ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.187.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 187

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
10 ta' Lulju 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2010/C 187/01

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni rigward il-kwantità disponibbli għas-subperjodu ta’ Settembru 2010 fil-qafas ta' ċerti kwoti miftuħa mill-Unjoni Ewropea għal prodotti tas-settur tar-ross

1

2010/C 187/02

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.5789 – Geely/Daqing/Volvo Cars) ( 1 )

3

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2010/C 187/03

Rata tal-kambju tal-euro

4

 

Il-Kummissjoni Amministrattiva għall-kordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali

2010/C 187/04

Deċiżjoni Nru E2 tat-3 ta' Marzu 2010 dwar l-istabbiliment ta' proċedura tal-ġestjoni tat-tibdil li tapplika għad-dettalji tal-korpi definiti fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li huma elenkati fid-direttorju elettroniku li hu parti inerenti tal-EESSI ( 2 )

5

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2010/C 187/05

Għajnuna mill-Istat – il-Bulgarija – Għajnuna mill-istat C 12/10 (ex N 389/09) – Differiment u skedar mill-ġdid ta' responsabilitajiet ta' Ruse Industry – Stedina biex jitressqu kummenti skont l-Artikolu 108(2) tat-TFUE ( 1 )

7

2010/C 187/06

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.5901 – Montagu/GIP/Greenstar) ( 1 )

14

2010/C 187/07

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.5826 – Anglo Irish Bank/RBS/Arnotts) ( 1 )

15

 

ATTI OĦRAJN

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2010/C 187/08

Pubblikazzjoni ta’ applikazzjoni skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel

16

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

 

(2)   Test b’relevanza għaż-ŻEE u għal-Ftehim UE/Żvizzera

MT

 


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

10.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 187/1


Komunikazzjoni mill-Kummissjoni rigward il-kwantità disponibbli għas-subperjodu ta’ Settembru 2010 fil-qafas ta' ċerti kwoti miftuħa mill-Unjoni Ewropea għal prodotti tas-settur tar-ross

2010/C 187/01

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1274/2009 fetaħ kwoti tariffarji għall-importazzjoni ta’ ross li joriġina mill-pajjiżi u t-territoriji extra-Ewropej (OCT) (1). Ma ġewx imressqa applikazzjonijiet għal liċenzja tal-importazzjoni matul l-ewwel sebat ijiem ta’ Mejju 2010 għall-kwoti bin-numru tas-serje 09.4189 u 09.4190.

Skont it-tieni sentenza tal-Artikolu 7(4) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 (2), il-kwantitajiet li għalihom ma jitressqux applikazzjonijiet għandhom jiżdiedu ma' tas-subperjodu ta’ wara.

Skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 1(5) tar-Regolament (UE) Nru 1274/2009, il-kwantitajiet disponibbli fis-subperjodu ta’ wara għandhom jiġu nnotifikati mill-Kummissjoni sal-25 jum tal-aħħar xahar ta’ subperjodu partikolari.

B’konsegwenza ta’ dan, il-kwantità totali disponibbli għas-subperjodu ta’ Settembru 2010 fil-kuntest tal-kwoti bin-numri tas-serje 09.4189 u 09.4190, kif imsemmija fir-Regolament (UE) Nru 1274/2009, huma stabbiliti fl-Anness għal din il-Komunikazzjoni.


(1)  ĠU L 344, 23.12.2009, p. 3.

(2)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13.


ANNESS

Kwantitajiet disponibbli għas-subperjodu li jmiss, skont ir-Regolament (UE) Nru 1274/2009

Oriġni

Numru tas-serje

Applikazzjonijiet għal liċenzja tal-importazzjoni milqugħa għas-subperjodu ta' Mejju 2010

Kwantità totali disponibbli għas-subperjodu ta' Settembru 2010 (f'kg)

L-Antilli Olandiżi u Aruba

09.4189

 (1)

24 815 000

OCTs l-inqas żviluppati

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Ma japplikax il-koeffiċjent ta' allokazzjoni għal dan is-subperjodu: il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda applikazzjoni għal liċenzja.


10.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 187/3


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.5789 – Geely/Daqing/Volvo Cars)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2010/C 187/02

Fis-6 ta’ Lulju 2010, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)b tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Ingliż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

Fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta' amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) fid-dokument li jġib in-numru 32010M5789. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

10.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 187/4


Rata tal-kambju tal-euro (1)

Id-9 ta’ Lulju 2010

2010/C 187/03

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,2637

JPY

Yen Ġappuniż

111,85

DKK

Krona Daniża

7,4553

GBP

Lira Sterlina

0,83600

SEK

Krona Żvediża

9,4767

CHF

Frank Żvizzeru

1,3331

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

8,0420

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

25,360

EEK

Krona Estona

15,6466

HUF

Forint Ungeriż

280,24

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,7088

PLN

Zloty Pollakk

4,0699

RON

Leu Rumen

4,2373

TRY

Lira Turka

1,9628

AUD

Dollaru Awstraljan

1,4452

CAD

Dollaru Kanadiż

1,3072

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

9,8283

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,7854

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,7449

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 513,12

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

9,5681

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

8,5597

HRK

Kuna Kroata

7,2056

IDR

Rupiah Indoneżjan

11 429,32

MYR

Ringgit Malażjan

4,0382

PHP

Peso Filippin

58,359

RUB

Rouble Russu

39,0275

THB

Baht Tajlandiż

40,868

BRL

Real Brażiljan

2,2266

MXN

Peso Messikan

16,1465

INR

Rupi Indjan

58,9710


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


Il-Kummissjoni Amministrattiva għall-kordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali

10.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 187/5


DEĊIŻJONI Nru E2

tat-3 ta' Marzu 2010

dwar l-istabbiliment ta' proċedura tal-ġestjoni tat-tibdil li tapplika għad-dettalji tal-korpi definiti fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li huma elenkati fid-direttorju elettroniku li hu parti inerenti tal-EESSI

(Test b’relevanza għaż-ŻEE u għal-Ftehim UE/Żvizzera)

2010/C 187/04

IL-KUMMISSJONI AMMINISTRATTIVA GĦALL-KOORDINAZZJONI TAS-SISTEMI TAS-SIGURTÀ SOĊJALI

Wara li kkunsidrat l-Artikolu 72 (d) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 29 ta’ April 2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi tas-sigurtà soċjali (1), li permezz tiegħu l-Kummissjoni Amministrattiva hija responsabbli għall-adozzjoni ta' regoli strutturali komuni għas-servizzi tal-ipproċessar tad-dejta u għall-iżvilupp ta' dispożizzjonijiet għall-operat tal-parti komuni ta' dawk is-servizzi,

Wara li kkunsidrat l-Artikolu 88 tar-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), (minn hawn ’il quddiem: Regolament tal-Implimentazzjoni),

Filwaqt li taġixxi skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 71 (2) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004,

Billi

(1)

Wieħed mill-elementi fil-modernizzazzjoni tas-sistema ta' koordinazzjoni bejn l-iskemi nazzjonali tas-sigurtà soċjali huwa t-twaqqif ta' direttorju elettroniku li jiġbor fih id-dettalji tal-korpi nazzjonali involuti fl-applikazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 883/2004 u (KE) Nru 987/2009 (minn hawn ’il quddiem: Regolament tal-Implimentazzjoni).

(2)

L-Istati Membri huma responsabbli għat-tqegħid tal-informazzjoni tal-kuntatt nazzjonali tagħhom stess fid-direttorju elettroniku u għaż-żamma aġġornata ta' din l-informazzjoni.

(3)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dejta fir-repliki lokali tagħhom tad-direttorju elettroniku tiġi sinkronizzata ta' kuljum mad-dejta elenkata fil-kopja oriġinali tad-direttorju elettroniku, li huwa ġestit mill-Kummissjoni Ewropea.

