ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2011.264.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 264

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 54
8 ta' Settembru 2011


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 264/01

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.6342 – UPM-Kymmene/Myllykoski Paper) ( 1 )

1

2011/C 264/02

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.6231 – KKR/Capsugel) ( 1 )

1

 

III   Atti preparatorji

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 264/03

Proposti leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni

2

2011/C 264/04

Proposti leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni

5

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 264/05

Rata tal-kambju tal-euro

10

2011/C 264/06

Il-pubblikazzjoni aħħarija tad-dokumenti COM ħlief għal proposti leġiżlattivi u proposti leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni
ĠU C 189, 29.6.2011

11

2011/C 264/07

Proposti leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni

12

2011/C 264/08

Proposti leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni

15

2011/C 264/09

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar il-kwantità li għaliha ma tressqet l-ebda applikazzjoni u li għandha tiżdied mal-kwantità stabbilita għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar 2012 sal-31 ta’ Marzu 2012 fil-kuntest ta’ ċerti kwoti miftuħa mill-Komunità għal prodotti fis-settur tal-laħam tat-tjur ( 1 )

19

 

Il-Qorti tal-Awdituri

2011/C 264/10

Ir-Rapport Speċjali Nru 6/2011 Kienu effettivi l-proġetti ta’ turiżmu kofinanzjati mill-FEŻR?

20

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2011/C 264/11

Informazzjoni fil-qosor ikkomunikata mill-Istati Membri dwar għajnuniet mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat- Trattat tal-KE għall-għajnuniet mill-Istat lill-impriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni ta' prodotti agrikoli u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 70/2001

21

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 264/12

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.6091 – Galenica/Fresenius Medical Care/Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma JV) ( 1 )

23

2011/C 264/13

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.6351 – ILVA/Taranto Energia) – Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata ( 1 )

24

2011/C 264/14

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.6280 – Procter & Gamble/Teva OTC business) ( 1 )

25

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

8.9.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 264/1


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.6342 – UPM-Kymmene/Myllykoski Paper)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2011/C 264/01

Fil-31 ta’ Awwissu 2011, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)b tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Ingliż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

Fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta' amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) fid-dokument li jġib in-numru 32011M6342. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.


8.9.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 264/1


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.6231 – KKR/Capsugel)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2011/C 264/02

Fis-26 ta’ Lulju 2011, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)b tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Ingliż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

Fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta' amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) fid-dokument li jġib in-numru 32011MM.6231. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.


III Atti preparatorji

Il-Kummissjoni Ewropea

8.9.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 264/2


Proposti leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni

2011/C 264/03

Dokument

Parti

Data

Titolu

COM(2011) 6

 

12.1.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi

COM(2011) 275

 

18.5.2011

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità

COM(2011) 276

 

18.5.2011

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ miżuri ta' protezzjoni fi kwistjonijiet ċivili

COM(2011) 285

 

24.5.2011

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali

COM(2011) 288

 

24.5.2011

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li permezz tiegħu l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trademarks u Disinji) jiġi fdat b’ċerti kompiti relatati mal-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, inkluż it-tlaqqigħ ta’ rappreżentanti mis-settur pubbliku u privat bħala Osservatorju Ewropew tal-Falsifikazzjoni u l-Piraterija

COM(2011) 289

 

24.5.2011

Proposta għal Direttiva UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti użijiet permessi ta’ xogħlijiet orfni

COM(2011) 290

 

24.5.2011

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa

COM(2011) 295

 

25.5.2011

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħruġ tal-muniti tal-euro

COM(2011) 296

 

25.5.2011

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 975/98 tat-3 ta' Mejju 1998 dwar denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni

COM(2011) 299

 

27.5.2011

Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE fir-rigward ta' kriterji speċifiċi għall-ħżin ta' merkurju metalliku meqjus bħala skart

COM(2011) 302

 

27.5.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Ġermanja tapplika rata mnaqqsa ta’ taxxa fuq l-elettriku pprovdut lil bastimenti rmiġġati f’port ("elettriku mill-art") skont l-Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/96/KE

COM(2011) 310

 

1.6.2011

Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd abbażi tal-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tal-Marokk

COM(2011) 313

 

1.6.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tal-Marokk

COM(2011) 314

 

1.6.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tal-Marokk

COM(2011) 315

 

1.6.2011

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea u li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/105/KE u 2009/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

COM(2011) 316

 

1.6.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f’isem l-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-proposti għal emendi tal-Appendiċi għall-Konvenzjoni dwar il-konservazzjoni tal-ispeċijiet migratorji ta’ annimali selvaġġi waqt l-għaxar laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet

COM(2011) 317

 

31.5.2011

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li ttemm l-analiżi tal-iskadenza u l-analiżi tal-“esportatur ġdid” tal-miżuri kontra d-dumping li jikkonċernaw l-importazzjoni ta' ċerti briks tal-manjeżja li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

COM(2011) 322

 

10.6.2011

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jtemm il-miżuri anti-dumping applikabbli għall-importazzjonijiet ta’ kumarina li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

COM(2011) 325

 

6.6.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f’isem l-Unjoni fil-Kumitat Konġunt stabbilit mill-Ftehim tal-21 ta’ Ġunju 1999 bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Konfederazzjoni Svizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-moviment liberu tal-persuni fir-rigward tas-sostituzzjoni tal-Anness III fuq ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali

COM(2011) 330

 

8.6.2011

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 302/2009 li jistabbilixxi pjan multiannwali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran

COM(2011) 331

 

9.6.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-kontribuzzjonijiet finanzjarji li għandhom jitħallsu mill-Istati Membri għall-finanzjament tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp fl-2011, inkluż it-tieni ħlas parzjali tal-2011

