ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.CE2011.236.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 236E

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 54
12 ta' Awwissu 2011


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

RIŻOLUZZJONIJIET

 

Il-Parlament Ewropew
SESSJONI 2010-2011
Dati tas-seduti: 15-17 u 23 ta' Ġunju 2010
Il-Minuti ta' din is-sessjoni ġew ippubblikati fil-ĠU C 257 E, 24.9.2010.
It-testi adottati tas-16 ta' Ġunju 2010 rigward il-kwittanzi għall-baġit tas-2008 ġew ippublikati fil-ĠU L 252, 25.9.2010, p. 24.
TESTI ADOTTATI

 

It-Tlieta 15 ta’ Ġunju 2010

2011/C 236E/01

It-trasparenza fil-politika reġjonali u l-iffinanzjar tagħha
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar it-trasparenza fil-politika reġjonali u l-finanzjament tagħha (2009/2232(INI))

1

2011/C 236E/02

Mandat għat-trilogu dwar l-Abbozz ta' Baġit 2011
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Ġunju 2010 dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-Abbozz ta' Baġit 2011 (2010/2002(BUD))

6

2011/C 236E/03

Is-Swieq tad-Derivati: Azzjonijiet futuri ta’ politika
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar swieq tad-derivati: azzjonijiet futuri ta’ politika (2010/2008(INI))

17

2011/C 236E/04

Internet tal-Oġġetti
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar l-Internet tal-Oġġetti (2009/2224(INI))

24

2011/C 236E/05

Il-Governanza tal-Internet: il-passi li jmiss
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar il-governanza tal-internet: il-passi li jmiss (2009/2229(INI))

33

2011/C 236E/06

Politika Komunitarja dwar l-innovazzjoni f'dinja li qed tinbidel
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar il-politika Komunitarja dwar l-innovazzjoni f'dinja li qed tinbidel (2009/2227(INI))

41

2011/C 236E/07

Il-progress sabiex jinkisbu l-Għanijiet tal-Millennju għall-Iżvilupp (MDGs): reviżjoni ta’ nofs it-terminu bħala tħejjija għal-laqgħa ta’ livell għoli tan-NU f'Settembru 2010
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar il-progress li sar sabiex jintlaħqu l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju: reviżjoni ta’ nofs it-terminu bi preparazzjoni għal-laqgħa ta’ livell għoli tan-NU f'Settembru 2010 (2010/2037(INI))

48

 

L-Erbgħa 16 ta’ Ġunju 2010

2011/C 236E/08

UE 2020
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ Ġunju 2010 dwar l-UE 2020

57

2011/C 236E/09

Governanza ekonomika
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas- 16 ta’ Ġunju 2010 dwar il-governanza ekonomika

65

 

Il-Ħamis 17 ta’ Ġunju 2010

2011/C 236E/10

Politiki tal-UE favur id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar politiki tal-UE favur id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (2009/2199(INI))

69

2011/C 236E/11

Il-kwalità tad-data statistika fl-Unjoni u s-setgħat imsaħħa ta’ verifika mill-Kummissjoni (Eurostat)
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar il-kwalità tad-data statistika fl-Unjoni u s-setgħat imsaħħa ta’ verifika mill-Kummissjoni (Eurostat)

76

2011/C 236E/12

Aspetti rigward il-ġeneru fil-kuntest tar-reċessjoni ekonomika u l-kriżi finanzjarja
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar aspetti rigward il-ġeneru fil-kuntest tar-reċessjoni ekonomika u l-kriżi finanzjarja (2009/2204(INI))

79

2011/C 236E/13

L-evalwazzjoni tar-riżultati tal-pjan ta’ rotta għall-ugwaljanza bejn in-nisa u lirġiel 2006-2010 u r-rakkomandazzjonijiet għall-ġejjieni
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar l-evalwazzjoni tar-riżultati ta’ pjan ta’ rotta għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2006-2010 u rakkomandazzjonijiet għall-ġejjieni (2009/2242 (INI))

87

2011/C 236E/14

Sport, speċifikament dwar l-aġenti tal-plejers
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar l-aġenti tal-plejers fl-isport

99

2011/C 236E/15

Il-konklużjonijiet tas-Samit UE/Russja
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas- 17 ta' Ġunju 2010 dwar il-konklużjonijiet tas-Samit bejn l-UE u r-Russja (mill-31 ta' Mejju sal-1 ta' Ġunju 2010)

101

2011/C 236E/16

Operazzjoni militari Iżraeljana kontra l-flottilla umanitarja u l-imblokk ta’ Gaża
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar l-operazzjoni militari Iżraeljana kontra l-flottilla umanitarja u l-imblokk ta’ Gaża

105

2011/C 236E/17

Il-kummerċ ta’ strumenti użati għat-tortura
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 dwar il-kummerċ ta’ ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, għat-tortura jew għal trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra

107

2011/C 236E/18

Is-sitwazzjoni fil-Peniżola Koreana
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar is-sitwazzjoni fil-Peniżola Koreana

111

2011/C 236E/19

Il-Bosnja-Ħerzegovina
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar is-sitwazzjoni fil-Bosnja-Ħerzegovina

113

2011/C 236E/20

Ftehim dwar l-ajru UE-Stati Uniti
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar il-ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn l-UE u l-Istati Uniti

121

2011/C 236E/21

L-implimentazzjoni tad-Direttivi dwar l-ewwel pakkett ferrovjarju
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttivi dwar l-ewwel pakkett ferrovjarju (2001/12/KE, 2001/13/KE u 2001/14/KE)

125

2011/C 236E/22

L-għargħar fil-pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali, b'mod partikolari fil-Polonja, ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja, l-Ungerija u r-Rumanija u fi Franza
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar l-għargħar f'pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali, b'mod partikolari l-Polonja, ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja, l-Ungerija u r-Rumanija, u fi Franza

128

2011/C 236E/23

Taħriġ ġudizzjarju
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar it-taħriġ ġudizzjarju – Il-Programm ta’ Stokkolma

130

2011/C 236E/24

Spinta ġdida għall-Istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli tal-Akkwakultura Ewropea
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar spinta ġdida għall-Istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli tal-Akkwakultura Ewropea (2009/2107(INI))

132

2011/C 236E/25

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo: il-każ ta’ Floribert Chebeya Bahizire
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo: il-każ ta’ Floribert Chebeya Bahizire

142

2011/C 236E/26

In-Nepal
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar in-Nepal

145

2011/C 236E/27

Eżekuzzjonijiet fil-Libja
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas- 17 ta’ Ġunju 2010 dwar l-eżekuzzjonijiet fil-Libja

148

 

L-Erbgħa 23 ta’ Ġunju 2010

2011/C 236E/28

Sistema Ewropea ta' twissija bikrija kontra l-pedofili u dawk li jagħmlu reati sesswali
Dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ġunju 2010 dwar il-ħolqien ta' sistema Ewropea ta' twissija bikrija (EWS) kontra l-pedofili u dawk li jagħmlu reati sesswali

152

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Parlament Ewropew

 

It-Tlieta 15 ta’ Ġunju 2010

2011/C 236E/29

L-adattament tar-Regoli ta’ Proċedura għat-Trattat ta’ Liżbona
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar l-adattament tar-Regoli ta’ Proċedura għat-Trattat ta’ Liżbona (2009/2062(REG))

153

2011/C 236E/30

It-twaqqif u s-saħħa numerika tad-Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari CARIFORUM-KE
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar it-twaqqif u l-għadd tal-membri tad-Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari CARIFORUM-UE

159

 

L-Erbgħa 16 ta’ Ġunju 2010

2011/C 236E/31

It-twaqqif u s-saħħa numerika tal-kumitat speċjali dwar l-isfidi politiċi u r-riżorsi baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ Ġunju 2010 dwar it-twaqqif, is-setgħat, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tal-kumitat speċjali dwar l-isfidi tal-politika u r-riżorsi baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013

160

 

III   Atti preparatorji

 

Il-Parlament Ewropew

 

It-Tlieta 15 ta’ Ġunju 2010

2011/C 236E/32

Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: ES/Comunidad Valenciana
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (COM(2010)0216 – C7-0115/2010 – 2010/2066(BUD))

161

ANNESS

163

2011/C 236E/33

Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Irlanda/Waterford Crystal
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (COM(2010)0196 – C7-0116/2010 – 2010/2067(BUD))

164

ANNESS

166

2011/C 236E/34

Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: ES/Castilla-La Mancha
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'konformità mal-punt 28 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (COM(2010)0205 – C7-0117/2010 – 2010/2068(BUD))

167

ANNESS

169

2011/C 236E/35

Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'konformità mal-punt 28 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (COM(2010)0182 – C7-0099/2010 – 2010/2060(BUD))

170

ANNESS

171

2011/C 236E/36

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-UE lill-Fond Internazzjonali għall-Irlanda (2007-2010) ***I
Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li għandu x'jaqsam mal-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni Ewropea lill-Fond Internazzjonali għall-Irlanda (2007-2010) (COM(2010)0012 – C7-0024/2010 – 2010/0004(COD))

173

P7_TC1-COD(2010)0004Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-15 ta’ Ġunju 2010 bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru …/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni Ewropea lill-Fond Internazzjonali għall-Irlanda (2007-2010)

173

2011/C 236E/37

Netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport tal-merkanzija kompetittiv ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta’ regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport ta’ merkanzija kompetittiv (11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD))

174

P7_TC2-COD(2008)0247Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fil-15 ta' Ġunju 2010 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) …/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport ta' merkanzija kompetittiv

174

 

L-Erbgħa 16 ta’ Ġunju 2010

2011/C 236E/38

Programm ta’ Riċerka Konġunt tal-Baħar Baltiku (BONUS-169) ***I
Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ Ġunju 2010 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-parteċipazzjoni tal-Komunità fil-Programm ta’ Riċerka Konġunt tal-Baħar Baltiku (BONUS-169) li huma impenjati fih diversi Stati Membri (COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

175

P7_TC1-COD(2009)0169Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta’ Ġunju 2010 bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni tad-Deċiżjoni Nru …/2010/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-Programm Konġunt ta’ Riċerka u Żvilupp tal-Baħar Baltiku (BONUS) li huma impenjati fih diversi Stati Membri

175

2011/C 236E/39

L-istrutturi għat-tmexxija tal-programmi Ewropej ta’ radjunavigazzjoni bis-satellita ***I
Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ Ġunju 2010 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1321/2004 dwar l-istabbiliment ta’ strutturi għat-tmexxija tal-programmi Ewropej ta’ radjunavigazzjoni bis-satellita (COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

176

P7_TC1-COD(2009)0047Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' Ġunju 2010 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru …/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Aġenzija tal-GNSS Ewropea, u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1321/2004 dwar l-istabbiliment ta’ strutturi għat-tmexxija tal-programmi Ewropej ta’ radjunavigazzjoni bis-satellita u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

176

2011/C 236E/40

Programm Ewropew ta’ Monitoraġġ tad-Dinja (GMES) (2011 - 2013) ***I
Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ Ġunju 2010 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programm Ewropew ta’ osservazzjoni tad-Dinja (GMES) u l-operazzjonijiet inizjali tiegħu (2011-2013) (COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

177

P7_TC1-COD(2009)0070Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta’ Ġunju 2010 bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru …/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilldwar il-programm Ewropew ta’ monitoraġġ tad-Dinja (GMES) u l-operazzjonijiet inizjali tiegħu (2011 sa 2013)

178

2011/C 236E/41

Konklużjoni tal-Istatut tal-Aġenzija Internazzjonali għall-Enerġija Rinnovabbli (IRENA) ***
Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ Ġunju 2010 dwar il-proposta għal abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Istatut tal-Aġenzija Internazzjonali għall-Enerġija Rinnovabbli (IRENA) mill-Unjoni Ewropea (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

178

2011/C 236E/42

Koperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali ***
Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ Ġunju 2010 msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali (09898/2/2010 – C7-0145/2010– 2010/0066(NLE))

179

2011/C 236E/43

Adozzjoni tal-euro fl-Estonja fl-1 ta’ Jannar 2011 *
Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ Ġunju 2010 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni tal-euro fl-Estonja fl-1 ta’ Jannar 2011 (COM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))

181

2011/C 236E/44

Abbozz tal-baġit ta’ emenda Nru 4/2010: Taqsima III – Il-Kummissjoni (Bilanċ favorevoli 2009)
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ Ġunju 2010 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz tal-baġit ta’ emenda Nru 4/2010 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima III – Il-Kummissjoni (10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))

184

2011/C 236E/45

Drittijiet għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali ***I
Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ Ġunju 2010 dwar l-abbozz ta’ direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali (00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

185

P7_TC1-COD(2010)0801Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta’ Ġunju 2010 bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni tad-Direttiva 2010/…/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali

186

2011/C 236E/46

L-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta’ ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ Ġunju 2010 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/15/KE dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta’ ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq (COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

186

2011/C 236E/47

Informazzjoni fuq l-ikel lill-konsumaturi ***I
Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ Ġunju 2010 dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi (COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

187

P7_TC1-COD(2008)0028Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta’ Ġunju 2010 bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru …/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta’ informazzjoni fuq l-ikel lill-konsumaturi li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 u li jħassar id-Direttiva tal-Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE, id-Direttivi tal-Kummissjoni 94/54/KE, 1999/10/KE, id-Direttiva 2000/13/KE, id-Direttivi tal-Kummissjoni 2002/67/KE, 2004/77/KE u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 ( 1 )

188

ANNESS I

219

ANNESS II

220

ANNESS III

221

ANNESS IV

223

ANNESS V

224

ANNESS VI

226

ANNESS VII

229

ANNESS VIII

230

ANNESS IX

231

ANNESS X

232

ANNESS XI

233

ANNESS XII

233

 

Il-Ħamis 17 ta’ Ġunju 2010

2011/C 236E/48

Titoli li jiġu offruti lill-pubbliku u armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza (emenda tad-Direttivi 2003/71/KE u 2004/109/KE) ***I
Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Ġunju 2010 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/71/KE dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ u 2004/109/KE dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta’ trasparenza f’dak li għandu x’jaqsam ma’ informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f’suq regolat (COM(2009)0491 – C7–0170/2009 – 2009/0132(COD))

235

P7_TC1-COD(2009)0132Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-17 ta’ Ġunju 2010 bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni tad-Direttiva 2010/…/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/71/KE dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ u 2004/109/KE dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta’ trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma’ informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat

236

2011/C 236E/49

Programm ta' dokumentazzjoni tal-qbid tat-tonn (Thunnus thynnus) ***I
Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Ġunju 2010 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta' dokumentazzjoni tal-qbid tat-tonn Thunnus thynnus u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1984/2003 (COM(2009)0406 – C7-0124/2009 – 2009/0116(COD))

236

P7_TC1-COD(2009)0116Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-17 ta' Ġunju 2010 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru …/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta' dokumentazzjoni tal-qbid għat-tonn Thunnus thynnus u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1984/2003

237

2011/C 236E/50

L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen relatati mas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija *
Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Ġunju 2010 dwar il-proposta tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen relatati mas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija (06714/2010 – C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE))

237

Tifsira tas-simboli użati

*

Proċedura ta' konsultazzjoni

**I

Proċedura ta' konsultazzjoni: l-ewwel qari

**II

Proċedura ta' konsultazzjoni: it-tieni qari

***

Proċedura ta' parir konformi

***I

Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari

***II

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari

***III

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tielet qari

(It-tip ta' proċedura tiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni)

Emendi politiċi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u qawwija; it-tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu ▐.

Korrezzjonijiet u adattamenti tekniċi tas-servizzi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva rqiqa; it-tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu ║.

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 


I Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

RIŻOLUZZJONIJIET

Il-Parlament Ewropew SESSJONI 2010-2011 Dati tas-seduti: 15-17 u 23 ta' Ġunju 2010 Il-Minuti ta' din is-sessjoni ġew ippubblikati fil-ĠU C 257 E, 24.9.2010. It-testi adottati tas-16 ta' Ġunju 2010 rigward il-kwittanzi għall-baġit tas-2008 ġew ippublikati fil-ĠU L 252, 25.9.2010, p. 24. TESTI ADOTTATI

It-Tlieta 15 ta’ Ġunju 2010

12.8.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 236/1


It-Tlieta 15 ta’ Ġunju 2010
It-trasparenza fil-politika reġjonali u l-iffinanzjar tagħha

P7_TA(2010)0201

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar it-trasparenza fil-politika reġjonali u l-finanzjament tagħha (2009/2232(INI))

2011/C 236 E/01

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 174-178 tiegħu,

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta’ Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni (1),

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1828/2006 tat-8 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi r-regoli għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni u tar-Regolament (KE) Nru 1080/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (2),

wara li kkunsidra r-regolament tal-Kunsill (KE) Nru 284/2009 tas-7 ta’ April 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1083/2006 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni, rigward ċerti dispożizzjonijiet relatati mal-ġestjoni finanzjarja (3),

wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 397/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1080/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali fir-rigward tal-eliġibbiltà ta’ investimenti fl-effiċjenza fl-enerġija u fl-enerġija rinovabbli fid-djar (4),

wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta’ April 2008 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006, Taqsima III – Kummissjoni (5),

wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ April 2009 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007, Taqsima III – Kummissjoni (6),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta’ Frar 2008 dwar it-trasparenza fil-kwistjonijiet finanzjarji (7),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Ottubru 2008 dwar il-governanza u s-sħubija fuq livelli nazzjonali u reġjonali u bażi għal proġetti fl-isfera tal-politika reġjonali (8),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-24 ta’ Marzu 2009 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Fondi Strutturali 2007-2013: ir-riżultati tan-negozjati dwar l-istrateġiji tal-koeżjoni nazzjonali u l-programmi operattivi (9),

wara li kkunsidra l-istudju ppublikat mill-Parlament Ewropew bl-isem “L-Inizjattiva għat-Trasparenza tad-Dejta u l-Impatt tagħha fuq il-Politika ta’ Koeżjoni”,

wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Mejju 2006 dwar l-Inizjattiva Ewropea favur it-Trasparenza (COM(2006)0194),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-21 ta’ Diċembru 2009 bl-isem “L-20 rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-fondi strutturali (2008)” (COM(2009)0617/2),

wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0139/2010),

A.

billi l-inizjattiva Ewropea Favur it-Trasparenza (ETI) ġiet adottata mill-Kummissjoni fl-2005, segwita mill-pubblikazzjoni tal-Green Paper fl-2006 bil-għan li jiġu mtejba t-trasparenza, il-ftuħ, il-kontabilità tal-governanza tal-UE, u billi l-għoti ta’ informazzjoni pubblika dwar ir-riċevituri tal-Fondi tal-UE hija element fundamentali tal-ETI,

B.

billi, skont is-sistema ta’ ġestjoni konġunta, l-informazzjoni dwar il-benefiċjarji tal-fondi tal-UE hija ġestita fil-livell tal-Istat Membru, u li fl-assenza ta’ obbligu speċifiku tal-UE jew “steer” b’saħħtu mill-Kummissjoni, il-livell ta’ pubblikazzjoni ta’ din l-informazzjoni jvarja minn Stat Membru għall-ieħor, li jagħmel diffiċli l-paragun bejn l-Istati Membri,

C.

billi l-iżvelar tal-benefiċjarji tal-fondi tal-UE jippermetti l-parteċipazzjoni pubblika f’dibattitu kostruttiv dwar kif għandhom jintefqu l-flus pubbliċi, li huwa essenzjali għal demokraziji li jiffunzjonaw,

D.

billi ebda rabta ma ġiet stabbilita bejn l-ETI u l-kwistjonijiet li huma aktar regolati u li jorbtu fil-kontrolli finanzjarji u l-verifika,

E.

billi l-ETI għandha jkollha effett sinifikanti f’termini li jiggarantixxu sħubija fil-fażijiet ’l fuq u ’l isfel taċ-ċiklu tal-programmazzjoni ta’ koeżjoni, billi, madankollu, ir-regolamenti ma jispeċifikawx f’liema miżura l-imsieħba għandhom ikunu assoċjati għad-diversi proċessi ta’ programmazzjoni u ma jispeċifikax l-arranġamenti involuti għal dan it-tip ta’ involviment,

F.

billi mhemmx biżżejjed informazzjoni minn qabel dwar id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni rigward l-iffinanzjar tal-progetti l-kbar, u għaldaqstant nuqqas ta’ trasparenza, u billi għandha tinstab soluzzjoni,

G.

billi l-loġika tat-trasparenza għandha tmur id f’id mal-proċess tas-simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-kisba ta’ Fondi Strutturali;

1.

Iqis li t-trasparenza fir-rigward tal-politika ta’ koeżjoni u ċ-ċiklu tal-ipprogrammar tagħha, l-allokazzjoni tal-infiq u l-aċċess għall-informazzjoni għall-benefiċjarji potenzjali tal-Fondi Strutturali huma prerekwiżiti ewlenin sabiex jintlaħqu l-objettivi b’mod ġenerali tal-politika ta’ koeżjoni, u li t-trasparenza għandha għaldaqstant tiġi introdotta bħala prinċipju ta’ gwida transettorjali fil-proċessi tat-teħid ta’ deċiżjoni u tal-programmazzjoni ta’ koeżjoni;

L-iżvelar tad-data dwar il-benefiċjarji tal-fondi ta’ koeżjoni

2.

Jinnota b’sodisfazzjoni li, b’konformità mal-ħtiġijiet tal-ETI, il-mapep interattivi li jipprovdu rabta mal-listi tal-ERDF u l-benefiċjarji tal-Fond ta’ Koeżjoni disponibbli fis-siti elettroniċi nazzjonali jew reġjonali rispettivi jiġu ppubblikati fuq is-sit elettroniku tad-Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali tal-Kummissjoni; jistieden lill-Istati Membri biex jippromwovu, billi jużaw il-mezzi xierqa, il-websajt tad-DG REGIO bil-għan li jiffaċilitaw l-aktar aċċess wiesa’ possibbli għal dik il-bażi ta’ data; jinnota li għaldaqstant jibqa’ ferm diffiċli għall-partijiet interessati biex jibqgħu aġġornati dwar kif qed jintużaw il-flus pubbliċi; jistieden lill-Kummissjoni biex tikkonsulta dawn il-partijiet kemm jista’ jkun dwar rimedji possibbli għal din is-sitwazzjoni;

3.

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħmlu dawn il-bażi tad-data tal-Istati Membri kompletament kompatibbli u li fihom jista’ jsir tiftix, sabiex tiġi ffaċilitata l-ħarsa ġenerali tad-data ppreżentata madwar l-UE, filwaqt li tiġi ppreservata r-relevanza lokali tagħhom; hu tal-opinjoni li, f’dan ir-rigward, hemm ħtieġa urġenti għal verżjonijiet b’żewġ lingwi (il-lingwa(i) lokali – waħda mil-lingwa ta’ ħidma tal-Kummissjoni);

4.

Jenfasizza li l-utilità tad-data mogħtija dwar il-benefiċjarji għandha tiġi mtejba f’termini tal-kontenut u tal-preżentazzjoni; jistieden, għaldaqstant lill-Kummissjoni biex tidentifika format aktar iddettaljat u preskrittiv li jispeċifika l-istruttura, il-forma u l-kontenut tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta; jemmen li l-għoti tal-informazzjoni neċessarja għandu jiffaċilita wkoll it-tiftix abbażi ta’ kriterji bl-għan li tittieħed stampa immedjata tal-elementi mfittxija;

5.

Jitlob biex jiġi pprovdut tagħrif essenzjali addizzjonali meta jiġu ppublikati l-listi tal-benefiċjarji; u meta jkun hemm bżonn il-listi ta’ korpi konsultattivi; jirrakkomanda, għaldaqstant, li apparti l-ħtiġijiet minimi attwali, għandha tingħata konsiderazzjoni għall-inklużjoni tal-lok, sommarji tal-proġetti approvati, tipi ta’ appoġġ u deskrizzjoni tal-imsieħba tal-proġetti bħala elementi tal-iżvelar tal-benefiċjarji; jitlob li d-data li tinġabar għandha tidher u għandha tiġi kkontrollata b’mod strutturat u komparabbli sabiex jiġi żgurat l-utilità bis-sħiħ tagħha u fl-interess ta’ trasparenza ġenwina; iqis li dan jista’ jsir mingħajr spejjeż addizzjonali;

6.

Jitlob sabiex, il-programmi taħt l-objettiv tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea, il-benefiċjarji kollha – u mhux biss il-benefiċjarji ewlenin – jiġu elenkati;

7.

Jenfasizza li konformità sħiħa mal-ħtiġijiet tal-ETI hija meħtieġa permezz ta’ regolamenti xierqa, gwida aħjar, mekkaniżmu ta’ twissija u sanzjonijiet f’każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità bħala l-aħħar rimedju;

It-trasparenza u l-ġestjoni kondiviża

8.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tiċċara kif il-prinċipji tal-ETI għandhom jiġu attwati f’termini operattivi fil-livell tal-programmi operattivi u l-pjanijiet tal-komunikazzoni tagħhom; jenfasizza għalhekk il-ħtieġa tal-introduzzjoni ta’ regoli iktar ċari li jirrigwardaw l-iżvelar ta’ informazzjoni dwar il-benefiċjarji tal-fondi taħt ġestjoni kondiviża;

9.

Jenfasizza l-bżonn li jiġu fformulati r-regolamenti u r-regoli ta’ implimentazzjoni b’mod li l-proċeduri jkunu trasparenti, jipprovdu aċċess aħjar għall-Fondi Strutturali għall-benefiċjarji potenzjali u jnaqqsu l-piż amministrattiv minn fuq il-parteċipanti, partikolarment permezz ta’ għadd ta’ miżuri ewlenin bħal pereżempju li jsiru disponibbli għall-pubbliku n-noti ta’ gwida dwar l-implimentazzjoni maqbula bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri; jistieden lill-awtoritajiet amministrattivi fl-Istati Membri biex jippreżentaw, b’mod trasparenti, l-istadji kollha tal-proġetti finanzjati mill-Fondi Strutturali; itenni l-opinjoni tiegħu li t-trasparenza u l-proċeduri ċara huma fatturi ta’ governanza aħjar, u jilqa’ f’dan il-kuntest l-isforzi li saru mill-Kummissjoni biex jippreżenta l-proposti ssimplifikati;

10.

Jinnota li programmi transkonfinali u transnazzjonali jiltaqgħu ma’ diffikultajiet speċifiċi minħabba d-differenzi fil-kultura amministrattiva, fir-regolamenti nazzjonali u fil-lingwi użati fl-Istati Membri, li jaffettwaw mhux biss l-aspetti kwantitattivi iżda wkoll dawk kwalitattivi ta’ tali inizjattivi; iqis għalhekk l-iżvilupp ta’ regoli speċifiċi li jirrigwardaw it-trasparenza fil-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejn awtoritajiet amministrattivi differenti jista’ jkun ferm importanti;

11.

Jenfasizza li, skont l-istudju tal-PE dwar l-ETI u l-impatt tagħha fuq il-Politika ta’ Koeżjoni, in-nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti minimi tal-ETI jirrelata man-nuqqas ta’ kapaċità amministrattiva min-naħa tal-Awtoritajiet Amministrattivi pjuttost milli nuqqas ta’ rieda li tiġi pprovduta tali data; f’dan il-qafas jinnota l-bżonn li jiġi żgurat li l-għoti ta’ data addizzjonali u l-informazzjoni ma tirriżultax f’piż amministrattiv addizzjonali għall-benefiċjarji potenzjali, b’mod partikulari għal dawk li diġà għandhom diffikultà jkunu konformi mal-ħtiġijiet amministrattivi u finanzjarji eżistenti għall-għotjiet u l-kuntratti pubbliċi;

12.

Jinnota li r-rekwiżiti għal informazzjoni u data addizzjonali għandhom ikunu akkompanjati min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea, mill-għoti ta’ appoġġ tekniku addizzjonali (gruppi ta’ ħidma bil-parteċipazzjoni tal-uffiċjali tal-Kummissjoni u persunal lokali/reġjonali responsabbli għall-ġestjoni tal-fondi strutturali, skambju tal-aqwa prattiki bejn l-Awtoritajiet Amministrattivi, pubblikazzjoni ta’ linji gwida konkreti) lil benefiċjarji potenzjali li m’għandhomx il-kapaċità teknika neċessarja; iqis li b’dan il-mod biss jista’ jiġi żgurat li l-isforzi tal-parteċipanti sabiex jikkonformaw mar-rekwiżiti addizzjonali fit-termini ta’ dejta u informazzjoni pprovduta ma jirriżultax f’tagħwiġ tal-fondi mill-attivitajiet ta’ implimentazzjoni tal-proġett bħala tali;

13.

Jenfasizza l-importanza ta’ informazzjoni preċiża u fil-ħin mogħtija mill-Istati Membri fil-kuntest tas-sistema ta’ kontroll, u għaldaqstant il-bżonn li tiġi stabbilita rabta bejn l-ETI u l-kontrolli finanzjarji u ta’ verifika; itenni l-opinjoni tiegħu li sistema ta’ twissija bikrija (EWS) għandha taħdem mill-qrib ukoll mal-Bażi tad-Data Ċentrali tal-Esklużjoni;

14.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tissorvelja l-użu ta’ ħlasijiet addizzjonali avvanzati rċivuti mill-Istati Membri skont is-simplifikazzjonijiet tal-2009 marbuta mar-Regolament (KE) Nru1083/2006;

15.

Itenni t-talba tiegħu għad-dispożizzjoni ta’ informazzjoni rigward l-irkupru u t-twettiq skont l-ETI; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jipprovdu din l-informazzjoni b’mod sħiħ, u lill-Kummissjoni biex tagħmilha disponibbli għall-awtorità baġitarja u l-pubbliku flimkien ma’ informazzjoni dwar il-korrezzjoni finanzjarja u l-frodi, u b’hekk jiġu żgurati standards għoljin ta’ kredibilità u responsabilità fir-rigward tal-pubbliku Ewropew;

16.

Iħeġġeġ lill-awdituri biex ikunu aktar ibsin fuq il-ħtiġijiet ta’ komunikazzjoni u informazzjoni, inkluża “naming and shaming” – partikolarment jekk jkun involut attur governattiv – u l-użu ta’ korrezzjonijiet finanzjarji f’każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità;

17.

Jilqa’ l-isforzi li saru mill-Kummissjoni u l-Qorti tal-Awdituri biex jiġu armonizzati l-metidoloġiji ta’ verifika;

It-trasparenza u s-sħubija

18.

Jenfasizza l-fatt li standards minimi ta’ konsultazzjoni huma kompetenza tal-ETI, u jilqa’ l-fatt li dawn l-istandards ġew promossi u applikati mill-Kummissjoni fir-rigward tal-politika ta’ koeżjoni; jistieden, madankollu, lill-Kummissjoni biex jħallu lill-partijiet involuti biex jagħtu rispons dwar il-kwalità tal-proċess tal-konsultazzoni; jistiden lir-reġjuni u lill-Istati Membri biex ikomplu fuq esperjenzi eżistenti tal-UE għall-konsultazzoni mal-partijiet interessati;

19.

Itenni l-opinjoni tiegħu li s-sħubija hija prerekwiżit għat-trasparenza, l-effiċjenza u l-leġittimità fil-fażijiet kollha tal-programmazzjoni u l-implimentazzjoni tista’ wkoll iżżid l-impenn għall-outputs tal-programmi kif ukoll għas-sjieda pubbliċi tagħhom; jistieden, għaldaqstant lill-Istati Membri u l-awtoritajiet amministrattivi biex jinvolvu b’mod sħiħ lill-imsieħba lokali u reġjonali aktar mill-qrib fil-fażijiet kollha tal-ipprogrammar u l-implimetazzjoni tal-koeżjoni, inkluż permezz ta’ pjattaforma tal-internet f’livell nazzjonali li tipprovdi viżibilità fir-rigward tal-fondi eżistenti u programmi operazzjonali u permezz tal-promozzjoni tal-prattiki tajba u mezzi oħra, u biex jingħatalhom aċċess sħiħ għad-dokumenti tal-proġetti kollha, bil-għan li jsir użu aħjar tal-esperjenza u l-għarfien tagħhom;

20.

Jitlob għal aktar gwida mill-Kummissjoni dwar kif il-klawżola tas-sħubija tiġi mwettqa skont il-programmi attwali, u għal-regoli vinkolanti suffiċjenti dwar is-sħubija fit-testi regolatorji ġejjiena; partikolarment fir-rigward tal-involviment tal-awtoritajiet reġjonali u lokali, jiġifieri l-korpi eletti, li huma msieħba essenzjali fil-proċess kollu;

21.

Jitlob għad-dispożizzjoni ta’ informazzjoni mmirata aħjar u informazzjoni regolari u fil-ħin għall-organizzazzjonijiet imsieħba, partikolarment dawk li huma membri tal-istrutturi tal-amministrazzjoni, u għall-użu aħjar tal-għajnuna teknika biex jappoġġja s-sħubija, inter alia permezz tal-għoti tal-opportunità lill-organizzazzjonijiet imsieħba f’avvenimenti ta’ taħriġ organizzat għall-entitajiet ta’ tqassim; jappella li dawn l-avvenimenti ta’ taħriġ ikunu aċċessibbli fil-verżjonijiet multimedjali sabiex iwessgħu l-udjenza fil-mira u sabiex jippermettu konsultazzjoni ex-post tal-organizzazzjonijiet tal-imsieħba; jenfasizza l-utilità ta’ tali miżura għall-imsieħba tal-aktar reġjuni mbiegħda fl-Unjoni, bħar-reġjuni l-aktar periferiċi;

It-titjib fit-trasparenza fir-rigward tal-iffinanzjar ta’ proġetti maġġuri tal-UE

22.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tippublika fil-ħin informazzjoni online, u biex tiggarantixxi l-aċċess dirett għad-dokumentazzjoni tal-proġett, inkluż il-proġetti ta’ JASPERS (l-applikazzjoni, l-istudju ta’ probbabilità, l-analiżi tal-benefiċċju tal-ispejjeż, l-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali, eċċ.) fuq proġetti maġġuri, mill-aktar fis possibbli wara li l-Kummissjoni tirċievi applikazzjoni għall-iffinanzjar mill-Istati Membri u qabel ma tieħu kwalunkwe deċiżjoni dwar l-iffinanzjar; dan is-sit elettroniku tal-Kummissjoni għandu jippermetti s-sottomissjoni tal-kummenti rigward dawn il-proġetti;

23.

Jappella biex l-informazzjoni dwar proġetti ewlenin approvati jew imressqa għall-approvazjoni fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013 tiġi ppubblikata fuq l-internet b’effett retroattiv;

24.

Jipproponi li jiġi stabbilit f’liema sitwazzjonijiet fondi mhux użati ikunu jistgħu jintużaw mill-ġdid, u xi jkunu r-responsibilitajiet tal-istituzzjoni li tiddeċiedi li tirrialloka fondi bħal dawn;

*

* *

25.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


(1)  ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25.

(2)  ĠU L 371, 27.12.2006, p. 1.

(3)  ĠU L 94, 8.4.2009, p. 10.

(4)  ĠU L 126, 21.5.2009, p. 3.

(5)  ĠU L 88, 31.3.2009, p. 23.

(6)  ĠU L 255, 26.9.2009, p. 24.

(7)  ĠU C 184 E, 6.8.2009, p. 1.

(8)  Testi adottati, P6_TA(2008)0492.

(9)  Testi adottati, P6_TA(2009)0165.


12.8.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 236/6


It-Tlieta 15 ta’ Ġunju 2010
Mandat għat-trilogu dwar l-Abbozz ta' Baġit 2011

P7_TA(2010)0205

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Ġunju 2010 dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-Abbozz ta' Baġit 2011 (2010/2002(BUD))

2011/C 236 E/02

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-abbozz tal-baġit għas-sena finanzjarja 2011 li l-Kummissjoni adottat fis-27 ta' April 2010 (SEC(2010)0473),

wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (IIA) (1),

wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta miftehma fil-laqgħa ta' konċiljazzjoni tat-18 ta' Novembru 2009 dwar miżuri Tranżitorji applikabbli għall-proċedura baġitarja wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona (2),

wara li kkunsidra l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Marzu 2010 dwar il-prijoritajiet għall-baġit tal-2011 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (3),

wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-16 ta' Marzu 2010 dwar il-linji gwida tal-baġit għall-2011,

wara li kkunsidra l-Kapitolu 7 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp, tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali kif ukoll tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0183/2010),

A.

billi l-proċedura baġitarja tal-2011 hija l-ewwel tat-tip tagħha skont it-Trattat ta' Lisbona u billi l-qari uniku tagħha jitlob kooperazzjoni u koordinazzjoni msaħħa mal-fergħa l-oħra tal-awtorità baġitarja sabiex jintlaħaq ftehim matul il-proċedura ta' konċiljazzjoni rigward in-nefqa kollha,

B.

billi t-trilogu li se jsir f‘Lulju għandu jimmira li jwitti t-triq qabel ma l-Kunsill jadotta l-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit, sabiex jiġu identifikati l-punti ta' qbil minn qabel,

Abbozz ta' baġit għall-2011

Rimarki ġenerali

1.

Jinnota li t-total għall-abbozz ta' baġit (AB) għall-2011 huwa ta' EUR 142 576,4 miljun f’approprjazzjonijiet għall-impenji (AI) u EUR 130 147,2 miljun f’approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet (AĦ), li għalhekk iħalli marġni ta' EUR 1 224,4 miljun f’AI u EUR 4 417,8 miljun f’AĦ; jinnota li dawn l-ammonti totali rispettivament jirrappreżentaw 1,15 % u 1,05 % tad-Dħul Nazzjonali Gross tal-UE previst għall-2011;

2.

Huwa mħasseb mill-fatt li ż-żieda fl-AI hija ta' 0,77 % biss meta mqabbla mal-baġit tal-2010 kif adottat, differenza li ma tirriflettix l-istennija espressa b’mod ġenerali li l-baġit tal-UE għandu rwol kruċjali fl-appoġġ tal-ekonomiji Ewropej wara l-kriżi; jinnota li l-AĦ żdiedu b’5,85 %, iżda jfakkar li l-livell baxx mhux normali tal-AĦ fl-2010 jipprovdi spjegazzjoni matematika għal din iż-żieda; ifakkar li l-qafas finanzjarju multiannwali (MFF) jipprovdi limiti ta' EUR 142 965 miljun għall-AI u EUR 134 280 miljun għall-AĦ, fi prezzijiet attwali;

3.

Jirrikonoxxi t-tnaqqis fid-diskrepanza bejn l-AI u l-AĦ kif imqabbel mal-baġit tal-2010 (EUR 12 429 miljun meta mqabbla ma’ EUR 18 535 miljun), li jindika implimentazzjoni aħjar tal-baġit tal-UE, iżda fl-istess ħin jinnota li l-MFF jipprovdi differenza ta' EUR 8 366 miljun biss bejn l-AI u l-AĦ għall-2011; ifakkar f’dan ir-rigward li dawn id-diskrepanzi joħolqu żbilanċi fuq medda twila ta' żmien u għandhom għalhekk jiġu evitati f’ġieħ is-sostenibilità u l-ġestjonabilità baġitarja;

4.

Jinnota li l-maġġoranza (70 %) tal-marġni ġenerali ta' EUR 1 224,4 miljun fl-AB toħroġ mill-marġni fl-intestatura 2 dwar il-preservazzjoni u l-ġestjoni tar-riżorsi naturali, u li l-intestaturi l-oħra – b’mod partikolari l-intestaturi 1a, 3b u 4 – għandhom marġni limitati ħafna, u b’hekk proporzjonalment inaqqsu l-kapaċità tal-UE li tirreaġixxi għal bidliet ta' politika u għal bżonnijiet mhux mistennija filwaqt li żżomm il-prijoritajiet tagħha;

5.

Jenfasizza, barra minn hekk, li l-marġni fl-intestatura 2 jista' fil-fatt ikun aktar baxx, peress li l-kundizzjonijiet tas-suq jistgħu jinbidlu;

6.

Jilqa’ bi pjaċir il-pubblikazzjoni tar-rapport tal-Kummissjoni dwar il-funzjonament tal-ftehim interistituzzjonali (COM(2010)0185) u jfakkar, f’dan ir-rigward, li proposta għal reviżjoni sostanzjali tal-baġit hija mistennija, u li d-diffikultajiet li tfaċċaw matul proċeduri baġitarji preċedenti biex ikun hemm reazzjoni adegwata u sodisfaċenti għal bosta sfidi li nqalgħu jwasslu biex reviżjoni tal-MFF tkun inevitabbli; ifakkar li jistenna li l-Kummissjoni tagħmel proposti konkreti għal reviżjoni tal-MFF qabel tmiem l-ewwel nofs tal-2010;

7.

Jiġbed l-attenzjoni għall-għadd kbir ta' proċeduri pendenti b’konsegwenzi baġitarji estensivi li jeħtieġu jiġu konklużi miż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja fl-2011 (ir-reviżjoni baġitarja, it-twaqqif tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), il-baġits emendatorji, ir-reviżjoni tal-IIA, ir-reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju, eċċ);

8.

Jieħu nota tal-prijoritajiet stipulati mill-Kummissjoni (primarjament l-appoġġ tal-ekonomija tal-UE wara l-kriżi u l-adattament għar-rekwiżiti l-ġodda, i.e. l-implimentazzjoni tat-Trattat ta' Lisbona, l-awtoritajiet ġodda ta' superviżjoni finanzjarja, l-iffinanzjar tal-inizjattiva tal-Monitoraġġ Globali għall-Ambjent u s-Sigurtà (GMES), l-implimentazzjoni tal-Programm ta' Stokkolma, eċċ) u jistaqsi jekk iż-żieda modesta fl-AI meta mqabbla mal-baġit tal-2010 hijiex biżżejjed biex tindirizzahom;

9.

Jenfasizza l-importazza ta' reazzjoni b’saħħitha għall-kriżi u għall-instabilità tas-swieq finanzjajri li għandhom jinvolvu kapaċità u flessibilità akbar ta' finanzjament għall-baġit tal-UE; jitlob, f’dan ir-rigward, lill-Kunsill u lill-Kummisjoni biex jipprovdu aktar informazzjoni dettaljata dwar l-impatt li jista' jkollu fuq il-baġit tal-UE l-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabilizzazzjoni Finanzjarja li ttieħdet deċiżjoni dwaru fil-laqgħa tal-Kunsill staordinarju tal-Ecofin tad-9 u l-10 ta' Mejju 2010; jitlob barra minn hekk, biex jiġu evitati kriżijiet futuri, li titwaqqaf sistema effiċjenti ta' monitoraġġ li tkun tinkludi l-għoti dirett ta' informazzjoni lill-Parlament;

10.

Jiddeplora l-impossibilità li tiġi identifikata b’mod ċar, minn perspettiva baġitarja, l-implikazzjonijiet finanzjarji fl-AB 2011 tal-inizjattivi rappreżentativi tal-Istrateġija UE 2020, bħalma huma “Unjoni ta' Innovazzjoni”, “Żgħażagħ Mobbli”, “Ewropa b’użu effiċjenti ta' riżorsi”, “Ħiliet u impjiegi ġodda” u “Politika industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni”, u jesprimi dubji kbar dwar il-kapaċità li jiġi żgurat, fil-kuntest tal-qafas finanzjarju attwali, finanzjament adegwat għal dawn l-inizjattivi kruċjali;

11.

Ifakkar li, kif mistqarr fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Marzu 2010 dwar il-prijoritajiet għall-baġit tal-2011, it-tema li tittratta ż-żgħażagħ hija waħda mill-prijoritajiet ewlenin għall-baġit 2011, li għandha tiġi promossa bħala tema trasversali, b’mod li tiżviluppa sinerġiji bejn oqsma ta' politika differenti marbuta maż-żgħażagħ, primarjament l-edukazzjoni, l-impjiegi, l-intraprenditorjat u s-saħħa, filwaqt li tiffaċilita u tħeġġeġ l-inklużjoni soċjali, l-għoti ta' kapaċitajiet, l-iżvilupp tal-ħiliet u l-mobilità taż-żgħażagħ; jinnota li t-tema taż-“żgħażagħ” għandha titqies bħala kunċett wiesa’ li jinvolvi l-abilità tal-individwi li jbiddlu l-pożizzjonijiet u l-istatus tagħhom bosta drabi matul ħajjithom, b’mod li jgħaddu mingħajr restrizzjoni mill-ambjenti tal-apprentistat, dak akkademiku jew professjonali u t-taħriġ vokazzjonali, u li għal dan il-għan wieħed mill-objettivi għandu jkun li tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni mis-sistema edukattiva għas-suq tax-xogħol;

12.

Jiddeplora l-fatt li, minkejja profil estremament għoli u rata ta' implimentazzjoni għolja ħafna – li laħqet 95-100 % kull sena matul il-perjodu 2007-2009 – iż-żieda fl-approprjazzjonijiet proposta fl-AB għall-istrumenti u l-programmi essenzjali marbuta maż-żgħażagħ, bħal Tagħlim tul il-Ħajja, Żagħżagħ fl-Azzjoni u Erasmus Mundus, hija pjuttost simbolika; iqis li din iż-żieda ma tippermettix lill-UE li tindirizza din il-prijorità b’mod adegwat u għalhekk biħsiebu jipprovdi aktar appoġġ għal dawn il-programmi; ifakkar, f’dan il-kuntest, li bla dubju dawn il-programmi għandhom valur miżjud Ewropew u jikkontribwixxu immens għall-ħolqien ta' soċjetà ċivili Ewropea qawwija, minkejja l-allokazzjoni finanzjarja modesta li jirċievu;

13.

Jitlob għal kjarifika addizzjonali fl-analiżi bejn in-nefqa operattiva u dik amministrattiva, filwaqt li jirrikonoxxi l-isforzi li saru fir-rigward tal-preżentazzjoni tan-nefqa amministrattiva lil hinn mill-intestatura 5; jinnota li diġà hemm ammont sostanzjali ta' dak li, fir-realtà, huwa infiq amministrattiv li qiegħed ikun iffinanzjat mill-approprjazzjonijiet operattivi;

14.

Hu determinat li jaffronta n-negozjati fuq il-baġit għas-sena finanzjarja 2011 b’mod kostruttiv u miftuħ, meta wieħed iżomm f’moħħu l-objettivi ta' effiċjenza u ta' valur miżjud Ewropew; jistenna min-naħa l-oħra li l-fergħa l-oħra tal-awtorità baġitarja se tadotta approċċ kooperattiv sabiex tiżgura djalogu politiku ġenwin u li se titbiegħed “mill-eżerċizzju ta' kontabilità” fejn it-tifdil u l-kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri huma mogħtija post prominenti żżejjed fin-negozjati; ifakkar li t-Trattat mhux biss immodifika l-qafas legali għall-proċedura baġitarja, iżda anki introduċa metodu ġdid u skadenzi ġodda għan-negozjati u għall-kisba tal-kompromessi;

15.

Jenfasizza l-fatt li l-baġit tal-UE huwa limitat ħafna meta mqabbel ma’ baġits nazzjonali; ifakkar għalhekk fil-ħtieġa li jinħolqu sinerġiji bejn il-baġit tal-UE u l-baġits nazzjonali li sabiex isseħħ l-implimentazzjoni ta' strateġiji komuni tal-UE; jenfasizza li l-koerenza tagħti impatt akbar lill-politiki Ewropej, b’mod li jinkiseb valur miżjud veru Ewropew, filwaqt li tappoġġa objettivi ta' politika fuq terminu twil ta' żmien; huwa konvint li l-baġit tal-UE jista' jkun strumentali, f’oqsma kruċjali, biex jappoġġa l-investimenti għal terminu twil ta' żmien u l-impiegi; jistenna li l-Kunsill jikkunsidra sew dan id-dmir meta jiddeċiedi dwar il-baġit tal-UE u jżomm lura milli jagħmel tnaqqis ġenerali f’kull qasam, minkejja li l-isfond tal-finanzi pubbliċi nazzjonali huwa diffiċli ħafna;

16.

Ifakkar fil-prijoritajiet tiegħu kif espressi fir-riżoluzzjoni tal-25 ta' Marzu 2010 msemmija hawn fuq;

Intestatura 1a

17.

Jinnota żieda ta' 4,4 % fl-AI (għal EUR 13 437 miljun) u ta' 7 % fl-AĦ (għal EUR 11 035 miljun (4), flimkien ma’ marġni ta' EUR 50,1 miljun (meta mqabbla ma’ EUR 37 miljun fl-ipprogrammar finanzjarju), li jirriżultaw minn tnaqqis fl-approprjazzjonijiet għall-infiq ta' appoġġ amministrattiv u tekniku (ex “linji BA”) kif ukoll għall-aġenziji deċentralizzati u eżekuttivi, u minn tnaqqis fl-approprjazzjonijiet għal sensiela ta' programmi, bħal Dwana 2013 u CIP-Imprenditorjat u Innovazzjoni;

18.

Ifakkar fir-rwol importanti li għandhom l-SMEs biex jiġi żgurat l-irkupru u biex tingħata spinta lill-ekonomija tal-UE; jitlob li jingħata appoġġ akbar lill-programmi u lill-istrumenti kollha li għandhom l-għan li jrawmu lill-SMEs, u jinsab imħasseb, f’dan ir-rigward, bit-tnaqqis fl-approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet propost għas-CIP-Imprenditorjat u Innovazzjoni;

19.

Ifakkar li l-bżonnijiet il-ġodda li għandhom jiġu ffinanzjati minn din l-intestatura (programm ta' dekommissjonar ta' Kozloduy, awtoritajiet Ewropej ta' sorveljanza finanzjarja, ITER u GMES, inkluż ir-rikjesta tal-Parlament li jżid l-approprjazzjonijiet għall-fażi operattiva tiegħu) ma ġewx previsti waqt l-adozzjoni tal-MFF attwali; jenfasizza li l-finanzjament ta' dawn il-bżonnijiet ma għandhomx ikunu ta' ħsara għall-iffinanzjar ta' programmi u azzjonijiet oħra tal-intestatura 1a li huma fundamentali għall-isforzi ta' rkupru tal-Ewropa wara l-kriżi;

20.

Ifakkar li l-Pjan ta' Rkupru Ekonomiku Ewropew (EERP) hu parzjalment iffinanzjat minn din l-intestatura, kif huma għadd kbir ta' programmi multiannwali (CIP, FP7, TENs, Galileo/EGNOS, Marco Polo II u l-programm Progress) li se jkunu laħqu l-maturità fl-2011; itenni, għalhekk, ir-rikjesta tiegħu lill-Kummissjoni biex tippreżenta rapport ta' segwitu dwar l-implimentazzjoni tal-EERP, inkluż dwar miżuri fdati lill-BEI;

21.

Jilqa’ ż-żidiet fl-approprjazzjonijiet għall-programmi prinċipali (FP7, 13,8 %); CIP, 4,4 %; Tagħlim tul il-Ħajja, 2,6 %; TEN 16,8 %), u jenfasizza li dawn il-programmi jipprovdu lieva essenzjali fl-istrateġija ekonomika tal-UE ta' kontra l-kriżi;

22.

Jenfasizza li l-intestatura 1a tinkludi bosta inizjattivi rappreżentattivi tal-istrateġija UE2020, bħal Unjoni ta' Innovazzjoni, Żgħażagħ Mobbli, Ewropa lil tuża r-riżorsi b’mod effiċjenti, Ħiliet u impjiegi ġodda kif ukoll Politika Industrijali għall-Era tal-Globalizzazzjoni; jiddeplora l-fatt li huwa impossibbli li, mill-perspettiva baġitarja, jiġu identifikati b’mod ċar l-implikazzjonijiet finanzjarji tal-istrateġija UE2020 u jesprimi d-dubji tiegħu dwar il-kapaċità li jiġi żgurat, fil-kuntest tal-qafas finanzjarju attwali, finanzjament adegwat għal dawn l-inizjattivi;

23.

Ifakkar li minħabba l-istrateġija UE2020, il-prijoritajiet għall-2011 se jiġu ffinanzjati primarjament minn din l-intestatura, u li l-kompetenzi tal-UE li joħorġu mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat x’aktarx ikollhom implikazzjonijiet baġitarji; jenfasizza li l-politika tal-ispazju, li hija eżempju konkret ta' politika industrijali Ewropea li tippromwovi l-progress xjentifiku, teknoloġiku u ambjentali Ewropew filwaqt li ssaħħaħ il-kompetittività industrijali, teħtieġ sforz finanzjarju akbar, sew mill-UE kif ukoll mill-Istati Membri fil-kuntest tal-GMES;

24.

Jilqa’ l-inizjattiva tal-Kummissjoni “Żgħażagħ Mobbli” li tfittex li ttejjeb il-prestazzjoni u l-attrazzjoni internazzjonali tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla Ewropej u tgħolli l-istandard ġenerali tal-edukazzjoni u t-taħriġ fl-UE; jappoġġa b’mod qawwi l-promozzjoni tal-opportunitajiet ugwali għaż-żgħażagħ kollha, irrispettivament mill-isfond edukattiv tagħhom; jixtieq jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat biżżejjed finanzjament għal politika ambizzjuża fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, inkluż it-taħriġ vokazzjonali, li għandu rwol kruċjali fl-istrateġija UE2020; jenfasizza li l-UE se tuża r-riżorsi kollha tagħha biex twieġeb għal din l-isfida ambizzjuża, li toħloq momentum bħal qatt qabel għall-iżvilupp ta' politika globali għaż-żgħażagħ tal-UE; jenfasizza, madankollu, li t-tnedija ta' inizjattiva rappreżentattiva u komprensiva bħal din li tkopri għadd ta' programmi distinti u stabbiliti sew tal-UE f’dan il-qasam ma għandhiex tbaxxi l-profil tal-programmi individwali;

25.

Jenfasizza li r-riżorsi baġitarji li huma disponibbli fil-futur għal strumenti bħall-programm Tagħlim Tul il-Ħajja u ħiliet trasversali, bħall-e-ħiliet, kapaċitajiet internazzjonali, ħiliet intraprenditorjali u l-multilingwiżmu, għandhom jirriflettu l-valur miżjud Ewropew għoli li jġibu dawn l-istrumenti u għalhekk għandhom jingħataw prijorità fil-Baġit 2011;

26.

Huwa diżappuntat li t-turiżmu, li jiġġenera indirettament iktar minn 10 % tal-PGD tal-UE u li sar kompetenza sħiħa tal-UE wara r-ratifika tat-Trattat ta' Lisbona, mhuwiex identifikat b’mod ċar fl-AB tal-2011;

27.

Jinnota l-inklużjoni, għall-ewwel darba, ta' approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet għall-Fond Ewropew għall-Globalizzazzjoni, u jqis li dan huwa element importanti fir-riflessjoni ġenerali dwar il-ġestjoni u l-viżibilità ta' dan il-fond; iqis, madankollu, li dawn l-approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet jafu ma jkunux biżżejjed biex ikopru l-ammonti meħtieġa għall-applikazzjonijiet tal-FEAG fl-2011; itenni għalhekk it-talba tiegħu li ma jiġux iffinanzjati applikazzjonijiet tal-FEAG esklużivament permezz ta' trasferimenti tal-linji tal-FSE u jitlob lill-Kummissjoni sabiex tidentifika u tuża mingħajr aktar dewmien linji differenti tal-baġit għan dan l-iskop; jenfasizza l-ħtieġa ta' proċedura simplifikata u aktar mgħaġġla għall-mobilizzazzjoni tal-fond (5);

28.

Jinnota ż-żieda vera modesta fl-approprjazzjonijiet għall-impenji, jew l-istaġnar tagħhom (meta mqabbla mal-baġit 2010), għall-EURES u għat-tliet linji tal-baġit li jappoġġaw ir-relazzjonijiet industrijali u d-djalogu soċjali; jemmen li, fil-kuntest attwali ta' sensji massivi u ristrutturar minħabba l-kriżi, dawn il-linji għandhom jissaħħu;

Intestatura 1b

29.

Jinnota li l-AB 2011 jipprovdi żieda ta' 3,2 % fl-AI għal total ta' EUR 50 970 miljun, li EUR 39 891,5 miljun minnhom huma għall-Fondi Strutturali (FEŻR u FSE) – ammont simili għaċ-ċifra tal-2010 – u EUR 11 078,6 miljun għall-Fond ta' Koeżjoni;

30.

Jinnota li din il-proposta hi konformi mal-allokazzjonijiet stabbiliti fl-MFF, meta jitqies l-aġġustament tekniku għall-qafas finanzjarju għall-2011 (6) (żieda ta' EUR 336 miljun), kif previst fil-punt 17 tal-IIA; jinterpreta f’dan is-sens il-marġni ta' EUR 16,9 miljun, li jirriżultaw l-aktar mill-allokazzjoni ta' assistenza teknika u jirrappreżentaw 0,03 % tal-intestatura;

31.

Jilqa’ ż-żieda ta' 16,9 % fl-AĦ għal EUR 42 541 miljun proposti għall-2011, iżda madankollu jinsab mħasseb li l-bżonnijiet tal-ħlasijiet ġew stmati fuq il-bażi tar-rati ta' ħlasijiet storiċi meta mqabblin mal-kwoti tal-impenji korrispondenti għall-perjodu ta' programmazzjoni 2000-2006, filwaqt li l-implimentazzjoni tal-programmi kienet miexja ħafna aktar bil-mod fil-bidu tal-perjodu 2007-2013 u għalhekk se jkollha tirkupra sew, b’mod partikolari fl-2011;

32.

Jiddubita li l-aġġustamenti magħmula, primarjament permezz tal-allokazzjoni ta' ħlasijiet imdewma bħala proporzjon ta' ħlasijiet mistennija fis-snin li ġejjin, huma totalment xierqa biex jindirizzaw il-bżonnijiet kollha ta' ħlasijiet addizzjonali li jirriżultaw b’mod partikolari minn dawn li ġejjin:

bidliet leġiżlattivi riċenti, li b’mod partikolari jimmiraw li jiffaċilitaw l-immaniġġjar tal-finanzjamenti tal-UE u li jaċċelleraw l-investimenti;

l-2011 se tkun l-ewwel sena sħiħa li fiha s-Sistemi ta' Ġestjoni u Kontroll kollha se jiġu approvati, li hija prekondizzjoni għall-ħlasijiet interim u li tfisser li l-implimentazzjoni tal-programmi se tkun għaddejja b’ritmu tajjeb, minħabba li sa tmiem Marzu 2010 diġà ġew magħżula proġetti għal aktar minn 93 biljun jew 27 % tal-volum finanzjarju totali għall-perjodu kkonċernat;

l-għeluq tal-programmi 2000-2006 huwa mistenni li jkompli fl-2011, u b’hekk jeħtieġ li jsiru l-ħlasijiet finali iżda wkoll jinħelsu xi riżorsi biex titħaffef aktar l-implimentazzjoni ta' programmi tal-perjodu 2007-2013;

33.

Iqis barra minn hekk li riżorsi adegwati għall-politika ta' koeżjoni huma kruċjali sabiex jitħaffef l-irkupru tal-ekonomija Ewropea u biex jikkontribwixxu għall-istrateġija Ewropa 2020 għar-reġjuni; jenfasizza l-effetti sinerġiċi tal-kooperazzjoni makroreġjonali tal-UE sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-bżonn li jiġu allokati biżżejjed riżorsi sabiex jiġu implimentati l-strateġiji makroregjonali eżistenti; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex mingħajr dewmien jippreżentaw u jadottaw baġit emendatorju, jekk l-approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet ma jkunux biżżejjed biex ikopru l-bżonnijiet;

34.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tkompli taħdem mill-qrib ma’ dawk l-Istati Membri b’rata baxxa ta' assorbiment, sabiex ittejjeb aktar il-qagħda fir-rigward tal-assorbiment fuq il-post; huwa konxju mill-fatt li rata bil-mod ta' assorbiment tista' tipperikola l-implimentazzjoni progressiva tal-politiki tal-UE;

35.

Jitlob lill-Kummissjoni wkoll biex tkompli r-riflessjoni tagħha dwar kif se tqalleb mill-ġdid is-sistema kumplessa ta' regoli u rekwiżiti imposti mill-Kummissjoni u/jew l-Istati Membri, sabiex tiffoka aktar fuq il-kisba tal-għanijiet u inqas fuq il-legalità u r-regolarità, mingħajr ma titbiegħed mill-prinċipju ewlieni ta' ġestjoni finanzjarja tajba; jenfasizza li riflessjoni bħal din għandha tikkontribwixxi wkoll għal abbozzar aħjar tar-regolament bażiku tal-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss; ifakkar f’dan ir-rigward fid-Dikjarazzjoni Konġunta ta' Novembru 2009 dwar is-simplifikazzjoni u użu aktar immirat tal-fondi strutturali u ta' koeżjoni fil-kuntest tal-kriżi ekonomika;

Intestatura 2

36.

Ifakkar li waħda mill-bidliet ewlenin imdaħħla bit-TFUE hija l-abolizzjoni tad-distinzjoni bejn l-infiq obbligatorju u dak mhux obbligatorju fil-proċedura baġitarja, li tippermetti, fl-aħħar, liż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja jinnegozjaw bl-istess kundizzjonijiet fir-rigward tal-approprjazzjonijiet anwali kollha; ifakkar li l-infiq obbligatorju kien jammonta għal kważi 34 % tal-baġit globali, bil-parti l-kbira tiegħu fl-intestatura 2;

37.

Jenfasizza li, matul l-aħħar ftit snin, l-awtorità baġitarja għamlet użu minn din l-intestatura biex jintlaħaq ftehim globali dwar il-baġits annwali, permezz tal-użu tal-marġni jew tar-riallokazzjoni ta' approprjazzjonijiet għall-użu fi programmi u azzjonijiet oħra;

38.

Jieħu nota li, minkejja l-istqarrija li l-approprjazzjonijiet baqgħu stabbli, id-dħul assenjat niżel b’aktar minn 25 % fl-2011, l-appoġġ tas-suq niżel bi kważi 22 % (għal EUR 3 491 miljun), u l-approprjazzjonijiet għall-miżuri veterinarji u fitosanitarji juru tnaqqis ta' 7,8 %; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar is-suppożizzjonijiet ottimisti tal-Kummissjoni (minħabba ż-żieda fil-volatilità tas-swieq u l-vulnerabilità tal-attività agrikola għall-perikli tas-saħħa) fir-rigward tax-xejriet fis-swieq agrikoli fl-2011, li rriżultaw fi tnaqqis ta' madwar EUR 900 miljun f’infiq relatat mas-suq; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jimmonitorjaw b’attenzjoni l-iżviluppi fis-swieq agrikoli u biex ikunu lesti jirreaġixxu malajr u b’mod effikaċi bil-miżuri meħtieġa ta' salvataġġ biex jegħlbu żviluppi negattivi fis-suq u l-volatilità tal-prezzijiet fis-suq; jesprimi tħassib ukoll dwar it-tnaqqis ippjanat fl-approprjazzjonijiet għall-miżuri veterinarji u fitosanitarji, minħabba l-bżonn li wieħed jibqa’ viġilanti fir-rigward tal-qerda tal-mard tal-annimali;

39.

