ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.CE2010.087.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 87E

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
1 ta' April 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

RIŻOLUZZJONIJIET

 

Il-Parlament Ewropew
SESSJONI 2008-2009
Dati tas-seduti: 10-12 Marzu 2009
Il-Minuti ta' din is-sessjoni ġew ippubblikati fil-ĠU C 234 E, 29.9.2009.
TESTI ADOTTATI

 

It-Tlieta, 10 ta’ Marzu 2009

2010/C 087E/01

Il-passi li jmiss fil-ġestjoni tal-fruntieri fl-Unjoni Ewropea u esperjenzi simili f'pajjiżi terzi
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Marzu 2009 dwar il-passi li jmiss fil-ġestjoni tal-fruntieri fl-Unjoni Ewropea u esperjenzi simili f'pajjiżi terzi (2008/2181(INI))

1

2010/C 087E/02

Trasferiment transkonfinali tal-uffiċċju reġistrat ta’ kumpaniji
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Marzu 2009 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar it-trasferiment transkonfinali tal-uffiċċju reġistrat ta’ kumpanija (2008/2196(INI))

5

ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI

8

2010/C 087E/03

Is-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Marzu 2009 dwar il-futur tas-Sistema Komuni Ewropea tal-Ażil (2008/2305(INI))

10

2010/C 087E/04

Pjan ta’ azzjoni tal-Kummissjoni lejn qafas integrat tal-kontroll intern
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Marzu 2009 dwar il-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni lejn qafas integrat tal-kontroll intern (2008/2150(INI))

16

2010/C 087E/05

Kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Marzu 2009 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali (2008/2180(INI))

21

2010/C 087E/06

Implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/43/KE dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2009 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/43/KE dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati (2008/2247(INI))

23

2010/C 087E/07

Trattatament u aċċess ugwali għall-irġiel u n-nisa fil-qasam tal-ispettaklu
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2009 dwar trattatament u aċċess ugwali għall-irġiel u n-nisa fl-ispettakli artistiċi (2008/2182(INI))

27

2010/C 087E/08

Integrità tal-logħob tal-ażżard fuq l-internet
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2009 dwar l-integrità tal-logħob tal-ażżard fuq l-internet (2008/2215(INI))

30

2010/C 087E/09

Garanzija ta' Kwalità tal-Ikel, inkluż l-armonizzazzjoni jew ir-rikonoxximent reċiproku tal-istandards
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2009 dwar garanzija ta’ kwalità għall-prodotti alimentari, inkluż l-armonizzazzjoni u r-rikonoxximent reċiproku tal-istandards (2008/2220(INI))

35

2010/C 087E/10

Rapporti tal-Kummissjoni dwar il-politika tal-kompetizzjoni għall-2006 u l-2007
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2009 dwar ir-Rapporti dwar il-politika tal-kompetizzjoni għall-2006 u l-2007 (2008/2243(INI))

43

2010/C 087E/11

Att tan-Negozji Żgħar
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Marzu 2009 dwar l-Att tan-Negozji Żgħar (2008/2237(INI))

48

 

L-Erbgħa, 11 ta’ Marzu 2009

2010/C 087E/12

Is-sitwazzjoni soċjali tar-Roma u t-titjib tal-aċċess tagħhom għas-suq tax-xogħol fl-UE
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar is-sitwazzjoni soċjali tar-Roma u t-titjib tal-aċċess tagħhom għas-suq tax-xogħol fl-UE (2008/2137(INI))

60

2010/C 087E/13

Aġġustamenti għall-isfidi bħala parti mill-provvista taż-żejt
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta’ l-11 ta’ Marzu 2009 dwar aġġustamenti għall-isfidi bħala parti mill-provvista taż-żejt (2008/2212(INI))

70

2010/C 087E/14

Trasport aktar ekoloġiku u l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2009 dwar trasport aktar ekoloġiku u l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni (2008/2240(INI))

76

2010/C 087E/15

Kunsill Ewropew: L-Istrateġija ta' Liżbona
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-kontribut għall-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa tal-2009 f'dak li għandu x'jaqsam mal-Istrateġija ta' Liżbona

79

2010/C 087E/16

Il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar Strateġija tal-UE favur ftehim komprensiv dwar il-bidla fil-klima f’Kopenħagen u l-finanzjament xieraq tal-politika dwar il-bidla fil-klima

90

2010/C 087E/17

Linji gwida għall-politika tal-impjiegi
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2009 dwar l-implimentazzjoni tal-linji gwida għall-politiki dwar l-impjiegi tal-Istati Membri 2008-2010

94

2010/C 087E/18

Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku (2008/2334(INI))

98

2010/C 087E/19

Politika ta' Koeżjoni: Investiment fl-ekonomija reali
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-Politika ta' Koeżjoni: Investiment fl-ekonomija reali (2009/2009(INI))

113

 

Il-Ħamis, 12 ta’ Marzu 2009

2010/C 087E/20

Karrieri aħjar u aktar mobilità: Sħubija Ewropea għar-riċerkaturi
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2009 dwar karrieri aħjar u aktar mobilità: Sħubija Ewropea għar-riċerkaturi (2008/2213(INI))

116

2010/C 087E/21

Il-ħarsien tal-konsumatur, partikolarment tal-minorenni, fir-rigward tal-użu tal-logħob tal-kompjuter
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2009 dwar il-ħarsien tal-konsumaturi, partikolarment tal-minorenni, fir-rigward tal-użu ta’ logħob tal-kompjuter (2008/2173(INI))

122

2010/C 087E/22

L-iżvilupp ta’ Żona Komuni tal-Avjazzjoni mal-Iżrael
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2009 dwar l-iżvilupp ta’ Żona Komuni tal-Avjazzjoni mal-Iżrael (2008/2136(INI))

126

2010/C 087E/23

Sri Lanka
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2009 dwar id-deterjorament tas-sitwazzjoni umanitarja fis-Sri lanka

127

2010/C 087E/24

L-isfida tad-deterjorament tal-art agrikola fl-UE u b’mod partikulari fin-Nofsinhar tal-Ewropa: ir-reazzjoni permezz tal-istrumenti tal-politika agrikola tal-UE
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2009 dwar l-isfida tad-degradazzjoni tal-art agrikola fl-UE, b’mod partikulari fl-Ewropa tan-nofsinhar: tweġiba permezz tal-istrumenti tal-politika agrikola komuni (2008/2219(INI))

128

2010/C 087E/25

Il-parteċipazzjoni tal-impjegati f'kumpaniji bi statut Ewropew
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2009 dwar il-parteċipazzjoni tal-impjegati f'kumpaniji bi statut Ewropew u miżuri oħra li jakkumpanjaw

133

2010/C 087E/26

It-tfal ta' migranti
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2009 dwar it-tfal ta' migranti li jitħallew warajhom fil-pajjiż ta' oriġini

134

2010/C 087E/27

Ir-rapport ta’ segwitu tal-2008 dwar il-Kroazja
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2009 dwar ir-rapport ta’ segwitu tal-2008 dwar il-Kroazja

135

2010/C 087E/28

Rapport ta’ segwitu tal-2008 dwar it-Turkija
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2009 dwar ir-rapport ta’ segwitu tal-2008 dwar it-Turkija

139

2010/C 087E/29

Rapport ta’ segwitu tal-2008 dwar l-ex-Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2009 dwar ir-rapport ta’ segwitu tal-2008 dwar l-ex-Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja

147

2010/C 087E/30

Mandat tal-Qorti Kriminali Internazzjonali għall-ex-Jugożlavja
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill tat-12 ta’ Marzu 2009 dwar il-mandat tat-Tribunal Kriminali Internazzjonali għal dik li kienet il-Jugożlavja (2008/2290(INI))

153

2010/C 087E/31

Ħames Forum Dinji dwar l-Ilma, Istanbul, 16-22 ta’ Marzu 2009
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2009 dwar l-ilma fid-dawl tal-Ħames Forum Dinji dwar l-Ilma f’Istanbul mis-16 sat-22 ta’ Marzu 2009

157

2010/C 087E/32

Għajnuna tal-KE għall-iżvilupp fir-rigward tas-servizzi tas-saħħa fl-Afrika ’l isfel mis-Saħara
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2009 dwar approċċ għall-Għajnuna tal-KE għall-iżvilupp fir-rigward tas-servizzi tas-saħħa fl-Afrika ‘l isfel mis-Saħara

162

2010/C 087E/33

L-implimentazzjoni taz-Zona Unika ta’ Pagamenti bl-Euro (SEPA)
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2009 dwar l-implimentazzjoni taz-Zona Unika ta’ Pagamenti bl-Euro (SEPA)

166

2010/C 087E/34

Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Brażil
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill tat-12 ta’ Marzu 2009 dwar is-Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Brażil (2008/2288(INI))

168

2010/C 087E/35

Sħubija Strateġika bejn l-UE u l-Messiku
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill tat-12 ta’ Marzu 2009 dwar Sħubija Strateġika UE-Messiku (2008/2289(INI))

172

2010/C 087E/36

Il-50 anniversarju tar-rewwixta Tibetana u d-djalogu bejn il-Qdusija tiegħu id-Dalai Lama u l-Gvern Ċiniż
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2009 dwar il-50 anniversarju tar-rewwixta Tibetana u d-djalogu bejn il-Qdusija tiegħu id-Dalai Lama u l-Gvern Ċiniż

177

2010/C 087E/37

Ginea Bissaw
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2009 dwar il-Ginea Bissaw

178

2010/C 087E/38

Il-Filippini
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2009 dwar il-Filippini

181

2010/C 087E/39

It-tkeċċija tal-NGOs mid-Darfur
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2009 dwar it-tkeċċija tal-NGOs mid-Darfur

183

 

II   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Parlament Ewropew
SESSJONI 2008-2009
Dati tas-seduti: 10-12 Marzu 2009
Il-Minuti ta' din is-sessjoni ġew ippubblikati fil-ĠU C 234 E, 29.9.2009.
TESTI ADOTTATI

 

L-Erbgħa, 11 ta’ Marzu 2009

2010/C 087E/40

Regoli ta’ Proċedura: estensjoni tal-applikabilità tal-Artikolu 139
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Marzu 2009 li testendi l-applikabilità tal-Artikolu 139 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament sat-tmiem tas-seba' mandat parlamentari

186

 

III   Atti preparatorji

 

Il-Parlament Ewropew
SESSJONI 2008-2009
Dati tas-seduti: 10-12 Marzu 2009
Il-Minuti ta' din is-sessjoni ġew ippubblikati fil-ĠU C 234 E, 29.9.2009.
TESTI ADOTTATI

 

It-Tlieta, 10 ta’ Marzu 2009

2010/C 087E/41

Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Armenja: servizzi tal-ajru *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2009 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Armenja dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru (COM(2007)0729 – C6-0519/2008 – 2007/0251(CNS))

188

2010/C 087E/42

Ftehima KE-Iżrael: Servizzi tal-ajru *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2009 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u l-Istat tal-Iżrael dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru (COM(2008)0178 – C6-0520/2008 – 2008/0068(CNS))

188

2010/C 087E/43

Protokoll addizzjonali għall-Ftehima KE/Afrika t'isfel fid-dawl tal-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea tal-Bulgarija u r-Rumanija ***
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2009 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' protokoll addizzjonali għall-Ftehim dwar il-Kummerċ, l-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u r-Repubblika tal-Afrika t'Isfel, min-naħa l-oħra, fid-dawl tal-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija (16447/2008 – COM(2008)0749 – C6-0017/2009 – 2008/0212(AVC))

189

2010/C 087E/44

Rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Marzu 2009 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

190

P6_TC1-COD(2008)0100Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-10 ta' Marzu 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom

190

2010/C 087E/45

Emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2009 dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) (tfassil mill-ġdid) (COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

191

P6_TC1-COD(2007)0286Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Marzu 2009 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva 2009/…/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) (tfassil mill-ġdid)

192

ANNESS I

232

ANNESS II

236

ANNESS III

237

ANNESS IV

238

ANNESS V

239

ANNESS VI

244

ANNESS VII

255

ANNESS VIII

265

ANNESS IX

266

ANNESS X

268

2010/C 087E/46

L-Istatut tal-kumpanija privata Ewropea *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2009 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-Istatut tal-kumpanija privata Ewropea (COM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS))

300

2010/C 087E/47

Linji gwida għall-proċedura tal-baġit 2010 - Taqsima III - Kummissjoni
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Marzu 2009 dwar il-linji gwida għall-proċedura tal-baġit 2010 - Taqsima III - Kummissjoni (2009/2005(BUD))

321

2010/C 087E/48

Linji gwida għall-proċedura tal-baġit 2010 - I-II, IV-IX
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Marzu 2009 dwar il-linji gwida għall-proċedura baġitarja 2010, Sezzjoni I – Parlament Ewropew, Sezzjoni II – Kunsill, Sezzjoni IV – Qorti tal-Ġustizzja, Sezzjoni V – Qorti ta’ l-Awdituri, Sezzjoni VI – Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, Sezzjoni VII – Kumitat tar-Reġjuni, Sezzjoni VIII – Ombudsman, Sezzjoni IX – Kontrollur Ewropew għal Protezzjoni tad-Data (2009/2004(BUD))

327

 

L-Erbgħa, 11 ta’ Marzu 2009

2010/C 087E/49

L-eżenzjoni mit-taxxa fuq il-valur miżjud fuq l-importazzjoni finali ta’ ċerti oġġetti *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li tiddetermina l-kamp ta' applikazzjoni ta’ l-Artikolu 143(b) u (ċ) tad-Direttiva 2006/112/KE dwar l-eżenzjoni mit-taxxa fuq il-valur miżjud fuq l-importazzjoni finali ta’ ċerti oġġetti (verżjoni kodifikata) (COM(2008)0575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

332

2010/C 087E/50

Salarji bażiċi u l-allowances applikabbli għall-persunal tal-Europol *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2009 dwar l-inizjattiva tar-Repubblika Franċiża bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Kunsill li taġġusta s-salarji bażiċi u l-allowances applikabbli għall-persunal tal-Europol (14479/2008 – C6-0038/2009 – 2009/0804(CNS))

333

2010/C 087E/51

Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE, skont il-punt 26 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (COM(2009)0023 – C6-0040/2009 – 2009/2007(ACI))

334

ANNESS

334

2010/C 087E/52

Abbozz ta' Baġit ta' emenda Nru 1/2009: għargħar fir-Rumanija
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2009 dwar Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 1/2009 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2009, Taqsima III - Kummissjoni (6952/2009 – C6-0075/2009 – 2009/2008(BUD))

335

2010/C 087E/53

Regoli u standards komuni għall-organizzazzjonijiet tal-ispezzjoni u tal-perizji tal-vapuri u għall-attivitajiet rilevanti tal-amministrazzjonijiet marittimi ***III
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2009 dwar it-test konġunt, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli u standards komuni għall-organizzazzjonijiet tal-ispezzjoni u tal-perizji tal-vapuri u għall-attivitajiet rilevanti tal-amministrazzjonijiet marittimi (tfassil mill-ġdid) (PE-CONS 3719/2008 – C6-0042/2009 – 2005/0237A(COD))

337

2010/C 087E/54

Regoli u Standards komuni għall-organizzazzjonijiet tal-ispezzjoni u tal-perizji tal-vapuri ***III
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2009 dwar it-test konġunt, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli u l-istandards komuni għall-organizzazzjonijiet tal-ispezzjoni u tal-perizji tal-vapuri (tfassil mill-ġdid) (PE-CONS 3720/2008 – C6-0043/2009 – 2005/0237B(COD))

338

2010/C 087E/55

Kontroll ta’ l-Istat tal-Port ***III
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar it-test konġunt, approvat mill-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni, għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontroll ta’ l-Istat tal-Port (tfassil mill-ġdid) (PE-CONS 3721/2008 – C6-0044/2009 – 2005/0238(COD))

339

2010/C 087E/56

Sistema Komunitarja ta' informazzjoni u monitoraġġ tat-traffiku tal-vapuri ***III
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2009 dwar it-test konġunt, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Direttiva ta' emenda 2002/59/KE li tistabbilixxi sistema Komunitarja ta' informazzjoni u monitoraġġ tat-traffiku tal-vapuri (PE-CONS 3722/2008– C6-0045/2009 - 2005/0239(COD))

340

2010/C 087E/57

Investigazzjoni ta’ inċidenti fis-settur tat-trasport marittimu ***III
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2009 dwar it-test konġunt, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-prinċipji fundamentali li jirregolaw l-investigazzjoni ta’ inċidenti fis-settur tat-trasport marittimu u li temenda d-Direttivi 1999/35/KE u 2002/59/KE (PE-CONS 3723/2008 – C6-0046/2009 – 2005/0240(COD))

341

2010/C 087E/58

Ir-responsabilità ta’ trasportaturi ta’ passiġġieri bil-baħar fil-każ ta’ aċċidenti ***III
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar it-test konġunt, approvat mill-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni, għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-responsabilità ta’ trasportaturi ta’ passiġġieri bil-baħar fil-każ ta’ aċċidenti (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009 – 2005/0241(COD))

342

2010/C 087E/59

Assigurazzjoni tas-sidien ta’ vapuri għal pretensjonijiet marittimi ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward tal-adozzjoni ta’ direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-assigurazzjoni tal-proprjetarji ta’ bastimenti għall-pretensjonijiet marittimi (14287/2/2008 – C6-0483/2008 – 2005/0242(COD))

343

2010/C 087E/60

Il-konformità mar-rekwiżiti tal-Istat tal-bandiera ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-konformità mar-rekwiżiti tal-Istat tal-bandiera (14288/2/2008 – C6-0484/2008 – 2005/0236(COD))

344

2010/C 087E/61

Tassazzjoni fuq vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-proposta għal-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta'merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi (COM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD))

345

P6_TC1-COD(2008)0147Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Marzu 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2009/…/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi

345

ANNESS

360

2010/C 087E/62

L-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni ***I
Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (tfassil mill-ġdid) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

362

P6_TC1-COD(2008)0069Regolament (KE) Nru …/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (tfassil mill-ġdid)

363

ANNESS

380

2010/C 087E/63

Linji gwida għal politika dwar l-impjiegi tal-Istati Membri *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għal politika dwar l-impjiegi tal-Istati Membri (COM(2008)0869 – C6-0050/2009 – 2008/0252(CNS))

381

 

Il-Ħamis, 12 ta’ Marzu 2009

2010/C 087E/64

Irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2009 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan multi-annwali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran (COM(2009)0093 – C6-0081/2009 – 2009/0029(CNS))

381

Tifsira tas-simboli użati

*

Proċedura ta' konsultazzjoni

**I

Proċedura ta' konsultazzjoni: l-ewwel qari

**II

Proċedura ta' konsultazzjoni: it-tieni qari

***

Proċedura ta' parir konformi

***I

Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari

***II

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari

***III

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tielet qari

(It-tip ta' proċedura tiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni)

Emendi politiċi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u qawwija; it-tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu ▐.

Korrezzjonijiet u adattamenti tekniċi tas-servizzi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva rqiqa; it-tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu ║.

MT

 


I Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

RIŻOLUZZJONIJIET

Il-Parlament Ewropew SESSJONI 2008-2009 Dati tas-seduti: 10-12 Marzu 2009 Il-Minuti ta' din is-sessjoni ġew ippubblikati fil-ĠU C 234 E, 29.9.2009. TESTI ADOTTATI

It-Tlieta, 10 ta’ Marzu 2009

1.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 87/1


It-Tlieta, 10 ta’ Marzu 2009
Il-passi li jmiss fil-ġestjoni tal-fruntieri fl-Unjoni Ewropea u esperjenzi simili f'pajjiżi terzi

P6_TA(2009)0085

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Marzu 2009 dwar il-passi li jmiss fil-ġestjoni tal-fruntieri fl-Unjoni Ewropea u esperjenzi simili f'pajjiżi terzi (2008/2181(INI))

2010/C 87 E/01

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Frar 2008 intitolata “It-tħejjija tal-passi li jmiss fil-ġestjoni tal-fruntieri fl-Unjoni Ewropea” (COM(2008)0069),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-13 ta’ Frar 2008 intitolata “Rapport dwar l-evalwazzjoni u l-iżvilupp futur tal-Aġenzija FRONTEX” (COM(2008)0067),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Frar 2008 intitolata “Eżaminazzjoni dwar il-ħolqien ta’ Sistema Ewropea ta’ Sorveljanza għall-Fruntieri (EUROSUR)” (COM(2008)0068),

wara li kkunsidra l-kummenti preliminari tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data tat-3 ta’ Marzu 2008 u l-kummenti konġunti tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 dwar il-Protezzjoni tad-Data u tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Pulizija u l-Ġustizzja tad-29 ta’ April 2008 dwar it-tliet komunikazzjonijiet imsemmija hawn fuq,

wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-ġestjoni tal-fruntieri esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni minn naħa għall-oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen) (1),

wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 767/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 dwar is-Sistema tal-Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u l-iskambju ta’ data bejn l-Istati Membri dwar viżi għal perjodu qasir (Regolament VIS) (2),

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1104/2008 tal-24 ta’ Ottubru 2008 dwar il-migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (3) kif ukoll id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/839/ĠAI tal-24 ta’ Ottubru 2008 dwar il-migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (4),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta’ Novembru 2005 dwar effettività aħjar, interoperabilità u sinerġiji mtejba fost id-databases Ewropej fil-qasam tal-Ġustizzja u l-Intern (COM(2005)0597),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar l-evalwazzjoni u l-iżvilupp fil-ġejjieni tal-Aġenzija FRONTEX u tas-Sistema ta’ Sorveljanza Ewropea tal-Fruntieri (EUROSUR) (5),

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli tal-Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-0061/2009),

A.

billi t-tneħħija tal-kontrolli interni tal-fruntieri fl-UE hija waħda mill-akbar kisbiet tal-integrazzjoni Ewropea,

B.

billi żona bla fruntieri interni ma tistax tiffunzjona mingħajr responsabilità u solidarjetà kondiviżi fil-ġestjoni tal-fruntieri esterni tagħha,

C.

billi għandha tingħata attenzjoni fir-rigward tal-koperazzjoni mal-awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi responsabbli għas-sigurtà tal-fruntieri f’konformità mal-politika esterna tal-UE,

D.

billi l-fruntiera esterna tal-UE tinqasam kull sena minn 160 miljun ċittadin tal-UE, 60 miljun ċittadin ta’ pajjiżi terzi (TCNs) li m’għandhomx bżonn viża u 80 miljun li għandhom bżonn viża,

E.

billi l-miżuri biex tissaħħaħ is-sigurtà fil-fruntieri għandha tmur id f'id mal-faċilitazzjoni tal-flussi tal-passiġġieri u l-promozzjoni tal-mobilità f'dinja dejjem aktar globalizzata,

F.

billi fil-qafas tal-ġestjoni integrata tal-fruntieri tal-UE, diversi strumenti u programmi diġà ġew stabbiliti, qed jitħejjew jew waslu fl-istadju tal-iżvilupp tal-politika,

G.

billi l-Kummissjoni ddikjarat li biħsiebha tkun lesta fl-2009-2010 biex tippreżenta proposti leġiżlattivi biex jiddaħħlu sistema ta’ dħul/ħruġ, Programm ta’ Reġistrazzjoni tal-Vjaġġaturi (RTP) u Sistema Elettronika ta’ Awtorizzazzjoni tal-Ivjaġġar (ESTA),

H.

billi sistemi simili jeżistu fl-Awstralja u qed jiġu implimentati mill-Istati Uniti tal-Amerika bħala parti mill-programm US-VISIT,

I.

billi hemm nuqqas ta’ pjan ewlieni komprensiv li jistabbilixi l-istruttura globali tal-istrateġija relatata mal-fruntieri tal-UE kif ukoll ta’ evalwazzjoni bir-reqqa tas-sistemi eżistenti u ta’ dawk li qed jitħejjew,

Sistema ta’ dħul/ħruġ

1.

Huwa konxju mill-fatt li l-persuni li jibqgħu f'pajjiż wara li jiskadilhom il-permess (overstayers), li huma l-qofol tas-sistema proposta ta’ dħul/ħruġ, suppost jirrappreżentaw l-akbar kategorija ta’ immigranti illegali fl-UE; jitlob, madankollu, aktar informazzjoni dwar id-data miġbura minn kuntrattur estern li tistma li “fl-2006, kien hemm sa 8 miljun immigrant illegali fl-UE25” (6); barra minn hekk, jinsisti wkoll dwar il-ħtieġa ta’ definizzjoni ċara tal-frażi “persuna li tibqa' f'pajjiż wara li jiskadilha l-permess”, kif ukoll tal-eżenzjonijiet li jistgħu jsiru f'każijiet speċifiċi, u analiżi kwalitattiva u kwantitattiva iktar dettaljata dwar it-theddid/ir-riskji/l-ispejjeż għas-soċjetà Ewropea;

2.

Jiġbed l-attenzjoni li, minkejja li s-sistema proposta u l-informazzjoni ta’ twissija jistgħu jgħinu biex jiskuraġġixxu lil ċittadini minn pajjiżi terzi (TCNs) milli jibqgħu f'pajjiż wara li jiskadilhom il-permess, kif ukoll biex jipprovdu data u informazzjoni dwar kif dan iseħħ, kuntatt ulterjuri mal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jibqa' meħtieġ sabiex jinqabdu l-persuni li jibqgħu f'pajjiż wara li jiskadilhom il-permess, u għalhekk ma jaħsibx li s-sistema proposta se twaqqaf daqstant dan il-fenomenu;

3.

M'għandux biżżejjed informazzjoni dwar kif din is-sistema se tkun integrata fil-qafas eżistenti u kif se taħdem magħha, dwar il-bidliet li jistgħu jkunu meħtieġa fis-sistemi eżistenti u dwar l-ispejjeż reali li se tiġġenera; għalhekk huwa tal-fehma li l-ħtieġa assoluta li tiġi implimentata din is-sistema tibqa' dubjuża;

4.

Ifakkar li t-tħaddim tajjeb tas-sistema ta’ dħul/ħruġ se jiddependi kemm materjalment kif ukoll operazzjonalment fuq is-suċċess tal-VIS u s-SIS II; jinnota li dawn iż-żewġ strumenti għadhom mhumiex qed jaħdmu b'mod sħiħ u li għaldaqstant għadu ma kienx possibbli li jiġu evalwati kif suppost; jenfasizza li qed jitqajmu dubji dwar l-operabilità u l-affidabilità tas-SIS II;

5.

Jinnota, bla dubju u wara t-tagħlimiet mill-Istati Uniti tal-Amerika, li hija sfida akbar li jiġu stabbiliti infrastrutturi ta’ ħruġ milli ta’ dħul, u b'mod partikulari fir-rigward tal-ħruġ bil-baħar u fuq l-art; barra minn hekk, wara dawn it-tagħlimiet, għandu preokkupazzjonijiet konsiderevoli dwar l-effiċjenza f'sens ta’ nfiq ta’ din is-sistema; għalhekk, jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar l-investimenti reali ġġenerati minn din is-sistema;

Programm ta’ Reġistrazzjoni tal-Vjaġġaturi (RTP)

6.

Bħala prinċipju jappoġġja l-kunċett ta’ RTP għat-TCNs, kemm jekk ikunu suġġetti għall-obbligu ta’ viża kif ukoll jekk ma jkunux, li jgħin biex jitħaffu l-flussi tal-vjaġġaturi u tiġi evitata l-konġestjoni fil-punti ta’ dħul u ta’ ħruġ kif ukoll il-possibiltà li jintużaw passaġġi awtomatiċi miċ-ċittadini tal-UE, peress li l-liġi Komunitarja kif inhi bħalissa ma tippermettix is-simplifikazzjoni tal-kontrolli tal-fruntieri ħlief fil-każ ta’ TCNs li joqogħdu f'żoni qrib ta’ fruntiera;

7.

Madankollu, jikkritika t-terminoloġija użata fil-Komunikazzjoni msemmija intitolata “It-tħejjija tal-passi li jmiss fil-ġestjoni tal-fruntieri fl-Unjoni Ewropea” (vjaġġaturi “ta' riskju żgħir”/“bona fide”), billi timplika li għadd enormi ta’ vjaġġaturi huma meqjusa a priori bħala “ta' riskju kbir” jew “mala fide”, u jirrakkomanda t-terminu “vjaġġaturi frekwenti”;

8.

Jiġbed l-attenzjoni li diversi Stati Membri diġà waqqfu jew qed iħejju biex iwaqqfu RTP bħal dan għat-TCNs, u jenfasizza r-riskju li nsibu ruħna b'mużajk ta’ sebgħa u għoxrin sistema bbażati fuq kriterji differenti, fosthom dawk dwar il-protezzjoni tad-data u l-ħlasijiet; huwa konxju mill-fatt li l-Olanda, kif ukoll il-Ġermanja, ir-Renju Unit u l-FRONTEX, qed jippruvaw jippromwovu l-programm “International Expedited Traveller” bħala mudell possibbli għall-Istati Membri l-oħra;

9.

Huwa favur approċċ armonizzat u għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tħaffef il-proċess, fuq il-bażi tal-aqwa prattiki fl-Istati Membri u sabiex tiżgura li l-Istati Membri jibqgħu jaġixxu b'konformità mal-liġi Komunitarja;

10.

Jinnota li fil-fatt l-RTPs għat-TCNs huma differenti mill-RTPs għaċ-ċittadini tal-UE; għaldaqstant jenfasizza li għandha ssir distinzjoni ċara u l-ħin kollu bejn dawn it-tnejn;

Sistema Elettronika ta’ Awtorizzazzjoni tal-Ivvjaġġar (ESTA)

11.

Jirrikonoxxi li ma jkunx għaqli, fir-rigward tal-miżuri ta’ sigurtà, li wieħed jiffoka l-attenzjoni biss fuq it-TCNs li jivvjaġġaw lejn l-UE minn pajjiżi b'obbligu ta’ viża; jistaqsi, madankollu, jekk is-sistema proposta hijiex assolutament meħtieġa u jixtieq spjegazzjoni bir-reqqa tar-raġuni fundamentali għaliha; huwa konvint li l-koperazzjoni mill-qrib bejn is-servizzi ta’ intelliġenza b'mod partikulari hija l-mod tajjeb kif għandna nimxu, aktar milli ġabra massiva ta’ data b’mod ġenerali;

12.

Jixtieq li jkun infurmat dwar il-kalendarju eżatt u d-dettalji eżatti tal-istudju previst mill-Kummissjoni;

Preokkupazzjonijiet dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Bijometrika

13.

Huwa inaċċettabbli li l-Kummissjoni naqset milli tikkonsulta jew lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPS), minkejja li dan kien esprima numru ta’ preokkupazzjonijiet, jew lill-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 qabel l-adozzjoni tal-Komunikazzjoni intitolata “It-tħejjija tal-passi li jmiss fil-ġestjoni tal-fruntieri fl-Unjoni Ewropea”; għaldaqstant, jitlob lill-Kummissjoni biex tikkonsulta lit-tnejn li huma fir-rigward ta’ kwalunkwe azzjoni li tkun se tittieħed taħt dik il-Komunikazzjoni, peress li l-elementi bażiċi proposti jinvolvu l-ipproċessar ta’ ammonti kbar ta’ data personali;

14.

Huwa konxju mill-fatt li l-bijometrika teoretikament tikkonsisti f'identifikaturi personali effettivi għaliex il-karatteristiċi mkejla huma meqjusa uniċi għal kull persuna; madankollu, jenfasizza l-fatt li l-affidabilità tal-bijometrika qatt mhija assoluta u mhijiex dejjem eżatta; għalhekk jiġbed l-attenzjoni li għandu jkun hemm proċeduri alternattivi l-ħin kollu u li l-profili tar-riskju għandhom ikunu elaborati aħjar;

15.

Jinsisti fuq protokoll standard għall-użu u l-iskambju ta’ informazzjoni bijometrika kif ukoll fuq ftehimiet dwar il-kontroll tal-interface biex jiġi deskritt kif se jintuża l-protokoll; barra minn hekk, huwa tal-fehma li l-użu tal-bijometrika għandu jkun suġġett għal standard ta’ kwalità sabiex ikunu evitati d-diverġenzi fl-aċċettazzjoni tas-sistemi differenti użati mill-Istati Membri;

16.

Iqis li approċċ ibbażat fuq it-teknoloġija “privacy by design” (il-privatezza mħarsa fl-istruttura nnifsha) huwa karatteristika essenzjali ta’ kwalunkwe żvilupp li jista' jipperikola l-informazzjoni personali tal-individwi u l-fiduċja tal-pubbliku f'min ikollu informazzjoni dwarhom;

Konklużjonijiet

17.

Iqis li l-objettiv tal-ġestjoni verament integrata tal-fruntieri tal-UE huwa leġittimu u jaqbel li huwa importanti li tkun żviluppata u msaħħa kontinwament politika komuni tal-UE dwar il-ġestjoni tal-fruntieri;

18.

Madankollu, huwa tal-fehma li fil-qafas tal-ġestjoni tal-fruntieri u tal-immigrazzjoni, il-proposti fuq skala kbira qed jiżdiedu b'rata tal-iskantament; għaldaqstant jitlob lill-Kummissjoni biex taħseb f'termini tal-ħtieġa tal-loġistika tal-fruntieri u l-ispiża tagħha;

19

Barra minn hekk, jikkundanna l-kunċett li l-politika tal-ġestjoni tal-fruntieri tal-UE għandha tkun ibbażata fuq l-idea li l-vjaġġaturi kollha huma potenzjalment issuspettati u li jridu jippruvaw il-bona fede tagħhom;

20.

Jikkritika n-nuqqas ta’ pjan ewlieni komprensiv li jistabbilixxi l-istruttura u l-objettivi globali tal-istrateġija tal-ġestjoni tal-fruntieri tal-UE kif ukoll in-nuqqas ta’ dettalji li juru kif il-programmi u l-iskemi kollha relatati (li diġà qegħdin fis-seħħ, li qed jitħejjew jew li waslu fl-istadju tal-iżvilupp ta’ politika) għandhom jaħdmu flimkien u kif jistgħu jittejbu r-rabtiet ta’ bejniethom; huwa tal-fehma li, meta titqies l-istruttura tal-istrateġija tal-ġestjoni tal-fruntieri tal-UE, il-Kummissjoni għandha qabel kollox tanalizza l-effettività tas-sistemi eżistenti tal-Istati Membri għall-ġestjoni tal-fruntieri, sabiex jintlaħqu s-sinerġiji ottimali ta’ bejniethom;

21.

Jenfasizza l-ħtieġa ta’ evalwazzjoni tas-sistemi eżistenti u, qabel kollox, ta’ dawk li qed jitħejjew, u jenfasizza li l-abilità tal-UE li tilħaq l-għanijiet strateġiċi tagħha tiddependi ħafna mis-suċċessi tagħha fil-ġestjoni tal-interdipendenzi fost il-programmi relatati, peress li d-duplikazzjoni u l-inkonsistenza bejniethom ikollhom impatt negattiv fuq ir-rendiment organizzattiv u fuq ir-riżultati bħala konsegwenza; huwa tal-fehma li l-ebda strument jew sistema ġdida m'għandu jiġi varat sakemm l-għodod eżistenti jkunu qed jaħdmu b'mod sħiħ, sikuri u affidabbli;

22.

Huwa tal-fehma li, qabel ma jsir kwalunkwe investiment, huwa importanti ħafna li jkun hemm kuntest operattiv definit b’mod ċar għall-konformità tal-miżuri u l-inizjattivi ġodda kollha; barra minn hekk, jiġbed l-attenzjoni li għandu jkun ċar ħafna liema modifiki huma meħtieġa sabiex ikun żgurat li t-teknoloġija u l-proċessi jaħdmu flimkien, u jenfasizza li l-investimenti kollha għandhom ikunu ġustifikati ekonomikament;

23.

Jesprimi dubji dwar il-ħtieġa u l-proporzjonalità tal-miżuri proposti, meta jitqies kemm huma għaljin u r-riskji potenzjali li jippreżentaw għall-ħarsien tad-data; għalhekk huwa tal-fehma li għandhom jiġu evalwati fir-rigward ta’ dawn il-kriterji qabel ma tiġi prevista kwalunkwe proposta formali;

24.

Jirrikonoxxi li l-ilħuq ta’ bilanċ bejn l-iżgurar tal-moviment ħieles ta’ għadd dejjem jiżdied ta’ persuni bejn il-fruntieri u l-iżgurar ta’ sigurtà akbar għaċ-ċittadini tal-Ewropa huwa eżerċizzju kumpless, u ma jiċħadx li l-użu tad-data joffri vantaġġi ċari; fl-istess ħin, huwa tal-fehma li l-fiduċja tal-pubbliku fl-operat tal-gvern tista' tinżamm biss jekk fil-qasam tal-protezzjoni tad-data jkun hemm salvagwardji, sorveljanza u mekkaniżmi ta’ rimedju suffiċjenti;

*

* *

25.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lill-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (FRONTEX).


(1)  ĠU L 105 13.4.2006, p. 1.

(2)  ĠU L 218, 13.8.2008, p. 60.

(3)  ĠU L 299, 8.11.2008, p. 1.

(4)  ĠU L 299, 8.11.2008, p. 43.

(5)  Testi adottati, P6_TA(2008)0633.

(6)  SEC(2008) 0153.


1.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 87/5


It-Tlieta, 10 ta’ Marzu 2009
Trasferiment transkonfinali tal-uffiċċju reġistrat ta’ kumpaniji

P6_TA(2009)0086

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Marzu 2009 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar it-trasferiment transkonfinali tal-uffiċċju reġistrat ta’ kumpanija (2008/2196(INI))

2010/C 87 E/02

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Artikolu 192, it-tieni paragrafu, tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra l-Artikoli 43 u 48 tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Mejju 2003 dwar “L-Immodernizzar tal-Liġijiet tal-Kumpaniji u t-Titjib tal-Governanza tal-Kumpaniji fl-Unjoni Ewropea - Pjan biex nimxu ‘l quddiem” (COM(2003)0284),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ April 2004 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsillu lill-Parlament Ewropew: L-immodernizzar tal-liġijiet tal-kumpaniji u t-titjib tal-governanza tal-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea - Pjan biex nimxu ‘l quddiem (1),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta’ Lulju 2006 dwar żviluppi riċenti u prospettivi rigward il-liġi tal-kumpaniji (2),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Ottubru 2007 dwar il-Kumpanija Privata Ewropea u l-Erbatax-il Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji dwar it-trasferiment tas-sede tal-kumpanija (3),

wara li kkunsidra s-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja fid-Daily Mail and General Trust  (4), Centros  (5), Überseering  (6), Inspire Art  (7), SEVIC Systems  (8) u Cadbury Schweppes  (9),

wara li kkunsidra r-Regoli 39 u 45 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6-0040/2009),

A.

billi l-kumpaniji għandhom igawdu mil-libertà tal-istabbiliment fis-suq intern kif imsemmi fit-Trattat tal-KE u interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja,

B.

billi l-migrazzjoni transkonfinali tal-kumpaniji hija wieħed mill-elementi kruċjali fit-tlestija tas-suq intern,

C.

billi t-trasferiment transkonfinali tal-uffiċċju reġistrat ta’ kumpanija m’għandux iwassal għax-xoljiment tagħha jew kwalunkwe interruzzjoni oħra jew telfien ta’ personalità ġuridika,

D.

billi t-trasferiment transkonfinali tal-uffiċċju reġistrat m’għandux idur ma’ kundizzjonijiet legali, soċjali u fiskali,

E.

billi d-drittijiet ta’ partijiet oħra interessati kkonċernati minħabba t-trasferiment, bħal ma huma l-azzjonisti tal-minoranza, impjegati u kredituri, eċċ., għandhom jiġu salvagwardjati,

F.

billi l-acquis communautaire relevanti li jipprovdi għall-informazzjoni transkonfinali, il-konsultazzjoni u d-drittijiet ta’ parteċipazzjoni tal-ħaddiema kif ukoll għall-protezzjoni tad-drittijiet diġà eżistenti tal-parteċipazzjoni tal-ħaddiema (Direttivi 94/45/KE (10) u 2005/56/KE (11)) għandu jinżamm għal kollox, u billi b’konsegwenza t-trasferiment ta’ uffiċċju reġistrat m’għandux jirriżulta fit-telf tad-drittijiet eżistenti,

G.

billi r-regola li tirrikjedi li kumpanija żżomm l-uffiċċju prinċipali tagħha u l-uffiċċju reġistrat tagħha fl-istess Stat Membru tmur kontra l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-libertà tal-istabbiliment u għalhekk tikser il-liġi tal-KE,

1.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta lill-Parlament sal-31 ta’ Marzu 2009, fuq il-bażi tal-Artikolu 44 tat-Trattat KE, proposta leġiżlattiva għal direttiva li tistipula miżuri għall-koordinazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri sabiex jitħaffef it-trasferiment transkonfinali fil-Komunità tal-uffiċċju reġistrat ta’ kumpanija mwaqqfa skont il-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru (“l-14-il Direttiva tal-Liġi dwar il-Kumpaniji”), u jitlob li din il-proposta titfassal fil-qafas tad-deliberazzjonijiet interistituzzjonali u bħala segwitu għar-rakkomandazzjonijiet dettaljati li jidhru hawn taħt;

2.

Jinnota li bħalissa l-impriżi jistgħu jittrasferixxu s-sede tagħhom biss jekk jiddikjaraw xoljiment u joħolqu entità legali ġdida fl-Istat Membru ta’ destinazzjoni, jew jistabilixxu entità legali ġdida fl-Istat Membru ta’ destinazzjoni u wara jgħaqqdu ż-żewġ impriżi; jinnota, barra minn hekk, li din il-proċedura tinvolvi ostakli amministrattivi, spejjeż u konsegwenzi soċjali u ma toffri l-ebda sikurezza legali;

3.

Jiġbed l-attenzjoni għal-libertà tal-istabbiliment li hija garantita għall-impriżi skont l-Artikolu 48 tat-Trattat tal-KE, kif ġiet interpretata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (12);

4.

Jinnota li t-trasferiment tas-sede ta’ kumpanija jimplika trasferiment ta’ superviżjoni; jinnota li, fil-kuntest tat-tfassil tal-14-il Direttiva tal-Liġi dwar il-Kumpaniji dwar it-trasferiment transkonfinali tal-uffiċċji reġistrati, iż-żamma tad-drittijiet eżistenti tal-azzjonisti, tal-kredituri u tal-ħaddiema għandha tkun garantita u li l-ekwilibriju eżistenti fil-ġestjoni tal-kumpanija (“il-governanza tal-kumpanija”) għandu jiġi preservat;

5.

Jipproponi li fid-Direttiva l-ġdida ssir referenza għad-Direttiva 94/45/KE u d-Direttiva 2005/56/KE, sabiex tiġi garantita l-koerenza u n-natura sostantiva ta’ proċeduri tal-parteċipazzjoni tal-impjegati fl-applikazzjoni tad-direttivi tal-liġi dwar il-kumpaniji tal-UE;

6.

Huwa tal-fehma li t-trasferiment tas-sede ta’ kumpanija għandu jsir wara li jitfassal pjan dwar it-trasferiment kif ukoll rapport fejn jiġu spjegati u jingħataw raġunijiet rigward l-aspetti legali u ekonomiċi kif ukoll il-konsegwenzi tat-trasferiment għall-azzjonisti u l-ħaddiema; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li kemm il-pjan ta’ trasferiment kif ukoll ir-rapport għandhom ikunu aċċessibbli fil-ħin għal dawk kollha involuti;

7.

Jenfasizza l-effetti pożittivi tal-kompetizzjoni fiskali fuq it-tkabbir ekonomiku fil-kuntest tal-Istrateġija ta’ Liżbona;

8.

Jinnota li t-trasferiment ta’ sede għandu jsir f’kundizzjonijiet fiskali newtrali;

9.

Jissuġġerixxi li l-iskambju ta’ informazzjoni u l-assistenza reċiproka bejn l-amministrazzjonijiet fiskali għandhom jittejbu;

10.

Jitlob għal trasparenza fl-applikazzjoni tad-direttiva l-ġdida fl-Istati Membri u għalhekk jipproponi rekwiżit ta’ rappurtaġġ għall-Istati Membri fil-konfront tal-Kummissjoni, b’hekk l-impriżi li jittrasferixxu l-uffiċċju reġistrat tagħhom skont id-direttiva jkollhom jitniżżlu f’reġistru Ewropew tal-kumpaniji; jindika li, fl-interess tat-tfassil aħjar tal-leġiżlazzjoni, għandha tiġi evitata l-informazzjoni żejda (“overkill”) fit-traspożizzjoni tar-rekwiżit ta’ rappurtar fil-liġi nazzjonali sakemm tkun iggarantita informazzjoni suffiċjenti;

11.

Jikkonferma li r-rakkomandazzjonijiet jirrispettaw il-prinċipji ta’ solidarjetà u d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini;

12.

Jikkunsidra li l-proposta mitluba m’għandhiex implikazzjonijiet finanzjarji;

13.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-Riżoluzzjoni u r-rakkomandazzjonijiet dettaljati mehmużin magħha lill-Kummissjoni u lill-Kunsill u lill-parlamenti u lill-gvernijiet tal-Istati Membri.


(1)  ĠU C 104 E, 30.4.2004, p. 714.

(2)  ĠU C 303 E, 13.12.2006, p. 114.

(3)  ĠU C 263 E, 16.10.2008, p. 671.

(4)  Każ 81/87 Daily Mail and General Trust [1988] ECR 5483.

(5)  Każ C-212/97 Centros [1999] ECR I-1459.

(6)  Każ C-208/00 Überseering [2002] ECR I-9919.

(7)  Każ C-167/01 Inspire Art [2003] ECR I-10155.

(8)  Każ C-411/03 SEVIC Systems [2005] ECR I-10805.

(9)  Każ C-196/04 Cadbury Schweppes [2006] ECR I-7995.

(10)  Id-Direttiva tal-Kunsill 94/45/KE tat-22 ta’ Settembru 1994 dwar l-istabbiliment ta’ Kunsill Ewropew tax-Xogħol jew proċedura f’impriżi fuq skala tal-Komunità u gruppi ta’ impriżi fuq skala tal-Komunità għall-għanijiet li l-impjegati jiġu nfurmati u kkonsultati (ĠU L 254, 30.9.1994, p. 64).

(11)  Id-Direttiva 2005/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-26 ta’ Ottubru 2005 dwar “mergers” transkonfinali ta’ kumpanniji ta’ responsabbiltà limitata (ĠU L 310, 25.11.2005, p. 1).

(12)  Sentenza dwar Centros, imsemmija hawn fuq.


It-Tlieta, 10 ta’ Marzu 2009
ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI

RAKKOMANDAZZJONIJIET DETTALJATI DWAR IL-KONTENUT TAL-PROPOSTA MITLUBA

Il-Parlament Ewropew talab lill-Kummissjoni biex tressaq proposta għal Direttiva li għandha tinkludi l-elementi li ġejjin:

Rakkomandazzjoni 1 (l-effetti ta' trasferiment transkonfinali tal-uffiċċju reġistrat)

It-trasferimenti transkonfinali ta' uffiċċji reġistrati m'għandhomx iwasslu għax-xoljiment tal-kumpanija kkonċernata jew għal kwalunkwe interruzzjoni jew telfien tal-personalità legali tagħha; konsegwentement, il-kumpanija għandha żżomm l-identità legali tagħha, filwaqt li l-assi, ir-responsabilitajiet u r-relazzjonijiet kuntrattwali kollha tagħha m’għandhomx ikunu affettwati. Barra minn hekk, it-trasferiment m’għandux jaħrab il-kundizzjonijiet legali, soċjali u fiskali. It-trasferiment għandu jidħol fis-seħħ fid-data tar-reġistrazzjoni fl-Istat Membru ospitanti. Mid-data ta' reġistrazzjoni fl-Istat Membru ospitanti, il-kumpanija għandha tobdi l-leġiżlazzjoni ta' dak l-Istat.

Rakkomandazzjoni 2 (proċedura ta' trasferiment fil-kumpanija)

Il-maniġment jew bord ta' kumpanija li jkun qed jippjana trasferiment huwa mitlub ifassal proposta ta' trasferiment. Il-proposta għandha tkopri għall-inqas:

(a)

il-forma legali, l-isem u l-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija fl-Istat Membru tad-domiċilju;

(b)

il-forma legali, l-isem u l-uffiċċju reġistrat previsti tal-kumpanija fl-Istat Membru ospitanti;

(c)

il-memorandum u l-artikoli ta' assoċjazzjoni previsti għall-kumpanija fl-Istat Membru ospitanti;

(d)

l-iskeda prevista għat-trasferiment;

(e)

id-data li minnha t-tranżazzjoni tal-kumpanija li bi ħsiebha titrasferixxi l-uffiċċju reġistrat tagħha se titqies għal raġunijiet ta' kontabilità bħala stabbilita fl-Stat Membru ospitanti;

(f)

fejn xieraq, l-informazzjoni dettaljata dwar it-trasferiment tal-amministrazzjoni ċentrali jew tal-post ewlieni tan-negozju;

(g)

id-drittijiet garantiti għall-membri, l-impjegati u l-kredituri tal-kumpanija jew il-miżuri relevanti proposti;

(h)

jekk il-kumpanija hija mmaniġġjata fuq il-bażi tal-parteċipazzjoni tal-ħaddiema u jekk il-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru ospitanti ma timponiex skema bħal din, għandha tiġi ddeterminata l-informazzjoni dwar il-proċeduri li permezz tagħhom jiġu determinati l-arranġamenti għall-parteċipazzjoni tal-ħaddiema.

Il-proposta tat-trasferiment għandha tiġi ppreżentata lill-membri u lir-rappreżentanti tal-ħaddiema tal-kumpanija għal kunsiderazzjoni f'perjodu xieraq qabel id-data tal-laqgħa ġenerali tal-attivisti tal-kumpanija.

Kumpanija li tkun qed tippjana trasferiment għandha tintalab li għall-inqas tippubblika d-dettalji li ġejjin skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli, bi qbil mad-Direttiva 68/151/KEE (1):

(a)

il-forma legali, l-isem u l-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija fl-Istat Membru tad-domiċilju kif ukoll dawk previsti għall-kumpanija fl-Istat Membru ospitanti;

(b)

ir-reġistru fejn id-dokumenti u d-dettalji msemmija fl-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 68/151/KEE huma ppreżentati fir-rigward tal-kumpanija u n-numru tad-dħul f'dak ir-reġistru;

(c)

indikazzjoni tal-arranġamenti fejn il-kredituri u l-azzjonisti tal-minoranza tal-kumpanija jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom u l-indirizz li fih tista' tinġabar l-informazzjoni kollha dwar dawk l-arranġamenti bla ħlas.

Il-maniġment jew bord ta' kumpanija li jkun qed jippjana trasferiment huwa mitlub ifassal rapport li fih jispjega u jiġġustifika l-aspetti legali u ekonomiċi tal-proposta u jindika l-konsegwenzi għall-membri, il-kredituri u l-ħaddiema tal-kumpanija, sakemm ma jkunx hemm ftehim mod ieħor.

Rakkomandazzjoni 3 (deċiżjoni tat-trasferiment b'laqgħa ġenerali tal-attivisti)

Il-laqgħa ġenerali tal-attivisti għandha tapprova l-proposta tat-trasferiment bi qbil mal-arranġamenti stipulati u bil-maġġoranza meħtieġa biex jiġu emendati l-memorandum u l-artikoli tal-assoċjazzjoni skont il-leġiżlazzjoni applikabbli għall-kumpanija fl-Istat Membru tad-domiċilju.

Jekk il-kumpanija tkun immaniġġjata fuq il-bażi tal-parteċipazzjoni tal-ħaddiema, il-laqgħa ġenerali tal-azzjonisti tista' tlesti t-trasferiment b'kundizzjoni li hija tapprova b'mod ċar l-arranġamenti għall-parteċipazzjoni tal-ħaddiema.

Rakkomandazzjoni 4 (il-proċedura u l-verifika tat-trasferiment amministrattiv)

L-Istat Membru tad-domiċilju għandu jivverifika l-legalità tal-proċedura tat-trasferiment skont il-leġiżlazzjoni tiegħu. L-awtorità kompetenti identifikata mill-Istat Membru tad-domiċilju għandha toħroġ ċertifikat li jiddikjara b'mod konklużiv li l-atti u l-formalitajiet kollha meħtieġa jkunu ġew kompluti.

Iċ-ċertifikat, kopja tal-memorandum u l-artikoli tal-assoċjazzjoni previsti għall-kumpanija fl-Istat Membru ospitanti u kopja tal-proposta tat-trasferiment għandhom jiġu ppreżentati f'perjodu ta' żmien xieraq lill-entità responsabbli għar-reġistrazzjoni fl-Istat Membru ospitanti. Dawn id-dokumenti għandhom ikunu suffiċjenti biex jippermettu l-kumpanija li tiġi rreġistrata fl-Istat Membru ospitanti. L-awtorità kompetenti għar-reġistrazzjoni fl-Istat Membru ospitanti għandha tivverifika li l-kundizzjonijiet sostantivi u formali għat-trasferiment huma ssodisfati.

L-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ospitanti għandha immedjatament tavża l-awtorità rispettiva fl-Istat Membru tad-domiċilju dwar ir-reġistrazzjoni. Wara li jsir dan, l-awtorità tal-Istat Membru tad-domiċilju għandha tneħħi l-kumpanija mir-reġistru.

Ir-reġistrazzjoni fl-Istat Membru ospitanti u t-tneħħija mir-reġistru tal-Istat Membru tad-domiċilju għandhom jiġu ppubblikati. Għandhom jiġu koperti għall-inqas dawn id-dettalji:

(a)

id-data tar-reġistrazzjoni;

(b)

in-numru tad-dħul il-ġdid u dak preċedenti fir-reġistri rispettivi tal-Istat Membru tad-domiċilju u ta' dak ospitanti.

Rakkomandazzjoni 5 (il-parteċipazzjoni tal-ħaddiema)

Il-parteċipazzjoni tal-ħaddiema għandha tkun kontrollata mil-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru ospitanti.

Madankollu, il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru ospitanti mhix applikabbli:

(a)

fejn l-Istat Membru ospitanti ma jipprovdix għal mill-inqas l-istess livell ta' parteċipazzjoni kif inhu operat fil-kumpanija fl-Istat Membru ospitanti, jew

(b)

fejn il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru ospitanti ma tikkonferixxix fuq l-impjegati tal-istabbilimenti tal-kumpanija li tkun tinsab fi Stati Membri oħra l-istess jedd li jeżerċitaw id-drittijiet ta' parteċipazzjoni bħal dawk li tali impjegati kellhom qabel it-trasferiment.

F'dawn il-każijiet, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 16 tad-Direttiva 2005/56/KE għandhom japplikaw kif xieraq.

Rakkomandazzjoni 6 (partijiet terzi kkonċernati minħabba t-trasferiment)

Kwalunkwe kumpanija li kontriha jittieħdu proċedimenti għax-xoljiment, likwidazzjoni, insolvenza jew sospensjoni ta' pagamenti jew proċedimenti simili oħra, m'għandhiex titħalla tagħmel trasferiment transkonfinali tal-uffiċċju reġistrat tagħha fil-Komunità.

Minħabba raġunijiet ta’ proċedimenti legali jew amministrattivi li jkunu għaddejjin u li jkunu bdew qabel it-trasferiment tal-uffiċċju reġistrat, il-kumpanija għandha titqies li jkollha l-uffiċċju reġistrat tagħha fl-Istat Membru tad-domiċilju.


(1)  L-ewwel Direttiva tal-Kunsill 68/151/KEE tad-9 ta’ Marzu 1968 dwar il-koordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi tal-membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri tal-kumpanniji skont is-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 58 tat-Trattat, bl-iskop li jagħmlu dawn is-salvagwardji ekwivalenti fil-Komunità kollha (ĠU L 65, 14.3.1968, p. 8).


1.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 87/10


It-Tlieta, 10 ta’ Marzu 2009
Is-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil

P6_TA(2009)0087

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Marzu 2009 dwar il-futur tas-Sistema Komuni Ewropea tal-Ażil (2008/2305(INI))

2010/C 87 E/03

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Artikolu 63(1) u (2) tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta’ Ġinevra tal-1951 dwar l-Istatus tar-Refuġjati u l-Protokoll tagħha tal-1967,

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 343/2003 tat-18 ta’ Frar 2003 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-ażil iddepożitata f’wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz (1) (“ir-Regolament ta’ Dublin”),

wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2003/9/KE tas-27 ta’ Jannar 2003 li tistabbilixxi standards minimi għall-akkoljenza ta’ dawk li jfittxu l-ażil (2) (“id-Direttiva dwar l-Akkoljenza”),

wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2005/85/KE ta’ l-1 ta’ Diċembru 2005 dwar l-istandards minimi fuq proċeduri fi Stati Membri għall-għoti u t-tneħħija ta’ l-istejtus ta’ refuġjat (3) (“Direttiva dwar l-Ażil”),

wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2004/83/KE tad-29 ta’ April 2004 dwar standards minimi għall-kwalifika u l-istat ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala refuġjati jew bħala persuni li nkella jeħtieġu protezzjoni internazzjonali u l-kontenut tal-protezzjoni mogħtija (4),

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2003/9/KE tas-27 ta’ Jannar 2003 li tistabbilixxi standards minimi għall-akkoljenza ta’ dawk li jfittxu l-ażil (COM(2007)0745),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-14 ta’ April 2005 dwar Lampedusa (5),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ April 2006 dwar is-sitwazzjoni fil-kampijiet tar-refuġjati f’Malta (6),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Ġunju 2007 dwar l-ażil: il-koperazzjoni prattika, il-kwalità tat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-qafas tas-sistema komuni Ewropea tal-ażil (7),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta’ Settembru 2008 dwar l-evalwazzjoni tas-sistema ta’ Dublin (8),

wara li kkunsidra r-rapporti tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni dwar iż-żjarat lil ċentri varji sabiex isir monitoraġġ tal-kundizzjonijiet ta’ akkoljenza,

wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej tas-6 ta’ Mejju 2008 fil-Kawża C-133/06, il-Parlament Ewropew vs il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (9) rigward azzjoni għal annullament tad-Direttivatal-Ażil, l-azzjoni fittxet b’mod partikulari li tannulla d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-proċeduri għall-adozzjoni u l-emenda ta’ listi minimi komuni ta’ pajjiżi sikuri,

wara li kkunsidra l-Patt Ewropew dwar l-Immigrazzjoni u l-Ażil, adottat mill-Kunsill Ewropew fis-16 ta’ Ottubru 2008, li r-raba’ objettiv tiegħu huwa “l-bini ta’ Ewropa ta’ Ażil”,

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A6-0050/2009),

A.

billi l-istrumenti leġiżlattivi relatati mal-ewwel fażi tal-istabbiliment ta’ Sistema Komuni Ewropea tal-Ażil (CEAS) ippermettiet l-introduzzjoni ta’ standards minimi komuni imma mhux ta’ kundizzjonijiet ugwali ta’ aċċess għall-protezzjoni madwar l-UE, u bħala riżultat, għad hemm problemi bħal movimenti sekondarji u applikazzjonijiet multipli,

B.

billi s-sistema ta’ Dublin fir-rigward tal-kriterju dwar l-ewwel pajjiż ta’ dħul tista’ tirriżulta f’piż sproporzjonat impost fuq uħud mill-Istati Membri, b’mod partikolari fuq dawk li jirrappreżentaw il-fruntieri esterni tal-UE, sempliċiment minħabba l-pożizzjoni ġeografika esposta tagħhom, u billi dan kellu konsegwenzi ta’ ħsara kemm għall-Istati Membri u kemm għal min jitlob l-ażil,

C.

billi l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tas-sistema ta’ Dublin turi li fl-2005 t-13-il Stat Membru fil-fruntieri kellhom jieħdu ħsieb l-isfidi li dejjem jiżdiedu maħluqa mis-sistema ta’ Dublin,

D.

billi, fl-evalwazzjoni tagħha msemmija hawn fuq dwar id-Direttiva dwar l-Akkoljenza, il-Kummissjoni tinnota problemi serji fl-implimentazzjoni tad-Direttiva, b’mod partikulari f’ċentri magħluqa u żoni ta’ tranżitu, kif setgħu jinnutaw mill-ewwel id-delegazzjonijiet parlamentari waqt il-ħafna żjajjar tagħhom,

Konsiderazzjonijiet ġenerali

1.

Jinnota li fis-sena li għaddiet, l-għadd ta’ rifuġjati kiber għal iktar minn 12-il miljun u 26 miljun persuna mċaqalqa minn posthom internament fid-dinja kollha; f’dan il-kuntest, jappoġġja t-twaqqif ta’ CEAS u jilqa’ b’sodisfazzjon il-Programm ta’ Politika dwar l-Ażil tal-Kummissjoni, li jservi bħala pjan direzzjonali għat-tlestija tas- CEAS;

2.

Jiddispjaċih li hemm il-ħsieb li tkun posposta l-iskadenza tal-2012, minħabba l-emenda li saret fuq il-bażi legali li se twassal għad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Liżbona, għat-tlestija tat-tieni fażi tas-CEAS, li għandu jtemm id-differenzi li jagħmlu l-ħsara bejn is-sistemi tal-ażil fl-Istati Membri;

3.

Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li r-rata ta’ rikonoxximent tal-kandidati għall-istatus ta’ refuġjat għal ċerti ċittadini ta’ pajjiżi terzi tvarja minn madwar 0 % sa 90 % fl-Istati Membri;

4.

Jenfasizza li l-armonizzazzjoni tal-istandards li jwasslu għal proċedura komuni ta’ ażil u status uniformi ta’ ażil għandha tirriżulta f’livell għoli ta’ protezzjoni madwar l-UE u m’għandhiex tkun imsejsa fuq l-inqas denominatur komuni, li b’hekk iċaħħad lill-iskema komuni ta’ ażil mill-valur miżjud;

5.

Jiddispjaċih li l-kunċett tal-istituzzjoni tal-ażil, parti essenzjali mid-demokrazija u mill-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, ġie mxellef bl-aħrax f’dawn l-aħħar snin; itenni l-bżonn għal rispett sħiħ lejn id-drittijiet u l-bżonnijiet ta’ dawk li jfittxu l-ażil u lejn il-prinċipju ta’ “non-refoulement”;

6.

Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-UE għandha tipprovdi mekkaniżmi fil-fruntieri esterni li jidentifikaw il-persuni li jitolbu l-ażil u jiżguraw li l-persuni intitolati għall-protezzjoni internazzjonali jkollhom aċċess għat-territorju tagħhom, inkluż fil-kuntest tal-operazzjonijiet ta’ kontroll fil-fruntieri esterni;

7.

Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-Kummissjoni identifikat l-aċċess għal dawk li jeħtieġu l-protezzjoni bħala wieħed mill-għanijiet kumplessivi tas-CEAS;

8.

Jistieden lill-Aġenzija Ewropea għall-Immaniġġjar tal-Koperazzjoni fl-Operat fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex) biex tipprovdi data dettaljata rigward l-għadd ta’ persuni li jitolbu l-ażil li ġew identifikati waqt l-operazzjonijiet tagħha u s-sitwazzjoni diffiċli ta’ persuni interċettati u mibgħuta lura lejn pajjiż ta’ tranżitu jew lejn il-pajjiż ta’ oriġini waqt operazzjonijiet bħal dawn; jitlob lill-Kummissjoni biex tressaq proposta għal reviżjoni tal-mandat tal-Frontex li tiddikjara espliċitament li l-protezzjoni u d-drittijiet tal-bniedem huma parti integrali tal-immaniġjar tal-fruntieri esterni tal-UE;

9.

Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-Kummissjoni tirrikonoxxi l-bżonn li tiżgura koerenza ma’ politiki oħrajn li għandhom impatt fuq il-protezzjoni internazzjonali; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġja u tintroduċi inizjattivi biex jiġu riveduti u adattati l-politiki u prattiki kollha ta’ ġestjoni tal-fruntieri bħalma huma l-Frontex u l-EUROSUR biex jiggarantixxu l-aċċess tar-rifuġjati għall-protezzjoni fl-UE u rispett sħiħ għall-prinċipju ta’ “non-refoulement” fil-fruntieri esterni tal-UE. Barra minn dan, jenfasizza li l-obbligu li tingħata għajnuna kif stipulat fil-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Liġi tal-Baħar (UNCLOS) huwa vinkolanti legalment fuq l-Istati Membri, l-UE u l-Frontex;

Titjib fil-leġiżlazzjoni eżistenti

10.

Jilqa’ l-fatt li l-Qorti tal-Ġustizzja, fis-sentenza C-133/06 imsemmija hawn fuq, ħassret il-paragrafu 1 u 2 tal-Artikolu 29 u l-paragrafu 3 tal-Artikolu 36 tad-Direttiva dwar l-Ażil, li tirrigwarda l-adozzjoni jew l-emenda ta’ lista komuni minima ta’ pajjiżi ta’ oriġini sikuri u lista komuni ta’ pajjiżi terzi sikuri;

11.

Jilqa’ l-inizjattivi pożittivi mwettqa f’xi Stati Membri biex jilqgħu lill-persuni li jitolbu l-ażil – fuq talba tagħom għall-protezzjoni internazzjonali – f’faċilitajiet miftuħa u integrati kompletament mal-komunitajiet lokali;

12.

Iqis li min jitlob l-ażil ikunu persuni vulnerabbli li għandhom jibbenefikaw minn kundizzjonijiet ta’ akkoljenza xierqa; ifakkar li l-ambjent ta’ ħabs ma jista’ jgħinhom bl-ebda mod biex jegħlbu t-trawma li ġarrbu f’pajjiżhom jew waqt il-vjaġġ lejn l-Ewropa;

13.

Jilqa’ d-dispożizzjonijiet imsemmija fil-proposti l-aktar reċenti tal-Kummissjoni li jistipulaw li l-Istati Membri ma jistgħux iżommu persuna f’detenzjoni għall-unika raġuni li din il-persuna talbet il-protezzjoni internazzjonali; iqis li l-persuni li jitolbu l-ażil m’għandhomx, bħala prinċipju, jkunu miżmuma f’faċilitajiet ta’ detenzjoni, minħabba l-pożizzjoni vulnerabbli tagħhom;

14.

