ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta' l-Unjoni Ewropea

C 187E

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
24 ta' Lulju 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Parlament Ewropew

 

SESSJONI 2007 - 2008

 

Dati tas-seduti: 3 - 6 ta' Settembru 2007

 

It-Tnejn, 3 ta' Settembru 2007

2008/C 187E/01

MINUTI

1

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Tkomplija tas-sessjoni

Dikjarazzjoni tal-President

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Dokumenti mressqa

Kompożizzjoni tal-Parlament

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Iffirmar ta' l-atti adottati b'kodeċiżjoni

Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Petizzjonijiet

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Dikjarazzjonijiet bil-miktub u mistoqsijiet orali (tressiq)

Azzjoni meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Ordni tas-seduta

Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Ħruq ta' foresti fil-Ġreċja, il-konsegwenzi tagħmel u konklużjonijiet li wieħed għandu jasal għalihom fir-rigward ta' miżuri ta' prevenzjoni u ta' twissija (dibattitu)

Leġiżlar Aħjar fl-Unjoni Ewropea — Leġiżlar Aħjar 2005: applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità — it-13-il rapport annwali — Strateġija ta' simplifikazzjoni ta' lambjent regolatorju — Implikazzjonijiet ġuridiċi u istituzzjonali dwar l-użu ta' soft law (dibattitu)

Rapport dwar l-attivitajiet EURES 2004-2005: Lejn suq tax-xogħol wieħed (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

20

 

It-Tlieta, 4 ta' Settembru 2007

2008/C 187E/02

MINUTI

22

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Dibattitu dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)

Reviżjoni tas-suq wieħed: il-ġlieda kontra l-ostakli u l-ineffiċjenzi permezz ta' implimentazzjoni u infurzar imtejba (dibattitu)

Statut tal-kumpanija privata Ewropea, liġi tal-kumpaniji (dibattitu)

Ir-riskju li t-tarzna ta' Gdansk tagħlaq (dibattitu)

Avviż tal-President

Ħin tal-votazzjonijiet

NUTS — Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1059/2003 minħabba l-Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Inizjattiva tar-Repubblika tal-Finlandja bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda r-regoli applikabbli ghall-fajls tal-Europol magħmula għal skopijiet ta' analiżi * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Diżastri naturali (votazzjoni)

Leġiżlar Aħjar fl-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Leġiżlar Aħjar 2005: applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità — it-13- il rapport annwali (votazzjoni)

Strateġija ta' simplifikazzjoni ta' l-ambjent regolatorju (votazzjoni)

Implikazzjonijiet ġuridiċi u istituzzjonali dwar l-użu ta' soft law (votazzjoni)

Reviżjoni tas-suq wieħed: il-ġlieda kontra l-ostakli u l-ineffiċjenzi permezz ta' implimentazzjoni u infurzar imtejba (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Seduta formali — Il-Portugall

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Preżentazzjoni ta' l-Abbozz tal-Baġit Ġenerali mill-Kunsill — Sena finanzjarja 2008

Trasport intern ta' oġġetti perikolużi ***I (dibattitu)

Il-loġistika tat-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa — it-triq għall-mobilità sostenibbli (dibattitu)

Sema wieħed Ewropew (dibattitu)

Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)

Kompożizzjoni tal-Parlament

Dokumenti mressqa

Strateġija ta' l-UE li tappoġġja lill-Istati Membri biex inaqqsu l-ħsara relatata ma' l-alkoħol (dibattitu)

Ħalib preservat għall-konsum tal-bniedem (Emenda tad-Direttiva 2001/114/KE) * — L-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999) * — Regoli addizzjonali ta' l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u talprodotti tal-ħalib (Emenda tar-Regolament (KE) Nru 2597/97) * (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

34

ANNESS I

36

ANNESS II

42

TESTI ADOTTATI

53

P6_TA(2007)0360NUTS — emenda għar-Regolament (KE) Nru 1059/2003 minħabba l-Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-UE ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-4 ta' Settembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1059/2003 dwar listabbiliment ta' klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) minħabba l- Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea (COM(2007)0095 — C6-0091/2007 — 2007/0038(COD))

53

P6_TC1-COD(2007)0038Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-4 ta' Settembru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r- Regolament (KE) Nru 1059/2003 dwar l-istabbiliment ta' klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) minħabba l-Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea

53

P6_TA(2007)0361Regoli applikabbli għall-fajls ta' analiżi tal-Europol*Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-4 ta' Settembru 2007 dwar l-inizjattiva tar- Repubblika tal-Finlandja bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda l-Att tal-Kunsill li jadotta r-regoli applikabbli għall-fajls ta' analiżi tal-Europol (16336/2006 — C6-0048/2007 — 2007/0802(CNS))

54

P6_TA(2007)0362Diżastri naturaliRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Settembru 2007 dwar id-diżastri naturali

55

P6_TA(2007)0363Regolamentazzjoni AħjarRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-4 ta' Settembru 2007 dwar Regolamentazzjoni Aħjar fl- Unjoni Ewropea (2007/2095(INI))

60

P6_TA(2007)0364Tfassil aħjar tal-Liġijiet 2005: Sussidjarjetà u ProporzjonalitàRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-4 ta' Settembru 2007 dwar tfassil aħjar tal-liġijiet 2005: lapplikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità — it-13-il rapport annwali (2006/2279(INI))

67

P6_TA(2007)0365L-istrateġija għas-simplifikazzjoni ta' l-ambjent regolatorjuRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-4 ta' Settembru 2007 dwar id-dokument ta' ħidma tal- Kummissjoni (2007/2096(INI))

72

P6_TA(2007)0366L-użu ta' soft lawRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-4 ta' Settembru 2007 dwar l-implikazzjonijiet istituzzjonali u legali ta' l-użu ta' strumenti ta' soft law (2007/2028(INI))

75

P6_TA(2007)0367Reviżjoni tas-Suq WieħedRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-4 ta' Settembru 2007 dwar ir-Reviżjoni tas-Suq Wieħed: negħlbu x-xkiel u l-ineffiċjenzi permezz ta' implimentazzjoni u infurzar aħjar (2007/2024(INI))

80

 

L-Erbgħa, 5 ta' Settembru 2007

2008/C 187E/03

MINUTI

87

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Il-Ġlieda kontra t-terroriżmu (dibattitu)

Kompożizzjoni tal-Parlament

Ordni tas-seduta

Ħin tal-votazzjonijiet

Sforzi mwettqa mill-Istati Membri fl-2005 sabiex jintroduċi ekwilibriju sostenibbli bejn ilkapaċità tas-sajd u l-possibilitajiet tas-sajd (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 5/2007 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Trasport intern ta' oġġetti perikolużi ***I (votazzjoni)

Merħba uffiċjali

Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

Ħalib preservat għall-konsum tal-bniedem (Emenda tad-Direttiva 2001/114/KE) * (votazzjoni)

L-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999) * (votazzjoni)

Regoli addizzjonali ta' l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (Emenda tar-Regolament (KE) Nru 2597/97 * (votazzjoni)

Restrizzjonijiet imposti mill-UE fuq likwidi li passiġġieri jistgħu jġorru fuq l-ajruplani (votazzjoni)

Il-loġistika tat-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa — it-triq għall-mobilità sostenibbli (votazzjoni)

Rapport dwar l-attivitajiet EURES 2004-2005: Lejn suq tax-xogħol wieħed (votazzjoni)

Strateġija ta' l-UE li tappoġġja lill-Istati Membri biex inaqqsu l-ħsara relatata ma' l-alkoħol (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

L-Instabbilità finanzjarja u l-impatt fuq l-ekonomija reali (dibattitu)

Konvenzjoni dwar il-ġlieda kontra d-deżertifikazzjoni (dibattitu)

Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kunsill)

Il-funzjonament tad-djalogi u tal-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi (dibattitu)

L-applikazzjoni tal-prinċipju tas-sostenibiltà fl-industriji tas-sajd ta' l-UE permezz ta' produzzjoni massima sostenibbli (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

97

ANNESS I

99

ANNESS II

106

TESTI ADOTTATI

144

P6_TA(2007)0368Il-kapaċità tas-sajd u l-opportunitajiet tas-sajdRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Settembru 2007 dwar l-isforzi ta' l-Istati Membri matul l- 2005 biex jinkiseb bilanċ sostenibbli bejn il-kapaċità tas-sajd u l-opportunitajiet tas-sajd (2007/2108(INI))

144

P6_TA(2007)0369Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 5/2007Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Settembru 2007 dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 5/2007 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007, Taqsima III — Kummissjoni (11707/2007 — C6-0232/2007 — 2007/2162(BUD))

147

P6_TA(2007)0370Trasport intern ta' oġġetti perikolużi ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Settembru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi (COM(2006)0852 — C6-0012/2007 — 2006/0278(COD))

148

P6_TC1-COD(2006)0278Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-5 ta' Settembru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tad-Direttiva 2008/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi

148

P6_TA(2007)0371Ħalib preservat għall-konsum tal-bniedem *Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Settembru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2001/114/KE rigward rigward ċertu ħalib preservat deidratat in parti jew kollu għall-konsum tal-bniedem (COM(2007)0058 — C6-0083/2007 — 2007/0025(CNS))

149

P6_TA(2007)0372L-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999) *Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Settembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1255/1999 dwar organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u prodotti tal-ħalib (COM(2007)0058 — C6-0084/2007 — 2007/0026(CNS))

149

P6_TA(2007)0373Regoli addizzjonali ta' l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib *Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Settembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2597/97 li jistabbilixxi regoli addizzjonali dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib għall-ħalib għax-xorb (COM(2007)0058 — C6-0085/2007 — 2007/0027(CNS))

152

P6_TA(2007)0374Is-sigurtà ta' l-avjazzjoni (il-ġarr ta' likwidi fl-ajruplani)Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Settembru 2007 dwar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1546/2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 622/2003 li jistabilixxi miżuri sabiex jiġu implimentati standards bażiċi komuni għas-sigurtà fl-avjazzjoni (il-ġarr ta' likwidi fl-ajruplani)

153

P6_TA(2007)0375Il-loġistika tat-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa u l-mobilità sostenibbliRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Settembru 2007 dwar il-Loġistika tat-Trasport tal-Merkanzija fl-Ewropa — is-soluzzjoni għal mobilità sostenibbli (2006/2228(INI))

154

P6_TA(2007)0376Ir-Rapport ta' attività tal-EURES għall-2004 u l-2005Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Settembru 2007 dwar ir-Rapport ta' Attività tal-EURES għall-2004 u l-2005: Lejn suq tax-xogħol wieħed Ewropew

159

P6_TA(2007)0377Tnaqqis tad-danni li ġejjin mill-konsum ta' l-alkoħolRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Settembru 2007 dwar Strateġija ta' l-Unjoni Ewropea mmirata biex tassisti l-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex inaqqsu d-danni li ġejjin mill-konsum ta' lalkoħol (2007/2005(INI))

160

 

Il-Ħamis, 6 ta' Settembru 2007

2008/C 187E/04

MINUTI

167

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Il-Green Paper dwar ir-reviżjoni ta' l-acquis Komunitarju dwar il-protezzjoni tal-konsumatur (dibattitu)

L-użu ta' primati fl-esperimenti xjentifiċi (dikjarazzjoni bil-miktub)

In-numru tat-telefown Ewropew f'każ ta' emerġenza 112 (dikjarazzjoni bil-miktub)

Ħin tal-votazzjonijiet

Il-prevenzjoni tad-droga u l-informazzjoni dwarha (2007-2013) ***II (votazzjoni)

Ir-Regolament tas-Saħħa Internazzjonali (votazzjoni)

Konvenzjoni dwar il-ġlieda kontra d-deżertifikazzjoni (votazzjoni)

Il-funzjonament tad-djalogi u tal-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi (votazzjoni)

L-applikazzjoni tal-prinċipju tas-sostenibiltà fl-industriji tas-sajd ta' l-UE permezz ta' produzzjoni massima sostenibbli (votazzjoni)

Il-Green Paper dwar ir-reviżjoni ta' l-acquis Komunitarju dwar il-protezzjoni talkonsumatur (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)

Il-Burma

Il-Bangladexx

L-iffinanzjar tat-tribunal speċjali dwar is-Sierra Leone

Ħin tal-votazzjonijiet

Il-Burma (votazzjoni)

Il-Bangladexx (votazzjoni)

L-iffinanzjar tat-tribunal speċjali dwar is-Sierra Leone (votazzjoni)

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Dati għas-seduti li jmiss

Aġġornament tas-sessjoni

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

178

ANNESS I

179

ANNESS II

187

TESTI ADOTTATI

209

P6_TA(2007)0378Prevenzjoni tad-Droga u l-informazzjoni (2007-2013)***IIRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Settembru 2007 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi, għall-perjodu 2007-2013, il-programm speċifiku Prevenzjoni u informazzjoni dwar id-droga bħala parti mill-programm ġenerali Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja (8698/4/2007 — C6-0258/2007 — 2005/0037B(COD))

209

P6_TA(2007)0379Regolamenti Internazzjonali tas-SaħħaRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Settembru 2007 dwar ir-Regolamenti Internazzjonali tas-Saħħa (2007/2079(INI))

210

P6_TA(2007)0380DeżertifikazzjoniRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Settembru 2007 dwar l-objettivi ta' l-UE għat-Tmien Laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet Kontraenti (COP8) għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti biex tkun miġġielda d-deżertifikazzjoni (UNCCD), f'Madrid, bejn it-3 u l-14 ta' Settembru 2007

212

P6_TA(2007)0381Djalogi u konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terziRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Settembru 2007 dwar l-iffunzjonar tad-djalogi u talkonsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi Terzi (2007/2001(INI))

214

P6_TA(2007)0382Sostenibilità tas-sajd fl-UE permezz tar-rendiment massimu sostenibbliRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Settembru 2007 dwar it-twettiq tas-sostenibilità tas-sajd fl-UE permezz tar-rendiment massimu sostenibbli (2006/2224(INI))

228

P6_TA(2007)0383Green Paper dwar ir-Reviżjoni ta' l-Acquis tal-KonsumaturRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Settembru 2007 dwar il-Green Paper dwar ir-Reviżjoni ta' l-Acquis dwar il-Konsumatur (2007/2010(INI))

231

P6_TA(2007)0384BurmaRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Settembru 2007 dwar Burma

237

P6_TA(2007)0385BangladexxRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Settembru 2007 dwar Bangladexx

240

P6_TA(2007)0386Sierra LeoneRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Settembru 2007 dwar l-iffinanzjar tal-Qorti Speċjali għas-Sierra Leone

242

Tifsira tas-simboli użati

*

Proċedura ta' konsultazzjoni

**I

Proċedura ta' konsultazzjoni: l-ewwel qari

**II

Proċedura ta' konsultazzjoni: it-tieni qari

***

Proċedura ta' parir konformi

***I

Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari

***II

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari

***III

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tielet qari

(It-tip ta' proċedura tiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni)Informazzjoni dwar il-ħin tal-votazzjonijietSakemm ma jiġix avżat mod ieħor, ir-relaturi infurmaw il-Presidenza bil-miktub dwar il-pożizzjoni tagħhom fuq l-emendi qabel il-votazzjonijiet.Abbrevjazzjonijiet użati għall-kumitati parlamentari

AFET

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

DEVE

Kumitat għall-Iżvilupp

INTA

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

BUDG

Kumitat għall-Baġit

CONT

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

ECON

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

EMPL

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

ENVI

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta' ta' l-Ikel

ITRE

Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija

IMCO

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

TRAN

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

REGI

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjunali

AGRI

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

PECH

Kumitat għas-Sajd

CULT

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

JURI

Kumitat għall-Affarijiet Legali

LIBE

Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

AFCO

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

FEMM

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u ta'- l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

PETI

Kumitat għall-Petizzjonijiet

Abbrevjazzjonijiet użati għall-gruppi politiċi

PPE-DE

Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokratiċi Kristjani) u d-Demokratiċi Ewropej

PSE

Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew

ALDE

Grupp ta' l-Alleanza tad-Demokratiċi u l-Liberali għall-Ewropa

UEN

Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet

Verts/ALE

Grupp tal-Hodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

GUE/NGL

Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku

IND/DEM

Grupp għall-Indipendenza u d-Demokrazija

ITS

Grupp Identità, Tradizzjoni, Sovranità

NI

Membri mhux Affiljati

MT

 


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

Parlament Ewropew

SESSJONI 2007 - 2008

Dati tas-seduti: 3 - 6 ta' Settembru 2007

It-Tnejn, 3 ta' Settembru 2007

24.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

CE 187/1


MINUTI

(2008/C 187 E/01)

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

IPPRESIEDA: Hans-Gert PÖTTERING

President

1.   Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.00.

2.   Dikjarazzjoni tal-President

Eloġju funebri

F'isem il-Parlament Ewropew, il-President ta ġieħ lil Gaston Thorn, li kien Membru tal-Parlament Ewropew, Prim Ministru tal-Lussemburgu u President tal-Kummissjoni, li miet fis-26 ta' Awwissu 2007, u ta ġieħ ukoll lil Raymond Barre li kien Prim Ministru ta' Franza u Viċi-President tal-Kummissjoni, li miet fil-25 ta' Awwissu 2007.

Huwa fakkar li l-31 ta' Awwissu 2007 kien il-mitt anniversarju mit-twelid ta' Alterio Spinelli, li kien Membru eminenti tal-Parlament Ewropew.

Diżastri u terroriżmu

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar numru ta' avvenimenti li spikkaw dan is-Sajf u li ħallew ħafna vittmi, inklużi l-għargħar fir-Renju Unit, il-mewġa ta' sħana fil-Mediterran, in-nirien forestali traġiċi fil-Ġreċja, itterremot fil-Peru, it-tkomplija tal-vjolenza fl-Iraq u l-imwiet fil-baħar ta' ħafna immigranti li jippruvaw jilħqu x-xtut Ewropej.

*

* *

Il-Parlament osserva minuta silenzju b'rispett ta' dawk li mietu.

3.   Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

*

* *

Marie Anne Isler Béguin avżat li peress li f'dik il-ġimgħa kienet qiegħda tmexxi l-missjoni ta' osservazzjoni ta' l-elezzjonijiet fi Sierra Leone, hi ma setgħetx tkun preżenti għas-sessjoni.

4.   Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt:

1)

mill-Kunsill u l-Kummissjoni:

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2004/2003 dwar ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi fil-livell Ewropew u r-regoli għall-finanzjament tagħhom (COM(2007)0364 — C6-0202/2007 — 2007/0130(COD))

irreferut

responsabbli: AFCO

 

opinjoni: BUDG, JURI, CONT

Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm ta' azzjoni għat-tisħiħ tal-kwalità fl-edukazzjoni ogħla u l-promozzjoni ta' fehim interkulturali permezz ta' kooperazzjoni ma pajjiżi terzi (Erasmus Mundus) (2009-2013) (COM(2007)0395 — C6-0228/2007 — 2007/0145(COD))

irreferut

responsabbli: CULT

 

opinjoni: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, BUDG

Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/54/KE dwar l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet fl-Estonja (COM(2007)0411 — C6-0230/2007 — 2007/0141(COD))

irreferut

responsabbli: ITRE

Abbozz ta' baġit emendatorju nru 5 għas-sena finanzjarja 2007 — Dikjarazzjoni ġenerali tad-dħul — Taqsima III — Kummissjoni (11707/2007 — C6-0232/2007 — 2007/2162(BUD))

irreferut

responsabbli: BUDG

Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 27/2007 — Sezzjoni III — Kummissjoni (SEC(2007)0685 — C6-0233/2007 — 2007/2171(GBD))

irreferut

responsabbli: BUDG

Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Programm għall-Modernizzazzjoni ta' l-Istatistika Ewropea ta' l-Intrapriża u l-Kummerċ (MEETS) (COM(2007)0433 — C6-0234/2007 — 2007/0156(COD))

irreferut

responsabbli: ECON

 

opinjoni: BUDG, ITRE, INTA

Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1543/2000 li jistabbilixxi struttura Komunitarja għall-ġbir u l-ġestjoni tad-data meħtieġa għat-twettiq tal-Politika Komuni tas-Sajd (COM(2007)0369 — C6-0235/2007 — 2007/0127(CNS))

irreferut

responsabbli: PECH

Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-awtorizzazzjonijiet għall-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tal-Komunità barra mill-ilmijiet Komunitarji u l-aċċess għal bastimenti ta' pajjiżi terzi għall-ilmijiet Komunitarji (COM(2007)0330 — C6-0236/2007 — 2007/0114(CNS))

irreferut

responsabbli: PECH

 

opinjoni: DEVE, ENVI

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonċerna l-konklużjoni tal-Ftehim dwar Kooperazzjoni Xjentifika u Teknika bejn il-Komunità Ewropea u l-Istat ta' l-Iżrael (COM(2007)0276 — C6-0237/2007 — 2007/0096(CNS))

irreferut

responsabbli: ITRE

 

opinjoni: AFET, BUDG

Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, imfassla abbażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar il-protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej, il-Protokoll tas-27 ta' Settembru 1996, imfassal abbażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, mal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej, il-Protokoll tad-29 ta' Novembru 1996, imfassal abbażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Protokoll dwar linterpretazzjoni permezz ta' rulings preliminari, mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej tal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej u t-Tieni Protokoll tad-19 ta' Ġunju 1997, imfassal abbażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, mal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej (COM(2007)0277 — C6-0238/2007 — 2007/0100(CNS))

irreferut

responsabbli: LIBE

 

opinjoni: CONT

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-ftehim rilevanti skond l-Artikolu XXI GATS ma' l-Arġentina, l-Awstralja, il-Brażil, il-Kanada, iċ-Ċina, it-Territorju doganali separat ta' Taiwan, Penghu, Kinmen u Matsu (it-Taipei Ċiniża), il-Kolumbja, Kuba, l-Ekwador, Ħong Kong iċ-Ċina, l-Indja, il-Ġappun, il-Korea, in-New Zealand, il-Filippini, l-Isvizzera, u l-Istati Uniti, dwar l-aġġustamenti ta' kumpens meħtieġa li jirriżultaw mill-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika ta' l-Awstrija, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Repubblika Slovakka, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju ta' l-Isvezja ma' l-Unjoni Ewropea (11507/2007 — C6-0239/2007 — 2007/0055(CNS))

irreferut

responsabbli: INTA

Proposta ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar netwerk ta' punti ta' kuntatt kontra l-korruzzjoni (11231/2007 — C6-0240/2007 — 2007/0809(CNS))

irreferut

responsabbli: LIBE

 

opinjoni: CONT

Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar strumenti ta' l-użin mhux awtomatiċi (Verżjoni kkodifikata) (COM(2007)0446 — C6-0241/2007 — 2007/0164(COD))

irreferut

responsabbli: JURI

Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tirrevoka id-Direttiva tal-Kunsill Nru 87/372/KEE dwar il-firxiet ta' frekwenza li għandhom jiġu rriżervati għall-introduzzjoni kordinata ta' komunikazzjonijiet mobbli terrestri pubbliċi ċellulari diġitali pan-Ewropej fil-Komunità (COM(2007)0367 — C6-0242/2007 — 2007/0126(COD))

irreferut

responsabbli: ITRE

 

opinjoni: IMCO

Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen fir-Repubblika Ċeka, fir-Repubblika ta' l-Estonja, fir-Repubblika tal-Latvja, fir-Repubblika tal-Litwanja, fir-Repubblika ta' l-Ungerija, fir-Repubblika ta' Malta, fir-Repubblika tal-Polonja, fir-Repubblika tas-Slovenja u fir-Repubblika Slovakka (11722/2007 — C6-0244/2007 — 2007/0810(CNS))

irreferut

responsabbli: LIBE

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1947/2005, dwar l-assistenza nazzjonali mogħtija mill-Finlandja għaż-żrieragħ u ż-żerriegħa taċ-ċereali (COM(2007)0323 — C6-0245/2007 — 2007/0109(CNS))

irreferut

responsabbli: AGRI

Proposta għal deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u espressjonijiet ta' razziżmu u ksenofobija permezz tal-liġi kriminali (11522/2007 — C6-0246/2007 — 2001/0270(CNS))

irreferut

responsabbli: LIBE

 

opinjoni: JURI

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill rigward il-konklużjoni tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Għarbija ta' l-Eġittu (COM(2007)0352 — C6-0247/2007 — 2007/0124(CNS))

irreferut

responsabbli: ITRE

 

opinjoni: AFET

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji ta' gwida tekniċi multijannwali għall-programm ta' riċerka tal-Fond ta' Riċerka għall-Faħam u l-Azzar (COM(2007)0393 — C6-0248/2007 — 2007/0135(CNS))

irreferut

responsabbli: ITRE

 

opinjoni: ENVI, BUDG

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lil Franza tapplika rata mnaqqsa tas-sisa fuq ir-rum “tradizzjonali” prodott fid-Dipartimenti extra-Ewropej tagħha u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/166/KE tat-18 ta' Frar 2002 (COM(2007)0318 — C6-0249/2007 — 2007/0131(CNS))

irreferut

responsabbli: REGI

 

opinjoni: AGRI, ECON

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll għall-Ftehim dwar Kooperazzjoni u Unjoni Doganali bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika ta' San Marino, rigward il-parteċipazzjoni, bħala partijiet kontraenti, tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija, wara l-adeżjoni tagħhom ma' l-Unjoni Ewropea (COM(2007)0309 — C6-0250/2007 — 2007/0105(CNS))

irreferut

responsabbli: INTA

 

opinjoni: AFET

Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-fanali tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni tan-naħa ta' wara għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (Verżjoni kkodifikata) (COM(2007)0451 — C6-0252/2007 — 2007/0162(COD))

irreferut

responsabbli: JURI

Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KEE rigward ċerti dispożizzjonijiet temporanji dwar rati ta' taxxa fuq il-valur miżjud (COM(2007)0381 — C6-0253/2007 — 2007/0136(CNS))

irreferut

responsabbli: ECON

 

opinjoni: JURI, IMCO

Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid u li jemenda ċerti Regolamenti (COM(2007)0372 — C6-0254/2007 — 2007/0138(CNS))

irreferut

responsabbli: AGRI

 

opinjoni: ENVI, BUDG, IMCO

Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tirrevoka d-Direttiva tal-Kunsill 84/539/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar tagħmir elettro-mediku użat fil-mediċina veterinarja (COM(2007)0465 — C6-0255/2007 — 2007/0168(COD))

irreferut

responsabbli: IMCO

 

opinjoni: ENVI

Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-soppressjoni ta' l-interferenza tar-radju prodotti minn tratturi agrikoli u għall-foresterija (kompattibbilita elettromanjetika) (Verżjoni kkodifikata) (COM(2007)0462 — C6-0256/2007 — 2007/0166(COD))

irreferut

responsabbli: JURI

Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għażla u l-awtorizzazzjoni ta' sistemi li jipprovdu servizzi mobbli permezz tas-satellita (MSS) (COM(2007)0480 — C6-0257/2007 — 2007/0174(COD))

irreferut

responsabbli: ITRE

 

opinjoni: CULT, IMCO

2)

mill-kumitati parlamentari:

2.1)

rapporti:

***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ittrasport intern ta' oġġetti perikolużi (COM(2006)0852 — C6-0012/2007 — 2006/0278(COD)) — Kumitat TRAN

Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A6-0253/2007)

Rapport dwar l-implikazzjonijiet istituzzjonali u legali ta' l-użu ta' strumenti ta' “liġi li ma torbotx” (“soft law”) (2007/2028(INI)) — Kumitat JURI

Rapporteur: Manuel Medina Ortega (A6-0259/2007)

Rapport dwar ir-Regolamenti Internazzjonali tas-Saħħa (2007/2079(INI)) — Kumitat ENVI

Rapporteur: Miroslav Ouzký (A6-0263/2007)

Rapport dwar l-istrateġija għas-simplifikazzjoni ta' l-ambjent regolatorju (2007/2096(INI)) — Kumitat JURI

Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0271/2007)

Rapport dwar regolamentazzjoni aħjar fl-Unjoni Ewropea (2007/2095(INI)) — Kumitat JURI

Rapporteur: Katalin Lévai (A6-0273/2007)

Rapport dwar Tfassil aħjar tal-liġijiet 2005: l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u lproporzjonalità — it-13-il rapport annwali (2006/2279(INI)) — Kumitat JURI

Rapporteur: Bert Doorn (A6-0280/2007)

Rapport dwar il-Green Paper dwar ir-Reviżjoni ta' l-Acquis tal-Konsumatur (2007/2010(INI)) — Kumitat IMCO

Rapporteur: Béatrice Patrie (A6-0281/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2001/114/KE rigward ċertu ħalib preservat parzjalment jew totalment deidratat maħsub għall-alimentazzjoni umana (COM(2007)0058 [[01]] — C6-0083/2007 — 2007/0025(CNS)) — Kumitat AGRI

Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A6-0282/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1255/1999 dwar organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u prodotti tal-ħalib (COM(2007)0058 [[02]] — C6-0084/2007 — 2007/0026(CNS)) — Kumitat AGRI

Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A6-0283/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2597/97 li jistabbilixxi regoli addizzjonali dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib għax-xorb (COM(2007)0058 [[03]] — C6-0085/2007 — 2007/0027(CNS)) — Kumitat AGRI

Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A6-0284/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1059/2003 dwar l-istabbiliment ta' klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) minħabba l-Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea (COM(2007)0095 — C6-0091/2007 — 2007/0038(COD)) — Kumitat REGI

Rapporteur: Gerardo Galeote (A6-0285/2007)

Rapport dwar il-Loġistika tat-Trasport tal-Merkanzija fl-Ewropa — is-soluzzjoni għal mobilità sostenibbli (2006/2228(INI)) — Kumitat TRAN

Rapporteur: Inés Ayala Sender (A6-0286/2007)

* Rapport dwar l-inizjattiva tar-Repubblika tal-Finlandja dwar l-adozzjoni ta' deċiżjoni tal- Kunsill li temenda l-Att tal-Kunsill tat-3 ta' Novembru 1998 li jadotta r-regoli applikabbli għall-fajls ta' analiżi tal-Europol (16336/2006 — C6-0048/2007 — 2007/0802(CNS)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0288/2007)

Rapport dwar ir-Reviżjoni tas-Suq Wieħed: negħlbu x-xkiel u l-ineffiċjenzi permezz ta' implimentazzjoni u infurzar aħjar (2007/2024(INI)) — Kumitat IMCO

Rapporteur: Jacques Toubon (A6-0295/2007)

Rapport dwar l-isforzi ta' l-Istati Membri matul l-2005 biex jinkiseb bilanċ sostenibbli bejn il-kapaċità tas-sajd u l-opportunitajiet tas-sajd (2007/2108(INI)) — Kumitat PECH

Rapporteur: Paulo Casaca (A6-0297/2007)

Rapport dwar it-twettiq tas-sostenibilità tas-sajd fl-UE permezz tar-rendiment massimu sostenibbli (2006/2224(INI)) — Kumitat PECH

Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A6-0298/2007)

Rapport dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 5/2007 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007 — Taqsima III - Kummissjoni (11707/2007 — C6-0232/2007 — 2007/2162(BUD)) — Kumitat BUDG

Rapporteur: James Elles (A6-0300/2007)

Rapport dwar l-iffunzjonar tad-djalogi u tal-konsultazzjonijiet dwar id-Drittijiet tal-Bniedem ma' Pajjiżi Terzi (2007/2001(INI)) — Kumitat AFET

Rapporteur: Elena Valenciano Martínez-Orozco (A6-0302/2007)

Rapport dwar Strateġija Komunitarja mmirata biex tassisti l-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex inaqqsu d-danni li ġejjin mill-konsum ta' l-alkoħol (2007/2005(INI)) — Kumitat ENVI

Rapporteur: Alessandro Foglietta (A6-0303/2007)

3)

mill-Membri:

3.1)

mistoqsijiet orali għall-Ħin tal-mistoqsijiet (Artikolu 109 tar-Regoli ta' Proċedura):

lill-Kummissjoni

Ciornei Silvia, Medina Ortega Manuel, McGuinness Mairead, Crowley Brian, Panayotopoulos- Cassiotou Marie, Ţicău Silvia-Adriana, Seppänen Esko, Ryan Eoin, Papastamkos Georgios, Arnaoutakis Stavros, Papadimoulis Dimitrios, Ludford Sarah, Howitt Richard, Tzampazi Evangelia, De Rossa Proinsias, Staniszewska Grażyna, Sinnott Kathy, Pafilis Athanasios, Willmott Glenis, Staes Bart, Davies Chris, Posselt Bernd, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Evans Robert, Jackson Caroline, Mikko Marianne, Gaľa Milan, Gklavakis Ioannis, Sonik Bogusław, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Newton Dunn Bill, Segelström Inger, Belet Ivo, Dillen Koenraad, Harkin Marian, Higgins Jim, Van Hecke Johan, van Nistelrooij Lambert, Toussas Georgios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Andrikienė Laima Liucija, Manolakou Diamanto, Scheele Karin;

lill-Kunsill

Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Davies Chris, Claeys Philip, Martin David, Seppänen Esko, Posselt Bernd, Ludford Sarah, Papadimoulis Dimitrios, Karim Sajjad, McGuinness Mairead, Mikko Marianne, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Aylward Liam, Vanhecke Frank, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Harkin Marian, De Rossa Proinsias, Van Hecke Johan, Budreikaitė Danutė, Morgantini Luisa, Howitt Richard, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Andrikienė Laima Liucija, Toussas Georgios, Ţicău Silvia-Adriana.

3.2)

proposti għal rakkomandazzjonijiet (Artikolu 114 tar-Regoli ta' Proċedura):

Ana Maria Gomes, f'isem il-grupp PSE. Proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar lirwol ta' l-Unjoni Ewropea fl-Iraq (B6-0328/2007)

irreferut

responsabbli: AFET

 

opinjoni: DEVE, BUDG, INTA

5.   Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet Belġjani avżaw lill-Parlament bil-ħatra ta' Marc Tarabella f'kariga li mhix kompatibbli malkariga ta' Membru tal-Parlament skond l-Artikolu 7(3) ta' l-Att li jikkonċerna l-elezzjoni ta' rappreżentanti fil-Parlament Ewropew b'votazzjoni universali diretta. Skond l-Artikolu 4(1), il-Parlament stabbilixxa s-siġġu vojt tiegħu b'effett mill-20 ta' Lulju 2007;

L-awtoritajiet Polakki avżaw lill-Parlament bil-ħatra ta' Michał Tomasz Kamiński bħala Segretarju ta' l- Istat. Skond l-Artikolu 7(1) ta' l-Att li jikkonċerna l-elezzjoni ta' rappreżentanti fil-Parlament Ewropew b'votazzjoni universali diretta u skond l-Artikolu 4(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament stabbilixxa s-siġġu vojt tiegħu b'effett mis-7 ta' Awwissu 2007;

Sadanittant, l-awtoritajiet Belġjani ħabbru l-ħatra ta' Giovanna Corda minflok Marc Tarabella, b'effett mill-31 ta' Awwissu 2007;

Sadanittant, l-awtoritajiet Polakki ħabbru l-ħatra ta' Ewa Tomaszewska minflok Michał Tomasz Kamiński, b'effett mit-30 ta' Awwissu 2007.

Bi qbil ma' l-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, peress li l-kredenzjali tagħhom ma ġewx verifikati u lanqas ma ttieħdet deċiżjoni dwar xi kontestazzjoni eventwali, Giovanna Corda u Ewa Tomaszewska ħadu posthom fil-Parlament u fl-organi tiegħu u qed igawdu mid-drittijiet kollha tagħhom, bil-kundizzjoni li jiffirmaw minn qabel dikjarazzjoni li ma jwettqu l-ebda funzjoni li mhix kompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.

6.   Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Gruppi PPE-DE, PSE, ALDE u ITS, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Kumitat DEVE: Alain Hutchinson jieħu post Józef Pinior

Kumitat REGI: Józef Pinior jieħu post Alain Hutchinson

Kumitat TRAN: Francesco Ferrari

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Iran: Desislav Chukolov

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Indja: Charles Tannock jieħu post Christopher Beazley

7.   Iffirmar ta' l-atti adottati b'kodeċiżjoni

Il-President għarraf li flimkien mal-President tal-Kunsill u skond l-Artikolu 68 tar-Regoli tal-Proċedura, nhar l-Erbgħa huwa ser jipproċedi bl-iffirmar ta' l-atti li ġejjin u li ġew adottati b'kodeċiżjoni:

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli dwar kwantitajiet nominali għal prodotti mballati minn qabel, li tħassar id-direttivi tal-Kunsill 75/106/KEE u 80/232/KEE, u li temenda d- Direttiva tal-Kunsill 76/211/KEE (3621/1/2007 — C6-0264/2007— 2004/0248(COD))

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/49/KEE u d-Direttivi 2002/83/KE, 2004/39/KE, 2005/68/KE u 2006/48/KE, fir-rigward tar-regoli ta' proċedura u l-kriterji ta' evalwazzjoni għall-evalwazzjoni prudenzjali ta' akkwisti u żidiet fil-holdings fis-settur finanzjarju (3610/2/2007 — C6-0262/2007 — 2006/0166(COD))

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta' vetturi bilmutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (“Direttiva Kwadru”) (3622/1/2007 — C6-0266/2007 — 2003/0153(COD))

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 90/385/KEE dwar lapprossimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward il-mezzi mediċi attivi li jiddaħħlu f'xi parti talġisem, id-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE dwar mezzi mediċi u Direttiva 98/8/KE dwar it-tqegħid fissuq tal-prodotti bijoċidali (3612/5/2007 — C6-0263/2007 — 2005/0263(COD))

8.   Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Il-President ħabbar, skond l-Artikolu 57 (1), li kien irċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjoni komuni li ġejja, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottaha, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fit-23 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni li tistabbilixxi Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għall-perijodu 2007-2013 il-programm speċifiku “Prevenzjoni u informazzjoni dwar id-droga” bħala parti mill-Programm Ġenerali “Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja” (08698/4/2007 — C6-0258/2007 — 2005/0037B(COD))

irreferut

responsabbli: LIBE

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu kellu jibda għalhekk mill-għada, 04.09.2007.

