ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2012.192.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 192

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 55
30 ta' Ġunju 2012


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kunsill

2012/C 192/01

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2012 li taħtar nofs il-membri tal-Bord ta' Ġestjoni tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u li temenda d-Deċiżjoni tal-24 ta’ Ġunju 2010

1

2012/C 192/02

Dikjarazzjoni mill-Kunsill

3

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 192/03

Rata tal-kambju tal-euro

4

2012/C 192/04

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-awtorità awtorizzata li toħroġ iċ-ċertifikati ta' awtentiċità fil-kuntest tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 481/2012

5

 

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

2012/C 192/05

Sommarju eżekuttiv tal-Opinjoni tal-KEPD tas-7 ta’ Marzu 2012 dwar il-pakkett ta’ riforma tal-protezzjoni tad-dejta

7

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 192/06

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.6659 – Bain/Sumitomo/Jupiter Shop Channel JV) – Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata ( 1 )

16

2012/C 192/07

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.6621 – CNP Assurances/BNP Paribas/Immeuble Val-de-Marne) ( 1 )

18

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

30.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 192/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-18 ta’ Ġunju 2012

li taħtar nofs il-membri tal-Bord ta' Ġestjoni tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u li temenda d-Deċiżjoni tal-24 ta’ Ġunju 2010

2012/C 192/01

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 25(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-lista ta’ kandidati ppreżentata lill-Kunsill mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-fehmiet espressi mill-Parlament Ewropew,

Billi:

(1)

Huwa essenzjali li jiġu żgurati l-indipendenza, il-kwalità xjentifika għolja, it-trasparenza u l-effiċjenza tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA). Il-kooperazzjoni mal-Istati Membri hija wkoll indispensabbli.

(2)

Nofs il-membri tal-Bord ta’ Ġestjoni tal-EFSA għandhom itemmu l-mandat tagħhom fit-30 ta’ Ġunju 2012. Tlieta minn dawk il-membri għandhom esperjenza f'organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-konsumaturi u interessi oħra fil-katina alimentari.

(3)

Il-lista ppreżentata mill-Kummissjoni ġiet eżaminata bil-ħsieb li jinħatru seba’ membri ġodda tal-Bord ta’ Ġestjoni tal-EFSA abbażi tad-dokumentazzjoni provduta mill-Kummissjoni u fid-dawl tal-veduti espressi mill-Parlament Ewropew. L-għan huwa li jiġu żgurati l-ogħla standard ta’ kompetenza, firxa wiesgħa ta’ ħila rilevanti, pereżempju fil-ġestjoni u fl-amministrazzjoni pubblika, u t-tqassim ġeografiku l-aktar wiesa' possibbli fi ħdan l-Unjoni.

(4)

Fl-eżami tal-lista ppreżentata mill-Kummissjoni, il-Kunsill ħa kont tal-fatt li l-Kummissjoni għandha tipproċedi bla dewmien biex tibdel membru li reċentement irriżenja mill-Bord ta' Ġestjoni tal-EFSA permezz ta' proċedura separata u għandha tippreżenta lista ta' kandidati għal dak il-għan f'konformità mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 25(1) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002.

(5)

Il-Kunsill qies ukoll il-fatt li wieħed mill-membri attwali tal-Bord ta' Ġestjoni tal-EFSA li l-mandat tiegħu għandu jiskadi fit-30 ta' Ġunju 2014 jista', minħabba bidla fl-attivitajiet professjonali tiegħu, jitqies bħala membru b'esperjenza f'organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw interessi oħra fil-katina alimentari.

(6)

Id-Deċiżjoni tal-24 ta' Ġunju 2010 li taħtar nofs il-membri tal-Bord ta' Ġestjoni tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (2) għandha għalhekk tiġi emendata kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-persuni li ġejjin għandhom jinħatru bħala membri tal-Bord ta’ Ġestjoni tal-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel għall-perijodu mill-1 ta’ Lulju 2012 sat-30 ta’ Ġunju 2016:

 

Valérie BADUEL

 

Sue DAVIES (3)  (4)

 

Piergiuseppe FACELLI (4)

 

Jaana HUSU-KALLIO

 

Radu ROATIȘ CHEȚAN

 

Jiří RUPRICH (4)

 

Tadeusz WIJASZKA

Artikolu 2

Fl-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-24 ta' Ġunju 2010, is-sinjal “(**)” għandu jiżdied mal-isem “Jan MOUSING”.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, it-18 ta’ Ġunju 2012.

Għall-Kunsill

Il-President

M. GJERSKOV


(1)  ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1

(2)  ĠU C 171, 30.6.2010, p. 3.

(3)  Membru b'esperjenza f'organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-konsumaturi.

(4)  Membru attwali tal-Bord ta’ Ġestjoni tal-EFSA.


30.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 192/3


DIKJARAZZJONI MILL-KUNSILL

2012/C 192/02

Il-Kunsill ifakkar lill-Kummissjoni li huwa meħtieġ taħt l-Artikolu 25(1) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002, rigward ħatriet fil-Bord ta' Ġestjoni tal-EFSA, li titfassal lista li tinkludi numru ta' kandidati sostantivament ogħla min-numru ta' membri li għandhom jiġu maħtura u li tipprovdi lill-Kunsill b'għażla rigward kemm il-membri b'esperjenza f'organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-konsumaturi u interessi oħra fil-katina alimentari kif ukoll membri oħra fil-Bord. Huwa jappella lill-Kummissjoni sabiex tieħu l-miżuri neċċessarji biex tiżgura konformità sħiħa ma' dawn ir-rekwiżiti meta tfassal listi għall-ħatriet futuri fil-Bord.


Il-Kummissjoni Ewropea

30.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 192/4


Rata tal-kambju tal-euro (1)

Id-29 ta’ Ġunju 2012

2012/C 192/03

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,2590

JPY

Yen Ġappuniż

100,13

DKK

Krona Daniża

7,4334

GBP

Lira Sterlina

0,80680

SEK

Krona Żvediża

8,7728

CHF

Frank Żvizzeru

1,2030

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

7,5330

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

25,640

HUF

Forint Ungeriż

287,77

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,6967

PLN

Zloty Pollakk

4,2488

RON

Leu Rumen

4,4513

TRY

Lira Turka

2,2834

AUD

Dollaru Awstraljan

1,2339

CAD

Dollaru Kanadiż

1,2871

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

9,7658

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,5746

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,5974

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 441,00

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

10,3669

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

8,0011

HRK

Kuna Kroata

7,5178

IDR

Rupiah Indoneżjan

11 878,51

MYR

Ringgit Malażjan

3,9960

PHP

Peso Filippin

53,055

RUB

Rouble Russu

41,3700

THB

Baht Tajlandiż

39,873

BRL

Real Brażiljan

2,5788

MXN

Peso Messikan

16,8755

INR

Rupi Indjan

70,1200


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


30.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 192/5


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-awtorità awtorizzata li toħroġ iċ-ċertifikati ta' awtentiċità fil-kuntest tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 481/2012

2012/C 192/04

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 617/2009 tat-13 ta’ Lulju 2009 li jiftaħ kwota tariffarja awtonoma għall-importazzjonijiet tal-laħam taċ-ċanga ta’ kwalità għolja (1) ġie emendat bir-Regolament (UE) Nru 464/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 (2).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 620/2009 tat-13 ta’ Lulju 2009 li jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota tariffarja tal-importazzjoni għaċ-ċanga ta’ kwalità għolja (3) ġie revokat u sostitwit bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 481/2012 tas-7 ta’ Ġunju 2012 li jistipula regoli għall-ġestjoni ta’ kwota tariffarja għal ċanga ta’ kwalità għolja (4).

