ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2013.030.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 30

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 56
1 ta' Frar 2013


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kunsill

2013/C 030/01

Lista ta' punti ta' kuntatt nazzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 3(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-trażmissjoni ta' kampjuni ta' sustanzi kontrollati (2001/419/ĠAI)

1

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 030/02

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.6777 – Yazaki Europe/S-Y Systems Technologies Europe) ( 1 )

4

2013/C 030/03

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.6738 – Goldman Sachs/KKR/QMH) ( 1 )

4

2013/C 030/04

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.6731 – Vitronet/Infinity) ( 1 )

5

 

III   Atti preparatorji

 

Il-Bank Ċentrali Ewropew

2013/C 030/05

Opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-27 ta’ Novembru 2012 dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) (CON/2012/96)

6

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kunsill

2013/C 030/06

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2013 li taħtar u tissostitwixxi membri tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali

12

2013/C 030/07

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2013 li taħtar u tissostitwixxi l-membri tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali

13

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 030/08

Rata tal-kambju tal-euro

14

2013/C 030/09

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Jannar 2013 dwar ix-xiri u l-ħażna tal-antiġeni tal-vajrus tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer

15

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Il-Bank Ewropew tal-Investiment

2013/C 030/10

Azzjoni ta’ Riċerka Universitarja: Riżultati tal-Kumitat tal-Għażla ta' EIBURS 2012

17

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

1.2.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 30/1


Lista ta' punti ta' kuntatt nazzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 3(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-trażmissjoni ta' kampjuni ta' sustanzi kontrollati (2001/419/ĠAI)

2013/C 30/01

Awstrija

Bundesminsterum für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef-Holaubek-Platz 1

1090 Wien

Tel. +43 2483685621

Fax +43 2483685690

Posta elettronika: BMI-II-BK-6-2-1@bmi.gv.at

Belġju

Police Fédérale

DGJ/DJP/Service Central Drogues

Rue Frits Toussaint 47

1050 Bruxelles

Tel. +32 26427894

Fax +32 26427898

Posta elettronika: dgj.djp.drugs.synthetiques@police.be

Bulgarija

Supreme Cassation Prosecutor’s Office

1061 Sofia ‘Vitosha’ Blvd.

Tel. +359 29219330

Fax +359 29885895

Posta elettronika: mpp_vkp@prb.bg

Repubblika Ċeka

The Police of the Czech Republic

National Drug Headquarters

P.O. Box 62/NPC

170 89 Praha

Tel. +420 974836510

Fax +420 974836519

Posta elettronika: npdc@mvcr.cz

Ċipru

Pharmaceutical Services

Ministry of Health

1475 Nicosia

Tel. +357 608607 / 608

Fax +357 22608649 / 793

Posta elettronika: phscentral@phs.moh.gov.cy

apantelidou@phs.moh.gov.cy

Danimarka

Danish National Police

Police Department

National Centre of Investigation

Polititorvet 14

1780 Copenhagen V

Tel. +45 33148888

Fax +45 33322771

Posta elettronika: nec@politi.dk

Estonja

Estonian Forensic Science Institute

Tervise 30

13419 Tallinn

Tel. +372 6636600

Posta elettronika: kohtuekspertiis@ekei.ee

Finlandja

National Bureau of Investigation

Forensic Laboratory

P.O. Box 285

FI-01301 Vantaa

Tel. +358 718786336

Fax +358 718786303

Posta elettronika: kemia.huume.rtl.krp@poliisi.fi

Franza

ANSM

Pôle Stupéfiants et psychotropes

143-147 boulevard Anatole-France

93285 Saint-Denis Cedex

Tel. +33 155873633 / 3590

Fax +33 155873592

Posta elettronika: marie-anne.courne@ansm.sante.fr

stephane.lucas@ansm.sante.fr

Ġermanja

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Bundesopiumstelle

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3

53175 Bonn

Tel. +49 22820730

Fax +49 2282075210

Posta elettronika: btm@bfarm.de

Greċja

Ministry of Finance

General Directorate of General State Chemical Laboratory

3rd Chemical Service of Athens Department of Narcotics

An. Tsoha Street 16

115 21 Athens

Tel. +30 2106479333

Fax +30 2106479303 / 6481587

Posta elettronika: narkot@ath.forthnet.gr

Ungerija

National Police Headquarters

Central Drug Administration Unit

Budapest

Teve St. 4–6.

1139

Indirizz Postali:

Budapest

P.O. Box 314

1903

Tel. +36 14435618

Fax +36 14435514

Posta elettronika: kincsesi@orfk.police.hu

Għall-Programmi ta' ttestjar tal-Profiċjenza:

Office of Health Authorisation and Administrative Procedures

Department of Narcotic Drugs Control

Budapest

Zrínyi St. 3.

1051

Tel. +36 13257970

Fax +36 13110063

Posta elettronika: narcotic@eekh.hu

Irlanda

Garda National Drugs Unit

An Garda Síochána

Dublin Castle

Dublin 2

Tel. +353 16669900

Fax +353 16699985

Italja

Direzione centrale per i servizi antidroga

Via Torre di Mezzavia 9

00173 Roma RM

Tel. +39 064651

Fax +39 0646523689 / 0646523885

Posta elettronika: direzione.antidroga@interno.it

Latvja

Forensic Research Department of the State Police

Bruninieku street 72B

Riga, LV-1009

Tel. +371 67208405

Posta elettronika: kimiki@ec.vp.gov.lv

Litwanja

Lithuanian Criminal Police Bureau

Saltoniskiu str. 19

LT-08105 Vilnius

Tel. +370 52719768 / 52717928

Fax +370 52717917

Posta elettronika: lkpb.rastine@policija.lt

drugs@policija.lt

Lussemburgu

Laboratoire National de Santé

Division «Toxicologie»

162A, avenue de la Faiencerie

1511 Luxembourg

Tel. +352 466644474 / 466644472

Fax +352 221331

Malta

Malta Police Drug Squad

Police HQ

Floriana

Tel. +356 22942021

Fax +356 21239909

Posta elettronika: neil.harrison@gov.mt

Pajjiżi l-Baxxi

Nederlands Forensisch Instituut (Netherlands Forensic Institute)

Laan van Ypenburg 6

2497 GB The Hague

Indirizz Postali:

P.O. Box 24044

2490 AA The Hague

Tel. +31 708886283 / 708886270

Fax +31 708886557

Polonja

Central Bureau of Investigation, Police Headquarters

Pulawska 148/150

02-624 Warsaw

Tel. +48 226015049

Fax +48 226015019

Posta elettronika: cbs@policja.gov.pl

Portugall

Police Scientific Laboratory

Head of Toxicology Unit

Rua Gomes Freire 174.o

1169-007 Lisboa

Tel. +351 218641740

Fax +351 213150808

Posta elettronika: lpc.toxicologia@pj.pt

Rumanija

Ministry of Administration and Interior

General Directorate of the Romanian Police

Central Laboratory for Drug Analysis and Profiling

Șos. Ștefan cel Mare No 13-15, 2nd district

Bucharest

Tel. +40 212082525-26792

Fax +40 213100522

Posta elettronika: laborator-co@politiaromana.ro

Slovenja

General Police Directorate

National Forensic Laboratory

Vodovodna 95

SI-1000 Ljubljana

Tel. +386 14284493

Fax +386 14284986

GSM +386 41719892

Posta elettronika: nfl@policija.si

sonja.klemenc@policija.si

Slovakkja

Presidium of the Police Force

Bureau of International Police Cooperation

Račianska 45

812 72 Bratislava

Tel. +421 961056450

Fax +421 961056459

Posta elettronika: spocumps@minv.sk

Spanja

Oficina Central Nacional de Estupefacientes (OCNE)

Complejo Policial de Canillas

Comisaría General de Policía Judicial

C/ Julián González Segador, s/n

28043 Madrid

Tel. +34 915822540 / 915822560

Fax +34 915822980

Posta elettronika: cenci@dgp.mir.es

Svezja

Swedish National Laboratory of Forensic Science (SKL)

Statens kriminaltekniska laboratorium

SE-581 94 Linköping

Tel. +46 105628300

Fax +46 105628047

Posta elettronika: skl@skl.polisen.se

Renju Unit

Drugs Intelligence Unit

Forensic Science Service

Drugs Team

Operational Headquarters

Priory House

Gooch Street North

Birmingham

B5 6QQ

Tel. +44 1216076821

Fax +44 1216224756

Posta elettronika: diu@fss.pnn.police.uk


Il-Kummissjoni Ewropea

1.2.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 30/4


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.6777 – Yazaki Europe/S-Y Systems Technologies Europe)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2013/C 30/02

Fil-25 ta’ Jannar 2012, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)b tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Ingliż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

Fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta' amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) fid-dokument li jġib in-numru 32013M6777. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.


