ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.341.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 341

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
16 ta' Diċembru 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2010/C 341/01

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.5995 – VW/Karmann) ( 1 )

1

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2010/C 341/02

Rata tal-kambju tal-euro

2

2010/C 341/03

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni – Linji gwida dwar it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li jużaw denominazzjonijiet protetti ta' oriġini (DPO) u indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (IĠP) bħala ingredjenti

3

2010/C 341/04

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni – Linji gwida tal-aqwa prattiki tal-UE għat-tħaddim ta’ skemi ta’ ċertifikazzjoni volontarji għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel

5

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2010/C 341/05

Estratt mid-deċiżjoni dwar Landsbanki Íslands hf. skont id-Direttiva 2001/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ ta' istituzzjonijiet ta' kreditu

12

2010/C 341/06

Estratt mid-deċiżjoni dwar VEF banka skont id-Direttiva 2001/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ tal-istituzzjonijiet ta' kreditu

14

 

INFORMAZZJONI DWAR IŻ-ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

 

Awtorità ta' Sorveljanza EFTA

2010/C 341/07

Sejħa biex jitressqu kummenti skont l-Artikolu 1(2) fil-Parti I tal-Protokoll 3 tal-Ftehim bejn l-Istati EFTA dwar it-twaqqif ta’ Awtorità ta' Sorveljanza u Qorti tal-Ġustizzja dwar kwistjonijiet ta’ għajnuna mill-Istat fir-rigward tal-kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-kumpanija ta' assikurazzjoni Sjóvá fl-Islanda

15

 

Il-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

2010/C 341/08

Deċiżjonijiet tal-Kumitat Konġunt ŻEE li dwarhom twettqu r-rekwiżiti kostituzzjonali skont l-Artikolu 103 tal-Ftehim ŻEE

26

2010/C 341/09

Lista ta' ilmijiet minerali naturali rikonoxxuti mill-Islanda u n-Norveġja (Tannulla u tieħu post it-test ippubblikat fil-ĠU C 28, 4.2.2010, p. 24 u s-Suppliment taż-ŻEE Nru 5, 4.2.2010, p. 1)

39

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2010/C 341/10

Sejħa għal proposti – EACEA/41/10 għall-implimentazzjoni ta’ Erasmus Mundus 2009-2013 għas-sena 2011

40

 

L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO)

2010/C 341/11

Avviż ta' kompetizzjonijiet ġenerali

46

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2010/C 341/12

Komunikazzjoni mill-Gvern Franċiż dwar id-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta' awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, l-esplorazzjoni u l-produzzjoni ta’ idrokarburi (Avviż relatat mal-applikazzjoni għal permessi esklussivi għat-tiftix ta' depożiti tal-idrokarburi likwidi jew fil-forma ta' gass, imsejħa Permis de Dicy)  ( 1 )

47

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

16.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 341/1


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.5995 – VW/Karmann)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2010/C 341/01

Fid-29 ta’ Novembru 2010, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)b tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Ġermaniż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

Fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta' amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) fid-dokument li jġib in-numru 32010M5995. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

16.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 341/2


Rata tal-kambju tal-euro (1)

Il-15 ta’ Diċembru 2010

2010/C 341/02

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,3360

JPY

Yen Ġappuniż

111,88

DKK

Krona Daniża

7,4516

GBP

Lira Sterlina

0,85290

SEK

Krona Żvediża

9,0798

CHF

Frank Żvizzeru

1,2826

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

7,8660

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

25,155

EEK

Krona Estona

15,6466

HUF

Forint Ungeriż

274,63

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,7097

PLN

Zloty Pollakk

3,9783

RON

Leu Rumen

4,2885

TRY

Lira Turka

2,0277

AUD

Dollaru Awstraljan

1,3436

CAD

Dollaru Kanadiż

1,3440

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

10,3878

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,7861

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,7502

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 541,53

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

9,0686

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

8,8917

HRK

Kuna Kroata

7,3898

IDR

Rupiah Indoneżjan

12 061,15

MYR

Ringgit Malażjan

4,1990

PHP

Peso Filippin

58,706

RUB

Rouble Russu

40,9375

THB

Baht Tajlandiż

40,194

BRL

Real Brażiljan

2,2694

MXN

Peso Messikan

16,5766

INR

Rupi Indjan

60,5640


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


16.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 341/3


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni – Linji gwida dwar it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li jużaw denominazzjonijiet protetti ta' oriġini (DPO) u indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (IĠP) bħala ingredjenti

2010/C 341/03

1.   INTRODUZZJONI

1.1.   Sfond

L-Unjoni Ewropea ilha mill-1992 tiżviluppa politika speċifika dwar indikazzjonijiet ġeografiċi għal prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel (1). Il-metodi tat-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li għandhom jiġu kkunsinnjati bħala tali lill-konsumatur aħħari kif ukoll il-metodi ta' pubbliċità marbuta ma' dawn il-prodotti huma koperti bid-Direttiva dwar it-Tikkettar (2).

Il-leġiżlazzjoni li tikkonċerna denominazzjonijiet protetti ta' oriġini (DPO) u indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (IĠP) tistipula, inter alia, li d-denominazzjonijiet irreġistrati għandhom ikunu protetti kontra kwalunkwe użu kummerċjali, kemm dirett kif ukoll indirett, fir-rigward ta' prodotti mhux koperti mir-reġistrazzjoni safejn dawk il-prodotti huma komparabbli mal-prodott irreġistrat taħt dik l-indikazzjoni ġeografika u safejn tali użu jisfrutta r-reputazzjoni tal-indikazzjoni ġeografika rreġistrata (3). Fl-istess waqt, id-Direttiva dwar it-Tikkettar tirrikjedi li t-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel u l-pubbliċità relatata ma jistgħux ikunu tali li jqarrqu bil-konsumatur, b'mod partikolari, fir-rigward tal-karatteristiċi, l-identità, il-kwalitajiet u l-kompożizzjoni tal-oġġetti tal-ikel ikkonċernat (4).

F'dan l-isfond, jekk l-inklużjoni ta' prodott li jibbenefika minn DPO jew IĠP f'oġġett tal-ikel tista', naturalment, tipprovdi vantaġġ sinifikanti għal dawn il-prodotti ta' kwalità, għandu, xorta waħda, jiġi żgurat li kwalunkwe referenza għal tali inklużjoni fit-tikkettar ta' oġġett tal-ikel issir f'bona fide u ma għandhiex tqarraq bil-konsumatur.

1.2.   Linji gwida

Fil-Komunikazzjoni tagħha fuq il-politika dwar il-kwalità tal-prodotti agrikoli (COM(2009) 234), il-Kummissjoni impenjat ruħha li tistabbilixxi linji gwida rigward it-tikkettar u l-pubbliċità għal prodotti pproċessati li jużaw indikazzjonijiet ġeografiċi bħala ingredjenti.

Dawn il-linji gwida ġew imfassla biex juru d-dispożizzjonijiet legali li japplikaw fir-rigward ta' din il-kwistjoni u biex jgħinu lill-operaturi ekonomiċi jistabbilixxu l-livell ta' flessibbiltà disponibbli. B'mod partikolari, għandhom l-għan li jesponu l-fehma tal-Kummissjoni dwar:

il-kundizzjonijiet għall-użu ta' denominazzjonijiet irreġistrati bħal DPO u IĠP fit-tikkettar, fil-preżentazzjoni u fil-pubbliċità tal-oġġetti tal-ikel li jinkludu tali denominazzjonijiet bħala ingredjenti;

il-prattiki tajbin li jiżguraw li d-denominazzjonijiet li ġew irreġistrati bħala DPO jew IĠP li jintużaw bħala ingredjenti f'oġġetti tal-ikel, ma jintużawx b'mod abbużiv li jagħmel ħsara lir-reputazzjoni tal-prodott li jibbenefika minn tali denominazzjonijiet, jew li jqarrqu bil-konsumaturi rigward il-kompożizzjoni tal-prodott aħħari.

L-applikazzjoni ta' dawn il-linji gwida hija volontarja.

L-eżempji msemmija f'dawn il-linji gwida huma pprovduti, esklussivament, għal finijiet illustrattivi u ma jirreflettux sitwazzjonijiet jew każijiet imressqa lill-Kummissjoni għal attenzjoni tagħha.

Dawn il-linji gwida ma għandhomx jitqiesu bħala interpretazzjoni legalment ristrettiva tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar id-DPO u l-IĠP jew id-Direttiva dwar it-Tikkettar. Fil-fatt, interpretazzjoni tali ta' din il-leġiżlazzjoni hija biss kompetenza esklussiva tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea; barra dan, il-kwistjoni dwar jekk it-tikkettar ta' ċerti prodotti jistax iqarraq bix-xerrej jew bil-konsumatur jew id-deċiżjoni dwar il-karatteristika potenzjalment qarrieqa ta' isem kummerċjali huma esklussivament kompetenza tal-qrati nazzjonali (5).

Dawn il-linji gwida jistgħu jkunu soġġetti għal reviżjoni.

2.   RAKKOMANDAZZJONIJIET

Fid-dawl ta' dak imsemmi hawn fuq, il-Kummissjoni tixtieq tfassal sensiela ta' rakkomandazzjonijiet li jikkonċernaw il-modi ta' użu ta' denominazzjoni rreġistrata bħala DPO jew IĠP u r-referenzi, abbrevjazzjonijiet u simboli rilevanti tal-Unjoni Ewropea fit-tikkettar tal-prodotti li jibbenefikaw minn tali denominazzjoni kif ukoll l-ispeċifikazzjonijiet marbuta mad-denominazzjonijiet irreġistrati bħala DPO jew IĠP inklużi bħala ingredjenti fl-oġġetti tal-ikel.

2.1.   Rakkomandazzjonijiet dwar l-użu ta' denominazzjoni rreġistrata

1.

Skont il-Kummissjoni, denominazzjoni rreġistrata bħala DPO jew IĠP tistà tkun inkluża, b'mod leġittimu, fil-lista ta' ingredjenti ta' oġġett tal-ikel.

2.

Il-Kummissjoni hija wkoll tal-fehma li denominazzjoni rreġistrata bħala DPO jew IĠP tista' tissemma bħala parti minn jew qrib l-isem kummerċjali ta' oġġett tal-ikel li jinkludi prodotti li jibbenefikaw minn denominazzjoni rreġistrata, kif ukoll fit-tikkettar, il-preżentazzjoni u l-pubbliċità ta' dan l-oġġett tal-ikel, sakemm jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin.

L-oġġetti tal-ikel ma għandhomx jinkludu l-ebda “ingredjent komparabbli” ieħor, jiġifieri, l-ebda ingredjent ieħor ma jista' jieħu post, kemm parzjalment kif ukoll kompletament, ingredjent li jibbenefika minn DPO jew IĠP. Bħala eżempju, mhux ristrettiv, tal-kunċett ta' “ingredjent komparabbli”, il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-ġobon bil-vini blu (magħruf aħjar bħala “Ġobon tat-tip blù”) jista' jkun komparabbli mar-“Roquefort”.

Minbarra dan, dan l-ingredjent għandu jintuża wkoll f'kwantità suffiċjenti sabiex jagħti l-karatteristika essenzjali lill-oġġett tal-ikel ikkonċernat. Madankollu, minħabba l-firxa wiesgħa ta' każijiet potenzjali, il-Kummissjoni mhijiex f'pożizzjoni li tissuġġerixxi perċentwali minimu li jista' jiġi applikat b'mod uniformi. Pereżempju, l-inklużjoni ta' ammont minimu ta' ħwar li jibbenefika minn DPO jew IĠP f'oġġett tal-ikel, jekk xieraq, għandha tkun suffiċjenti biex tagħti l-karatteristika essenzjali lill-oġġett tal-ikel ikkonċernat. Min-naħa l-oħra, l-inklużjoni ta' ammont minimu ta' laħam li jibbenefika minn DPO jew IĠP f'oġġett tal-ikel ma tkunx, a priori, suffiċjenti biex tagħti l-karatteristika essenzjali lill-oġġett tal-ikel ikkonċernat.

Fl-aħħar, il-perċentwali tal-inklużjoni ta' ingredjent li jibbenefika minn DPO u IĠP għandu, idealment, jiġi indikat bħala parti jew qrib l-isem kummerċjali tal-oġġett tal-ikel, jew inkella fuq il-lista tal-ingredjenti direttament relatati mal-ingredjent ikkonċernat.

3.

Ladarba jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet stipulati fil-punt (2), il-Kummissjoni hija tal-fehma li r-referenzi, abbrevjazzjonijiet (6) u simboli tal-Unjoni Ewropea li jakkumpanjaw id-denominazzjoni rreġistrata ma għandhomx jintużaw ħlief fit-tikkettar, jew bħala parti mill-isem kummerċjali jew qrib tiegħu jew fil-lista tal-ingredjenti, sakemm tkun ċara li l-oġġett tal-ikel innifsu mhuwiex DPO jew IĠP. Fin-nuqqas ta' dan, il-Kummissjoni hija tal-fehma li dan iwassal għal sfruttar żejjed tar-reputazzjoni tad-DPO jew l-IĠP li jista' jwassal sabiex jiġi mqarraq il-konsumatur. Pereżempju, fil-każ ta' ismijiet kummerċjali “Pizza Roquefort” jew “Pizza magħmula bir-Roquefort DPO”, il-Kummissjoni mhijiex tal-fehma li dawn l-ismijiet qegħdin f'kunflitt ma' xulxin. Min-naħa l-oħra, l-isem kummerċjali “Pizza Roquefort DPO” ma jkunx irrakkomandat peress li isem kummerċjali bħal dan jista' jagħti l-impressjoni li l-pizza nnifisha tibbenefika minn DPO.

4.

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li jekk ġie inkluż ingredjent komparabbli ma' ingredjent li jibbenefika minn DPO/IĠP fl-oġġett tal-ikel, l-isem irreġistrat bħal DPO jew IĠP għandu jidher biss fil-lista tal-ingredjenti, u l-metodi biex isir dan għandhom ikunu simili għal ingredjenti oħra msemmija. B'mod partikolari, ikun xieraq li jintużaw karattri identiċi, f'termini ta' tipa, daqs, kulur, eċċ.

2.2.   Rakkomandazzjonijiet li jikkonċernaw l-ispeċifikazzjonijiet marbuta mad-denominazzjonijiet irreġistrati bħala DPO jew IĠP inklużi bħala ingredjenti fl-oġġetti tal-ikel

Skont il-Kummissjoni, id-dispożizzjonijiet marbuta mal-użu ta' denominazzjoni rreġistrata bħala DPO jew IĠP fit-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra ma għandhomx jiġu inklużi, fil-prinċipju, fl-ispeċifikazzjonijiet ta' dik id-denominazzjoni, il-konformità mal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni min-naħa tal-operaturi ekonomiċi għandha tikkostitwixxi garanzija adegwata. L-oġġetti tal-ikel jistgħu, fuq bażi eċċezzjonali, jiġu elenkati jekk permezz ta' dan tiġi solvuta diffikultà speċifika li ġiet identifikata b'mod ċar u sakemm tikkettar ta' dan it-tip ikun oġġettiv, proporzjonali u mhux diskriminatorju. Fi kwalunkwe każ, kwalunkwe dispożizzjoni elenkata fl-ispeċifikazzjonijiet ma għandhiex tkun intenzjonata li timmodifika l-leġiżlazzjoni fis-seħħ.


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel (ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12) kif ukoll ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1898/2006 tal-14 ta' Diċembru 2006 li jistipula regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 (ĠU L 369, 23.12.2006, p. 1).

(2)  Id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 Marzu 2000 fuq l-approssimazzjoni ta' liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' tikkettjar, preżentazzjoni u riklamar ta' oġġetti tal-ikel (ĠU L 109, 6.5.2000, p. 29).

(3)  Hekk jogħġbok irreferi għall-Artikolu 13(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006.

(4)  Hekk jogħġbok irreferi għall-Artikolu 2(1)(a) tad-Direttiva 2000/13/KE.

(5)  F'dan ir-rigward, hekk jogħġbok, irreferi għas-sentenza tal-Qorti 2009 f'Severi, C-446/07, Ġabra. p. I-8041, punt 60.

(6)  Dan fil-każ tar-referenzi “denominazzjoni protetta ta' oriġini” jew “indikazzjoni ġeografika protetta” kif ukoll l-abbrevjazzjonijiet DPO u IĠP.


16.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 341/5


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni – Linji gwida tal-aqwa prattiki tal-UE għat-tħaddim ta’ skemi ta’ ċertifikazzjoni volontarji għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel

2010/C 341/04

1.   DAĦLA

Matul dawn l-aħħar snin kien hemm żieda sostanzjali fl-iskemi ta’ ċertifikazzjoni volontarja għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel. Inventarju ppreparat għall-Kummissjoni fl-2010 (1) jelenka aktar minn 440 skema differenti, li l-maġġoranza tagħhom ġew stabbiliti matul dawn l-aħħar għaxar snin.

Skemi ta’ ċertifikazzjoni għal prodotti agrikoli u għal oġġetti tal-ikel jipprovdu assigurazzjoni (permezz ta’ mekkaniżmu ta’ ċertifikazzjoni) li ċerti karatteristiċi jew attributi tal-prodott, jew il-metodu jew is-sistema ta’ produzzjoni tiegħu, stabbiliti fi speċifikazzjoni, ġew osservati. Dawn ikopru firxa wiesgħa ta’ inizjattivi differenti li jiffunzjonaw fi stadji differenti tal-katina tal-provvista tal-ikel (qabel ma jidħlu jew wara li joħorġu mir-razzett; ikopru l-katina tal-provvista tal-ikel kollha jew parti minnha; jaffettwaw is-setturi kollha jew segment wieħed biss tas-suq, eċċ.). Huma jistgħu joperaw fil-livell ta’ negozju għal negozju (B2B) (meta s-supermarket jew in-negozju tal-ipproċessar ikun ir-riċevitur finali intenzjonat tal-informazzjoni) jew f'livell ta’ negozju għal konsumatur (B2C). Dawn jistgħu jużaw logos, għalkemm ħafna, speċjalment l-iskemi B2B, ma jagħmlux hekk.

Waqt li l-iskemi taċ-ċertifikazzjoni skont id-definizzjoni tagħhom jużaw ċertifikazzjoni ta’ parti terza, hemm skemi oħrajn fis-suq li joperaw abbażi ta’ tikketta jew logo (spiss irreġistrat bħala trejdmark) mingħajr ma jinvolvu xi mekkaniżmu ta’ ċertifikazzjoni. Il-konformità ma’ dawn l-iskemi ssir permezz ta’ awtodikjarazzjoni jew permezz ta’ għażla mis-sid tal-iskema. B’mod konformi mad-definizzjonijiet pprovduti fit-taqsima 2, dawn l-iskemi sejra ssir referenza għalihom bħala “skemi ta’ awtodikjarazzjoni”. L-użu taċ-ċertifikazzjoni jkun xieraq l-aktar meta l-ftehimiet magħmula jkunu kumplessi, stabbiliti fi speċifikazzjonijiet dettaljati u jiġu kkontrollati perjodikament. L-awtodikjarazzjoni hija aktar xierqa għal pretensjonijiet pjuttost iktar diretti (kwistjoni waħda).

L-iżvilupp tal-iskemi ta’ ċertifikazzjoni huwa xprunat prinċipalment minn fatturi bħad-domanda tas-soċjetà għal ċerti karatteristiċi (2) tal-prodott jew għall-proċess tal-produzzjoni tiegħu fuq naħa waħda (l-aktar għall-iskemi B2C), u x-xewqa tal-operaturi li jiżguraw li l-fornituri tagħhom jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifikati, fuq in-naħa l-oħra (l-aktar għall-iskemi B2B). Fil-qasam tas-sikurezza tal-ikel, ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel (3) ipoġġi r-responsabbiltà primarja biex ikun żgurat li l-ikel u l-għalf jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-liġi dwar l-ikel u biex ikun ivverifikat li tali rekwiżiti huma ssodisfati, f’idejn l-operatur tan-negozju tal-ikel u l-għalf. B’mod partikolari, l-operaturi l-kbar fil-katina tal-provvista tal-ikel ta’ spiss jiddependu fuq l-iskemi ta’ ċertifikazzjoni sabiex jissodisfaw lilhom infushom li prodott jissodisfa r-rekwiżiti u biex jipproteġu r-reputazzjoni u r-responsabbiltà tagħhom fil-każ ta’ inċident relatat mas-sikurezza tal-ikel.

Huwa evidenti li ċertifikazzjoni privata mhijiex meħtieġa biex turi konformità mar-rekwiżiti legali. Kwalunkwe skema ta’ ċertifikazzjoni privata għas-settur agrikolu u tal-ikel trid tibqa’ volontarja. Meta l-operaturi jużaw ċertifikazzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti bażiċi sabiex iħaffu t-transazzjonijiet ma’ atturi oħra matul il-katina tal-ikel, għandu jkun ċar li din il-prattika ma tistax tintuża biex issir differenzazzjoni bejn il-prodotti fis-suq.

L-iskemi ta’ ċertifikazzjoni jistgħu jġibu benefiċċji:

lil atturi intermedjarji fil-katina tal-provvista tal-ikel, billi jiżguraw l-istandards u b'hekk jipproteġu r-responsabbiltà u r-reputazzjoni fir-rigward tal-prodott u l-indikazzjonijiet ta’ fuq it-tikketta;

lill-produtturi, billi jżidu l-aċċess għas-suq, is-sehem fis-suq u l-marġini tal-prodott għal prodotti ċċertifikati u, potenzjalment anki billi jżidu l-effiċjenza u jnaqqsu l-ispejjeż tat-tranżazzjonijiet; u

lill-konsumaturi, billi jipprovdu informazzjoni kredibbli u affidabbli rigward l-attributi tal-prodott u l-proċess.

Xi partijiet interessati argumentaw li l-iskemi ta' ċertifikazzjoni jista’ jkollhom dawn l-iżvantaġġi:

theddid għas-suq uniku (4);

mistoqsijiet rigward it-trasparenza tar-rekwiżiti tal-iskemi u rigward il-kredibbiltà tal-indikazzjonijiet, b’mod partikolari għal skemi li jiċċertifikaw konformità mar-rekwiżiti tal-linja bażi;

potenzjal għall-ingann tal-konsumaturi;

spejjeż u piżijiet fuq il-bdiewa, b’mod partikolari meta jkollhom jissieħbu f’diversi skemi biex jissodisfaw it-talbiet mingħand ix-xerrejja tagħhom;

ir-riskju ta’ rifjut mis-suq tal-produtturi li ma jipparteċipawx fl-iskemi ta’ ċertifikazzjoni ewlenin; u

impatt fuq il-kummerċ internazzjonali, speċjalment mal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw (5).