Jiddispjaċih li f’diversi Stati Membri, id-detenzjoni ta’ dawk li jfittxu l-ażil għadha realtà wara d-dħul irregolari tagħhom fil-pajjiż u jilqa’ għalhekk iż-żieda fid-Direttiva dwar l-Akkoljenza ta’ garanziji proċedurali rigward id-detenzjoni; f’dan ir-rigward, huwa tal-fehma li ż-żamma ta’ persuni li jitolbu l-ażil għandha tkun possibbli biss f’ċirkostanzi eċċezzjonali definiti b’mod ċar u suġġetta għall-prinċipju ta’ ħtieġa u proporzjonalità f’dak li jirrigwarda il-mod u r-raġuni għaż-żamma; huwa wkoll tal-opinjoni li, meta persuna li titlob l-ażil tinżamm f’detenzjoni, dik il-persuna għandu jkollha d-dritt ta’ rimedju f’qorti nazzjonali;

15.

Iqis li l-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva l-ġdida dwar l-Akkoljenza jeħtieġ li jkun iċċarat sabiex ikunu koperti ċ-ċentri ta’ detenzjoni, iż-żoni ta’ tranżitu, il-proċeduri fil-fruntieri u persuni trasferiti ta’ Dublin;

16.

Jilqa’ b’sodisfazzjon li fid-Direttiva dwar l-Akkoljenza ġiet stabbilita sistema formali għall-identifikazzjoni immedjata ta’ persuni vulnerabbli, b’mod partikulari l-minuri mhux akkumpanjati, il-persuni anzjani u dipendenti, il-persuni b’diżabilità, in-nisa tqal, tfal b’ġenitur wieħed u nies li jkunu għaddew minn esperjenzi trawmatiċi (tortura, stupru u vjolenza psikoloġika, fiżika u sesswali);

17.

Iqis li għandhom ikunu stabbiliti proċedura unika ta’ talba għall-ażil u standards uniċi għall-kwalifika bħala refuġjati jew persuni li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali, li tkopri t-talbiet kollha ta’ “ħarsien internazzjonali” (status ta’ rifuġjat, ħarsien sussidjarju u ħarsien temporanju);

18.

Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-Kummissjoni qed tippjana li tiċċara l-kundizzjonijiet għall-kisba ta’ protezzjoni sussidjarja, u fuq kollox il-fatt li qed tissuġġerixxi li tirrevedi mill-ġdid id-drittijiet u l-vantaġġi li jingħataw lill-benefiċjarji ta’ dan it-tip ta’ ħarsien; dan għandu jiżgura aktar parità ta’ trattament f’livell imsaħħaħ;

19.

Jilqa’ b’sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni li temenda d-Direttiva dwar l-Ażil u jenfasizza li l-proċedura komuni tal-ażil għandha tipprovdi limiti ta’ żmien ċari, uniformi u raġjonevoli għall-awtoritajiet biex jiddeċiedu dwar l-applikazzjoni tal-ażil, b’hekk jevitaw perjodi twal u mhux ġustifikati ta’ stennija li jista’ jkollhom konsegwenzi negattivi għas-saħħa u l-ġid tal-persuni li jitolbu l-ażil; itenni li l-għoti tal-istatus ta’ rifuġjat jew dak ta’ protezzjoni sussidjarja għandu dejjem ikun suġġett għal evalwazzjoni individwali u bl-ebda mod m’għandu jiġi llimitat għal evalwazzjoni ġeneralizzata (eż. ibbażata fuq in-nazzjonalità) jew kundizzjonalità (eż. relatata mal-qagħda tad-drittijiet tal-bniedem f’pajjiż ta’ oriġini);

20.

Iqis li l-iskambju tal-informazzjoni dwar il-pajjiż tal-oriġini li għandhom l-Istati Membri differenti u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tintensifika l-isforzi tagħha biex twaqqaf bażi tad-data komuni; jenfasizza li l-ġbir u l-preżentazzjoni ta’ Informazzjoni dwar il-Pajjiż ta’ Oriġini u l-immaniġġjar ta’ portal għandhom jiżguraw li jiġu inklużi r-rapporti dwar il-pajjiżi ta’ diversi esperti stabbiliti, li l-informazzjoni hi aċċessibbli għall-pubbliku u hi miżmuma distinta mill-applikazzjoni tagħha minn dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet (sabiex tibqa’ imparzjali u libera minn influenza politika) u li jiġi segwit bilanċ ġust bejn sorsi governattivi, dawk mhux governattivi u internazzjonali waqt il-ġbir ta’ Informazzjoni dwar il-Pajjiż ta’ Oriġini;

21.

Jilqa’ b’sodisfazzjon it-tfassil mill-ġdid tar-Regolament ta’ Dublin u d-dispożizzjonijiet proposti għal mekkaniżmu li jissospendi t-trasferimenti ta’ Dublin jekk ikun hemm ħsieb li l-applikanti ma jibbenefikawx minn standards ta’ protezzjoni xierqa fl-Istati Membri responsabbli, b’mod partikulari f’termini ta’ kundizzjonijiet ta’ akkoljenza u aċċess għal proċeduri ta’ ażil, kif ukoll f’każijiet meta dawk it-trasferimenti jżidu piż fuq l-Istati Membri li qed jaffrontaw pressjonijiet mhux proporzjonati minħabba, b’mod partikulari, s-sitwazzjoni ġeografika jew demografika tagħhom; madankollu, jenfasizza li fl-aħħar mill-aħħar dawn id-dispożizzjonijiet se jkunu dikjarazzjoni politika aktar milli strument effettiv biex l-Istati Membri jkollhom appoġġ serju mingħajr l-introduzzjoni ta’ strument vinkolanti doppju għall-Istati Membri li jagħmel dispożizzjoni għal dan li ġej:

(a)

l-issekondar ta’ uffiċjali minn Stati Membri oħra skont l-aegis tal-Uffiċċju Ewropew għall-Appoġġ tal-Ażil biex jassistu lil dawk l-Istati Membri li qed jaffrontaw sitwazzjonijiet speċifiċi u problematiċi;

(b)

skema għar-rilokazzjoni, minn Istati Membri għal oħra, tal-benefiċjarji tal-protezzjoni internazzjonali li jaffrontaw sitwazzjonijiet speċifiċi u problematiċi, b’konsultazzjoni mal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati (UNHCR) u bil-kunsens tal-benefiċjarji;

22.

Iqis li skont ir-Regolament revedut ta’ Dublin dawk li qegħdin ifittxu l-ażil għandhom ikunu mogħtija d-dritt li jappellaw kontra d-deċiżjoni ta’ trasferiment, appell bħal dan li jimponi l-obbligazzjoni lill-qrati jew lit-tribunali biex jeżaminaw ex-officio l-ħtieġa li jagħmlu sospensjoni temporanja tal-infurzar ta’ deċiżjoni ta’ trasferiment;

Strutturi amministrattivi

23.

Jappoġġja b’konvinzjoni t-twaqqif ta’ Uffiċċju Ewropew għall-Appoġġ tal-Ażil, li għandu jaħdem b’koperazzjoni mill-qrib mal-UNHCR u mal-NGOs speċjalizzati fi kwistjonijiet ta’ ażil;

24.

Iqis li wieħed mix-xogħlijiet tal-Uffiċċju Ewropew għall-Appoġġ tal-Ażil għandu jkun li jagħmel evalwazzjoni dettaljata dwar id-differenzi li għad hemm bejn is-sistemi nazzjonali ta’ ażil sabiex isir kontribut fit-titjib tagħhom;

25.

Iqis li l-attivitajiet tal-Uffiċċju Ewropew għall-Appoġġ tal-Ażil għandhom jinkludu l-iżvilupp ta’ linji gwida komuni sabiex tkun iffaċilitata l-evalwazzjoni preċiża tat-talbiet għall-ażil, il-promozzjoni tal-iskambju ta’ prattiki tajba, l-immoniterjar tal-implimentazzjoni u tal-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni relevanti tal-UE (li tappoġġja r-rwol tal-Kummissjoni bħala Gwardjan tat-Trattati);

26.

Iqis li għandha tingħata kunsiderazzjoni prattika lis-segwitu tat-trattament ta’ dawk li marru lura fil-pajjiż ta’ oriġini jew ta’ tluq tagħhom minħabba li t-talbiet għall-protezzjoni ġew miċħuda;

27.

Iħeġġeġ ħafna lill-Kummissjoni biex tissokta bl-isforzi tagħha biex tistabbilixxi programm ta’ taħriġ Ewropew dwar l-Ażil, peress li l-kwalità tad-deċiżjonijiet adottati f’dan il-qasam hija marbuta direttament ma’ dik tat-taħriġ u l-informazzjoni provduti lill-min jieħu d-deċiżjonijiet fuq il-livell nazzjonali; huwa tal-opinjoni li konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili speċjalizzata f’dan il-qasam bil-għan li jitfasslu programmi ta’ taħriġ, għandha tiggarantixxi effettività f’dan il-qasam;

28.

Iqis li kull pesuna li tieħu d-deċiżjonijiet għandu jkollha aċċess ugwali għall-informazzjoni rigward il-pajjiż ta’ oriġini li tkun nġabret permezz ta’ riċerka professjonali u objettiva, li hi għodda ewlenija għall-awtoritajiet tal-ażil u għall-każijiet ta’ appell kif ukoll għal dawk li qegħdin ifittxu l-ażil, li jiddependu fuqha biex tgħin fil-verifikazzjoni tat-talba tagħhom għal protezzjoni internazzjonali;

29.

Jisħaq li matul il-perjodi ta’ stennija l-awtoritajiet għandhom iqisu l-ħtiġijiet differenti ta’ min ifittex ażil f’qagħda aktar dgħajfa, bħal tfal, persuni b’diżabiltajiet u nisa, u jipprovdu l-infrastruttura meħtieġa;

L-integrazzjoni tal-benefiċjarji tal-protezzjoni internazzjonali

30.

Jirrikonoxxi l-importanza tal-integrazzjoni tal-benefiċjarji tal-protezzjoni internazzjonali f’dak li jirrigwarda d-demokrazija, is-sigurtà u l-kunsiderazzjonijiet ekonomiċi;

31.

Jiddispjaċih li r-regoli stabbiliti mir-Regolament ta’ Dublin għad-determinazzjoni ta’ liema pajjiż huwa responsabbli biex jikkunsidra talba għall-ażil ma jqisux ix-xewqat tal-applikanti, u jqis li xi kriterji dwar il-familja, il-kunsiderazzjonijiet kulturali u lingwistiċi għandhom jingħataw aktar kunsiderazzjoni fit-teħid ta’ deċiżjonijiet bil-għan li tkun promossa l-integrazzjoni ta’ min jitlob l-ażil;

32.

Iħeġġeġ lill-Kunsill biex jilħaq ftehima dwar l-estensjoni tal-ambitu tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE tal-25 ta’ Novembru 2003 dwar l-istatus ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li huma residenti (10) fit-tul biex tkopri r-refuġjati u lil dawk li jibbenefikaw minn protezzjoni sussidjarja;

33.

Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni dwar id-Direttiva dwar l-Akkoljenza biex toffri lill-applikanti aċċess simplifikat għas-suq tax-xogħol, minħabba li l-integrazzjoni tagħhom fil-ħajja tax-xogħol hija kundizzjoni essenzjali tal-integrazzjoni tagħhom fl-Istat Membru li jilqagħhom u tgħin ukoll fl-iżvilupp ta’ kapaċitajiet li huma ta’ benefiċċju waqt li huma jgħixu fl-Istat Membru li jilqagħhom u, fil-każ li jmorru lura lejn il-pajjiż ta’ oriġini tagħhom;

34.

Iqis li, meta jiġi determinat l-Istat Membru responsabbli, is-sistema ta’ ażil għandha tiffaċilita l-integrazzjoni billi tqis, fost affarijiet oħra, l-isfond soċjali, kulturali u lingwistiku, ir-rikonoxximent tal-kisbiet edukattivi, il-kwalifiki professjonali u l-kapaċitajiet ta’ min qiegħed ifittex ażil li jkunu konformi mal-ħtiġijiet ekonomiċi fl-Istat Membru ospitanti;

35.

Jirrakkomanda li ma ssir l-ebda differenza bejn id-drittijiet mogħtija lir-refuġjati u l-benefiċjarji tal-protezzjoni sussidjarja; jinsisti b’mod partikolari dwar il-ħtieġa li jittejjeb l-aċċess tal-benefiċjarji tal-protezzjoni sussidjarja għad-drittijiet soċjali u ekonomiċi, ladarba dan huwa essenzjali għall-integrazzjoni tagħhom;

Mekkaniżmi ta’ solidarjetà

36.

Iqis li wieħed mill-objettivi tas-CEAS għandu jkun li twaqqaf mekkaniżmi ta’ solidarjetà sabiex tittejjeb is-sitwazzjoni ta’ pajjiżi li għandhom l-ikbar għadd ta’ persuni li qed ifittxu l-ażil u qed jesperjenzaw diffikulatjiet biex jiggarantixxu kundizzjonijiet ta’ akkoljenza xierqa, jipproċessaw l-applikazzjonijiet fiż-żminijiet stipulati u jintegraw applikanti li jkunu ngħataw l-istatus ta’ refuġjati;

37.

Huwa tal-fehma li s-solidarjetà ma tistax tkun limitata għall-għoti ta’ riżorsi finanzjarji u jitlob għall-implimentazzjoni effettiva ta’ mekkanizmi interni ta’ ripatrijazzjoni u rilokazzjoni fuq bażi volontarja kif inhu maħsub mill-Patt Ewropew dwar l-Immigrazzjoni u l-Ażil; huwa tal-fehma li dan se jippermetti lill-benefiċjarji tal-protezzjoni internazzjonali li jkunu milqugħa minn Stat Membru differenti minn dak li tahom il-benefiċċju ta’ dik il-protezzjoni;

38.

Iqis li għandha titqies l-estensjoni tal-iskop tad-Direttiva 2001/55/KE (11) sabiex, b’mod partikulari, kategoriji speċifiċi ta’ persuni li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali għal perjodu temporanju, ikunu jistgħu jintlaqgħu anki fejn m’hemmx dħul bil-massa;

39.

Iħeġġeġ il-ħolqien, taħt il-patroċinju tal-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ għall-Ażil, ta’ gruppi ta’ esperti li jassistu lill-Istati Membri li jkunu għaddejjin minn perjodi ta’ dħul bil-massa u mhux mistenni ta’ persuni jfittxu l-ażil, b’mod li ma jistgħux ikunu jistgħu jlaħħqu magħhom;

40.

Jappella lill-Kummissjoni biex teżamina l-possibiltà ta’ implimentazzjoni ta’ mekkaniżmu Ewropew ta’ trasferiment tal-protezzjoni internazzjonali, bis-superviżjoni tal-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ għall-Ażil, bl-għan li jkun permess il-moviment tar-refuġjati fl-Ewropa fuq talba tagħhom stess u għalhekk ittaffi l-piż fuq ċerti Stati Membri;

41.

Jilqa’ b’sodisfazzjon li l-Kummissjoni għandha l-ħsieb li tniedi studju biex tirrevedi l-mezzi disponibbli għat-titjib tas-solidarjetà finanzjarja fl-UE, u jistenna bil-ħerqa il-proposti li se jitressqu f’dan il-kuntest;

42.

Jappoġġja l-ftehimiet ta’ monitoraġġ tal-fruntieri bejn l-awtoritajiet nazzjonali, l-UNHCR u l-NGOs fl-UE u l-allokazzjoni ta’ riżorsi għal dan l-għan skont il-Fond għall-Fruntieri Esterni tal-UE;

Il-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi

43.

Jenfasizza li s-CEAS għandha tkun kompletament koerenti mal-għanijiet u l-attivitajiet fil-qasam tal-protezzjoni tar-rifuġjati tal-istrumenti tal-UE għall-kooperazzjoni mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw (bħal ma huma l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (EDF), l-Istrument ta’ Kooperazzjoni fl-Iżvilupp (DCI), l-Istrument Ewropew ta’ Viċinat u Sħubija (ENPI) u l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR)) u mal-ftehimiet u s-sħubijiet bejn l-UE u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw (bħalma huma l-Ftehima ta’ Cotonou u l-Partenarjat Strateġiku bejn l-UE u l-Afrika);

44.

Huwa tal-istess fehma bħall-Kummissjoni li l-ażil huwa parti integrali tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp ma’ pajjiżi terzi iktar milli għodda għall-ġestjoni ta’ kriżijiet; itenni li l-koperazzjoni għall-iżvilupp, partikolarment il-prevenzjoni ta’ kriżijiet, monitoraġġ tad-drittijiet tal-bniedem, it-trasformazzjoni tal-kunflitt u l-konsolidazzjoni tal-paċi, tista’ sservi bħala strument biex jiġi evitat l-ispostament; għaldaqstant jisħaq li s- CEAS għandu jkollha rabta mill-qrib mal-iżvilupp Ewropew u mal-politiki umanitarji;

45.

Jistenna b’ħerqa l-evalwazzjoni tal-Programmi ta’ Protezzjoni Reġjonali (RPPs) li għandhom iseħħu fl-2009; u jenfasizza li l-iżvilupp ta’ programmi bħal dawn għandu jkun kompletament koerenti mal-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali u Reġjonali u mal-Programm Tematiku tad-DCI dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil u, b’mod aktar ġenerali, m’għandu qatt ikun mezz biex jitneħħew responsabiltajiet mill-Istati Membri u mill-UE; jistieden lill-Kummissjoni biex ittejjeb il-koordinazzjoni tal-miżuri meħuda mis-servizzi varji tagħha f’dan il-kuntest bil-għan li jsir l-aħjar użu tas-sinerġiji bejniethom, u biex isiru rapporti lill-Parlament dwar passi meħuda f’dan il-kuntest;

46.

Jirrikonoxxi l-importanza tat-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta’ akkoljenza ta’ pajjiżi fejn jingħata l-ewwel ażil u tat-twaqqif ta’ programm ta’ sistemazzjoni mill-ġdid li jistipula l-kriterji komuni u l-mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni, fuq il-livell tal-UE u b’koodinazzjoni mill-qrib mal-UNHCR;

47.

Jitlob ukoll li għandha ssir evalwazzjoni tal-adegwatezza tal-fondi disponibbli għal miżuri li jirrigwardjaw il-pajjiżi terzi, pereżempju – protezzjoni fir-reġjun – speċjalment fid-dawl tal-opinjoni ddikjarata mill-Parlament li dawn il-miżuri jeħtieġu fondi addizzjonali u mhux riallokazzjoni tal-fondi għall-iżvilupp;

48.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tipprowmovi parteċipazzjoni ikbar mill-Istati Membri fi sforzi minn madwar id-dinja għas-sistemazzjoni mill-ġdid tar-rifuġjati;

49.

Jinnota b’interess kbir l-idea li jitwaqqfu “Proċeduri ta’ Dħul Protett” u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tqis kif jixraq il-proċeduri speċifiċi għal dan u l-implikazzjonijiet prattiċi ta’ miżuri bħal dawn;

50.

Jistenna b’interess ir-riżultati tal-istudju dwar l-ipproċessar konġunt tal-applikazzjonijiet għall-ażil barra mit-territorju tal-UE li l-Kummissjoni għandha ħsieb li twettaq fl-2009, u jwissi kontra kull tentazzjoni li r-responsabilità għall-akkoljenza tal-persuni li qed ifittxu ażil tkun trasferita u t-talbiet tagħhom ikunu mgħoddija lil pajjiżi terzi jew lill-UNHCR;

*

* *

51.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet tal-Istati Membri, lill-Frontex u lill-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati.


(1)  ĠU L 50, 25.2.2003, p. 1.

(2)  ĠU L 31, 6.2.2003, p. 18.

(3)  ĠU L 326, 13.12.2005, p 13.

(4)  ĠU L 304, 30.9.2004, p. 12.

(5)  ĠU C 33 E, 9.2.2006, p. 598.

(6)  ĠU C 293 E, 2.12.2006, p. 301.

(7)  ĠU C 146 E, 12.6.2008, p. 364.

(8)  Testi adottati, P6_TA(2008)0385.

(9)  ĠU C 158, 21.6.2008, p. 3.

(10)  ĠU L 16, 23.1.2004, p. 44.

(11)  Direttiva tal-Kunsill 2001/55/KE tal-20 ta' Lulju 2001 dwar l-istandards minimi sabiex tingħata protezzjoni temporanja fl-eventwalità ta' influss bil-massa ta' persuni spostati u dwar il-miżuri li jippromwovu bilanċ fl-isforzi bejn l-Istati Membri meta jirċievu dawn il-persuni u li jġorru l-konsegwenzi ta' dawn (ĠU L 212, 7.8.2001, p. 12).


1.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 87/16


It-Tlieta, 10 ta’ Marzu 2009
Pjan ta’ azzjoni tal-Kummissjoni lejn qafas integrat tal-kontroll intern

P6_TA(2009)0088

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Marzu 2009 dwar il-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni lejn qafas integrat tal-kontroll intern (2008/2150(INI))

2010/C 87 E/04

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra t-Trattat KE,

wara li kkunsidra l-Opinjoni Nru 2/2004 tal-Qorti tal-Awdituri tal-Komunitajiet Ewropej dwar il-mudell “verifika unika” (u proposta għal qafas Komunitarju ta’ kontroll intern) (1),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Ġunju 2005 dwar pjan direzzjonali għal qafas ta’ kontroll intern integrat (COM(2005)0252),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Jannar 2006 dwar il-pjan ta’ azzjoni tal-Kummissjoni lejn qafas ta’ kontroll intern integrat (COM(2006)0009),

wara li kkunsidra l-ewwel rapport ta’ nofs is-sena dwar l-iscoreboard għall-applikazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni tal-Kummissjoni lejn qafas ta’ kontroll intern integrat ippubblikat fid-19 ta’ Lulju 2006 (SEC(2006)1009), skont talba tal-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta’ April 2006 dwar il-kwittanza fir-rigward tas-sena finanzjarja 2004 (2),

wara li kkunsidra r-rapport interim ta’ progress tal-Kummissjoni ippubblikat fis-7 ta’ Marzu 2007 (COM(2007)0086), li jiddeskrivi l-progress u li jħabbar xi azzjonijiet addizzjonali,

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Frar 2008 bit-titolu “Rapport dwar il-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni lejn Qafas Integrat tal- Kontroll Intern” (COM(2008)0110) u l-karta ta’ ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni annessa magħha (SEC(2008)0259),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta’ Ġunju 2008 bit-titolu “Sintesi tal-kisbiet amministrattivi tal-Kummissjoni fl-2007” (COM(2008)0338),

wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta’ kwittanza dwar verifiki interni mwettqa fl-2007 (COM(2008)0499),

wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta’ kwittanza dwar is-segwitu għad-deċiżjonijiet ta’ kwittanza 2006 (COM(2008)0629 u COM(2008)0628) u karti ta’ ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni li jakkumpanjawh’ (SEC(2008)2579 u SEC(2008)2580),

wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri tal-Komunitajiet Ewropej dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2007, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet (3),

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta’ Proċedura,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A6-0022/2009),

A.

billi skont l-Artikolu 274 tat-Trattat KE, il-Kummissjoni timplimenta l-baġit fuq responsabbiltà tagħha stess, fuq il-bażi tal-prinċipji ta’ tmexxija finanzjarja soda, b’koperazzjoni mal-Istati Membri,

B.

billi l-prinċipju ta’ kontroll intern effettiv huwa wieħed mill-prinċipji baġitarji stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (Regolament Finanzjarju) (4) bħala segwitu tal-emenda tiegħu permezz tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1995/2006 tat-13 ta’ Diċembru 2006 (5), kif propost mill-Kummissjoni fil-pjan ta’ azzjoni lejn qafas integrat tal- kontroll intern (“il-Pjan ta’ Azzjoni”),

C.

billi l-aktar mezzi effettivi għall-Kummissjoni sabiex turi li hija tassew impenjata li tiżgura trasparenza u tmexxija finanzjarja soda huwa li tagħmel kull ma tista’ biex tappoġġja miżuri li jfittxu li jtejbu l-kwalità tat-tmexxija finanzjarja, bil-ħsieb li tinkiseb dikjarazzjoni ta’ assikurazzjoni pożittiva (DAS (6)) mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA),

D.

billi fil-paragrafu 5 tal-konklużjonijiet tiegħu tat-8 ta’ Novembru 2005, il-Kunsill ECOFIN qies li kien ta’ importanza fundamentali li tiġi introdotta sistema ta’ kontroll intern integrat u li tkun issimplifikata l-leġiżlazzjoni dwar il-kontrolli u talab “li l-Kummissjoni tevalwa l-ispiża tal-kontrolli mill-qasam tal-infiq”,

E.

billi sabiex jiġi appoġġjat l-objettiv strateġiku li wieħed jirċievi DAS mill-QEA, il-Kummissjoni adottat f’Jannar tal-2006 il-Pjan ta’ Azzjoni, li jimxi fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-QEA (7), ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament tat-12 ta’ April 2005 dwar il-kwittanza fir-rigward tas-sena finanzjarja 2003 (8) u l-konklużjonijiet tal-ECOFIN tat-8 ta’ Novembru 2005,

F.

billi f’dak iż-żmien il-Pjan ta’ Azzjoni indirizza “qabżiet” fl-istrutturi ta’ kontroll tal-Kummissjoni u identifika 16-il qasam għal azzjoni sal-aħħar tal-2007, filwaqt li kien ikkunsidrat il-fatt li titjib tat-tmexxija finanzjarja fl-Unjoni għandu jkun appoġġjat minn monitoraġġ mill-qrib tal-kontrolli fil-Kummissjoni u fl-Istati Membri,

G.

billi fil-paragrafu 2.29 fil-Kapitolu 2 tar-Rapport Annwali tagħha għall-2007(rigward is-sistema ta’ kontroll intern tal-Kummissjoni), il-QEA tenfasizza li “ir-rapport fil-qosor tal-Kummissjoni għall-2007 jipprovdi evalwazzjoni kunfidenti tal-progress magħmul fl-implimentazzjoni tal-azzjonijiet sal-ġurnata tal-lum, filwaqt li jindika li l-provi tal-effettività tal-azzjonijiet f’termini tat-tnaqqis tal-livell ta’ żbalji fit-tranżazzjonijiet ta’ bażi jistgħu jkunu għadhom ’il bogħod”,

H.

billi, skont ir-rispons tal-Kummissjoni għal paragrafu 2.30 tar-Rapport Annwali tal-QEA għall-2007, “l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet hija proċess kontinwu u qed tiġi segwita b’mod vigoruż. L-impatt tal-azzjonijiet huwa neċessarjament posterjuri għall-implimentazzjoni tagħhom matul is-snin 2006 u 2007 u l-ewwel rapport dwar l-impatt se jsir kmieni fl-2009 ”,

1.

Jilqa b’sodisfazzjon il-progress ġenerali li sar fl-iżvilupp tal-Pjan ta’ Azzjoni u l-fatt li l-maġġoranza tal-azzjonijiet ġew implimentati u li l-biċċa l-kbita tan-nuqqasijiet identifikati fil-Pjan ta’ Azzjoni ssolvew;

2.

Jenfasizza li qafas ta’ kontroll intern integrat effettiv kif previst fil-Komunikazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni se jippermetti lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jimplimentaw aħjar il-baġit tal-UE skont l-għanijiet politiċi u l-prijoritajiet tal-Parlament;

3.

Jiddispjaċih għan-nuqqas ta’ lingwaġġ ċar, u jistieden lill-Kummissjoni biex tindika f’liema stadju tinsab fil-proċess għall-kisba ta’ qafas ta’ kontroll intern integrat, u meta qed tistenna li l-miżuri meħuda jkollhom effetti viżibbli u pożittivi fuq il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet;

4.

Jieħu nota tar-rapport dwar l-impatt adottat mill-Kummissjoni fl-4 ta’ Frar 2009 (COM(2009)0043) u se jieħu kont ta’ dak ir-rapport fir-riżoluzzjoni ta’ kwittanza għas-sena finanzjarja 2007;

5.

Jinnota l-isforzi magħmula mill-Kummissjoni iżda jiddispjaċih li, s’issa, il-Kummissjoni ma rnexxiliex tressaq ċifri kompleti u affidabbli dwar l-irkupri u korrezzjonijiet finanzjarji minħabba problemi ta’ rappurtar min-naħa tal-Istati Membri; jitlob lill-Kummissjoni biex issolvi dawn il-problemi u jistenna li hi tippreżenta skeda dettaljata għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ iskema ta’ rappurtar ġdida;

6.

Jiġbed l-attenzjoni li huwa l-impatt tal-azzjonijiet li se jifforma l-bażi tal-evalwazzjoni tas-suċċess tal-Pjan ta’ Azzjoni permezz ta’ tnaqqis fir-rati tal-iżbalji u tat-titjib tal-gradazzjonijiet imtejba ta’ sistemi ta’ kontroll ikkonfermati mill-QEA;

7.

Jistenna bi sħiħ li titjib bħal dan se jkollu impatt reali fuq r-Rapport Annwali tal-QEA għall-2008;

8.

Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex iżżid it-trasparenza fl-evalwazzjoni ta’ impatt tal-Pjan ta’ Azzjoni u biex tissorvelja b’mod sħiħ l-implimentazzjoni tagħha;

Azzjonijiet 4, 10 u 10N: indiċi ta’ żbalji jew riskju ta’ żbalji aċċettabbli - analiżi tal-bilanċ eżistenti bejn in-nefqa operattiva u l-ispiża tas-sistema ta’ kontroll

9.

Jiddispjaċih għall-fatt li fi tnejn mill-aktar azzjonijiet importanti għal dan il-Parlament hemm ċertu ta’ dewmien fir-rigward tal-kalendarju previst;

10.

B’mod speċjali jiddispjaċih għall-fatt li l-Azzjoni 4 tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar it-tnedija ta’ inizjattiva interistituzzjonali dwar il-prinċipji bażiċi li għandhom jitqiesu rigward ir-riskji li għandhom ikunu tollerati fit-tranżazzjonijiet involuti, għadha ma ġietx implimentata; jaqbel mad-dikjarazzjoni magħmula mill-QEA fl-Opinjoni tagħha Nru 4/2006 (9) li anke jekk huwa kunċett vitali għas-sistema ta’ kontroll integrat, kif għandu jiġi determinat “livell aċċettabbli tar-riskju” għadu mhux iċċarat;

11.

Jirrimarka li fil-paragrafi 2.9 u 2.10 tar-Rapport Annwali tagħha għall-2005 (10), il-QEA diġà qieset li, fir-rigward tal-istabbiliment ta’ qafas ta’ kontroll integrat, “wieħed mill-aktar objettivi importanti approvati mill-Kummissjoni huwa rappreżentat mill-proporzjonalità u mill-effettività għall-ispiża tal-kontrolli ”;

12.

Ifakkar, barra minn hekk, fil-konklużjonijiet imsemmija hawn fuq tal-Kunsill ECOFIN tat-8 ta’ Novembru 2005, li jiddikjaraw li “Il-Kunsill jemmen, bi qbil mal-opinjoni tal-Qorti 2/2004, li għandu jasal għal fehim mal-Parlament Ewropew dwar ir-riskji li għandhom jiġu tollerati fit-transazzjonijiet ikkonċernati, fejn jitqiesu l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-kontrolli għall-oqsma differenti tal-politika u l-valur tal-ispejjeż ikkonċernati”;

13.

Jirrimarka li fil-paragrafu 2.42, punt (c) tar-Rapport Annwali tagħha għall-2007, il-QEA tirrakkomanda li jsir progress sabiex isir avvanz fil-kunċett ta’ riskju tollerabbli, u fil-paragrafu 1.52, punt (c) fil-Kapitolu 1 (dwar id-Dikjarazzjoni ta’ Assikurazzjoni u informazzjoni ta’ sostenn) ta’ dan ir-rapport, hija tindika li “il-bilanċ bejn l-ispiża u r-riskju residwu għal oqsma individwali ta’ infiq huwa ta’ tali importanza li għandu jiġi approvat mil-livell politiku (jiġifieri mill-baġit/awtoritajiet ta’ kwittanza) f’isem iċ-ċittadin tal-Unjoni”;

14.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tadotta malajr il-komunikazzjoni mwiegħda dwar din il-kwistjoni, bl-għan li terġa titnieda d-diskussjoni interistituzzjonali dwar riskju tollerabbli kif diġà mitlub mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu ta’ kwittanza tas-24 ta’ April 2007 għas-sena finanzjarja 2005 (11) u r-riżoluzzjoni tiegħu ta’ kwittanza tat-22 ta’ April 2008 għas-sena finanzjarja 2006 (12); jistieden lill-Kummissjoni tiżvela bi sħiħ lill-pubbliku l-metodi li jintużaw sabiex jiġu determinati r-rati ta’ żbalji;

15.

Iqis, għalhekk, li l-Kummissjoni, f’konformità mal-prinċipji ta’ proporzjonalità u l-effiċjenza meta mqabbla man-nefqa (valur għall-flus) ta’ sistemi ta’ kontroll, għandha tevalwa r-relazzjoni bejn, fuq naħa waħda, ir-riżorsi disponibbli għal kull politika partikolari, u, min-naħa l-oħra, il-parti tar-riżorsi ddedikata għall-sistemi ta’ kontroll skont il-qasam tal-infiq, kif mitlub mill-Parlament fir-riżoluzzjoni ta’ kwittanza tiegħu fir-rigward tas-sena finanzjarja 2005;

16.

Ifakkar lill-Kummissjoni dwar l-importanza li titwettaq l-analiżi komparattiva li waħidha se tippermetti l-istabbiliment ta’ livell aċċettabbli ta’ riskju ta’ żbalji, u li tgħaddi din l-analiżi lill-Parlament, lill-Kunsill u lill-QEA;

17.

Jemmen li l-proporzjon spiża-benefiċċju eżistenti bejn ir-riżorsi ddedikati għall-attivitajiet ta’ kontroll u r-riżultati miksuba mill-kontrolli għandu jkun element ewlieni li għandu jitqies mill-QEA;

18.

Jenfasizza l-osservazzjoni importanti ħafna magħmula mill-QEA fil-paragrafu 1.52, punt (d), tar-Rapport Annwali tagħha għall-2007 li “Jekk skema ma tistax tiġi implimentata b’mod sodisfaċenti fuq livell aċċettabbli ta’ spiża u b’riskju tollerabbli, għandha tiġi kkunsidrata mill-ġdid”;

19.

Jitlob lill-Kummissjoni rigward l-Azzjonijiet 10 u 10N, biex tippreżenta informazzjoni affidabbli dwar l-ispejjeż tas-sistemi ta’ kontroll u dwar mezzi possibbli ta’ simplifikazzjoni bil-għan li jinstab bilanċ aħjar bejn il-bżonn għall-kontrolli u l-għan li jkun hemm tnaqqis tal-piż amministrattiv għall-applikanti u l-benefiċjarji tal-fondi tal-UE;

20.

Ifakkar fl-opinjoni tiegħu u fl-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri li regoli kumplikati jew mhux ċari u rekwiżiti legali kumplessi jkollhom impatt negattiv fuq il-legalità u r-regolarità tal-infiq tal-UE; iqis neċessarju li tkun trattata l-kwistjoni ta’ simplifikazzjoni bħala punt importanti għar-riforma li jmiss tar-Regolament Finanzjarju u għal bażi legali futura tal-programmi ta’ infiq tal-UE;

Azzjonijiet 1, 3, 3N, 5, 10, 10a, 11N, 13 u 15: Meħtieġa koperazzjoni mal-Istati Membri

21.

Jenfasizza li rigward l-implimentazzjoni ta’ Azzjonijiet 1, 3, 3N, 5, 10, 10a, 11N, 13 u 15, il-Kummissjoni hija dipendenti wkoll fuq koperazzjoni mal-Istati Membri; jenfasizza li jappoġġja b’mod sħiħ dawn l-azzjonijiet u għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tuża kull strument possibbli li għandha għad-dispożizzjoni tagħha biex timplimenthom b’mod sħiħ malajr kemm jista’ jkun;

22.

Ifakkar fl-istqarrija magħmula mill-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tal-2008 imsemmija hawn fuq (COM(2008)0110) li l-Azzjonijiet 1, 3, 3N, 5, 8 u 13 ġew mitmuma;

23.

Jiġbed l-attenzjoni madanakollu li sa issa ma kienx konxju ta’ dokumenti ta’ evidenza jew ta’ dikjarazzjonijiet li jiġġustifikaw dikjarazzjoni bħal din; huwa sfurzat għalhekk biex jiddubita serjament jekk dawn il-miżuri intemmux u jekk ġewx implimentati jew jekk kellhomx impatt fuq il-progress tal-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni;

24.

Jistieden lill-Qorti tal-Awdituri biex tirrapporta f’iktar dettall dwar koperazzjoni mal-kontrapartijiet nazzjonali tagħha u biex tipprevedi meta din il-koperazzjoni se jkollha effetti pożittivi;

Azzjonijiet 5 u 13: il-promozzjoni tal-użu ta’ sommarju annwali u ta’ dikjarazzjonijiet ta’ mmaniġġjar

25.

Jilqa’ b’sodisfazzjon is-sommarji annwali tar-rapporti tal-verifika disponibbli u ta’ dikjarazzjonijiet f’livell nazzjonali, preżentati għall-ewwel darba fil-15 ta’ Frar 2008, pass konsiderevoli ‘l quddiem lejn il-mira biex jitjieb l-immaniġġjar tal-fondi tal-UE; jiddispjaċih madanakollu, għan-nuqqas ta’ trasparenza rigward dawn is-sommarji annwali, li l-Kummissjoni ma bagħtitx lill-Parlament;

26.

Jilqa’ b’sodisfazzjon id-dispożizzjoni mill-2008 ’l quddiem tas-sommarji annwali u l-evalwazzjoni u d-dikjarazzjonijiet stipulati fir-Rapporti ta’ Attività Annwali 2006 u 2007 tad-Direttorati-Ġenerali li jittrattaw il-Fondi Strutturali, iżda għadu lura milli jikkunsidra li l-Azzjonijiet 5 u 13 intemmu minħabba li hemm nuqqas ta’ informazzjoni lill-Parlament;

27.

Jiddispjaċih li l-Parlament sa issa għadu ma rċevix informazzjoni sħiħa mill-Kummissjoni dwar l-evalwazzjoni u l-analiżi komparattiva tal-ewwel sommarji annwali ppreżentati;

28.

Jiġbed l-attenzjoni madanakollu li fir-Rapport Annwali tagħha għall-2007, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qalet li minħabba d-disparità tal-preżentazzjoni, is-sommarji annwali għadhom ma jipprovdux evalwazzjoni affidabbli tat-tħaddim u l-effettività tas-sistema;

Azzjoni 11N: l-iżvilupp ta’ tipoloġija ta’ żball u relazzjoni ma’ rkupri u korrezzjonijiet finanzjarji

29.

Jiddispjaċih għall-fatt li, minkejja l-isforzi konsiderevoli magħmula mill-Kummissjoni, skont il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-Kummissjoni ma setgħetx tippreżenta ċifri kompleti jew turi li ċ-ċifri li eventwalment kienu preżentati jistgħu jkunu rikonċiljati b’mod ċar mar-rendikonti finanzjarji ppubblikati;

30.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex ittemm l-implimentazzjoni ta’ din l-azzjoni importanti sabiex tikseb grad ikbar ta’ konformità mar-rekwiżiti ta’ rappurtar u biex ittejjeb il-preċiżjoni tad-data provduta mill-Istati Membri;

Azzjoni 8N: Koperazzjoni mal-Istituzzjonijiet tal-Verifika Supremi Nazzjonali u kif il-ħidma tagħhom tista’ tintuża biex tipprovdi assikurazzjoni

31.

Jiġbed l-attenzjoni li, għalkemm mhumiex parti mill-qafas ta’ kontroll intern, l-Istituzzjonijiet tal-Verifika Supremi indipendenti, bħala awdituri esterni tal-infiq pubbliku nazzjonali, jistgħu jkollhom irwol ewlieni fil-verifika ta’ fondi;

32.

Jappoġġja bi sħiħ il-koperazzjoni mibdija mill-Kummissjoni ma’ wħud mill-Istituzzjonijiet tal-Verifika Nazzjonali Supremi, u jinkoraġġixxi kuntatt kontinwu ma’ istituzzjonijiet bħal dawn bl-għan li jiddeterminaw kif ix-xogħol tagħhom jista’ jintuża sabiex tiżdied l-assikurazzjoni rigward l-implimentazzjoni ta’ programmi fl-Istati Membri;

33.

Jilqa’ b’sodisfazzjoni l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex tiġi żviluppata strateġija strutturata biex ikunu appoġġjati kuntatti ma’ Istituzzjonijiet tal-Verifika Nazzjonali Supremi u barra minn hekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tlesti l-implimentazzjoni ta’ din l-azzjoni f’koperazzjoni mill-qrib mal-QEA;

*

* *

34.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


(1)  ĠU C 107, 30.4.2004, p. 1.

(2)  ĠU L 340, 6.12.2006, p.5.

(3)  ĠU C 286, 10.11.2008, p. 1.

(4)  ĠU L 248, 16.9.2002, p.1.

(5)  ĠU L 390, 30.12.2006, p.1.

(6)  Taqsira tat-terminu Franċiż “Déclaration d’assurance”.

(7)  Opinjoni Nru 2/2004 (ĠU C 107, 30.4.2004, p. 1) (l-Opinjoni tal-“Verifika Unika”).

(8)  ĠU L 196, 27.7.2005, p.4.

(9)  ĠU C 273, 9.11.2006, p.2.

(10)  ĠU C 263, 31.10.2006, p.1.

(11)  ĠU L 187, 15.7.2008, p.25.

(12)  Testi adottati, P6_TA(2008)0133.


1.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 87/21


It-Tlieta, 10 ta’ Marzu 2009
Kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali

P6_TA(2009)0089

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Marzu 2009 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali (2008/2180(INI))

2010/C 87 E/05

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra r-Rapport mill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta’ Mejju 2001 dwar il-kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali (COM(2007)0769),

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 (1),

wara li kkunsidra x-xogħol li għaddej fuq il-Konferenza tal-Aja dwar l-operat prattiku tal-Konvenzjoni tal-Aja tat-18 ta’ Marzu 1970 dwar il-Kumpilazzjoni ta’ Xhieda Barra mill-Pajjiż f’Materji Ċivili jew Kummerċjali,

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0058/2009),

A.

billi r-Regolament (KE) Nru 1206/2001 ma ġiex infurzat b’mod effettiv daqs kemm seta’ jkun, u għalhekk hemm bżonn ta’ aktar miżuri biex titjieb il-kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri għall-iskop tal-kumpilazzjoni ta’ xhieda u biex tiżdied l-effikaċja tar-regolament,

B.

billi r-Regolament (KE) Nru 1206/2001 jipprova jtejjeb, jissimplifika u jaċċellera l-kooperazzjoni bejn il-qrati dwar il-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali,

C.

billi l-Kummissjoni stqarret li organizzat id-distribuzzjoni ta’ total ta’50 000 kopja tal-gwida prattika lill-Istati Membri lejn l-aħħar tal-2006 jew il-bidu tal-2007, iżda dan sar tard wisq, u għalhekk għandhom jittieħdu aktar miżuri, biex dawk involuti fil-proċeduri, b’mod partikolari l-qrati u l-avukati, jiġu infurmati aħjar dwar ir-Regolament,

D.

billi l-Kummissjoni sabet madankollu li l-limitu ta’ 90 ġurnata biex wieħed ikun konformi mat-talbiet għall-kumpilazzjoni ta’ xhieda stabbilit fl-Artikolu 10(1) tar-Regolament inqabeż f’“numru sinifikanti ta’ każi” u li “f’xi każi jkunu meħtieġa anke iktar minn 6 xhur”,

E.

billi attwalment numru żgħir ħafna ta’ Stati Membri għandhom faċilitajiet għall-vidjokonferenzi, u għalhekk l-użu ta’ din it-teknoloġija huwa insuffiċjenti; billi, barra minn hekk, l-Istati Membri mhux qed jaħdmu biżżejjed biex jintroduċu t-teknoloġiji moderni ta’ komunikazzjoni, u lanqas il-Kummissjoni m’hi qed tipproponi rimedji speċifiċi f’dan ir-rigward,

1.

Jikkundanna l-fatt li r-rapport tal-Kummissjoni msemmi hawn fuq ġie ppreżentat tard, meta skont l-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 1206/2001, kellu jiġi ppreżentat sal-1 ta’ Jannar 2007, iżda fil-fatt tressaq biss fil-5 ta’ Diċembru 2007;

2.

Jaqbel mal-Kummissjoni li għandhom isiru sforzi akbar mill-Istati Membri biex iressqu r-Regolament b’mod suffiċjenti għall-attenzjoni tal-imħallfin u l-prattikanti fl-Istati Membri sabiex jinkoraġġixxu kuntatti diretti bejn il-qrati, minħabba li l-kumpilazzjoni diretta ta’ xhieda li hija prevista fl-Artikolu 17 tar-Regolament uriet potenzjal biex tissimplifika u taċċellera l-kumpilazzjoni ta’ xhieda, mingħajr ma tikkawża ebda problema partikolari;

3.

Iqis li huwa essenzjali li wieħed iżomm f’moħħu li l-korpi ċentrali previsti fir-Regolament għad għandhom irwol importanti fis-superviżjoni tax-xogħol tal-qrati li għandhom ir-responsabilità biex jittrattaw it-talbiet skont ir-Regolament u biex isolvu l-problemi meta dawn jinqalgħu; jindika li n-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew jista’ jgħin biex jissolvew problemi li ma ġewx riżolti mill-korpi ċentrali u li r-rikors għal dawn il-korpi jista’ jitnaqqas jekk il-qrati li qed jagħmlu t-talba jsiru iktar konxji mir-Regolament; huwa tal-opinjoni li l-assistenza pprovduta mill-korpi ċentrali jistgħu jkunu kritiċi għal qrati lokali żgħar li jiffaċċjaw problemi dwar il-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’kuntest transkonfinali għall-ewwel darba;

4.

Huwa favur l-użu estensiv tal-informatika u tal-vidjokonferenzi, flimkien ma’ sistema sikura biex wieħed jibgħat u jirċievi l-imejls, li għandha eventwalment issir il-mezz ordinarju ta’ kif wieħed jittrażmetti talbiet għall-kumpilazzjoni ta’ xhieda; jinnota li, fir-risposti tagħhom għal kwestjonarju li ntbagħat mill-Konferenza tal-Aja, xi Stati Membri isemmu problemi marbutin mal-kompatibilità ta’ kollegamenti bil-vidjow, u jikkunsidra li dan għandu jiġi trattat fl-Istrateġija Ewropea dwar il-Ġustizzja Elettronika;

5.

Iqis li l-fatt li f’bosta Stati Membri l-faċilitajiet għall-vidjokonferenzi għadhom mhumiex disponibbli, flimkien mas-sejba tal-Kummissjoni li mezzi moderni ta’ komunikazzjoni huma “anke issa użati pjuttost rarament”, jikkonferma l-għaqal tal-pjanijiet tal-Istrateġija Ewropea dwar il-Ġustizzja Elettronika li ġiet rakkomandata dan l-aħħar mill-Kumitat għall-Affarijiet Legali tal-Parlament; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiddedikaw iktar riżorsi biex jiġu installati faċilitajiet moderni ta’ komunikazzjoni fil-qrati u biex l-imħallfin jitħarrġu fl-użu tagħhom, u jitlob lill-Kummissjoni tagħmel proposti speċifiċi li jkollhom l-għan li tittejjeb is-sitwazzjoni attwali; huwa tal-fehma li għajnuna u appoġġ finanzjarju tal-UE għandhom jiġu pprovduti kemm jista’ jkun malajr u fl-ammont meħtieġ;

6.

Huwa tal-opinjoni li għandhom isiru sforzi fil-kuntest tal-Istrateġija tal-Ġustizzja Elettronika sabiex il-qrati jiġu mgħejjuna jilħqu d-domanda għat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni li ġġib magħħa l-kumpilazzjoni ta’ xhieda transkonfinali fl-Unjoni Ewropea mkabbra;

7.

Jinnota, bi tħassib konsiderevoli, is-sejba tal-Kummissjoni li l-limitu ta’ 90 ġurnata biex wieħed ikun konformi mat-talbiet għall-kumpilazzjoni ta’ xhieda, kif stabbilit fl-Artikolu 10(1) tar-Regolament, inqabeż f’“numru sinifikanti ta’ każi” u li “f’xi każi jkunu meħtieġa anke iktar minn 6 xhur”; jitlob lill-Kummissjoni tressaq proposti speċifiċi kemm jista’ ikun malajr dwar miżuri biex tissolva din il-problema, possibilment bit-twaqqif ta’ uffiċċju għall-ilmenti jew punt ta’ kuntatt fi ħdan in-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew;

8.

Jikkritika l-fatt li, billi saret il-konklużjoni li l-kumpilazzjoni ta’ xhieda ttejbet f’kull rispett bħala riżultat tar-Regolament (KE) Nru 1206/2001, ir-rapport tal-Kummissjoni jippreżenta stampa li mhix eżatta tas-sitwazzjoni; jitlob lill-Kummissjoni, għaldaqstant, biex tipprovdi appoġġ prattiku, fost affarijiet oħrajn fil-kuntest tal-Istrateġija dwar il-Ġustizzja Elettronika, u tagħmel sforzi ikbar sabiex jintlaħaq il-potenzjal veru tar-Regolament biex itejjeb l-operat tal-ġustizzja ċivili għaċ-ċittadini, in-negozji, il-prattikanti u l-imħallfin;

9.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-Riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.


(1)  ĠU L 174, 27.6.2001, p. 1.


1.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 87/23


It-Tlieta, 10 ta’ Marzu 2009
Implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/43/KE dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati

P6_TA(2009)0090

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2009 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/43/KE dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati (2008/2247(INI))

2010/C 87 E/06

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati (1),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Frar 2008 dwar it-23 Rapport Annwali tal-Kummissjoni dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja (2005) (2),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Ottubru 2008 dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-Dritt Komunitarju - l-24 Rapport Annwali tal-Kummissjoni (3),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Settembru 2007 dwar leġiżlar aħjar 2005: l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità – it-13-il Rapport (4),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Settembru 2007 dwar regolar aħjar fl-Unjoni Ewropea (5),

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6-0014/2009),

A.

billi l-Parlament ripetutament iddikjara illi l-leġiżlazzjoni tal-UE tkun tagħmel sens biss jekk kemm-il darba jkun hemm il-konformità min-naħa tal-Istati Membri, u billi l-monitoraġġ tat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE fl-Istati Membri għalhekk jeħtieġ li tibda tiżdied; billi l-Parlament ippropona li wara li jkun skada t-terminu għat-traspożizzjoni ir-rapporteur responsabbli jinforma lill-Parlament dwar il-progress milħuq,

B.

billi d-Direttiva 2006/43/KE (“id-Direttiva”) ġiet adottata mill-Parlament u mill-Kunsill fis-17 ta' Mejju 2006 u t-terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri tad-29 ta' Ġunju 2008 skada, u billi għandu jiġi eżaminat jekk it-traspożizzjoni saritx b'mod korrett,

C.

billi t-tabella ta' informazzjoni ppubblikata mill-Kummissjoni, filwaqt li tidentifika liema artikoli ġew implimentati minn min, ma tipprovdi l-ebda tagħrif dwar il-mod li bih tkun saret l-implimentazzjoni jew dwar jekk in-normi nazzjonali jissodisfawx l-istandard minimu stabbilit mid-Direttiva,

D.

billi l-objettiv tad-Direttiva huwa, l-ewwel nett, illi tiġi ottimizzata l-kwalità tal-verifiki tal-kontijiet annwali fl-UE kollha, biex b'hekk tiżdied il-fiduċja f'dan ir-rappurtar u titjieb il-qagħda tas-swieq finanzjarji u, it-tieni nett, sabiex jiġu stabbiliti l-istess kundizzjonijiet għal kulħadd fis-settur tal-kontabilità fis-suq intern,

E.

billi l-implimentazzjoni tad-Direttiva fl-Istati Membri għandha tkun ivverifikata skont dan l-objettiv doppju,

1.

Jinnota li d-Direttiva kienet ġiet adottata b'reazzjoni għall-kriżi li nħolqot wara li falliet l-Enron; jenfasizza li l-kriżi finanzjarja attwali tenfasizza l-importanza ta’ prattiki tal-kontabilità u tal-verifika ta’ kwalità għolja; jiddeplora l-fatt li 12-il Stat Membru biss ittrasponew id-Direttiva fis-sħuħija tagħha; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tiżgura li din tiġi trasposta u infurzata minnufih;

2.

Jinnota bi preokkupazzjoni illi t-traspożizzjoni tal-kunċetti kruċjali ta' “entità ta' interess pubbliku” (6) (PIE) u “netwerk” (7) qiegħda twassal għal interpretazzjonijiet differenti fl-Istati Membri; jenfasizza f'dan il-kuntest illi biex intrapriża tiġi identifikata bħala PIE, kif ukoll għall-accountant li jkun qiegħed jivverifika l-kontijiet ta' dik l-intrapriża, id-Direttiva ddaħħal bosta obbligi li għandhom konsegwenzi estensivi; jinnota wkoll illi d-Direttiva ddaħħal ukoll diversi obbligi addizzjonali għad-ditti tal-verifika li huma koperti mid-definizzjoni ta' “netwerk”; josserva li hemm bżonn ta’ aktar kunsiderazzjoni rigward l-impatt tad-definizzjoni ta' “netwerk” u n-nuqqas ta’ ċarezza legali dwar ir-responsabilità tad-ditti għall-azzjonijiet ta’ ditti oħra li jagħmlu sehem mill-istess netwerk; jibża', b'mod ġenerali, illi xogħol ta' traqqigħ fid-definizzjonijiet iwassal għal inċertezza legali u għal spejjeż għoljin għall-konformità u għalhekk, fl-aħħar mill-aħħar, jaffettwa ħażin il-kisba tal-għan tad-Direttiva; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni biex twettaq analiżi komprensiva tal-implimentazzjoni tad-definizzjonijiet u tal-effetti evidenti tal-introduzzjoni tagħhom, u biex tfittex iċ-ċarezza rigward il-prijoritajiet politiki tal-UE għal żmien fit-tul f'dan il-qasam u l-mod li bih dawn l-aħjar li jintlaħqu, b'konsultazzjoni mal-Istati Membri;

3.

Jinnota illi ħafna Stati Membri għadhom ma implimentawx l-Artikolu 41 tad-Direttiva, li bih l-Istati Membri għandhom jesiġu li l-PIEs iwaqqfu kumitat ta' verifika jew xi korp simili; huwa tal-opinjoni illi dan ir-rekwiżit huwa mezz importanti biex tiġi ggarantita l-indipendenza tal-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali tal-PIEs;

4.

Jenfasizza li l-esperjenza riċenti turi l-ħtieġa li jkun hemm interazzjoni frekwenti u ta' kwalità għolja fil-kumitati ta' verifika u bejn diretturi, bordijiet superviżorji u awdituri indipendenti, kif ukoll li l-membri mhux eżekuttivi tal-bordijiet għandhom iqisu bir-reqqa l-possibilità li jkollhom laqgħat mingħajr il-preżenza tal-membri tal-bord eżekuttiv;

5.

Jikkonkludi illi ċerti Stati Membri implimentaw ir-rekwiżit tad-Direttiva tar-rotazzjoni tal-awdituri fi żmien massimu ta' seba' snin, b'perjodu ta' rotazzjoni qasir ħafna ta' bejn sentejn jew tliet snin; jiddubita kemm perjodi ta' rotazzjoni daqshekk qosra se jtejbu l-kwalità u l-kontinwità tal-verifiki statutorji tal-PIEs, u jiġbed l-attenzjoni għall-fatt illi jxekklu l-komprensjoni tajba tal-awdituri u tad-ditti tal-verifika dwar l-entità li dwarha tkun qiegħda ssir il-verifika;

6.

Jiddispjaċih illi mhux l-Istati Membri kollha introduċew is-sistema ta' sorvjelanza pubblika meħtieġa mid-Direttiva; jinnota wkoll illi fl-Istati Membri fejn iddaħħlu forom ta' sorveljanza pubblika, kien hemm differenzi konsiderevoli bejniethom; jinnota li s-sorveljanza pubblika skont id-Direttiva għandha tkun organizzata b'mod illi jiġu evitati l-kunflitti ta' interess; jistaqsi, fid-dawl ta' dan kollu, jekk l-awtoritajiet tas-sorveljanza marbutin b'mod dirett mal-gvernijiet nazzjonali humiex jissodisfaw dan ir-rekwiżit;

7.

Jikkunsidraha importanti ħafna illi l-koperazzjoni mitluba mid-Direttiva bejn l-awtoritajiet ta' sorveljanza pubblika timmaterjalizza ruħha, billi l-koperazzjoni intensiva bejn l-awtoritajiet ta' sorveljanza ġġib il-konverġenza bejn l-Istati Membri u tista' tipprevjeni l-piżijiet amministrattivi addizzjonali minħabba l-proċeduri u r-rekwiżiti nazzjonali differenti;

8.

Jenfasizza li s-sussidjarji kkwotati fil-borża huma suġġetti għal verifiki statutorji; jirrakkomanda li l-liġi nazzjonali għandha tesiġi li l-kumpaniji ewlenin li jkollhom sussidjarji bħal dawn ikunu suġġetti għal verifiki statutorji mwettqa minn awdituri approvati skont din id-Direttiva;

9.

Iqis li hemm nuqqas ta’ ċarezza sinifikanti ħafna rigward l-implimentazzjoni tal-Artikolu 47 tad-Direttiva li jittratta d-dokumenti ta’ ħidma tar-rapport tal-verifika; jiġbed l-attenzjoni li, filwaqt li l-Istati Membri jistgħu jippermettu t-trasferiment lill-awtoritajiet kompetenti ta’ pajjiżi terzi ta’ dokumenti ta’ ħidma tar-rapporti tal-verifika jew ta’ dokumenti oħra miżmuma mill-awdituri statutorji jew minn ditti tar-rapporti tal-verifika approvati minnhom, hemm kwistjonijiet legali u ta' protezzjoni tad-dejta li għandhom jiġu indirizzati sabiex ikun żgurat li dik l-informazzjoni li jirċievu l-awdituri tal-UE mill-kumpaniji klijenti tagħhom tinżamm kunfidenzjali u ma tasalx għand is-setturi pubbliċi ta' pajjiżi terzi fejn dawn il-kumpaniji jkunu rreġistrati jew fejn il-kumpanija ewlenija tkun inkorporata;

10.

Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel evalwazzjoni bir-reqqa tal-leġiżlazzjoni nazzjonali kollha li qiegħda tittrasponi d-Direttiva, tittratta b'determinazzjoni l-problemi msemmija fil-paragrafi 1 sa 9 u tirrapporta lill-Parlament dwar dan kollu fi żmien sentejn; jiddubita jekk il-metodu magħżul ta' armonizzazzjoni minima huwiex tassew l-aħjar triq li twassal għat-twettiq tal-objettivi ta' din id-Direttiva u ta' oħrajn marbutin mas-suq intern, billi l-ħafna derogi permessi mid-Direttiva se jwasslu għal aktar frammentazzjoni tas-suq tal-kontabilità; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel użu minn kunċetti ċari kulfejn tkun qiegħda ssir l-armonizzazzjoni;

11.

Jiġbed l-attenzjoni illi kull dewmien mhux iġġustifikat fl-approvazzjoni tal-Istandards Internazzjonali dwar il-Verifiki (ISAs) jista' jkollu effett ħażin fuq l-ambjent regolatorju, li jista' jwassal għal aktar frammentazzjoni, u li jmur kontra l-għan ġenerali tad-Direttiva; jitlob, għalhekk, lill-Kummissjoni tevita kull dewmien mhux neċessarju fl-adozzjoni tal-ISAs u biex tniedi konsultazzjoni pubblika wiesgħa dwar l-adozzjoni tagħhom;

12.

Huwa tal-fehma illi l-monitoraġġ u l-aċċertament bir-reqqa tal-implimentazzjoni korretta u fil-ħin tal-leġiżlazzjoni tal-UE huma mezzi essenzjali biex tinkiseb l-applikazzjoni aħjar tad-Dritt Komunitarju u biex jiġu evitati prattiki ta' regolamentazzjoni żejda li jistgħu jseħħu fuq il-bażi ta', pereżempju, l-Artikolu 40 tad-Direttiva, li jipprovdi elenku mhux komplet tar-rekwiżiti tar-rapportaġġ tat-trasparenza;

13.

Jappoġġja l-gwida li l-Kummissjoni qed tagħti lill-Istati Membri, u l-koperazzjoni mill-qrib magħhom, immirati biex jiżguraw li jkun hemm riżultati ta' implimentazzjoni korretta u fil-ħin, pereżempju, billi jużaw il-workshops tat-traspożizzjoni bħala forum biex jiskbu l-konsensus dwar l-implimentazzjoni ta' dispożizzjonijiet partikolari tal-leġiżlazzjoni Komunitarja; jappoġġja l-użu tat-tabelli ta' korrelazzjoni fil-proċess tal-implimentazzjoni bħala mezz biex tinkiseb il-konverġenza massima; b'danakollu huwa tal-opinjoni illi għad fadal xi jsir biex tingħata gwida ċara lill-Istati Membri matul l-implimentazzjoni u biex l-Istati Membri jitmexxew lejn implimentazzjoni ċara tal-leġiżlazzjoni Komunitarja;

14.

Jenfasizza b'saħħa illi kull miżura kważi-leġiżlattiva fl-ambitu tad-Direttiva tista' tiġi adottata biss skont l-applikazzjoni tal-proċedura regolatorja bi skrutinju, akkumpanjata, fejn ikun xieraq, minn evalwazzjoni tal-impatt tagħha;

Rakkomandazzjoni dwar il-garanzija tal-kwalità

15.

Jilqa' r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2008/362/KE tas-6 ta' Mejju 2008 dwar garanzija esterna tal-kwalità għall-awdituri u għad-ditti tal-verifika li jkunu qed jivverifikaw il-kontijiet tal-PIEs (8); jingħaqad mal-opinjoni aċċettata illi huwa importanti li jkun hemm rapporti esterni u indipendenti għall-garanzija tal-kwalità skont l-għan tad-Direttiva li titjieb il-kwalità tal-verifiki u l-kredibilità tal-informazzjoni finanzjarja ppubblikata; japprova, barra minn hekk, l-opinjoni aċċettata illi l-indipendenza u l-imparzjalità totali tal-ispezzjonijiet u l-ispetturi huma tal-akbar importanza;

16.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi strutturi nazzjonali tal-garanzija tal-kwalità, f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, li għandhom jiżguraw il-garanzija indipendenti u esterna tal-kwalità għad-ditti tal-kontabilità; jisħaq illi, f'dan il-kuntest, l-awtorità leġiżlattiva Ewropea għandha tillimita ruħha għad-dispożizzjonijiet ta' qafas ġenerali stipulati fid-Direttiva u r-rakkomandazzjoni li s-settur innifsu għandu jitħalla jfassal dawn ir-regoli;

Deċiżjoni dwar ir-reġistrazzjoni ta' awdituri minn pajjiżi terzi

17.

Jieħu nota tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/627/KE tad-29 ta' Lulju 2008 dwar il-perjodu tranżitorju għall-attivitajiet ta' verifika ta' ċerti awdituri u entitajiet tal-verifika ta' pajjiżi terzi (9); jitlob lill-Kummissjoni tikkomunika mal-Parlament dwar is-segwitu tal-kwistjoni tar-reġistrazzjoni tal-awdituri minn pajjiżi terzi;

Responsabilità tal-awdituri

18.

Jinnota li d-differenzi bejn ir-reġimi ta' responsabilità fl-Istati Membri jistgħu jwasslu għal arbitraġġ regolatorju u jdgħajfu s-suq intern, iżda jirrikonoxxi l-livelli differenti ta' esponiment marbuta mad-daqs tal-kumpaniji ta' verifika u tal-intrapriżi li magħhom jaħdmu; jenfasizza li l-klejms dwar responsabilità spiss jiġu minn pajjiżi terzi fejn dawn il-litigazzjonijiet ikunu motivati l-aktar minn arranġamenti quotae litis; isibha bi tqila li jħaddan din il-kultura ta' litigazzjoni fl-Unjoni Ewropea u jitlob li jkun hemm soluzzjoni aktar fundamentali għall-effetti perversi ta' dawn il-prattiki iddettati mill-ħlasijiet;

19.

Jinnota r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2008/473/KE tal-5 ta' Ġunju 2008 dwar il-limitazzjoni tar-responsabilità ċivili tal-awdituri statutorji u tad-ditti tal-verifika (10), li tistieden lill-Istati Membri jillimitaw ir-responsabilità tal-accountants, filwaqt illi jitqiesu l-leġiżlazzjoni u ċ-ċirkostanzi nazzjonali tagħhom; jinnota wkoll l-għan tar-rakkomandazzjoni biex jitkattar ambjent bl-istess kundizzjonijiet għal kulħadd għall-intrapriżi u d-ditti tal-kontabilità permezz ta' konverġenza akbar bejn l-Istati Membri; jenfasizza li l-għan tal-limitazzjoni tar-responsabilità tal-awdituri u d-ditti tal-verifika propost mir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni m'għandux jikser il-prinċipji legali li jirregolaw ir-responsabilità ċivili f'ċerti Stati Membri, bħall-prinċipju tad-dritt għall-kumpens lill-vittmi; jenfasizza li, fil-kuntest tal-kriżi ekonomika u finanzjarja attwali, ir-rakkomandazzjoni m'għandhiex tiddubita mill-kwalità tal-verifika statutorja jew mill-fiduċja fil-funzjoni tal-verifiki statutorji; jistieden lill-Kummissjoni tinforma lill-Parlament sa mhux aktar tard mill-2010 dwar l-impatt tar-rakkomandazzjoni u s-segwitu tagħha u, f'dan il-kuntest, il-kwistjoni importanti hija, b'mod partikolari, jekk u kemm ir-rakkomandazzjoni qiegħda twassal għal konverġenza akbar bejn l-Istati Membri, f'konformità mal-għan tad-Direttiva; jenfasizza li, fil-każ li jkunu jinħtieġu aktar miżuri, il-Kummissjoni għandha tagħmel studju dwar l-impatt li jevalwa l-effetti possibbli tal-limitazzjoni tar-responsabilità ċivili tal-awdituri u tad-ditti tal-verifika għall-kwalità tal-verifiki, is-sigurtà finanzjarja u l-konċentrazzjoni fis-suq tal-verifiki;

Konsultazzjoni dwar ir-regoli tas-sjieda

20.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-konsultazzjoni mnedija mill-Kummissjoni dwar id-drittijiet tas-sjieda fid-ditti tal-kontabilità u jistenna b'interess ir-reazzjoni tal-partijiet ikkonċernati;

*

* *

21.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


(1)  ĠU L 157, 9.6.2006, p. 87.

