ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.CE2010.184.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 184E

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
8 ta' Lulju 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

RIŻOLUZZJONIJIET

 

Il-Parlament Ewropew
SESSJONI 2009-2010
Dati tas-seduti: 22-24 April 2009
Il-Minuti ta' din is-sessjoni ġew ippubblikati fil-ĠU C 252 E, 22.10.2009.
It-testi adottati tat-23 t'April 2009 rigward il-kwittanzi għall-baġit tas-2007 ġew ippublikati fil-ĠU L 255, 26.9.2009.
TESTI ADOTTATI

 

L-Erbgħa, 22 ta’ April 2009

2010/C 184E/01

Kontroll tal-Implimentazzjoni Baġitarja tal-Istrument għal Għajnuna qabel l-Adeżjoni
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-Kontroll tal-Implimentazzjoni Baġitarja tal-Istrument għal Għajnuna qabel l-Adeżjoni (IPA) fl-2007 (2008/2206(INI))

1

2010/C 184E/02

Infurzar effettiv tas-sentenzi fl-UE: It-trasparenza tal-assi tad-debituri
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar l-infurzar effettiv tas-sentenzi fl-Unjoni Ewropea: it-trasparenza tal-assi tad-debituri (2008/2233(INI))

7

2010/C 184E/03

Rapport annwali dwar il-Ħidma tal-Kumitat għall-Petizzjonjiet għall-2008
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2008 (2008/2301(INI))

12

2010/C 184E/04

Approċċ integrat għat-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fil-qafas tal-ħidma tal-kumitati u d-delegazzjonijiet
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar l-appoġġ integrat għat-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fil-qafas tal-ħidma tal-kumitati u d-delegazzjonijiet (2008/2245(INI))

18

2010/C 184E/05

Ftehima Kummerċjali Interim mat-Turkmenistan
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-Ftehima Kummerċjali Interim mat-Turkmenistan

20

2010/C 184E/06

Politika Komuni dwar l-Immigrazzjoni għall-Ewropa
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar Politika Komuni dwar l-Immigrazzjoni għall-Ewropa: Prinċipji, Azzjonijiet u Għodod (2008/2331(INI))

23

2010/C 184E/07

Green Paper dwar il-ġejjieni tal-politika TEN-T
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-Green Paper dwar il-ġejjieni tal-politika TEN-T (2008/2218(INI))

35

 

Il-Ħamis, 23 ta’ April 2009

2010/C 184E/08

Deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 dwar li nindirizzaw l-isfidi tad-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti sabiex niġġieldu t-tibdil fil-klima u t-telf tal-bijodiversità

41

2010/C 184E/09

Il-pjan ta' azzjoni għall-Mobilità Urbana
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 dwar pjan ta' azzjoni għall-mobilità fl-ibliet (2008/2217(INI))

43

2010/C 184E/10

Pjan ta' Azzjoni tas-Sistemi ta' Trasport Intelliġenti
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 dwar il-Pjan ta' Azzjoni tas-Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (2008/2216(INI))

50

 

Il-Ġimgħa, 24 ta' April 2009

2010/C 184E/11

Id-drittijiet tan-nisa fl-Afganistan
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar id-drittijiet tan-nisa fl-Afganistan

57

2010/C 184E/12

L-appoġġ għall-Qorti Speċjali għas-Sierra Leone
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar l-appoġġ għall-Qorti Speċjali għas-Sierra Leone

60

2010/C 184E/13

Is-sitwazzjoni umanitarja tal-persuni residenti fil-Kamp Ashraf
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ April 2009 dwar is-sitwazzjoni umanitarja tal-persuni residenti fil-Kamp Ashraf

62

2010/C 184E/14

Ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet u l-ġlieda kontra l-frodi - Rapport annwali 2007
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ April 2009 dwar il-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet u l-ġlieda kontra l-frodi – Rapport annwali 2007 (2008/2242(INI))

63

2010/C 184E/15

L-immunità parlamentari fil-Polonja
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar l-immunità parlamentari fil-Polonja (2008/2232(INI))

72

2010/C 184E/16

Il-Governanza fil-PKS: il-Parlament Ewropew, il-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali u atturi oħra
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar il-Governanza fil-Politika Komuni dwar is-Sajd: il-Parlament Ewropew, il-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali u atturi oħra (2008/2223(INI))

75

2010/C 184E/17

L-istabbiliment ta' faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar l-istabbiliment ta' faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri

79

2010/C 184E/18

Aspetti Regolatorji tan-Nanomaterjali
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar l-Aspetti Regolatorji tan-Nanomaterjali (2008/2208(INI))

82

2010/C 184E/19

Dibattitu annwali dwar il-progress li sar fl-2008 fil-qasam tal-Libertà, tas-Sigurtà u tal-Ġustizzja (AFSJ)
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar id-dibattitu annwali dwar il-progress li sar fl-2008 fil-qasam tal-Libertà, tas-Sigurtà u tal-Ġustizzja (AFSJ) (Artikoli 2 u 39 tat-Trattat UE)

90

2010/C 184E/20

Konklużjonijiet tas-Samit tal-G20
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ April 2009 dwar is-Samit tal-G20 ta’ Londra tat-2 ta’ April 2009

94

2010/C 184E/21

Il-konsolidazzjoni tal-istabilità u l-prosperità fil-Balkani tal-Punent
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar il-konsolidazzjoni tal-istabilità u l-prosperità fil-Balkani tal-Punent (2008/2200(INI))

100

2010/C 184E/22

Il-Bożnja
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar il-qagħda fil-Bożnja u l-Ħerzegovina

107

2010/C 184E/23

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità u tal-Protokoll mhux Obligatorju marbut magħha
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ April 2009 dwar il-konklużjoni, min-naħa tal-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità u tal-Protokoll mhux Obligatorju marbut magħha

111

2010/C 184E/24

Il-25 rapport annwali mill-Kummissjoni dwar il-kontroll tal-applikazzjoni tad-dritt Komunitarju (2007)
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar il-25 rapport annwali mill-Kummissjoni dwar il-kontroll tal-applikazzjoni tad-dritt Komunitarju (2007) (2008/2337(INI))

114

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

Il-Parlament Ewropew

2010/C 184E/25

Il-problema tat-tfassil tal-profil, b'mod partikulari fuq bażi ta' etniċità u razza, fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, fl-infurzar tal-liġi, l-immigrazzjoni u l-kontroll tad-dwana u tal-fruntieri
Rakkomondazzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 lill-Kunsill dwar il-problema tat-tfassil tal-profil, b'mod partikulari fuq bażi ta' etniċità u razza, fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, fl-infurzar tal-liġi, l-immigrazzjoni u l-kontroll tad-dwana u tal-fruntieri (2008/2020(INI))

119

2010/C 184E/26

Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari u l-ġejjieni tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (NPT)
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 lill-Kunsill dwar in-nonproliferazzjoni u l-futur tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (NPT) (2008/2324(INI))

127

 

OPINJONIJIET

 

Il-Parlament Ewropew

 

L-Erbgħa, 22 ta’ April 2009

2010/C 184E/27

Il-Ġlieda kontra il-Vjolenza kontra n-Nisa
Dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-kampanja dwar LE għall-Vjolenza kontra n-Nisa

131

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Parlament Ewropew

 

L-Erbgħa, 22 ta’ April 2009

2010/C 184E/28

Talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Aldo Patriciello
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Aldo Patriciello (2008/2323(IMM))

134

2010/C 184E/29

Talba għad-difiża ta' l-immunità tal-Onorevoli Renato Brunetta
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Renato Brunetta (2008/2147(IMM))

135

2010/C 184E/30

Talba għar-revoka tal-immunità tas-Sur Antonio Di Pietro
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar it-talba għall-konsultazzjoni dwar l-immunità u privileġġi ta' Antonio Di Pietro (2008/2146(IMM))

136

2010/C 184E/31

Talba għat-tneħħija tal-immunità tas-Sur Hannes Swoboda
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Hannes Swoboda (2009/2014(IMM))

137

 

III   Atti preparatorji

 

Il-Parlament Ewropew

 

L-Erbgħa, 22 ta' April 2009

2010/C 184E/32

Ftehim bejn il-KE u l-Pakistan dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru (COM(2008)0081 – C6-0080/2009 – 2008/0036(CNS))

138

2010/C 184E/33

L-adeżjoni tal-KE fil-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Regolament Nru 61 dwar dispożizzjonijiet uniformi li jikkonċernaw l-approvazzjoni ta' vetturi kummerċjali ***
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea fil-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Regolament tal-Ewropa Nru 61 dwar dispożizzjonijiet uniformi li jikkonċernaw l-approvazzjoni ta' vetturi kummerċjali fir-rigward ta' oġġetti ħerġin 'il barra quddiem il-pannell ta' wara tal-kabina (COM(2008)0675 – 7240/2009 - C6-0119/2009 – 2008/0205(AVC))

139

2010/C 184E/34

Kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta' ekwidi *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta' equidae (verżjoni kkodifikata) (COM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS))

140

2010/C 184E/35

Arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi skema ta' skambji applikabbli għal ċerti oġġetti kummerċjali li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli (verżjoni kodifikata) (COM(2008)0796 – C6-0018/2009 – 2008/0226(CNS))

141

2010/C 184E/36

Il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-22 ta' April 2009 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali, u li jiddetermina l-kontenut tal-Annessi tiegħu (14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD))

142

P6_TC2-COD(2006)0008Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fit-22 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali, u li jiddetermina l-kontenut tal-Annessi tiegħu

142

2010/C 184E/37

Koordinazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali: Regolament ta' Implimentazzjoni ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi proċedura għall- implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tal-tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali (14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD))

143

P6_TC2-COD(2006)0006Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fit-22 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tal-iskemi ta' sigurtà soċjali

143

2010/C 184E/38

Programm Ewropew ta’ riċerka u żvilupp dwar il-metroloġija ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-parteċipazzjoni mill-Komunità fi programm Ewropew ta’ riċerka u żvilupp dwar il-metroloġija mwettaq minn diversi Stati Membri (COM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))

144

P6_TC1-COD(2008)0230Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-22 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni Nru …/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-parteċipazzjoni mill-Komunità fi programm Ewropew ta" riċerka u żvilupp dwar il-metroloġija meħud b'impenn minn diversi Stati Membri

144

2010/C 184E/39

L-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq l-injam u prodotti tal-injam ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u prodotti tal-injam (COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

145

P6_TC1-COD(2008)0198Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-22 ta’ April 2009 bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni tar-Regolament (KE)Nru…/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq tal-Komunità l-injam u prodotti tal-injam

145

ANNESS

161

2010/C 184E/40

Ħażniet minimi ta' żejt mhux raffinat u/jew ta' prodotti petroliferi *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li tobbliga lill-Istati Membri jżommu livell minimu ta' ħażniet taż-żejt mhux raffinat u/jew ta' prodotti tal-petroleum (COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

162

2010/C 184E/41

Netwerk ta' Informazzjoni ta' Twissija dwar l-Infrastruttura Kritika *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar Netwerk ta' Informazzjoni ta' Twissija dwar l-Infrastruttura Kritika (CIWIN) (COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

174

2010/C 184E/42

Network Ewropew għall-Protezzjoni ta' Figuri Pubbliċi *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar l-inizjattiva tar-Renju tal-Olanda dwar l-adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2002/956/JHA li tistabbilixxi Network Ewropew għall-Protezzjoni ta' Figuri Pubbliċi (16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))

181

2010/C 184E/43

Programmi ta’ ristrutturazzjoni fis-settur tal-qoton *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta’ April 2009 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 637/2008 fir-rigward tal-programmi ta’ ristrutturazzjoni [programmi nazzjonali ta’ ristrutturar] għas-settur tal-qoton (COM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

182

2010/C 184E/44

L-Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni Alpina fil-qasam tat-Trasport (Protokoll dwar it-Trasport) *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll dwar l-Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni Alpina fil-qasam tat-Trasport (Protokoll dwar it-Trasport) (COM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS))

183

2010/C 184E/45

Abbozz ta’ Baġit ta’ emenda 2/2009
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta’ April 2009 dwar l-abbozz ta’ baġit ta’ emenda Nru 2/2009 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2009, Taqsima III - Kummissjoni (6953/2009 – C6-0077/2009 – 2009/2010(BUD))

184

2010/C 184E/46

Baġit ta’ emenda Nru 3/2009
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta’ April 2009 dwar l-abbozz ta’ baġit ta’ emenda Nru 3/2009 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2009, Taqsima III - Kummissjoni (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))

185

2010/C 184E/47

Is-suq intern fil-qasam tal-elettriku ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/54/KE dwar regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku (14539/2/2008 – C6-0024/2009 – 2007/0195(COD))

186

P6_TC2-COD(2007)0195Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fit-22 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2009/…/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku u li temenda d-Direttiva 2003/54/KE

186

2010/C 184E/48

Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))

187

P6_TC2-COD(2007)0197Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fit-22 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jistabbilixxi Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija

187

2010/C 184E/49

Networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill għall-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kundizzjonijiet għall-aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1228/2003 (14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD))

188

P6_TC2-COD(2007)0198Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fit-22 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1228/2003

188

2010/C 184E/50

Suq intern tal-gass naturali ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward tal-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali u li tħassar id-Direttiva 2003/55/KE (14540/2/2008 – C6-0021/2009 – 2007/0196(COD))

189

P6_TC2-COD(2007)0196Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fit-22 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2009/…/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali u li tħassar id-Direttiva 2003/55/KE

189

2010/C 184E/51

Il-kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks ta' trażmissjoni tal-gass naturali ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks ta' trażmissjoni tal-gass naturali u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))

190

P6_TC2-COD(2007)0199Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fit-22 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks ta' trażmissjoni tal-gass naturali u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1775/2005

190

2010/C 184E/52

Amministrazzjoni pubblika Ewropea: soluzzjonijiet ta' interoperabbilta' ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar soluzzjonijiet ta’ interoperabbiltà għall-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej (ISA) (COM(2008)0583 – C6-0337/2008 – 2008/0185(COD))

191

P6_TC1-COD(2008)0185Pożizzjoni tal-Parlament Eewropew adottata fl-ewwel qari fit-22 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2009/…/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill soluzzjonijiet ta’ interoperabbiltà għall-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej (ISA)

191

2010/C 184E/53

Magni għall-applikazzjoni ta' pestiċidi ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar makkinarju għall-applikazzjoni tal-pestiċidi, li temenda d-Direttiva 2006/42/KE tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-makkinarju (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

192

P6_TC1-COD(2008)0172Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-22 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2009/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/42/KE fir-rigward ta' makkinarju għall-applikazzoni tal-pestiċidi

192

ANNESS

193

2010/C 184E/54

Effiċjenza tal-użu tal-fjuwil: It-tikkettar tat-tajers ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra (COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

193

P6_TC1-COD(2008)0221Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-22 ta’ April 2009 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva /…/KE dwar it-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra

194

ANNESS I

204

ANNESS II

206

ANNESS III

211

ANNESS IV

211

2010/C 184E/55

Emenda tar-Regolament (KE) Nru 717/2007(telefonija mobbli) u tad-Direttiva 2002/21/KE (komunikazzjonijiet elettroniċi) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 717/2007 dwar roaming fuq netwerks pubbliċi tat-telefonija mobbli fi ħdan il-Komunità u d-Direttiva 2002/21/KE dwar kwadru regolatorju komuni għan-netwerks ta' komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi (COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

212

P6_TC1-COD(2008)0187Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-22 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 717/2007 dwar roaming fuq networks pubbliċi tat-telefonija mobbli fi ħdan il-Komunità u d-Direttiva 2002/21/KE dwar kwadru regolatorju komuni għan-networks ta’ komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi

212

2010/C 184E/56

Rekwiżiti ta' rappurtar u dokumentazzjoni fil-każ tal-amalgazzjoni u d-diviżjoni ta' kumpaniji ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 77/91/KEE, 78/855/KEE u 82/891/KEE u d-Direttiva 2005/56/KE fir-rigward ta' rekwiżiti ta' rappurtar u dokumentazzjoni fil-każ ta' amalgamazzjoni u diviżjonijiet (COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

213

P6_TC1-COD(2008)0182Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-22 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2009/…/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 77/91/KEE, 78/855/KEE u 82/891/KEE, u d-Direttiva 2005/56/KE fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ rappurtar u dokumentazzjoni fil-każ tal-għaqda u d-diviżjoni ta’ kumpaniji

213

2010/C 184E/57

Assigurazzjoni u r-Rijassigurazzjoni (Solvibbiltà II) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta’ April 2009 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkonċerna l-assigurazzjoni tal-ħajja dwar il-bidu u l-insegwiment tan-negozju ta’ l-Assigurazzjoni u r-Rijassigurazzjoni (tfassil mill-ġdid) (COM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))

214

P6_TC1-COD(2007)0143Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-22 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2009/…/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II)

215

2010/C 184E/58

Ftehim Interim mat-Turkmenistan *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Interim dwar kummerċ u kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' kummerċ bejn il-Komunità Ewropea u l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika, fuq naħa, u it-Turkmenistan, fuq in-naħa l-oħra (5144/1999 COM(1998)0617 – C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))

215

2010/C 184E/59

Qafas Komunitarju dwar is-sikurezza nukleari *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill (Euratom) li twaqqaf qafas Komunitarju dwar is-sikurezza nukleari (COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

216

2010/C 184E/60

Sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi Sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (COM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

232

2010/C 184E/61

Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi (COM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))

253

 

Il-Ħamis, 23 ta' April 2009

2010/C 184E/62

Aċċess għas-suq internazzjonali tal-kowċ u x-xarabank ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

260

P6_TC2-COD(2007)0097Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fil-23 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 561/2006

260

2010/C 184E/63

Kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni tat-trasportatur bit-triq ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni tat-trasportatur bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD))

261

P6_TC2-COD(2007)0098Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fit-23 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport stradali u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE

261

2010/C 184E/64

Aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport tal-merkanzija bit-triq ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għas-suq internazzjonali tat-trasport tal-merkanzija bit-triq (11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD))

262

P6_TC2-COD(2007)0099Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fit-23 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport stradali tal-merkanzija

262

2010/C 184E/65

Il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini (COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

263

P6_TC1-COD(2008)0223Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-23 ta' April 2009 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva 2009/…KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini

264

ANNESS I

286

ANNESS II

288

ANNESS III

289

ANNESS IV

289

ANNESS V

290

ANNESS VI

290

2010/C 184E/66

Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu (COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD))

292

P6_TC1-COD(2008)0217Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-23 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Aġenziji li jiggradaw il-Kreditu

292

2010/C 184E/67

Drittijiet tal-passiġġieri li jivvjaġġaw bil-baħar jew fuq l-ilmijiet interni navigabbli ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-passiġġieri meta jivvjaġġaw bil-baħar jew fuq l-ilmijiet interni navigabbli u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi (COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))

293

P6_TC1-COD(2008)0246Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-23 ta’ April 2009 bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni tar-Regolament (KE) …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-passiġġieri meta jivvjaġġaw bil-baħar jew fuq l-ilmijiet interni navigabbli u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi

294

ANNESS I

309

ANNESS II

309

ANNESS III

310

ANNESS IV

311

2010/C 184E/68

Passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-kowċ ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-23 ta' April 2009 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-kowċ u li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar kooperazzjoni bejn awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar ta' liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi (COM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD))

312

P6_TC1-COD(2008)0237Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-23 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-kowċ u li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar kooperazzjoni bejn awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar ta' liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi

313

ANNESS I

329

ANNESS II

330

2010/C 184E/69

It-terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' ċerti drittijiet relatati ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/116/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' ċerti drittijiet relatati (COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

331

P6_TC1-COD(2008)0157Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-23 ta’ April 2009 bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni tad-Direttiva 2009/…/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/116/KE dwar it-terminu ta’ protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta’ drittijiet relatati

332

2010/C 184E/70

Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fil-qasam tat-trasport bit-triq u għall-interkonnessjonijiet ma' modi oħrajn ta' trasport ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-varar ta' Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fil-qasam tat-trasport bit-triq u għall-interkonnessjonijiet ma' modi oħrajn ta' trasport (COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))

338

P6_TC1-COD(2008)0263Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-23 ta’ April 2009 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva 2009/…/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-varar ta’ Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fil-qasam tat-trasport bit-triq u għall-interkonnessjonijiet ma’ modi oħrajn ta’ trasport

339

ANNESS I

348

ANNESS II

349

ANNESS III

352

2010/C 184E/71

It-tieni programm Marco Polo għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja tal-Komunità biex tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tas-sistema tat-trasport tal-merkanzija (Marco Polo II) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1692/2006 li jistabbilixxi t-tieni programm Marco Polo għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja tal-Komunità biex tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tas-sistema tat-trasport tal-merkanzija (Marco Polo II) (COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD))

353

P6_TC1-COD(2008)0239Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-23 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1692/2006 li jistabbilixxi t-tieni programm Marco Polo għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja tal-Komunità biex tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tas-sistema tat-trasport tal-merkanzija (Marco Polo II)

353

2010/C 184E/72

Netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport tal-merkanzija kompetittiv ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport tal-merkanzija kompetittiv (COM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD))

354

P6_TC1-COD(2008)0247Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-23 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport tal-merkanzija kompetittiv

354

ANNESS

367

2010/C 184E/73

Id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transkonfinali ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transkonfinali (COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

368

P6_TC1-COD(2008)0142Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-23 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2009/…/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transkonfinali

369

2010/C 184E/74

Is-Sikurezza tal-pazjent *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 dwar il-Proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-pazjent, inkluż il-ħarsien minn u l-kontroll ta' infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa (COM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS))

395

2010/C 184E/75

Azzjoni Ewropea fil-qasam tal-mard rari *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar azzjoni Ewropea fil-qasam tal-mard rari (COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

404

 

Il-Ġimgħa, 24 ta' April 2009

2010/C 184E/76

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, mill-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà (COM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS))

413

2010/C 184E/77

Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, mill-Komunità Ewropea, tal-Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà (COM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS))

414

2010/C 184E/78

Statistika dwar prodotti għall-ħarsien tal-pjanti ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika li tikkonċerna l-prodotti gћall-ћarsien tal-pjanti (11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

415

P6_TC2-COD(2006)0258Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fl-24 ta’ April 2009 bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika li tikkonċerna l-prodotti gћall-ћarsien tal-pjanti

415

ANNESS I

422

ANNESS II

423

ANNESS III

425

2010/C 184E/79

Rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati ma' l-enerġija ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta' rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija (COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

439

P6_TC1-COD(2008)0151Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-24 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2009/…/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija

440

ANNESS

440

2010/C 184E/80

Kundizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-kostruzzjoni ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ April 2009 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi kundizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-kostruzzjoni (COM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))

441

P6_TC1-COD(2008)0098Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-24 ta' April 2009 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi kundizzjonijiet armonizzati għall-ikkumerċjalizzar tal-prodotti għall-kostruzzjoni

441

ANNESS I

472

ANNESS II

474

ANNESS III

476

ANNESS IV

477

ANNESS V

478

ANNESS VI

481

2010/C 184E/81

Ħlasijiet transkonfinali fil-Komunità ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-pagamenti transkonfinali fil-Komunità (COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

483

P6_TC1-COD(2008)0194Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-24 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħlas transkonfinali fil-Komunità u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2560/2001

483

2010/C 184E/82

In-negozju tal-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu, l-eżerċizzju u s-superviżjoni prudenzjali tan-negozju tal-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi, li temenda d-Direttivi 2005/60/KE u 2006/48/KE u li tħassar id-Direttiva 2000/46/KE (COM(2008)0627 – C6-0350/2008 – 2008/0190(COD))

484

P6_TC1-COD(2008)0190Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-24 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2009/…/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu, l-eżerċizzju u s-superviżjoni prudenzjali tan-negozju tal-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi li temenda d-Direttivi 2005/60/KE u 2006/48/KE u li tħassar id-Direttiva 2000/46/KE

484

2010/C 184E/83

Regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji ta' l-annimali mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem (Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali) (COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

485

P6_TC1-COD(2008)0110Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-24 ta' April 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali)

485

2010/C 184E/84

Faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 332/2002 li jistabbilixxi faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri (COM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))

486

2010/C 184E/85

It-tassazzjoni fuq id-dħul mit-tfaddil fil-forma ta' pagamenti ta' mgħax *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE dwar tassazzjoni ta’ riżervi fuq id-dħul fil-forma ta' pagamenti ta' mgħax (COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

488

2010/C 184E/86

Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-evażjoni tat-taxxa marbuta mal-importazzjoni u ma' transazzjonijiet oħra transkonfinali *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-evażjoni tat-taxxa marbuta mal-importazzjoni u ma' transazzjonijiet oħra transkonfinali (COM(2008)0805 – C6-0039/2009 – 2008/0228(CNS))

519

Tifsira tas-simboli użati

*

Proċedura ta' konsultazzjoni

**I

Proċedura ta' konsultazzjoni: l-ewwel qari

**II

Proċedura ta' konsultazzjoni: it-tieni qari

***

Proċedura ta' parir konformi

***I

Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari

***II

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari

***III

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tielet qari

(It-tip ta' proċedura tiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni)

Emendi politiċi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u qawwija; it-tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu ▐.

Korrezzjonijiet u adattamenti tekniċi tas-servizzi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva rqiqa; it-tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu ║.

MT

 


I Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

RIŻOLUZZJONIJIET

Il-Parlament Ewropew SESSJONI 2009-2010 Dati tas-seduti: 22-24 April 2009 Il-Minuti ta' din is-sessjoni ġew ippubblikati fil-ĠU C 252 E, 22.10.2009. It-testi adottati tat-23 t'April 2009 rigward il-kwittanzi għall-baġit tas-2007 ġew ippublikati fil-ĠU L 255, 26.9.2009. TESTI ADOTTATI

L-Erbgħa, 22 ta’ April 2009

8.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 184/1


L-Erbgħa, 22 ta’ April 2009
Kontroll tal-Implimentazzjoni Baġitarja tal-Istrument għal Għajnuna qabel l-Adeżjoni

P6_TA(2009)0237

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-Kontroll tal-Implimentazzjoni Baġitarja tal-Istrument għal Għajnuna qabel l-Adeżjoni (IPA) fl-2007 (2008/2206(INI))

2010/C 184 E/01

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1085/2006 tas-17 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi Strument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA) (1),

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 718/2007 tat-12 ta' Ġunju 2007 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1085/2006 li jistabbilixxi strument għall-assistenza ta' qabel l-adeżjoni (IPA) (2),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Novembru 2006 dwar Strument għal Għajnuna qabel l-Adeżjoni (IPA) Qafas Finanzjarju Indikattiv Multiannwali għall-2008-2010 (COM(2006)0672),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Novembru 2007 dwar Strument għal Għajnuna qabel l-Adeżjoni (IPA) Qafas Finanzjarju Indikattiv Multiannwali għall-2009-2010 (COM(2007)0689),

wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-IPA għall-2007 mill-Kummissjoni tal-15 ta' Diċembru 2008 (COM(2008)0850 u SEC(2008)3026),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Novembru 2008 dwar l-Istrateġija għat-Tkabbir u l-Isfidi Ewlenin 2008-2009 u r-Rapporti dwar il-Progress tal-Pajjiżi 2008 mehmużin magħha (COM(2008)0674 flimkien ma' SEC(2008)2692 sa SEC(2008)2699),

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-22 ta' Lulju 2008 bit-titlu “Ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet – Ġlieda kontra l-frodi – Rapport Annwali 2007” (COM(2008)0475 inkluż l-anness SEC(2008)2300),

wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-Kummissjoni tas-27 ta' Ottubru 2008 dwar l-Istrument ta' Politika Strutturali Għal Qabel l-Adeżjoni (ISPA) 2007 (COM(2008)0671 u SEC(2008)2681),

wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni 2007 tat-22 ta' Diċembru 2008 dwar il-PHARE, l-Istrument ta' Qabel l-Adeżjoni tat-Turkija, il-Programm CARDS u l-Faċilità ta' Tranżizzjoni (COM(2008)0880 u SEC(2008)3075),

wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni għas-sena finanzjarja 2007 flimkien mat-tweġibiet tal-Aġenzija (3),

wara li kkunsidra r-rapport speċjali Nru 5/2007 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar il-ġestjoni mill-Kummissjoni tal-programm CARDS, flimkien mat-tweġibiet tal-Kummissjoni (4),

wara li kkunsidra r-Rapport Annwali 2007 dwar l-Attività tad-Direttur Ġenerali tal-Kummissjoni għat-Tkabbir (5),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar it-tkabbir u, b'mod partikulari, ir-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Lulju 2008 dwar id-dokument ta' strateġija dwar it-tkabbir 2007 tal-Kummissjoni (6),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' April 2008 dwar ir-Rapport ta' Progress 2007 dwar il-Kroazja (7),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' April 2008 dwar ir-Rapport ta' Progress 2007 dwar l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (8),

? wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Mejju 2008 dwar ir-Rapport ta' Progress 2007 dwar it-Turkija (9),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Jannar 2009 dwar ir-relazzjonijiet Kummerċjali u Ekonomiċi mal-Balkani tal-Punent (10),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Diċembru 2008 dwar is-sitwazzjoni tan-nisa fil-Pajjiżi tal-Balkani (11),

wara li kkunsidra ż-żjara tad-delegazzjoni investigattiva tal-Kumitat għall-Kontroll Baġitarju tiegħu fil-Kosovo (12) mit-22 sal-25 ta' Ġunju 2008, u r-rapport relevanti dwar il-missjoni (13),

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li japplika għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (14), u b'mod partikulari l-Artikolu 53 tiegħu, u wara li kkunsidra r-regoli implimentattivi tiegħu,

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport dwar il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin (A6-0181/2009),

A.

billi l-IPA huwa l-istrument finanzjarju l-ġdid li jieħu post l-istrumenti u l-programmi għall-pajjiżi kandidati u dawk potenzjali, fosthom il-Phare, is-SAPARD, l-ISPA, l-assistenza finanzjarja għat-Turkija qabel l-adeżjoni, u l-programm CARDS, kif ukoll għandu l-għan li jorganizza l-fondi tal-UE b'mod flessibbli sabiex jitfasslu għall-kapaċità ġestjonali u għall-bżonnijiet speċifiċi ta' dawn il-pajjiżi,

B.

billi l-Istrument għal Għajnuna qabel l-Adeżjoni jikkonsisti fil-ħames komponenti li ġejjin li jkopru l-prijoritajiet iddefiniti skont il-bżonnijiet tal-pajjiżi benefiċjarji, fosthom:

I.

L-Assistenza għat-Tranżizzjoni u l-Bini tal-Istituzzjonijiet,

II.

Il-Koperazzjoni Transkonfinali (CBC),

III.

L-Iżvilupp Reġjonali,

IV.

L-Iżvilupp tar-Riżorsi Umani,

V.

L-Iżvilupp Rurali,

C.

billi l-Istrument għal Għajnuna qabel l-Adeżjoni huwa fattur prinċipal għat-titjib fil-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini, l-istandards soċjali, il-koperazzjoni reġjonali u ta' bejn il-fruntieri, kif ukoll għall-promozzjoni tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi kandidati u fil-pajjiżi kandidati potenzjali,

D.

billi l-iskop tal-kontroll parlamentari fuq l-implimentazzjoni tal-baġit fil-qasam tal-politika għat-tkabbir mhuwiex biss li jiġi żgurat li l-fondi tal-UE ntużaw skont id-dispożizzjonijiet regolatorji u l-politiki tal-UE, iżda huwa wkoll li jevalwa kemm jekk dawn ġewx allokati b'mod effikaċi għal dawk il-prijoritajiet identifikati fir-rapporti ta' strateġija u progress għall-pajjiżi benefiċjarji kif ukoll jekk ikunux laħqu r-riżultati mixtieqa bl-iskop tal-interessi komuni tal-UE,

E.

billi huwa importanti ħafna li l-implimentazzjoni tal-IPA tiġi eżaminata bir-reqqa u fi stadju bikri sabiex jiġu evitati l-problemi li jkunu ġew identifikati tard fl-implimentazzjoni tal-istrumenti preċedenti għall-għajnuna ta' qabel l-adeżjoni, filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu li l-irregolaritajiet li ma jkunux ġew ikkunsidrati fiż-żmien stipulat se jimmultiplikaw u li se jkun diffiċli ħafna li dawn jiġu indirizzati iktar tard minħabba li jieħdu l-forma ta' prattiki ħżiena permanenti,

F.

billi l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u r-riformi settorjali (tal-ġudikatura, tal-pulizija u tas-settur tal-amministrazzjoni pubblika) għandhom piż mhux biss fuq il-governanza tajba u l-istat tad-dritt iżda wkoll fuq l-ambjent ġenerali tan-negozju,

G.

billi l-IPA, b'mod partikulari permezz tal-analiżi tad-Dokumenti tal-Ippjanar Indikattiv Pluriennali (MIPDs), joffri flessibilità konsiderevoli li tippermetti l-adattament għall-evoluzzjoni tal-ħtiġijiet u tal-kapaċità ta' ġestjoni tal-pajjiżi benefiċjarji,

H.

billi, skont l-Artikolu 27 tar-Regolament (KE) Nru 1085/2006 (ir-Regolament tal-IPA), il-Kummissjoni għandha l-obbligu li tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, sal-31 ta' Diċembru 2010, rapport ta' evalwazzjoni ta' nofs it-terminu dwar l-implimentazzjoni tal-IPA, u jekk ikun il-każ, flimkien ma' proposta leġiżlattiva biex jiġi emendat dan ir-Regolament,

I.

billi, bħala segwitu għat-talba tal-Parlament, il-Kummissjoni ntrabtet li sa mill-2009 tagħmel reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-pakkett ta' strumenti ta' għajnuna esterna li jinkludi l-Istrument għal Għajnuna ta' Qabel l-Adeżjoni,

J.

billi l-Parlament għandu, minn issa 'l quddiem, jikkomunika mal-parlamenti nazzjonali tal-pajjiżi li jibbenefikaw mill-IPA,

Rimarki Ġenerali

1.

Jilqa' b'sodisfazzjon id-djalogu strutturat stabbilit mal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-IPA u jfakkar il-pożizzjoni tiegħu f'dan ir-rigward, speċjalment il-bżonn li jingħata aċċess ekwu lill-pajjiżi benefiċjarji kollha għall-firxa sħiħa ta' għodod ta' politika disponibbli taħt l-istrument, biex tingħata prijorità xierqa lill-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata u biex tingħata dejjem aktar attenzjoni lill-bini tal-kapaċità istituzzjonali, b'mod partikulari fil-livell parlamentari, lill-iżvilupp tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, lill-miżuri għall-promozzjoni tal-prinċipju ta' tolleranza u nondiskriminazzjoni, lill-iżvilupp uman u lill-kooperazzjoni reġjonali fl-oqsma ta' politika prinċipali;

2.

Jinnota b'sodisfazzjoni ir-rata għolja ta' implimentazzjoni tal-impenji tal-IPA fl-2007; jiddispjaċih, madankollu, li l-ewwel programmi tal-IPA ġew adottati biss fl-aħħar tal-2007 filwaqt li l-implimentazzjoni propja bdiet biss fl-2008, minħabba l-adozzjoni tard tal-istrument il-ġdid minn naħa u d-dewmien tal-pajjiżi benefiċjarji biex iwaqqfu l-istrutturi u s-sistemi ta' mmaniġġjar neċessarji min-naħa l-oħra; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tkompli għaddejja bl-implimentazzjoni tal-proġetti u tissorvelja l-allokazzjoni tal-fondi u r-riżultati miksuba sabiex jiġi żgurat li l-IPA ikollu impatt viżibbli fil-pajjiżi kkonċernati;

3.

Jinnota li, minħabba l-adozzjoni tard tar-Regolament dwar l-IPA u tar-Regolament (KE) Nru 718/2007 (Regolament għall-implimentazzjoni tal-IPA), u sussegwentement tal-ewwel Qafas Finanzjarju Indikattiv Pluriennali u l-MIPDs, il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u r-rappurtar tal-programmi u l-proġetti 2007 tal-IPA kienu limitati u għadhom ma tawx riżultati; jenfasizza li t-tranżizzjoni bla xkiel mill-istrumenti preċedenti ta' qabel l-adeżjoni għall-IPA teħtieġ kontinwità fl-ipprogrammar, l-implimentazzjoni xierqa tal-proġetti u l-ħlas tal-pagamenti;

4.

Iqis li kien hemm koerenza sodisfaċenti bejn il-Programmi nazzjonali tal-IPA 2007 u l-politika ta' qabel l-adeżjoni tal-UE, minħabba li ħafna mill-objettivi stabbiliti fil-Programmi kienu konformi mal-prijoritajiet identifikati fir-rapporti tal-Kummissjoni dwar l-Progress rispettivi;

5.

Jinnota li l-pajjiżi kandidati primarjament jiffokaw fuq l-implimentazzjoni tal-istandards Ewropej, jiġifieri l-istandards statistiċi, ambjentali u fiskali, u dan huwa konsistenti mal-politika tal-UE għat-tkabbir; madankollu, jinnota li l-importanza tal-kriterji politiċi, jiġifieri l-governanza demokratika, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, il-libertà tar-reliġjon, id-drittijiet tan-nisa u tal-minoranzi, u l-istat tad-dritt m'għandhiex tiddgħajjef minħabba li jekk dawn ma jiġux issodisfati jistgħu jinħolqu komplikazzjonijiet u dewmien fin-negozjati; iqis li għandu jkun hemm bilanċ aħjar bejn il-proġetti maħsuba biex jintlaħqu l-kriterji politiċi u l-proġetti maħsuba għall-implimentazzjoni tal-acquis;

6.

Ifakkar lill-Kummissjoni li l-leġittimità u l-kapaċità tal-Unjoni li tippromwovi r-riformi jistgħu jikbru sew jekk l-IPA jiddirezzjona l-għajnuna tiegħu lejn oqsma ta' benefiċċju dirett għaċ-ċittadini tal-pajjiżi kandidati u tal-pajjiżi kandidati potenzjali, b'mod partikulari fid-dawl tal-ħtiġijiet u l-isfidi ġġenerati mill-kriżi finanzjarja globali;

7.

Għalhekk, huwa tal-opinjoni li l-IPA għandu jappoġġja l-isforzi mwettqa mill-pajjiżi benefiċjarji biex jilħqu r-rekwiżiti stipulati fil-pjan direzzjonali għal-liberalizzazzjoni tal-viża, sabiex iċ-ċittadini tal-Balkani tal-Punent finalment ikunu jistgħu jgawdu l-libertà tal-moviment u jipparteċipaw b'mod sħiħ fil-programmi u l-iskemi tal-UE; jilqa' b'sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni li żżid aktar l-allokazzjoni tal-fondi tal-IPA lejn il-programmi Tempus, Erasmus Mundus u Youth in Action;

8.

Jinnota l-fatt li l-Kummissjoni kienet f'pożizzjoni li tagħti akkreditazzjoni għall-ġestjoni diċentralizzata lill-Kroazja għall-Komponenti I sa IV u lit-Turkija għall-Komponenti I u II lejn l-aħħar tal-2008; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tkompli taħdem b'mod intensiv mal-pajjiżi kandidati u dawk potenzjali sabiex fil-futur qrib dawn il-pajjiżi jkunu kapaċi jimmaniġġjaw il-fondi b'mod deċentralizzat u b'hekk jiksbu aċċess totali għall-komponenti kollha tal-IPA; madankollu, jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li s-setgħat ġestjonali jingħataw bil-kundizzjoni u skont l-effikaċja tagħhom;

9.

Jenfasizza li l-użu tal-Istrument għal Għajnuna qabel l-Adeżjoni huwa responsabililtà komuni bejn il-Kummissjoni u l-gvernijiet nazzjonali tal-pajjiżi kandidati u l-pajjiżi kandidati potenzjali; jistieden lill-Kummissjoni biex ittejjeb il-koperazzjoni u l-komunikazzjoni bejn id-delegazzjonijiet tagħha u l-awtoritajiet rispettivi, biex tistabbilixxi kontroll permanenti fuq il-proċeduri tal-implimentazzjoni tal-proġetti u biex taħdem għal miżuri komuni għat-titjib tal-kapaċità amministrattiva tal-pajjiżi benefiċjarji;

10.

Jenfasizza l-bżonn ta' ġestjoni u kontroll trasparenti u effettiv tal-Istrument għal Għajnuna qabel l-Adeżjoni, filwaqt li jitqiesu l-partikularitajiet tal-verifiki interni u s-sistemi ta' kontroll ta' kull pajjiż kif ukoll l-aħjar prattiki fil-proċeduri ta' qabel l-adeżjoni tal-pajjiżi li qabel kienu pajjiżi kandidati;

11.

Jistenna li kull sena l-Kummissjoni tgħaddi rapport lill-Parlament u lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit dwar il-pagamenti u l-implimentazzjoni tal-fondi tal-Istrument għal Għajnuna qabel l-Adeżjoni, kif ukoll dwar il-fondi li fadal mill-Istrument għall-Politika Strutturali għal Qabel l-Adeżjoni, l-Istrument għal Assistenza Qabel l-Adeżjoni għall-Iżvilupp Rurali u l-Programm Speċjali ta' Adeżjoni għall-Iżvilupp Agrikolu u Rurali, filwaqt li jingħataw dettalji għal kull pajjiż reċipjent u eżempji tal-aħjar prattika, u tirraporta dwar il-problemi kollha jew l-irregolaritajiet li wieħed iltaqa' magħhom;

12.

Jinnota li l-kwistjonijiet orizzontali, bħal ma huma l-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali, il-governanza tajba, l-involviment tas-soċjetà ċivili, l-opportunitajiet ugwali u n-nuqqas ta' diskriminazzjoni mhumiex preżenti u viżibbli biżżejjed fil-proġetti tal-IPA għall-2007; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa, b'mod partikulari, programmi reġjonali jew orizzontali li jgawdi minnhom kulħadd, speċjalment fir-rigward tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata, id-djalogu interkulturali u l-ugwaljanza bejn is-sessi;

13.

Jinnota li ġew allokati fondi limitati għal żoni ġeografiċi kbar jew żoni ta' politika komprensiva u li dawn il-fondi huma maqsuma f'ħafna proġetti żgħar aktar milli kkonċentrati fuq anqas proġetti li jkunu aktar viżibbli; jinnota li l-programmi nazzjonali annwali għandhom jilħqu bilanċ bejn il-provvediment ta' reazzjoni adegwata għall-prijoritajiet prinċipali identifikati fir-rapporti ta' progress u l-evitar tal-frammentazzjoni żejda tal-fondi;

Osservazzjonijiet dwar il-politika u l-ispeċifiċitajiet tal-pajjiżi

14.

Jenfasizza l-bżonn, bħala kwistjoni ta' importanza u urġenza kbira, li l-IPA jintuża biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata fil-pajjiżi benefiċjarji kollha, b'attenzjoni speċjali fuq il-ħasil tal-flus, il-migrazzjoni illegali u t-traffikar tal-bnedmin; jinnota li, minkejja li r-rapporti ta' progress kollha tal-2008 identifikaw il-korruzzjoni bħala problema serja u bħala prijorità ewlenija, mhux il-programmi tal-IPA għall-2007 kollha jqisu l-korruzzjoni b'mod suffiċjenti; jissuġġerixxi li għandhom jiġu allokati fondi għal dan il-għan, bħal fil-każijiet tal-Kroazja (15) u l-Montenegro (16) u jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa strateġija aktar koerenti f'dan il-kuntest, li tibni fuq dak li ħareġ fl-aħħar rawnds tat-tkabbir;

15.

Jinnota li fil-pajjiżi benefiċjarji, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili (CSOs) għandhom jinvolvu ruħhom b'mod aktar attiv fl-iżvilupp u t-tnedija tal-proġetti; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-programmi IPA tal-ġejjieni għandhom jindirizzaw id-dipendenza sistematika tad-donaturi min-naħa tas-CSOs, sabiex tiġi evitata l-eżistenza ta' CSOs “fuq talba”, u għandhom jindirizzaw ukoll l-iżvilupp ta' wħud mis-CSOs skont il-linji tal-konflitt etniku u politiku, b'mod speċjali fil-Bożnja u l-Ħerzegovina, u fl-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja u fil-Kosovo (17); jistenna li l-Faċilità tas-Soċjetà Ċivili l-ġdida tindirizza ħafna mill-problemi fir-rigward tad-diversità, il-kumplessità, u l-frammentazzjoni tal-programmi tal-UE;

16.

Jinsisti li appoġġ kostanti għall-Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili f'pajjiżi kandidati jew pajjiżi kandidati potenzjali huwa bżonjuż sabiex jinħoloq ambjent kompetittiv fosthom u biex tiġi żgurata s-sostenibilità fil-ħidma tagħhom lejn il-kisba tar-riżultati fl-implimentazzjoni tal-Istrument għal Għajnuna qabel l-Adeżjoni u aktar parteċipazzjoni fil-proġetti ta' ġestjoni;

17.

Jinnota li l-proġetti u l-attivitajiet iffinanzjati mill-IPA fir-realtà ma tantx huma ta' suċċess f'termini ta' viżibilità tal-UE u ma ġġenerawx leġittimità “minn isfel għal fuq” biex ikomplu jitjiebu r-relazzjonijiet mal-UE;

18.

Iqis li l-edukazzjoni u l-impjieg taż-żgħażagħ huma prekundizzjonijiet għall-istabilità u l-iżvilupp fit-tul li għadhom ma ġewx indirizzati b'mod adegwat; jisħaq fuq il-ħtieġa tal-ġlieda kontra l-qgħad, b'mod speċjali l-qgħad fit-tul fost is-żgħażagħ, bħala kwistjoni ta' importanza kbira li tmiss is-setturi kollha; f'dan ir-rigward jissuġġerixxi li l-Kummissjoni għandha teżamina l-possibilità li tagħmel aktar użu mill-flessibilità mogħtija fl-IPA sabiex tippermetti aktar finanzjament, fejn ikun xieraq, tal-miżuri relatati mal-komponenti III-V permezz tal-ewwel żewġ komponenti;

19.

Jinnota li l-appoġġ finanzjarju reġjonali mill-IPA huwa relattivament żgħir (madwar 10 % tal-IPA totali), meta wieħed iqis b'mod partikulari li dan ikopri ħdax-il qasam ta' intervent f'sitt pajjiżi, mill-edukazzjoni u ż-żgħażagħ sas-sikurezza nukleari;

20.

Huwa mħasseb minħabba li l-allokazzjonijiet totali tal-IPA 2007 għall-Komponent II kienu biss EUR 38 800 000 minn IPA totali ta' EUR 497 200 000 (jiġifieri anqas minn 8 %); jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li dan jikkontradixxi d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni li l-koperazzjoni transkonfinali tgħin ir-rikonċiljazzjoni u r-relazzjonijiet tajba bejn il-ġirien u dan huwa relevanti b'mod partikulari f'reġjun bi storja reċenti ta' kunflitti; jiddispjaċih li kienet diffiċli li tiġi stabbilita koperazzjoni effetiva, fil-prattika, minħabba diversi raġunijiet, fosthom in-nuqqas ta' qbil fl-istrutturi u l-proċeduri bejn xi msieħba, kif ukoll diffikultajiet politiċi; jistieden lill-pajjiżi benefiċjarji u lill-Kummissjoni sabiex, skont dan il-komponent, jippromwovu l-koperazzoni eżistenti u jiżviluppaw koperazzjoni ġdida, b'konformità mal-objettivi li jitrawmu relazzjonijiet tajba bejn il-viċinat u tiġi promossa l-integrazzjoni ekonomika, b'mod speċjali fl-oqsma tal-ambjent, tal-wirt naturali u kulturali u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata;

21.

Huwa mħasseb ukoll minħabba li l-ebda programm tal-IPA 2007 ppreżentat mill-pajjiżi benefiċjarji ma jindirizza direttament id-drittijiet tan-nisa jew l-ugwaljanza bejn is-sessi, minkejja li l-kwistjonijiet dwar is-sessi ġew identifikati bħala sfida ewlenija kemm fir-rapporti ta' progress kif ukoll fl-MIPDs; itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex tipprovdi fondi qabel l-adeżjoni għat-tisħiħ tad-drittijiet tan-nisa fil-Pajjiżi tal-Balkani, b'mod partikulari permezz tal-NGOs u tal-organizzazzjonijiet favur in-nisa; jerġa' jistieden lill-Kummissjoni biex talloka l-fondi tal-IPA kif jixraq, sabiex jiġi mħeġġeġ l-ibbaġitjar skont is-sessi fil-politika ta' qabel l-adeżjoni u biex tħeġġeġ lill-pajjiżi benefiċjarji jressqu proposti għal proġetti relevanti;

22.

Jenfasizza l-bżonn li jiġu involuti dejjem aktar l-organizzazzjonijiet nongovernattivi fit-tfassil u fl-implimentazzjoni ta' proġetti ffinanzjati mill-IPA sabiex ikun żgurat li l-għajnuna tal-IPA tirrifletti l-bżonnijiet u l-aspettattivi reali, biex ikun hemm viżibilità akbar tal-proġetti tal-IPA u biex jiġi promoss l-iżvilupp ta' soċjetà ċivili mimlija ħajja u proattiva fil-pajjiżi benefiċjarji;

23.

Jistieden lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri biex tippreżenta rapport ta' evalwazzjoni speċjali ta' nofs it-terminu sa tmiem l-2010 dwar l-implimentazzjoni tal-IPA;

*

* *

24.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, kif ukoll lill-gvernijiet, lill-parlamenti u lill-istituzzjonijiet ta' verifika nazzjonali tal-pajjiżi li jibbenefikaw mill-IPA.


(1)  ĠU L 210, 31.7.2006, p.82.

(2)  ĠU L 170, 29.6.2007, p. 1.

(3)  ĠU C 311, 5.12.2008, p. 42.

(4)  ĠU C 285, 27.11.2007, p. 1.

(5)  31.3.2008, http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/elarg_aar.pdf.

(6)  Testi adottati, P6_TA(2008)0363.

(7)  Testi adottati, P6_TA(2008)0120.

(8)  Testi adottati, P6_TA(2008)0172.

(9)  Testi adottati, P6_TA(2008)0224.

(10)  Testi adottati, P6_TA(2009)0005.

(11)  Testi adottati, P6_TA(2008)0582.

(12)  Skont ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tan-Nazzjonijiet Uniti 1244(1999).

(13)  http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN &body=CONT.

(14)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(15)  Proġett 2007/019-247: It-Titjib tal-Koperazzjoni bejn l-Aġenziji kontra l-korruzzjoni, proġett ta' EUR 2 500 000 għat-tisħiħ tal-korp ta' koordinazzjoni fi ħdan il-Ministeru tal-Ġustizzja inkarigat mill-istrateġija ta' kontra l-korruzzjoni u tat-tqajjim tal-kuxjenza dwar kwistjonijiet tal-korruzzjoni.

(16)  Proġett 2007/19300: Il-ġlieda kontra l-krimini organizzat u l-korruzzjoni. Dan il-proġett jimmia biex jiġġieled kontra l-krimini organizzat u l-korruzzjoni billi jtejjeb il-prestazzjoni u l-koperazzjoni tal-aġenziji tal-infurzar tal-liġi varji involuti. Hu marbut ma Strateġija tal-Gvern Kontra l-Korruzzjoni usa mal-Pjan ta' Azzjoni. EUR 3 000 000 ġew impenjati għal dan il-proġett.

(17)  Skont ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill ta' Sigurtà tan-NU 1244(1999).