Il-Kummissjoni nnotat li l-kwistjoni tal-konfużjoni tal-konsumatur minħabba skemi differenti b’objettivi simili qiegħda tiġi indirizzata minn inizjattivi privati (6) li għandhom l-għan li joħolqu “kodiċi ta’ prattika tajba” għall-organizzazzjonijiet privati li jistabbilixxu l-istandards prinċipalment fil-qasam soċjali u ambjentali. Barra minn hekk, ċerti komponenti ta’ skemi eżistenti diġà wettqu passi biex jallinjaw ir-rekwiżiti ma’ skemi simili għalihom u xi skemi ta’ ċertifikazzjoni eżistenti (prinċipalment fil-livell B2B) feġġew minn proċess ta’ armonizzazzjoni ta’ diversi standards individwali.

1.1.   Tipi ta' skemi

Hemm diversità kbira ta’ skemi fir-rigward tal-ambitu, l-objettivi, l-istruttura u l-metodi operattivi tagħhom. Kif imsemmi qabel, distinzjoni importanti bejn l-iskemi hija jekk jiddependux jew le fuq proċedura ta’ ċertifikazzjoni ta’ parti terza, u b’hekk jitqassmu fi skemi ta’ awtodikjarazzjoni fuq naħa waħda u skemi ta’ ċertifikazzjoni fuq in-naħa l-oħra. Hemm distinzjoni oħra bejn l-iskemi ta’ ċertifikazzjoni fuq il-bażi ta’ jekk joperawx fil-livell ta’ negozju għal negozju (B2B) jew jekk jimmirawx li jipprovdu informazzjoni mill-katina tan-negozju għall-konsumatur (B2C).

Kriterju ta’ klassifikazzjoni importanti ieħor jappartjeni għal jekk l-iskema tevalwax il-prodotti u l-proċessi (prinċipalment B2C), jew is-sistemi ta’ ġestjoni (prinċipalment B2B). Fir-rigward tar-rekwiżiti speċifikati, l-iskemi jistgħu jiċċertifikaw il-konformità mad-dispożizzjonijiet stabbiliti minn awtoritajiet governattivi (il-linja bażi), jew jistgħu jżidu kriterji li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti legali ('il fuq mil-linja bażi). Mhux dejjem faċli li ssir distinzjoni bejn it-tnejn: fuq naħa waħda, l-iskemi ta’ spiss jikkombinaw il-kriterji tal-linja bażi f’xi oqsma ma’ rekwiżiti ogħla f’oqsma oħra; fuq in-naħa l-oħra, ċerti rekwiżiti tal-linja bażi, b’mod partikolari fil-qasam ambjentali u tal-biedja jirrikjedu li l-operaturi jużaw prattika tajba u l-aqwa prattika, u jagħmlu ġudizzji tal-valur rigward l-attenzjoni xierqa, sabiex l-azzjonijiet konkreti li jridu jittieħdu jistgħu jkunu differenti bejn l-atturi u bejn l-Istati Membri. Tabilħaqq, ir-rekwiżiti tekniċi ta’ xi skemi ta’ ċertifikazzjoni jintużaw mill-operaturi biex jinterpretaw u jagħmlu aktar konkreti dawn l-obbligi ġenerali.

It-tabella li ġejja turi din il-klassifikazzjoni:

Klassifikazzjoni tal-iskemi

It-tip ta’ ċertifikazzjoni

Awtodikjarazzjoni

Ċertifikazzjoni (ċertifikazzjoni minn parti terza)

Udjenza:

B2C

B2C

B2B

Oġġetti tar-rekwiżiti speċifikati:

Prodotti u proċessi

Prinċipalment prodotti (inklużi s-servizzi) u proċessi

Prinċipalment sistemi ta’ ġestjoni

Il-kontenut tar-rekwiżiti:

Ġeneralment ’il fuq mil-linja bażi

Ġeneralment ’il fuq mil-linja bażi

Il-linja bażi u ’l fuq mil-linja bażi

Il-linji gwida se jiffokaw fuq l-iskemi ta’ ċertifikazzjoni kif spjegat fin-naħa tal-lemin tat-tabella ta’ hawn fuq.

1.2.   Għan tal-linji gwida

Fil-Komunikazzjoni tagħha rigward il-politika dwar il-kwalità tal-prodotti agrikoli (7), il-Kummissjoni ddikjarat li fid-dawl tal-iżviluppi u l-inizjattivi fis-settur privat, f’dan l-istadju azzjoni leġiżlattiva ma kinitx iġġustifikata biex ikunu indirizzati l-iżvantaġġi potenzjali fl-iskemi ta’ ċertifikazzjoni (8). Minflok dan, fuq il-bażi tal-kummenti mill-partijiet interessati, il-Kummissjoni żviluppat linji gwida għal skemi ta’ ċertifikazzjoni għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel f’konsultazzjoni mal-Grupp Konsultattiv dwar il-Kwalità (9).

Dawn il-linji gwida huma mfassla biex jiddeskrivu l-qafas legali eżistenti u jgħinu fit-titjib tat-trasparenza, il-kredibbiltà u l-effikaċja tal-iskemi ta’ ċertifikazzjoni volontarji u biex jiżguraw li ma jkunux f’kunflitt mar-rekwiżiti regolatorji. Huma jenfasizzaw l-aħjar prattika fit-tħaddim ta’ tali skemi, u b’hekk joffru gwida dwar kif:

tkun evitata l-konfużjoni tal-konsumaturi u tiżdied it-trasparenza u ċ-ċarezza tar-rekwiżiti tal-iskemi;

jitnaqqas il-piż amministrattiv u finanzjarju fuq il-bdiewa u l-produtturi, inklużi dawk fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw; u

tkun żgurata l-konformità mar-regoli tas-suq intern u l-prinċipji taċ-ċertifikazzjoni tal-UE.

Il-linji gwida huma primarjament indirizzati għall-iżviluppaturi u għall-operaturi tal-iskemi.

L-użu tal-linji gwida huwa volontarju. Il-konformità ma’ dawn il-linji gwida ma tfissirx li l-Kummissjoni tkun approvat ir-rekwiżiti stabbiliti minn dawn l-iskemi. Il-linji gwida preżenti la għandhom status legali fl-UE u lanqas ma għandhom l-intenzjoni li jbiddlu r-rekwiżiti taħt il-leġiżlazzjoni tal-UE.

Finalment, dawn il-linji gwida ma għandhomx jiġu kkunsidrati bħala interpretazzjoni legali tal-leġiżlazzjoni tal-UE minħabba li dawn l-interpretazzjonijiet huma fil-kompetenza esklussiva tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

2.   AMBITU U DEFINIZZJONIJIET

2.1.   Ambitu

Il-linji gwida huma applikabbli għal skemi ta' ċertifikazzjoni volontarji li jkopru:

prodotti agrikoli, kemm dawk intenzjonati għall-konsum mill-bniedem kif ukoll dawk li mhumiex (inkluż l-għalf);

oġġetti tal-ikel koperti bl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002; u

proċessi u sistemi ta’ ġestjoni relatati mal-produzzjoni u mal-ipproċessar tal-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel.

Il-linji gwida ma japplikawx għall-kontrolli uffiċjali mwettqa mill-awtoritajiet pubbliċi.

2.2.   Definizzjonijiet tat-termini  (10)

1.   Rekwiżit speċifikat: ħtieġa jew aspettattiva li hija ddikjarata.

2.   Valutazzjoni tal-konformità: turija li rekwiżiti speċifikati relatati ma’ prodott, proċess, sistema, persuna jew korp huma ssodisfati.

3.   Analiżi: verifika tal-adattabbiltà, l-adegwatezza u l-effikaċja tal-attivitajiet tal-għażla u tad-determinazzjoni, u r-riżultati ta’ dawn l-attivitajiet, fir-rigward tat-twettiq ta’ rekwiżiti speċifikati.

4.   Ċertifikazzjoni: il-ħruġ ta’ dikjarazzjoni, ibbażata fuq deċiżjoni li ssegwi analiżi li turi li twettqu r-rekwiżiti speċifikati.

5.   Dikjarazzjoni: ċertifikazzjoni mill-ewwel parti. Għall-iskopijiet ta’ dawn il-linji gwida, it-terminu “skemi ta’ awtodikjarazzjoni” huwa użat għal skemi kollettivi u indikazzjonijiet tat-tikketti li mhumiex iċċertifikati, u li jiddependu fuq l-awtodikjarazzjoni tal-produttur.

6.   Ċertifikazzjoni: ċertifikazzjoni minn parti terza relatata ma’ prodotti, proċessi, sistemi jew persuni.

7.   Akkreditazzjoni: ċertifikazzjoni minn parti terza relatata ma’ korp li twassal wirja formali tal-kompetenza tiegħu biex iwettaq kompiti speċifiċi. Fl-UE (11), akkreditazzjoni għandha tfisser ċertifikazzjoni minn korp ta’ akkreditazzjoni nazzjonali illi korp ta’ valutazzjoni tal-konformità jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti bi standards armonizzati u, fejn applikabbli, kwalunkwe rekwiżit addizzjonali, inklużi dawk stabbiliti fl-iskema settorjali rilevanti, biex iwettqu attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-konformità.

8.   Spezzjoni: eżami tad-disinn ta’ prodott, prodott, proċess jew installazzjoni u d-determinazzjoni tal-konformità tagħhom ma’ rekwiżiti speċifiċi jew, abbażi ta’ ġudizzju professjonali, ma’ rekwiżiti ġenerali.

9.   Verifika: proċess sistematiku, indipendenti, iddokumentat għall-ksib ta’ rekords, dikjarazzjonijiet tal-fatti jew informazzjoni rilevanti oħra u l-valutazzjoni tagħhom b’mod oġġettiv biex ikun stabbilit kemm huma ssodisfati r-rekwiżiti speċifikati.

3.   DISPOŻIZZJONIJIET LEGALI EŻISTENTI FIL-LIVELL TAL-UE

3.1.   Regoli relatati mat-tħaddim tal-iskemi

Skemi ta’ ċertifikazzjoni li joperaw fl-UE huma soġġetti għad-dipożizzjonijiet bażiċi tal-UE li ġejjin:

Regoli dwar is-suq intern. Il-fornituri ta’ servizz ta’ ċertifikazzjoni jistgħu jibbenefikaw mil-libertà tal-istabbiliment u mil-libertà li jiġu pprovduti s-servizzi kif stabbilit fl-Artikoli 49 u 56 tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewopea (TFUE) u fid-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva dwar is-Servizzi (12). Ma għandhomx jiffaċċjaw restrizzjonijiet mhux iġġustifikati meta jiġu stabbiliti fi Stat Membru ieħor. Bl-istess mod, ma għandhomx jiffaċċjaw restrizzjonijiet mhux iġġustifikati meta jipprovdu s-servizzi b’mod transkonfinali. L-iskemi ta’ ċerifikazzjoni lanqas għandhom jirriżultaw f’ostakli defacto għall-kummerċ fl-oġġetti fis-suq intern.

Regoli dwar l-involviment tal-istat fl-iskemi. Skemi ta’ ċertifikazzjoni appoġġati minn korpi pubbliċi, bħalma huma l-awtoritajiet reġjonali jew nazzjonali, ma jistgħux iwasslu għal restrizzjonijiet ibbażati fuq l-oriġini nazzjonali tal-produtturi jew b’xi mod ieħor ixekklu s-suq uniku. Kwalunkwe appoġġ għal skemi ta’ ċertifikazzjoni mogħti minn Stat Membru jew permezz tar-riżorsi tal-Istat fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 107 tat-TFUE, għandu jkun konformi mar-regoli tal-għajnuna mill-Istat.

Regoli dwar il-kompetizzjoni. L-iskemi ta’ ċertifikazzjoni ma jistgħux iwasslu għal imġiba antikompetittiva, inkluż b’mod partikolari fuq bażi mhux eżawrjenti:

ftehimiet orizzontali jew vertikali li jillimitaw il-kompetizzjoni;

għeluq ta’ intrapriżi li jikkompetu magħhom minn intrapriża waħda jew aktar b’saħħa sinifikanti fis-suq (pereżempju l-ostakolar tal-aċċess tax-xerrejja li huma kompetituri għalihom għall-fornimenti u/jew l-aċċess ta’ fornituri li huma kompetituri għalihom għall-kanali ta’ distribuzzjoni);

l-ostakolar tal-aċċess għall-iskema ta’ ċertifikazzjoni minn operaturi tas-suq li jikkonformaw mal-prerekwiżiti applikabbli.

l-ostakolar tal-partijiet għall-iskema jew partijiet terzi oħrajn milli jiżviluppaw, jipproduċu u jikkummerċjalizzaw prodotti alternattivi li ma jikkonformawx mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fl-iskema

Informazzjoni għall-konsumatur u r-rekwiżiti tat-tikkettar (13). It-tikkettar, ir-riklamar u l-preżentazzjoni ta’ oġġetti tal-ikel ma għandhomx ikunu tali li jistgħu jingannaw lix-xerrej sa livell materjali, b’mod partikolari:

rigward il-karatteristiċi tal-oġġetti tal-ikel u, b’mod partikolari, rigward in-natura, l-identità, il-karatteristiċi, il-kompożizzjoni, il-kwantità, id-durabbiltà, l-oriġini jew il-provenjenza tagħhom, il-metodu tal-manifattura jew il-produzzjoni;

billi jattribwixxu effetti jew karatteristiċi lill-oġġetti tal-ikel li dawn ma jippossedux;

billi jissuġġerixxu li l-oġġetti tal-ikel għandhom karatteristiċi speċjali meta fil-fatt l-oġġetti tal-ikel simili kollha jkollhom tali karatteristiċi.

L-iskemi li jiċċertifikaw il-konformità mar-rekwiżiti legali biss ma jistgħux jissuġġerixxu b’xi mod li l-prodotti ċċertifikati għandhom karatteristiċi speċjali li huma differenti minn dawk ta’ prodotti simili. L-effett tal-iskemi ma għandux jiġi skreditat jew jiskredita prodotti oħrajn fis-suq, u lanqas il-kredibbiltà tal-kontrolli uffiċjali.

Barra minn hekk, it-tikkettar, ir-riklamar u l-preżentazzjoni tal-ikel ma għandhomx ikunu b'tali mod li jiżgwidaw lill-konsumaturi skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Inġusti (14).

L-UE tqis l-obbligi internazzjonali tagħha, b’mod partikolari, ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Ftehim tad-WTO dwar l-Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ, meta tintroduċi proċedura ta’ valutazzjoni rigward il-konformità f’leġiżlazzjoni partikolari.

3.2.   Regoli relatati mal-kontenut tal-iskemi

Barra minn hekk, teżisti leġiżlazzjoni speċifika dwar ħafna suġġetti koperti bir-rekwiżiti tal-iskemi ta’ ċertifikazzjoni (pereżempju rekwiżiti regolatorji għas-sikurezza tal-ikel u l-iġjene (15); il-biedja organika; il-benesseri tal-annimali; il-ħarsien ambjentali; l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni għal prodotti speċifiċi).

Fl-oqsma fejn jeżistu standards jew leġiżlazzjoni rilevanti, l-indikazzjonijiet għandhom iqisu u jkunu konsistenti ma’ tali standards jew leġiżlazzjoni u għandhom jagħmlu referenza għalihom fl-ispeċifikazzjonijiet (pereżempju jekk skema tkun qed tagħmel indikazzjonijiet ta’ biedja organika, din għandha tkun ibbażata fuq ir-Regolament (KE) Nru 834/2007 (16); skemi li jagħmlu indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa għandhom ikunu konformi mar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 (17), u għandhom jgħaddu mill-valutazzjoni xjentifika meħtieġa mill-EFSA).

B'mod partikolari. fir-rigward tas-sikurezza tal-ikel u l-iġjene:

L-iskemi ma jistgħux jippreġudikaw jew jimmiraw li jissostitwixxu l-istandards u/jew rekwiżiti uffiċjali eżistenti, u lanqas m’għandhom jippruvaw jissostitwixxu l-kontrolli uffiċjali mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti għall-iskopijiet ta’ verifika uffiċjali tal-konformità mal-istandards u r-rekwiżiti uffiċjali obbligatorji.

Prodott ikkummerċjalizzat taħt skemi li stabbilixxew standards ta' sikurezza u iġjene lil hinn mir-rekwiżiti legali ma jistgħux jiġi reklamati jew promossi b'tali mod li jiskreditaw jew għandhom it-tendenza li jiskreditaw is-sikurezza ta' prodotti oħrajn fis-suq jew il-kredibbiltà tal-kontrolli uffiċjali.

3.3.   Regoli li jirregolaw il-valutazzjoni tal-konformità, iċ-ċertifikazzjoni u l-akkreditazzjoni

Ir-regoli dwar l-organizzazzjoni u t-tħaddim tal-akkreditazzjoni tal-korpi li jwettqu attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-konformità fil-qasam irregolat ġew stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 765/2008. Waqt li dan ir-Regolament ma fihx rekwiżit biex il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità jiġu akkreditati, tali rekwiżit huwa parti minn xi leġiżlazzjoni oħra tal-UE (18).

Barra minn hekk, ir-regoli rikonoxxuti fuq livell internazzjonali għat-tħaddim ta’ skemi ta’ ċertifikazzjoni ta’ prodott/proċess jew sistema huma stabbiliti fil-Gwida 65 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istandards (ISO) (EN 45011) jew ISO 17021, rispettivament. Waqt li skemi ta’ ċertifikazzjoni ta’ prodott/proċess jew sistema huma inizjattivi volontarji, sabiex jagħtu ċertifikati ta’ prodott/proċess jew sistema taħt akkreditazzjoni, il-korpi ta’ ċertifikazzjoni jridu jkunu akkreditati taħt EN 45011/ISO 65 jew ISO 17021.

Madankollu, dan ta’ hawn fuq huwa mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti applikabbli kollha tal-liġi dwar l-ikel tal-UE, inklużi l-objettivi ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002:

“Il-liġi dwar l-ikel għandha ssegwi wieħed jew aktar mill-għanijiet ġenerali ta’ livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u s-saħħa u l-protezzjoni tal-interessi tal-konsumatur, inklużi prattiki ġusti fin-negozju tal-ikel, waqt li jingħata kont ta', fejn japplika, il-protezzjoni tas-saħħa u l-benesseri tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-ambjent”.

Fi ħdan dan il-qafas, ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 (19) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali jinkludi ċerti regoli għad-delegazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti ta’ kompiti ta’ kontroll uffiċjali lil partijiet terzi indipendenti (inklużi l-obbligi rigward l-akkreditazzjoni u r-rappurtar).

Il-garanziji mogħtija mill-attivitajiet ta’ kontroll uffiċjali huma l-linja bażi, li ’l fuq minnha jistgħu joperaw skemi ta’ ċertifikazzjoni speċifiċi fuq bażi volontarja, waqt li wieħed iżomm f'moħħu li kwalunkwe ksur jaqa’ taħt il-liġi tal-ikel. Il-valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti tal-linja bażi permezz tal-iskemi ta’ ċertifikazzjoni ma teżentax lill-awtoritajiet ta’ kontroll uffiċjali mir-responsabbiltà tagħhom.

4.   RAKKOMANDAZZJONIJIET RIGWARD IL-PARTEĊIPAZZJONI FL-ISKEMA U L-IŻVLUPP TAL-ISKEMA

1.

L-iskemi għandhom ikunu miftuħin bi kriterji trasparenti u mhux diskriminatorji għall-parteċipanti kollha li huma lesti u li huma kapaċi jkunu konformi mal-ispeċifikazzjonijiet.

2.

L-iskemi għandu jkollhom struttura superviżorja li tippermetti l-kontribuzzjoni tal-partijiet interessati kollha kkonċernati fil-katina tal-ikel (il-bdiewa u l-organizzazzjonijiet tagħhom (20), il-bejjiegħa agrikoli u agro-alimentari, l-industrija tal-ikel, il-bejjiegħa bl-ingrossa, il-bejjiegħa bl-imnut u l-konsumaturi, kif jixraq) fl-iżvilupp tal-iskema u fit-teħid tad-deċiżjonijiet b’mod rappreżentattiv u bbilanċjat. Il-mekkaniżmi għall-parteċipazzjoni mill-partijiet interessati u l-organizzazzjonijiet involuti għandhom ikunu ddokumentati u disponibbli pubblikament.

3.

Il-maniġers tal-iskemi li joperaw f’pajjiżi u f’reġjuni differenti għandhom iħaffu l-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati kkonċernati kollha minn dawn ir-reġjuni fl-iżvilupp tal-iskemi.

4.

Ir-rekwiżiti tal-iskemi għandhom ikunu żviluppati minn kumitati tekniċi ta’ esperti u sottomessi lil grupp usa’ ta’ partijiet interessati għat-tidħil.

5.

Il-maniġers tal-iskemi għandhom jiżguraw il-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati kkonċernati fl-iżvilupp tal-kriterji u l-listi ta' kontroll tal-ispezzjonijiet, kif ukoll fit-tfassil u d-determinazzjoni tal-limiti għas-sanzjonijiet.

6.

Il-maniġers tal-iskemi għandhom jadottaw approċċ ta’ żvilupp kontinwu fejn jeżistu mekkaniżmi ta’ rispons biex ir-regoli u r-rekwiżiti jiġu riveduti regolarment b’mod parteċipattiv. B’mod partikolari, il-parteċipanti fl-iskemi għandhom ikunu involuti fl-iżvilupp tal-ġejjieni tal-iskema.

7.

It-tibdiliet fir-rekwiżiti tal-iskemi għandhom isiru biss meta jkunu ġġustifikati, sabiex ikunu evitati spejjeż ta’ addattament mingħajr ħtieġa għall-parteċipanti tal-iskemi. Il-parteċipanti tal-iskemi jridu jingħataw avviż xieraq rigward kwalunkwe bidla fir-rekwiżiti tal-iskemi.

8.

L-iskemi għandhom jinkludu informazzjoni ta’ kuntatt rigward id-dokumentazzjoni kollha assoċjata mal-iskemi (inkluż fuq websajt) u jistabbilixxu proċess għall-wasla u t-tweġiba ta’ kummenti dwar l-iskemi.

