ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2012.163.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 163

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 55
9 ta' Ġunju 2012


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 163/01

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.6585 – CNP Assurances/Swisslife France/JV) ( 1 )

1

2012/C 163/02

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet ( 1 )

2

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 163/03

Rata tal-kambju tal-euro

4

 

V   Avviżi

 

ATTI OĦRAJN

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 163/04

Pubblikazzjoni ta' applikazzjoni għal emenda skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel

5

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

9.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 163/1


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.6585 – CNP Assurances/Swisslife France/JV)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2012/C 163/01

Fil-25 ta’ Mejju 2012, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)b tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Franċiż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

Fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta' amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) fid-dokument li jġib in-numru 32012M6585. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.


9.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 163/2


Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2012/C 163/02

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

7.3.2012

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.32673 (11/N)

Stat Membru

Franza

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Dispositif de soutien aux exploitations aquacoles et de pêche continentale en difficultés structurelles

Il-bażi legali

Article L 353-1 du Code Rural de la pêche maritime

Articles D 352-15 à 354-45 du Code Rural et de la pêche maritime

Arrêté du 22 janvier 2009 fixant le montant des aides au redressement des exploitations en difficulté

Projet de circulaire DPMA/SDAEP/C2011 — Dispositif Aquadiff «aquaculteurs et pêcheurs professionnels en eau douce en difficulté»

Projet de circulaire DPMA/SDAEP/C2011 — Aide à la réinsertion professionnelle en faveur des exploitants en difficulté et congé de formation des chefs d'exploitation ou d'entreprise aquacole ou de pêche professionnelle

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Ir-ristrutturazzjoni u l-konverżjoni tal-azjendi f'diffikultà fil-qasam tal-akkwakultura u f'dak tas-sajd kontinentali

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

EUR 4 039 000 imqassmin f'6 pagamenti annwali ta' EUR 670 000

L-intensità

Għajnuna għad-dijanjożi: massimu ta' EUR 300 jew l-ispiża tas-servizz.

Għajnuna għall-irkupru: massimu ta' EUR 20 000 għal azjenda li tinkludi unità ta' xogħol waħda ta' persuni li jaħdmu għal rashom, EUR 40 000 għal azjenda li tinkludi 2 unitajiet ta' xogħol ta' persuni li jaħdmu għal rashom u ta' EUR 160 000 fil-każ tal-GAEC (Groupement Agricole d'Exploitation en Commun) li jiġbor flimkien 3 azjendi, b'6 unitajiet ta' xogħol ta' persuni li jaħdmu għal rashom u 10 impjegati ekwivalenti għall-full-time.

Għajnuna għall-monitoraġġ tekniku u finanzjarju: massimu ta' EUR 600 jew spiża tas-servizz.

Għajnuna għat-twaqqif tal-attività: EUR 3 100 għal kull ħaddiem (massimu ta' żewġ ħaddiema għal kull azjenda u massimu ta' tliet azjendi għal kull grupp ta' azjendi kollettivi), li jiżdiedu b'EUR 1 550 f'każ ta' bidla fir-residenza, u l-possibbiltà li l-benefiċjarji jsegwu taħriġ professjonali bi ħlas li jdum sitt xhur jew tnax-il xahar.

Il-liv għal taħriġ flimkien ma’ ħlas ta’ sostenn: 75 % tas-Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (salarju minimu), għal perjodu massimu ta' tnax-il xahar.

It-tul ta' żmien

6 snin

Setturi ekonomiċi

L-akkwakultura u s-sajd fl-ilma ħelu

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

3 Place de Fontenoy

75007 Paris

FRANCE

Aktar informazzjoni

Franza ntrabtet li tinnotifika lill-Kummissjoni bil-quddiem bil-każijiet individwali fejn l-espert jirrakkomanda żieda fil-kapaċità, li twassal għal żieda fil-produzzjoni, fil-kuntest tar-ristrutturazzjoni.