(4)

Jenħtieġ li tiġi stabbilita proċedura tal-ġestjoni tat-tibdil, li tiżgura li l-bidliet fid-dejta elenkati f'dan id-direttorju elettroniku jiġu proċessati b'mod strutturat u konsistenti, b'mod verifikabbli u f'waqtu.

IDDEĊIDIET KIF ĠEJ:

1.

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli għal proċedura tal-ġestjoni tat-tibdil fir-rigward tad-dejta ta' awtoritajiet kompetenti, istituzzjonijiet nazzjonali, korpi ta' kollegament u punti ta' aċċess kif definit fl-Artikolu 1 (m), (q) u (r) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 u l-Artikolu (1) (2) (a) u (b) tar-Regolament implimentattiv.

2.

Il-proċedura tal-ġestjoni tat-tibdil tapplika għal dejta mniżżla fid-Direttorju Ewlieni tad-direttorju elettroniku, li jiġi amministrat mill-Kummissjoni Ewropea u għar-repliki lokali li jiġu ospitati fl-Istati Membri.

3.

Kull Stat Membru għandu jaħtar persuna, li tkun responsabbli għall-introduzzjoni ta' bidliet fil-kopja oriġinali tad-direttorju elettroniku u għall-aġġornament tar-repliki lokali.

4.

Kull Stat Membru għandu wkoll jaħtar punt ċentrali ta' kuntatt għall-EESSI għal kull Punt ta' Aċċess (Punt uniku ta' Kuntatt AP minn hawn ’il quddiem: AP SPOC). Dan huwa l-ewwel punt ta' kuntatt għal istituzzjonijiet u l-korpi assoċjati ma' dak il-Punt ta' Aċċess.

5.

Kull Stat Membru għandu javża lill-Kummissjoni Amministrattiva bil-bidliet fid-dejta ta' natura sostanzjali fir-rigward tal-awtoritajiet kompetenti tiegħu, l-istituzzjonijiet nazzjonali, il-korpi ta' kollegament jew il-Punti ta' Aċċess, permezz tas-Segretarjat, mill-inqas xahar kalendarju qabel ma ssir effettiva l-bidla. In-notifika tista' tiġi indirizzata lis-Segretarjat. Jistgħu jiddaħħlu tibdiliet żgħar fid-Direttorju Ewlieni tad-direttorju elettroniku mingħajr ma jsir avviż minn qabel.

6.

Għall-iskop ta' din il-proċedura, bidla sostantiva hija definita bħala bidla li taffettwa b'mod negattiv l-applikazzjoni tar-Regolamenti u għalhekk l-koordinazzjoni, peress li tista' tfixkel it-trażmissjoni jew it-tqassim ta' dokumenti elettroniċi strutturati (SEDs) lill-istituzzjoni jew lill-korp ikkonċernati.

Bidla sostanzjali tinkludi, inter alia:

(a)

Bidliet relatati mal-kodiċi ta' identifikazzjoni, mal-funzjoni jew mal-kompetenza ta' korp jew istituzzjoni jew punt ta' aċċess.

(b)

L-għeluq ta' korp, istituzzjoni jew punt ta' aċċess

(c)

L-amalgamazzjoni ta' korpi jew istituzzjonijiet jew punti ta' aċċess.

7.

Fil-każ li bidla sostanzjali tikkonċerna xi waħda mill-bidliet elenkati fil-punt (a), (b) jew (c), l-Istat Membru għandu jindika liema korp, istituzzjoni jew punt ta' aċċess se jieħu f'idejh il-funzjoni jew il-kompetenza kkonċernata fid-data li l-bidla ssir effettiva.

8.

Mal-wasla tan-notifika ta' tibdil sostanzjali, is-Segretarjat għandu javża lill-Kummissjoni Amministrattiva u lill-SPOCs tal-AP bil-bidla u meta l-bidliet se jsiru effettivi.

9.

Skont l-Artikolu 9 tar-regoli ta' proċedura tal-Kummissjoni Amministrattiva, il-membri tal-Kummissjoni Amministrattíva jkollhom il-possibbiltà li jindikaw li jkunu qed joġġezzjonaw għall-bidla jew li jastjenu milli jivvotaw. Fil-każ li titqajjem oġġezzjoni, il-bidla għandha tiġi diskussa fl-ewwel laqgħa li jkun imiss tal-Kummissjoni Amministrattiva.

10.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-repliki lokali tas-Servizzi tad-Direttorju jiġu sinkronizzati ta' kuljum mal-kopja oriġinali tad-direttorju elettroniku. Is-sinkronizzazzjoni tar-repliki lokali għandha ssir bejn is-01:00 u t-03:00 am. CET.

11.

Fi żmien sena mill-pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni fil-Ġurnal Uffiċjali, il-Kummissjoni Amministrattiva għandha tevalwa l-esperjenzi tal-Istati Membri bl-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni.

12.

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Għandha tkun applikabbli mill-ewwel jum tat-tieni xahar wara l-pubblikazzjoni tagħha.

Il-President tal-Kummissjoni Amministrattiva

José Maria MARCO GARCÍA


(1)  ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1.

(2)  ĠU L 284, 30.10.2009, p. 1.


V Avviżi

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea

10.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 187/7


GĦAJNUNA MILL-ISTAT – IL-BULGARIJA

Għajnuna mill-istat C 12/10 (ex N 389/09) – Differiment u skedar mill-ġdid ta' responsabilitajiet ta' Ruse Industry

Stedina biex jitressqu kummenti skont l-Artikolu 108(2) tat-TFUE

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2010/C 187/05

Permezz tal-ittra li ġġib id-data tal-14 ta’ Mejju 2010 riprodotta fil-lingwa awtentika fil-paġni li jiġu wara dan is-sommarju, il-Kummissjoni nnotifikat lill-Bulgarija bid-deċiżjoni tagħha li tagħti bidu għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 108(2) tat-TFUE fir-rigward tal-għajnuna/miżura msemmija hawn fuq.

Il-partijiet interessati jistgħu jressqu l-kummenti tagħhom għall-miżuri li dwarhom il-Kummissjoni qed tagħti bidu għall-proċedura, fi żmien xahar mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ dan is-sommarju u l-ittra segwenti, lil:

Il-Kummissjoni Ewropea

Id-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru għall-Għajnuna mill-Istat

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

Dawn il-kummenti ser jiġu kkomunikati lill-Bulgarija. Il-parti interessata li tressaq il-kummenti tista’ titlob bil-miktub biex l-identità tagħha tiġi ttrattata b'mod kunfidenzjali, filwaqt li tagħti r-raġunijiet għat-talba.

IT-TEST TAS-SOMMARJU

1.   PROĊEDURA

Fit-30 ta' Ġunju 2009 l-awtoritajiet Bulgari nnotifikaw miżura ta' ristrutturazzjoni favur Ruse Industry AD, fil-forma ta' differiment u skedar mill-ġdid ta' dejn pubbliku li jammonta għal EUR 9.85 miljun. Il-Bulgarija hi tal-opinjoni li l-miżura ppjanata hi kompatibbli mas-Suq Intern fuq il-bażi tal-linji gwida ta' Salvataġġ u ristrutturazzjoni bħala għajnuna ta' ristrutturazzjoni.

2.   DESKRIZZJONI

Ruse Industry hi attiva fil-produzzjoni u t-tiswija ta' strutturi u elementi metalliċi, kif ukoll fil-manifattura ta' krejnijiet, tagħmir ta' bastimenti navali, li fl-2009 kienet timpjega 196 persuna. Id-dejn soġġett għall-iskedar mill-ġdid pjanat joriġina mill-ftehimiet ta' self li jmorru lura għall-1996. Il-prinċipal kien diġà ġie skedat mill-ġdid fl-1999 u fl-2001.