L-Artikolu 3 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 481/2012 jistipula li r-rilaxx għaċ-ċirkulazzjoni ħielsa tal-prodotti importati, bil-kwota tariffarja bin-numru tas-serje 09.2202, li ġie sostitwit bil-kwota tariffarja bin-numru ta-serje 09.4449 kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 620/2009, huwa soġġett għat-tressiq ta’ ċertifikat ta’ awtentiċità.

L-awtoritajiet emittenti li ġejjin huma awtorizzati li joħorġu ċ-ċertifikati ta' awtentiċità skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 481/2012.

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) of the Australian Government

18 Marcus Clarke Street

Canberra City ACT 2601

AUSTRALIA

Kuntatt: Biosecurity Service Group

Mr Greg READ, Executive Manager

Tel. +61 262723594

Posta elettronika: pr@aqis.gov.au

Food Safety and Inspection Service (FSIS) of the United States Department of Agriculture (USDA)

Washington D.C., 20250

UNITED STATES OF AMERICA

Internet: http://www.fsis.usda.gov

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

1400 Merivale Road

Ottawa, Ontario

K1A 0Y9

CANADA

Posta elettronika: bertrand.st-arnaud@inspection.gc.ca

Internet: http://www.inspection.gc.ca

Ministry of Agriculture and Forestry

Pastoral House

25 The Terrace

PO Box 2526

Wellington 6140

NEW ZEALAND

Tel. +64 48940100

Fax +64 48940720

Posta elettronika: nzfsa.info@maf.govt.nz

Internet: http://www.maf.govt.nz

Dirección General de Servicios Ganaderos

División Industria Animal

Constituyente 1476, Piso 2

Montevideo

URUGUAY

Tel. +598 24126369

Fax +598 24126304

Posta elettronika: digesega@mgap.gub.uy

Internet: http://www.mgap.gub.uy/DGSG


(1)  ĠU L 182, 15.7.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 149, 8.6.2012, p. 1.

(3)  ĠU L 182, 15.7.2009, p. 25.

(4)  ĠU L 148, 8.6.2012, p. 9.


Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

30.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 192/7


Sommarju eżekuttiv tal-Opinjoni tal-KEPD tas-7 ta’ Marzu 2012 dwar il-pakkett ta’ riforma tal-protezzjoni tad-dejta

(It-test sħiħ ta’ din l-Opinjoni huwa disponibbli bl-EN, FR & DE fis-sit tal-EDPS http://www.edps.europa.eu)

2012/C 192/05

Fil-25 ta’ Jannar 2012, il-Kummissjoni adottat pakkett għar-riforma tar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta, li jinkludi proposta għal Regolament li fih ir-regoli ġenerali dwar il-protezzjoni tad-dejta u proposta għal Direttiva dwar il-protezzjoni tad-dejta fis-settur tal-infurzar tal-liġi.

Fis-7 ta’ Marzu 2012, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta (KEPD) adotta Opinjoni li tipprovdi kummentarju dettaljat dwar iż-żewġ proposti leġiżlattivi. It-test sħiħ tal-Opinjoni jista’ jinstab fuq is-sit elettroniku tal-KEPD: http://www.edps.europa.eu

Fl-Opinjoni, il-KEPD jispjega fil-qosor il-kuntest tal-proposti u jipprovdi l-evalwazzjoni ġenerali tiegħu.

Il-KEPD jilqa’ r-Regolament propost minħabba li huwa pass kbir ’il quddiem għall-protezzjoni tad-dejta fl-Ewropa. Ir-regoli proposti sejrin isaħħu d-drittijiet tal-individwi u jagħmlu lill-kontrolluri aktar responsabbli għal kif jittrattaw id-dejta personali. Barra minn hekk, ir-rwol u s-setgħat tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali (waħedhom u flimkien) huma rinforzati b’mod effettiv.

Il-KEPD huwa partikolarment sodisfatt li jara li l-istrument ta’ regolament huwa propost għar-regoli ġenerali dwar il-protezzjoni tad-dejta. Ir-Regolament propost ikun direttament applikabbli fl-Istati Membri u jelimina ħafna kumplessitajiet u nuqqas ta’ konsistenza li ġejjin mid-diversi liġijiet ta’ implimentazzjoni tal-Istati Membri stabbiliti attwalment.

Madankollu, il-KEPD huwa ferm iddiżappuntat bid-Direttiva proposta għall-protezzjoni tad-dejta fil-qasam tal-infurzar tal-liġi. Il-KEPD jiddispjaċih li l-Kummissjoni għażlet li tirregola din il-kwistjoni fi strument legali awtonomu li ma jipprovdix livell adegwat ta’ protezzjoni, u li huwa ferm aktar inferjuri għar-Regolament propost.

Element pożittiv tad-Direttiva proposta huwa li din tkopri l-ipproċessar domestiku, u għalhekk għandha ambitu usa’ mid-Deċiżjoni Qafas attwali. Madankollu, dan it-titjib ikollu biss valur miżjud jekk id-Direttiva żżid b’mod sostanzjali l-livell ta’ protezzjoni tad-dejta f’dan il-qasam, li m’huwiex il-każ.

Id-dgħufija ewlenija tal-pakkett inġenerali hija li dan ma jagħmilx tajjeb għan-nuqqas ta’ komprensività tar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta. Huwa jħalli bosta strumenti tal-UE għall-protezzjoni tad-dejta mhux mittiefsa, bħar-regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE, iżda wkoll strumenti speċifiċi adottati fil-qasam tal-kooperazzjoni bejn il-pulizija u l-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ta’ kriminalità bħad-Deċiżjoni Prüm u r-regoli dwar l-Europol u l-Eurojust. Barra minn dan, l-istrumenti proposti flimkien ma jindirizzawx għal kollox sitwazzjonijiet fattwali li jaqgħu taħt iż-żewġ oqsma ta’ politika, bħall-użu ta’ PNR jew dejta tat-telekomunikazzjoni għal finijiet ta’ infurzar tal-liġi.