5.   RAKKOMANDAZZJONIJIET RIGWARD IR-REKWIŻITI TAL-ISKEMI U L-INDIKAZZJONIJIET KORRISPONDENTI

5.1.   Iċ-ċarezza u t-trasparenza tar-rekwiżiti tal-iskemi u l-indikazzjonijiet magħmula

1.

L-iskemi għandhom jiddikjaraw b’mod ċar l-objettivi soċjali, ambjentali, ekonomiċi u/jew legali.

2.

L-indikazzjonijiet u r-rekwiżiti għandhom ikunu marbuta b’mod ċar mal-objettivi tal-iskemi.

3.

L-ambitu tal-iskemi fir-rigward tal-prodotti u/jew il-proċessi għandu jkun iddefinit b’mod ċar.

4.

L-ispeċifikazzjonijiet tal-iskemi (21), inkluż sommarju pubbliku, għandhom ikunu disponibbli b’mod liberu (pereżempju fuq websajt).

5.

L-iskemi li joperaw f’pajjiżi differenti għandhom jipprovdu traduzzjonijiet tal-ispeċifikazzjonijiet jekk issir talba ġġustifikata kif jixraq minn parteċipanti potenzjali jew minn korpi ta’ ċertifikazzjoni.

6.

L-ispeċifikazzjonijiet tal-iskemi għandhom ikunu ċari, iddettaljati biżżejjed u jinftiehmu mingħajr diffikultà.

7.

L-iskemi li jużaw logos jew tikketti għandhom jipprovdu informazzjoni dwar fejn il-konsumaturi jistgħu jsibu aktar dettalji rigward l-iskema, pereżempju l-indirizz ta’ websajt, fuq l-imballaġġ tal-prodott jew fil-punt tal-bejgħ.

8.

L-iskemi għandhom jiddikjaraw b’mod ċar (pereżempju fuq il-websajt tagħhom) li huma jitolbu ċertifikazzjoni minn korp indipendenti u jipprovdu d-dettalji tal-kuntatt ta’ korpi ta’ ċertifikazzjoni li jipprovdu dan is-servizz.

5.2.   Il-bażi tal-evidenza tal-indikazzjonijiet u r-rekwiżiti tal-iskemi

1.

L-indikazzjonijiet kollha għandhom ikunu bbażati fuq evidenza oġġettiva u verifikabbli u dokumentazzjoni xjentifikament soda. Dawn id-dokumenti għandhom ikunu disponibbli liberament, pereżempju fuq websajt (22).

2.

L-iskemi li joperaw f’pajjiżi u f’reġjuni differenti għandhom jaddattaw ir-rekwiżiti tagħhom f’konformità mal-kundizzjonijiet agroekoloġiċi, soċjoekonomiċi u ġurdiċi u l-prattiċi agrikoli lokali rilevanti, waqt li jiżguraw riżultati konsistenti f’kuntesti differenti.

3.

L-iskemi għandhom jindikaw b’mod ċar (pereżempju fuq websajt) jekk, meta u sa liema punt l-ispeċifikazzjonijiet tagħhom imorrux lil hinn mir-rekwiżiti legali rilevanti, inklużi fl-oqsma tar-rappurtar u l-ispezzjonijiet, jekk ikunu applikabbli.

6.   RAKKOMANDAZZJONIJIET RIGWARD IĊ-ĊERTIFIKAZZJONI U L-ISPEZZJONIJIET

6.1.   L-imparzjalità u l-indipendenza taċ-ċertifikazzjoni

1.

Iċ-ċertifikazzjoni ta' konformità mar-rekwiżiti tal-iskema għandha ssir minn entità indipendenti akkreditata:

minn korp ta’ akkreditazzjoni nazzjonali maħtur minn Stat Membru skont ir-Regolament (KE) Nru 765/2008, f'konformità ma' standards u gwidi Ewropej jew Internazzjonali rilevanti li jistabbilixxu rekwiżiti ġenerali għall-korpijiet li joperaw sistemi ta' ċertifikazzjoni tal-prodotti jew

minn firmatarju ta' korp ta’ akkreditazzjoni għall-arranġament ta’ rikonoxximent multilaterali (MLA) għaċ-ċertifikazzjoni ta’ prodott tal-Forum ta’ Akkreditazzjoni Internazzjonali (IAF).

2.

L-iskemi għandhom ikunu miftuħin għal ċertifikazzjoni minn kwalunkwe korp ta’ ċertifikazzjoni kkwalifikat u akkreditat, mingħajr l-impożizzjoni ta’ restrizzjonijiet ġeografiċi.

6.2.   L-ispezzjonijiet

Bħala prinċipju ġenerali, l-ispezzjonijiet għandhom ikunu effettivi, ċari, trasparenti, ibbażati fuq proċeduri ddokumentati u għandhom jirrelataw ma’ kriterji verifikabbli li jkunu l-bażi għall-indikazzjonijiet magħmula mill-iskema ta’ ċertifikazzjoni. Riżultati ta’ spezzjonijiet mhux sodisfaċenti għandhom iwasslu għal azzjoni xierqa.

1.

Għandhom jitwettqu spezzjonijiet regolari tal-parteċipanti tal-iskemi. Għandu jkun hemm proċeduri ċari u ddokumentati għall-ispezzjonijiet, li jinkludu l-frekwenza, it-teħid ta’ kampjuni u testijiet tal-laboratorju/analitiċi f’parametri relatati mal-ambitu tal-iskema taċ-ċertifikazzjoni.

2.

Il-frekwenza tal-ispezzjonijiet għandha tqis ir-riżultati ta’ spezzjonijiet preċedenti, ir-riskji inerenti tal-prodott jew il-proċess jew is-sistema ta’ ġestjoni, kif ukoll l-eżistenza ta’ verifiki interni f’organizzazzjonijiet kollettivi ta’ produtturi li jistgħu jikkumplimentaw l-ispezzjonijet ta’ parti terza. Il-frekwenza minima tal-ispezzjonijiet għandha tkun iddeterminata mis-superviżur tal-iskema għall-parteċipanti kollha tal-iskema.

3.

Għandu jkun hemm evalwazzjoni sistematika tar-riżultati tal-ispezzjonijiet.

4.

Spezzjonijiet għall-għarrieda u spezzjonijiet b’avviż ta’ ftit ħin għandhom jintużaw bħala regola ġenerali (pereżempju fi żmien 48 siegħa).

5.

L-ispezzjonijiet u l-verifiki għandhom ikunu bbażati fuq linji gwida, listi ta’ kontroll u pjanijiet disponibbli pubblikament. Il-kriterji tal-ispezzjonijiet għandhom ikunu marbuta mill-qrib mar-rekwiżiti tal-iskema u mal-indikazzjonijiet korrispondenti.

6.

Għandu jkun hemm proċeduri ċari u ddokumentati għat-trattament ta’ nuqqas ta’ konformità li huma implimentati b’mod effettiv. Għandhom ikunu ddefiniti l-kriterji ta' tkeċċija li jistgħu jwasslu għal:

nuqqas ta’ ħruġ jew l-irtirar taċ-ċertifikat,

irtirar tas-sħubija, jew

rappurtar lill-korp ta’ infurzar uffiċjali rilevanti.

Dawn il-kriterji ta' tkeċċija għandhom jinkludu mill-inqas in-nuqqas ta’ twettiq tar-rekwiżiti bażiċi ġuridiċi fil-qasam kopert miċ-ċertifikazzjoni. Il-każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità b’implikazzjonijiet negattivi għall-protezzjoni tas-saħħa għandhom jiġu nnotifikati lill-awtoritajiet rilevanti skont ir-rekwiżiti regolatorji.

7.

L-ispezzjonijiet għandhom jiffukaw fuq l-analiżi ta’ kriterji verifikabbli li huma l-bażi tal-indikazzjonijiet magħmula mill-iskemi ta’ ċertifikazzjoni.

6.3.   L-ispejjeż

1.

Il-maniġers tal-iskemi għandhom jagħmlu l-ħlas tas-sħubija disponibbli għall-pubbliku (jekk ikun hemm) u għandhom jirrikjedu lill-korpi ta’ ċertifikazzjoni tagħhom li jippubblikaw l-ispejjeż assoċjati maċ-ċertifikazzjoni u l-ispezzjonijiet għal tipi differenti ta’ parteċipanti tal-iskemi.

2.

Id-diskrepanzi potenzjali fil-ħlas imposti fuq parteċipanti differenti tal-iskemi għandhom ikunu ġġustifikati u proporzjonati. M’għandhomx iservu biex jiskoraġġixxu ċerti gruppi ta’ parteċipanti potenzjali, pereżempju minn pajjiżi oħra, milli jissieħbu fl-iskema kkonċernata.

3.

Kwalunkwe tnaqqis fl-ispejjeż li jirriżulta minn rikonoxximent u punti ta’ referenza reċiproċi għandu jgħaddi għand l-operaturi soġġetti għall-ispezzjonijiet u l-verifiki.

6.4.   Il-kwalifiki tal-awdituri/spetturi

Bħala prinċipju ġenerali, l-awdituri/spetturi għandhom ikunu imparzjali, ikkwalifikati u kompetenti.

L-awdituri li jwettqu l-verifiki taċ-ċertifikazzjoni għandu jkollhom l-għarfien rilevanti fis-settur speċifiku u għandhom jaħdmu ma’ korpi ta’ ċertifikazzjoni li huma akkreditati skont l-istandards u l-gwidi Ewropej jew internazzjonali rilevanti għall-iskemi ta’ ċertifikazzjoni u għall-iskemi ta' ċertifikazzjoni ta’ sistemi ta’ ġestjoni. Il-ħiliet ta’ awditur meħtieġa għandhom jiġu deskritti fl-ispeċifikazzjonijiet tal-iskemi.

6.5.   Id-dispożizzjonijiet għall-produtturi ta’ skala żgħira

L-iskemi għandhom jinkludu dispożizzjonijiet li jiffaċilitaw u jippromwovu l-parteċipazzjoni ta’ produtturi fuq skala żgħira (speċjalment mill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, jekk ikun rilevanti) fl-iskemi.

7.   RAKKOMANDAZZJONIJIET RIGWARD IR-RIKONOXXIMENT REĊIPROKU U PUNTI TA’ REFERENZA/KOINĊIDENZI MA’ SKEMI OĦRA

1.

Meta skemi jkunu qed jidħlu f’settur ġdid u/jew jespandu fl-ambitu tagħhom, għandha tkun iġġustifikata l-ħtieġa għall-iskema. Fejn ikun possibbli, il-maniġers tal-iskemi għandhom jagħmlu referenza espliċita (pereżempju fil-websajt tagħhom) għal skemi rilevanti oħrajn li joperaw fl-istess settur, qasam politiku u reġjun ġeografiku u jidentifikaw fejn l-approċċi jikkonverġu u fejn jaqblu. Huma għandhom ifittxu b’mod attiv il-possibilitajiet ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ partijiet jew tat-totalità tar-rekwiżiti tal-iskemi.

2.

Fl-oqsma fejn l-iskemi ġew identifikati li jikkoinċidu parzjalment jew totalment mar-rekwiżiti ta’ skemi oħrajn, l-iskemi għandhom jinkludu r-rikonoxximent jew l-aċċettazzjoni parzjali jew totali tal-ispezzjonijiet u l-verifiki li diġà twettqu taħt dawk l-iskemi (bl-għan li l-istess rekwiżiti ma jiġux ivverifikati mill-ġdid).

3.

Jekk l-aċċettazzjoni reċiproka ma tistax tinkiseb, il-maniġers tal-iskemi għandhom jippromwovu verifiki kkombinati bbażati fuq listi ta' kontroll ta’ verifika kkombinati (jiġifieri lista ta' kontroll unika kkombinata u verifika unika kkombinata għal żewġ skemi differenti jew aktar).

4.

Il-maniġers tal-iskemi li jikkoinċidu fir-rekwiżiti tagħhom għandhom, sa fejn ikun prattikament u legalment possibbli, jarmonizzaw ukoll il-protokolli tal-verifiki u r-rekwiżiti tad-dokumentazzjoni tagħhom.


(1)  Studju mwettaq minn Areté għad-DĠ AGRI; ara http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm

(2)  Pereżempju: il-benesseri tal-annimali; is-sostennibbiltà ambjentali; il-kummerċ ġust.

(3)  ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

(4)  Fil-Komunikazzjoni “Katina tal-provvista alimentari fl-Ewropa li taħdem aħjar” (COM(2009) 591), il-Kummissjoni ddikjarat l-intenzjoni tagħha li tirrevedi l-istandards ambjentali u l-iskemi tat-tikkettar tal-oriġini magħżula li jistgħu jxekklu l-kummerċ transkonfinali.

(5)  Il-kwistjoni tal-istandards privati ġiet diskussa fil-Kumitat SPS tad-WTO.

(6)  Pereżempju l-Alleanza ISEAL ((http://www.isealalliance.org).

(7)  COM(2009) 234.

(8)  Din il-konklużjoni kienet ibbażata fuq valutazzjoni bir-reqqa tal-impatt li eżaminat għażliet differenti biex isir progress (ara “Skemi ta’ ċertifikazzjoni għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel”; http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/com2009_234/ia_annex_d_en.pdf).

(9)  Grupp Konsultattiv dwar “Il-Kwalità tal-Produzzjoni Agrikola”, stabbilit taħt id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/391/KE; (ĠU L 120, 24.4.2004, p. 50).

(10)  Abbażi ta’ EN ISO/IEC 17000 “Valutazzjoni tal-konformità – Vokabularju u prinċipji ġenerali”.

(11)  L-Artikolu 2(10) tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti; (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30).

(12)  Id-Direttiva 2006/123/KE tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern; ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36.

(13)  L-Artikolu 2(1) (a) tad-Direttiva 2000/13/KE fuq l-approssimazzjoni ta’ liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ tikkettar, preżentazzjoni u riklamar ta’ oġġetti tal-ikel; ĠU L 109, 6.5.2000, p. 29.

(14)  Id-Direttiva 2005/29/KE dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern; ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22 u gwida għall-implimentazzjoni tagħha: SEC(2009) 1666.

(15)  Ir-Regolament (KE) Nru 852/2004 tad-29 ta' April 2004 dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-ikel; Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tad-29 ta' April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali u r-Regolament (KE) Nru 854/2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta' kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġiniw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman; (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1).

(16)  ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1.

(17)  ĠU L 404, 30.12.2006, p. 9.

(18)  Pereżempju l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel jirrikjedi li “Il-korpi ta’ ċertifikazzjoni ta’ prodott imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jikkonformaw ma’ u, mill-1 ta’ Mejju 2010 jkunu akkreditati f’konformità mal-istandard Ewropew EN 45011 jew ISO/IEC Gwida 65 (Rekwiżiti ġenerali għall-korpi li joperaw sistemi ta’ ċertifikazzjoni ta’ prodott)”.

(19)  ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1.

(20)  Eżempju l-koperattivi.

(21)  Jistgħu jkunu meħtieġa eċċezzjonijiet meta l-ispeċifikazzjonijiet tal-iskemi jkunu bbażati fuq standards li mhumiex disponibbli liberament (pereżempju l-istandards ISO u EN).

(22)  Għandha ssir eċċezzjoni għal informazzjoni kunfidenzjali u/jew proprjetarja, li għandha tkun indikata b’mod ċar.


INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

16.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 341/12


Estratt mid-deċiżjoni dwar Landsbanki Íslands hf. skont id-Direttiva 2001/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ ta' istituzzjonijiet ta' kreditu

2010/C 341/05

Il-Qorti Distrettwali ta’ Reykjavík, qatgħet is-sentenza tagħha fit-22 ta’ Novembru 2010, li Landsbanki Íslands hf., bin-Numru ta’ Reġistrazzjoni 540291-2259, Austurstræti 16, Reykjavík, (il-“bank”) għandu jkun soġġett għal proċedura ta' stralċ f’konformità mar-regoli ġenerali fit-Taqsima B tal-Kapitolu XII tal-Att Nru 161/2002, soġġett għall-punti 3 u 4 tad-Dispożizzjoni Interim V tal-istess Att u b’seħħ legali skont il-punt 2 tal-istess dispożizzjoni, kif emendat bl-Artikolu 2 tal-Att Nru 132/2010.

Fis-7 ta’ Ottubru 2008 l-Awtorità Finanzjarja Superviżorja fuq il-bażi tas-setgħat mogħtija lilha ppresediet f’laqgħa tal-azzjonisti u ħatret kumitat għar-riżoluzzjoni għall-bank. Kif ġie awtorizzat bl-Att Nru 129/2008, ara l-Att Nru 21/1991, il-bank ingħata permess għal moratorju fuq id-djun tiegħu b’deċiżjoni tal-qorti tal-5 ta’ Diċembru 2008. Dan il-permess ġie estiż fi tliet okkażjonijiet, l-aħħar waħda fil-31 ta’ Awwissu 2010, u jeskadi mhux aktar tard mill-5 ta’ Diċembru 2010, mingħajr il-possibbiltà li tingħata estensjoni oħra skont il-liġi.

L-Att Nru 44/2009 daħal fis-seħħ fit-22 ta’ April 2009, li fisser bidliet fin-natura u fis-sustanza ta' moratorju fuq id-dejn mogħti lil impriża finanzjarja. Skont il-punt 2 tad-Dispożizzjoni interim II tal-Att Nru 44/2009 (Dispożizzjoni Interim V tal-Att Nru 161/2002), il-moratorju fuq id-dejn kien soġġett għad-dispożizzjonijiet tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 101, u l-Artikoli 102, 103 u 103(a) tal-Att Nru 161/2002, kif emendat bl-ewwel subparagrafu sostantiv tal-Artikoli 5, 6, 7 u 8 tal-Att Nru 44/2009, daqs li kieku l-impriża kienet soġġettata għal proċedura ta' stralċ b’deċiżjoni tal-qorti fid-data tal-effett tal-Att. Madankollu, kien stipulat li sakemm iddum valida l-awtorizzazzjoni, il-proċedura ta' stralċ għandha tiġi kkunsidrata bħala moratorju fuq id-dejn awtorizzat. L-Att Nru 44/2009 stipula wkoll li ladarba tkun skadiet l-awtorizzazzjoni, l-impriża, mingħajr sentenza speċifika tal-qorti, għandha tkun meqjusa awtomatikament li għaddejja minn proċedura ta' stralċ skont ir-regoli ġenerali. Il-bord ta' stralċ inħatar b’deċiżjoni tal-Qorti Distrettwali ta’ Reykjavík fid-29 ta’ April 2009.

Ġie ppubblikat avviż għall-kredituri filwaqt li l-limitu tal-iskadenza għat-tressiq ta’ talbiet intemm fit-30 ta’ Ottubru 2009. Barra minn hekk, f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea ġiet ippubblikata komunikazzjoni nru 2009/C 125/08 dwar l-estensjoni tal-moratorju tal-bank. Il-komunikazzjoni stiednet it-tressiq ta’ talbiet u ġibdet l-attenzjoni għal-limiti tal-iskadenza li kellhom jiġu rispettati. It-talbiet li tressqu kienu ttrattati fi tliet laqgħat. Żewġ laqgħat oħra huma skedati għall-1 ta’ Diċembru 2010 u għad-19 ta’ Mejju 2011. F’dak iż-żmien għandhom jiġu konklużi diskussjonijiet dwar l-aċċettazzjoni ta’ talbiet.

L-Att Nru 132/2010, li daħal fis-seħħ fis-17 ta’ Novembru 2010, jemenda għal darb’oħra l-Att Nru 161/2002 biex jistipula li qabel ma jeskadi l-moratorju mogħti lill-impriża, il-Kumitat għar-Riżoluzzjoni u l-Bord ta' stralċ jistgħu b’mod konġunt jitolbu li l-impriża titqiegħed fl-istralċ skont regoli ġenerali, permezz ta’ sentenza tal-qorti, sakemm tkun issodisfata d-dispożizzjoni sostanzjali tal-Punt 3 tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 101 tal-Att. Fil-każ li tingħata l-petizzjoni, il-miżuri li ttieħdu waqt il-moratorju tal-impriża wara d-dħul fis-seħħ tal-Att Nru 44/2009 għandhom jibqgħu bla mittiefsa.

Is-sentenza tat-22 ta’ Novembru 2010 ngħatat u ġiet applikata skont l-emenda effettwata bl-Att Nru 132/2010. Id-deċiżjoni tal-Qorti tikkonkludi li l-kondizzjonijiet legali meħtieġa għal deċiżjoni dwar proċedura ta' stralċ huma ssodisfati. L-assi tal-bank jammontaw għal madwar ISK 1 138 biljun (abbażi tal-estimi tal-irkupru attwali u r-rata tal-kambju ta’ ISK tat-30 ta’ Settembru 2010) waqt li l-obbligazzjonijiet jammontaw għal madwar ISK 3 427 biljun. Skont dan, il-bank huwa insolventi u mhuwiex kapaċi jħallas lura d-djun lill-kredituri tiegħu b'mod sħiħ, filwaqt li ġiet eskluża l-possibbiltà li d-diffikultajiet ta’ ħlas huma ta’ natura temporanja, ara l-punt 3 tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 101 tal-Att Nru 161/2002. Id-deċiżjoni tal-Qorti tikkonferma wkoll li skont id-dispożizzjoni msemmija, kif inhuma l-affarijiet bħalissa wara l-promulgazzjoni tal-Att Nru 132/2010, il-miżuri li ttieħdu waqt moratorju fuq id-djun ta’ impriża partikolari wara d-dħul fis-seħħ tal-Att Nru 44/2009 għandhom jibqgħu bla mittiefsa u li dan ifisser, inter alia, li l-ħatra tal-kumitat għar-riżoluzzjoni u l-bord ta' stralċ tal-bank għandhom jibqgħu b’effett, u li l-istess japplika għall-miżuri kollha bbażati fuq l-Artikoli 101, 102, 103 u 103(a) tal-Att Nru 161/2002, ara l-punt 2 tad-Dispożizzjoni Interim V tal-istess Att. Dan jikkonferma wkoll li l-klassifikazzjoni ta’ talbiet u ta’ effetti legali oħra li normalment huma determinati skont id-data li fiha tiġi ddikjarata deċiżjoni dwar proċedura ta' stralċ f’dan il-każ għandha tkun determinata skont id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Att Nru 44/2009, jiġifieri t-22 ta’ April 2009.

Reykjavík, il-25 ta’ Novembru 2010.

