ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2011.338.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 338

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 54
18 ta' Novembru 2011


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 338/01

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-makkinarju, u li temenda d-Direttiva 95/16/KE(Pubblikazzjoni ta’ titli u referenzi ta’ standards armonizzati taħt id-direttiva)  ( 1 )

1

2011/C 338/02

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 94/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Marzu 1994 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jikkonċernaw it-tagħmir u sistemi ta' protezzjoni maħsuba għall-użu f'atmosferi potenzjalment esplussivi(Pubblikazzjoni ta’ titli u referenzi ta’ standards armonizzati taħt id-direttiva)  ( 1 )

56

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2011/C 338/03

Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat ( 1 )

65

2011/C 338/04

Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat ( 1 )

67

2011/C 338/05

Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat ( 1 )

72

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

18.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 338/1


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-makkinarju, u li temenda d-Direttiva 95/16/KE

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(Pubblikazzjoni ta’ titli u referenzi ta’ standards armonizzati taħt id-direttiva)

2011/C 338/01

ESO (1)

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat

(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubblikazzjoni fil-ĠU

Referenza ta’ l-istandard li ġie sostitwit

Data tal-waqfa tal- presunzjoni tal-konformità ta’ l-istandard li ġie sostitwit

Nota 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' lifts - Parti 3: Lifts tas-servizz elettriċi u idrawliċi

8.9.2009

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' lifts - Lifts speċjali għat-trasport ta' oġġetti biss - Parti 31: Lifts aċċessibbli li jerfgħu oġġetti biss

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' lifts - Lifts speċjali għat-trasport ta' persuni u oġġetti - Parti 40: Lifts turġien u pjattaformi mżerżqin maħsubin għal persuni b'mobilità ridotta

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' lifts - Lifts speċjali għat-trasport ta' persuni u oġġetti - Parti 41: Pjattaformi vertikali maħsubin biex itellgħu persuni li għandhom problemi ta' mobilità

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Regoli ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u stallazzjoni ta' lifts - Lifts speċjali għat-trasport ta' persuni u oġġetti - Parti 43: Lifts għal krejnijiet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Sigurtà ta' skalaturi u ċineg li jġorru passiġġieri - Parti 1 - Kostruzzjoni u stallazzjoni

26.5.2010

EN 115-1:2008

Nota 2.1

Data skaduta

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Magni għal-lastku u plastik - Magni għall-mudellar b'injettar - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Berners awtomatiċi li jgħaddu l-arja bil-forza ta' fjuwils likwidi

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 267:2009

Nota 2.1

29.2.2012

CEN

EN 280:2001+A2:2009

Pjattaformi mobbli għal xogħol fil-għoli - Kalkoli tad-disinn - Kriterji ta' stabilità - Konstruzzjoni - Sigurtà - Eżamijiet u testijiet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 289:2004+A1:2008

Magni għal-lastku u plastik - Presses - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - L-inqas wesgħat meħtieġa biex wieħed jevita t-tgħaffiġ ta' partijiet tal-ġisem uman

8.9.2009

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A1:2009

Sistemi ta' tkessiħ u pompi tas-sħana - Rekwiżiti ta' sigurtà u ambjentali - Parti 2: Disinn, kostruzzjoni, ittestjar, immarkar u dokumentazzjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Sigurtà ta' magni tal-ippakkjar - Parti 1: Terminoloġija u klassifikazzjoni ta' magni ta' ppakkjar u tagħmir assoċjat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Sigurtà ta' magni ta' l-ippakkjar - Parti 3: Magni li jsawwru, jimlew u jissiġillaw

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Sigurtà ta' magni ta' l-ippakkjar - Parti 5: Magna li jsorru

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2006+A1:2009

Sigurtà ta' magni ta' l-ippakkjar - Parti 6: Magni li jqartsu l-palits

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Sigurtà ta' magni ta' l-ippakkjar - Parti 7: Magni li jippakkjaw fi gruppi u magni li jippakkjaw fi stadji sekondarji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Sigurtà ta' magni ta' l-ippakkjar - Parti 8: Magni li jorbtu l-ippakkjar biċ-ċineg

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Sigurtà ta' magni tal-ippakkjar - Parti 9: Metodi għall-kejl ta' ħsejjes ta' magni tal-ippakkjar, linji ta' ppakkjar u tagħmir assoċjat, grad ta' eżattezza 2 u 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 422:2009

Magni għal-lastku u plastik - Sigurtà - Magni għall-immudellar bl-infiħ intenzjonati għall-produzzjoni ta' oġġetti moħfija - Rekwiżiti għad-disinn u kostruzzjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Miksers ta' l-għaġina - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Mikxers bi driegħ f'pożizzjoni barra miċ-ċentru - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A1:2009

Gafef - Sigurtà - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Gafef - Sigurtà - Parti 2: Rekwiżiti għal trakters li jċaqalqu ġebel eċċ.

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Gafef - Sigurtà - Parti 3: Rekwiżiti għal magni tat-tagħbija

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Gafef - Sigurtà - Parti 6: Rekwiżiti għal trakkijiet b'kaxxa li tarmi l-materjal

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Gafef - Sigurtà - Parti 7: Rekwiżiti for makkinarju li jobrox l-art qabel jinbeda x-xogħol fuqha

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Gafef - Sigurtà - Parti 8: Rekwiżiti għal makkinarju li jifred materajl skond id-daqs

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Gafef - Sigurtà - Parti 9: Rekwiżiti għal makkinarju li jqiegħed pajpijiet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Gafef - Sigurtà - Parti 10: Rekwiżiti għal makkinarju li jħaffer trinek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Gafef - Sigurtà - Parti 11: Rekwiżiti għal makkinarju li jikkonsolida ħamrija u mili ta' l-art

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Gafef - Sigurtà - Part 12: Rekwiżiti għal skavaturi ta' kejbils

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Makkinarju mobbli użat fil-bini ta' toroq - Sigurtà - Parti 1: Rekwiżiti komuni

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Makkinarju mobbli użat fil-bini ta' toroq - Sigurtà - Parti 2: Rekwiżiti speċifiċi għal magni li jaqilgħu t-toroq

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Makkinarju mobbli użat fil-bini ta' toroq - Sigurtà - Parti 3: Rekwiżiti speċifiċi għal magni li jistabbilizzaw il-ħamrija u magni ta' riċiklaġġ

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Makkinarju mobbli użat fil-bini ta' toroq - Sigurtà - Parti 4: Rekwiżiti speċifiċi għal magni li jikkonsolidaw il-konkrit

20.7.2011

EN 500-4:2006+A1:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(31.8.2011)

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Makkinarju mobbli użat fil-bini ta' toroq - Sigurtà - Parti 6: Rekwiżiti speċjali għal magni li jirfinaw wiċċ it-toroq

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Tagħmir ta' ħżin u tisjib li jiddependi minn binarji - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Qisien tal-ġisem uman - Parti 1: Prinċipji għad-determinazzjoni tad-dimensjonijiet meħtieġa għal daħliet biex ġisem sħiħ ikollu aċċess f'makkinarju

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Qisien tal-ġisem uman - Parti 2: Prinċipji għad-determinazzjoni tad-dimensjonijiet meħtieġa għal daħliet ta' aċċess

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Qisien tal-ġisem uman - Parti 3: Data atropometrika

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Apparati kkontrollati b'żewġ idejn - Aspetti funzjonali - Prinċipji għad-disinn

8.9.2009

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Magni agrikoli u tal-foresterija - Sigurtà ta' għodod li jqattgħu z-zkuk - Parti 1: Għodod li jaqsmu l-kunjardi

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Magni agrikoli u tal-foresterija - Sigurtà ta' għodod li jqattgħu z-zkuk - Parti 2: Għodda li taqsam il-viti

18.12.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Prinċipji ta' disinn ergonomiku - Parti 1: Terminoloġija u prinċipji ġenerali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Prinċipji ta' disinn ergonomiku - Parti 2: Interazzjoni bejn id-disinn ta' makkinarju u x-xogħol li jrid isir

8.9.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Tagħmir u sistemi ta' tqandil kontinwu ta' materjali - Sigurtà and EMC Rekwiżiti for the equipment for the storage of bulk materials in silos, bunkers, bins and hoppers

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Tagħmir u sistemi ta' tqandil kontinwu ta' materjali - Sigurtà u Rekwiżiti EMC għal tagħmir għat-tqandil mekkaniku ta' mases ta' materjal minbarra ċineg fissi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Tagħmir u sistemi ta' tqandil kontinwu ta' materjali - Sigurtà u Rekwiżiti EMC għal tagħmir għat-tqandil mekkaniku ta' tagħbijiet waħda waħda

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Tagħmir u sistemi ta' tqandil kontinwu ta' materjali - Sigurtà u Rekwiżiti EMC għal ċineg fissi li jittrasportaw massa materjal

8.4.2011

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Riduzzjoni ta' riskji għas-saħħa minn sustanzi perikolużi mxerrdin minn makkinarju - Parti 1: Prinċipji u speċifikazzjonijiet għal manifatturi ta' makkinarju

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Riduzzjoni ta' riskji għas-saħħa minn sustanzi perikolużi mxerrdin minn makkinarju - Parti 2: Metodoloġija li twassal għal proċeduri ta' verifika

8.9.2009

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Berners awtomatiċi li jgħaddi minnhom kurrent sfurzat għal fjuwils gassużi

8.9.2009

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:1994+A1:2009

Magni agrikoli - Magni li jifirxu d-demel fuq il-ħamrija - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Għodod tal-magni - Preses mekkaniċi - Sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A2:2011

Għodod tal-magni - Sigurtà - Preses idrawliċi

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 693:2001+A1:2009

Nota 2.1

31.3.2012

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Magni agrikoli - Magni li jgħabbu, jħalltu u/jew iqattgħu bċejjeċ u jiddistribwixxu għalf tal-ħaxix - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Magni agrikoli - Magni li jaqtgħu t-truf ta' rimji tad-dwieli - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Magni agrikoli - Tankers għal demel likwidu - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Magni agrikoli u tal-foresterija - Trakters ikkontrollati bis-saqajn li għandhom immuntati magħhom magni li jqallbu l-ħamrija, mgħażaq motorizzati, mgħażaq motorizzati misjuqin bi stering - Sigurtà

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(31.12.2010)

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju għall-immudellar u tiswir ta' forom f'funderija u tagħmir assoċjat ma' l-impjant

20.10.2010

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Tagħmir u sistemi ta' tqandil kontinwu ta' materjali - Rekwiżiti ta' sigurtà għal sistemi u l-komponenti tagħhom għat-tqandil pnewmatiku ta' mases ta' materjal

8.4.2011

 

 

CEN

EN 745:1999+A1:2009

Magni agrikoli - Magni rotatriċi għall-ħsad u għad-dris tal-ħsad - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Tagħmir industrijali li jipproċessa termikament - Parti 1: Rekwiżiti ta' sigurtà komuni għal tagħmir industrijali li jipproċessa termikament

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Tagħmir industrijali li jipproċessa termikament - Parti 2: Rekwiżiti ta' sigurtà għal sistemi ta' kombustjoni u ġarr ta' fjuwil

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Tagħmir industrijali li jipproċessa termikament - Parti 3: Rekwiżiti ta' sigurtà għall-ġenerazzjoni u użu ta' gassijiet atmosferiċi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Tagħmir tal-ġonna - Magni elettriċi li jitmexxew bl-idejn minn wara biex jittrimmjaw lôns u truf ta' lôns - Sigurtà mekkanika

18.12.2009

 

 

CEN

EN 791:1995+A1:2009

Riggijiet li jħaffru għat-tiftix taż-żejt - Sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-1:2000+A1:2008

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Għodod li jaħdmu bl-elettriku biex jgħaqqdu apparat mekkaniku bla kamin

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-2:2000+A1:2008

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 2: Għodod li jaħdmu b'enerġija biex jaqtgħu u jirbattu pjanċi eċċ.

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-5:2000+A1:2008

Għodod li jaħdmu bl-enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 5: Drills tal-perkussjoni rotarji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-7:2001+A1:2008

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 7: Moli

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-8:2001+A1:2008

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 8: Magni ta' l-ixkatlar u llustrar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-9:2001+A1:2008

Għodod li jaħdmu bl-enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 9: Moli għall-forom

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-10:2000+A1:2008

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 10: Għodod tal-kompressjoni li jaħdmu b'enerġija

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-11:2000+A1:2008

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 11: Imqassijiet u xfafar li jaqtgħu trufijiet korrugati ta' l-azzar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-12:2000+A1:2008

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 12: Srieraq żgħar ċirkolari, srieraq żgħar li jixxollaw u jmorru 'l quddiem u lura

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 13: Għodod li jgħaqqdu materjali ma' xulxin

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Pompi u tagħmir ta' pompi għal likwidi - Rekwiżiti ta' sigurtà komuni

18.12.2009

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 815:1996+A2:2008

Sigurtà ta' magni bla rpar li jħaffru mini u magni li jħaffru xaftijiet fil-ġebel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Katina qasira għar-rfigħ - Sigurtà - Parti 1: Kondizzjonijiet ġenerali ta' aċċettazzjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Katina qasira għar-rfigħ - Sigurtà - Parti 2: Katina ta' tolleranza medja għal bragi tal-ktajjen - Grad 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Katina qasira għar-rfigħ - Sigurtà - Parti 3: Katina ta' tolleranza medja għal bragi tal-ktajjen - Grad 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Katina qasira għar-rfigħ - Sigurtà - Parti 4: Bragi tal-ktajjen - Grad 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Katina qasira għar-rfigħ - Sigurtà - Parti 5: Bragi tal-ktajjen - Grad 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Katina qasira għar-rfigħ - Sigurtà - Parti 6: Bragi tal-ktajjen - Speċifikazzjoni għal informazzjoni għall-użu u manutenzjoni li trid tingħata mill-manifattur

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Katina qasira għar-rfigħ - Sigurtà - Parti 7: Katina tar-rfigħ ta' tolleranza fina, Grad T (Tipi T, DAT u DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 836:1997+A4:2011

Tagħmir tal-ġonna - Magni għall-qtugħ tal-ħaxix f'lôn - Sigurtà

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Sinjali ta' periklu għall-għajnejn - Rekwiżiti ġenerali, disinn u ttestjar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni għall-immudellar minn naħa waħda b'għodda rotatriċi - Parti 1: Magni ta' mmudellar fl-injam b'pern wieħed vertikali

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-2:2007+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni għall-immudellar minn naħa waħda b'għodda rotatriċi - Parti 2: Magni għall-irrawtjar ta' l-injam b'pern wieħed li jintemgħu bl-idejn jew b'sistema integrata

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-3:2007+A2:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni għall-immudellar minn naħa waħda b'għodda rotatriċi - Parti 3: Magni li jtaqqbu u magni li jirrawtjaw, b'kontroll numeriku komputerizzat (NC)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 859:2007+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni jintemgħu bl-idejn li jinċanaw superfiċje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 860:2007+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jinċanaw ħxuna fuq naħa waħda biss

18.12.2009

 

 

CEN

EN 861:2007+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jinċanaw skond qisien mogħtija

18.12.2009

 

 

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal tagħmir ta' pressjoni li jfondi l-metall

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ergonomiċi għad-disinn ta' wirjiet u tagħmir li jazzjona kontrolli - Parti 1: Prinċipji ġenerali għal interazzjoni umana ma' wirjiet u tagħmir li jazzjona kontrolli

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ergonomiċi għad-disinn ta' wirjiet u tagħmir li jazzjona kontrolli - Parti 2: Wirjiet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ergonomiċi għad-disinn ta' wirjiet u tagħmir li jazzjona kontrolli - Parti 3: Tagħmir li jazzjona kontrolli

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ergonomiċi għad-disinn ta' wirjiet u tagħmir li jazzjona kontrolli - Parti 4: Lokazzjoni u arranġament ta' wirjiet u tagħmir li jazzjona kontrolli

20.10.2010

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Magni agrikoli u tal-foresterija - Magni bi rkiekel għat-tkebbib tal-manek għall-irrigazzjoni - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Magni agrikoli u tal-foresterija - Magni għall-irrigazzjoni li jimxu ċentralment jew lateralment - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, ġilda u oġġetti magħmulin minn materjal imitazzjoni tal-ġilda - Magni ta' llixxar, għerik, illustrar u ttrimmjar - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn - Magni li jagħtu forma lil xedd is-saqajn - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaħdmu l-injam ta' natura kombinata

18.12.2009

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Protezzjoni - Rekwiżiti ġenerali għad-disinn u kostruzzjoni ta' mezzi ta' protezzjoni fissi u mobbli

8.9.2009

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Magni li jikkunzaw - Magni li jirrumblaw f'żewġ direzzjonijiet - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.4.2011

 

 

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Sistema ta' sinjali ta' periklu għas-smigħ u l-għajnejn u sinjali ta' informazzjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 996:1995+A3:2009

Tagħmir li jtella' materjal fuq ieħor - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Operat fiżiku uman - Parti 1: Termini u definizzjonijiet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Operat fiżiku uman - Parti 2: Tqandil manwali ta' makkinarju u partijiet komponenti ta' makkinarju

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Operat fiżiku uman - Parti 3: Limiti ta' qawwa rrikkmandati għat-tħaddim ta' makkinarju

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Operat fiżiku uman - Parti 4: Evalwazzjoni ta' qagħdiet u ċaqliq waqt ix-xogħol f'relazzjoni ma' makkinarju

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni ta' l-istampar u ta' konverżjoni ta' karta għal użijiet diversi - Parti 1: Rekwiżiti ta' sigurtà

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni ta' l-istampar u ta' konverżjoni ta' karta għal użijiet diversi - Parti 2: Magni ta' l-istampar u verniċjar inkluż makkinarju ta' qabel l-istampar

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni ta' l-istampar u ta' konverżjoni ta' karta għal użijiet diversi - Parti 3: Magni għall-qtugħ tal-karta

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni ta' l-istampar u ta' konverżjoni ta' karta għal użijiet diversi - Parti 4: Magni għal-legatura, konverżjoni ta' karta għal użijiet diversi u rfinar ta' karta

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Kompressuri u pompi li joħolqu vakwu - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Kompressuri tal-arja

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompressuri u pompi li joħolqu vakwu - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 2: Pompi li joħolqu vakwu

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Pompi għat-tifi tan-nar - Pompi ċentrofugali għat-tifi tan-nar li għandhom kaps - Parti 1: Klassifikazzjoni - Rekwiżiti ġenerali u ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Pompi għat-tifi tan-nar - Pompi ċentrofugali għat-tifi tan-nar li għandhom kaps - Parti 2: Verifika ta' rekwiżiti ġenerali u ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Vibrazzjoni mekkanika - Ittestjar ta' makkinarju li jista' jinġarr li jiddetermina l-valur ta' emissjoni vibrattiva

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 1: Rekwiżiti ta' sigurtà

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 2: Drums li jneħħu l-qoxra

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:1999+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 3: Magni li jagħmlu rombli tal-karta f'daqsijiet speċifikati u magni li jipproduċu karta magħmula minn aktar minn folja waħda

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 4: Magni li jagħmlu l-polpa għall-karta u faċilitajiet biex jitgħabbew

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 5: Magni li jipproduċu rormbli tal-karta

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 6: Kalendars

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 7: Kabinets

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 13: Magni li jaqtgħu l-wajer li jkun jorbot ir-rombli u initajiet tal-karta

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 14: Magna li taqta' rombli tal-karta

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni li jagħmlu l-karta u magni li jirfinaw il-karta - Parti 22: Magni li jitħnu bċejjeċ ta' l-injam f’biċċiet zgħar.