Rigward ir-Regolament propost, kwistjoni orizzontali hija r-relazzjoni bejn il-liġi tal-UE u dik nazzjonali. Ir-Regolament propost jgħin ħafna fil-ħolqien ta’ liġi applikabbli waħda għall-protezzjoni tad-dejta fl-UE, madankollu għad fadal ħafna aktar lok għal koeżistenza u interazzjoni bejn il-liġi tal-UE u l-liġi nazzjonali milli wieħed jista’ jassumi mal-ewwel daqqa t’għajn. Il-KEPD huwa tal-fehma li l-leġiżlatur aħjar jirrikonoxxi dan.

Kwistjoni oħra ta’ importanza ġenerali toħroġ mill-għadd kbir ta’ dispożizzjonijiet li jagħtu s-setgħa lill-Kummissjoni li tadottta atti ddelegati jew implimentattivi. Il-KEPD jilqa’ dan l-approċċ sakemm jikkontribwixxi għall-applikazzjoni konsistenti tar-Regolament, iżda għandu riżervi rigward safejn dispożizzjonijiet legali essenzjali għandhom jitħallew għal setgħat iddelegati. Ħafna minn dawn is-setgħat għandhom ikunu kkunsidrati mill-ġdid.

Fuq livell dettaljat, il-KEPD jindika l-elementi pożittivi ewlenin tar-Regolament propost, li huma:

il-kjarifika tal-ambitu ta’ applikazzjoni tar-Regolament propost;

it-titjib fir-rekwiżiti ta’ trasparenza lejn is-suġġett tad-dejta u l-infurzar tad-dritt tal-oġġezzjoni;

l-obbligu ġenerali għall-kontrolluri li jiżguraw u jkunu jistgħu juru konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament;

l-infurzar tal-pożizzjoni u tar-rwol tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali;

il-linji ewlenin tal-mekkaniżmu ta’ konsistenza.

L-elementi negattivi ewlenin tar-Regolament propost huma:

ir-raġuni l-ġdida għall-eċċezzjonijiet għall-prinċipju tal-limitazzjoni tal-għan;

il-possibbiltajiet ta’ restrizzjoni ta’ prinċipji u drittijiet bażiċi;

l-obbligu tal-kontrolluri li jżommu dokumentazzjoni tal-operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar;

it-trasferiment ta’ dejta lil pajjiżi terzi permezz ta’ deroga;

ir-rwol tal-Kummissjoni fil-mekkaniżmu ta’ konsistenza;

in-natura obbligatorja tal-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet amministrattivi.

Rigward id-Direttiva, il-KEPD huwa tal-fehma li l-proposta, f’ħafna aspetti, ma tissodisfax ir-rekwiżit ta’ livell konsistenti u għoli ta’ protezzjoni tad-dejta. Hija ma taffettwax l-istrumenti kollha eżistenti f’dan il-qasam, u f’ħafna każijiet m’hemm l-ebda ġustifikazzjoni għat-tbegħid mid-dispożizzjonijiet tar-regoli fir-Regolament propost.

Il-KEPD jenfasizza li għalkemm il-qasam tal-infurzar tal-liġi jeħtieġ xi regoli speċifiċi, kull tluq mir-regoli ġenerali tal-protezzjoni tad-dejta għandu jkun debitament iġġustifikat skont bilanċ xieraq bejn l-interess pubbliku fl-infurzar tal-liġi u d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini.

Il-KEPD huwa mħasseb b’mod partikolari rigward:

in-nuqqas ta’ ċarezza fl-abbozzar tal-prinċipju tal-limitazzjoni tal-għan;

in-nuqqas ta’ kwalunkwe obbligu fuq l-awtoritajiet kompetenti sabiex ikunu jistgħu juru konformità mad-Direttiva;

il-kundizzjonijiet dgħajfa għat-trasferimenti lejn pajjiżi terzi;

is-setgħat indebitament limitati tal-awtoritajiet superviżorji.

Qegħdin isiru dawn ir-rakkomandazzjonijiet.

Rakkomandazzjonijiet dwar il-proċess sħiħ ta’ riforma

Titħabbar pubblikament mill-aktar fis possibbli l-iskeda ta’ żmien dwar it-tieni stadju tal-proċess ta’ riforma.

Jiġu inkorporati r-regoli għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE fir-Regolament propost jew mill-inqas ikun hemm regoli allinjati fis-seħħ meta japplika r-Regolament propost.

Tiġi ppreżentata mill-aktar fis possibbli proposta għal regoli komuni għall-Politika Estera u tas-Sigurtà Komuni, ibbażata fuq l-Artikolu 39 TUE.

Rakkomandazzjonijiet dwar ir-Regolament propost

Kwistjonijiet orizzontali

Tiżdied dispożizzjoni li tiċċara l-ambitu ta’ applikazzjoni territorjali tal-liġi nazzjonali taħt ir-Regolament.

Tiġi kkunsidrata mill-ġdid id-delegazzjoni tas-setgħa fl-Artikoli 31(5) u (6), 32(5) u (6), 33(6) u (7), 34(2)(a) u 44(1)(d) u (7).

Jiġu pprovduti miżuri xierqa u speċifiċi għall-MSMEs f’atti implimentattivi magħżula biss, u mhux f’atti ddelegati tal-Artikoli 8(3), 14(7), 22(4) u 33(6).

Jiġi irfinut il-kunċett ta’ “interess pubbliku” f’kull dispożizzjoni fejn jintuża. Interessi pubbliċi speċifiċi għandhom ikunu identifikati b’mod espliċitu fir-rigward tal-kuntest tal-ipproċessar maħsub f’kull dispożizzjoni rilevanti tal-proposta (ara b’mod partikolari, il-premessa 87, l-Artikoli 17(5), 44(1)(d) u 81(1)(b) u (ċ)). Rekwiżiti addizzjonali jistgħu jinkludu li r-raġuni tista’ tkun invokata biss f’ċirkostanzi speċifikament urġenti jew għal raġunijiet imperattivi stabbiliti fil-liġi.

Kapitolu I –   Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 2(2)(d): jiddaħħal kriterju li jiddistingwi bejn l-attivitajiet pubbliċi u domestiċi ibbażat fuq in-numru indefinit ta’ individwi li jistgħu jaċċessaw l-informazzjoni.

Artikolu 2(2)(e): ikun ipprovdut li l-eċċezzjoni tapplika għall-awtoritajiet pubbliċi kompetenti. Il-premessa 16 għandha tkun konsistenti mal-Artikolu 2(2)(e).