Il-Bord ta' stralċ ta' Landsbanki Íslands hf.

Halldór H. BACKMAN, L-Avukat tal-Qorti Suprema

Herdís HALLMARSDÓTTIR, L-Avukat tal-Qorti Suprema

Kristinn BJARNASON, L-Avukat tal-Qorti Suprema

Il-Kumitat għar-Riżoluzzjoni ta’ Landsbanki Íslands hf.

Lárentsínus KRISTJÁNSSON, SL-Avukat tal-Qorti Suprema

Einar JÓNSSON, L-Avukat tal-Qorti Distrettwali


16.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 341/14


Estratt mid-deċiżjoni dwar VEF banka skont id-Direttiva 2001/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ tal-istituzzjonijiet ta' kreditu

2010/C 341/06

Notifika dwar l-istralċ tal-kumpanija “VEF banka”.

Abbażi tad-deċiżjoni tal-Qorti Reġjonali ta' Riga tal-15 ta' Novembru 2010, il-kumpanija “VEF banka” (numru tar-reġistrazzjoni 50003063781) se tiġi llikwidata b'effett mill-15 ta' Novembru 2010.

It-talbiet minn kredituri u individwi oħrajn, u kwalunkwe talba oħra, għandhom ikunu ppreżentati lil-likwidatur ta’ “VEF banka” Ilze Bagatska (indirizz: Antonijas iela 5-5, Rīga, LV-1010, LATVIJA. Tel. +371 67216271) fi żmien tliet xhur mill-jum tal-pubblikazzjoni tan-notifika tal-istralċ ta' "VEF banka" fil-Gazzetta Uffiċjali “Latvijas Vēstnesis”.

Il-korp kompetenti għall-eżami ta' lmenti dwar din l-operazzjoni tal-istralċ huwa l-Qorti Reġjonali ta' Riga (indirizz: Brīvības bulvāris 34, Rīga, LV-1886, LATVIJA).

Il-likwidatur ta' “VEF banka”

Ilze BAGATSKA


INFORMAZZJONI DWAR IŻ-ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

Awtorità ta' Sorveljanza EFTA

16.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 341/15


Sejħa biex jitressqu kummenti skont l-Artikolu 1(2) fil-Parti I tal-Protokoll 3 tal-Ftehim bejn l-Istati EFTA dwar it-twaqqif ta’ Awtorità ta' Sorveljanza u Qorti tal-Ġustizzja dwar kwistjonijiet ta’ għajnuna mill-Istat fir-rigward tal-kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-kumpanija ta' assikurazzjoni Sjóvá fl-Islanda

2010/C 341/07

Permezz tad-Deċiżjoni Nru 373/10/COL tat-22 ta’ Settembru 2010, riprodotta fil-lingwa awtentika fil-paġni ta' wara dan is-sommarju, l-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA bdiet proċedimenti skont l-Artikolu 1(2) tal-Parti I tal-Protokoll 3 tal-Ftehim bejn l-Istati tal-EFTA, dwar it-twaqqif ta' Awtorità ta' Sorveljanza u ta' Qorti tal-Ġustizzja. L-awtoritajiet Islandiżi ġew infurmati permezz ta’ kopja tad-deċiżjoni.

Permezz ta' din in-notifika l-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA tavża lill-Istati tal-EFTA, lill-Istati Membri tal-UE u lill-partijiet interessati biex iressqu l-kummenti tagħhom dwar il-miżura kkonċernata, fi żmien xahar mill-pubblikazzjoni ta’ dan l-avviż, fl-indirizz li ġej:

L-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA

Ir-Reġistru

Rue Belliard/Belliardstraat 35

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Il-kummenti se jiġu kkomunikati lill-awtoritajiet Islandiżi. L-identità tal-parti interessata li tissottometti l-kummenti tista' tinżamm mistura fuq talba bil-miktub li tiddikjara r-raġunijiet għat-talba.

SOMMARJU

Proċedura

L-Awtorità saret konxja ta’ intervent mill-istat Islandiż f’waħda mill-ikbar kumpaniji Islandiżi tal-assikurazzjoni, Sjóvá-Almennar tryggingar hf. (Sjóvá), fis-Sajf tal-2009 permezz tal-medja Islandiża. Fl-10 ta’ Marzu 2010, l-Awtorità adottat deċiżjoni ta’ inġunzjoni għall-għoti ta’ informazzjoni, id-Deċiżjoni Nru 77/10/COL skont l-Artikolu 10(3) tal-Parti II tal-Protokoll 3, fejn talbet li tingħata l-informazzjoni kollha rilevanti.Fis-7 ta’ Ġunju 2010 l-Awtorità rċiviet ilment mingħand kompetitur kontra l-allegata għajnuna mill-istat li ngħatat meta l-Istat intervjena fil-kumpanija Sjóvá.L-awtoritajiet Islandiżi provdew xi informazzjoni dwar dan il-każ.

Wara għadd ta’ transazzjonijiet, f'Mejju 2010, l-Istat Islandiż kien akkwista 73 fil-mija tal-ishma ta’ Sjóvá. L-ishma tħallsu b'bonds tal-Gvern għal valur totali ta' ISK 11,6 biljuni.

Inizjalment, il-bonds inbiegħu lil SAT Holding (kumpanija sussidjarja ta’ Glitnir Bank), il-proprjetarja ta’ Sjóvá, f’Lulju 2009. Kienu użati għall-kapitalizzazzjoni mill-ġdid ta’ Sjóvá, miżura li kienet meħtieġa biex il-kumpanija ta' assikurazzjoni tinżamm fis-suq. Il-kumpanija SAT Holding ingħatat perjodu ta’ mhux iktar minn 18-il xahar biex tħallas dawn il-bonds statali, mingħajr interessi. Alternativament, SAT Holding setgħet tiddeċiedi li tħallas lill-istat b’ishma f’Sjóvá, deċiżjoni li fil-fatt ħadet f'Mejju 2010.

Valutazzjoni tal-miżura

L-awtoritajiet Islandiżi argumentaw li l-Istat aġixxa bħala investitur/kreditur privat fis-suq, meta intervjena fil-kumpanija Sjóvá.

Skont l-opinjoni preliminari tal-Awtorità, il-kundizzjonijiet li bihom ġew trasferiti l-bonds (pagament fi żmien 18-il xahar mingħajr interessi jew, alternattivament, it-trasferiment ta’ 73,03% tal-ishma tal-kumpanija Sjóvá), huma konformi ma’ dak li normalment kien ikun disponibbli fis-suq. F’Lulju 2009, l-Islanda kienet għaddejja minn kriżi finanzjarja kbira.Sjóvá kienet minn taħt b’ISK 15 5 biljuni li kienu meħtieġa biex tkun tista’ tikkonforma mar-rekwiżiti regolatorji ta' ekwità minima.Glitnir Bank kien għaddej minn proċeduri ta’ stralċ. L-opinjoni tal-Awtorità hija li, la għal kumpanija f’diffikultajiet finanzjarji ta’ dan it-tip u lanqas għal bank li għaddej minn proċeduri ta’ stralċ, ma kien se jkun possibbli li jiksbu l-iffinanzjar meħtieġ fis-suq b'dawk il-kundizzjonijiet.

Fir-rigward tal-investiment f’ekwità ġdida fil-kumpanija Sjóvá, l-awtoritajiet Islandiżi insistew li kien hemm parteċipazzjoni privata sostanzjali fil-kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-kumpanija, f’dan il-każ l-investituri kienu Glitnir Bank (permezz ta’ SAT Holding) u Íslandsbanki. Fil-fatt l-Istat ma kienx kreditur ta’ Sjóvá. L-Istat ma kienx qed jaġixxi biex jipproteġi l-assi tiegħu stess, peress li ma kienx wieħed mill-kredituri tal-kumpanija. Għaldaqstant, fl-opinjoni tal-Awtorità, l-aġir tal-Istat f’dawk iċ-ċirkustanzi ma jistax jitqabbel ma’ investitur privat fis-suq jew ma’ kreditur li qed ifittex li jitħallas ta’ talbiet pendenti.

Għal dawk ir-raġunijiet, l-Awtorità kkonkludiet b’mod preliminari li f’dan il-każ il-prinċipju ta’ investitur fl-ekonomija tas-suq ma jistax jiġi kkunsidrat applikabbli.

L-awtoritajiet Islandiżi ssottomettew li l-intervent tagħhom, jekk jiġi meqjus bħala għajnuna mill-Istat, huwa konformi mal-Artikolu 61(3)(b) tal-Ftehim dwar iż-ŻEE, kif ukoll mal-eżenzjoni fl-Artikolu 61(3)(c) u l-Linjigwida tal-Awtorità għall-għoti ta' għajnuna biex jiġu salvati u ristrutturati ditti li jkunu f'diffikultà, li huma msejsa fuq din l-eżenzjoni.

Filwaqt li l-għajnuna lil kumpaniji f’diffikultà ġeneralment titqies fit-termini tal-Artikolu 61(3)(c) tal-Ftehim dwar iż-ŻEE, skont l-Artikolu 61(3)(b) tal-Ftehim, l-Awtorità tista’ tippermetti li tingħata għajnuna “biex tirrimedja tħarbit serju fl-ekonomija ta' Stat Membru tal-KE jew ta' Stat tal-EFTA”. L-awtoritajiet Islandiżi ma ssottomettewx l-informazzjoni li tippermetti lill-Awtorità li tevalwa l-miżura skont l-Artikolu 61(3)(c). Lanqas ma wrew li l-effetti sistematiċi li setgħu rriżultaw mill-falliment ta’ Sjóvá setgħu kienu ta’ dimensjoni li jitqiesu bħala “tħarbit serju fl-ekonomija” tal-Islanda fis–sens tal-Artikolu 61(3)(b) tal-Ftehim dwar iż-ŻEE.

Konklużjoni

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet imsemmija, l-Awtorità ddeċidiet li tiftaħ proċedura ta' investigazzjoni formali skont l-Artikolu 1(2) tal-Ftehim dwar iż-ŻEE. Il-partijiet interessati huma mistiedna jressqu l-kummenti tagħhom fi żmien xahar mill-pubblikazzjoni ta' dan l-avviż f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY DECISION

No 373/10/COL

of 22 September 2010

to initiate the formal investigation procedure with regard to the recapitalisation of Sjóvá insurance company

(Iceland)

THE EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY (‘THE AUTHORITY’),

Having regard to the Agreement on the European Economic Area (‘the EEA Agreement’), in particular to Articles 61 to 63 and Protocol 26,

Having regard to the Agreement between the EFTA States on the establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice (‘the Surveillance and Court Agreement’), in particular to Article 24,

Having regard to Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement (‘Protocol 3’), in particular to Article 1(3) of Part I and Articles 4(4), 6 and 13(1) of Part II,

Having regard to the Authority’s State Aid Guidelines on the application and interpretation of Articles 61 and 62 of the EEA Agreement, in particular Part VIII, Temporary Rules regarding Financial Crisis, and the chapter on aid for rescuing and restructuring firms in difficulty (1),

Having regard to the Authority’s Decision No 77/10/COL of 10 March 2010 on an information injunction against Iceland to provide information on the State intervention in Sjóvá,

Whereas:

I.   FACTS

1.   Procedure

The Authority became aware of the Icelandic State intervention in the insurance company Sjóvá-Almennar tryggingar hf. (Sjóvá) in the summer of 2009 through the Icelandic media. Subsequently the Authority included this case in the agenda of an annual meeting on pending cases in the field of State aid between the Authority and the Icelandic authorities which was held in Reykjavik on 5 November 2009. At the meeting the Icelandic authorities provided brief information concerning the background and history of the case.

Due to the complexity of the intervention and the circumstances surrounding it, the Authority asked the Icelandic authorities at the meeting on 5 November 2009 to provide written detailed information.

In a letter to the Icelandic authorities dated 16 November 2009 (Event No 536644), the Authority summarised the points of discussion at the meeting on 5 November 2009 and repeated its request for detailed information in writing regarding the State intervention in Sjóvá. Moreover, the Authority invited the Icelandic authorities to put forward their views regarding possible State aid issues involved in the case. The Authority requested that this information be provided no later than 16 December 2009.

The Authority sent a reminder letter to the Icelandic authorities, dated 14 January 2010 (Event No 543092) requesting that the information be sent to the Authority by 29 January 2010.

No written information was received and subsequently the Authority adopted an information injunction decision, pursuant to Article 10(3) of Part II of Protocol 3, on 10 March 2010 (Event No 548842), requesting:

‘… all documentation, information and data necessary to permit the Authority to assess the existence of State aid in the State intervention in Sjóvá as well as its compatibility with the State aid rules of the EEA Agreement. In particular, but not exclusively, the Authority requires the Icelandic authorities to provide it with a detailed description of the capital injection in Sjóvá including copies of all relevant documents and moreover a detailed explanation of how the Central Bank of Iceland came into possession of the assets of Sjóvá.

Moreover, the Icelandic authorities are requested, also no later than 11 April 2010, to provide all information and data necessary to assess the compatibility of the measure with the State aid rules of the EEA Agreement.

The Icelandic authorities are invited to provide their comments and view regarding any possible and potential State aid issues involved in this case within the same deadline, i.e. 11 April 2010.’

On 11 April 2010, the Icelandic authorities submitted a reply (Event No 553315).

On 7 June 2010, the Authority received a complaint (Event No 559496) against alleged State aid granted when the State intervened in Sjóvá.

2.   Description of the case

2.1.   Background

Sjóvá is one of Iceland’s leading insurance companies (2). The company was taken over by Glitnir Bank (3) (Glitnir) in 2003 and its operations were merged with those of the bank. In 2005, the financial group Moderna/Milestone Finance (4) bought 66,6 % of Sjóvá’s shares from Glitnir and acquired full ownership as from 2006. Sjóvá’s operations were then separated from those of Glitnir.

2.2.   The State intervention and the events leading to it

The events leading to the State intervention and the State intervention itself are rather complex and will be described below in chronological order according to information available to the Authority.

2.2.1.   Intervention by the Financial Supervisory Authority

Early in 2008, the Icelandic Financial Supervisory Authority (the FME) started an in-depth investigation into the financial position of Sjóvá on the basis of its annual report for the fiscal year 2007. It transpired that the company had insufficient capital reserves to meet the minimum required to continue insurance operations (5) due to losses on its investment activities, which had grown substantially.

Following the investigation, from October 2008 to September 2009, Sjóvá was subjected to special supervision by the FME under Article 90 of the Act on Insurance Activities No 60/1994 (6). Furthermore, in December 2008, the FME appointed a special auditor to review Sjóvá’s activities.

In March 2009, the FME referred ‘several issues relating to the business activities of the company’ to the Special Prosecutor (7). The Authority is not aware of the substance of the ongoing criminal investigation or whether it has any relevance to this case.

2.2.2.   Glitnir takes over Sjóvá — division of the company

In March 2009, Sjóvá was taken over (8) by its biggest creditor, Glitnir Bank (Glitnir). Glitnir had been under moratorium since 24 November 2008 and managed by a Resolution Committee appointed by the FME. Sjóvá’s creditors had previously been managing the company since October 2008, when it had been put under the special supervision of the FME.

In April 2009, Glitnir and Íslandsbanki (9) approached the Icelandic State requesting its assistance in refinancing and restructuring Sjóvá, having exhausted all alternative market solutions to rescue the company.

The Authority has received a presentation document prepared by Íslandsbanki in April 2009 and addressed to the Ministry of Finance. This document outlined a plan to restructure Moderna Finance AB, and its subsidiaries Askar Capital and Sjóvá. It furthermore contains plans to split up old Sjóvá by transferring insurance operation to a new company, leaving the less viable investment activities in the old company. After restructuring, the insurance company would then be sold to new investors.

During the summer of 2009, assets and liabilities were to be divided into 1) SA tryggingar hf., a new company to be incorporated, which would receive the insurance portfolio activities from old Sjóvá upon approval by the FME, and 2) SJ Eignarhaldsfélag (SJE), a holding company in which the toxic assets of old Sjóvá would be placed.

On 20 June 2009, Sjóvá on the one hand and Glitnir, Íslandsbanki, and SAT Eignarhaldsfélag hf. (a holding company wholly owned by Glitnir, hereinafter referred to as SAT Holding) on behalf of SA tryggingar hf. (10) on the other hand signed an Asset Transfer Agreement, according to which all assets and liabilities of Sjóvá related to the company’s insurance operations, including the insurance portfolio, were transferred to SA tryggingar hf., in accordance with Article 86 of the Act on Insurance Activities No 60/1994. Following the transaction the new company, SA tryggingar hf., was renamed Sjóvá.

According to its Articles of Association, dated 20 June 2009, the shareholders of the new company (Glitnir, Íslandsbanki and SAT Holding) were to contribute new equity of ISK 16 billion, required to continue insurance operations, as follows (11):

Company

Amount

Form of payment

Share-holding

Glitnir

ISK 2,8 billion

Bond issued by Avant with interest of REIBOR plus 3,75 % with the following collaterals:

third priority (in parallel with a bond issued by Askar Capital, see table in 2.2.3 below) in Avant's portfolio

first priority in Glitnir’s claim against Milestone, equivalent of 54,9 % of total claims against Milestone

17,67 %

Íslandsbanki

ISK 1,5 billion

Various bonds issued by 10 different companies and municipalities

9,30 %

SAT Holding

ISK 11,6 billion

Bond issued by Askar Capital and bond issued by Landsvirkjun (the National Power Company), see table in 2.2.3 below

73,03 %

It is clear, however, that the recapitalisation of Sjóvá was not finalised on 20 June 2009, as the assets to be provided by SAT Holding, amounting to some 73 % of the new equity, were at that time not owned by SAT Holding but by the State. The transaction was later finalised when the State decided to undertake the measures described below.

2.2.3.   Description of the intervention by the State

On 27 June 2009, a meeting was held in the Ministry of Finance on the ongoing work on financial restructuring of Sjóvá (12). This meeting was followed by an agreement dated 8 July 2009 on the transfer of bonds (13) (‘Samningur um kröfukaup’) owned by the Icelandic State to SAT Holding.

At this point Sjóvá’s equity was ISK 13,5 billion in the negative. A minimum positive equity of ISK 2 billion was required according to law. In order to fulfil the minimum equity requirements, a capital injection of at least ISK 15,5 billion was therefore required.

The agreement between the State and SAT Holding covers the following two bonds that were in the possession of the State, valued by an external expert on 16 June 2009 (14):

Asset

Estimated value

Description and securities

Claim against Askar Capital

ISK 6 071 443 539

An indexed loan agreement with 3 % interest. The loan had come into the possession of the State when it took over Central Bank collateral in 2008. The loan is secured by:

third priority collateral in Avant’s (15) portfolio (in parallel with a bond issued by Avant to Glitnir, see table in 2.2.2 above, book value of the portfolio was ISK 26 billion and Landsbanki Íslands’ first priority lien ISK 16 billion), and

first priority collateral in indexed bonds issued by Landsvirkjun (the National Power Company) of nominal value ISK 4,7 billion.

Bond issued by Landsvirkjun (the National Power Company)

ISK 5 558 479 575

Issued in 2005 payable in 2020, with State guarantee, indexed and 3 % interest. The bond came into the possession of the State as collateral against lending made by the Central Bank to Landsbanki Íslands.

The purchase price was ISK 11,6 billion and SAT Holding was to pay for the bonds within 18 months, i.e. before year-end 2010, and no interest was to be charged during that period. In other words, the State granted a period of grace of 18 months.

As a security for the payment of the purchase price of the bonds, the State was granted first priority collateral in SAT Holding’s shares in Sjóvá.

The agreement provided for the option of payment by the delivery of SAT Holding’s original 73,03 % shareholding in Sjóvá to the State, which would be considered payment in full. SAT Holding could exercise this option without prior consent of the State.

2.2.4.   Glitnir sells its shares in Sjóvá to its subsidiary SAT Holding

The FME considered that Glitnir, in moratorium and undergoing winding-up proceedings, was not eligible to own a qualifying holding in Sjóvá. Subsequently, on 16 September 2009, Glitnir sold its 17,67 % shareholding in Sjóvá to Glitnir’s subsidiary, SAT Holding.

Following the above transaction, shareholders in Sjóvá were:

Company

Ownership (%)

Íslandsbanki

9,30 %

SAT Holding

90,70 %

On 22 September 2009, the FME finally issued an insurance operation licence to Sjóvá and lifted the special supervision Sjóvá had been under since October 2008. The portfolio transfer appears to have taken place on 1 October 2009.

2.2.5.   The State becomes Sjóvá’s biggest shareholder through an option exercised by SAT Holding

At year-end 2009, the management of claims owned by the Ministry of Finance and the Central Bank of Iceland (CBI) was merged, and transferred to a new entity, CBI asset management (ESI). From that time, ESI took over management of the claims.

On 3 May 2010, SAT Holding exercised the option to transfer 73,03 % of shares in Sjóvá to the State in lieu of repaying the debt. From that point in time, shareholders in Sjóvá are:

Company

Ownership (%)

Íslandsbanki

9,30 %

SAT Holding

17,67 %

ESI (the State)

73,03 %

3.   Position of the Icelandic authorities

The Icelandic authorities are of the view that the Icelandic State has behaved as a private market investor/creditor when contributing to the rescue of Sjóvá. They claim that the State’s decision was taken following commitments by Glitnir and Íslandsbanki to contribute equity to Sjóvá amounting to ISK 2,8 billion and ISK 1,5 billion, respectively, or a total of ISK 4,4 billion, which they consider to be a substantial private investor participation amounting to 28 % of the total recapitalisation of Sjóvá.

Furthermore, the Icelandic authorities submit that the assets provided by the State were collateral that it had obtained against loans made to Landsbanki Íslands, and: ‘As such the assets were rooted in the collapse of the financial system and there was no new capital to be contributed as equity’. The Icelandic authorities further claim that: ‘Given how the claims against Askar and Landsvirkjun came into the possession of the State, and the conditions for release of such claims on the current market, by its use in the restructuring of Sjóvá, the State was acting in the same capacity and under the same conditions as a private investor. The use of the assets in question was consistent with the conduct of a private investor, endeavouring to put assets to use under prevailing market uncertainties’.

In the Icelandic authorities’ opinion, the measures undertaken by Glitnir, Íslandsbanki and the Icelandic State were an attempt to prevent a serious disruption and loss for the Icelandic economy, which would have resulted from the bankruptcy of Sjóvá.

