiġi preżunt kuntest fattwali li jixbah dak tal-każ ineżami, li lill-Kummissjoni tintalab l-opinjoni tagħha bħala amicus curiæ, b’mod partikolari meta jsir magħruf li l-Kummissjoni bdiet proċedura ta’ ksur kontra l-Istat Membru inkwistjoni, dwar kwistjonijiet legali rilevanti fil-kuntest ta’ din il-kawża?

(8)

Jekk jiġi maħsub li huwa possibbli li l-Kummissjoni tiġi mistoqsija kemm sabiex tagħti opinjoni bħala amicus curiæ, kemm bħala sempliċi informazzjoni, din hija obbligata li tagħti opinjoni inkwantu amicus curiæ jew li tagħti preċiżazzjonijiet f’dak li jikkonċerna l-informazzjoni, dokumenti u dikjarazzjonijiet miksuba fil-kuntest ta’ proċedura ta’ ksur, u f’dak li jikkonċerna l-prattika tagħha f’dan ir-rigward, b’mod partikolari meta din hija informazzjoni mhux pubblika li nkisbet matul il-fażi tal-proċedura ta’ ksur li tippreċedi l-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja? Tali informazzjoni tista’ tintuża pubblikament fil-kuntest ta’ kawża partikolari quddiem qorti nazzjonali?


(1)  Direttiva tal-Kunsill 92/40/KEE, tad-19 ta’ Mejju 1992, li tintroduċi miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-influwenza tal-għasafar (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 3, Vol. 12, p. 306).

(2)  Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE, tal-20 ta’ Diċembru 2005, dwar miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-influwenza tat-tjur u li tħassar id-Direttiva 92/40/KEE (ĠU L 270M, p. 5).


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/5


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio Nazionale Forense (l-Italja) fl-4 ta’ Frar 2013 — Angelo Alberto Torresi vs Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata

(Kawża C-58/13)

2013/C 147/08

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Consiglio Nazionale Forense

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Angelo Alberto Torresi

Konvenut: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata

Domandi preliminari

(1)

Fid-dawl tal-prinċipju ġenerali ta’ projbizzjoni tal-abbuż tad-dritt u tal-Artikolu 4(2) TUE dwar ir-rispett tal-identitajiet nazzjonali, l-Artikolu 3 tad-Direttiva 98/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-16 ta’ Frar 1998, sabiex tkun iffaċilitata l-prattika tal-professjoni ta’ avukat fuq bażi permanenti fl-Istati Membri minbarra dak fejn kienet miksuba l-kwalifikazzjoni (1), għandu jiġi interpretat fis-sens li jobbliga lill-awtoritajiet amministrattivi nazzjonali li jirreġistraw fil-lista tal-avukati stabbiliti ċittadini Taljani li jkunu adottaw imġiba abbużiva tad-dritt tal-Unjoni u jipprekludi prassi nazzjonali li tippermetti lil tali awtoritajiet li jirrifjutaw applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni fil-lista tal-avukati stabbiliti fil-każ li jeżistu ċirkustanzi oġġettivi li jindikaw li jkun twettaq abbuż tad-dritt tal-Unjoni, bla ħsara, minn naħa, għar-rispett tal-prinċipju ta’ proporzjonalità u ta’ nondiskriminazzjoni u, min-naħa l-oħra, għad-dritt tal-persuna kkonċernata li tressaq proċeduri ġudizzjarji sabiex tasserixxi eventwali ksur tad-dritt ta’ stabbiliment u, għaldaqstant, għall-istħarriġ ġudizzjarju tal-azzjoni amministrattiva?

(2)

Fil-każ ta’ risposta negattiva għall-ewwel domanda, l-Artikolu 3 tad-Direttiva 98/5/KE, interpretat b’dan il-mod, għandu jiġi kkunsidrat invalidu fid-dawl tal-Artiklu 4(2) TUE sa fejn jippermetti li tiġi evitata l-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru li tissuġġetta l-aċċess għall-professjoni ta’ avukat għall-kundizzjoni li wieħed jgħaddi minn eżami tal-Istat meta tali eżami jkun previst fil-Kostituzzjoni tal-imsemmi Stat u jifforma parti mill-prinċipji fundamentali ta’ protezzjoni tal-utenti ta’ attivitajiet professjonali u ta’ amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 6, Vol. 3, p. 83.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/5


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio Nazionale Forense (Italja) fl-4 ta’ Frar 2013 — Pierfrancesco Torresi vs Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata

(Kawża C-59/13)

2013/C 147/09

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Consiglio Nazionale Forense

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Pierfrancesco Torresi

Konvenut: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata

Domandi preliminari

(1)

Fid-dawl tal-prinċipju ġenerali ta’ projbizzjoni tal-abbuż tad-dritt u tal-Artikolu 4(2) TUE dwar ir-rispett tal-identitajiet nazzjonali, l-Artikolu 3 tad-Direttiva 98/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-16 ta’ Frar 1998, sabiex tkun iffaċilitata l-prattika tal-professjoni ta’ avukat fuq bażi permanenti fl-Istati Membri minbarra dak fejn kienet miksuba l-kwalifikazzjoni (1), għandu jiġi interpretat fis-sens li jobbliga lill-awtoritajiet amministrattivi nazzjonali li jirreġistraw fil-lista tal-avukati stabbiliti ċittadini Taljani li jkunu adottaw imġiba abbużiva tad-dritt tal-Unjoni u jipprekludi prassi nazzjonali li tippermetti lil tali awtoritajiet li jirrifjutaw applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni fil-lista tal-avukati stabbiliti fil-każ li jeżistu ċirkustanzi oġġettivi li jindikaw li jkun twettaq abbuż tad-dritt tal-Unjoni, bla ħsara, minn naħa, għar-rispett tal-prinċipju ta’ proporzjonalità u ta’ nondiskriminazzjoni u, min-naħa l-oħra, għad-dritt tal-persuna kkonċernata li tressaq proċeduri ġudizzjarji sabiex tasserixxi eventwali ksur tad-dritt ta’ stabbiliment u, għaldaqstant, għall-istħarriġ ġudizzjarju tal-azzjoni amministrattiva?

(2)

Fil-każ ta’ risposta negattiva għall-ewwel domanda, l-Artikolu 3 tad-Direttiva 98/5/KE, interpretat b’dan il-mod, għandu jiġi kkunsidrat invalidu fid-dawl tal-Artiklu 4(2) TUE sa fejn jippermetti li tiġi evitata l-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru li tissuġġetta l-aċċess għall-professjoni ta’ avukat għall-kundizzjoni li wieħed jgħaddi minn eżami tal-Istat meta tali eżami jkun previst fil-Kostituzzjoni tal-imsemmi Stat u jifforma parti mill-prinċipji fundamentali ta’ protezzjoni tal-utenti ta’ attivitajiet professjonali u ta’ amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 6, Vol. 3, p. 83.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/6


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fit-8 ta’ Frar 2013 — Green Network SpA vs Autorità per l’energia elettrica e il gas

(Kawża C-66/13)

2013/C 147/10

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Consiglio di Stato

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Green Network SpA

Konvenuta: Autorità per l’energia elettrica e il gas

Domandi preliminari

(1)

L-Artikoli 3(2) u 216 TFUE — li fuq il-bażi tagħhom l-Unjoni għandha kompetenza esklużiva sabiex tikkonkludi ftehim internazzjonali meta l-konklużjoni ta’ ftehim huwa previst minn att leġiżlattiv tal-Unjoni jew huwa neċessarju sabiex tkun tista’ teżerċita l-kompetenza interna tagħha jew jista’ jeffettwa r-regoli komuni jew jibdel il-portata tagħhom, bil-konsegwenza doppja li s-setgħa li tikkonkludi ma’ Stat terz ftehim li jaffettwa r-regoli komuni jew jibdel il-portata tagħhom jew li jaffettwa qasam li huwa kompletament irregolat mid-dritt Komunitarju u jaqa’ taħt il-kompetenza esklużiva tal-Unjoni tiġi kkonċentrata f’idejn l-Unjoni nfisha u li din is-setgħa ma tibqax tappartjeni lill-Istati Membri, la individwalment u lanqas kollettivament — kif ukoll l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2001/77/KE jipprekludu dispożizzjoni nazzjonali (l-Artikolu 20(3) tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 387/2003) li tissuġġetta r-rikonixximent tal-garanziji tal-oriġini mogħtija minn Stati terzi għall-konklużjoni ta’ ftehim internazzjonali speċifiku bejn l-Istat Taljan u l-Istat terz?

(2)

L-istess regoli tad-dritt Komunitarju jipprekludu l-leġiżlazzjoni nazzjonali hawn fuq imsemmija fil-każ li l-Istat terz huwa l-Konfederazzjoni Svizzera, li hija marbuta mal-Unjoni Ewropea permezz ta’ ftehim ta’ kummerċ ħieles li ġie konkluż fit-22 ta’ Lulju 1972 u daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 1973?

(3)

Ir-regoli tad-dritt Komunitarja msemmija fl-ewwel domanda jipprekludu d-dispożizzjoni nazzjonali prevista fl-Artikolu 4(6) tad-Digriet Ministerjali tal-11 Novembru 1999 li jipprovdi li, fil-każ ta’ importazzjoni ta’ elettriku minn pajjiżi li ma humiex membri tal-Unjoni Ewropea, l-aċċettazzjoni tat-talba hija suġġetta għall-konklużjoni ta’ ftehim bejn l-operatur tan-netwerk nazzjonali u l-awtorità lokali simili li jiddetermina l-modalitajiet għall-verifiki neċessarji?

(4)

L-istess regoli tad-dritt Komunitarju jipprekludu b’mod partikolari l-leġiżlazzjoni nazzjonali hawn fuq imsemmija meta l-ftehim imsemmi fl-Artikolu 4(6) tad-Digriet Ministerjali tal-11 Novembru 1999 huwa ftehim purament taċitu, li ma ġie qatt espost f’att uffiċjali u li huwa s-suġġett ta’ sempliċi affermazzjoni tar-rikorrenti, li ma hijiex f’pożizzjoni li tispeċifika d-dettalji tiegħu?


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/7


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Roma (l-Italja) fil-11 ta’ Frar 2013 — Mediaset SpA vs Ministero dello Sviluppo Economico

(Kawża C-69/13)

2013/C 147/11

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale di Roma

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Mediaset SpA

Konvenut: Ministero dello Sviluppo Economico

Domandi preliminari

(1)

Il-Qorti nazzjonali, imsejħa sabiex tiddeċiedi fuq l-ammont tal-għajnuna mill-Istat li l-irkupru tagħha ġie ordnat mill-Kummissjoni Ewropea, hija marbuta, kemm mill-perspettiva tal-“jekk” kif ukoll tal-“kemm”, mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea, tal-24 ta’ Jannar 2007, adottata wara l-proċedura dwar l-Għajnuna mill-Istat C-52/2005, kif ikkompletata mid-deċiżjonijiet meħuda mill-Kummissjoni Ewropea fin-noti tal-11 ta’ Ġunju 2008 COMP/H4/EK/cd D(2008) 127 u tat-23 ta’ Ottubru 2009 COMP/H4/CN/si D(2009) 230 u li ġiet ikkonfermata mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tal-15 ta’ Ġunju 2010, mogħtija fil-kuntest tal-Kawża T-177/07?

(2)

Fil-każ kuntrarju, bl-affermazzjoni, fis-sentenza tal-15 ta’ Ġunju 2010 mogħtija fil-Kawża T-177/07, li l-qorti nazzjonali hija kompetenti sabiex tiddeċiedi fuq l-ammont tal-għajnuna mill-Istat, il-Qorti tal-Ġustizzja kellha l-intenzjoni li tillimita din is-setgħa għall-kwantifikazzjoni ta’ ammont li, sa fejn jirrigwarda għajnuna mill-Istat effettivament implementata jew miksuba, għandu neċessarjament ikollu valur pożittiv, u ma jkunx ugwali għal żero?

(3)

Jew inkella, bl-affermazzjoni, fis-sentenza tal-15 ta’ Ġunju 2010 mogħtija fil-Kawża T-177/07, li l-Qorti nazzjonali hija kompetenti sabiex tippronunzja ruħha fuq l-ammont tal-għajnuna mill-Istat, il-Qorti tal-Ġustizzja kellha l-intenzjoni tattribwixxi lill-qorti nazzjonali s-setgħa li tevalwa t-talba ta’ ħlas lura kemm mill-perspettiva tal-“jekk” kif ukoll tal-“kemm” tagħha, u tasal sa tagħtiha s-setgħa li teskludi kull obbligu ta’ ħlas lura?


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/7


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Tivoli (l-Italja) fil-11 ta’ Frar 2013 — T

(Kawża C-73/13)

2013/C 147/12

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale di Tivoli

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: T

Domandi preliminari

(1)

L-Artikolu 82 tad-DPR, tat-30 ta’ Mejju 2002, Nru 115 dwar il-ħlas tal-għajnuna legali mill-Istat fid-dritt Taljan, sa fejn jimponi li l-onorarji u l-ispejjeż dovuti lill-avukat huma llikwidati mill-awtorità ġudizzjarja li tiddeċiedi permezz ta’ digriet li jistabbilixxi l-ispejjeż filwaqt li tiġi osservata l-iskala applikabbli għall-avukati b’mod li, fi kwalunkwe każ, dawn ma jaqbżux l-ammonti medji previsti mill-iskali applikabbli relatati mal-onorarji, mad-drittijiet u mal-benefiċċji u filwaqt li jittieħdu inkunsiderazzjoni n-natura tas-servizzi pprovduti u l-effett tal-atti mwettqa fuq is-sitwazzjoni proċedurali tal-parti fil-kawża, huwa konformi mad-dispożizzjonijiet tat-tielet paragrafu tal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li jipprovdi li għandha tingħata għajnuna legali lil dawk li ma jkollhomx mezzi biżżejjed sa fejn din l-għajnuna tkun meħtieġa sabiex ikun żgurat aċċess effettiv għall-ġustizzja?

(2)

L-Artikolu 82 tad-DPR, tat-30 ta’ Mejju 2002, Nru 115 dwar il-ħlas tal- għajnuna legali mill-Istat fid-dritt Taljan, sa fejn jimponi li l-onorarji u l-ispejjeż dovuti lill-avukat huma llikwidati mill-awtorità ġudizzjarja li tiddeċiedi permezz ta’ digriet li jistabbilixxi l-ispejjeż filwaqt li tiġi osservata l-iskala applikabbli għall-avukati b’mod li, fi kwalunkwe każ, dawn ma jaqbżux l-ammonti medji previsti mill-iskali applikabbli relatati mal-onorarji, mad-drittijiet u mal-benefiċċji u filwaqt li jittieħdu inkunsiderazzjoni n-natura tas-servizzi pprovduti u l-effett tal-atti mwettqa fuq is-sitwazzjoni proċedurali tal-parti fil-kawża, huwa konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem, kif ġew integrati fid-dritt Komunitarju b’applikazzjoni tal-Artikolu 52(3) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u tal-Artikolu 6 TUE, kif emendat bit-Trattat ta’ Lisbona?


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/8


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fl-14 ta’ Frar 2013 — SEK Zollagentur GmbH vs Hauptzollamt Gießen

(Kawża C-75/13)

2013/C 147/13

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Bundesfinanzhof

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: SEK Zollagentur GmbH

Konvenuta: Hauptzollamt Gießen

Domandi preliminari

(1)

Id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913, tat-12 ta’ Ottubru 1992, li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (1) (iktar ’il quddiem il-“Kodiċi Doganali”), u b’mod partikolari l-Artikolu 50 tiegħu, għandhom jiġu interpretati fis-sens li merkanzija kkunsinnata lil persuna mill-awtoritajiet doganali għall-finijiet ta’ ħażna temporanja f’post awtorizzat hija kkunsidrata bħala li tneħħiet minn taħt is-sorveljanza doganali jekk hija ddikjarata bħala li hija fi proċedura ta’ tranżitu estern iżda li, madankollu, matul it-trasport previst, magħha ma jkunux fil-fatt inklużi d-dokumenti ta’ tranżitu stabbiliti kif previst u li hija ma tkunx ġiet ippreżentata fl-uffiċċju doganali ta’ destinazzjoni?

(2)

F’każ ta’ risposta pożittiva għall-ewwel domanda: f’każ bħal dan, il-persuna li, bħala kunsinnatur awtorizzat, tkun qiegħdet il-merkanzija taħt il-proċedura ta’ tranżitu hija debitur skont l-ewwel inċiż tal-Artikolu 203(3) tal-Kodiċi Doganali jew tar-raba’ inċiż tal-Artikolu 203(3) ta’ dan il-kodiċi?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 2, Vol. 4, p. 307.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/8


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Nejvyšší správní soud (ir-Repubblika Ċeka) fil-15 ta’ Frar 2013 — ACO Industries Tábor, s.r.o. vs Odvolací finanční ředitelství

(Kawża C-80/13)

2013/C 147/14

Lingwa tal-kawża: iċ-Ċek

Qorti tar-rinviju

Nejvyšší správní soud

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: ACO Industries Tábor, s.r.o.

