ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 44

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 52
21 ta' Frar 2009


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Qorti tal-Ġustizzja

2009/C 044/01

L-aħħar pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea
ĠU C 32, 7.2.2009

1

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Qorti tal-Ġustizzja

2009/C 044/02

Kawża C-276/05: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberster Gerichtshof) — The Wellcome Foundation Ltd vs Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (Trade mark — Prodott farmaċewtiku — Ippakkjar mill-ġdid — Importazzjoni parallela — Bidla sostanzjali fid-dehra tal-ippakkjar — Obbligu ta' notifika minn qabel)

2

2009/C 044/03

Kawża C-16/06 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-18 ta' Diċembru 2008 — Les Éditions Albert René SARL vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Orange A/S (Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikoli 8 u 63 — Trade mark verbali MOBILIX — Oppożizzjoni mill-proprjetarju tat-trade mark verbali Komunitarja u nazzjonali OBELIX — Oppożizzjoni miċħuda parzjalment — Reformatio in pejus — Teorija magħrufa bħala t-teorija ta' newtralizzazzjoni — Bdil fis-suġġett tal-kawża — Dokumenti annessi mar-rikors quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza bħala prova ġdida)

2

2009/C 044/04

Kawża C-210/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-iSzegedi Ítélőtábla — Ir-Repubblika tal-Ungerija) — Fil-kawża Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt (Trasferiment tal-uffiċċju rreġistrat ta' kumpannija fi Stat Membru li mhuwiex dak fejn ġiet kkostitwita — Talba biex temenda l-indikazzjoni dwar l-uffiċċju rreġistrat fir-reġistru tal-kumpanniji — Rifjut — Appell kontra d-deċiżjoni tal-qorti inkarigata biż-żamma tar-reġistru tal-kumpanniji — Artikolu 234 KE — Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ammissibbiltà — Kunċett ta' qorti jew tribunal — Kunċett ta' qorti jew tribunal nazzjonali li kontra d-deċiżjonijiet tagħha/tiegħu m'hemm ebda rimedju ġudizzjarju skont il-liġi nazzjonali — Appell kontra d-deċiżjoni għal rinviju għal deċiżjoni preliminari — Poter ta' qorti tal-appell li tiċħad din id-deċiżjoni — Libertà ta' stabbiliment — Artikoli 43 KE u 48 KE)

3

2009/C 044/05

Kawża C-338/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-ewwel Awla) tat-18 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta' Spanja (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — It-tieni direttiva 77/91/KEE — Artikoli 29 u 42 — Kumpanniji ta' responsabbiltà limitata — Żieda fil-kapital — Jedd ta' prelazzjoni għas-sottoskrizzjoni ta' ishma u ta' bonds li jistgħu jinbidlu f'ishma — Esklużjoni — Protezzjoni tal-azzjonisti — Trattament ugwali)

4

2009/C 044/06

Kawża C-487/06 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 — British Aggregates Association vs Il-Kummssjoni tal-Komunitajiet Ewropej, Ir-Renju tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (Appell — Għajnuna mill-Istat — Taxxa ambjentali fuq il-granulat fir-Renju Unit)

4

2009/C 044/07

Kawża C-524/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Il-Ġermanja) — Heinz Huber vs Bundesrepublik Deutschland (Protezzjoni ta' data personali — Ċittadinanza Ewropea — Prinċipju ta' non-diskriminazzjoni bbażata fuq iċ-ċittadinanza — Direttiva 95/46/KE — Kunċett ta' neċessità — Proċessar ġenerali ta' data personali dwar ċittadini tal-Unjoni li huma ċittadini ta' Stat Membru ieħor — Reġistru ċentrali tal-barranin)

5

2009/C 044/08

Kawża C-47/07 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta' Diċembru 2008 — Masdar (UK) Ltd vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (Appell — It-tieni paragrafu tal-Artikolu 288 KE — Rikors ibbażat fuq arrikkiment indebitu tal-Komunità — Programmi ta' għajnuna Komunitarja — Irregolaritajiet imwettqin mill-parti kontraenti tal-Kummissjoni — Servizzi pprovduti minn subappaltatur — Nuqqas ta' ħlas — Riskji inerenti fl-attivitajiet ekonomiċi — Prinċipju tal-protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi — Obbligu ta' diliġenza tal-amministrazzjoni Komunitarja)

5

2009/C 044/09

Kawża C-48/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour d'appel de Liège — Il-Belġju) — L-Istat Belġjan — SPF Finances vs Les Vergers du Vieux Tauves SA (Taxxi fuq il-kumpanniji — Direttiva 90/435/KEE — Status ta' kumpannija prinċipali — Sehem fil-kapital — Żamma ta' ishma b'użufrutt)

6

2009/C 044/10

Kawża C-73/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Korkein hallinto-oikeus — Il-Finlandja) — Tietosuojavaltuutettu vs Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy (Direttiva 95/46/KE — Kamp ta' applikazzjoni — Ipproċessar u moviment ta' data fiskali personali — Protezzjoni ta' individwi — Libertà tal-espressjoni)

6

2009/C 044/11

Kawża C-101/07 P u C-110/07 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-18 ta' Diċembru 2008 — Coop de France Bétail et Viande, li qabel kienet Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA) vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej u Ir-Repubblika Franċiża (Appell — Kompetizzjoni — Suq tal-laħam taċ-ċanga u tal-vitella — Ftehim konkluż bejn federazzjonijiet nazzjonali ta' dawk li jrabbu u l-biċċiera dwar is-sospensjoni tal-importazzjonijiet ta' laħam taċ-ċanga u tal-vitella u l-iffissar ta' prezz minimu ta' xiri — Multi — Regolament Nru 17 — Artikolu 15(2) — Teħid inkunsiderazzjoni tad-dħul mill-bejgħ ta' impriżi membri ta' federazzjonijiet)

7

2009/C 044/12

Kawża C-121/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-9 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Franċiża (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2001/18/KE — Rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta' GMOs — Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tikkonstata n-nuqqas ta' twettiq ta' obbligu — Nuqqas ta' eżekuzzjoni — Artikolu 228 KE — Eżekuzzjoni fil-mori tal-kawża — Sanzjonijiet pekunjarji)

8

2009/C 044/13

Kawża C-127/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d'État — Franza) — Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA vs Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Ambjent — Prevenzjoni u tnaqqis integrat tat-tniġġis — Skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjoni ta' gassijiet serra — Direttiva 2003/87/KE — Kamp ta' applikazzjoni — Inklużjoni tal-istallazzjonijiet tas-settur tal-azzar — Esklużjoni tal-istallazzjonijiet tas-setturi tal-kimika u tal-metalli mhux tal-ħadid — Prinċipju ta' trattament ugwali)

8

2009/C 044/14

Kawża C-161/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Awstrija (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Artikolu 43 KE — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tistabilixxi l-kundizzjonijiet ta' reġistrazzjoni ta' soċjetajiet jew kumpanniji fuq applikazzjoni ta' ċittadini mill-Istati Membri — Proċedura ta' ċertifikazzjoni tal-istatus ta' ħaddiema għal rashom)

9

2009/C 044/15

Kawża C-189/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta' Spanja (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Regolament (KEE) Nru 2847/93 — Artikoli 2(1) u 31(1) u (2) — Regolamenti (KE) Nri 2406/96 u 850/98 — Skema ta' kontroll fis-settur tas-sajd — Standards komuni għall-marketing għal ċerti prodotti — Kontrolli u spezzjonijiet mhux sodisfaċenti — Nuqqas ta' adozzjoni tal-miżuri xierqa għas-sanzjoni tal-ksur — Eżekuzzjoni tas-sanzjonijiet — Nuqqas ta' natura ġenerali mid-dispożizzjonijiet ta' regolament — Preżentata quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja ta' provi komplementari intiżi sabiex isostnu n-natura ġenerali u kontinwa tan-nuqqas — Ammissibbiltà)

9

2009/C 044/16

Kawża C-198/07 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 — Donal Gordon vs Il-Kummissjoni tal-Komuitajiet Ewropej (Appell — Rapport tal-iżvilupp tal-karriera — Rikors għal annullament — Interess ġuridiku — Uffiċjali b'invalidità permanenti totali)

10

2009/C 044/17

Kawża C-205/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hof van Beroep te Gent — Il-Belġju) — Proċeduri kriminali kontra Lodewijk Gysbrechts, Santurel Inter BVBA (Artikoli 28 KE sa 30 KE — Direttiva 97/7/KE — Protezzjoni tal-konsumatur fir-rigward ta' kuntratti li jsiru mill-bogħod — Terminu għall-irtirar mill-kuntratt — Projbizzjoni li jintalab mingħand il-konsumatur ħlas akkont jew pagament qabel l-iskadenza tat-terminu għall-irtirar mill-kuntratt)

11

2009/C 044/18

Kawża C-213/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Symvoulio tis Epikrateias — Il-Greċja) — Michaniki AE vs Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypoyrgos Epikrateias (Kuntratti pubbliċi għal xogħlijiet — Direttiva 93/37/KEE — Artikolu 24 — Kawżi ta' esklużjoni mill-parteċipazzjoni fil-proċedura għall-għoti ta' kuntratt — Miżuri nazzjonali li joħolqu inkompatibbiltà bejn is-settur tax-xogħlijiet pubbliċi u dak tal-mezzi ta' informazzjoni)

11

2009/C 044/19

Kawża C-282/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour d'appel de Liège — Il-Belġju) — L-Istat Belġjan — SPF Finances vs Truck Center SA (Libertà ta' stabbiliment — Artikoli 52 tat-Trattat KE (li sar, wara emenda, l-Artikolu 43 KE) u 58 tat-Trattat KE (li sar l-Artikolu 48 KE) — Moviment liberu tal-kapital — Artikoli 73 B u 73 D tat-Trattat KE (li saru, rispettivament, l-Artikoli 56 KE u 58 KE) — Intaxxar ta' persuni ġuridiċi — Dħul minn kapital u minn beni mobbli — Taxxa f'ras il-għajn — Précompte mobilier — Ġbir tal-précompte mobilier fuq l-imgħaxijiet imħallsa lil kumpanniji mhux residenti — Nuqqas ta' ġbir tal-précompte mobilier fuq l-imgħaxijiet imħallsa lil kumpanniji residenti — Ftehim dwar il-ħelsien minn taxxa doppja — Restrizzjoni — Assenza)

12

2009/C 044/20

Kawża C-283/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 75/442/KEE — Artikolu 1 — Kunċett ta' skart — Skart intiż sabiex jintuża fl-attività tal-azzar — Kombustibbli li ġej minn skart ta' kwalità għolja — Traspożizzjoni żbaljata)

12

2009/C 044/21

Kawża C-306/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-18 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari magħmula mill-Højesteret — Id-Danimarka) — Ruben Andersen vs Kommunernes Landsforening som mandatar for Slagelse Kommune (tidl. Skælskør Kommune) (Informazzjoni għall-ħaddiema — Direttiva 91/533/KEE — Artikolu 8(1) u (2) — Kamp ta' applikazzjoni — Ħaddiema koperti minn ftehim kollettiv — Kunċett ta' kuntratt jew relazzjoni ta' impjieg ta' natura temporanja)

13

2009/C 044/22

Kawża C-333/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-22 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour administrative d'appel de Lyon — Franza) — Regie Networks vs Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne (Għajnuna mill-Istat — Skema ta' għajnuna favur stazzjonijiet tar-radju lokali — Finanzjament permezz ta' taxxa parafiskali fuq il-kummerċjalizzazzjoni tal-ispazju tar-reklamar — Deċiżjoni favorevoli tal-Kummissjoni fl-eżitu tal-fażi preliminari prevista fl-Artikolu 93(3) tat-Trattat KE (li sar l-Artikolu 88(3) KE) — Għajnuna li tista' tkun kompatibbli mas-suq komuni — Artikolu 92(3) tat-Trattat KE (li sar, wara emenda, l-Artikolu 87(3) KE) — Kontestazzjoni tal-legalità tad-deċiżjoni — Obbligu ta' motivazzjoni — Evalwazzjoni tal-fatti — Kompatibbiltà tat-taxxa parafiskali mat-Trattat KE)

14

2009/C 044/23

Kawża C-336/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Hannover — Il-Ġermanja) — Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG vs Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk (Direttiva 2002/22/KE — Artikolu 31(1) — Obbligi raġonevoli ta' trażmissjoni (must carry) — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tobbliga lill-operaturi ta' netwerks bil-kejbil analoġiċi li jintegraw fin-netwerks bil-kejbil tagħhom il-programmi televiżivi kollha awtorizzati li jixxandru permezz ta' trażmissjoni terrestri — Prinċipju ta' proporzjonalità)

14

2009/C 044/24

Kawża C-337/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-18 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Stuttgart — Il-Ġermanja) — Ibrahim Altun vs Stadt Böblingen (Ftehim ta' Assoċjazzjoni KEE-Turkija — L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni Nru 1/80 tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni — Dritt ta' residenza ta' wild ħaddiem Tork — Ħaddiem li jagħmel parti mis-suq legali tax-xogħol — Qgħad involontarju — Applikabbiltà tal-imsemmi ftehim għar-refuġjati Torok — Kundizzjonijiet għat-telf tad-drittijiet miksuba)

15

2009/C 044/25

Kawża C-349/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-18 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supremo Tribunal Administrativo — Il-Portugall) — Sopropé — Organizações de Calçado, Lda vs Fazenda Pública (Kodiċi Doganali tal-Komunità — Prinċipju tar-rispett tad-drittijiet tad-difiża — Irkupru a posteriori tad-dazji doganali fuq l-importazzjoni)

16

2009/C 044/26

Kawża C-384/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-18 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgerichtshof — L-Awstrija) — Wienstrom GmbH vs Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Għajnuna mill-Istat — Artikolu 88(3) KE — Għajnuna ddikjarata kompatibbli mas-suq komuni — Kawża bejn il-benefiċjarju u l-awtoritajiet nazzjonali fir-rigward tal-ammont tal-għajnuna illegalment implementata — Rwol tal-qorti nazzjonali)

16

2009/C 044/27

Kawża C-414/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — Ir-Repubblika tal-Polonja) — Magoora sp. zoo vs Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie (Sitt Direttiva tal-VAT — Artikolu 17(2) u (6) — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Tnaqqis tal-VAT fuq ix-xiri ta' karburant għal ċerti vetturi irrispettivament mill-għan li għalih jintużaw — Restrizzjoni effettiva tad-dritt għal tnaqqis — Esklużjonijiet pprovduti taħt il-liġi nazzjonali fil-mument li daħlet fis-seħħ id-Direttiva)

17

2009/C 044/28

Kawża C-442/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-9 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberster Patent- und Markensenat — L-Awstrija) — Verein Radetzky-Orden vs Bundesvereinigung Kameradschaft Feldmarschall Radetzky (Trade marks — Direttiva 89/104/KEE — Artikolu 12 — Revokazzjoni — Sinjali rreġistrati minn assoċjazzjoni li ma tagħmilx profitt — Kunċett ta' użu ġenwin ta' trade mark — Attivitajiet karitattevoli)

17

2009/C 044/29

Kawża C-443/07 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 — Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej u Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Appell — Regolamenti tal-persunal — Eċċezzjoni ta' illegalità tal-Artikolu 12(3) tal-Anness XIII dwar il-klassifika tal-uffiċjali li ġew reklutati wara l-1 ta' Mejju 2004 — Konsultazzjoni mal-Kumitat tal-Istatut — Nuqqas ta' ksur tad-drittijiet miksuba u tal-prinċipju tat-trattament ugwali)

18

2009/C 044/30

Kawża C-480/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-11 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta' Spanja (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2000/59/KE — Faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart iġġenerat mill-bastimenti u għall-fdalijiet mill-merkanzija — Nuqqas li jiżviluppa, jimplementa u japprova pjanijiet għall- akkoljenza u tqandil tal-iskart għall-portijiet kollha)

18

2009/C 044/31

Kawża C-488/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-18 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Court of Session (L-Iskozja), Edinburgh — Ir-Renju Unit) — Royal Bank of Scotland plc vs The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Is-Sitt Direttiva tal-VAT — Tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa — Oġġetti u servizzi użati kemm għall-operazzjonijiet taxxabbli u għall-operazzjonijiet eżentati — Tnaqqis proporzjonali — Kalkolu — Metodi previsti fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 17(5) — Obbligu ta' applikazzjoni tar-regola ta' arrotondament tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 19(1))

19

2009/C 044/32

Kawża C-491/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landesgericht für Strafsachen Wien — L-Awstrija) — Proċeduri kriminali kontra Vladimir Turansky (Konvenzjoni li timplementa l-Ftehim ta' Schengen — Artikolu 54 — Prinċipju ta' ne bis in idem — Kamp ta' applikazzjoni — Kunċett ta' inqata' b'mod finali — Deċiżjoni li biha awtorità tal-pulizija tordna s-sospensjoni ta' proċeduri kriminali — Deċiżjoni li ma ġġibx magħha l-estinzjoni tal-azzjoni kriminali u li m'għandhiex effett ta' ne bis in idem skont id-dritt nazzjonali)

19

2009/C 044/33

Kawża C-517/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-18 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Justice (Chancery Division) — Ir-Renju Unit) — Afton Chemical Limited vs The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Direttiva 92/81/KEE — Dazji tas-sisa fuq iż-żjut minerali — Artikolu 2(2) u (3) kif ukoll l-Artikolu 8(1)(a) — Direttiva 2003/96/KE — Tassazzjoni tal-prodotti ta' enerġija u tal-elettriku — Artikolu 2(2) sa (4)(b) — Kamp ta' applikazzjoni — Addittivi għal karburant li għandhom il-karatteristika ta' żjut minerali jew ta' prodotti ta' enerġija, iżda li ma jintużawx bħala karburant — Sistema nazzjonali ta' tassazzjoni)

20

2009/C 044/34

Kawża C-549/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Handelsgericht Wien — L-Awstrija) — Friederike Wallentin-Hermann vs Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA (Trasport bl-ajru — Regolament (KE) Nru 261/2004 — Artikolu 5 — Kumpens u assistenza tal-passiġġieri fil-każ ta' kanċellazzjoni ta' titjira — Eżenzjoni mill-obbligu ta' kumpens — Kanċellazzjoni dovuta għal ċirkustanzi straordinarji li ma setgħux jiġu evitati anki li kieku ttieħdu l-miżuri raġonevoli kollha)

20

2009/C 044/35

Kawża C-13/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof — Il-Ġermanja) — Proċeduri mibdija minn Erich Stamm, Anneliese Hauser (Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Konfederazzjoni Żvizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-moviment liberu tal-persuni — Trattament ugwali — Ħaddiema transkonfinali li jaħdmu għal rashom — Qbiela — Struttura agrarja)

21

2009/C 044/36

Kawża C-273/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba' Awla) tat-18 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2001/81/KE — Inkwinanti atmosferiċi — Livelli nazzjonali ta' emissjonijiet — Nuqqas li jiġu kkomunikati programmi għat-tnaqqis ta' emissjonijiet, inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet u projetazzjonijiet annwali għas-sena 2010)

22

2009/C 044/37

Kawża C-328/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Finlandja (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2004/35/KE — Responsabbiltà ambjentali — Nuqqas ta' traspożizzjoni fit-terminu previst)

22

2009/C 044/38

Kawża C-388/08 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-1 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Korkein oikeus — Il-Finlandja) — Proċeduri kriminali kontra Artur Leymann, Aleksei Pustovarov (Kooperazzjoni mill-pulizija u ġudizzjarja f'materji kriminali — Deċiżjoni Qafas 2002/584/ĠAI — Artikolu 27 — Mandat ta' arrest Ewropew u proċeduri ta' kunsinja bejn Stati Membri — Prinċipju ta' speċjalità — Proċedura ta' kunsens)

23

2009/C 044/39

Kawża C-551/07: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba' Awla) tad-19 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgerichtshof — L-Awstrija) — Deniz Sahin vs Bundesminister für Inneres (Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Direttiva 2004/38/KE — Artikoli 18 KE u 39 KE — Dritt għar-rispett tal-ħajja familjari — Dritt ta' residenza ta' ċittadin ta' pajjiż terz li daħal fit-territorju ta' Stat Membru bħala applikant għal ażil u li sussegwentement iżżewweġ ċittadina ta' Stat Membru ieħor)

23

2009/C 044/40

Kawża C-25/08 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta' Novembru 2008 — Giuseppe Gargani vs Il-Parlament (Appell — Rikors tal-President tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali tal-Parlament Ewropew kontra l-'azzjoni' tal-President tal-Parlament li wasslet għall-preżentata ta' osservazzjonijiet f'isem il-Parlament f'kawża dwar talba għal deċiżjoni preliminari — Terminu għall-preżentata ta' rikors)

24

2009/C 044/41

Kawża C-180/08 u C-186/08: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-13 ta' Novembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tad-Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Il-Greċja) — Maria Kastrinaki tou Emmanouil vs Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA (L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Direttiva 89/48/KEE — Rikonoxximent ta' diplomi — Studji kompletati f'Ċentru ta' studji liberi mhux irrikonoxxut bħala stabbiliment ta' tagħlim mill-Istat Membru ospitanti — Psikologu)

25

2009/C 044/42

Kawża C-434/08: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Oldenburg (Il-Ġermanja) fl-1 ta' Ottubru 2008 — Arnold u Johann Harms bħala soċjetà ċivili vs Reerk Heidinga

25

2009/C 044/43

Kawża C-473/08: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sächsisches Finanzgericht (il-Ġermanja) fil-5 ta' Novembru 2008 — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz vs Finanzamt Dresden I

26

2009/C 044/44

Kawża C-486/08: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesgericht Innsbruck (l-Awstrija) fit-12 ta' Novembru 2008 — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols vs Land Tirol

26

2009/C 044/45

Kawża C-491/08: Rikors ippreżentat fit-12 ta' Novembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana

27

2009/C 044/46

Kawża C-496/08 P: Appell ippreżentat fit-18 ta' Novembru 2008, minn Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau u Francisco Javier Solana Ramos kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (It-Tielet Awla) tat-18 ta' Settembru 2008 fil-Kawża T-47/05 — Angé Serrano et vs Il-Parlament

27

2009/C 044/47

Kawża C-510/08: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Düsseldorf (Il-Ġermanja) fl-24 ta' Novembru 2008 — Vera Mattner vs Finanzamt Velbert

28

2009/C 044/48

Kawża C-512/08: Rikors ippreżentat fil-25 ta' Novembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Franċiża

29

2009/C 044/49

Kawża C-515/08: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (il-Belgju) fis-26 ta' Novembru 2008 — Proċedura kriminali kontra Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luís das Neves Palhota, Termiso Lda

29

2009/C 044/50

Kawża C-519/08: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Protodikeio Athinon, Tmima Ergatikon Diaforon fis-27 ta' Novembru 2008 — Archontia Koukou vs Elliniko Dimosio

30

2009/C 044/51

Kawża C-526/08: Rikors ippreżentat fit-2 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

31

2009/C 044/52

Kawża C-529/08: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshofs (Il-Ġermanja) fit-2 ta' Diċembru 2008 — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz vs Deutsche Lufthansa AG

32

2009/C 044/53

Kawża C-533/08: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlande (l-Olanda) fit-3 ta' Diċembru 2008 — TNT Express Nederland B.V. vs AXA Versicherung AG

32

2009/C 044/54

Kawża C-534/08: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederland (l-Olanda) fit-3 ta' Diċembru 2008 — KLG Europe Eersel BV vs Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

33

2009/C 044/55

Kawża C-536/08: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (l-Olanda) fl-4 ta' Diċembru 2008 — Staatssecretaris van Financiën vs X

33

2009/C 044/56

Kawża C-537/08 P: Appell ippreżentat fit-3 ta' Diċembru 2008 mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (il-Ħames Awla Estiża) mogħtija fl-24 ta' Settembru 2008 fil-Kawża T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, sostnuta mill-Freistaat Thüringen u mill-Bundesrepublik Deutschland vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

34

2009/C 044/57

Kawża C-539/08: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der nederlanden (l-Olanda) fl-4 ta' Diċembru 2008 — Staatssecretaris van Financiën vs Fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV

35

2009/C 044/58

Kawża C-544/08: Rikors ippreżentat fl-4 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ċeka

35

2009/C 044/59

Kawża C-554/08 P: Appell ippreżentat fis-17 ta' Diċembru 2008 minn Le Carbone Lorraine mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Il-Ħames Awla) mogħtija fit-8 ta' Ottubru 2008 fil-Kawża T-73/04, Carbone Lorraine vs Il-Kummissjoni

35

2009/C 044/60

Kawża C-556/08: Rikors ippreżentat fis-16 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

36

2009/C 044/61

Kawża C-557/08: Rikors imressaq fis-16 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

36

2009/C 044/62

Kawża C-561/08 P: Appell ippreżentat fid-19 ta' Diċembru 2008 mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Is-Seba' Awla) mogħtija fil-15 ta' Ottubru 2008 fil-Kawża T-160/04, Potamianos vs Il-Kummissjoni

37

2009/C 044/63

Kawża C-566/08: Rikors ippreżentat fit-22 ta' Diċembru 2008 — Il-Parlament Ewropew vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

37

2009/C 044/64

Kawża C-567/08: Rikors ippreżentat fid-19 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

38

2009/C 044/65

Kawża C-574/08: Rikors ippreżentat fit-22 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Belgju

38

2009/C 044/66

Kawża C-575/08: Rikors ippreżentat fit-22 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Belġju

39

2009/C 044/67

Kawża C-583/08 P: Appell ippreżentat fl-24 ta' Diċembru 2008 minn Christos Gogos mis-sentenza mogħtija fil-Qorti tal-Prim'Istanza (Ir-Raba' Awla) fil-15 ta' Ottubru 2008 fil-Kawża T-583/08, Christos Gogos vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

39

2009/C 044/68

Kawża C-585/08: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberster Gerichtshof (l-Awstrija) fl-24 ta' Diċembru 2008 — Peter Pammer vs Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

40

 

Qorti tal-Prim' Istanza

2009/C 044/69

Kawżi T-211/04 u T-215/04: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — Il-Gvern ta' Ġibiltà u Ir-Renju Unit vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Skema ta' għajnuna nnotifikata mir-Renju Unit rigward ir-riforma tat-taxxa fuq il-kumpanniji tal-Gvern ta' Ġibiltà — Deċiżjoni li tiddikjara l-iskema ta' għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni — Selettività reġjonali — Selettività materjali)

41

2009/C 044/70

Kawża T-144/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — Muñiz vs Il-Kummissjoni (Aċċess għad-dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti li jirrigwardaw il-laqgħa tal-grupp ta' xogħol tas-sezzjoni Nomenklatura tat-tariffa u statistika (mekkanika/varji) tal-kumitat tal-kodici doganali — Rifjut għal aċċess — Eċċezzjoni dwar il-ħarsien tal-proċess deċiżjonali)

41

2009/C 044/71

Kawża T-455/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — Componenta Oyj vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (Għajnuna mill-Istat — Settur tal-produzzjoni tal-metall — Akkwist ta' kapital miżmum minn impriża f'kumpannija tal-immobbli u l-ħlas lura ta' self mogħti minn din l-impriża lill-kumpannija tal-immobbli bħala korrispettiv għal investiment ta' din l-impriża — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni u li tordna l-irkupru tagħha — Kriterju tal-investitur privat — Stima tal-azzjonijiet ta' kumpannija tal-immobbli — Stima tal-beni immobbli ta' kumpannija — Obbligu ta' motivazzjoni — Tqajjim ex officio)

42

2009/C 044/72

Kawża T-85/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — General Química vs Il-Kummissjoni (Kompetizzjoni — Akkordji — Settur tal-prodotti kimiċi għall-ipproċessar tal-lasktu — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Skambju ta' informazzjoni kunfidenzjali u ffissar tal-prezzijiet — Attribuzzjoni lill-kumpannija parent — Responsabbiltà in solidum — Multi — Komunikazzjoni fuq il-kooperazzjoni)

42

2009/C 044/73

Kawża T-285/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — Torres vs UASI — Bodegas Cándido (TORRE DE FRIAS) (Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali TORRE DE FRIAS — Trade marks nazzjonali u internazzjonali verbali preċedenti TORRES u LAS TORRES — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta' probabbiltà ta' konfużjoni)

43

2009/C 044/74

Kawża T-286/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — Torres vs UASI — Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE) (Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali TORRE DE GAZATE — Trade marks nazzjonali u internazzjonali verbali preċedenti TORRES u LAS TORRES — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta' probabbiltà ta' konfużjoni)

43

2009/C 044/75

Kawża T-287/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — Torres vs UASI — Bodegas Peñalba Lopez (Torre Albéniz) (Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva Torre Albéniz — Trade mark Komunitarja figurattiva preċedenti TORRES — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta' probabbiltà ta' konfużjoni)

44

2009/C 044/76

Kawża T-8/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — Torres vs UASI — Gala-Salvador Dalí (TG Torre Galatea) (Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva TG Torre Galatea — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti TORRES 10 — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta' probabbiltà ta' konfużjoni)

44

2009/C 044/77

Kawża T-16/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — Torres/UASI vs Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ) (Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja verbali TORRE DE BENÍTEZ — Trade marks nazzjonali, Komunitarji u internazzjonali verbali u figurattivi preċedenti li jevokaw numru ta' torrijiet — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta' probabbiltà ta' konfużjoni)

45

2009/C 044/78

Kawżi magħquda T-90/07 P u T-99/07 P: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — Il-Belġju u Il-Kummissjoni vs Emmanuel Genette (Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Pensjonijiet — Trasferiment tad-drittijiet għal pensjoni nazzjonali — Deċiżjoni li tirrifjuta l-irtirar ta' talba għal trasferiment u t-tressiq ta' talba ġdida għal trasferiment — Ġurisdizzjoni tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku — Bdil tas-suġġett tal-kawża — Inammissibbiltà tar-rikors fl-ewwel istanza)

45

2009/C 044/79

Kawża T-293/07 P: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — Lofaro vs Il-Kummissjoni (Appell — Servizz Pubbliku — Membri tal-persunal temporanju — Terminu sabiex jiġi ppreżentat ilment — Data li fiha jiġi ppreżentat l-ilment — Riċezzjoni mill-amministrazzjoni — Prinċipju taċ-ċertezza legali)

46

2009/C 044/80

Kawża T-227/06: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-3 ta' Diċembru 2008 — RSA Security Ireland vs Il-Kummissjoni (Rikors għal annullament — Tariffa Doganali Komuni — Klassifikazzjoni fin-Nomenklatura Magħquda — Persuna mhux individwalment ikkonċernata — Inammissibbiltà)

46

2009/C 044/81

Kawża T-169/07: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-2 ta' Diċembru 2008 — Longevity Health Products vs UASI — Hennig Arzneimittel (Cellutrim) (Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti Cellidrin — Probabbiltà ta' konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 — Rikors parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment nieqes minn kull bażi fid-dritt)

46

2009/C 044/82

Kawża T-210/07: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-3 ta' Diċembru 2008 — RSA Security Ireland vs Il-Kummissjoni (Rikors għal annullament — Tariffa doganali komuni — L-għoti ta' informazzjoni li torbot dwar it-tariffa — Kompetenza tal-awtoritajiet doganali nazzjonali — Att li ma jistax jiġi kkontestat — Inammissibbiltà)

47

2009/C 044/83

Kawża T-406/08: Rikors ippreżentat fid-19 ta' Settembru 2008 — ICF vs Il-Kummissjoni

47

2009/C 044/84

Kawża T-502/08: Rikors ippreżentat fil-21 ta' Novembru 2008 — Volkswagen vs UASI — Deutsche BP (SunGasoline)

48

2009/C 044/85

Kawża T-503/08: Rikors ippreżentat fl-20 ta' Novembru 2008 — Rundpack vs UASI (Rappreżentazzjoni ta' tazza tax-xorb)

48

2009/C 044/86

Kawża T-504/08: Rikors ippreżentat fil-21 ta' Novembru 2008 — Mologen vs UASI (dSLIM)

49

2009/C 044/87

Kawża T-505/08: Rikors ippreżentat fil-25 ta' Novembru 2008 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein vs UASI (Hunter)

49

2009/C 044/88

Kawża T-513/08 P: Appell ippreżentat fil-25 ta' Novembru 2008 mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej mis-sentenza mogħtija fil-11 ta' Settembru 2008 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-kawża F-135/07, Smadja vs Il-Kummissjoni

50

2009/C 044/89

Kawża T-515/08: Rikors ippreżentat fid-19 ta' Novembru 2008 — Mauerhofer vs Il-Kummissjoni

50

2009/C 044/90

Kawża T-516/08: Rikors ippreżentat fis-27 ta' Novembru 2008 — Eriksen vs Il-Kummissjoni

51

2009/C 044/91

Kawża T-524/08: Rikors ippreżentat fit-2 ta' Diċembru 2008 — AIB-Vinçotte Luxembourg vs Il-Parlament

51

2009/C 044/92

Kawża T-525/08: Rikors ippreżentat fl-1 ta' Diċembru 2008 — Poste Italiane vs Il-Kummissjoni

52

2009/C 044/93

Kawża T-526/08 P: Appell ippreżentat fit-3 ta' Diċembru 2008 mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej mis-sentenza mogħtija fil-25 ta' Settembru 2008 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-44/05, Guido Strack vs Il-Kummssjoni tal-Komunitajiet Ewropej

53

2009/C 044/94

Kawża T-532/08: Rikors ippreżentat fil-5 ta' Diċembru 2008 — Norilsk Nickel Harjavalta Oy u Umicore NV vs Il-Kummissjoni

53

2009/C 044/95

Kawża T-533/08: Rikors ippreżentat fit-3 ta' Diċembru 2008 — Telekomunikacja Polska vs Il-Kummissjoni

54

2009/C 044/96

Kawża T-534/08: Rikors ippreżentat fl-1 ta' Diċembru 2008 — Granuband vs UASI — Granuflex (GRANUflex)

55

2009/C 044/97

Kawża T-539/08: Rikors ippreżentat fil-5 ta' Diċembru 2008 — Etimine u Etiproducts vs Il-Kummissjoni

55

2009/C 044/98

Kawża T-540/08: Rikors ippreżentat fit-12 ta' Diċembru 2008 — Esso et vs Il-Kummissjoni

56

2009/C 044/99

Kawża T-541/08: Rikors ippreżentat fil-15 ta' Diċembru 2008 — Sasol et. vs Il-Kummissjoni

57

2009/C 044/00

Kawża T-542/08: Rikors ippreżentat fit-3 ta' Diċembru 2008 — Evropaïki Dynamiki vs ECHA

58

2009/C 044/01

Kawża T-546/08: Rikors ippreżentat fit-2 ta' Diċembru 2008 — Villa Almè vs UASI- Bodegas Marqués de Murrieta (i GAI)

59

2009/C 044/02

Kawża T-548/08: Rikors ippreżentat fis-16 ta' Diċembru 2008 — Total vs Il-Kummissjoni

59

2009/C 044/03

Kawża T-549/08: Rikors ippreżentat fis-16 ta' Diċembru 2008 — Il-Lussemburgu vs Il-Kummissjoni

60

2009/C 044/04

Kawża T-558/08: Rikors ippreżentat fis-17 ta' Diċembru 2008 — Eni SpA vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

61

2009/C 044/05

Kawża T-559-08: Rikors ippreżentat fis-17 ta' Diċembru 2008 — STIM d'Orbigny SA vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

61

2009/C 044/06

Kawża T-562/08: Rikors ippreżentat fis-16 ta' Diċembru 2008 — Repsol YPF Lubricantes y especialidades et vs Il-Kummissjoni

62

2009/C 044/07

Kawża T-563/08: Rikors ippreżentat fis-16 ta' Diċembru 2008 — CM Capital Markets vs UASI — Carbon Capital Markets (CM Capital Markets)

63

2009/C 044/08

Kawża T-564/08: Rikors ippreżentat fis-17 ta' Diċembru 2008 — Monoscoop vs UASI (SUDOKU SAMURAI BINGO)

64

2009/C 044/09

Kawża T-572/08 P: Appell ippreżentat fid-19 ta' Diċembru 2008 mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej mis-sentenza mogħtija fit-13 ta' Novembru 2008 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-kawża F-90/07, Traore vs Il-Kummissjoni

64

2009/C 044/10

Kawża T-577/08: Rikors ippreżentat fit-23 ta' Diċembru 2008 — Progres srl vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

65

2009/C 044/11

Kawża T-579/08: Rikors ippreżentat fit-23 ta' Diċembru 2008 — Eridania Sadam vs Il-Kummissjoni

65

2009/C 044/12

Kawża T-580/08: Rikors ippreżentat fl-24 ta' Diċembru 2008 — PJ Hungary vs UASI — Pepekillo (PEPEQUILLO)

66

2009/C 044/13

Kawża T-587/08: Rikors ippreżentat fil-31 ta' Diċembru 2008 — Fresh Del Monte Produce Inc. vs Il-Kummissjoni

66

2009/C 044/14

Kawża T-588/08: Rikors ippreżentat fl- 24 ta' Diċembru 2008 — Dole Food u Dole Germany vs Il-Kummissjoni

67

2009/C 044/15

Kawża T-324/07: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-17 ta' Diċembru 2008 — Plant et vs Il-Kummissjoni

68

2009/C 044/16

Kawża T-489/07: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — Insight Direct USA vs UASI — Net Insight (Insight)

68

2009/C 044/17

Kawża T-347/08: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-19 ta' Diċembru 2008 — iTouch International vs UASI — Touchnet Information Systems (iTouch)

68

 

Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2009/C 044/18

Kawża F-48/06: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-5 ta' Novembru 2008 — Avanzata et vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Membri tal-persunal bil-kuntratt — Klassifika u remunerazzjoni — Ex ħaddiema impjegati skont il-liġi Lussemburgiża)

69

2009/C 044/19

Kawża F-148/06: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-11 ta' Diċembru 2008 — Collée vs Il-Parlament Ewropew (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċedura għall-allokazzjoni ta' punti ta' mertu fil-Parlament Ewropew — Eżami komparattiv tal-merti)

69

2009/C 044/20

Kawża F-50/07: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-25 ta' Novembru 2008 — Hristova vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Reklutaġġ — Kompetizzjoni ġenerali — Kundizzjonijiet għall-ammissjoni — Ċaħda tal-kandidatura — Motivazzjoni — Kwalifiki)

70

2009/C 044/21

Kawża F-53/07: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-25 ta' Novembru 2008 — Iordanova vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Reklutaġġ — Kompetizzjoni ġenerali — Kundizzjonijiet għall-ammissjoni — Ċaħda tal-kandidatura — Diplomi)

70

2009/C 044/22

Kawża F-58/07: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-11 ta' Diċembru 2008 — Collotte vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċedura ta' promozzjoni tal-2006 — Kapaċità li uffiċjal jaħdem fit-tielet lingwa)

70

2009/C 044/23

Kawża F-66/07: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-11 ta' Diċembru 2008 — Dubus et vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċedura ta' promozzjoni 2006 — Abbiltà li taħdem bit-tielet lingwa)

71

2009/C 044/24

Kawża F-90/07: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-13 ta' Novembru 2008 — Traore vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Avviż ta' kariga battala — Ċaħda tal-kandidatura tar-rikorrent — Assenjazzjoni mill-ġdid — Interess tas-servizz)

71

2009/C 044/25

Kawża F-92/07: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-11 ta' Diċembru 2008 — Evraets vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċedura ta' promozzjoni 2006 — Kapaċità tal-uffiċjal li jaħdem b'tielet lingwa)

72

2009/C 044/26

Kawża F-93/07: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-11 ta' Diċembru 2008 — Beatriz Acosta Iborra et vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċedura ta' promozzjoni 2006 — Kapaċità li wieħed jaħdem bi tliet lingwi)

72

2009/C 044/27

Kawża F-126/07: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-4 ta' Novembru 2008 — Van Beers vs Il-Kummissjoni (Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Promozjoni — Proċedura ta' ċertifikazzjoni — Proċedura 2006 — Nuqqas li jitniżżel l-isem tar-rikorrenti fil-lista tal-uffiċjali magħżula — Artikolu 45a tar-Regolamenti tal-Persunal)

73

2009/C 044/28

Kawża F-144/07: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-9 ta' Diċembru 2008 — Efstathopoulos vs Il-Parlament Ewropew (Servizz pubbliku — Ex-membri tal-persunal temporanju — Regolament (KE, Euratom, KEFA) Nru 2689/95 — Allowance ta' tmiem tas-servizz — Teħid inkunsiderazzjoni ta' bonus għal produttività fil-kalkolu tal-ammont tad-dħul gross irċevut fil-kuntest tal-funzjonijiet ġodda)

73

2009/C 044/29

Kawża F-48/08: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-30 ta' Ottubru 2008 — Ortega Serrano vs Il-Kummissjoni (Servizz Pubbliku — Inammissibbiltà manifesta — Impossibbiltà ta' rappreżentazzjoni tar-rikorrent minn avukat li mhuwiex terza persuna — Għajnuna legali — Talba għal intervent)

73

2009/C 044/30

Kawża F-64/08: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-18 ta' Diċembru 2008 — Nijs vs Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Artikolu 35(1)(e) tar-Regoli tal-Proċedura — Sunt tal-motivi mressqa fir-rikors — Proċedura ta' evalwazzjoni — Nomina tal-evalwatur u l-validatur — Nuqqas ta' att li jikkawża preġudizzju — Inammissibbiltà manifesta)

74

2009/C 044/31

Kawża F-80/08 R: Digriet tal-President tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-17 ta' Diċembru 2008 — Wenig vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Proċeduri għal miżuri provviżorji — Talba għal sospensjoni tal-eżekuzzjoni ta' deċiżjoni li tissospendi l-persuna kkonċernata mill-funzjonijiet tagħha — Urġenza — Nuqqas)

74

2009/C 044/32

Kawża F-89/08: Rikors ippreżentat fit-3 ta' Novembru 2008 — P vs Il-Parlament

74

2009/C 044/33

Kawża F-92/08: Rikors ippreżentat fl-4 ta' Novembru 2008 — Bertolete et vs Il-Kummissjoni

75

2009/C 044/34

Kawża F-93/08: Rikors ippreżentat fit-12 ta' Novembru 2008 — N vs Il-Parlament

75

2009/C 044/35

Kawża F-96/08: Rikors ippreżentat fis-17 ta' Novembru 2008 — Cerafogli vs BĊE

75

2009/C 044/36

Kawża F-97/08: Rikors ippreżentat fis-27 ta' Novembru 2008 — Füller-Tomlinson vs Il-Parlament

76

2009/C 044/37

Kawża F-98/08: Rikors ippreżentat fil-11 ta' Diċembru 2008 — Nijs vs Il-Qorti tal-Awdituri

76

2009/C 044/38

Kawża F-101/08: Rikors ippreżentat fit- 8 ta' Diċembru 2008 — Pappas vs Il-Kummissjoni

77

2009/C 044/39

Kawża F-103/08: Rikors ippreżentat fit-23 ta' Diċembru 2008 — Katrakasas vs Il-Kummissjoni

77

2009/C 044/40

Kawża F-104/08: Rikors ippreżentat fit-30 ta' Diċembru 2008 — Angelidis vs Il-Parlament

77

2009/C 044/41

Kawża F-14/08: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-18 ta' Diċembru 2008 — X vs Il-Parlament

78

2009/C 044/42

Kawża F-22/08: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-27 ta' Novembru 2008 — Miguelez Herreras vs Il-Kummissjoni

78

2009/C 044/43

Kawża F-23/08: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-27 ta' Novembru 2008 — Di Bucci vs Il-Kummissjoni

78

2009/C 044/44

Kawża F-24/08: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-27 ta' Novembru 2008 — Wilms vs Il-Kummissjoni

78

 

2009/C 044/45

Nota lill-qarrej(Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

MT

 


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

Qorti tal-Ġustizzja

21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/1


(2009/C 44/01)

L-aħħar pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

ĠU C 32, 7.2.2009

Pubblikazzjonijiet preċedenti

ĠU C 19, 24.1.2009

ĠU C 6, 10.1.2009

ĠU C 327, 20.12.2008

ĠU C 313, 6.12.2008

ĠU C 301, 22.11.2008

ĠU C 285, 8.11.2008

Dawn it-testi huma disponibbli fuq:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avviżi

PROĊEDURI TAL-QORTI

Qorti tal-Ġustizzja

21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/2


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberster Gerichtshof) — The Wellcome Foundation Ltd vs Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

(Kawża C-276/05) (1)

(Trade mark - Prodott farmaċewtiku - Ippakkjar mill-ġdid - Importazzjoni parallela - Bidla sostanzjali fid-dehra tal-ippakkjar - Obbligu ta' notifika minn qabel)

(2009/C 44/02)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Oberster Gerichtshof

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: The Wellcome Foundation Ltd

Konvenuta: Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Oberster Gerichtshof — Interpretazzjoni tal-Artikolu 7 tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU L 40, p. 1) — Ippakkjar mill-ġdid ta' prodott farmaċewtiku li jkun is-suġġett ta' importazzjoni parallela — Bidla sostanzjali fid-dehra tal-ippakkjar — Sa fejn jasal l-obbligu ta' twissija minn qabel

Dispożittiv

1)

L-Artikolu 7(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks, kif emendata mill-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, tat-2 ta' Mejju 1992, għandu jiġi interpretat fis-sens li, meta jiġi stabbilit li l-ippakkjar mill-ġdid tal-prodott farmaċewtiku, permezz ta' ppakkjar ġdid tiegħu, huwa meħtieġ għall-kummerċjalizzazzjoni ulterjuri tiegħu fl-Istat Membru ta' importazzjoni, il-mod ta' preżentazzjoni ta' dan l-ippakkjar għandu jiġi evalwat biss fir-rigward tal-kundizzjoni li dan ma jistax ikun tali li jkun jista' jikkawża ħsara lir-reputazzjoni tat-trade mark u dik tal-proprjetarju tagħha.

2)

L-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 89/104, kif emendata mill-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, tat-2 ta' Mejju 1992, għandu jiġi interpretat fis-sens li huwa l-importatur parallel li għandu jipprovdi lill-proprjetarju tat-trade mark l-informazzjoni neċessarja u suffiċjenti sabiex dan ikun jista' jivverifika li l-ippakkjar mill-ġdid tal-prodott taħt din it-trade mark huwa neċessarju sabiex jiġi kkummerċjalizzat fl-Istat Membru ta' importazzjoni.


(1)  ĠU C 217, 3.9.2005.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/2


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-18 ta' Diċembru 2008 — Les Éditions Albert René SARL vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Orange A/S

(Kawża C-16/06 P) (1)

(Appell - Trade mark Komunitarja - Regolament (KE) Nru 40/94 - Artikoli 8 u 63 - Trade mark verbali MOBILIX - Oppożizzjoni mill-proprjetarju tat-trade mark verbali Komunitarja u nazzjonali OBELIX - Oppożizzjoni miċħuda parzjalment - Reformatio in pejus - Teorija magħrufa bħala t-teorija “ta' newtralizzazzjoni’ - Bdil fis-suġġett tal-kawża - Dokumenti annessi mar-rikors quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza bħala prova ġdida)

(2009/C 44/03)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Les Éditions Albert René SARL (rappreżentant: J. Pagenberg, avukat)

Appellati: L-Uffiċċju għall-Armonizzazjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentant: G. Schneider, aġent), Orange A/S (rappreżentant: J. Balling, avukat)

Suġġett

Appell mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (It-Tielet Awla) tas-27 ta' Ottubru 2005, Editions Albert René vs UASI u Orange (MOBILIX) (T-336/03) li permezz tagħha l-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet rikors għal annullament imressaq mill-propjetarju tat-trade mark verbali Komunitarja u nazzjonali “OBELIX” għal ċerti prodotti u servizzi kklassifikati fost oħrajn fil-klassijiet 9, 16, 28, 35, 41 u 42 kontra d-Deċiżjoni R 559/2002-4 tar-Raba' Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazjoni fis-Suq Intern (UASI), tal-14 ta' Lulju 2003, li tiċħad b'mod parzjali r-rikors imressaq kontra d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni li tirrifjuta l-oppożizzjoni magħmula kontra l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark verbali “MOBILIX” għal ċerti prodotti u servizzi kklassifikati fil-klassijiet 9, 16, 35, 37, 38 u 42

Dispożittiv

1)

L-appell huwa miċħud.