1.2.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 30/4


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.6738 – Goldman Sachs/KKR/QMH)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2013/C 30/03

Fid-19 ta’ Diċembru 2012, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)b tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Ingliż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

Fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta' amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) fid-dokument li jġib in-numru 32012M6738. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.


1.2.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 30/5


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.6731 – Vitronet/Infinity)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2013/C 30/04

Fit-22 ta’ Jannar 2013, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)b tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Ġermaniż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

Fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta' amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) fid-dokument li jġib in-numru 32013M6731. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.


III Atti preparatorji

Il-Bank Ċentrali Ewropew

1.2.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 30/6


OPINJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tas-27 ta’ Novembru 2012

dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea)

(CON/2012/96)

2013/C 30/05

Introduzzjoni u bażi legali

Fis-27 ta’ Settembru 2012, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) irċieva talba mingħand il-Kunsill għal opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jassenja kompiti speċifiċi lill-BĊE fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (1) (minn hawn “il quddiem ir-regolament propost tal-MSU”). Fl-istess jum, il-BĊE irċieva talba mingħand il-Kunsill għal opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) fir-rigward tal-interazzjoni tiegħu mar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru …/… li jassenja kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (2) (minn hawn “il quddiem ir-regolament propost tal-ABE”)

Fil-5 ta’ Novembru 2012, il-BĊE irċieva talba mingħand il-Parlament Ewropew ibbażata fuq l-Artikolu 282(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal opinjoni dwar ir-regolament propost tal-ABE.

Il-kompetenza tal-BĊE li jagħti opinjoni dwar ir-regolament propost tal-MSU (SSM – Single Supervisory Mechanism) hija bbażata fuq l-Artikolu 127(6) tat-Trattat. Il-kompetenza tal-BĊE biex jagħti opinjoni dwar ir-regolament propost tal-ABE hija bbażata fuq l-Artikoli 127(4) u 282(5) tat-Trattat, billi r-regolament propost tal-ABE fih dispożizzjonijiet li jeffettwaw il-kontribut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (SEBĊ) għat-tmexxija bla xkiel tal-politika dwar is-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, kif imsemmi fl-Artikolu 127(5) tat-Trattat. Ir-regolament propost tal-ABE iqis il-kompiti speċifiċi assenjati lill-BĊE skont l-Artikolu 127(6) tat-Trattat u r-regolament propost tal-MSU.

Peress illi ż-żewġ testi jirrigwardaw l-assenjazzjoni ta’ kompiti superviżorji speċifiċi lill-BĊE u t-twaqqif tal-mekkaniżmu superviżorju uniku (MSU), u minkejja ż-żewġ proċeduri leġiżlattivi distinti li japplikaw għal dawn it-testi, il-BĊE adotta opinjoni waħda dwar iż-żewġ proposti. Skont l-ewwel sentenza tal-Artikolu 17.5 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kunsill Governattiv adotta din l-opinjoni.

1.   Osservazzjonijiet ġenerali

1.1.

Ir-regolament propost tal-MSU jwieġeb għat-talba tal-Kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern biex jiġu ppreżentati proposti għal MSU li saret fis-summit taż-żona tal-euro fid-29 ta’ Ġunju 2012 (3). Il-BĊE jilqa’ fil-prinċipju dawn il-proposti, li huma konformi mal-konklużjonijiet ewlenin tar-rapport tal-President tal-Kunsill Ewropew tas-26 ta’ Ġunju 2012 (4) u l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tad-29 ta’ Ġunju u t-18 ta’ Ottubru 2012. L-arkitettura tal-unjoni ekonomika u monetarja teħtieġ li tissaħħaħ b’mod sostanzjali sabiex tinkiser il-ħolqa negattiva bejn il-banek u s-sovrani f’uħud mill-Istati Membri taż-żona tal-euro u sabiex treġġa’ lura l-proċess kurrenti tal-frammentazzjoni tas-suq finanzjarju fiż-żona tal-euro.

1.2.

It-twaqqif tal-MSU għandu jikkontribwixxi għat-trawwim mill-ġdid tal-kunfidenza fis-settur bankarju u sabiex jerġgħu jitqajmu s-self bejn il-banek u l-flussi ta’ kreditu transkonfinali permezz ta’ superviżjoni integrata indipendenti għall-Istati Membri kollha li jipparteċipaw, fuq il-bażi ta’ sistema li tinvolvi lill-BĊE u lis-superviżuri nazzjonali. L-MSU ser jikkontribwixxi wkoll għall-applikazzjoni effettiva tal-ġabra unika ta’ regoli għas-servizzi finanzjarji u għall-armonizzazzjoni ta’ proċeduri u prattiċi superviżorji, billi jneħħi d-distorzjoniiet nazzjonali u jirrifletti aħjar il-ħtiġijiet ta’ żona b’munita integrata. F’dan il-kuntest, il-BĊE jinsab lest biex iwettaq il-kompiti l-ġodda li jirrigwardaw is-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu stipulati fir-regolament propost tal-MSU. Il-BĊE iqis illi l-Artikolu 127(6) tat-Trattat jikkostitwixxi l-bażi legali xierqa għall-assenjazzjoni rapida u effettiva ta’ kompiti superviżorji speċifiċi lill-BĊE.

1.3.

Il-BĊE jappoġġa l-konklużjonijiet tar-Rapport Interim mill-President tal-Kunsill Ewropew dwar unjoni ekonomika u monetarja u qafas finanzjarju integrat (5). F’dan ir-rigward jinnota illi l-Kunsill Ewropew isejjaħ għall-adozzjoni rapida tad-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw l-armonizzazzjoni tal-oqfsa nazzjonali tar-riżoluzzjoni (6) u l-oqfsa ta’ garanzija tad-depożiti (7) fil-proposti leġiżlattivi u l-proposti dwar ir-rekwiżiti kapitali tal-banek sal-aħħar tal-2012 (8), li għandha ssaħħaħ l-implimentazzjoni tal-MSU. Barra minn dan, ir-Rapport Interim irrileva illi qafas finanzjarju integrat ma jistax jiġi kkunsidrat separatament mill-passi lejn oqfsa finanzjarji u ekonomiċi aktar integrati u emfasizza wkoll il-ħtieġa għal aktar progress lejn mekkaniżmu ta’ riżoluzzjoni uniku. Il-BĊE huwa tal-fehma illi mekkaniżmu ta’ riżoluzzjoni uniku bħal dan – iffukat fuq Awtorità Ewropea ta’ Riżoluzzjoni – jikkumplimenta tassew lill-MSU sabiex tinkiseb unjoni tas-swieq finanzjarji li taħdem tajjeb. Għaldaqstant, għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu bħal dan, jew tal-anqas għandu jkun hemm skadenzi ċari sabiex dan jiġi stabbilit, meta l-BĊE jassumi r-responsabbiltà superviżorja sħiħa – jiġifieri fl-aħħar tal-perijodu tranżitorju msemmi aktar ‘l isfel.