8.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 184/7


L-Erbgħa, 22 ta’ April 2009
Infurzar effettiv tas-sentenzi fl-UE: It-trasparenza tal-assi tad-debituri

P6_TA(2009)0238

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar l-infurzar effettiv tas-sentenzi fl-Unjoni Ewropea: it-trasparenza tal-assi tad-debituri (2008/2233(INI))

2010/C 184 E/02

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Artikolu 65 tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tas-6 ta' Marzu 2008 dwar l-infurzar effettiv tas-sentenzi fl-Unjoni Ewropea: it-trasparenza tal-assi tad-debituri (COM(2008)0128),

wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tal-24 ta' Ottubru 2006 dwar it-titjib fl-effiċjenza fl-infurzar tas-sentenzi fl-Unjoni Ewropea: is-sekwestru tal-kontijiet bankarji (COM(2006)0618) u r-riżoluzzjoni tial-Parlament tal-25 ta' Ottubru 2007 dwar dan (1),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Diċembru 2008 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-Ġustizzja elettronika (e-Justice) (2),

wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-3 ta' Diċembru 2008,

wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data tat-22 ta' Settembru 2008,

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6-0252/2009),

A.

billi, skont il-prinċipji tas- sussidjarjetà u tal-proporzjonalità, l-adozzjoni ta“ strument Komunitarju fil-qasam tal-koperazzjoni ġudizzjarja fis-suġġetti ċivili li għandhom effetti transkonfinali tista” titqies biss f'każ li jintwera li fil-livell nazzjonali jkun impossibbli li jitneħħa l-ostaklu li jimpedixxi t-tisjis jew il-funzjonament tas-Suq Intern,

B.

billi l-ħlas tard u l-ħlasijiet mhux onorati jipperikolaw l-interessi tan-negozji u tal-konsumaturi, l-aktar meta l-kreditur u l-awtoritajiet tal-infurzar ma jkollhom ebda tagħrif dwar fejn ikun jinsab id-debitur jew dwar l-assi tiegħu jew tagħha; billi dan huwa aggravat aktar minħabba l-klima ekonomika attwali, li fiha l-likwidità hija ferm importanti għas-sopravivenza tan-negozji,

C.

billi l-problemi tal-irkupru transkonfinali tad-djun jistgħu jkunu xkiel serju għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa tal-ordnijiet għal ħlas fl-UE u jistgħu jxekklu l-aċċess għall-ġustizzja; billi, barra minn hekk, jekk id-deċiżjonijiet tal-qorti ma jkunux jistgħu jiġu infurzati, il-ġustizzja tiddgħajjef flimkien mal-istandards tal-moralità kummerċjali,

D.

billi, b'mod ġenerali, l-irkupru tad-dejn huwa problema kbira ferm, ħaġa li hija aggravata meta t-talbiet huma ta' natura transkonfinali, l-aktar għan-negozji żgħar li ma jkollhomx għad-dispożizzjoni tagħhom avukati speċjalizzati jew dipartimenti ddedikati għall-ġbir tal-ħlasijiet, u li spiss jispiċċaw f'pożizzjoni xejn sabiħa li fiha jkollhom jiddedikaw ħaddiema, riżorsi finanzjarji limitati u, fuq kollox, ħin għal din il-problema minflok għal attivitajiet aktar produttivi,

E.

billi hemm indikazzjonijiet li d-Direttiva dwar Ħlasijiet Tardivi (3) mhijiex irrispettata jew magħrufa biżżejjed; billi kieku dik id-Direttiva kellha tiġi aġġornata u implimentata kif imiss jista' jkollha impatt konsiderevoli fit-tnaqqis ta' pagamenti tardivi jew nuqqas ta' pagament,

F.

billi hemm diverġenzi enormi skont is-sistemi differenti tal-liġijiet nazzjonali tal-kuntratti u tal-insolvenza dwar kif il-kredituri jistgħu jiggarantixxu l-ħlas tad-dejn tagħhom fl-istadju tal-kuntratt, b'mod partikulari bl-użu ta' klawżoli ta' riżerva tat-titlu jew ta' mekkaniżmi simili oħra li kultant dak li jkun isib mezz kif jaħrab minnhom minħabba dawn id-diverġenzi,

G.

billi l-adozzjoni ta' liġi Komunitarja dwar l-eżekuzzjoni b'mod effikaċi tas-sentenzi ġudizzjarji għandha tapplika għad-debituri kollha, mingħajr ebda distinzjoni minn qabel bejn id-debituri bona fide u dawk li mhumiex,

H.

billi l-evażjoni, id-dewmien fil-ħlas u n-nuqqas ta' ħlas tad-djun spiss huwa aggravat min-nuqqas ta' attenzjoni mill-partijiet fl-innegozjar prekuntrattwali u kuntrattwali tagħhom; billi jeħtieġ ikun hemm aktar enfasi fuq l-għarfien kummerċjali u possibbilment l-użu ta' klawżoli fakultattivi ta' “stil Ewropew” skont il-Qafas Komuni ta' Referenza (QKR) li jiżguraw li l-partijiet iqisu sewwa dawn il-kwistjonijiet fil-bidu tar-relazzjonijiet kummerċjali tagħhom,

I.

billi l-Parlament ġie mgħarraf li jista' jkun hemm problema serja f'każijiet transkonfinali li jkunu jinvolvu debituri li jirrifjutaw li jobdu ordnijiet, jiġifieri persuni li jkunu jistgħu jħallsu djunhom jew li jkunu jistgħu jħallsu l-passiv tagħhom imma li ma jagħmlux hekk jew persuni li fir-rigward tagħhom ikun hemm ir-riskju li mhux se jħallsu dak li għandhom jagħtu anke jekk tkun inqatgħet is-sentenza kontrihom; billi jidher li dawn il-persuni spiss ikollhom assi sostanzjali f'diversi entitajiet, organi ta' rappreżentanza (nominees) u fondi fiduċjarji (trusts) u billi ma jistax jinkiseb infurzar effettiv mingħajr l-informazzjoni meħtieġa; billi spiss jinħtieġ li din l-informazzjoni tinkiseb mingħajr ma jiġi mwissi d-debitur li jinsisti li ma jobdix – li spiss ikun f'qagħda li jkun jista' jċaqlaq dawn l-assi lejn xi ġurisdizzjoni oħra f'qasir żmien,

J.

billi wkoll il-Parlament ġie mgħarraf li ċerti Stati sovrani ma jonorawx id-deċiżjonijiet jew is-sentenzi ta' arbitraġġ mogħtija mill-qrati ta' Stat ieħor, bir-riżultat li nibtu “fondi opportunistiċi” (vulture funds) li jakkwistaw dan id-dejn sovran b'rati sostanzjalment imnaqqsa u mbaghad ifittxu li jagħmlu l-profitt permezz tal-infurzar; billi jista jkun diskutibilment aħjar u aktar ġust li l-kredituri oriġinali jingħataw il-mezzi biex jiksbu rimedju huma stess,

K.

billi huwa argumentat li hemm ftit Stati li m'għandhom l-ebda assi ta' xejn lil hinn mill-fruntieri tagħhom u li, jekk il-kreditur ma jkollux prospetti li se jakkwista l-infurzar fl-Istat Membru tiegħu jew tagħha (biss) jew fl-Istat ikkonċernat, mela l-unika riparazzjoni effettiva sseħħ permezz ta' qrati barra l-pajjiż, b'mod partikulari fi Stati Membri oħra tal-UE,

L.

billi skont ir-Regolament I ta' Brussell (4) kull Stat Membru għandu l-miżuri proviżorji tiegħu proprji msawra u rregolati mil-liġi nazzjonali tiegħu u l-ordnijiet ex parte mhumiex is-suġġett ta' rikonoxximent u infurzar reċiproku skont dak ir-Regolament; billi l-ordnijiet inter partes jiġu esegwiti mit-tribunal kompetenti permezz tal-miżura ta' kumpens l-aktar approssimattiva li dan it-tribunal ikun jista' jagħti,

M.

billi l-miżuri proviżorji jinkludu: (i) ordnijiet għall-iżvelar ta' informazzjoni dwar assi li jistgħu jsiru s-suġġett ta' miżuri ta' esekuzzjoni ta' sentenza u (ii) ordnijiet li jħarsu l-assi sakemm ikun hemm infurzar, u (iii) jistgħu jkunu wkoll f'forma ta' ordni proviżorju ta' pagament, li jippermetti li l-kreditur jitħallas immedjat sakemm tiġi solvuta t-tilwima kkonċernata,

N.

billi l-għoti ta' miżuri proviżorji għandu jkun suġġett għall-kundizzjonijiet simili għal dawk applikati mill-Qorti tal-Ġustizzja, jiġifieri l-kreditur ikollu jipperswadi l-qorti li għandu talba ġustifikabbli fuq il-merti (dritt li jista' jiġi infurzat fis-sura ta' ordni tal-qorti jew sturmenti awtentiċi jew evidenza tat-talba li toħloq każ prima facie – fumus boni juris), u juri urġenza (riskju ġenwin li l-infurzar tat-talba jista' jiġi sfrattat jekk il-miżura ma tingħatax (periculum in mora)), u billi l-għoti ta' miżuri bħal dawn jista' jsir suġġett għat-tressiq ta' sigurtà,

O.

billi f'każijiet ta' skala żgħira, l-aktar meta l-ispejjeż legali jkunu għolja ferm, id-dewmien tal-ġustizzja jissarraf f'inġustizzja u billi, f'każijiet ta' skala akbar, jista' jkun in-nuqqas ta' informazzjoni dwar l-assi li jkun l-akbar ostakolu; billi, għaldaqstant, ir-rikors għal ordnijiet ta' miżuri proviżorji jista' jkun li verament jipprovdi soluzzjoni sempliċi u intelliġenti fiż-żewġ tipi ta' każijiet,

P.

billi, barra dan, kwalunkwe azzjoni Komunitarja maħsuba biex informazzjoni ssir disponibbli jeħtieġ li titqies ukoll fil-kuntest ta' dawn it-tipi ta' każijiet, li fihom in-nuqqas ta' informazzjoni tikkawża inġustizzja serja; billi, jekk ma jkunx hemm informazzjoni disponibbli għall-kreditur dwar l-assi ta' debitur (u a fortioridebitur li jinsisti li jonqos li jonora l-obbligi tiegħu) li jistgħu jiġu ssekwestrati biex tkun infurzata sentenza, il-kreditur ma jkunx jista' jinfurzaha,

Q.

billi, fil-prattika, din il-problema mhix limitata biss għall-każijiet fejn diġà tkun ingħatat sentenza li, madankollu, ma tkunx ġiet onorata: din il-problema tista' tqum ukoll qabel il-persuni jressqu t-talbiet tagħhom,

R.

billi, madankollu, huwa assolutament meħtieġ li kwalunkwe miżuri li jiġu proposti jkunu proporzjonati; billi, barra minn hekk, m'għandhomx sempliċement jirrepetu dak li diġà jista' jinkiseb permezz tal-miżuri nazzjonali eżistenti u għandhom ikunu limitati għal talbiet transkonfinali, u għandha tkun evitata l-armonizzazzjoni li mhix xierqa u li mhix meħtieġa,

S.

billi intwera xi tħassib li uħud mill-ideat dwar l-eżekuzzjoni b'mod effikaċi ta' sentenzi fl-Unjoni Ewropea permezz tat-trasparenza tal-assi tad-debituri, jistgħu jiksru d-drittijiet fundamentali, inkluż id-dritt għall-privatezza (ħarsien tad-data), idgħajfu s-salvagwardji proċedurali u jmorru kontra t-tradizzjonijiet kostituzzjonali ta' ħafna Stati Membri,

T.

billi kull proposta mressqa għandha tkun effettiva f'sens ta' nefqa u integrata f'oqsma oħra tal-politika Komunitarja sabiex jiġi evitat li jkun hemm duplikazzjoni bla bżonn tal-isforzi,

1.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-Green Paper tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq tas-6 ta' Marzu 2008, għax tikkontribwixxi għall-Istrateġija ta' Liżbona;

2.

Jiddikjara li n-nuqqas ta' ċarezza tal-informazzjoni meħtieġa biex wieħed jisforza lid-debitur li jwettaq l-obbligi tiegħu jmur kontra l-prinċipji komuni ta' rieda tajba u ta' responsabilità tal-flus; isostni li n-nuqqas ta' għarfien dwar il-liġijiet nazzjonali fir-rigward tal-mezzi tal-infurzar jew tan-nuqqas ta' effikaċità tagħhom fih innifsu jimpedixxi r-realizzazzjoni ta' suq intern magħqud u jwassal għal spejjeż mhux ġustifikati;

3.

Jinnota li ħlas li jsir tard, l-ebda ħlas u l-problema tal-irkuprar tad-dejn jagħmlu ħsara lill-interessi tal-intrapriżi u tal-konsumaturi kredituri, inaqqsu l-fiduċja fis-suq intern u jdgħajfu l-azzjoni ġuridika;

4.

Jappoġġja strateġija integrata u effikaċji bbażata fuq il-prinċipji ta' “leġiżlar aħjar” u jqis li l-objettiv tal-irkupru tad-dejn għandu jintlaħaq filwaqt li jkunu żgurati n-nuqqas ta' diskriminazzjoni, il-protezzjoni ta' data sensittiva u l-garanziji ġudizzjarji permezz tar-rikors għal miżuri proporzjonati li jiżguraw it-trasparenza meħtieġa u jnaqqsu b'mod konsiderevoli l-ispejjeż tal-ipproċessar tal-informazzjoni u tal-ġestjoni;

5.

Jinsisti li, minbarra l-informazzjoni disponibbli pubblikament, il-kreditur għandu jkollu aċċess għad-data meħtieġa, taħt is-superviżjoni jew bl-assistenza tal-awtorità kompetenti, biex ikun jista' jibda l-proċedura tal-infurzar u jikseb ir-rimbors tal-kreditu tiegħu, skont modalitajiet sempliċi biex jiġu implimentati fis-suq intern kollu;

6.

Jaqbel mal-Kummissjoni li l-irkupru transkonfinali tad-dejn permezz tal-infurzar tas-sentenzi ġudizzjarji hija problema mill-akbar tas-suq intern, imma jqis li s-soluzzjonijiet imressqa għad-diskussjoni mill-Kummissjoni jeħtieġu aktar xogħol sabiex jindirizzaw b'mod adegwat il-problema l-aktar diffiċli, dik tad-debituri li jirrifjutaw li jobdu ordnijiet;

Il-proposta sabiex jitfassal manwal ta' liġijiet u prattiki nazzjonali tal-infurzar

7.

Josserva li dan il-manwal jista' jkun li jkun diffiċli u jieħu fit-tul u jiswa' ħafna flus biex jiġi prodott u aġġornat, li, għall-individwi li jkunu qed ifittxu rimedju, jista' jkun aktar faċli li jkun hemm reġim wieħed applikabbli, u li fil-maġġoranza tal-każijiet il-kredituri jkollhom jieħdu parir mingħand avukati fil-ġuriżdizzjoni barranija rilevanti; iqis, madankollu, li verżjoni simplifikata tista' tkun utli fin-nuqqas ta' reġim transkonfinali funzjonabbli;

8.

Jemmen bis-sħiħ li l-pubblikazzjoni ta' direttorji nazzjonali ta' avukati barranin li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom tas-suq intern skont id-Direttivi 77/249/KEE (5) u 98/5/KE (6) ikunu utli; jinnota li dawn id-direttorji nazzjonali jistgħu jkunu marbuta ma' website tal-Kummissjoni u jistgħu jkunu kumlementari għall-manwal;

Żieda fl-informazzjoni disponibbli fir-reġistri pubbliċi u t-titjib fl-aċċess għalihom

9.

Jinsab kontra l-għoti ta' aċċess mhux ġustifikat, indiskriminat u arbitrarju għal kull xorta ta' data miżmuma dwar popolazzjoni, sigurtà soċjali u reġistri tat-taxxa, u huwa favur qafas adegwat u proporzjonat maħsub biex jiġi żgurat l-infurzar effikaċi tas-sentenzi fl-Unjoni Ewropea;

10.

Jargumenta li aċċess xieraq għar-reġistri tal-popolazzjoni (fejn ikunu jeżistu) jista' jkun utli biex jinstabu individwi privati b'xortihom ħażina li jonqsu li jħallsu l-pagamenti tal-manteniment jew ta' self privati, u biex jiġu evitati l-abbużi;

11.

Iqis li, filwaqt li l-aċċess imtejjeb għas-sigurtà soċjali u għar-reġistri tat-taxxa kien innovazzjoni ta' suċċess f'ċerti ġurisdizzjonijiet, jeħtieġ ukoll li tiġi żgurata l-osservanza tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data u dwar il-kunfidenzjalità; jirrimarka li din hija materja sensittiva għall-pubbliku; jinnota, barra dan, li jista' jkun hemm tassew problemi legali bl-użu ta' informazzjoni għal skop li jkun differenti minn dak li għalih tkun inġabret;

12.

Josserva, barra minn hekk, li d-dikjarazzjonijiet tat-taxxa u r-rekords tas-sigurtà soċjali huma kunfidenzjali f'ħafna Stati Membri u li l-idea ta' reġistru, bir-riskji kollha li jista' jġib miegħu fejn jistgħu jintilfu xi rekords, mhix sejra tintlaqa' tajjeb f'dawk il-pajjiżi u tkun titqies bħala abbuż tas-setgħa eżekuttiva;

13.

Isostni li, li kieku l-proposta kienet sproporzjonata għall-għan imfittex, hija tista' tkun miftuħa għall-abbuż u tista' tikkostitwixxi ksur tad-dritt għall-privatezza;

L-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-infurzar

14.

Iqis li ta' min tkun studjata aktar l-idea ta' koperazzjoni mtejba bejn il-korpi tal-infurzar pubbliku, iżda jirrimarka li korpi bħal dawn ma jeżistux fl-Istati Membri kollha;

Id-dikjarazzjoni tad-debitur

15.

Huwa tal-fehma li jista' jkun utli li dikjarazzjoni tad-debitur tkun tagħmel parti mill-proċedura tal-infurzar ta' sentenza, fejn hija tista' tiġi ssostanzjata minn sanzjonijiet skont il-liġi nazzjonali;

16.

Iqis li m'hemm l-ebda ħtieġa ta' azzjoni Komunitarja f'dan il-qasam, sakemm ma jiġix ippruvat li l-istrumenti eżistenti tal-Istati Membri mhumiex effiċjenti;

Miżuri oħra

17.

Jissuġġerixxi li tista' tiġi kkunsidrata l-idea li tiġi introdotta forma ta' miżura Komunitarja proviżorja apparti dawk tal-qrati nazzjonali; iqis li din tista' tieħu s-sura ta' proċedura sempliċi u flessibbli li tkun tista' titħaddem madwar l-UE kollha, u b'hekk jiġi evitat dewmien u spejjeż bla bżonn; huwa tal-fehma li din tkun effettiva u ġusta wkoll għal dawk il-partijiet li mhumiex implikati;

18.

Jipproponi li din il-miżura tista' tapplika għat-talbiet ta' arbitraġġ ukoll u tista' wkoll titqies fil-kuntest tar-reviżjoni li ġejja dalwaqt tar-Regolament I ta' Brussell;

19.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tittratta din il-kwistjoni bħala prijorità u biex twettaq (a) valutazzjoni dettaljata tal-problema, (b) studju tal-fattibilità ta' strumenti Komunitarji possibbli u (c) evalwazzjoni tal-impatt ta' rimedji possibbli tal-liġi Komunitarja ristretti għall-aspetti transkonfinali; iqis li l-istħarriġ tal-Kummissjoni għandu jidentifika wkoll u jiġġustifika kif jixraq il-bażi legali xierqa għal kwalunkwe strument Komunitarju li jiġi propost, li għandu jkun ristretta għal każijiet transkonfinali u jkun kumplementari għall-applikazzjoni ta' rimedji purament nazzjonali f'dan il-qasam u mhux ixekkluha;

20.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tqis bir-reqqa l-miżuri prekuntrattwali u kuntrattwali li jista' jkollhom rabta mal-iżvilupp tal-Qafas Komuni ta' Referenza u kull strument fakultattiv li joriġina minnu, biex jiġi żgurat li l-partijiet li għandhom sehem f'kuntratti transkonfinali Ewropej jikkunsidraw kwistjonijiet ta' pagamenti tardivi u nuqqas ta' pagament fl-att tal-kuntratt;

21.

Jistenna bil-ħerqa l-eżami tad-Direttiva dwar Ħlasijiet Tardivi u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipproċedi dwar dan malajr kemm jista' jkun, minħabba l-klima ekonomika ta' bħalissa;

22.

Jissuġġerixxi li jsir studju dwar il-metodi legali nazzjonali diverġenti għar- riżerva tat-titlu u mekkaniżmi oħra simili, bil-għan li jiġi żgurat ir-rikonoxximent reċiproku tagħhom;

23.

Jissuġġerixxi li parti li tkun akkwistat drittijiet tal-proprjetà rikonoxxuti f'deċiżjoni ġudizzjarja għandha tkun tista' tinforza dawk id-drittijiet bl-istess kundizzjonijiet bħal dawk tal-parti li tkun tat l-informazzjoni;

*

* *

24.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-parlamenti tal-Istati Membri.


(1)  ĠU C 263 E, 16.10.2008, p. 655.

(2)  Testi adottati, P6_TA(2008)0637.

(3)  Id-Direttiva 2000/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' Ġunju 2000 dwar il-ġlieda kontra ħlasijiet tard fi transazzjonijiet kummerċjali (ĠU L 200, 8.8.2000, p. 35).

(4)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta' Diċembru 2000 dwar il-ġurisdizzjoni u l-għarfien tal-infurzar tas-sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1).

(5)  Direttiva tal-Kunsill 77/249/KEE tat-22 ta' Marzu 1977 biex taġevola lill-avukati biex jeżerċitaw b'mod effettiv il-libertà li jipprovdu servizzi (ĠU L 78, 26.3.1977, p.17).

(6)  Direttiva 98/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 1998 biex tiġi ffaċilitata l-prattika tal-professjoni ta' avukat fuq bażi permanenti fi Stat Membru li ma jkunx dak li fih il-kwalifika tkun inkisbet (ĠU L 77, 14.3.1998, p. 36).


8.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 184/12


L-Erbgħa, 22 ta’ April 2009
Rapport annwali dwar il-Ħidma tal-Kumitat għall-Petizzjonjiet għall-2008

P6_TA(2009)0239

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2008 (2008/2301(INI))

2010/C 184 E/03

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet,

wara li kkunsidra r-riżultati tal-missjonijiet ta' ġbir tal-fatti magħmula mill-Kumitat fl-2008 li saru fir-Rumanija, fil-Bulgarija u fi Franza u r-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet korrispondenti approvati mill-Kumitat,

wara li kkunsidra l-Artikoli 21 u 194 tat-Trattat KE, li jikkonferixxu fuq iċ-ċittadini u r-residenti kollha tal-UE d-dritt li jressqu petizzjoni quddiem il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Artikoli 45 u 192(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A6-0232/2009),

A.

filwaqt li jagħraf l-importanza tal-proċess tal-petizzjonijiet u l-attributi speċifiċi tiegħu, li jippermettu lill-kumitat responsabbli jfittex soluzzjonijiet u spjegazzjonijiet għaċ-ċittadini tal-UE li jressqu petizzjoni quddiem il-Parlament,

B.

wara li kkunsidra l-għadd dejjem jikber ta' ċittadini tal-UE li jressqu petizzjonijiet quddiem il-Parlament, flimkien mal-isforzi mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet biex ikompli jħaffef il-proċeduri tiegħu sabiex jiġi pprovdut servizz aħjar liċ-ċittadini li qed ifittxu l-assistenza tiegħu,

C.

billi diversi rakkomandazzjonijiet minn dawk li ġew adottati fir-Rapport Annwali tal-2007 għadhom iridu jiġu implimentati mill-awtoritajiet tal-Parlament, bħat-talba għal titjib urġenti tar-riżorsi amministrattivi, inklużi riżorsi fl-għarfien espert lingwistiku u legali, tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet sabiex tiżdied il-kapaċità tal-Parlament biex imexxi investigazzjonijiet indipendenti tal-petizzjonijiet indirizzati lilu, u, pereżempju li jikkopera aktar mill-qrib ma' SOLVIT fil-qasam tal-petizzjonijiet u l-ilmenti rigward is-suq intern, kif ukoll il-ħolqien ta' portal komuni tal-UE għaċ-ċittadini Ewropej,

D.

filwaqt li huwa konxju mill-fatt li, minkejja l-progress konsiderevoli fl-iżvilupp tal-istrutturi u l-politiki tal-Unjoni waqt dan il-perjodu, iċ-ċittadini jibqgħu konxji b'mod dirett ta' ħafna nuqqasijiet fl-applikazzjoni tal-politiki u l-programmi tal-Unjoni peress li jaffettwawhom b'mod dirett u billi dawn spiss huma s-suġġett tal-petizzjonijiet li jaslu,

E.

billi l-istituzzjoni tal-“Inizjattivi taċ-Ċittadini” skont it-Trattat ta' Liżbona se tirriżulta f'parteċipazzjoni pubblika akbar fl-attivitajiet u fil-ħidma tal-Unjoni Ewropea,

F.

billi, konsegwentement, il-Parlament għandu responsabilità li jiżgura applikazzjoni aħjar tal-liġi Komunitarja mill-Istati Membri individwali fl-interessi taċ-ċittadini u r-reisidenti tal-UE, u b'hekk li jaħdem id f'id mal-Istati Membri biex jintlaħaq dan l-objettiv,

G.

billi, madankollu, ħafna Stati Membri jibqgħu jsibuha bi tqila li jikkoperaw b'mod attiv mal-kumitat responsabbli, b'mod partikulari billi jonqsu milli jattendu laqgħat tal-kumitat, u peress li dan juri nuqqas ta' koperazzjoni leali mal-istituzzjoni,

H.

billi n-nuqqas ta' koperazzjoni attiva u f'waqtha mal-ħidma tal-kumitat responsabbli fl-interess tal-applikazzjoni korretta tal-liġi Komunitarja tqajjem dubji dwar ix-xewqa u l-intenzjoni tal-Istat Membru kkonċernat li japplika korrettament il-politiki u l-objettivi tal-UE u għalhekk jesponi lill-awtoritajiet għal miżuri fis-sura ta' sanzjonijiet u pieni li huma disponibbli skont it-termini tat-Trattati kif ukoll għall-kritika pubblika,

I.

filwaqt li jagħraf, madankollu, li ħafna Stati Membri juru livell tajjeb ta' koperazzjoni u ħidma mal-Parlament fi sforz biex iwieġbu għall-preokkupazzjonijiet taċ-ċittadini kif inhuma espressi permezz tal-proċess tal-petizzjonijiet,

J.

filwaqt li jagħraf il-kontribut kostruttiv li jsir lill-proċess tal-petizzjonijiet mis-servizzi tal-Kummissjoni, li b'mod regolari jipprovdu, fuq it-talba tal-kumitat responsabbli, evalwazzjonijiet preliminari ta' ħafna petizzjonijiet li jaslu,

K.

billi koperazzjoni bħal din tista' u għandha tkompli tissaħħaħ aktar, speċjalment f'dak li jirrigwarda l-proċeduri skont l-Artikoli 226 u 228 tat-Trattat KE f'każijiet li jkunu ġġustifikati kif jixraq,

L.

billi l-Parlament iqis li hu leġittimu li jagħmel użu mis-setgħat tiegħu skont l-Artikolu 230 tat-Trattat KE, jekk dan ikun meħtieġ sabiex jintemm ksur serju tal-liġi Komunitarja li jkun ġie żvelat fil-kors tal-eżami ta' petizzjoni u meta tippersisti differenza sinifikanti fl-interpretazzjoni, minkejja sforzi biex din tiġi riżolta, bejn il-Parlament u l-Kummissjoni, rigward l-azzjoni meħtieġa skont il-liġi Komunitarja għall-ħarsien tad-drittijiet taċ-ċittadini fil-każ konċernat,

M.

billi l-proċedura ta' ksur ma tipprovdix rimedju għall-petizzjonanti anke meta Stat Membru jkun obbligat mill-Qorti tal-Ġustizzja li jimmodifika l-leġiżlazzjoni tiegħu sabiex iġibha konformi mal-atti leġiżlattivi tal-UE,

N.

billi l-inabilità li jkun ipprovdut rimedju mhux ġudizzjarju direttament liċ-ċittadini tal-UE li kienu jew li saru vittmi tan-nuqqas ta' applikazzjoni xierqa tal-liġi tal-UE tikkostitwixxi inġustizzja bażika li jeħtieġ li tingħata aktar attenzjoni mill-istituzzjonijiet tal-UE, u b'mod partikulari mill-Parlament,

O.

billi, skont l-Artikolu 230 tat-Trattat KE, il-Parlament għandu d-dritt li jressaq azzjonijiet quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja bl-istess kundizzjonijiet bħall-Kunsill u l-Kummissjoni u billi, skont l-Artikolu 201 tat-Trattat KE, il-Parlament għandu s-setgħa li jeżerċita kontroll fuq l-attivitajiet tal-Kummissjoni u b'hekk għandu disponibbli kemm l-istrumenti legali kif ukoll dawk politiċi biex jirreaġixxi b'mod iktar effettiv għat-tħassib leġittimu taċ-ċittadini,

P.

billi l-Parlament għandu jeżamina mill-ġdid il-proċeduri tiegħu stess sabiex jiffaċilita l-azzjonijiet, partikolarment skont l-Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja meta d-drittijiet tal-petizzjonanti jkunu f'riskju,

Q.

billi għandu jitfakkar li skont l-Artikolu 6 tat-Trattat UE, l-Unjoni hija msejsa fuq il-prinċipji tal-libertà, tad-demokrazija, tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, u tal-istat tad-dritt, prinċipji li huma wkoll element bażiku tal-kriterji ta' Kopenħagen għall-adeżjoni fl-UE, u billi l-Artikolu 7 tat-Trattat UE jistipula proċeduri speċifiċi li jistgħu jinbdew f'każ ta' ksur serju u konsistenti tal-prinċipji msemmija, jew riskju ċar ta' dan,

R.

filwaqt li huwa konxju mill-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa f'seduti plenarji fl-2008 u adottati mill-maġġoranza l-kbira tal-Membri, skont l-Artikolu 192(1) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament fuq il-bażi tal-petizzjonijiet li waslu rigward l-impatt tal-pipeline tal-gass tan-Nord Stream taħt il-Baħar Baltiku u rigward kumpaniji tad-direttorju qarrieqa,

S.

billi ż-żieda fit-tħassib dwar is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija rriżultat fi proġetti għal pipelines għall-gass naturali u għall-gass naturali likwefatt li, speċjalment meta jsiru bl-għaġla mingħajr evalwazzjoni xierqa tar-riskji u tal-alternattivi, iqajmu t-tħassib tal-petizzjonanti dwar in-nuqqas ta' kunsiderazzjoni li tingħata lir-riskji potenzjalment serji għall-ambjent u għas-saħħa u s-sikurezza tal-bniedem partikolarment fir-rigward ta' proġetti fil-Baħar Baltiku, Wales u l-Irlanda,

T.

billi huwa evidenti mill-eżami tal-petizzjonijiet li l-listi tal-proġetti msemmija fl-Annessi tad-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta' Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (1), kif emendata, ma jkoprux numru ta' stallazzjonijiet u attivitajiet importanti li tfaċċaw wara l-aħħar emendi għal dawk l-Annessi, bħall-impjanti ta' rigassifikazzjoni u l-impjanti tal-bijodiżil,

U.

billi l-bosta petizzjonijiet imressqa dwar in-netwerk Natura 2000 komplew juru li l-waqfien tat-telf tal-bijodiversità hu sfida kbira għall-Unjoni u li d-Direttiva dwar il-Ħabitats (2) u d-Direttiva dwar l-Għasafar (3) jikkostitwixxu għodda bażika u indispensabbli sabiex ikun onorat l-impenn tal-UE li ttemm it-telf tal-bijodiversità sal-2010,

V.

billi l-eżami tal-petizzjonijiet wera wkoll li n-nuqqas ta' sorsi biżżejjed ta' ilma ħelu spiss huwa aggravat minn fatturi oħra bħad-domanda li qed tiżdied għall-ilma minħabba l-urbanizzazzjoni eċċessiva u l-proġetti għall-ħin ħieles, il-manutenzjoni inadegwata tal-infrastruttura u tal-prevenzjoni tat-tnixxijiet, l-użu intensiv tal-ilma mill-agrikoltura industrijali u politika tal-prezzijiet li ma tinkoraġġixxix l-użu sostenibbli tal-ilma,

W.

filwaqt li huwa konxju mir-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet wara ż-żjarat f'Fos-sur-Mer, Franza, f'Ċipru u fir-Rumanija,

X.

filwaqt li jżomm f'moħħu t-tħassib li ġie espress mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fir-rigward ta' ċerti proġetti ta' infrastruttura fil-Muntanji Rila fil-Bulgarija, li kienu osservati waqt żjara għall-ġbir tal-fatti fl-2008,

Y.

billi minkejja li Ann Abraham, l-Ombudsman Parlamentari u tas-Servizz tas-Saħħa tar-Renju Unit, indirizzat il-Kumitat għall-Petizzjonijiet f'Diċembru tal-2008 u ppreżentatlu r-riżultati tal-investigazzjoni tagħha, investigazzjoni li damet sejra erba' snin, ir-reazzjoni sussegwenti mill-Gvern tar-Renju Unit f'Jannar tal-2009, li kienet tinkludi ħlasijiet ex gratia lil kull min intlaqat b'mod sproporzjonat, ma tistax titqies bħala rimedju xieraq għall-ħafna vittmi tal-falliment,

Z.

filwaqt li jagħraf il-koperazzjoni pożittiva u kostruttiva mal-Ombudsman Ewropew fl-2008, l-appoġġ ipprovdut mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet għar-rakkomandazzjonijiet miġbura fir-Rapport Annwali tiegħu tal-2007 u fir-Rapporti Speċjali tiegħu dwar l-ilmenti 1487/2005/ u 3453/2005 rigward l-użu tal-lingwi fl-applikazzjoni tal-proċedura ta' ksur mill-Kunsill u mill-Kummissjoni rispettivament, u filwaqt li jilqa' b'sodisfazzjon il-modifiki għall-Istatut tiegħu approvati mill-Parlament,

AA.

billi fl-2008 il-Kumitat għall-Petizzjonijiet irċieva 1 886 petizzjoni, li minnhom 1 065 kienu ddikjarati ammissibbli u 821 kienu ddikjarati inammissibbli; billi l-għadd ta' petizzjonijiet li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 191(1) tar-Regoli ta' Proċedura żdied b'mod sinifikanti mill-bidu tal-2007,

1.

Jilqa' b'sodisfazzjon l-involviment u l-kontribut tal-petizzjonanti f'kull laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, li jippermetti djalogu dirett u miftuħ mar-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew u jkompli jagħmel kuraġġ liċ-ċittadini individwali u lill-assoċjazzjonijiet komunitarji tal-UE biex iressqu kwistjonijiet li jikkonċernaw il-qasam ta' attività tal-Unjoni Ewropea u li jaffettwawhom b'mod dirett, filwaqt li jemmen li dan il-proċess jippermetti lill-Parlament bħala istituzzjoni li jkollu rwol sinifikanti fil-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja fl-Istati Membri u li jiddefendi aħjar u jippromwovi d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini kollha tal-UE kif definiti fit-Trattat tal-UE;

2.

Iħeġġeġ lill-parlamenti nazzjonali u reġjonali, bħala rappreżentanti taċ-ċittadini tal-UE, biex jibqgħu għassa fir-rigward tal-mod li bih l-Istati Membri japplikaw it-Trattati u l-atti leġiżlattivi tal-UE, b'mod partikulari fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati mal-ambjent, mad-drittijiet soċjali u tal-impjieg, mal-moviment ħieles tal-persuni, oġġetti u servizzi, mas-servizzi finanzjarji, mad-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini inkluż id-dritt tagħhom għal proprjetà li tkun akkwistata b'mod leġittimu, mal-għarfien tal-kwalifiki tagħhom u ma' kull sura ta' diskriminazzjoni, u jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE sabiex jikkomunikaw b'mod effettiv maċ-ċittadini sabiex dawn ikunu konxji tad-drittijiet tagħhom u tad-dmirijiet tal-istituzzjonijiet nazzjonali u lokali;

3.

Jenfasizza li, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, il-Parlament ma jistax iqis bħala ammissibbli petizzjonijiet li jappellaw kontra deċiżjonijiet ta' awtoritajiet kompetenti jew ta' korpi ġudizzjarji tal-Istati Membri u li informazzjoni f'dak ir-rigward trid tiġi kkomunikata b'mod ċar u li jiftiehem lill-petizzjonanti; jenfasizza, barra minn hekk, li l-ilmenti jridu jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 191(1) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament qabel ma jkunu jistgħu jiġu ddikjarati ammissibbli;

4.

Jitlob li dawk ir-rakkomandazzjonijiet li ġew adottati fir-Rapport Annwali tal-2007 li għadhom iridu jiġu implimentati, jiġu implimentati f'perjodu ta' żmien raġonevoli;

5.

Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri kollha u lill-istituzzjonijiet nazzjonali, reġjonali u lokali tagħhom, flimkien mar-Rappreżentanti Permanenti tagħhom, biex jikkoperaw bis-sħiħ mal-kumitat responsabbli tal-Parlament Ewropew meta jkunu qed jiġu investigati allegazzjonijiet jew proposti li jkunu jinsabu fil-petizzjonijiet, fuq bażi leali u kostruttiva, bil-għan li jinstabu soluzzjonijiet għall-kwistjonijiet li jitqajmu permezz tal-proċess tal-petizzjonijiet;

6.

Jitlob li l-korpi responsabbli fil-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l-Kunsill imexxu eżami mill-ġdid sħiħ tal-proċeduri possibbli biex tkun żgurata azzjoni ta' rimedju għaċ-ċittadini tal-UE u li tkun innegozjata ftehima interistituzzjonali ġdida li tkun tinkorpora setgħat imsaħħa għall-kumitati ta' inkjesta, sabiex ikomplu jiġu msaħħa d-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE;

7.

Jemmen li eżami mill-ġdid bħal dan jikkumplementa kull implimentazzjoni eventwali li tista' ssir tat-Trattat ta' Liżbona billi jipprovdi salvagwardji bbażati fuq id-drittijiet u l-obbligi ddikjarati taċ-ċittadini tal-UE u tal-istituzzjonijiet tal-UE;

8.

Ifakkar li, kif il-Parlament enfasizza fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' April 2004 dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Artikolu 7 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (4), ir-rispett lejn il-valuri, u l-promozzjoni tal-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni u d-difiża tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali huma responsabilità partikolari għall-Parlament bħala r-rappreżentant elett direttament taċ-ċittadini Ewropej, u jfakkar ukoll li l-Parlament fisser il-fehma f'dik ir-riżoluzzjoni li “l-injorar tal-ħtieġa possibbli għal penali joħloq l-impressjoni li l-Unjoni mhix imħejjija jew mhijiex f'pożizzjoni li tuża l-mezzi kollha għad-dispożizzjoni tagħha biex tiddefendi l-valuri tagħha”;

9.

Jistieden lill-Kummissjoni, għal darba oħra, biex tiżgura li jingħata aktar għarfien lill-proċess tal-petizzjonijiet u li titqiegħed aktar enfasi fuqu, b'mod partikulari fir-rigward tal-applikazzjoni tal-proċeduri ta' ksur u r-rekwiżit li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet ikun mgħarraf b'mod dirett u b'mod uffiċjali meta jittieħdu deċiżjonijiet biex jingħata bidu għal proċeduri skont l-Artikolu 226 u/jew l-Artikolu 228 li huma relatati mal-kwistjonijiet li jitqajmu f'petizzjonijiet individwali;

10.

Ifakkar li l-Parlament ikkunsidra li l-allegazzjonijiet ta' ksur serju tal-liġi Komunitarja li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet qies li kellhom bażi soda fid-dawl tal-eżami tal-petizzjonijiet iżda li l-Istat Membru kkonċernat jirrifjuta li jammetti, u li x'aktarx se joħolqu preċedent fil-livell nazzjonali, finalment għandhom jiġu eżaminati mill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex tkun żgurata l-konsistenza u l-koerenza tal-liġi Komunitarja u r-realtà tas-suq intern (5);

11.

Jirrikonoxxi li l-proċeduri ta' ksur, anki meta jirnexxu, jistgħu ma jirriżultawx f'rimedju immedjat għat-tħassib speċifiku mqajjem minn petizzjonanti individwali, u li dan spiss idgħajjef il-kunfidenza pubblika fil-ħila tal-istituzzjonijiet tal-UE li jilħqu l-aspettattivi tagħhom;

12.

Huwa tal-fehma li, peress li hemm indikazzjonijiet ċari li l-objettiv li jintemm it-telf tal-bijodiversità fl-UE sal-2010 ma jistax jintlaħaq, trid tittieħed azzjoni urġenti sabiex l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Ħabitats u tad-Direttiva dwar l-Għasafar tkun aktar effettiva, u jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel l-almu tagħha biex tiżgura li dawk id-direttivi jiġu applikati mill-Istati Membri b'mod li huwa konsistenti ma' dan l-objettiv;

13.

Jitlob lill-Kummissjoni biex, b'koperazzjoni mal-Parlament, tippromwovi mal-Istati Membri l-importanza li wieħed jaħseb fit-tul – speċjalment fil-qasam tal-approvazzjonijiet tal-ippjanar – bħala għajnuna biex jiġi evitat ksur potenzjali tad-dispożizzjonijiet tal-liġi Komunitarja li ġew adottati iżda li għadhom mhumiex fis-seħħ;

14.

Jagħraf li, xi drabi, ikun impossibbli li jinstabu soluzzjonijiet għall-ilmenti li jkunu tqajmu mill-petizzjonanti, minħabba nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni Komunitarja applikabbli nnifsha;

15.

Huwa preokkupat dwar l-għadd kbir ta' petizzjonijiet li jirċievi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet li jitolbu d-drittijiet tal-vot għal residenti “mhux” ċittadini tal-Latvja fl-elezzjonijiet lokali; ifakkar li l-Kumitat tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) għad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Kumitat tan-NU dwar il-Qerda tad-Diskriminazzjoni Razzjali, l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa, il-Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali tal-Kunsill tal-Ewropa, il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa, il-Kummissjoni Ewropea kontra r-Razziżmu u l-Intolleranza kif ukoll l-Assemblea Parlamentari tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Koperazzjoni fl-Ewropa rrakkomandaw li min mhuwiex ċittadin għandu jitħalla jipparteċipa fl-elezzjonijiet lokali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex timmonitorja mill-qrib u tinkoraġġixxi r-regolarizzazzjoni tal-istatus ta' persuni li “mhumiex” ċittadini fil-Latvja, li ħafna minnhom twieldu fil-Latvja;

16.

Jinnota li ħafna mill-petizzjonijiet li jirċievi l-Parlament minn individwi u assoċjazzjonijiet jikkonċernaw kwistjonijiet li ma jikkostitwixxux ksur tal-liġi Komunitarja u li għalhekk għandha tinstabilhom soluzzjoni billi jintużaw il-proċeduri legali kollha ta' rimedju li jkunu disponibbli fl-Istati Membri konċernati; jinnota wkoll li, ladarba jkunu ttieħdu l-miżuri kollha f'livell nazzjonali, il-korp ta' appell xieraq huwa l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem;

17.

Jinnota li l-“petizzjoni sede waħda” ffirmata minn 1 500 000 ruħ, li l-għan tagħha huwa li l-Parlament jiltaqa' f'sede waħda biss, għadha ma ġietx indirizzata bis-sħiħ; jirrakkomanda li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet jittratta din il-kwistjoni bħala prijorità fil-mandat parlamentari li jmiss;

18.

Għalhekk jistieden lill-kumitati leġiżlattivi responsabbli biex iżommu f'moħħhom proposti jew suġġerimenti li jistgħu jsiru minn żmien għal żmien mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fir-rigward tal-applikazzjoni ta' leġiżlazzjoni speċifika tal-UE min-naħa tal-Istati Membri, bil-għan li possibilment issir reviżjoni jew li ssir aktar investigazzjoni;

19.

Ifakkar fit-talba tal-Parlament lill-Kummissjoni sabiex iżżid il-monitoraġġ tagħha tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/114/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar reklamar qarrieqi u komparattiv (6) fir-rigward tal-kumpaniji tad-direttorji kummerċjali qarrieqa kif ukoll biex tagħti rapport lill-Parlament dwar il-fattibilità u l-konsegwenzi possibbli tal-estensjoni tal-qasam ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2005 dwar prattiki kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern (7), speċifikament billi l-kelma “konsumatur” tinbidel bil-kliem “mira tal-prattika”;

20.

Japprova t-talba tal-Ombudsman lill-Kunsill li jżid l-għażliet tal-lingwa tal-websajts tal-Presidenzi tiegħu sabiex jinkludu l-lingwi l-aktar mitkellma tal-Unjoni Ewropea, bil-għan li jkun żgurat li ċ-ċittadini jkollhom aċċess dirett għall-attivitajiet tal-Presidenzi tal-Kunsill; jirreferi f'dan ir-rigward għall-Presidenza Franċiża tal-Kunsill, li ppubblikat il-websajt uffiċjali tagħha b'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman;

21.

Japprova s-sejħa tal-Ombudsman lill-Kummissjoni, b'referenza għall-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol (8), biex l-ilmenti taċ-ċittadini jiġu ttrattati b'konformità mal-prinċipji tal-amministrazzjoni tajba fil-qasam tal-poteri ta' diskrezzjoni tal-Kummissjoni rigward il-bidu ta' proċeduri ta' ksur;

22.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-koperazzjoni kostruttiva bejn l-Ombudsman u l-UE fi ħdan il-qafas istituzzjonali xieraq; japprova t-talbiet ripetuti tal-Ombudsman għall-adozzjoni ta' Kodiċi ta' Imġiba Amministrattiva Tajba, komuni għall-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-UE, kif approvat mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Settembru 2001 dwar ir-Rapport Speċjali tal-Ombudsman Ewropew lill-Parlament Ewropew wara l-istħarriġ fuq inizjattiva proprja dwar l-eżistenza u l-aċċessibilità pubblika, fl-istituzzjonijiet u l-korpi Komunitarji differenti, ta' Kodiċi ta' Imġiba Amministrattiva Tajba (9); huwa tal-fehma li l-Ombudsman, il-Kummissjoni u l-Parlament għandhom jiżviluppaw portal komuni tal-UE sabiex ikunu ttrattati l-ilmenti li jitressqu quddiem l-istituzzjonijiet tal-UE;

23.

Iħeġġeġ l-implimentazzjoni mill-firmatarji kollha tar-Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar il-kwistjoni ta' Ċipru, li twassal sabiex il-proprjetà tintradd b'mod sħiħ lis-sidien leġittimi tagħha f'Varosha; jissuġġerixxi li, f'każ li ma jkunx hemm riżultati ċari sa tmiem l-2009, il-kumitat responsabbli jista' jikkunsidra li jressaq il-kwistjoni tal-petizzjonanti ta' Famagusta quddiem il-plenarja;

24.

Jistieden lill-awtoritajiet Rumeni biex jadottaw miżuri għall-ħarsien tal-wirt arkitettoniku u storiku tar-Rumanija, skont l-Artikolu 151 tat-Trattat KE, kif mitlub mid-Dikjarazzjoni tal-Parlament tal-11 ta' Ottubru 2007 dwar il-ħtieġa ta' miżuri biex jitħares il-Katidral Kattoliku Ruman ta' San Ġużepp f'Bukarest ir-Rumanija, monument storiku u arkitettoniku mhedded (10); b'referenza għall-problemi rigward ir-radd tal-proprjetà kkonfiskata fi żmien ir-reġim Komunista, jiġbed l-attenzjoni li, skont l-Artikolu 295 tat-Trattat KE, is-sjieda tal-proprjetà hija kwistjoni ta' kompetenza nazzjonali;

25.

Jitlob lill-awtoritajiet Franċiżi jħejju evalwazzjoni epidemjoloġika sabiex ikun iddeterminat l-impatt fuq iz-zona qrib Fos-Berre, fil-viċinanzi tal-impjant ta' inċinerazzjoni li qed jinbena f'Fos-sur-Mer; jirrikonoxxi li d-Direttiva tal-Kunsill 1999/30/KE tat-22 ta' April 1999 dwar il-valuri ta' limitu tad-diossidu tal-kubrit, tad-diossidu tan-nitroġenu u l-ossidi tan-nitroġenu, materji f'partiċelli u ċomb fl-arja ambjentali (11) ma tipprojbixxix il-kostruzzjoni ta' inċineratur f'zona diġà affettwata mit-tniġġis tal-arja, iżda jiġbed l-attenzjoni li, skont id-Direttiva 1999/30/KE u d-Direttiva tal-Kunsill 96/62/KE tas-27 ta' Settembru 1996 dwar l-istima u l-immaniġġjar tal-kwalità tal-arja ċirkostanti (12), għandhom jittieħdu miżuri sabiex tkun żgurata l-konformità mal-istandards Ewropej dwar it-tniġġis tal-arja;

26.

Ifakkar fir-rakkomandazzjonijiet miġbura fir-Rapport Annwali tal-2007 tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet bil-għan li jkunu analizzati mill-ġdid il-proċeduri amministrattivi għat-trattament tal-petizzjonijiet, bħal, pereżempju, it-trasferiment tar-reġistrazzjoni tal-petizzjonijiet lis-segretarjat tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-koperazzjoni mill-qrib ma' SOLVIT, it-titjib ulterjuri tal-bażi ta' data tal-petizzjonijiet, l-iżvilupp ta' portal tal-UE għaċ-ċittadini Ewropej, eċċ; jilqa' b'sodisfazzjon l-abbozzar minn Membri ta' Kodiċi ta' Prattika Tajba għat-trattament tal-petizzjonijiet, li jidħol fis-seħħ fil-bidu tal-mandat parlamentari li jmiss;

27.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni u r-rapport tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Ombudsman Ewropew, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-kumitati għall-petizzjonijiet tagħhom u lill-ombudsmen tagħhom jew lil entitajiet simili kompetenti.


(1)  ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40.

(2)  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta' April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1).

(4)  ĠU C 104 E, 30.4.2004, p. 408.

(5)  Riżoluzzjoni tal-Parlament tad-9 ta' Marzu 2005 dwar id-dibattiti tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet matul is-sena parlamentari 2003-2004 (ĠU C 320 E, 15.12.2005, p.161).

(6)  ĠU L 376, 27.12.2006, p. 21.

(7)  ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.

(8)  Id-Direttiva tal-Kunsill 93/104/KE tat-23 ta' Novembru 1993 dwar ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol (ĠU L 307, 13.12.1993, p. 18).

(9)  ĠU C 72 E, 21.3.2002, p. 331.

(10)  ĠU C 227 E, 4.9.2008, p. 162.

(11)  ĠU L 163, 29.6.1999, p. 41.

(12)  ĠU L 296, 21.11.1996, p. 55.


8.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 184/18


L-Erbgħa, 22 ta’ April 2009
Approċċ integrat għat-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fil-qafas tal-ħidma tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

P6_TA(2009)0240

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar l-appoġġ integrat għat-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fil-qafas tal-ħidma tal-kumitati u d-delegazzjonijiet (2008/2245(INI))

2010/C 184 E/04

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3(2), 13 u 141(4) tat-Trattat tal-KE,

wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali, il-Karta Soċjali Ewropea riveduta u l-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem,

wara li kkunsidra l-ħidma tad-Direttorat Ġenerali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Affarijiet Legali tal-Kunsill tal-Ewropa, u b'mod partikolari tal-Kumitat ta' tmexxija tiegħu għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel,

wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Settembru 2002 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/207/KEE dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali għall-irġiel u n-nisa għal dak li għandu x'jaqsam mal-aċċess għall-impjiegi, taħriġ professjonali, promozzjoni, u kundizzjonijiet tax-xogħol (1),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2003 dwar approċċ integrat għall-ugwaljanza tan-nisa u l-irġiel (integrazzjoni sistematika) fil-Parlament Ewropew (2),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta'Jannar 2007 dwar l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fix-xogħol tal-Kumitati (3),

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A6-0198/2009),

A.

billi t-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa huwa prinċipju fundamentali tad-dritt Komunitarju u li skont l-Artikolu 2 tat-Trattat, dan jagħmel parti mill-missjonijiet tal-Komunità,

B.

billi l-Artikolu 3(2) tat-Trattat jistabbilixxi l-prinċipju tal-approċċ integrat għat-trattament indaqs filwaqt li jistipula, li fl-azzjonijiet kollha tagħha, il-Komunità tfittex li telimina l-inugwaljanzi u tippromwovi t-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa,

C.

billi l-perċentwal ta' Membri nisa fil-Parlament żdied b'mod kostanti minn 17,5 % fl-1979 għal 31,8 % fl-2009,

D.

billi hemm numru żgħir ta' Membri li għandhom karigi għolja fl-organi tal-Parlament (Presidenza jew membri tal-kumitati jew ta' delegazzjonijiet, pereżempju),

E.

billi fid-Direttorati Ġenerali tal-politiki interni u tal-politiki esterni tal-Parlament, in-nisa għandhom rappreżentanza għolja u jiffurmaw rispettivament is-66,5 % u s-66 % tal-persunal, filwaqt li jinnota l-progress konsiderevoli miksub dan l-aħħar fid-Direttorat Ġenerali tal-politiki interni, li wassal għall-għoti tal-“prempju għall-ugwaljanza 2007 – l-aħjar prassi” kemm għall-ħolqien ta' ambjent ta' xogħol favur l-ugwaljanza u għall-approċċ integrat tal-ugwaljanza kif ukoll għaż-żieda konsiderevoli tan-numru ta' nisa li jokkupaw karigi għolja ta' tmexxija ( in-numru ta' nisa li huma kapijiet ta' unità pereżempju, żdied minn 5 % għal 30 % wara l-2005),

F.

billi l-maġġoranza tal-Kumitati parlamentari b'mod ġenerali tagħti ċerta importanza għall-approċċ integrat għat-trattament ugwali bejn in-nisa u l-irġiel (pereżempju fil-qafas tal-ħidmiet leġiżlattivi tagħhom, tar-relazzjonijiet uffiċjali mal-kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jew l-iżvilupp ta' pjan ta' Azzjoni għall-Ugwaljanza) filwaqt li minoranza tal-Kumitati dan jinteressahom rarament jew qatt,

G.

Jenfasizza l-fatt li l-użu ta' netwerk inkarigat mill-approċċ integrat tal-ugwaljanza fil-kumitati u li jkun magħmul minn Membri u minn membri tal-persunal tas-segretarjat, sa issa għadu ma ħalliex riżultati,

H.

Jenfasizza l-fatt li l-Grupp ta' Livell Għoli dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u d-Diversità ppropona l-ħolqien ta' netwerk simili ta' delegazzjonijiet interparlamentari bil-għan li l-kwistjonijiet dwar l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa jkunu integrati fir-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni Ewropea,

1.

Jenfasizza li t-talba għat-trattament ugwali bejn in-nisa u l-irġiel għandha tissarraf f'approċċ prattiku li ma jpoġġix lin-nisa kontra l-irġiel;

2.

Jenfasizza li l-approċċ integrat għat-trattament ugwali jikkostitwixxi żvilupp pożittiv għan-nisa kif ukoll għall-irġiel;

3.

Jenfasizza li l-approċċ integrat għat-trattament ugwali jipprevedi r-riorganizzazzjoni, it-titjib, l-iżvilupp u l-evalwazzjoni tal-politiki biex fil-livelli u l-istadji kollha, l-atturi li normalment ikunu marbuta mad-deċiżjonijiet politiċi jinkludu l-perspettiva tat-trattament ugwali fil-politiki kollha;

4.

Ifakkar fil-ħtieġa li tiġi adottata u applikata strateġija adegwata b'miri konkreti għal approċċ integrat għat-trattament ugwali bejn in-nisa u l-irġiel fil-politiki tal-Komunità rigward il-kumitati u d-delegazzjonijiet parlamentari;

5.

Jenfasizza l-importanza tal-mandat tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u d-Diversità u jistiednu biex ikompli jħeġġeġ u jippromwovi dan il-proċess fil-Parlament kollu, kif ukoll fir-relazzjonijiet u l-kollaborazzjoni mal-Kummissjoni, mal-Kunsill u mal-istituzzjonijiet l-oħra;

6.

Jifraħ lill-kumitati parlamentari li fil-ħidma tagħhom l-approċċ integrat tat-trattament ugwali għamluh operattiv, u jitlob lill-kumitati l-oħra u lid-delegazzjonijiet biex jagħmlu l-istess;

7.

Jitlob li r-rikors għal netwerk inkarigat mill-approċċ integrat tal-ugwaljanza jkun imsaħħaħ f'dak li jirrigwarda d-delegazzjonijiet interparlamentari u l-missjonijiet ta' osservazzjoni tal-elezzjonijiet;

8.

Iħeġġeġ lis-Segretarju Ġenerali biex jagħti prijorità lit-taħriġ għall-approċċ integrat għat-trattament ugwali tal-uffiċjali fil-livelli kollha tal-kumitati u d-delegazzjonijiet parlamentari; itenni t-talba tiegħu biex jingħata taħriġ dwar it-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa lill-Membri kollha tal-Parlament, u dan sa mill-bidu tal-leġiżlatura li jmiss;

9.

Jissokta jħeġġeġ in-netwerking tal-uffiċjali tas-Segretarjati tal-kumitati tal-Parlament u tad-delegazzjonijiet interparlamentari tad-Direttorati Ġenerali tal-politiki interni u l-politiki esterni mħarrġa b'mod speċjali dwar l-approċċ integrat tal-ugwaljanza tal-ġeneri sabiex ikun hemm skambju regolari ta' prattiki tajba;

10.

