ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 36

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 52
13 ta' Frar 2009


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2009/C 036/01

Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE — Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

1

2009/C 036/02

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung) ( 1 )

3

2009/C 036/03

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.5358 — Arizona Chemical GMBH/Abieta Chemie GMBH) ( 1 )

3

2009/C 036/04

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT) ( 1 )

4

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2009/C 036/05

Rata tal-kambju ta' l-euro

5

2009/C 036/06

Opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar ftehimiet ristrettivi u pożizzjoni dominanti mogħtija fil-laqgħat tiegħu tat-3 ta' Novembru 2008 rigward abbozz ta' deċiżjoni dwar il-Każ COMP/39.388 — Suq Ġermaniż tal-Bejgħ bl-Ingrossa & COMP/39.389 — Suq Ġermaniż tal-Bilanċ tal-Elettriku — Rapporteur: L-Olanda

6

2009/C 036/07

Rapport finali tal-Uffiċjal tas-Smigħ fil-Każijiet COMP/39.388 — Suq Ġermaniż tal-Bejgħ bl-Ingrossa tal-Elettriku u COMP/39.389 — Suq Ġermaniż tal-Bilanċ tal-Elettriku

7

2009/C 036/08

Sommarju ta' Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Novembru 2008 — Dwar proċediment taħt l-Artikolu 82 tat-Trattat tal-KE u l-Artikolu 54 tal-Ftehim taż-ŻEE (Każijiet COMP/39.388 — Suq Ġermaniż tal-Bejgħ bl-Ingrossa tal-Elettriku u COMP/39.389 — Suq Ġermaniż tal-Bilanċ tal-Elettriku (notifikata bid-dokument numru C(2008) 7367 finali)  ( 1 )

8

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2009/C 036/09

Id-Deċiżjoni Nru 655 tat-23 ta' Ottubru 2008 dwar il-ftuħ ta' proċedura għall-għoti tal-awtorizzazzjoni għall-ipprospettar u l-esplorar taż-żejt u l-gass naturali — ir-riżorsi naturali li jinsabu taħt l-art skond l-Artikolu 2, paragrafu 1, punt 3 tal-Liġi dwar ir-Riżorsi Naturali ta' Taħt l-Art, fil-Blokk 1-12 Knezha, li jinsab fir-reġjuni ta' Vratza, Pleven, Lovetch, Gabrovo u Veliko Tirnovo u għan-notifikazzjoni dwar il-kompetizzjoni prevista għall-għoti tal-awtorizzazzjoni

9

2009/C 036/10

Avviż tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 18a(3)(a) tad-Direttiva 2003/87/KE — Lista preliminari tal-operaturi tal-ajruplani u l-Istati Membri li jamministrawhom ( 1 )

11

 

Rettifikazzjonijiet

2009/C 036/11

Rettifika għall-aġġornament tal-ammonti ta' referenza għall-qsim tal-fruntieri esterni kif imsemmi fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni min-naħa għall-oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) (ĠU C 33, 10.2.2009)

100

2009/C 036/12

Rettifika għall-aġġornament tal-lista ta' punti ta' qsim bejn il-fruntieri msemmija fl-Artikolu 2(8) tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni min-naħa għal oħra tal-fruntieri (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) (ĠU C 33, 10.2.2009)

100

 

2009/C 036/13

Nota lill-qarrej(Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

 


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

Kummissjoni

13.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 36/1


Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(2009/C 36/01)

Data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni

23.12.2008

Numru ta' referenza tal-għajnuna

N 475/08

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

Sardegna

Titlu tal-iskema tal-għajnuna u/jew l-isem tal-benefiċjarju

Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo

Bażi legali

L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (Finanziaria 2008) — articolo 7, comma 1

DGR n. 31/12 del 27 maggio 2008, concernente «Legge regionale del 5 marzo 2008, n. 3 — articolo 7 comma 1 — Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo»

Tip ta' miżura

Għajnuna għall-investiment

Għan

Għajnuna għall-investiment

Forma tal-għajnuna

Għotja diretta

Baġit

Baġit globali: EUR 2 miljun

Intensità

40 % tal-investmenti eliġibbli u 50 % tal-investimenti eliġibbli f'żoni anqas vantaġġati. Għal bdiewa żgħażagħ l-intensità massima tiżdied b'10 %

Tul ta' żmien

Mid-data tal-approvazzjoni tal-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2010

Setturi ekonomiċi

Is-settur agrikolu

Isem u indirizz tal-awtorità li tagħti l-għajnuna

Regione Autonoma Sardegna

Assessorato Agricoltura

Via Pessagno 4

Cagliari

Italia

Informazzjoni oħra

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni

23.12.2008

Numru ta' referenza tal-għajnuna

N 643/08

Stat Membru

L-Irlanda

Reġjun

Titlu (u/jew isem il-benefiċjarju)

Special measures relating to meat products of animal origin from pigs following a dioxin contamination in Ireland

Bażi ġuridika

The Central Fund (Permanent Provisions) Act, 1965

The Annual Appropriation Act

Tip ta' miżura

Kumpens sabiex jiġu rimedjati l-konsegwenzi ta' okkorrenza eċċezzjonali (Art 87(2)(b) tat-Trattat)

Għan

Kumpens sabiex jiġi rimedjat telf serju fl-ekonomija

Forma ta' għajnuna

Għotja diretta

Baġit

Madwar EUR 170 miljun

Intensità

Sa 100 %

Tul ta' żmien

Sal-31.3.2009

Setturi ekonomiċi

L-agrikoltura

Isem u indirizz tal-awtorità li tagħti l-għajnuna

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Tagħrif ieħor

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


13.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 36/3


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2009/C 36/02)

Fit-18 ta' Settembru 2008, il-Kummissjoni iddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab bl-Ġermaniż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni ta' l-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali,

f'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32008M5265. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea (http://eur-lex.europa.eu).


13.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 36/3


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.5358 — Arizona Chemical GMBH/Abieta Chemie GMBH)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2009/C 36/03)

Fis-16 ta' Jannar 2009, il-Kummissjoni iddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab bl-Ingliż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni ta' l-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali,

f'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32009M5358. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea (http://eur-lex.europa.eu).


13.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 36/4


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2009/C 36/04)

Fis-6 ta' Frar 2009, il-Kummissjoni iddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab bl-Ingliż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni ta' l-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali,

f'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32009M5423. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

Kummissjoni

13.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 36/5


Rata tal-kambju ta' l-euro (1)

It-12 ta' Frar 2009

(2009/C 36/05)

1 euro=

 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,2833

JPY

Yen Ġappuniż

115,46

DKK

Krona Daniża

7,4524

GBP

Lira Sterlina

0,90300

SEK

Krona Żvediża

10,7945

CHF

Frank Żvizzeru

1,4885

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

8,8155

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

28,620

EEK

Krona Estona

15,6466

HUF

Forint Ungeriż

298,55

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,7066

PLN

Zloty Pollakk

4,6050

RON

Leu Rumen

4,2951

TRY

Lira Turka

2,1249

AUD

Dollaru Awstraljan

1,9844

CAD

Dollaru Kanadiż

1,5994

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

9,9479

NZD

Dollaru tan-New Zealand

2,4738

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,9384

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 813,05

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

12,9636

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

8,7703

HRK

Kuna Kroata

7,4660

IDR

Rupiah Indoneżjan

15 348,27

MYR

Ringgit Malażjan

4,6404

PHP

Peso Filippin

60,600

RUB

Rouble Russu

44,6081

THB

Baht Tajlandiż

45,063

BRL

Real Brażiljan

2,9468

MXN

Peso Messikan

18,7362

INR

Rupi Indjan

62,3560


(1)  

Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


13.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 36/6


Opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar ftehimiet ristrettivi u pożizzjoni dominanti mogħtija fil-laqgħat tiegħu tat-3 ta' Novembru 2008 rigward abbozz ta' deċiżjoni dwar il-Każ COMP/39.388 — Suq Ġermaniż tal-Bejgħ bl-Ingrossa & COMP/39.389 — Suq Ġermaniż tal-Bilanċ tal-Elettriku

Rapporteur: L-Olanda

(2009/C 36/06)

1.

Maġġoranza tal-membri tal-Kumitat Konsultattiv għandhom l-istess tħassib bħall-Kummissjoni, espress fil-valutazzjoni preliminarja. Minoranza tastjeni.

2.

Maġġoranza tal-membri tal-Kumitat Konsultattiv jaqblu mal-Kummissjoni li l-proċeduri jistgħu jiġu konklużi permezz ta' deċiżjoni skont l-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003. Minoranza tastjeni u minoranza ma taqbilx.

3.

Maġġoranza tal-membri tal-Kumitat Konsultattiv jaqblu mal-Kummissjoni li, fid-dawl tal-impenji offruti mill-E.ON AG, m'għadx hemm raġunijiet għal azzjoni min-naħa tal-Kummissjoni, bla ħsara għad- dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9 (2) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003. Minoranza tastjeni.

4.

Maġġoranza tal-membri tal-Kumitat Konsultattiv jaqblu mal-Kummissjoni li, l-impenji offruti mill-E.ON AG huma proporzjonati. Minoranza tastjeni u minoranza ma taqbilx.

5.

Il-membri tal-Kumitat Konsultattiv jirrakkomandaw il-pubblikazzjoni tal-Opinjoni tal-Kumitat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

6.

Il-membri tal-Kumitat Konsultattiv jitolbu lill-Kummissjoni biex tikkonsidra l-punti l-oħra kollha li tqajmu waqt id-diskussjoni.


13.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 36/7


Rapport finali tal-Uffiċjal tas-Smigħ fil-Każijiet COMP/39.388 — Suq Ġermaniż tal-Bejgħ bl-Ingrossa tal-Elettriku u COMP/39.389 — Suq Ġermaniż tal-Bilanċ tal-Elettriku (1)

(2009/C 36/07)

L-abbozz tad-Deċiżjoni ppreżentat lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 jirrigwarda ċerti prattiċi tal-E.ON. L-allegazzjonijiet jirrigwardaw iż-żamma tal-kapaċità, bil-ħsieb li jgħollu l-prezzijiet tal-elettriku u għad-detriment tal-investiment li qed ikun iġġenerat minn partijiet terzi fuq is-suq Ġermaniż tal-bejgħ bl-ingrossa tal-elettriku u ta' favoreġġament ta' kumpaniji affiljati u trasferiment tal-ispejjeż lill-konsumatur aħħari fuq is-suq Ġermaniż tal-bilanċ kif ukoll li jipprevjenu produtturi tal-enerġija minn Stati Membri oħra milli jbigħu enerġija bbilanċjata lis-swieq tal-E.ON tal-bilanċ.

Il-Kummissjoni bdiet il-proċeduri bil-ħsieb li tieħu deċiżjoni taħt il-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 u adottat valutazzjoni preliminarja kif imsemmija fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 tas-7 ta' Mejju 2008. Diskussjonijiet li saru sussegwentement mas-servizzi tal-Kummissjoni wasslu biex l-E.ON jibagħtu l-impenji fis-27 ta' Mejju 2008.

Fit-12 ta' Ġunju 2008, il-Kummissjoni ppubblikat notifika fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003, li tiġbor fil-qosor it-tħassib u l-impenji u li tistieden lill-partijiet terzi interessati biex jibagħtu l-kummenti dwar din in-notifikazzjoni sa xahar mill-pubblikazzjoni tagħha. Il-kummenti li waslu bħala tweġiba għal din l-istedina, primarjament ikkonfermaw li l-impenji kienu adegwati biex jissodisfaw it-tħassib imqajma fil-valutazzjoni preliminarja.

Il-Kummissjoni issa waslet għall-konklużjoni li, minħabba l-impenji proposti mill-E.ON, u bla ħsara għall-Artiklu 9(2) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003, il-proċeduri għandhom jitwaqfu.

F'Deċiżjoni taħt l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1/2003, ma kinx stabbilit li kien hemm ksur fir-regolamenti tal-kompetizzjoni, iżda l-impriżi kkonċernati jaċċettaw li jirrimedjaw it-tħassib espress mill-Kummissjoni fil-valutazzjoni preliminari. F'dan il-proċess hemm rieda miż-żewġ naħat li jissimplifikaw il-ħtiġiet amministrattivi u legali li huma inerenti f'investigazzjoni sħiħa dwar ksur suspettat. Din hi r-raġuni għaliex f'diversi deċiżjonijiet li ttieħdu diġà mill-Kulleġġ (2), kien aċċettat li l-proċess ikun imwettaq meta l-impriża kkonċernata tinforma lill-Kummissjoni li hi rċeviet aċċess suffiċenti għall-informazzjoni li hi tikkonsidra li kienet neċessarja biex tipproponi impenji sabiex tilqa' għat-tħassib espress mill-Kummissjoni.

Dan il-każ kien ukoll ittrattat bl-istess mod, ladarba l-E.ON kienu ssottomettew dikjarazzjoni lill-Kummissjoni għal dan il-għan fid-29 ta' Ottubru 2008.

Fid-dawl ta' dan t'hawn fuq, jiena nikkunsidra li f'dan il-każ id-drittijiet tal-partijiet li jkunu mismugħa kienu rrispettati.

Brussell, 10 ta' Novembru 2008.

Michael ALBERS


(1)  Skont l-Artikoli 15 u 16 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/462/KE, KEFA tat-23 ta' Mejju 2001 fuq it-termini ta' referenza tal-Uffiċjal tas-Smigħ f'ċerti proċedimenti dwar il-kompetizzjoni — (ĠU L 162, 19.6.2001, p. 21).

(2)  Cf. deċiżjoni tat-22.6.2005 COMP/39.116 — Coca-Cola; Deċiżjoni tad-19 ta' Jannar 2005 COMP/37.214 — DFB; Deċiżjoni tal-14 ta' Settembru 2007 COMP/39.142 — Toyota.


13.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 36/8


Sommarju ta' Deċiżjoni tal-Kummissjoni

tas-26 ta' Novembru 2008

Dwar proċediment taħt l-Artikolu 82 tat-Trattat tal-KE u l-Artikolu 54 tal-Ftehim taż-ŻEE

(Każijiet COMP/39.388 — Suq Ġermaniż tal-Bejgħ bl-Ingrossa tal-Elettriku u COMP/39.389 — Suq Ġermaniż tal-Bilanċ tal-Elettriku

(notifikata bid-dokument numru C(2008) 7367 finali)

(It-Test bl-Ingliż biss huwa awtentiku)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2009/C 36/08)

Fis-26 ta' Novembru 2008, il-Kummissjoni adottat deċiżjoni li tirrigwarda proċediment taħt l-Artikolu 82 tat-Trattat tal-KE. Skond id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 30 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 (1), il-Kummissjoni qiegħda hawnhekk tippubblika l-ismijiet tal-partijiet u tal-kontenut ewlieni tad-Deċiżjoni, wara li kkunsidrat l-interess leġittimu tal-impriżi fil-protezzjoni tal-interessi kummerċjali tagħhom. Verżjoni mhux kunfidenzjali tad-deċiżjoni tinsab fuq is-sit elettroniku tad-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni fl-indirizz li ġej:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/

(1)

Id-Deċiżjoni hija indirizzata lil E.ON AG, Düsseldorf (minn issa 'l quddiem “E.ON”) u tikkonċerna żewġ każi, waħda dwar is-suq Ġermaniż tal-bejgħ bl-ingrossa tal-elettriku u l-oħra dwar is-suq Ġermaniż tal-bilanċ tal-elettriku. Tagħmel l-impenji li offriet E.ON, li ttemm il-kazi, jorbtu. Fid-dawl tal-impenji li ġew offruti, il-Kummissjoni tikunsidra li ma hemmx aktar raġuni għal azzjoni minn naħa tagħha.

(2)

Rigward il-każ tas-suq Ġermaniż tal-bilanċ tal-elettriku, it-tħassib tal-Kummissjoni kien li l-E.ON setgħet fasslet strateġija biex iżżomm il-kapaċità ta' ġenerazzjoni disponibbli (tillimita l-provvista ta' elettriku minn ċerti impjanti għas-suq ta' terminu qasir — l-impjant EEX) bil-għan li jgħolew il-prezzijiet tal-elettriku għad-detriment tal-konsumaturi u dan b'abbuż tal-pożizzjoni dominanti tagħha fis-suq Ġermaniż ta' elettriku bl-ingrossa. Baara minn hekk il-Kummissjoni kellha tħassib li dan seta' kien ikkomplementat minn strateġija fit-terminu medju u dak twil minn E.ON li tiskoraġġixxi kompetituri potenzjonali milli jidħlu fis-suq tal-ġenerazzjoni u għalhekk tillimita l-volum tas-suq fil-ġenerazzjoni tal-elettriku.

(3)

Rigward il-każ tas-suq Ġermaniż tal-bejgħ bl-ingrossa, it-tħassib kien li l-E.ON setgħet abbużat mill-pożizzjoni dominanti tagħha fis-suq għat-talba ta' riżervi sekondarji ta' bilanċ fil-qasam ta' netwerk tal-E.ON skont l-Artikolu 82 tat-trattat tal-KE l-ewwel billi żżid l-ispejjeż tagħha bil-għan li tiffavorixxi kumpaniji affiljati u tgħaddi l-ispejjeż lill-konsumatur aħħari. u t-tieni billi tipprevjeni produtturi tal-elettriku minn Stati Membri oħra milli jesportaw enerġija ta' bilanċ lejn is-suq ta' bilanċ tal-E.ON.

(4)

Il-Kummissjoni jidhrilha li l-impenji offruti minn wara l-valutazzjonijiet preliminari u l-osservazzjonijiet sottomessi minn partijiet terzi interessati huma biżżejjed biex jindirizzaw it-tħassib identifikat dwar il-kompetizzjoni. L-ewwel, it-tnaqqis ta' madwar 5 000 MW minn naħa ta' E.ON tal-kapaċità tal-ġenerazzjoni tindirizza t-tħassib tas-suq bl-ingrossa. Dan it-tnaqqis, ineħħi l-abbiltà u l-inċentiv li titnaqqas il-kapaċità tal-ġenerazzjoni b'mod li jrendi, li kien possibbli partikolarment minħabba l-istruttura tal-portafoll tal-impjant ta' E.ON. L-impjanti li ngħalqu se jgħinu wkoll kompetituri attwali u potenzjali biex ikollhom aċċess għal impjanti ġodda u impjanti b'teknoloġiji li m'għandhomx. Barra minn hekk, il-kompetituri se jkollhom aċċess għal siti ġodda li se jgħinuhom jibnu (jew jibnu mill-ġdid) kapaċità ta' ġenerazzjoni ikbar b'impjanti ġodda. It-tieni, it-tnaqqis fis-sistemi ta' negozju tat-tqassim tal-elettriku ta' E.ON, li jikkonsistu fin-netwerk 380/220 kV-line, is-sistema operattiva tal-qasam ta' kontroll ta' E.ON u attivitajiet relatati tindirizza t-tħassib dwar is-suq ta' bilanċ li jirriżulta mill-istruttura vertikalment integrata tal-E.ON li hija attiva fil-produzzjoni/forniment u trażmissjoni.

(5)

Fid-deċiżjoni jinstab li, fid-dawl tal-impenji, m'għadx fadal raġunijiet għal azzjoni mill-Kummissjoni.

(6)

Il-Kumitat Konsultattiv dwar Prattiċi Restrittivi u Pożizzjonijiet Dominanti ppublika opinjoni favorevoli fit-3 ta' Novembru 2008.


(1)  ĠU L 1, 4.1.2003, p. 1.


INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

13.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 36/9


ID-DEĊIŻJONI Nru 655

tat-23 ta' Ottubru 2008

dwar il-ftuħ ta' proċedura għall-għoti tal-awtorizzazzjoni għall-ipprospettar u l-esplorar taż-żejt u l-gass naturali — ir-riżorsi naturali li jinsabu taħt l-art skond l-Artikolu 2, paragrafu 1, punt 3 tal-Liġi dwar ir-Riżorsi Naturali ta' Taħt l-Art, fil-Blokk 1-12 “Knezha”, li jinsab fir-reġjuni ta' Vratza, Pleven, Lovetch, Gabrovo u Veliko Tirnovo u għan-notifikazzjoni dwar il-kompetizzjoni prevista għall-għoti tal-awtorizzazzjoni

(2009/C 36/09)

IR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA

IL-KUNSILL TAL-MINISTRI

Imsejsa fuq: l-Artikolu 5, punt 2; l-Artikolu 42, paragrafu 1, punt 1; u l-Artikolu 44, paragrafu 3 tal-Liġi dwar ir-Riżorsi Naturali ta' Taħt l-Art, u f'rabta mal-Artikolu 4, paragrafu 2, punt 16 u § 1, punt 24a tal-Liġi dwar l-Enerġija,

IL-KUNSILL TAL-MINISTRI IDDEĊIEDA:

1.

li jibda proċedura għall-għoti tal-awtorizzazzjoni għall-ipprospettar u l-esplorar taż-żejt mhux raffinat u tal-gass naturali fil-Blokk 1-12 “Knezha”, f'erja ta' 1 348,45 km2 u b'koordinati, speċifikati u indikati fl-abbozz tal-kuntratt għall-ipprospettar u l-esplorar, liema proċess huwa parti integrali mill-fajl tal-kompetizzjoni;

2.

li jħabbar li l-għoti tal-awtorizzazzjoni se jkun imsejjes fuq kompetizzjoni;

3.

li jispeċifika li l-perjodu ta' żmien, kopert mill-awtorizzazzjoni għall-ipprospettar u l-esplorar huwa ta' 5 snin mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-kuntratt għall-ipprospettar u l-esplorar, bid-dritt li dan il-perjodu jkun jista' jiġi estiż skond l-Artikolu 31, paragrafu 3 tal-Liġi dwar ir-Riżorsi Naturali ta' Taħt l-Art;

4.

li l-kompetizzjoni għall-għoti tal-awtorizzazzjoni skond il-punt 1 issir fil-150 jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, fil-bini tal-Ministeru tal-Ekonomija u l-Enerġija, li jinsab fl-indirizz li ġej: Nru 8, Triq Triaditza, Sofia;

5.

li l-bejgħ tal-fajl tal-kompetizzjoni jista' ijnxtara sal-17:00 tal-120 jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

6.

li n-notifiki għall-parteċipazzjoni fil-kompetizzjoni jibqgħu jintlaqgħu sal-17:00 tal-130 jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

7.

li l-applikazzjonijiet għall-kompetizzjoni jibqgħu jintlaqgħu sal-17:00 tal-144 jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

8.

li matul il-kompetizzjoni ma jistax ikun hemm parteċipanti preżenti;

9.

li l-fajl tal-kompetizzjoni jinbiegħ għall-prezz fiss ta' BGN 500 (500 Leva Bulgara). Il-fajl tal-kompetizzjoni jinbiegħ mill-kamra Nru 802 tal-bini tal-Ministeru tal-Ekonomija u l-Enerġija, li jinsab fl-indirizz li ġej: Nru 8, Triq Triaditza, Sofia, matul il-perjodu ta' żmien iffissat fil-punt 5;

10.

li l-parteċipanti fil-kompetizzjoni għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti, speċifikati fl-Artikolu 23, paragrafu 1 tal-Liġi dwar ir-Riżorsi Naturali ta' Taħt l-Art;

11.

li l-applikazzjonijiet mitfugħa mill-parteċipanti fil-kompetizzjoni jkunu evalwati abbażi ta' dawn l-elementi proposti: programmi ta' ħidma, strumenti għall-ħarsien ambjentali u strumenti għal taħriġ, bonusijiet, u wkoll skond il-kapaċitajiet amministrattivi u finanzjarji tagħhom;

12.

li d-depożitu għall-parteċipazzjoni fil-kompetizzjoni huwa ffissat għal BGN 10 000 (10 000 Levi Bulgari) u għandu jitħallas qabel id-data tal-għeluq, kif speċifikata fil-punt 6, fil-kont bankarju tal-Ministeru tal-Ekonomija u l-Enerġija, indikat fil-fajl tal-kompetizzjoni;

13.

li fil-każ li t-talba tal-applikant biex jipparteċipa fil-kompetizzjoni ma tintlaqax, l-applikant jirċievi d-depożitu li jkun ħallas f'forma ta' rimborż fi żmien 14-il jum mid-data meta jkun ġie nnotifikat li l-applikazzjoni tiegħu ma ntlaqgħetx;

14.

li d-depożitu tal-applikant li jkun rebaħ il-kompetizzjoni jinżamm u l-bqija tal-applikanti jirċievu lura d-depożiti f'forma ta' rimborż fi żmien 14-il jum mill-pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri għall-għoti tal-awtorizzazzjoni għall-ipprospettar u l-esplorazzjoni fil-Gazzetta tal-Istat;

15.

li n-notifikazzjonijiet għall-parteċipazzjoni fil-kompetizzjoni u l-proposti mill-applikanti dwar il-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni għandhom jiġu ppreżentati fil-bini tal-Ministeru tal-Ekonomija u l-Enerġija, li jinsab fl-indirizz li ġej: Nru 8, Triq Triadzita, Sofia, skond ir-rekwiżiti tal-Artikolu 46 tal-Liġi dwar ir-Riżorsi Naturali ta' Taħt l-Art;

16.

li l-applikazzjonijiet għall-kompetizzjoni għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti u l-kundizzjonijiet, kif indikati fil-fajl tal-kompetizzjoni;

17.

li l-kompetizzjoni tista' ssir anke jekk jitħalla jipparteċipa applikant wieħed biss;

18.

li l-Ministeru tal-Ekonomija u l-Enerġija huwa awtorizzat jagħmel kif ġej:

18.1.

li jibgħat it-test ta' din id-Deċiżjoni biex jiġi ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fil-Gazzetta tal-Istat, kif ukoll fuq is-sit tal-Kunsill tal-Ministri;

18.2.

li jaħtar kummissjoni sabiex torganizza u tmexxi l-kompetizzjoni;

19.

li l-appelli minn din id-Deċiżjoni jistgħu jiġu indirizzati lill-Qorti Amministrattiva Suprema fi żmien 14-il jum mill-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-Prim Ministru

Sergei STANISHEV

Is-Segretarju Prinċipali tal-Kunsill tal-Ministri

Sevdalin MARINOV

Kopja awtentika,

Id-Direttur tal-Uffiċċju tal-Kabinett

Vesselin DAKOV


13.2.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 36/11


Avviż tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 18a(3)(a) tad-Direttiva 2003/87/KE

Lista preliminari tal-operaturi tal-ajruplani u l-Istati Membri li jamministrawhom

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2009/C 36/10)

Skond id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 li tistabilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra ġewwa l-Komunità (1), kif emendata bid-Direttiva 2008/101/KE (2), l-attivitajiet tal-avjazzjoni tal-operaturi tal-ajruplani li joperaw titjiriet li jaslu u jitilqu minn ajruporti fil-Komunità huma inklużi fl-iskema għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra ġewwa l-Komunità mill-1 ta' Jannar 2012.

L-Istati Membri huma obbligati li jiżguraw konformità tal-operaturi tal-ajru mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2003/87/KE. Sabiex jiġi evitat il-piż amministrattiv eċċessiv fuq l-operaturi tal-ajruplani, id-Direttiva tistipula li Stat Membru jkun responsabbli għal kull operatur tal-ajruplani. L-Artikolu 18a(1) u (2) tad-Direttiva jistipula r-regoli li jirregolaw l-assenjazzjoni ta' kull operatur tal-ajruplani għal Stat Membru li jamministrah. Skond dawn id-dispożizzjonijiet, l-Istati Membri huma responsabbli għall-operaturi tal-ajruplani li ngħataw liċenzja operazzjonali skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2407/92 f'dak l-Istat Membri, jew operaturi tal-ajruplani mingħajr liċenzja operazzjonali jew minn pajjiżi terzi li l-emissjonijiet tagħhom fis-sena bażi huma l-iktar attribwibbli għal dak l-Istat Membru.

L-Artikolu 18a(3)(a) tad-Direttiva jeħtieġ li l-Kummissjoni tippubblika lista ta' operaturi tal-ajru li wettqu attività fl-avjazzjoni mniżżla fl-Anness I tad-Direttiva fll-1 ta' Jannar 2006 jew wara, li tispeċifika l-Istat Membru li jamministra għal kull operatur tal-ajruplani. Għalhekk l-iskop ta' din il-lista huwa li tispeċifika liema Stat Membru se jkun jamministra kull operatur tal-ajruplani skond l-Artikolu 18a(1) u (2) tad-Direttiva 2003/87/KE. Din il-lista tal-operaturi tal-ajruplani tinsab f'dan l-avviż.

Il-Kummissjoni tista' tippubblika lista aġġornata fi kwalunkwe mument jekk tħoss il-ħtieġa li temenda l-lista. Sabiex tkun żgurata l-eżattezza ta' din il-lista, il-Kummissjoni tistieden reazzjonijiet mill-Istati Membri u l-partijiet interessati relevanti oħra sal-31 ta' Marzu 2009. Abbażi ta' dawn ir-reazzjonijiet, il-Kummissjoni se tikkunsidra li tippubblika lista riveduta wara ftit żmien.

Il-lista hija bbażata fuq id-dejta l-iktar reċenti pprovduta mill-Eurocontrol ibbażata fuq rekords tar-rotot ta' titjiriet. Dettalji tal-metodoloġija użata biex tiġi stabbilita din il-lista, flimkien ma' dettalji għal kuntatt mal-awtoritajiet kompetenti fejn dawn ġew innotifikati mill-Istati Membri, se jkunu disponibbli fuq il-websajt tal-Kummissjoni.

Il-lista tinkludi l-operaturi tal-ajruplani kollha li kellhom attività ta' avjazzjoni rilevanti fl-1 ta' Jannar 2006 jew wara. Bħala tali, l-operaturi tal-ajruplani li waqfu b'mod permanenti jew temporanju l-attivitajiet ta' avjazzjoni tagħhom jistgħu jidhru f'din il-lista, kif jistgħu jidhru operaturi li minn dakinhar biddlu l-isem jew kienu suġġetti għal amalgamazzjoni jew akkwist. Din il-lista ma tqisx ukoll jekk operaturi tal-ajruplani huma inklużi fil-lista tal-Komunità ta' trasportaturi tal-ajru li, għal raġunijiet ta' sigurtà, huma suġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fi ħdan il-Komunità skond ir-Regolament (KE) Nru 2111/2005. Kwalunkwe inklużjoni ta' operaturi tal-ajruplani li huma attwalment suġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fil-lista li hija parti minn dan l-avviż għalhekk hija mingħajr preġudizzju għad-Deċiżjonijiet li saru mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri skond ir-Regolament (KE) Nru 2111/2005.

Skond l-Artikolu 18a(3)(b), il-Kummissjoni se taġġorna l-lista qabel l-1 ta' Frar ta' kull sena biex tinkludi l-operaturi tal-ajruplani li sussegwentement wettqu attività tal-avjazzjoni mniżżla fl-Anness I tad-Direttiva.

L-assenjazzjoni ta' operatur tal-ajruplani għall-Istat Membru li jamministra hija effettiva għat-total ta' kull perjodu ta' skambju imsemmi fl-Artikolu 3c tad-Direttiva 2003/87/KE. Qabel il-bidu ta' kull perjodu ta' skambju, il-Kummissjoni se tippubblika lista aġġornata li tqis it-trasferimenti ta' operaturi tal-ajru għal Stat Membru ieħor li jamministra skond l-Artikolu 18a(2) tad-Direttiva.

Meta tiżgura li d-Direttiva 2003/87/KE hija implimentata kif xieraq mill-Istati Membri, il-Kummissjoni se tibbaża l-azzjoni tagħha fuq l-aħħar verżjoni ppubblikata tal-lista.

L-anness fih lista ta' operaturi tal-ajruplani li għandhom jiġu amministrati minn kull Stat Membru.


(1)  ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  ĠU L 8, 13.1.2009, p. 3.


ANNESS

OPERATURI TAL-AJRUPLANI SKONT L-ISTAT MEMBRU LI JAMMINISTRA

IL-BELĠJU

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

ACCOFORM

Il-Belġju

AERODATA BELGIUM

Il-Belġju

AFRICA WEST CARGO

It-Togo

ALROSA-AVIA

Federazzjoni Russa

AVIASTAR-TU CO.

Federazzjoni Russa

BRUSSELS AIRLINES

Il-Belġju

CAIRO AVIATION

L-Eġittu

CAL CARGO AIRLINES

L-Iżrael

CANADIAN NORTH

Il-Kanada

CARGO B AIRLINES

Il-Belġju

CENTURION AIR CARGO

L-Istati Uniti

DOVE AIR INC

L-Istati Uniti

EAT

Il-Belġju

EGYPTAIR CARGO

L-Eġittu

EXELLAIR

Luxembourg

GAFI GENERAL AVIAT

l-Iżvizzera

GEMINI AIR CARGO

L-Istati Uniti

HEWA BORA AIRWAYS

Kongo

INTER EKSPRES HAVA

it-Turkija

INTER-WETALL

l-Iżvizzera

INTL PAPER CY

L-Istati Uniti

INVICTA AVIATION

Renju Unit

KALITTA AIR

L-Istati Uniti

LAS VEGAS CHARTER

L-Istati Uniti

MATRACO

Il-Belġju

MIL BELGIUM

Il-Belġju

MONTE CARLO AVTN

Il-Belġju

MURRAY AVTN

L-Istati Uniti

N604FJ LLC

L-Istati Uniti

NEWELL RUBBERMAID

L-Istati Uniti

SAUDIA

L-Għarabja Sawdija

SEA-AIR

Il-Belġju

SIA CARGO PTE LTD

Is-Singapor

SILVERBACK CARGO

Ir-Rwanda

TARHANKULE HAVA

it-Turkija

TECHNOMAG

l-Iżvizzera

THOMAS COOK ARL BELG

Il-Belġju

TNT AIRWAYS

Il-Belġju

TOYOTA MOTOR EUROPE

Il-Belġju

TUI AIRLINES — JAF

Il-Belġju

V L M

Il-Belġju


IL-BULGARIA

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

748 AIR SERVICES (2)

Il-Kenja

AIR BAN

Il-Bulgarija

AIR ONE CORP

l-Iżvizzera

AIR VIA BULGARIAN

Il-Bulgarija

ANIKAY AIR MIDDLE E

Il-Ġordan

ATLANT SOYUZ

Federazzjoni Russa

AVB-2004 LTD

Il-Bulgarija

AVIO DELTA LTD

Il-Bulgarija

BH AIR

Il-Bulgarija

BULGARIA AIR

Il-Bulgarija

BULGARIAN AIR CHRTR.

Il-Bulgarija

BULGARIAN MIN.TRANSP

Il-Bulgarija

CARGO AIR LTD.

Il-Bulgarija

CROIX ROUGE

l-Iżvizzera

EAST WING KAZAKHSTAN

Il-Każakstan

EXPRESSAVIA

L-Ukraina

HEMUS AIR

Il-Bulgarija

IRANIAN AIR TRANSPOR

L-Iran

KHORIV AVIA

L-Ukraina

KOKSHETAU AIRLINE

Il-Każakstan

KREMENCHUK FLIGHT

L-Ukraina

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

Federazzjoni Russa

ROSAVIA AIR COMPANY

L-Ukraina

RUBYSTAR

Il-Belarus

SAYAT AIR KAZAKSTAN

Il-Każakstan

YETI AIRLINES (2)

In-Nepal


IR-REPUBBLIKA ĊEKA

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

ACL SLOVACKY

Ir-Repubblika Ċeka

AERO VODOCHODY

Ir-Repubblika Ċeka

AIR ALMATY JSC

Il-Każakstan

AIRCRAFT INDUSTRIES

Ir-Repubblika Ċeka

ATMA AIRLINES

Il-Każakstan

CAA CZECH REPUBLIC

Ir-Repubblika Ċeka

CONSTANTA UKRAINE

L-Ukraina

CZECH AIRLINES

Ir-Repubblika Ċeka

EARTH ONE LIMITED

Ir-Renju Unit

GEORGEAN NATIONAL

Il-Ġeorġja

INCLEDON ENTERPRISES

Ċipru

JUMP-TANDEM S.R.O.

Slovakkja

LETS FLY SRO

Ir-Repubblika Ċeka

MAGLIONE SRL

L-Italja

MIL CZECH REPUBLIC

Ir-Repubblika Ċeka

NORSE AIR CHARTER

L-Afrika t'Isfel

NOVA CHEMICALS

L-Istati Uniti

POLISH AIRPORT PPL

Il-Polonja

ROCKWELL AUTOMATION

L-Istati Uniti

ROVNO UNIVERSAL AVIA

L-Ukraina

SKY DIVING FOR FUN

Slovakkja

SKYDIVE LK

Ir-Repubblika Ċeka

TRAVEL SERVIS A.S.

Ir-Repubblika Ċeka

WAHA OIL COMPANY

Il-Libja

YAMAL

Federazzjoni Russa


ID-DANIMARKA

Isem tal-operatur

Stat tal-operatur

AIR ALPHA A/S

Danimarka

AIR ALSIE

Danimarka

AIR GREENLAND

Danimarka

ANDERSEN INVEST

Danimarka

ATLANTIC AIRWAYS

Danimarka

BRUEL NIELS

Danimarka

CHC DENMARK

Danimarka

CIMBER AIR DENMARK

Danimarka

COOK AIRCRAFT LEASNG

L-Istati Uniti

COWI

Danimarka

DRT VERTRIEBS GMBH

Danimarka

ELILARIO SPA

L-Italja

EXECUJET EUROPE A/S

Danimarka

FLUGSTODIR

l-Islanda

GLOBAL AVIATION LIBY

Il-Libja

GLOBE AERO (3)

L-Istati Uniti

GOL TRANSPORTES

Il-Brażil

GRAAKJAER A/S

Danimarka

INVESTERINGSSELSK

Danimarka

JET TIME A/S

Danimarka

K/S CLIPPER

Danimarka

KIRKBI TRADING

Danimarka

LUFT AVTN CHARTER

L-Awstralja

MYFLUG

l-Islanda

NILAN A/S

Danimarka

PHARMA NORD

Danimarka

PROPJET

L-Italja

ROYAL UNIBREW A/S

Danimarka

SEMLER SERVICE A/S

Danimarka

STAR AIR

Danimarka

STERLING BLUE

Danimarka

SUNAIR DENMARK

Danimarka

TEPPER AVIATION

L-Istati Uniti

THOMAS COOK SCAND.

Danimarka

THRANE

Danimarka

VIP PARTNERFLY

Danimarka

WEATHER MODIFICATION

L-Istati Uniti

WEIBEL SCIENTIFIC

Danimarka

WIDEROE FLYVESELSKAP

in-Norveġja


IL-ĠERMANJA

L--isem tal-operatur

Stat tal-operatur

ADO HAVACILIK A.S.

it-Turkija

ADVANCED AVIATION

Ġermanja

AERO GMBH

Ġermanja

AERO MONGOLIA

Mongolja

AERO PERSONAL

Messiku

AERODATA AKTIENGES 1

Ġermanja

AEROFLOT

Federazzjoni Russa

AEROFLOT CARGO

Federazzjoni Russa

AEROFLOT DON JSC

Federazzjoni Russa

AFI FLIGHT INSPECT.