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Prevenzjoni li magna tibda taħdem bla mistennija

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1088:1995+A2:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Apparati li jingastaw f'xulxin assoċjati ma' mezzi ta' protezzjoni - Prinċipji għad-disinn u għażla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni tal-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li jtiru fl-arja - Parti 1: Għażla ta' metodi ta' ttestjar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li jtiru fl-arja - Parti 2: Metodu ta' ttraċċjar bil-gass għall-kejl tar-rata ta' emissjoni ta' niġġies partikolari

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li jtiru fl-arja - Parti 3: Metodu ta' ttestjar fuq bank għall-kejl tar-rata ta' emissjoni ta' niġġies partikolari

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li jtiru fl-arja - Parti 4: Kejl ta' l-effiċjenza ta' sistema li tirreġistra l-kwantità ta' egżost mitfugħ - Metodu ta' ttraċċjar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li jtiru fl-arja - Parti 6: Effiċjenza ta' separazzjoni ta' mass permezz ta' żbokk bla kanal

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li jtiru fl-arja - Parti 7: Effiċjenza ta' separazzjoni ta' mass permezz ta' żbokk b'kanal

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li jtiru fl-arja - Parti 8: Parametru ta' konċentrazzjoni ta' sustanza niġġiesa, metodu ta' ttestjar fuq bank

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li jtiru fl-arja - Parti 9: Parametru ta' konċentrazzjoni ta' sustanza niġġiesa, metodu ta' ttestjar f'kamra

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Evalwazzjoni ta' l-emissjoni ta' sustanzi perikolużi li jtiru fl-arja - Parti 11: Indiċi ta' dekontaminazzjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Magni għal-lastku u plastik - Magni ta' estrużjoni u linji ta' estrużjoni - Parti 3: Rekwiżiti ta' sigurtà għal apparat li jiġbed il-plastik likwidu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Atmosferi splussivi - Prevenzjoni ta' u protezzjoni minn splużjoni - Parti 1: Kunċetti bażiċi u metodoloġija

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 1127-1:2007

Nota 2.1

31.7.2014

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Atmosferi splussivi - Prevenzjoni ta' u protezzjoni minn splużjoni - Parti 2: Kunċetti bażiċi u metodoloġija għat-tħaffir f'minjieri

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Rekwiżiti elettriċi - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali għal trakkijiet li jaħdmu bil-batterija

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Rekwiżiti elettriċi - Parti 2: Rekwiżiti ġenerali ta' trakkijiet motorizzati b'magna li taħdem b'kombustjoni interna

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Rekwiżiti elettriċi - Parti 3: Rekwiżiti speċifiċi għas-sistemi ta' trasmissjoni ta' enerġija elettrika ta' trakkijiet motorizzati b'magna li taħdem b'kombustjoni interna

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni tal-minċotti - Parti 1: Magni li jdaħħlu minċott f'operazzjoni waħda u li għandhom mejda mobbli

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni tal-minċotti - Parti 2: Magni li jimminċottjaw u/jew jaqgħu profili minn żewġ naħat u li jintemgħu bi trasmissjoni fuq katina jew ktajjen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni tal-minċotti - Parti 3: Magni li jimminċottjaw b'superfiċje mobbli għall-qtugħ ta' injam strutturali u li jintemgħu bl-idejn

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni tal-minċotti - Parti 4: Magni li jirbattu t-truf u li jintemgħu bi trasmissjoni fuq katina/ktajjen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni tal-minċotti - Parti 5: Magni li jaqtgħu profil fuq naħa waħda b'superfiċje fissa u li jintemgħu b'sistema rombli jew ktajjen

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Makkinarju tal-fonderiji - Rekwiżiti ta' sigurtà għal kuċċaruni, tagħmir li jferragħ, magni ċentrifugi li jdewwbu l-metall, magni li jdewwbu l-metall bi proċewss kontinwu u semi-kontinwu

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Makkinarju tal-fonderiji - Rekwiżiti ta' sigurtà għal tagħmir li jibblasjta u jobrox

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Kowd tat-test tal-ħsejjes għal magni u tagħmir tal-funderiji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Vibrazzjoni u skossi mekkaniċi - Iżolazzjoni ta' vibrazzjoni ta' makkinarju - Informazzjoni għall-applikazzjoni ta' iżolazzjoni tas-sors

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Magni agrikoli - Makkinarju stazzjonarju li jħott fi mħażen għal imħażen tondi - Sigurtà

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009

Pjattaformi li jitilgħu għal-livell ta' superfiċje - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Magni għal-lastku u plastik - Magni b'żewġ rombli għall-ipproċessar tal-lastku jew plastik - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Bragi tad-drapp - Sigurtà - Parti 1: Bragi ċatti minsuġin u mxebbkin, magħmulin minn fibri maħdumin bl-idejn, użati għal skopijiet ġenerali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Bragi tad-drapp - Sigurtà - Parti 2: Bragi ċirkulari, magħmulin minn fibri maħdumin bl-idejn, użati għal skopijiet ġenerali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Bragi tad-drapp - Sigurtà - Parti 4: Bragi għall-irfigħ għal servizz ġenerali magħmulin minn ħbula tal-fibra naturali jew maħduma bl-idejn

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010

Lifts għal vetturi

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008

Nota 2.1

Data skaduta

(4.8.2011)

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Ġakkijiet mobbli jew li jistgħu jitressqu 'l hinn u 'l hawn u tagħmir ta' rfigħ assoċjat magħhom

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Pjattaformi għar-rfigħ - Pjattaformi għal xogħol ta' tlugħ ma' arbli

18.12.2009

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Twissija: Din il-pubblikazzjoni ma tikkonċernax il-paragrafu 5.3.2.4, l-aħħar subparagrafu ta' 7.1.2.12, it-tabella 8 u l-figura 9 ta' l-istandard EN 1495:1997, li fir-rigward tiegħu ma tagħti l-ebda preżunzjoni ta' konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/42/KE.

CEN

EN 1501-1:2011

Vetturi għall-ġbir tal-iskart - Rekwiżiti ġenerali u rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Vetturi għall-ġbir tal-iskart li jitgħabbew minn wara

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 1501-1:1998+A2:2009

Nota 2.1

29.2.2012

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Vetturi għall-ġbir ta' l-iskart u apparati għar-rfigħ assoċjati magħhom - Rekwiżiti ġenerali u rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 2: Vetturi għall-ġbir ta' l-iskart li jitgħabbew mill-ġenb

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Vetturi għall-ġbir ta' l-iskart u apparati għar-rfigħ assoċjati magħhom - Rekwiżiti ġenerali u rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 3: Vetturi għall-ġbir ta' l-iskart li jgħabbu minn quddiem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Vetturi għall-ġbir ta' l-iskart u apparati għar-rfigħ assoċjati magħhom - Rekwiżiti ġenerali u rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 4: Kowd għall-ittestjar tal-ħoss f''vetturi li jiġbru l-iskart

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-5:2011

Vetturi għall-ġbir tal-iskart - Rekwiżiti ġenerali u rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 5: Tagħmir tar-rfigħ għal vetturi għall-ġbir tal-iskart

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 1501-1:1998+A2:2009

Nota 2.1

29.2.2012

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Rekwiżiti addizzjonali għal funzjonijiet awtomatiċi fuq trakkijiet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2009

Apparati li jnixxfu u fran, li fihom joħorġu sustanzi li jistgħu jaqbdu - Rekwiżiti ta' sigurtà

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Tagħmir industrijali li jipproċessa termikament - Kodiċi ta' ttesjar bil-ħoss għal tagħmir industrijali li jipproċessa termikament inkluż tagħmir ta' mmaniġġjar anċillari tiegħu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Sigurtà ta' għodod tal-magni - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' ċokkijiet li jżommu x-xogħol sod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1570:1998+A2:2009

Rekwiżiti ta' sigurtà għal imwejjed li jgħollu

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Magni għal-lastku u plastik - Magni ta' mudellar bi proċess reattiv - Parti 1: Rekwiżiti ta' sigurtà għal unitajiet li jkejjlu u jħalltu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Kunċetti bażiċi - Parti 2: Rekwiżiti iġjeniċi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Fran bi xkafef li jduru - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Makkinarju li jaqta' għaġina u ikel magħmul mill-għaġina skond il-qjies - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Komponenti għal bragi - Sigurtà - Parti 1: Komponenti ta' l-azzar mikwi, Grad 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Komponenti għal bragi - Sigurtà - Parti 2: Ganċijiet għar-rfigħ li jingħalqu b'lukkett magħmulin minn azzar mikwi, Grad 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Komponenti għal bragi - Sigurtà - Parti 3: Lukketti li jingħalqu waħedhom magħmulin minn azzar mikwi - Grad 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Komponenti għal bragi - Sigurtà - Parti 4: Ħoloq, Grad 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Komponenti għal bragi - Sigurtà - Parti 5: Ganċijiet għar-rfigħ li jingħalqu b'lukkett magħmulin minn azzar mikwi - Grad 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Komponenti għal bragi - Sigurtà - Parti 6: Ħoloq - Grad 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni għat-tqattigħ tal-ħaxix - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Magni li joperaw b'sistema ta' kombustjoni interna li jaħdmu b'moviment alternat - Sigurtà - Parti 1: Magni li jitqabbdu bil-kompressjoni

20.7.2011

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Tagħmir u komponenti maħsubin biex jintużaw f'atmosferi potenzjalment esplussivi f'minjieri taħt l-art

8.9.2009

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Operazzjonijiet f'atmosferi potenzjalment esplussivi - Użu fejn hemm gass li jista' jaqbad, fwar, ċpar u trab

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Lifts fuq wara - Lifts pjattaforma għal immuntar fuq vetturi bir-roti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Lifts fuq wara għal merkanzija

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Lifts fuq wara - Lifts pjattaforma għal immuntar fuq vetturi bir-roti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 2: Lifts fuq wara għal passiġġieri

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1760-1:1997+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Apparati protettivi sensittivi għall-pressjoni - Parti 1: Prinċipji ġenerali għad-disinn u ttestjar ta' twapet sensittivi għall-pressjoni u artijiet sensittivi għall-pressjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-2:2001+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Apparati protettivi sensittivi għall-pressjoni - Parti 2: Prinċipji ġenerali għad-disinn u ttestjar ta' trufijiet sensittivi għall-pressjoni u żbarri sensittivi għall-pressjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-3:2004+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Apparati protettivi sensittivi għall-pressjoni - Parti 3: Prinċipji ġenerali għad-disinn u ttestjar ta' bampers, pjanċi, wajers u apparati simili

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Pjattaformi idrawliċi (HPs) għat-tifi tan-nar u servizzi ta' salvataġġ - Rekwiżiti ta' sigurtà u ttestjar

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Makkinarju għal minjieri taħt l-art - Rekwiżiti ta' sigurtà għal irfid tas-soqfa li jaħdem bil-ħajdrolik - Parti 1: Tagħmir ta' rfif u rekwiżiti ġenerali

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Makkinarju għal minjieri taħt l-art - Rekwiżiti ta' sigurtà għal irfid tas-soqfa li jaħdem bil-ħajdrolik - Parti 2: Saqajn u pistuni għar-rfid li jaħdmu bl-enerġija

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Makkinarju għal minjieri taħt l-art - Rekwiżiti ta' sigurtà għal irfid tas-soqfa li jaħdem bil-ħajdrolik - Parti 3: Sistemi ta' kontroll idrawliċi

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807:1999+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni tal-lupa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Rekwiżiti ta' sigurtà fuq Tagħmir ta' Aċċess Imdendel - Kalkoli ta' disinn, kriterji ta' stabilità, konstruzzjoni - Testijiet

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Magni li jitfgħu ġettijiet tal-ilma bi pressjoni għolja - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Magni

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Magni li jitfgħu ġett ta' l-ilma bi pressjoni għolja - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 2: Manek, kanen tal-manek u konnetturi

8.9.2009

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Tidwil integrali ta' magni

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1845:2007

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn - Magni għall-immudellar ta' xedd is-saqajn - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009

Vetturi għat-tifi tan-nar u servizzi ta' salvataġġ - Parti 2: Rekwiżiti komuni - Sigurtà u operat

18.12.2009

EN 1846-2:2001+A3:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(28.2.2011)

CEN

EN 1846-3:2002+A1:2008

Vetturi għat-tifi tan-nar u servizzi ta' salvataġġ - Parti 3: Tagħmir installat b'mod permanenti - Sigurtà u operat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Magni agrikoli - Trejlers b'karru li jixxaqleb - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-1:2007+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni b'lupi ċirkolari - Parti 1: Bankijiet tax-xogħol għal lupi ċirkolari (b'wiċċ mobbli jew mhux) u magni li jaqtgħu l-injam skond dimensjonijiet mogħtija u lupi f'siti tal-bini

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni b'lupi ċirkolari - Parti 3: Magni li jaqtgħu injam kontra l-vina u magni li jaqtgħu injam kontra l-vina u jservu wkoll ta' bankijiet tax-xogħol għal lupi ċirkolari

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2001+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni b'lupi ċirkolari - Parti 4: Magni li jaqtgħu l-injam favur il-vina li jkollhom aktar minn serrieq wieħed u jitgħabbew u/jew jinħattu bl-idejn

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-5:2002+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti 5: Bankijiet tax-xogħol b'lupi ċirkolari/magni li jaqtgħu l-injam minn fuq kontra l-vina

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti 6: Magni li jaqtgħu l-injam b'sistema ċirkolari għall-ħatab u magni b'żewġ funzjonijiet li jaqtgħu l-injam b'sistema ċirkolari/bankijiet tax-xogħol b'lupi ċirkolari, li jitgħabbew u/jew jinħattu bl-idejn

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2002+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti 7: Magni b'xafra waħda li jaqtgħu zkuk ta' l-injam b'superfiċje integrata li titma' z-zkuk u titgħabba u/jew tinħatt bl-idejn

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-8:2001+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti 8: Magni li jaqtgħu truf ta' l-injam favur il-vina b'lupa ċirkolari b'xafra waħda u li s-serrieq tagħhom jitmexxa b'elettriku u li jitgħabbew u/jew jinħattu bl-idejn

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-9:2000+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti 9: Magni li jaqtgħu l-injam kontra l-vina b'lupa ċirkolari b'żewġt ixfar li jintemgħu b'mod integrat u jitgħabbew u/jew jinħattu bl-idejn

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-10:2003+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti 10: Magni semi-awtomatiċi u awtomatiċi b'xafra waħda li jaqtgħu minn fuq l-injam kontra l-vina

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-11:2003+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti 11: Magni semi-awtomatiċi u awtomatiċi li jaqtgħu l-injam orizzontalment kontra l-vina b'unità ta' serrieq wieħed (srieraq b'id radjali)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-12:2003+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni li jaqtgħu ċirkolarment - Parti 12: Magni li jaqtgħu l-injam kontra l-vina b'sistema pendolari

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-13:2007+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni b'lupi ċirkolari - Parti 13: Magni ta' l-isserrar ta' panewijiet ta' travi orizzontali

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-14:2007+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni b'lupi ċirkolari - Parti 14: Magni ta' l-isserrar ta' panewijiet vertikali

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-15:2004+A1:2009

Sigurtà ta' magni ta' l-injam - Magni li jaqtgħu b'lupa ċirkolari - Parti 15: Magni b'aktar minn xafra waħda li jaqtgħu travers b'sistema integrata ta' provvista ta' bċejjeċ għax-xogħol u tagħbija u/jew ħatt bl-idejn

