ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2011.022.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 22

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 54
22ta' Jannar 2011


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kunsill

2011/C 022/01

Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-Rapport Speċjali Nru 4/2010 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri: Hemm probabbiltà li t-tfassil u l-ġestjoni tal-iskema ta’ mobbiltà tal-programm Leonardo da Vinci jwasslu għal riżultati effettivi?

1

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 022/02

Rata tal-kambju tal-euro

3

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2011/C 022/03

Estratt mid-Deċiżjoni dwar Glitnir banki hf. skont id-Direttiva 2001/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ ta' istituzzjonijiet ta' kreditu

4

2011/C 022/04

Proċedura ta’ stralċ – Deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċedura ta' stralċ tal-ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA (Avviż ippubblikat skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2001/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ ta' impriżi tal-assigurazzjoni)

6

2011/C 022/05

Proċeduri ta' stralċ – Deċiżjoni dwar il-bidu ta' proċeduri ta' stralċ fir-rigward ta' (Stralċ volontarju wara deċiżjoni tal-laqgħa ġenerali straordinarja tal-impriża reċiproka Universum Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA li tikkonċerna l-istralċ tal-impriża tal-assigurazzjoni) (Il-pubblikazzjoni saret skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2001/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ ta' impriżi tal-assigurazzjoni)

7

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI KOMUNI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 022/06

Avviż tal-iskadenza imminenti ta' ċerti miżuri ta' anti-dumping

8

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 022/07

Għajnuna mill-Istat – Id-Danimarka – Għajnuna mill-Istat C 35/2010 (ex N 302/2010) – Dazji għal-logħob tal-azzard onlajn fl-Att Daniż dwar id-Dazji fuq il-Logħob tal-Azzard – Stedina biex jitressqu l-kummenti skont l-Artikolu 108(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ( 1 )

9

2011/C 022/08

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.6073 – Daimler/Beiqi Foton Motor CO/Beijing Foton Daimler Automotive/JV) – Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata ( 1 )

20

2011/C 022/09

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.5950 – Munksjo/Arjowiggins (decor and abrasive businesses)) ( 1 )

21

 

Rettifika

2011/C 022/10

Rettifika għall-Aġġornament tal-lista ta' postijiet ta' qsim il-fruntiera msemmija fl-Artikolu 2(8) tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) (ĠU C 316, 28.12.2007, p. 1; ĠU C 134, 31.5.2008, p. 16; ĠU C 177, 12.7.2008, p. 9; ĠU C 200, 6.8.2008, p. 10; ĠU C 331, 31.12.2008, p. 13; ĠU C 3, 8.1.2009, p. 10; ĠU C 37, 14.2.2009, p. 10; ĠU C 64, 19.3.2009, p. 20; ĠU C 99, 30.4.2009, p. 7; ĠU C 229, 23.9.2009, p. 28; ĠU C 263, 5.11.2009, p. 22; ĠU C 298, 8.12.2009, p. 17; ĠU C 74, 24.3.2010, p. 13; ĠU C 326, 3.12.2010, p. 17) (ĠU C 355, 29.12.2010)

22

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

22.1.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 22/1


Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-Rapport Speċjali Nru 4/2010 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri:

“Hemm probabbiltà li t-tfassil u l-ġestjoni tal-iskema ta’ mobbiltà tal-programm Leonardo da Vinci jwasslu għal riżultati effettivi?”

2011/C 22/01

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

WARA LI KKUNSIDRA l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-titjib tal-eżami ta' rapporti speċjali mfasslin mill-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-proċedura ta' kwittanza (1);

WAQT LI JFAKKAR li Leonardo da Vinci huwa subprogramm tal-Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja (2007-2013), li l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tiegħu huma ta' responsabbiltà ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali;

U WAQT LI JAGĦRAF li l-proġetti dwar il-mobbiltà jikkostitwixxu l-akbar parti ta' dak is-subprogramm;

1.

JILQA' r-Rapport Speċjali Nru 4/2010 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri li jivvaluta t-tfassil u l-ġestjoni tal-iskema ta’ mobbiltà Leonardo da Vinci taħt il-Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja (2).

2.

JIEĦU NOTA tat-tweġibiet tal-Kummissjoni Ewropea li jakkumpanjaw ir-rapport.

3.

IFAĦĦAR l-azzjoni diġà mwettqa biex jitjieb l-approċċ tal-Kummissjoni għall-ġestjoni tal-programm Leonardo da Vinci.

4.

JAGĦRAF il-konklużjoni ġenerali tal-Qorti tal-Awdituri li, filwaqt li għad jeħtieġ li jsiru aktar sforzi sabiex jitjieb il-funzjonament tal-iskema ta’ mobbiltà Leonardo da Vinci, it-tfassil u l-ġestjoni tal-iskema jistgħu tassew iwasslu għal riżultati effettivi.

5.

MADANKOLLU JAPPROVA r-rakkomandazzjonijiet li jinsabu fir-rapport tal-Qorti u JISTIEDEN LILL-KUMMISSJONI biex, fir-rigward ta' programmi kemm attwali kif ukoll futuri:

a)

ittejjeb is-sistema għar-rappurtar dwar ir-riżultati tal-programm Leonardo da Vinci, u tistabbilixxi sistema komprensiva biex jitkejjel l-impatt tiegħu filwaqt li jiġi minimizzat il-piż amministrattiv ġenerali, b'mod partikolari billi jiġu ffinalizzati l-applikazzjonijiet u l-istrumenti rilevanti mingħajr aktar dewmien;

b)

tipprovdi lill-awtoritajiet nazzjonali b'rispons aktar kwalitattiv bil-għan li tingħata viżjoni konċiża tal-implimentazzjoni nazzjonali u jiġu enfasizzati l-punti sodi u dawk dgħajfin;

c)

ittejjeb il-proċedura ta' valutazzjoni tal-applikazzjonijiet, pereżempju billi tiżviluppa aktar il-manwal ta' valutazzjoni għall-evalwaturi, u billi tevalwa l-kost-effettività tal-kontrolli ta' valutazzjoni fuq l-applikazzjonijiet meta twettaq iż-żjarat tagħha ta' monitoraġġ tal-kwalità u tal-impatt fil-pajjiżi parteċipanti;

d)

ittejjeb is-sistema tagħha ta' monitoraġġ tal-kwalità u tal-impatt u tikkoordina dan mar-rappurtar annwali dwar l-attivitajiet li qed jitwettqu bħalissa mill-aġenziji nazzjonali, waqt li tagħmel ħilitha biex tevita kwalunkwe żieda fl-ammont tax-xogħol tagħhom;

e)

tallinja l-istruttura tal-programm ta' ħidma u r-rapport annwali, biex ikunu jistgħu jiġu mqabbla r-riżultati mal-prestazzjoni ppjanata;

f)

tesplora l-alternattivi biex jiġi żgurat strument faċli biex jintuża u effikaċi għat-tfittix ta' imsieħba mfassla biex jiffaċilita l-preżenza ta' parteċipanti barranin;

g)

tinforma lill-Kunsill sa mhux aktar tard minn Ġunju 2012 bil-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazjonijiet.

6.

JISTIEDEN KEMM LILL-ISTATI MEMBRI U KEMM LILL-KUMMISSJONI biex jieħdu kont tar-rakkomandazzjonijiet li jinsabu fir-rapport speċjali fil-kuntest aktar ġenerali tat-tħejjijiet għal, u d-diskussjonijiet dwar, il-ġenerazzjoni li jmiss ta' programmi tal-UE fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ.


(1)  Dok.7515/00 FIN 127 tat-3 ta' April 2000 + COR1, tat-12 ta' April 2000.

(2)  Rapport Speċjali Nru 4/2010: Hemm probabbiltà li t-tfassil u l-ġestjoni tal-iskema ta’ mobbiltà tal-programm Leonardo da Vinci jwasslu għal riżultati effettivi? (Dok. 14619/10 FIN 452 EDUC 160 SOC 624, tas-7 ta' Ottubru 2010.)


Il-Kummissjoni Ewropea

22.1.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 22/3


Rata tal-kambju tal-euro (1)

Il-21 ta’ Jannar 2011

2011/C 22/02

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,3521

JPY

Yen Ġappuniż

111,87

DKK

Krona Daniża

7,4533

GBP

Lira Sterlina

0,84825

SEK

Krona Żvediża

8,9590

CHF

Frank Żvizzeru

1,3013

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

7,8920

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

24,285

HUF

Forint Ungeriż

274,24

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,7035

PLN

Zloty Pollakk

3,8748

RON

Leu Rumen

4,2628

TRY

Lira Turka

2,1309

AUD

Dollaru Awstraljan

1,3666

CAD

Dollaru Kanadiż

1,3475

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

10,5301

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,7844

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,7363

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 515,18

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

9,6520

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

8,9013

HRK

Kuna Kroata

7,3945

IDR

Rupiah Indoneżjan

12 251,25

MYR

Ringgit Malażjan

4,1374

PHP

Peso Filippin

60,127

RUB

Rouble Russu

40,5013

THB

Baht Tajlandiż

41,506

BRL

Real Brażiljan

2,2605

MXN

Peso Messikan

16,3146

INR

Rupi Indjan

61,6820


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

22.1.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 22/4


Estratt mid-Deċiżjoni dwar Glitnir banki hf. skont id-Direttiva 2001/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ ta' istituzzjonijiet ta' kreditu

2011/C 22/03

Fit-22 ta’ Novembru 2010, Il-Qorti Distrettwali ta’ Reykjavík ordnat li Glitnir banki hf., bin-numru ta' Reġistazzjoni 550500-3530, Sóltún 26, Reykjavík, (il-“bank”) għandu jkun soġġett għal proċedura ta’ stralċ f’konformità mar-regoli ġenerali fit-Taqsima B tal-Kapitolu XII tal-Att Nru 161/2002, ara madanakollu il-Punti 3 u 4 tad-Dispożizzjoni Temporanja V tal-istess Att u b’seħħ legali skont il-Punt 2 tal-istess dispożizzjoni, kif emendat bl-Artikolu 2 tal-Att Nru 132/2010. Fit-8 ta’ Ottubru 2008 l-Awtorità Finanzjarja Superviżorja Iżlandiża (FME) ħadet l-inkarigu ta’ laqgħa tal-azzjonisti u ħatret Kumitat għar-Riżoluzzjoni għall-bank. Kif ġie awtorizzat bl-Att Nru 129/2008, ara l-Att Nru 21/1991, il-bank ingħata permess għal moratorju fuq id-djun tiegħu b’deċiżjoni tal-Qorti Distrettwali tal-24 ta’ Novembru 2008. Dan il-moratorju ġie estiż tliet darbiet minn dak iż-żmien, l-aktar wieħed riċenti jkun fit-13 ta' Awissu 2010 sal-24 ta' Novembru 2010. Il-liġi ma awtorizzatx li jkun hemm estensjoni ulterjuri.