Ġermanja

AGRATA AVIATION

Estonja

AHRENKIEL CONSULTING

l-Iżvizzera

AHSEL HAVA

it-Turkija

AIR ALLIANCE GMBH

Ġermanja

AIR ASTANA

Il-Każakstan

AIR BERLIN PLC CO.

Ġermanja

AIR CHINA CARGO LTD

Iċ-Ċina

AIR MOLDOVA

Ir-Repubblika tal-Moldova

AIR NAMIBIA

Namibja

AIR NATIONAL CORP

in-New Zealand

AIR NUNAVUT LTD

Il-Kanada

AIR SERVICE BERLIN

Ġermanja

AIR TRANSPORT INTL 2

L-Istati Uniti

AIRBRIDGE CARGO

Federazzjoni Russa

AIRCHARTER FLUGSERV.

Ġermanja

AIRCRAFT AFRICA CO

L-Afrika t'Isfel

AIRSERVICE GMBH

Ġermanja

AIRSEVEN GMBH

Ġermanja

AIRTRANS

Ġermanja

AL HOKAIR

Bermuda (UK)

AMOLA GMBH

Ġermanja

ANTONOV DESIGN

L-Ukraina

AOP AIR OPERATING

l-Iżvizzera

APPLERA CORP

L-Istati Uniti

ARCHER DANIELS

L-Istati Uniti

ARTOC AIR

L-Eġittu

ASIA CONTINENTAL

Il-Każakstan

ASIA TODAY LTD

Iċ-Ċina

ASIA UNIVERSAL

Federazzjoni Russa

ASIANA AIRLINES INC

Repubblika Of Korea

ATG SWISS FIRST

l-Iżvizzera

ATLAS AIR

Ġermanja

ATLAS AIR USA

L-Istati Uniti

ATLASJET HAVACILIK

it-Turkija

AURON LTD

Bermuda (UK)

AVIA MOBIL GMBH

Ġermanja

BAE SYSTEMS FLT SYST

L-Istati Uniti

BAHAG

Ġermanja

BALL CORP

L-Istati Uniti

BARG GMBH MEERBUSCH

Ġermanja

BASF

Ġermanja

BAUHAUS GMBH

Ġermanja

BAYAIR

Ġermanja

BEECHCRAFT AUGSBURG

Ġermanja

BEECHCRAFT BERLIN

Ġermanja

BERGER JULIUS

In-Niġerja

BERTELSMANN

Ġermanja

BESTAIR TURKEY

it-Turkija

BLUE SKY AIRSERVICE

Ġermanja

BLUE SKY GROUP

L-Istati Uniti

BLUE WINGS AG

Ġermanja

BLUEBIRD AVIATION GM

Ġermanja

BLUEBIRD CARGO

l-Islanda

BMW AG

Ġermanja

BOHLKE VENEER

L-Istati Uniti

BOMBARDIER GERMANY

Ġermanja

BOMBARDIER PRE-OWNED

L-Istati Uniti

BOSCH

Ġermanja

BROSE FAHRZEUGTEILE

Ġermanja

BUNDESPOLIZEI

Ġermanja

BURDA REISEFLUG

Ġermanja

CAAC CHINA

Iċ-Ċina

C-A-C CHIEMSEE AIR

Ġermanja

CANJET AIRLINES

Il-Kanada

CAPELINK ESTABLISH.

l-Iżvizzera

CEBU PACIFIC AIR INC

Il-Filippini

CENTRAL MOUNTAIN AIR

Il-Kanada

CHALLENGE AERO

L-Ukraina

CIRRUS AIRLINES

Ġermanja

CIRRUS AVIATION

Ġermanja

CL LEASING GMBH CO

Ġermanja

CLICK MEXICANA

Mexico

CMAC CITY MARKETING

Ġermanja

COMMANDER MEXICANA

Mexico

COMPASS FOOD

L-Istati Uniti

CONDOR

Ġermanja

CONSORCIO BIENES

Spanja

COOK AIRCRAFT

L-Istati Uniti

CORP JET SVCS

Ir-Renju Unit

CROATIA AIRLINES

Il-Kroazja

CSM AVIATION

Ċipru

CTL LOGISTICS S.A.

Il-Polonja

D2 AVIATION

L-Istati Uniti

DAUAIR

Ġermanja

DBA LUFTFAHRTGESELL.

Ġermanja

DC AVIATION GMBH

Ġermanja

DEERE COMPANY

L-Istati Uniti

DEERPORT AVIATION

L-Istati Uniti

DELTA AIR LINES

L-Istati Uniti

DELTA TECHNICAL SVCS

Ġermanja

DIAMOND AIRCRAFT

Ġermanja

DLR BRAUNSCHWEIG

Ġermanja

DULCO HANDEL GMBH

Ġermanja

DUPONT DE NEMOURS DE

L-Istati Uniti

DUSSMANN P

L-Istati Uniti

DYNAMIC AVIATION

L-Istati Uniti

EAST INDIA HOTELS

L-Indja

EBM PAPST MULFINGEN

Ġermanja

ESCHMANN H D

Ġermanja

EUROFLUG FRENZEL

Ġermanja

EVERGREEN AIRLINES

L-Istati Uniti

EXECUTIVE AIR SERV

Ġermanja

EXECUTIVE JET CHRTR

Ġermanja

FANCOURT FLUGCHARTER

l-Iżvizzera

FIS GMBH CO.KG

Ġermanja

FLIGHT CALIBRATION

Ġermanja

FLUGSCHULE HAMBURG

Ġermanja

FMG-FLUGSCHULE

Ġermanja

FMU FLIEG MIT UNS

Ġermanja

FORUM AIR GMBH

Ġermanja

FOX FLIGHT

Il-Kanada

FOXAIR GMBH

Ġermanja

FREE BIRD LT

it-Turkija

FRENZEL G

Ġermanja

FRESENA FLUG

Ġermanja

FRONTIER AIRLINES

L-Istati Uniti

GAS AIR SERVICE GMBH

Ġermanja

GEKO TRADE

Ġermanja

GEMUE GMBH

Ġermanja

GENERAL MOTORS

L-Istati Uniti

GENEX LTD.

Il-Belarus

GEOJET LUFTFAHRZEUGE

Ġermanja

GEORGIAN AIRWAYS

Il-Ġeorġja

GERMANIA

Ġermanja

GERMANWINGS

Ġermanja

GLOBAL AVTN BERMUDA

Bermuda (UK)

GOVERNMENT CROATIA

Il-Kroazja

GOVERNMENT MACEDONIA

L-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

GROB WERKE

Ġermanja

GSGA AON AIR RUSSIA

Federazzjoni Russa

GUGGENHEIM AVTN PART

L-Istati Uniti

HAERING A

Ġermanja

HAMBURG INTL

Ġermanja

HANSGROHE AG

Ġermanja

HAPAG LLOYD TUI

Ġermanja

HAPAG-LLOYD EXPRESS

Ġermanja

HASLBERGER FINANZ.

Ġermanja

HEIDELBERG CEMENT

Ġermanja

HERRENKNECHT AVIAT.

Ġermanja

HOMAC AVIATION AG

l-Iżvizzera

HORNBACH REISEDIENST

Ġermanja

HTM JET SERVICE

Ġermanja

IFF PRIVATE AUSBILD

Ġermanja

INTERMAP TECHNOLOGY

Il-Kanada

IRANAIR

L-Iran

JAT AIRWAYS

Is-Serbja

JET AIRLINES JSC

Il-Każakstan

JET GROUP LTD

L-Iżrael

JETAIR FLUG GMBH

Ġermanja

JETFLIGHT AVTN

l-Iżvizzera

JETS EXECUTIVOS

Mexico

JOHNSON CONTROLS

L-Istati Uniti

JOHNSON CTRLS

l-Iżvizzera

KAM AIR

L-Afganistan

KARMANN GMBH

Ġermanja

KIEV AVIATION PLANT

L-Ukraina

KNAUF ASTRA GMBH

Ġermanja

KOMPASS GMBH

Ġermanja

KOREAN AIRLINES

Repubblika Of Korea

LANGNER E

Ġermanja

LBA BRAUNSCHWEIG

Ġermanja

LECH-AIR GMBH

Ġermanja

LGM LUFTFAHRT GMBH

Ġermanja

LIBRA TRAVEL

l-Iżvizzera

LIBYAN AIR AMBULANCE

Il-Libja

LIEBHERR GESCHAEFTSR

Ġermanja

LINDNER UNTERNEHMENS

Ġermanja

LOHFERT LOHFERT

Danimarka

LTU LUFTTRANSPORT

Ġermanja

LUFTHANSA

Ġermanja

LUFTHANSA CARGO

Ġermanja

LUFTHANSA TECHNIK AG

Ġermanja

MAHAN AIR

L-Iran

MAKEDONSKI AVIOTRANS

L-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

MANDALA AIRLINES 3

L-Indoneżja

MARXER ANLAGEN

Ġermanja

MENEKSE HAVAYOLLARI

it-Turkija

MIL GERMANY

Ġermanja

MNG HAVAYOLLARI

it-Turkija

MOELLERS MASCHINEN

Ġermanja

MONTENEGRO AIRLINES

Il-Montenegro

MYN AVIATION

L-Għarabja Sawdija

NAYAK AIRCRAFT SERV.

Ġermanja

NEW YORKER S H K

Ġermanja

NORTH AMERICAN JET

L-Istati Uniti

NOVELLUS SYSTEMS

L-Istati Uniti

OBO JET-CHARTER GMBH

Ġermanja

OETKER A

Ġermanja

OMNI AIR INTL

L-Istati Uniti

ORENBURG AIRLINES

Federazzjoni Russa

OSTFRIES LUFTTRANSP

Ġermanja

OWENS-CORNING

L-Istati Uniti

PP PROMOTION

Ġermanja

PACELLI

Ġermanja

PAPIER METTLER

Ġermanja

PARAGON RANCH

L-Istati Uniti

PARC AVTN

Irlanda

PCT POWDER COATING

Il-Lussemburgu

PEAK AIR GMBH

Ġermanja

PEGASUS TURKEY

it-Turkija

PENTASTAR AVTN

L-Istati Uniti

PERSCH J

Ġermanja

PHIFER WIRE PRODUCTS

L-Istati Uniti

PHOENIX AIR GMBH

Ġermanja

POLET ACFT MNGT

Bermuda (UK)

PREMIER FLUG GMBH

Ġermanja

PRESIDENTIAL AVTN

L-Istati Uniti

PRIVATAIR GMBH

Ġermanja

REGIO AIR MECKLENBRG

Ġermanja

RENTAIR UK LTD

Ir-Renju Unit

RETTENMEIER AIR

Ġermanja

RHEMA BIBLE CHURCH

L-Istati Uniti

RIKSOS TURIZM LT

it-Turkija

RUAG AEROSPACE SERV

Ġermanja

RUSSIA FSUE STC

Federazzjoni Russa

RYAN INTL AIRLINES

L-Istati Uniti

SAMSUNG TECHWIN

Repubblika Of Korea

SAP AG

Ġermanja

SCHWARZMUELLER

Awstirja

SEARAY BD100

L-Afrika t'Isfel

SENECA V FLIGCHARTER

Ġermanja

SHANGHAI AIRLINES

Iċ-Ċina

SHANGHAI CARGO

Iċ-Ċina

SHENZHEN AIRLINES

Iċ-Ċina

SIBERIA AIRLINES

Federazzjoni Russa

SILKWAY AIRLINES

Ażerbajġan

SIXT

Ġermanja

SKY AIRLINES

it-Turkija

SKY JET

l-Iżvizzera

SKY LINE

it-Turkija

SKYBUS AIRLINES

L-Istati Uniti

SKYPLAN SERVICES

Il-Kanada

SM AVIATION

Ġermanja

SMS INDUSTRIE-SERV.

Ġermanja

SOUTH EAST ASIAN

Il-Filippini

SPIRIT AIRLINES 2

L-Istati Uniti

SPIRIT OF SPICES

Ġermanja

STAR AVIATION LTD

Bermuda (UK)

STARJET AVIATION

l-Iżvizzera

STATE TRANSPT RUSSIA

Federazzjoni Russa

STEINER FILM

Ġermanja

STENSRUD VENTURES

L-Istati Uniti

SUEDZUCKER REISE

Ġermanja

SUN D'OR INTL AIRL

L-Iżrael

SUN EXPRESS

it-Turkija

SWISS GLOBAL JET MGT

l-Iżvizzera

TACA

L-El Salvador

TAMSEN GMBH

Ġermanja

TEC AIRCRAFT LEASING

Awstirja

THAI INTERNATIONAL

It-Tajlandja

THYSSENKRUPP

Ġermanja

TOKOPH D P

L-Afrika t'Isfel

TRUEB EMULSIONS CHEM

Ġermanja

TURKISH AIRLINES THY

it-Turkija

UKRAINIAN MEDITERRAN

L-Ukraina

UKSATSE

L-Ukraina

UPS

L-Istati Uniti

URAL AIRLINES

Federazzjoni Russa

US AIRWAYS

L-Istati Uniti

USA 3000 AIRLINES

L-Istati Uniti

UTAIR AVIATION

Federazzjoni Russa

VACUNA JETS

Bermuda (UK)

VARIG LOGISTICA SA

Il-Brażil

VEYEN HAVA TASIMACI

it-Turkija

VHM SCHUL & CHARTER

Ġermanja

VIESSMANN

Ġermanja

VOLARIS

Mexico

VOLGA DNEPR RUSSIA

Federazzjoni Russa

VOLKSWAGEN

Ġermanja

VRG LINHAS AEREAS SA

Il-Brażil

WAYLOCK OVERSEAS LTD

Federazzjoni Russa

WEBER MANAGEMENT

Ġermanja

WEKA

Ġermanja

WHEELS AVIATION

Ġermanja

WORLD AIRWAYS

L-Istati Uniti

WUERTH GMBH & CO KG

Ġermanja

XL AIRWAYS GERMANY

Ġermanja

ZEMAN

Ġermanja


L-ESTONJA

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

AERO AIRLINES A.S.

Estonja

AEROVIS

L-Ukraina

AIR LIVONIA

Estonja

DETA AIR

Il-Każakstan

ESTONIAN AIR

Estonja

ESTONIAN STATE AVTN

Estonja

KAPO AVIA

Federazzjoni Russa

MERIDIAN AIRCOMPANY

L-Ukraina

MIL AZERBAIJAN

Ażerbajġan

MIL JAPAN

Ġappun

SKY JET KAZAKHSTAN

Il-Każakstan


IL-GREĊJA

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

224TH FLIGHT UNIT

Federazzjoni Russa

ABU DHABI AVIATION

Emirati Għarab Magħquda

ADVANCED AV. LOGIST

Ġermanja

AEGEAN AIRLINES

Greċja

AEROLAND

Greċja

AEROSVIT

L-Ukraina

AIR LEASING

Il-Kamerun

AIR LINK UKRAINE

L-Ukraina

AIR TANZANIA 2

Ir-Repubblika tat-Tanżanija

AIRCRAFT SUPPRT & SRVC

Il-Libanu

ALEXANDAIR

Greċja

ALKAN AIR

L-Eġittu

ALLPLANES

Olanda

AL-THANI

Qatar

AMREF FLYING DOCTORS

Il-Kenja

ARKASAIR

it-Turkija

ASHTON AVIATION

L-Istati Uniti

ATHENIAN AIR LINK

Greċja

AVIATION BRIDGE

L-Iżrael

BAC LEASING LTD

Ir-Renju Unit

BELAIR AIRLINES LTD

l-Iżvizzera

BLUEBIRD AVIATION

Il-Kenja

CHURCHILL FINANCE

France

CONSOLID CONTRS INTL

Greċja

COSTAIR LTD

Greċja

DAL GROUP (SUDAN)

Is-Sudan

DBF AVIATION SERV 2

L-Awstralja

DIAMONDS OF RUSSIA

Federazzjoni Russa

DONBASSAERO

L-Ukraina

EAGLE AIR LTD

L-Uganda

EUROAIR LTD

Greċja

EXECUTIVE TURBINE

L-Afrika t'Isfel

GOLIAF

Sao Tome u Prinċipe

GREECE AIRWAYS

Greċja

GULF JET

Emirati Għarab Magħquda

HAWKER PACIFIC 2

L-Awstralja

HCAA

Greċja

HELLAS JET

Greċja

HELLAS WINGS LTD

Greċja

HELLENIC IMPERIAL

Greċja

HELOG AG

l-Iżvizzera

INTRACOM

Greċja

INTRALOT

L-Istati Uniti

JADAYEL AVIATION

L-Għarabja Sawdija

JAIR

L-Afrika t'Isfel

KOMIAVIAVIATRANS 2

Federazzjoni Russa

KSENODOXEIA ELLADOS

Greċja

LEXATA

Greċja

MIDDLE EAST AVIATION

Il-Libanu

MIL GREECE

Greċja

NARSS

L-Eġittu

NATIONAL AEROTECH

L-Istati Uniti

OLYMPIC AIRLINES

Greċja

ORASCOM

L-Eġittu

PAKISTAN STATE

Pakistan

PALMYRA AVIATION LTD

Greċja

PARADISE AVTN

Greċja

PECOTOX AIR

Ir-Repubblika tal-Moldova

PEGASUS AVIATION GRC

Greċja

PROFLITE

L-Istati Uniti

RED WINGS CJSC

Federazzjoni Russa

REFUSE EQUIPMNT MFTG

L-Għarabja Sawdija

RELIANCE INDUSTRIES2

L-Indja

RUSSIAN SKY AIRLINES

Federazzjoni Russa

SEAFLIGHT AVTN

Greċja

SINCOM AVIA

L-Ukraina

SKIPPERS AVIATION

L-Awstralja

SKY EXPRESS GREECE

Greċja

SOUTH AFRICAN EXPRES

L-Afrika t'Isfel

SUN AIR (EGYPT)

L-Eġittu

SWIFT FLITE AVIATION

L-Afrika t'Isfel

SWIFTAIR HELLAS

Greċja

TAHE HAVA DANISMANLI

it-Turkija

TAMIR AIRWAYS

L-Iżrael

TOPSCORE

l-Iżvizzera

TRAVCO AIR

L-Eġittu

TRIDENT AVIATION HK

Il-Kenja

VERAVIA VERNIKOS

Greċja

VOYAGEUR AIRWAYS (2)

Il-Kanada

WALKER CORPORATION

L-Awstralja

WORLD HEALING CENTER

L-Istati Uniti


SPANJA

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

MIL SLOVENIA

Slovenja

245 PILOT SERVICES

L-Istati Uniti

AEBAL

Spanja

AERO ANGELES

Mexico

AEROLANE

L-Ekwador

AEROLINEA PRINCIPAL

Iċ-Ċili

AEROLINEAS ARGENTINA

L-Arġentina

AEROLINEAS EJECUTIVA

Mexico

AEROLINEAS SOL

Mexico

AEROTAXI LOS VALLES

Spanja

AEROVIAS DE MEXICO

Mexico

AEROVICS SA DE CV

Mexico

AEROVITRO

Mexico

AFRIQUE CARGO SERV

Senegal

AIR 26

L-Angola

AIR AMDER

Mawritanja

AIR COMET S.A.

Spanja

AIR ESTE S.A.

Spanja

AIR EUROPA

Spanja

AIR EXECUTIVE S.L.