Franza ntrabtet li tippreżenta rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-iskema ta' għajnuna inkwistjoni, inkluż l-informazzjoni elenkata fil-punti 86(a) sa (i) tal-linji gwida Komunitarji dwar l-għajnuna mill-istat għas-salvataġġ u r-ristrutturazzjoni tal-impriżi f'diffikultà (ĠU C 244, 1.10.2004, p. 2)

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

21.3.2012

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.34295 (12/N)

Stat Membru

Franza

Reġjun

Littoral français

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Mesures de soutien accordées aux entreprises ostréicoles touchées par la mortalité des huîtres en 2011

Il-bażi legali

Paragraphe 4.4. des lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture du 3 avril 2008

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Kumpens għat-telf ikkawżat minn rata eċċessiva ta' mortalità tal-Crassostrea gigas fl-2011.

Il-forma tal-għajnuna

Kumpens għat-telf, tnaqqis ta' imposti finanzjarji, eżenzjoni mit-tariffi Statali.

L-estimi

EUR 20 miljun

L-intensità

14,7 %

It-tul ta' żmien

2012

Setturi ekonomiċi

L-akkwakultura, it-tkabbir tal-gajdri

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministère de l'agriculture et de la pêche français

78 rue de Varenne

75349 Paris 07

FRANCE

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

9.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 163/4


Rata tal-kambju tal-euro (1)

It-8 ta’ Ġunju 2012

2012/C 163/03

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,2468

JPY

Yen Ġappuniż

98,90

DKK

Krona Daniża

7,4319

GBP

Lira Sterlina

0,80795

SEK

Krona Żvediża

8,9781

CHF

Frank Żvizzeru

1,2012

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

7,5995

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

25,481

HUF

Forint Ungeriż

296,60

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,6973

PLN

Zloty Pollakk

4,2960

RON

Leu Rumen

4,4648

TRY

Lira Turka

2,2848

AUD

Dollaru Awstraljan

1,2665

CAD

Dollaru Kanadiż

1,2894

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

9,6723

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,6314

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,6043

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 464,58

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

10,5563

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

7,9486

HRK

Kuna Kroata

7,5540

IDR

Rupiah Indoneżjan

11 806,72

MYR

Ringgit Malażjan

3,9708

PHP

Peso Filippin

53,953

RUB

Rouble Russu

40,8070

THB

Baht Tajlandiż

39,524

BRL

Real Brażiljan

2,5353

MXN

Peso Messikan

17,6203

INR

Rupi Indjan

69,1540


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


V Avviżi

ATTI OĦRAJN

Il-Kummissjoni Ewropea

9.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 163/5


Pubblikazzjoni ta' applikazzjoni għal emenda skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel

2012/C 163/04

Din il-pubblikazzjoni tikkonferixxi d-dritt għal oġġezzjoni għall-applikazzjoni skont l-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 (1). Id-dikjarazzjonijiet ta’ oġġezzjoni għandhom jaslu għand il-Kummissjoni Ewropea fi żmien sitt xhur mid-data ta’ din il-pubblikazzjoni.

APPLIKAZZJONI GĦAL EMENDA

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 510/2006

APPLIKAZZJONI GĦAL EMENDA SKONT L-ARTIKOLU 9

“QUEIJO DE CABRA TRANSMONTANO”

Nru tal-KE: PT-PDO-0117-0226-10.03.2011

IĠP ( ) DPO ( X )

1.   Intestatura fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott affettwata mill-emenda:

Isem il-prodott

Deskrizzjoni tal-prodott

Żona ġeografika

Prova tal-oriġini

Metodu ta’ produzzjoni

Rabta

Tikkettar

Rekwiżiti nazzjonali

Oħrajn (għandu jiġi speċifikat)

2.   Tip ta’ emenda/i:

Emenda tad-Dokument Uniku jew tal-Iskeda tas-Sommarju

Emenda tal-ispeċifikazzjoni tad-DPO jew l-IĠP irreġistrati li għalihom ma ġie ppubblikat l-ebda Dokument Uniku jew Skeda tas-Sommarju.

Emenda tal-ispeċifikazzjoni li ma teħtieġ l-ebda emenda għad-dokument uniku ppubblikat (l-Artikolu 9(3) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006)

Emenda temporanja tal-Ispeċifikazzjoni li tirriżulta mill-impożizzjoni ta’ miżuri sanitarji jew fitosanitarji obbligatorji mill-awtoritajiet pubbliċi (l-Artikolu 9(4) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006)

3.   Emenda/I:

(1)   Isem il-prodott

Żieda ta’ isem ieħor: “Queijo de Cabra Transmontano Velho” mal-isem eżistenti “Queijo de Cabra Transmontano”.