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-16:2005+A1:2009

Sigurtà ta' magni ta' l-injam - Magni li jaqtgħu b'lupa ċirkolari - Parti 16: Magna li taqta' żewġ ingletti għal qtugħ forma ta' V

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-17:2007+A2:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni b'lupa ċirkolari - Part 17: Magni orizzontali li jaqtgħu l-injam u jitħaddmu bl-idejn u li għandhom serrieq wieħed (srieraq bi driegħ radjali li titħaddem bl-idejn)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1889-1:2011

Makkinarju għal minjieri taħt l-art - Magni mobbli li jaħdmu taħt l-art - Sigurtà - Parti 1: Vetturi b'tajers tal-lastiku

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Makkinarju għal minjieri taħt l-art - Magni mobbli li jaħdmu taħt l-art - Sigurtà - Parti 2: Lokomotivi li jimxu fuq binarji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2001+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti ġenerali - Parti 1: Rekwiżiti bażiċi ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti ġenerali - Parti 2: Rekwiżiti ta' stabilità u saħħa, kalkoli u metodi ta' ttestjar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art għall-għajnuna ta' ajruplani - Rekwiżiti ġenerali - Parti 3: Metodi ta' kejl ta' vibrazzjoni u tnaqqis

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Tagħmir ta' appoġġ mill-art lill-ajruplani - Rekwiżiti ġenerali - Parti 4: Metodi ta' kejl ta' ħsejjes u tnaqqis ta' ħsejjes

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:1998+A1:2009

Tagħmir li jatomizza u jisprejja għal materjali li jiżbgħu - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li jqattgħu slajs slajs - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akustika - Kowd tat-test għall-ħsejjes għal kompressuri u pompi li joħolqu vakwu - Metodu ta' inġinerija (Grad 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Gafef - Dimensjonijiet minimi għal aċċess (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2011

Gafef - Sistemi ta' aċċess (ISO 2867:2011)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN ISO 2867:2008

Nota 2.1

31.7.2014

CEN

EN ISO 3164:2008

Gafef - Evalwazzjonijiet tal-laboratorju ta' strutturi protettivi - Speċifikazzjonijiet għall-volum ta' limitazzjoni ta' liwi (ISO 3164:1995)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3266:2010

Viti bl-għajn grad 4 għal skopijiet ta' rfigħ ġenerali (ISO 3266:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Gafef - Dimensjonijiet fiżiċi umani ta' operaturi u l-ispazju minimu fejn joqgħod l-operatur (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Gafef - Strutturi li jipproteġu minn oġġetti li jaqgħu mill-għoli - Testijiet tal-laboratorju u rekwiżiti ta' operat (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2008

Gafef - Sistemi ta' brejkijiet ta' magni b'tajers tal-lastku - Rekwiżiti ta' sistemi u operat u proċeduri għat-testijiet (ISO 3450:1996)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3457:2008

Gafef - Rpari - Definizzjonijiet u Rekwiżiti (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Gafef - Strutturi li jipproteġu milli makkinarju mobbli jinqaleb - Testijiet tal-laboratorju u rekwiżiti ta' operat (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' għejun tal-ħsejjes bl-użu ta' pressjoni akustika - Metodi ta' preċiżjoni għal kmarar li jidwu (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' ħsejjes ta' għejun ta' ħsejjes - Metodu ta' inġinerija għal għejun mobbli żgħar f'oqsma li jidwu - Parti 1: Metodu komparattiv għal kmamar ta' ttestjar b'ħitan ebsin (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' ħsejjes ta' għejun ta' ħsejjes li jużaw pressjoni akustika - Metodu ta' inġinerija għal għejun mobbli żgħar f'oqsma li jidwu - Parti 2: Metodi għal kmamar speċjali għall-ittestjar ta' diwi (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' ħsejjes ta' għejun ta' ħsejjes li jużaw pressjoni akustika - Metodu ta' inġinerija f'qasam li hu essenzjalment ħieles fuq pjan li jirrifletti (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2009

Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' ħsejjes ta' għejun ta' ħsejjes li jużaw pressjoni akustika - Metodi ta' preċiżjoni għal kmamar fejn ma jinstama' ebda eku u kmamar fejn l-eku jinstama' ma' nofs il-kamra biss (ISO 3745:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' ħsejjes ta' għejun ta' ħsejjes li jużaw pressjoni akustika - Metodu ta' perizja bl-użu ta' superfiċje li titkejjel b'mod sħiħ fuq pjan li jirrifletti (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' ħsejjes ta' għejun ta' ħsejjes li jużaw pressjoni akustika - Metodu komparattiv li jintużaw fuq il-post (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-1:2009

Magni agrikoli - Sigurtà - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali (ISO 4254-1:2008)

18.12.2009

 

 

EN ISO 4254-1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Magni agrikoli - Sigurtà - Parti 5: Makni li jqallbu l-ħamrija u jaħdmu bl-enerġija (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Magni agrikoli - Sigurtà - Parti 6: Sprejers u distributuri ta' fertilizzant likwidu (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Magni agrikoli - Sigurtà - Parti 7: Magni tal-ħrit u d-dris, magni li jaħartu l-pjanti biex jagħmlu l-għalf u magni li jiġbru l-qoton (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Magni agrikoli - Sigurtà - Parti 10: Magni u xtiebi rotatorji li jqallbu u jifirxu l-ħaxix biex jinxef (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Magni agrikoli - Sigurtà - Parti 11: Magni li jiġbru tiben, ħuxlief eċċ. u jagħmluhom balal (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010

Enerġija fluwida idrawlika - Regoli ġenerali u rekwiżiti ta' sigurtà għal sistemi u l-komponenti tagħhom (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008

Nota 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4414:2010

Enerġija fluwida pnewmaitka - Regoli ġenerali u rekwiżiti ta' sigurtà għal sistemi u l-komponenti tagħhom (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008

Nota 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustika - Dikjarazzjoni u verifika ta' valuri ta' emissjoni ta' ħsejjes ta' makkinarju u tagħmir (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustika - Determinazzjoni ta' qawwa ta' ħoss irradjata f'tubu minn fannijiet u apparati oħra li jċaqilqu l-arja - Metodu bi dħul f'tubu (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5674:2009

Trakters u makkinarju għal agrikoltura u foresterija - Rpar għal xaftijiet li jiġġeneraw l-enerġija (PTO) - Testijiet għal ħsara minn użu ordinarju u saħħa u kriterji ta' aċċettazzjoni (ISO 5674:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Gafef - Zoni biex il-kontrolli jintlaħqu sewwa (ISO 6682:1986 inkluż Emenda 1:1989)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Gafef - Ċinturini ta' sigurtà u fejn jintrabtu - Rekwiżiti ta' sistemi u operat u testijiet (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Gafef - Evalwazzjonijiet tal-laboratorju ta' vibrazzjoni tas-siġġu ta' l-operatur (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustika - Proċeduti ta' kejl f'laboratorju għal sajlensers bit-tubu u unitajiet ta' terminals ta' l-arja - Telf mad-dħul, ħoss tal-fluss u telf tal-pressjoni totali (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomika - Sinjali ta' periklu f'zoni pubbliċi u fejn qed isir xogħol - Sinjali ta' periklu li jagħmlu ħoss (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni ta' ħasil fix-xott - Parti 1: Rekwiżiti komuni ta' sigurtà (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni ta' ħasil fix-xott - Parti 2: Magni li jużaw perkloroetileneà (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni ta' ħasil fix-xott - Parti 2: Magni li jużaw solventi li jieħdu n-nar malajr (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' ħsejjes li jużaw intensità akustika - Parti 1: Kejl f'punti diskreti (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustika - Determinazzjoni ta' livelli ta' qawwa ta' għejun tal-ħsejjes bl-użu ta' intensità akustika - Parti 3: Metodu ta' preċiżjoni għall-kejl bi skaner (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Makkinarju tat-tessuti - Kowd tat-test għall-ħsejjes - Parti 1: Rekwiżiti komuni (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Makkinarju tat-tessuti - Kowd tat-test għall-ħsejjes - Parti 2: Makkinarju li jipprepara l-għażil tal-ħajt u li jagħżel il-ħajt (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Makkinarju tat-tessuti - Kowd tat-test għall-ħsejjes - Parti 3: Makkinarju għal materjal mhux minsuġ (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Makkinarju tat-tessuti - Kowd tat-test għall-ħsejjes - Parti 4: Makkinarju li jimmanifattura pproċessar ta' ħajt, ċwiemi u ħbula (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Makkinarju tat-tessuti - Kowd tat-test għall-ħsejjes - Parti 5: Makkinarju li jipprepara għall-insiġ u xogħol tas-suf (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Makkinarju tat-tessuti - Kowd tat-test għall-ħsejjes - Parti 6: Makkinarju li jimmanifattura tessuti (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Makkinarju tat-tessuti - Kowd tat-test għall-ħsejjes - Parti 7: Makkinarju li jiżbogħ id-drapp u jagħtih il-finitura (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 10218-1:2011

Robots u tagħmir robotiku - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Robots industrijali (ISO 10218-1:2011)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN ISO 10218-1:2008

Nota 2.1

31.1.2012

CEN

EN ISO 10218-2:2011

Robots għal ambjenti industrijali - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 2: Sistema u integrazzjoni ta' robot industrijali (ISO 10218-2:2011)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju ta' londri industrijali - Parti 1: Rekwiżiti komuni (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju ta' londri industrijali - Parti 2: Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ u magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ kummerċjali (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju ta' londri industrijali - Parti 3: Apparati kummerċjali għall-ħasil u tnixxif tal-ħwejjeġ inklużi magni li jikkomponuhom (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju ta' londri industrijali - Parti 4: Apparat li jnixxef bl-arja (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju ta' londri industrijali - Parti 5: Magni li jgħaddu l-ħwejjeġ, magni li jdaħħlu l-ħwejjeġ għall-mogħdija, u magni li jitwu ħwejjeġ imgħoddija (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju ta' londri industrijali - Parti 6: Preses li jgħaddu u jgħaqqdu (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Mqassijiet tal-idejn li jwittu s-sisien - Sigurtà (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 10821:2005

Magni tal-ħjata industrijali - Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni tal-ħjata, unitajiet u sistemi (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Magni li joperaw b'sistema ta' kombustjoni interna li jaħdmu b'moviment alternat - Tagħmir li jqabbad magna b'dawran ta' manku - Parti 1: Rekwiżiti ta' sigurtà u testijiet (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Magni li joperaw b'sistema ta' kombustjoni interna li jaħdmu b'moviment alternat - Tagħmir li jqabbad magna b'dawran ta' manku - Parti 2: Metodu ta' ttestjar ta' l-angolu li fih il-manku jinqala' waħdu (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Makkinarju għat-tessuti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Rekwiżiti komuni (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Makkinarju għat-tessuti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 2: Magni li jippreparaw għall-għażil u magni ta' l-għażil (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Makkinarju għat-tessuti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 3: Makkinarju għal tessuti mhux minsuġin (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Makkinarju għat-tessuti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 4: Makkinarju għall-ipproċessar tal-ħjut, u għall-manifattura ta' ċwiemi u ħbula (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Makkinarju għat-tessuti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 5: Makkinarju li jipprepara materjal għall-insiġ u niting (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Makkinarju għat-tessuti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 6: Makkinarju għall-manifattura ta' tessut (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Makkinarju għat-tessuti - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 7: Makkinarju għall-għoti taż-żebgħa bil-kulur u finitura (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Data skaduta

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11145:2008

Ottika u strumenti ottiċi - Lejsers u tagħmir relatat mal-lejser - Vokabularju u simboli (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11148-3:2010

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 3: Drills u tappers (ISO 11148-3:2010)

8.4.2011

EN 792-3:2000+A1:2008

Nota 2.1

Data skaduta

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-4:2010

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 4: Għodod perkussivi mhux rotatorji li joperaw bl-elettriku. (ISO 11148-4:2010)

8.4.2011

EN 792-4:2000+A1:2008

Nota 2.1

Data skaduta

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-6:2010

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 6: Għodod li jaħdmu bl-elettriku biex jgħaqqdu apparat li jgħaqqad b'kamin (ISO 11148-6:2010)

8.4.2011

EN 792-6:2000+A1:2008

Nota 2.1

Data skaduta

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11161:2007

Sigurtà ta' makkinarju - Sistemi ta' manifattura integrati - Rekwiżiti bażiċi (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Nota 3

Data skaduta

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2009

Akustika - Ħoss magħmul minn makkinarju u tagħmir - Linji-gwida għall-użu ta' standards bażiċi għad-determinazzjoni ta' livelli ta' pressjoni ta' emissjoni ta' ħsejjes f'post fuq il-lant tax-xogħol u f'pożizzjonijiet oħra speċifikati (ISO 11200:1995 inkluż Cor 1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustika - Ħoss magħmul minn makkinarju u tagħmir - Kejl ta' livelli ta' emissjoni ta' pressjoni ta' ħoss fuq il-post tal-lant tax-xogħol u f'pożizzjonijiet oħra speċifikati f'qasam essenzjalment ħieles fuq pjan li jirrifletti b'korrezzjonijiet ambjentali negliġibbli (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustika - Ħoss magħmul minn makkinarju u tagħmir - Kejl ta' livelli ta' pressjoni ta' emissjoni ta' ħsejjes f'post fuq il-lant tax-xogħol u f'pożizzjonijiet oħra speċifikati bl-applikazzjoni ta' korrezzjonijiet ambjentali approssimattivi (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustika - Ħoss magħmul minn makkinarju u tagħmir - Determinazzjoni ta' livelli ta' pressjoni ta' emissjoni ta' ħsejjes f'post fuq il-lant tax-xogħol u f'pożizzjonijiet oħra speċifikati mil-livell tal-qawwa tal-ħsejjes (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustika - Ħoss magħmul minn makkinarju u tagħmir - Kejl ta' livelli ta' pressjoni ta' emissjoni ta' ħsejjes f'post fuq il-lant tax-xogħol u f'pożizzjonijiet oħra speċifikati b'applikazjoni korrezzjonijiet ambjentali (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustika - Ħoss magħmul minn makkinarju u tagħmir - Metodu ta' inġinerija għad-determinazzjoni ta' livelli ta' emissjoni ta' pressjoni ta' ħoss fuq il-post tal-lant tax-xogħol u f'pożizzjonijiet oħra speċifikati bl-użu ta' intensità tal-ħoss (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11252:2008

Lejsers u tagħmir relatat mal-lejser - Apparat li jopera bil-lejser - Rekwiżiti minimi għal dokumentazzjoni (ISO 11252:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustika - Determinazzjoni ta' operat ta' iżolazzjoni ta' ħsejjes f'postijiet magħluqin - Parti 1: Kejl f'kondizzjonijiet ta' laboratorju (għal skopijiet ta' dikjarazzjoni) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustika - Determinazzjoni ta' operat ta' iżolazzjoni ta' ħsejjes f'postijiet magħluqin - Parti 2: Kejl fuq il-post (għal skopijiet ta' aċċettazzjoni u verifika) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Makkinarju li jipproċessa bil-lejser - Parti 1: Rekwiżiti ta' sigurtà (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Makkinarju li jipproċessa bil-lejser - Parti 2: Rekwiżiti ta' sigurtà għal apparati ta' proċessar tal-laser li jinżammu fl-idejn (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Ottika u strumenti ottiċi - Lejsers u tagħmir relatat mal-lejser - Metodi ta' ttestjar għal enerġija b'raġġ lejser, enerġija u karatteristiċi temporali (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2008

Makkinarju għal foresterija - Rekwiżiti ta' sigurtà u ttestjar għal imqassijiet taż-żabra motorizzati mmuntati fuq lasti - Parti 1: Unitajiet li għandhom magħhom magna li taħdem b'kombustjoni integrali (ISO 11680-1:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-2:2008

Makkinarju għal foresterija - Rekwiżiti ta' sigurtà u ttestjar għal imqassijiet taż-żabra motorizzati mmuntati fuq lasti - Parti 2: Unitajiet biex jintużaw ma' għajn ta' enerġija miżmum f'pakk (ISO 11680-2:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-1:2008

Makkinarju għall-foresterija - Lupa li tista' tinġarr - Rekwiżiti ta' sigurtà u ttestjar - Parti 1: Lupi għall-kura fil-foresti (ISO 11681-1:2004, inkluż Amd 1:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-2:2008

Makkinarju għall-foresterija - Lupi li jistgħu jinġarru - Rekwiżiti ta' sigurtà u ttestjar - Parti 2: Lupi għall-kura fil-foresti - (ISO 11681-2:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustika - Prattika rrikkandata għad-disinn ta' makkinarju u tagħmir li jagħmel ħoss baxx - Parti 1: Ippjanar (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustika - Kejl ta' telf ta' ħoss mad-dħul f'sajlensers b'tubu mingħajr kurrent ta' arja - Metodu ta' perizja fil-laboratorju (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11806:2008

Magni agrikoli u tal-foresterija - Makkinarju li jista' jinġarr, b'mutur li jaħdem b'kombustjoni u miżmum bl-idejn, li jaqta' sġajjar u jittrimmja l-ħaxix - Sigurtà (ISO 11806:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustika - Determinazzjoni ta' operat ta' iżolazzjoni tal-ħoss f'gabini - Kejl f'laboratorju u fuq il-post (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12001:2003+A1:2009

Magni li jġorru, jisprejjaw u jqiegħdu fil-post għal konkrit u tajn - Rekwiżiti ta' sigurtà