Spanja

AIR MADRID

Spanja

AIR NOSTRUM

Spanja

AIR PACK EXPRESS S.A

Spanja

AIRJET ANGOLA

L-Angola

ALTBRIDGE PROJECTS

Federazzjoni Russa

AMB GROUP

L-Istati Uniti

AMFM AIR SERVICES

L-Istati Uniti

ANSETT WORLDWIDE

L-Awstralja

ANTRAK AIR GHANA

Il-Gana

ARIK AIR LTD

In-Niġerja

AVIACIÓN COMERCIAL

Mexico

AVIANCA

Il-Kolombja

AVIAT.SERV. HELISECO

Il-Polonja

AVION I

L-Istati Uniti

AWESOME FLIGHT SVCS

L-Afrika t'Isfel

BESTFLY

Spanja

BINTER CANARIAS SA

Spanja

BLUE CITY HOLDINGS

L-Istati Uniti

BRAVO AIRLINES S.A.

Spanja

BRISTOW HELI

In-Niġerja

C.S.P. SOCIETE

Mawritanja

CABO VERDE EXPRESS

Il-Gżejjer tal-Kap Verde

CANARIAS AERONAUTICA

Spanja

CASA

Spanja

CASA AIR SERVICES

Marokk

CETO MARKETING S.A.

Ir-Renju Unit

CHC HELICOPTERS

L-Afrika t'Isfel

CIRRUS AIR CLUB

L-Istati Uniti

CLEOPATRA GROUP

L-Eġittu

CLICKAIR SA

Spanja

CNL GROUP SERVICES

L-Istati Uniti

COMERAVIA

Il-Veneżwela

CONVIASA

Il-Veneżwela

CORP YGNUS AIR S.A.

Spanja

CORPORATE JETS

Spanja

CORPORATE OIL & GAS

In-Niġerja

DANA (2)

In-Niġerja

DEAN FOODS

L-Istati Uniti

DOMINGUEZ TOLEDO

Spanja

EASTMAN KODAK

L-Istati Uniti

EDELWEISS SUISSE

l-Iżvizzera

EJS-AVIATION SERVICE

Il-Brażil

ENGUIA GEN CE LTDA

Il-Brażil

EUROCONTINENTAL

Spanja

EXEC JET SERVICE (N)

In-Niġerja

EXECUTIVE AIR SVCS

L-Istati Uniti

EXECUTIVE AIRLINES

Spanja

EXECUTIVE SKYFLEET

L-Istati Uniti

FAASA

Spanja

FIRST INTL AVTN

L-Istati Uniti

FLIGHTLINE SL

Spanja

FLYANT SERVICIOS AER

Spanja

FORMACIÓN AEROFAN SL

Spanja

FORTAIR SL

Spanja

FRAPMAG LTD

Ir-Renju Unit

FUGRO AVIAT CANADA

Il-Kanada

FUTURA INTNL AIRWAYS

Spanja

GESTAIR

Spanja

GESTIÓN AÉREA EJEC

Spanja

GO AHEAD INTERNATION

l-Iżvizzera

GOF AIR SA DE CV

Mexico

HAGEL W

Awstirja

HALCYONAIR

Il-Gżejjer tal-Kap Verde

HARVARD OIL & GAS

Il-Kanada

HAWKAIRE

L-Istati Uniti

HELI IBÉRICA FOTO

Spanja

HELVETIC AIRWAYS

l-Iżvizzera

HOLA AIRLINES S.L.

Spanja

HOTELES DINAMICOS SA

Mexico

HYUNDAY COLOMBIA

Il-Kolombja

IBERIA

Spanja

IBERWORLD S.A.U.

Spanja

IBIZA FLIGHTS

Spanja

ICE BIRD

l-Iżvizzera

ILFC

L-Istati Uniti

INAER AV. ANFIBIOS

Spanja

INDUSTRIAS TITAN

Spanja

IRS AIRLINES LTD

In-Niġerja

ISLAS AIRWAYS

Spanja

JET PREMIER ONE

l-Iżvizzera

JETNOVA

Spanja

JUSAIR AVIACIÓN S.L.

Spanja

JWC HUNTINGTON

L-Istati Uniti

K & M AVIATION

L-Istati Uniti

KAVMINVODYAVIA

Federazzjoni Russa

KD AVIA

Federazzjoni Russa

KJ AIR

L-Istati Uniti

LAGUN AIR SL

Spanja

LAN AIRLINES SA

Iċ-Ċili

LAN PERÚ SA

Il-Peru

LANZAROTE AERO CARGO

Spanja

LARK AVTN

L-Istati Uniti

LEMCO HOLDINGS LTD.

Bermuda (UK)

LEWIS AERONAUTICAL

L-Istati Uniti

LIDER TAXI AEREO

Il-Brażil

LÍNEAS AÉREAS ALAIRE

Spanja

LTE INTL AIRWAYS

Spanja

MARINA AEROSERVICE

Spanja

MEDAIR CHARTER

L-Afrika t'Isfel

MENAJIAN

L-Istati Uniti

MH AVIATION

L-Istati Uniti

MIL SPAIN

Spanja

MONARCH GEN AVIATION

l-Iżvizzera

MORRO VERMELHO TAXI

Il-Brażil

NAV Y SERVICIO 3

Spanja

NHT LINHAS AEREAS

Il-Brażil

NORMAN AVIATION

L-Istati Uniti

OBODEN IBRU

Emirati Għarab Magħquda

ODYSSEY AVTN

L-Istati Uniti

PASSARO AZUL TAXI

Il-Brażil

PERM AVIA ENTERPRISE

Federazzjoni Russa

PIRINAIR EXPRESS SL

Spanja

PREMIER TRUST

L-Istati Uniti

PRIVILEGE STYLE SA

Spanja

PRIYAN FOUNDATION

L-Istati Uniti

PRONAIR AIRLINES SL

Spanja

PULLMANTUR AIR S.A.

Spanja

PUNTO-FA

Spanja

RAC DE VALENCIA

Spanja

RAINBOW AIR

Il-Veneżwela

RAYTHEON AIRCRAFT

Ir-Renju Unit

S ARGENTINA

L-Arġentina

SAGOLAIR TRASPORTES

Spanja

SANTA BARBARA (2)

Il-Veneżwela

SAS INSTITUTE

L-Istati Uniti

SAS NORGE

in-Norveġja

SENEGALAIR

Senegal

SERAIR TRANSWORLD

Spanja

SEV AÉREO POLICÍA

Spanja

SKYKAR AVIATION

L-Istati Uniti

SOKO AVIATION SL

Spanja

SPANAIR S.A.

Spanja

SPENAERO

L-Istati Uniti

STAR AVIATION (DA)

L-Alġerija

STREAMLINE RUSSIA

Federazzjoni Russa

SWIFTAIR ESPAÑA

Spanja

TAG AVIATION (MNGT)

l-Iżvizzera

TAG AVTN ESPAÑA

Spanja

TAKE AIR LINES

France

TAWARTA

Marokk

TAXI AEREO MARILIA

Il-Brażil

TAXI FLY GROUP SA

Spanja

TAYLOR ENERGY CO

L-Istati Uniti

TOP FLY S L

Spanja

TOTAL LINHAS AEREAS

Il-Brażil

TRABAJOS AER ESPEJO

Spanja

TRANSAERO AIRLINES

Federazzjoni Russa

TURBOR AIR CARGO (2)

Senegal

UNICA IND. DE MOVEIS

Il-Brażil

UNIVERSAL JET SL

Spanja

URGEMER CANARIAS SL

Spanja

US EUROPE AFRICA TR

L-Istati Uniti

VICTOR ECHO S.A.

Spanja

VIM AIRLINES

Federazzjoni Russa

VIRGIN BLUE

L-Awstralja

VUELING AIRLINES

Spanja


FRANZA

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

AIR ALGÉRIE

L-Alġerija

171JC

L-Istati Uniti

223RD FLIGHT UNIT

Federazzjoni Russa

685TA CORP

L-Istati Uniti

900NB

L-Istati Uniti

AAK COMPANY

Bermuda (UK)

ABC AEROLINEAS S.A.

Mexico

ABDULLAH SAID B.

l-Iżvizzera

ACCOR S.A.

France

ACM AVIATION

L-Istati Uniti

ACME OPERATING

L-Istati Uniti

ADAM AVIATION

L-Istati Uniti

AELIS AIR SERVICES

France

AERCAP AVIATION

Olanda

AERCAP IRELAND LTD.

Irlanda

AERO CAPITAL SAS

France

AERO ENTREPRISE

France

AERO JET CORPORATE

France

AERO RIO TAXI AEREO

Il-Brażil

AERO SAINT EXUPERY

France

AERO SERVICES LF

France

AERO SVC CORPORATE

France

AERO SVC EXECUTIVE

France

AERO VISION S.À.R.L. LF

France

AEROKLUB AIST

Federazzjoni Russa

AEROLINEAS MEXICANAS

Mexico

AEROPHOTO EUROPE

France

AEROSTOCK

France

AFRIJET

Gabon

AFRIJET AIRLINES(2)

In-Niġerja

AFRIQIYAH AIRWAYS

Il-Libja

AGUSTA SPA

L-Italja

AIGLE AZUR

France

AIR AFFAIRES GABON

Gabon

AIR ARABIA

Emirati Għarab Magħquda

AIR ASIA

Il-Malażja

AIR AUSTRAL 2

France

AIR BURKINA (2)

Burkina Faso

AIR CAIRO

L-Eġittu

AIR CARAÏBES (2)

France

AIR CORPORATE FRANCE

France

AIR DECCAN

L-Indja

AIR FRANCE

France

AIR GEFCO

France

AIR IVOIRE (2)

Il-Kosta tal-Avorju

AIR KING JET

l-Iżvizzera

AIR MADAGASCAR

Il-Madagaskar

AIR MANA

France

AIR MAURITIUS

Il-Mawrizju

AIR MÉDITERRANÉE

Franza

AIR MIDI CENTRE

Franza

AIR ND

Franza

AIR PRINT

Il-Lussemburgu

AIR SÉNÉGAL INTL

Senegal

AIR SEYCHELLES

Is-Seychelles

AIR TAHITI NUI

Franza

AIR TURQUOISE SAS

Franza

AIR VENDÉE INVEST

Franza

AIRBUS FRANCE

Franza

AIRBUS SAS

Franza

AIRBUS TRANSPORT

Franza

AIRCRAFT INTL RENT

Irlanda

AIRCRAFT SALE & LEASE

Il-Lussemburgu

AIRCRAFT SUPPORT

Il-Libanu

AIREDALE ENTERPRISE

Emirati Għarab Magħquda

AIRFAST INDONESIA

L-Indoneżja

AIRFLEET CREDIT

L-Istati Uniti

AIRFLITE

L-Istati Uniti

AIRLINAIR

Franza

AK HAVACILIK

it-Turkija

AL ANWAE TRADING

L-Għarabja Sawdija

AL MISEHAL GROUP

L-Għarabja Sawdija

AL NASSR LTD

l-Iżvizzera

ALCATEL USA

L-Istati Uniti

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

L-Għarabja Sawdija

AL-GHAZZAWI (N727GG)

L-Għarabja Sawdija

ALL NIPPON AIRWAYS

Ġappun

ALLJETS CAPITAL AVV

Federazzjoni Russa

ALPHA CHARLIE

L-Istati Uniti

ALTONA

l-Iżvizzera

ALTRIA CLIENT SVCS

L-Istati Uniti

AMERICAN HOME PROD

L-Istati Uniti

AMERIDAIR

Franza

ANCFCC

Marokk

APACHE AVIATION

Franza

APEX OIL

L-Istati Uniti

ARAB WINGS

Il-Ġordan

ARABASCO AVIATION

L-Għarabja Sawdija

ARAMCO

L-Istati Uniti

ARKIA ISRAEL AL

L-Iżrael

ARTEMIS SA

Franza

ASECNA (SENEGAL)

Senegal

ASHMAWI AVIATION

L-Għarabja Sawdija

ATLAS BLUE

Marokk

AVANGARD AVTN AVV

Federazzjoni Russa

AVDEF

Franza

AVIA TREASURY GMBH

Awstirja

AVIALAIR

Franza

AVIATION CMP

Il-Kanada

AVIENT AVIATION

Żimbabwe

AVIENT LTD

Ir-Renju Unit

AVIO SERVICE BEOGRAD

Is-Serbja

AVIREX

Gabon

AVWEST PTY

L-Awstralja

AWSAJ AVIATION SVCS

Il-Libja

AXIS AIRWAYS

Franza

AZA AIR LLC

L-Istati Uniti

BALTIC JET AIRCOMP.

Latvja

BANCO SAFRA SA

Il-Brażil

BANGKOK AIRWAYS

It-Tajlandja

BARBEDOS GROUP LTD

In-Niġerja

BARRON INTL HOLDING

Il-Lussemburgu

BB AVIATION INC.

l-Iżvizzera

BCA-BUSINESS

Franza

BCC EQUIPMENT LEASE

L-Istati Uniti

BERGAIR

l-Iżvizzera

BERI 21

Franza

BERKUT AIR

Il-Każakstan

BIZAIR LTD

Ir-Renju Unit

BLS AVIATION USA

L-Istati Uniti

BLUE AERO

Franza

BLUE HERON AVIATION

l-Iżvizzera

BLUE LINE

Franza

BOMBARDIER AEROSPACE

L-Istati Uniti

BONAIR TURKEY

it-Turkija

BONDCO

L-Istati Uniti

BONGRAIN BÉNÉLUX

Il-Belġju

BOUTSEN AVIATION

Il-Belġju

BOUYGUES

Franza

BREITLING

l-Iżvizzera

BRITAIR

Franza

BRUME

Franza

BUREAU POLICE AERO.

Franza

BUSINESS JET LTD

in-New Zealand

BUSINESS-AERO OOO

Federazzjoni Russa

CANADIAN NAT RAILWAY

Il-Kanada

CANYON GATE FLT SVCS

L-Istati Uniti

CARTIER EUROPE

Olanda

CBMM

Il-Brażil

CEIBA

Il-Ginea Ekwatorjali

CENTRAL MANAGMT SVCS

L-Istati Uniti

CFPR

Franza

CFS AIR

L-Istati Uniti

CGTM

Franza

CHC HELICOPTERS INTL

Il-Kanada

CHINA CARGO AIRLINES

Iċ-Ċina

CHINA EASTERN

Iċ-Ċina

CHURCHILL AVIATION

L-Istati Uniti

CIE AÉRIENNE DU MALI

Mali

CIT AEROSPACE INT.

Irlanda

COCA COLA

L-Istati Uniti

COMILOG

Gabon

COMPANY TAWIQ

l-Iżvizzera

COMPAR FOUNDATION

l-Iżvizzera

CONSOLIDATED CONTRTS

Ir-Renju Unit

COPLEY NEWSPAPERS

L-Istati Uniti

CORP JET MGMT

Il-Gżejjer Verġni (Stati Uniti tal-Amerika)

CORPORATE AIR

L-Istati Uniti

CORSAIR FRANCE

Franza

CORSE MÉDITERRANÉE

Franza

COX ENTERPRISES

L-Istati Uniti

CP MANAGEMENT

L-Istati Uniti

CROWN EQUIPMENT

L-Istati Uniti

D & D AVIATION

Ir-Renju Unit

DAALLO AIRLINES 2

Djibouti

DALCAM LLC

L-Istati Uniti

DALIA AIRLINES

Il-Lussemburgu

DALLAH AL BARAKA

L-Għarabja Sawdija

DANAHER CORPORATION

L-Istati Uniti

DASNAIR

l-Iżvizzera

DASSAULT AVIATION

Franza

DASSAULT FALCON JET

L-Istati Uniti

DASSAULT ST. CLOUD

Franza

DECAUX

Franza

DIAGO CONTINENTAL

Emirati Għarab Magħquda

DIAMAIR

l-Iżvizzera

DOGAN HAVACILIK

it-Turkija

DOUANES FRANCAISES

Franza

DSWA

L-Istati Uniti

DUBROVNIK AIRLINES

Il-Kroazja

EARTH STAR

L-Istati Uniti

EASTWAY AVIATION

L-Istati Uniti

EASYJET SWITZERLAND

l-Iżvizzera

EBONY SHINE

Emirati Għarab Magħquda

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

Federazzjoni Russa

ELILOMBARDA

L-Italja

ELI'S BREAD

L-Istati Uniti

ELITAVIA D.O.O.

Slovenja

ELITE AIR INC

L-Istati Uniti

ELITE AVTN

L-Istati Uniti

ELIXAIR

l-Iżvizzera

ELYSAIR SAS

Franza

EMERSON ELECTRIC

L-Istati Uniti

EQUAFLIGHT SERVICE

Kongo

EURL JC DARMON

Franza

EUROCOPTER FRANCE

Franza

EUROPE AIR LINES S.A.

Franza

EUROPE AIRPOST

Franza

EXECUJET EUROPE

l-Iżvizzera

EXECUJET MIDDLE EAST

Emirati Għarab Magħquda

EXECUTIVE ACFT SRVCS

Il-Libanu

EXECUTIVE JET A/C

l-Iżvizzera

EXECUTIVE JET SRVCS

Danimarka

EXECUTIVE WINGS HE

L-Eġittu

EXPRESS CAMEL

L-Għarabja Sawdija

FAIR WIND AIR CHTR

L-Istati Uniti

FAL HOLDINGS ARABIA

L-Għarabja Sawdija

FARNER AIRWINGS

l-Iżvizzera

FC AVIATION

Franza

FEDERAL EXPRESS

L-Istati Uniti

FIA (PARIS)

Franza

FISHER SCIENTIFIC

L-Istati Uniti

FLIGHT LEVELS

L-Istati Uniti

FLIGHT TEST CONSULT.

l-Iżvizzera

FLY 18

l-Iżvizzera

FLY AIR SA

Franza

FLY AWAY BRASIL

Il-Brażil

FLY EXEC

Il-Libanu

FLY INTL AIRWAYS

It-Tuneżija

FLY ONE EIGHTY EIGHT

l-Iżvizzera

FLYBABOO

l-Iżvizzera

FLYING BIRD

Franza

FOCUS AIR USA

L-Istati Uniti

FOX AVIATION CANADA

Il-Kanada

FUTURE ELECTRONICS

Il-Kanada

GABON AIRLINES

Gabon

GAINJET

Greċja

GANDEL INVESTMENTS

L-Awstralja

GENEL HAVACILIK

it-Turkija

GHK COMPANY LLC

L-Istati Uniti

GIE AIR NET

Franza

GIE ATR

Franza

GIORI ROBERTO

Monako

GLOBAL FLIGHT SRVS

L-Istati Uniti

GOAIRLINES INDIA

L-Indja

GOODRICH CORP

L-Istati Uniti

GREAT ALLIANCE WORLD

Il-Lussemburgu

GUTMEN INC.

Il-Brażil

HAMILTON AVIATION

L-Istati Uniti

HILTON HOTELS

L-Istati Uniti

HOLIDAY RETIREMENT

L-Istati Uniti

IGN INST GEO NAT LF

Franza

IKAROS AVIATION AVV

L-Ukraina

INAER HELI.OFF-SHORE

Spanja

INDIGO (VI)

L-Indja

INTER AMERICAN

L-Angola

INTERCON USA

L-Istati Uniti

INTERFACE OPS LLC

L-Istati Uniti

INTERJET ABC

Mexico

INTERLAKEN CAPITAL

L-Istati Uniti

IRAQI AIRWAYS (2)

L-Iraq

ISRAIR LTD

L-Iżrael

IXAIR

Franza

IXAIR DPT JET

Franza

JAPAT

l-Iżvizzera

JAR VENTURE

Franza

JAZEERA AIRWAYS

Kuwajt

JCAS

l-Iżvizzera

JDP FRANCE

Franza

JET 2000

Federazzjoni Russa

JET AVIATION BASEL

l-Iżvizzera

JET AVIATION FZCO

Emirati Għarab Magħquda

JET BLUE AIRWAYS

L-Istati Uniti

JET CRUISING

Il-Lussemburgu

JET SUPPORT GROUP

Il-Gżejjer Verġni (Stati Uniti tal-Amerika)

JET4YOU

Marokk

JETFLY SUISSE SARL

l-Iżvizzera

JETS RENT AVTN

Franza

JETSTAR AIRWAYS

L-Awstralja

JEX S.À.R.L.