Jenfasizza l-ħtieġa li, fil-kumitati u d-delegazzjonijiet tal-Parlament, jkun hemm disponibbli l-għodod adegwati għall-għarfien tajjeb tal-approċċ integrat għat-trattament ugwali, bħalma huma indikaturi, data u statistika maqsuma skont il-ġeneru, kif ukoll it-taqsim tar-riżorsi tal-baġit mill-aspett tat-trattament ugwali bejn in-nisa u l-irġiel;

11.

Jenfasizza li l-implimentazzjoni tal-approċċ integrat għat-trattament ugwali għandu jikkunsidra l-ispeċifiċità ta' kull kumitat jew delegazzjoni tal-Parlament; jitlob li l-kumitati u d-delegazzjonjiet jipparteċipaw b'mod attiv fl-evalwazzjonijiet li regolarment jitwettqu taħt il-patroċinju tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, fuq il-bażi tal-kwestjonarju li jitressaq lill-Presidenti u lill-Viċi Presidenti responsabbli tal-approċċ integrat għat-trattament ugwali bejn in-nisa u l-irġiel, filwaqt li jiġu inklużi n-nuqqasijiet f'dan il-kuntest fil-ħidma tal-kumitati u d-delegazzjonijiet kif ukoll il-progress tal-istabbiliment tal-approċċ integrat għat-trattament ugwali f'kull Kumitat;

12.

Jenfasizza l-importanza għall-kumitati u d-delegazzjonijiet tal-Parlament li l-irwol u r-responsabbiltajiet tagħhom fil-qasam tal-approċċ integrat għat-trattament ugwali bejn ġeneri jkunu speċifikati tajjeb;

13.

Jenfasizza l-importanza ta' kollaborazzjoni effikaċi u koordinata bejn il-Grupp ta' Livell Għoli dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u d-Diversità u n-netwerk inkarigat mill-approċċ integrat tal-ugwaljanza fil-kumitati parlamentari u d-delegazzjonijiet interparlamentari kif ukoll mal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi;

14.

Jistieden lis-Segretarju Ġenerali biex isegwi l-implimentazzjoni tal-istrateġija integrata li għandha l-għan li tikkonċilja l-ħajja familjali mal-ħajja professjonali u li tiffaċilita l-iżvilupp tal-karriera tal-uffiċjali nisa;

15.

Jistieden lill-gruppi politiċi biex jikkunsidraw l-objettiv ta' parteċipazzjoni bilanċjata bejn l-irġiel u n-nisa meta jinħatru l-persuni f'karigi għoljin u ta' responsabilità;

16.

Jistieden lill-Bureau tal-Parlament biex jenfasizza, fil-kuntatti tiegħu mal-Parlamenti tal-Istati Membri, l-esperjenza pożittiva tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u d-Diversità;

17.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Kunsill tal-Ewropa.


(1)  ĠU L 269, 5.10.2002, p. 15.

(2)  ĠU C 61 E, 10.3.2004, p. 384.

(3)  ĠU C 244 E, 18.10.2007, p. 225.


8.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 184/20


L-Erbgħa, 22 ta’ April 2009
Ftehima Kummerċjali Interim mat-Turkmenistan

P6_TA(2009)0252

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-Ftehima Kummerċjali Interim mat-Turkmenistan

2010/C 184 E/05

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (COM(1998)0617),

wara li kkunsidra l-Ftehima Interim dwar il-kummerċ u l-aspetti relatati mal-kummerċ bejn il-Komunità Ewropea, il-Komunità Ewropea tal-Faħam u tal-Azzar u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, min-naħa waħda, u t-Turkmenistan, min-naħa l-oħra (5144/1999),

wara li kkunsidra l-Artikoli 133 u 300(2), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE, skont liema Artikolu l-Kunsill ikkonsulta lill-Parlament (C5-0338/1999),

wara li kkunsidara r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Frar 2008 dwar Strateġija tal-UE għall-Ażja Ċentrali (1),

wara li kkunsidra l-pożizzjoni tat-22 ta' April 2009 dwar il-proposta msemmija hawn fuq (2),

wara li kkunsidra l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.

billi r-relazzjonijiet bejn il-Komunitajiet Ewropej u t-Turkmenistan bħalissa huma mmexxija mill-Ftehima dwar il-Kummerċ u l-Koperazzjoni Kummerċjali u Ekonomika bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Unjoni tar-Repubbliki Sovjetiċi Soċjalistif'Diċembru1989; billi din il-ftehima ma fihiex klawżola dwar id-drittijiet tal-bniedem,

B.

billi l-Ftehima Interim tat-2 ta' Diċembru 1998 dwar il-Kummerċ u dwar Kwistjonijiet marbuta mal-Kummerċ, iffirmata bejn il-Komunità Ewropea, il-Komunità Ewropea tal-Faħam u tal-Azzar u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, min-naħa, u t-Turkmenistan, min-naħa l-oħra, bħalissa qed tiġi approvata fil-Kunsill,

C.

billi f'Mejju 1997 beda l-proċess lejn Ftehima ta' Sħubija u Koperazzjoni (PCA) mat-Turkmenistan, li ġiet iffirmata fl-1998; billi minn dak iż-żmien, 11-il Stat Membru rratifikaw il-PCA - Franza, l-Irlanda, ir-Renju Unit u l-Greċja għad iridu jagħmlu dan - u t-12-il Stat Membru ġdid se jirratifikawha permezz ta' protokoll wieħed; billi t-Turkmenistan irratifika l-PCA fl-2004,

D.

billi l-PCA, ladarba tiġi ratifikata b'mod sħiħ, se tiġi ffirmata għal perijodu inizjali ta' 10 snin, imbagħad tiġġedded kull sena, sakemm ebda mill-partijiet ma titterminaha; billi l-partijiet jistgħu jespandu jew jemendaw il-PCA jew ikomplu jelaborawha, sabiex iqisu żviluppi ġodda,

E.

billi t-Turkmenistan għandu rwol importanti fir-reġjun tal-Ażja Ċentrali, u b'hekk il-koperazzjoni mill-qrib bejnu u bejn l-Unjoni Ewropea hija mixtieqa,

F.

billi s-sitwazzjoni fit-Turkmenistan tjiebet minn wara l-bidla tal-president; billi l-gvern wera r-rieda tiegħu biex iwettaq riformi ewlenin; billi għad hemm bżonn ta' progress sostanzjali f'bosta oqsma ewlenin, bħad-drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt, id-demokrazija u l-libertajiet individwali,

G.

billi l-Ftehima Kummerċjali Interim (ITA) proposta bejn il-Komunitajiet Ewropej u t-Turkmenistan tistipula r-rispett tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem bħala kundizzjoni għall-koperazzjoni,

H.

billi l-ITA għalhekk ikollha l-potenzjal li tikkontribwixxi għall-iżvilupp tar-riformi demokratiċi li qed iseħħu fit-Turkmenistan,

I.

billi l-ITA tinkludi mekkaniżmu li jagħti ċ-ċans lil kwalunkwe parti sabiex titterminaha billi tavża lill-parti l-oħra,

1.

Jinnota li wara l-bidla tal-president fit-Turkmenistan, jidher li hemm rieda li jitwettqu riformi f'oqsma ewlenin; jilqa' b'mod partikulari l-ħolqien ta' Istitut Nazzjonali għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem; jinnota l-proċess ta' reviżjoni tal-Kostituzzjoni, li għandu l-għan li jsaħħaħ id-demokrazija, il-libertajiet individwali u l-istat tad-dritt; jinnota, barra minn hekk, ir-reviżjoni tal-liġi elettorali; jilqa' l-adeżjoni tat-Turkmenistan għall-konvenzjonijiet internazzjonali bħat-Tieni Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, li jimmira biex jabolixxi l-piena tal-mewt u l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet Politiċi tan-Nisa; jilqa' r-riformi tas-sistema edukattiva, bil-għan li titjieb il-kwalità u tiżdied l-ugwaljanza għall-istudenti;

2.

Jitlob lill-Gvern tat-Turkmenistan biex jimxi malajr lejn id-demokrazija u r-rispett tal-istat tad-dritt; jitlob, b'mod partikulari, li jsiru elezzjonijiet miftuħa u demokratiċi, li tingħata l-libertà tar-reliġjon, li jseħħ l-iżvilupp ta' soċjetà ċivili ġenwina, il-ħelsien tal-priġunieri politiċi u l-priġunieri ta' kuxjenza kollha, it-tneħħija tar-restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar, u l-aċċess għal osservaturi indipendenti;

3.

Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-Unjoni Ewropea tkompli tħeġġeġ dawn l-iżviluppi; jenfasizza li l-attivitajiet tal-Gvern tat-Turkmenistan iridu jinflew bir-reqqa u b'mod regolari;

4.

Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex iżommuh informat, b'mod regolari u sostantiv, dwar il-qagħda tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkmenistan;

5.

Jiddeplora l-fatt li, f'bosta oqsma, b'mod partikulari d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, il-qagħda għadha mhix soddisfaċenti; jiġbed l-attenzjoni b'mod partikulari għall-ħtieġa li l-priġunieri politiċi kollha jinħelsu bla kundizzjonijiet; jenfasizza l-importanza tat-tneħħija tal-ostakoli għall-ivvjaġġar ħieles u għall-aċċess ħieles għall-osservaturi indipendenti, fosthom is-Salib l-Aħmar Internazzjonali; jitlob għal aktar titjib fil-libertajiet ċivili, inklużi għall-NGOs; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu implimentati riformi fil-livelli kollha u fl-oqsma kollha tal-amministrazzjoni;

6.

Jisħaq fuq l-importanza tar-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali għall-ftuħ tas-soċjetà Turkmena u t-titjib tal-qagħda demokratika, ekonomika u soċjali taċ-ċittadini Turkmeni;

7.

Iqis li l-ITA, filwaqt li tistipula regoli dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi, tista' tkun pass lejn relazzjonijiet sodi u sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkmenistan u lieva potenzjali għat-tisħiħ tal-proċess ta' riforma fit-Turkmenistan;

8.

Jenfasizza li l-ITA mhuwiex karta bajda għat-Turkmenistan; jitlob, għalhekk, li jkun hemm monitoraġġ strett u evalwazzjonijiet regolari tal-iżviluppi fl-oqsma ewlenja fit-Turkmenistan u, jekk xieraq, li jiġi sospiż il-ftehim jekk ikun hemm provi li l-kundizzjonijiet mhux qed jiġu sodisfatti; jitlob li jsir aġġornament regolari dwar il-monitoraġġ mill-Kummissjoni u mill-Kunsill;

9.

Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jinkludu klawżola ċara sospensiva dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-PCA; jenfasizza li d-Dikjarazzjoni Universali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Bniedem għandha tiġi rrispettata; jitlob lill-Kunsill sabiex jaċċetta kwalunkwe talba mill-Parlament biex jisspospendi l-ftehima;

10.

Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jinkludu wkoll klawżola ta' reviżjoni fil-PCA; jitlob li jiġi kkonsultat fuq kwalunkwe reviżjoni tal-PCA;

11.

Jirrimarka li l-PCA tirrekjedi l-kunsens tal-Parlament sabiex tidħol fis-seħħ; filwaqt li l-ITA sfortunatament ma tirrikjedix il-kunsens tiegħu, jitlob li l-punti msemmija f'din ir-riżoluzzjoni jitqiesu bis-sħiħ, minħabba li, jekk dan ma jsirx, il-kunsens tiegħu għall-PCA jista' jiġi mxekkel; bl-istess mod, għandu l-ħsieb jibbaża l-opinjoni tiegħu dwar l-ITA fuq it-tweġibiet mogħtija mill-Kunsill u mill-Kummissjoni fl-istqarrijiet tagħhom;

12.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u l-Gvern u l-Parlament tat-Turkmenistan.


(1)  Testi adottati, P6_TA(2008)0059.

(2)  Testi adottati, P6_TA(2009)0253.


8.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 184/23


L-Erbgħa, 22 ta’ April 2009
Politika Komuni dwar l-Immigrazzjoni għall-Ewropa

P6_TA(2009)0257

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar Politika Komuni dwar l-Immigrazzjoni għall-Ewropa: Prinċipji, Azzjonijiet u Għodod (2008/2331(INI))

2010/C 184 E/06

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Ġunju 2008 intitolata “Politika Komuni dwar l-Immigrazzjoni għall-Ewropa: Prinċipji, azzjonijiet u strumenti” (COM(2008)0359),

wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar Politika Komuni dwar l-Immigrazzjoni għall-Ewropa tas-26 ta' Novembru 2008 (1),

wara li kkunsidra l-Patt Ewropew dwar l-Immigrazzjoni u l-Ażil, adottat mill-Kunsill Ewropew fit-15 u l-16 ta' Ottubru 2008 (2),

wara li kkunsidra d-Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar standards u proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment (3),

wara li kkunsidra r-Regolament (KE) 863/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2007 li jistabbilixxi mekkaniżmu għall-ħolqien ta' Timijiet ta' Intervent Rapidu fil-Fruntieri (4),

wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-ażil iddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna mingħajr Stat (riformolata) (COM(2008)0820),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Ottubru 2008 intitolata “Sena wara Liżbona: Il-partenarjat bejn l-Afrika u l-UE fl-azzjoni” (COM(2008)0617),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Frar 2008 intitolata “It-tħejjija tal-passi li jmiss fil-ġestjoni tal-fruntieri fl-Unjoni Ewropea” (COM(2008)0069);

wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Kummissjoni bit-titolu “Il-valutazzjoni u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-Pjan tal-UE dwar l-aħjar prattiċi, standards u proċeduri fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-prevenzjoni tiegħu” (COM(2008)0657),

wara li kkunsidra l-Istrateġija Konġunta bejn l-Afrika u l-UE u l-Ewwel Pjan ta' Azzjoni (2008-2010) - l-Isħubija Strateġika – tagħha, miftiehem fis-Samit ta' bejn l-Afrika u l-UE li seħħ bejn it-8 u d-9 ta' Diċembru 2007 f'Liżbona (5),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Novembru 2006 bit-titolu “L-Approċċ Globali dwar il-Migrazzjoni sena wara: Lejn politika Ewropea komprensiva dwar il-migrazzjoni” (COM(2006)0735),

wara li kkunsidra l-“Programm ta' the Hague dwar it-Tisħiħ tal-Libertà, tas-Sigurtà u tal-Ġustizzja fl-Unjoni Ewropea”, adottat mill-Kunsill Ewropew fil-laqgħa tiegħu tal-4 u l-5 ta' Novembru 2004,

wara li kkunsidra l-Programm ta' Tampere adottat mill-Kunsill Ewropew tal-15 u s-16 ta' Ottubru 1999 li stabilixxa approċċ koerenti fil-qasam tal-imigrazzjoni u l-ażil,

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Marzu 2009 dwar “Il-Futur tas-Sistema Komuni Ewropea tal-Ażil” (6),

wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tad-19 ta' Frar 2009 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi għal dispożizzjonijiet kontra min iħaddem illegalment iċ-ċittadini tal-pajjiżi terzi (7),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Frar 2009 dwar l-implimentazzjoni fl-Unjoni Ewropea tad-Direttiva 2003/9/KE dwar il-kundizzjonijiet biex jintlaqgħu r-refuġati u dawk li jitolbu ażil: żjarat tal-Kumitat għal-LIBE mill-2005 sal-2008 (8),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar l-evalwazzjoni u l-iżvilupp futur tal-Aġenzija FRONTEX u tas-Sistema Ewropea għas-Sorveljanza tal-Fruntieri (EUROSUR) (9),

wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tal-20 ta' Novembru 2008 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-iskop ta' impjieg bi kwalifiki għoljin (10),

wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tal-20 ta' Novembru 2008 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar proċedura unika ta' applikazzjoni għal permess uniku għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi sabiex jgħixu u jaħdmu fit-territorju ta' Stat Membru kif ukoll dwar ġabra komuni ta' drittijiet għall-ħaddiema minn pajjiżi terzi li jkunu qed jgħixu legalment fi Stat Membru (11),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-2 ta' Settembru 2008 dwar l-evalwazzjoni tas-sistema ta' Dublin (12),

wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tat-23 ta' April 2008 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/109/KE għall-estensjoni tal-kamp tal- applikazzjoni tagħha għall-benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali (13),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Settembru 2007 dwar il-programm ta' azzjoni fuq il-Migrazzjoni Legali (14),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Settembru 2007 dwar il-prijoritajiet tal-politika fil-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi (15),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2006 dwar strateġiji u mezzi għall-integrazzjoni ta' immigranti fl-Unjoni Ewropea (16),

wara li kkunsidra t-Trattat ta' Amsterdam, li jagħti lill-Komunità setgħat u responsabilitajiet fl-oqsma tal-immigrazzjoni u tal-ażil, u l-Artikolu 63 tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A6-0251/2009),

A.

billi l-migrazzjoni lejn l-Ewropa ser tkun dejjem parti mir-realtà sakemm ikun hemm differenzi kunsiderevoli fil-ġid u l-kwalità tal-ħajja bejn l-Ewropa u reġjuni oħra tad-dinja,

B.

billi huwa essenzjali li tintuża strateġija komuni dwar l-immigrazzjoni fl-UE, l-aktar f'żona komuni mingħajr kontrolli fuq il-fruntieri interni, fejn l-azzjoni jew in-nuqqas ta' azzjoni ta' Stat Membru għandha impatt dirett fuq stati oħra u fuq l-UE kollha,

C.

billi l-migrazzjoni mmaniġġjata b'mod dgħajjef tista' tisfratta l-koeżjoni soċjali tal-pajjiżi destinatarji u tista' tkun ukoll detrimentali għall-pajjiżi ta' oriġini kif ukoll għall-migranti stess,

D.

billi l-migrazzjoni regolari tippreżenta opportunità li minnha jgawdu il-migranti, il-pajjiż ta' oriġini tagħhom (li jgawdu mill-flus li jibagħtu lejn arthom il-migranti) kif ukoll l-Istati Membri; billi, madankollu, il-progress fil-qasam tal-migrazzjoni regolari jrid jimxi id f'id ma’ azzjoni effettiva biex tiġġieled l-immigrazzjoni irregolari, ifakkar b'mod partikolari li tali immigrazzjoni tinkoraġġixxi l-eżistenza ta' ċrieki kriminali tat-traffikar tal-bnedmin,

E.

billi politika ġenwina komuni tal-migrazzjoni għall-Komunità għandha tkun ibbażata mhux biss fuq il-ġlieda kontra l-migrazzjoni irregolari iżda wkoll fuq il-koperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u ma’ pajjiżi ta' tranżitu u fuq politika adegwata għall-integrazzjoni tal-migranti,

F.

billi l-politiki ta' migrazzjoni Ewropej iridu jirrispettaw ir-regoli tal-liġi internazzjonali, l-aktar dawk dwar id-drittijiet tal-bniedem, id-dinjità tal-bniedem u d-dritt għall-ażil,

G.

billi l-Unjoni Ewropea hija u għandha tkompli tkun ambjent li jilqa' lil dawk li jkunu ngħataw id-dritt li jibqgħu, sew jekk ikunu immigranti li jfittxu x-xogħol, membri tal-familja, studenti jew persuni li jkunu jeħtieġu protezzjoni internazzjonali,

H.

billi l-migranti kellhom rwol essenzjali fl-iżvilupp tal-UE u tal-proġett Ewropew f'dawn l-aħħar għexieren ta' snin, u hu essenzjali li jiġu rikonoxxuti kemm l-importanza tagħhom u kemm il-fatt li l-Unjoni se tkompli jkollha bżonn ix-xogħol tal-migranti,

I.

billi, skont il-Eurostat, l-avvanz fl-età tal-popolazzjoni tal-UE se tkun realtà fuq medda ta' żmien medju, it-tnaqqis ta' kważi 50 miljun tal-popolazzjoni attiva li hija prevista sal-2060; billi l-immigrazzjoni jista' jkollha l-irwol ta' katalista biex ittejjeb ir-riżultati ekonomiċi tal-UE,

J.

billi l-aspetti tat-tkabbir u l-impjiegi tal-Istrateġija ta' Liżbona, jistgħu jkunu mfixkla min-nuqqas ta' ħaddiema, li jista' jwassal biex ma jinkisbux l-objettivi tagħha, u billi l-qgħad bħalissa qiegħed jiżdied; billi dan in-nuqqas jista' jiġi indirizzat fuq medda qasira ta' żmien permezz ta' amministrazzjoni adegwata u strutturata tal-immigrazzjoni ekonomika,

K.

billi l-migranti ħafna drabi jkunu esposti għal impjieg f'xogħol każwali, impjiegi ta' kwalità baxxa, jew impjiegi ta' taħt il-livell tagħhom ta' kwalifiki,

L.

billi l-UE għandha żżid ukoll l-isforzi tagħha sabiex tindirizza problemi ta' nuqqas ta' ħaddiema u ta' ħiliet internament, billi ddur għal setturi ta' persuni f'xogħol mhux adegwat għalihom, bħal nies b'diżabilitajiet u bi żvantaġġ edukattiv jew dawk ir-residenti li qed ifittxu l-ażil li ilhom qiegħda għal żmien twil,

M.

billi n-numru ta' immigranti nisa qiegħed jiżdied b'mod kostanti fl-UE, u jkopri bejn wieħed u ieħor 54 % tan-numru totali tal-immigranti,

N.

billi l-parti l-kbira tal-immigranti nisa jsibu problemi sinifikanti biex jintegraw u biex ikollhom aċċess għas-suq tax-xogħol minħabba l-livell baxx ta' edukazzjoni tagħhom u l-isterjotipi u prattiki negattivi li nġiebu mill-pajjiżi ta' oriġini tagħhom, kif ukoll tal-isterjotipi negattivi u d-diskriminazzjoni li jeżistu fl-Istati Membri; billi, madankollu, ħafna nisa żgħażagħ b'livell għoli ta' edukazzjoni jaslu fl-UE biex jieħdu xogħlijiet li relattivament ma jirrikjedux kwalifiki,

Kunsiderazzjonijiet ġenerali

1.

Jappoġġja bis-sħiħ it-twaqqif ta' politika komuni Ewropea għall-immigrazzjoni msejsa fuq livell għoli ta' solidarjetà politika u operazzjonali, fiduċja reċiproka, trasparenza, sħubija, responsabilità maqsuma u sforzi konġunti permezz ta' prinċipji komuni u azzjonijiet konkreti, kif ukoll il-valuri minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;

2.

Itenni li l-immaniġġjar tal-flussi ta' migrazzjoni għandu jkun ibbażat fuq approċċ koordinat waqt li titqies is-sitwazzjoni demografika u ekonomika tal-UE u tal-Istati Membri tagħha;

3.

Jikkunsidra li l-iżvilupp ta' politika komuni dwar l-immigrazzjoni jista' jibbenefika sostanzjalment minn konsultazzoni ikbar u regolari ma’ rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, bħalma huma organizzazjonijiet li jaħdmu għall-komunitajiet tal-migranti jew li jaħdmu magħhom;

4.

Jiddispjaċih li, sa issa, sar ftit wisq biex tiġi stabbilita politika komuni tal-immigrazzjoni legali u jilqa’ b'sodisfazzjon l-istrumenti leġiżlattivi ġodda adottati fi ħdan il-qafas tal-politika komuni Ewropea għall-immigrazzjoni legali;

5.

Jenfasizza li politika Ewropea komuni dwar l-immigrazzjoni li tkun koerenti u bbilanċjata żżid fil-kredibilità tal-UE fir-relazzjonijiet tagħha ma’ pajjiżi terzi;

6.

Itenni li l-immaniġġjar effettiv tal-migrazzjoni jeħtieġ l-involviment tal-awtoritajiet reġjonali u lokali u sħubija u koperazzjoni ġenwina mal-pajjiżi terzi ta' oriġini u ta' tranżitu, li spiss jieħdu l-impressjoni li xi deċiżjonijiet jiġu imposti fuqhom b'mod unilaterali; jenfasizza li tali koperazzjoni tista' tinkiseb biss meta l-pajjiż terz jirrispetta l-liġijiet internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-protezzjoni, u jkun firmatarju tal-Konvenzjoni ta' Ġinevra dwar l-Istatus tar-Refuġjati tal-1951;

7.

Iqis li l-immigrazzjoni lejn l-UE mhix is-soluzzjoni biex jingħelbu l-isfidi li qed iħabbtu wiċċhom magħhom il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u li politika komuni dwar l-immigrazzjoni għandha topera id f'id ma’ politika effettiva għall-iżvlupp tal-pajjiżi tal-oriġini;

8.

Jilqa’ b'sodisfazzjon l-adozzjoni ta' Patt Ewropew dwar l-Immigrazzjoni u l-Ażil imsemmi hawn fuq u l-azzjonijiet, għodod u proposti mressqa mill-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha msemmija hawn fuq dwar Politika Komuni Ewropea dwar l-Immigrazzjoni: Prinċipji, Azzjonijiet u Għodod; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex mingħajr dewmien jimxu għall-fażi ta' implimentazzjoni ta' dawn l-impenji;

9.

Jilqa’ b'sodisfazzjon l-implikazzjonijiet istituzzjonali tat-Trattat ta' Liżbona, b'mod partikulari l-estensjoni ta' kodeċiżjoni u l-votazzjoni b'maġġoranza kkwalifikata għall-politiki kollha tal-immigrazzjoni, il-kjarifika tal-kompetenza tal-UE dwar il-viżi u l-kontrolli fuq il-fruntieri, l-estensjoni tal-kompetenza tal-UE dwar l-ażil, kif ukoll dwar l-immigrazzjoni legali u irregolari;

10.

Iqis li politika komuni għall-immigrazzjoni teħtieġ ukoll it-twaqqif ta' politika komuni għall-ażil u jfakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu msemmija hawn fuq dwar il-ġejjieni ta' Sistema Komuni Ewropea għall-Ażil (CEAS) u l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament li jistabbilixxi Uffiċċju ta' Appoġġ Ewropew fil-qasam tal-Ażil;

Prosperità u Immigrazzjoni

Migrazzjoni Legali

11.

Jikkunsidra li l-migrazzjoni legali tibqa’ meħtieġa sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet demografiċi, il-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol u l-ħtiġijiet ta' kompetenzi tal-Ewropa minħabba l-effett li għandhom fuq l-ekonomija t-tnaqqis demografiku u l-fatt li l-popolazzjoni tixjieħ; hija tikkontribwixxi wkoll għall-iżvilupp ta' pajjiżi terzi permezz taċ-ċiklu ta' skambju ta' għarfien u know how u permezz tat-trasferiment tal-flus li jintbagħtu lura lejn art l-immigranti; jitlob għall-implimentazzjoni ta' sistemi sikuri li jiffaċilitaw dawn it-trasferimenti finanzjarji lejn pajjiżi terzi;

12.

Iqis li l-migrazzjoni regolari għandha tkun l-alternattiva għall-immigrazzjoni irregolari peress li din toffri dħul legali, sikur u organizzat għall-Unjoni Ewropea;

13.

Ifakkar li l-projezzjonijiet ippreżentati mill-Kummissjoni jistmaw il-ħtieġa ta' 60 miljun ħaddiem migrant sal-2050 u dan jeħtieġ il-ftuħ ta' kanali għall-migrazzjoni legali;

14.

Jenfasizza l-ħtieġa ta' evalwazzjoni komprensiva tal-ħtiġijiet ta' kompetenzi u tal-ħtiġijiet tas-suq tal-UE; iqis, madankollu, li kull Stat Membru għandu jibqagħlu l-kontroll fuq in-numru ta' persuni meħtieġa għall-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol tiegħu u jqis il-prinċipju ta' Preferenza Komunitarja sakemm il-miżuri tranżitorji japplikaw;

15.

Jappoġġja l-iżilupp ta' “Profili tal-Immigrazzjoni” nazzjonali bl-iskop li jagħti stampa integrata tas-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni fi ħdan kull Stat Membru f'kull ħin, u l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol għandhom ikunu l-aspett ċentrali ta' dawn il-profili;

16.

Itenni l-ħtieġa li l-UE ssir aktar attraenti għall-ħaddiema bi kwalifiki għolja, anki permezz tad-disponibilità ta' informazzjoni dwar id-destinazzjoni u s-swieq tax-xogħol ospitanti, filwaqt li jitqiesu l-implikazzjonijiet li dan jista' jkollu fuq it-tluq tal-aħjar imħuħ mill-pajjiżi ta' oriġini; iqis li t-telf tal-aħjar imħuħ jista' jittaffa permezz ta' migrazzjoni temporanja jew ċirkolari, billi jiġi pprovdut taħriġ fil-pajjiżi ta' oriġini sabiex jiġu ppreservati postijiet tax-xogħol f'setturi ewlenin, b'mod partikolari l-edukazzjoni u s-saħħa, u billi jiġu ffirmati ftehimiet ta' koperazzjoni mal-pajjiżi ta' oriġini; jitlob lill-Istati Membri biex ma jagħmlux reklutaġġ attiv tal-persunal f'pajjiżi li qed jiżviluppaw li jsofru min-nuqqas ta' riżorsi umani fis-setturi fundamentali bħal dak tas-saħħa u l-edukazzjoni;

17.

Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw mekkaniżmi, linji gwida u strumenti oħra li jiffaċilitaw il-migrazzjoni ċirkolari u temporanja kif ukoll miżuri, b'koperazzjoni mal-pajjiżi ta' oriġini, biex jikkumpensaw għat-telfien tar-riżorsi umani, filwaqt li joffru appoġġ konkret għat-taħriġ ta' professjonisti f'setturi fundamentali li jonqsu minħabba dan it-telf ta' kapaċitajiet;

18.

Jilqa’ b'sodisfazzjon l-approċċ imniedi mid-dokument dwar il-“karta blu” għal Politika Komuni għall-Immigrazzjoni legali, iżda jitlob lill-Istati Membri biex jersqu iktar lejn regoli komuni għal politika tal-immigrazzjoni li ma tillimitax ruħha għal ħaddiema b'ħiliet speċjalizzati biss;

19.

Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu għall-adozzjoni tal-karta blu dwar il-kundizzjonijiet tad-dħul u tar-residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-finijiet ta' impjieg bi kwalifiki għolja u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippreżenta inizjattivi għall-kategoriji oħra tal-impjieg kemm jista' jkun malajr, anki bil-għan li ssir reazzjoni kontra l-immigrazzjoni irregolari u l-isfruttament tal-immigranti mhux reġistrati;

20.

Jitlob għal miżuri ġodda biex jiffaċilitaw aktar l-akkoljenza ta' studenti u riċerkaturi u l-moviment tagħhom fl-UE;

21.

Jiġbed l-attenzjoni dwar l-importanza tar-rikonoxximent tal-kompetenzi tal-immigranti, b'mod partikolari billi tingħata attenzjoni partikulari għall-kwalifiki formali, mhux formali u informali miksuba fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom; iqis li dan ir-rikonoxximent se jeħodha kontra l-ħela tal-ħiliet li ta' sikwit qed jidher fost l-immigranti, primarjament in-nisa, li jispiċċaw f'impjiegi li għalihom huma kkwalifikati żżejjed;

22.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tqis, fid-dokumenti futuri dwar is-suġġett, il-kwistjoni tar-rikonoxximent tal-kompetenzi, kif ukoll l-inċentiv għat-tagħlim tul il-ħajja, filwaqt li tiżgura wkoll li l-Istati Membri jipprovdu lill-immigranti b'opportunitajiet biex jitgħallmu l-lingwa tal-pajjiż biex tkun żgurata l-integrazzjoni soċjali, professjonali u kulturali tagħhom fl-Unjoni Ewropea u jagħtuhom kompetenza aħjar sabiex jgħinu fl-iżvilupp tat-tfal tagħhom; jitlob ukoll lill-Kummissjoni biex tagħmel użu mir-riżultati tad-deliberazzjonijiet dwar l-edukazzjoni lingwistika ta' tfal immigranti u t-tagħlim fl-Istat Membru ta' residenza tal-lingwa u l-kultura tal-pajjiż ta' oriġini u jitlob li l-qafas li se jkun propost jirrispetta l-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità;

23.

Jirrijafferma li n-netwerk EURES huwa wieħed mill-istrumenti adegwati biex ilaqqa’ l-provvista u d-domanda tas-suq tax-xogħol b'mod trasparenti, responsabbli u effiċjenti; għaldaqstant jirrakkomanda l-firxa tal-kunċett tan-netwerk EURES sabiex jiffaċilita l-kuntatt bejn l-Ewropej li jimpjegaw li jfittxu ħaddiema bi kwalifiki preċiżi u kandidati għall-impjieg li ġejjin minn pajjiżi terzi; jipproponi li Ċentri Speċjali (li jeżistu jew li jridu jitwaqqfu) jew ir-rappreżentazzjonijiet tal-UE fil-pajjiżi terzi jintużaw bħala pjattaforma ta' dan it-tixrid tan-netwerk EURES, u li tkun żgurata l-kontinwità u t-tixrid tiegħu fir-rigward tal-istrumenti u tal-appoġġ għal min jaħdem għal rasu jew għall-użu tal-mikrokreditu; jenfasizza li l-bżonn tal-Ewropa għal ħaddiema speċjalizzati m'għandux iwassal għat-telf tal-aħjar imħuħ (“brain drain”) ta' pajjiżi terzi, b'konsegwenza ta' danni lill-ekonomiji emerġenti u lill-infrastruttura soċjali tagħhom;

24.

Huwa tal-opinjoni li immigranti mill-hekk imsejħa pajjiżi terzi għandhom ikunu mogħtija d-dritt għal mobiltà fl-UE, sabiex – bħala residenti legali fi Stat Membru – ikunu jistgħu jaħdmu bħala ħaddiema li jaħdmu bejn il-fruntieri fi Stat Membru ieħor mingħajr ma jkunu meħtieġa li japplikaw għal permess tax-xogħol, u li dawn l-immigranti għandhom ikunu mogħtija moviment ħieles u totali bħala ħaddiema wara perjodu ta' ħames snin ta' residenza legali fi Stat Membru;

25.

Jenfasizza l-importanza tal-koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali, li għandhom responsabilità partikolari għat-taħriġ, u l-awtoritajiet nazzjonali u Ewropej fil-qasam tal-amministrazzjoni tal-ħtiġiet tas-suq tax-xogħol, b'konformità mal-prinċipju tal-preferenza tal-Komunità; jenfasizza li koperazzjoni bħal din hija fundamentali għall-implimentazzjoni effettiva ta' politika dwar l-immigrazzjoni li tista' ttaffi n-nuqqas tal-ħaddiema li nstab f'ċerti setturi u fl-Istati Membri, u għall-integrazzjoni effiċjenti u adegwata tal-immigranti;

26.

Jistieden lill-Kummissjoni tpoġġi għad-dispożizzjoni fil-pajjiżi ta' oriġini tagħrif dwar il-possibiliatjiet tal-migrazzjoni legali kif ukoll dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-migranti ġaladarba jkunu waslu fl-UE;

27.

Jitlob lill-Istati Membri biex jużaw b'mod sodisfaċenti l-mekkaniżmi ta' finanzjament tal-Komunità li jirrigwardaw il-politika tal-immigrazzjoni sabiex joħolqu iktar impjiegi u impjiegi aħjar għall-immigranti;

Integrazzjoni

28.

Jenfasizza li l-integrazzjoni tkattar id-diversità kulturali fl-UE u għandha tkun ibbażata fuq l-inklużjoni soċjali, l-anti-diskriminazzjoni u l-opprtunitajiet ugwali, bil-possibilità ta' aċċess għas-saħħa, l-edukazzjoni, it-taħriġ fil-lingwa u l-impjieg; iqis li l-politiki ta' integrazzjoni għandhom ikunu bbażati fuq programmi innovattivi u jirrikonoxxi s-sehem ewlieni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, l-għaqdiet tal-ħaddiema, l-organizzazzjonijiet tal-immigranti, il-federazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet professjonali fl-integrazzjoni tal-immigranti;

29.

Jappoġġja l-isforzi ta' integrazzjoni magħmula mill-Istati Membri, kif ukoll mill-migranti regolari u dawk li jibbenefikaw minn protezzjoni internazzjonali, filwaqt li jitqiesu l-identità u l-valuri tal-UE u tal-Istati Membri tagħha, inkluż ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, għall-istat tad-dritt, għad-demokrazija, għat-tolleranza u għall-ugwaljanza, għal-libertà ta'opinjoni u l-iskola obbligatorja għat-tfal; ifakkar li l-integrazzjoni hija proċess minn żewġ naħat li jinvolvi aġġustamenti kemm min-naħa tal-immigranti kif ukoll mill-popolazzjoni ospitanti kif stabbilit mill-prinċipji bażiċi komuni (CBPs) adottati mill-Kunsill, u tista' tibbenefika mill-iskambju tal-aħjar prattiki; jagħraf li l-integrazzjoni hija aktar diffiċli li tintlaħaq fl-Istati Membri li qed iħabbtu wiċċhom ma’ pressjonijiet sostanzjali ta' migrazzjoni minħabba s-sitwazzjoni ġeografika partikolari tagħhom, iżda li m'għandhomx, madankollu, jiġi abbandunati bħala għan; jistieden lil Stati Membri oħra jikkontribwixxu biex jittaffew pressjonijiet bħal dawn fi spirtu ta' solidarjetà, billi tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni tal-benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali li huma fi ħdan l-Istati Membri tal-UE, b'mod parallel mal-promozzjoni tal-migrazzjoni legali;

30.

Jenfasizza li proċess tajjeb ta' integrazzjoni huwa l-aqwa għodda biex jelimina n-nuqqas ta' fiduċja u s-suspett bejn iċ-ċittadini nattivi u l-migranti u huwa fundamentali biex jitneħħew l-ideat u l-azzjonijiet ksenofobiċi kollha;

31.

Jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' mekkaniżmi ta' tagħlim reċiproku u l-iskambju tal-aqwa prattiki bejn l-Istati Membri sabiex tissaħħaħ il-kapaċità tal-pajjiżi ospitanti li jimmaniġġjaw id-diversità li dejjem qed tikber u anke sistema ta' indikaturi komuni u kapaċità statistika adattata biex tiġi użata mill-Istati Membri biex jevalwaw ir-riżultati tal-politika dwar l-immigrazzjoni;

32.

Ifakkar li l-parteċipazzjoni politika u ċivika tal-migranti għandha tkun imtejba bħala parti mill-proċess tal-integrazzjoni, notament billi tiżdied il-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni politika u ċivika, u l-parteċipazzjoni u rappreżentazzjoni tal-immigranti fl-oqsma kollha tat-tmexxija, soċjeta ċivili u t-teħid ta' deċiżjonijiet u ta' tfassil tal-politika;

33.

Jilqa’ b'sodisfazzjon l-inizjattiva tal-Kummissjoni u tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew li tissaħħaħ il-koerenza tal-politiki ta' integrazzjoni bl-implimentazzjoni tal-Forum Ewropew ta' Integrazzjoni li għandu l-parteċipzzjoni u l-involviment tal-organizzazzjonijiet soċjali u tal-assoċjazzjonijiet tal-immigranti u li għandu bħala għan l-iskambju tal-esperjenzi u t-tfassil ta' rakkomandazzjonijiet; jitlob lill-Istati Membri biex jikkoordinaw l-isforzi tagħhom fl-integrazzjoni bl-iskambju tal-aqwa prattiki li jinsabu fil-pjanijiet nazzjonali ta' integrazzjoni tagħhom;

34.

Jitlob lill-Kummissjoni tagħti appoġġ finanzjarju li jkun xieraq skont l-integrazzjoni strutturali u kulturali tal-immigranti ukoll permezz ta' programmi tal-Unjoni Ewropea, pereżempju t-“Tagħlim Tul il-ħajja”, iċ-“Ċittadini għall-Ewropa”, iż-“Żgħażagħ Attivi” u l-“Kultura 2007-2013”; jinnota li bosta drabi l-għalliema qajla huma mħejjija għal għadd kbir ta' tfal immigranti fil-klassijiet u jitlob li jkun hemm taħriġ aħjar għall-għalliema u sostenn finanzjarju xieraq;

35.

Jinnota li l-programmi skolastiċi u ta' tagħlim tul il-ħajja għandhom rwol essenzjali fil-proċess ta' integrazzjoni fl-iżvilupp tal-ħiliet, b'mod partikulari dawk lingwistiċi; iqis ukoll li l-parteċipazzjoni mingħajr xkiel f'dawn il-programmi ta' taħriġ u ta' tagħlim tul il-ħajja għandhom ikunu jedd u opportunità għall-immigranti li jkunu għadhom kemm waslu;

36.

Jitlob lill-Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex ikomplu jippromovu politiki kontra d-diskriminazzjoni, inkluż dawk implimentati mill-awtoritajiet pubbliċi;

37.

Jistieden lill-Istati Membri jirrispettaw u jappoġġjaw id-direttivi relevanti: id-Direttivi tal-Kunsill 2000/78/KE (17), 2000/43/KE (18) u 2004/113/KE (19), fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni;

38.

Jistieden lill-Istati Membri biex jirratifikaw il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Ħaddiema Immigranti Kollha u tal-Membri tal-Familja Tagħhom adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fit-18 ta' Diċembru 1990 (20);

39.

Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tiġbor data relatata mas-sessi rigward l-immigrazzjoni fl-UE, u sabiex tħejji għall-analiżi ta' din id-data mill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza Bejn is-Sessi sabiex jiġu enfasizzati aktar il-ħtiġijiet u l-problemi partikolari tal-immigranti nisa u l-miżuri l-aktar xierqa biex dawn jiġu integrati fis-soċjetajiet tal-pajjiżi li qed jospitawhom;

40.

Jistieden l-Istati Membri biex iqisu b'mod korrett, fid-definizzjoni tal-politiki tagħhom dwar l-integrazzjoni, id-dimensjoni tas-sessi u dwar is-sitwazzjoni speċifika u l-bżonnijiet tan-nisa migranti;

41.

Jitlob lill-Istati Membri biex jiggarantixxu r-rispett għad-drittijiet fundamentali tan-nisa immigranti, irrispettivament minn jekk ikollhomx status legali;

42.

Jitlob lill-Istati Membri biex jappoġġjaw kampanji ta' informazzjoni mmirati lejn nisa migranti, maħsubin biex jinformawhom dwar id-drittijiet tagħhom, il-possibilitajiet għall-edukazzjoni u t-taħriġ tal-lingwi, it-taħriġ professjonali u l-aċċess għall-impjiegi, u biex jipprevjenu ż-żwiġijiet irranġati, il-mutilazzjoni ġenitali femminili u forom oħra ta' sfurzar mentali jew fiżiku;

Sigurtà u Immigrazzjoni

Immaniġġjar Integrat tal-Fruntieri

43.

Jenfasizza l-bżonn ta' pjan komprensiv (master plan) li jistabbilixxi l-objettivi ġenerali u l-arkitettura tal-istrateġija għall-immaniġġjar tal-fruntieri tal-UE, inklużi d-dettalji li juru kif il-programmi u l-iskemi kollha relatati f'dan il-qasam jistgħu jiġu ottimizzati aħjar; huwa tal-fehma li, meta titqies l-arkitettura tal-istrateġija għall-immaniġġjar tal-fruntieri tal-UE, il-Kummissjoni għandha tanalizza l-ewwel l-effikaċja tas-sistemi tal-ġestjoni tal-fruntieri tal-Istati Membri li diġà jeżistu, sabiex jinkisbu s-sinerġiji ottimali bejniethom u biex tipprovdi aktar informazzjoni dwar l-effettività tas-sistemi ġodda proposti meta mqabbla mal-ispiża: Dħul/Ħruġ, Sistema ta' Awtorizzazzjoni Elettronika tal-Ivvjaġġjar, Kontroll Awtomatizzat tal-Fruntieri u Programm tal-Vjaġġatur Reġistrat, fi ħdan il-qafas tal-ġestjoni integrata tal-fruntieri tal-UE;

44.

Jenfasizza li l-immaniġġjar integrat tal-fruntieri jeħtieġ li jilħaq bilanċ tajjeb bejn l-assigurazzjoni tal-moviment ħieles tul il-fruntieri ta' numru ta' nies li dejjem jiżdied u l-assigurazzjoni ta' sigurtà ikbar għaċ-ċittadini tal-UE; ma jiċhadx li l-użu tad-dejta joffri vantaġġi ċari; fl-istess ħin, huwa tal-opinjoni li l-fiduċja pubblika fl-azzjoni tal-gvern tista' tinżamm biss jekk jiġu pprovduti ħarsien suffiċjenti tal-protezzjoni tad-dejta, superviżjoni u mekaniżmi ta' rimedju;

45.

Jitlob għal evalwazzjoni tal-vijabilità ta' approċċ integrat b'erba’ livelli, fejn il-kontrolli jistgħu jsiru b'mod sistematiku f'kull stadju li fih l-immigranti jkunu qed jivvjaġġjaw fl-Unjoni;

46.

Jenfasizza l-fatt li l-istrateġija tal-fruntieri tal-UE għandha tkun kumplimentata wkoll b'miżuri konkreti mmirati għat-tisħiħ tal-fruntieri tal-pajjiżi terzi fi ħdan il-qafas tas-Sħubija Afrika-UE u l-Politika Ewropea tal-Viċinat (Is-Sħubija tal-Lvant, EUROMED);

47.

Jitlob sabiex il-viżi ta' Schengen nazzjonali attwali jinbidlu b'viżi ta' Schengen Ewropej li jkunu uniformi, sabiex jitħalla li jkun hemm trattament ugwali ta' dawk kollha li japplikaw għall-viża; jixtieq li jiġi infurmat dwar l-iskeda preċiża u d-dettalji kemm tal-istudju dwar il-politika kif ukoll l-istudju tekniku tal-Kummissjoni li se janalizza l-vijabilità, l-implikazzjonijiet prattiki u l-impatt ta' sistema li tirrikjedi li ċittadini ta' pajjiżi terzi jiksbu awtorizzazzjoni elettronika għas-safar qabel ma jsiefru lejn territorju tal-UE (Sistema ta' Awtorizzazzjoni Elettronika tal-Ivvjaġġjar, ESTA); jappella għat-titjib tal-koperazzjoni bejn il-konsulati tal-Istati Membri u servizzi konsulari konġunti għall-viżi jiġu stabbiliti gradwalment;

48.

Jitlob lill-Kunsill biex jadotta mekkaniżmi bbażati fuq s-solidarjetà bejn l-Istati Membri b'tali mod li jiġu allokati l-obbligi li ġejjin mill-kontroll tal-fruntieri u biex jikkoordina l-politiki nazzjonali tal-istess Stati Membri;

Migrazzjoni irregolari

49.

Jikkunsidra l-ġlieda effikaċi kontra l-immigrazzjoni irregolari bħala parti kruċjali mill-politika komprensiva tal-UE dwar il-migrazzjoni, u għaldaqstant jiddispjaċih li t-teħid effettiv tad-deċiżjonijiet f'dan il-qasam huwa limitat minħabba l-kapaċità insuffiċjenti tal-Istati Membri li jaħdmu tassew flimkien fl-interessi reċiproċi tagħhom;

50.

Jesprimi x-xokk tiegħu dwar it-traġedja umana li hija kkawżata mir-rotot illegali migratorji bil-baħar, l-aktar fil-fruntieri tal-baħar tan-nofsinhar tal-Unjoni, li jsegwu dawk li jitilqu mix-xtut Afrikani u jwettqu qasma perikoluża bil-baħar lejn l-Ewropa; jappella bil-qawwa għal azzjoni urġenti sabiex tintemm darba għal dejjem din it-traġedja umana u biex jissaħħu d-djalogu u l-koperazzjoni mal-pajjiżi ta' oriġini;

51.

Ifakkar li l-immigrazzjoni irregolari ħafna drabi hija organizzata minn netwerks kriminali, li s'issa wrew li kienu aktar effettivi mill-azzjoni komuni Ewropea; jinsab konvint li tali netwerks huma responsabbli għall-mewt ta' mijiet ta' persuni li jitilfu ħajjithom fil-baħar kull sena; ifakkar li l-Istati Membri, f'konformità mal-obbligazzjonijiet internazzjonali, għandhom responsabilità komuni fis-salvataġġ tal-ħajjiet fil-baħar; jistieden, għaldaqstant, lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jirdoppjaw l-isforzi tagħhom fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, it-traffikar tal-bnedmin u l-kontrabandu li jseħħu f'partijiet varji tal-UE, u b'mod partikolari biex jippruvaw iżarmaw in-netwerks, billi jitrattaw mhux biss il-kuntrabandisti tal-bnedmini, li mhumiex għajr il-pern viżibbli, iżda għal dawk li, fil-quċċata tal-iskala, jagħmlu l-aktar profitt minn dawn l-attivitajiet kriminali;

52.

Jitlob lill-Kummissjoni tintensifika l-programmi ta' kuxjenza f'pajjiżi ta' tranżitu u ta' oriġini dwar il-perikli tal-immigrazzjoni irregolari;

53.

Jilqa’ b'sodisfazzjon l-adozzjoni tad-Direttiva l-ġdida dwar is-sanzjonijiet kontra min iħaddem lil ċittadini minn pajjiżi terzi b'residenza illegali u jqis li din hi għodda effettiva li tikkontrolla l-isfruttament ta' ħaddiema migranti u li tnaqqas l-attrazzjoni ta' wieħed mill-fatturi ewlenin li jimmotiva l-immigrazzjoni irregolari;

54.

Iħeġġeġ l-Istati Membri biex ma jdewmux it-traspożizzjoni tad-Direttiva l-ġdida li tipprevedi sanzjonijiet għal min iħaddem lill-immigranti li jinsabu f'sitwazzjoni illegali;

55.

Jemmen li huwa essenzjali li jiġu msaħħa l-mezzi ta' djalogu mal-pajjiżi ta' oriġini u li jiġu stabbiliti ftehimiet dwar il-koperazzjoni ma’ dawn il-pajjiżi, bil-għan li l-fenomenu inuman u katastrofiku tal-migrazzjoni irregolari jiġi eliminat;

56.

Iqis li minkejja ż-żidiet kontinwi fil-mezzi finanzjarji li dwarhom insista l-Parlament, l-Aġenzija Ewropea għall-Immaniġġjar tal-Koperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni ta' l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (FRONTEX) għadha mhix kapaċi tipprovdi koordinazzjoni suffiċjenti tal-isforzi għall-kontroll fuq il-fruntieri esterni tal-Unjoni, minħabba l-mandat limitat tagħha u minħabba nuqqas ta' sforz fl-involviment ta' pajjiżi terzi speċjalment fejn jikkonċerna operazzjonijiet marittimi;

57.

Jilqa’ b'sodisfazzjon l-inizjattiva tal-Kummissjoni għal proposta biex issir reviżjoni tal-mandat tal-FRONTEX u jqis li hemm ħtieġa urġenti li din tissaħħaħ, l-aktar billi tiżdied il-kapaċità ta' koordinazzjoni tagħha u l-kapaċità tagħha li tikkoordina missjonijiet permanenti f'żoni li jħabbtu wiċċhom ma’ pressjonijiet migratorji kbar fuq talba tal-Istati Membri kkonċernati u l-kapaċità tagħha li tinvolvi pajjiżi terzi; jemmen li għandu jkun hemm enfażi fuq iż-żieda tal-analiżi ta' riskju tal-FRONTEX u l-kapaċità ta' ġbir ta' informazzjoni;

58.

Iqis li, sabiex tissodisfa l-mandat tagħha b'mod effikaċi, il-FRONTEX teħtieġ riżorsi adegwati, u mhux biss finanzjarji, u jħajjar l-użu ta' teknoloġiji ġodda għall-ġlieda kontra l-immigrazzjoni irregolari, lill-Istati Membri sabiex jaqsmu aktar il-mezzi tekniċi, u lill-Kummissjoni biex tressaq proposti leġiżlattivi sabiex tistabbilixxi solidarjetà obligatorja għall-Inventarju Ċentralizzat tat-Tagħmir Tekniku Disponibbli (CRATE) fuq l-istess bażi ta' dak maħsub għat-Timijiet ta' Intervent Rapidu fil-Fruntieri (RABITs);

59.

Jistieden lill-FRONTEX u lill-Kummissjoni sabiex iwettqu studju, li jkun jinkludi stimi, dwar il-possibilità li l-FRONTEX ikollha t-tagħmir tagħha u dwar ir-rekwiżiti għall-possibilità li l-FRONTEX minn operazzjonijiet fil-baħar issir gwardja tax-xtut tal-UE mingħajr ma jitnaqqar il-kontroll tal-Istati Membri fuq il-fruntieri tagħhom;

60.

Iqis li l-FRONTEX tista' tkun biss effettiva bis-sħiħ jekk jiżdiedu l-isforzi dwar l-azzjonijiet kumplimentari, bħall-ammissjoni mill-ġdid u l-koperazzjoni ma’ pajjiżi terzi; jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġja lill-FRONTEX f'dan ir-rigward;

61.

jjappoġġja l-ħolqien ta' uffiċċji speċjalizzati tal-FRONTEX biex dawn iqisu u jevalwaw aħjar is-sitwazzjonijiet speċifiċi fil-fruntieri ta' sensittività partikulari, speċjalment għall-fruntieri tal-art fil-Lvant u fruntieri tal-baħar fin-Nofsinhar;

62.

Jinnota li differenzi fl-interpretazzjoni ta' termini legali, fl-interpretazzjoni tal-liġijiet internazzjonali tal-baħar u differenzi fil-leġiżlazzjoni u fil-proċeduri nazzjonali, kollha kemm huma fixklu l-operazzjonijiet tal-FRONTEX; jitlob li jsiru studji komprensivi biex jinstab approċċ komuni u jiġu solvuti d-differenzi konfliġġenti bejn il-leġiżlazzjonijiet u l-proċeduri nazzjonali;

63.

Jitlob għal aktar koperazzjoni u koperazzjoni kostanti bejn il-FRONTEX u l-korpi u l-aġenziji nazzjonali;

64.

Jitlob għal aktar żviluppi tal-kunċett ta' EUROSUR kif ukoll billi tiġi mtejba l-koordinazzjoni bejn l-Istati Membri;

65.

Jinnota li s-sajjieda, il-bastimenti privati u l-ħaddiema privati ta' fuq il-baħar ħafna drabi jħabbtu wiċċhom ma’ immigranti illegali quddiem il-forzi navali tal-pajjiż; jenfasizza l-bżonn li tali partijiet jiġu infurmati b'mod aktar ċar dwar l-obbligi tagħhom fir rigward tal-liġi internazzjonali biex jiġu megħjuna l-immigranti meta jkunu fil-periklu u jitlob għal mekkaniżmu ta' kumpens għall-ħin ta' xogħol mitluf minħabba l-operazzjonijiet ta' salvataġġ;

66.

Jenfasizza l-fatt li hemm ħtieġa ċara għal statistika affidabbli sabiex jiġu stabbiliti għodod konkreti għall-ġlieda kontra l-migrazzjoni irregolari fil-livell ta' UE u jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu l-miżuri meħtieġa biex tipprovdi dik l-istatistika;

Ritorn

67.