2)

Les Éditions Albert René Sàrl hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 143, 17.6.2006.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/3


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-iSzegedi Ítélőtábla — Ir-Repubblika tal-Ungerija) — Fil-kawża Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt

(Kawża C-210/06) (1)

(Trasferiment tal-uffiċċju rreġistrat ta' kumpannija fi Stat Membru li mhuwiex dak fejn ġiet kkostitwita - Talba biex temenda l-indikazzjoni dwar l-uffiċċju rreġistrat fir-reġistru tal-kumpanniji - Rifjut - Appell kontra d-deċiżjoni tal-qorti inkarigata biż-żamma tar-reġistru tal-kumpanniji - Artikolu 234 KE - Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Ammissibbiltà - Kunċett ta' “qorti jew tribunal’ - Kunċett ta' “qorti jew tribunal nazzjonali li kontra d-deċiżjonijiet tagħha/tiegħu m'hemm ebda rimedju ġudizzjarju skont il-liġi nazzjonali’ - Appell kontra d-deċiżjoni għal rinviju għal deċiżjoni preliminari - Poter ta' qorti tal-appell li tiċħad din id-deċiżjoni - Libertà ta' stabbiliment - Artikoli 43 KE u 48 KE)

(2009/C 44/04)

Lingwa tal-kawża: L-Ungeriż

Qorti tar-rinviju

Szegedi Ítélőtábla

Partijiet fil-kawża prinċipali

Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Szegedi Ítélőtábla — Interpretazzjoni tal-Artikoli 43, 48 u 234 KE — Nuqqas ta' possibbiltà li jiġi ttrasferit l-uffiċċju rreġistrat ta' kumpannija kkostitwita skont id-dritt tal-Istat Membru lejn Stat Membru ieħor mingħajr ma jsir stralċ qabel fl-Istat Membru tal-oriġini

Dispożittiv

1)

Qorti bħall-qorti tar-rinviju, li għandha tiddeċiedi appell kontra deċiżjoni ta' qorti inkarigata biż-żamma tar-reġistru tal-kumpanniji li tiċħad talba għal emenda ta' indikazzjoni f'dan ir-reġistru, għandha tiġi kkwalifikata bħala qorti jew tribunal li tista'/jista' tagħmel/jagħmel rinviju għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 234 KE, minkejja ċ-ċirkustanza li la d-deċiżjoni ta' din il-qorti u lanqas il-proċedura tal-appell tal-qorti tar-rinviju kontra din id-deċiżjoni ma jkunu inter partes.

2)

Qorti bħall-qorti tar-rinviju, li d-deċiżjonijiet tagħha mogħtija fil-kuntest ta' kawża bħal dik fil-kawża prinċipali li tista' tiġi appellata quddiem qorti ta' kassazzjoni, m'għandhiex tkun ikkwalifikata bħala qorti jew tribunal li kontra d-deċiżjonijiet tagħha/tiegħu m'hemm ebda rimedju ġudizzjarju skont il-liġi nazzjonali fis-sens tat-tielet paragrafu tal-Artikolu 234 KE.

3)

Meta japplikaw regoli nazzjonali dwar id-dritt ta' appell kontra deċiżjoni li titlob rinviju għal deċiżjoni preliminari, u taħt dawn ir-regoli, il-kawża prinċipali kollha tibqa' pendenti quddiem il-qorti tar-rinviju u d-deċiżjoni ta' rinviju għal deċiżjoni preliminari biss li tkun suġġetta għal appell limitat, it-tieni paragrafu tal-Artikolu 234 KE għandu jiġi interpretat fis-sens li l-kompetenza li din id-dispożizzjoni tat-Trattat tagħti lill-qorti tar-rinviju ma tistax titqiegħed inkwistjoni bl-applikazzjoni ta' tali regoli, li jippermettu lill-qorti li qed tiddeċiedi fl-appell li tbiddel d-deċiżjoni tar-rinviju għal deċiżjoni preliminari, li tirrendi inoperattiv dan ir-rinviju għal deċiżjoni preliminari u li tordna lill-qorti tar-rinviju sabiex tkompli bil-proċeduri legali nazzjonali li kienu ġew sospiżi.

4)

Fl-istat attwali tad-dritt Komunitarju, l-Artikoli 43 KE u 48 KE għandhom jiġu interpretati fis-sens li ma jipprekludux liġi ta' Stat Membru li tostakola kumpannija kkostitwita skont il-liġi nazzjonali ta' dan l-Istat Membru li tittrasferixxi l-uffiċċju rreġistrat tagħha fi Stat Membru ieħor waqt illi żżomm l-istatus tagħha ta' kumpannija skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru skont liema liġi hija ġiet ikkostitwita.


(1)  ĠU C 165, 15.7.2006.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/4


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-ewwel Awla) tat-18 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta' Spanja

(Kawża C-338/06) (1)

(Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu - It-tieni direttiva 77/91/KEE - Artikoli 29 u 42 - Kumpanniji ta' responsabbiltà limitata - Żieda fil-kapital - Jedd ta' prelazzjoni għas-sottoskrizzjoni ta' ishma u ta' bonds li jistgħu jinbidlu f'ishma - Esklużjoni - Protezzjoni tal-azzjonisti - Trattament ugwali)

(2009/C 44/05)

Lingwa tal-kawża: L-Ispanjol

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: G. Braun u R. Vidal Puig, aġenti)

Konvenut: Ir-Renju ta' Spanja (rappreżentant: F. Díez Moreno, aġent)

Partijiet intervenjenti insostenn tal-konvenut: Ir-Repubblika tal-Polonja (rappreżentant: E. Ośniecka-Tamecka, aġent), ir-Repubblika tal-Finlandja (rappreżentant: M. J. Heliskoski, aġent), ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (rappreżentant: V. Jackson, aġent, assistit minn J. Stratford, barrister)

Suġġett

Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Ksur tal-Artikoli 29 u 42 tat-Tieni Direttiva tal-Kunsill 77/91/KEE, tat-13 ta' Diċembru 1976, dwar il-koordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta' membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri ta' kumpanniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 58 tat-Trattat, dwar il-formazzjoni ta' kumpanniji pubbliċi ta' responsabbilità limitata u ż-żamma u t-tibdil tal-kapital tagħhom, bil-għan li jagħmlu dawn is-salvagwardji ekwivalenti (ĠU L 26, p. 1) — Nuqqas ta' protezzjoni tal-azzjonisti ta' minoranza

Dispożittiv

1)

Ir-Renju ta' Spanja:

billi ta jedd ta' prelazzjoni għas-sottoskrizzjoni ta' ishma, fil-każ ta' żieda fil-kapital azzjonarju permezz ta' investimenti bi flus kontanti, mhux biss lill-azzjonisti iżda wkoll lid-detenturi ta' bonds li jistgħu jinbidlu f'ishma;

billi ta jedd ta' prelazzjoni għas-sottoskrizzjoni ta' bonds li jistgħu jinbidlu f'ishma mhux biss lill-azzjonisti, iżda wkoll lid-detenturi ta' bonds li jistgħu jinbidlu f'ishma maħruġa qabel, u

billi ma pprovdiex li l-laqgħa ġenerali tal-azzjonisti tista' tiddeċiedi dwar l-esklużjoni tal-jedd ta' prelazzjoni għas-sottoskrizzjoni tal-bonds li jistgħu jinbidlu f'ishma,

naqas milli jwettaq l-obbligi tiegħu taħt l-Artikolu 29 tat-tieni Direttiva tal-Kunsill 77/91/KEE, tat-13 ta' Diċembru 1976, dwar il-koordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta' membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri ta' kumpanniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu [48] tat-Trattat, dwar il-formazzjoni ta' kumpanniji ta' responsabbiltà limitata u ż-żamma u t-tibdil tal-kapital tagħhom, bil-għan li jagħmlu dawn is-salvagwardji ekwivalenti.

2)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

3)

Ir-Renju ta' Spanja huwa kkundannat ibati tliet kwarti tal-ispejjeż. Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej hija kkundannata tbati kwart tal-ispejjeż.

4)

Ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq għandhom ibatu l-ispejjeż tagħhom.


(1)  ĠU C 261, 28.10.2006.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/4


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 — British Aggregates Association vs Il-Kummssjoni tal-Komunitajiet Ewropej, Ir-Renju tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

(Kawża C-487/06 P) (1)

(Appell - Għajnuna mill-Istat - Taxxa ambjentali fuq il-granulat fir-Renju Unit)

(2009/C 44/06)

Lingwa tal-proċedura: L-Ingliż

Partijiet

Appellanti: British Aggregates Association (rappreżentanti: C. Pouncey, Solicitor, L. Van den Hende, advocaat)

Appellati: Il-Kummssjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: J. Flett, B. Martenczuk u T. Scharf, aġenti) Ir-Renju tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (rappreżentanti: T. Harris, M.Hall u G. Facenna, aġenti)

Suġġett

Appell imressaq mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (It-Tieni Awla Estiża) tat-13 ta' Settembru 2006, British Aggregates Association vs Il-Kummissjoni (T-210/02) li biha l-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet bħala infondata talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2002) 1478 finali, tal-24 ta' April 2002, li ma topponix sistema ta' taxxi fuq il-granulat ta' barrieri fir-Renju Unit (State aid Nru 863/01 — Renju Unit, Aggregates Levy)

Dispożittiv

1)

Is-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej tat-13 ta' Settembru 2006, British Aggregates Association vs ll-Kummissjoni (T-210/02), hija annullata.

2)

Il-kawża hija rrinvijata quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej.

3)

L-ispejjeż huma rriżervati.


(1)  ĠU C 42, 24.2.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/5


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Il-Ġermanja) — Heinz Huber vs Bundesrepublik Deutschland

(Kawża C-524/06) (1)

(Protezzjoni ta' data personali - Ċittadinanza Ewropea - Prinċipju ta' non-diskriminazzjoni bbażata fuq iċ-ċittadinanza - Direttiva 95/46/KE - Kunċett ta' “neċessità’ - Proċessar ġenerali ta' data personali dwar ċittadini tal-Unjoni li huma ċittadini ta' Stat Membru ieħor - Reġistru ċentrali tal-barranin)

(2009/C 44/07)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Heinz Huber

Konvenuta: Bundesrepublik Deutschland

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Interpretazzjoni tal-Artikoli 12(1), 17, 18(1) u 43(1) KE kif ukoll tal-Artikolu 7(e) tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/46/KE, tal-24 ta' Ottubru 1995, dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 281, p. 31) — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovdi għall-ipproċessar ġenerali ta' data personali ta' ċittadini ta' Stati Membri oħrajn f'reġistru ċentrali nazzjonali tal-barranin, li ma ssegwix il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar id-data personali ta' ċittadini tal-Istat inkwistjoni, liema data hija pproċessata biss f'reġistri komunali ta' dikjarazzjoni ta' domiċilju.

Dispożittiv

1)

Sistema ta' pproċessar ta' data personali rigward iċ-ċittadini tal-Unjoni li mhumiex ċittadini tal-Istat Membru kkonċernat, bħal dik implementata mir-reġistru ċentrali tal-barranin (Gesetz über das Ausländerzentralregister) tat-2 ta' Settembru 1994, kif emendata mil-liġi tal-21 ta' Ġunju 2005, u li għandha bħala għan is-sostenn tal-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni fuq id-dritt ta' residenza ma tissodisfax ir-rekwiżit ta' neċessità previst mill-Artikolu 7(e) tad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-24 ta' Ottubru 1995, dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data, interpretat fid-dawl tal-projbizzjoni ta' kull diskriminazzjoni bbażata fuq iċ-ċittadinanza ħlief:

jekk tinkludi biss id-data neċessarja għall-applikazzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni mill-imsemmija awtoritajiet u

jekk in-natura ċentralizzata tagħha tippermetti applikazzjoni iktar effettiva ta' din il-leġiżlazzjoni fuq id-dritt ta' residenza f'dak li jirrigwarda ċ-ċittadini tal-Unjoni li mhumiex ċittadini ta' dan l-Istat Membru.

Hija l-qorti tar-rinviju li għandha teżamina dawn l-elementi fil-kawża prinċipali.

F'kull każ, iż-żamma u l-ipproċessar ta' data personali marbuta ma' ismijiet fil-kuntest ta' reġistru bħar-reġistru ċentrali ta' barranin għal finijiet ta' statistika ma jistgħux jitqiesu bħala neċessarji fis-sens tal-Artikolu 7(e) tad-Direttiva 95/46.

2)

L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 12 KE għandu jiġi interpretat fis-sens li huwa jipprekludi l-istabbiliment minn Stat Membru ta' sistema ta' pproċessar ta' data personali speċifika għaċ-ċittadini tal-Unjoni li mhumiex ċittadini ta' dan l-Istat Membru bil-għan ta' ġlieda kontra l-kriminalità.


(1)  ĠU C 56, 10.3.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/5


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta' Diċembru 2008 — Masdar (UK) Ltd vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

(Kawża C-47/07 P) (1)

(Appell - It-tieni paragrafu tal-Artikolu 288 KE - Rikors ibbażat fuq arrikkiment indebitu tal-Komunità - Programmi ta' għajnuna Komunitarja - Irregolaritajiet imwettqin mill-parti kontraenti tal-Kummissjoni - Servizzi pprovduti minn subappaltatur - Nuqqas ta' ħlas - Riskji inerenti fl-attivitajiet ekonomiċi - Prinċipju tal-protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi - Obbligu ta' diliġenza tal-amministrazzjoni Komunitarja)

(2009/C 44/08)

Lingwa tal-proċedura: L-Ingliż

Partijiet

Appellant: Masdar (UK) Ltd [rappreżentanti: A. Bentley, QC u P. Green, Barrister]

Appellata: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej [rappreżentanti: J. Enegren u M. Wilderspin, aġenti]

Suġġett

Appell mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Il-Ħames Awla) tas-16 ta' Novembru 2006, Masdar (UK) Ltd vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (T-333/03), li permezz tagħha l-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet bħala mhux fondat rikors għal danni intiż sabiex jinkiseb kumpens għal danni allegatament subiti mir-rikorrenti wara ċ-ċaħda tal-Kummissjoni li tħallasha għas-servizzi li hija ssostni li pprovdiet fil-kuntest ta' żewġ proġetti tal-programm TACIS fil-Moldova u fir-Russja.

Dispożittiv

1)

L-appell huwa miċħud.

2)

Masdar (UK) Ltd hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 82, 14.4.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/6


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour d'appel de Liège — Il-Belġju) — L-Istat Belġjan — SPF Finances vs Les Vergers du Vieux Tauves SA

(Kawża C-48/07) (1)

(Taxxi fuq il-kumpanniji - Direttiva 90/435/KEE - Status ta' kumpannija prinċipali - Sehem fil-kapital - Żamma ta' ishma b'użufrutt)

(2009/C 44/09)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Cour d'appel de Liège

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: L-Istat Belġjan — SPF Finances

Konvenuta: Les Vergers du Vieux Tauves SA

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Cour d'appel ta' Liège — Interpretazzjoni tal-Artikoli 3, 4 u 5 tad-Direttiva tal-Kunsill 90/435/KEE, tat-23 ta' Lulju 1990, dwar is-sistema komuni tat-tassazzjoni li tapplika fil-każ tal-kumpanniji prinċipali u sussidjarji ta' Stati Membri differenti (ĠU L 225, p. 6) — Kunċett ta' sehem fil-kapital ta' kumpannija sussidjarja stabbilita fi Stat Membru ieħor — Suffiċjenza ta' dritt ta' użufrutt fuq iż-żamma ta' ishma fil-kapital jew ħtieġa, għall-finijiet tat-tnaqqis tad-dividendi miġbura, ta' sehem fil-kapital bi proprjetà sħiħa?

Dispożittiv

Il-kunċett ta' żamma ta' sehem fil-kapital ta' kumpannija ta' Stat Membru ieħor skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 90/435/KEE, tat-23 ta' Lulju 1990, dwar is-sistema komuni tat-tassazzjoni li tapplika fil-każ tal-kumpanniji prinċipali u sussidjarji ta' Stati Membri differenti, ma jinkludix iż-żamma ta' ishma b'użufrutt.

Madankollu, b'mod konformi mal-libertajiet ta' ċirkolazzjoni ggarantiti mit-Trattat KE, applikabbli għas-sitwazzjonijiet transkonfinali, meta Stat Membru, sabiex jevita t-tassazzjoni doppja ta' dividendi rċevuti, jeżenta mit-taxxa kemm id-dividendi li kumpannija residenti tirċievi mingħand kumpannija residenti oħra li fiha żżomm ishma bi proprjetà assoluta kif ukoll dawk li kumpannija residenti tirċievi mingħand kumpannija residenti oħra li fiha żżomm ishma b'użufrutt, dan għandu japplika, għall-finijiet tal-eżenzjoni tad-dividendi rċevuti, l-istess trattament għad-dividendi rċevuti minn kumpannija stabbilita fi Stat Membru ieħor mingħand kumpannija residenti li żżomm ishma bi proprjetà assoluta kif ukoll ta' tali dividendi rċevuti minn kumpannija residenti li żżomm l-ishma b'użufrutt.


(1)  ĠU C 82, 14.4.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/6


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Korkein hallinto-oikeus — Il-Finlandja) — Tietosuojavaltuutettu vs Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy

(Kawża C-73/07) (1)

(Direttiva 95/46/KE - Kamp ta' applikazzjoni - Ipproċessar u moviment ta' data fiskali personali - Protezzjoni ta' individwi - Libertà tal-espressjoni)

(2009/C 44/10)

Lingwa tal-kawża: Il-Finlandiż

Qorti tar-rinviju

Korkein hallinto-oikeus

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Tietosuojavaltuutettu

Konvenuti: Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazzjoni tal-Artikoli 3(1), 9 u 17 tad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 281, p. 31) — Kamp ta' applikazzjoni — Ġbir, pubblikazzjoni, trasferiment u pproċessar f'servizz tat-teletext ta' data fiskali pubblika relatata mal-ammont tad-dħul u tal-patrimonju taxxabbli ta' individwi

Dispożittiv

1)

L-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data għandu jiġi interpretat fis-sens li attività li tikkonsisti:

fil-ġbir ta' data fuq id-dħul minn xogħol u kapital kif ukoll fuq il-patrimonju ta' persuni fiżiċi minn dokumenti pubbliċi tal-awtoritajiet tat-taxxa u li tiġi pproċessata għall-finijiet ta' pubblikazzjoni,

fil-fatt li d-data tiġi ppubblikata f'ordni alfabetika u skont il-klassi tad-dħul, fil-forma ta' listi dettaljati kklassifikati skont il-komun,

fil-fatt li d-data titqassam ukoll fuq CD-ROM biex tiġi pproċessata għal finijiet kummerċjali,

fil-fatt li d-data tiġi pproċessata għall-finijiet ta' servizz ta' SMS li jippermetti lil min juża telefown ċellulari, wara li jibgħat l-isem u r-residenza ta' persuna, jikseb b'risposta data fuq id-dħul minn xogħol u kapital kif ukoll fuq il-patrimonju ta' dik il-persuna,

għandha tiġi kkunsidrata bħala 'ipproċessar ta' data personali' skont din id-dispożizzjoni.

2)

L-Artikolu 9 tad-Direttiva 95/46 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-attivitajiet imsemmija fis-subparagrafi (a) sa (d) tal-ewwel domanda, li jikkonċernaw data miġbura minn dokumenti pubbliċi skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali, għandhom ikunu kkunsidarati bħala attivitajiet ta' pproċessar ta' data personali magħmula “biss għal għanijiet ġurnalistiċi”, fis-sens ta' din id-dispożizzjoni, jekk l-uniku għan tal-imsemmija attivitajiet huwa t-tixrid ta' informazzjoni, opinjonijiet jew ideat lill-pubbliku. Din l-evalwazzjoni għandha ssir mill-qorti nazzjonali.

3)

L-attivitajiet ta' pproċessar ta' data personali bħal dawk imsemmija fis-subparagrafi (ċ) u (d) tal-ewwel domanda, li jikkonċernaw sistemi ta' ħażna tal-awtoritajiet pubbliċi li jkun fihom data personali li tinkludi biss materjal diġà ppubblikat mill-mezzi ta' komunikazzjoni li ma jkunx ġie mibdul, jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 95/46.


(1)  ĠU C 95, 28.4.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/7


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-18 ta' Diċembru 2008 — Coop de France Bétail et Viande, li qabel kienet Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA) vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej u Ir-Repubblika Franċiża

(Kawża C-101/07 P u C-110/07 P) (1)

(Appell - Kompetizzjoni - Suq tal-laħam taċ-ċanga u tal-vitella - Ftehim konkluż bejn federazzjonijiet nazzjonali ta' dawk li jrabbu u l-biċċiera dwar is-sospensjoni tal-importazzjonijiet ta' laħam taċ-ċanga u tal-vitella u l-iffissar ta' prezz minimu ta' xiri - Multi - Regolament Nru 17 - Artikolu 15(2) - Teħid inkunsiderazzjoni tad-dħul mill-bejgħ ta' impriżi membri ta' federazzjonijiet)

(2009/C 44/11)

Lingwa tal-proċedura: Il-Franċiż

Partijiet

Appellanti: Coop de France Bétail et Viande, li qabel kienet Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) (rappreżentanti: M. Ponsard, avukat) (C-101/07 P), Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA) (rappreżentanti: V. Ledoux et B. Neouze, avukati) (C-110/07 P)

Appellati: Ir-Repubblika Franċiża (rappreżentanti: G. de Bergues u S. Ramet, aġenti) Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: A. Bouquet u X. Lewis, aġenti)

Suġġett

Appell mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (L-Ewwel Awla), tat-13 ta' Diċembru 2006, FNCBV et vs Il-Kummissjoni (T-217/03 u T-245/03), li permezz tagħha l-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet ir-rikors tar-rikorrenti, prinċipalment, għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/600/KE, tat-2 ta' April 2003, dwar proċedura skont l-Artikolu 81 KE (ĠU L 209, p. 12) u, sussidjarjament, għat-tneħħija jew għat-tnaqqis tal-multa imposta bl-imsemmija deċiżjoni — Elementi li jikkostitwixxu akkordju — Bżonn ta' kunsens tal-partijiet — Metodu ta' kalkolu tal-multi — Possibbiltà li jittieħed in kunsiderazzjoni d-dħul mill-bejgħ tal-membri ta' assoċjazzjoni meta din ma għandhiex is-setgħa, formalment, li torbot lill-membri tagħha — Obbligu ta' motivazzjoni u ksur tad-drittijiet tad-difiża.

Dispożittiv

1)

L-appelli huma miċħuda.

2)

Il-Coop de France bétail et viande, li qabel kienet Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), il-Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), il-Fédération nationale bovine (FNB), il- Fédération national des producteurs de lait (FNPL) u l-Jeunes agriculteurs (JA) huma kkundannati għall-ispejjeż.

3)

Ir-Repubblika Franċiża għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 95, 28.4.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/8


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-9 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Franċiża

(Kawża C-121/07) (1)

(Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu - Direttiva 2001/18/KE - Rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta' GMOs - Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tikkonstata n-nuqqas ta' twettiq ta' obbligu - Nuqqas ta' eżekuzzjoni - Artikolu 228 KE - Eżekuzzjoni fil-mori tal-kawża - Sanzjonijiet pekunjarji)

(2009/C 44/12)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej [rappreżentanti: B. Stromsky u C. Zadra, aġenti]

Konvenuta: Ir-Repubblika Franċiża [rappreżentanti: E. Belliard, S. Gasri u G. de Bergues, aġenti]

Parti intervenjenti insostenn tal-konvenuta: Ir-Repubblika Ċeka (rappreżentanti: inizjalment T. Boček, sussegwentement M. Smolek, aġenti)

Suġġett

Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Nuqqas ta' eżekuzzjoni tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-15 ta' Lulju 2004, Il-Kummissjoni vs Franza (C-419/03), dwar in-nuqqas ta' traspożizzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2001/18/KE, tat-12 ta' Marzu 2001, dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta' organiżmi modifikati ġenetikament u li tħassar id-Direttiva 90/220/KEE [tal-Kunsill, tat-23 ta' April 1990, fuq ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta' organiżmi modifikati ġenetikament] (ĠU L 106, p. 1), li huma differenti jew li jmorru lil hinn minn dawk ta' din l-aħħar direttiva — Talba biex jiġu imposti l-pagament ta' penalità u ta' somma f'daqqa.

Dispożittiv

1)

Billi naqset milli tieħu, fid-data meta skada t-terminu mogħti fl-opinjoni motivata, il-miżuri kollha neċessarji sabiex teżegwixxi s-sentenza tal-15 ta' Lulju 2004, Il-Kummissjoni vs Franza (C-419/03), dwar in-nuqqas ta' traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tagħha tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta' organiżmi modifikati ġenetikament u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE, li huma differenti jew li jmorru lil hinn minn dawk tad-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE, tat-23 ta' April 1990, fuq ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta' organiżmi modifikati ġenetikament, ir-Repubblika Franċiża naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt l-Artikolu 228(1) KE.

2)

Ir-Repubblika Franċiża hija kkundannata tħallas lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, fil-kont “Riżorsi proprji tal-Komunità Ewropea”, somma f'daqqa ta' EUR 10 miljun.

3)

Ir-Repubblika Franċiża hija kkundannata għall-ispejjeż.

4)

Ir-Repubblika Ċeka għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 95, 28.4.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/8


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d'État — Franza) — Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA vs Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

(Kawża C-127/07) (1)

(Ambjent - Prevenzjoni u tnaqqis integrat tat-tniġġis - Skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjoni ta' gassijiet serra - Direttiva 2003/87/KE - Kamp ta' applikazzjoni - Inklużjoni tal-istallazzjonijiet tas-settur tal-azzar - Esklużjoni tal-istallazzjonijiet tas-setturi tal-kimika u tal-metalli mhux tal-ħadid - Prinċipju ta' trattament ugwali)

(2009/C 44/13)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Conseil d'État

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA

Konvenuti: Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Conseil d'Etat — Validità, fid-dawl tal-prinċipju Komunitarju ta' trattament ugwali, tad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-13 ta' Ottubru 2003, li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva 96/61/KE (ĠU L 275, p. 32) — Differenza ta' trattament bejn l-istallazzjonijiet tas-settur tal-azzar, suġġetti għas-sistema ta' skambju ta' kwoti ta' gassijiet serra prevista mid-direttiva, u l-industriji tal-aluminju u tal-plastik, li jemettu gassijiet serra identiċi u li mhumiex suġġetti għal din is-sistema — Ġustifikazzjoni oġġettiva għal din id-differenza ta' trattament?

Dispożittiv

L-evalwazzjoni tad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-13 ta' Ottubru 2003, li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva 96/61/KE, kif emendata bid-Direttiva 2004/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-27 ta' Ottubru 2004, fid-dawl tal-prinċipju ta' trattament ugwali, ma weriex elementi li jistgħu jaffettwaw il-validità tagħha safejn din trendi applikabbli l-iskema ta' skambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra għas-settur tal-azzar mingħajr ma tinkludi fil-kamp ta' applikazzjoni tagħha s-setturi tal-kimika u tal-metalli mhux tal-ħadid.


(1)  ĠU C 117, 26.5.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/9


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Awstrija

(Kawża C-161/07) (1)

(Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu - Artikolu 43 KE - Leġiżlazzjoni nazzjonali li tistabilixxi l-kundizzjonijiet ta' reġistrazzjoni ta' soċjetajiet jew kumpanniji fuq applikazzjoni ta' ċittadini mill-Istati Membri - Proċedura ta' ċertifikazzjoni tal-istatus ta' ħaddiema għal rashom)

(2009/C 44/14)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniz

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej [rappreżentanti: E. Traversa u G. Braun, aġenti]

Parti intervenjenti in sostenn tal-parti rikorrenti: Ir-Repubblika ta' Litwanja [rappreżentant: D. Kriaučiūnas, aġent]

Konvenuta: Ir-Repubblika tal-Awstrija [rappresentanti: C. Pesendorfer u M. Winkler, agents]

Suġġett

Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Ksur tal-Artikolu 43 KE — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni tal-impriżi ta' ċittadini ta' Stati terzi, li hija wkoll applikabbli għal ċittadini Ċeki, Estonjani, Latvjani, Litwani, Ungeriżi, Pollakki, Sloveni u Slovakki — Obbligu, previst għas-sħab kollha ta' kumpanniji u l-azzjonisti minuri ta' kumpanniji b'responsabbiltà limitata, li jipprovdu servizzi tipiċi ta' relazzjoni ta' impjieg, li jsegwu proċedura speċjali sabiex tiġi kkonstatata l-indipendenza tal-applikant li matulha dan tal-aħħar għandu jipprova l-influwenza tiegħu fil-proċedura ta' teħid ta' deċiżjoni tal-impriża li jixtieq jirreġistra fl-Istat Membru.

Dispożittiv

1)

Billi talbet, għar-reġistrazzjoni ta' soċjetajiet jew ta' kumpanniji fir-Reġistru tal-Kummerċ fuq applikazzjoni ta' ċittadini mill-Istati Membri l-ġodda li ngħaqdu fl-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Mejju 2004 barra r-Repubblika ta' Ċipru u r-Repubblika ta' Malta, sħab ta' soċjetajiet jew azzjonisti minuri f'kumpanniji b'responsabbiltà limitata, determinazzjoni tal-istatus tagħhom ta' ħaddiema għal rashom mill-AMS jew il-produzzjoni ta' ċertifikat ta' eżenzjoni mill-permess tax-xogħol, ir-Repubblika tal-Awstrija naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt l-Artikolu 43 KE.

2)

Ir-Repubblika tal-Awstrija hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 140, 23.6.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/9


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta' Spanja

(Kawża C-189/07) (1)

(Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu - Regolament (KEE) Nru 2847/93 - Artikoli 2(1) u 31(1) u (2) - Regolamenti (KE) Nri 2406/96 u 850/98 - Skema ta' kontroll fis-settur tas-sajd - Standards komuni għall-marketing għal ċerti prodotti - Kontrolli u spezzjonijiet mhux sodisfaċenti - Nuqqas ta' adozzjoni tal-miżuri xierqa għas-sanzjoni tal-ksur - Eżekuzzjoni tas-sanzjonijiet - Nuqqas ta' natura ġenerali mid-dispożizzjonijiet ta' regolament - Preżentata quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja ta' provi komplementari intiżi sabiex isostnu n-natura ġenerali u kontinwa tan-nuqqas - Ammissibbiltà)

(2009/C 44/15)

Lingwa tal-kawża: L-Ispanjol

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej [rappreżentanti: P. Oliver u F. Jimeno Fernández, aġenti]

Konvenut: Ir-Renju ta' Spanja [rappreżentant: M. Muñoz Pérez, aġent]

Suġġett

Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Ksur tal-Artikoli 2(1) u 31(1) u (2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2847/93, tat-12 ta' Ottubru 1993, li jistabbilixxi sistema ta' kontroll li tapplika għall-politika komuni tas-sajd (ĠU L 261, p. 1) — Ksur tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2406/96, tas-26 ta' Novembru 1996, li jistabbilixxi standards komuni għall-marketing għal ċerti prodotti tal-industrija tas-sajd (ĠU L 334, p. 1) u tal-Kunsill 850/98, tat-30 ta' Marzu 1998, dwar il-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta' żgħar ta' organiżmi tal-baħar (ĠU L 125, p. 1) — Kontrolli mhux sodisfaċenti — Nuqqas ta' adozzjoni ta' miżuri xierqa sabiex jiġi ssanzjonat il-ksur

Dispożittiv

1)

Ir-Renju ta' Spanja,

billi ma eżerċitax b'mod sodisfaċenti l-kontroll u l-ispezzjoni, fit-territorju tiegħu u fl-ibħra li jaqgħu taħt is-sovranità tiegħu, tal-eżerċizzju tas-sajd, b'mod partikolari tal-attivitajiet ta' ħatt u ta' bejgħ ta' speċi suġġetti għad-dispożizzjonijiet fuq id-daqs minimu bis-saħħa tar-Regolamenti (KE) Nru 850/98 tal-Kunsill, tat-30 ta' Marzu 1998, dwar il-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta' żgħar ta' organiżmi tal-baħar u (KE) Nru 2406/96, tas-26 ta' Novembru 1996, li jistabbilixxi standards komuni għall-marketing għal ċerti prodotti tal-industrija tas-sajd u billi ma allokax ir-riżorsi umani meħtieġa għall-kontroll u għall-ispezzjoni tal-eżerċizzju tas-sajd, kif ukoll li

billi ma adottax bl-istess fermezza miżuri xierqa fil-konfront tal-persuni responsabbli għal ksur tar-regolamenti Komunitarji dwar is-sajd, b'mod prinċipali permezz tal-bidu ta' proċeduri amministrattivi jew kriminali u l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet dissważivi fuq dawn il-persuni responsabbli,

huwa naqas mill-obbligi li huwa għandu taħt l-Artikoli 2(1) u 31(1) u (2) tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93 tal-Kunsill, tat-12 ta' Ottubru 1993, li jistabbilixxi sistema ta' kontroll li tapplika għall-politika komuni tas-sajd, kif emendat permezz tar-Regolament (KE) Nru 2846/98 tal-Kunsill, tas-17 ta' Diċembru 1998.

2)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

3)

Ir-Renju ta' Spanja huwa kkundannat għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 129, 9.6.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/10


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 — Donal Gordon vs Il-Kummissjoni tal-Komuitajiet Ewropej

(Kawża C-198/07 P) (1)

(Appell - Rapport tal-iżvilupp tal-karriera - Rikors għal annullament - Interess ġuridiku - Uffiċjali b'invalidità permanenti totali)

(2009/C 44/16)

Lingwa tal-proċedura: L-Ingliż

Partijiet

Appellant: Donal Gordon [rappreżentanti: J. Sambon, P.-P. Van Gehuchten u Ph. Reyniers, avukati]

Appellata: Il-Kummissjoni tal-Komuitajiet Ewropej [rappreżentanti: J. Currall u H. Krämer, aġenti]

Suġġett

Appell kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (It-Tielet Awla) tas-7 ta' Frar 2007, Gordon vs Il-Kummissjoni (T-175/04) — Appell intiż għall-annullament tar-rapport tal-iżvilupp ta' karriera tar-rikorrent għas-sena ta' evalwazzjoni 2001-2002 — Interess ġuridiku — Uffiċjal irtirat minħabba invalidità permanenti u totali matul il-proċedura

Dispożittiv

1)

Is-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej tas-7 ta' Frar 2007, Gordon vs Il-Kummissjoni (T-175/04) hija annullata safejn il-Qorti tal-Prim'Istanza tiddikjara li mhemmx lok li tingħata deċiżjoni fuq ir-rikors għall-annullament imressaq minn D. Gordon.

2)

L-appell huwa miċħud bħala inammissibbli safejn dan jikkontesta ċ-ċaħda tat-talba għall-kumpens ta' danni fl-imsemmija sentenza tal-Qorti

3)

Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej tal-11 ta' Diċembru 2003, li tiċħad l-ilment ta' D. Gordan kontra d-deċiżjoni tat-28 ta' April 2003 li tikkonferma r-rapport tal-iżvilupp ta' karriera għall-perijodu mill-1 ta' Lulju 2001 sal-31 ta' Diċembru 2002 hija annullata.

4)

Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej hija kkundanata għall-ispejjeż li saru minn D. Gordon quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej u quddiem l-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej.


(1)  ĠU C 129, 9.6.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/11


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hof van Beroep te Gent — Il-Belġju) — Proċeduri kriminali kontra Lodewijk Gysbrechts, Santurel Inter BVBA

(Kawża C-205/07) (1)

(Artikoli 28 KE sa 30 KE - Direttiva 97/7/KE - Protezzjoni tal-konsumatur fir-rigward ta' kuntratti li jsiru mill-bogħod - Terminu għall-irtirar mill-kuntratt - Projbizzjoni li jintalab mingħand il-konsumatur ħlas akkont jew pagament qabel l-iskadenza tat-terminu għall-irtirar mill-kuntratt)

(2009/C 44/17)

Lingwa tal-kawża: L-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Hof van Beroep te Gent

Parti fil-proċedura kriminali prinċipali

Lodewijk Gysbrechts, Santurel Inter BVBA

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Hof van Beroep te Gent — Interpretazzjoni tal-Artikoli 28 u 30 KE — Effetti fuq il-kummerċ intra-Komunitarju ta' leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprojbixxi li jintalab mingħand il-konsumatur ħlas akkont jew pagament qabel l-iskadenza tat-terminu ta' rtirar — Kompatibbiltà mad-dritt Komunitarju

Dispożittiv

L-Artikolu 29 KE ma jipprekludix li leġiżlazzjoni nazzjonali tipprojbixxi lill-fornitur, fil-kuntest ta' bejgħ mill-bogħod transkonfinali, li jitlob ħlas akkont tal-prezz jew kwalunkwe ħlas ieħor mingħand il-konsumatur qabel l-iskadenza tat-terminu ta' rtirar, iżda jipprekludi li, b'applikazzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni, ikun ipprojbit, qabel l-iskadenza tal-imsemmi terminu, li jintalab in-numru tal-karta ta' kreditu tal-konsumatur.


(1)  ĠU C 140, 23.6.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/11


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Symvoulio tis Epikrateias — Il-Greċja) — Michaniki AE vs Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypoyrgos Epikrateias

(Kawża C-213/07) (1)

(Kuntratti pubbliċi għal xogħlijiet - Direttiva 93/37/KEE - Artikolu 24 - Kawżi ta' esklużjoni mill-parteċipazzjoni fil-proċedura għall-għoti ta' kuntratt - Miżuri nazzjonali li joħolqu inkompatibbiltà bejn is-settur tax-xogħlijiet pubbliċi u dak tal-mezzi ta' informazzjoni)

(2009/C 44/18)

Lingwa tal-kawża: Il-Grieg

Qorti tar-rinviju

Symvoulio tis Epikrateias

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Michaniki AE

Konvenuti: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypoyrgos Epikrateias

Fil-preżenza ta': Elliniki Technodomiki Techniki Ependytiki Viomichaniki AE, li daħlet fid-drittijiet ta' Pantechniki AE, Syndesmos Epicheiriseon Periodikou Typou

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazzjoni tal-Artikolu 24 tad-Direttiva tal-Kunsill 93/37/KEE, tal-14 ta' Ġunju 1993, li tikkonċerna l-koordinament tal-proċeduri għall-għoti ta' kuntratti pubbliċi għal xogħlijiet (ĠU L 199, p. 54) — Natura eżawrjenti jew le tal-elenku tal-kawżi ta' esklużjoni ta' kuntrattur mill-parteċipazzjoni fil-proċedura għall-għoti ta' kuntratt.

Dispożittiv

1)

L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 24 tad-Direttiva 93/37/KEE, tal-14 ta' Ġunju 1993, li tikkonċerna l-koordinament tal-proċeduri għall-għoti ta' kuntratti pubbliċi għal xogħlijiet, kif emendata bid-Direttiva 97/52/KE tal-Kunsill u tal-Parlament Ewropew, tat-13 ta' Ottubru 1997, għandu jiġi interpretat fis-sens li jelenka, b'mod eżawrjenti, il-kawżi bbażati fuq kunsiderazzjonijiet oġġettivi ta' kwalità professjonali, li jistgħu jiġġustifikaw l-esklużjoni ta' imprenditur milli jipparteċipa f'kuntratt pubbliku għal xogħlijiet. Madankollu, din id-direttiva ma tipprekludix Stat Membru milli jipprovdi għal miżuri ta' esklużjoni oħra intiżi sabiex jiggarantixxu l-osservanza tal-prinċipji tat-trattament ugwali tal-offerenti u tat-trasparenza, sakemm miżuri bħal dawn ma jmorrux lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dan il-għan.

2)

Id-dritt Komunitarju għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi dispożizzjoni nazzjonali li, filwaqt li jkollha għanijiet leġittimi ta' trattament ugwali tal-offerenti u ta' trasparenza fl-ambitu tal-proċeduri għall-għoti ta' kuntratti pubbliċi, tistabbilixxi preżunzjoni inkonfutabbli (juris et de iure) ta' inkompatibbiltà bejn il-kwalità ta' proprjetarju, soċju, azzjonist prinċipali jew diriġent ta' impriża li teżerċita attività fis-settur tal-mezzi ta' informazzjoni u dik ta' proprjetarju, soċju, azzjonist prinċipali jew diriġent ta' impriża li tkun fdata mill-Istat jew minn persuna legali tas-settur pubbliku f'sens wiesa' bl-eżekuzzjoni ta' kuntratti għal xogħlijiet, għal provvisti jew għal servizzi.


(1)  ĠU C 140, 23.6.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/12


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour d'appel de Liège — Il-Belġju) — L-Istat Belġjan — SPF Finances vs Truck Center SA

(Kawża C-282/07) (1)

(Libertà ta' stabbiliment - Artikoli 52 tat-Trattat KE (li sar, wara emenda, l-Artikolu 43 KE) u 58 tat-Trattat KE (li sar l-Artikolu 48 KE) - Moviment liberu tal-kapital - Artikoli 73 B u 73 D tat-Trattat KE (li saru, rispettivament, l-Artikoli 56 KE u 58 KE) - Intaxxar ta' persuni ġuridiċi - Dħul minn kapital u minn beni mobbli - Taxxa f'ras il-għajn - Précompte mobilier - Ġbir tal-précompte mobilier fuq l-imgħaxijiet imħallsa lil kumpanniji mhux residenti - Nuqqas ta' ġbir tal-précompte mobilier fuq l-imgħaxijiet imħallsa lil kumpanniji residenti - Ftehim dwar il-ħelsien minn taxxa doppja - Restrizzjoni - Assenza)

(2009/C 44/19)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Cour d'appel de Liège

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: L-Istat Belġjan — SPF Finances

Konvenuti: Truck Center SA

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Cour d'appel de Liège — Interpretazzjoni tal-Artikoli 56 u 58 KE — Moviment liberu tal-kapital — Intaxxar ta' persuni ġuridiċi — Précompte mobilier miġbur mill-awtoritajiet tat-taxxa ta' Stat Membru fuq id-dħul ta' kapital mogħti minn kumpannija stabbilita f'dan l-Istat lil kumpannija stabbilita fi Stat Membru ieħor — Nuqqas ta' ġbir tal-précompte meta dan id-dħul jingħata lil kumpannija stabbilita fl-istess Stat membru — Trattament differenti mhux ġustifikat jew sitwazzjoni differenti li tiġġustifika trattament differenti? — Impatt, f'dan ir-rigward, ta' fteħim bilaterali dwar il-ħelsien minn taxxa doppja

Dispożittiv

L-Artikoli 52 tat-Trattat KE (li sar, wara emenda, l-Artikolu 43 KE), 58 tat-Trattat KE (li sar l-Artikolu 48 KE), 73 B tat-Trattat KE u 73 D tat-Trattat KE (li saru, rispettivament, l-Artikoli 56 KE u 58 KE) għandhom jiġu interpretati fis-sens li ma jipprekludux leġiżlazzjoni fiskali ta' Stat Membru, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprovdi għal taxxa minn ras il-għajn fuq l-imgħaxijiet imħallsa minn kumpannija residenti f'dan l-Istat lil kumpannija benefiċjarja residenti fi Stat Membru ieħor, waqt li teżenta minn din it-taxxa minn ras il-għajn l-imgħaxijiet imħallsa lil kumpannija benefiċjarja residenti tal-ewwel Stat Membru li d-dħul tagħha huwa intaxxat ġewwa dan l-Istat Membru taħt it-taxxa fuq il-kumpanniji.


(1)  ĠU C 199, 25.8.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/12


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana

(Kawża C-283/07) (1)

(Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu - Direttiva 75/442/KEE - Artikolu 1 - Kunċett ta' “skart’ - Skart intiż sabiex jintuża fl-attività tal-azzar - Kombustibbli li ġej minn skart ta' kwalità għolja - Traspożizzjoni żbaljata)

(2009/C 44/20)

Lingwa tal-kawża: It-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej [rappreżentanti: C. Zadra u J.-B. Laignelot, aġenti]

Konvenuta: Ir-Repubblika Taljana [rappreżentanti: I. Braguglia, agent u G. Fiengo, avvocato dello Stato]

Suġġett

Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Ksur tal-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE, tal-15 ta' Lulju 1975, dwar l-iskart (ĠU L 194, p. 39) kif emendata mid-Direttiva tal-Kunsill 91/156/KEE, tat-18 ta' Marzu 1991 (ĠU L 78, p. 32) — Kombustibbli ġej mill-iskart (RDF) u metall intiż sabiex jintuża fl-attività tal-azzar u dik metallurġika — Esklużjoni mill-kamp ta' applikazzjoni tal-liġi nazzjonali tat-traspożizzjoni.

Dispożittiv

1)

Billi adottat u żammet fis-seħħ dispożizzjonijiet bħalma huma:

l-Artikolu 1(25) sa (27) u 29(a) tal-liġi Nru 308, tal-15 ta' Diċembru 2004, li tiddelega lill-Gvern sabiex jirriforma, jikkoordina u jikkompleta l-leġiżlazzjoni dwar l-abjent u l-miżuri ta' applikazzjoni diretta, u

l-Artikolu 1(29)(b) tal-liġi Nru 308, tal-15 ta' Diċembru 2004, kif ukoll l-Artikoli 183(1)(s) u 229(2) tad-Digriet leġiżlattiv Nru 152, tat-3 ta' April 2006, li jistabilixxi regoli dwar l-ambjent

li permezz tagħhom, rispettivament, ċertu skart intiż sabiex jintuża fl-industrija tal-azzar u dik metallurġika kif ukoll il-kombustibbli li ġej minn skart ta' kwalità għolja (RDF) jitneħħew a priori mill-kamp ta' applikazzjoni tal-liġi Taljana fuq l-iskart li tittrasponi d-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE tal-15 ta' Lulju 1975 dwar l-iskart kif emendata bid-Direttiva 91/156/KEE tal-Kunsill, tat-18 ta' Marzu 1991, ir-Repubblika Taljana naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt l-Artikolu (1)(a) ta' din id-Direttiva.