1.4.

Mill-perspettiva tal-BĊE, ir-regolament propost tal-MSU għandu jkun konformi mal-prinċipji ewlenin li ġejjin. L-ewwel, il-BĊE, fi ħdan l-MSU, għandu jkun jista’ jwettaq il-kompiti assenjati lilu b’mod effettiv u rigoruż mingħajr riskju għar-reputazzjoni tiegħu. It-tieni, il-BĊE għandu jibqa’ indipendenti fit-twettiq tal-kompiti kollha tiegħu. It-tielet, għandu jkun hemm firda stretta bejn il-kompiti l-ġodda tal-BĊE li jikkonċernaw is-superviżjoni u l-kompiti tiegħu li jirrigwardaw il-politika monetarja u li huma assenjati mit-Trattat. Ir-raba’, il-BĊE għandu jkun jista’ jkollu aċċess sħiħ għall-kompetenza, it-tagħrif u r-riżorsi operattivi tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali. Il-ħames, l-MSU għandu jopera b’mod li huwa kompletament konsistenti mal-prinċipji li jirfdu s-suq uniku fis-servizzi finanzjarji u b’aderenza sħiħa mal-ġabra unika ta’ regoli għas-servizzi finanzjarji. F’dan ir-rigward, il-BĊE jilqa’ wkoll il-possibbiltà li jinvolvi Stati Membri li mhumiex fi-żona tal-euro fl-MSU biex tiġi żgurata armonizzazzjoni akbar tal-prattiċi superviżorji fi ħdan l-Unjoni Ewropea, biex b'hekk jissaħħaħ is-suq intern. Is-sitt punt, il-BĊE jinsab lest biex jikkonforma mal-ogħla standards ta’ kontabilità għall-kompiti superviżorji.

1.5.

L-ewwel, sabiex l-MSU jitħalla jmexxi superviżjoni effettiva, ir-regolament propost tal-MSU jafda lill-BĊE b’kompiti superviżorji speċifiċi assoċjati mal-poteri superviżorji u investigattivi korrispondenti li huma meħtieġa u mal-aċċess dirett għall-informazzjoni. Dan huwa essenzjali biex jiżgura illi l-MSU jwettaq il-kompiti tiegħu b’mod effettiv. Il-BĊE jilqa’ l-inklużjoni tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu kollha. Dan huwa importanti biex jinżammu kundizzjonijiet ekwi fost il-banek u biex tiġi mwaqqfa s-segmentazzjoni fis-sistema bankarja. L-aħħar, l-assenjazzjoni proposta tal-poteri superviżorji makro-prudenzjali lill-BĊE hija milqugħa billi l-BĊE ser ikun jista' jikkoordina l-użu ta' politiki makro- u mikro-prudenzjali. Il-BĊE jinnota wkoll illi r-regolament propost tal-MSU jistipula illi, fit-twettiq tal-kompiti superviżorji tiegħu, il-BĊE għandu jippromwovi s-sigurtà u s-sodizza tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja (9), li jimplika illi r-responsabbiltajiet tiegħu għandhom ukoll natura makro-prudenzjali. Il-BĊE huwa tal-fehma illi r-regolament propost tal-MSU għandu jagħmel possibbli l-attivazzjoni tal-istrumenti makro-prudenzjali pprovduti mil-liġi tal-Unjoni, fuq inizjattiva tal-BĊE jew tal-awtoritajiet nazzjonali. B’mod partikolari, minħabba r-responsabbiltà tagħhom għall-istabbiltà finanzjarja, u l-prossimità u l-għarfien tal-ekonomiji u s-sistemi finanzjarji nazzjonali (10), l-awtoritajiet nazzjonali għandhom ikollhom għodod biżżejjed għad-dispożizzjoni tagħhom biex jindirizzaw riskji makro-prudenzjali relatati mas-sitwazzjoni partikolari ta’ Stati Membri li jipparteċipaw, mingħajr ħsara għall-possibbiltà tal-MSU li jaġixxi sabiex irażżan riskji bħal dawn b’mod effettiv. Minħabba l-importanza ta’ firda li tiffunzjona bejn is-superviżjoni makro- u mikro-prudenzjali u r-responsabbiltà tal-Kunsill Governattiv għall-istabbiltà finanzjarja, għandhom ikunu previsti proċeduri speċifiċi fi ħdan il-qafas tal-MSU għall-involviment tal-Kunsill Governattiv fir-rigward tad-deċiżjonijiet tal-BĊE dwar mizuri ta’ politika makro-prudenzjali.

1.6.

It-tieni, il-BĊE irid iwettaq il-kompiti assenjati lilu mir-regolament propost tal-MSU mingħajr ħsara għall-għanijiet tas-SEBĊ kif stipulat fl-Artikolu 127 tat-Trattat (11). Il-BĊE ser jiżgura illi l-attivitajiet tiegħu fi ħdan l-MSU la jeffettwaw it-twettiq tal-kompiti tiegħu taħt it-Trattat u l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (minn hawn “il quddiem l-'Istatut tas-SEBĊ”) u lanqas ma jikkompromettu l-istruttura istituzzjonali tiegħu. Taħt it-Trattat u l-Istatut (12), il-BĊE igawdi minn indipendenza sħiħa (13) fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, li jinkludu l-kompiti superviżorji assenjati lilu permezz tal-Artikolu 127(6) tat-Trattat. F’dan ir-rigward, ir-rekwiżit tat-Trattat tal-indipendenza tal-BĊE japplika għalih bħala istituzzjoni sħiħa, u għalhekk jinkludi l-organi tiegħu, bħall-bord superviżorju u l-membri tiegħu meta jkunu qed iwettqu kompiti taħt ir-regolament propost tal-MSU. Barra minn dan, l-indipendenza tal-BĊE tinkludi wkoll l-indipendenza operattiva tas-superviżuri, kif imsemmi fil-Prinċipji Ewlenin tal-Kumitat għas-Superviżjoni Bankarja dwar is-Superviżjoni Bankarja Effettiva (14) li ġew adottati dan l-aħħar (minn hawn “il quddiem il Prinċipji Ewlenin”).

1.7.