Konvenut: Odvolací finanční ředitelství

Domandi preliminari

(1)

L-Artikoli 18, 45, 49 u 56 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprekludu leġiżlazzjoni li tipprevedi li l-persuna li timpjega stabbilita fi Stat Membru għandha l-obbligu li tagħmel ħlas bil-quddiem ta’ taxxa fuq id-dħul tal-impjegati (ċittadini ta’ Stat Membru ieħor) li huma temporanjament disponibbli għaliha minn aġenzija tax-xogħol temporanju stabbilita fit-tieni Stat Membru permezz ta’ fergħa stabbilita fl-ewwel Stat Membru?

(2)

L-Artikoli 18, 45, 49 u 56 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprekludu leġiżlazzjoni li tipprevedi li l-bażi tat-taxxa fuq id-dħul tal-impjegati hija kkalkolata skont rata fissa ta’ mill-inqas 60 % tal-ammont iffatturat mill-aġenzija tax-xogħol temporanju fil-każijiet fejn dan l-ammont jinkludi wkoll ir-remunerazzjoni għas-servizz ta’ intermedjarju?

(3)

Fil-każ ta’ risposta affermattiva għall-ewwel jew għat-tieni domanda, huwa possibbli, f’sitwazzjoni bħal dik ineżami, li l-libertajiet fundamentali ċċitati iktar ’il fuq jiġu ristretti billi jiġu invokati raġunijiet ta’ ordni pubbliku, ta’ sigurtà pubblika jew ta’ saħħa pubblika, jew ukoll, skont il-każ, l-effikaċja tal-kontroll fiskali?


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/8


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fid-19 ta’ Frar 2013 — Società cooperativa Madonna dei Miracoli vs Regione Abruzzo, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(Kawża C-82/13)

2013/C 147/15

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Consiglio di Stato

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Società cooperativa Madonna dei Miracoli

Konvenuti: Regione Abruzzo, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Domandi preliminari

(1)

Huwa minnu li l-Kummissjoni Ewropea rtirat l-għoti ta’ għajnuna Komunitarja, u liema att ġie għalhekk adottat?

Sussidjarjament:

(2)

X’valur legali għandu jingħata lin-nuqqas ta’ azzjoni mill-Kummissjoni, li minħabba fiha wasslet biex ma ngħatatx l-għajnuna Komunitarja?

(3)

In-nuqqas ta’ azzjoni mill-Kummissjoni Ewropea, li ma pproċedietx bil-likwidazzjoni tal-għajnuna Komunitarja, tipprekludi l-applikazzjoni tal-Artikolu 42(a) tal-Liġi Reġjonali Nru 31/82 ta’ Abruzzo, li abbażi tagħha r-rikorrenti ngħatat l-għajnuna reġjonali anċillari għall-għajnuna Komunitarja, u, għalhekk, tipprekludi l-għoti tal-għajnuna reġjonali?

Fi kwalunkwe każ:

(4)

Liema huma l-obbligi imposti fuq l-Istat Membru Taljan, fil-każ ta’ nuqqas ta’ azzjoni persistenti mill-Kummissjoni Ewropea?


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/9


Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Frar 2013 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana

(Kawża C-85/13)

2013/C 147/16

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentant: E. Manhaeve, L. Cimaglia, aġenti)

Konvenuta: Ir-Repubblika Taljana

Talbiet tar-rikorrenti

Tikkonstata li billi r-Repubblika Taljana naqset milli

tadotta d-dispożizzjonijiet neċessarji sabiex tiżgura li l-agglomerazzjonijiet ta’ Bareggio, Cassano d’Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo u Vigevano (Lombardia), li n-numru ta’ ekwivalenti ta’ popolazzjoni tagħhom huwa superjuri għal 10 000 u li jarmu f’ilmijiet riċeventi kkunsidrati bħala “żoni sensittivi” fis-sens tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE, tal-21 ta’ Mejju 1991, dwar it-trattament tal-ilma urban mormi (1), ikunu pprovduti b’sistemi ta’ ġbir għall-ilma urban mormi b’mod konformi mal-Artikolu 3 ta’ din id-direttiva,

tadotta d-dispożizzjonijiet neċessarji sabiex tiżgura li fl-agglomerazzjonijiet ta’ Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile (Friuli-Venezia-Giulia), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna), Castellamare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) u Thiene (Venezia) li n-numru ta’ ekwivalenti ta’ popolazzjoni tagħhom huwa superjuri għal 10 000, l-ilma urban mormi li jidħol f’sistemi ta’ ġbir, ikun issuġġettat, qabel ma jintrema, għal trattament sekondarju jew għal trattament ekwivalenti, b’mod konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 91/271/KEE,

tadotta d-dispożizzjonijiet neċessarji sabiex tiżgura li fl-agglomerazzjonijiet ta’ Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia-Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) u Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini u Trappeto (Sicilia) li n-numru ta’ ekwivalenti ta’ popolazzjoni tagħhom huwa superjuri għal 10 000 u li jarmu f’ilmijiet riċeventi kkunsidrati bħala “żoni sensittivi” fis-sens tad-Direttiva 91/271/KEE, l-ilma urban mormi li jidħol f’sistemi ta’ ġbir, ikun issuġġettat, qabel ma jintrema, għal trattament iktar rigoruż minn trattament sekondarju jew ekwivalenti, b’mod konformi mal-Artikolu 5 tad-Direttiva,

tadotta d-dispożizzjonijiet neċessarji sabiex l-impjanti ta’ trattament ta’ ilma urban mormi mibnija biex jiġu sodisfatti l-eżiġenzi tal-Artikoli 4 sa 7 ikunu ppjanati, mibnija, mħaddma u miżmuma biex jiżguraw operat suffiċjenti taħt il-kundizzjonijiet klimatiċi normali kollha tal-post fejn jinsabu u sabiex l-impjanti ta’ trattament ikunu ppjanati b’mod li jiġu kkunsidrati varjazzjonijiet tat-toqol skont l-istaġuni fl-agglomerazzjonijiet ta’ Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia-Giulia), Frosinone (Lazio), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzno sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) u Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) u Thiene (Venezia),

naqset mill-obbligi imposti fuqha abbażi tal-Artikolu 3 u/jew tal-Artikolu 4 u/jew tal-Artikolu 5 kif ukoll tal-Artikolu 10 tad-Direttiva 91/271/KEE;

tikkundanna lir-Repubblika Taljana għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Bir-rikors tagħha, il-Kummissjoni tilmenta li l-Italja ma ttrasponietx korrettement, fid-diversi partijiet tat-territorju nazzjonali tagħha, id-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE, tal-21 ta’ Mejju 1991, dwar it-trattament tal-ilma urban mormi.

Qabel kollox, il-Kummissjoni tirrileva ċertu numru ta’ ksur tal-Artikolu 3 tad-Direttiva li jipprovdi, fit-tieni subparagrafu tas-subartikolu 1 u fis-subartikolu 2 tiegħu li, għall-ilma mormi urban li jispiċċa f’ilmijiet li jilqgħu dan id-drenaġġ u li huma kkunsidrati bħala “żoni sensittivi” kif imfisser taħt l-Artikolu 5 ta’ din id-direttiva, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li sistemi ta’ ġbir konformi mal-ispeċifikazzjonijiet tal-Anness I tat-Taqsima A jkunu disponibbli sa mhux iktar tard mill-31 ta’ Diċembru 1998 għall-agglomerazzjonijiet kollha ta’ iktar minn 10 000 e.p. F’diversi agglomerazzjonijiet tar-reġjun ta’ Lombardia li jidħlu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dawn id-dispożizzjonijiet, dan l-obbligu ma ġiex implementat korrettement.

Barra minn hekk, l-Artikolu 4 tad-Direttiva jipprovdi, fis-subartikoli 1 u 3, li sa mhux iktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2000 għall-iskariki kollha minn agglomerazzjonijiet ta’ iktar minn 15 000 e.p., u sa mhux iktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2005 għall-iskariki kollha minn agglomerazzjonijiet ta’ bejn l-10 000 u l-15 000 e.p., l-Istati Membri kellhom jiżguraw li l-ilma urban mormi li jidħol f’sistemi ta’ ġbir ikun issuġġettat, qabel ma jintrema, għal trattament sekondarju jew għal trattament ekwivalenti, b’mod konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Anness I tat-Taqsima B. Il-Kummissjoni kkonstatat li dawn id-dispożizzjonijiet ma kinux ġew osservati f’sensiela ta’ agglomerazzjonijiet li jinsabu fir-reġjuni ta’ Abruzzo, ta’ Friuli-Venezia-Giulia, ta’ Lombardia, ta’ Marches, ta’ Piemonte, ta’ Sardegna, ta’ Sicilia, ta’ Valle d’Aosta u ta’ Venezia.

Sussegwentement, l-Artikolu 5 tad-Direttiva jipprovdi, fis-subartikoli 2 u 3 tiegħu, li, sa mhux iktar tard mill-31 ta’ Diċembru 1998 għall-iskariki kollha minn agglomerazzjonijiet ta’ iktar minn 10 000 e.p. l-Istati Membri kellhom jiżguraw li l-ilma urban mormi li jidħol f’sistemi ta’ ġbir ikun issuġġettat, qabel ma jintrema f’żoni sensittivi, għal trattament iktar rigoruż minn dak deskritt fl-Artikolu 4. Il-Kummissjoni kkonstatat li dawn id-dispożizzjonijiet ma kinux ġew osservati f’sensiela ta’ agglomerazzjonijiet tar-reġjuni ta’ Abruzzo, ta’ Friuli-Venezia-Giulia, ta’ Lazio, ta’ Puglia, ta’ Sardegna u ta’ Sicilia.

Finalment, in-nuqqas ta’ osservanza tal-Artikoli 4 u 5 tad-Direttiva 91/271/KEE iwassal ukoll għall-ksur tal-Artikolu 10 tad-Direttiva li jipprovdi li l-impjanti ta’ trattament ta’ ilma urban mormi għandhom ikunu ppjanati, mibnija, mħaddma u miżmuma biex jiżguraw operat suffiċjenti taħt il-kondizzjonijiet klimatiċi normali kollha tal-post fejn jinsabu.


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15, Vol. 2, p. 26


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/10


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (il-Belġju) fit-22 ta’ Frar 2013 — Philippe Gruslin vs Citibank Belgium SA

(Kawża C-88/13)

2013/C 147/17

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Cour de cassation

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Philippe Gruslin

Konvenuta: Citibank Belgium SA

Domanda preliminari

L-Artikolu 45 tad-Direttiva tal-Kunsill 85/611/KEE, tal-20 ta’ Diċembru 1985, dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrelataw għal impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) (1) għandu jiġi interpretat fis-sens li l-kunċett ta’ “pagamenti lil titolari ta’ unitajiet” jirrigwarda wkoll il-kunsinna, lil titolari ta’ unitajiet, ta’ ċertifikati ta’ unitajiet irreġistrati?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 6, Vol. 1, p. 139.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/10


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-25 ta’ Frar 2013 — Essent Energie Productie BV vs Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Kawża C-91/13)

2013/C 147/18

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Raad van State

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Essent Energie Productie BV

Konvenut: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Domandi preliminari

(1)

F’sitwazzjoni bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, persuna responsabbli għal xogħlijiet li, skont l-Artikolu 2(1) tal-Liġi Olandiża tal-1994 dwar ix-xogħol ta’ barranin, għandha titqies bħala l-persuna li timpjega l-ħaddiema Torok ikkonċernati, tista’ tinvoka, fil-konfront tal-awtoritajiet Olandiżi, ir-regola ta’ standstill li tinsab fl-Artikolu 13 tad-Deċiżjoni Nru 1/80 (1) jew dik li tinsab fl-Artikolu 41 tal-Protokoll Addizzjonali (2)?

(2)

(a)

Ir-regola ta’ standstill li tinsab fl-Artikolu 13 tad-Deċiżjoni Nru 1/80 jew dik li tinsab fl-Artikolu 41 tal-Protokoll Addizzjonali għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu l-introduzzjoni ta’ projbizzjoni, bħal dik li tinsab fl-Artikolu 2(1) tal-Liġi Olandiża tal-1994 dwar ix-xogħol ta’ barranin, għall-persuni responsabbli għal xogħlijiet li jgħaddu t-twettiq ta’ xogħol fil-Pajjiżi l-Baxxi lil ħaddiema ċittadini ta’ pajjiż terz, f’dan il-każ it-Turkija, mingħajr permess ta’ xogħol, f’sitwazzjoni fejn il-ħaddiema msemmija huma impjegati minn impriża Ġermaniża u jwettqu x-xogħol tagħhom għal impriża utenti Olandiża kkuntrattata mill-persuna responsabbli għal xogħlijiet fil-Pajjiżi l-Baxxi?

(b)

F’dan id-dawl, huma rilevanti l-fatt li, saħansitra qabel id-dħul fis-seħħ kemm tar-regola ta’ standstill li tinsab fl-Artikolu 41 tal-Protokoll Addizzjonali u kemm ta’ dik li tinsab fl-Artikolu 13 tad-Deċiżjoni Nru 1/80, persuna li timpjega kienet ipprojbita milli tgħaddi t-twettiq ta’ xogħol lil persuna barranija fuq il-bażi ta’ kuntratt ta’ xogħol mingħajr permess ta’ xogħol u l-fatt li din il-projbizzjoni kienet ukoll imwessa’, qabel id-dħul fis-seħħ tar-regola ta’ standstill li tinsab fl-Artikolu 13 tad-Deċiżjoni Nru 1/80, sabiex tkopri l-impriżi utenti li lilhom ikunu kkollokati barranin?


(1)  Deċiżjoni Nru 1/80, tad-19 ta’ Settembru 1980, dwar l-iżvilupp tal-Assoċjazzjoni KEE-Turkija.

(2)  Protokoll addizzjonali għall-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni KEE-Turkija, iffirmat fit-23 ta’ Novembru 1970 fi Brussell u konkluż, approvat u kkonfermat f’isem il-Komunità permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2760/72, tad-19 ta’ Diċembru 1971 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 11, Vol. 11, p. 41).


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/11


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-25 ta’ Frar 2013 — Gemmente ’s-Hertogenbosch, parti oħra: Staatssecretaris van Financïen

(Kawża C-92/13)

2013/C 147/19

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Hoge Raad der Nederlanden

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Gemeente ’s-Hertogenbosch

Konvenut: Staatssecretaris van Financïena

Domandi preliminari

Is-sentenza introduttiva tal-Artikolu 5(7) u l-Artikolu 5(7)(a) tas-Sitt Direttiva (1) għandhom jiġu interpretati fis-sens li s-sitwazzjoni, li fiha muniċipalità tokkupa għall-ewwel darba proprjetà immobbli li hija bniet fuq l-art tagħha stess u li minnha ser tuża 94 % għall-attivitajiet tagħha bħala awtorità pubblika u 6 % għall-attivitajiet tagħha bħala persuna taxxabbli, li 1 % minnhom għal provvisti eżenti li ma jagħtux lok għal dritt għal tnaqqis, hija meqjusa bħala provvista bi ħlas?


(1)  Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE, tas-17 ta’ Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 9, Vol. 1, p. 23)


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/11


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-College van Beroep voor het Bedrijfsleven (il-Pajjiżi l-Baxxi) fl-4 ta’ Marzu 2013 — P.J. Vonk Noordegraaf vs Staatssecretaris van Economische Zaken

(Kawża C-105/13)

2013/C 147/20

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: P.J. Vonk Noordegraaf

Konvenut: Staatssecretaris van Economische Zaken

Domandi preliminari

Ir-Regolament (KE) Nru 73/2009 (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 34, 36 u 137 tiegħu, ikun applikat korrettament jekk, meta juża drittijiet għal pagament miksuba abbażi ta’ produzzjoni li ma hijiex marbuta ma’ raba, li ġew imputati lis-superfiċi fil-pussess tiegħu, bidwi ma jiksibx il-ħlas ta’ parti kbira minn dawn id-drittijiet, minkejja li jkun iddikjara in bona fide, b’mod konformi mal-metodu ta’ kejl applikat mill-Istat Membru fil-kuntest tal-attivazzjoni tad-drittijiet għal pagament skont l-Artikolu 34 ta’ dan ir-regolament, is-superfiċi ammissibbli tal-ettari invarjabbilment fil-pussess tiegħu, li però sussegwentement ġiet miċħuda mill-Kummissjoni, u dan għall-unika raġuni li s-superfiċi ammissibbli ddeterminata għall-pagament tirriżulta inferjuri minħabba emenda fil-metodu ta’ kalkolu?


(1)  Regolament tal-Kunsill, tad-19 ta’ Jannar 2009, li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għal bdiewa, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 378/2007 u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (ĠU L 30, p. 16).


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/12


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fis-7 ta’ Marzu 2013 — Ha Te Fo GmbH vs Finanzamt Haldensleben

(Kawża C-110/13)

2013/C 147/21

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Bundesfinanzhof

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Ha Te Fo GmbH

Konvenut: Finanzamt Haldensleben

Domandi preliminari

(1)

(a)

Liema huma l-kundizzjonijiet li jippermettu li jiġi kkonstatat li impriżi jaġixxu flimkien fis-sens tar-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 3(3) tal-Anness tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE, tas-6 ta’ Mejju 2003, dwar id-definizzjoni ta’ impriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju (1) (ir-“Rakkomandazzjoni SME”)? Kull kooperazzjoni funzjonali ta’ persuni fiżiċi implikati fiż-żewġ impriżi, mingħajr litigazzjoni jew kunflitt ta’ interessi, hija biżżejjed, jew għandu jkun jista’ jintgħaraf aġir miftiehem bejn dawn il-persuni?

