ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
15 ta' Lulju 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2008/C 178/01

Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE — Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet ( 1 )

1

2008/C 178/02

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.5030 — Swiss Life/AWD) ( 1 )

4

2008/C 178/03

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.5054 — Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann) ( 1 )

4

2008/C 178/04

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.5108 — Sofinco/Agos) ( 1 )

5

2008/C 178/05

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso) ( 1 )

5

2008/C 178/06

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.5145 — Staples/Corporate Express) ( 1 )

6

2008/C 178/07

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.5208 — Bilfinger Berger/M+W Zander FM) ( 1 )

6

2008/C 178/08

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.5099 — Arrow Electronics/Logix) ( 1 )

7

2008/C 178/09

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.4727 — Segulah/Capman/JV) ( 1 )

7

2008/C 178/10

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.5002 — Wacker Chemie/WPS/APP) ( 1 )

8

2008/C 178/11

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.5085 — Platinum Equity/Delphi Steering) ( 1 )

8

2008/C 178/12

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.5015 — Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV) ( 1 )

9

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2008/C 178/13

Rata tal-kambju ta' l-euro

10

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2008/C 178/14

Tagħrif fil-qosor imwassal mill-Istati Membri fir-rigward ta' għajnuna mill-Istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE dwar għajnuna mill-Istat lill-impriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni ta' prodotti agrikoli u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 70/2001

11

2008/C 178/15

Pubblikazzjoni ta' deċiżjonijiet għall-għoti jew għar-revoka ta' liċenzji għall-operat skond l-Artikolu 13(4) ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2407/92 dwar il-liċenzjar ta' air carriers (Trasportaturi bl-ajru) ( 1 )

15

2008/C 178/16

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas ta' l-implimentazzjoni tad-Direttiva 92/75/KEE tal-Kunsill dwar l-indikazzjoni permezz ta' ittikkettjar u l-informazzjoni standard tal-prodott dwar il-konsum ta' l-enerġija u riżorsi oħra skond l-apparat tad-dar ( 1 )

17

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Kunsill

2008/C 178/17

Avviż ta' post battal — Il-Kunsill ta' l-UnjonI Ewropea — Kompetizzjoni ġenerali — Ref. CONS/AD/430 — Amministratur

19

2008/C 178/18

Avviż ta' post battal — Il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea — Kompetizzjoni ġenerali — Ref. CONS/AD/431 — Amministratur

20

2008/C 178/19

Avviż ta' post battal — Il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea — Kompetizzjoni ġenerali — Ref. CONS/AD/432 — Amministratur

21

 

Kummissjoni

2008/C 178/20

LIFE+ Sejħa għal proposti 2008

22

 

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Kummissjoni

2008/C 178/21

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta) ( 1 )

25

2008/C 178/22

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.5256 — Burani/3i/APB) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata ( 1 )

26

2008/C 178/23

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.5217 — Gefa/Pema) ( 1 )

27

2008/C 178/24

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.5213 — Total/Sonatrach/JVs) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata ( 1 )

28

 

ATTI OĦRAJN

 

Kummissjoni

2008/C 178/25

Notifika dwar talba skond l-Artikolu 30 tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2004/17/KE — Talba mingħand Stat Membru

29

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

 


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

Kummissjoni

15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/1


Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 178/01)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

30.5.2008

Għajnuna Nru

N 816/06

Stat Membru

Ir-Renju Unit

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

R&D Tax Credits for SMEs

Il-bażi legali

Finance Act 2000, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Ir-riċerka u l-iżvilupp

Il-forma ta' l-għajnuna

Vantaġġ fiskali

L-Estimi

Baġit annwali: GBP 300 miljun

L-intensità

25 %

It-tul ta' żmien

1.4.2008-30.12.2013

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

HM Revenue & Customs

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

United Kingdom

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

6.8.2007

Għajnuna Nru

N 825/06

Stat Membru

L-Olanda

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Alternatieve verwerking slachtbijproducten

Il-bażi legali

Kaderwet LNV subsidies, Algemene wet Bestuursrecht

It-tip tal-miżura

Għajnuna individwali

L-għan

Il-ħarsien ta' l-ambjent, Innovazzjoni

Il-forma ta' l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: EUR 1,1 miljun