9.   Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Il-Kunsill għadda kopji ċċertifikati tad-dokumenti li ġejjin:

Protokoll għall-ftehim ta' sħubija u kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika ta' l-Armenja, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea,

Protokoll għall-ftehim ta' sħubija u kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u l-Georgia, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea,

Arranġament bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' l-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja dwar ilmodalitajiet tal-parteċipazzjoni ta' dawn l-istati fl-aġenzija Ewropea għall-ġestjoni tal-kooperazzjoni operattiva fil-fruntieri esterni ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea,

Ftehim ta' sħubija fis-sajd bejn il-Komunità Ewropea, min-naħa l-waħda, u l-gvern tad-Danimarka u lgvern awtonomu ta' Greenland, min-naħa l-oħra,

Ftehim li jirrevedi l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni ta' l-Iżvizzera rigward irrikonoxximent reċiproku ta' l-evalwazzjoni tal-konformità,

It-tieni protokoll addizzjonali għall-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l- Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika taċ-Ċilì, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont ta' l-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija.

10.   Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet imsemmija hawn taħt, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn isfel, ġew mgħoddija lill-kumitat ikkonċernat skond l-Artikolu 191(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 25.07.2007

ta' Venglin Boydev (nru 599/2007);

ta' Karl-Heinz von der Brüggen (2 firem) (nru 600/2007);

ta' Anastassios Ghiatis (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK) (2 firem) (nru 601/2007);

ta' Simeon Stavrakidis (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “Λογοσ τησ Πέλλασ”) (nru 602/2007);

ta' Apostolos Vasilopoulos (Πανελλήνια Ενωση Ιδιοκτητών ΕΔΧ ΑυτοκινήτωνΠρώην Κοινοτήτων ’ Η Ενότητα’) (2 firem) (nru 603/2007);

ta' Fotios Eliopoulos (nru 604/2007);

ta' Anastasia Alifieraki (2 firem) (nru 605/2007);

ta' Adolfo Peréz Esquivel (Fundación SERPAJ (Servicio Paz y Justicia)) (29 firma) (nru 606/2007);

ta' (isem konfidenzjali) (nru 607/2007);

ta' Eric Sanderson (2 firem) (nru 608/2007);

ta' David Sparkes (2 firem) (nru 609/2007);

ta' Eckhard Ropohl (Pedramala 2, S.L.) (nru 610/2007);

ta' D.R. Arthurs (La Cuta Owners' Association) (nru 611/2007);

ta' Bent Lomm (23 firma) (nru 612/2007);

ta' Robert Houliston (C.L.A.R.O.) (7 firem) (nru 613/2007);

ta' Radvile Mokunaite (Jaunųjų Konservatorių Lyga) (19726 firma) (nru 614/2007);

ta' Jaime de Jerónimo González (nru 615/2007);

ta' Manuel Blanco Pérez (Asociación “Defensores del parque natural de la Albufera de Valencia”) (nru 616/2007);

ta' José Miguel Sanfeliú Bueno (Asociación de afectados del PAI “Dels Tarongers Golf Resort” Albalat dels Tarongers) (nru 617/2007);

ta' Rosario Valls Comes (Asociación “Antics propietaris del Nou Mestalla Pla Parcial Ademuz A i B”) (nru 618/2007);

ta' José Roger Dols (Asociación de Vecinos Sant Joan del Riu Sec) (nru 619/2007);

ta' Juan José Salvador Tena (Asociación ciudadanos de Benicássim contra los abusos urbanisticos) (nru 620/2007);

ta' Gaspar Lloret Valenzuela (Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Villajoyosa) (nru 621/2007);

ta' Antonio Ferrándiz González (nru 622/2007);

ta' Juana Cabrera García (Unión Sindical Obrera RTVE de Canarias) (3 firem) (nru 623/2007);

ta' Ary Pieter Eilander (nru 624/2007);

ta' Manuel Morales (Agrupaciónes de Afectados por los PAIS de Cullera (Marenyet y Brosquill)) (nru 625/2007);

ta' Salvador Blanco Revert (Recuperem La Model) (nru 626/2007);

ta' Julio Sanz García (nru 627/2007);

ta' José Carles Ballester (Asociación de Vecinos Calles Eugenia Viñes nru 97 — 117 Villas de las Arenas) (nru 628/2007);

ta' José Enrique Moreno Górriz (nru 629/2007);

ta' Gonzalo Huertas García (nru 630/2007);

ta' Juan Antonio López de Uralde (Greenpeace España) (nru 631/2007);

ta' Francisco Javier Arribas Borque (nru 632/2007);

ta' Antonio Fernández Castillo (nru 633/2007);

ta' Bruno Thiebergien (50 firma) (nru 634/2007);

ta' Emile Schweicher (nru 635/2007);

ta' Péter Hantz (22 firma) (nru 636/2007);

ta' Paolo Camboni (nru 637/2007);

ta' Dario Vesprini (2 firem) (nru 638/2007);

ta' Silvano Talotti (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti) (nru 639/2007);

ta' Gabriele Bazzini (nru 640/2007);

ta' (isem konfidenzjali) (nru 641/2007);

ta' Vincenzo Schiavone (nru 642/2007);

ta' Stefania Alessandrelli (Comitato Quartiere Torrette) (634 firma) (nru 643/2007);

ta' Zygmunt Kwolek (3 firem) (nru 644/2007);

ta' Mariusz Olszewski (nru 645/2007);

ta' Victor Armasu (nru 647/2007);

ta' Lucian Vasilache (2 firem) (nru 648/2007);

ta' Adrian Ştefan Iuraşcu (FORUMUL CIVIC ROMÂNESC) (nru 649/2007);

ta' Horia Pîrleciu (nru 650/2007);

ta' Alexandra Irina Teodosescu (nru 651/2007);

ta' Rolf Schröder (nru 652/2007);

ta' Christian Geissler (nru 653/2007);

ta' Oliver Merz (nru 654/2007);

ta' Dirk Steffensen (nru 655/2007);

ta' Tim Gerber (nru 656/2007);

ta' Herbert Wruck (nru 657/2007);

ta' Irena Siemon (nru 658/2007);

ta' Ion Necsuliu (nru 659/2007);

ta' Arthur Rusch (nru 660/2007);

ta' Heinz u Ingeborg Meißel (nru 661/2007);

ta' Peter Poppe (Deutscher Ultraleicht-Segelflugverband e.V.im DAeC) (nru 662/2007);

ta' Vera, Friedrich u Philliph Gödl (nru 663/2007);

ta' Hans Hetz (nru 664/2007);

ta' Friedhelm Oehler (nru 665/2007);

ta' Jens Hick (nru 666/2007);

ta' Viktor Merten (nru 667/2007);

ta' Eduard Freitag (nru 668/2007);

ta' Günter van Gee (nru 669/2007);

ta' Georg Brunnbauer (nru 670/2007);

ta' Helga Linsler (Initiative für den sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie) (nru 671/2007);

ta' Lothar Petter (Aktionskomitee gegen die geplanten Schigebietsneuerschließungen in Mellau und Damüls in Vorarlberg/Österreich) (nru 672/2007);

ta' Simon Validzic (Animal Liberation Association) (nru 673/2007);

ta' Tony Venebles (European Citizens Action Service a.s.b.l.) (nru 674/2007);

ta' Imelda Read (European Cervical Cancer Association) (nru 675/2007);

ta' Remington Hickes (nru 676/2007);

ta' David Burrage (British ExPats Association) (nru 677/2007);

ta' Katya Goranova (Business Support Centre for Small and Medium Enterprises) (nru 678/2007);

ta' Derek Barker (nru 679/2007);

ta' Joseph Tobin (nru 680/2007);

ta' Michael John Rosenorn-Lanng (nru 681/2007);

ta' Pamela Furley (nru 682/2007);

ta' Sean Lennon (nru 683/2007);

ta' David Wilkins (nru 684/2007);

ta' Robert Barrett (2 firem) (nru 685/2007);

ta' Roberto Ciaprazi (nru 686/2007);

ta' Antanas Dauderis (nru 687/2007);

ta' Christian Wagner (nru 688/2007);

ta' Christian Wagner (nru 689/2007);

ta' Michael Bajada (nru 690/2007);

ta' Marek Zielinski (nru 691/2007);

ta' Philipp Bekaert (Cercle Républicain) (nru 692/2007);

ta' Mahesh Yadav (Mahatma Gandi Tibet Freedom Movement) (nru 693/2007);

ta' David Donaldson (nru 694/2007);

ta' (isem konfidenzjali) (nru 695/2007);

ta' Victor Galea (AD Gozo Regional Committee) (nru 696/2007);

ta' Razvan Veer (nru 697/2007);

ta' Oisin Jones-Dillon (nru 698/2007);

ta' (isem konfidenzjali) (nru 699/2007);

ta' Ian Murphy (Limerick Port Users) (nru 700/2007);

ta' John McCarthy (nru 701/2007);

ta' Mary Maddock (nru 702/2007);

ta' Mary Fitzpatrick (nru 703/2007);

ta' Elizabeth Walsh (Milk Quota Owners Group) (nru 704/2007);

ta' Paul Kythreotis (nru 705/2007);

ta' Zsolt Hargitai (nru 706/2007);

ta' Sergiu u Victoria Hâtlan (nru 707/2007);

ta' Igor Lutchyn (nru 708/2007);

ta' Paulina Skikorska-Radek (nru 709/2007);

ta' Jozef Sidorowicz (nru 710/2007);

ta' Jan Klusko (Ekoinstal Jan Klusko i Partnerzy Sp.J.) (nru 711/2007);

ta' (isem konfidenzjali) (nru 712/2007);

ta' Stanislaw Kalinowski (nru 713/2007);

ta' Konrad Wasniewski (nru 714/2007);

ta' Vladimir Tamas (nru 715/2007);

ta' Mariana Mihalache (nru 716/2007);

ta' Andreia Cristina Costin (nru 717/2007);

ta' Anders u Cecilia Bäck (nru 718/2007);

ta' Miroslav Bartek (nru 719/2007).

Data: 08.08.2007

ta' Jordan Bebrevszky (Bolgár Kulturális Fórum) (27 firma) (nru 720/2007);

ta' Ianko Iankov (nru 721/2007);

ta' Jürgen Gekeler (nru 722/2007);

ta' Mihai Cristel Bocseru (nru 723/2007);

ta' Wolfgang Doetsch (nru 724/2007);

ta' Dieter Neuefeind (nru 725/2007);

ta' Sabine Schnoor (nru 726/2007);

ta' Frank Blume (9 firem) (nru 727/2007);

ta' Leo Steib (nru 728/2007);

ta' Marika Tross (nru 729/2007);

ta' Viktor Wenzel (2 firem) (nru 730/2007);

ta' Walter Prießnitz (nru 731/2007);

ta' Rolf u Regina Himmel (nru 732/2007);

ta' Horst Suschsland (nru 733/2007);

ta' György Jakubinyi (Römisch Katholische Erzdiözese Alba-Iulia) (nru 734/2007);

ta' (isem konfidenzjali) (nru 735/2007);

ta' Johann Lambert Beckers (Heimkinderverband) (nru 736/2007);

ta' Barbara Sabine Maier (nru 737/2007);

ta' Mihail Karella (nru 738/2007);

ta' Eleni Liapi (nru 739/2007);

ta' Mihail Tsatsaroni (nru 740/2007);

ta' Athanasios Xiligiannis (ΝΕΑ ΙΕΡΗ ΕΛΙΑ) (nru 741/2007);

ta' Andreas Varnakiotis (Dimos Erineou) (nru 742/2007);

ta' Mark Johnson (nru 743/2007);

ta' Hubert u Gudrun Busekros (3 firem) (nru 744/2007);

ta' Andrey Kovatchev (Balkani Wildlife Society) (nru 745/2007);

ta' Maria Teresa Golfari (Associazione Concittadini di Terra Santa Operatori di Pace ONLUS) (789 firma) (nru 746/2007);

ta' Rómulo-Antonio Tenés Ocaña (nru 747/2007);

ta' Juan Manuel Iruela Sánchez (nru 748/2007);

ta' Lluís Llopis Tura (nru 749/2007);

ta' Francisco Pellicer Alcayna (Coordinadora Ciudadana para la Defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del Río Turia) (nru 750/2007);

ta' J. Elena Contreras López (Los Verdes de Cercedilla) (nru 751/2007);

ta' Amparo Palazón Martínez (Plataforma Cívica Monovera “Por Monóvar no a este PGOU”) (25 firma) (nru 752/2007);

ta' Ilkka Pekanheimo (nru 753/2007);

ta' A. Petre Rădulescu (nru 754/2007);

ta' Jean-Jacques Sarton (nru 755/2007);

ta' (isem konfidenzjali) (nru 756/2007);

ta' Oreste Strano (Assoc. Amici di Isarno) (nru 757/2007);

ta' Luciano Santoro (nru 758/2007);

ta' Giuseppe Susca (nru 759/2007);

ta' Cosimo Fracasso (nru 760/2007);

ta' Wojciech Szymalski (Stowarzyszenie Zielone Mazowsze) (nru 761/2007);

ta' Adam Kowalczyk (nru 762/2007);

ta' (isem konfidenzjali) (3 firem) (nru 763/2007);

ta' Márcia Cristina Monteiro Canelas Pinto Ramos Peixoto (Jardim-Escola Primeiro Degrau) (nru 764/2007);

ta' Xián Nieto González (Associação Ambientalista Verdegaia) (nru 765/2007);

ta' Viorica Teodora Maria Bogdanescu (nru 766/2007);

ta' Ion Coraci (17-il firma) (nru 767/2007);

ta' Liliane Gross (nru 768/2007);

ta' Mihaly Chila Zsolt (nru 769/2007);

ta' Ioan Caton Paltineanu (PALTIN Intl. Inc.) (nru 770/2007);

ta' Moraru Zelinda (2 firem) (nru 771/2007);

ta' Marinela Grama (nru 772/2007).

Data: 16.08.2007

ta' U. Schmidt (nru 773/2007);

ta' Inge Noack (nru 774/2007);

ta' Robert Krenn (nru 775/2007);

ta' Mihail Dan Lazar (nru 776/2007);

ta' Stefan Zöllner (nru 777/2007);

ta' Axel Mielke (1070 firma) (nru 778/2007);

ta' Sophia Farmakidou (nru 779/2007);

ta' Mark McLoughlin (nru 780/2007);

ta' Rosita Sweetman (nru 781/2007);

ta' John Coates (nru 782/2007);

ta' Giorgos Theoxaridis (Association Environmental and Ecological Organisation of Cyprus) (nru 783/2007);

ta' Ives Pinsard (Association Les Amis de la Forêt de Bucy) (b'2036 firma) (nru 784/2007);

ta' Marco Salardi (Associazione “il Gabbiano”) (nru 785/2007);

ta' Paolo Prieri (Comitato No TAV Val Sangone) (nru 786/2007);

ta' Alessandro Ciotoli (Associazione IndieGesta) (nru 787/2007);

ta' Werner Pichler (Cittadini Attivi) (nru 788/2007);

ta' Gigliola Izzo (Comitato dei Cittadini di Giugliano in Campania, Qualiano e Villaricca) (1256 firma) (nru 789/2007);

ta' Izabella Odrobińska (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego) (nru 790/2007);

ta' Olinda Maria Gonçalves (nru 791/2007).

Data: 29.08.2007

ta' Wolfram P. Kastner (Institut für Kunst und Forschung) (nru 792/2007);

ta' Lozan Stoimenov (Movement People's Fist) (nru 793/2007);

ta' (isem konfidenzjali) (nru 794/2007);

ta' Latchezar Popov (Advocates Europe) (535 firma) (nru 795/2007);

ta' Susan O' Flaherty (The Great Justice Action Group) (nru 796/2007);

ta' Samir Harou (nru 797/2007);

ta' Carlos A. Bethencourt González (Asociación Española en Austria) (nru 798/2007);

ta' José Antonio Moreno de Frutos (nru 799/2007);

ta' Daniel Delort (Coordination des indépendants du livre) (7000 firma) (nru 800/2007);

ta' David Kergus (nru 801/2007);

ta' Victor Lopes (nru 802/2007);

ta' María Paula Noviel (Asociación Española y Comunitaria ta' Estatuas Vivientes y Teatro) (nru 803/2007);

ta' Pietro Marino (Federazione Esercizi Farmaceutici) (nru 804/2007);

ta' Gianluca Fenderico (nru 806/2007);

ta' Robert Alan Barlow (Lamayuru SL) (2 firem) (nru 805/2007);

ta' Jan Jaskiernia (nru 807/2007);

ta' (isem konfidenzjali) (4 firem) (nru 808/2007);

ta' Dimitricha Angelova Stoyanova (Initiativkomitee der Geschädigten vom Grand Hotel Varna AG) (708 firma) (nru 809/2007);

ta' Michael Schropp (nru 810/2007);

ta' Folker Musial (nru 811/2007);

ta' Ulrich Langner (nru 812/2007);

ta' Gotthard Otte (IG Metall Oranienburg) (nru 813/2007);

ta' Sascha Landwehr (nru 814/2007);

ta' Asta Nilsen (nru 815/2007);

ta' Konstantinos Koutsogiannis (nru 816/2007);

ta' Parthena Pimenidou (nru 817/2007);

ta' Nikolaos Karagiannakis (nru 818/2007);

ta' Sean Smyth (nru 819/2007);

ta' Raymond James Fox (nru 820/2007);

ta' Honorio Fernández Llamas (A.E.C.U.) (nru 821/2007);

ta' Karsten Betner (nru 822/2007);

ta' Santiago López Segovia (nru 823/2007);

ta' Margarita González Gómez (nru 824/2007);

ta' Carmen Borbujo Martínez (nru 825/2007);

ta' Rocco Gattuso (nru 826/2007);

ta' Pereira da Cruz Maria das Dores (nru 827/2007);

ta' José Maria de Jesús Martins (nru 828/2007).

11.   Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 18/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0166/2007 — SEC(2007)0676).

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Kunsill, hija awtorizzat it-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l- Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

*

* *

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 22/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0191/2007 — SEC(2007)0680).

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Kunsill, hija awtorizzat it-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l- Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

*

* *

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 25/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0207/2007 — SEC(2007)0683).

Hija tat opinjoni favorevoli rigward it-trasferiment, skond l-Artikolu 24(2) tar-Regolament Finanzjarju tal- 25.06.2002, kif emendat fit-13.12.2006.

*

* *

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 26/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0208/2007 — SEC(2007)0684).

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Kunsill, hija awtorizzat it-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l- Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

*

* *

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 28/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0224/2007 — SEC(2007)0686).

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Kunsill, hija awtorizzat it-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l- Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

12.   Dikjarazzjonijiet bil-miktub u mistoqsijiet orali (tressiq)

Id-dokumenti msemmija hawn taħt tressqu mill-Membri:

1)

mistoqsijiet orali (Artikolu 108 tar-Regoli ta' Proċedura):

(O-0035/2007) Paolo Costa, f'isem il-Kumitat TRAN, lill-Kummissjoni: Il-ħolqien ta' Sema Ewropew Wieħed permezz ta' blokki funzjonali ta' l-ispazju ta' l-ajru (COM(2007)0101finali) (B6-0135/2007);

(O-0038/2007) Jan Andersson, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: Rapport ta' attività EURES 2004-2005 Lejn suq uniku tax-xogħol (B6-0136/2007);

(O-0042/2007) Giuseppe Gargani, f'isem il-Kumitat JURI, lill-Kummissjoni: Il-qagħda tal-proċeduri leġiżlattivi fir-rigward ta' l-“Istatut tal-Kumpanija Privata Ewropea” u ta' l-“Erbatax-il Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji” (B6-0137/2007);

(O-0046/2007) Manfred Weber f'isem il-grupp PPE-DE, Martine Roure f'isem il-grupp PSE, Alexander Alvaro f'isem il-grupp ALDE, Cristiana Muscardini u Roberta Angelilli f'isem il-grupp UEN, lill- Kunsill: Il-Ġlieda kontra t-Terroriżmu (B6-0139/2007);

(O-0049/2007) Miroslav Ouzký, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kunsill: Objettivi għall-Konferenza ta' l- Istati Kontraenti għall-Konvenzjoni kontra d-Deżertifikazzjoni li se ssir f'Madrid bejn it-3 u l-14 ta' Settembru 2007 (B6-0140/2007);

(O-0050/2007) Miroslav Ouzký, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Objettivi għall-Konferenza ta' l-Istati Kontraenti għall-Konvenzjoni għall-Ġlieda kontra d-Deżertifikazzjoni li se ssir f'Madrid bejn it-3 u l-14 ta' Settembru 2007 (B6-0312/2007);

(O-0051/2007) Manfred Weber u Joseph Daul f'isem il-grupp PPE-DE, Martine Roure f'isem ilgrupp PSE, Alexander Alvaro f'isem il-grupp ALDE, Cristiana Muscardini u Roberta Angelilli f'isem il-grupp UEN, lill-Kummissjoni: Il-Ġlieda kontra t-Terroriżmu (B6-0313/2007);

(O-0053/2007) Kathalijne Maria Buitenweg, Hélène Flautre u Cem Özdemir f'isem il-grupp Verts/ALE, Giusto Catania f'isem il-grupp GUE/NGL, lill-Kunsill: Il-Ġlieda kontra t-Terroriżmu (B6-0314/2007);

2)

dikjarazzjonijiet bil-miktub biex jiddaħħlu fir-Reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura):

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson u Neil Parish, dwar l-importazzjoni ta' ċanga Brażiljana fl-UE (0071/2007);

Miguel Angel Martínez Martínez, Catherine Guy-Quint, Linda McAvan, Richard Corbett u Erika Mann, dwar il-marka ta' l-oriġini tal-prodotti ta' manifatturi tal-pożati Ewropej (0072/2007);

Robert Evans, Glenis Willmott, Gabriela Creţu u David Martin, dwar id-destin ta' iljuni fiz-zujiet Rumeni (0073/2007);

Cristian Dumitrescu, Daciana Octavia Sârbu, Alexandru Athanasiu, Dan Mihalache u Radu Podgorean, dwar il-ħarsien tal-proprjetà pubblika tal-park storiku ta' Bordei ta' Bukarest ipperikolat minn proġett ta' żvilupp ta' bini (0074/2007);

Joseph Daul, Enrique Barón Crespo, Graham Watson u Heide Rühle, dwar l-immarkar ta' l-oriġini (0075/2007);

Giusto Catania, dwar il-każ ta' Oscar Pistorius (0076/2007);

Sharon Bowles u Glenys Kinnock, dwar l-eliminazzjoni ta' l-użu ta' tfal suldati (0077/2007).

13.   Azzjoni meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Tqassmet il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-azzjoni meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta' April u Mejju ta' l-2007.

14.   Ordni tas-seduta

Il-punt li jmiss kien l-ordni tas-seduta.

L-abbozz finali ta' l-aġenda (PE 393.244/PDOJ) tqassam. Ma kinux proposti tibdiliet.

Hekk ġie stabbilit l-ordni tas-seduta.

15.   Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skond l-Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura:

Nickolay Mladenov, Ioan Mircea Paşcu, Alexandru-Ioan Morţun, Andrzej Tomasz Zapałowski, Willy Meyer Pleite, Ian Hudghton, Urszula Krupa, Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Marian-Jean Marinescu, Bernard Poignant, Silvia Ciornei, Stanisław Jałowiecki, Csaba Sándor Tabajdi, Cristian Silviu Buşoi, Hélène Flautre, Kathy Sinnott, Anna Záborská, Evgeni Kirilov, Maria Petre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marios Matsakis, Gerard Batten, Milan Gaľa, Glyn Ford, Marco Cappato, Philip Claeys u David Sumberg.

16.   Il-Ħruq ta' foresti fil-Ġreċja, il-konsegwenzi tagħmel u konklużjonijiet li wieħed għandu jasal għalihom fir-rigward ta' miżuri ta' prevenzjoni u ta' twissija (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-Ħruq ta' foresti fil-Ġreċja, il-konsegwenzi tagħmel u konklużjonijiet li wieħed għandu jasal għalihom fir-rigward ta' miżuri ta' prevenzjoni u ta' twissija

Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

IPPRESIEDA: Mario MAURO

Viċi-President

Tkellmu: Ioannis Varvitsiotis f'isem il-grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-grupp PSE, Vittorio Prodi f'isem il-grupp ALDE, Carl Schlyter f'isem il-grupp Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-grupp GUE/NGL, Jens-Peter Bonde f'isem il-grupp IND/DEM, Gerardo Galeote, Stavros Lambrinidis, Marios Matsakis, Elisabeth Schroedter, Georgios Toussas, Antonios Trakatellis, Dagmar Roth-Behrendt, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Vakalis, Edite Estrela, Antonis Samaras, Richard Corbett, Ioannis Kasoulides, Donata Gottardi, Rolf Berend, Manuel Medina Ortega, Manolis Mavrommatis, Evangelia Tzampazi, Marian-Jean Marinescu, Paulo Casaca, James Elles, Fernand Le Rachinel f'isem il-grupp ITS, u Vladimír Špidla.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

Gerardo Galeote, Ioannis Varvitsiotis, Nikolaos Vakalis, Antonios Trakatellis, Konstantinos Hatzidakis, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Georgios Papastamkos, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis, Ioannis Gklavakis, Giorgos Dimitrakopoulos, Antonis Samaras, Panayiotis Demetriou, Ioannis Kasoulides, Giuseppe Castiglione, Rolf Berend, Luis de Grandes Pascual, Margie Sudre, Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, László Surján, Iles Braghetto, Maria Petre, Tomáš Zatloukal, Jean-Pierre Audy, Marian-Jean Marinescu, Francesco Musotto, Monica Maria Iacob-Ridzi, Yiannakis Matsis, Antonio Tajani u Agnes Schierhuber f'isem il-grupp PPE-DE, dwar id-diżastri naturali ta' dan is-sajf (B6-0323/2007) (1);

Vittorio Prodi, Alfonso Andria, Jean Marie Beaupuy u Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE, dwar iddiżastri naturali ta' dan is-sajf (B6-0324/2007) (1);

Francis Wurtz, Dimitrios Papadimoulis, Athanasios Pafilis, Roberto Musacchio, Willy Meyer Pleite u Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar in-nirien fil-foresti tal-Greċja u l-konsegwenzi tagħhom u l-konklużjonijiet li joħorġu b'konnessjoni mal-miżuri ta' prevenzjoni u ta' twissija bikrija (B6-0325/2007);

Elisabeth Schroedter u Carl Schlyter f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar in-nirien fil-foresti tal-Greċja u lkonsegwenzi tagħhom u l-konklużjonijiet li joħorġu għal miżuri ta' prevenzjoni u ta' twissija (B6-0326/2007);

Martin Schulz, Linda McAvan, Stavros Lambrinidis, Manuel Medina Ortega, Guido Sacconi, Paulo Casaca, Constanze Angela Krehl, María Sornosa Martínez, Stavros Arnaoutakis, Katerina Batzeli, Panagiotis Beglitis, Maria Matsouka, Marilisa Xenogiannakopoulou, Nikolaos Sifunakis, Evangelia Tzampazi u Catherine Neris f'isem il-grupp PSE, dwar id-diżastri naturali ta' dan is-sajf u n-nirien straordinarji fil- Greċja (B6-0327/2007).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.3 tal-Minuti ta' 04.09.2007.

17.   “Leġiżlar Aħjar” fl-Unjoni Ewropea — Leġiżlar Aħjar 2005: applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità — it-13-il rapport annwali — Strateġija ta' simplifikazzjoni ta' l-ambjent regolatorju — Implikazzjonijiet ġuridiċi u istituzzjonali dwar l-użu ta' soft law (dibattitu)

Rapport dwar il-programm “Leġiżlar Aħjar” fl-Unjoni Ewropea [2007/2095(INI)] — Kumitat għall-Affarijiet Legali.

Rapporteur: Katalin Lévai (A6-0273/2007)

Rapport Leġiżlar Aħjar 2005: applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità — it-13-il rapport annwali [2006/2279(INI)] — Kumitat għall-Affarijiet Legali.

Rapporteur: Bert Doorn (A6-0280/2007)

Rapport dwar id-dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni “L-ewwel rapport dwar l-implimentazzjoni ta' l-istrateġija ta' simplifikazzjoni ta' l-ambjent regolatorju [2007/2096(INI)] — Kumitat għall-Affarijiet Legali.”

Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0271/2007)

Rapport dwar l-implikazzjonijiet ġuridiċi u istituzzjonali dwar l-użu ta' soft law [2007/2028(INI)] — Kumitat għall-Affarijiet Legali.

Rapporteur: Manuel Medina Ortega (A6-0259/2007)

Katalin Lévai ippreżentat ir-rapport (A6-0273/2007).

Bert Doorn ippreżenta r-rapport (A6-0280/2007).

Giuseppe Gargani ippreżenta r-rapport (A6-0271/2007).

Manuel Medina Ortega ippreżenta r-rapport (A6-0259/2007).

Tkellem Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni).

IPPRESIEDA: Diana WALLIS

Viċi-President

Tkellmu: Gunnar Hökmark (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Ole Christensen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Elspeth Attwooll (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Andreas Schwab (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Gary Titley f'isem il-grupp PSE, Jan Mulder, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk f'isem il-grupp UEN, Monica Frassoni f'isem il-grupp Verts/ALE, Daniel Strož f'isem ilgrupp GUE/NGL, Jens-Peter Bonde f'isem il-grupp IND/DEM, Andreas Mölzer f'isem il-grupp ITS, Irena Belohorská Membru mhux affiljata, Klaus-Heiner Lehne f'isem il-grupp PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Leopold Józef Rutowicz, Roger Knapman, Roger Helmer, Georgios Papastamkos, Silvia-Adriana Ţicău, Marek Aleksander Czarnecki, Nils Lundgren, Tadeusz Zwiefka u Andrzej Jan Szejna.

IPPRESIEDA: Adam BIELAN

Viċi-President

Tkellmu: Diana Wallis f'isem il-grupp ALDE, u Günter Verheugen.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.4 tal-Minuti ta' 04.09.2007, punt 7.5 tal-Minuti ta' 04.09.2007, punt 7.6 tal-Minuti ta' 04.09.2007 u punt 7.7 tal-Minuti ta' 04.09.2007.

18.   Rapport dwar l-attivitajiet EURES 2004-2005: Lejn suq tax-xogħol wieħed (dibattitu)

Mistoqsija orali (O-0038/2007) mressqa minnJan Andersson, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: Rapport ta' attività EURES 2004-2005 Lejn suq uniku tax-xogħol (B6-0136/2007)

Jan Andersson (awtur) għamel il-mistoqsija orali.

Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija orali

Tkellmu: Philip Bushill-Matthews f'isem il-grupp PPE-DE, Stephen Hughes f'isem il-grupp PSE, Danutė Budreikaitė f'isem il-grupp ALDE, Ryszard Czarnecki f'isem il-grupp UEN, Elisabeth Schroedter f'isem ilgrupp Verts/ALE, Derek Roland Clark f'isem il-grupp IND/DEM, Csaba Őry, Proinsias De Rossa, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Gunnar Hökmark u Vladimír Špidla.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 108 (5):

Jan Andersson, f'isem il-Kumitat EMPL, dwar ir-Rapport ta' Attività tal-EURES għall-2004 u l-2005: Lejn suq tax-xogħol wieħed Ewropew (B6-0322/2007)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.6 tal-Minuti ta' 05.09.2007.

19.   Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument “Aġenda” PE 393.244/OJMA).

20.   Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 21.45.

Harald Rømer

Segretarju Ġenerali

Hans-Gert Pöttering

President


(1)  Dawn il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tressqu wara dibattitu dwar id-diżastri naturali (punt 22 tal-Minuti ta' 11.07.2007).


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Athanasiu, Atta rd-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wiersma, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka


It-Tlieta, 4 ta' Settembru 2007

24.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

CE 187/22


MINUTI

(2008/C 187 E/02)

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

IPPRESIEDA: Adam BIELAN

Viċi-President

1.   Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 9.00.

2.   Dibattitu dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu, skond l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura, li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip fuq il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.

Il-BURMA

Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Laima Liucija Andrikienė, Nickolay Mladenov, Nirj Deva u Bernd Posselt f'isem il-grupp PPE-DE, dwar il-Burma (B6-0330/2007)

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock u Paulo Casaca f'isem il-grupp PSE, dwar il-Burma (B6-0331/2007)

Vittorio Agnoletto f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar il-Burma (B6-0337/2007)

Jules Maaten, Frédérique Ries, Marco Cappato, Marco Pannella u Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE, dwar il-Burma (B6-0339/2007)

Wojciech Roszkowski, Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski u Ryszard Czarnecki f'isem il-grupp UEN, dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-Burma (B6-0343/2007)

Frithjof Schmidt u Raül Romeva i Rueda f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar il-Burma (Myanmar) (B6-0347/2007)

II.

Il-BANGLADEXX

Pasqualina Napoletano u Robert Evans f'isem il-grupp PSE, dwar il-Bangladexx (B6-0333/2007)

Eva-Britt Svensson f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-Bangladexx (B6-0335/2007)

Alexander Lambsdorff, Marios Matsakis u Frédérique Ries f'isem il-grupp ALDE, dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-Bangladexx (B6-0338/2007)

Charles Tannock, Nirj Deva, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Geoffrey Van Orden u Thomas Mann f'isem il-grupp PPE-DE, dwar il-Bangladexx (B6-0341/2007)

Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki u Adam Bielan f'isem il-grupp UEN, dwar il-Bangladexx (B6-0344/2007)

Jean Lambert f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar il-Bangladexx (B6-0346/2007)

III.

L-IFFINANZJAR TAT-TRIBUNAL SPEĊJALI DWAR IS-SIERRA LEONE

Pasqualina Napoletano u Elena Valenciano Martínez-Orozco f'isem il-grupp PSE, dwar it-tribunal speċjali dwar is-Sierra Leone (B6-0332/2007)

Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka u Eugenijus Maldeikis f'isem il-grupp UEN, dwar l-iffinanzjar tat-tribunal speċjali dwar is-Sierra Leone (B6-0334/2007)

Luisa Morgantini u Gabriele Zimmer f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar l-iffinanzjar tat-tribunal speċjali dwar is-Sierra Leone (B6-0336/2007)

Johan Van Hecke u Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE, dwar l-iffinanzjar tat-tribunal speċjali dwar is-Sierra Leone (B6-0340/2007)

Nirj Deva, Bernd Posselt, Geoffrey Van Orden u Eija-Riitta Korhola f'isem il-grupp PPE-DE, dwar liffinanzjar tat-tribunal speċjali dwar is-Sierra Leone (B6-0342/2007)

Marie Anne Isler Béguin, Hélène Flautre u Mikel Irujo Amezaga f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar liffinanzjar tat-tribunal speċjali dwar is-Sierra Leone (B6-0348/2007).

Il-ħin għad-diskorsi jiġi allokat skond l-Artikolu 142 tar-Regoli tal-Proċedura.

3.   Reviżjoni tas-suq wieħed: il-ġlieda kontra l-ostakli u l-ineffiċjenzi permezz ta' implimentazzjoni u infurzar imtejba (dibattitu)

Rapport Reviżjoni tas-suq wieħed: il-ġlieda kontra l-ostakli u l-ineffiċjenzi permezz ta' implimentazzjoni u infurzar imtejba [2007/2024(INI)] — Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur.

Rapporteur: Jacques Toubon (A6-0295/2007)

Jacques Toubon ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellmu: Pervenche Berès (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON) u Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Malcolm Harbour f'isem il-grupp PPE-DE, Robert Goebbels f'isem il-grupp PSE, Karin Riis-Jørgensen f'isem il-grupp ALDE, Eoin Ryan f'isem il-grupp UEN, Heide Rühle f'isem il-grupp Verts/ALE, Godfrey Bloom f'isem il-grupp IND/DEM, Petre Popeangă f'isem il-grupp ITS, Jana Bobošíková Membru mhux affiljata, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Hans-Peter Martin, John Purvis, Arlene McCarthy, Alexander Stubb, Gabriela Creţu, Luisa Fernanda Rudi Ubeda u Wolfgang Bulfon.

IPPRESIEDA: Luigi COCILOVO

Viċi-President

Tkellmu: Charlotte Cederschiöld, Edit Herczog, Zuzana Roithová, Lasse Lehtinen, Zita Pleštinská, Barbara Weiler, Silvia-Adriana Ţicău, Małgorzata Handzlik u Charlie McCreevy.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.8 tal-Minuti ta' 04.09.2007.

4.   Statut tal-kumpanija privata Ewropea, liġi tal-kumpaniji (dibattitu)

Mistoqsija orali (O-0042/2007) imressqa minn Giuseppe Gargani, f'isem il-Kumitat JURI, lill-Kummissjoni: Il-qagħda tal-proċeduri leġiżlattivi fir-rigward ta' l-"Istatut tal-Kumpanija Privata Ewropea" u ta' l-"Erbatax-il Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji" (B6-0137/2007)

Giuseppe Gargani għamel il-mistoqsija orali.

Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija orali

Tkellmu: Klaus-Heiner Lehne f'isem il-grupp PPE-DE, Gary Titley f'isem il-grupp PSE, Sharon Bowles f'isem il-grupp ALDE, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega u Charlie McCreevy.

Id-dibattitu ngħalaq.

5.   Ir-riskju li t-tarzna ta' Gdansk tagħlaq (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Ir-riskju li t-tarzna ta' Gdansk tagħlaq

Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Janusz Lewandowski f'isem il-grupp PPE-DE, Bogusław Liberadzki f'isem il-grupp PSE, Bronisław Geremek f'isem il-grupp ALDE, Marcin Libicki f'isem il-grupp UEN, Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL, Witold Tomczak f'isem il-grupp IND/DEM, Maciej Marian Giertych Membru mhux affiljat, Józef Pinior, Hanna Foltyn-Kubicka, Mary Lou McDonald, Genowefa Grabowska, Mirosław Mariusz Piotrowski u Charlie McCreevy.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.15 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 11.30)

IPPRESIEDA: Edward McMILLAN-SCOTT

Viċi-President

6.   Avviż tal-President

Il-President għamel dan l-avviż:

Kif qegħdin taraw, twaħħlu żewġ skrijns ġodda fl-emiċiklu. Dawn huma akbar u joffru aktar possibilitajiet mill-iskrijns l-antiki.

Dan huwa l-ewwel pass ta' proġett li hu għaddej bħalissa, maħsub kemm għad-deputati kif ukoll għallpubbliku, sabiex itejjeb il-kwalità u l-preżentazzjoni ta' l-informazzjoni dwar dak li jkun qed jiġri fil-plenarja.