(2)   Estensjoni taż-żona ġeografika biex tinkludi l-muniċipalitajiet ta’ Alijó, Vimioso u Bragança (il-parroċċi ċivili ta’ Quintela de Lampaças, Santa Comba de Rossas, Failde, Mós, Grijó de Parada, Parada, Pinela, Salsas, Serapicos, Coelhoso, Calvelhe, Paradinha Nova, Macedo do Mato, Iseda u Sendas biss).

(3)   Definizzjoni tal-prodott (ġobon): l-ebusija tal-ġobon tvarja minn ġobon mhux iebes għal ġobon iebes ħafna, u mhux ristretta għal ġobon iebes ħafna biss.

(4)   Definizzjoni tal-prodott (ġobon): titħassar il-frażi “u bil-produzzjoni artiġjanali” mid-definizzjoni.

(5)   It-tibqit irid iseħħ fi żmien 40 sa 60 minuta.

(6)   Il-daqsijiet tal-ġobon: minbarra ta’ dijametru ta’ 12 sa 19 ċm u piż ta’ 0.6 sa 0.9 kg, jiżdiedu ta' dijametru ta' 6 sa 12 ċm u piż ta’ 0.3 sa 0.9 kg.

(7)   Speċifikazzjonijiet għall-“Queijo de Cabra Transmontano Velho”

Karatteristiċi tal-ġobon

Forma: ċilindru (ċatt) qasir, regolari u mingħajr truf definiti sew, prodott f’żewġ qisien

Dijametru: minn 6 sa 12-il ċm u minn 12 sa 19-il ċm

Għoli: minn 3 sa 6 ċm

Piż: minn 0,250 sa 0,500 kg u minn 0,500 sa 0,900 kg

Qoxra: iebsa sa iebsa ħafna, mingħajr xquq, iffurmata sew, lixxa u ta’ lewn abjad jew aħmar paprika

Qalba tal-ġobon

Konsistenza magħluqa, iebsa sa iebsa ħafna u mhux bħal tal-butir

Dehra ftit kremożità, ftit toqob

Lewn abjad, uniformi

Aroma u togħma aroma pjaċevoli u intensa, togħma ġenwina, normalment ftit pikkanti

Xaħam – minn 28 % sa 50 %

Umdità – minn 25 % sa 35 %

Maturazzjoni

F’faċilitajiet naturali ta’ maturazzjoni jew f’atmosfera kkontrollata

Kundizzjonijiet ambjentali:

Temperatura: minn 5 sa 12-il °C

Umdità relattiva: minn 70 % sa 85 %

Perjodu minimu ta' maturazzjoni: 90 jum

B.2.   Karatteristiċi tal-materja prima

Il-materja prima użata fil-produzzjoni tal-Queijo de Cabra Transmontano hija din li ġejja:

 

Ħalib pur, mhux proċessat mill-mogħoż tar-razza Serrana,

 

Melħ tal-mejda,

 

Tames tal-annimali

 

Il-“Queijo de Cabra Transmontano Velho” jista' jinkesa kollu kemm hu b’taħlita ta’ żejt taż-żebbuġa u paprika (li tagħtih il-lewn ħamrani tiegħu).

(8)   Bejgħ f’porzjonijiet. L-ippakkjar minn qabel huwa permess dejjem jekk ikun awtorizzat mill-grupp tal-produtturi u l-korp ta' spezzjoni u ċertifikazzjoni.

DOKUMENT UNIKU

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 510/2006

“QUEIJO DE CABRA TRANSMONTANO”/“QUEIJO DE CABRA TRANSMONTANO VELHO”

Nru tal-KE: PT-PDO-0117-0226-10.03.2011

IĠP ( ) DPO ( X )

1.   Isem:

“Queijo de Cabra Transmontano”/“Queijo de Cabra Transmontano Velho”

2.   Stat Membru jew pajjiż terz:

Il-Portugall

3.   Deskrizzjoni tal-prodott agrikolu jew tal-oġġett tal-ikel:

3.1.   Tip ta’ prodott:

Klassi 1.3.