COM(2011) 335

 

8.6.2011

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea fuq is-sikurezza mill-kriminalità

COM(2011) 336

 

10.6.2011

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1927/2006 li jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni

COM(2011) 339

 

10.6.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni bi qbil mal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2010/008 AT/AT&S mill-Awstrija)

COM(2011) 340

 

10.6.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni bi qbil mal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2010/007 AT/Steiermark u Niederösterreich mill-Awstrija)

COM(2011) 349

 

15.6.2011

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ċerti regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-għoti ta' setgħat iddelegati għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri

COM(2011) 355

 

8.6.2011

Proposta Konġunta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-regolament tal-Kunsill (UE) Nru 204/2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja

COM(2011) 362

 

10.6.2011

Proposta Konġunta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 765/2006 dwar miżuri restrittivi kontra l-President Lukashenko u ċerti uffiċjali tal-Bjelorussja

COM(2011) 373

 

17.6.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Mobilizzazzjoni tal-Istrument tal-Flessibilità

COM(2011) 383

 

17.6.2011

Proposta Konġunta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regoalment tal-Kunsill (KE) Nru 174/2005 li jimponi restrizzjonijiet fuq il-fornitura ta' assistenza relatata mal-attivtajiet militari fil-Côte d'Ivoire

Dawn it-testi jinsabu fuq EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


8.9.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 264/5


Proposti leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni

2011/C 264/04

Dokument

Parti

Data

Titolu

COM(2011) 312

 

22.6.2011

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jaġġusta l-koeffiċjenti korrettivi li japplikaw għar-remunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u l-ħaddiema l-oħra tal-Unjoni Ewropea

COM(2011) 326

 

8.6.2011

Proposta għal Direttiva UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dritt ta' aċċess għal avukat fi proċedimenti kriminali u d-dritt ta' komunikazzjoni mal-arrest

COM(2011) 348

 

14.6.2011

Proposta għal Direttiva UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti minimi tas-saħħa u s-sigurtà li jirrigwardaw l-espożizzjoni tal-ħaddiema għar-riskji li jinħolqu minn aġenti fiżiċi (kampi elettromanjetiċi) (l-XX Direttiva individwali skont l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)

COM(2011) 353

 

20.6.2011

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel maħsub għat-trabi u t-tfal żgħar u dwar ikel għal skopijiet mediċi speċjali

COM(2011) 358

 

22.6.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (EGF/2011/000 TA 2011 — għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni)

COM(2011) 360

 

22.6.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar u l-konklużjoni tal-ftehim monetarju bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Franċiża, dwar iż-żamma tal-euro f'Saint-Barthélemy, wara l-modifikazzjoni tal-istatus tagħha fir-rigward tal-Unjoni Ewropea

COM(2011) 365

 

22.6.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE li temenda l-Protokoll 31 tal-Ftehim taż-ŻEE dwar il-kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi li ma jaqgħux taħt l-erba' libertajiet

COM(2011) 369

 

17.6.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta’ Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Liberja dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresta, il-governanza u l-kummerċ tal-prodotti tal-injam lejn l-Unjoni Ewropea

COM(2011) 370

 

22.6.2011

Proposta għal Direttiva UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-effiċjenza enerġetika u li tirrevoka d-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE

COM(2011) 371

 

17.6.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim ta’ Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Liberja dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, il-governanza u l-kummerċ tal-prodotti tal-injam lejn l-Unjoni Ewropea

COM(2011) 377

 

23.6.2011

Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE, dwar il-prodotti kożmetiċi, għall-iskop tal-adattament tal-Anness III tagħha mal-progress tekniku

COM(2011) 378

 

22.6.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE rigward emenda għall-Anness XIII (Trasport)

COM(2011) 379

 

24.6.2011

Proposta ta’ Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, l-Awstralja, il-Kanada, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, l-Istati Uniti tal-Messiku, ir-Renju tal-Marokk, in-New Zealand, ir-Repubblika ta’ Singapor, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Istati Uniti tal-Amerika

COM(2011) 380

 

24.6.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, l-Awstralja, il-Kanada, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, l-Istati Uniti tal-Messiku, ir-Renju tal-Marokk, New Zealand, ir-Repubblika ta’ Singapor, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Istati Uniti tal-Amerika

COM(2011) 384

 

24.6.2011

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 617/2009 li jiftaħ kwota tariffarja awtonoma għall-importazzjonijiet tal-laħam taċ-ċanga ta’ kwalità għolja

COM(2011) 385

 

27.6.2011

Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi rekwiżiti għall-protezzjoni tas-saħħa tal-pubbliku ġenerali fir-rigward ta' sustanzi radjuattivi fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem

COM(2011) 386

 

28.6.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'mod konformi mal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant Diviżjoni 18 mill-Pajjiżi l-Baxxi)

COM(2011) 387

 

28.6.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni FEG/2010/028 NL/ Overijssel Division18 mill-Pajjiżi Baxxi)

COM(2011) 388

 

28.6.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2010/029 NL/Zuid Holland u Utrecht Division 18 mill-Pajjiżi l-Baxxi)

COM(2011) 389

 

28.6.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2010/030 NL/Noord-Holland u Flevoland Diviżjoni 18 mill-Pajjiżi l-Baxxi)

COM(2011) 390

 

27.6.2011

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jestendi d-dazju marbut mal-anti-dumping definittiv impost mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 91/2009 fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti qfieli [prodotti għall-irbit] tal-ħadid u tal-azzar li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina għall-importazzjonijiet ta' ċerti qfieli [prodotti għall-irbit] tal-ħadid u tal-azzar ikkunsinjati mill-Malasja, sew jekk iddikjarati li joriġinaw mill-Malasja u sew jekk le

COM(2011) 392

 

27.6.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda l-miżuri xierqa stabbiliti mid-Deċiżjoni 2009/618/KE tas-27 ta’ Lulju 2009 dwar il-konklużjoni tal-proċedura ta’ konsultazzjoni mar-Repubblika tal-Ginea taħt l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta’ Cotonou u li tħassarha.