(2)  Testi adottati, P6_TA(2008)0060.

(3)  Testi adottati, P6_TA(2008)0494.

(4)  ĠU C 187 E, 24.7.2008, p. 67.

(5)  ĠU C 187 E, 24.7.2008, p. 60.

(6)  Artikolu 2(13) tad-Direttiva.

(7)  Artikolu 2(7) tad-Direttiva.

(8)  ĠU L 120, 7.5.2008, p. 20.

(9)  ĠU L 202, 31.7.2008, p. 70.

(10)  ĠU L 162, 21.6.2008, p. 39.


1.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 87/27


It-Tlieta, 10 ta’ Marzu 2009
Trattatament u aċċess ugwali għall-irġiel u n-nisa fil-qasam tal-ispettaklu

P6_TA(2009)0091

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2009 dwar trattatament u aċċess ugwali għall-irġiel u n-nisa fl-ispettakli artistiċi (2008/2182(INI))

2010/C 87 E/07

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra d-Dirtettiva 2002/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Settembru 2002 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/207/KEE dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali għall-irġiel u għan-nisa fir-rigward tal-aċċess għall-impjiegi, it-taħriġ vokazzjonali u l-promozzjoni, kif ukoll il-kundizzjonijiet tax-xogħol (1),

wara li kkunsidra d-Direttiva 97/80/KE tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 1997 dwar il-piż tal-prova fil-każijiet ta' diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess (2),

wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar l-istatus soċjali tal-artisti (3) u tat-3 ta' Settembru 2008 dwar l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa - 2008 (4),

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A6-0003/2009),

A.

billi l-inugwaljanzi fil-possibiltajiet ta' impjiegi u l-opportunitajiet tan-nisa u l-irġiel huma qawwija u persistenti ħafna fl-ispettakli artistiċi,

B.

billi jeħtieġ li jiġu analizzati bis-serjetà l-mekkaniżmi li joħolqu dawn l-inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa,

C.

billi l-prinċipju tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa għandu japplika għal dawk kollha involuti fis-settur tal-ispettakli artistiċi, fid-dixxiplini kollha, fit-tipi kollha ta' strutturi (ta' produzzjoni, tixrid u tagħlim) u fis-setturi kollha ta' attività (artistika, teknika, amministrattiva),

D.

billi l-irġiel u n-nisa m'humiex impenjati fl-istess proporzjoni fil-professjonijiet differenti tal-ispettakli artistiċi, u billi ma' din il-forma ta' inugwaljanza primarja trid tiżdied l-inugwaljanza ta' kundizzjonijiet ta' xogħol u ta' impieg, kif ukoll dik tar-remunerazzjoni,

E.

billi l-inugwaljanza ta' aċċess għat-teħid ta' deċiżjonijiet, għall-mezzi ta' produzzjoni u għan-netwerks ta' diffużżjoni tinstab f'livelli differenti fid-dixxiplini kollha tal-ispettakli artistiċi,

F.

billi l-iskop tal-ugwaljanza fil-professjonijiet tal-ispettakli artistiċi huwa li dan isir billi t-taħlit jiġi stabbilit sistematikament,

G.

billi t-talent mhuwiex biżżejjed biex iwassal għal xogħol artistiku ta' kwalità jew għas-suċċess ta' karriera professjonali u billi konsiderazzjoni aħjar għar-rappreżentanza ta' rġiel u nisa fl-oqsma tal-ispettakli artistiċi jkollha l-effett li terġa' jagħti dinamiċità lis-settur kollu,

H.

billi għalhekk jeħtieġ li jinbidlu s-sitwazzjonijiet attwali ta' segregazzjoni li għad baqa' fl-arti tal-ispettaklu, mhux biss permezz tal-modernizzazzjoni u d-demokratizzazzjoni tas-settur, imma wkoll billi jiġu ffissasti objettivi realistiċi rigward ugwaljanza li jippromwovu l-ġustizzja soċjali,

I.

billi l-inugwaljanzi li hemm ma jħallux li jintużaw kompetenzi u talenti u huma ta' ħsara għad-dinamika artistika, l-influwenza u l-iżvilupp ekonomiku ta' dan is-settur ta' attività,

J.

billi l-preġudizzji persistenti bosta drabi jwasslu għal imġiba diskriminatorja lejn in-nisa fil-proċess ta' għażla u ta' ħatriet, kif ukoll fir-relazzjonijiet fuq ix-xogħol, u billi n-nisa, minkejja li jkollhom livell ogħla ta' taħriġ, interess aqwa fit-taħriġ u netwerks aktar sodi, bosta drabi jkollhom dħul anqas minn dak tal-irġiel,

K.

billi l-ostakoli għall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa f'dan is-settur ta' attività għandhom għeruq partikolarment fondi u jiġġustifikaw l-adozzjoni ta' approċċ speċifiku biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi, filwaqt li jitqies ukoll l-effett ta’ lieva li dan jista’ jkollu fuq is-soċjetà kollha kemm hi,

L.

billi jeżistu nuqqasijiet kbar fil-protezzjoni soċjali tal-artisti kemm nisa u kemm irġiel, u billi speċjalment fil-każ tan-nisa dan iwassal għal sitwazzjoni ta' dħul anqas,

1.

Jenfasizza l-firxa u l-persistenza tal-inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa fl-ispettakli artistiċi u l-impatt li l-metodu inugwali kif inhu organizzat dan is-settur jista' jkollu fuq is-soċjetà kollha meta wieħed jikkunsidra in-natura partikulari tal-attivitajiet tiegħu;

2.

Jisħaq fuq il-ħtieġa assoluta li jiġi promoss u mħeġġeġ l-aċċess tan-nisa għall-professjonijiet artistiċi kollha fejn huma għadhom f'minorità;

3.

Ifakkar li l-proporzjoni ta’ nisa fil-professjonijiet artistiċi u li jokkupaw karigi uffiċjali fil-qasam kulturali huwa baxx ħafna u li n-nisa mhumiex rappreżentati biżżejjed f'karigi ta' responsabbiltà fl-entitajiet kulturali jew fl-akkademji u fl-universtitajiet;

4.

Jirrikonoxxi l-bżonn li jinbdew jittieħdu miżuri speċifiċi f'dan is-settur biex janalizzaw il-mekkaniżmi u l-imġiba li joħolqu dawn l-inugwaljanzi;

5.

Ifakkar li l-imġiba tista' tindibdel biss meta rġiel u nisa jaħdmu flimkien u jkun hemm kumplimentarjetà ta' punti di vista, sensibilità, metodi u interessi;

6.

Jinsisti fuq il-ħtieġa li jiġi promoss l-aċċess tan-nisa għall-professjonijiet artistiċi kollha u għall-professjonijiet kollha tal-ispettaklu fejn huma jinsabu f'minoranza u jħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex ineħħu kull ostakolu għall-aċċess tan-nisa għall-ogħla istituzzjonijiet kulturali, akkademiċi u universitarji;

7.

Jenfasizza li d-diskriminazzjoni fil-konfront tan-nisa tippenalizza l-iżvilupp tas-settur kulturali billi ċċaħħdu mit-talent u l-kompetenzi, u jinnota l-fatt li t-talenti għandhom bżonn kuntatt mal-pubbliku biex jiġu rikonoxxuti;

8.

Jitlob li jiddaħħlu miżuri li jkollhom l-iskop li jtejbu l-preżenza tan-nisa fil-bordijiet tad-diretturi tal-istituzzjonijiet, b'mod partikulari permezz tal-promozzjoni tal-ugwaljanza f'intrapriżi u fi stabbilimenti kulturali u organizzazzjonijiet professjonali;

9.

Jistieden lil dawk attivi fil-qasam kulturali biex itejbu l-preżenza ta' nisa kreattivi u tax-xogħlijiet tagħhom fil-programmazzjonijiet, kollezzjonijiet, publikazzjonijiet jew konsulenzi;

10.

Jinnota li l-progress li nkiseb rigward l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa jippermetti li tiddaħħal b'mod progressiv t-taħlita ta' rġiel u nisa fi gruppi tax-xogħol, l-ippjanar ta' programmi u l-laqgħat professjonali li attwalment ħafna drabi jaħdmu fuq sistema ta' seprazzjoni tas-sessi li ftit hi kompatibbli mal-ħtiġijiet tas-soċjetà tagħna;

11.

Jenfasizza l-importanza li kull meta jkun possibbli tkun garantità l-anonimità tal-kandidati u jinsisti fuq il-ħtieġa li tinżamm l-użanza li fir-reklutaġġ ta' mużiċisti tal-orkestri, l-awdizzjonijiet isiru wara paraventu li għen biex in-nisa jidħlu f'orkestri;

12.

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex għall-ġlieda kontra l-inugwljanzi fl-arti tal-ispettaklu jipprevedu sa minn issa mira realista inizjali li tikkonsisti fl-iżgurar tal-preżenza ta' talanqas terz tal-persuni ta' sess minoritarju fil-fergħat kollha tas-settur:

13.

Iħeġġeġ lill-Istati Membri:

a)

biex jikkunsidraw flimkien mal-istituzzjonijiet kulturali l-aħjar mod kif jidentifikaw il-mekkaniżmi li jipproduċu l-inugwaljanzi sabiex tiġi evitata kemm jista' jkun possibbli kull diskriminazzjoni marbuta mas-sess;

b)

biex ineħħu kull ostakolu għall-aċċess tan-nisa għall-ogħla pożizzjonijiet tal-istituzzjonijiet u organizzazzjhonijiet kulturali l-aktar magħrufa;

c)

biex f'dan is-settur jistabbilixxu modi godda ta' organizzazzjoni tax-xogħol, ta' delegar ta' responsabbiltajiet u ta' ġestjoni tal-ħin u li jikkunsidraw ir-restrizzjonijiet tal-ħajja personali tal-irġiel u n-nisa;

d)

biex jagħrfu li f'dan is-settur, fejn il-ħinijiet atipiċi huma ħaġa normali, ikun tajjeb li jinstabu soluzzjonijiet biex jiżguraw il-kura tat-tfal (ftuħ ta' crèches fl-intrapriżi kulturali b'ħinjiet li jkun adatti għas-sigħat tal-provi u tal-ispettakli);

14.

Ifakkar lill-istituzzjonijiet kulturali fil-ħtieġa assoluta li jwettqu bil-fatti l-prinicpju demokratiku ta' paġa ugwali għal xogħol għal-irġiel u n-nisa, prinċipju li fil-qasam artistiku, kif ukoll f'għadd ta' setturi oħrajn, mhux dejjem jiġi applikat;

15.

Fl-aħħar nett, iħeġġeġ lill-Istati Membri biex fis-setturi tal-arti tal-ispettaklu jistabbilixxu analiżi komparattiva tas-sitwazzjonijiet attwali fil-pajjiżi differenti tal-Unjoni sabiex jiffaċilitaw il-ħolqien u l-implimentazzjoni ta' politiki komuni u jitfasslu statistiċi biex il-progress li jsir ikun jista' jitkejjel u jitqabbel;

16.

Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex itejbu l-qagħda soċjali fil-qasam tal-arti u tal-kultura, filwaqt li jikkunsidraw l-kategoriji differenti tax-xogħol, u sabiex jiggarantixxu protezzjoni soċjali aħjar;

17.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-parlamenti tal-Istati Membri.


(1)  ĠU L 269, 5.10.2002, p.15.

(2)  ĠU L 14, 20.1.1998, p. 6.

(3)  ĠU C 125 E, 22.5.2008, p. 223.

(4)  Testi adottati ta' dik id-data, P6_TA(2008)0399.


1.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 87/30


It-Tlieta, 10 ta’ Marzu 2009
Integrità tal-logħob tal-ażżard fuq l-internet

P6_TA(2009)0097

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2009 dwar l-integrità tal-logħob tal-ażżard fuq l-internet (2008/2215(INI))

2010/C 87 E/08

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Artikolu 49 tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra l-Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità mehmuża mat-Trattat KE,

wara li kkunsidra l-każistika żviluppata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (1),

wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar servizzi fis-suq intern (2) (id-Direttiva dwar is-Servizzi),

wara li kkunsidra d-Direttiva 2007/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2007 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 89/552/KEE dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar it-twettiq ta’ attivitajiet ta’ xandir bit-televixin (3) (Id-Direttiva dwar is-servizzi tal-midja awdjoviżiva),

wara li kkunsidra d-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni, b'mod partikulari l-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku) (4),

wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (5),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Mejju 2008 dwar il-“White Paper” dwar l-Isport (6),

wara li kkunsidra l-Mistoqsija Orali mill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur lill-Kummissjoni tas-16 ta' Ottubru 2006 dwar il-logħob tal-ażżard u l-imħatri fuq l-isports fis-Suq Intern (O-0118/2006) u d-dibattitu li segwa fil-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Komsumatur fl-14 ta' Novembru 2006, u t-tweġiba mogħtija mill-Membru tal-Kummissjoni,

wara li kkunsidra d-dokument informattiv dwar il-logħob tal-ażżard fuq l-internet, li jiffoka fuq l-integrità u l-kodiċi ta' kondotta għal dan il-logħob, ippreparat għall-Parlament Ewropew mill-Europe Economics Research Ltd,

wara li kkunsidra l-istudju tas-Servizzi tal-Logħob tal-Ażżard fis-Suq Intern tal-Unjoni Ewropea bid-data tal-14 ta' Ġunju 2006, ippreparat għall-Kummissjoni mill-Istitut Żvizzeru tal-Liġi Komparattiva (SICL),

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A6-0064/2009),

A.

billi bħalissa, il-logħob tal-ażżard, b'valur ta' EUR 2 sa 3 biljun fi dħul gross tal-logħob fl-2004, jilħaq bejn wieħed u ieħor 5 % tas-suq totali tal-logħob tal-ażżard fl-UE, kif ġie indikat mill-istudju msemmi hawn fuq mill-SICL, u t-tkabbir mgħaġġel jidher inevitabbli,

B.

billi d-dħul iġġenerat minn attivitajiet tal-logħob tal-ażżard tal-gvern u awtorizzati mill-gvern huwa bil-bosta l-aktar sors importanti ta’ dħul għall-organizzazzjonijiet sportivi f’ħafna Stati Membri,

C.

billi l-attivitajiet tal-logħob huma tradizzjonalment irregolati b'mod riġidu mill-Istati Membri kollha fuq il-bażi tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, sabiex il-konsumaturi jiġu protetti mid-dipendenza u mill-frodi, jiġi evitat il-ħasil tal-flus u reati finanzjarji oħra, bħal-logħob mixtri, u tinżamm l-ordni pubblika; billi l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja taċċetta restrizzjonijiet tal-libertà tal-istabbilitment u tal-libertà tal-għoti tas-servizzi fid-dawl ta' għanijiet ta' interess ġenerali, jekk dan isir b'mod proporzjonat u mhux diskriminatorju,

D.

billi l-Istati Membri kollha ddivrenzjaw tali restrizzjonijiet skond it-tip ta’ servizz ta’ logħob tal-ażżard ikkonċernat, bħal ma huma logħob fil-każinò, imħatri fuq l-isport, lotteriji jew imħatri fuq tiġrijiet taż-żwiemel; billi l-maġġoranza tal-Istati Membri jipprojbixxu l-operazzjoni – inkluż minn operaturi lokali - ta’ logħob tal-każinò fuq l-internet, u numru sinifikanti jipprojbixxu bl-istess mod l-operazzjoni tal-imħatri fuq sport fuq l-internet u lotteriji fuq l-internet,

E.

billi l-attivitajiet tal-logħob kienu esklużi mill-ambitu tad-Direttivi 2006/123/KE, 2007/65/KE u 2000/31/KE, u l-Parlament Ewropew wera t-tħassib tiegħu dwar it-tneħħija possibbli tar-regolazzjoni tal-logħob tal-ażżard fir-riżoluzzjoni tiegħu fuq imsemmija dwar il-White Paper dwar l-Isport,

F.

billi Stati Membri rregolaw s-swieq tradizzjonali tal-logħob tal-ażżard bil-għan li jipproteġu l-konsumatur kontra d-dipendenza, il-frodi, il-ħasil tal-flus u l-logħob mixtri; billi dawn l-għanijiet ta’ politika huma aktar diffiċli li jintlaħqu fis-settur tal-logħob tal-ażżard fuq l-internet,

G.

billi l-Kummissjoni fetħet proċeduri ta' ksur ta’ regolamenti kontra għaxar Stati Membri sabiex tivverifika jekk il-miżuri nazzjonali li jillimitaw il-forniment bejn il-fruntieri tas-servizzi tal-logħob tal-ażżard fuq l-internet, b'mod partikulari l-imħatri fuq l-isports, humiex kompatibbli mil-liġi tal-Komunità; billi, kif enfassizat il-Kummissjoni, dawn il-proċeduri ma jolqtux l-eżistenza ta’ monopolji jew lotteriji nazzjonali bħala tali, lanqas ma għandhom xi implikazzjoni fuq il-liberalizzazzjoni tas-swieq tal-logħob tal-ażżard in ġenerali,

H.

billi għadd dejjem jiżdied ta’ kwistjonijiet preliminari dwar każi relatati mal-logħob tal-ażżard qed ikunu riferuti lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, li juru b’mod ċar nuqqas ta’ ċarezza dwar l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja fir-rigward tal-logħob tal-ażżard,

I.

billi l-integrità fil-kuntest ta’ din ir-riżoluzzjoni dwar il-logħob tal-ażżard fuq l-internet tfisser impenn biex jiġu evitati mhux biss il-frodi u r-reati imma wkoll il-problemi tal-logħob tal-ażżard u tal-logħob fost persuni taħt l-età, permezz ta' konformità mal-liġijiet dwar il-ħarsien tal-konsumatur u l-liġijiet kriminali, u l-ħarsien tal-kompetizzjonijiet sportivi minn influwenza mhux xierqa assoċjata mal-imħatri fuq l-isports,

J.

billi l-logħob tal-ażżard onlajn jgħaqqad ħafna fatturi ta' riskju relatati mal-problema tal-logħob, bħal fost l-oħrajn aċċess faċli għal-logħob, id-disponibilità ta' varjetà ta' logħob u inqas limitazzjonijiet soċjali (7),

K.

billi attivitajiet ta’ mħatri fuq l-isports u logħob fuq l-internet ieħor żviluppaw malajr u b'mod mhux ikkontrollat (partikularment fuq livell transkonfinali fuq l-Internet), u t-theddida dejjem eżistenti tal-logħob mixtri u l-fenomenu ta’ “lay bets” fuq avvenimenti sportivi speċifiċi jagħmel l-isports partikulament vulnerabbli għal imġiba ta’ imħatri llegali,

Suq trasparenti li jipproteġi l-interessi tal-pubbliku u tal-konsumatur

1.

Jenfasizza li, bi qbil mal-prinċipju tas-sussidjarjetà u mal-każistika kostanti tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, l-Istati Membri għandhom interess u dritt li jirregolaw u jimmonitoraw is-swieq tal-logħob skont it-tradizzjoni u l-kultura tagħhom sabiex jipproteġu l-konsumaturi mid-dipendenza, il-frodi, il-ħasil tal-flus u l-logħob mixtri fl-isport kif ukoll biex jipproteġu l-istrutturi ta’ finanzjament mibnija kulturalment li jiffinanzjaw attivitajiet sportivi u kawżi soċjali oħrajn fl-Istati Membri; jenfasizza li l-partijiet interessati l-oħra kollha wkoll għandhom interess f'suq tal-logħob li jkun ikkontrollat tajjeb u rregolat; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-operaturi tal-logħob tal-ażżard fuq l-internet għandhom jirrispettaw il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru fejn jipprovdu s-servizzi tagħhom u fejn jgħix il-konsumatur;

2.

Jenfasizza li s-servizzi tal-logħob tal-ażżard għandhom jitqiesu bħala attività ekonomika ta’ natura speċjali ħafna minħabba l-ordni soċjali u pubbliku u aspetti tal-ħarsien tas-saħħa marbuta magħha, fejn il-kompetizzjoni ma twassalx għal allokazzjoni aħjar ta’ riżorsi, li hija r-raġuni għala l-logħob tal-ażżard jeħtieġ approċċ fuq diversi livelli; jenfasizza li approċċ pur ta’ Suq Intern mhuwiex xieraq f’dan il-qasam sensittiv ħafna u jitlob lill-Kummissjoni li tagħti attenzjoni partikulari lill-fehmiet tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dwar din il-kwistjoni;

3.

Jappoġġja x-xogħol mibdi fil-Kunsill taħt il-Presidenza Franċiża, li jindirizza l-kwistjonijiet fil-qasam ta’ logħob tal-ażżard u tal-imħatri fuq l-internet u tradizzjonali; jitlob lill-Kunsill biex ikompli jorganizza diskussjonijiet formali dwar soluzzjoni politika potenzjali rigward kif għandhom jiġu ddefiniti u indirizzati l-problemi kkawżati mil-logħob tal-ażżard fuq l-internet, u jitlob lill-Kummissjoni biex tappoġja dan il-proċess u twettaq studji u tressaq proposti xierqa meqjusa pożittivi mill-Kunsill għall-kisba tal-objettivi komuni fil-qasam tal-logħob tal-ażżard fuq l-internet;

4.

Jitlob lill-Istati Membri biex jikkoperaw mill-qrib sabiex isolvu l-problemi soċjali u ta’ ordni pubbliku li joħorġu mil-logħob tal-ażżard transkonfinali fuq l-internet, bħal ma huma d-dipendenza fuq il-logħob tal-ażżard u l-użu ħażin tad-data personali jew tal-karti ta’ kreditu; jitlob lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jikkoperaw mill-qrib mal-Istati Membri fil-ġlieda kontra s-servizzi kollha mhux awtorizzati jew illegali ta' logħob tal-ażżard li jiġu offruti fuq l-internet, u biex iħarsu lill-konsumaturi u jevitaw il-frodi; jenfasizza l-ħtieġa ta' pożizzjoni komuni dwar kif dan għandu jsir;

5.

Jisħaq li r-regolaturi u l-operaturi għandhom jikkoperaw mill-qrib mal-partijiet l-oħra interessati li joperaw fil-qasam tal-logħob tal-ażżard fuq l-internet, eż. operaturi tal-logħob tal-ażżard, regolaturi, organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, organizzazzjonijiet tal-isport, assoċjazzjonijiet tal-industrija u l-mezzi ta' komunikazzjoni, li jaqsmu bejniethom responsabiltà konġunta għall-integrità tal-logħob tal-ażżard fuq l-internet u biex jinfurmaw lill-konsumaturi dwar il-konsegwenzi negattivi possibbli tal-logħob tal-ażżard fuq l-internet;

It-trattament ta' frodi u forom oħra ta' mġiba kriminali

6.

Jinnota li attivitajiet kriminali, bħal ma huma l-ħasil tal-flus u ekonomiji suwed, jistgħu jkunu assoċjati ma’ attivitajiet ta’ logħob tal-ażżard u jħallu impatt fuq l-integrità ta’ avvenimenti sportivi; iqis li t-tħeddida għall-integrità ta’ l-isport u l-kompetizzjonijiet sportivi tħalli impatt fuq il-parteċipazzjoni fil-livell taċ-ċittadin, kontributur ewlieni għas-saħħa pubblika u l-integrazzjoni soċjali; huwa tal-fehma li, jekk sport jitqies bħala suġġett ta’ manipulazzjoni għall-qligħ finanzjarju għal min jilgħabu, uffiċjali jew partijiet terzi aktar milli jitlagħab skont il-valuri u r-regoli tiegħu u għat-tgawdija tad-dilettanti tiegħu, dan jista' jwassal għat-telf tal-fiduċja pubblika;

7.

Huwa tal-fehma li ż-żieda fil-logħob tal-ażżard fuq l-internet tipprovdi iżjed opportunitajiet għal prattika korrotta bħal ma huma l-frodi, il-logħob mixtri, il-kartelli tal-imħatri illegali u l-ħasil tal-flus, għax il-logħob tal-ażżard fuq l-internet jista’ jitwaqqaf u jiżżarma b’mod mgħaġġel ħafna u minħabba l-proliferazzjoni ta' operaturi offshore; jistieden lill-Kummissjoni, l-Europol u istituzzjonijiet nazzjonali u internazzjonali oħra biex jimmonitoraw mill-qrib u jirrapportaw dwar sejbiet f’dan il-qasam;

8.

Iqis li l-protezzjoni tal-integrità tal-avvenimenti u l-kompetizzjonijiet sportivi jeħtieġu kooperazzjoni bejn is-sidien tad-drittijiet tal-isports, l-operaturi tal-imħatri fuq l-internet u l-awtoritajiet pubbliċi fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak tal-UE u dak internazzjonali;

9.

Jitlob lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-organizzaturi tal-kompetizzjonijiet sportivi, l-operaturi tal-imħatri u r-regolaturi jikkoperaw fuq miżuri biex jindirizzaw ir-riskji marbuta mal-imġiba illegali rigward l-imħatri u l-logħob mixtri fl-isport u jesploraw it-twaqqif ta' qafas regolatorju ekwu, sostenibbli u li jaħdem biex jipproteġi l-integrità tal-isport;

10.

Jenfasizza li l-imħatri tal-isport huma forma ta' esplojtazzjoni kummerċjali tal-kompetizzjonijiet sportivi, u jirrakkomanda li l-Istati Membri jipproteġu l-kompetizzjonijiet tal-isport minn kwalunkwe użu kummerċjali mhux awtorizzat, b'mod partikulari billi jirrikonxxu d-drittjiet tal-organizzaturi tal-isport, u jimplimentaw arranġamenti biex jiżguraw profitti finanzjarji ġusti għall-benefiċċju tal-livelli kollha tal-isport professjonali jew amateur; jitlob lill-Kummissjoni biex teżamina jekk hux possibbli li l-organizzaturi tal-kompetizzjonijiet jingħataw dritt tal-proprjetà intellettwali (xi tip ta' dritt tar-ritratti persunali  (8)) fuq il-kompetizzjonijiet tagħhom;

Il-prevenzjoni tal-ħsara lill-konsumatur

11.

Iqis li l-opportunità potenzjali dejjem preżenti pprovduta mill-Internet biex tilgħab l-ażżard fuq l-internet fil-privatezza b’riżultati immedjati u bil-possibiltà li jintlagħbu somom kbar ta’ flus, toħloq potenzjal ġdid għad-dipendenza fuq il-logħob tal-ażżard; jinnota, madankollu, li l-impatt sħiħ fuq il-konsumaturi tal-forom speċifiċi tas-servizzi tal-logħob tal-ażżard offruti fuq l-internet għadu mhux magħruf u għandu jiġi rriċerkat f'aktar dettall;

12.

Jiġbed l-attenzjoni għat-tħassib li qed jiżdied dwar il-ħila ta’ persuni żgħażagħ li jsibu opportunitajiet ta’ logħob tal-ażżard fuq l-internet, kemm legali kif ukoll illegali, u jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm kontroll aktar effettiv tal-età u sabiex ikun evitat li lagħba taħt l-età jilagħbu f'wirjiet b’xejn fuq is-siti web;

13.

Jirrimarka li ż-żgħażagħ, b'mod partikulari, jistgħu ma jagħmlux differenza faċilment bejn il-kunċetti ta' xorti, destin, riskju u probabiltà; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jindirizzaw il-fatturi ta’ riskju ewlenin li jistgħu jżidu l-probabiltà li persuna (żagħżugħa) tiżviluppa problema ta’ logħob tal-ażżard, u sabiex isibu għodod li jimmiraw lejn dawk il-fatturi;

14.

Huwa mħasseb dwar ir-rabta li dejjem tikber bejn it-televixin interattiv, it-telefoni ċellulari u s-siti tal-internet biex joffru logħob remot jew logħob tal-ażżard fuq l-internet immirat b'mod partikulari għall-minorenni; iqis li dan l-iżvilupp se jwassal għal sfidi ġodda regolatorji u dwar il-ħarsien soċjali;

15.

Huwa tal-fehma li l-logħob tal-ażżard fuq l-internet għandu t-tendenza jwassal għal riskji għall-konsumatur u li l-Istati Membri jistgħu għalhekk jirristrinġu b'mod leġittimu l-libertà li jiġu provduti servizzi għal-logħob tal-ażżard fuq l-internet sabiex jiġu protetti l-konsumaturi;

16.

Jenfassiza li l-ġenituri għandhom ir-responsabiltà li jipprevjenu logħob tal-ażżard minn persuni taħt l-età u d-dipendenza tal-minorenni fuq il-logħob tal-ażżard;

17.

Fl-istess ħin jitlob lill-Istati Membri biex jallokaw fondi adegwati għar-riċerka dwar il-problemi marbuta mal-logħob tal-ażżard fuq l-internet u l-prevenzjoni u t-trattament tagħhom;

18.

Jikkunsidra li l-profitt mil-logħob tal-ażżard għandu jintuża għall-benefiċċju tas-soċjetà, li jinkludi l-iffinanzjar kontinwu għall-edukazzjoni, is-saħħa, l-isport professjonali u tad-dilettanti u l-kultura;

19.

Jappoġġja l-iżvilupp ta' standards għal-logħob tal-ażżard fuq l-internet rigward l-età, projbizzjoni tal-iskemi tal-kreditu u tal-bonus biex jitħarsu l-lagħba vulnerabbli, l-informazzjoni dwar il-konsegwenzi possibbli tal-logħob, l-informazzjoni dwar fejn tista’ tinstab l-għajnuna f’każ ta’ dipendenza, id-dipendenza potenzjali ta’ ċertu logħob, u oħrajn;

20.

Jistieden lill-partijiet interessati biex jindirizzaw ir-riskju ta’ iżolament soċjali kkawżat minn dipendenza fuq logħob tal-ażżard fuq l-internet;

21.

Iqis li l-awtoregolazzjoni dwar ir-reklamar, il-promozzjoni u l-provvista tal-logħob onlajn mhijiex effettiva biżżejjed u għalhekk jenfasizza l-ħtieġa kemm ta' koregolazzjoni kif ukoll ta' koperazzjoni bejn l-industrija u l-awtoritajiet;

22.

Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jikkoperaw fil-livell tal-UE biex jieħdu miżuri kontra kwalunkwe reklamar jew kummerċjalizzazzjoni aggressiva minn kwalunkwe operatur pubbliku jew privat tal-logħob tal-ażżard fuq l-internet, inklużi l-wirjiet bla ħlas ta' logħob, biex b'mod partikulari jipproteġu lagħba u konsumaturi vulnerabbli, bħal ma huma t-tfal u ż-żgħażagħ;

23.

Jissuġġerixxi li tkun studjata l-possibiltà li jkun introdott ammont massimu li persuna tista’ tuża għall-attivitajiet ta’ logħob tal-ażżard kull xahar jew li l-operaturi tal-logħob tal-ażżard fuq l-internet ikunu obbligati li jużaw karti imħallsa minn qabel għal-logħob tal-ażżard fuq l-internet u li għandhom jinbigħu mill-ħwienet;

Kodiċi ta' Mġiba

24.

Jinnota li Kodiċi ta' Mġiba jista' tkun għodda supplimentari utli biex jintlaħqu xi għanijiet pubbliċi (u privati) u jitqiesu l-iżviluppi teknoloġiċi, tibdiliet fil-preferenzi tal-konsumatur jew l-iżviluppi fl-istrutturi tas-suq;

25.

Jisħaq fuq il-fatt li, fl-aħħar mill-aħħar, Kodiċi ta’ Mġiba jibqa’ approċċ awtoregolatorju mmexxi mill-industrija u għalhekk jista’ jservi biss bħala żieda mal-leġiżlazzjoni, u mhux bħala sustitut;

26.

Jenfasizza wkoll li l-effettività ta' Kodiċi ta' Mġiba tiddependi ħafna mir-rikonoxximent tiegħu mir-regolaturi nazzjonali u l-konsumaturi, kif ukoll mill-infurzar tiegħu;

Il-monitoraġġ u r-riċerka

27.

Jitlob lill-Istati Membri biex jiddokumentaw il-firxa u t-tkabbir tas-swieq tagħhom tal-logħob tal-ażżard fuq l-internet, kif ukoll l-isfidi li joħorġu mil-logħob tal-ażżard fuq l-internet;

28.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tibda riċerka dwar il-logħob tal-ażżard fuq l-internet u r-riskju li tiżviluppa dipendenza fuq il-logħob, per eżempju kif ir-reklamar jinfluwenza d-dipendenza fuq il-logħob, jekk huwiex possibbli li tinħoloq kategorizzazzjoni Ewropea komuni tal-logħob skont il-potenzjal tad-dipendenza, u miżuri preventivi u rimedjali possibbli;

29.

Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina b’mod partikulari l-irwol tar-reklamar u l-kummerċjalizzazzjoni (inklużi logħob ta’ dimostrazzjoni bla ħlas, fuq l-internet) li direttament jew impliċitament iħeġġu persuni żgħażagħ taħt l-età jilagħbu l-ażżard;

30.

Jitlob lill-Kummissjoni, lill-Europol u l-awtoritajiet nazzjonali biex jiġbru u jiskambjaw informazzjoni dwar il-firxa tal-frodi u mġiba kriminali oħra fis-settur tal-logħob tal-ażżard fuq l-internet per eżempju fost l-atturi involuti fis-settur;

31.

Jitlob lill-Kummissjoni biex, f'koperazzjoni mill-qrib mal-gvernijiet nazzjonali, tistudja l-effetti ekonomiċi u mhux ekonomiċi tal-provvista tas-servizzi tal-logħob transkonfinali f'relazzjoni mal-integrità, ir-responsabilità soċjali, il-protezzjoni tal-konsumatur u kwistjonijiet relatati mat-taxxa;

32.

Jisħaq fuq l-importanza li l-Istat Membru tar-residenza tal-konsumatur ikun kapaċi li jikkontrolla, jillimita u jissorvelja b’mod effettiv is-servizzi tal-logħob tal-ażżard provduti fit-territorju tiegħu;

33.

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiċċaraw il-post ta’ tassazzjoni tal-attivitajiet tal-logħob tal-ażżard fuq l-internet;

*

* *

34.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


(1)  Schindler 1994 (C-275/92), Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-42/02), Placanica 2007 (C-338/04), Unibet 2007 (C- 432/05), UNIRE 2007 (C– 260/04).

(2)  ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36.

(3)  ĠU L 332, 18.12.2007, p. 27.

(4)  ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.

(5)  ĠU L 309, 25.11.2005, p. 15.

(6)  Testi adottati, P6_TA(2008)0198.

(7)  Opinjoni tal-Avukat Ġenerali Bot tal-14 ta’ Ottubru 2008 fil-każ C-42/07; l-istudju msemmi hawn fuq mill-SICL f’paġna 1450; Professor Gill Valentine, Literature review of children and young people’s gambling (Ikkummissjonata mill-Kummissjoni tal-Ingilterra għal-Logħob tal-Ażżard ), Settembru 2008.

(8)  Refernza għal-prinċipju “portretrecht” fil-liġi Olandiża.


1.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 87/35


It-Tlieta, 10 ta’ Marzu 2009
Garanzija ta' Kwalità tal-Ikel, inkluż l-armonizzazzjoni jew ir-rikonoxximent reċiproku tal-istandards

P6_TA(2009)0098

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2009 dwar garanzija ta’ kwalità għall-prodotti alimentari, inkluż l-armonizzazzjoni u r-rikonoxximent reċiproku tal-istandards (2008/2220(INI))

2010/C 87 E/09

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Artikolu 33 tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Ottubru 2008 dwar il-kwalità tal-prodotti agrikoli: l-istandards tal-prodotti, il-ħtiġijiet tal-biedja u l-iskemi dwar il-kwalità (COM(2008)0641),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Ottubru 1998 dwar politika ta’ kwalita għall-prodotti agrikoli u agroalimentari (1),

wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tal-Kummissjoni, t’Ottubru 2008 dwar skemi ta’ ċertifikazzjoni tal-kwalità tal-prodotti tal-ikel,

wara li kkunsidra l-kontroll tas-saħħa tal-Politika Agrikola Komuni (PAK),

wara li kkunsidra l-mandat tal-Kunsill Ewropew lill-Kummissjoni dwar in-negozjati fil-qasam tal-agrikoltura, kif definit fil-proposta tal-Kummissjoni dwar id-dettalji li għandhom x’jaqsmu man-negozjati tad-WTO dwar l-agrikoltura ta’ Jannar 2003 (2),

wara li kkunsidra l-konferenza li organizzat il-Kummissjoni fil-5 u s-6 ta’ Frar 2007 fi Brussell dwar “Iċ-Ċertifikazzjoni tal-Kwalità tal-Ikel – Valur Miżjud għall-Prodotti tal-Biedja”,

wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi (COM(2008)0040),

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurtà tal-Ikel (A6-0088/2009),

A.

billi l-istandards tal-Unjoni Ewropea dwar is-sikurezza u l-kwalità tal-ikel huma l-iktar għoljin fid-dinja,

B.

billi dawn l-istandards għoljin huma reazzjoni għat-talba tal-konsumaturi tal-Unjoni Ewropea u huma mod ta’ twettiq ta’ valur miżjud importanti,

C.

billi l-konsumaturi qed juru interess kbir mhux biss għas-sikurezza tal-ikel, iżda wkoll għall-oriġini u l-metodi ta’ produzzjoni ta’ prodotti tal-ikel; billi l-Unjoni Ewropea diġà rreaġixxiet għal dawn it-tendenzi billi introduċiet erba' tikketti ta' kwalità u tal-oriġini tal-prodotti tal-ikel, jiġifieri d-denominazzjoni protetta tal-oriġini (DOP), l-indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP), speċjalità tradizzjonali garantita (GTS), u l-biedja organika,

D.

billi l-prodotti Ewropej ta' kwalità jikkostitwixxu wirt kulturali u gastronomiku “ħaj” għall-Unjoni Ewropea, u huma element importanti fil-ħajja ekonomika u soċjali ta’ bosta reġjuni tal-UE peress li jiggarantixxu t-tkomplija ta’ attivitajiet direttament marbutin mar-realtajiet lokali, l-aktar fiż-żoni rurali,

E.

billi l-konsumatur jassoċja s-sistemi ta’ ċertifikazzjoni ma’ garanzija ta’ kwalità ogħla,

F.

billi s-sistemi speċifiċi ta' kwalità tal-Unjoni Ewropea joffru vantaġġ kompetittiv speċifiku għall-prodotti tal-UE,

G.

billi d-distributuri l-kbar issa qed jiddominaw is-suq tal-prodotti tal-ikel tal-UE u qed jimponu tariffi ta’ riferenza, tariffi biex wieħed jidħol fis-suq kummerċjali kif ukoll kontribuzzjonijiet kunsiderevoli u mhux ġustifikati għall-ispejjeż għall-promozzjoni, elementi li huma biżżejjed biex jitnaqqsu ċ-ċansijiet ta' produtturi żgħar li jilħqu l-pubbliku ġenerali,

H.

billi huwa possibbli li jkunu użati teknoloġiji ġodda biex tingħata informazzjoni dettaljata dwar l-oriġini u l-karatteristiċi ta' prodotti tal-biedja u tal-ikel,

I.

billi l-iffalsifikar huwa ta’ ħsara kemm għall-produtturi kif ukoll għall-konsumaturi aħħarin,

1.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-proċess ta' riflessjoni mniedi mill-Kummissjoni fil-Green Paper u jappoġġja l-idea tal-promozzjoni tal-kwalità tal-prodotti agrikoli Ewropej mingħajr ma jkunu imposti la spejjeż u lanqas piżijiet żejda fuq il-produtturi;

2.

Jemmen li wieħed mill-għanijiet ewlenin Ewropej ta’ interess pubbliku għandu jkun li jkunu żgurati l-kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni ġusta għal prodotti strateġiċi bħall-prodotti tal-biedja u tal-ikel; iqis importanti ħafna li jkun hemm kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni ġusta għall-prodotti impurtati, li għandhom tendenza li ma jissodisfawx l-istess standards li jirregolaw il-prodotti Komunitarji; jemmen li l-istandards ta’ kwalità Ewropej applikabbli għall-prodotti minn pajjiżi terzi li għandhom aċċess għas-suq intern għandhom ukoll ikunu stipulati abbażi ta’ ftehim fil-qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO);

3.

Iqis li huwa meħtieġ li jiżdiedu l-kontroll u l-koordinazzjoni bejn id-diversi awtoritajiet biex ikun żgurat li l-prodotti tal-ikel impurtati jkunu konformi mal-istandards tal-UE dwar l-ambjent, is-sikurezza tal-ikel u l-benesseri tal-annimali; jieħu nota tal-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Agrikoltura tad-19 ta’ Diċembru 2008 dwar is-sikurezza tal-prodotti agroalimentari impurtati u dwar il-konformità mal-istandards Komunitarji, madankollu, f’dawn il-konklużjonijiet jinnota nuqqas ta’ rieda politika soda biex jissaħħu l-kontrolli Komunitarji fil-pajjiżi terzi;

4.

Jenfasizza li l-politika relatata mal-kwalità ma tistax titqies b’mod separat mill-kwistjoni tal-ġejjieni tal-PAK u lanqas mill-isfidi bħall-bidla fil-klima, il-ħtieġa tal-ħarsien tal-bijodiversità, il-provvista tal-enerġija u l-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma;

5.

Jemmen li fil-kuntest tal-prezz ġeneralment għoli tal-materja prima, l-inċentivi biex tiżdied il-produzzjoni ma għandhomx iservu ta' skuża biex jonqsu l-istandards;

6.

Jafferma mill-ġdid li l-objettiv ta’ livell ogħla ta' sikurezza tal-ikel, standards ogħla ta’ benesseri tal-annimali u tal-ħarsien tal-ambjent għandu jkun li jintlaħaq livell ogħli ta' kwalità għall-prodotti li jagħtu vantaġġ kompettiv konsiderevoli lill-produtturi agrikoli, u li l-produtturi agrikoli għandhom ikunu jistgħu jaqilgħu biżżejjed biex ikopru l-ispejjeż li jinvolvu r-rekwiżiti tal-UE dwar is-sikurezza tal-ikel, dwar il-benesseri tal-annimali u l-ħarsien tal-ambjent; huwa tal-opinjoni li, jekk il-vantaġġ kompetittiv mogħti lill-produtturi agrikoli ma jkunx biżżejjed biex ikopru dawn l-ispejjeż, il-fondi tal-PAK f'dan ir-rigward għandu jkollhom rwol importanti li l-bdiewa Ewropej għandhom jużaw biex jiggarantixxu s-sikurezza, il-benesseri tal-annimali u l-ħarsien tal-ambjent fil-biedja;

7.

Iqis li l-politika tal-UE fil-qasam tal-kwalità għandha tkun marbuta mill-qrib mar-riforma tal-Politika Agrikola Komuni wara l-2013; huwa tal-fehma li l-irwol tal-Unjoni Ewropea f’din il-politika għandu jkun wieħed ta’ appoġġ (inkluż għajnuna finanzjarja) bil-għan li tinkiseb produzzjoni tal-biedja u tal-ikel ta’ kwalità għolja fl-Ewropa; jenfasizza li għandha tingħata aktar għajnuna lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi, l-aktar sabiex il-produttur iż-żgħir ma jkunx żvantaġġjat;

8.

Jiġbed l-attenzjoni dwar il-fatt li l-Unjoni Ewropea, bl-iffirmar tat-Trattat Internazzjonali dwar ir-Riżorsi Ġenetiċi tal-Pjanti għall-Ikel u l-Agrikoltura, intrabtet li timplimenta miżuri għall-preservazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi; Jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni biex twaqqaf programmi speċifiċi ta’ promozzjoni tal-bejgħ li jħeġġu l-użu ta’ varjetajiet ta’ pjanti li huma mhedda mill-erożjoni ġenetika; jenfasizza li dan huwa maħsub sabiex ikun aktar attraenti għall-bdiewa u l-ġardinara li jkabbru varjetajiet li jinsabu elenkati bħala riżorsi ġenetiċi tal-pjanti, u li għandhom jitwaqqfu programmi ta’ promozzjoni tal-bejgħ simili għal razez ta’ annimali tal-irzizet li qegħdin fil-periklu tal-estinzjoni;

9.

Ifakkar li l-proċess kontinwu tal-liberalizzazzjoni tas-swieq agrikoli dinjin qed iwassal biex il-produtturi tal-UE ikunu esposti għall-kompetizzjoni internazzjonali diretta, u li kull miżura supplimentari li huma jridu jikkonformaw magħha tista’ ma tagħmilx ġid lill-kompetizzjoni iżda tista’ wkoll tkun ta’ vantaġġ għall-bdiewa tal-UE jekk huma jkunu effettivament kapaċi jiddistingwu l-prodotti tagħhom fis-suq u jiksbu lura vantaġġi; ifakkar ukoll li l-bdiewa tal-UE jistgħu jdawru d-domanda tal-konsumatur favur tagħhom billi jipprovdu lill-konsumaturi bi prodotti ta’ kwalità li jipproduċu lokalment, standards ogħla ta’ benesseri tal-annimali u tal-ambjent, fost affarijiet oħra;

10.

Jenfasizza li, fin-negozjati fid-WTO, il-Kummissjoni għandha taħdem biex tilħaq ftehim dwar il-“kwistjonijiet mhux kummerċjali” li jiggarantixxi li l-akbar ammont possibbli ta’ prodotti impurtati jkunu jissodisfaw l-istess rekwiżiti imposti fuq il-bdiewa Ewropej, sabiex il-kwalità tal-prodotti agrikoli li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-UE fl-oqsma tas-sikurezza tal-ikel, il-benesseri tal-annimali u l-ħarsien tal-ambjent, tipprovdi vantaġġ kompetittiv ċar għall-produtturi tal-biedja;

11.

Jinsab imħasseb dwar l-influwenza tal-katini kbar tal-ħwienet fuq il-livell ġenerali tal-kwalità tal-prodotti tal-ikel Ewropej; kif ukoll dwar il-fatt li s-swieq karatterizzati minn distribuzzjoni kkonċentrata ħafna, għandhom it-tendenza li jkollhom uniformità u inqas varjetà ta’ prodotti tal-biedja u tal-ikel, li twassal għal anqas disponibilità ta' prodotti tradizzjonali u għal aktar enfasi fuq il-prodotti pproċessati; jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tirregola l-prattiki ta’ “reverse tendering” imposti minn numru żgħir ta’ xerrejja kbar Ewropej minħabba l- konsegwenzi diżastrużi għall-prodotti ta’ kwalità;

Rekwiżiti dwar l-istandards tal-produzzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni

12.

Jinsab imħasseb dwar il-kumplessità tas-sistema tal-UE ta’ standards bażiċi u dwar in-numru kbir ta' regoli li jridu jikkonformaw magħhom il-bdiewa fl-Unjoni Ewropea; huwa favur sistema simplifikata u jappella sabiex kull regola ġdida tkun evalwata skont il-kriterji tal-adegwatezza, tan-neċessità u tal-proporzjonalità;

13.

Jappella biex ikun hemm simplifikazzjoni ulterjuri tal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni billi jiġu ċċarati l-kriterji ewlenin li għandhom jiġu applikati; jappella għall-iżvilupp ta' linji gwida tal-UE dwar l-użu ta' termini riservati ġenerali, bħalma huma “baxx fiz-zokkor”, “baxx fil-karbonju”, “tad-dieta” u “naturali”, bl-iskop li jiġu evitati prattiki li jiżvijjaw;

14.

Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-parti l-kbira tal-konsumaturi tal-UE mhumiex infurmati biżżejjed dwar il-katina tal-ikel, b'mod partikolari f'dak li jirrigwarda l-oriġini tal-prodotti u tal-materja prima; huwa favur l-indikazzjoni obbligatorja tal-post tal-produzzjoni tal-prodotti primarji bbażata fuq it-tikketta tal-pajjiż tal-oriġini, li tirrifletti x-xewqa tal-konsumatur li jkun jaf iktar dwar l-oriġini tal-prodott li qiegħed jixtri; jemmen li din is-sistema għandha tapplika wkoll għall-prodotti pproċessati tal-ikel u għandha tipprovdi informazzjoni dwar l-oriġini tal-ingredjenti ewlenin u tal-materja prima, u tispeċifika il-post ta' oriġini tagħhom u dak tal-aħħar ipproċessar tal-prodott;

15.

Iqis li l-mudell Awstraljan huwa eżempju tajjeb ta’ sistema tal-ittikkettar tal-pajjiż tal-oriġini, filwaqt li tqis, f’dan ir-rigward, il-kundizzjonijiet speċifiċi tas-setturi produttivi differenti tal-Unjoni Ewropea, bil-mod kif tindika l-livelli differenti bħal “prodott fi” (għall-prodotti tal-ikel maħduma lokalment b’ingredjenti lokali), “magħmul fi” (għall-prodotti tal-ikel li għaddew minn proċess sostanzjali lokalment), jew “maħdum f'pajjiż X bl-użu ta’ ingredjenti lokali jew importati”; ifakkar li sħab kummerċjali importanti oħra bħall-Istati Uniti jew in-New Zealand jużaw ukoll sistemi ta' ttikkettar tal-istess tip;

16.

Iqis li sakemm ikunu rispettati l-istandards tas-sigurtà tal-ikel, l-istandards ta' kummerċjalizzazzjoni ma għandhomx ixekklu l-aċċess tal-prodotti għas-suq fuq il-bażi tal-estetika, il-forma jew id-daqs tagħhom;

17.

Huwa tal-fehma li t-tikketti ta’ kwalità tal-UE inġenerali, bit-test “immanifatturat fl-Unjoni Ewropea” għandhom iwasslu biex il-prodotti tal-UE jispikkaw fis-suq minħabba l-istandards għoljin ta' kwalita' li jirregolaw il-produzzjoni tagħhom;

18.

Iqis li jinħtieġ li jkunu promossi t-termini riservati fakultattivi bħala alternattiva għall-istandards obbligatorji ta' kummerċjalizzazzjoni; madankollu huwa tal-fehma li l-introduzzjoni ta’ dawn id-definizzjonijiet uniformi li jissodisfaw lill-partijiet kollha interessati jista’ jkollha diffikultajiet minħabba d-drawwiet u t-tradizzjonijiet differenti ta’ dieta nutrizzjoni, kif ukoll iżżid l-ammont ta’ tagħrif għall-konsumaturi u l-ħtieġa tal-ħolqien ta' sistema ta’ monitoraġġ li teżamina l-użu ta’ dawn it-termini;

19.

Huwa favur miżuri maħsuba biex jissimplifikaw ir-regolamenti tal-UE mingħajr ma jżarmawhom, u biex jillimitaw l-oqsma fejn tiġi pprattikata l-awtoregolamentazzjoni; iqis li l-istandards komuni tal-kummerċjalizzazzjoni huma neċessarji u jistgħu jkunu stabbiliti b'mod iktar effikaċi; iqis, f'dan ir-rigward, li għandha tkun promossa r- regolamentazzjoni konġunta bħala l-mezz normali għall-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni tal-Komunita' f'dan il-qasam; jistieden lill-awtoritajiet nazzjonali u r-rappreżentanti tas-settur tal-ikel u tal-bdiewa jkunu involuti f'dan il-proċess;

Is-sistemi ta' kwalità speċifiċi għall-Unjoni Ewropea

20.

Jenfasizza li s-sistemi ta' kwalità tal-ikel għandhom jipprovdu tagħrif u joffru garanzija għall-konsumaturi dwar il-ġenwinità tal-ingredjenti lokali u t-tekniki tal-produzzjoni; jikkunsidra għalhekk li dawn l-iskemi jeħtieġ ikunu implimentati u mħaddma b'kontrolli msaħħa u sistemi ta' rintraċċabilità;

21.

Jemmen li hemm bżonn ta' sistemi ta' ttikkettar iktar trasparenti u rikonoxxuti aktar mill-konsumaturi, u li għall-finijiet tal-ittikkettar trasparenti tal-oriġini, kemm għall-prodotti tal-UE kif ukoll għal importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għandha tkun identifikata l-oriġini tal-ingredjenti agrikoli essenzjali li huma speċifiċi għall-prodott;

22.

Huwa tal-fehma li għandu jkun żgurat l-użu esklussiv ta’ prodotti oriġinali mmarkati “DOP” bħala materja prima biss f’dawk il-każijiet fejn id-denominazzjoni protetta tkun indikata fuq it-tikketta u fir-reklamar tal-prodott ipproċessat; jenfasizza li b’dan il-mod, fuq in-naħa l-waħda, ikun evitat li l-konsumaturi jiġu mqarrqa u fuq in-naħa l-oħra tiġi promossa d-domanda għal prodotti b’denominazzjoni ta’ oriġini protetta;

23.

Iqis li jkun xieraq li jiġu stabbiliti regoli dwar l-użu tat-termini “tal-muntanji” u “tal-ġżejjer” peress li dawn jagħtu vantaġġ addizzjonali sostanzjali lill-prodotti agrikoli u l-prodotti tal-ikel mir-reġjuni żvantaġġjati kkonċernati; huwa tal-opinjoni li meta jintużaw it-termini “tal-muntanji” u “tal-ġżejjer”, għandu jkun obbligatorju li jkun indikat il-pajjiż tal-oriġini tal-prodott;

24.

Jirrimarka li, minħabba l-fatt li għall-konsumatur medju, id-differenza bejn id-DOP u l-IĠP mhix ċara, għandha ssir kampanja ta' informazzjoni biex il-konsumaturi jagħrfu din id-differenza;

25.

Huwa kontra l-iffissar ta’ kriterji ta’ valutazzjoni iktar stretti bħalma huma l-kriterji rigward l-opportunitajiet ta’ esportazzjoni u s-sostenibiltà; jirrimarka dwar il-fatt li jeżistu eżempji ta’ prodotti li effettivament ma jiġux esportati iżda li madankollu huma importanti ħafna għall-iżvilupp tal-ekonomiji lokali u għall-preservazzjoni tal-koeżjoni soċjali;

26.

Jafferma li l-indikazzjonijiet ġeografiċi jikkostitwixxu wirt Ewropew importanti li għandu jkun ippreservat kemm għad-dinamiżmu ekonomiku kruċjali tiegħu, kif ukoll għall-impatt soċjoekonomiku determinanti tiegħu għal diversi reġjuni tal-UE; iqis li t-tikketti jippreżentaw garanzija ta' kwalità li għandha tkun ikkonsolidata partikolarment billi jissaħħħaħ il-kontroll tal-amministrazzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi mill-gruppi applikanti li jirrappreżentawhom; iqis li dawn l-indikazzjonijiet jgħinu lill-konsumaturi jagħżlu bejn il-prodotti disponibbli;

27.

Iqis li jeħtieġ li jkunu spjegati aħjar id-differenzi bejn il-marki kummerċjali u l-indikazzjonijiet ġeografiċi u li jittieħdu miżuri li jippermettu l-implimentazzjoni konkreta ta’ regoli komunitarji eżistenti li ma jippermettux li tiġi rreġistrata marka li jkun fiha jew li tagħmel referenza għad-DPO/ IĠP minn operaturi li ma jirrappreżentawx l-organizzazzjonijiet ta’ produtturi ta’ dawk id-DPOs/IĠPs; jikkunsidra ta’ importanza kruċjali li jitniedu kampanji promozzjonali, li jkollhom baġit speċifiku, sabiex jingħata tagħrif lill-konsumaturi dwar il-vantaġġi ta’ dawn is-sistemi pubbliċi ta’ ċertifikazzjoni;

28.

Jemmen li sabiex tiġi preservata l-kwalita' u mħarsa r-reputazzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi, produtturi ta' prodotti b'indikazzjonijiet ġeografiċi għandhom jiddisponu minn għodda biex jamministraw il-volum ta’ produzzjoni tagħhom b'mod xieraq;

29.

Iqis li fil-każ tal-użu ta' prodott b’IĠP, fi prodott finali kompost, fejn il-karatteristiċi tal-prodott b’IĠP ġew immodifikati, l-entità ta’ protezzjoni jew l-awtorità kompetenti għandu jkollha l-possibiltà li twettaq kontrolli speċifiċi bil-għan li tivverifika li l-karatteristiċi tal-prodott b’IĠP ma ġewx immodifikati ż-żejjed;

30.

Jappella biex ikun hemm protezzjoni aħjar tal-marki rreġistrati, partikolament f’ċerti fażijiet tal-ippakkettar u l-promozzjoni ta’ dawn il-prodotti barra miż-żona ta’ produzzjoni, fejn jeżisti r-riskju li jsir abbuż minn dawn il-marki; Jappella sabiex tkun applikata r-regolamentazzjoni Komunitarja li ma tippermettix ir-reġistrazzjoni ta’ marki li għandhom denominazzjoni simili għal denominazzjoni DOP jew IĠP diġà rreġistrata;

31.

Japprova l-iżvilupp ta’ regoli komuni għall-produtturi tal-prodotti b’informazzjoni ġeografika, li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet rigward ir-restrizzjonijiet marbuta ma’ informazzjoni ġeografika, kif ukoll rigward l-użu tad-denominazzjoni tal-prodotti pproċessati;

32.

Jesprimi ruħu favur simplifikazzjoni tal-proċedura ta' reġistrazzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u favur it-tnaqqis taż-żmien neċessarju biex dawn jinkisbu;

33.

Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-livell ta' protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi jvarja minn Stat Membru għall-ieħor; huwa favur l-armonizzazzjoni leġiżlattiva u proċedurali f'dan il-qasam, l-aktar fir-rigward tar-regoli dwar l-applikazzjoni tal-protezzjoni ex ufficio;

34.

Jawgura li l-protezzjoni internazzjonali tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tkun imsaħħa; jitlob lill-Kummissjoni tintensifika l-isforzi tagħha, partikolarment fuq livell politiku, biex jinkiseb titjib fil-protezzjoni tal-IĠP fil-qasam tan-negozjati tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (kemm fuq livell tal-estensjoni tal-protezzjoni tal-Artikolu 23 tal-Ftehim fuq Aspetti marbuta mal-Kummerċ dwar id-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali għall-prodotti kollha, kif ukoll rigward l-istabbiliment ta’ reġistru multilaterali tal-IĠP), iżda wkoll fil-qafas tan-negozjati tal-adeżjoni fil-WTO tal-Istati l-ġodda u ta’ ftehimiet bilaterali li qegħdin jiġu nnegozjati;

35.

Huwa tal-opinjoni li l-prodotti esportati, kif ukoll dawk li ma jiġux esportati, għandhom ikunu suġġetti għal din il-protezzjoni internazzjonali min-naħa tal-UE, u fejn meħtieġ, din il-protezzjoni tista’ tkun differenti skont ir-riskju ta’ użu mhux awtorizzat reali tal-prodotti fl-UE, biex prodotti b’riskju ogħla ta’ użu mhux awtorizzat, li jiġu esportati, ikunu suġġetti għall-protezzjoni internazzjonali fil-qafas tad-WTO, filwaqt li għall-prodotti b'inqas riskju ta' użu mhux awtorizzat fis-swieq fuq livell lokali, tista' tiġi proposta proċedura simplifikata, li ladarba rikonoxxuta mill-Istati Membri għandha tiġi notifikata lill-Kummissjoni (li jista’ jitqabbel mal-protezzjoni temporanja attwali) u tgawdi protezzjoni legali Komunitarja;

36.

Jirrimarka li ċerti marki qegħdin jintużaw illegalment u b’mod sistematiku, minn pajjiżi terzi u dan qiegħed iwassal biex il-konsumaturi jiġu mqarrqa u r-reputazzjoni tal-prodotti oriġinali titpoġġa f’periklu; jirrimarka li l-protezzjoni ta’ marka f’pajjiż terz hija proċedura li tieħu wisq fit-tul, u huwa diffiċli li tiġi implimentata minn organizzazzjoni tal-produturi waħda peress li kull pajjiż għandu sistema u proċeduri ta’ protezzjoni partikolari; jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi pariri u għarfien lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi, jew anki appoġġ legali billi tikkonkludi ftehimiet ma’ pajjiżi terzi;

37.

Iqis neċessarju li l-użu tal-indikazzjonijiet tal-oriġini protetti u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti jkunu suġġetti għal kontroll komunitarju u nazzjonali u jkunu stipulati sanzjonijiet ħorox li jiskoraġġixxu l-użu mhux awtorizzat ta' dawn l-istrumenti, b’tali mod li l-Istati Membri jkollhom l-obbligu li jaġixxu fl-awtorità tagħhom f’każijiet ta’ użu mhux awtorizzat jew imitazzjoni ta’ informazzjoni ġeografika; jissuġġerixxi li, f’dan ir-rigward, tiddaħħal klawsola speċifika fl-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) tal-Kunsill Nru. 510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u tal-indikazzjonijiet tal-oriġini għal prodotti tal-biedja u tal-ikel (3); huwa favur is-simplifikazzjoni tal-kisba tad-DOP u l-istipular ta' kontrolli stretti mill-awtoritajiet ta' kull Stat Membru li għandhom jiggarantixxu t-twettiq tal-istadji kollha tal-proċess ta' produzzjoni fir-reġjun ġeografiku kkonċernat;

38.

Huwa tal-fehma li l-kontrolli tas-suq bil-għan li jiġu rrispettati r-regolamenti għall-prodotti kollha b'DOP u IĠP, għalkemm ifissru spiża amministrattiva għall-Istati Membri, jikkontribwixxu, b’mod sostanzjali, għall-protezzjoni effettiva ta’ dawn il-prodotti; jaqbel mal-għoti ta' assistenza teknika Komunitarja għat-twettiq ta’ kontrolli mill-Istati Membri sabiex ikun żgurat li jkun hemm implimentazzjoni uniformi kemm jista’ jkun, tal-protezzjoni tal-prodotti b’DOP u IĠP fl-UE;

39.

Huwa tal-opinjoni li hemm bżonn li jkunu intensifikati l-attivitajiet ta' informazzjoni u ta' popularizzazzjoni relatati ma' dawn is-sistemi, għal għajnuna finanzjarja Komunitarja kemm fis-suq intern u kemm għal pajjiżi terzi; iqis ukoll li hemm lok għat-tkabbir tal-parti kofinanzjata tal-Komunita' favur programmi tal-UE li jagħtu informazzjoni dwar il-prodotti tal-UE ta’ kwalità u jippromwovuhom; jixtieq li l-Kummissjoni tfittex li tippromwovi l-kunċett tal-IĠP fil-pajjiżi terzi, partikolarment billi żżid il-missjonijiet ta’ assitenza teknika f’koperazzjoni mal-organizzazzjonijiet tal-produtturi tal-IĠP;

40.

Jaqbel mal-ħolqien ta' Aġenzija Ewropea għall-kwalità tal-prodotti li tikkollabora mill-qrib mal-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà tal-Ikel u mas-servizzi tal-Kummissjoni inkarigati mill-protezzjoni tal-kwalità tal-prodotti tal-ikel; din l-Aġenzija tkun kompetenti wkoll għall-għadd dejjem jikber ta’ talbiet minn pajjiżi terzi għal DOPs, IĠPs u prodotti ta' speċjalità tradizzjonali garantita;

41.

Jenfasizza l-importanza tar-Regolament (KE) Nru. 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament għal-libertà tal-għażla tal-konsumaturi (4); jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta għal regolament għall-ittikkettar obligatorju anki għall-prodotti tal-annimali bħall-ħalib, laħam u bajd, li huma prodotti ta’ annimali li ngħataw għalf ġenetikament immodifikat;

42.

Huwa favur iż-żamma u s-simplifikazzjoni tas-sistema ta' speċjalità tradizzjonali garantita; juri d-diżappunt tiegħu għar-riżultati ta' dan l-istrument, li s’issa wassal biss għar-reġistrazzjoni ta' numru żgħir ħafna ta' GTS (20 rreġistrati u 30 talba fil-proċess ta' reġistrazzjoni); jinnota li fl-Artikolu 3 (2) tar-Regolament (KE) Nru. 509/2006 tal-Kunsill tal-20 ta' Marzu 2006 dwar prodotti agrikoli u prodotti tal-ikel li huma speċjalitajiet tradizzjonali garantiti (5), it-tieni lista msemmija fir-reġistru ta’ GTS (speċjalità tradizzjonali garantita) – li permezz tagħha, l-użu tal-ismijiet tal-prodotti jew prodotti tal-ikel ma jitħalliex f’idejn il-produtturi – għandha titneħħa peress li din iddgħajjef il-protezzjoni tal-GTS; itenni li s-sistema GTS għadha strument adegwat għall-protezzjoni tar-riċetti, u li toffri spazju sostanzjali għal żvilupp meti ċerti kundizzjonijiet ikunu ssodisfati;

43.

Iqis li d-definizzjoni tal-kunċett prodott “tradizzjonali”, kif tinsab fir-Regolament (KE) Nru 509/2006, mhix adegwata; huwa tal-opinjoni li r-relazzjoni bejn il-prodotti tradizzjonali u l-pajjiż, li fih għadha tinżamm it-tradizzjoni rilevanti, jew fejn il-produttur, li jirrispetta r-regoli tradizzjonali, għandu l-użu esklussiv ta’ dawn id-denominazzjonijiet, għandha ssaħħaħ l-istejtus tal-IĠP;

44.