L-Att Nru 44/2009, li daħal fis-seħħ fit-22 ta' April 2009, emenda n-natura u sustanza tal-moratorju tal-impriza finanzjarja. Skont il-Punt 2 tad-Dispożizzjoni Temporanja II tal-Att Nru 44/2009 (Dispożizzjoni Temporanja V tal-Att Nru 161/2002), id-dispożizzjonijiet tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 101, l-Artikolu 102, l-Artikolu 103 u l-Artikolu 103 a tal-Att Nru 161/2002, kif emendati mill-ewwel paragrafu tal-Artikolu 5 u l-Artikoli 6-8 tal-Att Nru 44/2009, japplikaw għall-moratorju bl-istess mod daqs li kieku l-bank tqiegħed taħt il-proċeduri ta' stralċ b'deċiżjoni tal-Qorti fid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Att. Madanakollu, il-Qorti ddikjarat li l-proċeduri ta' stralċ għandhom ikunu riferiti bħala moratorju tad-djun sakemm dan ikun awtorizzat. L-Att Nru 44/2009 iddikjara wkoll li hekk kif jiskadi dan il-moratorju, l-impriża għandha awtomatikament, u mingħajr il-ħtieġa ta' deċiżjoni tal-qorti, titqies bħala waħda li qiegħda taħt il-proċeduri ta' stralċ skont ir-regoli ġenerali. Il-bord tal-istralċ inħatar għall-bank b’deċiżjoni tal-Qorti Distrettwali ta’ Reykjavík fit-12 ta' Mejju 2009.

Ġiet ippubblikata stedina lill-kredituri u l-iskadenza biex jitressqu t-talbiet ġiet iffissata għas-26 ta' Novembru 2009. Minbarra l-istedina, l-avviż inidika l-iskadenzi li kellhom jiġu osservati. Saru tliet laqgħat dwar it-talbiet imressqa u għandha ssir laqgħa oħra fl-14 ta' April 2011. F'dik il-laqgħa, mistennija li tiġi konkluża l-preżentazzjoni mill-Bord tal-Istralċ dwar ir-rikonoxximent tat-talbiet kontra l-bank.

L-Att Nru 132/2010, li daħal fis-seħħ fis-17 ta' Novembru 2010, emenda l-Att Nru 161/2002 b'tali mod li qabel jiskadi l-moratorju tad-djun awtorizzat tal-impriża, il-Kumitat għar-Riżoluzzjoni u l-Bord tal-Istralċ b'mod konġunt jistgħu jitolbu li l-Qorti tordna li l-impriża titqiegħed taħt proċeduri ta' stralċ skont regoli ġenerali, jekk fl-analiżi tal-Qorti jkunu ssodisfati l-ħtiġiet sostanzjali tal-Punt 3 tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 101 tal-Att. Jekk il-Qorti tilqa' din it-talba, dawk il-miżuri li jkunu ttieħdu matul il-moratorju għad-dejn tal-impriża, ma jkunux mibdula mad-dħul fis-seħħ tal-Att Nru 44/2009.

Il-Kumitat għar-Riżoluzzjoni u l-Bord tal-Istralċ ressaq talba għal tali ordni, u fit-22 ta' Novembru 2010 ttieħdet deċiżjoni abbażi tal-Att kif emendat mill-Att Nru 132/2010. Il-Qorti sabet li kienu ssodisfati l-kundizzjonijiet tal-Att għal deċiżjoni ta' proċeduri ta' stralċ.

L-assi tal-bank jammontaw għal ISK 783 biljun (ibbażati fuq il-prospetti attwali għall-irkupru u bir-rata tal-kambju għall-ISK tat-30 ta' Settembru 2010) u bid-djun tagħha ta' kważi ISK 2,838 biljun. Skont il-valutazzjoni tal-Qorti, il-bank kien għaldaqstant fallut u d-diffikultajiet tiegħu biex iħallas aktarx ma kinux temporanji, ara l-Punt 3 tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 101 tal-Att Nru 161/2002.

Barra minn hekk, kif tipprovdi l-liġi, id-deċiżjoni tal-Qorti tikkonferma li l-miżuri li ttieħdu matul il-moratorju tal-impriża wara d-dħul fis-seħħ tal-Att Nru 44/2009 għandhom jibqgħu validi, li jkun ifisser, pereżempju, li l-ħatra tal-Kumitat għar-riżoluzzjoni u l-Bord tal-Istralċ jibqgħu jiffunzjonaw, flimkien mal-miżuri li ttieħdu abbażi tal-Artikoli 101-103 u 103 a tal-Att Nru 161/2002, ara aktar, il-Punt 2 tad-Dispożizzjoniji Temporanja V tal-Att. Id-deċiżjoni tikkonferma wkoll li d-data tad-dħul fis-seħħ tal-Att Nru 44/2009, li hija t-22 ta' April 2009, għandha tibqa' tintuża bħala referenza biex tkun iddeterminata l-prijorità tat-talbiet u l-effetti l-oħra legali li tkun iddeterminata bid-data ta' meta titħabbar id-deċiżjoni tal-istralċ.

Reykjavík, it-30 ta' Novembru 2010.

Bord tal-Istralċ ta' Glitnir banki hf.

Steinunn H. GUðBJARTSDÓTTIR, Avukat tal-Qorti Suprema

Páll EIRÍKSSON, Avukat tal-Qorti Suprema

Kumitat għar-Riżoluzzjoni ta' Glitnir banki hf.

Árni TÓMASSON

Heimir HARALDSSON

Thórdís BJARNADÓTTIR, Avukat tal-Qorti Suprema


22.1.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 22/6


Proċedura ta’ stralċ

Deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċedura ta' stralċ tal-ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA

(Avviż ippubblikat skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2001/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ ta' impriżi tal-assigurazzjoni)

2011/C 22/04

Impriża tal-assigurazzjoni

ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA

Viale Nazario Sauro 14

20124 Milano MI

ITALIA

Data, id-dħul fis-seħħ u t-tip ta' deċiżjoni

Digriet tal-Ministru tal-Iżvilupp Ekonomiku tas-6 ta' Diċembru 2010 – Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in tutti i rami e di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 245 del Decreto Legislativo n. 209/2005

Awtoritajiet kompetenti

Ministeru tal-Iżvilupp Ekonomiku

Via Molise 2

00187 Roma RM

ITALIA

Awtorità superviżorja

ISVAP

Via del Quirinale 21

00187 Roma RM

ITALIA

Likwidatur maħtur

Dott. Angelo Cremonese

Viale Nazario Sauro 14

20124 Milano MI

ITALIA

Tel. +39 02006317

Fax +39 0269901389

Liġi applikabbli

Artikolu 245 tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 209/2005.

Bid-Digriet tal-Ministeru tal-Iżvilupp Ekonomiku tad-29 ta' Marzu 2010 ġie deċiż l-irtirar, skont l-Artikolu 245 tad-Digriet Leġiżlattiv tas-7 ta' Settembru 2005, Nru 209 tal-awtorizzazzjoni tal-eżerċitar tal-attività fl-oqsma kollha u l-istralċ amministrattiv mandatorju ta' ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA, bid-domiċilju f'Milan, Viale Nazario Sauro, 14.


22.1.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 22/7


Proċeduri ta' stralċ

Deċiżjoni dwar il-bidu ta' proċeduri ta' stralċ fir-rigward ta' (Stralċ volontarju wara deċiżjoni tal-laqgħa ġenerali straordinarja tal-impriża reċiproka Universum Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA li tikkonċerna l-istralċ tal-impriża tal-assigurazzjoni)

(Il-pubblikazzjoni saret skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2001/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ ta' impriżi tal-assigurazzjoni)

2011/C 22/05

Impriża tal-assigurazzjoni

Universum Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

ul. Słomińskiego 19, lok 515

00-195 Warszawa

POLSKA/POLAND

Data, dħul fis-seħħ u natura tad-deċiżjoni

L-1 ta' Diċembru 2010, Deciżjonijiet Nri 1 u 2 laqgħa ġenerali straordinarja tal-impriża reċiproka Universum Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA tal-1 ta’ Diċembru 2010 dwar il-ftuħ ta' proċeduri fir-rigward ta' Universum Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA fl-1 ta' Jannar 2011

Awtoritajiet kompetenti

Laqgħa Ġenerali ta' Universum Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA

Awtorità ta' superviżjoni

Kummissjoni tas-Superviżjoni Finanzjarja (Komisja Nadzoru Finansowego)

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

POLSKA/POLAND

Likwidatur maħtur

Ms Agnieszka Senkowska, Ms Izabela Maniak

ul. Słomińskiego 19, lok 515

00-195 Warszawa

POLSKA/POLAND

Liġi applikabbli

Il-Polonja: l-Artikolu 192 tal-Att dwar l-Attività tal-Assigurazzjoni (ustawy o działalności ubezpieczeniowej) tat-22 ta' Mejju 2003 (Ġurnal tal-Liġijiet 2010, Nru 11, partita 66, kif emendat)


V Avviżi

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI KOMUNI

Il-Kummissjoni Ewropea

22.1.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 22/8


Avviż tal-iskadenza imminenti ta' ċerti miżuri ta' anti-dumping

2011/C 22/06

1.   Kif stipulat fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 (1) dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea tavża li, sakemm ma tiġix imnedija reviżjoni skont il-proċedura li ġejja, il-miżuri ta' anti-dumping imsemmija hawn taħt se jiskadu fid-data msemmija fit-tabella ta' hawn taħt.

2.   Il-Proċedura

Il-produtturi tal-Unjoni jistgħu jressqu talba bil-miktub għal reviżjoni. Din it-talba trid tinkludi biżżejjed evidenza li l-iskadenza tal-miżuri x'aktarx li twassal għat-tkomplija jew għar-rikorrenza ta' dumping u ħsara.

Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li tirrevedi l-miżuri kkonċernati, l-importaturi, l-esportaturi, ir-rappreżentanti tal-pajjiż esportatur u l-produtturi tal-Unjoni mbagħad jingħataw l-opportunità li jamplifikaw, jikkontestaw jew jikkummentaw dwar il-kwistjonijiet stabbiliti fit-talba għar-reviżjoni.

3.   Il-limitu taż-żmien

Il-produtturi tal-Unjoni jistgħu jressqu talba bil-miktub għal reviżjoni abbażi ta’ dak li ssemma hawn fuq, li għandha tasal għand il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ (l-Unità H-1), N-105 4/92, B-1049 Brussell (2) fi kwalunkwe żmien wara d-data tal-pubblikazzjoni ta’ dan l-avviż iżda mhux aktar tard minn tliet xhur qabel id-data msemmija fit-tabella hawn taħt.

4.   Dan l-avviż huwa ppubblikat skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009.

Il-prodott

Pajjiż(i) tal-oriġini jew tal-esportazzjoni

Miżuri

Referenza

Data ta' skadenza

Ċerti xkejjer u basktijiet tal-plastik

Ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

It-Tajlandja

Dazju tal-anti-dumping

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1425/2006 (ĠU L 270, 29.9.2006, p. 4)

30.9.2011


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  Fax +32 22956505.


PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea

22.1.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 22/9


GĦAJNUNA MILL-ISTAT – ID-DANIMARKA

Għajnuna mill-Istat C 35/2010 (ex N 302/2010)

Dazji għal-logħob tal-azzard onlajn fl-Att Daniż dwar id-Dazji fuq il-Logħob tal-Azzard

Stedina biex jitressqu l-kummenti skont l-Artikolu 108(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2011/C 22/07

Permezz ta' ittra ddatata 14 ta’ Diċembru 2010 riprodotta fil-lingwa awtentika fil-paġni li jsegwu dan is-sommarju, il-Kummissjoni nnotifikat lir-Renju tad-Danimarka bid-deċiżjoni tagħha li tibda l-proċedura stabbilita fl-Artikolu 108(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea dwar il-miżura msem mija hawn fuq.