L-intensità

40 %

It-tul ta' żmien

Setturi ekonomiċi

L-industrija tal-manifattura

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministerie van Landbouw

Natuur en Voedselkwaliteit

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

30.5.2008

Għajnuna Nru

N 33/07

Stat Membru

Ir-Renju Unit

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

R&D Tax Credits for SMEs: extension to cover clinical trials volunteer costs

Il-bażi legali

Finance Act 2000, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Ir-riċerka u l-iżvilupp

Il-forma ta' l-għajnuna

Vantaġġ fiskali

L-Estimi

Baġit annwali: GBP 300 miljun

L-intensità

25 %

It-tul ta' żmien

1.4.2008-30.12.2013

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

HM Revenue & Customs

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

United Kingdom

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

30.5.2008

Għajnuna Nru

N 34/07

Stat Membru

Ir-Renju Unit

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Vaccine Research Relief: extension to cover clinical trial costs

Il-bażi legali

Finance Act 2002, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Ir-riċerka u l-iżvilupp

Il-forma ta' l-għajnuna

Vantaġġ fiskali

L-Estimi

Baġit annwali: GBP 20 miljun

L-intensità

12 %

It-tul ta' żmien

1.4.2008-30.12.2013

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

HM Revenue & Customs

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

United Kingdom

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/4


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.5030 — Swiss Life/AWD)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 178/02)

Fit-28 ta' Frar 2008, il-Kummissjoni iddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab bl-Ġermaniż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni ta' l-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali,

f'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32008M5030. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/4


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.5054 — Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 178/03)

Fit-3 ta' Marzu 2008, il-Kummissjoni iddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab bl-Ġermaniż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni ta' l-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali,

f'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32008M5054. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/5


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.5108 — Sofinco/Agos)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 178/04)

Fit-22 ta' Mejju 2008, il-Kummissjoni iddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab bl-Franċiż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni ta' l-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali,

f'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32008M5108. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/5


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 178/05)

Fit-23 ta' Ġunju 2008, il-Kummissjoni iddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab bl-Ingliż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni ta' l-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali,

f'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32008M5062. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/6


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.5145 — Staples/Corporate Express)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 178/06)

Fis-17 ta' Ġunju 2008, il-Kummissjoni iddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab bl-Ingliż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni ta' l-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali,

f'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32008M5145. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/6


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.5208 — Bilfinger Berger/M+W Zander FM)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 178/07)

Fis-27 ta' Ġunju 2008, il-Kummissjoni iddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab bl-Ingliż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni ta' l-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali,

f'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32008M5208. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/7


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.5099 — Arrow Electronics/Logix)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 178/08)

Fid-19 ta' Mejju 2008, il-Kummissjoni iddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab bl-Ingliż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni ta' l-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali,

f'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32008M5099. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/7


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.4727 — Segulah/Capman/JV)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 178/09)

Fis-6 ta' Awwissu 2007, il-Kummissjoni iddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab bl-Ingliż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni ta' l-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali,

f'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32007M4727. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/8


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.5002 — Wacker Chemie/WPS/APP)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 178/10)

Fil-31 ta' Jannar 2008, il-Kummissjoni iddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab bl-Ingliż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni ta' l-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali,

f'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32008M5002. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/8


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.5085 — Platinum Equity/Delphi Steering)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 178/11)

Fit-3 ta' April 2008, il-Kummissjoni iddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab bl-Ingliż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni ta' l-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali,

f'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32008M5085. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/9


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.5015 — Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 178/12)

Fil-15 ta' Frar 2008, il-Kummissjoni iddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab bl-Ingliż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni ta' l-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali,

f'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32008M5015. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

Kummissjoni

15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/10


Rata tal-kambju ta' l-euro (1)

L-14 ta' Lulju 2008

(2008/C 178/13)