Iqis li l-produzzjoni bijoloġika tippreżenta wieħed mill-aktar potenzjali qawwija ta' tkabbir tal-agrikoltura tal-UE u li għandha tissaħħaħ il-fiduċja fil-logo tal-UE permezz tal-programmi ta’ promozzjoni tagħhom; jgħid li, għalkemm ir-regolament Komunitarju adottat f'dan il-qasam jinkludi standards uniċi, l-Istati Membri japplikaw proċedura ta’ ċertifikazzjoni differenti, fejn uħud jagħżlu li jittrasferixxu l-operazzjonijiet ta’ kontroll, li jiswew il-flus, lill-awtoritajiet tal-kontroll, u oħrajn lil korpi tal-kontroll awtorizzati mill-Istat; jinnota li l-proċedura ta' ċertifikazzjoni tvarja minn Stat Membru għal ieħor u tiswa ħafna flus; jappella għall-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-limiti massimi ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti pprojbiti fi prodotti minn produzzjoni bijoloġika; jappoġġja, fil-prinċipju, il-proposta għal tikketta li tindika prodott organiku tal-UE;

45.

iqis li huwa meħtieġ li jkunu armonizzati t-tipoloġija tal-organiżmi u tal-proċeduri għall-kontroll u ċ-ċertifikazzjoni tal-prodotti bijoloġiċi sabiex titrawwem sigurtà u fiduċja fil-konsumaturi permezz ta' logo ġdid tal-UE għall-prodotti tal-agrikoltura bijoloġika, li tissodisfa kriterji uniformi dwar il-produzzjoni, il-kontroll u ċ-ċertifikazzjoni fl-UE kollha, u li jikkontribwixxi biex jissolvew problemi u biex ikun promoss aktar is-suq intern fi prodotti bijoloġiċi;

46.

Huwa tal-opinjoni li l-ittikkettar ta' prodotti miksuba minn agrikoltura konvenzjonali b’tali mod li jagħti l-impressjoni li l-prodotti inkisbu minn agrikoltura bijoloġika, jista' jxekkel l-iżvilupp tas-suq intern għal prodotti alimentari bijoloġiċi fl-UE; għalhekk, jesprimi t-tħassib tiegħu fid-dawl tal-isforzi biex jiġi estiż l-użu tal-marka Bijoloġika anki fuq il-prodotti tal-ikel li mhumiex prodotti b’mod konformi mal-prinċipji tal-agrikoltura bijoloġika;

47.

Huwa favur l-indikazzjoni obbligatorja tal-pajjiż tal-oriġini fuq prodotti bijoloġiċi mhux ipproċessati u prodotti bijoloġiċi pproċessati ġejjin minn pajjiżi terzi, anke meta jkun applikat il-logo tal-UE għall-prodotti bijoloġiċi;

48.

Huwa tal-opinjoni li sabiex ikun żgurat funzjonament aħjar tas-suq intern għall-prodotti bijoloġiċi, jeħtieġ li

fuq il-prodotti bijoloġiċi, kemm dawk mhux ipproċessati kif ukoll dawk ipproċessati, li qegħdin jintroduċu pajjiżi terzi, għandu jkun indikat il-pajjiż tal-oriġini indipendentement mill-użu tal-lowgow tal-Komunità għall-prodotti bijoloġiċi,

għandha tissaħħaħ il-kredibiltà tal-logo tal-UE permezz ta’ programmi ta’ promozzjoni ta’ prodotti bijoloġiċi,

jiġu ffissati l-limiti massimi għall-użu ta’ pestiċidi pprojbiti fi prodotti miksuba minn agrikoltura bijoloġika,

tiġi eżaminata l-problema taċ-ċertifikazzjoni doppja, li f’ħafna każijiet tintalab mill-bejjiegħa bl-imnut, peress li xxekkel il-provvista suffiċjenti ta’ prodotti bijoloġiċi fis-suq tal-UE,

issir differenza ċara bejn l-ittikkettar tal-prodotti mhux agrikoli li jirreferu għall-metodi ta’ produzzjoni bijoloġika u l-prodotti li ġejjin mill-agrikoltura bijoloġika;

49.

Jilqa' b'sodisfazzjon it-twaqqif fuq livell tal-Istati Membri ta' uffiċċji ta' prodotti tradizzjonali u ekoloġiċi; iqis neċessarju li kull Stat Membru juża istituzzjonijiet pubbliċi jew privati rikonoxxuti unaniment mill-produtturi u l-konsumaturi li jkunu inkarigati biex jiċċekkjaw il-produzzjoni nazzjonali ta' prodotti ekoloġiċi u ta' kwalità u biex jassiguraw il-promozzjoni tagħhom;

50.

Jagħraf li l-konsumaturi għandhom talbiet dejjem akbar fuq il-kwalità tal-ikel u tal-prodotti tal-ikel, mhux biss f'termini ta' sikurezza, imma wkoll f'termini ta' preokkupazzjonijiet etiċi, bħalma huma s-sostenibilità ambjentali, il-ħarsien tal-benessri tal-annimali u t-teknoloġiji tal-organiżmi ġenetikament immodifikati (GMO); jistieden lill-Kummissjoni sabiex tagħti kriterji għall-inizjattivi ta' kwalità bħalma huma l-iskemi volontarji ta' tikkettar ta' prodotti li ma fihomx GMO li għandhom jagħtu lill-konsumaturi għażla ċara;

51.

Iqis li huwa meħtieġ li jkunu inkoraġġiti sistemi ta’ produzzjoni li jirrispettaw l-ambjent; jiddispajċih għan-nuqqas ta’ regolament Komunitarju dwar il-produzzjoni integrata li jippermetti li jingħataw provi tal-isforzi li wettqu l-produtturi tal-UE, permezz ta’ kampanji xierqa ta’ promozzjoni bil-għan li jiġbdu l-attenzjoni fuq il-valur miżjud ta’ dawn il-produzzjonijiet;

Is-sistemi ta' ċertifikazzjoni

52.

Huwa tal-opinjoni li l-metodi tal-UE għall-armonizzazzjoni ta’ standards mhumiex meħtieġa; iqis li m’hemmx ħtieġa li jitwaqqfu aktar sistemi ta’ ċertifikazzjoni għall-ittikettar tal-prodotti alimentari fuq livell Komunitarju peress li dan inaqqas il-valur tas-sistemi eżistenti u jista’ jiżgwida lill-konsumatur;

53.

Jenfasizza li l-iżvilupp ta’ tikketti ta’ kwalità, inkluż dak li hu assoċjat magħhom, m’għandux iwassal għal restrizzjonijiet amministrativi iktar stretti għall-produtturi; għalhekk jixtieq, li fid-dawl ta’ dawn il-marki, il-produtturi jiddisponu minn dritt tal-inizjattiva, u jkunu limitati l-interventi għall-protezzjoni ta’ dawn il-marki mill-awtoritajiet Komunitarji sabiex ikun żgurat li l-produtturi jingħataw kumpens xieraq għall-ispejjeż tagħhom u l-konsumaturi jkunu protetti minn iffalsifikar jew kull xorta oħra ta’ frodi;

54.

Jenfasizza li s-sistemi ta’ ċertifikazzjoni eżistenti, minbarra r-rispett tar-regoli legali, jiggarantixxu wkoll elementi oħra importanti għas-sigurtà tal-prodotti tal-ikel, bħal pereżempju t-traċċabiltà, permezz ta’ monitoraġġ strett; jenfasizza li r-regolamenti taċ-ċertifikazzjoni jirriflettu d-domanda tas-soċjetà u għalhekk jeħtieġ tingħata għajnuna statali għall-ispejjeż li jkollhom il-bdiewa; iħeġġeġ il-promozzjoni ta' koperazzjoni iktar attiva fl-organizzazzjonijiet tal-produtturi peress li bidwi waħdu ma jistax jieħu azzjoni biex ikopri r-regolamenti eċċessivi ta’ ċertifikazzjoni tal-kummerċ;

55.

Jiġbed l-attenzjoni dwar il-fatt li is-sistemi ta’ ċertifikazzjoni privati, attwalment, ma jissodisfawx l-iskop li jipprovdu lill-konsumaturi b’informazzjoni dwar il-kwalitajiet tal-prodotti kkonċernati, iżda jservu biss bħala mezz ta’ aċċess għas-suq li jżid l-ispiża burokratika tal-produtturi, u bħala ħanut tajjeb għall-intrapriżi żgħar li jinnegozjaw f’tip wieħed ta’ prodott alimentari; iqis li jeħtieġ li l-proliferazzjoni ta’ sistemi ma tiġix imħeġġa, għax dawn is-sistemi jirrestrinġu l-aċċess għas-suq ta’ sezzjoni mis-settur tal-produzzjoni;

56.

Jiġbed l-attenzjoni dwar il-fatt li l-proliferazzjoni attwali ta’ sistemi ta’ ċertifikazzjoni privati xxekkel l-aċċess ta’ parti mis-settur għas-suq, u li dawn is-sistemi mhumiex qegħdin jikkontribwixxu biex jipprovdu lill-konsumaturi bi prodotti ta’ kwalità mtejba; jitlob lill-Kummissjoni biex taħdem favur rikonoxximent reċiproku tas-sistemi ta’ ċertifikazzjoni privati sabiex ikunu kkontrollati l-proliferazzjoni tagħhom u l-esklużjoni tal-prodotti ta’ kwalità mis-suq; iqis li jeħtieġ ikunu żviluppati linji gwida Komunitarji li jkopru l-aspetti li dawn is-sistemi ma jistgħux jirregolaw, bħal pereżempju, kunċetti u informazzjoni li “jivvalorizzaw”, li għandhom ikunu stabbiliti bl-għajnuna ta’ livelli u dejta oġġettivi;

57.

Jiġbed l-attenzjoni dwar il-fatt li l-prodotti reġjonali huma ta’ importanza kbira għall-ekonomija tal-post u għall-komunitajiet lokali, u għaldaqstant għandhom jiġu rrifjutati suġġerimenti li għandhom l-għan li jillimitaw l-għadd ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi reġistrati;

58.

Huwa tal-opinjoni li m’għandhom ikunu fformulati l-ebda forom ġodda tal-promozzjoni tal-prodotti tradizzjonali li jistgħu jwasslu biex idgħajfu s-sistema GTS;

59.

Jappella għal tisħiħ tal-kollaborazzjoni mal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istandardizzazzjoni u l-implimentazzjoni fuq l-aktar skala wiesgħa possibbli ta' sistemi alternattivi bħall-HACCP (sistema tal-analiżi tar-riskju u tal-punti kritiċi ta' kontroll);

60.

Jirrimarka li f'dak li jirrigwarda d-dimensjoni internazzjonali, l-Unjoni Ewropea ltaqgħet ma' problemi ta' kompetittività mal-imsieħba kummerċjali prinċipali tagħha; jinsab imħasseb dwar il-pressjoni li qed jagħmlu l-pajjiżi emerġenti, li ma għandhomx l-istess livell ta' sigurtà u ta' kwalità daqs il-prodotti Ewropej u għalhekk il-kontroll ħafna drabi hu suġġett għal attenzjoni; Itenni, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li jkun implimentat il-kunċett ta' “aċċess kundizzjonali għas-swieq”, li l-Parlament ħeġġeġ f'diversi riżoluzzjonijiet tiegħu;

61.

Jitlob li jkunu konklużi aktar ftehimiet bilaterali mas-swieq prinċipali u ftehimiet dwar il-ġlieda kontra l-iffalsifikar; jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti kontribut għas-soluzzjoni tal-problema tal-protezzjoni internazzjonali tat-trejdmarks, inkluża l-protezzjoni tal-IGP, l-AOP u l-STG;

Aspetti oħra

62.

Iqis neċessarju li tkun żgurata publiċità ħafna akbar tal-vantaġġi tal-politiki tal-Unjoni Ewropea dwar il-garanzija tal-kwalità u tas-sigurtà tal-ikel; jiddispjaċih li ċ-ċittadini Ewropej m’għandhomx aċċess faċli għal informazzjoni komprensiva dwar il-kontribut tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam; jirrakkomanda lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex isaħħu iktar l-isforzi tagħhom biex ixerrdu l-informazzjoni u l-promozzjoni dwar l-istandards tal-kwalità u s-sigurtà tal-prodotti alimentari li japplikaw għall-prodotti tal-UE;

63.

Jenfasizza l-irwol li jista' jkollu l-finanzjament Ewropew f'dan il-qasam; iqis li l-parteċipazzjoni Komunitarja ta' 75 % għall-programmi għat-titjib tal-kwalità fil-pajjiżi ta' konverġenza mhux biżżejjed; minkejja dan, jiġbed l-attenzjoni dwar l-intensifikazzjoni tal-kundizzjonijiet ta' kreditu għall-produtturi ż-żgħar, fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja dinjija, fatt li se jillimita ħafna l-aċċess tal-dawn il-produtturi għall-kofinanzjamenti;

64.

Iqis li l-esperjenza tas-swieq tal-bdiewa (“Farmer Market”), ħwienet tal-bejgħ minn fejn isir bejgħ ta’ prodotti reġjonali u tal-istaġun immexija direttament mill-azjendi agrikoli, għandha tkun inkoraġġita peress li tiżgura prezz ġust għall-prodotti ta' kwalità għolja, issaħħaħ ir-relazzjoni tal-prodott mar-reġjun u tissensibilizza lill-konsumatur biex jagħmel għażla infurmata fir-rigward tal-aspetti tal-kwalità; huwa tal-opinjoni li l-Istati Membri għandhom iħeġġu l-ħolqien ta’ postijiet tal-bejgħ fejn il-produtturi jkunu jistgħu joffru l-prodotti tagħhom lill-konsumaturi b'mod dirett;

65.

Iħeġġeġ it-twaqqif ta’ programmi ta’ promozzjoni għas-swieq lokali sabiex ikunu promossi inizjattivi tal-ipproċessar u kummerċjalizzazzjoni lokali u reġjonali; huwa tal-opinjoni li dan jista’ jsir pereżempju, permezz tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi, li jistgħu jżidu l-valur taż-żoni rurali u li, billi jevitaw toroq twal għat-trasportazzjoni, ikunu qegħdin jagħtu eżempju tajjeb li jikkontribwixxi għall-ġlieda kontra l-bidla fil-klima;

*

* *

66.

Jitlob lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


(1)  ĠU C 328, 26.10.1998, p. 232.

(2)  Dokument tal-Kummissjoni 625/02.

(3)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(4)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 1.

(5)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 1.


1.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 87/43


It-Tlieta, 10 ta’ Marzu 2009
Rapporti tal-Kummissjoni dwar il-politika tal-kompetizzjoni għall-2006 u l-2007

P6_TA(2009)0099

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2009 dwar ir-Rapporti dwar il-politika tal-kompetizzjoni għall-2006 u l-2007 (2008/2243(INI))

2010/C 87 E/10

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni għall-2006 tal-25 ta' Ġunju 2007 (COM(2007)0358) u r-Rapport tagħha dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni għall-2007 tas-16 ta' Ġunju 2008 (COM(2008)0368),

wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni għall-Għajnuna mill-Istat tas-7 ta' Ġunju 2005 dwar “Għajnuna mill-Istat imnaqqsa iżda mmirata aħjar: pjan direzzjonali għar-riforma tal-għajnuna mill-istat 2005-2009” (COM(2005)0107),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Frar 2006 dwar ir-riforma tal-għajnuna mill-istat 2005-2009 (1),

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1998/2006 tal-15 ta' Diċembru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat dwar l-għajnuna de minimis (2),

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-6 ta' Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament Ġenerali għall-Eżenzjoni ta’ Kategorija) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (3),

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1400/2002 tal-31 ta’ Lulju 2002 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 81(3) tat-Trattat fuq kategoriji ta’ ftehimiet vertikali u prattika miftiehma fis-settur tal-karozzi (4) (Regolament dwar Eżenzjoni Sħiħa għall-Vetturi bil-Mutur),

wara li kkunsidra l-Linji Gwida għall-għajnuna nazzjonali għar-reġjuni għall-2007-2013 (5),

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1627/2006 tal-24 ta' Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 794/2004 fir-rigward tal-formoli standard għan-notifikazzjoni tal-għajnuna (6),

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1628/2006 tal-24 ta' Ottubru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat għall-għajnuna nazzjonali għall-investiment reġjonali (7),

wara li kkunsidra l-Qafas Komunitarju għall-għajnuna mill-Istat għar-Riċerka u l-Iżvilupp u l-Innovazzjoni (8),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta’ April 2006 dwar aspetti settorjali tal-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Għajnuna mill-Istat: għajnuna għall-innovazzjoni (9),

wara li kkunsidra l-Linji Gwida Komunitarji dwar l-għajnuna mill-istat għall-ħarsien tal-ambjent (10),

wara li kkunsidra l-Linji Gwida Komunitarji dwar għajnuna mill-Istat għall-promozzjoni ta' investimenti ta' kapital ta' riskju f'intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (11),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-estensjoni tal-Qafas dwar l-Għajnuna mill-Istat għall-bini tal-vapuri (12),

wara li kkunsidra l-Avviż tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna mill-Istat fil-forma ta' garanziji (13),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tal-metodu li jistabbilixxi r-rati ta' referenza u ta' skont (14),

wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/111/KE tas-16 ta’ Novembru 2006 dwar it-trasparenza tar-relazzjonijiet finanzjarji bejn l-Istati Membri u l-intrapriżi pubbliċi kif ukoll dwar it-trasparenza finanzjarja f’ċerti intrapriżi (15),

wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tiegħu tad-19 ta' Frar 2008 dwar l-investigazzjoni u r-rimedji kontra l-abbuż ta’ pożizzjoni ta’ saħħa mis-supermarkits il-kbar li jinsabu fl-Unjoni Ewropea (16),

wara li kkunsidra l-inkjesti settorjali tal-Kummissjoni fis-setturi tal-enerġija u tas-servizzi bankarji għall-pubbliku ġenerali (“retail banking”),

wara li kkunsidra l-linji gwida tal-Kummissjoni dwar il-metodu kif jiġu ffissati multi imposti skont l-Artikolu 23(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 (17),

wara li kkunsidra l-Avviż tal-Kummissjoni dwar Immunità minn multi u tnaqqis f'multi f'każijiet ta' kartell (18),

wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni tat-2 ta' April 2008 dwar Azzjonijiet għall-irkupru tad-danni għal ksur tar-regoli tal-KE dwar l-antitrust (COM(2008)0165),

wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni tal-11 ta' Lulju 2007 dwar l-Isport (COM(2007)0391),

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6-0011/2009),

1.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-pubblikazzjoni tar-Rapporti tal-Kummissjoni dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-2006 u l-2007;

2.

Ikompli jappoġġja rwol aktar proattiv għall-Parlament fl-iżvilupp tal-politika tal-kompetizzjoni permezz tal-introduzzjoni tal-proċedura ta' kodeċiżjoni;

3.

Jifraħ lill-Kummissjoni talli qed tisfida b'mod effettiv it-tħaddim ta' kartelli “hardcore” illegali u għall-multi rekord imposti fuq dawk responsabbli;

4.

Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill sabiex, fir-rigward tar-reviżjoni tal-Kummissjoni dwar il-Funzjonament tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 (19), jinkludu l-prinċipji dwar l-għoti tal-multi fir-Regolament (KE) Nru 1/2003 u biex ikomplu jtejbu u jispeċifikaw dawk il-prinċipji sabiex jikkonformaw mal-istandards tal-prinċipji legali ġenerali;

5.

Jappoġġja l-użu tal-avviż u l-proċedura tal-klemenza riveduti biex jiġi inkoraġġit l-għoti ta' informazzjoni dwar l-operat ta' kartelli “hardcore” illegali;

6.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-pubblikazzjoni tal-White Paper dwar azzjonijiet ta’ rkupru tad-danni għal ksur tar-regoli tal-KE dwar l-antitrust iżda jħeġġeġ sabiex ir-riforma titkompla b'mod li jiġi żgurat li l-effetti negattivi tas-sistema Amerikana ma jirripetux ruħhom fl-Unjoni Ewropea;

7.

Jitlob li l-Kummissjoni tipprovdi informazzjoni aħjar fir-rapporti ġejjienin tagħha dwar l-irwol u l-involviment tal-Uffiċjal tal-Kummissjoni għar-Relazzjonijiet mal-Konsumaturi f'każijiet dwar il-kompetizzjoni;

8.

Jinsab imħasseb dwar il-ħtieġa li jiġu evitati l-abbuż ta’ pożizzjonijiet dominanti fis-suq mill-korporazzjonijiet il-kbar, u jistieden lill-Kummissjoni sabiex twettaq analiżi tal-effetti fuq il-kompetizzjoni ta’ rapporti mhux ugwali bejn il-fornituri, jiġifieri min jipproduċi l-prodotti tal-ikel, u d-distributuri, fid-dawl tal-probabbiltà ta’ abbużi ta’ pożizzjoni ta’ dominanza; jistenna r-rapport tal-grupp ta’ ħidma tal-Kummissjoni dwar is-saħħa tax-xerrej;

9.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra li tanalizza l-operazzjoni ta' prattika abbużiva fis-settur tas-servizzi, li tista' twaqqaf lin-negozji ż-żgħar milli jkunu jistgħu jagħmlu offerti għal xogħol; jinnota l-problema li l-persuni li jaħdmu għal rashom u l-ħaddiema freelance kultant jiġu mċaħħda mill-possibilità li japplikaw tariffi standard f’każijiet fejn huma jkunu kważi esklużivament jiddependu fuq wieħed jew ftit utenti kbar tar-riżorsi tagħhom, u jistieden lill-Kummissjoni sabiex tistudja modi kif dawn jistgħu jorganizzaw ruħhom, jinnegozjaw u jikkonkludu ftehimiet kollettivi li jkunu konformi mal-prinċipji tal-liġi tal-kompetizzjoni;

10.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrevedi l-proċeduri interni tagħha għall-għażla ta’ suġġetti għal inkjesti settorjali;

11.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tikkunsidra twettaq inkjesta settorjali dwar ir-riklamar fuq l-internet;

12.

Jistiden lill-Kummissjoni biex twettaq analiżi dwar id-differenzi nazzjonali li jista’ jkun hemm fl-applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist pubbliku u l-probabbiltà tat-tagħwiġ tal-kompetizzjoni li tirriżulta minnhom;

13.

Jinnota li l-Kummissjoni tirrapporta attività rekord fir-rigward ta' dawn it-tliet setturi li ġejjin: multi tal-antitrust għall-kartelli, in-numru ta' każijiet ta' amalgamazzjonijiet notifikati lill-Kummissjoni, u n-numru ta' notifiki ta' għajnuna mill-Istat lill-Kummissjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għaldaqstant, biex twettaq analiżi urġenti tar-riżorsi tal-persunal biex tiżgura li d-Direttorat Ġenerali tagħha għall-Kompetizzjoni għandu numru xieraq ta' ħaddiema biex ilaħħaq mal-ammont ta' xogħol tiegħu li qed jiżdied;

14.

Jenfasizza li l-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni għall-mergers u l-akkwisti ta’ kumpaniji għandhom jiġu evalwati mill-perspettiva tas-suq intern kollu, mhux ta’ partijiet minnu biss;

15.

Jilqa' b'sodisfazzjon l-evidenza, fir-Rapporti tal-Kummissjoni għall-2006 u l-2007 dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni, tal-effettività tar-ristrutturar tal-unità għall-Kontroll tal-Megers fid-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni skont linji settorjali b'analiżijiet ekonomiċi msaħħa u evalwazzjoni bejn il-pari;

16.

Jilqa’ t-tħabbira tat-tnedija ta’ reviżjoni tar-Regolament dwar l-Għaqdiet (20); itenni li jqis li d-dispożizzjonijiet attwali m'humiex biżżejjed fid-dawl ta’ swieq tal-UE dejjem aktar integrati u kumplessi u li għandha titwettaq reviżjoni bil-għan li jinstab approċċ konsistenti fl-evalwazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ meger komparabbli;

17.

Jinnota l-livell rekord ta' notifiki ta' għajnuna mill-Istat, u jilqa' b'sodisfazzjon il-pubblikazzjoni tar-Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa biex ikunu koperti l-intrapriżi Żgħar u ta' daqs Medju (SMEs), l-għajnuna għar-riċerka u l-iżvilupp għall-benefiċċju tal-SMEs, l-għajnuna għall-impjiegi, l-għajnuna għat-taħriġ u l-għajnuna reġjonali;

18.

Jilqa’, b’mod partikulari, il-possibilità li min iħaddem jiġi ssussidjat fir-rigward tal-ispejjeż li l-impjegati tiegħu ikollhom fejn tidħol kura tat-tfal u tal-ġenituri;

19.

Huwa mħasseb dwar iż-żieda fil-konċentrazzjoni tas-suq u fil-konflitti ta’ interess fis-settur bankarju; iwissi kontra r-riskji sistematiċi globali li jistgħu jinħolqu mill-kunflitti ta’ interess u mill-konċentrazzjoni tas-suq;

20.

Jilqa' b'sodisfazzjon ir-reviżjoni tat-tabella ta' valutazzjoni tal-għajnuna mill-Istat iżda jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex twettaq analiżi tal-effettività tal-għajnuna mill-Istat u jħeġġeġ sabiex ir-reviżjoni tat-tabella ta' valutazzjoni tidentifika dawk l-Istati Membri li naqsu milli jfittxu b'mod adegwat li jerġgħu jiġbru għajnuna mill-Istat li kienet illegali;

21.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-pubblikazzjoni tal-linji gwida Komunitarji riveduti dwar l-għajnuna mill-Istat għall-ħarsien tal-ambjent, li jiggarantixxu li l-Istati Membri jistgħu jappoġġjaw il-produzzjoni tal-enerġija li tiġġedded u l-koġenerazzjoni effiċjenti tal-enerġija billi jagħtu għajnuna li tkopri b'mod sħiħ id-differenza bejn l-ispejjeż tal-produzzjoni u l-prezz tas-suq;

22.

Iġedded is-sejħa tiegħu għal progress akbar biex jiġu ċċarati kemm ir-regoli tal-kompetizzjoni fis-seħħ u kemm l-applikazzjoni prattika tagħhom b’rabta mas-servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali, minħabba d-differenzi konsiderevoli li hemm fil-politika li jadottaw l-Istati Membri;

23.

Jiddispjaċih li l-konsumaturi tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea għadhom qed ibatu minn żidiet sproporzjonati fil-prezzijiet u minn suq tal-enerġija li fih distorsjonijiet, u li l-inkjesta settorjali tal-Kummissjoni wriet li ma kienx qed jiffunzjona sewwa; jerġa’ jenfasizza l-importanza tat-tlestija ta’ suq intern tal-enerġija li jiffunzjona tajjeb;

24.

Jappoġġja lill-Kummissjoni fl-isforzi tagħha biex tkompli tiżviluppa s-swieq tal-UE tal-gass u l-elettriċità, fejn element kruċjali tagħhom huwa s-separazzjoni tan-netwerks ta' bgħit min-naħa, u l-attivitajiet ta’ produzzjoni u provvista (unbundling) min-naħa l-oħra;

25.

Juri t-tħassib tiegħu għan-nuqqas ta’ trasparenza fl-iffissar tal-prezzijiet tal-fjuwil fis-swieq Ewropej; jitlob lill-Kummissjoni sabiex tiżgura li jkun hemm viġilanza kif jixraq fuq l-imġiba kompetittiva f’dawn is-swieq;

26.

Jappella sabiex jitwaqqfu mekkaniżmi li jiżguraw li l-adozzjoni tal-Iskema għall-Iskambji tal-Kwoti tal-Emissjonijiet ma toħloqx tagħwiġ fil-kompetizzjoni kemm internament kif ukoll fir-rigward ta’ kompetituri barranin;

27.

Jinnota li sa mid-9 ta' Ottubru 2007 il-Kunsill kien stieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra proċeduri ta' simplifikazzjoni biex wieħed jiffoka fuq kif l-inkjesti tal-għajnuna mill-Istat ikunu jistgħu jiġu ttrattati malajr f'ċirkostanzi kritiċi;

28.

Jilqa’ b’sodisfazzjon il-kjarifika u r-reazzjonijiet urġenti min-naħa tal-Kummissjoni fir-rigward tal-immaniġġjar tal-kriżi finanzjarja u ekonomika u l-użu tal-għajnuna Statali; jinnota l-ammont li qed jikber ta' għajnuna statali u jilqa' b'sodidfazzjon il-linji gwida dettaljati ulterjuri bl-għan li jkun hemm għajnuna Statali ffukata aħjar;

29.

Jirrikonoxxi l-applikabilità tal-Artikolu 87(3)b tat-Trattat għaċ-ċirkostanzi li qed jaffaċċjaw bħalissa l-ekonomiji tal-Istati Membri b’konsegwenza tat-taqlib fis-swieq finanzjarji; madankollu, iħoss li jeħtieġ li l-Kummissjoni tibqa’ tagħmel sorveljanza stretta fir-rigward ta’ pakketti ta’ salvataġġ finanzjarju biex tiżgura li jkun hemm kompatibbiltà fl-azzjonijiet ta’ emerġenza mal-prinċipji tal-kompetizzjoni ġusta;

30.

Iwissi kontra s-sospensjoni effettiva tar-regoli tal-kompetizzjoni; jisħaq dwar il-ħtieġa li jiġu studjati fid-dettall l-operazzjonijiet ta’ salvataġġ biex jiġi żgurat li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat; jitlob lill-Kummissjoni sabiex tagħti rapport komprensiv ex post lill-Parlament u lill-parlamenti tal-Istati Membri dwar l-applikazzjoni ta’ regoli tal-kompetizzjoni f’kull każ individwali fir-Rapport annwali tagħha li jmiss dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni;

31.

Juri t-tħassib tiegħu dwar tnaqqis kontinwu fl-attività ekonomika fl-Unjoni Ewropea, li mistenni jkompli sal-2009; iqis li jkun xieraq li fil-qafas tar-regoli tal-kompetizzjoni, jiġu applikati mekkaniżmi ta’ rispons adegwati, bħall-għajnuna għar-ristrutturar jew il-fond tal-aġġustament għall-globalizzazzjoni, biex jaffrontataw l-impatt tal-kriżi tal-kreditu fuq it-tkabbir u l-impjiegi;

32.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tagħraf il-ħtieġa li jibdew jitħaddmu mekkaniżmi li jimminimizzaw id-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni u l-abbuż potenzjali tas-sitwazzjonijiet preferenzjali tal-benefiċjarji kkawżati minn garanziji Statali;

33.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tinforza r-restrizzjonijiet ta’ imġiba fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji li qed jirċievu għajnuna mill-Istat sabiex jiġi żgurat li istituzzjonijiet bħal dawn ma jikbrux b'mod aggressiv billi jinqdew bil-garanzija, bi ħsara għall-kompetituri;

34.

Jilqa' b'sodisfazzjon it-tnaqqis sinifikanti fid-differenzi fil-prezzijiet ta' karozzi ġodda madwar l-Unjoni Ewropea li seħħ minn meta ġie implimentat ir-Regolament dwar l-Eżenzjoni Sħiħa għall-Vetturi bil-Mutur u jistenna bil-ħerqa l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-effettività ta' dak ir-regolament;

35.

Jilqa’ b’sodisfazzjon l-azzjoni tal-Kummissjoni biex tnaqqas il-ħlasijiet għar-“roaming” fit-telekomunikazzjoni; madankollu jinnota li l-prezzijiet qed jibqgħu eżatt taħt il-massimu tal-prezz permess; jitlob li jittieħdu miżuri li jaġevolaw il-kompetizzjoni fil-prezzijiet flok miżuri ta' kontroll tal-prezzijiet;

36.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-kontribuzzjoni tad-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Kompetizzjoni għall-White Paper dwar l-Isport inkluż li, fost l-oħrajn, tiġbed l-attenzjoni għall-każistika stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej, u l-prattika tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni fir-rigward tal-applikazzjoni tal-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat KE għas-settur tal-isport;

37.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tagħti aktar importanza lid-dimensjoni internazzjonali tal-politika tagħha dwar il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea fil-livell globali u biex titlob l-applikazzjoni u r-rispett tal-prinċipju tar-reċiproċità fin-negozjati kummerċjali;

38.

Iqis li hu kruċjali li l-politika tal-kompetizzjoni tkun indirizzata sew fil-qafas tan-negozjati għal ftehimiet ta’ kummerċ bilaterali; jistieden lid-Direttorat Ġenerali tal-Kompetizzjoni sabiex jinvolvi ruħu b’mod attiv f’dawk in-negozjati biex ikun żgurat li jinkiseb għarfien reċiproku tal-prattika kompetittiva, l-aktar fl-oqsma tal-għajnuniet tal-istat, l-akkwist pubbliku, is-servizzi, l-investiment u l-faċilitazzjoni tal-kummerċ;

39.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tanalizza l-istruttura tal-parteċipazzjoni tagħha fin-Netwerk Internazzjonali tal-Kompetizzjoni u fil-Jum Ewropew tal-Kompetizzjoni sabiex jiġi żgurat li l-pubbliku ikun infurmat aħjar u b'mod aktar wiesa' dwar l-importanza kruċjali tal-politika tal-kompetizzjoni biex jissaħħu t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi;

40.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


(1)  ĠU C 290 E, 29.11.2006, p. 97.

(2)  ĠU L 379, 28.12.2006, p. 5.

(3)  ĠU L 214, 9.8.2008, p. 3.

(4)  ĠU L 203, 1.8.2002, p. 30.

(5)  ĠU C 54, 4.3.2006, p. 13.

(6)  ĠU L 302, 1.11.2006, p. 10.

(7)  ĠU L 302, 1.11.2006, p. 29.

(8)  ĠU C 323, 30.12.2006, p. 1.

(9)  ĠU C 296 E, 6.12.2006, p. 263.

(10)  ĠU C 82, 1.4.2008, p. 1.

(11)  ĠU C 194, 18.8.2006, p. 2.

(12)  ĠU C 173, 8.7.2008, p. 3.

(13)  ĠU C 155, 20.6.2008, p. 10.

(14)  ĠU C 14, 19.1.2008, p. 6.

(15)  ĠU L 318, 17.11.2006, p.17.

(16)  Testi Adottati, P6_TA(2008)0054.

(17)  ĠU C 210, 1.9.2006, p. 2.

(18)  ĠU C 298, 8.12.2006, p. 17.

(19)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas-16 ta' Diċembru 2002 dwar l-implimentazzjoni tar-regoli dwar il-kompetizzjoni stipulate fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat (ĠU L 1, 4.1.2003, p. 1).

(20)  Regolament tal-Kunsill (KE)139/2004 tal-20 ta’ Jannar 2004 dwar il-kontroll ta’ konċentrazzjonijiet bejn l-impriżi (Regolament KE dwar kl-Amalgamazzjonijiet) (ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1).


1.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 87/48


It-Tlieta, 10 ta’ Marzu 2009
Att tan-Negozji Żgħar

P6_TA(2009)0100

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Marzu 2009 dwar l-Att tan-Negozji Żgħar (2008/2237(INI))

2010/C 87 E/11

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Ġunju 2008 bl-isem “Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir” - “Att dwar in-Negozji ż-Żgħar” għall-Ewropa (COM(2008)0394) u magħha d-dokumment ta’ ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni dwar l-evalwazzjoni tal-impatt (SEC(2008)2102),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-30 ta’ Novembru 2006 dwar ’Wasal iż-żmien li ningranaw - Noħolqu Ewropa ta’ intrapreditorija u tkabbir’ (1) tad-19 ta’ Jannar 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-Karta Ewropea għall-Intrapriżi Żgħar (2),

wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-2 715-il Kunsill dwar il-Kompetittività tat-13 ta’ Marzu 2006 dwar il-politika għat-tkabbir u l-impjiegi għall-SMEs u l-Konklużjonijiet tal-2 891-il Kunsill tal-1 u 2 ta’ Diċembru 2008,

wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tad-12 ta’ Frar 2009,

wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-14 ta’ Jannar 2009,

wara li kkunsidra l-għażla ta’ prattika tajba tal-2008 tal-Karta Ewropea għal Intrapriżi Żgħar,

wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tas-Servizzi tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Ġunju 2008 intitolat kodiċi Ewropea tal-aħjar prattika li tiffaċilita l-aċċess ta’ SMEs għal kuntratti ta’ akkwisti pubbliċi (SEC(2008)2193),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-8 ta’ Ottubru 2007 intitolata Żgħar, nodfa u kompetittivi – Programm biex jgħin intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali (COM(2007)0379),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-16 ta’ Lulju 2008 dwar il-Pjan ta’ Azzjoni għal Konsum u Produzzjoni Sostenibbli u Politika Industrijali Sostenibbli (COM(2008)0397),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-16 ta’ Lulju 2008 bl-isem Strateġija għall-Ewropa dwar id-Drittijiet tal-Proprjetà Industrijali (COM(2008)0465),

wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Group ta’ Esperti ta’ Livell Għoli ta’ Partijiet Interessati Indipendenti dwar it-Tnaqqis tal-Piżijiet Amministrattivi tal-10 ta’ Lulju 2008 dwar it-tnaqqis tal-piż amministrattiv fil-qasam prijoritarju tal-liġi tal-kumpaniji, u tat-22 ta’ Ottubru 2008 dwar ir-riforma tar-regoli dwar il-fatturar fid-Direttiva 2006/112/KE (Direttiva tal-VAT),

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A6-0074/2009),

A.

billi t-23 miljun intrapriża żgħira u ta’ daqs medju (SMEs) fl-UE, li jirrappreżentaw madwar 99 % tal-intrapriżi kollha u li jipprovdu iktar minn 100 miljun impjieg, għandhom irwol fundamentali b’rabta mal-għoti ta’ kontribuzzjoni għall-iżvilupp ekonomiku, il-koeżjoni soċjali u l-ħolqien tal-impjiegi, huma sors maġġuri ta’ innovazzjoni u huma vitali għaż-żamma u t-tkabbir tal-impjiegi,

B.

billi l-SMEs iridu jitqiegħdu fiċ-ċentru tal-linji politiċi kollha tal-Komunità dwar il-kompetittività sabiex ikunu jistgħu jiżviluppaw u jadattaw ruħhom għat-talbiet tal-globalizzazzjoni, jipparteċipaw fit-trijangolu tal-għarfien u jadattaw ruħhom għal sfidi ambjentali u tal-enerġija,

C.

billi fil-qasam tan-negozju tal-SMEs ftit intwera titjib, jew titjib li bil-kemm huwa evidenti, minkejja inizjattivi li ttieħdu iktar kmieni mill-Unjoni Ewropea sa mis-sena 2000,

D.

billi l-maġġoranza assoluta tal-SMEs huma mikrointrapriżi, negozji tal-familja, ta’ ħaddiema tas-snajja’ u koperattivi li huma l-inkubaturi naturali tal-kultura intraprenditorjali u, għaldaqstant, iwettqu rwol importanti fit-tisħiħ tal-inklużjoni soċjali u tal-impjiegi indipendenti,

E.

billi l-SMEs m’għandhomx biżżejjed appoġġ biex jiddefendu ruħhom minn prattika kummerċjali transkonfinali mhux ġusta, bħal ma hija dik ta’ kumpaniji tad-direttorji kummerċjali qarrieqa,

F.

billi, minkejja d-differenzi tagħhom, l-SMEs tal-Ewropa jaffrontaw ħafna mill-istess sfidi fil-ksib tal-potenzjal sħiħ tagħhom, f’oqsma bħall-ispejjeż amministrattivi u ta’ konformità li huma relattivament ogħla minn ta’ impriżi ikbar minnhom, aċċess għall-finanzi u s-swieq, l-innovazzjoni u l-ambjent,

G.

billi, bħala kontribuzzjoni ewlenija għall-ksib ta’ ambjent li jħares l-SMEs, il-perċezzjoni tal-irwol tal-intraprendituri u t-teħid tar-riskju trid tinbidel: l-intraprenditorija u d-disponibiltà ta’ teħid ta’ riskju assoċjata magħha għandhom ikunu mfaħħra mill-mexxejja politiċi u l-mezzi ta’ komunikazzjoni, u appoġġjati mill-amministrazzjonijiet,

H.

billi l-SMEs, meta jibdew il-proċessi tal-internazzjonalizzazzjoni tagħhom, ikollhom jittrattaw problemi speċifiċi, bħan-nuqqas ta’ esperjenza internazzjonali, l-iskarsezza ta’ riżorsi umani b’esperjenza, qafas regolatorju internazzjonali kumpless ħafna u l-ħtieġa li jdaħħlu tibdiliet fl-organizzazzjoni u l-kultura tan-negozju,

I.

billi l-Parlament ta’ spiss innota b’sogħba n-nuqqas ta’ saħħa ġuridika li torbot tal-Karta Ewropea għall-Impriżi ż-Żgħar li xejjnet l-implimentazzjoni ġenwina tagħha u tal-għaxar rakkomandazzjonijiet tagħha li fil-maġġoranza tagħhom baqgħu injorati; billi għalhekk talab lill-Kunsill biex jistħarreġ dik il-kwistjoni fir-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta’ Jannar 2006, hawn fuq imsemmija,

Ġenerali

1.

Jappoġġja bil-qalb il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq msemmija hawnhekk tal-25 ta’ Ġunju 2008, bil-għan ta’ ġestjoni ta’ aġenda politika ambizzjuża għall-promozzjoni tat-tkabbir tal-SMEs permezz tal-għaxar prinċipji ta’ gwida u ta’ stabbiliment tal-approċċ “Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir” fit-tfassil tal-politika fil-livelli kollha;

2.

Jisgħobbih, madankollu, li l-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar (Small Business Act - SBA) mhuwiex strument li jorbot b’mod ġuridiku; iqis li l-aspett tabilħaqq innovattiv tiegħu jinsab fl-intenzjoni li jqiegħed fil-qalba tal-politika Ewropea il-prinċipju ta’ “Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir”; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jingħaqdu mal-Parlament fl-isforzi tiegħu biex jistabbilixxi dan il-prinċipju bħala regola li torbot, f’xi forma li għad trid tiġi stabbilita, sabiex jiżgura l-implimentazzjoni tiegħu fil-leġiżlazzjoni Komunitarja kollha tal-ġejjieni;

3.

Jenfasizza l-ħtieġa assoluta li jiġu implimentati l-għaxar prinċipji gwida fil-livelli Ewropej, nazzjonali u reġjunali; jitlob għalħekk lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex jimpenjaw ruħhom bil-qawwa sabiex jiżguraw implimentazzjoni xierqa; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jaħdmu f’koperazzjoni mill-qrib mal-partijiet interessati kollha relevanti sabiex jiddefinixxu l-prijoritajiet u jimplimentaw b’urġenza, b’mod partikulari fil-livell nazzjonali, il-Pjan ta’ Azzjoni tal-SBA adottat mill-Kunsill għall-Kompetittività fl-1 ta’ Diċembru 2008, sabiex jiġi żgurat li l-partijiet kollha involuti jiksbu pussess effettiv ta’ dawn il-prinċipji ta’ gwida;

4.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli ssaħħaħ il-viżibiltà u l-għarfien ta’ azzjonijiet politiċi relatati mal-SMEs billi jinġabru flimkien l-istrumenti u l-fondi Komunitarji eżistenti għall-SMEs taħt titolu separat fil-baġit tal-UE;

5.

Huwa konvint bis-sħiħ li huwa vitali li jkun introdott mekkaniżmu ta’ segwitu għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni korretta u ta’ malajr ta’ dawk l-inizjattivi politiċi li diġà tnedew; għalhekk, jistieden lill-Kunsill sabiex idaħħal l-azzjonijiet li jridu jittieħdu fil-livell tal-Istati Membri bħala parti mil-proċess ta’ Liżbona u biex jinforma kull sena lill-Parlament dwar il-progress li jkun sar;

6.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi sistema ta’ eżaminanazzjoni għall-monitoraġġ tal-progress li jsir wara l-implimentazzjoni tal-10 prinċipji gwida mill-Kummissjoni u l-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tistabbilixxi kriterji standard ta’ evalwazzjoni biex jiġi evalwat il-progress li jsir; jistieden lill-Istati Membri biex jinkorporaw l-ewwel rapport dwar il-progress magħmul fir-rapporti annwali li jmiss dwar il-programmi ta’ riforma nazzjonali;

7.

Jenfasizza l-ħtieġa li ssir enfasi partikolari fuq l-impriżi tas-snajja, tal-familja, impriżi mikro u individwali fil-livell tal-UE u dak nazzjonali u reġjonali u jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iwettqu miżuri regolatorji, amministrattivi, fiskali u ta’ tagħlim għal tul il-ħajja li jkunu mmirati speċifikament għal dawn l-impriżi; jitlob ukoll li jkun hemm għarfien tal-karatteristiċi speċifiċi tal-professjonijiet liberali u tal-ħtieġa li dawn jiġu ttrattati bl-istess mod bħal SMEs oħra ħlief meta dan jikkontradixxi l-liġi eżistenti li tirregola dawn il-professjonijiet; jenfasizza l-irwol importanti tal-assoċjazzjonijiet tal-SMEs għan-negozjanti, il-ħaddiema tas-snajja’ u l-membri ta’ professjonijiet liberali oħrajn; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jaħdmu flimkien biex itejbu l-ambejnt tan-negozju għall-dawn l-industriji u l-qafas legali għall-assoċjazzjonijiet professjonali u industrijali tagħhom;

8.

Iqis li l-proposti tal-Kummissjoni jonqoshom strateġija ċara għall-persuni li jaħdmu għal rashom biex dawn ikunu jistgħu jtejbu l-istatus u d-drittijiet legali tagħhom, b’mod partikolari jekk il-pożizzjoni tagħhom titqabbel ma’ dik tal-impjegati salarjati; jitlob lill-Kummissjoni biex tiggarantixxi lill-persuni li jaħdmu għal rashom id-dritt li jiftiehmu dwar tariffi standard, li jorganizzaw irwieħhom, li jikkonkludu ftehimiet kollettivi, jekk il-kontroparti tagħhom tkun prinċipal kbir b’pożizzjoni dominanti, sakemm dan ma jkunx ta’ ħsara għal klijenti potenzjali anqas b’saħħithom u ma jġibx distorsjonijiet fis-suq;

9.

Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, biex jipprovdu miżuri selettivi u mmirati u appoġġ individwali bħal informazzjoni, pariri u l-possibiltà ta’ aċċess għall-kapital riskjuż minn negozji li għadhom qed jibdew fis-settur tal-SMEs;

10.

Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żviluppat mudell soċjali u ekonomiku li joħloq netwerk ta’ sikurezza adegwata għal impriżi innovattivi li huma żgħar jew ta’ daqs medju fejn ta’ spiss jinstabu kundizzjonijiet ta’ xogħol li mhumiex stabbli.

11.

Jinnota b’dispjaċir li n-nisa jħabbtu wiċċhom ma’ diffikultajiet biex jiftħu u jżommu negozji minħabba fatturi bħal nuqqas ta’ tagħrif, nuqqas ta’ kuntatti u ta’ aċċess għan-netwerks, id-diskriminazzjoni u l-isterjotipi rigward is-sess, id-disponibilità fqira jew inflessibbli ta’ faċilitajiet għall-kura tat-tfal, id-diffikultajiet biex jinstab bilanċ bejn l-obbligi tan-negozju u dawk tal-familja, kif ukoll id-differenzi fl-approċċ lejn l-intraprenditorija bejn in-nisa u l-irġiel;

12.

Japprova l-introduzzjoni proposta ta’ netwerk ta’ rappreżentanti intraprendituri nisa, skemi ta’ istruzzjoni għan-nisa sabiex jistabbilixxu n-negozji tagħhom stess, u l-promozzjoni tal-intraprenditorija fost nisa gradwati; madankollu, jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li ħafna impriżi għadhom segregati mill-aspett ta’ ġens, li hija, u se tibqa’ għal medda twila ta’ żmien, problema serja ħafna, minħabba li sakemm in-nisa jibqgħu ddiskriminati fis-suq tax-xogħol, l-UE tkun qed titlef ħaddiema u intraprendituri kapaċi u bħala konsegwenza, titlef il-flus; għaldaqstant, jemmen li għandhom ikunu investiti saħansitra aktar fondi fi proġetti favur intraprendituri nisa;

13.

Jenfasizza li l-intraprenditorija fost in-nisa tgħin biex tiġbed lin-nisa lejn is-suq tax-xogħol kif ukoll biex jitjieb l-istatus ekonomiku u soċjali tagħhom; jiddispjaċih madankollu, li f’dan is-settur għad hemm distakk bejn in-nisa u l-irġiel, b’mod speċjali fil-ħlas, minkejja l-interess qawwi muri għan-nisa, u li n-numru ta’ intraprendituri nisa fl-Unjoni Ewropea għadu baxx, sa ċertu punt minħabba l-kontribut mhux rikonoxxut (pereżempju, mhux imħallas) għalkemm importanti tan-nisa fit-tmexxija ta’ kuljum tal-SMEs tal-familja;

14.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iqisu s-settur kulturali u kreattiv bħala l-mutur tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali fl-UE - b’sehem ta’ 2.6 % għall-PGD u b’2.5 % tal-ħaddiema tal-UE; jenfasizza l-importanza tal-SMEs biex jistimulaw is-settur tal-ICT u l-industrija kreattiva;

15.

Jenfasizza li s-settur kulturali u ekonomiku huwa dominat minn SMEs u huwa importanti b’mod partikolari għall-protezzjoni tal-impjiegi sostenibbli fil-livell reġjonali;

16.

Jilqa’ b’sodisfazzjon l-introduzzjoni ta’ direttiva mill-Kummissjoni rigward ir-rati mnaqqsa tal-VAT għal servizzi li jinvolvu xogħol qawwi u fornuti lokalment, li primarjament huma fornuti mill-SMEs; jenfasizza madankollu li dan m’għandux iwassal għal distorsjoni tal-kompetizzjoni u ma jridx ikun hemm ambigwità dwar liema servizzi huma koperti;

17.

Jinnota l-ħtieġa li jkun żgurat li l-SMEs ikollhom il-kapaċità li jixtru “żgħir”, jixtru “aħdar” u jixtru lokalment, biex b’hekk jipproteġu aktar il-klima u jsiru aktar effiċjenti;

18.

Jilqa’ l-adozzjoni mgħaġġla tal-eżenzjoni ġenerali sħiħa fir-rigward tal-għajnuna mill-istat, u tal-miżuri dwar l-istatut għal kumpanija privata Ewropea u dwar ir-rati tal-VAT imnaqqsa;

19.

Jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni li jitnaqqsu r-rati tal-VAT għal servizzi fornuti lokalment; jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu aktar passi biex trattab ir-regoli ta’ għajnuna mill-istat biex tinkoraġġixxi l-forniment ta’ opportunitajiet ta’ akkwist pubbliku lil kumpaniji lokali, b’mod partikolari lill-SMEs lokali;

20.

Jappoġġja l-idea li tkun estiża sal-2012 l-eżenzjoni attwali mir-regoli ta’ kompetizzjoni tal-KE għall-għajnuna statali għall-produzzjoni tal-films u jqis li dan huwa appoġġ qawwi għal SMEs kreattivi;

21.

Jappoġġja r-regoli l-ġodda tal-għajnuna statali stabbiliti mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni fl-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (Regolament ta’ Eżenzjoni Sħiħa Ġenerali) (3) li jeżentaw, taħt ċerti kundizzjonijiet, lill-SMEs mir-regoli ta’ notifika;

22.

Jinnota li, minkejja l-impenn ċar magħmul fil-Karta Ewropea għall-Impriżi ż-Żgħar, il-vuċi tal-SMEs għadha siekta fl-ambitu tad-djalogu soċjali; iħeġġeġ li dan in-nuqqas ikun formalment ikkoreġut bi proposti adattati fl-ambitu tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar;

23.

Jara l-bżonn li fil-qafas tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar isir iktar enfasi fuq il-qasam tal-liġi tax-xogħol, speċjalment b’kunsiderazzjoni tal-kunċett tal-flessigurtà, li jgħin b’mod partikulari lill-SMEs biex jirreaġixxu aktar malajr għat-tibdiliet fis-suq u, għalhekk, biex jiġi garantit livell ogħla ta’ impjieg u l-kompetittività tal-kumpaniji, inkluża l-kompetittività internazzjonali, filwaqt li titqies il-protezzjoni soċjali meħtieġa; f’dan l-ambitu jirreferi għar-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta’ Novembru 2007 dwar il-prinċipji komuni ta’ flessigurtà (4);

24.

Jenfasizza, barra minn hekk, l-importanza tal-liġi tax-xogħol, u speċjalment kif l-applikazzjoni tagħha tista’ tiġi ottimizzata, pereżempju permezz ta’ pariri aħjar jew permezz tas-simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi, u jitlob lill-Istati Membri biex jiddedikaw attenzjoni speċjali lill-SMEs b’rabta mal-approċċi speċifiċi li jadottaw għall-flessigurtà, anke permezz ta’ politika attiva dwar is-suq tal-impjiegi, peress li l-SMEs kapaċi jkollhom flessibilità interna u esterna ikbar minħabba l-livelli baxxi tagħhom ta’ persunal, imma għandhom bżonn ukoll ta’ sigurtà ikbar għalihom u għall-ħaddiema tagħhom; iqisha ħaġa essenzjali li l-liġi tax-xogħol, bħala waħda mill-pilastri tal-flessigurtà, tipprovdi bażi legali li l-SMEs ikunu jistgħu joqogħdu fuqha, minħabba l-fatt li dawk in-negozji spiss ma jkunux jistgħu jaffordjaw li jkollhom dipartament legali jew dipartament għall-immaniġġjar tar-riżorsi umani; jinnota l-fatt li skont l-Eurostat, 91.5 % tal-kumpaniji Ewropej kienu jimpjegaw anqas minn 10 persuni fl-2003;

25.

Iqis li jeħtieġ li jiddaħħlu miżuri li jikkumbattu x-xogħol mhux iddikjarat, li bla dubju hu sors ta’ kompetizzjoni inġusta għall-SMEs li x-xogħol tagħhom jiddependi ħafna fuq il-ħaddiema;

26.

Jistieden lill-Istati Membri biex iżidu fl-ekonomija prinċipali l-inklużjoni ta’ SMEs li s-sidien tagħhom huma l-minoritajiet etniċi sottorappreżentati permezz tal-iżvilupp ta’ programmi favur id-diversità tal-fornituri li jkollhom l-għan li jiggarantixxu opportunitajiet ugwali għan-negozji sottorappreżentati li qed jikkompetu għall-kuntratti ma’ intrapriżi akbar;

27.

Jenfasizza l-importanza li jkun hemm Statut għal Kumpanija Privata Ewropea bħala forma legali ġdida u addizzjonali, basta dan ikun iffokat fuq l-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju li jkollhom il-ħsieb li jidħlu f’attivitajiet transkonfinali u ma jkunx jista jiġi abbużat minn kumpaniji akbar biex jevitaw id-dispożizzjonijiet legali fl-Istati Membri li jħaddnu sistema ta’ governanza korporattiva li tqis l-interessi ta’ kulmin hu mdaħħal fis-settur;

28.

Jistieden lill-awtoritajiet pubbliċi, abbażi tal-prinċipju li l-aċċess għat-tagħrif huwa prekundizzjoni għall-ksib tat-tagħrif innifsu u - meta wieħed jikkunsidra l-importanza tal-Internet bħala mezz għal dan - biex ikunu ssimplifikati kemm jista’ jkun il-websajts istituzzjonali biex jippermettu li utenti jsibu u jifhmu aħjar il-mekkaniżmi ta’ appoġġ li jiġu offruti;

Żieda fl-R&D u fl-innovazzjoni

29.

Jenfasizza l-importanza tal-innovazzjoni għall-SMEs u d-diffikultajiet biex jiksbu vantaġġ minn opportunitajiet ta’ riċerka; iqis li akkademji nazzjonali tax-xjenza u istituti tar-riċerka jistgħu jkollhom sehem biex jixprunaw l-innovazzjoni u jnaqqsu l-ostakoli għar-riċerka għall-SMEs; jemmen li l-mira m’għandhiex tkun biss fuq l-innovazzjoni tat-teknoloġija avvanzata, iżda għandha tkun ikkunsidrata wkoll teknoloġija u innovazzjoni informali ta’ livell baxx u medju; iqis li l-Istitut Ewropew għall-Innovazzjoni u t-Teknoloġija jista’ jkollu rwol importanti biex tingħata spinta lir-R&D u l-innovazzjoni għall-SMEs; jistieden lill-Istati Membri biex jimmultiplikaw l-inizjattivi li jbaxxu l-limitu għall-SMEs biex ikollhom aċċess għar-riċerka; huwa konvint li l-programmi kollha tal-Komunità għar-riċerka u t-teknoloġija għandhom ikunu mfassla b’mod li jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni transkonfinali tal-SMEs;

30.

Jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni li ttejjeb l-aċċess għas-Seba’ Programm ta’ Qafas għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku u attivitajiet ta’ dimostrazzjoni (2007-2013) (5);

31.

Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni sabiex jimplimentaw kondizzjonijiet ta’ qafas aħjar li jkunu mmirati lejn il-ħolqien ta’ ambjent favorevoli għall-innovazzjoni mill-SMEs, b’mod partikolari permezz tal-introduzzjoni ta’ mezzi għat-titjib tal-protezzjoni tad-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali u għall-ġlieda aktar effetiva kontra l-iffalsifikar u l-frodi fl-Unjoni Ewropea kollha; jemmen li regoli bilanċjati tajjeb dwar drittijiet ta’ proprjetà intellettwali, filwaqt li jiżguraw il-fluss u l-iskambju ta’ informazzjoni u idejat, jistgħu joffru protezzjoni; jenfasizza li l-SMEs jeħtieġu għajnuna biex ikollhom aċċess għall-protezzjoni tad-drittijiet ta’ proprijetà intellettwali, biex jiddefendu dawn id-drittijiet bl-għajnuna tal-awtoritajiet relevanti tad-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali, kif ukoll biex jużaw id-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali tagħhom biex jattiraw finanzi;

32.

Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jitolbu li l-imsieħba kummerċjali tagħhom japplikaw b’mod aktar strett il-Ftehima tad-WTO dwar l-Aspetti relatati mal-Kummerċjalizzazzjoni tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intelletwali (TRIPS), kif ukoll biex jagħmlu l-isforzi kollha neċessarji għall-adozzjoni ta’ ftehimiet bilaterali, reġjonali u multilaterali biex jiġġieldu l- falsifikazzjoni u l-piraterija, bħalma hi l-Ftehima ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement);

33.

Huwa tal-fehma li l-potenzjal sħiħ tal-kummerċ elettroniku għall-SMEs għadu mhux sfruttat b’mod sħiħ u għad baqa’ ħafna xi jsir biex jinkiseb Suq Elettroniku Uniku Ewropew għall-prodotti u s-servizzi fejn l-SMEs jistgħu jkollhom irwol ewlieni għal aktar integrazzjoni tas-swieq Ewropej;

34.

Iqis li l-parteċipazzjoni tal-SMEs fi gruppi jrid ikun promoss biex tingħata spinta lill-innovazzjoni u tiżdied il-kompetittività tal-ekonomija tal-UE; għaldaqstant, jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti appoġġ lit-titjib tal-ġestjoni tal-gruppi, l-aktar permezz tal-iskambju tal-aħjar prattiċi u programmi ta’ taħriġ, biex ikunu ddisinjati u mxerrda l-għodda għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-gruppi, biex tkun promossa l-koperazzjoni bejn il-gruppi, u biex ikunu ssimplifikati aktar il-proċeduri amministrattivi għall-parteċipazzjoni tal-gruppi fil-programmi tal-UE;

35.

Jitlob li l-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar iqis l-arranġamenti kooperattivi fost l-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju (il-gruppi ta’ xiri u ta’ tqegħid fis-suq), peress li gruppi bħal dawn urew li għandhom anqas riskju ta’ insolvenza minn intrapriżi individwali;

36.

Huwa konvint bis-sħiħ li l-privattivi għandhom irwol importanti fl-innovazzjoni u fil-prestazzjoni ekonomika minħabba li jippermettu li innovaturi jiksbu profitt minn investimenti innovattivi u jipprovdu s-sigurtà neċessarja għall-investiment, l-ishma u s-self; għaldaqstant huwa tal-opinjoni li għandha ssir mingħajr dewmien ftehima dwar il-Privattiva Komunitarja li jiżgura protezzjoni ġuridika li ma tkun għolja ħafna, li tkun effiċjenti u ta’ kwalità għolja, kif ukoll dwar sistema Ewropea armonizzata ta’ tilwim dwar il-privattivi;

37.

Jenfasizza l-ħtieġa ta’ promozzjoni ta’ akkwist pubbliku innovattiv u ta’ qabel il-kummerċjalizzazzjoni minħabba li dan iwassal għal valur miżjud għall-awtoritajiet kontraenti, għaċ-ċittadini, u għall-intrapriżi parteċipattivi; jistieden lill-Istati Membri biex iżiedu s-sehem tagħhom fl-akkwist pubbliku innovattiv u l-parteċipazzjoni ta’ proċeduri innovattivi ta’ akkwist pubbliku ta’ SMEs; jistieden lill-Kummissjoni biex tiffaċilita t-tixrid tal-aħjar prattika f’dan il-qasam, pereżempju dwar il-kriterji għat-tfigħ ta’ offerti u l-proċeduri u l-arranġamenti biex jinqasam ir-riskju u l-għarfien;

38.

Huwa tal-fehma li għall-akkwist pubbliku internazzjonali - fejn teknoloġiji ġodda jippermettu l-kummerċ elettroniku transkonfinali - forom ġodda ta’ pereżempju irkanti kombinati għal konsorzja ta’ SMEs u l-pubblikazzjoni u r-riklamar fuq l-Internet ta’ sejħiet għall-offerti. jippermettu żidiet sinifikanti fil-kummerċ ta’ akkwist mhux biss fl-Unjoni Ewropea imma globalment biex ikun inkoraġġit il-kummerċ elettroniku transkonfinali;

39.

Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li jkun hawn biżżejjed persunal tekniku u tas-sengħa; għaldaqstant, jemmen li huwa meħtieġ li jsir iktar investiment fl-edukazzjoni u li għandhom jissaħħu r-rabtiet bejn istituzzjonijiet edukattivi u SMEs, sabiex il-promozzjoni tax-xogħol li wieħed jagħmlu għal rasu, tal-kultura tal-intraprenditorija u tal-għarfien tad-dinja tan-negozju jkunu inklużi fil-livelli kollha tar-kurrikula nazzjonali tal-edukazzjoni; jinkoraġġixxi iktar estensjoni ta’ skemi ta’ mobiltà individwali bħall-“Erasmus għal intraprendituri żgħażagħ” u l-“Erasmus għall-apprendisti”, b’mod partikolari fir-rigward tal-parteċipazzjoni tan-nisa; appoġġja l-intenzjoni tal-Kummissjoni biex testendi l-ambitu tal-programm Leonardo da Vinci u l-ħolqien ta’ Sistema Ewropea ta’ Krediti għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (ECVET); iħeġġeġ lill-Istati Membri, f’kollaborazzjoni mal-imsieħba soċjali u l-fornituri tat-taħriġ, biex jistabbilixxu programmi vokazzjonali bbażati fuq ix-xogħol u t-taħriġ vokazzjonali (mill-ġdid) u programmi ta’ tagħlim tul il-ħajja mfassla speċifikament għall-ħtiġijiet tal-SMEs li jkunu kkofinanzjati mill-Fond Soċjali Ewropew; jistieden lill-Kummissjoni biex tiffaċilità l-iskambju tal-aħjar prattika fit-taħriġ innovattiv u miżuri favur is-sejba ta’ bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja u sabiex tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi;

40.

Jenfasizza l-importanza li l-intraprendituri żgħażagħ u l-intraprendituri nisa jiġu mħeġġa permezz ta’, fost affarijiet oħra, l-introduzzjoni ta’ programmi ta’ taħriġ individwali u ta’ gwida personali u pariri; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li numru dejjem jikber ta’ intraprendituri nisa u żgħażagħ jaħdmu fl-SMEs, anke jekk dawn jinsabu l-aktar fin-negozji ż-żgħar (il-mikronegozji), u huma vulnerabbli għall-effetti negattivi tal-istereotipi u l-preġudizzji rigward trasferiment u s-suċċessjoni fin-negozju, partikolarment fil-każ ta’ negozji tal-familja; jitlob għalhekk lill-Istati Membri biex, filwaqt li jqisu l-impatt tal-popolazzjoni li qed tixjiħ, jimplimentaw politika u mekkaniżmi adatti, partikolarment billi jintroduċu għodod dijanjostiċi, informattivi, konsultattivi u ta’ appoġġ għat-trasferimenti tan-negozju;

41.

Jenfasizza li s-Seba’ Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp fih mekkaniżmu ta’ kondiviżjoni tar-riskju finanzjarju li għandu jippermetti li jitħaffef l-aċċess għal self mill-Bank Ewropew tal-Investiment (EIB) għal proġetti kbar ħafna; jistieden lill-Kummissjoni biex tevalwa l-użu mill-SMEs ta’ dak il-mekkaniżmu u konsegwentement tintroduċi kwalunkwe proposti meħtieġa;

42.

Jilqa’ b’sodisfazzjon it-tnedija ta’ netwerk Ewropew uniku li jintegra s-servizzi attwalment fornuti miċ-Ċentri ta’ Tagħrif dwar l-Ewro u ċ-Ċentri Relay għall-Innovazzjoni biex jingħata appoġġ lill-SMEs fil-ħidmiet kollha tagħhom ta’ innovazzjoni u kompetittività permezz ta’ firxa wiesgħa ta’ servizzi;

43.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tevalwa l-parteċipazzjoni tal-SMEs fil-Programm ta’ Qafas tal-Innovazzjoni u l-Kompetittività (6) u biex tressaq kwalunkwe proposti meħtieġa;

Żgurar tal-finanzjament u tal-aċċess għall-finanzi

44.

