ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2013.027.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 27

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 56
29ta' Jannar 2013


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 027/01

Rata tal-kambju tal-euro

1

 

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

2013/C 027/02

Sommarju eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-simplifikar tat-trasferiment ta’ vetturi bil-mutur reġistrati fi Stat Membru ieħor fi ħdan is-Suq Uniku

2

2013/C 027/03

Sommarju eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ servizzi u dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Kunsill dwar l-eżerċizzju tad-dritt li tittieħed azzjoni kollettiva fil-kuntest tal-libertà tal-istabbiliment u l-libertà li tagħti servizz

4

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Il-Parlament Ewropew

2013/C 027/04

Avviż ta' reklutaġġ PE/162/S

7

 

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI KOMUNI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 027/05

Avviż tal-iskadenza imminenti ta' ċerti miżuri tal-anti-dumping

8

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 027/06

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa) ( 1 )

9

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

29.1.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 27/1


Rata tal-kambju tal-euro (1)

It-28 ta’ Jannar 2013

2013/C 27/01

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,3444

JPY

Yen Ġappuniż

122,21

DKK

Krona Daniża

7,4605

GBP

Lira Sterlina

0,85450

SEK

Krona Żvediża

8,6583

CHF

Frank Żvizzeru

1,2472

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

7,4420

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

25,690

HUF

Forint Ungeriż

298,40

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,6987

PLN

Zloty Pollakk

4,1989

RON

Leu Rumen

4,3963

TRY

Lira Turka

2,3734

AUD

Dollaru Awstraljan

1,2930

CAD

Dollaru Kanadiż

1,3562

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

10,4295

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,6210

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,6646

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 466,53

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

12,0906

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

8,3717

HRK

Kuna Kroata

7,5878

IDR

Rupiah Indoneżjan

13 011,59

MYR

Ringgit Malażjan

4,0950

PHP

Peso Filippin

55,091

RUB

Rouble Russu

40,5020

THB

Baht Tajlandiż

40,278

BRL

Real Brażiljan

2,7361

MXN

Peso Messikan

17,1653

INR

Rupi Indjan

72,4830


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

29.1.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 27/2


Sommarju eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-simplifikar tat-trasferiment ta’ vetturi bil-mutur reġistrati fi Stat Membru ieħor fi ħdan is-Suq Uniku

(It-test sħiħ ta’ din l-Opinjoni huwa disponibbli bl-EN, FR & DE fis-sit tal-KEPD http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/02

I.   Introduzzjoni

I.1.   Konsultazzjoni tal-KEPD

1.

Fl-4 ta’ April 2012, il-Kummissjoni adottat proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-simplifikar tat-trasferiment ta’ vetturi bil-mutur irreġistrati fi Stat Membru ieħor fi ħdan is-suq uniku (“il-Proposta”) (1). Fl-istess jum, il-Proposta intbagħtet mill-Kummissjoni lill-KEPD għall-konsultazzjoni.

2.

Qabel l-adozzjoni tal-Proposta, il-KEPD ingħata l-opportunità li jipprovdi kummenti informali. Il-parti l-kbira ta’ dawn il-kummenti ġew ikkunsidrati fil-Proposta. B’riżultat ta’ dan, is-salvagwardji għall-protezzjoni tad-dejta fil-Proposta ġew imsaħħa.

3.

Il-KEPD jilqa’ l-fatt li kien ikkonsultat b’mod formali mill-Kummissjoni u li saret referenza għal din il-konsultazzjoni fil-preambolu tal-Proposta.

I.2.   L-għan u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-Proposta

4.

L-għan tal-Proposta huwa li jiġu ssimplifikati l-formalitajiet u l-kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta’ vetturi rreġistrati fi Stat Membru ieħor. Din għandha l-għan li tneħħi l-ostakoli għall-moviment liberu tal-merkanzija u tiffaċilita l-eżerċitar miċ-ċittadini tad-drittijiet tagħhom skont il-liġi tal-UE. Il-Proposta tiffoka biss fuq il-modalitajiet ta’ reġistrazzjoni mill-ġdid tal-vetturi u mhux fuq il-proċedura ta’ reġistrazzjoni inizjali tal-vetturi.

5.