With reference to Article 61(3)(b) and (c) of the EEA Agreement, the Icelandic authorities have furthermore submitted, should the Authority consider that the State participation in the recapitalisation of Sjóvá contained elements of State aid, that the measures are compatible with the functioning of the Agreement. They claim that the grant of aid was an emergency measure to save a financial institution whose bankruptcy would have had ‘immense spill-over effects for insurance markets as well as the economy as a whole, and (was) likely to result in economic losses for the State’. Furthermore, the Icelandic authorities claim that the intervention was based on the implementation of a restructuring plan suitable to restore the long-term viability of Sjóvá.

II.   ASSESSMENT

1.   The recipients of the potential aid

With transfer of bonds issued by Landsvirkjun and Askar Capital, Sjóvá and SAT Holding benefitted from a capital contribution from the State.

2.   The market economy investor principle

As described above, the State provided a capital contribution to Sjóvá through a transfer of bonds (issued by Landsvirkjun and Askar Capital). This capital contribution was channelled through Glitnir’s subsidiary, SAT Holding, as the bonds first were transferred to SAT Holding, which subsequently used them as an equity contribution in Sjóvá.

If the transaction was carried out in accordance with the market economy investor principle, i.e., if the State transferred the bonds to SAT Holding on conditions that would have been acceptable for a private seller, the transaction would not involve the grant of State aid.

Considering that Glitnir Bank and Íslandsbanki approached the State after having ‘exhausted alternative market solutions to rescue the insurance operations of Sjóvá’, it was clear that corresponding market solutions were not available for Sjóvá to obtain necessary recapitalisation.

The conditions under which the bonds were transferred; payment in 18 months without interests or, alternatively, transfer of 73,03 % shareholding in Sjóvá, do not in the Authority’s preliminary view correspond to what would normally have been available on the market. The Authority recalls that at the time of the agreement, in July 2009, Iceland was undergoing a severe financial crisis. Companies in Iceland were not able to raise capital on the market. Neither SAT Holding, a subsidiary of a bank under winding-up procedure, nor a company that was in as severe financial difficulties as Sjóvá was, would have been able to raise the necessary funding on the market under the conditions the State agreed to. In principle, it is very difficult to apply the market economy investor principle to companies in difficulties (16). The Icelandic authorities have themselves acknowledged that Sjóvá was in severe financial difficulties. The company was short of ISK 15,5 billion that was required to comply with regulatory requirements of minimum equity.

Regarding the investment in new equity in Sjóvá, the Icelandic authorities have argued that there was a substantial private participation in the recapitalisation of the company, the private investors in this case being Glitnir Bank (through SAT Holding) and Íslandsbanki. However, it shall be noted first of all that at the time of conclusion of the asset transfer agreement on 20 June 2009 and the agreement on the transfer of bonds on 8 July 2009, Íslandsbanki was fully State-owned (17). Furthermore, it is the Authority’s understanding that Glitnir and Íslandsbanki were among the main creditors of Sjóvá. The State was not as such a creditor of Sjóvá. The State was not acting to protect its own assets, as it was not among the company’s creditors (18). Therefore the actions of the State in those circumstances cannot be compared with a private market investor or creditor seeking settlement of outstanding claims. Even in cases with an apparently genuine private investor behaviour from the State, the Commission has taken the view that the circumstances surrounding the financial crisis are so unusual that in general the market investor principle cannot be applied (19).

For these reasons, the Authority preliminarily concludes that the market economy investor principle cannot be applied to the State’s transfer of bonds for the recapitalisation of Sjóvá.

3.   The presence of State aid

Article 61(1) of the EEA Agreement reads as follows:

‘Save as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC Member States, EFTA States or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Contracting Parties, be incompatible with the functioning of this Agreement.’

3.1.   Presence of State resources

In this case the State contributed to the recapitalisation of Sjóvá by transferring to SAT Holding two bonds in its possession valuated by an external expert to ISK 11,6 billion (approx. EUR 76 million) with a period of grace, to be used as equity in Sjóvá. State resources were thus involved.

3.2.   Favouring certain undertakings or the production of certain goods

Firstly, to constitute State aid, a measure must confer advantages that relieve undertakings of charges that are normally borne from their budgets. Secondly, the measure must be selective in that it favours ‘certain undertakings or the production of certain goods’.

According to the agreement dated 8 July 2009, described above under I.2.2.3, SAT Holding was granted a period of grace of 18 months and could pay the State for those bonds without being charged any interests for the delayed payment. More significantly, the agreement provided for the option of payment by the transfer of SAT Holding’s 73,03 % shareholding in Sjóvá to the State. Prior consent of the seller was not required to exercise this option.

Furthermore, the provisions of the agreement are such that it is not only an agreement on transfer of the bonds but ultimately an agreement that the State would inject new equity to Sjóvá amounting to the value of the bonds sold, as SAT Holding could exercise the option at any time. Intervention by the State in Sjóvá’s recapitalisation in July 2009 must therefore also be viewed as a decision by the State to inject new equity to Sjóvá and become its biggest shareholder.

It is the Authority’s understanding that alternative funding could not have been obtained from the market. Therefore, on the basis of the information at its disposal, the Authority considers that the State’s participation in the recapitalisation of Sjóvá through the transfer of bonds involved an advantage within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement to the extent it made financing available and/or it reduced the financial costs for SAT Holding as well as Sjóvá.

The Authority’s view is reinforced by the fact that public policy considerations, taken together with the needs of Sjóvá, appear to have determined the State intervention, rather than the possible return for the State as an investor.

A further potential State aid measure could arise, according to the information currently available to the Authority. The presentation document prepared by Íslandsbanki in April 2009 and described above under I.2.2.2 contains Glitnir's proposal to ‘close the gap’ in Sjóvá by, as the first step, requesting the Ministry of Finance to accept that Glitnir’s security in the loan to Avant will be upgraded to second priority. According to the document, this was considered necessary for the FME to accept Glitnir’s contribution to Sjóvá’s equity. However, this appears to contradict other information from the Icelandic authorities and Sjóvá’s Articles of Association dated 20 June 2009 (see I.2.2.2 above), which refer to third parallel security in Avant portfolio for both Glitnir’s and the State’s claims. Consequently, the Icelandic authorities are invited to clarify whether and how Glitnir's proposal regarding the upgrade of its claim against Avant was actually enforced. If that was not the case, it should be clarified whether FME's acceptance of Glitnir's claim on Avant as an equity contribution to Sjóvá was based on different securities. The Icelandic authorities are also invited to submit any relevant information on other issues considered relevant for the assessment of this case.

3.3.   Distortion of competition and effect on trade between the Contracting Parties

The measures under assessment involve undertakings active on markets where there is competition and trade between parties in EEA States. The measures are therefore likely to distort competition and affect trade between the Contracting Parties.

3.4.   Conclusion on the presence of State aid

Based on the above, the Authority has come to the preliminary conclusion that the State’s contribution to the recapitalisation of Sjóvá through the transfer of bonds involves State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.

4.   Procedural requirements

The Icelandic authorities did not notify the State intervention to the Authority. The Authority therefore is of the preliminary view that the Icelandic authorities have not respected their obligations pursuant to Article 1(3) of Part I of Protocol 3.

5.   Compatibility of the aid

The Icelandic authorities have submitted that their intervention, if considered to be State aid, complies with Article 61(3)(b) of the EEA Agreement as well as to the exemption in Article 61(3)(c) and the Authority’s Guidelines on aid for rescuing and restructuring firms in difficulty, which are based on the latter exemption. They consider that the measures are ‘appropriate, as they are targeted and well designed to ensure Sjóvá’s swift return to viability by the exit of all non-core business pursued by its predecessor …’. The Icelandic authorities have asserted that the financial restructuring of Sjóvá has already been completed. They argue that the company’s financial difficulties were brought about by its involvement in non-insurance related activities such as investment operations. These activities will not be pursued by the new, restructured company, which will focus on insurance operations. However, the Icelandic authorities did not notify the capital contribution and they did not provide a restructuring plan for the company. Thus, the Authority is not in the position to assess the measure under the Guidelines on aid for rescuing and restructuring firms in difficulty.

The Icelandic authorities have submitted that Sjóvá was in serious financial difficulties at the time of the State intervention. The Authority does not doubt that and understands that these difficulties were linked to those of the Milestone/Moderna Finance group. While State aid to undertakings in difficulties is normally assessed under Article 61(3)(c) of the EEA Agreement, the Authority may, under Article 61(3)(b) of the Agreement allow State aid ‘to remedy a serious disturbance in the economy of an EC Member State or an EFTA State’.

Historically, it is clear from case law that the exemption in Article 61(3)(b) of the EEA Agreement needs to be applied restrictively (20). However, following the onset of the global financial crisis in the autumn of 2008, EU governments have made available unprecedented amounts in State aid through a combination of national schemes and ad hoc interventions in financial institutions (21). This aid was assessed under a set of temporary guidelines regarding the financial crisis (22), adopted by the European Commission, and subsequently by the Authority:

the Banking Guidelines (‘on the application of State aid rules to measures taken in relation to financial institutions’) adopted by the Authority on 29 January 2009,

the Recapitalisation Guidelines (‘on the recapitalisation of financial institutions in the current financial crisis’) adopted by the Authority on 29 January 2009,

the Impaired Assets Guidelines (‘the Treatment of Impaired Assets in the EEA Banking Sector’) adopted by the Authority on 22 April 2009, and

the Restructuring Guidelines (‘the return to viability and the assessment of restructuring in the financial sector in the current crisis under the State aid rules’) adopted by the Authority on 25 November 2009 (23).

It remains to be determined in the course of the investigation initiated by this decision whether and to what extent guidelines based on Article 61(3)(b) of the EEA Agreement in relation to the financial crisis are relevant in the case of an ailing insurance company such as Sjóvá. The Icelandic authorities have not put forward any information specific to this case to substantiate their view that the measure should be assessed as a measure to remedy a serious disturbance in the economy. They have limited their reasoning to referring to the widely documented and evidenced effects of the financial difficulties of Iceland, and referred to an assessment of the FME on the grave consequences of not rescuing the insurance part of Sjóvá, without this assessment being provided to the Authority.

The Icelandic authorities have not submitted information to demonstrate that the systemic effects that might have resulted from a bankruptcy of Sjóvá could have reached a size constituting ‘a serious disturbance in the economy’ of Iceland within the meaning of Article 61(3)(b) of the EEA Agreement. Limited information has been submitted regarding the operations of Sjóvá; on the causes of the difficulties and the restructuring itself. This information is not sufficient to enable the Authority to assess the measure under Article 61(3)(b) and the financial crisis guidelines.

In the case at hand, neither an exemption under Article 61(3)(b) nor (c) of the EEA Agreement, and application of the relevant guidelines based on these provisions, can be excluded at this stage. However, the information provided by the Icelandic authorities so far is too limited to allow the Authority to assess whether the measure would be compatible under these exemptions.

Based on the above, the Authority is not in a position to establish whether the State participation in recapitalising Sjóvá involves measures that can be approved under Article 61(3)(b) or (c) of the EEA Agreement.

With reference to the considerations above, the Authority invites the Icelandic authorities to submit any information and documentation relevant to determine whether the aid in question can be assessed on the basis of Article 61(3)(b) and the financial crisis guidelines or Article 61(3)(c) and the Guidelines on aid for rescuing and restructuring firms in difficulty.

6.   Conclusion

Based on the information submitted by the Icelandic authorities, the Authority has come to the preliminary conclusion that the Icelandic State’s participation in the recapitalisation of the insurance company Sjóvá constitute aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. Furthermore, the Authority has doubts as to weather these measures comply with Article 61(3) of the EEA Agreement, in conjunction with the requirements laid down in the financial crisis guidelines and the Rescue and restructuring aid guidelines. The Authority, therefore, has doubts as to whether the above measures are compatible with the functioning of the EEA Agreement.

Consequently, and in accordance with Article 4(4) of Part II of Protocol 3, the Authority is obliged to open the formal investigation procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3. The decision to open a formal investigation procedure is without prejudice to the final decision of the Authority, which may conclude that the measures in question are compatible with the functioning of the EEA Agreement.

In light of the foregoing considerations, the Authority, acting under the procedure laid down in Article 1(2) of Part I of Protocol 3, invites the Icelandic authorities to submit their comments, as well as all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the State participation in the recapitalisation in Sjóvá, within one month of the date of receipt of this Decision.

In light of the foregoing considerations, within one month of receipt of this Decision, the Authority request the Icelandic authorities to provide all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the State intervention in Sjóvá.

The Authority requests the Icelandic authorities to immediately forward a copy of this decision to the potential recipients of the aid.

The Authority must remind the Icelandic authorities that, according to Article 14 of Part II of Protocol 3, any incompatible aid unlawfully granted to the beneficiaries will have to be recovered, unless, exceptionally, such recovery would be contrary to a general principle of EEA law,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The formal investigation procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3 is opened into the participation of the Icelandic State in the recapitalisation of Sjóvá insurance company.

Article 2

The Icelandic authorities are invited, pursuant to Article 6(1) of Part II of Protocol 3, to submit their comments on the opening of the formal investigation procedure within one month from the notification of this Decision.

Article 3

The Icelandic authorities are requested to provide within one month from notification of this Decision, all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the aid measure.

Article 4

This Decision is addressed to the Republic of Iceland.

Article 5

Only the English language version of this Decision is authentic.

Decision made in Brussels, on 22 September 2010.

For the EFTA Surveillance Authority

Per SANDERUD

President

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

College Member


(1)  Available at: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(2)  According to a memorandum from the Financial Supervisory Authority (FME) dated 29 June 2009, the market shares of insurance companies in Iceland, based on their share in total premium income, was at the time as follows: Vátryggingafélag Íslands (VÍS) 35,3 %, Sjóvá 29,5 %, Tryggingamiðstöðin (TM) 27 % and Vörður 8 %.

(3)  Until 2006, the bank was named Íslandsbanki, when its name was changed to Glitnir banki. Following its collapse in October 2008, Glitnir has been managed by a Resolution Committee and has entered a winding-up procedure. In October 2008, a new bank was founded under emergency legislation to take over domestic assets and liabilities of Glitnir Bank. That bank was initially named Nýi Glitnir, but its name was changed to Íslandsbanki in February 2009.

(4)  Moderna Finance AB was a Swedish holding company owned by the Icelandic company Milestone hf. While Moderna Finance acquired financial undertakings in Sweden and Luxembourg, its biggest Icelandic assets were Sjóvá and the investment bank Askar Capital hf. The car financing company Avant is a subsidiary of Askar Capital. Milestone and affiliated companies were for a period among the major shareholders in Glitnir Bank, achieving their highest share of ownership of 16-18 % of total shares in Glitnir in early 2007. Following Milestone’s acquisition of Sjóvá and a major change of the ownership structure in Glitnir, Milestone’s holdings in Glitnir declined. Milestone was also among the biggest borrowers from Glitnir. Further information on Sjóvá and Milestone and their ties with Glitnir Bank are available in the report of the Icelandic Parliament’s Special Investigation Commission (SIC) available at http://rna.althingi.is/ (Icelandic version) and http://sic.althingi.is/ (excerpts in English).

(5)  Minimum guarantee fund of ISK 2 billion as defined in the Icelandic legislation.

(6)  Now Article 86 of Act No 56/2010.

(7)  The role of the Special Prosecutor is to investigate suspicions of criminal actions in relation to the collapse of the Icelandic banks according to Act No 135/2008.

(8)  Together with other Icelandic subsidiaries of Moderna Finance AB: Askar Capital and its subsidiary, Avant.

(9)  The Authority assumes that Íslandsbanki became involved as it was also a major creditor of Sjóvá.

(10)  An unregistered company to be incorporated under Icelandic law.

(11)  Subject to FME’s approval, which was granted on 22 September 2009, see below.

(12)  According to an FME memorandum dated 29 June 2009, the meeting took place on Saturday 27 June 2009. The Prime Minister and the Minister for Finance took part in the meeting together with their assistants. Other participants were the Chairman of the Board of Directors of FME and the two FME officials who wrote the memorandum. The Authority has no information concerning the extent to which the State had been involved before this date other than the presentation given to the Ministry of Finance in April 2009. Yet the FME memorandum refers to a close cooperation between Glitnir, Íslandsbanki and the Ministry for Finance and refers to a memorandum from the Minister for Finance dated 26 June 2009 and a memorandum dated 27 June 2009 on the insurance company. The Authority has not received these memoranda.

(13)  For the purpose of this decision, the assets transferred to SAT Holding by the State will be referred to as bonds.

(14)  The Icelandic authorities have not yet provided the Authority with a copy of the valuation, referred to in the agreement.

(15)  See footnote 4 above.

(16)  See the Authority’s guidelines on aid for rescuing and restructuring firms in difficulty. See amongst others, Commission Decision C 4/10 (ex NN 64/09) — France, aid in favour of Trèves.

(17)  The change of ownership of Íslandsbanki took place on 13 October 2009, when the Glitnir Resolution Committee decided, on behalf of its creditors, to exercise the option provided for in its agreement with the Icelandic State and take over 95 % of share capital in Íslandsbanki.

(18)  It should be noted that both a press release issued by the Resolution Committee of Glitnir on 8 July 2009 (http://www.glitnirbank.com) and a press release published by Sjóvá on the same day (http://www.sjova.is) explicitly state that the State was protecting its own claims against Sjóvá: ‘With its participation, the government intends to protect the State’s claims against Sjóvá, as well as the interests of a large number of insurance customers’. However, in an email which the Icelandic authorities sent to the Authority on 25 March 2010 (Event 551375) it was clarified that the Icelandic State never had any claims against Sjóvá, but only against Askar Capital.

(19)  See, inter alia, Commission Decision N 69/09 Sweden — Recapitalisation scheme for fundamentally sound banks.

(20)  Case law stresses that the exemption needs to be applied restrictively and must tackle a disturbance in the entire economy of a Member State (and not a sector or a region), cf. Joined Cases T-132/96 and T-143/96 Freistaat Sachsen and Volkswagen AG Commission [1999] ECR II-3663, p. 167. Followed in Commission Decision in Case C-47/1996 Crédit Lyonnais, OJ 1998 L 221/28, point 10.1, Commission Decision in Case C 28/02 Bankgesellshaft Berlin, OJ 2005 L 116, p. 1, points 153 et seq and Commission Decision in Case C 50/06 BAWAG, point 166. See Commission Decision of 5 December 2007 in Case NN 70/07, Northern Rock (OJ C 43, 16.2.2008, p. 1), Commission Decision 30 April 2008 in Case NN 25/08, Rescue aid to WestLB (OJ C 189, 26.7.2008, p. 3), Commission Decision of 4 June 2008 in Case C 9/08 SachsenLB (OJ C 71, 18.3.2008, p. 14).

(21)  Between October 2008 and April 2010, EU governments made available EUR 4,131 trillion in crisis aid through a combination of national schemes and ad hoc interventions — an amount equivalent to 32,5 % of EU-27 GDP, see State Aid Scoreboard, Table 1 and Annex 3. The figure only includes aid to financial services sector, not general aid measures designed to stimulate the ‘real’ economy.

(22)  Here, referred to together as the ‘financial crisis guidelines’.

(23)  The full text of the Guidelines can be found at http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/


Il-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

16.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 341/26


Deċiżjonijiet tal-Kumitat Konġunt ŻEE li dwarhom twettqu r-rekwiżiti kostituzzjonali skont l-Artikolu 103 tal-Ftehim ŻEE

2010/C 341/08

Sa minn Marzu 2000, id-Deċiżjonijiet tal-Kumitat Konġunt ŻEE jindikaw f’nota f’qiegħ il-paġna jekk id-data tad-dħul fis-seħħ tagħhom tiddependix fuq it-twettiq tar-rekwiżiti kostituzzjonali minn xi waħda mill-Partijiet Kontraenti. Dawn ir-rekwiżiti ġew notifikati fir-rigward tad-Deċiżjonijiet elenkati hawn taħt. Il-Partijiet Kontraenti inkwistjoni issa nnotifikaw lill-Partijiet Kontraenti l-oħra li temmew il-proċeduri interni tagħhom. Id-dati tad-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjonijiet huma kif indikat.

Numru tad-Deċiżjoni

Data tal-adozzjoni

Referenza għall-pubblikazzjoni

Att(i) legali integrati

Data tad-dħul fis-seħħ

20/2007

27.4.2007

9.8.2007 ĠU L 209, p. 36

Supp Nru 38, p. 25

Direttiva 2006/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2006 li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpanniji, 83/349/KEE dwar kontijiet konsolidati, 86/635/KEE dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta' banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn u 91/674/KEE dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta' intrapriżi tal-assigurazzjoni.

1.8.2010

127/2007

28.9.2007

21.2.2008 ĠU L 47, p. 58

Supp Nru 9, p. 44

Id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u Tal-Kunsill tat-12 ta' Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta' organiżmi modifikati ġenetikament u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/623/KE tal-24 ta' Lulju 2002 li tistabbilixxi noti ta’ gwida li huma supplimentari għall-Anness II tad-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta' organiżmi modifikati ġenetikament u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE.

Id-Direttiva 2002/811/KE tat-3 ta' Ottubru 2002 li tistabbilixxi noti ta’ gwida li huma supplimentari għall-Anness VII tad-Direttiva 2001/18/KE dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta' organiżmi modifikati ġenetikament u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/812/KE tat-3 ta' Ottubru 2002 li tistabilixxi skont id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill il-format tas-sommarju tat-tagħrif li għandu x'jaqsam mat-tqegħid fis-suq tal-organiżmi modifikati ġenetikment bħala prodotti jew li jinsabu fihom

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/813/KE tat-3 ta’ Ottubru 2002 li tistabbilixxi, skont id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-format ta’ informazzjoni ta’ notifika sommarja għal notifiki dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament għal għanijiet kollha barra dak ta’ tqegħid fis-suq

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/701/KE tad-29 ta' Settembru 2003 li tistabbilixxi permezz tad-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill format għall-preżentazzjoni tar-riżultati tar-rilaxx deliberat fl-ambjent ta' pjanti aktar għolja ġenetikament modifikati għall-iskopijiet apparti milli għat-tqegħid fis-suq.