COM(2011) 394

 

7.7.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja f’isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim dwar Kooperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika bejn l-Unjoni Ewropea minn naħa u r-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija min-naħa l-oħra

COM(2011) 395

 

7.7.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-ftehim dwar kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn l-Unjoni Ewropea minn naħa u r-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija min-naħa oħra

COM(2011) 396

 

4.7.2011

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali għall-Assistenza Makrofinanzjarja lil pajjiżi terzi

COM(2011) 398

 

29.6.2011

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju multiannwali għas-snin 2014-2020

COM(2011) 402

 

6.7.2011

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar roaming fuq netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni

COM(2011) 409

 

1.7.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-proċedura ta’ konsultazzjoni mar-Repubblika tal- Ginea Bissaw skont l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta’ Cotonou

COM(2011) 410

 

7.7.2011

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jħassar id-dazju kompensatorju fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti antibijotiċi b’firxa wiesgħa li joriġinaw mill-Indja u li jtemm il-proċedura fir-rigward ta’ dawn l-importazzjonijiet, wara reviżjoni skont l-Artikolu 18(2) tar-Regolament (KE) Nru 597/2009

COM(2011) 411

 

7.7.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f’isem l-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-interpretazzjoni tal-paragrafu 5 tal-Artikolu 17 tal-Konvenzjoni ta’ Basel fl-għaxar (10) laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni ta’ Basel (COP 10) dwar il-Kontroll ta' Movimenti Transkonfinali ta' Skart Perikoluż u r-Rimi Tiegħu

COM(2011) 412

 

7.7.2011

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jimponi dazju anti-dumping definittiv u li jiġbor b’mod definittiv id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti drappijiet b'malja miftuħa tal-fibri tal-ħġieġ li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

COM(2011) 419

 

7.7.2011

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jimponi dazju anti-dumping definittiv u jiġbor b’mod definittiv id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti mekkaniżmi tal-illegar bl-anelli li joriġinaw mit-Tajlandja

COM(2011) 420

 

11.7.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2009/019 FR/Renault minn Franza)

COM(2011) 421

 

11.7.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2010/017 DK/Midtjylland Makkinarju mid-Danimarka)

COM(2011) 426

 

8.7.2011

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għall-inċova fil-Bajja ta Biscay għall-istaġun tas-sajd 2011/2012

COM(2011) 435

 

14.7.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-abbozz tar-Regolament tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa dwar is-Sikurezza tal-Persuni Mixjin fit-Triq u fir-rigward tal-abbozz tar-Regolament tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa dwar is-sorsi tad-dawl minn Dijodu li Jemmetti d-Dawl (LED) flimkien mar-Rettifiki tagħhom

COM(2011) 438

 

18.7.2011

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jimponi dazju antidumping definittiv fuq importazzjonijiet tal-karbonat tal-barju li joriġina mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina wara reviżjoni ta' skadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009

COM(2011) 439

 

15.7.2011

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/32/KE fir-rigward tal-kontenut ta’ kubrit fil-fjuwils tal-baħar

COM(2011) 442

 

18.7.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Unjoni mar-Regolament Nru 29 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-dispożizzjonijiet uniformi li jikkonċernaw l-approvazzjoni ta’ vetturi fir-rigward tal-protezzjoni tal-okkupanti tal-kabina ta’ vettura kummerċjali

COM(2011) 443

 

19.7.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2002/546/KE fir-rigward tal-perjodu tal-applikazzjoni tagħha

COM(2011) 446

 

20.7.2011

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1085/2006 li jistabbilixxi Strument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA)

COM(2011) 451

 

19.7.2011

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

COM(2011) 457

 

20.7.2011

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jġib fit-tmiem il-ftuħ parzjali mill-ġdid tal-investigazzjoni ta' reviżjoni interim antidumping dwar importazzjonijiet ta’ tertuqa tat-tereftalat tal-polietilene (PET) li toriġina mill-Indja

COM(2011) 463

 

19.7.2011

Proposta Konġunta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 tas-27 ta’ Mejju 2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-netwerk ta’ Al-Qaida u t-Taliban

COM(2011) 465

 

19.7.2011

Proposta Konġunta għal Regolament tal-Kunsill rigward miżuri ristrettivi diretti kontra ċerti individwi, gruppi, impriżi u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Afganistan

COM(2011) 510

 

29.6.2011

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea

COM(2011) 511

 

29.6.2011

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri li jimplimentaw is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea

COM(2011) 512

 

29.6.2011

Proposta għal Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1150/2000 li jimplimenta d-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom dwar is-sistema tar-riżorsi tagħhom proprji tal-Komunitajiet, dwar il-metodi u l-proċedura li jintużaw biex jitqiegħdu għad-dispożizzjoni r-riżorsi proprji tradizzjonali u dawk ibbażati fuq l-ING u dwar il-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti

Dawn it-testi jinsabu fuq EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

8.9.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 264/10


Rata tal-kambju tal-euro (1)