B'mod partikolari, wara kull votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet, ser tidher grafika għal ftit ħin li turi d-distribuzzjoni tal-votazzjoni madwar l-emiċiklu. Din l-innovazzjoni li diġà tintuża f'diversi parlamenti nazzjonali, tiġbor id-dejta relattiva mas-sejħa ta' l-ismijiet, liema dejta tiġi ppubblikata fid-dettall fil-Minuti.

Madanakollu, wara deċiżjoni li ttieħdet mill-Bureau ilbieraħ filgħaxija, il-Konferenza tal-Presidenti fil-kompetenza tagħha, nhar il-Ħamis se tiddeċiedi jekk, fil-futur, il-presidenti tal-gruppi politiċi jixtiqux jew le jagħmlu użu minn din il-possibilità teknika b'mod permanenti. Għalissa, il-gruppi politiċi, ikkonsultati dalgħodu, iddeċidew li jawtorizzaw l-użu ta' din il-grafika fuq bażi esperimentali waqt il-ħin tal-votazzjoni tal-lum.

7.   Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness ’Riżultati tal-Votazzjonijiet’, mehmuż mal-Minuti.

7.1.   NUTS — Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1059/2003 minħabba l-Adeżjon tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1059/2003 dwar l-istabbiliment ta' klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) minħabba l-Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea [COM(2007)0095 — C6-0091/2007 — 2007/0038(COD)] — Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali.

Rapporteur: Gerardo Galeote (A6-0285/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0360)

7.2.   Inizjattiva tar-Repubblika tal-Finlandja bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda r-regoli applikabbli ghall-fajls tal-Europol magħmula għal skopijiet ta' analiżi * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar inizjattiva tar-Repubblika tal-Finlandja bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda r-regoli applikabbli ghall-fajls tal-Europol magħmula għal skopijiet ta' analiżi [16336/2006 — C6-0048/2007 — 2007/0802(CNS)] — Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern.

Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0288/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 2)

INIZJATTIVA TAR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0361)

7.3.   Diżastri naturali (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0323/2007, B6-0324/2007, B6-0325/2007, B6-0326/2007 u B6-0327/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0323/2007

(flok B6-0323/2007, B6-0324/2007, B6-0325/2007 u B6-0327/2007)

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Ioannis Varvitsiotis, Antonios Trakatellis, Konstantinos Hatzidakis, Ioannis Gklavakis, Nikolaos Vakalis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gerardo Galeote, Georgios Papastamkos, Antonis Samaras, Manolis Mavrommatis, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giorgos Dimitrakopoulos u Roberta Alma Anastase f'isem il-grupp PPE-DE,

Martin Schulz, Hannes Swoboda u Stavros Lambrinidis f'isem il-grupp PSE,

Prodromos Prodromou, Elizabeth Lynne, Alfonso Andria u Jean Marie Beaupuy f'isem il-grupp ALDE,

Cristiana Muscardini, Liam Aylward u Sebastiano (Nello) Musumeci f'isem il-grupp UEN,

Francis Wurtz, Dimitrios Papadimoulis, Roberto Musacchio, Kyriacos Triantaphyllides u Willy Meyer Pleite f'isem il-grupp GUE/NGL,

Jens-Peter Bonde u Georgios Karatzaferis f'isem il-grupp IND/DEM.

Marios Matsakis huwa firmatarju wkoll għall-mozzjoni għal riżoluzzjoni, f'isem il-Grupp ALDE.

Adottata (P6_TA(2007)0362)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0326/2007 waqgħet.)

Tkellmu:

Vittorio Prodi ressaq emenda orali għall-emenda 4 li ġiet aċċettata.

7.4.   “Leġiżlar Aħjar” fl-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar il-programm “Leġiżlar Aħjar” fl-Unjoni Ewropea [2007/2095(INI)] — Kumitat għall-Affarijiet Legali.

Rapporteur: Katalin Lévai (A6-0273/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0363)

7.5.   Leġiżlar Aħjar 2005: applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità — it-13-il rapport annwali (votazzjoni)

Rapport Leġiżlar Aħjar 2005: applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità — it-13-il rapport annwali [2006/2279(INI)] — Kumitat għall-Affarijiet Legali.

Rapporteur: Bert Doorn (A6-0280/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0364)

7.6.   Strateġija ta' simplifikazzjoni ta' l-ambjent regolatorju (votazzjoni)

Rapport dwar id-dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni L-ewwel rapport dwar l-implimentazzjoni ta' l-istrateġija ta' simplifikazzjoni ta' l-ambjent regolatorju [2007/2096(INI)] — Kumitat għall-Affarijiet Legali.

Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0271/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0365)

7.7.   Implikazzjonijiet ġuridiċi u istituzzjonali dwar l-użu ta' soft law (votazzjoni)

Rapport dwar l-implikazzjonijiet ġuridiċi u istituzzjonali dwar l-użu ta' soft law [2007/2028(INI)] — Kumitat għall-Affarijiet Legali.

Rapporteur: Manuel Medina Ortega (A6-0259/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0366)

7.8.   Reviżjoni tas-suq wieħed: il-ġlieda kontra l-ostakli u l-ineffiċjenzi permezz ta' implimentazzjoni u infurzar imtejba (votazzjoni)

Rapport Reviżjoni tas-suq wieħed: il-ġlieda kontra l-ostakli u l-ineffiċjenzi permezz ta' implimentazzjoni u infurzar imtejba [2007/2024(INI)] — Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur.

Rapporteur: Jacques Toubon (A6-0295/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0367)

*

* *

Tkellmu: Monica Frassoni talbet sabiex fil-futur għandu jiġi kkonsidrat li meta jitħejja l-kalendarju tas-sessjonijiet, l-ewwel sessjoni ta' Settembru ma taħbatx fl-istess żmien meta jiftħu l-iskejjel, għax fl-opinjoni tagħha dan m'huwiex xieraq, u Thomas Wise, dwar il-ħin tal-votazzjonijiet.

8.   Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Diżastri naturali — RC-B6-0323/2007: Hubert Pirker, Agnes Schierhuber, Andreas Mölzer, Glyn Ford, Linda McAvan, Nirj Deva

Rapport Katalin Lévai — A6-0273/2007: Miroslav Mikolášik, Zita Pleštinská

Rapport Jacques Toubon — A6-0295/2007: Czesław Adam Siekierski, Avril Doyle

9.   Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt “Séance en direct”“Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” u fil-verżjoni stampata ta' l-anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet”.

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata talvotazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

*

* *

Bogusław Liberadzki avża li l-apparat tal-votazzjoni tiegħu ma ħadimx fil-mument tal-votazzjoni dwar irrapport Jacques Toubon — A6-0295/2007.

IPPRESIEDA: Hans-Gert PÖTTERING

President

10.   Seduta formali — Il-Portugall

Minn 12.00 san-12.30 saret seduta formali tal-Parlament fl-okkażjoni taż-żjara ta' Anibal António Cavaco Silva, President tar-Repubblika tal-Portugall.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.35 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

IPPRESIEDA: Hans-Gert PÖTTERING

President

11.   Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Bernadette Bourzai avżat li hija kienet preżenti, iżda isimha ma kienx imniżżel fir-reġistru ta' l-attendenza.

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

12.   Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp PSE, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Kumitat AGRI: Giovanna Corda

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ażja u ma' l-Assoċjazzjoni tal-Ġnus tax-Xlokk ta' l-Ażja (ASEAN): Giovanna Corda

13.   Preżentazzjoni ta' l-Abbozz tal-Baġit Ġenerali mill-Kunsill — Sena finanzjarja 2008

Preżentazzjoni ta' l-Abbozz tal-Baġit Ġenerali mill-Kunsill — Sena finanzjarja 2008

Emanuel Santos (President fil-kariga tal-Kunsill) ippreżenta.

Tkellmu: Kyösti Virrankoski (rapporteur tal-Baġit Ġenerali 2008), Ville Itälä (rapporteur), Reimer Böge (Chairman tal-Kumitat BUDG), u Dalia Grybauskaitė (Membru tal-Kummissjoni).

Dan il-punt ingħalaq.

14.   Trasport intern ta' oġġetti perikolużi ***I (dibattitu)

Rapport Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi [COM(2006)0852 — C6-0012/2007 — 2006/0278(COD)] — Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu.

Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A6-0253/2007)

Tkellem Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni).

Bogusław Liberadzki ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Renate Sommer f'isem il-grupp PPE-DE, Brian Simpson f'isem il-grupp PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert f'isem il-grupp ALDE, Leopold Józef Rutowicz f'isem il-grupp UEN, Eva Lichtenberger f'isem il-grupp Verts/ALE, u Jacky Henin f'isem il-grupp GUE/NGL.

IPPRESIEDA: Gérard ONESTA

Viċi-President

Tkellmu: Luca Romagnoli f'isem il-grupp ITS, Jörg Leichtfried, Nathalie Griesbeck, Alyn Smith, Silvia-Adriana Ţicău u Jacques Barrot.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.3 tal-Minuti ta' 05.09.2007.

15.   Il-loġistika tat-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa — it-triq għall-mobilità sostenibbli (dibattitu)

Rapport Il-loġistika tat-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa — it-triq għall-mobilità sostenibbli [2006/2228 (INI)] — Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu.

Rapporteur: Inés Ayala Sender (A6-0286/2007)

Inés Ayala Sender ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellem Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Satu Hassi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Mathieu Grosch f'isem il-grupp PPE-DE, Gilles Savary f'isem il-grupp PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert f'isem il-grupp ALDE, Liam Aylward f'isem ilgrupp UEN, Eva Lichtenberger f'isem il-grupp Verts/ALE, Erik Meijer f'isem il-grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Andreas Mölzer f'isem il-grupp ITS, Georg Jarzembowski, Silvia-Adriana Ţicău, Josu Ortuondo Larrea, Margrete Auken, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Nathalie Griesbeck, Corien Wortmann-Kool, Zita Gurmai, Luís Queiró, Teresa Riera Madurell, Reinhard Rack u Jacques Barrot.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.5 tal-Minuti ta' 05.09.2007.

16.   Sema wieħed Ewropew (dibattitu)

Mistoqsija orali (O-0035/2007) mressqa minn Paolo Costa, f'isem il-Kumitat TRAN, lill-Kummissjoni: Ilħolqien ta' Sema Ewropew Wieħed permezz ta' blokki funzjonali ta' l-ispazju ta' l-ajru (COM (2007) 0101 finali) (B6-0135/2007)

Gilles Savary ressaq il-mistoqsija orali minflok l-awtur.

Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija orali

Tkellmu: Georg Jarzembowski f'isem il-grupp PPE-DE, Brian Simpson f'isem il-grupp PSE, Seán Ó Neachtain f'isem il-grupp UEN, Vladimír Remek f'isem il-grupp GUE/NGL, u Kathy Sinnott f'isem il-grupp IND/DEM.

IPPRESEDIET: Diana WALLIS

Viċi-President

Tkellmu: Reinhard Rack, Ulrich Stockmann, Mieczysław Edmund Janowski, Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana Ţicău u Jacques Barrot.

Id-dibattitu ngħalaq.

17.   Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni (B6-0138/2007).

L-ewwel parti

Mistoqsija 31 (Silvia Ciornei): Xogħol furzat fl-Ewropa.

Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Silvia Ciornei, Reinhard Rack u Danutė Budreikaitė.

Mistoqsija 32 (Manuel Medina Ortega): Il-ġlieda kontra l-kriminalità internazzjonali u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej.

Franco Frattini wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Manuel Medina Ortega, Andreas Mölzer u Hubert Pirker.

Mistoqsija 33 (Mairead McGuinness): L-irwol tar-riċerka komunitarja fil-kuntest tal-politika Ewropea ta' likel.

Janez Potočnik (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Mairead McGuinness, Jim Allister u John Purvis.

It-tieni parti

Mistoqsija 34 (Brian Crowley): Immaniġġjar tal-baġit ta' l-UE.

Dalia Grybauskaitė (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Brian Crowley, Paul Rübig u Reinhard Rack.

Mistoqsija 35 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Programmazzjoni ta' dixxiplini u fergħat ta' tagħlim filqafas tal-programm “Tagħlim u edukazzjoni 2010”.

Ján Figeľ wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Mistoqsija 36 (Silvia-Adriana Ţicău): Abbandun ta' l-iskola.

Ján Figeľ wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Silvia-Adriana Ţicău u Kathy Sinnott.

Mistoqsija 37 (Esko Seppänen): EIT

Ján Figeľ wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Esko Seppänen, John Purvis u Danutė Budreikaitė.

Il-mistoqsijiet 38 u 39 ser jitwieġbu bil-miktub.

Mistoqsija 41 (Dimitrios Papadimoulis): Projbizzjoni assoluta tat-trasformazzjoni ta' kuntratti ta' impjieg għal żmien stipulat għall-kuntratti ta' impjieg għal żmien mhux stipulat fis-servizz pubbliku Grieg.

Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Dimitrios Papadimoulis.

Mistoqsija 42 (Sarah Ludford): Opportunitajiet indaqs

Vladimír Špidla wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Sarah Ludford.

Tkellem Proinsias De Rossa dwar ir-raggruppament tal-mistoqsijiet 43 sa 47.

Mistoqsija 43 (Richard Howitt): Azzjoni favur ħajja awtonoma għal kulħadd.

Mistoqsija 44 (Evangelia Tzampazi): Promozzjoni ta' l-awtonomija tal-persuni b'diżabilità

Mistoqsija 45 (Proinsias De Rossa): Drittijiet tal-persuni milqutin minn xi diżabilità.

Mistoqsija 46 (Grażyna Staniszewska): Integrazzjoni tal-persuni b'diżabilità.

Mistoqsija 47 (Kathy Sinnott): Rappreżentanza tal-persuni b'diżabilità.

Vladimír Špidla wieġeb għall-mistoqsijiet kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Richard Howitt, Evangelia Tzampazi, Proinsias De Rossa u Kathy Sinnott.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kummissjoni ntemm.

18.   Kompożizzjoni tal-Parlament

Margrietus van den Berg ħabbar ir-riżenja tiegħu minn Membru tal-Parlament, b'effett mill-1 ta' Settembru 2007.

Skond l-Artikolu 4(1), tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament jistabbilixxi dan is-siġġu vakanti b'effett mill-1 ta' Settembru 2007 u jinforma lill-Istat Membru kkonċernat.

19.   Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt:

1)

mill-kumitati parlamentari:

1.1)

rapporti:

***I Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' Qafas Ewropew għall-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja (COM(2006)0479 — C6-0294/2006 — 2006/0163(COD)) — Kumitat EMPL

Rapporteur: Mario Mantovani (A6-0245/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 93/109/KE tas-6 ta' Diċembru 1993 dwar ċerti arranġamenti dettaljati sabiex jiġi eżerċitat id-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew għaċ-ċittadini ta' l-Unjoni residenti fi Stat Membru li ma twieldux fih. (COM(2006)0791 — C6-0066/2007 — 2006/0277(CNS)) — Kumitat AFCO

Rapporteur: Andrew Duff (A6-0267/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/477/KEE dwar il-kontroll ta' l-akkwist u l-pussess ta' l-armi (COM(2006)0093 — C6-0081/2006 — 2006/0031(COD)) — Kumitat IMCO

Rapporteur: Gisela Kallenbach (A6-0276/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, fir-rigward tal-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (COM(2006)0919 — C6-0030/2007 — 2006/0295(COD)) — Kumitat ENVI

Rapporteur: Françoise Grossetête (A6-0277/2007)

Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2000/43/KE tad-29 ta' Ġunju 2000 li timplimenta l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mill-oriġini tar-razza jew letniċità (2007/2094(INI)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0278/2007)

1.2)

rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari:

***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' ladozzjoni ta' deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi, għall-perjodu 2007-2013, il-programm speċifiku “Prevenzjoni u informazzjoni dwar id-droga” bħala parti mill-programm ġenerali “Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja” (08698/4/2007 — C6-0258/2007 — 2005/0037B(COD)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Inger Segelström (A6-0308/2007)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.35 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00)

IPPRESIEDA: Alejo VIDAL-QUADRAS

Viċi-President

20.   Strateġija ta' l-UE li tappoġġja lill-Istati Membri biex inaqqsu l-ħsara relatata ma' l-alkoħol (dibattitu)

Rapport Strateġija ta' l-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-tnaqqis ta' ħsara relatata ma' l-alkoħol [2007/2005(INI)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

Rapporteur: Alessandro Foglietta (A6-0303/2007)

Alessandro Foglietta ippreżenta r-rapport.

Tkellem Markos Kyprianou (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Renate Sommer f'isem il-grupp PPE-DE, Edite Estrela f'isem il-grupp PSE, Jules Maaten f'isem ilgrupp ALDE, Roberta Angelilli f'isem il-grupp UEN, Hiltrud Breyer f'isem il-grupp Verts/ALE, Jiří Maštálka f'isem il-grupp GUE/NGL, Hélène Goudin f'isem il-grupp IND/DEM, John Bowis, Karin Scheele, Marios Matsakis, Carl Schlyter, Bairbre de Brún, li ddeplorat il-fatt li waqt li tkellmet hi ma kienx hemm servizz ta' interpretazzjoni mill-Irlandiż, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Dorette Corbey, Marian Harkin, Esko Seppänen, Kathy Sinnott, Pilar Ayuso, Catherine Stihler, Jean Marie Beaupuy, Avril Doyle, Daciana Octavia Sârbu, Anneli Jäätteenmäki, Christa Klaß, Marusya Ivanova Lyubcheva, Danutė Budreikaitė, Richard Seeber, Anna Hedh, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, Cristian Stănescu f'isem il-grupp ITS, u Markos Kyprianou.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.7 tal-Minuti ta' 05.09.2007.

21.   Ħalib preservat għall-konsum tal-bniedem (Emenda tad-Direttiva 2001/114/KE) * — L-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999) * — Regoli addizzjonali ta' l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (Emenda tar-Regolament (KE) Nru 2597/97) * (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2001/114/KE rigward ċertu ħalib preservat parzjalment jew totalment deidratat maħsub għall-konsum tal-bniedem [COM(2007)0058 — C6-0083/2007 — 2007/0025(CNS)] — Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali.

Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A6-0282/2007)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li temenda r-Regolament (KE) Nru 1255/1999 dwar lorganizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib [COM(2007)0058 — C6-0084/2007 — 2007/0026(CNS)] — Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali.

Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A6-0283/2007)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li temenda r-Regolament (KE) Nru 2597/97 li jistabbilixxi regoli addizzjonali dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib għax-xorb [COM(2007)0058 — C6-0085/2007 — 2007/0027(CNS)] -Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali.

Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A6-0284/2007)

Tkellem Mariann Fischer Boel (Membru tal-Kummissjoni).

Elisabeth Jeggle ippreżentat ir-rapporti tagħha.

Tkellmu: Struan Stevenson f'isem il-grupp PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos f'isem il-grupp PSE, Kyösti Virrankoski f'isem il-grupp ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk f'isem il-grupp UEN, Alyn Smith f'isem ilgrupp Verts/ALE, Ilda Figueiredo f'isem il-grupp GUE/NGL, Peter Baco Membru mhux affiljat, Agnes Schierhuber, Bernadette Bourzai, Jorgo Chatzimarkakis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Esther De Lange, Csaba Sándor Tabajdi, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mairead McGuinness, Wiesław Stefan Kuc, Carmen Fraga Estévez, Czesław Adam Siekierski, Albert Deß, Monica Maria Iacob-Ridzi u Mariann Fischer Boel.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.1 tal-Minuti ta' 05.09.2007, punt 7.2 tal-Minuti ta' 05.09.2007 u punt 7.3 tal-Minuti ta' 05.09.2007.

22.   Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument “Aġenda” PE 393.244/OJME).

23.   Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.40.

Harald Rømer

Segretarju Ġenerali

Marek Siwiec

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hedh, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


ANNESS I

RIŻULTATI TAL-VOTAZZJONIJIET

Abbrevjazzjonijiet u simboli

+

adottat/a

-

irrifjutat/a

skadut/a

Ir

irtirat/a

VSI (..., ..., ...)

votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet (favur, kontra, astenew)

VE (..., ..., ...)

votazzjoni elettronika (favur, kontra, astenew)

Vmaq

votazzjoni maqsuma

Vsep

votazzjoni separata

em

emenda

EmK

emenda ta' kompromess

PK

parti korrispondenti

EmT

emenda li tħassar

=

emendi identiċi

§

paragrafu

Art

Artikolu

Pre

premessa

MOZ

mozzjoni għal riżoluzzjoni

MOZK

mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta

SIG

votazzjoni sigrieta

1.   NUTS — Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1059/2003 minħabba l-Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea ***I

Rapport: Gerardo GALEOTE (A6-0285/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

2.   Regoli applikabbli ghall-fajls tal-Europol magħmula għal skopijiet ta' analiżi *

Rapport: Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA (A6-0288/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

3.   Diżastri naturali

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: (B6-0323/2007, B6-0324/2007, B6-0325/2007, B6-0326/2007, B6-0327/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta RC-B6-0323/2007

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, GUE/NGL, IND/DEM)

§ 3

2

Verts/ALE

 

+

 

§ 4

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 6

1

PPE-DE

 

+

 

Wara l-§ 18

7

PSE

 

+

 

§ 21

6

PSE

 

-

 

§ 22

3

Verts/ALE

VE

+

307, 263, 19

§ 23

4

Verts/ALE

 

+

emenda orali

Wara l-§ 23

5

Verts/ALE

VE

+

342, 274, 20

§ 24

8

PSE

 

Ir

 

votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

 

+

 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mill-gruppi politiċi

B6-0323/2007

 

PPE-DE

 

 

B6-0324/2007

 

ALDE

 

 

B6-0325/2007

 

GUE/NGL

 

 

B6-0326/2007

 

Verts/ALE

 

 

B6-0327/2007

 

PSE

 

 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma

Verts/ALE

§ 4

L-ewwel parti: it-test kollu mingħajr il-kliem “biex iddaħħal arranġamenti straordinaji ta' għajnuna Komunitarja, speċjalment ta' natura finanzjarja”

It-tieni parti: dan il-kliem

Varji

Vittorio Prodi ressaq emenda orali għall-emenda 4:

23. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tikkontrolla (timmoniterja) l-użu korrett, operazzjonali u effikaċi tal-fondi kollha ta' urġenza li tpoġġew għad-dispożizzjoni ta' l-Istati Membri sabiex jiġġieldu l-konsegwenzi ta' diżastri naturali u jitlob lill-Istati Membri sabiex iħallsu lura l-fondi komunitarji li kienu użati b'mod abbużiv, pereżempju fil-każ fejn ma jkunux twettqu proġetti ta' forestazzjoni mill-ġdid, kif ukoll sabiex jaġġornaw ir-reġistri pubbliċi.

Cristiana Muscardini, Liam Aylward u Sebastiano (Nello) Musumeci ffirmaw wkoll ir-riżoluzzjoni B6-0323/2007 (Grupp PPE-DE) f'isem il-Grupp UEN.

Marios Matsakis ukoll iffirma l-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B6-0323/2007 f'isem il-Grupp ALDE.

4.   Leġiżlar Aħjar fl-Unjoni Ewropea

Rapport: Katalin LÉVAI (A6-0273/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

 

+

 

5.   Leġiżlar Aħjar 2005: applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità — it-13-il rapport annwali

Rapport: Bert DOORN (A6-0280/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

Premessa B

1

ITS

 

-

 

Premessa D

2

ITS

 

-

 

votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

 

+

 

6.   Strateġija ta' simplifikazzjoni ta' l-ambjent regolatorju

Rapport: Giuseppe GARGANI A6-0271/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

 

+

 

7.   Implikazzjonijiet ġuridiċi u istituzzjonali dwar l-użu ta' soft law

Rapport: Manuel MEDINA ORTEGA (A6-0259/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

 

+

 

8.   Reviżjoni tas-suq wieħed: il-ġlieda kontra l-ostakli u l-ineffiċjenzi permezz ta' implimentazzjoni u infurzar imtejba

Rapport: Jacques TOUBON (A6-0295/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

§ 9

2

PSE

VSI

-

262, 389, 11

§

test oriġinali

Vsep

+

 

§ 10

3

PSE

VSI

-

266, 388, 14

§ 11

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 16

13

Verts/ALE

VSI

-

294, 360, 8

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1

+

 

2/VSI

+

412, 217, 40

§ 17

12/rev

PPE-DE

VSI

+

580, 66, 25

4

PSE

 

 

§ 18

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 23

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 24

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 29

5

PSE

 

-

 

§ 31

6

PSE

 

-

 

§ 32

11

PPE-DE

 

+

 

§

test oriġinali

 

 

§ 33

7

PSE

 

-

 

§ 37

§

test oriġinali

Vsep

+

 

§ 40

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 43

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 44

8

PSE

 

+

 

§ 45

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 46

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

Premessa A

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1

+

 

2

+

 

Premessa F

§

test oriġinali

Vsep

+

 

Premessa G

§

test oriġinali

Vsep

+

 

Premessa K

1

PSE

 

Ir

 

9

PPE-DE, PSE

 

+

 

§

test oriġinali

 

 

Premessa O

10/rev

PPE-DE

 

+

 

§

test oriġinali

 

 

votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

VSI

+

534, 119, 27

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

GUE/NGL: votazzjoni finali

PSE: em 2, 3, 12, votazzjoni finali

Verts/ALE: § 16 (it-tieni parti), em 13

Talbiet għal votazzjoni separata

PPE-DE: premessa G, § 9

PSE: § 37

Verts/ALE: premessa F, § 37

Talbiet għal votazzjoni maqsuma

PSE

§ 11

L-ewwel parti: it-test kollu mingħajr il-kelma “ewlieni”

It-tieni parti: din il-kelma

§ 23

L-ewwel parti: it-test kollu mingħajr il-kelma “sħiħ”

It-tieni parti: din il-kelma

§ 40

L-ewwel parti:“Iqis illi traspożizzjoni ... għal 1% d-defiċit ta' traspożizzjoni”mira'

It-tieni parti:“jitlob lill-Istati ... (gold plating)”

Verts/ALE

Premessa A

L-ewwel parti: it-test kollu mingħajr il-kliem “u prezzijiet irħas”

It-tieni parti: dan il-kliem

§ 18

L-ewwel parti: it-test kollu mingħajr il-frasi “jinnota li l-klawsoli ... għall-konsumaturi”

It-tieni parti: dik il-frażi

§ 43

L-ewwel parti:“Jistieden lill-Kummissjoni ... il-kompetittività Ewropea”

It-tieni parti:“u sabiex jitneħħew l-ostakoli għan-negozju globali”

§ 45

L-ewwel parti:“Jinnota l-inizjattiva ... l-irwol ta' tmexxija li wriet fil-passat”

It-tieni parti:“għat-titjib u t-tisħiħ tad-dixxiplina fil-livell tad-WTO”

PSE, Verts/ALE

§ 16

L-ewwel parti:“Iqis illi impenn ... tal-Kunsill Ewropew ta' Brussell”

It-tieni parti:“jiddispjaċih madankollu ... enfasizzata biżżejjed;”;

§ 24

L-ewwel parti: it-test kollu mingħajr il-kliem “kif ukoll fuq iżjed liberalizzazzjoni tas-swieq postali”

It-tieni parti: dan il-kliem

§ 46

L-ewwel parti:“Huwa tal-fehma ... il-kompetittività sostenibbli tagħha”

It-tieni parti:“huwa tal-fehma li s-Suq ... jintlaħqu dawn l-għanijiet”

It-tielet parti: il-kelma “Intern”


ANNESS II

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI B'SEJĦA TA' L-ISMIJIET

1.   Rapport Toubon A6-0295/2007

Emenda 2

Favur: 262

ALDE: Harkin

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin,Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis,Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca,Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Assis, Athanasiu, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès,Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg,Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa,Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa,Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava,Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg,Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes,Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll,Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka,Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris,Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Plumb,Podgorean, Poignant, Pribetich, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi,Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz,Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna,Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vigenin, Walter, Weiler,Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Gobbo, Muscardini, Speroni, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre,Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton,Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta,Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Kontra: 389

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre,Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou,Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova,in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff,Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder,Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi,Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu,Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski,Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren,Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez,Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley,Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Burke,Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld,Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles,Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas,Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert,Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête,Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Herranz García, Hieronymi, Higgins,Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki,Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen,Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis,Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White,Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover,Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell,Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht,Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper,Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul,Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski,Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer,Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer,Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna,Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, Wohlin,Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc,Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski,Rutowicz, Ryan, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Astensjonijiet: 11

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Belet, McMillan-Scott

UEN: Bielan

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kontra: Othmar Karas

2.   Rapport Toubon A6-0295/2007

Emenda 3

Favur: 266

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin,Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis,Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca,Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Krupa, Sinnott, Tomczak

ITS: Binev, Chukolov, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Moisuc,Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Assis, Athanasiu, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès,Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg,Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa,Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa,Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava,Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg,Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Jöns,Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen,Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez,Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis,Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Plumb, Podgorean, Pribetich, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt,Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary,Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Tzampazi, Van Lancker,Vaugrenard, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Gobbo

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre,Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton,Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta,Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Kontra: 388

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi,Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin,Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz,Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis,Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella,Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke,Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass,Titford, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Claeys, Dillen, Mihăescu, Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley,Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Burke,Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld,Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan,Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich,Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès,Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec,Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark,Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka,Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen,Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka,Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens,Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik,Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij,Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish,Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra,Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg,Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred,Weisgerber, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas,Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki,Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz,Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Astensjonijiet: 14

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Belet, Wijkman

PSE: Hughes, McAvan, McCarthy, Titley

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kontra: Christine De Veyrac, Othmar Karas

Astensjonijiet: Neena Gill, Peter Skinner, Glenis Willmott, David Martin, Richard Corbett, Glenys Kinnock,Brian Simpson, Mary Honeyball, Michael Cashman, Richard Howitt

3.   Rapport Toubon A6-0295/2007

Emenda 13

Favur: 294

ALDE: Attwooll, Bowles, Davies, Duff, Hall, Harkin, Juknevičienė, Lynne, Resetarits, Samuelsen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin,Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis,Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca,Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer,Moisuc, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Burke, Cabrnoch, Cederschiöld, Coelho, Doyle, Duchoň, Fajmon, Higgins, McGuinness, Mitchell,Rübig, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Siekierski, Strejček, Sumberg, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Assis, Athanasiu, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès,Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull,Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen,Corbett, Corbey, Corda, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits,Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas,Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill,Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch,Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns,Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Pribetich, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vigenin, Walter, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Gobbo

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Kontra: 360

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, Wohlin, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Lehtinen, Schaldemose, Siwiec, Titley

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Astensjonijiet: 8

ALDE: in 't Veld, Starkevičiūtė

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Rack

PSE: Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Othmar Karas, Hans-Peter Martin, Hubert Pirker, Bernard Poignant, Reinhard Rack, Sarah Ludford, Christel Schaldemose

Kontra: Edit Herczog

4.   Rapport Toubon A6-0295/2007

Paragrafu 16/2

Favur: 412

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Claeys, Dillen, Mihăescu, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Athanasiu, Barón Crespo, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Chiesa, Corbett, Corda, Correia, Cottigny, Dîncu, Douay, Dumitrescu, Fernandes, Ferreira Anne, Gill, Glante, Goebbels, Guy-Quint, Hamon, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Lienemann, Lyubcheva, McCarthy, Mihalache, Mikko, Napoletano, Navarro, Neris, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Podgorean, Rosati, Sakalas, Saks, Sârbu, Savary, Schapira, Severin, Simpson, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Ţicău, Titley, Vaugrenard, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Kontra: 217

ALDE: Attwooll, Bowles, Davies, Degutis, Duff, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Ludford, Matsakis, Resetarits, Samuelsen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Burke, Cederschiöld, Coelho, Doyle, Goepel, Higgins, Koch, McGuinness, Mitchell, Rübig, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Sumberg, Ventre

PSE: Andersson, Arif, Assis, Batzeli, Beňová, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Capoulas Santos, Carnero González, Christensen, Corbey, Creţu Corina, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gomes, Gottardi, Gröner, Groote, Gurmai, Haug, Hazan, Hedh, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Koterec, Krehl, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, McAvan, Madeira, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Myller, Obiols i Germà, Occhetto, Piecyk, Plumb, Pribetich, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Tzampazi, Van Lancker, Walter, Weiler, Wiersma, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Astensjonijiet: 40

ALDE: in 't Veld, Staniszewska, Starkevičiūtė

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Busuttil, Casa, Rack

PSE: Ayala Sender, Badia i Cutchet, van den Burg, Calabuig Rull, Cercas, Creţu Gabriela, Estrela, García Pérez, Grabowska, Grech, Gruber, Hänsch, Hasse Ferreira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Muscat, Paşcu, Riera Madurell, Roure, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Vigenin

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Harlem Désir, Alain Hutchinson

Kontra: Othmar Karas, Hans-Peter Martin, Hubert Pirker, Reinhard Rack

5.   Rapport Toubon A6-0295/2007

Emenda 12/rev.

Favur: 580

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Sinnott, Wojciechowski Bernard

ITS: Mihăescu, Popeangă

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Assis, Athanasiu, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Pribetich, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Kontra: 66

ALDE: in 't Veld

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Karas, Marinescu

UEN: Crowley, Czarnecki Ryszard

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven, Hudghton

Astensjonijiet: 25

ALDE: Cocilovo

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Moisuc, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Ventre

PSE: Hedh, Roth-Behrendt

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

6.   Rapport Toubon A6-0295/2007

Riżoluzzjoni

Favur: 534

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Aita, Catania, Guidoni, Musacchio, Ransdorf

IND/DEM: Sinnott, Wojciechowski Bernard

ITS: Mihăescu, Moisuc, Popeangă

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Herranz García, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berlinguer, Berman, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Pribetich, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Kontra: 119

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Brie, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Papadimoulis, Pflüger, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, de Villiers, Wise, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Barsi-Pataky, Brejc, De Veyrac, Fajmon, Hieronymi, López-Istúriz White, Őry, Posdorf, Sonik, Strejček, Ventre, Vlasák, Vlasto, Wohlin

PSE: Carlotti, Castex, De Keyser, Hedh, Hutchinson, Van Lancker

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Astensjonijiet: 27

ALDE: Harkin

GUE/NGL: Agnoletto, Remek, Rizzo

ITS: Claeys, Dillen, Vanhecke

PPE-DE: Burke, Doyle, Higgins, McGuinness, Mitchell, Seeber

PSE: Bösch, Färm, Ferreira Anne, Gröner, Laignel, Rothe, Scheele

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Ó Neachtain, Ryan, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Etelka Barsi-Pataky, Christine De Veyrac, Göran Färm, Dominique Vlasto, Antonio López-Istúriz White

Kontra: Kathy Sinnott, Ruth Hieronymi


TESTI ADOTTATI

 

P6_TA(2007)0360

NUTS — emenda għar-Regolament (KE) Nru 1059/2003 minħabba l-Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-UE ***I

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-4 ta' Settembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1059/2003 dwar l-istabbiliment ta' klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) minħabba l-Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea (COM(2007)0095 — C6-0091/2007 — 2007/0038(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2007)0095),

wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 285 (1) tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0091/2007),

wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A6-0285/2007),

1.

Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.

Jitlob lill-Kummissjoni sabiex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda lproposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

P6_TC1-COD(2007)0038

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-4 ta' Settembru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1059/2003 dwar l-istabbiliment ta' klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) minħabba l-Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari jaqbel ma' l-att leġislattiv finali, r-Regolament (KE) Nru 176/2008.)

P6_TA(2007)0361

Regoli applikabbli għall-fajls ta' analiżi tal-Europol*

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-4 ta' Settembru 2007 dwar l-inizjattiva tar- Repubblika tal-Finlandja bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda l-Att tal-Kunsill li jadotta r-regoli applikabbli għall-fajls ta' analiżi tal-Europol (16336/2006 — C6-0048/2007 — 2007/0802(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-inizjattiva tar-Repubblika tal-Finlandja (16336/2006) (1),

wara li kkunsidra l-Artikolu 10(1) tal-Konvenzjoni ibbażata fuq l-Artikolu K.3 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, li tistabbilixxi Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Konvenzjoni Europol) iffirmata fi Brussell fis-26 ta' Lulju 1995 (2),

wara li kkunsidra l-Artikoli 30(1)(b), 30(2) u 34(2)(c) tat-Trattat UE,

wara li kkunsidra l-Artikolu 39(1) tat-Trattat UE, skond liema Artikolu l-Parlament ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0048/2007),

wara li kkunsidra l-Att tal-Kunsill tat-3 ta' Novembru 1998 li jadotta r-regoli applikabbli għall-fajls ta' analiżi ta' l-Europol (3),

wara li kkunsidra l-Att tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2003 li jfassal fuq il-bażi ta' l-Artikolu 43(1) tal-Konvenzjoni Europol, Protokoll li jemenda dik il-Konvenzjoni (4),

wara li kkunsidra l-Artikoli 93 u 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-0288/2007),

1.

Japprova l-inizjattiva tar-Repubblika tal-Finlandja kif emendata;

2.

Jitlob lill-Kunsill sabiex jemenda t-test f'dan is-sens;

3.

Jistieden lill-Kunsill sabiex javżah jekk ikollu l-intenzjoni li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.

Jistieden lill-Kunsill sabiex jikkonsultah mill-ġdid jekk ikollu l-intenzjoni li jemenda sostanzjalment linizjattiva tar-Repubblika tal-Finlandja;

5.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jinforma lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Gvern tar-Repubblika tal-Finlandja bil-pożizzjoni tal-Parlament.

TEST PROPOST MIR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA/MILL-KUNSILL

EMENDI TAL-PARLAMENT

Emenda 1

ARTIKOLU 1, PUNT 4, PUNT (B)

Artikolu 12, paragrafu 3 (Att tal-Kunsill)

3. L-attivitajiet ta' analiżi u t-tixrid ta' riżultati ta' analiżi jistgħu jibdew minnufiħ wara li l-fajl ta' analiżi jkun infetaħ skond l-Artikolu 12(1) tal-Konvenzjoni ta' l-Europol. Fil-każ li l-Bord ta' Tmexxija jitlob lid-Direttur ta' l-Europol sabiex jemenda ordni ta' ftuħ jew jagħlaq il-fajl, id-data li ma tistax tkun inkluża fil-fajl, jew, jekk il-fajl irid jingħalaq, kull data li tinsab f'dak il-fajl trid titħassar minnufiħ.$quot;

3. L-attivitajiet ta' analiżi jistgħu jibdew minnufih wara li l-fajl ta' analiżi jkun infetaħ skond l-Artikolu 12(1) tal-Konvenzjoni ta' l-Europol. Il-Bord tat-Tmexxija se jawtorizza biss it-trażmissjoni tar-riżultati ta' l-analiżi meta l-Korp Konġunt ta' Sorveljanza jkun ikkomunika il-kummenti tiegħu dwar ilftuħ ta' fajl bħal dan. Fil-każ li l-Bord ta' Tmexxija jitlob lid-Direttur tal-Europol sabiex jemenda ordni ta' ftuħ jew sabiex jagħlaq il-fajl, kull data li tinsab f'dak il-fajl trid titħassar minnufih jekk id-data ma tistax tkun inkluża fil-fajl jew jekk il-fajl irid jingħalaq."