3.   VALUTAZZJONI

F'dan l-istadju ta' valutazzjoni, il-Kummissjoni mhix konvinta li l-kumpanija hi eliġibbli għall-għajnuna għar-ristrutturazzjoni minħabba li l-prinċipju ta' “darba waħda, l-aħħar darba” jidher li nkiser peress li qabel kien hemm skedar mill-ġdid ta' dejn. Barra minn hekk, l-awtoritajiet tal-Bulgarija ma spjegawx is-sitwazzjoni tal-grupp li għalih tappartjeni r-Ruse Industry. It-tieni nett, ma ġiex pruvat li l-kundizzjonijiet għall-għajnuna ta' ristrutturazzjoni jkunu sodisfatti. Fuq il-bażi tal-pjan preżentat mill-kumpanija hu dubjuż kemm din se tkun tista' tirritorna għal vijabbilità fuq terminu twil ta' żmien u għandna wkoll dubji li l-livell ta' kontribuzzjoni tagħha stess jilħaq il-limitu ta' 50 % mitlub mil-linji gwida tas-Salvataġġ u ristrutturazzjoni. Barra minn hekk, il-Bulgarija s'issa ma proponietx xi miżuri kompensatorji konkreti.

Finalment, l-iskedar mill-ġdid tad-dejn pubbliku li Ruse Industry bbenefikat minnu mill-2001 'l hawn mhux biss jqajjem il-kwistjoni dwar jekk il-prinċipju ta' “darba waħda, l-aħħar darba” hux miksur iżda wkoll jekk ibbenefikatx minn għajnuna mill-istat inkompatibbli mill-1 ta' Jannar 2007, id-data tal-adeżjoni tal-Bulgarija mal-UE, qabel il-miżura ta' ristrutturazzjoni notifikata.

4.   KONKLUŻJONI

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet li qegħdin isiru hawn, il-Kummissjoni ddeċidiet li tagħti bidu għall-proċedura ta' investigazzjoni formali prevista fl-Artikolu 108(2) tat-TFUE b'rabta mal-miżuri deskritti.

TEST TAL-ITTRA

“Европейската комисия желае да уведоми България, че след като разгледа информацията, предоставена от българските органи относно горепосочената мярка, за която България е подала уведомление съгласно член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) (1), реши да открие процедурата, посочена в член 108, параграф 2 от ДФЕС.

I.   ПРОЦЕДУРА

(1)

На 30 юни 2009 г. българските органи уведомиха за мярка за преструктуриране в полза на „Русе индъстри“ АД (по-нататък „РИ“) под формата на разсрочване и отсрочване на публично задължение в размер на 9,85 млн. EUR.

(2)

Тъй като уведомлението не съдържаше съществена информация за оценка на мярката, на 28 юли 2009 г. до българските органи беше изпратен подробен въпросник. На 24 август 2009 г. България отговори частично и в същото писмо поиска удължаване на срока, което беше разрешено с писмо от 28 август 2009 г. На 30 септември 2009 г. България предостави още информация. На 27 ноември 2009 г. Комисията поиска още пояснения, които България предостави на 15 декември 2009 г. На 20 декември 2009 г. още веднъж беше разрешено удължаване на срока за попълване на липсващата информация. На 17 февруари 2010 г. България предостави още информация.

II.   ОПИСАНИЕ

II.1.   Получателят

(3)

Получател на планираната помощ е РИ — предприятие, създадено през 1991 г. със седалище в град Русе (2), България. То е активно в производството и ремонта на метални структури и елементи, както и в производството на кранове и съоръжения за морски съдове. Предприятието е приватизирано през април 1999 г., като 80 % от неговите акции са продадени на Rousse (3) Beteiligungsgesellschaft mbH (по-нататък „R GmbH“), Rostock, Германия.

(4)

Според българските органи РИ е предприятие наследник (4) на бившето „Русенска корабостроителница“ АД (по-нататък „РК“). Според годишния доклад за 2008 г., предоставен от българските органи, дяловата структура на РК е следната:

Таблица 1:   Структура на собствеността в РК според годишния доклад за 2008 г.

Alpha GmbH

49,025 %

Omega GmbH

49,025 %

Dic Consult OOD

1,440 %

Физически лица

0,510 %

(5)

Българските органи изтъкнаха, че РИ има две дъщерни дружества: изцяло притежаваното H + S TP — търговско представителство в Германия, и RSR OOD (Ruse Shipyard Repair Ltd.) — предприятие за ремонт на кораби, от което РИ притежава 51 %.

(6)

Понастоящем съществува също и предприятие, наречено „Корабостроителница Русе“ АД, но според българските органи то няма правна връзка с получателя и двете предприятия са в търговски взаимоотношения; поне това е информацията, която българските органи са предоставили на 15 декември 2009 г. В по-ранно писмо (от 30 септември 2009 г.) обаче българските органи споменават, че „Корабостроителница Русе“ АД е 100 % дъщерно дружество на РИ. Освен това в годишния доклад от 2008 г. ясно е посочено, че „Корабостроителница Русе“ ЕАД е създадено от и учредено като предприятие отделно от РК.

(7)

Годишният доклад от 2008 г. изброява следните дъщерни дружества.

Таблица 2:   Дъщерни дружества на РК според годишния доклад за 2008 г.

H + S TP

100 %

„Корабостроителница Русе“ АД

100 %

„ИВЕЛ“ ООД

100 %

„РСР“ ООД

51 %

II.2.   История на публичното задължение

(8)

Понастоящем, според информацията на българските органи, РИ дължи на държавата сумата от 9,85 млн. EUR.

(9)

Дългът произлиза от споразумения (5) за заеми, датиращи от 1996 г. и 1997 г., между Държавен фонд за реконструкция и развитие (по-нататък „ДФРР“) и РК относно главница, която по онова време е възлизала на 8,45 млн. USD.

(10)

През април 1999 г. е сключено споразумение („Разсрочване 1999 г.“) между Министерството на финансите (6) (по-нататък „МФ“) и R GmbH, съгласно което 8 млн. USD от гореописания дълг плюс натрупаната лихва се превалутират (7) в евро и R GmbH се задължава да погаси вземането при условията на разсрочено плащане за срок от 1 декември 2000 г. до 30 юни 2015 г.

(11)

На 21 май 2001 г. МФ и РК сключват друго споразумение („Разсрочване 2001 г.“), с което са предоговорени задълженията на получателя към държавата (8), включително лихвите, до 30 септември 2015 г. с гратисен период до 30 септември 2005 г.

(12)

Според споразумението от 2001 г. цялото задължение се преизчислява (9): главницата става 7,97 млн. EUR, а лихвата (натрупана до 1 април 1999 г.) става 2 млн. EUR. Според това споразумение по задължението се начислява лихва от 1 % годишно, а върху просрочените суми се начислява наказателна лихва от 3 %.

(13)

През септември 2005 г. точно преди края на гратисния период получателят иска от Агенцията за държавни вземания (10) ново предоговаряне на задълженията си във връзка със споразумението от 2001 г. През декември 2006 г. българската Комисия за защита на конкуренцията (11) намира искането на РК за неоснователно съгласно българския закон за държавните помощи (12). РК обжалва решението на Комисията за защита на конкуренцията пред Върховния административен съд, който отхвърля жалбата с решение от юли 2007 г. Следващо обжалване на това решение също е отхвърлено.

(14)

Според българските органи Агенцията за държавни вземания се е въздържала да изиска по законов път дължимите суми, които не са били плащани в съответствие с предоговарянето от 2001 г., защото през юли 2008 г. получателят е предложил да плати доброволно част (1 млн. EUR) от просрочените суми на два транша, първият от които в размер на 500 000 EUR е обещал да плати през октомври 2008 г. Когато обаче РК не е платило сумата, Агенцията за държавни вземания е удължила срока до декември 2008 г. След като към началото на януари 2009 г. не са осъществени плащания, през февруари 2009 г. Агенцията за държавни вземания изпраща напомняне за плащане.

(15)

На този етап все още не е ясно до каква степен РК е изпълнило задълженията си за плащане съгласно различните споразумения за разсрочване. В частност изглежда, че от главницата в размер на 7,97 млн. EUR, предоговорени през 2001 г., към момента все още са дължими 7,7 млн. EUR.