Is-7 ta’ Settembru 2011

2011/C 264/05

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,4036

JPY

Yen Ġappuniż

108,38

DKK

Krona Daniża

7,4477

GBP

Lira Sterlina

0,87800

SEK

Krona Żvediża

8,9729

CHF

Frank Żvizzeru

1,2052

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

7,5425

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

24,456

HUF

Forint Ungeriż

276,35

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,7091

PLN

Zloty Pollakk

4,2186

RON

Leu Rumen

4,2358

TRY

Lira Turka

2,4647

AUD

Dollaru Awstraljan

1,3222

CAD

Dollaru Kanadiż

1,3877

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

10,9401

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,6913

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,6978

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 503,97

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

10,0307

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

8,9760

HRK

Kuna Kroata

7,4923

IDR

Rupiah Indoneżjan

12 016,44

MYR

Ringgit Malażjan

4,1933

PHP

Peso Filippin

59,407

RUB

Rouble Russu

41,4688

THB

Baht Tajlandiż

42,094

BRL

Real Brażiljan

2,3255

MXN

Peso Messikan

17,4757

INR

Rupi Indjan

64,7970


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


8.9.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 264/11


Il-pubblikazzjoni aħħarija tad-dokumenti COM ħlief għal proposti leġiżlattivi u proposti leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni

2011/C 264/06

ĠU C 189 tad-29.6.2011

Lista ta’ pubblikazzjonijiet preċedenti:

 

ĠU C 140 tal-11.5.2011

 

ĠU C 121 tad-19.4.2011

 

ĠU C 94 tas-26.3.2011

 

ĠU C 88 tad-19.3.2011

 

ĠU C 26 tat-28.1.2011

 

ĠU C 296 tat-30.10.2010


8.9.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 264/12


Proposti leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni

2011/C 264/07

Dokument

Parti

Data

Titolu

COM(2011) 218

 

19.4.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Intejbu r-Responsabbiltà tal-UE fil-Qasam tal-Finanzjament għall-Iżvilupp lejn ir-Reviżjoni minn Pari tal-UE tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp

COM(2011) 244

 

3.5.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-assigurazzjoni ta' ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: strateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020

COM(2011) 274

 

18.5.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomkiu u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: It-tisħiħ tad-drittijiet tal-vittmi fl-UE

COM(2011) 283

 

30.5.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-Ħames Rapport Annwali tas-sena 2010 dwar l-implimentazzjoni ta' għajnuna Komunitarja taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 389/2006 tas-27 ta’ Frar 2006 li jistabbilixxi strument ta’ sostenn finanzjarju għall-inkoraġġiment tal-iżvilupp ekonomiku tal-komunità Ċiprijotta Torka

COM(2011) 284

 

30.5.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill dwar is-Seba' Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 866/2004 tad-29 ta' April 2004 u s-sitwazzjoni li tirriżulta mill-applikazzjoni tiegħu li jkopri l-perjodu mill-1 ta' Mejju sa Diċembru 2010

COM(2011) 287

 

24.5.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar is-Suq Uniku għad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali li jagħti spinta lill-kreattivita u l-innovazzjoni sabiex jipprovdi tkabbir ekonomiku, impjiegi ta' kwalità għolja u prodotti u servizzi tal-ogħla livell fl-Ewropa

COM(2011) 291

 

24.5.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill: ir-Rapport Annwali dwar l-Immigrazzjoni u l-Asil (2010)

COM(2011) 292

 

24.5.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomkiu u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Djalogu dwar il-migrazzjoni, il-mobilità u s-sigurtà mal-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-Mediterran

COM(2011) 293

 

26.5.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea permezz tal-liġi kriminali u l-investigazzjonijiet amministrattivi dwar politika integrata għall-ħarsien tal-flus tal-kontribwenti

COM(2011) 294

 

24.5.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 814/2000 dwar il-miżuri ta' tagħrif li għandhom x'jaqsmu mal-politika komuni agrikola

COM(2011) 297

 

27.5.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill Rapport dwar l-implimentazzjoni u r-reviżjoni tad-Direttiva 2004/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-limitazzjoni ta’ emissjonijiet ta’ komposti organiċi volatili minħabba l-użu ta’ solventi organiċi f’ċertu żebgħa u lostri u prodotti ta’ lostru mill-ġdid ta’ vetturi u li temenda d-Direttiva 1999/13/KE

COM(2011) 298

 

25.5.2011

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni li tikkonċerna konsultazzjoni dwar l-Opportunitajiet tas-Sajd

COM(2011) 300

 

26.5.2011

Abbozz tal-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012 — Introduzzjoni ġenerali — Dikjarazzjoni ġenerali tad-dħul — Dikjarazzjoni ġenerali tad-dħul u n-nefqa skont it-taqsima — Taqsima 1: Il-Parlament Ewropew — Taqsima 2: Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill — Taqsima 3: Il-Kummissjoni — Taqsima 4: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea — Taqsima 5: Il-Qorti tal-Awdituri — Taqsima 6: Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew — Taqsima 7: Il-Kumitat tar-Reġjuni — Taqsima 8: L-Ombudsman Ewropew — Taqsima 9: Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data — Taqsima 10: Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

COM(2011) 303

 

25.5.2011

Komunikazzjoni Konġunta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomkiu u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Risposti ġodda għal Viċinat fi trasformazzjoni

COM(2011) 306

 

31.5.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomkiu u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Reviżjoni tal-operazzjoni tad-dispożizzjonijiet fir-rigward ta' ħaddiema fuq dgħajjes tas-sajd li jbaħħru f'ibħra miftuħa li jinsabu fid-Direttiva 2003/88/KE

COM(2011) 308

 

6.6.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomkiu u Soċjali Ewropew: Nissieltu kontra l-Korruzzjoni fl-UE