Iqis li l-migranti li mhumiex intitolati għal protezzjoni internazzjoanli jew li qed joqogħdu b'mod irregolari fit-territorju tal-Istati Membri jeħtieġ li jħallu t-territorju tal-Unjoni Ewropea; jinnota, f'dan ir-rigward, l-adozzjoni ta' Direttiva għar-Ritorn u jitlob sabiex l-Istati Membri, fil-qafas tat-traspożizzjoni tagħha, jiżguraw li jżommu d-dispożizzjonijiet l-aktar vantaġġużi diġà previsti fil-liġi nazzjonali tagħhom; jistieden lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li r-ritorn jitwettaq b'rispett tal-liġi u d-dinjità tal-persuni involuti, filwaqt li tingħata preferenza għar-ritorn volontarju;

68.

Jitlob li tiġi mwaqqfa sistema ta' Servizzi ta' Pariri dwar ir-Ritorn f'ċentri ta' akkomodazzjoni magħluqin u miftħin, li jservu ta' punt ta' kuntatt għall-persuni li għandhom ix-xewqa jitgħallmu aktar dwar l-assistenza għar-ritorn;

69.

Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi monitoraġġ u appoġġ għall-mekkaniżmi ta' integrazzjoni soċjali u professjonali mill-ġdid fil-pajjiżi ta' oriġini għall-migranti li ġew irritornati f'pajjiżhom;

70.

Jistieden lill-Istati Membri biex jagħtu prijorità lill-allinjament tal-politika tagħhom ta' ammissjoni mill-ġdid fil-qafas ta' politika komuni aktar milli ta' ftehimiet bilaterali;

71.

Jitlob, fir-rigward tal-ftehimiet ta' ammissjoni mill-ġdid, sabiex il-Parlament Ewropew u l-Kumitati kompetenti tiegħu jkunu infurmati b'mod regolari, matul id-diskussjonijiet mal-pajjiżi terzi, dwar il-progress u kwalunkwe ostakolu li sabu n-negozjaturi;

72.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-Istati Membri jkollhom biss ftehimiet bilaterali ta' ammissjoni mill-ġdid ma’ pajjiżi terzi li jipprovdu garanzija totali li se jiġu rispettati d-drittijiet tal-bniedem fir-rigward ta' dawk il-persuni li jkunu qed jgħaddu minn ammissjoni mill-ġdid u li ffirmaw il-Konvenzjoni ta' Ġinevra tal-1951;

73.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex taħdem għall-infurzar effettiv tal-obbligu tal-pajjiżi terzi li jieħdu lura ċ-ċittadini tagħhom li jkunu qegħdin fit-territorju tal-UE b'mod irregolari, kif maħsub fl-Artikolu 13 tal-Ftehima ta' Cotonou tat-23 ta' Ġunju 2000; Jitlob għat-tisħiħ ta' dawn id-dispożizzjonijiet waqt in-negozjati dwar il-Ftehima l-ġdida tal-ACP (Afrika, Karibew u l-Istati tal-Paċifiku);

74.

Jenfasizza l-ħtieġa ta' dimensjoni Ewropea ġenwina dwar il-politika tar-ritorn permezz tar-rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonijiet ta' ritorn; Iħeġġeġ sabiex ikun hemm aktar koperazzjoni bejn l-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-proċessi ta' ritorn, kif ukoll it-tisħiħ tal-irwol tal-FRONTEX f'operazzjonijiet konġunti ta' ritorn;

75.

Jitlob sabiex tissaħħaħ il-koperazzjoni, inkluż permezz ta' koperazzjoni bejn il-konsulati, mal-pajjiżi ta' oriġini u ta' tranżitu sabiex jitħaffu l-proċeduri ta' ammissjoni mill-ġdid, u jistieden lill-Kummissjoni sabiex tevalwa l-ftehimiet eżistenti ta' ammissjoni mill-ġdid bil-għan li l-implimentazzjoni tagħhom titħaffef u sabiex iservu ta' lezzjoni għall-ftehimiet fil-ġejjieni;

76.

Jistieden lill-Kunsill biex iqis il-promulgazzjoni ta' dispożizzjonijiet leġiżlattivi bil-għan li jitwaqqaf “Laissez Passer” Ewropew li jingħata lil ċittadini minn pajjiżi terzi b'residenza illegali bil-għan li titħaffef l-ammissjoni mill-ġdid tagħhom f'pajjiżi terzi. għandha tittieħed azzjoni biex tinkorpora l-“Laissez Passer” Ewropew fil-Ftehimiet ta' Ammissjoni mill-Ġdid tal-Unjoni sabiex issir vinkolanti fil-Pajjiżi Terzi konċernati;

Solidarjetà u Immigrazzjoni

Koordinazzjoni bejn l-Istati Membri

77.

Jiddispjaċih ferm li l-Istati Membri m'urewx biżżejjed solidarjetà meta ffaċċjati bl-isfida dejjem tikber tal-immigrazzjoni; jitlob għal reviżjoni urġenti tal-Programm ta' Qafas fuq is-Solidarjetà u l-Amministrazzjoni tal-Flussi ta' Migrazzjoni għall-perjodu 2007-2013 (21) u tal-erba' strumenti finanzjarji tiegħu sabiex ikunu jistgħu jirriflettu realtajiet ġodda li jinħolqu mill-pressjonijiet dejjem jikbru tal-migrazzjoni u sabiex jintużaw biex jindirizzaw ħtiġijiet urġenti, bħal fil-każ ta' sitwazzjonijiet ta' flussi kbar ta' immigranti;

78.

Jinnota l-impenji meħuda mill-Istati Membri fil-Patt Ewropew dwar l-Immigrazzjoni u l-Ażil imsemmi hawn fuq, fir-rigward tal-ħtieġa għas-solidarjetà; jilqa’, b'mod partikulari, l-inklużjoni ta' mekkaniżmu volontarju ta' qsim tal-piż li jippermetti r-rilokazzjoni fl-UE ta' dawk li jibbenefikaw minn protezzjoni internazzjonali, minn Stati Membri li jħabbtu wiċċhom ma’ pressjonijiet speċifiċi u disproporzjonati fuq is-sistemi nazzjonali tal-ażil tagħhom, partikolarment minħabba l-qagħda ġeografika u demografika tagħhom, lejn Stati Membri oħra, u jappella lill-Istati Membri biex jimplimentaw dawn l-impenji; jilqa’ b'sodisfazzjon ukoll l-allokazzjoni ta' 5 miljun Euro għal dan il-għan fil-baġit tal-UE għall-2009 taħt il-Fond Ewropew għar-Refuġjati; jinsisti, madankollu, dwar l-introduzzjoni ta' strumenti vinkolanti; jistieden lill-Kummissjoni sabiex timplimenta dan il-mekkaniżmu minnufih u sabiex tipproponi bla dewmien inizjattiva leġiżlattiva sabiex tistabbilixxi dan il-mekkaniżmu fuq livell Ewropew fuq bażi permanenti;

79.

Jilqa’ b'sodisfazzjon it-tfassil mill-ġdid tar-regolament ta' Dublin u d-dispożizzjonijiet proposti għal mekkaniżmu li jissospendi t-trasferimenti ta' Dublin jekk ikun hemm dubji dwar il-fatt li t-trasferimenti ta' Dublin jistgħu jwasslu għall-fatt li l-applikanti ma jgawdux minn standards adegwati ta' protezzjoni fl-Istati Membri responsabbli, b'mod partikolari, f'termini ta' kundizzjonijiet ta' akkoljenza u ta' aċċess għall-proċedura tal-ażil, kif ukoll f'każijiet fejn dawn it-trasferimenti ta' Dublin iżidu mal-piż ta' dawk l-Istati Membri li qed iħabbtu wiċċhom ma’ pressjonijiet speċifiċi u sproporzjonati minħabba, b'mod partikolari, il-qagħda ġeografika u demografika tagħhom; jenfasizza, madankollu, li dawn id-dispożizzjonijiet se jispiċċaw ikunu dikjarazzjoni politika minflok strument effikaċi li jappoġġja b'mod serju lil Stat Membru mingħajr l-introduzzjoni ta' strument vinkolanti minn żewġ naħat għall-Istati Membri kollha;

80.

Jilqa’ b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni għal regolament imfassal mill-ġdid dwar it-twaqqif tal-“Eurodac” għat-tqabbil tal-marki tas-swaba u jfakkar lill-Istati Membri dwar l-obbligi tagħhom li jimmarkaw is-swaba u li jibagħtu d-dejta skont ir-regolament attwali tal-Eurodac; hu tal-opinjoni li d-dejta bijometrika, bħall-marki tas-swaba, għandha tiġi sfruttata sabiex itejbu l-effikaċja ta' operazzjonijiet ta' kontroll tal-fruntieri;

Koperazzjoni ma' pajjiżi terzi

81.

Jiddispjaċih li l-koperazzjoni ma’ pajjiżi terzi ma tatx biżżejjed riżultati, ħlief għall-koperazzjoni eċċezzjonali ta' Spanja ma’ pajjiżi terzi, bħas-Senegal u pajjiżi oħra tal-Afrika Sub-Saħarjana u tal-Afrika ta' Fuq; jitlob għal appoġġ immirat għall-pajjiżi terzi ta' tranżitu u ta' oriġini sabiex jingħataw għajnuna biex iwaqqfu kapaċitajiet ta' mmaniġġjar effettiv tal-fruntieri, li jinvolvu lill-FRONTEX f'missjonijiet ta' għajnuna fuq il-fruntieri f'dawk il-pajjiżi;

82.

Ifakkar lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri li jeħtieġ li jitkompla d-djalogu stabbilit mal-pajjiżi ta' oriġini u ta' tranżitu bi qbil mal-Konferenzi tal-Ministri UE-Afrika dwar l-immigrazzjoni u l-iżvilupp li saru fi Tripli, Rabat u Liżbona ;

83.

Jitlob għall-implimentazzjoni tal-istrumenti ta' politika żviluppati fil-qafas tal-“Approċċ Globali dwar il-Migrazzjoni” (22) kif ukoll fil-“Proċess ta' Rabat” tal-2006 dwar il-migrazzjoni u l-iżvilupp u fis-Sħubija bejn l-UE u l-Afrika dwar il-Migrazzjoni, il-Mobilità u l-Impjiegi li sar ftehim fuqu f'Liżbona f'Diċembru 2007;

84.

Jenfasizza l-importanza ta' politika ta' żvilupp fil-pajjiżi terzi ta' oriġini jew ta' tranżitu bħala mezz kif tiġi indirizzata f'ras il-għajn l-isfida tal-immigrazzjoni; jitlob li ikun hemm koordinazzjoni mtejba tal-politiki tal-Unjoni dwar l-immigrazzjoni u l-iżvilupp, filwaqt li jitqiesu bis-sħiħ l-objettivi strateġiċi bħall-Għanijiet tal-Millennju għall-Iżvilupp;

85.

Josserva, madankollu, li l-politika ta' żvilupp ma tistax tkun l-unika alternattiva għall-migrazzjoni għaliex ma jistax ikun hemm żvilupp sod mingħajr mobilità permanenti;

86.

Jitlob li jsir tisħiħ tal-koperazzjoni mal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Emigrazzjoni (IOM) u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali oħra fit-twaqqif ta' uffiċċji reġjonali ġodda f'żoni sensittivi fejn hi meħtieġa għajnuna prattika dwar, inter alia, il-migrazzjoni legali jew ir-ritorn volontarju tal-immigranti;

87.

Jenfasizza l-importanza li jiġu stabbiliti Ċentri għall-Informazzjoni u l-Immaniġġjar tal-Migrazzjoni, bħal dak inawgurat fil-Mali f'Ottubru 2008; jemmen li ċentri bħal dawn għandhom ikunu kapaċi jikkontribwixxu b'mod sinifikattiv biex jiġu trattati problemi ta' migrazzjoni billi jiġu indirizzati l-problemi ta' migranti potenzjali, migranti li jirritornaw lura u migranti li jgħixu fl-UE; jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi informazzjoni neċessarja dwar il-proġetti ta' twaqqif ta' ċentri oħrajn fil-qafas tas-Sħubija UE-Afrika u jitlob lill-Kummissjoni tqis il-possibiltà li jitwaqqfu ċentri bħal dawn f'pajjiżi ġirien tal-Lvant;

88.

Jenfasizza li l-ftehimiet kollha ma’ pajjiżi ta' oriġini u ta' tranżitu għandhom jinkludu kapitli dwar il-koperazzjoni fl-immigrazzjoni u jappella biex ikun hemm politika ambizzjuża ma’ pajjiżi terzi dwar il-koperazzjoni ġudizzjarja u bejn il-pulizija biex jiġu miġġielda l-organizzazzjonijiet kriminali internazzjonali li jwettqu traffikar tal-bnedmin u sabiex il-persuni kkonċernati jittellgħu l-qorti, bl-involviment tal-Europol u tal-Eurojust; jistieden ukoll lill-Kummissjoni sabiex tintensifika l-appoġġ tagħha, inkluża għajnuna finanzjarja u teknika, favur il-pajjiżi terzi biex jinħolqu kundizzjonijiet ekonomiċi u soċjali li jiskoraġġixxu lmigrazzjoni irregolari, l-attivitajiet tad-droga u l-kriminalità organizzata;

89.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi n-negozjati ta' ftehimiet dinjin Ewropej bħal dawk iffirmati mal-Kap Verde, biex tagħmel progress fin-negozjati dinjin li għandha mal-Marokk, is-Senegal u l-Libja u biex tippromwovi l-konklużjoni ta' ftehimiet mal-pajjiżi ta' oriġini ewlenin tal-immigrazzjoni;

90.

Jitlob biex ikun hemm appoġġ għall-pajjiżi terzi biex jiżviluppaw il-qafas nazzjonali leġiżlattiv tagħhom u biex iwaqqfu sistemi ta' immigrazzjoni u ta' ażil li jkunu konformi bis-sħiħ mal-liġi internazzjonali u jappella wkoll lill-pajjiżi terzi ta' tranżitu biex jiffirmaw u biex jonoraw il-Konvenzjoni ta' Ġinevra tal-1951;

91.

Jistieden lill-Istati Membri biex iqisu l-kwistjoni ta' “refuġjati ambjentali”, migranti li sal-lum ma jistgħux jitqiesu bħala migranti ekonomiċi, u li mhuma lanqas rikonoxxuti bħala refuġjati kif imsemmi fil-Konvenzjoni ta' Ġinevra;

*

* *

92.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.


(1)  ĠU C 76, 31.3.2009, p. 34.

(2)  Dokument tal-Kunsill 13440/08.

(3)  ĠU L 348, 24.12.2008, p. 98.

(4)  ĠU L 199, 31.7.2007, p. 30.

(5)  Dok. tal-Kunsill 7204/08.

(6)  Test adottati, P6_TA(2009)0087.

(7)  Test adottati, P6_TA(2009)0069.

(8)  Test adottati, P6_TA(2009)0047.

(9)  Test adottati, P6_TA(2008)0633.

(10)  Test adottati, P6_TA(2008)0557.

(11)  Test adottati, P6_TA(2008)0558.

(12)  Test adottati, P6_TA(2008)0385.

(13)  Testi adottati, P6_TA(2008)0168.

(14)  ĠU C 219E, 28.8.2008, p. 215.

(15)  ĠU C 219E, 28.8.2008, p. 223.

(16)  ĠU C 303E, 13.12.2006, p. 845.

(17)  ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16.

(18)  ĠU L 180, 19.7.2000, p. 22.

(19)  ĠU L 373, 21.12.2004, p. 37.

(20)  A/RES/45/158.

(21)  COM(2005)0123.

(22)  COM(2006)0735.


8.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 184/35


L-Erbgħa, 22 ta’ April 2009
Green Paper dwar il-ġejjieni tal-politika TEN-T

P6_TA(2009)0258

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' April 2009 dwar il-Green Paper dwar il-ġejjieni tal-politika TEN-T (2008/2218(INI))

2010/C 184 E/07

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta' Frar 2009 bl-isem “Green Paper: TEN-T: Eżami tal-politika” (COM(2009)0044),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Novembru 2008 bl-isem “Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku” (COM(2008)0800),

wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-Trasport favur l-Ambjent kif adottati mill-Kunsill għat-Trasport, Telekomunikazzjonijiet u Enerġija fis-sessjoni tiegħu tat-8 u d-9 ta' Diċembru 2008,

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Ġunju 2006 bl-isem “Inżommu lill-Ewropa miexja – Il-mobilità sostenibbli għall-kontinent tagħna – Reviżjoni f'nofs il-perjodu tal-White Paper tal-2001 tal-Kummissjoni Ewropea dwar it-Trasport” (COM(2006)0314),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Jannar 2008 bl-isem “20 20 sal-2020 - L-opportunità dwar it-tibdil fil-klima għall-Ewropa” (COM(2008)0030),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Ottubru 2007 bl-isem “Pjan ta' azzjoni għal-Loġistika tat-Trasport tal-Merkanzija” (COM(2007)0607),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Mejju 2008 dwar ir-riżultati tan-negozjati dwar l-istrateġiji tal-politika ta' koeżjoni għal perjodu ta' programmar 2007-2013 (COM(2008)0301),

wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni tal-20 ta' Jannar 2009 dwar l-implimentazzjoni tal-linji gwida tan-Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew 2004-2005 (COM(2009)0005),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Marzu 2009 dwar l-Istrateġija ta' Liżbona (1),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-5 ta' Settembru 2007 dwar il-Loġistika tat-Trasport tal-Merkanzija fl-Ewropa – il-muftieħ għal mobilità sostenibbli (2),

wara li ikkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A6-0224/2009),

A.

billi d-definizzjoni politika tal-politika TEN-T kif deskritta fid-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 1996 dwar il-linji gwida għall-iżvilupp tan-netwerk ta' trasport trans-Ewropew (3) u d-Deċiżjoni Nru 884/2004/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li emendat id-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE dwar il-linji gwida tal-Komunità dwar l-iżvilupp tan-netwerk ta' trasport trans-Ewropew (4) wasslet għal sensiela ta' “xewqat” ta' 30 proġett prijoritarju mnebbħin prinċipalment mill-interessi nazzjonali,

B.

billi l-kompetittività esterna tat-trasport tal-merkanzija bil-ferrovija u bil-baħar meta mqabbel mat-trasport bl-art għandha tittejjeb biex ikun żgurat li jsir użu bilanċjat tal-awtostradi, ir-rotot marittimi u l-kurituri tal-merkanzija bil-ferrovija,

C.

billi t-30 proġett prijoritarju wasslu għal proposta tal-Kummissjoni maħsuba biex tipprovdi madwar EUR 20 000 000 000 ta' fondi tal-UE fil-Qafas Finanzjarju 2007-2013 lin-netwerk tat-trasport trans-Ewropew kollu kemm hu, li wara tnaqqsu għal madwar EUR 8 000 000 000, li minnhom EUR 5 300 000 000 biss għat-30 proġett prijoritarju, fuq insistenza tal-Kunsill,

D.

wara li kkunsidra n-nuqqas ta' ħila magħrufa tal-Unjoni Ewropea li tkun konformi mar-regoli tal-finanzjament tat-TEN-Ts stipulati fir-Regolament (KE) Nru 680/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2007 li jistipula regoli ġenerali biex tingħata għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-qasam tat-trasport trans-Ewropew u netwerks ta' enerġija (5), li toħloq inċertezza fl-ippjanar tal-finanzjament tal-proġetti,

E.

billi huwa meħtieġ li tissaħħaħ il-ħila tal-Kummissjoni li tkompli bil-proġetti kbar transkonfinali, b'mod speċjali fis-settur tal-ferroviji, li jeħtieġu koperazzjoni mill-qrib li ma taqtax bejn l-Istati Membri involuti u finanzjament fuq medda ta' ħafna snin, li jestendi lil hinn mill-qafas taż-żmien tal-qafas finanzjarju pluriennali,

F.

billi l-annessi għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Mejju 2008 msemmija hawn fuq juru li madwar 49 % tal-approprijazzjonijiet għall-proġetti tat-trasport jintnefqu fuq toroq, madwar 31 % fuq linji tal-ferroviji u madwar 9 % fuq trasport urban, imma mhuwiex preċiżament ċar liema proġetti speċifiċi huma kofinanzjati,

1.

Jagħraf li l-ewwel tentattivi biex tiġi żviluppata l-politika ta' infrastruttura ta' trasport tal-UE, imnebbħa mill-“ħoloq neqsin” tal-Mejda t-Tonda Ewropea tal-Industrijalisti (ERT), ingħataw spinta mill-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Diċembru 1992 bit-titolu “L-iżvilupp ġejjjieni tal-politika tat-trasport komuni”, bil-ġustifkazzjoni li għandu “jinkiseb it-tkabbir ekonomiku, il-kompetittività u l-impjiegi” u ġew iddirezzjonati tajjeb mill-ex-Kummissarju għat-Trasport Karel Van Miert; jinnota li r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2236/95 tat-18 ta' Settembru 1995 li jippreskrivi r-regoli għall-għoti tal-għajnuna finanzjarja komunitarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej (6) u d-Deċiżjoni Nru 884/2004/KE ippruvaw ikunu orjentati lejn l-objettivi msemmijin aktar ’il fuq; u jiġbed l-attenzjoni għall-istimolu mogħti lil din il-politika mill-Kummissarju responsabbli għall-affarijiet ta' enerġija u trasport, il-Viċi-President Loyola de Palacio;

2.

Jikkunsidra r-rapporti tal-Koordinaturi TEN-T bħala eżempji interessanti għal aktar koordinament u integrazzjoni f'għażla limitata ta' proġetti importanti; għalhekk jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ikomplu bl-isforzi mmirati lejn it-titjib tal-proġetti ta' prijorità eżistenti; iqis li l-investiment fuq żmien medju u fit-tul għandu jitkompla b'koerenza mal-objettiv li jitkomplew in-netwerks kollha;

3.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-preżentazzjoni bikrija tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta' Frar 2009, bil-għan li jikkunsidra fundamentalment il-politika tal-infrastruttura tat-trasport tal-UE u t-TEN-T, skont l-isfidi marbuta mat-trasport ta' bħalissa u tal-ġejjieni, il-mobilità transkonfinali u l-isfidi finanzjarji, ekonomiċi, reġjonali (inklużi reġjuni żvantaġġati b'mod permanenti), soċjali, ta' sikurezza u ambjentali;

4.

F'dan ir-rigward, ma jarax il-bażi loġika għall-introduzzjoni ta' kunċett vag tal-pilastru konċettwali, li jgħabbi żżejjed il-lista ta' prijoritajiet; jemmen li bil-kuntrarju tal-għan iddikjarat mill-Kummissjoni, pilastru muri b'mod espress bħala konċettwali ma jtejjibx il-kredibilità tal-politika tat-TEN-T, li pjuttost tista' tittejjeb bl-iżvilupp ta' proġetti konkreti;

5.

Jaqbel għalhekk li jiġi żviluppat approċċ għal netwerk aktar koerenti u integrat li jirrifletti l-ħtiġiet tal-konnessjoni intermodali għaċ-ċittadini u l-merkanzija; jenfasizza għalhekk li l-prijorità għandha tingħata lill-ferroviji, lill-portijiet, lil mogħdijiet tal-ilma marittimi u interni sostenibbli u lill-konnessjoni tagħhom aktar ’il ġewwa jew il-perni intermodali tagħhom fil-ħoloq infrastrutturali mal-Istati Membri l-ġodda jew ġo fihom, u kif ukoll lil ħoloq aħjar mal-ajruporti u l-portijiet tal-baħar fin-netwerks trans Ewropej; jisħaq li għandha tingħata attenzjoni għall-bżonnijiet differenti imma kumplimentarji kemm tal-passiġġieri kif ukoll tal-merkanzija; jirrakkomanda li l-Istati Membri u l-awtoritajiet reġjonali itejbu l-istazzjonijiet intermedjarji u l-interkonnessjonijiet lokali bħala ħoloq mat-TEN-T sabiex l-ispejjeż marbuta malli wieħed ikun f'sitwazzjoni periferali jitnaqqsu kemm jistgħu;

6.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi appoġġ partikolari għall-proġetti ta' prijorità b'ħoloq intermodali u interoperabilità konsistenti li jgħaddu minn numru ta' Stati Membri; jinnota li l-konnessjoni ta' oqsma ekonomiċi matul dawn il-proġetti ta' prijorità huma dmirijiet nazzjonali;

7.

Jinnota b'approvazzjoni li forom ta' trasport tajbin għall-ambjent jirċievu sehem disproporzjonalment kbar ta' konsiderazzjoni fil-lista ta' proġetti ta' prijorità; jistieden lill-Kummissjoni f'dan ir-rigward biex tiżgura li dawk il-proporzjonijiet ikunu ppreservati fil-ġejjieni meta jiġu implimentati l-proġetti;

8.

Jisħaq dwar il-ħtieġa li jiġu integrati l-ħarsien tal-klima u l-iżvilupp sostenibbli għall modi kollha ta' trasport fil-politika Ewropea tal-infrastruttura sabiex ikun hemm konformità mal-miri tal-UE għat-tnaqqis fl-emissjonijiet tas-CO2;

9.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jintegraw l-leġiżlazzjoni ambjentali Ewropea fit-teħid tad-deċiżjonijiet u fl-ippjanar tal-proġetti TEN-T, bħalma huma d-Direttivi Natura 2000, SEA, EIA, dwar il-Kwalità tal-Arja, dwar il-Kwalità tal-Ilma, dwar l-Abitat, u dwar l-Għasafar kif ukoll ir-rapporti dwar il-Mekkaniżmu ta' Rappurtaġġ tat-Trasport u Ambjentali (TERM) dwar l-indikaturi għat-trasport u l-ambjent mill-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent;

10.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni timminimizza dispożizzjonijiet vagi u kuntradittorji relatati ma’ dikjarazzjonijiet ta' interess komuni u l-applikazzjoni ta' leġiżlazzjoni ambjentali; jemmen, barra minn hekk, li ladarba jingħata status TEN-T lill-proġetti, l-Istati Membri m'għandhomx jabbużaw mil-leġiżlazzjoni Ewropea msemmija taħt il-paragrafu 9, sabiex jimblukkaw l-implimentazzjoni tal-proġetti TEN-T;

11.

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iqisu l-iżviluppi l-ġodda, bħalma huma l-kriżi finanzjarja globali, il-bidla demografika, it-tkabbir, il-pajjiżi ġirien il-ġodda, u r-rabtiet intensifikati ma' pajjiżi tal-Lvant u Mediterranji bħala fatturi relevanti għall-politika Ewropea għall-infrastruttura tat-trasport;

12.

Jenfasizza li, speċjalment fil-kuntest preżenti tal-kriżi ekonomika, l-iżvilupp tat-TEN-T u l-integrazzjoni tat-trasport fl-Unjoni ma' dak tal-pajjiżi ġirien huwa l-aktar mezz ta' min jorbot fuqu li jiżgura kemm is-sostenibilità fuq terminu ta' żmien twil tas-suq intern kif ukoll il-koeżjoni ekonomika u soċjali fl-Unjoni;

13.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tintensifika l-isforzi tagħha biex tiżgura koordinament Ewropew aħjar tal-iżvilupp territorjali (l-Aġenda Territorjali għall-Unjoni Ewropea kif ukoll il-prinċipju tal-Koeżjoni Territorjali) u l-ippjanar tat-trasport billi titqies l-aċċessibilità reġjonali permezz ta' netwerks imsaħħa bejn ir-reġjuni; jinnota li għandhom jitqiesu d-differenzi kbar li hemm bejn żoni muntanjużi, żoni ta' max-xtajta jew gżejjer, żoni ċentrali, żoni periferali jew żoni transkonfinali, kif ukoll il-ħtieġa għall-integrazzjoni aħjar ta' sisemi ta' mobilità urbana fit-TEN-T;

14.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti prijorità partikolari għall-proġetti ewlenin relatati mar-rotot ewlenin sew ferrovjarji, sew bit-triq u sew fuq mogħdijiet tal-ilma interni sabiex jiġu żgurati ħoloq transkonfinali mal-Istati Membri l-ġodda u ma' pajjiżi terzi;

15.

Jissuġġerixxi f'dan ir-rigward li l-Perspettiva Ewropea tal-Iżvilupp tal-Ispazji (ESDP) ghandha tkun inkluża bħala l-bażi għall-ippjanar u li l-istudji disponibbli tal-ESPON għandhom jiġu inklużi bħala informazzjoni xjentifika tal-isfond u orjentata lejn l-ippjanar dwar l-iżvilupp tat-trasport;

16.

Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu inkorporati kemm l-objettivi tal-Istrateġija ta' Liżbona u dawk tal-Pjan ta' Rkupru fl-iżvilupp tal-politika tat-TEN-T, meta wieħed iqis l-importanza ewlenija tal-mobilità, l-aċċessibilità u l-loġistika tagħhom għall-kompetittività tal-UE, u għat-titjib tal-koeżjoni territorjali;

17.

Jitlob lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jintegraw kurituri ħodor, netwerks ta' ferroviji tal-merkanzija, kurituri tas-Sistema tal-Immaniġġjar tat-Traffiku tal-Ferroviji Ewropej (ERTMS), rotot ewlenin marittimi, bħal ma huma t-trasport marittimu fil-qrib, mogħdijiet tal-ilma intereni b'kapaċità limitata jew kanali magħluqin (locks) b'kapaċità mhux suffiċjenti, portijiet niexfa, pjattaformi tal-loġistika, u perni ta' mobilità urbana, kif ukoll l-estensjoni pproġettata tat-TEN-T għall-pajjiżi tal-Politika Ewropea tal-Maġar u għall-pajjiżi tal-Lvant u tal-Mediterran f'kunċett intermodali tat-TEN-T, imsejjes fuq l-azzjonijiet ippjanati favur modalitajiet aktar favur l-ambjent, aktar żguri u li jikkunsmaw anqas żejt, biex jiġi żgurat użu ottimali tat-tipi kollha ta' trasport u titħeġġeġ il-kompatibilità tal-konnessjonijiet bejn it-tipi varji ta' trasport, b'mod partikolari r-rabtiet ferrovjarji fil-portijiet; barra minn hekk, jitlob li jkun hemm konsistenza bejn il-qafas attwali u ġejjieni tat-TEN-T u l-leġiżlazzjoni proposta dwar il-kurituri tal-merkanzija bil-ferrovija;

18.

Jinnota li sa reċentament 1 % biss tal-fondi Infrastrutturali Ewropej kienu użati għall-mogħdijiet tal-ilma interni skont l-aħħar riċerka; jikkunsidra li hemm bżonn appoġġ Ewropew suffiċjenti biex tiġi żviluppata l-infrastruttura tal-mogħdijiet tal-ilma interni fl-Ewropa, sabiex jintuża l-potenzjal kollu tal- mogħdijiet tal-ilma interni bħala mod ta' trasport sostenibbli u ta' min joqgħod fuqu;

19.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tara li jkun żgurat li l-espansjoni tat-trasport tal-merkanzija bil-ferrovija jkun intensifikat bil-ħsieb li jkun hemm effiċjenza ogħla tan-netwerk u trasport aktar mgħaġġel;

20.

Jilqa' b'sodisfazzjon f'dan ir-rigward il-proposta tal-Kummissjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jikkonċerna netwerk Ewropew tal-ferrovija għall-merkanzija kompetittiva (COM(2008)0852) u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq tat-18 ta' Ottubru 2007;

21.

Jisħaq dwar l-importanza li tkun permessa l-kondiviżjoni tal-informazzjoni fit-trasport intermodali, sabiex tiġi promossa u sostnuta l-interazzjoni bejn l-infrastruttura tas-software u tal-hardware (is-sistemi ta' informazzjoni bħalma huma ERTMS/RIS/ITS/SESAR/Galileo) u sabiex jittejjbu l-interoperabilità, il-vetturi kollha li jimxu fuq il-linji tal-ferrovija (it-tagħmir hardware u software ERTMS fil-ferroviji u t-tnaqqis tal-istorbju fil-vaguni tal-merkanzija), il-loġistika ambjentali, il-konnessjonijiet u l-perni intermodali, is-servizzi deċentralizzati tal-katina ta' provvista bieb-bieb u l-ġestjoni tal-mobilità;

22.

Jenfasizza l-importanza tal-iżvilupp ta' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti standardizzati u armonizzati għat-TEN-T sabiex ikun hemm ġestjoni tat-trasport aktar effiċjenti, li tmexxi, aktar sigura u favorevoli għall-ambjent;

23.

Jirrakkomanda li l-implimentazzjoni tat-TEN-T tittejjeb billi jkun provdut aċċess aħjar għall-informazzjoni permezz ta' sistemi bħal ma hi s-Sistema ta' Informazzjoni TENtec billi jiġi stabbilit metodu miftuħ ta' koordinament li jinvolvi l-istabbiliment tal-limiti u l-iskambju ta l-aħjar prattika;

24.

Jiffoka fuq il-ħtieġa li tingħata spinta lill-effiċjenza tal-infrastruttura eżistenti fi ħdan il-proġetti TEN-T fit-terminu l-qasir, b'mod partikolari fejn l-implimentazzjoni ta' proġetti bħal dawn tkun diġà bdiet, sabiex il-kurituri jsiru aktar vijabbli u effiċjenti mingħajr ma jkun hemm sempliċi stennija għat-twettiq fit-terminu t-twil ta' proġetti kbar ħafna f'dawn l-istess kurituri;

25.

Jappoġġja l-“għażla strutturali 3 għat-tiswir tat-TEN-T” tal-Green Paper, jiġifieri li jkun hemm żewġ saffi konsistenti f'netwerk komprensiv, imsejsa fuq il-mapep TEN-T ta' bħalissa, u “core network” intermodali, li għad irid jiġi definit bil-ferroviji, kanali sostenibbli u portijiet u l-konnessjoni tagħhom ma ċentri loġistiċi bħala prijoritajiet;

26.

Jappoġġja l-kunċett ta' ‧netwerk prinċipali‧ li jikkonsisti f‧pilastru ġeografiku‧ u ‧pilastru konċettwali‧ li bihom il-‧pilastru konċettwali‧ fih kriterji u objettivi li jippermettu proġetti, kurituri u partijiet tan-netwerk li jkunu identifikati b'mod flessibbli biż-żmien milli pjuttost b'mod riġidu fil-bidu tal-perjodu tal-baġit għall-perjodu kollu kemm hu; huwa tal-fehma li għandu jkun possibbli li tiġi estiża l-flessibilità tat-TEN-T matul il-perjodu tal-baġit sabiex ikun hemm adattament mal-kundizzjonijiet tas-suq li jinbidlu;

27.

Jirrikonoxxi l-irwol kruċjali tal-Istati Membri, f'konsultazzjoni mal-awtoritajiet reġjonali u lokali tagħhom, partijiet interessati tas-soċjetà ċivili u l-popolazzjonijiet lokali, fid-deċiżjoni, l-ippjanar u l-iffinanzjar tal-infrastruttura tat-trasport, inkluż il-koordinament u kooperazzjoni Ewoprej transkonfinali; jistenna aktar koerenza mill-Kunsill Ewropew bejn talbiet għal proġetti TEN-T u deċiżjonijet dwar baġits TEN-T; minħabba r-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-Qafas Finanzjarju tal-UE kif wkoll fir-rigward tad-diskussjoni attwali dwar il-Pjan ta' Rkupru tal-UE, jitlob lill-Istati Membri biex jikkunsidraw b'mod xieraq il-kwistjoni tal-għajnuna finanzjarja neċessarja għall-infrastrutturi tat-trasport li jagħmlu parti min-netwerk tat-TEN-T bħala prijorità skont il-politika tal-UE stabbilita sa issa;

28.

Jaqbel kompletament mal-għan tal-Komunità li jitnaqqas il-piż amministrattiv u għalhekk jinkoraġġixxi b'mod qawwi lill-Kummissjoni biex tirrevedi l-oqfsa finanzjarji għall-proġetti ta' prijorità TEN-T bil-ħsieb li tkompli tinqata' l-burokrazija;

29.

Jitlob lill-Istati Membri u l-Kummissjoni biex jirrinforzaw il-koordinament tal-politiki segwiti fil-livell nazzjonali sabiex tiġi stabbilita l-konsistenza fil-ko-finanzjament u r-realizzazzjoni tal-programm TEN-T b'konformità mal-Artikoli 154 u 155 tat-Trattat KE;

30.

Jisħaq, f'dan ir-rigward, li l-kriżi finanzjarja tqiegħed pressjoni akbar fuq l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri u r-reġjuni biex isejsu d-deċiżjonijiet tagħhom dwar il-proġetti ta' infrastruttura tat-trasport fuq valutazzjonijiet magħmulin sodi bbażati fuq ir-rabta bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji, is-sostenibilità u l-valur Ewropew miżjud transkonfinalment;

31.

Jinnota, madankollu, li l-investiment fl-infrastruttura tat-trasport huwa mod wieħed ewlieni kif jingħelbu l-kriżijiet ekonomiċi u finanzjarji, u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tħaffef il-proġetti infrastrutturali marbuta mat-TEN-T u ffinanzjati taħt il-fondi Strutturali u/jew ta' Koeżjoni; jistieden lill-Istati Membri biex jerġgħu jivvalutaw il-prijoritajiet ta' investiment tagħhom billi jikkunsidraw dan l-approċċ, sabiex iħaffu l-proġetti tat-TEN-T taħt ir-responsabilità tagħhom, b'mod partikolari f'sezzjonijiet transkonfinali;

32.

Ifakkar lill-Kummissjoni li l-kofinanzjament tal-UE għall-proġetti ta' infrastruttura tat-trasport mit-TEN-T, fondi ta' koeżjoni u reġjonali u l-EIB għandhom jikkorrespondu mal-kriterji li ġejjin: fattibilità ekonomika, kompetittività msaħħa, il-promozzjoni tas-suq uniku, sostenibilità ambjentali, trasparenza għat-taxpayers u l-involviment taċ-ċittadin (il-prinċipju tas-sħubija); f'dan ir-rigward, jenfasizza l-importanza tal-iżvilupp tas-sħubijiet pubbliċi-privati biex ikunu ffinanzjati l-proġetti tat-TEN-T u l-bżonn li jinstabu soluzzjonijiet flessibbli għall-problemi li jqumu f'xogħlijiet ta' dan il-kalibru (diffikultajiet ġeografiċi u tekniċi, oppożizzjoni pubblika, eċċ.);

33.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura f'dan is-sens li proġetti valutati taħt il-programmi ta' finanzjament tal-UE jikkunsidraw l-impatt possibbli tagħhom fuq il-finanzjament nazzjonali għal investimenti neċessarji oħra li mhumiex megħjuna minn fondi tal-UE; huwa tal-fehma, b'mod partikolari, li l-approprjazzjonijiet użati mill-Istati Membri biex jissupplimentaw proġetti ffinanzjati mill-UE m'għandhomx ikunu allokati għad-detriment taż-żamma jew l-investiment fil-linji sekondarji; huwa tal-fehma, pjuttost, li l-proġetti għandhom għalhekk jitfasslu u jiġu vvalutati mill-inqas parzjalment fuq il-bażi tal-potenzjal tagħhom biex jintegraw (u mhux jabbandunaw) l-iżvilupp u ż-żamma tal-infrastruttura sekondarja supplimentari neċessarja;

34.

Jenfasizza il-ħtiġijiet ta' investiment, li qed jikbru b'mod mgħaġġel, tas-suq tat-trasport tal-ajru Ewropew taħt il-pakkett tas-Sema Waħdani Ewropew II kif ukoll l-“approċċ tas-sistema tal-avjazzjoni totali” propost; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra tgħolli s-sehem tal-finanzjament disponibbli għall-ajruporti u l-ATM/ANS meta tirrevedi l-qafas baġitarju tat-TEN-T;

35.

Jinnota li huma meħtieġa aktar riċerka u żvilupp dwar l-aħjar prattiki u l-aktar effiċjenti fil-finanzjament tal-infrastruttura tat-trasport u l-impatt pożittiv tagħhom fuq il-kompetittività u l-impjiegi kwantitattivi u kwalitattivi, inklużi l-esperjenzi ta' sħubijiet pubbliċi-privati f'dan ir-rigward, li diġa beda jsir fl-istudji tal-Kummissjoni li għaddejjin bħalissa;

36.

Jenfasizza l-bżonn li jitwaqqaf grupp ta' ħidma fl-Aġenzija Eżekuttiva TEN-T sabiex jiżdied l-użu tas-sħubija pubblika-privata biex jiġi ffinanzjat xi proġett jew sezzjonijiet ta' prijorità, u jkun hemm it-tixrid tas-soluzzjonijiet bħala l-aħjar prattika;

37.

Jisħaq li dipendenza miżjuda fuq l-isħubijiet pubbliċi-privati u l-Bank Ewropew tal-Investiment mhux se tkun sostitut għal porzjon sinifikanti tal-iffinanzjar baġitarju għal proġetti fuq skala kbira b'perjodu ta' ħlas lura interġenerazzjonali;

38.

Jiffavorixxi konsiderazzjoni mill-ġdid tal-baġit tat-TEN-Ts mill-Istati Membri fil-kuntest tar-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-perspettivi finanzjarji 2009-2010, b'ħarsa lejn it-treġġigħ lura tal-qtugħ drastiku ta' proġetti oħrajn u l-ambizzjonijiet biex jiġu żviluppati ferroviji u mogħdijiet tal-ilma li jmorru id f'id magħhom;

39.

Jenfasizza l-bżonn li jiġi allokat persentaġġ mit-taxxi għall-użu tat-triq fl-infrastruttura tat-toroq għall-finanzjament tal-proġetti TEN-T biex tiżdied l-influenza pożittiva fuq is-self;

40.

Jitlob lill-Kummissjoni telenka numru ta' eżempji ta' konnessjonijiet bil-ferrovija reġjonali transkonfinali, li ġew żarmati jew abbandunati, filwaqt li tiffavorixxi speċjalment dawk li jistgħu jiġu interkonnessi mat-TEN-T;

41.

Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jqisu l-Eurovelo-Network u il-Mogħdija tal-Purtiera tal-Ħadid bħala opportunità għall-promozzjoni tan-netwerks ta' infrastruttura ċiklika transkonfinali, li jappoġġjaw il-mobilità mingħajr karozzi (magħrufa bħala soft mobility) u t-turiżmu sostenibbli;

42.

Jitlob lill-Kummissjoni, sabiex tqajjem il-kompetittività tan-netwerk kollu tal-ferrovija TEN, u tipproponi - sal-aħħar tal-mandat tagħha - inizjattiva leġiżlattiva li tikkonċerna l-ftuħ tas-swieq domestiċi tal-passiġġieri tal-ferrovija mill-1 ta' Jannar 2012;

43.

Jiddispjaċih li l-pass bil-mod tal-implimentazzjoni ta' proġetti ta' prijorità f'żoni konfinali partikolarment dawk fil-Pirinej li huma vitali għall-Peniżola tal-Iberja u Franza;

44.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżomm lill-Parlament u lill-Kunsill Ewropew imdaħħlin fil-proposti u l-għażliet (multi)annwali tagħha dwar il-kofinanzjament tal-proġetti TEN-T;

45.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tirrapporta lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill, għal kull proġett prijoritarju, b'mod regolari u għall-inqas darba fis-sena, dwar is-sitwazzjoni ta' kull proġett, dwar kemm wieħed jista' joqgħod fuq l-ispejjeż tal-proġett, dwar il-fattibilità ta' kull proġett u dwar iż-żmien tal-implimentazzjoni tal-proġett;

46.

Jistieden lill-Kummissjoni u l-BIE biex jissottomettu lista annwali ta' proġetti speċifiċi ko-finanzjati lill-Parlament u l-Kunsill fil-każ ta' proġetti reġjonali, ta' koeżjoni u l-ko-finanzjament tal-proġetti TEN-T mill-BIE kif diġà huwa l-każ tal-ko-finanzjament tat-TEN-T;

47.

Isostni li, mil-lat ekoloġiku u ekonomiku, is-sistemi ta' trasport multimodali, li jippermettu l-użu ta' mezzi ta' trasport differenti fuq l-istess rotta, f'ħafna każijiet huma l-unika għażla viabbli u sostenibbli għall-futur;

48.

Jisħaq li, fiż-żona Schengen li tkabbret reċentement, l-infrastruttura tat-trasport bejn l-Ewropa tal-Punent u dik tal-Lvant hija ta' sinifikanza enormi minħabba l-potenzjal ta' tkabbir ekonomiku, partikolarment fl-Istati Membri l-ġodda, li huma marbutin magħha; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw u jħeġġu l-kollegamenti transnazzjonali bit-triq u bil-ferrovija bejn l-Ewropa tal-Lvant u dik tal-Punent, u jagħtu appoġġ partikolarment għall-infrastruttura transkonfinali tat-trasport permezz ta' programm ta' azzjoni speċifiku implimentat b'kooperazzjoni ma' awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali; jenfasizza wkoll li interkonnessjoni aħjar tat-TEN-T u ta' netwerks ta' trasport ta' pajjiżi terzi ttejjeb il-pożizzjoni ta' żoni konfinali b'mod partikulari u ġġib magħha valur miżjud fil-kooperazzjoni interreġjonali u fl-UE kollha;

49.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u l-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.


(1)  Testi Adottati, P6_TA(2009)0120.

(2)  ĠU C 187E, 24.7.2008, p. 154.

(3)  ĠU L 15, 17.1.1997, p. 1.

(4)  ĠU L 167, 30.4.2004, p. 1.

(5)  ĠU L 162, 22.6.2007, p. 1.

(6)  ĠU L 228, 23.9.1995, p. 1.


Il-Ħamis, 23 ta’ April 2009

8.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 184/41


Il-Ħamis, 23 ta’ April 2009
Deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti

P6_TA(2009)0306

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 dwar li nindirizzaw l-isfidi tad-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti sabiex niġġieldu t-tibdil fil-klima u t-telf tal-bijodiversità

2010/C 184 E/08

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-17 ta' Ottubru 2008 bit-titolu “Nindirizzaw l-isfidi tad-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti sabiex niġġieldu t-tibdil fil-klima u t-telf tal-bijodiversità” (COM(2008)0645),

wara li kkunsidra d-deċiżjonijiet meħuda fil-Ħames Konferenza Ministerjali dwar il-Ħarsien tal-Foresti fl-Ewropa li saret f'Novembru 2007 fil-Varsavja,il-Polonja dwar l-evalwazzjoni tal-effetti tal-bidla fil-klima fuq l-istat tal-foresti u dwar politika għal ekonomija sostenibbli tal-foresti,

wara li kkunsidra l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.

billi l-UE trid li tillimita t-tisħin globali għal 2 °C u tnaqqas it-telf ta' bijodiversità bin-nofs, billi l-analiżi ta' Eliasch jikkalkulaw li bejn 17 u 33 biljun dollaru Amerikan se jkunu meħtieġa kull sena sabiex id-deforestazzjoni tonqos bin-nofs sal-2030,

B.

billi ekonomija bbilanċjata tal-foresti hija ta' importanza kruċjali għall-ġlieda kontra d-deforestazzjoni u hija aspett essenzjali tal-iżvilupp ekonomiku,

C.

billi d-deforestazzjoni hija responsabbli għal madwar 20 % tal-emissjonijiet globali ta' gass b'effett ta' serra, hija l-kawża ewlenija li ġġib it-telf tal-bijodiversità u tikkonstitwixxi theddida serja għall-iżvilupp u, b'mod partikolari, għall-għajxien tal-foqra,

D.

billi d-deforestazzjoni ssir b'rata allarmanti ta' 13-il miljun ettaru kull sena, primarjament fil-foresti tropikali, iżda sa ċertu punt fl-Ewropa, speċjalment fl-Ewropa Ċentrali u l-Ewropa tal-Lvant,

E.

billi d-deforestazzjoni tirriżulta fi ħsara ambjentali li jkun diffiċli tiġi rranġata, bħal tħarbit fil-kundizzjonijiet tal-ilma fuq perjodu ta' żmien twil, formazzjoni ta' steppa u deżertifikazzjoni, kif ukoll telf tal-bijodiversità, li l-ispiża ekonomika tagħhom fuq żmien twil tiżboq sewwa n-nefqa fuq miżuri ta' ħarsien u ta' riabilitazzjoni,

F.

billi d-degradazzjoni tal-foresti tieħu forom differenti u diffiċli tiġi definita, iżda għandha impatti qawwija fuq il-klima, il-bijodiversità u l-oġġetti u s-servizzi,

G.

billi għandu jinkiseb tnaqqis sinifikattiv miż-żieda “normali” fl-emissjonijiet fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, inkluż tnaqqis fl-emissjonijiet relatati mad-deforestazzjoni, flimkien ma' tnaqqis ta' 25-40 % fil-pajjiżi industrijalizzati sal-2020 meta mqabbel mal-1990 sabiex it-tisħin dinji jiġi limitat għal 2 °C, skont ir-Raba' Rapport ta' Evalwazzjoni tal-Bord Intergovernattiv dwar il-bidla fil-Klima;

H.

billi t-tnaqqis tad-deforestazzjoni se jkollu rwol importanti mhux biss fir-rigward tal-mitigazzjoni tal-bidla fil-klima iżda wkoll tal-adattament għall-bidla fil-klima,

1.

Jenfasizza l-bżonn għal aktar koerenza bejn il-konservazzjoni tal-foresti u l-politiki ta' mmaniġġjar sostenibbli u politiki oħra interni u esterni tal-UE; jitlob għal evalwazzjoni kwantifikata tal-impatt fuq il-forest tal-politiki tal-UE bħall-enerġija (speċjalment il-bijofjuwils), il-biedja, il-produzzjoni u l-konsum sostenibbli, l-akkwist, il-kummerċ u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp;

2.

Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta lill-Parlament u lill-Kunsill proposti għal rekwiżiti Komunitarji riġidi ta' sostenibilità għall-injam kollu u l-prodotti tal-injam li joriġinaw mill-foresti;

3.

Jistieden lill-Kummissjoni tippubblika sa tmiem l-2009 studju komprensiv li jevalwa l-impatt tal-produzzjoni, il-konsum u l-kummerċ tal-UE kemm ta' oġġetti tal-ikel u mhux tal-ikel fuq id-deforestazzjoni u d-degrazzjoni tal-foresti; jitlob li l-istudju jevalwa u jispeċifika kull kontribut negattiv minn setturi differenti tal-industrija u jagħmel rakkomandazzjonijiet għal aktar miżuri u innovazzjoni, sabiex jitnaqqsu impatti bħal dawn;

4.

Jinnota l-ħtieġa li kwistjonijiet relatati mal-kundizzjonijiet tal-ilma għandhom jiġu trattati bil-għaqal fil-kuntest tal-ekonomija tal-foresti, u jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn essenzjali għal żvilupp konġunt tar-riżorsi tal-foresti u tal-ilma u l-armonizzazzjoni tal-politiki relevanti tal-UE, sabiex il-kapaċità tal-ekosistemi li jżommu l-ilma terġa' tinbena u tissaħħaħ;

5.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-politiki dwar l-Akkwisti Pubbliċi Ekoloġiċi (Green Public Procurement – GPP) u l-promozzjoni ta' strumenti bħall-ekotikkettar u l-iskemi ta' ċertifikazzjoni tal-foresti; jitlob għall–adozzjoni u l-implimentazzjoni malajr tal-politiki GPP għall-prodotti tal-injam madwar l-UE; jistieden lill-Istati Membri jibbażaw il-politika tagħhom ta' akkwist pubbliku fuq standards għolja ta' sostenibilità u fejn ikun xieraq jiffissaw miri realistiċi fir-rigward ta' standards bħal dawn;

6.

Jikkunsidra li għandu jingħata appoġġ sinifikattiv lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex iwaqqfu telf gross ta' deforestazzjoni tropikali sal-2020 l-aktar tard, u li turija ta' impenn għal dan tkun deċiżiva fin-negozjati internazzjonali għal ftehim komprensiv globali post-2012 dwar il-klima;

7.

Jirrikonoxxi li l-mobilizzazzjoni ta' ffinanzjar suffiċjenti skont il-ftehim globali dwar il-klima se jkun assolutament kruċjali sabiex id-deforestazzjoni globali tonqos bin-nofs u eventwalment titwaqqaf; f'dan il-kuntest, jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni biex toħloq Mekkaniżmu Globali tal-Karbonju tal-Foresti (Global Forest Carbon Mechanism – GFCM) fi ħdan il-qafas tal-Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima, ibbażat fuq skema permanenti ta' ffinanzjar; jistieden lill-Istati Membri biex jappoġġjaw l-impenn tagħhom li jwaqqfu d-deforestazzjoni globali u d-degradazzjoni tal-foresti milli tkompli għaddejja billi jallokaw parti sinifikattiva mid-dħul tal-irkantar li jsir mill-iskema tal-UE għall-iskambju tal-emissjonijiet (ETS) biex jitnaqqsu d-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u billi jiffokaw in-negozjati fuq sorsi ta' finanzjament kif ġie spegat fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Jannar 2009 intitolata “Lejn ftehim komprensiv dwar it-tibdil fil-klima f'Kopenħagen” (COM(2009)0039); barra minn hekk, jistieden lill-Istati Membri biex jappoġġjaw il-proposta tal-Kummissjoni biex tħaddan il-proposta ta' finanzjament li saret minn Norveġja u biex jallokaw parti mid-dħul ġejjieni mill-irkant tal-Unitajiet ta' Ammont Assenjati lill-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Meditteran (GFCM);

8.

Huwa favur il-fatt li l-għajnuna pprovduta permezz tal-GFCM għandha tkun ibbażata fuq il-prestazzjoni u tiġi pprovduta fuq il-bażi ta' riżultati verifikati f'termini gross ta' tnaqqis ta' deforestazzjoni u degradazzjoni ta' foresti; jenfasizza li din l-għajnuna għandha tipprovdi wkoll benefiċċji addizzjonali f'termini ta' protezzjoni tal-bijodiversità, reżistenza akbar, u għajxien aħjar fir-reġjuni forestali;

9.

Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu rispettati bis-sħiħ id-drittijiet tal-popli lokali tal-foresti inklużi d-drittijiet tal-popli indiġeni għall-kunsens minn qabel, liberu u infumat għall-użu tal-foresti li normalment jintużaw minnhom; iqis essenzjali li komunitajiet lokali u popli indiġeni jiġu involuti b'mod sinifikattiv u komprensiv fl-istadji kollha meta jiġu evalwati, ippjanati u implimentati miżuri għal tnaqqis ta' emissjonijiet mid-degradazzjoni tal-foresti u d-deforestazzjoni;

10.

Jenfasizza li kwalunkwe mekkaniżmu taħt il-Programm ta' Kollaborazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tnaqqis ta' Emissjonijiet mid-Deforestazzjoni u d-Degradazzjoni tal-Foresti fil-Pajjiżi li qed jiżviluppaw (United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries) li huwa konkluż bħala parti mill-ftehim internazzjonali post-2012 dwar il-klima l-ewwel u qabel kollox għandu jiżgura li l-foresti primordjali jiġu protetti;

11.