II.3.   Мярка за преструктуриране, за която е подадено уведомление

(16)

През юни 2009 г. получателят подава второ искане до Агенцията за държавни вземания за разсрочване на оставащия дълг съгласно споразумението от 2001 г. Тази молба е мярката, за която до Европейската комисия е подадено уведомление като помощ за преструктуриране.

(17)

Според предложението на българските органи новото споразумение ще предвиди изплащане на задълженията за период от 10 години (т.е. до 2019 г.) с гратисен период до 30 юни 2012 г.

(18)

Цялото задължение, което следва да бъде разсрочено, възлиза на 9,8 млн. EUR, включително (според българските органи) следните части (13):

а)

1,8 млн. EUR просрочени задължения;

б)

5,9 млн. EUR от главницата, недължими към момента (съгласно предоговарянето от 2001 г.),

в)

просрочени лихви, дължими към 1 април 1999 г. в размер на 2 млн. EUR, предоговорени за плащане на два транша през 2015 г. съгласно споразумението от 2001 г.;

г)

натрупани обикновени и наказателни лихви до 10 юни 2006 г. (14) в размер на 101 878 EUR.

(19)

България е на мнение, че планираната мярка е съвместима с вътрешния пазар въз основа на Насоките на общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (по-нататък „Насоките за О и П“) (15) като мярка за преструктуриране.

III.   ОЦЕНКА НА НАЛИЧИЕТО НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

(20)

Съгласно член 107, параграф 1 от ДФЕС всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да е форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставянето в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с вътрешния пазар.

(21)

По-надолу Комисията ще оцени дали помощта, за която е подадено уведомление, предствавлява държавна помощ. Освен това Комисията ще оцени дали въздържането от изискване по законов път на спазването на споразумението от 2001 г. и неприлагането на лихва от 1 януари 2007 г. представляват допълнителна държавна помощ, която следва да се вземе предвид при изчисляването на елемента на помощ за преструктуриране.

(22)

И двете мерки включват държавни средства, тъй като е налице загуба на средства, които е следвало да се влеят в държавния бюджет. Те са предоставени от МФ и следователно от държавата.

(23)

Както разсрочването и отсрочването на задълженията, за които е подадено уведомление, така и въздържането от изискване по законов път на задълженията от момента на присъединяването се отнасят индивидуално до РИ и поради това са селективни.

(24)

В допълнение мерките са предоставили предимство на предприятието, което не би било постигнато по друг начин на частния пазар, тъй като мерките не издържат теста на кредитора в пазарни условия (16).

(25)

По отношение на помощта, за която е получено уведомление, Комисията се съмнява, че частен кредитор наистина би разсрочил дълга вместо да изиска незабавно изплащане на цялата сума от задължения, особено предвид наличието на две предишни разсрочвания през 1999 г. и 2001 г. Освен това Комисията отбелязва, че според българските органи предприятието е в затруднение.

(26)

Относно въздържането от изискване по законов път на спазването на споразумението от 2001 г. Комисията също се съмнява, че това поведение съответства на поведението на частен кредитор. Както се споменава в параграфи (10)—(15) по-горе, предприятието не е извършило плащанията, предвидени в предоговарянето от 2001 г., а България не е показала, че нейните органи са положили сериозни усилия да съберат дължимото задължение. Освен това от документацията не се вижда дали наказателната лихва от 3 %, определена в споразумението от 2001 г., наистина е била начислена и/или платена (17).

(27)

Комисията отбелязва в допълнение, че мярката, за която не е изпратено уведомление, изглежда не представлява съществуваща помощ от 1 януари 2007 г., тъй като не е обхваната от приложение V.2.1 към Договора за присъединяване на България (18). В частност тя а) нито е влязла в сила преди 31 декември 1994 г., б) нито е изброена в допълнението към приложение V, в) нито е обхваната от временен механизъм.

(28)

РИ е предприятие, произвеждащо стоки, които се търгуват свободно в рамките на Съюза. Затова Комисията счита, че условието за засягане на конкуренцията и търговията в Съюза е изпълнено.

(29)

Поради това Комисията счита, че горепосочените мерки са държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС. Следва да се отбележи, че България не оспорва характера на държавна помощ на мярката, за която е подала уведомление.

IV.   ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА

(30)

От изключенията, предвидени в член 107, параграф 3 от ДФЕС, само изключението, предвидено в член 107, параграф 3, буква в) би могло да бъде приложимо, тъй като основната цел на помощта се отнася до възстановяване на дългосрочната жизненост на предприятие в затруднение. Съгласно тази разпоредба държавна помощ, предоставена за насърчаване развитието на някои икономически дейности може да бъде разрешена, „доколкото не засяга по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на общия интерес“. Затова помощта може да се счита за съвместима въз основа на член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС, при условие че са налице условията, посочени в Насоките за О и П.

IV.1.   Помощта отговаря ли на условията за помощ за преструктуриране?

IV.1.1.   Предприятие в затруднение

(31)

За да отговаря на условията за помощ за преструктуриране, получателят следва да бъде, съгласно точка 33, предприятие в затруднение по смисъла на Насоките за О и П.

(32)

В своето уведомление българските органи твърдят, че РИ е предприятие в затруднение по смисъла на точка 10, буква в) от Насоките, тъй като то отговаря на критериите на вътрешното законодателство като обект на процедура по колективна несъстоятелност. В частност предприятието отговаря на условията за започване на процедура по несъстоятелност съгласно член 608 от българския търговски закон (19) поради своите задължения към държавата.

(33)

Комисията също отбелязва финансовите резултати на предприятието, които показват постоянен спад в оборота му, както и нарастващи загуби, както се вижда от долната таблица. Също така следва да се посочи, че през 2008 г. предприятието произвежда отрицателна оперативна печалба и отрицателен паричен поток. Така РИ изглежда изпълнява условията на точка 11 от Насоките за О и П и следва да се разглежда като предприятие в затруднение.

Таблица 3:   Годишен оборот и печалба на Русе индъстри АД

в млн. BGN (20)

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Годишен оборот

76 239

65 086

17 963

7 035

Печалба/загуба преди данъчно облагане

2 091

1 977

827

3 924

(34)

За да отговаря на условията за помощ за преструктуриране съгласно точка 13 от Насоките за О и П, следва да се докаже, че затрудненията на дружеството са присъщи за него и не са резултат от произволно разпределение на разходите в рамките на групата, както и че трудностите са прекалено сериозни, за да може групата сама да се справи с тях.

(35)

Към момента както е описано по-горе в параграфи 5—6, структурата на групата, към която РИ принадлежи, все още е неясна.

(36)

България твърди, че не знае откъде произлизат затрудненията на получателя и дали групата сама би могла да се справи с трудностите.

(37)

Съответно Комисията се съмнява дали получателят отговаря на условията за помощ за преструктуриране в съответствие с точка 13 от Насоките за О и П.

IV.1.2.   Принципът на еднократна помощ

(38)

Съгласно Насоките помощ за преструктуриране следва да се предоставя само веднъж. Към момента изглежда, че този принцип на еднократна помош, както е посочен в точка 3.3 от Насоките за О и П, е нарушен.

(39)

В частност изглежда, че дори споразумението от 2001 г. за предоговаряне на дълга на РИ може да представлява държавна помощ. Досега българските органи не са изтъкнали аргументи, които да показват, че предоговарянето от 2001 г. е в съответствие с принципа на кредитора в условията на пазарна икономика (по-нататък „ПКУПИ“). Към момента е под съмнение дали държавата е действала подобно на частен кредитор, когато е сключила споразумението, особено предвид факта, че е имало и предишно разсрочване на дълга в контекста на приватизацията (т.е. предоговарянето от 1999 г.). Във всеки случай, дори да се приеме, че сключването на споразумението от 2001 г. е било в съответствие с ПКУПИ, българските органи не са изискали по законен път плащането на дълга (21) в съответствие с него.