COM(2011) 311

 

1.6.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomkiu u Soċjali Ewropew dwar Viżjoni strateġika għal standards Ewropej: Il-mixja 'l quddiem biex jittejjeb u jitħaffef it-tkabbir sostenibbli tal-ekonomija Ewropea sal-2020

COM(2011) 318

 

16.6.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-Pogramm Qafas "Is-Sigurtà u s-Salvagwardja tal-Libertajiet" (2007-2013)

COM(2011) 321

 

1.6.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-impmentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Istorbju Ambjentali skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2002/49/KE

COM(2011) 324

 

1.6.2011

Rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill li tawtorizza lill-Kummissjoni sabiex tinnegozja emendi għat-Trattat dwar il-Komunità tal-Enerġija f’isem l-Unjoni Ewropea

COM(2011) 334

 

9.6.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill dwar Informazzjoni finanzjarja dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp

COM(2011) 337

 

9.6.2011

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-programm ENERGY STAR fl-Unjoni Ewropea matul il-perjodu 2006–2010

COM(2011) 342

 

10.6.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill li jivvaluta l-progress irrapportat mill-Italja lill-Kummissjoni u lill-Kunsill dwar l-irkupru ta' imposta addizzjonali dovuta mill-produtturi tal-ħalib għall-perjodi 1995/96 sal-2001/02 (skont l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2003/530/KE)

COM(2011) 343

 

10.6.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill: Rapport Annwali dwar il-Politiki tal-Unjoni Ewropea dwar l-Għajnuna Umanitarja u l-Protezzjoni Ċivili u l-Implimentazzjoni Tagħhom fl-2010

COM(2011) 344

 

10.6.2011

Rapport mill-Kummissjoni dwar is-Sussidjarjetà u l-Proporzjonalità (it-18-il rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li jkopri s-sena 2010)

COM(2011) 346

 

14.6.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-Iżvilupp tas-Sistema ta’ Informazzjoni tal-Visa (VIS) fl-2010 (ippreżentata skont l-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE)

COM(2011) 347

 

10.6.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Emenda tad-dikjarazzjoni finanzjarja li takkumpanja r-Regolament (UE) Nru 912/2010

COM(2011) 352

 

17.6.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomkiu u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: It-Tieni Rapport dwar id-Donazzjoni Volontarja u Bla Ħlas ta' Tessuti u Ċelloli

COM(2011) 357

 

17.6.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill: Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2004/22/KE dwar l-istrumenti tal-kejl skont l-Artikolu 25.

COM(2011) 375

 

17.6.2011

Abbozz ta’ Baġit ta’ Emenda Nru 4 għall-Baġit Ġenerali tal-2011: Id-Dikjarazzjoni Ġenerali tad-Dħul, Dikjarazzjoni tan-Nefqa Taqsima b’Taqsima: Taqsima III — Il-Kummissjoni

COM(2011) 400

 

7.6.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Il-konklużjoni tal-ewwel semestru Ewropew ta' koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Gwida għall-politiki nazzjonali fl-2011 u l-2012

Dawn it-testi jinsabu fuq EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


8.9.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 264/15


Proposti leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni

2011/C 264/08

Dokument

Parti

Data

Titolu

COM(2011) 307

 

6.6.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill dwar il-modalitajiet tal-parteċipazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Grupp ta’ Stati kontra l-Korruzzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa (GRECO)

COM(2011) 328

 

14.6.2011

Rapport mill-Kummissjoni Rapport dwar il-Politika dwar il-Kompetizzjoni 2010

COM(2011) 329

 

8.6.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jikkonċerna l-istatistika għal terminu qasir kif meħtieġ mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/1998 tad-19 ta’ Mejju 1998

COM(2011) 351

 

15.6.2011

Rapport mill-Kummissjoni Rapport ta’ evalwazzjoni interim dwar ir-riżultati miksuba u l-aspetti kwalitattivi u kwantitattivi tal-implimentazzjoni tal-programm ta’ fondi “Ġustizzja ċivili”

COM(2011) 354

 

22.6.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-isforzi tal-Istati Membri matul l-2009 biex jiksbu bilanċ sostenibbli bejn il-kapaċità tas-sajd u l-opportunitajiet tas-sajd

COM(2011) 356

 

22.6.2011

Rapport mill-Kummissjoni Tabella ta' valutazzjoni dwar l-Għajnuna mill-Istat Rapport dwar il-kontribuzzjoni tal-Għajnuna mill-istat għall-Istrateġija Ewropa 2020 — Aġġornament Rebbiegħa 2011

COM(2011) 359

 

27.6.2011

Rapport mill-Kummissjoni dwar ikel u ingredjenti tal-ikel ittrattati bir-radjazzjoni jonizzanti għas-sena 2008

COM(2011) 363

 

20.6.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Rio+20: lejn l-ekonomija ekoloġika u governanza aħjar

COM(2011) 366

 

22.6.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar Tiġdid tal-Arranġament bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Uffiċċju tal-Politika dwar ix-Xjenza u t-Teknoloġija tal-Istati Uniti tal-Amerika li jistabbilixxi Task Force dwar ir-Riċerka Bijoteknoloġika

COM(2011) 367

 

22.6.2011

Green Paper: Nimmodernizzaw id-Direttiva tal-Kwalifiki Professjonali

COM(2011) 372

 

17.6.2011

Ittra Emendatorja Nru 1 għall-abbozz tal-baġit ġenerali għall-2012 — dikjarazzjoni tan-nefqa taqsima b’taqsima Taqsima III — Il-Kummissjoni

COM(2011) 374

 