Ir-reġistrazzjoni tal-vetturi bil-mutur tikkostitwixxi l-awtorizzazzjoni amministrattiva sabiex il-vetturi jibdew jintużaw fit-traffiku tat-triq, li tinvolvi l-identifikazzjoni tagħhom u l-ħruġ ta’ numru ta’ reġistrazzjoni. Fl-aħħar tal-proċedura ta’ reġistrazzjoni, l-Istati Membri joħorġu ċertifikat ta’ reġistrazzjoni li jiċċertifika li l-vettura hija rreġistrata fi Stat Membru. Hemm diversi ċirkostanzi li fihom id-detenturi ta’ ċertifikat ta’ reġistrazzjoni jkollhom jirreġistraw il-vettura mill-ġdid mal-awtorità tar-reġistrazzjoni tal-vetturi ta’ Stat Membru ieħor. Għal dan il-għan, il-Proposta sejra:

tiċċara f’liema Stat Membru għandha tiġi rreġistrata vettura bil-mutur trasferita bejn Stat Membru u ieħor;

tnaqqas it-tul ta’ żmien li jieħdu l-proċeduri tar-reġistrazzjoni mill-ġdid; u

tipprovdi għal proċedura ta’ reġistrazzjoni simplifikata li tinkludi r-rikonoxximent ta’ dokumenti u testijiet ta’ kemm il-vettura hija adatta biex tinsaq fit-toroq maħruġa fi Stat Membru ieħor u l-faċilitazzjoni tal-iskambju tad-data bejn l-awtoritajiet nazzjonali tar-reġistrazzjoni.

I.3.   Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-kummenti tal-KEPD

6.

Il-KEPD jilqa’ li l-parti l-kbira tal-kummenti informali preċedenti tiegħu ġew ikkunsidrati fil-Proposta. Għaldaqstant, f’din l-Opinjoni, il-KEPD ser jiddeskrivi fil-qosor ir-rilevanza tal-protezzjoni tad-data fil-kuntest tar-reġistrazzjoni mill-ġdid tal-vetturi. Imbagħad, se jressaq xi rakkomandazzjonijiet oħrajn dwar aspetti speċifiċi tal-protezzjoni tad-data li jirregolaw l-iskambji tad-data bejn ir-reġistri nazzjonali tal-vetturi bil-mutur.

III.   Konklużjoni

30.

Il-KEPD jilqa’ l-fatt li r-rekwiżiti ta’ protezzjoni tad-data ġew ikkunsidrati kif xieraq fil-Proposta, u li diversi salvagwardji speċifiċi għall-protezzjoni tad-data ġew espressament inklużi fil-Proposta, b’mod partikolari fl-Artikolu 7 tagħha. Il-KEPD jilqa’ wkoll il-fatt li l-lista speċifika ta’ data li tista’ tkun skambjata bejn l-awtoritajiet tar-reġistrazzjoni tal-vetturi ġiet definita b’mod ċar fl-Anness I għall-Proposta.

31.

Il-KEPD jirrakkomanda wkoll li:

fl-Anness I ir-“raġunijiet għall-qerda” f’oqsma definiti minn qabel li minnhom issir l-għażla jkunu speċifikati;

fl-Artikolu 4(3) jiġi ċċarat li l-obbligu tal-awtorità ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi bil-mutur li tiġbor l-informazzjoni fl-Anness I minn awtorità kompetenti oħra u li tittrasferixxi d-data fir-reġistru tagħha stess jista’ japplika biss għal data li l-awtorità kompetenti li tirċeviha tkun awtorizzata li tipproċessa skont il-liġi tal-UE u/jew il-liġi nazzjonali tagħha;

fl-Artikolu 9 jiżdied li l-awtoritajiet tar-reġistrazzjoni tal-vetturi għandhom jagħmlu aċċessibbli faċilment għall-pubbliku r-regoli li jirregolaw l-ipproċessar tad-data fil-kuntest tar-reġistrazzjoni mill-ġdid tal-vetturi, li għandhom jinkludu informazzjoni dwar il-limiti ta’ żmien għaż-żamma kif ukoll l-informazzjoni meħtieġa prevista fl-Artikoli 10 u 11 tad-Direttiva 95/46/KE;

jiġi ċċarat fil-Proposta x’inhi l-applikazzjoni tas-softwer imsemmija fl-Anness II li sejra tintuża għall-iskambji elettroniċi tad-data, u x’ser ikun l-irwol tal-Kummissjoni, jekk ikun hemm, fl-iffaċilitar tal-interoperabbiltà bejn ir-reġistri nazzjonali;