(40)

Следва да се подчертае, че дори и Комисията да не е компетентна да оцени (22) съвместимостта на държавната помощ, предоставена на РК преди 1 януари 2007 г., датата на присъединяване на България към ЕС, това не я възпрепятства да оцени фактите по делото за целите на оценката на принципа на еднократна помощ.

IV.1.3.   Заключение относно съответствието с условията

(41)

Въз основа на горните съображения Комисията се съмнява дали РИ отговаря на условията за помощ за преструктуриране.

IV.2.   Съвместимост с Насоките за О и П

IV.2.1.   Възстановяване на дългосрочната жизнеспособност

(42)

Съгласно точка 34 от Насоките за О и П, предоставянето на помощ за преструктуриране трябва да става, при условие че съществува план за преструктуриране, който трябва да е одобрен от Комисията. Освен това съгласно точка 35 от Насоките, планът за преструктуриране трябва да възстановява дългосрочната жизнеспособност на предприятието в рамките на един разумен срок, въз основа на реалистични предположения за бъдещите условия за дейност.

(43)

На този етап Комисията се съмнява, че представеният план ще позволи на предприятието да се върне към дългосрочна жизненоспособност. В частност той не дава съществени доказателства за своите хипотези, както и конкретни цифри. Планът не съдържа достатъчно детайли, за да покаже как ще се постигне намаляване на разходите и как ще се възстанови жизнеспособността. Липсват обяснения за това как очакваните приходи ще бъдат реализирани. Въпреки че българските органи представиха пазарно проучване на продуктите върху които възнамеряват да наблегнат, този анализ не гледа към бъдещето, а е само описание на настоящето положение.

IV.2.2.   Избягване на неоправдано нарушаване на конкуренцията

(44)

Съгласно точки 38—42 от Насоките следва да се вземат мерки за смекчаване, доколкото е възможно, на отрицателните въздействия на помощта върху конкурентите. Помощта не трябва да нарушава неправомерно конкуренцията. Обикновено това означава ограничаване на присъствието на предприятието на пазарите в края на периода на преструктуриране. Принудителното ограничаване или намаляне на присъствието на съответните пазари, на които оперира предприятието, представлява компенсация за конкурентите.

(45)

Досега българските органи не са предложили конкретни компенсаторни мерки.

IV.2.3.   Помощ, ограничена до минимум: действителен принос, несвързан с помощта

(46)

Съгласно точка 43 от Насоките размерът и интензитетът на помощта трябва да бъдат сведени до минимума на разходите по преструктурирането, необходими за неговото осъществяване, като се вземат предвид съществуващите финансови ресурси на дружеството. Получателите на помощта трябва да направят съществен принос към плана за преструктуриране чрез собствените си ресурси, т.е. чрез продажба на активи, които не са от определящо значение за оцеляването на предприятието, или посредством външно финансиране при пазарни условия.

(47)

Приносът на предприятието към плана за преструктуриране по принцип трябва да е поне 50 % от общите разходи за плана, съгласно точка 44 от Насоките (23). На този етап България не е показала, че преструктурирането ще бъде финансирано с поне 50 % от собствени средства на получателя. Въпреки че българските органи обясняват, че преструктурирането ще бъде частично финансирано от продажбата на някои активи (т.е. земя, излишни машинни съоръжения), липсва конкретна информация за характера и очакваната продажна стойност на тези активи. Българските органи също твърдят, че няма да има външно финансиране (т.е. от кредитори, банки или акционери) на преструктурирането.

IV.2.4.   Заключения за съвместимостта

(48)

На този етап Комисията има сериозни съмнения дали мярката, за която е подадено уведомление, отговаря на съответните разпоредби от Насоките за О и П като помощ за преструктуриране.

(49)

Освен това Комисията се съмнява дали въздържането от изискване по законов път на плащането на дълга след 1 януари 2007 г. е съвместимо с вътрешния пазар.

V.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(50)

На този етап Комисията се съмнява, че мярката за преструктуриране, за която е подадено уведомление, отговаря на условията от Насоките за О и П. Затова е под въпрос дали тя може да се счита за съвместима с вътрешния пазар. Освен това е под съмнение дали въздържането от изискване по законов път на плащането на дълга след 1 януари 2007 г., датата на присъединяване на България към ЕС, представлява допълнителна помощ и дали такава помощ е съвместима с вътрешния пазар.

(51)

Затова Комисията реши да открие официалната процедура по разследване, предвидена в член 108, параграф 2 от ДФЕС във връзка с горепосочените мерки.

РЕШЕНИЕ

1.

Предвид горепосоченото Комисията реши да открие процедурата, посочена в член 108, параграф 2 от ДФЕС по отношение на мерките за помощ, описани по-горе, в полза на „Русе индъстри“ АД.

2.

С оглед на изложените по-горе съображения Комисията, действаща съгласно процедурата, посочена в член 108, параграф 2 от ДФЕС, изисква от България да представи своите коментари и да предостави всякаква информация, която би била от полза при оценката на помощта в срок от един месец от датата на получаване на това писмо. Наред с другото информацията следва да съдържа:

данни за всички акционери на Русе индъстри, както е изброено в годишния доклад от 2008 г. (точка 20, страница 28), копия от техните последни финансови отчети и извлечения от търговския регистър,

обяснение за това как Rousse Beteiligungsgesellschaft mbH е свързано с настоящите акционери на Русе индъстри и кога собствеността на Русе индъстри е прехвърлена на Alpha and Omega GmbH. Моля, представете също копия от последните финансови отчети на Rousse Beteiligungsgesellschaft mbH и извлечението за него от търговския регистър,

информация за всички дъщерни дружества на Русе индъстри, както е изброено в годишния доклад от 2008 г. (точка 28, страница 34), копия от техните последни финансови отчети и извлечения от търговския регистър,

одитираните финансови отчети за 2009 г. на Русе индъстри,

плана за преструктуриране от 6 ноември 2006 г., както е посочено в годишния доклад от 2008 г. (точка 1, страница 7),

подробна информация за историята на обслужването на дълга към Агенцията за държавни вземания от 2001 г. насам. Тази информация следва да съдържа следните данни за всеки период на плащане в съответствие със споразумението за разсрочване от 2001 г. (т.е. 31 март и 30 декември), разбити на главница + лихва и сравнени с предвидения график на плащанията:

общо задължение към Агенцията в началото на периода,

общо плащания, осъществени за периода,

общо задължение в края на периода,

начислена наказателна лихва.

3.

Комисията изисква от България незабавно да препрати копие от настоящото писмо до „Русе индъстри“ АД.

4.

Комисията напомня на България, че член 108, параграф 3 от ДФЕС има суспензивно действие и насочва вниманието към член 14 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета, съгласно който от получателя може да се изиска възстановяване на всяка неправомерно предоставената помощ.

5.

Комисията предупреждава България, че ще уведоми заинтересованите страни чрез публикуване на това писмо и на резюме от него в Официален вестник на Европейския съюз. Тя ще информира и заинтересованите страни в държави от ЕАСТ, които са подписали Споразумението за ЕИП, чрез публикуване на известие в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, както и Надзорния орган на ЕАСТ, като им изпрати копие от това писмо. Всички посочени по-горе заинтересовани страни ще бъдат приканени да представят мненията си в срок от един месец от датата на публикуване.”


(1)  Считано от 1 декември 2009 г. членове 87 и 88 от Договора за ЕО стават съответно членове 107 и 108 от ДФЕС. Двете групи от разпоредби са по същество идентични. За целите на настоящото решение позоваванията на членове 107 и 108 от ДФЕС следва да се разбират като позовавания на съответно членове 87 и 88 от Договора за ЕО, когато е уместно.

(2)  Регион, отговарящ на условията за помощ, съгласно член 107, параграф 3, буква а) от ДФЕС въз основа на Решение на Комисията от 24 януари 2007 г., ОВ C 73, 30.3.2007 г., стр. 16.