22.6.2011

Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 5 għall-baġit ġenerali tal-2011 — dikjarazzjoni tan-nefqa taqsima b’taqsima Taqsima IX — Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data Taqsima X — Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

COM(2011) 376

 

24.6.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Qorti tal-Awdituri dwar l-Istrateġija tal-Kummissjoni Kontra l-frodi

COM(2011) 381

 

22.6.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-Implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku (EUSBSR)

COM(2011) 382

 

27.6.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 116/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar l-esportazzjoni ta' oġġetti kulturali, mill-1 ta' Jannar 2000 sal-31 ta' Diċembru 2010

COM(2011) 391

 

29.6.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill Rapport ta' progress dwar l-iżvilupp tas-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen (SIS II) tat-tieni ġenerazzjoni, minn Lulju 2010 sa Diċembru 2010

COM(2011) 393

 

30.6.2011

Green Paperdwar i Is-sistema tal-Unjoni Ewropea ta' kontroll tal-esportazzjoni ta' oġġetti b'użu doppju: l-iżgurar tas-sigurtà u tal-kompetittività f'dinja li qiegħda tinbidel

COM(2011) 399

 

4.7.2011

Rapport mill-Kummissjoni dwar it-tmien rapport annwali mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew — ħarsa ġenerali lejn l-azzjonijiet marbuta mad-difiża tal-kummerċ minn pajjiżi terzi kontra l-Unjoni Ewropea (statistika sal-31 ta' Diċembru 2010 iżda l-kummerntarju dwar il-każijiet u t-test huma aġġornati sa Marzu 2011)

COM(2011) 403

 

29.6.2011

Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar kooperazzjoni f’materji marbuta mal-baġit fir-rigward ta’ ġestjoni finanzjarja soda

COM(2011) 407

 

6.7.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar ir-riżultat tal-funzjonament tar-Regolament (KE) Nru 717/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2007 dwar roaming fuq netwerks pubbliċi tat-telefonija mobbli fi ħdan il-Komunità u li jemenda d-Direttiva 2009/544/KE

COM(2011) 413

 

7.7.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar ir-reviżjoni tan-nofs it-terminu tal-Programm ta' Tagħlim tul il-Ħajja

COM(2011) 414

 

6.7.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar ir-Rapport Annwali tal-2011 dwar il-politiki tal-Unjoni Ewropea dwar l-assistenza għalliżvilupp u dik esterna u l-implimentazzjoni tagħhom fl-2010

COM(2011) 415

 

7.7.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew L-UE u r-reġjuni ġirien tagħha: Approċċ imġedded għall-kooperazzjoni tat-trasport

COM(2011) 422

 

1.7.2011

Segwitu għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/320/UE indirizzata lill-Greċja bil-għan li ssaħħaħ u tapprofondixxi s-sorveljanza fiskali u li tavża lill-Greċja biex tieħu miżuri għat-tnaqqis tad-defiċit, liema miżuri huma meqjusa neċessarji sabiex tiġi rimedjata s-sitwazzjoni ta’ defiċit eċċessiv (Ġunju 2011)

COM(2011) 428

 

12.7.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-Rapport Annwali dwar l-Attivitajiet ta’ Riċerka u Żvilupp Teknoloġiku tal-Unjoni Ewropea fl-2010

COM(2011) 429

 

13.7.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar Sistema Ewropea ta' traċċar ta' finanzjament tat-terroriżmu: l-alternattivi disponibbli

COM(2011) 430

 

11.7.2011

Rapport mill-Kummissjoni dwar l-evalwazzjoni tal-funzjonament tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/387/ĠAI dwar l-iskambju ta' informazzjoni, il-valutazzjoni tar-riskju u l-kontroll fuq sustanzi psikoattivi ġodda

COM(2011) 432

 

13.7.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-użu tar-riżorsi finanzjarji matul 2004-2009 mgħotija lil-Litwanja, is-Slovakkja u l-Bulgarija biex isostnu d-dekummissjonar tal-għeluq bikri tal-impjanti tal-enerġija nukleari skont l-Atti ta' Adeżjoni

COM(2011) 433

 

5.7.2011

Rakkomandazzjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill indirizzata lill-Greċja bl-għan li ssaħħaħ u tapprofondixxi s-sorveljanza fiskali u li tavża lill-Greċja biex tieħu miżuri għat-tnaqqis tad-defiċit, liema miżuri huma meqjusa neċessarji sabiex tiġi rimedjata s-sitwazzjoni ta’ defiċit eċċessiv

COM(2011) 434

 

14.7.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1552/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika li tirrigwarda t-taħriġ vokazzjonali fl-intrapriżi

COM(2011) 436

 

14.7.2011

Green Paper dwar il-miżuri ta' promozzjoni u ta' informazzjoni għall-prodotti agrikoli: strateġija Ewropea b'valur miżjud għoli għall-promozzjoni tal-palat tal-prodotti tal-Ewropa

COM(2011) 440

 

13.7.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill dwar il-klawsola tal-eċċezzjoni (L-Artikolu 10 tal-Anness XI tar-Regolamenti tal-Persunal)

COM(2011) 441

 

15.7.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar ir-reviżjoni tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 1999/32/KE relatata mal-kontenut ta’ kubrit ta’ ċerti karburanti [fjuwils] likwidi u dwar it-tnaqqis ulterjuri tal-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu mit-trasport marittimu

COM(2011) 444

 

18.7.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar it-tħaddim tar-reattur ta’ fluss għoli fl-2009

COM(2011) 448

 