Ġobnijiet

3.2.   Deskrizzjoni tal-prodott li għalih japplika l-isem f’(1):

Definizzjoni: Il-“Queijo de Cabra Transmontano” huwa ġobon matur li jvarja minn mhux iebes ħafna sa iebes ħafna, prodott bit-tibqit tal-ħalib tal-mogħża mhux pasturizzat b’tames tal-annimali u mbagħad billi wieħed isaffi l-baqtiet bil-mod. Jista’ jiġi kkumerċjalizzat bħala “Queijo de Cabra Transmontano” jew “Queijo de Cabra Transmontano Velho”.

B.1.   Karatteristiċi fiżiċi u kimiċi

B.1.1.   Queijo de Cabra Transmontano

Karatteristiċi tal-ġobon

Forma: ċilindru (ċatt) qasir, regolari u mingħajr truf definiti sew, prodott f’żewġ qisien

Dijametru: minn 6 sa 12-il ċm u minn 12 sa 19-il ċm

Għoli: minn 3 sa 6 ċm

Piż: minn 0,300 sa 0.600 kg u minn 0,600 sa 0,900 kg

Qoxra: mhux iebsa ħafna, mingħajr xquq, iffurmata sew, lixxa u ta’ lewn abjad

Il-parti interna tal-ġobon

Konsistenza: magħluqa, mhux iebsa ħafna u mhux bħal tal-butir

Apparenza: ftit kremożità, ftit toqob

Lewn: abjad, uniformi

Aroma u togħma: aroma pjaċevoli u intensa, togħma ġenwina, normalment ftit pikkanti

Xaħam: minn 35 % sa 55 % f’materja niexfa

Proteina: minn 25 % sa 40 % f’materja niexfa

Umdità: minn 27 % sa 37 %

Maturazzjoni

F’faċilitajiet naturali ta’ maturazzjoni jew f’atmosfera kkontrollata

Kundizzjonijiet ambjentali:

Temperatura: minn 5 °C sa 12-il °C

Umdità relattiva: minn 70 % sa 85 %

Perjodu minimu ta' maturazzjoni: 60 jum.

B.1.2.   Queijo de Cabra Transmontano “Velho”

Karatteristiċi tal-ġobon

Forma: ċilindru (ċatt) qasir, regolari u mingħajr truf definiti sew, prodott f’żewġ qisien

Dijametru: minn 6 sa 12-il ċm u minn 12 sa 19-il ċm

Għoli: 3 sa 6 ċm

Piż: 0,250 sa 0,500 kg u 0,500 sa 0,900 kg

Qoxra: iebsa sa iebsa ħafna, mingħajr xquq, iffurmata sew, lixxa u ta’ lewn abjad jew aħmar-paprika

Il-parti interna tal-ġobon

Konsistenza: magħluqa, iebsa sa iebsa ħafna u mhux bħal tal-butir

Apparenza: ftit kremożità, ftit toqob

Lewn: abjad, uniformi

Aroma u togħma: aroma pjaċevoli u intensa, togħma ġenwina, normalment ftit pikkanti

Xaħam: 35 % sa 55 % f’materja niexfa

Proteina: 25 % sa 40 % f’materja niexfa

Umdità: 25 % sa 35 %

Maturità

F’faċilitajiet naturali ta’ maturazzjoni jew f’atmosfera kkontrollata

Kundizzjonijiet ambjentali:

Temperatura: 5 °C sa 12-il °C

Umdità relattiva: 70 % sa 85 %

Perjodu minimu ta' maturazzjoni: 90 jum.

B.2.   Karatteristiċi tal-materja prima

Il-materja prima użata fil-produzzjoni tal-Queijo de Cabra Transmontano hija din li ġejja:

 

Ħalib pur, mhux proċessat mill-mogħoż tar-razza Serrana,

Il-karatteristiċi fiżiċi u kimiċi tal-ġobon huma kif ġej:

Aċidità: 14 sa 24 (ml NaOH N/L)

pH: 6,5 sa 6,9

Densità: 1,026 sa 1,034

Xaħam: 3,8 sa 7,0 (gm/100 gm)

Proteina: 2,8 sa 5,0 (gm/100 gm)

Kaseina: 2,2 sa 3,0 %

Ilma: 87,0 sa 88,8 %

Materja niexfa: 11,2 sa 13 %

 

Melħ tal-mejda,

 

Tames tal-annimali.