(3)  Френско изписване на наименованието „Русе“.

(4)  Името РК е променено на РИ на 4 март 2009 г. Името на предприятието ще се използва в съответствие с това.

(5)  Договор от 15 ноември 1996 г. за заем в чуждестранна валута в размер на 1 402 341,08 USD; договор от 22 ноември 1996 г. за сумата от 450 131,17 USD; и договор от 27 януари 1997 г. за изплащане на предишно задължение на предприятието в размер на 6 597 658,92 USD (главница) и 365 575,86 USD (дължима лихва към 1 ноември 1996 г.). Тези заеми са прехвърлени към ДФРР от Стопанска банка (фалирала държавна банка).

(6)  Законен правоприемник като кредитор по дългове, дължими на ДФРР.

(7)  Българските органи не посочват обменния курс на тази транзакция.

(8)  Т.е. цялото задължение, първоначално възлизащо на 8 450 131,17 USD, от което 8 млн. USD вече са били превалутирани/разсрочени на 8 април 1999 г.

(9)  Чрез използване на обменния курс EUR/USD от приватизацията, т.е. 29 април 1999 г.

(10)  Агенция за държавни вземания.

(11)  Комисия за защита на конкуренцията.

(12)  Член 1, параграф 3 и член 3, параграф 2 от Закона за държавните помощи.

(13)  a + b (т.е. 7,7 млн. EUR) отговаря на неплатената главница, разсрочена съгласно споразумението от 2001 г. За сравнение главницата, разсрочена съгласно споразумението от 2001 г., е 7,97 млн. EUR.

(14)  От предоставената информация не става ясно дали лихви са били начислявани и/или изисквани по законов път след 10 юни 2006 г.

(15)  ОВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 2.

(16)  Вж.: T-152/99 HAMSA [2002] ECR II-3049 at para 167.

(17)  Поне не след 10 юни 2006 г.

(18)  ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 93.

(19)  „Търговски закон“.

(20)  1,9558 EUR/BGN към 2 март 2010 г.

(21)  Най-малко 1,8 млн. EUR са дължими понастоящем и българските органи не са предприели сериозни опити за събиране на дълга.

(22)  Това е установена практика на Комисията, вж. например решенията за откриване по дела C 40/08 Помощ за преструктуриране за PZL-Hydral и C 49/08 Помощ за преструктуриране за PZL Debica.

(23)  Ако приемем, че РИ може да се счита за голямо предприятие. Това е посочено от българските органи в точка 4.3 от тяхното уведомление от 30 юни 2009 г. Въпреки това на този етап от оценката структурата на групата все още е неясна, както е посочено в параграфи (5)—(6).


10.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 187/14


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.5901 – Montagu/GIP/Greenstar)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2010/C 187/06

1.

Fit-30 ta’ Ġunju 2010 il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriżi Montagu Private Equity LLP (“Montagu”, ir-Renju Unit) u Global Infrastructure Partners – (“GIP”, l-Istati Uniti), ikkontrollata b'mod konġunt minn General Electric Company (“GE”, l-Istati Uniti), Credit Suisse Groupe (“CSG”, l-Isvizzera) u Global Infrastructure Management Participation LLC (“GIMP”, l-Istati Uniti), jakkwistaw fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet il-kontroll konġunt ta' Greenstar Holdings Ltd u s-sussidjarji tagħha (“Greenstar”, ir-Renju Unit u Wales), proprjetà ta' NTR (“NTR”, l-Irlanda) permezz tax-xiri ta' ishma.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

Montagu: investiment f'ekwità privata,

GIP: investiment fl-infrastruttura,

GE: teknoloġija u servizzi diversifikati,

CSG: servizzi bankarji ta' investiment, servizzi bankarji privati, amministrazzjoni tal-assi u servizzi finanzjarji oħra,

GIMP: kumpanija possedenti involuta fil-provvista ta' servizzi ta' amministrazzjoni ta' assi,

Greenstar: immaniġġjar tal-iskart,

NTR: grupp fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li l-operazzjoni nnotifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet. Madanakollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex jibagħtu kwalunkwe kumment li jista’ jkollhom dwar l-operazzjoni proposta lill-Kummissjoni.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta’ din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-feks (+32 22964301), jew b'emejl lil COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.5901 – Montagu/GIP/Greenstar, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru tal-Amalgamazzjonijiet

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet”).


10.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 187/15


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.5826 – Anglo Irish Bank/RBS/Arnotts)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2010/C 187/07

1.

Fit-2 ta’ Lulju 2010, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriżi Anglo Irish Bank Corporation Limited (“Anglo Irish Bank”, l-Irlanda) u The Royal Bank of Scotland Group plc (“RBS”, ir-Renju Unit), jakkwistaw, skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet, il-kontroll konġunt tal-impriża Arnotts Holdings Limited (“Arnotts”, l-Irlanda) fuq bażi kuntrattwali.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

għal Anglo Irish Bank: servizzi bankarji, finanzi kummerċjali u ta' propjetà,

għal RBS: servizzi bankarji u finanzjarji,

għal Arnotts: ħwienet bl-imnut mhux speċjalizzati fl-Irlanda.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li l-operazzjoni nnotifikata tista’ taqa’ fl-ambitu tar-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet. Madanakollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex jibagħtu kwalunkwe kumment li jista’ jkollhom dwar l-operazzjoni proposta lill-Kummissjoni.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta’ din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-feks (+32 22964301), jew b'emejl lil COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.5826 – Anglo Irish Bank/RBS/Arnotts, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru tal-Amalgamazzjonijiet

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet”).


ATTI OĦRAJN

Il-Kummissjoni Ewropea

10.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 187/16


Pubblikazzjoni ta’ applikazzjoni skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel

2010/C 187/08

Din il-pubblikazzjoni tikkonferixxi d-dritt għal oġġezzjoni għall-applikazzjoni skont l-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 (1). Id-dikjarazzjonijiet ta’ oġġezzjoni għandhom jaslu l-Kummissjoni fi żmien sitt xhur mid-data ta’ din il-pubblikazzjoni.

DOKUMENT UNIKU

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 510/2006

“CHLEB PRĄDNICKI”

Nru tal-KE: PL-PGI-0005-0694-23.04.2008

IĠP ( X ) DPO ( )

1.   Isem:

“Chleb prądnicki”

2.   Stat Membru jew pajjiż terz:

Il-Polonja

3.   Deskrizzjoni tal-prodott agrikolu jew tal-oġġett tal-ikel:

3.1.   Tip ta' prodott:

Klassi 2.4 –

Ħobż, għaġina, kejkijiet, oġġetti tal-ħelu, gallettini u prodotti oħra tal-furnar

3.2.   Deskrizzjoni tal-prodott li għalih japplika l-isem fil-punt (1):

Il-“Chleb prądnicki” huwa ħobż ismar magħmul minn segala ffermentata.

Forma

Il-“Chleb prądnicki” jinħema f'żewġ għamliet: ovali u tond

Il-ħobż ovali jinsab f'żewġ daqsijiet:

(1)

14 kg: minn 950 sa 1 000 mm bħala tul, minn 120 sa 150 mm bħala għoli, il-wisgħa tan-nofs minn 450 sa 500 mm.

(2)

4,5 kg: minn 600 sa 650 mm bħala tul, minn 120 sa 150 mm bħala għoli, il-wisgħa tan-nofs minn 300 sa 350 mm.

Il-wisa’ tal-ħobż ovali (taż-żewġ daqsijiet) tonqos bil-mod il-mod lejn il-“ġnieb” tal-ħobża.

Il-ħobż tond jinsab f'daqs wieħed biss: 4,5 kg, b'dijametru ta' 450-500 mm.