Il-partijiet interessati jistgħu jressqu l-kummenti tagħhom dwar il-miżura li dwarha l-Kummisjoni se tagħti bidu għall-proċedura fi żmien xahar mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ dan is-sommarju u tal-ittra li ssegwi, lil:

Il-Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru tal-Għajnuna mill-Istat

Rue Joseph II 70/Jozef II-straat 70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

Dawn il-kummenti se jiġu trażmessi lir-Renju tad-Danimarka. Il-parti interessata li tressaq il-kummenti tista’ titlob bil-miktub biex l-identità tagħha tiġi ttrattata b'mod kunfidenzjali, filwaqt li tagħti r-raġunijiet għat-talba.

IT-TEST TAS-SOMMARJU

1.   PROĊEDURA

Fis-6 ta’ Lulju 2010, l-awtoritajiet Daniżi nnotifikaw il-Proposta Leġiżlattiva L 203 dwar id-Dazji fuq il-Logħob tal-Azzard skont l-Artikolu 108(3) tat-TFUE, għal raġunijiet ta' ċertezza legali. Parallelment ma’ dan, il-Kummissjoni rċeviet żewġ ilmenti separati: wieħed mill-Assoċjazzjoni Daniża tal-Industrija tal-Magni tal-Logħob (it-23 ta’ Lulju 2010) u l-ieħor minn operatur tal-każinos tradizzjonali r-“Royal Casino” fis-6 ta’ Awissu 2010.

2.   DESKRIZZJONI TAL-MIŻURA LI DWARHA L-KUMMISSJONI QED TIBDA L-PROĊEDURA

Fl-2009, il-gvern Daniż iddeċieda li jipproċedi b’riforma tal-leġiżlazzjoni eżistenti dwar is-suq tal-logħob tal-azzard. Sa dak iż-żmien, is-settur tal-logħob tal-azzard kien irregolat prinċipalment minn monopolju tal-Istat b’fornitur wieħed li kien id-Danske Spil A/S. L-ebda impriża oħra, apparti mid-detentur tal-liċenżja (id-Danske Spil A/S), ma kienet permessa li tikkummerċjalizza jew tippubbliċizza servizzi ta’ logħob tal-azzard fid-Danimarka; il-piena jekk kien isir dan kienet il-pagament ta' multi. Minkejja din il-projbizzjoni, fornituri remoti (onlajn) ta' servizzi ta' logħob tal-azzard setgħu jikkummerċjalizzaw is-servizzi tagħhom fid-Danimarka u kienu meqjusa, għal din ir-raġuni, li kienu qed jipprovdu servizzi ta’ logħob tal-azzard illegali. Minħabba dan l-evitar tal-monopolju, it-telf ta’ dħul mit-taxxa u n-nuqqas ta’ kwalunkwe kontroll fuq attivitajiet meqjusa bħala illegali, il-gvern ippropona ftuħ tas-suq onlajn bħala l-uniku mezz biex jerġa' jikseb il-kontroll fuq il-lagħaba u l-operaturi onlajn.

Il-liġi l-ġdida issa tissostitwixxi l-monopolju b’settur tal-logħob tal-azzard regolat u parzjalment liberalizzat. Dan il-pakkett jikkonsisti, fost affarijiet oħrajn, mill-Att Nru 848 dwar il-Logħob tal-Azzard tal-1 ta' Lulju 2010 u l-Att notifikat Nru 698 dwar id-Dazji fuq il-Logħob tal-Azzard tal-25 ta’ Ġunju 2010 u għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2011. Madankollu, peress li d-dħul fis-seħħ huwa suġġett għall-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni, il-Ministru tat-tassazzjoni għandu l-awtorità li jiddeċiedi minn liema data għandhom japplikaw dawn iż-żewġ atti.

Rigward it-tassazzjoni ta’ servizzi tal-logħob tal-azzard onlajn u dawk tradizzjonali, is-sistema l-ġdida tat-tassazzjoni se timponi trattament tat-taxxa differenzjat bejn operaturi tal-logħob tal-azzard onlajn u operaturi tradizzjonali: ir-rata tat-taxxa għal każinos tradizzjonali (roulette, black jack, baccarat, punto banco, poker u magni tal-logħob li jkunu jinsabu f’każino) se tammonta għal sa 75 % mid-dħul gross mil-logħob tal-azzard (gross gaming revenue – GGR – id-differenza bejn l-imħatri u r-rebħ) u 71 % mill-GGR għal magni tal-logħob fiżiċi (jiġifieri magni tal-logħob bi premji bħal slot machines f’sali għal-logħob tal-azzard u f’restoranti), filwaqt li l-forniment onlajn ta’ dawn il-logħob se jkun suġġett għal rata fissa tat-taxxa ta’ 20 % mill-GGR.

3.   VALUTAZZJONI TAL-MIŻURA

L-awtoritajiet Daniżi jiddikjaraw li l-mudell ta' liberalizzazzjoni ppjanat tagħhom ġie nnotifikat lill-Kummissjoni skont ir-regoli tad-Direttiva 98/34/KE dwar il-proċedura għall-għoti ta’ informazzjoni, u jagħmlu riferiment għall-fatt li fl-ittra tagħha tad-19 ta' April 2010, il-Kummissjoni esprimiet is-sodisfazzjoni tagħha dwar il-liberalizzazzjoni ppjanata fil-kuntest ta' dik in-notifika.

L-awtoritajiet Daniżi la jikkontestaw li l-miżura tissodisfa l-kriterji dwar ir-riżorsi tal-Istat u lanqas li l-benefiċjarji ta’ vantaġġ finanzjarju possibbli huma impriżi fis-sens tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE. Madankollu, huma jqisu li l-miżura ma tammontax għal għajnuna għaliex mhijiex miżura selettiva u għaldaqstant ma tirriżulta fl-ebda vantaġġ. Huma jqisu wkoll li d-differenza fit-trattament tat-taxxa bejn logħob tal-azzard onlajn u dak tradizzjonali hija ġustifikata min-“natura jew mill-iskema ġenerali tas-sistema”.

Għalkemm l-awtoritajiet Daniżi jammettu li servizzi ta’ logħob tal-azzard onlajn u dawk tradizzjonali jagħmlu parti mill-istess suq u għalhekk għandhom ikunu suġġetti għall-istess livell ta’ tassazzjoni (20 fil-mija), huma jqisu li s-swieq għal-logħob tal-azzard onlajn u dak tradizzjonali jammontaw għal swieq totalment differenti li mhumiex paragunabbli u għaldaqstant huma ma jistgħux jiġġustifikaw l-istess livell ta' tassazzjoni. Minħabba li dawn is-swieq huma allegatament separati u distinti, it-trattament tat-taxxa differenti ta’ attivitajiet ta’ logħob tal-azzard tradizzjonali u dawk onlajn ikun japplika għal impriżi li la jkunu f’sitwazzjoni paragunabbli fil-liġi u lanqas fil-fatt.

Skont l-awtoritajiet Daniżi, il-logħob tal-azzard tradizzjonali u dak onlajn huma wkoll differenti minn perspettiva teknika. Filwaqt li fil-każinos tradizzjonali l-biċċa l-kbira tal-logħob huma kompletament manwali, il-logħob remot isir esklussivament permezz ta' softwer installat fuq pjattaforma remota. Barra minn dan, l-awtoritajiet Daniżi jallegaw li s-servizzi ta’ logħob tal-azzard tradizzjonali u dawk remoti m'għandhomx jitqiesu bħala li huma f’kompetizzjoni iżda bħala attivitajiet distinti u saħansitra komplementarji. F’dan ir-rigward, huma jenfasizzaw li l-logħob tal-azzard f’każinos tradizzjonali jinvolvi sforzi u spejjeż supplementari f’termini ta’ żmien u spejjeż fuq it-trasport, ir-rispett ta’ dress code, il-ħlas ta' biljett tad-dħul jew il-projbizzjoni tat-tipjip. Dawn l-isforzi addizzjonali juru li l-logħob tal-azzard f’każinos tradizzjonali jammonta għal esperjenza partikolari li fiha l-aspetti soċjali huma ta’ importanza kbira. Barra minn dan, hemm ukoll differenzi sinifikanti fit-tip ta’ servizzi pprovduti. F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet Daniżi jsostnu li l-preżenza fiżika tal-konsumaturi fil-każ ta' attivitajiet tal-logħob tal-azzard tradizzjonali twassal għal esperjenza soċjali tal-logħob tal-azzard li tinkludi wkoll servizzi oħrajn (bħax-xiri ta' xorb u ikel). Huma jsostnu wkoll li l-profil tal-konsumatur fil-każ ta’ attivitajiet ta’ logħob tal-azzard tradizzjonali u dawk remoti mhuwa simili la f’termini ta’ età, la f’termini ta’ sess u lanqas f’dawk ta' livell ta’ edukazzjoni.

L-opinjonijiet tal-awtoritajiet Daniżi qed jiġu kkontestati bil-qawwa miż-żewġ kwerelanti li adottaw perspettiva dijametrikament opposta; għalihom, il-logħob tal-azzard onlajn u dak tradizzjonali huma eżattament l-istess logħob u għalhekk huma partijiet minn suq uniku. Għaldaqstant, ir-rata tat-taxxa aktar baxxa applikabbli għall-operaturi onlajn tkun diskriminazzjoni ċara kontra l-operaturi tradizzjonali u tkun tammonta għal għajnuna mill-Istat favur l-operaturi onlajn biss.

F’dan l-istadju, il-Kummissjoni tiddubita jekk l-impriżi tal-logħob tal-azzard onlajn u dawk tradizzjonali humiex paragunabbli fil-liġi u fil-fatt għall-iskopijiet tal-valutazzjoni tat-trattament tat-taxxa tagħhom skont il-miżura notifikata. Konsegwentement, il-Kummissjoni tqis li l-Att dwar id-Dazji fuq il-Logħob tal-Azzard jista’ jammonta għal miżura selettiva fis-sens tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE.

Rigward il-ġustifikazzjoni min-natura u l-iskema ġenerali tas-sistema tat-taxxa, l-awtoritajiet Daniżi sostnew li l-istabbiliment tar-rata tat-taxxa għal-logħob tal-azzard onlajn għal livell ħafna aktar baxx (20 fil-mija) huwa r-riżultat ta’ tiftixa diffiċli ta' ekwilibriju bejn il-ħtieġa li jiġu rispettati, minn naħa, l-għanijiet ġenerali tal-leġiżlazzjoni Daniża dwar il-logħob tal-azzard u l-ħtieġa, min-naħa l-oħra, li jiġi żgurat li jkun hemm rata baxxa ta’ tassazzjoni li twassal biex il-fornituri onlajn japplikaw għal liċenzja fid-Danimarka minflok li jagħżlu li jkomplu jipprovdu servizzi ta’ logħob tal-azzard onlajn minn ġuriżdizzjonijiet oħra b’tassazzjoni baxxa. Fost affarijiet oħrajn, il-kwerelanti enfasizzaw li numru bla limitu ta’ liċenzji għal każinos onlajn, flimkien ma’ tassazzjoni baxxa bħal din u, fl-istess ħin, restrizzjonijiet stretti fuq in-numru ta’ liċenzji għal każinos tradizzjonali flimkien ma’ livell ogħla ta' tassazzjoni, ma jistgħux, fi kwalunkwe każ, ikunu skont in-natura jew il-loġika tas-sistema ta' tassazzjoni Daniża tal-logħob tal-azzard.