Il-Lussemburgu

JORDAN AVTN USA

L-Istati Uniti

JPM AVIATION

Franza

JR EXECUTIVE

Il-Libanu

JUNEYAO AIRLINES

Iċ-Ċina

KALAIR USA CORP

L-Istati Uniti

KARTHAGO AIRLINES

It-Tuneżija

KB HOME

L-Istati Uniti

KBBD

L-Istati Uniti

KELLY CORP

L-Istati Uniti

KFC MANAGEMENT

L-Istati Uniti

KILMER MANAGEMENT

Il-Kanada

KINGDOM HOLDING CO

L-Għarabja Sawdija

KIRCHMAN

L-Istati Uniti

KOMAR AVTN

L-Istati Uniti

KROLL G

l-Iżvizzera

KUGU HAVACILIK

it-Turkija

LABORATOIRE ASL

Franza

LAS VEGAS JET

L-Istati Uniti

LAYAN INTL.

l-Iżvizzera

LEACH CAPITAL

L-Istati Uniti

LIBYAN AIR CARGO

Il-Libja

LIMITED STORES

L-Istati Uniti

LJ ASSOCIATES

L-Istati Uniti

LOC'HELI

Franza

LORRAINE AVIATION

Franza

LOTUS AIR

L-Eġittu

LOWA LTD

l-Iżvizzera

LOYD'S BUSINESS JETS

Il-Polonja

LUXFLIGHT EXECUTIVE

Il-Lussemburgu

LYRECO

Franza

MAG AVIATION

L-Istati Uniti

MAGIC CONDOR LTD

Bermuda (UK)

MAJJEC JHETT

L-Istati Uniti

MALIBU CONSULTING

L-Istati Uniti

MANO RIVER

L-Istati Uniti

MARMON GROUP

L-Istati Uniti

MASC AIR LTD

l-Iżvizzera

MASTERJET SWITZ.

l-Iżvizzera

MATADORO MGMT INVEST

L-Istati Uniti

MAURITANIA AIRWAYS

Mawritanja

MCKINLEY ACFT HLDNG

L-Istati Uniti

ME LEASING

L-Istati Uniti

MEA AIR LIBANON

Il-Libanu

MEDI BUSINESS JET

Marokk

MELVIN SIMON

L-Istati Uniti

MENAJET

Emirati Għarab Magħquda

MID EAST JET

L-Għarabja Sawdija

MIDDLE EAST JET SVCS

Il-Libanu

MIL FRANCE

Franza

MILLION AIR

L-Indja

MILLION AIR DALLAS

L-Istati Uniti

MISTRAL AEREO

Il-Kanada

MITRE AVIATION LTD

Ir-Renju Unit

MOET HENNESSY

Franza

MONDIOL

L-Istati Uniti

MORNINGSTAR

Il-Kanada

MORRIS COMMUNICATION

L-Istati Uniti

MOTOROLA AUSTIN TX

L-Istati Uniti

MOUAWAD NATIONAL CO

L-Għarabja Sawdija

N846QM

L-Istati Uniti

NABBAN INVESTMENTS

Federazzjoni Russa

NATASHA ESTABLISMENT

Emirati Għarab Magħquda

NATIONAL AIR SERVICE

L-Għarabja Sawdija

NEBULA LTD.

Emirati Għarab Magħquda

NEW AXIS AIRWAYS

Franza

NISSAN C/O ACI PACIF

L-Istati Uniti

NOFA

Emirati Għarab Magħquda

NORDEX AIR

Federazzjoni Russa

NORTH AMERICAN AIRCH

L-Istati Uniti

NOUVELAIR TUNISIE

It-Tuneżija

NOVARTIS GROUP

L-Istati Uniti

NOVESPACE

Franza

NS AVIATION

l-Iżvizzera

NWT AIRCRAFT

L-Istati Uniti

NY JETS TRANSPORTER

Bermuda (UK)

O AIR

Franza

OCANA ASSETS LTD

L-Istati Uniti

OCEAN SKY (TURKEY)

it-Turkija

OCIM LOC ET CIE

Franza

OLDBURY HOLDINGS

Emirati Għarab Magħquda

OLDBURY HOLDINGS II

l-Iżvizzera

OMEGA AIR CANADA

Il-Kanada

OMNI FLYS

Mexico

OMY AVIATION SUISSE

l-Iżvizzera

ONE THIRTY NINE

Il-Lussemburgu

ORIENT GLOBAL AVTN

Is-Singapor

OUTFITTER AVIATION

L-Istati Uniti

OUTPOST INTL

L-Istati Uniti

OVERLAND AIRWAYS LTD

In-Niġerja

OYONNAIR

Franza

PALMALI HAVA TASI

it-Turkija

PARAFFIN AIR

L-Istati Uniti

PARC AVIATION

l-Iżvizzera

PARK HAVACILIK

it-Turkija

PARTNERSHIP 35 55

L-Istati Uniti

PASPALEY PEARLING

L-Awstralja

PELIKAN AIRWAYS

Is-Serbja

PLANET AVIATION UU

Federazzjoni Russa

PPG INDUSTRIES

L-Istati Uniti

PREMIER AVIA, JSC

Federazzjoni Russa

PRINCELY JETS LTD.

Pakistan

PROAIR CHARTER

Ġermanja

PROVINCIAL AIRLINES

Il-Kanada

QATAR AMIRI FLIGHT

Qatar

RAININ AIR

L-Istati Uniti

RANI S AVIATION

L-Istati Uniti

RAPTOR AIR ACFT MGMT

L-Istati Uniti

RAYAJET

Il-Ġordan

RDV PROPERTIES (ARC)

L-Istati Uniti

REALI TAXI AEREO

Il-Brażil

REATEX INVEST

Il-Gżejjer Verġni (Stati Uniti tal-Amerika)

REGIONAL CAE

Franza

REGOURD AVIATION

Franza

RELATIONAL INVESTORS

L-Istati Uniti

RELIEF & LOGISTICS

Il-Belġju

RIDA AVIATION LTD

Bermuda (UK)

RM HOLDINGS

Latvja

RONSO SA DE CV

Mexico

ROUST TRADING

Emirati Għarab Magħquda

ROYAL AIR MAROC

Marokk

S EGYPT

L-Eġittu

S ALGERIE

L-Alġerija

S BURKINA FASO

Burkina Faso

S CONGO (KIN)

Kongo

S GABON

Gabon

S IVORY COAST

Il-Kosta tal-Avorju

S MONACO

Monako

S NAMIBIA

Namibja

S NIGERIA

In-Niġerja

S SEFA

Franza

S SENEGAL

Senegal

S TCHAD

Ċad

S.K.M.

Bermuda (UK)

SABRINA FISHERIES

L-Istati Uniti

SAFIRE-METEO FRANCE

Franza

S-AIR JSC

Federazzjoni Russa

SALEM AVIATION

L-Għarabja Sawdija

SATA VENEZUELA

Il-Veneżwela

SAUDI OGER

L-Għarabja Sawdija

SCHREINER CAMEROUN

Il-Kamerun

SCM ARUBA A.V.V.

Aruba (Olanda), Antilles Olandiżi

SÉCURITÉ CIVILE LF

Franza

SEFA FRANCE

Franza

SELIA

Franza

SENTINEL AIR

L-Istati Uniti

SERLUX

Il-Lussemburgu

SHAR INK

Federazzjoni Russa

SHARE PLANE AG

l-Iżvizzera

SICHUAN AIRLINES (3)

Iċ-Ċina

SIEBEL SYSTEMS UK

Ir-Renju Unit

SIGAIR LTD

Bermuda (UK)

SINDEL HAVACILIK

it-Turkija

SK TRAVEL

L-Istati Uniti

SKY RIVER MANAGEMENT

L-Istati Uniti

SKYBIRD AVIATION

L-Istati Uniti

SKYTRADERS PTY

L-Awstralja

SMART AVIATION

Franza

SMART AVIATION HE

L-Eġittu

SNC BOETOS

Franza

SNC CAVOK

Franza

SOCATA

Franza

SOFAXIS

Franza

SOGERMA

Franza

SOLIDAIR FRANCE

Franza

SONY EUROPE

Ġermanja

SOUTHERN AIRLINES

In-Niġerja

SOUTHERN CROSS USA

L-Istati Uniti

SPECIALISED TRANSP.

Ir-Renju Unit

SPHINX WINGS

l-Iżvizzera

SQUADRON AVTN SVCS

Bermuda (UK)

STAFF AIR SERVICE

Franza

STARLING AVIATION

Emirati Għarab Magħquda

STARLINK AVIATION

Il-Kanada

STARR EQUIPMENT

L-Istati Uniti

STATE AIR BERKUT

Il-Każakstan

STC BERMUDA LTD.

L-Eġittu

STEELCASE

L-Istati Uniti

STOCKWOOD V

L-Istati Uniti

STORMJETS SA

l-Iżvizzera

STRASBOURG AVIATION

Franza

SULTAN AVIATION

Emirati Għarab Magħquda

SUPER AIR

it-Turkija

SUPER CONSTELLATION

l-Iżvizzera

SYMPHONY MASTER

l-Iżvizzera

SYNTHES

L-Istati Uniti

TAG AVIATION GWCIN

Ir-Renju Unit

TAGANROG ANTK

Federazzjoni Russa

TAJ AIR

L-Indja

TAK AVIATION UK LTD

Ir-Renju Unit

TALLWOOD MANAGEMNT

L-Istati Uniti

TAM LINHAS AEREAS

Il-Brażil

TAPAJ

L-Istati Uniti

TASSILI AIRLINES SA

L-Alġerija

TAV HAVACILIK

it-Turkija

TAVISTOCK AVTN

Il-Baħamas

TELUS COMMUNICATIONS

Il-Kanada

TGB

Franza

THAI AIRASIA LTD

It-Tajlandja

THALES

Franza

TIGER AIRWAYS

Is-Singapor

TOUMAI AIR TCHAD SA

Ċad

TPS

L-Istati Uniti

TRANCHANT GAMING

Franza

TRANSAVIA FRANCE SAS

Franza

TRIGANA AIR SERVICE

L-Indoneżja

TUDOR SALIBA

L-Istati Uniti

TUNIS AIR

It-Tuneżija

TURNBERRY MANAGEMENT

L-Istati Uniti

TWC AVIATION

L-Istati Uniti

TWO THOUSAND

Il-Lussemburgu

TY AIR

L-Istati Uniti

UKRAINE AVTN STATE

L-Ukraina

UNITED AVTN KUWAIT

Kuwajt

UNITED HEALTHGROUP

L-Istati Uniti

UNITED STATES AVTN

L-Istati Uniti

UNITED TECHNOLOGIES

L-Istati Uniti

UNIV AVN MIDDLE EAST

Emirati Għarab Magħquda

VALAVIA

Franza

VALIANT AVIATION

Bermuda (UK)

VALMONT

L-Istati Uniti

VENTURA AVIATION

Monako

VENTURI ENTRISE

Emirati Għarab Magħquda

VENUS SHIPPING COMP

Bermuda (UK)

VICTORY AVTN FLORIDA

L-Istati Uniti

VIETNAM AIRLINES

Il-Vjetnam

VIRGIN AMERICA

L-Istati Uniti

VOLARE UKRAINE

L-Ukraina

VOLO AVIATION

L-Istati Uniti

VOYAGER JET CENTER

L-Istati Uniti

VULCAN AVIATION

Ir-Renju Unit

VULCAN FLIGHT OPS

L-Istati Uniti

WAF LTD

Il-Gżejjer Kajman (Ir-Renju Unit)

WASSERSTEIN

Aruba (Olanda), Antilles Olandiżi

WEDGE AVIATION

L-Istati Uniti

WELLS AVIATION

L-Istati Uniti

WESTJET

l-Iżvizzera

WHITE LOTUS

L-Istati Uniti

WIP TRADING

l-Iżvizzera

WORLDWIDE JET CHARTR

L-Istati Uniti

XL AIRWAYS FRANCE

Franza

YEMENIA

Jemen

YYA AVIATION

l-Iżvizzera

ZYMAN AVIATION LLC

L-Istati Uniti


L-IRLANDA

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

WIZZ AIR LTD

Ungerija

AER ARANN

Irlanda

AER LINGUS

Irlanda

AERO TIMBER PARTNERS

L-Istati Uniti

AERO TOY STORE

L-Istati Uniti

AERO WAYS

L-Istati Uniti

AEROLINEAS MARCOS

Mexico

AEROMANAGMENT N333EC

L-Istati Uniti

AIR SHAMROCK

L-Istati Uniti

AIR TREK

L-Istati Uniti

AIRELOCK HOLDINGS

Ir-Renju Unit

ALLTECH

L-Istati Uniti

ALPHA ONE FLIGHT SCV

L-Istati Uniti

AMERICAN TRANS AIR

L-Istati Uniti

APACHE CORP

L-Istati Uniti

ASTOR STREET ASSET

L-Istati Uniti

AVIA PARTNER DENMARK

Danimarka

B & G LEASING

L-Istati Uniti

BARD

L-Istati Uniti

BAXTER HEALTH CARE

L-Istati Uniti

BEACON AVIATION

Irlanda

BECKER GROUP

L-Istati Uniti

BELLSOUTH TELECOM

L-Istati Uniti

BILLION AIR LTD

Irlanda

CAMDEN AVIATION

L-Istati Uniti

CAMERON HENKIND

L-Istati Uniti

CARLISLE HOLDINGS

L-Istati Uniti

CARR L J

L-Istati Uniti

CASTLELANDS

Irlanda

CCA AIR CHARTER

L-Istati Uniti

CENTURION AVTN SRVCS

L-Istati Uniti

CHC IRELAND LTD

Irlanda

CINTAS

L-Istati Uniti

CITYJET

Irlanda

CORPORATE JETS PA

L-Istati Uniti

CROSS AVTN

Ir-Renju Unit

DB AVIATION USA

L-Istati Uniti

DENISTON ENTERPRISES

L-Istati Uniti

DMB AVIATION

L-Istati Uniti

DOW CHEMICAL

L-Istati Uniti

DOW CORNING

L-Istati Uniti

EIRJET

Irlanda

ELI LILLY

L-Istati Uniti

EMC IRELAND

L-Istati Uniti

FEDERAL MOGUL

L-Istati Uniti

FHR REAL ESTATE CORP

Il-Kanada

FIRST VIRTUAL AIR

L-Istati Uniti

FRIEDKIN INTL

L-Istati Uniti

FUTURA GAEL

Irlanda

FUTURE HOLDINGS

Irlanda

GE CAPITAL-GECAS EI

Irlanda

GENERAL MILLS SALES

L-Istati Uniti

GLOBAL WINGS LTD

l-Iżvizzera

GOLDNER D

L-Istati Uniti

GOODYEAR

L-Istati Uniti

GRANT EXECUTIVE JETS

Il-Kanada

GREENHILL AVTN

L-Istati Uniti

GREENLEAF

L-Istati Uniti

GROUP HOLDINGS

L-Istati Uniti

HARLEY-DAVIDSON

L-Istati Uniti

HAWKER PARTNERSHIP

Ir-Renju Unit

HAWORTH TRANSPORT

L-Istati Uniti

HEAVYLIFT INT.

Emirati Għarab Magħquda

HERTZ CORP

L-Istati Uniti

HOLLY CORP

L-Istati Uniti

HUMANA

L-Istati Uniti

IFFTG

L-Istati Uniti

IRVING AIR SERVICE

Il-Kanada

JARDEN CORP

L-Istati Uniti

JEP LEASING

L-Istati Uniti

JEPPESEN UK LTD

Ir-Renju Unit

JET ICU AIR AMBULNCE

L-Istati Uniti

JOHNSON & JOHNSON

L-Istati Uniti

KAIZEN AVTN

L-Istati Uniti

KELLOGG

L-Istati Uniti

KINTORE

Irlanda

KNICKERBOCKER

L-Istati Uniti

LONDON CITY JET

Ir-Renju Unit

MANDAN

L-Istati Uniti

MC AVIATION

L-Istati Uniti

MERCURY ENGINEERING

Irlanda

MHS CONSULTING

L-Istati Uniti

MIL IRELAND

Irlanda

MIN.OF EXTREME SIT

Federazzjoni Russa

MMRB SERVICES

L-Istati Uniti

NESTLE PURINA PETCAR

L-Istati Uniti

NEXT FLIGHT JETS

L-Istati Uniti

NINETY EIGHT AVTN

L-Istati Uniti

NOMADS

L-Istati Uniti

NORTH AMERICAN AIRL

L-Istati Uniti

OMEGA AIR (USA)

L-Istati Uniti

ORBIS INTL

L-Istati Uniti

OTTER INSPIRATIONS

L-Istati Uniti

OWENS ILLINOIS

L-Istati Uniti

OXY USA

L-Istati Uniti

P & E PROPERTIES

L-Istati Uniti

PALMER A

L-Istati Uniti

PEPSICO

L-Istati Uniti

PHOENIX AIR

L-Istati Uniti

PILOT PARTNERS

L-Istati Uniti

PRIVATE SKY AVTN

L-Istati Uniti

RBGT LLC

L-Istati Uniti

RIPPLEWOOD AVTN

L-Istati Uniti

ROMEO MIKE AVTN

L-Istati Uniti

RORO 212

L-Istati Uniti

ROWAN DRILLING

L-Istati Uniti

RYANAIR

Irlanda

SAFE FLIGHT INSTRMT

L-Istati Uniti

SAFEWAY

L-Istati Uniti

SHORT HILLS AVIATORS

L-Istati Uniti

SOUTHERN JET MGMT

L-Istati Uniti

STAR GAZER AVTN

L-Istati Uniti

SUNSTATE AVIATION

L-Istati Uniti

TEXAS INSTRUMENTS

L-Istati Uniti

TIDNISH HOLDING

Il-Kanada

TIMBERLAND

L-Istati Uniti

TRANSIT AIR SRVC

L-Istati Uniti

TRICYCLE AVIATION

L-Istati Uniti

TYCO HEALTH CARE

L-Istati Uniti

UNITED STATES STEEL

L-Istati Uniti

VALLEJO

L-Istati Uniti

VALLEY AIR SRVCS

L-Istati Uniti

VEN AIR

Irlanda

VIA FELIZ II

L-Istati Uniti

WESTON LTD

Irlanda

WINGEDFOOT AVTN

L-Istati Uniti


L-ITALJA

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

WORTHINGTON INDUSTRY

L-Istati Uniti

WRENAIR

Irlanda

ACTION AIR

L-Italja

AERODYNAMICS USA

L-Istati Uniti

AEROITALIA

L-Italja

AEROMANAGEMENT EUROP

L-Italja

AEROPORTUL MARCULEST

Ir-Repubblika tal-Moldova

AEROSTAR

L-Ukraina

AIC CANADA

Il-Kanada

AIR ITALY

L-Italja

AIR MEMPHIS

L-Eġittu

AIR ONE EXECUTIVE

L-Italja

AIR ONE ITALIA

L-Italja

AIR WING S.P.A.