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Magni għal-lastku u plastik - Magni li jirriduċu d-daqs - Parti 1: Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni bi xfafar li jipproduċu ħbub

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Magni għal-lastku u plastik - Magni li jirriduċu d-daqs - Parti 3: Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju li jqatta' fi bċejjeċ

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Magni għal-lastku u plastik - Magni li jirriduċu d-daqs - Parti 4: Rekwiżiti ta' sigurtà għal agglomeraturi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Magni għal-lastku u plastik - Magni li jħalltu internament - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Kompatibilità elettromanjetika - Prodott standard tal-familja għal lifts, skalaturi u ċineg li jġorru passiġġieri - Immunità

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Makkinarju li jagħti forma lill-ikel - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12042:2005+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Makkinarju li jaqta' l-għaġina skond il-qjies - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Apparat li titqiegħed fih l-għaġina qabel tinħema - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, oġġetti tal-ġilda u imitazzjoni tal-ġilda - Magni li jaqtgħu u jtaqqbu - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Metodi ta' ttestjar għall-kejl ta' emissjonijiet ta' ħsejjes

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Sigurtà ta' krejnijiet - Rekwiżiti għas-saħħa u sigurtà - Parti 2: Apparati li jillimitaw u jindikaw

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 12100:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Prinċipji ġenerali għad-disinn - Valutazzjoni tar-riskju u tnaqqis tar-riskju (ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Nota 2.1

30.11.2013

CEN

EN 12110:2002+A1:2008

Magni li jħaffru mini - Kompartimenti bejn żewġ spazji li ma jkollhomx l-istess pressjoni - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12111:2002+A1:2009

Magni li jħaffru mini - Magni li jibdew it-titqib ta' mini, magni li jkomplu jħaffru mini u magni li jaqtgħu materjal b'forza ta' impatt - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Parank tal-bennejja biex itellgħu tagħbijiet - Parti 1: Paranki bi pjattaformi aċċessibbli

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Parank tal-bennejja biex itellgħu tagħbijiet - Parti 2: Paranki inklinati b'apparati mhux aċċessibbli li jġorru tagħbijiet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2000+A1:2009

Paranki tal-bennejja għal persuni u materjali li jittellgħu f'gaġeg iggwidati vertikalment

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Pompi għal likwidi - Rekwiżiti ta' sigurtà - Proċeduri għal ittestjar idrostatiku

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Valutazzjoni u riduzzjoni ta' riskji kkaġunati minn radjazzjoni li tixtered minn makkinarju - Parti 1: Prinċipji ġenerali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Valutazzjoni u riduzzjoni ta' riskji kkaġunati minn radjazzjoni li tixtered minn makkinarju - Parti 2: Proċeduri għall-kejl ta' emissjoni ta' radjazzjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Valutazzjoni u riduzzjoni ta' riskji kkaġunati minn radjazzjoni li tixtered minn makkinarju - Parti 3: Riduzzjoni ta' radjazzjoni b'attenwazzjoni jew ilqugħ bi skrin

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, oġġetti tal-ġilda u imitazzjoni tal-ġilda - Preses taż-żraben u l-ġilda - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Skrins għal postijiet tax-xogħol bil-lejżer - Rekwiżiti u ttestjar ta' sigurtà

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Nota 2.1

Data skaduta

(30.9.2010)

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni b'lupi ċirkolari - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni b'lupa - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Rubber and plastic machines - Magni għall-illustrar u llixxar - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2001+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 1: Turgien għall-passiġġieri

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-2:2002+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 2: Vetturi li jġorru l-ikel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 3: Vetturi mgħammrin b'ċinga timxi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2003+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 4: Pontijiet li jgħaddu minnhom il-passiġġieri biex jidħlu f'ajruplan

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 5: Tagħmir biex jingħata l-fjuwil lill-ajruplani

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 6: Tagħmir li jħoll is-silġ u tagħmir li jħoll is-silġ jew ma jħallihx jifforma

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 7: Tagħmir għall-moviment ta' l-ajruplani

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 8: Turġien u pjattaformi għall-manutenzjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 9: Apparat li jgħabbi kontejners/palits

8.9.2009

 

 

Twissija: Din il-pubblikazzjoni ma tikkonċernax il-klawżola 5.6 tal-istandard li l-applikazzjoni tiegħu ma timplikax preżunzjoni tal-konformità mar-rekwiżit essenzjali tas-saħħa u s-sikurezza 1.5.15 tal-Anness I tad-Direttiva 2006/42/KE, flimkien mar-rekwiżit 1.1.2(b) ta’ dak l-Anness.

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 10: Trasportaturi li jittrasferixxu kontejners/palits

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 12: Tagħmir għal servizz ta' ilma tax-xorb

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 13: Tagħmir għal servizz tal-loki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2006+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 14: Vetturi li jġorru passiġġieri diżabilitati/inkapaċitati biex jitilgħu fuq ajruplan

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 15: Trakters għall-valiġġi u tagħmir

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 16: Tagħmir li jqabbad il-magna ta' ajruplan

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 17: Tagħmir ta' l-arja kondizzjonata

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 18: Unitajiet ta' nitroġenu jew ossiġenu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 19: Ġakkijiet għall-ajruplani, ġakkijiet għall-fusien u puntali idrawliċi li jżommu n-naħa ta' wara

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Tagħmir ibbażat fuq l-art li jappoġġja ajruplani - Rekwiżiti speċifiċi - Parti 20: Unitajiet li jagħtu enerġija elettrika mill-art

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Magni għat-tħaffir taħt l-art - Speċifikazzjoni għar-rekwiżiti ta' sigurtà ta' ċineg li jittrasportaw materjal maqtugħ minn wiċċ minjiera

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni ta' l-ikkapuljat - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12336:2005+A1:2008

Magni li jħaffru mini - Magni li jħarsu mit-titjir, magni li jħaffru b'sistema ta' mbuttar, magni tat-titqib b'berrina ħoxna, tagħmir li jiksi ħitan - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Magni fuq pjattaforma għat-titqib - Sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li jneħħu l-qoxra, iqaxxru u jneħħu l-membrana - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 2: Definizzjonijiet, desinjazzjoni u klassifikazzjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 3: Informazzjoni dwar użu u manutenzjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 4: Ħbula mibrumin applikati għal irfigħ ġenerali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 10: Ħbula b'tessut spirali għal applikazzjonijiet strutturali ġenerali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, oġġetti tal-ġilda u imitazzjoni tal-ġilda - Tagħmir modulari għat-tiswija taż-żraben - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008

Magni għal-lastku u plastik - Magni li jiffurmaw b'sistema termali - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Għodod tal-magni - Sigurtà - Magni li jipproduċu għodod għal makkinarju

8.9.2009

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Magni għall-qtugħ irfinut tal-ġebel għall-bini fuq il-lant tax-xogħol - Sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li jimlew l-ikel u magni awżiljarji - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.7.2011

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni ċentrofugali għall-ipproċessar ta' żjut u xaħmijiet li jistgħu jittieklu - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Magni agrikoli - Magni li jgħabbu minn quddiem - Sigurtà

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, oġġetti tal-ġilda u imitazzjoni tal-ġilda - Kowd tat-test tal-ħsejjes - Rekwiżiti komuni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Ċentrifugi - Rekwiżiti komuni ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustika - Kowd tat-test għall-ħsejjes għal għodod li jgħaqqdu materjali ma' xulxin - Metodu ta' inġinerija

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Impjanti fejn tingħata ż-żebgħa - Makkinarju li jiżbogħ bl-għadis u b'sistema elettroforetika għall-applikazzjoni ta' materjal taż-żebgħa forma ta' trab organiku - Rekwiżiti ta' sigurtà

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12601:2010

Settijiet li jiġġeneraw enerġija li jitħaddmu b'magna li topera b'sistema ta' kombustjoni interna li taħdem b'moviment alternat - Sigurtà

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Magni għall-provvista u/jew ċirkolazzjoni ta' materjali taż-żebgħa taħt pressjoni - Rekwiżiti ta' sigurtà

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009

Sigurtà ta' għodod tal-magni - Brejkijiet għal preses idrawliċi

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Magni għall-manifattura ta' prodotti ta' kostruzzjoni li jsiru minn konkrit u silikat tal-kalċju - Sigurtà - Parti 1: Rekwiżiti komuni

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat tal-kalċju - Sigurtà - Parti 2: Magni li jagħmlu l-blokki

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat tal-kalċju - Sigurtà - Parti 3: Magni bi pjattaforma li tista' ddur

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat tal-kalċju - Sigurtà - Parti 4:Magni li jagħmlu l-madum tal-konkrit għas-soqfa

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat tal-kalċju - Sigurtà - Parti 5-1: Magni li jagħmlu l-kanen li jimmanifatturaw fl-assi vertikali

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat tal-kalċju - Sigurtà - Parti 5-2: Magni li jagħmlu l-kanen li jimmanifatturaw fl-assi orizzontali

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat tal-kalċju - Sigurtà - Parti 5-3: Magni li jsaħħu l-kanen b'vireg ta' l-azzar

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat tal-kalċju - Sigurtà - Parti 5-4: Magni li jiksu kanen bil-konkrit

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat tal-kalċju- Sigurtà - Parti 6: Tagħmir stazzjonarju u mobbli għall-manifattura ta' prodotti rinforzati kkastjati minn qabel

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat tal-kalċju - Sigurtà - Parti 7: Tagħmir stazzjonarju u mobbli għall-manifattura ta' prodotti twal imsaħħin b'vireg ta' l-azzar

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Magni għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn konkrit u silikat tal-kalċju - Sigurtà - Parti 8: Magni u tagħmir għall-manifattura ta' prodotti tal-kostruzzjoni minn silikat tal-kalċju (u konkrit)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Bibien u xtiebi industrijali, kummerċjali u għal garaxxijiet - istallazzjoni w użu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12643:1997+A1:2008

Gafef - Magni bit-tajers tal-lastku - Rekwiżiti ta' l-istering (ISO 5010:1992 modifikat)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Krejnijiet - Informazzjoni fuq l-użu u ttestjar - Parti 1: Struzzjonijiet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Krejnijiet - Informazzjoni fuq l-użu u ttestjar - Parti 2: Immarkar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008+A1:2011

Kompatturi tal-konkrit u makkinarju li jiflotja - Rekwiżiti ta' sigurtà

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 12649:2008

Nota 2.1

31.1.2012

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, oġġetti tal-ġilda u imitazzjoni tal-ġilda - Magni li jwaħħlu l-imsiemer - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Sistemi ta' tkessiħ u pompi tas-sħana - Rekwiżiti ta' sigurtà u ambjentali - Parti 2: Kompressuri li jaħdmu b'sustanza li tkessaħ u joħolqu spustar pożittiv

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Sigurtà ta' għodod tal-magni - Magni li jtaqqbu bi trapan

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Magni agrikoli u tal-foresterija - Magni tal-ħsad kkontrollati bis-saqajn - Sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2001+A1:2009

Sigurtà ta' magni li jaħdmu l-injam - Magni għall-immudellar minn erba' naħat

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Sistemi ta' tindif termiku għal gass ta' l-egsost minn tagħmir li jittratta s-superfiċje - Rekwiżiti ta' sigurtà

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Makkinarju biex iħawwad materjali ta' żebgħa - Rekwiżiti ta' sigurtà - Partu 1: Makkinarju biex iħawwad li jintuża fil-finitura mill-ġdid ta' vetturi

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Sigurtà ta' magni ta' l-injam - Sistemi bi stallazzjoni fissa ta' estrazzjoni ta' bċejjeċ ta' l-injam irqaq u trab bi stallazzjoni fissa - Operat relatati mas-sigurtà u rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Tagħmir li jkun konness ma' apparati li jipproċessaw l-ikel għal magni b'mutur awżilarju - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni żgħar għall-ipproċessar u taħlit ta' l-ikel - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Apparat imħaddem bl-idejn biex iħallat u jħabbat l-ikel - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Xaftijiet li jagħġnu - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Skutelli rotatrici għall-ikel - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2005+A1:2008

Ċineg li jittrasportaw għal użijiet ġenerali - Ittestjar ta' flammabilità f'simulazzjoni ta' nar - Parti 1: Testijiet tal-berner tal-propanu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Ċineg li jittrasportaw għal użijiet ġenerali - Ittestjar ta' flammabilità f'simulazzjoni ta' nar - Parti 2: Test tan-nar fuq skala kbira

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2008

Ċineg li jittrasportaw għal użijiet ġenerali - Rekwiżiti ta' sigurtà elettriċi u kontra l-ħruq

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Magni għat-tindif ta' superfiċji u għat-trattament minn qabel ta' oġġetti industrijali bl-użu ta' likwidi u fwar - Parti 1: Rekwiżiti komuni ta' sigurtà

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Magni għat-tindif ta' superfiċji u għat-trattament minn qabel ta' oġġetti industrijali bl-użu ta' likwidi u fwar - Parti 2: Sigurtà ta' magni li jużaw likwidi tat-tindif abbażi ta' ilma

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Magni għat-tindif ta' superfiċji u għat-trattament minn qabel ta' oġġetti industrijali bl-użu ta' likwidi u fwar - Parti 3: Sigurtà ta' magni li jużaw likwidi tat-tindif li jieħdu n-nar malajr

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Magni għat-tindif ta' superfiċji u għat-trattament minn qabel ta' oġġetti industrijali bl-użu ta' likwidi u fwar - Parti 4: Sigurtà ta' magni li jużaw solventi alogenati

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12957:2001+A1:2009

Għodod tal-magni - Sigurtà - Magni bi skariga elettrika

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Trakters u makkinarju għal agrikoltura u foresterija - Xaftijiet li jiġġeneraw l-enerġija (PTO) u l-irpari tagħhom - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Bibien u xtiebi industrijali, kummerċjali u għal garaxxijiet - Apparati ta' sigurta għal bibien u xtiebi li joperaw bl-elettriku - Rekwiżiti u metodi ta' testjar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Impjanti fejn tingħata ż-żebgħa - Kabini fejn jingħata l-isprej għall-applikazzjoni ta' materjal taż-żebgħa forma ta' trab organiku - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni u apparati li jinġarru u/jew jitmexxew bl-idejn b'għodod għall-qtugħ li jaħdmu mekkanikament - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011

Krejnijiet - Krejnijiet li jgħabbu

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13000:2010

Krejnijiet - Krejnijiet mobbli

26.5.2010

 

 

EN 13000:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Krejnijiet - Disinn ġenerali - Parti 1: Prinċipji ġenerali u rekwiżiti

8.9.2009

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2011

Sigurtà ta' krejnijiet - Disinn ġenerali - Parti 2: Effetti tat-tagħbija

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 13001-2:2004+A3:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(18.11.2011)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Manutenzjoni ta' lifts u skalaturi - Regoli għal struzzjonijiet ta' manutenzjoni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Magni għat-tindif ta' wiċċ it-toroq - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Makkinarju għat-trattament ta' wiċċ it-toroq - Rekwiżiti ta' sigurtà

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Magni għal servizzi li jingħataw fix-xitwa - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Metodi ta' kejl tal-ħoss għal magni ta' l-istampar, li jibdlu materjal f'karta jew li jagħmulu l-karta u tagħmir awżiljari - Gradi ta' eżattezza 2 u 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Tagħmir għall-ħażna, tqandil u ġarr fil-fabbrika

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 2: Tagħmir għall-ħażna, tqandil u ġarr barra l-fabbrika

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 3: Magni tal-qtugħ

18.12.2009

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 4: Mwejjed li jixxaqilbu

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 5: Magni u stallazzjonijiet għal bini u ħatt ta' mniezel ta' ħġieġ

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 6: Magni għal break out

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 7: Magni li jaqtgħu ħġieġ laminat

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 9: Stallazzjonijiet għall-ħasil

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 11: Magni li jiddrilljaw

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 1: Magna li titma' l-ħġieġ mitħun għall-ipproċessar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ vojt minn ġewwa - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 2: Makkinarju li jintuża biex idaħħal il-ħġieġ biex jinħadem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ ċatt - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 3: Magni IS

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Magni u impjanti għall-manifattura, trattament u pproċessar ta' ħġieġ vojt minn ġewwa - Rekwiżiti ta' sigurtà - Parti 5: Preses

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Metodi ta' ttestjar għall-kejl ta' vibrazzjonijiet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Magni taċ-ċeramika - Sigurtà - Tagħbija u ħatt ta' madum magħmul minn tafal fin

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Magni li jikkunzaw - Magni li jaqtgħu u joforqu b'sikkina - Rekwiżiti ta' sigurtà

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Magni li jikkunzaw - Magni li jagħtu kisja ta' sustanza likwida fuq ġlud - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Magni li jikkunzaw - Vaski għal proċessi rotatorji - Rekwiżiti ta' sigurtà

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Magni agrikoli - Tagħmir għall-ħsad tal-patata - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009

Purtieri bil-listi jintrikbu fuq ġewwa - Rekwiżiti ta' operat fosthom sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Sigurtà ta' għodod tal-magni - Magni ta' mmular (inklużi magni tat-titqib)

8.9.2009

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135-1:2003+A1:2010

Krejnijiet - Sigurtà - Disinn - Rekwiżiti għat-tagħmir - Parti 1: Tagħmir elettrotekniku

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13135-2:2004+A1:2010

Krejnijiet - Tagħmir - Part 2: Tagħmir mhux elettrotekniku

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Magni agrikoli - Tagħmir għall-ħsad ta' pitravi zokkrija u pitravi għall-għalf - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Krejnijiet - Sigurtà - Aċċessorji mhux fissi għall-irfigħ ta' tagħbijiet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Krejnijiet - Sigurtà - Krejnijiet operati bl-idejn