ikun żgurat li, jekk tiġi skambjata data fost l-awtoritajiet nazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi permezz ta’ infrastruttura pan-Ewropea eżistenti, din id-data tkun mifruda kif xieraq minn data oħra li tista’ tkun skambjata fiha;

fl-Artikolu 7(4) jkun jinkludi li l-Kummissjoni għandha tivvaluta b’mod regolari l-adegwatezza tal-miżuri ta’ sigurtà, waqt li tqis l-iżviluppi teknoloġiċi u l-evoluzzjoni tar-riskji u li għandha taġġorna l-miżuri ta’ sigurtà fejn ikun meħtieġ.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta’ Lulju 2012.

Giovanni BUTTARELLI

Assistent Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta


(1)  COM(2012) 164 finali.


29.1.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 27/4


Sommarju eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ servizzi u dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Kunsill dwar l-eżerċizzju tad-dritt li tittieħed azzjoni kollettiva fil-kuntest tal-libertà tal-istabbiliment u l-libertà li tagħti servizz

(It-test sħiħ ta’ din l-Opinjoni jinstab bl-EN, bil-FR u bil-DE fuq is-sit elettroniku tal-KEPD http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/03

1.   Introduzzjoni

1.1.   Konsultazzjoni tal-KEPD

1.

Fil-21 ta' Marzu 2012, il-Kummissjoni adottat:

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ servizzi (il-“Proposta dwar l-Impjieg ta’ Ħaddiema”) (1) u

Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-eżerċizzju tad-dritt li tittieħed azzjoni kollettiva fil-kuntest tal-libertà tal-istabbiliment u tal-libertà li tagħti servizz (il-“Proposta dwar Azzjoni Kollettiva”) (2).

2.

Iż-żewġ proposti li huma relatati ntbagħtu lill-KEPD għal konsultazzjoni fis-26 ta' Marzu 2012.

3.

Il-KEPD jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-Kummissjoni kkonsultatu formalment wara li ġew adottati l-Proposti u li saret referenza għal din l-Opinjoni fil-preambolu tal-Proposta dwar l-Impjieg ta’ Ħaddiema. Madankollu jiddispjaċih li ma ngħatax l-opportunità jagħti kummenti informali qabel ma ġew adottati l-abbozzi tal-Proposti.

1.2.   Għanijiet u sfond tal-Proposti

4.

L-għan tal-Proposta dwar l-Impjieg ta’ Ħaddiema huwa li ttejjeb, iżżid u ssaħħaħ il-mod li bih id-Direttiva 96/71/KE dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ servizzi (“id-Direttiva dwar l-Impjieg ta’ Ħaddiema” (3)) hija implimentata, applikata u msaħħa fil-prattika fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-proposta għandha l-għan li tikseb dan billi tistabbilixxi qafas ġenerali komuni għal implimentazzjoni, applikazzjoni u infurzar aħjar u iktar uniformi tad-Direttiva, inklużi miżuri għall-prevenzjoni ta’ kwalunkwe tidwir mar-regoli u abbuż minnhom (4).

5.

L-għan tal-Proposta ta’ Azzjoni Kollettiva huwa li tiċċara l-prinċipji ġenerali u r-regoli applikabbli fil-livell tal-UE fir-rigward tal-eżerċizzju tad-dritt fundamentali li tittieħed azzjoni kollettiva fi ħdan il-kuntest tal-libertà tal-provvista ta' servizzi u tal-libertà tal-istabbiliment (5).

1.3.   Dispożizzjonijiet relevanti; għanijiet tal-Opinjoni tal-KEPD

6.

Għad li mhuwiex l-għan ewlieni ta' ebda waħda miż-żewġ Proposti li tipproċessa dejta personali, tal-inqas waħda mill-Proposti - il-Proposta dwar l-Impjieg ta’ Ħaddiema – teħtieġ l-ipproċessar ta’ ammont notevoli ta’ dejta personali. Kif sejjer jintwera iktar ’il isfel, din id-dejta personali tista’ tkun relatata mal-ħaddiema impjegati kif ukoll ma’ individwi li jaġixxu f’isem l-impriżi tal-impjiegi bħall-uffiċjali korporattivi, il-maniġment, ir-rappreżentanti jew l-impjegati tagħhom. Barra dan, l-impriżi tal-impjiegi stess jistgħu jkunu persuni fiżiċi huma wkoll. Jekk dan ikun il-każ, id-dejta personali tagħhom tista’ tiġi pproċessata wkoll. Partijiet mid-dejta pproċessata jistgħu jkunu sensittivi (6): b’mod partikolari, dejta dwar suspett ta’ tidwir mar-regoli jew abbuż minnhom jista’ jiġi skambjat bejn awtoritajiet kompetenti.