Jinnota li l-proċess ta' deforestazzjoni fl-Ewropa tal-Lvant qed jikkontribwixxi għad-degradazzjoni tal-ambjent naturali u qed jeffettwa wkoll, inter alia, l-kwalità tal-ħajja;

12.

Jinnota li l-krediti ta' foresti fis-suq tal-karbonju jistgħu, kemm f'perjodu ta' żmien medju u anke wara żmien twil, ikunu parti minn taħlita ta' politiki li jindirizzaw id-deforestazzjoni, jekk jistgħu jiġu żgurati metodoloġiji preċiżi għall-kalkolu tal-karbonju fil-foresti u mekkaniżmi ta' monitoraġġ affidabbli; jenfasizza li deċiżjoni finali rigward l-inklużjoni tal-krediti ta' foresti fl-EST għandha tittieħed wara li tkun saret analiżi rigoruża tal-fattibilità tal-mekkaniżmi ta' finanzjament potenzjali kollha u evalwazzjoni ta' dak li jkun ħareġ mill-Konferenza tal-Partijiet f'Kopenħagen u tal-konklużjonijiet li jkunu nsiltu mill-proġetti pilota;

13.

Ifakkar li kull kreditu minn proġetti tal-foresti li jintuża biex ipatti għal emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra fil-pajjiżi indistrijalizzati ma jistax jingħadd doppju għall-miri ta' tnaqqis min-“normalità” li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw mistennija jimpenjaw ruħhom għalihom fil-ftehim internazzjonali post-2012 dwar il-klima;

14.

Jenfasizza li kull sistema ta' kumpens għat-tnaqqis tad-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti skont sistema futura dwar il-klima għandu jikkunsidra mhux biss bjar tal-karbonju iżda wkoll is-servizzi tal-ekosistema u l-benefiċċji soċjali pprovduti mill-foresti;

15.

Jistieden lill-UE tippromwovi standards soċjali u ambjentali b'saħħithom għat-tnaqqis ta' emissjonijiet mid-deforestazzjoni u d-degradazzjoni (REDD); Jistieden lill-Unjoni Ewropea biex tiffavorixxi mekkaniżmi tar-REDD li jmorru lilhinn mill-proġett attwali tal-Mekkaniżmu ta' Żvilupp Nadif (CDM) u tindirizza l-kawżi li verament jikkawżaw id-deforestazzjoni, bħalma huma l-governanza fqira, il-faqar, il-korruzzjoni u n-nuqqas ta' infurzar tal-liġi, billi tappoġġja riforma politika u istituzzjonali kemm fil-livell lokali u nazzjonali;

16.

Jiddispjaċih li l-Komunikazzjoni, kuntrarju għat-titlu tagħha, ma tittrattax id-degradazzjoni tal-foresti; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa pjanijiet ta' azzjoni u proġetti pilota biex turi impenn fil-politika tagħha stess ta' forestrija biex twaqqaf mhux biss id-deforestazzjoni iżda wkoll id-degradazzjoni tal-foresti (inkluż fl-Unjoni Ewropea) billi tiżviluppa u tistabbilixxi wkoll sistemi ta' monitoraġġ effettiv sabiex tinkiseb data xierqa dwar il-ħamrija u l-bijomassa fil-foresti;

17.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.


8.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 184/43


Il-Ħamis, 23 ta’ April 2009
Il-pjan ta' azzjoni għall-Mobilità Urbana

P6_TA(2009)0307

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 dwar pjan ta' azzjoni għall-mobilità fl-ibliet (2008/2217(INI))

2010/C 184 E/09

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tal-25 ta' Settembru 2007 bl-isem “Lejn kultura ġdida għall-mobilità urbana” (COM(2007)0551),

wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni tat-12 ta' Settembru 2001 dwar Politika Ewropea għat-trasport għall-2010: żmien għad-deċiżjoni (COM(2001)0370),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Ottubru 2007 bl-isem “Pjan ta' azzjoni għal-loġistika tat-trasport tal-merkanzija” (COM(2007)0607),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Settembru 2007 bl-isem “Lejn mobilità aktar sikura, aktar nadifa u aktar effiċjenti madwar l-Ewropa kollha: L-ewwel rapport dwar il-karozzi intelliġenti” (COM(2007)0541),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Frar 2007 bl-isem “Qafas Regolatorju kompetittiv għall-karozzi għas-Seklu 21 - Pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-rapport finali tal-Grupp ta' Livell Għoli CARS 21 - Kontribuzzjoni għall-iżvilupp tal-UE u l-istrateġija tal-impjiegi” (COM(2007)0022),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Ġunju 2006 bl-isem “Il-loġistika tat-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa - is-soluzzjoni għall-mobilità sostenibbli” (COM(2006)0336),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Ġunju 2006 bl-isem “Inżommu lill-Ewropa miexja – Il-mobilità sostenibbli għall-kontinent tagħna – Reviżjoni f'nofs it-terminu tal-White Paper tat-Trasport tal-2001 tal-Kummissjoni Ewropea” (COM(2006)0314),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Frar 2006 bl-isem 'L-Inizjattiva tal-karozzi intelliġenti – Sensibilizzazzjoni għat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) għal karozzi iktar intelliġenti, iktar siguri u iktar nodfa (COM(2006)0059),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Jannar 2006 bl-isem “Rigward strateġija tematika dwar l-ambjent urban” (COM(2005)0718),

wara li kkunsidra l-proposti u l-linji gwida tal-Kummissjoni u l-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar il-Fondi Strutturali, il-Fondi ta' Koeżjoni u s-Seba' Programm Qafas għar-Riċerka,

wara li kkunsidra l-proposta riveduta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni ta' vetturi għat-trasport tat-triq li huma effiċjenti fl-użu tal-enerġija u li ma jniġġsux (COM(2007)0817),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Lulju 2008 dwar “Lejn kultura ġdida tal-mobilità urbana” (1),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Ġunju 2008 dwar “Lejn mobilità iktar sigura, iktar nadifa u iktar effiċjenti madwar l-Ewropa kollha: l-ewwel rapport dwar l-inizjattiva l-ewwel karozzi intelliġenti” (2),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Frar 2008 dwar “il-kontribuzzjoni għall-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa 2008 rigward l-Istrateġija ta' Liżbona” (3),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Ottubru 1988 dwar “il-protezzjoni ta' persuni li jimxu fit-triq u l-karta Ewropea dwar id-drittijiet tal-persuni li jimxu fit-triq” (4),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2008 dwar “CARS 21: Qafas Regolatorju Kompetittiv għas-settur tal-Karozzi” (5),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Settembru 2007 dwar il-Loġistika tat-Trasport tal-Merkanzija fl-Ewropa - is-soluzzjoni għall-mobilità sostenibbli (6),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Lulju 2007 dwar “Inżommu lill-Ewropa miexja - Il-Mobilità sostenibbli għall-kontinent tagħna” (7),

wara li kkunsidra d-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2008 dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa (8),

wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru. 1370/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2007 dwar u servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq (9),

wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar is-Sigurtà tal-Ferroviji Komunitarji (10) (Direttiva dwar is-Sigurtà Ferrovjarja),

wara li kkunsidra d-Direttiva 2000/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2000 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li tirrigwarda l-mezz ta' protezzjoni tal-qiegħ fuq quddiem (front underrun protection) ta' vetturi bil-mutur (11),

wara l- kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-21 ta' April 2009 dwar pjan ta' azzjoni fuq il-mobilità urbana (12),

wara li kkunsidra t-tħabbir mill-Kummissjoni ta' pjan ta' azzjoni dwar il-mobilità urbana, li l-pubblikazzjoni tiegħu ġiet posposta bosta drabi u li għalih m'hemmx skadenza preċiża,

wara li kkunsidra l-bażijiet legali stabbiliti bl-Artikoli 70 sa 80 tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A6-0199/2009),

A.

billi t-trasport urban jikkostitwixxu proporzjon konsiderevoli tat-trasport kollu u li għalhekk l-Artikoli 70 sa 80 tat-Trattat KE jikkostitwixxu bażi legali li tagħti lill-Unjoni Ewropea kompetenza maqsuma mal-Istati Membri f'dan il-qasam,

B.

billi bosta direttivi u regolamenti Ewropej, trażversali jew modali, għandhom impatt fuq it-trasport urban u jeħtieġu jiġu allinjati permezz ta' approċċ speċifiku għall-problema tal-ivvjaġġar urban,

C.

billi l-pjan “Klima Ewropea” adottat mill-Kunsill Ewropew tat-8 u d-9 ta' Marzu 2007 jiffissa l-objettivi ambizzjużi ta' tnaqqis b'20 % tal-konsum tal-enerġija, ta' tnaqqis b'20 % ta' emmissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra u ta' sehem ta' 20 % ta' enerġija rinnovabbli mill-kkonsum kollu ta' enerġija sal-2020, u li dawn l-objettivi ma jistgħux jintlaħqu mingħajr ma jkun hemm strateġija adattata kif suppost għat-trasport urban,

D.

billi l-programm ta' riċerka u żvilupp CIVITAS kellu suċċess kbir ferm, hekk li jirrifletti l-importanza li awtoritajiet u kumpaniji lokali jorganizzaw it-trasport tal-investiment Ewropew fi programmi innovattivi għat-trasport urban,

E.

billi l-Fondi ta' Koeżjoni u l-Fondi Strutturali jiffinanzjaw il-programmi ta' mobilità urbana, iżda għandhom l-iżvantaġġ li minn banda m'għandhom ebda strateġija jew objettivi Ewropej għall-mobilità urbana u, mill-banda l-oħra, mhumiex imqassma b'mod indaqs mat-territorju kollu tal-Unjoni,

F.

billi z-zoni urbani huma poli ewlenin ta' interkonnessjoni u intermodalità għan-Netwerks Trans-Ewropej tat-Trasport, li għandu jgħin sabiex jintlaħqu l-objettivi ġenerali tagħhom ta' mobilità sostenibbli Ewropea u l-kompetittività sostenibbli tan-netwerks tal-ibliet kbar u iżgħar Ewropej,

G.

billi z-zoni urbani huma ċentri importanti ta' attività ta' negozju u billi t-trasport tal-merkanzija huwa kruċjali biex jiġu sodisfatti l-bżonnijiet tal-popolazzjoni u fl-istess ħin jiffaċċja sfidi minħabba spazju limitat għall-ħżin u dati ta' skadenza qosra,

H.

billi r-rispett strett tal-prinċipju tas-sussidjarjetà u tad-dritt għall-awtonomija fl-ippjanar lokali ma jippermettux politika Ewropea preskrittiva, iżda jippermetti lill-Unjoni li tadotta strateġija ta' inċentivi bħal dawk li għandha l-politika reġjonali u ta' koeżjoni tagħha, mingħajr ma jiġu imposti soluzzjoni minn fuq,

I.

billi l-problema taz-zoni urbani ma tistax tiġi solvuta permezz ta' politika modali iżda permezz ta' politika mmirata lejn l-utenti u sistemi ta' trasport integrati,

J.

billi politika tat-trasport urban effiċjenti u sostenibbli għall-benefiċċju kemm taċ-ċittadini Ewropej u kemm tal-ekonomija Ewropea hija ggarantita biss billi jiġi żgurat trattament ġust għat-trasport tal-merkanzija u l-passiġġieri u l-mezzi differenti ta' trasport,

K.

Ha. billi l-ippjanar urban li jikkunsidra l-bidliet demografiċi fis-soċjetà billi, pereżempju, jipprovdi akkomodazzjoni speċjali għall-anzjani fiċ-ċentri tal-ibliet u ħwienet viċin l-abitazzjonijiet, jista' jikkontribwixxi bil-kbir biex jiġi evitat it-trasport,

L.

billi jeħtieġ li jitqies il-bżonn għal strateġiji sodi ta' trasport urban li jottimizzaw l-istrumenti rilevanti billi jiġu żviluppati l-pjattaformi ta' skambju intermodali u billi jiġu integrati sistemi differenti ta' vvjaġġar,

M.

billi jeħtieġ informazzjoni statistika affidabbli u iktar sistematika, li tippermetti li ssir evalwazzjoni tal-politiki pubbliċi lokali u li jsir skambju tal-aħjar prattika fil-qasam tat-trasport urban,

N.

billi diversi tekniki implimentati fit-trasport urban huma ta' importanza ekonomika u teknoloġika f'termini ta' kompetittività u ta' kummerċ estern tal-Unjoni Ewropea,

O.

billi l-iskadenza tal-elezzjonijiet leġiżlattivi Ewropej li ġejjin ifisser li irid jirrispetta l-kalendarju previst għad-diskussjoni fil-Parlament dwar il-pjan ta' azzjoni għal-mobilità urbana mħabbar mill-Kummissjoni,

1.

Jiddispjaċih li ma ġiex ippubblikat il-pjan ta' azzjoni dwar il-mobilità urbana mħabbar mill-Kummissjoni u filwaqt li japprova l-inizjattivi differenti, jinsisti dwar il-bżonn li jkun hemm approċċ koerenti; jiddeċiedi għalhekk li jagħti segwitu għar-rapport ta' inizjattiva tiegħu, b'rispett sħiħ għall-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, billi jfassal proposti għal pjan ta' azzjoni Ewropew dwar il-mobilità urbana;

2.

Ifakkar li t-trasport urban huwa soġġett għall-prinċipju ta' sussidjarjetà; jenfasizza, madankollu, li l-awtoritajiet lokali ma jistgħux jiffaċċjaw dawn l-isfidi mingħajr ma jkun hemm koperazzjoni u koordinazzjoni Ewropea, u li għalhekk il-Kummissjoni għandha tipprovdi studji u qafas ġuridiku, tiffinanzja r-riċerka u tippromwovi u xxerred il-prattika tajba f'formati li jkunu aċċessibbli għal kulħadd bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea;

3.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tippubblika ġabra tad-dispożizzjonijiet vinkolanti regolamentarji Ewropej applikabbli f'dan il-qasam u biex tipproponi oqfsa ta' referenza koerenti komuni lir-reġjuni u lill-ibliet, li jiffaċilitawlhom it-teħid ta' deċiżjonijiet fl-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-istrateġiji għall-żvilupp;

Aċċellerazzjoni tar-riċerka u tal-innovazzjoni Ewropej fil-qasam tal-mobilità urbana

4.

Jipproponi li jitnieda immedjatament programm ta' aġġornament tal-istatistiċi u tal-bażijiet tad-dejta dwar il-mobilità urbana mill-Eurostat, billi b'mod partikolari jiġu inklużi:

dejta dwar it-traffiku, inklużi modi ta' trasport li ma jagħmilx ħsara (bir-rota, bil-mixi, eċċ.),

statistika dwar it-tniġġis u l-istorbju, l-inċidenti u l-konġestjoni u t-traffiku,

statistika u indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi dwar is-servizzi tat-trasport u l-forniment tagħhom;

5.

Jissuġġerixxi li jitnedew immedjatament portal u forum Ewropej fuq l-Internet dwar il-mobilità urbana sabiex jiġi faċilitat l-iskambju u t-tixrid tal-informazzjoni, tal-aħjar prattika u tal-innovazzjonijiet, b'mod partikolari fil-qasam tat-trasport li ma jagħmilx ħsara;

6.

Jissuġġerixxi li jitwaqqaf premju Ewropew annwali, li jinkludi l-premji taċ-CIVITAS, fil-qafas tal-Ġimgħa Ewropea tal-Mobilità sabiex jiġu ppremjati inizjattivi u proġetti ta' trasport li jispikkaw u li huma trasferibbli;

7.

Jipproponi l-iżvilupp tat-tielet ġenerazzjoni taċ-CIVITAS (CIVITAS III), madwar sejħiet għal tressiq ta' proġetti li b'mod partikolari jkunu jinkludu:

servizzi annessi marbuta mat-trasport intermodali (tariffi, eċċ.),

programmi favur l-ergonomija (kumdità) għat-trasport urban,

innovazzjonijiet f'termini ta' aċċessibilità intermodali, partikolarment għall-persuni b'mobilità mnaqqsa (PRM),

programmi ta' informazzjoni integrata dwar in-netwerk tat-trasport urban għall-utenti, li jippermettulhom li jottimizzaw l-ivvjaġġar tagħhom u li jadattawh skont it-tibdil fin-netwerk,

8.

Jipproponi t-tisħiħ tar-riċerka u l-iżvilupp tas-Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (STI) sabiex ikunu kkoordinati aħjar mal-ħtiġijiet u l-għanijiet tar-residenti tal-ibliet u l-awtoritajiet lokali u li jkunu indirizzati lejn l-aspetti li ġejjin:

is-sistemi ta' mmaniġġjar integrat tal-informazzjoni u tal-immaniġġjar tat-traffiku,

it-tnaqqis tal-problemi u tal-inċidenti,

l-użu ta' teknoloġiji interoperabbli ġodda ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni, fosthom it-teknoloġiji satellitari u n-Near Field Communication I(NFC) (13), permezz tal-użu tat-telefonija mobbli (GSM), għall-informazzjoni għalll-utenti u l-għoti ta' biljetti tat-trasport integrati,

is-sigurtà u sikurezza fit-trasport pubbliku;

l-iżvilupp ta' flotta ta' vetturi urbani

soluzzjonijiet innovattivi għal trasport tal-merkanzija effiċjenti, b'mod partikolari għat-tqssim ta' merkanzija lill-bejjiegħa bl-imnut fl-ibliet;

9.

Jitlob għal żieda fl-għajnuna finanzjarja nazzjonali u Ewropea għall-applikazzjonijiet tal-ITS sabiex ikun hemm użu akbar tal-ITS mill-awtoritajiet lokali;

Tħeġġiġ tal-ottimizzazzjoni tad-diversi modi ta' trasport permezz ta' titjib tal-programmazzjoni urbana

10.

Jitlob li l-prinċipju tal-approċċ integrat ikun promoss permezz ta' qafas ta' governanza bbażat fuq is-sħubija li jgħaqqad il-parteċipanti mill-ibliet u dawk periurbani, nazzjonali u Ewropej, u li jikkunsidra kwistjonijiet marbuta mat-trasport bħall-integrazzjoni soċjali, l-istorbju, is-sikurezza, il-kompetittività, l-ambjent, eċċ; itenni t-talba tiegħu li l-implimentazzjoni ta' approċċ integrat għandu jkun obbligatorju fil-programmazzjoni u fl-għażla ta' proġetti għall-Fondi Strutturali;

11.

Jirrakkomanda l-implimentazzjoni ta' pjanijiet ta' vjaġġar urban sostenibbli ta' 'l fuq minn 100 000 abitant, li jinkludu:

djanjosi tal-mobilità u indikaturi u miri tal-mobilità, flimkien ma' evalwazzjoni tal-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali tagħhom,

pjan ta' żvilupp u ta' interkonnessjoni tan-netwerks tat-trasport, li jkun koordinat mal-pjan għat-trasport reġjonali u l-politika għall-ippjanar urban,

pjan għall-iżvilupp ta' infrastruttura għat-trasport li ma jagħmilx ħsara (mogħdijiet għar-roti, żoni għall-mixi biss eċċ.) li tkun integrata kompletament fit-trasport urban,

pjan ġenerali tal-parkeġġi u tal-pjattaformi ta' skambju intermodali,

programm għall-adattament tal-ġestjoni tan-netwerks tal-mobilità urbana u tal-interkonnessjonijiet tagħhom għall-utenti b'mobilità mnaqqsa,

pjan ġenerali ta' loġistika urbana, inkluża l-possibilità ta' użu tal-infrastruttura pubblika għat-trasport tal-merkanzija,

proċedura ta' parteċipazzjoni diretta taċ-ċittadini;

12.

Jipproponi l-ħolqien ta' forum Ewropew permanenti dwar il-governanza tat-trasport urban bejn l-awtoritajiet li jirrappreżentaw l-organizzaturi tat-trasport, inklużi l-assoċjazzjonijiet tal-utenti u taċ-ċittadini u federazzjonijiet professjonali tal-operaturi tat-trasport, sabiex jippromwovi l-iskambu u t-tixrid ta' prattiki tajbin;

13.

Jipproponi li finanzjamenti Ewropew fil-qasam tat-trasport urban jingħataw biss bil-kundizzjoni li jkun hemm pjani integrati ta' mobilità urbana (pjani ta' vvjaġġar urban);

14.

Iħeġġeġ il-koperazzjoni u l-integrazzjoni operattiva bejn l-awtoritajiet responsabbli għall-organizzjoni tat-trasport pubbliku, tat-traffiku u tal-ipparkjar f'i bliet Ewropej ta' 'l fuq minn 250 000 abitant, f'zonijiet komparabbli, li jkunu bbażati fuq flussi ta' popolazzjoni u ta' merkanzija skont il-karatteristiċi lokali;

15.

Iħeġġeġ lill-awtoritajiet organizzaturi tat-trasport biex jiffissaw miri voluntarji proattiovi u koerenti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gass b'effett serra permezz ta' politika ta' mobilità stipulata fil-pjani ta' vvjaġġar urban integrat u sostenibbli fuq imsemmija u biex jittrasformaw dawn il-miri f'obbligi ta' prestazzjonijiet speċifiċi għall-operaturi ta' servizzi ta' trasport pubbliku jew privat;

16.

Jipproponi li jiġi evalwat studju dwar l-esperjenzi ta' integrazzjoni tat-tariffi (inkluż il-proġett “Interoperable Fare Management”), tal-informazzjoni intermodali u tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet organizzaturi tat-trasport fil-konurbazzjonijiet tal-Unjoni sabiex jiġi ffaċilitat l-iskambju tal-aħjar prattiki;

Il-valur miżjud tal-Unjoni: inċentiv għall-mobilità sostenibbli fiz-zoni urbani

17.

Iħeġġeġ it-twaqqif ta' osservatorju tal-mobilità urbana fi ħdan il-Kummissjoni, iżda ma jixtieqx li tinħoloq aġenzija ġdida;

18.

Jiddispjaċih li matul il-perjodu ta' għajnuna attwali 2007-2013, 9 % biss (ekwivalenti għal EUR 8 000 000 000) tar-riżorsi mill-Fond Strutturali li jintefqu fuq it-trasport (ekwivalenti għal EUR 82 000 000 000) huma previsti għat-trasport urban; iqis li dan il-proporzjon huwa żgħir wisq biex tinstab mobilità xierqa fl-ibliet Ewropej u protezzjoni għall-ambjent u l-klima;

19.

Jissuġġerixxi bil-qawwa li tiġi mistħarrġa l-possibilità, taħt il-qafas finanzjarju għall-2014-2020, ta' strument finanzjarju Ewropew għall-mobilità urbana (programm integrat tat-tip Marco Polo) li jippermetti l-kofinanzjament ta':

studji tal-pjanijiet ta' vvjaġġar urban bħala inċentiv għall-introduzzjoni mifrux tagħhom;

parti mill-investimenti jsiru f'mezzi tat-trasport li jissodisfaw l-objettivi ambjentali u soċjoekonomiċi tal-Unjoni;

u jipproponi li dan l-finanzjament jingħata bħala inċentiv fuq il-bażi ta' sejħiet għal offerti b'termini ta' referenza Ewropej;

20.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tħejji rapport dwar zoni li għandhom regolazzjonijiet dwar aċċess limitat f'setturi urbani sabiex tevalwa l-impatt tagħhom fuq il-mobilità, il-kwalità tal-ħajja, l-emissjonijiet u effetti esterni, is-saħħa u s-sikurezza, filwaqt li jitqies il-bżonn ta' sistema għall-infurzar ta' offiżi transkonfinali, kemm kriminali u kemm mhux kriminali;

21.

Jipproponi t-twaqqif ta' netwerk ta' informazzjoni u ta' bejgħ ta' biljetti għad-destinazzjonijiet urbani prinċipali fl-Unjoni Ewropea fl-istazzjonijiet u fl-ajruporti tal-postijiet tat-tluq, meta dawn ikunu jinsabu fl-Unjoni Ewropea;

22.

Jipproponi li tiġi mfassla “karta tal-utenti” għat-trasport urban li tkun tinkludi l-persuni li jimxu u li jirkbu r-rota, it-tqassim ta' merkanzija u servizzi u li tkopri l-qsim tal-użu tat-toroq, sabiex jonqsu l-inugwaljanzi eżistenti;

23.

Huwa tal-opinjoni li l-kunċett ta' belt orjentata lejn rotot qosra (short journey city) huwa l-aħjar mod biex tiġi żgurata mobilità favur l-ambjent u favur il-klima fl-ibliet;

24.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet lokali sabiex iżidu u jestendu l-inizjattivi tagħhom rigward il-jiem mingħajr karozzi, hekk kif iseħħ matul il-Jum Annwali Ewropew Mingħajr Karozzi;

25.

Jistieden lill-Kummissjoni biex issib approċċ armonizzat għall-ħolqien ta' zoni ħodor u l-iżvilupp ta' sticker unika Ewropea għaz-zoni l-ħodor kemm jista' jkun malajr sabiex jiġi evitat l-iżvilupp ta' sistemi differenti għal kull belt jew Stat Membru b'inkonvenjenza kunsiderevoli għaċ-ċittadini u l-kumpaniji;

26.

Jikkunsidra li l-mobilità urbana għandha tinkludi li jiġu stabbiliti netwerks interurbani li jippermettu li l-ibliet il-kbar jingħaqdu flimkien, li jkun żgurat l-iżvilupp ekonomiku tagħhom u li t-trasport rapidu u mingħajr xkiel ta' persuni u merkanziji jkun iffaċilitat;

It-trasport urban: settur industrijali u ta' teknoloġiji Ewropej li għandu jitqies fil-kuntest tal-Istrateġija ta' Liżbona u tal-Pjan ta' Rkupru tal-ekonomija Ewropea

27.

Jissuġġerixxi t-twaqqif ta' politika Ewropea ta' normalizzazzjoni u ta' ċertifikazzjoni ta' tagħmir fir-rigward tas-sigurtà u tas-saħħa, tal-kumdità (ħsejjes, vibrazzjonijiet), tal-interoperabilità tan-netwerks (“busway”, tram-train, eċċ.), tal-aċċessibilità għall-persuni b'mobilità mnaqqsa jew persuni bit-trabi f'pushchairs, tal-mezzi li ma jagħmlux ħsara u tal-magni nodfa (karozzi tal-linja, taxis) fuq il-bażi ta' bilanċ tal-karbonju u analiżi tal-impatt fuq l-ispejjeż għall-operaturi u l-utenti;

28.

Jipproponi li jkun hemm attenzjoni kostanti fir-rigward tad-deċiżjonijiet kollha biex tiġi żgurata proporzjonalità bejn l-ispejjeż u l-benefiċċju u l-possibilità ta' sussidju lill-utenti inqas vantaġġjati finanzjarjament;

29.

Jissuġġerixxi li jinħarġu linji gwida għar-rakkomandazzjonijiet minimi ta' kwalità tas-servizzi, l-evalwazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-utenti u taċ-ċittadini, fil-kuntest tal-ftuħ għall-kompetizzjoni tan-netwerks tat-trasport urban, bi qbil mar-Regolament (KE) Nru 1370/2007;

30.

Jissuġġerixxi li parti kbira mill-krediti meħlusa permezz tal-Pjan ta' Rkupru tal-Ekonomija Ewropea tingħata għall-finanzjament tal-investimenti u tax-xogħol tat-trasport urban u t-trasport kollettiv li qed isir bħalissa u li jista' jiġi ffinanzjat u mwettaq qabel il-31 ta' Diċembru 2009;

31.

Jinnota li, fil-qafas tal-Pjan ta' Rkupru Ekonomiku Ewropew, riżorsi mill-Fondi Strutturali ġew mogħtija minn qabel għall-proġetti infrastrutturali sostenibbli; jistieden lill-Istati Membri u lir-reġjuni biex jużaw b'urġenza parti sostanzjali minn dawn ir-riżorsi għat-trasport urban favur l-ambjent;

32.

Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tqis il-proposti f'din ir-Riżoluzzjoni, kif ukoll ir-rieda tal-Parlament Ewropew, li hi tieħu l-inizjattiva f'dan il-qasam li jkun jista' jwassal kemm jista' jkun malajr għal pjan ta' azzjoni;

*

* *

33.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


(1)  Testi Adottati, P6_TA(2008)0356.

(2)  Testi adottati, P6_TA(2008)0311.

(3)  Testi adottati, P6_TA(2008)0057.

(4)  ĠU C 290, 14.11.1988, p. 51.

(5)  ĠU C 41E, 19.2.2009, p. 1.

(6)  ĠU C 187 E, 24.7.2008, p. 154.

(7)  ĠU C 175 E, 10.7.2008, p. 556.

(8)  ĠU L 152, 11.6.2008, p. 1.

(9)  ĠU L 315, 3.12.2007, p. 1.

(10)  ĠU L 164, 30.4.2004, p. 44.

(11)  ĠU L 203, 10.8.2000, p. 9.

(12)  Għadha mhix pubblikata fil-ĠU.

(13)  Near Field Communication (NFC), hija teknoloġija ta' skambju ta' dejta b'distanza qasira ħafna li tippermetti l-identifikazzjoni bir-radju.


8.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 184/50


Il-Ħamis, 23 ta' April 2009
Pjan ta' Azzjoni tas-Sistemi ta' Trasport Intelliġenti

P6_TA(2009)0308

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' April 2009 dwar il-Pjan ta' Azzjoni tas-Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (2008/2216(INI))

2010/C 184 E/10

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 2008 intitolata “Pjan ta' Azzjoni għall-Varar ta' Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fl-Ewropa” (COM(2008)0886),

wara li kkunsidra l-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-varar ta' Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fil-qasam tat-trasport bit-triq u għall-interkonnessjonijiet ma' modi oħrajn ta' trasport (COM(2008)0887),

wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni tat-12 ta' Settembru 2001 intitolata “Politika Ewropea tat-Trasport għall-2010: wasal iż-żmien li niddeċiedu” (COM(2001)0370),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-8 ta' Lulju 2008 intitolata “Nagħmlu t-trasport aktar ekoloġiku” (COM(2008)0433),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-8 ta' Lulju 2008 intitolata “Strateġija għat-twettiq tal-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni” (COM(2008)0435),

wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tal-25 ta' Settembru 2007 intitolata “Lejn kultura ġdida għall-mobiltà urbana” (COM(2007)0551),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-22 ta' Ġunju 2006 intitolata “Inżommu lill-Ewropa miexja – Il-mobilità sostenibbli għall-kontinent tagħna: reviżjoni ta' nofs it-term tal-White Paper tat-Trasport tal-2001 tal-Kummissjoni Ewropea” (COM(2006)0314),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-17 ta' Settembru 2007 intitolata “Lejn Mobilità aktar Sikura, aktar Nadifa u aktar Effiċjenti madwar l-Ewropa: L-Ewwel Rapport dwar il-Karozzi Intelliġenti” (COM(2007)0541),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-7 ta' Frar 2007 intitolata “Qafas Regolatorju Kompetittiv tal-Karozzi għas-Seklu 21 – Pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-Rapport Finali tal-Grupp ta' Livell Għoli CARS 21; Kontribuzzjoni għall-Iżvilupp tal-UE u l-Istrateġija tal-Impjiegi” (COM(2007)0022),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-15 ta' Frar 2006 intitolata “Dwar l-Inizjattiva għall-Karozzi Intelliġenti: Inqajmu Kuxjenza dwar il-KIT għal vetturi iktar intelliġenti, sikuri u nodfa” (COM(2006)0059),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-28 ta' Ġunju 2006 intitolata “Il-loġistika tat-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa – il-muftieħ għall-mobilità sostenibbli” (COM(2006)0336),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-18 ta' Ottubru 2007 intitolata “Pjan ta' Azzjoni għal-Loġistika tat-Trasport tal-Merkanzija” (COM(2007)0607),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-11 ta' Jannar 2006 intitolata “Rigward Strateġija Tematika dwar l-Ambjent Urban” (COM(2005)0718),

wara li kkunsidra l-proposti u l-linji gwida tal-Kummissjoni u l-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar il-fondi strutturali, il-fondi ta' koeżjoni u s-Seba' Programm ta' Qafas għar-Riċerka,

wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tat-22 ta' Ottubru 2008 dwar il-proposta riveduta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni ta' vetturi għat-trasport tat-triq li huma effiċjenti fl-użu tal-enerġija u li ma jniġġsux (1),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Frar 2008 dwar il-kontribut għall-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa 2008 rigward l-Istrateġija ta' Liżbona (2),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Marzu 2008 dwar politika Ewropea tat-trasport sostenibbli li tqis il-linji politiċi Ewropej dwar l-enerġija u l-ambjent (3),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2008 dwar CARS 21: Qafas Regolatorju Kompetittiv tal-Karozzi (4),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Ġunju 2008 dwar Lejn Mobilità aktar Sikura, Aktar Nadifa u Effiċjenti fl-Ewropa Kollha: L-Ewwel Rapport dwar il-Karozzi Intelliġenti (5),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Lulju 2007 dwar Inżommu lill-Ewropa miexja – Il-mobilità sostenibbli għall-kontinent tagħna (6),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Settembru 2007 dwar il-Loġistika tat-Trasport tal-Merkanzija fl-Ewropa – is-soluzzjoni għal mobilità sostenibbli (7),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Jannar 2007 dwar il-Programm ta' Azzjoni Ewropew għas-Sikurezza tat-Toroq – reviżjoni ta' nofs iż-żmien (8),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Settembru 2006 dwar l-istrateġija tematika dwar l-ambjent urban (9),

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A6-0227/2009),

A.

billi s-Sistemi ta' Trasport Intelliġenti (STI) huma applikazzjonijiet avvanzati li jużaw it-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (TIK) għat-trasport u jipprovdu servizzi innovattivi fil-modi tat-trasport u l-ġestjoni tat-traffiku,

B.

billi s-STI għandhom potenzjal kbir għall-aktar użu effiċjenti tal-modi kollha tat-trasport li jistgħu jilħqu l-ħtiġijiet u l-isfidi tal-politika Ewropea tat-trasport,

C.

billi l-konġestjoni tat-traffiku fit-toroq taffettwa 10 % tan-netwerk tat-toroq u f'sena tiġi tiswa 1 % ta-PGD tal-UE, il-fatalitajiet fit-toroq għadhom jammontaw għal 42 953 (2006), ħafna ogħla mill-mira maħsuba tat-tnaqqis għal 25 000 sa 2010 u t-trasport bit-toroq jgħodd għal 72 % tal-emissjonijiet tas-CO2 relatati mat-trasport kollu filwaqt li 40 % tal-emissjonijiet tas-CO2 tat-trasport bit-toroq fl-Ewropa huma kkawżati mit-traffiku urban,

D.

billi s-STI wrew li huma essenzjali fit-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u t-trasport iktar ekoloġiku,

E.

billi l-applikazzjonijiet intelliġenti ġew żviluppati għal modi differenti ta' trasport bħal pereżempju t-trasport bil-ferrovija (ERTMS u TAF-TSI), it-trasport fl-ilmijiet interni u t-trasport marittimu (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS, RIS), it-trasport bl-ajru (SESAR) u t-trasport fuq l-art, bħat-trasport tal-bhejjem,

1.

Jenfasizza li s-STI huma strument importanti sabiex isir użu effikaċi tal-infrastruttura eżistenti, it-trasport ikun aktar effiċjenti, bla periklu, sikur u li jħammeġ inqas l-ambjent, u b'dan il-mod jingħata kontribut favur l-iżvilupp ta' mobilità sostenibbli għaċ-ċittadini u l-ekonomija;

2.

Jenfasizza l-effett pożittiv fuq l-iżvilupp sostenibbli li s-STI għandhom fit-titjib tar-rendiment ekonomiku tar-reġjuni kollha, inklużi z-zoni urbani, jiddeterminaw il-kondizzjonijiet ta' aċċessibilità reċiproka, iżidu l-attività tal-kummerċ lokali u interreġjonali, jiżviluppaw is-suq intern tal-Unjoni Ewropea u x-xogħol marbut mal-attivitajiet ġejjin mill-implimentazzjoni tas-STI;

3.

iqis li s-STI jistgħu jtejbu l-kondizzjonijiet ta' ħajja taċ-ċittadini Ewropej, b'mod partikolari ta' dawk li jgħixu f'zoni urbani, u se jikkontribwixxu wkoll biex ikun hemm aktar sikurezza fit-toroq, jitnaqqsu l-emissjonijiet dannużi u t-tniġġis ambjentali, iżidu l-effiċjenza tat-traffiku, jitjieb l-aċċess għaz-zoni periferiċi, u titħaddem il-politika tat-tnaqqis tat-traffiku;

4.

Jilmenta dwar id-dewmien fl-istabbiliment ta' qafas komuni għall-implimentazzjoni tas-STI fl-UE u n-nuqqas ta' varar koordinat tas-STI b'miri speċifiċi l-iktar minħabba l-barrieri għall-interoperabiltà, nuqqas ta' koperazzjoni effiċjenti bejn l-atturi kollha, u l-privatezza ta' data mhux solvuta u kwistjonijiet ta' responsabilità;

5.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni dwar s-STI (“il-pjan ta' azzjoni”) bħala qafas komuni ta' azzjonijiet u programmi b'dati ta' skadenza ċari għall-għoti tar-riżultati;

6.

Jemmen ħafna li huwa meħtieġ l-istabbiliment ta' strument fil-politika tat-trasport li jrawwem l-użu tas-STI; jappoġġja strument leġiżlattiv biex jiffissa l-qafas għall-varar tas-STI u jitlob li l-Kummissjoni tipprovdi tagħrif aħjar dwar is-sitwazzjoni kurrenti għal dawk li huma azzjonijiet, il-fondi u l-ipprogrammar tal-pjan tal-azzjoni sabiex jassigura li sett ta' azzjonijiet ċari b'dati ta' skadenza jkunu stabbiliti fid-Direttiva li tistipula l-qafas għall-varar tas-STI;

7.

Huwa konxju tal-limitazzjoni ta' għajnuna finanzjarja mogħtija mill-Komunità (fl-2008) lill-azzjoni EasyWay, li huwa proġett għall-varar tas-STI fuq skala Ewropea fil-kurituri l-iktar importanti tan-netwerk Trans-Ewropew tat-toroq (NTET) f'21 Stat Membru tal-UE mmexxija mill-awtoritajiet nazzjonali tat-toroq u operaturi bi msieħba assoċjati mill-pubbliku u partijiet interessati privati;

Kwistjonijiet orizzontali

8.

Jindika li s-STI għandhom jintużaw fil-mezzi kollha ta' trasport u mill-vjaġġaturi kollha fl-Ewropa, f'approċċ koordinat mal-applikazzjonijiet Galileo; jappoġġa bis-sħiħ l-applikazzjoni immedjata ta' dawn is-sistemi biex tiżdied l-intermodalità bejn is-settur pubbliku u dak privat u fit-trasport pubbliku għal titjib fl-informazzjoni ġenerali u żieda fil-kapaċità ta' ġestjoni;

9.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jindirizzaw il-kwistjoni ta' responsabilità li tikkostitwixxi ostaklu kbir fl-iżvilupp bla xkiel u koerenti tas-STI fl-Ewropa;

10.

Jikkunsidra li l-interoperabiltà fl-iżvilupp tas-STI hija ta' importanza kbira biex ikun hemm varar effettiv u koerenti tas-STI fl-Ewropa; jenfasizza li fil-każ ta' investimenti fl-NTET (bini jew manutenzjoni ta' toroq) jeħtieġ li jsiru sforzi għall-varar meħtieġ ta' servizzi tas-STI;

11.

Jitlob lill-Kummissjoni – peress li diġà hemm firxa importanti fis-suq Ewropew tas-STI – biex tistabbilixxi speċifikazzjonijiet għal livell minimu ta' applikazzjonijiet u servizzi ta' STI li jista' jintlaħaq mill-Istati Membri kollha u li huwa neċessarju għall-varar, l-implimentazzjoni u l-ġestjoni effiċjenti tas-STI;

12.

Jikkonsidra li huwa importanti li ssir evalwazzjoni tat-talba li hemm fis-suq li tevalwa l-ħtiġijiet reali – lil hinn mil-livell minimu stabbilit għall-applikazzjonijiet u s-servizzi tas-STI – kif ukoll li jissaħħu l-aspetti tas-swieq interni tas-STI permezz ta' standardizzazzjoni u qafas regolatorju xieraq;

13.

Jisħaq fuq kemm hi siewja l-koperazzjoni transkonfinali fil-fruntieri esterni tal-UE f'livell kemm tekniku u kemm amministrattiv, peress li hija ta' importanza kbira għall-varar effikaċi tas-STI fl-UE;

L-aħjar użu tat-data dwar it-toroq, it-traffiku u l-ivjaġġar (azzjoni nru 1)

14.

Jenfasizza li hemm bżonn li jinkiseb ammont kbir ta' data u ta' informazzjoni mill-inqas fil-ħames oqsma bażiċi li ġejjin għall-varar effettiv tas-STI: informazzjoni fil-ħin reali tat-traffiku u tal-ivvjaġġar; data dwar in-netwerk tat-toroq; data pubblika għall-mapep diġitali; data għal servizzi ta' informazzjoni universali minimi dwar it-traffiku u sistemi multimodali ta' pjanifikazzjoni tal-vjaġġi tat-tip “minn bieb għal bieb”;

15.

Jitlob li s-servizzi ta' informazzjoni universali minimi jkopru n-Netwerk trans-Ewropew (TEN-T);

16.

Jenfasizza li għall-adozzjoni u l-varar tas-STI fuq firxa wiesgħa jeħtieġ li jiġu kkunsidrati kemm l-informazzjoni dwar it-traffiku u kemm l-orarju stabbilit għad-diversi mezzi tat-trasport;

17.

Jisħaq fuq l-importanza li jiġi pprovdut tagħrif fil-ħin reali lill-vjaġġaturi u għall-infrastruttura u l-importanza li dan it-tagħrif ikun aktar preċiż, affidabbli u uniformi, filwaqt li jiġu rispettati l-speċifiċitajiet Ewopej (geografiċi, kulturali u lingwistiċi) u li tiġi aċċertata l-kontinwità geografika;

18.

Jikkunsidra li hu essenzjali għall-iżvilupp tas-STI li jkun garantit l-aċċess tas-settur privat għad-data dwar toroq, traffiku u l-ivvjaġġar waqt li tiġi rispettata l-privatezza u tiġi indirizzata l-kwistjoni tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali;

Kontinwità ta' ġestjoni tas-servizzi tat-traffiku u tal-merkanzija tas-STI dwar kurituri u konurbazzjonijiet tat-trasport Ewropew (azzjoni nru 2)

19.

Jemmen li huwa essenzjali li jkun żgurat li s-STI jkunu armonizzati, interoperabbli u affidabbli filwaqt li titħares il-libertà tal-utent fl-għażla tas-STI;

20.

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jikkoordinaw u jgħaqqdu s-STI mal-inizjattivi ta' mobilità urbana tal-UE għall-mobilità ta' trasport aktar effiċjenti u għall-fluwidità fil-ġestjoni tat-trasport kif ukoll, biex titnaqqas il-konġestjoni minn fuq it-toroq, kurituri TEN-T, kurituri għat-trasport tal-merkanzija u konurbazzjonijiet;

21.

Jikkunsidra li huwa meħtieġ li jkun hemm koperazzjoni transkonfinali u żvilupp ta' programmi għall-varar u l-implementazzjoni tas-STI, bħalma hu l-proġett Easy Way;

22.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tidentifika informazzjoni ta' prijorità, tagħmir tat-trasport u standards ta' vetturi biex il-varar tas-STI kif ukoll tal-miżuri li jippromwovu infrastruttura tal-awtostradi aktar armonizzata jiġu żviluppati;

23.

Jikkunsidra li huwa essenzjali li l-istima tal-ispiża ekonomika ta' kull vettura u tal-infrastruttura li toħroġ mill-varar tas-STI tkun ibbażata fuq analiżi ta' benefiċċju meta mqabbla mal-ispiża li tkopri l-ispejjeż kollha assoċjati (ekonomiċi, soċjali u ambjentali);

STI fis-servizz tal-mobilità urbana (azzjoni nru 2a)

24.

Huwa favur l-iżvilupp ta' metodi u sistemi għall-informazzjoni tal-utenti dwar servizzi disponibbli ta' trasport urban u l-qagħda tan-netwerks ikkonċernati, b'mod partikulari bl-użu tat-teknoloġija GSM;

25.

Jissuġerixxi li ssir aktar riċerka dwar sistemi ta' tariffi komuni bejn l-awtoritajiet kompetenti ta' xi reġjun u b'mod partikulari dwar il-metodi tekniċi relatati;

26.

Iħeġġeġ l-iżvilupp ta' tekniki intermodali li jipprovdu aċċess aħjar għall-mezzi tat-trasport u l-mobilità urbana għal persuni b'mobilità mnaqqsa;

Sigurtà u sikurezza fit-toroq (azzjoni nru 3)

27.

Jistieden lill-Kummisjoni u lill-Istati Membri biex jippreparaw għall-varar u l-integrazzjoni armonizzati tal-applikazzjoni eCall fil-pajjiżi kollha tal-UE sas-sena 2010, hekk kif jitlestew it-testijiet ta' standardizzazzjoni;

28.

Jikkunsidra li l-applikazzjoni u l-użu tas-STI għandhom:

jippromwovu s-Sistemi Avvanzati ta' Assistenza għas-Sewqan (SAAS) b'potenzjal biżżejjed biex tittejjeb is-sikurezza fit-toroq, bħalma huma l-Kontroll ta' Stabilità Elettronika (KSE) kif ukoll l-eCall li waħedha u jekk użata tajjeb tista' ssalva sa 500 ħajja kull sena fl-UE;

itejbu s-sikurezza tat-toroq billi jimpedixxu l-veloċità, sewqan fis-sakra u sewqan bla ċinturin tas-sigurtà;

itejbu l-kundizzjonijiet tas-saħħa u tas-sikurezza permezz ta' użu ta' postijiet ta' parkeġġ dinjitużi u sikuri u jipprovdu servizzi xierqa għas-sewwieqa tat-trakkijiet billi jużaw il-portal truckinform (10) u

itejbu l-protezzjoni tas-sewwieq u t-tagħbija fit-trasport tal-merkanzija mis-serq, il-ħtif u l-brigantaġġ u b'dan il-mod isaħħu l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, partikolarment f'zoni fil-fruntiera u fit-trasport internazzjonali tal-merkanzija lejn pajjiżi terzi;

29.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex b'urġenza taħdem favur tnaqqis ulterjuri tal-ispejjeż tal-komunikazzjoni, sabiex ikun jista' jsir użu usa' tat-tagħmir tal-komunikazzjoni u l-informazzjoni fuq il-bażi tat-telekomunikazzjoni;

30.

Huwa favur l-inizjattiva ssuġġerita “e-freight” (trasport elettroniku tal-merkanzija) u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tintroduċi l-kunċett tat-“trasport intelliġenti tal-merkanzija”, bil-għan li jittieħed approċċ multimodali għas-servizzi tas-STI fil-qasam tat-trasport tal-merkanzija – b'enfasi partikulari fuq l-oġġetti perikolużi;

31.

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħtu importanza indaqs lit-trasport tal-passiġġieri u tal-merkanzija, biex tiġi evitata diskriminazzjoni kontra t-trasport tal-passiġġieri, li għandha impatt partikularment negattiv fuq il-mobiltà tal-persuni;

32.

Jirrakkomanda qafas regolatorju xieraq għall-interazzjoni bejn il-magna u l-bniedem (HMI) u għall-protokolli oħra tas-STI u jenfasizza l-ħtieġa li jiġu indirizzati kwistjonijiet ta' responsabilità;

33.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tindirizza l-kwistjoni ta' utenti tat-trasport dgħajfa, inklużi nies b'mobilità mnaqqsa u biex testendi l-azzjonijiet biex jiġi adottat il-varar tas-SAAS u ta' oħrajn bħas-STI u l-HMI għal vetturi b'żewġ roti skont is-sottoazzjonijiet proposti fil-pjan ta' azzjoni;

34.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tisfrutta l-potenzjalità tas-STI fir-rigward tal-miżuri preventivi kontra l-ismogg u l-konċentrazzjonijiet għoljin wisq tal-ożonu u favur it-tnaqqis tat-tniġġis akustiku u tal-emissjonijiet ta' partikulati, ossidi tan-nitroġenu u diossidu tal-karbonju;

Integrazzjoni tal-vettura fl-infrastruttura tat-trasport (azzjoni nru 4)

35.

Jenfasizza l-importanza li tiġi definita arkitettura ta' pjattaforma komuni għal interkonnessjonijiet u protokolli standardizzati li jiffaċilitaw il-varar tas-STI, sistemi koperattivi u speċifikazzjonijiet ta' bejn infrastruttura u oħra (I2I), ta' bejn vettura u infrastruttura (V2I), u ta' bejn vettura u oħra (V2V);

36.

Jistieden lill-Kummissjoni biex timplementa pjan direzzjonali dwar s-STI bi pjattaformi komuni rigward l-applikazzjonijiet u l-varar tas-STI u bil-parteċipazzjoni tal-qasam privat u dak pubbliku, kif ukoll biex tistabbilixxi qafas xieraq biex jiġu solvuti kwistjonijiet ta' responabiltà rigward s-STI;

37.

Jinnota li l-istħarriġ dwar applikazzjonijiet tas-STI għandu jkun imħeġġeġ biex itejjeb il-kapaċità tal-utent fit-trasport u jiffaċilita l-interazzjoni bejn il-bniedem u l-magna;

38.

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jipprovdu forum miftuħ għall-iskambju ta' informazzjoni u biex ikunu indirizzati kwistjonijiet rigward s-STI;

Sigurtà u protezzjoni tad-data u kwistjonijiet ta' responsabilità (azzjoni nru 5)

39.

Jisħaq l-ħtieġa li titħares il-privatezza u jqis li kwistjonijiet ta' privatezza u ta' sigurtà u protezzjoni tad-data mill-istadji bikrin tal-iżvilupp tad-disinn tas-STI għandhom jitqiesu meta jkunu stabbiliti l-istruttura u l-miżuri ta' implimentazzjoni (“Privacy by design”);

40.

Jistieden lill-partijiet kollha involuti fl-applikazzjonijiet tas-STI biex ikunu konformi mad-direttivi tal-KE dwar il-protezzjoni tad-data personali u tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttivi 95/46/KE (11) u 2002/58/KE (12)) u jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura l-użu xieraq tad-data skont l-applikazzjonijiet u l-varar tas-STI;

41.

Jemmen li l-użu anonimu tad-data dwar l-applikazzjonijiet tas-STI huwa neċessarju għall-varar bla xkiel tas-STI waqt li tiġi aċċertata l-privatezza u l-qbil mal-qafas legali u l-protezzjoni tad-data tal-KE;

Koperazzjoni u koordinazzjoni tas-STI Ewropej (azzjoni nru 6)

42.

Jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw tmexxija b'saħħitha u governanza ġenwina lejn il-varar tas-STI fl-Ewropa;

43.

Jinkuraġġixxi l-promozzjoni tal-iżvilupp ta' sistemi multimodali nazzjonali u Ewropej ta' pjanifikazzjoni tal-vjaġġi tat-tip “minn bieb għal bieb”, filwaqt li jitqiesu kif xieraq l-alternattivi tat-trasport pubbliku, u l-interkonnessjoni tagħhom madwar l-Ewropa kollha;

44.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tuża aħjar il-kapaċitajiet tal-UE bil-programmi tas-Sistema Ewropea tan-Navigazzjoni Globali bis-Satelliti (GNSS) EGNOS u Galileo, filwaqt li ttejjeb l-interkonnettività multimodali;

45.

Jenfasizza li dawn it-teknoloġiji għandhom jiġu applikati b'tali mod li tiġi evitata l-inkompatibilità bejn il-modi ta' trasport u tkun imħarsa l-libertà tal-għażla fir-rigward tal-użu ta' dawn it-teknoloġiji;

46.

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkunsidraw li s-STI għandhom jinvolvu attivament fil-proċess tal-ippjanar u fil-proċess tal-implimentazzjoni lill-awtoritajiet lokali u reġjonali u lill-partijiet interessati li qed joperaw fit-territorju Ewropew;

47.

Jenfasizza l-importanza tas-sħubijiet pubbliċi-privati (PPP) fl-implimentazzjoni tas-STI u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu passi attivi biex jippromwovu u jiffaċilitaw l-użu tagħhom;

48.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi spjega sħiħa tal-pjan ta' azzjoni għall-finanzjament tal-programmi tagħha u jappella lill-Kunsill biex jaċċerta li jkun hemm finanzjament biżżejjed;

49.

Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex waqt ir-reviżjoni ta' nofs it-terminu dwar l-użu tal-Fondi Strutturali jindirizzaw it-temi tal-mobilità urbana u t-tnaqqis tal-konġestjoni tat-traffiku permezz ta' STI u biex iżiduhom mal-lista tal-prijoritajiet għall-perjodu 2010 - 2013;

50.

Jindika l-ħtieġa li l-potenzjal sinifikanti taz-zoni urbani jiġi definit u sfruttat aħjar, u jenfasizza l-irwol li z-zoni rurali u periferiċi jista' jkollhom biex jinkiseb żvilupp bilanċjat u biex jintlaħqu l-objettivi għall-perjodu medju ta' żmien u għall-futur imbiegħed;

51.

Iqis li hu ta' importanza vitali li jiġu implimentati netwerks ta' trasport intelliġenti f'zoni b'potenzjal turistiku kbir bil-ħsieb li jiġu ffaċilitati l-flussi tat-traffiku, jitnaqqsu l-inċidenti u tiżdied is-sikurezza; iqis li s-STI jikkontribwixxu għall-iżvilupp ekonomiku tar-reġjuni li jinkludu zoni periferiċi;

52.

Jisħaq fuq l-importanza tal-koperazzjoni interreġjonali, transkonfinali u transnazzjonali għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tas-STI u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa sistema għall-iskambju tal-prattika tajba li tkun disponibbli b'mod mifrux fil-lingwi kollha tal-UE, iżda jħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw li l-aħjar prattiki jinqasmu u jiġu skambjati bejn ir-reġjunijiet infushom, bl-objettiv doppju tal-ksib tat-trasferiment tan-know-how fil-qasam tas-STI u tal-evitar tal-frammentazzjoni tas-sistema;

*

* *

53.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


(1)  Testi adottati, P6_TA(2008)0509.

(2)  Testi adottati, P6_TA(2008)0057.

(3)  Testi adottati, P6_TA(2008)0087.

(4)  ĠU C 41 E, 19.2.2009, p. 1.

(5)  Testi adottati, P6_TA(2008)0311.

(6)  ĠU C 175 E, 10.7.2008, p. 556.

(7)  ĠU C 187 E, 24.7.2008, p. 154.

(8)  ĠU C 244 E, 18.10.2007, p. 220.