Qoxra

Il-qoxra (taż-żewġ forom tal-ħobż) għandha ħxuna ta' 4-6 mm, ta' kulur kannella għal kannella iżjed skur, il-qoxra tal-wiċċ hija omoġena jew imfella viżibilment, b'kisja rqiqa tan-nuħħala tas-segala.

Qalba

Kisra tal-ħobż maqtugħa, għandha kulur ċar u poruża b'mod uniformi. Il-qalba, jekk tingħafas ftit, għandha terġa lura lejn is-sura oriġinali tagħha, bla ebda ħsara għad-dehra tagħha. Il-ħobż għandu t-togħma u r-riħa karatteristika ta' ħobż magħmul mis-segala ffermentata.

Karatteristiċi fiżiċi u kimiċi

Kontenut tal-indewwa: mhux iżjed minn 50 % wara tmien sigħat mill-ħami.

Volum: 100 g ta' ħobż għandu volum ta' mhux inqas minn200 ċm3.

Aċidità: mhux aktar minn 10 pH.

3.3.   Materja prima (għall-prodotti proċessati biss):

dqiq tas-segala u dqiq tal-qamħ ta' kwalità għolja użati fl-industrija tal-ikel,

patata friska msajra jew fi fjokki (użata skont l-istaġun, fir-rebbiegħa u l-bidu tas-sajf),

nuħħala tas-segala,

melħ,

ilma tax-xorb,

ħmira friska,

anisi.

3.4.   Għalf (għall-prodotti li ġejjin mill-annimali biss):

3.5.   Stadji speċifiċi fil-produzzjoni li jridu jsiru fiż-żona ġeografika identifikata:

L-istadji kollha fil-produzzjoni jridu jsiru fiż-żona ġeografika identifikata:

preparazzjoni tal-għaġina bil-ħmira permezz tal-metodu tradizzjonali b'ħames stadji.

tqassim tal-għaġina f'biċċiet u l-għoti tal-forma, kollox bl-idejn,

l-għaġina maqtugħa u fformata titħalla titla' f'ċestuni apposta,

preparazzjoni tal-biċċiet tal-għaġina għall-ħami, tixrib bl-ilma u tirxix bin-nuħħala tas-segala,

il-ħami tagħhom,

il-ħobż moħmi jitħalla jiksaħ.

3.6.   Regoli speċifiċi għat-tqattigħ, għall-ħakk, għall-ippakkjar, eċċ.:

Meta l-ħobż ikun se jinbiegħ maqtugħ, ma jistax jitqatta' qabel ma jiksaħ, jiġifieri talanqas erba’ sigħat wara tmiem il-ħami.

3.7.   Regoli speċifiċi dwar it-tikkettar:

Il-“Chleb prądnicki” jista' jinbiegħ mingħajr ippakkjar. Madwar kull ħobża ta' 4,5 kg titpoġġa tikketta f'forma ta' faxxa, bl-informazzjoni meħtieġa stampata fuqha, skont id-dispożizzjonijiet statutorji dwar it-tikkettar ta' prodotti tal-ikel fis-suq. Ħobż mibjugħ bħala nofs ħobża jew kwart ta' ħobża jiġi ppakkjat fil-fojl jew f'boroż tal-karti u titwaħħal tikketta b'diżinn grafiku stampat fuqha, simili għall-faxxa msemmija fuq. It-tikketta trid turi wkoll is-simbolu tal-indikazzjoni ġeografika protetta u l-kliem “Chronione Oznaczenie Geograficzne” (Indikazzjoni Ġeografika Protetta). Ħobż f'daqs li mhux kummerċjali, jiġifieri li jiżen iktar minn 4,5 kg li jinħema għand il-furnar għall-okkażjonijiet speċjali, jkollu faxxa simili għal dik użata għal ħobż tad-daqs ta' 4,5 kg iżda adattata skont id-daqs tal-ħobża partikulari. It-tikketti, kemm dawk f'forma ta' faxxa u l-oħrajn li jitwaħħlu fuq l-ippakkjar, jitqassmu lid-distributuri kollha tal-“Chleb prądnicki” minn Piekarnia B.A. Madej. Ir-regoli tad-distribuzzjoni tat-tikketti jesiġu li ma jkun hemm ebda diskriminazzjoni bejn il-produtturi li jipproduċu l-“Chleb prądnicki” skont l-ispeċifikazzjonijiet.

4.   Definizzjoni konċiża taż-żona ġeografika:

Iż-żona taqa’ fil-fruntieri amministrattivi tal-belt ta' Krakow.

5.   Rabta maż-żona ġeografika:

5.1.   Speċifiċità taż-żona ġeografika:

L-isem “Chleb prądnicki” ġej mill-ismijiet tal-villaġġi fuq ix-xmara ta' Prądnik. L-iktar importanti huma l-villaġġi ta' Prądnik Czerwony u Prądnik Biały, li kellhom bosta mtieħen. L-ewwel referenzi indiretti għall-furnara minn Prądnik imorru lura għas-seklu erbatax. In-nies tal-villaġġ ta' Prądnik Czerwony kienu magħrufa l-aktar għall-ħami ta' ħobż ta' daqs enormi l-“Chleb prądnicki”.

Il-villaġġi ta' Prądnik Czerwony u Prądnik Biały iddaħħlu fi ħdan il-fruntieri ta' Krakow fl-1 ta' April 1910. Għalkemm illum jagħmlu parti mid-distrett tal-belt ta' Krowodrza, ismijiethom għadhom jintużaw ħafna.

Il-“Chleb prądnicki” u l-metodu tal-produzzjoni tiegħu żviluppaw matul bosta snin minn ġenerazzjonijiet ta' furnara. Il-karatteristiċi tiegħu huma assoċjati ma' fatturi umani: is-sengħa u l-arti tal-furnara, li jaħmuh skont metodi tradizzjonali, bl-użu tal-materja prima speċifikata biss.

5.2.   Speċifiċità tal-prodott:

Il-karatteristiċi speċjali li l-aktar jiddistingwixxu l-“Chleb prądnicki” minn prodotti oħrajn huma d-daqs u l-qoxra ħoxna tiegħu, flimkien mal-fatt li jżomm frisk għal żmien twil. Il-ħobż standard jinħema f'ħobżiet ta' 4,5 kg, u għal okkażjonijiet speċjali f'ħobżiet ta' 14-il kg. Kull ħobża għandha forma kemxejn differenti. Barra minn hekk, meta jinżamm f'kundizzjonijiet normali, il-“Chleb prądnicki” jibqa’ frisk għal sebat ijiem.

Karatteristika oħra li tiddistingwih huwa l-fatt li l-“Chleb prądnicki” huma prodott moħmi fil-forn, li “jimmatura” wara li jinħema: jikseb l-aqwa togħma u riħa fit-tieni jum wara li jinħema.

5.3.   Rabta kawżali bejn iż-żona ġeografika u l-kwalità jew il-karatteristiċi tal-prodott (għal DPO) jew il-kwalità, ir-reputazzjoni jew karatteristiċi oħra speċifiċi tal-prodott (għal IĠP):

L-applikazzjoni hija bbażata fuq il-kwalità speċifika tal-“Chleb prądnicki”, kif spjegat fil-punt 5.2, u fuq ir-reputazzjoni tiegħu.

Il-karattru eċċezzjonali tal-prodott, essenzjalment, huwa r-riżultat tas-sengħa umana li l-aktar li tidher fl-għaġna u l-forma tal-għaġina. Din twassal biex kull ħobża jkollha forma naqra differenti, u bl-applikazzjoni tal-proċess adegwat tas-sħana tal-forn, il-“Chleb prądnicki” jikseb il-ħxuna, u l-għamla tal-wiċċ u tal-qoxra adattati. Iż-żieda tal-patata jew fjokki tal-patata fir-riċetta tiżgura li jibqa’ frisk għal żmien twil.