Jinnota li s-sors ewlieni ta’ finanzjament għall-SMEs fl-Ewropa ġej mill-attività tagħhom stess u mill-kreditu u self mogħtija lilhom mill-istituzzjonijiet finanzjarj; jinnota li l-SMEs huma kkunsidrati bħala li huma ta’ riskju akbar li jfixkel l-aċċess tagħhom għall-finanzjament; għaldaqstant, jitlob li jkun hemm sforz konġunt mill-istituzzjonijiet finanzjarji, il-Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex jiżguraw l-aċċess tal-SMEs għall-finanzjament u biex joffrulhom il-possibbiltà li jikkonsolidaw il-kapital tagħhom billi jinvestu mill-ġdid il-qligħ tagħhom fil-kumpanija; jemmen li m’għandux jintalab il-ħlas ta’ tariffi qabel ma l-SMEs jibdew l-attività, biex ikun żgurat li huma jkunu kapaċi jiżviluppaw il-fondi u r-riżorsi tagħhom stess; f’dan il-kuntest, jindika l-urġenza tas-sitwazzjoni finanzjarja attwali u l-bżonn li tittieħed azzjoni immedjata;

45.

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom ħalli jippromwovu u jfornu tagħrif dwar l-eżistenza ta’ fondi Ewropej u għajnuniet tal-Istat maħsuba għall-SMEs u sabiex jagħmlu dawn iż-żewġ strumenti aktar aċċessibbli kif ukoll li jinftiehmu aktar faċilment;

46.

Jistieden lill-Istati Membri biex joħolqu kundizzjonijiet aħjar li jipperemettu lill-SMEs li jinvestu fit-taħriġ tas-snajja’, mhux anqas permezz ta’ tnaqqis fit-taxxi diretti u arranġamenti ta’ kumpens bejn l-awtoritajiet tat-taxxa u l-Unjoni Ewropea;

47.

Jirrikonoxxi li s-sistema tat-tassazzjoni tal-Istati Membri tista’ tkun ħaġa li tiskoraġġixxi t-trasferiment ta’ negozji, b’mod partikolari negozji ta’ familji, filwaqt li żżid ir-riskju ta’ likwidazzjoni jew għeluq tal-kumpanija; għaldaqstant, jistieden lill-Istati Membri sabiex jirrivedu b’attenzjoni l-qafas legali u fiskali tagħhom sabiex itejbu l-kondizzjonijiet għat-trasferiment ta’ negozji, b’mod specjali f’każijiet fejn is-sidien jirtiraw jew jimirdu; huwa konvint li titjib bħal dan jiffaċilita l-kontinwazzjoni tal-attivitajiet tan-negozji, partikolarment in-negozji tal-familja, il-ħarsien tal-impjiegi u l-investiment mill-ġdid tal-profitt;

48.

Huwa sodisfatt ħafna bl-allinjament reċenti bejn il-politika ta’ koeżjoni u l-Istrateġija ta’ Liżbona’; jemmen li billi l-fondi reġjonali jkunu mmirati iktar lejn l-intraprenditorija, ir-riċerka u l-innovazzjoni, jistgħu jkunu disponibbli fondi konsiderevoli f’livell lokali għat-tisħiħ tal-potenzjal ta’ negozji;

49.

Jisħaq li s-swieq finanzjarji dinamiċi huma essenzjali għall-finanzjament ta’ intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju u jenfasizza l-bżonn li s-swieq Ewropej tal-kapital ta’ riskju jinfetħu billi tittejjeb id-disponibilità tal-kapital ta’ riskju, tal-kapital intermedjarju u tal-mikrokreditu u l-aċċess għalihom; iqis, għal din ir-raġuni, li f’ċirkostanzi normali l-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju għandu jkollhom aċċess għall-krediktu provdut mill-atturi fis-swieq kapitali li jkunu jistgħu jevalwaw il-prospetti tagħhom u jkopru l-bżonnijiet tagħhom b’mod iktar effettiv;

50.

Jappoġġja d-deċiżjoni meħuda mill-Kunsill u mill-Bank Ewropew għall-Investiment li tiġi adottata sensiela ta’ riformi biex jitwessgħu l-prodotti finanzjarji għall-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju mill-grupp tal-BEI kif ukoll li jiġi offrut żvilupp sostanzjali tas-self globali tiegħu lill-imsieħba bankarji tiegħu, kemm f’termini kwantitattivi kif ukoll f’termini kwalitattivi;

51.

Jenfasizza li l-abiltà limitata tal-SMEs b’rabta mal-aċċess għall-finanzi hija ostaklu maġġuri għall-ħolqien u t-tkabbir tagħhom; f’dan ir-rigward jilqa’ d-deċiżjoni tal-BEI li jżid b’ EUR 30 000 miljun il-finanzjament disponibbli għal garanziji u għal strumenti finanzjarji oħrajn għall-SMEs; jistieden lill-EIB biex joħloq forom godda ta’ strumenti finanzjarji u soluzzjonijiet ġodda tanġibbli biex jingħelbu l-ostakli li jippreżenta l-kollateral għall-aċċess għall-kreditu, jistieden lill-Istati Membri, fid-dawl tal-kriżi ekonomika attwali, biex jinkoraġġixxu lill-banek biex jassiguraw l-aċċess tal-SMEs għal kreditu b’kundizzjonijiet raġjonevoli;

52.

Ifaħħar l-inizjattiva reċenti tal-Azzjoni Konġunta għall-Appoġġ tal-Istituzzjonijiet ta’ Mikro-finanza fl-Ewropa (JASMINE) li se tkun ta’ benefiċċju għall-fażijiet ta’ bidu tan-negożji u se tippromwovi b’mod partikulari l-intraprenditorija fost żgħażagħ u nisa; jistieden lill-Istati Membri biex, b’koperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet tal-SMEs u istituzzjonijiet ta’ self, jassumu rwol proattiv fl-għoti ta’ informazzjoni dwar aċċess u applikazzjoni għall-mikrokrediti u possibiltajiet oħrajn ta’ finanzjament;

53.

Jenfasizza l-irwol importanti tal-EIB u l-Fond Ewropew tal-Investiment (EIF) għat-titjib tal-finanzjament disponibbli għall-SMEs, b’mod partikolari, minħabba l-inkwiet finanzjarju attwali u r-riperkussjonijiet tiegħu fuq is-suq tal-kreditu; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex ikomplu jinvestigaw kif jistgħu jittejbu r-regoli bankarji attwali u regolamenti finanzjarji oħrajn, inkluża t-trasparenza ta’ klassifikazzjonijiet ta’ kredtu, sabiex ikun faċilitat l-aċċess tal-SMEs għall-finanzjament; jistieden lill-Kummissjoni biex bil-koperazzjoni tal-Istati Membri u l-EIB jistabbilixxu kondizzjonijiet ta’ qafas aħjar għall-iżvilupp ta’ suq pan-Ewropew tal-kapital ta’ riskju;

54.

Isostni li l-falliment ta’ waħda minn kull erba’ SMEs hu dovut għal ħlas tard, ħafna drabi min-naħa tal-amministrazzjoni pubblika; jenfasizza li l-’credit cruch’ attwali jista’ jeffettwa b’mod disproporzjonat lill-SMES billi l-klijenti l-kbar jeżerċitaw pressjoni fuq fornituri iżgħar sabiex jikkonċedu kundizzjonijiet itwal ta’ pagament; f’dan ir-rigward jilqa’ b’sodisfazzjon l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tirrevedi d-Direttiva 2000/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ Ġunju 2000 dwar il-ġlieda kontra ħlasijiet tard fi tranżazzjonijiet kummerċjali (7) u jistieden lill-Istati Membri biex itejbu l-kultura tal-ħlas fl-amministrazzjonijiet pubbliċi tagħhom; iħeġġeġ il-ħolqien fil-livell Komunitarju ta’ limitu ta’ żmien armonizzat għall-ħlasijiet li, jekk ikun possibbli, ikun iqsar għal ħlasijiet għall-SMEs, u multi għal meta jinqabeż dan il-limitu;

55.

Jilqa’ b’sodisfazzjon il-miżuri proposti fl-SBA li jippruvaw itejbu l-forniment ta’ kapital għall-SMEs; jistieden, b’mod partikolari fid-dawl tal-kriżi finanzjarja, biex jiżdiedu u/jew jitkomplewi l-programmi kredibbli ta’ appoġġ statali għall-SMEs u biex l-appoġġ tagħhom ikun estiż għall-intermedjarji finanzjarji;

56.

Jinnota l-potenzjal enormi tal-Programm għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni tal-UE biex ikunu kkoreġuti l-fallimanenti tas-suq fil-finazjament tal-SMEs, fil-promozzjoni tal-ekoinnovazzjoni u fl-appoġġ għall-kultura ta’ intraprenditorija;

Titjib tal-aċċess għas-suq

57.

Jenfasizza li l-istandardizzazzjoni tista’ twassal għall-innovazzjoni u l-kompetittività billi tiffaċilita l-aċċess għas-swieq u billi tippermetti l-interoperabiltà; jistieden lill-Kummissjoni biex ittejjeb l-aċċess għal standards għall-SMEs u l-parteċipazzjoni tagħhom fil-proċess ta’ standardizzazzjoni; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni sabiex tkompli tippromwovi standards Komunitarji b’mod internazzjonali;

58.

Jenfasizza l-importanza tal-involviment, bl-aktar mod sħiħ possibbli, tan-Netwerk Impriża Ewropa, l-awtoritajiet ta’ tmexxija ta’ proġetti nazzjonali, il-kmamar tal-kummerċ u tal-industrija u l-awtoritajiet pubbliċi fil-promozzjoni fil-livell lokali tal-opportunitajiet offruti mill-programmi tal-UE għar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni u mill-Fondi Strutturali tal-UE, inkluża l-inizjattiva Komunitarja rigward l-Azzjoni Konġunta għall-Appoġġ tal-Istituzzjonijiet ta’ Mikro-finanza fl-Ewropa (JEREMIE);

59.

Jinnota li l-akkwist pubbliku jkopri madwar 17 % tal-GDP tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex isaħħu l-aċċess tal-SMEs għall-akkwist pubbliku u l-parteċipazzjoni tagħhom fih permezz tal-opportunitajiet ippreżentati fil-kodiċi tal-aħjar prattiċi msemmi hawn fuq li jiffaċilita l-aċċess tal-SMEs għall-kuntratti għall-akkwisti pubbliċi billi, inter alia;

jsir aktar użu ta’ akkwist pubbliku elettroniku (e-procurement),

jsir adattament fid-daqs tal-kuntratti,

jittaffa l-piż amministrattiv u finanzjarju tat-tfigħ tal-offerti,

jingħataw kriterji ta’ kwalifikazzjoni li jkunu relevanti u proporzjonati għal sejħiet għall-offerti speċifiċi,

jissaħħaħ l-aċċess tal-SMEs għal tagħrif dwar offerti pubbliċi;

isir standardizzazzjoni tad-dokumenti li jkunu meħtieġa;

60.

Iħeġġeġ barra minn hekk lill-Istati Membri biex jieħdu dawn il-passi:

jeżiġu li l-awtoritajiet kontraenti jiġġustifikaw in-nuqqas ta’ qsim tal-kuntratti;

jestendu l-possibiltà ta’ rispons bħala konsorzju għal sejħiet pubbliċi għat-tfigħ ta’offerti;

jagħmlu li l-ħlas ta’ parti mis-somma bil-quddiem għall-kuntratti kollha ta’ akkwist pubbliku isir prattika ġenerali;

61.

Jinnota li hemm il-ħtieġa ta’ sistema ta’ servizz ta’ konsulenza li jgħin l-operat ta’ kuljum tal-SMEs matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollha tagħhom bil-għan li jottimizzaw l-investimenti tagħhom;

62.

Jikkunsidra li applikazzjonijiet avvanzati tan-negozju elettroniku, ibbażati fuq l-implimentazzjoni ta’ firem u ċertifikati ta’ awtentifikazzjoni elettroniċi interoperabbli, huma forza kruċjali għall-kompetittività tal-SMEs u għandhom ikunu inkoraġġiti mill-Kummissjoni u l-Istati Membri;

63.

Jenfasizza l-importanza tas-suq intern għall-SMEs u jgħid li l-promozzjoni tal-aċċess tal-SMEs għas-suq intern għandha tkun prijorità;

64.

Jirrikonoxxi li għad hemm ċerti restrizzjoniijiet fil-possibbiltà tal-SMEs li jagħmlu użu sħiħ mill-vantaġġi li joffri s-Suq Intern; għalhekk iqis li kemm il-qafas legali kemm dak politiku tas-Suq Intern iridu jitjiebu biex jiffaċilitaw l-operazzjonijiet transkonfinali tal-SMEs; jgħid ukoll li ambjent regolatorju ċar jkun jista’ joffri lill-SMEs aktar inċentivi għall-kummerċ fis-Suq Intern; iqis li l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu punti ta’ kuntatt uniċi u portali web;

65.

Jenfasizza li informazzjoni msaħħa dwar l-aċċess għas-suq u l-opportunitajiet tal-esportazzjoni fis-Suq Uniku hija essenzjali kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fl-UE; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex isaħħu l-informazzjoni u s-servizzi konsultattivi, b’mod partikolari, in-netwerk li jsolvi l-problemi SOLVIT;

66.

Jappoġġja t-talba għall-provediment ta’ servizzi ta’ konsulenza minn Stati Membri biex jgħinu lill-SMEs jiddefendu rwieħhom minn prattika kummerċjali inġusta, bħal dawk ta’ kumpaniji ta’ direttorju kummerċjali qarrieqa, liema servizzi jinkoraġġixxu l-SMEs fil-kummerċ transkonfinali tagħhom; jenfasizza l-importanza tal-irwol tal-Kummissjoni kemm biex jiffaċilitaw il-koordinazzjoni ta’ dawn is-servizzi ta’ konsulenza kemm biex jikkoperaw magħhom biex jiġi żgurat li l-ilmenti transkonfinali jiġu ttrattati b’mod adegwat u effiċjenti; jinsisti, minkejja dan, li fil-każ li dawn il-miżuri ħfief ma jagħtux riżultati, il-Kummissjoni għandha tkun lesta tagħti l-bidu għall-modifiki leġiżlattivi neċessarji li jipprovdu lill-SMEs bi protezzjoni simili għall-konsumaturi meta jkunu l-parti d-dgħajfa f’dawn it-tranżazzjonijiet;

67.

Jenfasizza li 8 % biss tal-SMEs kollha huma involuti f’attivitajiet transkonfinali, fattur li jillimita l-possibiltajiet ta’ tkabbir; iqis li huwa essenzjali li tingħata spinta lis-suq intern; jemmen li l-Istati Membri għandhom jikkoperaw fl-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti amministrattivi li jaffettwaw attivitajiet intra-Komunitarji; jistieden lill-Istati Membri sabiex jittrasponu u jimplimentaw malajr id-Direttiva tas-Servizzi (8) filwaqt li jagħtu attenzjoni speċjali lill-interessi tal-SMEs u jinkoraġġixxi l-adozzjoni mħeffa tal-istatut għal Kumpanija Privata Ewropea;

68.

Jemmen li għandu jkun hemm bażi kkonsolidata komuni għat-tassazzjoni tal-kumpaniji; jitlob li tiġi stabbilita vetrina unika (one-stop-shop) għall-VAT sabiex ikun possibbli għall-intraprendituri li jissodisfaw ir-responsabilitajiet tagħhom fil-pajjiż tal-oriġini tan-negozju;

69.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex issaħħaħ b’mod kontinwu r-rekwiżiti ta’ qafas għall-aċċess tal-SMEs għas-swieq barranin u sabiex tappoġġja l-provvista ta’ informazzjoni; jinkoraġġixxi l-istabbiliment ta’ ċentri Ewropej ta’ appoġġ għan-negozji fiċ-Ċina u fl-Indja, u fis-swieq kollha li qed jitfaċċaw, b’koperazzjoni mill-qrib ma’ ċentri nazzjonali ta’ appoġġ għan-negozji li diġà joperaw hemmhekk; minħabba li parteċipazzjoni baxxa mill-SMEs fl-attivitajiet transkonfinali tista’ tkun spjegata wkoll min-nuqqas ta’ ħiliet fil-lingwi u kompetenzi multikulturali, huma meħtieġa mezzi ta’ azzjoni akbar biex tingħeleb din l-isfida; madankollu, ifakkar li l-SMEs jeħtieġu aċċess aħjar għat-tagħrif u l-pariri kwalifikati fil-pajjiż tagħhom stess;

70.

Jenfasizza l-importanza li jsir progress fin-negozjati kummerċjali li jistgħu jnaqqsu aktar ostakoli regolatorji għall-kummerċ, ħaġa li taffettwa lill-SMEs b’mod sproporzjonat;

71.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tinkludi fil-programm tax-xogħol tagħha l-inkorporazzjoni ta’ trattamment ugwali għall-SMEs fir-regoli tal-WTO dwar l-aċċess għall-kuntratti ta’ akkwist pubbliku; jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti attenzjoni partikolari lill-problemi li jiltaqgħu magħhom l-SMEs minħabba l-formalitajiet tad-dwana, b’mod partikolari billi tħaffef l-adattament tas-sistemi tal-informatika tagħhom, bi prezz irħis kemm jista’ jkun, ma’ dawk użati mill-awtoritajiet nazzjonali tad-dwana, u bis-simplifikazzjoni tal-arranġamenti għall-aċċess tal-istatus ta’ operatur ekonomiku;

Il-ġlieda kontra l-burokrazija u proċeduri amministrattivi dewwemin

72.

Jemmen li teżisti ħtieġa urġenti li kull meta jkun possibbli jitnaqqsu għall-anqas b’25 % l-proċeduri amministrattivi dewwemin u li titqiegħed fis-seħħ amministrazzjoni moderna adattata għall-ħtiġijiet ta’ SMEs; għaldaqstant, jinkoraġġixxi l-promozzjoni fost l-SMEs tal-għarfien tal-informatika, b’mod partikolari fost intraprendituri żgħażagħ u intraprendituri nisa, u użu aħjar tat-teknoloġija diġitali li jippermettilhom li jiffrankaw il-ħin u l-flus u jkunu jistgħu jiddedikaw ir-riżorsi li jirriżultaw għall-iżvilupp tagħhom stess; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iwettqu inizjattivi biex isir skambju u promozzjoni tal-aħjar prattiċi amministrattivi, jistabbilixxu punti ta’ referenza u jelaboraw u jippromwovu linji gwida u standards għall-prattiċi amministrattivi faverevoli għall-SMEs; huwa konvint li huwa urġenti wkoll li fil-ġejjieni qarib jiġu implimentati l-proposti tal-Grupp ta’ Esperti ta’ Livell Għoli rigward it-Tnaqqis tal-Piżijiet Amministrattivi bil-għan li jinkisbu l-miri ta’ tnaqqis mingħajr ma jirriskjaw l-aċċess għall-finanzji mill-SMEs;

73.

Jemmen li l-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju, u b’mod partikolari l-mikrointrapriżi, għandhom ikunu ntaxxati b’mod li kemm jista’ jkun inaqqas l-isforzi amministrattivi, b’tali mod li tkun faċilitata l-fażi inizjali ta’ negozju u li jitħeġġu l-innovazzjoni u l-investiment tul l-eżistenza tagħhom;

74.

Jenfasizza l-importanza fundamentali tal-evalwazzjoni tal-impatt ta’ inizjattivi leġiżlattivi futuri fuq SMEs; għaldaqstant, jitlob li jitwaqqfu evalwazzjonijiet mandatorji sistematiċi tal-impatt u mmirati għall-SMEs, l-hekk imsejjaħ ’test tal-SMEs’ li r-riżultati tagħhom għandhom ikunu suġġetti għal evalwazzjoni indipendenti li għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-korpi leġiżlattivi tal-UE; jemmen li attenzjoni speċifika għandha tingħata lill-impatt, inkluż lill-piż amministrattiv, fuq l-impriżi żgħar u l-mikroimpriżi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tapplika t-test tal-SMEs għall-proposti ġodda kollha tal-leġiżlazzjoni tal-UE li jeffettaw in-negozju, inklużi simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti u rtirar ta’ proposti pendenti; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jintroduċu testitijiet tal-SMEs simili fil-livell nazzjonali;

75.

Hu tal-fehma li kwalunkwe leġiżlazzjoni ġdida, pereżempju dwar il-prevenzjoni ta’ dewmien fl-oqsma tal-pagamenti, id-drittijiet tal-awtur, il-liġi tal-kumpaniji jew il-liġi dwar il-kompetizzjoni (bħalma huma r-regoli adottati biex jiġi ffaċilitat l-ksib tad-data f’litigazzjoni dwar imġiba antikompetittiva jew dwar litigazzjoni li tirriżulta mir-Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa għall-għajnuna Statali), għandha tkun ifformulata b’tali mod li mhux biss ma tiddiskriminax kontra l-SMEs, imma tappoġġja lilhom u l-forniment tas-servizz tagħhom fis-suq intern kollu;

76.

Jenfasizza l-ħtieġa ta’ involviment xieraq u f’waqtu tal-SMEs fit-tfassil ta’ politika; għalhekk, huwa tal-fehma li l-perjodu ta’ konsultazzjoni tal-Kummissjoni għandu jiġi estiż għal tal-anqas 12-il ġimgħa mid-data meta l-konsultazzjoni tkun disponibbli bil-lingwi kollha tal-UE; jirrikonoxxi l-irwol essenzjali u prezzjuż tal-organizzazzjonijiet tan-negozju rappreżentattivi, għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni biex, meta jkun rilevanti, iddaħħal direttament lill-SMEs u lir-rappreżentattivi tagħhom fil-kumitati konsultattivi ta’ esperti u l-gruppi ta’ livell għoli tagħhom;

77.

Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tistimula s-simplifikazzjoni u l-armonizzazzjoni tal-liġi tal-kumpaniji u, b’mod partikolari, tar-regoli tal-kontabilità fis-suq intern sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-SMEs u tiżdied it-trasparenza għal kulmin hu imdaħħal fis-settur; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippromwovi bil-qawwi l-użu ta’ teknoloġija ġdida bħalma hi l-XBRL (eXtensible Business Reporting Language) billi tippreżenta pjan direzzjonali għall-introduzzjoni ta’ rappurtaġġ bl-XBRL fl-Unjoni Ewropea, sabiex dan isir obbligatorju f’perjodu ta’ żmien raġjonevoli u li jkun promoss u appoġġjat użu wiesa’ ta’ dan l-istandard miftuħ;

78.

Jinkoraġġixxi l-istabbiliment ta’ “btala statistika” għal mikrointrapriżi, li tikkonċedilhom eżenzjonijiet temporanji minn stħarriġ mandatarju tal-istatistika, l-applikazzjoni wiesgħa tal-prinċipju ’darba biss’ b’rabta mal-informazzjoni pprovduta mill-intrapriżi lill-awtoritajiet pubbliċi, u iktar żvilupp tal-gvern elettroniku;

79.

Jenfasizza l-ħtieġa għall-introduzzjoni ta’ dati komuni li fihom jingħata bidu għal leġiżlazzjoni tal-Komunità ġdida li taffettwa l-SMEs; jistieden lill-Istati Membri u l-assoċjazzjonijiet tal-SMEs biex jinfurmaw lill-SMEs b’mod konċiż u komprensiv rigward il-bidliet fil-leġiżlazzjoni li taffettwahom;

80.

Iħeġġeġ lill-Istati Membri, b’koperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet tal-SMEs, sabiex fuq is-sisien ta’ strutturi eżistenti bħan-Netwerk Impriża Ewropa u l-uffiċċji tal-Europe Direct, jistabbilixxu punti ta’ kuntatt nazzjonali dedikati - fiżiċi jew elettroniċi - għal fini ta’ informazzjoni, u aġenziji ta’ appoġġ għall-SMEs, li jkunu msejsa fuq il-prinċipju ta’ one-stop-shops u joffru aċċess għal sorsi varji ta’ informazzjoni u serviżżi ta’ appoġġ, strutturati skont iċ-ċiklu tal-ħajja tan-negozju;

81.

Jirrikonoxxi d-diffikultà tat-twaqqif ta’ negozji ġodda minħabba d-diversità tas-sistemi stabbiliti fl-Istati Membri diversi; għalhekk iqis li jeħtieġ li tinħoloq sistema unifikata biex jiġi stabbilit negozju fejn il-proċess isir pass wara pass, u fejn jista’ jinħoloq negozju fi żmien 48 siegħa;

82.

Itenni li r-regoli finanzjarji li jirregolaw programmi Komunitarji ta’ sikwit għadhom iwasslu għal proċeduri burokratiċi mhux neċessarji u li jkunu twal u jiswew il-flus, b’mod partikolari għall-SMEs; jistieden lill-Kummissjoni biex terġa’ tqajjem fuq tiegħu l-Ossevatorju ta’ SMEs Ewropej, tippubblika l-parteċipazzjoni tagħhom f’kull programm Komunitarju flimkien ma’ analiżi tal-benefiċċju li jinkiseb, u skont ir-riżultati, tressaq proposti biex tiżdied il-parteċipazzjoni tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni sabiex issaħħaħ l-irwol u l-viżibiltà tar-rappreżentanti maħturin tal-SMEs fl-oqsma differenti ta’ politika; barra minn hekk, jinkoraġġixxi l-inizjattivi kollha li jippermettu l-iżvilupp ta’ “l-iSpirtu tal-SMEs” fit-tfassil tal-politika fi ħdan awtoritajiet pubbliċi, bħalma huma il-Programm ta’ Esperjenza f’Impriża tal-Kummissjoni li jippermetti li s-Servizz Ċivili Ewropew jiffamiljarizza ruħu mal-SMEs;

83.

Jiddeplora l-prattika ta’ ’gold plating’ tal-Istati Membri - li hija ta’ ħsara partikulari għall-SMEs - u jistieden lill-Kummissjoni biex tinvestiga x’miżuri oħrajn jistgħu jittieħdu biex dan jiġi evitat; jitlob segwitu għall-evalwazzjoni ta’ impatt li tanalizza kif qegħdin fil-fatt jiġu implimentati d-deċiżjonijiet fl-Istati Membri u f’livell lokali;

84.

Jistieden li ssir websajt speċjali tal-UE għall-SMEs li jkun fiha tagħrif u formoli tal-applikazzjoni għal proġetti tal-UE, numri tat-telefown nazzjonali, rabtiet ma’ imsieħba, tagħrif dwar il-kummerċ, tagħrif dwar proġetti ta’ riċerka, kif ukoll konsultazzjoni, laqgħat għall-għoti ta’ tagħrif u tagħrif rigward regolamenti ġodda permezz tal-Internet;

85.

Jistieden lill-Kummissjoni biex taħdem, flimkien mal-Istati Membri fuq l-armonizzazzjoni tal-formoli ta’ applikazzjoni li għandhom jimtlew mill-intrapriżi fil-proċessi ta’ applikazzjoni ta’ tfigħ ta’ offerti;

86.

Jilqa’ b’sodisfazzjon il-Premju għall-Aħjar Idea li Tnaqqas il-Burokrazija għall-awtoritajiet pubbliċi li fornew miżuri innovattivi li jnaqqsu l-burokrazija fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;

87.

Jistieden li jsir ħlas fi żmien 30 jum mill-fondi ta’ koeżjoni tal-UE għal proġetti diġà approvati, biex jiġu żgurati t-tkomplija tal-progress, is-sovravivenza u l-effetti ta’ dawn il-proġetti;

Bdil tas-sostenibiltà f’negozju

88.

Jirrikonoxxi li l-isforzi għat-titjib tas-sostenibiltà jistgħu jsiru sors importanti ta’ (eko) innovazzjoni u vantaġġ ewlieni għall-kompetittività tal-industrija; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-SMEs ta’ sikwit ma jkunux konxji biżżejjed minn soluzzjonijiet ġodda effiċjenti f’termini tal-enerġija u li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent jew ma jkollhomx ir-riżorsi finanzjarji neċessarji sabiex ikunu jistgħu jiksbuhom; għaldaqstant, jistieden lill-Kummissjoni sabiex tinvestiga kif il-Komunità tista’ tgħin lill-SMEs biex isiru iktar effiċjenti f’termini tar-riżorsi u tal-enerġija;

89.

Itenni l-importanza mogħtija lir-responsabilità soċjali korporattiva ta’ negozji fuq skala żgħira li jeħtieġu rabtiet, netwerks u servizzi orizzontali; iqis bħala ħaġa bla ebda effett li ssir referenza għaċ-ċertifikazzjoni tas-sistema Ewropea ta’ Mmaniġġjar u Verifika Ambjentali, kemm minħabba li din tagħmel ħsara liċ-ċertifikati eżistenti, kif wkoll għaliex din hija limitata biss għal isfidi ambjentali;

90.

Jilqa’ b’sodisfazzjon inizjattivi reċenti li jgħinu lill-SMEs sabiex jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali billi, fost affarijiet oħrajn, dawn jingħataw tnaqqis fil-ħlasijiet tal-aġenziji, billi jkun żgurat l-aċċess tagħhom għal informazzjoni dwar standards ambjentali jew billi jiġu introdotti eżenzjonijiet speċifiċi mil-leġiżlazzjoni Komunitarja;

*

* *

91.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


(1)  ĠU C 316 E, 22.12.2006, p. 378.

(2)  ĠU C 287 E, 24.11.2006, p. 258.

(3)  ĠU L 214, 9.8.2008, p. 3.

(4)  ĠU C 297 E, 20.11.2008, p. 174.

(5)  ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1.

(6)  Deċizjoni Nru 1639/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 2006 li tistabbilixxi programm ta' qafas dwar il-Kompetittività u l-Innovazzjoni (2007 sa 2013) (ĠU L 310, 9.11.2006, p.15).

(7)  ĠU L 200, 8.8.2000, p. 35.

(8)  Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern (ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36).


L-Erbgħa, 11 ta’ Marzu 2009

1.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 87/60


L-Erbgħa, 11 ta’ Marzu 2009
Is-sitwazzjoni soċjali tar-Roma u t-titjib tal-aċċess tagħhom għas-suq tax-xogħol fl-UE

P6_TA(2009)0117

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar is-sitwazzjoni soċjali tar-Roma u t-titjib tal-aċċess tagħhom għas-suq tax-xogħol fl-UE (2008/2137(INI))

2010/C 87 E/12

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Artikoli 3, 6, 7, 29 u 149 tat-Trattat KE, b’ mod partikolari r-rekwiżit li l-Istati Membri għandhom jiżguraw opportunitajiet ugwali għaċ-ċittadini kollha,

wara li kkunsidra l-Artikolu 13 tat-Trattat KE, li jippermetti lill-Komunità tieħu azzjoni xierqa għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni bbażata, inter alia, fuq l-oriġini razzjali jew etnika,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-28 ta’ April 2005 dwar is-sitwazzjoni tar-Roma fl-Unjoni Ewropea (1), tal-1 ta’ Ġunju 2006 dwar is-sitwazzjoni tan-nisa Roma fl-Unjoni Ewropea (2), tal-31 ta’ Jannar 2008 dwar Strateġija Ewropea għar-Roma (3) u tal-10 ta’ Lulju 2008 dwar iċ-ċensiment tar-Roma fuq bażi tal-etniċità fl-Italja (4),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Ottubru 2008 dwar il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar, inkluż il-faqar fost it-tfal, fl-UE (5),

wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta’ Ġunju 2000 li timplimenta l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mill-oriġini tar-razza jew etniċità (6) u d-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol (7),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-2 ta’ Lulju 2008 dwar, ’Aġenda soċjali mġedda: Opportunitajiet, aċċess u solidarjetà fl-Ewropa tas-seklu 21’ (COM(2008)0412), (il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar Aġenda Soċjali Mġedda),

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-2 ta’ Lulju 2008 għal direttiva tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali (COM(2008)0426),

wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tas-17 ta’ Ġunju 2008 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Sena Ewropea għall-Ġlieda Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali (2010) (8),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Mejju 2007 dwar il-promozzjoni tax-xogħol deċenti għal kulħadd (9),

wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Qafas għall-Ħarsien tal-Minoranzi Nazzjonali tal-Kunsill tal-Ewropa tal-1 ta’ Frar 1995 u l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali tal-4 ta’ Novembru 1950,

wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) tal-10 ta’ Diċembru 1984 kontra t-Tortura u Trattamenti jew Kastigi Oħrajn li huma Krudili, Inumani jew Degradanti,

wara li kkunsidra l-Pjan ta’ Azzjoni tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Koperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) dwar it-Titjib tas-Sitwazzjoni tar-Roma u tas-Sinti fi ħdan iz-Zona OSCE tas-27 ta’ Novembru 2003,

wara li kkunsidra r-rapport annwali 2007 tal-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea dwar ir-razziżmu u l-ksenofobija fl-Istati Membri,

wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tad-Deċennju ta’ Inklużjoni tar-Roma tat-2 ta’ Frar 2005 kif ukoll it-twaqqif tal-Fond għall-Edukazzjoni tar-Roma fit-12 ta’ Mejju 2005,

wara li kkunsidra r-rapport tal- Kummissjoni dwar, ’Is-Sitwazzjoni tar-Roma f’Unjoni Ewropea Mkabbra’, ippubblikat mill- fl-2004,

wara li kkunsidra r-rapport, ’Minoranzi Etniċi fis-Suq tax-Xogħol: Sejħa Urġenti għal Inklużjoni Soċjali Aħjar’ tal-Grupp ta’ Esperti Konsultattiv ta’ Livell Għoli dwar l-Integrazzjoni Soċjali tal-Minoranzi Etniċi u l-Parteċipazzjoni Sħiħa tagħhom fis-Suq tax-Xogħol, ta’ April 2007,

wara li kkunsidra r-Rapport Finali dwar is-Sitwazzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem tar-Roma, tas-Sinti u tan-Nomadi fl-Ewropa, ippubblikat mill-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa fl-2006,

wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew intitolata ’Integrazzjoni tal-minoranzi - Roma’ (10) (Opinjoni EESC),

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjoni tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A6-0038/2009),

A.

billi wara t-tkabbir riċenti tal-Unjoni Ewropea, il-ħtieġa għall-integrazzjoni soċjali ħolqot sfidi ġodda fl-Unjoni Ewropea, li jridu jkunu ffaċċjati fil-kuntest ta’ ċirkustanzi ekonomiċi u demografiċi ġodda u billi għalkemm dawk l-isfidi jridu jkunu ffaċċjati fl-Istati Membri kollha, l-Istati Membri fiċ-ċentru u fil-Lvant tal-Ewropa huma milquta aktar minħabba t-trasformazzjoni soċjali, ekonomika u strutturali tagħhom matul l-aħħar għoxrin sena; jinnota, għalhekk, li l-gruppi soċjali vulnerabbli, bħar-Roma, huma fis-sitwazzjoni l-aktar perikoluża,

B.

billi f’dawk l-Istati Membri fejn is-setturi industrijali fallew, ir-reġjuni raw il-prospetti tagħhom tal-iżvilupp imorru lura u, bħala riżultat, bosta Roma b’mod partikolari, twarrbu fil-marġini tas-soċjetà permezz ta’ żieda mgħaġġla tal-faqar; billi l-Parlament jinnota u jtenni li, matul dan il-proċess, naqas il-valur tad-dritt tar-Roma għaċ-ċittadinanza nazzjonali u dik tal-UE għar-Roma u li l-benefiċċji mit-tkabbir ma waslux għandhom b’mod xieraq, u għalhekk kibret il-marġinalizzazzjoni tagħhom f’diversi modi,u filwaqt li żdied ir-riskju li jiffaċċjaw ta’ diskriminazzjoni multipla,

C.

billi l-kampanja aggressiva politika strateġika għall-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs għar-Roma trid titqabad ma’ sitwazzjoni soċjali estremament kumplessa, minħabba li r-Roma, l-ikbar minoranza etnika tal-Ewropa, għandhom l-istess żvantaġġi ta’ gruppi oħra, u billi din it-taqbida tista’ tiġi megħjuna bl-aktar mod effettiv bi strateġija komprensiva għar-Roma u b’sett ikkoordinat ta’ strumenti li jestendu għal firxa ta’ politiki settorjali u bl-għajnuna ta’ finanzjament għalihom,

D.

billi l-vjaġġaturi huma fenomenu etniku separat, li b’mod ġustifikat jista’ jiġi diskuss bħala kwistjoni separata kemm mil-lat tad-drittijiet tal-bniedem kif ukoll minn dak tal-kwistjonijiet soċjali u tas-suq tax-xogħol,

E.

billi l-proċess ta’ integrazzjoni tar-Roma fis-soċjetà mhuwiex wieħed unilaterali iżda multilaterali u hemm il-ħtieġa li r-Roma jkunu attivament involuti fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet meta jitfasslu politiki għall-inklużjoni soċjali,

F.

billi l-kundizzjonijiet tal-għajxien tar-Roma, il-qagħda tas-saħħa tagħhom u l-livell ta’ edukazzjoni tagħhom jiddeterminaw is-sitwazzjoni soċjali u s-suq tax-xogħol tagħhom u spiss iservu bħala pretest għall-esklużjoni tagħhom minn soċjetajiet ta’ maġġoranza u għar-razziżmu, u billi dan kollu jxekkel it-titjib tal-kwalità tal-ħajja tagħhom, u b’hekk ma jistgħux jiġu eżerċitati d-drittijiet ċivili u tal-bniedem l-aktar fundamentali,

G.

billi infrastruttura tat-trasport ħażina, nuqqas ta’ entitajiet u servizzi amministrattivi pubbliċi, b’mod partikulari ta’ istituzzjonijiet edukattivi u ta’ servizzi tal-kura tas-saħħa ta’ kwalità għolja u r-rilokazzjoni tan-negozji jġiegħlu liż-żgħażagħ jitbiegħdu mid-dar għal raġunijiet ekonomiċi, u għalhekk immorru għall-agħar id-disparitajiet reġjonali u l-gettoizzazzjoni,

H.

billi huwa mportanti ħafna li, preċiż qabel it-tmiem tat-tieni perjodu tal-Proċess ta’ Liżbona, tiġi evalwata s-sitwazzjoni soċjali u l-prospetti tal-impjieg tar-Roma u li jiġi deċiż x’għandu jsir,

I.

filwaqt li jagħraf l-importanza tal-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni għall-promozzjoni tal-integrazzjoni u filwaqt li jinnota li, minħabba l-kumplessità tal-problemi soċjali ffaċjati mir-Roma, mhuwiex konċepibbli li dawn jistgħu jiġu solvuti purament permezz tas-sistema ta’ proġetti karatteristika tal-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni,

J.

billi huwa bla dubju importanti li jiġu rikonoxxuti l-prattiki tajbin preċedenti, imma billi l-validità tagħhom hija limitata f’sens ta’ żmien u mkien,

K.

billi ħafna komunitajiet tar-Roma bħalissa għandhom tendenza li jibqgħu fejn huma, minflok ma jiċċaqilqu lejn zoni fejn jista’ jkun hemm aktar opportunitajiet ta’ xogħol,

Ir-Roma fis-suq tax-xogħol: aċċess jew esklużjoni?

1.

Jikkunsidra li hemm il-ħtieġa għal approċċ ikkoordinat biex jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-għejxien tal-komunità tar-Roma li hu mmirat biex jintlaħqu dawn it-tliet għanijiet:

iż-żieda tal-opportunitajiet ekonomiċi għar-Roma;

il-bini ta’ kapital uman, u;

it-tisħiħ tal-kapital soċjali u l-iżvilupp tal-komunità;

2.

Jindika l-fatt li l-politiki mmirati lejn ir-Roma, f’ħafna każijiet, ma tejbux is-sitwazzjoni tagħhom; jitlob li, fl-azzjonijiet kollha tal-UE u tal-Istati Membri li jaffettwaw lir-Roma b’mod partikulari, dawk li għandhom sehem fil-komunità tar-Roma jieħdu sehem fit-teħid tad-deċiżjonijiet, sabiex tiġi rispettata l-kapaċità u r-responsabiltà tagħhom li jorganizzaw lilhom infushom;

3.

Jinnota li l-aċċess mhux ugwali għas-servizzi u l-iżvantaġġi soċjoekonomiċi li jiffaċċjaw it-tfal tar-Roma fil-prattika ma jippermettulhomx żvilupp bikri u edukazzjoni ta’ kwalità għolja; jinnota li dawk l-iżvantaġġi, min-naħa tagħhom jaffettwaw b’mod negattiv l-iżvilupp emozzjonali, soċjali, fiżiku u personali tagħhom, kif ukoll l-opportunitajiet sussegwenti tagħhom fis-suq tax-xogħol u għalhekk jaffettwaw l-inklużjoni tagħhom fis-soċjetà ewlenija;

4.

Jinnota li s-sistemi edukattivi huma selettivi u li minkejja l-isforzi tal-Istati Membri biex jegħlbu s-segregazzjoni, il-ħafna sistemi diversi mfassla b’mod li jagħti l-impressjoni li qed jittrattaw is-segregazzjoni, fir-realtà bosta drabi jservu biex jaċċentwaw id-disparitajiet bejn il-gruppi soċjali u jiżvantaġġjaw ferm lill-fqar, b’mod partikulari r-Roma, li jsibu ruħhom fit-triq tan-niżla; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa għal politiki tal-edukazzjoni li jindirizzaw speċifikament lill-familji tar-Roma u li jinkoraġġixxu parteċipazzjoni attiva;

5.

Jenfasizza li, għalkemm il-proporzjon taż-żgħażagħ Roma fl-edukazzjoni sekondarja u ogħla żdied f’ċerti Stati Membri, il-livell tagħhom ta’ kwalifiki għadu baxx wisq meta mqabbel mal-medja tal-UE; jiġbed l-attenzjoni dwar il-qasma bejn nuqqasijiet ta’ ħaddiema minn naħa, u r-rata għolja tal-qgħad marbuta ma’ livelli baxxi ta’ snajja’ fost ir-Roma min-naħa l-oħra; jitlob b’insistenza, għalhekk, li l-Istati Membri u l-UE jappoġġjaw lir-Roma biex itejbu l-kwalifiki tagħhom bħala prijorità; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, fl-assenza ta’ kwalifiki formali, il-pożizzjoni tar-Roma fis-suq tax-xogħol tista’ tittejjeb ukoll billi titfassal sistema għar-rikonoxximent ta’ ħiliet prattiċi;

6.

Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiggarantixxu li n-nisa u t-tfajliet Roma jkollhom aċċess ugwali għall-edukazzjoni ta’ kwalità għolja u biex jintroduċu inċentivi (pereżempju opportunitajiet ta’ żvilupp professjonali) biex jattiraw għalliema ta’ kwalità għolja fi skejjel li jinstabu fiz-zoni soċjoekonomiċi l-aktar fqar u, b’mod partikulari, f’komunitajiet rurali bi proporzjon kbir ta’ Roma;

7.

Jistieden lill-Istati Membri sabiex itejbu l-aċċess għan-nisa Roma għat-taħriġ vokazzjonali u sabiex jadottaw it-taħriġ vokazzjonali skont il-ħtiġijiet tas-swieq tax-xogħol lokali sabiex in-nisa Roma jingħataw il-kapaċitajiet meħtieġa mis-suq;

8.

Jinnota li l-maġġoranza kbira tal-gradwati Roma ma jirritornawx lura lejn il-komunitajiet tagħhom wara li jispiċċaw l-università u li xi wħud minnhom jinnegaw l-oriġini tagħhom jew ma jibqgħux jiġu aċċettati fil-komunità tagħhom meta jippruvaw jirritornaw;

9.

Jirrakkomanda li jitfassal pakkett komprensiv ta’ progammi li jippromwovi u jagħti motivazzjoni għar-ritorn tal-gradwati Roma lejn il-komunitajiet tagħhom u għal-impjieg tar/Roma fi ħdan il-komunitajiet tagħhom u fl-interessi ta’ dawn;

10.

Jikkunsidra li ċ-ċittadini Roma f’xi Stati Membri jaffettwaw il-piramida tal-popolazzjoni b’mod speċifiku; jinnota li l-proporzjon ta’ tfal tar-Roma fil-popolazzjoni huwa għoli, filwaqt li l-medja tal-għomor meta jitwieldu hija ta’ 10 snin sħaħ inqas minn dik ta’ nies li jagħmlu parti mill-popolazzjoni ta’ maġġoranza;

11.

Jikkunsidra li, minkejja li l-Istati Membri użaw riżorsi sostanzjali tal-UE u tal-Istati Membri biex jgħinu lil min ikun qiegħed għal żmien twil isib xogħol, ma nstabet l-ebda soluzzjoni koerenti fil-livell tal-Unjoni Ewropea: l-Istati Membri qed jittrattaw is-sitwazzjoni b’modi differenti ħafna u f’miżuri differenti ħafna, u ma pprovdewx opportunitajiet ta’ ritorn għas-suq tax-xogħol fuq perjodu twil ta’ żmien, filwaqt li l-miżuri tagħhom, bħall-programmi ta’ impjieg pubbliċi, aggravaw aktar l-istigmatizzazzjoni tar-Roma; jitlob, għalhekk, li kemm l-UE kif ukoll l-Istati Membri jbiddlu l-politika tagħhom għal approċċ integrat li jindirizza l-aspetti kollha tal-privazzjoni tagħhom;

12.

Jistieden lill-Istati Membri biex jadattaw il-programmi ta’ taħriġ vokazzjonali tagħhom għall-bżonnijiet tas-swieq tax-xogħol lokali u jagħtu inċentivi lil min iħaddem biex jipprovdu xogħol lil nies mhux imħarrġa (inkluż in-nies Roma) u joffrulhom taħriġ u opportunitajiet biex dawn jakkwistaw esperjenza prattika direttament fuq il-post tax-xogħol;

13.

Jistieden lill-awtoritajiet tal-Istati Membri u lokali biex iwettqu studji annwali separati skond is-sessi dwar ir-rata li biha jerġgħu jiġu impjegati dawk li jkunu ilhom qiegħda għal ħafna żmien (inkluzr-Roma) li lestew taħriġ għas-suq tax-xogħol u, skont l-esperjenza li jkunu ġabru, jitfasslu metodoloġiji ġodda u jitniedu programmi ġodda ta’ taħriġ adattati għall-abilitajiet lokali u l-ħtiġijiet ekonomiċi;

14.

Jistieden lill-Istati Membri biex jużaw il-fondi tal-UE biex jippreżervaw u jħarsu l-attivitajiet tradizzjonali tar-Roma;

15.

Jaqbel mal-fehma tal-Kummissjoni li l-adulti Roma, minħabba d-diversi żvantaġġi tagħhom, mhumiex rappreżentati biżżejjed fil-popolazzjoni li taħdem u fit-tagħlim tul il-ħajja, ħafna drabi ma jkollhom ebda aċċess għall-ICT, u huma rappreżentati żżejjed fost min ikun qiegħed għal żmien twil u min jaħdem f’xogħol ta’ ftit prestiġju, żvantaġġi li joħolqu l-akbar ostakli għar-reintegrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol; jitlob, għalhekk, l-implimentazzjoni effettiva tad-Direttiva 2000/78/KE, li tipprojbixxi d-diskriminazzjoni fl-impjieg u fix-xogħol fuq bażi ta’ reliġjon jew twemmin, diżabiltà, età jew orjentazzjoni sesswali;

16.

Jikkunsidra li huwa importanti li wieħed jaħseb għal azzjoni speċifika tal-Komunità biex ikun promoss l-aċċess tar-Roma għal programmi ta’ taħrig professjonali;

17.

Jiġbed l-attenzjoni tal-Istati Membri li din id-dikotomija soċjali tista’ ġġiegħel lil ħafna nies Roma li jkunu qed ifittxu x-xogħol biex jaqilbu mill-ekonomija legali għall-ekonomija informali, u li hemm bżonn ta’ sforz ikkoordinat fil-livell tal-UE u tal-Istati Membri biex dawn n-nies jitħajru lura għall-impjieg legali bi drittijiet marbuta max-xogħol u drittijiet tas-sigurtà soċjali;

18.

Jikkunsidra li għandhom jittieħdu passi għall-promozzjoni ta’ politika soċjali u ekonomika inklużiva, anke permezz ta’ miżuri ad hoc biex tiġi pprovduta akkomodazzjoni diċenti;

19.

Jiġbed attenzjoni partikulari għall-fatt li l-promozzjoni tal-mobiltà ta’ ħaddiema mingħajr kwalifiki u mingħajr ħiliet tista’ twassal għal diskriminazzjoni serja kontra n-nisa tar-Roma li diġà huma vulnerabbli ħafna għal diversi tipi ta’ diskriminazzjoni, u tista’ tkun ta’ xkiel għall-avvanz tagħhom fis-suq tax-xogħol;

20.

Jistieden lill-gvernijiet tal-Istati Membri biex itejbu l-indipendenza ekonomika tan-nisa Roma billi jippromwovu miżuri għal-self-employment u start-up ta’ impriż ta’ daqs żgħir jew medjufaċli,u l-aċċess għall-mikrokreditu, u billi jħeġġu ekonomija tas-servizzi fil-komunitajiet tagħhom sabiex l-għarfien u l-kompetenza tan-nisa tar-Roma jiżdiedu;

21.

Jistieden lill-gvernijiet tal-Istati Membri, inter alia, biex joħolqu sistemi ta’ inċentivi, permezz ta’ vantaġġi fiskali, għall-impriżi li jimpjegaw n-nisa Roma;

22.

Jikkunsidra li huwa neċessarju li jitqies il-fatt li fil-prattika, huwa diffiċli li l-eliminazzjoni tal-komunitajiet tar-Roma titwettaq bl-użu tar-riżorsi tal-UE skont ir-regoli li attwalment japplikaw għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, għax fil-każ ta’ Stati Membri li daħlu wara l-2004, iċ-ċifra minima tal-popolazzjoni biex il-komunitajiet ikunu eliġibbli għall-iffinanzjar mill-baġits għall-akkomodazzjoni hija tali li huma preċiżament dawk li qed jgħixu fl-iktar kundizzjonijiet ħżiena, fl-iżgħar kolonji, li ma jistgħux jintlaħqu;

23.

Jenfasizza l-fatt li s-soluzzjoni għall-problemi soċjali u ekonomiċi tar-Roma tirrikjedi approċċ komprensiv u soluzzjoni għal tul ta’ żmien ikkoordinata li tinvolvi lo-akkomodazzjoni, l-edukazzjoni, il-kura għas-saħħa u l-politiki għas-suq tax-xogħol; għalhekk jissuġġerixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri li l-miżuri kollha mmirati għat-titjib tas-sitwazzjoni tar-Roma għandhom jiġu kkunsidrati bħala parti inseparabbli mill-miżuri mfassla għall-appoġġ għall-iżvilupp reġjonali u l-inklużjoni soċjali;

24.

Jikkunsidra li l-Istati Membri għandhom jagħmlu użu mir-reviżjoni tar-regoli dwar il-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni li tagħti aktar skop għall-programmi kumplessi billi jiġi permess it-trasferiment ta’ iżjed minn 10 % bejn il-fondidifferenti;

25.

Jinnota l-proposta għal direttiva komprensiva ġdida biex tingħeleb d-diskriminazzjoni barra l-impjieg fuq bażi ta’ età, diżabiltà, orjentazzjoni sesswali, reliġjon jew twemmin u jappella għall-implimentazzjoni effettiva tad-Direttiva 2000/43/KE; jikkunsidra li, fl-ispirtu tal-Aġenda Soċjali, il-Kummissjoni għandha tidentifika objettivi speċifiċi u tfassal programmi bbilanċjati sew bil-għan li titneħħa d-diskriminazzjoni kontra r-Roma u l-istigmatizzazzjoni tar-Roma u l-kriminalizzazzjoni tal-komunitajiet tar-Roma;

26.

Jenfasizza l-fatt li l-prerekwiżit bażiku għall-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-aċċess għas-suq tax-xogħol għar-Roma huwa li dawn jingħataw drittijiet soċjali u politiċi ugwali; jistieden lill-Istati Membri u l-pajjiżi kandidati, f’dan ir-rigward, biex jistabbilixxu strateġija għat-titjib tal-parteċipazzjoni tar-Roma fl-elezzjonijet bħala votanti u kandidati fil-livelli kollha;

27.

Japprova l-importanza tal-mikrokreditu, u li huma rakkomandati minn diversi prospettivi fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Aġenda Soċjali Mġedda u fl-opinjoni tal-EESC u li, bl-għoti ta’ riżors minimu, jistgħu jpoġġu l-ifqar nies fuq it-triq tal-otteniment tar-responsabiltà personali, tal-ħiliet tan-negozju u tal-iżvilupp tal-ħiliet kreattivi tagħhom, anke billi jiġi pprovdut kreditu għall-ispejjeż ta’ self-employment;

28.

Jappoġġjal-proposta tal-istituzzjonijiet tal-UE li, b’konformità mal-prinċipju tat-trattament ugwali, in-numru ta’ Roma li jaħdmu fis-servizzi pubbliċi għandu jiżdied; madankollu jinnota li sabiex dan isir possibbli huwa neċessarju mhux biss li l-gvernijiet isegwu politiki tal-istaff u tal-forza tax-xogħol li jħeġġu dan, imma wkoll li jsiru sforzi speċjali u jiġi pprovdut appoġġ attiv biex isir aktar faċli li l-pubbliku jaċċetta l-prinċipju;

29.

Jenfasizza, inter alia, li s-suq soċjali, il-kura tas-saħħa, l-għajnuna fid-djar, il-kejtering pubbliku u l-forniment ta’ servizzi għall-appoġġ tal-kura tat-tfal eċċ jistgħu joħolqu impjiegi ġodda għar-Roma li m’għandhomx xogħol, speċjalment in-nisa; jirriafferma, madankollu, li s-suq soċjali jeħtieġ ħolqa li tgħaqqad b’mod permanenti lil min jipprovdi u lil min juża s-servizzi u li, għalhekk, żieda fl-impjiegi għar-Roma f’dawk l-oqsma tkun possibbli biss f’kuntest ta’ aċċettazzjoni soċjali, iżda tali impjieg jippromwovi wkoll l-aċċettazzjoni soċjali;

30.

Jistieden lill-Istati Membri sabiex jieħdu miżuri xierqa biex tiġi eliminata l-mibegħda razzjali u t-tixwix għad-diskriminazzjoni u l-vjolenza kontra r-Roma fil-mezzi tax-xandir u f’kull forma ta’ teknoloġija tal-komunikazzjoni, u jħeġġeġ lill-mezzi tax-xandir biex jistabbilixxu prattiċi tajbin fir-reklutaġġ tal-ħaddiema b’tali mod li dan jirrifletti l-mod kif inhi mqassma l-popolazzjoni kollha;

31.

Josserva li ħafna drabi n-nisa Roma huma parti mill-ekonomija informali u għandhom rata baxxa ħafna ta’ impjieg u jqis li, sabiex tingħeleb id-diskriminazzjoni multipla, u l-livell għoli ta’ faqar u qgħad, il-politiki mmirati għandhom jiffukaw fuq il-ħolqien ta’ aċċess veru għas-suq tax-xogħol għan-nisa Roma, aċċess li huwa prerekwiżit sabiex jittejjeb l-istatus soċjali u tal-familja tagħhom;

32.

Jikkunsidra li l-impjieg tan-nisa Roma għandu jkun promoss ukoll permezz ta’ tħaddim li jiffavorixxi l-impjieg tas-sistemi ta’ appoġġ soċjali kif ukoll permezz ta’ taħriġ xieraq u opportunitajiet ta’ speċjalizzazzjoni, sabiex jitħejjew fil-futur imbiegħed għal xogħol li jistgħu jaqilgħu l-għajxien minnu, kif ukoll sabiex jirrikonċiljaw il-ħajja tal-familja u x-xogħol; jistieden lill-Istati Membri biex jadottaw miżuri li jgħinu biex jiżdiedu l-opportunitajiet ta’ kura għat-tfal Roma anke jekk ommhom tkun id-dar mat-tfal l-oħra tagħha;

33.

Jenfasizza li titjib fl-akkomodazzoni u fis-servizzi tas-saħħa jista’ jgħin sabiex in-nisa Roma jkollhom aċċess aħjar għas-suq tax-xogħol u jżid iċ-ċans tagħhom li jżommu xogħolhom għal perjodu itwal ta’ żmien;

34.

Jinnota li l-politiki soċjali u tax-xogħol għandhom jagħtu kontribut għall-potenzjal tal-individwi u għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini u joħolqu aktar opportunitajiet għall-akbar grupp ta’ ħaddiema bħal min hu ikbar fl-età, nies b’diżabilitajiet, nies bla ħiliet u fqar, inklużi r-Roma;

35.

Jinnota li d-diskriminazzjoni multipla li jħabbtu wiċċhom magħha n-nisa Roma għandha tiġi rikonoxxuta u indirizzata speċifikament fil-politiki mmirati għan-nisa Roma li jista’ jkollhom impatt pożittiv doppju u għal żmien twil, fuqhom u fuq membri oħra tal-familja, partikolarment it-tfal;

36.

Huwa kontra l-opinjoni li s-sussidji maħsuba biex jgħinu n-nies qiegħda għal tul ta’ żmien (anke lil ħafna Roma) isibu xogħol, kemm jekk jitħallsux lil min iħaddem kif ukoll jekk jitħallsu lill-impjegati, imorru kontra l-prinċipju tan-newtralità kompetittiva, għax ir-reintegrazzjoni tar-Roma hija objettiv tal-politika soċjali li jirrikjedi l-ħolqien ta’ pożizzjonijiet tas-suq issussidjati; jesprimi l-opinjoni li s-sussidju għall-impjiegi fis-suq tax-xogħol għar-reintegrazzjoni tal-ħaddiema tar-Roma huwa aħjar mis-sussidju għal min ikun qiegħed għal żmien twil;

37.

Jagħraf li xi wħud mix-xogħlijiet tradizzjonali tar-Roma, bħall-arti u s-snajja’, jistgħu jgħinu kemm biex il-karatteristiċi speċifiċi ta’ din il-komunità jinżammu, kif ukoll biex jitjiebu s-sitwazzjoni materjali u l-livell ta’ integrazzjoni soċjali tagħhom, u jqis li huwa mixtieq li jiġu megħjuna ċerti attivitajiet professjonali;

Il-ġlieda għas-sopravivenza fil-marġini tas-soċjetà

38.

Jinnota li fost il-kulturi tal-Unjoni Ewropea, dik tar-Roma hija bbażata fuq tradizzjoni b’saħħitha tal-familja; josserva li l-immaġini tal-familji tar-Roma, fl-opinjoni pubblika, titfa’ enfasi fuq l-irwoli tas-sessi tradizzjonali, fuq in-numru kbir ta’ tfal, fuq il-koabitazzjoni ta’ ħafna ġenerazzjonijiet, fuq it-tendenza li l-familjari jgħixu qrib xulxin, u fuq il-kultivazzjoni estensiva tar-relazzjonijiet, jikkunsidra għalhekk,li fil-programmi tal-UE u tal-Istati Membri għall-familji tar-Roma, huwa meħtieġ li nibnu fuq dawn il-punti b’saħħithom ta’ dan in-netwerk ta’ appoġġ naturali;

39.

Jenfasizza l-importanza li jiġu kkonservati u asseriti l-karatteristiċi kulturali speċifiċi tar-Roma sabiex titħares l-identità tagħhom u jitnaqqsu l-preġudizzji kontrihom, u għalhekk jikkunsidra li huwa meħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jkollhom parti aktar attiva fl-appoġġ tal-ħajja spiritwali tal-minoranza tar-Roma;

40.

Jaqbel mal-opinjoni tal-EESC li n-nisa tar-Roma għandhom status baxx fil-ġerarkija tal-familja, jiżżewġu kmieni, ħafna drabi jbatu minn vjolenza domestika, u ta’ spiss jisfaw vittmi tal-prostituzzjoni u tat-traffikar tal-bnedmin;

41.

Jikkunsidra għalhekk li l-programmi tal-UE u tal-Istati Membri għar-Roma għandhom jimmiraw lejn l-emanċipazzjoni individwali mill-ġerarkiji tradizzjonali u l-indipendenza soċjoekonomika tal-membri tal-komunità tar-Roma, speċjalment in-nisa;

42.

Jinnota li t-tendenza tat-tfal tar-Roma li jitilqu kmieni mill-iskola hija ta’ ħsara għall-edukazzjoni personali, l-kapaċita’ tagġhom li jintegraw fis-soċjeta’, u l-opportunitajiet tagħhom fis-suq tax-xogħol, filwaqt li fil-każ tan-nisa tar-Roma, is-saħħa fiżika u psikoloġika tagħhom u l-fatt li jitilqu kmieni mill-iskola jaffettwaw ukoll is-saħħa u l-edukazzjoni tat-tfal tagħhom, u dan jiffaċilita l-esklużjoni soċjali tagħhom; għalhekk jenfasizza l-importanza ta’ servizzi li jżidu l-għarfien permezz tal-għoti ta’ informazzjoni lin-nisa tar-Roma;

43.

Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiggarantixxu li l-oqfsa legali attwali u futuri jinkludu dispożizzjonijiet biex jipprevjenu u jindirizzaw il-forom differenti ta’ diskriminazzjoni li jħabbtu wiċċhom magħhom in-nisa Roma sabiex itejbu l-istatus soċjoekonomiku tagħhom u biex jiżguraw l-aċċess tagħhom għal kura tas-saħħa ta’ kwalità għolja, il-kura tat-tfal u l-edukazzjoni bħala prekondizzjonijiet għall-impjieg;

44.

Jikkunsidra li l-proċess ta’ integrazzjoni jrid jibda fi stadju bikri tal-ħajja, sabiex jiġu pprovduti b’mod effettiv alternattivi għall-faqar u l-esklużjoni soċjali; jikkunsidra għalhekk li jeħtieġ lijitwaqqaf qafas istituzzjonali għal servizzi soċjali u edukattivi bbażati fuq il-komunità għat-tfal u l-familji li jissodisfaw il-ħtiġijiet personali u reġjonali, sabiex ikun iggarantit l-aċċess ugwali għal servizzi ta’ kwalità għolja; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi appoġġ partikolari għal programmi għall-integrazzjoni bikrija tat-tfal Roma fil-pajjiżi kollha fejn hemm aċċess għar-riżorsi tal-UE bħall-Istrument għall-Għajnuna ta’ Qabel l-Adeżjoni jew il-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni;

45.

Jinnota li hemm wisq tfal Roma fl-iskejjel speċjali, li proporzjon kbir tagħhom jintbagħtu fi skejjel bħal dawn mingħajr ġustifikazzjoni, l-aktar minħabba d-diskriminazzjoni; jinnota li l-fatt li t-tfal jiġu mġiegħla jattendu skejjel speċjali wara li, kontra l-liġi, jkunu ġew klassifikati bħala mentalment diżabbli, huwa diskriminatorju u jikser serjament id-dritt fundamentali tagħhom għal edukazzjoni ta’ kwalità għolja u jinħolqu diffikultajiet għal studju ulterjuri u biex isibu xogħol, u għal probbabilita’ ta’ aktar inattività fuq is-suq tax-xogħol, waqt li fl-istess ħin joħloq piż fuq il-baġits;

46.

Jaqbel mas-suġġeriment fl-opinjoni tal-EESC li, fl-interess tal-iżvilupp tat-tfal żgħar, hemm bżonn ta’ forom kumplessi ta’ għajnuna li huma mmirati għall-familja sħiħa u li, filwaqt li jkunu magħmulin għall-bżonnijiet tal-familja, jipprovdu għajnuna prattika li tkun magħmula apposta għalihom bħall-programm “bidu ċert”;

47.

Jaqbel mal-opinjoni espressa fl-opinjoni tal-EESC li, minħabba l-karatteristiċi demografiċi tagħha, l-komunità Roma – għandha aċċess asimetriku għall-benefiċċji soċjali; jenfasizza li l-benefiċċji soċjali huma intenzjonati biex jibbilanċjaw il-piżijiet jew in-nuqqasijiet li joħorġu minn sitwazzjonijiet tal-ħajja individwali, l-impenn biex jieħdu ħsieb it-tfal u impenji soċjali utli oħra;

48.

Jaqbel ir-rakkomandazzjoni fl-opinjoni tal-EESC li, sabiex titħeġġeġ il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol uffiċjali, għandu jiġi provdut appoġġ supplimentari lil dawk li jkunu qed ibiddlu l-impjieg; jenfasizza li xogħol iddikjarat għandu jsir vantaġġuż kemm għall-impjegati kif ukoll għal min iħaddem;

49.

Jenfasizza li l-parti mill-ħajja attiva li r-Roma jkunu għexu f’qagħda ta’ esklużjoni xxekkel l-aċċess tagħhom għas-servizzi tal-kura tas-saħħa u hija responsabbli għas-sitwazzjoni tagħhom fix-xjuħija; jenfasiżża li minħabba li jibdew jaħdmu ta’ età żgħira, il-qgħad frekwenti, nuqqas ta’ protezzjoni fl-impjieg, xogħol inviżibbli li jkun sar fl-ekonomija informali, li ħafna drabi jkun fiżikament iebes, filwaqt li ma tingħatalhom l-ebda pensjoni li għal tali perjodi ta’ impjieg, ir-Roma ma’ jkollhomx pensjonijiet xierqa u xjuħija dinjituża;

50.

Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tieħu l-inizjattiva li tidentifika l-aktar modi effikaċi għall-appoġġ tal-integrazzjoni soċjali, ekonomika u kulturali tal-ikbar minoranza fl-Unjoni Ewropea, u jisħaq fuq il-ħtieġa ta’ koperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-gvernijiet tal-Istati Membri sabiex tittieħed azzjoni speċifika mmirata biex issolvi l-problemi transkonfinali kumplessi tar-Roma;

Konklużjonijiet

51.

Jikkunsidra li l-ħarsien tal-lingwa u l-kultura tar-Roma huwa valur Ewropew; madankollu, ma jaqbilx mal-idea li r-Roma għandhom ikunu membri ta’ ’nazzjon Ewropew’ mingħajr stat, għax din assolvi lill-Istati Membri minn kull responsabilità u tpoġġi dubji kbar fuq il-possibilità ta’ integrazzjoni;

52.