(9)  ĠU C 306 E, 15.12.2006, p. 182.

(10)  www.truckinform.eu

(11)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(12)  ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37.


Il-Ġimgħa, 24 ta' April 2009

8.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 184/57


Il-Ġimgħa, 24 ta' April 2009
Id-drittijiet tan-nisa fl-Afganistan

P6_TA(2009)0309

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar id-drittijiet tan-nisa fl-Afganistan

2010/C 184 E/11

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Afganistan, u b'mod partikolari dik tal-15 ta' Jannar 2009 dwar il-kontroll baġitarju tal-fondi tal-UE fl-Afganistan (1),

wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tad-Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għar-relazzjonijiet mal-Afganistan u tal-Wolesi Jirga (l-ewwel kamra tal-parlament afgan) tat-12 ta' Frar 2009,

wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni finali tal-Konferenza Internazzjonali dwar l-Afganistan li saret f'The Hague fil-31 ta' Marzu 2009,

wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tas-Samit tan-NATO dwar l-Afganistan magħmula mill-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern li pparteċipaw fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Atlantiku ta' Fuq, fi Strasburgu/Kehl fl-4 ta' April 2009,

wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Uniti dwar il-leġiżlazzjoni fl-Afganistan tas-6 ta' April 2009,

wara li kkunsidra l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.

Billi l-Afganistan jagħmel parti minn diversi strumenti internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, b'mod partikolari l-Konvenzjoni dwar l-eliminazzjoni ta' kull forma ta' diskriminazzjoni fir-rigward tan-nisa u l-Konvenzjoni internazzjonali dwar id-drittijiet tat-tfal,

B.

Billi l-Kostituzzjoni Afgana tal-4 ta' Jannar 2004 fl-Artikolu 22 tagħha tistipula li ċ-ċittadini tal-Afganistan, irġiel u nisa, għandhom drittijiet u dmirijiet ugwali quddiem il-liġi, u billi din tikkonforma mat-trattati internazzjonali ratifikati mill-Afganistan,

C.

Billi l-Kodiċi Afgan tal-familja mill-aħħar tas-snin 1970 fih ċerti dispożizzjonijiet li jirrikonoxxu lin-nisa drittijiet fil-qasam tas-saħħa u tal-edukazzjoni, u billi dan bħalissa qed jiġi revedut sabiex isir kompatibbli mal-Kostituzzjoni tal-2004,

D.

Billi jfakkar li kumitat indipendenti dwar id-drittijiet tal-bniedem twaqqaf f'Ġunju 2002 wara l-ftehim ta' Bonn tal-5 ta' Diċembru 2001, presedut minn Sra Sima Samar, u billi dan għandu rwol fid-difiża tad-drittijiet tal-bniedem,

E.

Billi jikkunsidra l-abbozz ta' liġi l-ġdid dwar l-istatus personali tan-nisa Xiti approvat riċentement miż-żewġ kmamar tal-Parlament Afgan, li jpoġġi restrizzjonijiet severi fuq il-libertà tal-moviment tan-nisa, filwaqt li jiċħdilhom id-dritt li joħorġu minn djarhom ħlief għal “skop leġittimu”, jirrikjedi min-nisa li jissottomettu ruħhom għax-xewqat sesswali tal-irġiel tagħhom u b'hekk jilleġittimizza “l-istupru fiż-żwieġ”, kif ukoll jippromwovi d-diskriminazzjoni tan-nisa fl-oqsma taż-żwieġ, id-divorzju, il-wirt u l-aċċess għall-edukazzjoni li mhumiex konformi mal-istandards internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, speċjalment tad-drittijiet tan-nisa,

F.

Billi dan l-abbozz ta' liġi li jaffettwa bejn 15 u 20 % tal-popolazzjoni għadu mhux applikabbli peress li għadu ma ġiex ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Gvern, anke jekk diġà ġie ffirmat mill-President tal-Afganistan, is-Sur Hamid Karzai,

G.

Billi dan l-abbozz ta' liġi, wara l-kritiki li qajjem kemm fl-Afganistan kif ukoll barra l-pajjiż, ġie riferut lill-Ministeru tal-Ġustizzja Afgan biex jikkontrolla l-konformità tat-test leġiżlattiv mal-impenji meħuda mill-Gvern Afgan fir-rigward tal-konvenzjonijiet internazzjonali dwar il-drittijiet tan-nisa, id-drittijiet tal-bniedem b'mod ġenerali u l-Kostituzzjoni,

H.

Billi l-vjolenza kontra l-attivisti, b'mod partikolari dawk li jiddefendu d-drittijiet tan-nisa, qed tkompli sal-lum, u b'mod partikolari ħafna sfaw vittma tal-militanti u tar-radikali, fosthom is-Sra Sitara Achakzai, difensura Afgana tad-drittijiet tan-nisa u membru tal-Kunsill Provinċjali minn Kandahar, li sfat maqtula barra darha, is-Sra Gul Pecha u s-Sur Abdul Aziz li nqatlu wara li ġew akkużati minn atti immorali u ġew ikkundannati għall-mewt minn kunsill ta' reliġjużi konservattivi, u Malai Kakar, l-ewwel pulizija mara f'Kandahar li kienet tidderieġi d-dipartiment tal-pulizija dwar il-kriminalità kontra n-nisa f'din il-belt,

I.

Billi l-ġurnalista Afgan ta' 23 sena, is-Sur Perwiz Kambakhsh, ġie kkundannat għall-mewt talli ċċirkola artikolu dwar id-drittijiet tan-nisa fl-Islam u wara protesti internazzjonali qawwija din il-kundanna ġiet riversata f'sentenza ta' 20 sena ħabs,

J.

Billi qed ikomplu jiġu rrapurtati theddid u intimidazzjoni kontra n-nisa fil-ħajja pubblika jew li jaħdmu barra d-dar tagħhom u dan ġie kkonfermat mir-rapporti tan-Nazzjonijiet Uniti; billi jqis ir-rapporti riċenti dwar id-diffikultajiet biex tiżdied il-parteċipazzjoni tat-tfajliet fis-sistema edukattiva, ħaġa li hija opposta mill-militanti u r-radikali,

K.

Billi jqis li nġemgħu diversi każi f'dawn l-aħħar snin ta' nisa żgħażagħ li jaħarqu lilhom innifishom volontarjament biex jaħarbu żwiġijiet sfurzati jew il-vjolenza domestika,

1.

Jitlob li jiġi rivedut l-abozz ta' liġi msemmi hawn fuq dwar l-istatus persunali tan-nisa Xi'iti fl-Afganistan għaliex li l-kontenut tiegħu mhux konformi mal-prinċipju ta' ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa kif stipulat fil-Kostituzzjoni u fil-konvenzjonijiet internazzjonali;

2.

Jenfasizza l-periklu inerenti fl-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni li l-applikazzjoni tagħha hija limitata għal ċerti kategoriji tal-popolazzjoni u li - fid-definizzjoni tagħha stess - tippromwovi d-diskriminazzjoni u l-inġustizzja;

3.

Jirrakkomanda lill-Ministru tal-Ġustizzja Afgan sabiex jabroga l-liġijiet kollha li jintroduċu diskriminazzjoni kontra n-nisa u li jmorru kontra t-trattati internazjonali li fihom hu parteċipi l-Afganistan;

4.

Jikkunsidra li hu essenzjali għall-iżvilupp demokratiku tal-pajjiż li l-Afganistan jimpenja ruħu favur id-drittijiet tal-bniedem b'mod ġenerali u b'mod partikolari favur id-drittijiet tan-nisa, li għandhom irwol kruċjali fl-iżvilupp tal-pajjiż u li jridu jkunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mid-drittijiet fundamentali u demokratiċi tagħhom; jerġa' jisħaq l-appoġġ tiegħu għall-ġlieda kontra kull forma ta' diskriminazzjoni, inkluża dik reliġjuża u li tolqot is-sessi differenti;

5.

Ifakkar li d-dokument ta' strateġija tal-Unjoni Ewropea dwar l-Afganistan għall-perjodu 2007-2013 jikkunsidra l-ugwaljanza bejn l-irġiel u nisa u d-drittijiet tan-nisa bħala sfida tal-akbar importanza għall-istrateġija nazzjonali għall-iżvilupp tal-Afganistan;

6.

Ifaħħar il-kuraġġ tan-nisa Afgani li għamlu manifestazzjoni f'Kaboul kontra l-abbożż ta' liġi ġdida u jesprimi l-appoġġ tiegħu lilhom; jikkundanna l-vjolenza li huma sfaw vittma tagħha waqt il-manifestazzjonijiet u jitlob lill-awtoritajiet tal-Afganistan sabiex jiżguraw il-protezzjoni tagħhom;

7.

Jikkundanna l-qtil tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u tal-emanċipazzjoni tan-nisa Afgani, b'mod partikulri l-qtil reċenti tas-SraSitara Achikzai, membru parlamentari reġjunali;

8.

Huwa xxukkjat bl-aħbar li l-Qorti Suprema Afgana kkonfermat is-sentenza ta' 20 sena ħabs mogħtija lis-Sur Perwiz Kambakhsh fuq akkuża ta' dagħa u jitlob lill-President Karzai sabiex jaħfer lis-Sur Kambakhsh u jawtorizza l-ħelsien tiegħu;

9.

Jappella lill-awtoritajiet Afgani, inklużi dawk reġjunali u lokali, sabiex jieħdu l-passi kollha possibbli sabiex jipproteġu n-nisa kontra l-vjolenza sesswali u kontra forom oħra ta' vjolenza bbażata fuq differenza ta' sess, kif ukoll biex iġibu quddiem il-ġustizzja dawk ħatja ta' atti bħal dawn;

10.

Jikkunsidra li l-progress fil-qasam tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa li sar matul dawn l-aħħar snin wara sforzi kbar m'għandu bl-ebda mod jisfa vittma ta' neġozjar bejn il-partiti qabel l-elezzjonijiet;

11.

Iħeġġeġ il-kandidatura ta' nisa għall-elezzjoni presidenzjali tal-20 ta' Awissu 2009 li ġej u jinsisti fuq il-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa Afgani fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet, bi dritt li għandhom fost drittijiet oħra, fosthom id-dritt tan-nisa li jiġu eletti u nnominati għal pożizzjonijiet statali għoljin;

12.

Jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lill-Istati Membri sabiex ikomplu jqajmu l-kwistjoni dwar il-liġi dwar l-istatus persunali tan-nisa Xi'iti u dwar' kwalunkwe diskriminazzjoni kontra n-nisa u t-tfal fejn dawn huma inaċċettabbli u inkompatibbli mal-impenn mogħti fuq perjodu twil mill-komunità internazzjonali għal għajnuna għall-Afganistan fl-isforzi tiegħu ta' rijabilitazzjoni u rikostruzzjoni;

13.

Jappella lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tagħti għajnuna diretta rigward finanzjament u ppjanar lill-Ministeru Afgan għall-Affarijiet tan-Nisa, kif ukoll sabiex tippromwovi l-integrazzjoni sistematika ta' tqarrib tas-sessi fil-politiki kollha tagħha għall-iżvilupp fl-Afganistan;

14.

Jistieden lill-Fond għall-Iżvilupp tan-Nazzjonijiet Uniti għan-Nisa (UNIFEM) sabiex jagħtu attenzjoni partikulari tagħhom;

15.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lil Kunsill u lill- Kummissjoni, kif ukoll lill-gvern u lill-parlament tar-Repubblika Islamika tal-Afganistan u lill-Kummissjoni Indipendenti għad-Drittijiet tal-Bniedem.


(1)  Testi Adottati, P6_TA(2009)0023.


8.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 184/60


Il-Ġimgħa, 24 ta' April 2009
L-appoġġ għall-Qorti Speċjali għas-Sierra Leone

P6_TA(2009)0310

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar l-appoġġ għall-Qorti Speċjali għas-Sierra Leone

2010/C 184 E/12

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar dan is-suġġett, fosthom dik tas-6 ta' Settembru 2007 dwar il-finanzjament tal-Qorti Speċjali għas-Sierra Leone (1),

wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Cotonou bejn il-Komunità Ewropea u l-pajjizi tal-ACP, u l-impenn mill-partijiet fil-Ftehim favur il-paċi, is-sigurtà u l-istabilità, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, għall-prinċipji demokratiċi u għall-istat tad-dritt,

wara li kkunsidra l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.

billi l-Qorti Speċjali għas-Sierra Leone (SCSL), kienet stabbilita fis-sena 2000 min-Nazzjonijiet Uniti u mill-Gvern tas-Sierra Leone skont ir-Riżoluzzjoni 1315 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU sabiex issir ġustizzja ma' min wettaq ksur serju tal-liġi umanitarja internazzjonali, partikolarment reati tal-gwerra u reati kontra l-umanità,

B.

billi l-SCSL qed tistabbilixxi għadd ta' preċedenti importanti fil-ġustizzja kriminali internazzjonali peress li hija l-ewwel qorti internazzjonali li qed tkun iffinanzjata minn kontribuzzjonijiet volontarji, l-ewwel qorti li ġiet stabbilita fil-pajjiż fejn twettqu r-reati allegati u, fil-każ tal-ex President tal-Liberja, l-ewwel qorti li akkużat lil kap ta' stat Afrikan fil-kariga b'reati tal-gwerra u b'reati kontra l-umanità,

C.

billi l-mandat tal-SCSL jintemm fl-2010, u l-Gvern tas-Sierra Leone wera li mhuwiex f'pożizzjoni li jinforza s-sentenzi tal-persuni li nstabu ħatja mill-SCSL,

D.

billi l-infurzar tas-sentenzi huwa element essenzjali tal-ġustizzja internazzjonali, li għandha rwol importanti fir-rigward tal-paċi u l-iżvilupp ulterjuri tal-istat tad-dritt fil-pajjiż,

E.

billi bħalissa huwa problematiku, minn perspettiva politika, istituzzjonali u ta' sigurtà, li min instab ħati jiskonta l-pieni li ngħata fis-Sierra Leone stess,

F.

billi l-SCSL laħqet ftehim ma' stati inklużi r-Renju Unit, l-Iżvezja u l-Awstrija sabiex ikun żgurat li wħud mill-persuni li nstabu ħatja jiskontaw il-pieni tagħhom f'dawn il-pajjiżi, u billi jinħtieġu aktar ftehimiet sabiex ikun żgurat li l-persuni kollha li diġà nstabu ħatja, u dawk il-persuni li qed jgħaddu ġuri u li jistgħu jinstabu ħatja, fil-fatt jiskontaw il-pieni tagħhom,

G.

billi n-nuqqas li jinstabu faċilitajiet ta' detenzjoni xierqa għall-persuni li nstabu ħatja mill-agħar reati immaġinabbli jdgħajjef ferm l-isforzi tal-komunità internazzjonali sabiex il-ġlieda kontra l-impunità tkun implimentata b'mod effettiv,

H.

filwaqt li jfakkar li l-ġlieda kontra l-impunità hi wieħed mis-sisien tal-politika tad-drittijiet tal-bniedem tal-Unjoni Ewropea u li l-komunità internazzjonali għandha r-responsabilità li tappoġġja l-mekkaniżmi ta' responsibilità li ġew implimentati,

I.

billi tribunali u qrati oħra, bħat-Tribunal Kriminali Internazzjonali għall-ex-Jugożlavja u t-Tribunal Kriminali Internazzjonali għar-Rwanda qed jaffaċċjaw problemi simili, u billi korpi internazzjonali oħra bħall-Qorti Kriminali Internazzjonali, it-Tribunal Speċjali għal-Lebanon u l-Kmamar Straordinarji fil-Qrati tal-Kambodja x'aktarx li jaffaċċjaw l-istess problema fil-futur qrib jekk l-istati ma jimpenjawx ruħhom aktar biex jappoġġjaw l-infurzar tal-ġustizzja internazzjonali,

J.

billi l-qrati u t-tribunali internazzjonali kollha għandhom rwoli importanti għall-paċi u l-ġustizzja fir-reġjuni rispettivi tagħhom, u kull wieħed minnhom huwa impenjat sabiex tkun żgurata rabta dejjiema kif ukoll li jikkontribwixxi għall-iżvilupp ulterjuri tal-istat tad-dritt fir-reġjun li fih twettqu r-reati,

1.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-progress li sar mill-qrati u t-tribunali internazzjonali sabiex jittellgħu l-qorti l-persuni responsabbli mill-atroċitajiet li twettqu, u jemmen li dawn il-kawżi jagħtu messaġġ ċar lill-mexxejja madwar id-dinja u lil krimnali oħra tal-gwerra li abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem mhumiex se jibqgħu jkunu ttollerati b'impunità;

2.

Jistieden lill-Kunsill u lill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea biex isibu soluzzjoni flimkien mal-SCSL sabiex ikun żgurat li l-persuni li nstabu ħatja jiskontaw il-pieni tagħhom, billi mingħajr tali soluzzjoni l-isforz tal-SCSL u l-kredibilità tal-komunità internazzjonali, anke tal-Unjoni, jiddgħajfu ferm;

3.

Jistieden lill-Istati Membri kollha biex iżidu l-kontribut tagħhom għall-ħidma tal-qrati u t-tribunali internazzjonali meta jippruvaw jiffinalizzaw soluzzjoni sostenibbli għall-infurzar tas-sentenzi, kemm billi jilħqu ftehimiet direttament mal-istituzzjonijiet imsemmija għall-infurzar tas-sentenzi fil-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri kif ukoll billi jgħinuhom isibu soluzzjonijiet alternattivi sabiex ikun żgurat l-infurzar tas-sentenzi fir-reġjuni stess;

4.

Jistieden lill-Istati Membri tal-UE u lil istituzzjonijiet internazzjonali oħra biex jipprovdu aktar għajnuna finanzjarja lill-SCSL bil-għan li l-persuni li nstabu ħatja mill-SCSL jiskontaw il-pieni tagħhom f'pajjiżi li għandhom il-kapaċità jinfurzaw is-sentenzi skont l-istandards internazzjonali iżda li m'għandhomx il-mezzi finanzjarji biex jinfurzawhom;

5.

Jikkunsidra li nuqqas ta' għajnuna u ta' appoġġ iqiegħed f'riskju kbir il-ħidma tal-qrati u t-tribunali internazzjonali peress li ma jkunux jistgħu jiżguraw li l-persuni li nstabu ħatja jiskontaw il-pieni li ngħataw;

6.

Jitlob li jsir studju komprensiv li jevalwa x-xogħol li sar mit-tribunali kriminali internazzjonali, filwaqt li wieħed jitgħallem minnu u li jitressqu rakkomandazzjonijiet dwar kif jistgħu jittejbu l-funzjonament u l-finanzjament futur tagħhom;

7.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri tal-UE, lill- Qorti Speċjali għas-Sierra Leone, lill- Qorti Kriminali Internazzjonali, lit- Tribunal Kriminali Internazzjonali għall-ex-Jugożlavja, lit- Tribunal Kriminali Internazzjonali għar-Rwanda, lill- Kmamar Straordinarji fil-Qrati tal-Kambodja, lit-Tribunal Speċjali għal-Lebanon, lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, lill-membri kollha tal-Unjoni Afrikana u lill-Ko-Presidenti tal-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE.


(1)  ĠU C 187 E, 24.7.2008, p.242.


8.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 184/62


Il-Ġimgħa, 24 ta’ April 2009
Is-sitwazzjoni umanitarja tal-persuni residenti fil-Kamp Ashraf

P6_TA(2009)0311

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ April 2009 dwar is-sitwazzjoni umanitarja tal-persuni residenti fil-Kamp Ashraf

2010/C 184 E/13

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Konvenzjonijiet ta’ Ġinevra u, b’mod partikolari, l-Artikolu 27 tar-Raba’ Konvenzjoni ta’ Ġinevra dwar il-Protezzjoni ta’ Persuni Ċivili fi Żminijiet ta’ Gwerra,

wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta’ Ġinevra tal-1951 dwar l-Istatus tar-Refuġjati u l-Protokoll għalih tal-1967,

wara li kkunsidra l-Ftehima tal-Istatus tal-Forzi bejn il-gvernijiet tal-Istati Uniti u tal-Iraq, iffirmata f’Novembru 2008,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Lulju 2007 dwar is-sitwazzjoni umanitarja tar-refuġjati Iraqin (1) u r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta’ Settembru 2008 dwar l-eżekuzzjonijiet fl-Iran (2), li tinkludi referenzi għar-residenti tal-Kamp Ashraf rigward l-istatus legali tagħhom bħala persuni protetti skont ir-Raba’ Konvenzjoni ta’ Ġinevra,

wara li kkunsidra l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A.

billi l-Kamp Ashraf, fit-Tramuntana tal-Iraq, twaqqaf fis-snin tmenin għall-membri tal-grupp tal-oppożizzjoni Iranjan magħruf bħala l-Organizzazzjoni tal-Mujahedin tal-Poplu tal-Iran (il-PMOI),

B.

billi fl-2003, il-forzi Amerikani fl-Iraq ħadu l-armi minn idejn ir-residenti tal-Kamp Ashraf u tawhom il-ħarsien, wara li dawk ir-residenti ngħataw it-titolu ta’ “persuni protetti” skont il-Konvenzjonijiet ta’ Ġinevra,

C.

billi l-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, f’ittra tal-15 ta’ Ottubru 2008, ħeġġeġ lill-Gvern tal-Iraq biex iħares lir-residenti tal-Kamp Ashraf mid-deportazzjoni forzata, mit-tkeċċija jew mir-ripatrijazzjoni bi ksur tal-prinċipju tan-non-refoulement, u biex ma jkomplix jieħu azzjonijiet li jistgħu iqegħdulhom ħajjithom jew is-sigurtà tagħhom fil-periklu,

D.

billi wara l-konklużjoni tal-Ftehima dwar l-Istatus tal-Forzi bejn l-Istati Uniti u l-Iraq, il-kontroll tal-Kamp Ashraf ġie trasferit lill-forzi tas-sigurtà tal-Iraq mill-1 ta’ Jannar 2009,

E.

billi, skont stqarrijiet li dan l-aħħar ġew irrappurtati li saru mill-Konsulent Iraqi dwar is-Sigurtà Nazzjonali, l-awtoritajiet bi ħsiebhom li gradwalment jagħmlu l-preżenza tar-residenti fil-Kamp Ashraf “intollerabbli” u billi, skont dawn ir-rapporti, huwa semma wkoll li setgħu jitkeċċew, jiġu estraditi u/jew jiġu spustati bil-forza fl-Iraq,

1.

Iħeġġeġ lill-Prim Ministru tal-Iraq biex jiżgura li ma tittieħed l-ebda azzjoni min-naħa tal-awtoritajiet Iraqin li tikser id-drittijiet tal-bniedem tar-residenti tal-Kamp Ashraf u biex jiċċara l-intenzjonijiet tal-gvern Iraqi dwarhom; jistieden lill-awtoritajiet Iraqin biex iħarsu l-ħajja u l-integrità fiżika u morali tar-residenti tal-Kamp Ashraf u biex jittrattawhom b’konformità mal-obbligi skont il-Konvenzjonijiet ta’ Ġinevra, b’mod partikolari billi ma jispustawhomx bil-forza, ma jiddeportawhomx, ma jkeċċuhomx jew ma jerġgħux jibagħtuhom lura lejn pajjiżhom, bi ksur tal-prinċipju tan-non-refoulement;

2.

Rigward ix-xewqat individwali tal-persuni li jgħixu fil-Kamp Ashraf dwar il-ġejjieni tagħhom, iqis li dawk li dawn il-persuni, flimkien ma’ ċittadini Iranjani oħrajn li bħalissa qegħdin joqogħdu fl-Iraq li telqu mill-Iran għal raġunijiet politiċi, jistgħu jkunu fil-periklu ta’ ksur serju kontra d-drittijiet tal-bniedem li kieku kellhom jintbagħtu kontra qalbhom fl-Iran, u jinsisti li ħadd m’għandu jintbagħat lura, la b’mod dirett u lanqas permezz ta’ pajjiż terz, f’sitwazzjoni fejn isib ruħu fil-periklu ta’ tortura jew ta’ abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem;

3.

Jistieden lill-gvern tal-Iraq biex itemm l-imblokk tiegħu tal-kamp, biex josserva l-istatus legali tar-residenti tal-Kamp Ashraf bħala persuni protetti skont il-Konvenzjonijiet ta’ Ġinevra, u biex ma jkomplix jieħu azzjonijiet li jqegħdulhom ħajjithom jew is-sigurtà tagħhom fil-periklu, bħall-aċċess sħiħ għall-ikel, l-ilma, il-kura u l-provvisti mediċi, il-fjuwil, il-membri tal-familja u l-organizzazzjonijiet umanitarji internazzjonali;

4.

Jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex flimkien mal-gvernijiet tal-Iraq u tal-Istati Uniti, mal-Kummissarju Għoli tan-NU għar-Refuġjati u mal-Kumitat Internazzjonali tas-Salib l-Aħmar, jaħdmu biex jinstab status legali sodisfaċenti fit-tul għar-residenti tal-Kamp Ashraf;

5.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Gvernijiet u l-Parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kummissarju Għoli tan-NU għar-Refuġjati, lill-Kumitat Internazzjonali tas-Salib l-Aħmar, lill-Gvern tal-Istati Uniti tal-Amerika u lill-Gvern u l-Parlament tal-Iraq.


(1)  ĠU C 175E, 10.7.2008, p. 609.

(2)  Testi Adottati, P6_TA(2008)0412.


8.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 184/63


Il-Ġimgħa, 24 ta’ April 2009
Ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet u l-ġlieda kontra l-frodi - Rapport annwali 2007

P6_TA(2009)0315

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ April 2009 dwar il-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet u l-ġlieda kontra l-frodi – Rapport annwali 2007 (2008/2242(INI))

2010/C 184 E/14

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar ir-rapporti annwali preċedenti tal-Kummissjoni u tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF),

wara li kkunsidra r-rapport tat-22 ta’ Lulju 2008 mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill bl-isem “Il-Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet – Il-ġlieda kontra l-frodi – Rapport Annwali 2007” (COM(2008)0475), inklużi l-annessi (SEC(2008)2300 u SEC(2008)2301) tiegħu,

wara li kkunsidra r-Rapport ta’ Attività tal-OLAF għall-2007 (1), u t-tieni rapport tiegħu tad-19 ta’ Ġunju 2008 dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 dwar verifiki u spezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni biex tħares l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra, kif ukoll il-linjigwidi li jieħdu post il-Vademecum OLAF,

wara li kkunsidra r-Rapport ta’ Attività tal-Kumitat ta’ Kontroll tal-OLAF għall-perjodu bejn Ġunju 2007 u Mejju 2008 (2),

wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar l-Implimentazzjoni tal-Baġit għas-Sena Finanzjarja 2007 (3),

wara li kkunsidra l-Artikoli 276(3) u 280(5) tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1995/2006 tat-13 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (4),

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Kumitat għall-Agrikoltura (A6-0180/2009),

Għadd ta’ irregolaritajiet notifikati

1.

Jilqa’ b’sodisfazzjon iż-żieda ta’ kapitolu dwar in-nefqa diretta, iżda jenfasizza li huwa jistenna li dan jitjieb aktar b’data aktar komprensiva fir-rapporti li ġejjin;

2.

Itenni t-talba tiegħu li r-rapporti annwali għall-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet (PIF) u r-riżoluzzjonijiet korrispondenti mill-Parlament jiġu inklużi fl-aġenda tal-Kunsill, u li sussegwentement il-Kunsill jgħaddi l-osservazzjonijiet tiegħu lill-Parlament u lill-Kummissjoni; huwa diżappuntat ħafna minħabba li l-Kunsill s’issa għadu m’għamilx hekk, minkejja t-talba mill-Parlament u l-insistenza tal-Kummissjoni;

3.

Jinnota li fl-oqsma tar-riżorsi proprji, in-nefqa agrikola, l-azzjonijiet strutturali u n-nefqa diretta, l-irregolaritajiet notifikati fl-2007 jammontaw għal EUR 1 425 miljun (imqabbla mal-EUR 1 143 miljun fl-2006); l-ammonti notifikati lill-Kummissjoni mill-Istati Membri fl-2007 jistgħu jinqasmu kif ġej:

Ir-riżorsi proprji: EUR 377 miljun (EUR 353 miljun fl-2006),

In-nefqa agrikola: EUR 155 miljun (EUR 87 miljun fl-2006),

L-azzjonijiet strutturali: EUR 828 miljun (EUR 703 miljun fl-2006),

Il-fondi ta’ qabel l-adeżjoni: EUR 32 miljun (EUR 14 miljun fl-2006),

In-nefqa diretta: EUR 33 miljun;

4.

Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li wara r-rapport parlamentari tas-sena li għaddiet, il-Kummissjoni ddefinixxiet id-differenza bejn irregolarità u frodi fir-rapport tagħha; madankollu, it-tifsira ta’ “frodi suspettat” għadha toħloq diffikultajiet lill-Istati Membri;

Kunsiderazzjonijiet ġenerali

5.

Jilqa’ b’sodisfazzjon l-isforzi diġà magħmula mill-Istati Membri iżda jenfasizza għal darb’oħra li għandhom jiżguraw li l-mekkaniżmi tagħhom tal-kontroll finanzjarju jkunu adegwati u jenfasizza l-importanza tal-azzjoni preventiva mill-Istati Membri biex jinqabdu aktar irregolaritajiet qabel ma effettivament isir xi ħlas lill-benefiċjarji; jenfasizza l-fatt li l-ġlieda kontra l-frodi u kontra l-korruzzjoni hija responsabilità kontinwa tal-Istati Membri kollha u wkoll li huwa meħtieġ sforz ikkoordinat biex ikun miksub titjib reali;

6.

Jenfasizza l-bżonn li tintlaħaq armonizzazzjoni akbar tal-metodi tal-ġbir u tal-użu tal-informazzjoni bil-għan li jiġi pprovdut qafas standardizzat, fil-kuntest ta’ strateġija ta’ prevenzjoni akbar, biex jiġu evalwati b’mod aktar effiċjenti r-riskji tal-frodi;

7.

Jilqa’ b’sodisfazzjon id-dikjarazzjonijiet dwar il-ġestjoni nazzjonali ppreżentati minn ċerti Stati Membri rigward il-fondi Komunitarji mmaniġġjati fil-livelli nazzjonali; jistieden lill-Istati Membri l-oħra biex jieħdu inizjattivi simili u jitlob lill-Kummissjoni biex tagħmel dak kollu li tista’ sabiex tali dikjarazzjonijiet dwar il-ġestjoni nazzjonali jiġu ppreżentati fl-Unjoni Ewropea kollha;

Ir-riżorsi proprji

8.

Jinnota li l-ammont stmat affettwat mill-irregolaritajiet żdied b’6 %; il-prodotti l-aktar affettwati mill-irregolaritajiet kienu, bħal fis-snin preċedenti, it-televixins u s-sigaretti;

9.

Jikkundanna d-dewmien fl-adozzjoni tal-proposta għal regolament dwar l-għajnuna amministrattiva reċiproka għall-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u attivitajiet illegali oħra (COM(2006)0473) u għaldaqstant jistieden lill-Kunsill biex minnufih jadotta r-regolament;

10.

Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li, wara l-Komunikazzjoni tagħha dwar il-ħtieġa li tiġi żviluppata strateġija koordinata biex tittejjeb il-ġlieda kontra l-frodi fiskali (COM(2006)0254), il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni dwar strateġija koordinata biex tittejjeb il-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT (COM(2007)0758), u jsegwi b’attenzjoni partikolari kemm il-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva tal-Kunsill dwar l-assistenza reċiproka għall-irkupru ta’ talbiet relatati ma’ taxxi, dazji u miżuri oħra (COM(2009)0028) kif ukoll il-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva tal-Kunsill dwar il-koperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni (COM(2009)0029);

11.

Jinsisti li hu meħtieġ impetu politiku ġdid biex jinkiseb titjib sostanzjali fil-koperazzjoni fil-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT;

12.

Jikkundanna l-fatt li minħabba li l-OLAF m’għandu l-ebda aċċess għall-kontenut tal-iskambju tad-data bejn l-Istati Membri skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1798/2003 tas-7 ta’ Ottubru 2003 dwar il-koperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud (5), huwa ma jistax jipprovdi valur miżjud fil-qasam tal-informazzjoni kontra l-frodi tal-VAT, il-prevenzjoni u l-appoġġ tal-ħidma kontra l-frodi tal-Istati Membri; f’dan il-kuntest jiddispjaċih dwar il-fatt li l-OLAF ma kellu l-ebda każ dwar frodi tal-VAT fl-2007;

13.

Ifakkar lill-Istati Membri biex ikunu konxji dwar l-għadd konsiderevoli ta’ każijiet transnazzjonali ta’ frodi tal-VAT;

14.

Jiddispjaċih dwar iż-żieda fil-każijiet ta’ frodi relatati mal-oriġini tal-prodotti, f’dak li jikkonċerna mhux biss il-miżuri preferenzjali tat-tariffi, iżda wkoll il-kwoti tat-tariffi tal-Ftehima Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ;

15.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel evalwazzjoni speċifika tal-potenzjal għall-frodi, skont il-prodotti u l-pajjiżi, billi tiġi kkunsidrata l-possibilità li jitħaddmu kontrolli sistematiċi, immirati u, fejn ikun meħtieġ, permanenti, kemm fil-pajjiż tal-oriġini kif ukoll f’dak tad-destinazzjoni, filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari għall-fenomenu magħruf bħala frodi karużell;

In-nefqa agrikola

16.

Ifakkar li mill-1 ta’ Jannnar 2007, l-Istati Membri huma obbligati li jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar irregolaritajiet li jinvolvu aktar minn EUR 10 000, il-limitu introdott bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1848/2006 tal-14 ta’ Diċembru 2006 dwar irregolaritajiet fl-irkupru ta’ somom ta’ flus li tħallsu ħażin f’rabta mal-finanzjament tal-politika agrikola komuni u l-organizzazzjoni ta’ sistema ta’ informazzjoni f’dan il-qasam (6); josserva li l-għadd ta’ każijiet ta’ irregolaritajiet irrappurtati naqas bi 53 % (1 548 każijiet, imqabbla mat-3 294 fl-2006); jirrimarka li dan l-għadd ta’ irregolaritajiet relattivament baxx jista’ jiġi spjegat meta jitqies il-limitu ogħla biex jiġi rrappurtat;

17.

Jinnota li l-ammont stmat affettwat żdied b’44 %, żieda sa ċertu punt marbuta ma’ każijiet b’impatt finanzjarju sinifikanti li żdiedu jew ġew skoperti fis-snin preċedenti, iżda li ġew irrappurtati biss fl-2007; jinnota li s-setturi l-aktar affettwati kienu l-ħalib u l-prodotti tal-ħalib, il-frott u l-ħaxix, iz-zokkor, l-iżvilupp rurali, iċ-ċanga u l-vitella;

18.

Jinnota li s-setturi tal-ħalib, tal-frott u l-ħaxix, taz-zokkor u tal-iżvilupp rurali flimkien jammontaw għal madwar 77 % tal-ammont totali ta’ irregolaritajiet u li l-iżvilupp rurali waħdu jirrappreżenta madwar 38 % tal-irregolaritajiet kollha rrappurtati; jinnota wkoll li l-ogħla ammont ta’ irregolaritajiet fl-iżvilupp rurali ġie rrappurtat għall-miżura ta’ appoġġ “forestrija”, u li l-ogħla numru ta’ irregolaritajiet ġie rrappurtat għall-miżura ta’ appoġġ “agriambjent”; jitlob għalhekk lill-OLAF biex, fir-rapport annwali tiegħu li jmiss, jagħti attenzjoni partikolari lill-irregolaritajiet li jaffettwaw lill-iżvilupp rurali;

19.

Jirrimarka li r-rati ta’ konformità tal-irrappurtar, b’mod partikolari rappurtar f’waqtu, ivarjaw ħafna bejn l-Istati Membri; jiddeplora l-fatt li għall-Awstrija u għall-Iżvezja, il-perjodu ta’ żmien bejn l-identifikazzjoni u r-rappurtar tal-irregolaritajiet huwa ferm itwal mill-perjodu ta’ medja (1,2 snin): 3,4 u 2,3 snin rispettivament;

20.

Jaqbel mad-dikjarazzjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (ECA) fil-paragrafu 5.20 tar-rapport annwali tagħha msemmi hawn fuq, li s-Sistema Integrata ta’ Amministrazzjoni u Kontroll (IACS) tibqa’ tkun sistema effettiva ta’ kontroll li tillimita r-riskju ta’ nefqa irregolari meta tiġi implimentata kif suppost u jekk tiddaħħal data eżatta u kredibbli fiha; jippromwovi estensjoni tal-applikazzjoni tas-sistema f’oqsma ġodda li attwalment mhumiex koperti biha; jinnota madankollu li l-kwantità u l-kwalità tal-kontrolli li jsiru permezz tagħha għandhom jiżdiedu biex tissaħħaħ id-deterrenza tal-frodi;

21.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tieħu deċiżjoni politika soda jekk l-awtoritajiet Griegi jonqsu milli jikkonformaw mal-iskadenzi stabbiliti mill-pjan ta’ azzjoni biex tiġi stabbilita Sistema operattiva ġdida ta’ Identifikazzjoni ta’ Biċċiet ta’ Art (LPIS) - Sistema ta’ Informazzjoni Ġeografika;

22.

Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tevalwa l-effiċjenza u t-trasparenza tas-sistemi ta’ sorveljanza marbuta mal-ħlas tal-bdiewa fil-kuntest tar-rapport annwali tagħha li jmiss;

Azzjonijiet Strutturali

23.

Jilqa’ b’sodisfazzjon ir-regoli ssimplifikati u ċċarati tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (7) u tar-Regolament implimentattiv tal-Kummissjoni (KE) Nru 1828/2006 (8); mandankollu, jinsab imħasseb bid-dikjarazzjoni tal-ECA fil-paragrafu 6.31 tar-rapport annwali tagħha msemmi hawn fuq, li s-sistemi ta’ kontroll u superviżjoni tal-Istati Membri kif ukoll is-superviżjoni tal-operat tagħhom mill-Kummissjoni huma effettivi biss parzjalment;

24.

Jirrikonoxxi li l-irregolaritajiet fl-użu tal-fondi tal-UE li jirrigwardaw ġestjoni ħażina u xi kultant anke frodi jseħħu f’numru kbir ta’ Stati Membri; jinnota li l-Istati Membri rrappurtaw 3 832 irregolarità fl-2007 (li hija żieda ta’ 19.2 % meta mqabbla mal-2006), li l-ammont finanzjarju totali milqut fl-2007 kien ta’ madwar EUR 828 miljun (ekwivalenti għal ftit anqas minn 1.83 % tal-approprjazzjonijiet għall-impenji), li l-frodijiet suspettati bħala perċentwali tal-għadd totali ta’ irregolaritajiet irrappurtati jirrappreżentaw madwar 12-15 % fl-2007 u li l-ammont irregolari totali għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali tela’ bi 48 % meta mqabbel mal-2006;

25.

Jenfasizza l-importanza tal-Pjan ta’ Azzjoni adottat mill-Kummissjoni fid-19 ta’ Frar 2008 biex isaħħaħ is-superviżjoni taħt ġestjoni diviża għall-azzjonijiet strutturali, li għandu l-għan li jnaqqas l-iżbalji fi pretensjonijiet ta’ ħlas mill-Istati Membri; huwa kunfidenti li dan il-Pjan ta’ Azzjoni ġdid se jtejjeb b’mod sinifikanti s-sitwazzjoni, mhux l-anqas billi jassisti lill-Istati Membri biex jiżviluppaw l-abilità tagħhom li jivverifikaw l-eġibilità tan-nefqa tal-proġett; jinnota li l-ewwel rapport tal-progress li jirrigwarda dan il-Pjan ta’ Azzjoni jippreżenta xi riżultati inizjali pożittivi;

26.

Japprova l-pożizzjoni tal-Kummissjoni li tieħu azzjoni korrettiva f’każ li jiġu identifikati irregolaritajiet ta’ natura serja, inklużi s-sospensjoni tal-ħlasijiet u l-irkupru ta’ ħlasijiet li ma kinux dovuti jew li saru bi żball; ifakkar li l-Kummissjoni għandha tirrapporta erba’ darbiet fis-sena dwar il-progress miksub fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni tagħha; madankollu, jitlob lill-Kummissjoni biex tintensifika l-isforzi tagħha sabiex tappoġġja lill-Istati Membri fil-prevenzjoni tal-irregolaritajiet u t-trasferiment tal-ħila esperta neċessarja lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u reġjonali;

27.

Jilqa’ b’sodisfazzjon il-kwalità tar-riżultati miksuba tista’ tgħid fil-proġetti kollha, u biex ma jiġux affettwati ħażin il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tajba tal-fondi strutturali, jenfasizza l-ħtieġa li ssir distinzjoni bejn:

irregolaritajiet amministrattivi li jridu jissewwew,

il-frodi (i.e. 0,16 % tal-ħlasijiet li saru mill-Kummissjoni bejn l-2000 u l-2007) li jrid jiġi kkastigat;

28.

Jirrikonoxxi li l-assorbiment effettiv tal-Fondi Strutturali ppreżenta sfidi sinifikanti, speċjalment għall-Istati Membri l-ġodda, peress li huma mitluba li jimxu skont ir-rekwiżiti stretti u ħafna drabi kumplessi għall-utilizzazzjoni tagħhom; jilqa’ b’sodisfazzjon, għalhekk, l-isforzi magħmula minn dawn l-Istati Membri biex itejbu l-kapaċità ta’ implimentazzjoni tagħhom u jistedinhom iżidu dak ix-xogħol sabiex ikunu kapaċi juru riżultati tanġibbli f’limitu ta’ żmien aċċettabbli;

29.

Jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra l-ispiża amministrattiva li jkollhom l-amministrazzjonijiet nazzjonali, reġjonali u lokali tal-Istati Membri meta japplikaw ir-rekwiżiti ħafna drabi kumplessi u onerużi involuti fil-monitoraġġ u l-verifika ta’ proġetti kofinanzjati;

30.

Għal dan l-għan, jitlob kemm lill-Kummissjoni u kemm lill-Istati Membri biex jaħdmu b’mod metodiku sabiex jipprovdu pariri dwar il-modi ta’ kif ikunu evitati l-irregolaritajiet u l-iżbalji u n-nuqqasijiet amministrattivi;

31.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tissimplifika aktar il-proċeduri ta’ ġestjoni u monitoraġġ tal-programmi tal-Fondi Strutturali, li huma, sa ċertu punt, responsabbli għall-irregolaritajiet min-naħa tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ dawn il-programmi;

32.

Huwa maħsud minħabba n-nuqqas ta’ dixxiplina fir-rigward tar-rappurtar min-naħa tal-Istati Membri wara numru ta’ snin; iqis inaċċettabbli li sitt Stati Membri (9) għadhom ma jużawx rappurtar elettroniku, 14 (10) naqsu milli jikkonformaw mal-iskadenza ta’ rappurtar u xi wħud (11) ma kklassifikaw l-ebda wieħed mill-każijiet rappurtati tagħhom ta’ irregolaritajiet; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex issib soluzzjonijiet effettivi, minbarra l-proċeduri ta’ ksur, biex tindirizza s-sitwazzjoni, u jistieden lill-Kummissjoni biex tqis b’mod serju t-twaqqif ta’ sistema effettiva ta’ sanzjonijiet finanzjarji li għandha tkun integrata fir-regolamenti futuri, u biex din tiġi implimentata b’mod sistematiku;

33.

Jenfasizza li l-klassifikazzjoni tal-irregolarità (li tindika jekk il-każ ikunx wieħed ta’ frodi suspettata) hija element tal-irrappurtar mill-Istati Membri li jeħtieġ li jissaħħaħ, meta jitqies li diversi Stati Membri għad iridu jagħtu xi klassifikazzjoni, u Stati Membri oħra kienu kapaċi jagħtu l-klassifikazzjoni biss għal parti limitata tal-irregolaritajiet irrappurtati tagħhom;

34.

Iħeġġeġ lill-Istati Membri li għadhom mhux qegħdin jużaw il-moduli elettroniċi AFIS/ECR għar-rappurtar elettroniku biex jagħmlu hekk malajr ħalli jtejbu l-kwalità tad-data tagħhom u l-puntwalità fir-rappurtar qabel l-aħħar tal-2009; jinnota li l-Kummissjoni qiegħda taħdem fuq sistema ġdida ta’ rappurtar ibbażata fuq l-internet, is-Sistema ta’ Kontroll tal-Irregolaritajiet (IMS), li tibda tapplika mis-sajf 2009, li hija mistennija li ttejjeb id-dixxipplina ta’ rappurtar;

35.

Iħeġġeġ sabiex isiru aktar sforzi biex titjieb l-armonizzazzjoni tar-rappurtar tal-irregolaritajiet, speċjalment f’dak li jirrigwarda l-Fond ta’ Koeżjoni;

36.

Jiddispjaċih li minkejja l-fatt li d-dettalji ta-benefiċjarji kollha tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE għandhom ikunu ppubblikati mill-Awtoritajiet Maniġerjali skont ir-regoli ta’ implimentazzjoni tal-Fondi Strutturali 2007-2013 (Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1828/2006), id-databejż tas-sit elettroniku tal-Kummissjoni għadha mhix kompluta; jitlob, għalhekk, lill-Kummissjoni biex taħdem flimkien mal-Istati Membri biex tħaffef il-fluss ta’ informazzjoni sabiex titħaddem databejż iktar effettiva u trasparenti; iħeġġeg, barra minn hekk, lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jikkonformaw għal kollox u mingħajr ħela ta’ żmien ma’ dan l-obbligu ta’ trasparenza u b’mod partikolari qabel Ġunju 2009 - l-iskadenza ffissata fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tad-19 ta’ Frar 2008 dwar trasparenza f’oqsma finanzjarji (12);

37.

Jappoġġa fil-qafas tar-reviżjoni proposta tar-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-25 ta’ Mejju 1999 dwar investigazzjonijiet imwettqa mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) (13), it-talba lill-Istati Membri biex sistematikament jinfurmaw lill-OLAF dwar is-segwitu ta’ dawk il-każijiet li kienu mibgħuta mill-OLAF; jirrimarka li dan jista’ jtejjeb id-dixxiplina ta’ rappurtar tas-sentenzi mogħtija mill-qrati nazzjonali dwar l-użu frodulenti tal-Fondi Strutturali;

Fondi ta’ qabel l-adeżjoni

38.

Jiġbed l-attenzjoni dwar il-fatt li għalkemm l-għadd ta’ irregolaritajiet naqsu, l-impatt finanzjarju tagħhom żdied bi 2.2 darbiet, u l-impatt finanzjarju ta’ frodi suspettat żdied bi 3 darbiet, l-aktar minħabba n-nefqiet “mhux-eliġibbli”;

39.

Jinnota li l-Kummissjoni ppubblikat sensiela ta’ rapporti dettaljati u approfonditi li jevalwaw b’mod kritiku l-progress tar-riforma ġudizzjarja u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni fil-Bulgarija u r-Rumanija skont il-mekkaniżmi ta’ Koperazzjoni u Verifika, u r-rapport separat dwar l-immaniġġjar ta’ fondi Komunitarji fil-Bulgarija, li jenfasizzaw il-bżonn ta’ impenn politiku u implimentazzjoni fil-post jekk il-punti ta’ riferiment miftehma fiż-żmien tal-adeżjoni għandhom jintlaħqu għal kollox; jinnota wkoll li fil-każ tal-Bulgarija, il-Kummissjoni ssospendiet b’mod definittiv parti mill-fondi tal-UE skont il-programm Phare minħabba irregolaritajiet misjuba mis-sistema ta’ kontroll u verifika tagħha; għalhekk jitlob lil dawn l-Istati Membri biex jaġixxu b’mod urġenti biex jimplimentaw il-miżuri speċifiċi ta’ segwitu proposti f’dawn ir-rapporti; fl-aħħar nett, jappoġġja l-isforzi magħmula s’issa minn dawn l-Istati Membri u jitlobhom biex jieħdu l-miżuri kollha neċessarji għal dak l-iskop;

40.

Għandu r-riservi tiegħu dwar il-fatt li skont l-OLAF ma kien hemm ebda każ ta’ frodi suspettat għall-ISPA fl-2007; jinnota li Ċipru u l-Litwanja ma rrappurtaw l-ebda każ fl-2007;

41.

Jenfasizza li l-kwalità insuffiċjenti ta’ informazzjoni rappurtata tibqa’ problema li għadha mhix solvuta; josserva li l-affidabilità tal-informazzjoni rrappurtata hija l-agħar fil-Bulgarija u r-Rumanija; madankollu, f’termini relattivi n-notifiki Ungeriżi huma l-inqas affidabbli; jinnota li r-rappurtar f’waqtu joħloq ukoll problemi f’erba’ Stati Membri u pajjiż kandidat wieħed (14);

42.

Minħabba li hemm problemi serji bl-affidabilità tal-informazzjoni rappurtata u bir-rata ġenerali ta’ konformità tar-rekwiżiti f’xi Stati Membri tal-UE-12 (i.e. l-Istati Membri li aderew fl-Unjoni Ewropea fl-2004 u fl-2007), li tindika jekk l-istruttura amministrattiva tal-mekkaniżmu ta’ rappurtar fil-pajjiż benefiċjarju huwiex qawwi jew dgħajjef ħafna, u jemmen li se jkun hemm problemi simili dwar l-implimentazzjoni tal-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni; għalhekk iħeġġeġ lill-Istati Membri kkonċernati biex jikkoperaw mal-Kummissjoni biex jinstabu modi li jirrimedjaw din is-sitwazzjoni;

Nefqa diretta

43.

Jirrimarka li l-għajnuna esterna hija settur affettwat dejjem aktar mill-irregolaritajiet u l-frodi;

44.

Jinsab imħasseb dwar dak li ħareġ mir-Rapport Annwali tal-Attività tal-OLAF, li jgħid li fil-qasam tal-għajnuna esterna, l-investigaturi tal-OLAF ta’ spiss jiltqagħu ma’ modus operandi tipiku ta’ frodi organizzat minħabba difetti fil-koordinazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet ta’ donaturi internazzjonali differenti;

45.

Jitlob lill-Kummissjoni biex toqgħod attenta għall-finanzjament doppju ta’ proġetti; b’mod partikolari, jitlob lill-Kummissjoni biex, meta tkun qed tikkonkludi jew temenda xi ftehimiet dwar il-ġestjoni u l-implimentazzjoni ta’ proġetti mill-organizzazzjonijiet internazzjonali, tibgħat b’mod sistematiku l-verifiki kollha interni u esterni tagħhom dwar l-użu tal-fondi Komunitarji lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u lill-Awditur Intern tal-Kummissjoni;

Irkupru

46.

Jiddispjaċih li r-rati ta’ rkupru għadhom baxxi, speċjalment f’setturi fejn l-Istati Membri jikkontrollaw l-irkupru; jirrimarka li, skont ir-rapport tal-OLAF, attwalment għad hemm irkupru ta’ madwar EUR 3,75 biljun pendenti;

47.

Jappoġġa l-fatt li l-ammonti rkuprati jibqgħu fl-istess linja baġitarja minn fejn ikunu tħallsu b’mod żbaljat;

48.

Jilqa’ b’sodisfazzjon il-pubblikazzjoni tal-bażi tad-data ċentrali ġdida ta’ esklużjoni għal dawk li jirċievu fondi Komuntarji li wettqu frodi (15); jirrimarka li din kienet operattiva mill-1 ta’ Jannar 2009, u jitlob lill-Kummissjoni għal rapport ta’ evalwazzjoni sal-bidu tal-2010;

49.

Jirrimarka li tinħtieġ proċedura ta’ rkupru aktar mgħaġġla u aktar xierqa; għalhekk itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tinkludi elementi kawtelatorji u li jorbtu f’leġiżlazzjoni futura dwar ġestjoni maqsum sabiex il-ħlasijiet irregolari jistgħu jiġu rkuprati fi tmiem il-proċedura ta’ rkupru;

50.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tesplora l-possibilità li tiġi introdotta sistema ta’ garanzija, pereżempju billi titfa’ ċertu ammont bħala riserva jew tassenjah, biex tgħaġġel l-irkupru ta’ ammonti li għadhom ma nġabrux;

Ir-relazzjoni tal-OLAF mal-Europol u l-Eurojust

51.

Jinnota b’sodisfazzjon il-firma mill-Eurojust u l-OLAF fl-24 ta’ Settembru 2008 ta’ Ftehima Prattika dwar l-arranġamenti tal-koperazzjoni (16) li tirregola modalitajiet għal aktar koperazzjoni mill-qrib u dispożizzjonijiet għall-iskambju ta’ data ġenerali u personali; jappoġġa l-finalizzazzjoni ta’ ftehim simili mal-Europol;

52.

Iħoss li huwa kruċjali li tinħoloq bażi solida għal sinerġiji operattivi u ta’ informazzjoni mal-Eurojust u l-Europol, pereżempju permezz ta’ tim komuni operattiv u ta’ informazzjoni, minħabba li din żgur iġġib valur miżjud fil-ġlieda kontra l-frodi;

53.

Jirrimarka wkoll li l-kompetenzi ta’ dawn il-korpi, li attwalment qegħdin jintrikbu, għandhom jiġu ċċarati;

Il-koperazzjoni tal-OLAF mal-Istati Membri

54.

Jappoġġa l-għan ewlieni tal-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1073/1999 dwar l-investigazzjonijiet imwettqa mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) (COM(2006)0244) li tissaħħaħ l-indipendenza tal-OLAF; madankollu jfakkar fl-importanza li jintrabtu flimkien ix-xogħol tal-OLAF u r-riżultati tiegħu, is-servizzi tal-Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-Istati Membri b’metodi effettivi ta’ komunikazzjoni li jevitaw id-duplikazzjoni tax-xogħol u n-nuqqas ta’ informazzjoni;

55.

Jirrimarka li l-OLAF huwa l-unika awtorità li teżerċita s-setgħat kollha ta’ investigazzjoni tal-ġlieda u l-prevenzjoni kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kull attività illegali oħra li tagħmel ħsara lill-baġit ġenerali tal-UE; għalhekk jenfasizza li b’mod speċjali f’rabta mal-Fondi Strutturali u l-Għajnuna Esterna bl-akbar numru ta’ irregolaritajiet rappurtati, il-funzjoni investigattiva tal-OLAF għandha tissaħħaħ aktar;

56.

Jirrimarka li l-każijiet ta’ “segwitu” żdiedu b’mod stabbli mill-2003 ‘l quddiem, u li fl-2007 l-każijiet tal-OLAF kienu fil-biċċa l-kbira magħluqa bi rkupru finanzjarju jew b’rakkomandazzjonijiet ta’ segwitu ġudizzjali; jikkonkludi li dan ifisser li r-riżultati tal-investigazzjoni tal-OLAF huma pożittivi għall-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE;

57.