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/204/KE tat-23 ta’ Frar 2004 li tistabbilixxi arranġamenti dettaljati għall-operazzjoni tar-reġistri għar-reġistrazzjoni ta’ l-informazzjoni dwar il-modifikazzjonijiet ġenetiċi fil-GMOs, kif provdut għalihom fid-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

1.11.2010

133/2007

26.10.2007

10.4.2008 ĠU L 100, p. 27

Supp Nru 19, p. 34

L-ebda atti

1.5.2010

134/2007

26.10.2007

10.4.2008 ĠU L 100, p. 33

Supp Nru 19, p. 39

Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabilixxi l-prinċipji ġenerali u r-rekwiżiti tal-liġi dwar l-ikel, li jistabilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1304/2003 tal-23 ta' Lulju 2003 dwar il-proċedura applikata mill-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà tal-Ikel għal talbiet għal opinjoni xjentifika riferiti lilha

Ir-Regolament (KE) Nru 1642/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Lulju 2003 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/478/EC tad-29 ta’ April 2004 li tirrigwarda l-adozzjoni ta’ pjan ġenerali għall-gestjoni ta’ kriżi fl-ikel

Regolament tal-kummissjoni (KE) Nru 2230/2004 tat-23 ta' Diċembru 2004 li jistabilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament 178/2002 (KE) tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam man-netwerk ta’ organizzazzjonijiet li joperaw fl-oqsma fi ħdan il-missjoni tal-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel.

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 575/2006 tas-7 ta’ April 2006 li jemenda r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 f'dak li jirrigwarda l-għadd u l-ismijiet tal-gruppi xjentifiċi permanenti tal-Awtorità Ewropea tas-Sigurtà tal-Ikel

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/478/KE tad-19 ta’ Ġunju 2006 li tinnomina nofs il-membri tal-Bord ta' Tmexxija tal-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel

1.5.2010

135/2007

26.10.2007

10.4.2008 ĠU L 100, p. 44

Supp Nru 19, p. 51

Ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Ottubru 2002 li jippreskrivi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman

Id-Direttiva 2002/33/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2002 li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 90/425/KEE u 92/118/KEE rigward ir-rekwiżiti tas-saħħa għal prodotti sekondarji ġejjin mill-annimali

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 808/2003 tat-12 ta' Mejju 2003 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistipula r-regoli tas-saħħa rigward il-prodotti tal-annimali mhux maħsuba għall-konsum tal-bniedem

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 809/2003 tat-12 ta' Mejju 2003 dwar miżuri transitorji taħt ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-istandards għall-ipproċessar tal-materjal fil-kategorija 3 u d-demel għall-pjanti tal-ikkompostjar

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 810/2003 tat-12 Mejju 2003 dwar il-miżuri tranżitorji taħt ir-Regolament (KE) Nru 1744/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-istandards ta' proċess għal materjal ta' Kategorija 3 u demel użat f'impjanti tal-biogass

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 811/2003 tat-12 ta' Mejju 2003 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-projbizzjoni ta' riċiklaġġ tal-intraspeċje għall-ħut, id-dfin u l-ħruq ta' prodotti sekondarji tal-annimali u ċerti miżuri tranżitorji

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 446/2004 tal-10 ta' Marzu 2004 li jabbroga numru ta' Deċiżjonijiet li jirrigwardaw il-prodotti sekondarji mill-annimali

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 668/2004 tal-10 ta' Marzu 2004 li jemenda ċerti Annessi tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta' prodotti sekondarji mill-annimali

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 878/2004 tad-29 ta' April 2004 li jippreskrivi miżuri tranżitorji skont ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 għal ċerti prodotti sekondarji ta' annimali kklassifkati bħala materjali ta' Kategorija 1 u 2 u maħsuba għal għanijiet tekniċi

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 92/2005 tad-19 ta' Jannar 2005 li jimplementa r-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mezzi ta’ rimi jew użi ta’ prodotti sekondarji tal-annimali u li jemenda l-Anness VI tiegħu dwar it-trasformazzjoni tal-bijogass u l-ipproċessar tax-xaħmijiet li jirriżultaw

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 93/2005 tad-19 ta' Jannar 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar l-ipproċessar ta’ prodotti sekondarji li ġejjin mill-ħut u dokumenti kummerċjali għat-trasport ta' prodotti sekondarji li ġejjin mill-annimali

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2067/2005 tas-16 ta' Diċembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 92/2005 fir-rigward ta' mezzi alternattivi għar-rimi tal-iskart u l-użu ta' prodotti sekondarji tal-annimali

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 209/2006 tas-7 ta’ Frar 2006 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 809/2003 u (KE) Nru 810/2003 fir-rigward tal-estenzjoni tal-validità tal-miżuri tranżitorji għal impjanti ta’ kompostaġġ jew bijogass skont ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1192/2006 tal-4 ta' Awwissu 2006 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-listi ta' pjanti approvati fl-Istati Membri

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1678/2006 tas-14 ta' Novembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 92/2005 fir-rigward ta' mezzi alternattivi għar-rimi tal-iskart u l-użu ta' prodotti sekondarji tal-annimali

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1877/2006 tat-18 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 878/2004 li jippreskrivi miżuri tranżitorji skont Ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 għal ċerti prodotti sekondarji ta' annimali kklassifkati bħala materjali ta' Kategorija 1 u 2 u maħsuba għal għanijiet tekniċi

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2007/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-importazzjoni u t-tranżitu ta’ ċerti prodotti intermedjarji li huma derivati minn materjal mill-Kategorija 3 intenzjonat għall-użu tekniku fit-tagħmir mediku, fid-djanjożi in vitro u fir-reaġenti tal-laboratorju u li jemenda lil dak ir-Regolament

1.5.2010

136/2007

26.10.2007

10.4.2008 ĠU L 100, p. 49

Supp Nru 19, p. 55

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/322/KE tat-12 ta’ Mejju 2003 li timplimenta r-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-għoti tal-ikel lil ċerti għasafar nekrofaġi b’ċerti materjali ta’ kategorija 1

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/324/KE tat-12 ta’ Mejju 2003 rigward deroga mill-projbizzjoni tar-riċiklaġġ intraspeċe għall-annimali tal-pil skont ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/324/KE tas-26 ta’ April 2004 dwar regoli tranżitorji sanitarji u ta’ ċertifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-importazzjoni ta’ ġelatina fotografika minn ċerti pajjiżi terzi

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/434/KE tad-29 ta' April 2004 li taddatta d-Deċiżjoni 2003/324/KE rigward deroga mill-projbizzjoni tar-riċiklaġġ intraspeċe għall-annimali tal-pil skont ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill minħabba l-adeżjoni tal-Estonja

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/455/EC tad-29 ta’ April 2004 li tadatta d-Deċiżjoni 2003/322/KE li timplimenta r-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill minħabba l-adeżjoni ta’ Ċipru fir-rigward ta’ tmigħ ta’ ċerti għasafar nekrofagi b’ċerti materjali ta’ Kategorija 1

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 79/2005 tad-19 ta' Jannar 2005 l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tal-ħalib, ta' prodotti li huma bbażati fuq il-ħalib u prodotti derivati mill-ħalib, li jaqgħu taħt id-definizzjoni ta’ materjal ta’ Kategorija 3 f'dak ir-Regolament

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 416/2005 tal-11 ta' Marzu 2005 li jemenda l-Anness XI tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, dwar l-importazzjoni mill-Ġappun ta’ ċerti prodotti sekondarji tal-annimali, maħsuba għal skopijiet tekniċi

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/830/KE tal-25 ta' Novembru 2005 li temenda d-Deċiżjoni 2003/322/KE rigward l-għoti tal-ikel lil ċerti għasafar nekrofaġi b’ċertu materjal ta’ kategorija 1

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 181/2006 tal-1 ta’ Frar 2006 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1774/2002 fir-rigward tal-fertilizzanti organiċi u l-improvers tal-ħamrija li mhumiex demel u li jemenda lil dak ir-Regolament

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 197/2006 tat-3 ta’ Frar 2006 dwar miżuri tranżitorji skont ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 dwar il-ġbir, it-trasport, it-trattament, l-użu u r-rimi ta’ dawk li qabel kienu oġġetti tal-ikel

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 208/2006 tas-7 ta' Frar 2006 li jemenda l-Annessi VI u VIII tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' livelli stabbiliti għall-ipproċessar għall-impjanti tal-biogass u tal-ikkompostjar u r-rekwiżiti għad-demel

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/311/KE tal-21 ta' April 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2004/407/KE rigward l-importazzjoni tal-ġelatina fotografika

1.5.2010

137/2007

26.10.2007

10.4.2008 ĠU L 100, p. 53

Supp Nru 19, p. 58

Ir-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-ikel

Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali

Ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta' kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman

Id-Direttiva 2004/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 li tirrevoka ċerti direttivi rigward iġene tal-ikel u kondizzjonijiet ta' saħħa għall-produzzjoni u sabiex ikun mqiegħda fis-suq ċerti prodotti li joriġinaw mill-annimali intżi li għall-konsum mill-bniedem u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE u 92/118/KEE u Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 95/408/KE

Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1688/2005 tal-14 ta’ Ottubru 2005 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ garanziji speċjali li jikkonċernaw is-salmonella għall-konsenji lejn il-Finlandja u l-Isvezja ta’ ċertu laħam u bajd

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2073/2005 tal-15 ta’ Novembru 2005 dwar il-kriterji mikrobijoloġiċi għall-prodotti tal-ikel

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2074/2005 tal-5 ta’ Diċembru 2005 li jistabbilixxi miżuri ta’ implimentazzjoni għal ċerti prodotti taħt ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali taħt ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 853/2004 u (KE) Nru 854/2004

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2075/2005 tal-5 ta’ Diċembru 2005 li jistabbilixxi regoli speċifiċi dwar kontrolli uffiċjali għat-Trichinella fil-laħam

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2076/2005 tal-5 ta' Diċembru 2005 li jistabbilixxi l-arranġamenti tranżitorji għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 853/2004, (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemendaw ir-Regolamenti (KE) Nru 853/2004 u (KE) Nru 854/2004

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 401/2006 tat-23 ta’ Frar 2006 li jistabbilixxi l-metodi tat-teħid ta' kampjuni u l-metodi ta’ analiżi għall-kontroll uffiċjali tal-livelli ta’ mikotossini fl-oġġetti tal-ikel

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 776/2006 tat-23 ta’ Mejju 2006 li jemenda l-Anness VII mar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-laboratorji ta' referenza Komunitarji

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/677/KE tad-29 ta’ Settembru 2006 li jistabbilixxi l-linji ta' gwida li jistipulaw il-kriterji għat-twettiq tal-verifiki skont ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar kontrolli uffiċjali mwettqa sabiex jassiguraw il-verifika tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, u mar-regoli tas-saħħa tal-annimali u l-benessri tal-annimali

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1662/2006 tas-6 ta' Novembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1663/2006 tas-6 ta' Novembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta' kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1664/2006 tas-6 ta' Novembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2074/2005 fir-rigward ta' miżuri ta' implimentazzjoni għal ċerti prodotti li joriġinaw mill-annimali li huma maħsuba għall-konsum uman u li jirrevoka ċerti miżuri ta' implimentazzjoni

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1665/2006 tas-6 ta' Novembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2075/2005 li jistabbilixxi regoli speċifiċi dwar kontrolli uffiċjali għat-Trichinella fil-laħam

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1666/2006 tas-6 ta' Novembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2076/2005 li jistipola arranġamenti transizzjonali għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 853/2004, (KE) u Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/765/KE tas-6 ta' Novembru 2006 li tirrevoka ċerti atti ta' implimentazzjoni li għandhom x'jaqsmu mal-iġjene tal-ikel u l-kundizzjonijiet sanitarji li jmexxu l-produzzjoni u t-tqegħid fis-suq ta' ċerti prodotti li joriġinaw mill-annimali u maħsuba għall-konsum uman

1.5.2010

138/2007

26.10.2007

10.4.2008 ĠU L 100, p. 62.

Supp Nru 19, p. 66

Ir-Regolament (KE) Nru 183/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Jannar 2005 li jistabbilixxi l-ħtiġijiet għall-iġjene tal-għalf

1.5.2010

141/2007

26.10.2007

10.4.2008 ĠU L 100, p. 68.

Supp Nru 19, p. 69

Id-Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Settembru 2006 dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u li tħassar id-Direttiva 91/157/KEE

1.11.2010

1/2008

1.2.2008

12.6.2008 ĠU L 154, p. 1.

Supp Nru 33, p. 1

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1882/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi metodi ta’ teħid ta’ kampjuni u ta’ analiżi għall-kontroll uffiċjali tal-livelli ta’ nitrati f’ċerti oġġetti tal-ikel

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 333/2007 tat-28 ta' Marzu 2007 li jistabbilixxi l-metodi ta' teħid ta' kampjuni u analiżi għall-kontroll uffiċjali ta' livelli ta' ċomb, kadmju, merkurju, landa inorganika, 3-MCPD u benzo(a)pyrene fl-oġġetti tal-ikel

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/363/KE tal-21 ta' Mejju 2007 dwar linji ta' gwida li jgħinu lill-Istati Membri jħejju l-pjan waħdieni integrat multi-annwali nazzjonali ta’ kontroll previst fir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

1.5.2010

42/2008

25.4.2008

21.8.2008 ĠU L 223, p. 33.

Supp Nru 52, p. 6

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 646/2007 tat-12 ta’ Ġunju 2007 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrigwarda mira Komunitarja biex titnaqqas il-prevalenza tas-Salmonella enteritidis u tas-Salmonella Typhimurium fil-brojlers u jitneħħa r-Regolament (KE) Nru 1091/2005

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/407/KE tat-12 ta' Ġunju 2007 dwar il-monitoraġġ ħarmoniżżat tar-resistenza antimikrobijali tas-Salmonella fit-tjur u l-ħnieżer

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/411/KE tal-14 ta’ Ġunju 2007 li tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti li jiġu minn annimali bovini mwielda jew imrobbija fir-Renju Unit qabel l-1 ta’ Awwissu 1996 għal kwalunkwe skop u li teżenta lil dawn l-annimali minn ċerti miżuri ta' kontroll u qerda stipulati fir-Regolament (KE) Nru 999/2001 u li tirrevoka d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/598/KE

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/453/KE tad-29 ta' Ġunju 2007 li tistabbilixxi l-istat tal-BSE fl-Istati Membri jew pajjiżi terzi jew reġjuni tagħhom skont ir-riskju tagħhom tal-BSE

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/570/KE tal-20 ta' Awwissu 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2003/634/KE li tapprova l-programmi bil-għan li jinkiseb status ta' żoni u rziezet approvati f' żoni li mhumiex approvati, b'rabta mas-settiċemija emorraġika virali(VHS) u tan-nekrożi ematopojetika infettiva (IHN) fil-ħut

1.5.2010

46/2008

25.4.2008

21.8.2008 ĠU L 223, p. 40.

Supp Nru 52, p. 13

Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel

Ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 dwar iż-żieda ta' vitamini u minerali u ta' ċerti sustanzi oħra mal-ikel

Id-Direttiva tal-Kunsill 2007/61/KE tas-26 ta’ Settembru 2007 li temenda d-Direttiva 2001/114/KE rigward ċertu ħalib ippriservat disidratat in parti jew kollu għall-konsum tal-bniedem

1.5.2010

58/2008

25.4.2008

21.8.2008 ĠU L 223, p. 58.

Supp. Nru 52, p. 31

Id-Direttiva 2007/63/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2007 li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/855/KEE u 82/891/KEE fir-rigward tar-rekwiżit ta’ rapport ta’ espert indipendenti fl-okkażjoni ta’ għaqda jew diviżjoni ta’ kumpaniji pubbliċi b’responsabbiltà limitata

1.12.2009

59/2008

25.4.2008

21.8.2008 ĠU L 223, p. 60.

Supp. Nru 52, p. 33

Direttiva 2007/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar l-eżerċizzju ta’ ċerti drittijiet tal-azzjonisti ta’ kumpanniji kkwotati

1.11.2010

65/2008

6.6.2008

25.9.2008 ĠU L 257, p. 27.

Supp Nru 58, p. 9

Id-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2006 rigward il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu (tfassil mill-ġdid)

Id-Direttiva 2006/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2006 rigward il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu (tfassil mill-ġdid)

1.11.2010

66/2008

6.6.2008

25.9.2008 ĠU L 257, p. 29.

Supp Nru 58, p. 11

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/18/KE tas-27 ta' Marzu 2007 li temenda d-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-esklużjoni jew l-inklużjoni ta' ċerti istituzzjonijiet mill-ambitu tal-applikazzjoni u tat-Trattament ta' exposures għall-banek ta' żvilupp multilaterali

1.11.2010

73/2008

6.6.2008

25.9.2008 ĠU L 257, p. 37.

Supp Nru 58, p. 19

Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2006 dwar vjeġġi ta' skart

1.4.2010

79/2008

4.7.2008

23.10.2008 ĠU L 280, p. 7.

Supp Nru 64, p. 1

Id-Direttiva 2007/44/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/49/KEE u d-Direttivi 2002/83/KE, 2004/39/KE, 2005/68/KE u 2006/48/KE, fir-rigward tar-regoli ta' proċedura u l-kriterji ta' evalwazzjoni għall-valutazzjoni prudenzjali ta' akkwiżizzjonijiet u żidiet fil-holdings fis-settur finanzjarju

1.11.2010

95/2008

26.9.2008

20.11.2008 ĠU L 309, p. 12.

Supp Nru 70, p. 1

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 688/2006 tal-4 ta’ Mejju 2006 li jemenda l-Annessi III u XI tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-monitoraġġ tal-enċefalopatiji sponġiform li jinxterdu u materjal tal-annimali tal-ifrat ta’ riskju speċifiku fl-Iżvezja

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 722/2007 tal-25 ta’ Ġunju 2007 li jemenda l-Annessi II, V, VI, VIII, IX u XI tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta’ ċerta enċefalopatija sponġiformi li tinxtered

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 727/2007 tal-26 ta’ Ġunju 2007 li jemenda l-Annessi III, V, VII, VIII, IX u XI tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta’ ċerta enċefalopatija sponġiformi li tinxtered

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1275/2007 tal-29 ta’ Ottubru 2007 li jemenda l-Annessi IX, V, VII, VIII, IX u XI tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta’ ċerta enċefalopatija sponġiformi li tinxtered

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/667/KE tal-15 ta’ Ottubru 2007 li tawtorizza l-użu tal-annimali bovini ta' riskju sa tmiem il-ħajja produttiva tagħhom fil-Ġermanja wara konferma uffiċjali tal-preżenza tal-BSE

1.5.2010

101/2008

26.9.2008

20.11.2008 ĠU L 309, p. 24.

Supp Nru 70, p. 12

Ir-Regolament (KE) Nru 1775/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Settembru 2005 dwar il-kundizzjonijiet għall-aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali

1.4.2010

109/2008

26.9.2008

20.11.2008 ĠU L 309, p. 39.

Supp Nru 70, p. 28

Huwa xieraq li tiġi estiża l-koperazzjoni tal-Partijiet Kontraenti għall-Ftehim biex tiġi inkluża d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/49/KE tat-12 ta' Diċembru 2007 dwar l-implimentazzjoni tas-Sistema tal-Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI) fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta personali

9.9.2010

112/2008

7.11.2008

18.12.2008 ĠU L 339, p. 100

Supp Nru 79, p. 8

Ir-Regolament (KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar ċerti gassijiet serra flworinati

1.4.2010

122/2008

7.11.2008

18.12.2008 ĠU L 339, p. 114.

Supp Nru 79, p. 23

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1379/2007 tas-26 ta’ Novembru 2007 li jemenda l-Annessi IA, IB, VII u VIII tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2006 dwar vjaġġi ta’ skart, sabiex jitqiesu l-progress tekniku u l-bidliet miftiehma skont il-Konvenzjoni ta’ Basel

1.4.2010

20/2009

5.2.2009

19.3.2009 ĠU L 73, p. 59.

Supp Nru 16, p. 30

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/627/KE tad-29 ta’ Lulju 2008 rigward perjodu ta’ tranżizzjoni għal eżerċizzji ta’ awditjar minn ċerti awdituri u entitajiet ta’ awditjar

1.11.2009

21/2009

17.3.2009

28.5.2009 ĠU L 130, p. 1.

Supp Nru 28, p. 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-fart u dwar it-tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam taċ-ċanga u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 820/97

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1082/2003 tat-23 ta' Ġunju 2003 li jniżżel regoli dettaljati għall-implementazzjoni tar-Regolament (KE) Numru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livell minimu ta' kontrolli li għandhom isiru fil-qafas tas-sistema għall-identifikazzjoni u reġistrazzjoni ta' annimali bovini

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 499/2004 tas-17 ta' Marzu 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1082/2003 dwar il-limitu ta' żmien u l-mudell għar-rapportaġġ fis-settur tal-bovini (jew tal-ifrat)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 911/2004 tad-29 ta' April 2004 li jimplementa r-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lametti tal-widnejn, tal-passaporti u tar-reġistri

Ir-Regolament tal- Kummissjoni (KE) Nru 644/2005 tas-27 ta' April 2005 li jawtorizza sistema ta’ identifikazzjoni speċifika għall-annimali bovini miżmuma għal għanijiet kulturali u storiċi f'postijiet approvati kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/764/KE tat-22 t'Ottubru 2004 dwar estensjoni tal-perjodu massimu stabbilit għall-applikazzjoni tal-lametti tal-widnejn lil ċerti annimali bovini li jinżammu fir-riżervi naturali tal-pajjiżi l-Baxxi

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/28/KE tat-18 ta’ Jannar 2006 dwar estensjoni tal-perjodu massimu biex jitwaħħlu l-lametti tal-widnejn fuq ċerti annimali bovini

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/132/KE tat-13 ta' Frar 2006 li tirrikonoxxi l-karattru kompletament operazzjonali tad-database Taljana dwar l-annimali bovini

1.5.2010

30/2009

17.3.2009

28.5.2009 ĠU L 130, p. 23.

Supp Nru 28, p. 21

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1494/2007 tas-17 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi, skont ir-Regolament (KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-forma tat-tikketti u rekwiżiti addizzjonali ta’ tikkettar rigward prodotti u tagħmir li jkollhom ċerti gassijiet serra fluworinati

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1497/2007 tat-18 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi, b'segwitu għar-Regolament (KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-rekwiżiti standard għal kontrolli ta’ tnixxija minn sistemi stazzjonarji ta’ protezzjoni min-nar li fihom ċerti gassijiet serra florinati

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1516/2007 tad-19 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi, skont ir-Regolament (KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, rekwiżiti standard għall-kontroll ta’ tnixxija minn tagħmir stazzjonarju ta’ refriġerazzjoni, ikkundizzjonar tal-arja u b’pompa tas-sħana li jkun fihom ċerti gassijiet serra florinati

1.4.2010

41/2009

24.4.2009

25.6.2009 ĠU L 162, p. 16.