Artikolu 4(1)(2): tiżdied spjegazzjoni aktar ċara fi premessa li tinsisti fuq il-fatt li malli jkun hemm relazzjoni mill-qrib bejn identifikatur u persuna dan iwassal għall-applikazzjoni tal-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta.

Artikolu 4(13): jiġu rfinuti l-kriterji li jidentifikaw l-istabbiliment ewlieni tal-kontrollur rilevanti, filwaqt li tiġi kkunsidrata “l-influwenza dominanti” ta’ stabbiliment fuq oħrajn f’konnessjoni mill-qrib mas-setgħa li jimplimenta regoli ta’ protezzjoni tad-dejta personali jew regoli rilevanti għall-protezzjoni tad-dejta. Inkella, id-definizzjoni tista’ tiffoka fuq l-istabbiliment ewlieni tal-grupp globali.

Jiżdiedu definizzjonijiet ġodda dwar it-“trasferiment” u r-“restrizzjoni tal-ipproċessar”.

Kapitolu II –   Prinċipji ewlenin

Artikolu 6: Tiżdied premessa li tiċċara aktar x’jaqa’ taħt kompitu mwettaq “fl-interess pubbliku jew fl-eżeċizzju ta’ awtorità pubblika” fl-Artikolu 6(1)(e).

Artikolu 6(4): titneħħa d-dispożizzjoni jew mill-inqas tiġi ristretta għal ipproċessar ulterjuri ta’ dejta għal għanijiet mhux kompatibbli għar-raġunijiet li jinsabu fl-Artikolu 6(1)(a) u 6(1)(d). Dan ikun jeħtieġ ukoll emenda tal-premessa 40.

Tiddaħħal dispożizzjoni ġdida dwar ir-rappreżentazzjoni tal-individwi kollha li ma jkollhomx kapaċità (legali) suffiċjenti jew li għal xi raġuni oħra ma jkunux jistgħu jaġixxu.

Artikolu 9: jiġu inklużi reati u kwistjonijiet li ma wasslux għal kundanni fil-kategoriji speċjali tad-dejta. Jiġi estiż ir-rekwiżit tal-kontroll mill-awtorità uffiċjali għar-raġunijiet kollha indikati fl-Artikolu 9(2)(j).

Artikolu 10: jingħad b’mod aktar espliċitu fil-premessa 45 li l-kontrollur tad-dejta m’għandux ikun jista’ jinvoka nuqqas possibbli ta’ informazzjoni sabiex jirrifjuta talba għall-aċċess, meta din l-informazzjoni tista’ tingħata mis-suġġett tad-dejta sabiex ikun jista’ jkollu dan l-aċċess.

Kapitolu III –   Drittijiet tas-suġġett tad-dejta

Artikolu 14: tiġi inkluża informazzjoni dwar l-eżistenza ta’ ċerti operazzjonijiet ta’ pproċessar li għandhom impatt partikolari fuq l-individwi, kif ukoll il-konsegwenzi ta’ dan l-ipproċessar fuq l-individwi.

Artikolu 17: tiġi żviluppata aktar id-dispożizzjoni sabiex tkun żgurata l-effikaċja tagħha fir-realtà. Jitħassar l-Artikolu 17(3)(d).

Artikolu 18: jiġi ċċarat li l-eżerċizzju tad-dritt huwa mingħajr preġudizzju għall-obbligu fl-Artikolu 5(e) li titħassar dejta meta din ma tkunx meħtieġa aktar. Ikun żgurat li l-Artikolu 18(2) ma jkunx limitat biss għal dejta li tkun ingħatat mis-suġġett tad-dejta fuq il-bażi ta’ kunsens jew ta’ kuntratt.

Artikolu 19: ikun iċċarat x’għandu jagħmel il-kontrollur f’każ ta’ nuqqas ta’ ftehim mas-suġġett tad-dejta u jiġi allinjat mal-Artikolu 17(1)(ċ). Jiġi spjegat fi premessa x’jista’ jikkwalifika bħala “raġunijiet leġittimi konvinċenti”.

Artikolu 20: jiġi inkluż id-dritt tal-individwi li jissottomettu l-opinjoni tagħhom fl-Artikolu 20(2)(a), bħal fl-Artikolu 15 attwali tad-Direttiva 95/46/KE.

Artikolu 21: jiddaħħlu garanziji dettaljati li l-liġi nazzjonali għandha tispeċifika l-għanijiet segwiti mill-ipproċessar, il-kategoriji ta’ dejta personali li għandhom ikunu pproċessati, l-għanijiet speċifiċi u l-mezzi tal-ipproċessar, il-kontrollur, il-kategoriji ta’ persuni awtorizzati li jipproċessaw id-dejta, il-proċedura li wieħed għandu jsegwi għall-ipproċessar, u s-salvagwardji kontra kull interferenza arbitrarja mill-awtoritajiet pubbliċi. Jiġu inklużi salvagwardji oħrajn li jinformaw lis-suġġetti tad-dejta dwar xi restrizzjoni u dwar id-dritt tagħhom li jirreferu l-kwistjoni lill-awtorità superviżorja sabiex jiksbu aċċess indirett. Jiżdied fl-Artikolu 21 li l-possibbiltà li jiġu applikati restrizzjonijiet fuq l-ipproċessar magħmul minn kontrolluri privati għal għanijiet ta’ infurzar tal-liġi m’għandhiex iġġiegħlhom iżommu dejta minbarra dik strettament meħtieġa għall-għan oriġinali segwit lanqas li jibdlu l-arkitettura tal-IT tagħhom. Titħassar ir-raġuni li tinsab fl-Artikolu 21(1)(e).

Kapitolu IV –   Kontrollur u proċessur

Artikolu 22: issir referenza espliċita għall-prinċipju tar-responsabbiltà, fi kwalunkwe każ fil-premessa 60. Jingħaqdu l-Artikolu 22(1) u (3) u jissemma b’mod espliċitu li l-miżuri għandhom ikunu xierqa u effettivi. Tiġi inkluża dispożizzjoni ġenerali qabel l-obbligi speċifiċi fl-Artikolu 22(2) li tiżviluppa l-kunċett ta’ “kontroll amministrattiv”, inkluż it-tqassim tar-responsabbiltajiet, it-taħriġ tal-persunal, u struzzjonijiet adegwati u l-ħtieġa li l-kontrollur għandu jkollu mill-inqas ħarsa ġenerali u inventarju ġenerali tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar fl-ambitu tar-responsabbiltà tiegħu. Jiżdied paragrafu ġdid li jipprovdi li meta l-kontrollur jiddeċiedi jew ikun obbligat li jippubblika rapport regolari tal-attivitajiet tiegħu dan ir-rapport għandu jinkludi wkoll deskrizzjoni tal-politiki u l-miżuri msemmija fl-Artikolu 22(1).