(b)

Jekk aġir miftiehem huwa mitlub: dan jirriżulta sempliċement minn kooperazzjoni purament fattwali?

(2)

Fil-każ li ma jeżistix obbligu ta’ kontijiet ikkonsolidati, fl-eżami tal-kwistjoni dwar jekk impriża hijiex marbuta ma’ impriża oħra permezz ta’ persuna jew grupp ta’ persuni fiżiċi li jaġixxu flimkien, huwa neċessarju, lil hinn mir-“relazzjonijiet” imsemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(3) tal-Anness tar-Rakkomandazzjoni SME, li ssir evalwazzjoni ekonomika globali li fiha għandhom jiġu analizzati aspetti bħar-relazzjonijiet ta’ proprjetà — f’dan il-każ, b’mod partikolari, il-fatt li l-azzjonisti jappartjenu lill-istess familja, l-istruttura tal-ishma u l-integrazzjoni ekonomika — kif ukoll b’mod partikolari l-identità tad-diretturi — tal-impriżi kkonċernati?

(3)

Fil-każ fejn, anki fl-applikazzjoni tar-Rakkomandazzjoni SME, evalwazzjoni ekonomika globali li tmur lil hinn mill-eżami formali hija possibbli: intenzjoni li tiġi evitata d-definizzjoni ta’ SME jew, għall-inqas, ir-riskju li dan jseħħ, hija meħtieġa?


(1)  ĠU L 124, p. 36.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/12


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Arbeidshof te Antwerpen (il-Belġju) fil-11 ta’ Marzu 2013 — Theodora Hendrika Bouman vs Rijksdienst voor Pensioenen

(Kawża C-114/13)

2013/C 147/22

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Arbeidshof te Antwerpen

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Theodora Hendrika Bouman

Konvenuta: Rijksdienst voor Pensioenen

Domanda preliminari

Il-parti tal-benefiċċju AOW mogħtija lil resident Olandiż, li tirriżulta minn perijodu ta’ assigurazzjoni li matulu dan ir-resident Olandiż jista’ jirrinunzja fuq sempliċi talba għall-affiljazzjoni fl-iskema Olandiża u għaldaqstant l-obbligu li jagħmel il-kontribuzzjoni dovuta, u effettivament talab li jirrinunzja għal perijodu limitat, għandha tiġi mqabbla ma’ benefiċċju mħallas taħt assigurazzjoni kontinwa fakultattiva fis-sens tal-Artikolu 46a(3)(c) tar-Regolament Nru 1408/71 (1) b’tali mod li ma tistax tittieħed inkunsiderazzjoni fl-applikazzjoni tar-regola antikumulu li tinsab fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 52(1) tad-Digriet Irjali tal-21 ta’ Diċembru 1967 li tistabbilixxi regolament ġenerali tal-iskema ta’ pensjoni tal-irtirar u tas-superstiti tal-ħaddiema impjegati?


(1)  Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71, tal-14 ta’ Ġunju 1971, dwar l-applikazzjoni ta’ l-iskemi tas-siġurtà soċjali għall-persuni impjegati u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5, Vol. 1, p. 35).


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/13


Appell ippreżentat fil-15 ta’ Marzu 2013 minn Versalis SpA, Eni SpA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fit-13 ta’ Diċembru 2012 fil-Kawża T-103/08, Versalis SpA, li kienet Polimeri Europa SpA, u Eni SpA vs Il-Kummissjoni

(Kawża C-123/13 P)

2013/C 147/23

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Appellanti: Versalis SpA, Eni SpA (rappreżentanti: M. Siragusa, G. M. Roberti, F. Moretti, I. Perego, F. Cannizzaro, A. Bardanzellu, D. Durante u V. Laroccia, avukati)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tal-appellanti

Tannulla, kompletament jew parzjalment, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea tat-13 ta’ Diċembru 2012, fil-parti li fiha ċaħdet ir-rikors flimkien ta’ Versalis u Eni u konsegwentement:

tannulla, kompletament jew parzjalment, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea tal-5 ta’ Diċembru 2007, dwar proċedura skont l-Artikolu 81 KE u l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE, Każ COMP/F/38.629 — gomma kloroprene;

tannulla, jew għall-inqas tnaqqas, il-multa imposta fuq Versalis u Eni fid-deċiżjoni.

B’mod sussidjarju,

tannulla, kompletament jew parzjalment, is-sentenza fil-parti li fiha ċaħdet ir-rikors ta’ Versalis u Eni fil-kawża T-103/08 u tirreferi l-kawża lura lill-Qorti Ġenerali għal deċiżjoni fuq il-mertu fid-dawl tal-indikazzjonijiet li l-Qorti tal-Ġustizzja tkun provditilha.

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż, drittijiet u miżati fir-rigward ta’ din il-kawża u l-kawża preċedenti T-103/08.

Aggravji u argumenti prinċipali

Insostenn tal-appell mis-sentenza msemmija, Versalis u Eni jirrilevaw, fl-ewwel lok, li l-Qorti Ġenerali kienet tbegħdet, bi ksur tal-Artikolu 101 TFUE, mill-ġurisprudenza Ewropea rilevanti għall-finijiet tal-imputazzjoni lill-kumpannija parent, Eni, il-ksur allegatament imwettaq mill-kumpanniji sussidjarji fis-settur tal-gomma kloroprene, u, b’mod partikolari, l-obbligi ta’ analiżi u ta’ motivazzjoni rilevanti fil-kuntest tal-evalwazzjoni tal-provi ppreżentati biex tiġi kkonfutata l-preżunzjoni ta’ eżerċizzju effettiv ta’ influwenza determinanti, bi ksur ukoll tal-prinċipji fundamentali ta’ legalità u ta’ personalità tar-responsabbiltà antitrust, tal-preżunzjoni tal-innoċenza u d-drittijiet tad-difiża, kif ukoll il-prinċipju tar-responsabbiltà limitata tal-kumpannija.

Fit-tieni lok, il-Qorti Ġenerali applikat b’mod żbaljat il-ġurisprudenza Ewropea rilevanti għall-finijiet tal-imputazzjoni tal-ksur imwettaq minn Syndial S.p.A. lil Versalis u motivat b’mod insuffiċjenti ċ-ċaħda tal-ilmenti tagħhom invokati fl-ewwel istanza.

Bit-tielet aggravju, l-appellanti jilmentaw li l-Qorti Ġenerali applikat b’mod żbaljat u kontradditorju l-prinċipju tal-ġurisprudenza f’termini ta’ dissoċjazzjoni espressa minn kartell u kisret il-prinċipju in dubbio pro reo, meta qieset li EniChem S.p.A. pparteċipat fil-laqgħa tat-12-13 ta’ Mejju 1993 ġewwa Firenze u li l-laqgħat li saru fl-2002, li fihom ħadet sehem Versalis, kienu ta’ natura antikompetittiva. Konsegwentement, il-Qorti Ġenerali wettqet evalwazzjoni żbaljata, u naqset milli teżerċita s-setgħat tagħha ta’ stħarriġ fuq il-merti, meta qieset li huma ħadu sehem fil-ftehim għat-tul kollu tiegħu (jiġifieri minn Mejju 1993 sa Mejju 2002).

Barra minn hekk, il-Qorti Ġenerali kisret id-dritt tal-Unjoni Ewropea, meta naqset milli tirrileva l-iżbalji gravi li twettqu mill-Kummissjoni fid-determinazzjoni tal- ammont bażiku tal-multa skont il-Linji Gwida dwar il-kalkolu tal-multi.

Hija wettqet ukoll ksur tad-dritt tal-Unjoni Ewropea meta kkonfermat parzjalment l-applikazzjoni għal Versalis taċ-ċirkustanza aggravanti tar-reċidiva u ma tatx biżżejjed raġunijiet għall-konklużjoni tagħha fuq il-punt; sussidjarjament, il-Qorti Ġenerali stabbiliet b’mod żbaljat il-perċentwali ta’ tnaqqis taż-żieda tas-sanzjoni u żammet ir-responsabbiltà in solidum tal-Eni għall-ħlas tal-multa ukoll fil-parti marbuta mar-reċidiva.

Skont l-appellanti, il-Qorti Ġenerali applikat b’mod manifestament żbaljat l-Artikolu 23(2) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 (1) fid-determinazzjoni tal-ammont massimu tal-multa u żbaljat meta naqqset milli teżerċita b’mod sħiħ is-setgħat tagħha ta’ stħarriġ fuq l-applikazzjoni tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar klemenza. Il-Qorti Ġenerali naqqset ukoll milli tirrileva li l-Kummissjoni kisret il-prinċipji ta’ ekwità, ugwaljanza fit-trattament u aspettattivi leġittimi, meta, min-naħa waħda, din laqtet lill-possibbiltà tagħhom li jikkompetu “fuq termini ugwali” mal-impriżi oħra sabiex jiksbu tnaqqis tas-sanzjoni u, min-naħa l-oħra, qieset li l-kollaborazzjoni tagħhom ma kinitx denja ta’ tnaqqis tal-multa skont dik l-imsemmija Komunikazzjoni, kif ukoll skont il-Linji Gwida.

Fl-aħħar nett, l-appellanti jiddikjaraw li l-Qorti Ġenerali naqqset milli teżerċita s-setgħat tagħha ta’ stħarriġ fuq il-merti fuq l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-ammont tal-multa finali.


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003, tas-16 Diċembru 2002, fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat; ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 8, Vol. 2, p. 205.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/14


Appell ippreżentat fil-15 ta’Marzu 2013 minn Guido Strack mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fil-15 ta’ Jannar 2013 fil-Kawża T-392/07 — Guido Strack vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża C-127/13 P)

2013/C 147/24

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Appellant: Guido Strack (rappreżentant: H. Tettenborn, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tal-appellant

tannulla s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea (Ir-Raba’ Awla) tal-15 ta’ Jannar 2013 mogħtija fil-Kawża T-393/07 sa fejn ma laqgħatx, jew ma laqgħatx kompletament, it-talbiet tar-rikorrent;

tiddeċiedi billi tilqa’ t-talbiet imressqa mir-rikorrenti fil-kuntest tal-Kawża T-392/07;

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż kollha tal-proċeduri;

sussidjarjament, tannulla d-deċiżjoni tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea li permezz tagħha l-Kawża T-392/07 ġiet assenjata lir-Raba’ Awla tal-Qorti Ġenerali.

Aggravji u argumenti prinċipali

Insostenn tal-appell tiegħu, l-appellant jinvoka disa’ aggravji:

(1)

Inkompetenza tal-kulleġġ ġudikanti u żbalji konnessi ta’ proċedura u ta’ motivazzjoni, kif ukoll ksur konness tal-Artikolu 6(1) tal-KEDB, tal-Artiklu 47(2) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 50 tal-Istatut tal-Qorti tal-Unjoni Ewropea u tal-Artikoli 12 u 13(1) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll ta’ regoli ta’ dritt oħrajn dwar l-hekk imsejħa assenjazzjoni mill-ġdid lil Awla oħra waqt il-proċedura;

(2)

Irregolaritajiet fil-proċedura u ksur tar-Regolament Nru 1049/2001 (1), tal-Artikoli 6 u 13 tal-KEBD u tal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tal-prinċipju ta’ protezzjoni ġudizzjarja effettiva, tad-dritt għal smigħ u tad-dritt għal smigh xieraq flimkien ma’ nuqqas ta’ motivazzjoni u żnaturament tal-fatti, imputabbli għal: nuqqas ta’ trattament tal-kawża skont proċedura mħaffa; restrizzjonijiet inammissibbli tal-possibbiltajiet tar-rikorrent li jesprimi ruħu u r-rifjut li tiġi aċċettata nota intiża għar-rettifika tar-rapport għas-seduta; stħarriġ ġudizzjarju insuffiċjenti tad-dokumenti u ċaħda tat-talba korrispondenti tar-rikorrent li jiġu eżaminati in camera d-dokumenti kollha; żnaturament tal-fatti; stħarriġ ġudizzjarju insuffiċjenti u ksur tal-prinċipji ta’ tqassim tal-oneru tal-prova u tad-dritt għal smigħ xieraq fir-rigward tal-kwisjtoni tal-kompletezza tad-dokumenti msemmija u tan-numru tal-applikazzjonijiet għal aċċess konkretament ippreżentati skont ir-Regolament Nru 1049/2001; tul eċċessiv tal-proċedura u trattament illegali tat-talbiet korrispondenti għall-ħlas ta’ kumpens;

(3)

Il-formulazzjoni u l-estensjoni tal-punt 1 tad-dispożittiv u s-siltiet mis-sentenza li huma bbażati fuqu huma vvizzjati minn żball ta’ liġi, nuqqas ta’ preċiżjoni u nuqqas ta’ motivazzjoni, flimkien ma’ żnaturament tal-fatti u b’mod partikolari nuqqas li tiġi rrikonoxxuta l-kontinwità tal-interess ġuridiku tar-rikorrent.

(4)

Żnaturament tal-fatti, nuqqas ta’ motivazzjoni u ksur tal-prinċipji ta’ interpretazzjoni fir-rigward tal-portata tat-talba tar-rikorrent intiża li jikseb l-aċċess għad-dokumenti fil-Kawża T-110/04;

(5)

Żball ta’ liġi, żnaturamenti tal-fatti u nuqqas ta’ motivazzjoni għal dak li jirrigwarda l-applikazzjoni u l-intepretazzjoni tal-Artikolu 4(1)(b) u l-Artikolu 4(4) tar-Regolament 1049/2001 flimkien mad-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data;

(6)

Żball ta’ liġi, żnaturamenti tal-fatti u nuqqas ta’ motivazzjoni għal dak li jirrigwarda l-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 1049/2001;

(7)

Żball ta’ liġi u nuqqas ta’ motivazzjoni għal dak li jirrigwarda ċ-ċaħda tat-talba għal danni fir-rikors u b’mod partikolari ksur tal-prinċipji ta’ miżuri ta’ istruttorji u tad-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva;

(8)

Ksur tal-prinċipju tad-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva fil-kuntest ta’ ċaħda ta’ talba tar-rikorrent fil-punt 90 tas-sentenza fil-Kawża T-392/0;

(9)

Żball ta’ liġi u nuqqas ta’ motivazzjoni għal dak li jikkonċerna d-deċiżjoni dwar l-ispejjeż.


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-30 ta’ Mejju 2001, dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/15


Appell ippreżentat fit-18 ta’ Marzu 2013 minn Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, li kienet Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. arl, u Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fit-22 ta’ Jannar 2013 fil-Kawża T-218/00, Cooperativa Mare Azzurro vs Il-Kummissjoni

(Kawża C-136/13 P)

2013/C 147/25

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Appellanti: Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, li kienet Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. arl u Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl (rappreżentanti: A. Vianello, A. Bortoluzzi u A. Veronese, avukati)

Partijiet oħra fil-proċedura: Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C.

Talbiet tal-appellanti

tannulla u/jew tbiddel id-Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Jannar 2013, innotifikat lir-rikorrenti fit-23 ta’ Jannar 2013, fil-Kawża T-218/00, li permezz tagħha l-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikors ippreżentat mill-Cooperativa Mareazzurro Soc. Coop. a r.l. et kontra l-Kummissjoni, intiż li jannulla d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/394/KE, tal-25 ta’ Novembru 1999, dwar miżuri ta’ għajnuna favur impriżi stabbiliti fit-territorji ta’ Venezia u ta’ Chioggia, previsti mil-Liġijiet Nru 30/1997 u Nru 206/1995 li jistabbilixxu tnaqqis ta’ kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali (ĠU 2000, L 150, p. 50);

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż

Aggravji u argumenti prinċipali

Insostenn tal-appell tagħhom, ir-rikorrenti jinvokaw żbalji ta’ liġi fl-applikazzjoni tal-prinċipji stabbiliti mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza “Comitato Venezia vuole vivere”; minn naħa, f’dak li jirrigwarda l-obbligu ta’ motivazzjoni ta’ deċiżjonijiet tal-Kummissjoni fil-qasam ta’ għajununa mill-Istat u min-naħa l-oħra fir-rigward tat-tqassim tal-oneru tal-prova dwar il-preżunzjonijiet tal-Artikolu 107(1) TFUE.

Fid-digriet li huwa s-suġġett ta’ dan l-appell, il-Qorti Ġenerali ma kkonformatx ruħha mad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza “Comitato Venezia vuole vivere” tad-9 ta’ Ġunju 2011, li tistabilixxi li d-deċiżjoni tal-Kummissjoni għandu jkun fiha stess l-elementi essenzjali għall-implementazzjoni tagħha mill-awtoritajiet nazzjonali. Anki jekk d-deċiżjoni ma fihiex l-elementi essenzjali għall-implementazzjoni tagħha mill-awtoritajiet nazzjonali, il-Qorti Ġenerali ma sabet l-ebda nuqqas fil-metodu adottat mill-Kummissjoni sabiex tittieħed id-deċiżjoni appellata, li jirriżulta fi żball ta’ liġi.