Jilqa’ ż-żieda fl-approprjazzjonijiet għal għajnuna diretta mhux marbuta mal-produzzjoni (9,7 %), għall-iskema tal-frott u l-ħxejjex fl-iskejjel (sa 50 % għal EUR 90 miljun), u għall-ħalib fl-iskejjel (5,3 %), kif ukoll l-approprjazzjonijiet iddedikati għall-programm għall-għajnuna għal persuni mċaħħda; jinnota b’sodisfazzjon it-tnaqqis kostanti fir-rifużjonijiet għall-esportazzjonijiet mill-2007 ‘l hawn (EUR 166 miljun fl-AB tal-2011);

40.

Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li terġa talloka mill-ġdid il-fondi li ma ntnefqux minn bosta Stati Membri lil Stati Membri oħrajn li qed jimplimentaw il-programm b’suċċess;

41.

Jieħu nota li kif stipulat fl-istrateġija Ewropa 2020, l-azzjoni klimatika hija prijorità u jinnota l-bidla fl-intestatura tat-Titolu 07 għal “Ambjent u l-azzjoni klimatika” jieħu nota taż-żieda fl-approprjazzjonijiet proposti għall-implimentazzjoni tal-politika u l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-azzjoni klimatika kif ukoll azzjoni preparatorja ġdida dwar l-integrazzjoni tal-azzjoni klimatika u l-adattament għat-tibdil fil-klima;

42.

Jilqa’ b’sodisfazzjon iż-żieda fl-AI għal LIFE + għal EUR 333,5 miljun (żieda ta' 8,7 %), u jilqa’ ż-żieda qawwija fl-AĦ (24,3 % għal EUR 268,2 miljun) b’konformità mar-rati ta' implimentazzjoni mtejba, mhux l-inqas bil-ħsieb tal-miżuri ta' segwitu għall-istrateġija tal-bijodiversità ppjanati fl-2010; jirrimarka li l-isfidi ambjentali kbar li qed taffaċċja l-UE, inkluż it-tniġġis tal-ilma, jirrikjedu li jsir sforz finanzjarju addizzjonali f’dan il-programm;

43.

Ifakkar li l-miżura speċfika ta' appoġġ għas-suq fis-settur tal-ħalib li ġiet adottataadottat fil-baġit 2010 biex itaffi l-konsegwenzi tal-kriżi tal-ħalib suppost kellha tkun azzjoni ta' darba; jitlob lill-Kummissjoni sabiex teżamina kif qed jintużaw mill-Istati Membri l-EUR 300 miljun f’finanzjament eċċezzjonali għas-settur tal-ħalib u sabiex tgħaddi l-evalwazzjoni tagħha ta' din il-miżura, flimkien ma’ proposti għal approċċ permanenti u proposti konkreti biex tiġi ttrattata l-volatilità tal-prezzijiet f’dan is-settur;

44.

Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-importanza politika tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) mhijiex riflessa b’mod adegwat fl-abbozz ta' baġit għall-2011; jirrimarka li l-fondi proposti għall-iżvilupp ta' politika marittima integrata mhumiex biżżejjed biex ikopru l-aspetti l-aktar importanti tat-tnedija ta' din il-politika ġdida; jenfasizza li politika marittima ġdida tal-Unjoni Ewropea tista' tiżviluppa għad-detriment ta' oqsma prijoritarji eżistenti tal-PKS f’dak li jirrigwarda l-finanzjament baġitarju tagħhom; jenfasizza li politika bħal din se tirrikjedi finanzjament adegwat minn aktar minn linja waħda tal-baġit;

Intestatura 3a

45.

Jinnota li ż-żieda ġenerali fil-fondi marbuta ma’ din l-intestatura (+12,8 %) tidher li tagħti effett prattiku lill-ambizzjonijiet f’dan il-qasam espressi fit-Trattat ta' Lisbona u fil-Programm ta' Stokkolma;

46.

Jenfasizza l-ħtieġa li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet għat-titjib tal-kundizzjonijiet ta' detenzjoni; ifakkar, kif jingħad fil-Programm ta' Stokkolma, fil-ħtieġa li jkun hemm miżuri ta' inklużjoni soċjali u programmi ta' risistemazzjoni soċjali u li jiġu appoġġati inizjattivi kontra d-drogi (li jkunu jinvolvu l-prevenzjoni, ir-riabilitazzjoni u t-tnaqqis tal-ħsara);

47.

Jieħu nota, f’dan ir-rigward, tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Pjan ta' Azzjoni għall-implimentazzjoni tal-Programm ta' Stokkolma, u jilqa’, fil-qasam tal-immigrazzjoni u l-appoġġ għall-integrazzjoni tal-immigranti, iż-żieda proposta fl-AI għall-Fond għall-Fruntieri Esterni (EUR 254 miljun, +22 %), il-Fond Ewropew għar-Ritorn (EUR 114 miljuni + 29 %) u l-Fond Ewropew għar-Refuġjati (EUR 94 miljun, + 1,3 %);

48.

Jirrikonoxxi li t-tnaqqis propost fl-approprjazzjonijiet għal FRONTEX fl-2011, minkejja ż-żieda fix-xogħol, jiġi minn valutazzjoni aġġornata tal-approprjazzjonijiet mhux użati u l-bilanċi favorevoli annwali tiegħu;

49.

Jilqa’ l-adozzjoni tar-regolament għat-twaqqif ta' Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) u jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżgura li l-EASO jibda jopera fi żmien sew qabel l-2011 u li jkunu disponibbli biżżejjed riżorsi finanzjarji għall-uffiċċju biex jibda l-mandat tiegħu;

50.

Jiddeplora l-fatt li, fl-istennija tat-tressiq (previst għall-2013) tal-proposta għal regolament dwar il-EUROPOL, aġenzija tal-UE ffinanzjata mill-baġit tal-UE mill-2010, il-volum ta' approprjazzjonijiet għall-2011 (EUR 82,9 miljun) baqa’ kważi l-istess meta mqabbel mal-2010 (EUR 79,7 miljun), minkejja li l-Programm ta' Stokkolma talab li l-EUROPOL jissaħħaħ;

51.

Jinnota li, minkejja li l-iskeda programmatika għall-iżvilupp u d-dħul fl-operat tas-Sistema ta' Informazzjoni Schengen II (SIS II) hija inċerta, qed jiġi propost li l-AI jonqsu biss bi ftit minn EUR 35 miljun għal EUR 30 miljun, filwaqt li l-approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet jiżdiedu minn EUR 19,5 miljun għal EUR 21 miljun; ifakkar li l-Kummissjoni kienet ipproġettat EUR 27,91 miljun sakemm jibda jopera s-SIS II fir-raba’ kwart tal-2011; jirrimarka li l-iżvilupp tas-SIS II diġà waqa’ lura fiż-żmien u probabbilment mhux se jitlesta qabel tmiem l-2011; iqis li huwa meħtieġ, meta wieħed jikkunsidra li l-prospettiva ta' migrazzjoni għas-SIS II qed issir dejjem iżjed improbabbli u li fil-preżent qed tiġi mħejjija possibilità alternattiva, li parti minn dawn il-fondi jitqiegħdu fir-riżerva, fl-istennija ta' analiżi addizzjonali;

52.

Jenfasizza li l-iffinanzjar tal-aġenzija ppjanata għall-amministrazzjoni operazzjonali ta' sistemi fuq skala kbira ta' IT fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja m’għandux iwassal għall-iżvilupp ta' sistemi tal-IT addizzjonali qabel ma s-SIS II jew soluzzjoni alternattiva u l-VIS ikunu bdew jaħdmu; jitlob li l-ispejjeż ta' din l-aġenzija u l-proġetti tagħha jkunu speċifikati b’mod ċar;

Intestatura 3b

53.

Ifakkar li l-intestatura 3b tkopri kwistjonijiet ta' interess kbir għaċ-ċittadini Ewropej, bħaż-żgħażagħ, il-programmi edukattivi u kulturali, is-saħħa pubblika, il-protezzjoni tal-konsumaturi, l-istrument ta' protezzjoni ċivili u l-politika tal-komunikazzjoni; jinnota, għalhekk, bi tħassib kbir, li l-approprjazzjonijiet globali naqsu għat-tieni sena konsekuttiva, bi tnaqqis fl-AI ta' 0,03 % (għal EUR 667,8 miljun) u fl-AĦ ta' 3,1 % (għal EUR 638,9 miljun) kif imqabbel mal-baġit tal-2010, li jħalli marġni ta' EUR 15,2 miljun;

54.

Jinnota li ż-żieda proposta għal xi programmi (Media 2007, Kultura 2007, Saħħa Pubblika, eċċ) saret possibbli bin-nuqqas ta' AI għal bosta proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji; jiddeplora l-fatt għalhekk li l-marġni żgħir se joffri spazju ta' manuvra limitat meta jittieħdu d-deċiżjonijiet dwar it-tisħiħ tal-finanzjament tal-prijoritajiet li minnhom jibbenefikaw direttament iċ-ċittadini u fl-adozzjoni ta' proposti għal proġetti u azzjonijiet;

55.

Itenni li investiment koordinat u multidixxiplinari fiż-żgħażagħ għandu jibda mingħajr dewmien bħala tema trasversali, u li żieda fil-finanzjament tal-istrument tal-politika taż-żgħażagħ għandha tiġi proposta kif xieraq; jiddeplora n-nuqqas ta' ambizzjoni muri mill-Kummissjoni li ma rnexxilhiex tindirizza sew din il-prijorità u jikkonferma l-intenzjoni tiegħu li jemenda l-abbozz ta' baġit sabiex ikunu pprovduti fondi adegwati għal din il-prijorità;

56.

Ifakkar li t-tħeġġiġ u l-promozzjoni tal-kooperazzjoni fil-qasam taż-żgħażagħ u l-isport hija prijorità għall-baġit 2011 u jenfasizza li l-appoġġ finanzjarju għal avvenimenti annwali speċjali huwa għodda importanti għal dan il-għan; jiddeplora l-fatt li ebda AI ma ġew inklużi fl-abbozz ta' baġit għall-2011 (p.m. f’AI u EUR 2,9 miljun biss f’AĦ), meta mqabbla ma’ EUR 9,8 miljun u EUR 10,25 miljun rispettivament fil-baġit tal-2010;

57.

Jilqa’ t-tnedija tas-Sena Ewropea tal-Volontarjat fl-2011, ibbażata fuq l-azzjoni preparatorja introdotta fl-2010 fil-baġit 2010, u jfakkar fid-deċiżjoni tal-Parlament u tal-Kunsill li jżidu għal EUR 8 miljun l-allokazzjoni ġenerali prevista fl-att leġiżlattiv rilevanti;

58.

Huwa mħasseb dwar il-livell baxx ta' approprjazzjonijiet – li saħansitra naqsu f’xi każijiet meta maqqbla mal-2010 – iddedikati għal programmi li jippromwovu ċ-ċittadinanza Ewropea, il-komunikazzjoni u l-informazzjoni għall-midja; jemmen li dawn il-programmi huma element essenzjali fit-tiswir ta' identità Ewropea u fil-komunikazzjoni tal-proġett Ewropew liċ-ċittadini tal-UE;

59.

Jiddispjaċih dwar il-livell imnaqqas ta' impenji għall-programm DAPHNE, u jiġbed l-attenzjoni rigward il-konsegwenzi negattivi possibbli ta' dan fuq il-ġlieda kontra l-vjolenza; jitlob li jkomplu jiġu ffinanzjati miżuri eżistenti u effikaċi biex jiġu miġġielda l-forom kollha ta' vjolenza kontra t-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa;

Intestatura 4

60.

Ifakkar, għal darba oħra, fil-marġni ristretti ħafna disponibbli fl-intestatura 4, li ma jippermettux lill-UE tirreaġixxi adegwatament għal kriżijiet u emerġenzi rikorrenti u emerġenti; jirrimarka li d-diskrepanza li qed tiżdied u li mhux tollerabbli bejn din l-intestatura sottofinanzjata u l-impenji politiċi l-ġodda tal-Kunsill fil-livell dinji jistgħu biss jiġu indirizzati permezz ta' reviżjoni tal-limitu massimu fl-MFF eżistenti (7);

61.

Jilqa’ ż-żieda proposta fl-approprjazzjonijiet għall-Politika Ewropea tal-Viċinat għan-Nofsinhar u għal-Lvant, u b’mod aktar speċifiku għad-dimensjoni tas-sħubija tal-Lvant ta' din tal-aħħar; jinnota l-proposta li l-linja baġitarja dedikata għall-istrateġija tal-UE għall-Baħar Baltiku tiżvojta, iżda jiddeplora l-fatt li mhuwiex dedikat ammont ekwivalenti għal din l-istrateġija fl-ambitu tal-Politika Ewropea tal-Viċinat għal-Lvant;

62.

Jistieden lill-Kummissjoni, bil-ħsieb li jitwettqu l-objettivi u tinkiseb implimentazzjoni effikaċi tas-Sħubija tal-Lvant, biex tiżgura li tingħata assistenza finanzjarja supplimentari għall-Programmi Indikattivi Multiannwali u l-Programmi Indikattivi Nazzjonali l-ġodda tal-ENPI għall-perjodu 2011-2013 li jkopru l-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant;

63.

Huwa mħasseb ħafna rigward it-tnaqqis propost ta' aktar minn 32 % fl-AI għall-assistenza finanzjarja lill-Palestina, il-proċess ta' paċi u l-UNRWA, meta wieħed iżomm f’moħħu l-ħtieġa rikorrenti ta' aktar fondi; iqis li l-istqarrija tal-Kummissjoni dwar “l-allokazzjonijiet eċċezzjonalment għolja tas-snin ta' qabel li ma jistgħux jinżammu mingħajr ma jiġu pperikolati l-finanzjamenti għal pajjiżi oħra fir-reġjun” issaħħaħ il-bżonn urġenti għal reviżjoni sostanzjali tal-kapaċitajiet ta' finanzjament fl-intestatura 4, u ma għandhiex twassal biex titnaqqas l-assistenza finanzjarja ta' importanza vitali għall-poplu Palestinjan, l-Awtorità Palestinjana u l-UNRWA; itenni l-appoġġ tiegħu għall-Awtorità Palestinjana fl-intensifikazzjoni tal-kapaċitajiet istituzzjonali tagħha; ifakkar li, anke jekk l-UE tkun lesta testendi l-pakkett tagħha ta' għajnuna lill-Palestinjani, dan l-impenn mhuwiex bla tmiem u jinsisti li, filwaqt li l-għajnuna umanitarja għandha tibqa’ inkondizzjonali, l-UE għandu jkollha rwol politiku li jagħti riżultati tanġibbli għall-ħolqien ta' Stat Palestinjan, li jkunu konsistenti mal-għajnuna finanzjarja sinifikattiva tagħha u mal-influwenza ekonomika fir-reġjun;

64.

Jirrimarka, f’dan ir-rigward, li anki l-użu esklussiv tal-marġni kollu tal-intestatura 4 għall-assistenza finanzjarja għall-Palestina ma jkunx biżżejjed biex jintlaħaq il-livell tal-AI tal-2010 (EUR 295 miljun fl-2010, meta mqabbel mal-EUR 270 miljun ipotetiċi fl-2011);

65.

Jinnota ż-żieda sostanzjali fl-approprjazzjonijiet (13,2 %) biex ikopru l-proċess ta' tkabbir, li fih huwa mistenni progress ulterjuri fl-2011 (negozjati li jinsabu għaddejjin u negozjati potenzjali mal-Kroazja, l-Iżlanda, l-FYROM, it-Turkija u l-Balkani tal-Punent);

66.

Iqis li ż-żieda proposta għad-DCI hija adegwata, iżda jiddeplora l-preżentazzjoni qarrieqa min-naħa tal-Kummissjoni, li turi żieda ta' EUR 65 miljun għall-ambjent u l-immaniġġjar sostenibbli tar-riżorsi naturali bħala segwitu tal-Ftehim ta' Kopenħagen, filwaqt li din iż-żieda tibbaża fuq il-programmazzjoni finanzjarja u mhux fuq il-baġit tal-2010 (l-AB tal-2011 fl-fatt jipprevedi tnaqqis ta' EUR 1,2 miljun għal din il-linja baġitarja meta mqabbla mal-baġit tal-2010 li huwa punt ta' tħassib); jinsisti li dan il-pakkett “ta' bidu mgħaġġel” ta' finanzjament għall-klima għandu jkun addizzjonali u m’għandux isir bi ħsara għall-programmi eżistenti ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp; jesprimi t-tħassib tiegħu rigward il-koerenza u l-viżibilità tal-finanzjament għal kontribuzzjoni għal “bidu mgħaġġel” tal-UE u jitlob lill-Istati Membri sabiex iqegħdu informazzjoni malajr għad-disponibilità tal-Kummissjoni biex tiġi żgurata trasparenza sħiħa u addizzjonalità tal-kontribuzzjoni tal-UE;

67.

Jenfasizza l-ħtieġa li jiżdied il-baġit tal-Komunità li jkopri miżuri mfassla sabiex jindirizzaw il-fenomenu tal-migrazzjoni, bl-iskop li tittejjeb l-amministrazzjoni tal-migrazzjoni legali, titnaqqas il-migrazzjoni illegali u jiġi ottimizzat l-impatt tal-migrazzjoni fuq l-iżvilupp;

68.

Ifakkar fl-appoġġ tiegħu għall-prinċipju ta' assistenza finanzjarja għall-pajjiżi prinċipali tal-AKP fornituri tal-banana, iżda jtenni l-oppożizzjoni qawwija tiegħu għall-finanzjament ta' miżuri ta' akkumpanjament għall-banana permezz tal-użu tal-marġni; ifakkar li l-marġni limitat fl-intestatura ma jippermettix l-iffinanzjar ta' dawn il-miżuri, li ma kinux previsti fl-2006 meta ġie adottat l-MFF; huwa jopponi bis-saħħa wkoll kull ridistribuzzjoni minn strumenti eżistenti fl-intestatura 4 li tikkomprometti l-prijoritajiet eżistenti; huwa għalhekk kontra l-proposta tal-abbozz tal-baġit li għal dan il-għan jiġu riallokati EUR 13 miljun mill-Istrument ta' Koperazzjoni għall-Iżvilupp u EUR 5 miljuni mill-Istrument Finanzjarju għall-Protezzjoni Ċivili;

69.

Jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposta li jiġi emendat ir-regolament li joħloq strument għall-pajjiżi industrijalizzati (ICI +), iżda huwa kontra bil-qawwi li dan ikun iffinanzjat minn approprjazzjonijiet li huma pprogrammati li jintużaw taħt l-Istrument ta' Koperazzjoni għall-Iżvilupp; jenfasizza li l-fondi allokati għall-koperazzjoni għall-iżvilupp għandha mira jittaffa l-faqar; ma huwa sodisfatt xejn li mit-total ta' EUR 70,6 miljun f’approprjazzjonijiet allokati għal dan l-istrument il-ġdid fl-abbozz tal-baġit, ittieħdu EUR 45 miljun mill-Istrument ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp;

70.

Itenni l-intenzjoni tiegħu li jipprovdi lis-Servizz Ewropew għal Azzjoni Esterna bil-mezzi amministrattivi neċessarji biex iwettaq il-missjoni tiegħu; jenfasizza, madankollu, li l-allokazzjoni ta' riżorsi ġodda għall-inklużjoni ta' persunal li joriġina mis-servizzi diplomatiċi tal-Istati Membri u l-ispiża għall-infrastruttura neċessarja għandhom ikunu marbutin ma’ żieda xierqa tal-baġit tal-UE għall-azzjoni esterna;

71.

Jilqa’ ż-żieda fl-approprjazzjonijiet għall-PESK għal EUR 327,4 miljun (AI), kif previst fil-programmazzjoni finanzjarja u b’konformità mar-rwol dejjem iżjed ambizzjuż li l-UE tixtieq li jkollha f’żoni li għaddejjin minn proċess ta' stabilizzazzjoni jew huma milquta minn konflitti u kriżijiet; jinnota li l-linja baġitarja għar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE ġiet żvujtata, kif previst f’rabta mal-istabbiliment tas-SEAE, u jfakkar li d-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-IIA marbuta mal-PESK se jkollhom jiġu maħsuba mill-ġdid b’mod sostanzjali fil-qafas tan-negozjati fuq IIA rivedut u l-adozzjoni ta' proposta dwar l-SEAE;

72.

Jieħu nota taż-żieda proposta fl-abbozz ta' baġit għall-2011, meta mqabbla mal-baġit għall-2010, għal-linja tal-baġit tal-assistenza makrofinanzjarja (01 03 02); ifakkar li l-mobilizzazzjoni ta' dan l-istrument għal kull pajjiż terz taqa’ taħt il-proċedura leġiżlattiva ordinarja u jitlob lill-Kummissjoni biex tipprovdi aktar informazzjoni dwar iż-żieda proposta tagħha;

73.

Jilqa’ l-istabbiliment ta' azzjoni preparatorja dwar Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja, bħala segwitu tad-dħul fis-seħħ tat-TFUE (Artikolu 214), u b’konformità mas-sena Ewropea għall-Volontarjat fl-2011;

Intestatura 5

74.

Jinnota li n-nefqa amministrattiva totali għall-istituzzjonijiet kollha hija stmata għal EUR 8 266,6 miljun, i.e. żieda ta' 4,5 %, li tħalli marġni ta' EUR 149 miljun;

75.

Jenfasizza li l-abbozz tal-estimi ta' kull istituzzjoni, flimkien mal-baġits emendatorji ppreżentati fl-2010, għandhom iqisu l-ħtiġijiet addizzjonali kollha relatati mad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, partikolarment fir-rigward tal-Parlament, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni; ifakkar f’dan il-kuntest fid-Dikjarazzjoni Konġunta ta' Novembru 2009 dwar l-intestatura 5, li stiednet lill-istituzzjonijiet biex jagħmlu l-isforzi kollha possibbli biex jiffinanzjaw il-bżonnijiet amministrattivi marbuta mar-remunerazzjoni tal-persunal tagħhom fil-limitu tal-approprjazzjonijiet imdaħħla fit-taqsimiet rispettivi tagħhom tal-baġit 2010;

76.

Jinnota ż-żieda ta' 2,9 % fis-sehem tal-Kummissjoni tal-baġit amministrattiv; jinnota, madankollu, li mhux l-ispejjeż kollha assoċjati mal-funzjonament u t-twaqqif tas-SEAE huma inklużi f’dan l-istadju; huwa tal-fehma li kull rikjesti addizzjonali f’dan ir-rigward ma għandhomx iħallu impatt negattiv fuq l-attivitajiet preżenti tal-istituzzjonijiet; jenfasizza bis-saħħa, għalhekk, il-bżonn li tinkiseb struttura effikaċi, b’definizzjoni ċara tar-responsabilitajiet, sabiex tiġi evitata d-dupplikazzjoni tal-ħidmiet u spejjeż (amministrattivi) mhux meħtieġa li għandhom jinġarru mill-baġit u li jistgħu jwasslu biex is-sitwazzjoni finanzjarja f’din l-intestatura tmur għall-agħar;

77.

Jaqbel mal-approċċ tal-Kummissjoni li l-aġġustament tas-salarju ta' 3,7 % propost għall-2009, li jista' jkollu jitħallas kollu jekk il-Qorti tal-Ġustizzja taqtagħha favur il-Kummissjoni, għandu jiġi mdaħħal fil-baġit bħala prekawzjoni; jinnota li, anki meta jittieħed dan il-livell għoli bħala l-bażi għall-futur, l-aġġustament tas-salarju previst għal tmiem l-2010 għadu stmat għal 2,2 %, f’kuntest ta' kriżi ekonomika u soċjali, biex imbagħad jinżel għal 1,3 % għal tmiem l-2011; jitlob lill-Kummissjoni biex tiġġustifika l-kalkoli tagħha;

78.

Jirrikonoxxi l-isforzi tal-Kummissjoni biex ma titlobx postijiet addizzjonali, iżda jikkunsidra b’xettiċiżmu l-impenn tagħha li tissodisfa l-bżonnijiet kollha, inklużi dawk relatati ma’ prijoritajiet ġodda u mad-dħul fis-seħħ tat-TFUE, sempliċement permezz ta' ridistribuzzjoni interna tar-riżorsi umani eżistenti;

79.

Huwa mħasseb sew dwar il-fatt li, b’mod ġenerali, ix-xejriet ta' esternalizzazjoni tal-Kummissjoni, flimkien mal-bidla ta' postijiet f’approrjazzjonijiet għal aġenti kuntrattwali, wasslu għal sitwazzjoni fejn għadd dejjem ikbar tal-persunal impjegat mill-UE la hu viżibbli fl-organigrammi tal-istituzzjonijiet kif adottati mill-awtorità baġitarja u lanqas imħallas taħt l-intestatura 5; għalhekk huwa tal-opinjoni li bidliet fl-għadd ta' persunal tal-Kummissjoni għandu jitqies mhux biss fuq il-bażi tal-postijiet fl-organigramma iżda wkoll ta' persunal ieħor, inkluż persunal ta' aġenziji eżekuttivi u deċentralizzati fejn il-Kummissjoni ttrasferiet il-ħidmiet ta' dan il-persunal; iqis li, minkejja li dan iwassal għal iffrankar fuq il-pagi, it-trasformazzjoni tal-postijiet tal-organigramma f’persunal estern, probabbli jħalli impatt fuq il-kwalità u l-indipendenza tas-servizz ċivili Ewropew;

80.

Jinnota t-tnaqqis ta' 13 % fil-baġit tal-EPSO, li huwa marbut mal-livell aktar baxx ta' nfiq għall-kompetizzjonijiet li jirriżulta mis-sistema l-ġdida proposta fil-programm ta' żvilupp tal-EPSO, iżda jisħaq li dan it-tnaqqis m’għandux isir b’detriment għall-kwalità, it-trasparenza, il-korrettezza, l-imparzjalità u n-natura multilingwali tal-proċeduri kollha ta' selezzjoni tal-UE; ifakkar lill-EPSO li skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 il-kandidati għandhom dritt inaljenabbli li jaċċessjaw id-data personali tagħhom, inklużi l-mistoqsijiet u t-tweġibiet, u jitlob li l-EPSO jiggarantixxi dan id-dritt; jistenna mill-Kummissjoni garanziji b’saħħithom f’dan ir-rigward;

81.

Jilqa’ l-kisba min-naħa tal-Kummissjoni tal-objettivi ġenerali tagħha f’termini ta' reklutaġġ ta' ċittadini ta' Stati Membri ġodda kif ukoll l-impenn tagħha għal monitoraġġ mill-qrib u regolari tar-reklutaġġ tal-UE-12 sabiex tiżgura l-konformità mal-miri tar-reklutaġġ kif ukoll ir-rappreżentazzjoni bilanċjata taċ-ċittadini tal-UE-2 u l-UE-10 f’kull grupp ta' funzjoni;

82.

Jieħu nota taż-żieda fl-infiq għall-pensjonijiet u l-Iskejjel Ewropej, minħabba l-bidla ġenerazzjonali fl-istituzzjonijiet tal-UE li tirriżulta mill-mewġa ta' rtirar mix-xogħol ta' uffiċjali mwielda fil-ħamsinijiet kif ukoll mir-reklutaġġ tal-persunal ġdid; jistenna li l-Kummissjoni tforni analiżi aktar fid-dettall tal-konsegwenzi fuq terminu ta' żmien twil li dan il-proċess se jħalli fuq il-baġit;

83.

Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tispeċifika fir-rimarki taħt il-linji tal-baġit rilevanti l-ammonti bbaġittjati għall-proġetti kollha ta' bini li għandhom implikazzjonijiet finanzjarji sinifikanti u li huma suġġetti għal konsultazzjoni mal-awtorità tal-baġit skont l-Artikolu 179(3) tar-Regolament Finanzjarju;

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

84.

Ifakkar li, f’konformità mal-punt 46(a) tal-IIA, il-Kummissjoni għandha tipprovdi estimi multiannwali u tħalli l-marġni taħt il-limiti awtorizzati;

85.

Jenfasizza l-importanza ta' proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji bħala strumenti prinċipali għall-formulazzjoni ta' prijoritajiet politiċi u biex titwitta t-triq għal inizjattivi ġodda li jistgħu jinbidlu f’attivitajiet u programmi tal-UE li jtejbu l-ħajja taċ-ċittadini tal-UE; jikkonferma, għalhekk, diġà f’dan l-istadju tal-proċedura, li huwa determinat li juża l-mezzi kollha disponibbli biex jiżgura l-adozzjoni tal-proposti tiegħu fir-rigward ta' proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji għall-baġit 2011;

86.

Ifakkar li l-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji li ġew adottati skont il-baġit 2010 jammontaw għal EUR 103,25 miljun f’AI għall-intestaturi kollha; jenfasizza li, jekk l-awtorità baġitarja tadotta, għall-2011, proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji f’livell simili u bi tqassim ugwali bejn l-intestaturi, 56 % tal-marġni fl-intestatura 1a (u 33 % tal-marġni fl-intestatura 1b, 59 % fl-intestatura 3b, u 37 % fl-intestatura 4) jkunu diġà ntużaw, anki jekk l-ammont totali allokat għal dan il-għan fil-baġit 2010 lanqas biss laħaq l-ammont massimu permess fl-IIA (EUR 103,25 miljun kontra l-EUR 140 miljun);

87.

Biħsiebu jgħaddi lill-Kummissjoni, kif previst fl-Anness II, parti D tal-IIA, l-ewwel lista proviżorja ta' proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji potenzjali li għandhom jiddaħħlu fil-baġit tal-2011, sabiex il-Kummissjoni tikkontribwixxi għad-definizzjoni mill-Parlament ta' pakkett finali globali u bbilanċjat fuq il-kwistjoni; jistenna lill-Kummissjoni li tipprovdi analiżi mmotivata sew tal-proposti indikattivi tal-Parlament; jenfasizza li din l-ewwel lista proviżorja ma teskludix it-tressiq u l-adozzjoni formali ta' emendi li jirrigwardaw il-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji matul il-qari tal-baġit min-naħa tal-Parlament;

Aġenziji

88.

Jilqa’ l-istabbilizzazzjoni kumplessiva tan-nefqa baġitarja tal-UE fir-rigward tal-aġenziji deċentralizzati għal EUR 679,2 miljun; huwa konxju tal-fatt li t-twaqqif ta' aġenziji ġodda jeħtieġ finanzjament adegwat, kif propost għall-ħames (8) aġenziji godda u t-tlieta (9) li gradwalment qed isiru operattivi; jenfasizza li, jekk il-kompiti ta' aġenzija deċentralizzata (inklużi l-awtoritajiet superviżorji finanzjarji) jiżdiedu meta mqabbla ma’ dak li kien propost oriġinarjament, l-allokazzjoni korrispondenti tal-approprjazzjonijiet għandha konsegwentament tiġi modifikata; ma jaqbilx, fir-rigward tad-dħul assenjat tal-aġenziji li jiddependu fuq il-ħlas ta' drittijiet, mal-approċċ tal-Kummissjoni rigward iż-żieda tal-marġni b’mod artifiċjali;

89.

Jinnota l-fatt li, mill-258 post ġdid fl-organigramma għall-aġenziji, 231 se jiġu allokati għal aġenziji ġodda jew li jinsabu fil-fażi inizjali;

90.

Jistgħaġeb kif assolutament ebda dħul assenjat ma huwa mistenni li joħroġ minn bilanċi favorevoli ta' xi aġenziji, u jistieden lill-Kummissjoni biex taġġorna l-kontribuzzjoni proposta mill-baġit tal-UE fid-dawl ta' informazzjoni addizzjonali li tasal, b’mod partikolari meta l-kontijiet finali tal-aġenziji jiġu adottati; fl-istess ħin jinsab imħasseb dwar il-bilanċi favorevoli persistenti ta' xi aġenziji fl-aħħar tas-sena, li turi ġestjoni baġitarja u tal-kontanti batuta u li tmur kontra d-dispożizzjonijiet tal-qafas tar-Regolament Finanzjarju;

91.

Huwa konvint li l-programmazzjoni finanzjarja 2011-2013 għall-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi hija ottimista wisq u jqis li mhuwa realistiku xejn li l-aġenzija tiġi mistennija li tiffinanzja lilha nnifisha fl-2011; jirrimarka li d-dħul previst minn drittijiet fl-2011 huwa bbażat fuq stima li saret fl-2006; jitlob li ssir dispożizzjoni għal miżuri kawtelatorji li jiġu applikati jekk ikun meħtieġ;

*

* *

92.

Ifakkar, f’dak li jirrigwarda l-aspetti proċedurali tal-kumitat ta' konċiljazzjoni, li l-istituzzjonijiet involuti suppost jilħqu ftehim fit-trilogu li huwa pprogrammat għal Lulju; jinsisti li l-Presidenza li jmiss tal-Kunsill Ecofin, li se tadotta l-baġit, tieħu sehem f’dan it-trilogu; iqis li l-punti li ġejjin huma ta' interess speċifiku għat-trilogu li għandu jsir fit-30 ta' Ġunju 2010:

l-implikazzjonijiet baġitarji tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbilizzazzjoni Finanzjarja,

l-implikazzjonijiet baġitarji tal-istrateġija UE2020,

il-programmi relatati maż-żgħażagħ,

is-sostenibilità finanzjarja u l-ġestjonabilità tal-intestatura 1a, inklużi l-bidliet li saru bit-Trattat ta' Lisbona,

l-intestatura 4, inkluż it-twaqqif tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna,

il-marġni limitati fl-AB 2011 u l-ħtieġa ta' reviżjoni tal-MFF attwali;

93.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni u lill-Kunsill.


(1)  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  Ara Testi adottati tas-17.12.2009, P7_TA(2009)0115.

(3)  Testi adottati, P7_TA(2010)0086.

(4)  Esklużi l-proġetti tal-enerġija EERP.

(5)  Kif jingħad fir-rapport tal-Kummissjoni dwar il-funzjonament tal-ftehim interistituzzjonali dwar il-dixxiplina baġitarja u t-tmexxija finanzjarja tajba (COM(2010)0185).

(6)  COM(2010)0160, 16.4.2010.

(7)  Kif jingħad fir-rapport tal-Kummissjoni dwar il-funzjonament tal-ftehim interistituzzjonali dwar il-dixxiplina baġitarja u t-tmexxija finanzjarja tajba (COM(2010)0185).

(8)  Aġenzija għall-amministrazzjoni operazzjonali ta' sistemi tal-IT fuq skala kbira fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja; Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil; Awrorità Bankarja Ewropea, Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq; Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol.

(9)  Aġenzija Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija; Korp tar-regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjoni Elettronika; Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi.


12.8.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 236/17


It-Tlieta 15 ta’ Ġunju 2010
Is-Swieq tad-Derivati: Azzjonijiet futuri ta’ politika

P7_TA(2010)0206

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar swieq tad-derivati: azzjonijiet futuri ta’ politika (2010/2008(INI))

2011/C 236 E/03

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem “L-iżgurar ta’ swieq tad-derivati effiċjenti, sikuri u sodi: Azzjonijiet futuri ta’ politika” (COM(2009)0563 u COM(2009)0332),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem “Superviżjoni finanzjarja Ewropea” (COM(2009)0252),

wara li kkunsidra l-Proposta tal-Kummissjoni għal regolament dwar superviżjoni makroprudenzjali Komunitarja tas-sistema finanzjarja u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (COM(2009)0499),

wara li kkunsidra l-proposti tal-Kummissjoni li jemendaw id-Direttivi dwar il-Kapital (2006/48/KE u 2006/49/KE),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni u r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar politiki ta’ rimunerazzjoni fis-settur tas-servizzi finanzjarji (COM(2009)0211),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Settembru 2008 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar fondi ta’ lqugħ u ekwità privata (1),

wara li kkunsidra d-deċiżjonijiet tal-G20 f’Pittsburgh tal-24 u l-25 ta’ Settembru 2009, li ddikjaraw li “l-kuntratti standardizzati tad-derivati OTC kollha għandhom ikunu nnegozjati f’borża jew pjattaformi tal-kummerċ elettroniċi”, u l-iżviluppi tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali fl-Ewropa, l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Ażja dwar id-derivati,

wara li kkunsidra x-xogħol tal-Forum tar-Regolaturi tad-Derivati OTC biex jistabbilixxi standards tar-rappurtar tad-dejta konsistenti madwar id-dinja għar-repożitorji tal-kummerċ,

wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tas-CESR u tal-ERGEG lill-Kummissjoni Ewropea fir-rigward tat-Tielet Pakkett tas-Suq Intern tal-Enerġija (Ref.: CESR/08-739, E08-FIS-07-04),

wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li ikkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A7-0187/2010),

A.

billi l-istrumenti derivati jista’ jkollhom rwol siewi biex jippermettu t-trasferiment tar-riskji finanzjarji f’ekonomija, hemm differenzi kbar bejniethom skont it-tip ta’ prodott u l-klassi tal-assi sotostanti rigward ir-riskji, l-arranġamenti operazzjonali u l-parteċipanti fis-suq, u billi n-nuqqas ta’ trasparenza u regolazzjoni fis-suq tad-derivati kellu rqol li kompla għarraq il-kriżi finanzjarja,

B.

billi l-impriżi, anki fil-ġejjieni, se jeħtiġilhom jibqgħu jkunu jistgħu jimmaniġġaw ir-riskji marbuta man-negozju tagħhom, bir-responsabbiltà tagħhom u bi prezzijiet li jinftiehmu, u billi, bil-kunsiderazzjoni tal-ispeċifiċitajiet ta’ impriżi ta’ daqs żgir u medju rigward id-derivati bilaterali, l-impriżi għandhom ikunu responsabbli għar-riskju,

C.

billi l-volum ta’ derivati fil-kummerċ dinji f’dawn l-aħħar għaxar snin immoltiplika ruħu, u d-diżakkoppjament bejn l-attivitajiet ekonomiċi u l-prodotti finanzjarji mexa ħafna ’l quddiem,

D.

billi l-bażi għall-kooperazzjoni internazzjonali għandha tiġi stabbilita sabiex jiġu trattati d-derivati kkummerċjati internazzjonali biex jintlaħqu standards internazzjonali u arranġamenti tal-qsim tal-informazzjoni bejn CCPs bħala minimu,

E.

billi l-ammonti nozzjonali tat-tipi kollha tal-kuntratti OTC fl-aħħar ta’ Ġunju 2009 kienu USD 605 triljun, il-valuri tas-suq gross, li jipprovdu kejl tar-riskji tas-suq, kienu USD 25 triljun u esponimenti tal-kreditu gross, li jqisu l-ftehimiet bilaterali fuq bażi netta, kienu USD 3.7 triljun, u billi, f’kuntest ta’ “leverage” eċċessiv, ta’ sistema bankarja li mhijiex ikkapitalizzata biżżejjed u tat-telf li jirriżulta minn assi strutturati ta’ finanzjament, id-derivati OTC wasslu biex parteċipanti kbar fis-suq isiru reċiprokament dipendenti anki meta huma entitajiet regolati,

F.

billi ż-żieda enormi fil-volumi nnegozjati matul dawn l-aħħar snin wasslet għal trasferiment miżjud tar-riskju mingħajr investiment reali fl-istrument sottostanti, u b’hekk, għal leverage sostanzjali,

G.

billi xi derivati OTC saru dejjem aktar kumplessi u r-riskji ta’ kreditu tal-kontroparti ma kenux ivvalutati u pprezzati sewwa, u billi hemm dgħufijiet sinifikanti f’kif inhuma organizzati s-swieq tad-derivati u nuqqas ta’ trasparenza, li jinneċessita aktar standardizzar fil-kundizzjonijiet legali u l-finijiet ekonomiċi tal-istrumenti,

H.

billi r-regolament tal-istanzi ċentrali ta’ kklerjar tal-kontropartijiet (central counterparty clearing houses, CCPs) għandu jiżgura aċċess mhux diskriminatorju mill-postijiet tal-kummerċ biex jiżgura l-funzjonament ġust u effiċjenti tas-swieq,

I.

billi fit-tranżazzjonijiet OTC, l-identità tal-atturi/partijiet involuti u d-daqs tal-esponiment tagħhom mhumiex iċċarati,

J.

billi bosta swieq tad-derivati OTC, u partikolarment is-suq tal-credit default swaps, huma soġġetti għal livelli għolja ħafna ta’ konċentrazzjoni bi ftit impriżi ewlenin li jiddominaw is-suq,

K.

billi l-avvenimenti riċenti li jinvolvu credit default swaps sovrani użati mill-ispekolaturi finanzjarji wasslu għal livelli għolja u mhux ġustifikati ta’ bosta firxiet nazzjonali; billi dawk l-avvenimenti u prattiki enfasizzaw il-ħtieġa għal aktar trasparenza tas-suq u regolazzjoni Ewropea mtejba fir-rigward tal-kummerċ fil-credit default swaps, b’mod partikolari dawk marbuta mad-djun sovrani,

L.

billi sabiex ir-repożitorji kummerċjali jkollhom rwol ċentrali ħalli jiżguraw it-trasparenza lis-superviżuri fis-swieq tad-derivati, is-superviżuri għandu jkollhom aċċess bla xkiel għad-dejta repożitorja rilevanti, u r-repożitorji għandhom jikkonsolidaw id-dejta tal-pożizzjonijiet u tal-kummerċ + fuq bażi globali skont il-klassijiet tal-assi,

M.

billi l-Parlament jilqa’ l-bidla paradigmatika min-naħa tal-Kummissjoni lejn aktar regolazzjoni tas-swieq tad-derivati OTC, bl-abbandun tal-fehma prvealenti li d-derivati m’għandhom bżonn l-ebda regolazzjoni ulterjuri, l-aktar minħabba li jużawhom l-esperti u l-ispeċjalisti; isejjaħ, għalhekk, għal leġiżlazzjoni futura biex tiżgura mhux biss it-trasparenza fis-swieq tad-derivati imma wkoll regolazzjoni tajba,

N.

billi l-Ewropa għandha tistabbilixxi strateġija ta’ kollateralizzazzjoni komprensiva għal swieq derivati li għandha tqis is-sitwazzjoni unika tal-utenti aħħarija tan-negozju b’kuntrast mal-parteċipanti ewlenin tas-suq u l-istituzzjonijiet finanzjarji prinċipali,

O.

billi l-parti l-kbira tad-derivati użati mill-istituzzjonijiet mhux finanzjarji jinvolvu riskju sistemiku limitat meta jitqiesu individwalment, u jservu biss bħala hedge għal tranżazzjonijiet reali, u billi istituzzjonijiet mhux finanzjarji huma impriżi li mhumiex koperti bil-MiFID (impriżi mhux tal-MiFID), bħal pereżempju kumpaniji tal-ajru, manifatturi tal-karozzi u kummerċjanti tal-kommoditajiet, li la ħolqu riskju sistemiku għas-swieq finanzjarji u lanqas intlaqtu ħażin mill-kriżi finanzjarja b’mod dirett,

P.

billi s-swieq tad-derivati reżistenti jitolbu politika ta’ kollateralizzazzjoni komprensiva li tinkludi arranġamenti tal-ikklerjar ċentrali kif ukoll bilaterali,

Q.

billi l-impriżi mhux finanzjarji żgħar u ta’ daqs medju li jużaw l-istrumenti derivati esklussivament bħala hedge tar-riskju tagħhom huma u jwettqu n-negozju prinċipali tagħhom għandhom igawdu minn eżenzjonijiet mill-ikklerjar u l-kollateralizzazzjoni rigward ir-rekwiżiti ta’ kapital, sakemm il-grad tal-użu ta’ċerti derivattivi ma joħloqx riskju sistemiku (soġġett għal rekwiżit li l-Kummissjoni għandha tikkontrolla din l-eżenzjoni regolarment) u li l-volum u n-natura tat-tranżazzjonijiet ikunu proporzjonati, u adegwati, għar-riskji reali li jiffaċċaw l-utenti aħħarin; billi standards minimi jeħtieġ li jkunu garantiti wkoll rigward il-kuntratti mfassla apposta, b’mod partikolari f’dak li jirrigwarda l-kollateralizzazzjoni tad-derivati u r-rekwiżiti tal-kapital,

R.

billi l-prodotti derivati OTC jeħtieġ li jkollhom regolazzjoni proporzjonata meta jintużaw minn utenti aħħarin mhux finanzjarji, imma billi, bħala minimu, id-dejta dettaljata tat-tranżazzjonijiet jeħtieġ li tingħata lir-repożitorji tal-kummerċ,

S.

billi l-credit default swaps (CDS), li huma prodotti tal-assigurazzjoni finanzjarja, huma attwalment ikkummerċjalizzati bla ebda regolazzjoni xierqa,

T.

billi l-pariri tas-CESR u tal-ERGEG lill-Kummissjoni Ewropea fil-kuntest tat-Tielet Pakkett tas-Suq Intern tal-Enerġija (Ref.: CESR/08-739, E08-FIS-07-04), jirrakkomandaw il-ħolqien ta’ qafas ta’ integrita u ta’ trasparenza tas-suq imfassal apposta għas-swieq tal-elettriku u tal-gass,

U.

billi l-miżuri kollha mħabbra se jinvolvu kooperazzjoni mill-qrib u kumplessiva mal-pajjiżi tal-G20 u mal-awtoritajiet tal-Istati Uniti biex jipprevjenu l-possibilitajiet ta’ arbitraġġ regolatorju bejn il-pajjiżi kull fejn possibbli u biex iġibu’l quddiem l-iskambu tal-informazzjoni,

V.

billi r-riskju sistemiku assoċjat mal-istanzi tal-ikklerjar jesiġi standards regolatorji u superviżorji b’saħħithom u li r-regolaturi jkollhom aċċess bla xkiel u fil-ħin reali għall-informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet,

W.

billi l-prezzijiet tal-prodotti derivati għandhom ikunu korrispondenti b’mod adegwat mar-riskju, u billi l-ispejjeż tal-infrastruttura futura tas-suq għandhom iġarrbuhom il-parteċipanti fis-suq,

X.

billi ż-żidiet drammatiċi l-aktar riċenti fir-rendimenti tal-bonds sovrani f’xi pajjiżi taż-żona tal-euro għal livelli mhux sostenibbli kixfu l-inċentivi ekonomiċi problematiċi involuti fil-kuntratti tas-CDS ibbażati fuq id-dejn sovran, u wrew biċ-ċar il-ħtieġa għal tisħiħ tal-istabbiltà finanzjarja u tat-trasparenza tas-suq billi jintalab żvelar komplet lir-regolaturi u suprviżuri u bil-projbizzjoni ta’ kummerċ tas-CDS fuq id-dejn sovran,

Y.

billi t-tranżazzjonijiet kollha fil-prodotti derivati denominati fi kwalunkwe munita tal-UE, relatati ma’ entità sottostanti tal-UE u li fihom tkun parti istituzzjoni finanzjarja tal-UE, għandhom ikunu kklerjati, meta jkunu eliġibbli, u għandhom jiġu rrappurtati f’istanzi tal-ikklerjar u f’repożitorji li huma lokalizzati, awtorizzati u sorveljati fl-UE u i huma koperti b’liġijiet Ewropej u bil-protezzjoni tad-dejta; jinnota li r-regolazzjoni l-ġdida li ġejja għandha tistabbilixxi kriterji ċari għall-valutazzjoni tal-ekwivalenza tas-CCPs u tar-repożitorji li jinsabu f’pajjiżi terzi għal dawk it-tranżazzjonijiet li ma jkunux ikklerjati jew rappurtati fl-UE,

1.

Jilqa’ l-inizjattiva tal-Kummissjoni għal regolazzjoni aħjar tad-derivati, u b’mod partikolari d-derivati OTC, biex jitnaqqas l-impatt tar-riskji fis-swieq tad-derivati OTC fuq l-istabbiltà tas-swieq finanzjarji kollha, u jappoġġa s-sejħiet biex ikun hemm standardizzar legali tal-kuntratti ta’ derivati Iinteralia permezz ta’ inċentivi regolatorji fid-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti tal-Kapital (CRD) rigward ir-riskji operazzjonali), l-użu ta’ repożitorji kummerċjali u ħżin ċentrali tad-dejta, l-użu u t-tisħiħ tal-istanzi ċentrali tal-ikklerjar u l-użu ta’ postijiet organizzati tal-kummerċ;

2.

Jilqa’ x-xogħol riċenti tal-Forum tar-Regolaturi OTC (ORF) bħala rispons għas-sejħa mill-G20 għal aktar azzjoni biex jiżdiedu t-trasparenza u r-robustezza tas-swieq tad-derivati OTC;

3.

Jappella għal aktar trasparenza fit-tranżazzjonijiet ta’ qabel il-kummerċ għall-istrumenti kollha li jikkwalifikaw għall-użu estensiv ta’ postijiet tal-kummerċ organizzati kif ukoll għat-trasparenza ta’ wara l-kummerċ permezz tar-rappurtar tat-tranżazzjonijiet kollha lir-repożitorji, għall-benefiċċju sew tar-regolaturi kif ukoll tal-investituri;

4.

Jappoġġa s-sejħa biex, għall-prodotti derivati eleġibbli kolha, jiddaħħal obbligatorjament ikklerjar indipendenti bejn l-istituzzjonijiet finanzjarji, bil-għan li tkun żgurata valutazzjoni aħjar tar-riskji ta’ kreditu tal-kontroparti, u jappoġġa l-mira li għadd kemm jista’ jkun kbir ta’ prodotti derivati eleġibbli jiġu kkummerċjati fi swieq organizzati; isejjaħ għall-għoti ta’ inċentivi li jinkoraġġixxu l-kummerċ ta’ prodotti derivati eliġibbli f’postijiet tal-kummerċ regolati mill-MiFID, jiġifieri fi swieq regolati u faċilitajiet tal-kummerċ multilaterali (MTFs); jinnota li kriterju wieħed għall-eliġibilità tal-ikklerjar għandu jkun il-likwidità;

5.

Jnsisti li, fil-ġejjeini, il-prezzijiet tad-derivati jirriflettu aħjar ir-riskju u li l-ispejjeż tal-infrastruttura tas-suq jerfgħuhom il-parteċipanti tas-suq u mhux dawk li jħallsu t-taxxi;

6.

Huwa tal-fehma li għall-hedging ta’ riskji partikolari jinħtieġu derivati negozjati individwalment u għaldaqstant jopponi l-istandardizzar obbligatorju tad-derivati kollha;

7.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tuża approċċ differenzjat għall-bosta tipi ta’ prodotti derivati disponibbli; fil-qies tal-profili ta’ riskji differenti, il-punt safejn jintużaw għall-iskopijiet ta’ hedging leġittimu, u r-rwol tagħhom fil-kriżi finanzjarja;

8.

Jinnota li, f’dak li jirrigwarda r-regolazzjoni, jeħtieġ li ssir distinzjoni bejn id-derivati li jintużaw bħala għodda tal-ġestjoni tar-riskju għall-hedging ta’ riskju reali sottostanti li l-utent ikun espost għalih u d-derivati li jintużaw esklussivament għall-ispekulazzjoni, u jemmen li l-għemil ta’ din id-distinzjoni jfixkluh in-nuqqas ta’ informazzjoni u ta’ ċifri speċifiċi rigward it-tranżazzjonijiet OTC;

9.

Jappella lill-Kummissjoni biex issib modi kif tnaqqas il-volum ġenerali tad-derivati b’mod sinifikanti b’tali mod li l-volum ikun proporzjonat għat-titoli sottostanti biex tiġi evitata distorsjoni tas-sinjali tal-prezzijiet, jitnaqqas ir-riskju għall-integrità tas-suq u jonqsu r-riskji sistemiċi;

10.

Iqisu importanti li tingħata attenzjoni partikolari lid-derivati korporati li għalihom istituzzjoni finanzjarja hija kontroparti sabiex ma tali kuntratti jiġux abbużati, mhux bħala riskju korporattiv, iżda bħala strumenti tas-suq finanzjarju;

11.

Isejjaħ biex jissaħħu l-ġestjoni u t-trasparenza tar-riskji, bħala l-istrumenti prinċipali għal aktar ċertezza tas-suq finanzjarju, mingħajr ma titwarrab ir-responsabbiltà individwali għall-assunzjoni tar-riskju;

12.

Jinnota li l-iżgurar ta’ riskji speċifiċi għall-impriża jitlob derivati mfassla apposta li jkunu jistgħu jaqdu ta’ strumenti effikaċi għall-ġestjoni tar-riskji adattati għall-ħtiġijiet individwali;

13.

Jitlob lill-Kummissjoni biex ittejjeb l-istandards tal-ġestjoni tar-riskji bilaterali bħala parti tal-leġiżlazzjoni li ġejja dwar l-ikklerjar ċentrali;

14.

Huwa tal-fehma li, permezz tal-ikklerjar, ta’ kollateral bl-aġġustament tar-rekwiżiti kapitali u permezz ta’ għodod regolatrji oħra, ir-rirkju tal-kontroparti jista’ jitnaqqas; jappoġġa lill-Kummissjoni fil-proposta tagħha li jkun hemm rekwiżiti ogħla tal-kapital għall-istituzzjonijiet finanzjarji fil-każ ta’ kuntratti derivati bilaterali li mhumiex eliġibbli għall-ikklerjar ċentrali, abbażi ta’ approċċ ta’ riskju proporzjonat, u fil-qies tal-effetti tal-bażi netta, il-kollaterali, il-marġni inizjali, ir-rikonċiljazzjonijiet kuljum tal-portafoll, l-iffissar kuljum tal-marġni, movimenti awtomatizzati tal-kollateral u tekniki oħra tal-ġestjoni tar-riskji tal-kontroparti bilaterali fit-tnaqqis tar-riskji tal-kontroparti;

15.

Jitlob li d-derivati li ma jissodisfawx il-prerekwiżiti tal-IFRS 39 u għaldaqstant ma ġewx ivvalutati minn awditur ikunu suġġetti għal ikklerjar ċentrali minn CCP jekk jaqbżu l-valur ta’ limitu li għandu jkun stabbilit mill-Kummissjoni; jitlob, barra minn hekk, għall-finijiet tal-iżgurar ta’ distinzjoni aktar ċara, li jsiru kontrolli li jinvolvu s-sottomissjoni ta’ valutazzjoni indipendenti ta’ kuntratti tad-derivati OTC minn awditur bil-għan li jiġi aċċertat jekk impriża mhux finanzjarja tkunx tista’ tibqa’ tinkkonkludi kuntratti bilaterali;

16.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tagħti rwol qawwi fl-awtorizzazzjoni ta’ istanzi tal-ikklerjar Ewropej lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) u jqisu siewi li jkunu sorveljati minn din l-istess Awtorità minħabba li, inter alia, l-għarfien espert superviżorju jinġema’ f’korp wieħed u minħabba li li r-riskju assoċjat ma’ CCP jkun transkofinali;

17.

Jemmen li l-aċċess tas-CCPs għall-flus tal-Bank Ċentrali jikkontribwixxi b’mod effikaċi għas-sikurezza u l-integrità tal-ikklerjar;

18.

Jisħaq li s-CCPs m’għandhomx ikunu ffinanzjati kompletament mill-utenti, li s-sistemi tagħhom għall-ġestjoni tar-riskji m’għandhomx ikunu f’kompetizzjoni ma’ xulxin, u li jeħtieġ li jkun hemm provvediment għal arranġamenti regolatorji dwar l-ispejjeż tal-ikklerjar; jitlob lill-Kummissjoni biex tindirzza dawn il-kwistjonijiet fil-proposta leġiżlattiva tagħha u biex tistabbilixxi regoli dwar il-governanza u s-sjieda għall-istanzi tal-ikklerjar, b’attenzjoni intr alia għall-indipendenza tad-diretturi, il-membri u s-superviżjoni mill-qrib min-naħa tar-regolaturi;

19.

Jinnota li standards tekniċi komuni relatati ma’ kwistjonijiet bħall-kalkolu tal-marġni u l-protokolli tal-iskambju ta’ informazzjoni se jkunu parti importanti biex jiżguraw li l-postijiet awtorizzati tal-kummerċ ikollhom aċċess ġust u nondiskriminatorju għas-CCPs; jinnota wkoll li l-Kummissjoni għandha tagħti attenzjoni mill-qrib lill-possibilità li jiżviluppaw differenzi teknoloġiċi, prattiki diskriminatroji u ostakli għall-fluss tax-xogħol li jkunu ta’ ħsara għall-kompetizzjoni;

20.

Jitlob biex ikun hemm regoli dwar l-operat tan-negozju u l-aċċess li jirregolaw is-CCPs biex jiġi żgurat aċċess nondiskriminatorju mill-postijiet tal-kummerċ, u li prattiki diskriminatorji tal-ipprezzar ikunu fost il-kwistjonijiet li għandhom jiġu ttrattati;

21.

Jappoġġa l-istabbiliment ta’ repożitorji għall-pożizzjonijiet derivati kollha, idealment ordnati skont il-klassijiet ta’ assi u regolati u ssorveljati taħt it-tmexxija tal-ESMA; isejjaħ għall-istabbiliment ta’ regoli proċedurali vinkolanti biex jipprevjenu d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni u jiżguraw l-istess interpretazzjoni fl-Istati membri u, barra minn hekk, biex l-ESMA jkollha l-awtorità suprema għat-teħid tad-deċiżjonijiet f’każijiet ta’ tilwim; isejjaħ biex il-Kummissjoni tiżgura li l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali jkollhom aċċess fil-ħin reali għal dejta granulari f’repożitorji relatati mal-parteċipanti tas-suq ibbażati fil-ġurisdizzjoni tagħhom kif ukoll għal dejta li tirrelata ma’ riskju sistemiku potenzjali li jista’ jinġema’ fil-ġurisdizzjoni tagħhom, kif ukoll aċċess għad-dejta aggregata mir-repożitorji kollha inklużi dawk f’repożitorji bbażati f’pajjiżi terzi; jinnota li s-servizzi pprovduti mir-repożitorji għandhom ikunu pprezzati b’mod trasparenti fid-dawl tal-funzjoni kważi utilitarja tagħhom;

22.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tfassal standards għar-rappurtar għad-derivati kollha konsistenti mal-istandards li qed jitfasslu fil-livell internazzjonali, biex tiżgura li jingħaddu lir-repożitorji kummerjali ċentrali, CCPs, boroż u istituzzjonijiet finanzjarji, u biex id-dejta tkun aċċessibbli għall-ESMA u għall-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u għall-BERS meta jkun meħtieġ;

23.

Jitlob li l-Kummissjoni tiżviluppa miżuri biex tiżgura li l-awtoritajiet regolatorji jkunu jistgħu jiddefinixxu limiti għall-pożizzjonijiet ħalli jrażżnu varjazzjonijiet sproporzjonati fil-prezzijiet u bżieżaq spekulattivi;

24.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura b’mod partikolari li l-valutazzjoni tad-derivati kollha li ma jiġux kummerċjati f’borża titwettaq b’mod indipendenti u trasparenti, filwaqt li jiġu evitati l-kunflitti ta’ interess;

25.

Iqis li jeħtieġ li d-dettalji tekniċi jkunu ċċarati sewwa, f’kooperazzjoni mill-qrib mar-regolaturi nazzjonali, b’mod partikolari fir-rigward tal-istandards u d-distinzjoni bejn il-prodotti tas-swieq finanzjarju u dawk li mhumiex tas-swieq finanzjarji, u jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-Kummissjoni diġà bdiet tindirizza din il-kwistjoni; jitlob li l-Kummissjoni tikkopera minn kmieni mal-Kunsill u l-Parlament;

26.

Jappoġġa lill-Kummissjoni fil-pjan tagħha li tistabbilixxi CCPs skont standards Ewropej maqbula, sorveljati mill-ESMA; u jesiġi li parteċipanti ewlenija tas-suq m’għandux ikollhom influwenza ta’ kontroll fuq il-governanza u fuq il-ġestjoni tar-riskju tas-CCPs imma għandhom ikunu inklużi fi-bord tal-ġestjoni tar-riskju; huwa tal-fehma, barra minn hekk, li għandhom jiġu proposti mekkaniżmi li jagħmlu kontributi siewja għall-proċess tal-ġestjoni tar-riskju;

27.

Jinsisti dwar il-ħtieġa li jkun hemm standards regolatorji biex jiġi żgurat li s-CCPs jibqgħu jifilħu għal numru ikbar ta’ riskji, inklużil-falliment ta’ diversi parteċipanti, bejgħ għal għarrieda tar-riżorsi finanzjarji u tnaqqis rapidu fil-liwidità tas-suq;

28.

Jemmen li d-definizzjoni tal-kategoriji tad-derivati, il-ħolqien tas-CCPs, ir-reġistru għat-trasparenza, il-ħlasijiet għall-kapital, it-twaqqif ta’ postijiet indipendenti tal-kummerċ jew l-użu ta’ Boroż eżistenti, l-eżenzjonijiet għall-SMEs u d-dettalji tekniċi kolha għandhom isiru b’koperazzjoni mill-qrib bejn l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, istituzzjonijiet internazzjonali u l-awtorità superviżorja Ewropea futura, l-ESMA;

29.

Jitlob, għaldaqstant, li jkun hemm regoli ta’ kondotta ċari u standards obbligatorji meħtieġa għall-ħolqien tas-CCPs (involviment tal-utenti)u l-proċeduri tat-teħid ta’ deċiżjonijiet u s-sistemi tal-ġestjoni tar-riskju li jużaw; jappoġġa l-pjan tal-Kummissjoni li tippreżenta regolament għall-irregolar tal-istanzi tal-ikklerjar;

30.

Jappoġġa l-intenzjoni tal-Kummissjoni fl-intenzjoni tagħha li tipprovdi eżenzjonijiet u rekwiżiti anqas ta’ kapital għal derivati bilaterali tal-SMEs jekk ikun qed isir hedging ta’ riskju sottostanti, jekk id-derivati ma jkunux sinifikanti fil-karta tal-bilanċ tal-SME u jekk il-pożizzjoni derivata ma toħloqx riskji sistemiċi;

31.

Isejjaħ biex, bħala prijorità, il-credit default swaps ikunu soġġetti għall-ikklerjar ċentrali u li kemm jista’ jkun aktar tipi ta’ derivati jkunu kklerjati ċentralment permezz ta’ CCPs; jemmen li, jekk ikun meħtieġ, tipi individwali ta’ derivati b’riskji kumulattivi għandhom ikunu awtorizzati biss b’ċerti kundizzjonijiet, jew, każ b’każ, għandhom saħansitra jkunu pprojbiti; huwa tal-fehma li, b’mod partikolari, għandhom ikunu rikjesti kapital u riservi suffiċjenti biex ikopru s-CDS f’każ ta’ avveniment tal-kreditu;

32.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tinvestiga b’urġenza u bir-reqqa l-livelli ta’ konċentrazzjoni fis-swieq tad-derivati OTC, u b’mod partikolari, fil-credit default swap, sabiex jiġi żgurat li m’hemm l-ebda riskju ta’ manipulazzjoni tas-swieq jew konflitt tal-interessi;

33.

Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex tressaq proposti leġiżlattivi adegwati għar-regolazzjoni tat-tranżazzjonijiet finanzjarji li jinvolvu n-naked selling tad-derivati sabiex tiġi żgurata l-istabbiltà finanzjarja u t-trasparenza tal-prezzijiet. huwa tal-fehma li, fl-istennija ta’ dak, il-credit default swaps (CDSs) għandhom jiġu pproċessati permezz ta’ CCP Ewropea biex jittaffew ir-riskji tal-kontropartijiet,tiżdied it-trasparenza u jonqsu r-riskji ġenerali;

34.

Jesiġi li l-protezzjoni tas-CDS għandha tkun pagabbli biss bis-sottomissjoni u l-prova ta’ espożizzjoni sottostanti għall-bonds u għandha tkun limitata għall-ammont ta’ din l-espożizzjoni;

35.

Huwa tal-opinjoni li d-derivati finanzjarji kollha li jikkonċernaw il-finanzi pubbliċi fl-UE (inkluż id-dejn sovran tal-Istati Membri u l-karti tal-bilanċ tal-amministrazzjoni lokali) għandhom jiġu standardizzati u nnegozjati f’borża jew pjattaformi ta’ kummerċ regolati oħra għall-promozzjoni tat-trasparenza tas-swieq tad-derivati lill-pubbliku;

36.

Jitlob li jkun ipprojbit il-kummerċ ta’ CDSs bla krediti sottostanti li huma tranżazzjonijiet purament spekulattivi, li jinvolvi mħatra fuq telf ta’ kreditu, u b’hekk iwasslu għal żieda artifiċjali fil-prezzijiet tal-assigurazzjoni fuq it-telf ta’ kreditu u, b’konsegwenza ta’ dan, għal riskji sistemiċi akbar ġejjin minn telf ta’ kreditu reali; jitlob li jiġu mill-inqas iffissati perjodi itwal għaż-żamma fejn jiħol ix-short-selling ta’ titoli u derivati; jitlob lill-Kummissjoni biex teżamina l-possibilità li jiġu stabbiliti limiti massimi għad-derivati, u speċjalment għas-CDSs, u biex taqbel fuqhom ma’ sħab internazzjonali;

37.

Iqis li l-Kummissjoni għandha tinvestiga l-użu ta’ limiti tal-pożizzjonijiet fil-ġlieda kontra l-manipulazzjoni tas-swieq, b’mod partikolari fil-punt meta l-kuntratt ikun wasal biex jiskadi (“squeezes” u “corners”); jinnota li l-limiti tal-pożizzjoni għandhom jitqiesu bħala għodod regolatorji dinamiċi iktar milli bħala assoluti, u li għandhom jiġu applikati meta jkun meħtieġ mis-superviżuri nazzjonali skont il-linji gwida stabbiliti mill-ESMA;

38.

Jitlob li kwalunkwe pożizzjoni derivata, kemm jekk meħuda minn istituzzjonijiet finanzjarji jew mhux finanzjarja, li taqbeż ċertu limitu li għandu jiġi speċifikat mill-ESMA, għandha tiġi kklerjata ċentralment minn CCP;

39.

Isejjaħ biex ir-regolazzjoni ppjanata tad-derivattivi tinkludi regoli relatati mal-projbizzjoni ta’ kummerċ purament spekulattiv fil-kommoditajiet u fil-prodotti agrikoli, u l-impożizzjoni ta’ limiti stretti fuq il-pożizzjonjiet speċjalment fir-rigward tal-impatt possibbli tagħhom fuq il-prezzijiet tal-kommoditajiet essenzjali tal-ikel fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u fl-alokazzjonijiet tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra; jitlob biex l-ESMA u l-awtoritajiet kompetenti jingħataw il-kompetenza biex jittrattaw b’mod effikaċi l-funzjonamenti ħżiena fis-swieq tad-derivati, pereżempju billi temporanjament jipprojbixxu n-naked short selling tas-CDSs jew billi jesiġu s-saldu konkret tad-derivati u billi jiffissaw limiti fuq il-pożizzjonijiet biex jevitaw konċentrazzjoni mhux mixtieqa tan-negozjanti fuq xi setturi tas-suq;

40.

Jitlob biex kwalunkwe proposta leġiżlattiva futura dwar is-swieq tad-derivati ssegwi approċċ funzjonali li bih attivitajiet simili jkunu soġġetti għall-istess regoli jew għal regoli li jixtiebhu;

41.

Jenfasizza l-ħtieġa ta’ regolazzjoni Ewropea għad-derivati; u jistieden lill-Kummissjoni biex kemm jista’ jkun tikkoordina l-azzjonijiet tagħha mas-sħab tal-Ewropea, sabiex tintlaħaq regolazzjoni kemm jista’ jkun konsistenti u kkoordinata internazzjonalment; jenfasizza l-importanza li jiġi evitat l-arbitraġġ regolatorju minħabba koordinazzjoni mhux adegwata;

42.

Jitlob biex jiġu appoġġjati l-inizjattivi tal-industriji u biex il-valur tagħhom jiġi rikonoxxut ġaladarba, f’xi każijiet, jistgħu jkunu adegwati daqs azzjoni leġiżlattiva u jistgħu jissupplimentawha;

43.

Jitlob għal approċċ ta’ koeżjoni fi ħdan l-Ewropa biex tiġi sfruttata s-saħħa ta’ kull ċentru finanzjarju u biex tittieħed l-opportunità offruta minn din il-kriżi biex nagħmlu pass ‘il quddiem fl-integrazzjoni u l-iżvilupp ta’ suq finanzjarju Ewropew effiċjenti;

44.

Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tressaq proposti leġiżlattivi għal istanzi tal-ikklerjar u repożitorji kummerċjali sa minn nofs l-2010 u li kemm jista’ jkun malajr tiddiskuti d-dettalji tekniċi mal-istituzzjonijiet kollha fil-livell nazzjonali u f’dak tal-UE, b’mod partikolari mal-awtorità leġiżlattiva magħmula mill-Kunsill u l-Parlament, fi stadju bikri;

45.

Jilqa’ b’sodisfazzjoni l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tippreżenta proposti leġiżlattivi dwar is-CDS;

46.

Jenfasizza l-importanza li tiġi evalwata regolarment l-effikaċja tal-leġiżlazzjoni futura, f’kooperazzjoni mal-parteċipanti kollha tas-suq, u li dawn it-testi regolatorji jiġu adattati fejn ikun meħtieġ;

47.

Jitlob li din ir-riżoluzzjoni tiġi implimentata mill-aktar fis possibbli;

48.

Jinnota li għall-kummerċ tal-kommoditajiet u tal-prodotti agrikoli, imma wkoll għaċ-ċertifikati tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra, jeħtieġ li jkun żgurat li s-suq jaħdem b’mod trasparenti u li l-ispekulazzjoni titrażżan; jitlob, f’dan il-kuntest, li tiġi eżaminata l-possibilità li jiġu stabbiliti limiti massimi marbuta mar-riskji għal prodotti individwali;

49.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni, lill-Kunsill, lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u lill-BĊE.


(1)  ĠU C 8 E, 14.1.2010, p. 26.


12.8.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 236/24


It-Tlieta 15 ta’ Ġunju 2010
Internet tal-Oġġetti

P7_TA(2010)0207

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar l-Internet tal-Oġġetti (2009/2224(INI))

2011/C 236 E/04

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, fit-18 ta’ Ġunju 2009, dwar l-Internet tal-Oġġetti – Pjan ta’ Azzjoni għall-Ewropa (COM(2009)0278),

wara li kkunsidra l-programm ta’ ħidma ppreżentat mill-President Spanjol tal-UE fis-27 ta’ Novembru 2009, u b'mod partikolari l-objettiv li jiġi żviluppat l-internet tal-futur,

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Jannar 2009 bit-titolu “Ninvestu illum għall-Ewropa ta’ għada” (COM(2009)0036),

wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ prinċipji għall-protezzjoni tal-privatezza u tad-data fl-applikazzjonijiet li jużaw l-identifikazzjoni bil-frekwenza tar-radju (C(2009)3200),

wara li kkunsidra d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data,

wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika,

wara li kkunsidra l-Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku biex ikun hemm tkabbir ekonomiku iktar mgħaġġel (COM(2008)0800),

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Iżvilupp dwar Aġenda Diġitali ġdida għall-Ewropa: 2015 ue (1),

wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0154/2010),

A.

billi jitqies l-iżvilupp mgħaġġel tal-internet matul l-aħħar 25 sena u dan l-iżvilupp huwa previst li jkompli kemm rigward id-distribuzzjoni – bl-estensjoni tal-“broadband” – kif ukoll applikazzjonijiet ġodda,

B.

billi l-Internet tal-Oġġetti kapaċi jilħaq l-aspettattivi tas-soċjetà u taċ-ċittadini u billi hija meħtieġa riċerka biex wieħed jifhem x'inhuma dawk l-aspettattivi u fejn is-sensittivitajiet u t-tħassib għall-privatezza u l-informazzjoni personali jistgħu jimblukkaw l-applikazzjonijiet,

C.

billi titqies l-importanza tat-teknoloġiji tal-informatika u tal-komunikazzjoni (ICT) fil-promozzjoni tal-iżvilupp soċjali, tat-tkabbir ekonomiku u biex jiġu stimulati r-riċerka, l-innovazzjoni u l-kreattività fost il-korpi pubbliċi u privati Ewropej,

D.

billi l-UE għandha bżonn ta’ qafas komuni ta’ referenza biex tfassal u ssaħħaħ regoli dwar il-governanza tas-sistema, il-kunfidenzjalità, is-sigurtà tal-informazzjoni, il-ġestjoni etika, ir-rispett tal-ħajja privata, il-ġbir u l-ħżin ta’ data personali u l-informazzjoni għall-konsumaturi,

E.

billi t-terminu “Internet tal-Oġġetti” jirreferi għall-kunċett ġenerali tal-oġġetti (kemm artefatti elettroniċi u oġġetti għall-użu ta’ kuljum) li jistgħu jinqraw, jiġu indirizzati, li jistgħu jinstabu u/jew jiġu kontrollati mill-bogħod permezzz tal-Internet,

F.

billi titqies l-evoluzzjoni mistennija tal-Internet tal-Oġġetti matul is-snin li ġejjin, li u għalhekk teħtieġ governanza sigura, trasparenti u multilaterali,

G.

billi l-internet tal-futur se jmur lil hinn mill-fruntieri tradizzjonali tad-dinja virtwali preżenti minħabba rabta mad-dinja tal-oġġetti fiżiċi,

H.

billi jitqiesu l-vantaġġi u l-għadd akbar ta’ applikazzjonijiet li jinvolvu t-teknoloġiji tal-RFID u teknoloġiji oħra relatati mal-Internet tal-Oġġetti fil-livell ta’ “bar codes” u tal-istrixxi manjetiċi, li jista' jkollhom interface ma’ netwerks oħra – bħal netwerks tal-mowbajls – kif ukoll l-evoluzzjonijiet mistennija meta tkun inħolqot l-interface ma’ sensuri li jkejlu affarijiet bħall-ġeolokalizzazzjoni (eż. is-sistema satellitari Galileo), it-temperatura, id-dawl, il-pressjoni u l-forza tal-gravità; billi l-introduzzjoni taċ-ċipep RFID fuq skala kbira għandha twassal għal tnaqqis kbir fl-ispiża unitarja tagħhom kif ukoll fin-nefqa tal-apparati li jaqraw,

I.

billi t-teknoloġija RFID tista' tkun ikkunsidrata bħala katalista u aċċelleratur għall-iżvilupp ekonomiku tal-industrija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni,

J.

billi t-teknoloġija tal-RFID u teknoloġiji oħra marbuta mal-IoT diġà qed ikunu applikati fis-setturi tal-produzzjoni, tal-loġistika u tal-katina tal-provvista, qed joffru vantaġġi rigward l-identifikazzjoni u t-traċċabilità tal-prodotti u għandhom potenzjal interessanti għall-iżviluppi li din it-teknoloġija tipprevedi f'ħafna setturi oħra, bħal dawk tas-saħħa, tat-trasport u tal-effiċjenza tal-enerġija, tal-ambjent, tan-negozju u tal-ġlieda kontra l-iffalsifikar,

K.

billi, bħas-sistemi kollha tas-saħħa elettronika, it-tfassil, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ sistemi li jippermettu l-RFID jeħtieġu l-involviment dirett ta’ professjonisti tal-kura tas-saħħa, pazjenti u kumitati relevanti (pereżempju dwar protezzjoni tad-data u etika),

L.

billi t-teknoloġija tal-RFID tista' tgħin sabiex titkabbar l-effiċjenza tal-enerġija u jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta’ serra u tista' toffri kalkolu dwar il-karbonju fuq il-livell tal-prodott,

M.

billi jitqiesu l-vantaġġi li tista' ġġib it-teknoloġija tal-RFID u teknoloġiji oħra marbuta mal-IoT liċ-ċittadini f'termini ta’ kwalità tal-ħajja, sigurtà u benesseri, sakemm l-aspetti marbutin mal-protezzjoni tal-privatezza u tad-data personali jiġu mmaniġġjati b'mod korrett,

N.

billi hemm il-ħtieġa għal standards ta’ komunikazzjoni li huma sostenibbli u effiċjenti fl-użu tal-enerġija li huma ffukati fuq is-sigurtà u l-privatezza u qed jużaw protokolli kompatibbli jew identiċi fi frekwenzi differenti,

O.

billi l-oġġetti kollha tal-ħajja tagħna ta’ kuljum (il-biljetti tat-trasport, il-ħwejjeġ, it-telefon ċellulari, il-karozzi, eċċ.) fl-aħħar mill-aħħar kollha se jkollhom ċippa RFID, li se tikkostitwixxi f'qasir żmien importanza ekonomika ewlenija meta jiġu kkunsidrati l-applikazzjonijiet vasti tagħha,

P.

billi jitqies il-fatt li l-Internet tal-Oġġetti jippermetti li jitqiegħdu fin-netwerk biljuni ta’ magni kapaċi li jikkomunikaw u jinteraġixxu bejniethom permezz tat-teknoloġija mingħajr wajers flimkien ma’ protokolli loġiċi u fiżiċi li jindirizzaw, billi l-Internet tal-Oġġetti għandu jippermetti, permezz ta’ sistemi ta’ identifikazzjoni elettronika u ta’ tagħmir mobbli mingħajr wajers, l-identifikazzjoni b'mod dirett u mingħajr ambigwità tal-entitajiet diġitali u l-oġġetti fiżiċi sabiex tkun tista' tinkiseb, tinħażen, tiġi ttrasferita u pproċessata b'mod kontinwu d-data assoċjata magħhom,

Q.

billi l-proċess ta’ minjaturizzazzjoni tal-prodotti użati fl-Internet tal-Oġġetti jinvolvu sfidi teknoloġiċi, bħal biex jiddaħħlu l-elettronika, is-sensuri u s-sistema ta’ alimentazzjoni u trażmissjoni tal-RFID f'ċippa li ma tkunx akbar minn ftit millimetri,

R.

billi jekk fil-ġejjieni ċ-ċipep RFID (l-identifikazzjoni bil-frekwenza tar-radju) se jkollhom użu f'applikazzjonijiet aktar vasti, din it-teknoloġija tqajjem kwistjonijiet ġodda rigward il-protezzjoni tad-data personali, b'mod partikulari minħabba l-fatt li dawn huma totalment inviżibbli jew kważi inviżibbli,

S.

billi l-istandards tal-industrija huma importanti ħafna, billi l-istandardizzazzjoni tal-RFID għandha bżonn titjieb u billi l-mandat tal-istandards tal-RFID assenjat b'mod konġunt lis-CEN u lill-ETSI (Organizzazzjonijiet tal-Istandards Ewropej) fl-2009 għalhekk se jikkontribwixxu għal prodotti u servizzi aktar innovattivi bl-użu tal-RFID,

T.

billi huwa importanti li ċ-ċittadini Ewropej ikunu konxji ta’ teknoloġiji ġodda u tal-applikazzjonijiet tagħhom, inkluż l-impatt soċjali u ambjentali tagħhom, u biex jiġu promossi l-litteriżmu diġitali u l-ħiliet elettroniċi tal-konsumaturi,

U.

billi l-iżvilupp tal-Internet tal-Oġġetti għandu jkun inklusiv u aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha tal-UE, u għandu jiġi appoġġat minn politiki effettivi li għandhom l-għan li jeliminaw id-differenza diġitali fi ħdan l-UE u billi aktar ċittadini jiġu mogħnija b'ħiliet elettroniċi u għarfien tal-ambjenti diġitali tagħhom,

V.

billi l-benefiċċji tal-Internet tal-Oġġetti marbuta mat-teknoloġiji għandhom jiġu msaħħa permezz ta’ sigurtà effettiva li hija karatteristika essenzjali ta’ kwalunkwe żvilupp li jirriskja li jipperikola d-data personali u l-fiduċja tal-pubbliku f'dawk li għandhom informazzjoni dwarhom,

W.

billi l-impatt soċjali tal-iżvilupp tal-Internet tal-Oġġetti mhuwiex magħruf, u jista' jkabbar id-differenza diġitali attwali jew joħloq oħra ġdida,

1.

Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u fil-prinċipju japprova l-linji ġenerali tal-pjan ta’ azzjoni għall-promozzjoni tal-Internet tal-Oġġetti;

2.

Huwa tal-opinjoni li d-diffużjoni tal-Internet tal-Oġġetti tippermetti titjib fl-interazzjoni bejn in-nies u l-oġġetti u bejn l-oġġetti stess, li tista' twassal għal benefiċċju enormi għaċ-ċittadini tal-UE jekk tirrispetta s-sigurtà, il-protezzjoni tad-data u l-privatezza;

3.

Jaqbel mal-Kummissjoni li tagħti importanza lis-sikurezza, is-sigurtà, il-protezzjoni tad-data personali u l-privatezza taċ-ċittadini u l-governanza tal-Internet tal-Oġġetti, minħabba li r-rispett tal-privatezza u l-protezzjoni tad-data personali, flimkien mat-trasparenza u l-interoperabbiltà, huma l-uniċi mezzi għall-IoT biex jikseb aċċettazzjoni soċjali usa'; jitlob lill-Kummissjoni biex tħeġġeġ lill-partijiet interessati Ewropej u internazzjonali kollha biex jittrattaw it-theddid relatat mas-sigurtà ċibernetika; jitlob lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, biex tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jimplimentaw id-dispożizzjonijiet internazzjonali eżistenti kollha tas-sigurtà ċibernetika, inkluża l-Konvenzjoni dwar ir-Reati Ċibernetiċi tal-Kunsill tal-Ewropa;

4.

Jemmen bis-sħiħ li l-protezzjoni tal-privatezza tikkostitwixxi valur bażiku u li l-utenti kollha għandu jkollhom kontroll fuq id-data personali tagħhom; għalhekk jitlob li d-Direttiva għall-Protezzjoni tad-Data tiġi adattata fid-dawl tal-ambjent diġitali attwali;

5.

Japprezza l-fatt li l-Kummissjoni qed tirreaġixxi fi żmien xieraq għall-iżviluppi l-ġodda f'dan is-settur biex b'hekk is-sistema politika tkun tista' tistabbilixxi regoli fi stadju bikri biżżejjed;

6.

Jenfasizza li prekundizzjoni għall-promozzjoni tat-teknoloġija hija l-introduzzjoni ta’ dispożizzjonijiet legali biex isaħħu r-rispett għal valuri fundamentali u għall-protezzjoni tad-data personali u tal-privatezza;

7.

Jenfasizza li kwistjonijiet dwar is-sigurtà u l-privatezza għandhom jiġu indirizzati mill-istandards futuri li għandhom jiddefinixxu karatteristiċi differenti tas-sigurtà biex jipprovdu servizzi ta’ kunfidenzjalità, ta’ integrità jew ta’ disponibilità;

8.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tikkoordina x-xogħol tagħha dwar l-Internet tal-Oġġetti max-xogħol kollu tagħha dwar l-aġenda diġitali;

9.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tmexxi evalwazzjoni tal-impatt dwar l-użu tal-infrastruttura attwali tan-netwerk tal-“Internet” għall-applikazzjonijiet u l-ħardwer tal-Internet tal-Oġġetti, f'termini ta’ konġestjoni tan-netwerk u ta’ sigurtà tad-data, sabiex jiġi determinat jekk l-applikazzjonijiet u l-ħardwer tal-Internet tal-Oġġetti humiex kumpatibbli u xierqa;

10.

Huwa tal-opinjoni li fis-snin li ġejjin, l-iżvilupp tal-Internet tal-Oġġetti u tal-applikazzjonijiet tiegħu se jkollu impatt ewlieni fuq il-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini Ewropej u fuq id-drawwiet tagħhom, u dan se jwassal għal firxa wiesgħa ta’ tibdiliet ekonomiċi u soċjali;

11.

Jemmen li huwa meħtieġ li jinbena Internet tal-Oġġetti inklusiv, li mill-bidunett jevita r-riskju – kemm fil-livell tal-Istati Membri kif ukoll f'dak reġjonali – ta’ żvilupp, firxa u użu mhux ugwali ta’ teknoloġiji tal-Internet tal-Oġġetti; jinnota li l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ma tikkunsidrax biżżejjed dawn il-kwistjonijiet li idealment għandhom jiġu trattati qabel ma l-Internet tal-Oġġetti jiġi żviluppat aktar;

12.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tqis reġjuni anqas żviluppati tal-Unjoni fil-kuntest tal-ippjanar tal-ICT u l-Internet tal-Oġġetti; jitlob lill-Istati Membri biex jiżguraw il-kofinanzjament għall-implimentazzjoni ta’ dawn it-teknoloġiji u proġetti oħra tal-ICT f'reġjuni bħal dawn sabiex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni tagħhom u tiġi evitata l-esklużjoni tagħhom minn proġetti Ewropej komuni;

13.

Jenfasizza li, waqt li l-użu taċ-ċipep RFID jista' jkun effikaċi fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar, il-ħtif ta’ trabi mis-swali tal-maternità u l-identifikazzjoni tal-annimali, kif ukoll f'firxa ta’ oqsma oħra, iċ-ċipep jistgħu wkoll ikunu ta’ periklu u joħolqu kwistjonijiet etiċi għaċ-ċittadini u għas-soċjetà, u għalhekk jeħtieġ li jinstabu salvagwardji xierqa kontrihom;

14.

Jenfasizza l-importanza tal-istudju tal-effetti soċjali, etiċi u kulturali tal-Internet tal-Oġġetti, fid-dawl tat-trasformazzjoni potenzjalment estensiva taċ-ċivilizzazzjoni li tiġi kkawżata minn dawn it-teknoloġiji; huwa għalhekk tal-opinjoni li huwa importanti li r-riċerka soċjoekonomika u d-dibattitu politiku dwar l-Internet tal-Oġġetti jmorru id f'id mar-riċerka teknoloġika u mal-avvanzi tagħha, u jitlob lill-Kummissjoni biex twaqqaf panil ta’ esperti li jmexxi studju fid-dettall ta’ dawn l-aspetti u jipproponi qafas etiku għall-iżvilupp ta’ teknoloġiji u applikazzjonijiet relatati;

15.

Josserva li t-teknoloġija tal-RFID u teknoloġiji oħra marbuta mal-Internet tal-Oġġetti użati għat-tikkettjar intelliġenti tal-prodotti u l-oġġetti għall-konsum, u għal sistemi ta’ komunikazzjoni bejn oġġetti u persuni, tista' tintuża kullimkien u hija fil-prattika inviżibbli u silenzjuża; għalhekk jitlob li fil-futur, din it-teknoloġija tkun soġġetta għal evalwazzjonijiet iktar dettaljati min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea rigward b'mod partikolari:

l-impatt tar-“radiowaves” u mezzi oħra li jippermettu l-identifikazzjoni tat-teknoloġiji fuq is-saħħa;

l-impatt taċ-ċipep u tar-riċiklaġġ tagħhom fuq l-ambjent;

il-privatezza u l-fiduċja tal-utent;

ir-riskji miżjuda dwar is-siġurtà ċibernetika;

il-preżenza ta’ ċipep intelliġenti fi prodotti speċifiċi;

id-dritt għas-“silenzju taċ-ċipep” li jipprovdi awtorizzazzjoni u kontroll tal-utent;

il-garanziji għall-pubbliku rigward il-protezzjoni matul il-ġbir u l-ipproċessar tad-data personali;

l-iżvilupp ta’ struttura u infrastruttura addizzjonali ta’ netwerk għall-applikazzjonijiet u l-ħardwer tal-Internet tal-Oġġetti;

l-iżgurar tal-aqwa protezzjoni possibbli għaċ-ċittadini u n-negozji tal-UE minn kwalunkwe tip ta’ attakki ċibernetiċi onlajn;

l-impatt ta’ kampijiet elettromanjetiċi fuq l-annimali, b'mod partikolari l-għasafar fil-bliet;

l-armonizzazzjoni ta’ standards reġjonali;

l-iżvilupp ta’ standards teknoloġiċi miftuħin u l-interoperabbiltà bejn sistemi differenti;

u, jekk ikun meħtieġ, li tkun soġġetta għal regolamentazzjoni speċifika fil-livell Ewropew;

16.

Jenfasizza li l-konsumaturi għandhom id-dritt għall-privatezza b'għażla opt-in u/jew privatezza integrata fil-programm, b'mod partikolari permezz tal-użu ta’ komponenti li huma diżattivati awtomatikament fil-ħin tal-bejgħ, sakemm il-konsumaturi jaqblu espliċitament mod ieħor; f'dan ir-rigward jinnota l-opinjoni maħruġa mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data; jinnota li l-privatezza u s-sigurtà jridu jitqiesu mill-aktar stadju bikri possibbli waqt l-iżvilupp u t-tħejjija ta’ kwalunkwe teknoloġija tal-Internet tal-Oġġetti; jenfasizza li l-applikazzjonijiet RFID għandhom jitħaddmu b'konformità mar-regoli tal-privatezza u tal-protezzjoni tad-data stabbiliti fl-Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea; jitlob lill-Kummissjoni biex tirrifletti dwar id-dritt taċ-ċittadini li jagħżlu prodotti li ma jkunux mgħammra bl-Internet tal-Oġġetti jew li jagħżlu li, meta jridu, ikunu jistgħu jaqtgħu il-konnessjoni minn mal-ambjent marbut man-netwerk tagħhom;

17.

Jinnota li filwaqt li tags tal-RFID passiva huma limitati fid-distanzi li jkopru, it-tags tal-RFID attiva jistgħu jittrażmettu data fuq distanzi ħafna akbar; jisħaq f'dan ir-rigward fuq il-fatt li jridu jitfasslu linji gwida ċari għal kull tip individwali ta’ RFID;

18.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tiċċara l-kwistjoni dwar lil min tappartieni d-data miġbura awtomatikament u interpretata minn magni u dwar min għandu l-poter li jiddisponi minnha;

19.

Jistieden lill-manifatturi biex jiżguraw id-dritt għas-“silenzju taċ-ċipep” billi jaraw li t-tags tal-RFID ikunu jistgħu jitneħħew jew inkella jkunu jistgħu jintfew mingħajr diffikultà mill-konsumatur wara l-bejgħ; jisħaq fuq il-fatt li l-konsumaturi jridu jkunu infurmati dwar il-preżenza ta’ tags tal-RFID passiva jew attiva, il-firxa li fiha l-qari huwa possibbli, it-tip ta’ data maqsuma – jew irċevuta jew trażmessa – mill-apparat u l-użu ta’ dik id-data, u li din l-informazzjoni trid tkun immarkata b'mod ċar fuq kull pakkett u mniżżla f'iżjed dettall fi kwalunkwe dokumentazzjoni;

20.

Jitlob lill-operaturi tal-applikazzjoni RFID biex jieħdu l-passi kollha raġonevoli biex jiżguraw li d-data ma tirrelatax ma’ persuna naturali identifikata jew identifikabbli permezz ta’ xi mezz li jista' jintuża jew minn operatur tal-applikazzjoni RFID jew minn xi persuna oħra, ħlief f'każ li tali data tkun ipproċessata f'konformità mal-prinċipji u r-regoli legali applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data;

21.

Jenfasizza li, sakemm iċ-ċippa li tkun fil-prodotti mibjugħin ma jkollhiex applikazzjonijiet maħsubin lil hinn mill-punt tal-bejgħ, din għandha tkun mgħammra b'apparat tekniku inkorporat fil-fabbrikazzjoni tagħha, u li jkun jiggarantixxi n-newtralizzazzjoni tagħha u jillimita wkoll il-konservazzjoni tad-data;

22.

Jemmen li l-konsumaturi għandhom jingħataw l-għażla opt-in jew opt-out għall-Internet tal-Oġġetti, inkluża l-abilità ta’ opt-out għat-teknoloġiji individwali tal-Internet tal-Oġġetti mingħajr ma jieqfu jaħdmu applikazzjonijiet jew mezzi oħra fit-totalità tagħhom;

23.

Jenfasizza l-ħtieġa tal-ogħla livell possibbli tas-sigurtà tal-mezzi u l-iktar sistemi ta’ trażmissjoni sikuri li għandhom jiġu inklużi fit-teknoloġiji kollha tal-Internet tal-Oġġetti għall-prevenzjoni ta’ frodi u sabiex ikunu permessi mezzi proprji għall-awtentiċità u l-awtorizzazzjoni tal-identità; jinnota l-potenzjal għal frodi tal-identifikazzjoni u tal-prodott billi jiġu kklownjati tags tal-Internet tal-Oġġetti u billi tiġi interċettata data maqsuma; għalhekk jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura l-iżvilupp ta’ sistema trasparenti tal-Internet tal-Oġġetti li tqis l-aspetti li ġejjin b'mod partikolari:

l-aċċenn espliċitu għall-preżenza tal-mezzi li jippermettu l-identifikazzjoni u t-traċċabilità;

il-miżuri ta’ sigurtà li jiżguraw li l-utenti awtorizzati biss jista' jkollhom aċċess għad-data;

il-possibilità mogħtija lill-konsumaturi u lill-awtoritajiet li jassenjaw sabiex ikunu jistgħu jiċċekkjaw il-leġibilità tad-data u l-funzjonament tas-sistema;

24.

Iqis li hija prijorità li jiġu żgurati qafas regolatorju globali u skadenzi preċiżi fil-livell Ewropew biex jiġu stimulati u faċilitati l-investimenti pubbliċi u privati fir-rigward tal-Internet tal-Oġġetti u tan-netwerks intelliġenti li jinħtieġu għall-appoġġ tal-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda;

25.

Jinnota li filwaqt li l-RFIDs huma importanti, teknoloġiji oħra jiffurmaw ukoll parti mill-Internet tal-Oġġetti; jenfasizza li r-riċerka dwar kwistjonijiet ta’ finanzjar u governanza għandha wkoll tirrigwarda dawn it-teknoloġiji;

26.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra l-użu tal-applikazzjonijiet tal-Internet tal-Oġġetti għall-avvanz ta’ numru ta’ inizjattivi kurrenti tal-UE bħal pereżempju “ICT għall-effiċjenza fl-enerġija”, “miters intelliġenti”, “ittikkettjar tal-enerġija”, “prestazzjoni tal-enerġija tal-bini” u “protezzjoni minn prodotti mediċinali u prodotti oħra ffalsifikati”;

27.

Jistieden lill-Kummissjoni biex timmonitorja t-theddidiet ġodda possibbli li jirriżultaw mill-vulnerabilità ta’ sistemi li għandhom ħafna interkonnessjonijiet;

28.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tagħmel iktar sforzi biex tiżgura li t-teknoloġiji relatati mal-Internet tal-Oġġetti jkunu jinkludu r-rekwiżiti tal-utent (pereżempju l-għażla li tiġi skonnettjata l-funzjoni tat-traċċabilità) u jkunu jirrispettaw id-drittijiet u l-libertajiet tal-individwi; ifakkar, f'dan il-kuntest, fir-rwol prinċipali tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) biex tiżgura s-sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni u, konsegwentement, tal-Internet tal-Oġġetti, li se jgħin sabiex jissaħħu l-aċċettazzjoni u l-fiduċja fost il-konsumaturi;

29.

Huwa tal-opinjoni li l-iżvilupp ta’ applikazzjonijiet ġodda u t-tħaddim attwali u l-potenzjal tan-negozju tal-Internet tal-Oġġetti se jimxu id f'id mal-fiduċja li l-konsumaturi Ewropej se juru fis-sistema, u jindika li l-fiduċja tkun preżenti meta jiġu kjarifikati t-theddidiet potenzjali għall-privatezza u s-saħħa;

30.

Jenfasizza li din il-fiduċja għandha tkun ibbażata fuq qafas legali ċar, inklużi regoli li jirregolaw il-kontroll, il-ġbir, l-ipproċessar u l-użu ta’ data miġbura u trażmessa mill-Internet tal-Oġġetti u t-tipi ta’ kunsens meħtieġa mill-konsumaturi;

31.

Jemmen li l-Internet tal-Oġġetti jinkorpora ħafna benefiċċji għan-nies b'diżabilitajiet u jista' jirrappreżenta mezz li bih jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ u li bih jingħataw servizzi ta’ kura assertivi; jenfasizza f'dan il-kuntest li bl-għajnuna ta’ din it-teknoloġija, persuni għomja jew bi problemi fil-vista jistgħu jesperjenzaw l-ambjent tagħhom aħjar permezz tal-użu ta’ mezzi elettroniċi ta’ għajnuna; madankollu, jenfasizza li jeħtieġ li jittieħdu miżuri sabiex jiġu żgurati l-protezzjoni tal-privatezza, l-iffaċilitar tal-installazzjoni u l-operazzjoni kif ukoll il-provvista tal-informazzjoni dwar servizzi bħal dawn lill-konsumaturi;

32.

Jisħaq fuq il-fatt li spejjeż li jirriżultaw – bħall-konsum tal-elettriku tal-applikazzjoni u t-tħejjija tal-affarijiet – iridu jkunu trasparenti għall-konsumatur;

33.

Iqis li l-Internet tal-Oġġetti u l-proġetti ICT b'mod ġenerali jeħtieġu kampanji ta’ informazzjoni mifruxa sabiex iċ-ċittadini jkollhom spjegazzjoni tal-iskop tal-implimentazzjoni tagħhom; jenfasizza li l-għoti ta’ informazzjoni u edukazzjoni lis-soċjetà dwar l-użi potenzjali u l-benefiċċji ċari ta’ prodotti bħall-RFID huma kruċjali sabiex il-proġett jiġi evitat milli jinftiehem ħażin u milli jfalli biex jiġbed l-appoġġ taċ-ċittadini; jenfasizza li sabiex isir użu sħiħ tal-Internet tal-Oġġetti, kemm għal benefiċċju individwali kif ukoll għal dak komuni, l-utenti għandhom ikunu mgħallma u provduti b'ħiliet elettroniċi meħtieġa biex jifhmu dawn it-teknoloġiji l-ġodda, u jkunu motivati u kapaċi jagħmlu użu xieraq minnhom;

34.

Jinnota li l-Internet tal-Oġġetti se jwassal għall-ġbir ta’ ammonti tassew kbar ta’ data; f'dan ir-rigward, jistieden lill-Kummissjoni sabiex tressaq proposta għall-adattament ta’ Direttiva Ewropea dwar il-Protezzjoni tad-Data sabiex tiġi indirizzata l-kwistjoni tad-data miġbura u trażmessa mill-Internet tal-Oġġetti;

35.

Jemmen li prinċipju ġenerali għandu jiġi adottat fis-sens li t-teknoloġiji tal-Internet tal-Oġġetti għandhom jiġu ddisinjati b'tali mod li jinġabar u jintuża biss ammont assolutament minimu ta’ data meħtieġa sabiex titwettaq il-funzjoni tagħhom u sabiex jiġi evitat milli jinġabar data supplimentari;

36.

Jitlob għal ammont sinifikanti ta’ data kondiviża mill-Internet tal-Oġġetti biex tkun anonima qabel ma tiġi trażmessa sabiex tiġi żgurata l-privatezza;

37.

Ifakkar lill-Kummissjoni li f'partijiet oħra tad-dinja, u b'mod partikulari fl-Ażja, qed isir progress aktar mgħaġġel f'dan is-settur u li jeħtieġ li matul it-tfassil tar-regoli applikabbli fis-sistema politika kif ukoll meta jiġu stabbiliti r-regoli li jirregolaw l-istandards tekniċi tal-Internet tal-Oġġetti, jiġi adottat approċċ proattiv u tiġi żgurata kooperazzjoni mill-qrib mal-kumplament tad-dinja;

38.

Jenfasizza li, biex tissaħħaħ l-ekonomija Ewropea, jaqbel li jsir investiment fit-teknoloġiji l-ġodda tal-informatika u tal-komunikazzjoni bħala mezz biex jiġi stimulat it-tkabbir ekonomiku u li jippermetti l-aċċess għal sistemi u applikazzjonijiet ġodda għal numru dejjem jikber ta’ ċittadini u impriżi Ewropej; jenfasizza li l-Ewropa għandha tkun fuq quddiem nett fl-iżvilupp tat-teknoloġiji tal-internet; jipproponi li l-baġit tal-UE għar-riċerka tal-ICT jirdoppja u li l-baġit għall-użu tal-ICT jiżdied b'erba' darbiet iktar fil-Perspettiva Finanzjarja li jmiss;

39.

Jenfasizza li r-riċerka se jkollha rwol ewlieni sabiex toħloq kompetizzjoni bejn il-fornituri ta’ kapaċitajiet ta’ komputazzjoni li hija meħtieġa sabiex l-applikazzjonijiet tal-Internet tal-Oġġetti jiffunzjonaw f'ħin reali;

40.

Jistieden lill-Kummissjoni biex iżżomm u żżid il-finanzjament tal-proġetti ta’ riċerka tas-Seba' Programm ta’ Qafas fil-qasam tal-Internet tal-Oġġetti, bil-għan li jissaħħaħ is-settur Ewropew tal-ICT, u japprova l-użu tal-Programm ta’ Qafas għall-Innovazzjoni u l-Kompetittività biex titħeġġeġ id-diffużjoni tal-ICT; speċjalment, jitlob għall-iżvilupp ta’ proġetti pilota li jista' jkollhom effett pożittiv immedjat fuq il-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini Ewropej fl-oqsma tas-saħħa elettronika, tat-tagħlim elettroniku, tal-kummerċ elettroniku, tal-aċċessibilità elettronika, u tal-effiċjenza tal-enerġija; madankollu jinsab imħasseb dwar il-burokrazija assoċjata mal-Programm ta’ Qafas u jitlob lill-Kummissjoni biex teliminaha billi terġa' tfassal il-proċessi tal-Programm ta’ Qafas u toħloq bord tal-utenti;

41.

Jemmen li l-Internet tal-Oġġetti għandu potenzjal kbir fir-rigward tal-iżvilupp tal-ekonomija u tal-produzzjoni, tat-titjib tal-kwalità tas-servizzi u tal-ottimizzazzjoni tas-sistemi loġistiċi u tal-ktajjen tad-distribuzzjoni, tal-ġestjoni tal-inventarju u l-ħolqien ta’ opportunitajiet ġodda fil-qasam tal-impjieg u tal-impriżi;

42.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tivvaluta kwalunkwe impatt li jista' jkollha l-istrateġija proposta tagħha fuq il-produttività u l-kompetittività tal-impriżi Ewropej fis-suq internazzjonali.

43.

Jemmen li l-Internet tal-Oġġetti jista' jikkontribwixxi biex il-flussi tal-kummerċ bejn l-UE u pajjiżi terzi jiġu ffaċilitati permezz tal-espansjoni tas-swieq u s-sigurtà tal-garanziji tal-kwalità għall-prodotti kkummerċjati;

44.

Jenfasizza li, min-naħa l-waħda, it-teknoloġiji RFID jippermettu lill-industriji Ewropej li jikkontrollaw il-volum ta’ prodotti fiċ-ċirkolazzjoni (jiġifieri l-produzzjoni sseħħ biss meta jeħtieġ u, konsegwentement, jitħares l-ambjent) u, min-naħa l-oħra, joffru mezzi effettivi għall-ġlieda kontra l-piraterija u l-iffalsifikar, peress li se jkun possibbli li jiġu traċċati l-prodotti kkonċernati;

45.

Iqis li, bl-applikazzjoni ta’ teknoloġiji ġodda fil-proċessi tal-produzzjoni, se tiżdied l-effiċjenza tar-riżorsi u l-prodotti għall-konsum se jkunu iżjed kompetittivi fis-suq;

46.

Jenfasizza li djalogu internazzjonali intensiv u pjanijiet ta’ azzjoni konġunti huma meħtieġa fir-rigward tal-Internet tal-Oġġetti. Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina l-effetti tal-Internet tal-Oġġetti fuq il-kummerċ internazzjonali;

47.

Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tkompli tissorvelja u tevalwa l-bżonn għal spettri armonizzati addizzjonali għal raġunijiet speċifiċi tal-Internet tal-Oġġetti, billi jitqiesu l-karatteristiċi u kapaċitajiet differenti ta’ diversi frekwenzi elettromanjetiċi, u għalhekk jitlob lill-Kummissjoni biex meta jkunu se jiġu stabbiliti l-objettivi ta’ koordinazzjoni u ta’ armonizzazzjoni tal-Unjoni permezz tal-Programmi Multiannwali dwar Politika tal-Ispettru tar-Radju tikkunsidra l-ħtiġijiet tal-Internet tal-Oġġetti; jenfasizza li tali spettri għandhom jibqgħu ta’ sjieda pubblika u li l-użu tagħhom għandu jkun regolat b'tali mod li jħeġġeġ u jgħin l-iffinanzjar ta’ aktar riċerka u żvilupp teknoloġiku f'dan il-qasam; jemmen li spettri mhux illiċenzjati għandhom jippermettu li jkun hemm l-użu ta’ teknoloġiji u servizzi ġodda (użu ta’ netwerk mingħajr wajers) sabiex titrawwem l-innovazzjoni;

48.

Jenfasizza l-periklu tal-inċertezza legali fil-każ ta’ “cloud computing”;

49.

Huwa tal-opinjoni li l-involviment fil-livelli politiċi kollha (UE, nazzjonali u reġjonali) huwa prerekwiżit essenzjali għall-iżvilupp u l-użu effettiv tal-Internet tal-Oġġetti; jenfasizza r-rwol ewlieni li se jkollhom l-awtoritajiet u l-bliet reġjonali u lokali fl-iżvilupp tal-Internet tal-Oġġetti billi jiżguraw li jmur lil hinn mill-aspett purament privat; ifakkar ukoll li l-awtoritajiet lokali jkunu jistgħu jagħmlu użu estensiv mill-Internet tal-Oġġetti, bħal pereżempju fl-organizzazzjoni tat-trasport pubbliku, il-ġbir tal-iskart, il-kalkolu tal-livelli tat-tniġġis u l-immaniġġjar tat-traffiku; jistieden lill-Kummissjoni biex tikkonsulta lil-livelli politiċi kollha fix-xogħol tagħha fir-rigward tal-Internet tal-Oġġetti fi spirtu ta’ governanza fuq diversi livelli;

50.

Jinnota li l-informazzjoni provduta mit-teknoloġiji tal-Internet tal-Oġġetti trid tkun traċċabbli, verifikabbli u li tista' tkun ikkoreġuta fil-każ li sistema bbażata fuqha jkollha xi ħsara; jenfasizza li ladarba dawn it-teknoloġiji huma inkorporati f'sistemi ta’ sikurezza, bħal pereżempju l-kontroll tat-traffiku u r-regolazzjoni tat-temperatura, informazzjoni ħażina tista' tpoġġi l-ħajjiet f'riskju;

51.

Jenfasizza li teknoloġiji ġodda huma kruċjali sabiex jiġu ssimplifikati sistemi ta’ trasport, jiżdiedu l-kwalità u l-effiċjenza tat-trasport, jiġi appoġġat l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ trasport intelliġenti u jiġu ffaċilitati kurituri ekoloġiċi, u li l-RFID tista' toffri mezzi innovattivi sabiex jitwettqu operazzjonijiet kummerċjali filwaqt li jitjieb is-sodisfazzjon tal-konsumatur;

52.

Huwa tal-opinjoni li l-użu tal-Internet tal-Oġġetti f'konnessjoni man-natura jista' jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ teknoloġiji ekoloġiċi billi tiżdied l-effiċjenza tal-enerġija u għalhekk ukoll il-protezzjoni ambjentali, kif ukoll għal titjib fir-relazzjoni bejn l-ICTs u n-natura;

53.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tagħmel minn kollox biex tistabbilixxi normi internazzjonali komuni għall-istandardizzazzjoni tal-RFID u teknoloġiji oħra tal-Internet tal-Oġġetti u tal-applikazzjonijiet tagħhom bl-għan li jiġu ffaċilitati l-interoperabilità u infrastruttura trasparenti u teknoloġikament newtrali; jenfasizza li, mingħajr standards ċari u rikonoxxuti bħal ma huma t-TCP5/IP6 fid-dinja tal-internet, it-tixrid tal-Internet tal-Oġġetti lil hinn mis-soluzzjonijiet tal-RFID ma jistax jilħaq skala globali;

54.

Japprova l-proposta li tiġi adottata kemm jista' jkun malajr il-verżjoni 6 tal-Protokoll tal-Internet (IPv6) li fil-futur se tkun il-bażi għall-espansjoni u s-simplifikazzjoni tal-internet;

55.

Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li, fl-2010, tippreżenta komunikazzjoni dwar is-sigurtà, ir-rispett tal-privatezza u dwar il-fiduċja fis-soċjetà tal-informatika; jisħaq fuq l-importanza ta’ din il-komunikazzjoni u tal-miżuri proposti bil-għan li jissaħħu r-regoli rigward l-aspetti tas-sigurtà tal-infomazzjoni, tal-privatezza u tal-protezzjoni tad-data personali; jitlob lill-Kummissjoni biex tinvolvi b'mod attiv il-partijiet interessati kollha, inklużi l-ENISA u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data;

56.

Jemmen fl-importanza li wieħed jiżgura li d-drittijiet fundamentali kollha – mhux il-privatezza biss – jiġu protetti fil-proċess tal-iżvilupp tal-Internet tal-Oġġetti;

57.

Jemmen li l-Kummissjoni għandha tagħmel rakkomandazzjonijiet għax-xogħlijiet u r-responsabilitajiet tal-aġenziji amministrattivi pubbliċi, leġiżlattivi u tal-infurzar tal-liġi fir-rigward tal-Internet tal-Oġġetti;

58.

Jitlob lill-Kummissjoni biex taħdem bir-reqqa għall-applikazzjoni korretta tar-regolamenti Ewropej diġà adottati f'dan il-qasam, u biex tippreżenta, sa tmiem is-sena, kalendarju għal-linji gwida li biħsiebha tipproponi fil-livell tal-UE biex jissaħħu s-sikurezza tal-Internet tal-Oġġetti u l-applikazzjonijiet tal-RFID;

59.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tniedi djalogu soċjali fir-rigward tal-Internet tal-Oġġetti, biex tiġi provduta informazzjoni dwar l-effetti pożittivi u negattivi tat-teknoloġiji l-ġodda fuq il-ħajja ta’ kuljum; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex timpenja ruħha f'konsultazzjoni proattiva mas-settur Ewropew tal-industrija, u biex tħeġġu jkollu rwol prinċipali fid-disinn u l-proposti ta’ teknoloġiji innovattivi, standardizzati u interoperabbli;

60.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tinvolvi lill-intrapriżi żgħar u medji (SMEs), safejn huwa adegwat, fil-pjan ta’ azzjoni tal-Internet tal-Oġġetti;

61.

Jistieden ukoll lill-Kummissjoni biex taġġornah b'mod regolari dwar l-iżviluppi tad-djalogu li qed isir mal-operaturi tas-settur u mal-partijiet ikkonċernati, kif ukoll dwar l-inizjattivi li biħsiebha tieħu;

62.

Jemmen li l-Kummissjoni għandha teżamina l-possibilità ta’ tnaqqis ulterjuri fl-ispejjeż tar-roaming tad-data;

63.

Jenfasizza li l-governanza tal-Internet tal-Oġġetti għandha żżomm il-burokrazija f'livelli minimi u tassoċja lill-partijiet interessati relevanti kollha fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u għalhekk jitlob għal regolament proprju u adegwat fil-livell tal-UE;

64.

Jitlob lill-Kummissjoni biex, flimkien mas-sħab tal-kummerċ tagħha, tikkontribwixxi b'mod attiv għad-definizzjoni u t-twaqqif ta’ prinċipji u regoli għall-governanza tal-Internet tal-Oġġetti f'forums internazzjonali bħal ma hija l-Organizzazzjoni tal-Kummerċ Dinji;

65.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tiċċara liema aspetti tal-governanza tal-Internet hija tħoss li hemm bżonn li jiġu rregolati bħalissa fir-rigward tal-Internet tal-Oġġetti u liema sistema tista' tiżgura l-interess pubbliku ġenerali;

66.

Għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni biex tanalizza l-kwistjonijiet marbuta mal-governanza tal-Internet tal-Oġġetti bl-għajnuna tal-operaturi tas-settur; iqis, barra minn hekk, bħala essenzjali li jiġu analizzati l-aspetti marbuta mas-sistemi tas-sikurezza tal-Wi-Fi;

67.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


(1)  2009/2225(INI), rapport Del Castillo, A7-0066/2010.


12.8.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 236/33


It-Tlieta 15 ta’ Ġunju 2010
Il-Governanza tal-Internet: il-passi li jmiss

P7_TA(2010)0208

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar il-governanza tal-internet: il-passi li jmiss (2009/2229(INI))

2011/C 236 E/05

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni intitolata “Il-Governanza tal-Internet: il-passi li jmiss” (COM(2009)0277),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni intitolata “Il-protezzjoni tal-Ewropa mill-attakki ċibernetiċi u t-tfixkil fuq skala kbira: titjib fit-tħejjija, is-sigurtà u r-reżistenza” (COM(2009)0149),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Ottubru 1998 dwar il-globalizzazzjoni u s-soċjetà tal-informazzjoni: il-ħtieġa ta’ koordinazzjoni internazzjonali msaħħa (1),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta’ Frar 2001 dwar l-organizzazzjoni u l-ġestjoni tal-internet - kwistjonijiet ta’ politika Ewropea u internazzjonali 1998-2000 (2),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta’ April 2001 dwar l-internet tal-ġenerazzjoni li jmiss: il-ħtieġa ta’ inizjattiva ta’ riċerka tal-UE (3),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Ġunju 2005 dwar is-soċjetà tal-informazzjoni (4),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Diċembru 2005 dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-libertà tal-istampa fit-Tuneżija u l-evalwazzjoni tas-Samit Dinji dwar is-Soċjetà tal-Informazzjoni fit-Tuneżija (5),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Lulju 2006 dwar il-liberà tal-espressjoni fuq l-internet (6),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta’ Jannar 2008 dwar it-tieni Forum dwar il-Governanza tal-Internet, li sar f'Rio de Janeiro bejn it-12 u l-15 ta’ Novembru 2007 (7),

wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tas-26 ta’ Marzu 2009 dwar it-tisħiħ tas-sigurtà u tal-libertajiet fundamentali fuq l-internet (8),

wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A7–0185/2010),

A.

billi l-internet huwa mezz globali kritiku ta’ komunikazzjoni b'impatt kbir ħafna fuq is-soċjetà sħiħa,

B.

billi l-governanza tal-internet tinvolvi aspetti relatati mal-protezzjoni u l-garanzija tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali, l-aċċess għall-internet u l-użu tal-internet u l-vulnerabilità tiegħu għal attakki ċibernetiċi, eċċ.,

C.

billi l-kriminalità ċibernetika qed toħloq theddida dejjem ikbar għas-soċjetajiet li jiddependu fuq l-ICT, u billi l-inċitament għat-twettiq ta’ attakki terroristiċi, ir-reati bbażati fuq il-mibegħda, u l-pedopornografija żdiedu u qed jipperikolaw l-individwi inklużi t-tfal,

D.

billi l-intersezzjoni bejn il-kriminalità ċibernetika, il-ġurisdizzjoni tal-internet u l-“cloud computing” bħala aspett emerġenti tal-governanza tal-internet fil-livell Ewropew hija ta’ importanza kbira,

E.

billi l-aspetti tal-governanza tal-internet jikkonċernaw l-aspetti tal-internet u kwistjonijiet oħra l-biċċa l-kbira tekniċi, li fihom huma attivi entitajiet bħall-Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), l-Internet Assigned Numbers Authority (IANA), l-Internet Engineering Task Force (IETF), ir-Reġistri Reġjonali tal-Internet u oħrajn,

F.

billi, b'rabta mal-governanza tal-internet, is-settur privat sal-lum kellu rwol prevalenti u pożittiv; billi, madankollu, ir-rwol tal-korpi pubbliċi għandu jissaħħaħ meta tiġi definita l-istrateġija globali,

G.

billi l-gvernijiet għandhom rwol importanti fir-rigward aspetti usa' ta’ governanza fid-difiża tal-interess pubbliku, b'mod partikulari biex jiġu mħarsa u ggarantiti d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali, kif ukoll rigward is-sigurtà, l-integrità u r-reżistenza tal-internet, filwaqt li s-settur privat għandu rwol kruċjali fil-provvediment tal-investiment, il-kompetenza u l-inizjattiva imprenditorjali neċessarji,

H.

billi l-Forum dwar il-Governanza tal-Internet (IGF) kif ukoll għadd ta’ fora nazzjonali u reġjonali oħra huma spazji importanti għad-djalogu dwar il-politika tal-internet bejn il-partijiet interessati,

I.

billi l-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet Ewropej l-oħra għandhom impenn dejjiemi lejn l-internet bħala wirt pubbliku dinji miftuħ,

1.

Iqis li l-internet huwa wirt pubbliku dinji u għaldaqstant il-governanza tiegħu għandha titwettaq fl-interess komuni;

2.

Jirrikonoxxi li l-internet hu essenzjali biex jiġu eżerċitati b'mod prattiku l-libertà tal-espressjoni, id-diversità kulturali, il-pluraliżmu tal-midja, iċ-ċittadinanza demokratika, kif ukoll l-edukazzjoni u l-aċċess għall-informazzjoni, biex b'hekk jikkostitwixxi wieħed mill-vetturi prinċipali għall-propagazzjoni tal-valuri demokratiċi fid-dinja kollha;

3.

Ifakkar li l-internet sar għodda indispensabbli għall-promozzjoni tal-inizjattivi demokratiċi, id-dibattitu politiku, il-litteriżmu diġitali u t-tixrid tal-għarfien; ifakkar li l-aċċess għall-internet jiggarantixxi u jiddependi mill-eżerċizju ta’ għadd ta’ drittijiet fundamentali ewlenin li jinkludu, iżda li mhumiex limitati għalihom, ir-rispett tal-ħajja privata, il-protezzjoni tad-data, il-libertà tal-espressjoni, il-libertà tal-kelma, il-libertà tal-assoċjazzjoni u l-libertà tal-istampa, il-fehma u l-parteċipazzjoni politika, in-nondiskriminazzjoni, l-edukazzjoni u d-diversità kulturali u lingwistika; jenfasizza li l-istituzzjonijiet u l-partijiet interessati fil-livelli kollha għandhom għalhekk ir-responsabilità ġenerali li jagħtu s-sehem tagħhom biex jiggarantixxu li kulħadd ikun jista' jeżerċita d-dritt tiegħu li jipparteċipa fis-soċjetà tal-informazzjoni - b'mod partikulari l-anzjani, li jaffaċċjaw aktar problemi biex jiffamiljarizzaw irwieħhom mat-teknoloġiji l-ġodda - waqt li fl-istess ħin jittrattaw l-isfidi paralleli tal-illitteriżmu elettroniku u tal-esklużjoni demokratika fl-era elettronika;

4.

Jenfasizza speċjalment il-bżonn li tissaħħaħ l-evoluzzjoni ta’ approċċ “minn isfel għal fuq” u tad-demokrazija elettronika, filwaqt li jiġi garantit li jitwaqqfu salvagwardji sinifikanti kontra forom ġodda ta’ viġilanza, kontroll u ċensura minn atturi pubbliċi jew privati, sabiex il-libertà ta’ aċċess għall-internet u l-ħarsien tal-ħajja privata jkunu reali u mhux illużorji;

5.

Jenfasizza l-bżonn li jiġi protett u promoss il-wirt kulturali Ewropew, anke permezz tal-internet; hu tal-fehma li l-Internet għandu rwol vitali fit-tqanqil tal-innvovazzjoni u t-tnaqqis tad-distakk diġitali fl-Ewropa, soċjali u kulturali fil-kuntest ta’ nħawi oħra tad-dinja; jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni tifhem l-importanza li jitnaqqas id-“distakk diġitali” u l-kwistjonijiet ta’ żvilupp involuti fil-governanza tal-internet; iqis, madankollu, li wieħed irid jiffoka wkoll fuq il-ħafna ċittadini ta’ età avvanzata kemm fid-dinja żviluppata u kemm f'dik li għadha qed tiżviluppa, li ta’ spiss iħossuhom abbandunati f'din id-dinja onlajn ġdida; jinnota li l-internet jista' jkun għodda effikaċi għall-inklużjoni soċjali u li ċ-ċittadini tagħna ta’ età avvanzata jridu jiġu inklużi; iħeġġeġ biex tittieħed azzjoni għall-promozzjoni tal-edukazzjoni dwar l-użu tar-riżorsi offruti mill-Internet u l-għażla tal-kriterji ta’ kif għandhom jintużaw dawk ir-riżorsi;

6.

Jirrikonoxxi li l-użu dejjem jikber tal-internet miċ-ċittadini, il-konsumaturi, il-kumpaniji u l-awtoritajiet ifisser li din l-għodda ta’ komunikazzjoni saret waħda mill-elementi fundamentali tat-twettiq tas-suq intern fl-UE; jisħaq f'dan ir-rigward fuq il-ħtieġa ta’ ħarsien xieraq tal-konsumaturi u tad-detenturi tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fl-internet; jenfasizza wkoll li d-drittijiet u l-libertajiet ċivili tal-utenti tal-internet għandhom ikunu ggarantiti; jirrikonoxxi l-importanza tal-internet bħala mezz ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni tad-drittijiet tal-konsumaturi;

7.

Jenfasizza li l-governanza tal-internet għandha tiffaċilita l-kummerċ elettroniku u t-tranżazzjonijiet transkonfinali billi tiddeċentralizza r-rwoli awtoregolatorji, speċjalment meta jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet ta’ dħul għal kompetituri ġodda;

8.

Jitlob aċċess u żvilupp aktar faċli tal-internet fl-Istati Membri l-ġodda, b'mod partikolari fiż-żoni rurali, u f'pajjiżi li qed jiżviluppaw, permezz ta’ programmi ffinanzjati mill-Unjoni Ewropea; jitlob ukoll biex dawn il-pajjiżi jkollhom influwenza akbar fit-tfassil tal-politika dwar il-governanza tal-internet;

9.

Iqis li, biex jitħares l-interess tal-UE li l-internet jinżamm bħala wirt pubbliku dinji, il-governanza tal-internet għandha tkun ibbażata fuq mudell wiesa' u bilanċjat bejn is-settur pubbliku u dak privat, li jevita d-dominanza minn entità individwali jew minn grupp ta’ entitajiet u tentattivi mill-istat jew minn awtoritajiet supranazzjonali biex jikkontrollaw il-fluss ta’ informazzjoni fl-internet, filwaqt li jaġixxi ma’ proċessi ta’ għadd ta’ partijiet interessati fir-rigward tal-governanza tal-internet li jkompu jipprovdu mekkaniżmu effikaċi għall-promozzjoni tal-kooperazzjoni globali;

10.

Jenfasizza li l-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni, kif imfissra fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, huma valuri ewlenin u għanijiet aħħara tal-Unjoni Ewropea; għalhekk, jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-attivitajiet kollha marbuta mal-governanza tal-internet jikkonformaw ma’ dawn il-valuri u l-għanijiet, b'mod partikulari f'dawk il-fora dinjin ta’ governanza tal-internet li fihom jieħdu sehem pajjiżi li l-valuri tagħhom huma differenti ferm minn dawk tal-Ewropa; iqis li, fl-interess li jiġi evitat kunflitt, għandu jiżdied id-djalogu internazzjonali ma’ dawn il-pajjiżi fil-qasam tar-regolamentazzjoni tal-internet;

11.

Iqis li l-gvernijiet għandhom jiffukaw fuq kwistjonijiet li huma vitali għall-politika globali dwar l-internet minħabba li t-tmexxija mis-settur privat jeħtieġ li tkun ibbażata fuq ir-rispett tal-prinċipji tal-politika pubblika u l-leġiżlazzjoni eżistenti u jaderixxu wkoll mal-prinċipju tan-nonintervent, ħlief meta jkun meħtieġ f'ċirkustanzi straordinarji, u li anki f'dak il-każ l-intervent tagħhom għandu jirrispetta d-drittijiet fundamentali tal-bniedem u l-prinċipju tal-proporzjonalità;

12.

Iqis li l-gvernijiet għandhom jevitaw li jinvolvu rwieħhom fil-ġestjoni ta’ kuljum tal-internet, iżommu lura milli jfixklu l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni b'regolamentazzjoni bla bżonn, ta’ piż u restrittiva u ma jippruvawx jikkontrollaw lil dik li hija, u għandha tibqa', proprjetà pubblika globali;

13.

Jistieden lill-gvernijiet biex ma jimponux restrizzjonijiet fuq l-aċċess għall-internet permezz ta’ ċensura, imblukkar, filtrazzjoni jew b'mod ieħor, kif ukoll biex ma jitolbux lil entitajiet privati jagħmlu dan; jinsisti fuq is-salvagwardja ta’ internet miftuħ, fejn l-utenti jkunu jistgħu jaċċessaw u jqassmu informazzjoni jew iħaddmu applikazzjonijiet u servizzi tal-għażla tagħhom kif jipprovdi l-qafas regolatorju riformat tal-komunikazzjoni elettronika;

14.

Jenfasizza li kwalunkwe restrizzjoni li titqies bħala indispensabbli għandha tkun limitata għall-minimu meħtieġ f'soċjetà demokratika, għandha tkun ibbażata fuq il-liġi, u għandha tkun effikaċi u proporzjonata; jisħaq fuq il-fatt li l-protezzjoni tal-minorenni għandha tkun iggarantita, u jistieden lill-Istati membri biex huma wkoll jieħdu miżuri, pereżempju bl-użu tas-sistema ta’ notifika fl-interess pubbliku skont id-Direttiva 2009/136/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 li temenda d-Direttiva 2002/22/KE, id-Direttiva 2002/58/KE u r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar id-drittijiet tal-utenti (Id-Direttiva dwar id-Drittijiet taċ-Ċittadini) (9) sabiex il-minorenni jkunu jistgħu jużaw l-internet u s-servizzi ta’ informazzjoni onlajn b'mod responsabbli, u biex jittejjeb il-livell ta’ għarfien ta’ theddid potenzjali minn servizzi ġodda;

15.