1 euro=

 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,5847

JPY

Yen Ġappuniż

169,24

DKK

Krona Daniża

7,4607

GBP

Lira Sterlina

0,79750

SEK

Krona Żvediża

9,4674

CHF

Frank Żvizzeru

1,6232

ISK

Krona Iżlandiża

121,55

NOK

Krona Norveġiża

8,0525

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

23,310

EEK

Krona Estona

15,6466

HUF

Forint Ungeriż

230,21

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,7028

PLN

Zloty Pollakk

3,2533

RON

Leu Rumen

3,5754

SKK

Krona Slovakka

30,295

TRY

Lira Turka

1,9230

AUD

Dollaru Awstraljan

1,6369

CAD

Dollaru Kanadiż

1,5995

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

12,3657

NZD

Dollaru tan-New Zealand

2,0830

SGD

Dollaru tas-Singapor

2,1485

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 592,62

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

12,0730

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

10,8473

HRK

Kuna Kroata

7,2325

IDR

Rupiah Indoneżjan

14 502,38

MYR

Ringgit Malażjan

5,1194

PHP

Peso Filippin

71,652

RUB

Rouble Russu

36,8440

THB

Baht Tajlandiż

53,325

BRL

Real Brażiljan

2,5316

MXN

Peso Messikan

16,3002


(1)  

Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/11


Tagħrif fil-qosor imwassal mill-Istati Membri fir-rigward ta' għajnuna mill-Istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE dwar għajnuna mill-Istat lill-impriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni ta' prodotti agrikoli u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 70/2001

(2008/C 178/14)

Numru XA

XA 8/08

L-Istat Membru

Id-Danimarka

Ir-reġjun

It-titlu ta' l-iskema jew isem il-kumpanija li qed tirċievi l-għajnuna individwali

Udgivelse af fagligt tidsskrift

Il-bażi ġuridika

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

In-nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew l-ammont kumplessiv ta' l-għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija

DKK 300 000

L-intensità massima ta' l-għajnuna

100 %

Id-data ta' l-implimentazzjoni

Meta l-Kummissjoni tkun irreġistrat l-iskema skond ir-Regolament (KE) Nru 1857/2006

It-tul ta' żmien ta' l-iskema jew ta' l-għoti ta' l-għajnuna individwali

Sal-31 ta' Diċembru 2008

L-għan ta' l-għajnuna

Il-pubblikazzjoni ta' perjodiku speċjalizzat dwar in-nagħaġ. L-għajnuna qed tingħata skond l-Artikolu 15(2)(d)(iii)

Is-settur(i) kkonċernat(i)

L-agrikoltura

L_isem u l-indirizz ta' l-awtorità li qed tagħti l-għajnuna

Fåreafgiftsfonden

Axelborg,Vesterbrogade 4A, 4. sal

DK-1620 København V

L-indirizz ta' l-Internet

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Tagħrif ieħor


Numru XA

XA 9/08

Stat Membru

Id-Danimarka

Reġjun

Titlu ta' l-iskema jew isem il-kumpanija li tirċievi l-għajnuna individwali

Dyrlægerådgivning

Bażi ġuridika

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Nefqa annwali ppjanata skond l-iskema jew ammont globali ta' l-għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija

DKK 100 000

Intensità massima ta' l-għajnuna

100 %

Data ta' l-implimentazzjoni

Meta l-Kummissjoni tirreġistra l-iskema skond ir-Regolament (KE) Nru 1857/2006

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew l-għoti ta' l-għajnuna individwali

Il-31 ta' Diċembru 2008

Għan ta' l-għajnuna

Servizzi ta' konsulenza skond l-Artikolu 15(2)(c)

Settur(i) konċernat(i)

L-agrikoltura

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Indirizz ta' l-Internet

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Tagħrif ieħor


Numru XA

XA 10/08

Stat Membru

Id-Danimarka

Reġjun

Titlu ta' l-iskema jew isem il-kumpanija li tirċievi l-għajnuna individwali

Distriktsforedrag for fåreholdere

Bażi ġuridika

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Nefqa annwali ppjanata skond l-iskema jew ammont globali ta' l-għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija

DKK 14 000

Intensità massima ta' l-għajnuna

100 %

Data ta' l-implimentazzjoni

Meta l-Kummissjoni tirreġistra l-iskema skond ir-Regolament (KE) Nru 1857/2006

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew l-għoti ta' l-għajnuna individwali

Il-31 ta' Diċembru 2008

Għan ta' l-għajnuna

Servizzi ta' konsulenza skond l-Artikolu 15(2)(c)

Settur(i) konċernat(i)

L-agrikoltura

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Indirizz ta' l-Internet

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Tagħrif ieħor


Numru XA

XA 11/08

Stat Membru

Id-Danimarka

Reġjun

Titlu ta' l-iskema jew isem il-kumpanija li tirċievi l-għajnuna individwali

Temadage for nystartede fåreholdere

Bażi ġuridika

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont kumplessiv ta' l-għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija

DKK 20 000

Intensità massima ta' l-għajnuna

100 %

Data ta' l-implimentazzjoni

Meta l-Kummissjoni tirreġistra l-iskema skond ir-Regolament (KE) Nru 1857/2006

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew l-għoti ta' l-għajnuna individwali

Il-31 ta' Diċembru 2008

Għan ta' l-għajnuna

Taħriġ tal-bdiewa skond l-Artikolu 15(2)(a)(i) u (ii)

Settur(i) konċernat(i)

L-agrikoltura

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Indirizz ta' l-Internet

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Tagħrif ieħor


Numru XA

XA 12/08

Stat Membru

Id-Danimarka

Reġjun

Titlu ta' l-iskema jew isem il-kumpanija li tirċievi l-għajnuna individwali

Temadage om avlsredskaber

Bażi ġuridika

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont kumplessiv ta' l-għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija

DKK 10 000

Intensità massima ta' l-għajnuna

100 %

Data ta' l-implimentazzjoni

Meta l-Kummissjoni tirreġistra l-iskema skond ir-Regolament (KE) Nru 1857/2006

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew l-għoti ta' l-għajnuna individwali

31 ta' Diċembru 2008

Għan ta' l-għajnuna

Taħriġ tal-bdiewa skond l-Artikolu 15(2)(a)(i) u (ii)

Settur(i) konċernat(i)

L-agrikoltura

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Indirizz ta' l-Internet

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Tagħrif ieħor


15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/15


Pubblikazzjoni ta' deċiżjonijiet għall-għoti jew għar-revoka ta' liċenzji għall-operat skond l-Artikolu 13(4) ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2407/92 dwar il-liċenzjar ta' air carriers (Trasportaturi bl-ajru) (1)  (2)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 178/15)

Liċenzji għall-operat mogħtija

Kategorija A:   Liċenzji ta' l-operat mingħajr ir-restrizzjoni ta' l-Artikolu 5(7)(a) tar-Regolament (KEE) Nru 2407/92

ĠERMANJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

Sylt Air GmbH

(Aeroline Luftfahrzeughandels und Charter GmbH)

Flughafen, Gebäude 101a

D-25980 Sylt-Ost/OT Tinnum

Passiġġieri, posta, tagħbija

5.6.2008

AWSTRIJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

Air Sylhet AG

Kärntnerring 17/24

A-1010 Wien

Passiġġieri, posta, tagħbija

29.5.2008

DANIMARKA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Københavns Lufthaven Syd

DK-2791 Dragør

Passiġġieri, posta, tagħbija

9.5.2008

GREĊJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

Interjet AE

Attik Odos 40.2th km

SEA 1, Mesogeion Bldg 7

GR-19002 Paiania

Passiġġieri, posta, tagħbija

12.5.2008

Kategorija B:   Liċenzji li jinkludu r-restrizzjoni ta' l-Artikolu 5(7)(a) tar-Regolament (KEE) Nru 2407/92

ĠERMANJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġon

Deċiżjoni effettiva minn

BSF Swissphoto GmbH

(BSF Luftbild GmbH)

Am Flughafen Schönefeld

Mittelstr. 7

D-12529 Schönefeld

Passiġġieri, posta, tagħbija

5.6.2008

AWSTRIJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

WWW Bedarfsluftfahrtsgesellschaft m.b.H.

Carl Appel-Straße 5/EG

A-1100 Wien

Passiġġieri, posta, tagħbija

8.5.2008

Daedalos FlugbetriebsGmbH

Neutorgasse 47

A-8010 Graz

Passiġġieri, posta, tagħbija

2.6.2008

Europ Star Aircraft GmbH

Alleegasse 37

A-9020 Klagenfurt

Passiġġieri, posta, tagħbija

16.6.2008

SPANJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

MAC Aviation S.A.

Aeropuerto de Zaragoza

Zona Modular

E-50190 Zaragoza

Passiġġieri, posta, tagħbija

20.5.2008

RUMANIJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġon

Deċiżjoni effettiva minn

S.C. Special Air Services S.R.L.

73 Lt. Av. Fuica Vasile Str., sector 1

Bucharest — Romania

Passiġġieri, posta, tagħbija

1.4.2008


(1)  ĠU L 240, 24.8.1992, p. 1.

