ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2011.351.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 351

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 54
2 ta' Diċembru 2011


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 351/01

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet ( 1 )

1

2011/C 351/02

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet ( 1 )

6

2011/C 351/03

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet ( 1 )

11

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kunsill

2011/C 351/04

Avviż għall-attenzjoni tal-persuni u l-entitajiet li għalihom japplikaw miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/782/PESK u r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 442/2011 kif implimentat bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1244/2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni tas-Sirja

14

2011/C 351/05

Avviż għall-attenzjoni tal-persuni u l-entitajiet li għalihom japplikaw l-Artikoli 19(1)(b) u 20(1)(b) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK (Anness II) u l-Artikolu 16(2) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 961/2010 (Anness VIII)

15

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 351/06

Ir-rata tal-interessi applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-operazzjonijiet prinċipali ta' rifinanzjament: 1,25 % fl-1 ta’ Diċembru 2011 – Rata tal-kambju tal-euro

16

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2011/C 351/07

Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT) – Deheb tal-Investiment Eżentat – Lista ta’ muniti tad-deheb li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-artikolu 344 (1), punt (2) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE (Skema speċjali għad-deheb tal-investiment) – Valida għas-sena 2012

17

2011/C 351/08

Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

32

 


 

(1)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE, għajr f’dak li għandu x’jaqsam mal-prodotti rilevanti mal-Anness I tat-Trattat

MT

 


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 351/1


Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE, għajr f’dak li għandu x’jaqsam mal-prodotti rilevanti mal-Anness I tat-Trattat)

2011/C 351/01

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

12.11.2010

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.30873 (N 165/10)

Stat Membru

Is-Slovakkja

Reġjun

Mħallta

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Podpora pre opatrenie 5.3.2.2.1 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

Il-bażi legali

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Forestrija, Protezzjoni tal-Ambjent

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

 

Baġit globali: EUR 4,66 miljun

 

Baġit annwali: EUR 1,17 miljun

L-intensità

80 %

It-tul ta' żmien

Sal-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Agrikoltura, forestrija u sajd

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

28.10.2010

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.31093 (N 251/10)

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

Toscana

Artikolu 107(3)(c)

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» [articolo 36, lettera b, i/articolo 43 regolamento (CE) n. 1698/2005] — Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/2013

Il-bażi legali

Misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» [articolo 36, lettera b, i/articolo 43 regolamento (CE) n. 1698/2005] del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana [Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 2007 C(2007) 4664], e modifiche approvate con:

la nota prot. AGRI n. 13555 del 5 giugno 2008;

la nota prot. AGRI n. 6502 del 9 marzo 2009;

la nota prot. AGRI n. 154497 del 19 giugno 2009

la Decisione del 31 novembre 2009 C(2009) 9623.

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Forestrija

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Baġit globali: EUR 4,50 miljun

L-intensità

70 %

It-tul ta' żmien

Sal-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Forestrija u qtugħ u trasport ta' siġar għall-injam

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Regione Toscana

Via di Novoli 26

50127 Firenze FI

ITALIA

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

2.8.2010

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.31094 (N 253/10)

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

Toscana

Artikolu 107(3)(c)

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Misura 225 «Pagamenti per interventi silvo-ambientali» — Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2007/2013

Il-bażi legali

Misura 225 «Pagamenti per interventi silvo-ambientali [Articolo 36, b,v/articolo 47 regolamento (CE) n. 1698/2005]» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana [Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 2007 C(2007) 4664], e precedenti modifiche approvate con: la nota prot. AGRI n. 13555 del 5 giugno 2008;

la nota prot. AGRI n. 6502 del 9 marzo 2009;

la nota prot. AGRI n. 154497 del 19 giugno 2009

la Decisione del 31 novembre 2009 C(2009) 9623.

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Forestrija

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Baġit globali: EUR 6 miljun

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

1.1.2011-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Agrikoltura, forestrija u sajd

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Regione Toscana

Via di Novoli 26

50127 Firenze FI

ITALIA

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

28.10.2010

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.31124 (N 265/10)

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

Sardegna

Artikolu 107(3)(c)

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Regime di aiuti per campagne pubblicitarie dei prodotti agro alimentarinei paesi terzi

Il-bażi legali

L.r. 7. agosto 2009, n. 3 articolo 2 comma 3 lettera b)

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Reklamar (AGRI)

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

 

Baġit globali: EUR 5 miljun

 

Baġit annwali: EUR 1 miljun

L-intensità

80 %

It-tul ta' żmien

Sal-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Agrikoltura, forestrija u sajd

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Assessorato dell'agricoltura

Via Pessagno 4

09126 Cagliari CA

ITALIA

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

30.11.2010

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.31499 (N 378/10)

Stat Membru

Is-Slovakkja

Reġjun

Mħallta

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd na poľnohospodárskych plodinách spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe pre veľké podniky

Il-bażi legali

§ 5 zákona č. 267/2010 Z. z. z 10. júna 2010 o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou,

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Diżastri naturali jew ġrajjiet eċċezzjonali

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

 