Supp Nru 33, p. 1

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1237/2007 tat-23 ta’ Ottubru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni 2006/696/KE fir-rigward tat-tqegħid fis-suq ta’ bajd minn qatgħat ta’ tiġieġ li jbidu infettati mis- Salmonella

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1560/2007 tas-17 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 21/2004 fir-rigward tad-data għall-introduzzjoni ta’ identifikazzjoni elettronika għall-annimali ovini u kaprini

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/616/KE tal-5 ta' Settembru 2007 li temenda d-Deċiżjonijiet 2001/881/KE u 2002/459/KE fir-rigward tal-lista tal-postijiet għall-ispezzjoni tal-fruntiera

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/843/KC tal-11 ta’ Diċembru 2007 dwar l-approvazzjoni ta’ programmi ta’ kontroll tas- Salmonella f’qatgħat għat-tgħammir ta’ Gallus gallus f’ċerti pajjiżi terzi skont ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li temenda d-Deċiżjoni 2006/696/KE, fir-rigward ta’ ċerti rekwiżiti tas-saħħa pubblika fl-importazzjoni ta’ tjur u bajd għat-tfaqqis

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/848/KE tal-11 ta’ Diċembru 2007 li tapprova ċerti programmi nazzjonali għall-kontroll ta’ salmunella f’qatgħat ta’ tiġieġ Gallus gallus li jbidu

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/849/KE tat-12 ta’ Diċembru 2007 li tapprova l-emendi tal-programm nazzjonali għall-kontroll ta’ salmunella f’qatgħat għat-tgħammir ta’ Gallus gallus ippreżentat mill-Finlandja

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/873/KE tat-18 ta’ Diċembru 2007 li tapprova l-programm nazzjonali għall-kontroll tas-salmonella f’qatgħat għat-tgħammir ta’ Gallus gallus imressaq mill-Bulgarija

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/874/KE tat-18 ta’ Diċembru 2007 li tapprova l-programm nazzjonali għall-kontroll tas-salmonella f’qatgħat għat-tgħammir ta’ Gallus gallus ippreżentat mir-Rumanija

1.5.2010

45/2009

9.6.2009

25.6.2009 ĠU L 162, p. 23.

Supp Nru 33, p. 8

Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern

1.5.2010

52/2009

24.4.2009

25.6.2009 ĠU L 162, p. 34.

Supp Nru 33, p. 23

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 669/2008 tal-15 ta' Lulju 2008 dwar kif għandu jiġi kkompletat l-Anness IC tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1013/2006 dwar vjaġġi ta' skart

1.4.2010

61/2009

29.5.2009

3.9.2009 ĠU L 232, p. 13.

Supp Nru 47, p. 14

Ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

Id-Direttiva 2004/27/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li temenda d-Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità li ghandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem

Id-Direttiva 2004/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li temenda d-Direttiva 2001/82/KE fuq il-kodiċi tal-Komunità dwar prodotti mediċinali veterinarji

Id-Direttiva 2004/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li temenda, fir-rigward ta' prodotti mediċinali vegetali tradizzjonali d-Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2049/2005 tal-15 ta’ Diċembru 2005 li jistabbilixxi, skont ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, regoli għall-intrapriżi żgħar u medji dwar ħlasijiet lil u jirċievu assistenza amministrattiva mill-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 507/2006 tad-29 ta’ Marzu 2006 dwar l-awtorizzazzjoni kondizzjonali għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem li jagħmlu parti mill-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

23.12.2009

62/2009

29.5.2009

3.9.2009 ĠU L 232, p. 18.

Supp Nru 47, p. 18

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2005/28/KE tat-8 ta’ April 2005 li tistabbilixxi l-prinċipji u l-linji ta’ gwida dettaljati dwar il-prattika klinika tajba rigward il-mediċini sperimentali għall-użu tal-bniedem, kif ukoll l-eżiġenzi għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni għall-produzzjoni u l-importazzjoni ta’ dawn il-mediċini

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1277/2005 tas-27 ta' Lulju 2005 li jistabbilixxi r-regoli li jimplimentaw ir-Regolament (KE) Nru 273/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sustanzi prekursuri tad-droga u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 111/2005 li jfassal ir-regoli għas-sorveljanza tal-kummerċ bejn il-Komunità u pajjiżi terzi tas-sustanzi prekursuri tad-droga

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1905/2005 tal-14 ta’ Novembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 297/95 dwar il-ħlasijiet pagabbli lill-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini

1.3.2010

107/2009

22.10.2009

17.12.2009 ĠU L 334, p. 4.

Supp Nru 68, p. 4

Regolament (KE) Nru 544/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 717/2007 dwar roaming fuq networks pubbliċi tat-telefonija mobbli fi ħdan il-Komunità u d-Direttiva 2002/21/KE dwar kwadru regolatorju komuni għan-networks ta’ komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi

1.4.2010

116/2009

22.10.2009

17.12.2009 ĠU L 334, p. 19.

Supp Nru 68, p. 19

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2009/385/KE tat-30 ta’ April 2009 li tikkumplementa r-Rakkomandazzjonijiet 2004/913/KE u 2005/162/KE fir-rigward tas-sistema tar-rimunerazzjoni tad-diretturi tal-kumpaniji

1.11.2010

129/2009

4.12.2009

11.3.2010 ĠU L 62, p. 18.

Supp Nru 12, p. 17

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 658/2007 tal-14 ta’ Ġunju 2007 li jikkonċerna l-penalitajiet finanzjarji għall-ksur ta’ ċerti obbligi fir-rigward ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li ngħataw skont ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

1.8.2010

150/2009

4.12.2009

11.3.2010 ĠU L 62, p. 51.

Supp Nru 12, p. 50

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 308/2009 tal-15 ta' April 2009 li jemenda, għall-finijiet ta' adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Annessi IIIA u VI għar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar vjeġġi ta' skart

1.4.2010

160/2009

4.12.2009

11.3.2010 ĠU L 62, p. 67.

Supp Nru 12, p. 65

Huwa xieraq li tiġi estiża l-kooperazzjoni tal-Partijiet Kontraenti tal-Ftehim sabiex jiġi inkluż ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2062/94 tat-18 ta' Lulju 1994 li jistabilixxi l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-post tax-Xogħol, kif emendat mir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1643/95, (KE) Nru 1654/2003, u (KE) Nru 1112/2005

15.4.2010

7/2010

29.1.2010

22.4.2010 ĠU L 101, p. 14.

Supp Nru 19, p. 14

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 506/2007 tat-8 ta’ Mejju 2007 li jimponi rekwiżiti għall-ittestjar u l-informazzjoni fuq l-importaturi jew il-manifatturi ta’ ċerti sustanzi ta’ prijorità skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93 dwar il-valutazzjoni u l-kontroll tar-riskji ta’ sustanzi eżistenti

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 465/2008 tat-28 ta' Mejju 2008 li jimponi, skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93, ir-rekwiżiti tal-ittestjar u l-informazzjoni fuq l-importaturi u l-manifatturi ta’ ċerti sustanzi li jistgħu jkunu persistenti, bijoakkumulanti u tossiċi u huma mniżżlin fl-Inventarju Ewropew tas-Sustanzi Kimiċi Kummerċjali Eżistenti

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 466/2008 tat-28 ta’ Mejju 2008 li jimponi rekwiżiti għall-ittestjar u l-informazzjoni fuq l-importaturi jew il-manifatturi ta’ ċerti sustanzi ta’ prijorità skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93 dwar il-valutazzjoni u l-kontroll tar-riskji ta’ sustanzi eżistenti

Direttiva 2008/103/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 li temenda d-Direttiva 2006/66/KE dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u akkumulaturi fir-rigward tat-tqegħid fis-suq ta’ batteriji u akkumulaturi

1.11.2010

11/2010

29.1.2010

22.4.2010 ĠU L 101, p. 21.

Supp Nru 19, p. 21

Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fil-Komunità

1.10.2010

12/2010

29.1.2010

22.4.2010 ĠU L 101, p. 22.

Supp Nru 19, p. 23

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/460/KE tal-5 ta' Ġunju 2009 dwar l-adozzjoni ta’ metodu komuni ta’ sikurezza għall-valutazzjoni tal-ilħiq tal-miri tas-sikurezza, kif imsemmi fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/561/KE tat-22 ta’ Lulju 2009 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/679/KE fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-sottosistema tal-kontroll-kmand u tas-sinjalar tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea

1.10.2010

17/2010

1.3.2010

10.6.2010 ĠU L 143, p. 1.

Supp Nru 30, p. 1

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 479/2007 tas-27 ta’ April 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2076/2005 li jistipola arranġamenti tranżizzjonali għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 853/2004, (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 853/2004 u (KE) Nru 854/2004

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1243/2007 tal-24 ta’ Ottubru 2007 li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1244/2007 tal-24 ta’ Ottubru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2074/2005 rigward miżuri ta’ implimentazzjoni għal ċerti prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jistipula regoli speċifiċi dwar kontrolli uffiċjali għall-ispezzjoni tal-laħam

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1245/2007 tal-24 ta’ Ottubru 2007 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 2075/2005, fir-rigward tal-użu tal-likwidu pepsin għall-iskoperta tat-Trichinella fil-laħam

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1246/2007 tal-24 ta’ Ottubru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2076/2005 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodu tranżitorju mogħti lill-operaturi tan-negozju tal-ikel li jimportaw iż-żejt tal-ħut għall-konsum mill-bniedem

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1441/2007 tal-5 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2073/2005 dwar il-kriterji mikro-bijoloġiċi għall-oġġetti tal-ikel

1.5.2010

18/2010

1.3.2010

10.6.2010 ĠU L 143, p. 4.

Supp Nru 30, p. 4

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 301/2008 tas-17 ta' Marzu 2008 li jadatta l-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 882/2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifika tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 737/2008 tat-28 ta’ Lulju 2008 li jaħtar il-laboratorji Komunitarji ta’ referenza għall-mard tal-krustaċji, ir-rabja u t-tuberkolożi tal-ifrat, li jistipula responsabbiltajiet u ħidmiet supplementari għal-laboratorji ta’ referenza Komunitarja għar-rabja u t-tuberkolożi tal-ifrat u li jemenda l-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1019/2008 tas-17 ta’ Ottubru 2008 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-ikel

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1020/2008 tas-17 ta’ Ottubru 2008 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali u r-Regolament (KE) Nru 2076/2005 dwar immarkar għall-identifikazzjoni, ħalib mhux ipproċessat u prodotti mill-ħalib, bajd u prodotti mill-bajd u ċerti prodotti tal-ħut

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1021/2008 tas-17 ta’ Ottubru 2008 li jemenda l-Annessi I, II u III tar-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman u r-Regolament (KE) Nru 2076/2005 fir-rigward ta’ molluski bivalvi ħajjin, ta’ ċerti prodotti tas-sajd u tal-persunal li jgħin fil-kontrolli uffiċjali fil-biċċeriji

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1022/2008 tas-17 ta’ Ottubru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2074/2005 fir-rigward tal-limiti ta' nitroġenu bażiku volatili totali (TVB-N)

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1023/2008 tas-17 ta’ Ottubru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2076/2005 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodu transitorju mogħti lill-operaturi tan-negozju tal-ikel li jimportaw żejt tal-ħut għall-konsum mill-bniedem

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1029/2008 tal-20 ta' Ottubru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jaġġorna referenza għal ċerti standards Ewropej

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1250/2008 tat-12 ta’ Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2074/2005 b'rigward għar-rekwiżiti ta' ċertifikazzjoni għall-importazzjoni tal-prodotti tas-sajd, tal-molluski bivalvi ħajjin, l-ekinodermi, it-tunikati u l-gastropodi tal-ibħra maħsuba għall-konsum mill-bniedem

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/337/KE tal-24 ta’ April 2008 li temenda d-Deċiżjoni 2006/968/KE li timplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 fir-rigward ta’ linji gwida u proċeduri għall-identifikazzjoni elettronika tal-annimali ovini u kaprini

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/654/KE tal-24 ta' Lulju 2008 dwar linji ta' gwida li jgħinu lill-Istati Membri jħejju l-pjan waħdieni integrat multiannwali nazzjonali ta’ kontroll previst fir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

1.5.2010

19/2010

12.3.2010

10.6.2010 ĠU L 143, p. 8.

Supp Nru 30, p. 9

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 832/2007 tas-16 ta’ Lulju 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 197/2006 rigward l-użu ta’ dawk li kienu oġġetti tal-ikel u l-estensjoni tal-validità tal-miżuri tranżitorji relatati ma’ tali oġġetti tal-ikel

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 829/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 li jemenda l-Annessi I, II, VII, VIII, X u XI tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tqegħid fis-suq ta’ ċerti prodotti sekondarji tal-annimali

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1432/2007 tal-5 ta’ Diċembru 2007 li jemenda l-Annessi I, II u VI tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tqegħid fis-suq u t-trasport ta’ prodotti sekondarji tal-annimali

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1576/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 92/2005 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mezzi ta’ rimi jew użi ta’ prodotti sekondarji tal-annimali

1.5.2010

23/2010

12.3.2010

10.6.2010 ĠU L 143, p. 16.

Supp Nru 30, p. 19

Id-Direttivi tal-Kummissjoni Euratom, KEFA, KE, 98/28/KE u 2004/4/KE Inkorporati mill-ġdid.

1.5.2010

27/2010

12.3.2010

10.6.2010 ĠU L 143, p. 20.

Supp Nru 30, p. 26

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 303/2008 tat-2 ta’ April 2008 li jistabbilixxi, skont ir-Regolament (KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, rekwiżiti minimi u l-kundizzjonijiet għall-rikonoxximent reċiproku għaċ-ċertifikazzjoni ta’ kumpaniji u persunal fir-rigward ta’ tagħmir fiss ta’ refriġerazzjoni, arja kundizzjonata u pompi tas-sħana li fih ċerti gassijiet serra fluworinati

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 304/2008 tat-2 ta’ April 2008 li jistabbilixxi, skont ir-Regolament (KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-rekwiżiti minimi u l-kundizzjonijiet għall-għarfien reċiproku għaċ-ċertifikazzjoni tal-kumpaniji u tal-persunal f’dak li għandu x’jaqsam ma’ sistemi stazzjonarji ta’ protezzjoni min-nar u ma’ pompi tat-tifi tan-nar li fihom ċerti gassijiet serra fluworinati

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 305/2008 tat-2 ta’ April 2008 li jistabbilixxi, skont ir-Regolament (KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-rekwiżiti minimi u l-kondizzjonijiet għall-għarfien reċiproku għaċ-ċertifikazzjoni tal-persunal li jkun qed jagħmel xogħol ta’ rkupru ta’ ċerti gassijiet serra fluworinati minn tagħmir għat-tqassim tal-elettriku (switchgear) b’vultaġġ għoli

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 306/2008 tat-2 ta’ April 2008 li jistabbilixxi, skont ir-Regolament (KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-rekwiżiti minimi u l-kundizzjonijiet għall-għarfien reċiproku għaċ-ċertifikazzjoni tal-persunal li jkun qed jagħmel xogħol ta’ rkupru ta’ ċerti solventi b’bażi ta’ gass serra fluworinat mit-tagħmir

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 307/2008 tat-2 ta’ April 2008 li jistabbilixxi, skont ir-Regolament (KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-rekwiżiti minimi għall-programmi ta’ taħriġ u l-kondizzjonijiet għall-għarfien reċiproku tal-attestazzjonijiet ta’ taħriġ tal-persunal f’dak li għandu x’jaqsam ma’ sistemi ta’ kondizzjonament tal-arja li fihom ċerti gassijiet serra fluworinati f’vetturi bil-mutur

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 308/2008 tat-2 ta’ April 2008 li jistabbilixxi, skont ir-Regolament (KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-format għan-notifika tal-programmi ta’ taħriġ u ċertifikazzjoni tal-Istati Membri

1.11.2010

29/2010

12.3.2010

10.6.2010 ĠU L 143, p. 24.

Supp Nru 30, p. 31

Direttiva 2008/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 li temenda d-Direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità (Id-Direttiva tas-Sigurtà Tal-Linji tal-Ferrovija)

1.10.2010


16.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 341/39


Lista ta' ilmijiet minerali naturali rikonoxxuti mill-Islanda u n-Norveġja

(Tannulla u tieħu post it-test ippubblikat fil-ĠU C 28, 4.2.2010, p. 24 u s-Suppliment taż-ŻEE Nru 5, 4.2.2010, p. 1)

2010/C 341/09

Skont l-Artikolu 1 tad-Direttiva 2009/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 dwar l-esplojtazzjoni u t-tqegħid fis-suq ta’ ilmijiet minerali naturali (1), kif inkorporat fil-punt 54zzzzd tal-Kapitolu XII tal-Anness II tal-Ftehim taż-ŻEE, għandha tiġi ppubblika lista ta' ilmijiet minerali naturali rikonoxxuti.

Lista ta’ ilma minerali naturali rikonoxxut mill-Islanda

Isem Kummerċjali

Isem is-sors

Post tal-esplojtazzjoni

Icelandic Glacial

Ölfus Spring

Hlíðarendi, Ölfus, Selfoss


Lista ta’ ilma minerali naturali rikonoxxut min-Norveġja

Isem Kummerċjali

Isem is-sors

Post tal-esplojtazzjoni

Best naturlig mineralvann

Kastbrekka

Kambrekka/Trondheim

Bonaqua Silver

Telemark kilden

Fyresdal

Farris

Kong Olavs kilde

Larvik

Fjellbekk

Ivar Aasen kilde

Volda

Isbre

Isbre kilden

Buhaugen, Osa, Ulvik

Isklar

Isklar kildene

Vikebygd i Ullensvang

Modal

Modal kilden

Fyresdal

Naturlig mineralvann fra Villmark kilden på Rustad Gård

Villmark kilden på Rustad gård

Rustad/Elverum

Olden

Blåfjell kilden

Olderdalen

Osa

Osa kilden

Ulvik/Hardanger


(1)  ĠU L 164, 26.6.2009, p. 45.


V Avviżi

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

Il-Kummissjoni Ewropea

16.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 341/40


Sejħa għal proposti – EACEA/41/10 għall-implimentazzjoni ta’ Erasmus Mundus 2009-2013 għas-sena 2011

2010/C 341/10

Azzjoni 1 – Programmi Konġunti

Azzjoni 2 – Sħubiji

Azzjoni 3 – Promozzjoni ta’ Edukazzjoni Ogħla Ewropea

GĦANIJIET TAL-PROGRAMM

L-għan ġenerali tal-programm Erasmus Mundus huwa li jippromwovi l-edukazzjoni ogħla Ewropea, li jgħin fit-titjib u fit-tisħiħ tal-prospetti tal-karrieri tal-istudenti u li jippromwovi l-ftehim interkulturali permezz ta’ kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi, skont l-għanijiet tal-politika esterna tal-UE sabiex jikkontribwixxi għall-iżvilupp sostennibbli ta’ pajjiżi terzi fil-qasam tal-edukazzjoni ogħla.

L-għanijiet speċifiċi tal-programm huma:

li jippromwovi kooperazzjoni strutturata bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla u joffri kwalità mtejba fl-edukazzjoni ogħla b’valur miżjud Ewropew distint, attraenti kemm fi ħdan l-Unjoni Ewropea kif ukoll ’l hinn mill-fruntieri tagħha, bil-għan li jinħolqu ċentri ta’ eċċellenza;

li jikkontribwixxi għall-arrikkiment reċiproku ta’ soċjetajiet permezz tal-iżvilupp tal-kwalifiki ta’ nisa/rġiel sabiex ikollhom ħiliet xierqa, b’mod partikolari fir-rigward tas-suq tax-xogħol, u jkunu moħħhom miftuħ u b’esperjenza internazzjonali permezz tal-promozzjoni tal-mobilità għal iktar studenti u akkademiċi ta’ talent minn pajjiżi terzi sabiex jiksbu kwalifiki u/jew esperjenza fl-Unjoni Ewropea u għal iktar studenti u akkademiċi Ewropej ta’ talent lejn pajjiżi terzi;

li jikkontribwixxi għall-iżvilupp tar-riżorsi umani u għall-kapaċità tal-kooperazzjoni internazzjonali ta’ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla f’pajjiżi terzi permezz ta’ żieda fil-flussi tal-mobilità bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi;

li jtejjeb l-aċċessibbiltà u t-titjib tal-profil u l-viżibbiltà tal-edukazzjoni ogħla Ewropea fid-dinja kif ukoll l-attrazzjoni tagħha għal nazzjonali ta’ pajjiżi terzi u għaċ-ċittadini tal-Unjoni.

Il-Gwida għall-Programm ta’ Erasmus Mundus u l-formoli ta’ applikazzjoni relevanti għat-tliet azzjonijiet huma disponibbli fl-indirizz li ġej:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php

A.   Azzjoni 1 – Programmi Konġunti ta’ Erasmus Mundus

Din l-azzjoni għandha l-għan li trawwem il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla u l-persunal akkademiku fl-Ewropa, bil-għan li toħloq poli ta’ eċċellenza u li tipprovdi riżorsi umani mħarrġa ħafna. Hija komposta minn żewġ sub-azzjonijiet:

Azzjoni 1A – Korsijiet fil-livell ta’ Masters Erasmus Mundus (EMMCs) u

Azzjoni 1B – Dottorati Konġunti Erasmus Mundus (EMJDs)

li l-għan tagħhom huwa li jappoġġjaw programmi fil-livell post-gradwat ta’ kwalità akkademika eċċezzjonali, żviluppati b’mod konġunt ma’ konsorzji ta’ universitajiet Ewropej u, fejn relevanti, ta’ pajjiżi terzi u li jistgħu jikkontribwixxu għal iżjed viżibilità u għal iżjed attrazzjoni tas-settur tal-edukazzjoni ogħla Ewropew. Programmi konġunti bħal dawn iridu jinvolvu l-mobilità bejn l-universitajiet tal-konsorzji u għandhom iwasslu għall-għoti ta’ lawrji doppji u multipli konġunti rikonoxxuti.

A.1.   Parteċipanti eliġibbli u Kompożizzjoni tal-konsorzju

Il-kundizzjonijiet applikabbli għal parteċipanti eliġibbli u għall-kompożizzjoni tal-konsorzju huma speċifikati fil-Gwida tal-Programm fis-sezzjonijiet 4.2.1 għal Azzjoni 1A u 5.2.1 għal Azzjoni 1B.