Aspett ieħor relatat tal-Prinċipji Ewlenin li jiżgura l-effettività tas-superviżjoni huwa l-protezzjoni legali xierqa tas-superviżuri għall-eżerċizzju tal-funzjoni tagħhom biex jiġi protett l-interess ġenerali. F’dan ir-rigward, il-BĊE jinnota xejra normattiva u każistika f’bosta Stati Membri u f’livell globali li xxaqleb lejn il-limitazzjoni tar-responsabbiltà tas-superviżuri. Il-BĊE iqis illi r-responsabbiltà tal-BĊE, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u l-uffiċjali rispettivi tagħhom għandha tiġġarrab biss f’każijiet ta’ mġieba ħażina intenzjonata jew negliġenza ċara. L-ewwel, din il-limitazzjoni għandha tirrifletti l-prinċipji komuni fil-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar is-superviżjoni bankarja f'numru ta' Stati Membri li qed jikber, kif ukoll f'bosta ċentri finanzjarji importanti tad-dinja, li jxaqilbu lejn il-limitazzjoni tar-responsabbiltà superviżorja. It-tieni, ikun konsistenti mal-każijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li r-responsabbiltà tinstab biss f’każ ta’ illegalità kwalifikata. It-tielet, din id-dispożizzjoni tallinja l-Unjoni mal-konsensus globali miksub bil-Prinċipji Ewlenin, skont liema l-liġijiet superviżorji għandhom jipproteġu lis-superviżur u lill-istaff tiegħu kontra kawżi għal-azzjonijiet meħuda u/jew omissjonijiet li jkunu saru waqt it-twettiq tal-kompiti tagħom in buona fede u għall-kosti tad-difiża ta’ dawn l-azzjonijiet u/jew omissjonijiet, sabiex tissaħħaħ aktar il-pożizzjoni tal-awtorità superviżorja fil-konfront tal-entitajiet superviżjonati (15). Ir-raba’, dan il-kunsens globali huwa bbażat fuq il-kumplessità tal-kompiti superviżorji. L-awtoritajiet superviżorji huma taħt obbligu biex jipproteġu l-pluralità ta’ interessi f’sistema bankarja li tiffunzjona tajjeb u s-sistema finanzjarja kollha. Barra minn dan, b’mod partikolari fi żmenijiet ta’ kriżi, l-awtoritajiet superviżorji iridu joperaw taħt restrizzjonijiet ta’ ħin kbar. Il-ħames, li jiġi ċċarat ir-reġim ta’ responsabbiltà fi ħdan MSU li jopera f’ambjent ta’ ħafna ġurisdizzjonijiet għandu jikkontribwixxi għal: (i) reġim ta’ responsabbiltà armonizzata fi ħdan l-MSU; (ii) żamma tal-integrità tal-kapaċità tal-MSU biex jaġixxi, peress illi reġim ta’ responsabbiltà li huwa strett u diversifikat wisq fi ħdan l-istruttura kumplessa tal-MSU jista’ jdgħajjef id-deċiżjoni ta’ awtorità superviżorja tal-MSU biex tieħu l-azzjoni neċessarja; u (iii) limitazzjoni ta’ proċedimenti legali spekulattivi ibbażati fuq allegazzjoni ta’ responsabbiltà għal azzjoni jew omissjoni ta’ awtorità tal-MSU.

1.8.

It-tielet, huwa essenzjali li l-kompiti superviżorji u ta’ politika monetarja assenjati lill-BĊE jinfirdu b'mod strett, sabiex jiġu pprevenuti kunflitti ta' interess potenzjali u jiġi żgurat teħid ta’ deċiżjonijiet awtonomu għat-twettiq ta’ dawn il-kompiti, fil-waqt li tiġi żgurata konformità mal-qafas istituzzjonali tas-SEBĊ. Għal dak il-għan, strutturi ta’ governanza xierqa huma meħtieġa biex tiġi żgurata firda bejn dawn il-kompiti, li fl-istess waqt tippermetti li l-istruttura ġenerali tibbenefika minn sinerġiji. F’dan ir-rigward, għandu jiġi żgurat illi, taħt ir-regolament propost tal-MSU u fi ħdan il-kuntest tal-qafas tat-Trattat, il-bord superviżorju ġdid jikkostitwixxi ċ-ċentru ta' gravità tal-funzjoni superviżorja tal-BĊE. Minbarra l-kapijiet tas-superviżjoni tal-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri li jipparteċipaw, il-bord superviżorju għandu jinkludi wkoll bħala osservaturi lil rappreżentanti ta’ banek ċentrali nazzjonali li jwettqu attivitajiet superviżorji anċillari għal dawk tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti meta jkunu previsti minn dispożizzjonijiet statutorji. Barra minn dan, sa fejn huwa l-aktar possibbli l-bord superviżorju għandu jkollu l-għodod u l-għarfien neċessarji biex iwettaq il-kompiti tiegħu b’mod effettiv, fil-waqt illi jirrispetta ir-responsabbiltajiet statutorji fundamentali tal-korpi tal-BĊE li jieħdu d-deċiżjonijiet. F’dan il-kuntest, il-qafas għall-funzjonament tal-bord superviżorju għandu jiżgura trattament ugwali fir-rigward tal-parteċipazzjoni ta’ rappreżentanti tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri kollha li jipparteċipaw, inkluż l-Istati Membri li stabbilixxew kooperazzjoni mill-qrib mal-BĊE. L-aħħar, waqt li jqis ukoll l-esperjenza tal-banek ċentrali nazzjonali varji li diġà jwettqu s-superviżjoni, il-BĊE ser jistabbilixxi regoli interni u proċeduri xierqa biex jiżgura firda xierqa fil-funzjonijiet li jappoġġaw dawn il-kompiti.

1.9.

Ir-raba’, huwa essenzjali għall-MSU illi jkun jista’ jistrieħ fuq l-għarfien u r-riżorsi tas-superviżuri nazzjonali fit-twettiq tal-kompiti superviżorji ġodda. Informazzjoni kwalitattiva profonda u l-kompetenza konsolidata ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu, kif ukoll informazzjoni kwantitattiva affidabbli, huma essenzjali. Permezz ta’ proċeduri deċentralizzati xierqa, fil-waqt li tinżamm l-unità tas-sistema superviżorja u tiġi evitata d-duplikazzjoni, l-MSU ser ikun jista’ jibbenefika mill-prossimità akbar tas-superviżuri nazzjonali mal-entitajiet superviżjonati u fl-istess waqt jiżgura l-kontinwità neċessarja u l-konsistenza tas-superviżjoni fl-Istati Membri li jipparteċipaw. F’dan il-kuntest, ir-regolament propost tal-MSU jista’ jiċċara aktar il-modalitajiet prattiċi għad-deċentralizzazzjoni ta’ kompiti superviżorji fi ħdan l-MSU, jiġifieri billi jispeċifika ċerti prinċipji organizzattivi bażiċi. B’mod partikolari, għandu jispeċifika illi l-BĊE għandu jkun jista’ jirrikorri għand l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għat-twettiq ta’ kompiti superviżorji, b’mod partikolari fir-rigward ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu ta’ anqas relevanza ekonomika, finanzjarja jew prudenzjali, mingħajr ħsara għad-dritt tal-BĊE li jipprovdi gwida u istruzzjonijiet, jew li jassumi l-kompiti ta’ awtoritajiet nazzjonali meta dan ikun meħtieġ. Barra minn dan, ir-regolament propost tal-MSU għandu jipprovdi l-bażi għal qafas xieraq għal allokazzjoni effiċjenti ta’ kompiti superviżorji fi ħdan l-MSU, inkluż proċeduri ta’ notifika għad-deċiżjonijiet superviżorji adottati minn awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Għalhekk, minbarra r-regoli speċifiċi li għandhom ikunu inklużi fir-regolament propost tal-MSU, il-BĊE, f’konsultazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jipparteċipaw fl-MSU, għandu jispeċifika aktar il-kriterji u l-mekkaniżmi għad-deċentralizzazzjoni fi ħdan l-MSU fir-regoli dettaljati meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan il-qafas. B’mod partikolari, dawn ir-regoli għandhom iħallu lil istituzzjonijiet ta' kreditu, bħala l-indirizzati ta' mizuri superviżorji, jidentifikaw b'mod ċar l-awtorità relevanti bħala l-kuntatt tagħhom. Barra minn dan, kemm il-BĊE u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, skont l-awtonomija organizzattiva tagħhom, għandhom ikunu jistgħu jiddeterminaw ir-riżorsi meħtieġa biex jimplimentaw il-kompiti tagħhom fi ħdan l-MSU. L-aħħar, ser ikun importanti li jiġi żgurat illi r-responsabbiltà aħħarija tal-BĊE għas-superviżjoni fi ħdan l-MSU hija mqabbla ma’ poteri ta’ kontroll fuq l-MSU kollha u l-entitajiet superviżjonati, kif ukoll minn arranġamenti ta’ kooperazzjoni mill-qrib ħafna mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, inkluż regoli speċifiċi f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza u flussi ta’ informazzjoni xierqa. Għalhekk, għandu jkun hemm arranġamenti effiċjenti għal flussi ta’ informazzjoni fi ħdan l-MSU ukoll sabiex jipprevjenu xi duplikazzjoni tal-obbligi ta’ rapportar għal istituzzjonijiet ta’ kreditu.