Skont ġuriżprudenza stabbilita, il-legiżlazzjoni tat-taxxa applikabbli fi Stati Membri oħrajn ma tistax titqies bħala ġustifikazzjoni min-natura u l-iskema ġenerali tas-sistema tat-taxxa. Barra minn dan, fil-ġurisprudenza, l-argument dwar it-titjib tal-kompetittività tal-impriżi ġie konsistement miċħud bħala ġustifikazzjoni possibbli.

F’dan l-istadju, il-Kummissjoni tiddubita jekk il-miżura hijiex ġustifikata mil-loġika tas-sistema tat-taxxa.

B’konklużjoni, f’dan l-istadju l-Kummissjoni hija tal-opinjoni li l-miżura tista’ tinkludi element ta’ għajnuna. Barra minn dan, il-Kummissjoni tiddubita jekk il-miżura tissodisfax il-ħtiġijiet ta’ kompatibbiltà mas-suq intern skont l-Artikolu 107(2) u (3) tat-TFUE.

TEST TAL-ITTRA

“Kommissionen skal meddele Kongeriget Danmark, at den efter at have undersøgt de danske myndigheders oplysninger om ovennævnte foranstaltning har besluttet at indlede proceduren efter artikel 108, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (i det følgende benævnt »EUF-traktaten«).

1.   SAGSFORLØB

(1)

Den 6. juli 2010 anmeldte de danske myndigheder efter EUF-traktatens artikel 108, stk. 3, lovforslag L 203 om afgifter af spil (»spilleafgiftsloven« (1)) af hensyn til den retlige sikkerhed. Ved brev af 11. august og 22. september 2010 anmodede Kommissionen om yderligere oplysninger, som de danske myndigheder fremsendte ved brev af 20. oktober 2010.

(2)

Desuden modtog Kommissionen to særskilte klager over spilleafgiftsloven. Den første klage blev indsendt den 23. juli 2010 af Dansk Automat Brancheforening (DAB). Den anden klage blev indsendt den 6. august 2010 af et landbaseret kasino, »Royal Casino«. De to klager blev den 23. september 2010 videresendt til de danske myndigheder, som blev opfordret til at fremsætte bemærkninger dertil. De danske myndigheder fremsatte deres bemærkninger ved ovennævnte brev af 20. oktober 2010.

(3)

Den 10. november 2010 blev der i Bruxelles afholdt et møde med de danske myndigheder med det formål at drøfte anmeldelsen og de to ovennævnte klager. De danske myndigheder fremlagde på mødet et notat med titlen »The dilemma created by the pending State aid case«, hvori de også oplyste, at de ville udsætte den anmeldte lovs ikrafttræden, indtil Kommissionen havde truffet afgørelse i sagen.

2.   BAGGRUND

2.1.   Det nuværende spillemarked

(4)

Den anmeldte lov er blevet indført som led i liberaliseringen af det danske spillemarked, der hidtil hovedsagelig har været underlagt et statsmonopol. Liberaliseringen skulle efter de oprindelige planer have fundet sted pr. 1. januar 2011.

(5)

I henhold til den gældende lovgivning (baseret på lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008) er skatteministeren bemyndiget til at meddele bevilling til udbud af spil, lotterier og væddemål mod betaling af afgift til staten.

(6)

Hidtil er der ved lov kun meddelt én bevilling, nemlig til det statskontrollerede selskab, »Danske Spil A/S«, hvor skatteministeriet ejer 80 % af aktierne. De resterende 20 % ejes af Danmarks Idræts-Forbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Danske Spil er således for øjeblikket den eneste lovlige udbyder af spil i Danmark bortset fra visse særlige markeder (såsom kasinoer, spillehaller eller duekapflyvninger).

(7)

Efter de gældende regler er det ikke tilladt for andre virksomheder end monopolindehaveren, Danske Spil A/S, at udbyde eller reklamere for spil i Danmark. Overtrædelser straffes med bøde.

(8)

Danske Spil har også monopol på det danske marked for væddemål og udbyder såvel onlinevæddemål som landbaserede væddemål. Den nuværende afgiftssats for væddemål er på 30 %.

(9)

For øjeblikket er det kun Danske Spil, der kan udbyde onlinekasinospil, men selskabet har hidtil valgt ikke at udbyde disse spil online. På trods af dette forbud mod at udbyde onlinespil har spiludbydere, der er etableret i andre lande, i de sidste par år udbudt deres tjenester til den danske offentlighed ved at reklamere gennem såvel danske som udenlandske medier.

(10)

Med hensyn til landbaserede kasinoer er der kun meddelt et begrænset antal bevillinger (ni). Der findes for øjeblikket seks kasinoer i Danmark, som alle er knyttet til hoteller, enten i større byer eller på badesteder. Disse kasinoer drives af private investorer, også fra andre medlemsstater. Generelt må et kasino kun udbyde roulette, baccarat, punto banco og black jack. Justitsministeren kan dog give tilladelse til andre former for spil, såsom poker. Desuden kan der i landbaserede kasinoer opstilles spilleautomater, som kun kan benyttes af gæsterne.

(11)

Spilleautomater kan kun opstilles i restaurationer med alkoholbevilling og i private og offentlige spillehaller. Ved spilleautomater forstås mekaniske eller elektroniske maskiner, der kan anvendes til spil, hvor spilleren mod en økonomisk indsats kan vinde en gevinst bestående af kontanter eller spillemønter. Ifølge lov om spilleautomater må opstilling og drift af spilleautomater kun ske med spillemyndighedens tilladelse. På nuværende tidspunkt er det kun Danske Spil, der har bevilling til at udbyde onlinespilleautomater, men som anført ovenfor, har selskabet valgt ikke at gøre det.

2.2.   Liberaliseringsprocessen

(12)

Den danske regering har besluttet at gennemføre en reform af den gældende lovgivning om spil og væddemål for at erstatte det eksisterende monopol med et reguleret og delvis liberaliseret system. Liberaliseringen blev bl.a. anset for nødvendig af hensyn til EU-retten — efter at der var blevet indledt en overtrædelsesprocedure og fremsat en begrundet udtalelse den 23. marts 2007 (2) — og for at imødegå truslen fra ulovlige onlinespil, som udbydes af spiloperatører i andre lande.

(13)

Liberaliseringsprocessen blev under folketingsbehandlingen begrundet med henvisning til den seneste teknologiske udvikling, som betyder, at Danmark nu er en del af et globalt kommunikationssamfund, hvor forbrugerne har adgang til en lang række tjenester fra udbydere i forskellige jurisdiktioner. Over de sidste 10 år har spil udviklet sig til et betydeligt salgsprodukt på internettet, især efter indførelsen af onlinepoker. Internettet har givet danskerne mulighed for at sammenligne Danske Spils produkter og produktsortiment med produkter fra udbydere af onlinespil i Det Forenede Kongerige, Malta, Gibraltar og andre lande. Et hastigt voksende antal danske spillere er derfor i de senere år begyndt at spille med internationale spiludbydere. De danske myndigheder frygter, at udbuddet af spil vil kunne få negative følger for samfundet i form af kriminalitet og forstyrrelse af den offentlige orden og føre til ludomani hos udsatte personer, hvis ikke det reguleres og kontrolleres intensivt. Samtidig er Danske Spils overskud faldet gradvis. Det er derfor nødvendigt, at de danske myndigheder kan regulere og kontrollere de spil, der udbydes til danskerne, for at kanalisere danskernes spil ind i kontrollerede rammer og forebygge negative sociale følgevirkninger i samfundet.

(14)

Den anmeldte lov indgår i et lovsæt, der blev indført for at liberalisere spillemarkedet (3). Det overordnede formål med denne nye lovreform inden for spil er at holde forbruget af spil på et moderat niveau, at beskytte unge og andre udsatte personer mod udnyttelse eller mod udvikling af ludomani, at beskytte spillerne ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, og at sikre lov og orden og forhindre udvikling af spilrelateret kriminalitet.

(15)

Efter liberaliseringen kan det danske marked for spil generelt beskrives således:

a)   Væddemål: der er planlagt en fuldstændig liberalisering, og der kan meddeles bevilling til såvel online- som landbaserede væddemål i en periode på 5 år. Visse former for væddemål, som f.eks. hestevæddeløb, er dog udelukket.

b)   Landbaserede kasinoer: der meddeles ingen nye bevillinger, da der ikke er sket nogen væsentlige ændringer i driften af landbaserede kasinoer.

c)   Onlinekasinoer: der er planlagt en fuldstændig liberalisering, idet der kan meddeles et ubegrænset antal bevillinger til privatpersoner, virksomheder og sammenslutninger, der opfylder de fastsatte betingelser. Onlinekasinoer kan udbyde roulette, baccarat, punto banco, black jack, poker og spil på spilleautomater.

d)   Spilleautomater: dette marked er forholdsvis liberaliseret, da der kun kan nægtes bevilling, hvis politiet beslutter det af hensyn til den offentlige orden.

2.3.   Beskrivelse af den anmeldte foranstaltning

De former for spil, som foranstaltningen omfatter

(16)

Det er i § 3 i lov om spil fastsat, at »udbud eller arrangering af spil kræver tilladelse, medmindre andet følger af denne lov eller anden lovgivning«. Desuden fastlægger spilleafgiftsloven det princip, at »udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt« (§ 1).

(17)

Efter definitionen i § 5 i lov om spil omfatter spil: i) lotteri, ii) kombinationsspil og iii) væddemål.

(18)

Ved kombinationsspil forstås »aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen beror på en kombination af færdighed og tilfældighed«. Kombinationsspil omfatter således spil, der ofte udbydes af kasinoer, såsom roulette, poker, baccarat, black jack og spil på gevinstgivende spilleautomater.

(19)

I § 5 lov om spil defineres onlinespil som »spil, der indgås mellem en spiller og en spiludbyder ved brug af fjernkommunikation«. I samme bestemmelse defineres landbaserede spil som »spil, der indgås, ved at en spiller og en spiludbyder eller spiludbyderens forhandler mødes fysisk«. Væddemål defineres som »aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor der væddes om resultatet af en fremtidig begivenhed eller indtræffelse af en fremtidig hændelse«.

(20)

Efter spilleafgiftsloven er følgende spil afgiftspligtige: i) lotteri, herunder klasselotteri og almennyttigt lotteri, ii) væddemål, herunder lokale puljevæddemål, iii) landbaserede kasinoer, iv) onlinekasinoer, v) gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer og vi) spil uden indsats (4).

Afgiftsmæssig behandling af spil

(21)

Den anmeldte foranstaltning omfatter forskellige afgiftssatser for spil, der udbydes i onlinekasinoer, og for spil, der udbydes i landbaserede kasinoer.

(22)

Indehavere af tilladelse til udbud af spil i et onlinekasino skal betale en afgift på 20 % af bruttospilleindtægten (»BSI« — indsatserne minus gevinsterne) (5).