2)

Ir-repubblika Taljana hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 199, 25.8.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/13


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-18 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari magħmula mill-Højesteret — Id-Danimarka) — Ruben Andersen vs Kommunernes Landsforening som mandatar for Slagelse Kommune (tidl. Skælskør Kommune)

(Kawża C-306/07) (1)

(Informazzjoni għall-ħaddiema - Direttiva 91/533/KEE - Artikolu 8(1) u (2) - Kamp ta' applikazzjoni - Ħaddiema “koperti’ minn ftehim kollettiv - Kunċett ta' kuntratt jew relazzjoni ta' impjieg ta' natura “temporanja’)

(2009/C 44/21)

Lingwa tal-kawża: Id-Daniż

Qorti tar-rinviju

Højesteret

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Ruben Andersen

Konvenuta: Kommunernes Landsforening som mandatar for Slagelse Kommune (tidl. Skælskør Kommune)

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Højesteret — Interpretazzjoni tal-Artikolu 8(1) u (2) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/533/KE, tal-14 ta' Ottubru 1991, dwar l-obbligazzjoni ta' min iħaddem li jgħarraf lill-ħaddiema bil-kondizzjonijiet applikabbli għall-kuntratt jew għar-relazzjoni tal-impjieg (ĠU L 288, p. 32) — Applikabbiltà ta' ftehim kollettiv intiż biex jittrasponi d-direttiva għal ħaddiem li mhuwiex membru ta' waħda mill-organizzazzjonijiet sindakali firmatarji ta' dan il-ftehim — Dritt tal-ħaddiema li jikkunsidraw lilhom infushom leżi minħabba n-nuqqas ta' rispett tal-obbligi li jirriżultaw mid-Direttiva

Dispożittiv

1)

L-Artikolu 8(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/533/KEE tal-14 ta' Ottubru 1991 dwar l-obbligazzjoni ta' min iħaddem li jgħarraf lill-ħaddiema bil-kondizzjonijiet applikabbli għall-kuntratt jew għar-relazzjoni tal-impjieg, għandu jiġi interpretat fis-sens li ma jipprojbixxix leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovdi li ftehim kollettiv li jittrasponi fid-dritt nazzjonali d-dispożizzjonijiet ta' din id-direttiva huwa applikabbli għal ħaddiem għalkemm dan ma huwa membru ta' ebda organizzazzjoni sindakali firmatarja ta' tali ftehim kollettiv.

2)

It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 91/533 għandu jiġi interpretat fis-sens li ma jipprojbixxix li ħaddiem li mhuwiex membru ta' organizzazzjoni sindakali firmatarja ta' ftehim kollettiv li jirregola r-relazzjoni ta' impjieg ta' dan tal-aħħar jista' jkun ikkunsidrat bħala “kopert minn” dan il-ftehim fis-sens tal-imsemmija dispożizzjoni.

3)

Il-frażi “kuntratt temporanju jew […] relazzjoni tal-impjieg [ta' natura temporanja]” li tinsab fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 91/533 għandha tiġi interpretata fis-sens li hija tkopri l-kuntratti u r-relazzjonijiet ta' impjieg għal żmien qasir. Fin-nuqqas ta' regoli adottati għal dan il-għan fil-leġiżlazzjoni ta' Stat Membru, huma l-qrati nazzjonali li għandhom jistabbilixxu l-perijodu ta' żmien każ b'każ u skont il-karatteristiċi speċifiċi ta' ċerti setturi jew ta' ċerti tipi ta' xogħol u attivitajiet. L-imsemmi perijodu ta' żmien għandu madankollu jkun stabbilit b'mod li jassigura l-protezzjoni effettiva tad-drittijiet li jibbenefikaw minnhom il-ħaddiema skont l-imsemmija direttiva.


(1)  ĠU C 211, 8.9.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/14


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-22 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour administrative d'appel de Lyon — Franza) — Regie Networks vs Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

(Kawża C-333/07) (1)

(Għajnuna mill-Istat - Skema ta' għajnuna favur stazzjonijiet tar-radju lokali - Finanzjament permezz ta' taxxa parafiskali fuq il-kummerċjalizzazzjoni tal-ispazju tar-reklamar - Deċiżjoni favorevoli tal-Kummissjoni fl-eżitu tal-fażi preliminari prevista fl-Artikolu 93(3) tat-Trattat KE (li sar l-Artikolu 88(3) KE) - Għajnuna li tista' tkun kompatibbli mas-suq komuni - Artikolu 92(3) tat-Trattat KE (li sar, wara emenda, l-Artikolu 87(3) KE) - Kontestazzjoni tal-legalità tad-deċiżjoni - Obbligu ta' motivazzjoni - Evalwazzjoni tal-fatti - Kompatibbiltà tat-taxxa parafiskali mat-Trattat KE)

(2009/C 44/22)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Cour administrative d'appel de Lyon

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Regie Networks

Konvenuta: Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Cour administrative d'appel de Lyon (Franza) — Validità tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru N 679/97, tal-10 ta' Novembru 1997, li permezz tagħha l-Kummissjoni ddeċidiet li ma tqajjimx l-oġġezzjonijiet fir-rigward tal-modifiki li saru fl-iskema ta' għajnuna għax-xandir bir-radju stabbilita bid-digriet 92-1053 tat-30 ta' Settembru 1992 (JORF, Nru 228 tal-1 ta' Ottubru 1992) (SG(97) D/9265) — Taxxa parafiskali fuq ir-reklamar imxandar permezz tar-radju u tat-televiżjoni ddestinata għat-territorju Franċiż, liema prodott huwa marbut ma' fond ta' sostenn għall-espressjoni bir-radju — Skema ta' għajnuna li jgawdu minnha biss l-impriżi nazzjonali — Applikabbiltà għal din l-iskema — u għat-taxxa li tiffinanzjaha — mad-deroga stabbilita fl-Artikolu 87(3)(ċ) KE.

Dispożittiv

Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej tal-10 ta' Novembru 1997 li ma jitqajmux oġġezzjonijiet kontra l-modifika tal-iskema ta' għajnuna favur stazzjonijiet tar radju lokali (Għajnuna mill-Istat Nru N 679/97 — Franza) hija invalida.

Għandhom jiġu sospiżi l-effetti tad-dikjarazzjoni ta' invalidità tal-imsemmija deċiżjoni tal-Kummissjoni tal Komunitajiet Ewropej tal-10 ta' Novembru 1997 sal-adozzjoni ta' deċiżjoni ġdida mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 88 KE. L-imsemmija effetti għandhom jinżammu għal perijodu li ma jistax jaqbeż xahrejn mid-data ta' din is-sentenza fil-każ fejn il Kummissjoni tiddeċiedi li tadotta din id-deċiżjoni l-ġdida fil-kuntest tal Artikolu 88(3) KE u għal perijodu addizzjonali raġjonevoli jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li tibda l-proċedura prevista fl-Artikolu 88(2) KE. Huma biss l-impriżi li, qabel l-għoti ta' din is-sentenza, ippreżentaw rikors ġudizzjarju jew ilment ekwilaventi dwar il-ġbir tat-taxxa parafiskali fuq ir-reklamar imxandar permezz tar-radju u tat-televiżjoni, istitwita mill-Artikolu 1 tad-Digriet Nru 97-1263, tad-29 ta' Diċembru 1997, fuq l-introduzzjoni ta' taxxa parafiskali favur fond ta' sostenn għax-xandir bir-radju, li huma eżenti mil-limitazzjoni fiż-żmien tal-effetti ta' din is-sentenza.


(1)  ĠU C 211, 8.9.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/14


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Hannover — Il-Ġermanja) — Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG vs Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk

(Kawża C-336/07) (1)

(Direttiva 2002/22/KE - Artikolu 31(1) - Obbligi raġonevoli ta' trażmissjoni (must carry) - Leġiżlazzjoni nazzjonali li tobbliga lill-operaturi ta' netwerks bil-kejbil analoġiċi li jintegraw fin-netwerks bil-kejbil tagħhom il-programmi televiżivi kollha awtorizzati li jixxandru permezz ta' trażmissjoni terrestri - Prinċipju ta' proporzjonalità)

(2009/C 44/23)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Verwaltungsgericht Hannover

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG

Konvenut: Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk

Fil-preżenza ta': Norddeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen, ARTE GEIE, Bloomberg LP, Mitteldeutscher Rundfunk, MTV Networks Germany GmbH, aventi kawża ta' VIVA Plus Fernsehen GmbH, VIVA Music Fernsehen GmbH & Co. KG, MTV Networks Germany GmbH, aventi kawża ta' MTV Networks GmbH & Co. oHG, Westdeutscher Rundfunk, RTL Television GmbH, RTL II Fernsehen GmbH & Co. KG, VOX Film und Fernseh-GmbH & Co. KG, RTL Disney Fernsehen GmbH & Co. KG, SAT. 1 Satelliten-Fernsehen GmbH et, Regio.TV GmbH, Eurosport SA, TM-TV GmbH & Co. KG, ONYX Television GmbH, Radio Bremen, Hessischer Rundfunk, Nederland 2, Hamburg 1 Fernsehen Beteiligungs GmbH & Co. KG, Turner Broadcasting System Deutschland GmbH, n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH & Co. KG, Bayerischer Rundfunk, Deutsches Sportfernsehen GmbH, NBC Europe GmbH, BBC World, Mediendienst Borkum — Kurverwaltung NSHB Borkum GmbH, Friesischer Rundfunk GmbH, Home Shopping Europe GmbH & Co. KG, Euro News SA, Reise-TV GmbH & Co. KG, SKF Spielekanal Fernsehen GmbH, TV 5 Europe, DMAX TV GmbH & Co. KG, li qabel kienet XXP TV — Das Metropolenprogramm GmbH & Co. KG, RTL Shop GmbH

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Verwaltungsgericht Hannover — Interpretazzjoni tal-Artikolu 31(1) tad-Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar is-servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva Servizz Universali) (ĠU L 108, p. 51) — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tobbliga lill-operaturi ta' netwerks bil-kejbil analoġiċi li jintegraw fin-netwerks bil-kejbil tagħhom il-programmi televiżivi kollha awtorizzati li jixxandru permezz ta' trażmissjoni terrestri u li tipprovdi li, f'każ li ta' nuqqas ta' kanali, l-awtorità nazzjonali kompetenti għandha tistabbilixxi ordni ta' prijorità tal-applikanti li twassal għall-użu tal-kanali kollha disponibbli għall-operatur tan-netwerk bil-kejbil ikkonċernat.

Dispożittiv

1)

L-Artikolu 31(1) tad-Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva Servizz Universali), għandu jiġi interpretat fis-sens li ma jipprekludix leġiżlazzjoni nazzjonali bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li timponi fuq l-operatur tan-netwerk bil-kejbil li jintegra fin-netwerk bil-kejbil analoġiku tiegħu l-kanali u s-servizzi tat-televiżjoni li huma diġà mxandra b'mod terrestri, u b'hekk twassal għall-użu ta' aktar minn nofs il-kanali disponibbli fuq dan in-netwerk u li tipprovdi, f'każ ta' nuqqas ta' kanali disponibbli, għal klassifikazzjoni tal-applikanti skont ordni ta' prijorità li twassal għall-użu tat-totalità tal-kanali disponibbli fuq l-imsemmi netwerk, sa fejn dawn l-obbligi ma jikkawżawx konsegwenzi ekonomiċi irraġonevoli, ħaġa li hija l-qorti tar-rinviju li għandha tivverifika.

2)

Il-kunċett ta' “servizzi tat-televiżjoni”, fis-sens tal-Artikolu 31(1) tad-Direttiva 2002/22, ikopri s-servizzi tax-xandara televiżivi jew tal-fornituri ta' servizzi ta' medja, bħat-teleshopping, sa fejn il-kundizzjonijiet previsti f'din id-dispożizzjoni jkunu sodisfatti, ħaġa li hija l-qorti tar-rinviju li għandha tevalwa.


(1)  ĠU C 247, 20.10.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/15


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-18 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Stuttgart — Il-Ġermanja) — Ibrahim Altun vs Stadt Böblingen

(Kawża C-337/07) (1)

(Ftehim ta' Assoċjazzjoni KEE-Turkija - L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni Nru 1/80 tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni - Dritt ta' residenza ta' wild ħaddiem Tork - Ħaddiem li jagħmel parti mis-suq legali tax-xogħol - Qgħad involontarju - Applikabbiltà tal-imsemmi ftehim għar-refuġjati Torok - Kundizzjonijiet għat-telf tad-drittijiet miksuba)

(2009/C 44/24)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Verwaltungsgericht Stuttgart

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Ibrahim Altun

Konvenuta: Stadt Böblingen

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Verwaltungsgericht Stuttgart — Interpretazzjoni tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni Nru 1/80 tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni KEE-Turkija — Dritt ta' residenza ta' ċittadin Tork li daħal fit-territorju nazzjonali meta kien għadu minuri fil-kuntest tar-riunifikazzjoni tal-familja — Kundanna kriminali — Impatt fuq id-dritt ta' residenza — Applikabbiltà għar-refuġjati Torok — Dritt ta' ażil mogħti lill-missier fuq informazzjoni falza — Revoka tad-dritt ta' ażil bħala kundizzjoni għaċ-ċaħda tad-dritt ta' residenza derivat — Dritt derivat suġġett għall-kundizzjoni ta' parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg ta' Stat Membru għal perijodu ta' tliet snin waqt l-eżistenza tal-komunità tal-familja mal-minuri

Dispożittiv

1)

L-ewwel inċiż tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1/80, tad-19 ta' Settembru 1980, dwar l-iżvilupp tal-Assoċjazzjoni, adottata mill-Kunsill ta' Assoċjazzjoni, li twaqqaf permezz tal-Ftehim li joħloq Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u t-Turkija, għandu jiġi interpretat fis-sens li wild ħaddiem Tork jista' jibbenefika mid-drittijiet mogħtija taħt din id-dispożizzjoni, meta, matul il-perijodu ta' tliet snin li fihom dan il-wild għex ma' tali ħaddiem, dan tal-aħħar eżerċita attività professjonali matul sentejn u nofs qabel ma sab ruħu mingħajr xogħol matul is-sitt xhur sussegwenti.

2)

Il-fatt li ħaddiem Tork kiseb id-dritt ta' residenza fi Stat Membru u, għalhekk, id-dritt ta' aċċess għas-suq tax-xogħol f'dan l-Istat bħala refuġjat politiku ma jipprekludix lil membru tal-familja tiegħu milli jkun jista' jibbenefika mid-drittijiet disponibbli taħt l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni Nru 1/80.

3)

L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni Nru 1/80 għandu jiġi interpretat fis-sens li, meta ħaddiem Tork ikun kiseb l-istatus ta' refuġjat politiku abbażi ta' dikjarazzjonijiet foloz, id-drittijiet li membru tal-familja tiegħu għandu taħt din id-dispożizzjoni ma jistgħux jiġu kkontestati jekk dan tal-aħħar, fil-jum li fih jiġi rtirat il-permess ta' residenza li ngħata lil dan il-ħaddiem, jissodisfa l-kundizzjonijiet previsti fl-imsemmija dispożizzjoni.


(1)  ĠU C 269, 10.11.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/16


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-18 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supremo Tribunal Administrativo — Il-Portugall) — Sopropé — Organizações de Calçado, Lda vs Fazenda Pública

(Kawża C-349/07) (1)

(Kodiċi Doganali tal-Komunità - Prinċipju tar-rispett tad-drittijiet tad-difiża - Irkupru a posteriori tad-dazji doganali fuq l-importazzjoni)

(2009/C 44/25)

Lingwa tal-kawża: Il-Portugiż

Qorti tar-rinviju

Supremo Tribunal Administrativo

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Sopropé — Organizações de Calçado, Lda

Konvenuta: Fazenda Pública

fil-preżenza ta': Ministério público

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Supremo Tribunal Administrativo — Kompatibbiltà mad-dritt Komunitarju, u mal-prinċipju tad-drittijiet tad-difiża, ta' dispożizzjonijiet nazzjonali ta' proċedura amministrattiva fiskali dwar it-termini għall-eżerċizzju tad-dritt għal smigħ ta' persuna taxxabbli — Proċedura amminstrattiva għall-ħlas a posteriori tad-dazji fuq l-importazzjoni ta' merkanzija li ġejja mil-Lvant Imbiegħed

Dispożittiv

1)

F'dak li jirrigwarda l-irkupru ta' dejn doganali għall-finijiet li jsir l-irkupru a posteriori ta' dazji doganali fuq l-importazzjoni, terminu ta' bejn tmint ijiem u ħmistax-il jum mogħti lill-importatur issuspettat li wettaq ksur tar-regoli doganali sabiex jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu huwa bħala regola konformi mar-rekwiżiti tad-dritt Komunitarju.

2)

Hija l-qorti nazzjonali adita li għandha tiddetermina, fid-dawl taċ-ċirkustanzi partikolari tal-kawża, jekk it-terminu effettivament mogħti lil dan l-importatur ippermettilux li jinstema' b'mod effettiv mill-awtoritajiet doganali.

3)

Barra minn hekk, il-qorti nazzjonali għandha tivverifika jekk, fid-dawl tat-terminu li għadda bejn il-mument li fih l-amministrazzjoni kkonċernata rċeviet l-osservazzjonijiet tal-importatur u d-data li fiha ħadet id-deċiżjoni tagħha, huwiex possibbli jew le li jiġi kkunsidrat li hija ħadet debitament inkunsiderazzjoni l-osservazzjonijiet li kienu ntbagħtulha.


(1)  ĠU C 235, 6.10.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/16


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-18 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgerichtshof — L-Awstrija) — Wienstrom GmbH vs Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit

(Kawża C-384/07) (1)

(Għajnuna mill-Istat - Artikolu 88(3) KE - Għajnuna ddikjarata kompatibbli mas-suq komuni - Kawża bejn il-benefiċjarju u l-awtoritajiet nazzjonali fir-rigward tal-ammont tal-għajnuna illegalment implementata - Rwol tal-qorti nazzjonali)

(2009/C 44/26)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Verwaltungsgerichtshof

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Wienstrom GmbH

Konvenut: Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazzjoni tal-Artikolu 88(3) KE — Skema ta' għajnuna mill-Istat implementata mingħajr notifika minn qabel lill-Kummissjoni, iżda li l-verżjoni ulterjuri emendata tagħha, wara n-notifika tagħha, ġiet iddikjarata kompatibbli mas-suq komuni, mingħajr ma ingħatat deċiżjoni negattiva fir-rigward tal-verżjoni l-qadima mhux innotifikata — Obbligi tal-qrati nazzjonali derivanti minn din id-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Dispożittiv

Il-projbizzjoni ta' implementazzjoni ta' għajnuna mill-Istat prevista fl-aħħar sentenza tal-Artikolu 88(3) KE ma timponix lill-qorti nazzjonali, f'ċirkustanzi bħal dawk fil-kawża prinċipali, sabiex tiċħad talba ta' benefiċjarju tal-għajnuna mill-Istat fir-rigward tal-ammont tagħha li hija dovuta għal perijodu preċedenti għal deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej li taċċetta l-kompatibbiltà ta' din l-għajnuna mas-suq komuni.


(1)  ĠU C 283, 24.11.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/17


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — Ir-Repubblika tal-Polonja) — Magoora sp. zoo vs Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

(Kawża C-414/07) (1)

(Sitt Direttiva tal-VAT - Artikolu 17(2) u (6) - Leġiżlazzjoni nazzjonali - Tnaqqis tal-VAT fuq ix-xiri ta' karburant għal ċerti vetturi irrispettivament mill-għan li għalih jintużaw - Restrizzjoni effettiva tad-dritt għal tnaqqis - Esklużjonijiet pprovduti taħt il-liġi nazzjonali fil-mument li daħlet fis-seħħ id-Direttiva)

(2009/C 44/27)

Lingwa tal-kawża: Il-Pollakk

Qorti tar-rinviju

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Magoora sp. zoo

Konvenut: Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — Interpretazzjoni tal-Artikolu 17(2) u (6) tad-Direttiva 77/388/KEE: Sitt Direttiva tal-Kunsill, tas-17 ta' Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri dwar it-taxxi fuq il-bejgħ — Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta' stima (ĠU L 145, p. 1) — Leġiżlazzjoni nazzjonali li teskludi d-dritt għat-tnaqqis tat-taxxa tal-input fuq ix-xiri ta' karburant għal ċerti vetturi irrispettivament mill-għan li għalih tintuża (professjonali jew privat) l-vettura kkonċernata — Modifika tal-kriterji relatati mal-vetturi koperti mill-esklużjoni li wasslet għal-limitazzjoni de facto tal-kamp ta' applikazzjoni tad-dritt għal tnaqqis meta mqabbel mal-perijodu qabel ma d-Direttiva daħlet fis-seħħ fl-Istat Membru kkonċernat

Dispożittiv

It-tieni suparagrafu tal-Artikolu 17(6) tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE, tas-17 ta' Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ — Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta' stima, jipprekludi lil Stat Membru milli jħassar fit-totalità tagħhom, fl-okkażjoni tat-traspożizzjoni tal-imsemmija direttiva fid-dritt intern, id-dispożizzjonijiet nazzjonali li jirrigwardaw il-limitazzjonijiet tad-dritt għat-tnaqqis tat-taxxa fuq il-valur miżjur tal-input imħallsa fuq ix-xiri ta' karburant għal vetturi użati għall-finijiet ta' attività taxxabbli, billi jissostiwixxi, fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-direttiva fit-territorju tiegħu, dawn id-dispożizzjonijiet b'dispożizzjonijiet li jistabbilixxu kriterji ġodda f'dan ir-rigward, jekk — u dan huwa punt li għandu jiġi evalwat mill-qorti tar-rinviju — dawn id-dispożizzjonijiet tal-aħħar kellhom bħala effett li wessgħu l-kamp ta' applikazzjoni tal-imsemmija limitazzjonijiet. F'kull każ, it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 17(6) tas-Sitt Direttiva jipprekludi lil Stat Membru milli sussegwentement jemenda l-leġiżlazzjoni tiegħu li daħlet fis-seħħ fl-imsemmija data b'mod li jwessa' l-kamp ta' applikazzjoni ta' dawn il-limitazzjonijiet meta mqabbel mas-sitwazzjoni eżistenti qabel din id-data.


(1)  ĠU C 269, 10.11.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/17


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-9 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberster Patent- und Markensenat — L-Awstrija) — Verein Radetzky-Orden vs Bundesvereinigung Kameradschaft “Feldmarschall Radetzky”

(Kawża C-442/07) (1)

(Trade marks - Direttiva 89/104/KEE - Artikolu 12 - Revokazzjoni - Sinjali rreġistrati minn assoċjazzjoni li ma tagħmilx profitt - Kunċett ta' “użu ġenwin’ ta' trade mark - Attivitajiet karitattevoli)

(2009/C 44/28)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Oberster Patent- und Markensenat

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Verein Radetzky-Orden

Konvenuta: Bundesvereinigung Kameradschaft “Feldmarschall Radetzky”

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Oberster Patent-und Markensenat — Interpretazzjoni tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU L 40, p. 1) — Trade marks użati fuq il-karti ta' kummerċ, karti għall-ittri, fuq il-medja ta' reklamar u taħt il-forma ta' beġġ minn assoċjazzjoni mingħajr skop ta' qligħ fil-kuntest tal-attività tagħha intiża għall-preservazzjoni tat-tradizzjonijiet militari kif ukoll għall-ġabra u distribuzzjoni ta' kontribuzzjonijiet — Il-kwalifika ta' dan l-użu ta' “użu serju” jista' jwassal għaż-żamma tad-drittijiet konnessi mat-trade mark?

Dispożittiv

L-Artikolu 12(1) tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks għandu jiġi interpretat fis-sens li trade mark tintuża ġenwinament meta assoċjazzjoni li ma tagħmilx profitt tużaha, fir-relazzjoni tagħha mal-pubbliku biex tħabbar avvenimenti, fuq karti użati fil-kummerċ kif ukoll fuq il-materjal ta' reklamar tagħha u meta l-membri tagħha juruha fuq l-emblemi li huma jilbsu matul il-ġbir u d-distribuzzjoni tad-donazzjonijiet.


(1)  ĠU C 283, 24.11.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/18


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 — Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej u Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

(Kawża C-443/07 P) (1)

(Appell - Regolamenti tal-persunal - Eċċezzjoni ta' illegalità tal-Artikolu 12(3) tal-Anness XIII dwar il-klassifika tal-uffiċjali li ġew reklutati wara l-1 ta' Mejju 2004 - Konsultazzjoni mal-Kumitat tal-Istatut - Nuqqas ta' ksur tad-drittijiet miksuba u tal-prinċipju tat-trattament ugwali)

(2009/C 44/29)

Lingwa tal-proċedura: Il-Franċiż

Partijiet

Appellanti: Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis (rappreżentanti: G. Vandersanden u L. Levi, avukati)

Il-partijiet l-oħra fil-proċeduri: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: J. Currall u H. Krämer, aġenti), Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: M. Arpio Santacruz u M. Bauer, aġenti)

Suġġett

Appell imressaq kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Ir-Raba' Awla Estiża), tal-11 ta' Lulju 2007, Centeno Mediavilla et vs Il-Kummissjoni (T-58/05), li permezz tagħha l-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet ir-rikors tar-rikorrenti intiż għall-annullament tad-deċiżjonijiet li jinnominawhom bħala uffiċjali taħt prova, safejn dawn jistabbilixxu l-klassifikazzjoni fil-grad tagħhom skond id-dispożizzjonijiet tranżitorji tal-Artikolu 12(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Komunitajiet Ewropej, kif emendati mir-Regolament Nru 723/2004, tat-22 ta' Marzu 2004 (ĠU L 124, p. 1) — Implikazzjoni tad-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda fuq is-sitwazzjoni ta' persuni msemmija f'lista ta' kandidati xierqa jew ta' lista ta' riżerva qabel id-data ta' dan id-dħul fis-seħħ, fl-1 ta' Mejju 2004, iżda maħtura wara din id-data — Prinċipji ta' ċertezza legali, ta' aspettattivi leġittimi u ta' trattament ugwali — Portata tal-obbligu ta' motivazzjoni

Dispożittiv

1)

L-appell huwa miċħud.

2)

I. C. Centeno Mediavilla, D. Fumey, E. Gerhards, I. M. S. Hamilton, R. Hill, J. Huby, P. Klein, D. Lombardi, T. Millar, M. Moraitis, A. N. Palmer, N. Robinson, F-X. Rouxel, M. Silva Mendes, P. van den Hul, F. Von Nordheim Nielsen u M. Zouridakis huma kkundannati jbatu l-ispejjeż tal-appell.

3)

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.


(1)  ĠU C 22, 26.1.2008.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/18


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-11 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta' Spanja

(Kawża C-480/07) (1)

(Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu - Direttiva 2000/59/KE - Faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart iġġenerat mill-bastimenti u għall-fdalijiet mill-merkanzija - Nuqqas li jiżviluppa, jimplementa u japprova pjanijiet għall- akkoljenza u tqandil tal-iskart għall-portijiet kollha)

(2009/C 44/30)

Lingwa tal-kawża: L-Ispanjol

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: K. Simonsson u R. Vidal Puig, aġenti)

Konvenut: Ir-Renju ta' Spanja (rappreżentant: B. Plaza Cruz, aġent)

Suġġett

Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Ksur tal-Artikoli 5(1) u 16(1) tad-Direttiva 2000/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-27 ta' Novembru 2000, dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart iġġenerat mill-bastimenti u għall-fdalijiet mill-merkanzija (ĠU L 332, p. 81) — Nuqqas milli jistabbilixxi u/jew jimplementa pjanijiet għall-akkoljenza u tqandil tal-iskart għall-portijiet kollha li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-“Comunidades Autónomas”

Dispożittiv

1)

Billi naqas milli jiżviluppa, jimplementa jew japprova, għall-portijiet Spanjoli kollha, pjanijiet għall-akkoljenza u tqandil tal-iskart, ir-Renju ta' Spanja naqas milli jwettaq l-obbligi tiegħu taħt l-Artikoli 5(1) u 16(1) tad-Direttiva 2000/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-27 ta' Novembru 2000, dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart iġġenerat mill-bastimenti u għall-fdalijiet mill-merkanzija.

2)

Ir-Renju ta' Spanja huwa kkundannat għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 315, 22.12.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/19


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-18 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Court of Session (L-Iskozja), Edinburgh — Ir-Renju Unit) — Royal Bank of Scotland plc vs The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Kawża C-488/07) (1)

(Is-Sitt Direttiva tal-VAT - Tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa - Oġġetti u servizzi użati kemm għall-operazzjonijiet taxxabbli u għall-operazzjonijiet eżentati - Tnaqqis proporzjonali - Kalkolu - Metodi previsti fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 17(5) - Obbligu ta' applikazzjoni tar-regola ta' arrotondament tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 19(1))

(2009/C 44/31)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Qorti tar-rinviju

Court of Session (L-Iskozja), Edinburgh

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Royal Bank of Scotland plc

Konvenuti: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Court of Session (L-Iskozja), Edinburgh — Interpretazzjoni tal-Artikoli 17(5) u 19(1) tad-Direttiva 77/388/KEE: Sitt Direttiva tal-Kunsill, tas-17 ta' Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ — Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta' stima (ĠU L 145, p. 1) — Oġġetti u servizzi użati fl-istess ħin għal tranżazzjonijiet taxxabbli u għal tranżazzjonijiet eżenti — Kalkolu tal-proporzjon imnaqqas — Regoli dwar l-arrotondament.

Dispożittiv

L-Istati Membri mhumiex marbuta li japplikaw ir-regola ta' arrotondament prevista fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 19(1) tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE, tas-17 ta' Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ — Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta' stima, meta l-proporzjon tad-dritt għal tnaqqis mit-taxxa tal-input huwa kkalkulat skont wieħed mill-metodi speċjali abbażi tal-punti (a), (b), (ċ) jew (d) tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 17(5) ta' din id-direttiva.


(1)  ĠU C 8, 12.1.2008.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/19


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landesgericht für Strafsachen Wien — L-Awstrija) — Proċeduri kriminali kontra Vladimir Turansky

(Kawża C-491/07) (1)

(Konvenzjoni li timplementa l-Ftehim ta' Schengen - Artikolu 54 - Prinċipju ta' ne bis in idem - Kamp ta' applikazzjoni - Kunċett ta' “inqata' b'mod finali’ - Deċiżjoni li biha awtorità tal-pulizija tordna s-sospensjoni ta' proċeduri kriminali - Deċiżjoni li ma ġġibx magħha l-estinzjoni tal-azzjoni kriminali u li m'għandhiex effett ta' ne bis in idem skont id-dritt nazzjonali)

(2009/C 44/32)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Landesgericht für Strafsachen Wien

Parti fil-proċedura kriminali prinċipali

Vladimir Turansky

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Landesgericht für Strafsachen Wien — Interpretazzjoni tal-Artikolu 54 tal-Konvenzjoni li timplementa l-Ftehim ta' Schengen, tal-14 ta' Ġunju 1985, bejn il-Gvernijiet tal-Istati tal-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika Franċiża dwar it-tneħħija bil-mod ta' kontrolli fil-fruntieri komuni tagħhom (ĠU 2000, L 239, p. 19) — Interpretazzjoni tal-prinċipju “ne bis in idem” — Kamp ta' applikazzjoni — Deċiżjoni li permezz tagħha awtorità tal-pulizija ttemm definittivament il-proċeduri kriminali

Dispożittiv

Il-prinċipju ta' ne bis in idem stabbilit fl-Artikolu 54 tal-Konvenzjoni li timplementa l-Ftehim ta' Schengen, tal-14 ta' Ġunju 1985, bejn il-Gvernijiet tal-Istati tal-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika Franċiża dwar it-tneħħija bil-mod ta' kontrolli fil-fruntieri komuni tagħhom, iffirmata f'Schengen (il-Lussemburgu) fid-19 ta' Ġunju 1990, ma japplikax għal deċiżjoni li permezz tagħha awtorità ta' Stat kontraenti, wara eżami fil-mertu tal-każ imressaq quddiemha, tordna, fi stadju preċedenti għall-inkriminazzjoni ta' persuna ssuspettata li kkommettiet reat, is-sospensjoni tal-proċeduri kriminali, meta din id-deċiżjoni ta' sospensjoni, skont id-dritt nazzjonali ta' dan l-Istat, ma ġġibx magħha l-estinzjoni definittiva tal-azzjoni kriminali u għalhekk ma tikkostitwixxix ostakolu għal proċeduri kriminali ġodda, fir-rigward tal-istess fatti, f'dan l-Istat.


(1)  ĠU C 22, 26.1.2008.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/20


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-18 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Justice (Chancery Division) — Ir-Renju Unit) — Afton Chemical Limited vs The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Kawża C-517/07) (1)

(Direttiva 92/81/KEE - Dazji tas-sisa fuq iż-żjut minerali - Artikolu 2(2) u (3) kif ukoll l-Artikolu 8(1)(a) - Direttiva 2003/96/KE - Tassazzjoni tal-prodotti ta' enerġija u tal-elettriku - Artikolu 2(2) sa (4)(b) - Kamp ta' applikazzjoni - Addittivi għal karburant li għandhom il-karatteristika ta' żjut minerali jew ta' prodotti ta' enerġija, iżda li ma jintużawx bħala karburant - Sistema nazzjonali ta' tassazzjoni)

(2009/C 44/33)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Qorti tar-rinviju

High Court of Justice (Chancery Division)

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Afton Chemical Limited

Konvenuti: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazzjoni tal-Artikoli 2(3) u 8(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 92/81/KEE, tad-19 ta' Ottubru 1992, dwar l-armonizzazzjoni tal-istrutturi tad-dazji tas-sisa fuq iż-żjut minerali (ĠU L 316, p. 12), ta' l-Artikoli 2(3) u 4(b) tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE, tas-27 ta' Ottubru 2003, li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar tassazzjoni fuq prodotti ta' enerġija u elettriku (ĠU L 283, p. 51) u tal-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/12/KEE, tal-25 ta' Frar 1992, dwar l-arranġamenti ġenerali għall-prodotti soġġetti għad-dazju tas-sisa u dwar iż-żamma, ċaqliq u mmonitorjar ta' dan it-tip ta' prodotti (ĠU L 76, p. 1) — Żjut minerali miżjuda mal-karburanti għal skopijiet għajr milli biex tiżdied is-saħħa tal-vettura iżda mhux intiżi sabiex jiġu mibjugħa jew użati bħala karburant — Tassazzjoni bħala karburant?

Dispożittiv

L-Artikolu 2(3) u l-Artikolu 8(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 92/81/KEE, tad-19 ta' Ottubru 1992, dwar l-armonizzazzjoni tal-istrutturi tad-dazji tas-sisa fuq iż-żjut minerali, kif emendata mid-Direttiva tal-Kunsill 94/74/KE, tat-22 ta' Diċembru 1994, fir-rigward tal-perijodu sal-31 ta' Diċembru 2003, u l-Artikolu 2(3) u (4) tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE, tas-27 ta' Ottubru 2003, li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar tassazzjoni fuq prodotti ta' enerġija u elettriku, fir-rigward tal-perijodu mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Ottubru 2004, għandhom jiġu interpretati fis-sens li addittivi għal karburant, bħal dawk fil-kawża prinċipali, li għandhom il-kwalità ta' “żjut minerali” fis-sens tal-Artikolu 2(1) tal-ewwel waħda minn dawn id-direttivi u ta' “prodotti ta' enerġija” fis-sens tal-Artikolu 2(1) tat-tieni waħda minnhom, iżda li mhumiex intenzjonati għall-użu, għall-bejgħ jew użati bħala karburant tal-karrozzi, għandhom jiġu suġġetti għas-sistema ta' tassazzjoni prevista mill-imsemmija direttivi.


(1)  ĠU C 22, 26.1.2008.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/20


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Handelsgericht Wien — L-Awstrija) — Friederike Wallentin-Hermann vs Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA

(Kawża C-549/07) (1)

(Trasport bl-ajru - Regolament (KE) Nru 261/2004 - Artikolu 5 - Kumpens u assistenza tal-passiġġieri fil-każ ta' kanċellazzjoni ta' titjira - Eżenzjoni mill-obbligu ta' kumpens - Kanċellazzjoni dovuta għal ċirkustanzi straordinarji li ma setgħux jiġu evitati anki li kieku ttieħdu l-miżuri raġonevoli kollha)

(2009/C 44/34)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Handelsgericht Wien

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Friederike Wallentin-Hermann

Konvenuta: Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Handelsgericht Wien — Interpretazzjoni tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 261/2004 tal-11 ta' Frar 2004, li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta' kanċellazzjoni jew dewmien twil ta' titjiriet, u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/91 (ĠU L 46, p. 1) — Kunċetti ta' “ċirkustanzi straordinarji” u ta' “miżuri raġonevoli” — Kanċellazzjoni tat-titjira minħabba difett fir-reattur — Rata ta' kanċellazzjonijiet dovuti għal difetti tekniċi ogħla minn dik ta' kumpanniji oħra tal-ajru

Dispożittiv

1)

L-Artikolu 5(3) tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 261/2004 tal-11 ta' Frar 2004, li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta' kanċellazzjoni jew dewmien twil ta' titjiriet, u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/91, għandu jiġi interpretat fis-sens li problema teknika li taffettwa ajruplan li twassal għall-kanċellazzjoni tat-titjira ma taqax taħt il-kunċett ta' “ċirkustanzi straordinarji” fis-sens ta' din id-dispożizzjoni, ħlief jekk din il-problema tirriżulta minn avvenimenti li, minħabba n-natura jew l-oriġini tagħhom, mhumiex inerenti għall-eżerċizzju normali tal-attività tat-trasportatur bl-ajru kkonċernat u jaħarbu mill-kontroll effettiv tiegħu. Il-Konvenzjoni għall-Unifikazzjoni ta' Ċerti Regoli għat-Trasport Internazzjonali bl-Ajru, konkluża f'Montreal fit-28 ta' Mejju 1999, ma tirriżultax determinanti għall-interpretazzjoni tal-każijiet ta' eżenzjoni msemmija fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament Nru 216/2004.

2)

Il-frekwenza tal-problemi tekniċi kkonstatata fi ħdan trasportatur bl-ajru mhijiex fiha nnifisha element li jwassal għall-konklużjoni tal-preżenza jew le ta' “ċirkustanzi straordinarji” fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament Nru 261/2004.

3)

Il-fatt li trasportatur bl-ajru jkun osserva r-regoli minimi ta' manutenzjoni ta' ajruplan ma jistax fih innifsu jkun biżżejjed sabiex jiġi stabbilit li dan it-trasportatur ħa “l-miżuri raġonevoli kollha” fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament Nru 261/2004 u, għaldaqstant, sabiex jeħles l-imsemmi trasportatur mill-obbligu tiegħu ta' kumpens previst fl-Artikoli 5(1)(ċ) u 7(1) ta' dan ir-regolament.


(1)  ĠU C 64, 8.3.2008.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/21


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof — Il-Ġermanja) — Proċeduri mibdija minn Erich Stamm, Anneliese Hauser

(Kawża C-13/08) (1)

(Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Konfederazzjoni Żvizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-moviment liberu tal-persuni - Trattament ugwali - Ħaddiema transkonfinali li jaħdmu għal rashom - Qbiela - Struttura agrarja)

(2009/C 44/35)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Bundesgerichtshof

Partijiet fil-kawża prinċipali

Erich Stamm, Anneliese Hauser

Fil-preżenza ta': Regierungspräsidium Freiburg

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Bundesgerichtshof — Interpretazzjoni tal-Artikoli 12(1), 13(1) u 15(1) tal-Anness I tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri, minn naħa, u l-Konfederazzjoni Żvizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-moviment liberu tal-persuni, iffirmat fil-Lussemburgu fil-21 ta' Ġunju 1999 (ĠU 2002, L 114, p. 6) — Applikabbiltà tal-prinċipju ta' trattament ugwali għall-ħaddiema transkonfinali li jaħdmu għal rashom — Bidwi ta' ċittadinanza Żvizzera residenti fl-Iżvizzera li kkonkluda kuntratt ta' kiri ta' art għal użu agrikolu li tinsab fil-Ġermanja.

Dispożittiv

Skont l-Artikolu 15(1) tal-Anness I tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Konfederazzjoni Żvizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-moviment liberu tal-persuni, iffirmat fil-Lussemburgu fil-21 ta' Ġunju 1999, parti kontraenti għandha tagħti lill-“ħaddiema transkonfinali li jaħdmu għal rashom”, fis-sens tal-Artikolu 13 ta' dan l-anness, tal-parti kontraenti l-oħra, f'dak li jikkonċerna l-aċċess għal attività bħala persuna li taħdem għal rasha u għall-eżerċizzju tagħha fl-Istat ospitanti, trattament mhux inqas favorevoli minn dak mogħti minn dan tal-aħħar liċ-ċittadini tiegħu.


(1)  ĠU C 92, 12.4.2008.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/22


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba' Awla) tat-18 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

(Kawża C-273/08) (1)

(Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu - Direttiva 2001/81/KE - Inkwinanti atmosferiċi - Livelli nazzjonali ta' emissjonijiet - Nuqqas li jiġu kkomunikati programmi għat-tnaqqis ta' emissjonijiet, inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet u projetazzjonijiet annwali għas-sena 2010)

(2009/C 44/36)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: G. Rozet u A. Alcover San Pedro, aġenti)

Konvenut: Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu (rappreżentant: C. Schiltz, aġent)

Suġġett

Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Nuqqas li jfassal u jikkomunika, fit-termini stabbiliti, id-dokumenti msemmija fl-Artikoli 6, 7 u 8 tad-Direttiva 2001/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-23 ta' Ottubru 2001, dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-emissjonijiet ta' ċerti inkwinanti atmosferiċi (ĠU L 309, p. 22)

Dispożittiv

1)

Peress li ma kkomunikax lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej fit-terminu previst, il-programmi, l-inventarji u l-projetazzjonijiet annwali għas-sena 2010 li jikkonċernaw it-tnaqqis progressiv tal-emissjonijiet tiegħu tad-dijossidu tal-kubrit (SO2), tal-ossidi nitroġeni (NOx), ta' komposti organiċi volatili (VOC) u tal-ammonja (NH3), il-Gran Dukat tal-Lussemburgu naqas milli jwettaq l-obbligi tiegħu taħt id-Direttiva 2001/91/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-23 ta' Ottubru 2001, dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-emissjonijiet ta' ċerti inkwinanti atmosferiċi.

2)

Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu huwa kkundannat għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 209, 15.8.2008.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/22


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-22 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Finlandja

(Kawża C-328/08) (1)

(Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu - Direttiva 2004/35/KE - Responsabbiltà ambjentali - Nuqqas ta' traspożizzjoni fit-terminu previst)

(2009/C 44/37)

Lingwa tal-kawża: Il-Finlandiż

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: U. Wölker u I. Koskinen, aġenti)

Konvenuta: Ir-Repubblika tal-Finlandja (rappreżentant: A. Guimaraes-Purokoski, aġent)

Suġġett

Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Nuqqas li jadotta, fit-terminu previst, id-dispożizzjonijiet neċessarji sabiex jikkonforma ruħu mad-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-21 ta' April 2004, dwar ir-responsabbiltà ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali (ĠU L 143, p. 56).

Dispożittiv

1)

Billi ma adottatx il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex tikkonforma ruħha mad-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-21 ta' April 2004, dwar ir-responsabbiltà ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali, ir-Repubblika tal-Finlandja naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt din id-direttiva.

2)

Ir-Repubblika tal-Finlandja hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 236, 13.9.2008.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/23


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-1 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Korkein oikeus — Il-Finlandja) — Proċeduri kriminali kontra Artur Leymann, Aleksei Pustovarov

(Kawża C-388/08 PPU) (1)

(Kooperazzjoni mill-pulizija u ġudizzjarja f'materji kriminali - Deċiżjoni Qafas 2002/584/ĠAI - Artikolu 27 - Mandat ta' arrest Ewropew u proċeduri ta' kunsinja bejn Stati Membri - Prinċipju ta' speċjalità - Proċedura ta' kunsens)

(2009/C 44/38)

Lingwa tal-kawża: Il-Finlandiż

Qorti tar-rinviju

Korkein oikeus

Partijiet fil-proċeduri kriminali prinċipali

Artur Leymann, Aleksei Pustovarov

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Korkein oikeus — Interpretazzjoni tal-Artikolu 27(2), (3) u (4) tad-Deċiżjoni Kwadru [Qafas] tal-Kunsill 2002/584/JHA [ĠAI], tat-13 ta' Ġunju 2002, fuq il-mandat ta' arrest Ewropew u l-proċeduri ta' ċediment [kunsinja] bejn l-Istati Membri (ĠU L 190, p. 1) — Tibdil fid-deskrizzjoni tal-fatti li fuqha hija bbażata l-kundanna meta mqabbla ma' dik li fuqha huwa bbażat il-mandat ta' arrest — Kunċett ta' “offiża [reat] […] barra dik [dak] għal liema l-persuna kienet ġiet ċeduta [ikkunsinjata]” — Bżonn jew le li tinbeda l-proċedura ta' kunsens.

Dispożittiv

1)

Sabiex jiġi ddeterminat jekk ir-reat ikkunsidrat huwiex “offiża [reat] barra” dak għal liema l-persuna kienet ġiet ikkunsinjata, skont l-Artikolu 27(2) tad-Deċiżjoni Kwadru [Qafas] tal-Kunsill 2002/584/JHA [ĠAI], tat-13 ta' Ġunju 2002, fuq il-mandat ta' arrest Ewropew u l-proċeduri ta' ċediment [kunsinja] bejn l-Istati Membri, li jeħtieġ l-implementazzjoni tal-proċedura ta' kunsens prevista fl-Artikolu 27(3)(g) u (4) ta' din id-deċiżjoni qafas, għandu jiġi vverifikat jekk l-elementi li jikkostitwixxu r-reat, skont id-deskrizzjoni legali li ssir ta' dan tal-aħħar fl-Istat Membru li joħroġ il-mandat, humiex dawk li għalihom il-persuna ġiet ikkunsinjata u jekk teżistix korrispondenza suffiċjenti bejn id-data li tinstab fil-mandat ta' arrest u dik imsemmija fl-att ta' proċedura ulterjuri une Bdil fiċ-ċirkustanzi ta' ħin u ta' post huwa ammess, sakemm, dan jirriżulta mill-elementi miġbura matul il-proċeduri segwiti fl-Istat Membru li joħroġ il-mandat dwar il-komportamenti deskritti fil-mandat ta' arrest, ma jbiddilx in-natura tar-reat u ma jneħħix raġunijiet għal nuqqas ta' eżekuzzjoni skont l-Artikoli 3 u 4 tal-imsemmija deċiżjoni qafas.

2)

F'ċirkustanzi bħal dawk tal-kawża prinċipali, bdil fid-deskrizzjoni tar-reat, li jikkonċerna l-kategorija tad-drogi narkotiċi inkwistjoni, waħdu, mhuwiex tali li jikkaratterizza “offiża [reat] barra” dak għal liema l-persuna kienet ġiet ikkunsinjata, skont l-Artikolu 27(2) tad-Deċiżjoni Qafas 2002/584.

3)

L-eċċezzjoni prevsita fl-Artikolu 27(3)(ċ) tad-Deċiżjoni Qafas 2002/584 għandha tkun interpretata fis-sens li, quddiem “offiża [reat] barra” dak għal liema l-persuna kienet ġiet ikkunsinjata, il-kunsens għandu jkun mitlub, skont l-Artikolu 27(4) ta' din id-deċiżjoni qafas, u miksub jekk hemm lok li tiġi eżegwita piena jew miżura li tirristrinġi l-libertà personali. Il-persuna kkunsinjata tista' tiġi pproċessata jew ikkundannata għal tali reat qabel ma jkun inkiseb il-kunsens, sakemm ebda miżura li tirristrinġi l-libertà personali mhija applikata matul il-prosekuzzjoni jew is-sentenza relatata ma' dan ir-reat. L-eċċezzjoni prevista f'dan l-Artikolu 27(3)(ċ) madankollu ma tipprekludix li l-persuna kkunsinjata tkun suġġetta għal miżura li tirristrinġi l-libertà personali qabel ma jkun inkiseb il-kunsens, sakemm din il-miżura hija legalment iġġustifikata minn kapijiet oħra tal-akkuża li jinstabu fil-mandat ta' arrest Ewropew.