Jitlob li jkun hemm aktar inizjattivi għat-tisħiħ tal-esplorazzjoni b'aktar sikurezza tal-internet mit-tfal, sabiex jixxerrdu l-aħjar prattiki fid-dinja, u biex tissaħħaħ il-koperazzjoni internazzjonali fil-ġlieda kontra l-kontenut onlajn ta’ ħsara u illegali, b'mod partikulari fir-rigward tal-abbuż sesswali tat-tfal fuq l-internet;

16.

Iqis ukoll il-ħtieġa speċjali li l-persuni vulnerabbli jitħarsu, partikolarment il-minorenni, permezz ta’ azzjoni konġunta minn partijiet interessati pubbliċi u privati; itenni l-fatt li fil-ġlieda kontra l-kriminalità ċibernetika u l-pornografija tat-tfal, il-kontenut kriminali għandu jitħassar fis-sors qabel ma jitqies li jiġu mblokkati s-siti elettroniċi;

17.

Iqis li, apparti l-prinċipji ta’ governanza stipulati mill-Kummissjoni, il-gvernijiet għandhom jimplimentaw ukoll il-prinċipji li ġejjin:

(i)

it-trasparenza, l-multilateraliżmu, id-demokrazija u l-ħarsien tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali li jissodisfaw l-istandards tal-UE;

(ii)

ir-rispett għal natura miftuħa, interoperabbli, teknoloġikament newtrali u “end-to-end” tal-infrastruttura tal-internet,

(iii)

ir-responsabilità pubblika esterna tal-entitajiet tas-settur privat li jimmaniġġjaw ir-riżorsi globali tal-internet fuq bażi ta’ kuljum,

(iv)

il-promozzjoni tal-governanza tal-internet globali, permezz tal-interazzjoni mal-proċessi ta’ għadd ta’ partijiet interessati u l-inkuraġġiment ulterjuri tagħhom, filwaqt li tiġi indirizzata wkoll il-ħtieġa li tittejjeb il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

(v)

il-protezzjoni tal-integrità tal-internet globali u l-libertà tal-komunikazzjoni billi jevitaw kwalunkwe miżura reġjonali, bħalma hi r-revoka tal-indirizzi IP jew tal-ismijiet tad-dominju f'pajjiżi terzi;

18.

Jenfasizza li l-UE għandha tiżviluppa l-implimentazzjoni, permezz tal-kunsens, tal-prinċipji fundamentali tal-governanza tal-internet u tiddefendiha bil-qawwa fil-fora internazzjonali u fir-relazzjonijiet bilaterali;

19.

Jilqa' l-aspetti tal-governanza tal-internet tal-“Istrateġija ta’ Granada” tal-Presidenza Spanjola, u d-dispożizzjonijiet tar-rapport Parlamentari dwar Aġenda Diġitali ġdida għall-Ewropa: 2015.eu (10) dwar it-tfassil ta’ Karta Ewropea tad-Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Konsumaturi fl-ambjent diġitali u l-iżvilupp tal-“Ħames Libertà” li tippermetti ċ-ċirkolazzjoni ħielsa tal-kontenut u l-għarfien;

20.

Jinnota l-“internet Policy 3.0” il-ġdida tal-Gvern Amerikan, imħabbra fl-24 ta’ Frar 2010;

21.

Jenfasizza li l-UE għandha tindirizza tliet kwistjonijiet kritiċi tal-politika pubblika:

(i)

il-ħarsien tal-infrastruttura tal-internet biex jitħarsu l-ftuħ, id-disponibilità, is-sigurtà u r-reżistenza għall-attakki ċibernetiċi,

(ii)

id-dipendenzi Ewropej fuq soluzzjonijiet tas-suq dominanti u r-riskji assoċjati tas-sigurtà pubblika, u

(iii)

il-ħarsien tad-dejta u l-privatezza, l-aktar fir-rigward tal-istabbiliment ta’ mekkaniżmi internazzjonali effettivi għas-soluzzjoni ta’ tilwimiet; jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta għall-adattament tad-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Dejta għall-ambjent diġitali attwali;

22.

Jistieden lill-Istati Membri biex, b'koordinazzjoni mal-Kummissjoni, jiżguraw il-protezzjoni tal-infrastruttura tal-internet kontra theddidiet u inċidenti permezz ta’ approċċ armonizzat tal-UE u billi jiġi kkompletat it-twaqqif ta’ timijiet nazzjonali ta’ rispons għall-emerġenzi u mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni bejniethom;

23.

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom sabiex tiżdied is-sigurtà tal-ispazju ċibernetiku fi ħdan l-UE kif ukoll biex tipparteċipa b'mod adegwat fil-kooperazzjoni internazzjonali dwar din il-kwistjoni u jenfasizza l-bżonn ta’ approċċ ta’ għadd ta’ partijiet interessati sabiex jiġi pprovdut fehim u sensibilizzazzjoni aħjar fir-rigward tal-ġurisdizzjoni tal-kriminalità ċibernetika u l-“cloud computing”, imsejjes fuq bażi ta’ livell ugwali u t-twaqqif ta’ obbligi u responsabilitajiet ċari għal kull parti interessata;

24.

Jenfasizza l-importanza tas-sigurtà tas-servizzi elettroniċi, speċjalment tal-firem elettroniċi, u tal-bżonn tal-ħolqien tal-Infrastruttura Ewlenija Pubblika (PKI) fil-livell Pan-Ewropew, u jistieden lill-Kummissjoni biex twaqqaf Gateway tal-Validazzjoni tal-Awtoritajiet Ewropej sabiex tiżgura interoperabilità transkonfinali għal firem elettroniċi u sabiex iżżid is-sigurtà tat-tranżazzjonijiet li jsiru permezz tal-internet;

25.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi gwida ċara lill-Istati Membri li għadhom ma rratifikawx u ma implimentawx il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Kriminalità Ċibernetika sabiex l-Istati Membri kollha jkunu involuti fi sforz ta’ kooperazzjoni kontra l-kriminalità ċibernetika u l-ispam, għat-tisħiħ tal-fiduċja tal-utenti u għall-iżgurar tal-ispazju ċibernetiku tal-Unjoni Ewropea kontra kull tip ta’ delitt jew reat; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jirratifikaw u jimplimentaw il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Kriminalità Ċibernetika;

26.

Jistieden lill-Istati Membri kollha biex jirratifikaw u jimplimentaw il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu li tippermetti l-iżvilupp ta’ bażi għal kooperazzjoni internazzjonali kontra l-użu terroristiku tal-internet fil-forma ta’ attakki fuq skala kbira fuq u permezz ta’ sistemi tal-kompjuter li jheddu s-sigurtà nazzjonali, is-sikurezza pubblika jew il-benesseri ekonomiku;

27.

Barra minn hekk jirrakkomanda li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jaħdmu favur sigurtà u stabilità ikbar tal-internet permezz ta’ miżuri mmirati biex iżidu d-diversità tan-netwerks u tas-sistema permezz tal-applikazzjoni tal-liġi tal-kompetizzjoni, l-istandards tal-UE u l-politika ta’ akkwist, kif ukoll billi:

(i)

jappoġġjaw il-ħidma tal-ICANN fuq is-sigurtà u l-istabilità tas-sistema tal-ismijiet ta’ dominju,

(ii)

jappoġġjaw il-ħidma f'fora internazzjonali bħalma huma l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp u l-Kunsill tal-Ewropa dwar oqfsa leġiżlattivi u koordinament nazzjonali mtejba;

28.

Jenfasizza li s-suċċess tan-netwerks soċjali, flimkien mal-kapaċitajiet tekniċi tal-internet f'dak li jirrigwarda l-memorja u trattament tad-dejta, qed iqajjem problemi dwar iż-żamma tad-dejta u l-użu tad-dejta arkivjati; jiddeplora l-fatt, f'dan ir-rigward, li għalissa għad m'hemm l-ebda “dritt għan-nisi” fuq l-internet;

29.

Jisħaq fuq il-bżonn li jinstab bilanċ xieraq bejn il-protezzjoni tal-privatezza tal-utenti u r-reġistrazzjoni tad-data personali;

30.

Jiddeplora l-fatt li l-użu dejjem jikber tan-netwerks tal-internet għadu ma jimxix id f'id ma’ regoli li lill-utenti jħalluhom jimmaniġġjaw id-dejta personali li jqiegħdu f'dawk in-netwerks;

31.

Josserva li ġestjoni trasparenti u responsabbli tal-internet jista' jkollha rwol importanti fis-sorveljanza tal-mod kif is-search engines jittrattaw l-informazzjoni globalment;

32.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq proposta biex testendi l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 864/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar il-liġi applikabbli għall-obligazzjonijiet mhux kuntrattwali (Ruma II) (11) biex jinkludu l-ksur tal-protezzjoni tad-dejta u tal-privatezza, u jistieden lill-Kunsill biex jawtorizza li jsiru negozjati bil-għan li jintlaħaq ftehim internazzjonali li jippermetti li jkun hemm rimedju effettiv għal individwi tal-UE f'każ ta’ ksur tad-drittijiet tagħhom, skont il-liġi tal-UE, għall-protezzjoni tad-dejta u għall-privatezza;

33.

Isostni l-promozzjoni tal-prinċipju “privacy by design” li permezz tiegħu r-rekwiżiti ta’ protezzjoni tal-privatezza u tad-data għandhom jiddaħħlu kemm jista' jkun malajr fiċ-ċiklu tal-ħajja ta’ żviluppi teknoloġiċi ġodda, b'hekk liċ-ċittadini jiġi garantit ambjent sikur u ta’ użu faċli għaċ-ċittadini;

34.

Jinnota li ċ-ċertifikazzjoni ta’ sigurtà tal-websajts qed issir neċessarja biex trawwem iktar fiduċja fil-konsumaturi sabiex jaċċessaw l-informazzjoni u s-servizzi onlajn;

35.

Jenfasizza li l-istituzzjonijiet, entitajiet u l-Istati Membri tal-UE għandhom jikkoordinaw l-approċċ tagħhom għall-governanza tal-internet fl-entitajiet Internazzjonali li jindirizzawha, bħalma hi l-ICANN u l-entitajiet konsultattivi tagħha, inkluż il-Government Advisory Committee (GAC);

36.

Jenfasizza r-rwol tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni (ENISA) fil-ħolqien ta’ spazju ta’ informazzjoni Ewropew uniku; jinnota li l-ENISA jista' jkollha rwol importanti, b'mod partikolari fir-rigward tal-prevenzjoni, l-indirizzar u r-reazzjoni għall-problemi ta’ sigurtà tal-informazzjoni u tan-netwerk, u jilqa' l-proposta li l-Kummissjoni se tippreżenta biex timmodernizza l-ENISA;

37.

Jenfasizza l-bżonn ta’ żieda ulterjuri fl-effikaċja tal-ENISA billi:

jiġu identifikati l-prijoritajiet ta’ riċerka, f'livell Ewropew, fl-oqsma ta’ flessibilità tan-netwerking u fis-sigurtà tan-netwerk u tal-informazzjoni, u jiġu offruti għarfien dwar il-ħtiġijiet tal-industrija lill-istituzzjonijiet ta’ riċerka potenzjali;

tinġibed l-attenzjoni ta’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet għat-teknoloġiji l-ġodda f'oqsma relatati mas-sigurtà;

jiġu żviluppati fora għall-qsim ta’ informazzjoni u jingħata appoġġ lill-Istati Membri;

38.

Jenfasizza li l-appoġġ tal-ENISA huwa ffukat fuq Stati Membri bi bżonnijiet partikolari u jirrakkomanda li l-ENISA tkompli tiżviluppa fora għall-qsim ta’ informazzjoni bejn Stati Membri u oħrajn;

39.

Iqis li l-Kummissjoni għandha rwol ċentrali fit-tnedija u l-koordinazzjoni tal-aspetti kollha relatati mal-organizzazzjoni interna tal-UE biex tiżgura approċċ koerenti tal-UE, inkluż fir-rigward tal-IGF;

40.

Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni għandha tibni kapaċità għal rappreżentanza ġenwina tas-soċjetà ċivili Ewropea f'fora internazzjonali tal-governanza tal-internet u f'organizzazzjonijiet jew konsorzji tal-istandards tal-internet;

41.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tiffaċilita l-adozzjoni ta’ approċċ koerenti u komprensiv tal-UE fl-IGF u f'laqgħat oħra dwar il-governanza tal-internet, billi, fi żmien sostanzjalment qabel dawn il-laqgħat, tippreżenta abbozz ta’ dokument ta’ pożizzjoni tal-UE lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għad-dibattitu;

42.

Jappoġġja t-tkomplija u l-iżvilupp tal-mudell tal-IGF fuq livell globali, reġjonali – inkluż il-EuroDIG – u nazzjonali, billi jinżammu l-karatteristiċi ewlenin tiegħu bħala proċess ta’ għadd ta’ partijiet interessati mhux vinkolanti, u filwaqt li jibqa' bħala fora miftuħa għad-djalogu u għall-iskambju tal-aħjar prattiki bejn il-gvernijiet, is-soċjetà ċivili u s-settur privat u forma ġdida ta’ parteċipazzjoni demokratika;

43.

Jisħaq fuq l-importanza li l-atturi Asjatiċi jiġu kkooptjati fit-taħditiet dwar il-governanza tal-internet, waqt li titqies in-natura speċifika tas-suq Asjatiku;

44.

Jisħaq fuq il-ħtieġa li anke l-konsumaturi finali jiġu involuti fil-proċess biex jinħoloq mudell ta’ governanza, waqt li titqiegħed l-enfasi fuq il-koperazzjoni bejn l-universitajiet u d-dinja tal-impriżi fil-livelli lokali, reġjonali u nazzjonali;

45.

Jirrakkomanda li l-IGF jittejjeb billi:

(i)

tiżdied il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, filwaqt li tingħata attenzjoni għall-iffinanzjar tal-parteċipazzjoni tagħhom,

(ii)

tiżdied il-viżibilità fil-mezzi ta’ komunikazzjoni,

(iii)

ikun hemm organizzazzjoni aktar effiċjenti tal-laqgħat, pereżempju, billi jitnaqqas in-numru ta’ laqgħat li jsiru simultanjament, li titwaqqaf pjattaforma stabbli biex tiffaċilita l-parteċipazzjoni globali, u multilingwiżmu akbar,

(iv)

jittejbu l-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejn il-fora globali, reġjonali u nazzjonali dwar il-governanza tal-internet, u

(v)

tissaħħaħ il-koperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali kemm permezz tal-użu tal-mezzi teknoloġiċi kollha disponibbli bħalma huma l-vidjokonferenza kif ukoll permezz tal-IPEX (Netwerk Komunitarju ta’ Skambju ta’ Informazzjoni Interparlamentari);

46.

Jappoġġja l-ħidma tal-Kummissjoni u tal-Presidenzi ta’ Spanja u tal-Belġju fir-rigward tal-laqgħa tal-IGF ta’ Vilnjus f'Settembru 2010, u jitlob parteċipazzjoni ikbar tal-Parlament Ewropew;

47.

Jappoġġja b'mod ġenerali l-pożizzjoni favorevoli tal-Kummissjoni Ewropea fir-rigward tal-mudell attwali tal-ICANN għall-immaniġġjar ibbażat fuq it-tmexxija mis-settur privat;

48.

Jirrikonoxxi li l-ICANN irnexxielha tiggarantixxi l-istabbiltà tas-Sistema tal-Ismijiet tad-Domains;

49.

Jappoġġja l-kontinwazzjoni tal-proċess li nbeda riċentement mill-ICANN biex jingħataw ismijiet tad-domain f'alfabeti differenti mill-alfabett Latin;

50.

Jitlob li jkun hemm dominju ġeneriku ġdid tal-ogħla livell għall-organizzazzjonijiet kulturali, punti ta’ bejgħ, il-midja u l-artisti, pereżempju, “.culture” jew “.art”;

51.

Jitlob għal aktar responsabilità min-naħa tal-kumpaniji privati li jirreġistraw u jqassmu l-ismijiet tad-dominji, billi dawn jagħtu servizz li s-soċjetà saret tiddependi ħafna minnu; iqis, f'dan ir-rigward, li jeħtieġ tiġi stabbilita sensiela komuni ta’ kriterji li għandhom jiġu segwiti, bil-għan li tikber it-trasparenza u biex jiġi żgurat li dawn il-kumpaniji jieħdu iktar responsabilitajiet fuq spallejhom;

52.

Jistieden lill-EURid, ir-reġistratur tad-domain.eu, biex jagħmel kampanja medjatika u onlajn, biex jippromwovi d-domain.eu fost l-Istati Membri, sabiex jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta’ ambjent onlajn Ewropew ibbażat fuq il-valuri, il-karatteristiċi u l-politiki tal-Unjoni Ewropea;

53.

Jenfasizza l-importanza tal-GAC fil-proċess ta’ tfassil tal-politika tal-ICANN u jirrakkomanda li l-effikaċja tal-GAC tissaħħaħ fost affarijiet oħrajn permezz tat-twaqqif ta’ segretarjat b'kapaċitajiet ta’ appoġġ adegwati; u jqis li huwa importanti li kull Stat Membru tal-UE jieħu parti attiva fil-ħidma ta’ dan il-kumitat;

54.

Iqis li għandu jsir titjib fl-ICANN:

(i)

bl-introduzzjoni - matul l-analiżi tar-rendiment tal-mekkaniżmi eżistenti għar-riżoluzzjoni tat-tilwim (Panel Indipendenti ta’ Revizjoni u Ombudsman tal-ICANN) - ta’ mekkaniżmu alternattiv u estern għas-soluzzjoni tat-tilwim li jippermetti lill-partijiet interessati li jagħmlu reviżjoni effettiva, newtrali, f'waqtha u finanzjarjament sostenibbli, tad-deċiżjonijiet tal-ICANN,

(ii)

billi tiddaħħal gradwalment struttura ta’ finanzjament diversifikat, b'limitu massimu ta’ finanzjament minn kwalunkwe entità jew settur individwali, sabiex jiġi evitat li jkun hemm influwenza mhix xierqa fuq l-attivitajiet tal-ICANN minn kwalunkwe entità jew grupp ta’ entitajiet;

(iii)

b'rappreżentanza adegwata tal-partijiet kollha interessati fl-ICANN,

(iv)

billi jiġi żgurat li l-bord u t-tmexxija ewlenija tal-ICANN ikunu jirrappreżentaw sensiela ta’ interessi u reġjuni;

(v)

bl-użu ta’ parti raġonevoli mill-fond ta’ riżerva tagħha sabiex jingħata impetu lill-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili fil-fora tal-governanza tal-internet (speċjalment mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw);

55.

Jappoġġja l-fehma tal-Kummissjoni li l-ftehimiet tal-IANA għandhom jinkludu mekkaniżmi għar-responsabilità multilaterali, u jafferma li fil-futur l-ebda gvern individwali m'għandu jeżerċita influwenza dominanti fuq il-IANA, funzjoni li għandha tkun soġġetta għal internazzjonalizzazzjoni progressiva li twassal għal superviżjoni multilaterali;

56.

Iqis li l-“affermazzjoni tal-impenji” tal-2009 tista' tkun bażi pożittiva għall-iżvilupp ulterjuri tal-ICANN, filwaqt li jenfasizza li:

(i)

l-UE, l-aktar permezz tal-Kummissjoni, għandha jkollha rwol attiv fl-implimentazzjoni, inkluż permezz tal-bords ta’ reviżjoni u billi tiżgura li l-membri ta’ dawn il-bords ikunu indipendenti, ma jkollhom ebda kunflitti ta’ interess u jirrappreżentaw reġjuni differenti,

(ii)

b'segwitu għall-konsultazzjoni pubblika, ir-rakkomandazzjonijiet tal-bords ta’ reviżjoni għandhom ikunu implimentati mill-ICANN u, f'każ li dan ma jseħħx, għandhom jingħataw raġunijiet għal dan;

57.

Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tipprovdi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapporti ta’ kull sena dwar eventi li kellhom x'jaqsmu mal-governanza organizzati waqt is-sena preċedenti, bl-ewwel rapport jingħata sa Marzu 2011;

58.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri.


(1)  ĠU C 104, 14.4.1999, p. 128.

(2)  ĠU C 343, 5.12.2001, p. 286.

(3)  ĠU C 27 E, 31.1.2002, p. 84.

(4)  ĠU C 133 E, 8.6.2006, p. 140.

(5)  ĠU C 286 E, 23.11.2006, p. 495.

(6)  ĠU C 303 E, 13.12.2006, p. 879.

(7)  ĠU C 41 E, 19.2.2009, p. 80.

(8)  Testi adottati, P6_TA(2009)0194.

(9)  ĠU L 337, 18.12.2009, p. 11.

(10)  Testi adottati, P7_TA(2010)0133.

(11)  ĠU L 199, 31.7.2007, p. 40.


12.8.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 236/41


It-Tlieta 15 ta’ Ġunju 2010
Politika Komunitarja dwar l-innovazzjoni f'dinja li qed tinbidel

P7_TA(2010)0209

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar il-politika Komunitarja dwar l-innovazzjoni f'dinja li qed tinbidel (2009/2227(INI))

2011/C 236 E/06

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Ir-reviżjoni tal-politika Komunitarja dwar l-innovazzjoni f'dinja li qed tinbidel” (COM(2009)0442),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni: “Tħejjija għall-ġejjieni tagħna: Żvilupp ta’ strateġija komuni għal teknoloġiji abilitanti essenzjali fl-UE” (COM(2009)0512),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu “Sħubija ġdida għall-modernizzazzjoni tal-universitajiet: il-Forum tal-UE għad-Djalogu bejn l-Universitajiet u n-Negozji” (COM(2009)0158) u r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Mejju 2010 (1) dwar id-Djalogu bejn l-Universitajiet u n-Negozji,

wara li kkunsidra l-konklużjoni tal-Kunsill tal-4 ta’ diċembru 2009 intitolat “Towards a competitive, innovative and eco-efficient Europe – a contribution by the Competitiveness Council to the post-2010 Lisbon agenda”,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Inħarrku l-fruntieri fit-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT) – strateġija għar-riċerka fit-teknoloġiji ġodda u tal-ġejjieni fl-Ewropa” (COM(2009)0184),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ Marzu 2009 dwar l-Att tan-Negozji Żgħar (2),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta’ Mejju 2008 dwar: Reviżjoni tal-Politika industrijali ta’ nofs it-terminu: Kontribut lejn l-Istrateġija tal-UE għat-Tkabbir u x-Xogħlijiet (3),

wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 294/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 dwar it-twaqqif ta’ Istitut Ewropew għall-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (4),

wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2008: Promoting creativity and innovation through education and training (5),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta’ Mejju 2007 dwar “It-tqegħid tal-għarfien fil-prattika: strateġija għall-innovazzjoni msejsa fuq bażi wiesgħa għall-Ewropa” (6),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-Programm Komunitarju ta’ Lisbona: aktar riċerka u innovazzjoni – investiment għat-tkabbir u l-impjiegi: Approċċ komuni (7),

wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-Seba' Programm ta’ Qafas tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (2007-2013) (8),

wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 2006 li tistabbilixxi Programm ta’ Qafas għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (2007-2013) (9),

wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar il-privattiva tal-Komunità Ewropea (COM(2000)0412),

wara li kkunsidra l-Qafas Komunitarju għall-għajnuna statali għar-riċerka u l-iżvilupp u l-innovazzjoni (10),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata “Towards a more effective use of tax incentives in favour of R&D” (COM(2006)0728),

wara li kkunsidra d-dokument tal-Kummissjoni Ewropea “Assessing Community innovation policies in the period 2005-2009” (SEC(2009)1194),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Strateġija għar-R&Du l-Innovazzjoni fil-qasam tal-ICT fl-Ewropa: Ngħollu l-mira” (COM(2009)0116),

wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjoni tal-Kumitat għas-Suq intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-0143/2010),

A.

billi l-Kummissjoni, fil-Komunikazzjoni tagħha “Reviżjoni tal-politika Komunitarja dwar l-innovazzjoni f'dinja li qed tinbidel”, ħabbret strateġija ta’ innovazzjoni riveduta fil-forma ta’ pjan ta’ azzjoni,

B.

billi din l-istrateġija ta’ innovazzjoni għall-ġejjieni għandha tkun marbuta mill-qrib mal-Istrateġija 2020 tal-UE,

C.

billi fil-Komunikazzjoni tagħha “Inħarrku l-fruntieri fit-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT) – strateġija għar-riċerka fit-teknoloġiji ġodda u tal-ġejjieni fl-Ewropa”, il-Kummissjoni ħabbret strateġija ġdida għar-riċerka fit-teknoloġiji ġodda u tal-ġejjieni (FET) bit-tnedija ta’ inizjattivi ta’ prominenza,

D.

billi, għall-iżvilupp ta’ politika ta’ innovazzjoni Ewropea, jeħtieġ li jitqiesu t-tliet naħat tat-triangolu tal-għarfien – ir-riċerka, l-innovazzjoni u l-edukazzjoni,

E.

billi l-kapaċità tal-kumpaniji għall-innovazzjoni tiddependi fil-biċċa l-kbira mill-aċċess għal riżorsi finanzjarji adegwati u l-kriżi tal-kreditu kkawżata mill-kriżi ekonomika attwali qed thedded drastikament li tnaqqas il-kapaċità tal-kumpaniji għall-innovazzjoni, b'mod partikolari għall-impriżi żgħar u medji (SMEs),

F.

billi l-innovazzjoni hija l-muftieħ biex jintlaħqu b'suċċess l-isfidi attwali kbar tas-soċjetà u tal-ambjent tal-UE u biex jitwettqu l-għanijiet politiċi strateġiċi tagħha fl-oqsma bħall-kompetittività, it-tibdil fil-klima, l-impjiegi, il-bidla demografika u soċjetà inklużiva,

G.

billi l-Unjoni Ewropea mhix se tilħaq il-miri tagħha tal-enerġija u tal-klima għall-2020, u b'mod partikolari l-mira tagħha li tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra b'20 %, iżżid l-effiċjenza fl-enerġija b'20 % u tilħaq sehem ta’ mill-inqas 20 % tal-enerġija prodotta minn sorsi rinnovabbli, mingħajr ma jiġu aċċellerati l-proċess tal-iżvilupp u l-applikazzjoni mifruxa tat-teknoloġiji ta’ enerġija nodfa, sostenibbli u effiċjenti; billi l-istrateġija ta’ innovazzjoni fil-ġejjieni għandha tintegra bis-sħiħ din id-dimensjoni,

H.

billi r-riċerka fit-teknoloġiji ġodda u futuri (bħalma huma t-teknoloġiji quantum, it-teknoloġiji tal-ICT ispirati mill-bijoloġija u min-nanoteknoloġiji) hija katalizzatur għall-innovazzjoni permezz tal-impatt tagħha fuq il-kompetittività fit-tul, u billi hija toħloq oqsma ġodda għal kollox għall-attività ekonomika, filwaqt li tinkoraġġixxi industriji ġodda u SMEs b'teknoloġija avvanzata,

I.

billi il-promozzjoni u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji sostenibbli mhux biss huma essenzjali biex jinkisbu l-miri tal-UE fil-klima u fl-enerġija iżda ser ikunu wkoll ta’ valur tremend għall-Unjoni f'termini ta’ impjiegi fil-ġejjieni u tkabbir ekonomiku,

J.

billi distribuzzjoni inugwali tar-riżorsi skarsi tista' tostakola l-innovazzjoni; billi l-politika tal-UE dwar il-materji primi għandha tindirizza l-isfidi ewlenin fir-rigward tal-isforz biex tiżgura aċċess ġust,

K.

billi, fi żminijiet ta’ riżorsi dejjem iktar skarsi, il-promozzjoni ta’ teknoloġiji sostenibbli u effiċjenti fl-enerġija se ttejjeb is-sikurezza fil-provvista ta’ enerġija tal-UE,

L.

billi l-bidla demografika se tkun waħda mill-isfidi ewlenin tal-ġejjieni, li teħtieġ, inter alia, reazzjonijiet teknoloġiċi ġodda,

M.

billi jeħtieġ li l-UE tgħaqqad ir-riżorsi tagħha u ssaħħaħ il-forza tagħha f'dawk is-setturi tal-industrija li fihom għadha f'qagħda tajba biex tikkompeti u tiżgura l-istess kundizzjonijiet għal kulħadd fid-dinja kollha,

Approċċ wiesa’ għall-innovazzjoni

1.

Hu tal-fehma li jeżistu opportunitajiet għal rabtiet aktar mill-qrib bejn ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-Ewropa; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jadottaw strateġija integrata għax-xjenza u għall-innovazzjoni;

2.

Jagħti parir lill-Kummissjoni tal-UE li l-politika futura ta’ innovazzjoni fl-UE għandha tkun wiesgħa fl-ambitu, tħaddan b'mod fundamentali l-innovazzjoni f'kull forma - mhux biss l-innovazzjoni teknoloġika (b’effett fuq il-prodotti u l-proċessi), iżda wkoll innovazzjoni amministrattiva, organizzattiva, soċjali u li tirrigwarda x-xogħol, inklużi mudelli innovattivi ġodda ta’ negozju u innovazzjonijiet fil-provvista tas-servizzi, filwaqt li jitqiesu ż-żewġ naħat l-oħra tat-triangolu tal-għarfien (ir-riċerka u l-edukazzjoni);

3.

Jenfasizza li l-ewwel u qabel kollox, l-innovazzjoni tfisser novitajiet li jindirizzaw il-bżonnijiet tal-konsumaturi u tas-suq; jitlob li, għaldaqstant, il-Kummissjoni tiżgura rikonoxximent aħjar tal-primat tad-domanda tal-konsumaturi bħala forza ta’ motivazzjoni għall-innovazzjoni; Jinnota l-fatt li biex tilqa' għall-ħolqien ta’ forom ġodda ta’ inugwaljanza fis-soċjetà, l-innovazzjonijiet fil-futur għandhom jitkejlu mhux biss f'termini tal-benefiċċji ambjentali u ekonomiċi, iżda wkoll skont il-valur miżjud soċjali tagħhom;

4.

Jenfasizza l-fatt li t-tisħiħ tal-intraprendituri bħala dawk li jimbuttaw l-innovazzjoni 'l quddiem fl-Ewropa huwa prerekwiżit neċessarju għat-tħaddim effikaċi ta’ suq intern kompetittiv, ibbażat fuq it-tneħħija tal-ostakoli għall-kummerċ u livell għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur u koeżjoni soċjali;

5.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi punti ta’ referenza ambizzjużi għall-innovazzjoni li jiffukaw fuq l-isfidi l-kbar tas-soċjetà u jnaqqsu l-frammentazzjoni attwali ta’ inizjattivi Ewropej differenti;

6.

Jappoġġja bil-qawwa kollha d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni li teknoloġiji ewlenin u riċerka dwar teknoloġiji ġodda u tal-ġejjieni huma indispensabbli biex tissaħħaħ il-kompetittività mondjali tal-UE b'mod sostenibbli; jingħaqad mal-Kummissjoni fis-sejħa tagħha biex l-Istati Membri jiħqu qbil dwar l-importanza tal-użu ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin fl-UE; jenfasizza f'dan ir-rigward li (i) teknoloġiji abilitanti ewlenin, bħall-mikroelettronika u n-nanoelettronika, il-fotonika, il-bijoteknoloġija u n-nanoteknoloġija, (ii) materjali ġodda, u (iii) teknoloġiji ġodda u futuri jistgħu joffru potenzjal konsiderevoli għall-innovazzjoni u jistgħu jikkontribwixxu għal sistema ta’ ekonomija bbażata fuq l-għarfien u b'inqas emissjonijiet tal-karbonju;

7.

Jenfasizza li l-innovazzjoni għandha tkun imsejsa fuq l-individwu u jilqa' l-isforzi biex jiżdied id-djalogu bejn l-universitajiet u d-dinja tan-negozju, li qed jgħin sostanzjalment fil-promozzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni, kif ukoll l-użu aktar effikaċi ta’ għarfien li joħroġ mis-settur privat fi ħdan l-universitajiet, u biex jarrikkixxi l-materjal ta’ korsijiet akkademiċi skont il-ħtiġijiet soċjali u tan-negozju tal-lum;

8.

Jinnota li teknoloġiji abilitanti ewlenin u teknoloġiji ġodda u futuri għandhom jiġu identifikati f'kooperazzjoni mad-dinja tan-negozju, fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali, inklużi l-SMEs, u li l-għanijiet tal-politika ekonomika reġjonali għandhom ukoll jiġu kkunsidrati; jistieden lill-UE biex tiżgura li l-kontribut tal-Grupp ta’ Esperti ta’ Livell Għoli propost għall-identifikazzjoni, ir-ratifika u l-implimentazzjoni ta’ miżuri konkreti għal żmien qasir, medju u fit-tul b'appoġġ għal dawk it-teknoloġiji jkun ikkunsidrat;

9.

Jilqa' dawn il-miżuri ta’ politika ta’ innovazzjoni bħala miżuri li jikkomplementaw l-istrateġiji industrijali nazzjonali fil-livell Komunitarju u f'termini transsettorjali, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tkompli sejra b'dan l-approċċ;

10.

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jgħaqqdu t-tnedija tan-netwerks diġitali u tan-netwerks intelliġenti tal-ġenerazzjoni li jmiss ma’ attivitajiet ta’ innovazzjoni biex jinkiseb l-akbar benefiċċju minnhom; jenfasizza f'dan il-kuntest li għandhom ikunu pprovduti fondi suffiċjenti, inkluż mill-Fondi Strutturali;

11.

Jenfasizza li l-investiment f'netwerks tal-internet b'veloċità għolja u penetrazzjoni akbar tal-broadband huma kundizzjonijiet bażiċi għat-tixrid ta’ kisbiet innovattivi akbar u aktar effikaċi u b'hekk jitnaqqas id-distakk fl-innovazzjoni bejn ir-reġjuni tal-UE;

12.

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex isaħħu l-politiki ta’ konverġenza dwar l-innovazzjoni biex jitnaqqsu d-differenzi bejn l-Istati Membri;

13.

Jappoġġa l-fatt li bħalissa l-Kummissjoni qiegħda tħejji “Att Ewropew dwar l-Innovazzjoni”, għal ħidma lejn strateġija dwar l-innovazzjoni aktar koerenti;

14.

Jenfasizza l-importanza tal-innovazzjoni ekoloġika u l-intrapriżi ħodor, li jista' jkollhom rwol importanti fir-rabta tal-politika tal-innovazzjoni mas-setturi ta’ importanza ewlenija għall-UE, u jwasslu għal vantaġġi komparattivi kbar għall-ekonomija Ewropea;

15.

Jisħaq fuq l-importanza tar-rwol tal-ekoinnovazzjoni, b'mod partikolari fil-kuntest taż-żieda fl-effiċjenza tar-riżorsi;

16.

Jenfasizza s-sehem importanti li għandhom ir-raggruppamenti (clusters) ta’ innovazzjoni eżistenti għall-politika ta’ innovazzjoni tal-ġejjieni tal-UE u jisħaq fuq il-potenzjal offrut b'mod partikolari mir-raggruppamenti tal-għarfien; jilqa' b'sodisfazzjon il-ħolqien ta’ żoni speċjali ta’ innovazzjoni u ta’ intrapriża qrib universitajiet, istituti ta’ riċerka u parks xjentifiċi u teknoloġiċi jitlob li tingħata kunsiderazzjoni għall-possibilitajiet ta’ qafas uniformi u simplifikat għall-fondi u l-operat għaż-żoni ta’ innovazzjoni l-ġodda;

17.

Jenfasizza li r-raggruppamenti eżistenti – inklużi dawk li f'ċerti oqsma jinsabu fuq qudddiem fid-dinja – għandhom jiġu żviluppati aktar, permezz tal-isforzi konġunti tal-UE, l-Istati Membri u r-reġjuni, sabiex ikunu jistgħu jsostnu u jibnu fuq ir-rwol tagħhom;

18.

Jenfasizza, f'dan il-kuntest, li l-bażi ta’ kull attività fir-rigward tal-politika ta’ raggruppamenti għandha tqis il-bżonnijiet tal-kumpaniji, inklużi dawk tal-SMEs, speċjalment dawk ta’ SMEs innovattivi, peress li l-innovazzjoni għandha rwol importanti fil-promozzjoni tal-intrapriża;

19.

Jistieden lill-entitajiet involuti fil-livell tal-Istati Membri u tal-UE sabiex itejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kooperazzjoni transkonfinali bejn ir-raggruppamenti;

20.

Jenfasizza s-sehem li għandhom l-SMEs kemm bħala msieħba f'katini ta’ żieda tal-valur kif ukoll bħala fornituri individwali ta’ prodotti innovattivi;

Żieda fil-fondi tal-UE u l-użu speċifiku tagħhom għall-innovazzjoni

21.

Jitlob li jkun hemm approċċ Ewropew imsaħħaħ għall-innovazzjoni dwar il-finanzjament biex jiġu evitati l-frammentazzjoni attwali u l-ippjanar għal żmien qasir; huwa tal-fehma li l-provvista ta’ riżorsi finanzjarji adegwati hija kruċjali għall-iżvilupp tal-innovazzjoni u li l-baġit tal-UE għall-innovazzjoni, għalhekk, għandu jiżdied b'mod sostanzjali; jitlob biex dan ikun rifless fir-reviżjoni li jmiss tal-qafas finanzjarju attwali u fil-proċess tal-ippjanar marbut mal-Perspettiva Finanzjarja 2014-2020; jinnota li r-regoli rigward l-eliġibilità għall-fondi tal-R & D dwar ir-riċerka u l-iżvulupp preindustrijali u/jew esperimentali għandhom jiġu riveduti fl-istess ħin; jistieden lill-Istati Membri biex iżidu l-fondi allokati għar-riċerka u l-iżvilupp sabiex jinkiseb l-objettiv stabbilit f'Barċellona fl-2002, ta’ nefqa ta’ 3 % tal-PGD fuq ir-riċerka u l-iżvilupp sal-2010; jenfasizza l-importanza ta’ finanzjament għar-riċerka u l-innovazzjoni fi żmien ta’ kriżi ekonomika, peress li dan l-approċċ se jtejjeb il-ħolqien ta’ impjiegi fil-ġejjieni fit-tul; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi assenjat proporzjon akbar ta’ programmi R & D għall-innovazzjoni;

22.

Huwa tal-fehma li n-nefqa tal-UE dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni għandha tiffoka fuq għanijiet bħall-għoti ta’ inċentivi għall-applikazzjoni kummerċjali tar-riżultati tar-riċerka, kif ukoll informazzjoni aktar komprensiva dwar is-sorsi u l-possibilitajiet ta’ finanzjament; jenfasizza l-importanza li tinżamm it-trasparenza u l-opportunitajiet ugwali fl-aċċess għall-fondi fuq il-bażi ta’ sejħiet miftuħa għal proposti ta’ riċerka; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jużaw il-fondi strutturali biex jinċentivaw l-innovazzjoni fuq skala kbira fil-livell tal-UE; jenfasizza l-bżonn li jiġu żviluppati skemi ta’ ffinanzjar innovattivi soċjali biex wieħed jikkonċentra iktar fuq ir-redditi soċjali;

23.

Jenfasizza li, flimkien ma’ baġits akbar, huwa essenzjali li tinkiseb massa kritika; jirrakkomanda l-użu tal-akkwist pubbliku għal dan il-għan u jenfasizza, b'mod partikolari, li l-fondi għandhom ikunu diretti lejn dawk l-oqsma fejn l-effett ta’ “lieva” huwa l-akbar, bħal teknoloġiji abilitanti ewlenin u inizjattivi ta’ prominenza għal teknoloġiji emerġenti u teknoloġiji tal-ġejjieni sabiex jiġi ġġenerat valur miżjud għall-Ewropa; jenfasizza f'dan ir-rigward il-ħtieġa li jiġu sfruttati s-sinerġiji bejn il-Programmi ta’ Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u l-Fondi Strutturali; jenfasizza f'dan ir-rigward li l-korpi differenti ta’ ġestjoni tal-FP7, is-CIP u l-Fondi Strutturali għandhom ikunu konxji mill-possibilitajiet offruti minn kull wieħed minn dawn l-istrumenti; jiddispjaċih li l-opportunitajiet għal sinerġiji eżistenti fil-finanzjament għadhom mhumiex magħrufa biżżejjed; jistieden lir-reġjuni u lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom biex titjieb il-komunikazzjoni f'dan ir-rigward;

24.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħolqien tal-Istitut Ewropew għall-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (IET) li ġie stabbilit biex jistimola u jwassal innovazzjoni li tkun minn ta’ quddiem fid-dinja billi jlaqqa' l-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u n-negozji f'għan komuni; jenfasizza l-kontribut kbir li jista' jingħata mill-Istitut Ewropew għall-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) fl-għoti ta’ inċentivi għall-programmi ta’ innovazzjoni u r-rwol importanti li jista' jkollu f'dan ir-rigward; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tfassal il-baġit tal-EIT b'tali mod li jiġi żgurat li l-fondi allokati, flimkien mal-fondi minn sorsi oħra, jistgħu jiksbu l-massa kritika meħtieġa sabiex jintlaqgħu u jiġu investigati bis-sħiħ l-isfidi essenzjali li qed jiffaċċjaw is-soċjetajiet tal-UE;

25.

Jenfasizza l-ħtieġa ta’ linji gwida biex jiggarantixxu l-allokazzjoni kompetittiva u l-użu fil-pront ta’ finanzjament u l-introduzzjoni ta’ skema ta’ għotjiet għal proġetti li għandhom impatt ekonomiku kbir immedjat;

26.

Jenfasizza li l-Ewropa għandha tkun fost il-pijunieri fl-iżvilupp tat-teknoloġiji tal-Internet u fl-applikazzjonijiet tal-ICT b'karbonju baxx; jipproponi li l-baġit tal-UE għar-riċerka fl-ICT jiġi rduppjat fil-Perspettiva Finanzjarja li jmiss;

Titjib fl-istruttura ta’ governanza tal-programmi

27.

Jenfasizza l-punt li l-politika dwar l-innovazzjoni għandha tkun ikkoordinata ma’ politiki oħra kemm tal-UE kif ukoll nazzjonali (inklużi l-politika tal-industrija, dik tal-ambjent u dik tal-konsumatur), filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu li l-approċċi identifikati għandhom ikunu flessibbli biżżejjed biex ikunu jistgħu jiġu adattati għaċ-ċirkostanzi nazzjonali u reġjonali differenti;

28.

Jiddispjaċih li l-isforzi biex jiġu ssimplifikati l-instrumenti ta’ riċerka u innovazzjoni tal-UE ma kinux ta’ suċċess, u li l-proċeduri għadhom wisq kumplessi u għadhom jieħdu wisq ħin, u dan ixekkel b'mod partikulari l-parteċipazzjoni tal-SMEs f'dawn il-programmi;

29.

Huwa tal-opinjoni li, fl-interess tal-faċilità tal-użu għall-utenti u t-trasparenza, huwa meħtieġ li jiġu evitati sovrapożizzjonijiet u duplikazzjoni tal-programmi ta’ appoġġ, ikkawżati mill-koordinazzjoni fqira tal-livelli operazzjonali differenti; jistieden lill-Kummissjoni biex tinvestiga jekk l-istrumenti ta’ għajnuna tal-UE għall-SMEs jistgħux fil-futur jingħaqdu taħt il-kappa ta’ Direttorat Ġenerali wieħed, bħad-DĠ Intrapriża; iqis li dan jagħmilhom aktar faċli biex jiġu pproġettati u jistgħu jservu ta’ “one-stop shop” għall-benefiċjarji potenzjali;

30.

Jistieden lill-Kummissjoni, bl-istess mod, biex tiżgura li l-qafas regolatorju tal-UE jappoġġa l-innovazzjoni aktar milli jikkostitwixxi ostaklu għat-tibdil u li jkun hemm kooperazzjoni aktar effettiva fost is-servizzi interni u d-direttorati ġenerali u biex tqis il-kwistjonijiet marbuta mal-innovazzjoni b'mod koerenti u komprensiv; jinsisti li dan għandu jwassal għal strumenti inqas frammentati tal-UE fil-qasam tal-politika tal-innovazzjoni;

31.

Jistieden ukoll lill-Istati Membri biex jikkoordinaw b'mod effikaċi l-inizjattivi tal-korpi nazzjonali responsabbli;

32.

Jinnota li l-isforzi konġunti tal-entitajiet tal-UE għandhom jimmiraw biex jeliminaw il-vojt li jeżisti bejn ir-riċerka u l-innovazzjoni kif ukoll bejn l-istat li fih prodott ikun lest għas-suq u l-kummerċjalizzazzjoni tiegħu; jenfasizza li l-programmi ta’ qafas jeħtieġu interfaces bejniethom jew konnettività bejn il-programmi ta’ xulxin għall-miżuri marbuta mar-riċerka u mal-innovazzjoni;

33.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa indikaturi ġodda tal-innovazzjonijiet li jkunu adattati aħjar għall-ekonomiji ta’ servizzi li kulma jmur qed ikunu bbażati iktar fuq l-għarfien, u biex tadatta dawk eżistenti, sabiex it-Tabella ta’ Valutazzjoni Ewropea għall-innovazzjoni ma tagħtix biss analiżi komparattiva tal-kapaċità għall-innovazzjoni tal-Istati Membri, iżda biex tkun tista' tidentifika wkoll is-saħħiet u l-kisbiet kif ukoll id-dgħufijiet tal-miżuri tal-UE dwar l-innovazzjoni;

34.

Jenfasizza l-importanza ta’ informazzjoni aktar komprensiva dwar il-mezzi u s-sorsi xierqa ta’ finanzjament u ta’ data affidabbli dwar forom alternattivi ta’ finanzjament, bħall-ftehimiet dwar il-liċenzji, sabiex l-impriżi jitħajru jinvestu aktar;

Inkoraġġiment għall-iffinanzjar mis-settur privat

35.

Jenfasizza li flimkien mal-iffinanzjar pubbliku għandu jiġi stimolat b'aktar qawwa l-iffinanzjar privat;

36.

Jenfasizza l-importanza li jkun hemm armonizzazzjoni aħjar għall-aċċess għall-fondi tal-UE għall-parteċipanti kollha sabiex tittejjeb il-parteċipazzjoni tal-SMEs fl-istrutturi u l-attivitajiet ta’ governanza tal-Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti;

37.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tal-UE biex tippreżenta, flimkien mal-pjan ta’ azzjoni għall-innovazzjoni, strumenti konkreti għat-titjib tal-aċċess għall-finanzjament għall-kumpaniji innovattivi; jenfasizza f'dan ir-rigward il-ħtieġa li jitqiesu r-rekwiżiti differenti ta’ finanzjament u l-intensità fl-innovazzjoni tal-kumpaniji matul il-fażijiet differenti inizjali u ta’ tkabbir tagħhom;

38.

Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu kundizzjonijiet li bihom kapital ta’ riskju jkun aktar faċilment disponibbli, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-SMEs, u li jiġu estiżi l-Faċilitajiet ta’ Finanzjament għall-Qsim tar-Riskji tal-BEI (RSFF); jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga x'passi jistgħu jittieħdu biex jinkiseb arranġament dwar il-qsim tar-riskji li jkun aċċettabbli għall-atturi kollha involuti u b'hekk jiġi stimulat l-investiment privat fil-qasam tal-innovazzjoni;

39.

Jistieden lill-Istati Membri u lill-entitajiet tal-UE rilevanti biex jiżviluppaw strumenti ta’ ffinanzjar għall-SMEs, li taw prova tal-effikaċja tagħhom, bħalma huma l-mikrokrediti, il-kapital ta’ riskju għal persuni li jfittxu li jinvestu fl-intrapriżi innovattivi, il-“business angels” li jisponsorjaw proġetti tan-negozju minn, p.e. riċerkaturi żgħażagħ, self u garanziji u biex joħolqu inċentivi fiskali, finanzjarji, kummerċjali u amministrattivi għall-investimenti, peress li dan inaqqas ir-riskju ta’ rilokazzjoni ta’ kumpaniji minħabba qafas ta’ kundizzjonijiet li ma jkunux favorevoli għall-għajnuna statali, billi dan jimmotiva l-kumpaniji biex jimpjegaw ir-riżorsi umani għal skopijiet ta’ riċerka u innovazzjoni, u b'hekk tingħata spinta lill-iżvilupp ta’ prodotti u servizzi ġodda;

40.

Jenfasizza l-importanza li jsir provvediment għal allokazzjoni minima ta’ fondi għall-SMEs fis-sejħiet miftuħa ppubblikati fl-inizjattivi dwar ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, fuq l-istess impenn adottat għall-FP7 (15 % tar-riżorsi fil-Programm ta’ Kooperazzjoni);

Tisħiħ tal-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-impriżi, partikolarment l-SMEs

41.

Jistieden lill-Kummissjoni, b'konformità mal-prinċipji tas-suq intern, biex tallinja r-regoli Komunitarji eżistenti dwar l-għajnuna statali b'mod li jappoġġjaw l-investiment f'teknoloġiji ġodda li huma urġentement meħtieġa biex tiżgura l-kompetittività tal-UE fuq perjodu ta’ żmien twil u bl-istess kundizzjonijiet għal kulħadd fid-dinja kollha; iħeġġeġ b'mod partikolari lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex jikkunsidraw l-inizjattiva dwar teknoloġiji abilitanti ewlenin filwaqt li jirrevedu r-regoli tal-UE dwar l-għajnuna statali u b'hekk jagħmluha possibbli għall-Istati Membri li joħolqu sistemi ta’ inċentivi nazzjonali biex jippromwovu teknoloġiji abilitanti ewlenin;

42.

Jenfasizza l-importanza ta’ Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti li jissodisfaw ċerti kriterji f'termini ta’ daqs u strutturi ta’ governanza u fit-twettiq ta’ valutazzjoni tal-impatt perjodika tal-Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti approvati għall-kontribuzzjoni tagħhom għall-kompetittività tal-industrija Ewropea;

43.

Jilqa', f'dan il-kuntest, il-fatt li l-“Qafas Komunitarju għall-għajnuna mill-Istat għar-Riċerka u l-Iżvilupp u l-Innovazzjoni” se jiġi rivedut fis-sena 2010;

44.

Huwa tal-fehma li promozzjoni aħjar tal-innovazzjoni għandha dejjem timxi id f'id ma’ tnaqqis fil-burokrazija li jiffaċċaw l-applikanti; jistieden lill-Kummissjoni biex telimina l-burokrazija billi terġa' tiġġenera l-proċessi tal-Programm ta’ Qafas u billi toħloq bord tal-utenti;

45.

Jistieden lill-entitajiet relevanti tal-UE biex itejbu – speċjalment għall-SMEs – il-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali, speċjalment il-privattivi, peress li l-prezz u l-kwalità tagħhom huma fattur deċiżiv fl-innovazzjoni;

46.

Jiddispjaċih, f'dan ir-rigward, għan-nuqqas ta’ suq intern ġenwin għall-innovazzjonijiet fl-UE, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jikkoordinaw l-isforzi tagħhom f'dan il-qasam, b'mod partikulari f'dak li hu qbil fil-pront dwar privattiva Komunitarja u sistema legali waħda dwar il-privattivi, u jisħaq fuq l-importanza tal-istandardizzazzjoni għall-iżvilupp ta’ prodotti innovattivi;

47.

Jirrakkomanda l-promozzjoni ta’ politiki moderni dwar il-Privattivi Internazzjonali li jrawmu l-innovazzjoni bħall-ġbir flimkien tal-privattivi (patent pooling), pjattaformi komuni għall-privattivi u liċenzji għal drittijiet esklużivi;

48.

Jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza tal-iżvilupp ta’ privattiva Komunitarja li tkun favorevoli għall-SMEs għall-ekonomija Ewropea, skont il-politiki tal-Unjoni dwar l-innovazzjoni;

49.

Jinnota l-użu dejjem jiżdied tal-privattivi bħala sigurtà għall-finanzjament bankarju, iżda li l-banek sikwit ma jkollhomx l-għarfien tekniku sabiex ikunu jistgħu jivvalutaw b'mod korrett il-valur tal-privattivi meta jagħtu self; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tinvestiga jekk l-UE għandhiex tipprovdi appoġġ għall-iżvilupp ta’ standards ta’ valutazzjoni;

50.

Jenfasizza l-importanza ta’ programmi li jinkoraġġixxu lill-SMEs jagħmlu użu mill-iżviluppi teknoloġiċi u mill-istaff ta’ riċerka;

51.

Jenfasizza li t-tliet naħat tat-triangolu tal-għarfien – l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni – ma għandhomx ikunu separati; jitlob, għal dan il-għan, li ma jonqosx l-investiment fit-taħriġ u t-taħriġ ulterjuri għall-impjegati tas-sengħa, billi dan l-investiment huwa importanti ħafna minħabba l-impatt tal-kapaċità tal-innovazzjoni fuq il-kompetittività tal-UE; Jenfasizza l-bżonn li l-kundizzjonijiet għar-riċerkaturi u l-ħaddiema speċjalizzati tagħhom isiru kemm jista' jkun attraenti, u wkoll fir-rigward tal-mobilità tagħhom, biex l-UE tkun tista' tlaħħaq mal-kompetizzjoni globali; jenfasizza li din tmur flimkien mat-titjib tal-kondizzjonijiet tax-xogħol tar-riċerkaturi nisa;

*

* *

52.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


(1)  Testi adottati, P7_TA(2010)0187.

(2)  Testi adottati, P6_TA(2009)0100.

(3)  Testi adottati, P6_TA(2008)0226.

(4)  ĠU L 97, 9.4.2008, p. 1.

(5)  ĠU C 141, 7.6.2008, p. 17.

(6)  ĠU C 102 E, 24.4.2008, p. 455.

(7)  ĠU C 303 E, 13.12.2006, p. 640.

(8)  ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1.

(9)  ĠU L 310, 9.11.2006, p. 15.

(10)  ĠU C 323, 30.12.2006, p. 1.


12.8.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 236/48


It-Tlieta 15 ta’ Ġunju 2010
Il-progress sabiex jinkisbu l-Għanijiet tal-Millennju għall-Iżvilupp (MDGs): reviżjoni ta’ nofs it-terminu bħala tħejjija għal-laqgħa ta’ livell għoli tan-NU f'Settembru 2010

P7_TA(2010)0210

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar il-progress li sar sabiex jintlaħqu l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju: reviżjoni ta’ nofs it-terminu bi preparazzjoni għal-laqgħa ta’ livell għoli tan-NU f'Settembru 2010 (2010/2037(INI))

2011/C 236 E/07

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Istati Uniti għall-Millennju tat-8 ta’ Settembru 2000,

wara li kkunsidra l-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta’ Ġunju 2010, li ffukat fuq l-MDGs,

wara li kkunsidra l-impenji fir-rigward tal-volum ta’ għajnuna, tal-għajnuna lill-Afrika tas-Sub-Saħara, u tal-kwalità tal-għajnuna li ttieħdu mill-G8 fis-Samit ta’ Gleneagles tal-2005 u fil-laqgħat kollha sussegwenti tal-G8 u l-G20,

wara li kkunsidra s-samit tal-G20 li sar f'Pittsburgh bejn l-24 u l-25 ta’ Settembru 2009 u s-samit tal-G20 li sar f'Londra fit-2 ta’ April 2009,

wara li kkunsidra s-samit tal-G8 li sar L'Aquila, fl-Italja, bejn it-8 u l-10 ta’ Lulju 2009,

wara li kkunsidra l-Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp (1) u l-Kodiċi ta’ Kondotta tal-UE dwar il-Komplementarjetà u d-Diviżjoni tax-Xogħol fil-Politika tal-Iżvilupp (2),

wara li kkunsidra l-Kunsens ta’ Monterrey, adottat fil-Konferenza Internazzjonali dwar l-Iffinanzjament għall-Iżvilupp li saret f'Monterrey, fil-Messiku, bejn it-18 u t-22 ta’ Marzu 2002,

wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta’ Pariġi dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna u l-Aġenda ta’ Akkra għall-Azzjoni,

wara li kkunsidra s-Sejħa ta’ Addis għal Azzjoni Urġenti għas-Saħħa Materna, is-Sejħa ta’ Berlin għal Azzjoni u l-Possibilitajiet Strateġiċi għall-NGOs, u li l-aħħar żewġ dokumenti msemmija ġew ippubblikati biex jikkommemoraw il-15-il Anniversarju tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD/15),

wara li kkunsidra l-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE li jistipola li “L-Unjoni għandha tieħu inkunsiderazzjoni l-objettivi ta’ koperazzjoni għall-iżvilupp fl-implimentazzjoni tal-politika li x'aktarx tolqot lill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw”,

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ April 2005 dwar il-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp (3),

wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi strument ta’ finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp (4) (“Strument ta’ Koperazzjoni għall-Iżvilupp” (SKI)),

wara li kkunsidra l-Artikolu 7 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (it-Trattat ta’ Lisbona) li jafferma mill-ġdid li l-UE għandha tiżgura l-konsistenza bejn il-politiki u l-attivitajiet tagħha, meta jitqiesu l-għanijiet kollha tagħha,

wara li kkunsidra l-Aġenda tal-ILO dwar Xogħol Deċenti u l-Patt Globali tal-ILO dwar l-Impjiegi adottati b'kunsens globali fid-19 ta’ Ġunju 2009 fil-Konferenza Internazzjonali tax-Xogħol,

wara li kkunsidra r-rapport ta’ Lulju 2009 imħejji mis-Segretarju Ġenerali tan-NU dwar l-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni tal-Millennju,

wara li kkunsidra r-rapport tal-UNDP (Programm ta’ Żvilupp tan-Nazzjonijiet Uniti) imsejjaħ “Qbiżna nofs it-triq - Il-kisba tal-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju”, ippubblikat f'Jannar 2010,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, bit-titolu 'Pjan ta’ Azzjoni tal-UE bi tnax-il punt biex jiġu appoġġati l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju' (5),

wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Progress fil-Programm Ewropew għal Azzjoni kontra l-HIV/AIDS, il-Malarja u t-Tuberkolożi permezz ta’ Azzjoni Esterna (2007-2011),

wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta’ Novembru 2008 dwar l-attivitajiet ta’ self esterni tal-BEI (6),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ April 2006 dwar l-effettività tal-għajnuna u l-korruzzjoni f'pajjiżi li qed jiżviluppaw (7),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Ġunju 2007 dwar “l-Għanijiet ta’ Żvilupp għall-Millennju f'nofs it-triq” (8),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-4 ta’ Settembru 2008 dwar mortalità materna (9), tal-24 ta’ Marzu 2009 dwar il-kuntratti MDG (10) u tat-25 ta’ Marzu 2010 dwar l-effetti tal-kriżi globali finanzjarja u ekonomika fuq il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u fuq il-koperazzjoni għall-iżvilupp (11),

wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A7–0165/2010),

A.

billi t-tnaqqis u l-eradikazzjoni tal-faqar huma l-objettivi primarji tal-politika għall-iżvilupp tal-UE skont it-Trattat ta’ Lisbona, filwaqt li huma wkoll obbligu morali u fl-interess tal-UE stess għall-futur imbiegħed,

B.

billi kemm l-UE, bħala l-ikbar donatur tad-dinja, kif ukoll l-Istati Membri tagħha, għandu jkollhom rwol prinċipali fil-laqgħat ta’ Settembru dwar l-MDGs u għandhom jadottaw pożizzjoni ambizzjuża u unita li tista' taħdem bħala mutur sabiex l-MDGs jintlaħqu fiż-żmien stipulat,

C.

billi bħalissa l-UE jonqosha bejn wieħed u ieħor 20 biljun EUR biex tissodisfa l-impenji ta’ nfiq tagħha fir-rigward tal-MDGs,

D.

billi xi wħud mill-Istati Membri tal-UE qed inaqqsu l-baġits tagħhom għall-għajnuna,

E.

billi l-valur tat-tranżazzjonijiet finanzjarji globali laħaq 70 darba l-GNI (Dħul Nazzjonali Gross) dinji,

F.

billi għajnuna li ma tistax tiġi prevista tista' tkun detrimentali għall-pajjiżi riċevituri, u billi għajnuna ta’ kwalità aħjar tista' tirrilaxxa 3 biljun EUR fis-sena għal infiq għall-baġits ta’ żvilupp tal-UE u l-Istati Membri tagħha (12),

G.

billi 82 % tas-self il-ġdid mill-IMF (Fond Monetarju Internazzjonali) mar għall-pajjiżi fiż-żona Ewropea, filwaqt li l-pajjiżi l-inqas żviluppati (LDCs) jibbenefikaw kieku jirċievu ammont akbar ta’ self ġdid mill-IMF,

H.

billi, minkejja li l-G20 huwa iktar rappreżentattiv mill-G8, in-NU tibqa' tirrappreżenta l-iktar forum inklussiv sabiex jiġu indirizzati kwestjonijiet globali ta’ governanza,

I.

billi inkonsistenzi fil-politiki tal-UE m'għandhomx ifixklu l-impatt tal-finanzjament għall-iżvilupp,

J.

billi l-flus mibgħuta mill-emigranti lura f'pajjiżhom jikkontribwixxu, tal-anqas, USD 300 biljun fis-sena għall-ekonomiji tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw (13),

K.

billi, minkejja li kien hemm progress inkoraġġanti fir-rigward ta’ xi wħud mill-MDGs, it-tmien MDGs kollha, bħalissa, mhumiex iżommu mal-miri tagħhom u hija biss wirja ta’ rieda politika determinata li se tippermetti li l-MDGs jintlaħqu fil-ħames snin li fadal qabel l-iskadenza tal-2015,

L.

billi xi LDCs għadhom 'il bogħod ħafna milli jiksbu kwalunkwe MDG,

M.

billi l-kriżijiet reċenti tal-ikel u tal-fjuwil, flimkien mat-tnaqqis tal-attività ekonomika globali u t-tibdil fil-klima, wasslu għal tfixkil rigward il-progress li seħħ fl-aħħar għaxar snin fir-rigward tat-tnaqqis tal-faqar,

N.

billi s-sjieda ta’ art toħloq inċentivi għall-individwi, il-familji u l-komunitajiet biex jieħdu l-kontroll tal-iżvilupp tagħhom stess u jiżguraw is-sigurtà tal-ikel fil-livell lokali,

O.

billi l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw tista' tiswa madwar USD 100 biljun fis-sena sal-2020 (14), u t-tnaqqis fl-attività ekonomika se jiswa mill-inqas l-istess ammont (15),

P.

billi s-sitwazzjoni fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u li għandhom dħul medju għandha titqies meta jkunu qed jiġu riveduti l-MDGs, billi dawn il-pajjiżi għadhom jeħtieġu l-għajnuna fi triqithom lejn il-kisba tal-potenzjal ta’ żvilupp sħiħ tagħhom,

Q.

billi n-nazzjonijiet industrijalizzati huma prinċiparjament responsabbli għat-tibdil fil-klima u għall-kriżi finanzjarja u ekonomika,

R.

billi n-numru ta’ dawk li jaħdmu imma jibqgħu foqra u ta’ dawk li għandhom xogħlijiet vulnerabbli qiegħed dejjem jiżdied dejjem iktar,

S.

billi nuqqas ta’ paċi u sigurtà, demokrazija u stabilità politika ta’ spiss ma jippermettix li pajjiżi foqra jilħqu l-potenzjal ta’ żvilupp kollu tagħhom,

T.

billi l-korruzzjoni teqred il-produttività, toħloq instabilità u tiskoraġġixxi investiment barrani,

U.

billi flussi illegali ta’ kapital mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw huma stmati għal madwar USD 641 biljun sa USD 941 biljun, u dan il-fluss 'il barra jipperikola l-kapaċità tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jiġġeneraw ir-riżorsi proprji tagħhom u jallokaw aktar fondi għat-tnaqqis tal-faqar (16),

V.

billi, minkejja li sar progress kbir fir-rigward ta’ xi MDGs li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa, it-tliet MDGs marbuta mas-saħħa, b'mod partikulari rigward il-mortalità materna, għad baqagħlhom ħafna biex jintlaħqu,

W.

billi 13 % tal-imwiet materni kollha fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw huma dovuti għal abort mhux sigur, u billi din iċ-ċifra hija ħafna aktar għolja fl-Afrika (17),

X.

billi l-finanzjament għall-ippjanar tal-familja, meta dan jitqies għal kull mara, naqas drastikament matul l-aħħar għaxar snin,

Y.

billi, anki jekk niksbu l-MDGs kollha, xorta waħda jkun għad fadal sfidi relatati mal-faqar u sofferenza f'pajjiżi fqar,

Z.

billi, jekk nonqsu milli nżommu l-wegħdiet relatati mal-MDGs tagħna, dan ikun ifisser tbatija kontinwa għal miljuni ta’ nies fqar, u dan serjament ikun ta’ dannu għall-fiduċja bejn it-Tramuntana u n-Nofsinhar,

I.   Finanzjament

1.