(23)

Indehavere af tilladelse til udbud af spil i landbaserede kasinoer skal dog betale en basisafgift på 45 % af BSI (fratrukket værdien af spillemærkerne i troncen) og en tillægsafgift på 30 % af den del af BSI (fratrukket værdien af spillemærkerne i troncen), der overstiger 4 mio. DKK (beregnet månedligt), jf. § 10 i spilleafgiftsloven (6).

(24)

Indehavere af tilladelse til udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer skal betale en afgift på 41 % af BSI. Der skal af spilleautomater opstillet i restaurationer og spillehaller betales en tillægsafgift på 30 % af den del af BSI, der overstiger henholdsvis 30 000 DKK og 250 000 DKK (7).

(25)

Indehavere af tilladelse til udbud af væddemål skal betale en afgift på 20 % af BSI, og det gælder både landbaserede væddemål og onlinevæddemål.

Gebyrer

(26)

Efter den nye lov om spil skal en ansøger ved ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino betale et gebyr på 250 000 DKK (350 000 DKK, hvis der ansøges om både væddemål og onlinekasino) og et årligt gebyr på mellem 50 000 DKK og 1 500 000 DKK afhængigt af spillindtægtens størrelse.

Ikrafttræden

(27)

Selv om den anmeldte foranstaltning oprindelig skulle træde i kraft den 1. januar 2011, er det af hensyn til overholdelsen af statsstøttereglerne fastsat i spilleafgiftslovens § 35, stk. 1, at skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

3.   DE DANSKE MYNDIGHEDERS ARGUMENTER

(28)

De danske myndigheder erindrer om, at de, efter at de i en årrække har fastholdt, at deres spilmonopol var lovligt i henhold til EU-traktaten ud fra ufravigelige samfundsmæssige hensyn, endelig i 2009 besluttede at foretage en delvis liberalisering af markedet, som var ved at blive undermineret af truslen om ulovligt onlinespil.

(29)

De understreger, at deres planlagte liberaliseringsmodel blev anmeldt til Kommissionen i overensstemmelse med reglerne i informationsproceduredirektivet (8), og at Kommissionen i sit brev af 19. april 2010 udtrykte tilfredshed med den planlagte liberalisering som omhandlet i denne anmeldelse.

(30)

De danske myndigheder mener derfor, at spilleafgiftsloven er forenelig med udøvelsen af traktatens grundlæggende friheder, og at den ikke indebærer statsstøtte som omhandlet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1.

(31)

De danske myndigheder bestrider ikke, at foranstaltningen opfylder kriterierne for brug af statsmidler, eller at modtagerne af en eventuel finansiel fordel er virksomheder som omhandlet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1. De mener dog ikke, at foranstaltningen indebærer støtte, da den ikke er selektiv og derfor ikke medfører nogen fordel. Endvidere finder de, at forskellen i afgiftsmæssig behandling mellem onlinespil og landbaserede spil er berettiget som følge af »systemets karakter eller forvaltning«.

Ingen selektivitet

(32)

De danske myndigheder fremfører, at en statsforanstaltning ifølge retspraksis er selektiv, hvis den begunstiger visse virksomheder eller visse produktioner i forhold til andre virksomheder, som under hensyntagen til det formål, der forfølges med den pågældende ordning, befinder sig i en tilsvarende faktisk og retlig situation (9).

(33)

Selv om de danske myndigheder erkender, at onlinevæddemål og landbaserede væddemål tilhører samme marked og derfor bør være underlagt samme afgiftsniveau (20 %), mener de, at markederne for onlinekasinoer og landbaserede kasinoer udgør to vidt forskellige markeder, som ikke kan sammenlignes og derfor heller ikke kan være underlagt samme afgiftsniveau.

(34)

De danske myndigheder hævder især, under henvisning til Adria-Wien Pipeline-sagen, at en sammenligning af virksomhedernes retlige og faktiske situation indebærer en analyse af de relevante markeder. I denne forbindelse hævder de danske myndigheder på grundlag af sociale og statistiske undersøgelser, at forbrugerne betragter onlinespil og landbaserede spil som to forskellige aktiviteter (undersøgelse foretaget af Socialforskningsinstituttet i 2007 og sammenlignende dataark og diagrammer for onlinemarkeder og landbaserede markeder, udarbejdet af European Gaming and Betting Association — EGBA i januar og marts 2009).

(35)

De fremfører desuden, at forbrugernes profil med hensyn til alder, køn og uddannelsesniveau ikke er den samme for landbaserede spil som for onlinespil (Nomismas rapport fra juni 2007 om markedet for onlinevæddemål i Italien).

(36)

Ifølge de danske myndigheder er landbaserede spil og internetspil teknisk set heller ikke ens. Mens de fleste spil i landbaserede kasinoer er helt manuelt baseret, udføres onlinespil udelukkende af computersoftware, der er installeret på en onlineplatform. Den type tjenester, der udbydes, varierer også betydeligt. I denne forbindelse fremfører de danske myndigheder, at forbrugernes fysiske tilstedeværelse ved landbaserede spil indebærer en social oplevelse, som også omfatter andre tjenester (som f.eks. køb af drikkevarer eller snacks).

(37)

Desuden hævder de danske myndigheder, at landbaserede spil og onlinespil ikke bør anses for at konkurrere med hinanden, men snarere bør betragtes som særskilte og endog komplementære aktiviteter. I denne forbindelse påpeger de, at spil i landbaserede kasinoer indebærer en ekstra indsats og flere omkostninger i form af tid og penge på transport, overholdelse af påklædningsregler, betaling af entré eller rygeforbud. Disse yderligere forhold skulle vise, at spil i landbaserede kasinoer er en særlig oplevelse, hvor de sociale aspekter spiller en stor rolle.

(38)

De danske myndigheder påpeger også, at kontrollen over forbrugeren ikke er den samme ved onlinespil som ved landbaserede spil. I landbaserede kasinoer, hvor forbrugerne er samlet i de samme lokaler, kan personalet reagere over for spillere, der udviser en problematisk social adfærd (som f.eks. spillere, der snyder, er mentalt ustabile eller påvirket af alkohol). Udbydere af internetspil kan derimod ikke kontrollere spillerens spillemønster, mentale tilstand eller finansielle forhold.

(39)

De danske myndigheder understreger også, at de landbaserede kasinoers faldende rentabilitet og markedsandel i de senere år ikke skyldes konkurrence fra onlineoperatører, men snarere er en følge af den aktuelle finanskrise og indførelsen af rygeforbud på offentlige steder.

(40)

De danske myndigheder henviser også til Ladbrokes-sagen (10), hvor Domstolen fastslog, at væddemål om hestevæddeløb i Frankrig og væddemål i Frankrig om hestevæddeløb i Belgien udgjorde to forskellige kategorier, som gjorde en forskel i den afgiftsmæssige behandling berettiget. De danske myndigheder mener derfor, at medlemsstaterne har ret til at foretage en afgiftsmæssig differentiering mellem objektivt forskellige situationer.

(41)

De henviser endvidere til Leo-Libera-sagen (11), som vedrørte dels spil i spilleautomater, dels væddemål og lotterier. De danske myndigheder fremfører, at Domstolen i denne sag med hensyn til artikel 135, stk. 1, litra i), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006, fastslog, at, princippet om afgiftsneutralitet ikke er til hinder for, at en type spil fritages for moms, mens en anden type spil ikke fritages, for så vidt som de to typer spil imidlertid ikke konkurrerer indbyrdes. De danske myndigheder hævder, at Leo-Libera-sagen ganske vist vedrørte opkrævning af moms, men at begrebet afgiftsneutralitet svarer til begrebet selektivitet, når der er tale om fiskale statsstøtteforanstaltninger.

(42)

På baggrund af ovenstående konkluderer de danske myndigheder, at landbaserede spil og onlinespil udgør to særskilte markeder, som ikke kan sammenlignes og derfor afgiftsmæssigt set kan behandles forskelligt.

Undtagelse berettiget som følge af systemets karakter eller forvaltning

(43)

Ud over at spilleafgiftsloven ikke er selektiv som omhandlet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, fremfører de danske myndigheder, at den er berettiget som følge af systemets karakter eller forvaltning. De erindrer om, at dette er anerkendt ved retspraksis (12) og i Kommissionens meddelelse om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne (13).

(44)

De danske myndigheder understreger, at spilleafgiftsloven har fire forskellige formål: nemlig at holde forbruget af spil på et moderat niveau, at beskytte unge eller udsatte personer mod at udvikle ludomani eller mod at blive udnyttet, at beskytte spillerne ved at sikre, at spillene udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, og at sikre den offentlige orden og forhindre, at spil tjener som støtte til kriminalitet.

(45)

For at opfylde disse formål bør afgiftsniveauet ikke overstige det, som et marked kan bære. Ifølge de danske myndigheder vil et afgiftsniveau, der er alt for højt, underminere et dansk spillemarked med et alsidigt og attraktivt udbud af spil og desuden forhindre nye onlineoperatører i at komme ind på det danske spillemarked.

(46)

Ved fastsættelsen af afgifterne for udbud af onlinespil måtte de danske myndigheder derfor tage hensyn til de udenlandske afgifter på internetspil. For de danske myndigheder er den største risiko, at danske kunder benytter spil, som udbydes af operatører i udenlandske jurisdiktioner og jurisdiktioner med lave afgifter, som også kan være ulovlige.

(47)

Liberalisering af onlinespillemarkedet uden at tage hensyn til de betingelser, hvorpå udbydere af onlinespil opererer i udlandet, ville føre til en situation, hvor udenlandske spiludbydere ikke ville ansøge om bevilling i Danmark, men blot ville forsætte med at udbyde deres spil fra udlandet uden den danske spillemyndigheds kontrol og uden at opfylde betingelserne i den danske lov om spil.

(48)

De danske myndigheder mener, at den gældende afgiftssats på 20 % på onlinespil — som hævdes at høre til de højeste afgiftssatser på onlinespil i EU — bør anses for at være lav nok til at sikre, at et tilstrækkeligt antal udenlandske spiludbydere vil ansøge om bevilling i stedet for at fortsætte med at udbyde deres spil på det danske marked fra udlandet.

(49)

De konkluderer derfor, at det ville være umuligt at opfylde lovens formål, hvis afgiften på onlinespil var højere, fordi det i så fald ikke ville være økonomisk tiltrækkende for udenlandske spiloperatører at søge ind på det danske onlinemarked.

(50)

De danske myndigheder tilføjer, at det er nødvendigt at opkræve en lav afgift på onlinespil og landbaserede væddemål for at sikre et attraktivt lovligt spilmarked, men at det ikke er berettiget at sænke den gældende afgift på landbaserede kasinoer og spillehaller eller restaurationer, hvor der er opstillet spilleautomater. En sådan sænkning af afgiftsniveauet ville — ud over de skadelige finansielle virkninger i form af lavere afgiftsprovenu for staten — også skabe et stærkt incitament til at øge spil i landbaserede kasinoer og spillehaller i strid med den lovgivende myndigheds mål.

4.   KLAGERNES ARGUMENTER

(51)

Klagerne mener, at den betydeligt lavere afgift på onlinespil i forhold til afgiften på landbaserede spil udgør statsstøtte til onlinesektoren.