1.10.

Il-ħames, ir-regolamenti proposti tal-MSU u tal-ABE għandhom jiżguraw illi l-qafas ġdid ser ikun konsistenti mas-suq uniku. Iż-żewġ elementi ewlenin li ġejjin jistgħu jikkontribwixxu sabiex jinkiseb dan il-għan. L-ewwel, ir-regolament propost tal-MSU għandu jħalli lill-Istati Membri li jixtiequ jingħaqdu mal-MSU jinvolvu ruħhom f’mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni mill-qrib li huma xierqa u jipparteċipaw bis-sħiħ fl-attivitajiet tal-bord superviżorju taħt l-istess kundizzjonijiet bħall-Istati Membri taż-żona tal-euro, jiġifieri bl-istess drittijiet u obbligi. It-tieni, l-assenjazzjoni lill-BĊE ta’ kompiti li jikkonċernaw is-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta' kreditu għal Stati Membri taż-żona tal-euro toħloq qafas istituzzjonali ġdid li jista’ jeħtieġ aġġustamenti għall-governanza tal-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE). Ir-regolament propost tal-ABE għandu jistipula l-aġġustamenti neċessarji għall-istruttura ta’ governanza u għall-poteri tal-ABE, b'mod partikolari billi jipprovdi trattament ugwali fost l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u l-BĊE, fil-waqt li jħares l-indipendenza tal-BĊE. Il-BĊE ser ikompli jipparteċipa fil-Bord tas-Superviżuri tal-ABE taħt il-kundizzjonijiet stipulati fir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 (16). Barra minn dan, meta jqis ir-rwol ċentrali tiegħu fl-MSU, il-BĊE ser jikkontribwixxi biex jiġi żgurat illi l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jipparteċipaw fl-MSU jassumu pożizzjonijiet konsistenti reċiproki fil-korpi tal-ABE li jieħdu d-deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet li jaqgħu fl-ambitu tal-kompiti superviżorji tal-BĊE, inkluż l-iżvilupp ta’ regoli speċifiċi f’dan il-qasam kif xieraq, mingħajr ħsara għall-kompiti superviżorji li jibqgħu għand l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. L-aħħar, jistgħu jiġu żviluppati arranġamenti xierqa biex tiġi żgurata kooperazzjoni mingħajr xkiel tal-MSU mal-Istati Membri li mhux qed jipparteċipaw.

1.11.

Is-sitta, ir-responsabbiltà demokratika hija l-kontrobilanċ indispensabbli tal-indipendenza. Il-BĊE huwa diġà suġġett għal obbligi ta’ kontabiltà u ta’ rapportar li għandhom jinżammu kollha għall-kompiti eżistenti tiegħu. Il-BĊE jinnota illi obbligi simili ser jiġu stabbiliti taħt ir-regolament propost tal-MSU bil-ħsieb tal-kompiti superviżorji. Abbażi ta’ dawk l-obbligi statutorji, għandhom jitfasslu forom ta’ kontabiltà separati u xierqa, ukoll b’konformità mal-Prinċipji Ewlenin. Dawn il-mekkaniżmi ta’ kontabilità għandhom jirriflettu l-konsiderazzjonijiet li ġejjin. L-ewwel, huma għandhom jirrispettaw l-indipendenza tal-BĊE. It-tieni, il-kontabiltà għandha sseħħ fil-livell li fihom jittieħdu u jiġu implimentati d-deċiżjonijiet. Il-mekkaniżmi ta’ kontabiltà għandhom għalhekk jitfasslu primarjament fil-livell Ewropew, mingħajr ħsara għal arranġamenti ta’ kontabiltà eżistenti ta’ superviżuri nazzjonali, li japplikaw ukoll għall-kompiti superviżorji rispettivi tagħhom li mhumiex fdati lill-MSU, u għal skambji ta' fehmiet okkażjonali tas-Sedja jew ta’ membri tal-bord superviżorju ma’ parlamenti nazzjonali, skont kif xieraq. It-tielet, mekkaniżmi sodi għandhom ikunu stipulati sabiex titħares il-kunfidenzjalità ta’ informazzjoni superviżorja.

2.   Dispożizzjonijiet tranżitorji

Il-BĊE jemfasizza l-importanza li jintlaħaq ftehim dwar il-proposti fuq imsemmija sal-aħħar tal-2012 biex tinżamm l-iskeda prevista, jiġifieri d-dħul fis-seħħ tar-regolament tal-MSU propost fl-1 ta’ Jannar 2013, l-implimentazzjoni operattiva gradwali matul l-2013, u l-implimentazzjoni sħiħa sal-1 ta’ Jannar 2014. Sekwenza obbligatorja hija kruċjali biex il-BĊE jitħalla jniedi l-arranġamenti preparatorji neċessarji, jistabbilixxi l-organizzazzjoni tal-kooperazzjoni bejn il-BĊE u awtoritajiet nazzjonali kompetenti taħt qafas deċentralizzat, jikkommetti r-riżorsi xierqa u jkun lest internament biex jassumi l-kompiti superviżorji b’konformità ma’ skeda regolatorja miftehma għal-introduzzjoni gradwali. F’dan il-kuntest, il-BĊE jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni li matul il-perijodu tranżitorju l-BĊE jista’ jitlob kull informazzjoni relevanti biex il-BĊE jwettaq evalwazzjoni tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu ta’ Stati Membri li jipparteċipaw (inkluż reviżjoni tal-kwalità tal-assi). Dan għandu jappoġġa tranżizzjoni mingħajr xkiel lejn il-bidu ta’ superviżjoni operattiva mill-MSU. Il-BĊE iqis illi l-iskeda proposta mill-Kummissjoni hija ambizzjuża imma fattibbli.

3.   Implimentazzjoni tar-riforma

Kif imsemmi aktar ‘il fuq, ir-regolament propost tal-MSU għandu jagħti lill-BĊE il-poteri neċessarji biex iwettaq il-kompiti assenjati lilu b’mod effettiv. Il-BĊE igawdi minn poteri regolatorji taħt l-Artikolu 132 tat-Trattat u l-Artikolu 34.1 tal-Istatut tas-SEBĊ u tal-BĊE li jagħmluha possibbli għalih biex jimplimenta dawn il-kompiti b’konformità mal-acquis tal-Unjoni u leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tkun ser toħroġ, b’mod partikolari l-ġabra unika ta’ regoli għas-servizzi finanzjarji (inkluż il-proċeduri għal konformità jew spjegazzjoni fir-rigward tal-linji gwida jew rakkomandazzjonijiet tal-ABE). Madankollu, wara l-adozzjoni tar-regolament propost tal-MSU u l-implimentazzjoni tar-riformi, tisħiħ ulterjuri għandu jikkontribwixxi biex jiffaċilita t-twettiq mill-BĊE tal-kompiti superviżorji tiegħu. L-ewwel, ir-regolament propost tal-MSU għandu jagħmilha possibbli għall-BĊE li jadotta regolamenti biex jispeċifika aktar l-arranġamenti u l-proċeduri biex l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jimponu sanzjonijiet. Għandu wkoll ikun żgurat illi l-BĊE għandu l-poter biex jadotta miżuri prekawzjonarji disponibbli għal awtoritajiet kompetenti taħt il-liġi nazzjonali. It-tieni, l-għodod prudenzjali ewlenin stipulati fil-leġiżlazzjoni bankarja tal-Unjoni għandha tiġi dejjem aktar sostnuta, fejn xieraq, permezz ta’ liġi tal-Unjoni li hija direttament applikabbli, kif inhu diġà l-każ, pereżempju, bid-dispożizzjonijiet tas-CRR propost. Ġabra unika ta’ regoli għas-servizzi finanzjarji li hija direttament applikabbli għandha tikkontribwixxi kemm għall-effettività tal-MSU kif ukoll għall-funzjonament tas-suq uniku. It-tielet, skont l-Artikolu 25.1 tal-Istatut tas-SEBĊ, il-BĊE jinsab lest biex jikkontribwixxi għal aktar armonizzazzjoni ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali billi jagħti parir lill-Istati Membri li jipparteċipaw dwar l-implimentazzjoni nazzjonali ta’ direttivi tal-Unjoni li jirrigwardaw is-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja għal kwistjonijiet marbutin mal-kompiti assenjati lill-BĊE taħt ir-regolament propost tal-MSU.