 

Il-“Queijo de Cabra Transmontano Velho” jista' jinkesa kollu kemm hu b’taħlita ta’ żejt taż-żebbuġa u paprika (li tagħtih il-lewn ħamrani tiegħu).

3.3.   Materja prima (għall-prodotti pproċessati biss):

Ħalib mill-mogħoż tar-razza Serrana mrobbija fiż-żona ġeografika ddefinita fil-punt 4:

Tames tal-annimali u melħ. Ir-rekwiżiti tal-kwalità huma dawk stabbiliti mil-liġi.

3.4.   L-għalf (għall-prodotti li ġejjin mill-annimali biss):

Il-mogħoż jirgħu l-aktar fuq pjanti li jikbru fis-selvaġġ li jinsabu f’imriegħi u fuq art komuni, art mhux ikkultivata u art mistrieħa. Il-mogħoż Serrana jippreferu mriegħi msaġġra u art moxa fejn jistgħu jirgħu fuq rimijiet ġodda, il-weraq ta’ ċertu siġar u tipi varji ta’ arbuxelli, bħaġ-ġummar, is-savini u l-‘carqueja’ (Pterospartum tridentatum). Meta dawn il-pjanti jkunu abbundanti, jistgħu jammontaw għal 90 % tad-dieta tal-annimali.

3.5.   L-istadji speċifiċi tal-produzzjoni li għandhom isiru fiż-żona ġeografika ddefinita:

L-istadji speċifiċi li għandhom isiru fiż-żona ġeografika ddefinita fil-punt 4 huma l-produzzjoni tal-ħalib u l-produzzjoni u l-maturazzjoni tal-ġobon.

3.6.   Ir-regoli speċifiċi għat-tqattigħ, għall-ħakk, għall-ippakkjar, eċċ.:

Il-ġobon jista’ jinbiegħ lill-konsumtur f’porzjonijiet dejjem jekk jiġi ppakkjat minn qabel. Għal skopijiet ta’ traċċabbiltà u spezzjoni l-ippakkjar minn qabel għandu jsir fil-faċilitajiet ta' produzzjoni. Madankollu, f’ċerti każijiet, u b’attenzjoni dovuta għall-importanza tat-traċċabbiltà, l-ippakkjar minn qabel jista’ jitwettaq f’faċilitajiet oħra suġġetti għal spezzjoni mill-korp ta’ spezzjoni u ċertifikazzjoni.

3.7.   Ir-regoli speċifiċi għat-tikkettar:

It-tikketta fuq kull ġobna jew porzjon tal-ġobon għandu jkollha dan li ġej:

l-isem “Queijo de Cabra Transmontano” – DPO jew “Queijo de Cabra Transmontano Velho – DPO”

il-marka ta’ ċertifikazzjoni

Il-logo tal-UE tad-Denominazzjoni Protetta ta’ Oriġini

Spezzjoni u ċertifikazzjoni mill-korp ta' ċertifikazzjoni tikkonċerna biss dan l-istadju speċifiku.

4.   Deskrizzjoni fil-qosor taż-żona ġeografika:

Iż-żona fejn jiġi prodott il-ħalib u fejn huma prodotti u jimmaturaw il-“Queijo de Cabra Transmontano” u l-“Queijo de Cabra Transmontano Velho” hija definita kif ġej: il-muniċipalitajiet ta’ Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Vimioso u Bragança (il-parroċċi ċivili ta' Quintela de Lampaças, Santa Comba de Rossas, Failde, Mós, Grijó de Parada, Parada, Pinela, Salsas, Serapicos, Coelhoso, Calvelhe, Paradinha Nova, Macedo do Mato, Iseda u Sendas biss) fid-Distrett ta’ Bragança u l-muniċipalitajiet ta’ Alijó, Valpaços u Murça fid-Distrett ta’ Vila Real.

5.   Ir-rabta maż-żona ġeografika:

5.1.   L-ispeċifiċità taż-żona ġeografika:

Iż-żona ġeografika, il-kundizzjonijiet topografiċi u l-klima huma dawk tar-reġjun ta’ Trás-os-Montes, minħabba li ż-żona tad-DPO tkopri terz ta’ dak ir-reġjun u hija maqsuma bejn żewġ distretti, Bragança u Vila Real.