Artikolu 23: issir referenza fl-Artikolu 23(2) u l-premessa 61 għall-fatt li s-suġġetti tad-dejta għandhom fil-prinċipju jingħataw l-għażla li jippermettu l-użu aktar wiesa’ tad-dejta personali tagħhom.

Artikolu 25(2)(a): titneħħa l-eċċezzjoni għal pajjiżi terzi adegwati.

Artikolu 26: jiżdied l-obbligu tal-proċessur li jikkunsidra l-prinċipju tal-protezzjoni tad-dejta b’intenzjoni mal-lista ta’ speċifikazzjonijiet li jinsabu fl-Artikolu 26(2).

Artikolu 28: jiġu kkunsidrati mill-ġdid jew jitħassru l-eżenzjonijiet tal-Artikolu 28(4).

Artikolu 30: jiġi ċċarat l-Artikolu 30 sabiex tkun żgurata r-responsabbiltà ġenerali tal-kontrollur u jiżdied l-obbligu fuq il-kontrollur li jadotta approċċ ta’ ġestjoni tas-sigurtà tal-informazzjoni fl-organizzazzjoni, inkluż fejn xieraq l-implimentazzjoni ta’ politika ta’ sigurtà tal-informazzjoni speċifika għall-ipproċessar tad-dejta li jsir. Tiġi inkluża referenza espliċita għad-DPIA fl-Artikolu 30.

Artikoli 31 u 32: jiġu speċifikati l-kriterji u r-rekwiżiti għall-istabbiliment ta’ ksur tad-dejta u ċ-ċirkostanzi li fihom għandu jkun innotifikat. Jinbidel il-limitu ta’ żmien ta’ 24 siegħa fl-Artikolu 31 għal mhux aktar minn 72 siegħa.

Artikolu 33: il-lista tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar li tinsab fl-Artikolu 33(2)(b), (ċ) u (d) m’għandhiex tkun limitata għall-ipproċessar fuq bażi ta’ skala kbira. Jiġi allinjat l-Artikolu 33(5) mal-premessa 73. L-Artikolu 33(6) jiġi illimitat għal elementi mhux essenzjali. Jiġi ċċarat li d-daqs ta’ kumpanija m’għandu qatt ineħħi l-obbligu li jsir DPIA fir-rigward tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar li jippreżentaw riskji speċifiċi.

Artikolu 34: l-Artikolu 34(1) jitqiegħed f’Kapitolu V tar-Regolament propost.

Artikoli 35 sa 37: jitbaxxa l-limitu ta’ 250 impjegat fl-Artikolu 35(1) u jiġi ċċarat l-ambitu tal-Artikolu 35(1)(ċ). Jiżdiedu garanziji, b’mod partikolari kundizzjonijiet aktar b’saħħithom għat-tkeċċija tal-UPD u jkun żgurat fl-Artikolu 36(1) li l-UPD jingħata aċċess għall-informazzjoni kollha rilevanti, u għall-postijiet meħtieġa sabiex iwettaq dmirijietu. Jiġi inkluż fl-Artikolu 37(1)(a) ir-rwol tal-UPD fit-tqajjim tal-għarfien.

Kapitolu V –   Trasferiment lejn pajjiżi terzi

Jiġi ddikjarat fil-premessa 79 li n-nuqqas ta’ applikabbiltà tar-Regolament għal ftehimiet internazzjonali huwa ristrett fiż-żmien biss għal ftehimiet internazzjonali li diġà jeżistu.

Tiddaħħal klawsola tranżizzjonali li tipprovdi għar-reviżjoni ta’ dawk il-ftehimiet internazzjonali fi żmien stabbilit sabiex jiġu allinjati mar-Regolament.

Artikolu 41 (u premessa 82): jiġi ċċarat li fil-każ ta’ deċiżjoni ta’ nuqqas ta’ adegwatezza, it-trasferimenti jitħallew isiru biss taħt salvagwardji xierqa jew jekk dan it-trasferiment jaqa’ taħt id-derogi stipulati fl-Artikolu 44.

Artikolu 42: Ikun żgurat li l-possibbiltà li jintużaw strumenti mhux legalment vinkolanti sabiex jiġu pprovduti salvagwardji xierqa għandhom ikunu ġġustifikati b’mod ċar u limitati biss għal każijiet fejn tkun intweriet il-ħtieġa li wieħed jiddependi fuq dawn l-istrumenti.

Artikolu 44 (u premessa 87): Jiżdied li l-possibbiltà li tiġi trasferita dejta għandha tirrigwarda biss trasferimenti okkażjonali u tkun ibbażata fuq valutazzjoni attenta taċ-ċirkostanzi kollha tat-trasferiment fuq bażi ta’ każ b’każ. Tiġi sostitwita jew iċċarata r-referenza għal “salvagwardji xierqa” fl-Artikolu 44(1)(h) u fl-Artikolu 44(3).

Premessa 90: tinbidel il-premessa f’dispożizzjoni sostantiva. Jiġu stabbiliti garanziji xierqa għal dawn il-każijiet, li jinkludu garanziji ġudizzjarji kif ukoll salvagwardji għall-protezzjoni tad-dejta.

Kapitolu VI u VII –   Awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti, kooperazzjoni u konsistenza

Artikolu 48: jiġi inkluż rwol għall-parlamenti nazzjonali fil-proċedura tal-ħatra ta’ membri tal-awtoritajiet superviżorji.

Artikolu 52(1): jiġi inkluż id-dmir li jiġu żviluppati linji gwida dwar l-użu tad-diversi setgħat ta’ infurzar, fejn ikun meħtieġ ikkoordinati fil-livell tal-UE fil-Bord. Dan jista’ jkun inkluż fl-Artikolu 66 ukoll.

Artikolu 58: il-kelma “minnufih” tiġi sostitwita fl-Artikolu 58(6) bil-kliem ‘mingħajr dewmien’ u tiġi estiża l-iskadenza ta’ xahar fl-Artikolu 58(7) għal xahrejn/tmien ġimgħat.

Artikolu 58: tingħata aktar importanza lir-regola tal-maġġoranza billi jkun żgurat li talba minn awtorità tista’ titressaq għall-vot f’każ li l-kwistjoni kkonċernata ma tkunx marbuta ma’ waħda mill-miżuri ewlenin deskritti fl-Artikolu 58(2).

Artikoli 59 u 60: titnaqqas is-setgħa tal-Kummissjoni billi titneħħa l-possibbiltà li tannulla deċiżjoni ta’ awtorità ta’ sorveljanza nazzjonali fi kwistjoni speċifika permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Ikun żgurat li r-rwol tal-Kummissjoni jikkonsisti f’fażi inizjali li twassal għall-qbid tal-Bord, kif previst fl-Artikolu 58(4), u f’fażi sussegwenti fis-setgħa li tadotta opinjonijiet. Tiddaħħal referenza għal proċedura ulterjuri quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, fil-kuntest ta’ proċedura ta’ ksur jew ta’ talba għal miżuri provviżorji bħal ordni ta’ sospensjoni.