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Tagħmir għat-tqaxxir tal-ħaxix - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Għodod tal-magni - Sigurtà - Magni stazzjonarji li jitħnu jew jisħqu

8.9.2009

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Bibien u xtiebi industrijali, kummerċjali u ta' garaxxijiet - Standard tal-prodott - Parti 1: Prodotti bla karatteristiċi ta' reżistenza kontra n-nirien jew kontroll tad-duħħan

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Skutelli li jtellgħu u magni li jixxaqilbu - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Impjanti fejn tingħata ż-żebgħa - Kabini magħqudin - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Magni taċ-ċeramika - Sigurtà - Pjattaformi u karozzi li jittrasferixxu

8.9.2009

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Mikers b'xafts orizzontali - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li jagħmlu t-torti - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 1: Vajlori għal bragi ta' ħbula tal-wajer ta' l-azzar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 2: Iċċumbar ta' ħoloq għal bragi ta' ħbula tal-wajer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 3: Vajroli u għeluq fiż-żgur ta' vajlori

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 4: Għeluq b'sokits tal-metall u reżina

20.7.2011

EN 13411-4:2002+A1:2008

Nota 2.1

Data skaduta

(30.9.2011)

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 5: Labar tal-ħadid b'żewġ sinniet fit-truf u ganċ forma ta' U fin-nofs li jżommu wajer f'postu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 6: Sokit assimetriku li jingħalaq b'feles

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 7: Sokit b'kunjard simetriku

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-8:2011

Terminazzjonijiet għal ħbula tal-wajer tal-azzar - Sigurtà - Parti 8: Terminals għal-liwi u għoti ta' forma lil metall kiesaħ

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Bragi għall-ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 1: Bragi għal servizzi ġenerali tar-rfigħ

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Bragi għall-ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 2: Speċifikazzjoni għal informazzjoni fuq użu u manutenzjoni li trid tingħata mill-manifattur

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Bragi għall-ħbula tal-wajer ta' l-azzar - Sigurtà - Parti 3: Anelli tal-metall u bragi mibrumin

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2004+A1:2008

Magni għal-lastku u plastik - Magni li jirrumblaw film jew pjanċi - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Magni agrikoli u tal-foresterija - Unitajiet li jaħsdu bejn ir-raddi - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Magni li jimmanifatturaw xedd is-saqajn, ġilda u oġġetti magħmulin minn materjal imitazzjoni tal-ġilda - Magni tal-qsim, tqaxxir ta' wiċċ il-ġilda, qtugħ, tagħqid u xxuttar tat-tagħqid - Rekwiżiti ta' sigurtà

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Prevenzjoni ta' u protezzjoni minn ħruq

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Vibrazzjoni mekkanika - Trakkijiet industrijali - Evalwazzjoni u u speċifikazzjoni tal-laboratorju tal-vibrazzjoni ta' sit ta' operatur ta' trakk

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13524:2003+A1:2009

Magni għall-manutenzjoni ta' awtostradi - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Makkinarji għall-imsaġar - Għodod li jiċċippjaw l-injam - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Gafef - Struttura li tipproteġi skavaturi (TOPS) kumpatti minn jinqalbu - Testijiet tal-laboratorju u rekwiżiti ta' operat (ISO 12117:1997 modifikat)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li jinjettaw preservattivi fl-ikel - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Krejnijiet - Kontrolli u stazzjonijiet ta' kontroll

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Purtieri bil-listi jintrikbu fuq barra - Rekwiżiti ta' operat fosthom sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li jħawwdu - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Krejnijiet - Aċċess

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Apparati li jgħabbu fran bi xxkafef fissi - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Pompi tal-petrol - Parti 1: Konstruzzjoni u operat ta' pompi li jkejlu kemm jagħtu petrol, apparat li jagħti l-petrol u unitajiet ta' pompi li jitħaddmu mill-bogħod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Tagħmir li jixxotta l-insalati - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Xaters - Rekwiżiti ta' operat fosthom sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni li jiffurmaw tubi u għal magni li jiffurmaw pjanċi rqaq u tagħmir għall-magni li jagħtu l-aħħar daqqa lix-xogħol

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Tagħmir tal-ġonna - Tagħmir li jqatta' bċejjeċ jew jagħmel laqx li jopera b'enerġija integrali - Sigurtà

20.7.2011

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Makkinarju tal-ġonna - Makkinarju li jħoll il-ħamrija bla ma jqallibha u makkinarju li jesponi l-ħamrija għall-arja - Sigurtà

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Nota 2.1

Data skaduta

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Sistemi ta' lifting bag għall-użu minn servizzi f'każ ta' ħruq u salvataġġ - Rekwiżiti ta' sigurtà u operat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2002+A2:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Tagħmir li jkessaħ il-ħalib fi krietel meta għadu fil-farm - Rekwiżiti għall-kostruzzjoni, operat, adattabilità biex jintuża, sigurtà u iġjene

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomika ta' l-ambjent termali - Metodi għall-valutazzjoni tar-reazzjoni umana għal kuntatt ma' superfiċji - Parti 1: Superfiċji jaħarqu (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomika ta' l-ambjent termali - Metodi għall-valutazzjoni tar-reazzjoni umana għal kuntatt ma' superfiċji - Parti 3: Superfiċji kesħin (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Sigurtà ta' għodod tal-magni - Preses pnewmatiċi

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Vibrazzjoni u xokk mekkaniċi - Vibrazzjoni ta' l-id u d-driegħ - Metodu għall-kejl ta' kemm tkun trasmessa vibrazzjoni ta' materjal elastiku meta jitgħabba b'sistema li tuża l-idejn u d-dirgħajn (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Partijiet relatati ma' sigurtà ta' sistemi ta' kontroll - Parti 1: Prinċipji ġenerali għad-disinn (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

EN ISO 13849-1:2006

EN 954-1:1996

Nota 2.1

31.12.2011

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Partijiet relatati ma' sigurtà ta' sistemi ta' kontroll - Parti 2: Validazzjoni (ISO 13849-2:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13850:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Tagħmir għat-twaqqif f'każ ta' emerġenza - Prinċipji għad-disinn (ISO 13850:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Pożizzjonar ta' tagħmir protettiv fir-rigward tal-veloċitajiet ta' approċċ ta' partijiet tal-ġisem uman (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008

Nota 2.1

Data skaduta

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13857:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Distanzi għas-sigurtà biex jipprevjenu li zoni perikolużi ma jintlaħqux minn partijiet tan-naħa ta' fuq u t'isfel tal-ġisem (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Magni li jaqtgħu l-paviment għal daqs meħtieġ - Sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li iqattgħu bċejjeċ - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni li iqattgħu bċejjeċ kwadri - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni tat-tqattigħ - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Ktili għat-tisjir imħaddmin b'mutur li jħawwad - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Xikel ta' l-azzar mikwi għal irfigħ ġenerali - Xikel forma ta' D u xikel forma ta' qaws - Grad 6 - Sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Għodod tal-magni - Sigurtà - Magni għall-qtugħ ta' metall kiesaħ

8.9.2009

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2003+A1:2008

Pompi għal likwidi - Rekwiżiti ta' sigurtà - Tagħmir ta' oġġetti ta' ikel agrikoli; Regoli ta' disinn kurrenti biex jiżguraw l-iġjene

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Sliser tal-ħobż - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011

Applikazzjonijet għal ferroviji - Linji ta' ferrovija - Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni li jistgħu jinġarru u trolis għall-kostruzzjoni u manutenzjoni

20.7.2011

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Għodod tal-magni - Sigurtà - Skieken tal-giljottina

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Sigurtà ta' makkinarju - Tagħmir għal ipparkjar b'forza miżjuda mill-magna ta' vetturi bil-mutur - Rekwiżiti ta' sigurtà u EMC għall-istadji tad-disinn, manifattura, erezzjoni u kummissjonar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Magni agrikoli u tal-foresterija - Distributuri ta' fertilizzatur solidu - Sigurtà

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Nota 2.1

Data skaduta

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Magni agrikoli u tal-foresterija - Magni għaż-żriegħ - Sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009

Applikazzjonijiet għal ferroviji - Linja - Rekwiżiti ta' operat għal sistemi ta' rbit - Parti 3: Rekwiżiti ġenerali ta' sigurtà

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14043:2005+A1:2009

Apparati użati fil-għoli ħafna fis-servizzi tat-tifi tan-nar - Slielem li jduru b'movimenti kombinati - Rekwiżiti ta' sigurtà u operat u metodi ta' ttestjar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14044:2005+A1:2009

Apparati użati fil-għoli ħafna fis-servizzi tat-tifi tan-nar - Slielem li jduru b'movimenti sekwenzjali - Rekwiżiti ta' sigurtà u operat u metodi ta' ttestjar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Sigurtà ta' għodod tal-magni - Magni li jirriproduċu forom u magni għal skopijiet speċjali

8.9.2009

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Sigurtà ta' makkinarju - Mezzi permanenti għal aċċess għal makkinarju - Parti 1: Għażla ta' mezzi fissi ta' aċċess bejn żewġ livelli (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

Nota 3

Data skaduta

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Sigurtà ta' makkinarju - Mezzi permanenti ta' aċċess għal makkinarju - Parti 2: Pjattaformi u mogħdijiet tax-xogħol (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

Nota 3

Data skaduta

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Sigurtà ta' makkinarju - Mezzi permanenti għal aċċess għal makkinarju - Parti 3: Turġien, slielem forfċi u poġġamani (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

Nota 3

Data skaduta

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Sigurtà ta' makkinarju - Mezzi permanenti għal aċċess għal makkinarju - Parti 4: Slielem fissi (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

Nota 3

Data skaduta

(8.4.2011)

CEN

EN ISO 14159:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' iġjene għad-disinn ta' makkinarju (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Krejnijiet - Apparati kkontrollati bl-idejn li jimmanipulaw it-tagħbija

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Magni li joperaw b'sistema ta' kombustjoni interna alternata - Tagħmir li jqabbad magna b'imbuttatura lura - Rekwiżiti ġenerali ta' sigurtà (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Krejnijiet - Sigurtà - Krejnijiet torri

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Tagħmir għat-trattament ta' superfiċji - Kowd għat-test tal-ħsejjes għal tagħmir għat-trattament ta' superfiċji inkluż tagħmir ta' mmaniġġjar anċillari tiegħu - Gradi ta' eżattezza 2 u 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Pompi għat-tifi tan-nar - Pompi li jinġarru - Rekwiżiti ta' sigurtà u operat, testijiet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Krejnijiet - Wenċijiet u paranki jaħdmu bl-enerġija - Parti 1: Wenċijiet jaħdmu bl-enerġija

18.12.2009

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Krejnijiet - Wenċijiet u paranki jaħdmu bl-enerġija - Parti 2: Paranki jaħdmu bl-enerġija

18.12.2009

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Krejnijiet - Tagħmir biex itella' nies fil-għoli - Parti 2: Kabini għall-kontroll tat-tlugħ fil-għoli

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Baguette sliser - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal presses ta' estruzzjoni ta' azzar u mhux tal-ħadid

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Tagħmir u sistemi ta' tqandil kontinwu ta' materjali - Rekwiżiti ġenerali ta' sigurtà għal tagħmir ta' tqandil kontinwu għal minjieri b'fosos miftuħin ta' faħam artab kannella li fih traċċji ta' pjanti

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal presses li jaħdmu bl-enerġija idrawlika biex isaħħnu dadi miftuħin għat-tisħin fil-forġa ta' azzar u metalli u mhux tal-ħadid

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Formazzjoni ta' azzar b'sistema sekondarja - Makkinarju u tagħmir għat-trattament ta' azzar likwidu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni u tagħmir għall-produzzjoni ta' azzar b'forna li topera b'ark elettriku

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Pompi għat-tifi tan-nar - Pompi għat-tifi tan-nar ċentrifugi bla kaps - Parti 1: Klassifikazzjoni, rekwiżiti ġenerali u ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Pompi għat-tifi tan-nar - Pompi għat-tifi tan-nar ċentrifugi bla kaps - Parti 2: Verifika ta' rekwiżiti ġenerali u ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti antropometriċi għad-disinn ta' mwejjed fejn isir xogħol fuq makkinarju (ISO 14738:2002, inklużi Cor 1:2003 u Cor 2:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni u tagħmir għal ikkastjar kontinwu ta' l-azzar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14861:2004+A1:2009

Makkinarju għall-foresti - Makkinarji li jitħarrek minnu nnifsu - Rekwiżiti ta' sigurtà

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Magni għal-lastku u plastik - Magni bi skieken strixxa li jaqtgħu blokki tal-fowm - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Tagħmir tal-ġardinaġġ - Magni li jitmexxew minn wara biex jittrimmjaw il-ħaxix u li jaħdmu b'sistema ta' kombustjoni - Sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Magni agrikoli u tal-foresterija u tagħmir tal-ġardinaġġ - Magni kontrollati minn nies mexjin u magni miżmumin fl-idejn - Determinazzjoni ta' aċċessibilità ta' superfiċji jaħarqu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni tal-ħasil tal-platti b'ċinga li tirrasporta l-platti - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Makkinarju għat-tħin u proċessar ta' dqiq u semolina - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Ċineg li jittrasportaw għal użijiet f'stallazzjonijiet taħt l-art - Rekwiżiti ta' sigurtà elettriċi u kontra l-ħruq

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Makkinarju għal agrikoltura u foresterija - Kompatibilità elettromanjetika - Metodi ta' ttestjar u kriterji ta' aċċettazzjoni (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15000:2008

Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Trakkijiet li jimxu minnhom infushom li jilħqu diversi livelli għoljin - Rekwiżiti ta' speċifikazzjoni, operat u ttestjar għal indikaturi ta' tagħbijiet ċatti u għal limitaturi ta' tagħbijiet ċatti

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011

Krejnijiet - krenijiet għal pontijiet u gru

20.7.2011

 

 

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Tagħmir li jista' jinġarr għal srieraq tal-ħajt u srieraq tal-wajer għal xogħol fuq il-post - Sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Krejnijiet - Rekwiżiti għal spreaders li jerfgħu kontejners

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009

Apparat li jħejji u jwitti s-silġ għal użu rikreattiv - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal makkinarju u tagħmir li jiproċċessa lis-strippi.

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Magni għal-lastku u plastik - magni li jaqilbu l-film għal boroż u xkejjer - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni li jiċċattjaw il-metall bis-sħana

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Sigurtà ta' makkinarju -Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni li jiċċattjaw il-metall bit-tkessiħ

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Xtillieri u xkaffar, karużelli u liftijiet għall-ħżin li jaħdmu bl-enerġija - Rekwiżiti ta' sigurtà

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Magni u impjanti għall-qtugħ mill-barrieri u nġir ta' ġebel naturali - Rekwiżiti ta' sigurtà għal lupi b'ħafna lami

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Magni u stallazzjonijeit għall-esplojtazzjoni u proċessar ta' ġebel naturali - Sigurtà - Rekwiżiti għal lupi b'lami tad-djamant

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Magni u impjanti għall-qtugħ fil-barrieri u nġir ta' ġebel naturali - Sigurtà - Rekwiżiti għal magni li jużaw ktajjen u ċineg biex jagħmlu xquq

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Magni awtomatiċi li jaqsmu d-dahar ta' karkassi fil-biċċerija - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Pompi tal-petrol - Safety requirements for the construction of submersible pump assemblies

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009

Tagħmir tal-ġardinaġġ - Tagħmir tal-ġardinaġġ li jtajjar bir-riħ, bil-vakwu u tagħmir li jtajjar bir-riħ jew b'vakwu - Sigurtà

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomika - Manikini tal-kompjuter u mudelli tal-ġisem - Part 1: Rekwiżiti ġenerali (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Trakters agrikoli u sprejers li joperaw awtomatikament minnhom infushom - Protezzjoni tal-operatur (sewwieq) minn sustanzi perikolużi - Parti 1: Klassifikazzjoni, rekwiżiti u proċeduri għall-ittestjar tal-gabina

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Trakters agrikoli u sprejers li joperaw awtomatikament minnhom infushom - Protezzjoni tal-operatur (sewwieq) minn sustanzi perikolużi - Parti 2: Filtri, rekwiżiti u proċeduri għall-ittestjar

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Għodod li jaħdmu b'enerġija mhux elettrika li jinżammu bl-idejn - Kowd għall-kejl tal-ħoss - Metodu ta' inġinerija (grad 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Applikazzjonijet għal ferroviji - Linja - Magni li jimxu fuq linji fit-triq u tagħmir assoċjat - Parti 2: Rekwiżiti ġenerali ta' sigurtà

20.10.2010

 

 

CEN

EN 15774:2010

Magni għall-ipproċessar ta' l-ikel - Makkinarju għall-ipproċessar ta' għaġin frisk u mimli (tagliatelle, cannelloni, ravjul, tortellini, orecchiette u gnocchi) - Rekwiżiti ta' sigurtà u iġjene

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2009

Magni agrikoli - Apparat li jipproteġi minn partijiet mobbli ta' tagħmir li jittrażmetti l-enerġija - Ftuħ b'għodda ta' apparat li jipproteġi minn partijiet mobbli (ISO/TS 28923:2007 modifikat)

18.12.2009

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 15895:2011

Għodod tal-idejn li jitħaddmu b'cartridge - Rekwiżiti ta' sigurtà - Għodod tat-twaħħil u mmarkar fond