Emenda 2

ARTIKOLU 1, PUNT 6

Artikolu 15, paragrafi 4 u 5 (Att tal-Kunsill)

6) Artikolu 15(4) u tar-regoli għandhom jitħassru.

imħassar


(1)  ĠU C 41, 24.2.2007, p. 5.

(2)  ĠU C 316, 27.11.1995, p. 2.

(3)  ĠU C 26, 30.1.1999, p. 1.

(4)  ĠU C 2, 6.1.2004, p. 1.

P6_TA(2007)0362

Diżastri naturali

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Settembru 2007 dwar id-diżastri naturali

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 6 u 174 tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tas-7 ta' Settembru 2006 dwar in-nirien fil-foresti u l-għargħar (1), tal-5 ta' Settembru 2002 dwar l-għargħar fl-Ewropa (2), ta' l-14 ta' April 2005 dwar in-nixfa fil-Portugall (3), tat-12 ta' Mejju 2005 dwar in-nixfa fi Spanja (4), tat-8 ta' Settembru 2005 dwar id-diżastri naturali (nirien u għargħar) fl-Ewropa (5), u r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-18 ta' Mejju 2006 dwar iddiżastri naturali (nirien fil-foresti, nixfiet u għargħar) — aspetti ta' l-agrikoltura (6), aspetti ta' żvilupp reġjonali (7) u aspetti ambjentali (8),

wara li kkunsidra ż-żewġ seduti ta' smigħ konġunti organizzati mill-Kumitati tiegħu għall-Iżvilupp Reġjonali, għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, u għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali dwar “Strateġija Ewropea għad-Diżastri Naturali” (20 ta' Marzu 2006), u dwar il-“Forza Ewropea għallprotezzjoni ċivili: għajnuna mill-Ewropa” (5 ta' Ottubru 2006),

wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/792/KE, Euratom tat-23 ta' Ottubru 2001 li twaqqaf mekkaniżmu Komunitarju li jiffaċilita l-koperazzjoni msaħħa fl-interventi ta' għajnuna tal-protezzjoni ċivili (9), l-adozzjoni mistennija tad-Deċiżjoni emendata mill-ġdid tal-Kunsill li tistabbilixxi mekkaniżmu Komunitarju ta' protezzjoni ċivili u l-pożizzjoni tal-Parlament ta' l-24 ta' Ottubru 2006 (10),

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jwaqqaf Fond ta' Solidarjetà ta' l-Unjoni Ewropea (COM(2005)0108), u l-pożizzjoni tal-Parlament tat-18 ta' Mejju 2006 rigward dan (11),

wara li kkunsidra r-rapport ta' Michel Barnier tad-9 ta' Mejju 2006, intitolat “Għal forza Ewropea għallprotezzjoni ċivili: għajnuna mill-Ewropa”,

wara li kkunsidra il-pożizzjoni tiegħu tal-25 ta' April 2007 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bilgħan li tkun adottata direttiva dwar il-valutazzjoni u l-immaniġġjar ta' l-għargħar (12),

wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/162/KE, Euratom tal-5 ta' Marzu 2007 li twaqqaf Strument Finanzjarju għall-Protezzjoni Ċivili) (13),

wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Intern tat-12 u t-13 ta' Ġunju 2007 dwar it-titjib tal-ħila ta' koordinazzjoni taċ-Ċentru ta' Monitoraġġ u Informazzjoni (MIC) fil-mekkaniżmu Komunitarju għall-protezzjoni ċivili,

wara li kkunsidra l-Protokoll ta' Kyoto għall-Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima (UNFCCC) tal-11 ta' Diċembru 1997 u r-ratifika tal-Protokoll ta' Kyoto mill-Komunità fl-4 ta' Marzu 2002,

wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 2152/2003 (14) tas-17 ta' Novembru 2003 (r-regolament “Forest Focus”),

wara li kkunsidra l-punt 12 tal-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta' Brussell tal-15 u s-16 ta' Ġunju 2006 dwar ir-reazzjoni ta' l-Unjoni għall-emerġenzi, il-kriżijiet u d-diżastri,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni li tindirizza l-isfida ta' l-iskarsezza ta' l-ilma u lperjodi ta' nixfa fl-Unjoni Ewropea (COM(2007)0414),

wara li kkunsidra l-Artikolu 103(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.

wara li kkunsidra n-nirien devastanti u l-għargħar vjolenti li kkawżaw imwiet u ħerba fil-kontinent Ewropew kollu, b'mod partikulari fil-Greċja u fir-Renju Unit tul is-sajf 2007, li affettwaw Stati Membri ta' l-UE, reġjuni periferali, b'mod partikulari il-Martinique u l-Guadaloupe, li ġew affettwati mill-Uragan Dean, pajjiżi applikanti u l-eqreb ġirien ta' l-UE; billi ż-żona li nħarqet f'Lulju biss kienet kbira daqs iżżona totali li nħarqet matul is-sena l-oħra kollha; billi fix-xahar ta' Awissu, fil-Greċja seħħet traġedja nazzjonali serja minħabba wieħed mid-diżastri l-aktar letali minn nirien li qatt ġraw fid-dinja kollha mill-1871,

B.

billi ż-żona totali ta' veġetazzjoni u art imsaġġra, inklużi Siti ta' Importanza għall-Komunità (SCIs) li huma parti min-network Natura 2000 u żoni oħra b'valur ekoloġiku importanti, b'konnessjoni ekoloġika fir-reġjun sħiħ, milquta min-nirien fl-Ewropa dan is-sajf hija aktar minn 700 000 ettaru, u billi lpajjiżi milquta b'mod l-aktar serju huma l-Greċja, l-Italja, il-Bulgarija, Ċipru, il-Kroazja, l-Ex-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, Spanja (u b'mod partikulari l-Gżejjer Kanarji u l-provinċja ta' Castillón), l-Ukrajna, it-Turkija u l-Albanija,

C.

billi n-nirien fil-foresti riċenti u devastanti fil-Greċja kkawżaw il-mewt ta' aktar minn 60 ruħ, darbu lil ħafna nies, ħarqu aktar minn 250 000 ettaru, inklużi eluf ta' ettari ta' foresti u ta' art miksija b'siġar żgħar, qatlu l-annimali, qerdu ħafna djar, proprjetajiet u rħula,

D.

billi, fl-istess żmien, kien hemm ħafna għargħar f'partijiet oħra ta' l-Ewropa, b'mod partikulari fir-Renju Unit, li kkawża l-mewt ta' mill-anqas 10 persuni u li kkawża madwar EUR 5 biljun ħsara lil djar, skejjel, infrastruttura u agrikoltura u n-nuqqas ta' provvisti ta' ilma nadif lil aktar minn 420 000 persuna, u dan wassal biex ħafna nies tilfu darhom u għal telf sinifikanti għan-negozji, l-agrikoltura u l-industrija tat-turiżmu; billi fl-Italja kien hemm sitwazzjoni kritika minħabba l-għargħar fiċ-Ċentru u t-Tramuntana u n-nixfiet u nirien fin-nofsinhar filwaqt li kien hemm nixfiet mill-akbar fil-lvant ta' l-Ewropa, b'mod partikulari fir-Rumanija,

E.

billi l-mekkaniżmu Komunitarju għall-Protezzjoni Ċivili kien attivat tnax-il darba għall-istess tip ta' emerġenza fi żmien xahrejn, u sebgħa mill-emerġenzi ġraw fl-istess ħin; billi l-għajnuna ta' l-Istati Membri ma kinitx biżżejjed biex tiżgura reazzjoni ħafifa u xierqa ta' protezzjoni ċivili fl-emerġenzi kollha,

F.

billi, minħabba li s-sjuf qed isiru dejjem aktar sħan u niexfa fl-Ewropa tan-Nofsinhar, in-nirien fil-foresti u nirien oħra f'żoni mhux ikkultivati huma fenomenu rikorrenti, iżda għadhom ivarjaw drammatikament minn sena għal oħra fl-intensità u fil-post ġeografiku; billi t-tendenza ta' dawn l-avvenimenti diżastrużi hija influwenzata wkoll mill-bidla fil-klima u marbuta maż-żieda ta' perjodi ta' sħana qawwija u ta' nixfiet, kif ġie innotat fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar in-nixfiet; billi investiment filġlieda kontra l-bidla fil-klima huwa għalhekk investiment fil-prevenzjoni ta' diżastri min-nixfiet u nnirien fil-foresti; billi, f'perjodi ta' nixfa, li kulma jmur qed jitwalu, se jkun dejjem aktar diffiċli li jerġgħu jitkabbru l-foresti wara nar, bir-riskju konsegwenti ta' deżertifikazzjoni,

G.

billi jitqiesu l-konsegwenzi dannużi ekonomiċi u soċjali tad-diżastri naturali għall-ekonomiji reġjonali, lattività produttiva u t-turiżmu,

H.

billi n-numru kbir ta' nirien fin-nofsinhar ta' l-Ewropa fl-2007, kif ukoll il-kobor tagħhom, huwa kkawżat minn diversi fatturi, inklużi l-bidla fil-klima, definizzjoni inadegwata u kura insuffiċjenti talforesti u kombinazzjoni ta' kawżi naturali u negliġenza tal-bniedem, iżda wkoll minn attivitajiet kriminali tal-bniedem, flimkien ma' l-implimentazzjoni mhux xierqa ta' liġijiet li jipprojbixxu l-bini illegali fuq artijiet li nħarqu,

I.

billi jeħtieġ li l-Unjoni Ewropea tagħraf in-natura speċifika tad-diżastri naturali li qed jimmanifestaw ruħhom fil-forma ta' nixfa fil-Mediterran u f'nirien u li tadatta l-prevenzjoni tagħha, ir-riċerka, l-immaniġġjar tar-riskji, id-difiża ċivili u l-istrumenti ta' solidarjetà skond il-każ,

1.

Jesprimi l-kondoljanzi tiegħu u solidarjetà qawwija mal-qraba ta' dawk li mietu u mar-residenti fiż-żoni milquta;

2.

Ifaħħar lill-ħaddiema tat-tifi tan-nar, lill-professjonisti oħra u lill-voluntiera li ħadmu bla waqfien u rriskjaw ħajjithom biex jitfu n-nirien, isalvaw in-nies u jillimitaw il-ħsara mid-diżastri naturali ta' dan issajf, kif ukoll lill-bosta individwi li waħedhom iġġieldu biex isalvaw ħajjithom u l-ambjent ta' madwarhom;

3.

Jitlob lill-Kummissjoni biex timmobilizza l-Fond ta' Solidarjetà kurrenti ta' l-UE (EUSF) bl-iktar mod flessibbli possibbli u mingħajr dewmien, filwaqt li tevita proċeduri li jieħdu ħafna żmien jew ostakli amministrattivi; iqis, f'dan ir-rigward, li hemm bżonn li r-riżorsi meħtieġa jkunu disponibbli minnufih sabiex tittaffa t-tbatija u biex il-vittmi u l-qraba tagħhom jingħataw dak kollu li għandhom bżonn permezz ta' l-EUSF u ta' kwalunkwe strumenti Komunitarji oħra (eż. il-Fondi Strutturali jew l-EARDF), jew kwalunkwe mezzi finanzjarji possibbli oħra, fuq il-bażi tal-kundizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-fondi tal-Komunità bħall-prinċipju ta' sħubija u l-iżvilupp sostenibbli;

4.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex iddaħħal arranġamenti straordinarji ta' għajnuna Komunitarja, speċjalment ta' natura finanzjarja, sabiex tkun appoġġjata r-rijabilitazzjoni tar-reġjuni li saritilhom ħsara kbira, jerġa' jingħata l-potenzjal tal-produzzjoni fiż-żoni affettwati, jerġa jinbeda l-ħolqien ta' l-impjiegi u jittieħdu l-miżuri neċessarji biex jikkumpensaw għall-ispejjeż soċjali inerenti mit-telf ta' l-impjiegi u sorsi ta' dħul oħra;

5.

Jenfasizza l-ħtieġa li titħaffef il-proċedura ta' aċċess għall-fondi ta' l-UE għall-irkupru ta' l-art agrikola wara għargħar u nirien u l-ħtieġa li tkun disponibbli aktar għajnuna finanzjarja għall-iżvilupp ta' difiżi kontra l-għargħar; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jirrivedu u jaqsmu l-aħjar prattiki fiddawl ta' l-aħħar riċerka dwar ir-riskji li żdiedu ta' għargħar u ta' nirien fil-foresti kkawżati mill-mod li bih huma mmaniġġjati l-art, l-ambjent u l-iskular ta' l-ilma; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiffaċilitaw l-iskular naturali u ż-żamma ta' l-ilma fl-ambjent kemm ji sta' jkun, filwaqt li jżidu il-kapaċità ta' l-infrastruttura għall-kontroll ta' l-għargħar u ta' l-iskular ta' l-ilma biex tkun limitata l-ħsara minn xita bil-qliel;

6.

Jirrikonoxxi s-solidarjetà ta' l-Unjoni Ewropea, ta' l-Istati Membri tagħha u ta' pajjiżi oħra bl-għajnuna li taw lir-reġjuni affettwati waqt emerġenzi ta' nirien fil-foresti permezz ta' inġenji ta' l-ajru, tagħmir għat-tifi tan-nar u kompetenza, kif ukoll l-għajnuna ta' min ifaħħarha mogħtija lill-awtoritajiet rilevanti u lis-servizzi tas-salvataġġ, iqis li l-iskala u l-impatt ta' dawn il-fenomeni spiss imorru 'l hinn mil-livelli u l-kapaċitajiet reġjonali u nazzjonali u jitlob li jkun hemm impenn effettiv Ewropew bħala kwistjoni ta' urġenza;

7.

Jirrikonoxxi l-kontribuzzjoni taċ-Ċentru ta' Monitoraġġ u ta' Informazzjoni (MIC) lejn l-appoġġ u liffaċilitar tal-mobilizzazzjoni u l-koordinazzjoni ta' għajnuna għall-protezzjoni ċivili waqt l-emerġenzi; madankollu, jinnota li r-riżorsi ta' l-Istati Membri biex jitfu n-nirien fil-foresti, speċjalment mill-ajru, huma limitati u li m'huwiex dejjem possibbli li Stati Membri joffru appoġġ meta r-riżorsi jkunu meħtieġa fitterritorju nazzjonali tagħhom; għaldaqstant, jinnota li xi Stati Membri rċevew inqas għajnuna minn oħrajn u kellhom joqogħdu fuq ftehimiet bilaterali ma' stati li m'humiex fl-UE għall-għajnuna; għalhekk, jiddispjaċih li f'xi każijiet l-UE kollha kemm hi ma wrietx solidarjetà biżżejjed;

8.

Iħeġġeġ lill-Kunsill b'qawwa biex jieħu deċiżjoni, mingħajr aktar dewmien, dwar ir-regolament propost tal-Fond ta' Solidarjetà, filwaqt li wieħed jiftakar li l-Parlament adotta l-pożizzjoni tiegħu f'Mejju 2006; iqis li d-dewmien tal-Kunsill f'dan ir-rigward m'huwiex aċċettabbli; jemmen li permezz tar-regolament il-ġdid, li — flimkien ma' miżuri oħra — inaqqas il-limiti minimi għall-mobilizzazzjoni ta'l-EUSF, il-ħsara tkun ti sta' tiġi ndirizzata b'mod iktar effettiv, flessibbli u f'waqtu; jistieden lill-Presidenza Portugiża fil-Kariga, kif ukoll lill-Ministri ta' l-UE għall-Finanzi, l-Ambjent, l-Agrikoltura u l-Iżvilupp Reġjonali, biex jieħdu azzjoni qawwija u mgħaġġla minnufih; għalhekk jissuġġerixxi li għandha ssir laqgħa konġunta tal-Kunsill tal-Ministri ta' l-UE responsabbli, filwaqt li l-Parlament u l-Kummissjoni jkunu preżenti bħala osservaturi;

9.

Jitlob li titwaqqaf forza Ewropea li tista' tirreaġixxi minnufih f'emerġenzi, kif propost fir-rapport tal-Kummissarju Barnier, u jiddispjaċih għan-nuqqas ta' reazzjoni u segwitu f'dan ir-rigward; jenfasizza wkoll, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li jitkompla l-iżvilupp ta' kapaċità b'reazzjoni ħafifa bbażat fuq il-mekkaniżmi talprotezzjoni ċivili ta' l-Istati Membri, kif mitlub mill-Kunsill Ewropew ta' Brussell tas-16 u s-17 ta' Ġunju 2006; jitlob lill-Kummissjoni bix tfassal proposta f'dan ir-rigward; jenfasizza l-irwol ta' l-Istati Membri u ta' l-awtoritajiet lokali tagħhom biex jipprevjenu u jitfu n-nirien b'mod effettiv;

10.

10 Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea sabiex titlob lill-Istati Membri informazzjoni dwar il-programmi operattivi li jeżistu sabiex jiffaċċjaw id-diżastri naturali u għall-esperjenzi tagħhom fir-rigward ta'lapplikazzjoni tagħhom, u barra minn dan, biex teżamina kemm huma xierqa l-miżuri użati ta' prevenzjoni, tħejjija u reazzjoni, bil-għan li jkun hemm skambju ta' esperjenzi u li jsiru konklużjonijiet dwar miżuri immedjati, il-koordinazzjoni ta' entitajiet amministrattivi u operattivi u d-disponibilità tar-riżorsi umani u materjali meħtieġa; jistieden lill-Kummissjoni biex tesplora l-potenzjal għal koperazzjoni bejn il-pajjiżi ġirien ta' l-UE u pajjiżi terzi oħra biex jitfu n-nirien diżastrużi, jaqsmu l-aqwa prattiki u kapaċitajiet waqt ix-xhur perikolużi tas-sajf sabiex ikunu ppreparati aħjar għas-sajf ta' l-2008;

11.

Iqis li l-esperjenza tas-snin li għaddew u esperjenzi oħra riċenti jenfasizzaw l-ħtieġa li tissaħħaħ ilkapaċita' Komunitarja ta' prevenzjoni, tħejjija u reazzjoni tal-protezzjoni ċivili fir-rigward tan-nirien fil-foresti u ma' nirien oħra f'żoni mhux ikkultivati, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni bil-qawwa biex tieħu azzjoni f'dan irrigward;

12.

Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina l-possibiltà ta' aċċess miftiehem minn qabel għal kapaċità komplementarja biex tkun żgurata reazzjoni ħafifa għal emerġenzi ewlenin, li jistgħu jkunu disponibbli minn sorsi oħra, inkluż is-suq kummerċjali; jissuġġerixxi li l-ispiża tal-forza li tkun qiegħda għassa ti sta' titħallas permezz ta' l-Istrument Finanzjarju għall-Protezzjoni Ċivili;

13.

Jilqa' b'sodisfazzjon id-Deċiżjoni riċenti tal-Kunsill 2007/162/KE, Euratom tal-5 ta' Marzu 2007 li twaqqaf Strument Finanzjarju għall-Protezzjoni Ċivili u jemmen li l-azzjonijiet li jingħataw għajnuna finanzjarja permezz ta' dan l-istrument għandhom jiżguraw li tidher is-solidarjetà Ewropea u jagħtu aktar valur miżjud Ewropew lill-immaniġġjar effettiv ta' diżastri naturali; madankollu, huwa preokkupat li l-ammont allokat għal dan l-istrument ġdid m'huwiex se jkun biżżejjed biex jitwettaq ix-xogħol ambizzjuż tiegħu b'mod effettiv;

14.

Jenfasizza l-bżonn għal miżuri iżjed b'saħħithom immirati għall-prevenzjoni ta' diżastri naturali, u f'dan il-kuntest, jistenna bil-ħerqa l-pubblikazzjoni fl-2008 ta' żewġ studji tal-Kummissjoni mmirati għallħolqien ta' strateġija integrata għall-prevenzjoni ta' diżastri naturali; barra minn hekk jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tfittex użi potenzjali ta' koordinazzjoni miftuħa bil-għan li jiġu evitati d-diżastri naturali, permezz ta' kura komprensiva ta' l-art sabiex tiżdied il-kapaċita' ta' retenzjoni ta l-ammonti ta' l-ilma u kura ta' foresti komprensiva sabiex jitnaqqsu safejn ikun possibbli n-nar tal-foresti u t-tifrix u l-veloċità tan-nirien; jiġbed lattenzjoni li l-bijomassa salvata ti sta' tikontribwixxi għall-fattibiltà ekonomika tal-operazzjonijiet;

15.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tagħmel iżjed riċerka bil-għan li jitjiebu l-prevenzjoni tan-nar fil-foresti u l-metodi u l-materjali għat-tifi tan-nar fil-foresti u biex ikun hemm reviżjoni ta' l-ippjanar u ta' l-użu ta' l-art; jistieden għalhekk lill-Istati Membri sabiex jieħdu azzjoni b'saħħitha sabiex itejbu u jimplimentaw il-qafas leġiżlattiv tagħhom ta' ħarsien tal-foresti u sabiex jastjenu minn attivitajiet ta' kummerċjalizzazzjoni, riklassifikazzjoni u privatizzazzjoni, biex b'hekk jillimitaw l-intrużjoni u l-ispekulazzjoni; il-ħiliet kollha disponibbli ta' l-UE, inklużi s-sistemi satellitari, għandhom jintużaw għal dan il-għan;

16.

Jiddeplora l-fatt li jidher li ħafna minn dawn in-nirien fil-foresti tqabbdu apposta, u huwa inkwetat b'mod partikulari li atti kriminali apposta qed ikunu dejjem aktar il-kawża ta' nirien fil-foresti fl-Ewropa; jistieden għalhekk lill-Istati Membri biex iżidu l-pieni għal atti kriminali li jagħmlu l-ħsara lill-ambjent u b'mod partikulari għal dawk li jqabbdu n-nirien fil-foresti, u jemmen li investigazzjoni minnufih u effettiva sabiex tistabixxi minn huwa responsabbli, segwita minn kastig proporzjonat, tiskoraġġixxi l-imġieba negliġenti u maħsuba;

17.

Jesprimi l-preokkupazzjoni tiegħu li n-numru li qed jiżdied ta' diżastri kkawżati minn eventi estremi tal-klima li, skond l-esperti, qed jiġru l-aktar minħabba l-bidla fil-klima minħabba t-tisħin tad-dinja; għalhekk, jistieden lill-Istati Membri biex jieħdu l-passi meħtieġa biex ikunu konformi ma' l-objettivi ta' Kyoto, u jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu azzjoni biex tiżgura r-rispett għall-impenji ta' Kyoto u tiżgura s-segwitu tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet pubbliċi rilevanti kollha biex iqisu l-bidla fil-klima u lpossibiltà li żdiedet ta' diżastri bħall-għargħar u n-nirien fil-foresti meta tfassal il-baġits u r-riżervi għal dak li ji sta' jinqala' għas-servizzi ta' l-emerġenza;

18.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tkompli tikkollabora ma' l-awtoritajiet nazzjonali sabiex jiżviluppaw politiki li jnaqqsu kemm jista' jkun l-impatt ambjentali tan-nirien; jappella għal politika ta' riforestazzjoni bbażata fuq ir-rispett għall-karatteristiċi bijoklimatiċi u ambjentali; jenfasizza l-ħtieġa li tinġabar u tiġi reġistrata data relatata mar-riżorsi naturali ta' kull Stat Membru permezz tal-ħolqien ta' “Kontijiet Ħodor Nazzjonali” fil-forma ta' bażi ta' data miftuħa għaċ-ċittadini kollha;

19.

Jisħaq fuq il-ħtieġa li tingħata attenzjoni speċjali fil-każijiet ta' diżastri naturali għall-bżonnijiet speċifiċi ta' persuni b'diżabilità fl-azzjonijiet kollha li jittieħdu permezz tal-Mekkaniżmi tal-Protezzjoni Ċivili;

20.

Iqis li għandha tiġi promossa u appoġġjata Azzjoni Volontarja ta' Protezzjoni Ċivili mingħajr dewmien, b'attivitajiet ta' taħriġ bażiku u b'tagħmir li jista' juża teknoloġiji avvanzati, billi dan huwa wieħed missorsi ewlenin disponibbli għall-Istati Membri meta jittrattaw stati ta' emerġenza li jirriżultaw minn diżastri naturali; jistieden lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri tagħha sabiex jagħmlu lis-soċjetà konxja tal-valur tal-foresti tagħha u r-riżorsi tagħhom u l-benefiċċji tal-konservazzjoni tagħhom, filwaqt li jippromwovu lparteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili permezz tal-voluntarjat organizzat jew metodi oħra;

21.

Jemmen li kundizzjoni minn qabel għall-ħarsien fuq żmien twil u għall-kura territorjali tal-foresti hija l-ippjanar sostenibbli u l-implimentazzjoni ta' pjanijiet ta' żvilupp reġjonali u rurali li għandhom l-għan li jrażżnu t-tnaqqis tal-popolazzjoni miż-żoni rurali, joħolqu dħul finanzjarju ġdid u ddiversifikat speċjalment għall-ġenerazzjoni żagħżugħa u jistabbilixxi infrastruttura modernizzata sabiex tiġbed turiżmu u servizzi sostenibbli lejn żoni rurali;

22.

Jenfasizza li d-diżastri naturali, u b'mod partikulari n-nirien fil-foresti, din is-sena poġġew f'periklu konsiderevoli monumenti u siti arkeoloġiċi ta' valur kbir għall-wirt kulturali Ewropew; jiġbed l-attenzjoni, f'dan ir-rigward, għat-theddida lil Olimpja antika, il-post fejn twieled il-Logħob Olimpiku u, b'mod partikulari, lill-mużew tagħha, bħala Sit ta' Wirt Dinji; jitlob li minnufih ikunu disponibbli riżorsi għall-finijiet ta' restawr fil-każ li siti Ewropej li jiffurmaw parti mill-wirt kulturali ssirilhom ħsara bin-nirien li qed ikomplu jaħkmu l-foresti;

23.

Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li l-inħawi kollha maħruqa tal-foresta jibqgħu jinżammu bħala foresti u jkunu koperti minn programmi ta' riforestazzjoni, inklużi kundizzjonijiet obbligatorji, u li ma jitħalla jsir ebda tibdil fl-użu ta' l-art, biex jimplimentaw leġiżlazzjoni adegwata dwar il-konservazzjoni u l-użu xieraq ta' l-art inklużi prattiki sostenibbli ta' biedja u silvikultura, immaniġġjar tar-riżorsi ta' l-ilma u mmaniġġjar effiċjenti tar-riskju u sabiex minnufih jippjanaw politiki estiżi ta' rikostruzzjoni għat-turiżmu u għall-ekonomija lokali fejn milquta;

24.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex timmoniterja l-użu xieraq, effiċjenti u effettiv tal-fondi kollha ta' emerġenza li jingħataw lill-Istati Membri sabiex jagħmlu tajjeb għall-konsegwenzi tad-diżastri naturali; u jitlob ir-radd lura ta' flus għal użu mhux xieraq ta' għajnuna Komunitarja, pereżempju fil-każ ta' nuqqas ta' twettiq ta' pjanijiet ta' riforestazzjoni u aġġornamenti katastali;

25.

Jikkundanna l-prattika tal-legalizzazzjoni ta' kostruzzjonijiet illegali fuq żoni protetti u ġeneralment mhux awtorizzati, u jħeġġeġ li t-tentattivi kollha biex tonqos il-protezzjoni tal-foresta permezz ta' tibdil fil-Kostituzzjoni Griega (Artikolu 24), għandhom jitwaqqfu immedjatament;

26.

Jissuġġerixxi li tintbagħat delegazzjoni parlamentari fil-pajjiżi l-aktar milquta mid-diżastri naturali riċenti sabiex tesprimi s-solidarjetà tal-Parlament lill-popolazzjoni, sabiex timmoniterja l-livell tal-qirda ta' ħajjiet, proprjetà, networks soċjali, l-ambjent u l-ekonomija, u sabiex tasal għal konklużjonijiet utli bil-għan li jitjiebu l-prevenzjoni u r-rispons fil-ġejjieni għal sitwazzjonijiet estremi simili fl-UE;

27.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lill-parlamenti u l-gvernijiet ta' l-Istati Membri.


(1)  ĠU C 305 E, 14.12.2006, p.240.

(2)  ĠU C 272 E, 13.11.2003, p. 471.

(3)  ĠU C 33 E, 9.2.2006, p. 599.

(4)  ĠU C 92 E, 20.4.2006, p. 414.

(5)  ĠU C 193 E, 17.8.2006, p. 322.

(6)  ĠU C 297 E, 7.12.2006, p.363.

(7)  ĠU C 297 E, 7.12.2006, p.369.

(8)  ĠU C 297 E, 7.12.2006, p.375.

(9)  ĠU L 297, 15.11.2001, p.7.

(10)  ĠU C 313 E, 20.12.2006, p.100.

(11)  ĠU C 297 E, 7.12.2006, p.331.

(12)  Testi Adottati, P6_TA(2007)0143.

(13)  ĠU L 71, 10.3.2007, p. 9.

(14)  ĠU L 324, 11.12.2003, p. 1.

P6_TA(2007)0363

Regolamentazzjoni Aħjar

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-4 ta' Settembru 2007 dwar Regolamentazzjoni Aħjar fl-Unjoni Ewropea (2007/2095(INI))

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Ottubru 2000 dwar ir-rapporti tal-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew bit-titolu “Tfassil aħjar ta' Liġijiet 1998 — Responsabilità kondiviża (1998)” u “Tfassil aħjar ta' Liġijiet 1999” (1),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Novembru 2001 dwar il-White Paper tal-Kummissjoni dwar it-tmexxija Ewropea (2),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' April 2003 dwar ir-rapporti tal-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew bit-titolu “Tfassil aħjar ta' Liġijiet 1998 — Responsabilità kondiviża (1998)” u “Tfassil aħjar ta' Liġijiet 1999” (3),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Frar 2004 dwar ir-rapport tal-Kummissjoni bit-titolu “Tfassil aħjar ta' Liġijiet 2002” (4),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2004 dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-issimplifikar u t-titjib ta' l-attività regolatorja tal-Komunità (5),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-20 ta' April 2004 dwar l-evalwazzjoni ta' l-impatt tal-leġiżlazzjoni Komunitarja u l-proċeduri ta' konsultazzjoni (6),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Mejju 2006 dwar strateġija għas-simplifikazzjoni ta' lambjent regolatorju (7),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Mejju 2006 dwar Tfassil aħjar ta' Liġijiet 2004: lapplikazzjoni tal-prinċipju tas-sussidjarjetà — it-12-il rapport annwali (8),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Mejju 2006 dwar ir-riżultat ta' l-iscreening ta' proposti leġiżlattivi li jkunu għadhom pendenti quddiem il-leġiżlatur (9),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni ta' l-14 ta' Novembru 2006 li jismu “Reviżjoni strateġika ta' Regolamentazzjoni Aħjar fl-Unjoni Ewropea” (COM(2006)0689),

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel u tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A6-0273/2007),

A.

billi s-suċċess fil-kisba ta' l-objettiv ta' “Regolamentazzjoni Aħjar” huwa wieħed mill-prijoritajiet prinċipali għall-Unjoni Ewropea, għaliex li jiġu massimizzati l-benefiċċji ta' leġiżlazzjoni moderna, razzjonali u effettiva filwaqt li jiġu minimizzati l-ispejjeż tagħha jiżgura l-ogħla livell ta' produttività, tkabbir, aċċettazzjoni u, fl-aħħar mill-aħħar, impjieg madwar l-Ewropa,

B.

billi l-Kummissjoni, fil-komunikazzjoni ta' l-14 ta' Novembru 2006 msemmija hawn fuq, tanalizza lprogress miksub fil-qasam ta' regolamentazzjoni aħjar u tfassal l-isfidi prinċipali tal-ġejjieni, filwaqt li tiġbed l-attenzjoni għall-progress li għandu jsir kemm fil-livell Ewropew u kif ukoll fil-livell ta' Stat Membru biex b'hekk tiżviluppa approċċ globali mmirat biex il-leġiżlazzjoni Komunitarja ssir eħfef biex tiġi applikata u b'hekk tiswa anqas,

C.

billi dan l-approċċ, li għall-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament Ewropew huwa għodda utli biex jintlaħqu l-għanijiet ta' l-Istrateġija ta' Liżbona, jirrikjedi sħubija mill-qrib f'dan il-qasam l-ewwel bejn l- Istituzzjonijiet Ewropej u mbagħad bejn dawn ta' l-aħħar u l-awtoritajiet nazzjonali,

D.

billi, fil-komunikazzjoni msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni tipproponi li ssaħħaħ l-iskrutinju ta' evalwazzjonijiet ta' impatt permezz tal-ħolqien ta' Bord indipendenti għall-Evalwazzjoni ta' l-Impatt taħt lawtorità tal-President tal-Kummissjoni, u timpenja ruħha li tieħu aktar azzjoni preventiva, filwaqt li ssegwi lill-Istati Membri minn fażi bikrija sabiex tiffaċilita t-traspożizzjoni korretta tad-direttivi ewlenin,

E.

billi, fl-opinjoni tal-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jipprovdu evalwazzjonijiet sistematiċi ta' l-impatt ta' l-emendi ewlenin għall-proposti tagħha u għandhom jagħtu prijoritajiet ogħla lill-proposti ta' simplifikazzjoni pendenti, lill-kodifikazzjoni u lit-tħassir tal-leġiżlazzjoni li m'għadhiex valida,

F.

billi l-Kummissjoni qed tipproponi li l-Istati Membri għandhom ukoll jiżviluppaw u jinfurzaw mekkaniżmi ta' konsultazzjoni u programmi ta' simplifikazzjoni, fejn dawn huma neqsin, u għandhom irawmu aktar evalwazzjoni ta' l-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali, flimkien ma' applikazzjoni mtejba tal-liġi Komunitarja,

G.

billi regolamentazzjoni aħjar ma tikkonċernax esklussivament it-tnaqqis tal-burokrazija, it-tnaqqis tal-piż amministrattiv, is-simplifikar ta' leġiżlazzjoni jew deregolamentazzjoni eżistenti, iżda tinvolvi wkoll liżgurar li l-proċess leġiżlattiv jinvolvi l-atturi governattivi u mhux governattivi relevanti kollha fil-livelli kollha u li tkun stabbilita sħubija mill-qrib bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, sabiex tintlaħaq regolamentazzjoni ta' kwalità għolja,

H.

billi kull livell ta' governanza biex jirnexxilha tnaqqas il-piż amministrattiv għandha tkun impenjata lejn regolamentazzjoni aħjar,

I.

billi l-awtoritajiet lokali u reġjonali ħafna drabi jiffaċċjaw l-inkarigu li jimplimentaw u jinfurzaw il-liġi ta' l-UE,

J.

billi, fl-aħħar, il-Kummissjoni qed tipproponi li kemm l-Unjoni Ewropea u kif ukoll l-Istati Membri għandhom jibdew iwettqu strateġija ambizzjuża għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv li joriġina mil-leġiżlazzjoni Ewropea u dik nazzjonali, u li l-mira konġunta għat-tnaqqis f'dan ir-rigward għandha tinkiseb sa l-2012,

1.

Jappoġġja ħafna l-proċess ta' Regolamentazzjoni Aħjar bil-għan li jissaħħu l-effettività, l-effiċjenza, ilkoerenza, ir-responsabiltà u t-trasparenza tal-liġi ta' l-UE; madankollu, jenfasizza li tali proċess jeħtieġ li jkun ibbażat fuq numru ta' kundizzjonijiet minn qabel:

i)

involviment komplet u konġunt tal-Kunsill, tal-Kummissjoni u tal-Parlament Ewropew;

ii)

konsultazzjoni wiesgħa u trasparenti mal-partijiet interessati rilevanti kollha, inklużi l-organizzazzjonijiet mhux governattivi;

iii)

tisħiħ tar-responsabiltà tal-korpi Komunitarji għall-proċess regolatorju, u t-trasparenza ġenerali ta' dak il-proċess, partikolarment billi jinfetħu l-laqgħat tal-Kunsill għall-iskrutinju pubbliku meta l-Kunsill ikun qed jaġixxi fil-kapaċità leġiżlattiva tiegħu;

iv)

kwalunkwe evalwazzjoni bil-għan tas-simplifikazzjoni trid tikkunsidra l-aspetti ekonomiċi, soċjali, ambjentali u tas-saħħa fuq l-istess livell u m'għandhiex tkun limitata għal kunsiderazzjonijiet fuq żmien qasir;

v)

il-proċess ta' simplifikazzjoni m'għandu taħt l-ebda ċirkostanza jirrikjedi li jitbaxxew l-istandards filleġiżlazzjoni attwali;

2.

Jappoġġja l-għan tal-Kummissjoni li tittejjeb il-kwalità tal-leġiżlazzjoni u li jitnaqqas il-piż amministrattiv; jemmen li l-miżuri msemmija fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni juru impenn ċar u kontinwu għal dak il-għan, iżda jqis li hemm bżonn ta' sforzi akbar f'numru ta' oqsma biex jiġi żgurat li jinkiseb il-benefiċċju ekonomiku massimu mil-leġiżlazzjoni tas-suq intern;

3.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tagħmel l-isforzi kollha meħtieġa sabiex tirrazzjonalizza u timmodernizza l-ġabra ta' leġiżlazzjoni Komunitarja eżistenti permezz ta' strateġija xierqa ta' simplifikazzjoni li għandha tinvolvi lill-Istati Membri u lill-partijiet interessati; madanakollu, jafferma mill-ġdid li, għalkemm il-mira ta' regolamentazzjoni aħjar għandha tinqasam fost l-istituzzjonijiet Ewropej kollha, il-Kummissjoni għandha rwol kruċjali fil-preparazzjoni ta' proposti leġiżlattivi ta' kwalità għolja, li jiffurmaw l-aħjar punt ta' tluq għall-proċess sħiħ ta' simplifikazzjoni;

4.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tagħmel aktar enfasi fuq l-implimentazzjoni, l-infurzar u l-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni Komunitarja, bħala parti essenzjali mill-proċess ta' Regolamentazzjoni Aħjar;

5.