L-Italja

AIRAMERICA SRL

L-Italja

AIRCRAFT GENERAL

L-Italja

AIRCRAFT PROPERTIES

L-Istati Uniti

AIRGREEN SRL

L-Italja

AIRON AIR

Danimarka

AIRSTARS AIRWAY

Federazzjoni Russa

ALBA MILANO

L-Italja

ALBANIAN AIRLINE

L-Albanija

ALBERTO CULVER

L-Istati Uniti

ALBINATI AERONAUTICS

l-Iżvizzera

ALENIA AERMACCHI

L-Italja

ALENIA AEROSPAZIO

L-Italja

ALENIA DIV AERONAUT

L-Italja

ALIPARMA

L-Italja

ALITALIA

L-Italja

ALITALIA EXPRESS

L-Italja

ALPI EAGLES SPA

L-Italja

AMRASH

L-Istati Uniti

ASSICURATRICE MILANO

L-Italja

ASTAR (RCH FLIGHTS)

L-Istati Uniti

AVANGARD MALZ AG

Ġermanja

AVTN DEVLPMENT INTL

Irlanda

BAA JET MANAGEMENT

Iċ-Ċina

BALMORAL AIR PTY

L-Awstralja

BEDEK AVIATION

L-Iżrael

BELAVIA AIRLINES

Il-Belarus

BELL TEXTRON

L-Istati Uniti

BELLE AIR

L-Albanija

BERJAYA AIR SDN (2)

Il-Malażja

BERWIND AVIATION

L-Istati Uniti

BIZ JET AIRCRAFT

L-Italja

BLUE JET

L-Istati Uniti

BLUE PANORAMA LI

L-Italja

BOEING — SEATTLE

L-Istati Uniti

BRENZIL PTY

L-Awstralja

BURAQ AIR

Il-Libja

BURMESTER OVERSEAS

Il-Gżejjer Verġni (Stati Uniti tal-Amerika)

BUSINESS JET SERVICE

L-Istati Uniti

CABLEAIR

L-Istati Uniti

CAPITAL ACFT GROUP

Il-Belġju

CAREMARK AVIATION

L-Istati Uniti

CARGOITALIA

L-Italja

CARNIVAL CORP

L-Istati Uniti

CATEX USA

L-Istati Uniti

CGR PARMA

L-Italja

CLOSE AIR

Ir-Renju Unit

CLUB AIR SPA

L-Italja

CNH AMERICA

L-Istati Uniti

CONSOLIDATED INVESTM

L-Istati Uniti

COVIDIEN INC

L-Istati Uniti

CZAR AVIATION LTD

Ir-Renju Unit

DATELINE OVERSEAS

Ċipru

DEADSON PROPERTY

L-Awstralja

DI AIR

Il-Montenegro

DOBRO LTD

L-Għarabja Sawdija

DOLE FOODS

L-Istati Uniti

DOLPHIN AIR EXPRESS

L-Italja

DOMUS

L-Italja

DOYSA VIP HAVA A.S.

it-Turkija

DRAX GROUP

L-Istati Uniti

DRUK AIR (2)

Butan

DS AVIATION

L-Iżrael

DUDMASTON LTD

l-Iżvizzera

ELANAIR INC

L-Istati Uniti

ELITICINO SA

l-Iżvizzera

ELIWORK SRL

L-Italja

ENAV ITALIE

L-Italja

ERS SRL

L-Italja

ETHIOPIAN AIRLINES

L-Etjopja

EURAVIATION 2

L-Italja

EUROFLY

L-Italja

EUROFLY SERVICE

L-Italja

EUROPEAN 2000 AIRL

Malta

EUROPEAN AIR CRANE

L-Italja

EUTELIA S.P.A.

L-Italja

FAMILY AIRLINES

l-Iżvizzera

FIBA AIR HAVA

it-Turkija

FININVEST

L-Italja

FINITAL FINANZIARIA

L-Italja

FLIGH TEST ASSOCIATE

L-Istati Uniti

FLYFORT

in-Norveġja

FLYING FALCON

L-Istati Uniti

FLYNOR JET

L-Italja

GEDEAM SERVICES

Il-Lussemburgu

GENERAL WORK GUINEA

Il-Ginea Ekwatorjali

GEOFOTO D.O.O.

Il-Kroazja

GKW UNIFIED HODLINGS

L-Istati Uniti

GLOBAL TAXI AEREO

Il-Brażil

GLORIA AVIATION APS

Monako

GOLDEN AIR SRL

L-Italja

GULF AVIATION

Emirati Għarab Magħquda

GULF HELICOPTERS CO

Qatar

HANSUNG AIRLINES

Repubblika Of Korea

ICAR AIR

Il-Bożnja-Ħerzegovina

ICARO

L-Italja

INTELLECTUAL VENTURE

L-Istati Uniti

INTERFLY SRL

L-Italja

INTERJET ITALY

L-Italja

ISLAND AVIATION SVCS

Il-Maldivi

ITALFLY 2

L-Italja

ITALI AIRLINES SPA

L-Italja

ITALY FIRST

L-Italja

JET PLANE CORP

Danimarka

JETEX FLIGHT SUPPORT

Emirati Għarab Magħquda

JETLINK EXPRESS

Il-Kenja

KORAL BLUE AIRLINES

L-Eġittu

LATIUM JET SERVICES

Ir-Renju Unit

LEMOINE INVESTMENTS

L-Istati Uniti

LENNAR

L-Istati Uniti

LIVINGSTON SPA

L-Italja

LUKOIL AVIA

Federazzjoni Russa

LVOV AIRLINES

L-Ukraina

MASS MUTUAL LIFE

L-Istati Uniti

MERIDIANA ITALIA

L-Italja

MIL ITALY

L-Italja

MISTRAL AIR ROMA

L-Italja

MODENA CAPITALE AVTN

L-Italja

MSC AVIATION

l-Iżvizzera

MVA AVIATION LTD.

Ir-Renju Unit

MYAIR.COM

L-Italja

N349BA

L-Istati Uniti

NEOS

L-Italja

NEW WORLD JET

L-Istati Uniti

NEWCO MANAGEMENT GRP

L-Istati Uniti

NEWSFLIGHT CALIFORNI

L-Istati Uniti

NEXT CENTURY AVTN

L-Istati Uniti

NIKE

L-Istati Uniti

NOEVIR AVIATION

L-Istati Uniti

NUROL HAVACILIK

it-Turkija

OAK MANAGEMENT

L-Istati Uniti

OCEAN AIRLINES ITALY

L-Italja

OZEK HAVACILIK

it-Turkija

PAFO

L-Istati Uniti

PETROFF AIR

Federazzjoni Russa

PITTCO

L-Istati Uniti

PRATT HOLDINGS

L-Awstralja

PRECISIONAIR SVCS

Ir-Repubblika tat-Tanżanija

PRINCE AVIATION

Is-Serbja

RAE — REGIONAL AIR

Ġermanja

RENCO USA

L-Istati Uniti

RHEA VENDORS

L-Italja

SAO CONRADO TAXI

Il-Brażil

SBM GROUP

L-Istati Uniti

SEQUOIA MILLENNIUM

L-Istati Uniti

SERVIS AIR HAVA

it-Turkija

SERVIZI AEREI

L-Italja

SILVER VENTURES INC

L-Istati Uniti

SIRIO

L-Italja

SIRIO EXECUTIVE

L-Italja

SKYSERVICE AIRLINES

Il-Kanada

SKYWEST AIRLINES

L-Awstralja

SLAM

L-Italja

SOREM S.R.L.

L-Italja

SOUTHERN AIR SYSTEM

L-Istati Uniti

SPRINGWAY

Federazzjoni Russa

SPRINGWAY LTD

Federazzjoni Russa

STAR ACFT LEASING

L-Istati Uniti

TECHNO SKY S.R.L.

L-Italja

TOSCANA JET S.R.L.

L-Italja

TRIP LINHAS AEREAS 2

Il-Brażil

U S ALPHA

L-Istati Uniti

VF CORP

L-Istati Uniti

VIZAVI-AVIA LTD

Federazzjoni Russa

VOLARE AIRLINES LI 2

L-Italja

VOLARE S.P.A.

L-Italja

VOLKSWAGEN USA

L-Istati Uniti

WESTERN STONE & METAL

L-Istati Uniti

WHIRLPOOL

L-Istati Uniti

WIDEWORLD SRVCS

L-Arġentina

WIND JET SPA

L-Italja


ĊIPRU

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

AEROGRAPHICS INC

L-Istati Uniti

ALLIANCE AIR

L-Indja

AL-MORRELL DEVELOPMT

L-Istati Uniti

AVIATORS INDIA

L-Indja

AYEET AVIATION

L-Iżrael

BASHKORTOSTAN AIR

Federazzjoni Russa

BATAVIA AIR

L-Indoneżja

CYPRUS AIRWAYS

Ċipru

EDT OFFSHORE

Ċipru

ELITE JETS DUBAI

Emirati Għarab Magħquda

EUROCYPRIA

Ċipru

FALCON EXPRESS CARGO

Emirati Għarab Magħquda

FLAIR AVIATION GMBH

Ġermanja

FUNAIR

L-Istati Uniti

HAMRA AIR

Emirati Għarab Magħquda

HONG KONG EXPRESS

Iċ-Ċina

JENSON & NICHOLSON

Is-Singapor

JOANNOU PARASKEVAIDE

L-Għarabja Sawdija

KINGFISHER AIRLINES

L-Indja

KUBASE AVIATION

L-Indja

MARSLAND AVIATION

Is-Sudan

MEGA

Il-Każakstan

MIL DENMARK

Danimarka

MINOR AVIATION

It-Tajlandja

NEFTEYUGANSK AVIA

Federazzjoni Russa

ORION-X

Federazzjoni Russa

PANKH

Federazzjoni Russa

PARAMOUNT AIRWAYS VI

L-Indja

PEARSONS ASSETS GRP

Is-Singapor

PLANES AND PARTS

Il-Kanada

RUSLINE JSC

Federazzjoni Russa

SAKAVIA SERVICE

Il-Ġeorġja

SAMA

L-Għarabja Sawdija

SIRIUS AERO

Federazzjoni Russa

SKY GATE

Il-Ġordan

UKRAINIAN HELICOPTER

L-Ukraina

VERTIKAL-T COMPANY

Federazzjoni Russa

XIAMEN AVIATION AVV

Federazzjoni Russa


IL-LATVJA

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

WORLD JET DELAWARE

L-Istati Uniti

YAKUTIA AIRCOMPANY J

Federazzjoni Russa

AIR BALTIC

Latvja

FERAFORT INVESTMENT

Emirati Għarab Magħquda

RUSAIR JOINT STOCK

Federazzjoni Russa


IL-LITWANJA

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

SMARTLYNX AIRLINES

Latvja

UNIVERSAL JET AVTN

L-Istati Uniti

AURELA

Litwanja

LITHUANIAN AIRLINES

Litwanja

MIL LITHUANIA

Litwanja

MIL US NAVY

L-Istati Uniti

QANOT-SHARQ

L-Użbekistan


IL-LUSSEMBURGU

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

STAR UP

Il-Peru

VESPERA UAB

Litwanja

AERO-CHARTER UKRAINE

L-Ukraina

CARGOLUX

Il-Lussemburgu

GLOBAL JET LUXEMBOURG

Il-Lussemburgu

HUSKY

Il-Kanada

HUSKY IMS

Il-Lussemburgu

LUXAIR

Il-Lussemburgu

PHOENIX AVTN LTD

Il-Kenja

RANGE FLYERS

L-Istati Uniti


L-UNGERIJA

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

ZAHID TRACTOR

L-Għarabja Sawdija

ABC AIR HUNGARY

Ungerija

AIR-INVEST KFT.

Ungerija

ARTIC GROUP KFT.

Ungerija

BALTYKA LTD.

L-Ukraina

BLACKBURN INTL. HU

Ungerija

DEER AIR CO LTD.

Iċ-Ċina

DHMI TURKEY

it-Turkija

FARNAIR AIR HUNGARY

Ungerija

GLOBE JET

Il-Libanu

HAINAN AIRLINES (2)

Iċ-Ċina

HEAVYLIFT CONGO

Kongo

INDICATOR

Ungerija

ISD AVIA

L-Ukraina

KRUNK AVIATION

L-Ukraina

MALEV

Ungerija

MIL HUNGARY

Ungerija

MOLDAVIAN AIRLINES

Ir-Repubblika tal-Moldova

PANNON AIR SERVICE

Ungerija

SKY EUROPE HUNGARY

Ungerija

SKYEXPRESS JSC

Federazzjoni Russa

SKYJET AVIATION

Ungerija

STARLINE KZ JSC

Il-Każakstan

TAM AIR JSC

Il-Ġeorġja

TRAVEL SERVICE KFT.

Ungerija

UB AIR PVT LTD.

L-Istati Uniti

VALKYRIE AVTN

L-Istati Uniti


MALTA

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

TRADEWINDS AIRLINES

L-Istati Uniti

WEST AIR LUXEMBOURG

Il-Lussemburgu

AERO POWER LTD

Ir-Renju Unit

AIR MALTA

Malta

AIR-TEC MAURITIUS

Il-Mawrizju

BAE SYSTEM OPS LTD

Ir-Renju Unit

CSIM AIR

L-Istati Uniti

FUGRO AIRBORNE

L-Awstralja

HEAVYLIFT CARGO

Is-Sjerra Leone

IAP GROUP AUSTRALIA

L-Awstralja

JETCRAFT AVIATION

L-Awstralja

KHARKOV AIRCRAFT

L-Ukraina

MEDAVIA MALTA

Malta

NAC

L-Afrika t'Isfel

ORANGE AIRCRAFT LSNG

Olanda

S TOGO

It-Togo

SOLENTA AVIATION

L-Afrika t'Isfel


L-OLANDA

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

SRD AVIATION

L-Awstralja

WASHINGTON TIMES AVT

L-Istati Uniti

AEROVERTIGO 2

L-Istati Uniti

ARMAVIA

Armenja

ASPEN I LLC

L-Istati Uniti

AVSOURCE GROUP

L-Istati Uniti

BLUE AIRWAYS LLC

Armenja

CHINA AIRLINES

Iċ-Ċina

CHINA SOUTHERN

Iċ-Ċina

CORENDON AIRLINES

it-Turkija

EASTMAN CHEMICAL

L-Istati Uniti

ELAL

L-Iżrael

ELAS PROFESSIONAL

Olanda

EMERGO FINANCE

Il-Kanada

EXACT HOLDING

Olanda

FLORIDA WEST INTL AW

L-Istati Uniti

FLY HAVA YOLLARY

it-Turkija

FOKKER HERITAGE

Olanda

FOKKER SERVICES

Olanda

GCB BEHEER

Olanda

GLOBAL ACFT SERVICES

L-Istati Uniti

GREAT WALL AIRLINES

Iċ-Ċina

HEEREMA VLIEGBEDRIJF

Olanda

INTERNET JET

Olanda

INTERSTATE AIRLINE

Olanda

JADE CARGO INTL

Iċ-Ċina

JET SOURCE CHARTER

L-Istati Uniti

JETAWAY

L-Istati Uniti

JETSUPPORT

Olanda

JLJ EQUIPMENT LEASIN

L-Istati Uniti

JM FAMILY AVIATION

L-Istati Uniti

KALITTA CHARTERS

L-Istati Uniti

KEYCORP

L-Istati Uniti

KLM

Olanda

KOM ACTIVITY

Olanda

LIBERTY GLOBAL EUROP

Olanda

LUCHT RUIMTEV LABO

Olanda

MARTINAIR

Olanda

MASS HOLDING NV

Olanda

MIL NETHERLANDS

Olanda

NIPPON CARGO

Ġappun

NORTHWEST AIRLINES

L-Istati Uniti

PATH

L-Istati Uniti

PINKERTON

l-Iżvizzera

POLAR AIR CARGO WW

L-Istati Uniti

RED BARN FARMS

L-Istati Uniti

RIJSSEN

Olanda

ROONEY HOLDINGS INC

L-Istati Uniti

RUYGROK

Olanda

SCD AVIATION

Gabon

SHELL AIRCRAFT

Ir-Renju Unit

SKYLINE AVIATION

Olanda

SOC. DE CONSERVATION

Olanda

SOUTHERN AIR

L-Istati Uniti

TISMA

L-Istati Uniti

TRANSAVIA AIRLINES

Olanda


L-AWSTRIJA

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

AAA — AIR ALPS AVTN

Awstirja

AIR CHARTER LTD

l-Iżvizzera

ASTRON AVIATION LTD

l-Iżvizzera

AUSTRIAN AIRLINES

Awstirja

BFS BUSINESS FLIGHT

Awstirja

BOMBARDIER DOWNSVIEW

Il-Kanada

BUNDESAMT F|R EICH

Awstirja

CENTRE-AVIA AIRLINES

Federazzjoni Russa

COLUMBA AIR LTD

Il-Kroazja

FLICK, INGRID

Ġermanja

FLIGHT MANAGMNT LLC

L-Istati Uniti

FLY JET

L-Italja

GEORGETOWN MNGMNT

L-Istati Uniti

GLOBAL JET AUSTRIA

Awstirja

GLOCK GMBH

Awstirja

INTER AVIA FLUGBETR.

Awstirja

INTERJET AG

l-Iżvizzera

INTERNATIONAL JET

Awstirja

INTERSKY LUFTFAHRT

Awstirja

JETALLIANCE

Awstirja

KRONO AIR

Awstirja

KRONOTRANS SPEDITION

Ġermanja

M.A.P. EXECUTIVE

Awstirja

MAGNA INTERNATIONAL

Il-Kanada

MIL AUSTRIA

Awstirja

NIKI LUFTFAHRT GMBH

Awstirja

OCA INTERNATIONAL

Ġermanja

PLANE FOLK LLC

L-Istati Uniti

PORSCHE KONSTRUKTION

Awstirja

PREMIERE FLIGHT

L-Istati Uniti

RED STAR AIR AMBUL

it-Turkija

ROSTRUM AIRCRAFT LTD

Monako

SCHAFFER

Awstirja

SCHAFFER GMBH

l-Iżvizzera

SEMITOOL EUROPE

Ir-Renju Unit

STRASSER GMBH

Awstirja

STYRIAN AIRWAYS AG

Awstirja

THE FLYING BULLS

Awstirja

TUPACK

Awstirja

TYROLEAN JET SERVICE

Awstirja

UKRAINE INTL AIRLINE

L-Ukraina

VISTAJET

Awstirja

VOLGA AVIAEXPRESS

Federazzjoni Russa


IL-POLONJA

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

TUI NED. ARKEFLY

Olanda

UIM AIRCRAFT

L-Istati Uniti

WILMINGTON TRUST CY

L-Istati Uniti

AIR ITALY POLSKA

Il-Polonja

AIR SERVICE SRPSKA

Il-Bożnja-Ħerzegovina

ALG TRANSP UK OFFICE

L-Istati Uniti

ALPLA WERKE

Awstirja

AMC AVIATION

L-Eġittu

AWAS AVTN SRVC

L-Istati Uniti

BUEGE C

Ġermanja

CARD AERONAUTICS

L-Istati Uniti

CARDINAL AVIATION AG

l-Iżvizzera

DIRECT DISTRIBUTION

Franza

EUROMEDITERRANEAN

L-Eġittu

FAS FINOW-AIR-SERV

Ġermanja

GENERAL AVIATION EP

Il-Polonja

GRONBACH

Ġermanja

HANSEATIC AVIATION

Ġermanja

LC ENGINEERING

Il-Polonja

LIBERTY POLAND

Il-Polonja

LOT

Il-Polonja

MARITIME OFFICE

Il-Polonja

MIL ALGERIA

L-Alġerija

MIL FINLAND

Finlandja

MIL ISRAEL

L-Iżrael

MIL NATO NAPMA

L-Istati Uniti

MIL POLAND

Il-Polonja

MIL RUSSIA

Federazzjoni Russa

MIL SPAIN NAVY

Spanja

MIL SWITZERLAND

l-Iżvizzera

MIL TURKEY

it-Turkija

MIL UKRAINE

L-Ukraina

MIL USA

L-Istati Uniti

NOWY PRZEWOZNIK

Il-Polonja

PLAZA CENTERS LTD.