Baġit globali: EUR 40 miljun

 

Baġit annwali: EUR 10 miljun

L-intensità

90 %

It-tul ta' żmien

Sal-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Agrikoltura, forestrija u sajd

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm


2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 351/6


Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE, għajr f’dak li għandu x’jaqsam mal-prodotti rilevanti mal-Anness I tat-Trattat)

2011/C 351/02

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

7.10.2010

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.31421 (N 352/10)

Stat Membru

Spanja

Reġjun

Mħallta

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Ayudas para inversiones no productivas en montes privados de La Red Natura 2000 de la Región de Murcia

Il-bażi legali

Proyecto de orden de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para inversiones no productivas en montes privados de La Red Natura 2000 de la Región de Murcia, y se aprueba la convocatoria para el año 2011

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Protezzjoni tal-Ambjent

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Baġit globali: EUR 0,48 miljun

L-intensità

85 %

It-tul ta' żmien

1.1.2011-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Agrikoltura, forestrija u sajd

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Pablo Fernández Abellán, Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

C/ Catedrático Eugenio Ubeda, 3

30071 Murcia

ESPAÑA

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

12.11.2010

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.31422 (N 353/10)

Stat Membru

Spanja

Reġjun

Murcia

Artikolu 107(3)(a)

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Ayudas para el sector forestal, para la mitigación de la desertificación y la prevención de incendios forestales en montes privados de la Región de Murcia

Il-bażi legali

Proyecto de orden de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el sector forestal, para la mitigación de la desertificación y la prevención de incendios forestales en montes privados de la Región de Murcia, y se aprueba la convocatoria para el año 2011

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Forestrija

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Baġit globali: EUR 1,99 miljun

L-intensità

85 %

It-tul ta' żmien

1.1.2011-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Forestrija u qtugħ u trasport ta' siġar għall-injam

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Pablo Fernández Abellán, Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

C/ Catedrático Eugenio Ubeda, 3

30071 Murcia

ESPAÑA

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

13.10.2010

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.31435 (N 361/10)

Stat Membru

Spanja

Reġjun

Mħallta

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Modernización y Mejora de la Eficiencia Energética de Invernaderos con Orientación Productiva de Tomate

Il-bażi legali

Título: — Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Murcia y Valencia, aprobados por Decisión de la Comisión que se citan a continuación. [Artículos 20(b)i y 26 del Reglamento (CE) no 1698/2005. Artículo 17 y punto 5.3.2.1 del anexo II del Reglamento (CE) no 1974/2006].

Decisión de la Comisión C(2009) 10544 de 21.12.2009 por la que se aprueba la revisión del programa de desarrollo rural de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013 y se modifica la Decisión C(2008) 3843 de la Comisión, de 16.7.2008, por la que se aprueba el programa de desarrollo rural.

Decisión de la Comisión C(2009) 10383 de 17.12.2009 por la que se aprueba la revisión del programa de desarrollo rural de las Islas Canarias para el periodo de programación 2007-2013 y se modifica la Decisión C(2008) 3835 de la Comisión, de 16.7.2008, por la que se aprueba el programa de desarrollo rural.

Decisión de la Comisión C(2009) 10318 de 15.12.2009 por la que se aprueba…

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Investiment fl-intrapriżi agrikoli, Żvilupp settorjali

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

 

Baġit globali: EUR 189,20 miljun

 

Baġit annwali: EUR 189,20 miljun

L-intensità

40 %

It-tul ta' żmien

1.10.2010-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Produzzjoni ta' għelejjel u annimali, kaċċa u attivitajiet relatati

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28014 Madrid

ESPAÑA

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

18.10.2010

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.31436 (N 362/10)

Stat Membru

Spanja

Reġjun

Teruel

Artikolu 107(3)(c)

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción que reduzcan la afección ambiental en el cultivo del guisante en la provincia de Teruel.

Il-bażi legali

Orden de… de noviembre de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción que reduzcan la afección ambiental en el cultivo del guisante en la provincia de Teruel.

Decreto 223/2002, de 25 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula y fomenta la producción integrada de vegetales.

Orden de 11 de mayo de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se fijan las Normas Generales que deben aplicarse a la producción integrada de vegetales.

Ley 38/2003 de 17.11.2003 General de Subvenciones.

Decreto 2/2007, de 16 de enero, del Gobieno de Aragón, sobre subvenciones en materia de Agricultura y Alimentación.