Jaqbel mal-Kummissjoni li tfassil aħjar ta' liġijiet ma jistax jinkiseb mingħajr stampa globali ta' l-impatt ekonomiku, soċjali, ambjentali, tas-saħħa u internazzjonali ta' kull proposta leġiżlattiva; għalhekk, jappoġġja bis-sħiħ it-twaqqif fi ħdan il-Kummissjoni ta' Bord għall-Evalwazzjoni ta' l-Impatt taħt l-awtorità tal-President tal-Kummissjoni, sabiex jimmoniterja l-applikazzjoni ta' dawn il-prinċipji meta jitfasslu l-evalwazzjonijiet ta' l-impatt mill-istaff responsabbli tal-Kummissjoni;

6.

Jisħaq, madankollu, li sabiex ikun garantit livell minimu ta' skrutinju indipendenti meta jitfasslu evalwazzjonijiet ta' l-impatt, għandu jitwaqqaf panel ta' esperti indipendenti biex jimmoniterja, permezz ta' kontrolli għall-għarrieda, il-kwalità ta' l-opinjonijiet mogħtija mill-Bord għall-Evalwazzjoni ta' l-Impatt, u li rappreżentanti tal-partijiet interessati għandhom jitħallew jieħdu sehem ukoll fit-tmexxija ta' dawn il-kontrolli;

7.

Iqis li huwa meħtieġ li l-Bord għall-Evalwazzjoni ta' l-Impatt għandu jiggarantixxi l-applikazzjoni ta' metodoloġija komuni għall-evalwazzjonijiet ta' l-impatt kollha, sabiex jiġu evitati approċċi kontradittorji u biex tiġi faċilitata l-komparabilità;

8.

Jinsisti li l-Parlament jiġi infurmat perjodikament dwar id-deċiżjonijiet adottati mill-Bord għall-Evalwazzjoni ta' l-Impatt taħt is-superviżjoni tal-President tal-Kummissjoni, bil-għan li jiġi żgurat djalogu trasparenti bejn iż-żewġ istituzzjonijiet;

9.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tipprovdi evalwazzjonijiet ta' l-impatt li jippreżentaw numru suffiċjenti ta' xenarji u possibilitajiet ta' politika (inklużi possibilitajiet ta' “ebda azzjoni” kif meħtieġ) bħala bażi għal soluzzjonijiet li jkunu effettivi meta jitqiesu l-ispejjeż, sostenibbli u soċjalment aċċettabbli;

10.

Iqis li hija regola ġenerali li kull evalwazzjoni ta' l-impatt għandha tqis l-effetti sinifikanti possibbli kollha ta' proposta politika fuq is-soċjetà, l-ambjent u l-ekonomija, u aktar minn hekk li, kulmeta jkun possibbli u konsistenti mal-qasam tal-leġiżlazzjoni rilevanti, l-evalwazzjonijiet ta' l-impatt għandhom iqisu wkoll l-effetti sinifikanti kollha possibbli fuq il-gruppi vulnerabbli jew minoranzi kif ukoll l-aspetti ta' linklużjoni tas-sessi u ta' gruppi oħra sensittivi li jkunu fil-mira, pereżempju il-minoranzi etniċi, il-ġenituri li qed irabbu t-tfal, l-anzjani u dawk b'marda permanenti u l-persuni b'diżabilità (“benchmarking soċjali”);

11.

Jitlob lill-Kummissjoni tikkonsulta lill-partijiet interessati relevanti kollha, u b'mod partikulari l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali meta tkun qed tipprepara evalwazzjoni ta' l-impatt sabiex il-varjazzjonijiet lokali jew reġjonali jistgħu jiġu meqjusa kif jixraq, u biex tinforma fi żmien xieraq lill-Parlament, lill- Kumitat tar-Reġjuni u lil kull korp governattiv reġjonali u lokali dwar ir-riżultati ta' l-evalwazzjoni ta' limpatt;

12.

Iqis li, għal dan l-għan, il-partijiet interessati kollha għandhom jiġu kkonsultati, fl-istadji kollha, possibilment billi tintuża aktar il-website tal-Kummissjoni għall-għanijiet ta' seduti ta' smigħ pubbliċi, li r-riżultat tagħhom jista' għalhekk ikun inċert, u permezz ta' metodi ġodda u aktar strutturati ta' konsultazzjoni, kif maħsub fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu “Lejn kultura msaħħa ta' konsultazzjoni u djalogu — Prinċipji ġenerali u standards minimi għall-konsultazzjoni tal-partijiet interessati mill-Kummissjoni” (COM(2002)0704); huwa tal-fehma li, f'dan ir-rigward, il-Kummissjoni trid turi trasparenza massima billi tippubblika r-reazzjonijiet tal-partijiet interessati;

13.

Jisħaq li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jipprovdu evalwazzjonijiet ta' l-impatt iktar sistematiċi ta' emendi ewlenin għal proposti tal-Kummissjoni;

14.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tispeċifika f'liema stadju waslu l-evalwazzjonijiet ta' l-impatt li għadhom ma ġewx ippubblikati, filwaqt li tiċċara jekk dawk l-evalwazzjonijiet għadhomx pendenti jew ġewx irtirati, posposti jew mibdija mill-ġdid għal raġunijiet differenti, eċċ. u biex tikkonsulta lill-partijiet interessati dwar dawk li għadhom pendenti;

15.

Jinsisti li l-Istati Membri jipprovdu evalwazzjoni ta' l-impatt għall-inizjattivi tagħhom fil-qasam talpulizija u tal-koperazjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali, skond l-Artikolu 34(2) tat-Tratta ta' l-UE; iqis li l-Istati Membri għandhom jimpenjaw ruħhom sabiex jirrikonoxxu obbligu reali f'dan ir-rigward;

16.

Jappoġġja l-eżerċizzju tal-Kummissjoni għal screening perjodiku u għall-irtirar tal-proposti pendenti, isostni, madanakollu, li l-eżerċizzju għandu jitqies fid-dawl tal-prerogattivi tal-varji istituzzjonijiet Komunitarji fil-proċess leġiżlattiv, kif definit fit-Trattati, u bi qbil mal-prinċipju ta' koperazzjoni leali fost l-istituzzjonijiet;

17.

Huwa favur il-promozzjoni ta' leġiżlazzjoni bbażata fuq prinċipji u li l-attenzjoni tingħata lill-kwalità aktar milli lill-kwantità; jara d-dibattitu dwar regolamentazzjoni aħjar bħala okkażjoni biex wieħed jirrifletti dwar il-leġiżlazzjoni bħala proċess imfassal biex jintlaħqu għanijiet definiti b'mod ċar, billi l-partijiet interessati kollha jimpenjaw ruħhom għall-fażijiet kollha tal-proċess, mill-preparazzjoni sa l-infurzar, u billi jiġu involuti fihom;

18.

Iqis l-esperjenza tal-proċedura Lamfalussy fir-regolamentazzjoni tas-swieq finanzjarji, u b'mod partikulari d-djalogu bejn regolaturi u parteċipanti tas-suq, bħala każ siewi għal proċess leġiżlattiv dinamiku;

19.

Huwa tal-fehma li l-proċedura Lamfalussy hija mekkaniżmu utli; iqis il-konverġenza ta' prattiki superviżorji bħala kruċjali; jilqa' b'sodisfazzjon il-ħidma tal-Kumitati ta' Livell 3 f'dan ir-rigward u jappoġġja ttalba tagħhom għal għodda adegwata; jemmen li jekk is-superviżuri jingħataw l-ispazju għal manuvri jista' jitneħħa ħafna mill-piż ta' dettall tekniku f'leġiżlazzjoni u jitfasslu regoli adegwati għal suq dinamiku; madankollu, jenfasizza li dan qatt ma jista' jneħħi r-responsabilità politika fir-rigward ta' l-objettivi finali; jinsisti li l-leġiżlaturi għandhom jimmonitorjaw il-proċess bir-reqqa u jtenni li d-drittijiet tal-Parlament filproċedura leġiżlattiva għandhom jiġu rispettati bis-sħiħ;

20.

Jemmen li l-Kummissjoni għandha tirrevedi r-relevanza ta' leġiżlazzjoni pendenti fuq bażi kontinwa u mhux biss meta tiġi maħtura, u jemmen ukoll li l-Kummissjoni għandha tirtira l-proposti li m'għadhomx pertinenti, b'attenzjoni partikulari għal dawk li ilhom pendenti għal ċertu żmien;

21.

Jenfasizza li s-simplifikazzjoni hija meħtieġa wkoll fl-interazzjoni tal-Kummissjoni maċ-ċittadini, eż. fl-oqsma ta' xiri, servizzi finanzjarji, programmi ta' riċerka, regoli dwar għajnuna Statali u applikazzjonijiet għal għotjiet;

22.

Jappoġġja fil-prinċipju, l-adozzjoni mħaffa ta' proposti pendenti ta' simplifikazzjoni, imma jikkunsidra neċessarju li jkun hemm evalwazzjoni fuq il-bażi li kull każ jitqies għalih dwar jekk il-proposta għandhiex implikazzjonijiet aktar wiesgħa, u fil-każ ikun hemm bżonn ta' aktar żmien;

23.

Huwa konxju tal-fatt li x-xogħol leġiżlattiv fi ħdan l-Unjoni jista' jsir b'mod aktar sistematiku; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex terġa' tqis il-metodi tax-xogħol tagħha u l-organizzazzjoni tagħha sabiex tkun tista' tindirizza kwistjonijiet varji b'mod aktar orizzontali, bl-għan ewlieni li tiżgura aktar koerenza, tibni fuq sinerġiji possibbli u tevita l-inkonsistenzi;

24.

Iqis li l-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-fehmiet tal-Parlament meta tirtira proposti pendenti, sabiex jinżamm l-element essenzjali tal-fiduċja bejn il-Kummissjoni u l-Parlament;

25.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni li se tirtira 68 proposta li hija tqis bħala inkonsistenti ma' l-objettivi ta' l-Istrateġija ta' Liżbona u mal-prinċipji ta' regolamentazzjoni aħjar, iżda jiddispjaċih li l-Kummissjoni rtirat il-proposta għal direttiva dwar l-Istatut għal soċjetà komuni Ewropea minkejja l-fatt li hija waħda mill-elementi ewlenin ta' l-Istrateġija ta' Liżbona u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tadotta inizjattiva qabel l-aħħar ta' l-2007 biex ikun jista' jiġi abbozzat Statut għal soċjetà komuni Ewropea u għal assoċjazzjoni Ewropea;

26.

Jaċċetta li l-Kunsill, bħall-Parlament għandu jikkunsidra l-impatt ta' l-emendi ewlenin tiegħu fuq levalwazzjoni ta' l-impatt tal-Kummissjoni; jenfasizza l-bżonn ta' analiżi dwar spiża u gwadann li tirrifletti aħjar l-istrutturi komplessi ta' l-ispiża regolatorja meta d-direttivi jiġu implimentati permezz ta' leġiżlazzjoni nazzjonali u jbiddlu l-qafas regolatorju li fih joperaw il-kumpaniji u l-individwi; iħeġġeġ bil-kbir trasparenza u skrutinju indipendenti fit-twettiq ta' l-evalwazzjonijiet ta' l-impatt taħt ir-responsabilità sħiħa tal-leġiżlaturi fil-kuntest tal-prijoritajiet politiċi tagħhom;

27.

Jappoġġja bis-sħiħ kull sforzi min-naħa tal-Kummissjoni mmirati lejn it-tisħiħ ġenerali ta' l-infurzar tal-liġi Komunitarja permezz ta' azzjoni aktar preventiva, flimkien ma' proċess ta' segwitu tal-kwistjonijiet ma' l-Istati Membri fi stadju bikri sabiex tiġi ffaċilitata t-traspożizzjoni ta' direttivi ewlenin, u jirrakkomanda li l-Parlament jiġi assoċjat kif għandu jkun ma' inizjattivi bħal dawn;

28.

Iqis li, meta tkun qed timmoniterja l-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja minn Stat Membru, il-Kummissjoni għandha mhux sempliċiment tistieden imma tobbliga lill-Istati Membri sabiex jipproduċu tabelli ta' korrelazzjoni u noti ta' traspożizzjoni, speċjalment bil-għan li jeżaminaw kull proċess nazzjonali ta' traspożizzjoni tad-direttivi; għal dan il-għan huwa ta' l-opinjoni li l-Kummissjoni għandha ssejjaħ lill-Istati Membri sabiex jadottaw metodoloġija ta' referenza komuni;

29.

Jikkunsidra li l-enfasi mqiegħda fuq l-importanza ta' l-evalwazzjonijiet ta' l-impatt m'għandhiex twassal għal sitwazzjoni fi ħdan il-Kummissjoni fejn riżorsi maħsuba għall-monitoraġġ tat-traspożizzjoni korretta tal-liġi Komunitarja u għall-ipproċessar ta' każijiet ta' ksur jiġu rijallokati għal evalwazzjonijiet ta' l-impatt; jenfasizza l-ħtieġa li jiżdiedu r-riżorsi maħsuba biex jiżguraw li l-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja hija mmonitorjata b'mod effettiv;

30.

Jiddeplora l-prattika ta' l-Istati Membri ta' dak li huwa magħruf bħala “gold-plating”, jiġifieri ż-żieda ta' rekwiżiti mhux previsti, u jistieden lill-Kummissjoni biex tinvestiga liema miżuri ulterjuri jistgħu jittieħdu biex dan jiġi evitat, inkluża l-introduzzjoni ta' dritt ta' azzjoni diretta għaċ-ċittadini; jitlob ’evalwazzjonijiet ta' l-impatt ta' segwitu’ li janalizzaw kif fil-fatt id-deċiżjonijiet jiġu implimentati fl-Istati Membri u fuq livell lokali; jappoġġja l-użu miżjud, fejn hu xieraq, tar-regolamenti;

31.

Ifakkar fl-importanza ta' l-użu ġudizzjuż ta' “klawżoli sunset” biex jiġi żgurat li l-leġiżlazzjoni tibqa' pertinenti;

32.

Jinsisti li, meta tippreżenta proposta leġiżlattiva, il-Kummissjoni għandha tevita espressjonijiet li ma jkunux ċari jew li m'għadhomx jintużaw u preferibilment tuża lingwaġġ sempliċi u li jinfthiem, filwaqt li żżomm il-preċiżjoni terminoloġika u ċ-ċertezza legali; iqis, b'mod partikolari, li l-prattika li jintużaw akronimi li ma jinftiehmux u l-użu żejjed ta' premessi li m'hemmx bżonnhom għandu jiġi abbandunat; iħeġġeġ lil-livelli kollha tal-gvern biex fejn hu possibbli jużaw lingwaġġ ċar li faċilment jinftiehem miċ-ċittadini;

33.

Jistieden lill-Kummissjoni biex, filwaqt li tiżviluppa regolamentazzjoni aħjar, tiżgura li regolamenti ġodda u l-infurzar tagħhom ikunu konsistenti, ġustifikabbli, trasparenti u komprensivi għal dawk interessati u għall-benefiċjarji;

34.

Jistieden lill-Kummissjoni, f'każi ta' regolamenti, biex tipprovdi bil-quddiem noti ta' gwida dwar limplimentazzjoni għall-benefiċċju ta' l-Istati Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali u aġenziji speċjalizzati;

35.

Jafferma mill-ġdid li regolamentazzjoni aħjar għandha dejjem timplika l-involviment sħiħ tal-Parlament kemm fid-dibattitu interistituzzjonali kif ukoll, bħala leġiżlatur konġunt, fl-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni suġġetta għal proċess bħal dan; jenfasizza wkoll li l-Parlament dejjem jista' jikkunsidra l-adegwatezza ta' l-għażla ta' liema strument legali jiġi adottat (regolament, direttiva jew deċiżjoni) u/jew jevalwa jekk ikunx aħjar li jintużaw metodi regolatorji alternattivi;

36.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinvestiga alternattivi għal leġiżlazzjoni bil-ħsieb li jitjieb il-funzjonament tas-suq intern, inklużi l-awto-regolamentazzjoni u r-rikonoxximent reċiproku ta' regoli nazzjonali, filwaqt li jenfasizza li dan m'għandhux jimpedixxi l-iskrutinju demokratiku mill-Parlament Ewropew u mill-parlamenti ta' l-Istati Membri; jenfasizza li r-regolament tal-Komunità għandu jitqies fil-kuntest ta' kompetizzjoni internazzjonali u swieq globali,

37.

Iqis li r-regoli l-ġodda ta' komitoloġija, li jsaħħu l-iskrutinju mill-Parlament u mill-Kunsill tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni, huma mod ieħor ta' simplifikazzjoni tal-liġi Komunitarja, għaliex dawn jippermettu firxa wiesgħa ta' setgħat regolatorji sabiex jiġu trasferiti lill-Kummissjoni firrigward ta' dettalji tekniċi u mhux essenzjali u b'hekk jippermetti lill-Parlament u lill-Kunsill sabiex jikkonċentraw l-attività leġiżlattiva tagħhom fuq dispożizzjonijiet aktar essenzjali;

38.

Jilqa' l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa 2007 dwar regolamentazzjoni aħjar u, b'mod partikulari, id-deċiżjoni biex jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi li jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni tal- Komunità, b'25% għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) sa l-2012; jikkunsidra li din il-mira għandha tirriżulta f'leġiżlazzjoni aktar intelliġenti, aktar effettiva, u aktar faċli għall-utent, tnaqqas piżijiet żejda fuq l-SMEs, mingħajr ma tbaxxi l-istandards fil-leġiżlazzjoni attwali; b'mod partikulari, jappoġġja ddeċiżjoni tal-Kunsill biex jistieden lill-Istati Membri sabiex jistabbilixxu objettivi nazzjonali sa l-2008, u jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jistabbilixxu mekkaniżmi omoġenji ta' monitoraġġ sabiex dan ilproċess ikun jista' jitwettaq b'mod effettiv fl-Istati Membri fuq livelli nazzjonali, reġjonali u lokali;

39.

Jistieden lill-Kummissjoni biex kull sena tippreżenta l-kisbiet tagħha u l-pjanijiet tagħha biex jinkisbu l-għanijiet imwiegħda tat-tnaqqis tal-piż amministrattiv;

40.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżviluppa, b'koperazzjoni mal-Kunsill u mal-Parlament Ewropew, riformi istituzzjonali fi ħdan il-Komunità li se jgħinu ħalli jiġu ffrankati aktar flus u li se jiffaċilitaw ilkoperazzjoni ta' l-istituzzjonijiet biex ikun aċċertat li jkun hemm regolamentazzjoni aħjar u aktar intelliġenti;

41.

Jistieden lill-Kummissjoni biex, fil-kumplament tax-xogħol tagħha dwar regolamentazzjoni aħjar, tqis ir-riżultati ta' l-istudju mitlub mill-Kumitat tal-Parlament dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel dwar il-proċess ta' simplifikazzjoni, “Simplifikazzjoni tal-Politika ta' l-UE dwar l-Ambjent” (10);

42.

Hu mħasseb bis-sejbiet ta' diversi studji indipendenti (11) li juru li l-linji gwida tal-Kummissjoni dwar evalwazzjoni ta' l-impatt mhumiex imħarsa bis-sħiħ mid-DGs tal-Kummissjoni, bil-fatt li qed tingħata importanza lill-evalwazzjoni u l-kwantifikazzjoni ta' l-impatti ekonomiċi għad-dannu ta' l-impatti ambjentali, soċjali u internazzjonali, bil-fatt li l-ispejjeż tal-leġiżlazzjoni ingħataw piż ħafna aktar mill-benefiċċji, u bil-fatt li l-kunsiderazzjonijiet fuq żmien qasir qed jitfu lil dawk għal żmien twil; jilqa' l-pjanijiet tal-Kummissjoni li twaqqaf Bord għall-Evalwazzjoni ta' l-Impatt u li tistabbilixxi evalwazzjoni esterna tas-sistema ta' l-evalwazzjoni ta' l-impatt tal-Kummissjoni, waqt li t-tnejn li huma għandhom jikkontribwixxu biex jiżguraw li nnuqqasijiet persistenti elenkati hawn fuq ikunu finalment megħluba;

43.

Jappoġġja l-konklużjoni li rriżultat mill-istudju bit-titolu “Simplifikazzjoni tal-Politika ta' l-UE dwar l- Ambjent” li evalwazzjonijiet ta' l-impatt jista' jkollhom rwol importanti ħafna biex jiżguraw regolamentazzjoni aħjar u li l-kwalità ta' wħud minn dawn l-evalwazzjonijiet hemm bżonn li titjieb; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżgura:

li jkunu allokati ħin u riżorsi finanzjarji adegwati għal dawn l-evalwazzjonijiet;

li evalwazzjonijiet ta' l-impatt jikkunsidraw aspetti ekonomiċi, soċjali, ambjentali u sanitarji fuq livell ugwali, kemm fuq żmien qasir kif ukoll fuq dak itwal;

li evalwazzjonijiet ta' l-impatt jikkunsidraw mhux biss l-ispejjeż tal-miżuri imma wkoll l-ispejjeż li jinħolqu meta ma jiġux indirizzati kwistjonijiet ta' ambjent, ta' saħħa pubblika jew ta' l-ikel;

it-trasparenza u s-sehem tal-partijiet interessati rilevanti kollha;

li l-evalwazzjonijiet ta' l-impatt ikunu wiesa' biżżejjed u li jqisu ċ-ċirkostanzi nazzjonali differenti fl-Istati Membri;

jirrikonoxxi li l-evalwazzjonijiet ta' l-impatt jista' jkollhom rwol importanti ħafna fil-każ ta' proposti ta' emendi mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill b'impatti potenzjalment sinifikanti;

44.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi aktar skambji ta' informazzjoni dwar l-aħjar prattiki ta' simplifikazzjoni tal-politika ambjentali ta' l-UE fl-Istati Membri, bħal ma huma:

l-użu tat-teknoloġija ta' l-informatika biex jitnaqqas il-piż amministrattiv;

is-simplifikazzjoni u l-integrazzjoni ta' skemi ta' permessi u liċenzjar, waqt li tissalvagwardja standards ambjentali u tas-saħħa;

is-simplifikazzjoni u l-integrazzjoni tar-rekwiżiti tal-monitoraġġ u ta' rappurtaġġ, inkluż metodu bbażat fuq ir-riskju, waqt li tissalvagwardja t-trasparenza u l-implimentazzjoni effettiva kif ukoll l-infurzar;

45.

Jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw u jimplimentaw mekkaniżmi ta' konsultazzjoni ma' lawtoritajiet reġjonali u lokali matul il-proċess leġiżlattiv, biex jagħtu kas tat-tħassib tagħhom waqt negozjati ministerjali u biex isaħħu l-irwol tagħhom matul il-proċess tat-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni ta' l-UE;

46.

Jistieden lill-Kummissjoni biex taħdem mill-qrib ma' l-awtoritajiet kollha fl-Istati Membri li huma responsabbli mit-traspożizzjoni tal-leġiżlazzjoni ta' l-UE, u fl-istess ħin jagħti parir lill-Kummissjoni li torganizza seminars fil-livell lokali wkoll dwar is-suġġett tat-traspożizzjoni tal-leġiżlazzjoni ta' l-UE għal liġi domestika, sabiex tiżgura li, permezz ta' mezzi sempliċi u komprensivi, l-informazzjoni relevanti tilħaq b'mod dirett lil dawk kollha interessati;

47.

Jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw u jinfurzaw proċeduri meħtieġa, effiċjenti u ċari għal koperazzjoni aħjar bejn il-gvernijiet reġjonali u ċentrali sabiex ikun iffaċilitat il-proċess ta' traspożizzjoni, u biex ikun rikonoxxut l-irwol dejjem akbar tar-reġjuni li għandhom setgħat leġiżlattivi;

48.

Jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet fl-Istati Membri biex ifasslu strateġiji formali ta' traspożizzjoni, sabiex jiddefinixxu b'mod ċar l-irwoli u r-responsabilitajiet tal-gvernijiet reġjonali u nazzjonali għal traspożizzjoni aħjar u aktar mgħaġġla;

49.

Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tippubblika, meta jkun possibbli, il-linji gwida tat-traspożizzjoni għal direttivi fl-istess ħin tad-direttivi nfushom, sabiex gvernijiet nazzjonali u reġjonali jkunu jistgħu jieħdu kont tagħhom qabel ma jibdew il-proċess tat-traspożizzjoni u biex tkun ti sta' ssir traspożizzjoni korretta u f'waqtha fl-Istati Membri;

50.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tħaffef il-proċess ħalli titlesta bażi tad-dejta pubblika, komprensiva, u liberament aċċessibbli, ta' liġijiet ta' implimentazzjoni nazzjonali, inklużi varjazzjonijiet reġjonali meta jkun meħtieġ;

51.

Huwa tal-fehma li regolamentazzjoni aħjar m'għandhiex twassal għal tnaqqis fl-istandards ambjentali, soċjali u dawk tal-kwalità;

52.

Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li, meta jkunu qed jittrasponu l-leġiżlazzjoni ta' l-UE, ma jimponux fuq persuni fiżiċi u legali obbligi li jmorru lil hinn minn dak li hu mitlub skond il-leġiżlazzjoni trasposta u li ma jpoġġux piż amministrattiv bla bżonn fuq, b'mod partikulari, l-SMEs li huma l-mutur mexxej għall-iżvilupp sostenibbli tar-reġjuni ta' l-Ewropa;

53.

Jitlob lill-Kummissjoni biex ittejjeb il-forniment ta' informazzjoni dwar il-proċedimenti tat-traspożizzjoni u ta' l-infrazzjoni, u biex il-Kummissjoni tagħmel din l-informazzjoni pubblika u aċċessibbli b'mod faċli fuq il-website tagħha;

54.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri.


(1)  ĠU C 197, 12.7.2001, p. 433.

(2)  ĠU C 153 E, 27.6.2002, p. 314.

(3)  ĠU C 64 E, 12.3.2004, p. 135.

(4)  ĠU C 98 E, 23.4.2004, p. 155.

(5)  ĠU C 102 E, 28.4.2004, p. 512.

(6)  ĠU C 104 E, 30.4.2004, p. 146.

(7)  ĠU C 297 E, 7.12.2006, p. 136.

(8)  ĠU C 297 E, 7.12.2006, p. 128.

(9)  ĠU C 297 E, 7.12.2006, p. 140.

(10)  1P/A/ENVI/ST/2006-45.

(11)  Istitut għall-Politika dwar l-Ambjent Ewropew (2004): Żvilupp Sostenibbli fl-Evalwazzjoni Integrata ta' Impatt tal- Kummissjon Ewropea għall-2003.

Istitut għall-Politika dwar l-Ambjent Ewropew (2005): Fit-tajjeb u fil-ħażin — L-Aġenda ta' l-UE dwar “Regolamentazzjoni Aħjar” u l-Ambjent.

Kunsill Konsultattivi dwar l-Ambjent Ewropew u l-Iżvilupp Sostenibbli (2006): Evalwazzjonijiet ta' Impatt tal-Politiki tal-Kummissjoni Ewropea: Kisbiet u Prospetti.

P6_TA(2007)0364

Tfassil aħjar tal-Liġijiet 2005: Sussidjarjetà u Proporzjonalità

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-4 ta' Settembru 2007 dwar tfassil aħjar tal-liġijiet 2005: lapplikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità — it-13-il rapport annwali (2006/2279(INI))

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Ottubru 2000 dwar ir-rapporti tal-Kummissjoni lill- Kunsill Ewropew li jisimhom “Tfassil aħjar ta' Liġijiet 1998 — Responsabilità kondiviża (1998)” u “Tfassil aħjar ta' Liġijiet 1999” (1),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Novembru 2001 dwar il-White Paper tal-Kummissjoni dwar it-tmexxija Ewropea (2),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' April 2003 dwar ir-rapporti tal-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew li jismu “Tfassil aħjar tal-liġijiet 2000” u “Tfassil aħjar tal-liġijiet 2001” (3),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Frar 2004 dwar ir-rapport tal-Kummissjoni “Tfassil aħjar tal-liġijiet 2002” (4)

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2004 dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-issimplifikar u t-titjib ta' l-attività regolatorja tal-Komunità (5),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni ta' l-20 ta' April 2004 dwar l-evalwazzjoni ta' l-impatt tal-leġiżlazzjoni Komunitarja u l-proċeduri ta' konsultazzjoni (6),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew li jisimha “Regolamentazzjoni aħjar għat-Tkabbir u għall-Impjiegi fl-Unjoni Ewropea” (COM(2005)0097),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Mejju 2006 dwar strateġija għas-simplifikazzjoni ta' lambjent regolatorju (7),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Mejju 2006 dwar Leġiżlazzjoni aħjar 2004: l-applikazzjoni tal-prinċipju tas-sussidjarjetà — it-12-il rapport annwali (8),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tas-16 ta' Mejju 2006 dwar ir-riżultat ta' l-iscreening ta' proposti leġiżlattivi li jkunu għadhom pendenti quddiem il-leġiżlatur (9),

wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni — “Tfassil aħjar tal-liġijiet 2005” skond l-Artikolu 9 tal- Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (it-13-il rapport) (COM(2006)0289)

wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni — Il-kejl ta' l-ispejjeż amministrattivi u ttnaqqis tal-piżijiet amministrattivi fl-Unjoni Ewropea (COM(2006)0691),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — Programm ta' Azzjoni għat-Tnaqqis tal- Piżijiet Amministrattivi fl-Unjoni Ewropea (COM(2007)0023),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — Reviżjoni strateġika ta' Regolamentazzjoni Aħjar fl-Unjoni Ewropea (COM(2006)0689),

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l- Affarijiet Soċjali (A6-0280/2007),

A.

billi s-suċċess fil-kisba ta' l-objettiv ta' “Tfassil aħjar tal-liġijiet” hija waħda mill— prijoritajiet prinċipali għall-Unjoni Ewropea, għaliex li jiġu massimizzati l-benefiċċji ta' leġiżlazzjoni moderna, razzjonali u effettiva filwaqt li jiġu minimizzati l-ispejjeż tagħha tiżgura l-ogħla livell ta' produttività, tkabbir, aċċettazzjoni u, fl-aħħar mill-aħħar, impjieg madwar l-Ewropa,

B.

billi l-prinċipju tas-sussidjarjetà għandu rwol vitali fil-ħolqien ta' l-awtorità tal-legiżlazzjoni Komunitarja u fid-deċiżjoni ta' jekk il-liġijiet għandhomx jiġu adottati fuq livell ta' l-UE, b'hekk juri li huwa element kruċjali fl-immoniterjar tas-separazzjoni tal-poteri bejn l-UE u l-Istati Membri u għodda utli li tippermetti lill-Istati Membri li jassumu kompetenza leġiżlattiva,

C.

billi r-rispett sħiħ għall-prinċipju tal-proporzjonalità huwa neċessità ċara kemm għal-leġiżlazzjoni Ewropea u kif ukoll għal dik nazzjonali sabiex isaħħaħ iċ-ċertezza legali,

D.

billi l-Qorti tal-Ġustizzja hija responsabbli għall-immoniterjar ta' l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità,

E.

billi l-leġiżlazzjoni Ewropea, li spiss tkun ir-riżultat ta' kompromess politiku diffiċli, tista' ma tkunx ċara u l-Istati Membri jistgħu ma jkunux kapaċi jew ma jkunux iridu jimplimentawha kif suppost,

F.

billi r-reputazzjoni u l-effettività tal-leġiżlazzjoni Ewropea huma affettwati minn piżijiet bla bżonn u sproporzjonati spiss imposti fuq ċittadini u intrapriżi kummerċjali minn regoli ta' l-UE,

G.

billi tnaqqis ta' 25 % fil-piż amministrattiv bla bżonn jista' jikkostitwixxi stimolu sinifikanti ta' tkabbir għall-GDP Ewropew u b'hekk kontribuzzjoni prezzjuża għall-kisba ta' l-objettivi ta' Liżbona,

H.

billi piżijiet amministrattivi bla bżonn li jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni Ewropea jdgħajfu l-effettività u lkredibilità tal-leġiżlazzjoni Ewropea,

I.

billi l-leġiżlazzjoni Ewropea għandha tagħmilha eħfef għaċ-ċittadini u l-intrapriżi sabiex jibbenefikaw kemm jista' jkun mis-suq intern u m'għandhiex ittaqqalhom bi spejjeż ogħla li jistgħu jiġu evitati,

J.

billi l-arranġament aktar sempliċi (streamlining) ta' l-acquis communautaire permezz ta' simplifikazzjoni u t-tnaqqis ta' piżijiet amministrattivi bla bżonn m'għandux isir għad-dannu taċ-ċertezza legali u l-ħarsien li tipprovdi l-leġiżlazzjoni Ewropea,

1.

Jaqbel li l-ambjent regolatorju li fih jopera l-kummerċ huwa fattur determinanti tal-kompetittività tagħhom, tat-tkabbir sostenibbli u tar-rendiment ta' impjieg tagħhom, u li l-assigurazzjoni li l-ambjent regolatorju eżistenti u futur ikun trasparenti, ċar, effettiv u ġeneralment ta' kwalità għolja għandu jkun objettiv importanti għall-politika ta' l-UE;

2.

Jikkunsidra li kwalità ħażina ta' regolamentazzjoni fl-Istati Membri u f'livell Komunitarju ddgħajjef listat tad-dritt u tbiegħed liċ-ċittadini mill-istituzzjonijiet tagħhom;

3.

Jappoġġja bis-sħiħ l-isforzi tal-Kummissjoni sabiex tippromwovi t-tisħiħ ġenerali ta' l-effettività u linfurzar tal-liġi Komunitarja permezz ta' kwalunkwe inizjattiva relevanti;

4.

Jilqa' b'sodisfazzjon is-suċċess tal-web portal“Your Voice in Europe” u jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżviluppa aktar metodi ta' konsultazzjoni ma' partijiet interessati fl-aspetti kollha tal-proposta leġiżlattiva, inkluża l-evalwazzjoni ta' l-impatt, qabel ma' tniedi proposta leġiżlattiva;

5.

Jisħaq dwar l-importanza ta' evalwazzjoni ta' l-impatt xierqa u indipendenti, ibbażata fuq konsultazzjoni wiesgħa tal-partijiet interessati, u jistieden lill-Kummissjoni sabiex tipprovdi numru suffiċjenti ta' xenarji u possibilitajiet ta' politika (inklużi possibilitijiet ta' “ebda azzjoni” kif meħtieġ) bħala bażi għal soluzzjonijiet li jkunu effettivi meta kkunsidrati l-ispejjeż, sostenibbli u soċjalment aċċettabbli;

6.

Jilqa' b'sodisfazzjoni l-impenn tal-Kummissjoni sabiex issaħħaħ it-trasparenza u r-responsabilità firrigward tal-gruppi esperti tagħha, kif ukoll sabiex toħloq inventarju ta' każijiet eżistenti ta' awtoregolamentazzjoni u regolamentazzjoni konġunta ta' l-UE;

7.

Jenfasizza l-importanza li l-istituzzjonijiet tal-Komunità u l-Istati Membri, permezz ta' awtoritajiet reġjonali u lokali kif ukoll fil-livell ministerjali ċentrali, jimmoniterjaw b'mod permanenti l-applikazzjoni talprinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità;

8.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-programm ta' azzjoni tal-Kummissjoni sabiex jitkejlu l-ispejjeż ammnistrattivi għall-impriżi fl-Ewropa u sabiex jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi bla bżonn b'25 % sa l-2012;

9.

Jinnota li l-istrateġija għal tnaqqis ta' 25 % tirreferi għal piżijiet ammnistrattivi bla bżonn għall-impriżi u ma tistax, għalhekk, titqabbel ma' deregolamentazzjoni, u lanqas twassal għal bidla fl-objettivi ta' politika u fil-livell ta' ambizzjoni li jkun fiha l-leġiżlazzjoni tal-Komunità; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżgura li ttnaqqis ta' piżijiet żejda ta' amministrazzjoni li jinħolqu minħabba regolamenti m'għandux isir għad-dannu ta' l-objettivi oriġinali tar-regolamenti kkonċernati;

10.

Jappoġġja l-konklużjoni li dan irid ikun objettiv konġunt li jista' jinkiseb biss fuq il-bażi ta' tfittxija komuni mill-Istati Membri u mill-istituzzjonijiet Ewropej;

11.

Jenfasizza partikolarment li strateġija effettiva għat-tnaqqis ta' piżijiet amministrattivi Ewropej bla bżonn għandha tiġi implimentata kemm mill-Kummissjoni, fir-rigward ta' piżijiet amministrattivi bla bżonn li jinħolqu minħabba regolamenti u direttivi Ewropej, u kif ukoll mill-Istati Membri, fir-rigward ta' l-istess piżijiet li jirriżultaw minn leġiżlazzjoni nazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tieħu t-tmexxija f'idejha u biex ma tagħmilx l-azzjonijiet tagħha biex jitnaqqas il-piż amministrattiv bla bżonn fil-livell ta' l- UE dipendenti fuq l-azzjonijiet li jieħdu l-Istati Membri fil-livell nazzjonali sabiex inaqqsu tali piżijiet bla bżonn li jirriżultaw minn leġiżlazzjoni nazzjonali;

12.

Jilqa' b'sodisfazzjon l-identifikazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni ta' 13-il qasam ta' prijorità fejn lispejjeż amministrattivi għandhom jitkejlu u fejn piżijiet amministrattivi bla bżonn għandhom jitnaqqsu bħala approċċ prammatiku u effettiv iżda jistieden lill-Kummissjoni sabiex, fit-tul, tkejjel ukoll l-ispejjeżamministrattivi u tnaqqas il-piżijiet amministrattivi bla bżonn lilhinn minn dawn l-oqsma ta' prijorità; iqis li dan jista' jsir, inter alia, waqt l-evalwazzjoni prevista fir-regolamenti Ewropej relevanti;

13.