4.   Emendi futuri tar-regolament propost tal-MSU

Ir-regolament propost tal-MSU jagħmel provvediment għal rapport dwar l-applikazzjoni tiegħu sal-31 ta’ Diċembru 2015, li potenzjalment iwassal għal aġġustamenti għat-test tiegħu li jeħtieġu l-użu tal-proċedura fl-Artikolu 127(6) tat-Trattat. Biex jiżgura illi r-regolament propost tal-MSU jista’ fil-futur jiġi aġġustat b’mod tekniku għal ċirkostanzi ġodda b’mod tempestiv u flessibbli, il-BĊE jirrakkomanda illi l-Kunsill Ewropew jikkonsidra li jirrikorri għal-Artikolu 48 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont dan l-Artikolu 48, il-Kunsill Ewropew jista’ jew jawtorizza lill-Kunsill biex jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata (17) għal emendi tekniċi futuri tar-regolament propost tal-MSU, jew biex dawn l-emendi jiġu adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (18). Din il-proċedura emendatorja simplifikata għar-regolament tal-MSU għandha tagħmilha possibbli li jitqiesu żviluppi futuri fil-leġiżlazzjoni ta' superviżjoni prudenzjali u bankarja tal-Unjoni li jeffettwaw l-MSU.

Magħmul fi Frankfurt am Main, is-27 ta’ Novembru 2012.

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  KUMM(2012) 511 finali.

(2)  KUMM(2012) 512 finali.

(3)  Dikjarazzjoni tas-Summit taż-Żona tal-Euro, 29 ta’ Ġunju 2012.

(4)  Lejn unjoni ekonomika u monetarja ġenwina.

(5)  Rapport Interim mill-President tal-Kunsill Ewropew, Lejn unjoni ekonomika u monetarja ġenwina, 12 ta’ Ottubru 2012.

(6)  Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 77/91/KEE u 82/891/KEE, id-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE u 2011/35/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 – KUMM(2012) 280 finali

(7)  Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Skemi ta' Garanzija tad-Depożiti – KUMM(2010) 368 finali.

(8)  Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess għall-attività ta’ istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti tal-investiment u li temenda d-Direttiva 2002/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-superviżjoni supplementari ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi ta' assigurazzjoni u ditti tal-investiment f'konglomerat finanzjarju (KUMM(2011) 453 finali) u proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti prudenzjali għal istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti tal-investiment (“is-CRR proposta”) – KUMM(2011) 452 finali.

(9)  Artikolu 1 tar-regolament propost tal-MSU.

(10)  Ara l-Opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew CON/2012/5 tal-25 ta’ Jannar 2012 dwar proposta għal Direttiva dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tad-ditti ta’ investiment u dwar proposta għal Regolament dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti tal-investiment (ĠU C 105, 11.4.2012, p. 1).

(11)  Ara l-Artikoli 127(1) u 282(2) tat-Trattat u l-Artikolu 2 tal-Istatut tas-SEBĊ.

(12)  Ara l-Artikolu 130 u l-Artikolu 282(3) tat-Trattat u l-Artikolu 7 tal-Istatut tas-SEBĊ.

(13)  Il-kunċett tal-indipendenza ta’ bank ċentrali jinkludi indipendenza funzjonali, istituzzjonali, personali u finanzjarja (ara, pereżempju, ir-Rapport dwar il-Konverġenza tal-BĊE 2012, p. 21).

(14)  Adottati f’Settembru tal-2012. Disponibbli fuq il-websajt tal-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali fuq http://www.bis.org

(15)  Prinċipju 2, paragrafu 9 tal-Prinċipji Ewlenin.

(16)  Artikolu 40(1)(d) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità tas-Sorveljanza Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).

(17)  Artikolu 48(7), l-ewwel subparagrafu

(18)  Artikolu 48(7), it-tieni subparagrafu.


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

1.2.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 30/12


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-28 ta’ Jannar 2013

li taħtar u tissostitwixxi membri tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali

2013/C 30/06

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 337/75 tal-10 ta' Frar 1975 li jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali, u b'mod partikolari l-Artikolu 4 tiegħu (1),

Wara li kkunsidra n-nomina ppreżentata lill-Kunsill mill-Kummissjoni fil-kategorija tar-rappreżentanti ta' Min iħaddem,

Billi:

(1)

Bid-Deċiżjoni tiegħu tas-16 ta' Lulju 2012 (2), il-Kunsill ħatar il-membri tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali għall-perijodu mit-18 ta' Settembru 2012 sas-17 ta' Settembru 2015.

(2)

Post ta' membru fuq il-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru fil-kategorija tar-rappreżentanti ta' Min Iħaddem huwa disponibbli għall-Isvezja.

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu uniku

Il-persuna li ġejja hija b'dan maħtura membru tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali għall-bqija tal-mandat, jiġifieri sas-17 ta' Settembru 2015:

RAPPREŻENTANTI TAL-ORGANIZZAZZJONIJIET TA' MIN IĦADDEM:

SVEZJA

Is-Sinjura Karin THAPPER

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Jannar 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

S. COVENEY


(1)  ĠU L 39, 13.2.1975, p. 1.

(2)  ĠU C 228, 31.7.2012, p. 3.


1.2.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 30/13


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-28 ta' Jannar 2013

li taħtar u tissostitwixxi l-membri tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali

2013/C 30/07

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 337/75 tal-10 ta' Frar 1975 li jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali, u b'mod partikolari l-Artikolu 4 tiegħu (1),

Wara li kkunsidra n-nomini ppreżentati mill-Gvern Litwan,

Billi:

(1)

Bid-Deċiżjoni tiegħu tas-16 ta' Lulju 2012 (2), il-Kunsill ħatar il-membri tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għall-perijodu mit-18 ta' Settembru 2012 sas-17 ta' Settembru 2015.

(2)

Post ta' membru fuq il-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru fil-kategorija tar-rappreżentanti tal-Gvern sar vakanti b'segwitu għar-riżenja tas-Sur Romualdas PUSVAŠKIS.

(3)

Il-membru tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru msemmi hawn fuq għandu jinħatar għall-bqija tal-mandat attwali, li jiskadi fis-17 ta' Settembru 2015.

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu waħdieni

Il-persuna li ġejja hija b'dan maħtura membru tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għall-bqija tal-mandat, jiġifieri sas-17 ta' Settembru 2015:

RAPPREŻENTANT TAL-GVERN:

LITWANJA

Is-Sur Saulius ZYBARTAS

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Jannar 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

S. COVENEY


(1)  ĠU L 39, 13.2.1975, p. 1.

(2)  ĠU C 228, 31.7.2012, p. 3.