Abbażi tal-prinċipji stabbiliti mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza “Comitato Venezia vuole vivere”, fil-kuntest tal-irkupru, huwa l-Istat Membru li għandu — u mhux il-benefiċjarju — li juri każ b’każ l-eżistenza tal-preżunzjonijiet fl-Artikolu 107(1) TFUE F’dan il-każ, madankollu, il-Kummissjoni fid-deċiżjoni appellata, naqset milli tippreċiża l-“modalitajiet” ta’ tali verifika; konsegwentement, li ma għandhiex l-elementi essenzjali li juru fil-kuntest tal-irkupru, li l-vantaġġi mogħtija jikkostitwixxu, fil-konfront tal-benefiċjarji, tal-għajnuna tal-Istat, ir-Repubblika Taljana — permezz tal-Liġi Nru 228 tal-24 ta’ Diċembru 2012 (Artikolu 1, paragrafi 351 et seq.) — ddeċidiet li tinverti l-oneru tal-prova, kuntrarjament għal dak li ġie stabilit fil-ġurisprudenza Komunitarja.

Skont il-leġiżlatur Taljan, hija kull impriża benefiċjarja tal-għajnuna fil-forma ta’ eżenzjoni ta’ kontribuzzjonijiet soċjali u mhux l-Istat li għandha turi li l-vantaġġi inkwistjoni ma joħolqux distorsjoni tal-kompetizzjoni u lanqas jaffetwaw il-kummerċ intra-Komunitarju, u fin-nuqqas ta’ dan tiġi preżunta n-natura stess tal-benefiċċju mogħti, li joħloq distorsjoni tal-kompetizzjoni u li jaffetwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri. Dan kollu huwa manifestament kuntrarju għall-prinċipji stabbiliti fis-sentenza “Comitato Venezia vuole vivere”.


Il-Qorti Ġenerali

25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/16


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ April 2013 — CBp Carbon Industries vs UASI (CARBON GREEN)

(Kawża T-294/10) (1)

(Trade mark Komunitarja - Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Komunità Ewropea - Trade mark Komunitarja verbali CARBON GREEN - Raġunijiet assoluti għal rifjut - Karattru deskrittiv - Nuqqas ta’ karattru distintiv - Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)

2013/C 147/26

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: CBp Carbon Industries, Inc. (Tortola, il-Gżejjer Verġni Brittaniċi, ir-Renju Unit) (rappreżentanti: S. Malynicz, barrister, u J. Fish, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentant: J. Crespo Carrillo, aġent)

Suġġett

Rikors kontra d-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI tal-21 April 2010 (Każ R 1361/2009-1), dwar applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark verbali CARBON GREEN bħala trade mark Komunitarja.

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors huwa miċħud.

(2)

CBp Carbon Industries, Inc. hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 260, 25.09.2010.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/16


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ April 2013 — Höganäs vs UASI — Haynes (ASTALOY)

(Kawża T-505/10) (1)

(Trade mark Komunitarja - Proċedimenti ta’ oppożizzjoni - Trade mark Komunitarja verbali ASTALOY - Trade mark Komunitarja verbali preċedenti HASTELLOY - Raġuni relattiva għal rifjut - Probabbiltà ta’ konfużjoni - Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 - Koeżistenza ta’ trade marks)

2013/C 147/27

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Höganäs AB (Höganäs, l-Isvezja) (rappreżentant: L.-E. Ström, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentant: J. Crespo Carrillo, aġent)

Parti oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI, intervenjenti quddiem il-Qorti Ġenerali: Haynes International, Inc. (Kokomo, Indiana, l-Istati Uniti) (rappreżentanti: E. Armijo Chávarri u A. Castán Pérez-Gómez, avukati)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tar-Raba’ Bord tal-Appell tal-UASI tat-18 ta’ Awwissu 2010 (Każ R 1530/2009-4), dwar proċedimenti ta’ oppożizzjoni bejn Haynes International, Inc. u Höganäs AB.

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors huwa miċħud.

(2)

Höganäs AB hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 346, 18.12.2010.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/16


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ April 2013 — GRP Security vs Il-Qorti tal-Awdituri

(Kawża T-87/11) (1)

(Klawżola ta’ arbitraġġ - Kuntratti pubbliċi għal servizzi - Servizzi ta’ sorveljanza u ta’ għassa mal-bini tal-Qorti tal-Awdituri - Rikors għal annullament - Deċiżjoni ta’ rexissjoni unilaterali tal-kuntratt flimkien ma’ talba għall-ħlas ta’ danni - Att ta’ natura kuntrattwali - Assenza ta’ klassifikazzjoni mill-ġdid tar-rikors - Inammissibbiltà - Deċiżjoni li timponi sanzjoni ta’ esklużjoni għal tliet xhur - Interess ġuridiku - Drittijiet tad-difiża - Nuqqas serju ta’ eżekuzzjoni tal-obbligi - Nulla poena sine lege - Użu ħażin ta’ poter - Proporzjonalità)

2013/C 147/28

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: GRP Security (Bertrange, il-Lussemburgu) (rappreżentanti: inizjalment minn G. Osch, sussegwentement minn C. Arendt u M. Larbi, avukati)

Konvenuta: Il-Qorti tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: inizjalment minn T. Kennedy, J.-M. Stenier u J. Vermer, sussegwentement minn M. Kennedy u J. Vermer, aġenti)

Suġġett

Minn naħa, talba għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Awdituri tal-14 ta’ Jannar 2011 dwar ir-rexissjoni unilaterali tal-kuntratt-qafas għal servizz “Servizzi diversi ta’ sigurtà”, LOG/2026/10/02 u talba għall-ħlas ta’ danni u, min-naħa l-oħra, talba għall-annullament tad-deċiżjoni tal-14 ta’ Jannar 2011 dwar sanzjoni ta’ esklużjoni.

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors huwa miċħud.

(2)

GRP Security hija kkundannata għall-ispejjeż, inkluż dawk marbuta mal-proċeduri għal miżuri provviżorji.


(1)  ĠU C 120, 16.04.2011.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/17


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ April 2013 — Italiana Calzature vs UASI — Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN)

(Kawża T-336/11) (1)

(Trade mark Komunitarja - Proċedimenti ta’ oppożizzjoni - Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN - Trade marks nazzjonali figurattivi u Komunitarji verbali preċedenti ZANOTTI - Raġuni relattiva għal rifjut - Probabbiltà ta’ konfużjoni - Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)

2013/C 147/29

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Società Italiana Calzature SpA (Milan, l-Italja) (rappreżentanti: A. Rapisardi u C. Ginevra, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentanti: P. Bullock, aġent)

Parti oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI, intervenjenti quddiem il-Qorti Ġenerali: Vicini SpA (San Mauro Pascoli, l-Italja) (rappreżentanti: M. Franzosi u M. Giorgetti, avukati)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-UASI tat-8 ta’ April 2011 (Każ R 634/2010-2), dwar proċedimenti ta’ oppożizzjoni bejn is-Società Italiana Calzature SpA u Vicini SpA.

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors huwa miċħud.

(2)

Is-Società Italiana Calzature SpA hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 252, 27.8.2011.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/17


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ April 2013 — Italiana Calzature vs UASI — Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI)

(Kawża T-337/11) (1)

(Trade mark Komunitarja - Proċedimenti ta’ oppożizzjoni - Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI - Trade mark Komunitarja verbali preċedenti ZANOTTI - Raġuni relattiva għal rifjut - Probabbiltà ta’ konfużjoni - Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)

2013/C 147/30

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Società Italiana Calzature SpA (Milan, l-Italja) (rappreżentanti: A. Rapisardi u C. Ginevra, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentant: P. Bullock, aġent)

Parti oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI, intervenjenti quddiem il-Qorti Ġenerali: Vicini SpA (San Mauro Pascoli, l-Italja) (rappreżentanti: M. Franzosi u M. Giorgetti, avukati)

Suġġett

Rikors kontra d-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-UASI tat-8 ta’ April 2011 (Każ R 918/2010-2), dwar proċedimenti ta’ oppożizzjoni bejn Società Italiana Calzature SpA u Vicini SpA.

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors huwa miċħud.

(2)

Società Italiana Calzature SpA hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 252, 27.08.2011.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/18


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ April 2013 — Fercal — Consultadoria e Serviços vs UASI — Parfums Rochas (PATRIZIA ROCHA)

(Kawża T-360/11) (1)

(Trade mark Komunitarja - Proċedimenti ta’ oppożizzjoni - Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali PATRIZIA ROCHA - Trade mark nazzjonali preċedenti verbali ROCHAS - Reġistrazzjoni rrifjutata mid-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni - Inammissibbiltà tal-appell ippreżentat quddiem il-Bord tal-Appell - Artikolu 60 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)

2013/C 147/31

Lingwa tal-kawża: il-Portugiż

Partijiet

Rikorrenti: FERCAL — CONSULTADORIA E SERVIÇOS, Lda (Lisbona, il-Portugall (rappreżentant: A. J. Rodrigues, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentant: V. Melgar, aġent)

Parti oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI: Parfums Rochas SAS (Pariġi, Franza)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-Deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-UASI tat-8 ta’ April 2011 (Każ R 2355/2010-2), dwar proċedimenti ta’ oppożizzjoni bejn Parfums Rochas SAS u Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda.

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors huwa miċħud.

(2)

Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 298, 08.10.2011.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/18


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ April 2013 — IPK International vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-671/11) (1)

(Għajnuna għall-finanzjament ta’ proġett ta’ turiżmu ekoloġiku - Rimbors tal-ammonti rkuprati - Deċiżjoni meħuda wara l-annullament mill-Qorti Ġenerali tad-deċiżjoni preċedenti intiża għat-tħassir tal-għajnuna - Interessi kumpensatorji - Interessi moratorji - Kalkolu)

2013/C 147/32

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH (München, il-Ġermanja) (rappreżentant: C. Pitschas, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: F. Dintilhac, G. Wilms u G. Zavvos, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni, tal-14 ta’ Ottubru 2011, [ENTR/R1/HHO/lsa — entre.r.l(2011)1183091] li r-rikorrenti tingħata ammont totali ta’ EUR 720 579,90, inkluż l-ammont ta’ EUR 158 618,27 bħala interessi kumpensatorji.

Dispożittiv

(1)

Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Ottubru 2011 [ENTR/R1/HHO/lsa — entre.r.l(2011)1183091] hija annullata sa fejn l-ammont tal-interessi li għandhom jitħallsu lil IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH li huwa stabbilit hemmhekk huwa limitat għal EUR 158 618,27.

(2)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 65, 03.03.2012.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/18


Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Marzu 2013 — Iranian Offshore Engineering & Construction vs Il-Kunsill

(Kawża T-110/12 R)

(Proċeduri għal miżuri provviżorji - Politika barranija u ta’ sigurtà komuni - Miżuri restrittivi kontra l-Iran - Iffriżar ta’ fondi u ta’ riżorsi ekonomiċi - Talba għal miżuri provviżorji - Nuqqas ta’ urġenza - Ibbilanċjar tal-interessi)

2013/C 147/33

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Partijiet

Rikorrent: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (Téhéran, l-Iran) (rappreżentanti: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea u J. Iriarte Ángel, avukati)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti P. Plaza García u V. Piessevaux, aġenti)

Suġġett

Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni, minn naħa, tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/783/PESK, tal-1 ta’ Diċembru 2011, li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 319, p. 71), sa fejn isem ir-rikorrenti ġie inkluż fl-Anness II tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK, tas-26 ta’ Lulju 2010, dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2007/140/PESK (ĠU L 195, p. 39), u min-naħa l-oħra, tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1245/2011, tal-1 ta’ Diċembru 2011, li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 961/2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 319, p. 11), kif ukoll tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 267/2012, tat-23 ta’ Marzu 2012, dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 961/2010 (ĠU L 88, p. 1), sa fejn dawn ir-regolamenti jikkonċernaw lir-rikorrenti.

Dispożittiv

(1)

It-talba għal proċeduri għal miżuri provviżorji hija miċħuda.

(2)

L-ispejjeż huma rriżervati.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/19


Appell ippreżentat fit-22 ta’ Frar 2013 minn Kris Van Neyghem mis-sentenza mogħtija mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fit-12 ta’ Diċembru 2012 fil-Kawża F-77/11, Van Neyghem vs Il-Kunsill

(Kawża T-113/13 P)

2013/C 147/34

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellant: Kris Van Neyghem (Tienen, il-Belġju) (rappreżentant: M. Velardo, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Talbiet tal-appellant

tannulla s-sentenza mogħtija fil-Kawża F-77/11, Kris Van Neyghem vs Il-Kunsill;

tannulla d-deċiżjoni tal-1 ta’ Ottubru 2010 li tirrifjuta l-promozzjoni lir-rikorrent u tilqa’ t-talbiet għal kumpens;

tibgħat il-kawża lura quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku għas-sentenza, skont il-każ;

tikkundanna lill-appellat għall-ispejjeż inklużi l-ispejjeż kollha tal-proċedura fl-ewwel istanza.

Aggravji u argumenti prinċipali

Insostenn tal-appell tiegħu, l-appellant jinvoka żewġ aggravji.

(1)

L-ewwel aggravju bbażat fuq żball ta’ liġi u fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni, peress li t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku kkunsidra li d-deċiżjoni li jiġi rrifjutat li l-persuna kkonċernata tiġi promossa setgħet tiġi motivata fl-istadju tar-risposta għall-ilment filwaqt li l-motivazzjoni kellha diġà tkun ipprovduta fid-deċiżjoni ta’ nuqqas ta’ promozzjoni peress li din id-deċiżjoni kienet ittieħdet skont l-Artikolu 266 TFUE fl-eżekuzzjoni tas-sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-5 ta’ Mejju 2010, Bouillez et vs Il-Kunsill (F-53/08, li għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġabra) u mhux skont l-Artikolu 45 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea.

(2)

It-tieni aggravju bbażat fuq żball ta’ liġi u fuq ksur tal-Artikolu 266 TFUE u l-ġurisprudenza li tikkonċernah, peress li t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku ma bbaża ruħu la fuq id-dispożittiv u lanqas fuq il-motivi tas-sentenza tiegħu fil-Kawża F-53/08 sabiex jistabbilixxi jekk din is-sentenza kinitx ġiet eżegwita korrettament.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/19


Appell ippreżentat fil-25 ta’ Frar 2013 minn Giorgio Lebedef mid-digriet mogħti fit-12 ta’ Diċembru 2012 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-70/11, Lebedef vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-116/13 P)

2013/C 147/35

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellant: Giorgio Lebedef (Senningerberg, il-Lussemburgu) (rappreżentant: F. Frabetti, avukat)

Appellata: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-12 ta’ Diċembru 2012 fil-Kawża F-70/11, Lebedef vs Il-Kummissjoni li għandha bħala suġġett talba għall-annullament tar-rapport ta’ evalwazzjoni tal-karriera tar-rikorrent għall-perijodu 01.01.2008-31.12.2008 u b’mod iktar preċiż il-parti tar-rapport stabbilit mill-EUROSTAT għal dak l-istess perijodu;

tilqa’ t-talbiet tar-rikorrent imressqa fl-ewwel istanza;

sussidjarjament, tirrinvijja l-kawża quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku;

tagħti deċiżjoni dwar l-ispejjeż u tikkundanna lill-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea għal ħlas tagħhom.

Aggravji u argumenti prinċipali

Insostenn tal-appell tiegħu, l-appellant jinvoka erba’ aggravji.

(1)

L-ewwel aggravju huwa bbażat fuq żball ta’ liġi, peress li t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku ddeċieda li r-rikorrent ma kienx innominat sabiex jipparteċipa f’laqgħat u li l-parteċipazzjoni tiegħu fl-imsemmija laqgħat kienet koperta mill-eżenzjoni tal-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu għal nofs il-ħin lavorattiv għal finijet sindakali li kien jibbenefika minna (li jikkonċerna l-punti 41 sa 45 tad-digriet ikkontestat).

(2)

It-tieni aggravju huwa bbażat fuq żball ta’ liġi, peress li t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku ddeċieda li s-sistema speċifika għall-evalwazzjoni tar-rappreżentanti tal-persunal tkopri l-attivitajiet sindakali kollha u peress li interpreta b’mod żbaljat ir-raġunijiet li abbażi tagħhom ir-rikorrent ma kienx qiegħed jaħdem għad-dipartiment li kien assenjat fih, biex b’hekk ikkonkluda li r-rikorrent ma setgħax jikkontesta l-kompetenza tal-evalwaturi (li jikkonċerna l-punti 50 u 51 tad-digriet ikkontestat).