Jistenna li l-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju 2010 jilħaq ftehim dwar pożizzjoni ambizzjuża u unita tal-UE qabel il-laqgħa tan-NU dwar l-MDGs ta’ Settembru, u li jwassal għal impenji ġodda, addizzjonali, trasparenti, li jistgħu jitkejlu u li huma mmirati lejn ir-riżultati;

2.

Jistieden lill-Istati Membri biex jilħqu l-obbligi li qablu dwarhom bħala parti mill-Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp;

3.

Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-kisba tal-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju (MDGs) trid tibqa' objettiv ewlieni għall-Unjoni Ewropea; jenfasizza li t-tnaqqis tal-faqar permezz tal-kisba tal-MDGs irid jiġi rikonoxxut b'mod mhux ambigwu bħala l-qafas dominanti għall-politika tal-UE u li dan irid jiġi rifless b'mod ċar fil-politiki tal-iżvilupp rilevanti kollha, inklużi l-politika tal-kummerċ u l-proposti leġiżlattivi; jemmen li l-MDGs m'għandhomx jitqiesu bħala kwistjoni teknika li se tissolva sempliċement billi jiġu pprovduti aktar flus jew iżjed opportunitajiet ta’ kummerċ mingħajr ma jiġu identifikati u ttrattati l-kawżi fundamentali tal-faqar;

4.

Jisħaq li l-figuri li ngħataw fir-rapport riċenti tan-NU bit-titolu 'Ħsibijiet ġodda dwar il-Faqar' mhumiex biss allarmanti iżda wkoll indikazzjoni ċara li r-riskju li l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju ma jintlaħqux huwa reali;

5.

Jistieden lill-Istati Membri kollha sabiex jżommu l-wegħdiet tagħhom ta’ għajnuna ta’ 0.7 % sa mhux iktar tard mill-2015;

6.

Jistieden lill-UE u l-Istati Membri jistabbilixxu miżuri li jtejbu r-responsabilità tagħhom għall-impenn li jagħtu 0.7 % tad-Dħul Gross Nazzjonali bħala għajnuna sal-2015, fosthom it-twaqqif ta’ proċess ta’ 'Evalwazzjoni Orizzontali tal-Assistenza Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA)' li, fi ħdan il-Kunsill għall-Affarijiet Barranin, jivvaluta l-progress lejn il-mira ta’ 0.7 % sal-2015, b'rapport lill-Kunsill Ewropew u l-Parlament Ewropew;

7.

Jistieden lill-Istati Membri kollha sabiex jintroduċu miżuri għall-għajnuna għall-iżvilupp u joħorġu skedi multiannwali sabiex jintlaħqu l-miri tal-MDGs; jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-assistenza uffiċjali għall-iżvilupp (ODA) tkun totalment trasparenti, u għalhekk jitlobha tippubblika l-ammonti li ntefqu fuq l-ODA mill-Istati Membri;

8.

Jistieden lill-UE u lill-OECD biex ma jwessgħux id-definizzjoni ta’ għajnuna għall-iżvilupp (ODA) u biex ma jniżżlux it-tħassir tad-dejn jew flussi oħra li mhumiex tal-ODA bħala nefqa għall-għajnuna;

9.

Jistieden lill-Istati Membri kollha sabiex b'mod attiv jinfurzaw il-liġi fuq ir-rifuġji fiskali, l-evażjoni tat-taxxa u l-flussi finanzjarji illeċiti, fi ħdan il-qafas tal-G20 u tan-NU, u sabiex jippromwovu trasparenza akbar, inkluż l-iżvelar sistematiku tal-profitti li jkunu saru u t-taxxi mħallsa u sistema ta’ rappurtar skont il-pajjiż sabiex il-pajjiżi li qed jiżviluppaw ikunu jistgħu jżommu r-riżorsi tagħhom stess għall-iżvilupp ta’ pajjiżhom;

10.

Jistieden lill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) sabiex jirrevedi l-politika tiegħu dwar ċentri finanzjarji offshore fuq il-bażi ta’ kriterji aktar stretti minn dawk tal-lista tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp (OECD) għad-definizzjoni ta’ ġuriżdizzjonijiet projbiti u sorveljati, u sabiex jiżgura l-implimentazzjoni tagħha u jipprovdi rapporti annwali dwar il-progress;

11.

Jistieden lill-Istati Membri kollha u lill-komunità internazzjonali sabiex jieħdu azzjoni biex it-trażmissjoni ta’ flus minn emigranti lura lejn pajjiżhom ma tibqax daqshekk għalja;

12.

Jistieden lill-Istati Membri kollha biex jappoġġjaw l-inizjattivi tan-NU u jieħdu miżuri biex tiżdied ir-responsabilità ta’ min jislef u ta’ min jissellef fil-kuntest tat-tranżazzjonjiet sovrani tad-dejn;

13.

Jistieden lill-Istati Membri kollha u lill-komunità internazzjonali biex jagħmlu sforzi ġodda biex jitnaqqas il-piż tad-dejn tal-LDCs b'riżultati ta’ responsabilità, trasparenza u governanza tajba;

14.

Jistieden lill-UE biex tipprovdi fondi suffiċjenti sabiex tgħin lin-nazzjonijiet il-fqar jiġġieldu l-effetti tat-tibdil fil-klima u l-kriżi ekonomika; jinsisti li dawn il-fondi jkunu ġenwinament addizzjonali għall-impenji ta’ għajnuna eżistenti;

15.

Jistieden lill-Istati Membri kollha biex jimpenjaw ruħhom sabiex jallokaw, b'mod sinifikanti, iktar riżorsi għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-għajnuna ta’ emerġenza skont il-Perspettiva Finanzjarja u l-Fond għall-Iżvilupp Ewropew li jmiss;

16.

Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tuża l-istrumenti eżistenti tagħha ta’ kooperazzjoni mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, inkluż il-Pjanijiet ta’ Azzjoni tal-ENP, is-Sħubija tal-Lvant, il-GSP u l-GSP+, biex tiddefinixxi ulterjorment u timplimenta passi prattiċi bil-ħsieb li bihom tiġi ffaċilitata l-kisba tal-MDGs;

17.

Jistieden lill-Istati Membri kollha biex iżidu, b'mod sinifikanti, l-ammont ta’ għajnuna mogħtija permezz ta’ appoġġ baġitarju, b'mod partikolari permezz tal-kuntratti dwar l-MDGs, iżda jinsisti li għandhom jintlaħqu d-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, il-governanza u kriterji essenzjali oħra u li jkun hemm iktar monitoraġġ u verifiki aħjar;

18.

Jistieden lill-Istati Membri kollha biex jiżguraw li l-UE tkompli taħdem permezz ta’ firxa wiesgħa ta’ strumenti finanzjarji eżistenti fil-livelli globali u nazzjonali flimkien mal-appoġġ baġitarju, inkluż il-Fond Globali għall-Ġlieda kontra l-AIDS, it-Tuberkolożi u l-Malarja, u permezz ta’ organizzazzjonijiet u mekkaniżmi rilevanti oħra, b'mod partikolari l-organizzazzjonijiet u l-komunitajiet tas-soċjetà ċivili;

19.

Jistieden lill-Istati Membri kollha biex ikomplu jtejbu l-koordinazzjoni billi jneħħu l-irbit kollu mill-għajnuna tagħhom, b'konformità mad-dikjarazzjonijiet ta’ Pariġi u ta’ Akkra, u b'hekk inaqqsu l-frammentazzjoni żejda tal-baġits tal-għajnuna, li huwa meħtieġ għall-koerenza u biex jitneħħa l-irbit mill-għajnuna; jirrikonoxxi wkoll li Stati Membri differenti jistgħu joffru għarfien espert f'bosta żoni ġeografiċi u setturi ta’ żvilupp;

II.   Koerenza tal-politika għall-iżvilupp

20.

Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li r-responsabilità primarja għall-ipprogrammar tal-fondi ta’ żvilupp u għall-istabbiliment ta’ prijoritajiet tibqa' fil-kompetenza tal-Kummissarju għall-Iżvilupp fl-istruttura istituzzjonali l-ġdida tal-UE;

21.

Jistieden lill-UE biex tieħu azzjoni konkreta kontra l-faqar billi tadotta politika koerenti li tkopri l-oqsma tal-kooperazzjoni għall-kummerċ u għall-iżvilupp, kif ukoll il-politiki tal-agrikoltura u tas-sajd komuni tagħha biex jiġu evitati impatti negattivi diretti jew indiretti fuq l-ekonomiji tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

22.

Jistieden lill-UE biex tiddefendi l-prinċipju tas-sigurtà tal-ikel fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u biex tħeġġeġ lill-partijiet kollha biex jikkonformaw ma’ dan il-prinċipju matul in-negozjati preżenti tad-WTO;

23.

Jemmen li l-kisba tal-Għanijiet għall-Iżvilupp tal-Millennju teħtieġ miżuri li jkattru l-aċċess għar-riżorsi tal-art, l-ilma u l-bijodiversità u miżuri li jippromwovu politika ta’ appoġġ lokali għall-biedja sostenibbli fuq skala żgħira;

24.

Jistieden lill-UE sabiex teżamina l-ftehimiet tas-sajd tagħha fil-kuntest tal-iżvilupp sabiex dawn iqisu l-impatti soċjali u ekonomiċi fuq il-komunitajiet lokali, notevolment permezz ta’ appoġġ settorjali tal-UE fuq perjodu twil u mekkaniżmu li permezz tiegħu s-sidien tal-vapuri jkopru parti ġusta tal-ispejjeż ta’ aċċess għall-flotta tal-UE;

25.

Jistieden lill-UE sabiex ma tpoġġix pressjoni fuq il-pajjiżi fqar, permezz tal-politika tal-kummerċ tagħha, biex dawn jiftħu setturi tas-suq vulnerabbli meta l-livell ta’ żvilupp tagħhom jipprekludihom milli jikkompetu b'mod ġust fil-livell globali, filwaqt li ssaħħaħ l-enfasi favur il-fqar tal-politika tal-Għajnuna għall-Kummerċ tal-UE;

26.

Jistieden lill-UE biex tiġġieled għal konklużjoni f'waqtha u li tkun immirata lejn l-iżvilupp tar-Rawnd ta’ Doha tad-WTO;

27.

Jitlob biex evalwazzjoni tar-riskju tat-tibdil fil-klima tiġi inkorporata sistematikament fl-aspetti kollha tal-politika tal-ippjanar u tat-teħid tad-deċiżjonijiet, inklużi l-kummerċ, l-agrikoltura u s-sikurezza tal-ikel; jitlob li r-riżultat ta’ din l-evalwazzjoni jintuża biex ikunu formulati linji ta’ gwida ċari għall-politika ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli;

28.

Jenfasizza li hemm bżonn ta’ rispons globali effikaċi għall-problema tat-tibdil fil-klima, fejn il-pajjiżi industrijalizzati jieħdu r-responsabilità tagħhom u jkunu fuq quddiem fil-ġlieda kontra l-effetti tal-gassijiet b'effett ta’ serra, li jheddu l-MDGs jekk ma jiġux indirizzati;

29.

Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri, li huma partijiet għall-Protokoll dwar l-Evalwazzjoni Strateġika Ambjentali għall-Konvenzjoni Espoo, biex jikkonformaw bis-sħiħ mad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll meta jgħinu fl-iżvilupp ta’ programmi u proġetti pubbliċi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

30.

Huwa konvint li l-kummerċ jista' jkun forza b'saħħitha li tmexxi t-tkabbir ekonomiku, għalkemm il-kummerċ waħdu ma jistax isolvi l-problemi tal-iżvilupp; jemmen li l-progress bilmod tan-negozjati tar-Rawnd ta’ Doha qed jostakola l-kontribut tas-sistema tal-kummerċ internazzjonali għall-MDGs; jisħaq fuq il-fatt li konklużjoni pożittiva tar-Rawnd ta’ Doha tista' tikkontribwixxi biex ikun stabbilit pakkett ta’ stimulu ekonomiku fil-livell globali; jieħu nota tal-ħafna studji mill-UNCTAD u minn istituzzjonijiet oħrajn li juru li l-liberalizzazzjoni estensiva tal-kummerċ fil-pajjiżi l-inqas żviluppati rari wasslet għal tnaqqis kontinwu u sostanzjali tal-faqar u tat kontribut għal tnaqqis fit-termini tal-kummerċ tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, b'mod partikulari tal-pajjiżi Afrikani;

31.

Jisħaq fuq l-importanza tal-isforzi biex tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw fl-ekonomija dinjija; itenni li l-ftuħ għall-kummerċ u l-appoġġ għall-kapaċità ta’ provvista huma elementi importanti fi kwalunkwe strateġija koerenti għall-iżvilupp u li inizjattivi għal għajnuna teknika relatata mal-kummerċ jirrappreżentaw għodda addizzjonali biex jiġu affrontati l-qerda tal-faqar u s-sottożvilupp;

32.

Ifakkar li t-titjib fil-kapaċità tal-kummerċ tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u ta’ dawk inqas żviluppati jista' jgħinhom biex jakkwistaw il-ħiliet relatati mal-kummerċ u l-infrastruttura li huma meħtieġa biex jimplimentaw u jibbenefikaw minn ftehimiet tad-WTO, ikabbru l-kummerċ tagħhom, jieħdu vantaġġ minn opportunitajiet ta’ kummerċ ġodda u eżistenti, jimplimentaw ftehimiet ġodda u jadattaw ruħhom għal ambjent kummerċjali estern li qed jinbidel;

33.

Jilqa' l-inizjattivi eżistenti fil-livelli tal-UE u tad-WTO fil-qasam tal-kummerċ ma’ pajjiżi li qed jiżviluppaw, b'mod partikolari l-inizjattiva Everything But Arms (EBA), il-GSP u l-GSP +, kif ukoll il-prinċipju tal-assimetrija u l-perjodi ta’ tranżizzjoni nnegozjati f'kull Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika (EPA) eżistenti, u jitlob lill-Kummissjoni biex tikkonsolida din l-istrateġija politika; jinnota li s-sistema GSP tipprovdi aktar stabilità, prevedibilità u opportunitajiet kummerċjali għall-utenti tagħha; jinnota li preferenzi addizzjonali jingħataw (permezz tar-reġim GSP) lil pajjiżi li rratifikaw u implementaw b'mod effettiv il-konvenzjonijiet internazzjonali ewlenin dwar l-iżvilupp sostenibbli, id-drittijiet soċjali u l-governanza tajba;

34.

Jistieden lill-Kummissjoni biex ittejjeb il-kontenut dwar l-iżvilupp fin-negozjati attwali fid-WTO u n-negozjati bilaterali dwar l-FTA;

35.

Ifakkar li l-istrateġija tal-Għajnuna għall-Kummerċ hija mmirata biex tappoġġja pajjiżi fqar u vulnerabbli biex jiżviluppaw l-infrastruttura u l-għodod ekonomiċi bażiċi li għandhom bżonn biex il-kummerċ iservi bħala forza motriċi ta’ tkabbir u żvilupp ekonomiku; jilqa' l-istqarrijiet tal-Kummissjoni li l-UE diġà laħqet il-mira tagħha li timpenja EUR2 biljuni għall-għajnuna marbuta mal-kummerċ (TRA) sal-2010, billi l-appoġġ totali għat-TRA mill-UE u l-Istati Membri tagħha laħaq EUR 2.15 biljun fl-2008 (EUR 1.14-il biljun mill-Istati Membri u EUR 1.01 biljun mill-UE) u jinnota li nkisbu riżultati importanti rigward l-Aġenda aktar wiesgħa tal-Għajnuna għall-Kummerċ – inklużi t-trasport u l-enerġija, is-setturi produttivi u l-aġġustament marbut mal-kummerċ; jistieden lill-Kummissjoni, madankollu, biex tippreżenta informazzjoni dettaljata (inklużi ċ-ċifri) dwar il-linji tal-baġit li jintużaw biex jiġu ffinanzjati l-għajnuna marbuta mal-kummerċ u l-Għajnuna għall-Kummerċ;

36.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jagħtu aktar attenzjoni, u appoġġ, lill-pajjiżi l-inqas żviluppati sabiex jiżdiedu l-livelli ta’ finanzjament totali tal-Għajnuna għall-Kummerċ tal-UE, li dan l-aħħar ma kellhomx żiediet sostanzjali; iqis li, minħabba li l-integrazzjoni reġjonali qed issir dejjem aktar importanti fil-kuntest tal-aġenda tal-Għajnuna għall-Kummerċ tal-UE, għandhom jissaħħu l-isforzi biex jiġu finalizzati l-pakketti tal-Għajnuna għall-Kummerċ reġjonali għall-AKP; iqis li hemm lok għal titjib fl-effikaċja tal-għajnuna billi tiżdied l-analiżi konġunta, l-istrateġiji ta’ rispons konġunti u t-twassil konġunt tal-miżuri tal-Għajnuna għall-Kummerċ;

37.

Iqis li d-dimensjoni tal-kummerċ bejn il-pajjiżi tan-Nofsinhar qed issir komponent tal-kummerċ dinji li qed jikber malajr u tista' ssir dejjem aktar rilevanti biex jiġi żgurat l-iżvilupp tal-ifqar pajjiżi u għandha tiġi mħeġġa u appoġġjata;

III.   Miri ta’ prijorità tal-MDGs

38.

Jistieden lill-UE biex iżżomm approċċ integrat, globali u komprensiv għall-MDGs, u tirrikonoxxi li l-għanijiet individwali u l-miri kollha huma interkonnessi, u tistabbilixxi rekwżiti minimi għall-kisba tal-qerda tal-faqar;

Saħħa u edukazzjoni

39.

Jistieden lill-Istati Membri kollha u lill-Kummissjoni biex jallokaw tal-inqas 20 % tan-nefqa totali għall-iżvilupp għas-saħħa bażika u għall-edukazzjoni, biex iżidu l-kontribuzzjonijiet tagħhom għall-Fond Globali għall-ġlieda kontra l-AIDS, it-Tuberkolożi u l-Malarja, u biex iżidu l-iffinanzjar tagħhom ta’ programmi oħra maħsuba biex isaħħu s-sistemi tas-saħħa, u biex jagħtu prijorità lis-saħħa materna u lill-ġlieda kontra l-mortalità fit-tfal;

40.

Jistieden lill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw biex jonfqu tal-inqas 15 % tal-baġits nazzjonali tagħhom fuq il-kura tas-saħħa u biex isaħħu s-sistemi tagħhom tal-kura tas-saħħa;

41.

Jistieden lill-UE u lill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw sabiex jippromwovu aċċess liberu għas-saħħa u l-edukazzjoni;

42.

Jistieden lill-Istati Membri kollha u lill-Kummissjoni biex isibu rimedju għat-tnaqqis allarmanti fil-finanzjament tas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u biex jappoġġjaw politiki dwar l-ippjanar volontarju tal-familja, l-abort sikur, it-trattament ta’ infezzjonijiet trażmessi b'mod sesswali u l-forniment ta’ provvisti tas-saħħa riproduttiva li jikkonsistu fi drogi li jsalvaw il-ħajja u kontraċettivi, inkluż kondoms;

43.

Jitlob lill-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jindirizzaw l-MDG 5 (dwar it-titjib tas-saħħa materna), l-MDG 4 (dwar il-mortalità tat-tfal) u l-MDG 6 (dwar l-HIV/AIDS, il-malarja u t-tuberkulożi) b'mod koerenti u olistiku, flimkien mal-MDG 3 (dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti tas-setgħa lin-nisa);

44.

Jitlob li d-Dokumenti ta’ Strateġija tal-Pajjiż u r-Reġjun jenfasizzaw il-ħtieġa għal leġiżlazzjoni kontra l-vjolenza u d-diskriminazzjoni kontra n-nisa, iħeġġu l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u jkomplu jenfasizzaw il-ħtieġa għal politiki li jqisu kwistjonijiet tas-sess;

45.

Itenni li l-UE għandha tappoġġja dawk il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u li jużaw l-hekk imsejħa flessibilitajiet inkorporati fil-Ftehima TRIPS (Ftehima dwar l-Aspetti Relatati mal-Kummerċ tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali) biex ikunu jistgħu jipprovdu mediċini bi prezzijiet għall-but ta’ kulħadd skont il-programmi nazzjonali tagħhom tas-saħħa pubblika; jenfasizza li dawn il-ftehimiet li jiggarantixxu aċċess għal mediċini ġeneriċi ma għandhomx jiddgħajfu permezz ta’ ftehimiet ta’ kummerċ ħieles;

Gruppi vulnerabbli

46.

Jistieden lill-UE biex talloka tal-inqas nofs l-għajnuna tagħha lil-LDCs u biex ikollha fil-mira tagħha l-gruppi li huma l-aktar fil-bżonn f'dawn il-pajjiżi, b'attenzjoni speċjali lin-nisa, it-tfal u n-nies b'diżabilitajiet, u biex tingħata prijorità, b'mod iktar effettiv, lill-interessi tal-gruppi vulnerabbli fl-istrateġiji ta’ żvilupp tagħha;

47.

Jappoġġja, f'dan il-kuntest, il-proposta tal-Kummissjoni biex talloka mill-ġdid finanzjament għall-pajjiżi li l-iktar li qiegħdin lura fil-qafas tar-reviżjoni ta’ nofs it-terminu 2010 tal-programmi AKP;

48.

Jistieden lill-UE u lill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw biex jagħtu attenzjoni partikolari lid-drittijiet tal-minoranzi u jinsisti li l-UE ddaħħal klawżoli mhux negozjabbli dwar id-drittijiet tal-bniedem u n-nondiskriminazzjoni fil-ftehimiet internazzjonali tagħha, inter alia fir-rigward ta’ diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età, l-orjentazzjoni sesswali u fil-konfront ta’ nies li jgħixu bl-HIV/AIDS;

Ħelsien mill-ġuħ

49.

Jistieden lill-UE u lill-gvernijiet imsieħba sabiex iżidu l-investiment fis-sigurtà tal-agrikoltura u l-ikel għal livelli li jiggarantixxu ħelsien mill-ġuħ għal kulħadd, billi tingħata attenzjoni partikolari lill-bżonnijiet urġenti tal-ġuħ, lill-biedja fuq skala żgħira u lill-programmi ta’ protezzjoni soċjali;

50.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi s-sjieda tal-art bħala għodda għat-tnaqqis tal-faqar u l-garanzija għas-sigurtà tal-ikel billi jissaħħu d-drittijiet ta’ proprjetà u jkun iffaċilitat l-aċċess tal-kreditu għall-bdiewa, in-negozji żgħar u l-komunitajiet lokali;

Xogħol deċenti

51.

Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar l-akkwist attwali tal-artijiet agrikoli (partikolarment fl-Afrika) minn investituri barranin appoġġjati mill-gvern, li jista' jipperikola s-sigurtà tal-provvista tal-ikel lokali u jwassal għal konsegwenzi serji u b'firxa wiesgħa fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; iħeġġeġ lin-NU u lill-UE biex jindirizzaw serjament l-impatti negattivi tal-akkwist tal-artijiet agrikoli, (inkluża l-esproprjazzjoni ta’ bdiewa żgħar u l-użu mhux sostenibbli tal-art u tal-ilma), billi jirrikonoxxu d-dritt tal-popolazzjoni li tikkontrolla l-art agrikola u riżorsi naturali vitali oħra;

52.

Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex isaħħu l-isforzi tagħhom fir-rigward tal-ġlieda kontra t-tħaddim tat-tfal, kemm billi jappoġġjaw programmi speċifiċi u kemm permezz ta’ linji gwida għall-politiki ta’ żvilupp u l-kummerċ internazzjonali;

53.

Jistieden lill-UE u lill-gvernijiet tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw biex jappoġġjaw bis-saħħa l-Patt ta’ Xogħlijiet Globali tal-ILO u biex japplikaw b'mod effettiv l-aspetti kollha tal-Aġenda tax-Xogħol Deċenti;

54.

Jistieden lill-Kummissjoni biex timmoniterja l-protezzjoni soċjali, id-djalogu soċjali u l-istandards bażiċi fuq il-post tax-xogħol tal-ħaddiema fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u biex, fejn huwa neċessarju, toffri inċentivi u tapplika sanzjonijiet permezz ta’ ftehimiet ta’ negozju u kwalunkwe strument ieħor disponibbli;

IV.   Governanza

55.

Jistieden lill-Bank Dinji u lill-IMF sabiex jallokaw porzjon iktar ġust tad-drittijiet għall-vot lin-nazzjonijiet li mhumiex irrappreżentati biżżejjed billi jiżguraw li min jislef u min jissellef ikollhom sehem indaqs ta’ voti fiż-żmien qasir, u li s-self ma jipperikolax il-prinċipji ta’ sjieda, kif sar impenn għalihom f'Pariġi u f'Accra;

56.

Jistieden lill-IMF biex iżid il-livelli ta’ aċċess tal-pajjiżi bi dħul baxx għall-faċilitajiet konċessjonarji tiegħu u jżid l-allokazzjoni tad-Drittijiet Speċjali għall-Ġbid tal-flus għall-LICs skont il-bżonnijiet tagħhom;

57.

Biħsiebu, meta jkun qed jieħu kodeċiżjoni dwar ir-reviżjoni li jmiss tal-mandat estern tal-Bank Ewropew tal-Investiment, li jiżgura t-twettiq tal-obbligi ta’ żvilupp tiegħu, u li jiffoka r-riżorsi tiegħu aktar fuq il-bżonnijiet tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, inklużi l-faċilitajiet ta’ self favur il-foqra li jkunu effettivi b'mod reċiproku;

58.

Jistieden lill-Istati Membri kollha u lill-komunità internazzjonali biex jiżguraw li n-NU jibqgħu l-forum preferit biex jindirizzaw kwistjonijiet marbuta mal-governanza globali u mal-faqar;

59.

Jistieden lill-awtoritajiet tal-UE u tal-UA biex jinvestu rieda politika mġedda fis-sħubija strateġika bejn l-Afrika u l-UE, u biex jiddedikaw riżorsi speċifiċi biex din tkun tista' tilħaq il-potenzjal sħiħ tagħha;

60.

Jistieden lill-UE u lill-komunità internazzjonali biex jippromwovu u jappoġġjaw id-demokrazija, il-paċi, l-istat tad-dritt u amministrazzjoni mhux korrotta fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw;

61.

Jistieden lill-UE u lill-komunità internazzjonali biex jagħmlu sforz eċċezzjonali biex jappoġġjaw l-amministrazzjoni pubblika fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, bl-għan speċifiku li jiġġieldu kontra l-korruzzjoni u joħolqu ambjent amministrattiv li jkun trasparenti, imparzjali u ġust, filwaqt li jirrikonoxxu r-rwol essenzjali tal-protagonisti mhux statali u tas-soċjetà ċivili;

62.

Jistieden lill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw sabiex jiffirmaw b'urġenza l-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni, sabiex jieħdu miżuri prattiċi biex jimplimentaw b'mod effettiv id-dispożizzjonijiet tagħha, u jistabbilixxu mekkaniżmi għall-monitoraġġ tal-progress;

63.

Jirrikonoxxi l-bżonn li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw itejbu l-istandards tal-kontabilità internazzjonali sabiex jiġu evitati l-prattiki tal-evażjoni fiskali u l-evitar tat-taxxa, u b'hekk tinkiseb governanza fiskali globali aħjar;

64.

Jistieden lill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw biex jinvolvu lill-parlamenti, lill-gvern lokali, lis-soċjetà ċivili u lil protagonisti mhux statali oħra fl-istadji kollha tal-formulazzjoni u l-implimentazzjoni politika;

65.

Jistieden lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw, b'mod speċjali dawk li jibbenefikaw l-aktar mill-għajnuna tal-UE, biex isaħħu l-governanza tajba fil-kwistjonijiet pubbliċi kollha, u b'mod speċjali fil-ġestjoni tal-għajnuna li jirċievu, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni ħalli tieħu l-passi kollha meħtieġa sabiex tiżgura li l-għajnuna tkun implimentata b'mod trasparenti u effiċjenti;

66.

Jirrikonoxxi r-rabta vitali bejn is-sigurtà u l-iżvilupp u jinnota bi tħassib in-nuqqas ta’ progress magħmul rigward il-kisba ta’ soluzzjoni paċifika għall-kunflitti ffriżati fil-viċinat tal-UE u lil hinn minnu, u jħeġġeġ lill-UE biex tirrevedi l-isforzi tagħha f'dan il-qasam;

67.

Jistieden lill-UE biex tinvolvi ruħha fi djalogu ambizzjuż u kostruttiv mad-donaturi kollha, kemm dawk tradizzjonali kif ukoll dawk emerġenti, sabiex tiżgura li l-MDGs jinkisbu u li t-tnaqqis tal-faqar jibqa' fuq nett tal-aġenda globali;

*

* *

68.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.


(1)  ĠU C 46, 24.2.2006, p. 1.

(2)  Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill 9558/2007, 15 ta’ Mejju 2007.

(3)  COM(2005)0134 finali.

(4)  ĠU L 378, 27.12.2006, p. 41.

(5)  COM(2010)0159 finali.

(6)  Kawża C-155/07, Il-Parlament Ewropew vs il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, ĠU C 327, 20.12.2008, p. 2.

(7)  ĠU C 293 E, 2.12.2006, p. 316.

(8)  ĠU C 146 E, 12.6.2008, p. 232.

(9)  ĠU C 295 E, 4.12.2009, p. 62.

(10)  ĠU C 117 E, 6.5.2010, p. 15

(11)  Testi adottati P7_TA(2010)0089.

(12)  “Aġenda dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna: Benefiċċji ta’ Approċċ Ewropew”, Kummissjoni Ewropea, Ottubru 2009.

(13)  “Tendenzi ta’ Migrazzjoni u Remissjonijiet 2009”, Bank Dinji, Novembru 2009.

(14)  “Żieda fil-finanzjament internazzjonali għall-klima: Pjan Ewropew għall-ftehim ta’ Kopenħagen”, (COM(2009)0475).

(15)  Kontra l-Kurrent: Kif il-pajjiżi li qed jiżviluppaw qed jiffaċċjaw il-kriżi globali, Bank Dinji, Marzu 2009.

(16)  Professur Guttorm Schjelderup, smigħ tal-Parlament Ewropew, 10 ta’ Novembru 2009.

(17)  Fatti dwar l-aborti intenzjonati madwar id-dinja, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u l-Istitut Guttmacher, 2007.


L-Erbgħa 16 ta’ Ġunju 2010

12.8.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 236/57


L-Erbgħa 16 ta’ Ġunju 2010
UE 2020

P7_TA(2010)0223

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ Ġunju 2010 dwar l-UE 2020

2011/C 236 E/08

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Kunsill Ewropew informali tal-11 ta’ Frar 2010,

wara li kkunsidra l-konsultazzjoni pubblika mnedija mill-Kummissjoni dwar l-UE 2020, u l-eżitu tagħha (SEC(2010)0116),

wara li kkunsidra l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tal-Istrateġija ta’ Lisbona (SEC(2010)0114),

wara li kkunsidra d-dokument tal-Kunsill Ewropew bl-isem “Seven steps to deliver on the European strategy for growth and jobs” (Seba' passi għat-twettiq tal-istrateġija Ewropea għat-tkabbir u l-impjiegi),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ Marzu 2010 dwar l-UE 2020 (1),

wara li kkunsidra l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A.

billi, meta wieħed iqis il-gravità persistenti tal-kriżi finanzjarja, ekonomika u soċjali, hemm stennijiet kbar ħafna rigward l-istrateġija l-ġdida UE 2020 li għandha tiġi approvata mill-Kunsill Ewropew f'Ġunju 2010,

B.

billi bosta Stati Membri għadhom iħabbtu wiċċhom ma’ qgħad li qed jiżdied, li jista' jaffettwa lil sa 28 miljun ruħ fl-UE fin-nuqqas ta’ risposta politika adegwata fuq żmien medju, u b'hekk jiġġenera diffikultajiet soċjali u umani enormi; billi l-kriżi neħħiet miljuni ta’ impjiegi u aggravat in-nuqqas ta’ sikurezza tax-xogħol,

C.

billi mudell ta’ produzzjoni, distribuzzjoni u konsum aktar sostenibbli huwa ħtieġa fundamentali fid-dawl tat-tibdil fil-klima, it-telf tal-bijodiversità u t-tnaqqis tar-riżorsi naturali,

D.

billi l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni u l-istqarrijiet tal-Kunsill dwar il-kontenut tal-istrateġija UE 2020, bħall-miri ewlenin, il-proposti prominenti, l-ostakli u l-indikaturi kienu ta’ natura ġenerali ħafna u jeħtieġ li l-Kummissjoni, għalhekk, tipproduċi pjanijiet aktar dettaljati sabiex tiċċara kif dawn l-inizjattivi se jkunu implimentati b'suċċess, tressaq dawn il-pjanijiet lill-Parlament,

E.

Billi, biex jinkisbu r-riżultati, il-kompiti u r-responsabilitajiet Ewropej għandhom jitqassmu b'mod ikkoordinat bejn il-livelli Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali tal-governanza, il-livelli kollha tal-governanza jridu jkunu tal-ogħla kwalità u responsabilità, u l-muturi importanti kollha tal-bidla - in-negozji u l-universitajiet li jaħdmu id f'id mal-awtoritajiet lokali u reġjonali u mas-soċjetà ċivili - għandu jkollhom rwol prinċipali fil-mekkaniżmu l-ġdid ta’ tqassim,

F.

Billi huwa importanti li wieħed iqis il-kriżi demografika u l-konsegwenzi tagħha, u billi l-ġenerazzjonijiet futuri m'għandhomx jiġu sakrifikati sabiex jinżammu l-benefiċċji stabbiliti tal-ġenerazzjoni preċedenti,

Rimarki ġenerali

1.

Jesprimi d-diżappunt tiegħu dwar l-elementi ewlenija tal-istrateġija l-ġdida UE 2020 maqbula mill-Kunsill Ewropew fis-26 ta’ Marzu 2010; iħeġġeġ lill-Kunsill Ewropew biex jieħu t-tagħlimiet mill-kriżi attwali u jiddefinixxi strateġija li tassew tħares fil-bogħod u li tkun ambizzjuża u koerenti;

2.

Jitlob li l-istrateġija UE 2020 timmira lejn kunċett politiku wiesa' għall-ġejjieni tal-UE bħala Unjoni kompetittiva, soċjali u sostenibbli li tqiegħed lin-nies u l-ħarsien tal-ambjent fiċ-ċentru tat-tfassil tal-politika;

3.

Huwa tal-fehma li l-Istati Membri għandhom iżidu fir-rendiment ekonomiku tagħhom billi jintroduċu riformi strutturali sabiex isir l-aħjar użu mill-infiq pubbliku, titnaqqas il-burokrazija, jingħata l-poter liċ-ċittadini, jitħeġġu l-imprenditorija u l-innovazzjoni, il-leġiżlazzjoni ssir iktar favorevoli għall-SMEs u n-nies jingħataw l-opportunità li jimmassimizzaw il-potenzjal tagħhom;

4.

Jirrikonoxxi li, biex jiġi evitat li t-tweġibiet għall-kriżi tal-euro jirriżultaw f'perjodu twil ta’ staġnar ekonomiku, l-Unjoni għandha, fl-istess ħin, timplimentata strateġija biex taċċellera t-tkabbir ekonomiku sostenibbli, flimkien ma’ riformi mmirati lejn ir-restawr u titjib tal-kompetittività;

5.

Jiddispjaċih li l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ma jqisux il-ħtieġa li jirriflettu b'mod sħiħ il-proċess fraġli ta’ rkupru li jinsab għaddej bħalissa fi strateġija ġdida 2020, billi titfassal aġenda ta’ politika koerenti u tiġi integrata b'mod komprensiv il-politika makroekonomika fl-istrateġija b'tali mod li ma tiġix mhedda mill-konsolidazzjoni baġitarja meħtieġa;

6.

Jiddeplora l-fatt li l-Parlament, bħala istituzzjoni li tirrappreżenta ċ-ċittadini tal-Ewropa, ma ġiex ikkonsultat dwar l-indikaturi li huma l-bażi tal-Programm ta’ Riforma Nazzjonali UE 2020; iħeġġeġ lill-Kunsill biex japprova l-elementi ewlenin tal-istrateġija UE 2020 fil-laqgħa tiegħu ta’ Ġunju iżda jinsisti li dan m'għandux jadotta d-deċiżjonijiet finali dwar l-istrumenti, il-miri u l-indikaturi ewlenin tal-istrateġija UE 2020 mingħajr ma jkun ikkonsulta lill-Parlament b'mod xieraq mill-aktar fis possibbli; fl-istess spirtu, huwa tal-fehma li l-parlamenti nazzjonali, ir-reġjuni, il-muniċipalitajiet, is-sħab soċjali u l-NGOs għandhom ikunu involuti attivament fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-istrateġija;

Ostakli u miri ewlenin

7.

Jinnota l-ħames miri ewlenin maqbula mill-Kunsill Ewropew dwar ir-rata tal-impjiegi, ir-riċerka u l-iżvilupp, it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra, il-livelli tal-edukazzjoni u l-inklużjoni soċjali; jenfasizza li dawn il-miri ewlenin m'għandhomx jiġu fformulati fil-qafas ta’ strateġija sostenibbli u koerenti tal-iżvilupp li tiġbor flimkien l-aġenda tal-politika ekonomika, dik soċjali u dik ambjentali;

It-tnedija mill-ġdid tas-suq waħdieni

8.

Jenfasizza li s-suq waħdieni huwa wieħed mill-muturi ewlenin tat-tkabbir Ewropew u li għad irid jiġi kkumpletat. jirrimarka wkoll li l-persistenza ta’ ċerti ostakli kontra ċ-ċaqliq liberu tal-persuni, oġġetti, servizzi u kapital teħtieġ sforz ulterjuri min-naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej kollha, sabiex jinħoloq suq waħdieni ġust, imtejjeb, iktar kompetittiv u iktar effettiv;

9.

Jenfasizza li huwa importanti li jinżammu l-kummerċ ħieles u l-aċċess għas-suq globali fil-qofol tat-tfassil tal-politika u li ma nimxux lejn il-protezzjoniżmu, billi l-intraprendituri u l-kumpaniji innovattivi jistgħu jiżviluppaw f'suq ħieles u globali;

10.

Jenfasizza li inizjattivi aktar ambizzjużi huma meħtieġa biex jitlesta s-suq waħdieni u biex ikun iktar aċċettat miċ-ċittadini; jilqa' għalhekk ir-rapport imfassal minn Mario Monti li, bħal fil-każ tar-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-20 ta’ Mejju 2010 (2), fih proposti interessanti sabiex jinbena l-kunsens u jiġi pprovdut suq waħdieni msaħħaħ;

11.

Jemmen li sabiex jiġi stabbilit suq waħdieni effettiv, il-Kummissjoni għandha tipproduċi sett ċar ta’ prijoritajiet politiċi permezz tal-adozzjoni ta’ “Att dwar is-Suq Uniku”, li għandu jkopri kemm l-inizjattivi leġiżlattivi kif ukoll dawk mhux leġiżlattivi mfassla biex joħolqu ekonomija tas-suq soċjali kompetittiva ħafna;

L-SMEs f'ekonomija tas-suq soċjali

12.

Jenfasizza li l-UE għandha tistimola u tħeġġeġ l-SMEs u l-intraprenditorjat, li huma kruċjali għaż-żamma u għall-ħolqien tal-impjiegi, li għandha tnaqqas il-piżijiet amministrattivi u regolatorji u tissimplifika r-regoli sabiex l-SMEs ikunu jistgħu jikbru b'mod aktar mgħaġġel, billi jikkummerċjalizzaw liberament il-prodotti/is-servizzi tagħhom lill-500 miljun konsumatur li jikkostitwixxu s-suq waħdieni tal-UE, u li għandha tkompli tnaqqas il-burokrazija; bl-istess mod, jenfasizza l-importanza li tinkiseb implimentazzjoni sħiħa tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar, permezz ta’ sforzi politiċi f'kull livell;

13.

Jenfasizza li l-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija tas-suq soċjali, joħolqu l-impjiegi u għandhom rwol kruċjali billi jagħtu nifs ġdid lit-tkabbir ekonomiku sostenibbli, u li għalhekk għandha tingħata prijorità biex jissaħħu l-isforzi fil-qasam tar-riforma, bħal leġiżlazzjoni favorevoli għall-SMEs, il-ħolqien ta’ ambjent vibranti għall-impriżi li għadhom kemm fetħu, it-tħeġġiġ tal-imprenditorija u t-titjib tal-aċċess għall-finanzjament; huwa wkoll tal-fehma li l-Istrateġija UE 2020 għandha tinkludi objettivi u inizjattivi li jħeġġu ż-żieda fil-livell medju tal-ekwità u tal-kapital tar-riskju fil-kumpaniji;

14.

Jirrimarka li l-mikro-intrapriżi spiss jistgħu jgħinu fil-ġlieda kontra l-qgħad, u t-twaqqif ta’ negozju spiss huwa mod ta’ kif wieħed jista' jirnexxi minkejja l-istaġnar soċjali, li l-ewwel pre-kundizzjoni għall-iżvilupp tal-SMEs hija l-ħila li jkollhom fondi suffiċjenti għall-attivitajiet tagħhom, u li ż-żamma ta’ mekkaniżmi ta’ garanzija għall-SMEs, swieq sekondarji dinamiċi u settur bankarju li jippromwovi l-attività ekonomika fl-Ewropa huma prerekwiżiti għall-iżvilupp tal-SMEs;

Mira tal-impjieg

15.

Itenni li l-impjieg ta’ kwalità għolja għandu jkun prijorità ewlenija ta’ strateġija għall-2020 u li enfasi aktar qawwija fuq swieq tax-xogħol li jaħdmu sewwa u fuq il-kundizzjonijiet soċjali hija kruċjali biex tittejjeb il-prestazzjoni rigward l-impjiegi; jitlob, għalhekk, li titfassal aġenda ġdida biex tippromwovi x-xogħol deċenti, tiżgura d-drittijiet tal-ħaddiema madwar l-Ewropa u ttejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol;

16.

Jemmen li l-istrateġija l-ġdida għandha tqiegħed iktar enfasi fuq ix-xogħol deċenti, inkluż fuq il-ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat, kif ukoll fuq l-iżgurar li l-persuni li bħalissa huma esklużi mis-suq tax-xogħol ikunu jistgħu jiksbu aċċess għalih;

17.

Jemmen li l-istrateġija l-ġdida għandha tinkoraġġixxi swieq tax-xogħol li jtejbu l-inċentivi u l-kondizzjonijiet għall-persuni li qed jaħdmu filwaqt li, fl-istess ħin, iżżid l-inċentivi għal min iħaddem biex jirrekluta u jżomm l-istaff;

Mira tar-riċerka

18.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippreservaw il-mira ġenerali ta’ 3 % tal-PGD għar-riċerka u l-iżvilupp; jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu użu aħjar mill-potenzjal għas-sinerġija bejn il-finanzjament tal-politika tal-koeżjoni u dak tar-riċerka u l-iżvilupp u biex jiżguraw li dawn l-istrumenti jissarrfu f'innovazzjoni li twassal għal benefiċċji reali għas-soċjetà;

19.

Jenfasizza li proġetti ewlieni tar-riċerka u l-iżvilupp, investimenti ewlenin fl-infrastruttura tal-enerġija u l-kompetenza l-ġdida tal-UE dwar il-politika spazjali, kif ukoll il-politika tal-innovazzjoni tal-UE, jirrikjedu appoġġ finanzjarju sod, kredibbli u sostenibbli min-naħa tal-UE biex ikunu jistgħu jintlaħqu l-objettivi ewlenin tal-Unjoni għall-2020;

20.

Jirrimarka li l-Ewropa trid tkompli ssaħħaħ il-potenzjal tagħha f'termini ta’ ħaddiema tas-sengħa, ix-xjenza, ir-riċerka u t-teknoloġija, u b'hekk il-kapaċità tagħha għall- innovazzjoni, bħala aspetti ewlenin tal-kompetittività, u li t-trijanglu tal-għarfien għandu jibqa' fil-qalba tal-istrateġija UE 2020;

21.

Huwa tal-fehma li, biex ir-riċerka Ewropea ssir iktar effiċjenti, huwa kruċjali li l-istrutturi eżistenti jiġu adattati aħjar u li jinħoloq ambjent aktar favorevoli għall-investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni, kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f'dak privat; jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq miżuri prattiċi biex jitjieb l-aċċess għall-finanzjament, b'mod partikolari lejn iktar disponibilità tal-kapital tar-riskju;

Miri tal-klima/tal-enerġija

22.

Jiddeplora l-fatt li l-miri ewlenin tal-Kunsill Ewropew dwar l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra, is-sorsi li jiġġeddu u l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija mhumiex ambizzjużi u, f'dan ir-rigward, mhumiex maħsuba biex iqiegħdu lill-Unjoni f'pożizzjoni ewlenija f'dinja li qed tiffaċċja t-tibdil fil-klima u tnaqqis serju fir-riżorsi naturali, u fejn l-ekosistemi globali waslu biex jikkollassaw; jitlob, għalhekk, għall-adozzjoni immedjata u simultanju tal-miri li jorbtu li ġejjin għall-UE:

(a)

mira ta’ tnaqqis ta’ 30 % tal-gassijiet b'effett ta’ serra fuq livell domestiku għall-2020 u tnaqqis ulterjuri sostanzjali fit-tul sakemm pajjiżi oħra huma wkoll lesti li jimpenjaw ruħhom li jieħdu azzjoni adegwata;

(b)

mira ambizzjuża għat-titjib tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi;

(c)

mira ta’ tnaqqis ta’ 20 % għall-konsum tal-enerġija u żieda fis-sehem ta’ enerġiji li jiġġeddu għal mill-inqas 20 % sal-2020, filwaqt li jitneħħew l-ostakli tekniċi u mhux tekniċi għall-iżvilupp ulterjuri ta’ enerġiji sostenibbli li jiġġeddu, bħala l-ewwel pass lejn ħolqien, sal-2050, ta’ ekonomija effiċjenti ferm li ma tarmix CO2 u li tkun bbażata l-aktar fuq enerġiji li jiġġeddu;

(d)

miri li jistgħu jitkejlu, immirati lejn it-twaqqif tat-telf tas-servizzi tal-bijodiversità u tal-ekosistema u fejn ikun possibbli li jiġu restawrati sal-2020;

Mira tal-edukazzjoni

23.

Jinnota l-mira ewlenija dwar it-titjib tal-edukazzjoni; jiddeplora n-nuqqas ta’ rati numeriċi ta’ miri u jħeġġeġ lill-Kunsill Ewropew biex jiffissa mira ta’ 100 % għall-edukazzjoni sekondarja kif ukoll miri u indikaturi kwalitattivi ċari għall-edukazzjoni primarja u sekondarja;

24.

Jitlob lill-Istati Membri biex jadottaw il-miri ambizzjużi stabbiliti fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-UE 2020 li, sal-2020, ir-rati ta’ studenti li jitilqu mill-iskola għandha tinżel taħt l-10 % tal-kategoriji tal-età, u li mill-inqas 40 % tal-popolazzjoni għandha tkun temmet l-edukazzjoni terzjarja jew livell ekwivalenti;

25.

Jenfasizza l-ħtieġa ta’ politiki ta’ tagħlim tul il-ħajja sodi billi l-opportunitajiet ta’ taħriġ għandhom jitħeġġu u jkunu disponibbli għall-individwi tul il-ħajja professjonali tagħhom; iqis li jkun neċessarju li jinżamm għadd ta’ persuni attivi fuq is-suq tax-xogħol u li tissaħħaħ l-inklużjoni soċjali;

Il-mira tal-faqar

26.

Jinsisti li l-istrateġija UE 2020 għandha tinkludi mira għat-tnaqqis tal-faqar fl-UE bin-nofs, u jirrimarka li l-maġġoranza tal-Ewropej li bħalissa qegħdin jgħixu fil-faqar jew li huma fir-riskju tal-faqar huma nisa, partikolarment nisa ikbar fl-età, nisa imigranti, ommijiet mingħajr sieħeb u dawk li jieħdu ħsieb persuni oħra;

27.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-proposti tal-Kunsill Ewropew dwar l-inklużjoni soċjali, b'mod partikolari u bħala prijorità permezz tat-tnaqqis tal-faqar, u jenfasizza l-ħtieġa ta’ miri u inizjattivi ċari; iqis li dan il-għan huwa wieħed mill-objettivi prinċipali tal-istrateġija UE 2020; jitlob għal strateġija ambizzjuża u fit-tul kontra l-faqar b'miri li jkollhom effett wiesa' għat-tnaqqis tal-faqar, l-inklużjoni soċjali, inkluż għan-nisa, it-tfal u għal dawk imdaħħla fiż-żmien u għall-ġlieda kontra l-faqar fost il-ħaddiema; jenfasizza l-ħtieġa għal mira biex jitnaqqsu l-għadd ta’ familji mingħajr impjeg;

L-ugwaljanza bejn is-sessi

28.

Jiddeplora l-fatt li l-miri ewlenin definiti mill-Kunsill Ewropew ma jinkludux l-ugwaljanza bejn is-sessi; jitlob għal programm għall-ugwaljanza bejn is-sessi biex tinqered id-diskrepanza eżistenti fil-ħlas bejn l-irġiel u n-nisa, tiġi żgurata l-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa fis-suq tax-xogħol u fil-politika u jiġu promossi l-opportunitajiet ta’ karriera għan-nisa; jenfasizza l-ħtieġa għal kundizzjonijiet aħjar bil-ħsieb li jkun hemm rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja tax-xogħol u dik tal-familja;

Inizjattivi ewlenin

Inizjattiva Ewlenija: “Unjoni Tal-Innovazzjoni”

29.

Iqis li l-implimentazzjoni b'suċċess tal-inizjattiva ewlenija l-ġdida “Unjoni ta’ Innovazzjoni” hija importanti ħafna biex tingħata spinta lill-ekonomija bbażata fuq l-għarfien; jistieden lill-Kummissjoni biex iżżid il-pakkett finanzjarju totali mmarkat għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-baġit Komunitarju;

30.

Jenfasizza l-importanza tas-simplifikazzjoni tal-finanzjament għar-riċerka u l-iżvilupp u tat-tnaqqis tal-burokrazija, sabiex in-negozji mmexxija mill-għarfien ikunu jistgħu jisfruttaw l-effettività tagħhom b'mod sħiħ u jkunu jistgħu jitħeġġu opportunitajiet ta’ impjiegi ġodda;

31.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex ittejjeb il-kundizzjonijiet għall-innovazzjoni, pereżempju permezz tal-introduzzjoni ta’ privattiva unika tal-UE; huwa tal-fehma li programmi b'għan tajjeb maħsuba għat-tisħiħ tal-kompetittività u l-iffurmar ta’ ekonomija sostenibbli mhumiex qegħdin jaħdmu sew u jemmen li l-SMEs, l-universitajiet u n-negozji għandhom jitħeġġu biex jipparteċipaw fi programmi Ewropej;

32.

Iqis li għandhom jiġu stabbiliti miri espliċiti għal għodod ta’ finanzjament kompatibbli mal-SMEs, biex jiggarantixxu l-interoperabilità diġitali u l-aċċessibilità, u li huma għandhom jinkludu b'mod ċar miri tal-UE għall-eko-innovazzjoni;

33.

Iqis li hemm potenzjal sinifikanti mhux sfruttat għall-promozzjoni tal-innovazzjoni permezz tal-akkwist pubbliku; għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jenfasizzaw l-importanza tal-akkwist pubbliku innovattiv biex jgħin biex jintlaħqu l-għanijiet tar-riċerka u l-iżvilupp, ir-rwol li għandu biex jinkoraġġixxi l-SMEs ibbażat fuq ir-riċerka u l-potenzjal tiegħu f'termini ta’ għoti ta’ servizzi pubbliċi ta’ kwalità għolja u fil-kisba tal-għanijiet rigward it-tibdil fil-klima;

Inizjattiva Ewlenija: “Mobilità Fost Iż-Żgħażagħ”

34.

Jenfasizza f'dan ir-rigward li l-Parlament ukoll identifika ż-żgħażagħ bħala prijorità ewlenija għall-Baġit tal-2011, u esprima b'mod ċar l-intenzjoni tiegħu li jkompli jagħti appoġġ finanzjarju lill-programmi ewlenin kollha f'dan il-qasam;

35.

Jenfasizza li, sabiex tiġi indirizzata l-kwistjoni ta’ rata ta’ qgħad għolja fost iż-żgħażagħ, għandu jkun hemm aktar enfasi fuq l-iżgurar ta’ opportunitajiet ta’ taħriġ u ta’ xogħol għal kull persuna żagħżugħa, fuq it-tnaqqis tal-limiti għaż-żgħażagħ biex jidħlu fl-ewwel impjieg u fuq it-twaqqif ta’ programmi tal-UE biex jippromwovu l-intraprenditorija fost iż-żgħażagħ fl-istadji kollha tal-edukazzjoni;

36.

Iqis li l-edukazzjoni għolja hija forza ewlenija għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali, għall-innovazzjoni u għat-tkabbir, u li għandha titqiegħed iktar enfasi fuq is-segwitu tal-Proċess ta’ Bologna u l-implimentazzjoni tal-prinċipji miftehma mill-Istati Membri fil-Qasam Ewropew tal-Edukazzjoni Ogħla kollu kemm hu;

Inizjattiva Ewlenija: “Aġenda Diġitali ġdida għall-Ewropa”

37.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-proposti ambizzjużi reċenti mill-Kummissjoni dwar l-Aġenda Diġitali u jħeġġeġ lill-Istati Membri biex jimplimentaw bis-sħiħ dawn l-inizjattivi;

38.

Jenfasizza l-potenzjal kbir tal-impjiegi fis-settur tat-TIK u r-rwol ewlieni tiegħu sabiex l-Ewropa ssir ekonomija effiċjenti mil-lat tar-riżorsi u mil-lat enerġetiku; jirrimarka li l-kompetizzjoni fis-settur toħloq innovazzjoni, u jenfasizza l-ħtieġa għal swieq kompetittivi, ħielsa, mifuħin għal atturi ġodda, li jiffaċilitaw l-użu ta’ teknoloġiji ġodda u innovattivi; jenfasizza l-importanza tat-tkomplija tal-isforzi lejn aċċess minn kullimkien b'veloċità għolja għal broadband fiss u tal-mowbajl, b'termini ġusti u bi prezzijiet kompetittivi, għaċ-ċittadini u l-konsumaturi kollha, irrispettivament fejn qegħdin; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu l-istrumenti ta’ politika kollha disponibbli biex jiksbu aċċess għall-broadband għal kull ċittadin Ewropew, inkluż il-miri nazzjonali għall-broadband u kopertura b'veloċità għolja u programmi speċjali biex jiżdied il-litteriżmu diġitali tat-tfal permezz tal-użu tal-kompjuters fl-iskejjel;

39.

Jinnota li l-Aġenda Diġitali tal-Ewropa se jkollha impatt kruċjali fuq l-oqsma tal-kultura, il-midja u l-edukazzjoni u li għalhekk hemm bżonn ta’ approċċ integrat, mhux wieħed kompartimentalizzat; iqis li jeħtieġ li tingħata attenzjoni għall-impatt ta’ midja ġdida, pereżempju permezz ta’ impenn għall-promozzjoni ta’ kompetenzi elettroniċi, attenzjoni għall-kontenut fuq l-internet flimkien ma’ kunsiderazzjonijiet ekonomiċi, tekniċi u tas-suq intern fl-inizjattivi kollha ta’ politika relatati mal-Aġenda Diġitali;

40.

Jinnota, madankollu, li l-moviment liberu tas-servizzi diġitali bħalissa jinsab serjament imxekkel mill-frammentazzjoni tar-regoli fuq livell nazzjonali;

41.

Iqis li l-industrija kreattiva wkoll għandha rwol importanti fl-ambjent diġitali fit-trawwim tad-diversità kulturali fl-UE;

Inizjattiva Ewlenija: “Ewropa effiċjenti mil-lat ta’ riżorsi”

42.

Iqis li l-aspetti ambjentali tal-istrateġija UE 2020 ġeneralment huma dgħajfa wisq u jeħtieġ li jissaħħu; iħeġġeġ li jiddaħħlu għanijiet ambjentali ċari u li jistgħu jitkejlu fl-għanijiet ewlenin tal-istrateġija, b'enfasi fuq it-twaqqif tat-telf tal-bijodiversità;

43.

Iqis li l-istrateġija UE 2020 għandha tkun immirata lejn il-kisba tal-għanijiet tal-Unjoni fuq terminu ta’ żmien twil biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra b'80 % sal-2050, partikolarment billi tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija u jitnaqqas l-iskart biex il-pożizzjoni kompetittiva tal-Ewropa tittejjeb u jitnaqqsu l-ispejjeż;

44.

Iqis li t-tisħiħ tal-effiċjenza mil-lat tar-riżorsi għandha tkun prijorità fl-istrateġija kollha kemm hi, u li għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-effetti tal-prezzijiet taż-żejt li dejjem qed jiżdiedu u l-provvista limitata tal-metalli prezzjużi li huma kruċjali għall-elettronika b'mod ġenerali u partikolarment għall-produzzjoni tal-batteriji għall-karozzi li jaħdmu bl-elettriku b'mod partikolari;

45.

Iqis li l-innovazzjoni għandha tiġi mfittxa bil-qawwi sabiex jinkisbu l-għanijiet ta’ titjib ambjentali, l-effiċjenza rigward l-użu tar-riżorsi u t-tnaqqis fl-ispejjeż, u li t-twaqqif ta’ miri legali u l-introduzzjoni ta’ miżuri regolatorji huma l-aktar mezzi effettivi għall-promozzjoni ta’ innovazzjoni ta’ dan it-tip;

46.

Jemmen li r-regoli għad-distribuzzjoni tal-fondi strutturali tal-UE għandhom jiġu aġġustati biex iqisu l-ħtieġa tal-promozzjoni tal-innovazzjoni li tnaqqas l-ispejjeż u ttejjeb l-użu tar-riżorsi;

Inizjattiva Ewlenija: “Enerġija nadifa u effiċjenti”

47.

Jenfasizza li l-proċessi tal-produzzjoni sostenibbli, flimkien mal-effiċjenza tar-riżorsi u politika ta’ enerġija integrata, u l-iżvilupp ulterjuri ta’ sorsi ta’ enerġija li jiġġeddu se jippermettu lill-UE mhux biss li tilħaq il-miri tagħha rigward l-enerġija iżda wkoll li żżomm bażi ta’ manifattura qawwija fl-Ewropa, u li ssaħħaħ il-kompetittività, it-tkabbir u l-impjieg;

48.

Jiddeplora n-nuqqas ta’ kwalunkwe ambizzjoni fl-istrateġija UE 2020 biex tiġi żviluppata politika komuni Ewropea tal-enerġija; jenfasizza li, minkejja li suq intern jaħdem sewwa huwa objettiv ewlieni għall-Ewropa, u filwaqt li t-tielet pakkett dwar l-enerġija għandu jkun implimentat b'urġenza, l-enfasi żejjed fuq din il-parti tal-politika tal-Ewropa dwar l-enerġija jsir askapitu taż-żewġ objettivi l-oħra ta’ “żvilupp sostenibbli” u “sigurtà tal-provvista”; ifakkar li s-suq intern ma jistax jiġi ttrattat separatament mid-dimensjoni esterna, u li l-Ewropa teħtieġ politika Ewropea tassew komuni dwar l-enerġija biex ikollha effett reali fuq is-sigurtà tal-provvista, fuq it-tibdil fil-klima u fuq il-prezzijiet tal-enerġija li jkunu għall-but ta’ kulħadd;

49.

Jenfasizza li l-effiċjenza fl-enerġija mhijiex biss l-iktar mezz ekonomiku biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra u tissaħħaħ is-sigurtà fl-enerġija, iżda wkoll tista' toħloq għadd sinifikanti ta’ impjiegi sal-2020; jitlob, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ipoġġu l-effiċjenza enerġetika fil-quċċata tal-aġenda tal-UE, inkluż f'termini baġitarji; b'mod iktar speċifiku, jitlob biex tingħata spinta lill-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti u għal proposta ambizzjuża u f'waqtha tal-Pjan ta’ Azzjoni l-ġdid għall-Effiċjenza Ewropea, inkluża reviżjoni tad-direttiva tas-servizzi tal-enerġija u l-introduzzjoni ta’ mira legalment vinkolanti rigward l-effiċjenza fl-enerġija;

50.