Ungerija

POLISH AIR NAVIG

Il-Polonja

PRIMA CHARTER POLAND

Il-Polonja

PRIMARIS AIRLINES

L-Istati Uniti

PYRLANDIA BOOGIE SP.

Il-Polonja

PZL MIELEC

Il-Polonja

RAY AVIATION

L-Iżrael

SALWATOR SPOLKA

Il-Polonja

SCHUETZ GMBH

Ġermanja

UHENDATUD KAPITAL AS

Estonja


IL-PORTUGAL

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

UKRAINIAN PILOT

L-Ukraina

VTS CLIMA

Il-Polonja

WEISERT

Ġermanja

AGROAR

Il-Portugall

AIR BEAR

L-Istati Uniti

AIR JETSUL

Il-Portugall

AIR LUXOR GB LDA

Il-Ginea-Bissaw

AIR LUXOR STP

Sao Tome u Prinċipe

AIR SERVICES EP

Il-Polonja

AIR TRACTOR EUROPE

Spanja

ALLIANCE JET TAXI

Il-Brażil

ANGEL MARTINEZ RIDAO

Spanja

ANGOLA AIR SERVICE

L-Angola

ANGOLA AIRLINES

L-Angola

ASSOCIATED AVTN

Ir-Renju Unit

AVIALSA

Spanja

AVIATECH LTD

L-Istati Uniti

AVIATION SRVCS INTL

L-Istati Uniti

BASLER TURBO

L-Istati Uniti

BRA TRANSP AEREOS

Il-Brażil

BRITISH ANTARCTIC

Ir-Renju Unit

BROAD RIVER AVTN

L-Istati Uniti

CANADIAN METRO AIRL

Il-Kanada

CASBAH

l-Iżvizzera

CHARTERTECH PARTNER

L-Afrika t'Isfel

CIELOS DEL PERÚ SA

Il-Peru

CLOS DE BERRY MGMT

L-Istati Uniti

COMAIR SALES LTD

L-Afrika t'Isfel

CONSORCIO UNIBANCO

Il-Brażil

CONSTRUCTORA SAMBIL

Il-Veneżwela

CRYSTAL AIR AVTN

L-Istati Uniti

DES R CARGO EXPRESS

Mawritanja

DISTRIBUIDORA PHARMA

Il-Brażil

DODSON AVIATION

L-Istati Uniti

DPMG

L-Istati Uniti

DUTCH ANTILLES EXPR.

Aruba (Olanda), Antilles Olandiżi

EAGLE MOUNTAIN INTL

L-Istati Uniti

ELITE AIRCRAFT HOLDG

L-Istati Uniti

EUROATLANTIC AIRWAYS

Il-Portugall

FAITH LANDMARK

L-Istati Uniti

FALCONCREST AVTN

L-Istati Uniti

FAYARD ENTERPRISES

L-Istati Uniti

FLIGHTEXEC

Il-Kanada

FLUIRDADOS SA

Il-Portugall

FLYING SQUIRREL

L-Istati Uniti

GAMBIA INTL (2)

Gambja

GAVILAN

L-Istati Uniti

GLOBAL EQUITIES

L-Afrika t'Isfel

HELIBRAVO AVIACO

Il-Portugall

HELIPORTUGAL

Il-Portugall

HMY AIRWAYS INC

Il-Kanada

IBIS PARTICIPACOES

Il-Brażil

INTL PRIVATE JET

l-Iżvizzera

JORDAN AVIATION

Il-Ġordan

KING AIR & TRAVELS

In-Niġerja

KNIGHTS ARILINES LTD

In-Niġerja

LADS

L-Awstralja

LUZAIR SA

Il-Portugall

MACAU LANDMARK MGMT

Makaw (Ċina)

MANACA TAXI AEREA

Il-Brażil

MARINER MANAGEMENT 2

Barbados

MBF HEALTCARE MGMT

L-Istati Uniti

MENTE

L-Istati Uniti

MIL PORTUGAL

Il-Portugall

MINISTRY TRANSPORT

In-Niġerja

MORGAN FLIGHT

L-Istati Uniti

MOURITZEN FAMILY

L-Afrika t'Isfel

NATURELINK

L-Afrika t'Isfel

NETJETS TRANSPORTES

Il-Portugall

OCEANAIR LINHAS AER

Il-Brażil

ORIENT THAI AIRLINES

It-Tajlandja

PARTNERSHIP

L-Afrika t'Isfel

PAY S AIR SERVICE

L-Awstralja

PEGASUS ELITE AVTN

L-Istati Uniti

PILOT INTERNATIONAL

L-Istati Uniti

PORTUGALIA

Il-Portugall

R & R AIRCRAFT

L-Istati Uniti

RB SPORTS INTL

Emirati Għarab Magħquda

RICH PRODUCTS

L-Istati Uniti

SAL EXPRESS

Sao Tome u Prinċipe

SATA AZORES

Il-Portugall

SATA INTERNATIONAL

Il-Portugall

SONAIR ANGOLA

L-Angola

SOTAN

Il-Brażil

SPECIALIZED AIRCRAFT

L-Istati Uniti

SPECTREM AIR

L-Afrika t'Isfel

STEPHENSON AIR SVCS

L-Istati Uniti

STP

Sao Tome u Prinċipe

SUMMER SUN TRADING

L-Afrika t'Isfel

TACV CABO VERDE

Il-Gżejjer tal-Kap Verde

TAP PORTUGAL

Il-Portugall

TINAIRLINES

Il-Portugall

TOMBOUCTOU AVTN COMP

Mali

TRANS CAPITAL AIR

Il-Kanada

TRUSH AIRCRAFT

L-Istati Uniti

UAC AIR CHARTER

Ġermanja

ULTIMATE ACFT SERVIC

L-Istati Uniti

VINAIR AEROSERVICOS

Il-Portugall

VITESSE AVIATION

Il-Brażil

WEST CENTRAL AIR

Il-Kanada

WHITE-AIRWAYS SA

Il-Portugall


IR-RUMANIJA

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

WILKES AND MCHUGH

L-Istati Uniti

WINGS AVTN NIGERIA

In-Niġerja

WORLDWIDE FERRYING

Il-Kanada

AIRCRAFT TRADERS

Il-Belġju

ARP 410 AIRLINES

L-Ukraina

AVE. COM FZC

Emirati Għarab Magħquda

BLUE AIR TRANSPORT

Rumanija

CARPATAIR

Rumanija

DOLPHIN AIR

Emirati Għarab Magħquda

EMAIR

it-Turkija

FIRAT HAVACILIK

it-Turkija

JETRAN

L-Istati Uniti

JETRAN AIR S.R.L.

Rumanija

MIA

Il-Libanu

PACTEC

L-Istati Uniti

ROMANIAN CIVIL

Rumanija

ROMAVIA ROMANIAN

Rumanija

S CAMEROON

Il-Kamerun

TAROM

Rumanija


IS-SLOVENJA

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

MIL SLOVAKIA

Slovakkja

SEAGLE AIR

Slovakkja

SKY EUROPE AIRLINES

Slovakkja

SLOVAK AIRLINES

Slovakkja

STEEL KOSICE

Slovakkja

ADRIA AIRWAYS

Slovenja

AURORA AIRLINES

Slovenja

CITIC GA G. AVIATION

Iċ-Ċina

DAC-AVIATION

Il-Kanada

MIL BULGARIA

Il-Bulgarija

MIL ROMANIA

Rumanija


IS-SLOVAKKJA

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

TRAST AERO

Federazzjoni Russa

UAS UNITED AVIATION

Emirati Għarab Magħquda

VICTORIA AVTN

l-Iżvizzera

VISION AIRLINES

L-Istati Uniti

AEROMIST KHARKIV

L-Ukraina

AIR SLOVAKIA BWJ

Slovakkja

CAA SLOVAK REPUBLIC

Slovakkja

DUBNICA AIR LTD

Slovakkja

EASTERN AIRWAYS (FD)

Is-Sważiland

GOVERNMENT SLOVAKIA

Slovakkja

ILYICH IRON & STEEL

L-Ukraina

JET AMERICA SALES

L-Istati Uniti


IL-FINLANDJA

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

AEROSYNCRO (2)

Iżvezja

AIR FINLAND

Finlandja

ALTICOR

L-Istati Uniti

ATYRAU AUE JOLY

Il-Każakstan

BLUE1

Finlandja

CARLBAD ENTERPRISES

L-Ukraina

CHIPOLA AVIATION

L-Istati Uniti

COPTERLINE OY

Finlandja

FIN AVIATION ACADEMY

Finlandja

FINNAIR OY

Finlandja

FINNISH COMMUTER

Finlandja

HELSINKI UNIVERSITY

Finlandja

KAZAIR WEST

Il-Każakstan

LASKUVARJOKERHO RY

Finlandja

METROPOLITAN LIFE

L-Istati Uniti

PICTON LTD

Bermuda (UK)

RIVER AVIATION

Finlandja

RIVER AVIATION OY

Finlandja

TUPOLEV OAO

Federazzjoni Russa

VK AVIATION USA

L-Istati Uniti


L-IŻVEZJA

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

US EUROPE AFRICA TR

L-Istati Uniti

VICTOR ECHO S.A.

Spanja

VIM AIRLINES

Federazzjoni Russa

VIRGIN BLUE

L-Awstralja

VUELING AIRLINES

Spanja

WACHOVIA FINANCIAL

L-Istati Uniti

ZOREX S.A.

Spanja

AIR EXPRESS SWEDEN

Iżvezja

AIR NELSON (2)

in-New Zealand

AIRWING AS

in-Norveġja

ALLEGIANT AIR

L-Istati Uniti

ATRAN-AVIATRANS

Federazzjoni Russa

AVITRANS NORDIC AB

Iżvezja

BENDERS AIR

Iżvezja

BIRGMA SWEDEN AB

Iżvezja

BLUE CHIP JET

Iżvezja

CITY AIRLINE AB

Iżvezja

DAFGARD

Iżvezja

DC-YHDISTYS

Finlandja

DLS AIR

L-Istati Uniti

EAST AIR KB

Iżvezja

EFS EUROPEAN

Iżvezja

EZNIS AIRWAYS

Mongolja

FALCON AIR AB

Iżvezja

FF INVETS AB

Iżvezja

FLYGANDE VETERANER

Iżvezja

FLYME SWEDEN

Iżvezja

GLOBAL AVTN PARTNERS

Federazzjoni Russa

GOLDEN AIR FLYG AB

Iżvezja

GRAFAIR (S) 2

Iżvezja

HASTENS SANGAR AB

Iżvezja

INTERNAL MINISTRY UK

L-Ukraina

JULA POSTORDER

Iżvezja

KINNARPS

Iżvezja

KUSTBEVAKNINGEN

Iżvezja

LUNDS UNIVERSITET

Iżvezja

MALMO AVIATION

Iżvezja

MARINE R CORP

L-Istati Uniti

MASTER TOP LINHAS

Il-Brażil

MIL LATVIA

Latvja

MIL SWEDEN

Iżvezja

MIL/CIV SWEDEN

Iżvezja

NORDIC AIRLINK HOLD

Iżvezja

NORDIC AIRWAYS

Iżvezja

NORDWAYS SWEDEN AB

Iżvezja

NOVA AIRLINES

Iżvezja

NYGREN U

Iżvezja

OCCIDENTAL PETROLEUM

L-Istati Uniti

PA-FLYG AB

Iżvezja

SAAB AB

Iżvezja

SAAB AEROTECH

Iżvezja

SAS

Iżvezja

SCANDINAVIAN MEDICOP

Iżvezja

SEB FINANS AB

Iżvezja

SKYDIVE AIRLINES AB

Iżvezja

SKYWAYS EXPRESS AB

Iżvezja

SNAS COURIERS

Il-Baħrejn

TABY AIR MAINTENANCE

Iżvezja

TANDORO

l-Iżvizzera


IR-RENJU UNIT

L-isem tal-operatur

Stat tal-operatur

TRANSMILE AIR SVCS 2

Il-Malażja

TRANSWEDE AIRWAYS

Iżvezja

TUIFLY NORDIC AB

Iżvezja

VARTIOLENTOLAIVUE

Finlandja

VASTGOTA

Iżvezja

VIKING AIRLINES

Iżvezja

VOLVO AERO

Iżvezja

WEST AIR SWEDEN AB

in-Norveġja

247 JET LTD

Ir-Renju Unit

328 SUPPORT SERVICES

Ġermanja

3M COMPANY

L-Istati Uniti

57 AVIATION SERVICES

L-Istati Uniti

711 CODY INC

L-Istati Uniti

994748 ONTARIO INC

Il-Kanada

ABBOTT LABORATORIES

L-Istati Uniti

ABCO AVIATION

L-Istati Uniti

ACASS CANADA LTD

Il-Kanada

ACE-INA FLIGHT OPS

L-Istati Uniti

ACFT SARL

Il-Lussemburgu

ACT AIRLINES

it-Turkija

AD AVTN

Ir-Renju Unit

ADL LEASING

L-Istati Uniti

ADVENTAIR

L-Istati Uniti

AEC INTERN. LTD

l-Iżvizzera

AERGO BETA LEASING

Irlanda

AERO MEXICO CONNECT

Mexico

AERO TAXI AVTN 2

L-Istati Uniti

AERODYNAMICS

Ir-Renju Unit

AEROMAR AIRLINES

Mexico

AEROMEDICAL EVAC

L-Għarabja Sawdija

AERONORTE

Il-Portugall

AEROSERVICIOS EJE

Mexico

AFRICAN AIR SOLUT

L-Afrika t'Isfel

AGILE AVTN

L-Istati Uniti

AIM AVTN

L-Istati Uniti

AIR ALPHA JEDDAH

L-Għarabja Sawdija

AIR AMBULANCE SUPPRT

L-Istati Uniti

AIR ATLANTA

l-Islanda

AIR ATLANTA EUROPE

Ir-Renju Unit

AIR BLESSING

L-Istati Uniti

AIR CANADA

Il-Kanada

AIR CHTR EXPRESS 2

Emirati Għarab Magħquda

AIR CONTRACTORS

Ir-Renju Unit

AIR GROUP (VAN NUYS)

L-Istati Uniti

AIR HARRODS

Ir-Renju Unit

AIR INDIA

L-Indja

AIR MACAU CO. LTD

Makaw (Ċina)

AIR MERCIA LTD

Ir-Renju Unit

AIR NEW ZEALAND

in-New Zealand

AIR PARTNER

Ir-Renju Unit

AIR ROUTING

L-Istati Uniti

AIR RUTTER INTL

L-Istati Uniti

AIR SAHARA

L-Indja

AIR SOUTH WEST LTD

Ir-Renju Unit

AIR TRANSAT

Il-Kanada

AIRBLUE LTD

Pakistan

AIRLIFT NORWAY

in-Norveġja

AIRSTAR GROUP

L-Istati Uniti

AIRTIME CHARTERS

Ir-Renju Unit

AIRTIME LLC

L-Istati Uniti

AJW-AVIATION

Ir-Renju Unit

AL RUSHAID AVIATION

L-Istati Uniti

AL SALAM 319 LTD

Emirati Għarab Magħquda

ALBION AVTN LEASING

Ir-Renju Unit

ALIA ROYAL JORDANIAN

Il-Ġordan

ALII AVIATION

L-Istati Uniti

AMBER AIR UAB

Litwanja

AMBRION AVIATION

Ir-Renju Unit

AMERICAN AIRLINES

L-Istati Uniti

AMERICAN EXPRESS

L-Istati Uniti

AMERICAN INT GROUP

L-Istati Uniti

AMGEN

L-Istati Uniti

ANDALEX RESOURCES

L-Istati Uniti

ANDAMAN AVIATION

Emirati Għarab Magħquda

ANGLO OPERATIONS

L-Afrika t'Isfel

ANHEUSER BUSCH

L-Istati Uniti

ANSCHUTZ

L-Istati Uniti

APEX AVIATION

L-Istati Uniti

APRILIA HOLDINGS INC

L-Iżrael

ARAMARK

L-Istati Uniti

ARAMCO SAUDI ARABIA

L-Istati Uniti

ARINC DIRECT

L-Istati Uniti

ARKAS SHIPPING

it-Turkija

ASIA AVIATION LTD

L-Indja

ASTRAEUS LTD

Ir-Renju Unit

ATLANTIC AIRLINES UK

Ir-Renju Unit

ATLANTIC ARL-N176AF

Ir-Renju Unit

ATLANTIC AVTN 2

L-Istati Uniti

ATLANTIC BRIDGE AV 2

Ir-Renju Unit

AURIGNY AIR

Ir-Renju Unit

AVALON CAPITAL GROUP

L-Istati Uniti

AVCARD

L-Istati Uniti

AVENIR WORLDWIDE

Emirati Għarab Magħquda

AVIA CONSULT

Awstirja

AVIAMAX

Ġermanja

AVIONETA

L-Istati Uniti

AVJET CORP

L-Istati Uniti

AVN AIR

L-Istati Uniti

AVTN SVCS MGMT

Emirati Għarab Magħquda

AVTRADE UK

Ir-Renju Unit

AWAIR

Ir-Renju Unit

AZERBAIJAN AIRLINES

Ażerbajġan

B & D AVIATION

L-Istati Uniti

BA CITYFLYER LTD

Ir-Renju Unit

BA CONNECT

Ir-Renju Unit

BAE SYSTEMS HATFIELD

Ir-Renju Unit

BAE SYSTEMS MARINE

Ir-Renju Unit

BAE SYSTEMS OPS CAT

Ir-Renju Unit

BAHRAIN AMIRI FLIGHT

Il-Baħrejn

BAKEWELL INDUSTRIES

Ir-Renju Unit

BAMFORD EXCAVATOR

Ir-Renju Unit

BANGLADESH BIMAN

Il-Bangladexx

BANLINE AVIATION

Ir-Renju Unit

BARTLETT AND SONS

Ir-Renju Unit

BASEOPS

L-Istati Uniti

BASS ENTERPRISES

L-Istati Uniti

BECHTEL

L-Istati Uniti

BECTON DICKINSON

L-Istati Uniti

BEEHAWK AVIATION

L-Istati Uniti

BEL AIR

Ir-Renju Unit

BERGEN AIR TRANSPORT

in-Norveġja

BEXAIR

Il-Baħrejn

BHARAT FORGE

L-Indja

BLACK & DECKER

L-Istati Uniti

BLUE CITY AVIATION

Ir-Renju Unit

BOEING EXECUTIVE FLT

L-Istati Uniti

BOMBARDIER CANADAIR

Il-Kanada

BOMBARDIER DE HAVILL

Il-Kanada

BOMBARDIER INC

Il-Kanada

BOND OFFSHORE HELIS

Ir-Renju Unit

BOOKAJET ACFT MNG

Ir-Renju Unit

BOOKAJET OPS LTD

Ir-Renju Unit

BOOTH CREEK MGMT

L-Istati Uniti

BOULTBEE AVTN 2

Ir-Renju Unit

BPG PROPERTIES

L-Istati Uniti

BRAMPTONIA LTD

Ir-Renju Unit

BRAVO AVIATION

Ir-Renju Unit

BRECO INTL

Ir-Renju Unit

BRIDGE AVIATION

Ir-Renju Unit

BRIDGTOWN PLANT

Ir-Renju Unit

BRISTOL AIR LTD

L-Għarabja Sawdija

BRISTOL MYERS SQUIBB

L-Istati Uniti

BRITANNIA AIRWAYS

Ir-Renju Unit

BRITISH AIRWAYS BA

Ir-Renju Unit

BRITISH MEDITERR

Ir-Renju Unit

BRITISH MIDLAND

Ir-Renju Unit

BRITISH NORTH WEST

Ir-Renju Unit

BROKERAGE & MANAGMT

L-Istati Uniti

BROOM P AVTN SVCS

L-Istati Uniti

BROOME WELLINGTON

Ir-Renju Unit

BRUNSWICK

L-Istati Uniti

BUCKHEAD

L-Istati Uniti

BURLINGTON RESOURCES

L-Istati Uniti

BZL

l-Iżvizzera

C AND S AVIATION

L-Istati Uniti

CAERNARFON AIRWORLD

Ir-Renju Unit

CALIFORNIA JET SHARE

L-Istati Uniti

CALSPAN

L-Istati Uniti

CAMPBELL SOUP

L-Istati Uniti

CAN PACIFIC RAILWAY

Il-Kanada

CANADIAN GLOBAL AIR

Il-Kanada

CAPE CLEAR CAPITAL

L-Istati Uniti

CAPITAL AVIATION

Ir-Renju Unit

CARDAL

L-Istati Uniti

CARGILL

L-Istati Uniti

CARIS AVIATION

L-Istati Uniti

CARRE AVIATION LTD

Ir-Renju Unit

CATERPILLAR

L-Istati Uniti

CATHAY PACIFIC

Iċ-Ċina

CATHTON HOLDINGS LTD

Il-Kanada

CB APPLICATIONS

L-Istati Uniti

CBAIR

L-Istati Uniti

CBAS (PVT) LTD

L-Indja

CELTIC TECH JET

Il-Kanada

CENDANT

L-Istati Uniti

CENTAERO AVIATION

Il-Kanada

CESSNA CITATION OPS

L-Istati Uniti

CESSNA PROPJET DP880

L-Istati Uniti

CHAMARAC

L-Istati Uniti

CHARTRIGHT AIR

Il-Kanada

CHARTWELL AVIATION

L-Istati Uniti

CHEVRONTEXACO

L-Istati Uniti

CIGNA

L-Istati Uniti

CIRRUS EHF

l-Islanda

CIT LEASING

L-Istati Uniti

CITELYNX TRAVEL

Ir-Renju Unit

CITIGROUP

L-Istati Uniti

CITY STAR AIRLINES

Ir-Renju Unit

CJ AIRWAYS

Ir-Renju Unit

CLAESSENS INTL

Ir-Renju Unit

CLAY LACY AVIATION

L-Istati Uniti

CLEARWATER AVIATION

Ir-Renju Unit

CLEARWATER FINE FOOD

Il-Kanada

CLOUD AIR SERVICE

Emirati Għarab Magħquda

CLUB 328 LTD

Ir-Renju Unit

COBHAM FLIGHT INSP.