7.

Mill-perspettiva ta’ protezzjoni tad-dejta, l-iktar tliet dispożizzjonijiet relevanti tal-Proposta dwar l-Impjieg ta’ Ħaddiema huma

l-Artikolu 6(2) li jippermetti li jsiru skambji bilaterali ta’ informazzjoni (li jikkonsisti f’‘li jintwieġbu t-talbiet ta’ informazzjoni ġġustifikati’);

l-Artikolu 6(6), li jeħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li r-reġistri ta’ fornituri tas-servizzi jistgħu jiġu kkonsultati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħrajn ‘skont l-istess kondizzjonijiet’; u

l-Artikolu 7(2), li jeħtieġ li l-Istat Membru tal-istabbiliment, fuq inizjattiva proprja tiegħu, jikkomunika lill-Istat Membru li fih qiegħed iseħħ l-impjieg dak it-tagħrif relevanti dwar irregolaritajiet possibbli.

8.

L-ipproċessar ta’ dejta personali fit-tliet każi kollha kemm huma huwa previst li jsir permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (“IMI” – Internal Market Information System) (7).

9.

Dwar il-Proposta ta’ Azzjoni Kollettiva, jidher li l-mekkaniżmu ta’ twissija previst fl-Artikolu 4 jippermetti l-iskambju ta’ dejta personali, possibbilment inkluża dejta sensittiva (tagħrif dwar il-parteċipazzjoni fi strajks jew azzjoni kollettiva simili (8)). Madankollu kif sejjer jiġi osservat fit-Taqsima 4 iktar ’l isfel, l-iskambju ta’ dejta personali jidher li mhuwiex l-intenzjoni leġiżlattiva, u għaldaqstant, kwalunkwe tħassib jista’ preżumibilment jiġi ttrattat permezz ta’ kjarifika sempliċi li tgħid li ma għandha tkun inkluża l-ebda dejta personali f’dawn it-twissijiet.

5.   Konklużjonijiet

32.

Il-KEPD jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-Proposta dwar l-Impjieg ta’ Ħaddiema tittratta kwistjonijiet relatati mal-protezzjoni tad-dejta. Il-KEPD jilqa’ b’sodisfazzjon ukoll il-fatt li l-użu ta’ sistema ta’ informazzjoni eżistenti, jiġifieri l-IMI, huwa propost għall-kooperazzjoni amministrattiva, li diġà toffri, fil-livell prattiku, għadd ta’ salvagwardji ta’ protezzjoni tad-dejta, u li huwa mistenni li għaliha jiġu adottati dalwaqt salvagwardji speċifiċi skont ir-Regolament tal-IMI.

33.

Biex jittratta kwalunkwe tħassib li jifdal relatat mal-protezzjoni tad-dejta, il-KEPD jipprovdi r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin.

34.

Bħala kumment ġenerali, il-KEPD jirrakkomanda li r-referenza għall-qafas applikabbli dwar il-protezzjoni tad-dejta għandu jiġi stabbilit f’dispożizzjoni sostantiva minflok fi premessa u għandha ssirilha distinzjoni sottili permezz ta’ referenza għal “regoli nazzjonali li jimplimentaw” id-Direttiva 95/46/KE.

35.

Fi skambji bilaterali ta’ informazzjoni skont il-Proposta dwar l-Impjieg ta’ Ħaddiema (Artikolu 6(2)), il-KEPD jirrakkomanda li l-iskopijiet permissibbli ta’ skambju ta’ informazzjoni għandhom jiġu speċifikati b’mod iktar ċar fil-Proposta. B’mod partikolari, il-frażi ‘każijiet possibbli ta’ attivitajiet transnazzjonali mhux leġittimi’ għandha titħassar u għandha terġa’ tiġi abbozzata d-dispożizzjoni biex jiġi żgurat li kwalunkwe skambju ta’ dejta personali jkun possibbli biss għall-iskopijiet ta’ “investigazzjoni ta’ xi abbużi ta’ regoli applikabbli dwar l-istazzjonament tal-ħaddiema” (jew skopijiet oħrajn meħtieġa speċifikati b’mod ċar fil-Proposta).