Il-Kummissjoni Ewropea

1.2.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 30/14


Rata tal-kambju tal-euro (1)

Il-31 ta’ Jannar 2013

2013/C 30/08

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,3550

JPY

Yen Ġappuniż

123,32

DKK

Krona Daniża

7,4613

GBP

Lira Sterlina

0,85700

SEK

Krona Żvediża

8,6325

CHF

Frank Żvizzeru

1,2342

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

7,4350

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

25,619

HUF

Forint Ungeriż

292,27

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,6995

PLN

Zloty Pollakk

4,1945

RON

Leu Rumen

4,3843

TRY

Lira Turka

2,3876

AUD

Dollaru Awstraljan

1,3009

CAD

Dollaru Kanadiż

1,3577

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

10,5106

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,6164

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,6768

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 472,10

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

12,1048

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

8,4267

HRK

Kuna Kroata

7,5940

IDR

Rupiah Indoneżjan

13 141,28

MYR

Ringgit Malażjan

4,2086

PHP

Peso Filippin

55,116

RUB

Rouble Russu

40,7765

THB

Baht Tajlandiż

40,420

BRL

Real Brażiljan

2,6892

MXN

Peso Messikan

17,2173

INR

Rupi Indjan

72,1200


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


1.2.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 30/15


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-30 ta’ Jannar 2013

dwar ix-xiri u l-ħażna tal-antiġeni tal-vajrus tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer

2013/C 30/09

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2003/85/KE tad-29 ta' Settembru 2003 dwar miżuri tal-Komunità fuq il-kontroll tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer li tirrevoka d-Direttiva 85/511/KEE u d-Deċiżjoni 89/531/KEE u 91/665/KEE u temenda d-Direttiva 92/46/KEE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 80(2) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/470/KE tal-25 ta' Mejju 2009 dwar in-nefqa fil-kamp veterinarju (2), u b'mod partikolari t-tieni paragrafu tal-Artikolu 17 tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni 2009/470/KE tistipula l-proċedura li tirregola l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għal miżuri veterinarji speċifiċi. Dawn il-miżuri jridu jinkludu l-kampanja kontra l-marda tal-ilsien u d-dwiefer. Id-Deċiżjoni 2009/470/KE tipprevdi li tista' tingħata għajnuna tal-Unjoni sabiex jiġu stabbiliti riservi tal-Unjoni ta' tilqimiet kontra l-marda tal-ilsien u d-dwiefer u tesiġi li jinstab il-livell ta' parteċipazzjoni tal-Unjoni u l-kundizzjonijiet li għalihom tista' tkun soġġetta din il-parteċipazzjoni.

(2)

F'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 91/666/KEE tal-11 ta' Diċembru 1991 li tistabbilixxi r-riservi tal-Komunità fuq it-tilqim kontra l-marda tal-ilsien u d-dwiefer (3), ġew stabbiliti ħażniet ta' antiġeni għall-formulazzjoni espressa tat-tilqim kontra l-marda tal-ilsien u d-dwiefer.

(3)

Skont id-Direttiva 2003/85/KE, il-Kummissjoni trid tiżgura li r-riservi tal-Unjoni tal-antiġeni mhux attivati kkonċentrati għall-produzzjoni tat-tilqimiet kontra l-marda tal-ilsien u d-dwiefer jinżammu fl-istabbiliment tal-bank tal-Unjoni tal-antiġeni u t-tilqimiet. Dawn ir-riservi jinżammu għal raġunijiet ta' sigurtà f'siti nominati fl-istabbilimenti tal-manifattur.

(4)

L-għadd ta' dożi u d-diversità tal-varjetajiet u s-sottotipi ta' antiġeni tal-vajrus tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer maħżuna fil-bank tal-Unjoni tal-antiġeni u t-tilqimiet iridu jiġu deċiżi billi jitqiesu l-ħtiġijiet kif stmati fil-kuntest tal-pjanijiet ta' kontinġenza stipulati fid-Direttiva 2003/85/KE u s-sitwazzjoni epidemjoloġika, fejn xieraq, wara konsultazzjoni mal-Laboratorju tar-Referenzi tal-Unjoni Ewropea għall-marda tal-ilsien u d-dwiefer (4)  (5)  (6).

(5)

Skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/486/KE tat-22 ta' Ġunju 2009 dwar ix-xiri ta' antiġeni tal-vajrus tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer (7) u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2010) 3913 tal-21 ta' Ġunju 2010 dwar ix-xiri ta' antiġeni tal-vajrus tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer u dwar ir-rimi u s-sostituzzjoni ta' antiġeni bħal dawn fir-riservi tal-Unjoni u li temenda d-Deċiżjoni 2009/486/KE (8), il-Kummissjoni organizzat mill-ġdid il-bank tal-Unjoni tal-antiġeni u t-tilqimiet abbażi ta' kuntratti ġodda konklużi mal-manifattur.

(6)

Skont l-Artikolu 83(3) tad-Direttiva 2003/85/KE u l-Artikolu 15 tad-Deċiżjoni 2009/470/KE u fejn hu fl-interess tal-Unjoni, it-tilqimiet jistgħu jingħataw lil terzi pajjiżi, l-aktar dawk b'sitwazzjoni endemika tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer. Skont is-sitwazzjoni epidemjoloġika fil-pajjiż terz immirat, tilqimiet bħal dawn jistgħu jeħtieġu li jiġu polivalenti ta' kompożizzjoni li tvarja ta' antiġeni kompatibbli.

(7)

Is-sitwazzjoni tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer f'ċerti partijiet tal-Afrika ta' Fuq, u fil-Punent tal-Ewrasja marret għall-agħar sostanzjalment l-aktar minħabba t-tixrid tal-vajrus tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer li huma eżotiċi għal dawn il-pajjiżi jew minħabba infiltrazzjoni ta' linji tal-parentela ġodda distinti antiġenikament ta' serotipi li kienu qed jiċċirkolaw qabel.

(8)

Għaldaqstant huwa meħtieġ li jinxtraw kwantitajiet addizzjonali ta' antiġeni minħabba s-sitwazzjoni epidemjoloġika viċin l-Unjoni.

(9)

Skont l-Artikolu 75 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea (9) (“ir-Regolament Finanzjarju”) u l-Artikolu 90(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2342/2002 tat-23 ta' Diċembru 2002 li jippreskrivi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 fuq ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (10) (“ir-Regoli ta' Implimentazzjoni”), l-impenn tan-nefqa mill-baġit tal-Unjoni għandu jkun preċedut minn deċiżjoni dwar il-finanzjament li tistipula l-elementi essenzjali tal-azzjoni li jinvolvu n-nefqa u li tkun adottata mill-istituzzjoni jew mill-awtoritajiet li jkunu ġew delegati lilhom is-setgħat mill-istituzzjoni.

(10)

Billi l-ammont baġitarju globali riservat għall-akkwist maħsub u n-numru indikattiv u t-tip ta' kuntratti maħsuba u l-perjodu ta' żmien biex jitnieda l-akkwist dettaljati f'din id-Deċiżjoni jikkostitwixxu qafas dettaljat biżżejjed kif mifhum fl-Artikolu 90(3) tar-Regoli ta' Implimentazzjoni, id-Deċiżjoni attwali tikkostitwixxi deċiżjoni ta' finanzjament skont it-tifsira tal-Artikolu 75 tar-Regolament Finanzjarju.

(11)

Skont l-Artikolu 80(4) tad-Direttiva 2003/85/KE, il-Kummissjoni għandha tikkonkludi kuntratt ta' provvista mal-manifattur dwar ix-xiri, il-konsenja u l-ħażna tal-antiġeni. Il-kuntratt għandu jipprovdi għal xiri lura mill-manifattur tal-antiġeni sa tmiem il-perjodu ta' garanzija tagħhom ta' ħames snin.

(12)

Id-Direttiva 2003/85/KE tistipula li l-informazzjoni dwar il-kwantitajiet u s-sottotipi ta' antiġeni jew tilqimiet awtorizzati maħżuna fil-bank tal-Unjoni tal-antiġeni u t-tilqimiet trid tkun trattata bħala informazzjoni klassifikata. L-informazzjoni stabbilita fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni, dwar il-kwantitajiet u s-sottotipi tal-antiġeni tal-vajrus tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer li jridu jinxtraw, għalhekk ma għandhiex tiġi ppubblikata.