Artikolu 66: jiżdied li l-Bord għandu jkun ikkonsultat fil-kuntest ta’ valutazzjonijiet ta’ adegwatezza.

Tiġi kkunsidrata l-valutazzjoni tal-impatt attwali tas-segretarjat tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta f’termini ta’ riżorsi finanzjarji u umani (ara l-Anness għal din l-Opinjoni, disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-KEPD).

Kapitolu VIII –   Rimedji, responsabbiltà u sanzjonijiet

Artikolu 73 u 76: jiġi ċċarat il-mandat li l-organizzazzjoni għandha tikseb mis-suġġetti tad-dejta u l-livell ta’ formalità meħtieġ. Tiddaħħal dispożizzjoni usa’ dwar l-azzjonijiet kollettivi.

Artikolu 74(4): jiġi illimitat it-tip ta’ “tħassib” ta’ suġġett tad-dejta li jista’ jagħti lok għall-proċeduri u jiġi ristrett għal riskju aktar eżatt ta’ impatt fuq id-drittijiet tas-suġġett tad-dejta.

Artikolu 75(2): ikun speċifikat li d-deroga ma tapplikax għal awtorità pubblika ta’ pajjiż terz.

Artikolu 76(3) u (4): tiddaħħal proċedura aktar sistematika ta’ informazzjoni fil-livell tal-qrati.

Tkun iċċarata l-interazzjoni mar-Regolament Brussell I.

Tiġi ċċarata l-kompatibbiltà tal-użu tal-informazzjoni miksuba mingħand kontrollur (fuq il-bażi tal-Artikolu 53) mad-dritt ġenerali kontra l-awto-inkriminazzjoni.

Artikolu 77: jiżdied li suġġett tad-dejta għandu dejjem ikun jista’ jindirizza lill-kontrollur, irrispettivament minn fejn u kif saret il-ħsara fir-rigward tal-ħlas tad-danni. Jiddaħħal il-ħlas sussegwenti tal-ħsara bejn il-kontrollur u l-proċessur, ladarba l-qsim tar-responsabbiltà fosthom ikun ġie ċċarat. Jiżdied li dan għandu japplika wkoll għall-kumpens ta’ ħsara immaterjali jew tbatija.

Tiddaħħal dispożizzjoni li tuża l-kunċett ta’ entità ekonomika waħda jew impriża waħda li tippermetti li l-grupp jinżamm responsabbli għall-ksur li tkun għamlet sussidjarja.

Artikolu 79: jiddaħħal marġini ta’ apprezzament għall-awtoritajiet superviżorji fir-rigward tas-sanzjonijiet amministrattivi. Jiżdiedu speċifikazzjonijiet li jenfasizzaw iċ-ċirkostanzi li fihom għandha tkun imposta sanzjoni amministrattiva. Ikun żgurat li n-nuqqas ta’ konformità ma’ ordni speċifika ta’ awtorità superviżorja normalment jikkwalifika għal sanzjoni amministrattiva ogħla minn ksur wieħed tal-istess dispożizzjoni ġenerali.

Kapitolu IX –   Sitwazzjonijiet speċifiċi ta’ pproċessar ta’ dejta

Artikolu 80: l-Artikolu 80 jinkiteb mill-ġdid u jiġi ddikjarat li l-Istati Membri għandhom jipprovdu għal eżenzjonijiet jew derogi mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament kif indikat jekk dan ikun meħtieġ għar-rikonċiljazzjoni tad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta mad-dritt għal-libertà tal-espressjoni. Jiżdied, fid-dispożizzjoni jew fi premessa, li meta jiġu rrikonċiljati ż-żewġ drittijiet fundamentali l-essenza taż-żewġ drittijiet m’għandhiex tkun imxekkla.

Tiżdied dispożizzjoni sostantiva dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti li tiddikjara li d-dejta personali f’dokumenti miżmuma mill-awtoritajiet u l-korpi pubbliċi tista’ tkun żvelata pubblikament jekk dan ikun (1) ipprovdut mil-liġi tal-UE jew dik nazzjonali, (2) meħtieġ għar-rikonċiljazzjoni tad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta mad-dritt ta’ aċċess pubbliku għal dokumenti uffiċjali u (3) jikkostitwixxi bilanċ ġust tal-interessi varji involuti.

Jiġi sostitwit fl-Artikolu 81, 82, 83 u 84 il-kliem “fil-limiti ta’ dan ir-Regolament” b’ “mingħajr preġudizzju għal dan ir-Regolament”.

Artikolu 81: Jiġu allinjati l-Artikolu 81(1)(3) u 9(3) u jiġi ċċarat l-ambitu u n-natura tal-Artikolu 81. Għandha tingħata aktar direzzjoni dwar ir-rekwiżit tal-kunsens, id-determinazzjoni tar-responsabbiltajiet u r-rekwiżiti ta’ sigurtà.

Artikolu 83: jiġu inklużi salvagwardji oħrajn jekk jiġu pproċessati kategoriji speċjali ta’ dejta. Jiġi magħmul ċar fl-Artikolu 83(1) li l-punt tat-tluq għall-finijiet ta’ riċerka għandu jkun li dan l-ipproċessar isir bl-użu ta’ dejta anonimizzata. Jiġi ċċarat xi tfisser il-kelma “separatament” u jkun żgurat li l-ħażna separata effettivament tipproteġi lis-suġġetti tad-dejta. Issir referenza fl-Artikolu 83(1)(b) għal “dejta li tippermetti li ċerta informazzjoni tkun konnessa ma” suġġett tad-dejta’ minflok “dejta li tippermetti l-attribuzzjoni ta’ informazzjoni lil suġġett tad-dejta identifikat jew identifikabbli”. Tiġi eskluża l-limitazzjoni għad-drittijiet tal-individwi permezz ta’ atti ddelegati.

Rakkomandazzjonijiet dwar id-Direttiva proposta

Kwistjonijiet orizzontali

Artikolu 59: atti speċifiċi fil-qasam tal-kooperazzjoni bejn il-pulizija u dik ġudizzjarja fi kwistjonijiet ta’ kriminalità għandhom jiġu emendati sa mhux aktar tard minn meta d-Direttiva tidħol fis-seħħ.

Tiżdied dispożizzjoni ġdida li tintroduċi mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni għal valutazzjonijiet regolari bbażati fuq l-evidenza dwar jekk l-attivitajiet tal-ipproċessar tad-dejta ta’ ċerta skala humiex effettivament miżura meħtieġa u proporzjonata għall-finijiet ta’ prevenzjoni, kxif, investigazzjoni u prosekuzzjoni ta’ reati kriminali.