Ir-Renju Unit

COCA COLA ENTERPRISE

L-Istati Uniti

COLLEEN

L-Istati Uniti

COLT INTL

Il-Kanada

COLT INTL HOUSTON

L-Istati Uniti

COMCO

L-Istati Uniti

COMLUX AVTN

l-Iżvizzera

COMPANHIA VALE RIO

Il-Brażil

COMPUTAPLANE

Ir-Renju Unit

CONDOR AVTN

Ir-Renju Unit

CONOCOPHILLIPS AVTN

L-Istati Uniti

CONSOLIDATED CHARTER

L-Istati Uniti

CONSOLIDATED PRESS 2

L-Awstralja

CONSTELLATION AVTN

L-Istati Uniti

CONTINENTAL AIRLINES

L-Istati Uniti

COPART INC

L-Istati Uniti

COSTA AZZOURA

L-Għarabja Sawdija

COSTCO WHOLESALE

L-Istati Uniti

COUGAR HELICOPTERS

Il-Kanada

COUNTRYWIDE HOME

L-Istati Uniti

COVE PARTNERS

L-Istati Uniti

CRAFT AIR SA

Il-Lussemburgu

CRANE COMPANY

L-Istati Uniti

CRANFIELD INSTITUTE

Ir-Renju Unit

CRESAIR INC

L-Istati Uniti

CSC TRANSPORTATION

L-Istati Uniti

CTC AVTN JET SVCS

Ir-Renju Unit

CUMULUS INV. HOL. LTD

Ir-Renju Unit

CW AVIATION HOLDINGS

Ir-Renju Unit

DACION

L-Istati Uniti

DAIDALOS AVIATION

L-Ukraina

DAKOTA NORWAY

in-Norveġja

DANA EXECUTIVE JETS

Is-Sirja

DARWIN AIRLINE

l-Iżvizzera

DATEL DIRECT LTD

Ir-Renju Unit

DELTA AIRELITE

L-Istati Uniti

DESERT AIR CHTR INC

L-Istati Uniti

DIRECT AIR EXECUTIVE

Ir-Renju Unit

DITCO SA

Bermuda (UK)

DLF LTD

L-Indja

DONINGTON AVIATION

Ir-Renju Unit

DOVE AIR

L-Istati Uniti

DRAGONFLY AVTN SVCS

Ir-Renju Unit

DTC LLC

L-Istati Uniti

DUBAI AIR WING

Emirati Għarab Magħquda

DUBLIN AERO SERVICES

Irlanda

DUKE OF WESTMINSTER

Ir-Renju Unit

DUNAVANT ENTERPRISES

L-Istati Uniti

DUNMORE HOMES

L-Istati Uniti

DUNVIEW

l-Iżvizzera

DX SERVICE COMPANY

L-Istati Uniti

E*TRADE GROUP

L-Istati Uniti

EAGLE AIRCRAFT

L-Istati Uniti

EAS AEROSERVIZI (2)

L-Italja

EASSDA IRELAND LTD

Irlanda

EASTERN AIRWAYS UK

Ir-Renju Unit

EASTERN SKYJETS

Emirati Għarab Magħquda

EASY AVIATION

Ir-Renju Unit

EASYJET AIRLINE

Ir-Renju Unit

EBJ OPERATIONS LTD

Ir-Renju Unit

EDREES MUSTAFA

L-Għarabja Sawdija

EDS USA

L-Istati Uniti

EFB AVIATION

L-Istati Uniti

EGYPTAIR

L-Eġittu

EIE EAGLE

Ir-Renju Unit

ELLIOTT AVIATION LTD

Ir-Renju Unit

ELMET AVTN

L-Istati Uniti

EL-SEIF ENGINEERING

L-Għarabja Sawdija

EMBRAER

Il-Brażil

EMIRATES INTL

Emirati Għarab Magħquda

EMPIRE AVIATION

Emirati Għarab Magħquda

ENNA — ALGERIE

L-Alġerija

EOS AIRLINES

L-Istati Uniti

EPC HOLDINGS 644

L-Istati Uniti

ERNIR

l-Islanda

ERRIGAL AVIATION LTD

Ir-Renju Unit

ETIHAD AIRWAYS

Emirati Għarab Magħquda

EURO BUSINESS JETS

Ir-Renju Unit

EURO-ASIA AIR

Il-Każakstan

EUROMANX AUSTRIA

Ir-Renju Unit

EUROPEAN AVIAT CHART

Ir-Renju Unit

EVA AIR

Taiwan (Republic Of China)

EVERGREEN HELICPTR 2

L-Istati Uniti

EWA WEST

L-Istati Uniti

EXCEL AIRWAYS LTD

Ir-Renju Unit

EXCELAIRE USA

L-Istati Uniti

EXCELLENT GLIDE

Il-Każakstan

EXEC JET MANAGEMENT

Ir-Renju Unit

EXECUJET ASIA

L-Awstralja

EXECUJET AUSTRALIA

L-Awstralja

EXECUJET EUROPE GMBH

Ġermanja

EXECUJET FLIGHT OPS

L-Afrika t'Isfel

EXECUTIVE AVIAT SERV

Ir-Renju Unit

EXECUTIVE FLITEWAYS

L-Istati Uniti

EXECUTIVE JET BBJ

L-Istati Uniti

EXECUTIVE JET GROUP

Ir-Renju Unit

EXECUTIVE JET INC

L-Istati Uniti

EXECUTIVE JET LONDON

Ir-Renju Unit

EXECUTIVE JET MNGMT

L-Istati Uniti

EXECUTIVE JETS LTD

L-Għarabja Sawdija

EXXON PENNSYLVANIA

L-Istati Uniti

FAA

L-Istati Uniti

FALCONAIR LTD

L-Afrika t'Isfel

FAROE JET

Danimarka

FAS GMBH

Ġermanja

FAYAIR (JERSEY)

Ir-Renju Unit

FEGOTILA LTD

Bermuda (UK)

FERNCROFT

Ir-Renju Unit

FERTITTA ENTERPRISES

L-Istati Uniti

FIRST CHOICE AIRWAYS

Ir-Renju Unit

FIRSTFLIGHT

L-Istati Uniti

FJ900

L-Istati Uniti

FJL LEASING

L-Istati Uniti

FJR PRIVATE FLIGHT

Emirati Għarab Magħquda

FLEET INT AVTN & FIN

Ir-Renju Unit

FLIGHT CONSULTANCY

Ir-Renju Unit

FLIGHT MANAGEMENT

L-Istati Uniti

FLIGHT OPTIONS

L-Istati Uniti

FLIGHTLINE

Ir-Renju Unit

FLIGHTWORKS

L-Istati Uniti

FLYBE

Ir-Renju Unit

FLYCORP AVIATION

Ir-Renju Unit

FLYING LION

L-Istati Uniti

FLYNN FINANCIAL

L-Istati Uniti

FML AVIATION

Ir-Renju Unit

FORD EUROPE LTD

Ir-Renju Unit

FOREST AVIATION LTD

Ir-Renju Unit

FORMULA ONE MNGMT

L-Istati Uniti

FOUNTAIN AIR

Ir-Renju Unit

FOUR STAR

L-Istati Uniti

FRANKLIN TEMPLETON

L-Istati Uniti

FRONTLINER

L-Istati Uniti

FUTURA TRAVELS

L-Indja

G5 EXECUTIVE

l-Iżvizzera

GALLAGHER ENTERPRISE

L-Istati Uniti

GAMA AVIATION

Ir-Renju Unit

GAMA AVIATION INC

L-Istati Uniti

GANTT AVIATION

L-Istati Uniti

GB AIRWAYS LTD

Ir-Renju Unit

GE CORPORATE AIR TRP

L-Istati Uniti

GEMINAIR LTD

Ir-Renju Unit

GENERAL DYNAMICS

L-Istati Uniti

GF AIR

L-Istati Uniti

GHANA INTL AIRLINES

Il-Gana

GIFFORD D

L-Istati Uniti

GLOBAL AVIATION (OR)

L-Istati Uniti

GLOBAL EXEC AVTN

L-Istati Uniti

GLOBAL JET CONCEPT

Il-Lussemburgu

GLOBAL SUPPLY SYSTEM

Ir-Renju Unit

GLOBAL TRIP SUPPORT

L-Istati Uniti

GLOBESPAN AIRWAYS

Ir-Renju Unit

GODWIN PUMPS

L-Istati Uniti

GOLDEN EUROPE JET

Ġermanja

GRAHAM CAPITAL

L-Istati Uniti

GRAINGER

L-Istati Uniti

GRANARD LTD

Ir-Renju Unit

GREEN FLAG AVIATION

Is-Sudan

GREENDRAKE

L-Istati Uniti

GREYSCAPE

Ir-Renju Unit

GSC PARTNERS

L-Istati Uniti

GSCP (NJ) INC

L-Istati Uniti

GTC MANAGEMT BURBANK

L-Istati Uniti

GTC MGMT NEW YORK

L-Istati Uniti

GUARD SYSTEMS ASA

in-Norveġja

GUILD INVESTMENTS

L-Istati Uniti

GULF AIR

Il-Baħrejn

GULFSTREAM SAVANNAH

L-Istati Uniti

HAMILTON COMPANIES

L-Istati Uniti

HAMLIN AVIATION

Ir-Renju Unit

HANGAR 8 LTD

Ir-Renju Unit

HANGAR ACQUISITION

L-Istati Uniti

HARBERT AVTN

L-Istati Uniti

HARRAH'S OPERATING C

L-Istati Uniti

HARRIS

L-Istati Uniti

HARSCO

L-Istati Uniti

HARTH TRADING EST

L-Għarabja Sawdija

HAUGHEY AIR LTD

Ir-Renju Unit

HAVERFORD SUISSE

l-Iżvizzera

HAWKER BEECHCRAFT

L-Istati Uniti

HAWKER WEST

Il-Kanada

HBC AVIATION

Ir-Renju Unit

HCC SERVICE CO

L-Istati Uniti

HD AIR LIMITED

Ir-Renju Unit

HEINZ COMPANY

L-Istati Uniti

HELITRANS

in-Norveġja

HELLO

l-Iżvizzera

HENFIELD LODGE AVTN

Ir-Renju Unit

HENNIG

L-Afrika t'Isfel

HERITAGE JETS (FL)

L-Istati Uniti

HESNES AIR

in-Norveġja

HILL AIR

L-Istati Uniti

HOME DEPOT

L-Istati Uniti

HONEYWELL ARIZONA

L-Istati Uniti

HONEYWELL MORRISTOWN

L-Istati Uniti

HONG KONG DRAGON AIR

Iċ-Ċina

HOZU-AVIA LTD

Il-Każakstan

HUGHES AIR CORP

Il-Kanada

HUNDRED PERCENT AVTN

Ir-Renju Unit

IBM

L-Istati Uniti

ICEJET (2)

l-Islanda

ICELAND COAST GUARD

l-Islanda

ICELAND FROZEN FOODS

Ir-Renju Unit

ICELANDAIR

l-Islanda

IDAHO ASSOCIATES

L-Istati Uniti

IL LIONE ALATO ARL

Ir-Renju Unit

IMAGE AIR CHARTER

Il-Kanada

INDO PACIFIC AVTN

L-Indja

INDYCAR AVIATION

L-Istati Uniti

INFINITY AVIATION

Emirati Għarab Magħquda

INFLITE ENGINEERING

Ir-Renju Unit

INTERLEASE AVIATION

L-Istati Uniti

INTERNATIONAL JET MG

L-Istati Uniti

INTL JET CLUB

Ir-Renju Unit

INTL JETCLUB LTD

Ir-Renju Unit

INVESTAVIA

Il-Każakstan

ISCAR ISRAEL

L-Iżrael

ISLAND AVTN USA

L-Istati Uniti

ISM AVIATION

Ir-Renju Unit

ISTITHMAR WORLD AVTN

Emirati Għarab Magħquda

ITCA C/O ACI PACIFIC

L-Istati Uniti

ITT INDUSTRIES

L-Istati Uniti

IVANHOE AVIATION 2

Is-Singapor

J MAX AIR SERVICES

Ir-Renju Unit

J S AIRLINES LTD

Ir-Renju Unit

JANNAIRE LLP

Ir-Renju Unit

JAPAN AIRLINES

Ġappun

JATO AVTN

Ir-Renju Unit

JEDINAK R AND R

Il-Kanada

JEPPESEN DATAPLAN 2

L-Istati Uniti

JET AIRWAYS INDIA

L-Indja

JET ASIA LTD

Makaw (Ċina)

JET AVIATION H KONG

Iċ-Ċina

JET AVTN TETERBORO

L-Istati Uniti

JET CHARTER (FLORIDA)

L-Istati Uniti

JET FLIGHT CORP

L-Istati Uniti

JET LINK

L-Iżrael

JET OPTIONS LTD

Ir-Renju Unit

JET2. COM

Ir-Renju Unit

JETPORT

Il-Kanada

JETSTEFF AVIATION

Ir-Renju Unit

JETSTREAM EXEC

Ir-Renju Unit

JETT8 A/L CARGO

Is-Singapor

JOHN MASON ACFT SVCS

Ir-Renju Unit

JOHNSON FRANKLIN

L-Istati Uniti

JOHNSON SC AND SON

L-Istati Uniti

JOHNSONS AIR LTD

Il-Gana

JOKLAFLUG

l-Islanda

JOLUK AVTN

L-Istati Uniti

JP MORGAN CHASE CY

L-Istati Uniti

KAISERAIR

L-Istati Uniti

KANGRA AVIATION (FA)

L-Afrika t'Isfel

KAY R

Ir-Renju Unit

KENDRIS PRIVATE LTD

l-Iżvizzera

KENN BOREK AIR (A)

Il-Kanada

KENYA AIRWAYS

Il-Kenja

KERR-MCGEE

L-Istati Uniti

KERZNER INTL.

L-Istati Uniti

KEY AIR

L-Istati Uniti

KEYPOINT AVIATION

Ir-Renju Unit

KIBRIS TURK HAVA YOL

it-Turkija

KING AIRLINES (2)

In-Niġerja

KLEIN TOOLS

L-Istati Uniti

KMI MANAGEMENT

L-Istati Uniti

KOHLER

L-Istati Uniti

KRAFT

L-Istati Uniti

KUWAIT AIRWAYS

Kuwajt

KUZU AIRLINES CARGO

it-Turkija

LANGLEY HOLDINGS

Ir-Renju Unit

LARVOTTO LP

Ir-Renju Unit

LAS VEGAS SANDS

L-Istati Uniti

LEARJET

L-Istati Uniti

LEDAIR CANADA

Il-Kanada

LEGATUM AVIATION

Ir-Renju Unit

LEVEL 3 COMMUNICATN

L-Istati Uniti

LIBERTY AVTN COMPANY

Ir-Renju Unit

LIBERTY MEDIA LLC

L-Istati Uniti

LIBERTY MUTUAL

L-Istati Uniti

LIBYAN ARAB AIRLINES

Il-Libja

LIGHTAIR

L-Istati Uniti

LINK AVIATION

Ir-Renju Unit

LOCKHEED MARTIN

L-Istati Uniti

LOGANAIR

Ir-Renju Unit

LONDON AIR SERVICES

Il-Kanada

LONDON CORPORATE JET

Ir-Renju Unit

LONDON EXEC AVIATION

Ir-Renju Unit

LONGTAIL AVTN

Bermuda (UK)

LOWE'S COMPANIES

L-Istati Uniti

LUKOIL-AVIA SWISS

l-Iżvizzera

LWOOD AVIATION

L-Istati Uniti

LYDD AIR LTD

Ir-Renju Unit

M G TRANSPORT

L-Istati Uniti

MAINE AVIATION 2

L-Istati Uniti

MALAYSIAN AIRLINES

Il-Malażja

MANHATTAN JET CHTR

Ir-Renju Unit

MANN AIR LTD

Ir-Renju Unit

MARATHON OIL

L-Istati Uniti

MARBYIA EXEC. FLIGHT

L-Għarabja Sawdija

MARKOSS AVIATION UK

Ir-Renju Unit

MARSHALL CAMBRIDGE

Ir-Renju Unit

MARTIN BAKER

Ir-Renju Unit

MAS AIRWAYS LTD

Ir-Renju Unit

MASCO

L-Istati Uniti

MATTHEWS AVIATION

Ir-Renju Unit

MATTHEWS JOHN

Ir-Renju Unit

MAXJET AIRWAYS

L-Istati Uniti

MAZAMA FINANCE

L-Istati Uniti

MBI AVIATION

L-Istati Uniti

MCAIR SERVICES

Ir-Renju Unit

MCCAIN FOODS

Il-Kanada

MCDONALD'S CORP

L-Istati Uniti

MCI

L-Istati Uniti

MCKINLEY CAPITAL

L-Istati Uniti

MCLEAN HOMES

Ir-Renju Unit

MEDIA CONSULTING

L-Istati Uniti

MELLON BANK