36.

Dwar l-aċċess għal reġistri ta’ fornituri ta’ servizzi mill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri oħrajn (Artikolu 6(6)), il-KEPD jirrakkomanda li l-Proposta għandha tispeċifika b’mod iktar ċar liema reġistri huma kkonċernati fil-verità. B’mod partikolari, dan l-Artikolu ma għandux jintuża bħala bażi legali biex jippermetti li jsir aċċess għal reġistri stabbiliti f’xi Stati Membri fejn l-impriżi tal-impjieg iridu jiddikkjaraw, fost l-oħrajn, ċerta dejta personali relatata mal-impjegati tagħhom.

37.

Barra dan, jekk u meta tkun ippjanata interkonnessjoni ta’ reġistri bħala proġett komuni Ewropew f’dan il-qasam ukoll, għandhom jitqiesu bir-reqqa salvagwardji għall-protezzjoni tad-dejta fil-livell Ewropew.

38.

Fir-rigward tas-sistema ta’ twissija dwar irregolaritajiet possibbli (Artikolu 7(2)), il-KEPD jirrakkomanda li l-Proposta:

tispeċifika bla ambigwità li t-twissijiet jistgħu jintbagħtu biss f’każ ta’ “suspett ġustifikabbli” ta’ irregolaritajiet possibbli;

għandha teħtieġ l-għeluq ta’ każi b’mod awtomatiku mar-riċevuta ta’ twissija, biex tgħin tiżgura li s-sistema ta’ twissija taħdem bħala mekkaniżmu ta’ twissija, u mhux bħala lista sewda fit-tul; u

tiżgura li t-twissijiet jintbagħtu biss lill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri u li dawn l-awtoritajiet għandhom iżommu t-tagħrif riċevut bħala kunfidenzjali u li dawn ma jerġgħux iqassmuh jew jippubblikawh.

39.

Dwar il-Proposta dwar Azzjoni Kollettiva, l-Artikolu 4 għandu jiċċara li f’dawn it-twissijiet ma għandu jkun hemm l-ebda dejta personali sensittiva.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Lulju 2012.

Giovanni BUTTARELLI

Assistent Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta


(1)  COM(2012) 131 finali.

(2)  COM(2012) 130 finali.

(3)  Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi (ĠU L 18, 21.1.1997, p.1).

(4)  Ara l-Memorandum ta’ Spjegazzjoni, paġna 11, Taqsima 3.1, para 1.

(5)  Ara l-Memorandum ta’ Spjegazzjoni, paġna 10, Taqsima 3.1, para 4.

(6)  Jaqgħu fi ħdan id-definizzjoni ta’ ‘kategoriji speċjali ta’ dejta’ fit-tifsira tal-Artikolu 8(5) tad-Direttiva 95/46/KE.

(7)  Ara l-Artikolu 19 tal-Proposta dwar l-Impjieg ta’ Ħaddiema, li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-IMI. Ara wkoll il-Proposta tal-Kummissjoni għal Regolament dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (“ir-Regolament tal-IMI”) disponibbli fuq http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0522:FIN:MT:PDF Huwa mistenni li r-Regolament dwar l-IMI jiġi adottat iktar tard din is-sena. F’Novembru 2011, il-KEPD ħareġ Opinjoni dwar il-Proposta tal-Kummissjoni (ĠU C 48, 18.2.2012, p. 2).

(8)  Jiġifieri, ‘kategoriji speċjali ta’ dejta’ fit-tifsira tal-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 95/46/KE.


V Avviżi

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

Il-Parlament Ewropew

29.1.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 27/7


Avviż ta' reklutaġġ PE/162/S

2013/C 27/04

Il-Parlament Ewropew qed jorganizza l-proċedura ta' għażla:

PE/162/S – Kap tal-Unità (AD 9) – L-Uffiċċju ta' Informazzjoni tal-Parlament Ewropew fir-Rumanija

Din il-proċedura ta' għażla tirrikjedi livell ta' edukazzjoni li jikkorrispondi għal kors ta' grad Universitarju komplut iċċertifikat b'diploma uffiċjalment rikonoxxuta f'wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.