L-istorja, it-tradizzjoni tal-ħami u r-reputazzjoni tal-“Chleb prądnicki”:

 

Il-“Chleb prądnicki” jissemma’ l-ewwel darba fl-1421, meta Albert, l-Isqof ta' Krakow, ta żewġ zhrebie ta' art (unità ta' kejl ta' erja) lill-kok tiegħu Świętosław Skowronek fi Prądnik. Dawk li kienu joqogħdu fuq dik l-art ġew mġiegħla jaħmu l-ħobż għall-mejda tal-Isqof.

 

Fis-26 ta' Mejju 1496, ir-Re Jan Olbracht ta privileġġ li bih il-furnara tal-ħobż tas-segala mil-lokalitajiet, inkluż Prądnik, tħallew iżommu d-drawwa antika ħafna li jbiegħuh darba fil-ġimgħa fis-suq tat-Tlieta fi Krakow. Il-privileġġ ippermetta li l-furnara, membri tal-għaqda kostitwita fi ħdan il-fruntieri tal-belt, jaħmu u jbiegħu prodotti tal-furnar bojod jew tas-segala mingħajr restrizzjoni. Il-bejgħ tal-ħobż tas-segala moħmi barra mill-fruntieri tal-belt (furnara li kienu jaħdmu barra mill-fruntieri tal-belt ma kienux jitħallew jaħmu prodotti tal-furnar bojod) kien limitat ħafna. Il-furnara ma ngħatawx id-dritt li jdaħħlu l-“Chleb prądnicki” fi Krakow mingħajr restrizzjoni qabel l-1 ta' Lulju 1785.

 

Id-dokumenti oriġinali mis-sekli tmintax u dsatax, li nżammu mill-Għaqda tal-Furnara fi Krakow, juru li kien dakinhar li l-prinċipji tal-bejgħ u l-ipprezzar tal-ħobż ġew stabbiliti, abbażi ta' lista ta' prezzijiet standard. Huwa wisq probabbli li l-klijenti baqgħu jgawdu t-togħma tal-“Chleb prądnicki” sa tard tal-għoxrinijiet/kmieni tat-tletinijiet, iżda madankollu l-produzzjoni waqfet fit-tletinijiet. Iżda, il-“Chleb prądnicki” ma għebx għal kollox u ntesa. Skont il-President tal-kumpanija kummerċjali Stary Kleparz, fil-perjodu ta' wara l-gwerra (1945-1998), il-“Chleb prądnicki” reġa’ kien jinbiegħ fil-post tas-suq ta' Stary Kleparz fi Krakow, l-eqdem suq li għadu jopera attwalment, u sal-lum l-aktar wieħed attiv.

Xogħlijiet letterarji u pubblikazzjonijiet tal-istampa mis-sekli dsatax u għoxrin jagħtu xhieda tar-reputazzjoni tal-“Chleb prądnicki”:

il-poeżija “Obrazek” ta' Wincenty Pol (seklu 19),

silta mill-poeżija ta' Wincenty Poli mill-kollezzjonijiet ta' Ambroży Grabowski – bla isem (seklu 19),

“Wspomnienia” minn Ambroży Grabowski (seklu 19),

“Kodeks dyplomatyczny Katedry Krakowskiej Św. Wacława” – Franciszek Piekosiński (1883),

“Włościanie z okolic Krakowa” – Józef Mączyński (1858) il-gazzetta “Przyjaciel Ludu” (1846),

“Tygodnik Ilustrowany” (1862),

“Encyklopedia Powszechna” (1865),

“Wspomnienia” – Maria Estreicherówna (seklu 20).

Il-“Chleb prądnicki” tidher ukoll f'pittura tas-seklu 19:

“Z promnickim chlebem w Krakowie” – ta' Kajetan Wincenty Kielisiński, 1847,

“Prądniczanin” – ta' Jan Kanty Wojnarowski,

“Piekarz chleba prądnickiego” – ta' Jan Kanty Wojnarowski.

Il-fatt li l-“Chleb prądnicki” jiieħu sehem f'kompetizzjonijiet, f'fieri internazzjonali u f'kampanji għall-promozzjoni ta' Krakow jagħti xhieda tar-reputazzjoni tiegħu mal-klijenti tal-lum.

Fl-2004, il-“Chleb prądnicki” ngħata premju fil-kompetizzjoni ta' Małopolski Smak għall-kwalità eżemplari u t-togħma eċċezzjonali tal-ħobż. Fl-2005, imbagħad il-forn li jipproduċi l-“Chleb prądnicki” ġie nominat għat-titlu tal-“Produttur Alimentari Pollakk tas-Sena” mis-Sindku tar-Reġjun Małopolskie. Ir-reputazzjoni tal-ħobż tidher ukoll fil-parteċipazzjoni f'esibizzjonijiet internazzjonali, eżempju f'Pariġi (2005) fis-Salon Internationale de l'Alimentation (Fiera Alimentari Internazzjonali). Tagħrif dwar il-“Chleb Prądnicki” deher ukoll fit-“Terra Madre: 1 600 Komunitajiet tal-Ikel” ippubblikat mill-organizzazzjoni tas-Slow Food.

Fil-promozzjoni ta' Krakow sikwit naraw stampa tal-ħobż – eżempju, il-“Chleb prądnicki”, kien wieħed mis-simboli użat biex jirrappreżenta lil Krakow matul iċ-ċelebrazzjonijiet b'tifkira tas-750 anniversarju tal-għoti tad-drittijiet ta' Magdeburg lill-belt. Stampi tal-“Chleb prądnicki” jidhru wkoll f'fuljetti ta' riklamar ta' Krakow. Ir-reputazzjoni kontemporanja tal-ħobż ġejja minn fama storika li evolviet permezz tal-popolarità tiegħu bħala prodott magħruf għat-togħma unika, il-kwalità eċċezzjonali u li jżomm frisk għal tul ta' żmien. Attwalment, il-“Chleb prądnicki” jinbiegħ fil-Polonja kollha fi ħwienet speċjalizzati tal-ikel li jbiegħu l-ifjen prodotti alimentari mid-dinja kollha. Xhieda oħra tal-fama tal-ħobż huwa l-fatt li l-konsumaturi huma ppreparati li jħallsu prezz tas-suq ħames darbiet ogħla minn dak ta' ħobż prodott bil-massa. Hekk ukoll, il-“Chleb prądnicki” huwa ferm popolari matul il-Fiera Annwali tal-Ħobż (is-Święto Chleba). F'kull jum ta' din il-Fiera, dan il-ħobż jinħema erba’ darbiet aktar mill-kwantità normali.

Tagħrif dwar is-suġġett “Chleb prądnicki” jinsab f'bosta pubblikazzjonijiet kontemporanji, inklużi l-ktieb tar-riċetti tal-ikel “Produkt tradycyjny na małopolskim stole” (Prodotti tradizzjonali tal-mejda tar-reġjun ta' Małopolskie), il-pubblikazzjoni “Stół pięknie nakryty” (Mejda ppreparata 1bil-qalb) u l-ktejjeb “Małopolska – Palce lizać. Przewodnik kulinary po regionie” (Małopolska delizzjuża – gwida kulinarja tar-reġjun). Rapporti dwar il-“Chleb prądnicki” jinsabu wkoll fil-gazzetti ta' kuljum ta' Krakow id-“Dziennik Polski” u l-“Gazeta Krakowska” u fl-istampa tal-kummerċ nazzjonali (il-kotba speċjalizzati tal-ħami u l-ħlewwiet il-“Przegląd Piekarniczy i Cukierniczy” u l-“Cukiernictwo i Piekarstwo”). Artikli dwar il-“Chleb prądnicki” dehru wkoll fil-gazzetta ta' kuljum il-“Polska Głos Wielkopolski”, fil-25 ta' Awwissu 2008, fit-“Tęczy”, u fil-pubblikazzjoni ta' kull ġimgħa, in-“Niedziela”, fl-10 ta' Awwissu 2008.

Referenza għall-pubblikazzjoni tal-ispeċifikazzjoni:

(L-Artikolu 5(7) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006).

http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1620&LangId=0


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.