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Impenji agroambjentali

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

 

Baġit globali: EUR 6,90 miljun

 

Baġit annwali: EUR 2,30 miljun

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

28.2.2011-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Produzzjoni ta' għelejjel u annimali, kaċċa u attivitajiet relatati

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Dirección General de Producción Agraria del Departamento de Agricultura y Alimentación

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

20.10.2010

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.31437 (N 363/10)

Stat Membru

Spanja

Reġjun

Navarra

Artikolu 107(3)(c)

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Medidas para la gestión y protección de los bosques

Il-bażi legali

Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre de 1990, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra

Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre de 1990, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra

Orden Foral 317/2007, de 12 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda por la que se establece un régimen de ayudas para las actividades forestales promovidas por entidades locales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013

Orden Foral 322/2008, de 19 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden Foral 317/2007 de 12 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda por la que se establece un régimen de ayudas para las actividades forestales promovidas por entidades locales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Nav…

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Forestrija, Protezzjoni tal-Ambjent

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Baġit globali: EUR 21,45 miljun

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

Sal- 31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Forestrija u qtugħ u trasport ta' siġar għall-injam

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Andrés Eciolaza Carballo, Director General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra

C/ González Tablas, 7-4a planta

31005 Pamplona (Navarra)

ESPAÑA

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm


2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 351/11


Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE, għajr f’dak li għandu x’jaqsam mal-prodotti rilevanti mal-Anness I tat-Trattat)

2011/C 351/03

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

4.8.2010

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.30736 (N 134/10)

Stat Membru

Spanja

Reġjun

Andalucia

Artikolu 107(3)(a)

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Ayudas previstas en las medidas 226 y 227 del PDR

Il-bażi legali

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. Medidas 226 «Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas», y 227 «Inversiones no productivas». Aprobado, tras su última modificación, por la Comisión Europea mediante Decisión de 18 de Diciembre de 2009.

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Protezzjoni tal-Ambjent, Forestrija

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Baġit globali: EUR 100,30 miljun

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

1.1.2011-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Agrikoltura, forestrija u sajd

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Junta de Andalucía

Consejería de Medio Ambiente

Avenida Manuel Siurot, 50

41071 Sevilla

ESPAÑA

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

21.12.2010

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.30942 (N 190/10)

Stat Membru

Spanja

Reġjun

Mħallta

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Subvenciones estatales destinadas al sector del lúpulo

Il-bażi legali

Real Decreto 714/2010 de 28 de mayo de 2010, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector del lúpulo

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Investiment fl-intrapriżi agrikoli

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

 

Baġit globali: EUR 7,50 miljun

 

Baġit annwali: EUR 1,88 miljun

L-intensità

50 %

It-tul ta' żmien

Sal-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Produzzjoni ta' għelejjel u annimali, kaċċa u attivitajiet relatati

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28071 Madrid

ESPAÑA

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

1.10.2010

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.31520 (N 384/10)

Stat Membru

Spanja

Reġjun

Pais Vasco

Oqsma mhux assistiti

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Inversiones no productivas en tierras forestales

Il-bażi legali

Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013

Decreto 166/2008 de ayudas forestales en la Comunidad Autónoma del País Vasco

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Protezzjoni tal-Ambjent

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

 

Baġit globali: EUR 0,42 miljun

 

Baġit annwali: EUR 0,06 miljun

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

1.10.2010-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Agrikoltura, forestrija u sajd

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Gobierno Vasco

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

C/ Donotia, 1

01010 Vitoria

ESPAÑA

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 351/14


Avviż għall-attenzjoni tal-persuni u l-entitajiet li għalihom japplikaw miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/782/PESK u r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 442/2011 kif implimentat bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1244/2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni tas-Sirja

2011/C 351/04

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

L-informazzjoni segwenti tinġieb għall-attenzjoni tal-persuni u l-entitajiet li jidhru fl-Annessi għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/782/PESK (1), li tissostitwixxi d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/273/PESK, u fl-Anness II għar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 442/2011, kif implimentat bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1244/2011 (2) dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja.

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ddeċieda li l-persuni u l-entitajiet li jidhru fl-Annessi msemmija hawn fuq għandhom jiġu inklużi fil-lista ta' persuni u entitajiet soġġetti għall-miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/782/PESK u għar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 442/2011, kif implimentat bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1244/2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja.

Tinġibed l-attenzjoni tal-persuni u l-entitajiet ikkonċernati għall-possibbiltà li ssir applikazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat/i Membru/i rilevanti kif indikat fis-siti elettroniċi fl-Anness III għar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 442/2011, sabiex tinkiseb awtorizzazzjoni biex jintużaw il-fondi ffriżati għal ħtiġijiet bażiċi jew ħlasijiet speċifiċi (ara l-Artikolu 6 tar-Regolament).

Il-persuni u l-entitajiet ikkonċernati jistgħu jippreżentaw talba lill-Kunsill, flimkien ma' dokumentazzjoni ta' sostenn, sabiex id-deċiżjoni li jkunu inklużi fil-lista msemmija hawn fuq terġa' tiġi kkunsidrata, fl-indirizz li ġej:

Council of the European Union

General Secretariat

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Qed tinġibed l-attenzjoni tal-persuni u l-entitajiet ikkonċernati anke għall-possibbiltà li jikkontestaw id-Deċiżjoni tal-Kunsill quddiem il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, konformement mal-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 275(2) u l-Artikolu 263(4) u (6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.


(1)  ĠU L 319, 2.12.2011, p. 56.

(2)  ĠU L 319, 2.12.2011, p. 8.