Jiġbed l-attenzjoni tal-Istati Membri fuq ir-riskju li jekk jiġu adottati wisq miżuri fir-rigward tal-komunitajiet Roma, dan jista’ jwassal biex is-sitwazzjoni diġà drammatika tal-minoranza ssir agħar u tista’ tipperikola ċ-ċansijiet tagħhom ta’ integrazzjoni;

53.

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jaħdmu mal-organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs), il-komunitajiet u l-mexxejja tar-Roma sabiex jiżviluppaw pjan aċċettabbli mill-partijiet kollha għall-inklużjoni soċjali tar-Roma biex jiġi implimentat fi sħubija stretta;

54.

Jistieden lill-Istati Membri jfasslu u jimplimentaw proġetti bil-għan li jingħelbu l-isterjotipi negattivi dwar ir-Roma fil-livelli kollha li jistgħu jkunu appoġġjati mill-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni kif ukoll minn programmi speċifiċi bħal Progress u iniżjattivi bħalma huma s-Sena Ewropea għad-Djalogu Interkulturali 2008 u s-Sena Ewropea għall-Ġlieda Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali 2010;

55.

Josserva li, minkejja li t-titjib tas-sitwazzjoni soċjali u ekonomika tar-Roma kien kunsiderazzjoni importanti fil-proċess tat-tkabbir, il-progress kien ġeneralment limitat; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jirrevedu l-programmi u l-inizjattivi eżistenti u tal-passat u jevalwaw ir-riżultati tagħhom; jikkunsidra li l-Unjoni Ewropea għandha d-dmir li tikkoordina strumenti ta’ inklużjoni soċjali aħjar u iktar mill-qrib u li tali ko-ordinazzjoni għandha tgħin fil-ġlieda kontra l-faqar, iħeġġeġ l-aċċess tar-Roma għal impjieg aħjar, għal żmien itwal u aktar stabbli, iwitti t-triq għal sforzi biex l-inklużjoni soċjali u s-sistemi ta’ protezzjoni jsiru iżjed effettivi, u jkun mezz li bih jiġu analizzati l-esperjenza politika u t-tagħlim reċiproku u tinħoloq sistema għall-analiżi koerenti tal-aħjar prattiċi;

56.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tevalwa speċifikament l-impatt tal-għanijiet u tal-istrumenti ta’ kull waħda mill-politiki settorjali tagħha dwar ir-Roma, fl-istess waqt li tiżviluppa strateġija politika koerenti u tilħaq livell għoli ta’ koordinazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni biex titlob lill-Istati Membri, f’rapporti dwar indikaturi integrati u l-metodu miftuħ tal-koordinazzjoni għall-inklużjoni soċjali, biex jagħtu attenzjoni sabiex tinbidel is-sitwazzjoni tar-Roma; jistieden lill-Kummissjoni biex timmoniterja l-kobor tad-diskriminazzjoni, tevalwa regolarment is-sitwazzjoni tar-Roma fir-rigward tal-bidliet fl-oqsma tal-edukazzjoni, tal-impjieg, tas-saħħa, tal-akkomodazzjoni u fil-qasam soċjalifl-Istati Membri u fil-pajjiżi kandidati;

57.

Jistieden lill-Kummissjoni titlob lill-Istati Membri jadottaw politiki tal-impjieg ċari għal gruppi żvantaġġjati, inkluża l-popolazzjoni attiva tar-Roma, malajr kemm jista’ jkun, b’miżuri ta’ appoġġ li jiffaċilitaw l-integrazzjoni gradwali tagħhom fis-suq tax-xogħol, miżuri li se jegħlbu l-effetti tad-dipendenza maħluqa mis-sistema tas-sigurtà soċjali;

58.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkopera mad-diversi organizzazzjonijiet internazzjonali u tappoġġja l-iżvilupp ta’ netwerk akkademiku ta’ esperti Roma li għandu jipprovdi dejta xjentifika u appoġġ permezz tar-riċerka, l-analiżi u l-ġbir ta’ evidenza u t-tfassil ta’ rakkomandazzjonijiet, sabiex jiġu analizzati l-kwistjonijiet marbuta mal-integrazzjoni tar-Roma, jiġu stabbiliti aġendi, jiġu deskritti l-kwistjonijiet tar-Roma bis-serjetà dovuta fuq il-bażi ta’ rapporti fil-qosor imfassla minn dawk l-organizzazzjonijiet, u biex tagħmel evalwazzjoni ġenerali tal-UE mill-inqas darba kull sentejn;

59.

Jikkritika lill- Istati Membri li għadhom ma rratifikawx il-Konvenzjoni Qafas tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Ħarsien tal-Minoranzi Nazzjonali; jistieden lil dawk l- Istati Membri - - biex jirratifikaw il-Konvenzjoni urġentement; jistieden lill-Istati Membri li ħarġu dikjarazzjonijiet restrittivi taħt il-Konvenzjoni Qafas li jaffettwaw ir-rikonoxximent tar-Roma bħala minoranza nazzjonali biex jirtiraw dawk id-dikjarazzjonijiet;

60.

Jirrakkomanda li l-Istati Membri:

(a)

iwaqqfu grupp ta’ esperti fil-livell tal-UE li jinkludi rappreżentanti tar-Roma biex jikkoordina l-istrateġija tal-Istati Membri rigward ir-Roma u l-użu tal-fondi tal-UE għall-promozzjoni tagħha;

(b)

jistabbilixxu sħubiji bejn id-diversi organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-interessi tar-Roma u l-istituzzjonijiet adattati tal-Istati Membri;

(c)

ifasslu strumenti bħall-kreditu konċessjonarju jew l-għotjiet pubbliċi u li, fl-ippjanar tas-sussidji għall-irziezet, jagħmluha objettiv importanti li ċ-ċittadini tar-Roma jkunu jistgħu jiksbu kundizzjonijiet li fihom jistgħu jaqilgħu l-għajxien mill-biedja; sabiex, minbarra jew minflok ma jfittxu impjieg imħallas fil-biedja, ikunu miftuħin għall-idea li jfittxu forom innovattivi ta’ xogħol agrikolu, inklużi l-kooperattivi soċjali, biex b’hekk ikun iġġustifikat il-provvista tar-riżorsi meħtieġa;

61.

Jikkunsidra li f’xi Stati Membri l-gruppi fil-mira (f’komunitajiet Roma jew f’partijiet minn komunitajiet) jistgħu jiġu milħuqa b’mod effettiv billi tiġi użata d-definizzjoni ta’ “żvantaġġi multipli”, iżda li huwa diffiċli li jintlaħqu taqsimiet iżgħar bħall-familji u l-individwi permezz ta’ dawk il-ġruppi ta’ mira;

62.

Jikkunsidra, madankollu, li għandhom jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet legali sabiex ikun jista’ jibda l-ġbir volontarju u anonimu tad-dejta u l-ħolqien ta’ bażi ta’ dejta kumparabbli, filwaqt li jiġu kkunsidrati kif suppost il-ħarsien tad-dejta u r-regoli għall-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem u mingħajr ma wieħed jirrikorri għal metodi li jiksru d-dinjità tal-bniedem; jikkunsidra li l-Kummissjoni għandha tipproponi li jsiru l-emendi meħtieġa tal-leġiżlazzjoni;

63.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tiffaċilita t-tfassil, il-verifikazzjoni u l-konferma ta’ sett tal-aħjar prattiċi fi programmi għar-Roma, fir-rigward, inter alia, tal-akkomodazzjoni, l-edukazzjoni u l-impjieg, wara analiżi mwettqa minn korp indipendenti;

64.

Jikkunsidra li l-ħolqien ta’ bażi ta’ dejta mhux alternattiva iżda prekundizzjoni għal sistema ta’ stima u ta’ evalwazzjoni li tista’ tibbilanċja l-impatt tal-iskambji tal-aħjar prattiki u tal-użu tar-riżorsi; jemmen li, għal dan il-għan, hija meħtieġa sistema ta’ indikaturi li testendi għall-oqsma kollha tal-ħajja u li tista’ tintuża minn kulħadd, u li barra l-indikaturi ta’ output u ta’ input, tittratta wkoll l-użu ta’ indikaturi tar-riżultati u tal-impatti soċjali, anke bħala kundizzjoni għall-finanzjament; jirrakkomanda, għaldaqstant, li l-Kummissjoni tistabbilixxi din is-sistema ta’ indikaturi fir-Regolament Qafas dwar il-Fondi Strutturali u fir-regolamenti relatati ma’ tipi oħra ta’ għotjiet pubbliċi;

65.

Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tadotta aspettattivi aktar konsistenti u uniformi mill-programmi kollha tal-iżvilupp iffinanzjati mir-riżorsi tal-UE li minnhom huwa possibbli li jintalab kont tal-prevenzjoni jew tat-treġġigħ lura tal-esklużjoni soċjali tar-Roma; jikkunsidra li l-korpi tal-Istati Membri u tal-UE għandhom jeżaminaw l-iżvilupp kollu li hu ffinanzjat mill-Fondi Strutturali u tal-Koeżjoni mill-perspettiva tal-impatt li l-programm għandu fuq l-integrazzjoni soċjali tar-Roma; jirrakkomanda wkoll li fil-każ ta’ kull programm fl-istadju tas-selezzjoni, għandha tingħata prijorità lill-dawk l-iżviluppi li huma mfassla wkoll biex itejbu s-sitwazzjoni tar-Roma li jgħixu f’kolonji partikolarment żvantaġġjati u li huma foqra u bla xogħol;

66.

Jistieden lill-Kummissjoni biex, f’koperazzjoni mal-Istati Membri, tiżviluppa u timplimenta kampanja ta’ tagħrif wiesgħa indirizzata għall-pubbliku in ġenerali u n-nies Roma dwar programmi tal-Istati Membri għat-titjib tal-kundizzjonijiet tal-għejxien tar-Roma u l-implimentazzjoni tagħhom, u kontinwa;

67.

Jistieden lill-Kummissjoni twettaq monitoraġġ kontinwu tal-miżuri u l-attivitajiet u l-impatt tagħhom fuq it-titjib tal-pożizzjoni tar-Roma fis-suq tax-xogħol;

68.

Jixtieq li riżorsi, li d-deċiżjonijiet dwarhom jittieħdu fil-livell tal-UE, jintużaw, fost oħrajn, għal programmi “mmirati” li jinvolvu wkoll esperti minn organizzazzjonijiet b’esperjenza f’dan il-qasam biex jipprovdu appoġġ u pariri, li jfittxu li jpattu għall-iżvantaġġi li jbatu minnhom ir-Roma fl-edukazzjoni u fil-kwalifiki; jikkunsidra li l-Istati Membri, biex jallokaw fondi tal-UE u fondi tagħhom stess, għandhom, meta jkunu qed jiddeċiedu dwar il-finanzjament ta’ oqsma li mhumiex l-iżvilupp f’età żgħira u l-edukazzjoni pubblika, jikkunsidraw jekk il-korpi tal-gvernijiet lokali, l-organizzazzjonijiet, eċċ., li applikaw għal appoġġ, ikkonformawx mal-obbligi tagħhom li jeliminaw is-segregazzjoni;

69.

Jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi lill-awtoritajiet nazzjonali biex iwaqqfu l-prattika diskriminatorja li jkeċċu lir-Roma mill-kerrejiet u minflok, jiżviluppaw proġetti konkreti ta’ akkomodazzjoni bl-appoġġ tat-tagħrif espert tekniku u l-mekkaniżmi ta’ monitoraġġ ta’, inter alia, il-Kummissjoni, il-Bank Dinji u l-NGOs li jiffukaw fuq ir-Roma; jemmen li s-soluzzjoni tal-problemi tal-akkomodazzjoni tar-Roma li jgħixu f’partijiet rurali għandha tkun prijorità u għandha ssir kwistjoni ta’ interess speċjali u qasam fejn tittieħed azzjoni;

70.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti attenzjoni partikolari mhux biss lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili iżda ukoll lill-kapaċità tar-Roma li jorganizzaw ruħhom u li jagħtu appoġġ lill-politika tal-integrazzjoni, biex tappoġġja l-iżvilupp tal-komunitajiet partikolarment permezz ta’ proġetti li jżidu l-parteċipazzjoni tar-Roma fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u r-responsabilità tagħhom għal deċiżjonijiet meħuda magħhom;

71.

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex f’koperazzjoni mal-NGOs li jiffukaw fuq ir-Roma jeżaminaw il-politiki u l-programmi eżistenti sabiex jitgħallmu mill-proġetti li fallew fil-passat;

72.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġja lill-NGOs li jiffukaw fuq ir-Roma, f’livell tal-UE, nazzjonali u lokali, sabiex twettaq monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-politiki u l-programmi mmirati għar-Roma, kif ukoll l-edukazzjoni tal-Komunità dwar id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem;

73.

Jipproponi li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jistabbilixxu forum mifrux mal-UE kollha li fih il-movimenti soċjali, it-trejdjunjins u l-NGOs li jirrappreżentaw lir-Roma u l-interessi tagħhom ikunu jistgħu jikkonsultaw lil xulxin fuq bażi kontinwa sabiex jitfasslu linji gwida u jsiru skambji tal-aħjar prattiki, bil-għan li jitħeġġeġ approċċ ikkoordinat fuq livell tal-UE;

74.

Jistieden lill-Istati Membri biex ikunu aktar proattivi meta jinkoraġġixxu t-trasferiment tal-impjiegi fejn hemm il-komunitajiet tar-Roma, kif ukoll biex jinkoraġġixxu lir-Roma jiċċaqilqu lejn fejn hemm ix-xogħol;

75.

Ifakkar lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni li, filwaqt li s-sistema soċjali għandha rwol ċentrali fl-appoġġ u t-tisħiħ tal-komunitajiet żvantaġġjati bħal dawk tar-Roma, il-promozzjoni biex dawn jgħinu lilhom infushom hija importanti wkoll; jikkunsidra li kultura ta’ indipendenza, aktar minn dik ta’ dipendenza, għandha tkun l-għan għall-futur imbiegħed;

76.

Jikkunsidra li għandha tingħata ħafna aktar prijorità lill-provvista ta’ impjiegi lokali u l-inkoraġġiment tal-intraprenditorija u tal-artiġjani lokali, kif ukoll l-iżvilupp tal-ħiliet bażiċi għal dawn, sabiex jiġu żviluppati prosperità akbar kif ukoll stima akbar tagħhom infushom;

*

* *

77.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-pajjiżi kandidati.


(1)  ĠU C 45 E, 23.2.2006, p. 129.

(2)  ĠU C 298 E, 8.12.2006, p. 283.

(3)  Testi adottati, P6_TA(2008)0035.

(4)  Testi adottati, P6_TA(2008)0361.

(5)  Testi adottati, P6_TA(2008)0467.

(6)  ĠU L 180, 19.7.2000, p. 22.

(7)  ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16.

(8)  Testi adottati, P6_ΤΑ(2008)0286.

(9)  ĠU C 102 Ε, 24.4.2008, p. 321.

(10)  ĠU C 27, 3.2.2009, p.88.


1.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 87/70


L-Erbgħa, 11 ta’ Marzu 2009
Aġġustamenti għall-isfidi bħala parti mill-provvista taż-żejt

P6_TA(2009)0118

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta’ l-11 ta’ Marzu 2009 dwar aġġustamenti għall-isfidi bħala parti mill-provvista taż-żejt (2008/2212(INI))

2010/C 87 E/13

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Jannar 2007 ntitolata “Politika dwar l-enerġija għall-Ewropa” (COM(2007)0001),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Ġunju 2008 ntitolata “Niffaċċjaw l-isfida ta’ prezzijiet taż-żejt aktar għoljin” (COM(2008)0384),

wara li kkunsidra d-Direttiva 73/238/KEE tal-Kunsill tal-24 ta’ Lulju 1973 dwar miżuri sabiex jittaffew l-effetti tad-diffikultajiet fil-provvista ta’ żejt mhux maħdum u prodotti petroliferi (1),

wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 77/706/KEE tal-Kunsill tas-7 ta’ Novembru 1977 dwar l-iffissar ta’ mira tal-Komunità għal tnaqqis fil-konsum ta’ sorsi primarji ta’ enerġija fil-każ ta’ diffikultajiet fil-provvista ta’ żejt mhux maħdum u prodotti petroliferi (2),

wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/67/KE tal-Kunsill tal-24 ta’ Lulju 2006 li timponi obbligu fuq l-Istati Membri ta’ KEE li jżommu ħażniet minimi ta’ prodotti taż-żejt mhux maħdum u/jew prodotti petroliferi (3),

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Novembru 2008 għal Direttiva tal-Kunsill li timponi obbligazzjoni fuq l-Istati Membri sabiex iżommu ħażniet minimi ta’ żejt mhux maħdum u/jew prodotti petroliferi (COM(2008)0775),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Novembru 2008 dwar “It-tieni reviżjoni strateġika dwar l-enerġija - Pjan ta’ Azzjoni Ewropew għas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija u s-solidarjetà” (COM(2008)0781),

wara li kkunsidra l-Green Paper tat-12 ta’ Novembru 2008“Towards a secure, sustainable and competitive European energy network” (COM(2008)0782),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Frar 2007 dwar l-impatt makroekonomiku taż-żieda fil-prezz tal-enerġija (4),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta’ Settembru 2005 dwar id-dipendenza fuq iż-żejt mhux maħdum (5),

wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta’ Ġunju 2008 dwar il-kriżi fis-settur tas-sajd minħabba ż-żieda tal-prezzijiet taż-żejt użat bħala fjuwil (6),

Wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza dwar is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija tal-Kunsill Ewropew tal-15 u s-16 ta’ Ottubru 2008,

Wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza dwar l-impatt tal-prezzijiet għoljin tal-għajxien u taż-żejt mhux maħdum fl-oqsma tal-politika waqt il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tad-19 u l-20 ta’ Ġunju 2008,

wara li kkunsidra l-“World Energy Outlook 2008” tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija (IEA),

wara li kkunsidra l-opinjoni esploratorja tal-Kumitat Ewropew għall-Affarijiet Ekonomiċi u Soċjali tal-14 ta’ Jannar 2009 dwar ir-reazzjonijiet għall-isfidi b’rabta mal-provvista taż-żejt (7),

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli tal-Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, kif ukoll l-Opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u tal-Kumitat tas-Suq Intern u (A6-0035/2009),

A.

billi sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija fl-għexieren ta’ snin li ġejjin, jeħtieġ li d-diversifikazzjoni tar-rotot tal-provvista enerġetika u s-sorsi tal-enerġija, lill-iffrankar u l-użu effiċjenti tal-enerġija jingħataw ħafna iktar importanza fuq livell Ewropew,

B.

billi l-ħtieġa li tiġi żviluppata politika Komunitarja komprensiva dwar l-enerġija sabiex tiġi żgurata l-provvista qiegħda ssir dejjem aktar urġenti fi żmien meta l-Unjoni Ewropea qiegħda tiddependi dejjem aktar mill-importazzjonijiet,

C.

billi ż-żejt jibqa’ riżorsa limitata,

D.

billi l-produzzjoni taż-żejt mill-Unjoni Ewropea u min-Norveġja xorta kienet ta’ kontribut biex tintlaħaq id-domanda domestika ta’ aktar minn 30 % fl-2007,

E.

billi ħafna mir-riżorsi taż-żejt, anki dawk li jistgħu faċilment jiġu rkuprati, minħabba miżuri politiċi ambjentali jew f’qafas ta’ amministrazzjoni ta’ riżorsi, f’ħafna pajjiżi tad-dinja bħalissa mhumiex aċċessibbli kompletament u minħabba li l-ispejjeż aktar għoljin ta’ materjal u materja prima rduppjaw l-ispiża tal-produzzjoni taż-żejt mis-sena 2005,

F.

billi skont il-kalkoli tal-Amministrazzjoni Informatika tal-Enerġija tal-Istati Uniti t-talba dinjija għaż-żejt fis-sena 2030 se tkun iktar minn terz ogħla minn dik tal-2006, it-talba fl-Unjoni Ewropea bejn l-2005 u l-2030 partikolarment minħabba t-tkabbir annwali tat-talba fis-settur tat-trasport, se tikber għal medja ta’ 0.25 % u minħabba f’hekk fis-sena 2030 is-sehem taż-żejt bħala talba ta’ sors ta’enerġija primarja fl-Unjoni Ewropea se jkun ta’ 35 %,

G.

billi d-dipendenza tal-importazzjonijiet taż-żejt tal-Unjoni Ewropea se tiżdied għal 95 % sal- 2030, filwaqt li fl-istess ħin ir-riservi konvenzjonali taż-żejt se jkunu dejjem aktar ikkonċentrati fil-pajjiżi tal-ellissi strateġika u l-kompetizzjoni dejjem tiżdied fid-domanda tista’ toħloq inċertezzi fil-provvista,

H.

billi hu mistenni li l-prezzijiet taż-żejt ikunu aktar għoljin għall-perjodu twil ta’ żmien,

I.

billi ż-żieda fl-inflazzjoni, maħluqa biż-żieda fil-prezz taż-żejt u tal-prodotti bażiċi kkawżat dgħufija fil-kapaċità tal-akkwist,

J.

billi fis-sena 2008 it-tibdiliet fil-prezzijiet jistgħu jiġu attribwiti mhux biss għall-provvista iżda wkoll għad-domanda fl-istess żmien u dan jista’ jħalli impatti negattivi fuq l-ekonomija,

K.

billi l-iżvilupp ta’ strumenti ġodda ta’ investment fis-suq taż-żejt u ta’ prodotti oħra bażiċi, kabbar l-instabbiltà tal-prezzijiet ta’ dawn il-prodotti; u billi hemm bżonn li tiġi żgurata iktar trasparenza fis-swieq tal-enerġija,

1.

Jinnota li l-kwistjoni tas-sigurtà tal-provvistà tal-enerġija reġgħet saret il-kwistjoni ċentrali fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni imsemmija hawn fuq dwar it-Tieni Reviżjoni Strategika dwar l-Enerġija; madankollu jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma tgħallmitx lezzjonijiet mill-kriżi ekonomika li wriet li bis-saħħa ta’ bidla sħiħa fil-politika tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea biss jaf twassal għal soluzzjoni rigward is-sigurtà tal-provvista u s-solidarjetà fost l-Istati Membri, u għall-impjiegi, u fi kwistjonijiet soċjali, ambjentali u ekonomiċi; jiddispjaċih ukoll għan-nuqqas ta’ impenn ċar li s’issa kien hemm biex tkompli tiżviluppa l-politika tal-enerġija u fir-rigward tal-istruttura tal-provvista;

2.

Jenfasizza b’mod deċiż, li l-miżuri fuq terminu qasir ta’ żmien għas-sigurtà ta’ provvista jitqiesu wkoll fuq terminu twil ta’ żmien;

3.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tiffoka aktar fuq l-analiżi tal-impatt indirett barra dak dirett tal-miżuri proposti dwar is-sigurtà tal-provvista u l-ispejjeż meta jiġu ppreparati proposti leġiżlattivi;

L-Iżvilupp tar-riżorsi eżistenti

4.

Jinnota skont stimi differenti ser jkun għadu possibili li fid-deċenni li ġejjin, jiġi estratt biżżejjed żejt sabiex id-domanda tkun koperta, għalkemm li metodi ġodda ta’ estrazzjoni wisq probbali jwasslu għal prezzijiet ta’ żejt ogħla; jinnota li dan għandu mbagħad jistimula l-prestazzjoni tal-effiċjenza tal-enerġija u se jippromwovi l-użu ta’ fjuwils alternattivi bħall-bijofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni u l-idroġenu u l-użu ta’ karozzi elettriċi Madankollu, jista’ jkun il-każ li l0-konsumaturi jkollhom iħallsu prezzijiet ogħla għalih; jinnota wkoll li l-kundizzjonijiet tal-investiment għandhom jinbidlu wkoll; Jenfasizza wkoll, f’dan il-kuntest, li d-domanda għolja kostanti għaż-żejt wasslet il-provvista aktar u aktar għal-limitu tal-kapaċità;

5.

Jiġbed l-attenzjoni dwar l-inċertezza ta’ meta se jkun hemm differenza bejn iż-żieda tad-domanda u t-tnaqqis tal-provvista u x’dimensjoni se jkollha; Huwa mħasseb dwar il-fatt li din l-inċertezza dejjem iżjed se żżid ir-riskju tal-volatilità tal-prezz taż-żejt; Huwa konvint, għalhekk, li l-miżuri kollha li jistgħu jnaqqsu d-domanda għall-enerġija fossili għandhom jittieħdu bil-qawwa kollha;

6.

Jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni biex, jekk ikun hemm bżonn, jittieħdu l-miżuri fuq medda ta’ żmien qasir sabiex itaffu ż-żidiet drastiċi fil-prezz taż-żejt fil-ġejjieni; jistieden lill-Istati Membri jipprovdu appoġġ finanzjarju għal investimenti f’sorsi ta’ enerġija alternattiva bħas-sorsi li jiġġeddu tal-enerġija, u biex jagħtu prijorità lill-miżuri għall-għarfien tal-konsumaturi billi jħeġġu x-xiri ta’ prodotti u servizzi li huma effiċjenti fl-enerġija biex inaqqsu l-ispiża fuq medda ta’ żmien twil kif ukoll biex itaffu nuqqas ta’ provvista taż-żejt fil-futur;

7.

Jappella sabiex jiġu intensifikati l-isforzi biex isir vjabbli li r-riżorsi taż-żejt mhux konvenzjonali ikunu kkumerċjalizzati, u biex b'dan il-mod ikun hemm kontribut fid-diversifikazzjoni, sakemm jiġu żviluppati u jintużaw proċessi ta’ estrazzjoni li jirrispettaw l-ambjent;; jisħaq li l-istrateġija taċ-ċiklu tal-ħajja li tirrigwarda l-emissjonijiet tal-gassijiet bl-effett ta’ serra mill-fjuwils li jinsabu fis-suq tal-UE kif ġew introdotti fil-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/70/KE rigward l-ispeċifikazzjoni tal-petrol, id-diżil u n-nafta (gas-oil) u l-introduzzjoni ta’ mekkaniżmu biex ikun hemm monitoraġġ u tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta’ serra mill-użu tal-fjuwils għat-trasport fit-toroq u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE, rigward l-ispeċifikazzjoni tal-fjuwil użat minn bastimenti tal-ilmijiet interni u li tħassar id-Direttiva 93/12/KEE (COM(2007)0018), se toħloq inċentiv veru għall-industrija taż-żejt biex tnaqqas is-sehem tal-impatt tagħha fuq it-tibdil fil-klima billi ttejjeb il-proċessi tagħha tal-produzzjoni;

8.

Jemmen li l-użu taż-żejt u ta’ sorsi oħra ta’ enerġija b’livell għoli ta’ karbonju għandu jitnaqqas, kemm billi tiżdied l-effiċjenzja tal-enerġija, kif ukoll permezz tas-sostituzzjoni ta’ dawn b'soluzzjonijiet li jkunu newtrali fir-rigward tas-CO2, bħalma hi l-enerġija nukleari u l-enerġija minn sorsi rinnovabbli;

9.

Huwa tal-fehma li l-produzzjoni tar-riżervi eżistenti qiegħda tiddgħajjef b’mod drastiku minħabba fatturi politiċi, fosthom l-instabbiltà politika, in-nuqqas tal-ħarsien tal-liġi, iżda wkoll il-miżuri politiċi ambjentali u l-ġestjoni tar-riżorsi; jitlob lill-Kummissjoni tmexxi djalogu iktar intensiv fuq kull livell bejn il-pajjiżi produtturi u tfittex soluzzjonijiet prammatiċi tal-kunflitti fl-interess taż-żewġ naħat;

10.

Jitlob lill-Kummissjoni, fi djalogu mal-kumpaniji kbar taż-żejt u l-pajjiżi produtturi taż-żejt, ifittxu modi li bihom jista’ jiġi żgurat l-investiment minkejja instabbiltà tal-prezzijiet u l-profitti;

11.

Jistenna li l-kumpaniji taż-żejt jerġgħu jinvestu l-profitti sostanzjali riċenti tagħhom fl-esplorazzjoni u fil-ħolqien ta’ riservi taż-żejt ġodda u fil-promozzjoni ta’ teknoloġiji li jiffrankaw l-enerġija u ta’ riċerka dwar sostituti għaż-żejt (speċjalment għall-mezzi tat-trasport);

12.

Iħeġġeġ biex ikun hemm relazzjoni iktar dinamika bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi li jipproduċu ż-żejt, fejn iż-żewġ naħat juru r-rieda tagħhom kemm li jagħtu kif ukoll li jirċievu, bl-għan li jkun hemm kontinwita' u aktar stabbilita' fil-qsam tal-provvista u tal-prezzijiet taż-żejt, li tkun fl-interess tal-partijiet kollha kkonċernati u tal-ekonomija dinjija b’mod ġenerali;

13.

Jilqa’ b’sodisfazzjon l-inizjattiva tal-Kummissjoni sabiex ikun hemm djalogu politiku globali fil-forma ta’ samit ta’ livell għoli bejn il-pajjiżi li jikkunsmaw iż-żejt u l-pajjiżi li jipproduċu ż-żejt sabiex jiġi stabbilit bilanċ ġust bejn il-provvista u d-domanda fis-suq taż-żejt u sabiex pajjiżi li jipproduċu ż-żejt ma jkunux jistgħu jżommu l-prezzijiet taż-żejt fl-livelli għoljin b'mod artifiċjali;

Trasparenza tas-suq u l-iffissar tal-prezz

14.

Hu mħasseb dwar iż-żieda, li kienet drastika fl-2008, fil-volatilità tal-prezz taż-żejt, li tħalli impatt negattiv fuq l-ekonomija kollha tal-Unjoni Ewropea u l-konsumaturi tagħha;

15.

Hu tal-fehma li l-varjazzjonijiet fil-prezz taż-żejt jirriflettu domanda iktar għaż-żejt, tnaqqis progressiv fir-riservi taż-żejt, tibdiliet fix-xejriet demografiċi u urbani, speċjalment fil-pajjiżi emerġenti, fejn iż-żieda fid-dħul medju qiegħda toħloq żieda fid-domanda, spekulazzjoni fil-swieq tal-prodotti bażiċi u ċikli ekonomiċi globali; jenfasizza wkoll li ż-żejt u prodotti bażiċi oħra ntużaw dejjem iktar għad-diversifikazzjoni tal-portafolli bħala riżultat tad-diprezzament tad-dollaru Amerikan;

16.

Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-volatilità tal-prezzijiet taż-żejt u l-impatt ta’ dan fuq l-istabbiltà ekonomika u finanzjarja; jirrikonoxxi l-benefiċċji ta’ swieq attivi taż-żejt u ta’ prodotti oħra tal-enerġija, u fl-istess ħin iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw l-ogħla livell prattikabbli possibbli ta’ trasparenza fis-swieq tal-enerġija;

17.

Jirrikonoxxi li volatilità bħal din, tista’ tkun ta’ ħsara anke għall-ekonomiji tal-esportaturi taż-żejt, u li minħabba f’hekk l-istabbiltà tal-prezz taż-żejt tkun f’interess komuni;

18.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Ġunju 2008 dwar dwar l-iffaċċjar tal-isfida ta’ prezzijiet taż-żejt aktar għoljin u jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-volatilità tal-prezz taż-żejt dan l-aħħar u l-effetti negattivi fuq l-inflazzjoni, fuq il-kompetittività, fuq il-kummerċ u fuq it-tkabbir ekonomiku;

19.

Jara bħala l-kaġun ewlieni taż-żieda fil-prezz taż-żejt, iż-żieda qawwija fid-domanda f’dawn l-aħħar tmien snin, li rriżultat fi xkiel għall-produzzjoni taż-żejt, it-trasport u l-irfinar u f’bonanza ta’ profitti wisq kbar magħmula minn ftit oligopolijiet kbar taż-żejt; jagħraf li ż-żieda ċara fil-prezz tal-materja prima u tat-transazzjonijiet spekulattivi fis-swieq finanzjarji ħalliet impatt b’saħħtu fuq l-iżvilupp tal-prezz taż-żejt;

20.

Jenfasizza l-bżonn biex il-monitoraġġ tal-kompetizzjoni fl-ipproċessar u fil-bejgħ taż-żejt u l-prodotti tiegħu jingħata prijorità u biex tiżdied it-trasparenza tad-data fuq l-istokks taż-żejt kummerċjali;

21.

Jikkunsidra bħala neċessità, l-istabbiltà tal-prezz taż-żejt, biex titjieb it-trasparenza fis-suq; jitlob lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta proposti relevanti lill-Parlament u lill-Kunsill; jiġbed l-atttenzjoni biex it-trasparenza tiżdied b'urġenza fil-pajjiżi produtturi wkoll, u l-volum tal-produzzjoni u l-livell tar-riżervi b'mod partikulari jridu jkunu ppubblikati wkoll b'mod trasparenti; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jaħdmu għal aktar trasparenza fil-qafas tad-djalogi tagħhom mal-pajjiżi produtturi;

22.

Jilqa’, f’dan il-kuntest, il-proposta għal studju dwar l-użu u l-ispejjeż ta’ pubblikazzjoni ta’ kull ġimgħa tal-livelli tal-istokks; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex iddaħħal ir-riżultati tal-istudju fil-proposti leġiżlattivi ġejjienin tagħha għal stokks minimi taż-żejt; jenfasizza, fl-istess ħin, li t-trasparenza għandha tkun waħda dinjija;

23.

Jinnota li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi differenti għall-prodotti petroliferi fil-pajjiżi xerrejja prinċipali jirriżultaw f’suq frammentarju, li f’każ ta’ telf ta’ kunsinna jistgħu jħallu effett kbir fuq il-moviment tal-prezz; jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta proposti, bħalma huma limitazzjonijiet t’aċċess fis-suq;

24.

Huwa tal-fehma li l-irwol tal-istokkijiet strateġiċi huwa li jikkonfrontaw in-nuqqas fiżiku minħabba telf tal-kunsinna; għalhekk jirrifjuta, anke għal raġunijiet ta’ politika baġitarja sostenibbli, kull attentat li tiġi kkonfrontata l-volatilità tal-prezz taż-żejt permezz bl-użu tal-istokkijiet;

25.

Jenfasizza l-importanza tal-ħidma attiva biex l-enerġija alternattiva l-ġdida tkun aċċessibbli għall-intrapriżi ż-żgħar sabiex dawn jiddependu inqas fuq il-varjazzjonijiet fil-prezz taż-żejt; jirrikonoxxi l-importanza tal-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju fil-produzzjoni tal-bijofjuwil u ta’ forom oħra ta’ enerġija rinovabbli; hu mħasseb dwar l-ostakli tekniċi u regolatorji li għadhom jeżistu fil-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ dawk il-prodotti u jitlob lill-Kummissjoni biex tistinka ħalli tiffaċilita l-aċċess għas-suq għal dawk il-fjuwils;

26.

Jenfasizza li sistema effettiva ta’ skambju ta’ emissjonijiet u l-adozzjoni ta’ firxa wiesgħa ta’ miżuri oħra li jiffrankaw l-enerġija għandhom ikunu għodod importanti biex jistimulaw l-iżvilupp ta’ suq b'firxa wiesgħa u modern għal teknoloġiji u prodotti li huma effiċjenti fl-enerġija; jenfasizza wkoll l-importanza tal-applikazzjoni tal-prinċipju li “min iniġġeż iħallas”; ifakkar li iktar ma jkun kbir l-għadd ta’ pajjiżi li japplikaw politiki simili, iktar ikun limitat l-impatt fuq il-kompetittività settorjali ta’ dawk il-politiki;

Investimenti fil-prodotti u l-preparazzjoni taż-żejt

27.

Jinnota li sal-2020 l-investimenti annwali tal-IEA jeħtieġ li jkunu USD 350 miljun fl-industrija taż-żejt, sabiex tiggarantixxi s-sigurtà tal-provvista; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, biex jagħtu inċentiv lill-investiment politiku tagħhom, partikolarment fi ħdan l-Unjoni Ewropea; jissottolinea s-sehem tas-sigurtà tal-investimenti fuq perjodu twil taż-żmien; madankollu jirrifjuta li jibdel l-investiment u l-kapital privat bi flus il-poplu;

28.

Hu mħasseb fuq l-impatti tal-kriżi attwali tal-kreditu fuq il-possibbiltajiet ta’ investimenti tal-industrija taż-żejt u jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jikkoordinaw l-isforzi tagħhom biex jegħlbu din il-kriżi;

29.

Jilqa’ l-kontribuzzjoni li se tista’ tinkiseb permezz ta’ użu intensiv ta’ bijofjuwils fis-settur tat-trasport għaż-żieda fis-sigurtà tal-provvista; jinnota li għaldaqstant, jista’ jkun hemm konsolidazzjoni u ristrutturazzjoni fl-industrija tal-ipproċessar taż-żejt; jinnota wkoll li għandhom jiġu adottati miżuri strutturali addizzjonali fis-settur tat-trasport sabiex tiġi minimizzata d-domanda għaż-żejt;

30.

Jitlob lill-Istati Membri u lill-kumpaniji, sabiex minkejja dawn l-iżviluppi, jiżguraw li jibqgħu jeżistu biżżejjed kapaċitajiet tar-riżervi fl-Unjoni Ewropea,, sabiex ikun jista’ jiġi bbilanċjat in-nuqqas, li jista’ possibilment jirriżulta minn katastrofu naturali;

31.

Jistieden lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lill-kumpaniji taż-żejt biex jiggarantixxu taħriġ xieraq għall-ispeċjalisti li jinħtieġu għar-riċerka fir-riżervi taż-żejt u għall-produzzjoni taż-żejt;

Mezzi tat-trasport

32.

Jilqa’ s-suċċess miksub fil-qafas tal-programm INOGATE bil-miżuri għall-bini tal-kunfidenza; jitlob lill-Kummissjoni biex tfassal strateġija, kif proġetti bħal dawn jistgħu jiġu appoġġjati b’miżuri sekondarji u kkoordinati aħjar;

33.

Jinnota l-importanza tar-relazzjonijiet tajba mal-ġirien fost l-Istati ta’ tranżitu, kemm bejniethom u mal-Istati ġirien tagħhom u jitlob lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex iżidu l-isforzi f’dan ir-rispett;

34.

Jinnota li l-pajpijiet taż-żejt ġew esklużi min-networks tal-enerġija trans-Ewropej u jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jikkunsidraw jekk jinkludux l-infrastruttura taż-żejt fit-Networks tal-Enerġija trans-Ewropej (TEN-E) minħabba l-iżviluppi attwali, b'mod partikulari t-tnaqqis fil-produzzjoni domestika u ż-żieda simultanja fid-dipendenza mill-importazzjoni u l-ħtieġa għal kapaċitajiet ġodda tat-trasport;

35.

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jaħdmu għall-istabilità, b'mod partikulari fil-pajjiżi produtturi li huma mhedda min-nuqqas ta’ stabilità politika, fil-qafas tal-politika komuni barranija, tal-kummerċ u tas-sigurtà, billi l-istabilità tipprovdi l-bażi għall-investiment u l-prosperità;

36.

Jenfasizza l-fatt li proġetti ġodda tal-infrastruttura taż-żejt, bħall-pajpijiet kondutturi taż-żejt Odessa-Gdansk u Constanta-Trieste, għandhom jibqgħu proġetti bi prijorità għolja ta’ interess Ewropew;

37.

Hu mħasseb dwar il-piraterija li qiegħda dejjem tikber, u li qiegħda thedded in-navigazzjoni internazzjonali u għaldaqstant anke l-ġarr taż-żejt u jilqa’ l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill (8) f'dan ir-rigward;

38.

Hu mħasseb ħafna fuq it-theddida għall-mezzi tat-trasport u għall-infrastruttura strateġika minħabba t-terroriżmu u jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintensifikaw id-djalogu bejn l-atturi prinċipali;

Transport u kostruzzjoni

39.

Jinnota l-potenzjal għat-tifdil tal-enerġija fis-settur tal-kostruzzjoni, li jista' jnaqqas it-talba għal sorsi ta’ enerġija fossili bħaż-żejt u l-gass, u jilqa’ l-isforzi attwali tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri, sabiex dan il-potenzjal ikun sfruttat aħjar;

40.

Jilqa’ l-isforzi tal-Unjoni Ewropea għad-diversifikazzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija fis-settur tat-trasport; jippreferi l-iżviluppi msejsa fuq is-suq bl-introduzzjoni ta’ teknoloġiji ġodda; jagħraf li l-prezz ikun l-aħjar indikatur tal-kompetittività ta’ teknoloġiji ġodda; madankollu, jisgħobbih għan-nuqqas ta’ ambizzjoni rigward il-potenzjal għal vetturi li huma effiċjenti fl-użu tal-enerġija, iddisinjati aħjar u li huma aktar ħfief;

41.

Jesprimi d-dubju fuq l-effiċjenza ta’ bijofjuwils tal-ewwel ġenerazzjoni, fuq perjodu medju u perjodu twil ta’ żmien, bħala sostitut għaż-żejt; jitlob sforzi qawwija għall-esplorazzjoni ta’ fjuwil sintetiku;

42.

Hu konvint li ż-żieda fil-konsum taż-żejt fis-settur tat-trasport tista’ tonqos f’perjodu medju u f’perjodu twil ta’ żmien biss jekk l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri jieħdu miżuri addizzjonali li jwasslu sabiex it-trasport tal-merkanzija u l-mobilità jaqilbu għal mezzi ta’ trasport aktar sostenibbli, bħat-trasport ferrovjarju, it-trasport bl-ilma kif ukoll mezzi intermodali tal-mobilità fiż-żoni urbani (pereżempju bil-mixi, bir-rota, bil-mezzi tat-trasport pubbliku jew trasport kollettiv); hu konvint, barra minn hekk, li jista’ jinkiseb iffrankar konsiderevoli tal-enerġija billi jiġu applikati sistemi moderni msaħħa għall-ġestjoni tat-trasport li jnaqqsu l-ħin tal-istennija u d-devjazzjonijiet tat-traffiku fit-toroq u bl-ajru kif ukoll tat-trasport bl-ilma u billi l-loġistika ekoloġika tiġi promossa iktar;

Relazzjonijiet bejn il-pajjiżi b’konsum iktar għoli taż-żejt

43.

Huwa tal-fehma li l-poliktika tal-enerġija għandha titqies aktar fir-relazzjonijiet esterni komuni tal-Unjoni mal-pajjiżi li l-konsum tagħhom tal-enerġija qed jogħla b'rata mgħaġġla, u li l-Unjoni Ewropea għandha taħdem biex jitnaqqsu s-sussidji statali għall-prodotti taż-żejt;

44.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tinkludi fl-politika barranija, il-politika għall-iżvilupp tal-kummerċ u l-politika tal-viċinat komuni tagħha, miżuri li jistgħu jagħtu kontribuzzjoni, sabiex tkun promossa s-separazzjoni tat-tkabbir ekonomiku mill-konsum globali taż-żejt;

45

Jiġbed l-attenzjoni, b'mod partikolari, lejn il-fatt li l-impatti ġeopolitiċi tal-bidliet fil-kondizzjonijiet globali għas-sigurtà internazzjonali tal-enerġija u l-konsegwenzi għall-politika dwar il-governanza internazzjonali tal-ġejjieni għadhom ma ġewx ikkunsidrati u diskussi biżżejjed min-naħa tal-Unjoni Ewropea; huwa tal-fehma li d-dipendenza kontinwa fuq soluzzjonijiet nazzjonali għandha tiġi sostitwita b'forom ġodda u stretti ta’ koperazzjoni politika u ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea, l-Istati Uniti, ir-Russja u ċ-Ċina, li għandhom jiġu mogħtija forma istituzzjonali f'terminu medju ta’ żmien;

*

* *

46.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-Riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u parlamenti tal-Istati Membri.


(1)  ĠU L 228, 16.8.1973, p. 1.

(2)  ĠU L 292, 16.11.1977, p. 9.

(3)  ĠU L 217, 8.8.2006, p. 8.

(4)  ĠU C 287 E, 29.11.2007, p. 548.

(5)  ĠU C 227 E, 21.9.2006, p. 580.

(6)  Testi adottati, P6_TA(2008)0308.

(7)  ĠU C 182, 4.8.2009, p. 60.

(8)  Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2008/851/PESK ta’ l-10 ta’ Novembru 2008 dwar l-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi ‘l barra mix-xtut tas-Somalja (ĠU L 301, 12.11.2008, p.33).


1.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 87/76


L-Erbgħa, 11 ta’ Marzu 2009
Trasport aktar ekoloġiku u l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni

P6_TA(2009)0119

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2009 dwar trasport aktar ekoloġiku u l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni (2008/2240(INI))

2010/C 87 E/14

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Lulju 2008 bit-titolu “Nagħmlu t-trasport aktar ekoloġiku” (COM(2008)0433),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Lulju 2008 bit-titolu “Strateġija għat-twettiq tal-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni” (COM(2008)0435),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Lulju 2008 bit-titolu “Miżuri għat-tnaqqis tal-istorbju ferrovjarju maħsuba għall-flotta eżistenti” (COM(2008)0432),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Lulju 2007 bit-titolu “Inżommu lill-Ewropa miexja - Il-mobilità sostenibbli għall-kontinent tagħna” (1),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Marzu 2008 dwar politika Ewropea tat-trasport sostenibbli li tqis il-linji politiċi Ewropej dwar l-enerġija u l-ambjent (2),

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A6-0055/2009),

A.

billi l-għanijiet tal-Unjoni Ewropea huma li tnaqqas il-gassijiet b'effett ta' serra b’20 %, iżżid l-użu ta’ sorsi ta’ enerġija rinovabbli għal 20 % u tnaqqas il-konsum tal-enerġija b’20 %, kollha sal-2020,

B.

billi, rigward l-għan li t-trasport isir iktar ekoloġiku, il-Kummissjoni pproponiet sensiela ta' suġġerimenti bl-objettiv li jiġġieldu kontra l-bidla fil-klima, komunikazzjoni dwar l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni għall-mezzi kollha ta' trasport, komunikazzjoni dwar it-tnaqqis tal-ħsejjes ferrovjarji, u proposta leġiżlattiva speċifika waħda għar-reviżjoni tal-ħlasijiet għall-użu tat-toroq minn vetturi tal-ġarr tal-merkanzija tqal,

C.

billi l-Artikolu 11, paragrafu 3 u 4, tad-Direttiva tal-Eurovignette (3) kif emendata fl-2006, stipula li: “Mhux iktar tard mill-10 ta' Ġunju 2008 l-Kummissjoni, wara li tkun eżaminat l-għażliet kollha, inklużi spejjeż marbuta mal-ambjent, mal-ħsejjes, mal-konġestjoni u mas-saħħa, għandha tippreżenta mudell applikabbli b'mod ġenerali, trasparenti u komprensibbli għall-valutazzjoni tal-ispejjeż esterni kollha sabiex iservi bħala l-bażi għall-kalkolu fil-ġejjieni tal-ħlasijiet għall-infrastruttura. Dan il-mudell għandu jkun akkumpanjat minn analiżi tal-impatt tal-internalizzazzjoni ta' spejjeż esterni għall-modi kollha ta' trasport u minn strateġija għal implimentazzjoni fi stadji tal-mudell għall-modi kollha ta' trasport. Ir-rapport u l-mudell għandhom ikunu akkumpanjati, fejn ikun xieraq, minn proposti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għal reviżjoni ulterjuri ta' din id-Direttiva”,

D.

billi l-internalizzazzjoni trid tkun integrata f’politika aktar komprensiva li tippromwovi l-ko-modalità u sistema sostenibbli tat-trasport u billi din il-politika għandha tinkludi wkoll il-promozzjoni tar-riċerka, il-finanzjament tal-infrastruttura, il-ftuħ tas-swieq u l-istandardizzazzjoni; billi, madankollu, dawn is-sinjali ta’ prezzijiet infushom mhux se jkunu biżżejjed biex ibiddlu l-imġiba tal-utenti sakemm l-alternattivi meħtieġa jkunu disponibbli għalihom (karozzi aktar nodfa, forom alternattivi ta’ trasport, eċċ),

E.

billi l-Kummissjoni ddeskriviet b’mod konvinċenti l-impatt negattiv fuq is-saħħa pubblika tal-istorbju tal-ferroviji, iżda madankollu, bħala l-ġebla tax-xeka għall-inizjattiva tagħha għat-tnaqqis tal-istorbju ferrovjarju, qiegħda sempliċiment tistipula rekwiżit biex il-vetturi tal-merkanzija jkunu “mgħammra bi brejkijiet b'ħoss baxx”,

Trasport iktar ekoloġiku

1.

Jilqa’ l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar trasport iktar ekoloġiku bħala pass inizjali importanti lejn approċċ iktar komprensiv li jagħmel it-trasport, fil-ħafna modi varjati tiegħu, iktar rispettuż tal-ambjent, u wkoll bħala rikonoxximent tal-importanza u l-ħtieġa li t-trasport isir iktar effiċjenti fil-kuntest tal-ġlieda kontra l-bidla fil-klima;

2.

Jirrimarka li l-mobilità toffri benefiċċji kbar għall-kwalità tal-ħajja personali, għat-tkabbir u għall-impjiegi fl-UE, għall-koeżjoni soċjo-ekonomika, għall-kummerċ ma' pajjiżi mhux membri tal-UE, u għall-intrapriżi u l-impjegati involuti direttament jew indirettament fil-qasam tat-trasport u tal-loġistika;

3.

Jirrikonoxxi li, minbarra li għandha effetti pożittivi u li hi indispensabbli għall-iżvilupp ekonomiku tal-Unjoni Ewropea u l-koeżjoni ekonomika-soċjali u territorjali, il-mobilità għandha wkoll effetti negattivi fuq l-ambjent naturali u fuq il-bnedmin, u għalhekk isostni li l-politika tat-trasport Ewropea – mingħajr ma tinjora l-interessi leġittimi tal-individwi u tal-industrija fejn tidħol il-mobilità – għandha tkompli tfittex li tagħmel iktar ekoloġiku l-qasam tat-trasport sabiex telimina, jew tal-inqas tnaqqas, l-effetti ta' ħsara, skont l-objettivi tal-Unjoni fil-ġlieda kontra t-tisħin globali sal-2020;

4.

Jilqa’ l-fatt li fil-Komunikazzjoni tagħha, il-Kummissjoni għamlet “inventarju” tal-miżuri meħuda s'issa mill-UE biex tippromwovi politika ta’ trasport sostenibbli;

5.

Jiddispjaċih li l-Kummissjoni naqset li tipproduċi pjan integrat sabiex it-trasport isir aktar ekoloġiku, jiġifieri pjan li jkopri kull qasam tat-trasport; josserva li l-Kummissjoni ħadet inizjattivi preliminari li finalment għandhom iwasslu għal strateġija komprensiva għall-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni tal-modi kollha ta' trasport; iżda minflok s'issa:

adottat approċċ frammentarju identifikat f’Manwal għall-istima tal-ispejjeż esterni tat-trasport u għall-internalizzazzjoni tagħhom f'oqsma individwali (ara l-manwal għall-istima tal-ispejjeż esterni fil-qasam tat-trasport),

ippreżentat proposta biex temenda d-Direttiva 1999/62/KE (id-Direttiva tal-Eurovignette), li hija maħsuba sabiex tippermetti lill-Istati Membri li jintaxxaw għall-ispejjeż esterni li jirriżultaw mill-vetturi tqal tal-ġarr tal-merkanzija, b’konformità mal-Artikolu 11 ta’ dik id-Direttiva,

ipproponiet li tintaxxa l-ispejjeż esterni kkawżati mill-istorbju ferrovjarju bl-użu ta’ ħlasijiet għall-użu tal-infrastruttura mfassla skont l-istorbju;

6.

Jistieden għalhekk lill-Kummissjoni biex, għall-mezzi kollha ta' trasport, tagħmel dispożizzjoni għall-miżuri u l-istrumenti neċessarji biex it-trasport ikompli jsir iktar ekoloġiku, waqt li tqis il-konvenzjonijiet internazzjonali fis-seħħ u l-miżuri li diġà ttieħdu fis-setturi differenti tat-trasport, b'referenza għal dawk il-proposti, twettaq evalwazzjonijiet tal-impatt xjentifikament effikaċi tal-miżuri individwali u tal-konsegwenzi tagħhom fuq il-kompetizzjoni f'termini ta' modi kif ukoll tal-impatt tagħhom fuq l-ispejjeż tal-mobilità u tal-kompettitività; u biex, fuq din il-bażi, tippreżenta pjan integrat għal trasport iktar ekoloġiku, flimkien ma' proposti leġiżlattivi speċifiċi;

L-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni

7.

Jinnota li fil-komunikazzjoni tagħha dwar l-istrateġija għat-twettiq tal-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni, il-Kummissjoni naqset li tissodisfa l-obbligu impost fuqha mill-Parlament u mill-Kunsill, skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva tal-Eurovignette kif emendata, ladarba ma fasslitx u ma ressqitx – kif ammettiet hi stess – mudell applikabbli b’mod ġenerali, trasparenti u komprensibbli għall-valutazzjoni globali tal-ispejjeż esterni, ma analizzatx l-impatt fuq il-modi kollha ta’ trasport u, fil-livell prattiku, ipproduċiet fir-rigward tal-vetturi tqal biss l-ewwel pass ta' strateġija għall-implementazzjoni gradwali tal-mudell għall-modi kollha ta' trasport;

8.

Jinnota li fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni saru referenzi estensivi għall-Ktieb ta' Gwida ppubblikat f'Jannar 2008 rigward il-kalkolu tal-ispejjeż esterni, li jgħaqqad l-għarfien xjentifiku l-aktar reċenti rigward il-kalkolu tal-ispejjeż esterni fil-qasam tat-trasport;

9.

Jinnota li l-Kummissjoni, fil-Komunikazzjoni tagħha, ippreżentat ġustifikazzjonijiet xjentifikament koerenti għall-ħlas ta' spejjeż esterni individwali mill-mezzi differenti ta' trasport, u adottat dak li tiddeskrivi bħala “approċċ prammatiku msejjes fuq l-ispiża medja”; jappoġġa b'mod ġenerali l-bażi magħżula mill-Kummissjoni tal-ipprezzar tal-ispejjeż soċjali marġinali, f'konformità mal-White Paper dwar it-Trasport tal-2001;

10.

Jinnota li fil-komunikazzjoni tagħha u fil-proposta għal direttiva li temenda d-Direttiva 1999/62/KE (id-Direttiva tal-Eurovignette) il-Kummissjoni espliċitament tqis il-prinċipju li min iniġġes iħallas, stabbilit fl-Artikolu 175 (5) tat-Trattat; jistieden lill-Kummissjoni, madankollu, fil-passi ulterjuri fir-rigward tal-internalizzazzjoni ta' spejjeż esterni, biex jitqiesu l-forom kollha ta' internalizzazzjoni ta' spejjeż esterni li diġà jeżistu, bħal taxxi taż-żejt u ħlasijiet tat-toroq;

11.

Jitlob lill-Kummissjoni biex meta tressaq iktar proposti biex il-qasam tat-trasport isir aktar ekoloġiku, tinkludi evalwazzjonijiet dwar l-impatt tal-kompetizzjoni bejn il-mezzi tat-trasport u dwar l-impatti soċjali u ambjentali assoċjati, kif sar bil-proposta biex tiġi reveduta d-Direttiva 1999/62/KE (d-Direttiva tal-Eurovignette), u biex tinkludi l-ispejjeż tal-mobilità u tal-kompetittività;

12.

Jiddispjaċih dwar il-fatt li l-Kummissjoni ma pproponietx miżuri biex tnaqqas l-effetti ta’ żieda fid-distanza li tirriżulta mit-tkabbir tal-UE u ma għamlet ebda previżjonijiet dwar il-konsegwenzi tal-applikazzjoni tagħha, b’mod partikolari f’dawk l-Istati Membri li għandhom ostakoli ġeografiċi u għal dawk li s'issa għad m’għandhomx alternattivi multimodali; jitlob, għalhekk, lill-Kummissjoni biex tirrimedja dawn in-nuqqasijiet bħala parti mir-reviżjoni futura tan-netwerks tat-trasport trans-Ewropew (TENs);

13.

Jinkoraġixxi lill-Kummissjoni, għal dan l-iskop, biex tippreżenta proposta supplimentari għal kurituri għall-mobilità multimodali (“kurituri ekoloġiċi”) bħala parti mir-reviżjoni tat-TEN-T, li tibbilanċja l-piżijiet imposti mill-proposta preżenti billi tippermetti aċċessibbiltà u mobilità mingħajr ostakli;

14.

Jitlob lill-Kummissjoni biex l-ewwel nett tieħu passi mingħajr dewmien sabiex tipproduċi proposti konkreti għall-modi kollha ta' trasport, u t-tieni nett, biex twettaq il-kompitu li joħroġ mill-Artikolu 11 tad-Direttiva tal-Eurovignette kif emendata billi tressaq pjan komprensiv għall-kalkolu u l-ħlas tal-ispejjeż esterni u ta’ evalwazzjoni tal-impatt tagħhom fuq il-bażi ta' mudell komprensibbli;

Tnaqqis tal-istorbju ferrovjarju

15.

Jagħraf li fil-komunikazzjoni tagħha dwar il-miżuri għat-tnaqqis tal-istorbju ferrovjarju għall-flotta eżistenti, il-Kummissjoni wieġbet għall-bżonn tat-tnaqqis tat-fastidju mill-ħsejjes, b’mod partikulari mill-vaguni tal-merkanzija, għan-nies li jgħixu qrib il-linji ferrovjarji;

16.

Jenfasizza li l-adattament ta’ vaguni bi prezz raġonevoli jippresupponi r-riżoluzzjoni tal-ostakli tekniċi eżistenti kif ukoll l-eliminazzjoni tal-piżijiet amministrattivi fiċ-ċertifikati relevanti malajr kemm jista’ jkun u qabel l-adozzjoni ta’ kwalunkwe miżura leġiżlattiva li torbot;

17.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta għal direttiva bl-għan li tintroduċi ħlasijiet marbuta mal-istorbju għall-aċċess għal-linji ferrovjarji għal-lokomottivi u l-vaguni sabiex tipprovdi inċentivi kemm jista' jkun malajr għall-impriżi ferrovjarji biex jarmaw mill-ġdid il-flottot tagħhom b'vetturi li jagħmlu ftit ħoss billi jissostitwixxu l-blokok tal-brejkijiet; iqis li, jekk ikun meħtieġ u fejn ikun meħtieġ, jistgħu jitqiesu wkoll miżuri għal perjodu ta' żmien qasir u li l-ebda miżura leġiżlattiva m’għandu jkollha impatt negattiv fuq is-settur ferrovjarju f’kompetizzjoni intermodali;

18.

Jistenna mill-Kummissjoni li fil-proposta tagħha tipprovdi metodu prattikabbli li, permezz tal-allokazzjoni tad-dħul, jiggarantixxi li dan it-tip ta' titjib ma jsirx biss fil-vaguni li jkunu proprjetà tal-impriżi ferrovjarji, iżda jkun estiż ukoll għall-vaguni ta' kumpanniji oħra li jiġu trasportati minn intrapriżi ferrovjarji;

*

* *

19.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


(1)  ĠU C 175E, 10.7.2008, p. 556.

(2)  Testi Adottati, P6_TA(2008)0087.

(3)  Id-Direttiva 1999/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 1999 dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi (ĠU L 187, 20.7.1999, p. 42).


1.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 87/79


L-Erbgħa, 11 ta’ Marzu 2009
Kunsill Ewropew: L-Istrateġija ta' Liżbona

P6_TA(2009)0120

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-kontribut għall-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa tal-2009 f'dak li għandu x'jaqsam mal-Istrateġija ta' Liżbona

2010/C 87 E/15

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 2008 bit-titolu “Rapport ta' Implimentazzjoni għall-Programm Komunitarju ta' Liżbona 2008-2010” COM(2008)0881 u r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Jannar 2009 għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-aġġornament tal-2009 dwar il-linji gwida wiesgħin għall-politika ekonomika tal-Istati Membri u tal-Komunità u dwar l-implimentazzjoni tal-politika dwar l-impjiegi tal-Istati Membri (COM(2009)0034),

wara li kkunsidra s-27 Programm Nazzjonali ta' Riforma ta' Liżbona kif ippreżentati mill-Istati Membri,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Ottubru 2007 bit-titolu “L-Interess Ewropew: Suċċess fl-epoka ta' globalizzazzjoni - Kontribut tal-Kummissjoni għal Laqgħa tal-Kapijiet tal-Istat u l-Gvern ta' Ottubru” COM(2007)0581,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Novembru 2007 bit-titolu “Suq uniku għall-Ewropa tas-Seklu 21” (COM(2007)0724),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 2008 bit-titolu “Rapport dwar l-aċċess għas-suq u d-definizzjoni għal qafas favur kooperazzjoni regolatorja internazzjonali aktar effettiva” COM(2008)0874,

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 2008 bit-titolu “Qafas strateġiku aġġornat għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ” COM(2008)0865,

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 2008 bit-titolu “Ħiliet Ġodda għal Impjiegi Ġodda - L-antiċipazzjoni u t-tlaqqigħ tas-suq tax-xogħol u l-ħiliet meħtieġa” COM(2008)0868,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 2008 bit-titolu “Il-Politika ta' Koeżjoni: ninvestu fl-ekonomija reali” COM(2008)0876,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Novembru 2008 bit-titolu “Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku” COM(2008)0800,

wara li kkunsidra l-Proposta tal-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 2008 għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1927/2006 dwar l-istabbiliment tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni COM(2008)0867,

wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-23 u l-24 ta' Marzu 2000, tat-23 u l-24 ta' Marzu 2001, tat-22 u t-23 ta' Marzu 2005, tas-27 u t-28 ta' Ottubru 2005, tat-23 u l-24 ta' Marzu 2006, tat-8 u d-9 ta' Marzu 2007 u tat-13 u l-14 ta' Marzu 2008,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Novembru 2007 dwar l-Interess Ewropew: Suċċess fl-epoka tal-globalizzazzjoni (1),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Frar 2008 dwar il-Linji Gwida Integrati għat-Tkabbir u l-Impjiegi (Parti: linji gwidi wesgħin għall-politiki ekonomiċi tal-Istati Membri u l-Komunità): It-tnedija ta' ċiklu ġdid (2008-2010) (2),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Novembru 2008 dwar l-EMU@10: L-ewwel għaxar snin tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja u l-isfidi futuri (3),

wara li kkunsidra l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

Il-kriżi finanzjarja u l-impatti ekonomiċi jew soċjali

1.

Jinnota li l-kriżi finanzjarja globali li ġejja minn żbilanċi makroekonomiċi globali u l-kriżi dejjiema tal-kreditu, għamlet ħsara serja fis-sistemi finanzjarji kollha tad-dinja, inkluż fl-Unjoni Ewropea; jinnota wkoll li l-kriżi finanzjarja globali ġabet il-qirda massiċċa tal-kapitalizzazzjoni tas-suq tal-ekwità fid-dinja kollha, li l-effetti negattivi tagħha fuq l-“ekonomiji reali” huma profondi u, b'mod partikulari, l-implikazzjonijiet għall-impjiegi u għas-sitwazzjoni soċjali huma tassew kbar; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li s-swieq finanzjarji huma ta’ importanza ewlenija għall-“ekonomija reali” u li waħda mill-prijoritajiet – barra dik li l-impjiegi jiġu mħarsa – għat-tkabbir u l-impjiegi hija li jerġa’ jaqbad il-fluss tal-kapital, u jipprovdi kreditu u finanzjament għall-investimenti, li jitlob li jerġa’ jkun hemm kunfidenza u fiduċja, permezz ta’ impenji ċari u garanziji mill-gvernijiet kif ukoll superviżjoni implimentata aħjar, li tkopri s-swieq finanzjarji kollha f’perspettiva globali, u regolamenti li jappoġġjaw l-għoti responsabbli ta' krediti fis-swieq;

2.

Jirrakkomanda, li l-miżuri għal żmien qasir applikati biex jikkontrobilanċjaw il-konsegwenzi immedjati u diretti tal-kriżi u biex inaqqsu l-effetti negattivi tal-ekonomija reali, kif ukoll il-pakketti ta’ rkupru jridu jiġu segwiti minn pjan ta’ azzjoni kemm għal żmien qasir kif ukoll fit-tul koordinat li jġib lill-ekonomiji tal-UE f’rotta ta’ tkabbir, stabbli u jipproteġihom minn kriżijiet simili fil-futur;

3.

Ifakkar li l-Parlament, fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Frar 2008 dwar il-kontribut għall-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa 2008 rigward l-Istrateġija ta' Liżbona (4), kien diġà innota l-importanza prevalenti li titħares l-istabilità tas-swieq finanzjarji, u nnota i l-kriżi tas-self b’rata baxxa subprime turi l-ħtieġa li l-Unjoni Ewropea tiżviluppa miżuri superviżorji sabiex tissaħħaħ it-trasparenza u l-istabilità tas-swieq finanzjarji u tipproteġi aħjar il-konsumaturi, talab evalwazzjoni tas-sistemi u strumenti attwali ta’ superviżjoni prudenzjali fl-Ewropa, u insista fuq konsultazzjoni mill-qrib mal-Parlament, li twassal għal rakkomandazzjonijiet ċari dwar kif tista’ tittejjeb l-istabilità tas-sistema finanzjarja u l-kapaċità tagħha li tipprovdi finanzjamenti fit-tul u siguri lin-negozju Ewropew;

4.

Jenfasizza li s-swieq finanzjarji huma, u se jibqgħu, il-pern tal-ekonomiji tas-suq soċjali funzjonanti li huma intiżi biex jipprovdu finanzjament għall-'ekonomija reali' kif ukoll biex tidħol l-effiċjenza fl-allokazzjoni tar-riżorsi u li huma wkoll intiżi biex jipprovdu lill-ekonomiji bil-mezzi biex jitkattru, li mbagħad għamluha possibbli għaċ-ċittadini li jagħmlu qligħ sostnut fil-livell tagħhom tal-għajxien fid-deċennji li għaddew; jenfasizza li s-swieq finanzjarji kompletament affidabbli, effiċjenti u trasparenti huma prerekwiżiti għal ekonomija Ewropea f'saħħitha u innovativa li toħloq it-tkabbir u l-impjiegi;

5.