(2)  Ikkomunikat lill-Kummissjoni Ewropea qabel 31 ta' Awwissu 2005.


15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/17


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas ta' l-implimentazzjoni tad-Direttiva 92/75/KEE tal-Kunsill dwar l-indikazzjoni permezz ta' ittikkettjar u l-informazzjoni standard tal-prodott dwar il-konsum ta' l-enerġija u riżorsi oħra skond l-apparat tad-dar

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(Pubblikazzjoni ta' titli u referenzi ta' standards armonizzati taħt id-direttiva)

(2008/C 178/16)

ESO (1)

Referenza u titlu ta' l-istandard armonizzat

(u d-dokument ta' referenza)

Referenza ta' l-istandard li ġie sostitwit

Data tal-waqfa tal- presunzjoni tal-konformità ta' l-istandard li ġie sostitwit

(Nota 1)

CEN

EN 153:2006

Metodi kif jitkejjel il-konsum ta' enerġija ta' friġis domestiċi li jaħdmu bl-elettriku, cabinets għall-ħżin ta' ikel iffriżat, friżi ta' l-ikel u l-kombinazzjonijiet tagħhom, flimkien ma' karatteristiċi assoċjati magħhom

EN 153:1995

30.6.2008

CEN

EN 14511-1:2007

Kondizzjonaturi ta' l-arja, pakki li jkessħu l-likwidi u pompi tas-sħana b'kompressuri li jaħdmu bl-elettriku għat-tisħin u tkessiħ ta' spazji — Parti 1: Termini u definizzjonijiet

EN 14511-1:2004

31.5.2008

CEN

EN 14511-2:2007

Kondizzjonaturi ta' l-arja, pakki li jkessħu l-likwidi u pompi tas-sħana b'kompressuri li jaħdmu bl-elettriku għat-tisħin u tkessiħ ta' spazji — Parti 2: Kondizzjonijiet ta' ttestjar

EN 14511-2:2004

31.5.2008

CEN

EN 14511-3:2007

Kondizzjonaturi ta' l-arja, pakki li jkessħu l-likwidi u pompi tas-sħana b'kompressuri li jaħdmu bl-elettriku għat-tisħin u tkessiħ ta' spazji — Parti 3: Metodi ta' ttestjar

EN 14511-3:2004

31.5.2008

CEN

EN 14511-4:2007

Kondizzjonaturi ta' l-arja, pakki li jkessħu l-likwidi u pompi tas-sħana b'kompressuri li jaħdmu bl-elettriku għat-tisħin u tkessiħ ta' spazji — Parti 4: Rekwiżiti

EN 14511-4:2004

31.5.2008

Nota 1

Ġeneralment id-data ta' waqfa tal-preżunzjoni ta' konformità tkun id-data tar-revoka (“dow”), stabbilita mill-Organizzazzjonijiet Ewropej ta' l-Istandardizzar, iżda l-utenti għandhom jinnotaw li f' ċerti każijiet eċċezzjonali dan jista' jkun mod ieħor.

Nota 3

F' każ ta' emendi, l-istandard ta' referenza huwa EN CCCCC:YYYY, l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, u l-emenda l-ġdida kkwotata. Għalhekk l-istandard li ġie sostitwit (kolonna 3) jikkonsisti f' EN CCCCC:YYYY u l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, iżda mingħajr l-emenda l-ġdida kkwotata. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit jieqaf milli jagħti l-preżużjoni ta' konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.

NOTA:

Kwalunkwe informazzjoni dwar id-disponibbiltà ta' l-istandards tista' tinkiseb jew mill-Organizzazzjonijiet Ewropej ta' l-Istandardizzar jew mill-korpi nazzjonali ta' l-istandardizzar li l-lista tagħhom hija annessa mad-Direttiva 98/34/KE (2) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill emendata mid-Direttiva 98/48/KE (3).

Il-pubblikazzjoni tar-referenzi fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea ma timplikax li l-istandards huma disponibbli fil-lingwi kollha tal-Komunità.

Aktar informazzjoni dwar standards armonizzati tinstab fl-Internet f'

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Organizzazzjonijiet Ewropej ta' l-Istandardizzar:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel.(32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel.(32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel.(33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.

(3)  ĠU L 217, 5.8.1998, p. 18.