(52)

De fremfører, at de samlede afgifter ville andrage 403 mio. DKK, hvis afgiften på onlinespil var den samme som på landbaserede spiloperatører (14). Da den samlede afgift på onlinespil på grundlag af en afgift på 20 % vil være på 140 mio. DKK i 2011, fremfører klagerne, at støtten til onlinesektoren vil andrage ca. 200 mio. DKK om året. Afgiftsfordelene vil sætte onlineoperatørerne i stand til at udbetale en større andel til spillerne og at føre mere omfattende og mere effektive markedsføringskampagner, som landbaserede spiloperatører, der betaler langt højere afgifter (op til 70 %), ikke kan hamle op med.

(53)

Klagerne bygger deres argumenter på, at der findes et indre marked, som omfatter både onlinespil og landbaserede spil, og at den lavere afgift på onlinespil ikke er berettiget som følge af det danske afgiftssystems karakter eller forvaltning.

Landbaserede spil og onlinespil tilhører samme marked

(54)

Klagerne, der repræsenterer to segmenter af det samlede spillemarked (spilleautomater og landbaserede kasinoer), mener, at onlinespil og landbaserede spil udgør ét spillemarked. De understreger, at disse operatører skal betale forskellige afgifter, selv om de befinder sig i en tilsvarende retlig og faktisk situation og udbyder de samme produkter på det samme marked. De erindrer i denne forbindelse om, at onlinespil i lov om spil defineres som spil, der indgås mellem en spiller og en spiludbyder ved brug af fjernkommunikation. Onlinekasinoer kan derfor udbyde kasinospil, som pr. definition er lotterier og kombinationsspil, og som også udbydes af landbaserede kasinoer, f.eks. roulette, baccarat, punto banco, black jack, poker og spil på gevinstgivende spilleautomater. De hævder derfor, at de spil, der udbydes af onlinekasinoer, er de samme, som de spil, der udbydes i landbaserede kasinoer.

(55)

Klagerne fremfører endvidere, at de to former for spil (online, landbaseret) set fra udbudssiden udbyder spillene til brugeren på samme måde (identiske formater). Især udbydes identiske kasinospil til spillerne på en skærm, uanset om spillene spilles i det konventionelle kasino, i private hjem via pc'er eller i spilleautomater, der drives ved møntindkast, og som er opstillet i spillehaller. Den eneste forskel, i hvert fald når det drejer sig om udbud af onlinekasinospil, er internetforbindelsen. Hvad spilleautomater angår, påpeger klagerne, at de i lighed med onlinespil er forbundet med internettet (ikke mellem spiller og spiludbyder, men mellem udbyder og den nationale spillemyndighed med henblik på afgiftsregistrering).

(56)

Klagerne henviser også til skatteministerens udtalelse om, at spil, der udbydes i spilleautomater og online, er identiske.

(57)

For klagerne er den eneste faktiske forskel mellem onlinekasinospil og spil i landbaserede kasinoer, at udbyderen i det landbaserede kasino møder spilleren fysisk, mens kontakten mellem spilleren og onlineudbyderen finder sted i cyberspace. Desuden er klagerne af den opfattelse, at der ved anvendelse af møntautomater og andre spilleautomater er tale om samme forbrugerprofil. Under henvisning til Socialforskningsinstituttets ovennævnte undersøgelse (se punkt (34)) påpeger de, at spillere, der benytter spilleautomater og onlinespil, typisk er unge mænd. Ud fra et økonomisk og uddannelsesmæssigt synspunkt udgør forbrugere, der tiltrækkes af såvel onlinespil som landbaserede spil, en og samme spillergruppe.

(58)

I denne forbindelse fremfører klagerne, at onlinespil blandt spillere i Danmark er vokset kraftigt i de senere år til trods for, at disse aktiviteter er forbudt ved lov. Dette har ført til en tilsvarende nedgang i deres fortjeneste og viser derfor med al tydelighed, at spillere, der benytter online og landbaserede faciliteter, tilhører samme gruppe.

Ingen undtagelse berettiget som følge af systemets karakter eller forvaltning

(59)

Klagerne mener ikke, at den danske regerings argumentation er holdbar, når den hævder, at den lavere afgift på onlinespil har til formål at reducere og kontrollere overdreven spillelidenskab og ludomani i overensstemmelse med den danske lov om spil. Den egentlige årsag til et så lavt afgiftsniveau for onlinespil er ifølge klagerne risikoen for, at de danske myndigheder ikke er i stand til at tiltrække udenlandske spilleoperatører til det danske onlinemarked.

(60)

Hvis det havde været de lovgivende myndigheders hensigt at mindske ludomani, mener klagerne, at afgifterne på onlinespil skulle være så høje som muligt, samtidig med at de tillod en vis spilleaktivitet.

(61)

Klagerne afviser de danske myndigheders påstand om, at en afgift på over 20 % ville afholde spilleoperatører fra at ansøge om en dansk onlinebevilling og dermed ville fremme ulovligt, ukontrollabelt onlinespil. De bemærker i denne forbindelse, at landbaserede spil hidtil, på trods af at de har mistet en betydelig markedsandel til ulovlige onlinespil, har kunnet fungere med et langt højere afgiftsniveau.

(62)

Hvis de danske myndigheder virkelig ønskede at kontrollere og begrænse spil og risikoen for ludomani, ville man have forventet, at den nye lov havde indeholdt bestemmelser om et forholdsvis begrænset antal bevillinger til onlineoperatører, som det er tilfældet i dag med bevillinger til landbaserede spil, og ikke et ubegrænset antal.

(63)

Klagerne understreger, at mens regeringens politik for lave afgifter på onlinespil søger at mindske ukontrolleret, illegalt onlinespil, vil dens politik for fastholdelse af høje afgifter på landbaserede spil og spil i spillehaller blot give spillerne incitament til at gå over til onlinespil, (eller ulovligt spil, hvad enten der er tale om onlinespil eller landbaserede spil). Lige høje afgifter på onlinespil og landbaserede spil på et rimeligt niveau kan mindske incitamentet til ulovligt spil og samtidig bringe praktisk talt al vigtig spilleaktivitet ind under statens kontrol og tilsyn og dermed begrænse kriminel virksomhed og misbrug. Klagerne tilføjer i denne forbindelse, at den danske regering under alle omstændigheder agter at bekæmpe ulovligt onlinespil ved at spærre internetadgangen og elektroniske pengeoverførsler til ulovlige onlinespilleoperatører.

(64)

Af alle ovennævnte årsager mener klagerne ikke, at et system med forskellige afgiftssatser på spil, der konkurrerer om de samme spillere ved udbud af identiske produkter, kan være berettiget som følge af det pågældende afgiftssystems karakter og forvaltning.

5.   VURDERING AF FORANSTALTNINGEN

5.1.   Indledende bemærkninger: procedurens omfang

(65)

De danske myndigheder omtalte i deres skriftlige henvendelser, at deres planer om at liberalisere spillemarkedet oprindelig blev anmeldt til Kommissionen i 2009 i henhold til direktiv 98/34/EF »om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester«, og påpegede, at Kommissionen i sit brev af 5. oktober 2009 ikke gav udtryk for forbehold eller indvendinger med hensyn til denne anmeldelse.

(66)

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det i direktiv 98/34/EF er fastsat, at medlemsstaterne skal anmelde alle deres planer vedrørende tekniske forskrifter og/eller nationale tekniske forskrifter til Kommissionen, for at det indre marked kan fungere tilfredsstillende. En anmeldelse efter direktiv 98/34/EF kan ikke erstatte medlemsstaternes pligt i henhold til EUF-traktatens artikel 108, stk. 3, til at anmelde enhver planlagt statsstøtteforanstaltning.

(67)

Som de danske myndigheder erkendte på mødet den 12. november 2010, indeholdt ovennævnte »tekniske« anmeldelse til Kommissionen i henhold til direktiv 98/34/EF ingen henvisning til den danske regerings afgiftsmæssige planer i forbindelse med den planlagte liberalisering af onlinespillemarkedet. I virkeligheden blev beslutningen om at indføre forskellige afgifter på onlinespil truffet den 25. juni 2010, da spilleafgiftsloven blev vedtaget, og blev først anmeldt til Kommissionen den 6. juli 2010 i henhold til EUF-traktatens artikel 108, stk. 2, dvs. næsten et år efter, at Kommissionen havde sendt sine bemærkninger til den danske regerings anmeldelse i henhold til direktiv 98/34/EF.

(68)

Denne procedure i henhold til EUF-traktatens artikel 108, stk. 2, vedrører derfor ikke den planlagte liberalisering af spillemarkedet i Danmark og dens forenelighed med traktatens regler om det indre marked. Den vedrører kun spørgsmålet om, hvorvidt den uens og mere favorable afgiftsmæssige behandling af onlineoperatører i forhold til landbaserede spiloperatører er forenelig med statsstøttereglerne.

5.2.   Statsstøtte

(69)

Efter EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.

5.2.1.    Statsmidler

(70)

Efter EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, skal der være tale om statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler. Et tab af afgiftsprovenu svarer til et forbrug af statsmidler i form af skatteudgifter. Ved at lade onlinespiloperatører betale afgifter efter en lav sats på 20 % giver de danske myndigheder afkald på indtægter, hvilket skal betragtes som brug af statsmidler. Den pågældende foranstaltning indebærer således tab af statsmidler og gennemføres derfor ved hjælp af statsmidler.

5.2.2.    Fordel

(71)

Foranstaltningen skal give modtageren/modtagerne en fordel. Ifølge fast retspraksis omfatter støttebegrebet ikke blot positive ydelser, men også de indgreb, der under forskellige former letter de byrder, som normalt belaster en virksomheds budget (15).

(72)

I henhold til spilleafgiftsloven skal onlinespiloperatører betale en »afgift« på 20 %. Denne sats er betydeligt lavere end den afgiftssats, som landbaserede spiloperatører, herunder kasinoer, skal betale. I denne forbindelse opnår onlineoperatører en fordel i form af en lettelse af deres afgiftsbyrde. Den pågældende foranstaltning indebærer derfor en fordel for onlineoperatører.

5.2.3.    Selektivitet

(73)

En foranstaltning betragtes som selektiv, hvis den begunstiger visse virksomheder eller visse produktioner som omhandlet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1.

(74)

Med hensyn til fortolkningen af selektivitetskriteriet erindrer Kommissionen om, at en foranstaltning ifølge retspraksis kan betragtes som selektiv, hvis den »delvist skal fritage virksomhederne fra de pekuniære byrder, der følger af en normal anvendelse af det almindelige system med obligatoriske bidrag, som er pålagt ved lov« (16). En foranstaltning betragtes derfor som selektiv, hvis den afviger fra det afgiftssystem, der anvendes generelt. Domstolen har i denne forbindelse fastslået, at det bør undersøges, om en given foranstaltning begunstiger visse virksomheder i forhold til andre virksomheder, som under hensyntagen til det formål, der forfølges med den pågældende ordning, befinder sig i en tilsvarende faktisk og retlig situation (17).

(75)

Det følger heraf, at en foranstaltnings selektivitet bør vurderes således: For det første bør det undersøges, om foranstaltningen afviger fra det afgiftssystem, der anvendes generelt. Dette kan vurderes på grundlag af, om foranstaltningen skelner mellem økonomiske aktører, som under hensyntagen til det formål, der forfølges med det pågældende system, befinder sig i en tilsvarende faktisk og retlig situation.