Jenfasizza li l-kriżi finanzjarja ħolqot opportunità fejn il-ħtieġa tal-innovazzjoni bħala l-mutur tal-ekonomija ma tistax tibqa’ tiġi injorata; iqis li ż-żmien huwa propizju biex tinħoloq ekonomija dinamika msejsa fuq it-tagħrif li l-Ewropa ppjanat li tibni madwar tmien snin ilu; iqis li wasal iż-żmien li tinħoloq l-aktar ekonomija li tuża l-enerġija b'mod effiċjenti li għandha l-potenzjal li tbiddel id-dinja u tiżgura prosperità u kompetittività internazzjonali għall-Ewropa għall-għexieren ta’ snin li ġejjin; iqis li wasal iż-żmien għall-istimulazzjoni tal-industriji innovattivi, li jkunu kapaċi kapaċi jiġġeneraw tkabbir ġdid fl-Ewropa;

6.

Jirrikonoxxi r-riżultati pożittivi tal-miżuri ta’ salvataġġ adottati biex tiġi evitata iktar ħsara lis-sistema fiskali; madankollu jitlob struttura finanzjarja ġdida bit-twaqqif ta' regolament trasparenti u effikaċi li jkun fl-aqwa interess tal-konsumaturi, l-impriżi u l-ħaddiema; jitlob sabiex ikun hemm iktar proposti leġiżlattivi kif ukoll ftehimiet internazzjonali li jkunu kapaċi jittrattaw it-teħid ta' riskji kbar, id-dejn eċċessiv u l-ekonomija għal żmien qasir bħala l-għejun bażiċi tal-kriżi; ifakkar lill-Kummissjoni fl-obbligu tagħha biex tirrispondi għat-talbiet tal-Parlament dwar ir-regolamenti tal-fondi protetti u l-ekwità privata u jistenna proposti leġiżlattivi fi żmien qasir;

7.

Jisħaq fuq il-ħtieġa urġenti li jiġi żgurat li l-qasam finanzjarju li bbenefika mill-appoġġ pubbliku jipprovdi lill-kumpaniji, speċjalment lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) u lill-familji bi kreditu suffiċjenti; jinsisti li l-pjanijiet ta’ salvataġġ jinkludu kundizzjonijiet obbligatorji fir-rigward tat-tqassim ta’ dividendi kif ukoll tal-prattiki tas-self;

8.

Iwissi kontra ċ-ċirku vizzjuż ta’ inqas investimenti u inqas infiq mill-konsumatur li jwassal għat-tnaqqis fl-impjiegi, pjanijiet ta' negozji mċekknin, u inqas innovazzjoni, li jaf jimbotta lill-UE f'reċessjoni profonda u itwal; jenfasizza li huwa krċjali f’dan il-kuntest li jkun hemm rispons Ewropew ikkoordinat biex jiġi evitat li l-kriżi twassal għas-somma tal-pjanijiet nazzjonali konfliġġenti għall-istabilità finanzjarja jew għall-irkupru ekonomiku, bil-kunflitti potenzjali u l-ispejjeż, li jimminaw is-suq uniku, l-istabilità ekonomika u l-Unjoni Ekonomika u Monetarja, kif ukoll l-irwol tal-Unjoni Ewropea bħala parteċipant ekonomiku globali;

9.

Jistenna li ssir azzjoni konġunta li tegħleb l-effetti tal-kriżi finanzjarja fuq l-ekonomija reali; jitlob li jiġu stabbiliti punti ta’ referenza fir-rigward tar-rati futuri tal-impjiegi u t-tkabbir, li wara għandhom jgħinu biex jiġi ddeterminat il-qies u l-elementi tal-Pjan Ewropew ta’ Rkupru Ekonomiku; f’dan il-kuntest jitlob – fil-qafas tal-Patt tat-Tkabbir u l-Istabilità u r-regoli tiegħu ta’ flessibiltà – għall-iżvilupp ta’ strateġija Ewropea koerenti għall-investimenti futuri (eż. l-investiment f’kapital uman kwalifikat u ta’ ħila li jwassal għal skoperti u żvilupp teknoloġiku innovazzjoni, effiċjenza enerġetika, infrastruttura sostenibbli, teknoloġiji ta' komunikazzjoni, l-interkonnessjoni u s-servizzi, inklużi s-servizzi tas-saħħa u opportunitajiet għall-ħajja fin-negozju, l-aktar biex l-SMEs jinvestu fi prodotti u swieq ġodda), il-ħarsien tal-impjiegi u d-dħul, kif ukoll koordinazzjoni aħjar tal-politiki ekonomiċi u soċjali;

10.

Huwa tal-opinjoni li l-enerġija minn sorsi rinnovabbli, l-effiċjenza tal-enerġija u l-ambjent jistgħu jservu bħala attenzjoni speċjali strateġika għall-miżura ta’ stimolu, li se toħloq impjiegi ħodor (ambjentali) ta’ kwalità għolja u tagħti lill-industrija Ewropea l-vantaġġ tal-primat fuq ir-reġjuni l-oħra tad-dinja li għad iridu jaħtfu l-opportunità;

11.

Huwa tal-opinjoni li hija biss politika li tgħaqqad il-ġlieda kontra ż-żieda fil-qgħad u l-faqar fi żmien qasir mal-preparazzjoni tal-bażi għat-tranżizzjoni tal-ekonomija tagħha lejn is-sostenibbiltà fit-tul, li tista’ twassal għal soluzzjoni li sservi għal żmien itwal, u li tkun imnebbħa mill-istrateġija ta’ sostenibbiltà miftiehma f’Gothenburg, li kienet iddikjarata bħala parti mill-Istrateġija ta’ Liżbona;

12.

Jenfasizza li għandha tkun l-ewwel prijorità tal-Unjoni Ewropea li jkunu protetti ċ-ċittadini tagħha mill-effetti tal-kriżi finanzjarja, billi huma l-aktar li jintlaqtu ħażin kemm bħala ħaddiema, membri ta’ familji, jew intrapriżi; huwa tal-opinjoni li ħafna ħaddiema u l-familji tagħhom qed jintlaqtu jew se jintlaqtu mill-kriżi u jeħtieġ tittieħed azzjoni biex jitnaqqas it-telf ta' impjiegi kif ukoll biex in-nies jiġu megħjuna jmorru lura malajr għas-suq tax-xogħol, aktar milli jiffaċċjaw il-qgħad fit-tul; jistenna li l-Kunsill tar-Rebbiegħa 2009 jaqbel dwar gwida ċara u miżuri konreti biex jiġu salvagwardjati l-impjiegi u jinħolqu opportunitajiet ta’ xogħol;

13.

Jikkunsidra li, fost l-impatti tal-kriżi ekonomika, iż-żieda fil-faqar hija tal-akbar tħassib għall-Unjoni Ewropea; huwa essenzjali li tieqaf iż-żieda attwali tal-qgħad fl-Unjoni Ewropea; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-aktar mezz effiċjenti biex jitnaqqas u jiġi evitat il-faqar huwa permezz ta’ strateġija bbażata fuq għanijiet ta’ xogħol għal kulħadd, xogħol ta’ kwalità għolja l-inklużjoni soċjali, miżuri li jħeġġu l-intrapriża, u l-attivitajiet biex jikber l-irwol tal-SMEs u l-investimenti; ifakkar li strateġija li tindirizza l-esklużjoni mis-suq tax-xogħol għandha tkun ibbażata fuq l-istandards tal-għajxien adegwati u appoġġ għad-dħul, swieq tal-impiegi inklużivi kif ukoll aċċess għal servizzi u edukazzjoni ta’ kwalità għolja. għalhekk iqis li x-xogħol għandu jiġu appoġġjat minn azzjonijiet għall-imprendituri, SMEs u investimenti, kif ukoll l-inizjattivi intiżi biex jgħinu lin-nies jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol; iqis li prijorità speċjali f’dan ir-rigward għandha tkun it-taħriġ mill-ġdid ta’ persuni qiegħda, u l-provvediment ta' edukazzjoni mmirata lejn il-ħolqien ta' forza tax-xogħol kwalifikata u speċjalizzata; iqis li l-prinċipju tas-solidarjetà huwa l-bażi tal-proċess ta' kostruzzjoni Ewropea, li l-iffinanzjar Komunitarju għandu jsir disponibbli għall-Istati Membri fi skemi mmirati lejn il-prevenzjoni tat-tnaqqis eċċessiv tal-impjiegi u lejn it-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema u lejn l-għoti ta' kwalifiki lil dawk li ma jkollomx; iqis li r-regolamentazzjoni tal-kamp tax-xogħol għandha tiġi żviluppata biex tinkiseb aktar flessibbiltà u sigurtà fis-suq tax-xogħol kif ukoll biex jinstabu impjiegi ġodda; iqis li l-istrumenti finanzjari eżistenti tal-Komunità, bħalma hu l-Fond Ewropew tal-Aġġustament għall-Globalizzazzjoni għandhom jiġu aġġornati biex ikunu jistgħu jintużaw b’mod effiċjenti u fil-ħin, f’setturi kbar tal-ekonomija li qed inaqqsu l-impjiegi; jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li tissimplifika l-kriterji tal-Fond Soċjali Ewropew u ddawwar il-fokus tal-attivitajiet fuq dawk l-aktar vulnerabbli;

14.

Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-SMEs, li jifformaw il-ġebla tax-xewka tal-ekonomija Ewropea, intlaqtu b'mod partikolarment iebes mit-tnaqqis ekonomiku gradwali ta' bħalissa; jenfasizza li l-għafsa tal-kreditu laqtet l-aktar lis-settur tal-SMEs, ladarba hija dik il-parti tal-ekonomija li toqgħod l-aktar fuq il-kapital impjegat għal żmien qasir, u li normalment ikun provdut bil-krediti. jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li n-nuqqas ta' kapital, flimkien mat-tnaqqis ġenerali fid-domanda qed iwasslu lill-SMEs biex jirtiraw mill-fronti kollha; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li t-tbatijiet li għaddejjin bħalissa minnhom l-SMEs għandhom konsegwenzi kbar u fit-tul għall-Unjoni Ewropea kollha, partikolarment għal dawk ir-reġjuni l-aktar vulnerabbli u milquta; barra minn hekk, jisħaq fuq l-importanza li ssir implementazzjoni malajr tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar b’mod ġenerali u speċjalment tal-provvedimenti għall-kreditu lill-SMEs permezz tal-azzjoni tal-Bank ta' Investiment Ewropew (EIB);

15.

Jenfasizza li l-aċċess suffiċjenti, bi prezz li jintlaħaq, u raġonevolment sikur għall-finanzi hu prekundizzjoni deċiżiva għall-investiment u t-tkabbir; jemmen li fil-klima ekonomika attwali, l-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar u l-objettivi tiegħu issa huma aktar importanti minn qatt qabel, billi l-SME joffru potenzjal li għadu ma ġiex sfruttat għat-tkabbir ekonomiku u biex jinħolqu u jiġu sostnuti l-impjiegi, u jipprovdu opportunità għal tmexxija politika u biex tisseddaq il-kunfidenza fis-settur intraprenditorjali tal-Ewropa;

16.

Jindika li għat-tkabbir sostnut, l-Ewropa teħtieġ forza lavorattiva f'saħħitha, dinamika u b'ħiliet; u dan, b'xorti ħażina, huwa mminat pereżempju mit-tkabbir demografiku negattiv f'bosta Stati Membri; iqis li infrastruttura effikaċi għall-indokrar tat-tfal, kif miftiehem fil-Kunsill Ewropew tal-15 u s-16 ta' Marzu 2002, hija katalist importanti għar-rikonċiljazzjoni tax-xogħol u l-ħajja tal-familja; iqis li l-iżvilupp tal-indokrar tat-tfal, imsejjes fuq il-familji, jiffaċilita l-parteċipazzjoni kemm tan-nisa u kemm tal-irġiel fil-ħajja tax-xogħol kif ukoll fit-trobbija tal-familja; isemmi li ż-żieda fl-impjegar tan-nisa mhux biss iwassal għat-tkabbir fl-ekonomija kollha kemm hi, imma jikkontribwixxi wkoll biex jittaffew l-isfidi demografiċi li l-Ewropa qed tħabbat wiċċha magħhom illum il-ġurnata; iqis li s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet trid tkun stimulata biex jinkiseb aktar potenzjal mill-forza lavorattiva eżistenti;

17.

Jinsisti, madanakollu, li l-Istati Membri għandhom jirrivitalizzaw il-politiki tal-immigrazzjoni tagħhom, bil-għan li b’mod speċifiku jiġbdu lejhom, mod immirat, immigranti b’livell għoli ta’ ħiliet li jistgħu jagħtu dak li jitlob minnhom is-suq lavorattiv Ewropew, billi jibnu fuq l-esperjenza tal-Istati Uniti f’dan il-qasam, u billi jieħdu ħsieb li jikkoperaw mal-pajjiżi ta’ oriġini biex jiġi evitat it-telfien tal-imħuħ (“brain drain”); iqis li l-politika tal-edukazzjoni għandha tiġi mmirata aktar biex tiġbed riċerkaturi u studenti barranin, li jibqgħu fl-Unjoni Ewropea għal perjodi ta' żmien itwal (pereżempju l-programm Erasmus Mundus, 2007-2012); iqis li waħda mill-prerekwiżiti kruċjali għall-ħolqien tal-ekonomija ewlenija fid-dinja bbażata fuq l-għarfien hija li l-Istati Membri kollha jiggarantixxu u jipproteġu d-drittijiet bażiċi tal-migranti legali u jipprovdulhom aċċess għall-valuri komuni Ewropej u rispett għad-diversità kulturali;

Il-ħtiġiet taċ-ċittadini u r-risponsi neċessarji

18.

Jinnota li minħabba l-kriżi ta' bħalissa hemm numru ta' prijoritajiet ewlenin tal-Istrateġija ta' Liżbona li l-implimentazzjoni tagħhom għandha tkun segwita mill-istituzzjonijiet Ewropej b'aktar urġenza: il-promozzjoni tal-kompetittività reġjonali u lokali, kif ukoll l-aderenza mar-regoli tal-kompetizzjoni, kif ukoll il-promozzjoni tal-politiki tal-konsumatur biex is-swieq isiru iktar effiċjenti u ekwitabbli, billi jittieħed vantaġġ mis-suq intern, l-aktar fil-bejgħ bl-imnut u fis-servizzi; l-aċċellerar tal-implimentazzjoni tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar, b'mod partikolari tad-Direttiva 2000/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' Ġunju 2000 dwar il-ġlieda kontra l-ħlasijiet tard fit-tranżazzjonijiet kummerċjali (5) kif ukoll tal-adozzjoni u l-implimentazzjoni malajr tal-proposta tal-Kummissjoni tal-25 ta' Ġunju 2008 bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Kunsill dwar l-istatut tal-kumpannija privata Ewropea (COM(2008)0396); il-proċss rapidu ta’ implimentazzjoni taz-Zona Ewropea ta’ Riċerka u l-proposti għall-“ħames libertà” biex titjieb iċ-ċirkolazzjoni ħielsa tal-għarfien u l-innovazzjoni billi tingħata spinta lit-trasferiment tal-għarfien fl-ambitu tal-edukazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp (R&D) u l-produzzjoni industrijali; l-adozzjoni ta' Brevetti Komunitarji effettivi għall-infiq u Qorti tal-Brevetti għall-UE kollha kemm hi, li jtejbu b'mod sinifikattiv il-kompettività tan-negozji Ewropej, u jiffaċilitaw l-aċċess tal-kumpaniji għall-finanzjament u jistimulaw l-innovazzjoni;

19.

Huwa tal-opinjoni li l-Unjoni Ewropea għandha ssegwi għan komuni fundamentali: li toħloq opportunitajiet ta’ xogħol u b’hekk tevita li jkun hemm qagħad tal-massa; iqis li dan l-għan, għalhekk, għandu jiddetermina l-kobor u l-komponenti tal-Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku; iqis li s-solidarjetà hija indispensabbli għall-iżgurar li l-Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku u l-miżuri tiegħu jkun jista’ jkollhom l-aktar impatt pożittiv fuq is-swieq tax-xogħol fl-Ewropa; jenfasizza l-ħtieġa għal sforzi addizzjonali ta’ appoġġ għall-aktar gruppi vulnerabbli tas-soċjetà;

20.

Hu favur ħafna politika tas-suq lavorattiv li tinkoraġixxi l-aċċess għall-kulħadd għas-suq tax-xogħol u tippromwovi t-tagħlim tul il-ħajja kollha; jistieden lill-Istati Membri kif ukoll lill-imsieħba soċjali biex jikkonkludu ftehimiet innovattivi biex iżommu l-impjiegi; jappoġġja, inter alia, it-tnaqqis fin-nolli soċjali fuq id-dħul baxx biex jippromwovi l-impjegabbiltà ta’ ħaddiema inqas imħarrġa u l-introduzzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi (pereżempju ċekkijiet tas-servizz għax-xogħol fid-dar u l-indokrar tat-tfal, sussidji fuq il-kera għal gruppi vulnerabbli) li diġà ntużaw b’suċċess f’xi Stati Membri; jistenna skambji tal-aħjar prattiki f’dan ir-rigward;

21.

Jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ l-effikaċja tar-regoli tal-protezzjoni tal-konsumatur bħala rispons għall-aspettativi kbar taċ-ċittadini tal-Unjoni, b’mod partikulari fir-rigward tal-prodotti finanzjarji; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex joħolqu politiki li jappoġġjaw lill-vittmi l-aktar milquta serjament mill-kriżi finanzjarja;

22.

Jenfasizzali l-importanza li jiġi żgurat il-moviment ħieles u l-mobilità fis-suq tax-xogħol bla dewmien, filwaqt li jinsisti dwar il-ħtieġa li tiġi garantita paga ndaqs għall-istess xogħol u rispett sħiħ għan-negozjar kollettiv u l-irwol tat-trejdjunjins inkluż id-dritt tagħhom ta’ azzjoni kollettiva; jenfasizza li t-tneħħija tal-ostakoli għall-mobilità fis-suq tax-xogħol Ewropew tippermetti aktar protezzjoni għall-ħaddiema Ewropej; jinnota li l-Unjoni Ewropea trid tagħmel sforz sabiex tispjega liċ-ċittadini l-benefiċċji ta' strateġija li b'mod effettiv tgħaqqad it-tkabbir, l-integrazzjoni, is-solidarjetà u l-mobilità lavorattiva;

23.

Jinnota li xi Stati Membri introduċew il-kunċett ta’ paga minima; jissuġerixxi li Stati Membri oħra jista’ jkun li jibbenefikaw minn studju tal-esperjenza tagħhom; jistieden lill-Istati Membri biex iħarsu l-prekondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni soċjali u ekonomika għal kulħadd, u b’mod partikulari, biex jipprevedu regolamenti fuq kwistjonijiet bħall-pagi minimi jew arrangamenti oħra legali u b’mod ġenerali vinkolanti jew permezz ta’ ftehimiet kollettivi skont it-tradizzjonijiet nazzjonali li jippermetti lill-ħaddiema full-time ikollhom għajxien diċenti bid-dħul li jkollhom;

24.

Jemmen li l-kriżi finanzjarja tipprovdi l-opportunità għar-riformi meħtieġa, b’enfażi fuq pedamenti ekonomiċi sodi, li jvarjaw minn investiment xieraq fl-edukazzjoni u l-ħiliet għall-kwalità fil-finanzji pubbliċi, u ambjent li jsostni l-innovazzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi; jikkunsidra li t-tkabbir sostenibbli u l-ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni Ewropea jiddependu dejjem aktar fuq l-eċċellenza u l-innovazzjoni bħala l-muturi ewlenin tal-kompetittività Ewropea;

25.

Jistieden lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri tagħha biex jieħdu azzjoni malajr biex jippromwovu t-tkabbir u l-impjiegi u biex isaħħu d-domanda u l-kunfidenza tal-konsumatur; jikkunsidra li inizjattiva ta’ tkabbir intelliġenti li tiffoka fuq l-objettivi tal-Istrateġija ta’ Liżbona bħall-investimenti fit-“triangolu tal-għarfien” (li jinkludi l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni), fit-teknoloġiji ħodor,l- effiċjenza fl-enerġija, l-infrastrutturi sostenibbli u t-teknoloġiji tal-komunikazzjoni huma meħtieġa f’dan il-kuntest; jenfasizza l-effetti ta’ sinerġija ta’ inizjattiva bħal din fir-rigward tal-kompetittività futura, tas-suq tax-xogħol u tal-protezzjoni tal-ambjent u r-riżorsi;

26.

Jenfasizza li l-Istati Membri għandhom ikomplu r-riforma tas-swieq tax-xogħol biex jinħolqu iktar impjiegi u sistemi edukattivi li jgħinu biex jogħlew il-livelli tal-ħiliet, iqis li l-Istati membri għandhom ikomplu bl-isforzi tagħhom biex jinkoraġġixxu t-tkabbir tal-produttività permezz ta’ iktar investiment fl-edukazzjoni; jenfasizza wkoll li l-iffaċċjar tal-isfidi tal-innovazzjoni u t-tixrid tagħha kif ukoll l-iżgurar tal-impjegabbiltà u l-flessibiltà tal-forza tax-xogħol jirrikjedi titjib tal-edukazzjoni u t-taħriġ, kif ukoll it-tagħlim tul il-ħajja; isemmi, madankollu, li l-investiment attwali fil-kapital uman fl-Ewropa għadu b’mod ċar insuffiċjenti għal ekonomija msejsa fuq l-għarfien;

27.

Jenfasizza li l-kriżi attwali m’għandhiex tintuża bħala skuża għall-ittardjar ta’ riorjentazzjoni ferm meħtieġa tal-infiq lejn investimenti “ħodor”, iżda għandha pjuttost tinftiehem iktar bħala inċentiv addizzjonali biex jitkompla l-isforz għall-konverżjoni ekoloġika tal-industrija li hija meħtieġa ħafna; huwa konvint li r-raġuni ekonomika għall-iffaċċjar tal-bidla fil-klima hija ċara, u kull pass ta’ dewmien żejjed għall-azzjoni meħtieġa finalment ser iwassal għal spejjeż ikbar;

28.

Jistieden lill-Istati Membri biex jirrevedu l-baġits tagħhom u biex jinvestu fi proġetti ta’ tkabbir intelliġenti, biex b’hekk jagħmlu użu sħiħ mill-Patt tal-Istabiltà u Tkabbir revedut;

29.

Jenfasizza li l-ekonomiji tal-Istati Membri huma interdipendenti ħafna; għaldaqstant jisħaq dwar il-ħtieġa għall-koordinazzjoni iktar effettiva u għat-titjib tal-governanza, li f’dawn iż-żminijiet ta’ kriżi isiru iktar urġenti; jindika li l-argument favur aktar kooperazzjoni huwa aktar b’saħħtu fiz-zona tal-euro; jirreferi għar-rakkomandazzjonijiet tiegħu fil-qafas tar-riżoluzzjoni ta’ EMU@10 f’dan il-kuntest; jistenna gwida ċara u soda mill-Kummissjoni lejn approċċ ikkoordinat aħjar fost l-Istati Membri kollha;

30.

Jemmen li jekk tiġi abbandunata l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima u jiġu sospiżi l-investimenti ambjentali, dan ikun żball devastanti b'impatt kemm immedjat u kemm interġenerazzjonali;

L-ambitu ta' azzjoni tal-Ewropa

31.

Jenfasizza l-bżonn li tissaħħaħ id-dimensjoni soċjali tal-pjanijiet ta’ rkupru Ewropej u nazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni sabiex timoniterja u tagħmel proposti dwar l-impatt soċjali tal-kriżi finanzjarja, speċjalment dwar l-esklużjoni soċjali, il-faqar u l-pensjonijiet, sal-Kunsill tar-Rebbiegħ 2009;

32.

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-iskema prinċipali ta’ finanzjament tal-Fond Soċjali Ewropew tkun iffokata b’mod ewlieni fuq it-taħriġ mill-ġdid u ż-żieda fl-impjegabilità kif ukoll fuq attivitajiet tal-inklużjoni soċjali sabiex jingħelbu l-agħar effetti soċjali tal-kriżi; ifakkar li l-attenzjoni għanda tingħata lil dawk li huma l-aktar imbiegħda mis-suq tal-impjiegi;

33.

Jindika li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta’ “Green New Deal”, għall-Ewropa, li jindirizza l-kriżi ekonomika, ambjentali usoċjali: il-ħolqien tax-xogħol fis-settur tal-manifattura u dak relatat mal-industrija jeħtieġ ikun kumplimentat b’investiment kbir fis-servizzi soċjali, partikolarment fl-edukazzjoni u s-saħħa, billi jinħolqu kundizzjonijiet aħjar fit-tagħlim ta’ wliedna u tal-istudenti tagħna, billi jiżdied l-għadd ta’ għalliema u jittejbu l-kundizzjonijiet fiżiċi għat-tagħlim. Dan kollu jkun investiment li jħalli l-frott fil-ġejjieni;

34.

Jenfasizza li l-investiment ta' tali Green New Deal għandu jkollu wkoll l-għan ta’ żieda fl-effiċjenza u s-sostituzzjoni ta’ riżorsi apparti ż-żejt (materjali kritiċi), li aktarx ser isiru skarsi fuq medda medja sa qasira ta’ żmien u ser ixekklu l-iżvilupp ta’ ċerti setturi, pereżempju l-informazzjoni, il-komunikazzjoni u l-industrija tad-divertiment; jinnota li skont studji riċenti, jistgħu jsiru żidiet kbar fl-effiċjenza ta’ materjali tali, li jnaqqsu il-ħela, l-ispejjeż u d-dipendenza fuq ir-riżorsi;

35.

Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li fil-qasam tal-enerġija, l-Ewropa bħalissa tiddependi mill-karburanti fossili bħala s-sors primarju tagħha tal-enerġija; iqis li filwaqt li d-dipendenza mill-karburanti fossili trid titnaqqas, huwa wkoll essenzjali li tinkiseb is-sigurtà enerġetika għall-Ewropa; jemmen li dan ifisser li jiġu diversifikati s-sorsi tagħha ta’ karburanti fossili, filwaqt li tipprova żżomm l-enerġija f’livelli ta’ prezzijiet li jintlaħqu; iqis li s-setturi tal-enerġija fl-Istati Membri iridu jinfetħu u trid tinkiseb kompetizzjoni vera; iqis li l-effiċjenza enerġetika għandha tittejjeb permezz tar-riċerka u l-iżvilupp u tal-mainstreaming tal-aħjar prattiki; iqis li, bil-prezz għoli taż-żejt u l-gass fuq medda twila ta' żmien, l-Ewropa trid tkun kapaċi tnaqqas l-esponiment tagħha f'dan il-qasam; iqis ukoll li l-Unjoni Ewropea għandha tikkunsidra li tgħaddi għal suq intern tal-enerġija, biex tqassam l-enerġija tagħha b’mod iktar effiċjenti bejn l-Istati Membri, u taħdem kontra d-dipendenza tagħha fuq enerġija minn pajjiżi terzi; tqis li s-sehem ta’ enerġija li tiġġedded irid jiżdied sabiex tonqos id-dipendenza fuq il-karburanti fossili; iqis li r-riċerka u l-iżvilupp f’dan il-qasam għandhom ikunu intensifikati u għandhom jiġu ppreferuti soluzzjonijiet lokali differenti sabiex isir l-aħjar użu tas-sorsi tal-enerġija li tiġġedded li huma disponibbli;

36.

Jinnota li l-Unjoni Ewropea għadha lura meta mqabbla mal-pass tal-innovazzjonijiet fl-ekonomija Amerikana; jindika li l-innovazzjoni tista' tiżgura rkupru rapidu tal-ekonomiji Ewropej billi tipprovdi vantaġġ kumparattiv fuq is-swieq globali. jindika li fi żminijiet ta' tnaqqis ekonomiku, hija prattika komuni li jitnaqqas l-infiq fuq l-R&D, iżda li dan l-approċċ huwa żbaljat, peress li huwa eżattament l-oppost li jeħtieġ li jsir; jemmen li żieda fl-investiment fl-R&D u fl-edukazzjoni ttejjeb il-produttività u għaldaqstant it-tkabbir; jitlob li jkun hemm investimenti fir-riċerka u x-xjenza bil-ħsieb li tinkiseb il-mira ta' 3 % tal-PGD; jenfasizza li l-baġit tal-UE għandu jagħti lok għal sehem akbar ta' infiq għar-riċerka; l-Istati Membri għandhom iżidu, jew għallinqas jiksbu l-miri tal-investimenti tagħhom ta’ R&D u għandhom jipprovdu appoġġ lill-investimenti tas-settur privat fl-R&D, permezz ta' miżuri fiskali, garanziji għas-self u għenieqed (clusters) kif ukoll ċentri ta' eċċellenza reġjonali, u kwalunkwe strument ieħor li jista’ jikkontribwixxi għal dan il-għan; iqis li l-edukazzjoni għall-adulti u t-tagħlim tul il-ħajja kollha għandhom ikunu prijoritajiet fil-livelli kollha tal-politika, għax iżidu l-produttività, filwaqt li jipprovdu l-ħiliet meħtieġa għad-dħul fis-suq tax-xogħol u għall-impjegabilità kontinwa fid-dinja tal-impjiegi, li hi kompetittiva ħafna;

37.

Jindika li sa mill-bidu tas-seklu 21, l-għodda tat-teknoloġija u t-telekomunikazzjoni fetħu l-bibien għall-forzi tal-globalizzazzjoni fuq skala akbar milli qatt immaġinajna, “wittew” komunikazzjonijiet u swieq tax-xogħol u kkontribwixxew għal perjodu ta' innovazzjoni mingħajr preċedenti, li għamlu l-ekonomiji aktar produttivi u kkonettjaw iċ-ċittadini globali; jemmen, għalhekk, li permezz tal-massimizzar tas-setgħa u tal-impatt tat-teknoloġija fuq l-ekonomija, ftuħ ulterjuri tas-suq intern fis-setturi tat-telekomunikazzjonijiet, l-enerġija, ir-riċerka u l-industrija b’mod partikulari, l-Unjoni Ewropea tista’ toħroġ aktar b’saħħitha mit-taqlib ekonomiku attwali, issaħħaħ il-kwalità tal-ħarsien tas-saħħa bi prezz li jintlaħaq minn kulħadd, tavvanza l-iżvilupp u t-tħaddim enerġetiku li ma jkunx ta' ħsara għall-klima, ittejjeb l-edukazzjoni fi ħdan l-Istati Membri u tippromwovi l-Unjoni Ewropea bħala l-mexxejja dinjija fil-qasam tat-teknoloġija u tal-innovazzjoni teknoloġika applikata; isemmi li l-ekonomija bbażata fuq l-għarfien teħtieġ l-iżvilupp ta’ servizzi ta’ kwalità għolja u strateġija broadband li kapaċi tħaffef l-aġġornament u l-estensjoni tan-netwerks; huwa tal-opinjoni li l-proposta tal-Kummissjoni fil-Pjan ta’ Rkupru Ewropew bl-għan li tinkiseb kopertura sħiħa tan-netwerks ta’ komunikazzjoni broadband sal-2010 hija pass ‘il quddiem neċessarju li se jgħin lill-Unjoni Ewropea żżomm il-kompetittività tagħha;

38.

Jistaqsi biex tingħata aktar attenzjoni għall-White Paper tal-Kummissjoni tal-21 ta' Novembru 2001 dwar iż-Żgħażagħ (COM(2001)0681) u dwar il-Patt Ewropew għaż-Żgħażagħ tal-Kunsill Ewropew adottat fit-22 u t-23 ta' Marzu 2005 bħala wieħed mill-istrumenti li jagħti kontribut għall-għanijiet ta' Liżbona; iqis li l-Kummissjoni għandha tikkunsidra u tinkorpora l-impatt taż-żgħażagħ u r-riżultati tad-djalogu tal-istrutturi mal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ meta jkunu qegħdin jitħejjew proposti leġiżlattivi u l-Istati Membri għandhom jiffukaw fuq iż-żgħażagħ meta jimplimentaw il-programmi ta' riforma nazzjonali ta' Liżbona u meta jqisu ż-żgħażagħ fl-oqsma tal-politika rilevanti; iqis li ż-żieda fil-mobilità tal-istudenti u l-kwalità tas-sistemi edukattivi differenti għandhom ikunu ta' prijorità fil-kuntest tad-definizzjoni mill-ġdid tal-għanijiet importanti tal-Proċess ta' Bolonja wara l-2010 u għandhom jittieħdu azzjonijiet fl-oqsma ta' politika differenti kollha; jiġbed l-attenzjoni li diversi aspetti tal-mobilità jmorru lil hinn mill-ambitu tal-edukazzjoni għolja u għandhom x'jaqsmu mal-ambitu tal-affarijiet soċjali, il-finanzi u l-politiki dwar l-immigrazzjoni u l-viżi biex jiġi żviluppat Qasam Ewropew għall-Edukazzjoni Għolja reali;

39.

Iqis li l-“Ewropizzazzjoni” tal-istruttura tas-superviżjoni finanzjarja, ir-regoli effikaċi tal-kompetizzjoni, ir-regolamentazzjoni xierqa u t-trasparenza mtejba tas-swieq finanzjarji huma essenzjali għal żmien intermedju biex tiġi evitata ripetizzjoni tal-kriżi attwali; huwa tal-fehma li qafas superviżorju integrat, komprensiv (li jkopri s-setturi kollha finanzjarji) u koerenti li jibda bi strateġija bbilanċjata fir-regolamentazzjoni tal-firxa traskonfinali tar-riskju finanzjarju fuq il-bażi ta’ leġiżlazzjoni armonizzata, għandu jnaqqas l-ispejjeż ta’ konformità fil-każ ta’ attivitajiet pluriġurisdizzjonali; jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq proposti għar-reviżjoni tal-istruttura superviżorja eżistenti skont dawn il-prinċipji; jistieden lill-Istati Membri biex, minkejja l-miżuri stipulati f'dan il-paragrafu, jerġgħu lura fi żmien intermedju għall-finanzjament pubbliku bbilanċjat, u għalhekk jistieden lill-Istati Membri biex jiċċaraw kif se jirnexxilhom jilħqu dak l-objettiv;

40.

Jappoġġja d-deċiżjoni tal-membri Ewropej tal-G20 fl-aħħar ta’ Frar 2009 f’Berlin, biex jittieħdu “azzjonijiet definittivi kontra r-rifuġji fiskali u l-ġurisdizzjonijiet nonkoperattivi”, billi jkun hemm qbil dwar kaxxa ta' għodod ta' sanzjonijiet mill-aktar fis possibbli, li trid tiġi approvata fil-laqgħa għolja ta' Londra; jirrakkomanda li l-UE tadotta, fil-livell tagħha stess, qafas leġiżlattiv adegwat b’inċentivi xierqa għall-parteċipanti tas-suq sabiex joqogħdu lura milli jinnegozjaw ma’ dawn il-ġurisdizzjonijiet; jenfasizza kif l-approċċi konverġenti globalment huma essenzjali biex tiġi indirizzata din il-kwistjoni;

41.

Jistieden lill-Istati Membri u lill-Unjoni Ewropea biex jemendaw il-baġit tal-UE bil-ħsieb li jippermettu l-użu ta’ riżorsi finanzjarji mhux utilizzati għall-appoġġ tal-għanijiet tal-politiki tal-Unjoni Ewropea;

42.

Huwa mħasseb bid-differenzi reġjonali li kull ma jmorru qegħdin jiżdiedu fir-rigward tal-effetti tal-kriżi finanzjarja, li huma riflessi fost l-oħrajn fid-differenza li qiegħda tikber fil-kapaċità tal-kreditu bejn l-Istati Membri, li ġġib magħha spejjeż ogħla għas-self lil dawk bi klassifikazzjoni baxxa; jitlob għall-iżvilupp ta’ strumenti finanzjarji innovattivi ġodda biex itaffu dawn l-effetti u jiġbdu kapital ġdid;

43.

Jenfasizza li l-kriżi qed ikollha konsegwenzi ekonomiċi u soċjali estremament negattivi f’ħafna mill-Istati Membri l-ġodda, u sostanzjalment qed tnaqqas il-konverġenza tagħhom mal-UE-15; barra minn hekk, jistenna riperkussjonijiet li jaffettwaw l-euro u l-ekonomiji taż-żona tal-euro; għalhekk, jitlob miżuri ta' solidarjetà Ewropej sodi, sabiex tiġi protetta ż-żona tal-euro u sabiex tissaħħaħ il-konsistenza interna tal-Unjoni Ewropea, b’mod partikulari bil-għan ta’ appoġġ iktar b’saħħtu għall-ekonomiji tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, speċjalment bl-adattament tal-fondi strutturali u l-Fond għall-Globalizzazzjoni għal dawn il-pajjiżi, kif ukoll permezz ta’ appoġġ speċjali mill-BEI fir-rigward ta’ strumenti finanzjarji innovattivi ġodda; jinnota l-importanza li l-Ewropa tkun magħquda fiż-żminijiet ta’ kriżi ekonomika meta r-reċessjoni ekonomika qed thedded ukoll il-valuri komuni Ewropej; għalhekk, jitlob azzjonijiet iktar attenti u bir-reqqa min-naħa tal-Kummissjoni fir-rigward tal-Istati Membri l-ġodda;

44.

Jinnota li l-istrumenti ta' finanzjament tal-UE għandhom jintużaw biex jappoġġjaw l-infiq pubbliku; jiġbed l-attenzjoni li, sabiex tikkontribwixxi għall-irkupru ekonomiku tal-Unjoni Ewropea, ir-rata ta' implimentazzjoni u ta’ dawn l-istrumenti ta' finanzjament jeħtieġ li titħaffef; iqis li l-Politika ta’ Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea hija strument eċċellenti ta’ solidarjetà territorjali, b'mod speċjali l-komponenti transkonfinali tagħha; jinsab sodisfatt ħafna bil-“Liżbonizzazzjoni” reċenti tal-politika ta’ koeżjoni; iqis li jekk il-fondi reġjonali jkunu ffukati aktar lejn l-imprenditorija, ir-riċerka, l-innovazzjoni, l-impjiegi u l-ħiliet ġodda, għadd konsiderevoli ta’ fondi għandhom isiru disponibbli fil-livell lokali biex itejbu l-potenzjal għan-negozju u jgħinu lil dawk li huma l-aktar vulnerabbli;

45.

Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-programmi Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew (TENs-T) u Netwerks tal-Enerġija Trans-Ewropew (TENs-E) għandhom jikkontribwixxu bis-sħiħ ukoll kemm għall-Pjan ta’ Rkupru kif ukoll għall-għanijiet tal-Istrateġija ta’ Liżbona; iqis li l-isforzi pożittivi tal-koorodinaturi kif ukoll it-twaqqif tal-Aġenzija Eżekuttiva Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew, flimkien mal-leġiżlazzjoni implimentattiva biex tittejjeb l-effiċjenza tal-ko-modalità, wasslu biex jitlesta għadd ġmielu ta’ proġetti TEN-T fl-Unjoni Ewropea kollha biex tingħata spinta lit-tkabbir sostenibbli u biex ikun hemm mobilità aħjar;

46.

Jinnota l-irwol essenzjali tal-EIB rigward il-Pjan ta’ Rkupru tal-Ewropa; jilqa’ ż-żieda tal-kapital lill-EIB mill-Istati Membri biex jinħareġ aktar self lill-SMEs; jinsisti li dan is-self ikun aktar aċċessibli għal SMEs mill-Istati Membri kollha, b’mod trasparenti u ekwu; jitlob li l-irwol tal-EIB għandu jkompli jissaħħaħ fejn jidħlu strumenti finanzjari innovattivi ġodda;

47.

Iqis li, fir-rigward tal-governanza ekonomika, il-kriżi ekonomika attwali tirrikjedi intervent governattiv sod, koordinat u f'waqtu mill-Istati Membri kollha, kif ukoll miżuri regolatorji li jsaħħu s-swieq finanzjarji u jġeddu l-fiduċja; iqis li l-miżuri leġiżlattivi ġodda għandhom jinbnew fuq il-prinċipji tat-trasparenza u r-responsabilità u li jeħtieġ li jiġi implimentat monitoraġġ effikaċi sabiex jitħarsu d-drittijiet tal-konsumatur; iqis li r-regolamentazzjoni ġdida għandha tinkludi rekwiżiti kontra l-lieva finanzjarja żejda kif ukoll għal riservi kapitali akbar fil-banek; jiġbed l-attenzjoni, madankollu, f’dan ir-rigward għall-problemi attwali marbuta mar-regoli tal-valutazzjoni u mal-evalwazzjoni tar-riskju; iqis li jeħtieġ li l-kontrolli jkunu aġġornati sabiex ilaħħqu mal-innovazzjonijiet finanzjarji u li l-Ewropa għandha ttejjeb il-kapaċitajiet tal-korpi regolatorji tagħha f'dan ir-rigward; iqis li aktar regolamentazzjoni mhux bilfors li tkun regolamentazzjoni aħjar; iqis li l-Istati Membri għandhom jikkoordinaw l-azzjonijiet regolatorji tagħhom; iqis li l-istandards ta' stabilizzazzjoni u r-regolamentazzjoni tas-superviżjoni finanzjarja fiz-zona tal-ewro għandhom jiġu salvagwardati;

48.

Ifakkar li l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu għandhom sehem fir-responsabilità għall-kriżi finanzjarja; jilqa’ l-appell tal-Kunsill Ewropew biex titħaffef il-proposta tal-Kummissjoni tat-12 ta' Novembru 2008 dwar Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu (COM(2008)0704) sabiex ir-regoli dwar l-aġenziji tal-klassifikazzjoni jsiru aktar stretti;

49.

Jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta leġiżlattiva biex teżenta lil dawk magħrufa bħala mikroentitajiet mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-Raba' Direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE tal-25 ta' Lulju 1978 ibbażata fuq l-Artikolu 54(3)(g) tat-Trattat dwar il-kontijiet annwali ta' ċertu tipi ta' kumpanniji (6);

50.

Hu tal-fehma li huwa urġenti ħafna li titjieb ir-regolamentazzjoni globali tas-settur finanzjarju, li għandha tmur iktar lil hinn mis-settur klassiku bankarju, u li jittieħdu miżuri kuraġġużi biex ikunu stabbiliti regoli obbligatorji dwar is-superviżjoni prudenzjali, it-trasparenza u l-prattiki tajbin, kif ukoll biex ikunu applikati sanzjonijiet għan-nazzjonijiet u t-territorji kollha li ma jikkoperawx; jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq proposti xierqa u jħeġġeġ lill-Kunsill biex jipprepara l-qasam politiku fin-negozjati internazzjonali għall-aċċettazzjoni mgħaġġla ta' strateġija bħal din; jinnota li l-istabilità finanzjarja globali hija waħdi mill-beni pubbliċi, u li r-responsabilità għas-salvagwardja tagħha hija f'idejn il-mexxejja politiċi;

51.

Iħeġġeġ il-Kunsill tal-ECOFIN biex ilesti, sa Marzu 2009, ir-reviżjoni tad-Direttiva 2006/112/KE tat-28 ta' Novembru 2006 tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud (7) sabiex tippermetti t-tnaqqis tal-livelli tal-VAT fuq servizzi li jistrieħu fuq ħidma intensiva u għadd kbir ta' ħaddiema, kif ukoll miżuri oħra xierqa biex tiġi stimulata d-domanda domestika; jitlob azzjoni koordinata u solidarjetà mill-Istati Membri f’dan ir-rigward billi jitħallew għażliet differenzjati ta' tnaqqis settorjali tal-VAT, li għalihom hemm provvediment fid-Direttiva dwar il-VAT, u li l-Istati Membri jistgħu jagħżlu jimplimentawhomx jew le, skont il-prijoritajiet rispettivi tagħhom; iqis li l-inċentivi fiskali selettivi għandhom jistimulaw id-domanda domestika kif ukoll l-ekonomija:

52.

Jilqa' bil-ferħ il-fatt li l-Kummissjoni talbet li jkun hemm Grupp ta' Livell Għoli għat-Tnaqqis tal-Burokrazija u jitlob li l-proposti miftiehma minn dan il-Grupp jiġu implimentati minnufih; jenfasizza li l-Istrateġija ta' Liżbona għandha taħseb biex tnaqqas il-piżijiet regolatorji fuq il-kumpaniji, filwaqt li tiżdied il-produttività u magħha r-rati ta' tkabbir fl-oqsma kollha; hu tal-fehma li l-Unjoni Ewropea għandha teżamina l-alternattivi għar-regolamentazzjoni, tikkonsulta mal-partijiet interessati dwar ir-regolamenti ġodda u tiffoka fuq il-proporzjon bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji tar-regolamentazzjoni;

L-Istrateġija ta' Liżbona – evalwazzjoni, il-passi li jmiss u t-triq 'il quddiem

53.

Jilqa’ l-progress li sar permezz tal-Istrateġija ta’ Liżbona tul dawn l-aħħar snin, iżda jinnota li għadd ta’ inizjattivi importanti legiżlattivi għadhom pendenti u għandha tkun prijorità li jiġu adottati; jisħaq fuq is-sitwazzjoni żbilanċjata fejn jidħlu l-kwalità u l-kwantità ta’ inizjattivi skont il-linji ta’ gwida Ewropej differenti; jitlob għal strateġija aktar ibbilanċjata fl-interess ta’ programm ta’ riforma reali dwar taħlita tal-politiki tal-UE li joffri għajnuna f'oqsma differenti; jappoġġja t-tisħiħ tad-dimensjoni esterna tal-aġenda Ewropea ta’ riforma li tipprovdi standards għoljin, qafas regolatorju xieraq u metodi ta’ ħidma b'koperazzjoni sabiex ikun hemm kollaborazzjoni ma’ parteċipanti ekonomiċi internazzjonali oħra u sabiex jintlaqgħu l-isfidi globali; f'dan il-kuntest, jilqa' l-ħidma li saret minn diversi Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni sabiex ikunu żviluppati indikaturi kwalitattivi ġodda; iħeġġeġ lill-Kunsill jitlob lill-Kummissjoni biex dawn l-indikaturi jintużaw fl-evalwazzjonijiet li jmiss tal-PNR u biex jiġu inkorporati fil-monitoraġġ tal-Kummissjoni, u b'hekk tinħoloq stampa aktar sħiħa u xierqa tas-suċċessi tal-Istrateġija ta’ Liżbona-Gotenborg;

54.

Jenfasizza li biex titjieb l-eżekuzzjoni fl-Istrateġija ta’ Liżbona, tinħtieġ influwenza effettiva min-naħa tal-Kunsill fil-qafas tas-sorveljanza multilaterali;

55.

Jiġbed l-attenzjoni li l-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni, li f’dawn l-aħħar disa’ snin kien is-sies tal-Istrateġija ta’ Liżbona, wera l-limitazzjonijiet tiegħu quddiem l-isfidi interni u esterni ġodda li qiegħda tħabbat wiċċha magħhom l-Unjoni Ewropea; iħeġġeġ għalhekk li l-perjodu ta’ wara l-Istrateġija ta' Liżbona għandu jkun ibbażat fuq politika aktar proattiva u aktar globali, jiġifieri dwar l-aġġornament ta’ politiki komuni diġà eżistenti (għan-negozju, għas-suq intern, għall-unjoni ekonomika u monetarja, eċċ.) u dwar politiki esterni komuni ġodda (l-enerġija, il-klima, l-iżvilupp, l-immigrazzjoni, eċċ.);

56.

Jiddispjaċih li, għalkemm fadal sena biss miż-żmien li fih kellha titwettaq l-Istrateġija ta’ Liżbona, ma ntlaħqux l-għanijiet definiti b’mod ċar filwaqt li l-progress fl-oqsma tal-programmi kien insuffiċjenti; huwa tal-fehma li l-isforzi tal-Istati Membri naqsu milli jimplimentaw miżuri biex iqarrbu l-għanijiet tal-Istrateġija ta’ Liżbona; hu tal-fehma li l-Istrateġija ta’ Liżbona għandha tidher bħala linja ta' gwida importanti għal politiki li jagħtu xejra lill-ġejjieni, u li jkunu mmirati lejn Unjoni Ewropea li tkun b'saħħitha, kompetittiva u li tkattar it-tkabbir; iqis, għalhekk, li l-Istrateġija jistħoqqilha li tittieħed b’iktar serjetà mill-Istati Membri u m'għandhiex tidher biss bħala sett ta’ għanijiet fil-bogħod, iżda bħala pjan ta’ azzjoni biex l-Unjoni Ewropea tkompli tiżviluppa;

57.

jipproponi li aktar riflessjoni dwar l-“Aġenda Liżbona Plus” (li għandha tibda fis-sena 2010) għandha tkun ibbażata fuq l-istruttura ġenerali tal-Istrateġija ta’ Liżbona (il-kompetittività u l-politiki ambjentali tal-industriji Ewropej, aktar opportunità ta’ xogħol ta’ kwalità aħjar, l-inklużjoni soċjali, is-sostenibilità), imma jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi ppreżentata strateġija aktar omoġenja u ta' appoġġ reċiproku li tkun tista' tkabbar b'mod deċiżiv il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea ta' governanza ta' Liżbona; jitlob lill-Kummissjoni għal evalwazzjoni bir-reqqa tal-Istrateġija ta’ Liżbona fid-disa' snin li għaddew, biex tiġi ppreżentata qabel tmiem l-2009, u tal-kisbiet tal-għanijiet tagħha mill-Istati Membri, kif ukoll tal-impenn tagħhom biex jintlaħqu dawn l-għanijiet;

58.

jitlob lill-Kummissjoni biex tistudja bir-reqqa l-utilità ta' strateġija għal wara Liżbona, b’miri u għanijiet ġodda, u b'mod speċjali biex ikun evalwat jekk l-Istati Membri humiex lesti jimplimentaw il-programm il-ġdid, u l-vijabilità tiegħu; jisħaq fuq il-ħtieġa li l-Linji Gwida għall-Politika Integrata għat-Tkabbir u l-Iżvilupp ikunu ffukati mill-ġdid fuq l-isfond tat-tnaqqis ekonomiku u jħeġġeġ lill-Kunsill biex jaqbel dwar miżuri b'effett għal żmien qasir biex titħares ir-rata tal-impjiegi tas-sena 2008, biex jinvesti fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima u biex jiżgura li jkun hemm dħul biżżejjed, l-aktar fejn jidħlu l-aktar gruppi dgħajfa tas-soċjetà; jistenna li l-Kummissjoni tniedi inizjattivi u tippreżenta proposti rigward dawn l-għanijiet fiż-żmien stipulat sal-Kunsill ta’ Liżbona tar-Rebbiegħa li jmiss fl-2010;;

59.

Jenfasizza li l-“Liżbonizzazzjoni” tal-infiq pubbliku fl-Istati Membri kollha u tal-baġit tal-UE għandha ssir realtà, billi din tintegra l-Istrateġija ta' Liżbona nnifisha b'mod sistematiku u ttejjeb radikalment l-effikaċja tat-tfittxija biex jinkisbu l-għanijiet tat-tkabbir u tal-ħolqien tal-impjiegi;

60.

Jinnota li l-għodod meħtieġa mill-Unjoni Ewropea biex jitrawmu l-għanijiet tal-Istrateġija ta' Liżbona huma essenzjalment is-simplifikazzjoni tal-politiki relatati kollha, l-istrumenti finanzjarji u l-fondi kollha, kif ukoll il-baġit tal-UE b'mod li jkun hemm aċċellerazzjoni u approfondiment tal-isforzi għat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi; iqis li, għaż-żmien fil-qrib, l-istimoli fiskali iktar b’saħħithom huma meħtieġa għall-irkupru bil-ħeffa mill-kriżi ekonomika, sakemm ikunu orjentati mill-ġdid l-ispejjeż privati u l-imġiba f'konsistenza mal-għanijiet imfassla mill-Istrateġija Liżbona-Goteborg u l-pakkett tal-klima u l-energija; iwissi f'dan il-kuntest kontra t-tnaqqis bla distinzjoni fit-taxxi; hu tal-fehma li l-istimoli fiskali għandhom ikunu mmirati lejn l-għanijiet soċjali u ambjentali; iqis li mezzi possibbli huma t-tnaqqis fil-livelli tat-taxxa fuq il-valur miżjud għal servizzi b'xogħol intensiv u servizzi mogħtija lokalment, filwaqt li jitqies ukoll li l-finanzjament jista' jingħata għal inizjattivi “ħodor”, inter alia, fis-settur tal-enerġija, kif ukoll fis-setturi tal-karozzi u tal-kostruzzjoni, l-aktar minħabba li dawn is-setturi għaddejjin minn kollass fid-domanda għall-prodotti tagħhom; iqis li l-klijenti jistgħu jiġu megħjuna, pereżempju, jixtru karozzi li jagħmlu anqas ħsara lill-ambjent, kif ukoll djar li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, permezz ta' eżenzjonijiet mit-taxxi;

61.

Jiddispjaċih li l-viżibilità tal-Istrateġija ta' Liżbona fil-politiki nazzjonali ta' ħafna Stati Membri għadha dgħajfa; huwa tal-fehma li l-mobilizzazzjoni tal-parteċipanti ekonomiċi kollha hija essenzjali sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effikaċi tagħha; hu tal-fehma, b'mod partikolari, li l-involviment aktar mill-qrib tal-imsieħba soċjali, tal-parlamenti nazzjonali u tal-awtoritajiet reġjonali u lokali kif ukoll tas-soċjetà ċivili jaf itejjeb ir-riżultati tal-Istrateġija ta' Liżbona u jsaħħaħ ukoll id-dibattitu pubbliku dwar riformi xierqa; hu tal-fehma li l-mobilizzazzjoni tal-partijiet kollha interessati tista’ tkun garantita permezz tal-implimentazzjoni xierqa tal-prinċipju ta’ governanza f'livelli differenti;

62.

Jiddispjaċih għal darb'oħra li għadu ma ġiex miftiehem pjan ċar u kodiċi ta' prattika bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni, f'konsultazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u mal-Kumitat tar-Reġjuni, li jiggarantixxi l-koperazzjoni xierqa u l-involviment sħiħ tal-istituzzjonijiet rilevanti kollha tal-UE involuti fit-tkomplija tat-trattament xieraq tas-segwitu tal-Istrateġija ta' Liżbona; jistieden, f'dan il-kuntest, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jippreżentaw minnufih proposti għall-koperazzjoni mill-qrib tal-istituzzjonijiet rilevanti tal-UE, minħabba r-reviżjoni immedjata tal-linji ta' gwida integrati, kif ukoll tar-riflessjoni u t-tħejjija tal-aġenda Liżbona II li jmiss;

*

* *

63.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-pajjiżi kandidati, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.


(1)  ĠU C 282 E, 6.11.2008, p.422.

(2)  Testi adottati, P6_TA(2008)0058.

(3)  Testi adottati, P6_TA(2008)0543.

(4)  Testi adottati, P6_TA(2008)0057.

(5)  ĠU L 200, 8.8.2000, p.35.

(6)  ĠU L 222, 14.8.1978, p.11.

(7)  ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1.


1.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 87/90


L-Erbgħa, 11 ta’ Marzu 2009
Il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima

P6_TA(2009)0121

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar Strateġija tal-UE favur ftehim komprensiv dwar il-bidla fil-klima f’Kopenħagen u l-finanzjament xieraq tal-politika dwar il-bidla fil-klima

2010/C 87 E/16

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Artikolu 175 tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra l-pakkett dwar il-klima u l-enerġija adottat mill-Parlament fis-17 ta’ Diċembru 2008, b’mod partikolari l-pożizzjoni tiegħu dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE għat-titjib u l-estensjoni tas-sistema għall-iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra tal-Komunità (1) u dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-isforz tal-Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet b’effett serra sabiex jonoraw l-impenji tal-Komunità għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra sal-2020 (2),

wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew tad-19 u l-20 ta’ Ġunju 2008 u l-11 u t-12 ta’ Diċembru 2008,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta’ Frar 2009 dwar “L-2050: il-Ġejjieni jibda llum - Rakkomandazzjonijiet għal politika integrata futura tal-UE dwar il-bidla fil-Klima” (3),

wara li kkunsidra l-14-il Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni Qafas tan-NU dwar il-Bidla fil-Klima (UNFCCC) (COP14) u r-Raba’ Konferenza tal-Partijiet li serviet ta’ laqgħa tal-partijiet tal-Protokoll ta’ Kyoto (COP/MOP 4), li saru bejn l-1 u t-12 ta’ Diċembru 2008 f’Poznań (Il-Polonja),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Jannar 2009, bl-isem “Lejn ftehim komprensiv dwar it-tibdil fil-klima f’Kopenħagen” (COM(2009)0039),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Novembru 2008, bl-isem “Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku” (COM(2008)0800),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Novembru 2007, bl-isem “Pjan strateġiku Ewropew għat-teknoloġija ta’ l-enerġija (SET-Plan) - Lejn ġejjieni ta’ emissjonijiet baxxi tal-karbonju” (COM(2007)0723),

wara li kkunsidra l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A.

billi n-negozjati dwar ftehima internazzjonali komprensiva dwar il-bidla fil-klima konsistenti mal-objettiv li jiġu limitati ż-żidiet fit-temperaturi globali għal inqas minn 2 °C mistennija li jkunu konklużi f’Kopenħagen f’Diċembru 2009,

B.

billi studji reċenti juru li hemm il-potenzjal sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet globali ta’ gass b’effett serra b’40 % sal-2030 u dan bi spiża ta’ anqas minn punt perċentwali tal-PDG globali, filwaqt li enerġija mir-riħ, enerġija solari u enerġija oħra sostenibbli li tiġġedded jistgħu jipprovdu kważi terz tal-bżonnijiet globali tal-enerġija; billi effiċenzja fl-użu tal- enerġija tista’ tnaqqas l-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra b’aktar minn kwart u d-deforestazzjoni tkun tista’ kważi titrażżan,

C.

billi numru li qed jikber ta’ xjentisti qed jirrikonoxxu li biex tiġi evitata bidla perikoluża fil-klima se tkun meħtieġa stabilizzazzjoni tal-livell ta’ gassijiet b’effett ta’ serra fl-atmosfera għal livel ekwivalenti għal 350 ppmv CO2, livell inqas b’mod sinifikanti minn dak li kien preċedentament irrakkomandat,

D.

billi l-Unjoni Ewropea se tilħaq qbil dwar il-pożizzjoni tagħha għan-negozjati waqt il-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa tal-2009,

E.

billi l-UE ħabirket biex ikollha rwol ewlieni fil-ġlieda kontra t-tisħin globali u tappoġġja b’mod sħiħ il-proċess ta’ negozjati tal-UNFCCC,

F.

billi reċentament l-UE adottat l-pakkett dwar il-klima u l-enerġija imsemmi hawn fuq li jikkonsisti f’miżuri leġiżlattivi biex sal-2020 jiġi implimentat tnaqqis unilaterali ta’ 20 % fl-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra meta mqabbel mal-livelli tal-1990, bl-impenn li dan jiżdied għal tnaqqis ta’ 30 % jekk jintlaħaq ftehim internazzjonali ambizzjuż biżżejjed f’Kopenħagen,

G.

billi l-emissjonijiet qed jiżdiedu b’mod mgħaġġel fil-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, li ma jistgħux inaqqsuhom mingħajr appoġġ tekniku u finanzjarju sinifikanti,

H.

billi d-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti huma responsabbli għal 20 % tal-emissjonijiet globali ta’ diossidu tal-karbonju (CO2) u joħolqu wkoll theddida kbira fil-kuntest tal-bidla fil-klima minħabba li jipperikolaw il-funzjoni importanti tal-foresti fl-assorbiment tal-karbonju; billi d-deforestazzjoni sseħħ bir-rata allarmanti ta’ 13-il miljun ettaru kull sena, il-parti l-kbira fir-reġjuni tropikali u fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw,

I.

billi l-iskema tal-iskambju tal-emissjonijiet tal-UE (EU ETS) tista’ tkun mudell għall-iżvilupp tal-iskambju tal-emissjonijiet f’pajjiżi u reġjuni oħra żviluppati,

J.

billi nofs l-isforzi ta’ mitigazzjoni jistgħu jintlaħqu permezz ta’ miżuri li ma jswewx ħafna flus u vantaġġużi għal kulħadd, jiġifieri billi titjieb l-effiċjenza tal-enerġija,

K.

billi l-irkant fl-iskambju tal-emissjonijiet għandu l-potenzjal li fil-ġejjieni jiġġenera ammont konsiderevoli ta’ dħul li jkun jista’ jintuża biex jiġu ffinanzjati miżuri ta’ mitigazzjoni u adattament fil-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw,

L.

billi l-iffaċilitar ta’ finanzjament għal proġetti ta’ kwalità għolja fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, speċjalment fir-rigward tal-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), jiddependi fuq fluss komprensiv, trasparenti u kontinwu ta’ informazzjoni fir-rigward tad-disponibilità tal-fondi u tal-mezzi biex wieħed japplika għalihom; billi din għandha tkun responsabilità tal-komunità internazzjoni, filwaqt li l-UE jkollha rwol ewlieni u tagħti eżempju tajjeb,

M.

billi, skont stimi riċenti, l-investimenti ġodda meħtieġa għat-tnaqqis globali tal-emisjonijiet jammontaw għal EUR 175 000 miljun sal-2020, li minnhom iktar minn nofshom għandhom jiġu investiti f’pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw,

N.

billi l-Kummissjoni stmat li biex id-deforestazzjoni tonqos bin-nofs sal-2020 se tiswa bejn 15 u 25 elf miljun euro kull sena sa dik is-sena u sabiex id-deforestazzjoni tieqaf għal kollox se jkunu meħtieġa ammonti saħansitra ikbar,

O.

billi studji varji minn organizzazzjonijiet internazzjonali stmaw li l-ispiża ta’ adattament għall-bidla fil-klima fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw titla’ għal għexur ta’ biljuni ta’ euro kull sena,

1.

Jenfasizza li l-UE għandha żżomm irwol ta’ tmexxija fil-politika internazzjonali dwar il-klima; jenfasizza l-importanza li l-UE titkellem b’vuċi waħda sabiex iżżomm il-kredibilità f’dan l-irwol;

2.

Jitlob li l-UE taħdem b’mod attiv biex tintlaħaq ftehima f’Kopenħagen li tqis l-aktar rapporti xjentifiċi riċenti dwar il-bidla fil-klima, timpenja lill-partijiet biex jilħqu livelli ta’ stabilizzazzjoni u miri relatati mat-temperaturi li jkollhom probabilità qawwija li jevitaw bidla perikoluża fil-klima, u tippermetti reviżjonijiet regolari biex jiġi żgurat li l-miri ikunu f’konformità mal-aktar xjenza riċenti; jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposti tal-Kummissjoni f’dan il-qasam;

3.

Ifakkart li sabiex tiġi llimitata l-medja taż-żieda fit-temperatura globali għal mhux iktar minn 2 °C iżjed mil-livelli pre-industrijali, jeħtieġ mhux biss li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom b’mod sinifikanti, iżda wkoll li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw għandhom jikkontribwixxu biex jintlaħaq dan l-objettiv;

4.

Jinnota li t-tnaqqis tal-emissjonijiet fil-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw għal livelli li huma inqas minn dawk tas-soltu se jkun strumentali biex tiġi llimitata l-medja taż-żieda fit-temperatura globali għal inqas sew minn 2 °C u dan jirrikjedi appoġġ wiesa’ mill-pajjiżi industrijalizzati;

5.

Jenfasizza li, sabiex tkun tista’ sseħħ l-azzjoni ta’ mitigazzjoni neċessarja fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, hemm bżonn ta’ riżorsi finanzjarji ferm ikbar;

6.

Jenfasizza r-responsabilità tal-pajjiżi industrijalizzati biex jipprovdu appoġġ tekniku u finanzjarju suffiċjenti, sostenibbli u prevedibbli lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jagħtuhom inċentiv biex jimpenjaw ruħhom biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom ta’ gassijiet b’effett ta’ serra, jadattaw għall-konsegwenzi tal-bidla fil-klima u jnaqqsu l-emissjonijiet mid-deforestazzjoni u mid-degradazzjoni tal-foresti, kif ukoll biex iżidu l-bini ta’ kapaċità tagħhom sabiex jikkonformaw mal-obbligi skont il-ftehima internazzjonali futura dwar il-bidla fil-klima; jenfasizza li l-maġġoranza ta’ dawn il-fondi għandhom ikunu ġodda u addizzjonali għall-Assistenza Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA);

7.

Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu hawn fuq imsemmija tal-4 ta’ Frar 2009 u b’mod partikolari f’dawk il-partijiet iddedikati lid-dimensjoni internazzjonali u lill-kwistjonijiet tal-finanzjament u dawk baġitarji; inkluża l-importanza li, għall-Unjoni Ewropea u pajjiżi industrializzati oħra, titwaqqaf mira ta’ tnaqqis fuq medda twila ta’ żmien ta’ mill-anqas 80 % sal-2050 meta mqabbla mal-1990;

8.

Barra minn hekk ifakkar ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu li uħud mill-prinċipji adottati fil-pakkett tal-klima u l-enerġija jiġu użati bħala mudell għall-ftehim internazzjonali, b’mod partikulari l-pjan lineari li jorbot l-impenji tal-pajjiżi industrijalizzati, id-differenzi fuq il-bażi ta’ emissjonijiet ivverifikati, u r-reġim ta’ konformità imsaħħaħ b’fattur tat-tnaqqis annwali;

9.