2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 351/15


Avviż għall-attenzjoni tal-persuni u l-entitajiet li għalihom japplikaw l-Artikoli 19(1)(b) u 20(1)(b) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK (Anness II) u l-Artikolu 16(2) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 961/2010 (Anness VIII)

2011/C 351/05

KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA

L-informazzjoni li ġejja qed tinġieb għall-attenzjoni tal-persuni u l-entitajiet li jidhru fl-Anness II għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK tas-26 ta' Lulju 2010, kif emendata mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/783/PESK tal-1 ta’ Diċembru 2011 (1), u fl-Anness VIII għar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 961/2010, kif implimentat bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1245/2011 tal-1 ta’ Diċembru 2011 (2).

B'segwitu għal reviżjoni tal-listi ta' persuni u entitajiet li għalihom japplikaw rispettivament l-Artikoli 19(1)(b) u 20(1)(b) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK u l-Artikolu 16(2) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 961/2010 dwar il-miżuri restrittivi kontra l-Iran, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ddeċieda li l-persuni u l-entitajiet li jidhru fl-Annessi msemmija hawn fuq għandhom ikomplu jibqgħu soġġetti għall-miżuri restrittivi previsti f'dan id-Deċiżjoni tal-Kunsill u Regolament tal-Kunsill.

Barra minn hekk, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ddeċieda wkoll li persuni u entitajiet addizzjonali għandhom jiġu inklużi fl-Annessi msemmija hawn fuq. Ir-raġunijiet għan-nominazzjonijiet ta' dawn il-persuni u l-entitajiet jidhru fl-entrati rilevanti ta' dawn l-Annessi.

Qed tinġibed l-attenzjoni tal-persuni u l-entitajiet ikkonċernati għall-possibbiltà li ssir applikazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat(i) Membru/i rilevanti kif indikat fis-siti elettroniċi fl-Anness V għar-Regolament, sabiex tinkiseb awtorizzazzjoni biex il-fondi ffriżati jintużaw għal ħtiġijiet bażiċi jew ħlasijiet speċifiċi (ara l-Artikoli 17, 18 u 19 tar-Regolament).

Il-persuni u l-entitajiet ikkonċernati jistgħu jippreżentaw talba lill-Kunsill, flimkien ma' dokumentazzjoni ta' appoġġ, biex id-deċiżjoni li huma jiġu inklużi fil-lista msemmija hawn fuq tiġi kkunsidrata mill-ġdid, fl-indirizz segwenti:

Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Segretarjat Ġenerali

Koordinazzjoni DG K

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

L-attenzjoni tinġibed ukoll għall-possibbiltà għal kull persuna u entità kkonċernata li d-deċiżjoni tal-Kunsill tkun ikkontestata quddiem il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, konformement mal-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 275, it-2 paragrafu, u l-Artikolu 263, ir-4 u s-6 paragrafi, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.


(1)  ĠU L 319, 2.12.2011, p. 71.

(2)  ĠU L 319, 2.12.2011, p. 11.


Il-Kummissjoni Ewropea

2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 351/16


Ir-rata tal-interessi applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-operazzjonijiet prinċipali ta' rifinanzjament (1):

1,25 % fl-1 ta’ Diċembru 2011

Rata tal-kambju tal-euro (2)

L-1 ta’ Diċembru 2011

2011/C 351/06

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,3492

JPY

Yen Ġappuniż

104,84

DKK

Krona Daniża

7,4330

GBP

Lira Sterlina

0,85910

SEK

Krona Żvediża

9,1258

CHF

Frank Żvizzeru

1,2264

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

7,7830

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

25,279

HUF

Forint Ungeriż

302,50

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,6975

PLN

Zloty Pollakk

4,5050

RON

Leu Rumen

4,3550

TRY

Lira Turka

2,4718

AUD

Dollaru Awstraljan

1,3182

CAD

Dollaru Kanadiż

1,3736

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

10,4868

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,7347

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,7312

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 518,01

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

10,9350

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

8,5890

HRK

Kuna Kroata

7,5085

IDR

Rupiah Indoneżjan

12 136,50

MYR

Ringgit Malażjan

4,2087

PHP

Peso Filippin

58,391

RUB

Rouble Russu

41,4650

THB

Baht Tajlandiż

41,636

BRL

Real Brażiljan

2,4189

MXN

Peso Messikan

18,3008

INR

Rupi Indjan

69,3080


(1)  Rata applikata għall-operazzjoni l-iktar reċenti mwettqa qabel il-jum indikat. Fil-każ ta' sejħa għall-offerti b'rata varjabbli, ir-rata tal-interessi hija r-rata marġinali.

(2)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 351/17


TAXXA FUQ IL-VALUR MIŻJUD (VAT)

DEHEB TAL-INVESTIMENT EŻENTAT

Lista ta’ muniti tad-deheb li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-artikolu 344 (1), punt (2) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE (Skema speċjali għad-deheb tal-investiment)

Valida għas-sena 2012

2011/C 351/07

NOTA TA’ SPJEGAZZJONI

(a)

Din il-lista tirrifletti l-kontribuzzjonijiet mibgħuta mill-Istati Membri lill-Kummissjoni fil-limitu ta' żmien stipulat mill-Artikolu 345 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta' Novembru 2006 dwar is-Sistema Komuni ta' Taxxa fuq il-Valur Miżjud.