A.2.   Attivitajiet eliġibbli

L-attivitajiet eliġibbli huma speċifikati fil-Gwida tal-Programm fis-sezzjonijiet 4.2.2 għal Azzjoni 1A u 5.2.2 għal Azzjoni 1B. Ebda prijorità tematika ma ġiet identifikata għal din is-Sejħa.

A.3.   Kriterji ta’ Aġġudikazzjoni

L-applikazzjonijiet għal Azzjoni 1A u 1B ser jiġu vvalutati fuq il-bażi tal-kriterji ta’ aġġudikazzjoni li ġejjin:

Għal Azzjoni 1A – Korsijiet fil-Livell ta’ Masters Erasmus Mundus (EMMCs)

Kriterji

Piż

1.

Kwalità akkademika

30 %

2.

Integrazzjoni tal-kors

25 %

3.

Ġestjoni tal-kors, miżuri ta’ viżibbiltà u sostennibilità

20 %

4.

Faċilitajiet għall-istudenti u follow-up

15 %

5.

Assigurazzjoni tal-kwalità u evalwazzjoni

10 %

Total

100 %

Azzjoni 1B – Dottorati Konġunti Erasmus Mundus (EMJDs)

Kriterji

Piż

1.

Kwalità akkademika u tar-riċerka

25 %

2.

Esperjenza u kompożizzjoni tas-sħubija

25 %

3.

Integrazzjoni Ewropea u funzjonar tal-programm

20 %

4.

Dispożizzjonijiet għal kandidati mogħtija fellowship tal-EMJD

15 %

5.

Ġestjoni, sostennibilità u assigurazzjoni tal-kwalità tal-programm

15 %

Total

100 %

A.4.   Baġit

Din is-Sejħa għal proposti ma għandha ebda impatt baġitarju dirett fl-2011. Għandha l-għan li tagħżel:

Għal Azzjoni 1A (EMMCs): madwar 10 applikazzjonijiet ġodda u sa 22 applikazzjoni ta’ tiġdid;

Għal Azzjoni 1B (EMJDs): madwar 10 applikazzjonijiet ġodda

Għal kull waħda mill-applikazzjonijiet magħżula, fis-sajf tal-2011 ser jinħarġu Ftehimiet ta’ Sħubija ta’ Qafas (Framework Partnership Agreements – FPA) ta’ ħames snin. Dawn l-FPAs sejrin jagħtu lok għall-għoti tal-Ftehimiet ta’ Għotja Speċifika annwali li tibda mis-sena akkademika 2012/2013 li sejra tinkludi, minn naħa, appoġġ finanzjarju għall-konsorzji li jimplimentaw il-programmi konġunti u min-naħa l-oħra, numru definit kull sena ta’ boroż ta’ studji individwali għal studenti Ewropej u studenti minn pajjiżi terzi, kandidati fil-livell ta’ dottorat u studjużi.

A.5.   Data ta’ għeluq għas-sottomissjoni

Id-data ta’ għeluq għas-sottomissjoni għal Korsijiet fil-Livell ta’ Masters Erasmus Mundus (EMMCs) ta’ Azzjoni 1A u Dottorati Konġunti Erasmus Mundus (EMJDs) ta’ Azzjoni 1B hija d-29 ta’ April 2011 f’nofsinhar (12:00 CET).

L-Aġenzija Eżekuttiva stabbilixxiet sistema għas-sottomissjoni elettronika tal-applikazzjonijiet kollha. Għal din is-sejħa għal proposti, l-applikanti għandhom jibagħtu l-applikazzjoni tagħhom permezz ta’ formola elettronika disponibbli minn Frar 2011.

Din il-formola (inkluż l-annessi) hija meqjusa bħala l-applikazzjoni definittiva.

L-applikazzjonijiet li jiġu sottomessi sad-data ta’ għeluq u skont ir-rekwiżiti speċifikati fil-formoli ta’ applikazzjoni relevanti biss jiġu aċċettati. Applikazzjonijiet sottomessi bil-kitba jew permezz ta’ fax jew direttament b’email biss ma jiġux eżaminati.

Sabiex tkun iffaċilitata l-identifikazzjoni ta’ esperti bil-ħila akkademika u tar-riċerka relevanti għal Azzjoni 1A (Korsijiet fil-Livell ta’ Masters Erasmus Mundus – EMMCs) u 1B (Dottorati Konġunti Erasmus Mundus – EMJDs), il-kandidati huma mistiedna jibagħtu deskrizzjoni qasira tal-programm konġunt tagħhom (massimu ta’ paġna waħda inkluż it-titlu, il-qasam/oqsma kopert/i, l-imsieħba ewlenin u sommarju qasir tal-istruttura tal-programm u tal-karatteristiċi prinċipali) preferibbilment xahar bil-quddiem mid-data ta’ għeluq imsemmija fuq (jiġifieri sal-31 ta’ Marzu 2011). Template ta’ din il-folja sommarja bil-proċedura ta’ sottomissjoni korrespondenti tista’ titniżżel mill-indirizz li ġej:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php

B.   Azzjoni 2 – Sħubiji ta’ Erasmus Mundus

Din l-azzjoni għandha l-għan li trawwem il-kooperazzjoni strutturata bejn istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla ta’ pajjiżi Ewropej u ta’ pajjiżi terzi permezz tal-promozzjoni tal-mobilità ta’ kull livell ta’ studju għal studenti (li qed jistudjaw għall-ewwel lawrja tagħhom u fil-livell ta’ masters), kandidati dottorali, riċerkaturi, persunal akkademiku u amministrattiv (mhux ir-reġjuni u l-lottijiet kollha jinkludu l-flussi tal-mobilità kollha).

Azzjoni 2 – Sħubiji ta’ Erasmus Mundus (EMA2) huma maqsumin f’żewġ faxex:

Azzjoni 2 tal-Erasmus Mundus – FAXXA 1 – Sħubiji ma’ pajjiżi koperti bl-istrumenti ENPI, DCI, EDF u IPA (1) (ex Tieqa ta’ Kooperazzjoni Esterna)

Azzjoni 2 tal-Erasmus Mundus – FAXXA 2 – Sħubiji ma’ pajjiżi u territorji koperti bl-Istrumenti ta’ Pajjiżi Industrijalizzati (ICI)

B.1.   Parteċipanti eliġibbli, Pajjiżi u Kompożizzjoni tas-Sħubija

Il-kundizzjonijiet applikabbli għall-parteċipanti eliġibbli u għall-kompożizzjoni tas-sħubiji huma speċifikati fil-Gwida tal-Programm fis-sezzjoni 6.1.2.a għal EMA2 -FAXXA 1 u fis-sezzjoni 6.2.2.a għal EMA2- FAXXA 2 u fil-Linji gwida għas-Sejħa għal proposti tal-EACEA 41/10 fis-sezzjoni 5.3.1 għal EMA2 –FAXXA 1 u fis-sezzjoni 5.3.2 għal EMA2- FAXXA 2.

B.2.   Attivitajiet eliġibbli

L-attivitajiet eliġibbli huma speċifikati fil-“Gwida tal-Programm Erasmus Mundus 2009-2013” fis-sezzjoni 6.1.2.b għal EMA2-FAXXA 1 u fis-sezzjoni 6.2.2.b għal EMA2- FAXXA 2 u fil-Linji “Gwida għas-Sejħa għal-proposti EACEA 41/10” fis-sezzjoni 5.3.1 għal EMA2 –FAXXA 1 u fis-sezzjoni 5.3.2 għal EMA2- FAXXA 2.

B.3.   Kriterji ta’ aġġudikazzjoni

Applikazzjonijiet skont EMA2-STRAND 1 jiġu vvalutati fuq il-kriterji ta’ aġġudikazzjoni li ġejjin:

Kriterji

Piż

1.

Relevanza

25 %

2.

Kwalità

65 %

2.1.

Kompożizzjoni tas-sħubija u mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni

20 %

2.2.

Organizzazzjoni u implimentazzjoni tal-mobilità

25 %

2.3.

Faċilitajiet għall-istudenti/persunal u follow-up

20 %

3.

Sostennibbiltà

10 %

Total

100 %

Applikazzjonijiet skont EMA2-STRAND 2 jiġu vvalutati fuq il-kriterji ta’ aġġudikazzjoni li ġejjin:

Kriterji

Piż

1.

Relevanza

25 %

2.

Kontribut għall-eċċellenza

25 %

3.

Kwalità

50 %

3.1.

Kompożizzjoni tas-sħubija u mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni

15 %

3.2.

Organizzazzjoni u implimentazzjoni tal-mobilità

20 %

3.3.

Faċilitajiet għall-istudenti/persunal u follow-up

15 %

Total

100 %

B.4.   Baġit  (2)

L-ammont globali disponibbli taħt din is-Sejħa għal proposti huwa ta’ madwar EUR 95,6 miljun, li jimmira għal fluss minimu fil-mobilità ta’ 3 265 individwu.

Il-baġit disponibbli għal EMA2-STRAND 1 huwa ta’ EUR 89,3 miljun li jimmira għal mobilità minima ta’ 3 125 individwi.

Il-baġit disponibbli għal EMA2-STRAND 2 huwa ta’ EUR 6,3 miljun li jimmira għal mobilità minima ta’ 140 individwu.

B.5.   Sottomissjoni tad-data ta’ għeluq

Id-data ta’ għeluq għas-sottomissjoni għall-Azzjoni 2 ta’ Erasmus Mundus-Sħubiji hija d-29 ta’ April 2011 (skont it-timbru tal-posta).

L-applikazzjoni għall-għotja għandha tintbagħat permezz ta’ ittra rreġistrata fl-indirizz li ġej:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Call for proposals EACEA/41/10 — Azzjoni 2

Attn Mr Joachim Fronia

BOUR 02/29

Avenue du Bourget 1

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

L-applikazzjonijiet li jiġu sottomessi sad-data ta’ għeluq u skont ir-rekwiżiti speċifikati fil-formoli ta’ applikazzjoni relevanti biss jiġu aċċettati. Applikazzjonijiet sottomessi permezz ta’ fax jew b’email biss ma jiġux eżaminati.

Meta applikant jibgħat bosta applikazzjonijiet differenti, kull waħda għandha tintbagħat f’envelopp separat.

C.   Azzjoni 3 – Promozzjoni ta’ Edukazzjoni Ogħla Ewropea

Din l-azzjoni timmira li tippromwovi l-edukazzjoni ogħla Ewropea permezz ta’ miżuri li jtejbu l-attrazzjoni, il-profil, l-immaġni u l-viżibbiltà ta’, u l-aċċessibbiltà għal, edukazzjoni ogħla Ewropea fid-dinja u tipprovdi appoġġ għal inizjattivi, studji, proġetti, avvenimenti u attivitajiet transnazzjonali oħrajn relatati mad-dimensjoni internazzjonali tal-aspetti kollha tal-edukazzjoni ogħla, bħall-promozzjoni, l-aċċessibbiltà, l-assigurazzjoni tal-kwalità, ir-rikonoxximent tal-krediti, ir-rikonoxximent tal-kwalifiki Ewropej barra mill-pajjiż u r-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki ma’ pajjiżi terzi, l-iżvilupp tal-kurrikulum, il-mobilità, il-kwalità tas-servizzi, eċċ.

L-attivitajiet ta’ azzjoni 3 jistgħu jieħdu forom varji (konferenzi, seminars, workshops, studji, analiżi, proġetti pilota, premjijiet, netwerks internazzjonali, produzzjoni ta’ materjal għall-pubblikazzjoni, żvilupp ta’ informazzjoni, għodod ta’ komunikazzjoni u teknoloġija) u jistgħu jseħħu kullimkien fid-dinja.

C.1.   Parteċipanti eliġibbli u Kompożizzjoni tal-Konsorzju

Il-kundizzjonijiet applikabbli għal parteċipanti eliġibbli u għall-kompożizzjoni tal-konsorzju huma speċifikati fil-Gwida tal-Programm fis-sezzjoni 7.2.1.

C.2.   Attivitajiet Eliġibbli

L-attivitajiet eliġibbli huma speċifikati fil-Gwida tal-Programm fis-sezzjoni 7.2.2.

Għall-għanijiet ta’ din is-sejħa għal proposti, il-proġetti jmesshom jindirizzaw waħda mill-prijoritajiet li ġejjin:

Proġetti li għandhom x’jaqsmu mal-promozzjoni ta’ edukazzjoni ogħla Ewropea f’ċerti żoni ġeografiċi (tingħata prijorità għal żoni li s’issa kienu inqas irrappreżentati fil-proġetti ta’ Erasmus Mundus: eż. pajjiżi tal-Afrika u industrijalizzati)

Proġetti li għandhom l-għan li jtejbu s-servizzi għal studenti internazzjonali u għal kandidati fil-livell ta’ dottorat

Proġetti li jindirizzaw id-dimensjoni internazzjonali tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità

Proġetti li għandhom l-għan li jsaħħu r-relazzjonijiet bejn l-edukazzjoni ogħla Ewropea u r-riċerka

Proġetti li jippromwovu l-opportunitajiet ta’ studju Ewropej għal kandidati fil-livell ta’ dottorat

Proġetti li jippromwovu l-programm Erasmus Mundus lejn studenti Ewropej.

Proġetti li jbassru li l-attivitajiet li ġejjin mhumiex sejrin jiġu ffinanzjati:

Attivitajiet implimentati fil-kuntest tal-Internazzjonalizzazzjoni tan-Netwerks Tematiċi ta’ ERASMUS;

C.3.   Kriterji ta’ Aġġudikazzjoni

L-applikazzjonijiet tal-Azzjoni 3 sejrin jiġu vvalutati fuq il-bażi tal-kriterji ta’ aġġudikazzjoni li ġejjin:

Kriterji

Piż

1.

Relevanza tal-proġett għall-programm Erasmus Mundus

25 %

2.

L-impatt potenzjali u mistenni tal-proġett biex jgħin fit-tisħiħ u l-attrazzjoni tal-edukazzjoni ogħla Ewropea madwar id-dinja

25 %

3.

Arranġamenti għat-tixrid tar-riżultati tal-proġett u l-esperjenzi, l-assigurazzjoni tal-kwalita', u pjanijiet għas-sostennibbiltà u l-isfruttament fit-tul tar-riżultati

15 %

4.

Kompożizzjoni tas-sħubija u mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni

15 %

5.

Pjan ta’ xogħol u baġit

20 %

Total

100 %

C.4.   Baġit  (3)

Din is-Sejħa għal proposti għandha l-għan li tagħżel madwar 6 proġetti. Il-baġit totali allokat għall-kofinanzjament tal-proġetti taħt din is-Sejħa għal proposti huwa ta’ EUR 1,3 miljuni. L-ammonti tal-għotja jvarjaw b’mod konsiderevoli skont id-daqs tal-proġetti magħżula (normalment bejn EUR 100 000 u EUR 350 000). Il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Aġenzija ma tistax taqbeż 75 % tal-ispejjeż totali eliġibbli.

C.5.   Data ta’ Għeluq Għas-Sottomissjoni

Id-data ta’ għeluq għas-sottomissjoni tal-proġetti ta’ Azzjoni 3 ta’ Erasmus Mundus sabiex itejbu l-attrazzjoni tal-edukazzjoni ogħla Ewropea hija d-29 ta’ April 2011 (skont it-timbru tal-posta).

L-applikazzjoni għall-għotja għandha tintbagħat permezz ta’ ittra rreġistrata fl-indirizz li ġej:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Call for proposals EACEA/41/10 — Azzjoni 3

Attn Mr Joachim Fronia

BOUR 02/29

Avenue du Bourget 1

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

L-applikazzjonijiet li jiġu sottomessi sad-data ta’ għeluq u skont ir-rekwiżiti speċifikati fil-formoli ta’ applikazzjoni relevanti biss sejrin jiġu aċċettati. Applikazzjonijiet sottomessi permezz ta’ fax jew b’email biss mhumiex sejrin jiġu aċċettati.


(1)  

ENPI

Strument Ewropew tal-Viċinat u ta’ Sħubija.

DCI

Strument ta’ Kooperazzjoni ta’ Żvilupp.

IPA

Strument ta’ Assistenza għal Qabel l-Adeżjoni.

EDF

Il-Fond Ewropew tal-Iżvilupp (EDF) huwa l-istrument ewlieni għall-għoti ta’ għajnuna Komunitarja għall-kooperazzjoni ta’ żvilupp skont il-Ftehim ta’ Cotonou: “il-Ftehim ta’ Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta’ Stati tal-Afrika, Karibew u Paċifiku minn naħa u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha min-naħa l-oħra”.

(2)  Dan l-ammont huwa kkondizzjonat mill-adozzjoni tal-Baġit tal-Unjoni Ewropea għas-sena 2011.

(3)  Ara n-nota f’qiegħ il-paġna nru 2.


L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO)

16.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 341/46


AVVIŻ TA' KOMPETIZZJONIJIET ĠENERALI

2010/C 341/11

L-Uffiċċju Ewropew għall-Għażla tal-Persunal (EPSO) qed jorganizza l-kompetizzjonijiet ġenerali li ġejjin: EPSO/AST/112/10 – ASSISTENTI (AST 3) fl-oqsma li ġejjin:

1.

Statistika

2.

Finanzi/Kontabilità

3.

Riżorsi Umani

4.

Teknoloġija Informatika u tal-Komunikazzjoni (TIK)

L-avviż tal-kompetizzjoni hu ppubblikat fit-23 lingwa fil-Ġurnal Uffiċċjali C 341 A tas-16 ta' Diċembru 2010.

Informazzjoni komplimentari tinstab fuq il-websajt tal-EPSO http://eu-careers.eu


PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea

16.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 341/47


Komunikazzjoni mill-Gvern Franċiż dwar id-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta' awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, l-esplorazzjoni u l-produzzjoni ta’ idrokarburi (1)

(Avviż relatat mal-applikazzjoni għal permessi esklussivi għat-tiftix ta' depożiti tal-idrokarburi likwidi jew fil-forma ta' gass, imsejħa “Permis de Dicy”)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2010/C 341/12

Permezz ta' applikazzjoni bid-data tal-21 ta' Ġunju 2010, il-kumpanija Realm Energy International li l-uffiċċju reġistrat tagħha huwa 2nd Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square, London W1J 6BD, UNITED KINGDOM talbet biex jinħarġilha permess esklussiv għal perjodu ta' ħames (5) snin, imsejjaħ “Permis de Dicy”, għal tiftix ta' depożiti tal-idrokarburi likwidi jew fil-forma ta' gass f'erja ta' madwar 705 kilometru kwadru, li tagħmel parti mid-dipartimenti ta' Loiret u ta' Yonne.

Il-perimetru taż-żona ta' dan il-permess huwa kkostitwit mill-arki tal-meridjani u l-paralleli li jgħaqqdu suċċessivament il-punti definiti hawn taħt permezz tal-koordinati ġeografiċi tagħhom, bil-meridjan oriġinali dak ta' Pariġi.

Punt

Lonġiitudni grad mill-Lvant

Latitudni grad mit-Tramuntana

A

01,00

53,50

B

01,20

53,50

C

01,20

53,20

D

00,60

53,20

E

00,60

53,40

F

00,70

53,40

G

00,70

53,36

H

00,68

53,36

I

00,68

53,35

J

00,64

53,35

K

00,64

53,27

L

00,67

53,27

M

00,67

53,28

N

00,73

53,28

O

00,73

53,30

P

01,10

53,30

Q

01,10

53,40

R

01,00

53,40

Tressiq tal-applikazzjonijiet u l-kriterji għall-għoti tad-dritt

Dawk li jressqu l-applikazzjoni inizjali u l-applikazzjonijiet kompetittivi għandhom jiġġustifikaw il-kondizzjonijiet meħtieġa għall-għoti tad-dritt, kif definit fl-Artikoli 4 u 5 tal-Liġi Nru 2006-648 tat-2 ta’ Ġunju 2006 dwar id-drittijiet minerarji u tal-ħżin taħt l-art (Journal officiel de la République française tat-3 ta’ Ġunju 2006).

Il-kumpaniji interessati jistgħu jippreżentaw applikazzjoni kompetittiva fi żmien disgħin jum mill-pubblikazzjoni ta' dan l-avviż, f'konformità mal-proċedura miġbura fl-“Avis relatif à l'obtention des titres miniers d'hydrocarbures en France” (Avviż dwar il-ksib ta' drittijiet minerarji għall-idrokarburi fi Franza), ippubblikat f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej C 374 tat-30 ta' Diċembru 1994, p 11, u stabbilita bil-liġi Nru 2006-648 tat-2 ta' Ġunju 2006 dwar id-drittijiet minerarji u tal-ħżin taħt l-art (Journal officiel de la République française tat-3 ta’ Ġunju 2006).

L-applikazzjonijiet kompetittivi għandhom ikunu indirizzati lill-Ministru responsabbli mill-minjieri fl-indirizz li jidher hawn taħt. Id-deċiżjonijiet dwar l-applikazzjoni inizjali u l-applikazzjonijiet kompetittivi jittieħdu fi żmien sentejn minn meta l-applikazzjoni inizjali tasal għand l-awtoritajiet Franċiżi, mhux aktar tard mill-21 ta' Awwissu 2010.

Il-kondizzjonijiet u r-rekwiżiti rigward il-prestazzjoni tal-attività u l-waqfien tagħha

L-applikanti huma mistiedna jirreferu għall-Artikoli 79 u 79.1 tal-kodiċi minerarju u għad-Digriet Nru 2006-649 tat-2 ta’ Ġunju 2006, dwar ix-xogħlijiet minerarji, u x-xogħlijiet tal-ħżin taħt l-art u l-kontroll tal-minjieri, u l-ħażniet taħt l-art (Journal officiel de la République française tat-3 ta’ Ġunju 2006).

Aktar tagħrif jista’ jinkiseb mill-Ministère de l'Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer:

Direction générale de l'énergie et du climat, direction de l’énergie, sous-direction de la sécurité d’approvisionnement et nouveaux produits énergétiques, bureau exploration et production des hydrocarbures, Grande Arche de la Défense — Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex, FRANCE (Tel. +33 140819529).

Id-dispożizzjonijiet regolatorji msemmija hawn fuq, jinsabu fis-sit tal-internet Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  ĠU L 164, 30.6.1994, p. 3.