(76)

Hvis den pågældende foranstaltning umiddelbart ser ud til at være selektiv, skal det derefter undersøges, om en sådan differentiering følger af det afgiftssystems karakter eller forvaltning, som den indgår i, og derfor kan være berettiget. I henhold til den relevante retspraksis (18) og Kommissionens meddelelse om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne (19), skal en medlemsstat fastslå, om den pågældende foranstaltning følger af systemets grundprincipper.

Referencesystem

(77)

I den foreliggende sag bør referencesystemet defineres som afgiftssystemet for danske spil. Spilleafgiftsloven har til formål at regulere betalingen af afgifter på spil, der udbydes eller arrangeres i Danmark. Det er derfor på grundlag af dette referenceafgiftssystem, at den pågældende foranstaltning (dvs. den afgiftsmæssige fortrinsbehandling af onlinespil) skal vurderes.

(78)

I denne forbindelse opstår så spørgsmålet om, hvorvidt den pågældende foranstaltning udgør en undtagelse fra det generelle afgiftssystem, for så vidt som den differentierer mellem onlinespiludbydere og landbaserede spiludbydere, som kan befinde sig i en tilsvarende faktisk og retlig situation.

Tilsvarende faktisk og retlig situation

(79)

De danske myndigheder har fremført, at spilleafgiftsloven gælder for forskellige produktmarkeder, nemlig dels onlinespillemarkedet, dels det landbaserede kasinomarked. Da disse markeder angiveligt er separate og særskilte, gælder den differentierede afgiftsmæssige behandling af landbaserede spil og onlinespil for virksomheder, som hverken retligt eller faktisk befinder sig i en tilsvarende situation.

(80)

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at spilleafgiftsloven har til formål at regulere betalingen af afgifter på spil, der udbydes eller arrangeres i Danmark. Det er derfor på grundlag af dette generelle formål, at det skal vurderes, om virksomhederne befinder sig i en tilsvarende retlig og faktisk situation.

(81)

På nuværende tidspunkt finder Kommissionen ikke de danske myndigheders argumenter tilstrækkeligt overbevisende og mener ikke, at de danske myndigheder har godtgjort, at onlinespil retligt og faktisk ikke svarer til landbaserede spil, når det gælder den afgiftsmæssige behandling efter spilleafgiftsloven.

(82)

For det første skal det bemærkes, at der i henhold til dansk lov meddeles bevillinger til landbaserede kasinoer og onlinekasinoer til udbud af nøjagtigt de samme spil (dvs. roulette, baccarat, punto banco, black jack, poker og spil på spilleautomater). De danske myndigheder har ikke påvist, i hvilken udstrækning spil, der udbydes online, og spil, der udbydes i landbaserede lokaler, kan være forskellige. Som understreget af klagerne udbyder landbaserede kasinoer også automatiserede spil, hvor spillernes indsats foretages via skærme, der fungerer med samme software, som anvendes ved onlinespil.

(83)

Med hensyn til forbrugernes socioøkonomiske profil, henviser både de danske myndigheder og klagerne til bl.a. nøjagtigt samme undersøgelse, som er foretaget af Socialforskningsinstituttet (20), men de drager forskellige konklusioner af den. Mens de danske myndigheder hævder, at spillerne i landbaserede kasinoer og onlinekasinoer har forskellig alder, køn og uddannelsesniveau, kommer klagerne til den modsatte konklusion.

(84)

Det argument, at landbaserede spil og onlinespil bør betragtes som særskilte og endog komplementære aktiviteter, idet spil i landbaserede kasinoer omfatter mere end onlinespil og udgør en særlig oplevelse, hvor de sociale aspekter spiller en stor rolle, støttes ikke af afgørende beviser. I denne forbindelse har klagerne tværtimod fremført, at de landbaserede kasinoers sociale aspekter ikke forhindrer kasinospillere i at spille på både onlineplatformen og den landbaserede platform.

(85)

På nuværende tidspunkt tvivler Kommissionen derfor på, at onlinespiloperatører og landbaserede spiloperatører ikke skulle befinde sig i en tilsvarende retlig og faktisk situation, når det gælder vurderingen af deres afgiftsmæssige behandling efter den anmeldte foranstaltning. Kommissionen finder derfor, at spilleafgiftsloven kan være en selektiv foranstaltning som omhandlet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1.

(86)

Ovennævnte konklusion ændres ikke af de danske myndigheders henvisning til Ladbrokes- og Leo-Libera-sagen.

(87)

Hvad især angår Ladbrokes-sagen (21), hvor en fransk lov behandlede to forskellige kategorier af væddemål forskelligt, er det tilstrækkeligt at bemærke, at forholdene i den foreliggende sag adskiller sig væsentligt fra forholdene i Ladbrokes-sagen. I sidstnævntes sag afviste Domstolen Ladbroke's argumentation for, at en afgift på væddemål i Frankrig om belgiske hestevæddeløb skulle behandles på same måde som den afgift, der påhviler indsatsen i væddemål vedrørende franske løb, og som tilfalder PMU. Domstolen begrundede det med, at denne argumentation ikke tog hensyn til de særlige træk, som væddemålene på de belgiske væddeløb udviste, og hvorved de adskilte sig fra væddemålene på de franske væddeløb. Ifølge Domstolen er det karakteristiske ved totalisatorspil, at indsatserne indgår i en fælles pulje, som efter diverse fradrag fordeles ligeligt mellem vinderne, uanset hvor væddemålene er indgået, og den andel af indsatserne, som tilfalder vinderne, kan følgelig ikke variere under hensyn til, hvilken stat væddemålene er indgået i. Det kan kun sikres, at et sådant system fungerer rigtigt, såfremt de afgifter, der skal betales af det beløb, der er placeret i væddemål på et givet hestevæddeløb, opkræves efter satsen i den stat, hvor væddeløbet finder sted. Som Domstolen fastslog, var ordningen vedrørende skatter og afgifter på væddemål i franske væddeløb indført med henblik på den lovgivning og de økonomiske vilkår, som er specifikke for hestevæddeløb og totalisatorspil i Frankrig. Det kunne ikke kræves, at dette system blev overført på totalisatorspil vedrørende belgiske løb, som afholdes efter en anden lovgivning og på andre økonomiske vilkår. I den foreliggende sag vedrører den pågældende foranstaltning ikke væddemål, der arrangeres som totalisatorspil på hestevæddeløb i forskellige medlemsstater, men kasinospil, der arrangeres i samme land, nemlig Danmark, og argumentationen i Ladbrokes-sagen kan derfor ikke anvendes.

(88)

Som nævnt ovenfor har de danske myndigheder heller ikke på nuværende tidspunkt påvist, at udbyderne af onlinespil og landbaserede spil befinder sig i forskellige situationer.

(89)

Med hensyn til de danske myndigheders henvisning til Leo-Libera-sagen bemærker Kommissionen, at princippet om afgiftsneutralitet og selektivitetsbegrebet efter statsstøttereglerne er to forskellige begreber, idet førstnævnte anvendes i forbindelse med artikel 135 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006, og sidstnævnte anvendes som led i statsstøttebegrebet i artikel 107, stk. 1 (22). Under alle omstændigheder fastslog Domstolen i Leo Libera-sagen, at princippet om afgiftsneutralitet ikke uden at fratage artikel 135, stk. 1, litra i), i direktiv 2006/112/EF enhver effektiv virkning kan fortolkes således, at det er til hinder for, at en type hasardspil eller spil om penge fritages for moms, mens en anden type spil ikke fritages, for så vidt som de to typer spil imidlertid ikke konkurrerer indbyrdes.

Undtagelse berettiget som følge af systemets karakter og forvaltning

(90)

Ifølge gældende retspraksis (23) kan en foranstaltning, som umiddelbart forekommer selektiv, dog være berettiget som følge af afgiftssystemets karakter og forvaltning, hvis den følger direkte af det pågældende afgiftssystems grundprincipper. Det påhviler dog medlemsstaten at give en sådan begrundelse.

(91)

De danske myndigheder har i denne forbindelse fremført, at fastsættelsen af afgiftssatsen for onlinespil på et langt lavere niveau (20 %) er resultatet af en vanskelig balancegang mellem på den ene side behovet for at opfylde den danske spillelovgivnings generelle formål (at holde forbruget af spil på et moderat niveau, at beskytte unge eller andre udsatte personer mod udnyttelse gennem spil eller mod at udvikle ludomani, at beskytte spillerne ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, at sikre den offentlige orden og at forhindre, at spil anvendes til kriminelle formål), og på den anden side behovet for at sikre, at en lav afgiftssats vil få onlineudbydere til at ansøge om bevilling i Danmark i stedet for at vælge fortsat at udbyde onlinespil fra andre jurisdiktioner med lave afgifter.

(92)

På nuværende tidspunkt tvivler Kommissionen på, at foranstaltningen kan begrundes med nogen af ovennævnte argumenter. Kommissionen erindrer om, at det er fast retspraksis, at afgiftsreglerne i andre medlemsstater ikke kan tages i betragtning ved vurderingen af foranstaltningen. Ved begrundelsen for en foranstaltning kan der derfor kun tages hensyn til principperne i det indenlandske afgiftssystem (24). Det følger heraf, at der i den foreliggende sag ikke kan tages hensyn til de eventuelle lavere afgifter, der måtte være fastsat i andre lande for onlinespil, og som kan være mere konkurrencedygtige end de afgifter, der anvendes i Danmark.

(93)

Desuden er det fast retspraksis, at der ikke kan ydes støtte med den begrundelse, at støtten vil forbedre virksomhedernes konkurrenceevne (25). Kommissionen kan derfor ikke på nuværende tidspunkt på grundlag af den fremlagte argumentation — nemlig at en lavere afgift vil give danske onlineoperatører mulighed for at imødegå konkurrencen fra onlineoperatører i andre lande med lavere afgifter — anse foranstaltningen for at være berettiget som følge af systemets karakter og forvaltning.

(94)

Ved vurderingen af en afgiftsforanstaltning på grundlag af systemets karakter og forvaltning, må der desuden sondres mellem de målsætninger, som ligger uden for systemet, og de iboende målsætninger i selve afgiftssystemet (26). I den foreliggende sag anfører de danske myndigheder de overordnede målsætninger i lov om spil som begrundelse for den differentierede afgiftsmæssige behandling. De danske myndigheder har ikke fremsat tilstrækkeligt overbevisende argumenter for, at de pågældende målsætninger skal anses for at være iboende i afgiftssystemet og ikke for at være generelle og for at ligge uden for systemet.

(95)

På nuværende tidspunkt mener Kommissionen derfor ikke, at de danske myndigheder har godtgjort, at den differentierede afgiftsmæssige behandling af onlineoperatører og landbaserede operatører, som blev indført ved spilleafgiftsloven, er berettiget som følge af systemets karakter og forvaltning. Kommissionen tvivler derfor på, at den pågældende foranstaltning følger direkte af afgiftssystemets grundprincipper, og at den er berettiget.