Jinnota li, sabiex tiġi indirizzata l-isfida tal-klima, se jkunu meħtieġa investimenti sostanzjali fl-infrastruttura tal-enerġija qabel l-2020 u lil hinn, inkluż l-investiment fit-titjib tan-netwerks tal-enerġija tal-Ewropa, supernetwerk tal-enerġija intelliġenti li tkun verament Ewropea, it-twettiq tal-proġett Galileo, it-teknoloġija ħadra, is-saħħa elettronika, il-Programm TEN-T u aċċess b'xejn u ekwitabbli għall-ICT u l-broadband; jirrimarka wkoll li huwa essenzjali li jitlesta s-suq intern tal-enerġija u li l-Istati Membri jitħeġġu biex jimplimentaw malajr it-tielet pakkett tal-enerġija sabiex jiġu stimulate t-tkabbir ekonomiku, il-ftuħ tas-suq u t-titjib tad-drittijiet tal-konsumatur u sabiex tissaħħaħ is-sikurezza tal-provvista tal-enerġija tal-UE; iqis li jeħtieġ li jiġu segwiti dawn l-inizjattivi, biex jiġi stimulat is-suq intern tal-enerġija u biex jiġi integrat ammont dejjem jikber ta’ sorsi tal-enerġija li jiġġeddu kif ukoll biex jiġu żviluppati iktar il-proġetti ewlenin tal-infrastruttura f'pajjiżi terzi, partikolarment fil-Mediterran u r-reġjuni tal-Eurasja; jinnota li s-sorsi tal-enerġija rinnovabbli huma l-aqwa riżorsi tal-enerġija indiġena tal-kontinent tagħna, u għalhekk jitlob li ssir implimentazzjoni ambizzjuża tal-obbligi tal-enerġija rinnovabbli tal-Istati Membri;

51.

Jinnota li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tinvesti b'mod massiv fl-infrastrutturi tat-trasport, bħalma hi t-TEN-T, biex tagħti spinta lit-tkabbir ekonomiku, ittejjeb il-koeżjoni soċjali u territorjali u toħloq sistema tat-trasport li tkun sostenibbli u interoperabbli; jitlob li jkun hemm interazzjoni bejn il-modi tat-trasport u l-użu intelliġenti tal-loġistika peress li biex is-settur tat-trasport jiġi dekarbonizzat u jsir wieħed sostenibbli se jeħtieġ l-innovazzjoni, teknoloġiji ġodda u riżorsi finanzjarji;

Inizjattiva Ewlenija: “Politika industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni”

52.

Jappoġġa b'mod qawwi politika industrijali biex jinħoloq l-aħjar ambjent biex tinżamm u tiġi żviluppata bażi industrijali b'saħħitha, kompetittiva u diversifikata fl-Ewropa; jilqa', u jenfasizza, il-fatt li politika bħal din tkopri s-settur industrijali kollu kemm hu u li l-objettiv ewlieni tagħha huwa li jinħolqu kundizzjonijiet ta’ qafas xierqa;

53.

Jitlob li sseħħ trasformazzjoni tal-industrija Ewropea permezz ta’ politika industrijali Ewropea sostenibbli orjentata lejn il-ħolqien ta’ impjiegi sostenibbli u t-titjib fl-effiċjenza tar-riżorsi u fl-użu tagħhom; jemmen li l-iżvilupp sostenibbli tal-industrija Ewropea jeħtieġ djalogu intensiv mal-impjegati u mal-ħaddiema; itenni li din it-tranżizzjoni sejra tirrikjedi miżuri biex jgħinu lill-ħaddiema jagħmlu t-tranżizzjoni lejn ekonomija ġdida u ambjentalment sostenibbli;

54.

Jagħmel l-argument li l-UE 2020 għandha tiżvela l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-konverżjoni għal ekonomija sostenibbli li tuża l-enerġija b'mod effiċjenti u jinnota li l-faċilitazzjoni tal-aġġustament tal-industrija għall-bidla strutturali hija objettiv tal-Unjoni u tal-Istati Membri;

55.

Itenni t-talba tiegħu li jinkiseb finanzjament adegwat biex jiġu appoġġati t-teknoloġiji nodfa, sostenibbli u effiċjenti li jużaw ftit karbonju, li jkun jammota għal infiq totali mill-baġit tal-UE ta’ mill-inqas EUR 2 biljun fis-sena, apparti l-FP7 u s-CIP, mill-2010 'l quddiem; jistieden, f'dan il-kuntest, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jistabbilixxu skeda ta’ żmien għall-impenji tagħhom ta’ finanzjament, bħala kwistjoni ta’ urġenza, biex jiġi żgurat li l-fondi jibdew jingħataw mill-2010 għad-diversi inizjattivi tal-pjan SET, kif ukoll l-inizjattivi kumplimentarji;

Inizjattiva Ewlenija: “Aġenda għal ħiliet u impjiegi ġodda”

56.

Iqis li hu importanti li wieħed iħares lejn il-kompetittività li kulma jmur qed tonqos tal-Ewropa fil-livell globali, u li, meta wieħed iżomm quddiem għajnejh l-iskarsità ta’ ħaddiema proġettata fuq perjodu twil ta’ żmien, huwa importanti wkoll li wieħed iħares lil hinn mill-kriżi u jesplora skemi Ewropej li joffru l-possibilità ta’ migrazzjoni tal-għerf u l-prevenzjoni tat-telf tal-aħjar imħuħ fl-Ewropa;

57.

Jemmen li l-indirizzar tal-qgħad fost iż-żgħażagħ u t-trawwim ta’ tqabbil effikaċi tal-ħiliet mal-ħtiġijiet tas-suq għandhom ikunu punti fokali tal-politika u, għal dan il-għan, teżisti l-ħtieġa li tiġi ffaċilitata l-mobilità transkonfinali tal-istudenti u tar-riċerkaturi, u li jiġu xprunati l-apprendistati biex tissaħħaħ il-ġibda tal-istituzzjonijiet Ewropej tal-edukazzjoni ogħla; iqis li l-impenn tal-Ewropa rigward l-edukazzjoni għandu jsib espressjoni prattika fl-istrateġija UE 2020, u jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tinkludi miri numeriċi għall-edukazzjoni fl-istrateġija;

58.

Jistieden lill-Istati Membri, lill-Kunsill u lill-Kummisjsoni, biex flimkien mal-Parlament jadottaw, sa tmiem is-sena, strateġija ambizzjuża għal impjiegi ekoloġiċi, li tistipula kundizzjonijiet ta’ qafas għall-isfruttament tal-potenzjal tal-impjiegi ta’ ekonomija aktar sostenibbli bbażata fuq il-ħiliet u l-innovazzjoni, u li tiżgura li t-tranżizzjoni lejn ekonomija ta’ dan it-tip tkun appoġġata permezz tat-taħriġ, it-tagħlim tul il-ħajja u s-sigurtà soċjali għal kulħadd;

Inizjattiva Ewlenija: “Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar”

59.

Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal pjattaforma kontra l-faqar, iżda jenfasizza li l-ġlieda kontra l-faqar trid tiġi intensifikata; f'dan ir-rigward, iqis li l-istrateġija UE 2020 għandha tinkludi b'mod ċar miri ambizzjużi għat-tnaqqis tal-inugwaljanza u, b'mod aktar speċifiku, tad-differenza bejn is-sinjuri u l-foqra; iqis, għalhekk, li l-faqar irid jitkejjel bħala “faqar relattiv” biex jgħin sabiex jiġu identifikati dawk li jinsabu f'riskju ta’ esklużjoni soċjali;

60.

Jemmen li l-għażla ta’ indikaturi tal-faqar u tal-esklużjoni soċjali għandha tirrifletti l-ħtieġa li jitnaqqas il-faqar billi l-individwi, speċjalment in-nisa, jiġu involuti fis-suq tax-xogħol; jitlob, għalhekk, li jiġu żviluppati strumenti ġodda għall-kejl tar-rabta bejn l-esklużjoni mis-suq tax-xogħol u l-faqar fil-livell individwali; jenfasizza li s-servizzi soċjali huma kruċjali biex tinlaħaq l-inklużjoni soċjali;

Il-politika ta’ koeżjoni

61.

Iqis li politika b'saħħitha u ffinanzjata sew tal-koeżjoni, li tkun tinkludi r-reġjuni Ewropej kollha, għandha tkun konformi kompletament mal-istrateġija UE 2020 u li politika bħal din, bl-approċċ orizzontali tagħha, hija prerekwiżit biex jintlaħqu b'suċċess l-objettivi tal-UE 2020, kif ukoll biex tintlaħaq il-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali; iħeġġeġ, għalhekk, sabiex ir-regoli għall-implimentazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni jiġu ssimplifikati iktar fl-interess tal-faċilità tal-użu, ir-responsabilità u approċċ li jirreaġixxi aħjar għall-isfidi tal-ġejjieni u għar-riskju ta’ kriżijiet ekonomiċi;

62.

Iqis li l-kriżi globali għandha tintuża bħala opportunità biex l-ekonomija tas-suq soċjali Ewropea tagħna tingħata pedament ġdid bħala mudell ta’ soċjetà bbażata fuq is-sostenibilità, is-solidarjetà, l-għerf, tnaqqis deċiżiv fil-faqar u l-ħolqien ta’ impjiegi, u li l-istrateġija UE 2020 għandha tiżviluppa l-potenzjal tal-impjiegi tat-tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli;

Il-Politika Agrikola Komuni

63.

Jirrimarka li r-riforma tal-PAK sal-2013 u strateġija sostenibbli għall-foresterija għandhom jitqiesu fil-qafas tal-istrateġija UE 2020; jinnsab konvint li, jekk ikollna qafas politiku korrett u riżorsi baġitarji adegwati, l-agrikoltura u l-foresterija jistgħu jiżvolġu rwol importanti fi strateġija Ewropea ġenerali biex ikun garantit l-irkupru ekonomiku, filwaqt li simultanjament jikkontribwixxu għas-sigurtà alimentari dinjija u tal-UE, jippreservaw il-pajsaġġ rurali, li jirrappreżenta 90 % tat-territorju tal-UE, jiżguraw il-ħarsien tal-impjiegi fiż-żoni rurali, jiżguraw benefiċċji ambjentali u jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għat-tfittxija ta’ sorsi alternattivi ta’ riżorsi;

L-azzjoni esterna mill-Unjoni Ewropea

64.

Jenfasizza li għandha tingħata aktar attenzjoni lid-dimensjoni esterna tal-istrateġija UE 2020; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tadotta approċċ usa' u aktar komprensiv fl-azzjoni esterna taghha, f'konformita mal-kuncett tal-UE tal-koerenza tal-politika ghall-iżvilupp; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tuża l-istrateġija kummerċjali tagħha għall-UE 2020 biex tippromwovi l-valuri ewlenin tal-Unjoni, bħall-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-libertajiet fundamentali u d-difiża tal-ambjent;

65.

Jenfasizza li l-Kummissjoni għandha ssawwar l-istrateġija kummerċjali tagħha għall-UE 2020 b'mod li tittrasforma l-politika kummerċjali tal-UE f'mezz ġenwin għall-ħolqien tal-impjiegi u ta’ żvilupp sostenibbli mad-dinja kollha, u li għandha tipprevedi, fi stadju bikri, djalogu miftuħ mal-Parlament u mas-soċjetà ċivili dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-era ta’ wara Doha, b'mod partikolari l-istandards soċjali u ambjentali u r-riforma tad-WTO;

*

* *

66.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill Ewropew u lill-Kummissjoni.


(1)  Testi adottati, P7_TA(2010)0053.

(2)  Testi adottati, P7_TA(2010)0186.


12.8.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 236/65


L-Erbgħa 16 ta’ Ġunju 2010
Governanza ekonomika

P7_TA(2010)0224

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas- 16 ta’ Ġunju 2010 dwar il-governanza ekonomika

2011/C 236 E/09

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Kunsill Ewropew informali tal- 11 ta’ Frar 2010,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal- 10 ta’ Marzu 2010 dwar l-UE 2020 (1),

wara li kkunsidra l-laqgħa tal-Kapijiet ta’ Stat jew tal-Gvern tal-pajjiżi taż-żona euro u tal-Kunsill Ecofin dwar il-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbilizzazzjoni Finanzjarja,

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat- 12 ta’ Mejju 2010 dwar it-tisħiħ tal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika (COM(2010)0250),

wara li kkunsidra s-sitt rapporti adottati fil-Kumitat tiegħu għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji fl- 10 ta’ Mejju 2010,

wara li kkunsidra l-ħidma tal-Kumitat Speċjali tiegħu dwar il-Kriżi Finanzjarja, Ekonomika u Soċjali,

wara li kkunsidra l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A.

billi l-kriżi finanzjarja u ekonomika attwali turi li hija meħtieġa governanza ekonomika u monetarja iktar b'saħħitha,

B.

billi l-istrateġija UE 2020 għandha tippromwovi t-tkabbir ekonomiku u toħloq l-impjiegi, u billi t-tnaqqis ta’ 4 % fil-PGD, il-produzzjoni industrijali li qed tonqos u total ta’ aktar minn 23 miljun raġel u mara qiegħda tirrappreżenta sfida soċjali u ekonomika importanti,

Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbilizzazzjoni Finanzjarja li jiggarantixxi l-istabilità tal-euro bħala l-ewwel pass importanti

1.

Iqis li l-ftehim li ntlaħaq fid- 9 ta’ Mejju 2010 biex jiġi stabbilit Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbilizzazzjoni Finanzjarja biex jgħin kemm lill-pajjiżi fiż-żona tal-euro kif ukoll dawk li mhumiex, li jkunu għaddejjin minn diffikultà finanzjarja, jirrappreżenta mument kruċjali fl-istorja Ewropea; jiddeplora l-fatt li dawk li jfasslu l-politika Ewropea ma ħadux azzjoni deċiżiva aktar kmieni, minkejja l-kriżi finanzjarja li kienet sejra għall-agħar;

2.

Ifakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri li l-Parlament se jkollu jagħti l-approvazzjoni tiegħu jekk il-Kummissjoni u l-Kunsill jippruvaw japplikaw il-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbilizzazzjoni Finanzjarja fis-swieq internazzjonali tal-kapital;

3.

Iqis li l-ftehim huwa l-ewwel pass importanti biex l-Unjoni Ewropea tingħata qafas aktar sostenibbli u b’saħħtu għall-politika ekonomika u monetarja;

4.

Jenfasizza li l-ġrajjiet riċenti juru li ż-żona tal-euro teħtieġ governanza ekonomika aktar kuraġġuża u li pilastru monetarju mingħajr pilastru soċjali u ekonomiku jfalli żgur;

L-Unjoni Ewropea teħtieġ tirriforma s-sistema tagħha ta’ governanza ekonomika biex tkun ippreparata aħjar għal kriżijiet futuri

5.

Jenfasizza li biex jerġa' jkun hemm rati sodi ta’ tkabbir u biex jintlaħaq l-objettiv ta’ żvilupp ekonomiku sostenibbli u koeżjoni soċjali, għandha tingħata prijorità lit-trattament tal-iżbilanċi makroekonomiċi persistenti u sinifikanti u d-diverġenzi tal-kompetittivita; jilqa' r-rikonoxximent ta’ din il-ħtieġa mill-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha dwar il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika;

6.

Jistieden lit-Task Force stabbilita mill-Kunsill Ewropew f'Marzu 2010 biex tħaffef ħidmietha u, qabel Settembru 2010, tressaq proposti konkreti, ibbażati fuq il-metodu Komunitarju, dwar koordinazzjoni ekonomika aktar fil-fond u usa';

7.

Jirrimarka li s-sostenibilità fuq perjodu twil ta’ żmien tal-finanzi pubbliċi hija essenzjali għall-istabilità u t-tkabbir; jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni biex tissaħħaħ il-ġestjoni taż-żona tal-euro fuq medda ta’ żmien medja u twila, li huma maħsuba biex jevitaw li jkun hemm xi ripetizzjoni tal-kriżi monetarja attwali, u jaqbel magħha li l-Patt ta’ Stabilità u Tkabbir jeħtieġ mekkaniżmi aktar effikaċi ta’ inċentivi u penali;

8.

Jiddeplora l-fatt, madankollu, li fil-proposti tagħha dwar il-governanza ekonomika Ewropea, il-Kummissjoni ma pproponitx soluzzjonijiet għal koordinazzjoni iktar immirata tal-politika ekonomika li tkun orjentata lejn l-iżvilupp ta’ strateġija baġitarja komuni, fil-qafas ta’ strateġija Ewropa 2020 komprensiva, biex jerġa' jkun hemm u jiġu mħarsa rati ta’ tkabbir ekonomiku fit-tul;

9.

Jenfasizza l-fatt li l-ilħuq ta’ finanzi pubbliċi sostenibbli jeħtieġ mhux biss infiq responsabbli, iżda wkoll tassazzjoni adegwata u ġusta, ġbir iktar effikaċi tat-taxxi mill-awtoritajiet nazzjonali tat-taxxa u ġlieda aktar intensiva kontra l-evażjoni tat-taxxa; f'dan ir-rigward, jistieden lill-Kummissjoni biex tipproponi sett ta’ miżuri biex l-Istati Membri jiġu megħjuna jġibu fl-istat li kien fih qabel il-bilanċ tal-kontijiet pubbliċi tagħhom u biex jiġi ffinanzjat l-investiment pubbliku billi jiġu sfruttati s-sorsi finanzjarji;

10.

Jenfasizza l-ħtieġa ta’ superviżuri finanzjarji Ewropej li jaħdmu mill-qrib flimkien, kemm fil-livell mikro kif ukoll dak makro, biex jiżguraw sorveljanza effikaċi;

11.

Iqis li s-setgħat tal-Eurostat għandhom jissaħħu, inkluż permezz tal-għoti ta’ setgħat investigattivi; iqis li informazzjoni statistika miftuħa u trasparenti għandha tkun prerekwiżit biex jinkiseb appoġġ mill-Fondi Strutturali; huwa tal-fehma li l-Kummissjoni għandha tieħu r-responsabilità biex tivvaluta l-istatistika pprovduta mill-Istati Membri;

12.

Jitlob li jinħoloq “Fond Monetarju Ewropew” (EMF), li l-pajjiżi taż-żona tal-euro jikkontribwixxu għalih b'mod li jkun proporzjonat mad-daqs tal-PGD tagħhom u permezz ta’ multi determinati fuq il-bażi tad-dejn eċċessiv u l-livell tad-defiċit tagħhom; kwalunkwe Stat Membru jkun jista' jieħu fondi tal-EMF sal-ammont li jkun iddepożita preċedentament; madankollu, jekk pajjiż ikun jeħtieġ iktar riżorsi jew garanziji, ikollu jaċċetta programm ta’ riforma mfassal speċifikament għalih, li l-implimentazzjoni tiegħu tkun issorveljata mill-Kummissjoni;

13.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tfassal valutazzjoni tal-impatt makroekonomiku tal-pakkett ta’ miżuri biex titħares l-istabilità finanzjarja fl-Unjoni Ewropea u biex tippubblika komunikazzjoni dwar il-fattibilità, ir-riskji u l-vantaġġi tal-ħruġ ta’ bonds tal-euro;

L-Unjoni Ewropea teħtieġ li tirriforma s-sistema tagħha ta’ governanza ekonomika biex tiżgura l-implimentazzjoni b'suċċess tal-istrateġija imminenti tagħha Ewropea 2020

14.

Jemmen li l-istruttura ta’ governanza tal-istrateġija Ewropa 2020 għandha tissaħħaħ biex jiġi żgurat li, għall-kuntrarju tal-Istrateġija ta’ Lisbona, tilħaq l-objettivi tagħha; għalhekk jiddeplora sew il-fatt li l-Kummissjoni u l-Kunsill ma ressqux proposti f'dan ir-rigward, minkejja l-appell qawwi li l-Parlament għamel fir-riżoluzzjoni tiegħu tal- 10 ta’ Marzu 2010 dwar l-UE 2020;

15.

Jenfasizza l-importanza li tiġi stabbilita konnessjoni iktar b’saħħitha bejn l-istrumenti tal-Patt ta’ Stabilità u Tkabbir, l-istrumenti makroekonomiċi u l-Programmi ta’ Riforma Nazzjonali tal-Ewropa 2020 billi jiġu ppreżentati b’mod koerenti, biex b'hekk ikun possibbli wkoll li jsir tqabbil aħjar tal-baġits nazzjonali fir-rigward tal-infiq f'kategoriji differenti; l-Istati Membri għandhom mhux biss iqisu l-politiki ekonomiċi tagħhom bħala xi ħaġa ta’ interess nazzjonali, iżda wkoll bħala kwistjoni ta’ interess komuni, u għandhom jifformulaw il-politiki tagħhom b'dan il-mod; ifakkar lill-Istati Membri fir-rwol imsaħħaħ tal-Linji Gwida Ġenerali għall-Politika Ekonomika;

16.

Iqis li, aktar milli wieħed ikompli jiddependi fuq il-metodu miftuħ ta’ koordinazzjoni fil-qasam tal-politika ekonomika, huwa meħtieġ li jsir użu usa' ta’ miżuri li jorbtu biex l-istrateġija l-ġdida tkun suċċess;

17.

Jemmen li l-istrateġija Ewropa 2020 ma tiffukax biżżejjed mill-qrib fuq kwistjonijiet ewlenin li l-Istati Membri għandhom jittrattaw, u jenfasizza li hemm problemi kbar fir-rigward tal-kontenut u l-ġestjoni tal-'inizjattivi ewlenin' u l-'miri';

18.

Itenni l-appelli preċedenti tiegħu għal strateġija ta’ żvilupp waħda u integrata għall-Ewropa li tistabbilixxi linji gwida għal perjodu twil ta’ żmien għat-tkabbir ekonomiku bil-ħsieb li tinbena ekonomija aħjar, aktar ġusta u aktar sostenibbli li tipprovdi l-prosperità għal kulħadd;

19.

Itenni t-talba tiegħu biex jiġu integrati l-istrateġiji li jidħlu fl-ambiti ta’ xulxin, bħall-istrateġija Ewropa 2020, l-Istrateġija għal Żvilupp Sostenibbli u l-Patt ta’ Stabilità u Tkabbir; jiddeplora l-fatt li l-Kunsill Ewropew irrifjuta dan l-approċċ, u b'hekk ħalla bla soluzzjoni l-problema tal-inkoerenza tal-politika;

20.

Jemmen li governanza ekonomika effikaċi timplika l-għoti lill-Kummissjoni ta’ responsabilità xierqa u aktar b'saħħitha ta’ ġestjoni, biex b'hekk tkun tista' tuża kemm l-istrumenti eżistenti kif ukoll dawk ġodda previsti fit-Trattat ta’ Lisbona, bħall-Artikoli 121, 122, 136, 172, 173 u 194, li jagħtu lill-Kummissjoni l-kompitu li tikkoordina l-pjanijiet u l-miżuri ta’ riforma u li tistabbilixxi strateġija komuni;

21.

Iħeġġeġ lill-Kunsill Ewropew u lill-Kummissjoni biex jadottaw approċċ ta’ ħidma b'inċentivi u b'deterrenti u biex jużaw mekkaniżmi ta’ konformità fil-qafas tal-Artikolu 136 tat-Trattat, bħal inċentivi ekonomiċi, (pereżempju fondi żejda tal-UE) u penali li jkollhom l-għan li jappoġġaw governanza ekonomika msaħħa tal-UE u, b'mod iktar speċifiku, governanza msaħħa skont l-istrateġija Ewropa 2020;

22.

Jemmen li t-tisħiħ tal-governanza ekonomika jrid jimxi id f'id mat-tisħiħ tal-leġittimità demokratika tal-governanza Ewropea, li għandha tintlaħaq permezz tal-involviment aktar mill-qrib u fil-ħin opportun tal-Parlament Ewropew u tal-parlamenti nazzjonali fil-proċess kollu; jistieden b'mod partikolari lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jagħmlu użu xieraq tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta’ Lisbona fir-rigward tal-involviment attiv tal-Parlament fil-qasam tal-politika ekonomika, kif definit fl-Artikolu 121(5) u (6), u jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel proposti dettaljati li jistabbilixxu djalogu interistituzzjonali politiku u leġiżlattiv regolari f'dan il-qasam kruċjali tal-politika;

Il-baġit Ewropew u l-pjanijiet nazzjonali ta’ riforma għandhom ikunu konsistenti mal-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020 biex irawmu tkabbir u żvilupp ekonomiku sostenibbli

23.

Jinsisti li, jekk l-istrateġija Ewropa 2020 trid tkun kredibbli, jeħtieġ li jkun hemm kompatibilità u kumplementarjetà akbar bejn il-baġits nazzjonali tas-27 Stat Membru tal-UE u l-baġit tal-UE; jenfasizza r-rwol akbar li għandu jkollu l-baġit tal-UE billi jiġbor flimkien ir-riżorsi;

24.

Jenfasizza l-importanza ta’ investimenti pubbliċi jew privati fuq perjodu twil ta’ żmien fil-finanzjament tal-infrastruttura meħtieġa biex jiġu implimentati l-inizjattivi ewlenin proposti fl-istrateġija Ewropa 2020, u jistieden lill-Kummissjoni biex tipproponi miżuri biex il-qafas regolatorju Eewropew jiġi adattat biex jippromwovi l-kooperazzjoni fost dawk li jinvestu fuq perjodi twal ta’ żmien;

25.

Jenfasizza li l-istrateġija Ewropa 2020 tista' biss tkun kredibbli jekk tkun iffinanzjata b'mod adegwat u jixtieq jara approċċ aktar ambizzjuż fl-abbozz ta’ baġit 2011 bil-ħsieb li l-istrateġija Ewropa 2020 tiġi implimentata b'suċċess; jiddeplora l-fatt li l-abbozz ta’ baġit 2011 ma jipprovdix lill-programmi ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020 b'finanzjament suffiċjenti; jenfasizza li involviment akbar min-naħa tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) u dipendenza akbar fuq is-Sħubijiet Pubbliċi-Privati (PPP) jista' jkun approċċ effikaċi, mingħajr mhu soluzzjoni tajba għas-sitwazzjonijiet kollha; jiddeplora l-fatt li din il-kwistjoni la ġiet indirizzata mill-Kunsill Ewropew u lanqas mill-Kummissjoni;

26.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tiċċara r-relazzjoni bejn il-linji baġitarji tal-Unjoni u l-objettivi speċifiċi rilevanti tal-istrateġija Ewropa 2020; jinsisti li qabel l-aħħar tal-ewwel nofs tal-2010 l-Kummissjoni għandha tressaq proposta biex jiġi rivedut il-Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) għall-perjodu 2007-2013 biex jinstabu riżorsi baġitarji oħra biex jintlaħqu l-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020;

27.

Jitlob aktar informazzjoni dwar l-implikazzjonijiet għall-baġit tal-UE tal-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbilizzazzjoni Finanzjarja li kien hemm qbil dwaru fil-Kunsill straordinarju tal-Ecofin fid- 9 u l- 10 ta’ Mejju 2010;

28.

Jenfasizza l-importanza tar-reviżjoni tal-MFF attwali biex jikkonforma mal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal- 15 u s- 16 ta’ Diċembru 2005 u biex isir konformi mar-rekwiżiti tat-Trattat ta’ Lisbona biex jiġi pprovdut finanzjament għall-inizjattivi spjegati fl-istrateġija Ewropa 2020 kif ukoll għad-diversi inizjattivi u impenji politiċi li ttieħdu u li se jittieħdu waqt l-MFF preżenti u dak li jmiss;

29.

Jenfasizza r-rekwiżit li l-baġit tal-UE għandu jirrifletti l-ħtieġa li tiġi ffinanzjata t-tranżizzjoni favur ekonomija ambjentalment sostenibbli;

Il-Parlament Ewropew jitlob li jkun involut aktar mill-qrib fit-tfassil tal-proposti dettaljati tal-Ewropa 2020

30.

Jenfasizza li l-Parlament se jiddeċiedi dwar il-Linji Gwida dwar l-Impjiegi ladarba jkun irċieva tweġiba sodisfaċenti rigward l-istruttura ta’ governanza u l-qafas baġitarju tal-istrateġija Ewropa 2020;

31.

Jenfasizza li r-rakkomandazzjonijiet tal-politika annwali u t-twissijiet mill-Kummissjoni rigward il-konformità tal-Istati Membri mal-objettivi tal-Ewropa 2020 għandhom ikunu l-bażi għad-deċiżjonijiet tal-Kunsill Ewropew; huwa tal-fehma li dawn ir-rapporti għandhom jiġu diskussi fil-Parlament qabel ma jiġu kkunsidrati mill-Kunsill Ewropew;

*

* *

32.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill Ewropew u lill-Kummissjoni.


(1)  Testi adottati, P7_TA(2010)0053.


Il-Ħamis 17 ta’ Ġunju 2010

12.8.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 236/69


Il-Ħamis 17 ta’ Ġunju 2010
Politiki tal-UE favur id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem

P7_TA(2010)0226

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar politiki tal-UE favur id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (2009/2199(INI))

2011/C 236 E/10

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, id-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Konvenzjonijiet Internazzjonali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (IOCPR) u l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali (ICESCR),

wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-attivitajiet tar-Rapporteur Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar is-Sitwazzjoni tad-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem,

wara li kkunsidra t-Trattat ta’ Lisbona, b'mod partikolari l-Artikoli 3 u 21 tiegħu, u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, u b'mod partikolari l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem, adottati f'Ġunju 2004, u riveduti fl-2008; wara li kkunsidra wkoll il-Linji Gwida dwar id-Djalogi tad-Drittijiet tal-Bniedem, adottati f'Diċembru 2001 u riveduti fl-2009,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Settembru 2007 dwar it-tħaddim tad-djalogi u l-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem ma’ pajjiżi terzi (1),

wara li kkunsidra l-klawsoli dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet esterni tal-UE,

wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1889/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar l-istabbiliment ta’ strument ta’ finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja (EIDHR) (2),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ April 2002 dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokratizzazzjoni fil-pajjiżi terzi (3),

wara li kkunsidra l-linji gwida speċifiċi għall-azzjonijiet tal-Membri tal-Parlament Ewropew dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fiż-żjarat tagħhom f'pajjiżi terzi,

wara li kkunsidra l-Istatut tal-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb, adottat mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Parlament Ewropew fil-15 ta’ Mejju 2003, u modifikat fl-14 ta’ Ġunju 2006,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja, u speċjalment l-annessi dwar każijiet individwali,

wara li kkunsidra d-dibattiti regolari u r-riżoluzzjonijiet ta’ urġenza dwar każijiet ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt,

wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Kumitat tal-Ministri dwar azzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa biex titjieb il-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u jkunu promossi l-attivitajiet tagħhom, adottata fis-6 ta’ Frar 2008,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni adottata fl-24 ta’ Frar 2009 mill-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa dwar is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fl-istati membri tal-Kunsill tal-Ewropa (4),

wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni dwar l-istatus legali tal-Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi fl-Ewropa (5), adottata mill-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa fl-10 ta’ Ottubru 2007,

wara li kkunsidra l-istrumenti reġjonali tad-drittijiet tal-bniedem, fosthom b'mod partikolari l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, il-Karta Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli u r-riżoluzzjonijiet adottati mill-Kummissjoni Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli (ACHPR) dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, il-Konvenzjoni Amerikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Karta Għarbija dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

wara li kkunsidra ir-Regolament (KE) Nru 810/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 13 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi (6),

wara li kkunsidra l-programmi li qed jiġu implimentati f'xi Stati Membri tal-UE għall-protezzjoni u l-kenn tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li huma mhedda,

wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0157/2010),

A.

billi, skont il-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, kull stat membru għandu r-responsabilità li jippromwovi r-rispett universali u l-ħarsien tad-drittijiet u l-libertajiet tal-bniedem,

B.

billi, skont id-Dikjarazzjoni tan-NU adottata fl-1998, “difensur tad-drittijiet tal-bniedem” huwa terminu użat biex jiddeskrivi persuni li, individwalment jew ma’ oħrajn, jaġixxu biex jippromwovu jew jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem permezz ta’ mezzi paċifiċi,

C.

billi d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja kollha huma atturi kruċjali fil-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet bażiċi tal-bniedem, ħafna drabi b'riskju għall-ħajja tagħhom stess, u billi d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem huma wkoll atturi importanti għall-konsolidazzjoni tal-prinċipji demokratiċi fil-pajjiżi tagħhom, iżommu l-imparzjalità u t-trasparenza fix-xogħol tagħhom u jiżviluppaw il-kredibilità permezz ta’ rappurtaġġ preċiż, u b'hekk ikunu r-rabta umana bejn id-demokrazija u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem,

D.

billi l-appoġġ għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem huwa element li ilu stabbilit tal-politika tar-relazzjonijiet barranin tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem; billi, madankollu, l-appoġġ tal-UE jvarja skont il-pajjiżi konċernati,

E.

billi b'mod partikolari l-Unjoni Ewropea għandha interess speċifiku li ssaħħaħ il-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem, kif previsti fit-Trattat ta’ Lisbona, permezz tal-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Konvenzjoni Ewropea għall-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali (ECHR),

F.

billi l-Parlament Ewropew għandu rwol importanti fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, inkluż il-ħarsien tad-difensuri tagħhom, permezz ta’ delegazzjonijiet lejn pajjiżi terzi, seduti ta’ smigħ, riżoluzzjonijiet, ittri u mhux l-inqas il-Premju Sakharov, kif ukoll fir-rapporti tiegħu dwar id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja,

G.

billi l-Unjoni Ewropea qegħda kulma jmur dejjem tikkoordina aktar l-azzjonijiet tagħha ma’ mekkaniżmi oħra reġjonali u internazzjonali, stabbiliti fl-Afrika, fl-Ewropa u fl-Amerika ta’ Fuq u ta’ Isfel biex jissorveljaw mill-qrib is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u tħeġġeġ lill-Istati biex jiżguraw ambjent li jagħti lok lid-difensuri li jagħmlu x-xogħol tagħhom, skont l-obbligi internazzjonali u reġjonali tad-drittijiet tal-bniedem,

H.

billi l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea bħala protettur tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja hija marbuta mill-qrib mar-rispett intern tal-UE għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali,

I.

billi d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem iħabbtu wiċċhom huma stess ma’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem waqt ix-xogħol tagħhom, u billi dan il-ksur jinkludi l-qtil, it-theddid ta’ qtil, is-sekwestru u l-ħtif, l-arrest u d-detenzjoni arbitrarji, u azzjonijiet oħra ta’ kedd u intimidazzjoni, pereżempju permezz ta’ kampanji ta’ malafama, u billi dan il-ksur jista' wkoll isir fuq il-qraba immedjati tagħhom (inklużi wliedhom), u qraba oħra tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, sabiex iwaqqfuhom milli jkomplu jwettqu l-attivitajiet tagħhom; billi l-kampanji tad-drittijiet tal-bniedem huma affettwati f'bosta reġjuni minn restrizzjonijiet fuq l-attivitajiet tagħhom u l-persekuzzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem,

J.

billi l-protezzjoni tad-difensuri individwali tad-drittijiet tal-bniedem teħtieġ l-infurzar tal-politiki tal-UE tad-drittijiet tal-bniedem inġenerali,

K.

billi n-nisa difensuri tad-drittijiet tal-bniedem huma partikolarment f'riskju, u billi gruppi u kategoriji oħra ta’ difensuri li huma partikolarment esposti għal attakki u għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem bħala riżultat tax-xogħol li jwettqu jinkludu difensuri li jaħdmu sabiex jippromwovu d-drittijiet ċivili u politiċi - b'mod partikolari il-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon, inklużi d-drittijiet tal-minoranzi reliġjużi - kif ukoll id-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali, notevolment drittijiet kollettivi bħad-dritt għall-ikel u l-aċċess għal riżorsi naturali, inklużi t-trejdjunjonisti, kif ukoll dawk li jaħdmu għad-drittijiet tal-minoranzi u tal-komunità, id-drittijiet tat-tfal, id-drittijiet ta’ popli indiġeni u d-drittijiet ta’ persuni LGBT, u n-nies li jiġġieldu kontra l-korruzzjoni,

L.

billi l-mezzi li jintużaw biex jiġu ppersegwitati d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem kulma jmur qed ikun dejjem aktar sofistikati, permezz ta’ teknoloġiji ġodda, iżda wkoll permezz ta’ liġijiet li jirrestrinġu lill-NGOs u ostakoli amministrattivi li jillimitaw ħafna l-ispazju u l-possibilitajiet li wieħed jopera għal soċjetà ċivili indipendenti; filwaqt li jenfasizza, f'dan ir-rigward, li ċerti gvernijiet jostakolaw jew iżommu lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem milli jirreġistraw l-organizzazjonijiet b'mod uffiċjali u mbagħad jiftħulhom proċessi legali talli jkunu eżerċitaw id-dritt tagħhom ta’ libertà tal-għaqda b'mod illegali,

M.

billi dawn l-azzjonijiet jikkostitwixxu ksur ċar tal-liġi internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u sensiela ta’ libertajiet fundamentali rikonoxxuti b'mod universali,

N.

billi d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem huma wkoll ristretti u kultant ikunu fil-mira diretta ta’ politiki, leġiżlazzjoni u proċeduri deskritti bħala miżuri ta’ “sigurtà”, li spiss ikunu akkumpanjati minn stigmatizzazzjoni u akkuża ta’ terroriżmu,

O.

billi d-diffikultajiet speċifiċi li jaffaċċjaw l-assoċjazzjonijiet u l-assemblei tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem jibqgħu s-sekwestru tal-għamara, l-għeluq tal-postijiet ta’ ħidma, l-impożizzjoni ta’ multi kbar u l-iskrutinju metikoluż u soġġettiv tal-kontijiet bankarji,

P.

billi l-ftehimiet tal-kummerċ li fihom klawsola tad-drittijiet tal-bniedem jistgħu jipprovdu lieva min-naħa tal-UE billi jipprevedu r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u jagħmlu l-kummerċ soġġett għal dan,

1.

Jagħti ġieħ lill-kontribut imprezzabbli li jagħtu d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem għall-ħarsien u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt, id-demokrazija u l-prevenzjoni tal-konflitti, filwaqt li jissugraw is-sigurtà personali tagħhom stess u dik tal-familji u l-ġenituri tagħhom; jilqa' l-fatt li d-Dikjarazzjoni tan-NU tal-1998 ma tipprovdix definizzjoni stretta tat-terminu “difensur tad-drittijiet tal-bniedem” u, f'dan is-sens, jistieden lill-Kunsill u l-Kummissjoni biex jappoġġjaw bis-sħiħ dan l-approċċ;

2.

Jistieden lill-UE tagħti prijorità lil implimentazzjoni aktar effettiva tal-għodda u l-mekkaniżmi eżistenti għal ħarsien koerenti u sistematiku tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fi ħdan l-UE; jirrakkomanda li r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà tiżviluppa miżuri u metodoloġija aktar effettiva u orjentata lejn ir-riżultati, inklużi l-evalwazzjonijiet tal-politiki u tad-djalogi eżistenti dwar id-drittijiet tal-bniedem;

3.

Iħeġġeġ lill-UE u l-Istati Membri tagħha biex jesprimu r-rieda politika tagħhom biex jappoġġjaw l-azzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u b'hekk jagħmlu użu aħjar mill-għodda kollha eżistenti u jiżviluppaw mekkaniżmi ġodda kumplimentari li jappoġġaw u jippromwovu l-ħidma tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem permezz ta’ strateġija ġenwinament parteċipattiva, li għandha tagħti kontribut għal ambjent favorevoli għad-difensuri li fih ikunu jistgħu iwettqu l-ħidma tagħhom u jgawdu ħarsien; jenfasizza li dan għandu jsir flimkien ma’ politika mmirata lejn il-prevenzjoni u l-ħarsien minn attakki u theddid kontra d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, permezz ta’ miżuri urġenti kif ukoll ta’ miżuri fit-tul;

It-tisħiħ u l-innovazzjonijiet istituzzjonali taħt it-Trattat ta’ Lisbona

4.

Ifakkar li t-Trattat ta’ Lisbona, kif spjegat fl-Artikolu 3 u 21 tiegħu, ipoġġi l-promozzjoni u l-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-ċentru tal-azzjoni esterna tal-Unjoni; jenfasizza li għandha tingħata prijorità biex ikun żgurat li l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, kemm bħala valur bażiku kif ukoll bħala għan tal-politika barranija tal-Unjoni, tkun riflessa kif xieraq fil-ħolqien u fl-istruttura tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), anke permezz tal-ħatra ta’ riżorsi umani suffiċjenti; jitlob għalhekk li jinħoloq punt fokali ċentrali b'responsabbiltà speċifika għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fi ħdan l-SEAE;

5.

Jenfasizza li l-implimentazzjoni tal-linji gwida dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem mill-missjonijiet tal-UE s'issa ma kenitx sodisfaċenti, u jappella lill-Kummissjoni biex tagħmel analiżi fil-fond biex tiżgura li din il-kwistjoni se tiġi indirizzata; jinnota, f'dan ir-rigward, li bħala konsegwenza tal-adozzjoni tat-Trattat ta’ Lisbona, id-delegazzjonijiet tal-Kummissjoni fil-pajjiżi terzi, issa li saru delegazzjonijiet tal-Unjoni, huma mitluba jagħmlu użu sħiħ mill-opportunitajiet il-ġodda, iżda ngħataw ukoll aktar responsabilitajiet biex jindirizzaw din il-kwistjoni, bi rwol dejjem aktar importanti f'termini ta’ rappreżentazzjoni tal-UE u tal-implimentazzjoni tal-politika tad-drittijiet tal-bniedem; għalhekk itenni s-sejħa tiegħu biex għal kull pajjiż jinħatar sistematikament uffiċjal politiku bi kwalifiki għolja b'responsabilità speċifika għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, u biex il-linji gwida u l-iżvilupp tal-aqwa prattiki dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-implimentazzjoni tagħhom jiġu integrati fil-programmi tat-taħriġ, fid-deskrizzjonijiet tal-impjiegi u fil-proċessi ta’ evalwazzjoni tal-persunal tal-UE;

6.

Jenfasizza l-importanza tal-klawsoli tad-drittijiet tal-bniedem fil-politiki tal-kummerċ, is-sħubijiet u l-ftehimiet kummerċjali bejn l-UE u pajjiżi terzi; jipproponi “evalwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem” ta’ pajjiżi terzi li għandhom relazzjonijiet kummerċjali mal-UE;

7.

Jistenna li l-ħatra tar-Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà, li fl-istess ħin hi Viċi President tal-Kummissjoni, u l-ħolqien ta’ Servizz ta’ Azzjoni Esterna komuni, jistgħu konsiderevolment itejbu l-koerenza u l-effettività tal-UE f'dan il-qasam, u jirrakkomanda bil-qawwa li t-tħejjija ta’ strateġiji lokali b'koperazzjoni mill-qrib mas-soċjetà ċivili indipendenti lokali, inkluża l-evalwazzjoni regolari tagħhom, tkun istituzzjonalizzata mill-HR/VP, sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni reali tal-miżuri ta’ protezzjoni stabbiliti fil-Linji Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem;

8.

Iqis li huwa meħtieġ li jitjiebu l-kuntatti mas-soċjetà ċivili indipendenti, u li jsir segwitu sistematiku tagħhom, kif ukoll l-aċċess għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem għad-delegazzjonijiet tal-UE u għall-missjonijiet fuq il-post; jilqa' b'sodisfazzjon, f'dan ir-rigward, it-talba mill-Presidenza Spanjola li jinħatar uffiċjal ta’ kollegament lokali komuni minn fost il-missjonijiet tal-UE għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, bir-responsabbiltà li jikkoordina l-attivitajiet tal-Unjoni Ewropea billi jippromwovi l-aċċess miżjud għall-informazzjoni li tikkonċerna l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u l-koperazzjoni mas-soċjetà ċivili biex fl-istess ħin jiżgura t-trasparenza fil-mod li bih jeżerċitaw ir-responsabiltajiet tagħhom u l-possibbiltà ta’ reazzjoni rapida, b'mod flessibbli, fil-każ ta’ emerġenza; jitlob li l-Parlament jiġi nfurmat b'dawn il-ħatriet;

Lejn approċċ aktar koerenti u sistematiku fil-Politika tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-UE

9.

Huwa mħasseb bin-nuqqas ta’ implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem; jinsisti li dawn il-linji gwida jkunu implimentati kif jixraq u b'mod sħiħ mid-Delegazzjonijiet kollha tal-UE u li jsiru sforzi akbar sabiex jiġi żgurat li huma kollha jkunu żviluppaw strateġiji ta’ implimentazzjoni lokali qabel tmiem l-2010, jew, fejn l-istrateġiji jkunu jeżistu diġà, li jiġu riveduti sal-istess żmien; jitlob li l-lista ta’ dawn l-istrateġiji lokali tkun disponibbli għall-Parlament Ewropew u ppubblikata fir-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

10.

Jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lid-delegazzjoniiet tal-UE biex b'mod attiv jinvolvu lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-organizzazzjonijiet tagħhom fil-proċessi tal-abbozzar, monitoraġġ u reviżjoni tal-istrateġiji lokali, għax dan se jinfluwenza l-valur effettiv ta’ dawn l-istrateġiji;

11.

Iqis li l-laqgħat mill-inqas darba f'sena bejn id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u d-diplomatiċi, kif mitluba fil-linji gwida tal-UE, jistgħu b'mod ċar jagħtu kontribut għal ħolqien ta’ proċessi ta’ dan it-tip, u jinkoraġġixxu laqgħat aktar regolari u sistematiċi fil-ġejjieni; jappella għal sforzi biex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni f'tali laqgħat mid-diversi profili ta’ difensuri tad-drittijiet tal-bniedem attivi fil-pajjiż u l-parteċipazzjoni mid-difensuri mir-reġjuni;

12.

Jistieden, għalhekk, lir-Rappreżentant Għoli għall-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni biex tikkunsidra l-possibilità li tkun organizzata laqgħa internazzjonali tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, bil-parteċipazzjoni tal-korpi relevanti tan-Nazzjonijiet Uniti, is-segretarjati tal-konvenzjonijiet reġjonali tad-drittijiet tal-bniedem u NGOs internazzjonali u reġjonali, bl-għan li tittejjeb il-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u li jiġu promossi d-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja;

13.

Jenfasizza l-bżonn ta’ perspettiva tas-sessi fl-implimentazzjoni tal-linji gwida, b'azzjonijiet immirati favur id-difensuri nisa tad-drittijiet tal-bniedem u gruppi oħra partikolarment vulnerabbli, bħall-ġurnalisti u d-difensuri li jaħdmu biex jippromwovu d-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali, id-drittijiet tat-tfal, u anke dawk f'ħidma li tikkonċerna d-drittijiet tal-minoranzi – b'mod partikolari d-drittijiet ta’ minoranzi reliġjużi u lingwistiċi – id-drittijiet ta’ popli indiġeni u d-drittijiet ta’ persuni LGBT;

14.

Jenfasizza l-importanza tal-libertà tal-espressjoni u r-rwol tal-midja online u offline, bħala mezz li jaġevola l-ħidma tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem;

15.

Jikkunsidra li l-iżviluppi ta’ teknoloġiji ġodda u l-impatt tagħhom fuq id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem għandhom jiġu evalwati u r-riżultati integrati fil-programmi tal-UE eżistenti tad-drittijiet tal-bniedem u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem;

16.

Hu tal-fehma li l-aspetti ewlenin ta’ strateġiji lokali għall-implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem għandhom ikunu riflessi fid-dokumenti ta’ Strateġija tal-Pajjiżi/il-Programmi Indikattivi Nazzjonali, fil-Pjanijiet ta’ Azzjoni tal-PEV, fil-Programmi ta’ Azzjoni Annwali tal-EIDHR u fl-Istrument għall-Istabbiltà;

17.

Itenni li permezz tat-Trattat ta’ Lisbona, il-promozzjoni, il-protezzjoni u s-sigurtà tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem għandhom jitpoġġew bħala kwistjoni ta’ prijorità fir-relazzjoni tal-UE ma’ pajjiżi terzi u għandhom ikunu integrati fil-livelli kollha u fl-aspetti u fl-istrumenti kollha tal-politika barranija tal-Unjoni sabiex tiżdied il-koerenza, l-effikaċja u l-kredibilità tal-appoġġ tal-UE għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; iqis li l-iżvilupp, l-implimentazzjoni effettiva u s-segwitu regolari ta’ strateġiji tal-pajjiżi speċifiċi dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija jistgħu jikkontribwixxu b'mod sostanzjali għal dan l-approċċ;

18.

Iqis li d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi terzi ser ikunu protetti aħjar jekk id-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-UE ikunu aktar effettivi; jenfasizza l-bżonn li b'mod sistematiku titqajjem is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fid-djalogi kollha politiċi u tad-drittijiet tal-bniedem u fin-negozjati kummerċjali ma’ pajjiżi terzi, u b'mod aktar ġenerali s-sitwazzjoni u t-titjib tad-dritt għal-libertà tal-assoċjazzjoni, f'leġiżlazzjonijiet nazzjonali, regolamenti u prattiki nazzjonali, ifakkar lill-imsieħba dwar ir-responsabbiltà tal-Istati li jiżguraw li l-obbligi u d-drittijiet kollha inkorporati fid-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem ikunu inklużi fil-liġi nazzjonali, inkluż id-dritt għall-libertà ta’ assoċjazzjoni, il-libertà tal-għaqda u d-dritt li jirċievu finanzjament domestiku u barrani bi trasparenza sħiħa u fir-rispett tal-awtonomija tad-deċiżjoni tagħhom, kif ukoll il-libertà tal-espressjoni, li hija dritt li hu essenzjali għall-ħidma tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza li l-istati sħab għandhom ukoll jiġu mfakkra dwar l-obbligu u r-responsabbiltà li jipproteġu u jippromwovu r-rispett tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol tagħhom, billi joħolqu l-kundizzjonijiet li jippermettu l-eżerċizzju sħiħ tal-promozzjoni, tal-monitoraġġ u tar-rappurtar dwar id-drittijiet tal-bniedem;

19.

Hu tal-fehma li rigward il-finanzjament domestiku u barrani, għandhom jiġu adottati kriterji speċifiċi f'bilanċ bejn it-trasparenza xierqa u l-kunfidenzjalità meħtieġa; jitlob li jittieħdu miżuri biex jiżguraw li jitqies kull kriterju ieħor li jista' jkun invokat mid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem jekk ikun ikkunsidrat essenzjali għat-twettiq tax-xogħol tagħhom;

20.

Itenni li d-delegazzjonijiet tal-Parlament Ewropew, bħala korpi responsabbli mir-relazzjonijiet tal-PE ma’ pajjiżi terzi, jista' jkollhom rwol aktar sostanzjali fl-isforz biex jgħinu d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, skont il-linji gwida speċifiċi għad-drittijiet tal-bniedem u l-azzjonijiet favur id-demokrazija tal-MEPs fiż-żjarat tagħhom f'pajjiżi terzi;

21.

Jitlob biex issir aktar enfasi fuq ir-rwol tal-Parlament Ewropew fid-djalogi tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem ma’ pajjiżi terzi;

22.

Jinkoraġġixxi l-inklużjoni tal-komunità tan-negozji fid-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem;

23.

Iqis li jinħtieġu strateġija koerenti u koordinata tal-UE kif ukoll lok għal irwoli kumplimentarji għall-Istati Membri rigward il-ħarsien tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem;

24.

Jikkundanna l-klima ta’ impunità għall-ksur imwettaq kontra d-difersuri f'diversi pajjiżi tad-dinja; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex iqajmu din il-kwistjoni fil-kuntatti bilaterali tagħhom, u jħeġġu lill-istati kollha sabiex jiżguraw li min wettaq delitt, indipendentement mill-pożizzjoni jew mill-funzjoni tiegħu, jitressaq quddiem il-ġustizzja permezz ta’ proċeduri dixxiplinarji u kriminali indipendenti u effettivi, dejjem fil-konsiderazzjoni tal-possibilità ta’ appell finali quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, wara li jkunu ġew eżawriti r-rimedji ġudizzjarji domestiċi tal-istat;

25.

Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-invokazzjoni tas-sigurtà nazzjonali u pubblika, inkluż il-kontroterroriżmu, ma jiġux użati b'mod arbitrarju kontra d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem;

26.

Jirrimarka li l-parlamentari għandhom ukoll rwol kruċjali meta jiġu biex jiżguraw li l-leġiżlazzjoni nazzjonali, li tista' potenzjalment taffettwa d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-attivitajiet tagħhom, tinġieb konformi ma’ standards rikonoxxuti internazzjonalment tad-drittijiet tal-bniedem; għalhekk jenfasizza l-importanza ta’ dawn il-kwistjonijiet li jkunu qed jiġu indirizzati b'mod sistematiku mill-Membri tal-Parlament Ewropew f'laqgħat bilaterali u multilaterali ma’ deputati parlamentari oħrajn u ma’ esperti fuq il-post, f'konformità mal-linji gwida speċifiċi għall-azzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija tal-Membri tal-PE fiż-żjarat tagħhom f'pajjiżi terzi;

27.

Jenfasizza l-importanza li s-soċjetà ċivili indipendenti tkun involuta b'mod sħiħ fil-preparazzjoni tad-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem, permezz ta’ seminars tas-soċjetà ċivili jew mezzi oħra; iqis li r-rabta bejn is-seminars tas-soċjetà ċivili u d-djalogu formali jeħtieġ li tissaħħaħ, permezz tal-pubblikazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet maħruġa, u ta’ segwitu u feedback aħjar lis-soċjetà ċivili ġaladarba d-djalogu jkun sar; jenfasizza l-importanza li jkomplu jitqajmu każijiet individwali matul id-djalogi u jikkunsidra li jekk il-lista ta’ ismijiet tkun magħmula pubblika dan itejjeb l-impatt tal-azzjonijiet tal-UE u jżid l-attenzjoni pubblika fuq dawn il-każijiet, sakemm l-iżvelar pubbliku ma jpoġġix fir-riskju d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza l-importanza tal-koperazzjoni ma’ difensuri tad-drittijiet tal-bniedem oħra u s-soċjetà ċivili fl-evalwazzjoni ta’ tali riskju;

28.

Iqis li l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR), li diġà wera l-kapaċità tiegħu li jappoġġja u jippromwovi r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u t-tisħiħ tal-istat tad-dritt, għandu jkompli jtejjeb aktar l-appoġġ dirett għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem sabiex jintlaħqu l-ħtiġijiet tagħhom, kemm dawk għal żmien qasir kif ukoll dawk fit-tul, filwaqt li jkun żgurat li jilħaq ukoll lil gruppi partikolarment vulnerabbli u d-difensuri li jgħixu f'żoni remoti u żoni li fuqhom hemm anqas attenzjoni;

29.

Jappella lill-Kunsill u lir-Rappreżentant Għoli biex jiddenunzjaw u jċanfru b'mod sistematiku l-kumpaniji internazzjonali meta dawn jipprovdu r-reġimi oppressivi b'teknoloġija ta’ sorveljanza, li permezz tagħha l-persekuzzjoni u l-arresti tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem jiġu ffaċilitati;

Aktar trasparenza u viżibilità bħala miżura ta’ protezzjoni

30.

Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex iżidu l-kuxjenza fost il-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, is-SEAE, l-ambaxxati tal-UE u l-Ministeri Barranin tal-UE dwar l-eżistenza tal-linji gwida permezz ta’ azzjonijiet immirati sabiex jiġi żgurat li dawn jiġu approprjati u applikati b'mod sħiħ; iqis li l-laqgħat annwali previsti fil-linji gwida ikunu ta’ appoġġ sostanzjali għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u jżidu wkoll il-kredibilità u l-viżibilità tal-azzjoni tal-UE, u b'hekk juru b'mod ċar kemm hija importanti l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem għall-UE;

31.

Jenfasizza li r-rikonoxximent pubbliku u l-viżibilità mogħtija lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u lix-xogħol tagħhom jista' wkoll jikkontribwixxi għall-ħarsien tagħhom f'ċirkostanzi diffiċli, billi dawk li jistgħu jagħmlulhom il-ħsara jista' jkun li jibqgħu lura milli jaġixxu meta l-abbużi ma jseħħux inosservati; jistieden lill-Istati Membri tal-UE u lid-delegazzjonijiet tal-UE biex, kull meta jkun possibbli, jippubblikaw démarches u attivitajiet oħra li jkunu twettqu rigward xi każ speċifiku, dejjem b'konsultazzjoni mad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem u l-familja tiegħu jew tagħha; jistieden lill-Missjonijiet tal-UE biex jipprovdu d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u/jew il-familji tagħhom kif ukoll NGOs li infurmaw l-UE dwar każ partikolari b'feedback sistematiku dwar kwalunkwe azzjoni, ikun xi ikun il-format tagħha, meħuda għan-nom tagħhom, kif spjegat fil-linji gwida;

32.

Jistieden lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u lill-Kummissarji kollha b'responsabilitajiet fil-qasam tar-Relazzjonijiet Esterni biex b'mod sistematiku jiltaqgħu mad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem meta jivvjaġġaw b'mod uffiċjali f'pajjiżi terzi, u jenfasizza li l-appoġġ għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem għandu b'mod imperattiv ikun inkluż fil-mandat tar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE; jenfasizza li kemm ir-Rappreżentant Għoli kif ukoll ir-Rappreżentanti Speċjali se jinżammu responsabbli mill-Parlament Ewropew għall-azzjoni tagħhom f'dan ir-rigward;

33.

Jenfasizza l-ħtieġa li b'mod attiv jiġu appoġġati u żviluppati proposti dwar kif in-netwerk tal-Premju Sakharov, imniedi f'Diċembru 2008 fl-okkażjoni tal-20 Anniversarju tal-Premju Sakharov, jista' jintuża bħala parti minn appoġġ sostnut għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u anke biex wieħed jikkapitalizza aħjar mill-kontribut possibbli ta’ dawk li jingħataw il-premju għal azzjonijiet differenti mill-Parlament Ewropew, bl-għan li jwettaq il-mandat tiegħu; itenni t-tħassib tiegħu dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem ta’ xi rebbieħa tal-Premju Sakharov;

Lejn azzjoni aktar ikkoordinata u orjentata lejn ir-riżultati favur id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem

34.

Iqis li l-UE jeħtieġ li tiżviluppa approċċ olistiku lejn id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem sabiex tiżdied il-kredibilità u l-effiċjenza tal-politika tal-UE fost l-Istati Membri tal-UE u b'relazzjoni ma’ pajjiżi terzi, billi fl-istess waqt jiġu inklużi miżuri ta’ appoġġ biex jiżguraw l-attivitajiet tagħhom, kif ukoll miżuri ta’ prevenzjoni u ta’ protezzjoni, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, kemm dawk għal żmien qasir kif ukoll dawk għal żmien twil; jenfasizza li l-istrateġija riveduta tal-EIDHR u l-linji gwida tal-UE dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem għandhom jirriflettu dan l-approċċ;

35.

Iqis li l-UE għandha tindika b'mod ċar is-sanzjonijiet xierqa li jistgħu jkunu applikati fil-pajjiżi terzi li jwettqu ksur tad-drittijiet tal-bniedem, u japplikawhom; itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni u lill-Kunsill u b'mod partikolari lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli biex jagħtu effett lill-klawsola tad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet internazzjonali, u b'hekk joħolqu mekkaniżmu ta’ nfurzar ġenwin ta’ din il-klawsola fl-ispirtu tal-Artikoli 8, 9 u 96 tal-Ftehim ta’ Cotonou;

36.

Iqis, sabiex tiġi żviluppata azzjoni aktar orjentata lejn ir-riżultati, li r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà għandha tevalwa b'mod regolari l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem ta’ kull delegazzjoni tal-UE fil-pajjiżi terzi u tagħti prijorità u ssegwi dan ix-xogħol mill-qrib, u tagħmel rakkomandazzjonijiet lil dawk il-missjonijiet għal azzjoni msaħħa fejn ikun ċar li l-implimentazzjoni tkun dgħajfa;

37.

Jappella lill-Kunsill biex jagħmel l-Ewropa aktar aċċessibbli għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li ma jistgħux joqogħdu fil-pajjiżi tagħhom; jistieden lill-Kunsill u l-Kummissjoni biex jippreparaw u jattwaw miżuri speċifiċi biex jiffaċilitaw l-aċċess għall-Ewropa għal tali difensuri tad-drittijiet tal-bniedem;

38.

Ifakkar il-ħtieġa li jingħeleb in-nuqqas ta’ strateġija koerenti ta’ protezzjoni u ażil bl-implimentazzjoni sistematika ta’ miżuri u inizjattivi ta’ emerġenza fuq il-medda l-qasira u t-twila taż-żmien; jitlob lir-Rappreżentant Għoli biex tirrapporta lill-Parlament Ewropew sat-tmiem l-2010 dwar il-miżuri meħuda għal dan il-għan;

39.

Itenni t-talba tiegħu lill-Istati Membri biex jiżviluppaw bħala kwistjoni ta’ prijorità, politika kkoordinata dwar il-ħruġ ta’ viżi ta’ emerġenza għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u għall-membri tal-familji tagħhom. L-iskemi speċjali li jeżistu fi Spanja u fl-Irlanda jistgħu jservu bħala eżempju ta’ dan; jemmen bis-sħiħ li l-għoti tas-setgħa lid-delegazzjonijiet ġodda tal-Unjoni Ewropea biex jagħmlu rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri dwar il-ħruġ ta’ viżi ta’ emerġenza jkun pass kbir 'il quddiem għall-politika tad-drittijiet tal-bniedem tal-Unjoni; huwa tal-fehma li referenza ċara għal din il-possibbiltà fl-Abbozz ta’ Manwal għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għall-viżi u l-modifika ta’ viżi maħruġa jkun ta’ għajnuna kbira biex jitwettaq dan l-approċċ komuni, kif diġà ntqal mill-Parlament Ewropew matul il-proċess ta’ skrutinju legali għall-miżura msemmija hawn fuq;

40.

Iħeġġeġ is-27 Stat Membru biex isegwu l-istess linja fir-rigward tal-ħruġ tal-viżi lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem;

41.

Jenfasizza l-ħtieġa li dawn il-viżi ta’ emerġenza jkunu akkumpanjati minn miżuri ta’ protezzjoni temporanja u kenn fl-Ewropa għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, filwaqt li possibilment jagħtu riżorsi finanzjarji u akkomodazzjoni biex joffru kenn lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll programmi ta’ akkumpanjament (attivitajiet tad-drittijiet tal-bniedem, letturi fl-universitajiet Ewropej, korsijiet tal-lingwi, eċċ.); jilqa' l-inizjattiva “Bliet ta’ Kenn” (Shelter Cities) promossa mill-Presidenza Ċeka kif ukoll il-Programm ta’ Ħarsien u Kenn implimentat mill-Gvern Spanjol mill-2008, u jistieden lill-VP/HR fi ħdan is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Estern (SEAE) biex tiffinalizza programm Ewropew ta’ Ħarsien u Kenn sal-aħħar tal-2010 biex jiġi implimentat fl-2011 mingħajr ma tneħħi r-responsabilità, madankollu, mingħand il-bliet; għalhekk jistieden lir-Rappreżentant Għoli biex jippreżenta lill-Parlament Ewropew manwal dwar kif titwaqqaf belt ta’ kenn kif ukoll proposta ta’ qafas li tappoġġja n-netwerkjar bejn tali bliet; jitlob li jkun hemm aktar appoġġ għall-inizjattivi oħra li diġà jeżistu f'dan ir-rigward;

42.