(1)  ĠU C 272, 25.10.2008.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/23


Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba' Awla) tad-19 ta' Diċembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgerichtshof — L-Awstrija) — Deniz Sahin vs Bundesminister für Inneres

(Kawża C-551/07) (1)

(Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura - Direttiva 2004/38/KE - Artikoli 18 KE u 39 KE - Dritt għar-rispett tal-ħajja familjari - Dritt ta' residenza ta' ċittadin ta' pajjiż terz li daħal fit-territorju ta' Stat Membru bħala applikant għal ażil u li sussegwentement iżżewweġ ċittadina ta' Stat Membru ieħor)

(2009/C 44/39)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Verwaltungsgerichtshof

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Deniz Sahin

Konvenut: Bundesminister für Inneres

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Verwaltungsgerichtshof (l-Awstrija) — Interpretazzjoni tal-Artikoli 18 u 39 tat-Trattat KE, kif ukoll tal-Artikoli 3(1), 6(2), 7(1)(d) u (2), 9(1) u 10(1) tad-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004, dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri u li temenda r-Regolament (KEE) Nru 1612/68 u li tħassar id-Direttivi 64/221/KEE, 68/360/KEE, 72/194/KEE, 73/148/KEE, 75/34/KEE, 75/35/KEE, 90/364/KEE, 90/365/KEE u 93/96/KEE (ĠU L 158, p. 77) — Dritt ta' residenza ta' ċittadin ta' pajjiż terz li daħal fit-territorju ta' Stat Membru bħala applikant għal ażil u li sussegwentement iżżewweġ ċittadina ta' Stat Membru ieħor

Dispożittiv

1)

L-Artikoli 3(1), 6(2) u 7(1)(d) u (2) tad-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tad-29 ta' April 2004, dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri u li temenda r-Regolament (KEE) Nru 1612/68 u li tħassar id-Direttivi 64/221/KEE, 68/360/KEE, 72/194/KEE, 73/148/KEE, 75/34/KEE, 75/35/KEE, 90/364/KEE, 90/365/KEE u 93/96/KEE, għandhom jiġu interpretati b'mod li jinkludu l-membri tal-familja li jkunu waslu fl-Istat Membru ospitanti indipendentement miċ-ċittadin tal-Unjoni u li jiksbu l-kwalità ta' membru tal-familja jew jibdew jgħixu ħajja familjari ma' dan iċ-ċittadin tal-Unjoni biss ladarba jaslu f'dan l-Istat. Huwa irrilevanti f'dan ir-rigward li, fil-mument li fih il-membru tal-familja jikseb l-imsemmija kwalità jew jibda' jgħix ħajja familjari, huwa jirresjedi provviżorjament fl-Istat Membru ospitanti abbażi tal-leġiżlazzjoni fuq id-dritt ta' ażil ta' dan l-Istat.

2)

L-Artikoli 9(1) u 10 tad-Direttiva 2004/38 jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali li abbażi tagħha membri tal-familja ta' ċittadin tal-Unjoni li mhumiex ċittadini ta' Stat Membru u li għandhom dritt ta' residenza skont id-dritt Komunitarju, b'mod partikolari skont l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva, ma jistgħux jiksbu karta ta' residenza ta' membru tal-familja ta' ċittadin tal-Unjoni minħabba s-sempliċi raġuni li huma provviżorjament awtorizzati jirrisjedu fl-Istat Membru ospitanti abbażi tal-leġiżlazzjoni ta' dan l-Istat fuq id-dritt ta' ażil.


(1)  ĠU C 64, 8.3.2008.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/24


Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta' Novembru 2008 — Giuseppe Gargani vs Il-Parlament

(Kawża C-25/08 P) (1)

(Appell - Rikors tal-President tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali tal-Parlament Ewropew kontra l-'azzjoni' tal-President tal-Parlament li wasslet għall-preżentata ta' osservazzjonijiet f'isem il-Parlament f'kawża dwar talba għal deċiżjoni preliminari - Terminu għall-preżentata ta' rikors)

(2009/C 44/40)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Partijiet

Appellant: Giuseppe Gargani (rappreżentant: W. Rothley, Rechtsanwalt)

Appellat: Il-Parlament Ewropew (rappreżentanti: J. Schoo u H. Krück, aġenti)

Suġġett

Appell mid-digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza (It-Tielet Awla), tal-21 ta' Novembru 2007, fil-Kawża T-94/06, Gargani vs Il-Parlament, li biha l-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet bħala manifestament inammissibbli r-rikors ippreżentat mill-President tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali tal-Parlament Ewropew, intiż sabiex tiġi ddikjarata l-illegalità tad-deċiżjoni tal-President tal-Parlament Ewropew li jiġu ppreżentati osservazzjonijiet bil-miktub f'isem il-Parlament, skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 23 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, fil-kuntest ta' kawża għal deċiżjoni preliminari, adottata kontra l-parir tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u li tirrifjuta li l-kwistjoni titressaq quddiem is-seduta plenarja.

Dispożittiv

1)

L-appell huwa miċħud.

2)

G. Gargani huwa kkundannat għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 79, 29.3.2008.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/25


Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-13 ta' Novembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tad-Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Il-Greċja) — Maria Kastrinaki tou Emmanouil vs Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

(Kawża C-180/08 u C-186/08) (1)

(L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura - Direttiva 89/48/KEE - Rikonoxximent ta' diplomi - Studji kompletati f'“Ċentru ta' studji liberi’ mhux irrikonoxxut bħala stabbiliment ta' tagħlim mill-Istat Membru ospitanti - Psikologu)

(2009/C 44/41)

Lingwa tal-kawża: Il-Grieg

Qorti tar-rinviju

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Maria Kastrinaki tou Emmanouil

Konvenut: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Interpretazzjoni tal-Artikoli 1, 2, 3 u 4 tad-Direttiva tal-Kunsill 89/48/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, dwar sistema ġenerali għar-rikonoxximent ta' diplomi ta' edukazzjoni ogħla mogħtija mal-kompletar tal-edukazzjoni u t-taħriġ professjonali ta' mill-inqas tliet snin (ĠU L 19, p. 16) — Interpretazzjoni tal-Artikoli 39(1), 10(1), 43, 47(1), 49, 55, 149 u 150 KE — Ċittadin ta' Stat Membru li eżerċita professjoni rregolata fl-Istat Membru ospitanti qabel u wara r-rikonoxximent tal-ekwivalent professjonali li jirriżulta miċ-ċertifikati akkademiċi miksuba fi Stat Membru ieħor — Kompletar preċedenti, bis-saħħa ta' kuntratt ta' franchising, ta' parti mill-istudji universitarji f'istituzzjoni mhux irrikonoxxuta bħala stabbiliment universitarju mill-Istat Membru ospitanti — Possibbiltà, minħabba r-rifjut ta' rikonoxximent ta' tali ċertifikati, li l-ħaddiem jiġi eskluż mill-attività professjonali tiegħu

Dispożittiv

L-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru ospitanti huma, abbażi tal-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 89/48/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, dwar sistema ġenerali għar-rikonoxximent ta' diplomi ta' edukazzjoni ogħla mogħtija mal-kompletar tal-edukazzjoni u t-taħriġ professjonali ta' mill-inqas tliet snin, marbuta li jippermettu lil ċittadin ta' Stat Membru, li għandu diploma skont din id-direttiva maħruġ minn awtorità kompetenti ta' Stat Membru ieħor, li jeżerċita l-professjoni tiegħu taħt l-istess kundizzjonijiet bħal min għandu diplomi nazzjonali anki jekk dan id-diploma

jiċċertifika tagħlim miksub, b'mod totali jew parzjali, minn stabbiliment li jinsab fl-Istat Membru ospitanti li, skont il-leġiżlazzjoni ta' dan l-aħħar Stat, mhuwiex irrikonoxxut bħala ċentru ta' tagħlim, u

ma ġiex approvat mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.


(1)  ĠU C 171, 5.7.2008.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/25


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Oldenburg (Il-Ġermanja) fl-1 ta' Ottubru 2008 — Arnold u Johann Harms bħala soċjetà ċivili vs Reerk Heidinga

(Kawża C-434/08)

(2009/C 44/42)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Oberlandesgericht Oldenburg (il-Ġermanja)

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Arnold u Johann Harms bħala soċjetà ċivili

Konvenut: Freerk Heidinga

Domanda preliminari

L-Artikolu 46(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003, tad-29 ta' Settembru 2003, li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta' appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa (1) għandu jiġi interpretat fis-sens li, huma inkompatibbli ma' din id-dispożizzjoni, u konsegwentement bħala mhux validi, il-ftehim li għandhom bħala għan it-twettiq oġġettiv ta' trasferiment komplut u definittiv tad-drittijiet għal pagament, filwaqt li, minn perspettiva ekonomika, skont il-ftehim tal-partijiet, huwa l-bejjiegħ li jżomm id-drittijiet għal pagament, filwaqt li x-xerrej, fil-kapaċità tiegħu bħala l-persuna li formalment għandha drittijiet għal pagament, għandu jattiva l-imsemmija drittijiet għal pagament billi jikkultiva l-artijiet korrispondenti, u għandu l-obbligu jibgħat lill-bejjiegħ il-pagamenti kollha li rċieva, jew li permezz tagħhom il-pagamenti relatati ma' dawn l-artijiet huma ttrasferiti lill-bejjiegħ skont mekkaniżmu li jimponi fuq ix-xerrej, minn tal-inqas wara l-attivazzjoni tad-drittijiet u l-kisba tal-pagamenti, li jibgħat regolarment lill-bejjiegħ parti mill-pagamenti li jkun irċieva (il-parti relatata mal-kultivazzjoni tal-art)?


(1)  ĠU L 270, p. 1.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/26


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sächsisches Finanzgericht (il-Ġermanja) fil-5 ta' Novembru 2008 — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz vs Finanzamt Dresden I

(Kawża C-473/08)

(2009/C 44/43)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Sächsisches Finanzgericht

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz

Konvenuta: Finanzamt Dresden I

Domandi preliminari

1)

Is-servizzi mogħtija, bħala għalliem u eżaminatur, minn inġinier iggradwat f'istitut edukattiv stabbilit bħala assoċjazzjoni rregolata mid-dritt privat, fi ħdan korsijiet li jintemmu b'eżami u li l-parteċipanti fihom diġà jkollhom, għall-inqas, kwalifiki ta' perit jew inġinier miksubin minn stabbiliment universitarju jew stabbiliment ekwivalenti, jikkostitwixxu “edukazzjoni ta' l-iskola jew ta' l-università” fis-sens tal-Artikolu 13A(1)(j) tad-Direttiva 77/388/KEE (1)?

2)

Persuna li tissodisfa r-rekwiżiti biex tkun għalliema li tgħallem “privatament” fis-sens tad-dispożizzjoni ċċitata fil-punt 1 hija eskluża minn din il-kategorija meta

titħallas (totalment jew parzjalment) għall-korsijiet tagħha anki jekk ebda parteċipant ma jkun irreġistra għall-kors ikkonċernat, iżda tkun diġà għamlet xi xogħol preparatorju, jew

tkun responsabbli biex, ripetutament u kontinwament, għal perijodu twil, tagħti s-servizzi inkwistjoni bħala għalliema u eżaminatriċi, jew

minbarra x-xogħol tagħha ta' tagħlim veru u proprju, tkun kisbet pożizzjoni importanti, fuq livell professjonali u/jew organizzattiv, meta mqabbla mal-għalliema l-oħra tal-kors inkwistjoni?

Għandu jiġi kkunsidrat li teżisti tali esklużjoni meta jkun sodisfatt wieħed biss minn dawn il-kriterji, jew biss meta jkunu sodisfatti tnejn minnhom jew it-tlieta li huma?


(1)  ĠU L 145, p. 1.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/26


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesgericht Innsbruck (l-Awstrija) fit-12 ta' Novembru 2008 — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols vs Land Tirol

(Kawża C-486/08)

(2009/C 44/44)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Landesgericht Innsbruck

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols

Konvenut: Land Tirol

Domandi preliminari

1)

Huwa kompatibbli mal-Artikolu 4(1) tal-Ftehim Qafas dwar ix-xogħol part-time tas-6 ta' Ġunju 1997 li ddaħħal fis-seħħ permezz tad-Direttiva tal-15 ta' Diċembru 1997 (1) (Direttiva 97/81/KE; ĠU L 14 tal-20 ta' Jannar 1998, p. 9) li l-ħaddiema impjegati permezz ta' kuntratt irregolat bid-dritt privat minn awtorità lokali jew reġjonali jew impriża pubblika u li jaħdmu inqas minn 12-il siegħa fil-ġimgħa (30 % tal-ħin tax-xogħol normali) jiġu ttrattati b'mod inqas favorevoli minn impjegati full-time komparabbli f'dak li jikkonċerna r-remunerazzjoni, il-klassifikazzjoni, ir-rikonoxximent tal-perijodi ta' impjieg preċedenti, id-drittijiet għal-leave annwali, l-allowances speċjali, iż-żidiet għas-sahra eċċ?

2)

Il-prinċipju tal-pro-rata-temporis stipulat fl-Artikolu 4(2) ta' dan il-Ftehim Qafas għandu jiġi interpretat b'mod li jipprekludi dispożizzjoni tal-liġi nazzjonali bħall-Artikolu 55(5) tal-L-VBG, li skontha meta l-ħin tax-xogħol ta' ħaddiem jinbidel, il-leave li jkun għadu ma tteħidx għandu jiġi adattat b'mod li l-ħaddiem li l-ħin tax-xogħol tiegħu jitnaqqas u li jgħaddi minn xogħol full-time għal xogħol part-time jkollu d-drittijiet tiegħu għal-leave li kiseb matul il-perijodu ta' impjieg full-time mnaqqsa jew bħala ħaddiem part-time, ma jkunx jista' jibbenefika iktar minn dan il-leave ħlief fuq il-bażi ta' allowance ta' leave imħallas ta' ammont inqas?

3)

Dispożizzjoni tal-liġi nazzjonali bħall-Artikolu 1(2)(m) tal-L-VBG, li skontha l-ħaddiema li għandhom kuntratt ta' xogħol limitat għal tul massimu ta' sitt xhur, jew li jkunu impjegati biss okkażjonalment, huma ttrattati b'mod inqas favorevoli minn ħaddiema komparabbli, li għandhom kuntratt għal żmien indefinit, f'dak li jikkonċerna r-remunerazzjoni, il-klassifikazzjoni, ir-rikonoxximent tal-perijodi ta' impjieg preċedenti, id-dritt għal-leave, l-allowances speċjali u ż-żidiet għas-sahra tmur kontra l-Klawżola 4 tal-Ftehim Qafas tal-imsieħba soċjali Ewropej implementat bid-Direttiva tal-Kunsill 1999/70/KE (2) dwar il-ftehim qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u mis-CEEP (ĠU L 175 tas-17 ta' Lulju 1999, p. 43)?

4)

Hemm diskriminazzjoni indiretta minħabba s-sess, skont l-Artikolu 14(1)(ċ) tad-Direttiva dwar l-opportunitajiet indaqs tal-5 ta' Lulju 2006 (Direttiva 2006/54/KE (3), ĠU L 204 tas-26 ta' Lulju 2006) meta ħaddiema li jieħdu leave parentali għal perijodu ta' sentejn awtorizzat mil-liġi jitilfu d-drittijiet għal-leave annwali għas-sena ta' qabel it-twelid mat-tmiem tal-leave parentali u meta l-ħaddiema kkonċernati huma fil-parti l-kbira tagħhom (97 %) nisa?


(1)  ĠU L 14, p. 9.

(2)  ĠU L 175, p. 43.

(3)  ĠU L 204, p. 23.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/27


Rikors ippreżentat fit-12 ta' Novembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana

(Kawża C-491/08)

(2009/C 44/45)

Lingwa tal-kawża: It-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentant: D. Recchia, aġent)

Konvenuta: Ir-Repubblika Taljana

Talbiet tar-rikorrenti

Tikkonstata li, b'referenza għall-proġett tal-kumpless turistiku “Is Arenas” fil-Komun ta' Narbolia, li jikkonċerna l-habitats u l-ispeċi preżenti fis-sit ITB032228 “Is Arenas”,

billi ma adottatx, qabel id-19 ta' Lulju 2006, miżuri ta' protezzjoni adatti, b'rigward għall-għan ta' konservazzjoni stipulat fid-Direttiva, sabiex jiġi ppreżervat l-interess ekoloġiku rilevanti li għandu, fuq livell nazzjonali, is-SIK propost ITB032228 “Is Arenas”, b'mod partikolari billi ma pprojbixxietx intervent li jista' serjament jikkomprometti l-karatteristiċi ekoloġiċi tas-sit, ir-Repubblika Taljana naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt id-Direttiva 92/43/KEE (1),

u, billi ma adottatx, wara, id-19 ta' Lulju 2006, il-miżuri xierqa sabiex tevita d-deterjorament tal-habitats naturali u tal-habitats tal-ispeċi kif ukoll it-tfixkil tal-ispeċi li għalihom ġie nnominat l-imsemmi SIK, ir-Repubblika Taljana naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 92/43/KEE;

tikkundanna lir-Repubblika Taljana għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Il-Kummissjoni hija konxja tal-fatt li fiż-żona tas-SIK Is Arenas huwa fil-proċess li jitlesta stabbiliment turistiku li jinkludi, fost affarijiet l-oħra, korsa tal-golf. Il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li l-proġett ta' infrastrutturi turistiċi fis-SIK Is Arenas jestendi, b'mod partikolari, għaż-żoni li jiggarantixxu l-konnettività ekoloġika bejn l-iktar żewġ żoni rilevanti ta' foresta tal-arżnu. Għaldaqstant dan jista' jkollu impatti negattivi sinjifikanti fuq tali żoni, u b'mod partikolari fuq il-funżjoni tagħhom ta' “kollegament ekoloġiku”.

Barra minn hekk, fost il-kritika fir-rigward tal-proġett, il-Kummissjoni tenfasizza t-tnaqqis u t-trasformazzjoni tal-habitats oriġinali anki permezz tal-introduzzjoni ta' speċi estranji bħall-ħaxix tal-korsa tal-golf, it-tneħħija tal-habitats, effetti ta' tgħaffiġ u ta' kkumpattar tal-art, tneħħija tal-ispazji, impatt dovut għaż-żieda ta' għawwiema fuq il-habitats tal-ewwel faxxa kostali, ta' rilevanza kbira għaliex jikkonċernaw is-sistemi dunali u l-qtugħ tas-siġar.


(1)  Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE, tal-21 ta' Mejju 1992, dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, p. 7).


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/27


Appell ippreżentat fit-18 ta' Novembru 2008, minn Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau u Francisco Javier Solana Ramos kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (It-Tielet Awla) tat-18 ta' Settembru 2008 fil-Kawża T-47/05 — Angé Serrano et vs Il-Parlament

(Kawża C-496/08 P)

(2009/C 44/46)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Appellanti: Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau, Francisco Javier Solana Ramos (rappreżentant: E. Boigelot, avukat)

Appellati: Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropeja

Talbiet tal-appellanti

tiddikjara l-appell ammissibbli u fondat u, għaldaqstant:

f'dak li jikkonċerna Angé Serrano, J.M. Bras u A. Orcajo Teresa, tannulla s-sentenza mogħtija, minn naħa, sa fejn tqis li m'hemmx lok li tingħata deċiżjoni fil-konfront tagħhom fir-rigward tal-ewwel kap ta' talbiet tagħhom u, min-naħa l-oħra, sa fejn din tiċħad it-talba tagħhom għal għoti ta' danni;

fir-rigward ta' D. Decoutere, A, Hau u F.J. Solana Ramos, tannulla l-punti 2 u 4 tad-dispożittiv tas-sentenza mogħtija u l-motivi relatati magħha;

tiddeċiedi l-kawża u, tilqa' r-rikors inizjali tar-rikorrenti fil-Kawża T-47/05:

tannulla d-deċiżjonijiet dwar il-klassifikazzjoni fi grad tar-rikorrenti wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda;

tikkundanna lill-Parlament Ewropew għall-ħlas tad-danni, evalwati ex aequo et bono għal EUR 60 000 għal kull appellant;

f'kull każ, tikkundanna lill-appellata għall-ispejjeż taż-żewġ kawżi.

Aggravji u argumenti prinċipali

Fis-sentenza kkontestata, il-Qorti tal-Prim'Istanza tiddeċiedi fuq ir-rikorsi ppreżentati mis-sitt appellanti, kollha uffiċjali tal-Parlament Ewropew, li għaddew minn kompetizzjonijiet interni rregolati mir-Regolamenti tal-Persunal il-qodma, iżda li l-klassifikazzjoni tagħhom ġiet emendata wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti l-ġodda.

L-ewwel tliet appellanti jinvokaw żewġ aggravji insostenn tal-appell tagħhom.

Permezz tal-ewwel aggravju tagħhom, huma jsostnu li, billi qalet li m'hemmx lok li tingħata deċiżjoni, il-Qorti tal-Prim'Istanza wettqet żball tad-dritt u naqset milli twettaq l-obbligu tagħha ta' motivazzjoni. Fil-fatt, l-appellanti kellhom interess ġuridiku għall-annullament tad-deċiżjonijiet ta' klassifikazzjoni kkontestati, minkejja s-sostituzzjoni tagħhom permezz tad-deċiżjonijiet individwali ulterjuri tal-20 ta' Marzu 2006, sa fejn il-Qorti tal-Prim'Istanza stess ikkunsidrat li dawn id-deċiżjonijiet il-ġodda ma jirrimedjawx kompletament l-ilmenti tar-rikorrenti peress li dawn ma jistabbilixxux mill-ġdid il-klassifikazzjoni fi grad superjuri. Barra minn hekk, id-deċiżjonijiet ikkontestati huma bbażati fuq l-Artikoli 2 u 8 tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda, li fil-fehma tagħhom, il-legalità tagħhom għandha tiġi kkontestata.

Permezz tat-tieni aggravju tagħhom, dwan l-istess appellanti jallegaw li l-Qorti tal-Prim'Istanza naqset mill-obbligu tagħha ta' motivazzjoni billi ċaħdet it-talba tagħhom ta' għoti ta' danni, filwaqt li l-klassifikazzjoni fi grad skont ir-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda tqiegħdhom fuq l-istess livell tal-kollegi tagħhom li m'għaddewx mill-kompetizzjoni għall-promozzjoni minn kategorija għal oħra u għaldaqstant tipproduċi dannu gravi fil-konfront tagħhom.

L-aħħar tliet appellanti jinvokaw aggravju wieħed insostenn tal-appell tagħhom, ibbażat fuq l-illegalità tal-Artikoli 2 u 8 tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda.

F'dan ir-rigward, l-appellanti jallegaw, fl-ewwel lok, il-ksur tad-drittijiet miksuba u tal-prinċipji ta' ċertezza legali u ta' protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi mill-Qorti tal-Prim'Istanza sa fejn din tikkunsidra li l-klassifikazzjoni fi grad superjuri wara li għaddew minn kompetizzjonijiet magħmula taħt ir-Regolamenti tal-Persunal il-qodma ma tikkostitwixxix dritt miksub u ma tistax, bħala konsegwenza, toħloq xi aspettattiva leġittima.

Insostenn ta' dan l-istess aggravju, l-appellanti jsostnu, fit-tieni lok, li l-Qorti tal-Prim'Istanza kisret il-prinċipju ta' trattament ugwali sa fejn, wara l-klassifikazzjoni mill-ġdid fi grad magħmula skont ir-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda, huma qed jiġu ttrattati b'mod identiku bħall-kollegi tagħhom li m'għaddewx mill-istess kompetizzjonijiet. Barra minn hekk, il-Qorti tal-Prim'Istanza applikat trattament differenti għal sitwazzjonijiet identiċi sa fejn hija tikkonkludi li persuni li għaddew minn kompetizzjoni tal-istess tip ma jiffurmawx parti minn kategorija waħda u identika, peress li r-regoli ta' klassifikazzjoni fi grad huma fil-fehma tagħha differenti skont id-data li fiha seħħet il-klassifikazzjoni. L-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet differenti fil-konfront ta' persuni li għaddew minn kompetizzjoni tal-istess tip, jiġifieri l-Artikolu 2(1) u l-Artikolu 5(4) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda, għaldaqastant tmur kontra l-prinċipju ta' trattament ugwali.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/28


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Düsseldorf (Il-Ġermanja) fl-24 ta' Novembru 2008 — Vera Mattner vs Finanzamt Velbert

(Kawża C-510/08)

(2009/C 44/47)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Finanzgericht Düsseldorf (Il-Ġermanja).

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Vera Mattner

Konvenut: Finanzamt Velbert

Domanda preliminari

L-Artikoli 39 u 43 KE u d-dispożizzjonijiet meħuda flimkien tal-Artikoli 56 u 58 KE għandhom jinftiehmu fis-sens li jipprekludu regola nazzjonali ta' Stat Membru relattiva għall-impożizzjoni tat-taxxa fuq id-donazzjonijiet li, f'każ ta' akkwist permezz ta' donazzjoni ta' art li tinsab fit-territorju nazzjonali minn persuna mhux residenti, tipprovdi għal tnaqqis mill-ammont taxxabbli ta' EUR 1 100 biss favur il-persuna mhux residenti, meta għall-istess donazzjoni ta' art jingħata tnaqqis mill-ammont taxxabbli ta' EUR 205 000, jekk fil-mument meta saret id-donazzjoni d-donatur jew il-benefiċjarju kienu residenti fl-Istat Membru kkonċernat?


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/29


Rikors ippreżentat fil-25 ta' Novembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Franċiża

(Kawża C-512/08)

(2009/C 44/48)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: G. Rozet u E. Traversa, aġenti)

Konvenuta: Ir-Repubblika Franċiża

Talbiet

tikkonstata li,

billi ssuġġettat, skont l-Artikolu R-332-4 tal-Kodiċi dwar is-Sigurtà Soċjali, għall-għoti ta' awtorizzazzjoni bil-quddiem ir-rimbors tal-prestazzjonijiet mediċi aċċessibbli fi klinika fil-belt li jeħtieġu l-użu ta' apparat materjali tqil li jinsab fil-II tal-Artikolu R-712-2 tal-Kodiċi dwar is-Saħħa Pubblika,

billi ma pprovdietx fl-Artikolu R-332-4 jew f'kull dispożizzjoni oħra tad-dritt Franċiż, il-possibbiltà li l-pazjent, li jgawdi minn assigurazzjoni soċjali taħt is-sistema Franċiża, jingħata rimbors supplementari fil-kundizzjonijiet previsti fil-punt 53 tas-sentenza tat-12 ta' Lulju 2001, Vanbraekel et (C-368/98),

ir-Repubblika Franċiża naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt l-Artikolu 49 tat-Trattat KE;

tikkundanna lir-Repubblika Franċiża għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Il-Kummissjoni tqajjem żewġ ilmenti insostenn tar-rikors tagħha.

Permezz tal-ewwel ilment tagħha, il-Kummissjoni tikkontesta l-ħtieġa, issollevata mill-konvenuta, li tinkiseb awtorizzazzjoni bil-quddiem, sabiex ikun jista' jittieħed benefiċċju mir-rimbors ta' ċerta kura li ma tingħatax fi sptarijiet mogħtija fi Stat Membru ieħor. Filwaqt li din il-ħtieġa tista' fil-fatt tkun iġġustifikata meta tirrigwarda prestazzjonijiet mediċi mogħtija fi struttura ta' sptar, minħabba l-ħtieġa li tiġi żgurata kemm aċċessibbiltà suffiċjenti u permanenti għal sensiela ekwilibrata ta' kura fi sptarijiet ta' kwalità kif ukoll kontroll tal-ispejjeż li din toħloq, dan jidher sproporzjonat fir-rigward tal-prestazzjonijiet li jingħatawx fi sptarijiet. Diversi elementi huma ta' natura li jillimitaw l-impatt finanzjarju eventwali tat-tneħħija ta' awtorizzazzjoni bil-quddiem, bħall-possibbilà, għall-Istati Membri, li jistabbilixxu l-portata tal-kopertura tal-assigurazzjoni kontra l-mard li jibbenefikaw minnha l-persuni assigurati jew il-kundizzjonijiet nazzjonali ta' għoti tal-prestazzjonijiet, sa fejn dawn ma jkunux la diskriminatorji u lanqas jikkostitwixxu ostakolu għall-moviment liberu tal-persuni.

Permezz tat-tieni lment tagħha, il-Kummissjoni barra minn hekk ikkundannat in-nuqqas, fid-dritt Franċiż, ta' dispożizzjoni li tippermetti li pazjent affiljat mas-sigurtà soċjali Franċiża jingħata rimbors supplementari fil-kundizzjonijiet previsti fil-punt 53 tas-sentenza tat-12 ta' Lulju 2001, Vanbraekel et, jiġifieri rimbors li jikkorrispondi għad-differenza fir-rigward tal-ammont li huwa kien ikollu dritt għalih li kieku l-kura fi sptar kienet ingħatatlu fl-Istat Membru tiegħu. Konsegwentement, il-pazjenti affiljati ma' din is-sistema ta' sigurtà soċjali ma jibbenefikawx għal kollox mid-drittijiet li huma rrikonoxxuti lilhom mill-Artikolu 49 KE, kif interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/29


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (il-Belgju) fis-26 ta' Novembru 2008 — Proċedura kriminali kontra Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luís das Neves Palhota, Termiso Lda

(Kawża C-515/08)

(2009/C 44/49)

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Partijiet fil-kawża prinċipali

Proċedura kriminali kontra Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luís das Neves Palhota, Termiso Lda.

Domandi preliminari

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tal-liġi tal-5 ta' Marzu 2002 u tal-Artikoli 3, 4 u 5 tad-Digriet Irjali tad-29 ta' Marzu 2002 (digriet ta' eżekuzzjoni) jiksru l-Artikoli 49 KE u 50 KE, safejn dawn jimponu fuq persuni barranin li jimpjegaw li jixtiequ jikkollokaw ħaddiema l-obbligu li jibagħtu minn qabel dikjarazzjoni ta' kollokament lis-Servizz ta' Spezzjoni tal-Liġijiet Soċjali, kif ukoll li jżommu għad-dispożizzjoni tiegħu dokumenti komparabbli mal-kontijiet individwali jew in-noti tal-paga Belġjani, u minħabba dan l-aċċess tagħhom għas-suq tas-servizzi Belġjan huwa ostakolat jew minn tal-inqas imqiegħed f'diffikultà?


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/30


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Protodikeio Athinon, Tmima Ergatikon Diaforon fis-27 ta' Novembru 2008 — Archontia Koukou vs Elliniko Dimosio

(Kawża C-519/08)

(2009/C 44/50)

Lingwa tal-kawża: Il-Grieg

Qorti tar-rinviju

Protodikeio Athinon (Qorti ta' l-ewwel istanza ta' Ateni)

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Archontia Koukou, residenti f'Ateni

Konvenut: Elliniko Dimosio (l-Istat Grieg), legalment irrapreżentat fil-ġudizzju mill-Ministri: a) tal-Kultura u b) tal-Ekonomija u Finanzi, b'sede f'Ateni.

Domandi preliminari

1)

Il-klawżola 5 tal-Ftehim Qafas dwar xogħol għal żmien fiss anness mad-Direttiva 1999/70/KE għandha tiġi interpretata fis-sens li s-sitwazzjoni, li fiha dawn il-kuntratti jsiru b'applikazzjoni ta' dispożizzjoni tal-liġi li tipprevedi l-konklużjoni ta' kuntratti jew relazzjonijiet suċċessivi ta' impjieg għal terminu fiss, tista' tikkostitwixxi raġuni oġġettiva għall-konklużjoni ta' kuntratti jew relazzjonijiet suċċessivi ta' impjieg għal terminu fiss, u dan indipendentement mill-fatt li fir-verità dawn il-kuntratti jkunu qegħdin jissodisfaw l-eżiġenzi permanenti u dewwiema ta' min qiegħed jimpjega?

2)

L-adozzjoni ta' kriterji oħra sabiex jiġi aċċertat l-abbuż, permezz ta' miżuri adottati biex jikkonformaw ruħhom mal-klawżola 5 tal-Ftehim Qafas dwar xogħol għal żmien fiss (pereżempju, it-tul massimu tal-kuntratti u n-numru ta' tiġdid li fih huwa permess l-impjieg anki jekk ma jkunx hemm raġuni oġġettiva li tiġġustifika l-konklużjoni jew it-tiġdid ta' kuntratti jew relazzjonijiet ta' impjieg għal terminu fiss) tikkostitwixxi, skont il-klawżola 8(3) tal-Ftehim Qafas, tnaqqis mhux permess tal-livell ġenerali ta' protezzjoni li kien jeżisti qabel id-Direttiva 1999/70/KE, meta wieħed jikkunsidra li, fis-sistema legali ta' qabel id-Direttiva 1999/70/KE, l-uniku kriterju biex jiġi aċċertat l-abbuż kien l-impjieg bil-kuntratt jew relazzjoni ta' impjieg għal terminu fiss mingħajr raġuni oġġettiva?

3)

L-adozzjoni ta' listi ġeneriċi u derogi illustrattivi, bħal dawk stabbiliti fid-dispożizzjoni permanenti tad-Digriet Presidenzjali Nru 164/2004, dwar il-limiti massimi ffissati bħala prinċipju għall-konklużjonijiet ta' kuntratti jew relazzjonijiet suċċessivi ta' impjieg għal terminu fiss, tikkostitwixxi, fis-sens tal-klawżola 5 tal-Ftehim Qafas dwar xogħol għal żmien fiss, miżura effettiva biex tipprevjeni l-abbuż li jirriżulta mill-użu ta' kuntratti jew relazzjonijiet suċċessivi ta' impjieg għal terminu fiss?

4)

Jistgħu jiġu kkunsidrati li huma miżuri effettivi għall-prevenzjoni tal-abbuż u l-protezzjoni mill-abbuż, fis-sens tal-klawżola 5 tal-Ftehim Qafas, miżuri bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, adottati fl-Artikolu 7 tad-Digriet Presidenzjali Nru 164/2004, jekk:

a —

huma jipprevedu, bħala mezz ta' prevenzjoni tal-abbuż u l-protezzjoni tal-ħaddiema impjegati għal terminu fiss, l-obbligu li min jimpjega iħallas ir-renumerazzjoni u l-“kumpens għal tkeċċija” fis-sitwazzjonijiet ta' impjieg abbużiv b'kuntratti suċċessivi ta' impjieg għal terminu fiss, fid-dawl tal-fatt li i) l-obbligu ta' ħlas tar-renumerazzjoni u l-“kumpens għal tkeċċija” huwa previst mid-dritt nazzjonali f'kull każ ta' relazzjoni ta' impjieg u ma għandux l-għan, b'mod partikolari, li jippreveni l-abbuż fis-sens tal-Ftehim Qafas, u ii) b'mod partikolari, l-obbligu ta' ħlas ta' “kumpens għal tkeċċija” fit-terminazzjoni tal-kuntratti jew relazzjonijiet ta' impjieg għal terminu fiss huwa l-konsegwenza tal-applikazzjoni tal-klawżola 4 tal-Ftehim Qafas, dwar in-non-diskriminazzjoni tal-ħaddiema għal terminu fiss meta mqabbla ma' ħaddiema permanenti?

b —

huma jipprevedu, bħala mezz ta' prevenzjoni tal-abbuż, l-applikazzjoni ta' sanzjonijiet lill-korpi kompetenti ta' min jimpjega, meta jiġi aċċertat li sanzjonijiet identiċi jew simili li kienu maħsuba fil-passat għas-settur pubbliku, kienu baqagħu ineffettivi għall-finijiet tal-prevenzjoni tal-abbuż permezz ta' kuntratti jew relazzjonijiet suċċessivi ta' impjieg għal terminu fiss?

5)

Miżuri bħal dawk adottati fl-Artikolu 11 tad-Digriet Presidenzjali Nru 164/2004, li daħal fis-seħħ fid-19 ta' Lulju 2004, jiġifieri wara t-terminu stabbilit mid-Direttiva 1999/70/KE, u li ngħata 3 xhur biss ta' retroattività, biex b'hekk jinkludi biss kuntratti jew relazzjonijiet suċċessivi ta' impjieg għal terminu fiss li saru wara d-19 ta' April 2004, u għalhekk jeskludi kuntratti jew relazzjonijiet suċċessivi ta' impjieg għal terminu fiss li baqgħu jiġi konklużi bħala suċċessivi anki wara li skada ż-żmien stabbilit għat-traspożizzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE u qabel id-19 ta' April 2004, jikkostitwixxu traspożizzjoni korretta tad-Direttiva 1999/70/KE fis-sistema legali Griega, anki jekk huma effettivi?

6)

Il-qorti għandha, fil-każ li jitqies li l-miżuri adottati fid-Digriet Presidenzjali Nru 164/2004 sabiex jadegwaw ruħhom mal-klawżola 5 tal-Ftehim Qafas mhumiex effettivi, fl-ambitu tal-obbligu tagħha ta' interpretazzjoni konformi mad-dritt Komunitarju, tapplika skont id-Direttiva 1999/70/KE id-dritt Grieg li kien jeżisti qabel id-Digriet Presidenzjali, li permezz tiegħu huwa possibbli li titwettaq il-protezzjoni tar-rikorrent mill-abbuż, b'mod li tintlaħaq l-eliminazzjoni tal-konsegwenzi ta' vjolazzjoni tad-dritt Komunitarju (kif ukoll tal-Artikolu 8(3) tal-liġi Nru 2112/1920)?

7)

Fl-ambitu tal-obbligu ta' interpretazzjoni tad-dritt Nazzjonali konformi mad-dritt Komunitarju, fil-każ li jitqies li l-miżuri adottati fid-Digriet Presidenzjali Nru 164/2004 mhumiex effettivi u tirriżulta applikabbli s-sistema legali preeżistenti (Artikolu 8(3) tal-liġi Nru 2112/1920), l-interpretazzjoni ta' regoli ġerarkikament superjuri mis-sistema legali nazzjonali (Artikolu 103(8) tal-Kostituzzjoni) fis-sens li jipprekludu b'mod assolut il-konverżjoni ta' kuntratti ta' impjieg għal terminu fiss f'kuntratti ta' impjieg permanenti, anki meta jirriżulta li dawn il-kuntratti fir-verità ġew konklużi b'mod abbużiv għaliex imsejsa fuq dispożizzjonijiet li jissodisfaw eżiġenzi straordinarji u, b'mod ġenerali, tranżitorji, meta minflok bihom ikunu ġew sodisfatti eżiġenzi permanenti u dewwiema ta' min iħaddem fis-settur pubbliku (ara Awli Maqgħuda tal-Areios Pagos Nru 19/2007 u Nru 20/2007), anki jekk hija possibbli interpretazzjoni li tgħid li din il-preklużjoni għandha tillimita ruħha biss għall-kuntratti ta' impjieg għal terminu fiss li kienu konklużi biex jissodisfaw eżiġenzi temporanji, mhux previsti, urġenti jew straordinarji u ma jirrigwardawx il-każijiet meta fir-verità ikunu ġew konklużi biex jissodisfaw eżiġenzi permanenti u dewwiema, huwa kompatibbli mad-dritt Komunitarju?

8)

Il-fatt li, wara d-dħul fis-seħħ tad-Digriet Presidenzjali Nru 164/2004, il-kwistjonijiet dwar impjieg għal terminu fiss u l-klawżola 5 tal-Ftehim Qafas jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni esklużiva tal-Qrati Ammininistrattivi, u b'hekk, b'mod partikolari jkun irrenda diffiċli, għall-ħaddiema għal terminu fiss, l-aċċess għall-protezzjoni ġudizzjarja meta wieħed jikkunsidra li, qabel l-adozzjoni tad-Digriet Presidenzjali Nru 164/2004, il-kawżi kollha dwar impjieg għal terminu fiss u l-klawżola 5 tal-Ftehim Qafas kienu jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Qrati Ċivili bil-proċedura tal-kawżi tal-impjieg, li kienet iktar favorevoli għal dak li għandu x'jaqsam mar-rispett tal-proċedura, iktar sempliċi, inqas għolja għall-ħaddiema għal terminu fiss, u, bħala regola, iktar mgħaġġla, huwa kompatibbli mad-dritt Komunitarju?


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/31


Rikors ippreżentat fit-2 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

(Kawża C-526/08)

(2009/C 44/51)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: Pardo Quintillán u N. von Lingen, aġenti)

Konvenut: Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

Talbiet

tikkonstata li, billi m'adottax il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet kollha neċessarji sabiex jikkonforma ruħu kompletament u korrettament mal-Artikoli 4 u 5, flimkien mal-Anness II A(1) u l-Anness III 1(1), l-Anness II A(5) u l-Anness III 1(2), l-Anness II A(2) u l-Anness II A(6) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE, tat-12 ta' Diċembru 1991, dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli (1), il-Gran Dukat tal-Lussemburgu naqas milli jwettaq l-obbligi tiegħu taħt din id-Direttiva.

tikkundanna lill-Gran Dukat tal-Lussemburgu għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Il-Kummissjoni tqajjem erba' lmenti insostenn tar-rikors tagħha.

Permezz tal-ewwel ilment tagħha, il-Kummissjoni takkuża lill-konvenut bin-nuqqas ta' osservanza tal-metodi u tal-perijodi tal-applikazzjoni tal-fertilizzanti fuq l-art, kif stabbiliti mid-Direttiva. Fil-fatt, filwaqt li l-projbizzjoni tal-applikazzjoni fuq l-art għandha, matul ċerti perijodi, tkopri kemm il-fertilizzanti organiċi kif ukoll dawk kimiċi, il-leġiżlazzjoni Lussemburgiża sempliċement tirreferi għal fertilizzanti organiċi. Barra minn hekk, il-projbizzjoni tal-applikazzjoni tal-fertilizzanti fuq l-art matul ċerti perijodi għandha tkopri l-artijiet agrikoli kollha, inklużi l-mergħat, li mhumiex imsemmija fid-dispożizzjonijiet nazzjonali ta' traspożizzjoni. Ir-rikorrenti tirrileva wkoll li l-leġiżlazzjoni nazzjonali għandha tiddefenixxi b'iktar dettall il-każijiet li jistgħu jagħtu lok għal deroga mill-projbizzjoni tal-applikazzjoni fuq l-art, peress li din is-sitwazzjoni mhijiex prevista mid-Direttiva.

Permezz tat-tieni lment tagħha, ir-rikorrenti ssostni li l-leġiżlazzjoni nazzjonali ma tipprovdix rekwiżit ta' kapaċità ta' ħażna minima ta' demel likwidu għall-istrutturi kollha, iżda tirreferi biss għall-istrutturi l-ġodda jew li għandhom jiġu rrinovati. Tali traspożizzjoni mhijiex konformi mad-Direttiva peress li anki l-istrutturi eżistenti għandhom riskju ta' tniġġis. Għalhekk, il-leġiżlazzjoni nazzjonali għandha timponi kapaċità ta' ħażna minima għall-istrutturi kollha.

Permezz tat-tielet ilment tagħha, il-Kummissjoni tallega li l-leġiżlazzjoni nazzjonali għandha tinkludi l-fertilizzanti kollha fil-kuntest tal-projbizzjoni tal-applikazzjoni fuq art b'xaqliba wieqfa ħafna, u mhux biss dawk ta' oriġini organika.

Permezz tar-raba' u l-aħħar ilment tagħha, huwa allegat fil-konfront tal-konvenut li dan m'adottax il-miżuri suffiċjenti dwar it-tekniki tal-applikazzjoni fuq l-art, b'mod partikolari sabiex jassigura applikazzjoni fuq l-art uniformi u effikaċji tal- fertilizzanti.


(1)  ĠU L 375, p. 1.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/32


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshofs (Il-Ġermanja) fit-2 ta' Diċembru 2008 — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz vs Deutsche Lufthansa AG

(Kawża C-529/08)

(2009/C 44/52)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Bundesgerichtshof

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz

Konvenuta: Deutsche Lufthansa AG

Domandi preliminari

1)

Jista' difett tekniku, li jikkawża kanċellazzjoni, jitqies bħala ċirkostanza staordinarja fis-sens tal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta' Frar 2004, li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta' kanċellazzjoni jew dewmien twil ta' titjiriet, u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/91 (1)?

2)

Fil-każ ta' risposta affermattiva: il-kunċett ta' ċirkostanza straordinarja, taħt forma ta' difett tekniku, jinkludi wkoll dawk in-nuqqasijiet li jaffettwaw in- navigabbiltà (“airworthiness”) tal-ajruplan jew is-sigurtà tat-titjira?

3)

It-trasportatur tal-ajru li jopera jkun ħa kull miżura raġonevoli meta jkun ikkonforma ruħu mal-programm ta' tiswija u manutenzjoni tal-manifattur għall-ajruplan inkwistjoni, kif ukoll mar-regoli u l-istruzzjonijiet ta' sigurtà stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti jew mill-manifattur, jew meta d-difett ma setax jiġi evitat anki li kieku t-trasportatur osserva kemm dan il-programm, kif ukoll dawn l-istruzzjonijiet?

4)

Fil-każ ta' risposta affermattiva għat-tielet domanda: dan huwa biżżejjed sabiex it-trasportatur tal-ajru jinħeles mill-obbligu ta' kumpens, jew għandu jiġi ppruvat ukoll li l-kanċellazzjoni, jiġifieri l-fatt li l-ajruplan inkwistjoni ma operax u l-kanċellazzjoni tat-titjira minħabba nuqqas ta' ajruplan ieħor sabiex jissosstitwixxih, lanqas ma setgħet tiġi evitata li kieku ttieħdu l-miżuri raġonevoli kollha?


(1)  ĠU L 46, p. 1.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/32


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlande (l-Olanda) fit-3 ta' Diċembru 2008 — TNT Express Nederland B.V. vs AXA Versicherung AG

(Kawża C-533/08)

(2009/C 44/53)

Lingwa tal-kawża: L-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Hoge Raad der Nederlande

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: TNT Express Nederland B.V.

Konvenuta: AXA Versicherung AG

Domandi preliminari

1)

Għandhom il-parti introduttiva tal-Artikolu 71(2) u t-tieni subparagrafu tal-paragrafu (b) tar-Regolament Nru 44/2001 ikunu interpretati f'dan is-sens (i) li s-sistema ta' rikonoxximent u ta' eżekuzzjoni tar-Regolament Nru 44/2001 hija suġġetta għall-benefiċċju ta' dik tal-Konvenzjoni partikolari biss jekk is-sistema tal-Konvenzjoni partikolari titlob l-esklużività, jew (ii) li, jekk il-kundizzjonijiet ta' rikonoxximent u ta' eżekuzzjoni tal-Konvenzjoni partikolari u dawk tar-Regolament Nru 44/2001 japplikaw simultanjament, il-kundizzjonijiet tal-Konvenzjoni partikolari għandhom dejjem ikunu applikati u dawk tar-Regolament Nru 44/2001 m'għandhomx ikunu applikati anke jekk il-Konvenzjoni partikolari ma tirrikjediex l-esklużività meta mqabbla ma' regoli oħra internazzjonali ta' rikonoxximent u eżekuzzjoni?

2)

Il-Qorti tal-Ġustizzja għandha ġurisdizzjoni, sabiex tipprevjeni deċiżjonijiet diverġenti rigward is-sitwazzjonijiet konkorrenti msemmija fl-ewwel domanda, sabiex tinterpreta — b'mod imperattiv għall-Qrati tal-Istati Membri — il-Konvenzjoni dwar il-kuntratt ta' trasport internazzjonali ta' merkanzija bit-triq, iffirmata f'Ġinevra fid-19 ta' Mejju 1956 (CMR), rigward il-qasam irregolat mill-Artikolu 31 ta' din il-Konvenzjoni?

3)

Jekk it-tieni domanda jkollha risposta fl-affermattiv, u li l-parti (i) tal-ewwel domanda tkun ukoll risposta fl-affermattiv, is-sistema ta' rikonoxximent u ta' eżekuzzjoni tal-Artikolu 31(3) u (4) tal-Konvenzjoni CMR għandha tiġi interpretata fis-sens li din ma tirrikjediex l-esklużività u tħalli l-kamp ta' applikazzjoni ta' regoli oħra internazzjonali ta' eżekuzzjoni jippermettu r-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet, bħar-Regolament Nru 44/2001?