V Avviżi

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

Kunsill

15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/19


AVVIŻ TA' POST BATTAL

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA

KOMPETIZZJONI ĠENERALI

Ref. CONS/AD/430

AMMINISTRATUR

(2008/C 178/17)

Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea qed jorganizza kompetizzjoni ġenerali (fuq il-bażi ta' kwalifiki u test orali) biex jistabbilixxi listi ta' riżerva fil-qasam tal-Politika Ewropea ta' Sigurtà u Difiża (PESD). Il-kompetizzjoni tikkonċerna żewġ profili (profil 1: Uffiċjali Anzjani ta' l-Ippjanar Strateġiku għal Operazzjonijiet u Missjonijiet ta' Maniġġar ta' Kriżi; profil 2: Uffiċjali Anzjani ta' l-Ippjanar għall-Iżvilupp tal-Kapaċità: Militari/Ċivili/Spazju). Għaż-żewġ profili, ir-reklutaġġ ser ikun għall-grad AD 9.

Il-proċedura ta' l-għażla teħtieġ, għaż-żewġ profili, li l-applikanti jkollhom edukazzjoni universitarja sħiħa, iċċertifikata b'diploma. Għall-profil 1 tkun essenzjali wkoll esperjenza professjonali ta' mill-inqas għaxar snin fil-qasam tal-maniġġar ta' kriżi jew tad-difiża, inkluża esperjenza professjonali ta' maniġġar ta' kriżi minn organizzazzjonijiet internazzjonali. Mill-inqas tliet snin minn din l-esperjenza għandha tkun fl-ippjanar fil-livell politiku strateġiku. Għall-profil 2 tkun essenzjali wkoll esperjenza professjonali ta' mill-inqas għaxar snin f'dipartiment ta' l-ippjanar tad-difiża f'livell nazzjonali jew internazzjonali jew fl-ippjanar tal-kapaċità ċivili jew militari f'livell nazzjonali jew internazzjonali jew fil-konċepiment u t-tħaddim ta' sistemi ta' l-informazzjoni għas-sigurtà speċjalizzati jew ta' l-ispazju.

Dan l-avviż ta' reklutaġġ huwa ppubblikat bl-Ingliż u bil-Franċiż biss. It-test sħiħ, biż-żewġ lingwi, jidher fil-Ġurnal Uffiċjali C 178 A.

L-avviż tal-post battal jista' jiġi kkonsultat ukoll fuq is-sit ta' l-Internet tal-Kunsill:

http:/www.consilium.europa.eu/concours

Id-data ta' l-għeluq għas-sottomissjoni ta' l-applikazzjonijiet hija 19 ta' Settembru 2008, u t-timbru tal-posta jitqies bħala prova.


15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/20


AVVIŻ TA' POST BATTAL

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA

KOMPETIZZJONI ĠENERALI

Ref. CONS/AD/431

AMMINISTRATUR

(2008/C 178/18)

Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea qed jorganizza kompetizzjoni ġenerali (fuq il-bażi ta' kwalifiki u test orali) biex jistabbilixxi lista ta' riżerva għall-kariga ta' amministratur AD 9 (Uffiċjal anzjan) fil-qasam tas-sigurtà tas-sistemi ta' l-informazzjoni. Il-funzjonijiet jirrigwardaw notevolment l-iżvilupp tal-politika dwar is-sigurtà tas-sistemi ta' l-informazzjoni u l-istabbiliment ta' direttivi u linji gwida għall-implimentazzjoni ta' dik il-politika kif ukoll l-approvazzjoni uffiċjali ta' dawn is-sistemi.

Din il-proċedura ta' għażla teħtieġ edukazzjoni universitarja sħiħa, iċċertifikata b'diploma. Huwa wkoll essenzjali li tkun inkisbet, wara d-diploma imsemmija hawn fuq, esperjenza professjonali ta' mhux anqas minn għaxar snin f'funzjonijiet marbuta direttament mas-sigurtà tas-sistemi ta' l-informazzjoni.

Dan l-avviż ta' reklutaġġ huwa ppubblikat bl-Ingliż u l-Franċiż biss. It-test sħiħ, fiż-żewġ lingwi, jidher fil-Ġurnal Uffiċjali C 178 A.

L-avviż tal-post battal jista' jiġi kkonsultat permezz tas-sit ta' l-Internet tal-Kunsill, fl-indirizz:

http://www.consilium.europa.eu/concours

Id-data ta' l-għeluq għas-sottomissjoni ta' l-applikazzjonijiet hija 19 ta' Settembru 2008, u t-timbru tal-posta jitqies bħala prova.