(b)

Il-muniti inklużi f'din il-lista huma kkunsidrati li jissodisfaw il-kriterji tal-Artikolu 344 u għalhekk se jitqiesu bħala deheb tal-investiment f'dawk l-Istati Membri. Għaldaqstant, il-provvista tagħhom hija eżenti mill-VAT għas-sena kalendarja kollha tal-2012.

(c)

L-eżenzjoni se tapplika għall-ħarġiet kollha tal-muniti elenkati f’din il-lista, ħlief għall-ħarġiet ta’ muniti li l-purità tagħhom tkun fina inqas minn 900 minn kull elf.

(d)

Madankollu, jekk munita ma tidhirx f'din il-lista, il-provvista tagħha xorta waħda se tkun eżenti sakemm il-munita tkun tissodisfa l-kriterji għall-eżenzjoni stipulati fid-Direttiva dwar il-VAT.

(e)

Il-lista hija f’ordni alfabetiku, skont l-ismijiet tal-pajjiżi u d-denominazzjonijiet tal-muniti. L-elenkar tal-muniti li jinsabu fl-istess kategorija jsir skont il-valur tal-valuta, miż-żgħir għall-kbir.

(f)

Fil-lista, id-denominazzjoni tal-muniti tirrifletti l-valuta indikata fuq il-muniti. Madankollu, fejn il-valuta mhijiex indikata b'kitba rumana fuq il-muniti, id-denominazzjoni tagħha hija mniżżla fil-parenteżi fil-lista, meta dan ikun possibbli.

PAJJIŻ TAL-ĦRUĠ

MUNITI

L-AFGANISTAN

(20 AFGHANI)

10 000 AFGHANI

(1/2 AMANI)

(1 AMANI)

(2 AMANI)

(4 GRAMS)

(8 GRAMS)

1 TILLA

2 TILLAS

L-ALBANIJA

20 LEKE

50 LEKE

100 LEKE

200 LEKE

500 LEKE

L-ALDERNEY

5 POUNDS

25 POUNDS

1 000 POUNDS

ANDORRA

50 DINERS

100 DINERS

250 DINERS

1 SOVEREIGN

ANGWILLA

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

100 DOLLARS

L-ARĠENTINA

1 ARGENTINO

ARUBA

10 FLORIN

25 FLORIN

L-AWSTRALJA

5 DOLLARS

15 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

1 000 DOLLARS

2 500 DOLLARS

3 000 DOLLARS

10 000 DOLLARS

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

L-AWSTRIJA

10 CORONA (= 10 KRONEN)

100 CORONA (= 100 KRONEN)

1 DUCAT

(4 DUCATS)

10 EURO

25 EURO

50 EURO

100 EURO

4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN)

8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN)

25 SCHILLING

100 SCHILLING

200 SCHILLING

200 SHILLING/10 EURO

500 SCHILLING

1 000 SCHILLING

2 000 SCHILLING

IL-BAĦAMAS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

2 500 DOLLARS

IL-BELĠJU

10 ECU

20 ECU

25 ECU

50 ECU

100 ECU

50 EURO GOLD

100 EURO

10 FRANCS

20 FRANCS

5 000 FRANCS

IL-BELIŻE

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

IL-BERMUDA

10 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

50 DOLLARS

60 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

IL-BUTAN

1 SERTUM

2 SERTUMS

5 SERTUMS

IL-BOLIVJA

4 000 PESOS BOLIVIANOS

IL-BOTSWANA

5 PULA

150 PULA

10 THEBE

IL-BRAŻIL

300 CRUZEIROS

(4 000 REIS)

(5 000 REIS)

(6 400 REIS)

(10 000 REIS)

(20 000 REIS)

IL-GŻEJJER VERĠNI BRITANNIĊI

100 DOLLARS

IL-BULGARIJA

(1 LEV)

(5 LEVA)

(10 LEVA)

(20 LEVA)

(100 LEVA)

(125 LEVA)

(1 000 LEVA)

(10 000 LEVA)

(20 000 LEVA)

IL-BURUNDI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

IL-KANADA

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

175 DOLLARS

200 DOLLARS

350 DOLLARS

1 SOVEREIGN

IL-GŻEJJER KAJMAN

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

IĊ-ĊAD

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

IĊ-ĊILÌ

2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

IĊ-ĊINA

5/20 YUAN (1/20 oz)

10/50 YUAN (1/10 oz)

25/100 YUAN (1/4 oz)

50/200 YUAN (1/2 oz)

100/500 YUAN (1 oz)

5 (YUAN)

10 (YUAN)

20 (YUAN)

25 (YUAN)

50 (YUAN)

100 (YUAN)

150 (YUAN)

200 (YUAN)

250 (YUAN)

300 (YUAN)

400 (YUAN)

450 (YUAN)

500 (YUAN)

1 000 (YUAN)