Jinnota li r-rakkomandazzjonijiet tal-OLAF ma jorbtux, b’mod li l-awtoritajiet nazzjonali jieħdu d-deċiżjonijiet relevanti u jimponu sanzjonijiet b’mod indipendenti; jemmen li l-istabbiliment ta’ uffiċċju ta’ Prosekutur Pubbliku Ewropew jgħin biex jingħelbu d-diffikultajiet li jqumu min-natura transkonfinali tal-każijiet;

58.

Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu ssimplifikati l-istrumenti legali, minħabba li t-tifsira tal-frodi, suspetti ta’ frodi u irregolaritajiet oħra hija mifruxa fuq għadd ta’ strumenti legali differenti, minkejja t-talbiet imtennija mill-Parlament għal riformulazzjoni tar-regoli kontra l-frodi;

59.

Jinnota l-problema ta’ kwalifika tal-Istati Membri biex japplikaw l-Artikoli 4 u 5 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta’ Diċembru 1995 dwar il-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej (17); iqis li f’każ ta’ ambivalenza, il-qrati nazzjonali għandhom jitolbu l-Qorti tal-Ġustizzja għal deċiżjoni preliminari;

60.

Jilqa’ b’sodisfazzjon il-pubblikazzjoni tat-tieni rapport tal-OLAF imsemmi hawn fuq dwar verifiki u spezzjonijiet fuq il-post li jagħti prattiki tajba għal kull stadju tal-kontrolli, kif ukoll il-verżjoni l-ġdida tal-OLAF Vademecum (linji gwida); jitlob lill-Kummissjoni biex tibgħat lill-kumitat kompetenti tal-Parlament il-verżjoni aġġornata u komprensiva tal-manwal tal-OLAF sa Settembru 2009;

61.

Jippromwovi l-ħtieġa ta’ dispożizzjonijiet aktar ċari dwar proċeduri u skadenzi li jorbtu għall-awtoritajiet kompetenti biex jipprovdu l-għajnuna meħtieġa, u b’mod ġenerali aktar dispożizzjonijiet li jorbtu għall-koperazzjoni biex tiġi identifikata l-awtorità nazzjonali kompetenti biex tipprovdi l-għajnuna; jinsisti, bil-għan li tissolva din il-problema, fuq l-utilità tal-posizzjoni tiegħu tal-20 ta’ Novembru 2008 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1073/1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) (18);

62.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tieħu miżuri xierqa, inklużi proċeduri ta’ ksur, kontra dawk l-Istati Membri li ma jassistux is-servizzi tagħha fit-twettiq ta’ verifiki fuq il-post kif stipulat fir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar verifiki u spezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni biex tħares l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (19);

63.

Jinnota li peress li ġie osservat is-segwitu ġudizzjali estensiv iżda l-ammissibilità - fil-qrati nazzjonali - tal-evidenza miġbura mill-OLAF hija limitata ħafna, l-għan huwa li jitjieb l-appoġġ ġudizzjali tal-funzjoni investigattiva tal-OLAF; iqis barra minn hekk li l-Eurojust għandha tkun infurmata meta informazzjoni jew rapporti finali dwar il-każijiet jgħaddu għand l-awtoritajiet ġudizzjali meta dawn ikunu jikkonċernaw forom gravi ta’ kriminalità transkonfinali u żewġ Stati Membri jew iktar ikunu involuti fil-każijiet;

64.

Ifakkar lill-Kummissjoni dwar it-talba tal-Parlament li fir-Rapport PIF 2008 tiġi inkluża analiżi tal-istrutturi tal-Istati Membri involuti fil-ġlieda kontra l-irregolaritajiet;

65.

Jikkundanna n-notifika inadegwata mill-Istati Membri ta’ azzjoni li tittieħed dwar informazzjoni u rapporti finali dwar każijiet mibgħuta mill-OLAF; jitlob lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tagħhom jibagħtu rapport lill-OLAF dwar il-progress li sar fl-azzjoni li tkun ittieħdet rigward informazzjoni jew rakkomandazzjonijiet mibgħuta lilhom mill-OLAF;

66.

Jinnota li l-awtoritajiet nazzjonali ta’ verifika għandhom kompetenzi konsiderevoli fil-verifika fir-rigward ta’ fondi tal-UE u jipprovdu l-ewwel sors ta’ informazzjoni kemm lill-awtoritajiet ta’ prosekuzzjoni nazzjonali kif ukoll lill-istituzzjonijiet tal-UE; jemmen għalhekk li jekk jiżdiedu l-koperazzjoni u l-għoti ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet ta’ verifika, l-awtoritajiet ta’ prosekuzzjoni nazzjonali u l-OLAF jissaħħaħ iżjed il-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Komunità;

67.

Jinnota li skont il-posizzjoni tiegħu fuq imsemmija tal-20 ta’ Novembru 2008 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1073/1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF), l-Istati Membri għandhom b’mod sistematiku jinfurmaw lill-OLAF dwar is-segwitu li jingħata lil dawk il-każijiet li jkunu ġew trażmessi lilhom mill-OLAF, u jitlob għalhekk lill-OLAF biex jirrapporta dwar din il-kwistjoni fir-rapport annwali tiegħu li jmiss;

68.

Jirrimarka li s-servizz ta’ koordinazzjoni ta’ kontra l-Frodi (AFCOS) għall-OLAF fl-Istati Membri li ssieħbu fl-UE wara l-2004 huwa punt ta’ informazzjoni/kuntatt ferm importanti għall-OLAF; jirrimarka madankollu li sakemm dawn l-uffiċċji ma jkunux indipendenti mill-amministrazzjoni nazzjonali, il-valur miżjud funzjonali tagħhom jibqa’ minimu (speċjalment fir-rigward tar-rappurtar tal-irregolaritajiet lill-Kummissjoni); għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq proposta lill-kumitat kompetenti tal-Parlament biex il-ħidma ta’ dawn l-uffiċċji ssir aktar ta’ valur u jqis ukoll li hu meħtieġ li titjieb il-kollaborazzjoni mal-pajjiżi kandidati;

It-Tabakk – Ftehim ma’ Philip Morris

69.

Jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma setgħetx tipprovdi rapport komprensiv dwar is-segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-11 ta’ Ottubru 2007 dwar l-implikazzjonijiet tal-ftehim bejn il-Komunità, l-Istati Membri u Philip Morris dwar l-intensifikazzjoni tal-ġlieda kontra l-frodi u l-kuntrabandu tas-sigaretti u l-progress li sar fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat ta’ Inkjesta Temporanja tal-Parlament dwar is-Sistema ta’ Tranżitu tal-Komunità (20), b’mod partikolari l-paragrafu 49 tiegħu, li b’mod espliċitu talab lill-Kummissjoni biex tippubblika rapport bħal dan sa tmiem l-2008; jistenna li l-Kummissjoni tippreżenta dan ir-rapport qabel tmiem il-proċedura ta’ kwittanza għas-sena finanzjarja 2007;

70.

Ma jistax jaċċetta li, filwaqt li skont il-ftehimiet bejn Philip Morris u Japan Tobacco, il-Komunità rċeviet USD 1.65 biljun għall-ġlieda kontra l-frodi, minflok ma stabbiliet approċċ komuni, il-Kummissjoni bagħtet direttament madwar 90 % ta’ dawn il-flus mhux assenjati lill-Ministri tal-Finanzi tal-Istati Membri; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex iwaqqfu grupp ta’ ħidma tripartitiku mal-Parlament biex jinstabu soluzzjonijiet adegwati sabiex isir użu aħjar u għaqli ta’ dan id-dħul u ta’ dħul simili tal-Unjoni; jaħseb li huwa inaċċettabbli li, fi żminijiet ta’ kriżi ekonomika, biljuni ta’ Euro f’multi, imħallsa minn kumpaniji ewlenin li kisru r-regoli Ewropej dwar il-kompetizzjoni għad-detriment tal-konsumaturi Ewropej, ma jintużawx mill-Unjoni biex tiġi stimulata l-ekonomija għall-benefiċċju tal-persuni qegħda u/jew biex jiġu megħjuna pajjiżi li qed jiżviluppaw li se jbatu l-iktar fil-kriżi, iżda minflok jintbagħtu sempliċement lit-teżoreriji nazzjonali;

Il-Kriminalità organizzata

71.

Jilqa’ b’sodisfazzjon il-pubblikazzjoni tal-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-20 ta’ Novembru 2008 dwar il-profitti tal-kriminalità organizzata (COM(2008)0766), li tittratta l-konfiska u l-irkupru tal-kriminalità u jaqbel mal-Kummissjoni li l-konfiska hija waħda mill-mezzi l-aktar effettivi kontra l-kriminalità organizzata u li għandhom jiddaħħlu miżuri biex jiżdied l-għadd limitat ta’ każijiet ta’ konfiska u l-ammonti żgħar irkuprati;

72.

Jenfasizza li huwa essenzjali li jitwaqqfu mekkaniżmi effikaċi u effettivi biex jiġu ffriżati u kkonfiskati assi barra l-pajjiż u għalhekk għandha titqies riformulazzjoni tal-qafas legali eżistenti tal-UE; jenfasizza li d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/845/JHA għandha tiġi implimentata, bħala kwistjoni urġenti, sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri kollha jwaqqfu jew jidentifikaw Uffiċċji għall-Irkupru tal-Assi (AROs);

73.

Itenni l-istedina tiegħu lill-Kummissjoni biex tipprovdi lill-Parlament b’analiżi dettaljata tas-sistema jew sistemi użati mill-kriminalità organizzata biex issir ħsara lill-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet; huwa tal-fehma li l-Evalwazzjoni Annwali tal-Europol dwar it-Theddida tal-Kriminalità Organizzata (OCTA) hija utli, iżda mhijiex biżżejjed f’dan ir-rigward;

74.

Jikkundanna l-fatt li l-Konvenzjoni dwar il-Ħarsien tal-Interessi Finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej tal-1995 u l-protokolli tagħha tal-1996 u l-2007, għadhom ma ġewx ratifikati mir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, Malta u l-Polonja, u li wieħed miż-żewġ protokolli għadu ma ġiex ratifikat mill-Estonja u l-Italja u li f’seba’ Stati Membri t-traspożizzjoni tad-dispożizzjonijiet għandha d-difetti;

*

* *

75.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja, lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, lill-Kumitat ta’ Kontroll tal-OLAF u lill-OLAF.


(1)  http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/olaf_aar.pdf.

(2)  http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup-com_en.html.

(3)  ĠU C 286, 10.11.2008, p. 1.

(4)  ĠU L 390, 30.12.2006, p. 1.

(5)  ĠU L 264, 15.10.2003, p. 1.

(6)  ĠU L 355, 15.12.2006, p. 56.

(7)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta’ Lulju 2006 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fondi ta’ Koeżjoni (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25).

(8)  ĠU L 371, 27.12.2006, p. 1.

(9)  Franza, Irlanda, Svezja, Spanja, Latvja u Lussemburgu; minn Novembru 2008 is-sitwazzjoni tjiebet, bil-Ġermanja u l-Estonja jużaw fajl elettroniku u ebda notifika bil-kitba.

(10)  Ir-rappurtar f’waqtu huwa problema speċjalment fi Spanja, Franza u l-Olanda.

(11)  Spanja, Franza u l-Lussemburgu.

(12)  Testi Adottati, P6_TA(2008)0051.

(13)  ĠU L 136, 31.5.1999, p. 1.

(14)  Kroazja, Ungerija, Slovakkja, Bulgarija u Polonja ma żammewx mal-iskadenzi għar-rappurtar.

(15)  ĠU L 344, 20.12.2008, p. 12.

(16)  ĠU C 314, 9.12.2008, p. 3.

(17)  ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1.

(18)  Testi Adottati, P6_TA(2008)0553.

(19)  ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2.

(20)  ĠU C 227E, 4.9.2008, p. 147.


8.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 184/72


Il-Ġimgħa, 24 ta' April 2009
L-immunità parlamentari fil-Polonja

P6_TA(2009)0316

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar l-immunità parlamentari fil-Polonja (2008/2232(INI))

2010/C 184 E/15

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Artikoli 9 u 10 tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej tat-8 ta' April 1965,

wara li kkunsidra l-Artikolu 12(3) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 dwar l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew b'vot dirett universali,

wara li kkunsidra l-Artikolu 105 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Polonja tat-2 ta' April 1997,

wara li kkunsidra l-Artikolu 7b tal-Liġi Pollakka tad-9 ta' Mejju 1996 dwar it-twettiq tal-mandat ta' deputat jew senatur,

wara li kkunsidra l-Artikoli 9 u 142 tal-Liġi Pollakka tat-23 ta' Jannar 2004 dwar l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ġunju 2005 dwar l-emenda ta' Deċiżjoni tal-4 ta' Ġunju 2003 dwar l-adozzjoni tal-Istatut għal Membri tal-Parlament Ewropew (1),

wara li kkunsidra l-Artikoli 6, 7 u 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0205/2009),

A.

billi, waqt il-leġiżlatura attwali, il-Parlament u l-Kumitat għall-Affarijiet Legali tiegħu, bħala l-kumitat responsabbli, ikkunsidraw talbiet għat-tneħħija tal-immunità ta' Membri eletti fil-Polonja u sabu ruħhom affaċjati minn ċertu diffikultajiet fl-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-liġi li jistgħu jkunu applikabbli fil-każ ta' dawk il-Membri,

B.

billi l-kumitat responsabbli ġie mistieden b'mod partikulari biex jiddeċiedi dwar l-ammissibilità ta' talbiet għat-tneħħija tal-immunità li jkunu saru direttament minn persuni privati lill-President tal-Parlament Ewropew; billi, skont il-liġi Pollakka, persuna privata għandha d-dritt li tagħmel talba diretta lill-Parlament Pollakk (is-Sejm jew is-Senat) biex titneħħa l-immunità ta' wieħed mill-Membri tiegħu fil-każ ta' reati li jistgħu jkunu suġġetti għal prosekuzzjoni privata, u billi jidher li d-dispożizzjonijiet relevanti tal-liġi Pollakka ma jqisux ix-xenarji kollha possibbli fil-każ ta' proċeduri kriminali li għandhom x'jaqsmu mar-reati suġġetti għall-prosekuzzjoni privata,

C.

billi dawk id-dispożizzjonijiet japplikaw ukoll għall-Membri tal-Parlament Ewropew li jkunu ġew eletti fil-Polonja, imma l-ammissibilità ta' talbiet ta' dan it-tip tqajjem mistoqsijiet diffiċili fil-kuntest tar-Regoli ta' Proċedura, u b'mod partikulari tal-Artikolu 6(2) li jirreferi għal “awtorità kompetenti”,

D.

billi, skont l-Artikolu 7(7) tar-Regoli ta' Proċedura, il-kumitat responsabbli hu kompetenti biex jivverifika l-ammissibilità ta' talba għat-tneħħija tal-immunità, inkluża l-kwistjoni tal-kompetenza tal-awtorità nazzjonali biex tressaq talba ta' dan it-tip; billi, madankollu, skont id-dispożizzjonijiet eżistenti, il-kunflitt evidenti bejn id-dispożizzjonijiet relevanti tal-liġi Pollakka u r-Regoli ta' Proċedura f'dan ir-rigward ikollu jiġi solvut billi t-talbiet għat-tneħħija tal-immunità minn persuni privati jitqiesu bħala inammissibbli,

E.

billi l-iskop tal-Artikolu 6(2) hu biex jiġi ggarantit li l-Parlament jirċievi biss talbiet fi proċeduri li jkunu rċevew l-attenzjoni tal-awtoritajiet ta' Stat Membru; billi jiggarantixxi wkoll għall-Parlament li t-talbiet għat-tneħħija tal-immunità li jirċievi jkunu konformi mal-liġi nazzjonali fir-rigward kemm tas-sustanza u l-proċedura, konformità li min-naħa tagħha sservi ta' garanzija ulterjuri li, meta jkunu qed jieħu d-deċiżjoni tiegħu fil-proċeduri tiegħu dwar l-immunitajiet, il-Parlament ikun qed josserva kemm il-liġi nazzjonali ta' Stat Membru u kemm il-prerogattivi tiegħu; billi l-kunċett ta'“awtorità” hu msemmi b'mod ċar f'dispożizzjonijiet oħra tal-Artikoli 6 u 7 fil-kuntest tal-proċeduri dwar l-immunità,

F.

billi, jekk it-talbiet għat-tneħħija tal-immunità li jkunu saru minn persuni privati jitqiesu bħala inammissibbli, din ma tkunx xi ħaġa sodisfaċenti peress li tista' tinterferixxi mad-drittijiet tagħhom waqt proċeduri ġudizzjarji u tipprekludi lill-prosekuturi ta' xi reati milli jkunu jistgħu jitolbu t-tneħħija tal-immunità; billi dan jista' jitqies li qed jirriżulta fi trattament inġust u mhux ugwali tal-applikanti,

G.

billi, madankollu, għandha tkun ir-responsabilità tal-Istati Membri li jipprevedu l-eżerċitar tad-drittijiet ta' dan it-tip fir-rigward tal-Membri tal-Parlament Ewropew fid-dawl tar-regoli u l-proċeduri li jirregolaw il-mod kif jaħdem,

H.

billi, permezz ta' ittri fid-29 ta' Settembru 2004 u d-9 ta' Marzu 2005, 25 Stati Membri ġew mistiedna, skont l-Artikolu 7(12), biex jindikaw liema awtoritajiet huma kompetenti biex jippreżentaw talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Membru; billi, s'issa, l-Awstrija, il-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, Ċipru, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Italja, il-Litwanja, l-Olanda, il-Portugall, is-Slovenja, l-Iżvezja u r-Renju Unit biss wieġbu,

I.

billi, waqt id-dibattiti tiegħu, il-kumitat responsabbli indirizza wkoll il-kwistjoni dwar il-konsegwenzi possibbli tat-tneħħija tal-immunità fil-każ ta' Membri tal-Parlament Ewropew eletti fil-Polonja,

J.

billi, fil-każ li l-Membru jinstab ħati mill-qorti u jiġi sanzjonat għal reat internazzjonali mħarrek mill-prosekutur pubbliku, tneħħija tal-immunità ta' dan it-tip tista' tirriżulta fit-telf awtomatiku tal-eliġibilità tiegħu/tagħha, u minħabba f'hekk il-Membru jitlef/titlef is-siġġu tiegħu/tagħha,

K.

billi dan l-awtomatizzar, de facto, jirriżulta fl-aġġudikazzjoni ta' sanzjoni penali addizzjonali flimkien mal-kundanna,

L.

billi, fil-prattika, anke r-reati minuri jistgħu jirriżultaw f'telf ta' eliġibilità, minkejja r-rekwiżit li, biex reat iwassal għal ineġibilità, irid ikun ġie kemm imħarrek pubblikament u kemm imwettaq intenzjonalment,

M.

billi m'hemm l-ebda dispożizzjoni ekwivalenti applikabbli għall-Membri tas-Sejm jew is-Senat Pollakki, li ma jieqfux ikunu eliġibbli għal elezzjoni f'każi ta' dan it-tip,

N.

billi l-Istati Membri huma ħielsa li jipprevedu l-irtirar tal-mandat ta' Membru tal-Parlament Ewropew fejn, bħala riżultat, is-siġġu tal-Membri jitbattal; billi, madankollu, il-prinċipju ta' trattament ugwali, bħala wieħed mill-prinċipju bażiċi tal-liġi tal-UE, jirrikjedi li sitwazzjonijiet simili jiġu ttrattati f'modi simili u jidher li hemm differenzjazzjoni fit-trattament tal-Membri tas-Sejm u tas-Senat Pollakki, minn naħa, u l-Membri tal-Parlament Ewropew li jkunu ġew eletti fil-Polonja, min-naħa l-oħra, f'dak li għandu x'jaqsam mat-telf tal-eliġibilità; billi dak it-telf ta' eliġibilità jirriżulta direttament u awtomatikament fit-telf tas-siġġu mill-Membru kkonċernat/a u fil-prevenzjoni tal-elezzjoni mill-ġdid tiegħu/tagħha,

O.

billi inġibdet l-attenzjoni tal-Kummissjoni dwar din l-inugwaljanza fit-trattament permezz ta' mistoqsija orali ppreżentata f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Legali miċ-Chairperson tiegħu u ġiet dibattuta fil-Parlament Ewropew; billi, minkejja dan, is-sitwazzjoni legali għadha kif kienet,

P.

billi t-trattament ugwali tal-Membri tal-parlament nazzjonali u l-Membri tal-Parlament Ewropew għandu jiġi zgurat malajr kemm jista' jkun, b'mod partikulari minħabba l-elezzjonijiet li ġejjin fl-2009,

1.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tagħti ħarsa lejn id-diskrepanzi bejn is-sitwazzjoni legali tal-Membri tal-Parlament Ewropew eletti fil-Polonja u dik tal-Membri tas-Sejm u s-Senat Pollakki, u biex, b'urġenza, tiftaħ kuntatti mal-awtoritajiet kompetenti fil-Polonja bl-intenzjoni li jiġi identifikat kif għandha tiġi eliminata d-diskriminazzjoni evidenti bejn il-Membri taż-żewġ Parlamenti fir-rigward tal-eliġibilità tagħhom;

2.

Separatament jitlob lir-Repubblika tal-Polonja biex tirrevedi s-sitwazzjoni attwali li fiha huwa ċar li l-kundizzjonijiet għall-eliġibilità u t-telf tal-mandat tal-Membri taż-żewġ assemblej parlamentari mhumiex ugwali, u biex tieħu l-passi meħtieġa biex dan it-trattament diskriminatorju jintemm;

3.

Jistieden lill-Kummissjoni biex twettaq studju kumparattiv imfassal biex jaċċerta jekk jeżistux diskrepanzi fit-trattament tal-Membri tal-parlamenti nazzjonali u l-Membri tal-Parlament Ewropew fl-Istati Membri li daħlu fl-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Mejju 2004 jew wara, u biex tikkomunika r-riżultati ta' dak l-istudju lill-Parlament;

4.

Jistieden lill-Istati Membri biex jirrispettaw id-drittijiet li jinsiltu miċ-ċittadinza tal-UE, inkluż id-dritt li wieħed jivvota u li joħroġ bħala kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, li hu ta' importanza partikulari fil-perjodu ta' żmien li jwassal għall-elezzjonijiet tal-2009, inkluż il-prinċipju ta' trattament ugwali ta' persuni fl-istess sitwazzjoni;

5.

Jitlob lill-Istati Membri, u b'mod partikulari lir-Repubblika tal-Polonja, biex jiżguraw li jiġu implimentati l-miżuri proċedurali biex jiġi żgurat li t-talbiet għat-tneħħija tal-immunità tal-Membri tal-Parlament Ewropew jiġu dejjem trażmessi mill-“awtorità kompetenti” bi qbil mal-Artikolu 6(2) tar-Regoli ta' Proċedura sabiex jiġi garantit li jitħarsu d-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali sustantiva u proċedurali, inklużi d-drittijiet proċedurali ta' persuni privati, kif ukoll il-prerogattivi tal-Parlament;

6.

Sabiex jiġi evitat kwalunkwe dubju, jistieden lill-Istati Membri biex jindikaw lill-Parlament l-awtoritajiet li huma kompetenti biex jippreżentaw talbiet għat-tneħħija tal-immunità ta' Membru;

7.

Itenni l-bżonn għal Statut uniformi għall-Membri tal-Parlament Ewropew u jfakkar, f'dan il-kuntest, l-impenn li ttieħed fit-3 ta' Ġunju 2005 mir-rappreżentanti tal-Istati Membri waqt laqgħa fi ħdan il-Kunsill biex tiġi eżaminata talba mill-Parlament għar-reviżjoni tad-dispożizzjonijiet relevanti tal-Protokoll tal-1965 dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej fir-rigward tal-parti tiegħu li għandha x'taqsam mal-Membri tal-Parlament Ewropew, sabiex, kemm jista' jkun malajr, tintlaħaq konklużjoni;

8.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej, lill-Ombudsman Ewropew u lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri.


(1)  ĠU C 133 E, 8.6.2006, p. 48.


8.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 184/75


Il-Ġimgħa, 24 ta' April 2009
Il-Governanza fil-PKS: il-Parlament Ewropew, il-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali u atturi oħra

P6_TA(2009)0317

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar il-Governanza fil-Politika Komuni dwar is-Sajd: il-Parlament Ewropew, il-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali u atturi oħra (2008/2223(INI))

2010/C 184 E/16

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 ta' l-20 ta' Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd (1),

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 657/2000 tas-27 ta' Marzu 2000 dwar djalogu eqreb mas-settur tas-sajd u ma' gruppi milquta mill-politika komuni tas-sajd (2),

wara li kkunsidra d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 71/128/KEE, 1999/478/KE u 2004/864/KE,

wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/619/KE, imġedda fl-2005 mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/629/KE,

wara li kkunsidra d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 74/441/KEE u 98/500/KE,

wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE tad-19 ta' Lulju 2004 li tistabbilixxi Kunsilli Konsultattivi Reġjonali taħt il-Politika Komuni tas-Sajd (3) kif emendata mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/409/KE tal-11 ta' Ġunju 2007 (4),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-17 ta' Ġunju 2008 bl-isem “Analiżi ta' l-operat tal-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali” (COM(2008)0364 finali),

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd (A6-0187/2009),

A.

billi l-governanza istituzzjonali tal-Politika Komuni dwar is-Sajd tinvolvi l-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat tar-Reġjuni, il-Kumitat Ewropew Ekonomiku u Soċjali, il-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sajd u l-Akwalkultura (ACFA), il-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku dwar is-Sajd (STECF), il-Kumitat ta' Djalogu Soċjali Settorjali għas-Sajd fil-Baħar (SSDC) u l-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali (RACs),

B.

billi l-governanza tal-Politika Komuni dwar is-Sajd tinvolvi wkoll l-amministrazzjonijiet nazzjonali u reġjonali tal-Istati Membri,

C.

billi l-Komunità tipparteċipa f'diversi Organizzazzjonijiet għas-Sajd Reġjonali u qed jiġu konklużi wkoll Ftehimiet ta' Sħubija għas-Sajd ma' pajjiżi terzi,

D.

billi, skont it-Trattat ta' Liżbona, il-Parlament Ewropew se jibqa' jkun eskluż mill-istabbiliment tal-Qabdiet Totali Permessa(TAC) u l-kwoti,

E.

billi l-attendenza ta' Membri tal-Parlament waqt il-laqgħat tal-Organizzazzjonijiet Reġjonali għas-Sajd huma attwalment fuq bażi ad hoc,

F.

billi l-komunikazzjoni li tikkonċerna l-operat reali tal-ftehimiet ta' Sħubija għas-Sajd, inklużi l-attivitajiet tal-Kumitati ta' Monitoraġġ Konġunt, tista' tkun aktar sodisfaċenti,

G.

billi l-STECF ġie stabbilit fl-1993, il-Kumitat Konsultattiv għas-Sajd ġie stabbilit fl-1971, u ngħata l-isem ġdid ta' Kumitat Konsultattiv dwar is-Sajd u l-Akkwakultura (AFCA) fl-1999, u l-Kumitat ta' Djalogu Soċjali Settorjali għas-Sajd fil-Baħar ġie stabbilit fl-1999, meta ssostitwixxa Kumitat Konġunt li kien ilu jeżisti mill-1974,

H.

billi s-seba' RACs bħalissa kollha qegħdin jaħdmu,

I.

billi ġie stabbilit Kumitat Inter-RAC u dan iwettaq laqgħat ta' koordinazzjoni mal-Kummissjoni,

J.

billi l-Kummissjoni dan l-aħħar wettqet evalwazzjonijiet tal-AFCA u tal-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali, imma s'issa ma wettqet l-ebda evalwazzjoni tal-ħidma tal-STECF,

K.

billi l-evalwazzjoni tal-AFCA għamlet għadd ta' rakkomandazzjonijiet operazzjonali u ssuġġeriet diversi għażliet għall-futur fit-tul tiegħu,

L.

billi l-evalwazzjoni tal-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali kienet pożittiva, imma l-Kummissjoni identifikat għadd ta' azzjonijiet, li ma jirrikjedux leġiżlazzjoni ġdida, biex jittejjeb l-operat tagħhom,

M.

billi l-partijiet kollha qablu li hemm bżonn ta' djalogu aktar b'saħħtu bejn ix-xjenzjati u s-sajjieda u l-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali wkoll talbu li jkun hemm input soċjoekonomiku aħjar fit-teħid tad-deċiżjonijiet,

N.

billi ċerti Kunsilli Konsultattivi Reġjonali u Membri tal-Parlament esprimew ix-xewqa li jkun hemm relazzjoni aktar formali,

O.

billi l-attività li qed tiżdied min-naħa tal-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali qed tkun mxekkla minn fondi limitati u mill-approċċ burokratiku u inflessibbli wisq tal-Kummissjoni għall-immaniġġjar u l-kontroll finanzjarju fir-rigward tal-fondi allokati lilhom,

P.

billi l-Kummissjoni qalet li se tisma' l-fehmiet tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u ta' dawk li għandhom interess fil-qasam qabel ma tintroduċi regoli legali ġodda,

Q.

billi r-rappreżentanti tal-Kummissjoni sikwit jonqsu milli jattendu l-laqgħat tal-grupp tal-ħidma tal-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali,

R.

billi, madankollu, diġà hemm evidenza li jkun hemm aktar konformità mar-regoli tal-Politika Komuni dwar is-Sajd meta dawk li għandhom sehem fil-qasam ikunu involuti fil-ħolqien u fl-implimentazzjoni tagħhom,

S.

billi hemm kwantità kbira ta' żoni Komunitarji fejn isir sajd kummerċjali, u kull waħda minnhom għandha l-karatteristiċi tagħha,

T.

billi diġà qed iseħħu konsultazzjonijiet dwar ir-riforma tal-Politika Komuni dwar is-Sajd,

U.

billi r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali mhux dejjem jingħataw attenzjoni xierqa, b'mod speċjali meta ma jkunux ġew approvati b'mod unanimu mill-kumitati eżekuttivi,

1.

Jitlob biex il-membri tal-Kumitat għas-Sajd tiegħu jingħataw l-istatus ta' osservaturi waqt il-laqgħat tal-Kunsill tal-Ministri għas-Sajd;

2.

Jitlob li l-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament biex iwettqu x-xogħol meħtieġ biex jintlaħaq ftehim ġenwin li jistipula l-forom standard ta' parteċipazzjoni għall-membri tal-Kumitat għas-Sajd tal-Parlament fl-organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar tas-sajd reġjonali (regional fisheries management organisations -RFMOs) u korpi internazzjonali oħra li l-laqgħat tagħhom huma ddedikati għal diskussjoni ta' suġġetti li jaffettwaw il-Politika tas-Sajd Komuni, bl-intiża li dan m'għandu bl-ebda mod ixekkel l-istatus preżenti tagħhom ta' osservaturi f'laqgħat li għalihom ikun ġie miftiehem dan l-arranġament;

3.

Jitlob ukoll lill-Kunsill, bi qbil mal-Kummissjoni u l-Parlament, sabiex jippermetti l-membri tal-Kumitat għas-Sajd tal-Parlament biex iservu fil-Kumitati Konġunti mwaqqfa fil-qafas tal-Ftehimiet ta' Sħubija dwar is-Sajd, biex ikun possibbli li jitwettaq segwitu adegwat ta' dawn il-ftehimiet; b'żieda ma' dan isemmi li d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Liżbona iġib miegħu responsabilitajiet akbar għall-Parlament, minħabba li l-ftehimiet ta' sħubija jkollhom jiġu approvati permezz tal-proċedura ta' kunsens;

4.

Jiġbed l-attenzjoni dwar l-importanza li jkun żgurat li r-rappreżentanti tal-Kummissjoni jattendu l-laqgħat tal-gruppi ta' ħidma u tal-kumitati eżekuttivi tal-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali b'mod aktar regolari;

5.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tavża lill-Parlament dwar il-konsultazzjonijiet kollha li qed iseħħu f'dak li għandu x'jaqsam mal-Politika Komuni dwar is-Sajd u l-politika marittima;

6.

Jistieden lill-Kummissjoni biex twettaq evalwazzjoni tal-STECF;

7.

Jinnota r-riżultat tal-evalwazzjoni tal-AFCA u li l-Kummissjoni qed tistenna r-rakkomandazzjonijiet tal-AFCA innifsu dwar:

definizzjoni aktar ċara tal-irwol u l-objettivi tiegħu, b'kompożizzjoni rappreżentattiva li tirriflettihom b'mod xieraq u li tkun verament rappreżentattiva, u parteċipazzjoni aħjar mill-Istati Membri aktar ġodda;

il-metodi ta' ħidma tiegħu f'dak li għandu x'jaqsam mat-tqassim tal-attivitajiet bejn il-laqgħat plenarji u l-gruppi ta' ħidma, l-għadd u l-mandati tagħhom, u l-proċeduri tagħhom;

formulazzjoni aħjar tal-mistoqsijiet indirizzati lilu;

titjib tal-komunikazzjoni u l-informazzjoni permezz tal-midja elettroniċi, ta' aċċess aktar dirett għad-data u faċilitajiet imtejba ta' traduzzjoni u interpretazzjoni;

livell xieraq ta' fondi u l-aħjar mezzi biex jiġu sostnuti l-funzjonijiet ta' appoġġ;

8.

Jenfasizza l-importanza li jkun evitat l-irdoppjar, b'mod partikulari mal-ħidma tal-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali;

9.

Jinnota li s-settur tas-sajd għadu ma jitqisx li għandu vuċi suffiċjenti fid-deċiżjonijiet li jaffettwawh; jinnota d-differenzi f'termini ta' rwoli u ħidma, bejn l-ACFA u l-RACs, minħabba li l-ACFA għandu rwol konsultattiv li jinkludi s-CFP kollha u jkopri ż-żona Komunitarja kollha, filwaqt li l-irwol tal-RACs huwa li jagħtu parir speċjalizzat fi ħdan il-kamp ta' influwenza tagħhom; għaldaqstant iqis li l-koeżistenza tal-korpi konsultattivi differenti tgħin biex tiġi żgurata kompatibilità mal-politika marittima u tal-baħar, u l-immaniġġjar integrat taż-żoni kostali;

10.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu l-azzjonijiet li ġejjin fir-rigward tal-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali:

iżżid il-viżibilità tagħhom u titħeġġeġ il-parteċipazzjoni minn firxa usa' ta' persuni li għandhom interess fil-qasam;

ittejjeb l-aċċess tagħhom għal evidenza u data xjentifika u r-relazzjoni mal-STECF;

tinvolvihom kemm jista' jkun minn kmieni fil-proċess ta' konsultazzjoni;

tipprovdi punti ta' referenza (benchmarks) li jippermettu evalwazzjoni tal-konsistenza tal-pariri tagħhom mal-objettivi tal-Politika Komuni dwar is-Sajd u li jkun informati dwar l-użu li jsir minnhom;

11.

Jikkunsidra li l-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali attwalment mhumiex iffinanzjati biżżejjed għal-livell ta' xogħol li qed iwettqu; jinnota li l-Kummissjoni ħarġet linji gwida dwar l-immaniġġjar finanzjarju imma jemmen li hemm bżonn ta' djalogu ulterjuri f'dan ir-rigward u li għandhom jiġu esplorati l-alternattivi għas-sistema attwali;

12.

Jemmen li aktar parteċipazzjoni fil-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali tirrikjedi reviżjoni tal-kompożizzjoni tagħhom imma li l-bilanċ attwali bejn l-industrija tas-sajd u organizzazzjonijiet oħra m'għandhiex tiġi mfixkla;

13.

Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li xi organizzazzjonijiet li fl-RACs iservu bħala “gruppi ta” interess oħrajn' repetutament jieħdu vantaġġ mill-preżenza tagħhom, anke jekk ikunu fil-minoranza, biex iwaqqfu deċiżjonijiet appoġġjati minn maġġoranza ta' rappreżentanti tas-settur tas-sajd u jostakolaw it-teħid ta' deċiżjonijiet b'konsensus;

14.

Jappella biex ikun hemm rabtiet eqreb bejn il-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali u l-Parlament, il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew;

15.

Jappella sabiex id-deċiżjonijiet tekniċi u politiċi jkunu separati; Id-deċiżjonijiet politiċi għandhom jiġu adottati b'approċċ reġjonali u d-deċiżjonijiet tekniċi b'approċċ xjentifiku;

16.

Jitlob lill-Kumitat għas-Sajd sabiex, bla ħssara għall-proċeduri ta' approvazzjoni statutorja:

jaħtar membru/i tal-Kumitat bħala persuna(i) ta' kuntatt għal kull Kunsill Konsultattiv Reġjonali u biex jirrapporta/jirrappurtaw dwar l-attivajiet tiegħu,

jiżgura li l-RACs ikunu mistiedna sabiex jieħdu sehem fil-ħidma tal-Kumitat b'ċerta regolarità u, partikolarment, meta l-aġenda tkun tkopri kwistjonijiet li fihom ikunu involuti, sabiex ikunu jistgħu jagħtu pariri jew rakkomandazzjonijiet,

jistabbilixxi proċedura biex jiġi żgurat li s-segretarjat tiegħu u s-segretarjati tar-RACs, u tal-Kumitat Inter-RAC jibqgħu f'kuntatt regolari bl-iskop li jagħmlu skambju u ġbir ta' informazzjoni relatata mal-attivitajiet, il-pariri u r-rakkomandazzjonijiet tagħhom,

jospita konferenza annwali li tinvolvi lill-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali u lill-Kummissjoni;

17.

Jistieden lill-awtoritajiet baġitarji biex jallokaw fondi adegwati għal dan t'hawn fuq;

18.

Jitlob lill-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali biex iżommu lill-membri tal-Kumitat għas-Sajd informati dwar l-attivitajiet, il-pariri u r-rakkomandazzjonijiet tagħhom u biex jistidnuhom biex jattendu waqt il-laqgħat;

19.

Jitlob biex kull leġiżlazzjoni futura dwar ir-RAC tagħti lill-membri tal-Parlament l-istatus formali ta' osservaturi attivi waqt il-laqgħat tagħhom;

20.

Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kumitat Inter-RAC biex jagħtu l-kunsens tagħhom biex il-membri tal-Kumitat għas-Sajd tal-Parlament ikunu jistgħu jattendu għal-laqgħat ta' koordinazzjoni tagħhom;

21.

Jenfasizza l-importanza tal-Politika Komuni dwar is-Sajd bħala mezz biex tiġi żgurata l-eżistenza ta' standards, prinċipji u regoli li huma applikabbli fl-ilmijiet Komunitarji kollha u għall-bastimenti Komunitarji kollha;

22.

Jitlob lill-Kummissjoni sabiex taċċetta u tirrispetta bis-sħiħ l-irwol konsultattiv tal-RACs u sabiex, fid-dawl tar-riforma tal-PKS, tipproponi li l-involviment tagħhom fir-responsabilitajiet ta' tmexxija jiżdiedu;

23.

Jemmen ukoll li r-riforma li ġejja tal-PKS għandha tieħu l-opportunità li l-konsolidazzjoni tal-RACs qed tipprovdilha sabiex tiżdied id-deċentralizzazzjoni tal-PKS, sabiex il-miżuri komuni adottati jistgħu jiġu applikati fiż-żoni differenti b'konformità mal-karatteristiċi speċifiċi ta' sajd u ta' kundizzjonijiet ta' sajd differenti;

24.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali, lill-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sajd u l-Akwalkultura, lill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonmiku dwar is-Sajd, lill-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat ta' Djalogu Soċjali Settorjali għas-Sajd fil-Baħar u lill-gvernijiet u lill-parlamenti fl-Istati Membri.


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  ĠU L 80, 31.3.2000, p. 7.

(3)  ĠU L 256, 3.8.2004, p. 17.

(4)  ĠU L 155, 15.6.2007, p. 68.


8.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 184/79


Il-Ġimgħa, 24 ta' April 2009
L-istabbiliment ta' faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri

P6_TA(2009)0327

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar l-istabbiliment ta' faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri

2010/C 184 E/17

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-8 ta' April 2009 għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 332/2002 li jistabbilixxi faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri (COM(2009)0169),

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 332/2002 tat-18 ta' Frar 2002 li jistabbilixxi faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri (1), u l-pożizzjoni tal-Parlament tas-6 ta' Settembru 2001 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri (2),

wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tal-20 ta' Novembru 2008 (3) dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 332/2002, kif ukoll ir-riżoluzzjoni tiegħu tal-istess ġurnata dwar l-istabbiliment ta' faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri (4),

wara li kkunsidra l-Artikoli 100 u 119 tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.

billi l-Kunsill diġà rdoppja l-limitu massimu tal-għajnuna finanzjarja għal żmien medju għal EUR 25 000 000 000 minn ammont oriġinali ta' EUR 12 000 000 000 abbażi tal-Artikoli 119 u 308 tat-Trattat permezz tal-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1360/2008 tat-2 ta' Diċembru 2008 (5) li jemenda r-Regolament (KE) Nru 332/2002,

B.

billi, flimkien ma' arranġamenti ta' istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħra, il-Komunità tat self ta' EUR 6 500 000 000 lill-Ungerija u ta' EUR 3 100 000 000 lil-Latvja, u billi EUR 2 200 000 000 oħra huma allokati għal-Latvja minn xi Stati Membri individwali,

C.

billi l-Komunità ddeċidiet li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju lir-Rumanija ta' EUR 5 000 000 000 fid-dawl tal-effetti negattivi tal-kriżi finanzjarja dinjija fuq is-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja fir-Rumanija,

D.

billi approċċ każ każ għall-għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-Istati Membri huwa preferibbli, sabiex titqies l-ispeċifiċità tas-sitwazzjoni ta' kull Stat Membru,

E.

billi l-impatt tal-kriżi ekonomika u finanzjarja dinjija attwali għandu jiġi kkunsidrat,

F.

billi jeħtieġ li s-solidarjetà mal-Istati Membri li m'ilhomx li saru membri tal-Unjoni Ewropea titħaddem b'mod sħiħ,

G.

billi tinħtieġ politika li tindirizza l-problemi speċifiċi ta' dawk l-ekonomiji tal-Istati Membri meta titqies il-kriżi finanzjarja dinjija u r-reċessjoni li qed tinfirex fl-Unjoni Ewropea,

1.

Iqis li s-sitwazzjoni attwali hija prova ulterjuri tar-rilevanza tal-euro fir-rigward tal-ħarsien tal-Istati Membri fiz-zona tal-euro u jistieden lill-Istati Membri l-oħra biex jingħaqdu fiż-żona tal-euro malli jissodisfaw il-kriterji ta' Maastricht;

2.

Jitlob lill-Kummissjoni biex twieġeb it-talbiet preċedenti tal-Parlament biex issir analiżi tal-effetti tal-imġiba tal-banek li neħħew l-assi tagħhom mill-Istati Membri li saru membri riċentement;

3.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkomunika, mill-aktar fis possibbli, ir-riżultat ta' dak l-istudju lill-Kumitat tagħha għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji;

4.

Jirrikonoxxi li, minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja dinjija attwali, il-limitu massimu għall-ammont ta' self li jkun għadu ma tħallasx li jingħata lill-Istati Membri kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 332/2002 għandu jiżdied b'mod sinifikanti, filwaqt li jitqies kif xieraq ukoll il-kalendarju tal-Parlament; jisħaq li tali żieda ttejjeb ukoll il-ħila tal-Komunità li twieġeb b'mod aktar flessibbli għal talbiet oħra għall-għajnuna finanzjarja għal żmien medju;

5.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-ftehimiet volontarji bejn il-banek u l-Istati Membri li dan l-aħħar saru membi tal-Unjoni Ewropea li permezz tagħhom dawk il-banek jieqfu milli jaqtgħu l-linji tal-kreditu (pereżempju, fir-rigward tar-Rumanija u l-Ftehima ta' Vjenna), u jinkuraġġixxi inizjattivi oħra bħal dawn;

6.

Jinnota li din iż-żieda sinifikanti fil-limitu massimu ta' self tippermetti li jkun immassimizzat il-potenzjal ta' self tal-Kummissjoni fis-swieq kapitali jew minn istituzzjonijiet finanzjarji; jinnota, barra minn hekk, li m'hemm l-ebda bażi legali speċifika għall-Komunità biex toħroġ bonds fis-suq dinji, iżda li l-Kummissjoni qiegħda tagħmel xogħol preparatorju bil-ħsieb li tippermetti lil żewġ Stati Membri jew iżjed joħorġu b'mod konġunt bonds iddenominati bl-euro;

7.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tinvestiga, mal-Bank Ewropew tal-Investiment, kif tista' tingħeleb il-kriżi tal-kreditu fl-ekonomija reali bl-għajnuna ta' strumenti finanzjarji ġodda u innovattivi; jirrimarka li varjetà ta' strumenti finanzjarji tista' tintuża biex tkun żgurata l-flessibilità tal-faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri;

8.

Jinnota li t-tgħollija tal-limitu massimu tas-self ma jkollha ebda impatt baġitarju għaliex il-Kummissjoni takkwista s-self fis-swieq finanzjarji u l-Istati Membri benefiċjarji jkollhom iħallsuh lura; jenfasizza li l-uniku impatt baġitarju possibbli miż-żieda tal-limitu massimu tas-self iseħħ f'każ li Stat Membru ma jħallasx id-dejn;

9.

Jilqa' b'sodisfazzjon l-irwol attribwit mill-proposta tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq lill-Qorti tal-Awdituri, f'każ ta' bżonn;

10.

Jemmen li l-kundizzjonijiet marbuta mal-għoti tal-għajnuna finanzjarja għandhom ikunu konformi mal-objettivi Komunitarji fir-rigward tal-kwalità tal-infiq pubbliku, it-tkabbir sostenibbli u s-sistemi tas-sigurtà soċjali, ir-rata massima tal-impjieg, il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima u l-effiċjenza fl-enerġija, u għandhom iħeġġu l-promozzjoni ta' dawn l-objettivi;

11.

Ifakkar li l-Artikolu 100 tat-Trattat japplika għall-Istati Membri kollha u jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta għal regolament li jiddefinixxi l-kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni ta' dik id-dispożizzjoni; ifakkar li l-Artikolu 103 tat-Trattat jistipula li l-Istati Membri “m'għandhomx ikunu responsabbli mill-impenji jew jassumu l-impenji tal-gvernijiet ċentrali, tal-awtoritajiet pubbliċi reġjonali, lokali jew oħrajn, ta' korpi oħra rregolati bil-liġi pubblika, jew ta' impriżi pubbliċi ta' Stat Membru ieħor, bla ħsara għall-garanziji finanzjarji reċiproċi tat-twettiq konġunt ta' proġett speċifiku”, u li “jekk ikun meħtieġ, il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 252, jista' jispeċifika definizzjonijiet għall-applikazjzoni tal-projbizzjoni msemmija fl-Artikolu 101 u f'dan l-Artikolu”;

12.

Jitlob li l-Parlament ikun infurmat dwar il-memoranda ta' ftehim li ġew konklużi bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri konċernati, li jistipulaw il-kundizzjonijiet tas-self;

13.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura l-koordinazzjoni tal-politika ekonomika f'livell Komunitarju waqt sitwazzjonijiet ta' kriżi ekonomika, u biex twaqqaf grupp ta' esperti mal-Parlament, u biex tħejji qafas u linji gwida għall-memoranda ta' fehim konklużi bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri konċernati, li jistipulaw il-kundizzjonijiet tas-self;

14.

Ifakkar li l-Parlament talab, fil-pożizzjonijiet tiegħu msemmija hawn fuq tas-6 ta' Settembru 2001 u tal-20 ta' Novembru 2008, li l-Kunsill jeżamina, kull sentejn, fuq il-bażi ta' rapport mill-Kummissjoni, wara li jikkonsulta lill-Parlament u wara li l-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju jkun ressaq l-opinjoni tiegħu, jekk il-faċilità stabbilita għadhiex tissodisfa l-ħtiġijiet li wasslu għall-ħolqien tagħha; jistaqsi lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jekk tfasslux rapporti bħal dawn mindu ġie adottat ir-Regolament (KE) Nru 332/2002;

15.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-Eurogrupp u lill-gvernijiet tal-Istati Membri.


(1)  ĠU L 53, 23.2.2002, p. 1.

(2)  ĠU C 72E, 21.3.2002, p. 312.

(3)  Testi adottati, P6_TA(2008)0560.

(4)  Testi adottati, P6_TA(2008)0562.

(5)  ĠU L 352, 31.12.2008, p. 11.


8.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 184/82


Il-Ġimgħa, 24 ta’ April 2009
Aspetti Regolatorji tan-Nanomaterjali

P6_TA(2009)0328

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar l-Aspetti Regolatorji tan-Nanomaterjali (2008/2208(INI))

2010/C 184 E/18

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Ġunju 2008 intitolata “Aspetti Regolatorji tan-Nanomaterjali” (COM(2008)0366) u d-dokument ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni li jakkumpanjaha (SEC(2008)2036),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Mejju 2004 intitolata “Lejn strateġija Ewropea għan-nanoteknoloġija” (COM(2004)0338),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Ġunju 2005 intitolata “Nanoxjenzi u nanoteknoloġiji: Pjan ta’ azzjoni għall-Ewropa 2005-2009” (COM(2005)0243) (“il-pjan ta’ azzjoni”) u r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' Settembru 2006 (1) dwar il-pjan ta' azzjoni,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Settembru 2007“Nanoxjenzi u nanoteknoloġiji: Pjan ta' azzjoni għall-Ewropa 2005-2009. L-Ewwel Rapport ta' Implimentazzjoni 2005-2007” (COM(2007)0505),

wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat Xjentifiku għar-Riskji għas-Saħħa Emerġenti u Identifikati Reċentement (SCENIHR) dwar id-definizzjonijiet u l-evalwazzjoni tar-riskji tan-nanomaterjali (2),

wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar Prodotti għall-Konsumatur (SCCP) dwar is-sikurezza tan-nanomaterjali fi prodotti kożmetiċi (3),

wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar kodiċi ta’ kondotta għar-riċerka responsabbli tan-nanoxjenzi u nanoteknoloġiji (COM(2008)0424) (“Kodiċi ta' Kondotta”),

wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji l-Ġodda lill-Kummissjoni Ewropea dwar l-aspetti etiċi tan-nanomediċina (4),

wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) (5),

wara li kkunsidra id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 1998 dwar prodotti bijoċidali mqiegħda fis-suq (6),

wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (7) u d-direttivi derivati tagħha,

wara li kkunsidra d-Direttiva Nru 2001/95/KE tal-Parlament u tal-Kunsill tat-3 ta’ Diċembru 2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti (8), kif ukoll il-leġiżlazzjoni speċifika dwar prodotti, b'mod partikulari d-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-prodotti kosmetiċi (9),

wara li kkunsidra Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel (10), ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-addittivi tal-ikel (11), id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Marzu 2000 fuq l-approssimazzjoni ta’ liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' tikkettjar, preżentazzjoni u riklamar ta' oġġetti tal-ikel (12), ir-Regolament (KE) Nru 1830/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar it-traċċjabilità u l-ittikkettjar ta’ organiżmi modifikati ġenetikament u t-traċċjabilità ta’ prodotti tal-ikel u għalf manifatturati minn organiżmi modifikati ġenetikament (13), ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Jannar 1997 dwar l-ikel il-ġdid u l-ingredjenti tal-ikel il-ġdid (14),

wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-ippakkjar tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (15),

wara li kkunsidra l-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-ambjent, b'mod partikulari d-Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 15 ta’ Jannar 2008 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġiż (16), id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma (17) u d-Direttiva 2006/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 5 ta' April 2006 dwar l-iskart (18),

wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/114/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reklamar qarrieqi u komparattiv (19),

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A6-0255/2009),

A.

billi l-użu tan-nanomaterjali u n-nanoteknoloġiji (minn issa 'l quddiem imsejħa “nanomaterjali”) jwiegħed avvanzi importanti b'diversi benefiċċji f'applikazzjonijiet innumerabbli għall-konsumatur, għall-pazjenti u għall-ambjent, peress li n-nanomaterjali jistgħu jipprovdu propjetajiet differenti jew ġodda meta mqabbla mal-istess sustanza jew materjali f'forma normali,

B.

billi dan it-titjib fin-nanomaterjali hu mistenni li jkollu influwenza sinifikanti fuq id-deċiżjonijiet ta’ politika fl-oqsma tas-saħħa pubblika, l-impjieg, is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol, is-soċjetà tal-informatika, l-enerġija, t-trasport, is-sigurtà u l-ispazju,

C.

billi, minkejja li ġiet stabbilita strateġija Ewropea speċifika dwar in-nanoteknoloġiji, u l-allokazzjoni konsegwenti ta’ madwar 3 500 000 000 EUR għar-riċerka dwar in-nanoxjenzi fis-Seba’ Programm Qafas tal-Komunità Ewropea għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta' dimostrazzjoni (2007-2013) (FP7), l-Unjoni Ewropea qed taqa' lura meta mqabbla mal-kompetituri prinċipali attwali tagħha, jiġifieri l-Istati Uniti, il-Ġappun u l-Korea t'Isfel, li jirrappreżentaw iżjed min-nofs l-investimenti u żewġ terzi tal-privattivi rreġistrati fid-dinja kollha,

D.

billi, min-naħa l-oħra, in-nanomaterjali potenzjalment jippreżentaw riskji ġodda sinifikanti minħabba d-daqs minuskulu tagħhom, bħal żieda fir-reattività u l-mobilità, li possibilment iwasslu għal żieda fit-tossiċità meta kkombinati ma' aċċess bla restrizzjonijiet għall-ġisem uman, u li possibilment jinvolvu mekkaniżmi pjuttost differenti ta' interferenza mal-fiżjoloġija tal-bniedem u tal-ispeċi ambjentali,

E.

billi, jekk in-nanomaterjali jiġu żviluppati b'mod li mhuwiex perikoluż, ikunu jistgħu jagħtu kontribut importanti għall-kompetittività tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u biex titwettaq l-istrateġija ta' Liżbona,

F.

billi d-diskussjoni attwali dwar in-nanomaterjali hi kkaratterizzata minn nuqqas ta’ sinjifikanti ta’ informazzjoni u għarfien, li jwassal għal nuqqas ta’ qbil li jibda fil-livell tad-definizzjoni:

a)

dwar id-daqs: indikazzjoni approssimattiva tad-daqs (“madwar 100nm jew anqas”) versus firxa speċifika ta' daqs (“bejn 1 u 100 nm”),

b)

dwar propjetajiet differenti/ġodda: propjetajiet differenti/ġodda minħabba l-effetti tad-daqs, inkluż l-għadd ta’ partiċelli, l-istruttura tal-wiċċ u l-attività tal-wiċċ, bħala kriterju indipendenti versusl-użu ta’ tali proprjetajiet bħala kriterju addizzjonali għad-definizzjoni ta’ nanomaterjali,

c)

dwar propjetajiet problematiċi: il-limitazzjoni tad-definizzjoni tan-nanomaterjali għal ċerti propjetajiet (eż. insolubbli jew persistenti), jew in-nuqqas ta' limitazzjonijiet ta' dan it-tip,

G.

billi attwalment ma hemmx sett ta’ definizzjonijiet armonizzati disponibbli, għalkemm għadd ta’ standards internazzjonali huma disponibbli jew qed jiġu stabbiliti li jiddefinixxu “l-iskala nanometrika” bħala “qies jew qisien ta’ 100nm jew anqas” u bosta drabi jiddistingwu bejn:

nanooġġetti, li huma definiti bħala “biċċiet distinti ta' materjali li jkollhom minn dimensjoni waħda, żewġ jew tliet dimensjonijiet esterni fl-iskala nanometrika”, jiġifieri materjali magħmulin minn oġġetti iżolati b'dimensjonijiet żgħar ħafna,

materjali nanostrutturati, iddefiniti bħala “bi struttura interna u tal-wiċċ fl-iskala nanometrika”, pereżempju li jkollhom kavitajiet ta’ dimensjoni żgħira.