Jenfasizza wkoll li f'sitwazzjonijiet fejn il-ħajja jew is-saħħa fiżika u mentali ta’ difensur tad-drittijiet tal-bniedem jistgħu jkunu f'riskju, l-Istati Membri u d-delegazzjonijiet tal-UE għandhom jappoġġaw u jiżviluppaw ukoll strumenti oħra ta’ protezzjoni u mekkaniżmi ta’ rispons urġenti; iqis li dan għandu jsir b'kooperazzjoni mill-qrib mad-difensuri lokali tad-drittijiet tal-bniedem u mas-soċjetà ċivili;

43.

Jilqa' l-kooperazzjoni attwali bejn il-mekkaniżmi ta’ protezzjoni eżistenti fil-livell Ewropew u internazzjonali, li jistgħu jiġu msaħħa aktar permezz ta’ skambju sistematiku ta’ informazzjoni u ta’ strateġija, biex tkun żgurata kumplimentarjetà aħjar bejniethom kollha f'termini kemm ta’ qsim ta’ informazzjoni għal każijiet ta’ emerġenza kif ukoll ta’ koordinazzjoni għal azzjonijiet ta’ appoġġ għal żmien twil, bħal pereżempju l-użu ta’ pjattaforma sikura fuq l-internet aċċessibbli għall-partijiet interessati kollha; jilqa' f'dan ir-rigward il-laqgħat annwali organizzati mill-Kunsill tal-Ewropa kif ukoll il-laqgħat annwali tal-“inter-mekkaniżmi” organizzati mill-Osservatorju għall-Protezzjoni tad-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem, programm konġunt tal-Federazzjoni Internazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem (FIDH) u l-Organizzazzjoni Dinjija Kontra t-Tortura (OMCT), bil-għan li tissaħħaħ l-interazzjoni bejn il-mekkaniżmi u l-istituzzjonijiet internazzjonali u reġjonali għall-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lit-taskforces eżistenti dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa, fil-qafas tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Kunsill dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Kunsill tal-Ewropa, inizjattiva tal-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa, sabiex jistudjaw modi ta’ kif jistgħu jaħdmu aktar mill-qrib flimkien;

44.

Jappella, fil-kuntest tal-implimentazzjoni tat-Trattat ta’ Lisbona, lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jistabbilixxu mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni interistituzzjonali dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; jagħraf li l-ħolqien ta’ mekkaniżmu ta’ dan it-tip jista' jkun faċilitat permezz tat-twaqqif ta’ punti fokali għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fl-istituzzjonijiet u fl-organi kollha tal-UE, b'tali punti fokali li jaħdmu b'koperazzjoni mill-qrib ma’ dawk responsabbli għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-missjonijiet u d-delegazzjonijiet tal-UE;

45.

Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jistudjaw il-possibilità li joħolqu sistema ta’ twissija komuni għall-istituzzjonijiet kollha tal-UE u għall-mekkaniżmi l-oħra kollha ta’ protezzjoni;

46.

Jemmen li l-qsim tal-informazzjoni jista' jkun faċilitat ukoll permezz tal-ħolqien ta’ bażijiet tad-data speċifiċi, jew “log books”, sabiex jinżamm rendikont tal-attivitajiet imwettqa, b'mod speċjali rigward individwi, filwaqt li jiggarantixxi rispett sħiħ għall-kunfidenzjalità;

47.

Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex issegwi u timmonitorja b'mod regolari l-implimentazzjoni fuq il-medda qasira u t-twila taż-żmien tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem u jirrapporta lura lis-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Parlament Ewropew;

*

* *

48.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri tal-UE.


(1)  ĠU C 187 E, 24.7.2008, p. 214.

(2)  ĠU L 386, 29.12.2006, p. 1.

(3)  ĠU C 131 E, 5.6.2003, p. 147.

(4)  RES/1660(2009).

(5)  CM/Rec(2007)14.

(6)  ĠU L 243, 15.09.2009, p. 1.


12.8.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 236/76


Il-Ħamis 17 ta’ Ġunju 2010
Il-kwalità tad-data statistika fl-Unjoni u s-setgħat imsaħħa ta’ verifika mill-Kummissjoni (Eurostat)

P7_TA(2010)0230

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar il-kwalità tad-data statistika fl-Unjoni u s-setgħat imsaħħa ta’ verifika mill-Kummissjoni (Eurostat)

2011/C 236 E/11

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2010)0053),

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni (COM(2005)0071 – 2005/0013(CNS)),

wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) tal-31 ta’ Marzu 2010 (CON/2010/28),

wara li kkunsidra r-rapport mill-Kummissjoni dwar l-Istatistika tad-Defiċit u tad-Dejn tal-Gvern Grieg (COM(2010)0001),

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A7-0227/2009),

wara li kkunsidra l-mistoqsija tal-4 ta’ Ġunju 2010 lill-Kummissjoni dwar il-kwalità tad-data statistika fl-Unjoni u s-setgħat imsaħħa tal-verifika mill-Kummissjoni (Eurostat) (O-0080/2010 – B7-0314/2010),

wara li kkunsidra l-Artikoli 115(5) u 110(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A.

billi l-Kummissjoni (Eurostat) s'issa ma kellhiex is-setgħat investigattivi neċessarji biex ittejjeb il-kwalità tal-istatistika Ewropea,

B.

billi l-avvenimenti reċenti wrew li sistema tal-istatistika li taħdem kif suppost hija prekundizzjoni għal data affidabbli, billi kien hemm in-nuqqas tar-rieda politika biex ikun hemm konformità mar-regoli komuni u biex isir progress reali lejn governanza statistika aktar b'saħħitha,

C.

billi l-każ tal-Greċja huwa illustrazzjoni ċara tan-nuqqas ta’ statistika fiskali ta’ kwalità fl-Unjoni, huwa juri li l-progress mill-2005 'l hawn ma kienx biżżejjed biex iressaq il-kwalità tad-data fiskali Griega lejn il-livell li ntlaħaq minn Stati Membri oħrajn,

D.

billi l-proposta tal-Kummissjoni tal-2005 kienet diġà talbet għal aktar setgħat tat-tip ta’ verifika għall-Kummissjoni (Eurostat) u għal standards minimi miftiehma b'mod komuni għal data statistika,

E.

billi fl-2005, ħafna Stati Membri kienu kontra t-tisħiħ tas-setgħat tal-Eurostat, minkejja l-evidenza diġà ċara li r-regoli u l-implimentazzjoni tagħhom ma kinux adegwati,

F.

billi huwa ta’ spiss mifhum li s-sitwazzjoni attwali trid titjieb u li l-Kummissjoni (Eurostat) għandha bżonn tingħatalha aktar setgħat investigattivi, billi jidher li hemm nuqqas ta’ rieda politika, b'mod partikolari fil-Kunsill, biex jittieħdu l-passi neċessarji biex jissaħħu s-setgħat tal-Kummissjoni (Eurostat),

G.

billi jidher ċar li r-riżorsi umani meħtieġa biex tiġi provduta ħarsa komprensiva u dettaljata tal-istatistika nazzjonali huma neqsin, problema li għandha bżonn tiġi indirizzata kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f'dak nazzjonali,

H.

billi deher ċar li data affidabbli dwar il-fondi tas-sigurtà soċjali, l-arretrati tal-isptarijiet u t-transazzjonijiet bejn il-gvernijiet u l-impriżi pubbliċi hija kruċjali,

1.

Jitlob lill-Kunsill biex jiżgura li l-impriżi politiċi fil-qasam tal-istatistika jiġu onorati u biex jaċċetta għal kollox il-proposta tal-Kummissjoni (COM(2010)0053 finali) u l-emendi relevanti mressqa mill-BĊE u l-Parlament;

2.

Jitlob lill-Kunsill biex isaħħaħ ir-rwol u l-indipendenza tal-Kummissjoni (Eurostat);

3.

Jitlob lill-Kunsill u l-Istati Membri biex jaċċettaw li l-Kummissjoni (Eurostat) tingħata r-responsabilità li tagħmel spezzjonijiet mhux mgħarrfa minn qabel fl-Istati Membri biex tivverifika d-data statistika;

4.

Iqis il-proposta tal-Kummissjoni bħala l-minimu meħtieġ fid-dawl tal-każ tal-Greċja; jenfasizza li l-obbligi tar-rappurtar għandhom bżonn jiġu infurzati fl-Istati Membri kollha u li r-rappurtar għandu jinkludi dettalji ta’ kwalunkwe attività preċedenti li ma tkunx tidher fuq il-karta tal-bilanċ;

5.

Jitlob lill-Istati Membri biex jieqfu jużaw kwalunkwe tip ta’ strutturi ta’ dejn li ma jkunx jidher fuq il-karta tal-bilanċ; jitlob lill-Kummissjoni biex tipproponi miżuri legali li jorbtu li jobbligaw lill-Istati Membri biex jieqfu mill-prattika li jużaw kwalunkwe tip ta’ strutturi ta’ dejn li ma jkunx jidher fuq il-karta tal-bilanċ;

6.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tiddikjara liema setgħat u staff għandha bżonn biex twettaq immoniterjar effettiv u reali tal-istatistika nazzjonali fuq tul ta’ żmien medju u twil;

7.

Jiġbed l-attenzjoni għat-tendenza fost l-Istati Membri li jevitaw ċertu responsabilitajiet mill-karti tal-bilanċ tagħhom, b'mod partikolari fir-rigward tal-ħlasijiet futuri mitluba minn pensjonijiet tas-settur pubbliku u mill-kuntratti fuq tul ta’ żmien twil mas-settur privat għas-self jew l-għoti tal-faċilitajiet pubbliċi; jitlob għal soluzzjoni li tiżgura l-iżvelar konsistenti u miftuħ ta’ responsabilitajiet bħal dawn fl-istatistika nazzjonali;

8.

Jitlob lill-BĊE biex jikkoopera mill-qrib mal-Kummissjoni (Eurostat) ħalli jiżgura l-konsistenza tal-istatistika tal-Istati Membri;

9.

Jitlob lill-Kummissjoni (Eurostat) biex tagħmel l-almu tagħha ħalli tevita n-nuqqasijiet metodoloġiċi u l-problemi amministrattivi mhux sodisfaċenti, bħal fil-każ tal-Greċja, milli jerġgħu joħorġu f'xi Stat Membru;

10.

Jitlob lill-Kunsill u l-Istati Membri biex jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) b'data tal-finanzi pubbliċi bbażata fuq metodu ta’ verifika standardizzat u aċċettat internazzjonalment;

11.

Jitlob lill-Istati Membri biex jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) u l-istituzzjonijiet tal-istatistika nazzjonali bl-aċċess neċessarju u r-riżorsi sabiex isiru kontrolli reali fuq id-data ta’ bażi possibbli;

12.

Jitlob lill-Istati Membri li diġà qegħdin fiż-żona tal-euro jew li qed japplikaw biex jidħlu fiż-żona tal-euro ħalli jippermettu lill-BĊE jieħu sehem fi spezzjonijiet mhux mgħarrfa minn qabel u biex l-istaff tiegħu jingħata s-setgħa li jkollu aċċess għal kwalunkwe statistika tagħhom;

13.

Jitlob lill-Istati Membri biex jistabbilixxu responsabilitajiet ċari fir-rigward tal-produzzjoni u l-kompilazzjoni tad-data statistika; ir-responsabilitajiet nazzjonali ċari, inklużi r-responsabilitajiet personali, huma rekwiżit neċessarju għall-ħidma tal-Kummissjoni (Eurostat);

14.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tissika l-implimentazzjoni tal-Kodiċi ta’ Prassi tal-Istatistika Ewropea, li ssaħħaħ l-indipendenza, l-integrità u l-kontabilità tal-Istituti Statistiċi Nazzjonali u tal-Kummissjoni (Eurostat) bil-għan li titħeġġeġ l-applikazzjoni tal-aħjar prinċipji, metodi u prattiki statistiċi internazzjonali mill-produtturi kollha tal-istatistika Ewropea sabiex tiġi ottimizzata l-kwalità tagħhom;

15.

Jitlob lill-Kunsill u l-Istati Membri biex jaċċettaw mingħajr riżervi l-bżonn għal djalogu regolari u ż-żjarat għall-immoniterjar fid-dettall mill-Kummissjoni (Eurostat) sabiex jitħeġġeġ l-immoniterjar tad-data rrappurtata u tiġi provduta l-assigurazzjoni permanenti tad-data;

16.

Jitlob lill-Kunsill biex iżid l-appoġġ għall-ħidma tal-OLAF, li l-Parlament iqis li għandu rwol essenzjali għall-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea u, b'hekk taċ-ċittadini tal-UE, kif ukoll rwol ewlieni biex jipproteġi r-reputazzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej; iqis, għalhekk, li għandha titfassal strateġija tar-riżorsi umani li tgħolli l-livelli tal-persunal u tiżgura li l-livell għoli kwalitattiv attwali tal-persunal jinżamm;

17.

Jitlob lill-Kummissjoni u l-Kunsill biex jinvolvu aktar mill-qrib il-Bord Ewropew Konsultattiv tal-Governanza tal-Istatistika bħala konsulent indipendenti; Il-Bord Konsultattiv jista' jgħin lill-Kummissjoni (Eurostat) matul iż-żjarat tagħha fl-Istati Membri;

18.

Jisħaq fuq il-fatt li, jekk is-sorveljanza mtejba trid tkun effettiva, l-istatistika preċiża u l-verifika mtejba tal-affidabilità ta’ data aggregata provduta lill-Eurostat huma prerekwiżit essenzjali;

19.

Jenfasizza li s-setgħat tal-Eurostat għandhom jissaħħu;

20.

Iqis li informazzjoni statistika miftuħa u trasparenti għandha tkun prerekwiżit għar-riċeviment ta’ appoġġ tal-Fondi Strutturali;

21.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Kunsill Ewropew, lill-President tal-Eurogroup u lill-Bank Ċentrali Ewropew.


12.8.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 236/79


Il-Ħamis 17 ta’ Ġunju 2010
Aspetti rigward il-ġeneru fil-kuntest tar-reċessjoni ekonomika u l-kriżi finanzjarja

P7_TA(2010)0231

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar aspetti rigward il-ġeneru fil-kuntest tar-reċessjoni ekonomika u l-kriżi finanzjarja (2009/2204(INI))

2011/C 236 E/12

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Ottubru 2008 bl-isem “Bilanċ aħjar bejn xogħol u ħajja: appoġġ akbar għar-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali, privata u tal-familja” COM(2008)0635,

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Novembru 2008 dwar Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku (COM(2008)0800),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta’ Marzu 2009 għall-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa dwar Nirkupraw l-Irkupru Ewropew (COM(2009)0114),

wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tal-Kummissjoni tal-24 ta’ Novembru 2009 dwar Konsultazzjoni dwar l-Istrateġija Futura “UE 2020” (COM(2009)0647),

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Ottubru 2008 bl-isem “Implimentazzjoni tal-għanijiet ta’ Barċellona rigward il-faċilitajiet ta’ kura għat-tfal f'età ta’ qabel l-iskola” (COM(2008)0638),

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Frar 2009 dwar “L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel – 2009” (COM(2009)0077),

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tas-18 ta’ Diċembru 2009 dwar “L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel – 2010” (COM(2009)0694),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Ġunju 2000 bl-isem ta’ “Lejn Strateġija Qafas Komunitarja dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneru (2001-2005)” (COM(2000)0335) u r-rapporti annwali tal-Kumitat dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 u 2008 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 u COM(2008)0010) rispettivament,

wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol (tfassil mill-ġdid) (1),

wara li kkunsidra l-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f'attività b'kapaċità li fiha jaħdmu għal rashom u li tirrevoka d-Direttiva 86/613/KEE (COM(2008)0636), imressqa mill-Kummissjoni fit-3 ta’ Ottubru 2008,

wara li kkunsidra l-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri biex jinkoraġġixxu t-titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu reċentement, jew li qed ireddgħu (COM(2008)0637), imressqa mill-Kummissjoni fit-3 ta’ Ottubru 2008,

wara li kkunsidra l-istat tar-ratifiki tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Ġlieda kontra t-Traffikar tal-Bnedmin (CETS Nru 197),

wara li kkunsidra l-qafas ta’ azzjonijiet dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneru adottat mill-imsieħba soċjali Ewropej fit-22 ta’ Marzu 2005,

wara li kkunsidra l-mozzjoni għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-impatt tal-kriżi ekonomika u finanzjarja fuq in-nisa, id-Dokument 11891, tal-4 ta’ Mejju 2009,

wara li kkunsidra l-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri adottat mill-Kunsill Ewropew fit-23 u l-24 ta’ Marzu 2006,

wara li kkunsidra l-Kumitat Konsultattiv dwar l-Opportunitajiet Indaqs għan-Nisa u l-Irġiel u l-opinjoni tiegħu dwar id-disparità fil-pagi bejn il-ġeneri, adottata fit-22 ta’ Marzu 2007,

wara l-kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta’ Ottubru 2006 dwar l-immigrazzjoni tan-nisa: l-irwol u l-post tal-immigranti nisa fl-Unjoni Ewropea (2),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Marzu 2007 dwar il-Pjan Direzzjonali għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2006-2010 (3),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta’ Settembru 2008 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel - 2008 (4),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ Novembru 2008 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ pagi ugwali għall-irġiel u n-nisa (5),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar l-inklużjoni attiva tan-nies esklużi mis-suq tax-xogħol (6),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-8 ta’ Ottubru 2009 dwar l-effetti tal-kriżi finanzjarja u ekonomika globali fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u fuq il-kooperazzjoni għall-iżvilupp (7),

wara li kkunsidra l-Istatistiċi tal-Eurostat f’Focus 53/2009, “Żieda qawwija ta’ qgħad fl-UE”,

wara li kkunsidra l-Istatistiċi tal-Eurostat f’Focus 97/2009, “Ir-Reċessjoni fl-UE-27: il-firxa u l-intensità tar-reċessjoni tvarja fost l-attivitajiet u l-pajjiżi”,

wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0155/2010),

A.

billi l-ekonomija dinjija qed tiffaċċja l-aktar reċessjoni qawwija mid-Dipressjoni l-Kbira, b'riperkussjonijiet soċjali madwar l-UE u lil hinn minnha; billi l-kriżi ekonomika u finanzjarja fl-Ewropa qed ikollha impatt partikolarment negattiv fuq in-nisa – li huma iktar soġġetti għall-prekarjetà fl-impjieg, iktar esposti għat-tkeċċija u inqas koperti mis-sistemi ta’ protezzjoni soċjali – sitwazzjoni li s’issa għadha ma ngħatatx l-attenzjoni li jixirqilha mill-Kunsill, mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri,

B.

billi l-ewwel mewġa tal-kriżi laqtet l-aktar lis-settur finanzjarju, kif ukoll l-industriji tal-kostruzzjoni u tal-karozzi li huma ddominati l-aktar mill-irġiel, u b’hekk ingħatat importanza akbar, madankollu t-tieni mewġa tal-kriżi laqtet, b'mod daqstant ieħor negattiv, lis-setturi tal-bejgħ bl-imnut, tas-servizzi ġenerali u tat-turiżmu, li huma ddominati l-aktar min-nisa; għalhekk jeħtieġ li tiġi ndirizzata d-dimensjoni tal-ġeneru fl-impatt għal, u s-soluzzjoni tal-kriżi ekonomika u soċjali fil-pjanijiet ta’ rkupru nazzjonali u Ewropej,

C.

billi l-ekonomisti tradizzjonali nnutaw li l-kriżi tal-kreditu, li tat bidu għar-reċessjoni, kienet diżastru, litteralment, ikkaġunat mill-bniedem; billi r-reazzjonijiet fil-livelli tal-istat u internazzjonali – li ma kinux inklussivi biżżejjed fir-rigward tal-ġeneru – ukoll ġew deċiżi l-aktar mill-irġiel; billi hu importanti li n-nisa, li huma ġeneralment iktar ikkwalifikati mill-irġiel, jiġu inklużi bis-sħiħ fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjoni fl-isferi politiċi, ekonomiċi u finanzjarji kif ukoll fil-ftehimiet bejn l-imsieħba soċjali,

D.

billi, skont studji reċenti, 5 % biss tal-parteċipanti b'responsabilitajiet ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet fl-istituzzjonijiet finanzjarji tal-UE huma nisa, u l-gvernaturi kollha tal-banek ċentrali tas-27 Stat Membru huma rġiel u li l-istudji dwar il-ġeneru wrew li n-nisa jimmaniġġjaw b'mod differenti billi jevitaw ir-riskju u jiffukaw aktar fuq perspettiva aktar fit-tul,

E.

billi l-parteċipazzjoni tan-nisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet hija indikatur deċiżiv tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel; billi l-preżenza ta’ maniġers nisa f'impriżi u f'universitajiet għadha dgħajfa u l-għadd ta’ politiċi jew riċerkaturi nisa qed jiżdied bil-mod ħafna biss,

F.

billi fl-2006 59 % ta’ gradwati għall-ewwel darba fl-universitajiet kienu nisa; billi l-perċentwali ta’ nisa li għandhom dottorat ta’ riċerka jonqos għal 43 %, u hija l-anqas fil-grad tal-professuri; billi 15 % biss tal-professuri ta’ grad A huma nisa,

G.

billi hemm aktar nisa milli rġiel fil-fakultajiet tal-kummerċ, ġestjoni u liġi, iżda huma f'minoranza f'karigi ta’ responsabilità fl-intrapriżi u fil-politika; billi hemm ftit nisa ggradwati fl-IT, fl-inġinerija u fil-fiżika, u għalhekk hemm rappreżentanza baxxa tan-nisa fis-settur privat, li hu kruċjali għall-irkupru ekonomiku,

H.

billi t-tnaqqis ekonomiku x'aktarx jaffettwa lin-nisa aktar mill-irġiel; billi hemm il-periklu li r-reċessjoni attwali ser iddewwem l-avvanzi jew saħansitra treġġa' lura l-progress, b'konsegwenzi aktar fit-tul għas-sistemi ta’ protezzjoni soċjali, ta’ inklużjoni soċjali u d-demografija,

I.

billi l-miżuri għall-ugwaljanza bejn il-ġeneru tħassru jew ġew posposti u tnaqqis futur possibbli fil-baġits pubbliċi ser ikollu effett negattiv fuq l-impjiegi tan-nisa u fuq il-promozzjoni tal-ugwaljanza; billi l-implimentazzjoni xierqa tad-Direttiva 2006/54/KE imsemmija aktar 'il fuq ser issir dejjem aktar importanti,

J.

billi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri għandha impatt pożittiv ewlieni fuq il-produttività ekonomika u t-tkabbir, u l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol ssarraf f'sensiela ta’ benefiċċji soċjali u ekonomiċi,

K.

billi d-disparità fil-pagi bejn il-ġeneri madwar l-UE27 baqgħet għolja ħafna tul l-aħħar 35 sena mill-implimentazzjoni tad-Direttiva 75/117/KEE (8), bi tkabbir ta’ medja ta’ 18 % fl-2010 fl-UE u sa 30 % f'xi Stati Membri; billi d-diskrepanza hi akbar fis-settur privat milli f'dak pubbliku, b'xhieda tal-inugwaljanzi fis-suq tax-xogħol, li fil-prattika jaffettwaw l-aktar lin-nisa,

L.

billi r-reċessjoni ekonomika m'għandhiex tintuża biex tnaqqas il-progress fuq il-politiki ta’ rikonċiljazzjoni u biex tnaqqas il-baġits allokati għas-serivizzi ta’ kura u għall-arranġamenti tal-lif, li jaffettwaw partikolarment l-aċċess tan-nisa għas-suq tax-xogħol, billi jaqbel li tingħata attenzjoni partikolari lill-bżonn ta’ konċiljazzjoni bejn l-obbligi familjari u dawk professjonali fil-familji b'ġenitur wieħed u fil-familji b'ħafna membri,

M.

billi skont il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol, in-nisa jqattgħu tliet darbiet aktar ħin mill-irġiel għall-kura tat-tfal, għat-trattament ta’ kwistjonijiet domestiċi u għall-kura tal-qraba dipendenti; billi t-tqassim tar-responsabilitajiet familjari u domestiċi bejn l-irġiel u n-nisa, mhux l-inqas bl-użu tal-liv għall-ġenituri u għall-paternità, jikkostitwixxi prekundizzjoni għall-promozzjoni u l-ilħiq tal-ugwaljanza bejn il-ġeneru; u billi bl-esklużjoni tal-lif tal-maternità u l-liv tal-ġenituri mill-kalkolu tal-ħinijiet globali ta’ xogħol huwa diskriminatorju u aktar sfavorevoli għan-nisa fis-suq tax-xogħol,

N.

billi l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 (9) taħt il-Presidenza Svediża talbu lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni sabiex isaħħu d-dimensjoni tal-ġeneru fl-istrateġija UE 2020; billi l-karta ta’ konsultazzjoni tal-Kummissjoni UE 2020 naqset milli tikkunsidra dan kollu, peress li tonqos milli tirreferi għall-integrazzjoni tal-ġeneru; billi, madankollu, hu importanti li l-perspettiva tal-ġeneru tiġi integrata fi struttura finanzjarja u ekonomika u ta’ politika ġdida u li jkun żgurat li l-pjanijiet ta’ rkupru u l-programmi ta’ aġġustament strutturali jwettqu valutazzjoni tal-impatt tal-ġeneru u jintegraqw perspettiva tal-ġeneru,

O.

billi jeħtieġ li jitkabbru l-isforzi għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneru fil-politika pubblika,

P.

billi partikolarment fi żminijiet ta’ reċessjoni ekonomika, in-nies li diġà jinsabu f'riskju ta’ faqar, li l-maġġoranza tagħhom huma nisa, isiru aktar vulnerabbli, partikolarment il-ħaddiema migranti nisa u n-nisa li jappartienu għal grupp ta’ minoranza; billi l-isforzi u s-soluzzjonijiet globali biex jinqered il-faqar kif mifthiema mill-Kunsill Ewropew ta’ Lisbona sa mill-2000 saru kwistjoni ta’ urġenza; billi għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-protezzjoni ta’ dawk il-gruppi li qegħdin jiffaċċjaw għadd ta’ żvantaġġi, partikolarment ir-Roma, u għall-iżgurar tal-inklużjoni tagħhom fis-soċjetà,

Q.

billi impjieg full-time ta’ kwalità bi drittijiet hu garanzija kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali kif ukoll l-ispinta għall-indipendenza finanzjarja u psikoloġika; billi bl-indirizzar tal-aċċess universali għal servizzi pubbliċi ta’ kwalità, hu kruċjali li jitfasslu u jiġu implimentati politiki, li jilħqu l-bżonnijiet tan-nisa u l-irġiel rispettivament, inkluż l-aċċess għal servizzi ta’ kura għat-tfal, għall-anzjani u għal persuni oħra dipendenti, li wieħed jiflaħ għalihom, ikunu aċċessibbli u ta’ kwalità,

R.

billi, barra milli jiżgura r-rispett tad-differenzi u tad-diversità kulturali, l-iżvilupp ta’ politiki li jiffaċilitaw l-aċċess għas-suq tax-xogħol ta’ nisa li jappartjenu għal gruppi kulturali jew ta’ minoranza partikolari, inaqqas ukoll l-esklużjoni soċjali u jsaħħaħ il-koeżjoni soċjali, li min-naħa tagħhom jagħtu spinta lit-tkabbir ekonomiku,

S.

billi l-vjolenza domestika, li l-aktar li taffettwa n-nisa, tikkostitwixxi problema mifruxa fil-pajjiżi kollha u f'kull klassi soċjali; billi l-istudji wrew li l-vjolenza kontra n-nisa tiżdied meta l-irġiel jesperjenzaw spustament u spussess minħabba l-kriżi ekonomika; billi l-enfasi ekonomika spiss twassal għal abbuż aktar frekwenti, aktar vjolenti u aktar perikoluż, bill l-vjolenza domestika tiswa lill-Unjoni madwar EUR 16-il miljun fis-sena,

T.

Billi l-impjieg hu fattur ewlieni għall-inklużjoni soċjali; billi għandhom isiru sforzi mmirati u b'firxa wiesgħa sabiex jiġi eliminat il-faqar fil-kuntest ta’ inugwaljanza dejjem akbar tad-dħul, ta’ faqar u ta’ kriżi ekonomika u finanzjarja,

1.

Jinnota li l-ugwaljanza fit-trattament bejn in-nisa u l-irġiel hi waħda mill-għanijiet tal-UE u għalhekk hi wieħed mill-prinċipji fundamentali f'kull reazzjoni politika għall-kriżi ekonomika u finanzjarja u fit-transizzjoni lejn verżjoni globali fit-tul għaż-żmien ta’ wara l-kriżi;

2.

Jenfasizza li s-sejbiet tal-Kummissjoni, li l-kriżi attwali qajmet tħassib dwar jekk il-kisbiet fl-ugwaljanza bejn il-ġeneru humiex fil-periklu u jekk l-effetti tar-reċessjoni jistgħux jaffettwaw b'mod partikolari lin-nisa;

3.

Jenfasizza l-bżonn li jkun evitat li l-kriżi finanzjarja u ekonomika attwali, u kwistjonijiet ekonomiċi futuri, jipperikolaw dak li nkiseb s'issa fil-qasam tal-ugwaljanza bejn il-ġeneru u biex jiġi evitat li r-reċessjoni tintuża, kif diġà ġara f'ċerti Stati Membri, bħala argument biex ikun hemm inqas miżuri għall-ugwaljanza bejn il-ġeneru;

4.

Jenfasizza li l-politiki għall-ugwaljanza bejn il-ġeneru għandhom jitqiesu bħala parti mis-soluzzjoni għat-tmiem tal-kriżi, għall-użu u l-isfruttar sħiħ tal-ħiliet u l-kapaċitajiet tal-Ewropej kollha u għat-tfassil ta’ ekonomija aktar kompetittiva fil-ġejjieni;

5.

Jinnota li l-integrazzjoni tan-nisa fil-post tax-xogħol fl-aħħar deċennji fissret mhux biss impatt aktar dirett tal-kriżi fuq in-nisa nfushom iżda wkoll fuq l-ambjenti domestiċi, fejn id-dħul ser jiġi effettwat b'mod sinifikanti mit-telf ta’ impjiegi tan-nisa; jitlob lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri sabiex jikkunsidraw l-ispejjeż moħbija tal-kriżi, inkluż il-konsegwenzi differenti tal-ġeneru li spiss mhux rikonoxxuti;

6.

Jinnota li l-esperjenza tal-kriżijiet preċedenti turi li r-rata tal-impjieg tal-irġiel ġeneralment tirkupra aktar malajr milli dik tan-nisa;

7.

Jinnota li l-politiki makroekonomiċi huma marbutin l-aktar ma’ żieda fis-segregazzjoni tal-ġeneru fix-xogħol, mad-destabbilizzazzjoni tal-impjieg tan-nisa permezz ta’ sottokuntrattar, żidiet fid-diskrepanza fil-pagi bejn il-ġeneru, tnaqqis fl-aċċess tan-nisa għas-saħħa u l-edukazzjoni, inugwaljanza akbar fl-aċċess għall-kreditu, art u proprjetà, u żieda qawwija tal-feminizzazzjoni tal-faqar;

8.

Ifakkar li d-diskrepanzi fis-salarji bejn in-nisa u l-irġiel għadhom jeżistu u jistgħu jaggravaw minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja; jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej u lill-Istati Membri biex jadottaw miri ċari u jipproponu miżuri vinkolanti għall-ġlieda kontra d-diskrepanza fis-salarji;

9.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta leġiżlattiva dwar ir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni attwali marbuta mal-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ paga ugwali għall-irġiel u n-nisa (Direttiva 75/117/KEE imsemmija aktar ‘il fuq) kif diġà mitlub mill-Parlament fl-2008; jilqa' l-inizjattiva reċenti tal-Kummissjoni għat-titjib tad-dispożizzjonijiet dwar is-sanzjonijiet f'każ ta’ ksur tad-dritt għall-paga ugwali, sabiex jiġi żgurat li jkunu diswassivi u proporzjonali (pereżempju, sanzjonijiet aktar għoljin f'każijiet ta’ offiżi ripetuti);

10.

Jinnota li l-ispiża pubblika fil-qasam tas-saħħa hija r-responsabilità ta’ Stati Membri individwali u l-parlamenti nazzjonali u/jew l-awtoritajiet lokali tagħhom;

11.

Jiddispjaċih li ħafna nisa diġà tilfu jew huma mistennija li jitilfu l-impjiegi tagħhom, partikolarment dawk li jaħdmu fil-bejgħ bl-imnut, fis-servizzi u t-turiżmu kif ukoll in-nisa f'impjiegi part-time u f'impjiegi prekarji; jenfasizza l-fatt li fl-istess ħin, it-tnaqqis fil-provvista ta’ mikrokreditu hi mistennija li twassal għal tnaqqis fid-dħul fost il-ħaddiema nisa li jaħdmu għal rashom, partikolarment dawk li jaħdmu fis-setturi agrikoli u rurali; jenfasizza li l-qgħad fost in-nisa hu mistenni li jiżdied b'mod sproporzjonat hekk kif jitħabbar tnaqqis fil-baġit tas-settur pubbliku, perress li n-nisa huma impjegati b'mod sproporzjonat fis-servizzi edukattivi, tas-saħħa u soċjali;

12.

Jenfasizza l-effett pożittiv li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri għandha fuq it-tkabbir ekonomiku; jindika f'dan ir-rigward li skont il-kalkoli f'ċerti studji, kieku r-rati ta’ impjieg, ta’ impjieg part-time u ta’ produttività tan-nisa kienu simili għal dawk tal-irġiel, il-PGD jiżdied bi 30 %;

13.

Jirrikonoxxi li ħafna nisa ġew imħeġġa mit-telf ta’ impjiegi reċenti biex jwaqqfu l-intrapriżi tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq leġiżlazzjoni b'mira speċifika għall-SMEs biex tilħaq il-mira tagħha li tnaqqas il-piżijiet amministrattivi fuq l-intrapriżi b'25 % sal-2012 u biex trawwem dan l-ispirtu ta’ intrapriża;

14.

Jilqa' l-istatistiċi tal-Eurostat li jiddistingwu skont il-ġeneru; madankollu, jemmen li għandha tingħata aktar attenzjoni għall-qgħad part-time (qasam li spiss hu eskluż mill-istatistiċi tal-qgħad); jinnota li l-qgħad għat-tul, pagi anqas u medja anqas ta’ siegħat tax-xogħol x'aktarx li se jħallu konsegwenzi qawwija speċjalment fuq id-dħul tan-nisa, il-benefiċċji ta’ sigurtà soċjali u fil-perjodu twil fuq il-pensjonijiet tagħhom;

15.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tfassal studju fil-livell tal-Unjoni dwar ir-rabta bejn in-numru ta’ nisa kuq il-bord tal-kumpaniji u l-prestazzjoni finanzjarja tal-kumpaniji, b'kunsiderazzjoni tal-istudju mwettaq minn Catalyst Inc. Fl-2007 li wera li l-kumpaniji bi tliet nisa' jew aktar fuq il-bord kellhom profitti ta’ 83 % aktar fuq l-ishma u ta’ 73 % ta’ proffitti aktar fuq il-bejgħ;

16.

Jenfasizza li l-gruppi ta’ nisa vulnerabbli ser isofru l-agħar effetti tal-kriżi: nisa b'diżabilità, nisa immigranti, nisa ġejjin minn minoranzi etniċi, nisa bi ftit kwalifiki, nisa li jinsabu f'sitwazzjoni ta’ qgħad għal żmien twil, nisa waħedhom u mingħajr mezzi, nisa li qed jieħdu ħsieb ta’ persuni dipendenti eċċ.;

17.

Jinnota li l-ħaddiema migranti ukoll huma effettwati mill-kriżi, u daqstant ieħor il-familji tagħhom f'pajjiżhom; jirreferi għall-fatt li l-livell ta’ migrazzjoni femminili flimkien mal-impatt fuq il-familji li jiddependu mill-pagi tagħhom għall-għajxien, spiss mhumiex dikjarati, b'konsegwenza li n-nisa jistgħu jsibu lilhom infushom f'pożizzjoni vulnerabbli aktar meta jirritornaw d-dar, imwarrba mill-komunitajiet u mill-familji tagħhom;

18.

Jenfasizza u jilqa' l-fatt li l-interventi u s-soluzzjonijiet jeħtieġu fehim tal-kuntest tal-kriżi u jirrikonoxxi li m'hemmx reazzjoni “waħda tajba għal kulħadd”; jenfasizza, fl-istess ħin, li r-reċessjoni tista' sservi ta’ opportunità unika biex il-politiki ekonomiċi u soċjali jsiru aktar konxji tal-ġeneru u biex jersqu lejn il-ħolqien ta’ soċjetà b'aktar ugwaljanza bejn il-ġeneri;

19.

Jenfasizza l-importanza tal-ġlieda kontra l-istereotipi fis-suriet u fl-istadji kollha tal-ħajja, peress li dawn jikkostitwixxu waħda mill-aktar kawżi persistenti tan-nuqqas ta’ ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, li taffettwa l-għażliet tagħhom fil-qasam tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u tal-impjieg, id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet domestiċi u familjari, il-parteċipazzjoni fil-ħajja pubblika u l-parteċipazzjoni u r-rappreżentanza f'karigi għat-teħid ta’ deċiżjonijiet, u l-għażliet tagħhom dwar is-suq tax-xogħol;

20.

Jinnota b'dispjaċir il-fatt li r-reazzjonijiet ta’ politika għall-kriżi, inkluż il-pakketti ta’ irkupru, naqsu milli jirrikonoxxu, janalizzaw u jirranġaw l-impatt tal-ġeneru fuq il-kriżi; jikkritika l-fatt li l-integrazzjoni sistematika tal-ġeneri fl-istrateġija ta’ wara Lisbona hija bażikament ineżistenti; jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jinkludu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri b'miri speċifiċi fil-linji gwida għall-impjiegi u l-makroekonomija u fl-Istrateġija UE 2020, u biex jintroduċu bbaġitjar tal-ġeneru fil-politiki kollha;

21.

Iqis li għalkemm l-impjieg tan-nisa fl-UE jinsab viċin li jilħaq il-mira ta’ 60 % fl-2010, jeħtieġ li titfassal mira aktar ambizzjuża ta’ 75 % sal-2020; jenfasizza wkoll li jeħtieġ titnaqqas d-diskrepanza;

22.

Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex jieħdu l-passi meħtieġa biex jintegraw il-perspettiva tal-ġeneru fil-politiki kollha tal-UE u biex jirrevedu l-leġiżlazzjoni eżistenti biex jiġi żgurat li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri tkun applikata korrettament u li jkunu jistgħu jiġu applikati miżuri ta’ diskriminazzjoni pożittiva fejn meħtieġ;

23.

Jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri u speċjalment lill-Kumitat Speċjali tal-Parlament dwar il-Kriżi Finanzjarja, Ekonomika u Soċjali (CRIS) sabiex jiżguraw li l-pjanijiet għall-irkupru u l-programmi ta’ aġġustament strutturali jwettqu evalwazzjoni tal-impatt fuq il-ġeneri (valutazzjoni ex post f'każijiet fejn ma saritx ex-ante) u sabiex jinkludu perspettiva tal-ġeneri li tinkludi data u statistiki li jiddistingwu skont il-ġeneru;

24.

Iħeġġeġ lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li r-regressjoni u t-tnaqqis finanzjarju ma jaffettwawx il-politiki u l-funzjonament tal-istrutturi mmirati għall-kisba tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fil-livelli kollha tas-settur governattiv u dak mhux governattiv; jiddispjaċih li dan it-tnaqqis finanzjarju diġà seħħ f'xi pajjiżi;

25.

Jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex janalizzaw u jikkontrobattu l-effetti negattivi tat-tnaqqis fl-ispiża pubblika u fil-benefiċċji soċjali, speċjalment fil-kuntest tat-tnaqqis fl-ispiża pubblika fil-livell lokali, sabiex ikun żgurat li n-nisa ma jitħallewx b'piż ta’ kura sproporzjonat (tfal, l-anzjani u persuni dipendenti);

26.

Jinnota li n-nuqqas ta’ politiki u infrastrutturi ta’ kura wasslu għal żieda f'ħaddiema domestiċi migranti nisa, biex jimlew il-vojt fi djar privati li m'għandhomx aċċess għall-protezzjoni u l-benefiċċji soċjali marbuta max-xogħol,; jitlob lill-Istati Membri sabiex mingħajr dewmien jiġġieldu kontra l-impjieg illegali u biex jintegraw lill-ħaddiema migranti legali fl-iskemi ta’ sigurtà soċjali u ta’ kura tas-saħħa;

27.

Jitlob lill-Istati Membri biex jiżviluppaw servizzi ta’ kura għall-but tan-nies, aċċessibbli u ta’ kwalità, għat-tfal u dipendenti oħra, skont il-miri Ewropej, u biex jiggarantixxu li d-disponibilità ta’ dawk is-servizzi tkun kompatibbli mal-ħinijiet tax-xogħol full-time tan-nisa u tal-irġiel; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jużaw bis-sħiħ il-potenzjal tal-Fondi Strutturali u tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, u biex jiffaċilitaw l-aċċess għall-finanzjament ta’ servizzi ta’ kwalità; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tipproponi direttiva dwar il-paternità, l-adozzjoni u l-liv minħabba t-tfal;

28.

Jinnota li l-vjolenza kontra in-nisa u l-irġiel tiżdied fi żminijiet ta’ taqlib ekonomiku; għalhekk iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jużaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali biex jindirizza kull forma ta’ vjolenza ibbażata fuq il-ġeneru u jilqa' l-inizjattiva tal-Presidenza Spanjola għall-ħolqien ta’ Osservatorju għall-Vjolenza kontra n-Nisa; jilqa' wkoll l-inizjattiva ta’ grupp ta’ Stati Membri dwar l-istrument globali għall-protezzjoni tal-vittmi (Ordni Ewropea ta’ Protezzjoni);

29.

Jistieden lill-Istati Membri biex, partikolarment permezz ta’ kampanji ta’ sensibilizzazzjoni, iqajmu kuxjenza kollettiva fir-rigward tal-fenomenu tal-vjolenza fuq in-nisa; ifakkar li l-edukazzjoni u l-miżuri għat-tkabbir tal-għarfien taż-żgħażagħ huma essenzjali biex jiġi miġġieled dan it-tip ta’ fenomenu;

30.

Jitlob lill-istituzzjonijiet Ewropej, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali u reġjonali sabiex jieħdu miżuri effettivi, partikolarment permezz ta’ leġiżlazzjoni, li jħeġġu l-bilanċ bejn il-ġeneri fil-postijiet ta’ responsabilità, inkluż fuq bordijiet tad-diretturi, u f'istituzzjonijiet, amministrazzjonijiet u organizzazzjonijiet lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropej, li għandhom iservu ta’ eżempju; għalhekk jitlob miri vinkolanti li jiżguraw r-rappreżentazzjoni ugwali bejn in-nisa u l-irġiel;

31.

Jenfasizza li n-nisa mhumiex rappreżentati biżżjjed fit-teħid tad-deċiżjonijiet finanzjarji - fil-fatt in-nisa huma wieħed mill-gruppi li attwalment jinsabu esklużi mit-teħid ta’ deċiżjonijiet finanzjarji li huma effettwati b'mod negattiv mir-riskju finanzjarju; jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex itejbu l-parteċipazzjoni tan-nisa f'kull livell tat-teħid ta’ deċiżjonijiet, speċjalment fl-oqsma tal-ibbaġitjar u tal-arranġamenti ta’ governanza għas-sistemi finanzjarji Ewropej, inkluż il-Bank Ċentrali Ewropew; f'dan il-kuntest, jenfasizza l-bżonn għal-litteriżmu finanzjarju tat-tfajliet u n-nisa;

32.

Jilqa' d-deċiżjoni tal-Gvern tan-Norveġja li jżid għal mill-anqas 40 % in-numru tan-nisa fuq il-bordijiet ta’ kumpaniji b'reponsabilità pubblika limitata u għamilha possibbli li l-proporzjon ta’ nisa fuq il-bordijiet jiżdied għaċ-ċifra attwali ta’ 41 %; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jqisu l-inizjattiva tan-Norveġja bħala eżempju pożittiv u sabiex jimxu fl-istess direzzjoni għall-intrapriżi kkwotati fil-borża;

33.

Jilqa' l-ħtieġa għaż-żieda tan-numru tan-nisa fuq il-bordijiet ta’ kumpaniji b'responsabilità pubblika limitata, iżda jenfasizza li l-gvernijiet nazzjonali għandhom jieħdu azzjoni adegwata għall-bżonnijiet tagħhom;

34.

Jinnota li l-investiment fl-infrastruttura soċjali joffri opportunità għall-immodernizzar tal-Ewropa u għall-promozzjoni tal-ugwaljanza u din tista' titqies bħala strateġija parallela għall-investiment f'teknoloġiji ambjentali għall-immodernizzar tal-infrastruttura fiżika; għalhekk jikkunsidra li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri għandha tkun prijorità politika u għodda ewlenija;

35.

Jinnota li fid-dawl tal-Istrateġija UE 2020, l-“ekonomija ekoloġika” hi kruċjali; jenfasizza l-fatt li “impjiegi ekoloġiċi” għandhom il-potenzjal li jsiru parti ewlenija tat-tkabbir ġejjieni tas-suq tax-xogħol Ewropew, meta jitqies li llum aktar minn 20 miljun impjieg fl-Unjoni Ewropea jistgħu jitqiesu bħala “ekoloġiku” u evidenza reċenti uriet kif l-impjiegi fis-settur tal-enerġija rinnovabbli waħidhom għandhom il-potenzjal li jirduppjaw għal 2.8 miljuni sal-2020;

36.

Jinnota li l-konverżjoni ekoloġika tal-ekonomija u t-tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx tal-karbonju sejrin joħolqu talba kbira għal ħaddiema b'ħiliet; jirreferi għall-fatt li l-ħaddiema nisa għandhom rappreżentanza baxxa ħafna fis-settur tas-sorsi rinnovabbli u speċjalment fl-impjiegi xjentifiċi u teknoloġikament intensivi; jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-ħaddiema nisa jiġu inklużi iktar fi proġetti u fi programmi ta’ taħriġ dwar il-bidla ekoloġika jiġifieri fis-settur tas-sorsi rinnovabbli, u fl-impjiegi xjentifiċi u teknoloġikament intensivi; jitlob lill-Istati Membri biex iħeġġu l-preżenza tan-nisa fl-inizjattivi intraprenditorjali lokali f'dawn l-oqsma billi, permezz tat-tixrid ta’ informazzjoni u organizzazzjoni ta’ workshops ta’ taħriġ, jiffaċilitaw l-aċċess għall-Fondi Strutturali Ewropej eżistenti;

37.

Iħeġġeġ lil min jimpjega fl-Istati Membri biex joħolqu aktar opportunitajiet għall-ħaddiema nisa f'teknoloġiji ġodda għat-tisħiħ tas-settur teknoloġiku avvanzat skont il-miri tal-EU 2020;

38.

Jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu l-implimentazzjoni sħiħa tal-Fondi Strutturali Ewropej fil-livell nazzjonali biex jindirizzaw l-effetti tar-reċessjoni permezz ta’ inizjattivi ta’ taħriġ mill-ġdid u ta’ titjib tal-ħiliet skont l-Artikolu 16 tar-Regolament Ġenerali (10) u l-Artikolu 6 tar-Regolamenti dwar il-Fond Soċjali Ewropew (11) u tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (12);

39.

Jitlob li r-Regolament FAEŻR ikun emendat sabiex jippermetti miżuri proattivi li għandhom jittieħdu b'appoġġ għan-nisa fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020, li kienu possibbli fil-perjodi preċedenti, iżda mhux fil-perjodu attwali, u li se jkunu ta’ benefiċċju kbir għall-impjieg tan-nisa fiż-żoni rurali;

40.

Jitlob lill-Istati Membri sabiex jiżviluppaw mekkaniżmi għall-governanza tal-ugwaljanza biex jinkludu għarfien espert dwar il-ġeneri fid-dipartimenti governattivi u f'aġenziji oħrajn li jimplimentaw miżuri skont il-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni u li jippromovu l-organizzazzjonijiet u n-netwerks tan-nisa;

41.

Iħeġġeġ lill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi sabiex iwettaq valutazzjoni tal-impatt tal-ġeneru tal-kriżi ekonomika u finanzjarja; jikkunsidra li din il-valutazzjoni tal-impatt għandha ssir bil-għajnuna ta’ indikaturi preċiżi li jikkunsidraw il-kuntest speċifiku tal-kriżi; jitlob lill-istituzzjonijiet Ewropej l-oħra, bħall-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol, sabiex jipproponu reazzjonijiet għall-kwistjonijiet li jirrigwardaw l-ugwaljanza tal-ġeneri fil-ħidma kontinwa tagħhom;

42.

Jenfasizza l-ħtieġa għall-iżvilupp ta’ programmi u inċentivi finanzjarji għat-tħeġġiġ u l-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tan-nisa f'intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju;

43.

Jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jirrikonoxxu u jappoġġjaw il-kontribut li s-soċjetà ċivili tista' tagħmel għall-inidirizzar tal-kriżi finanzjarja u ekonomika, b'mod partikolari fid-dawl tas-Sena Ewropea għall-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali;

44.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet tal-Istati Membri, lill-imsieħba soċjali u lill-NGOs rilevanti.


(1)  ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23.

(2)  ĠU C 313 E, 20.12.2006, p. 118.

(3)  ĠU C 301 E, 13.12.2007, p. 56.

(4)  ĠU C 295 E, 4.12.2009, p. 35.

(5)  ĠU C 16 E, 22.1.2010, p. 21.

(6)  Testi adottati, P6_TA(2009)0371.

(7)  Testi adottati, P7_TA(2009)0029.

(8)  Direttiva tal-Kunsill 75/117/KEE ta’ l-10 ta’ Frar 1975 dwar dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ paga ndaqs għall-irġiel u għan-nisa (ĠU L 45, 19.2.1975, p.19).

(9)  Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-ugwaljanza bejn il-Ġeneru: it-tisħiħ tat-tkabbir u l-impjiegi – kontribut għall-Istrateġija ta’ Lisbona wara l-2010 Laqgħa tal-Kunsill għall-Impjiegi, il-Politika Soċjali, is-Saħħa u l-Affarijiet tal-Konsumatur, fi Brussell, tat-30 ta’ Novembru 2009.

(10)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta’ Lulju 2006 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fondi ta’ Koeżjoni (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25).

(11)  Regolament (KE) Nru 1081/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Soċjali Ewropew (ĠU L 210, 31.07.2006, p. 12).

(12)  Regolament (KE) Nru 1080/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 1).


12.8.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 236/87


Il-Ħamis 17 ta’ Ġunju 2010
L-evalwazzjoni tar-riżultati tal-pjan ta’ rotta għall-ugwaljanza bejn in-nisa u lirġiel 2006-2010 u r-rakkomandazzjonijiet għall-ġejjieni

P7_TA(2010)0232

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar l-evalwazzjoni tar-riżultati ta’ pjan ta’ rotta għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2006-2010 u rakkomandazzjonijiet għall-ġejjieni (2009/2242 (INI))

2011/C 236 E/13

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(3), it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-Artikolu 157 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

wara li kkunsidra l-Artikolu 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem “Il-pjan ta’ rotta għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel: 2006-2010” (COM(2006)0092),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Novembru 2008 bl-isem “Rapport ta’ nofs it-terminu dwar l-istat ta’ programm tal-pjan ta’ strateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel (2006-2010)” (COM(2008)0760),

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2009 bl-isem “L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010” (COM(2009)0694),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Ġunju 2000 bl-isem “Lejn Strateġija-qafas tal-Komunità fir-rigward tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel (2001-2005)” (COM(2000)0335) u r-rapporti annwali tal-Kummissjoni dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 u 2009 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049, COM(2008)0010) u (COM(2009)0077) rispettivament),

wara li kkunsidra l-istrumenti legali tan-Nazzjonijiet Uniti fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u b'mod partikulari d-drittijiet tan-nisa, b'mod partikulari l-Konvenzjoni dwar l-eliminazzjoni ta’ kull forma ta’ diskriminazzjoni fuq in-nisa kif ukoll l-istrumenti l-oħra tan-Nazzjonijiet Uniti fir-rigward tal-vjolenza fuq in-nisa, bħalma huma d-Dikjarazzjoni u l-Programm ta’ Azzjoni ta’ Vjenna, adottati fil-Konferenza Dinjija dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, ir-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali ta-Nazzjonijiet Uniti 48/104 tal-20 ta’ Diċembru 1993 dwar l-eliminazzjoni tal-vjolenza fuq in-nisa, 58/147 tad-19 ta’ Frar 2004 dwar l-eliminazzjoni tal-vjolenza domestika fuq in-nisa, 57/179 tat-30 ta’ Jannar 2003 dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu biex jiġu evitati delitti tal-unur li jsiru fuq in-nisa, 52/86 tat-2 ta’ Frar 1998 dwar il-miżuri rigward il-prevenzjoni ta’ delitti u dwar il-liġi penali biex tiġi evitata l-vjolenza kontra n-nisa,

wara li kkunsidra l-Pjattaforma ta’ Azzjoni adottata matul ir-Raba' Konferenza Dinjija dwar in-Nisa organizzata f'Pekin mill-4 sal-15 ta’ Settembru 1995 kif ukoll ir-Riżoluzzjonijiet tiegħu tat-18 ta’ Mejju 2000 dwar is-segwitu tal-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Pekin (1) u tal-10 ta’ Marzu 2005 dwar “is-segwitu tal-Programm ta’ Azzjoni tar-Raba' Konferenza Dinjija dwar in-Nisa (Pekin + 10)” (2),

wara li kkunsidra r-rapport tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tad-9 ta’ Ottubru 2006 dwar “Kull Forma ta’ Vjolenza fuq in-Nisa”,

wara li kkunsidra r-rapport finali ta’ Marzu 2005 tad-49 sessjoni tal-Kummissjoni dwar l-istatut tan-nisa tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti,

wara li kkunsidra l-protokoll rigward id-drittijiet tan-nisa fl-Afrika, magħruf ukoll bħala l-Protokoll ta’ Maputo, li daħal fis-seħħ fis-26 ta’ Ottubru 2005 u li jipprojbixxi b'mod partikulari kull forma ta’ mutilazzjoni ġenitali,

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 1325 (2000) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonjiet Uniti tal-31 ta’ Ottubru 2000 dwar in-nisa, il-paċi u s-sigrutà li taspira għal parteċipazzjoni akbar tan-nisa fil-prevenzjoni tal-kunflitti armati u l-bini tal-paċi,

wara li kkunsidra x-xogħol tal-Kunsill tal-Ewropa f'dan il-qasam, b'mod partikulari l-Karta Soċjali Ewropea riveduta,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Konferenza tal-Ministri għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi tal-Kunsill tal-Ewropa dwar it-tnaqqis tad-differenzi bejn l-ugwaljanza de jure u de facto biex tinkiseb ugwaljanza reali bejn is-sessi (2010),

wara li kkunsidra l-Issue Paper ippubblikat mill-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-Identità tas-Sessi u d-Drittijiet tal-Bniedem (2009); ir-Rakkomandazzjoni CM/Rec(2010)5 tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa lill-Istati Membri dwar miżuri għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni għal raġunijiet ta’ orjentament sesswali jew ta’ identità sesswali; u r-Riżoluzzjoni 1728 (2010) u r-Rakkomandazzjoni 1915 (2010) tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa dwar id-diskriminazzjoni fuq bażi ta’ orjentament sesswali u ta’ identità sesswali,

wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali bejn is-sessi fi kwistjonijiet ta’ impjieg u xogħol (tfassil mill-ġdid) (3),

wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f’attività b’kapaċità li fiha jaħdmu għal rashom u li tirrevoka d-Direttiva 86/613/KEE (COM(2008)0636), imressqa mill-Kummissjoni fit-3 ta’ Ottubru 2008,

wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE dwar l-introduzzjoni ta’ mizuri biex jinkoraġġixxu t-titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu reċentement, jew li qed ireddgħu (COM(2008)0637), imressqa mill-Kummissjoni fit-3 ta’ Ottubru 2008,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Ottubru 2008 bl-isem “Implimentazzjoni tal-għanijiet ta’ Barċellona rigward il-faċilitajiet ta’ kura għat-tfal f'età ta’ qabel l-iskola” (COM(2008)0638),

wara li kkunsidra r-rapport ta’ Mejju 2003 tal-Kumitat Konsultattiv għall-Opportunitajiet Indaqs għan-Nisa u l-Irġiel tal-Kummissjoni, rigward l-integrazzjoni tad-dimensjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fil-baġits nazzjonali,

wara li kkunsidra l-Kumitat Konsultattiv dwar l-Opportunitajiet Indaqs għan-Nisa u l-Irġiel u l-opinjoni tiegħu dwar id-differenza fil-pagi bejn is-sessi, adottata fit-22 ta’ Marzu 2007,

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta’ Jannar 2006 dwar strateġiji ta’ prevenzjoni kontra t-traffikar tan-nisa u t-tfal li jkunu vulnerabbli għall-isfruttament sesswali (4),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta’ Ottubru 2006 dwar “l-immigrazzjoni tan-nisa: ir-rwol u l-post tan-nisa migranti fl-Unjoni Ewropea” (5),

wara li kkunsidra l-patt Ewropew għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel adottat mill-Kunsill Ewropew tat-23 u l-24 ta’ Marzu 2006,

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Marzu 2007 dwar “il-pjan direzzjonali għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel (2006-2010)” (6),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta’ Jannar 2008 dwar ir-rwol tan-nisa fl-industrija (7),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Marzu 2008 dwar l-Ugwaljanza tas-Sessi u Poter lin-Nisa fil-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (8),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta’ Settembru 2008 dwar “L-Ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel – 2008” (9),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ Novembru 2008 dwar ir-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-ugwaljanza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġeil (10),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-24 ta’ Frar 1994 (11) u t-13 ta’ Ottubru 2005 (12) dwar in-nisa u l-faqar fl-Ewropa, u r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta’ Frar 2009 dwar in-non-diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sessi u s-solidarjetà interġenerazzjonali (13),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta’ Frar 2009 dwar l-Ekonomija Soċjali (14),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta’ Novembru 2009 dwar l-eliminazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa (15),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ Frar 2010 dwar il-prevenzjoni tat-traffikar tal-bnedmin (16),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ Frar 2010 dwar “l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea – 2009” (17),

wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat tad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi ((A7-0156/2010),

A.

billi, minkejja li l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel tikkostitwixxi rekwiżit neċessarju għat-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem universali tagħna u hija prinċipju fundamentali tal-Unjoni Ewropea, rikonoxxut fit-Trattati sa minn żmien twil, għad hemm inugwaljanzi importanti fir-realtà politika u fil-ħajja tan-nisa,

B.

billi l-politiki tal-ugwaljanza bejn is-sessi huma strument ta’ żvilupp u koeżjoni soċjali,

C.

billi l-ugwaljanza bejn is-sessi trid tkun simbolu tal-identità kulturali u politika Ewropea,

D.

billi l-vjolenza kontra n-nisa hija ostakolu kbir għall-ugwaljanza bejn is-sessi u hija waħda mill-iktar vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem mifruxa, mingħajr fruntieri ġeografiċi, finanzjarji jew soċjali; billi n-numru ta’ nisa li huma vittmi tal-vjolenza hu allarmanti,

E.

billi ma nistgħux nibqgħu marbuta ma’ mudelli ekonomiċi antiki u ambjentalment mhux sostenibbli li huma bbażati fuq sistema ta’ qsim tax-xogħol skont is-sessi li ġiet issuperata mill-integrazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol; billi għandna bżonn ta’ mudell ġdid u soċjalment sostenibbli bbażat fuq l-għarfien u l-innovazzjoni li jinkorpora l-firxa sħiħa tal-ħiliet tan-nisa fl-ekonomija, li jerġa' jġib il-bilanċ fil-qsim tar-responsabbiltajiet bejn l-irġiel u n-nisa fil-pubbliku u fil-privat u jipprovdi bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol u l-ħajja privata,

F.

billi, minkejja li l-Pjan Direzzjonali għall-Ugwaljanza 2006-2010 enfasizza nuqqasijiet fil-kisba tal-ugwaljanza sħiħa bejn is-sessi, u f'ċerti każijiet, ta spinta 'l quddiem lill-aġenda tal-ugwaljanza, il-progress globali kien batut,

G.

billi jridu jiżdiedu l-isforzi għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneru fil-politika pubblika,

H.

billi għalkemm għadha diffiċli l-evalwazzjoni tal-impatt sħiħ tal-kriżi finanzjarja, jidher ċar li l-kriżi ekonomika u soċjali attwali għandha konsegwenzi gravi b'mod partikulari għan-nisa u l-futur fuq perjodu ta’ żmien twil tal-avvanz tal-politiki bl-għan tal-kisba tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, liema konsegwenzi jaċċentwaw l-inugwaljanzi u d-diskriminazzjonijiet,

I.

billi l-ugwaljanza bejn is-sessi għandha impatt pożittiv fuq il-produttività ekonomika u t-tkabbir, u l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol għandha sensiela ta’ benefiċċji soċjali u ekonomiċi,

J.

billi fis-soċjetà tagħna li qed tixjieħ, in-nisa se jkunu indispensabbli fis-suq tax-xogħol filwaqt li t-talba għall-kura tal-anzjani se tiżdied, u huwa probabbli li dan iwassal għar-riskju ta’ piż doppju fuq in-nisa,

K.

billi dawk li jgħixu fil-faqar – aktar minn 85 miljun persuna b'kollox – fil-maġġoranza tagħhom huma nisa, sitwazzjoni li għaliha jikkontribwixxi l-qgħad, ix-xogħol prekarju, is-salarji baxxi, il-livelli tal-pensjonijiet u pensjoni anqas mid-dħul minimu attwali u d-diffikultajiet fl-aċċess għas-servizzi pubbliċi ta’ kwalità fl-oqsma l-aktar diversi; billi, barra minn hekk, fl-aħħar għaxar snin in-numru ta’ nisa fil-faqar tela' b'mod sproporzjonat għan-numru ta’ rġiel,

L.

billi l-inugwaljanzi fis-salarji medji tan-nisa u tal-irġiel qed imorru dejjem lura fil-livell tal-Unjoni Ewropea, fejn jaqbżu l-medja ta’ 17 % u jwasslu għal diskrepanza fil-pensjonijiet u l-femminizzazzjoni tal-faqar f'età avvanzata, u li d-diskriminazzjonijiet indiretti għandhom it-tendenza li jiżdiedu filwaqt li l-qgħad qed jiżdied u qed jolqot in-nisa u t-tfajliet,

M.

billi hemm diskrepanza persistenti bejn is-sessi rigward l-għoti tal-kura, bin-nisa jipprovdu mid-doppju sa iktar mit-tripplu tan-numru ta’ sigħat ta’ kura b'xejn lit-tfal u lil dipendenti oħra, meta mqabbla mal-irġiel,

N.

billi n-nisa jiġu ta’ spiss esposti għal diskriminazzjoni multipla minħabba s-sess u l-età tagħhom, id-diżabilità, l-isfond etniku/ir-razza, ir-reliġjon, l-oriġini nazzjonali, u l-istatus tal-migrazzjoni, l-istatus soċjoekonomiku, inklużi n-nisa f'unitajiet domestiċi b'persuna waħda, l-orjentament sesswali u/jew l-identità tal-ġeneru, u billi d-diskriminazzjoni kombinata toħloq bosta ostakoli għat-tisħiħ tal-pożizzjoni u l-avvanz soċjali tan-nisa,

O.

billi huwa fundamentali li tiġi ggarantita l-ugwaljanza fl-aċċess għar-riżorsi, għad-drittijiet u għall-poter, u dan jimplika tibdil soċjali u kulturali, l-eliminazzjoni tal-isterjotipi u l-promozzjoni tal-ugwaljanza,

P.

billi l-isterjotipi li għadhom jeżistu fir-rigward tal-għażliet edukattivi u okkupazzjonali disponibbli għan-nisa jgħinu biex jibqgħu jeżistu l-inugwaljanzi,

Q.

billi s-segregazzjoni settorjali u fix-xogħol mhix qiegħda tonqos anzi fil-fatt qiegħda tiżdied f'xi pajjiżi,

R.

billi l-liġi tal-familja (b'mod partikulari l-liġi taż-żwieġ u tad-divorzju) sikwit tpoġġi lin-nisa f'pożizzjoni legali u finanzjarja dgħajfa, u xi kultant il-qrati jżidu mal-inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa billi japplikaw il-liġi tal-familja fuq il-bażi ta’ mudelli tradizzjonali minflok tad-drittijiet indaqs,

S.

billi d-dritt għall-oġġezzjoni ta’ kuxjenza huwa ta’ sikwit abbużat minn gruppi (reliġjużi) biex inaqqsu d-drittijiet tan-nisa f'oqsma bħall-kura tas-saħħa u tal-liġi tal-familja,

T.

billi l-parteċipazzjoni tan-nisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet hija indikatur deċiżiv tal-ugwaljanza bejn is-sessi, billi għad m'hemmx ħafna nisa fl-impjiegi maniġerjali fin-negozji u fl-universitajiet u billi l-għadd ta’ politiċi jew riċerkaturi nisa qiegħed jiżdied biss bil-mod ħafna,

U.

billi l-isfidi attwali u l-esperjenza miksuba juru li n-nuqqas ta’ koerenza politika bejn oqsma differenti xekklet il-kisba tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fil-passat u li hemm bżonn ta’ riżorsi adegwati, koordinazzjoni, distribuzzjoni u promozzjoni akbar tad-drittijiet tan-nisa filwaqt li jiġu kkunsidrati r-realtajiet differenti,

V.

billi l-azzjonijiet pożittivi favur in-nisa wrew li huma essenzjali għall-inkorporazzjoni sħiħa tagħhom fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà in ġenerali,

W.

billi jitqiesu r-riżoluzzjonijiet adottati fl-okkażjoni tal-kommemorazzjonijiet tal-15-il sena tal-pjattaforma ta’ Pekin u l-passi li għad iridu jsiru biex jiġu konkretizzati,

X.

billi data diżaggregata skont is-sessi hija għodda essenzjali għall-ilħiq ta’ progress reali u għall-evalwazzjoni effettiva tar-riżultati,

Y.

billi l-2010 hija s-Sena Ewropea tal-Ġlieda kontra l-Faqar, fatt li jimplika politiki u azzjonijiet konkreti li ġenwinament jgħinu biex tittejjeb is-sitwazzjoni attwali,

Z.

billi għaddew 100 sena minn meta t-8 ta’ Marzu ġie ddikjarat il-Jum Internazzjonali tan-Nisa, u dan l-anniversarju ġie kkommemorat; billi huwa importanti għan-nisa u l-organizzazzjonijiet li qed jirrappreżentawhom li jiġu involuti fil-promozzjoni tal-ugwaljanza u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u n-nuqqas ta’ ugwaljanza,

AA.

billi r-rikonċiljazzjoni tal-ħajja tax-xogħol, tal-familja u privata tagħhom għadha kwistjoni mhux risolta kemm għan-nisa u kemm għall-irġiel,

AB.

billi l-aċċess għall-kura tat-tfal u s-servizzi tal-kura tal-anzjani u dipendenti oħra huwa essenzjali biex in-nisa u l-irġiel ikunu jistgħu jipparteċipaw b'kundizzjonijiet indaqs fis-suq tax-xogħol, fl-edukazzjoni u fit-taħriġ,

AC.

billi fil-maġġoranza tal-Istati Membri skemi tas-sigurtà soċjali ma jqisux biżżejjed iċ-ċirkostanzi speċifiċi tan-nisa li jgħixu fil-faqar; billi l-periklu li wieħed jisfa vittma tal-vjolenza huwa ħafna akbar għan-nisa; billi l-qsim tad-dmirijiet tal-familja u domestiċi bejn l-irġiel u n-nisa, mhux l-inqas bl-iżvilupp tal-użu ta’ liv tal-ġenituri u l-liv tal-paternità, huwa prekundizzjoni għall-promozzjoni u l-kisba tal-ugwaljanza bejn is-sessi; u billi li ma jingħaddx il-perjodu tal-liv tal-maternità u tal-ġenituri maż-żmien ta’ ħidma globali, huwa diskriminatorju kontra n-nisa u jqiegħdhom f'sitwazzjoni agħar fis-suq tax-xogħol,

Evalwazzjoni ta’ Pjan Direzzjonali 2006-2010

1.