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 15967:2011

Determinazzjoni ta' pressjoni massima maħluqa minn splużjoni u r-rata massima ta' tlugħ ta' pressjoni ta' gassijiet u fwar

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN ISO 19432:2008

Makkinarju u tagħmir għall-kostruzzjoni ta' bini - Magni li jaqtgħu li jaħdmu b'magna li topera b'kombustjoni interna u li jistgħu jinġarru u jinżammu fl-idejn - Rekwiżiti ta' sigurtà u ttestjar (ISO 19432:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Pompi u tagħmir ta' pompi għal likwidi - Kowd għal test tal-ħsejjes - Grad 2 u grad 3 ta' preċiżjoni (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Vibrazzjoni mekkanika - Makkinarju li jinżamm u jitmexxa bl-idejn - Prinċipji għall-evalwazzjoni ta' emissjonijiet ikkaġunati minn vibrazzjoni (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22867:2008

Magni tal-foresterija li jinġarru bl-idejn b'magna li taħdem b'kombustjoni interna - Kowd ta' test għall-vibrazzjoni - Kejl ta' vibrazzjoni fl-imqabad (ISO 22867:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22868:2011

Makkinarju għall-imsaġar u ġonna - Kowd tat-test tal-ħsejjes għal magni li jinġarru bl-idejn b'magna li taħdem b'kombustjoni interna - Metodu ta' inġinerija (eżattezza Grad 2) (ISO 22868:2011)

20.7.2011

EN ISO 22868:2008

Nota 2.1

Data skaduta

(30.9.2011)

CEN

EN ISO 23125:2010

Għodod tal-magni - Sigurtà - Tornijiet (ISO 23125:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 28139:2009

Magni agrikoli u tal-foresterija - Apparat magħluq f'barżakka li jkeċċi ċ-ċpar u li jopera b'magna mħaddma bil-kombustjoni - Rekwiżiti ta' sigurtà (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta' ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 1: Moli angulari u vertikali (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta' ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 2: Spaners, għodda li ddaħħal il-boltijiet u tornaviti (ISO 28927-2:2009) (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta' ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 1: Magni ta' llustrar u rotatorii, orbitali u orbitali skont il-ħtieġa (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta' ttestjar għal evalwazzjoni ta' vibrazzjonijiet - Parti 4: Moli dritti (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta' ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 7: Trapani u trapani li joħolqu impatt (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta' ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 6: Ballata (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta' ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 7: Imqassijiet u xfafar li jaqtgħu trufijiet korrugati tal-azzar (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta' ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 8: Srieraq, makni għall-illustrar u mili li għandhom azzjoni reċiprokattiva u srieraq li għandhom azzjoni li toxxilla jew rotatorja (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta' ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 9: Imrietel li jqaxxru u furmaturi li jnaddfu bank tax-xogħol bi pressjoni tal-arja (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-10:2011

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta' ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 10: Drills tal-perkussjoni, imrietel u kissiera (ISO 28927-10:2011)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Għodda li tinġarr u titħaddem bl-idejn taħdem bl-elettriku - Metodi ta' ttestjar għal kejl ta' vibrazzjonijiet - Parti 11: Mrietel tal-ġebel (ISO 28927-11:2011)

20.7.2011

 

 

CEN

EN 30326-1:1994

Vibrazzjoni mekkanika - Metodu tal-laboratorju biex jevalwa l-vibrazzjoni ta' sit - Parti 1: Rekwiżiti bażiċi (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Nota 3

Data skaduta

(28.12.2009)

Cenelec

EN 50223:2010

Tagħmir stazzjonarju ta’ applikazzjonijiet elettrostatiċi għal materjali naturali jew sintetiċi li jistgħu jieħdu n-nar – Rekwiżiti ta’ sigurtà

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Tagħmir stazzjonarju ta’ applikazzjonijiet elettrostatiċi għal materjal likwidu li jiksi u li ma jiħux in-nar – Rekwiżiti ta’ sigurtà

26.5.2010

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Sigurtà tal-makkinarju – Tagħmir elettriku tal-magni - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

IEC 60204-1:2005 (Modifikat)

26.5.2010

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Nota 3

1.2.2012

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-11:2000

Siġurtà ta' makkinarju - Tagħmir elettriku ta' magni - Parti 11: Rekwiżiti għal tagħmir HV għal vultaġġi ogħla minn 1 000 V a.c. jew 1 500 V d.c. iżda ma jaqbżux 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Siġurtà ta' makkinarju - Tagħmir elettriku ta' magni - Parti 32: Rekwiżiti għal magni li jtellgħu tagħbijiet

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60204-33:2011

Siġurtà ta’ makkinarju - Tagħmir elettriku ta’ magni - Parti 33: Rekwiżiti għal tagħmir ta’ fabrikazzjoni ta’ semikondutturi

IEC 60204-33:2009 (Modifikat)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2002

Siġurtà ta' apparat elettriku li jintuża fid-dar u apparat simili - Sigurtà - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

IEC 60335-1:2001 (Modifikat)

20.10.2010

 

 

EN 60335-1:2002/A11:2004

20.10.2010

Nota 3

 

EN 60335-1:2002/A1:2004

IEC 60335-1:2001/A1:2004

20.10.2010

Nota 3

 

EN 60335-1:2002/A12:2006

20.10.2010

Nota 3

 

EN 60335-1:2002/A13:2008

20.10.2010

Nota 3

 

EN 60335-1:2002/A14:2010

20.10.2010

Nota 3

 

EN 60335-1:2002/AC:2010

 

 

 

EN 60335-1:2002/A12:2006/AC:2007

 

 

 

EN 60335-1:2002/A1:2004/AC:2007

 

 

 

EN 60335-1:2002/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-67:2009

Apparati elettriċi domestiċi u apparati simili - Sigurtà - Parti 2-67: Rekwiżiti partikolari għal apparati għat-trattament tal-paviment u għat-tindif ta’ pavimenti bl-ilma, għal użu industrijali u kummerċjali

IEC 60335-2-67:2002 (Modifikat) + A1:2005 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-68:2009

Apparati elettriċi domestiċi u apparati simili - Sigurtà - Parti 2-68: Rekwiżiti partikolari għal apparati għall-estrazzjoni bl-isprej, għal użu industrijali u kummerċjali

IEC 60335-2-68:2002 (Modifikat) + A1:2005 (Modifikat) + A2:2007 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-69:2009

Apparati elettriċi domestiċi u apparati simili - Sigurtà - Parti 2-69: Rekwiżiti partikolari għal apparati għal vacuum cleaners, inklużi xkupilji elettriċi, għal użu kummerċjali

IEC 60335-2-69:2002 (Modifikat) + A1:2004 (Modifikat) + A2:2007 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-72:2009

Apparat elettriku li jintuża fid-dar u apparat simili - Siġurtà - Parti 2-72: Rekwiżiti partikolari għal magni awtomatiċi għat-trattament ta' pavimenti għal użu kummerċjali

IEC 60335-2-72:2002 (Modifikat) + A1:2005 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Siġurtà ta' apparat elettriku li jintuża fid-dar u apparat simili -Parti 2-77: Rekwiżiti partikolari għal magni elettriċi għall-qtugħ tal-ħaxix f'lôn ikkontrollati minn min iħaddimhomi

IEC 60335-2-77:2002 (Modifikat)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2009

Apparati elettriċi domestiċi u apparati simili - Sigurtà - Parti 2-79: Rekwiżiti partikolari għal apparati ta’ tindif bi pressjoni għolja jew bil-fwar

IEC 60335-2-79:2002 (Modifikat) + A1:2004 (Modifikat) + A2:2007 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-1:2009

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

IEC 60745-1:2006 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Nota 3

1.10.2013

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sigurtà - Parti 2-1: Rekwiżiti partikolari għal trapani u trapani drillijiet

IEC 60745-2-1:2003 (Modifikat) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-2: Rekwiżiti partikolari għal tornaviti u renċis ta' impatt qawwi

IEC 60745-2-2:2003 (Modifikat) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-3:2011

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sigurtà - Parti 2-3: Rekwiżiti partikolari għal moli, għodod li jillustraw u tagħmir li jillixxa wiċċ bl-użu ta’ diska

IEC 60745-2-3:2006 (Modifikat) + A1:2010 (Modifikat)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sigurtà - Parti 2-4: Rekwiżiti partikolari għal magni ta’ l-ixkatlar u għal magni li jillostraw minbarra dawk li jaħdmu b’diska

IEC 60745-2-4:2002 (Modifikat) + A1:2008 (Modifikat)

26.5.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-5: Rekwiżiti partikolari għal srieraq ċirkolari

IEC 60745-2-5:2010 (Modifikat)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-6: Rekwiżiti partikolari għal imrietel

IEC 60745-2-6:2003 (Modifikat) + A1:2006 + A2:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-8: Rekwiżiti partikolari għal imqassijiet u xfafar li jaqtgħu trufijiet korrugati ta' l-azzar

IEC 60745-2-8:2003 (Modifikat) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-9: Rekwiżiti partikolari għal viti li jissiġillaw

IEC 60745-2-9:2003 (Modifikat) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-11: Rekwiżiti partikolari għal segi alternattivi (segi rqaq ta' l-arkett u srieraq b'xafra rqiqa)

IEC 60745-2-11:2003 (Modifikat) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-9: Rekwiżiti partikolari għal vibraturi tal-konkrit

IEC 60745-2-12:2003 (Modifikat) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b’mutur - Siġurtà - Parti 2-13: Rekwiżiti partikolari għal lupi

IEC 60745-2-13:2006 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011

Nota 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Siġurtà ta’ għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b’mutur - Parti 2-14: Rekwiżiti partikolari għal ċani u varloppi li jillixxaw l-injam

IEC 60745-2-14:2003 (Modifikat) + A1:2006 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011

Nota 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sigurtà – Parti 2-15: Rekwiżiti partikolari għal imqassijiet li jittrimmjaw sisien

IEC 60745-2-15:2006 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-16: Rekwiżiti partikolari għal takkaturi

IEC 60745-2-16:2008 (Modifikat)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Għodod elettriċi li jinżammu fl-idejn u jaħdmu b'mutur - Siġurtà - Parti 2-17: Rekwiżiti partikolari għal rawters u mqassijiet li jittrimmjaw sisien

IEC 60745-2-17:2010 (Modifikat)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sigurtà - Parti 2-18: Rekwiżiti partikolari għar-rbit ta’ l-għodda

IEC 60745-2-18:2003 (Modifikat) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b'mutur elettriku - Sigurtà - Parti 2-18: Rekwiżiti partikolari għal tagħmir li jgħaqqad tagħmir elettriku

IEC 60745-2-19:2005 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Nota 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sigurtà - Parti 2: Rekwiżiti partikolari għal lupi

IEC 60745-2-20:2003 (Modifikat) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sigurtà - Parti 2-21: Rekwiżiti partikolari għal apparati ta’ tindif ta’ drajns

IEC 60745-2-21:2002 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.7.2011

Nota 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60745-2-22:2011

Għodda miżmuma fl-idejn u mħaddma b’mutur elettriku – Sigurtà - Parti 2-22: Rekwiżiti partikolari għal lupi tal-idejn jew elettriċi

IEC 60745-2-22:2011 (Modifikat)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

Cenelec

EN 61029-1:2009

Sigurtà ta' għodod elettriċi li jistgħu jinġarru u li jaħdmu b'mutur - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

IEC 61029-1:1990 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Nota 3

1.11.2013

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 61029-2-1:2010

Sigurtà ta' għodod elettriċi li jistgħu jinġarru u li jaħdmu b'mutur - Parti 2-11: Rekwiżiti partikolari għal srieraq tal-ingletti u lupi

IEC 61029-2-1:1993 (Modifikat) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-3:2011

Sigurtà ta’ għodod elettriċi bil-mutur li jinġarru - Parti 2-3: Rekwiżiti partikolari għal ċani u makkinarju rotattiv li jaqta’ pjanċi, eċċ. ta’ tul u ħxuna uniformi miż-żewġ uċuħ

IEC 61029-2-3:1993 (Modifikat) + A1:2001

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

Cenelec

EN 61029-2-4:2011

Sigurtà ta’ għodod elettriċi li jitħaddmu b’mutur u jistgħu jinġarru - Parti 2-4: Rekwiżiti partikolari għal moli mwaħħlin ma’ bank tax-xogħol

IEC 61029-2-4:1993 (Modifikat) + A1:2001 (Modifikat)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Sigurtà ta’ għodod elettriċi bil-mutur li jinġarru - Parti 2-6: Rekwiżiti partikolari għal drillijiet tad-djamanti bi provvista ta’ ilma

IEC 61029-2-6:1993 (Modifikat)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Sigurtà ta' għodod elettriċi bil-mutur li jinġarru - Parti 2-8: Rekwiżiti partikolari għal mudellaturi vertikali b'pern wieħed

IEC 61029-2-8:1995 (Modifikat) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2009

Sigurtà ta' għodod elettriċi li jistgħu jinġarru u li jaħdmu b'mutur - Parti 2-9: Rekwiżiti partikolari għal srieraq ta' l-ingletti

IEC 61029-2-9:1995 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Sigurtà ta' għodod elettriċi bil-mutur li jinġarru - Parti 2-8: Rekwiżiti partikolari għal moli li jaqtgħu t-truf

IEC 61029-2-10:1998 (Modifikat)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2009

Sigurtà ta' għodod elettriċi li jistgħu jinġarru u li jaħdmu b'mutur - Parti 2-11: Rekwiżiti partikolari għal srieraq tal-ingletti u lupi

IEC 61029-2-11:2001 (Modifikat)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-12:2011

Sigurtà ta’ għodod elettriċi li jitħaddmu b’mutur u jistgħu jinġarru - Parti 2-12: Rekwiżiti partikolari għal magni li jgħaddu l-fili

IEC 61029-2-12:2010 (Modifikat)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Sigurtà tal-makkinarji - Indikazzjoni, immarkar u tqabbid - Parti 1: Rekwiżiti għal sinjali viżivi, akustiċi u bil-mess

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Sigurtà tal-makkinarji - Indikazzjoni, immarkar u tqabbid - Parti 2: Rekwiżiti għall-immarkar

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Sigurtà tal-makkinarji - Indikazzjoni, immarkar u tqabbid - Parti 3: Rekwiżiti għal fejn jitqiegħed u kif jitħaddem tagħmir li jazzjona bl-elettriku

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2004

Sigurtà ta' makkinarju - Tagħmir protettiv elettrosensibbli - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali u testijiet

IEC 61496-1:2004 (Modifikat)

26.5.2010

 

 

EN 61496-1:2004/A1:2008

IEC 61496-1:2004/A1:2007

26.5.2010

Nota 3

Data skaduta

(1.6.2011)

EN 61496-1:2004/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Sistemi ta’ enerġija elettrika b’veloċità varjabbli - Parti 5-2: Rekwiżiti ta’ sigurtà – Funzjonali

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Sigurtà tal-makkinarju - Sigurtà funzjonali ta' sistemi ta' kontroll elettriċi, elettroniċi u elettroniċi programmabbli

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

Nota 1:

Ġeneralment id-data ta’ waqfa tal-preżunzjoni ta’ konformità tkun id-data tar-revoka (“dow”), stabbilita mill-Organizzazzjonijiet Ewropej ta’ l-Istandardizzar, iżda l-utenti għandhom jinnotaw li f’ ċerti każijiet eċċezzjonali dan jista’ jkun mod ieħor.

Nota 2.1:

L-istandard il-ġdid (jew emendat) għandu l-istess għan bħall-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.

Nota 2.2:

L-istandard il-ġdid għandu għan usa’ mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.

Nota 2.3:

L-istandard il-ġdid għandu għan aktar speċifiku mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit (parzjalment) jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva għal dawk il-prodotti li jaqgħu fil-għan ta’ l-istandard ġdid. Ma tiġix effetwata preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva għall-prodotti li xorta jaqgħu fil-għan ta’ l-istandard li ġie sostitwit (parzjalment), iżda li ma jaqgħux fil-għan ta’ l-istandard il-ġdid.

Nota 3:

F’ każ ta’ emendi, l-istandard ta’ referenza huwa EN CCCCC:YYYY, l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, u l-emenda l-ġdida kkwotata. Għalhekk l-istandard li ġie sostitwit (kolonna 3) jikkonsisti f’ EN CCCCC:YYYY u l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, iżda mingħajr l-emenda l-ġdida kkwotata. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit jieqaf milli jagħti l-preżużjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.

NOTA:

Kwalunkwe informazzjoni dwar id-disponibbiltà ta’ l-istandards tista’ tinkiseb jew mill-Organizzazzjonijiet Ewropej ta’ l-Istandardizzar jew mill-korpi nazzjonali ta’ l-istandardizzar li l-lista tagħhom hija annessa mad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew (2) u tal-Kunsill emendata mid-Direttiva 98/48/KE (3).

L-istandards armonizzati jiġu adottati mill-Organizzazzjonijiet Ewropej għall-Istandardizzazzjoni bl-Ingliż (is-CEN u s-Cenelec jippubblikaw ukoll bil-Franċiż u l-Ġermaniż). Sussegwentement, it-titli tal-istandards armonizzati huma tradotti fil-lingwi uffiċjali meħtieġa l-oħrajn kollha tal-Unjoni Ewropea mill-Korpi Nazzjonali tal-Istandards. Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli mill-korrettezza tat-titli li tressqu għall-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.

Il-pubblikazzjoni tar-referenzi fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea ma timplikax li l-istandards huma disponibbli fil-lingwi kollha tal-Komunità.