Il-kandidati jeħtieġ li, sad-data tal-għeluq għat-tressiq tal-applikazzjonijiet u minn meta jkunu kisbu l-kwalifika msemmija hawn fuq, ikollhom tal-anqas 10 snin esperjenza professjonali rilevanti għan-natura tal-funzjonijiet, li minnhom 3 snin jeħtieġ li jkunu f'pożizzjoni maniġerjali.

Dan l-avviż ta' reklutaġġ qed jiġi ppubblikat biss bir-Rumen. It-test sħiħ jinsab f'Il-Ġurnal Uffiċjali C 27 A b’din il-lingwa.


PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI KOMUNI

Il-Kummissjoni Ewropea

29.1.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 27/8


Avviż tal-iskadenza imminenti ta' ċerti miżuri tal-anti-dumping

2013/C 27/05

1.   Kif previst fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 (1) dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea tavża li, sakemm ma jitnedix reviżjoni skont il-proċedura li ġejja, il-miżuri tal-anti-dumping imsemmija hawn taħt se jiskadu fid-data msemmija fit-tabella ta' hawn taħt.

2.   Proċedura

Il-produtturi tal-Unjoni jistgħu jressqu talba bil-miktub għal reviżjoni. Din it-talba trid tinkludi biżżejjed evidenza li l-iskadenza tal-miżuri x'aktarx li twassal għat-tkomplija jew ir-rikorrenza tad-dumping u l-ħsara.

Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li tirrevedi l-miżuri inkwistjoni, l-importaturi, l-esportaturi, ir-rappreżentanti tal-pajjiż esportatur u l-produtturi tal-Unjoni jingħataw aktar 'il quddiem l-opportunità li jelaboraw, jikkonfutaw il-kwistjonijiet imsemmija fit-talba għal reviżjoni, jew jikkummentaw dwarhom.

3.   Limitu ta' żmien

Il-produtturi tal-Unjoni jistgħu jressqu talba għal reviżjoni bil-miktub abbażi ta’ dak li ssemma hawn fuq, li għandha tasal għand il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ (l-Unità H-1), N-105 8/20, 1049 Brussell, Belgium (The European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92, 1049 Brussels, Belgium) (2) fi kwalunkwe żmien wara d-data tal-pubblikazzjoni ta’ dan l-avviż iżda mhux aktar tard minn tliet xhur qabel id-data msemmija fit-tabella ta' hawn taħt.

4.   Dan l-avviż huwa ppubblikat skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009.

Prodott

Pajjiż(i) tal-oriġini jew tal-esportazzjoni

Miżuri

Referenza

Data ta’ skadenza (3)

Aċidu sulfaniliku

Ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, l-Indja

Dazju anti-dumping

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1000/2008 (ĠU L 275, 16.10.2008, p. 1) kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1010/2008 (ĠU L 276, 17.10.2008, p. 3)

17.10.2013

Impriża

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/37/KE (ĠU L 22, 26.1.2006, p. 52)


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Il-miżura tiskadi f'nofsillejl tal-jum imsemmi f'din il-kolonna.


PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea

29.1.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 27/9


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2013/C 27/06

1.

Fil-21 ta’ Jannar 2013, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta’ konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha Triton Managers III Limited u TFF III Limited (flimkien “Triton”, Jersey), indirettament permezz ta’ veikolu ta’ akkwist Bodem Holding Finland Oy, jakkwistaw, skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet, il-kontroll sħiħ ta’ Suomen Lähikauppa Oy (“Suomen Lähikauppa”, il-Finlandja) permezz ta’ xiri ta’ ishma.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

għal Triton: investiment ta’ ekwità privata fl-Ewropa,

għal Suomen Lähikauppa: oġġetti tal-konsum ta’ kuljum li jinbiegħu bl-imnut fil-Finlandja.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li l-operazzjoni nnotifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet. Madanakollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex jibagħtu kwalunkwe kumment li jista’ jkollhom dwar l-operazzjoni proposta lill-Kummissjoni.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta’ din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-feks (+32 22964301), jew b'emejl lil COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru tal-Amalgamazzjonijiet

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet”).