Jekk il-parti (ii) tal-ewwel domanda jkollha risposta fl-affermattiv u t-tieni domanda jkollha wkoll risposta fl-affermattiv, il-Hoge Raad tagħmel ukoll it-tliet domandi li ġejjin qabel l-appell:

4)

L-Artikolu 31(3) u (4) tal-Konvenzjoni CMR jippermetti lill-imħallef tal-Istat li ssirlu t-talba, li jkollu quddiemu talba sabiex jagħti deċiżjoni eżekuttiva, li jistħarreġ jekk l-imħallef tal-Istat ta' oriġini kellux ġurisdizzjoni internazzjonali sabiex jieħu konjizzjoni ta' din il-kawża?

5)

L-Artikolu 71(1) tar-Regolament Nru 44/2001 għandu jkun interpretat fis-sens li, f'każ ta' kompetizzjoni bejn ir-regoli ta' lis alibi pendens stabbiliti mill-Konvenzjoni CMR u mir-Regolament Nru 44/2001, ir-regola ta' lis alibi pendens stabbilita fil-Konvnezjoni CMR ikollha preċedenza fuq dik tar-Regolament Nru 44/2001?

6)

Id-dikjarazzjoni mitluba f'dan il-każ mill-Olanda u d-danni mitluba fil-Ġermanja jirrigwardaw l-“istess kawża” fis-sens tal-Artikolu 31(2) tal-Konvenzjoni CMR?


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/33


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederland (l-Olanda) fit-3 ta' Diċembru 2008 — KLG Europe Eersel BV vs Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

(Kawża C-534/08)

(2009/C 44/54)

Lingwa tal-kawża: L-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Hoge Raad der Nederland (l-Olanda)

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: KLG Europe Eersel BV

Konvenuta: Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

Domandi preliminari

1)

Id-diċitura “bejn l-istess partijiet” fl-Artikolu 34(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001, tat-22 ta' Diċembru 2000, dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali (1), tirreferi għar-regoli dwar il-portata soġġettiva tal-effettività tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji tal-Istati Membri kkonċernati jew,l-awturi tar-regolament riedu jippreċiżaw permezz ta' din id-diċitura, b'mod awtonomu għar-regolament innifsu, l-portata soġġettiva tal-effettività tad-deċiżjonijiet kompetittivi?

2)

Jekk ir-risposta għall-ewwel domanda hija li, permezz tat-terminu “bejn l-istess partijiet”, l-awturi tar-regolament riedu jippreċiżaw, b'mod awtonomu għar-regolament innifsu, l-portata soġġettiva tal-effettività tad-deċiżjonijiet kompetittivi, jeħtieġ għaldaqstant li

(i)

din id-diċitura fl-Artikolu 34(1) tar-Regolament Nru 44/2001 għandha tiġi interpretatata billi ssir referenza għall-interpretazzjoni li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej tat, fis-sentenza Drouot (sentenza tad-19 ta' Mejju 1998, Drouot assurances (C-351/96, Ġabra 1998 p. I-3075)), għad-diċitura “bejn l-istess partijiet” fis-sens tal-Artikolu 21 tal-Konvenzjoni ta' Brussell, li sar l-Artikolu 27 tar-Regolament Nru 44/2001 u

(ii)

K-Line għandha titqies, li kienet parti fil-proċedura ta' Rotterdam iżda mhux fil-proċedura ta' Dusseldorf, minħabba ċ-ċessjoni u l-mandat, bħala “l-istess parti” bħal Zeuner, li kienet parti fil-proċedura ta' Dusseldorf iżda mhux fil-proċedura ta' Rotterdam?

3)

Sabiex il-motiv għal rifjut ibbażat fuq l-Artikolu 34(3) tar-Regolament Nru 44/2001 ikun jista' jirnexxi, jeħtieġ li

(i)

id-deċiżjoni mogħtija fl-Istat Membru li fih ġie mfittex ir-rikonoxximent tkun saret res judicata?

(ii)

id-deċiżjoni mogħtija fl-Istat Membru li fih ġie mfittex ir-rikonoxximent tippreċedi l-preżentazzjoni tar-rikors għal eżekuzzjoni jew l-għoti tal-ordni ta' eżekuzzjoni?


(1)  ĠU 2001, L 12, p. 1.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/33


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (l-Olanda) fl-4 ta' Diċembru 2008 — Staatssecretaris van Financiën vs X

(Kawża C-536/08)

(2009/C 44/55)

Lingwa tal-kawża: L-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Hoge Raad der Nederlanden

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Staatssecretaris van Financiën

Konvenuta: X

Domanda preliminari

L-Artikoli 17(2) u (3) u 28b(A)(2) tas-Sitt Direttiva (1) għandhom jiġu interpretati fis-sens li, jekk, b'mod konformi mal-ewwel subparagrafu ta' dan l-aħħar imsemmi artikolu, il-post fejn isir akkwist intrakomunitarju ta' oġġetti ikun ikkunsidrat li jinsab fit-territorju tal-Istat Membru li ħareġ in-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud li taħtu x-xerrej għamel dan l-akkwist, l-imsemmi xerrej għandu d-dritt inaqqas immedjatament il-VAT b'hekk dovuta f'dan l-Istat?


(1)  Sitt Direttiva tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ — Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta' stima (ĠU L 145, p. 1).


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/34


Appell ippreżentat fit-3 ta' Diċembru 2008 mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (il-Ħames Awla Estiża) mogħtija fl-24 ta' Settembru 2008 fil-Kawża T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, sostnuta mill-Freistaat Thüringen u mill-Bundesrepublik Deutschland vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

(Kawża C-537/08 P)

(2009/C 44/56)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Partijiet

Appellanti: Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (rappreżentanti: M. Schütte, S. Zühlke, u P. Werner, avukati)

Partijiet oħra fil-proċedimenti: Freistaat Thüringen, Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tal-appellanti

tannulla s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-24 ta' Settembru 2008 fil-Kawża T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, sa fejn tikkonċerna l-miżuri 15 u 26 kif ukoll il-parti rigward l-ispejjeż;

tannulla l-Artikolu 1(2)(d) u (g) tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/643/KE, tat-13 ta' Mejju 2003, dwar l-għajnuna mill-Istat li r-Repubblika Federali tal-Ġermanja implementat favur l-impriżi Kahla Porzellan GmbH u Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (1), kif ukoll l-Artikolu 2 ta' din id-deċiżjoni sa fejn jikkonċerna l-miżuri 15 u 26, u f'kull każ sa fejn jordna l-irkupru tal-miżuri 15 u 26;

sussidjarjament, tannulla s-sentenza appellata sa fejn huwa deċiż li l-benefiċċji għall-promozzjoni tal-impjieg għandhom jitqiesu, għall-ammont sħiħ, bħala vantaġġ għall-appellanti u għaldaqstant għandhom jitħallsu lura;

tikkundanna lill-konvenuta fl-ewwel istanza u lill-kontroparti fl-appell għall-ispejjeż.

Aggravji u argumenti prinċipali

Dan l-appell huwa mressaq kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza li ċaħdet ir-rikors tal-appellanti kontra d-deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/643/KE, tat-13 ta' Mejju 2003, dwar l-għajnuna mill-Istat li r-Repubblika Federali tal-Ġermanja implementat favur l-impriżi Kahla Porzellan GmbH u Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, sa fejn din id-deċiżjoni tirrigwarda l-għajnuna finanzjarja mogħtija favur Kahla/Thüringen Porzellan GmbH.

L-appellanti tibbaża ruħha fuq żewġ aggravji prinċipali u fuq aggravju sussidjarju. Hija tal-fehma li s-sentenza tikser id-dritt Komunitarju għaliex hija tapplika b'mod żbaljat il-prinċipji fundamentali taċ-ċertezza legali u tal-protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi. Fil-każ li l-Qorti tal-Ġustizzja ma tilqax dawn l-aggravji, ċerti konstatazzjonijiet fis-sentenza xorta waħda jiksru l-Artikolu 87(1) KE.

Fir-rigward tal-ewwel aggravju, is-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza kisret il-prinċipju taċ-ċertezza legali sa fejn tikkonstata li l-iskema ta' għajnuna awtorizzata mill-Kummissjoni, li tkopri l-programm favur l-investimenti minn impriżi żgħar u ta' daqs medju (SME), kienet tinkludi, sa mill-bidu, restrizzjonijiet rigward l-impriżi f'diffikultà u li l-iskema, awtorizzata mill-Kummissjoni u msemmija fl-Artikolu 249h tal-Arbeitsförderungsgesetz (Liġi għall-promozzjoni tal-impjieg, iktar 'il quddiem l-“AFG”), kienet, sa mill-bidu, teskludi l-impriżi privati mill-kamp ta' applikazzjoni tagħha.

Fir-rigward tat-tieni aggravju, il-Qorti tal-Prim'Istanza kisret il-prinċipju tal-aspettattivi leġittimi sa fejn iddeċidiet li n-nuqqas ta' restrizzjonijiet espliċiti fil-verżjonijiet ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali, jew aċċessibbli b'mod ieħor għall-pubbliku, tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar l-awtorizzazzjoni tal-programm favur l-investimenti minn impriżi żgħar u ta' daqs medju u tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li l-Artikolu 249h tal-AFG ma jistabbilixxix għajnuna mill-Istat, ma setax jiġġustifika l-aspettattiva leġittima tal-appellanti li l-miżuri kienu legali u, għaldaqstant, li l-appellanti setgħet tkun mistennija li żżomm ruħha informata, billi tikkonsulta anki dokumenti li mhumiex aċċessibbli għall-pubbliku, dwar il-legalità tal-għajnuna.

Fl-aħħar nett, fir-rigward tat-tielet aggravju, li huwa sussidjarju, il-Qorti tal-Prim'Istanza kisret l-Artikolu 87 KE peress li hija ddeċidiet, mingħajr ma evalwat l-ekonomiji attwalment imwettqa mill-appellanti, li din kisbet, permezz tal-miżura inkwistjoni, vantaġġ rilevanti għall-finijiet tad-dritt dwar l-għajnuna mill-Istat ekwivalenti għall-ammont tal-għajnuna mogħtija.


(1)  ĠU L 227, p. 12.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/35


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der nederlanden (l-Olanda) fl-4 ta' Diċembru 2008 — Staatssecretaris van Financiën vs Fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV

(Kawża C-539/08)

(2009/C 44/57)

Lingwa tal-kawża: L-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Hoge Raad der nederlanden

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Staatssecretaris van Financiën

Konvenut: Fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV

Domandi preliminari

L-Artikolu 17(2) u (3) u l-Artikolu 28b(A)(2) tas-Sitt Direttiva (1) għandhom jiġu interpretati fis-sens li, jekk il-post fejn iseħħ akkwist intraKomunitarju huwa meqjus li huwa parti mit-territorju tal-Istat Membru li ħareġ in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT, li taħtu l-akkwirent għamel l-akkwist, fuq il-bażi tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 28b(A)(2), l-imsemmi akkwirent li qed jakkwista l-oġġetti għandu d-dritt li jnaqqas immedjatament il-VAT hekk dovuta f'dak l-Istat Membru?


(1)  Is-Sitt Direttiva tal-Kunsill [77/388/KEE], tas-17 ta' Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ — Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta' stima (ĠU L 145, p. 1).


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/35


Rikors ippreżentat fl-4 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ċeka

(Kawża C-544/08)

(2009/C 44/58)

Lingwa tal-kawża: Iċ-Ċek

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: N. Yerrell, L. Jelínek, aġenti)

Konvenuta: Ir-Repubblika Ċeka

Talbiet

tikkonstata li, billi m'adottatx il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex tikkonforma ruħha mad-Direttiva 2005/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-16 ta' Novembru 2005, dwar ir-riassigurazzjoni u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 73/239/KEE, 92/49/KEE kif ukoll id-Direttivi 98/78/KE u 2002/83/KE (1), u li fi kwalunkwe każ, ma nnotifikatx l-adozzjoni ta' dawn il-miżuri lill-Kummissjoni, ir-Repubblika Ċeka naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt din id-direttiva.

tikkundanna lir-Repubblika Ċeka għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

It-terminu għat-traspożizzjoni tad-direttiva fis-sistema legali nazzjonali skada fl-10 ta' Diċembru 2007.


(1)  ĠU L 323, p. 1.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/35


Appell ippreżentat fis-17 ta' Diċembru 2008 minn Le Carbone Lorraine mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Il-Ħames Awla) mogħtija fit-8 ta' Ottubru 2008 fil-Kawża T-73/04, Carbone Lorraine vs Il-Kummissjoni

(Kawża C-554/08 P)

(2009/C 44/59)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Appellanti: Le Carbone Lorraine (rappreżentanti: A. Winckler u H. Kanellopoulos, avukati)

Appellata: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet

tannulla parzjalment, skont l-Artikolu 225(1) tat-Trattat KE, l-Artikolu 61 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, is-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Prim'Istanza fit-8 ta' Ottubru 2008 fil-Kawża T-73/04, Carbone Lorraine vs Il-Kummissjoni;

tilqa' t-talbiet ta' Le Carbone Lorraine fl-ewwel istanza u tnaqqas konsegwentement, skont l-Artikolu 229 KE, l-Artikolu 61 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Artikolu 17 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 17/62 (1), li sar l-Artikolu 31 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1/2003 (2), il-multa imposta fuq Carbone Lorraine mill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tat-3 ta' Diċembru 2003 fil-Każ C.38.359 — Prodotti abbażi tal-karbonju u tal-grafita għall-applikazzjonijiet elettriċi u mekkaniċi (3);

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

Aggravji u argumenti prinċipali

L-appellanti tinvoka erba' aggravji insostenn tal-appell tagħha.

Permezz tal-ewwel aggravju tagħha, l-appellanti ssostni li l-Qorti tal-Prim'Istanza kisret il-prinċipju tan-natura individwali tal-pieni, peress li ddeċidiet li l-Kummissjoni ma kellhiex tanalizza separatament l-elementi differenti tal-ksur minħabba li kien hemm ksur wieħed u strateġija globali kondiviża bejn il-membri kollha tal-akkordju. Tali analiżi globali tal-ksur, fin-nuqqas ta' definizzjoni xierqa tas-swieq rilevanti tal-prodotti jew tal-kategoriji tal-prodotti inkwistjoni, twassal sabiex l-ammont tal-multa jiġi stabbilit mingħajr ma jkun relatat mal-ksur reali mwettaq b'mod speċifiku minn kull wieħed mill-membri tal-akkordju.

Permezz tat-tieni aggravju tagħha, il-kumpannija appellanti tallega li l-Qorti tal-Prim'Istanza interpretat b'mod ħażin id-deċiżjoni tal-Kummissjoni, peress li qieset li din ikkunsidrat b'mod xieraq l-impatt konkret tal-akkordju fuq is-suq inkwistjoni sabiex iddeterminat l-ammont tal-multa, minkejja li l-Kummissjoni stess, kemm fid-deċiżjoni tagħha tat-3 ta' Diċembru 2003, kif ukoll matul is-seduta quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, ikkunsidrat li dan l-impatt ma setax jiġi kkalkulat bi preċiżjoni. Fil-fatt, il-ksur ġie meqjus bħala “gravi ħafna” fuq is-sempliċi bażi tan-natura u tal-firxa ġeografika tiegħu.

Permezz tat-tielet aggravju tagħha, l-appellanti tinvoka l-ksur mill-Qorti tal-Prim'Istanza, tal-prinċipju ta' trattament ugwali, peress li kkonfermat ir-rifjut tal-Kummissjoni li tagħtiha tnaqqis supplementari tal-multa abbażi tal-Komunikazzjoni dwar il-klemenza, minkejja li, barra minn hekk, dan it-tnaqqis ingħata lil żewġ kumpanniji oħra kompetituri tal-appellanti. Għaldaqstant, il-kooperazzjoni mill-qrib u konstanti ta' din tal-aħħar matul il-proċeduri, ma kinetx meħuda inkunsiderazzjoni u kkumpensata biżżejjed mill-Qorti tal-Prim'Istanza.

Permezz tar-raba' u l-aħħar aggravju tagħha, Carbone Lorraine finalment tallega l-ksur tal-prinċipju ta' proporżjonalità u ta' trattament ugwali mill-Qorti tal-Prim'Istanza, peress li kkunsidrat li l-appellanti ma setgħetx tgawdi minn tnaqqis tal-multa fid-dawl tad-diffikultajiet finanzjarji li kienet għaddejja minnhom, minkejja li dan l-istess fattur ġie madankollu meqjus biżżejjed sabiex titnaqqas il-multa imposta fuq kumpannija oħra kompetitriċi.


(1)  Regolament tal-Kunsill Nru 17/62, tas-6 ta' Frar 1962, L-ewwel Regolament li jimplimenta l-Artikoli 85 u 86 tat-Trattat (ĠU 13, p. 204).

(2)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003, tas-16 ta' Diċembru 2002, fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat (ĠU 2003, L 1, p. 1).

(3)  ĠU 2004, L 125, p. 45.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/36


Rikors ippreżentat fis-16 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

(Kawża C-556/08)

(2009/C 44/60)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: H. Støvlbæk u A.A. Gilly, aġenti)

Konvenut: Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

Talbiet tar-rikorrenti

tiddikjara li, billi ma adottax il-liġijiet, regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jiggarantixxi l-implimentazzjoni sħiħa tad-Direttiva 2005/36/KE (1) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 2005, dwar ir-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali, jew, f'kull każ billi naqas milli jinnotifikhom lill-Kummissjoni, ir-Renju Unit naqas milli jwettaq l-obbligi tiegħu skont din id-direttiva.

tikkundanna lir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

It-terminu ta' traspożizzjoni tad-direttiva skada fis-27 ta' Ottubru 2007.


(1)  ĠU L 255, p. 22.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/36


Rikors imressaq fis-16 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

(Kawża C-557/08)

(2009/C 44/61)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: L. Lonzano Palacios u A.A. Gilly, aġenti)

Konvenut: Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

Talbiet tar-rikorrenti

tiddikjara li, billi ma adottax il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jikkonforma ruhu mad-Direttiva 2005/35/KE (1) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-7 ta' Settembru 2005, dwar it-tniġġiż ikkawżat minn vapuri u l-introduzzjoni ta' sanzjonijiet għal ksur, jew f'kull każ billi naqas milli jikkomunika dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni, ir-Renju Unit naqas milli jwettaq l-obbligi tiegħu taħt din id-direttiva.

tikkundanna lir-Renju Unit għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Il-perijodu li fih kellha tiġi trasposta d-direttiva skada fl-1 ta' April 2007.


(1)  ĠU L 255, p. 11.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/37


Appell ippreżentat fid-19 ta' Diċembru 2008 mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Is-Seba' Awla) mogħtija fil-15 ta' Ottubru 2008 fil-Kawża T-160/04, Potamianos vs Il-Kummissjoni

(Kawża C-561/08 P)

(2009/C 44/62)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Appellanti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: J. Currall u D. Martin, aġenti)

Il-parti l-oħra fil-kawża: Gerasimos Potamianos

Talbiet tal-appellanti

tannulla s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-15 ta' Ottubru 2008 fil-Kawża T-160/04;

tiddikjara r-rikors ta' G. Potamianos bħala inammissibbli;

tiddeċiedi li kull waħda mill-partijiet għandha tbati l-ispejjeż rispettivi tagħha relatati ma' din il-proċedura u ma' dik magħmula quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej.

Aggravji u argumenti prinċipali

Permezz tal-appell tagħha, il-Kummissjoni tikkontesta l-kwalifika mogħtija mill-Qorti tal-Prim'Istanza lin-notifika mibgħuta lill-konvenut sabiex tinfurmah li l-kuntratt tal-impjieg tiegħu bħala membru tal-persunal temporanju ma kienx ser jiġi mġedded. Fil-fatt, din in-notifika ġiet interpretata mill-Qorti tal-Prim'Istanza bħala deċiżjoni distinta tal-awtorità li għandha s-setgħa li tikkonkludi l-kuntratti ta' reklutaġġ. Madankollu, mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, u b'mod iktar preċiż, mis-sentenza tal-14 ta' Settembru 2006, Fernández Gómez (C-417/05 P), jirriżulta b'mod ċar li tali notifika għandha valur purament informattiv, u li hija biss l-istipulazzjoni kuntrattwali li tgħid li l-kuntratt mhuwiex ser ikun imġedded meta dan jiskadi, li tikkostitwixxi att li jikkawża preġudizzju. Peress li dan il-kuntratt ma ġiex ikkontestat fit-termini legali, il-Qorti tal-Prim'Istanza kellha tiċħad ir-rikors bħala inammissibbli.

Meta marret kontra din il-ġurisprudenza, il-Qorti tal-Prim'Istanza ħolqot inċertezza legali kemm għat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku kif ukoll għall-Kummissjoni u l-istituzzjonijiet l-oħra li kkonkludew kuntratti simili għal dak inkwistjoni f'din il-kawża.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/37


Rikors ippreżentat fit-22 ta' Diċembru 2008 — Il-Parlament Ewropew vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

(Kawża C-566/08)

(2009/C 44/63)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Il-Parlament Ewropew (rappreżentanti: R. Passos, G. Mazzini u D. Gauci, aġenti)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/780/KE, tad-29 ta' Settembru 2008, dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Ftehim tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Oċean Indjan (1), minħabba ksur tat-Trattat KE;

tikkundanna lill-Kunsill għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tiegħu, il-Parlament Ewropew jinvoka motiv wieħed fondat fuq il-bażi legali żbaljata tad-deċiżjoni kkontestata. Skont ir-rikorrent, jirriżulta fil-fatt b'mod ċar, kemm mill-interpretazzjoni tal-Artikolu 300 KE, kif ukoll mill-kontenut tal-akkordju inkwistjoni f'din il-kawża, li dan tal-aħħar jaqa' taħt il-kategorija ta' akkordju li jistabbilixxi struttura istituzzjonali speċifika billi jorganizza proċeduri ta' kooperazzjoni. Konsegwentement, id-deċiżjoni ikkontestata kellha tiġi adottata abbażi tal-Artikolu 37 KE, flimkien mal-ewwel sentenza tal-ewwel inċiż tal-Artikolu 300(2) u t-tieni inċiż tal-Artikolu 300(3) KE — li jipprovdi għal proċedura ta' kunsens tal-Parlament Ewropew —, u mhux abbażi tal-Artikolu 37 KE, flimkien mal-ewwel sentenza tal-ewwel inċiż tal-Artikolu 300(2) u l-ewwel inċiż tal-Artikolu 300(3) KE, li jipprovdi għal sempliċi konsultazzjoni ma' din l-istituzzjoni.


(1)  ĠU L 268, p. 27.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/38


Rikors ippreżentat fid-19 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

(Kawża C-567/08)

(2009/C 44/64)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: H. Støvlbæk u V. Peere, aġenti)

Konvenut: Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

Talbiet

tiddikjara li, billi ma adottax il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jikkonforma ruhu mad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2005/36/KE tas-7 ta' Settembru 2005, dwar ir-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali (1) u, f'kull każ, billi naqas milli jikkomunika dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu naqas milli jwettaq l-obbligi tiegħu taħt din id-direttiva;

tikkundanna lill-Gran Dukat tal-Lussemburgu għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

It-terminu għat-traspożizzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE skada fl-20 ta' Ottubru 2007. Għandu jingħad ukoll li, fid-data tal-preżentata ta' dan ir-rikors, il-konvenut kien għadu ma adottax il-miżuri kollha neċessarji sabiex jittrasponi d-direttiva jew, f'kull każ, naqas milli jikkomunika dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.


(1)  ĠU L 255, p. 22.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/38


Rikors ippreżentat fit-22 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Belgju

(Kawża C-574/08)

(2009/C 44/65)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: V. Peere u P. Dejmek, aġenti)

Konvenut: Ir-Renju tal-Belgju

Talbiet

tikkonstata li, billi ma adottax il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jikkonforma ruħu mad-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE tal-1 ta' Awwissu 2006, li tistabbilixxi miżuri implimentattivi għad-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni ta' persuni esposti politikament u l-kriterji tekniċi għal proċeduri ssimplifikati tad-diliġenza dovuta mal-klijent u għal eżenzjoni għal raġunijiet ta' attività finanzjarja mwettqa fuq bażi okkażjonali jew limitata ħafna (1), jew, f'kull każ, billi ma kkomunikahomx lill-Kummissjoni, ir-Renju tal-Belġju naqas milli jwettaq l-obbligi tiegħu taħt din id-direttiva

tikkundanna lir-Renju tal-Belgju għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

It-terminu għat-traspożizzjoni tad-Direttiva 2006/70/KE skada fil-15 ta' Diċmebru 2007. Issa, fid-data ta' preżentata ta' dan ir-rikors, il-konvenut kien għadu ma adottax l-miżuri ta' traspożizzjoni neċessarji jew, f'kull każ, kien għadu ma kkomunikahomx lill-Kummissjoni.


(1)  ĠU L 214, p. 29.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/39


Rikors ippreżentat fit-22 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Belġju

(Kawża C-575/08)

(2009/C 44/66)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: V. Peere u P. Dejmek, aġenti)

Konvenut: Ir-Renju tal-Belġju

Talbiet

tikkonstata li billi ma adottax il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi kollha neċessarji sabiex jikkonforma ruħu mad-Direttiva tal-Parlament u tal-Kunsill 2005/56/KE tas-26 ta' Ottubru 2005, dwar mergers transkonfinali ta' kumpanniji ta' responsabbiltà limitata (1), ir-Renju tal-Belġju naqas mill-obbligi tiegħu taħt din id-Direttiva;

tikkundanna lir-Renju ta' Belġju għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

It-terminu għat-traspożizzjoni tad-Direttiva 2005/56/KE skada fl-14 ta' Diċembru 2007. Għandu jingħad ukoll li, sad-data tal-preżentata ta' dan ir-rikors, il-konvenut kien għadu m'adottax il-miżuri ta' traspożizzjoni neċessarji kollha jew, f'kull każ, kien għadu ma kkomunikahomx lill-Kummissjoni.


(1)  ĠU L 310, p. 1.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/39


Appell ippreżentat fl-24 ta' Diċembru 2008 minn Christos Gogos mis-sentenza mogħtija fil-Qorti tal-Prim'Istanza (Ir-Raba' Awla) fil-15 ta' Ottubru 2008 fil-Kawża T-583/08, Christos Gogos vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

(Kawża C-583/08 P)

(2009/C 44/67)

Lingwa tal-kawża: Il-Grieg

Partijiet

Appellant: Christos Gogos (rappreżentanti N. Korogiannakis, avukat, u P. Katsimanis, avukat)

Parti oħra fil-kawża: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tal-appellant

tannulla s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza;

tannulla d-deċiżjoni li tikklassifika lir-rikorrent fil-grad A7 kif ukoll iċ-ċaħda tal-ilment tiegħu mressaq fl-24 ta' Novembru 2003;

teżerċita l-kompetenza sħiħa tagħha sabiex talloka lir-rikorrent EUR 538 121,79 bħala ħlas għad-dannu ekonomiku dovut għall-aġir tal-Kummissjoni, kif jidher manifestament mid-deċiżjoni li toħloqlu preġudizzju, dannu li r-riforma amministrattiva żiedet l-effett tiegħu għal kemm idum ħaj ir-rikorrent;

talloka EUR 50 000 ta' kumpens għad-dewmien sabiex tkun adottata d-deċiżjoni tal-ewwel istanza;

tikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjeż magħmula mill-appellant, kemm fil-kawża quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza kif ukoll fil-kawża tal-appell.

Aggravji u argumenti prinċipali

Fl-appell tiegħu mis-sentenza T-66/04 tal-15 ta' Ottubru 2008, Christos Gogos vs Il-Kummissjoni Ewropea, l-appellant Christos Gogos isostni, l-ewwel nett, żewġ aggravji insostenn għat-talbiet tiegħu għall-annullament tas-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza:

L-ewwel nett, l-appellant jilmenta l-motivazzjoni nieqsa u insuffiċjenti għal ħamsa mis-sitt motivi għall-annullament li huwa invoka fl-ewwel istanza.

It-tieni nett, l-appellant isostni li d-dewmien fil-proċedura quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza mhuwiex iġġustifikat b'raġunijiet oġġettivi. Barra minn hekk, huwa jinvoka d-dannu ekonomiku u d-dannu morali kkawżat b'dan id-dewmien.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/40


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberster Gerichtshof (l-Awstrija) fl-24 ta' Diċembru 2008 — Peter Pammer vs Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

(Kawża C-585/08)

(2009/C 44/68)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Oberster Gerichtshof

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Peter Pammer

Konvenuta: Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

Domandi preliminari

1)

L-Artikolu 15(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001, tat-22 ta' Diċembru 2000, dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali (1) jista' jiġi interpretat fis-sens li vjaġġ “għal prezz inklussiv” jinkludi wkoll “vjaġġ fuq bastiment tat-tagħbija”?

2)

Fil-każ li r-risposta għall-ewwel domanda tkun fl-affermattiv, sabiex attività titqies bħala li tkun 'immexxija' [destinata] lejn Stat Membru fis-sens tal-Artikolu 15(1)(ċ) tar-Regolament Nru 44/2001, huwa biżżejjed li s-sit virtwali tal-aġenzija tal-ivvjaġġar ikun jista' jiġi kkonsultat fuq l-Internet?


(1)  ĠU 2001, L 12, p. 1.


Qorti tal-Prim' Istanza

21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/41


Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — Il-Gvern ta' Ġibiltà u Ir-Renju Unit vs Il-Kummissjoni

(Kawżi T-211/04 u T-215/04) (1)

(“Għajnuna mill-Istat - Skema ta' għajnuna nnotifikata mir-Renju Unit rigward ir-riforma tat-taxxa fuq il-kumpanniji tal-Gvern ta' Ġibiltà - Deċiżjoni li tiddikjara l-iskema ta' għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni - Selettività reġjonali - Selettività materjali’)

(2009/C 44/69)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Partijiet

Rikorrent fil-kawża T-211/04: Il-Gvern ta' Ġibiltà (rappreżentanti: M. Llamas, barrister, J. Temple Lang, solicitor, kif ukoll, inizjalment, A. Petersen u K. Nordlander, sussegwentement K. Karl, avukati)

Rikorrent fil-kawża T-215/04: Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (rappreżentanti: inizjalment M. Bethell, E. Jenkinson, aġenti, assistiti minn D. Anderson, QC, u H. Davies, barrister, sussegwentement E. Jenkinson, E. O'Neill u S. Behzadi-Spencer, aġenti)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: N. Khan u V. Di Bucci, aġenti)

Intervenjent insostenn tar-rikorrent fil-kawża T-211/04: Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (rappreżentanti: inizjalment M. Bethell, aġent, assistit minn D. Anderson, QC, u H. Davies, barrister, sussegwentement E. Jenkinson u E. O'Neill, aġenti)

Intervenjent insostenn tal-konvenuta: Ir-Renju ta' Spanja (rappreżentant: N. Díaz Abad, abogado del Estado)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/261/KE, tat-30 ta' Marzu 2004, dwar l-iskema ta' għajnuna li r-Renju Unit qiegħed jippjana li jimplementa rigward ir-riforma tat-taxxa fuq il-kumpanniji mill-Gvern ta' Ġibiltà (ĠU 2005, L 85, p. 1).

Dispożittiv

1)

Il-kawżi T-211/04 u T-215/04 huma magħquda għall-finijiet tas-sentenza.

2)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/61/KE tat-30 ta' Marzu 2004, dwar l-iskema ta' għajnuna li r-Renju Unit qiegħed jippjana li jimplementa rigward ir-riforma tat-taxxa fuq il-kumpanniji mill-Gvern ta' Ġibiltà, hija annullata.

3)

Il-Kummissjoni hija kkundannata għall-ispejjeż tal-Gvern ta' Ġibiltà u tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq fil-kawża T-215/04, kif ukoll għall-ispejjeż tagħha.

4)

Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq bħala intervenjent fil-kawża T-211/04, huwa kkundannat għall-ispejjeż tiegħu.

5)

Ir-Renju ta' Spanja, bħala intervenjent fil-kawżi T-211/04 u T-215/04, huwa kkundannat għall-ispejjeż tiegħu.


(1)  ĠU C 217, 28.8.2004.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/41


Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — Muñiz vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-144/05) (1)

(“Aċċess għad-dokumenti - Regolament (KE) Nru 1049/2001 - Dokumenti li jirrigwardaw il-laqgħa tal-grupp ta' xogħol tas-sezzjoni Nomenklatura tat-tariffa u statistika (mekkanika/varji) tal-kumitat tal-kodici doganali - Rifjut għal aċċess - Eċċezzjoni dwar il-ħarsien tal-proċess deċiżjonali’)

(2009/C 44/70)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Pablo Muñiz (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: inizjalment minn B. Dehandschutter, sussegwentement minn L. Defalque, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: P. Costa de Oliveira u I. Chatzigiannis, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-deċizjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Frar 2005, li tirrifjuta li tagħti l-aċċess għal ċerti dokumenti li jirrigwardaw il-laqgħa tal-grupp ta' xogħol ta' Settembru 2004 tas-sezzjoni “Nomenklatura tat-tariffa u statistika (mekkanika/varji)” tal-kumitat tal-kodici doganali.

Dispożittiv

1)

Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Frar 2005 hija annullata safejn tirrifjuta l-aċċess għad-dokumenti “TAXUD/1369/2003”, dwar ċinema fid-dar, “TAXUD/974/2004”, dwar vetturi mħalltin, “TAXUD/1342/2003”, “TAXUD/2465/2004” u “TAXUD/2495/2004”, dwar unitajiet tal-provvista ta' enerġija stabilizzata, “XXI/770/1998”, dwar magni awtomatiċi ta' trattament tal-informazzjoni inkompleta, u dwar il-minuti tal-laqgħa ta' Settembru 2004 tal-grupp ta' xogħol tas-sezzjoni “Nomenklatura tat-tariffa u statistika (mekkanika/varji)” tal-kumitat tal-kodiċi doganali (dokument “TAXUD/3010/2004 — Anness V”).

2)

M'hemmx lok li tingħata deċiżjoni fuq il-kumplament.

3)

Il-Kummissjoni hija kkundannata għall-ispejjeż sostnuti minn P. Muñiz.


(1)  ĠU C 132, 28.5.2005.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/42


Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — Componenta Oyj vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

(Kawża T-455/05) (1)

(“Għajnuna mill-Istat - Settur tal-produzzjoni tal-metall - Akkwist ta' kapital miżmum minn impriża f'kumpannija tal-immobbli u l-ħlas lura ta' self mogħti minn din l-impriża lill-kumpannija tal-immobbli bħala korrispettiv għal investiment ta' din l-impriża - Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni u li tordna l-irkupru tagħha - Kriterju tal-investitur privat - Stima tal-azzjonijiet ta' kumpannija tal-immobbli - Stima tal-beni immobbli ta' kumpannija - Obbligu ta' motivazzjoni - Tqajjim ‘ex officio’)

(2009/C 44/71)

Lingwa tal-kawża: Il-Finlandiż

Partijiet

Rikorrenti: Componenta Oyj (Helsinki, Il-Finlandja) (rappreżentanti: M. Savola u A. Järvinen, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: C. Giolito u M. Huttunen, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/900/KE, tal-20 ta' Ottubru 2005, dwar l-għajnuna mill-Istat li r-Repubblika tal-Finlandja implementat bħala għajnuna għall-investiment favur l-impriża Componenta Oyj (ĠU 2006, L 353, p. 36).

Dispożittiv

1)

Id-Deċiżjoni 2006/900/KE tal-Kummissjoni, tal-20 ta' Ottubru 2005, dwar l-għajnuna mill-Istat li r-Repubblika tal-Finlandja implementat bħala għajnuna għall-investiment favur l-impriża Componenta Oyj hija annullata.

2)

Il-Kummissjoni għandha tbati l-ispejjeż tagħha kif ukoll dawk subiti minn Componenta.

3)

Ir-Repubblika tal-Finlandja għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 48, 25.2.2006.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/42


Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — General Química vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-85/06) (1)

(“Kompetizzjoni - Akkordji - Settur tal-prodotti kimiċi għall-ipproċessar tal-lasktu - Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE - Skambju ta' informazzjoni kunfidenzjali u ffissar tal-prezzijiet - Attribuzzjoni lill-kumpannija parent - Responsabbiltà in solidum - Multi - Komunikazzjoni fuq il-kooperazzjoni’)

(2009/C 44/72)

Lingwa tal-kawża: L-Ispanjol

Partijiet

Rikorrenti: General Química, SA (Alava, Spanja); Repsol Química, SA (Madrid, Spanja); u Repsol YPF, SA (Madrid) (rappreżentanti: J.M. Jiménez Laiglesia Oñate u J. Jiménez Laiglesia Oñate, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: F. Castillo de la Torre u F. Amato, sussegwentement F. Castillo de la Torre, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/902/KE, tal-21 ta' Diċembru 2005, dwar proċedura ta' applikazzjoni tal-Artikolu 81 [KE] u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE kontra Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Co. Inc. (ex Uniroyal Chemical Co. Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corp. (ex Crompton Corp.), General Química, SA, Repsol Química, SA u Repsol YPF, SA (Każ COMP/F/C.38.443 — Prodotti kimiċi għall-ipproċessar tal-lasktu) (ĠU 2006, L 353, p. 50), kif ukoll, sussidjarjament, it-tnaqqis tal-multa imposta fuq ir-rikorrenti.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

General Química, SA, Repsol Química, SA u Repsol YPF, SA għandhom ibgħatu l-ispejjeż tagħhom kif ukoll l-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni.


(1)  ĠU C 131, 3.6.2006.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/43


Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — Torres vs UASI — Bodegas Cándido (TORRE DE FRIAS)

(Kawża T-285/06) (1)

(“Trade mark Komunitarja - Proċedimenti ta' oppożizzjoni - Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali TORRE DE FRIAS - Trade marks nazzjonali u internazzjonali verbali preċedenti TORRES u LAS TORRES - Raġuni relattiva għal rifjut - Nuqqas ta' probabbiltà ta' konfużjoni’)

(2009/C 44/73)

Lingwa tal-kawża: L-Ispanjol

Partijiet

Rikorrenti: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spanja) (rappreżentanti: E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino u A. Castán Pérez-Gómez, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentanti: O. Mondéjar Ortuño u J. García Murillo, aġenti)

Parti oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI, intervenjenti quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza: Bodegas Cándido, SA (Burgos, Spanja) (rappreżentant: C. Hernández Hernández, avukat)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) tas-27 ta' Lulju 2006 (Każ R 1069/2000-2) dwar il-proċedimenti ta' oppożizzjoni bejn Miguel Torres, SA u Bodegas Cándido, SA.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Miguel Torres, SA hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 310, 16.12.2006.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/43


Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — Torres vs UASI — Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE)

(Kawża T-286/06) (1)

(“Trade mark Komunitarja - Proċedimenti ta' oppożizzjoni - Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali TORRE DE GAZATE - Trade marks nazzjonali u internazzjonali verbali preċedenti TORRES u LAS TORRES - Raġuni relattiva għal rifjut - Nuqqas ta' probabbiltà ta' konfużjoni’)

(2009/C 44/74)

Lingwa tal-kawża: L-Ispanjol

Partijiet

Rikorrenti: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spanja) (rappreżentanti: E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino u A. Castán Pérez-Gómez, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentanti: O. Mondéjar Ortuño u J. García Murillo, aġenti)

Parti oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI, intervenjenti quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza: Vinícola de Tomelloso, SCL (Tomelloso, Spanja) (rappreżentant: J. L. Casajuana Espinosa, avukat)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) tas-27 ta' Lulju 2006 (Każ R 421/2004-2) dwar proċedimenti ta' oppożizzjoni bejn Miguel Torres, SA u Vinícola de Tomelloso, SCL.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Miguel Torres, SA hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 310, 16.12.2006.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/44


Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — Torres vs UASI — Bodegas Peñalba Lopez (Torre Albéniz)

(Kawża T-287/06) (1)

(“Trade mark Komunitarja - Proċedimenti ta' oppożizzjoni - Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva Torre Albéniz - Trade mark Komunitarja figurattiva preċedenti TORRES - Raġuni relattiva għal rifjut - Nuqqas ta' probabbiltà ta' konfużjoni’)

(2009/C 44/75)

Lingwa tal-kawża: L-Ispanjol

Partijiet

Rikorrenti: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spanja) (rappreżentanti: E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino u A. Castán Pérez-Gómez, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentanti: O. Mondéjar Ortuño u J. García Murillo, aġenti)

Parti oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI, intervenjenti quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza: Bodegas Peñalba Lopez, SL (Aranda de Duero, Spanja) (rappreżentanti: J. Calderón Chavero, T. Villate Consonni u M. Yañez Manglano, avukati)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-Deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) tas-27 ta' Lulju 2006 (Każ R 597/2004-2), dwar proċedimenti ta' oppożizzjoni bejn Miguel Torres SA u Bodegas Peñalba Lopez SL.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Miguel Torres, SA hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 310 16.12.2006.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/44


Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — Torres vs UASI — Gala-Salvador Dalí (TG Torre Galatea)

(Kawża T-8/07) (1)

(“Trade mark Komunitarja - Proċedimenti ta' oppożizzjoni - Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva TG Torre Galatea - Trade mark Komunitarja verbali preċedenti TORRES 10 - Raġuni relattiva għal rifjut - Nuqqas ta' probabbiltà ta' konfużjoni’)

(2009/C 44/76)

Lingwa tal-kawża: L-Ispanjol

Partijiet

Rikorrenti: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spanja) (rappreżentanti: E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino u A. Castán Pérez-Gómez, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentant: O. Mondéjar Ortuño, aġent)

Parti oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI, intervenjenti quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza: Fundación Gala-Salvador Dalí (Figueras, Spanja) (rappreżentanti: A. Segura Roda u M. Teixidor Jufresa, avukati)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) tal-24 ta' Ottubru 2006 (Każ R 168/2006-2) dwar il-proċedimenti ta' oppożizzjoni bejn Miguel Torres, SA, u Fundación Gala-Salvador Dalí.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Miguel Torres, SA hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 56, 10.3.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/45


Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — Torres/UASI vs Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ)

(Kawża T-16/07) (1)

(“Trade mark Komunitarja - Proċedimenti ta' oppożizzjoni - Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja verbali TORRE DE BENÍTEZ - Trade marks nazzjonali, Komunitarji u internazzjonali verbali u figurattivi preċedenti li jevokaw numru ta' torrijiet - Raġuni relattiva għal rifjut - Nuqqas ta' probabbiltà ta' konfużjoni’)

(2009/C 44/77)

Lingwa tal-kawża: L-Ispanjol

Partijiet

Rikorrenti: Miguel Torres (Vilafranca del Penedés, Spanja) (rappreżentanti: E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino u A. Castán Pérez-Gómez, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentant: O. Mondéjar Ortuño, aġent)

Parti oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI, intervenjenti quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza: Sociedad Cooperative del Campo San Ginés (Cuenca, Spanja) (rappreżentant: C. Hernández Hernández, avukat)

Suġġett

Rikors kontra d-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) tas-6 ta' Novembru 2006 (Każ R 36/2006-2) dwar il-proċedimenti ta' oppożizzjoni bejn Miguel Torres, SA u Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Miguel Torres, SA hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 82, 14.4.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/45


Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — Il-Belġju u Il-Kummissjoni vs Emmanuel Genette

(Kawżi magħquda T-90/07 P u T-99/07 P) (1)

(“Appell - Servizz pubbliku - Uffiċjali - Pensjonijiet - Trasferiment tad-drittijiet għal pensjoni nazzjonali - Deċiżjoni li tirrifjuta l-irtirar ta' talba għal trasferiment u t-tressiq ta' talba ġdida għal trasferiment - Ġurisdizzjoni tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku - Bdil tas-suġġett tal-kawża - Inammissibbiltà tar-rikors fl-ewwel istanza’)

(2009/C 44/78)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Ir-Renju tal-Belġju (rappreżentanti: L. Van den Broeck u C. Pochet, aġenti, assistiti minn L. Markey, avukat); u Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: V. Joris u D. Martin, aġenti)

Parti oħra fil-kawża: Emmanuel Genette (Gorze, Franza) (rappreżentant: M.A. Lucas, avukat)

Suġġett

Żewġ appelli mis-sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea (L-Ewwel Awla) tas-16 ta' Jannar 2007, Genette vs Il-Kummissjoni (F-92/05, li għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġabra), intiżi għall-annullament ta' din is-sentenza.

Dispożittiv

1)

Is-sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea tas-16 ta' Jannar 2007, Genette vs Il-Kummissjoni (F-92/05, li għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġabra), hija annullata.

2)

Ir-rikors ippreżentat minn E. Genette quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-92/05 huwa miċħud bħala inammissibbli.

3)

E. Genette għandu jbati l-ispejjeż tiegħu relattivi kemm għall-proċeduri quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku kif ukoll għal din l-istanza.

4)

Il-Kummissjoni għandha tbati l-ispejjeż tagħha relattivi kemm għall-proċeduri quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku kif ukoll għal din l-istanza.

5)

Ir-Renju tal-Belġju għandu jbati l-ispejjeż tiegħu relattivi kemm għall-proċeduri quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku kif ukoll għal din l-istanza.


(1)  ĠU C 117, 29.5.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/46


Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — Lofaro vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-293/07 P) (1)

(“Appell - Servizz Pubbliku - Membri tal-persunal temporanju - Terminu sabiex jiġi ppreżentat ilment - Data li fiha jiġi ppreżentat l-ilment - Riċezzjoni mill-amministrazzjoni - Prinċipju taċ-ċertezza legali’)

(2009/C 44/79)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Appellant: Alessandro Lofaro (Brussell, il-Belġju) (rappreżentant: J.-L. Laffineur, avocat)

Parti l-oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: J. Currall u K. Herrmann, aġent)

Suġġett

Appell ippreżentat kontra d-digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea (It-Tielet Awla) tal-24 ta' Mejju 2007, Lofaro vs Il-Kummissjoni (F-27/06 u F-75/06, li għadu ma ġiex ippubblikat fil-Ġabra), intiż għall-annullament ta' dan id-digriet.

Dispożittiv

1)

L-appell huwa miċħud.

2)

Alessandro Lofaro huwa kkundannat għall-ispejjeż tiegħu kif ukoll għal dawk sostnuti mill-Kummissjoni fil-kuntest ta' din l-istanza.


(1)   ĠU C 223, 22.9.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/46


Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-3 ta' Diċembru 2008 — RSA Security Ireland vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-227/06) (1)

(“Rikors għal annullament - Tariffa Doganali Komuni - Klassifikazzjoni fin-Nomenklatura Magħquda - Persuna mhux individwalment ikkonċernata - Inammissibbiltà’)

(2009/C 44/80)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: RSA Security Ireland Ltd (Shannon, l-Irlanda) (rappreżentanti: B. Conway, barrister, u S. Daly, sollicitor)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: X. Lewis u J. Hottiaux, agenti)

Suġġett

Talba għall-annulament tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 888/2006, tas-16 ta' Ġunju 2006, dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerta merkanzija fin-Nomenklatura Magħquda (ĠU L 165, p. 6).

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud bħala inammissibbli.