Din il-lista tieħu post il-listi kollha preċedenti pubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tiżgura l-aġġornament ta’ din il-lista.

Aktar informazzjoni dwar standards armonizzati tinstab fl-Internet f’

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Organizzazzjonijiet Ewropej ta’ l-Istandardizzar:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.

(3)  ĠU L 217, 5.8.1998, p. 18.


18.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 338/56


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 94/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Marzu 1994 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jikkonċernaw it-tagħmir u sistemi ta' protezzjoni maħsuba għall-użu f'atmosferi potenzjalment esplussivi

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(Pubblikazzjoni ta’ titli u referenzi ta’ standards armonizzati taħt id-direttiva)

2011/C 338/02

ESO (1)

Referenza u titlu ta’ l-istandard armonizzat

(u d-dokument ta’ referenza)

L-ewwel pubblikazzjoni fil-ĠU

Referenza ta’ l-istandard li ġie sostitwit

Data tal-waqfa tal- presunzjoni tal-konformità ta’ l-istandard li ġie sostitwit

Nota 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni ta' l-istampar u ta' konverżjoni ta' karta għal użijiet diversi - Parti 1: Rekwiżiti ta' sigurtà

8.6.2011

EN 1010-1:2004

Nota 2.1

Data skaduta

(8.6.2011)

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni ta' l-istampar u ta' konverżjoni ta' karta għal użijiet diversi - Parti 2: Magni ta' l-istampar u verniċjar inkluż makkinarju ta' qabel l-istampar

4.2.2011

EN 1010-2:2006

Nota 2.1

Data skaduta

(28.2.2011)

CEN

EN 1127-1:2011

Atmosferi splussivi - Prevenzjoni ta' u protezzjoni minn splużjoni - Parti 1: Kunċetti bażiċi u metodoloġija

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 1127-1:2007

Nota 2.1

31.7.2014

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Atmosferi splussivi - Prevenzjoni ta' u protezzjoni minn splużjoni - Parti 2: Kunċetti bażiċi u metodoloġija għat-tħaffir f'minjieri

20.8.2008

EN 1127-2:2002

Nota 2.1

Data skaduta

(28.12.2009)

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Tagħmir u komponenti maħsubin biex jintużaw f'atmosferi potenzjalment esplussivi f'minjieri taħt l-art

20.8.2008

EN 1710:2005

Nota 2.1

Data skaduta

(28.12.2009)

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Sigurtà ta' trakkijiet industrijali - Operazzjonijiet f'atmosferi potenzjalment esplussivi - Użu fejn hemm gass li jista' jaqbad, fwar, ċpar u trab

16.4.2010

EN 1755:2000

Nota 2.1

Data skaduta

(16.4.2010)

CEN

EN 1834-1:2000

Magni li joperaw b'sistema ta' kombustjoni interna li jaħdmu b'moviment alternat - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni biex jintużaw f'atmosferi potenzjalment esplussivi - Parti 1: Magni ta' grupp II li jintużaw f'atmosferi fejn ikun hemm fejn hemm gass u fwar li jista' jaqbad

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Magni li joperaw b'sistema ta' kombustjoni interna li jaħdmu b'moviment alternat - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni biex jintużaw f'atmosferi potenzjalment esplussivi - Parti 2: Magni ta' Grupp I li jintużaw f'xogħlijiet taħt l-art li huma suxxettibbli għal taħlitiet ta' gassijiet li jistgħu jikkaġunaw splużjoni jekk jiġu f'kuntatt ma' l-arja u/jew għal trab kombustibbli

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Magni li joperaw b'sistema ta' kombustjoni interna li jaħdmu b'moviment alternat - Rekwiżiti ta' sigurtà għad-disinn u kostruzzjoni ta' magni biex jintużaw f'atmosferi potenzjalment esplussivi - Parti 3: Magni ta' Grupp II li jintużaw f'atmosferi fejn ikun hemm trab li jista' jaqbad

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1839:2003

Determinazzjoni ta' limiti li jekk jinqabżu gassijiet u fwar jistgħu jisplodu

12.8.2004

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Impjanti fejn tingħata ż-żebgħa - Makkinarju li jiżbogħ bl-għadis u b'sistema elettroforetika għall-applikazzjoni ta' materjal taż-żebgħa forma ta' trab organiku - Rekwiżiti ta' sigurtà

17.9.2010

EN 12581:2005

Nota 2.1

Data skaduta

(31.12.2010)

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Magni għall-provvista u/jew ċirkolazzjoni ta' materjali taż-żebgħa taħt pressjoni - Rekwiżiti ta' sigurtà

17.9.2010

EN 12621:2006

Nota 2.1

Data skaduta

(31.12.2010)

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Makkinarju biex iħawwad materjali ta' żebgħa - Rekwiżiti ta' sigurtà - Partu 1: Makkinarju biex iħawwad li jintuża fil-finitura mill-ġdid ta' vetturi

17.9.2010

EN 12757-1:2005

Nota 2.1

Data skaduta

(31.12.2010)

CEN

EN 13012:2001

Pompi tal-petrol - Konstruzzjoni u operat ta' żennuni awtomatiċi biex jintużaw fuq makkinarju li jagħti l-fjuwil

22.1.2002

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Sistemi li jindunaw b'nixxijiet ta' likwidi - Parti 1: Prinċipji ġenerali

14.8.2003

 

 

CEN

EN 13237:2003

Atmosferi potenzjalment esplussivi - Termini u definizzjonijiet għal tagħmir u sistemi protettivi maħsubin biex jintużaw f'atmosferi potenzjalment esplussivi

14.8.2003

 

 

CEN

EN 13463-1:2009

Tagħmir mhux elettriku għal atmosferi potenzjalment esplussivi - Parti 1: Medotu bażiku u rekwiżiti

16.4.2010

EN 13463-1:2001

Nota 2.1

Data skaduta

(31.12.2010)

CEN

EN 13463-2:2004

Tagħmir mhux elettriku għal atmosferi potenzjalment esplussivi - Parti 2: Protezzjoni permezz ta' enclosure “fr” li jirrestrinġi l-fluss

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Tagħmir mhux elettriku għal atmosferi potenzjalment esplussivi - Parti 3: Protezzjoni b'għeluq li jiflaħ għan-nar tat-tip “d”

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-5:2011

Tagħmir mhux elettriku għal atmosferi potenzjalment esplussivi - Parti 5: Protezzjoni permezz ta' sigurtà kostruzzjonali “c”

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 13463-5:2003

Nota 2.1

31.7.2014

CEN

EN 13463-6:2005

Tagħmir mhux elettriku għal atmosferi potenzjalment esplussivi - Parti 6: Protezzjoni bil-kontroll tas-sors ta' tqabbid tat-tip “b”

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-8:2003

Tagħmir mhux elettriku għal atmosferi potenzjalment esplussivi - Parti 8: Protezzjoni permezz ta' immersjoni “k” f'likwidu

12.8.2004

 

 

CEN

EN 13616:2004

Apparati għall-prevenzjoni ta' mili aktar milli suppost ta' tankijiet statiċi ta' fjuwils ta' pitrolju

9.3.2006

 

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Pompi tal-petrol - Parti 1: Konstruzzjoni u operat ta' pompi li jkejlu kemm jagħtu petrol, apparat li jagħti l-petrol u unitajiet ta' pompi li jitħaddmu mill-bogħod

7.7.2010

EN 13617-1:2004

Nota 2.1

Data skaduta

(31.12.2010)

CEN

EN 13617-2:2004

Pompi tal-petrol - Parti 2: Rekwiżiti ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u operat ta' tagħmir sikur li jaqta' l-fluss biex jintuża fuq pompi tal-kejl bil-miter u dispensers

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13617-3:2004

Pompi tal-petrol - Parti 3: Rekwiżiti ta' sigurtà għall-kostruzzjoni u l-operat ta' valvoli li jaqtgħu l-fluss ta' fjuwil minn tank biex jevitaw nar jew splużjoni

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13760:2003

Sistema ta' mili awtomotiv ta' LPG għal vetturi li jagħmlu xogħol kemm ħafif u kemm ta' strapazz - Żennuna, rekwiżiti u dimensjonijiet tat-test

24.1.2004

 

 

CEN

EN 13821:2002

Atmosferi potenzjalment esplussivi - Prevenzjoni u protezzjoni kontra l-esplużjoni - Determinazzjoni ta' l-enerġija minima meħtieġa għat-tqabbid ta' taħlitiet ta' trab/arja

20.5.2003

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Determinazzjoni ta' karatteristiċi esplussivi ta' sħab ta' trab - Parti 1: Determinazzjoni tal-pressjoni splussiva massima pmax ta' sħab ta' trab

8.6.2011

EN 14034-1:2004

Nota 2.1

Data skaduta

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Determinazzjoni ta' karatteristiċi esplussivi ta' sħab ta' trab - Parti 2: Determinazzjoni tar-rata massima ta' l-għoli ta' pressjoni ta' (dp/dt)max splużjoni ta' sħab ta' trab

8.6.2011

EN 14034-2:2006

Nota 2.1

Data skaduta

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Determinazzjoni ta' karatteristiċi esplussivi ta' sħab ta' trab - Parti 3: Determinazzjoni tal-limitu LEL l-aktar baxx ta' splużjoni ta' sħab ta' trab

8.6.2011

EN 14034-3:2006

Nota 2.1

Data skaduta

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Determinazzjoni ta' karatteristiċi esplussivi ta' sħab ta' trab - Parti 4: Determinazzjoni tal-konċentrament limitattiv ta' ossiġenu LOC ta' sħab ta' trab

8.6.2011

EN 14034-4:2004

Nota 2.1

Data skaduta

(31.7.2011)

CEN

EN 14373:2005

Sistemi biex jissopprimu splużjonijiet

9.3.2006

 

 

CEN

EN 14460:2006

Tagħmir biex jirreżisti splużjonijiet

15.12.2006

 

 

CEN

EN 14491:2006

Sistemi protettivi ta' ftuħ għall-arja f'każ ta' splużjoni ta' trab

20.7.2006

 

 

EN 14491:2006/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Krejnijiet - Wenċijiet u paranki jaħdmu bl-enerġija - Parti 1: Wenċijiet jaħdmu bl-enerġija

16.4.2010

EN 14492-1:2006

Nota 2.1

Data skaduta

(30.4.2010)

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Krejnijiet - Wenċijiet u paranki jaħdmu bl-enerġija - Parti 2: Paranki jaħdmu bl-enerġija

16.4.2010

EN 14492-2:2006

Nota 2.1

Data skaduta

(16.4.2010)

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Determinazzjoni tat-temperatura tat-tqabbid minnhom infushom ta' ġassijiet u fwar

30.11.2005

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Prevenzjoni u protezzjoni minn splużjonijiet f'minjieri taħt l-art - Sistemi protettivi - Parti 1: Struttura ta' ventilazzjoni b'żewġ żbarri li tirreżisti għall-isplużjoni

9.3.2006

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Prevenzjoni u protezzjoni minn splużjonijiet f'minjieri taħt l-art - Sistemi protettivi - Parti 2: Ħwat li ma jagħmlux ħoss għall-ilqugħ ta' l-ilma

12.12.2007

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Prevenzjoni u protezzjoni minn splużjonijiet f'minjieri taħt l-art - Sistemi protettivi - Parti 4: Sistemi awtomatiċi ta' tifi tan-nar għal road headers

12.12.2007

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Sigurtà ta' makkinarju - Formazzjoni ta' azzar b'sistema sekondarja - Makkinarju u tagħmir għat-trattament ta' azzar likwidu

20.8.2008

 

 

CEN

EN 14678-1:2006+A1:2009

Tagħmir u aċċessorji għal LPG - Kostruzzjoni u operat ta' tagħmir LPG għal stazzjonijiet ta' mili ta' petrol għall-karozzi - Parti 1: Pompi

16.4.2010

EN 14678-1:2006

Nota 2.1

Data skaduta

(16.4.2010)

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Sigurtà ta' makkinarju - Rekwiżiti ta' sigurtà għal magni u tagħmir għall-produzzjoni ta' azzar b'forna li topera b'ark elettriku

8.6.2011

EN 14681:2006

Nota 2.1

Data skaduta

(8.6.2011)

CEN

EN 14756:2006

Determinazzjoni tal-limitu ta' konċentrazzjoni ta' ossiġenu (LOC) għal gassijiet u fwar li jistgħu jieħdu n-nar

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14797:2006

Apparati ta' ftuħ għall-arja f'każ ta' splużjoni

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Ċineg li jittrasportaw għal użijiet f'stallazzjonijiet taħt l-art - Rekwiżiti ta' sigurtà elettriċi u kontra l-ħruq

7.7.2010

EN 14973:2006

Nota 2.1

Data skaduta

(31.12.2010)

CEN

EN 14983:2007

Prevenzjoni u protezzjoni minn splużjonijiet f'minjieri taħt l-art -Tagħmir u sistemi protettivi maħsubin biex jintużaw f'arja kombustibbli

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14986:2007

Disinn ta' fannijiet biex jintużaw f'atmosferi potenzjalment esplussivi

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14994:2007

Sistemi protettivi ta' ftuħ għall-arja f'każ ta' splużjoni ta' gass

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15089:2009

Sistemi għall-iżolament ta' splużjonijiet

16.4.2010

 

 

CEN

EN 15188:2007

Determinażżjoni ta' kif akkumulazzjoni ta' trab taqbad spontanjament

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15198:2007

Metodoloġija għat-tkejjil tar-riskju ta' tagħmir u komponenti mhux elettriċi biex jintużaw f'atmosferi potenzjalment esplussivi

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15233:2007

Metodoloġija għat-tkejjil ta' sigurtà funzjonali ta' sistemi protettivi għal atmosferi potenzjalment esplussivi

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15268:2008

Pompi tal-petrol - Safety requirements for the construction of submersible pump assemblies

27.1.2009

 

 

CEN

EN 15794:2009

Determinazzjoni ta' punti ta' likwidi inflammabbli li meta jintlaqtu ssir splużjoni

16.4.2010

 

 

CEN

EN 15967:2011

Determinazzjoni ta' pressjoni massima maħluqa minn splużjoni u r-rata massima ta' tlugħ ta' pressjoni ta' gassijiet u fwar

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 13673-2:2005

EN 13673-1:2003

Nota 2.1

29.2.2012

CEN

EN 16009:2011

Apparati ta' ftuħ għall-arja bla fjamma f'każ ta' splużjoni

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN 16020:2011

Apparati li jilqgħu għall-effetti ta' splużjoni biex jiddevjawhom

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Apparat li ma jħallix it-tixrid ta' fjammi - Rekwiżiti ta' operat, metodi ta' ttestjar u limitazzjoni ta' użu (ISO 16852:2008, inklużi Cor 1:2008 u Cor 2:2009)

17.9.2010

EN 12874:2001

Nota 2.1

Data skaduta

(31.12.2010)

Cenelec

EN 50050:2006

Apparat elettriku għal atmosferi potenzjalment esplussivi – Tagħmir elettrostatiku li jisprejja li jinżamm fl-idejn

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 50104:2010

Apparat elettriku biex isib u jkejjel gassijiet l-ossiġenu - Rekwiżiti tal-operat u metodi ta’ ttestjar

4.2.2011

EN 50104:2002

u l-emenda tiegħu

Nota 2.1

1.6.2013

Cenelec

EN 50176:2009

Tagħmir stazzjonarju ta’ applikazzjonijiet elettrostatiċi għal materjal li jintuża ma’ trab tal-kisi likwidu li jaqbad malajr– Rekwiżiti ta’ sigurtà

16.4.2010

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Tagħmir stazzjonarju elettrostatiku għal applikazzjonijiet li jintużaw ma’ trab tal-kisi li jaqbad malajr - Rekwiżiti ta’ sigurtà

16.4.2010

 

 

Cenelec

EN 50223:2010

Tagħmir stazzjonarju ta’ applikazzjonijiet elettrostatiċi għal materjali naturali jew sintetiċi li jistgħu jieħdu n-nar – Rekwiżiti ta’ sigurtà

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 50241-1:1999

Speċifikazzjoni għal apparat open path għas-sejbien ta' gassijiet u fwar kombustibbli jew tossiċi – Parti 1: Rekwiżiti ta' operat u metodi ta' ttestjar

6.11.1999

 

 

EN 50241-1:1999/A1:2004

12.8.2004

Nota 3

Data skaduta

(12.8.2004)

Cenelec

EN 50241-2:1999

Speċifikazzjoni għal apparat open path għas-sejbien ta' gassijiet u fwar kombustibbli jew tossiċi – Parti 2: Rekwiżiti ta' operat u metodi ta' ttestjar

6.11.1999

 

 

Cenelec

EN 50271:2010

Apparat elettriku għas-sejbien u kejl ta’ gassijiet kombustibbli, gassijiet tossiċi jew ossiġenu - Rekwiżiti u testijiet għal apparati li jużaw softwer u/jew teknoloġija diġitali

4.2.2011

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Apparat elettriku li jintuża f'ambjenti fejn hemm trab kombustibbli – Parti 2: Metodi ta' ttestjar - Metodi għad- determinazzjoni tat-temperatura minima li fiha t-trab jieħu n-nar

6.11.1999

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Tagħmir elettriku ta' Grupp I, Kategorija M1, maħsub biex jiffunzjona f'atmosferi esposti għal gass esplussiv u/jew trab tal-faħam