5.2.4.    Påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne og fordrejning af konkurrencevilkårene

(96)

Efter EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, skal foranstaltningen påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne og fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene. I denne forbindelse har Domstolen konsekvent fastslået, at det forhold, at en foranstaltning styrker en virksomheds position i forhold til andre virksomheder, er tilstrækkeligt, for at dette kriterium er opfyldt (27). I den foreliggende sag er onlineoperatører i Danmark udsat for konkurrence og omfattet af samhandelen mellem medlemsstaterne. Spilleafgiftsloven, der indebærer en favorabel afgiftsmæssig behandling af danske virksomheder, som udbyder onlinespil, påvirker derfor samhandelen mellem medlemsstaterne og fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen.

5.2.5.    Konklusion

(97)

Da ovennævnte betingelser i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, ser ud til at være opfyldt, mener Kommissionen på nuværende tidspunkt, at spilleafgiftsloven kan indebære statsstøtte.

5.3.   Forenelighed

(98)

Spilleafgiftsloven ser ikke ud til at falde ind under nogen af undtagelsesbestemmelserne i EUF-traktatens artikel 107, stk. 2 og 3, og på nuværende tidspunkt tvivler Kommissionen derfor på, at foranstaltningen kan betragtes som forenelig med det indre marked.

6.   KONKLUSION

(99)

På baggrund af ovenstående har Kommissionen besluttet at indlede den formelle undersøgelsesprocedure efter EUF-traktatens artikel 108, stk. 2, med hensyn til den pågældende foranstaltning.

AFGØRELSE

På baggrund af ovenstående opfordrer Kommissionen efter proceduren i EUF-traktatens artikel 108, stk. 2, Kongeriget Danmark til senest en måned efter modtagelsen af dette brev at fremsætte sine bemærkninger og alle oplysninger, der måtte være nyttige for vurderingen af foranstaltningen. Kommissionen opfordrer de danske myndigheder til straks at sende den potentielle støttemodtager en kopi af dette brev.

Kommissionen minder Kongeriget Danmark om, at EUF-traktatens artikel 108, stk. 3, har opsættende virkning, og henviser til artikel 14 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999, hvor det er fastsat, at ulovligt udbetalt støtte kan kræves tilbagebetalt af støttemodtageren.

Kommissionen advarer Kongeriget Danmark om, at interesserede parter vil blive underrettet ved offentliggørelse af dette brev og et fyldestgørende resumé heraf i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen vil ligeledes underrette interesserede parter i de EFTA-lande, der har undertegnet EØS-aftalen, ved offentliggørelse af en meddelelse i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende, samt EFTA-Tilsynsmyndigheden ved fremsendelse af en kopi af dette brev. Alle interesserede parter vil blive opfordret til at fremsætte deres bemærkninger senest en måned efter offentliggørelsestidspunktet.”


(1)  Lov nr. 698 om afgifter af spil var allerede blevet vedtaget den 25. juni 2010.

(2)  Overtrædelsesprocedure nr. 2003/4365, se også IP/07/360.

(3)  Lov om spil (nr. 848 af 1. juli 2010), lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål (nr. 696 af 25. juni 2010) og lov om Danske Spil A/S (nr. 695 af 25. juni 2010).

(4)  Se kapitel 2 i spilleafgiftsloven.

(5)  § 11 i spilleafgiftsloven.

(6)  1 DKK = 0,13 EUR.

(7)  Beløbet tillægges 3 000 DKK pr. automat for indtil 50 automater og 1 500 DKK pr. automat derudover, jf. § 12 i spilleafgiftsloven.

(8)  Anmeldelse nr. 2009/372/DK til Kommissionen i henhold til Europa-parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 (EFT L 24 af 21.7.1998, s. 37).

(9)  Sag C-143/99, Adria-Wien Pipeline, Sml. 2001 I, s. 8365, præmis 41, og sag C-409/00, Spanien mod Kommissionen, Sml. 2003 I, s. 1487, præmis 47.

(10)  Sag C-353/95 P, Ladbrokes mod Kommissionen, Sml. 1997 I, s. 7007, præmis 33 ff.

(11)  Sag C-58/09, Leo-Libera GmbH, Sml. 2010, præmis 34 ff.

(12)  Sag 173/73, Den Italienske Republik mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Sml. 1974, s. 709.

(13)  Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne, EFT C 384 af 10.12.1998, punkt 23.

(14)  Klagerne mener, at et forsigtigt skøn over værdien af onlinespil i Danmark for 2011 vil være 700 mio. DKK. På grundlag af den gennemsnitlige afgift på landbaserede kasinoer på 57,66 % vil statskassen få et afgiftsprovenu på i alt 430 mio. DKK.

(15)  Sag 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg mod Den Høje Myndighed for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, Sml. 1954-1964, s. 211.

(16)  Sag 173/73, Den Italienske Regering mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Sml. 1974, s. 709, præmis 33.

(17)  Sag C-88/03, Den Portugisiske Republik mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Sml. 2006 I, s. 7115, præmis 54, sag C-172/03, Wolfgang Heiser mod Finanzamt Innsbruck, Sml. 2005 I, s. 1627, præmis 40 og sag C-169/08, Presidente del Consiglio dei Ministri mod Regione Sardegna, Sml. 2009 I, s. 10821, præmis 61.

(18)  Sag 173/73, Den Italienske Regering mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Sml. 1974, s. 709, præmis 33.

(19)  Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne, EFT C 384 af 10.12.1998, punkt 23.

(20)  Undersøgelse foretaget af Socialforskningsinstituttet i 2007.

(21)  Sag C-353/95 P Ladbrokes mod Kommissionen, Sml. 1997 I, s. 7007.

(22)  Sag C-58/09, op. cit. punkt 35.

(23)  Sag 173/73 Den italienske regering mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Sml. 1974, s. 709, præmis 33; Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne, EFT C 384 af 10.12.1998, punkt 23.

(24)  Sag T-308/00 Salzgitter mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Sml. 2004 II, s. 1933, præmis 81; Beslutning C 2/2009, MoRaKG, Vilkår for kapitalinvesteringer (EUT C 60 af 14.3.2009, s. 9), punkt 25.

(25)  Rapport om anvendelsen af Kommissionens meddelelse om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne, 9.2.2004, punkt 38.

(26)  Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne, EFT C 384 af 10.12.1998, punkt 26.

(27)  Sag 730/79, Philip Morris Holland BV mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Sml. 1980, s. 2671, præmis 11.


22.1.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 22/20


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.6073 – Daimler/Beiqi Foton Motor CO/Beijing Foton Daimler Automotive/JV)

Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2011/C 22/08

1.

Fit-12 ta’ Jannar 2011, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' proposta ta' konċentrazzjoni skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriżi Daimler AG (“Daimler”, il-Ġermanja) u Beiqi Foton Motor Co. Ltd (“Foton”, iċ-Ċina), jakkwistaw, skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet, il-kontroll konġunt tal-impriża Beijing Foton Daimler Automotive Co. Ltd (“BFDA”), permezz tax-xiri ta' ishma, f’kumpanija ġdida li tikkostitwixxi impriża konġunta.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

għal Daimler: l-iżvilupp, il-manifattura u d-distribuzzjoni ta' vetturi (karozzi, trakkijiet, vannijiet, karozzi tal-linja u vetturi kummerċjali); il-provvista ta' servizzi finazjarji marbuta mal-vetturi, inkuż l-iffinanzjar, il-leasing, l-assikurazzjoni u l-ġestjoni tal-flotta,

għal Foton: l-iżvilupp, il-manifattura u d-distribuzzjoni ta' vetturi kummerċjali,

għal BFDA: l-iżvilupp, il-manifattura u d-distribuzzjoni ta' trakkijiet għal tagħbijiet ta' daqs medju u ta' daqs kbir fiċ-Ċina.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li l-operazzjoni nnotifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata. Skont l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta' ċerti konċentrazzjonijiet taħt ir-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet (2) ta' min jinnota li dan il-każ jista' jiġi kkunsidrat għat-trattament taħt il-proċedura stipulata fl-Avviż.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex iressqu kwalunkwe kummenti li jistgħu jkollhom dwar it-tranżizzjoni proposta.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-feks (+32 22964301), jew b'emejl lil COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.6073 – Daimler/Beiqi Foton Motor CO/Beijing Foton Daimler Automotive/JV, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru tal-Amalgamazzjonijiet

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet”).

(2)  ĠU C 56, 5.3.2005, p. 32 (“Avviż ta’ proċedura simplifikata”).


22.1.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 22/21


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.5950 – Munksjo/Arjowiggins (decor and abrasive businesses))

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2011/C 22/09

1.

Fil-17 ta’ Jannar 2011, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4 u wara referenza skont l-Artikolu 4(5) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1), li permezz tagħha l-impriża Munksjö AB (“Munksjö”, l-Isvezja) takkwista fit-tifsira tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet il-kontroll ta' parti mill-impriża Arjowiggins SAS (“Arjowiggins”, Franza) permezz ta' xiri ta' ishma.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

għal Munksjö: Il-manifattura ta' prodotti tal-karta ta' valur miżjud għoli f'sitt oqsma tal-prodotti: karta tad-dekorazzjoni, polpa, karta elettroteknika, Spantex, karta rqaq u Inpak,

għal Arjowiggins: Il-manifattura ta' karta kreattiva u teknika. L-assi li huma suġġetti għall-konċentrazzjoni jinkludu n-negozju ta' Arjowiggins fil-karta tad-dekorazzjoni, karta rqiqa, karta tal-arti u karta tal-brix.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li l-operazzjoni nnotifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet. Madanakollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex jibagħtu kwalunkwe kumment li jista’ jkollhom dwar l-operazzjoni proposta lill-Kummissjoni.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta’ din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-feks (+32 22964301), jew b'emejl lil COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.5950 – Munksjo/Arjowiggins (decor and abrasive businesses), fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru tal-Amalgamazzjonijiet

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet”).


Rettifika

22.1.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 22/22


Rettifika għall-Aġġornament tal-lista ta' postijiet ta' qsim il-fruntiera msemmija fl-Artikolu 2(8) tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) ( ĠU C 316, 28.12.2007, p. 1 ; ĠU C 134, 31.5.2008, p. 16 ; ĠU C 177, 12.7.2008, p. 9 ; ĠU C 200, 6.8.2008, p. 10 ; ĠU C 331, 31.12.2008, p. 13 ; ĠU C 3, 8.1.2009, p. 10 ; ĠU C 37, 14.2.2009, p. 10 ; ĠU C 64, 19.3.2009, p. 20 ; ĠU C 99, 30.4.2009, p. 7 ; ĠU C 229, 23.9.2009, p. 28 ; ĠU C 263, 5.11.2009, p. 22 ; ĠU C 298, 8.12.2009, p. 17 ; ĠU C 74, 24.3.2010, p. 13 ; ĠU C 326, 3.12.2010, p. 17 )

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 355 tad-29 ta’ Diċembru 2010 )

2011/C 22/10

F’Paġna 34, taħt “Il-Latvja”, “Fruntieri tal-Ajru”:

minflok:

“Il-punt ġdid fejn tinqasam il-fruntiera: Takuma lidosta (joperaw biss fuq rikjest)”;

aqra:

“Il-punt ġdid fejn tinqasam il-fruntiera: Tukuma lidlauks (joperaw biss fuq rikjest)”.