Jinnota li fil-qasam ta’ indipendenza ekonomika ugwali għan-nisa u l-irġiel, ir-rata ta’ impjiegi tan-nisa laħqet kważi s-60 %, kif stabbilit fil-miri ta’ Lisbona għall-impjiegi; jiddispjaċih, madankolu, dwar in-nuqqas ta’ miżuri vinkolanti li jindirizzaw inugwaljanzi persistenti fil-pagi bejn is-sessi, u jenfasizza l-ħtieġa għal miżuri urġenti biex itejbu s-sitwazzjoni tan-nisa li jaħdmu f'kundizzjonijiet prekarji, b'mod partikolari n-nisa migranti u ta’ minoranza etnika, li qed isiru saħansitra aktar vulnerabbli fil-kuntest tal-kriżi ekonomika u soċjali; jitlob, barra minn hekk, għal tnaqqis fl-inugwaljanzi bejn is-sessi fis-sistemi pubbliċi tas-saħħa u jiżguraw aċċess ugwali għaliha;

2.

Jilqa' l-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni li għandhom l-għan li jsaħħu r-rikonċiljazzjoni tal-ħajja tax-xogħol, dik privata u tal-familja; jinnota, madankollu, li l-paternità, l-adozzjoni u l-liv tal-ulied ma ġewx indirizzati u jiddispjaċih li parti żgħira mill-Istati Membri biss kisbu l-objettivi ta’ Barċellona biex jipprovdu aċċess bi prezz raġonevoli u ta’ kwalità għall-kura tat-tfal; għalhekk jistieden lill-Istati Membri għal impenn imġedded lejn dan l-objettiv;

3.

Jiddispjaċih li n-nisa xorta għadhom sottorappreżentati fil-pożizzjonijiet politiċi u ekonomiċi tat-teħid tad-deċiżjoni fil-maġġoranza tal-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli b'aktar miżuri konkreti biex tippromwovi parteċipazzjoni ugwali tan-nisa u l-irġiel fit-teħid tad-deċiżjoni;

4.

Jinnota li l-azzjonijiet tal-programm DAPHNE III biex jipprevjenu u jiġġieldu vjolenzi kontra n-nisa; itenni, madankollu, l-ħtieġa ta’ miżuri leġiżlattivi fuq livell Ewropew biex jeqirdu vjolenza bbażata fuq is-sessi;

5.

Jilqa' l-integrazzjoni ta’ ugwaljanza bejn is-sessi bħala prijorità fil-programmi komunitarji tal-edukazzjoni u t-taħriġ bil-għan li jitnaqqsu l-isterjotipi fis-soċjetà; jiddispjaċih, madankollu, li sterjotipi persistenti tas-sessi xorta jservu bħala bażi għal ħafna inugwaljanzi; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iniedu kampanji li jkabbru l-għarfien biex ikissru r-rwoli tradizzjonali tas-sessi, b'mod partikolari kampanji maħsuba lejn l-irġiel fejn jenfasizzaw il-ħtieġa ta’ responsabilitajiet komuni tal-familja;

6.

Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni għall-prinċipji tad-Dikjarazzjoni għall-Iżvilupp tal-Millennju u l-Pjattaforma ta’ Pekin għall-Azzjoni fil-qasam tal-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi barra l-UE; jitlob għat-tisħiħ tal-organizzazzjoni tas-sessi fl-iżvilupp tal-UE, dik esterna, kif ukoll politiki esterni tan-negozju tal-UE;

Fil-livell istituzzjonali

7.

Jipproponi li l-istrateġija tal-UE l-ġdida favur l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel tikkostitwixxi programm ta’ azzjoni u ta’ impenn politiku li jkun ibbażat fuq il-pjattaforma ta’ azzjoni ta’ Pekin u s-suċċesi tagħha, billi d-drittijiet tal-bniedem għan-nisa u tat-tfajliet jirrappreżentaw parti inaljenabbli, integrali u indiviżibbli mid-drittijiet universali tal-bniedem;

8.

Jinnota li għadu essenzjali li naħdmu fuq is-6 oqsma prijoritarji ta’ azzjoni tal-pjan direzzjonali attwali, jistieden lill-Kummissjoni biex tintroduċi aktar miżuri konkreti sabiex jiġi żgurat li l-punti tajbin fil-pjan eżistenti jistgħu jiġu żviluppati aktar u b'hekk jinfluwenzaw b'mod viżibbli l-istrumenti fil-livelli nazzjonali u reġjonali għat-temma tal-ugwaljanza u għat-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa;

9.

Jipproponi li għandhom jingħataw fondi Ewropej għall-istrateġija l-ġdida għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel sabiex tkun iffaċilitata l-eżekuzzjoni tagħha fil-livell Ewropew;

10.

Jenfasizza li huwa importanti li l-Kunsill jadotta l-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-istrateġija favur l-ugwaljanza, wara li tingħata l-opinjoni tal-Parlament Ewropew, sabiex tingħatalu aktar saħħa poltika u biex jingħata impetu ġdid lill-politika għall-ugwaljanza;

11.

Jiddeplora l-mod xejn sodisfaċenti kif ġiet ittrattata l-perspettiva tas-sessi fil-proposti strateġiċi UE 2020 tal-Kummissjoni u għalhekk jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jiżguraw li d-dimensjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi tkun ippreżentata b'mod sistematiku fl-istrateġija UE 2020, inkluż kapitolu dwar is-sessi, mekkaniżmi għal integrazzjoni tas-sessi u miri għall-impjiegi tan-nisa b'indikaturi li jesprimu l-indipendenza ekonomika, u li jqisu kemm l-effetti tal-kriżi soċjali u ekonomika attwali fuq in-nisa kif ukoll l-irwol tan-nisa f'soċjetà li qed tixjieħ;

12.

Jipproponi wkoll li kull sena tiġi organizzata laqgħa tripartitika annwali bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew dwar il-progress tal-istrateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea;

13.

Jisħaq li ssir konferenza kull sena dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel li fiha jipparteċipaw l-organizzazzjonijiet tan-nisa u tal-irġiel organizzazzjonijiet oħra li jaħdmu favur l-ugwaljanza bejn is-sessi bħall-organizzazzjonijiet LGBT u l-organizzazzjonijiet tat-trejdjunjins ta’ diversi Stati Membri, il-Membri Parlamentari, il-Membri tal-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill u l-membri parlamentari nazzjonali, filwaqt li jiddedikaw kull darba attenzjoni partikulari għal suġġet iddefinit minn qabel;

14.

Jenfasizza l-ħtieġa għal djalogu strutturat mas-soċjetà ċivili sabiex ikun żgurat il-prinċipju tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;

15.

Jissuġġerixxi li l-kooperazzjoni istituzzjonali f'dan il-qasam ma tkunx limitata għall-assoċjazzjonijiet tan-nisa, iżda li tiġi mfittxa attivament il-kollaborazzjoni ma’ assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw l-irġiel u n-nisa u li jaħdmu attivament biex tinkiseb l-ugwaljanza bejn is-sessi;

16.

Jitlob li l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn l-Irġiel u n-Nisa jibda jaħdem bis-sħiħ u biex jitfasslu l-indikaturi kollha li jagħtu lok għas-segwitu tal-kwistjonijiet li jikkonċernaw l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa f'kull qasam; jinsisti li dawn l-indikaturi jiġu aġġornati regolarment sabiex jippermettu li l-objettivi stabbiliti u r-riżultati fil-fatt miksuba jiġu konformi;

17.

Iqis li, meta l-proposti politiċi tal-Kummissjoni u tal-Kunsill jagħtu lok għall-evalwazzjoni tal-impatt soċjali, din għandha tinkludi evalwazzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;

18.

Jinsisti li l-Kummissjoni għandha tibda tapplika l-metodu tal-integrazzjoni tal-ġeneru fit-tħejjija tal-proposti kollha tagħha;

19.

Jistieden lill-Kummissjoni biex ittejjeb u taġġorna regolarment il-websajt tagħha dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi, u dwar il-Grupp Opportunitajiet Indaqs biex tiddedika tal-inqas waħda mil-laqgħat tagħha kull sena interament lill-ugwaljanza bejn is-sessi u biex toħloq servizz ta’ informazzjoni għan-nisa;

20.

Jenfasizza li huwa meħtieġ li d-direzzjoni ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea tintroduċi mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni msaħħa fl-operazzjoni interna tagħhom sabiex jippermettu segwitu tal-politiki tal-ugwaljanza tad-drittijiet u tal-opportunitajiet bejn l-irġiel u n-nisa fl-oqsma l-aktar diversi; jitlob li r-Rapport Annwali dwar l-Ugwaljanza jinkludi kapitolu minn kull direttorat ġenerali li fih jirrappurtaw dwar l-ugwaljanza fil-qasam ta’ kompetenza tagħhom;

21.

Jitlob lir-Rappreżentant Għoli biex tiżgura bilanċ bejn is-sessi fl-istabbiliment tas-SEAE u biex toħloq pjan ta’ azzjoni biex ikun hemm bilanċ bejn is-sessi fid-Delegazzjonijiet tal-UE, inkluż fl-ogħla livell; Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jiftħu post għal rappreżentant Ewropew għan-nisa kif diġà mitlub mill-Parlament Ewropew f'Marzu 2008, sabiex tingħata attenzjoni speċifika għall-pożizzjoni tan-nisa fil-politiki esterni tal-UE, u biex l-integrazzjoni tas-sessi tkun inkorporata strutturalment fis-SEAE; jistieden lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex b'mod attiv jippromwovu u jappoġġaw l-emanċipazzjoni tal-parteċipazzjoni tan-nisa fir-relazzjonijiet bilaterali u multilaterali tagħhom ma’ stati u organizzazzjonijiet barra mill-Unjoni;

22.

Jistieden lill-Rappreżentant Għoli biex tiżgura li l-perspettiva tas-sessi tkun inkorporata fil-politiki kollha ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp, programmi u proġetti u jenfasizza l-importanza tal-implimentazzjoni tal-UNSCR 1325 fl-azzjoni esterna tal-UE;

23.

Jenfasizza li l-politiki li jinkludu approċċ integrat tal-ugwaljanza bejn is-sessi f'oqsma diversi, b'mod partikulari ekonomiċi, finanzjarji, kummerċjali u soċjali, u analiżi baġitarja f'termini ta’ ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu t-tixrid u l-iskambju ta’ prattiki tajba sabiex jinkoraġġixxu li dawn jitqiesu meta jiġu żviluppati l-politiki;

24.

Iqis li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jeħtieġ li jiżviluppaw taħriġ u għodda għall-implimentazzjoni li jippermettu lill-partijiet interessati kollha biex fl-oqsma ta’ kompetenza rispettivi tagħhom jintegraw perspettiva bbażata fuq l-opportunitajiet indaqs għall-irġiel u n-nisa, inkluża evalwazzjoni tal-impatt speċifiku tal-politiki fuq l-irġiel u n-nisa;

25.

Jenfasizza l-importanza, fil-kuntest tal-istrateġiji u l-pjanijiet għall-irkupru ekonomiku, li jkunu adottati miżuri settorjali li jibdew tendenza biex jappoġġaw l-edukazzjoni u l-korsijiet ta’ taħriġ immirati lejn l-integrazzjoni tan-nisa, inklużi n-nisa żgħażagħ, fis-suq tax-xogħol fis-setturi li huma strateġiċi għall-iżvilupp u fuq il-bażi tal-pożizzjonijiet u l-ħiliet relatati mat-teknoloġija u x-xjenza l-aktar avvanzati;

26.

Jenfasizza l-importanza ji jitfasslu indikaturi ta’ kwantità u ta’ kwalità u statistiċi marbuta mas-sessi li jkunu affidabbli, paragunabbli u disponibbli meta jkun hemm bżonn, sabiex jintużaw fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-integrazzjoni tas-sessi fil-politiki kollha;

27.

Jitlob lill-Eurostat biex jiżviluppa indikaturi biex ikejlu l-investiment min-nisa u l-irġiel fl-attivitajiet volontarji sabiex juru x'jikkontribwixxu l-irġiel u n-nisa għall-koeżjoni soċjali;

28.

Jenfasizza li koordinazzjoni aħjar hija essenzjali sabiex jiġu żviluppati objettivi għall-politika tal-ugwaljanza fl-istituzzjonijiet kollha tal-UE u tal-Istati Membri u li jenħtieġu metodi uniformi ta’ integrazzjoni tanġibbli, bħall-baġits speċifiċi skont is-sessi jew l-inkorporazzjoni tal-analiżi tal-ġeneru fit-tfassil, l-ippjanar, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-politika pubblika;

29.

Jindika lill-Kummissjoni u l-Istati Membri dwar il-ħtieġa ta’ strateġija doppja, filwaqt li jiġi adottat approċċ integrat tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u jitwettqu azzjonijiet speċifiċi, fosthom fi kwistjonijiet leġiżlattivi, kwistjonijiet ta’ krediti baġitarji, u fi kwistjonijiet ta’ segwitu u ta’ kontroll, bil-għan li jiġi ggarantit li dawn jiġu attwati; jirrimarka li aġenda għall-azzjoni għandha tinkludi miri kwalitattivi u kwantitattivi fuq perjodu ta’ żmien qasir u fuq perjodu ta’ żmien twil kemm fil-livell Ewropew u kemm f'dak nazzjonali;

30.

Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex jieħdu l-passi meħtieġa biex jintegraw il-perspettiva tas-sessi fil-politiki kollha tal-Komunità u sabiex jirrevedu l-leġiżlazzjoni eżistenti sabiex ikun żgurat li l-ugwaljanza bejn is-sessi tkun applikata b'mod korrett u li miżuri ta’ diskriminazzjoni pożittiva jkunu jistgħu jiġu applikati fejn dawn ikunu meħtieġa;

31.

Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni għall-prinċipji tal-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Pekin fil-qasam tal-promozzjoni ta’ baġits li jqisu s-sessi; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri biex jagħmlu sforzi sabiex jirrevedu b'mod sistematiku kif in-nisa jibbenefikaw mill-infiq tas-settur pubbliku u jaġġustaw il-baġits biex jiżguraw ugwaljanza ta’ aċċess għall-infiq tas-settur pubbliku, kemm għat-tisħiħ tal-kapaċità produttiva u kemm biex ikunu ssodisfati ħtiġijiet soċjali; jitlob ukoll għall-allokazzjoni ta’ riżorsi suffiċjenti, inklużi riżorsi biex issir analiżi tal-impatt fuq is-sessi;

32.

Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex timmonitorja l-konformità tal-Istati Membri mad-Direttivi kontra d-diskriminazzjoni u mal-miżuri dwar is-sessi u biex tieħu passi attivi inklużi proċeduri ta’ ksur f'każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità;

33.

Jitlob li r-Regolament FAEŻR ikun emendat sabiex jippermetti, kif jiġri fil-kuntest tal-FSE, miżuri proattivi li għandhom jittieħdu b'appoġġ għan-nisa fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020, li kien fattibbli fil-perjodi preċedenti, iżda mhux fil-perjodu attwali, u li se jkunu ta’ benefiċċju kbir għall-impjieg tan-nisa fiż-żoni rurali;

34.

Jenfasizza l-ħtieġa li tingħata importanza partikulari lill-kwistjonijiet li jikkonċernaw l-ugwaljanza, inkluż fil-Parlament Ewropew, fid-diversi kumitati u delegazzjonijiet parlamentari u jiġbed l-attenzjoni għall-ħidma importanti li qed issir mill-Grupp Parlamentari ta’ Livell Għoli dwar l-Ugwaljanza;

35.

Jilqa', f'dan ir-rigward, l-attivitajiet li qed isiru mill-Membri tal-Parlament Ewropew responsabbli għall-integrazzjoni tas-sessi, li qed jaħdmu biex jiżguraw li l-perspettiva tas-sessi tkun meqjusa fil-formulazzjoni u l-iżvilupp tal-politiki kollha fi ħdan il-kumitati individwali tagħhom;

36.

Jistieden lill-Bureau tal-Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni Ewropea biex iżidu l-isforzi tagħhom għaż-żieda fin-numru ta’ nisa f'pożizzjonijiet għolja fl-istaff tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni biex tfassal mekkaniżmu li jiżgura li l-Kummissjoni Ewropea jkollha parità fil-leġiżlatura li jmiss;

37.

Jenfasizza l-bżonn li jkun evitat li l-kriżi finanzjarja u ekonomika attwali, u kwistjonijiet ekonomiċi futuri, jipperikolaw dak li nkiseb s'issa fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi u biex jiġi evitat li r-riċessjoni tintuża, kif diġà ġara f'ċerti Stati Membri, bħala argument biex ikun hemm inqas miżuri għall-ugwaljanza bejn is-sessi, għaliex, fuq perjodu ta’ żmien twil, dan ikun ta’ xkiel għat-tkabbir fiċ-ċifri tal-impjieg, it-tkabbir ekonomiku fl-UE, id-dħul ogħla mit-taxxi, ir-rati tat-twelid ogħla u l-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi;

38.

Jistieden lill-Kummissjoni biex, b'kollaborazzjoni mal-Istati Membri u l-imsieħba soċjali, tirrevedi l-politiki dwar il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol bl-għan li tiżgura li l-ispiża għat-tfal ma tkunx sostnuta minn min iħaddem, iżda mill-komunità, sabiex tinqered l-imġiba diskriminatorja fin-negozji u jingħata kontribut għall-ġejjieni demografiku tagħna;

39.

Ifakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri li jeħtieġ li jiġu adottati miżuri pożittivi għall-benefiċċju tan-nisa u l-irġiel sabiex ikun iffaċilitat ir-ritorn tagħhom għax-xogħol wara perjodu li fih dawn ikunu wettqu d-dmirijiet tal-familja (rabbew it-tfal u/jew ħadu ħsieb ġenitur marid jew b'diżabilità), billi jippromovu politiki ta '(ri)integrazzjoni fis-suq tax-xogħol bil-ħsieb li dawn jerġgħu jiksbu l-indipendenza finanzjarja;

40.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli b'inizjattivi mmirati għar-rikonoxximent tal-ekonomija informali u l-kwantifikazzjoni tal-ekonomija “tal-ħajja” li jużaw approċċi speċifiċi għall-ġeneru skont il-proġett “Lil hinn mill-PGD” imniedi mill-Kummissjoni;

41.

Jistieden lill-Istati Membri biex jipprovdu benefiċċji soċjali xierqa għan-nisa u l-irġiel li jieħdu ħsieb l-anzjani, il-qraba morda jew diżabbli, u għan-nisa anzjani, li jirċievu pensjonijiet partikolarment baxxi;

Oqsma tematiċi – objettivi

42.

Jenfasizza l-importanza tas-segwitu tal-analiżi tal-pjattaforma ta’ Pekin (Pekin+15) li saret mill-Presidenza Svediża, biex, fuq din il-bażi, mhux biss jiġu elaborati indikaturi adegwati iżda jiġu stabbiliti wkoll objettivi u jiġu adottati l-politiki meħtieġa fit-12-il qasam previst;

43.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tippubblika studju dwar l-analiżi tal-impatt marbuta mal-konsegwenzi, inklużi l-konsegwenzi baġitarji tal-introduzzjoni tas-sistema tal- “integrazzjoni tas-sessi”, bil-ħsieb li jiġu evalwati r-rilevanza, l-effettività, id-durabilità u l-utilità tagħha f'termini ta’ effikaċja tal-ispiża/valur miżjud, kif inhi l-prattika regolari fil-każ tal-politiki Ewropej l-oħra;

44.

Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li jittejbu l-arranġamenti li bihom l-organizzazzjonijiet tan-nisa u s-soċjetà ċivili b'mod ġenerali jikkollaboraw ma’ u jieħdu sehem fil-proċessi tal-integrazzjoni tal-perspettiva tas-sessi;

45.

Iqis l-prijorità lill-ġlieda kontra l-faqar, permezz tar-reviżjoni tal-politiki makroekonomiċi, monetarji, soċjali u tax-xogħol li huma l-bażi tagħha, bil-għan li tiġi ggarantita l-ġustizzja ekonomika u soċjali għan-nisa, filwaqt li jiġu elaborati strateġiji li jippromwovu distribuzzjoni ġusta tad-dħul, jiggarantixxu dħul minimu, salarji u pensjonijiet deċenti, joħolqu xogħol bid-drittijiet għan-nisa, jiżguraw l-aċċess għas-servizzi pubbliċi ta’ kwalità għan-nisa kollha u t-tfajliet, issaħħu l-protezzjoni soċjali u s-servizzi lokali, b'mod partikulari l-postijiet fejn jinżammu t-trabi, l-iskejjel tal-logħob, il-kindergarten, iċ-ċentri ta’ matul il-jum, iċ-ċentri ta’ divertiment tal-komunitajiet u s-servizzi ta’ għajnuna għall-familji u “ċentri interġenerazzjonali”, filwaqt li jiġi ggarantit l-aċċess għan-nisa, l-irġiel, it-tfal u l-anzjani kollha, b'attenzjoni partikulari għall-għajnuna għan-nisa ta’ età;

46.

Jenfasizza li l-ifqar nisa għandhom ikunu l-imsieħba ewlenin fit-tfassil, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-politiki għall-opportunitajiet indaqs; jistieden lill-Unjoni, b'konsegwenza ta’ dan, biex tagħti attenzjoni partikolari lill-ippjanar u l-implimentazzjoni minn din il-perspettiva tas-Sena Ewropea kontra l-Faqar, is-Sena Ewropea tal-Volontarjat, u l-Istrateġija Ewropea 2020 b'mod ġenerali;

47.

Jenfasizza l-effett pożittiv li għandha l-ugwaljanza bejn is-sessi fuq it-tkabbir ekonomiku; jirrimarka f'dan ir-rigward li xi studji jikkalkolaw li jekk ir-rati tax-xogħol, ta’ impjieg part-time u tal-produttività għan-nisa kienu simili għal dawk għall-irġiel, il-PGD jiżdied bi 30 %;

48.

Jistieden lill-Istati Membri biex janalizzaw l-effetti tal-miżuri biex jikkumbattu l-kriżi u strateġiji ta’ ħruġ futuri mill-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi;

49.

Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex telimina n-nuqqasijiet fl-oqsma koperti biex tiżgura l-istess livell ta’ protezzjoni legali kontra d-diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess daqs dik għad-diskriminazzjoni bbażata fuq ir-razza, u biex ittejjeb il-protezzjoni legali u l-aċċess għal rimedji legali għall-vittmi ta’ diskriminazzjoni multipla;

50.

Jisħaq fuq il-ħtieġa ta’ miżuri urġenti għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjonijiet fis-salarji, permezz tar-reviżjoni ta’ direttiva eżistenti, permezz tal-elaborazzjoni tal-pjanijiet settorjali pass b'pass, b'objettivi preċiżi, bil-għan li jiġu eliminati d-diskriminazzjonijiet diretti u indiretti, u billi jiġu mħeġġa n-negozjati kollettivi, it-taħriġ ta’ dawk li jagħtu l-pariri dwar l-ugwaljanza, bl-indirizzar tad-distribuzzjoni xejn ekwa ta’ xogħol mhux imħallas bejn l-irġiel u n-nisa u l-elaborazzjoni ta’ pjanijiet favur l-ugwaljanza fil-kumpaniji u l-oqsma l-oħra tax-xogħol; it-trasparenza fil-kompożizzjoni tal-pagi għandha tkun prattika standard biex issaħħaħ il-pożizzjoni tan-negozjati tal-ħaddiema nisa;

51.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-impjieg tan-nisa fl-UE huwa qrib il-mira ta’ 60 % sal-2010, iżda jisħaq li issa trid tkun stipulata l-mira iktar ambizzjuża ta’ 75 % sal-2020;

52.

Jitlob li jittieħdu miżuri speċifiċi mill-Kunsill, mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri biex itejbu l-pożizzjoni ta’ gruppi partikolarment vulnerabbli, bħal status indipendenti għan-nisa migranti li jiffaċċjaw vjolenza domestika, dritt individwalizzat għal pensjoni u benefiċċji oħra għan-nisa bl-ebda jew ftit li xejn parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u kampanja ta’ sensibilizzazzjoni dwar id-diskriminazzjoni ta’ nies transġeneru u biex jittejjeb l-aċċess tagħhom għal rimedji legali;

53.

Jenfasizza l-importanza ta’ negozjati u n-negozjar kollettiv fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni kontra n-nisa, speċjalment rigward l-aċċess għall-impjiegi, pagi, kundizzjonijiet tax-xogħol, il-progress fil-karriera u t-taħriġ;

54.

Jistieden lill-entitajiet pubbliċi u privati biex jinkorporaw dawn il-pjanijiet ta’ ugwaljanza fir-regoli interni tagħhom, sabiex iżidu magħhom miri fuq perjodu ta’ żmien qasir u twil, u biex jagħmlu evalwazzjoni annwali tal-implimentazzjoni tal-objettivi tagħhom fil-prattika;

55.

Jiddispjaċih li n-nisa mhumiex rappreżentati biżżejjed fil-proċessi ta’ teħid tad-deċiżjonijiet kemm fid-dinja tan-negozju kemm fil-proċessi demokratiċi u jinsisti li hemm ħtieġa ta’ miżuri aktar ambizzjużi niex jiżdied in-numru ta’ nisa fuq il-bordijiet tad-diretturi tal-kumpaniji u fl-istituzzjonijiet pubbliċi lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropej;

56.

Jitlob għal aktar azzjoni, sensibilizzazzjoni u kontroll fuq il-postijiet tax-xogħol bil-għan li jiġu ggarantiti l-aħjar kundizzjonijiet tax-xogħol għan-nisa, filwaqt li tingħata attenzjoni lill-ħinijiet tax-xogħol, ir-rispett għad-drittijiet tal-maternità u l-paternità, il-konċiljazzjoni tal-ħajja tal-familja u l-ħajja personali, u jitlob li jkun hemm żieda tal-liv tal-maternità, u t-twaqqif tal-liv tal-paternità, li jinħoloq liv tal-paternità mħallas, it-twaqqif tal-liv tal-familja, inter alia mħallas, li jkun hemm miżuri għall-ġlieda kontra l-isterjotipi sessisti fil-qsim tax-xogħol u l-kura, għall-għan, fost oħrajn, li wieħed jieħu ħsieb qraba dipendenti u li jiġu miġġielda l-azzjonijiet li jeżaminaw mill-ġdid dawn id-drittijiet;

57.

Jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li l-prattika tar-responsabilità soċjali korporattiva titkejjel, tkun iċċertifikata u ppremjata fuq il-bażi li r-rekwiżiti għandhom assolutament jinkludu l-ugwaljanza bejn is-sessi; din għandha tintlaħaq permezz tal-adozzjoni ta’ mudelli organizzattivi flessibbli bbażati fuq xogħol orjentat lejn objettiv u mhux marbuta mal-preżenza fiżika u li jippermettu lill-ħaddiema kollha, kemm jekk irġiel kemm jekk nisa, li jiżviluppaw professjonalment u jevolvu f'termini ta’ karriera u salarju, f'konformità mal-kapaċitajiet u l-ħiliet tagħhom u b'kunsiderazzjoni għall-obbligi soċjali li jiġu mill-bżonn li jieħdu ħsieb it-tfal u l-qraba, fil-kuntest ta’ servizzi u organizzazzjoni tax-xogħol favur il-familja;

58.

Jinsisti fuq il-ħtieġa għal bilanċ bejn il-ħajja personali u familjari u x-xogħol bl-implimentazzjoni ta’ miżuri, immirati kemm għan-nisa u kemm għall-irġiel, li jippromwovu l-qsim tal-kompiti b'mod ugwali u jqisu l-fatt li s'issa l-irġiel kienu inqas imħajra li japprofittaw mil-liv tal-ġenituri jew mill-inċentivi;

59.

Jenfasizza l-ħtieġa li jkunu nkoraġġiti l-inċentivi għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni fil-livell ta’ intrapriżi ta’ programmi ta’ azzjoni pożittiva u politiki tar-riżorsi umani bl-għan li jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi, b'enfasi fuq attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni u taħriġ għall-promozzjoni, it-trasferiment u l-inkorporazzjoni ta’ prattiki ta’ suċċess fl-organizzazzjonijiet u n-negozji;

60.

Jemmen li huwa importanti li wieħed jeżamina iktar mill-qrib il-kwistjoni tal-iżvilupp ta’ metodoloġija għall-analiżi tal-funzjonijiet li tista' tiggarantixxi d-dritt tan-nisa għall-paga ndaqs, tiżviluppa l-potenzjal sħiħ tal-individwi u l-professjonijiet, u, fl-istess ħin issaħħaħ id-dinjità tax-xogħol bħala element strutturanti, bil-ħsieb li tiżdied il-produttività, il-kompetittività u l-kwalità tal-intrapriżi u jittejbu l-kundizzjonijiet tal-ħajja tal-ħaddiema rġiel u nisa;

61.

Jinsisti fuq il-ħtieġa għat-titjib fid-disponibilità, il-kwalità u l-aċċessibilità tal-kura tat-tfal u s-servizzi ta’ kura għal persuni dipendenti, filwaqt li jkun żgurat li d-disponibilità ta’ dawn is-servizzi tkun kompatibbli mas-sigħat ta’ xogħol full-time tal-irġiel u n-nisa;

62.

Jirrimarka li s-servizzi ta’ kura tat-tfal u dipendenti oħra huma potenzjalment sors ewlieni ta’ impjiegi għan-nisa ta’ età avvanzata, li bħalissa għandhom waħda mill-iktar rati baxxi ta’ impjieg;

63.

Jemmen li huwa meħtieġ li jiġi żgurat li servizzi tal-kura bi prezz li jista' jintlaħaq minn kulħadd ikunu disponibbli għal mill-inqas 50 % tat-tfal f'età bejn 0 u 3 snin, u biex l-edukazzjoni tkun disponibbli għat-tfal kollha bejn l-età ta’ 3 snin u l-età skolastika obbligatorja;

64.

Jaħdem bis-sħiħ favur politiki u azzjonijiet li jeliminaw il-vjolenza kontra n-nisa f'kull qasam, filwaqt li jippromwovi d-drittijiet tal-bniedem għan-nisa, filwaqt li jiġġieled kontra l-istereotipi marbuta mas-sess u kull forma ta’ diskriminazzjoni fi ħdan is-soċjetà u l-familja, inkluża d-diskriminazzjoni fl-edukazzjoni, fit-taħriġ, fil-midja u fil-ħajja politika; jisħaq li għandhom ikunu żviluppati politiki speċifiċi li jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi, isaħħu l-pożizzjoni tan-nisa, u jedukaw aħjar lill-individwi inkluż bl-użu ta’ kampanji ta’ sensibilizzazzjoni u strateġiji ta’ taħriġ matul il-ħajja u fuq l-inkorporazzjoni ta’ miżuri favur in-nisa;

65.

Jappoġġa l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali dwar l-eradikazzjoni tal-Vjolenza Kontra n-Nisa' u jenfasizza l-importanza tal-impenn kontinwu tal-Kummissjoni li ssegwi politika aktar attiva fil-ġlieda għall-prevenzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa, jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tibda konsultazzjoni dwar Direttiva kontra l-vjolenza kontra n-nisa li telenka, fost affarijiet oħra, l-isforzi li l-Istati Membri jkunu obbligati jagħmlu biex jiġġieldu l-vjolenza kontra n-nisa;

66.

Jenfasizza l-ħtieġa li jsir stħarriġ wiesa' li jkopri l-pajjiżi kollha tal-UE u li juża metodoloġija komuni, li tistabbilixxi l-firxa reali tal-problema; jiġbed l-attenzjoni għall-ħidma importanti li se titwettaq f'dan il-qasam miċ-Ċentru Ewropew ta’ Monitoraġġ tal-Vjolenza fuq il-bażi tas-Sessi li se tipprovdi statistiċi ta’ kwalità għolja b'appoġġ għall-miżuri politiċi fil-ġlieda kontra din il-pjaga tas-soċjetà;

67.

Jisħaq fuq il-ħtieġa li tingħata l-attenzjoni kollha meħtieġa lis-sitwazzjoni tan-nisa li jaħdmu mas-sieħeb tagħhom fis-setturi tal-agrikoltura, tal-artiġjanat, tal-kummerċ u tas-sajd u l-kumpaniji żgħar tal-familja, fejn is-sitwazzjoni tan-nisa hija aktar vulnerabbli minn dik tal-irġiel, bil-għan li jittieħdu miżuri ġodda li jipproteġu l-maternità, tiġi eliminata d-diskriminazzjoni indiretta, tiġi żgurata l-protezzjoni u s-sigurtà soċjali kif ukoll id-drittijiet l-oħra tan-nisa, fosthom tan-nisa li għandhom status ta’ ħaddiema indipendenti; jiġbed l-attenzjoni, f'dan ir-rigward, għall-importanza tal-iżvilupp tal-kunċett legali tas-sjieda komuni bl-għan li jkun żgurat li d-drittijiet tan-nisa fis-settur agrikolu jkunu rikonoxxuti bis-sħiħ, li dawn jirċievu protezzjoni xierqa mis-sigurtà soċjali u li x-xogħol tagħhom ikun rikonoxxut;

68.

Jenfasizza l-importanza tal-ġlieda kontra l-istereotipi fit-tipi u fl-istadji kollha tal-ħajja, peress li dawn jikkostitwixxu waħda mill-aktar kawżi persistenti tan-nuqqas ta’ ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, li jaffettwaw l-għażliet tagħhom fil-qasam tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u tal-impjieg, tad-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet domestiċi u tal-familja, tal-parteċipazzjoni fil-ħajja pubblika u l-parteċipazzjoni u r-rappreżentanza fil-pożizzjonijiet tat-teħid ta’ deċiżjonijiet, u l-għażliet tagħhom fir-rigward tas-suq tax-xogħol;

69.

Jenfasizza, barra minn hekk, li l-Kummissjoni għandha tagħmel enfasi aktar b'saħħitha fuq il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni multipla, il-faqar u l-esklużjoni soċjali u n-nuqqas ta’ ugwaljanza fil-qasam tas-saħħa;

70.

Iqis li s-sistemi ta’ tassazzjoni u ta’ ħarsien soċjali jeħtieġ li jiġu riveduti sabiex id-drittijiet jiġu individwalizzati, ikunu ggarantiti drittijiet għall-pensjoni indaqs u jitneħħew l-inċentivi li jaffettwaw ħażin il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u fil-ħajja soċjali, bħat-tassazzjoni konġunta u l-għotjiet għall-kura ta’ dipendenti li huma marbuta man-nuqqas ta’ attività tan-nisa fis-suq tax-xogħol;

71.

Ifakkar ir-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ Frar 2010 u jenfasizza l-importanza li n-nisa jkollhom kontroll fuq id-drittijiet sesswali u tar-riproduzzjoni tagħhom;

72.

Jenfasizza l-importanza ta’ miżuri preventivi biex jiżguraw is-saħħa sesswali u riproduttiva tan-nisa;

73.

Jenfasizza l-bżonn li l-proċeduri ta’ bidla fis-sess isiru aċċessibbli għal persuni transġeneru, u li jiġi żgurat li jiġu rimborżati minn skemi pubbliċi ta’ assigurazzjoni fuq is-saħħa;

74.

Jenfasizza l-ħtieġa li tingħata attenzjoni partikolari lis-sitwazzjoni tan-nisa fil-minoranzi etniċi, inklużi l-migranti nisa, u li jiġu stabbiliti miżuri xierqa biex jappoġġawhom fil-kuntest tal-ugwaljanza bejn is-sessi;

75.

Jinsisti li l-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-Parlament, inkluż il-Kumitat tiegħu għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, dwar l-abbozzar tal-Karta Ewropea futura dwar id-Drittijiet tan-Nisa;

76.

Iqis li hemm il-ħtieġa li tingħata attenzjoni partikulari lill-iżvilupp, il-paċi u s-solidarjetà man-nisa tad-dinja kollha, b'mod partikulari n-nisa vittmi tal-inġustizzji, id-diskriminazzjoni, il-ġuħ, il-miżerja, it-traffikar tal-bnedmin u kull tip ta’ vjolenza; iqis li l-konsultazzjoni kontinwa mal-organizzazzjonijiet tan-nisa u, b'mod aktar wiesa', mas-soċjetà ċivili, u l-kollaborazzjoni ma’ organizzazzjonijiet mhux governattivi dwar kwistjonijiet relatati ma’ politiki li għandhom impatt dirett jew indirett fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi huma garanziji ta’ kunsens soċjali usa';

77.

Jinsisti li l-perspettiva tas-sessi u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq il-bażi tas-sess għandhom ikunu inkorporati fil-politika esterna u ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea;

78.

Jenfasizza li l-istrateġija l-ġdida tal-UE għall-ugwaljanza bejn is-sessi u l-mekkaniżmi istituzzjonali relatati jridu jkunu marbuta mill-qrib mal-aġenda globali għad-drittijiet tan-nisa; Dan jinkludi li rabta ma', u appoġġ għall-entità l-ġdida tan-NU għall-ugwaljanza bejn is-sessi, li għandha tgħaqqad il-politika u l-attivitajiet operattivi, u jistieden lill-UE biex tiżgura li l-entità l-ġdida jkollha riżorsi finanzjarji u umani sostanzjali għat-twettiq tal-kompiti tagħha fil-kamp, u li tkun immexxija minn Sotto-Segretarju Ġenerali tan-NU responsabbli għall-ugwaljanza bejn is-sessi;

79.

Iżid jgħid li l-istrateġija l-ġdida tal-UE dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-mekkaniżmi istituzzjonali li jakkumpanjawha għandhom ikopru b'mod ċar l-identità tas-sessi u jindirizzaw il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni dovuta għall-bidla fis-sess;

80.

Jisħaq fuq ir-rispett ta’ riżoluzzjonijiet riċenti tal-PE tal-10 ta’ Frar 2010 dwar il-prevenzjoni tat-traffikar tal-bnedmin u dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea;

*

* *

81.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet tal-Istati Membri.


(1)  ĠU C 59, 23.2.2001, p. 258.

(2)  ĠU C 320 E, 15.12.2005, p. 247.

(3)  ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23.

(4)  ĠU C 287 E, 24.11.2006, p. 75.

(5)  ĠU C 313 E, 20.12.2006, p. 118.

(6)  ĠU C 301 E, 13.12.2007, p. 56.

(7)  ĠU C 41 E, 19.2.2009, p. 73.

(8)  ĠU C 66 E, 20.3.2009, p. 57.

(9)  ĠU C 295 E, 4.12.2009, p. 35.

(10)  ĠU C 16 E, 22.1.2010, p. 21.

(11)  ĠU C 77, 14.3.1994, p. 43.

(12)  ĠU C 233 E, 28.9.2006, p. 130.

(13)  ĠU C 67 E, 18.3.2010, p. 31.

(14)  ĠU C 76 E, 25.3.2010, p. 16.

(15)  Testi adottati, P7_TA(2009)0098.

(16)  Testi adottati, P7_TA(2010)0018.

(17)  Testi adottati, P7_TA(2010)0021.


12.8.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 236/99


Il-Ħamis 17 ta’ Ġunju 2010
Sport, speċifikament dwar l-aġenti tal-plejers

P7_TA(2010)0233

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar l-aġenti tal-plejers fl-isport

2011/C 236 E/14

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta’ Marzu 2007 dwar il-futur tal-futbol professjonali fl-Ewropa (1),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-8 ta’ Mejju 2008 dwar il-White Paper dwar l-isport tal-Kummissjoni Ewropea (2),

wara li kkunsidra l-White Paper dwar l-Isport (COM(2007)0391),

wara li kkundisra l-Artikolu 165 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidra s-sentenza tas-26 ta’ Jannar 2005 tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-Komunitajiet Ewropej (3),

wara li kkunsidra l-mistoqsija tal-10 ta’ Marzu 2010 lill-Kummissjoni dwar l-isport, speċifikament dwar l-aġenti tal-plejers (O-0032/2010 – B7-0308/2010),

wara li kkunsidra l-Artikoli 115(5) u 110(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

1.

Ifakkar li l-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta’ Marzu 2007 dwar il-futur tal-futbol professjonali fl-Ewropa jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja lill-korpi regolaturi tal-futbol fl-isforzi tagħhom biex jirregolaw lill-aġenti tal-plejers, jekk meħtieġ billi tippreżenta proposta għal direttiva rigward dawn l-aġenti;

2.

Jilqa' b'sodisfazzjon l-“Istudju dwar l-aġenti tal-isports fl-Unjoni Ewropea” li ġie kkummissjonat mill-Kummissjoni Ewropea u li r-riżultati tiegħu issa huma disponibbli;

3.

Jinsab partikolarment imħasseb dwar dak li ħareġ mill-istudju rigward attivitajiet kriminali mwettqa f'konnessjoni mal-isport li jsemmi episodji fejn l-isport huwa affettwat mill-kriminalità organizzata b'rabtiet ma’ attivitajiet tal-aġenti tal-plejers; jemmen li dan l-iżvilupp huwa ta’ detriment għall-immaġni tal-isport, għall-integrità tiegħu u ultimament għar-rwol tiegħu fis-soċjetà;

4.

Jieħu nota ta’ wieħed mill-fatti li ħarġu mill-istudju li l-aġenti tal-isport huma ċentrali fil-flussi finanzjarji li spiss mhumiex trasparenti, u li jagħmluhom soġġetti għal attivitajiet illegali; jilqa' b'sodisfazzjon l-inizjattivi minn xi klabbs u korpi governattivi biex iżidu t-trasparenza tat-transazzjonijiet finanzjarji;

5.

Jinnota li l-istudju joħroġ fid-dieher l-opaċità inerenti tas-sistemi ta’ trasferiment partikolarment fl-isports tat-timijiet, li joħolqu sitwazzjoni li kapaċi twassal għal attivitajiet illegali fejn huma involuti l-aġenti kif ukoll il-klabbs u l-plejers;

6.

Jenfasizza l-vulnerabilità speċifika tal-plejers żgħażagħ u r-riskju li huma jsiru vittmi ta’ traffikar tal-bnedmin;

7.

Jenfasizza r-responsabilità speċifika tal-aġenti u l-klabbs tal-plejers, speċjalment lejn il-plejers żgħażagħ u għalhekk jistieden liż-żewġ partijiet biex jassumu din ir-responsabilità, b'mod partikolari fir-rigward tat-taħriġ edukattiv u vokazzjonali tal-plejers żgħażagħ;

8.

Jenfasizza l-fatt li ħareġ mill-istudju li r-regolamenti tal-aġenti stabbiliti mill-federazzjonijiet tal-isports huma mmirati bażikament biex jikkontrollaw l-aċċess għall-professjoni u jirregolaw l-eżerċizzju tagħha, imma li dawn il-korpi għandhom biss poteri superviżorji u ta’ sanzjonament limitati, peress li m'għandhom l-ebda mezz ta’ kontroll jew ta’ azzjoni diretta vis-à-vis l-aġenti tal-isports li mhumiex irreġistrati magħhom; l-anqas huma intitolati li jimponu pieni ċivili jew kriminali;

9.

Jaqbel mal-korpi regolatorji tal-isports u mal-partijiet interessati tal-isports li jeħtieġ li jittieħdu miżuri biex jiġu affrontanti b'mod organizzat u determinat il-problemi marbuta mal-integrità u l-kredibilità tal-isport u tal-atturi fl-isport;

10.

Jemmen li jekk titneħħa għalkollox is-sistema eżistenti tal-liċenzji tal-FIFA għall-aġenti tal-plejers mingħajr ma tiġi stabbilita sistema alternattiva robusta dan ma jkunx il-mod xieraq ta’ kif jiġu affrontati b'mod organizzat u determinat il-problemi li jeżistu fil-qasam tal-aġenti tal-plejers fil-futbol;

11.

Japplawdi l-isforzi li jagħmlu l-korpi regolaturi tal-isport biex iġibu aktar trasparenza u superviżjoni tal-flussi finanzjarji;

12.

Jistieden lill-Kunsill biex iżżid l-isforzi ta’ koordinament li qed tagħmel fil-ġlieda kontra l-attivitajiet kriminali marbuta mal-attivitajiet tal-aġenti, inklużi l-ħasil tal-flus, it-tbagħbis tal-logħob u t-traffikar tal-bnedmin;

13.

Jirreferi għas-sentenza msemmija hawn fuq dwar il-każ T-193/02 fejn il-Qorti ddikjarat li bħala prinċipju r-regolarizzar tal-attivitajiet tal-aġenti tal-plejers li tikkostitwixxi kontroll fuq il-korrettezza ta’ attività ekonomika u tinvolvi l-libertajiet fundamentali, taqa’ fil-kompetenza tal-awtoritajiet pubbliċi;

14.

Ifakkar li fl-istess sentenza l-Qorti rrikonoxxiet li federazzjonijiet bħal m'hi l-FIFA huma intitolati li jirregolaw il-professjoni tal-aġenti sakemm l-objettiv tar-regolarizzar ikun li jitgħollew l-istandards professjonali u etiċi fl-attivitajiet tal-aġenti bil-għan li l-plejers jitħarsu u li r-regolarizzar ma jkunx antikompetittiva; ifakkar li kollettivament, l-aġenti mhumiex organizzati f'livell professjonali u li l-professjoni hija soġġetta għal regolarizzar limitat ħafna fil-livell ta’ Stati Membri;

15.

Jinsab konvint li f'kuntest ta’ attivitajiet transkonfinali u regolamenti nazzjonali diversi applikabbli għall-isporta l-effikaċja tal-kontroll u l-infurzar ta’ sanzjonijiet jista’ jiġi affrontat b'mod organizzat u determinat biss permezz ta’ sforzi konġunti mill-korpi regolatorji tal-isports u l-awtoritajiet pubbliċi;

16.

Jinnota li filwaqt li l-attivitajiet tal-aġenti huma regolati estensivament fil-livell internazzjonali u nazzjonali minn korpi tal-isports f'xi dixxiplini, huma ftit ħafna l-Istati Membri li adottaw liġijiet speċifiċi li jindirizzaw l-aġenti tal-isports;

17.

Jemmen li meta titqies id-diversità konfondenti tar-regolamenti applikabbli għall-attivitajiet tal-aġenti tal-isports, jinħtieġ li jkun hemm approċċ koerenti fl-UE kollha bil-għan li jiġu evitati lakuni kkaġunati minn regolarizzar li ma jkunx ċar u biex ikun żgurat monitoraġġ u kontroll xierqa tal-attivitajiet tal-aġenti;

18.

Itenni t-talba tiegħu għal inizjattiva tal-UE rigward l-attivitajiet tal-aġenti tal-plejers li għandha timmira għal:

standards u kriterji ta’ eżaminar stretti qabel ma wieħed ikun jista' jopera bħala aġent tal-plejers,

trasparenza fit-transazzjonijiet tal-aġenti,

projbizzjoni ta’ rimunerazzjoni lill-aġenti tal-plejers relatata mat-trasferiment ta’ minorenni,

standards armonizzati minimi għall-kuntratti tal-aġenti,

sistema effiċjenti ta’ monitoraġġ u dixxiplina,

l-introduzzjoni ta’ “sistema ta’ liċenzjar tal-aġenti” fl-UE kollha kemm hi u reġistru tal-aġenti,

it-tneħħija tar-“rappreżentazzjoni doppja”,

rimunerazzjoni gradwali bil-kundizzjoni li jiġi ssodisfat il-kuntratt;

19.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni Ewropea.


(1)  ĠU C 27 E, 31.1.2008, p. 232.

(2)  ĠU C 271 E, 12.11.2009, p. 51.

(3)  Każ T-193/02, Laurent Piau v il-Kummissjoni (ECR 2005, p. I-00209).


12.8.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 236/101


Il-Ħamis 17 ta’ Ġunju 2010
Il-konklużjonijiet tas-Samit UE/Russja

P7_TA(2010)0234

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas- 17 ta' Ġunju 2010 dwar il-konklużjonijiet tas-Samit bejn l-UE u r-Russja (mill-31 ta' Mejju sal-1 ta' Ġunju 2010)

2011/C 236 E/15

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni (PCA) eżistenti bejn, fuq naħa, il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, u fuq l-oħra, il-Federazzjoni Russa (1), u n-negozjati li nbdew fl-2008 dwar trattat ġdid bejn l-UE u r-Russja,

wara li kkunsidra l-objettiv komuni tal-UE u tar-Russja, stipulat fid-dikjarazzjoni konġunta li ħarġet wara l-11-il Samit bejn l-UE u r-Russja, li sar f'St Petersburg fil- 31 ta' Mejju 2003, li jinħoloq spazju ekonomiku komuni, spazju komuni ta' libertà, ta’ sigurtà u ta' ġustizzja, spazju komuni ta' kooperazzjoni fil-qasam tas-sigurtà esterna u spazju komuni ta' riċerka u edukazzjoni, inklużi l-aspetti kulturali (l-“erba’ spazji komuni”),

wara li kkunsidra r-rapporti u r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar ir-Russja u dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja, b’mod partikulari r-riżoluzzjoni tiegħu tat- 12 ta’ Novembru 2009 (2), qabel is-samit ta’ Stokkolma bejn l-UE u r-Russja li sar fit- 18 ta’ Novembru 2009, ir-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta’ Settembru 2009 dwar il-qtil ta’ attivisti favur id-drittijiet tal-bniedem fir-Russja (3) u r-riżoluzzjoni tiegħu tas- 17 ta’ Settembru 2009 dwar l-aspetti esterni tas-sigurtà tal-enerġija (4),

wara li kkunsidra l-konsultazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja dwar id-drittijiet tal-bniedem,

wara li kkunsidra l-ftehimiet iffirmati u d-dikjarazzjonijiet konġunti maħruġa waqt is-samit bejn l-UE u r-Russja li sar f’Rostov-na-Donu mill- 31 ta’ Mejju sal- 1 ta’ Ġunju 2010,

wara li kkunsidra l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A.

billi l-UE tibqa' kommessa favur l-approfondiment u l-iżvilupp ulterjuri tar-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja, kif juri l-impenn tagħha li tagħmel sforzi serji biex tinnegozja ftehim ta' qafas ġdid għall-iżvilupp ulterjuri tar-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja,

B.

billi l-UE u r-Russja, li hi membru tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, għandhom responsabilità konġunta biex iżommu l-istabbiltà dinjija, u billi l-kooperazzjoni msaħħa u r-relazzjonijiet ta' ġirien tajba bejn l-UE u r-Russja huma ta' importanza partikolari għall-istabbiltà, is-sigurtà u l-prosperità tal-Ewropa,

C.

billi l-konklużjoni ta' ftehim ta' sħubija strateġika bejn l-UE u l-Federazzjoni Russa tibqa' tal-akbar importanza għal aktar żvilupp u intensifikazzjoni tal-kooperazzjoni bejn iż-żewġ sħab,

D.

billi huwa importanti li l-UE titkellem b’vuċi waħda, turi solidarjetà u unità fir-relazzjonijiet tagħha mal-Federazzjoni Russa, u li dawk ir-relazzjonijiet jissejsu fuq interessi reċiproċi u valuri komuni,

E.

billi r-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali bejn l-UE u r-Russja huma evidenza tal-interdipendenza reċiproka dejjem akbar ta' bejniethom, li teħtieġ sforz u impenn konġunt biex it-tkabbir sostenibbli tagħha jkun żgurat,

F.

billi, bħala membru tal-Kunsill tal-Ewropa u tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSCE), ir-Russja kkommettiet ruħha li tipproteġi u tippromwovi d-drittijiet tal-bniedem, il-libertajiet fundamentali u l-istat ta’ dritt, u li tirrispetta s-sovranità tal-ġirien Ewropej tagħha, billi r-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja ħabbtu wiċċhom ma' għadd ta' sfidi serji f'dawn l-aħħar snin, partikolarment f'dak li jirrigwarda tħassib dwar id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem fir-Russja,

G.

billi l-adeżjoni tar-Russja mal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) tagħti kontribut sostanzjali għat-titjib ulterjuri tar-relazzjonijiet ekonomiċi bejn l-UE u r-Russja, dejjem jekk ikun hemm impenn vinkolanti rigward il-konformità sħiħa tar-Russja mal-impenji u l-obbligi tad-WTO, u l-implimentazzjoni sħiħa tagħhom min-naħa tagħha, u twitti t-triq għal ftehim ta' integrazzjoni ekonomika profonda u komprensiva bejn iż-żewġ partijiet abbażi ta' reċiproċità ġenwina; u billi fl- 1 ta’ Jannar 2010 r -Russja stabbiliet unjoni doganali mal-Kazakistan u mal-Bjelorussja,

H.

billi l-iffirmar tat-Trattat Strateġiku dwar it-Tnaqqis tal-Armi (START) il-ġdid bejn il-Federazzjoni Russa u l-Istati Uniti fit- 8 ta' April 2010 u t-tqarrib tal-pożizzjonijiet tagħhom dwar in-nonproliferazzjoni u l-kwistjoni tal-Iran, il-proċess għall-Paċi fil-Lvant Nofsani, l-Afganistan u l-Pakistan huma jixhdu l-klima mtejba ta' djalogu mar-Russja dwar aspetti differenti ta' relazzjonijiet barranin u ta' sigurtà,

I.

billi hemm kriterji ċari u oġġettivi għall-introduzzjoni ta’ reġim ħieles mill-viżi; billi ċ-ċittadini Ewropej u Russi għandhom interess leġittimu li jingħataw id-dritt tal-moviment ħieles kemm fil-pajjiżi tagħhom kif ukoll meta jaqsmu l-fruntieri,

1.

Jafferma mill-ġdid il-konvinzjoni tiegħu li r-Russja għadha fost l-aktar sħab importanti tal-UE fil-bini ta’ kooperazzjoni sostenibbli u impenn li jaħdmu flimkien biex jindirizzaw sfidi komuni permezz ta' approċċ bilanċjat u orjentat lejn ir-riżultati bbażat fuq id-demokrazija u fuq l-istat tad-dritt, fil-qsim mhux biss ta' interessi ekonomiċi u kummerċjali iżda wkoll l-objettiv li jaħdmu mill-qrib flimkien kemm fil-livell dinji kif ukoll mal-pajjiżi ġirien komuni tagħhom, skont id-dritt internazzjonali;

2.

Jistieden lill-UE u lir-Russja biex jintensifkaw in-negozjati tagħhom dwar ftehim ġdid ta’ sħubija u kooperazzjoni, u jtenni l-appoġġ qawwi tiegħu għal ftehim wiesa’, komprensiv u vinkolanti li jmur lil hinn mill-kooperazzjoni ekonomika weħidha u jinkludi wkoll bħala komponenti integrali, l-oqsma tad-demokrazija, tal-istat tad-dritt u tar-rispett tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem; jieħu nota tal-ftehim dwar is-Sħubija għall-Modernizzazzjoni li għandha tħaddan kemm l-ekonomija kif ukoll is-soċjetà. Huwa favur id-diversifikazzjoni tal-ekonomija Russa u tar-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-UE u r-Russja; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Gvern Russu biex jiżviluppaw is-Sħubija għall-Modernizzazzjoni f'aktar dettall; jenfasizza l-ħtieġa li jitħejja bil-ħeffa pjan ta’ ħidma konkret konformi mar-riżultati miksubin sal-lum fil-kuntest tal-erba’ spazji komuni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja; jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat il-funzjonament effikaċi tal-ġudikatura u li l-ġlieda kontra l-korruzzjoni tiġi intensifikata;

3.

Jilqa' l-iffirmar ta' protokoll dwar il-protezzjoni tal-informazzjoni klassifikata u d-dikjarazzjoni konġunta dwar il-Gaża mil-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, Catherine Ashton, u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Russu, Sergei Lavrov;

4.

Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu li l-ewwel samit UE-Russja li sar mindu daħal fis-seħħ it-Trattat ta’ Lisbona twettaq b’manjiera kostruttiva, u għamel progress parzjali;

5.

Itenni l-appoġġ tiegħu għall-objettiv li r-Russja tissieħeb fid-WTO sabiex tkun tista’ tattira iktar investiment barrani u tiddiversifika l-ekonomija tagħha; huwa tal-fehma li l-istabbiliment mir-Russja ta' unjoni doganali mal-Bjelorussja u mal-Kazakistan jista' jqajjem aktar ostakli fi triq il-Federazzjoni Russa lejn is-sħubija fid-WTO; jenfasizza li r-rinunzja għal kull miżura ta’ protezzjoniżmu hija kundizzjoni għall-adeżjoni mad-WTO;

6.

Jilqa' r-ratifika riċenti min-naħa tar-Russja tal-Protokoll 14 għal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-emendi leġiżlattivi maħsuba biex jestendu mal-pajjiż kollu l-kawżi b'ġurija, imma jissuġġerixxi li dan il-format għandu jintuża wkoll għall-kawżi fuq akkużi ta' terroriżmu; jilqa' wkoll il-konf