Din il-parti ta’ Trás-os-Montes tkopri 447 600 ha, hija magħmula minn widien tettoniċi, widien b’erożjoni profonda u pjanuri.

Ir-reġjun kollu huwa ddominat mill-baċir tax-xmara Douro, li t-tributarji tagħha (is-Sabor, it-Tua, il-Pinhão u l-Corgo fuq ix-xatt tat-Tramuntana u l-Águeda, il-Côa, it-Távora u l-Varosa fuq ix-xatt tan-Nofsinhar jaqsmu l-meded ta’ muntanji li huma paralleli mal-kosta, xi drabi b’għoli ta’ 1 500 metru.

Il-karatteristiċi speċifiċi tat-taqsima Portugiża tal-baċir tat-tieni xmara ewlenija tal-peniżola Iberjana jagħtu lir-reġjun kollu karatteristiċi li huma speċjali ħafna u probabbli uniċi fid-dinja, b’varjetà kbira ta' kundizzjonijiet klimatiċi u tradizzjonijiet kulturali, soċjali u agrikoli (LAGE, 1985).

Il-meded ta’ muntanji li huma paralleli mal-baħar jipproteġu ż-żona minn irjieħ lil hinn mix-xtut, għalhekk jonfħu anqas bis-saħħa 'l ġewwa u l-influwenza kontinentali tiżdied gradwalment. U mit-Tramuntana san-Nofsinhar, lejn id-Duoro, tiżdied l-influwenza tal-Mediterran.

Hemm rabta kbira bejn l-istruttura ġeoloġika u litoloġika, ir-riżalt, il-klima u l-morfoloġija tal-art. Il-ħamrija ġejja l-aktar mill-granit, l-iskist u l-graywacke u għandha sawra taflija u ramlija.

5.2.   L-ispeċifiċità tal-prodott:

Il-produzzjoni tal-ġobon tal-mogħoż hija attività importanti fit-tlettax-il muniċipalità koperti mid-DPO (fil-muniċipalità ta’ Bragança l-ħmistax-il parroċċa ċivili mniżżla hawn fuq) li jistgħu jitqiesu l-aktar emarġinati fil-Portugall, fejn il-kundizzjonijiet huma ħorox, il-livell tal-għajxien huwa baxx u fejn in-numri ta' popolazzjonijiet umani ċkienu l-aktar fl-aħħar deċennju. It-trobbija tal-mogħoż f'dawn iż-żoni muntanjużi huwa stil ta' ħajja, marbut mill-qrib mat-temp u l-klima. Ma hemm l-ebda interferenza minn barra u l-annimali jitrabbew f’ambjent kompletament naturali (sistema ta’ produzzjoni tradizzjonali estiża).

5.3.   Rabta kawżali bejn iż-żona ġeografika u l-kwalità jew il-karatteristiċi tal-prodott (għad-DPO) jew il-kwalità, ir-reputazzjoni jew karatteristiċi oħra speċifiċi tal-prodott (għall-IĠP):

Din hija sistema ta’ produzzjoni tradizzjonali estiża, fejn l-annimali jirgħu ħielsa u l-mogħdija li jimxu kuljum tiddependi fuq iż-żmien tas-sena, il-kundizzjoni fiżika tagħhom u l-ikel disponibbli lokalment. Il-bażi tad-dieta tagħhom hija kompletament naturali u tikkonsisti l-aktar minn pjanti nattivi li jikbru fis-selvaġġ. Il-proporzjonijiet huma bejn wieħed u ieħor kif ġej, jiddependi fuq il-preferenza: 60 % speċijiet ta’ siġar, 30 % arbuxelli u 10 % ħxejjex (meta dawn il-pjanti jkunu disponibbli liberament għalihom).

Din id-dieta partikulari u l-għarfien impjegat biex isir dan il-ġobon tradizzjonali tal-mogħża, li ntiret minn ġenerazzjoni għall-oħra f’dawn iż-żoni muntanjużi, jagħtu lill-ġobon matur togħma u aroma karatteristiċi, b’palat pjaċevoli u distint.

Referenza għall-pubblikazzjoni tal-ispeċifikazzjoni:

(L-Artikolu 5, il-paragrafu 7, tar-Regolament (KE) Nru 510/2006)

http://www.gpp.pt/Valor/Queijo_Cabra_Transmont.pdf


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.