Huwa mħasseb ħafna mill-fatt li l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni (COM(2007)0023) (fl-Anness I) qed tipproponi li jiġi limitat l-iskop tal-programm ta' azzjoni għal obbligi ta' negozji; madankollu jikkunsidra li l-istrateġija għall-iżvilupp u għall-impjieg tirrikjedi li l-programm ta' azzjoni jkopri l-piżijiet amministrattivi kollha;

14.

Jenfasizza l-importanza li jiġu involuti l-partijiet interessati fl-identifikazzjoni ta' proposti leġiżlattivi li jikkawżaw piżijiet amministrattivi bla bżonn u li jiġu definiti miżuri li jnaqqsu piżijiet amministrattivi bla bżonn bħal dawn; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tistabilixxi djalogu fi ħdan kull Direttorat-Ġenerali malpartijiet interessati Ewropej, kemm fir-rigward tat-13-il qasam prijoritarju u kif ukoll għall-identifikazzjoni ta' oqsma ġodda ta' politika;

15.

Jisħaq li t-tnaqqis ta' 25 % fil-piżijiet amministrattivi bla bżonn għandha realistikament tirrifletti ttnaqqis attwali fil-piżijiet; għalhekk, jenfasizza, l-importanza ta' kejl b'linja bażi inizzjali (initial baseline measurement) u tad-definizzjoni ta' tnaqqis fil-mira ta' 25 % bħala mira netta, sabiex jitqiesu l-piżijiet amministrattivi addizzjonali bla bżonn li jirriżultaw minn regolamenti Ewropej ġodda fl-aħħar evalwazzjoni, fl- 2012, sabiex jiġi stabbilit jekk il-piżijiet amministrattivi bla bżonn fl-Unjoni Ewropea tnaqqsux bil-kwart.

16.

Jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni biex tintroduċi limiti għar-rekwiżiti ta' informazzjoni kollha, u fejn possibbli jiġu limitati għall-SMEs;

17.

Jenfasizza li kull Direttorat Ġenerali fil-Kummissjoni għandu jiġi involut fit-tnaqqis ta' piżijiet amministrativi bla bżonn; jisħaq li kull Direttorat Ġenerali għandu jsir konxju mill-piżijiet amministrattivi bla bżonn permezz ta' kejl b'linja bażi inizzjali u li għandha tiġi ffissata mira ta' tnaqqis fuq il-bażi ta' dan ilkejl b'linja bażi għal kull Direttorat Ġenerali;

18.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippubblika kull sena l-miżuri adottati u l-miżuri mfassla sabiex jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi bla bżonn fl-Unjoni Ewropea, iż-żieda fil-piżijiet amministrattivi fl-Unjoni Ewropea li jirriżultaw minn regolamenti ġodda u l-kontribuzzjoni netta maħsuba għal dawn il-miżuri, espressi bħala persentaġġ, tal-kisba tat-tnaqqis immirat ta' 25 % sa l-2012;

19.

Jilqa' b'sodisfazzjoni l-intenzjoni tal-Kummissjoni, li wara t-tlestija ta' l-evalwazzjoni ta' piżijiet amministrattivi bla bżonn fl-2008, tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għat-tnaqqis ta' tali piżijiet fiż-żmien qarib permezz ta' l-hekk imsejħa “azzjonijiet mgħaġġla” għall-aktar piżijiet amministrattivi bla bżonn ovvji; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tidentifika, fuq il-bażi ta' l-esperjenza ta' l-Istati Membri li diġà wettqu kejl fuq linja bażi, aktar oqsma li fihom jista' jinkiseb tnaqqis sempliċi ta' piżijiet amministrattivi bla bżonn u sabiex tipproponi mira għat-tnaqqis;

20.

Jappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni sabiex telenka l-piżijiet amministrattivi bla bżonn li joħorġu minn leġiżlazzjoni Ewropea ġdida permezz ta' l-integrazzjoni tal-Metodu ta' l-Ispiża Standard (SCM) fil-proċedura ta' evalwazzjoni ta' l-impatt; iqis essenzjali li l-partijiet interessati jgħinu sabiex tinġabar l-informazzjoni meħtieġa għall-użu ta' l-SCM; jenfasizza li l-kwalità ta' l-evalwazzjoni ta' l-impatt għandha tiġi kkontrollata mill-Bord għall-Evalwazzjoni ta' l-Impatt (IAB) permezz ta' opinjonijiet aċċessibbli pubblikament;

21.

Jenfasizza li l-Parlament m'għandu jqis ebda proposta leġiżlattiva min-naħa tal-Kummissjoni li ma jkollhiex magħha evalwazzjoni ta' l-impatt analizzat indipendentement, li jinkludi valutazzjoni ta' l-eżistenza ta' kwalunkwe piż amministrattiv bla bżonn permezz ta' l-SCM;

22.

Huwa tal-fehma li l-valur addizzjonali tal-proċeduri ta' l-evalwazzjoni ta' l-impatt ta' l-IAB għandhom jiġu valutati qabel it-tmiem ta' l-2008; jitlob lill-Kummissjoni li għal dan il-għan, toħloq indikaturi sabiex tkompli tibni fuq l-esperjenzi ta' organizzazzjonijiet internazzjonali u ta' l-Istati Membri;

23.

Jipproponi li l-approprjazzjonijiet li riċentament ingħataw fil-Baġit ta' l-UE għal proġett pilota li jimminimizza l-piżijiet amministrattivi jintużaw sabiex jitwaqqaf penil ta' esperti sabiex jimmoniterja l-kwalità ta' opinjonijiet mogħtija mill-IAB permezz ta' kontrolli għall-għarrieda (spot checks), partikolarment firrigward ta' l-elenkar ta' piżijiet amministrattivi bla bżonn, sabiex jissorvelja l-implimentazzjoni tal-programm ta' azzjoni Ewropew għat-tnaqqis ta' piżijiet amministrattivi;

24.

Jisħaq dwar l-importanza ta' distinzjoni ċara bejn il-każijiet ta' IOs li ma jkunux għadhom fl-użu u li huma superfluwi jew wisq preskrittivi u każijiet fejn, għal raġunijiet relatati mal-ħarsien tas-saħħa pubblika, is-saħħa, is-sikurezza, il-kwalità tax-xogħol u d-drittijiet tal-ħaddiema, l-ambjent jew l-interessi finanzjarji tal-Komunità, l-obbligu li tingħata l-informazzjoni jibqa' meħtieġ;

25.

Jinnota l-bżonn li l-Kunsill u l-Parlament jadottaw proposti simplifikati aktar malajr u għalhekk, jenfasizza l-konklużjoni ta' Ftehima Interistituzzjonali dwar Tħejjija aħjar ta' Liġijiet tas-16 ta' Diċembru 2003 (10) sabiex il-metodi ta' ħidma tal-Kunsill u tal-Parlament jinbidlu, pereżempju permezz tal-ħolqien ta' strutturi ad-hoc li xogħolhom ikun speċifikament li jissimplifikaw il-leġiżlazzjoni;

26.

Jipproponi li, b'mod parallel mal-pjan ta' azzjoni għat-tnaqqis ta' piżijiet amministrattivi bla bżonn, il-Kummissjoni twettaq studju sabiex:

a)

tiżviluppa metodoloġija sabiex tfassal u tevalwa b'mod kwantitattiv, flimkien mal-piż amministrattiv, ilpiżijiet l-oħra ta' konformità (l-ispejjeż li jirriżultaw minn obbligi sustantivi imposti mil-leġiżlazzjoni) li jirriżultaw minn leġiżlazzjoni u regolamentazzjoni ġdida minn emendi għal leġiżlazzjoni u regolamenti eżistenti;

b)

sussegwenatment tniedi proġett pilota bl-inklużjoni tal-partijiet interessati sabiex tapplika miżura ta' metodoloġija simili għal dak użat fir-rigward ta' piżijiet ta' konformità għall-evalwazzjoni ta' impatt;

c)

din il-metodoloġija tiġi ttestjata u evalwata mill-Bord għall-Evalwazzjoni ta' l-Impatt;

d)

sabiex din tiġi applikata b'mod standard u tinkorporaha fl-evalwazzjonijiet kollha ta' impatt;

27.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jikkunsidraw każijiet fejn sorsi differenti jkunu ta' spiss mitluba li jipprovdu l-istess informazzjoni, u sabiex tispiċċa d-duplikazzjoni ta' l-informazzjoni;

28.

Jitlob lill-Istati Membri biex jestendu l-isforzi tagħhom biex inaqqsu l-piż li jirriżulta purament minn leġiżlazzjoni nazzjonali;

29.

Jitlob ukoll lill-Istati Membri biex jibdlu l-produzzjoni ta' informazzjoni stampata ma' informazzjoni prodotta b'mod elettroniku u fuq l-internet, permezz ta' portali ta' l-Internet intelliġenti fejn ikun possibbli;

30.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri.


(1)  ĠU C 197, 12.7.2001, p. 433.

(2)  ĠU C 153 E, 27.6.2002, p. 314.

(3)  ĠU C 64 E, 12.3.2004, p. 135.

(4)  ĠU C 98 E, 23.4.2004, p. 155.

(5)  ĠU C 102 E, 28.4.2004, p. 512.

(6)  ĠU C 104 E, 30.4.2004, p. 146.

(7)  ĠU C 297 E, 7.12.2006, p. 136.

(8)  ĠU C 297 E, 7.12.2006, p. 128.

(9)  ĠU C 297 E, 7.12.2006, p. 140.

(10)  ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.

P6_TA(2007)0365

L-istrateġija għas-simplifikazzjoni ta' l-ambjent regolatorju

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-4 ta' Settembru 2007 dwar id-dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni (2007/2096(INI))

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-ftehima interistituzzjonali “Regolamentazzjoni Aħjar”, iffirmata fis-16 ta' Diċembru 2003 (1),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tas-26 ta' Ottubru 2000 dwar ir-rapporti tal-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew bit-titolu: “Regolamentazzjoni Aħjar 1998: responsabbilità komuni” u “Regolamentazzjoni Aħjar 1999” (2),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Novembru 2001 dwar il-’White Paper’ tal-Kummissjoni “Il-Governanza Ewropea” (3),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' April 2003 dwar ir-rapporti tal-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew “Regolamentazzjoni Aħjar 2000” u “Regolamentazzjoni Aħjar 2001” (4),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Frar 2004 dwar ir-rapport tal-Kummissjoni “Leġiżlar aħjar 2002” (5),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2004 dwar il-komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar is-simplifikazzjoni u t-titjib tar-regolamentazzjoni Komunitarja (6),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-20 ta' April 2004 dwar l-evalwazzjoni ta' l-impatt tal-leġiżlazzjoni Komunitarja u tal-proċedura ta' konsultazzjoni (7),

wara li kkusndira r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Mejju 2006 dwar strateġija għas-simplifikazzjoni ta' lambjent regolatorju (8),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Mejju 2006 dwar “Regolamentazzjoni Aħjar 2004” — l-applikazzjoni tal-prinċipju tas-sussidjarjetà (it-tnax-ir rapport annwali) (9),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Mejju 2006 dwar ir-riżultat ta' l-iscreening tal-proposti leġiżlattivi pendenti quddiem il-leġiżlatur (10),

wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Novembru 2006 intitolat: “Lewwel rapport dwar l-istat ta' avvanz ta' l-istrateġija għas-simplifikazzjoni ta' l-ambjent regolatorju” (COM(2006)0690),

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel (A6-0271/2007),

A.

billi l-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament Ewropew għamlu sforzi kontinwi biex tiġi implimentata, definita u mtejba l-applikazzjoni ta' l-istrumenti ta' simplifikazzjoni leġiżlattiva,

B.

billi s-simplifikazzjoni ta' l-ambjent leġiżlattiv sabiex ikun hemm garanzija tal-kjarezza, ta' l-effikaċja u tal-kwalità tal-leġiżlazzjoni hija kondizzjoni essenzjali fid-dawl tal-kisba ta' l-objettiv ta' “regolamentazzjoni aħjar”, li jikkostitwixxi azzjoni prijoritarja ta' l-Unjoni Ewropea maħsuba biex tassigura livellim għolja ta' tkabbir u impjiegi,

C.

billi wieħed mir-riżultati prinċipali tas-simplifikazzjoni jippreżenta ruħu bħala estensjoni progressiva fissetturi kollha li fihom l-Unjoni Ewropea tintervjeni b'atti leġiżlattivi,

D.

billi jinnota l-obbligi u l-objettivi stipulati fil-Ftehima Interistituzzjonali “Regolamentazzjoni Aħjar”, speċjalment dawk relatati mas-simplifikazzjoni u mat-tnaqqis tal-volum tal-leġiżlazzjoni Komunitarja, kif ukoll ma' l-impatt tagħha fl-Istati Membri,

E.

billi d-dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni msemmi aktar 'il fuq jagħti segwitu u implimentazzjoni talkomunikazzjoni tal-Kummissjoni, tal-25 ta' Ottubru 2005, bit-titolu: “Implimentazzjoni tal-programm komunitarju ta' Lisbona: Strateġija għas-simplifikazzjoni ta' l-ambjent regolatorju” (COM(2005)0535),

F.

billi d-dokument ta' ħidma msemmi aktar 'l fuq fih programm ġdid immodulat ta' simplifikazzjoni għall-perjodu 2006-2009 li fih se jitħabbru miżuri ta' simplifikazzjoni tal-forma, ippro unċjati f'43 tifsil mill-ġdid, 12-il kodifikazzjoni u 8 abrogazzjonijiet, kif ukoll 46 miżuri oħra ta' simplifikazzjoni tas-sustanza, ġenerikament definiti bħala każijiet ta' “reviżjoni”,

G.

billi fil-miżuri ta' simplifikazzjoni preċedenti għandhom jiżdiedu madwar 500 inizjattiva leġiżlattiva ġdida (fosthom madwar 200 għas-sena 2007 biss) fi programm distint u mmodulat iddedikat speċifikament għall-kodifikazzjoni,

H.

billi l-Kummissjoni tippreċiża li l-programm ta' kodifikazzjoni jibqa' wieħed indikattiv, minħabba li jiddependi fuq id-disponibbilità fil-lingwi kollha ta' l-atti għall-kodifikazzjoni, u li, il-kodifikazzjoni għandha tkun proposta meta jiġu previsti modifiki ġodda ta' l-atti, bil-konsegwenza li, għall-Kummissjoni, l-ordni ta' preżentazzjoni tal-kodifikazzjonijiet indikati fil-programm immodulat jista' jinbidel fiddawl ta' dawn iż-żewġ fatturi,

I.

billi fid-dokument ta' ħidma msemmi aktar 'il fuq, il-Kummissjoni tipproponi li ssaħħaħ il-prassi li tiddaħħal sintesi tal-bidu fil-proposti li tifformula bil-għan li jkunu spjegati aħjar l-objettivi ta' simplifikazzjoni li qed ikunu segwiti,

J.

billi l-fatturi ta' suċċess ta' l-inizjattivi ta' simplifikazzjoni huma rrappreżentati minn pjattaforma solida u metodoloġika, imtejba mill-konsultazzjoni mal-partijiet interessati kollha u ta' l-iżvilupp ta' l-analiżi settorjali, mill-koperazzjoni mill-qrib bejn il-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill, kif ukoll minn rikors aktar estiż għall-awtoregolamentazzjoni u għall-koregolamentazzjoni,

K.

billi s-simplifikazzjoni promossa fuq il-livell Ewropew għandha tkun akkumpanjata minn simplifikazzjoni xierqa fuq il-livell nazzjonali li tiggarantixxi li l-vantaġġi tas-simplifikazzjoni komunitarja ma jkunux kompromessi minn liġijiet nazzjonali jew ostakli ta' natura teknika,

1.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tagħti aktar importanza lit-twettiq, l-applikazzjoni u l-evalwazzjoni talleġiżlazzjoni Komunitarja, bħala parti essenzjali tal-proċess lejn regolamentazzjoni aħjar;

2.

Jinnota b'sodisfazzjoni li, għall-ewwel darba, l-inizjattivi ta' simplifikazzjoni ġew imdaħħla fil-programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni għas-sena 2007 bi prova tal-prijorità politika li tingħata lillistrateġija ta' simplifikazzjoni;

3.

Jistieden lill-Kumissjoni sabiex iddaħħal minn issa 'l quddiem u b'mod sistematiku l-inizjattivi ita' simplifikazzjoni f'parti apposta tal-programm leġiżlattiv u ta' ħidma; tindika wkoll fl-istess qasam, liema hi l-prijorità li biħsiebha tagħti lill-inizjattivi individwali ta' simplifikazzjoni u, għal dan l-iskop, tippreċiża minnissa, fl-istrateġija annwali, il-proposti ta' simplifikazzjoni fil-bidu tal-proċess annwali ta' programmazzjoni leġiżlattiva; tevita l-proliferazzjoni ta' dokumenti li fihom listi ta' inizjattivi ta' simplifikazzjoni, b'tali mod li jkollha punt ta' referenza mill-aktar preċiż u possibbli.

4.

Jissuġġerixxi li, eżatt kif kien sar fi tmiem il-kodifikazzjoni ta' l-acquis komunitarju (11), il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom jilħqu ftehima interistituzzjonali dwar mod ta' ħidma aċċelerat bil-għan li jkunu simplifikati l-miżuri kollha;

5.

Jilqa' b'sodisfazzjon l-isforzi tal-Kummissjoni mmirati sabiex jintensifikaw l-attività tal-kodifikazzjoni ta' l-acquis Komunitarju bħala forma ewlenija u bażika ta' simplifikazzjoni fil-kuntest leġiżlattiv;

6.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiffaċċja mill-aktar fis possibbli id-diffikultajiet marbuta mat-traduzzjoni u sabiex tevita li l-preżentazzjoni ta' proposti leġiżlattivi ġodda jkollhom impatt negattiv fuq l-inizjattivi ta' kodifikazzjoni, b'dannu tal-proċess sħiħ ta' simplifikazzjoni; jinsisti sabiex il-Kummissjoni tkun koerenti magħha nnifisha u għaldaqstant tastjeni milli tindika, fil-programm leġiżlattiv u ta' ħidma, proġetti ta' kodifikazzjoni ta' l-istess suġġetti li fihom għandha l-intenzjoni li tressaq proposti leġiżlattivi ta' mertu,

7.

Jipproponi lill-Kummissjoni li tadotta definittivament it-tfassil mill-ġdid bħala teknika leġiżlattiva ordinarja bil-għan li tippermetti li għal kull inizjattiva jkun disponibbli t-test kollu anki fil-preżenza ta' modifiki ta' punti, b'indikazzjoni ċara tal-partijiet il-ġodda u ta' dawk li baqgħu bla tibdil, b'hekk il-qari jkun aktar possibbli u jkun hemm trasparenza akbar fil-leġiżlazzjoni komunitarja;

8.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex iżżomm f'moħħha li, fil-każijiet fejn it-tfassil mill-ġdid ma jkunx possibbli, il-kodifikazzjoni ta' l-ambitu leġiżlattiv interessat għandu jistabbilixxi t-teknika leġiżlattiva ordinarja fi żmien sitt xhur; iqis li, b'konformità mal-Ftehima interistituzzjonali msemmija aktar 'l fuq, jistgħu jinħolqu strutturi speċjali ad hoc, flimkien mal-Kunsill u mal-Kummissjoni, b'involviment xieraq tal-partijiet interessati, propju bil-għan li tiġi promossa s-simplifikazzjoni;

9.

Ifaħħar l-impenn magħmul mill-Kummissjoni sabiex telabora bażijiet metoloġiċi solidi għall-ħidma ta' simplifikazzjoni; għal dan il-għan, jistieden lill-Kummissjoni sabiex tinsisti fuq il-konsultazzjoni mal-partijiet interessati, eżempju billi testendi f'setturi oħra, l-inizjattivi diġà mħabbra f'Ottubru 2005 fil-qasam tal-biedja u s-sajd u ssaħħaħ il-miżuri li għandha l-ħsieb li tadotta f'tali kuntest fil-qasam tal-liġi dwar il-kumpaniji u tad-drittijiet ta' l-awtur; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex ittejjeb l-analiżi settorjali u l-kejl tal-piżijiet amministrattivi maħluqa mill-leġiżlazzjoni Komunitarja fis-seħħ;

10.

Jenfasizza l-importanza fundamentali tal-koperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet komunitarji bħala kundizzjoni indispensabbli għas-suċċess ta' kull strateġija ta' simplifikazzjoni; xhud ta' tali huwa s-sinjal qawwi ta' volontà tajba mogħti mill-Parlament Ewropew permezz tal-modifiki tar-regolament tiegħu mmirati, rispettivament, lejn l-aġevolazzjoni tal-proċedura ta' adozzjoni tal-kodifikazzjoni u sabiex jintroduċu proċedura leġiżlattiva ad hoc għat-tfassil mill-ġdid;

11.

Itenni li l-istrumenti leġiżlattivi tradizzjonali għandhom ikomplu jiġu wżati b'mod normali sabiex jintlaħqu l-objettivi stipulati fit-Trattat; iqis li l-koregolamentazzjoni u l-awtoregolamentazzjoni jistgħu jintegraw jew jibdlu l-miżuri leġiżlattivi b'mod komdu, fil-każ li tali metodi joffru titjib ekwivalenti jew superjuri għal dak li l-leġiżlazzjoni tista' tippermetti li jkun realizzat; jenfasizza li kwalunkwe użu tal-modalitajiet ta' aġġustament alternattivi għandha ssir b'konformità mal-Ftehima Interistituzzjonali “Regolamentazzjoni Aħjar”; ifakkar li l-Kummissjoni għandha l-obbligu li tiddefinixxi l-kundizzjonijiet u l-limiti li l-partijiet għandhom josservaw fl-eżerċitar ta' prattiki ta' dan it-tip, u li, f'kull każ, jista' jsir użu minn dawn ta' laħħar taħt il-kontroll tal-Kummissjoni, u dan bla ħsara għad-dritt tal-Parlament li jopponi ruħu għall-użu tagħhom;

12.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex timpenja ruħha b'kull mod sabiex il-proċess ta' simplifikazzjoni, u b'mod ġenerali t-titjib tal-kwalità tar-regolamentazzjoni, promoss fuq il-livell Ewropew ma jkunx kompromess fuq il-livell nazzjonali minn liġijiet interni jew minn ostakli ta' natura teknika; jistieden lill-Kummissjoni sabiex torjenta u tikkontrolla tali proċess anki fuq il-livell nazzjonali, eżempju billi taħdem bħala ċentru ta' ġbir u tixrid mill-ġdid ta' l-aħjar prassi żviluppati fl-Unjoni Ewropea u fl-Isati Membri, anki fuq parir talpartijiet interessati;

13.

Jenfasizza li evalwazzjonijiet ta' impatt magħmula b'mod regolari u komplut għandhom rwol fundamentali fil-proċess ta' simplifikazzjoni u li l-Kunsill u l-Parlament, meta jsiru emendi għal proposta matul ilproċess leġiżlattiv;

14.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-Gvernijiet u lill-Parlamenti ta' l-Istati Membri.


(1)  ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.

(2)  ĠU C 197 12.7.2003, p. 433.

(3)  ĠU C 153 E, 27.6.2002, p. 314.

(4)  ĠU C 64 E, 12.3.2004, p. 135.

(5)  ĠU C 98 E, 23.4.2004, p. 155.

(6)  ĠU C 102 E, 28.4.2004, p. 512.

(7)  ĠU C 104 E, 30.4.2004, p. 146.

(8)  ĠU C 297 E, 7.12.2006, p. 136.

(9)  ĠU C 297 E, 7.12.2006, p. 128.

(10)  ĠU C 297 E, 7.12.2006, p. 140.

(11)  Skond il-ftehima interistituzzjonali ta' l-20 ta' Diċembru 1994, “Mod ta' ħidma aċċelerat bil-għan li jkun hemm kodifikazzjoni uffiċjali tat-testi leġiżlattivi”, ĠU C 102, 4.4.1996, p.2.

P6_TA(2007)0366

L-użu ta' soft law

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-4 ta' Settembru 2007 dwar l-implikazzjonijiet istituzzjonali u legali ta' l-użu ta' strumenti ta' soft law (2007/2028(INI))

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra t-Trattat KE, u b'mod partikulari l-Artikoli 211, 230 u 249 tiegħu,

wara li kkunsidra Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A6-0259/2007),

A.

billi l-idea ta' soft law, ibbażata fuq prattika komuni, hija ambigwa u distruttiva, u m'għandha tintuża fl-ebda dokument ta' l-istituzzjonijiet tal-Komunità,

B.

billi d-distinzjoni bejn dura lex/mollis lex m'għandiex tigi aċċettata jew rikonoxxuta, minħabba li hija kunċettwalment anormali,

C.

billi l-hekk imsejħa strumenti ta' soft law bħal rakkomandazzjonijiet, Green u White Papers jew konklużjonijiet tal-Kunsill ma għandhom l-ebda valur legali jew saħħa li torbot,

D.

billi “soft law” ma tipprovdix protezzjoni ġudizzjarja sħiħa,

E.

billi użu estensiv ta' strumenti ta' “soft law” għandu jfisser bidla mill-mudell uniku tal-Kommunità għal dak ta' organizzazzjoni internazzjonali tradizzjonali,

F.

billi bħalissa hemm tilwima dwar kif ti sta' tiżdied l-effiċjenza tal-funzjoni regolatorja ta' l-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' kemm “soft law” kif ukoll ta' “hard law”,

G.

billi f'Van Gend en Loos il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej stabbiliet li t-Trattat "huwa aktar minn ftehima li sempliċiment toħloq obbligi lejn xulxin bejn l-Istati Kontraenti. ... [I]l-Komunità tikkostitwixxi ordni legali ġdida fil-liġi internazzjonali li għall-benefiċċju tagħha l-Istati llimitaw iljeddijiet tas-sovranità tagħhom, għalkemm f'oqsma limitati, u li s-suġġetti tiegħu jinkludu mhux biss lill-Istati Membri imma wkoll liċ-ċittadini tagħhom. ..., Il-Liġi tal-Komunità għaldaqstant mhux biss timponi obbligi fuq l-individwi imma hija intenzjonata wkoll biex tagħtihom jeddijiet li jsiru parti mill-wirt legali tagħhom. Dawn il-jeddijiet jitfaċċaw mhux biss fejn huma mogħtija b'mod espress mit-Trattat, imma wkoll minħabba l-obbligi li t-Trattat jimponi b'mod ċar u definit fuq l-individwi kif ukoll fuq l-Istati Membri u fuq l-istituzzjonijiet tal-Komunità (1);

H.

billi, minħabba f'hekk, il-liġi tal-Komunità tista' tintagħraf mil-liġi pubblika internazzjonali minħabba l-fatt li torbot, mhux biss lill-Istati imma wkoll lill-individwi, li minnha jiksbu jeddijiet li jistgħu jkunu infurzati legalment, u tinvolvi sett ta' istituzzjonijiet, inkluż il-Parlament Ewropew, li huwa elett direttament miċ-ċittadini ta' l-Unjoni; billi, barra minn hekk, l-ordni legali Ewropew huwa msejjes fuq iddemokrazija u l-istat tad-dritt, kif juri b'mod ċar l-Artikolu 6 u il-preambolu tat-Trattat ta' l-UE;

I.

billi dan ifisser li l-istituzzjonijiet ta' l-UE jistgħu jaġixxu biss skond il-prinċipju tal-legalità, jiġifieri, fejn il-bażi legali tagħti l-kompetenza u fil-limiti tal-poteri tagħhom, u billi hemm Qorti Ewropea biex tassigura li jagħmlu hekk,

J.

billi, fejn il-Komunità għandha kompetenza leġiżlattiva, il-mod xieraq li bih għandha taġixxi huwa ladozzjoni ta' leġiżlazzjoni ta' l-isituzzjonijiet demokratiċi ta' l-Unjoni, il-Parlament u l-Kunsill, sakemm din tibqa tidher meħtieġa filwaqt li jitqiesu kif jistħoq il-prinċipji ta' sussidjarjetà u ta' proporzjonalità; billi huwa biss permezz ta' l-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni permezz tal-proċeduri istituzzjonali stipulati fit-Trattat li ċ-ċertezza legali, l-istat tad-dritt, il-kontroll ġudizzjarju u l-infurzar jistgħu jiġu żgurati, u billi dan jinvolvi wkoll rispett għall-bilanċ istituzzjonali mħaddan fit-Trattat u jippermetti t-trasparenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet,

K.

billi, ġeneralment, fejn il-Komunità għandha kompetenza leġiżlattiva, dan jipprekludi l-użu ta' “soft law” jew tar-“Regoli ta' mġiba li huma stipulati fi strumenti li ma ngħatawx saħħa legali li torbot, iżda madankollu jista' jkollhom ċerti effetti legali indiretti, u li għandhom l-għan li jipproduċu effetti prattiċi u jistgħu jagħmlu dan” (2), li storikament ġew użati biex itaffu n-nuqqas ta' kapaċità formali ta' leġizlar u/jew mezzi ta' infurzar u għalhekk huma tipiċi tal-liġi internazzjonali pubblika,

L.

billi, fejn it-Trattat jipprovdi għalihom b'mod ċar, l-istrumenti ta' soft law huma leġittimi, sakemm ma jintużawx bħala sostitut għal leġiżlazzjoni fejn il-Komunità għandha poter leġiżlattiv, u fejn ir-regolamentazzjoni fuq il-livell tal-Komunità għadha tidher neċessarja filwaqt li jitqisu kif jistħoq il-prinċipji ta' sussidjarjetà u ta' proporzjonalità, peress li dan ikun qed jikkostitwixxi ukoll ksur tal-prinċipju talpoteri speċifiċi konferiti, u billi dan japplika a fortiori għal komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni li jwasslu għal interpretazzjoni tal-leġiżlazzjoni Komunitarja; billi, strumenti preparatorji, bħal Green u White Papers, ukoll jikkostitwixxu użu leġittimu ta' soft law, flimkien ma' avviżi u linji gwida ppubblikati mill-Kummissjoni bl-għan li jispjegaw kif tapplika l-kompetizzjoni u l-politika ta' l-għajnuna ta' l-Istat,

M.

billi strumenti bħal dawn, li jistgħu jintużaw bħala għodda li jinterpretaw jew preparatorji għal atti leġiżlattivi li jorbtu, m'għandhomx jiġu trattati bħala leġiżlazzjoni jew jingħataw kwalunkwe effettività ta' ffissar ta' normi,

N.

billi sitwazzjoni bħal din iġġib magħha konfużjoni u nuqqas ta' sigurtà f'qasam fejn iċ-ċarezza u ċċertezza legali għandhom jirbħu, fl-interess ta' l-Istati Membri u taċ-ċittadini ,

O.

billi, filwaqt li jirrispetta d-dritt għall-inizzjattiva tal-Kummissjoni, il-Parlament isostni wkoll d-dritt tiegħu stess li jistieden lill-Kummissjoni tagħmel proposta leġiżlattiva (Artikolu 192 tat-Trattat KE),

P.

billi metodu miftuħ ta' koordinazzjoni ji sta' jkun ta' servizz fil-promozzjoni tal-kisba tas-suq intern iżda huwa ta' dispjaċir illi l-involviment tal-Parlament u tal-Qorti tal-Ġustizzja f'dan ir-rigward huwa dgħajjef ħafna; billi, minħabba dan in-nuqqas demokratiku fl-hekk imsejjah metodu miftuħ ta' koordinazzjoni, dan m'għandux ikun użat ħażin biex jissostitwixxi n-nuqqas ta' kompetenza leġiżlattiva tal-Komunità u b'dan il-mod biex jimponi de facto fuq l-Istati Membri l-obbligi li jkollhom l-istess effett tal-leġiżlazzjoni iżda jitqajmu barra mill-proċeduri leġiżlattivi stipulati fit-Trattat,

Q.

billi, l-Artikolu 211 tat-Trattat KE jipprovdi li “[b]iex jiġu żgurati l-funzjonament u l-iżvilupp xieraq tas-suq komuni, il-Kummissjoni għandha tifformula rakkomandazzjonijiet... fuq kwistjonijiet indirizzati f' dan it-Trattat jekk dan jipprovdi b'mod espliċitu jew jekk il-Kummissjoni tqis neċessarju”, iżda, skond l-Artikolu 249, il-ħames paragrafu, ir-rakkomandazzjonijiet m'għandhomx saħħa li torbot u, skond il-Qorti, dawn huma “miżuri li, anke fir-rigward tal-persuni li għalihom huma indirizzati, mhumiex intiżi li jipproduċu effetti ta' rabta” (3) u ma joħolqux drittijiet fuqhiex l-individwi jistgħu jafdaw fihom quddiem qorti nazzjonali (4), u billi l-Artikolu 230 tat-Trattat KE jipprekludi l-annullament tarrakkomandazzjonijiet, peress li dawn ma jorbtux;

R.

billi, minkejja kollox, il-Qorti sostniet li atti bħal dawn “ma jistgħux... jitqiesu bla effett legali. Il-Qrati nazzjonali huma marbuta li jikkunsidraw ir-rakkomandazzjonijiet sabiex jiddeċiedu fuq tilwim imressqa lilhom, b'mod partikolari fejn dawn jitfgħu dawl fuq l-interpretazzjoni ta' miżuri nazzjonali adottati sabiex jimplimentawhom jew fejn huma mfassla biex jissupplimentaw dispożizzjonijiet tal-Komunità li jorbtu” (5);

S.

billi hu possibbli li ji sta' jirriżulta li ċerti atti tal-Kummissjoni jkunu ultra vires jekk ir-rakkomandazzjonijiet, ma jkunux użati b'biżżejjed kura,

T.

billi l-Artikolu I-33 tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa jħaddan fih dispozizzjoni simili għall-Artikolu 211 tat-Trattat KE, iżda jżid li “Meta jitqiesu abbozzi ta' atti leġiżlattivi, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom iżommu lura milli jadottaw atti li għalihom mhux provdut filproċedura leġiżlattiva rilevanti fil-qasam ikkonċernat”;

U.

billi fl-2005, il-Kummissjoni adottat rakkomandazzjoni fuq it-tmexxija tad-drittijiet ta' l-awtur bejn ilfruntieri għal servizzi mużikali online leġittimi fuq il-bażi ta' l-Artikolu 211 tat-Trattat KE, deskritta bħala strument ta' “soft law” ... mfassal biex jagħti lis-suq il-possibiltà li jimxi fid-direzzjoni t-taj ba' u mid-dehra imfassal biex jitlaħħmu d-Direttivi eżistenti fuq id-drittijiet ta' l-awtur fis-Soċjetà ta' l-Informatika (6) u fuq id-dritt tal-kera u d-dritt tas-self u fuq ċerti drittijiet marbutin mad-drittijiet ta' lawtur (7), u billi, peress illi l-mira prinċipali hija li tinkoraġġixxi liċenzjar multi-territorjali u r-rakkomandazzjoni ta' kif għandha tkun regolata, il-Kummissjoni qed ġġib fis-seħħ għażliet politiċi partikulari permezz ta' soft law;

V.

billi l-Kummissjoni ħasbet fi jew tidher li qed tikkunsidra li taġixxi fuq rakkomandazzjoni f'oqsma oħra li fihom il-Komunità għandha kompetenzi legiżlattivi, inkluż ir-regolament tad-dazji tad-drittijiet ta' l-awtur u li tpoġġi limiti fuq ir-responsabiltà ta' l-awdituri,

W.

billi, flimkien ma' dan, il-proġett Ewropew tal-liġi tal-kuntratt jibqa' fin-natura ta' soft law,

X.

billi, fejn il-Komunità għandha kompetenza leġiżlattiva iżda jidher li hija nieqsa mir-rieda politika li ddaħħal leġiżlazzjoni, l-użu ta' soft law ji sta' jevita il-korpi leġiżlattivi kompetenti, jista' juru disprezz lejn il-prinċipji tad-demokrazija u l-istat tad-dritt skond l-Artikolu 6 tat-Trattat UE, kif ukoll lejn dawk tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità skond l-Artikolu 5 tat-Trattat KE, u jista' jirriżulta fl-azzjoni ultra vires tal-Kummissjoni;

Y.

billi soft law għandha wkoll it-tendenza li toħloq perċezzjoni ta' “super-burokrazija” mingħajr il-leġittimità demokratika, mhux biss remota miċ-ċittadini, iżda saħansitra ostili lejhom, u lesta biex tilħaq kompromessi ma' lobbies b'saħħithom fejn in-negozjati ma huma la trasparenti u lanqas li jinftehmu miċ-ċittadini, u billi dan ji sta' jqajjem aspettativi leġittimi min-naħa ta' terzi persuni affettwati (eż ilkonsumaturi) li imbgħad ma jkollhom l-ebda mezz biex jiddefendu lilhom nfushom quddiem il-liġi minħabba l-atti li għalihom ikollhom effetti ħżiena;

Z.

billi l-aġenda ta' leġizlazzjoni aħjar m'għandhiex tiġi sovvertita sabiex tħalli lill-eżekuttiv tal-Komunità jilleġizla b'mod effettiv permezz ta' istrumenti ta' soft law, u b'hekk jitnaqqas potenzjalment l-ordni ġuridiku Komunitarju, billi jiġi evitat l-involviment tal-Parlament elett demokratikament u r-reviżjoni legali mill-Qorti tal-Ġustizzja u ċ-ċittadini jiċċaħdu mir-rimedji legali tagħhom;

AA.

billi ma hi stipulata l-ebda proċedura biex il-Parlament jiġi kkonsultat fuq il-proposta dwar l-użu ta' listrumenti ta' soft law, bħal rakkomandazzjonijiet u komunikazzjonijiet interpretattivi,

1.

Iqis li, fil-kuntest tal-Komunità, ta' soft law spiss tkun strument ambigwu u ineffettiv li għandu ttendenza jkollu effett ta' ħsara fuq il-leġiżlazzjoni tal-Komunità u l-bilanċ istituzzjonali u għandu jintuża bi prudenza, anke fejn ikun hemm dispożizzjoni għalih fit-Trattat;

2.

Ifakkar li l-hekk imsejħa soft law ma tistax tkun sostitut għal atti u strumenti legali, li huma disponibbli biex jiżguraw il-kontinwità tal-proċess leġiżlattiv, speċjalment fil-qasam tal-kultura u l-edukazzjoni;

3.

Jisħaq li kull istituzzjoni ta' l-UE, inkluż il-Kunsill Ewropew, għandha tikkunsidra l-għażliet kemm leġiżlattivi kif ukoll dawk mhux leġiżlattivi fid-deċiżjoni, każ b'każ, dwar liema azzjoni għandha tittieħed, jekk ikun il-każ;

4.