20.7.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-applikazzjoni tal-kriterji għad-distribuzzjoni ta' riżorsi fost l-Istati Membri skont il-Fond għall-Fruntieri Esterni, il-Fond Ewropew għall-Integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi u l-Fond Ewropew għar-Ritorn

COM(2011) 450

 

20.7.2011

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet strateġiċi nazzjonali u l-lingi gwida nazzjonali Komunitarji għall-iżvilupp rurali (2007-2013)

COM(2011) 454

 

19.7.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar it-takografu diġitali: pjan direzzjonali għall-attivitajiet tal-ġejjieni

COM(2011) 500

 

29.6.2011

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar Baġit għall-Ewropa 2020

Dawn it-testi jinsabu fuq EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


8.9.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 264/19


Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar il-kwantità li għaliha ma tressqet l-ebda applikazzjoni u li għandha tiżdied mal-kwantità stabbilita għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar 2012 sal-31 ta’ Marzu 2012 fil-kuntest ta’ ċerti kwoti miftuħa mill-Komunità għal prodotti fis-settur tal-laħam tat-tjur

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2011/C 264/09

Ir-Regolament (KE) Nru 616/2007 (1) fetaħ kwoti tariffarji għall-importazzjoni ta' prodotti mis-setturi tal-laħam tat-tjur. L-applikazzjonijiet għal liċenzji tal-importazzjoni li tressqu matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Lulju 2011 għas-subperjodu mill-1 ta' Ottubru sal-31 ta' Diċembru 2011, għall-kwoti 09.4212, 09.4214, 09.4217 u 09.4218, kienu jkopru kwantitajiet iżgħar minn dawk disponibbli. F’konformità mal-Artikolu 7(4) it-tieni frażi, tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 (2), il-kwantitajiet li għalihom ma sarux talbiet, ġew miżjuda mal-kwantità stabbilita għas-subperjodu tal-kwoti ta’ wara, mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta' Marzu 2012, u jidhru fl-Anness ta’ din il-Komunikazzjoni.


(1)  ĠU L 142, 5.6.2007, p. 3.

(2)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13.


ANNESS

Nru tal-ordni tal-kwota

Kwantitajiet mhux mitluba li għandhom jiżdiedu mal-kwantità stipulata għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar 2012 sal-31 ta’ Marzu 2012

(f'kg)

09.4212

55 566 000

09.4214

6 449 200

09.4217

17 003 000

09.4218

6 957 600


Il-Qorti tal-Awdituri

8.9.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 264/20


Ir-Rapport Speċjali Nru 6/2011 “Kienu effettivi l-proġetti ta’ turiżmu kofinanzjati mill-FEŻR?”

2011/C 264/10

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tinfurmak li r-Rapport Speċjali Nru 6/2011 “Kienu effettivi l-proġetti ta’ turiżmu kofinanzjati mill-FEŻR?” għadu kif ġie ppubblikat.

Ir-rapport jista’ jiġi kkonsultat jew imniżżel mill-websajt tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri: http://www.eca.europa.eu

Verżjoni stampata tar-rapport tista’ tinkiseb mingħajr ħlas fuq talba lill-Qorti tal-Awdituri:

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Unità “Verifika: Il-Produzzjoni ta’ Rapporti”

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

Posta elettronika: euraud@eca.europa.eu

jew billi timla formola ta’ ordni elettronika fl-EU-Bookshop.


INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

8.9.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 264/21


Informazzjoni fil-qosor ikkomunikata mill-Istati Membri dwar għajnuniet mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat- Trattat tal-KE għall-għajnuniet mill-Istat lill-impriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni ta' prodotti agrikoli u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 70/2001

2011/C 264/11

Għajnuna Nru: SA.33521 (11/XA)

Stati Membri: L-Italja

Reġjun: Sicilia

Titolu tal-iskema ta' għajnuna jew isem l-impriża li tirċievi l-għajnuna individwali: Fondo di solidarietà regionale — Aiuti a compensazione dei danni dovuti ad avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

Bażi legali: Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura dell'assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari n. 2227 del 14 luglio 2011, di approvazione delle disposizioni attuative dell'aiuto previsto dai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 — Allegato A.

Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont totali tal-għajnuna individwali mogħtija lill-impriża: Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema: EUR 8,50 (f'miljuni)

Intensità massima tal-għajnuna: 90 %

Data tal-implimentazzjoni: —

Tul ta' żmien tal-għajnuna individwali: mit-3 ta’ Ottubru 2011 sal-31 ta’ Diċembru 2013

Għan tal-għajnuna: Avvenimenti klimatiċi avversi (Art. 11 tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006)

Settur jew setturi benefiċjarji: Agrikoltura, forestrija u sajd

Isem u indirizz tal-awtorità li tagħti l-għajnuna:

Regione Siciliana

Assessorato regionale Risorse Agricole ed Alimentari

Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura

Viale Regione Siciliana 2771

90145 Palermo PA

ITALIA

Indirizz tal-Internet: http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/Supportoimprese/FSR.pdf

Informazzjoni oħra: —

Għajnuna Nru: SA.33524 (11/XA)

Stati Membri: L-Italja

Reġjun: Lombardia, Varese

Titolu tal-iskema ta' għajnuna jew isem l-impriża li tirċievi l-għajnuna individwali: Piano di controllo e di eradicazione dell’Artrite Encefalite Caprina (CAE) in Provincia di Varese.

Bażi legali: Deliberazione del Direttore generale Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese «Piano di controllo e di eradicazione della Artrite Encefalite Caprina (CAE) in Provincia di Varese — Misure di sostegno degli allevamenti colpiti da virus della Artrite Encefalite Caprina in Provincia di Varese».