2)

RSA Security Ireland hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 249, 14.10.2006.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/46


Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-2 ta' Diċembru 2008 — Longevity Health Products vs UASI — Hennig Arzneimittel (Cellutrim)

(Kawża T-169/07) (1)

(“Trade mark Komunitarja - Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità - Trade mark nazzjonali verbali preċedenti Cellidrin - Probabbiltà ta' konfużjoni - Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 - Rikors parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment nieqes minn kull bażi fid-dritt’)

(2009/C 44/81)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, il-Bahamas) (rappreżentant: J. Korab, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentant: G. Schneider, aġent)

Parti oħra fil-kawża quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI, intervenjenti quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza: Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG (Flörsheim, il-Ġermanja) (rappreżentanti: S. Ziegler, C. Kleiner u F. Dehn, avukati)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-Deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI tas-7 ta' Marżu (kawża R 1123/2006-1) dwar proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità bejn Celltech Pharma GmbH u Co. KGT, Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG u Longevity Health Products, Inc.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Longevity Health Products, Inc. hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 155, 7.7.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/47


Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-3 ta' Diċembru 2008 — RSA Security Ireland vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-210/07) (1)

(Rikors għal annullament - Tariffa doganali komuni - L-għoti ta' informazzjoni li torbot dwar it-tariffa - Kompetenza tal-awtoritajiet doganali nazzjonali - Att li ma jistax jiġi kkontestat - Inammissibbiltà)

(2009/C 44/82)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: RSA Security Ireland Ltd (Shannon, l-Irlanda) (rappreżentanti: B. Conway, barrister, u S. Daly, solicitor)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: S. Schønberg u D. Lawunmi, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament ta' deċiżjoni allegatament meħuda mill-Kummissjoni u kkomunikata lir-rikorrenti b'ittra tal-Irish Revenue Commissioners (awtoritajiet fiskali u doganali Irlandiżi) tat-30 ta' Marzu 2007, dwar il-klassifikazzjoni ta' oġġetti taħt ċerta pożizzjoni tan-Nomenklatura Magħquda.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huma miċħud bħala inammissibbli.

2)

RSA Security Ireland hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 183, 4.8.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/47


Rikors ippreżentat fid-19 ta' Settembru 2008 — ICF vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-406/08)

(2009/C 44/83)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Industries Chimiques du Fluor SA (ICF) (Tunis, it-Tuniżija) (rappreżentanti: M. van der Woude u T. Hennen, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni, sa fejn tikkonċerna lir-rikorrenti;

sussidjarjament, tnaqqas sostanzjalment il-multa imposta fuq ir-rikorrenti;

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Permezz ta' dan ir-rikors, ir-rikorrenti titlob l-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2008) 3043 finali, tal-25 ta' Ġunju 2008, fil-Każ COMP/39.180 — Fluworidu tal-aluminju, li biha l-Kummissjoni kkonstatat li ċerti imprizi, fosthom ir-rikorrenti, kisru l-Artikolu 81(1) KE u l-Artikolu 53(1) tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea permezz ta' akkordju fuq is-suq mondjali tal-fluworidu tal-aluminju, bl-għan li jogħlew il-prezzjijiet, billi jiġu eżaminati reġjuni differenti tad-dinja, inkluża l-Ewropa, sabiex jiġi stabbilit livell ta' prezz ġenerali, u f'ċerti każijiet, ftehim dwar it-tqassim tas-suq, kif ukoll bl-iskambju ta' informazzjoni kummerċjalment sensittiva.

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka erba' motivi ibbażati fuq:

ksur tad-drittijiet tad-difiża u tal-Artikolu 27 tar-Regolament Nru 1/2003 (1), sa fejn il-ksur deskritt fid-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, ivarja minn dak li finalment ġie deċiż fid-deċiżjoni kkontestata u d-deċiżjoni kkontestata ġiet ibbażata fuq siltiet li ma ssemmewx fid-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet;

ksur tal-Artikolu 81 KE, inkwantu d-deċiżjoni kkontestata għamlet klassifikazzjoni ġuridika żbaljata tal-fatti li r-rikorrenti ġiet akkużata bihom, billi kklassifikat b'mod żbaljat, skambju ta' informazzjoni okkażjonali ta' akkordju u/jew prattika miftehma fis-sens tal-Artikolu 81(1) KE. Barra minn hekk, skont ir-rikorrenti, il-fatti inkwistjoni mhumiex, fi kwalunkwe każ, ikkunsidrati bħala ksur uniku u kontinwu;

ksur tal-Artikolu 23 tar-Regolament Nru 1/2003 u tal-prinċipju tal-aspettattivi leġittimi, meta ġie ffissat l-ammont tal-multa, sa fejn il-Kummissjoni użat il-linji gwida b'mod żbaljat sabiex tikkalkula l-multi, i) billi ma bbażatx ruħha fuq id-dħul tal-kumpannija kif ivverifikat u ii) billi naqset milli tistima l-valur totali tal-bejgħ tal-oġġetti jew servizzi li huma relatati mal-ksur fis-settur ġeografiku. Barra minn hekk, il-Kummissjoni żbaljat fil-kwalifikazzjoni tal-fatti. Fl-aħħar nett, ir-rikorrenti tenfasizza, insostenn tat-talba tagħha għal tnaqqis tal-multa, is-sehem żgħir konġunt tas-suq tal-partijiet fl-akkordju u n-nuqqas ta' implimentazzjoni;

ksur tal-Ftehim Ewro-Mediterranju mat-Tuneżija (2), inkwantu l-Kummissjoni applikat b'mod esklussiv, id-dispożizzjonijiet Komunitarji tal-kompetizzjoni, għalkemm ir-regoli tal-kompetizzjoni tal-Ftehim Ewro-Mediterranju jistgħu japplikaw ukoll, speċjalment b'mod parallell mar-regoli Komunitarji tal-kompetizzjoni. Skont ir-rikorrenti, il-Kummissjoni messa kkonsultat il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni EU/Tuneżija, kif mitlub mill-Artikolu 36 tal-ftehim. Ir-rikorrenti tenfasizza wkoll li, l-approċċ unilaterali tal-Kummissjoni jmur kontra l-prinċipju ta' korteżija internazzjonali, kif ukoll l-obbligu tagħha ta' premura.


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003, tas-16 ta' Diċembru 2002, fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat (ĠU 2003, L 1, p. 1).

(2)  Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Repubblika tat-Tuneżija, min-naħa l-oħra (ĠU 1998, L 97, p. 2).


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/48


Rikors ippreżentat fil-21 ta' Novembru 2008 — Volkswagen vs UASI — Deutsche BP (SunGasoline)

(Kawża T-502/08)

(2009/C 44/84)

Lingwa tar-rikors: Il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Volkswagen AG (Wolfsburg, il-Ġermanja) (rappreżentanti: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla u S. Risthaus, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Deutsche BP AG (Gelsenkirchen, il-Ġermanja)

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tar-Raba' Bord tal-Appell tal-UASI, tad-19 ta' Settembru 2008, fil-Każ R 513/2007-4 u

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Applikant għat-trade mark Komunitarja: ir-rikorrenti

Trade mark Komunitarja kkonċernata: it-trade mark verbali “SunGasoline” għal prodotti u servizzi fil-klassijiet 4, 7, 12, 35, 37 u 39 (Applikazzjoni Nru 3 418 647)

Proprjetarju tat-trade mark jew tas-sinjal invokat in sostenn tal-oppożizzjoni: Deutsche BP AG

Trade mark jew sinjal invokat in sostenn tal-oppożizzjoni: it-trade mark verbali Ġermaniża “GASOLIN” (Trade mark Nru 763 901) għal prodotti fil-klassi 4

Deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni: oppożizzjoni miċħuda

Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: rikors milqugħ parzjalment għal ċerti prodotti fil-klassi 4

Motivi invokati: ksur tal-Artikolu 15(2)(b) moqri flimkien mal-Artikolu 43(2) tar-Regolament Nru 40/94 (1), billi ma ġiex ipprovat b'mod suffiċjenti l-użu ġenwin tat-trade mark opponenti u ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, billi m'hemm l-ebda probbabiltà ta' konfużjoni bejn iż-żewġ trade marks kunfliġġenti.


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU 1994, L 11, p. 1).


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/48


Rikors ippreżentat fl-20 ta' Novembru 2008 — Rundpack vs UASI (Rappreżentazzjoni ta' tazza tax-xorb)

(Kawża T-503/08)

(2009/C 44/85)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Rundpack AG (rappreżentant: R. Chmilewsky-Lehner, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni kkontestata tal-konvenut tat-3 ta' Settembru 2008, fil-Każ R 1400/2006-1, u tirrinvija l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark Nru 003 317 591 quddiem l-UASI għat-tkomplija tal-proċedimenti ta' reġistrazzjoni, kif ukoll tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż kollha marbuta mal-proċeduri, b'mod partikolari l-ispejjeż marbuta mal-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell,

sussidjarjament, tannulla d-deċiżjoni tal-konvenut tat-3 ta' Settembru 2008 u tirrinvija l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark Nru 003 317 591 quddiem l-UASI għat-tkomplija tal-proċedimenti ta' reġistrazzjoni b'lista mnaqqsa tal-prodotti, u kif ukoll tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż kollha marbuta mal-proċeduri, b'mod partikolari l-ispejjeż marbuta mal-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell.

Motivi u argumenti prinċipali

Trade mark Komunitarja kkonċernata: it-trade mark tridimensjonali “BECHER RUND” għal prodotti fil-klassijiet 16, 17 u 20 (Applikazzjoni Nru 3 317 591)

Deċiżjoni tal-eżaminatur: applikazzjoni miċħuda

Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: appell miċħud

Motivi invokati: ksur tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (1) peress li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni għandha l-karattru distintiv minimu mitlub.


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU 1994, L 11, p. 1).


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/49


Rikors ippreżentat fil-21 ta' Novembru 2008 — Mologen vs UASI (dSLIM)

(Kawża T-504/08)

(2009/C 44/86)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Mologen AG (Berlin, il-Ġermanja) (rappreżentant: C. Klages, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-Deċiżjoni tar-Raba' Bord tal-Appell tal-UASI, tas-17 ta' Settembru 2008, fil-Każ R 1077/2007-4.

tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Trade mark Komunitarja kkonċernata: It-trademark verbali “dSLIM” għal prodotti u servizzi fil-klassijiet 1, 5, 10, 42 u 44 (applikazzjoni għal reġistrazzjoni Nru 5 355 136).

Deċiżjoni tal-eżaminatur: Applikazzjoni għal reġistrazzjoni miċħuda.

Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: Appell miċħud.

Motivi invokati: Ksur tal-Artikolu 7(1)(b) u (ċ) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (1), peress li s-sinjal mhuwiex nieqes minn karattru distintiv u ma jikkostitwixxix indikazzjoni deskrittiva.


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU 1994, L 11, p. 1).


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/49


Rikors ippreżentat fil-25 ta' Novembru 2008 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein vs UASI (Hunter)

(Kawża T-505/08)

(2009/C 44/87)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development (Leopoldshöhe, il-Ġermanja) (rappreżentant: C. Czychowski, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) tas-17 ta' Settembru 2008 fil-Każ R-1733/2007-1, u d-deċiżjoni tal-eżaminatur tas-17 ta' Ottubru 2007 u tawtorizza l-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja Nru 4829347, u

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Trade mark Komunitarja kkonċernata: trade mark verbali “Hunter” għal prodotti fil-klassijiet 18 u 25 (Applikazzjoni Nru 4 829 347)

Deċiżjoni tal-eżaminatur: applikazzjoni miċħuda

Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: appell miċħud

Motivi invokati: ksur tal-Artikolu 7(1)(b) u (ċ) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (1) peress li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, la tista' tiċċaħħad mill-karattru distintiv neċessarju u lanqas għandha indikazzjoni deskrittiva.


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU 1994, L 11, p. 1).


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/50


Appell ippreżentat fil-25 ta' Novembru 2008 mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej mis-sentenza mogħtija fil-11 ta' Settembru 2008 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-kawża F-135/07, Smadja vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-513/08 P)

(2009/C 44/88)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Appellanti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: K. Herrmann u D. Martin, aġenti)

Appellata: Daniele Smadja (New Delhi, l-Indja)

Talbiet tal-appellanti

tannulla s-sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-11 ta' Settembru 2008 fil-kawża F-135/07;

tiċħad ir-rikors ippreżentat minn D. Smadja;

tiddeċiedi li kull parti tbati l-ispejjeż tagħha relatati ma' din il-proċedura u ma' dik quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku.

Aggravji u argumenti prinċipali

Permezz ta' dan l-appell, il-Kummissjoni titlob l-annullament tas-sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (TSP) tal-11 ta' Settembru 2008, mogħtija fil-kawża Smadja vs Il-Kummissjoni, F-135/07, li permezz tagħha t-TSP annulla d-deċiżjoni tal-Kummissjoni, tal-21 ta' Diċembru 2006, li ffissat il-klassifikazzjoni tar-rikorrenti fl-ewwel istanza fil-grad A*15, skala 1, wara s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza, tad-29 ta' Settembru 2005, mogħtija fil-kawża T-212/02, Napoli Buzzanca vs Il-Kummissjoni.

Insostenn tal-appell tagħha, il-Kummissjoni tinvoka aggravju wieħed ibbażat fuq żball ta' liġi fl-interpretazzjoni tal-prinċipju ta' proporzjonalità.

Il-Kummissjoni ssostni, fi tliet partijiet, li:

il-prinċipju ta' proporzjonalità ma jistax jiġi invokat meta dispożizzjonijiet tar-Regolamenti tal-Persunal, bħall-Artikoli 3 u 4 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Komunitajiet Ewropej, jipprojbixxu lill-Kummissjoni milli tadotta atti ta' ħatra b'effett retroattiv;

il-prinċipju ta' proporzjonalità ma jistax iwassal sabiex tiġi nnegata l-awtorità ta' res judicata ta' sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza;

il-prinċipju ta' proporzjonalità ma jistax jiġi invokat meta dispożizzjonijiet tar-Regolamenti tal-Persunal, bħall-Artikolu 5(5) tal-Anness XIII, moqri flimkien mal-Artikolu 46(1)(a) tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Komunitajiet Ewropej, jeskludu, fil-każ preżenti, klassifikazzjoni fi skala ogħla mill-iskala 1.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/50


Rikors ippreżentat fid-19 ta' Novembru 2008 — Mauerhofer vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-515/08)

(2009/C 44/89)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Volker Mauerhofer (Vienna, l-Awstrija) (rappreżentant: J. Schartmüller, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tar-rikorrent

prinċipalment, tannulla l-miżura kkontestata safejn din tikkonċerna lir-rikorrent;

sussidjarjament, jew bħala alternattiva għat-talba għal annulament, tiddeċiedi li l-konvenuta kisbet responsabbiltà mhux kuntrattwali permezz tal-adozzjoni illegali tal-miżura kkontestata;

tikkundanna lill-konvenuta tħallas lir-rikorrent, bħala konsegwenza tal-miżura kkontestata, is-somma ta' EUR 5 500 għad-danni mhux kuntrattwali li dan tal-aħħar sofra, miżjuda b'rata ta' interessi ta' 4 % b'effett mill-4 ta' Novembru 2008 sal-ġurnata ta' meta tingħata s-sentenza li ttemm dawn il-proċeduri.

Motivi u argumenti prinċipali

Ir-rikorrent jitlob l-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni, tad-9 ta' Settembru 2008, li permezz tagħha adottat digriet amministrattiv li jnaqqas in-numru ta' ġranet tax-xogħol imħallsa allokati lir-rikorrent sabiex jaqdi l-inkarigi tiegħu li jirriżultaw mill-kuntratt ta' konsulenza Nru MC/5043/025/001/2008 konkluż bejn ir-rikorrent u l-konsulent għall-parteċipazzjoni fi proġett “Value Chain Mapping Analysis”, ibbażat fuq il-Kuntratt Qafas “EuropeAid/123314/C/SER/multi” imwettaq fil-Bożnija u l-Ħerżegovina, li kien ġie konkluż bejn il-konsulent u l-Kummissjoni. Barra minn dan, ir-rikorrent jitlob kumpens għad-danni li huwa sofra bħala konsegwenza tal-miżura kkontestata.

Insostenn tat-talba tiegħu r-rikorrent iressaq is-segwenti motivi:

L-ewwel nett, ir-rikorrent isostni li l-Kummissjoni adottat il-miżura kkontestata bi ksur tar-rekwiżit proċedurali ta' proposta bil-miktub min-naħa tal-konsulent qabel l-adozzjoni tad-deċżjoni tal-Kummissjoni, kif meħtieġ mill-Kundizzjonijiet Ġenerali u l-Linji Gwida Speċifiċi applikabbli għall-proġett “Value Chain Mapping Analysis” tal-Kuntratt Qafas.

It-tieni nett, ir-rikorrent isostni li l-miżura kkontestata ġiet adottata bi ksur tad-dritt tiegħu għal smigħ quddiem awtorità imparzjali.

It-tielet nett, huwa jsostni li l-miżura kkontestata ġiet adottata bi ksur tad-dritt tiegħu li l-każ tiegħu jiġi ttrattat minn awtorità ħielsa minn kunflitt ta' interessi.

Barra minn dan, ir-rikorrent isostni li, meta adottat il-miżura kkontestata, il-konvenuta naqset milli tikkalkula u tanalizza b'mod korrett u ġust in-numru ta' ġranet tax-xogħol imnaqqsa min-numru totali ta' ġranet allokati lir-rikorrent sabiex jaqdi l-inkarigi tiegħu.

Fl-aħħar nett, ir-rikorrent isostni li meta adottat il-miżura kkontestata l-Kummissjoni abbużat mis-setgħa tagħha peress li, fl-evalwazzjoni tan-numru ta' ġranet tax-xogħol allokati lir-rikorrent, hija ma ħaditx inkonsiderazzjoni l-iżbalji mwettqa mill-konsulent.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/51


Rikors ippreżentat fis-27 ta' Novembru 2008 — Eriksen vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-516/08)

(2009/C 44/90)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Heinz Helmuth Eriksen (Ebeltoft, id-Danimarka) (rappreżentant: I. Anderson, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tar-rikorrent

tordna lill-Kummissjoni tħallas lir-rikorrent is-somma ta' EUR 800 000 jew somma oħra li l-Qorti tal-Prim'Istanza tikkunsidra ġusta u ekwa għall-uġigħ, it-tbatija u t-tnaqqis tat-tgawdija tal-ħajja fil-passat, fil-preżent u fil-futur minħabba indebolimenti serji ta' saħħtu kkawżati mir-rifjut kapriċċuż u illegali tal-Kummissjoni li tinforza l-implementazzjoni ta' sorveljanza medika ta' ex ħaddiema ta' Thule għal mard u kundizzjonijiet tas-saħħa marbuta mar-radjazzjoni;

tordna lill-Kummissjoni tħallas lir-rikorrent jew lill-faċilitajiet tat-trattament mediku jew lill-persuni li jipprovdu kura, l-ispejjeż futuri tat-trattamenti mediċi u tal-mediċini għat-tnaqqis jew għat-trattament tal-indebolimenti ta' saħħtu, imsemmija fl-ewwel talba iktar 'il fuq, li mhumiex disponibbli għalih permezz tas-sistema medika soċjali tal-Istat Membru tiegħu;

tordna lill-Kummissjoni tħallas l-ispejjeż legali raġonevoli inkorsi mir-rikorrent f'din il-kawża.

Motivi u argumenti prinċipali

F'din il-kawża, ir-rikorrent ippreżenta rikors għar-responsabbiltà mhux kuntrattwali minħabba danni li huwa jallega li ġarrab b'riżultat tal-allegat rifjut illegali mill-Kummissjoni li tikkonforma ruħha mar-riżoluzzjoni plenarja tal-Parlament Ewropew (1) u li tinforza l-applikazzjoni, min-naħa tad-Danimarka, tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 96/29/Euratom, tat-13 ta' Mejju 1996, li tistabbilixxi standards bażiċi ta' sigurtà għall-ħarsien tas-saħħa tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali kontra l-perikli li jiġu minn radjazzjoni jonizzanti (2) għall-każ tal-ħaddiema, inkluż ir-rikorrent, involuti f'inċident nukleari f'Thule fi Greenland.


(1)  Rapport tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' April 2007 dwar il-konsegwenzi fuq is-saħħa pubblika tal-inċident ta' Thule tal-1968 [Petizzjoni 720/2002, 2006/2012(INI)].

(2)  ĠU L 159, p. 1.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/51


Rikors ippreżentat fit-2 ta' Diċembru 2008 — AIB-Vinçotte Luxembourg vs Il-Parlament

(Kawża T-524/08)

(2009/C 44/91)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: AIB-Vinçotte Luxembourg ASBL (Lussemburgu, Il-Lussemburgu) (rappreżentant: R. Adam, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-2 ta' Ottubru 2008 li tiċħad l-offerta tar-rikorrenti fil-kuntest tas-sejħa għall-kompetizzjoni Nru INLO-A-BATI LUX — 07 268 & 271 — 00, bl-għan tal-kostruzzjoni mill-ġdid u għall-estensjoni tal-bini Konrad Adenauer fil-Lussemburgu;

tirriżerva lir-rikorrenti d-drittijiet, ir-rimedji, il-mezzi u l-azzjonijiet l-oħra kollha, u b'mod partikolari l-kundanna tal-Parlament għal danni u interessi meta mqabbla mad-dannu subit;

f'kull każ tikkundanna l-Parlament għall-ispejjeż ta' dawn il-proċeduri.

Motivi u argumenti prinċipali

Ir-rikorrenti tikkontesta d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tiċħad l-offerta tagħha mressqa fil-kuntest tas-sejħa għal offerti għall-lott B tal-kuntratt dwar il-proġett ta' estensjoni u ta' kostruzzjoni mill-ġdid tal-bini KAD fil-Lussemburgu — Xogħol approvat ta' entità ta' kontroll (ĠU 2008, S 193-254240).

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti ssostni erba' motivi bbażati:

fuq żball manifest ta' evalwazzjoni minn naħa tal-Parlament safejn i) l-assoċjazzjoni li ngħatat il-kuntratt m'għandhix l-approvazzjonijiet meħtieġa sabiex twettaq ix-xogħolijiet mitluba, bħal dawk meħtieġa fl-ispeċifikazzjonijiet u ii) l-offerta ta' din l-assoċjazzjoni tagħti prezz baxx b'mod anormali fid-dawl tal-kriterji tad-dokumenti tal-kuntratt;

fuq ksur tal-obbligu ta' motivazzjoni safejn i) il-Parlament ma ppreċiżax il-vantaġġji konkreti tal-offerta aċċettata meta mqabbla ma' dik tar-rikorrenti li ma jippermettix għalhekk lir-rikorrenti sabiex tidentifika r-raġunijiet li għalihom l-offerta tagħha ma ġietx aċċettata u ii) ir-rikorrenti ma ngħatatx iċ-ċans li tkun taf jekk saritx laqgħa tal-kumitat ta' evalwazzjoni u, jekk ikun il-każ, liema kienu l-konklużjonijiet tiegħu;

fuq ksur tal-prinċipji ta' diliġenza, ta' amministrazzjoni tajba u ta' trasparenza, billi l-Parlament naqas milli jikkomunika, f'termini raġonevoli, l-ispjegazzjonijiet mitluba;

fuq ksur tad-dispożizzjonijiet tal-ispeċifikazzjonijiet tal-klawżoli amministrattivi, safejn la d-deċiżjoni kkontestata u lanqas l-ittri li jiġu wara ma jsemmu xi rimedji.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/52


Rikors ippreżentat fl-1 ta' Diċembru 2008 — Poste Italiane vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-525/08)

(2009/C 44/92)

Lingwa tal-kawża: It-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Poste Italiane SpA (Ruma, l-Italja) (rappreżentanti: A. Fratini, avvocato, A. Sandulli, avvocato, F. Filpo, avvocato)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tar-rikorrenti

tilqa' r-rikors u għaldaqstant tannulla d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Lulju 2008, dwar l-għajnuna C 42/2006 mogħtija mill-Italja għar-remunerazzjoni tal-kontijiet kurrenti ta' Poste Italiane fit-Teżor tal-Istat, li għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

tikkundanna lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Ir-rikors preżenti huwa intiż kontra d-deċiżjoni tal-Kummissjoni, tas-16 ta' Lulju 2008, dwar l-għajnuna mill-Istat C 42/2006 mogħtija mill-Italja għar-remunerazzjoni tal-kontijiet kurrenti ta' Poste Italiane fit-Teżor tal-Istat. Din id-deċiżjoni ddikjarat lill-iskema ta' għajnuna mill-Istat dwar ir-remunerazzjoni tal-kontijiet kurrenti ta' Poste Italiane fit-Teżor tal-Istat, stabbilita mill-Liġi Nru 266 tat-23 ta' Diċembru 2005, u mill-ftehim bejn il-Ministeru tal-Ekonomija u tal-Finanzi u Poste Italiane, tat-23 ta' Frar 2006, implementata illegalment mill-Italja bi ksur tal-Artikolu 88(3) tat-Trattat, bħala inkompatibbli mas-suq komuni, filwaqt li ordnat l-irkupru tagħha.

Insostenn tat-talbiet tagħha, ir-rikorrenti tinvoka:

Il-ksur tal-Artikoli 253 u 87(1) tat-Trattat KE minħabba żball ta' fatt u żball manifest ta' evalwazzjoni, fir-rigward tal-applikazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni tal-kriterju tad-diliġenza ta' min jissellef, li wasslet għall applikazzjoni ta' rata ta' imgħax fil-konfront tal-persuna privata li tissellef.

Il-ksur tal-Artikolu 87(1) tat-Trattat KE, minħabba żball manifest ta' evalwazzjoni, fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-investimenti alternattivi. F'dan ir-rigward, ir-rikorrenti tenfasizza li, matul il-proċeduri ammistrattivi, l-awtoritajiet Taljani sostnew li l-parametru stabbilit fil-ftehim, li jorbot il-ġestjoni tal-kreditu li jirriżulta mid-distribuzzjoni tal-posta, jippreġudika lil Poste fir-rigward tal-possibbiltà ta' profitt minn ġestjoni attiva, u għalhekk ma joħloqx “vantaġġ” skont l-Artikolu 87 tat-Trattat.

Dwar dan il-punt, ir-rikorrenti tirreferi wkoll għar-rilevanza tal-istudju RBS u tal-pariri mogħtija minn intermedjarji finanzjarji, kif ukoll għal paragun ma' ġestjonijiet tat-tip trading system, mal-ġestjoni tal-kreditu tal-polzi ta' assigurazzjoni ta' Poste Vita, mal-ġestjoni tal-fondi ta' Efiposte, kumpannija Franċiża li hija kkontrollata minn Poste, u mal-ispejjeż tad-dejn tat-Teżor.

Il-ksur tal-Artikoli 253 u 87(1) tat-Trattat minħabba difett ta' motivazzjoni u żball manifest ta' evalwazzjoni, tal-Artikolu 12 tat-Trattat minħabba diskriminazzjoni, kif ukoll tal-prinċipji tal-aspettattivi leġittimi u taċ-ċertezza legali, peress li ma saritx analiżi tal-element ta' vantaġġ u tad-distorsjoni tal-kompetizzjoni fil-kuntest tal-obbligu ta' servizz universali ta' Poste.

Il-ksur tal-prinċipji ġenerali tal-aspettattivi leġittimi, taċ-ċertezza legali u ta' proporzjonalità, safejn ġie ordnat l-irkupru tal-allegata għajnuna mingħand il-benefiċjarja.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/53


Appell ippreżentat fit-3 ta' Diċembru 2008 mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej mis-sentenza mogħtija fil-25 ta' Settembru 2008 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-44/05, Guido Strack vs Il-Kummssjoni tal-Komunitajiet Ewropej

(Kawża T-526/08 P)

(2009/C 44/93)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Partijiet

Appellanta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: H. Krämer u B. Eggers)

Parti oħra fil-kawża: Guido Strack (Köln, il-Ġermanja)

Talbiet tal-appellanta

l-annullament tas-sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-25 ta' Settembre 2008, fil-Kawża F-44/05, Guido Strack vs Il-Kummissjoni;

li r-rikorrent fil-kawża quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jiġi kkundannat għall-ispejjeż ta' dik il-kawża, kif ukoll għal dawk tal-appell.

Aggravji u argumenti prinċipali

L-appellanta tikkontesta s-sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-25 ta' Settembru 2008, fil-Kawża F-44/05, Guido Strack vs Il-Kummissjoni. B'din is-sentenza ġiet annullata d-deċiżjoni tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Komunitajiet Ewropej li tiċħad il-kandidatura ta' G. Strack għall-pożizzjoni ta' Kap tal-Unità “Sejħiet għal offerti u kuntratti” u l-Kummissjoni ġiet ikkundannata tħallas EUR 2 000 bħala kumpens għal dannu morali.

Insostenn tal-appell tagħha l-appellanta tinvoka żewġ aggravji.

1.   Ksur tad-dritt Komunitarju minħabba l-fatt li ġie rikonoxxut interess ġuridiku sabiex jitressaq rikors għal annullament

L-ewwel nett, il-Kummissjoni tikkontesta l-fatt li t-talba għall-annullament tad-deċiżjoni ta' ċaħda ġiet iddikjarata bħala ammissibbli minkejja n-nuqqas ta' interess tar-rikorrent li jressaq talba għall-annullament tad-deċiżjoni ta' nomina minħabba li fl-istess ħin ressaq talba għal danni. Dan huwa żball ta' liġi u jista' joħloq inċertezzi fir-rigward tal-miżuri previsti fl-Artikolu 233 KE. Skont il-Kummissjoni, ir-regola li tipprovdi li l-inammissibbiltà ta' rikors għal annullament twassal awtomatikament għall-inammissibbiltà ta' rikors għal danni marbut miegħu mhijiex applikabbli peress li ma jeżisti ebda riskju li r-rikors għal danni jista' jwassal sabiex jiġi evitat il-bżonn ta' proċedura prekontenzjuża jew kundizzjonijiet oħra ta' ammissibbiltà u peress li għalhekk isegwi li rikors għal danni jista' jkun ammissibili anki jekk ir-rikors għal annullament ikun inammissibbli minħabba nuqqas ta' interess ġuridiku.

2.   Nuqqas ta' motivazzjoni fir-rigward tal-interpretazzjoni u tal-applikazzjoni tal-kunċett tad-danni morali

It-tieni nett, skont il-Kummissjoni, it-Tribunal għas-Servizz Pubbliju wettaq żball fil-punt 219 tas-sentenza appellata meta ddikjara li r-rikorrent effettivament ġarrab dannu morali meta ġie miċħud mid-dritt li l-kandidatura tiegħu tiġi eżaminata f'kundizzjonijiet konformi mal-liġi. Din il-konklużjoni bilfors timplika li l-illegalità tad-deċiżjoni li tiċħad kandidatura tikkawża minnha nfisha dannu morali. Tali interpretazzjoni tinjora l-fatt li r-responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Komunità tippresupponi li jkunu sodisfatti tliet kundizzjonijiet flimkien, jiġifieri, l-illegalità tal-imġieba allegata fil-konfront tal-istituzzjonijiet, l-eżistenza tad-dannu allegat u l-eżistenza ta' rabta kawżali bejn dawn iż-żewġ elementi.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/53


Rikors ippreżentat fil-5 ta' Diċembru 2008 — Norilsk Nickel Harjavalta Oy u Umicore NV vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-532/08)

(2009/C 44/94)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Norilsk Nickel Harjavalta Oy (Harjavalta, il-Finlandja) u Umicore SA/NV (Brussell, il-Belġju) (rappreżentant: K. Nordlander, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tar-rikorrenti

tikkonstata li dan ir-rikors huwa ammissibbli;

tannulla l-atti kkontestati;

tikkundanna lill-Kummissjoni tħallas l-ispejjeż tar-rikorrenti f'dawn il-proċeduri.

Motivi u argumenti prinċipali

Permezz tar-rikors tagħhom, ir-rikorrenti jitolbu l-annullament tal-inklużjoni speċifika ta' grupp ta' erba' legi relatati mal-karbonat tan-nikel — Idroksilkarbonat tan-nikel, karbonat tan-nikel pur u żewġ legi oħra (il-“karbonati tan-nikel”) — fid-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/58/KE (1) (it-“30 Direttiva ATP”), li huwa adattament għall-progress tekniku (“ATP”) tad-Direttiva 67/548/KEE (2) (id-“Direttiva dwar sustanzi perikolużi”).

L-allegazzjoni ewlenija tar-rikorrenti hija li l-klassifikazzjoni riveduta tal-karbonati tan-nikel ma kinitx ibbażata fuq il-kriterji legali applikabbli. Skont ir-rikorrenti, il-klassifikazzjoni riveduta tal-karbonati tan-nikel tikser ir-rekwiżiti tad-Direttiva dwar sustanzi perikolużi billi din ma kinitx sostnuta minn data u ma kinitx adattament għall-progress tekniku. Minflok, qiegħed jiġi sostnut li l-Kummissjoni rrevediet il-klassifikazzjoni tal-karbonati tan-nikel fuq studju tar-riskji tal-karbonati tan-nikel imwettaq għal skop differenti taħt ir-Regolament (KE) Nru 793/93 (3) (ir-“Regolament għall-istudju tar-riskji”). Ir-rikorrenti jsostnu wkoll li l-Kummissjoni bbażat ruħha b'mod partikolari fuq dikjarazzjoni ta' deroga li fiha erba' kumpanniji individwali, inklużi r-rikorrenti, talbu permess sabiex ma jwettqux ċerti testijiet mitluba taħt ir-Regolament għall-istudju tar-riskji. Skont ir-rikorrenti, din id-dikjarazzjoni ma pprovdiet l-ebda data sabiex issostni bidla fil-klassifikazzjoni tal-karbonati tan-nikel inklużi fit-30 Direttiva ATP.

Għalhekk, ir-rikorrenti jitolbu l-annullament ta' żewġ atti separati tal-Kummissjoni Ewropea:

il-klassifikazzjoni riveduta tal-karbonati tan-nikel fi 028-010-00-0 fl-Anness1F tat-30 Direttiva ATP;

id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tintuża dikjarazzjoni ta' deroga mogħtija mill-applikanti taħt ir-Regolament għall-istudju tar-riskji bħala l-bażi ta' din l-inklużjoni kkontestata.

Insostenn tat-talbiet tagħhom ir-rikorrenti jsostnu li l-atti kkontestati ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tad-Direttiva dwar sustanzi perikolużi għar-raġunijiet li ġejjin:

a)

l-atti kkontestati ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-kriterji ddettaljati u tad-data xjentifika għall-klassifikazzjoni f'kull klassi ta' riskju taħt l-Anness VI tad-Direttiva dwar sustanzi perikolużi;

b)

bl-adozzjoni tal-atti kkontestati, il-Kummissjoni ma kkunsidratx il-proprjetajiet intrinsiċi tal-karbonati tan-nikel fil-kuntest ta' ġarr normali u użu mitlub mid-Direttiva dwar sustanzi perikolużi;

c)

l-atti kkontestati mhumiex adattament għall-progress tekniku tad-Direttiva dwar sustanzi perikolużi u, bħala tali, m'għandhomx bażi legali fid-dritt KE;

d)

bit-teħid tad-deċiżjoni kkontestata u billi din l-inklużjoni ġiet ibbażata fuq l-istudju tar-riskju tal-karbonati tan-nikel taħt ir-Regolament għall-istudju tar-riskji, mhux bl-applikazzjoni tal-Artikolu 4 u l-Anness VI tal-kriterji ta' klassifikazzjoni, il-Kummissjoni eċċediet il-poteri tagħha skont id-Direttiva dwar sustanzi perikolużi.

Barra minn dan, ir-rikorrenti jsostnu li l-klassifikazzjoni riveduta tal-karbonati tan-nikel fit-30 Direttiva ATP għandha tiġi annullata għaliex il-Kummissjoni naqset milli tagħti r-raġunijiet li fuqhom din hija bbażata, kif mitlub mill-Artikolu 253 KE.


(1)  Direttiva tal-Kummissjoni 2008/58/KE tal-21 ta' Awissu 2008 li temenda, bil-għan li tadatta għall-progress tekniku, għat-30 darba d-Direttiva tal-Kunsill Nru 67/548/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi rigward il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkjettar tas-sustanzi perikolużi (ĠU 2008 L 246, p. 1).

(2)  Direttiva tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 1967 rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettjar ta' sustanzi perikolużi (ĠU 1967 196, p. 1).

(3)  Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93 tat-23 ta' Marzu 1993 dwar il-valutazzjoni u l-kontroll tar-riskji ta' sustanzi eżistenti (ĠU L 1993 84, p. 1).


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/54


Rikors ippreżentat fit-3 ta' Diċembru 2008 — Telekomunikacja Polska vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-533/08)

(2009/C 44/95)

Lingwa tal-kawża: Il-Pollakk

Partijiet

Rikorrenti: Telekomunikacja Polska SA (Varsavja, il-Polonja) (aġenti: H. Romańczuk, M. Modzelewska de Raad u S. Hautbourg, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta' Settembru 2008, K (2008) 4997 li tordna lill-impriża Telekomunikacja Polska SA kif ukoll lill-impriżi kollha kkontrollati direttament jew indirettament minnha sabiex jissottomettu ruħhom għal ispezzjoni skont l-Artikolu 20(4) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1/2003 (1);

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Ir-rikorrenti talbet l-annullament tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta' Settembru 2008, K (2008) 4997, li tordna lill-impriża Telekomunikacja Polska SA kif ukoll lill-impriżi kollha kkontrollati direttament jew indirettament, totalment jew parzjalment minnha, sabiex jissottomettu ruħhom għal ispezzjoni skont l-Artikolu 20(4) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1/2003, fil-kuntest ta' proċedura dwar l-allegata applikazzjoni ta' prattiki li mhumiex konformi mal-Artikolu 82 KE fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika.

Ir-rikorrenti ressqet dawn il-motivi insostenn tar-rikors tagħha:

Fl-ewwel lok, ir-rikorrenti tiddikjara li d-deċiżjoni kkontestata ġiet adottata bi ksur tad-dmir li tingħata motivazzjoni adegwata skont l-Artikolu 253 KE, kif ukoll skont l-Artikolu 20(4) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1/2003. F'dan ir-rigward, ir-rikorrenti takkuża lill-Kummissjoni li ma indikatx b'mod sodisfaċenti li hija fil-pussess ta' informazzjoni u provi li abbażi tagħhom huwa possibbli li jiġi preżunt raġonevolment it-twettiq, minn naħa tar-rikorrenti, tal-ksur li qed jiġi allegat fil-konfront tagħha. Barra dan, skont ir-rikorrenti, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni ma tistabbilixxix b'mod biżżejjed preċiż il-fatti li l-Kummissjoni nfisha kellha l-intenzjoni li teżamina fil-każ tal-ispezzjonijiet. Ir-rikorrenti ssostni wkoll li l-Kummissjoni kisret l-obbligu li tistabbilixxi, fid-deċiżjoni kkontestata, il-karatteristiċi essenzjali tal-ksur li r-rikorrenti qed tiġi akkużata bih.

Fit-tieni lok, ir-rikorrenti eċċepiet li d-deċiżjoni kkontestata tikser il-prinċipju ta' proporzjonalità billi l-Kummissjoni ma għażlitx, skont ir-rikorrenti, il-mod l-inqas oneruż għaliha sabiex tmexxi l-proċedura.

Fit-tielet lok, ir-rikorrenti ssostni li l-Kummissjoni ma ggarantietx lill-imsemmija rikorrenti d-dritt tad-difiża, b'mod partikolari fir-rigward tal-ksur ikkontestat mir-rikorrenti, f'relazzjoni mad-deċiżjoni kkontestata, fl-ewwel motiv. F'konnessjoni ma' dak li jippreċedi, ir-rikorrenti teċċepixxi li ma kellhiex il-possibbiltà li tidentifika kjarament liema prattiki kienu suġġetti għall-ispezzjonijiet tal-Kummissjoni u għalhekk li tevalwa korrettament jekk u f'liema miżura dawn l-ispezzjonijiet jew l-obbligu ta' kollaborazzjoni mal-Kummissjoni li hija għandha matul dawn l-ispezzjonijiet huma ġġustifikati.


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas-16 ta' Diċembru 2002 fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat (ĠU L 1, paġ. 1).


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/55


Rikors ippreżentat fl-1 ta' Diċembru 2008 — Granuband vs UASI — Granuflex (GRANUflex)

(Kawża T-534/08)

(2009/C 44/96)

Lingwa tar-rikors: L-Olandiż

Partijiet

Rikorrenti: Granuband BV (Amsterdam, l-Olanda) (rappreżentant: M. Ellens, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft (Budapest, l-Ungerija)

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla jew temenda d-deċiżjoni tal-UASI tal-15 ta' Settembru 2008, innotifikata fl-24 ta' Settembru 2008, minħabba ksur tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 52(1) flimkien mal-Artikolu 8(4) tar-Regolament (KE) Nru 40/94,

tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż

Motivi u argumenti prinċipali

Trade mark Komunitarja rreġistrata li hija s-suġġett tat-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità: GRANUFLEX għal prodotti fil-klassijiet 17, 19 u 27 — Trade mark Komunitarja Nru 943118

Proprjetarja tat-trade mark Komunitarja: Granuband B.V.

Parti li qed titlob id-dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark Komunitarja: Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft.

Dritt tat-trade mark tal-parti li qed titlob id-dikjarazzjoni ta' invalidità: isem kummerċjali GRANUFLEX għal prodotti u servizzi fil-klassijiet 17, 19, 27 u 37

Deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni: invalidità tat-trade mark Komunitarja

Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: appell miċħud

Motivi invokati: ksur tal-Artikolu 52(1)(ċ) u tal-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 40/94.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/55


Rikors ippreżentat fil-5 ta' Diċembru 2008 — Etimine u Etiproducts vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-539/08)

(2009/C 44/97)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Etimine SA (Bettembourg, il-Lussemburgu) u Ab Etiproducts Oy (Espoo, il-Finlandja) (rappreżentanti: C. Mereu u K. Van Maldegem, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tar-rikorrenti

tiddikjara r-rikors ammissibbli u fondat;

tannulla parzjalment il-miżuri kkontestati billi tannulla l-annotazzjonijiet fl-Anness 1G tal-miżura kkontestata relatati mas-sustanzi segwenti:

aċidu boriku; aċidu boriku, mhux raffinat naturali;

trijossidu tad-diboron; ossidu boriku,

tetraborat tad-dissodju anidru; aċidu boriku; melħ tad-dissodju; tetraboron eptaossidu tad-dissodju; idrat, aċidu ortaboriku, melħ tas-sodju,

tetraborat tad-dissodju dekaidrat; borax dekaidrat,

tetraborat tad-dissodju pentaidrat; borax pentaidrat.

Alternattivament, tannulla parzjalment il-miżuri kkontestati billi tannulla l-annotazzjonijet fl-Anness 1G tal-miżura kkontestata relatati mas-sustanzi segwenti:

trijossidu tad-diboron; ossidu boriku,

tetraborat tad-dissodju anidru; aċidu boriku; melħ tad-dissodju; tetraboron eptaossidu tad-dissodju; idrat, aċidu ortaboriku, melħ tas-sodju,

tetraborat tad-dissodju dekaidrat; borax dekaidrat,

tetraborat tad-dissodju pentaidrat; borax pentaidrat.

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż tal-kawża.

Motivi u argumenti prinċipali

Permezz tar-rikors tagħhom, ir-rikorrenti jitolbu l-annullament parzjali, skont l-Artikolu 230 KE, tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/58/KE, tal-21 ta' Awwissu 2008, li temenda, bil-għan li tadatta għall-progress tekniku, għat-30 darba d-Direttiva tal-Kunsill Nru 67/548/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi rigward il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkjettar tas-sustanzi perikolużi (1) safejn tikklassifika ċerti borati bħala tossiċi għar-riproduzzjoni kemm fir-rigward tal-fertilità kif ukoll tal-iżvilupp.

Ir-rikorrenti jinvokaw tliet motivi in sostenn tat-talbiet tagħhom.

L-ewwel nett, ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni kisret ir-rekwiżiti proċedurali sostanzjali press li l-miżura kkontestata ma tikkonformax mal-proċedura leġiżlattiva applikabbli u għalhekk tikser l-Artikoli 5 u 7 KE, l-Artikolu 29 tad-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE (2) u l-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE. (3)

It-tieni nett, ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni wettqet żbalji ta' evalwazzjoni meta applikat il-kriterji ta' klassifikazzjoni tas-sustanzi tal-borati u għalhekk kisret id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE. Huma jsostnu li l-Kummissjoni m'applikatx jew naqset milli tapplika kif jixraq il-prinċipju tal-“użu u l-manipulazzjoni normali” ipprovdut fl-Anness VI tad-Direttiva 67/548/KEE, applikat illegalment il-kriterji tal-valutazzjoni tar-riskju filwaqt li, fil-fehma tar-rikorrenti, dawn huma irrilevanti fil-kuntest tal-klassifikazzjoni tas-sustanzi taħt id-Direttiva 67/548/KEE u naqset milli tapplika jew applikat żbaljatament il-kriterju ta' “karattru xieraq” bi ksur tal-punt 4.2.3.3 tal-Anness VI tad-Direttiva 67/548/KEE. Barra minn hekk, ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni naqset milli tagħti biżżejjed importanza lid-data epidemjoloġika u umana li ġiet sottomessa mir-rikorrenti u, konsegwentement, il-miżura kkontestata hija parzjalment ivvizzjata minn żball manifest ta' evalwazzjoni. Ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni illegalment estrapolat data relatata ma' waħda mis-sustanzi tal-borati sabiex tikklassifika s-sustanzi tal-borati l-oħra u għalhekk il-miżura kkontestata għandha tkun parzjalment annullata minn tal-inqas safejn tikkonċerna s-sustanzi tal-borati l-oħra. Ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni ma pprovdietx motivazzjoni xierqa skont l-Artikolu 253 KE peress li l-Kummissjoni ma pprovdiet ebda ġustifikazzjoni sabiex tispjega r-raġunijiet għall-estrapolazzjoni tad-data.

It-tielet nett, ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni kisret il-prinċipji fundamentali tad-dritt Komunitarju, b'mod partikolari, il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit fl-Artikolu 5 KE, peress li fil-fehma tagħhom, il-miżura kkontestata tmur lilhinn minn dak li huwa neċessarju sabiex tikseb l-għanijiet ta' dik il-miżura.


(1)  ĠU L 246, p. 1.

(2)  Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE, tas-27 ta' Ġunju 1999, rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettjar ta' sustanzi perikolużi, ĠU 196, p. 1.

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni, ĠU L 184, p. 23.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/56


Rikors ippreżentat fit-12 ta' Diċembru 2008 — Esso et vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-540/08)

(2009/C 44/98)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Esso Société Anonyme Française (Courbevoie, Franza), Esso Deutschland GmbH (Hamburg, il-Ġermanja), ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA (Antwerpen, il-Belġju), Exxon Mobil Corp. (Irving, l-Istati Uniti) (rappreżentanti: R. Snelders, R. Subiotto, L.-P. Rudolf, M. Piergiovanni, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla parzjalment id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-1 ta' Ottubru 2008, dwar proċedura skont l-Artikolu 81 KE (Każ KOMP/39.181 — Xemgħa bajda);

tnaqqas il-multa imposta fuq ir-rikorrenti bl-imsemmija deċiżjoni, u

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż ta' dawn il-proċedimenti.

Motivi u argumenti prinċipali

Ir-rikorrenti jixtiequ jiksbu l-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2008) 5476 finali tal-1 ta' Ottubru 2008, fil-Każ KOMP/39.181 — Xemgħa bajda (paraffin wax) (iktar 'il quddiem “id-deċiżjoni kkontestata”) u tnaqqis fil-multi imposti fuq ir-rikorrenti.