(13)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

IDDEĊIDIET KIF ĠEJ:

Artikolu 1

1.   Fl-ewwel semestru tal-2013, il-Kummissjoni għandha tordna l-antiġeni tal-vajrus tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer ikkonċentrati fil-kwantitajiet u s-sottotipi stabbiliti fit-Tabella tal-Anness.

2.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-antiġeni msemmija fil-paragrafu 1 jitqassmu u jinħażnu fiż-żewġ siti nominati tal-istabbiliment tal-manifattur kif inhu stabbilit fit-Tabella tal-Anness.

3.   Il-miżuri stipulati fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jitwettqu mill-Kummissjoni b'koperazzjoni mal-manifattur tal-antiġeni rilevanti li jkunu diġà maħżuna fil-bank tal-Unjoni tal-antiġeni u t-tilqimiet.

Artikolu 2

1.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għall-miżuri stipulati fl-Artikolu 1(1) u (2) għandhom ikunu b'rata ta' 100 % tal-ispejjeż imġarrba, u ma għandhomx jaqbżu EUR 3 000 000,00.

2.   Il-Kummissjoni għandha tikkonkludi kuntratt wieħed ta' provvista mal-manifattur dwar ix-xiri, il-forniment u l-ħażna fil-bank tal-Unjoni tal-antiġeni u t-tilqmiet u dwar ix-xiri lura sa tmiem il-perjodu ta' garanzija tagħhom ta' ħames snin tal-antiġeni msemmija fl-Artikolu 1(1).

3.   Id-Direttur Ġenerali tad-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumatur huwa awtorizzat biex jiffirma l-kuntratti stipulati fil-paragrafu 2 f'isem il-Kummissjoni.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi deċiżjoni ta' finanzjament skont it-tifsira tal-Artikolu 75 tar-Regolament Finanzjarju.

Artikolu 4

Skont l-Artikolu 80(3) tad-Direttiva 2003/85/KE, l-Anness ta' din id-Direttiva ma għandux jiġi ppubblikat.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Jannar 2013.

Għall-Kummissjoni

Tonio BORG

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 306, 22.11.2003, p. 1.

(2)  ĠU L 155, 18.6.2009, p. 30.

(3)  ĠU L 368, 31.12.1991, p. 21.

(4)  http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/pillars/antigen-vaccine-banks-task-force_en.htm

(5)  Ir-Rapport tal-laqgħa Nru 83 tal-Kumitat Eżekuttiv tal-EUFMD, Bukarest, ir-Rumanija, it-12 u t-13 ta' April 2012 jista' jinstab fuq: http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/reports/executive-committee/en/

(6)  http://www.wrlfmd.org/ref_labs/ref_lab_reports/OIE-FAO%20FMD%20Ref%20Lab%20Report%20Jan-Mar%202012.pdf

(7)  ĠU L 160, 23.6.2009, p. 27.

(8)  Deċiżjoni mhix ippubblikata.

(9)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(10)  ĠU L 357, 31.12.2002, p. 1.


V Avviżi

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

Il-Bank Ewropew tal-Investiment

1.2.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 30/17


Azzjoni ta’ Riċerka Universitarja: Riżultati tal-Kumitat tal-Għażla ta' EIBURS 2012

2013/C 30/10

Il-Programm ta’ Sponsorship ta’ Riċerka Universitarja tal-BEI (EIB-University Research Sponsorship Programme — EIBURS) huwa parti mill-Programm tal-Għarfien tal-Istitut tal-BEI, li permezz tiegħu l-BEI jimmira li jrawwem ir-relazzjonijiet istituzzjonali tiegħu ma’ universitajiet. EIBURS jipprovdi għotjiet lil ċentri ta’ riċerka universitarji li jaħdmu fuq suġġetti u temi ta’ riċerka ta’ interess ewlieni għall-Bank. Il-boroż ta' studju tal-BEI, li jammontaw sa EUR 100 000 fis-sena għal perjodu ta’ tliet snin, jingħataw permezz ta’ proċess kompetittiv lil dipartimenti universitarji interessati jew ċentri ta’ riċerka assoċjati ma’ universitajiet fl-UE, pajjiżi kandidati jew pajjiżi kandidati potenzjali, b’ħila esperta rikonoxxuta f’oqsma ta’ interess dirett għall-Bank. L-għan tal-borża ta’ studju huwa li jippermetti liċ-ċentri magħżula li jespandu l-attivitajiet tagħhom f’dawn l-oqsma.

Għall-perjodu 2012-2015, il-programm EIBURS għażel tliet linji ta’ riċerka:

Kejl tal-Impatt lil hinn mid-Dħul Finanzjarju

Litteriżmu Finanzjarju

Analiżi tal-Benefiċċji meta mqabbla mal-Ispejjeż fis-Settur tar-Riċerka, l-Iżvilupp u l-Innovazzjoni

Il-BEI rċieva 28 proposta formali għat-3 sponsorships tal-EIBURS proposti għall-perjodu 2012-2015. It-tabella li ġejja tindika d-distribuzzjoni tal-applikanti skont il-pajjiż u t-tema:

EIBURS 2012

Kejl tal-impatt lil hinn mid-dħul finanzjarju

Litteriżmu finanzjarju

Analiżi tal-benefiċċji meta mqabbla mal-ispejjeż fis-settur tar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni

TOTAL

AT

 

 

1

1

BE

 

1

 

1

BG

1

1

 

2

DE

 

1

1

2

DK

 

1

 

1

ES

3

1

 

4

GR

1

 

 

1

IT

1

3

2

6

NL

1

1

 

2

PT

 

1

1

2

RO

 

1

 

1

UK

4

1

 

5

TOTAL

11

12

5

28

Il-Kumitat tal-Għarfien iddeċieda, fit-16 ta’ Novembru 2012, li jagħti l-għotja EIBURS għal-linji ta’ riċerka:

“Il-Kejl tal-Impatt lil hinn mid-Dħul Finanzjarju” lil-London School of Economics and Political Science (ir-Renju Unit); u

“Analiżi tal-Benefiċċji meta mqabbla mal-Ispejjeż fis-Settur tar-Riċerka, l-Iżvilupp u l-Innovazzjoni” lill-Università ta’ Milan (l-Italja).

Il-Kumitat tal-Għarfien iddeċieda wkoll, fil-21 ta’ Diċembru 2012, li jagħti l-għotja EIBURS għal-linja ta’ riċerka “Litteriżmu Finanzjarju” lill-Università ta’ Groningen (il-Pajjiżi l-Baxxi).

Il-programm ta’ attivitajiet tat-3 sponorships tal-EIBURS ser jiġi ppubblikat fil-paġna tal-Programm tal-Għarfien tal-websajt tal-Istitut tal-BEI malli jkunu ġew iffirmati l-kuntratti mal-universitajiet.

L-applikanti kollha ġew infurmati direttament dwar dawn ir-riżultati.

Huwa mistenni li l-fażi li jmiss ta’ EIBURS tiġi mnedija fix-xhur li ġejjin. It-temi li għandhom jiġu proposti ser jiġu mħabbra mat-tnedija.

Għal informazzjoni aktar estensiva dwar EIBURS u dwar il-programmi u l-mekkaniżmi l-oħrajn tal-Azzjoni ta’ Riċerka Universitarja tal-BEI, STAREBEI (STAges de REcherche BEI) u Netwerks Universitarji tal-BEI, jekk jogħġbok żur il-paġna tal-Programm tal-Għarfien tal-websajt tal-Istitut tal-BEI.