IL-KOLOMBJA

1 PESO

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

300 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

1 500 PESOS

2 000 PESOS

15 000 PESOS

IL-KONGO

10 FRANCS

20 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

IL-GŻEJJER COOK

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

IL-KOSTA RIKA

5 COLONES

10 COLONES

20 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

1 500 COLONES

5 000 COLONES

25 000 COLONES

KUBA

4 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

ĊIPRU

50 POUNDS

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

1 000 KORUN (1 000 Kč)

2 000 KORUN (2 000 Kč)

2 500 KORUN (2 500 Kč)

5 000 KORUN (5 000 Kč)

10 000 KORUN (10 000 Kč)

IĊ-ĊEKOSLOVAKKJA

1 DUKÁT

2 DUKÁT

5 DUKÁT

10 DUKÁT

ID-DANIMARKA

10 KRONER

20 KRONER

1 000 KRONER

IR-REPUBBLIKA DOMINIKANA

30 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

250 PESOS

L-EKWADOR

1 CONDOR

10 SUCRES

EL SALVADOR

25 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

250 COLONES

IL-GINEA EKWATORJALI

250 PESETAS

500 PESETAS

750 PESETAS

1 000 PESETAS

5 000 PESETAS

L-ETJOPJA

400 BIRR

600 BIRR

10 (DOLLARS)

20 (DOLLARS)

50 (DOLLARS)

100 (DOLLARS)

200 (DOLLARS)

FIĠI

5 DOLLARS

10 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

IL-FINLANDJA

100 EURO

1 000 MARKKAA

2 000 MARKKAA

FRANZA

1/4 EURO

10 EURO

20 EURO

50 EURO

100 EURO

200 EURO

250 EURO

500 EURO

1 000 EURO

5 000 EURO

5 FRANCS

10 FRANCS

20 FRANCS

40 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

500 FRANCS

655,97 FRANCS

IL-GABON

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

1 000 FRANCS

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

IL-GAMBJA

200 DALASIS

500 DALASIS

1 000 DALASIS

IL-ĠERMANJA

1 DM

100 EURO

ĠIBILTÀ

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

2 CROWNS

50 PENCE

1 POUND

5 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1/25 ROYAL

1/10 ROYAL

1/5 ROYAL

1/2 ROYAL

1 ROYAL

IL-GWATEMALA

5 QUETZALES

10 QUETZALES

20 QUETZALES

GUERNSEY

1 POUND

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

IL-GINEA

1 000 FRANCS

2 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

ĦAITI

20 GOURDES

50 GOURDES

100 GOURDES

200 GOURDES

500 GOURDES

1 000 GOURDES

IL-ĦONDURAS

200 LEMPIRAS

500 LEMPIRAS

ĦONG KONG

1 000 DOLLARS

L-UNGERIJA

1 DUKAT

4 FORINT = 10 FRANCS

8 FORINT = 20 FRANCS

50 FORINT

100 FORINT

200 FORINT

500 FORINT

1 000 FORINT

5 000 FORINT

10 000 FORINT

20 000 FORINT

50 000 FORINT

100 000 FORINT

500 000 FORINT

10 KORONA

20 KORONA

100 KORONA

L-ISLANDA

500 KRONUR

10 000 KRONUR

L-INDJA

1 MOHUR

15 RUPEES

1 SOVEREIGN

L-INDONEŻJA

2 000 RUPIAH

5 000 RUPIAH

10 000 RUPIAH

20 000 RUPIAH

25 000 RUPIAH

100 000 RUPIAH

200 000 RUPIAH

L-IRAN

(1/2 AZADI)

(1 AZADI)

(1/4 PAHLAVI)

(1/2 PAHLAVI)

(1 PAHLAVI)

(2 1/2 PAHLAVI)

(5 PAHLAVI)

(10 PAHLAVI)

50 POUND

500 RIALS

750 RIALS

1 000 RIALS

2 000 RIALS

L-IRAQ

(5 DINARS)

(50 DINARS)

(100 DINARS)

L-ISLE OF MAN

1/20 ANGEL

1/10 ANGEL

1/4 ANGEL

1/2 ANGEL

1 ANGEL

5 ANGEL

10 ANGEL

15 ANGEL

20 ANGEL

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

50 PENCE

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

50 POUNDS

(1/2 SOVEREIGN)

(1 SOVEREIGN)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

L-IŻRAEL

20 LIROT

50 LIROT

100 LIROT

200 LIROT

500 LIROT

1 000 LIROT

5 000 LIROT

5 NEW SHEQALIM

10 NEW SHEQALIM

20 NEW SHEQALIM

5 SHEQALIM

10 SHEQALIM

500 SHEQEL

L-ITALJA

20 EURO

50 EURO

IL-CÔTE D'IVOIRE

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

IL-ĠAMAJKA

100 DOLLARS

250 DOLLARS

JERSEY

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

20 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1 SOVEREIGN

IL-ĠORDAN

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

25 DINARS

50 DINARS

60 DINARS

IL-KATANGA

5 FRANCS

IL-KENJA

100 SHILLINGS

250 SHILLINGS

500 SHILLINGS

IL-KIRIBATI

150 DOLLARS

IL-LATVJA

100 LATU

IL-LESOTO

1 LOTI

2 MALOTI

4 MALOTI

10 MALOTI

20 MALOTI

50 MALOTI

100 MALOTI

250 MALOTI

500 MALOTI

IL-LITWANJA

100 LITŲ

500 LITŲ

IL-LUSSEMBURGU

5 EURO

10 EURO

20 EURO

20 FRANCS

40 FRANCS

IL-MAKAW

250 PATACAS

500 PATACAS

1 000 PATACAS

10 000 PATACAS

IL-MALAWI

250 KWACHA

IL-MALASJA

100 RINGGIT

200 RINGGIT

250 RINGGIT

500 RINGGIT

MALI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

MALTA

50 EURO

5 (LIRI)