In sostenn tat-talbiet tagħhom, ir-rikorrenti jressqu ż-żewġ motivi li ġejjin:

Permezz tal-ewwel motiv, ir-rikorenti jsostnu li d-deċiżjoni hija żbaljata fil-liġi peress li tibbaża l-kalkolu tal-multa ta' Esso Société Anonyme Française (iktar 'il quddiem “Esso”) fuq metodoloġija li ma tirriflettix il-fatt mhux ikkontestat li, qabel l-għaqda bejn Exxon u Mobil, in-negozju ta' xemgħa bajda (paraffin wax) ta' Exxon ma kienx ipparteċipa fil-ksur. Ir-rikorrenti jsostnu li skont id-deċiżjoni kkontestata, Esso hija mmultata bħallikieku Exxon kienet ipparteċipat fil-ksur għal seba' snin qabel l-għaqda, minkejja li d-deċiżjoni kkontestata tammetti li ma kinitx ipparteċipat. Għalhekk, id-deċiżjoni kkontestata tkabbar iżżejjed l-importanza ta' Esson fil-ksur u tikser il-prinċipji ta' ugwaljanza u proporzjonalità, u kif ukoll l-Artikolu 23(3) tar-Regolament (KE) 1/2003 (1) u l-Linji gwida tal-2006 (2).

Permezz tat-tieni motiv tagħhom, ir-rikorrenti jsostnu li d-deċiżjoni kkontestata hija żbaljata fil-liġi sa fejn tikkonstata li l-parteċipazzjoni tal-applikanti fil-parti tal-ksur marbuta max-xemgħa bajda spiċċat biss f'Novembru 2003. B'mod partikolari, ir-rikorrenti jsostnu li d-deċiżjoni kkontestata ma tissodisfax il-piż tal-prova tal-Kummissjoni dwar it-tul tal-parteċipazzjoni tar-rikorrenti fil-parti tal-ksur marbuta max-xemgħa bajda. Barra minn hekk, l-allegazzjoni tar-rikorrenti li d-deċiżjoni kkontestata ma tiġbidx il-konklużjonijiet adegwati mill-fatt mhux ikkontestat li r-rikorrenti ma pparteċipawx fi — u ma kinux informati bil-konklużjoni ta' — xi “Laqgħat Tekniċi” li setgħu saru wara s-27/it-28 ta' Frar 2003.


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003, tas-16 ta' Diċembru 2002, fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat (ĠU 2003 L 1, p. 1).

(2)  Linji ta' gwida dwar il-metodi tal-kalkoli tal-multi mposti skont l-Artikolu 23(2)(a) tar-Regolament Nru 1/2003 (ĠU 2006 C 210 p. 2).


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/57


Rikors ippreżentat fil-15 ta' Diċembru 2008 — Sasol et. vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-541/08)

(2009/C 44/99)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Sasol Ltd (Johannesburg, l-Afrika t'Isfel), Sasol Holding in Germany GmbH (Ħamburg, il-Ġermanja), Sasol Wax International AG (Ħamburg, il-Ġermanja), Sasol Wax GmbH (Ħamburg, il-Ġermanja) (rappreżentanti: W. Bosch, U. Denzel, C. von Köckritz, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla jew tnaqqas sostanzjalment il-multa imposta fuq Sasol Limited, Sasol Holding in Germany GmbH, Sasol Wax International AG u Sasol Wax GmbH skont l-Artikolu 2 tad-deċiżjoni; u

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż legali tar-rikorrenti u spejjeż oħra relatati.

Motivi u argumenti prinċipali

Dan ir-rikors huwa intiż biex jinkiseb l-annullament parzjali, skont l-Artikolu 230 KE, tad- Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2008) 5476 finali, tal-1 ta' Ottubru 2008, dwar proċedura taħt l-Artikolu 81 tat-Trattat KE u l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE fil-Każ COMP/39.181 — Xama' tax-xemgħat, f'isem ir-rikorrenti.

Fid-deċiżjoni tagħha, il-Kummissjoni sabet li numru ta' produtturi tax-xama' bajda u tax-xama' mhux raffinata (slack) iffurmaw kartell mill-1992 sal-2005 fejn kienu regolarment iżommu laqgħat sabiex jiddiskutu prezzijiet, sabiex jassenjaw swieq u/jew klijenti u sabiex jaqsmu informazzjoni kummerċjali sensittiva fir-rigward tax-xama' bajda u x-xama' mhux raffinata mibjugħin lill-konsumaturi finali fil-Ġermanja.

Ir-rikorrenti jibbażaw ir-rikors tagħhom fuq is-segwenti motivi u argumenti prinċipali:

Skont ir-rikorrenti, il-Kummissjoni kienet żbaljata meta żammet lil Sasol Limited (il-kumpannija parent tal-grupp Sasol), Sasol Holding in Germany u Sasol Wax International AG responsabbli għall-“perijodu ta' impriża konġunta” (1 ta' Mejju 1995 sat-30 ta' Ġunju 2002). Ir-rikorrenti jsostnu li l-preżunzjoni tal-Kummissjoni li Sasol Limited (permezz tas-sussidjarja tagħha Sasol Holding in Germany) influwenzat b'mod deċiżiv lil Schümann Sasol International AG tammonta għal żball manifest ta' evalwazzjoni tal-provi disponibbli għall-Kummissjoni.

Ir-rikorrenti jsostnu wkoll li l-Kummissjoni għamlet żball ukoll meta kkunisdrat lil Sasol Limited, Sasol Holding in Germany u Sasol Wax International AG responsabbli għall-“perijodu Sasol” mill-1 ta' Lulju 2002 sat-28 ta' April 2005. Barra minn hekk, huma jsostnu li l-Kummissjoni applikat in-norma legali l-ħażina u injorat il-provi mressqa minn Sasol (1) li wrew li Sasol Wax kienet aġixxiet b'mod awtonomu fis-suq, u b'hekk ikkonfutaw kwalunkwe preżunzjoni ta' responsabbiltà bħala kumpannija parent.

Barra minn hekk, ġie sostnut li l-Kummissjoni għamlet żball meta ma kkunsidratx lil VARA responsabbli in solidum għall-“perijodu Schümann” (mit-3 ta' Settembru 1992 sat-30 ta' April 1995). Minflok ma żammet lil VARA (2) responsabbli, li kkontrollat l-entità li kienet qed tipparteċipa fil-ksur, il-Kummissjoni tefgħet ir-responsabbiltà komprensiva esklużivament fuq Sasol u b'hekk ippreġudikat rimedji possibbli għal Sasol kontra VARA.

Ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni wettqet żbalji manifesti oħrajn meta stabbiliet l-ammont tal-multa li kellha tiġi imposta fuq Sasol billi eżaġerat b'mod żbaljat id-dħul mill-bejgħ li kellu jiġi kkunsidrat u billi inkludiet dħul mill-bejgħ ta' prodotti li l-ksur ma kienx jirrelata magħhom direttament jew indirettament skont is-sens tal-Artikolu 23(2)(1) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 (3). Il-Kummissjoni wettqet ukoll żball ta' liġi meta għażlet il-metodoloġija żbaljata sabiex tistabbilixxi l-ammont bażiku li għandu jiġi applikat f'każijiet fejn id-deċiżjoni dwar il-multa hija indirizzata lil indirizzi differenti għal perijodi differenti tal-ksur.

Barra minn hekk, ġie sostnut li l-Kummissjoni għamlet żball meta assumiet li Sasol hija leader fir-rigward ta' xama' bajda u b'mod żbaljat żiedet il-multa li kellha tinħareġ kontra Sasol b'ammont eċċessiv u sproporzjonat ta' 50 %.

Ir-rikorrenti jsostnu wkoll li l-Kummissjoni naqset b'mod żbaljat milli tapplika l-limitu ta' 10 % impost fl-Artikolu 23(2) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 u kisret il-prinċipju ta' responsabbiltà legali individwali billi ma llimitatx il-multa li kellha tinħareġ għal dan il-perijodu għal 10 % tad-dħul mill-bejgħ tas-Sur Schümann, li, skont ir-rikorrenti kien jikkontrolla l-kumpannija li kienet involuta direttament fil-ksur.

Finalment, ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni żbaljat meta ma tatx immunità sħiħa lil Sasol fir-rigward ta' ċerti partijiet mill-multa li għaliha l-Kummissjoni iddependiet primarjament fuq provi pprovduti b'mod volontarju minn Sasol bħala parti mill-kooperazzjoni tagħha mal-Kummissjoni.


(1)  Sakemm ma jkunx ġie speċifikat mod ieħor, tirreferi għall-kumpanniji tal-Grupp Sasol allegatament involuta fil-kartell.

(2)  Imsieħba tal-impriża konġunta Schümann Sasol International AG, flimkien ma' Sasol Ltd li indirettament akkwistat żewġ terzi ta' Hans-Otto Schümann GmbH & Co KG.

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas-16 ta' Diċembru 2002 fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat (ĠU 2003, L 1, p. 1).


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/58


Rikors ippreżentat fit-3 ta' Diċembru 2008 — Evropaïki Dynamiki vs ECHA

(Kawża T-542/08)

(2009/C 44/100)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateni, il-Greċja) (rappreżentanti: N. Korogiannakis, P. Katsimani, u M. Dermitzakis, avukati)

Konvenuta: Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, ikkomunikata lir-rikorrenti permezz ta' ittra mingħajr data li hija rċeviet fil-25 ta' Settembru 2008, li tirrifjuta l-offerta tar-rikorrenti ppreżentata taħt is-sejħa għal offerti miftuħa ECHA/2008/24 għall-“iżvilupp ta' għodda ta' evalwazzjoni tas-sigurtà tas-sustanzi kimiċi” (ĠU 2008/S 115-152918) kif ukoll id-deċiżjonijiet sussegwenti kollha tal-ECHA, inkluża dik li tagħti l-kuntratt lill-offerenti magħżula;

tikkundanna lill-ECHA tħallas kumpens għad-dannu kkawżat lir-rikorrenti mill-proċedura għall-għoti ta' kuntratt, fl-ammont ta' EUR 1 500 000;

tikkundanna lill-ECHA għall-ispejjeż tar-rikorrenti marbuta mar-rikors preżenti, anki fil-każ li dan jiġi miċħud.

Motivi u argumenti prinċipali

Permezz tar-rikors preżenti, ir-rikorrenti titlob l-annullament tad-deċiżjoni tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (iktar 'il quddiem l-“ECHA”) li ġiet innotifikata lilha b'ittra fil-25 ta' Settembru 2008, li informataha li l-offerta li hija kienet ippreżentat fil-kuntest tal-kuntratt ECHA/2008/24 għall-“iżvilupp ta' għodda ta' evalwazzjoni tas-sigurtà tas-sustanzi kimiċi” (ĠU 2008/S 115-152918) ma ntlaqgħatx u li l-kuntratt ngħata lil TRASYS SA.

Ir-rikorrenti ssostni li l-kumitat ta' evlawazzjoni wettaq diversi żbalji ta' evalwazzjoni fir-rigward tal-kriterji għall-għoti, filwaqt li r-regoli fundamentali u l-prinċipji bażiċi tal-kuntratti pubbliċi ma ġewx irrispettati mill-awtorità kontraenti. Barra minn hekk, hija ssostni li l-ECHA abbużat il-poteri tagħha fil-kuntest tal-evalwazzjoni tal-offerti, kisret ir-Regolament Finanzjarju u/jew il-prinċipji ta' trasparenza u ta' trattament ugwali u użat terminoloġija mhux preċiża jew immotivat b'mod insuffiċjenti d-deċiżjoni tagħha. Fl-aħħar, ir-rikorrenti ssostni li l-konvenuta kisret rekwiżit proċedurali sostanzjali fis-sens tal-Artikolu 158a tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE, EURATOM) Nru 478/2007 (1), li jipprovdi għal perijodu ta' stennija qabel l-iffirmar tal-kuntratt mal-offerenti magħżula. Hija ssostni li l-konvenuta ma nnotifikathiex f'temp utli b'mod deliberat sabiex tkun tista' tiffinalizza l-iffirmar tal-kuntratt mall-offerenti magħżula qabel ma tirċievi kwalunkwe kumment mir-rikorrenti, ħaġa din li ġġib fix-xejn l-ispirtu u l-għan tal-perijodu ta' stennija.

Barra minn hekk, ir-rikorrenti titlob kumpens ta' ammont ta' EUR 1 500 000 li jikkorrispondi għall-profitt gross li probabbilment setgħet tikseb mill-proċedura għall-għoti ta' kuntratt msemmija iktar 'il fuq li kieku l-kuntratt ingħata lilha. Ir-rikorrenti ssosnti li t-talba għal kumpens tagħha hija bbażata fuq argumenti sostanzjali li jesponu ksur serju ta' regola superjuri ta' dritt li tipproteġi lill-individwi u interpretazzjoni żbaljata serja u manifesta tal-limiti li huma suġġetti għalihom l-istituzzjonijiet kkonċernati fl-eżerċizzju tal-poteri tagħhom.


(1)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 478/2007, tat-23 ta' April 2007, li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2342/2002 li jippreskrivi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 fuq ir-Regolamenti Finanzjaru li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/59


Rikors ippreżentat fit-2 ta' Diċembru 2008 — Villa Almè vs UASI- Bodegas Marqués de Murrieta (i GAI)

(Kawża T-546/08)

(2009/C 44/101)

Lingwa tar-rikors: It-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe (Mansuè, l-Italja) (rappreżentanti: G. Massa, P. Massa, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Bodegas Marqués de Murrieta, SA (Logroño, Spanja)

Talbiet tar-rikorrenti

Tannulla d-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-24 ta' Settembru 2008, fil-Każ R 1695/2007-1, u tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Applikant għat-trade mark Komunitarja: Ir-rikorrenti

Trade mark Komunitarja kkonċernata: Trade mark figurattiva “i GAY” għal prodotti fil-klassi 33 (inbejjed) (Applikazzjoni Nru 4.458.295),

Proprjetarju tat-trade mark jew tas-sinjal invokat insostenn tal-oppożizzjoni: Bodegas Marqués de Murrieta, SA

Trade mark jew sinjal invokat insostenn tal-oppożizzjoni: Trade mark verbali Spanjola (Nru 2.315.558) “YGAI” u trade mark Komunitarja figurattiva (Nru 1.707.729) u verbali (Nru 1.699.412) “MARQUES DE MURRIETA YGAY” għal prodotti fil-klassi 33 (inbejjed)

Deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni: Oppożizzjoni milqugħa.

Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: Appell miċħud.

Motivi invokati: Applikazzjoni żbaljata tal-Artikolu 8 (1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark Komunitarja.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/59


Rikors ippreżentat fis-16 ta' Diċembru 2008 — Total vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-548/08)

(2009/C 44/102)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Total SA (Courbevoie, Franza) (rappreżentanti: E. Morgan de Rivery u A. Noël-Baron, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tar-rikorrenti

prinċipalment, tannulla, abbażi tal-Artikolu 230 KE, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej Nru C(2008) 5476 finali tal-1 ta' Ottubru 2008 safejn tikkonċerna lil TOTAL SA;

sussidjarjament, tannulla, abbażi tal-Artikolu 230 KE, il-multa ta' EUR 128 163 000 imposta in solidum lil TOTAL FRANCE u lil TOTAL SA permezz tal-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej Nru C(2008) 5476 finali tal-1 ta' Ottubru 2008;

b'mod iktar sussidjarju, tnaqqas, abbażi tal-Artikolu 229 KE, il-multa ta' EUR 128 163 000 imposta in solidum lil TOTAL FRANCE u lil TOTAL SA permezz tal-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej Nru C(2008) 5476 finali tal-1 ta' Ottubru 2008;

fi kwalunkwe każ, tikkundanna lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Permezz tar-rikors preżenti, ir-rikorrenti titlob l-annullament parzjali tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2008) 5476 finali, tal-1 ta' Ottubru 2008, fil-Każ COMP/39.181 — Xama' tax-xemgħa, li permezz tagħha l-Kummissjoni kienet ikkonstatat li ċerti impriżi, fosthom ir-rikorrenti, kisru l-Artikolu 81(1) KE u l-Artikolu 53(1) tal-Ftehim fuq iż-Żona Ekonomika Ewropea billi iffissaw il-prezzijiet u qasmu s-swieq tax-xama' tal-paraffin fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) u tal-gatsch [paraffina żejtnija mhux raffinata] fil-Ġermanja.

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tqajjem disa' motivi fuq il-bażi ta' jew intiżi għal:

ksur tad-drittijiet ta' difiża u tal-preżunzjoni tal-innoċenza tar-rikorrenti, safejn id-deċiżjoni kkontestata tikser il-kamp ta' applikazzjoni ratione personae ta' dawn id-drittijiet u minħabba d-difetti proċedurali li twettqu matul il-fażi tal-investigazzjoni u r-raġunament ċirkolari fid-deċiżjoni nnfisha;

kontradizzjoni tal-motivi fir-rigward i) tan-neċessità li jiġi vverifikat jekk il-kumpannija parent effettivament eżerċitatx influwenza determinati fuq is-sussidjarja tagħha u ii) tad-daqs tal-kontroll li kumpannija parent għandha teżerċita fuq is-sussidjarja tagħha sabiex ikun possibbli li l-ksur imwettaq minn din tal-aħħar jiġi attribwit lill-kumpannija parent;

ksur tar-regoli li jirregolaw l-attribuzzjoni tal-ksur tal-Artikolu 81 KE fi ħdan il-gruppi ta' kumpanniji, safejn i) id-deċiżjoni kkontestata tiddikjara żbaljatament li l-Kummissjoni mhijiex marbuta li tippreżenta provi li jikkorroboraw il-preżunzjoni u ii) id-deċiżjoni kkontestata tikser il-prinċipju ta' awtonomija ġuridika u ekonomika ta' kull sussidjarja li fuqu huma bbażati d-drittijiet nazzjonali tal-kumpanniji;

żball manifest ta' evalwazzjoni, safejn i) il-ħatra tal-membri tal-kunsill ta' amministrazzjoni ta' TOTAL FRANCE minn TOTAL SA ma ssaħħaħx il-preżunzjoni ta' influwenza determinanti u ii) is-sensiela ta' indizji ppreżentati minn TOTAL SA tippermetti b'mod inkontestabbli li jkun hemm inverżjoni tal-preżunzjoni ta' influwenza determinanti;

ksur tal-prinċipji ta' responsabbiltà għall-atti persunali u tan-natura individwali tal-pieni, kif ukoll tal-prinċipju ta' legalità safejn il-Kummissjoni ddikjarat l-eżistenza ta' entità ekonomika waħda magħmula minn TOTAL SA u TOTAL FRANCE;

ksur tal-prinċipji taċ-ċertezza legali u tal-amministrazzjoni tajba, safejn i) l-attribuzzjoni lil TOTAL SA tal-ksur li twettaq mis-sussidjarja tagħha TOTAL FRANCE hija bbażata fuq kriterju ġdid u ii) il-Kummissjoni ma evalwatx is-sitwazzjoni każ b'każ kif indikat li ser tagħmel;

abbuż tal-poter, peress li r-Regolament Nru 1/2003 għandu bħala għan li jippenalizza impriża minħabba li tkun wettqet ksur tar-regoli tal-kompetizzjoni u mhux li jkabbar is-sanzjoni ta' din l-impriża billi jinkludi lill-kumpannija parent;

ksur tal-prinċipju ta' proporzjonalità safejn l-ammont finali tal-multa imposta fuq ir-rikorrenti u fuq is-sussidjarja tagħha mhuwa bl-ebda mod relatat mal-valur tal-bejgħ tal-prodotti meta mqabbel mal-allegat ksur li huwa s-suġġett tad-deċiżjoni; u

tnaqqis tal-multa, peress li l-prattiċi allegati la għandhom il-gravità u lanqas id-dewmien li l-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tattribwixxi lilhom, u peress li d-drittijiet tad-difiża tar-rikorrenti kienu miksura b'mod serju.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/60


Rikors ippreżentat fis-16 ta' Diċembru 2008 — Il-Lussemburgu vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-549/08)

(2009/C 44/103)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu (rappreżentanti: M. Fisch, aġent u P. Kinsch, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tar-rikorrent

tannulla d-deċiżjonijiet ikkontestati;

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Permezz ta' dan ir-rikors, ir-rikorrent jitlob l-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2008), tal-24 ta' Settembru 2008, dwar is-sospensjoni tal-ħlas proviżorju tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) għad-dokument ta' programmar individwali għall-għajnuniet strutturali Komunitarji koperti mill-Objettiv Nru 3 lill-Gran Dukat tal-Lussemburgu, kif ukoll tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2008) 5730, tas-6 ta' Ottubru 2008, dwar is-sospensjoni tal-ħlas proviżorju tal-programm ta' inizjattiva Komunitarja ta' ġlieda kontra d-diskriminazzjonijiet u l-inugwaljanzi fis-suq tax-xogħol (EQUAL) lill-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

In sostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent iressaq tliet motivi bbażati fuq:

ksur tal-prinċipju tal-protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi, safejn il-Kummissjoni kkonkludiet, wara żewġ verifiki preventivi tas-sistema Lussemburgiża ta' amministrazzjoni u ta' superviżjoni mwettqin qabel il-perijodu ta' programmar ikkonċernat, li din is-sistema toffri garanziji suffiċjenti ta' osservanza tar-regoli eżistenti u tal-kriterji ta' amministrazzjoni tajba li huma ġeneralment aċċettati; huwa biss permezz ta' verifika mwettqa wara li skada l-perijodu ta' programmar ikkonċernat li l-Kummissjoni waslet għal konklużjonijiet sfavorevoli fir-rigward tas-sistema ta' amministrazzjoni u ta' superviżjoni;

interpretazzjoni żbaljata tar-regolamenti li jservu ta' bażi għad-deċiżjonijiet ikkontestati (1), peress li dawn id-dispożizzjonijiet ma jipprekludux, kuntrarjament għal dak li sostniet il-Kummissjoni, i) li l-awtorità amministrattiva u l-awtorità li tħallas ikunu parti mill-istess korp u ii) li l-awtorità amministrattiva nazzjonali tiddikjara spejjeż lill-Kummissjoni li fuqhom jista' ċertament jeżisti dubju, iżda li l-klassifikazzjoni ġuridika ta' nuqqas ta' eliġibbiltà tagħhom mhijiex stabbilita fiż-żmien tad-dikjarazzjoni;

ineżattezza materjali ta' ċerti fatti li fuqhom huma bbażati d-deċiżjonijiet ikkontestati fir-rigward taż-żamma tal-fajls mill-awtoritajiet amministrattivi.


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1260/1999, tal-21 ta' Ġunju 1999, li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fondi Strutturali (ĠU L 161, p. 1) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 438/2001, tat-2 ta' Marzu 2001, li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1260/1999 fir-rigward tas-sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll għal għajnuna mogħtija taħt il-Fondi Strutturali (ĠU L 63, p. 21).


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/61


Rikors ippreżentat fis-17 ta' Diċembru 2008 — Eni SpA vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

(Kawża T-558/08)

(2009/C 44/104)

Lingwa tal-kawża: It-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Eni SpA (Ruma, l-Italja) (rappreżentanti: M. Siragusa, D. Durante, G. C. Rizza, S. Valentino, L. Bellia, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni, kompletament jew parzjalment, bil-konsegwenzi li dan ikollu fuq l-ammont tal-multa;

sussidjarjament, tannulla jew tnaqqas il-multa;

fi kwalunkwe każ, tikkundanna l-Kummissjoni għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Id-deċiżjoni kkontestata fil-kawża preżenti hija l-istess bħal dik fil-kawża T-540/08, Essot et vs Il-Kummissjoni.

Insostenn tat-talbiet tagħha, ir-rikorrenti ssostni:

il-ksur u l-applikazzjoni żbaljata tal-Artikolu 81 KE, safejn l-Artikolu 1 tad-deċiżjoni jikkonstata l-parteċipazzjoni ta' Eni f'akkordju jew prattika miftiehma ta' natura kontinwa, minħabba l-preżenza ta' Di Serio fil-laqgħa teknika tat-30 u l-31 ta' Ottubru f'Hamburg. B'mod partikolari, Eni tallega l-preżenza ta' żbalji ta' fatt u l-konsegwenzi fid-dritt li jirriżultaw minnhom, safejn il-Kummissjoni (i) affermat li Eni ma qajmitx fid-difiża tagħha fil-kors tal-proċedura amministrattiva li Di Serio “żamm id-distanza tiegħu b'mod miftuħ” fil-konfront tal-kontenut tal-laqgħa msemmija u (ii) irraportat b'mod żbaljat id-dikjarazzjonijiet ta' Eni fir-rigward tad-diverġenzi bejn iż-żidiet fil-prezzijiet indikati fid-dokumenti minn Sasol u MOL. Barra dawn l-iżbalji, ir-rikorrenti ssostni li l-Kummissjoni wettqet żball ta' dritt billi attribwitilha adeżjoni għal akkordju u/jew prattika miftiehma ta' natura kontinwa, peress li Eni ma kinitx ingħaqdet f'“pjan ġenerali”, u minħabba n-nuqqas ta' elementi kostituttivi taż-żewġ ċirkustanzi ta' ksur.

il-ksur u l-applikazzjoni żbaljata tal-Artikolu 81 KE, safejn l-Artikolu 1 tad-deċiżjoni jikkonstata l-parteċipazzjoni ta' Eni f'akkordju jew prattika miftiehma matul il-perijodu bejn il-21 ta' Frar 2002 u t-28 ta' April 2005. Eni tikkontesta, b'mod partikolari, l-evalwazzjoni tan-natura antikompetittiva tal-parteċipazzjoni tagħha minħabba n-nuqqas ta' elementi kostituttivi ta' akkordju u ta' prattika miftiehma għall-iffissar ta' prezzijiet u l-iskambju ta' informazzjoni sensittiva.

il-ksur u l-applikazzjoni żbaljata tal-Artikolu 81 KE u tal-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 u tal-linji gwida għall-kalkolu tal-multi. Ir-rikorrenti ssostni f'dan ir-rigward li l-Kummissjoni:

iffissat l-ammont bażiku tal-multa u l-ammont supplementari b'mod mhux raġjonevoli u bi ksur tal-prinċipji ta' trattament ugwali u tal-proporzjonalità. Fil-fatt, il-Kummissjoni ddefinixxiet perċentwali ta' 17 % tal-valur tal-bejgħ sabiex tiddetermina l-ammont bażiku (u l-ammont supplementari) tal-multa, billi qieset li Eni kienet responsabbli għall-iffissar ta' prezzijiet u għall-iskambju ta' informazzjoni, filwaqt li applikat koeffiċjent prattikament identiku (18 %) fuq l-impriżi l-oħra fil-kartell li kienu wkoll qasmu bejniethom is-swieq u/jew il-klijenti.

injorat il-prinċipju taċ-ċertezza legali peress li applikat iċ-ċirkustanza aggravanti ta' reċidività, filwaqt li l-ksur imwettaq fis-snin 80 mis-sussidjarji ta' Eni li ma ġewx attribwiti lil Eni fil-mument tad-deċiżjonijiet rispettivi ma setgħawx jiġu attribwiti lilha. Barra minn hekk, iż-żmien li għadda bejn iċ-ċirkustanzi antiki ta' ksur u dawk ikkonstatati mid-deċiżjoni jrendi mhux ġustifikata l-applikazzjoni tal-kunċett tar-reċidiva.

ma applikatx iċ-ċirkustanzi attenwanti bbażati fuq il-parteċipazzjoni marġinali tar-rikorrenti fil-ftehim u n-nuqqas ta' implementazzjoni tad-deċiżjonijiet meħuda waqt il-laqgħat tekniċi. Barra minn hekk, ir-rikorrenti tafferma li ressqet provi li M. Monti kien konvint li pparteċipa f'laqgħat kompletament legali peress li dawn ġew organizzati fil-qafas tal-EWF, u, f'kull każ, tan-nuqqas ta' ħtija doluża min-naħa ta' Eni, li rċeviet mingħand is-sussidjarji tagħha informazzjoni li ma kinitx tippermettilha tevalwa l-portata antikompetittiva ta' dawn il-laqgħat.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/61


Rikors ippreżentat fis-17 ta' Diċembru 2008 — STIM d'Orbigny SA vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

(Kawża T-559-08)

(2009/C 44/105)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Société de travaux industriels et maritimes d'Orbigny (STIM d'Orbigny SA) (Pariġi, Franza) (rappreżentant: F. Froment-Meurice, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tar-rikorrenti

tiddikjara n-nullità tad-deċiżjoni kkontestata tal-Kummissjoni;

tannulla l-ewwel Artikolu tad-deċiżjoni kkontestata li jiddikjara illi (1) il-kumpens ta' EUR 53.48 miljun imħallas mill-Istat Franċiż lil SNCM huwa għajnuna mill-Istat illegali imma kompatibbli, (2) il-prezz tal-bejgħ negattiv ta' SNCM fl-ammont ta' EUR 158 miljun ma jikkostitwixxix għajnuna mill-Istat u (3) l-għajnuna għar-rikostruzzjoni fl-ammont ta' EUR 15,81 miljun huwa għajnuna mill-Istat illegali imma kompatibbli;

tordna lill-Kummissjoni tħallas lil STIM d'Orbigny l-ispejjeż sostnuti bħala konsegwenza tad-deċiżjoni kkontestata.

Motivi u argumenti prinċipali

Ir-rikorrenti titlob l-annullament tad-deċiżjoni C(2008) 3182 finali tal-Kummissjoni, tat-8 ta' Lulju 2008, li fiha l-Kummissjoni affermat illi:

il-kumpens imħallas mir-Repubblika Franċiża lil Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (iktar 'il quddiem “SNCM”) fl-ammont ta' EUR 53,48 miljun għall-obbligi ta' servizz pubbliku jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat illegali imma kompatibbli mas-suq komuni.

il-prezz tal-bejgħ negattiv ta' SNCM ta' EUR 158 miljun, l-assunzjoni tar-responsabbiltà, minn Compagnie Générale Maritime et Financière (iktar 'il quddiem “CGMF”), għal miżuri soċjali fir-rigward tal-impjegati fl-ammont ta' EUR 38,5 miljun u r-rikapitalizazzjoni konġunta u konkomitanti ta' SNCM minn CGMF fl-ammont ta' EUR 8,75 miljun ma jikkostitwixxux għajnuna mill-Istat; u

l-għajnuna għar-rikostruzzjoni fl-ammont ta' EUR 15,81 miljun li r-Repubblika Franċiża tat lil SNCM tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat illegali imma kompatibbli mas-suq komuni.

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka tliet motivi:

nuqqas ta' motivazzjoni, għaliex il-Kummissjoni:

ma ddefinixxietx is-suq inkwistjoni jew ma ppreċiżatx il-pożizzjoni tal-impriżi kompetituri;

ma rrisponditx għal ċerti argumenti ta' Compagnie Méridionale de Navigation li topera fis-suq rilevanti u

ma kkonstatatx l-inkompatibbiltà mas-suq komuni tal-kontribuzzjoni ta' kapital oltre l-EUR 15.81 miljun iddikjarati kompatibbli mas-suq komuni;

żbalji ta' evalwazzjoni manifesti li jirrigwardaw:

l-applikazzjoni tal-Artikolu 86(2) KE għall-kontribuzzjoni ta' kapital ta' EUR 53.48 miljun bħala kumpens ta' servizz pubbliku, inkwantu dan l-ammont ikkumpensa għal darbtejn l-istess obbligu ta' servizz pubbliku, ħaġa li tat lok għal kumpens żejjed u serviet biex tikkumpensa d-defiċit ġestjonali u l-inkapaċità ta' SNCM biex ittejjeb b'mod effettiv il-produttività tagħha;

il-prezz tal-bejgħ negattiv ta' SNCM għall-ammont ta' EUR 158 miljun li ma jistax jiġi eżentat mill-elementi tal-għajnuna mill-Istat; il-Kummissjoni interpretat ħażin l-aġir ta' investitur privat f'ekonomija tas-suq u żbaljat meta kkunsidrat li r-riskju ta' azzjoni kontra l-Istat għall-ħlas lura tad-dejn tal-kumpannija f'każ ta' likwidazzjoni jippermetti li jiġi kkunsidrat li l-bejgħ ta' SNCM għal prezz negattiv huwa s-soluzzjoni l-inqas oneruża;

il-kontribuzzjoni ta' kapital minn CGMF fl-ammont ta' EUR 8,75 miljun, billi l-Kummissjoni ma ħaditx inkunsidrazzjoni l-elementi ekonomiċi, finanzjarji, u ġuridiċi kollha u ma ġabitx provi li l-kontribuzzjoni ta' CGMF ma tikkostitwixxix għajnuna mill-Istat;

il-kontribuzzjoni ta' kont kurrenti minn CGMF ta' EUR 38,5 miljun bħala miżura soċjali għall-impjegati, billi din poġġiet lil SNCM f'sitwazzjoni iktar favorevoli minn dik li kienet tirriżulta mis-suq;

l-għajnuna mill-Istat ta' EUR 22,52 miljun, billi ebda wieħed mill-motivi ma jippermetti li jiġi konkluż li din l-għajnuna hija kompatibbli mal-linji gwida tal-Komunità li ġew ivverifikati f'dan il-każ;

ksur tal-prinċipji ta' proporzjonalità u tal-uniċità tal-għajnuna għaliex il-benefiċarju tal-għajnuna SNCM ma kkontribwixxiex b'mod sostanzjali għar-ristrutturazzjoni bir-riżorsi tiegħu stess jew permezz ta' finanzjament barrani miksub taħt il-kundizzjonijiet tas-suq u għaliex il-miżuri li ttieħdu fl-2006 jikkostitwixxu assistenza abużiva mir-Repubblika Franċiża lil impriża.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/62


Rikors ippreżentat fis-16 ta' Diċembru 2008 — Repsol YPF Lubricantes y especialidades et vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-562/08)

(2009/C 44/106)

Lingwa tal-kawża: L-Ispanjol

Partijiet

Rikorrenti: Repsol YPF Lubricantes y especialidades, SA (Madrid, Spanja), Repsol Petróleo, SA (Madrid, Spanja), Repsol YPF, SA (Madrid, Spanja) (rappreżentanti: Sres. J. Jiménez-Laiglesia Oñate, J. Jiménez-Laiglesia Oñate u S. Rivero Mena, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla l-Artikoli 1 u 2 tad-deċiżjoni; u

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Id-deċiżjoni kkontestata f'dan il-proċediment hija l-istess bħal dik fil-kawża T-540/08 Esso et vs Il-Kummissjoni.

Insostenn tat-talbiet tagħha, ir-rikorrenti jissottomettu li, fl-ewwel lok, ma ġiex stabbilit li Repsol YPF Lubricantes y especialidades S.A. (Rylesa) kellha sehem f'ċertu aġir identifikat li ġie kkunsidrat individwalment għall-iskop ta' impożizzjoni ta' penali. B'mod partikolari, id-deċiżjoni ma pproduċietx provi li juru li Rylesa kellha sehem fl-akkordju ta' tqassim tal-klijenti u tas-swieq.

Id-deċiżjoni lanqas ma tieħu inkunsiderazzjoni l-fatt li l-għan tal-Laqgħat Tekniċi ma kienx li jitqassmu l-klijenti u s-swieq. Dawn il-prattiki, kieku kienu jeżistu, kienu jseħħu, kif irrikonoxxew uħud mill-impriżi destinatarji tad-deċiżjoni, fil-kuntatti bilaterali u multilaterali fil-marġni tal-Laqgħat Tekniċi. Madankollu, id-deċiżjoni kkontestata tikkunsidra li mhux meħtieġ li jiġu investigati dawn il-kuntatti bilaterali u multilaterali, u għalhekk ir-rikorrenti ma jistgħux jitqiesu li kellhom sehem fil-ksur li ġie identifikat mid-deċiżjoni. F'kull każ id-deċiżjoni ma tispjegax għaliex Rylesa hija kkunsidrata responsabbli għal dan l-aġir meta, fl-istess ħin, ma ssibx responsabbiltà fl-impriżi l-oħra li kienu preżenti għall-Laqgħat Tekniċi li tressqu bħala prova tal-imsemmi aġir.

Ir-rikorrenti jikkontestaw ukoll il-kriterju użat mill-Kummissjoni sabiex jiġi ddeterminat id-dħul mill-bejgħ tal-prodotti rilevanti u li fuqu stabbiliet il-penali applikabbli. L-ewwel nett, id-deċiżjoni ma tiddefinix bi preċiżjoni l-prodotti milquta mill-ksur. It-tieni nett, skont il-Linji gwida dwar il-multi tal-2006, applikabbli għal dan il-każ, il-multi għandhom jiġu stabbiliti skont tad-dħul mill-bejgħ tal-impriżi fl-aħħar sena ta' negozju tas-sehem tagħha fil-ksur. Madankollu, f'dan il-każ il-Kummissjoni ma mxietx ma' din ir-regola ġenerali, u kkalkulat l-ammont tal-multa billi ħadet inkunsiderazzjoni l-volum medju tal-bejgħ ta' Rylesa bejn l-2001 u l-2003. F'ebda mument ma l-Kumissjoni ressqet xi motivazzjoni kwalunkwe li tiġġustifika għaliex, fil-każ ta' Rylesa, injorat ir-regoli imposti fuqha fil-Linji gwida, sabiex tapplika kriterju (il-valur medju tal-bejgħ bejn l-2001 u l- 2003) li, barra minn hekk, jippreġudika sostanzjalment lil Rylesa. Id-dħul mill-bejgħ li għandu jiġi kkunsidrat huwa finalment dak li nkiseb fl-2003, peress li hi l-aħħar sena sħiħa li l-Kummissjoni stess tallega li Rylesa kellha sehem fil-ksur.

Fid-deċiżjoni, il-Kummissjoni tikkunsidra li l-ksur minn Rylesa waqaf fl-4 ta' Awwissu 2004. Madankollu, ma teżistix l-iċken prova li xi ksur minn Rylesa baqa' għaddej sa din id-data. B'mod partikolari, Rylesa ma kellhiex sehem fl-akkordju jew prattiki adottati fil-Laqgħat Tekniċi li saru fl-ewwel nofs tal-2004. Il-ksur għandu jiġi kkunsidrat li spiċċa, għaldaqstant, f'Jannar 2004 jew, l-aktar tard, f'Mejju 2004.

Fl-aħħar nett, id-deċiżjoni kkontestata ma tiħux inkunsiderazzjoni l-ħafna provi prodotti fil-proċediment amministrattiv, li fih ġie pprovat li Rylesa hija entità kompletament awtonoma fil-konfront tal-kumpannija parent tagħha, Repsol Petróleo, S.A. Fi kwalunkwe każ, il-ġurisprudenza ma tippermettix lill-Kummissjoni testendi r-responsabbiltà għall-ksur li twettaq minn kumpannija għall-grupp kollu li tiegħu hija parti, u għalhekk ir-responsabbiltà ta' Repsol YPF S.A. mhijiex iġġustifikata.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/63


Rikors ippreżentat fis-16 ta' Diċembru 2008 — CM Capital Markets vs UASI — Carbon Capital Markets (CM Capital Markets)

(Kawża T-563/08)

(2009/C 44/107)

Lingwa tar-rikors: L-Ispanjol

Partijiet

Rikorrenti: CM Capital Markets Holding, SA (Madrid, Spanja) (rappreżentanti: T. Villate Consonni, abogada u J. Calderón Chavero, abogado)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Carbon Capital Markets Ltd (Londra, Ir-Renju Unit)

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI tas-26 ta' Settembru 2008 fil-Każ R-015/2008-1, li fiha t-trade mark ikkontestata ġiet miċħuda fl-intier tagħha;

tilqa' l-allegazzjonijiet tar-rikorrenti, u

tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż ta' din il-kawża fil-każ ta' oppożizzjoni magħmula kontra tagħha u tiċħad it-talbiet tiegħu.

Motivi u argumenti prinċipali

Applikant għat-trade mark Komunitarja: CARBON CAPITAL MARKETS LIMITED.

Trade mark Komunitarja kkonċernata: Trade mark verbali “CARBON CAPITAL MARKETS” (Applikazzjoni għal reġistrazzjoni Nru 4.480.208) għal servizzi fil-klassi 36.

Proprjetarju tat-trade mark jew tas-sinjal invokat insostenn tal-oppożizzjoni: Ir-rikorrenti.

Trade mark jew sinjal invokat insostenn tal-oppożizzjoni: Trade marks figurattivi, nazzjonali u Komunitarja “CAPITAL MARKETS” għal servizzi fil-klassi 36.

Deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni: Oppożizzjoni miċħuda.

Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: Appell miċħud.

Motivi invokati: Applikazzjoni żbaljata tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark Komunitarja.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/64


Rikors ippreżentat fis-17 ta' Diċembru 2008 — Monoscoop vs UASI (SUDOKU SAMURAI BINGO)

(Kawża T-564/08)

(2009/C 44/108)

Lingwa tal-kawża: L-Ispanjol

Partijiet

Rikorrenti: Monoscoop BV (Alkmaar, l-Olanda) (rappreżentant: A. Canela Giménez, abogado)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (UASI) tat-30 ta' Settembru 2008, fil-Każ R 816/2008-2, u

tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Trade mark Komunitarja kkonċernata: Trade mark verbali “SUDOKU SAMURAI BINGO” (Applikazzjoni għal reġistrazzjoni Nru 5.769.013) għal prodotti u servizzi fil-klassijiet 9, 28 u 41.

Deċiżjoni tal-eżaminatur: Applikazzjoni miċħuda.

Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: Appell miċħud.

Motivi invokati: Applikazzjoni żbaljata tal-Artikolu 7(1)(b) u (ċ) u l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark Komunitarja.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/64


Appell ippreżentat fid-19 ta' Diċembru 2008 mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej mis-sentenza mogħtija fit-13 ta' Novembru 2008 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-kawża F-90/07, Traore vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-572/08 P)

(2009/C 44/109)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Appellanti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: J. Curall, G. Berscheid u B. Eggers, aġenti)

Appellat: Amadou Traore (Rhode-Saint-Genèse, il-Belġju)

Talbiet tal-appellanti

tannulla s-sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-13 ta' Novembru 2008 fil-Kawża F-90/07 sa fejn din tilqa' l-ewwel motiv ibbażat fuq irregolarità tal-proċedura tar-reklutaġġ, fuq il-ksur tal-Artikolu 7(1) u tal-Artikolu 29(1) tar-Regolamenti tal-Persunal kif ukoll fuq il-prinċipji ta' trattament ugwali u tal-prospetti ta' karriera, sa fejn il-livell tal-pożizzjonijiet ġie stabbilit għall-gradi AD9 sa AD14 sa fejn hija kkonċernata l-pożizzjoni ta' Kap inkarigat mill-Operazzjonijiet fit-Tanżanija u tannulla ċ-ċaħda tal-kandidatura ta' A. Traore kif ukoll il-ħatra tas-Sur S. għall-imsemmija pożizzjoni;

tiċħad ir-rikors ippreżentat minn A. Traore quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-90/07 sa fejn dan intlaqa' mill-imsemmi Tribunal għas-Servizz Pubbliku;

tikkundanna lir-rikorrent fl-ewwel istanza għall-ispejjeż tal-appell u tiddeċiedi skont il-liġi fuq l-ispejjeż tal-istanza quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku.

Aggravji u argumenti prinċipali

Permezz tal-appell preżenti, il-Kummissjoni titlob l-annullament tas-sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (TSP) tat-13 ta' Novembru 2008, mogħtija fil-kawża Traore vs Il-Kummissjoni, F-90/07, li permezz tagħha it-TSP annulla d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Diċembru 2006, li tiċħad il-kandidatura ta' A. Traore għall-pożizzjoni ta' Kap inkarigat mill-Operazzjonijiet fid-delegazzjoni tal-Kummissjoni fit-Tanżanija u d-deċiżjoni li jinħatar kandidat ieħor għal din il-pożizzjoni, safejn il-livell tal-pożizzjoni inkwistjoni li kellha timtela' kien ġie stabbilit għall-gradi AD 9 sa AD 14 (u ma ġiex limitat għal wieħed mill-gruppi ta' żewġ gradi AD 9/AD 10, AD 11/AD 12 jew AD 13/AD 14).

Insostenn tal-appell tagħha, il-Kummissjoni tqajjem aggravi ibbażati rispettivament fuq:

żball ta' dritt imwettaq mit-TSP meta injora s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-8 ta' Lulju 2008, Il-Kummissjoni vs Economidis (T-56/07 P, li għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġabra), sa fejn it-TSP illimita b'mod żbaljat il-portata ta' din is-sentenza għall-każ biss tal-mili tal-pożizzjoni ta' kap tal-unità, filwaqt li l-istess kundizzjonijiet japplikaw għal pożizzjoni mhux maniġerjali bħal dik inkwistjoni f'dan il-każ partikolari;

injorar tal-prinċipji tar-rispett tal-interess ġenerali tas-servizz u tal-amministrazzjoni tajba.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/65


Rikors ippreżentat fit-23 ta' Diċembru 2008 — Progres srl vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

(Kawża T-577/08)

(2009/C 44/110)

Lingwa tal-kawża: It-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Progres srl (Ruma, l-Italja) (rappreżentant: M. Falcetta, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni kkontestata u l-konsegwenzi legali kollha tagħha, inkluż il-kumpens għad-danni.

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Dan ir-rikors jirrigwarda d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li biha r-rikorrenti ġiet irrifjutata l-għoti tal-proġett li jikkorrispondi għas-sejħa ENV.G.1/SER/2008/0050, intiża għall-ħolqien ta' mudelli għall-użu tal-art, taħt evalwazzjoni partikolari tal-impatt ambjentali.

In sostenn tal-allegazzjonijiet tagħha, ir-rikorrenti ssostni:

Li dak li tafferma d-deċiżjoni huwa żbaljat, fis-sens li l-proġett tar-rikorrenti jiffoka b'mod esklużiv fuq il-mudell DPSIR; iżda li, fi kwalunkwe każ, is-sejħa għal offerti titlob espliċitament l-inklużjoni ta' użu ta' “indikaturi istituzzjonali soċjali, ekonomiċi u ambjentali tal-varjazzjonijiet tal-Land Use”, meta huwa fil-fatt, id-DPSIR dak l-isturment l-aktar stabbilit fuq il-livell internazzjonali għall-ġestjoni u l-inklużjoni ta' tali indikaturi. Barra minn hekk, id-DPSIR ġie żviluppat u wżat b'mod korrett, propju mill-Agenzija Ewropea għall-Ambjent. Fil-fatt, dak li r-rikorrenti tipproponi huwa l-użu ta' mudell DPSIR aġġornat skont metodi innovattivi u diġà applikat b'suċċess f'diversi proġetti tan-Nazzjonijiet Uniti u IUCN (International Union for the Conservation of Nature).

Li għall-kuntrarju ta' dak li huwa indikat fid-deċiżjoni kkontestata, fil-proġett tar-rikorrenti huwa indikat b'mod espliċitu li se jiġi żviluppat mudell ta' Land Use permezz tal-inklużjoni ta' diversi mudelli li ħarġu mir-VI Programm Qafas għar-Riċerka.

Li ma hemm ebda raġuni li tista' tqanqal dubji dwar ir-regolarità tal-parteċipazzjoni tad-direttur tar-rikorrenti, fl-eżekuzzjoni tal-proġett.

Li r-rappreżentattivà ġeografika mhix prevista b'mod ġust mis-sejħa għal offerti peress li mhuwiex proġett ta' żvilupp, integrazzjoni u/jew koeżjoni inter-Ewropea. Barra minn hekk, mhuwiex ċar fuq liema bażi, esperjenzi fl-Ewropa tqiesu aħjar, għall-finijiet tal-evalwazzjoni ta' kumpannija, meta mqabbla ma' dawk man-Nazzjonijiet Uniti u mal-IUCN, li ġew invokati mir-rikorrenti.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/65


Rikors ippreżentat fit-23 ta' Diċembru 2008 — Eridania Sadam vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-579/08)

(2009/C 44/111)

Lingwa tal-kawża: It-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Eridiana Sadam SpA (Bologna, l-Italja) (rappreżentanti: G.M. Roberti, avukat, I. Perego, avukat, B. Amabile, avukat, M. Serpone, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni kkontestata.

bħala miżura istruttorja, tordna l-produzzjoni tad-dokumentazzjoni li nġabret fil-fajl tal-investigazzjoni tal-Kummissjoni, skont l-Artikoli 65 u 66 tar-Regoli tal-Proċedura.

tikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Permezz tar-rikors preżenti, Eridania Sadam Spa tikkontesta d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea tas-16 ta' Lulju 2008, dwar l-għajnuna mill-istat nru C 29/2004 (ex N 328/2003) skont ir-raba' paragrafu tal-Artikolu 230 KE.