Iqis il-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni huwa legalment dubjuż, peress li jiffunzjona mingħajr parteċipazzjoni suffiċjenti tal-Parlament u tal-kontroll ġudizzjarju; jemmen, għaldaqstant, li għandu jiġi użat f'każijiet eċċezzjonali biss u li jkun mixtieq li jiġi kkunsidrat kif il-Parlament jista' jkun involut f'din il-proċedura;

5.

Jiddeplora l-użu mill-Kummissjoni ta' soft law fejn tkun sostitut għall-leġiżlazzjoni li għada meħtieġa per se, filwaqt li jqisu kif jistħoq il-prinċipji ta' sussidjarjetà u ta' proporzjonalità, jew fejn testrapola lġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja f'oqsma mhux magħrufa;

6.

Iheġġeġ lill-istituzzjonijiet biex jaġixxu b'analoġija ma' l-Artikolu I-33 tat-Trattat Kostituzzjonali billi jżommu lura milli jadottaw l-istrumenti ta' soft law meta abbozzi ta' atti leġiżlattivi jkunu qed jiġu kkunsidrati; iqis li, anke skond il-liġi eżistenti, dan ir-rekwiżit ġej mill-prinċipju ta' l-istat tad-dritt skond l-Artikolu 6 tat-Trattat UE;

7.

Iheġġeġ lill-Kummissjoni biex tagħmel sforz partikulari sabiex tiggarantixxi t-trasparenza, il-viżibilità u r-responsabilità pubblika fil-proċess ta' l-adozzjoni ta' atti tal-Kommunità li ma jorbtux, kif ukoll sabiex jiżdied l-użu ta' evalwazzjoni ta' impatt fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet;

8.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tqis sew l-effett ta' soft law fuq il-konsumaturi u l-meżżi possibbli għalihom biex ifittxu rimedju qabel ma tiġi proposta xi miżura li tinvolvi strumenti ta' soft law;

9.

Huwa tal-fehma, fir-rigward tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni, li Green u White Papers ma jimponux obbligi legali diretti; madankollu, hu ta' l-opinjoni li l-adozzjoni ta' dokumenti ta' konsultazzjoni u dikjarazzjonijiet politiċi ta' intenzjoni m'għandhomx jitqisu li qed jimplikaw xi obbligu legali dwar ħruġ ta' regolamenti korrispondenti;

10.

Huwa tal-fehma li komunikazzjonijiet interpretattivi tal-Kummissjoni jaqdu l-iskop leġittimu li jipprovdu ċertezza legali, iżda l-irwol tagħhom m'għandux imur lilhinn minn dan il-punt; iqis li, meta dawn iservu biex jimponu obbligi ġodda, il-komunikazzjonijiet interpretattivi jikkostitwixxu estensjoni inammissibbli ta' leġiżlar permezz ta' soft law; isostni li meta komunikazzjoni tistipula regolamenti dettaljati, li ddispożizzjonijiet tagħhom ma jkunux inklużi b'mod dirett fil-libertajiet fundamentali stabbiliti fit-Trattat, din ma tkunx qed issegwi l-iskop formali tagħha u għalhekk titqies bħala nulla u bla effett (8);

11.

Huwa ta' l-opinjoni li komunikazzjonijiet li jissodisfaw il-kriterji msemmija hawn fuq konsegwentement għandhom jinħarġu f'dawk il-każi biss fejn il-Parlament u l-Kunsill, jiġifieri l-leġiżlatura, ikunu taw istruzzjonijiet lill-Kummissjoni biex tfassal il-komunikazzjonijiet interpretattivi meħtieġa; iqis li huwa l-kompitu tal-leġiżlatura li tittrasforma t-Trattat f'realtà, filwaqt li l-interpretazzjoni hija r-responsabilità tal-Qorti tal-Ġustizzja;

12.

Huwa tal-fehma li l-istandardizzazzjoni u l-kodiċi ta' kondotta huma elementi importanti ta' l-awtoregolazzjoni; iqis, madankollu, li l-istandardizzazzjoni m'għandhiex twassal għal regolamentazzjoni żejda u b'hekk tikkostitwixxi piż żejjed b'mod partikulari għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju; għalhekk jemmen li l-bażijiet legali kkonċernati għandhom jinkorporaw salvagwardji fihom nfushom kontra r-regolamentazzjoni żejda;

13.

Jindika li, filwaqt li huwa leġittimu għall-Kummissjoni li tagħmel użu ta' strumenti pre-leġiżlattivi, ilproċess pre-leġiżlattiv m'għandux jiġi abbużat jew imtawwal għal xejn; iqis li, f'oqsma bħal ma huma lproġett tal-kuntratt legali, ser jasal il-mument fejn il-Kummissjoni tiddeċiedi jekk tużax jew le d-dritt ta' linizjattiva tagħha u fuq liema bażi legali;

14.

Jenfasizza li l-Parlament, bħala l-unika istituzzjoni tal-Komunità eletta b'mod demokratiku, m'huwiex fil-preżent konsultat dwar l-użu ta' l-hekk imsejħa strumenti ta' soft law, bħal rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni, ibbażati fuq l-Artikolu 211 tat-Trattat KE, u komunikazzjonjiet interpretattivi u dokumenti oħra ta' natura simili;

15.

Iqis li l-ftehimiet interistituzzjonali jistgħu joħolqu effetti legali biss fuq relazzjonijiet bejn l-istituzzjonijiet ta' l-UE u li għalhekk ma jikkostitwixxux soft law kif definit f'termini ta' effett legali fuq terzi persuni;

16.

Jistieden lill-Kummissjoni biex, b'koperazzjoni mal-Parlament, tiżviluppa modus operandi li tiggarantixxi l-parteċipazzjoni tal-korpi li huma eletti b'mod demokratiku, li possibilment tinkludi wkoll mezz ta' ftehima interistituzzjonali, u għalhekk monitoraġġ aktar effettiv tal-ħtieġa ta' l-adozzjoni ta' strumenti ta' “soft law”.

17.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkonsulta mal-Parlament dwar kif il-Parlament jista' jiġi kkonsultat qabel il-Kummissjoni tadotta l-istrumenti tal-liġi li ma torbtx sabiex ikunu jistgħu jiġu eżaminati bir-reqqa lmiżuri proposti ta' soft law u biex jiġi evitat kull użu ħażin tal-poter min-naħa ta' l-eżekuttiv; għalhekk jipproponi taħdidiet ta' ftuħ dwar il-konklużjoni ta' ftehima interistituzzjonali dwar dan; iqis li ftehima bħal din għandha b'mod partikulari tfittex li ssolvi l-kontradizzjoni li qamet bejn id-dispożizzjonijiet ta'l-Artikoli 211, 249(5) u 230 tat-Trattat KE u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej, meta l-Qorti tirrikjedi li fit-tilwim legali preżenti l-qrati nazzjonali biex jqisu b'mod xieraq ir-rakkomandazzjonijiet li per se m'humiex ta' rbit skond it-Trattat;

18.

Itenni l-importanza li l-Parlament, bħala r-rappreżentant ewlieni ta' l-interessi taċ-ċittadini ta' l-UE jipparteċipa, fil-proċessi kollha ta' teħid ta' deċiżjoni, sabiex jgħin liċ-ċittadini biex inaqqsu n-nuqqas ta' fiduċja attwali tagħhom fl-integrazzjoni u l-valuri Ewropej;

19.

Għalhekk jenfasizza li l-espressjoni ta' soft law, u kif ukoll l-invokazzjoni tagħha, għandhom jiġu evitati f'kull ħin f'kwalunkwe dokument uffiċjali ta' l-istituzzjonijiet Ewropej;

20.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri.


(1)  Il-Każ 26/62 Van Gend & Loos [1963] ECR 1.

(2)  Linda Senden, “Soft law, Awto-Regolazzjoni u Ko-Regolazzjoni fil-Ligi Ewropea: Fejn jiltaqgħu?”, EJCL, Vol. 9, 01.01.2005.

(3)  Każ C-322/88 Grimaldi [1989] ECR 4407, paragrafu 16.

(4)  Grimaldi, paragrafu 16.

(5)  Grimaldi, paragrafu 18.

(6)  Direttiva 2001/29/EC (ĠU L 167, 22.6.2001, p. 10).

(7)  Direttiva 2006/115/KE (ĠU L 376, 27.12.2006, p. 28).

(8)  Każ C-57/95 Franza vs il-Kummissjoni [1997] ECR I-1627, paragrafi 23 sa 26.

P6_TA(2007)0367

Reviżjoni tas-Suq Wieħed

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-4 ta' Settembru 2007 dwar ir-Reviżjoni tas-Suq Wieħed: negħlbu x-xkiel u l-ineffiċjenzi permezz ta' implimentazzjoni u infurzar aħjar (2007/2024(INI))

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu ”Suq Uniku għaċ-ċittadini — Rapport Interim għall-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa ta' l-2007” (COM(2007)0060),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill bl-isem ”Aġenda taċ-ċittadini — il-kisba ta' riżultati għall-Ewropa” (COM(2006)0211),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa bl-isem ”Implimentazzjoni ta' l-Istrateġija Mġedda ta' Liżbona għat-Tkabbir Ekonomiku u l-Impjiegi — Sena ta' Twettiq” (COM(2006)0816),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu ”Strateġija Annwali tal-Politika għall-2008” (COM(2007)0065),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew bit-titolu ”Is-Suq Intern għall-Merkanzija: ġebla tax-xewka tal-kompetittività ta' l-Ewropa” (COM(2007)0035),

wara li kkunsidra l-Green Paper dwar ir-reviżjoni ta' l-Acquis tal-Konsumatur ippreżentata mill-Kummissjoni (COM(2006)0744),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu ”Reviżjoni strateġika ta' Regolamentazzjoni Aħjar fl-Unjoni Ewropea” (COM(2006)0689),

wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta' Brussell li sar fit-8 u d-9 ta' Marzu 2007,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-14 ta' Marzu 2007 dwar is-servizzi soċjali ta' interess ġenerali fl-Unjoni Ewropea (1),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Mejju 2007 dwar l-impatt u l-konsegwenzi ta' l-esklużjoni tas-servizzi tas-saħħa mid-Direttiva dwar is-Servizzi fis-Suq Intern (2),

wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni finali tar-Raba' Konferenza Ewropea dwar l-Artiġjanat u l-Intrapriżi Żgħar li saret fi Stuttgart fis-16 u s-17 ta' April 2007,

wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' Berlin tal-25 ta' Marzu 2007,

wara li kkunsidra d-dokument tal-Kummissjoni, Economic Paper No 271, “Steps towards a deeper economic integration: the Internal Market in the 21st century — A contribution to the Single Market Review”,

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u għall-Ħarsien tal-Konsumatur u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6-0295/2007),

A.

billi s-Suq Wieħed kien kisba ewlenija u bla preċedent fil-kuntest Ewropew, li ġab għażla usa' u prezzijiet irħas lill-konsumaturi, ħoloq ambjent kompetittiv u dinamiku għan-negozji u ppermetta l-iskambju ta' l-ideat u ta' l-esperjenzi fost il-kulturi Ewropej,

B.

billi l-Istrateġija ta' Liżbona enfasizzat l-objettiv tal-koeżjoni soċjali u pprovdiet irwol akbar għaddimensjoni soċjali fil-politiki speċifikament settorjali ta' l-Unjoni,

C.

billi s-Suq Wieħed u l-erba' prinċipji ewlenin tiegħu, jiġifieri l-moviment ħieles tal-prodotti, tas-servizzi, tan-nies u tal-kapital kienu pass deċiżiv 'il quddiem għall-integrazzjoni Ewropea,

D.

billi l-istabbiliment tas-Suq Wieħed fl-1992 kien ibbażat fuq it-tliet prinċipji li ġejjin:

il-kompetizzjoni: li tippermetti l-finalizzazzjoni tas-Suq Wieħed fuq il-bażi tar-regoli ta' l-ekonomija tas-suq soċjali, imsaħħa bid-dritt li tibbenefika mill-kompetizzjoni, li huwa dritt demokratiku essenzjali mfassal sabiex iwaqqaf l-abbuż tal-poter ekonomiku u mhux biss sabiex jillimita s-setgħat ta' l-awtoritajiet pubbliċi;

il-koperazzjoni: li tippermetti r-realizzazzjoni ta' ambizzjonijiet transkonfinali u mifruxa ma' l-UE kollha stipulati fit-Trattati u fil-programmi tal-Komunità; u

is-solidarjetà: li tgħaqqad il-partijiet differenti u ssegwi l-objettivi tal-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali,

E.

billi l-Istrateġija ta' Liżbona se twassal għal riformi strutturali fl-Istati Membri u għall-ftuħ tas-swieq, u se żżid ukoll in-neċessità ta' regolamentazzjoni li tippermetti li tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta,

F.

billi l-adozzjoni tad-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern (3), ippermettiet li jsir progress sinifikanti sabiex jitwettaq is-Suq Wieħed fis-settur tas-servizzi;

G.

billi l-ewro ġab it-trasparenza, l-effiċjenza u aċċess faċli għas-Suq Wieħed,

H.

billi fl-amministrazzjonijiet ta' l-Istati Membri xorta għad baqa' attitudnijiet ta' protezzjoniżmu, kemm pubblikament kif ukoll bil-moħbi,

I.

billi għad baqa' bosta ostakoli għall-implimentazzjoni ta' l-erba' libertajiet fundamentali, billi huwa essenzjali li jittejjeb iżjed kif jaħdem is-Suq Wieħed u li jiġu iffukati l-isforzi sabiex jinkiseb Suq Wieħed ħieles minn kull ostakolu,

J.

billi jeħtieġ li jsiru sforzi sabiex jiġi implimentat approċ dinamiku, globali u flessibbli għas-Suq Wieħed sabiex jinkiseb l-appoġġ taċ-ċittadini tagħna,

K.

billi huwa neċessarju li tiġi finalizzata l-liberalizzazjoni ta' l-industriji ta' network, bħal tat-trasport, tattelekomunikazzjonijiet, tas-servizzi tal-posta u tat-twassil ta' l-enerġija, li, kif tixhed id-definizzjoni, huma maħsuba sabiex jorbtu n-negozji ma' l-individwi; billi, għal dak li hu żvilupp u liberalizzazzjoni, dawn huma għalhekk l-aħjar mezzi sabiex jitwettaq is-Suq Wieħed bħala parti minn ekonomija tas-suq responsabbli, li tkun iffaċilitata b'mekkaniżmi regolatorji effettivi,

L.

billi l-Unjoni Ewropea fis-snin reċenti adottat diversi miżuri leġiżlattivi mmirati lejn it-tisħiħ tas-Suq Wieħed fis-servizzi finanzjarji, bħas-servizzi bankarji, l-immaniġġjar ta' l-assi, l-assigurazzjoni, il-fondi tal-pensjonijiet u l-kontabilità, li ġabu benefiċċji kemm għan-negozju kif ukoll għall-konsumatur, u għamlu lill-UE mexxejja globali li kapaċi tfassal xejriet u standards ġodda fl-industrija tas-servizzi finanazjarji,

M.

billi minkejja li sar progress tajjeb lejn it-twetttiq tas-Suq Wieħed fis-servizzi finanzjarji ta' bejgħ blingrossa, s'issa għad hemm ftit x'juri li dan jista' jissarraf ukoll b'mod sinifikattiv fil-livell tal-bejgħ blimnut, l-aktar minħabba preferenzi kulturali u tradizzjonali taċ-ċittadini, iżda wkoll minħabba ostakoli legali u fiskali,

N.

billi l-Kummissjoni għandha responsabilità importanti li tinforza l-konformità mar-regoli tal-kompetizzjoni sabiex tiżgura kundizzjonijiet ġusti u ugwali għall-intrapriżi ta' l-UE u l-kisba totali tal-benefiċċji tas-Suq Wieħed mill-konsumaturi ta' l-UE,

O.

billi minkejja li l-Istati Membri se jżommu d-drittijiet esklussivi tagħhom fuq kwistjonijiet ta' taxxa, il-Kummissjoni tista' xorta jkollha rwol utli f'ċerti aspetti tal-politika ta' tassazzjoni, li jgħin aktar biex jinkiseb Suq Wieħed reali,

P.

billi huwa neċessarju li jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq l-impriżi, b'mod partikulari fuq l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs),

Q.

billi l-UE, meta mqabbla mal-kompettituri tagħha, tbagħti minn nuqqas ta' innovazzjoni,

R.

billi s-Suq Wieħed huwa l-iżjed għodda effiċjenti biex jiġu indirizzati l-isfidi tal-globalizzazzjoni billi jippermetti ekonomija Ewropea li tkun iżjed kompetittiva u dinamika,

S.

billi l-Kummissjoni għandha tikkunsidra bis-sħiħ it-tkabbir ta' l-UE fl-implementazzjoni tal-politiki tagħha (b'mod partikulari dik tas-Suq Wieħed) u l-impatt ta' dawn fuq l-Istati Membri l-ġodda, kif ukoll informazzjoni ġdida dwar il-bidliet soċjali u l-progress teknoloġiku,

T.

billi t-tkabbir żied l-opportunitajiet li għandhom jinkisbu mis-Suq Wieħed, iżda ippreżenta wkoll sfida għat-tħaddim xieraq tiegħu billi żied l-eteroġeneità fost il-membri tiegħu, u billi l-eteroġeneità fil-qasam tat-tassazzjoni korporattiva tista' tkun sors ta' tensjoni bejn l-Istati Membri;

1.

Jilqa' b'sodisfazzjoni l-irwol attiv u l-perspettiva li tħares 'il quddiem dwar is-Suq Wieħed tal-Kummissjoni, kif ukoll il-ħidma tagħha fuq ir-reviżjoni tas-Suq Wieħed u jenfasizza l-importanza li jkunu inklużi f'dak il-proċess il-partijiet kollha involuti;

2.

Jixtieq li l-evalwazzjoni tas-Suq Wieħed isservi sabiex turi lill-pubbliku Ewropew il-benefiċċji kollha li hu jista' jgawdi bit-twettiq ta' Suq Wieħed; jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex inaqqsu ddifferenza bejn il-potenzjal u r-realtà tas-Suq Wieħed;

3.

Jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat li l-membri kollha tal-pubbliku jibbenefikaw mis-Suq Wieħed; iqis li ċerti gruppi vulnerabbli m'għandhomx aċċess sħiħ għas-Suq Wieħed u jfakkar li d-Dikjarazzjoni 22 annessa mat-Trattat ta' Amsterdam tistabbilixxi li l-istituzzjonijiet tal-Komunità għandhom iqisu l-bżonnijiet tal-persuni b'diżabilità meta jkunu qed jiġu elaborati miżuri msemmija fl-Artikolu 95 tat-Trattat KE;

4.

Jixtieq li r-relazzjonijiet fuq ix-xogħol mal-Parlamenti nazzjonali jiġu msaħħa sabiex il-kwistjonijiet u lbenefiċċji tas-Suq Wieħed ikunu iktar ċari għar-rappreżentanti nazzjonali taċ-ċittadini ta' l-Istati Membri; jenfasizza, f'dan ir-rigward, id-djalogu kostruttiv bejn il-parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew permezz ta' laqgħat annwali dwar l-Aġenda ta' Liżbona li jservi bħala eżempju tajjeb ta' koperazzjoni li jista' jinbena fuqu fil-futur;

5.

Jenfasizza l-ħtieġa fundamentali li jiġi attwat l-kontenut tad-Dikjarazzjoni finali tar-Raba' Konferenza Ewropea dwar l-Artiġjanat u l-Intrapriżi ż-Żgħar, meta jitqies l-irwol essenzjali ta' dawn l-intrapriżi fl-ekonomija Ewropea; jitlob għalhekk li jitqiesu dawn il-konklużjonijiet fl-elaborazzjoni u l-implementazzjoni talpolitiki Komunitarji, b'mod partikulari fil-qafas tar-reviżjoni tas-Suq Wieħed u tar-reviżjoni tal-politika għall-SMEs;

6.

Jiddispjaċih li fil-livell prattiku l-Istati Membri ma jħossux biżżejjed li huma sidien tas-Suq Wieħed;

7.

Jirrikonoxxi li f'Suq Wieħed iridu jitqiesu l-provvista tal-kwalità tal-ħajja u l-kwistjonijiet konnessi malprotezzjoni ta' l-ambjent u tal-konsumatur;

Tisħiħ tal-fiduċja tal-partijiet interessati fis-Suq Wieħed

8.

Iqis li l-inizjattivi ġodda ta' politika għandhom jibbażaw ruħhom aktar fuq l-analiżi ta' l-impatt li dawn ikollhom fuq is-swieq differenti, is-setturi ekonomiċi diversi, fuq l-ambjent u fuq il-qasam soċjali;

9.

Peress li l-koeżjoni soċjali u territorjali hija waħda mill-komponenti essenzjali tas-Suq Wieħed, jerġa' jfakkar fl-importanza li tiżdied il-fiduċja taċ-ċittadini billi jiġu promossi l-objettivi soċjali u ambjentali komuni għall-Istati Membri, bħall-impjiegi ta' kwalità, l-opportunitajiet indaqs, il-protezzjoni tas-saħħa u ta' l-ambjent, filwaqt li tiġi rrispettata d-diversità kulturali Ewropea; jitlob lill-Kummissjoni sabiex tiżgura lmissjoni ta' protezzjoni ta' l-UE f'dawn l-oqsma u sabiex tevita l-kompetizzjoni regulatorja bejn l-Istati Membri;

10.

Jenfasizza li l-koeżjoni soċjali, flimkien mal-protezzjoni konsistenti tal-konsumatur, jistgħu iwasslu sabiex iċ-ċittadini jagħrfu aħjar il-vantaġġi tas-Suq Wieħed;

11.

Jenfasizza l-importanza li jiġi mħeġġeġ il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan is-Suq Wieħed; ifakkar illi l-mobilità tal-ħaddiema ġewwa l-fruntieri ta' l-Unjoni hija element ewlieni fil-promozzjoni tal-kompetittività ta' l-intrapriżi u li din tistimola l-innovazzjoni permezz ta' l-iskambju ta' kompetenzi u permezz ta' aktar kompetizzjoni;

12.

Jenfasizza li politika tajba ta'-Suq Wieħed hija fundamentali kemm għat-tħeġġiġ ta' l-innovazzjoni permezz tat-tisħiħ tal-kompetizzjoni, kif ukoll għal ambjent li jkun favorevoli għall-kummerċ, li huwa ta' importanza speċjali għall-SMEs; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, b'mod partikulari, jimplementaw miżuri konkreti li jappoġġjaw il-potenzjal ta' innovazzjoni ta' l-intrapriżi ż-żgħar u ta' l-intrapriżi artiġjanali, partikularment permezz ta' għodod ta' finanzjament għall-innovazzjoni adattati għall-karatteristiċi ta' dawn l-intrapriżi;

13.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tadotta strateġija globali għad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali u sabiex issaħħaħ il-protezzjoni ta' dawn id-drittijiet sabiex tappoġġja l-innovazzjoni, tippromwovi l-kapaċità industrijali ta' l-Ewropa u tinkuraġġixxi t-tkabbir tagħha; jenfasizza l-importanza tat-twaqqif ta' Privattiv Komunitarju u ta' sistema ġudizzjarja għal Privattivi Ewropej li tkun ta' kwalità għolja u effiċjenti finanzjarjament, u li tiffavorixxi l-innovazzjoni u tirrispetta l-kompetenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej; jieħu nota tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' April dwar titjib għas-sistema ta' privattivi fl-Ewropa(COM(2007)0165),

14.

Iqis li politika tal-kompetizzjoni effettiva se tgħin biex tinbena l-fiduċja tal-konsumatur, u tiżgura li ċċittadini jibbenefikaw minn iżjed għażla, prezzijiet irħas u kwalità ogħla; jistieden lill-Kummissjoni biex tesplora kif tista' tintegra aħjar il-miżuri tal-politika tal-kompetizzjoni f'politika usa' dwar is-Suq Wieħed;

15.

Jenfasizza l-importanza tal-ġlieda kontra l-frodi u l-iffalsifikar fi ħdan is-Suq Wieħed;

16.

Iqis illi impenn kontra t-tibdil fil-klima u favur is-sostenibilità ta' l-iżvilupp huwa ta' importanza essenzjali u li dan jista' jirnexxi biss permezz ta' taħlita bbilanċjata ta' enerġija, u li politika waħdanija tas-Suq Wieħed li tippromwovi enerġija sostenibbli u kompetittiva hija essenzjali biex jintlaħqu dawn l-għanijiet; jinnota bi pjaċir il-Konklużjonijiet diġà msemmija tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta' Brussell; jiddispjaċih madankollu li l-kontribuzzjoni potenzjali ta' l-enerġija nukleari ma ġietx enfasizzata biżżejjed;

17.

Skond it-taqsima III, pargarafu 19, punt (i) tal-Mandat ta' l-IGC 2007 (4) li jirrigwarda Protokoll dwar servizzi ta' interess ġenerali li se jkun anness mat-Trattati, jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu inizjattivi sabiex tintgħeleb l-inċertezza legali rigward l-istatus ta' servizzi ta' interess ġenerali, b'mod speċjali l-għajnuna mill-istat u r-regolamenti dwar l-appalt pubbliku; jilqa' l-inizjattivi tal-Kummissjoni li għandhom l-għan li jneħħu l-ambigwità fl-oqsma tas-servizzi tas-saħħa u tas-servizzi soċjali ta' interess ġenerali fis-Suq Wieħed; iqis li servizzi ta' interess ġenerali b'saħħithom u moderni huma neċessarji sabiex jinkisbu objettivi ta' interess pubbliku, bħall-koeżjoni soċjali u territorjali, il-protezzjoni ta' l-ambjent u d-diversità kulturali;

18.

Jenfasizza għalhekk il-ħtieġa li tissaħħaħ l-effikaċja tal-liġi tal-konsumatur għas-Suq Wieħed, u hawnhekk jilqa' bi pjaċir il-green paper tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni ta' l-Acquis tal-Konsumatur; jinnota li lklawsoli attwali dwar l-armonizzazzjoni minima li jinsabu fit-tmien direttivi indirizzati mir-reviżjoni jikkostitwixxu sors ta' inċertezza ġuridika għall-intrapriżi u għall-konsumaturi; mingħajr ma jipprevedi r-riżultat tal-konsultazzjoni, huwa għalhekk ta' l-opinjoni li l-possibilità ta' approċċ imħallat b'istrument orizzontali jidher li huwa l-iktar approċċ adegwat sabiex tissaħħaħ il-fiduċja tal-konsumaturi;

19.

Ifakkar li huma biss 6% tal-konsumaturi li jagħmlu użu mill-kummerċ elettroniku transkonfinali talmerkanzija; jenfasizza għalhekk l-importanza li tiżdied il-fiduċja tal-konsumaturi fix-xiri transkonfinali billi tintemm il-frammentazzjoni tas-Suq Wieħed fl-ambjent diġitali; jinkoraġġixxi għalhekk lill-Kummissjoni sabiex tappoġġja qafas adattat għall-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku, biex jinħoloq ambjent ekonomiku iktar favorevoli, biex ittejjeb il-kwalità tal-leġiżlazzjoni u biex issaħħaħ id-drittijiet tal-konsumaturi u s-sitwazzjoni ta' l-SME's fis-suq;

20.

Jenfasizza li la l-konsumaturi u lanqas il-fornituri tas-servizzi ma jkunu jistgħu jagħrfu dejjem liema reġim legali jkun applikabbli għal kull aspett ta' l-attivitajiet tagħhom; għalhekk jitlob lill-Kummissjoni biex tipproponi kjarifika dwar l-interazzjoni bejn l-istrumenti tal-liġi internazzjonali privata u l-istrumenti tas-Suq Wieħed sabiex ma jitħalla l-ebda dubju dwar meta tkun tapplika l-leġiżlazzjoni jew ir-regolament tal-pajjiż ta' l-oriġini jew dak tal-pajjiż ospitant, u sabiex ma jitħallewx lakuni fir-reġim ta' responsabilità applikabbli għall-fornituri tas-servizzi;

21.

Jitlob li jitkompla l-iżvilupp ta' standards ta' disinn bil-għan li tittejjeb aktar l-aċċessibilità għan-nies b'diżabilità, għall-anzjani u għat-tfal; jenfasizza l-importanza li kellu dan il-proċess — f'setturi bħal taxxarabanks urbani, il-lifts, il-makkinarji elettriċi u l-ICT — fl-estensjoni tal-benefiċċji tas-Suq Wieħed għal ċittadini vulnerabbli u fil-ħolqien ta' iżjed ċertezza u fil-prevenzjoni tal-ħolqien ta' ostakoli għall-industrija fl-Unjoni Ewropea;

22.

Jenfasizza li l-kuntratti pubbliċi għandhom jingħataw b'mod ġust u trasparenti, billi jiġu osservati rregoli f'dan il-qasam sabiex ikunu jistgħu wkoll jikkontribwixxu għal promozzjoni ta' l-innovazzjoni u liżvilupp teknoloġiku u sabiex isibu soluzzjoni għat-tħassib ambjentali u soċjali, inkluż għall-aċċessibilità għall-persuni b'diżabilità; jitlob lill-Kummissjoni sabiex ittejjeb l-aċċess ta' l-SMEs għall-kuntratti pubbliċi u sabiex tagħti kuntratti qabel il-kummerċjalizzazjoni sabiex ittejjeb il-kapaċita' ta' innovazzjoni fis-Suq Wieħed.

23.

Iqis li l-moviment liberu tal-merkanzija huwa fundamentali għall-effikaċja tas-Suq Wieħed; ifakkar li 25 % ta' l-oġġetti prodotti fl-Unjoni Ewropea għadhom ma jaqawx taħt miżuri ta' armonizzazzjoni; jilqa' għalhekk l-inizjattiva tal-Kummissjoni sabiex jiġi mtejjeb kif jaħdem is-Suq Wieħed f'dan il-qasam; jitlob lill-Istati Membri sabiex jagħmlu użu sħiħ mir-rikonoxximent reċiproku sabiex jiżguraw it-twettiq ta' din illibertà fundamentali fl-interess tal-konsumaturi u ta' l-intrapriżi

24.

Jisħaq ukoll fuq l-importanza li jitneħħew l-ostakoli għall-ħolqien ta' żona waħda ta' pagamenti, kif ukoll fuq iżjed liberalizzazzjoni tas-swieq postali, filwaqt li jiġi żgurat l-iffinanzjar ta' servizz universali effiċjenti;

25.

Hu tal-fehma li t-tkomplija ta' l-integrazzjoni finanzjarja fl-Unjoni Ewropea hija meħtieġa sabiex tikkontribwixxi għal tkabbir sostenibbli, b'mod speċjali permezz ta' spejjeż aktar baxxi għat-transazzjonijiet, opportunitajiet usa' għall-kondiviżjoni tar-riskju u allokazzjoni aktar effiċjenti tar-riżorsi;

26.

Jemmen li s-sistemi preżenti tal-VAT u tat-taxxi tas-sisa huma ta' ostaklu għar-realizzazzjoni sħiħa tas-Suq Wieħed, b'mod partikulari f'dak li jirrigwarda l-kummerċ transkonfinali; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tinvestiga l-problemi tat-taxxa relatati ma' ordnijiet personali bil-posta u xiri personali bl-internet, u sabiex tressaq proposti li jiffaċilitaw l-eżerciżżju sħiħ taċ-ċittadini ta' l-UE tad-drittijiet tagħhom għall-moviment ħieles ta' prodotti;

27.

Jitlob li tingħata attenzjoni partikulari lit-tħassib ta' l-SME's rigward is-Suq Wieħed, b'mod partikulari permezz ta' titjib fl-ispiża u l-ħeffa tal-proċessi biex jinħoloq negozju, id-disponibilità ta' kapital ta' riskju, ilprezz u l-ħeffa tas-servizzi ta' pagament, u l-mobilità ta' persuni, prodotti u servizzi; jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-kapital ta' riskju mill-Fond Ewropew għall-Investiment ikun jilħaq b'mod utli lill-SMEs u lill-intrapriżi innovattivi;

28.

Iqis li n-networks informali, bħas-Solvit u n-network taċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi (ECC-Net), jikkostitwixxu żieda importanti ma' l-istrumenti formali u ġuridiċi li diġà hemm għad-dispożizzjoni taċċittadini u ta' l-impriżi; jilqa' l-inizjattiva sabiex jitwaqqaf network ta' informazzjoni tas-suq intern (IMI — Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern); jitlob lill-Kummissjoni sabiex iżżid minnufih ir-riżorsi ta' staff u biex ittejjeb l-istrateġija tagħha ta' reklamar biex iċ-ċittadini u l-intrapriżi jsiru jafu li jeżistu dawn in-networks, hekk li dawn isiru tabilħaqq effikaċi;

29.

Jemmen li għandu jkun hemm aktar konsultazzjonijiet u li jeħtieġ li jinsabu mekkaniżmi xierqa sabiex tilwim jiġi solvut aktar malajr; jitlob għalhekk li jiġi stabbilit fil-livell ta' l-UE mekkaniżmu effettiv ta' arbitraġġ b' riparazzjoni ta' malajr biex tkun promossa r-riżoluzzjoni immedjata ta' nuqqas ta' qbil dwar ir-regoli tas-Suq Wieħed;

Tnaqqis tal-piż amministrattiv

30.

Jilqa' l-inizjattivi tal-Kummissjoni sabiex jonqos il-piż amministrattiv ta' l-intrapriżi u jitlob li jissoktaw sforzi ta' dan it-tip sabiex jittejjeb l-aċċess għas-Suq Wieħed bla ma titnaqqas il-protezzjoni meħtieġa għaċ-ċittadini, għall-konsumaturi u għall-impjegati;

31.

Jenfasizza li r-rikonoxximent reċiproku jikkostitwixxi element importanti tas-Suq Wieħed u li ma jtellifx l-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni fejn ikun xieraq;

32.

Jenfasizza madankollu li s-Suq Wieħed tas-Seklu 21 għandu jaħdem fil-qafas ta' regoli neċessarji u proporzjonati; jemmen li armonizzazzjoni akbar tista' tkun meħtieġa f'ċerti oqsma, b'mod partikulari fisservizzi finanzjarji bl-imnut (inklużi l-metodi ta' pagamenti) u fil-funzjonament tas-sistema tat-taxxa;; jilqa' l-Green Paper tal-Kummissjoni dwar is-Servizzi Finanzjarji bl-Imnut fis-Suq Wieħed (COM(2007)0226) u, filwaqt li jirrikonoxxi n-natura lokali tas-servizzi finanzjarji bl-imnut, iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippromwovi l-passi li diġà ttieħdu u li qegħdin jittieħdu biex jinħolqu kundizzjonijiet għal Suq Wieħed li fihom ilkonsumaturi u l-fornituri jistgħu jagħżlu li jieħdu sehem; huwa tal-fehma li għal dan il-għan l-ittestjar talkonsumaturi għal inizjattivi possibbli jrid isir dejjem; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tkompli miexja 'l quddiem bil-proposti tagħha għal bażi ta' taxxa korporattiva komuni u konsolidata;

33.

Jenfasizza li regolamentazzjoni ”aħjar” mhux neċessarjament tfisser ”inqas” regolamentazzjoni; jitlob lill-Kummissjoni biex tikkunsidra inizjattivi ġodda għat-titjib tat-tħaddim u l-integrazzjoni tas-Suq Wieħed u biex tikkonsolida u tissimplifika l-leġiżlazzjoni;

34.

Iqis li l-proċeduri ta' konsultazzjoni tal-Kummissjoni għandhom ikunu iktar trasparenti u iktar immirati sabiex iħeġġu lill-partijiet interessati kollha, u speċjalment lill-SMEs, biex jipparteċipaw f'dawn il-proċeduri;

35.

Jemmen li l-ispinta li tingħata lill-kompetizzjoni permezz tar-riforma regolatorja hija l-istimulu li teħtieġ l-Ewropa biex ittejjeb il-produttività; itenni li d-drittijiet tal-Parlament fil-kuntest tar-riforma regolatorja għandhom jiġi rrisppettati bis-sħiħ;

36.

Iqis illi l-istudji dwar impatt tal-Kummissjoni għandhom ikunu iktar koerenti u għandhom iqisu lopinjoni tal-partijiet involuti kollha; jilqa' għalhekk il-ħolqien mill-Kummissjoni ta' Bord għall-evalwazzjoni ta' l-analiżi ta' impatt u jitlob lill-Kummissjoni sabiex ixxandar l-opinjonijiet tal-Bord; jitlob li l-Parlament Ewropew jagħmel iktar analiżi ta' l-impatt sabiex jappoġġja l-proposti tiegħu;

37.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tinkorpora “Test tas-Suq Intern” fil-mekkaniżmi għal regolamentazzjoni aħjar, kif kien imħeġġeġ mill-Parlament Ewropew, sabiex tiżgura li r-regolaturi jqisu dejjem l-implikazzjonijiet ta' l-azzjonijiet tagħhom fuq l-erba' libertajiet fi ħdan is-Suq Wieħed, flimkien ma' aspetti oħra li huma għandhom jikkunsidraw, b'mod partikulari is-sostenibilità u l-impjiegi;

38.

Ifakkar illi jaqbel li ssir ukoll evalwazzjoni ex-post tal-leġiżlazzjoni sabiex jiġi żgurat li r-regoli jkunu qed jaħdmu kif mistenni u sabiex jinkixfu effetti negattivi eventwali li ma jkunux previsti;

39.

Jaqbel ma' l-opinjoni tal-Kummissjoni li l-koregolamentazzjoni u l-awtoregolamentazzjoni jikkostitwixxu strumenti li jistgħu jikkompletaw l-inizjattivi leġiżlattivi f'ċerti oqsma, filwaqt li jibqgħu rispettati lprerogattivi tal-legiżlatur; jenfasizza wkoll l-effikaċja tal-koperazzjoniji iktar mill-qrib f'ċerti oqsma sabiex wieħed jasal għal armonizzazzjoni fuq bażi volontarja;

40.