(3)

It-tielet aggravju huwa bbażat fuq żball ta’ liġi, peress li t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku beda minn kunsiderazzjonijiet żbaljati li jirrigwardaw b’mod partikolari l-awtorizzazzjoni tal-evalwaturi li jevalwaw lir-rikorrent sempliċement abbażi tax-xogħol tiegħu għad-dipartiment li kien assenjat fih u li jirrigwardaw ukoll il-fatt li r-rikorrent kien ipprevalixxa ruħu mill-eżenzjoni tal-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu għal nofs il-ħin lavorattiv għal finijiet sindakali sabiex jiġġustifika l-fatt li ma kienx ħadem għad-dipartiment li kien assenjat fih (li jikkonċerna l-punti 59 u 60 tad-digriet ikkontestat)

(4)

Ir-raba’ aggravju huwa bbażat fuq żball ta’ liġi, peress li t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku kkonkluda li l-fatti tal-kawża odjerna huma differenti minn dawk li taw lok għas-sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-7 ta’ Mejju 2008, Lebedef vs Il-Kummissjoni (F-36/07, ĠabraSP p. I-A-1-00143 u II-A-1-00759) u li l-livell ta’ prestazzjoni IV seta’, ġustament, jiġi attribwit lir-rikorrent (li jikkonċerna l-punti 69 sa 70 tad-digriet ikkontestat).


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/20


Appell ippreżentat fil-25 ta’ Frar 2013 minn Giorgio Lebedef mid-digriet mogħti fit-12 ta’ Diċembru 2012 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-109/11, Lebedef vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-117/13 P)

2013/C 147/36

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellant: Giorgio Lebedef (Senningerberg, il-Lussemburgu) (rapprezentant: F. Frabetti, avukat)

Appellata: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-12 ta’ Diċembru 2012 fil-Kawża F-109/11, Lebedef vs Il-Kummissjoni li għandha bħala suġġett talba għall-annullament tar-rapport ta’ evalwazzjoni tal-karriera tar-rikorrent għall-perijodu 01.01.2009-31.12.2009 u b’mod iktar preċiż il-parti tar-rapport stabbilit mill-EUROSTAT għal dak l-istess perijodu;

tilqa’ t-talbiet tar-rikorrent imressqa fl-ewwel istanza;

sussidjarjament, tirrinvijja l-kawża quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku;

tagħti deċiżjoni dwar l-ispejjeż u tikkundanna lill-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea għal ħlas tagħhom.

Aggravji u argumenti prinċipali

Insostenn tal-appell tiegħu, l-appellant jinvoka sitt aggravji li fosthom l-ewwel, it-tieni, it-tielet u s-sitt aggravju huma essenzjalment identiċi jew simili għal dawk invokati fil-kuntest tal-Kawża T-116/13 P, Lebedef vs Il-Kummissjoni.

Ir-raba’ aggravju huwa bbażat fuq żball ta’ liġi, peress li t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku kkonkluda li r-rapport li jkopri l-attività tar-rikorrent fi ħdan organizzazzjoni sindakali jew professjonali (ir-rapport OSP) kellu jkun sempliċement dokument anness mar-rapport li jikkonċerna il-funzjonijiet tar-rikorrent fi ħdan l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea (Eurostat) (li jikkonċerna l-punti 68 sa 70 tad-digriet ikkontestat).

Il-ħames aggravju huwa bbażat fuq żball ta’ liġi, peress li t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, skont l-appellant, ikkonstata li r-rikorrent kellu l-intenzjoni li jattakka r-rapporti tiegħu ta’ evalwazzjoni tal-karriera ta’ qabel l-2009 u d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma tagħtihx il-promozzjoni (li jikkonċerna l-punti 74 u 75 tad-digriet ikkontestat).


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/20


Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Marzu 2013 — Direct Way u Direct Way Worldwide vs Il-Parlament

(Kawża T-126/13)

2013/C 147/37

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Direct Way (Brussell, il-Belġju); u Directway Worldwide (Machelen, il-Belġju) (rappreżentant: E. van Nuffel d’Heynsbroeck, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

tiddikjara r-rikors ammissibbli u fondat;

konsegwentement,

tannulla:

id-deċiżjoni tal-Parlament, b’data mhux magħrufa, li tiġi abbandunata l-proċedura ta’ sejħa għal offerti implementata minħabba l-fatt li “l-offerti rċevuti b’konsegwenza tas-sejħa għal offerti kienu inaċċettabbli fir-rigward tal-kriterji ta’ attribuzzjoni, b’mod partikolari l-prezzijiet proposti li huma għoljin wisq meta mqabbla mal-valur stabbilit fl-avviż ta’ kuntratt”, li dwarha l-grupp Direct Way ġie informat permezz ta’ ittra tat-3 ta’ Settembru 2012;

id-deċiżjoni tal-Parlament, b’data mhux magħrufa, li tiġi applikata l-proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni sabiex jingħata l-kuntratt, li dwarha l-grupp Direct Way ġie informat permezz tal-istedina li ntbagħtitlu fid-19 ta’ Settembru 2012 sabiex jipparteċipa fil-proċedura;

id-deċiżjoni tal-Parlament, b’data mhux magħrufa, li l-kuntratt jingħata lil offerent kompetitur, li dwarha l-grupp Direct Way ġie informat permezz ta’ ittra elettronika tal-21 ta’ Diċembru 2012, ikkonfermata permezz ta’ ittra tat-3 ta’ Jannar 2013;

tiddikjara konsegwentament li l-kuntratt konkluż bejn il-Parlament u s.c.s. TMS Limousines huwa null;

tikkundanna lill-Parlament sabiex iħallas lill-grupp Direct Way l-ammont provviżorju ta’ EUR 199 500 fis-sena bħala kumpens għad-dannu mġarrab;

tikkundanna lill-Parlament għall-ispejjeż kollha, skont l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħhom, ir-rikorrenti jinvokaw żewġ motivi.

(1)

L-ewwel motiv huwa bbażat fuq ksur tal-Artikolu 101 tar-Regolament Finanzjarju (1), tal-Artikolu 127(1)(a) tar-Regolament ta’ implementazzjoni tar-Regolament Finanzjarju (2) u tal-prinċipju ta’ ugwaljanza, kif ukoll fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni, peress li l-Parlament ta l-kuntratt permezz ta’ proċedura nnegozjata bi prezz ogħla mill-prezz offrut mir-rikorrenti fil-kuntest tas-sejħa għal offerti inizjali.

(2)

Sussidjarjament, it-tieni motiv huwa bbażat fuq ksur tal-Artikolu 127(1)(a) tar-Regolament ta’ implementazzjoni tar-Regolament Finanzjarju u tal-prinċipju ta’ ugwaljanza, peress li l-Parlament biddel b’mod sostanzjali l-kundizzjonijiet inizjali tal-kuntratt i) billi ta l-kuntratt bi prezz ogħla mill-prezz meqjus bħala inaċċettabbli fil-kuntest tas-sejħa għal offerti inizjali (l-ewwel parti) u ii) billi naqqas l-istima tal-volum li għandu jiġi pprovdut meta mqabbel mal-volum stabbilit fil-kundizzjonijiet inizjali tal-kuntratt, u b’hekk affettwa l-evalwazzjoni tal-prezz tal-offerti nnegozjati (it-tieni parti).


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/25, tal-25 ta’ Ġunju 2002, rigward ir-Regolament Finanazjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 4, p. 74).

(2)  Regolament tal-Kummissjoni (KE, EURATOM) Nru 2342/2002, tat-23 ta’ Diċembru 2002, li jippreskrivi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 fuq ir-Regolamenti Finanzjaru li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 4, p. 145).


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/21


Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2013 — Eltek vs UASI — Eltec Elektronik (ELTEK)

(Kawża T-139/13)

2013/C 147/38

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Eltek SpA (Casale Monferrato, l-Italja) (rappreżentanti: G. Floridia u R. Floridia, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Eltec Elektronik AG (Mainz, il-Ġermanja)

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell tas-7 ta’ Jannar 2013 (kif irrettifikata bir-rettifika tat-22 ta’ Jannar 2013) innotifikata u rċevuta fl-10 ta’ Jannar 2013 fil-Każ R 511/2012-1, dwar il-proċedimenti ta’ oppożizzjoni Nru B 992 851, u l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja Nru 4368 064, minħabba li r-rekwiżiti kollha għal reġistrazzjoni valida ta’ kull prodott kienu ssodisfatti;

tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż tal-proċeduri quddiem il-Qorti Ġenerali u tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż tal-proċedimenti quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni u l-Bord tal-Appell.

Motivi u argumenti prinċipali

Applikanti għat-trade mark Komunitarja: ir-rikorrenti

Trade mark Komunitarja kkonċernata: it-trade mark verbali “ELTEK”, għal prodotti fil-klassi 9 — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja Nru 4 368 064

Proprjetarju tat-trade mark jew tas-sinjal invokat insostenn tal-oppożizzjoni: il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell

Trade mark jew sinjal invokat: trade mark Ġermaniża u reġistrazzjoni internazzjonali “ELTEC”, li tkopri il-Benelux, Spanja, Franza, l-Italja, l-Awstrija u l-Portugall, għal prodotti u servizzi fil-klassijiet 9, 37, 38, 41 u 42

Deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni: oppożizzjoni parzjalment miċħuda

Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: appell milqugħ u trade mark Komunitarja li għaliha saret l-applikazzjoni miċħuda fir-rigward ta’ ċerti prodotti fil-klassi 9

Motivi invokati: ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/22


Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2013 Scheepsbouw Nederland vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-140/13)

2013/C 147/39

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Scheepsbouw Nederland (Rotterdam, il-Pajjiżi l-Baxxi) (rappreżentanti: K. Struckmann, avukat u G. Forwood, Barrister)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea, tal-20 ta’ Novembru 2012, fil-Każ SA.34736 (Deprezzament antiċipat ta’ ċertu assi miksuba minn kiri finanzjarju), ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fit-13 ta’ Diċembru 2012 (ĠU C 384, p. 2)

tikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka motiv wieħed, li jallega li l-Kummissjoni naqset milli tikkonforma ruħha mal-Artikolu 108(3) TFUE u mal-Artikolu 4(2) u (3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 (1).

F’dan ir-rigward, ir-rikorrenti ssostni li, fid-dawl taċ-ċirkustanzi tal-każ, kif ukoll tan-natura insuffiċjenti u inkompleta tal-eżami sostanzjali mwettaq mill-Kummissjoni matul il-proċedura preliminari ta’ eżami, hemm provi biżżejjed tal-eżistenza ta’ diffikultajiet serji li jikkonċernaw l-evalwazzjoni tal-miżura proposta. Għaldaqstant, wara l-eżami preliminari tagħha, il-Kummissjoni ma setgħetx tikkonkludi b’mod korrett li l-miżura inkwistjoni ma kinitx għajnuna mill-Istat fis-sens tal-Artikolu 107(1) TFUE. Il-Kummissjoni ma kellha ebda għażla oħra għajr dik li tiftaħ il-proċedura ta’ investigazzjoni formali skont l-Artikolu 108(2) TFUE.


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999, tat-22 ta’ Marzu 1999, li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 8, Vol. 1, p. 339).


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/22


Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Marzu 2013 — Ziegler Relocation vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-150/13)

2013/C 147/40

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Ziegler Relocation SA (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: J.-F. Bellis, M. Favart u A. Bailleux, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrenti

tgħaqqad dan ir-rikors mal-Kawża T-539/12;

tiddikjara dan ir-rikors ammissibbli u fondat;

tiddeċiedi li l-Unjoni Ewropea hija responsabbli fuq bażi mhux kuntrattwali fil-konfront tar-rikorrenti;

tikkundanna lill-Unjoni Ewropea tħallas lir-rikorrenti s-somma ta’ EUR 112 872,50 fis-sena mill-11 ta’ Marzu 2008, flimkien mal-interessi sa meta jsir il-ħlas komplet;

tikkundanna lill-Unjoni Ewropea għall-ħlas tal-ispejjeż tal-kawża.

Motivi u argumenti prinċipali

Id-danni li r-rikorrenti titlob il-kumpens tagħhom mill-Unjoni Ewropea jikkonċernaw il-lucrum cessans li hija tqis li ġarrbet minn meta ġiet adottata d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Marzu 2008 fil-Każ COMP/38.543 — Servizzi ta’ ġarr internazzjonali minħabba l-fatt li l-prassi tal-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li jitolbu kwotazzjonijiet ta’ konvenjenza fil-kuntest ta’ ġarr li l-ispejjeż tiegħu huma rrimborsati skont ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea ma waqfitx. Ir-rifjut tar-rikorrenti li twieġeb b’mod favorevoli għal tali talbiet kellu bħala effett li jeskludiha mis-swieq ikkonċernati, b’tali mod li hija spiċċat tipprovdi biss numru limitat ħafna ta’ servizzi ta’ ġarr lill-uffiċjali tal-istituzzjonijiet Ewropej. Dan huwa nuqqas tal-Unjoni Ewropea li twettaq l-obbligu tagħha ta’ diliġenza li kkawża d-dannu għaldaqstant subit mir-rikorrenti.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/23


Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Marzu 2013 — Petro Suisse Intertrade vs Il-Kunsill

(Kawża T-156/13)

2013/C 147/41

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, l-Isvizzera) (rappreżentanti: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington u D. Sellers, avukati)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/829/PESK, tal-21 ta’ Diċembru 2012 (ĠU L 356, p. 71), li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran, u r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1264/2012, tal-21 ta’ Diċembru 2012 (ĠU L 356, p. 55), li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 267/2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran, sa fejn l-atti kkontestati jinkludu lir-rikorrenti; u,

tikkundanna lill-Kunsill għall-ispejjeż ta’ dawn il-proċeduri.

Motivi u argumenti prinċipali

Ir-rikorrenti tinvoka sitt motivi li jikkonċernaw ksur ta’ forma proċedurali sostanzjali kif ukoll ksur tat-Trattati u tal-istat tad-dritt relatat mal-applikazzjoni tagħhom: ksur tad-dritt għal smigħ, ksur tal-obbligu ta’ notifikazzjoni xierqa, motivazzjoni insuffiċjenti, ksur tad-drittijiet tad-difiża, żball manifest ta’ evalwazzjoni, u ksur tad-dritt fundamentali ta’ proprjetà.

Ir-rikorrenti ssostni li l-Kunsill naqas milli jisma’ lir-rikorrenti, u li ebda indikazzjonijiet bil-kontra ma jiġġustifikaw dan. Minbarra dan, il-Kunsill naqas milli jidentifika kif xieraq lir-rikorrenti bħala s-suġġett tad-deċiżjoni u r-regolament u wkoll li naqas milli jidentifika kif xieraq lir-rikorrenti fl-ittra ta’ notifikazzjoni tiegħu, u fi kwalunkwe każ dawn l-atti kienu insuffiċjentement immotivati. Talbiet mir-rikorrenti sabiex jikkonferma l-identifikazzjoni, jiżviluppa l-motivazzjoni, u għal aċċess għal dokumenti baqgħu mingħajr tweġiba, minbarra għal ittra qasira li kkonfermat li kien irċevihom. Permezz ta’ dawn l-ommissjonijiet, il-Kunsill kiser id-drittijiet tad-difiża tar-rikorrenti, li ġiet miċħuda mill-possibbiltà li tippreżenta argumenti b’mod effettiv kontra l-konklużjonijiet tal-Kunsill, peress li dawn il-konklużjonijiet ma ġewx żvelati lir-rikorrenti. Kuntrarjament għal dak li jsostni l-Kunsill, ir-rikorrenti ma hijiex kumpannija ta’ kopertura kkontrollata min-National Iranian Oil Company (NIOC), u fi kwalunkwe każ, il-Kunsill ma stabbilixxiex li l-kontroll tar-rikrorenti min-NIOC kien iwassal għal benefiċċju ekonomiku għall-Istat Iranjan li jmur kontra l-għan tad-deċiżjoni kkontestata u r-regolament. Fl-aħħar nett, billi rrestrinġa l-abbiltà tar-rikorrenti li tikkonkludi kuntratti, il-Kunsill kiser id-dritt bażiku ta’ proprjetà billi ħa miżuri li għalihom ma tistax tiġi aċċertata l-proporzjonalità.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/23


Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Marzu 2013 — Sorinet Commercial Trust Bankers vs Il-Kunsill

(Kawża T-157/13)

2013/C 147/42

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd (Kish Island, l-Iran) (rappreżentanti: L. Defalque u C. Malherbe, avukati)

Konvenuta: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla l-paragrafu I.I.12 (taħt it-titolu “Entitajiet”) fl-Anness tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/829/PESK, tal-21 ta’ Diċembru 2012, li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran;

tannulla l-paragrafu I.I.12 (taħt it-titolu “Entitajiet”) fl-Anness Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1264/2012, tal-21 ta’ Diċembru 2012, li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 267/2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran; u,

tikkundanna lill-Kunsill għall-ispejjeż tar-rikorrenti għal dan ir-rikors.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka erba’ motivi.

(1)

L-ewwel motiv, jallega li l-Kunsill ma osservax l-obbligu tal-motivazzjoni. Il-motivazzjoni tad-deċiżjoni u tar-riżoluzzjoni kkontestati hija vaga u ġenerali u ma tindikax ir-raġuni speċifika u attwali li abbażi tagħha, fl-eżerċizzju tas-setgħa diskrezzjonali wiesa’ tiegħu, il-Kunsill ikkunsidra li r-rikorrenti għandha tiġi ssuġġettata għall-miżuri restrittivi kkontestati.