F'dan il-kuntest, ir-rikorrenti tressaq erba' motivi sabiex turi li l-konvenuta:

applikat b'mod żbaljat għall-każ preżenti l-Artikolu 87(1) KE, u fi, kwalunkwe każ, għamlet evalwazzjoni żbaljata tal-fatti u naqset mill-obbligu ta' motivazzjoni, meta kkunsidrat li l-pjan ta' sussidju, fiż-żmien meta ġie nnotifikat mill-awtoritajiet Taljani seta', jekk mogħti, jippreġudika l-kummerċ intrakomunitarju u jxekkel il-kompetizzjoni;

kisret l-Artikolu 87(2)(b) KE, kif ukoll il-linji gwida applikabbli għall-għajnuna mill-Istat għas-settur agrikolu kif ukoll il-prassi tagħha stess — u, fi kwalunkwe każ, għamlet evalwazzjoni żbaljata tal-fatti u naqset mill-obbligu ta' motivazzjoni — meta kkunsidrat li l-pjan ta' sussidju, fiż-żmien meta ġie nnotifikat mill-awtoritajiet Taljani, ma setax jibbenefika minn eżenzjoni stipulata fl-imsemmi Artikolu 87(2)(b) KE;

kisret ukoll l-Artikolu 87(3)(c) KE, u, fi kwalunkwe każ, għamlet evalwazzjoni żbaljata tal-fatti u naqset mill-obbligu ta' motivazzjoni, meta kkunsidrat li l-pjan ta' sussidju, fiż-żmien meta ġie nnotifikat mill-awtoritajiet Taljani, ma setax jibbenefika mill-eżenzjoni stipulata fl-imsemmi Artikolu 87(3)(c) KE;

kisret il-prinċipji ta' amministrazzjoni tajba, ta' diligenza u tal-premura minħabba, b'mod partilkolari, it-tul eċċessiv tal-proċedimenti amministrattivi.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/66


Rikors ippreżentat fl-24 ta' Diċembru 2008 — PJ Hungary vs UASI — Pepekillo (PEPEQUILLO)

(Kawża T-580/08)

(2009/C 44/112)

Lingwa tar-rikors: L-Ispanjol

Partijiet

Rikorrenti: PJ Hungary Szolgáltató kft (Budapest, ir-Repubblika tal-Ungerija) (rappreżentanti: M. Granado Carpenter u C. Gutiérrez Martínez, abogadas)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Pepekillo SL (Algeciras, Spanja)

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (UASI) tat-30 ta' April 2008 (Każ R-722/2007), li laqgħet it-talba ta' PEPEILLO SL għal “restitutio in integrum”.

tannulla d-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI tal-24 ta' Settembru 2008 (Każ R-722/2007) li laqgħet l-annullament tad-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni tad-9 ta' Marzu 2007 u konsegwentement l-għoti tat-trade mark Komunitarja Nru 3.546.471 “PEPEQUILLO” flimkien ma' dak kollu li jaqa' taħt id-dritt Komunitarju.

tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż ta' din il-kawża, kif ukoll għall-ispejjeż sostnuti matul il-proċedura amministrattiva quddiem il-UASI.

Motivi u argumenti prinċipali

Applikant għat-trade mark Komunitarja: Doña Marta Sancho Lora, li sussegwentement ittrasferiet l-applikazzjoni lill-kumpannija PEPEKILLO SL.

Trade mark Komunitarja kkonċernata: Trade mark verbali “PEPEQUILLO” (Applikazzjoni għal reġistrazzjoni Nru 3.546.471) għal prodotti fil-klassijiet 18 u 25 u servizzi fil-klassi 35.

Proprjetarju tat-trade mark jew tas-sinjal invokat in sostenn tal-oppożizzjoni: Ir-rikorrenti, li lilha l-kumpannija “PEPE JEANS N.V.” kienet ittrasferiet id-drittijiet tagħha.

Trade mark jew sinjal invokat in sostenn tal-oppożizzjoni: Trade marks verbali Spanjoli “PEPE” u “PEPE JEANS”, trade marks Spanjoli figurattivi “PEPE JEANS LONDON”, trade marks verbali Spantoli “PEPE 2XL”, “PEOPE F4”, “PEPE M99”, “PEPE F4”, “PEPE M3”, “PEPE M5” U “PEPE F6”, trade marks Spanjoli figurattivi “PEPE JEANS LONDON”, “PEPE JEANS 73”, “PEPE JEANS PORTOBELLO”, “PEPE” u trade marks verbali Spanjoli “PEPE JEANS M2”, “PEPE BETTY”, “PEPE CLOTHING” u “PEPCO” għal prodotti fil-klassijiet 3, 9, 14, 18 u 25; u trade marks Komunitarji verbali u figurattiva “PEPE JEANS” għal prodotti fil-klassijiet 3, 9, 14 u 18.

Deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni: Oppożizzjoni milqugħa u applikazzjoni għal reġistrazzjoni miċħuda.

Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: Motivi għal appell milqugħa.

Motivi invokati: Applikazzjoni żbaljata tal-Artikoli 78 u 8(1)(b) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark Komunitarja.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/66


Rikors ippreżentat fil-31 ta' Diċembru 2008 — Fresh Del Monte Produce Inc. vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-587/08)

(2009/C 44/113)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Fresh Del Monte Produce Inc. (George Town, Gżejjer Kajman) (rappreżentanti: B. Meyring, lawyer, u E. Verghese, solicitor)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla l-Artikoli 1, 2, 3 u 4 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2008) 5955 finali, tal-15 ta' Ottubru 2008, fil-Każ COMP/39.188 — Banana, sa fejn tikkonċerna lir-rikorrenti;

sussidjarjament, tnaqqas sostanzjalment il-multa imposta fuq ir-rikorrenti, skont l-Artikolu 2(c) ta' din id-deċiżjoni;

sussidjarjament, tannulla l-Artikoli 1 u 3 ta' din id-deċiżjoni, sa fejn jikkonċernaw lir-rikorrenti;

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Permezz ta' dan ir-rikors, ir-rikorrenti titlob l-annullament, skont l-Artikolu 230 KE, tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2008) 5955 finali, tal-15 ta' Ottubru 2008, fil-Każ COMP/39.188 — Banana, fir-rigward tal-proċedura skont l-Artikolu 81 KE, li ddikjaratha responsabbli in solidum għall-imġiba ta' Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. Il-Kummissjoni ddeċidiet li Weichert kisret l-Artikolu 81 KE billi pparteċipat fi prattika miftiehma ta' koordinament ta' prezzijiet ta' referenza tal-banana importata fit-tmien Stati Membri tar-reġjun ta' Fuq Ewropew tal-Komunità. Sussidjarjament, hija titlob li jiġi emendat l-Artikolu 2(c) tad-deċiżjoni inkwantu jimponi multa fuq ir-rikorrenti.

Insostenn tat-talbiet tagħha, ir-rikorrenti tinvoka tmien motivi, ippreżentati f'erba' partijiet.

Fl-ewwel parti, ir-rikorrenti tinvoka l-motivi insostenn tat-talba tagħha għall-annullament tad-deċiżjoni li ddikjaratha responsabbli in solidum għall-imġiba ta' Weichert.

L-ewwel nett, hija ssostni li l-Kummissjoni applikat b'mod żbaljat l-Artikolu 81(1) KE u l-Artikolu 23(2)(a) tar-Regolament Nru 1/2003 (1), meta sabet lir-rikorrenti responsabbli in solidum għall-imġiba ta' Weichet billi bbażat ruħha fuq kuntratt ta' distribuzzjoni u fuq is-sehem indirett f'Weichert bħala soċju akkomandat (Kommanditist), minkejja li l-ebda wieħed minnhom (waħdu jew flimkien) ma kien jagħti lir-rikorrenti influwenza deċiżiva fuq Weichert.

It-tieni nett, ir-rikorrenti ssostni li l-Kummissjoni kisret l-Artikolu 253 KE billi ma tatx raġunijiet għaliex żammet lir-rikorrenti responsabbli, kumpannija li ma kellha l-ebda relazzjoni diretta ma' Weichert.

It-tielet nett, hija ssostni li l-Kummissjoni kisret id-dritt tad-difiża tar-rikorrenti billi rrifjutat li tiżvela provi rilevanti.

Il-motivi sekondarji u sussidjarji ġew invokati mir-rikorrenti insostenn tat-talba tagħha għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata, inkwantu hija relatata kemm mar-rikorrenti u ma' Weichert. F'din il-parti tar-rikors, ir-rikorrenti tqajjem ir-raba' u l-ħames motivi.

Ir-raba' motiv jirrigwarda l-applikazzjoni żbaljata tal-Artikolu 81 KE minħabba l-fatt li l-Kummissjoni kkonkludiet li Weichert kienet ipparteċipat fi prattika miftiehma li kellha bħala għan ir-restrizzjoni tal-kompetizzjoni.

Il-ħames motiv jirrigwarda l-ksur tad-drittijiet tad-difiża tar-rikorrenti inkwantu ma ngħatatx id-dritt li tinstema' minħabba diskrepanza fundamentali, fil-każ tal-Kummissjoni, bejn id-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet u d-deċiżjoni.

Fit-tielet parti tar-rikors (ukoll sussidjarjament), ir-rikorrenti tinvoka sottomissjonijiet kawtelatorji insostenn tat-talba tagħha għat-tnaqqis tal-multa imposta in solidum fuqha u fuq Weichert. Din il-parti tinkludi s-sitt u s-seba' motivi.

Fis-sitt motiv, ir-rikorrenti ssostni li l-Kummissjoni kkommettiet żball manifest ta' evalwazzjoni meta stabbiliet il-livell tal-multa billi naqset milli tevalwa l-gravità kif suppost.

Is-seba' motiv jirreferi għal ksur tal-Artikolu 23 tar-Regolament Nru 1/2003 u tal-prinċipju tal-protezzjoni tal-aspettativi leġittimi minħabba li l-Kummissjoni ma kkunsidratx il-fatt li Weichert ikkooperat fl-investigazzjoni.

Ir-raba' parti tar-rikors titlob l-annullament tal-Artikoli 1 u 2 tad-deċiżjoni li tirrigwarda r-rikorrenti, abbażi tat-tmien motivi li jiddikjaraw li dawk l-artikoli jinvolvu applikazzjoni żbaljata tal-Artikolu 81 KE, ksur tal-Artikolu 7 tar-Regolament Nru 1/2003 u ksur tal-Artikolu 253 KE.


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003, tas-16 ta' Diċembru 2002, fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat, ĠU L 1, p. 1.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/67


Rikors ippreżentat fl- 24 ta' Diċembru 2008 — Dole Food u Dole Germany vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-588/08)

(2009/C 44/114)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Dole Food Company, Inc (Washington, l-Istati Uniti) u Dole Germany OHG (Hamburg, il-Ġermanja) (rappreżentant: J.-F. Bellis, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tannulla jew tnaqqas l-ammont tal-multa imposta;

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Permezz ta' dan ir-rikors, ir-rikorrenti jitolbu l-annullament, skont l-Artikolu 230 KE, tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2008) 5955 finali, tal-15 ta' Ottubru 2008 (Każ COMP/39.188 — Banana), dwar proċedura skont l-Artikolu 81 KE, li ddikjarathom responsabbli li ħadu sehem fi prattika miftehma ta' koordinazzjoni tal-prezzijiet ta' referenza tal-banana importata fit-tmien Stati Membri tar-reġjun tat-Tramuntana tal-Ewropa tal-Komunità. Huwa jitolbu wkoll l-annullament jew it-tnaqqis tal-multa li ġiet imposta fuqhom.

Insostenn tar-rikors tagħhom, ir-rikorrenti jinvokaw żewġ motivi.

L-ewwel nett, ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni wettqet żball meta kkunsidrat li l-aġir inkwistjoni kien jikkostitwixxi restrizzjoni tal-kompetizzjoni minħabba l-għan fis-sens tal-Artikolu 81 KE. Ir-rikorrenti jsostnu li fil-fatt, l-aġir inkwisjtoni kien jikkonsisti esklużivament f'komunikazzjonijiet bilaterali okkażjonali bejn l-importaturi ta' banana li kienu jinvolvu diskors ġenerali rigward is-suq u ma kienx jifforma parti minn akkordju iktar vast ta' ffissar tal-prezzijiet jew ta' diviżjoni tas-suq u għaldaqstant ma kienx jikkostitwixxi restrizzjoni tal-kompetizzjoni minħabba l-għan. Dawn il-komunikazzjonijiet saru qabel ma ġew iffissati l-prezzijiet ta' referenza, li huwa stadju differenti ħafna min-negozjar tal-prezzijiet reali mal-klijenti. Minbarra dan, ir-rikorrenti jesponu li dawn il-komunikazzjonijiet ma kinux u ma setgħux ikunu intiżi sabiex jirrestrinġu l-kompetizzjoni fis-suq tal-banana, inkwantu l-prezzijiet ta' referenza mhumiex prezzijiet reali u ma jikkostitwixxux il-bażi għan-negozjar tal-prezzijiet reali tal-banana ħadra.

It-tieni nett, ir-rikorrenti jallegaw li l-multa imposta fuqhom hija inġustifikata, għaliex l-ammont bażiku tal-multa huwa bbażat fuq il-valur tal-bejgħ ta' oġġetti li ma jirrigwardawx l-allegat ksur. Barra minn hekk, ir-rikorrenti jargumentaw li l-multa hija wkoll sproporzjonata, għaliex l-ammont bażiku tal-multa ġie ffissat b'mod żbaljat fuq il-premessa li l-aġir kien jikkonċerna l-iffissar tal-prezzijiet.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/68


Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-17 ta' Diċembru 2008 — Plant et vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-324/07) (1)

(2009/C 44/115)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Il-President tas-Sitt Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 247 20.10.2007.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/68


Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Diċembru 2008 — Insight Direct USA vs UASI — Net Insight (Insight)

(Kawża T-489/07) (1)

(2009/C 44/116)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Il-President tas-Sitt Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 64, tat-8.3.2008.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/68


Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-19 ta' Diċembru 2008 — iTouch International vs UASI — Touchnet Information Systems (iTouch)

(Kawża T-347/08) (1)

(2009/C 44/117)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Il-President tas-Sitt Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 272, tal-25.10.2008.


Tribunal għas-Servizz Pubbliku

21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/69


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-5 ta' Novembru 2008 — Avanzata et vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-48/06) (1)

(Servizz pubbliku - Membri tal-persunal bil-kuntratt - Klassifika u remunerazzjoni - Ex ħaddiema impjegati skont il-liġi Lussemburgiża)

(2009/C 44/118)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Eric Avanzata domiċiljat f'Hussigny (Franza), u 20 membru tal-persunal bil-kuntratt ieħor (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis u É. Marchal, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: J. Currall u G. Berscheid, aġenti)

Suġġett

L-annullament tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet ta' impjieg tar-rikorrenti, b'mod partikolari tal-grupp ta' servizz tagħhom, tal-grad tagħhom, tal-iskala tagħhom u tar-remunerazzjoni tagħhom hekk kif huma stabbiliti mid-dispożizzjonijiet tal-kuntratti tagħhom bħala membri tal-persunal.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż rispettivi tagħha.


(1)  ĠU C 154, 1.7.2006, p. 26.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/69


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-11 ta' Diċembru 2008 — Collée vs Il-Parlament Ewropew

(Kawża F-148/06) (1)

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Promozzjoni - Proċedura għall-allokazzjoni ta' punti ta' mertu fil-Parlament Ewropew - Eżami komparattiv tal-merti)

(2009/C 44/119)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Laurent Collée (Il-Lussemburgu, il-Lussemburgu) (rappreżentanti: S. Orlandi, J.-N. Louis u É. Marchal, avukati)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew (rappreżentanti: C. Burgos u A. Lukošiūtė)

Suġġett

Minn naħa, l-annullament tad-deċiżjoni tad-9 ta' Jannar 2006 li talloka lir-rikorrent żewġ punti ta' mertu skont il-proċedura ta' promozzjoni 2004 u, min-naħa l-oħra, id-dikjarazzjoni tal-illegalità tal-punt I.3 tal-“Istruzzjonijiet dwar il-proċedura ta' allokazzjoni ta' punti ta' promozzjoni” tal-Parlament Ewopew tat-13 ta' Ġunju 2002.

Dispożittiv

1)

Id-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li jingħataw 2 punti ta' mertu lil L. Collée fil-proċedura ta' promozzjoni 2004 hija annullata.

2)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

3)

Il-Parlament Ewropew huwa kkundannat għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 42, 24.2.2007, p. 48.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/70


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-25 ta' Novembru 2008 — Hristova vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-50/07) (1)

(Servizz pubbliku - Reklutaġġ - Kompetizzjoni ġenerali - Kundizzjonijiet għall-ammissjoni - Ċaħda tal-kandidatura - Motivazzjoni - Kwalifiki)

(2009/C 44/120)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Valentina Hristova, (Pavlikeni, Il-Bulgarija) (rappreżentant: G. Kerelov, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: J. Currall u B. Eggers, aġenti)

Suġġett

L-annullament tad-deċiżjoni tal-bord tal-eżaminaturi fil-kompetizzjoni EPSO/AST/14/06, li ma tilqax il-kandidatura tar-rikorrenti għall-eżamijiet ta' din il-kompetizzjoni minħabba li ma kellhiex esperjenza professjonali ta' tliet snin bħala segretarja wara li kisbet il-kwalifika tagħha — Talba għad-danni

Dispożittiv

1)

Id-deċiżjoni tal-bord tal-eżaminaturi fil-kompetizzjoni ġenerali EPSO/AST/14/06, li ma tilqax il-kandidatura tas-Sinjura Hristova għall-eżamijiet ta' din il-kompetizzjoni hija annullata

2)

Il-bqija tar-rikors huwa miċħud.

3)

Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej hija kundannata għall-ispejjeż kollha.


(1)  ĠU C 79, 29.3.2008, p. 36.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/70


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-25 ta' Novembru 2008 — Iordanova vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-53/07) (1)

(Servizz pubbliku - Reklutaġġ - Kompetizzjoni ġenerali - Kundizzjonijiet għall-ammissjoni - Ċaħda tal-kandidatura - Diplomi)

(2009/C 44/121)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Ivanka Iordanova (Varna, il-Bulgarija) (rappreżentanti: G. Kerelov, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: J. Currall u B. Eggers, aġenti)

Suġġett

L-annullament tad-deċiżjoni tal-Bord tal-Ġħażla tal-kompetizzjoni EPSO/AST/14/06, li tirrifjuta li tammetti lir-rikorrenti għall-eżamijiet ta' din il-kompetizzjoni minħabba li d-diplomi tagħha ta' edukazzjoni ogħla mhumiex kompatibbli max-xogħol segretarjali u minħabba n-nuqqas ta' tliet snin ta' esperjenza professjonali f'dan il-qasam — Talba għad-danni.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 107, 26.4.2008, p. 44.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/70


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-11 ta' Diċembru 2008 — Collotte vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-58/07) (1)

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Promozzjoni - Proċedura ta' promozzjoni tal-2006 - Kapaċità li uffiċjal jaħdem fit-tielet lingwa)

(2009/C 44/122)

Lingwa tal-kawża:Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Pascal Collotte (Abstraat, il-Belgju) (rappreżentanti: inizjalment É. Boigelot, sussegwentement É. Boigelot u L. Defalque, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: inizjalment C. Berardis-Kayser u G. Berscheid, sussegwentement C. Berardis-Kayser u L. Lozano Palacios, aġenti)

Parti intervenjenti: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: I. Šulce u M. Simm, aġenti)

Suġġett

Annullament tad-deċiżjoni li r-rikorrent ma jiġix promoss, minħabba li naqas li jipprova l-kapaċità tiegħu li jaħdem fit-tielet lingwa, għall-grad A*12 fil-proċedura ta' promozzjoni tal-2006 — Talba għad-danni.

Dispożittiv

1)

Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej li ma tinkludix l-isem ta' P. Collotte fil-lista tal-uffiċjali promossi għall-grad A*12 fil-proċedura ta' promozzjoni tal-2006 hija annullata.

2)

Il-kumplament tat-talbiet tar-rikors huma miċħuda.

3)

Il-Kummussjoni tal-Komunitajiet Ewropej hija kkundannata għall-ispejjeż tagħha u dawk tar-rikorrent.

4)

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.


(1)  ĠU C 199, 25.8.2007 p. 50.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/71


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-11 ta' Diċembru 2008 — Dubus et vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-66/07) (1)

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Promozzjoni - Proċedura ta' promozzjoni 2006 - Abbiltà li taħdem bit-tielet lingwa)

(2009/C 44/123)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Charles Dubus (Kraainem, il-Belġju) u Jean Leveque (Wattignies-la-Victoire, Franza) (rappreżentanti: É. Boigelot, avukat, sussegwentement minn É. Boigelot u L. Defalque, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: C. Beradis-Kayser u G. Berscheid, aġenti)

Parti intervenjenti: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: I. Sucle u M. Simm, aġenti)

Suġġett

Annullament tad-deċiżjoni li biha ma jiġux promossi r-rikorrenti, minħabba li naqsu li juru l-abbiltà tagħhom li jaħdmu bit-tielet lingwa, fil-proċedura ta' promozzjoni 2006 — Talba għal kumpens tad-danni.

Dispożittiv

1)

Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej li l-isem ta' C. Dubus ma jiġix inkluż fil-lista tal-uffiċjali promossi għall-grad C*3 fil-proċedura ta' promozzjoni 2006, u d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej li l-isem ta' J. Leveque ma jiġix inkluż fil-lista tal-uffiċjali promossi għall-grad B*8 fl-istess proċedura ta' promozzjoni huma annullati.

2)

Il-kumplament tat-talbiet tar-rikors huma miċħuda.

3)

Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej hija kkundannata għall-ispejjeż tagħha u tar-rikorrenti.

4)

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.


(1)  ĠU C 199, 25.8.2007, p. 54.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/71


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-13 ta' Novembru 2008 — Traore vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-90/07) (1)

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Avviż ta' kariga battala - Ċaħda tal-kandidatura tar-rikorrent - Assenjazzjoni mill-ġdid - Interess tas-servizz)

(2009/C 44/124)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Amadou Traore (Rhode-Saint-Genèse, il-Belġju) (rappreżentant: É. Boigelot, avocat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: J. Currall u B. Eggers)

Suġġett

L-annullament tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni li jiċħdu l-kandidaturi tar-rikorrent għall-kariga ta' chargé d'affaires ad interim fid-delegazzjoni f'Togo, kif ukoll għall- kariga ta' kap inkarigat mill-operazzjonijiet tad-delegazzjoni fit-Tanżanija — L-annullament tad-deċiżjonijiet li jaħtru kandidati oħra għall-imsemmija karigi — Talba għad-danni.

Dispożittiv

1)

Id-deċiżjoni tad-Direttur tal-Persunal tal-Uffiċċju għal Kooperazzjoni EuropeAid tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, tat-12 ta' Diċembru 2006, dwar iċ-ċaħda tal-kandidatura ta' A. Traore għall-kariga ta' kap tal-operazzjonijiet tad-delegazzjoni tal-Kummissjoni fit-Tanżanija u d-deċiżjoni ta' ħatra ta' M.S għall-imsemmija kariga huma annullati.

2)

Ir-rikors huwa miċħud għal bqija.

3)

A. Traore huwa kkundannat għall-nofs l-ispejjeż rispettivi tiegħu.

4)

Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej hija kkundannata għall-ispejjeż rispettivi tagħha u għal nofs l-ispejjeż sostnuti minn A. Traore.


(1)  ĠU C 269, 10.11.2007, p. 72.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/72


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-11 ta' Diċembru 2008 — Evraets vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-92/07) (1)

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Promozzjoni - Proċedura ta' promozzjoni 2006 - Kapaċità tal-uffiċjal li jaħdem b'tielet lingwa)

(2009/C 44/125)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Pascal Evraets (Lambusart, il-Belgju) (rappreżentanti: N. Lhoëst, sussegwentement N. Lhoëst u S. Fernández Menéndez, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: C. Berardis-Kayser u G. Berscheid, aġenti)

Parti intervenjenti: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: I. Šulce u M. Simm, aġenti)

Suġġett

Annullament tad-deċiżjoni li r-rikorrent ma jiġix promoss għall-grad AST 4, peress li ma weriex li huwa kapaċi jaħdem b'tielet lingwa, bħala parti mill-proċedura ta' promozzjoni 2006.

Dispożittiv

1)

Id-deċiżjoni li P. Evraets ma jiġix promoss bħala parti mill-proċedura ta' promozzjoni 2006 hija annullata.

2)

Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej hija kkundannata tbati l-ispejjeż tagħha u tar-rikorrent.

3)

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.


(1)  ĠU C 283, 24.11.2007, p. 44.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/72


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-11 ta' Diċembru 2008 — Beatriz Acosta Iborra et vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-93/07) (1)

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Promozzjoni - Proċedura ta' promozzjoni 2006 - Kapaċità li wieħed jaħdem bi tliet lingwi)

(2009/C 44/126)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, l-Olanda) u disa' uffiċjali oħra tal-Kummissjoni (rappreżentanti: irrappreżentati inizjalment minn N. Lhoëst, sussegwentement minn N. Lhoëst u S. Fernández Menéndez, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: C. Berardis-Kayser u G. Berscheid, agenti)

Parti intervenjenti: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: I. Šulce u M. Simm, agenti)

Suġġett

Annullament tad-deċiżjoni li, fin-nuqqas ta' prova tal-kapaċità tagħhom li jaħdmu bi tliet lingwi, ir-rikorrenti ma jiġux promossi abbażi tal-proċedura ta' promozzjoni 2006.

Dispożittiv

1)

Id-deċiżjonijiet li Acosta Iborra u d-disa' uffiċjali l-oħra tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej li isimhom jidher anness ma' din is-sentenza ma jiġux promossi abbażi tal-proċedura ta' promozzjoni 2006, huma annullati.

2)

Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej hija kkundannata għall-ispejjeż tagħha kif ukoll għal dawk tar-rikorrenti.

3)

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandu jbati l-ispejjeż tiegħu stess.


(1)  ĠU C 283, 24.11.2007, p. 44.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/73


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-4 ta' Novembru 2008 — Van Beers vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-126/07) (1)

(Servizz Pubbliku - Uffiċjali - Promozjoni - Proċedura ta' ċertifikazzjoni - Proċedura 2006 - Nuqqas li jitniżżel l-isem tar-rikorrenti fil-lista tal-uffiċjali magħżula - Artikolu 45a tar-Regolamenti tal-Persunal)

(2009/C 44/127)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Isabelle Van Beers (Woluwé-St-Étienne, il-Belġju) (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis u É. Marchal, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: C. Berardis-Kayser u G. Berscheid, aġenti)

Suġġett

Annullament tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Frar 2007 li tiċħad il-kandidatura tar-rikorrenti għall-proċedura ta' ċertifikazzjoni 2006.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 22, 26.1.2007, p. 57.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/73


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-9 ta' Diċembru 2008 — Efstathopoulos vs Il-Parlament Ewropew

(Kawża F-144/07) (1)

(Servizz pubbliku - Ex-membri tal-persunal temporanju - Regolament (KE, Euratom, KEFA) Nru 2689/95 - Allowance ta' tmiem tas-servizz - Teħid inkunsiderazzjoni ta' bonus għal produttività fil-kalkolu tal-ammont tad-dħul gross irċevut fil-kuntest tal-funzjonijiet ġodda)

(2009/C 44/128)

Lingwa tal-kawża: Il-Grieg

Partijiet

Rikorrent: S. Efstathopoulos (Chalandri, il-Greċja) [rappreżentanti: N. Korogiannakis u M. Michi, avukati]

Konvenut: Il-Parlament Ewropew [rappreżentanti: A. Lukošiūtė u A. Troupiotis, aġenti]

Suġġett

L-annullament tad-deċiżjoni tal-Parlament tat-18 ta' April 2007 li twassal għal tnaqqis tal-pensjoni ta' rtirar tar-rikorrent u għall-irkupru tal-pagament żejjed.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż rispettivi tagħha


(1)  ĠU C 92, 12.4.2008, p. 50.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/73


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-30 ta' Ottubru 2008 — Ortega Serrano vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-48/08) (1)

(Servizz Pubbliku - Inammissibbiltà manifesta - Impossibbiltà ta' rappreżentazzjoni tar-rikorrent minn avukat li mhuwiex terza persuna - Għajnuna legali - Talba għal intervent)

(2009/C 44/129)

Lingwa tal-kawża: L-Ispanjol

Partijiet

Rikorrent: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Spanja) (rappreżentant: A. Ortega Serrano, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: K. Herrmann u L. Lozano Palacios, aġenti)

Suġġett

Annullament tad-deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla tal-kompetizzjoni EPSO/AD/26/05, li tirrifjuta lir-rikorrent jitniżżel fil-lista ta' riżerva u li tistabbilixxi data ġdida għall-prova orali.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud bħala manifestament inammissibbli.

2)

It-talba sussidjarja ta' A. Ortega Serrano sabiex jiġi awtorizzat jirregolarizza r-rikors tiegħu hija miċħuda.

3)

A. Ortega Serrano huwa kkundanndat għall-ispejjeż.

4)

M'hemmx lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talba għal intervent.

5)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jbati l-ispejjeż tiegħu relatati mat-talba għal intervent.

6)

It-talba għal għajnuna legali, fil-Kawża F-48/08 AJ, Ortega Serrano vs Il-Kummissjoni, hija miċħuda.


(1)  ĠU C 171, 5.7.2008, p. 52.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/74


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-18 ta' Diċembru 2008 — Nijs vs Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri

(Kawża F-64/08) (1)

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Artikolu 35(1)(e) tar-Regoli tal-Proċedura - Sunt tal-motivi mressqa fir-rikors - Proċedura ta' evalwazzjoni - Nomina tal-evalwatur u l-validatur - Nuqqas ta' att li jikkawża preġudizzju - Inammissibbiltà manifesta)

(2009/C 44/130)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Bart Nijs (Bereldange, il-Lussemburgu) (rappreżentanti: F. Rollinger u A. Hertzog, avukati)

Konvenuta: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (rappreżentanti: T. Kennedy, J.-M. Stenier u G. Corstens, aġenti)

Suġġett

Annullament tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Awdituri li tinnomina l-evalwatur u l-validatur tar-rikorrent u t-talba għal kumpens għad-dannu subit wara l-adozzjoni ta' din id-deċiżjoni.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud bħala manifestament inammissibbli.

2)

B. Nijs huwa kkundannat għall-ispejjeż kollha.


(1)  ĠU C 247, 27.9.2008, p. 25.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/74


Digriet tal-President tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-17 ta' Diċembru 2008 — Wenig vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-80/08 R)

(Servizz pubbliku - Proċeduri għal miżuri provviżorji - Talba għal sospensjoni tal-eżekuzzjoni ta' deċiżjoni li tissospendi l-persuna kkonċernata mill-funzjonijiet tagħha - Urġenza - Nuqqas)

(2009/C 44/131)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, il-Belġju) (rappreżentanti: G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: J. Currall u D. Martin, aġenti)

Suġġett

Talba għal sospensjoni tal-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni tat-18 ta' Settembru 2008, li permezz tagħha, il-Kummissjoni tissospendi lir-rikorrent u tordna li tinżamm is-somma ta' EUR 1 000 fix-xahar mir-remunerazzjoni tiegħu għall-perijodu massimu ta' sitt xhur.

Dispożittiv

1)

It-talba għal miżuri provviżorji hija miċħuda.

2)

L-ispejjeż huma riżervati.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/74


Rikors ippreżentat fit-3 ta' Novembru 2008 — P vs Il-Parlament

(Kawża F-89/08)

(2009/C 44/132)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: P (Brussell, Il-Belġju) (rappreżentant: E. Boigelot, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

Minn naħa, l-annullament tad-Deċiżjoni tal-Parlament li r-rikorrent jitkeċċa b'notifika minn qabel ta' tliet xhur u, min-naħa l-oħra, talba għad-danni.

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-Deċiżjoni tal-Parlament tal-15 ta' April 2008 li r-rikorrent jitkeċċa b'notifika minn qabel ta' tliet xhur, u li jitneħħielu immedjatament id-dritt għal aċċess għall-Parlament billi jintalab sabiex mill-iktar fis possibbli jrodd lura ċ-ċwievet tal-uffiċċju tiegħu;

konsegwentement, minn naħa, tintegra mill-ġdid u immedjatament, b'effett retroattiv, lir-rikorrent fil-funzjoni li kien fiha qabel, fil-post tax-xogħol u fil-grad li kellu meta ttieħdet id-Deċiżjoni tal-15 ta' April 2008, u, min-naħa l-oħra, tordna l-ħlas tal-paga tiegħu b'effett mill-15 ta' Lulju 2008 sad-data li fiha jiġi integrat mill-ġdid b'mod effettiv, miżjuda b'interessi moratorji ta' 7 % fis-sena;

tikkundanna lill-konvenut għall-ħlas, bħala kumpens għad-dannu morali u preġudizzju għall-karriera, ta' somma ta' EUR 10 000, bla ħsara għal żieda u/jew tnaqqis matul il-kawża;

tikkundanna lill-Parlament Ewropew għall-ispejjeż.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/75


Rikors ippreżentat fl-4 ta' Novembru 2008 — Bertolete et vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-92/08)

(2009/C 44/133)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert, il-Belġju) u oħrajn (rappreżentant: L. Vogel, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjoni li tistabbilixxi kalkolu ġdid tar-remunerazzjonijiet tar-rikorrenti b'implementazzjoni tas-sentenzi mogħtija mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-5 ta' Lulju 2007 fil-Kawżi F-24/06, F-25/06 u F-26/06.

Talbiet tar-rikorrenti

jannulla d-deċiżjoni mogħtija mill-awtorità li għandha s-setgħa tikkonkludi kuntratti ta' impjieg, fit-18 ta' Lulju 2008, li permezz tagħha ġew miċħuda l-ilmenti mressqa mir-rikorrenti li jikkontestaw deċiżjoni mogħtija fit-23 ta' Jannar 2008, li stabbilixxiet kalkolu ġdid tar-remunerazzjoni tar-rikorrenti, b'implementazzjoni ta' tliet sentenzi mogħtija mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku Ewropew, abbażi ta' rikors ippreżentat mir-rikorrenti, fil-5 ta' Lulju 2007, u li jikkontestaw ukoll il-multiplikaturi korrettivi li ġew applikati fiha sussegwentement, kif ukoll id-dokumenti ta' remunerazzjoni mogħtija lir-rikorrenti, skont l-imsemmija deċiżjoni tat-23 ta' Jannar 2008, għax-xhur ta' Frar, Marzu u April 2008;

sa fejn huwa neċessarju, jannulla ukoll l-imsemmija deċiżjonijiet, li kontrihom kienu magħmula l-ilmenti tar-rikorrenti;

jikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjeż.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/75


Rikors ippreżentat fit-12 ta' Novembru 2008 — N vs Il-Parlament

(Kawża F-93/08)

(2009/C 44/134)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: N (Brussell, il-Belgju) (rappreżentant: E. Boigelot, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tar-rapport ta' evalwazzjoni tar-rikorrent għall-perijodu bejn l-01/01/2007 u t-30/04/2007.

Talbiet tar-rikorrent

jannulla d-deċiżjoni tal-4 ta' Marzu 2008 li tikkawża preġudizzju lir-rikorrent peress li tikkonferma u tapprova definittivament ir-rapport ta' evalwazzjoni tiegħu għall-perijodu bejn l-01/01/2007 u t-30/04/2007;

jannulla l-imsemmi rapport inkwistjoni;

jannulla d-deċiżjoni tal-President tal-Parlament tal-25 ta' Settembru 2008 dwar iċ-ċaħda tal-ilment tar-rikorrent dwar l-annullament tad-deċiżjoni kkontestata;

jikkundanna lill-Parlament Ewropew għall-ispejjeż.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/75


Rikors ippreżentat fis-17 ta' Novembru 2008 — Cerafogli vs BĊE

(Kawża F-96/08)

(2009/C 44/135)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Il-Ġermanja) (rappreżentanti: L. Levi u M. Vandenbussche, avukati)

Konvenut: Il-Bank Ċentrali Ewropew

Suġġett

L-annullament tad-deċiżjoni tal-BĊE li ma tagħtix lir-rikorrenti l-benefiċċju ta' promozzjoni ad personam u l-kundanna tal-konvenut għall-ħlas ta' somma għall-kumpens tad-dannu morali subit mir-rikorrenti.

Talbiet tar-rikorrenti

Tannulla d-deċiżjoni li ma tagħtix lir-rikorrenti l-benefiċċju ta' promozzjoni ad personam, ikkomunikata fid-data tal-11 ta' Marzu 2008;

konsegwentement, (i) tannulla kull deċiżjoni li tirriżulta mid-deċiżjoni li r-rikorrenti ma tiġix promossa kkomunikata fil-11 ta' Marzu 2008, inklużi b'mod partikolari d-dikjarazzjonijiet tas-salarju tar-rikorrenti minn Marzu 2008 u (ii) tikkundanna l-konvenut għall-ħlas ta' somma ta' EUR 10 000, ex aequo et bono, sabiex jiġi kkumpensat id-dannu morali subit mir-rikorrenti;

bil-presuppost li l-eżekuzzjoni ta' sentenza ta' annullament ser tinvolvi diffikultajiet serji, il-ħlas ta' somma ta' EUR 78 000 jew, tal-inqas, in-nofs ta' din is-somma sabiex jiġi kopert id-dannu subit mir-rikorrenti;

tikkundanna lill-Bank Ċentrali Ewropew għall-ispejjeż.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/76


Rikors ippreżentat fis-27 ta' Novembru 2008 — Füller-Tomlinson vs Il-Parlament

(Kawża F-97/08)

(2009/C 44/136)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Paulette Füller-Tomlinson (Brussell, il-Belġju) (rappreżentant: L. Levi, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjoni li tistabbilixxi s-sehem ta' invalidità permanenti parzjali imputabbli għall-oriġini professjonali tal-marda għal 20 %, kif ukoll, sussidjarjament, il-kundanna tal-konvenut għall-ħlas ta' somma bħala kumpens għad-dannu morali subit mir-rikorrenti

Talbiet tar-rikorrenti

Jannulla d-deċiżjoni tad-9 ta' April 2008 tal-Kap tal-Unità Pensjonijiet u Assigurazzjonijiet soċjali, li tistabbilixxi, fl-Artikolu 3 tagħha, is-sehem ta' invalidità permanenti parzjali imputabbli għall-oriġini professjonali tal-marda għal 20 %;

sa fejn meħtieġ, jannulla d-deċiżjoni ta' ċaħda tal-ilment;

sussidjarjament, jikkundanna lill-konvenut għall-ħlas ta' somma ta' EUR 12 000 bħala kumpens għad-dannu morali;

jikkundanna lill-Parlament Ewropew għall-ispejjeż.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/76


Rikors ippreżentat fil-11 ta' Diċembru 2008 — Nijs vs Il-Qorti tal-Awdituri

(Kawża F-98/08)

(2009/C 44/137)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Bart Nijs (Aalst, il-Belġju) (rappreżentant: F. Rollinger, avukat)

Konvenuta: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

Minn naħa l-annullament tad-deċiżjoni li ma tippromwovix lir-rikorrent fl-2008 u, min-naħa l-oħra sabiex il-konvenuta tiġi kkundannata tħallas kumpens għad-dannu materjali u morali subit mir-rikorrent.

Talbiet tar-rikorrent

Tannulla d-deċiżjoni li ma tippromwovix lir-rikorrent fl-2008, ippubblikata fil-Komunikazzjoni lill-Persunal 32/2008 tal-5 ta' Mejju 2008, kif ukoll l-atti prepartorji ta' din id-deċiżjoni, b'mod partikolari d-deċiżjonijiet tad-19 u tad-29 ta' Frar 2008, li jagħmlu s-suġġett tal-Komunikazzjonijiet lill-Persunal 10-2008 u 17-2008, li jistabbilixxu l-listi tal-persuni eliġibbli għall-promozzjoni, fl-1 ta' Jannar 2008, safejn jirrigwardaw ir-rikorrent;

tiddikjara espressament in-nullità tad-deċiżjonijiet sussegwenti u tal-atti preparatorji msemmija hawn fuq;

tikkundanna lill-konvenuta sabiex tħallas kumpens għad-dannu materjali li jammonta għat-telf tad-dħul li r-rikorrent ġarrab meta mqabbelmal-pagi l-iktar għolja li huwa seta' jibbenefika minnhom jekk l-interim imsemmi hawn fuq ma kienx ostakola l-karriera tiegħu, kif ukoll id-dannu morali addizzjonali għad-danni simili mitlub f'kawżi oħrajn, ta' EUR 10 000;

tikkundanna lil-Qorti tal-Awdituri għall-ispejjeż.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/77


Rikors ippreżentat fit- 8 ta' Diċembru 2008 — Pappas vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-101/08)

(2009/C 44/138)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Spyros A. Pappas (Brussell, il-Belgju) (rappreżentant: L. Barattini, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjoni tal-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni u l-Likwidazzjoni tad-drittijiet individwali li tiffissa d-drittijiet għall-pensjoni tal-irtirar tar-rikorrent u l-kalkolu tan-numri ta' snin li għandhom jitqiesu għall-iffissar ta' dawn id-drittijiet.

Talbiet tar-rikorrent

Tannulla d-deċiżjonijiet tal-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni u l-Likwidazzjoni tad-drittijiet individwali tas-6 ta' Frar 2008 li jiffissaw id-drittijiet għall-pensjoni tal-irtirar tar-rikorrent, kif ukoll id-deċiżjonijiet tat-22 ta' Frar 2003 u tas-27 ta' Frar 2003 li jiddeterminaw in-numru ta' snin li għandhom jitqiesu għall-iffissar tad-drittijiet għall-pensjoni;

tikkundanna lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għall-ispejjeż.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/77


Rikors ippreżentat fit-23 ta' Diċembru 2008 — Katrakasas vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-103/08)

(2009/C 44/139)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Nicolas Katrakasas (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: L. Levi, M. Vandenbussche, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla tal-kompetizzjoni EPSO/AD/116/08 li tirrifjuta li tinkludi lir-rikorrent fil-lista tal-kandidati li ġew aċċettati sabiex jagħmlu l-eżamijiet bil-miktub tal-kompetizzjoni, kif ukoll tad-deċiżjonijiet kollha meħuda wara din id-deċiżjoni, inklużi l-lista ta' riżerva u d-deċiżjonijiet ta' ħatra kollha.

Talbiet tar-rikorrent

Jannulla d-deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla tal-kompetizzjoni EPSO/AD/116/08, tat-23 ta' Settembru 2008, li tirrifjuta li tinkludi lir-rikorrent fil-lista tal-kandidati li ġew aċċettati sabiex jagħmlu l-eżamijiet bil-miktub;

jannulla d-deċiżjonijiet kollha meħuda wara d-deċiżjoni tat-23 ta' Settembru 2008, inklużi l-lista ta' riżerva u d-deċiżjonijiet ta' ħatra kollha;

jikkundanna lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għall-ispejjeż.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/77


Rikors ippreżentat fit-30 ta' Diċembru 2008 — Angelidis vs Il-Parlament

(Kawża F-104/08)

(2009/C 44/140)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Angel Angelidis (Lussemburgu, il-Lussemburgu) (rappreżentant: E. Boigelot, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

Minn naħa, l-annulament tal-avviż ta' pożizzjoni vakanti Nru 12564 adottat mill-President tal-Parlament Ewropew, tas-26 ta' Frar 2008, dwar il-pożizzjoni ta' Direttur tad-Direttorat Ġenerali għall-Politka Interna tal-Unjoni — Direttorat D Affarijiet Baġitarji, kif ukoll tal-proċedura ta' reklutaġġ mibdija b'dan l-avviż. Min-naħa l-oħra, id-deċiżjoni li tiġi miċħuda l-kadidatura tar-rikorrent għall-pożizzjoni ta' Direttur tal-Affarijiet Baġitarji tad-Direttorat Ġenerali għall-Politika Interna u li jiġi maħtur għal din l-istess kariga kandidat ieħor. Fl-aħħar nett, it-talba għall-kumpens għad-dannu morali u materjali mġarrab mir-rikorrent u għall-ħatra tiegħu għall-grad ta' Direttur “ad personam

Talbiet tar-rikorrenti

jannulla d-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ħatra tat-23 ta' Settembru 2008 u għalhekk l-avviż ta' pożizzjoni vakanti Nru 12564 adottat mill-President tal-Parlament Ewropew, tas-26 ta' Frar 2008, dwar il-pożizzjoni ta' Direttur tad-Direttorat Ġenerali għall-Politika Interna tal-Unjoni — Direttorat D Affarijiet Baġitarji;

għalhekk, jannulla l-proċedura ta' reklutaġġ mibdija minn dan l-avviż permezz ta' trasferiment jew ta' promozzjoni;

jannulla d-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ħatra tal-21 ta' Novembru 2008 dwar il-ħatra tad-Direttur tal-Affarijiet Baġitarji tad-Direttorat Ġenerali għall-Politika Interna, kif ukoll id-deċiżjoni li tiġi miċħuda l-kandidatura tar-rikorrent għal din l-istess pożizzjoni;

jikkundanna lill-konvenut għall-ħlas ta' kumpens għad-dannu morali u materjali, u kif ukoll għall-ħsara għall-karriera tar-rikorrent li huwa jevalwa, b'riżerva għal tkabbir jew tnaqqis fl-ammont matul il-proċedura, kollox inkluż, bħala EUR 25 000, u dan, meta jiġu kkunsidrati b'mod partikolari l-eżekuzzjoni b'mod żbaljat tas-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-13 ta' Settembru 2007, il-konstatazzjoni ta' abbuż gravi ta' poter u l-kundizzjonijiet li fihom saret din il-ħatra l-ġdida kkontestata;

fi kwalunkwe każ jew għall-inqas, jagħti lir-rikorrent il-grad ta' Direttur “ad personam” minħabba d-dannu gravi li ġarrab għall-karriera tiegħu sa fejn il-Parlament inġustament ċaħħdu milli jinħatar għal grad ogħla;

jikkundanna lill-Parlament Ewropew għall-ispejjeż.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/78


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-18 ta' Diċembru 2008 — X vs Il-Parlament

(Kawża F-14/08) (1)

(2009/C 44/141)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża wara li ntlaħaq ftehim bonarju.


(1)  ĠU C 142, 7.6.2008, p. 39.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/78


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-27 ta' Novembru 2008 — Miguelez Herreras vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-22/08) (1)

(2009/C 44/142)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Il-President tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 116, 9.5.2008, p. 33.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/78


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-27 ta' Novembru 2008 — Di Bucci vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-23/08) (1)

(2009/C 44/143)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Il-President tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 116, 9.5.2008, p. 33.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/78


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-27 ta' Novembru 2008 — Wilms vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-24/08) (1)

(2009/C 44/144)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Il-President tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 116, 9.5.2008, p. 34.


21.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 44/s3


NOTA LILL-QARREJ

L-istituzzjonijiet iddeċidew li ma jikkwotawx aktar fit-testi tagħhom l-aħħar emenda ta' l-atti kkwotati.

Sakemm mhux indikat mod ieħor, l-atti mmsemija fit-testi ppubblikati hawn jirreferu għall-atti li bħalissa huma fis-seħħ.