Legge regionale n. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale».

Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont totali tal-għajnuna individwali mogħtija lill-impriża: Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema: EUR 0,06 (f'miljuni)

Intensità massima tal-għajnuna: 100 %

Data tal-implimentazzjoni: —

Tul ta' żmien tal-għajnuna individwali: mill-1 ta’ Settembru 2011 sat-30 ta’ Ġunju 2014

Għan tal-għajnuna: Mard tal-annimali (Art. 10 tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006)

Settur jew setturi benefiċjarji: Trobbija ta' nagħaġ u mogħoż

Isem u indirizz tal-awtorità li tagħti l-għajnuna:

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese

Via O. Rossi 9

21100 Varese VA

ITALIA

Indirizz tal-Internet:

 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura%2FDGLayout&cid=1213337053885&p=1213337053885&pagename=DG_AGRWrapper

 

http://www.asl.varese.it/wai/dipartimenti/prevenzione_veterinario/#content

Informazzjoni oħra: —


V Avviżi

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea

8.9.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 264/23


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.6091 – Galenica/Fresenius Medical Care/Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma JV)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2011/C 264/12

1.

Fil-31 ta’ Awwissu 2011 il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4 u wara referenza skont l-Artikolu 4(5) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1), li permezz tagħha l-impriżi Galenica Ltd. (“Galenica”, l-Isvizzera) u Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (“Fresenius”, il-Ġermanja) qed jakkwistaw fit-tifsira tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet, il-kontroll konġunt ta' Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd (“JV”, l-Isvizzera) permezz tax-xiri ta' ishma f'kumpanija ġdida li tikkostitwixxi impriża konġunta.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

għal Galenica: l-iżvilupp, il-manifattura u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti farmaċewtiċi madwar id-dinja, l-operat ta' spiżeriji, servizzi loġistiċi u ta' database,

għal Fresenius: li tipprovdi oġġetti għad-dijalisi, bħalma huma magni tal-kliewi, dijalizzaturi u prodotti relatati li jintremew wara l-użu, kif ukoll tipprovdi servizzi ta' dijalisi,

għal JV: ir-riċerka, l-iżvilupp, il-kummerċjalizzazzjoni u d-distribuzzjoni ta' prodotti farmaċewtiċi kontra l-iperfosfatemija u l-anemija tan-nuqqas tal-ħadid, għal pazjenti li jsofru primarjament mill-mard kroniku tal-kliewi (CKD) fl-istadji 3, 4 u 5.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li l-operazzjoni nnotifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet. Madanakollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex jibagħtu kwalunkwe kumment li jista’ jkollhom dwar l-operazzjoni proposta lill-Kummissjoni.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta’ din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-feks (+32 22964301), jew b'emejl lil COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.6091 – Galenica/Fresenius Medical Care/Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma JV, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru tal-Amalgamazzjonijiet

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet”).


8.9.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 264/24


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.6351 – ILVA/Taranto Energia)

Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2011/C 264/13

1.

Fit-30 ta’ Awwissu 2011 il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha ILVA SpA (“ILVA,”, l-Italja), kumpanija kkontrollata minn Riva Fire SpA (“Riva Fire”, l-Italja) takkwista skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet il-kontroll sħiħ ta' Taranto Energia S.r.l. (“Taranto Energia”, l-Italja), kumpanija b'għan speċifiku inkorporata minn Edison SpA (“Edison”, l-Italja), inluż żewġ impjanti tal-enerġija termoelettriċi (“CET 2” u “CET 3”, l-Italja), permezz tax-xiri ta' ishma.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

għal ILVA: il-produzzjoni tal-azzar u attivitajiet konnessi,

għal Taranto Energia (CET2 u CET3): impjanti tal-enerġija termoelettriċi għall-produzzjoni tal-elettriku.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li l-operazzjoni nnotifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata. Skont l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta' ċerti konċentrazzjonijiet taħt ir-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet (2) ta' min jinnota li dan il-każ jista' jiġi kkunsidrat għat-trattament taħt il-proċedura stipulata fl-Avviż.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex iressqu kwalunkwe kummenti li jistgħu jkollhom dwar it-tranżizzjoni proposta.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-feks (+32 22964301), jew b'emejl lil COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.6351 – ILVA/Taranto Energia, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru tal-Amalgamazzjonijiet

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet”).

(2)  ĠU C 56, 5.3.2005, p. 32 (“Avviż ta’ proċedura simplifikata”).


8.9.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 264/25


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.6280 – Procter & Gamble/Teva OTC business)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2011/C 264/14

1.

Fis-26 ta’ Awwissu 2011, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' proposta ta’ konċentrazzjoni skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriża “The Procter & Gamble Company” (l-Istati Uniti tal-Amerika) takkwista skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet il-kontroll ta' partijiet tan-negozzju OTC ta' Teva Pharmaceutical Industries Ltd (l-Iżrael) permezz ta' akkwist ta' ishma f'kumpanija ġdida li għaliha ż-żewġ partijiet se jikkontribwixxu l-assi.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

għal The Procter & Gamble Company: Is-sbuħija u l-kura tas-saħħa,

għal Teva Pharmaceutical Industries Ltd: Il-manifattura ta' sustanzi farmaċewtiċi.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li l-operazzjoni nnotifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet. Madanakollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex jibagħtu kwalunkwe kumment li jista’ jkollhom dwar l-operazzjoni proposta lill-Kummissjoni.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta’ din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-feks (+32 22964301), jew b'emejl lil COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.6280 – Procter & Gamble/Teva OTC business, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru tal-Amalgamazzjonijiet

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet”).