Jenfasizza li fil-kriżi finanzjarja u ekonomika attwali, l-objettiv tal-UE għall-ġlieda kontra l-bidla fil-klima jista’ jiġi kkombinat ma’ opportunitajiet ekonomiċi ġodda ewlenin biex jiġu żviluppati teknoloġiji ġodda, biex jinħolqu impjiegi u biex tiżdied is-sigurtà tal-enerġija; jenfasizza li l-ftehima f’Kopenħagen tista’ tipprovdi l-istimulu neċessarju għal dan il-“Green Deal” il-ġdid li jagħti impetus lit-tkabbir ekonomiku, jippromwovi t-teknoloġiji favur l-ambjent u jiżgura impjiegi ġodda fl-UE u fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

10.

Jistieden lill-Kunsill Ewropew biex jimmira għal ftehima internazzjonali mal-pajjiżi industrijalizzati biex jinkiseb tnaqqis kollettiv tal-gassijiet b’effett ta’ serra fil-parti l-għolja tal-firxa ta’ bejn 25 u 40 % kif irrakkomandata mir-Raba’ Rapport ta’ Evalwazzjoni tal-Panel Internazzjonali dwar il-Bidla fil-Klima (IPCC 4AR) u sabiex dan it-tnaqqis ikun domestiku;

11.

Huwa mħasseb dwar in-nuqqas preċiżjoni fir-rigward tal-livell tar-responsabilità finanzjarja tal-UE fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq tat-28 ta’ Jannar 2009; jistieden lill-Kunsill Ewropew, meta jkun ser jadotta l-mandat għan-negozjati għall-Konferenza ta’ Kopenħagen, biex jidħol għal impenji tanġibbli rigward il-finanzjament, li jkunu konsistenti mal-isforzi globali meħtieġa biex il-medja taż-żieda fil-klima tiġi limitata għal iqas sew minn 2 °C, meta jadotta mandat għan-negozjati għall-konferenza ta’ Kopenħagen;

12.

Jemmen li dawn l-impenji dwar l-iffinanzjar għandhom jinkludu, kif stipulat mill-Kunsill Ewropew f’Diċembru 2008, impenn min-naħa tal-Istati Membri li jużaw parti kbira mid-dħul mill-irkant, iġġenerat mill-EU ETS, biex jiffinanzjaw azzjonijiet biex tiġi mmitigata l-bidla fil-klima u jkun hemm adattament għaliha f’pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw li jkunu rratifikaw il-ftehima internazzjonali dwar il-bidla fil-klima, iżda jenfasizza li minħabba li inqas minn 50 % tal-emissjonijiet tal-UE huma koperti mill-iskema tal-emissjonijiet jeħtieġ li jiġu inklużi setturi oħrajn tal-ekonomija fl-Istati Membri, fir-rigward tal-isforz biex jiġu ffinanzjati dawn l-azzjonijiet importanti;

13.

Jinsisti li dawn l-impenji għandhom jipprovdu finanzjament prevedibbli għal mekkaniżmi mwaqqfa fil-kuntest tal-UNFCCC li huma addizzjonali għall-ODA u indipendenti mill-proċeduri baġitarji annwali fl-Istati Membri;

14.

Jilqa’ b’sodisfazzjon iż-żewġ alternattivi għall-iffinanzjar innovattiv deskritti fil-komunikazzjoni fuq imsemmija tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Jannar 2009, sakemm dawn jiġu mfassla b’mod li jiggarantixxu livelli ta’ ffinanzjar prevedibbli biżżejjed; barra minn hekk jaqbel mas-suġġeriment li dan ikun magħqud mal-iffinanzjar minn irkant għat-trasport tal-avjazzjoni u dak marittimu skont is-sistemi ta’ limiti u ta’ skambju;

15.

Jilqa’ b’sodisfazzjon l-idea tal-Kummissjoni li parti mill-finanzi għandha tingħata fil-forma ta’ self minħabbi li ċerti attivitajiet jistgħu joħolqu sitwazzjoni favorevoli għal kulħadd fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

16.

Jenfasizza li miri li jorbtu jippermettu lill-investituri jevalwaw aħjar ir-riskji u l-opportunitajiet assoċjati mal-bidla fil-klima u jinvolvu lill-investituri fi proġetti li jilħqu miri kemm ta’ mitigazzjoni kif ukoll ta’ adattament; jenfasizza wkoll il-ħtieġa li jkun hemm ċarezza rigward l-irwol tal-kapital privat fl-investimenti meħtieġa biex jintlaħqu l-miri;

17.

Madankollu, jqis li hu importanti ħafna li jiġi adottat pjan ta’ azzjoni komprensiv dwar il-finanzjament futur tal-politika dwar il-klima, li jkun ikopri l-oqsma u s-sorsi kollha rilevanti tal-finanzjament; iqis il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq tat-28 ta’ Jannar 2009, bħala punt ta’ tluq tajjeb għal din il-ħidma, iżda jenfasizza li trid tissaħħaħ b’miżuri definiti b’mod ċar; jistieden lill-Kunsill Ewropew biex jagħti mandat lill-Kummissjoni biex tiżviluppa b’urġenza pjan ta’ azzjoni bħal dan bi tħejjija għan-negozjati ta’ Kopenħagen;

18.

Jemmen li parti kbira mill-kontribuzzjoni kollettiva għall-isforzi ta’ mitigazzjoni u l-bżonnijiet ta’ adattament tal-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw għandha tkun dedikata għal proġetti li jirsistu biex iwaqqfu d-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti, u għal proġetti ta’ riforestazzjoni u afforestazzjoni f’dawnil-pajjiżi;

19.

Jilqa’ b’sodisfazzjon il-Mekkaniżmu għall-Iżvilupp Nadif (CDM) tal-Protokoll ta’ Kyoto bħala mod possibbli biex il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw jieħdu sehem fis-suq tal-karbonju. jenfasizza li l-użu ta’ kumpensi biex jintlaħqu l-miri tat-tnaqqis tal-emissjonijiet mill-pajjiżi industrijalizzati ma jistax ikun parti mir-responsabilità tal-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw biex jiġu mmitigati l-emissjonijiet tagħhom ta’ gassijiet b’effett ta’ serra fi ftehima internazzjonali dwar il-bidla fil-klima; għaldaqstant jinsisti li kriterji stretti ta’ kwalità tal-proġetti għandhom ikunu parti minn mekkaniżmi futuri ta’ kumpensi biex jiġi evitat li l-pajjiżi industrijalizzati jieħdu l-alternattivi ta’ tnaqqis li ma jiswewx ħafna flus mill-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, u biex jiggarantixxu standard għoli ta’ dawn il-proġetti, bi tnaqqis affidabbli, verifikabbli u reali fl-emissjonijiet li jipprovdu wkoll għal żvilupp sostenibbli f’dawn il-pajjiżi;

20.

Iqis li l-kontribuzzjoni kollettiva tal-UE għall-isforzi ta’ mitigazzjoni u l-bżonnijiet ta’ adattament tal-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw m’għandhiex tkun anqas minn EUR 30 000 miljun fis-sena sal-2020, ċifra li tista’ tiżdied mal-għarfien ġdid dwar il-gravità tal-bidla fil-klima u l-iskala tal-ispejjeż tagħha;

21.

Jenfasiżża li l-flussi finanzjarji kbar għall-isforzi ta’ mitigazzjoni u l-bżonnijiet ta’ adattament tal-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw huma biss parti mis-soluzzjoni; jinsisti li l-fondi għandhom jintnefqu b’mod sostenibbli, filwaqt li tiġi evitata l-burokrazija, b’mod partikulari għall-SMEs, u l-korruzzjoni; jenfasizza li l-finanzjament irid ikun prevedibbli, ikkoordinat u trasparenti, u jibni l-kapaċità fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw kemm fil-livell ċentrali kif ukoll f’dak lokali, filwaqt li tingħata prijorità lill-persuni li jaffaċċjaw problemi bil-bidla fil-klima u mhux biss il-gvernijiet; f’dan il-kuntest jenfasizza l-importanza ta’ informazzjoni kontinwa u aċċessibbli dwar il-finanzjament disponibbli; jistieden lill-Kunsill u lill-Presidenza Svediża li jmiss biex jippromwovu b’mod attiv dawn il-prinċipji waqt in-negozjati UNFCCC COP15 f’Kopenħagen f’Diċembru 2009;

22.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tabbanduna r-reżistenza preċedenti tagħha biex tiġi inkluża l-foresterija fl-iskemi ta’ skambju ta’ emissjonijiet; jemmen li se jkun meħtieġ finanzjament ibbażat fuq is-suq kif ukoll finanzjament li ma jkunx ibbażat fuq is-suq sabiex jiġu ffinanzjati l-mekkaniżmi futuri għat-“Tnaqqis tal-Emissjonijiet mid-Deforestazzjoni u d-Degradazzjoni” (REDD) skont ftehima post-2012. F’dan il-kuntest jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex ikunu minn ta’ quddiem fl-iżvilupp ta’ swieq tal-karbonju pilota għar-REDD; barra minn hekk jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jelaboraw dwar kif il-fondi għall-forestrija li ma jkunux ibbażati fuq is-suq u dawk ibbażati fuq is-suq jistgħu jikkomplementaw lil xulxin;

23.

Jemmen li bit-tmexxija tal-UE fl-għoti ta’ appoġġ tekniku u finanzjarju lill-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, iċ-ċansijiet li jkun hemm suċċess fin-negozjati ta’ Kopenħagen se jitjiebu b’mod konsiderevoli; jemmen li t-tmexxija tal-UE hija meħtieġa fil-qasam tal-finanzi billi jingħataw ċifri konkreti għan-negozjati fi stadju bikri kemm biex jiġi mmobilizzat biżżejjed appoġġ pubbliku domestiku, biex jiġu mħeġġa pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jadottaw miri ta’ tnaqqis vinkolanti u biex jiġu mħeġġa pajjiżi membri oħra tal-Organizzazzjoni għall-Koperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) biex jikkontribwixxu b’mod simili;

24.

Jirrikonoxxi l-fatt li l-UE b’mod ġenerali tinsab fit-triq it-tajba biex tilħaq l-objettiv ta’ Kyoto iżda jinnota li ċerti Stati Membri huma ’l bogħod mill-objettiv ta’ Kyoto tagħhom, u li dan jista’ jdgħajjef il-kredibilità tal-UE fil-proċess ta’ Kopenħagen; għalhekk, jinsisti li dawk l-Istati Membri li għadhom ma qabdux it-triq biex jilħqu l-objettiv ta’ Kyoto għandhom jintensifikaw l-isforzi tagħhom;

25.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-KunsillEwropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u lis-Segretarjat tal-UNFCCC b’talba lil dan tal-aħħar biex jgħaddieha lill-partijiet kontraenti kollha li mhumiex Stati Membri tal-UE.


(1)  Testi Adottati, P6_TA(2008)0610.

(2)  Testi Adottati, P6_TA(2008)0611.

(3)  Testi adottati, P6_TA(2009)0042.


1.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 87/94


L-Erbgħa, 11 ta’ Marzu 2009
Linji gwida għall-politika tal-impjiegi

P6_TA(2009)0122

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2009 dwar l-implimentazzjoni tal-linji gwida għall-politiki dwar l-impjiegi tal-Istati Membri 2008-2010

2010/C 87 E/17

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tal-20 ta' Mejju 2008 dwar il-Linji Gwida għall-Impjiegi 2008-2010 (1),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Novembru 2008 dwar Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku (COM(2008)0800),

wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/618/EC tat-15 ta’ Lulju 2008 dwar il-linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri (2),

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għal politika dwar l-impjiegi tal-Istati Membri tat-28 ta' Jannar 2009 (COM(2008)0869),

wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-11 u t-12 ta' Diċembru 2008, li stipulaw il-qafas ta' azzjoni tal-UE biex tiġi evitata r-riċessjoni u jiġu sostnuti l-attività ekonomika u l-impjiegi,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Ottubru 2008 dwar il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar, inkluż il-faqar fost it-tfal, fl-UE (3),

wara li kkunsidra l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A.

billi hemm interrelazzjoni qawwija bejn it-tkabbir ekonomiku, l-impjiegi, il-ġlieda kontra l-faqar u l-inklużjoni soċjali,

B.

billi l-kriżi ekonomika attwali tippreżenta l-isfidi mingħajr preċedent ta' żidiet fil-qgħad u esklużjoni soċjali, u billi s-sitwazzjoni ekonomika tal-Unjoni Ewropea hija prevista li se tkompli sejra għall-agħar, waqt li tiġġenera rata mnaqqsa jew saħansitra negattiva ta' żieda fl-impjiegi u aktar qgħad fl-Unjoni fl-2009,

C.

billi l-Istrateġija Ewropea għall-Impjiegi u l-Linji Gwida għall-Impjiegi huma l-istrumenti ewlenin fil-qafas tal-Istrateġija ta' Liżbona li għandhom l-għan li jindirizzaw l-isfidi tas-suq tax-xogħol,

D.

billi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għandhom responsabilità komuni biex jindirizzaw l-isfidi, l-opportunitajiet u l-inċertezzi taċ-ċittadini f'dik li hija globalizzazzjoni,

E.

billi l-kriżi finanzjarja u ekonomika globali tirrikjedi li l-Unjoni tirreaġixxi b'mod deċiżiv u koordinat biex tipprevjeni t-telf tal-impjiegi, tappoġġja dħul adegwat għaċ-ċittadini u tevita r-riċessjoni, u biex tbiddel l-isfidi ekonomiċi u dawk tal-impjiegi attwali f'opportunitajiet,

F.

billi għaldaqstant huwa urġenti li jiżdiedu l-isforzi fil-livelli kollha tat-tmexxija, bl-involviment tas-sħab soċjali u parteċipanti rilevanti oħra, li jsir investiment fin-nies u li jiġu mmodernizzati s-swieq Ewropej tax-xogħol, b'mod partikolari billi jiġu applikati strateġiji ta' flessigurtà, b'konsultazzjoni mas-sħab soċjali, skont l-użanza u l-prattika nazzjonali;

Ġenerali: l-irkupru ekonomiku u l-gwida għall-politiki tal-impjiegi

1.

Jemmen li, quddiem riċessjoni serja madwar id-dinja kollha u tbassir ta' żieda fil-qgħad ta' mill-inqas 3.5 miljun fl-UE sal-aħħar tal-2009, l-għanijiet ewlenin tal-politika tal-impjiegi għall-Unjoni u għall-Istati Membri tagħha għandhom ikunu: li jiġu salvati l-akbar numru ta' impjiegi vijabbli possibbli min-nuqqas fid-domanda fil-futur qarib; li jiġi megħjun il-ħolqien tal-impjiegi; u li jiġu appoġġjati kemm il-poter tal-akkwist tal-ħaddiema qegħda u kif ukoll l-abilità tagħhom li jerġgħu jsibu impjieg malajr. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti sinjal ċar lill-Istati Membri li l-Linji Gwida għall-Impjiegi għandhom jiġu implimentati f'dan l-ispirtu, u biex tittratta l-impjiegi bħala kwistjoni prijoritarja billi tressaq proposti fil-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa tal-2009 għal Inizjattiva Ewropea għall-Impjiegi, b'azzjoni koordinata mill-Istati Membri biex jissalvagwardjaw ix-xogħol u joħolqu impjiegi ġodda;

2.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku u l-enfażi tagħha fuq ir-rabta bejn l-istimolu fiskali fuq perjodu qasir ta' żmien u l-Istrateġija ta' Liżbona u l-Linji Gwida Integrati fuq perjodu twil ta' żmien; jenfasizza f'dan ir-rigward li hu importanti li jiġi żgurat li kwalunkwe miżuri maħsuba għal perjodu qasir ta' żmien li jittieħdu mill-Istati Membri biex l-ekonomija tirkupra jikkontribwixxu biex jintlaħqu objettivi miftehma b'mod komuni;

3.

Jinnota li fil-kriżi attwali dilemma ewlenija hi li l-istrumenti Ewropej tal-politika ekonomika għadhom mhumiex żviluppati biżżejjed biex jirnexxielhom jilqgħu għall-isfidi li ġejjin; jitlob, għaldaqstant, li jkun hemm analiżi u aġġornament tal-għodod essenzjali tal-politika, b'mod partikolari l-Linji Gwida Integrati, il-Patt ta' Stabilità u Tkabbir, kif ukoll l-Istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli, biex jiġu integrati fil-qafas ta' Patt Ġdid għal Tkabbir Għaqli fl-Unjoni Ewropea;

4.

Jenfasizza l-ħtieġa li l-Linji Gwida Integrati jiġu ffukati mill-ġdid fl-isfond tad-deterjorazzjoni ekonomika u jħeġġeġ lill-Kunsill biex jaqbel dwar miżuri maħsuba għal perjodu ta' żmien qasir biex tiġi ssalvagwardjata r-rata tal-impjiegi tal-2008 u biex isir investiment fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima, u biex jistieden lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali, skont il-prattika nazzjonali, biex jiżguraw dħul suffiċjenti b'attenzjoni partikolari għall-aktar gruppi vulnerabbli fis-soċjetà; jistenna li l-Kummissjoni tniedi inizjattivi u tippreżenta proposti fir-rigward ta' dawn l-għanijiet qabel il-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa li ġej;

5.

Ifakkar li investiment koordinat mill-Istati Membri fil-ħames għanijiet ewlenin ta' Liżbona – ir-riċerka, l-edukazzjoni, il-politika attivi tas-suq tax-xogħol, il-kura tat-tfal u l-inċentivi għall-investiment privat – irid ikun element ċentrali fil-politika tal-impjieg u li l-infrastruttura għal servizzi ta' kura tat-tfal għandha titqies bħala waħda mill-prekundizzjonijiet biex tiżdied il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, b’mod partikulari dik tan-nisa; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jintegraw dawn il-prinċipji komuni f'konsultazzjoni mas-sħab soċjali fir-rigward tal-programmi nazzjonali tagħhom ta' riforma;

Il-Linji Gwida tal-Impjiegi 2008-2010: ħtieġa urġenti ta' implimentazzjoni rigoruża

6.

Iqis li fl-implimentazzjoni tal-linji gwida, l-Istati Membri għandhom:

iqisu r-rekwiżiti relatati mal-promozzjoni ta' livell għoli ta' nies li jaħdmu, il-garanzija ta' protezzjoni soċjali adegwata, il-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, u livell għoli ta' edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, u

jimmiraw li jiġġieldu d-diskriminazzjoni minħabba s-sess, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali;

7.

Iqis li l-Istati Membri għandhom jiżguraw interazzjoni msaħħa bejn il-linji gwida u l-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni dwar il-Ħarsien Soċjali u l-Proċess ta' Inklużjoni Soċjali;

8.

Iqis li l-Istati Membri, f'koperazzjoni mal-imsieħba soċjali u skont it-tradizzjoni nazzjonali ta' kull Stat Membru, għandhom jeżaminaw u jirrappurtaw fil-Pjan ta' Riforma Nazzjonali tagħhom dwar kif tista' tittejjeb il-konformità u l-implimentazzjoni tal-prinċipji u r-regoli tal-leġiżlazzjoni soċjali Ewropea, il-ftehimiet bejn l-imsieħba soċjali u l-prinċipji fundamentali ta' trattament ugwali u ta' non-diskriminazzjoni;

9.

Itenni l-importanza li jintuża l-kunċett tal-flessigurtà fil-linja gwida 21 biex jinbena pont bejn l-impjiegi, u jenfasizza li dan jirrikjedi livell għoli ta' ħarsien fl-iskemi tas-sigurtà soċjali kif ukoll politiki tas-suq tax-xogħol attivi;

10.

Jilqa' b'sodisfazzjon f'dan ir-rigward id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni li hu essenzjali li jissaħħu l-iskemi ta' attivazzjoni, b'mod partikolari għall-ħaddiema li m'għandhomx kwalifiki; jitjiebu s-sussidji tal-impjiegi u l-korsijiet ta' taħriġ qosra għal gruppi vulnerabbli u dawk l-aktar f'riskju li jkunu bla xogħol għal żmien twil; jiġi pprovdut taħriġ (mill-ġdid) u ħiliet ġodda meħtieġa f'setturi affettwati b'mod inqas negattiv; jiġi żgurat ħarsien soċjali adegwat li jipprovdi sigurtà fid-dħul, kif ukoll isir impenn kruċjali rigward id-djalogu soċjali u l-involviment tas-sħab soċjali;

11.

Jenfasizza l-importanza ta' azzjonijiet immirati għal gruppi vulnerabbli fi żminijiet ta' qgħad għoli, u b'mod partikolari azzjonijiet immirati għal gruppi ta' persuni li ilhom ħafna żmien qiegħda, persuni b'diżabilitajiet u gruppi immigranti;

12.

Jemmen li, minħabba s-severità tal-kriżi ekonomika, il-Kummissjoni trid tkun lesta tieħu miżuri mhux tas-soltu, inkluż it-twessigħ tal-aċċess għall-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, li jrid ikun jista' jappoġġja ħaddiema f'firxa usa' ta' sitwazzjonijiet, inklużi ħaddiema temporanji li tilfu l-impjieg tagħhom, u l-ftuħ temporanju tal-Fond Soċjali Ewropew biex jiġu appoġġjati miżuri ta' preservazzjoni tal-impjiegi permezz ta' skemi ta' taħriġ;

13.

Jemmen li l-kriżi ekonomika teħtieġ li jissaħħu l-miżuri tal-UE biex jiġi indirizzat ir-ristrutturar, b'mod partikolari t-tisħiħ tad-drittijiet tal-informazzjoni u tal-konsultazzjoni;

14.

Jemmem li r-riforma li jmiss tal-Fondi Strutturali tal-UE għandha tfittex li tiffoka l-għanijiet tal-Fondi iktar qrib il-ħolqien ta' impjigi sostenibbli u ta' kwalità għolja;

15.

Jenfasizza, madankollu, l-importanza tal-edukazzjoni mhux biss biex tiżdied l-impjegabilità tal-ħaddiema iżda wkoll biex titjieb il-mobilità tagħhom, li hija importanti għall-funzjonament tas-suq intern; jenfasizza, għaldaqstant, l-importanza tal-validazzjoni ta' ħiliet miksuba kemm formalment u kif ukoll informalment;

16.

Jenfasizza l-importanza tal-linja gwida 23 u ta' investimenti sostanzjali fit-tagħlim tul il-ħajja sabiex titnaqqas ir-rata tal-qgħad, kif ukoll biex jintlaħaq l-għan li jinħolqu impjieġi aħjar fl-Ewropa; jenfasizza f'dan il-kuntest il-ħtieġa li ċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess ugwali għal programmi ta' tagħlim tul il-ħajja, u l-opportunità li jieħdu sehem fihom, b'attenzjoni speċjali għal gruppi vulnerabbli; jenfasizza li l-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni għandhom jintużaw biex jiffinanzjaw azzjonijiet bħal dawn immedjatament;

17.

Jiddispjaċih dwar il-fatt li dawk bl-iktar livelli baxxi ta' edukazzjoni inizjali, l-anzjani, in-nies fiz-zoni rurali u l-persuni b'diżabilità huma l-inqas li x'aktarx jipparteċipaw fl-edukazzjoni, fit-taħriġ u fit-tagħlim tul il-ħajja fil-pajjiżi kollha;

18.

Jenfasizza li t-titjib fil-mod kif jiġi pprovdut it-tagħlim għall-adulti huwa essenzjali biex tiżdied il-parteċipazzjoni, u li l-miżuri biex jiġi promoss mod effettiv kif jingħata dan it-tagħlim jinkludu d-disponibilità ta' postijiet għat-tagħlim u faċilitajiet għall-kura tat-tfal lokalment, servizzi ta’ tagħlim miftuħa u tagħlim mill-bogħod għal dawk f’zoni remoti, informazzjoni u gwida, programmi adattati u arranġamenti ta’ tagħlim flessibbli;

19.

Ifakkar fil-fatt li r-rati ta' qgħad fost iż-żgħażagħ fl-Ewropa għadhom għoljin wisq; ifakkar ukoll li l-esperjenza minn kriżijiet ekonomiċi preċedenti turi li ż-żgħażagħ li jkunu mingħajr xogħol malli jħallu l-edukazzjoni ikollhom b'mod sostanzjali inqas ħila li jidħlu fis-suq tax-xogħol; jenfasizza, għaldaqstant, l-importanza li l-Istati Membri kollha jilħqu l-għan tal-linja gwida 18, li kull persuna żagħżugħa li tkun telqet mill-iskola għandha tiġi offruta, fi żmien erba' xhur, impjieg, apprendistat, aktar taħriġ jew miżura ta' impjegabilità;

20.

Jitlob li tittieħed azzjoni deċiżiva biex tiġi miġġielda l-problema tal-parteċipazzjoni baxxa tan-nisa fis-suq tax-xogħol; ifakkar li r-rati ta' nisa li jaħdmu huma ġeneralment aktar baxxi, u li huwa iktar komuni għan-nisa milli għall-irġiel li jkollhom impjieg part-time; jenfasizza, għaldaqstant, l-importanza ta' politika li permezz tagħha l-irġiel u n-nisa jkollhom responsabilità ugwali; biex jintlaħaq dan, jistieden lill-Istati Membri biex jissodisfaw b'mod urġenti l-obbligi tagħhom skont il-miri ta' Barċellona;

21.

Jinnota bi tħassib li l-impjieg part-time, li fih il-maġġoranza tal-ħaddiema huma nisa, qed jirriżulta li qed jiġi affettwat b'mod partikolari mill-kriżi ekonomika;

22.

Jikkunsidra li fi żminijiet ta' qgħad għoli, hemm riskju ovvju li l-koeżjoni reġjonali u soċjali tbati, u għaldaqstant jenfasizza l-importanza tal-linja gwida 17 dwar l-implimentazzjoni tal-koeżjoni soċjali u territorjali biex jiġi evitat li jkun hemm nuqqasijiet f'dan il-qasam; jitlob għalhekk lill-Istati Membri biex jippromwovu integrazzjoni soċjali attiva għal kulħadd sabiex jiġu miġġielda l-faqar u l-esklużjoni soċjali billi jiġu żgurati dħul deċenti u servizzi soċjali ta' kwalità flimkien mal-aċċess għas-suq tax-xogħol permezz ta' opportunitajiet ta' reklutaġġ u ta' taħriġ professjonali inizjali u kontinwu;

23.

Jenfasizza l-importanza, speċjalment fil-kriżi ekonomika, ta' investimenti fis-settur tas-servizzi soċjali; iqis li dan huwa s-settur li qed jipprovdi firxa wiesgħa ta' servizzi importanti fil-komunità, kif ukoll li jimpjega proporzjon kbir tal-popolazzjoni; jenfasizza li s-settur tas-servizzi soċjali għaldaqstant jeħtieġ li jiġi sostnut biex jiġi evitat li jkun hemm tnaqqis fil-kwalità tas-servizzi fil-komunità u żieda fir-rati tal-qgħad;

24.

Jinnota b'dispjaċir li huwa possibbli li waqt dan iż-żmien ta' kriżi ekonomika jista' jkun hemm xi pressjonijiet fuq il-pagi f'xi kumpaniji bħala alternattiva volontarja għal sensji selettivi; jenfasizza, madankollu, li hu importanti li l-kriżi ma titħalliex tagħmel pressjoni sabiex il-pagi jonqsu b'mod ġenerali; iqis li hu importanti li:

kull Stat Membru, skont it-tradizzjonijiet u l-prattiki nazzjonali, jistabbilixxi politika li jneħħi mis-suq il-kompetizzjoni fuq il-bażi tal-pagi baxxi ħafna,

l-ftehimiet innegozjati b'mod kollettiv ikollhom kopertura wiesgħa,

il-ġerarkija tal-ftehimiet kollettivi tiġi osservata,

il-pagi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol, kif stipulati fil-ftehimiet kollettivi u/jew fil-liġi tax-xogħol, jiġu osservati u implimentati fil-prattika;

Il-ħtieġa ta' azzjoni koordinata b'reazzjoni għall-kriżi ekonomika

25.

Jenfasizza l-importanza ta' investimenti proattivi u koordinati fl-Istati Membri kollha, inkluż fl-infrastruttura produttiva, l-edukazzjoni u l-bidla fil-klima, biex jintlaħaq l-għan li jiżdiedu l-livelli tan-nies li qed jaħdmu, jingħata kontribut għall-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità u tiġi żgurata l-koeżjoni soċjali; jenfasizza f'dan il-kuntest l-importanza ta' appoġġ mill-UE għall-iżvilupp ta' industrija moderna u sostenibbli;

26.

Jenfasizza li hu importanti li mhux biss jinħolqu aktar impjiegi iżda wkoll li tinżamm u titjieb il-kwalità tal-impjiegi li huma disponibbli llum;

27.

Jistieden lill-Istati Membri biex ikomplu jippromwovu s-sjieda u jtejbu l-involviment tal-parteċipanti kollha kkonċernati, inklużi s-sħab soċjali u partijiet interessati oħra, fejn ikun xieraq, biex jiġu implimentati l-Linji Gwida għall-Impjiegi b'mod effettiv;

*

* *

28.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.


(1)  Testi adottati, P6_TA(2008)0207.

(2)  ĠU L 198, 26.7.2008, p. 47.

(3)  Testi adottati, P6_TA(2008)0467.


1.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 87/98


L-Erbgħa, 11 ta’ Marzu 2009
Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku

P6_TA(2009)0123

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku (2008/2334(INI))

2010/C 87 E/18

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta’ Marzu 2009 għall-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa dwar It-tmexxija lejn l-irkupru tal-Ewropa (COM(2009)0114),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Novembru 2008 dwar Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku (COM(2008)0800),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Ottubru 2008 bit-titolu “Minn kriżi finanzjarja għal irkupru: Qafas Ewropew għall-azzjoni” (COM(2008)0706),

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Jannar 2009 għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-aġġornament tal-2009 dwar il-linji gwida wiesgħin għall-politika ekonomika tal-Istati Membri u tal-Komunità u dwar l-implimentazzjoni tal-politika dwar l-impjiegi tal-Istati Membri (COM(2009)0034),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Diċembru 2008 dwar Qafas Komunitarju temporanju għal miżuri ta’ għajnuna mill-Istat biex isostnu l-appoġġ għall-finanzjament fil-kriżi finanzjarja u ekonomika attwali (1),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar ir-Rapport ta’ Implimentazzjoni għall-Programm ta’ Liżbona tal-Komunità 2008-2010 (COM(2008)0881),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-Politika ta’ Koeżjoni: ninvestu fl-ekonomija reali (COM(2008)0876),

wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar ir-Reviżjoni tas-Suq Uniku: sena wara (SEC(2008)3064),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar id-dimensjoni esterna tal-Istrateġija ta’ Liżbona għall-Iżvilupp u l-Impjiegi: Rapport dwar l-aċċess għas-suq u d-definizzjoni għal qafas favur kooperazzjoni regolatorja internazzjonali aktar effettiva (COM(2008)0874),

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Diċembru 2008 għal Regolament li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1927/2006 dwar l-istabbiliment tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (COM(2008)0867),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Diċembru 2007 dwar il-linji gwida integrati għat-tkabbir u għall-impjiegi (2008-2010) li jinkludu rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-linji gwida ġenerali għal-linji ta’ politika ekonomiċi tal-Istati Membri u tal-Komunità (skont l-Artikolu 99 tat-Trattat KE) kif ukoll proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għal-linji ta’ politika dwar l-impjiegi tal-Istati Membri (skont l-Artikolu 128 tat-Trattat KE) (COM(2007)0803),

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Mejju 2008 dwar l-EMU@10: suċċessi u sfidi wara 10 snin mill-Unjoni Ekonomika u Monetarja (COM(2008)0238) (Komunikazzjoni dwar l-EMU@10),

wara li kkunsidra l-Pjanijiet ta’ Azzjoni u l-Programmi ta’ Riforma Nazzjonali aġġornati tal-Istati Membri għall-perjodu 2008-2010,

wara li kkunsidra l-kompożizzjoni tal-Grupp ta’ Esperti ta’ Livell Għoli dwar is-sorveljanza finanzjarja tal-UE, ippresedut mis-Sur Jacques de Larosière, urapport tiegħu lill-Kummissjoni tal-25 ta’ Frar 2009 fil-prospettiva tal-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa tal-2009,

wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-11 u tat-12 ta’ Diċembru 2008 f’dak li għandu x’jaqsam ma’ kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjarji,

wara li kkunsidra l-laqgħa tal-Kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern tal-Eurogrupp, li saret fit-12 ta’ Ottubru 2008, bil-ħsieb li jkun adottat pjan ta’ salvataġġ koordinat għall-ġlieda kontra l-kriżi ekonomika,

wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew tat-13 u tal-14 ta’ Marzu 2008 f’dak li għandu x’jaqsam mat-tnedija taċ-ċiklu l-ġdid tal-Istrateġija ta’ Liżbona mġedda għat-Tkabbir u l-Impjiegi (2008-2010),

wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ecofin tas-7 ta’ Ottubru 2008 fir-rigward tar-rispons immedjat għat-taqlib finanzjarju,

wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ecofin tal-4 ta’ Novembru 2008 fir-rigward tal-inizjattivi internazzjonali bħala rispons għall-kriżi finanzjarja u l-preparamenti għas-sammit internazzjonali dwar il-kriżi,

wara li kkunsidra l-kontribut tal-Kunsill Ecofin tat-2 ta’ Diċembru 2008 għall-proċedimenti tal-Kunsill Ewropew tal-11 u tat-12 ta’ Diċembru 2008,

wara li kkunsidra l-Memorandum ta’ Ftehim tal-1 ta’ Ġunju 2008 dwar Koperazzjoni Bejn l-Awtoritajiet ta’ Sorveljanza Finanzjarja, il-Banek Ċentrali u l-Ministeri għall-Finanzi tal-Unjoni Ewropea dwar l-Istabilità Finanzjarja Transkonfinali,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta’ Ottubru 2008 dwar ir-riżultat tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew li saret fi Brussell fil-15 u fis-16 ta’ Ottubru 2008 (2),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Frar 2008 dwar il-Linji Gwida Integrati għat-Tkabbir u l-Impjiegi (Taqsima: linji gwida ġenerali għall-politiki ekonomiċi ta’ l-Istati Membri u l-Komunità): It-tnedija taċ-ċiklu l-ġdid (2008-2010) (3),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ Novembru 2008 dwar l-EMU@10: L-ewwel għaxar snin tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja u l-isfidi għall-ġejjieni (4), (riżoluzzjoni dwar l-EMU@10),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Settembru 2008 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-Hedge funds u l-ekwita’ privata (5),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Ottubru 2008 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar is-segwitu tal-proċess Lamfalussy: l-istruttura futura ta’ sorveljanza (6),

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli tal-Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A6-0063/2009),

A.

billi l-ekonomija internazzjonali u s-swieq globali kellhom il-ħila jġibu tkabbir bla preċedenti u storikament uniku fl-aħħar 25 sena, b’kapaċità ta’ produzzjoni li wasslet għal prosperità għal aktar persuni minn qatt qabel, kapaċità li teħtieġ riaġġustament f’perjodu ta’ tnaqqis ekonomiku segwit minn domanda li qed tonqos,

B.

billi l-kriżi finanzjarja u ekonomika qed tiggrava jum wara jum, li qed iġġib l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi ġirien tagħha, fin-nuqqas ta’ azzjoni pubblika ferm aktar b’saħħitha u effettiva li ntweriet s’issa, dejjem eqreb lejn kriżi soċjali profonda u politika li qed tisfida s-solidarjetà Ewropea,

C.

billi l-isfidi ewlenin biex jiġi miġġieled it-tnaqqis tal-ekonomija internazzjonali u Ewropea issa huma n-nuqqas ta’ kunfidenza fis-swieq finanzjarji u kapitali, kif ukoll il-qgħad li qed jiżdied,

D.

billi d-dimensjoni bla preċedenti tal-kriżi finanzjarja attwali u l-intensità tat-tnaqqis li segwa teħtieġ reviżjoni meqjusa mill-qiegħ, fil-livell tal-UE u fil-livell internazzjonali, tal-qafas regolatorju u tal-governanza tas-swieq finanzjarji, kemm biex jiġi evitat li problemi fil-futur fl-ekonomija internazzjonali joħolqu problemi tal-istess tip fis-swieq finanzjarji u kemm biex l-ekonomija tal-UE ssir aktar reżiljenti għall-bidliet,

E.

billi l-falliment ta’ istituzzjonijiet finanzjarji kruċjali jdgħajjef is-swieq ta’ kreditu, ixekkel il-flussi tal-kapital, l-investimenti u l-kummerċ, u jimbutta lill-prezzijiet u l-valuri ‘l isfel, biex b’hekk jitnawru l-istabilità u l-assi kapitali li hemm bżonn biex l-istituzzjonijiet finanzjarji jsellfu u biex il-kumpaniji jiżgura l-finanzjament tagħhom stess,

F.

billi ntwera li l-kawżi u r-raġunijiet li wasslu għall-kriżi finanzjarja attwali kienu l-politiki monetarji laxki u żieda infurzata politikament fl-għoti tal-kreditu għad-djar, kif ukoll l-iżbilanċi makroekonomiċi prinċipalment bejn l-Istati Uniti u l-ekonomiji emerġenti bħaċ-Ċina fil-passat; jisħaq fuq il-ħtieġa ta’ aktar żvilupp fil-kompetittività tal-UE u l-investimenti fl-infrastruttura u r-riċerka, kif ukoll f’kumpaniji ġodda u swieq ġodda,

G.

billi l-prijoritajiet ewlenin għal min ifassal il-politika tal-UE fl-iżgurar tal-irkupru ekonomiku għandhom ikunu li jerġa’ jiġi stabbilit l-iffunzjonar tas-swieq finanzjarji u kapitali u li jiġu ssalvagwardjati l-impjiegi, biex b’hekk ikun possibbli li l-ekonomija tal-UE tiġi mgħejjuna biex tirritorna għat-tkabbir, l-investimenti u impjiegi ġodda,

H.

billi r-reċessjoni attwali għandha tintuża bħala opportunità biex issir promozzjoni ta’ investimenti “ħodor” u biex jinħolqu impjiegi “ħodor” bi qbil mal-ksib tal-għanijiet fit-tul ta’ Liżbona-Göteborg u l-pakkett tal-klima u l-enerġija,

I.

billi l-iżgurar tal-irkupru ekonomiku jirrikjedi azzjoni kkoordinata fil-qafas tal-leġiżlazzjoni tal-UE f’dak li għandu x’jaqsam mal-kompetizzjoni u mal-għajnuna Statali, kif ukoll l-istabilità għas-swieq finanzjarji u tax-xogħol, biex b’hekk ma titgħawwiġx il-kompetizzjoni bejn il-kumpaniji u ma jinħoloqx żbilanċ bejn l-Istati Membri, fl-interess tal-iżgurar tal-istabilità u l-kompetittività tal-ekonomija tal-UE,

J.

billi l-konsegwenzi tal-kriżi finanzjarja fuq l-ekonomija reali rriżultaw f’ċirkustanzi ekonomiċi eċċezzjonali li jeħtieġu miżuri f’waqthom, immirati, temporanji u proporzjonali u deċiżjonijiet fl-interess li jinstabu soluzzjonijiet għal sitwazzjoni globali bla preċedenti fil-qasam tal-ekonomija u tal-impjiegi u billi l-intervent pubbliku, minkejja li ma jistax ikun evitat, jgħawweġ dak li huma l-irwoli xierqa tas-settur privat u dak pubbliku fi żminijiet aktar normali,

K.

billi n-nuqqasijiet tal-qafas regolatorju finanzjarju attwali diġà kienu indirizzati mill-Parlament fil-pożizzjonijiet tiegħu relatati mal-proposti leġiżlattivi u fir-riżoluzzjonijiet tiegħu,

L.

billi l-aktar data riċenti li ngħatat mill-Komunità dwar il-prospetti tal-2009 tindika deterjorazzjoni mgħaġġla tal-kundizzjonijiet ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea u billi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri issa għandhom ir-responsabilità aħħarija biex jiggarantixxu l-istabilità makroekonomika, it-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi,

M.

billi l-kriżi finanzjarja kixfet id-dilemma bejn, minn banda, il-bżonn li tiġi affrontata l-kompetenza regolatorja għall-politika ekonomika fil-livell tal-UE, u mill-banda l-oħra, il-fatt li l-pjanijiet biex titqanqal l-ekonomija huma l-kompetenza tal-awtoritajiet tal-Istati Membri,

N.

billi l-azzjonijiet fuq perjodu ta’ żmien qasir mibdija minn Stati Membri individwali jeħtieġu koordinament tal-UE komprensiv biex jiġi garantit effett multiplikatur konġunt min-naħa waħda u biex ikunu evitati effetti kollaterali, swieq mgħawġa u rduppjar ħali tal-isforzi min-naħa l-oħra,

O.

billi l-azzjonijiet fuq perjodu ta’ żmien qasir għandhom jaqblu u jappoġġjaw lill-għanijiet fuq perjodu ta’ żmien twil li l-Unjoni Ewropea ssir l-aktar ekonomija tal-għarfien kompetittiva, li ma jiddgħajfux il-fiduċja u l-kunfidenza fil-futur u li tiġi żgurata l-istabilità makroekonomika,

P.

billi l-kapaċitajiet differenti tal-Istati Membri li jinvolvu ruħhom fi programmi ta’ rkupru għandhom ikunu rikonoxxuti; billi approċċ imdaqqas kumplimentari tal-UE b’attenzjoni qawwija fuq taħlita ta’ miżuri politiki ta’ appoġġ reċiproku fl-oqsma tal-politiki ekonomiċi, ambjentali, tal-impjiegi u soċjali għandu jkun żviluppat,

Q.

billi s-sħubija fiz-zona euro ġiet pruvata li ssaħħaħ l-istabilità ekonomika fl-Istati Membri relevanti; billi, apparti minn intervent governattiv responsabbli biex jiġi miġġieled it-tnaqqis ekonomiku, f’dan it-tip ta’ żmien ta’ riċessjoni ekonomika, iċ-ċittadini qed jistennew rispons b’saħħtu mid-dispożizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-koeżjoni soċjali u reġjonali, waqt li jiġu ppreżervati r-regoli u l-prinċipji li jiggarantixxu munita b’saħħitha u stabbli,

R.

billi hija tal-ogħla importanza li terġa’ tinkiseb il-fiduċja li tippermetti li s-swieq finanzjarji jaħdmu b’mod ordnat u b’hekk jitrażżnu l-effetti negattivi tal-kriżi finanzjarja fuq l-ekonomija reali,

S.

billi l-Istati Membri li daħlu fl-UE reċentement u li mhumiex fiz-zona euro ġew affettwati ħażin ħafna minħabba l-ispekulazzjoni kontra l-muniti tagħhom, il-ħarba tal-kapital u l-iffriżar tas-swieq internazzjonali tal-kreditu,

Konsiderazzjonijiet ġenerali

1.

Jilqa’ l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex tniedi pjan Ewropew ta’ rkupru ekonomiku (Pjan ta’ Rkupru) bħala reazzjoni għat-tnaqqis ekonomiku serju li attwalment għaddej; jinnota li d-dimensjoni Komunitarja ta’ dik il-proposta tammonta għal 15 % tal-baġit għall-programm ta’ rkupru li għad hemm bżonn li jiġi implimentat b’mod urġenti;

2.

Jisħaq fuq il-fatt li l-ogħla prijorità tal-Pjan ta’ Rkupru trid tkun it-tqanqil tal-ekonomija u tal-kompetittività tal-Unjoni Ewropea sabiex jiġu salvagwardjati l-opportunitajiet u s-sigurtà taċ-ċittadini u sabiex jiġi evitat aktar qgħad; jikkunsidra li l-Pjan ta’ Rkupru jrid jaqleb id-deklin ekonomiku billi jippermetti li s-swieq finanzjarji jerġgħu jibdew jiffunzjonaw kif suppost, jiffaċilita l-investimenti u jtejjeb l-opportunitajiet għat-tkabbir u l-impjiegi waqt li jsaħħaħ l-ekonomija tal-UE u s-suq tax-xogħol u jtejjeb il-kundizzjonijiet ta’ qafas għat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi;

3

Jistenna mill-Kummissjoni gwida ċara u qawwija lejn approċċ ikkoordinat imtejjeb fost l-Istati Membri kollha fil-ġestjoni ta’ din il-kriżi ekonomika profonda sabiex jitħarsu kemm jista’ jkun possibbli x-xogħlijiet u l-impjiegi fl-Ewropa;

4.

Jinsisti li kull għajnuna finanzjarja għandha tkun f’waqtha, immirata, u temporanja; iwissi dwar il-possibilità ta’ effetti ta’ żieda fl-interessi minħabba self mill-gvern (crowding out effect) u d-dissoluzzjoni tal-politika tal-UE dwar il-kompetizzjoni; iħeġġeġ biex, malli jkun prattikabbli, nerġgħu lura għas-swieq ġusti u kompetittivi kif definiti fit-Trattat; jinnota bi tħassib iż-żieda mġħaġġla tad-dejn pubbliku u d-defisits tal-baġit; barra minn hekk, jitlob li jkun hemm ritorn għal finanzji statali sodi mill-iktar fis kif previst fil-Patt għall-Istabbiltà u t-Tkabbir rivedut, biex jiġi evitat piż żejjed fuq il-ġenerazzjonijiet futuri;

5.

Jenfasizza li l-eċċezzjonijiet u d-devjazzjonijiet temporanji mill-politika Ewropea tal-kompetizzjoni għandhom jitneħħew, u għandu jerġa’ jkun hemm normalità, f’perspettivi ta’ żmien definiti b’mod ċar;

6.

Jenfasizza li l-Pjan ta’ Rkupru jrid jaqdi l-iskop li jipprovdi ftehim internazzjonali ġust u ekwitabbli biex tkun is-suċċessur tal-Protokoll ta’ Kjoto fl-2012 u li ftegima ta’ dan it-tip, inter alia, trid tagħti l-opportunità li pajjiżi ifqar jaħarbu mill-faqar mingħajr ma jalimentaw it-tisħin globali billi tgħinnhom jiffinanzjaw investimenti massivi fl-adattament għall-bidla fil-klima u lejn enerġija li tiġġedded u effiċjenza fl-enerġija;

7.

Jinnota bi tħassib iż-żieda rapida tad-dejn pubbliku u d-defisits tal-baġit; jinsab imħasseb dwar il-fatt li d-dejn pubbliku jista’ jsir piż eċċessiv għall-ġenerazzjonijiet futuri;

8.

Waqt li jaċċetta li l-bżonn li jkun hemm aġġustament għal ambjent globalment kompetittiv u li l-Unjoni Ewropea terġa’ tibda tikber huma objettivi komuni importanti ħafna, jistieden lill-Unjoni Ewropea biex tintensifika l-isforzi tagħhom biex tinvesti fil-kapaċitajiet, fit-taħriġ u fil-ħolqien ta’ impjiegi sostenibbli, fis-salvagwarda tal-impjiegi u fit-twaqqif ta’ qgħad massiv waqt li tiżgura politiki fiskali kostruttivi, li għandhom jgħinu biex jiġu stabbiliti d-daqs u l-komponenti tal-Pjan ta’ Rkupru; jistenna ftehim fil-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa 2009 fuq linji gwida ċari u miżuri konkreti lejn is-salvagwardja tal-impjiegi u l-ħolqien ta’ opportuntajiet ta’ xogħol;

9.

Jirrakkomanda, bħala rekwiżit essenzjali għall-effettività, li l-koordinament tal-pjanijiet ta’ rkupru nazzjonali jippermetti li kull programm jitfassal skont il-ħtiġijiet speċifiċi ta’ kull pajjiż, għalkemm b’mod li jikkunsidra l-interess komuni, l-istrateġiji komuni definiti f’termini tal-ġlieda kontra l-bida fil-klima u l-assigurazzjoni tal-aqwa effett multiplikatur, speċjalment f’dak li għandu x’jaqsam mal-impjiegi;

10.

Jirrakkomanda inizjattivi orizzontali ġodda fil-livell tal-UE, peress li kapaċitajiet nazzjonali differenti u marġni ta’ manuvra baġitarja jistgħu jiġġeneraw riżultati assimetriċi ħafna tul l-Unjoni Ewropea; madankollu, ifakkar fir-responsabbiltà ta’ kull Stat Membru li jeżerċita dixxiplina fiskali, investimenti u riformi strutturali;

11.

Jagħti parir qawwi kontra r-riskju li s-soluzzjonijiet implimentati jsiru s-somma tal-politiki nazzjonali kollha, b’konflitti u spejjeż potenzjali, b’mod li jiddgħajfu s-suq uniku, l-unjoni ekonomika u monetarja u l-irwol tal-Unjoni Ewropea bħala attur globali;

12.

Jappoġġja l-impenn tal-Kummissjoni għall-Patt għall-Istabbiltà u t-Tkabbir rivedut, u jinnota r-rieda tagħha li tuża l-flessibilità bħala mod biex tmexxi politiki antiċikliki biex tiġi indirizzata r-riċessjoni ekonomika mbassra mill-patt sabiex l-Istati Membri jitħallew jirrispondu b’mod xieraq għall-kriżi ekonomika, speċfikament biex jevalwaw jekk id-deċiżjonijiet ta’ investiment fuq perjodu ta’ żmien qasir humiex kumpatibbli mal-objettivi baġitarji fuq perjodu ta’ żmien medju u jekk jistgħux iwasslu għat-tkabbir sostenibbli u l-objettivi tal-Istrateġija ta’ Liżbona fuq perjodu ta’ żmien twil;

13.

Jenfasizza li huwa importanti ferm li l-Istati Membri jkompju jsegwu l-Patt għall-Istabilità u t-Tkabbir rivedut, bil-ħsieb li, minn naħa, jiġu affrontati b’mod effettiv iċ-ċirkustanzi eċċezzjonali attwali u, min-naħa l-oħra, jiġi garantit impenn sod biex id-dixxiplina baġitarja terġa’ lura fit-triq it-tajba malli l-ekonomija tirkupra, filwaqt li tissaħħaħ il-kontraċikliċità tal-Patt għall-Istabbiltà u t-Tkabbir rivedut;

Swieq finanzjarji: minn kontroll tal-kriżi għal swieq sodi fil-futur

Ritorn għall-fiduċja fis-settur finanzjarju

14.

Jilqa’ l-miżuri fuq perjodu ta’ żmien qasir adottati biex terġa’ tingħata l-fiduċja fis-sistema finanzjarja; ifakkar li dawn il-miżuri ta’ emerġenza m’humiex biżżejjed biex jindirizzaw uħud mill-problemi fundamentali fis-sors tal-kriżi, speċifikament l-iżbilanċi globali, it-teħid ta’ riskji estremi, l-leveraging u l-ippremjar tal-ippjanar mhux fit-tul; ifakkar fil-bżonn li l-iskemi ta’ remunerazzjoni jiġu riveduti bħala għejjun possibbli ta’ instabilità finanzjarja;

15.

Jitlob li jkun hemm azzjoni kkoordinata bejn l-Istati Membri li tippermetti garanziji bankarji nazzjonali ġenerali u espliċiti li jkopru r-responsabilitajiet, imma li jeskludu l-kapital azzjonarju, biex titnaqqas l-inċertezza fis-swieq tal-kreditu u jiġi faċilitat il-funzjonament tagħhom;

16.

Jistieden lill-Istati Membri, u b’mod partikolari lil dawk li huma parti miz-zona tal-Euro, biex jeżaminaw il-possibilità ta’ self kbir Ewropew, garantit b’mod konġunt mill-Istati Membri;

17.

Itenni li s-salvagwardjar tat-tfaddil ta’ individwi u kumpaniji, inklużi intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), u tal-provvista ta’ kreditu għalihom huwa l-ġustifikazzjoni ewlenija għall-intervent pubbliku eċċezzjonali attwali fis-sistema finanzjarja; ifakkar lill-gvernijiet tal-Istati Membri bir-responsabilità għall-użu ta’ fondi pubbliċi fil-pjanijiet ta’ rkupru u l-fatt li jridu jagħtu rendikont lill-parlamenti tagħhom dwar dan l-użu u jirrakkomanda bil-qawwi li sensiela ta’ miżuri ta’ sorveljanza xierqa u, jekk ikun hemm bżonn, sanzjonijiet ikunu introdotti u kkoordinati fil-livell tal-UE biex jiġi żgurat li jinkisbu l-objettivi ta’ dan it-tip;

18.

Jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat li t-tnaqqis fuq ir-rati ta’ mgħax ċentrali jgħaddi fuq min jissellef;

19.

Ifakkar fil-ħtieġa li r-regolaturi u l-awtoritajiet relevanti tal-Istati Membri jiskrutinaw fil-fond l-attivitajiet tal-banek u l-bankiera tul l-aħħar xhur, u li jistabbilixxu ukoll jekk setgħax kien hemm imġiba li għandha tiġi mmaqdra u saħansitra imġiba kriminali li kkontribwiet għall-kollass bankarju u biex jiżguraw li l-intervent pubbliku u d-deċiżjonijiet dwar il-politika monetarja, f’dak li għandu x’jaqsam mar-rati tal-imgħax, kienu kapaċi jreġġgħu lura t-trażżin tal-kreditu;

20.

Jikkunsidra li sorveljanza stretta tal-pakketti ta’ miżuri ta’ salvataġġ għall-istituzzjonijiet finanzjarji trid tkun implimentata biex jiġu żgurati kundizzjonijiet indaqs għal kulħadd, inklużi: il-livell ta’ solvenza, il-benefiċċji mistennija, il-likwidità fis-suq interbankarju, l-evoluzzjoni tar-riżorsi umani u l-fiduċja tal-klijenti, kemm jekk huma klijenti privati u kemm jekk huma imprendituri;

21.

Jikkunsidra li l-kundizzjonalità għandha tintrabat mal-pjanijiet ta’ salvataġġ tas-settur bankarju f’dak li għandu x’jaqsam ma’ inċentivi monetarji, provvista ta’ kreditu, kundizzjonijiet ta’ self, ristrutturar tas-settur u protezzjoni tat-termini tal-politika soċjali;

22.

Jemmen li għandu jitħeġġeġ l-iżvilupp tal-mikrokreditu, li huwa rikonoxxut bħala għodda effiċjenti li tħalli effett multiplikatur qawwi, speċjalment billi dan isir rekwiżit għall-banek kummerċjali li jkunu bbenefikaw minn appoġġ pubbliku;

23.

Jinsisti li għandha tingħata kunsiderazzjoni ewlenija għall-irkupru ta’ livelli normali ta’ estensjoni tal-kreditu mill-banek meta jkunu qed jikkunsidraw xi ambjent regolatorju ġdid, speċjalment fl-interess tal-qawmien mill-ġdid tal-proċess ta’ titolizzazzjoni bħala element essenzjali għall-irkupru tal-iffinanzjar ta’ xiri ta’ djar, karozzi u karti ta’ kreditu;

24.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tipproduċi analiżi ċara tal-impatt tal-pakkett ta’ salvataġġ fuq il-kompetittività tas-settur finanzjarju u fuq l-iffunzjonar is-suq interbankarju; jistieden lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi gruppi interdixxiplinarji, li jinkludu esperti tad-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Kompetizzjoni, l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, u s-Suq Intern u s-Servizzi, it-tliet kumitati ta’ superviżjoni tal-Livell 3, u tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali, biex jiġbru flimkien l-għerf u l-għarfien espert u jiżguraw li fl-Istati Membri kollha jittieħdu deċiżjonijiet imparzjali ta’ kwalità għolja u f’waqthom;

Strutturi regolatorji u superviżorji aktar effettivi

25.

Jikkunsidra li għalkemm il-Bank Ċentrali Ewropew m’għandu l-ebda mandat superviżorju uffiċjali, hemm il-bżonn li jissaħħaħ l-irwol tiegħu f’dak li jirrigward l-immonitorjar tal-istabilità finanzjarja fiż-żona euro, speċifikament f’dak li għandu x’jaqsam mas-sorveljanza tas-settur bankarju tal-UE kollha; jirrakkomanda, għalhekk, li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu jkun involut f’sorveljanza makroprudenzjali mifruxa mal-UE tal-istituzzjonijiet finanzjarji sistematikament importanti fuq il-bażi tal-Artikolu 105(6) tat-Trattat;

26.

Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta’ strumenti u politiki ċari tal-UE li permezz tagħhom jistgħu jiġu indirizzati, bir-reqqa u b’mod f’waqtu, l-impatti assimetriċi tal-kriżi finanzjarja fost l-Istati Membri ġewwa u barra ż-żona euro;

27.

Itenni t-talba tiegħu biex il-Kummissjoni tanalizza l-effetti tal-imġiba tal-banek li ċaqilqu l-assi tagħhom mill-Istati li aderew reċentement wara l-adozzjoni ta’ pjanijiet ta’ salvataġġ mill-Istati Membri l-oħra u biex teżamina b’attenzjoni l-azzjoni spekulattiva (short-selling) f’dak li għandu x’jaqsam mal-muniti tal-Istati li aderew reċentement; jistieden lill-Kummissjoni biex tikkomunika r-riżultati ta’ dawk l-analiżi lill-Grupp de Larosière u lill-kumitat responsabbli tal-Parlament;

28.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex b’mod urġenti jaffrontaw il-problema tal-garanziji bankarji, sabiex jiġi żgurat li skemi mfassla b’mod simili jwaqqfu lill-banek madwar l-UE milli jfallu, u b’hekk jippermettu l-qawmien mill-ġdid tas-self interbankarju, qawmien li huwa kundizzjoni meħtieġa għat-tmiem tal-kriżi bankarja u li jippermetti li jingħata kreditu ġdid lill-ekonomija reali, li jiżdied l-investiment u l-konsum u b’hekk tinstab it-triq ‘il barra mill-kriżi ekonomika;

29.

Iħeġġeġ bil-qawwi lill-Grupp de Larosière biex jadotta r-rakkomandazzjonijiet imressqa fir-riżoluzzjonijiet preċedenti tal-Parlament, li għandhom x’jaqsmu mas-sorveljanza tas-suq finanzjarju; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tadotta l-kontributi tiegħu biex tinħoloq struttura stabbli u effiċjenti ta’ regolament u sorveljanza, li tista’ tipprevjeni jew trażżan l-impatti negattivi ta’ kriżijiet fil-futur; jistieden lill-Kunsill biex jikkunsidra kif jixraq il-pożizzjoni li jista’ jesprimi l-Parlament dwar dawk il-konklużjonijiet qabel ma japprovahom;

30.

Jirrikonoxxi r-rakkomandazzjonijiet tal-grupp de Larosière u jisħaq li ħafna minnhom ġew mitluba mill-Parlament fis-snin riċenti; jilqa’ b’sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tuża s-setgħa tagħha ta’ inizjattiva u tieħu azzjoni biex tindirizza l-aktar problemi urġenti fir-rigward tal-kriżi finanzjarja, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tibda l-proċess kemm jista ‘jkun malajr; jistieden lill-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa tal-2009 biex jagħti impetu politiku qawwi u biex jistabbilixxi pjan direzzjonali għall-inizjattivi kollha legali sabiex tiġi żgurata l-adozzjoni f’waqtha tagħhom flimkien mal-Parlament;

31.

Jafferma mill-ġdid li aktar trasparenza u mmaniġġjar tar-riskju aħjar kif ukoll sorveljanza kkoordinata jipprovdu l-biċċa l-kbira mis-soluzzjonijiet għal prevenzjoni ta’ kriżijiet ulterjuri u li r-riforma regolatorja trid tkun tinkludi kollox, u tapplika għall-atturi u t-tranżazzjonijiet kollha fis-swieq finanzjarji; jindika l-fatt li n-natura globali tas-swieq finanzjarji tirrikjedi koordinazzjoni internazzjonali tar-riformi; jenfasizza li l-inizjattivi regolatorji jridu jkunu mmirati lejn il-ħolqien tat-transparenza, is-sostenibilità, l-istabilità u r-responsabilità tal-atturi finanzjarji fis-suq; ifakkar lill-Kummissjoni fl-obbligu tagħha biex tirrispondi għat-talbiet tal-Parlament dwar hedge funds u ekwità privata;

32.

Jikkunsidra li l-aġenziji għall-klassifikazzjoni tal-kreditu (credit rating) għandhom jipprovdu l-informazzjoni fejn hemm nuqqas u jiżvelaw l-inċertezzi, kif ukoll il-kunflitti ta’ interess; jinsisti fuq il-ħtieġa li ssir reviżjoni u li jkun hemm titjib fil-politiki tal-kontabilità sabiex jiġu evitati l-effetti proċikliċi;

33.

Jipproponi li jiġi evalwat b’attenzjoni jekk, minħabba l-passi li jittieħdu fil-futur lejn ir-regolament sod tas-settur finanzjarju, speċifikament is-sorveljanza makroprudenzjali tal-qafas regolatorju, l-irkupru ekonomiku u l-innovazzjoni fil-qasam tal-prodotti finanzjarji humiex se jsiru diffiċli jew impossibbli, u s-swieq finanzjarji tal-UE humiex se jsiru anqas attraenti, b’diverżjoni tal-flussi finanzjarji u tal-intrapriżi lejn swieq terzi; ifakkar fl-aħjar interess tagħha li tibqa’ s-suq finanzjarju ewlieni fid-dinja;

L-ekonomija reali: il-kriżi bħala opportunità biex jinkiseb tkabbir sostenibbli

Salvagwardja tal-impjiegi u spinta lid-domanda

34.

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jużaw r-riżorsi kollha disponibbli għalihom biex jappoġġjaw lill-intrapriżi tal-UE, b’mod partikulari lill-SMEs, biex jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi u jsaħħu l-fiduċja tal-investituri, ta’ min iħaddem, tal-ħaddiema u tal-konsumatur tal-UE;

35.

Jirrakkomanda b’mod qawwi li l-aċċess għal kreditu suffiċjenti, għall-but ta’ kulħadd u sikur b’mod raġonevoli jiġi garantit urġentement fl-Unjoni Ewropea kollha għall-intrapriżi ta’ daws żgħir u medju, għaċ-ċittadini u għal dawk is-setturi fejn hemm il-periklu li minħabba l-kriżi mhux se jkollhom futur sostenibbli, b’mod partikulari minħabba n-nuqqas ta’ kreditu; jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura skambji tal-aħjar prattiki f’dan ir-rigward;

36.

Jinsisti li, fis-sitwazzjoni attwali fejn l-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju qed jaffrontaw problemi kbar ta’ likwidità u ta’ aċċess ristrett għall-kreditu, l-awtoritajiet pubbliċi u l-klijenti privati għandhom jirrispettaw perjodu massimu ta’ 30 jum għall-ħlasijiet lil intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tieħu din il-kwistjoni f’idejha meta tkun qed tirrevedi d-Direttiva dwar Ħlasijiet Tard (7);

37.

Jitlob li jkun hemm infurzar sħiħ u implimentazzjoni aċċelerata, kemm fil-livell tal-UE u kemm fil-livell nazzjonali, tar-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament f’dak li għandu x’jaqsam mal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem “Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir” - “Att dwar in-Negozji ż-Żgħar” għall-Ewropa (COM(2008)0394);

38.

Jitlob li titnieda b’mod effettiv inizjattiva komprensiva Ewropea għall-impjiegi, billi jiġi żgurat li intrapriża tkun tista’ titwaqqaf bla ħlas fi żmien tlitt ijiem fi kwalunkwe post fl-Unjoni Ewropea, u li l-formalitajiet biex jiġu impjegati l-ewwel ħaddiema jkunu jistgħu jsiru minn punt ta’ aċċess wieħed minn naħa, u min-naħa l-oħra, billi jissaħħu l-iskemi ta’ attivazzjoni, b’mod partikulari għal dawk bi ftit kapaċitajiet, permezz ta’ pariri personalizzati, taħriġ jew taħriġ mill-ġdid intensivi, u titjib fil-kapaċitajiet tal-ħaddiema, l-apprentistati, l-impjieg issussidjat u għotjiet biex dawk li jaħdmu għal rashom u n-negozji jkunu jistgħu jibdew joperaw; barra minn hekk, jappoġġja l-allokazzjoni tal-pagamenti tal-Fond Soċjali Ewropew mill-Kummissjoni għall-promozzjoni tal-iżvilupp u t-tqabbil tal-kapaċitajiet;

39.

Jirrakkomanda b’mod qawwi li l-inizjattiva Ewropea dwar l-impjiegi tkun tinkludi intervent bikri fil-waqt meta fil-fatt jintilfu l-impjiegi, jekk xejn sabiex jitnaqqas ir-riskju li n-nies jiġu esklużi mis-suq tax-xogħol; jikkunsidra li interventi ta’ dan it-tip se jirrikjedu investiment sinifikanti fit-taħriġ, inkluża żieda f’dawk li jagħtu t-taħriġ, waqt li tingħata attenzjoni għall-mod kif il-programmi ta’ taħriġ u ta’ rijintegrazzjoni fil-qasam tax-xogħol jistgħu jiġu kkoordinati aħjar, u m’għandhomx jintużaw biss miżuri fuq perjodu ta’ żmien qasir iżda wkoll għandu jsir kull sforz biex kwalifiki ta’ livell għoli jsiru possibbli sabiex jiżdiedu l-livelli ta’ kwalifiki globali fl-UE u biex jingħata rispons għall-bżonnijiet li qed jinbidlu tal-ekonomija attwali;

40.

Jilqa’ l-proposti tal-Kummissjoni u jistieden lill-Istati Membri biex jadattaw dispożizzjonijiet ġodda tar-regolamenti tal-Fond Soċjali Ewropew, tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni u tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, inklużi s-simplifikazzjoni tal-proċeduri u t-twessigħ tal-ispejjeż eliġibbli biex jinqdew b’mod aktar effiċjenti l-għanijiet tal-impjiegi u tal-inklużjoni soċjali, waqt li jitkompla l-appoġġ għall-impjiegi f’setturi fundamentali tal-ekonomija u jiġi żgurat li, meta tkun qed tingħata assistenza ta’ dan it-tip, it-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali u territorjali tibqa’ prijorità sabiex jiġi evitat żvilupp assimetriku fl-Unjoni Ewropea; jittama li jitħaffef ir-rilaxx tal-fondi mmirati lejn l-appoġġ għall-impjiegi u li l-programmi Ewropej ta’ appoġġ jiġu orjentati biex jgħinu lill