15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/21


AVVIŻ TA' POST BATTAL

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA

KOMPETIZZJONI ĠENERALI

Ref. CONS/AD/432

AMMINISTRATUR

(2008/C 178/19)

Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea qed jorganizza kompetizzjoni ġenerali (fuq il-bażi ta' kwalifiki u test orali) biex jistabbilixxi lista ta' riżerva għall-kariga ta' amministratur AD 7 fil-qasam tas-sigurtà tas-sistemi ta' l-informazzjoni. Il-funzjonijiet ser ikunu eżerċitati fis-servizzi tas-Segretarjat Ġernerali tal-Kunsill (SĠK) inkarigati mill-implimentazzjoni teknika u amministrattiva tal-politika u tad-direttivi dwar is-sigurtà tas-sistemi ta' l-informazzjoni.

Din il-proċedura ta' għażla teħtieġ edukazzjoni universitarja sħiħa, iċċertifikata b'diploma.

Huwa wkoll essenzjali li tkun inkisbet, wara d-diploma imsemmija hawn fuq, esperjenza professjonali ta' mhux anqas minn sitt snin f'funzjonijiet marbuta direttament mas-sigurtà tas-sistemi ta' l-informazzjoni.

Dan l-avviż ta' reklutaġġ huwa ppubblikat bl-Ingliż u l-Franċiż biss. It-test sħiħ, biż-żewġ lingwi, jidher fil-Ġurnal Uffiċjali C 178 A.

L-avviż tal-post battal jista' jiġi kkonsultat permezz tas-sit ta' l-Internet tal-Kunsill, fl-indirizz:

http://www.consilium.europa.eu/concours

Id-data ta' l-għeluq għas-sottomissjoni ta' l-applikazzjonijiet hija 19 ta' Settembru 2008, u t-timbru tal-posta jitqies bħala prova.


Kummissjoni

15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/22


LIFE+ SEJĦA GĦAL PROPOSTI 2008

(2008/C 178/20)

Il-Kummissjoni tistieden lill-entitajiet stabbiliti fl-Unjoni Ewropea biex iressqu proposti għall-proċedura ta' selezzjoni 2008 ta' LIFE+.

Applikazzjonijiet

Il-proposti jridu jinkitbu fuq formoli speċifiċi ta' l-applikazzjoni. Dawn il-formoli u l-gwida għall-applikazzjoni li tinkludi spjegazzjonijiet dettaljati fir-rigward ta' l-eliġibbiltà u l-proċeduri jistgħu jinkisbu mill-websajt tal-Kummissjoni fuq l-indirizz li ġej:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Il-proposti jridu jintbagħtu fuq CD-ROM jew DVD f'format elettroniku PDF li huwa bbażat fuq skan tal-formoli oriġinali stampati fuq karti ta' format A4.

Benefiċjarji

Il-proposti għandhom jiġu ppreżentati minn entitajiet reġistrati fi Stati Membri ta' l-Unjoni Ewropea, li jistgħu jkunu korpi, atturi jew istituzzjonijiet pubbliċi u/jew privati.

Dan l-avviż ikopri t-temi li ġejjin

1.   LIFE+ Natura u Bijodiversità

Għan ewlieni: Il-ħarsien, il-konservazzjoni, ir-restawr, il-monitoraġġ u l-iffaċilitar tat-tħaddim ta' sistemi naturali, ħabitats naturali, flora u fawna selvaġġa, bil-ħsieb li jitrażżan it-telf ta' bijodiversità, inkluża d-diversità ta' riżorsi ġenetiċi, fl-UE sa l-2010.

2.   LIFE+ Politika Ambjentali u Governanza

Għanijiet ewlenin

—   It-tibdil fil-klima: Li l-konċentrazzjoni tal-gassijiet serra tiġi stabbilita f'livell li jipprevjeni it-tisħin globali 'l fuq minn 2 °C.

—   L-ilma: Kontribut lejn kwalità aħjar ta' l-ilma permezz ta' l-iżvilupp ta' miżuri bi nfiq effettiv għall-kisba ta' status ekoloġiku tajjeb bil-ħsieb li jiġi żviluppat l-ewwel pjan ta' tmexxija għall-baċiri tax-xmajjar skond id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma) sa l-2009.