Iqis illi traspożizzjoni inadegwata tikkostitwixxi wieħed mill-ostakli maġġuri għat-twettiq tas-Suq Wieħed u li l-Istati Membri huma responsabbli għat-titjib fit-traspożizzjoni u għall-implimentazzjoni talleġiżlazzjoni ta' l-UE; jilqa' t-titjib irreġistrat fit-traspożizzjoni nazzjonali. kif ukoll l-objettiv iffissat mill-Kunsill Ewropew ta' Brussell imsemmi hawn fuq sabiex jitnaqqas b'mod progressiv għal 1% d-defiċit ta' traspożizzjoni ”mira”; jitlob lill-Istati Membri sabiex jevitaw li jaqgħu fin-nasba tar-regolamentazzjoni nazzjonali żejda (gold plating);

41.

Jenfasizza l-importanza li tissaħħaħ u tittejjeb il-koperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet nazzjonali ta' l-Istati Membri responsabbli għas-Suq Wieħed;

Id-dimensjoni internazzjonali

42.

Jiddispjaċih li ċerti Stati Membri qegħdin jimplimentaw miżuri għall-protezzjoni tas-suq nazzjonali tagħhom; jenfasizza l-importanza li jinkisbu kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni ġusta fis-Suq Wieħed; jisħaq li Suq Wieħed li jiffunzjona tajjeb jikkostitwixxi vantaġġ kompetittiv għall-Ewropa vis à vis il-globalizzazzjoni;

43.

Jistieden lill-Kummissjoni biex fit-tfassil ta' politiki interni tevalwa b'mod sistematiku u tqis politiki simili ta' l-imsieħba l-kbar ta' l-Unjoni Ewropea (l-Istati Uniti, ir-Russja, iċ-Ċina, l-Indja, il-Brażil, il-Ġappun...) bil-għan li tittejjeb il-kompetittività Ewropea u sabiex jitneħħew l-ostakoli għan-negozju globali;

44.

Jisħaq fuq il-fatt li l-inizjattivi ta' politika biex tiżdied il-kompetizzjoni m'għandhomx ibaxxu l-istandards Ewropej; ifakkar fl-importanza li jiġi żviluppat djalogu kostruttiv u bbilanċjat ma' l-imsieħba esterni bl-iskop li jinfluwenza l-elaborazzjoni ta' standards internazzjonali;

45.

Jinnota l-inizjattiva tal-Kummissjoni li timpenja ruħha li ssir reviżjoni komprensiva ta' l-istrumenti ta' difiża kummerċjali ta' l-UE; jenfasizza li f'ekonomija dinjija li qiegħda tevolvi malajr, l-istrumenti effikaċi ta' difiża kummerċjali huma vitali għall-kompetittività, għat-tkabbir u għall-impjiegi; ifakkar li l-UE għandha tkompli żżomm l-irwol ta' tmexxija li wriet fil-passat għat-titjib u t-tisħiħ tad-dixxiplina fil-livell tad-WTO;

46.

Huwa tal-fehma li l-UE tkun kapaċi tirnexxi fl-ekonomija globali biss jekk tilħaq, jew saħansitra tiżboq, il-kapaċità innovattiva ta' l-imsieħba kummerċjali tagħha; jinsisti fuq il-fatt li l-UE teħtieġ miżuri speċifiċi sabiex tagħmel lis-Suq Wieħed iżjed innovattiv; barra minn hekk, jistieden lill-istituzzjonijiet ta' l-UE biex jistabbilixxu lill-Unjoni bħala entità fir-rigward ta' xejriet futuri ta' l-ekonomija globali sabiex tiżgura kemm l-effiċjenza tad-difiża kummerċjali, kif ukoll il-kompetittività sostenibbli tagħha; huwa tal-fehma li s-Suq Intern Transatlantiku jista' jkun strument xieraq biex jintlaħqu dawn l-għanijiet;

*

* *

47.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri.


(1)  Testi Adottati, P6_TA(2007)0070.

(2)  Testi Adottati, P6_TA(2007)0201.

(3)  ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36.

(4)  Anness I tal-Konklużjonijiet tal-Presidenza, Brussell, Kunsill Ewropew 21-22 ta' Ġunju 2007.


L-Erbgħa, 5 ta' Settembru 2007

24.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

CE 187/87


MINUTI

(2008/C 187 E/03)

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

IPPRESIEDA: Hans-Gert PÖTTERING

President

1.   Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.

2.   Il-Ġlieda kontra t-terroriżmu (dibattitu)

Mistoqsija orali (O-0046/2007) mressqa minnManfred Weber f'isem il-grupp PPE-DE, Martine Roure f'isem il-grupp PSE, Alexander Alvaro f'isem il-grupp ALDE, Cristiana Muscardini u Roberta Angelilli f'isem ilgrupp UEN, lill-Kunsill: Il-Ġlieda kontra t-Terroriżmu (B6-0139/2007)

Mistoqsija orali (O-0051/2007) mressqa minnManfred Weber u Joseph Daul f'isem il-grupp PPE-DE, Martine Roure f'isem il-grupp PSE, Alexander Alvaro f'isem il-grupp ALDE, Cristiana Muscardini u Roberta Angelilli f'isem il-grupp UEN lill-Kummissjoni: Il-Ġlieda kontra t-Terroriżmu (B6-0313/2007)

Mistoqsija orali (O-0053/2007) mressqa minnKathalijne Maria Buitenweg, Hélène Flautre u Cem Özdemir f'isem il-grupp Verts/ALE, Giusto Catania f'isem il-grupp GUE/NGL, lill-Kunsill: Il-Ġlieda kontra t-Terroriżmu (B6-0314/2007)

Il-President qal li l-President fil-kariga tal-Kunsill għadu mhux preżenti.

Tkellemet Kathalijne Maria Buitenweg li talbet sabiex id-dibattitu ma jsirx qabel ma jiġi l-President fil-kariga tal-Kunsill peress li l-mistoqsijiet orali kienu indirizzati lill-Kunsill.

Madankollu, il-President ippropona lill-Assemblea biex tibda d-dibattitu minnufih sabiex jinżamm il-limitu tal-ħin previsti.

Il-Parlament approva l-proposta.

Joseph Daul, Martine Roure, Alexander Alvaro, Cristiana Muscardini, Kathalijne Maria Buitenweg u Giusto Catania għamlu l-mistoqsijiet orali.

Manuel Lobo Antunes (President fil-kariga tal-Kunsill) u Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġbu għall-mistoqsijiet.

IPPRESIEDA: Manuel António dos SANTOS

Viċi-President

Tkellmu: Manfred Weber f'isem il-grupp PPE-DE, Jan Marinus Wiersma f'isem il-grupp PSE, Graham Watson f'isem il-grupp ALDE, Konrad Szymański f'isem il-grupp UEN, Cem Özdemir f'isem il-grupp Verts/ALE, Tobias Pflüger f'isem il-grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Andreas Mölzer f'isem il-grupp ITS, Jim Allister Membru mhux affiljat, Jaime Mayor Oreja, Bárbara Dührkop Dührkop, Sarah Ludford, Mario Borghezio, Kyriacos Triantaphyllides, Koenraad Dillen, Timothy Kirkhope, Claudio Fava, Sophia in 't Veld, Paul Marie Coûteaux u Ryszard Czarnecki.

IPPRESIEDA: Luisa MORGANTINI

Viċi-President

Tkellmu: Miguel Portas, Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Antonio Tajani, Michael Cashman, Ignasi Guardans Cambó, Mirosław Mariusz Piotrowski, Mihael Brejc, Dan Mihalache, Anneli Jäätteenmäki, Jan Tadeusz Masiel, Barbara Kudrycka, Csaba Sándor Tabajdi, Marian-Jean Marinescu, Genowefa Grabowska, Bogdan Klich, Ana Maria Gomes, Hubert Pirker, Libor Rouček, Herbert Reul, Proinsias De Rossa, Charlotte Cederschiöld, Giulietto Chiesa, Maria da Assunção Esteves, Ioannis Varvitsiotis, Józef Pinior, Geoffrey Van Orden, Marianne Mikko, Jana Hybášková, Paulo Casaca, Manuel Lobo Antunes u Franco Frattini.

Peress li l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni kienu għadhom mhux disponibbli, se jitħabbru fil-plenarja iktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: 11.10.2007.

IPPRESIEDA: Luigi COCILOVO

Viċi-President

Tkellemet Sophia in 't Veld, li ddeplorat il-fatt li l-Kunsill u l-Kummissjoni ma wieġbux il-mistoqsijiet tagħha dwar il-grupp ta' kuntatt f'livell għoli dwar il-protezzjoni tad-dejta (E-5454/2006) u dwar il-“Foreign Intelligence Surveillance Act” (FISA) (E-4176/2007) u qed titlob tweġiba bil-miktub mingħandhom.

3.   Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet Olandiżi kompetenti kienu avżaw bil-ħatra ta' Lily Jacobs minflok Margrietus van den Berg bħala Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 04.09.2007.

Bi qbil ma' l-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, peress li l-kredenzjali tagħha ma ġewx verifikati u lanqas ma ttieħdet deċiżjoni dwar xi kontestazzjoni eventwali, Lily Jacobs ħadet postha fil-Parlament u fl-organi tiegħu u tgawdi mid-drittijiet kollha tagħha, bil-kundizzjoni li preċedentement iffirmat dikjarazzjoni li ma twettaq l-ebda funzjoni li hi inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.

4.   Ordni tas-seduta

Fuq talba tal-gruppi politiċi, il-Parlament iddeċieda li r-Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi għall-perjodu 2007-2013 il-programm speċifiku “Prevenzjoni tad-Droga u l-informazzjoni dwarha” bħala parti mill-programm ġenerali “Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja” [08698/4/2007 — C6-0258/2007 — 2005/0037B(COD)]

Rapporteur: Inger Segelström (A6-0308/2007) (punt 50 ta' l-abbozz definittiv ta' l-Aġenda) titressaq għal votazzjoni mingħajr dibattitu fil-ħin tal-votazzjonijiet ta' nhar il-Ħamis f'nofsinhar.

*

* *

Tkellem Richard Howitt li talab sabiex b'mod urġenti, il-President tal-Parlament jadotta miżuri maħsuba biex jassiguraw il-protezzjoni tad-delegazzjoni mill-Kolombja li għamlet żjara fil-Parlament Ewropew fis-27 u fit-28 ta' Ġunju 2007, u li din l-ġimgħa rċiviet theddid ta' mewt (il-President ħa nota ta' dan).

5.   Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

5.1.   Sforzi mwettqa mill-Istati Membri fl-2005 sabiex jintroduċi ekwilibriju sostenibbli bejn il-kapaċità tas-sajd u l-possibilitajiet tas-sajd (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar sforzi mwettqa mill-Istati Membri fl-2005 sabiex jintroduċi ekwilibriju sostenibbli bejn ilkapaċità tas-sajd u l-possibilitajiet tas-sajd [2007/2108(INI)] — Kumitat għas-Sajd.

Rapporteur: Paulo Casaca (A6-0297/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0368)

5.2.   Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 5/2007 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar rapport dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 5/2007 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007 [11707/2007 — C6 0232/2007 — 2007/2162(BUD)] — Kumitat għall-Baġit.

Rapporteur: James Elles (A6-0300/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0369)

5.3.   Trasport intern ta' oġġetti perikolużi ***I (votazzjoni)

Rapport Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi [COM(2006)0852 — C6-0012/2007 — 2006/0278(COD)] — Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu.

Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A6-0253/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0370)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0370)

6.   Merħba uffiċjali

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lil delegazzjoni mill-Parlament tar-Repubblika ta' l-Afrika t'Isfel li poġġiet fit-tribuna uffiċjali.

*

* *

Tkellem Gary Titley dwar il-proċedura tal-votazzjoni dwar it-tliet rapporti Jeggle li ġejjin.

7.   Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

7.1.   Ħalib preservat għall-konsum tal-bniedem (Emenda tad-Direttiva 2001/114/KE) * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2001/114/KE rigward ċertu ħalib preservat parzjalment jew totalment deidratat maħsub għall-konsum tal-bniedem [COM(2007)0058 — C6-0083/2007 — 2007/0025(CNS)] — Kumitatgħall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali.

Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A6-0282/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P6_TA(2007)0371)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0371)

7.2.   L-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999) * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li temenda r-Regolament (KE) Nru 1255/1999 dwar lorganizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib [COM(2007)0058 — C6-0084/2007 — 2007/0026(CNS)] — Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali.

Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A6-0283/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0372)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0372)

7.3.   Regoli addizzjonali ta' l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (Emenda tar-Regolament (KE) Nru 2597/97 * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li temenda r-Regolament (KE) Nru 2597/97 li jistabbilixxi regoli addizzjonali dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib għax-xorb [COM(2007)0058 — C6-0085/2007 — 2007/0027(CNS)] — Kumitatgħall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali.

Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A6-0284/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0373)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0373)

*

* *

Tkellem Geoffrey Van Orden li wassal messaġġ lid-delegazzjoni mill-Afrika t'Isfel li llum kienet preżenti fittribuna, li fih ikkundanna r-reġim ta' Mugabe fiż-Żimbabwe (Il-President ħa nota ta' dan).

7.4.   Restrizzjonijiet imposti mill-UE fuq likwidi li passiġġieri jistgħu jġorru fuq lajruplani (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 12.02.2007(punt 16 tal-Minuti ta' 12.02.2007).

Fi tmiem id-dibattitu tressqet il-mozzjoni għal riżoluzzjoni li ġejja:

Paolo Costa, f'isem il-Kumitat TRAN, dwar ir-Regolament (KE) Nru 1546/2006 tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 622/2003 li jistabilixxi miżuri għall-implimentazzjoni ta' standards bażiċi komuni għas-sigurtà ta' l-avjazzjoni (il-ġarr ta' likwidi fl-ajruplani) (B6-0267/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0374)

7.5.   Il-loġistika tat-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa — it-triq għall-mobilità sostenibbli (votazzjoni)

Rapport Il-loġistika tat-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa — it-triq għall-mobilità sostenibbli [2006/2228(INI)] — Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu.

Rapporteur: Inés Ayala Sender (A6-0286/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0375)

7.6.   Rapport dwar l-attivitajiet EURES 2004-2005: Lejn suq tax-xogħol wieħed (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0322/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0376)

7.7.   Strateġija ta' l-UE li tappoġġja lill-Istati Membri biex inaqqsu l-ħsara relatata ma' l-alkoħol (votazzjoni)

Rapport Strateġija ta' l-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-tnaqqis ta' ħsara relatata ma' l-alkoħol [2007/2005(INI)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

Rapporteur: Alessandro Foglietta (A6-0303/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0377)

8.   Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapporti Elisabeth Jeggle (A6-0282/2007, A6-0283/2007, A6-0284/2007): Andreas Mölzer, Hynek Fajmon

Il-ġarr ta' likwidi fl-ajruplani — B6-0267/2007: Hubert Pirker, John Attard-Montalto, Zita Pleštinská

Rapport Alessandro Foglietta — A6-0303/2007: Zuzana Roithová, Erna Hennicot-Schoepges.

9.   Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt “Séance en direct”“Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” u fil-verżjoni stampata ta' l-anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet”.

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata talvotazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.55 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

IPPRESIEDA: Marek SIWIEC

Viċi-President

10.   Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Jean Lambert avżat li hija kienet preżenti għas-seduta tat-03.09.2007 iżda isimha ma kienx imniżżel firreġistru ta' l-attendenza.

*

* *

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

11.   L-Instabbilità finanzjarja u l-impatt fuq l-ekonomija reali (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-Instabbilità finanzjarja u l-impatt fuq l-ekonomija reali

Manuel Lobo Antunes (President fil-kariga tal-Kunsill), Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni) u Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: John Purvis f'isem il-grupp PPE-DE, Robert Goebbels f'isem il-grupp PSE, Margarita Starkevičiūtė f'isem il-grupp ALDE, Brian Crowley f'isem il-grupp UEN, Alain Lipietz f'isem il-grupp Verts/ALE, Godfrey Bloom f'isem il-grupp IND/DEM, Luca Romagnoli f'isem il-grupp ITS, Cristobal Montoro Romero, Pervenche Berès, Andrea Losco, Guntars Krasts, Karsten Friedrich Hoppenstedt u Ieke van den Burg.

IPPRESIEDA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Viċi-President

Tkellmu: Olle Schmidt, Mario Borghezio, Poul Nyrup Rasmussen, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Udo Bullmann, Harald Ettl, Benoît Hamon, Elisa Ferreira, Manuel Lobo Antunes, Joaquín Almunia u Charlie McCreevy.

Id-dibattitu ngħalaq.

12.   Konvenzjoni dwar il-ġlieda kontra d-deżertifikazzjoni (dibattitu)

Mistoqsija orali (O-0049/2007) mressqa minnMiroslav Ouzký, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kunsill: Objettivi għall-Konferenza ta' l-Istati Kontraenti għall-Konvenzjoni kontra d-Deżertifikazzjoni li se ssir f'Madrid bejn it-3 u l-14 ta' Settembru 2007 (B6-0140/2007)

Mistoqsija orali (O-0050/2007) mressqa minnMiroslav Ouzký, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Objettivi għall-Konferenza ta' l-Istati Kontraenti għall-Konvenzjoni għall-Ġlieda kontra d-Deżertifikazzjoni li se ssir f'Madrid bejn it-3 u l-14 ta' Settembru 2007 (B6-0312/2007)

Miroslav Ouzký għamel il-mistoqsijiet orali.

Manuel Lobo Antunes (President fil-kariga tal-Kunsill) u Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu għall-mistoqsijiet.

Tkellmu: Cristina Gutiérrez-Cortines f'isem il-grupp PPE-DE, María Sornosa Martínez f'isem il-grupp PSE, Satu Hassi f'isem il-grupp Verts/ALE, Roberto Musacchio f'isem il-grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Roberta Alma Anastase, Edite Estrela, Kyriacos Triantaphyllides u Manuel Lobo Antunes.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 108 (5):

Cristina Gutiérrez-Cortines f'isem il-grupp PPE-DE, María Sornosa Martínez f'isem il-grupp PSE, Vittorio Prodi f'isem il-grupp ALDE, Liam Aylward, Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta u Cristiana Muscardini f'isem il-grupp UEN, Marie Anne Isler Béguin u David Hammerstein f'isem il-grupp Verts/ALE, Roberto Musacchio f'isem il-grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, dwar l-objettivi ta' l-UE għat-Tmien Laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet Kontraenti (COP8) għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti biex Tkun Kumbattuta d-Deżertifikazzjoni (UNCCD), li se ssir f'Madrid, bejn it-3 u 14 ta' Settembru 2007 (B6-0329/2007)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.3 tal-Minuti ta' 06.09.2007.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-mistoqsijiet: 17.15 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 17.30)

IPPRESIEDA: Manuel António dos SANTOS

Viċi-President

13.   Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kunsill)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kunsill (B6-0138/2007).

Mistoqsija 1 (Manuel Medina Ortega): Approċċ globali għall-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni.

Manuel Lobo Antunes (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker u Paul Rübig.

Mistoqsija 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-immodernizzar taddritt tax-xogħol.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou u Danutė Budreikaitė.

Mistoqsija 3 (Chris Davies): Il-Palestina.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Chris Davies u David Martin.

Il-mistoqsija 4 skadiet minħabba li l-awtur tagħha ma kienx preżenti.

Mistoqsija 5 (David Martin): L-għajnuna għall-kummerċ.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' David Martin.

Mistoqsija 6 (Esko Seppänen): Il-politika relattiva għad-dimensjoni tat-Tramuntana.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Esko Seppänen.

Mistoqsija 7 (Bernd Posselt): Frontex.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Bernd Posselt.

Mistoqsija 8 (Sarah Ludford): It-titjib fil-koperazzjoni tal-pulizija.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Sarah Ludford.

Mistoqsija 9 (Dimitrios Papadimoulis): Il-karattru ekumenikali tal-Patrijarka ta' Kostantinopoli.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Dimitrios Papadimoulis u Bernd Posselt.

Il-mistoqsija 10 skadiet minħabba li l-awtur tagħha ma kienx preżenti.

Mistoqsija 11 (Mairead McGuinness): Ir-riżultat tas-Samit UE-Brażil.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Mairead McGuinness u Jim Allister.

Mistoqsija 12 (Marianne Mikko): Il-ftehimiet dwar is-sajd fl-ilmijiet tal-lag Peïpous bejn ir-Russja u l-Estonja u l-għajnuna mill-Unjoni Ewropea għas-sajd.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Marianne Mikko.

Mistoqsija 13 (Brian Crowley): Relazzjonijiet bejn l-UE u l-Bożnija

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Brian Crowley.

Il-mistoqsijiet 14 sa 16 ġew irtirati mill-awturi tagħhom.

Il-mistoqsija 17 skadiet minħabba li l-awtur tagħha ma kienx preżenti.

Mistoqsija 18 (Lidia Joanna Geringer de Oedenberg): Il-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Il-mistoqsijiet 19 u 20 skadew minħabba li l-awturi tagħhom ma kinux preżenti.

Mistoqsija 21 (Marian Harkin): Id-differenza bejn l-Istati taż-Żona Schengen u l-Istati li ma jagħmlux parti minn din iż-żona.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Marian Harkin.

Mistoqsija 22 (Proinsias De Rossa): Il-ħolqien ta' sotto-kumitat għad-drittijiet tal-bniedem UE-Iżrael.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Proinsias De Rossa.

Mistoqsija 23 (Johan Van Hecke): Is-sitwazzjoni fiż-Żimbabwe.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Johan Van Hecke.

Mistoqsija 24 (Danutė Budreikaitė): Il-pajp tal-gass tat-Tramuntana ta' l-Ewropa.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Danutė Budreikaitė.

Mistoqsija 25 (Luisa Morgantini): Mordekhaï Vanounou kkundannat sitt xhur ħabs.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija.

Mistoqsija 26 (Richard Howitt): Il-progress tad-Direttiva li tikkonċerna l-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema temporanji.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Richard Howitt.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin tal-mistoqsijiet allokat għall-Kunsill intemm.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.00 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00)

IPPRESIEDA: Mechtild ROTHE

Viċi-President

14.   Il-funzjonament tad-djalogi u tal-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi (dibattitu)

Rapport dwar il-funzjonament tad-djalogi u tal-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi [2007/2001(INI)] — Kumitat għall-Affarijiet Barranin.

Rapporteur: Elena Valenciano Martínez-Orozco (A6-0302/2007)

Elena Valenciano Martínez-Orozco ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Feleknas Uca (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Roberta Alma Anastase f'isem il-grupp PPE-DE, Véronique De Keyser f'isem il-grupp PSE, Anders Samuelsen f'isem il-grupp ALDE, Hélène Flautre f'isem il-grupp Verts/ALE, Luisa Morgantini f'isem il-grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-grupp IND/DEM, Irena Belohorská Membru mhux affiljata, Charles Tannock, Józef Pinior, Lydie Polfer, Marek Aleksander Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Erik Meijer, Kathy Sinnott, Laima Liucija Andrikienė, Evgeni Kirilov, Sarah Ludford, Mikel Irujo Amezaga, Bernd Posselt, Katrin Saks, Hannu Takkula, Francisco José Millán Mon, Ana Maria Gomes, Anna Ibrisagic, Pierre Schapira, Luís Queiró, Csaba Sándor Tabajdi, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis, Geoffrey Van Orden, Gabriela Creţu, Bogusław Sonik u Joe Borg,

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.4 tal-Minuti ta' 06.09.2007.

15.   L-applikazzjoni tal-prinċipju tas-sostenibiltà fl-industriji tas-sajd ta' l-UE permezz ta' produzzjoni massima sostenibbli (dibattitu)

Rapport dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju tas-sostenibiltà fl-industriji tas-sajd ta' l-UE permezz ta' produzzjoni massima sostenibbli [2006/2224(INI)] — Kumitat għas-Sajd.

Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A6-0298/2007)

Carmen Fraga Estévez ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Avril Doyle f'isem il-grupp PPE-DE, Paulo Casaca f'isem il-grupp PSE, Chris Davies f'isem il-grupp ALDE, Carl Schlyter f'isem il-grupp Verts/ALE, Pedro Guerreiro f'isem il-grupp GUE/NGL, Thomas Wise f'isem il-grupp IND/DEM, Jean-Claude Martinez f'isem il-grupp ITS, Jim Allister Membru mhux affiljat, Rosa Miguélez Ramos, Ian Hudghton, Urszula Krupa, Catherine Stihler, Marianne Mikko u Joe Borg.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.5 tal-Minuti ta' 06.09.2007.

16.   Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument “Aġenda” PE 393.244/OJJE).

17.   Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.25.

Harald Rømer

Segretarju Ġenerali

Gérard Onesta

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dîncu, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


ANNESS I

RIŻULTATI TAL-VOTAZZJONIJIET

Abbrevjazzjonijiet u simboli

+

adottat/a

-

irrifjutat/a

skadut/a

Ir

irtirat/a

VSI (..., ..., ...)

votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet (favur, kontra, astenew)

VE (..., ..., ...)

votazzjoni elettronika (favur, kontra, astenew)

Vmaq

votazzjoni maqsuma

Vsep

votazzjoni separata

em

emenda

EmK

emenda ta' kompromess

PK

parti korrispondenti

EmT

emenda li tħassar

=

emendi identiċi

§

paragrafu

Art

Artikolu

Pre

premessa

MOZ

mozzjoni għal riżoluzzjoni

MOZK

mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta

SIG

votazzjoni sigrieta

1.   Sforzi mwettqa mill-Istati Membri fl-2005 sabiex jintroduċi ekwilibriju sostenibbli bejn il-kapaċità tas-sajd u l-possibilitajiet tas-sajd

Rapport: Paulo CASACA (A6-0297/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

2.   Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 5/2007

Rapport: James ELLES (A6-0300/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

maġġoranza kwalifikata mitluba

3.   Trasport intern ta' oġġetti perikolużi ***I

Rapport: Bogusław LIBERADZKI (A6-0253/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

Emendi mill-kumitat responsabbli — Votazzjoni Blokk

1-6

8-15

18

19

23-43

kumitat

 

+

 

Emendi mill-kumitat responsabbli — voti separati

17

kumitat

Vsep

-

 

20

kumitat

Vsep

+

 

Artikolu 1, § 3

45

PPE-DE, PSE

VE

+

483, 185, 8

16

kumitat

 

 

Artikolu 6, § 1

21

kumitat

 

-

 

44

PSE

 

+

 

Wara Pre 14

46

Verts/ALE

 

-

 

47

Verts/ALE

 

-

 

votazzjoni: proposta emendata

 

+

 

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva

 

+

 

L-emendi 7 u 22 ma jaffettwawx il-verżjonijiet lingwistiċi kollha, u għalhekk ma tressqux għall-votazzjoni (l-Artikolu 151(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Talbiet għal votazzjoni separata

PPE-DE: em 17

PSE: emi 17, 20

4.   Ħalib preservat għall-konsum tal-bniedem (emenda tad-direttiva 2001/114/CE) *

Rapport: Elisabeth JEGGLE (A6-0282/2007)

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni: proposta għal direttiva

 

+

 

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva

 

+

 

5.   L-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999) *

Rapport: Elisabeth JEGGLE (A6-0283/2007)

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

Emendi mill-kumitat responsabbli -Votazzjoni Blokk

1-6

kumitat

 

+

 

Artikolu 8

8

ALDE

 

-

 

Artikolu 9

9

ALDE

 

-

 

Chapitre III A

10

ALDE

 

-

 

7

kumitat

 

+

 

votazzjoni: proposta emendata

VSI

+

641, 35, 10

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva

 

+

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

IND/DEM: proposta emendata

6.   Regoli addizzjonali ta' l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (Emenda tar-Regolament (KE) Nru 2597/97 *

Rapport: Elisabeth JEGGLE (A6-0284/2007)

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

Emendi mill-kumitat responsabbli — Votazzjoni Blokk

1-2

kumitat

 

+

 

votazzjoni: proposta emendata

 

+

 

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva

 

+

 

7.   Restrizzjonijiet imposti mill-UE fuq likwidi li passiġġieri jistgħu jġorru fuq lajruplani

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: (B6-0267/2007)

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni - Kumitat TRANS (B6-0267/2007)

Wara § 7

1=

4=

7=

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

 

+

 

2=

5=

8=

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

VE

-

209, 463, 15

9

GUE/NGL

VSI

-

195, 474, 20

§ 8

6

Verts/ALE

VSI

-

152, 525, 18

11

PPE-DE

VSI

+

382, 298, 15

3=

10=

ALDE

GUE/NGL

 

 

12

PSE

 

 

votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

VSI

+

464, 158, 70

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

GUE/NGL: em 9

Verts/ALE: em 6

ALDE: em 9, 11, votazzjoni finali

8.   Il-loġistika tat-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa — it-triq għall-mobilità sostenibbli

Rapport: Inés AYALA SENDER (A6-0286/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

Wara l-§ 3

8

PSE

VE

+

363, 301, 26

Wara l-§ 4

1

Verts/ALE

Vmaq/VSI

 

 

1

-

285, 396, 14

2

 

4

GUE/NGL

 

-

 

5

GUE/NGL

Vmaq

 

 

1

-

 

2

-

 

Wara l-§ 14

9

PSE

 

+

 

Wara l-§ 15

10

PSE

 

+

 

Wara l-§ 16

11

PSE

 

-

 

§ 18

12

PSE

 

-

 

§ 19

13

PSE

VE

-

322, 347, 20

Wara l-§ 19

14

PSE

VE

+

363, 299, 32

§ 21

15

PSE

 

-

 

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1

+

 

2

+

 

3/VSI

+

503, 181, 12

§ 25

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 27

§

test oriġinali

Vsep/VE

+

360, 318, 9

Wara ċitazzjoni 6

6

PSE

 

+

 

Premessa C

7

PSE

 

+

 

Premessa D

2

GUE/NGL

 

-

 

Wara premessa D

3

GUE/NGL

 

-

 

votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

VSI

+

577, 52, 61

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

Verts/ALE: em 1, § 21 (It-tielet parti)

PPE-DE: votazzjoni finali

Talbiet għal votazzjoni separata

PPE-DE: § 27

Talbiet għal votazzjoni maqsuma

PPE-DE

§ 25

L-ewwel parti:“Jappoġġja ... ġenerali żviluppata;”

It-tieni parti:“jenfasizza f'dan il-kuntest ... sostenibbli tal-merkanzija;”

Verts/ALE

§ 21

L-ewwel parti:“Jinsisti li ... sikura u sostenibbli” mingħajr it-terminu “il-ko-modalità”

It-tieni parti:“il-ko-modalità”

It-tielet parti:“jipproponi l-Kummissjoni ... l-kunsiderazzjoni tas-sikurezza”

PSE

em 5

L-ewwel parti:“Jinnota l-effett stimolanti ... li jattira l-investiment privat”

It-tieni parti:“imma jiċħad ... strareġija għall-investiment pubbliku”

em 1

L-ewwel parti:“iqis l-internalizzazzjoni progressiva ... tat-toroq u tal-ferroviji”

It-tieni parti:“hekk kif juri l-eżempju ... Schwerverkehrsabgabe — LSVA)”

9.   Rapport ta' Attività tal-EURES għall-2004 u l-2005: Lejn suq tax-xogħol wieħed Ewropew

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: (B6-0322/2007)

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni - Kumitat EMPL (B6-0322/2007)

votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

 

+

 

Les amendements 1 à 5 ont été retirés.

10.   Strateġija ta' l-UE li tappoġġja lill-Istati Membri biex inaqqsu l-ħsara relatata ma' l-alkoħol

Rapport: Alessandro FOGLIETTA (A6-0303/2007)

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

§ 1

6

Verts/ALE

Vmaq/VSI

 

 

1

-

82, 580, 13

2

-

281, 394, 7

3

-

94, 582, 9

§ 2

7

Verts/ALE

VE

+

361, 319, 11

§ 7

§

test oriġinali

Vsep

+

 

§ 8, tiret i)

9

Verts/ALE

VSI

-

210, 439, 41

§ 9, tiret i)

8

Verts/ALE

 

-

 

§ 9, tiret vi)

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1

+

 

2/VSI

+

549, 127, 16

§ 9, tiret vii)

10/rev

Verts/ALE

 

-

 

§ 9, tiret ix)

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 9, tiret xii)

§

test oriġinali

VSI

+

579, 65, 46

§ 10, tiret i)

11

Verts/ALE

VSI

-

225, 421, 42

§ 11

1

PPE-DE

VSI

-

320, 354, 11

17

PSE

VSI

+

440, 235, 12

§

test oriġinali

 

 

§ 13

12

Verts/ALE

 

-

 

§ 14

13

Verts/ALE

VSI

-

108, 561, 18

§ 15

14S

Verts/ALE

 

-

 

§ 16

2

PPE-DE

VSI

-

273, 389, 25

16

PSE

VSI

+

534, 136, 21

§

test oriġinali

 

 

§ 25

15

Verts/ALE

 

-

 

Wara premessa C

3

Verts/ALE

 

-

 

Premessa D

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1/VSI

+

627, 45, 7

2

+

 

Premessa I

4

Verts/ALE

 

-

 

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1

+

 

2

+

 

Premessa J

5

Verts/ALE

 

-

 

Premessa K

§

test oriġinali

Vsep

+

 

votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

 

+

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

IND/DEM: Pre D (L-ewwel parti), § 9 indent vi) (It-tieni parti), § 9 indent xii)

ALDE: emi 9, 11

Verts/ALE: emi 6, 1, 17, 13, 2, 16

Talbiet għal votazzjoni separata

PPE-DE: § 7

ALDE: Pre K

Talbiet għal votazzjoni maqsuma

PPE-DE

Premessa I

L-ewwel parti: It-test kollu mingħajr il-kliem “billi, għalkemm l-istess ... azzjoni konċentrata fuq il-livell ta' l-UE;”

It-tieni parti: dan il-kliem

§ 9, indent ix)

L-ewwel parti:“isaħħu l-pieni ... il-liċenzja tas-sewqan”

It-tieni parti:“u perjodi ta' konfiska tal-vettura”

IND/DEM

Premessa D

L-ewwel parti:“billi l-Artikolu 152 ... f'dan il-qasam”by roll-call vote

It-tieni parti:“billi xogħol ... fil-livell nazzjonali”

§ 9, indent vi)

L-ewwel parti: It-test kollu mingħajr il-kelma “ġodda”

It-tieni parti: din il-kelma

PSE

Em 6

L-ewwel parti:“Jilqa' b'sodisfazzjon ... ħażin ta' l-alkohol”

It-tieni parti:“jistieden lill-Kummissjoni ... mill-ħaddiema u mis-sewwieqa”

It-tielet parti:“imħassar”


ANNESS II

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI B'SEJĦA TA' L-ISMIJIET

1.   Rapport Jeggle A6-0283/2007

Proposta emendata tal-Kummissjoni

Favur: 641

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Giertych, Helmer, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schapira, Scheele, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 35

GUE/NGL: Holm, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

ITS: Binev, Chukolov, Stoyanov

PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, López-Istúriz White, Wijkman, Wohlin

PSE: Andersson, Christensen, Färm, Hedh, Jørgensen, Rasmussen, Schaldemose, Segelström

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Astensjonijiet: 10

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Mladenov

PSE: Haug, McCarthy, Masip Hidalgo

UEN: Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Antonio López-Istúriz White

Kontra: Jens-Peter Bonde, Olle Schmidt, Charlotte Cederschiöld, Britta Thomsen

2.   B6-0267/2007 — Il-ġarr ta' likwidi fl-ajruplani

Emenda 9

Favur: 195

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, Davies, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, de Villiers

NI: Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brok, Seeberg, Wortmann-Kool

PSE: Arif, Berès, Berlinguer, Bono, Bourzai, Carlotti, Carnero González, Castex, Chiesa, Cottigny, Désir, Dîncu, Douay, Fava, Ferreira Anne, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Locatelli, Napoletano, Navarro, Neris, Patrie, Peillon, Poignant, Pribetich, Rocard, Roure, Sacconi, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Camre, Gobbo

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 474

ALDE: Andria, Beaupuy, Costa, Deprez, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Pistelli, Pohjamo, Raeva, Ries, Sterckx, Susta, Takkula, Veraldi

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Astensjonijiet: 20

ALDE: Cocilovo

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Baco, Giertych, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Esteves

PSE: Corda, Masip Hidalgo

3.   B6-0267/2007 — Il-ġarr ta' likwidi fl-ajruplani

Emenda 6

Favur: 152

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Davies, Dičkutė, Drčar Murko, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ehler, Korhola, Mauro, Wieland

PSE: Christensen, Corbey, Dumitrescu, Gruber, Gurmai, Jørgensen, Schaldemose

UEN: Didžiokas, Maldeikis

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 525

ALDE: Andria, Beaupuy, Busk, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Jäätteenmäki, Jensen, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Pistelli, Pohjamo, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Sterckx, Susta, Takkula, Veraldi

GUE/NGL: Ransdorf

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Astensjonijiet: 18

ALDE: Cocilovo, Hall, Watson

GUE/NGL: Remek

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Esteves

PSE: Corda, Masip Hidalgo, Podgorean, Van Lancker

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Lambert, Lucas

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Gitte Seeberg

4.   B6-0267/2007 — Il-ġarr ta' likwidi fl-ajruplani

Emenda 11

Favur: 382

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, de Villiers

NI: Belohorská, Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mladenov, Morin, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stavreva, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Berman, Bozkurt, Carnero González, Christensen, Corbey, De Vits, Ford, Gruber, Gurmai, Jørgensen, Schaldemose

UEN: Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 298

ALDE: Andria, Beaupuy, Cornillet, Costa, Ferrari, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Pistelli, Pohjamo, Raeva, Schmidt Olle, Sterckx, Susta, Veraldi

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Helmer, Rivera

PPE-DE: Ashworth, Audy, Ayuso, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Descamps, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Elles, Fernández Martín, Fraga Estévez, Gaubert, de Grandes Pascual, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Kirkhope, López-Istúriz White, McMillan-Scott, Mato Adrover, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nicholson, Niebler, Parish, Purvis, Queiró, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Šťastný, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Toubon, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Weber Manfred

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Foglietta, Gobbo, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere

Astensjonijiet: 15

ALDE: Cocilovo, Hall

GUE/NGL: Ransdorf

IND/DEM: Krupa, Tomczak, Železný

NI: Baco, Giertych, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Gauzès, Reul

PSE: Corda, Masip Hidalgo, Van Lancker

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kontra: Glyn Ford

5.   B6-0267/2007 — Il-ġarr ta' likwidi fl-ajruplani

Riżoluzzjoni

Favur: 464

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Sven