Tiżdied dispożizzjoni ġdida li tiżgura li t-trasferiment ta’ dejta personali mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi lil korpi pubbliċi oħrajn jew lil partijiet privati jkun permess biss taħt kundizzjonijiet speċifiċi u stretti.

Tiżdied dispożizzjoni ġdida dwar salvagwardji speċifiċi marbuta mal-ipproċessar ta’ dejta ta’ tfal.

Kapitolu I u II –   Dispożizzjonijiet u prinċipji ġenerali

Artikolu 3(4): jiġi ssostanzjat aktar skont l-Artikolu 17(5) tar-Regolament propost.

Artikolu 4(b): tiġi inkluża kjarifika fi premessa li tgħid li l-kunċett ta’ “użu kompatibbli” għandu jkun interpretat b’mod ristrett.

Artikolu 4(f): jiġi allinjat mal-Artikolu 5(f) tar-Regolament propost u jiġu emendati l-Artikoli 18 u 23 kif xieraq.

Artikolu 5: jiġu inklużi l-persuni mhux issuspettati bħala kategorija separata. Titneħħa ‘sa fejn huwa possibbli’ u jiġu speċifikati l-konsegwenzi tal-kategorizzazzjoni.

Artikolu 6: titneħħa “sa fejn huwa possibbli” fil-paragrafi 1 u 2.

Artikolu 7(a): jinbidel f’dispożizzjoni awtonoma li tiżgura b’mod ġenerali li l-operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar tad-dejta huma pprovduti bil-liġi, u b’hekk jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Karta tal-UE dwar id-Drittijiet Fundamentali u l-KEDB.

Artikolu 7(b) sa (d): jiġi sostitwit minn dispożizzjoni oħra separata li telenka b’mod eżawrjenti r-raġunijiet ta’ interess pubbliku li għalihom tista’ tkun permessa deroga għall-prinċipju tal-limitazzjoni tal-għan.

Tiżdied dispożizzjoni ġdida dwar l-ipproċessar ta’ dejta personali għal finijiet storiċi, statistiċi u xjentifiċi.

Jiżdied l-obbligu għall-awtorità kompetenti li tistabbilixxi mekkaniżmi li jiżguraw li jkunu stabbiliti limiti ta’ żmien għat-tħassir ta’ dejta personali u għal reviżjoni perjodika tal-ħtieġa ta’ ħażna tad-dejta, inkluż l-iffissar ta’ perjodi ta’ ħażna għall-kategoriji differenti ta’ dejta personali kif ukoll kontrolli regolari tal-kwalità tagħhom.

Artikolu 8: tiġi inkluża l-formulazzjoni stretta tal-premessa 26 fl-Artikolu 8. Jiġi inkluż dak li huwa maħsub b’miżuri adattati li jmorru lil hinn minn salvagwardji regolari.

Kapitolu III –   Id-drittijiet tas-suġġett tad-dejta

Artikolu 10: titħassar ir-referenza għal ‘passi kollha raġonevoli’ fl-Artikolu 10(1) u (2). Jiġi inkluż limitu espliċitu ta’ żmien fl-Artikolu 10(4) u jiġi ddikjarat li l-informazzjoni għandha tingħata lis-suġġett tad-dejta sa mhux aktar tard minn xahar wara li tasal it-talba. Tiġi sostitwita l-kelma “vessatorju” fl-Artikolu 10(5) b’ “manifestement eċċessiv” u tingħata aktar gwida dwar dan il-kunċett fi premessa.

Tiżdied dispożizzjoni ġdida li teħtieġ li l-kontrollur jikkomunika lil kull min jirċievi d-dejta żvelata, kwalunkwe rettifika, tħassir jew tibdil tad-dejta magħmulin jew le skont l-Artikolu 15 jew 16, sakemm dan ma jkunx impossibbli jew ma jkunx jinvolvi sforz sproporzjonat.

Artikoli 11 u 13: tiżdied sentenza fl-Artikolu 11(4) u l-Artikolu 13(1) li tiddikjara li l-kontrollur għandu jkun meħtieġ jevalwa f’kull każ speċifiku permezz ta’ eżami konkret u individwali jekk japplikawx restrizzjonijiet parzjali jew sħaħ għal waħda mir-raġunijiet. Tiġi żgurata interpretazzjoni limitata tal-ambitu tal-Artikolu 11(5) u l-Artikolu 13(2). Titħassar il-kelma ‘iħalli barra’ fl-Artikolu 11(4) u l-Premessa 33.

Artikolu 15 u 16: jiżdiedu raġunijiet u kundizzjonijiet għar-restrizzjoni tad-dritt għar-rettifika u d-dritt għat-tħassir.

Artikolu 16: jintuża l-kliem “għandu jillimita l-ipproċessar” minflok “għandu jimmarka” fl-Artikolu 16(3). Jiġi inkluż fl-Artikolu 16 l-obbligu għall-kontrollur li jinforma lis-suġġett tad-dejta qabel ineħħi kwalunkwe restrizzjoni fuq l-ipproċessar.

Kapitolu IV –   Kontrollur u proċessur

Artikolu 18: jiġi ddikjarat, fl-Artikolu 4(f) ukoll, li r-rekwiżit ta’ dokumentazzjoni ġej mill-obbligu ġenerali li wieħed għandu jkun jista’ juri l-konformità mad-Direttiva. Jiġi inkluż rekwiżit li tinżamm informazzjoni fuq il-bażi legali li fuqha d-dejta hija trasferita, bi spjegazzjoni sostantiva b’mod speċjali jekk trasferiment ikun ibbażat fuq l-Artikolu 35 jew 36.

Artikolu 19: jiġi sostanzjat il-kunċett ta’ protezzjoni tad-dejta “b’kontumaċja”.

Artikolu 23(2): jiġi allinjat mal-Artikolu 28(2) tar-Regolament propost.

Artikolu 24: tiġi inkluża l-identità ta’ dawk li jirċievu d-dejta.

Tiddaħħal dispożizzjoni ġdida, li teħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jwettqu DPIA, sakemm evalwazzjoni speċifika, ugwali għal DPIA, ma tkunx diġà saret waqt il-proċess leġiżlattiv.

Artikolu 26: jiġi allinjat aktar mill-qrib mal-proċeduri żviluppati fl-Artikolu 34(2) tar-Regolament propost.

Artikolu 30: tiġi ttrattata l-kwistjoni ta’ kunflitt ta’ interess u jiġi stipulat perjodu ta’ kariga minimu ta’ sentejn.

Artikolu 31: jipprovdi għal sekwestru amministrattiv xieraq b’kunsiderazzjoni xierqa għar-rwol indipendenti tal-UPD u bil-ħsieb b’mod partikolari li tiġi evitata l-possibbiltà ta’ relazzjonijiet irregolari jew influwenza minn kontrolluri ta’ kariga għolja.