16.2.2001

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Kmamar ventilati li jinġarru għal fejn ikunu se jitqiegħdu b'mezz intern ta' ħruġ ta' likwidi u gassijiet jew mingħajru

9.3.2006

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Apparati ta’ sigurtà meħtiġin għall-funzjonament fiż-żgur ta’ tagħmir fir-rigward ta’ riskji ta’ splużjoni

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2009

Atmosferi gassużi esplussivi - Parti 0: Apparat - rekwiżiti ġenerali

IEC 60079-0:2007

16.4.2010

EN 60079-0:2006

+ EN 61241-0:2006

Nota 2.1

1.6.2012

Cenelec

EN 60079-1:2007

Atmosferi esplussivi - Parti 1: Protezzjoni ta’ apparat b’kaxex li jirreżistu n-nar tip “d”

IEC 60079-1:2007

20.8.2008

EN 60079-1:2004

Nota 2.1

Data skaduta

(1.7.2010)

Cenelec

EN 60079-2:2007

Atmosferi esplussivi - Parti 2: Protezzjoni ta’ apparat b’kaxxa li żżomm pressjoni tip “p”

IEC 60079-2:2007

20.8.2008

EN 60079-2:2004

Nota 2.1

Data skaduta

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-5:2007

Atmosferi esplussivi - Parti 5: Protezzjoni ta’ apparat bi trab protettiv tip “q”

IEC 60079-5:2007

20.8.2008

EN 50017:1998

Nota 2.1

Data skaduta

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-6:2007

Atmosferi esplussivi - Parti 6: Protezzjoni ta’ apparat b’immersjoni fiż-żejt tip “o”

IEC 60079-6:2007

20.8.2008

EN 50015:1998

Nota 2.1

Data skaduta

(1.5.2010)

Cenelec

EN 60079-7:2007

Atmosferi esplussivi - Parti 7: Sigurtà ta’ tagħmir miżjuda “e”

IEC 60079-7:2006

11.4.2008

EN 60079-7:2003

Nota 2.1

Data skaduta

(1.10.2009)

Cenelec

EN 60079-11:2007

Atmosferi esplussivi - Parti 11: Protezzjoni ta’ tagħmir b’sigurtà intrinsika “i”

IEC 60079-11:2006

11.4.2008

EN 50020:2002

Nota 2.1

Data skaduta

(1.10.2009)

Cenelec

EN 60079-15:2010

Atmosferi esplussivi - Parti 15: Protezzjoni ta’ apparat b’tip ta’ protezzjoni “n”

IEC 60079-15:2010

8.6.2011

EN 60079-15:2005

Nota 2.1

1.5.2013

Cenelec

EN 60079-18:2009

Atmosferi esplussivi - Parti 18: Protezzjoni ta’ apparat li jinġabar taħt l-ittra “m”

IEC 60079-18:2009

7.7.2010

EN 60079-18:2004

+ EN 61241-18:2004

Nota 2.1

1.10.2012

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Atmosferi esplussivi - Parti 20-1: Karatteristiċi materjali għall-klassifikazzjoni ta’ gass u fwar – Metodi ta’ ttestjar u data

IEC 60079-20-1:2010

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Atmosferi esplussivi - Parti 25: Sistemi siguri minnhom infushom

IEC 60079-25:2010

8.6.2011

EN 60079-25:2004

Nota 2.1

1.10.2013

Cenelec

EN 60079-26:2007

Atmosferi esplussivi - Parti 26: Tagħmir bl-livell ta’ protezzjoni tat-tagħmir (EPL) Ga

IEC 60079-26:2006

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-27:2008

Atmosferi fejn hemm gass esplussiv - Parti 27: Kunċett sigur minnu nnifsu tat-tip Fieldbus (FISCO)

IEC 60079-27:2008

16.4.2010

EN 60079-27:2006

Nota 2.1

Data skaduta

(1.4.2011)

Cenelec

EN 60079-28:2007

Atmosferi esplussivi - Parti 28: Protezzjoni ta’ tagħmir u sistemi ta’ trasmissjoni bl-użu ta’ radjazzjoni ottika

IEC 60079-28:2006

11.4.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Atmosferi esplussivi - Parti 29-1: Apparat li jinduna li hemm il-gass - Rekwiżiti ta’ l-operat apparat li jinduna li hemm il-gass għal gassijiet li jieħdu n-nar

IEC 60079-29-1:2007 (Modifikat)

20.8.2008

EN 61779-1:2000

+ A11:2004

+ EN 61779-2:2000

+ EN 61779-3:2000

+ EN 61779-4:2000

+ EN 61779-5:2000

Nota 2.1

Data skaduta

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Atmosferi esplussivi - Parti 29-4: Apparat li jinduna li hemm il-gass – Rekwiżiti ta’ operat ta’ ditektors mifuxin ma’ kullimkien ta’ gassijiet li jieħdu n-nar

IEC 60079-29-4:2009 (Modifikat)

8.6.2011

EN 50241-1:1999

u l-emenda tiegħu

+ EN 50241-2:1999

Nota 2.1

1.4.2013

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Atmosferi esplussivi - Parti 30-1: Tisjib ta’ reżistenza elettrika permezz tas-sħana - Rekwiżiti ġenerali u ta’ ttestjar

IEC 60079-30-1:2007

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2009

Atmosferi esplussivi - Parti 31: Protezzjoni ta’ apparat b’sigurtà intrinsika “t”

IEC 60079-31:2008

7.7.2010

EN 61241-1:2004

Nota 2.1

1.10.2012

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Atmosferi esplussivi - Parti 35-1: Elmi bid-dawl biex jintużaw f’minjieri fejn hemm gass esplussiv - Rekwiżiti ġenerali – Kostruzzjoni u ttestjar fir-rigward tar-riskju ta’ splużjoni

IEC 60079-35-1:2011

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 62013-1:2006

Nota 2.1

30.6.2014

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN 61241-4:2006

Apparat elettriku li jintuża f’ambjenti fejn hemm trab kombustibbli – Parti 4: Tip ta’ protezzjoni “pD”

IEC 61241-4:2001

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 61241-11:2006

Apparat elettriku li jintuża f’ambjenti fejn hemm trab kombustibbli - Parti 11: Protezzjoni b’sigurtà intrinsika “iD”

IEC 61241-11:2005

11.4.2008

 

 

Cenelec

EN 62013-1:2006

Elmi bid-dawl biex jintużaw f’minjieri fejn hemm gass esplussiv - Parti 1: Rekwiżiti ġenerali – Kostruzzjoni u ttestjar fir-rigward tar-riskju ta’ splużjoni

IEC 62013-1:2005

20.8.2008

EN 62013-1:2002

Nota 2.1

Data skaduta

(1.2.2009)

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Atmosferi esplussivi - Parti 34: Applikazzjoni ta’ sistemi ta’ kwalità għall-manifattura ta’ tagħmir

ISO/IEC 80079-34:2011 (Modifikat)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN 13980:2002

Nota 2.1

25.5.2014

Nota 1:

Ġeneralment id-data ta’ waqfa tal-preżunzjoni ta’ konformità tkun id-data tar-revoka (“dow”), stabbilita mill-Organizzazzjonijiet Ewropej ta’ l-Istandardizzar, iżda l-utenti għandhom jinnotaw li f’ ċerti każijiet eċċezzjonali dan jista’ jkun mod ieħor.

Nota 2.1:

L-istandard il-ġdid (jew emendat) għandu l-istess għan bħall-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.

Nota 2.2:

L-istandard il-ġdid għandu għan usa’ mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit, jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.

Nota 2.3:

L-istandard il-ġdid għandu għan aktar speċifiku mill-istandard li ġie sostitwit. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit (parzjalment) jieqaf milli jagħti preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva għal dawk il-prodotti li jaqgħu fil-għan ta’ l-istandard ġdid. Ma tiġix effetwata preżunzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva għall-prodotti li xorta jaqgħu fil-għan ta’ l-istandard li ġie sostitwit (parzjalment), iżda li ma jaqgħux fil-għan ta’ l-istandard il-ġdid.

Nota 3:

F’ każ ta’ emendi, l-istandard ta’ referenza huwa EN CCCCC:YYYY, l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, u l-emenda l-ġdida kkwotata. Għalhekk l-istandard li ġie sostitwit (kolonna 3) jikkonsisti f’ EN CCCCC:YYYY u l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, iżda mingħajr l-emenda l-ġdida kkwotata. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit jieqaf milli jagħti l-preżużjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.

NOTA:

Kwalunkwe informazzjoni dwar id-disponibbiltà ta’ l-istandards tista’ tinkiseb jew mill-Organizzazzjonijiet Ewropej ta’ l-Istandardizzar jew mill-korpi nazzjonali ta’ l-istandardizzar li l-lista tagħhom hija annessa mad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) emendata mid-Direttiva 98/48/KE (3).

L-istandards armonizzati jiġu adottati mill-Organizzazzjonijiet Ewropej għall-Istandardizzazzjoni bl-Ingliż (is-CEN u s-Cenelec jippubblikaw ukoll bil-Franċiż u l-Ġermaniż). Sussegwentement, it-titli tal-istandards armonizzati huma tradotti fil-lingwi uffiċjali meħtieġa l-oħrajn kollha tal-Unjoni Ewropea mill-Korpi Nazzjonali tal-Istandards. Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli mill-korrettezza tat-titli li tressqu għall-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.

Il-pubblikazzjoni tar-referenzi fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea ma timplikax li l-istandards huma disponibbli fil-lingwi kollha tal-Komunità.

Din il-lista tieħu post il-listi kollha preċedenti pubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tiżgura l-aġġornament ta’ din il-lista.

Aktar informazzjoni dwar standards armonizzati tinstab fl-Internet f’

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Organizzazzjonijiet Ewropej ta’ l-Istandardizzar:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.

(3)  ĠU L 217, 5.8.1998, p. 18.


INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

18.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 338/65


Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2011/C 338/03

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.27541 (X 88/09)

Stat Membru

Il-Belġju

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

BE

Isem tar-Reġjun (NUTS)

REGION WALLONNE

Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Gouvernement wallon, représenté par Monsieur Jean-Claude MARCOURT, Ministre de l’Economie, de l’Emp

Direction générale Opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche

Direction des PME

Monsieur José THOMAS, Directeur

Place de la Wallonie, 1,bât. 3,

5100 Jambes

Tél.: 081/33.42.40

jose.thomas@spw.wallonie.be

http://economie.wallonie.be

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME.

Arrêté du GW du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008, (insérant les dispositions nécessaires pour que le régime d’aide soit conforme au règlement 800/2008)

Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement pour la période 2007-2013.

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Modification N 16a/2003

Modification XR 81/2007

Modification N 16b/2003

Ta' żmien

31.12.2008-31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 135,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta, Oħrajn J.j. speċifika — Aides aux services de conseil

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għall-investiment u impjiegi għall-SMEs (Art. 15)

Għajnuna għal konsulenza favur l-SMEs (Art. 26)

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

 

http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=3772&rev=3101-3436

 

http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=3834&rev=3163-3436


18.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 338/67


Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2011/C 338/04

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.33644 (11/X)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

DEUTSCHLAND

Artikolu 107(3)(a), Artikolu 107(3)(c), Oqsma mhux assistiti, Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

siehe Dokument „Bewilligungsbehörden“

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

6.

Energieforschungsprogramm „Forschung für eine umweltschonenende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung“

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Bundesanzeiger 134 vom 6. September 2011, Seite 3109

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

1.9.2011-31.12.2014

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 2 236,40 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

25 %

20 %

Għajnuna għall-istudji tekniċi ta' vijabilità (Art. 32)

75 %

Riċerka fundamentali (Art. 31(2)(a))

100 %

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

50 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/energie,did=427698.html

 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bekanntmachung-6-energieforschungsprogramm,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.33658 (11/X)

Stat Membru

Spanja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

RGE 37/2011

Isem tar-Reġjun (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

C/ AMADEO DE SABOYA No 2, 46010 VALENCIA

http://www.agricultura.gva.es/

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Subvención en materia de Calidad Avícola y Alimentación Animal

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Resolución de 20 de julio de 2011, de la consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se

concede una subvención en materia de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

20.7.2011-1.11.2011

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Trobbija ta' tjur

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 0,02 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għal servizzi ta' konsulenza dwar l-innovazzjoni u għal servizzi ta' appoġġ għall-innovazzjoni (Art. 36)

15 000 EUR

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=9e450d80-6b7c-4da3-ae39-a2f434f1d2e4&groupId=16

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.33660 (11/X)

Stat Membru

L-Italja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE COMMERCIO E PARI OPPORTUNITA'

VIA S.FRANCESCO 37 TRIESTE (sede SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI della DIREZIONE CENTRALE LAVORO)

www.regione.fvg.it

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

AVVISO DI PROCEDURA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI (Legge 236/93 art. 9 commi 3 e 7) - stanziamenti nazionali 2011

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

LEGGE 236 DEL 19 LUGLIO 1993 art. 9 commi 3 e 7

Decreto n. 2803/LAVFOR.FP/2011 del 1.8.2011

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

25.8.2011-31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 2,75 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Taħriġ speċifiku (Art. 38(1))

25 %

20 %

Taħriġ ġenerali (Art. 38(2))

60 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2011/08/10/32

bollettino ufficiale della regione numero 32 del 10 agosto 2011

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.33666 (11/X)

Stat Membru

Is-Slovakkja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Artikolu 107(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

www.mhsr.sk

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

13.9.2011-31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 5,49 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

ERDF - Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválený rozhodnutím Komisie Európskych spoločenstiev č. K (2007)5940 zo dňa 28.11.2007, upravené rozhodnutím Komisie Európskych spoločenstiev

č. K (2010)6168 zo dňa 15.9.2010, kód CCI 2007SK161PO002. - EUR 14,00 (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Skema

50 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

https://portal.justice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Stiahnut.aspx?IdOvSubor=1723

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.33668 (11/X)

Stat Membru

Id-Danimarka

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

DANMARK

Artikolu 107(3)(c)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredagde 40

1260 København K

www.fi.dk/dsf

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Forsknings- og Innovation platforme (Strategic Platforms for Innovation and Research)

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Lov om forskningsrådgivning mv. jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 6. september 2010 og Lov om teknologi og innovation, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

1.11.2011-31.12.2016

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

DKK 75,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Riċerka fundamentali (Art. 31(2)(a))

60 %

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

50 %

60 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.fi.dk/dsf/spir


18.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 338/72


Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2011/C 338/05

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.33661 (11/X)

Stat Membru

L-Italja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

VALLE D'AOSTA

Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Regione autonoma Valle d'Aosta

Piazza della Repubblica n. 15 11100 AOSTA

www.regione.vda.it

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Deliberazione della Giunta regionale n. 1988 del 26 agosto 2011

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

26.8.2011-31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 0,52 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Decisione C (2007) 3867 del 7 agosto 2007 — EUR 0,42 (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għall-istudji tekniċi ta' vijabilità (Art. 32)

75 %

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

50 %

20 %

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

25 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.regione.vda.it/europa/por_competitivita_regionale/programma/interventi_in_corso/bando_unita_di_ricerca_i.asp

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.33695 (11/X)

Stat Membru

L-Olanda

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

NLD

Isem tar-Reġjun (NUTS)

OVERIJSSEL

Oqsma mhux assistiti

L-awtorità li tagħmel l-għotja

provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2, Zwolle

www.overijssel.nl

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Subsidieregeling Haalbaarheidstudies en energieonderzoeken

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Provinciaal blad nr. 2011/0159130

paragraaf 8.9 Uitvoeringsbesluit

subsidies Overijssel (Ubs) 2011

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

1.9.2011-1.1.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 0,55 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għall-istudji dwar l-ambjent (Art. 24)

50 %

0 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

 

http://www.overijssel.nl/actueel/provinciale-bladen/provinciale-bladen-3/

 

www.overijssel.nl, actueel, provinciale bladen 2011

 

http://www.overijssel.nl/loket/provinciale/uitvoeringsbesluit_subsidies_overijssel_2011#H49807_0_9_

 

www.overijssel.nl, loket, subsidies, wet- en regelgeving, Ubs 2011, paragraaf 8.9

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.33698 (11/X)

Stat Membru

L-Italja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

TRENTO

Oqsma mhux assistiti

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Provincia autonoma di Trento

Provincia autonoma di Trento — Dipartimento Urbanistica e ambiente

Piazza Dante, 15 – 38122 – Trento (ITALIA)

http://www.provincia.tn.it/

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Misure di sostegno per l'attivazione di nuovi impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 1869 del 2 settembre 2011

Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 37 del 13 settembre 2011

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

13.9.2011-31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 6,20 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għall-investiment li tgħin lill-impriżi li jmorru lil hinn millistandards Komunitarji għall-ħarsien ta’ l-ambjent jew li jgħollu l-livell talħarsien ta’ l-ambjent fin-nuqqas ta’ listandards Komunitarji (Art. 18)

(Referenza ghall-istandards rilevanti: direttiva 2008/1/CE – direttiva 2008/98/CE)

35 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.valutazioneambientale.provincia.tn.it/

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.33701 (11/X)

Stat Membru

L-Estonja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Estonia

Artikolu 107(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Sihtasutus Archimedes

Koidula 13a, Tallinn, 10125

www.archimedes.ee

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Meetme „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Haridus- ja teadusministri 16.9.2011 määrus nr 46

Meetme „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused

RT I, 20.9.2011, 10

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

23.9.2011-31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 3,13 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

ERDF – EUR 2,80 (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Riċerka fundamentali (Art. 31(2)(a))

95 %

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

50 %

10 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

https://www.riigiteataja.ee/akt/120092011010