10 (LIRI)

20 (LIRI)

25 (LIRI)

50 (LIRI)

100 (LIRI)

LM 25

IL-GŻEJJER MARSHALL

20 DOLLARS

50 DOLLARS

200 DOLLARS

Il-MAWRIZJU

100 RUPEES

200 RUPEES

250 RUPEES

500 RUPEES

1 000 RUPEES

IL-MESSIKU

1/20 ONZA

1/10 ONZA

1/4 ONZA

1/2 ONZA

1 ONZA

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

250 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

2 000 PESOS

MONAKO

10 EURO

20 EURO

100 EURO

20 FRANCS

100 FRANCS

200 FRANCS

IL-MONGOLJA

750 (TUGRIK)

1 000 (TUGRIK)

IN-NEPAL

1 ASARPHI

1 000 RUPEES

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

(1 DUKAAT)

(2 DUKAAT)

10 EURO

20 EURO

50 EURO

1 GULDEN

5 GULDEN

10 GULDEN

L-ANTILLI OLANDIŻI

5 GULDEN

10 GULDEN

50 GULDEN

100 GULDEN

300 GULDEN

IN-NEW ZEALAND

5 DOLLARS

10 DOLLARS

150 DOLLARS

1,56 grammes/1/20 ounce

3,11 grammes/1/10 ounce

7,77 grammes/1/4 ounce

15,56 grammes/1/2 ounce

31,1 grammes/1 ounce

IN-NIKARAGWA

50 CORDOBAS

IN-NIĠER

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

IN-NORVEĠJA

1 500 KRONER

L-OMAN

25 BAISA

50 BAISA

100 BAISA

1/4 OMANI RIAL

1/2 OMANI RIAL

OMANI RIAl

5 OMANI RIALS

10 OMANI RIALS

15 OMANI RIALS

20 OMANI RIALS

25 OMANI RIALS

75 OMANI RIALS

IL-PAKISTAN

3 000 RUPEES

IL-PANAMA

100 BALBOAS

500 BALBOAS

IL-PAPWA GINEA ĠDIDA

100 KINA

IL-PERÙ

1/5 LIBRA

1/2 LIBRA

1 LIBRA

5 SOLES

10 SOLES

20 SOLES

50 SOLES

100 SOLES

IL-FILIPPINI

1 000 PISO

1 500 PISO

5 000 PISO

IL-POLONJA

50 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

50 ZŁOTYCH

100 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

100 ZŁOTYCH

(eċċezzjoni: 100 ZŁOTYCH „Beatyfikacja Jana Pawła II 1 V 2011”)

200 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

200 ZŁOTYCH

500 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

IL-PORTUGALL

1 ESCUDO

100 ESCUDOS

200 ESCUDOS

500 ESCUDOS

5 EURO

8 EURO

10 000 REIS

IR-RODESJA

1 POUND

5 POUNDS

10 SHILLINGS

IR-RUSSJA

1 (CHERVONET)

15 (ROUBLES)

25 (ROUBLES)

50 (ROUBLES)

100 (ROUBLES)

200 (ROUBLES)

1 000 (ROUBLES)

10 000 (ROUBLES)

IR-RWANDA

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

SAN MARINO

20 EURO

50 EURO

1 SCUDO

2 SCUDI

5 SCUDI

10 SCUDI

L-ARABJA SAWDIJA

1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND)

IS-SENEGAL

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

250 FRANCS

500 FRANCS

1 000 FRANCS

2 500 FRANCS

IS-SERBJA

10 DINARA

20 DINARA

IS-SEYCHELLES

1 000 RUPEES

1 500 RUPEES

SJERRA LEONE

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

2 500 DOLLARS

1/4 GOLDE

1/2 GOLDE

1 GOLDE

5 GOLDE

10 GOLDE

1 LEONE

SINGAPOR

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

IR-REPUBBLIKA SLOVAKKA

100 EURO

5 000 KORUN (5 000 Kč)

10 000 KORUN (10 000 Kč)