Kapitolu V –   Trasferiment lejn pajjiżi terzi

Artikolu 33: jiżdied ir-rekwiżit li t-trasferiment jista’ jseħħ biss jekk il-kontrollur fil-pajjiż terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali tkun awtorità kompetenti skont it-tifsira tad-Direttiva proposta.

Artikolu 35: jitneħħa l-Artikolu 35(1)(b) jew tal-inqas jiġi inkluż rekwiżit ta’ awtorizzazzjoni minn qabel mill-awtorità superviżorja.

Artikolu 36: jiġi ċċarat fi premessa li kwalunkwe deroga użata sabiex tiġġustifika trasferiment teħtieġ li tkun interpretata b’mod ristrett u m’għandhiex tippermetti t-trasferiment frekwenti, enormi u strutturali ta’ dejta personali; anki każ individwali m’għandux jippermetti t-trasferimenti bl-ingrossa tad-dejta u għandha tkun illimitata għal dejta strettament meħtieġa. Jiżdiedu salvagwardji oħrajn bħall-obbligu li jiġu ddokumentati b’mod speċifiku t-trasferimenti.

Artikoli 35 u 36: jiżdied li fil-każ ta’ deċiżjoni negattiva dwar l-adegwatezza, it-trasferimenti għandhom ikunu bbażati (i) fuq l-Artikolu 35(1)(a) jekk hemm ftehim internazzjonali legalment vinkolanti li jippermetti t-trasferiment taħt kundizzjonijiet speċifiċi li jiggarantixxu protezzjoni adegwata, jew (ii) fuq id-derogi tal-Artikolu 36(a) jew (ċ).

Kapitolu VI u VII –   Mekkaniżmi ta’ sorveljanza

Artikolu 44: tingħata aktar gwida fi premessa dwar xi tkopri l-“kapaċità ġudizzjarja”.

Artikolu 46: jiġu allinjati s-setgħat tal-awtoritajiet superviżorji vis-à-vis l-awtoritajiet tal-pulizija nazzjonali mas-setgħat taħt il-proposta għal Regolament. Jiġi allinjat l-Artikolu 46(a) mal-Artikolu 53 tar-Regolament propost u tinbidel il-kelma “bħal” fl-Artikolu 46(a) u (b) f’“inkluż”.

Artikolu 47: jiġi inkluż li r-rapport dwar l-attivitajiet annwali tal-awtoritajiet superviżorji għandu jkun ippreżentat lill-parlament nazzjonali u jiġi ppubblikat.

Artikolu 48: jiġu inklużi d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 55(2) sa (7) tar-Regolament propost fl-Artikolu 48.

Tiġi kkunsidrata l-ħtieġa ta’ mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni aqwa wkoll fl-ambitu ta’ applikazzjoni tad-Direttiva proposta.

(Verżjoni mqassra. It-test sħiħ ta’ din l-Opinjoni huwa disponibbli bl-EN, FR & DE fis-sit tal-EDPS http://www.edps.europa.eu)

Magħmul fi Brussell, is-7 ta’ Marzu 2012.

Peter HUSTINX

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data


V Avviżi

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea

30.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 192/16


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.6659 – Bain/Sumitomo/Jupiter Shop Channel JV)

Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2012/C 192/06

1.

Fit-22 ta’ Ġunju 2012, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriżi Bain Capital Investors, LLC (“Bain”, l-Istati Uniti tal-Amerika) u Sumitomo Corporation (“Sumitomo”, il-Ġappun) jakkwistaw skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet il-kontroll konġunt tal-impriża Jupiter Shop Channel Co., Ltd. (“Shop”, il-Ġappun) permezz tax-xiri ta' ishma.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

għal Bain: investiment ta’ ekwitajiet privati f’ħafna industriji, inkluż dawk tat-teknoloġija tal-informazzjoni, il-kura tas-saħħa, bejgħ bl-imnut u prodotti tal-konsumaturi u komunikazzjonijiet,

għal Sumitomo: kumpanija tan-negozjar integrata f’setturi varji bħal prodotti tal-metall, trasportazzjoni u sistemi tal-kostruzzjoni, kimiċi u elettronika, midja, bejgħ ta’ netwerks u lifestyle, u riżorsi minerali,

għal Shop: operar ta’ kanal tat-televixin tax-xiri fil-Ġappun u sit tax-xiri fuq l-internet intenzjonat primarjament għall-konsumaturi Ġappuniżi.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li l-operazzjoni nnotifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata. Skont l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta' ċerti konċentrazzjonijiet taħt ir-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet (2) ta' min jinnota li dan il-każ jista' jiġi kkunsidrat għat-trattament taħt il-proċedura stipulata fl-Avviż.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex iressqu kwalunkwe kummenti li jistgħu jkollhom dwar it-tranżizzjoni proposta.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-feks (+32 22964301), jew b'emejl lil COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.6659 – Bain/Sumitomo/Jupiter Shop Channel JV, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru tal-Amalgamazzjonijiet

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet”).

(2)  ĠU C 56, 5.3.2005, p. 32 (“Avviż ta’ proċedura simplifikata”).


30.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 192/18


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.6621 – CNP Assurances/BNP Paribas/Immeuble Val-de-Marne)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2012/C 192/07

1.

Fit-22 ta’ Ġunju 2012, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta’ konċentrazzjoni proposta, skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1), li permezz tagħha l-impriżi CNP Assurances (“CNP Assurances”, Franza) u BNP Paribas, permezz tal-filjali tagħha Cardif Assurance Vie (“Cardif”, Franza) jakkwistaw, skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet, il-kontroll konġunt ta’ proprjetà immobbli (“il-proprjetà immobbli”) permezz tax-xiri ta' ishma.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

CNP Assurances: attiva fl-assikurazzjoni tal-persuni fi Franza, u b'mod aktar preċiż fl-oqsma tal-assikurazzjoni tal-ħajja, tal-pensjoni u tar-riskji personali,

Cardif: kumpanija tal-assikurazzjoni tal-ħajja li tappartjeni għall-grupp bankarju Franżiċ BNP Paribas,

il-proprjetà immobbli: proprjetà immobbli għall-użu bħala uffiċċji li tinsab f’Charenton-le-Pont (id-dipartiment ta’ Val-de-Marne fi Franza).

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li l-operazzjoni nnotifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet. Madanakollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex jibagħtu kwalunkwe kumment li jista’ jkollhom dwar l-operazzjoni proposta lill-Kummissjoni.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta’ din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-feks (+32 22964301), jew b'emejl lil COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.6621 – CNP Assurances/BNP Paribas/Immeuble Val-de-Marne, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru tal-Amalgamazzjonijiet

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet”).