(2)

It-tieni motiv, jallega li l-Kunsill kiser id-drittijiet tad-difiża, id-dritt ta’ smigħ xieraq u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tar-rikorrenti. Ir-rikorrenti la ġiet informata u lanqas innotifikata dwar xi prova possibbli prodotta kontrieha sabiex tiġi ġġustifikata l-miżura li kkawżatilha preġudizzju. Il-Kunsill la ta lir-rikorrenti aċċess għal fajl tagħha u lanqas ipprovdielha d-dokumenti mitluba (inkulża informazzjoni preċiża u ppersonalizzata li tiġġustifika l-miżuri restrittivi kkontestati) u lanqas żvelalha l-provi possibli prodotti kontra tagħha. Ir-rikorrenti ġiet miċħuda smigħ mill-Kunsill meta r-rikorrenti talbet espliċitament li tinstema’. Il-ksur tad-drittijiet tad-difiża tar-rikorrenti imsemmi iktar ’il fuq — prinċipalment in-nuqqas ta’ informazzjoni lir-rikorrenti dwar il-provi prodotti kontrieha — jirriżulta fi ksur tad-dritt għall-protezzjoni ġudizzjarja effettiva tar-rikorrenti.

(3)

It-tielet motiv, jallega li l-Kunsill wettaq żball manifest ta’ evalwazzjoni meta adotta l-miżuri restrittivi kontra r-rikorrenti. Ir-raġunijiet li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill kontra r-rikorrenti ma jikkostitwixxux motivazzjoni adegwata għad-deċiżjoni. Barra dan, il-Kunsill ma pproduċiex la provi u lanqas informazzjoni sabiex jiġu stabbiliti r-raġunijiet invokati minnu sabiex jiġġustifika l-miżuri restrittivi kkontestati, li huma bbażati fuq sempliċi allegazzjonijiet.

(4)

Ir-raba’ motiv, jallega li l-miżuri restrittivi kkontestati huma vvizzjati u kkontaminati mill-illegalità dovuta għad-difetti fl-evalwazzjoni tal-Kunsill qabel l-adozzjoni tagħhom. Il-Kunsill ma wettaqx evalwazzjoni ġenwina taċ-ċirkostanzi tal-każ, iżda llimita ruħu li jsegwi r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u adotta l-proposti sottomessi mill-Istati Membri.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/24


Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Marzu 2013 — Iralco vs Il-Kunsill

(Kawża T-158/13)

2013/C 147/43

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Iranian Aluminum Co. (Iralco) (Teheran, l-Iran) (rappreżentanti: S. Millar u S. Ashley, solicitors, u M. Lester, barrister)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/829/PESK, tal-21 ta’ Diċembru 2012, li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1264/2012, tal-21 ta’ Diċembru 2012, li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 267/2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran, sa fejn l-atti kkontestati jinkludu lir-rikorrenti; u

tikkundanna lill-Kunsill għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka erba’ motivi.

(1)

L-ewwel motiv ibbażat fuq il-fatt li l-Kunsill ma tax raġunijiet xierqa jew suffiċjenti għall-inklużjoni tar-rikorrenti.

(2)

It-tieni motiv ibbażat fuq il-fatt li l-Kunsill ma ssalvagwardjax id-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal stħarriġ ġudizzjarju effettiv tar-rikorrenti.

(3)

It-tielet motiv ibbażat fuq il-fatt li l-Kunsill wettaq żball manifest meta qies li xi wieħed mill-kriterji għall-inklużjoni ġie ssodisfatt.

(4)

Ir-raba’ motiv ibbażat fuq il-fatt li d-deċiżjoni tal-Kunsill li jinkludi lir-rikorrenti kisret, mingħajr ġustifikazzjoni jew proporzjon, id-drittijiet fundamentali tar-rikorrenti, inklużi d-dritt tagħha għall-protezzjoni tal-proprjetà, tan-negozju u tar-reputazzjoni.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/24


Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Marzu 2013 — HK Intertrade vs Il-Kunsill

(Kawża T-159/13)

2013/C 147/44

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: HK Intertrade Co. Ltd (Wanchai, Ħong Kong) (rappreżentanti: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington u D. Sellers, lawyers)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/829/PESK, tal-21 ta’ Diċembru 2012, li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 356, p. 71), u r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1264/2012, tal-21 ta’ Diċembru 2012, li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 267/2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 356, p. 55), sa fejn l-atti kkontestati jikkonċernaw lir-rikorrenti; u,

tordna lill-Kunsill ibati l-ispejjeż ta’ din il-kawża.

Motivi u argumenti prinċipali

Ir-rikorrenti tinvoka ħames motivi insostenn tar-rikors tagħha li jikkonċernaw il-ksur ta’ rekwiżit proċedurali essenzjali, kif ukoll ksur tat-Trattati u tar-regoli tad-dritt li jikkonċernaw l-applikazzjoni tagħhom: ksur tad-dritt għal smigħ, ksur tal-obbligu ta’ notifika, motivazzjoni insuffiċjenti, ksur tad-drittijiet tad-difiża u żball manifest ta’ evalwazzjoni.

Ir-rikorrenti tqis li l-Kunsill naqas milli jisma’ lir-rikorrenti u kiser l-obbligu tiegħu li jinnotifika lir-rikorrenti. Barra minn hekk, il-Kunsill naqas milli jagħti motivazzjoni suffiċjenti, liema nuqqas ġie inkrementat bin-nuqqas tal-Kunsill li jwieġeb għat-talbiet tar-rikorrenti għal aċċess għal dokumenti u għal żvelar ġenerali. Permezz ta’ dawn in-nuqqasijiet, il-Kunsill kiser id-drittijiet tad-difiża tar-rikorrenti, li ġiet imċaħħda l-possibbiltà li targumenta b’mod effettiv kontra l-konstatazzjonijiet tal-Kunsill, ġaladarba dawn il-konstatazzjonijiet ma ġewx ikkomunikati lir-rikorrenti. Bil-kontra tal-allegazzjoni tal-Kunsill, ir-rikorrenti ma hijiex “kumpannija fittizja ta’ kopertura” għan-National Iranian Oil Company (NIOC), u fi kwalunkwe każ il-Kunsill ma ssostanzjax l-argument li s-sempliċi fatt li r-rikorrenti ġiet stabbilita bħala sussidjarja ta’ NIOC huwa suffiċjenti sabiex jinħoloq benefiċċju ekonomiku għall-Istat Iranjan kontra l-għan tal-miżuri kkontestati. Barra minn hekk, il-Kunsill kiser b’mod ċar id-drittijiet tad-difiża tar-rikorrenti u fl-aħħar nett wettaq żbalji manifesti ta’ evalwazzjoni.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/25


Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Marzu 2013 — Bank Mellat vs Il-Kunsill

(Kawża T-160/13)

2013/C 147/45

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Bank Mellat (Tehran, l-Iran) (rappreżentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy, F. Zaiwalla, Solicitors, D. Wyatt, QC, u R. Blakeley, Barrister)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Talbiet

tannulla l-Artikolu 1(15) tar-Regolament tal-Kunsill (EU) Nru 1263/2012 (1); u/jew

tannulla l-Artikolu 1(15) tar-Regolament tal-Kunsill (EU) Nru 1263/2012 sa fejn jikkonċerna lir-rikorrenti; u

tiddikjara l-Artikolu 1(6) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/635/PESK (2) inapplikabbli għar-rikorrenti; u

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka erba’ motivi.

(1)

L-ewwel motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-embargo finanzjarju ma huwiex “miżura meħtieġa” u għaldaqstant ma għandux bażi legali skont l-Artikolu 215 TFEU peress li ma huwiex marbut b’mod razzjonali mal-għan rilevanti tal-politika barranija.

(2)

It-tieni motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-embargo finanzjarju huwa fi kwalunkwe każ sproporzjonat mal-għan tal-politika barranija allegatament imfittex u għaldaqstant ma għandu l-ebda bażi legali skont l-Artikolu 215 TFEU.

(3)

It-tielet motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-embargo finanzjarju jmur kontra l-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni Ewropea u b’mod partikolari, l-Artikolu 215(3) TFEU, imur kontra l-prinċipji ta’ proporzjonalità, ta’ ċertezza legali, nuqqas ta’ arbitrarjetà u kontra r-rekwiżit li s-sanzjonijiet ikollhom il-garanziji ġuridiċi neċessarji.

(4)

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-embargo finanzjarju jikser id-dritt għall-proprjetà, id-dritt għall-kummerċ u d-dritt għall-moviment liberu tal-kapital tar-rikorrenti u l-prinċipju ta’ proporzjonalità.


(1)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1263/2012, tal-21 ta’ Diċembru 2012, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 267/2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 356, p. 34)

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/635/PESK, tal-15 ta’ Ottubru 2012, li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 282, p. 58)


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/25


Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Marzu 2013 — Magic Mountain Kletterhallen et vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-162/13)

2013/C 147/46

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Magic Mountain Kletterhallen GmbH (Berlin, il-Ġermanja); Kletterhallenverband Klever e.V. (Leipzig, il-Ġermanja); Neoliet Beheer BV (Son, il-Pajjiżi l-Baxxi); u Pedriza BV (Haarlem, il-Pajjiżi l-Baxxi) (rappreżentanti: M. von Oppen u A. Gerdung, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla fis-sens tal-Artikolu 264(1) TFUE, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2012) 8761 finali, tal-5 ta’ Diċembru 2012, dwar l-għajnuna mill-Istat SA.33952 (2012/NN) — il-Ġermanja, tagħmir għal telgħat fuq il-muntanji tad-Deutscher Alpenverein

tikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjez tal-kawża.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħhom, ir-rikorrenti jinvokaw żewġ motivi.

(1)

L-ewwel motiv: ksur tal-Artikolu 107(3)(c) TFUE.

Ir-rikorrenti jsostnu f’dan il-kuntest li, il-Kummissjoni wettqet żball meta ddikjarat l-għajnuna inkwistjoni bħala kompatibbli mas-suq intern, peress li r-rekwiżiti tal-Artikolu 107(3)(c) TFUE ma humiex preżenti. Ir-rikorrenti jsostnu wkoll, li l-għajnuna ma għandhiex għan ta’ interess komuni. F’dan ir-rigward, huma jżidu li dan l-interess huwa preżenti biss f’sitwazzjoni ta’ nuqqas ta’ funzjonament tas-suq, li f’dan il-każ huwa nieqes. Ir-rikorrenti jsostnu wkoll, li ma hemm ebda kompatibbiltà fis-sens tal-Artikolu 106(2) TFUE. Minbarra dan, ir-rikorrenti huma tal-fehma li tali għajnuna ma hijiex xierqa sabiex issolvi l-problemi relatati mal-effiċjenza fis-suq. Minbarra dan din l-għajnuna ma għandha ebda effett ta’ inċentiva. Il-Kummissjoni sempliċement tippreżupponi effetti simili ta’ inċentiva. Barra minn hekk, din l-għajnuna ma hijiex xierqa. Il-Kummissjoni tippreżupponi sempliċement, li l-awtoritajiet nazzjonali kienu żguraw il-proporzjonalità tal-għajnuna individwali u li bi żball ibbażat din il-preżunzjoni fuq l-istatus ta’ utilità pubblika tal-assoċjazzjoni inkwistjoni. Ir-rikorrenti jakkużaw ukoll lill-Kummissjoni bin-nuqqas ta’ eżami ta’ evalwazzjoni. Il-Kummissjoni ma evalwatx l-effetti negattivi u pożittivi tal-għajnuna. Fl-aħħar nett, f’dan ir-rigward għandu jiġi sostnut li, f’każ ta’ dubju, l-għajnuna lill-impriżi (u l-għajnuna inkwistjoni hija fil-parti l-kbira tagħha għajnuna lill-impriżi) hija kkunsidrata bħala inkompatibbli mas-suq intern.

(2)

It-tieni motiv: żball li jirriżulta mill-assenza ta’ ftuħ ta proċedura ta’ investigazzjoni formali

F’dan ir-rigward, ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni żbaljat meta naqset milli tiftaħ proċedura ta’ investigazzjoni formali, minkejja d-diffikultajiat serji fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-kompatibbiltà tal-għajnuna mas-suq intern. Indikatur ta’ din id-diffikultà huwa t-tul ta’ żmien twil tal-proċedura ta’ investigazzjoni preliminari — f’dan il-każ iktar minn sena. Minbarra dan il-Kummissjoni ma żguratx investigazzjoni suffiċjenti fir-rigward tal-fatti neċessarji għall-evalwazzjoni. Fil-fehma tar-rikorrenti, l-investigazzjoni neċessarja u fil-fond tas-suq tat-tagħmir għal telgħat fuq il-muntanji setgħet saret unikament fil-kuntest ta’ proċedura ta’ investigazzjoni formali. Minbarra dan, l-ilmenti eżaminati mill-Kummissjoni qajmu kwistjonijiet legali kunsiderevoli fir-rigward tal-għajnuna għall-attivitajiet ekonomiċi ta’ assoċjazzjonijiet ta’ utilità pubblika. Ir-rikorrenti jsostnu wkoll li huma minbarra dan, impriżi u/jew assoċjazzjonijiet ta’ impriżi kompetituri interessati fis-sens tal-Artikolu 1(h) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999, u li għandhom dritt li jippreżentaw osservazzjonijiet fir-rigward tal-proċedura ta’ investigazzjoni formali fis-sens tal-Artikolu 108(2) TFUE, dritt li ġew miċħuda minnu minħabba ommissjoni illegali ta’ ftuħ tal-proċedura.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/26


Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Marzu 2013 — Sun Capital Partners vs UASI — Sun Capital Partners (SUN CAPITAL)

(Kawża T-164/13)

2013/C 147/47

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Sun Capital Partners, Inc. (New York, l-Istati Uniti) (rappreżentanti: P.-A. Dubois, Solicitor, D. Alexander, QC u F. Clark, Barrister)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Sun Capital Partners Ltd (Londra, ir-Renju Unit)

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni kkontestata tal-Bord tal-Appell; u/jew

tirrivija l-kwistjoni għall-kunsiderazzjoni mill-ġdid mill-Bord tal-Appell;

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż tal-proċeduri, inklużi l-ispejjeż inkorsi mill-applikant quddiem il-Bord tal-Appell;

tordna lil SCPL tbati l-ispejjeż tal-proċeduri, inklużi l-ispejjeż inkorsi mill-applikant quddiem il-Bord tal-Appell, fil-każ li SCPL issir intervenjenti fil-proċeduri.

Motivi u argumenti prinċipali

Trade mark Komunitarja rreġistrata li hija s-suġġett tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità: it-trade mark verbali “SUN CAPITAL” — reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja Nru 2 942 654

Proprjetarju tat-trade mark Komunitarja: ir-rikorrenti

Parti li qed titlob l-invalidità tat-trade mark Komunitarja: il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell

Motivi għat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità: il-motivi tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità kienu dawk stabbiliti fl-Artikoli 53(1)(c) u 8(4) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009

Deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni: trade mark Komunitarja kkontestata ddikjarata invalida

Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: appell miċħud

Motivi invokati: ksur tal-Artikolu 53(1) flimkien mal-Artikolu 8(4) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/27


Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Marzu 2013 — Benelli Q.J. vs UASI — Demharter (MOTO B)

(Kawża T-169/13)

2013/C 147/48

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: (Benelli Q.J. Srl (Pesaro, l-Italja) (rappreżentant: P. Lukácsi, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Demharter GmbH (Dillingen, il-Ġermanja)

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tal-konvenut u tirrinvija l-każ quddiem l-UASI sabiex huwa jeżamina l-każ mill-ġdid u jiddeċiedi mill-ġdid minħabba l-fatt li t-trade marks preċedenti tar-rikorrenti għandhom jitqiesu bħala trade marks preċedenti fis-sens tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009 u għalhekk teżamina fil-mertu l-oppożizzjoni tar-rikorrenti bbażata fuq il-probabbiltà ta’ konfużjoni;

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Applikant għat-trade mark Komunitarja: il-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell

Trade mark Komunitarja kkonċernata: it-trade mark figurattiva “MOTO B” li qed titlob il-kuluri iswed, abjad, aħmar, deheb, aħdar, kannella u griż għal prodotti fil-klassijiet 9, 12 u 25 — applikazzjoni għal trade mark Komunitarja Nru 8 780 926

Proprjetarju tat-trade mark jew tas-sinjal invokat insostenn tal-oppożizzjoni: ir-rikorrenti

Trade mark jew sinjal invokat: trade marks figurattivi Taljani mhux irreġistrati magħrufin sew “MOTOBI”et al.

Deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni: oppożizzjoni miċħuda

Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: appell miċħud

Motivi invokati: ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/27


Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Marzu 2013 — Benelli Q.J. vs UASI — Demharter (MOTOBI)

(Kawża T-170/13)

2013/C 147/49

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Benelli Q.J. Srl (Pesaro, l-Italja) (rappreżentant: P. Lukácsi, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Demharter GmbH (Dillingen, il-Ġermanja)

Talbiet tar-rikorrenti

tbiddel id-deċiżjoni tal-konvenut u tordna li tiġi miċħuda t-talba għal revoka mressqa mill-persuna li qegħda titlob il-kanċellazzjoni;

tannulla d-deċiżjoni tal-konvenut u tirrinvija l-każ quddiem l-UASI sabiex huwa jeżamina l-każ mill-ġdid u jiddeċiedi mill-ġdid, fil-każ li l-Qorti Ġenerali tqis li huwa inevitabbli li titwettaq analiżi bir-reqqa oħra tal-prova tal-użu ġenwin;

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Trade mark Komunitarja rreġistrata li hija s-suġġett tat-talba għal revoka: it-trade mark verbali “MOTOBI” għal prodotti fil-klassi 12 — reġistrazzjoni ta’ trade mark Komunitarja Nru 835 264

Proprjetarju tat-trade mark Komunitarja: ir-rikorrenti

Parti li qed titlob ir-revoka tat-trade mark Komunitarja: il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell

Deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni: trade mark Komunitarja rrevokata

Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: appell miċħud

Motivi invokati: ksur tal-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/28


Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Marzu 2013 — Benelli Q.J. vs UASI — Demharter (MOTOBI B PESARO)

(Kawża T-171/13)

2013/C 147/50

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Benelli Q.J. Srl (Pesaro, l-Italja) (rappreżentant: P. Lukácsi, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Demharter GmbH (Dillingen, il-Ġermanja)

Talbiet tar-rikorrenti

tbiddel id-deċiżjoni tal-konvenut u tordna li tiġi miċħuda t-talba għal revoka mressqa mill-persuna li qegħda titlob il-kanċellazzjoni;;

tannulla d-deċiżjoni tal-konvenut u tirrinvija l-każ quddiem l-UASI sabiex huwa jeżamina l-każ mill-ġdid u jiddeċiedi mill-ġdid, fil-każ li l-Qorti Ġenerali tqis li huwa inevitabbli li titwettaq analiżi bir-reqqa oħra tal-prova tal-użu ġenwin;

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Trade mark Komunitarja rreġistrata li hija s-suġġett tat-talba għal revoka: it-trade mark figurattiva “MOTOBI B PESARO” għal prodotti fil-klassijiet 9, 12 u 25 — reġistrazzjoni ta’ trade mark Komunitarja Nru 2 262 269

Proprjetarju tat-trade mark Komunitarja: ir-rikorrenti

Parti li qed titlob ir-revoka tat-trade mark Komunitarja: il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell

Deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni: trade mark Komunitarja rrevokata

Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: appell miċħud

Motivi invokati: ksur tal-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/28


Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Marzu 2013 — Omega vs UASI — Omega Engineering (Ω OMEGA)

(Kawża T-175/13)

2013/C 147/51

Lingwa tar-rikors: l-Ispanjol

Partijiet

Rikorrenti: Omega SA (Biel/Bienne, l-Isvizzera) (rappreżentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Omega Engineering, Inc. (Stamford, l-Istati Uniti)

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) tal-10 ta’ Jannar 2013 fil-Każijiet magħquda R 2055/2011-1 u R 2186/2011-1 u li tingħata l-protezzjoni bħala trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għall-prodotti kollha li għalihom intalbet ir-reġistrazzjoni;

tikkundanna lill-UASI u lil Omega Engineering, Inc. għall-ispejjeż ta’ din il-kawża.

Motivi u argumenti prinċipali

Applikant għat-trade mark Komunitarja: ir-rikorrenti

Trade mark Komunitarja kkonċernata: ir-reġistrazzjoni internazzjonali li tiddeżinja lill-Unjoni Ewropea, tat-trade mark figurattiva li tinkludi l-element verbali “Ω OMEGA” għal prodotti tal-klassi 9 — reġistrazzjoni internazzjonali Nru 997 036 li tindika lill-Unjoni Ewropea

Proprjetarju tat-trade mark jew tas-sinjal invokat insostenn tal-oppożizzjoni: Omega Engineering, Inc.

Trade mark jew sinjal invokat: it-trade marks verbali nazzjonali u Komunitarji “OMEGA” għal prodotti u servizzi fil-klassijiet 7, 9, 11, 16, 35, 38, 41 u 42

Deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni: oppożizzjoni milqugħa parzjalment u protezzjoni mitluba miċħuda parzjalment

Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: appell tar-rikorrenti miċħud u protezzjoni mitluba iktar estensivament miċħuda parzjalment

Motivi invokati: ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/29


Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Marzu 2013 — Pesquerias Riveirenses et vs Il-Kunsill

(Kawża T-180/13)

2013/C 147/52

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Partijiet

Rikorrenti: Pesquerias Riveirenses, SL (Ribeira, Spanja); Pesquerias Campo de Marte, SL (Ribeira); Pesquera Anpajo, SL (Ribeira); Arrastreros del Barbanza, SA (Ribeira); Martínez Pardavila e Hijos, SL (Ribeira); Lijo Pesca, SL (Ribeira); Frigoríficos Hermanos Vidal, SA (Ribeira); Pesquera Boteira, SL (Ribeira); Francisco Mariño Mos y Otros, CB (Ribeira); Juan Antonio Pérez Vidal y Hermano, CB (Ribeira); Marina Nalda, SL (Ribeira); Portillo y Otros, SL (Ribeira); Vidiña Pesca, SL (Ribeira); Pesca Hermo, SL (Ribeira); Pescados Oubiña Perez, SL (Ribeira); Manuel Pena Graña (Ribeira); Campo Eder, SL (Ribeira); Pesquera Laga, SL (Ribeira); Pesquera Jalisco, SL (Ribeira); Pesquera Jopitos, SL (Ribeira); u Pesca-Julimar, SL (Ribeira) (rappreżentant: J. Tojeiro Sierto, avukat)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 40/2013, tal-21 ta’ Jannar 2013, sa fejn jikkunsidra flimkien il-komponenti tat-Tramuntana u tan-Nofsinhar tal-istokk tal-istokkafixx fil-Grigal tal-Atlantiku sabiex tiġi stabbilita t-TAC (qabda totali ammissibbli) tal-istokkafixx irrikonoxxuta fl-Annessi IA u IB (paġni 84 u 103, rispettivament; ĠU L 23, 25.01.2013, p. 54).

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħhom, ir-rikorrenti jinvokaw tliet motivi.

(1)

L-ewwel motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 39 TFUE.

Ir-rikorrenti jsostnu f’dan ir-rigward li l-Artikolu 39 TFUE jirrikonoxxi, bħala wieħed mill-għanijiet tal-politika agrikola tas-sajd komuni, il-ġestjoni razzjonali tar-riżorsi, u li r-regolament ikkontestat jikser din id-dispożizzjoni, sa fejn, billi ma jagħmilx distinzjoni bejn il-komponent tat-Tramuntana u dak tan-Nofsinhar tal-istokk tal-istokkafixx fit-Tramuntana tal-Atlantiku, dan ma jikkorrispondix ma’ dak li għandu jiġi rrikonoxxut bħala ġestjoni razzjonali tar-riżorsi. Ir-rikorrenti ma jiċħdux li s-sitwazzjoni tal-komponent tat-Tramuntana teħtieġ miżuri restrittivi ta’ ġestjoni tas-sajd, iżda dan ma huwiex il-każ tal-komponent tan-Nofsinhar, fejn l-ispeċi tiegħu ma humiex qegħdin jiġu eċċessivament maqbuda. Billi jagħmel dan, ir-regolament ikkontestat jikser ukoll il-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni, li jeħtieġ, skont ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE, li sitwazzjonijiet paragunabbli ma jiġux ittrattati b’mod differenti u li sitwazzjonijiet differenti ma jiġux ittrattati bl-istess mod sakemm tali trattament ma jkunx oġġettivament iġġustifikat.

(2)

It-tieni motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2001, u tal-Artikolu 6 tal-Ftehim ta’ New York tal-2005.

Ir-rikorrenti jsostnu f’dan ir-rigward li l-Artikolu 2(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002, dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta’ riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd, jirrikonoxxi l-kriterju ta’ kawtela bħala kriterju li għandu jiggwida l-adozzjoni ta’ miżuri ta’ konservazjzoni u ta’ sfruttar tar-riżorsi tas-sajd; u li prinċipju identiku jirregola l-Artikolu 6 tal-“Ftehim fuq l-implimentazzjoni tad-disposizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fuq il-Liġi tal-Baħar, tal-10 ta’ Diċembru 1982, dwar il-konservazzjoni u l-amministrazzjoni ta’ ħażniet ta’ ħut li jpassu f’żona limitata (straddling) u ħażniet ta’ ħut li jpassu ħafna (highly migratory)” (New York, 1995, ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 4, Vol. 4, p. 5), li l-Unjoni Ewropea, u l-Istati Membri tagħha ta’ dak iż-żmien, aderixxew magħha fid-19 ta’ Diċembru 2003, u li daħlet fis-seħħ fit-18 ta’ Jannar 2004. Ir-rikorrenti jikkunsidraw li l-ġestjoni tal-istokk tal-istokkafixx fil-Grigal tal-Atlantiku mir-regolament ikkontestat, sa fejn ma tagħmilx distinzjoni bejn il-komponent tat-Tramuntanta u dak tan-Nofisinshar tal-istokk, timponi tnaqqis ta’ qbid fuq il-komponent tant drastiku u indiskriminatorju li toħloq “riskju” li tkun meħtieġa l-applikazzjoni tal-kriterju ta’ kawtela.

(3)

It-tielet motiv ibbażat fuq ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità

Ir-rikorrenti jsostnu f’dan ir-rigward li l-ġestjoni tal-istokk tal-istokkafixx fil-Grigal tal-Atlantiku min-naħa tal-Unjoni Ewropea għas-sena 2013 (regolament tal-Kunsill ikkontestat), sa fejn ma tagħmilx distinzjoni bejn il-komponent tat-Tramuntanta u dak tan-Nofinshar, timponi fuq il-kompenent tan-Nofsinhar miżuri trawmatiċi (tnaqqis tat-TAC) li jmorru lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jintlaħaq l-għan imfittex (ikrupru tal-istokk tal-istokkafixx fil-Grigal tal-Atlantiku) u li, għaldaqstant, din tikser il-prinċipju ta’ proporzjonalità.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/29


Rikors ippreżentat fil-5 ta’ April 2013 — Spanja vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-191/13)

2013/C 147/53

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Partijiet

Rikorrent: Ir-Renju ta’ Spanja (rappreżentant: S. Centeno Huerta, aġent)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrent

tannulla l-avviż ta’ kompetizzjoni ġenerali EPSO/AD/248/13 — Amministraturi (AD 6), fis-settur tal-bini, u

tikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Il-motivi u l-argumenti prinċipali huma dawk diġà invokati fil-Kawża T-148/13, ir-Renju ta’ Spanja vs Il-Kummissjoni.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/30


Rikors ippreżentat fil-5 ta’ April 2013 — United Parcel Service vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-194/13)

2013/C 147/54

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, l-Istati Uniti) (rappreżentanti: A. Ryan, B. Graham, Solicitors, W. Knibbeler u P. Stamou, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla, fit-totalità tagħha, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea C(2013) 431, tat-30 ta’ Jannar 2013, li tipprojbixxi l-akkwist ta’ TNT Express N.V. propost minn UPS (Każ COMP/M.6570 — UPS/TNT Express), sa fejn tipprojbixxi l-konċentrazzjoni; u

tikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjeż ta’ dawn il-proċeduri, inklużi dawk ta’ kull eventwali intervenjent.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka l-motivi li ġejjin.

(1)

L-ewwel motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni wettqet żball ta’ liġi u żball manifest ta’ evalwazzjoni meta eżaminat l-effetti probabbli tal-konċentrazzjoni fuq il-prezz. Barra minn hekk, il-Kummissjoni kisret l-obbligu tagħha li tagħti raġunijiet u kisret id-drittijiet ta’ difiża ta’ UPS billi biddlet b’mod sostanzjali l-mudell ekonometriku ppreżentat minn UPS mingħajr ma semgħet lil UPS u mingħajr ma spjegat b’mod adegwat it-tibdiliet magħmula.

(2)

It-tieni motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li, bil-fatt li stabbiliet standard arbitrarju sabiex jiġu vverifikati l-effiċjenzi, il-Kummissjoni wettqet żball ta’ liġi u tbiegħdet mill-istandard stabbilit mill-ġurisprudenza. Barra minn hekk, il-Kummissjoni wettqet żball ta’ liġi u żball manifest ta’ evalwazzjoni meta tat piż insuffiċjenti jew ma tat ebda piż lill-effiċjenzi li hija aċċettat fil-prinċipju. Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni kisret id-drittijiet ta’ difiża ta’ UPS billi bbażat ir-rifjut tagħha tal-effiċjenzi fuq oġġezzjonijiet li UPS ma kinitx ġiet ikkonfrontata bihom qabel.

(3)

It-tielet motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni wettqet żball ta’ liġi u żball manifest ta’ evalwazzjoni meta applikat ħażin il-kunċett ta’ qrubija tal-kompetizzjoni. Hija żbaljat ukoll meta kkonkludiet, mingħajr ma kellha provi sostantivi, li ż-żidiet potenzjali fil-prezzijiet tal-entità li tirriżulta mill-konċentrazzjoni kienu se jiġu akkomodati mill-kompetitur tal-entità li tirriżulta mill-konċentrazzjoni.

(4)

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni kisret id-drittijiet tad-difiża ta’ UPS billi ċaħħditha mill-aċċess għal provi rilevanti u li kienu jiskaġunawha. Barra minn hekk, il-Kummissjoni naqset milli tagħti raġunijiet, wettqet żball ta’ liġi u ta’ fatt u wettqet żball manifest ta’ evalwazzjoni meta kkonkludiet li kompetituri li ma humiex kompetituri mill-qrib ma setgħux jespandu sabiex irażżnu effettivament l-entità li tirriżulta mill-konċentrazzjoni fil-futur qrib.

(5)

Il-ħames motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni wettqet żball ta’ liġi u żball manifest ta’ evalwazzjoni meta analizzat il-kapaċità tal-konsumaturi li jirrestrinġu l-entità li tirriżulta mill-konċentrazzjoni.


It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/31


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-30 ta’ Jannar 2013 — De Luca vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-20/06 RENV)

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Rinviju lit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku wara annullament - Ħatra - Uffiċjal li jaċċedi għal grupp ta’ funzjonijiet superjuri permezz ta’ kompetizzjoni ġenerali - Kandidat inkluż f’lista ta’ riżerva qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda - Regoli tranżitorji ta’ klassifikazzjoni fi grad matul ir-reklutaġġ - Klassifikazzjoni fi grad b’applikazzjoni tar-regoli l-ġodda - Artikolu 12(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal)

2013/C 147/55

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Patrizia De Luca (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: S. Orlandi, u J.-N. Louis, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentant: J. Currall, aġent)

Suġġett

Annullament tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni, tat-23 ta’ Frar 2005, li taħtar lir-rikorrenti, uffiċjal diġà kklassifikata fil-grad A*10 u kandidata li għaddiet minn kompetizzjoni għall-gradi A5/A4, għal impjieg ta’ amministratur fid-Direttorat Ġenerali “Ġustizzja, libertà u sigurtà”, sa fejn din timmodifika l-klassifikazzjoni tagħha mill-grad A*10 għall-grad A*9.

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors huwa miċħud.

(2)

P. De Luca u l-Kummissjoni Ewropea għandhom ibatu l-ispejjeż tagħom stess fiż-żewġ proċeduri mibdija quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku.

(3)

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tbati l-ispejjeż tagħha stess u hija kkundannata tbati l-ispejjeż ta’ P. De Luca relattivi għall-proċedura mibdija quddiem il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

(4)

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandu jbati l-ispejjeż tiegħu stess.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/31


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-13 ta’ Marzu 2013 — AK vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-91/10) (1)

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 43 tar-Regolamenti tal-Persunal - Redazzjoni tardiva tar-rapporti tal-iżvilupp tal-karriera - Dannu morali - Telf ta’ opportunità ta’ promozzjoni)

2013/C 147/56

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: AK (Esbo, il-Finlandja) (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis u É. Marchal, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: G. Berscheid u J. Baquero Cruz, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni li tiċħad it-talba tar-rikorrent għal kumpens għad-danni mġarrba minħabba nuqqas ta’ redazzjoni ta’ rapporti tal-iżvilupp tal-karriera u ta’ ftuħ ta’ investigazzjoni amministrattiva sabiex jiġu stabbiliti l-fatti ta’ fastidju kif ukoll it-talba għall-kumpens għad-danni mġarrba.

Dispożittiv

(1)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata tħallas lil AK is-somma ta’ EUR 15 000 bħala kumpens għad-dannu morali tiegħu.

(2)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata tħallas lil AK is-somma ta’ EUR 4 000 bħala kumpens għat-telf ta’ opportunità ta’ promozzjoni għal grad ogħla għall-grad A 5 jew ekwivalenti qabel l-1 ta’ Marzu 2008.