IS-SLOVENJA

100 EURO

5 000 TOLARS

20 000 TOLARS

25 000 TOLARS

IL-GŻEJJER SOLOMON

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

IS-SOMALJA

20 SHILLINGS

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

200 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 500 SHILLINGS

L-AFRIKA T'ISFEL

1/10 KRUGERRAND

1/4 KRUGERRAND

1/2 KRUGERRAND

1 KRUGERRAND

1/10 oz NATURA

1/4 oz NATURA

1/2 oz NATURA

1 oz NATURA

1/2 POND

1 POND

1/10 PROTEA

1 PROTEA

1 RAND

2 RAND

5 RAND

25 RAND

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

IL-KOREA T’ISFEL

2 500 WON

20 000 WON

25 000 WON

30 000 WON

50 000 WON

SPANJA

2 (ESCUDOS)

10 (ESCUDOS)

20 EURO

100 EURO

200 EURO

400 EURO

10 PESETAS

20 PESETAS

25 PESETAS

5 000 PESETAS

10 000 PESETAS

20 000 PESETAS

40 000 PESETAS

80 000 PESETAS

100 (REALES)

IS-SUDAN

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

IS-SURINAM

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 GULDEN

IS-SWAŻILAND

2 EMALANGENI

5 EMALANGENI

10 EMALANGENI

20 EMALANGENI

25 EMALANGENI

50 EMALANGENI

100 EMALAGENI

250 EMALAGENI

1 LILANGENI

L-ISVEZJA

5 KRONOR

10 KRONOR

20 KRONOR

1 000 KRONOR

2 000 KRONOR

L-ISVIZZERA

10 FRANCS

20 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

IS-SIRJA

(1/2 POUND)

(1 POUND)

IT-TANZANIJA

1 500 SHILINGI

2 000 SHILINGI

IT-TAJLANDJA

(150 BAHT)

(300 BAHT)

(400 BAHT)

(600 BAHT)

(800 BAHT)

(1 500 BAHT)

(2 500 BAHT)

(3 000 BAHT)

(4 000 BAHT)

(5 000 BAHT)

(6 000 BAHT)

TONGA

1/2 HAU

1 HAU

5 HAU

1/4 KOULA

1/2 KOULA

1 KOULA

TRISTAN DA CUNHA

2 POUNDS

5 POUNDS

QUARTER SOVEREIGN

HALF SOVEREIGN

SOVEREIGN

IT-TUNEŻIJA

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

20 DINARS

40 DINARS

75 DINARS

10 FRANCS

20 FRANCS

100 FRANCS

5 PIASTRES

IT-TURKIJA

(25 KURUSH) (= 25 PIASTRES)

(50 KURUSH) (= 50 PIASTRES)

(100 KURUSH) (= 100 PIASTRES)

(250 KURUSH) (= 250 PIASTRES)

(500 KURUSH) (= 500 PIASTRES)

1/2 LIRA

1 LIRA

500 LIRA

1 000 LIRA

10 000 LIRA

50 000 LIRA

100 000 LIRA

200 000 LIRA

1 000 000 LIRA

60 000 000 LIRA

IL-GŻEJJER TURKS U KAJKOS

100 CROWNS

TUVALU

50 DOLLARS

L-UGANDA

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 000 SHILLINGS

L-EMIRATI GĦARAB MAGĦQUDA

(500 DIRHAMS)

(750 DIRHAMS)

(1 000 DIRHAMS)

IR-RENJU UNIT

(1/3 GUINEA)

(1/2 GUINEA)

50 PENCE

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

QUARTER SOVEREIGN

(1/2 SOVEREIGN) (= 1/2 POUND)

(1 SOVEREIGN) (= 1 POUND)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

L-URUGWAJ

5 000 NUEVO PESOS

20 000 NUEVO PESOS

5 PESOS

L-ISTATI UNITI TAL-AMERIKA

1 DOLLAR

2,5 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

IL-VATIKAN

20 EURO

50 EURO

10 LIRE GOLD

20 LIRE

100 LIRE GOLD

IL-VENEZWELA

(10 BOLIVARES)

(20 BOLIVARES)

(100 BOLIVARES)

1 000 BOLIVARES

3 000 BOLIVARES

5 000 BOLIVARES

10 000 BOLIVARES

5 VENEZOLANOS

IS-SAMOA TAL-PUNENT

50 TALA

100 TALA

IL-JUGOSLAVJA

20 DINARA

100 DINARA

200 DINARA

500 DINARA

1 000 DINARA

1 500 DINARA

2 000 DINARA

2 500 DINARA

5 000 DINARA

1 DUCAT

4 DUCATS

IŻ-ŻAIRE

100 ZAIRES

IŻ-ŻAMBJA

250 KWACHA


2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 351/32


Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

2011/C 351/08

Skont l-Artikolu 35(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), ittieħdet deċiżjoni biex is-sajd jingħalaq kif deskritt fit-tabella ta' hawn taħt:

Data u ħin tal-għeluq

11.11.2011

Tul ta’ żmien

11.11.2011-31.12.2011

Stat Membru

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Stokk jew Grupp ta' stokkijiet

ANF/07.

Speċi

Petriċa (Lophiidae)

Żona

Iż-żona VII

Tip(i) ta' bastimenti tas-sajd

Numru ta’ referenza

Ħolqa elettronika għad-deċiżjoni tal-Istat Membru:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_mt.htm


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.