H.

billi m'hemm l-ebda informazzjoni ċara dwar l-użu reali ta' nanomaterjali fi prodotti għall-konsum, pereżempju:

waqt li inventarji li saru minn istituzzjonijiet rinomati jelenkaw aktar minn 800 prodott għall-konsum ibbażati fuq in-nanoteknoloġiji, li huma identifikati bħala tali mill-manifattur u li huma attwalment fis-suq, l-assoċjazzjonijiet kummerċjali tal-istess manifatturi jqajmu dubji dwar dawn iċ-ċifri, fuq il-bażi li huma stimi ogħla mill-valuri reali, mingħajr ma jipprovdu ċifri konkreti huma nfushom,

waqt li l-kumpaniji huma kuntenti li jużaw it-terminu “nano” fid-dikjarazzjonijiet dwar il-prodotti tagħhom, peress li jidher li dan it-terminu għandu effett kummerċjali pożittiv, jopponu bis-saħħa r-rekwiżiti oġġettivi ta' ttikkettar,

I.

billi rekwiżiti ċari ta’ notifika dwar l-użu tan-nanomaterjali, inofmazzjoni lill-konsumaturi kif ukoll l-infurzar sħiħ tad-Direttiva 2006/114/KE huma meħtiġa sabiex tkun provduta informazzjoni affidabbli dwarl-użu tan-nanomaterjali,

J.

billi l-preżentazzjonijiet dwar il-benefiċċji potenzjali tan-nanoteknoloġiji jbassru diversità kważi infinita ta' applikazzjonijiet ta' nanomaterjali fil-ġejjieni, imma jonqsu milli jipprovdu informazzjoni affidabbli dwar t-tipi ta' użu attwali,

K.

billi hemm dibattitu qawwi dwar il-possibilità li tiġi evalwata s-sikurezza tan-nanomaterjali; billi l-kumitati xjentifiċi u l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea jindikaw li hemm nuqqasijiet ewlenin mhux biss ta' data kruċjali, imma wkoll ta' metodi għall-ġbir ta' data ta' dan it-tip; billi l-Unjoni Ewropea għaldaqstant teħtieġ li tinvesti aktar fl-evalwazzjoni xierqa tan-nanomaterjali biex tnaqqas id-distakki fl-għarfien u tiżviluppa u timplimenta malajr kemm jista' jkun, b'kollaborazzjoni mal-aġenziji tagħha u mal-imsieħba internazzjonali, metodi ta’ evalwazzjoni u metroloġija u nomenklatura xierqa u armonizzati,

L.

billi l-SCENIHR identifika xi perikli speċifiċi għas-saħħa kif ukoll effetti tossiċi fuq organiżmi ambjentali għal xi nanomaterjali; billi l-SCENIHR, barra minn hekk, sab nuqqas ġenerali ta’ dejta ta’ kwalità għolja dwar l-esponiment kemm għall-bniedem u kemm għall-ambjent, jikkonkludi li hemm bżonn li l-għarfien dwar il-metodoloġija, kemm għall-stimi tal-esponiment u kemm għall-identifikazzjoni tal-perikli, tiġi żviluppata, validata u standardizzata aktar,

M.

billi l-fondi attwali għar-riċerka għall-aspetti ambjentali u tas-saħħa u s-sikurezza tan-nanomaterjali huma limitati wisq; billi barra minn hekk il-kriterji ta' evalwazzjoni biex jingħataw proġetti ta’ riċerka għall-evalwazzjoni tas-sikurezza tan-nanomaterjali skont is-Seba’ Programm Qafas huma wisq restrittivi (jiġifieri ma jippermettux wisq innovazzjoni), u għaldaqstant ma jippromwovux biżżejjed l-iżvilupp urġenti ta’ metodi xjentifiċi għall-evalwazzjoni tan-nanomaterjali; billi hu essenzjali li jiġu allokati biżżejjed riżorsi għar-riċerka dwar l-iżvilupp u l-użu bla periklu tan-nanomaterjali,

N.

billi l-għarfien dwar l-impatti potenzjali fuq is-saħħa u fuq l-ambjent tan-nanomaterjali miexi wisq aktar bil-mod mill-iżviluppi tas-suq fid-dawl tal-iżviluppi mgħaġġla ħafna fil-qasam tan-nanomaterjali, għaldaqstant jitqajmu dubji fundamentali dwar il-ħila tar-regolamenti attwali li jittrattaw teknoloġiji li qed ifiġġu, bħan-nanomaterjali, fi “żmien reali”,

O.

billi, fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' Settembru 2006 dwar in-nanoxjenzi u n-nanoteknoloġiji, il-Parlament talab li jiġu investigati l-effetti tan-nanopartiċelli li ma jdubux jew li mhumiex bijodigradabbli faċilment, bi qbil mal-prinċipju prekawzjonali, qabel mal-partiċelli ta' dan it-tip jibdew jiġu pprodotti u jitqiegħdu fis-suq,

P.

billi l-valur tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq intitolata “Aspetti Regolatorji tan-Nanomaterjali” hu pjuttost limitat minħabba n-nuqqas ta' informazzjoni dwar il-propjetajiet speċifiċi tan-nanomaterjali, l-użi reali tagħhom, u r-riskji u l-benefiċċji potenzjali tagħhom, u għaldaqstant ebda qies għall-isfidi leġiżlattivi u tal-politika li jirriżultaw min-natura speċifika tan-nanomaterjali, u dan jirriżulta f'vista legali ġenerali biss li turi li għalissa m'hemm ebda dispożizzjonijiet nano-speċifiċi fil-leġiżlazzjoni Komunitarja,

Q.

billi n-nanomaterjali għandhom ikunu koperti minn korp ta' liġijiet ta' diversi aspetti, differenzjat u adattattiv li jkun ibbażat fuq il-prinċipju prekawzjonali (20) u fuq il-prinċipju ta' responsabilità tal-produttur u l-prinċipju li min iħammeġ iħallas, biex jiġu żgurati l-produzzjoni, l-użu u l-eliminazzjoni sikuri tan-nanomaterjali qabel mat-teknoloġija titqiegħed fis-suq, filwaqt li jiġi evitat ir-rikors sistematiku għal moratorji ġenerali jew trattament mhux differenzjat ta' applikazzjonijiet differenti ta' nanomaterjali,

R.

billi l-applikazzjoni kważi infinita tan-nanoteknoloġiji f'setturi varji bħalma huma l-elettronika, it-tessuti, is-settur bijomediku, prodotti għall-kura personali, prodotti tat-tindif, l-ikel jew l-enerġija tagħmilha kważi impossibbli li jiġi introdott qafas regolatorju uniku fil-livell Komunitarju,

S.

billi, fil-kuntest ta' REACH, diġà kien hemm qbil li hemm bżonn ta' aktar gwida u pariri dwar in-nanomaterjali, b'mod partikolari dwar l-identifikazzjoni ta’ sustanzi, kif ukoll adattament tal-metodi għall-evalwazzjoni tar-riskji, La. billi b'ħarsa aktar mill-qrib lejn REACH jinkixfu bosta nuqqasijiet li għandhom x'jaqsmu ma’ nanomaterjali,

T.

billi l-leġiżlazzjoni dwar l-iskart hija nieqsa minn dispożizzjonijiet li jittrattaw in-nanomaterjali hemm il-periklu li ma tiġix applikata kif xieraq,

U.

billi n-nanomaterjali, fiċ-ċiklu sħiħ tal-ħajja tagħhom, joħolqu sfidi kbar għas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, billi ħafna ħaddiema fil-katina tal-produzzjoni huma esposti għal dawk il-materjali mingħajr ma jkunu jafu jekk il-proċeduri ta' sikurezza li jkunu ġew implimentati u l-miżuri ta' protezzjoni li jkunu ttieħdu humiex adegwati u effiċjenti; jinnota li l-għadd u d-diversità ta’ ħaddiema esposti għall-effetti tan-nanomaterjali hu mistenni li jiżdied fil-ġejjieni,

V.

billi l-emendi sinifikanti li jikkonċernaw in-nanomaterjali li ġew adottati bi qbil waqt l-ewwel qari bejn il-Kunsill u l-Parlament Ewropew fil-kuntest tat-tfassil mill-ġdid tad-direttiva dwar il-kosmetiċi (21) u l-emendi sinifikanti adottati mill-Parlament Ewropew fl-ewwel qari tar-reviżjoni tar-regolament dwar ikel ġdid (22), rispettivament, jenfasizzaw il-ħtieġa biex il-leġiżlazzjoni Komunitarja relevanti tiġi emendata biex in-nanomaterjali jiġu indirizzati b'mod xieraq,

W.

billi d-dibattitu attwali dwar l-aspetti regolatorji tan-nanomaterjali huwa fil-parti l-kbira tiegħu limitat għall-gruppi tal-esperti, minkejja li n-nanomaterjali għandhom il-potenzjal li jġibu bidla estensiva fis-soċjetà, li tirrikjedi konsultazzjoni pubblika b'firxa wiesgħa,

X.

billi, jekk ikun hemm applikazzjoni wiesgħa ta' privattivi għan-nanomaterjali, kif ukoll l-spiża eċċessiva biex jiġu reġistrati l-privattivi u n-nuqqas ta’ faċilitajiet ta’ aċċess għall-privattivi għall-intrapriżi żgħar ħafna u l-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju (SMEs), l-innovazzjoni ulterjuri tista' tinħonoq,

Y.

billi l-probabilità ta' konverġenza tan-nanoteknoloġija mal-bijoteknoloġija, il-bijoloġija, ix-xjenzi konjittivi u t-teknoloġija tal-informatika tqajjem dubji serji rigward etika, sikurezza u sigurtà u r-rispett għad-drittijiet fundamentali, li jeħtieġ li jiġu analizzati minn opinjoni ġdida tal-Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u fit-Teknoloġiji Ġodda,

Z.

billi l-Kodiċi ta' Kondotta huwa strument essenzjali għal riċerka sikura, integrata u responsabbli fin-nanomaterjali; billi l-Kodiċi ta' Kondotta jrid jiġi adottat u rispettat mill-produtturi kollha li beħsiebhom jimmanifatturaw jew iqiegħdu prodotti fis-suq,

AA.

billi r-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni relevanti kollha tal-Komunità għandha timplimenta l-prinċipju ta' “jekk m'hemmx data, m'hemmx suq” għan-nanomaterjali,

1.

Jinsab konvint li l-użu tan-nanomaterjali għandu jkun rispons għall-bżonnijiet reali taċ-ċittadini u li l-benefiċċji tagħhom għandhom jinkisbu biss b'mod sikur u responsabbli fi ħdan qafas regolatorju u ta' politika ċar (dispożizzjonijiet leġiżlattivi u oħrajn) li jindirizza espliċitament l-applikazzjonijiet eżistenti u dawk mistennija tan-nanomaterjali, kif ukoll in-natura tal-problemi potenzjali għas-saħħa, għall-ambjent u għas-sikurezza;

2.

Jiddeplora n-nuqqas ta' evalwazzjoni xierqa tal-applikazzjoni de facto tad-dispożizzjonijiet ġenerali tal-liġi Komunitarja fid-dawl tan-natura reali tan-nanomaterjali;

3.

Ma jaqbilx, qabel evalwazzjoni xierqa tal-leġiżlazzjoni attwali tal-Komunità, u fin-nuqqas ta' kwalunkwe dispożizzjoni speċifika għan-nanomaterjali fiha, mal-konklużjonijiet tal-Kummissjoni li a) il-leġiżlazzjoni attwali, fil-prinċipju, tkopri r-riskji relevanti li għandhom x'jaqsmu man-nanomaterjali, u b) li l-ħarsien tas-saħħa, is-sikurezza u l-ambjent jeħtieġ li jitjiebu billi titjieb l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni attwali, meta minħabba n-nuqqas ta' dejta u metodi xierqa għall-evalwazzjoni tar-riskji li għandhom x'jaqsmu man-nanomaterjali, effettivament ma tistax tindirizza r-riskji tagħhom;

4.

Jikkunsidra li l-kunċett ta’ approċċ “sikur, responsabbli u integrat” lejn in-nanoteknoloġiji li qed tippromwovi l-Unjoni Ewropea, qed jiġi mhedded minħabba n-nuqqas ta’ informazzjoni dwar l-użu u s-sikurezza tan-nanomaterjali li diġà qegħdin fis-suq, partikolarment f'applikazzjonijiet sensittivi b'esponiment dirett għall-konsumatur;

5.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrevedi l-leġiżlazzjoni relevanti kollha fi żmien sentejn biex tiżgura sikurezza għall-applikazzjonijiet kollha tan-nanomaterjali fi prodotti b'impatti potenzjali fuq is-saħħa, l-ambjent u s-sikurezza tul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, u biex tiżgura li d-dispożizzjonijiet leġiżlattivi u l-istrumenti ta’ implimentazzjoni jirriflettu l-karatteristiċi partikulari tan-nanomaterjali li jistgħu jiġu esposti għalihom il-ħaddiema, l-konsumaturi u/jew l-ambjent;

6.

Jenfasizza li reviżjoni ta' dan it-tip mhix biss meħtieġa għall-protezzjoni xierqa tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent, imma anke biex tipprovdi ċertezza u prevedibilità lill-operaturi ekonomiċi, kif ukoll il-fiduċja pubblika;

7.

Jitlob biex tiġi introdotta definizzjoni komprensiva ta’ nanomaterjali bbażata fuq ix-xjenza fil-leġiżlazzjoni Komunitarja bħala parti mill-emendi speċifiċi għan-nanomaterjali għal-leġiżlazzjoni orizzontali u settorjali relevanti;

8.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi l-adozzjoni ta' definizzjoni armonizzata tan-nanomaterjali fil-livell internazzjonali u biex tadatta l-qafas leġiżlattiv Ewropew relevanti b'dan il-mod;

9.

Jikkunsidra li hu partikolarment importanti li n-nanomaterjali jiġu indirizzati b'mod espliċitu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' għall-inqas il-leġiżlazzjoni dwar sustanzi kimiċi (REACH, prodotti bijoċidali), ikel (ikel, addittivi tal-ikel, prodotti tal-ikel u l-għalf minn organiżmi mmodifikati ġenetikament), il-leġiżlazzjoni relevanti dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema, kif ukoll il-leġiżlazzjoni dwar il-kwalità tal-arja, il-kwalità tal-ilma u l-iskart;

10.

Jitlob li jkun hemm applikazzjoni ta’ “premura” għal produtturi li jixtiequ jqiegħdu nanomaterjali fis-suq; u jitlobhom jaderixxu mal-kodiċi ta’ kondotta Ewropew għar-riċerki responsabbli dwar in-nanoxjenzi u n-nanoteknoloġiji;

11.

Jitlob b'mod speċifiku lill-Kummissjoni sabiex tevalwa l-ħtieġa li tirrevedi r-REACH rigward, fost l-oħrajn:

reġistrazzjoni simplifikata għal nanomaterjali manifatturati jew importanti ta’ inqas minn tunnellata,

kunsiderazzjoni tan-nanamaterjali kollha bħala sustanzi ġodda,

rapport dwar is-sikurezza tas-sustanzi kimiċi ma’ valutazzjoni tal-esponiment għan-nanomaterjali kollha reġistrati,

rekwiżiti ta’ notifikazzjoni għan-nanomaterjali kollha mqegħdin fis-suq waħedhom, fi tħejjijiet jew f'artikoli;

12.

Jitlob b'mod speċifiku lill-Kummissjoni sabiex tevalwa l-ħtieġa li tirrevedi l-leġiżlazzjoni dwar l-iskart rigward, fost l-oħrajn:

daħla separata għan-nanomaterjali fil-lista tal-iskart stabbilita fid-Deċiżjoni 2000/532/KE (23),

reviżjoni tal-kriterji tal-aċċettazzjoni tal-iskart fil-landfills fid-Deċiżjoni 2003/33/KE (24),

reviżjoni tal-valuri limiti minimi ta’ emissjonijiet għall-inċinerazzjoni tal-iskart biex jiġu ssupplimentati l-miżuri bbażati fuq il-massa b'metriċi bbażati fuq in-numru ta’ partikuli u/jew il-wiċċ;

13.

Jitlob b'mod speċifiku lill-Kummissjoni sabiex tevalwa l-ħtieġa li tirrevedi l-valuri ta’ limitu tal-emissjonijiet u l-istandards tal-kwalità ambjentali fil-leġiżlazzjoni dwar l-ajru u l-ilma biex jiġu kompluti l-miżuri bbażati fuq il-massa minn metriċi bbażati fuq in-numru ta’ partiċelli u/jew il-wiċċ biex in-nanomaterjali jiġu indirizzati b'mod adattat;

14.

Jenfasizza l-importanza għall-Kummissjoni u/jew l-Istati Membri biex jiżguraw konformità sħiħa mal-prinċipji tal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar is-saħħa u siurezza tal-ħaddiema meta jkunu qed jittrattaw in-nanomaterjali u l-infurzar ta' dawn il-prinċipji, inkluż taħriġ xieraq għall-ispeċjalisti fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza, biex jiġi evitat esponiment għan-nanomaterjali li jkun potenzjalment ta' ħsara;

15.

Jitlob b'mod speċifiku lill-Kummissjoni sabiex tevalwa l-ħtieġa li tirrevedi l-leġiżlazzjoni dwar il-ħarsien tal-ħaddiema rigward, fost l-oħrajn:

l-użu ta' nanomaterjali f'sistemi magħluqa biss, jew f'modi oħra li jeskludu l-esponiment tal-ħaddiemasakemm ma jkunx possibbli li b'mod affidabbli jiġi osservat u kontrollat l-esponiment,

assenjament ċar tar-responsabilità tal-produtturi u l-impjegati li tirriżulta mill-użu tan-nanomaterjali,

jekk ikunux ġew indirizzati r-rotot kollha tal-esponiment (bin-nifs, mill-ġilda jew kwalunkwe esponiment ieħor);

16.

Jistieden lill-Kummissjoni biex sa qabel Ġunju 2011, tiġbor inventarju tat-tipi u l-użi differenti tan-nanomaterjali fis-suq Ewropew - filwaqt li tirrispetta sigrieti kummerċjali ġustifikati bħalma huma riċetti - u biex tagħmel dan l-inventarju pubblikament disponibbli; barra minn hekk, jistieden lill-Kummissjoni biex tirraporta dwar is-sikurezza ta' dawn in-nanomaterjali fl-istess ħin;

17.

Itenni t-talba tiegħu għall-forniment ta' informazzjoni lill-konsumatru dwar l-użu ta' nanomaterjali fi prodotti għall-konsumatur: l-ingredjenti kollha preżenti fil-forma ta' nanomaterjali f'sustanzi, taħlitiet jew oġġetti għandhom ikunu indikati b'mod ċar fuq it-tikketta tal-prodott (eż. fil-lista ta' ingredjenti, l-isem ta' ingredjenti ta' dan it-tip għandu jiġu segwit bil-kelma “nano” bejn parenteżi);

18.

Jitlob biex id-Direttiva 2006/114/KE tiġi infurzata kompletament biex jiġi assigurat li ma jkun hemm l-ebda riklamar qarrieqi li jinvolvi n-nanomaterjali;

19.

Jitlob li jiġu żviluppati b'urġenza protokolli adegwati ta' ttestjar u standards metroloġiċi biex jiġi evalwat il-periklu tan-nanomaterjali u l-esponiment tal-ħaddiema, il-konsumaturi u l-ambjent għalihom tul iċ-ċiklu sħiħ ta' ħajjithom, anke fil-każ ta’ inċidenti, billi jintuża approċċ li multidixxiplinarju;

20.

Jitlob li tingħata spinta ewlenija għall-finanzjament tar-riċerka dwar l-aspetti ambjentali, tas-saħħa u tas-sikurezza tan-nanomaterjali tul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, eż. permezz tal-istabbiliement ta' Fond Ewropew speċjali fi ħdan is-Seba' Programm Qafas; barra minn hekk, jistieden speċifikament lill-Kummissjoni biex tirrevedi l-kriterji ta' evalwazzjoni taħt is-Seba’ Programm Qafas b'tali mod li s-Seba’ Programm Qafas jattira u jiffinanzja b'mod sinifikanti aktar riċerka biex tittejjeb il-metodoloġija xjentifika għall-evalwazzjoni tan-nanomaterjali;

21.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi l-koordinazzjoni u l-iskambju bejn l-Istati Membri dwar ir-riċerka u l-iżvilupp, l-evalwazzjoni tar-riskju, l-iżvilupp ta’ gwida u r-regolament tan-nanomaterjali bl-użu ta’ mekkaniżmi eżistenti (eż. s-Sottogrupp tal-Awtoritajiet Kompetenti dwar in-Nanomaterjali ta' REACH ) jew billi jonħolqu oħrajn, jekk ikun il-każ;

22.

Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jipproponu malajr kemm jista’ jkun id-dħul fis-seħħ ta’ netwerk Ewropea permanenti, u indipendenti responsabbli għall-monitoraġġ tan-nanoteknoloġiji u n-nanomaterjali, programm ta’ riċerka fundamentali u applikata għall-metodi ta’ din is-sorveljanza (b'mod partikolari il-metroloġija, l-osservazzjoni, it-tossiċità u l-epidemjoloġija);

23.

Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex iniedu dibattitu pubbliku fl-UE kollha dwar in-nanoteknoloġiji u n-nanomaterjali u dwar l-aspetti regolatorji tan-nanomaterjali;

24.

Jirrikonoxxi li huwa essenzjali li jitneħħew l-ostakli għall-aċċess għall-privattivi b'mod partikolari għall-VSEs u għall-SMEs u jitlob fl-istess ħin li d-drittijiet li jinsiltu minn privattivi jkunu limitati għal applikazzjonijiet jew metodi ta' produzzjoni speċifiċi ta' nanomaterjali, u li jkunu estiżi biss għan-nanomaterjali nfushom, sabiex jiġi evitat li tinħonoq l-innovazzjoni;

25.

Iqis li hemm bżonn li jiġu żviluppati linji gwida etiċi eżiġenti fi żmien utli, b'mod partikulari għan-nanomediċina, bħalma huma r-rispett għall-ħajja privata, il-kunsens ħieles u ċar, il-limiti stabbiliti għal interventi mhux terapewtiċi fuq il-bniedem, filwaqt li jitħeġġeġ dan il-qasam interdixxiplinari promettenti permezz ta' ċerti teknoloġiji progressivi bħalma huma r-ritratti u d-djanjostika molekolari, li jista' jkollhom impatti spekolatorji għad-djanjosi bikrija u għat-trattament intelliġenti u effettiv meta mqabbel mal-ispiża ta’ ħafna mard; Jitlob lill-Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u fit-Teknoloġiji Ġodda biex ifassal opinjoni dwar din il-kwistjoni u jibni fuq l-Opinjoni nru 21 tiegħu tas-17 ta’ Jannar 2007 dwar “L-aspetti etiċi tan-nanomediċina” u juża bħala bażi l-opinjoni etika maħruġa mill-korpi etiċi nazzjonali tal-UE kif ukoll ix-xogħol li sar mill-organizzazzjonijiet internazzjonali bħal pereżempju l-UNESCO;

26.

Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħtu attenzjoni speċjali lid-dimensjoni soċjali tal-iżvilupp tan-nanoteknoloġija; barra minn hekk, iqis li l-parteċipazzjoni attiva tas-sħab soċjali konċernati għandha tkun garantita mill-iktar fażi bikrija possibbli.

27.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tevalwa l-ħtieġa li tiġi riveduta l-leġiżlazzjoni li titratta nanomaterjali li jinħolqu bħala prodotti sekondarji mhux maħsuba tal-proċessi ta’ kombustjoni b'mod li jkun effettiv għall-ispiża;

28.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.


(1)  ĠU C 306 E, 15.12.2006, p. 426.

(2)  Opinjoni dwar “L-aspetti xjentifiċi tad-definizzjonijiet eżistenti u proposti li għandhom x'jaqsmu mal-prodotti tan-nanoxjenza u n-nanoteknoloġiji; 29 ta' Novembru 2007”; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf u l-Informazzjoni li takkumpanjaha mis-servizzi tal-Kummissjoni dwar l-Opinjoni ta' SCENIHR dwar l-Aspetti Xjentifiċi tad-Definizzjonijiet Eżistenti u Proposti li għandhom x'jaqsmu mal-Prodotti tan-Nanoxjenza u n-Nanoteknoloġiji; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_oc_012.pdf Opinjoni dwar Kemm hi xierqa l-metodoloġija għall-Evalwazzjoni tar-Riskji bi qbil mad-dokumenti ta' gwida teknika għal sustanzi ġodda u eżistenti għall-evalwazzjoni tar-riskji tan-nanomaterjali; 21-22 ta' Ġunju 2007; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf Modified opinion (after public consultation) on The appropriateness of existing methodologies to assess the potential risks associated with engineered and adventitious products of nanotechnologies; 10 ta' Marzu 2006; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf Opinjoni dwar il-Valutazzjoni tar-Riskju ta’ Prodotti tan-Nanoteknoloġiji; 19 ta’ Jannar 2009; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_023.pdf

(3)  Opinjoni dwar is-Sikurezza tan-nanomaterjali fi prodotti kożmetiċi; 18 ta' Diċembru 2007; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf

(4)  Opinjoni nru 21, 17 ta’ Jannar 2007.

(5)  ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

(6)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

(7)  ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1

(8)  ĠU L 11, 15.1.2002, p. 4.

(9)  ĠU L 262, 27.9.1976, p. 169.

(10)  ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

(11)  ĠU L 354, 31.12.2008, p. 16.

(12)  ĠU L 109, 6.5.2000, p. 29.

(13)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 24.

(14)  ĠU L 43, 14.2.1997, p. 1.

(15)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.

(16)  ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8.

(17)  ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.

(18)  ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9.

(19)  ĠU L 376, 27.12.2006, p. 21.

(20)  Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Frar 2000 dwar il-prinċipju ta’ prekawzjoni (COM(2000)0001).

(21)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' Marzu 2009, Testi Adottati, P6_TA(2009)0158.

(22)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Marzu 2009, Testi Adottati, P6_TA(2009)0171.

(23)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE tat-3 ta’ Mejju 2000 li tieħu post id-Deċiżjoni 94/3/KE li tistabbilixxi lista ta’ skart skont l-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE dwar l-iskart u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/904/KE li tistabbilixxi lista ta’ skart perikoluż skont l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE dwar l-iskart perikoluż (ĠU L 226, 6.9.2000, p. 3).

(24)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/33/KE tad-19 ta’ Diċembru 2002 li tistabbilixxi kriterji u proċeduri għall-aċċettazzjoni tal-iskart fil-landfills skont l-Artikolu 16 u l-Anness II tad-Direttiva 1999/31/KE (ĠU L 11, 16.1.2003, p. 27).


8.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 184/90


Il-Ġimgħa, 24 ta’ April 2009
Dibattitu annwali dwar il-progress li sar fl-2008 fil-qasam tal-Libertà, tas-Sigurtà u tal-Ġustizzja (AFSJ)

P6_TA(2009)0329

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' April 2009 dwar id-dibattitu annwali dwar il-progress li sar fl-2008 fil-qasam tal-Libertà, tas-Sigurtà u tal-Ġustizzja (AFSJ) (Artikoli 2 u 39 tat-Trattat UE)

2010/C 184 E/19

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 6 u 39 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, kif ukoll l-Artikoli 13, 17-22, 61-69, 255 u 286 tat-Trattat KE, li jikkostitwixxu l-bażijiet legali prinċipali għall-iżvilupp tal-UE u tal-Komunità bħala zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja,

wara li kkunsidra l-Mistoqsijiet Orali lill-Kunsill (B6-0489/2008) u lill-Kummissjoni (B6-0494/2008), dibattuti fis-Sessjoni Plenarja fis-17 ta' Diċembru 2008,

wara li kkunsidra l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Procedura tieghu,

A.

billi għaxar snin wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Amsterdam:

l-acquis tal-UE dwar il-ġustizzja, il-libertà u s-siġurtà qed tikber b'mod sinifikanti, u għalhekk tikkonferma l-għażla mill-Istati Membri biex jinvolvu l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea b'mod estensiv fit-tfassil tal-politika f'dan il-qasam biex jiġu żgurati l-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja għaċ-ċittadini tal-Unjoni,

il-maġġoranza taċ-ċittadini tal-Unjoni, skont l-istħarriġ perjodiku tal-Eurobarometer, qed iħossu dejjem aktar li azzjonijiet fil-livell tal-UE għandhom valur miżjud imqabbla ma dawk li jittieħdu biss fil-livell nazzjonali u żewġ terzi taċ-ċittadini jappoġġjaw azzjonijiet fil-livell tal-UE li jippromwovu u jipproteġu d-drittijiet fundamentali, (inklużi d-drittijiet tat-tfal) kif ukoll il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u t-terroriżmu u 18 % biss jikkunsidraw li l-azzjonijiet fil-livell tal-UE ma kellhomx benefiċċju żejjed,

B.

billi l-fatturi pożittivi msemmija hawn fuq ma jistgħux jikkompensaw:

għad-dgħufija legali persistenti u l-kumplessità tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE b'mod partikolari fl-oqsma tal-pulizija u l-koperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali li m'għandhomx kontroll demokratiku u ġudizzjarju xieraq fil-livell tal-UE,

għar-riluttanza tal-maġġoranza tal-Istati Membri li jsaħħu l-politiki marbuta mad-drittijiet fundamentali u d-drittijiet taċ-ċittadini; fl-istess ħin jidher li huwa dejjem aktar essenzjali biex il-mira ma tkunx biss fuq il-każijiet transkonfinali, sabiex jiġu evitati l-istandards doppji fl-istess Stat Membru,

il-ħtieġa kontinwa għal żvilupp ulterjuri u implimentazzjoni korretta tal-politika komuni tal-immigrazzjoni u tal-ażil tal-UE, li qed tiffaċċja dewmien mill-kalendarju miftiehem fil-Programm ta' The Hague u fil-Patt Ewropew dwar l-Immigrazzjoni u l-Ażil,

għad-diffikultajiet li għandha l-Kummissjoni biex tiżgura implimentazzjoni f'waqtha u korretta ta' leġiżlazzjoni Komunitarja adottata riċentement flimkien mal-immaniġġjar ta' volum għoli ta' korrispondenza, ilmenti u l-ammont tal-każijiet li qed jikber ta' ksur tal-liġi,

għall-bżonn ta' aktar involviment estensiv tal-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali biex jivvalutaw l-impatt reali fil-prattika tal-leġiżlazzjoni tal-UE,

għan-netwerk li għadu mhux żviluppat biżżejjed tar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u l-partijiet interessati f'kull politika tal-AFSJ; huwa importanti li wieħed jinnota li kien biss reċentement li l-Ministri tal-Ġustizzja tal-Istati Membri iddeċidew li jibnu netwerk immirat biex ikun hemm tisħiħ reċiproku tal-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom u dan għandu jsir għaz-zoni l-oħra tal-AFSJ,

għall-fatt li, anke bejn l-aġenziji tal-UE, il-kooperazzjoni qed tiżviluppa bil-mod u s-sitwazzjoni qed tirriskja li ssir aktar kumplessa bil-multiplikazzjoni ta' korpi oħra b'impenji operazzjonali fil-livell tal-UE,

C.

billi huwa neċessarju li wieħed ifakkar:

fil-pożizzjoni prudenti kontinwa li ħadu l-Kunsill u l-Kummissjoni wara l-adozzjoni mill-Parlament tar-Riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Settembru 2008 dwar id-dibattitu annwali dwar il-progress maghmul fl-2007 fiz-Zona tal-Libertà, tas-Sigurtà u tal-Ġustizzja (AFSJ) (Artikoli 2 u 39 tat-Trattat) (1), u waqt id-dibattiti Plenarji f'Diċembru 2008 dwar il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea u dwar il-progress fl-AFSJ,

fl-appoġġ mogħti mill-Parlamenti nazzjonali biex iwessgħu l-kooperazzjoni interparlamentari notevolment fl-AFSJ, kif muri mill-kontribuzzjonijiet tagħhom għad-dibattiti ġenerali u f'okkażjonijiet speċifiċi bħar-reviżjoni tar-regoli tal-UE dwar it-trasparenza, id-Deċiżjoni ta' Qafas tal-Kunsill 2002/475/JHA tat-13 ta' Ġunju 2002 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu (2), il-leġiżlazzjoni l-ġdida UE-PNR (3), l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familji tagħhom biex jiċċaqalqu u joqogħdu b'mod ħieles fit-territorju tal-Istati Membri (4), l-evalwazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/9/KE tas-27 ta' Jannar 2003 li tistabbilixxi standards minimi biex jintlaqgħu dawk li qed ifittxu kenn politiku (5) u l-implimentazzjoni tal-koperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali u ċivili,

1.

Jistieden lil dawk l-Istati Membri li ma rratifikawx it-Trattat ta' Liżbona biex jagħmlu dan kemm jista' jkun malajr għaliex dan se jegħleb in-nuqqasijiet l-aktar sinifikanti fl-AFSJ billi:

joħloq qafas aktar koerenti, trasparenti u legalment sod,

isaħħaħ il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali billi jagħti qawwa vinkolanti il-Karta Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (“il-Karta”) u billi jħalli lill-UE tissieħeb fil-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali,

jagħti poter liċ-ċittadini tal-Unjoni u s-soċjetà ċivili billi jinvolvihom fil-proċess leġiżlattiv u jagħtihom aċċess akbar għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (ECJ),

jinvolvi l-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali fl-evalwazzjoni tal-politiki tal-UE, u għalhekk jagħmel l-amministrazzjonijiet Ewropej u nazzjonali aktar responsabbli;

2.

Jistieden lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex:

(a)

jinvolvu formalment lill-Parlament Ewropew li jkun għadu kif ġie elett fl-adozzjoni tal-programm pluriennali tal-AFSJ li jmiss għall-perjodu 2010-2014, għaliex dan il-programm, wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Liżbona, għandhu jkun implimentat principalment mill-Kunsill u mill-Parlament permezz tal-proċedura tal-kodeċiżjoni; meta wieħed jikkunsidra li programm plurienneali bħal dan għandu wkoll imur ħafna 'l bogħod mis-suġġerimenti li hemm fir-rapporti tal-Gruppi Futuri tal-Kunsill, il-parlamenti nazzjonali għandhom ikunu involuti għax għandu jkollhom irwol essenzjali biex ifasslu l-prijoritajiet u biex jimplimentawhom fil-livell nazzjonali;

(b)

jiffokaw fuq il-programm pluriennali futur, u primarjament fuq it-titjib tad-drittijiet fundamentali u dawk taċ-ċittadini kif irrakkomandat reċentement mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Jannar 2009 dwar il-qagħda tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea 2004-2008, (6) billi jiġu żviluppati l-objettivi u l-prinċipji stabbiliti biċ-Charter, li l-istituzzjonijiet ipproklamaw f'Nizza fl-2000 u wkoll fi Strasbourg fit-12 ta' Diċembru 2007;

3.

Jikkunsidra li huwa urġenti u xieraq li l-Kummissjoni:

(a)

tieħu inizjattivi urġenti biex ittejjeb il-protezzjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini bħal ma huma dawk tal-protezzjoni tad-data, il-protezzjoni diplomatika u konsulari u dwar il-moviment ħieles u r-residenza;

(b)

tiżviluppa mekkaniżmu biex jiġi żgurat involviment aktar estensiv taċ-ċittadini fid-definizzjoni tal-kontenut ta' ċittadinanza tal-Unjoni billi jiġu żviluppati mekkaniżmi ta' konsultazzjoni u tappoġġja n-netwerks tal-partijiet interessati;

(c)

tissottometti programm sħiħ ta' miżuri tal-UE li jsaħħu d-drittijiet proċedurali tal-konvenut u l-garanziji meħtieġa fil-fażijiet ta' qabel u wara l-ġuri, b'mod partikolari, meta dan jikkonċerna persuni li ma jkunux ċittadini tal-pajjiż ikkonċernat, u b'mod ġenerali tiżviluppa skrining tal-miżuri tas-sigurtà u l-ġustizzja kriminali tal-UE fir-rigward tal-protezzjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini;

(d)

tiġbor u xxerred, fuq bażi regolari, id-dejta newtrali kollha rilevanti dwar l-evoluzzjoni tal-politiki ewlenin tal-AFSJ, bħall-flussi migratorji, l-evoluzzjoni tal-kriminalità organizzata u b'mod partikolari it-terroriżmu 2008 (ara l-Organised Crime Threat Assessment (OCTA) tal-UE u l-EU Terrorism Situation u Trend Report (TE-SAT) mill-Europol);jiġbru u diffużi, fuq bażi regolari, kollha rilevanti newtrali data dwar l-evoluzzjoni ta 'l-AFSJ politiki ewlenin bħall-flussi migratorji, l-evoluzzjoni tal-kriminalità organizzata u b'mod partikolari tat-terroriżmu (ara l-UE Organised Crime Threat Assessment (OCTA) u l-EU Terrorism Situation and Trend Report 2008 (TE-SAT) mill-Europol);

(e)

tippreżenta mill-aktar fis possibbli l-istrumenti legali pendenti dwar il-kategoriji oħra ta' ħaddiema li jkollhom karta blu tal-UE minn pajjiżi terzi, bħall-ħaddiema staġunali, persunal li jiġi trasferit fi ħdan korporazzjoni u trainees imħallsa, u dwar il-mandat tal-FRONTEX; b'mod partikulari, għandha tiżgura li l-FRONTEX ikollha biżżejjed riżorsi sabiex tiżgura l-objettivi tagħha u sabiex iżżomm lill-Parlament infurmat b'mod sħiħ dwar in-negozjati ta' ftehimiet ma' pajjiżi terzi fil-qasam tal-immigrazzjoni;

(f)

tistabbilixxi Politika Ewropea għas-Sigurtà Interna, li għandha tikkomplementa l-pjanijiet nazzjonali ta' sigurtà sabiex iċ-ċittadini tal-Unjoni u l-parlamenti nazzjonali jkollhom idea ċara tal-valur miżjud tal-azzjoni mill-UE; b'mod partikolari, issaħħaħ il-politika tal-UE dwar il-ġlieda kontra ċerti tipi ta' kriminalità organizzata bħat-traffikar tal-bnedmin, l-esplojtazzjoni sesswali tat-tfal u l-korruzzjoni, billi tittieħed azzjoni effettiva u jintużaw l-għodod ta' kooperazzjoni kollha disponibbli biex jinkisbu riżultati li jistgħu jitkejlu, inkluża azzjoni bl-għan li jiġi adottat strument leġiżlattiv dwar il-konfiska ta' assi finanzjarji u proprjetà tal-organizzazzjonijiet kriminali internazzjonali u dwar l-użu mill-ġdid tagħhom għal skopijiet soċjali;

(g)

tkompli timplimenta l-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku tad-deċizjonijiet legali, kemm fl-isfera tal-ġustizzja ċivili kif ukoll tal-ġustizzja kriminali, fl-istadji kollha tal-proċedura ġudizzjarja, b'mod partikolari fir-rigward tal-ġustizzja kriminali, biex tiżgura sistema ta' rikonoxximent u l-aċċettabilità reċiproka ta' evidenza madwar l-UE bl-akbar kunsiderazzjoni tar-rispett tad-drittijiet fundamentali;

(h)

tissupplimenta l-iżvilupp tar-rikonoxximent reċiproku permezz ta' serje ta' miżuri li jsaħħu l-fiduċja reċiproka, b'mod partikolari, billi tiżviluppa xi approssimazzjoni tal-liġi kriminali proċedurali, u l-evalwazzjoni tad-drittijiet proċedurali, it-titjib sostanzjali reċiproku tal-funzjonament tas-sistemi tal-ġustizzja u t-titjib tal-modi biex tiġi żviluppata fiduċja reċiproka fi ħdan il-professjoni ġudizzjarja, bħaż-żieda fit-taħriġ ġudizzjarju u l-appoġġ tan-netwerking;

(i)

tibni strateġija esterna tal-UE, trasparenti u effiċjenti fl-AFSJ, ibbażata fuq politika kredibbli, partikolarment meta l-Komunità għandha kompetenza esklussiva, per eżempju fil-ftehimiet ta' ammissjoni mill-ġdid, il-protezzjoni tal-fruntieri esterni u l-politiki dwar il-viża (bħal fil-każ dwar il-kwistjoni tat-tneħħija tal-viża tal-Istati Uniti);

(j)

tistieden lill-Kunsill jikkonsulta mal-Parlament regolarment anki fil-każ ta' ftehimiet internazzjonali li jittrattaw l-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f'materji kriminali, għaliex ir-rifjut attwali mill-Kunsill li jagħmel hekk huwa kontra l-prinċipju ta' kooperazzjoni leali u tar-responsabilità demokratika tal-UE; tistieden lill-Kummissjoni b'mod partikolari biex tippreżenta kriterji dwar l-iżvilupp ta' politika tal-UE xierqa, dwar ftehimiet ma' pajjiżi terzi dwar assistenza legali reċiproka jew dwar l-estradizzjoni fi kwistjonijiet kriminali b'konsiderazzjoni tal-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni bejn iċ-ċittadini tal-UE u ċ-ċittadini tal-pajjiż terz ikkonċernat;

(k)

tintroduċi leġiżlazzjoni speċifika li tagħti protezzjoni diplomatika u konsulari għaċ-ċittadini kollha tal-UE sew jekk l-Istat Membru in kwistjoni huwa rappreżentat fit-territorju tal-pajjiż terz u sew jekk le;

(l)

tissottometti proposti ġodda sabiex tikkonforma mas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fil-każ tal-iffriżar tal-assi ta' persuni naturali u legali, anke b'referenza għas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja relatati mal-persuni elenkati fl-Annessi għad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill li timplimenta l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001 tas-27 ta' Diċembru 2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu (7);

(m)

issaħħaħ il-fiduċja reċiproka u s-solidarjetà bejn l-amministrazzjonijiet tal-Istati Membri billi:

tistabbilixxi, b'kooperazzjoni mal-Kunsill tal-Ewropa, standards ogħla tal-kwalità tal-Ġustizzja (8) u l-kooperazzjoni tal-pulizija;

issaħħaħ u tiddemokratizza l-mekkaniżmi ta' valutazzjoni reċiproka diġa' pprovduti fil-kuntest tal-kooperazzjoni ta' Schengen u fil-ġlieda kontra t-terroriżmu;

twessa' l-mudell tal-evalwazzjoni u assistenza reċiproka bejn l-Istati Membri stabbiliti għal Schengen għall-politiki kollha tal-AFSJ fejn ċittadini minn Stati Membri oħra jew minn pajjiżi terzi huma kkonċernati (bħal l-politiki ta' migrazzjoni u integrazzjoni, iżda wkoll għall-implimentazzjoni ta' programmi kontra t-terroriżmu u kontra r-radikalizzazzjoni);

(n)

tistabbilixxi koordinazzjoni u komplementarjetà aktar estensivi bejn l-aġenziji eżistenti tal-UE u dawk futuri bħall-Europol, il-Eurojust, il-FRONTEX, is-Cepol, għaliex dawn il-korpi għandhom imorru lilhinn mill-kooperazzjoni embrijonika u inċerta tagħhom u għandhom jistabbilixxu rabtiet aktar mill-qrib mas-servizzi nazzjonali korrispondenti u jilħqu standards ogħla ta' effiċjenza u sigurtà u li jkunu aktar responsabbli u trasparenti quddiem il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali;

(o)

tkompli tiżviluppa u ssaħħaħ, fuq bażi kontinwa, il-politika komuni tal-Unjoni dwar l-immaniġġjar tal-fruntieri, filwaqt li tenfasizzata l-ħtieġa li tiġi definita, malajr kemm jista' jkun, arkitettura globali għall-istrateġija tal-Unjoni dwar il-fruntieri, kif ukoll il-mod ta' kif il-programmi u l-proġetti kollha relatati għandhom jinteraġixxu u jiffunzjonaw, bil-għan li jitjieb il-mod ta' kif jinterrelataw, u tkun evitata d-duplikazzjoni jew l-inkonsistenza;

4.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tagħmel l-isforzi kollha meħtieġa bil-għan li jitwettqu l-proġetti kollha konċernati u jiġi żgurat li l-VIS u l-SIS II ikunu jistgħu jidħlu fis-seħħ malajr kemm jista' jkun;

5.

Jirrakkomanda li l-Kummissjoni ma tippreżentax proposti leġiżlattivi b'mod prematur għall-introduzzjoni ta' sistemi ġodda, b'mod partikulari s-Sistema ta' Dħul/Ħruġ, sakemm jitwettqu u jibdew jitħaddmu l-VIS u l-SIS II; huwa favur l-evalwazzjoni tal-ħtieġa reali għal sistema bħal din, minħabba l-inkroċjar evidenti tagħha mas-sett ta' sistemi li jeżistu diġà; jemmen li hu essenzjali li jiġi eżaminat kwalunkwe tibdil meħtieġ fis-sistemi eżistenti u li tiġi pprovduta stima xierqa tal-ispejjeż reali tal-proċess kollu;

6.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tinkludi fil-proposta tagħha għal programm pluriennali ir-rakkomandazzjonijiet deskritti hawn fuq u dawk ippreżentati mill-Parlament fir-Riżoluzzjoni tiegħu hawn fuq imsemmija tal-25 ta' Settembru 2008 u tal-14 ta' Jannar 2009, kif ukoll fir-riżoluzzjonijiet li ġejjin;

ir-Riżoluzzjoi tat-2 ta' April 2009 dwar il-problemi u l-prospettivi taċ-Ċittadinanza Ewropea (9),

ir-Riżoluzzjoni tas-27 ta' Settembru 2007 dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta' Ġunju 2000 li timplimenta l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mill-oriġini tar-razza jew l-etniċità (10),

ir-Riżoluzzjoni tal-10 ta' Marzu 2009 dwar il-passi li jmiss fil-ġestjoni tal-fruntieri fl-Unjoni Ewropea u esperjenzi simili f'pajjiżi terzi (11), u

ir-Riżoluzzjoni tal-10 ta' Marzu 2009 dwar is-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil (12),

7.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.


(1)  Testi adottati, P6_TA(2008)0458.

(2)  ĠU L 164, 22.06.2002, p. 3.

(3)  Proposta għal Deċiżjoni ta' Qafas tal-Kunsill dwar l-użu tar-Reġistri tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) għal skopijiet ta' infurzar tal-liġi (COM(2007)0654).

(4)  ĠU L 158, 30.04.2004, p. 77.

(5)  ĠU L 31, 6.02.2003, p. 18.

(6)  Testi adottati, P6_TA(2009)0019.

(7)  ĠU L 344, 28.12.2001, p. 70.

(8)  Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-kwalità tal-ġustizzja kriminali u l-armonizzazzjoni tal-liġi kriminali fl-Istati Membri (ĠU C 304 E, 1.12.2005, p. 109).

(9)  Testi adottati, P6_TA(2009)0204.

(10)  ĠU C 219 E, 28.8.2008, p. 317.

(11)  Testi adottati, P6_TA(2009)0085.

(12)  Testi adottati, P6_TA(2009)0087.


8.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 184/94


Il-Ġimgħa, 24 ta’ April 2009
Konklużjonijiet tas-Samit tal-G20

P6_TA(2009)0330

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ April 2009 dwar is-Samit tal-G20 ta’ Londra tat-2 ta’ April 2009

2010/C 184 E/20

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-istqarrija tal-Mexxejja (Pjan Globali għall-Irkupru u r-Riforma) maħruġ wara is-Samit tal-Grupp ta’ Għoxrin (G20) ta’ Londra kif ukoll id-dikjarazzjonijiet tagħhom dwar “It-tisħiħ tas-Sistema Finanzjarja” u dwar “L-għoti ta’ riżorsi permezz tal-Istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali”, tat-2 ta’ April 2009,

wara li kkunsidra r-rapport ta’ progress dwar il-ġurisdizzjonijiet sorlveljati mill-forum globali tal-OECD fl-implimentazzjoni tal- istandard miftiehem internazzjonalment, li jirrikjedi l-iskambju ta’ informazzjoni fuq domandi dwar il-kwistjonijiet kollha tat-taxxa għall-amministrazzjoni u l-infurzar tal-liġi dwar it-taxxa domestika, tat-2 ta’ April 2009,

wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Presidenza wara l-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-19 u tas-20 ta’ Marzu 2009,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta’ Marzu 2009, bl-isem “Nixprunaw l-Irkupru Ewropew” (COM(2009)0114),

wara li kkunsidra r-rapport mill-Grupp ta’ Livell Għoli dwar is-Superviżjoni Finanzjarja tal-UE, immexxi minn Jacques de Larosière, tal-25 ta’ Frar 2009,

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Ottubru 2008 bit-titolu “Minn kriżi finanzjarja għal irkupru: Qafas Ewropew għall-azzjoni” (COM(2008)0706),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku (1),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ April 2009 dwar “Appoġġ lill-Pajjiżi li qed jiżviluppaw biex dawn ikampaw mal-kriżi” (COM(2009)0160),

wara li kkunsidra r-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF) bit-titolu “Il-konsegwenzi tal-kriżi finanzjarja dinjija għal pajjiżi bi dħul baxx”, ta’ Marzu 2009,

wara li kkunsidra L-Għanijiet ta’ Żvilupp għall-Millennju (MDGs) tan-Nazzjonijiet Uniti u l-impenji tal-Istati Membru tal-UE li jipprovdu assistenza biex jindirizzaw il-problemi tal-ġuħ u l-faqar,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Programm Għall-Ambjent tan-NU, bit-titolu “Barra mill-Kriżi – Opportunità” tas-16 ta’ Frar 2009, li ħeġġeġ lill-G20 biex jippreżentaw “Ftehim Ġdid Aħdar Globali”,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Organiżżazzjoni internazzjonali tax-xogħol (ILO) u l-Istitut Internazzjonali għall-Istudju dwar ix-Xogħol, bit-titolu “Il-Kriżi Finanzjarja u Ekonomika: Perspettiva ta’ Xogħol Diċenti” tal-24 ta’ Marzu 2009, li jħeġġeġ lill-G20 biex iressqu pakkett ikkoordinat ta’ stimuli li jkun orjentat lejn il-protezzjoni soċjali u l-ħolqien tal-impjiegi,

wara li kkunsidra l-Artikolu 103(4) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A.

billi d-dinja qegħda tiżżerżaq aktar f’reċessjoni li l-effetti tagħha l-ebda pajjiż u l-ebda settur ma għandu jistenna li jista’ jevita, u billi l-prestazzjoni ekonomika dinjija qed tiddeterjora malajr matul l-2009, u l-aktar tbassiriet ottimisti qed ibassru biss irkupru bil-mod il-mod fl-2010,

B.

billi l-konsegwenzi tal-kriżi finanzjarja fuq l-ekonomija reali rriżultaw f’ċirkustanzi ekonomiċi eċċezzjonali li jeħtieġu miżuri f’waqthom, immirati, temporanji u proporzjonali u deċiżjonijiet bil-għan li jinstabu soluzzjonijiet għal sitwazzjoni globali bla preċedenti fil-qasam tal-ekonomija u tal-impjiegi,

C.

billi l-isfidi ewlenin li jridu jiġi indirizzati biex tiġi miġġielda l-qalba għall-agħar fl-ekonomija internazzjonali u Ewropea huma n-nuqqas ta’ kunfidenza fis-swieq finanzjarji u kapitali, kif ukoll il-qgħad li qed jiżdied u t-tnaqqis fil-kummerċ internazzjonali,

D.

Billi r-reċessjoni ta’ bħalissa għandha tintuża bħala opportunità biex jiġu promossi l-miri ta’ Liżbona-Göteborg u l-impenn globali biex jiġu miġġielda l-qgħad u l-bidla fil-klima u jitnaqqas il-konsum tal-enerġija,

E.

billi l-Pjan Dinji għall-Irkupru u r-Riforma (Pjan Dinji) jinkludi l-għanijiet li ġejjin: (1) it-tiġdid tal-fiduċja, it-tkabbir u l-impjiegi; (2) it-tiswija tas-sistema finanzjarja biex jerġa’ jinbeda t-tislif; (3) it-tisħiħ tar-regolamenti finanzjarji u l-bini mill-ġdid tal-fiduċja; (4) il-finanzjament u r-riforma tal-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali biex tingħeleb il-kriżi u jiġu evitati kriżijiet futuri; (5) il-promozzjoni tal-kummerċ dinji u tal-investiment, tisħiħ tal-prosperità, u it-tiċħid tal-protezzjoniżmu; u (6) il-bini ta’ ekonomija inklużiva, favur l-ambjent u sostenibbli,

F.

billi l-koordinazzjoni internazzjonali hija essenzjali għall-ħidma tal-irkupru u tal-bini mill-ġdid tal-ekonomija dinjija,

G.

billi s-sħubija fiż-żona tal-Euro wriet li ssaħħaħ l-istabilità ekonomika fl-Istati Membri rilevanti, b’riżultat tal-isforzi tagħhom li jikkonformaw mal-kriterji ta’ Maastricht u mad-dispożizzjonijiet tal-Patt għall-Istabilità u t-Tkabbir, kif ukoll tal-protezzjoni tal-ekonomiji tagħhom mill-varjazzjonijiet tal-kambju,

H.

billi bosta Stati Membri ffaċċjaw bilanċ iebes ta’ problemi fil-ħlasijiet, u billi xi Stati Membri kellhom jirrikorru għall-għajnuna mill-IMF u mill-UE,

I.

billi l-MDGs, b’mod partikolari l-qirda tal-faqar u tal-ġuħ estrem, għandhom isaħħu l-koperazzjoni bejn l-UE u l-ACP fil-kuntest tal-Ftehim ta’ Sħubija ta’ Cotonou,