(3)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

(4)

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tbati l-ispejjeż tagħha u hija kkundannata tbati l-ispejjeż sostnuti minn AK.


(1)  ĠU C 13, 15.1.2011, p. 40


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/32


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-30 ta’ Jannar 2013 — Wahlström vs Frontex

(Kawża F-87/11) (1)

(Servizz Pubbliku - Membru tal-persunal temporanju - Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt għal żmien determinat - Artikolu 8 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg - Proċedura - Ksur tal-forom proċedurali sostanzjali - Kompetenza)

2013/C 147/57

Lingwa tal-kawża:l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Kari Wahlström (Alimos, il-Greċja), (rappreżentant: S. Pappas, avukat)

Konvenuta: Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex), (rappreżentanti: S. Vuorensola u H. Caniard, aġenti, assistiti minn D. Waelbroeck u A. Duron, avukati)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni li ma jiġix imġedded il-kuntratt ta’ membru tal-persunal temporanju tar-rikorrenti.

Dispożittiv

(1)

Id-deċiżjoni tad-direttur eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, tal-10 ta’ Diċembru 2010, li ma jiġix imġedded il-kuntratt ta’ membru tal-persunal temporanju ta’ K. Wahlström hija annullata.

(2)

L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għandha tbati l-ispejjeż tagħha u hija kkundannata tbati l-ispejjeż sostnuti minn K. Wahlström.


(1)  ĠU C 347, 26.11.2011, p. 45.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/32


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-21 ta’ Marzu 2013 — Taghani vs Il-Kommissjoni

(Kawża F-93/11) (1)

(Servizz pubbliku - Kompetizzjoni ġenerali - Deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla ta’ nuqqas ta’ ammissjoni għall-eżamijiet ta’ evalwazzjoni - Rimedji ġudizzjarji - Rikors ġurisdizzjonali ppreżentat mingħajr stennija għad-deċiżjoni dwar l-ilment - Ammissibbiltà - Bdil fl-avviż ta’ kompetizzjoni wara li saru t-testijiet ta’ ammissjoni - Prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi - Ċertezza legali)

2013/C 147/58

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Jamal Taghani (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: S. Rodrigues u A. Blot, avukati)

Konvenuta: Il-Kommissjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Currall u B. Eggers, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni meħuda mill-President tal-Bord tal-Għażla tal-Kompetizzjoni EPSO/AST/111/10 — Segretarji (AST 1) li r-rikorrent ma jitħalliex jagħmel l-eżamijiet ta’ evalwazzjoni.

Dispożittiv tas-sentenza

(1)

Id-deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla tal-Kompetizzjoni ġenerali EPSO/AST/111/10, tal-15 ta’ Ġunju 2011, li ma taċċettax li J. Taghani jagħmel l-eżamijiet ta’ evalwazzjoni hija annullata.

(2)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata tagħti lil J. Taghani EUR 1 000.

(3)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

(4)

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 347, 26.11.2011, p. 46


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/32


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-21 ta’ Marzu 2013 — van der Aat et vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-111/11) (1)

(Servizz pubbliku - Remunerazzjoni - Aġġustament annwali tar-remunerazzjonijiet u tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u tal-membri l-oħra tal-persunal - Artikoli 64, 65 u 65a tar-Regolamenti tal-Persunal - Anness XI tar-Regolamenti tal-Persunal - Regolament (UE) Nru 1239/2010 - Koeffiċjenti ta’ korrezzjoni - Uffiċjali assenjati f’Ispra)

2013/C 147/59

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: van der Aat et (Besozzo, l-Italja), (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, u D. Abreu Caldas, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Currall u D. Martin, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-dikjarazzjonijiet ta’ remunerazzjoni tar-rikorrenti ta’ Frar 2011 u d-dikjarazzjonijiet ta’ remunerazzjoni tax-xhur ta’ wara li japplikaw il-koeffiċjent ta’ korrezzjoni ġdid għall-belt ta’ Varese skont ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1239/2010, tal-20 ta’ Diċembru 2010.

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors huwa micħud.

(2)

Ir-rikorrenti għandhom ibatu l-ispejjeż tagħhom u huma kkundannati jbatu l-ispejjeż tal-Kummissjoni Ewropea.

(3)

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, li intervjena fil-kawża, għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.


(1)  ĠU C 6, 07.01.2012, p. 27.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/33


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-21 ta’ Marzu 2013 — Dalmasso vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-112/11) (1)

(Servizz pubbliku - Remunerazzjoni - Aġġustament annwali tar-remunerazzjonijiet u tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u tal-membri l-oħra tal-persunal - Artikoli 64, 65 u 65a tar-Regolamenti tal-Persunal - Anness XI tar-Regolamenti tal-Persunal - Regolament (UE) Nru 1239/2010 - Koeffiċjenti ta’ korrezzjoni - Uffiċjali assenjati f’Ispra)

2013/C 147/60

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Raffaele Dalmasso (Monvalle, l-Italja), (rappreżentant: C. Mourato, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Currall u D. Martin, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-dikjarazzjoni ta’ remunerazzjoni tar-rikorrent ta’ Frar 2011 u tad-dikjarazzjonijiet ta’ remunerazzjoni tax-xhur ta’ wara li japplikaw il-koeffiċjent ta’ korrezzjoni ġdid għall-belt ta’ Varese skont ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1239/2010, tal-20 ta’ Diċembru 2010.

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors huwa miċħud.

(2)

R. Dalmasso għandu jbati l-ispejjeż tiegħu u huwa kkundannat ibati l-ispejjeż tal-Kummissjoni Ewropea.

(3)

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, li intervjena fil-kawża, għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.


(1)  ĠU C 6, 07.01.2012, p. 27.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/33


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-19 ta’ Marzu 2013 — Infante García-Consuegra vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-10/12) (1)

(Servizz pubbliku - Remunerazzjoni - Allowance ta’ kuljum - Trasferiment - Għoti tal-allowance ta’ kuljum - Uffiċjal li huwa proprjetarju ta’ akkomodazzjoni li tinsab fil-post ta’ assenzjazzjoni l-ġdid - Prova li ġew sostnuti spejjeż ikkawżati mill-installazzjoni provviżorja fil-post ta’ assenzjazzjoni l-ġdid)

2013/C 147/61

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: José Joaquín Infante García-Consuegra (rappreżentant: S. Pappas, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Currall u D. Martin, aġenti)

Suġġett

Servizz pubbliku — It-talba għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tirrifjuta l-għoti ta’ allowances ta’ kuljum lir-rikorrent.

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors huwa miċħud.

(2)

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tbati l-ispejjeż tagħha u hija kkundannata tbati nofs l-ispejjeż sostnuti minn José Joaquín Infante García-Consuegra.

(3)

José Joaquín Infante García-Consuegra għandu jbati nofs l-ispejjeż tiegħu.


(1)  ĠU C 65, 03.03.2012, p. 29.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/33


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-19 ta’ Marzu 2013 — BR vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-13/12) (1)

(Servizz pubbliku - Membru tal-persunal temporanju - Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt)

2013/C 147/62

Lingwa tal-kawża:il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: BR (Wezembeek-Oppem, il-Belġju) (rappreżentanti: S. Rodrigues, A. Blot u C. Bernard-Glanz, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Currall u D. Martin, aġenti)

Suġġett

Servizz pubbliku — Talba għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma ġġeddidx il-kuntratt tar-rikorrenti bħala membru tal-persunal bil-kuntratt.

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors huwa miċħud.

(2)

BR għandha tbati l-ispejjeż tagħha stess u hija kkundannata tbati l-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni Ewropea.


(1)  ĠU C 138, 12.05.2012, p. 32.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/34


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tas-6 ta’ Marzu 2013 — Scheefer vs Il-Parlament

(Kawża F-41/12) (1)

(Servizz pubbliku - Membru tal-persunal temporanju - Rexissjoni ta’ kuntratt bħala membru tal-persunal temporanju għal żmien indeterminat - Raġuni leġittima)

2013/C 147/63

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Séverine Scheefer (il-Lussemburgu, il-Lussemburgu), (rappreżentanti: R. Adam u P. Ketter, avukati)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew (rappreżentanti: V. Montebello-Demogeot u M. Ecker, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Parlament li tirrexxindi l-kuntratt bħala membru tal-persunal temporanju għal żmien indeterminat tar-rikorrenti u talba għad-danni.

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors huwa miċħud.

(2)

S. Scheefer għandha tbati l-ispejjeż tagħha u hija kkundannata tbati l-ispejjeż sostnuti mill-Parlament Ewropew.


(1)  ĠU C 138, 12.05.2012, p. 38.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/34


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-11 ta’ Marzu 2013 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-17/12) (1)

(Servizz Pubbliku - Artikolu 34(1) u (6) tar-Regoli tal-Proċedura - Rikors ippreżentat permezz ta’ faks fit-terminu għall-preżentata ta’ rikors - Firma bl-idejn tal-avukat differenti minn dik li tidher fuq l-oriġinali tar-rikors mibgħut bil-posta - Tardività tar-rikors - Inammissibbiltà manifesta)

2013/C 147/64

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Rikorrent: Luigi Marcuccio (Tricase, l-Italja) (rappreżentant: Me G. Cipressa, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: Mme C. Berardis-Kayser u M. J. Baquero Cruz, aġenti, assistiti minn Me A. Dal Ferro, avukat)

Suġġett tal-kawża

Talba sabiex il-Kummissjoni tiġi kkundannata tħallas somma bħala kumpens għad-dannu allegatament imġarrab mir-rikorrent minħabba t-tul eċċessiv tal-proċedura għar-rikonoxximent tal-gravità tal-marda li kien isofri minnha.

Dispożittiv tad-digriet

(1)

Ir-rikors huwa miċħud bħala manifestament inammissibbli.

(2)

L. Maruccio għandu jbati l-ispejjeż tiegħu u huwa kkundannat għall-ispejjeż esposti mil-Kummissjoni Ewropea.


(1)  ĠU C 138, 12.05.2012, p. 33.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/34


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-28 ta’ Frar 2013 — Pepi vs ERCEA

(Kawża F-33/12) (1)

(Servizz Pubbliku - Membri tal-persunal bil-kuntratt - Membri tal-persunal bil-kuntratt awżiljarji - Reklutaġġ - Klassifikazzjoni waqt ir-reklutaġġ - Artikoli 3a, 3b u 86 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg - ERCEA - Regoli interni tal-klassifikazzjoni tal-membri tal-persunal bil-kuntratt)

2013/C 147/65

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Jean Pepi (Brussell, il-Belġju), (rappreżentant: M. Velardo, avukat)

Konvenuta: Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka (ERCEA), (rappreżentanti: M. Oliván Avilés u M. G. Bambara, aġenti)

Suġġett tal-kawża

Talba għall-annullament parzjali tal-kuntratt tar-rikorrent stipulat mal-ERCEA fil-parti fejn huwa ġie kklassifikat fil-grad AD10.

Dispożittiv tad-digriet

(1)

Ir-rikors huwa miċħud bħala manifestament infondat.

(2)

J. Pepi għandu jbati l-ispejjeż tiegħu u huwa kkundannat li jbati l-ispejjeż sostnuti mill-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka.

(3)

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, parti intervenjenti, għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.


(1)  ĠU C 184, 23.06.2012, p. 23.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/35


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tas-6 ta’ Frar 2013 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-67/12) (1)

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Rikors għad-danni - Illegalità - Komunikazzjoni ta’ posta elettronika dwar l-eżekuzzjoni ta’ sentenza lir-rappreżentant tar-rikorrent fl-appell mill-imsemmija sentenza - Rikors manifestament infondat fid-dritt - Artikolu 94(a) tar-Regoli tal-Proċedura)

2013/C 147/66

Lingwa tal-kawża:it-Taljan

Partijiet

Rikorrent: Luigi Marcuccio (Tricase, l-Italja) (rappreżentanti: G. Cipressa, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: C. Berardis-Kayser, G. Gattinara, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni li tiċħad it-talba tar-rikorrent sabiex jinkiseb kumpens minħabba l-fatt li l-konvenuta kienet bagħtet ittra li tirrigwarda lir-rikorrent lil avukat li ma għadux jirrappreżentah f’din il-kawża.

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors huwa miċħud bħala manifestament infondat fid-dritt.

(2)

L. Marcuccio għandu jbati, barra l-ispejjeż tiegħu stess, l-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni Ewropea.

(3)

L. Marcuccio huwa kkundannat iħallas lit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku s-somma ta’ EUR 2 000.


(1)  ĠU C 311, 13.10.2012, p. 16.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/35


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tad-29 ta’ Jannar 2013 — Brus vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-79/12) (1)

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Rikors promotur - Rekwiżiti proċedurali - Espożizzjoni tal-motivi invokati - Rikors manifestament inammissibbli)

2013/C 147/67

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Partijiet

Rikorrent: Karel Brus (Zaventem, il-Belġju) (rappreżentant: J. Duvekot, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Currall, J. Baquero Cruz u W. Roels, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni li jirrevokaw lir-rikorrent mill-funzjonijiet tiegħu u li jnaqqsu l-ammont tal-pensjoni tiegħu wara proċedura dixxipplinari mibdija minħabba ksur tal-Artikolu 11 tar-Regolamenti tal-Persunal.

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors huwa miċħud bħala manifestament inammissibbli.

(2)

K. Brus għandu jbati l-ispejjeż tiegħu u huwa kkundannat ibati l-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni Ewropea.


(1)  ĠU C 319, 20.10.2012, p. 18.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/35


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-11 ta’ Marzu 2013 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-131/12)

(Servizz pubbliku - Artikolu 34(1) u (6) tar-Regoli tal-Proċedura - Rikors ippreżentat permezz ta’ faks fit-terminu għall-preżentata ta’ rikors - Firma bil-miktub tal-avukat differenti minn dik li tidher fuq l-oriġinal tar-rikors mibgħut bil-posta - Tardività tar-rikors - Inammissibbiltà manifesta)

2013/C 147/68

Lingwa tal-kawża:it-Taljan

Partijiet

Rikorrent: Luigi Marcuccio (Tricase, l-Italja) (rappreżentant: G. Cipressa, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett

Talba għall-annullament tar-rifjut ta’ ħlas ta’ kumpens għal dannu li huwa allegatament sofra minħabba rtirar mhux volontarju tar-rikorrent flimkien ma’ talba għad-danni.

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors huwa miċħud bħala manifestament inammissibbli.

(2)

L. Marcuccio għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/36


Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Settembru 2013 — ZZ vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-101/12)

2013/C 147/69

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: ZZ (rappreżentanti: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal u S. Orlandi, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett

Annullament tad-deċiżjoni li tiġi rtirata l-offerta ta’ trasferiment tad-drittijiet għall-pensjoni aċċettata mir-rikorrent u li tiġi ssostitwita b’oħra, ikkalkolata fuq il-bażi tad-DĠI il-ġodda

Talbiet tar-rikorrent

jiddikjara illegali l-Artikolu 9 tad-dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implementazzjoni tal-Artikolu 11(2) tal-Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal;

jannulla d-deċiżjoni tal-21 ta’ Ġunju 2011 li tannulla u tissostitwixxi l-offerta ta’ trasferiment tad-drittijiet għall-pensjoni aċċettata fit-28 ta’ Lulju 2010;

jannulla d-deċiżjoni tal-21 ta’ Ġunju 2011 li għat-talba għat-trasferiment tad-drittijiet għall-pensjoni tar-rikorrent jiġu applikati l-parametri stabbiliti fid-dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implementazzjoni tal-Artikolu 11(2) tal-Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal tat-3 ta’ Marzu 2011;

jikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea għall-ispejjeż.


25.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 147/36


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Diċembru 2013 — ZZ vs Il-Parlament

(Kawża F-150/12)

2013/C 147/70

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrent: ZZ (rappreżentant: G. Maximini, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Suġġett

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni tal-konvenut li jirrifjuta lir-rikorrent parti mill-allowance għall-installazzjoni mill-ġdid kif ukoll ir-rimbors ta’ ċerti spejjeż tal-ivvjaġġar.

Talbiet tar-rikorrent

tannulla d-deċiżjoni tad-29 ta’ Marzu 2012 sa fejn il-konvenut jirrifjuta li jħallas lir-rikorrent it-tieni nofs tal-allowance għall-installazzjoni mill-ġdid tal-Artikolu 6 tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal kif ukoll li jirrimborsah l-ispejjeż kollha tal-ivvjaġġar fis-sens tal-Artikolu 7 tal-istess anness.

tikkundanna lill-konvenut iħallas lir-rikorrent it-tieni nofs tal-allowance għall-installazzjoni mill-ġdid, li jirrappreżenta xahar supplimentari ta’ remunerazzjoni, kif ukoll l-ispejjeż kollha tal-ivvjaġġar sal-post tal-oriġini tiegħu minħabba l-fatt li huwa temm definittivament il-funzjonijiet tiegħu fir-rigward tiegħu, ta’ martu u tat-tifel tiegħu, li għandu diżabbiltà serja u li joqgħod miegħu.

tikkundanna lill-konvenut ibati l-ispejjeż tal-proċeduri u l-ispejjeż kollha li ġew neċessarjament inkorsi mir-rikorrent.