—   L-arja: Li jintlaħqu livelli ta' kwalità ta' l-arja li ma jġibux impatti negattivi sinifikanti jew riskji għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent.

—   Il-ħamrija: Li jitħares u jiġi żgurat l-użu sostenibbli tal-ħamrija permezz ta' preżervazzjoni tal-funzjonijiet tal-ħamrija, il-prevenzjoni ta' theddidiet għall-ħamrija, it-taffija ta' l-effetti tagħhom, u r-restawr tal-ħamrija ddegradata.

—   L-ambjent urban: Kontribut għal prassi ambjentali aħjar fiż-żoni urbani ta' l-Ewropa.

—   L-istorbju: Kontribut għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' politika rigward l-istorbju ambjentali.

—   Is-sustanzi kimiċi: Titjib fil-ħarsien ta' l-ambjent u s-saħħa minn riskji ġejjin minn sustanzi kimiċi sa l-2020 bl-implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, b'mod partikolari r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (REACH) u l-Istrateġija Tematika dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi.

—   L-ambjent u s-saħħa: L-iżvilupp ta' bażi ta' informazzjoni għall-politika dwar l-ambjent u s-saħħa (il-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Ambjent u s-Saħħa għall-2004 sa l-2010).

—   Ir-riżorsi naturali u l-iskart: L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' politiki mfassla biex jiżguraw it-tmexxija u l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-iskart, u titjib fil-prassi ambjentali ta' prodotti, produzzjoni u użanzi ta' konsum sostenibbli, il-prevenzjoni ta' skart, l-irkupru u r-riċiklaġġ; Kontribut għall-implimentazzjoni effettiva ta' l-Istrateġija Tematika dwar il-prevenzjoni u r-riċiklaġġ ta' l-iskart.

—   Il-foresti: Li jiġu pprovduti, speċjalment permezz ta' netwerk ta' koordinazzjoni fl-UE, bażi konċiża u komprensiva għall-informazzjoni rilevanti għall-politika dwar il-foresti fir-rigward tat-tibdil fil-klima (l-impatt fuq l-ekosistemi tal-foresti, it-taffija, l-effetti ta' sostituzzjoni), il-bijodiversità (informazzjoni bażika u żoni protetti ta' foresti), in-nirien tal-foresti, il-kundizzjonijiet tal-foresti u l-funzjonijiet ta' ħarsien min-nirien (l-ilma, il-ħamrija u l-infrastruttura), kif ukoll kontribut għall-ħarsien tal-foresti min-nirien.

—   L-innovazzjoni: Kontribut għall-iżvilupp u għad-dimostrazzjoni ta' strateġiji politiċi, teknoloġiji, metodi u strumenti innovattivi li jgħinu fl-implimentazzjoni ta' Pjan ta' Azzjoni għat-Teknoloġiji Ambjentali (ETAP).

—   Approċċi strateġiċi: Il-promozzjoni ta' implimentazzjoni u infurzar effettivi tal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-ambjent, u t-titjib tal-bażi ta' għarfien dwar politika ambjentali; it-titjib tal-prassi ambjentali ta' l-SMEs.

Filwaqt li tintlaqa' kwalunkwe proposta għal proġett bl-għanijiet ewlenin imsemmija hawn fuq, il-Kummissjoni għandha tippreferi dawk li għandhom x'jaqsmu mat-tibdil fil-klima.

3.   LIFE+ Informazzjoni u Komunikazzjoni

Għan ewlieni: It-tixrid ta' informazzjoni u s-sensibilizzazzjoni ta' l-opinjoni pubblika dwar kwistjonijiet ambjentali, inkluża l-prevenzjoni tan-nirien fil-foresti; u l-appoġġ għal miżuri ta' akkumpanjament, bħal informazzjoni, azzjonijiet u kampanji ta' komunikazzjoni, konferenzi u taħriġ, inkluż taħriġ dwar il-prevenzjoni tan-nirien fil-foresti.

Filwaqt li tintlaqa' kwalunkwe proposta għal proġett bl-għanijiet ewlenin imsemmija hawn fuq, il-Kummissjoni għandha tippreferi dawk li għandhom x'jaqsmu mat-tibdil fil-klima.

Rati ta' kofinanzjament ta' l-UE

1.   LIFE+ Natura u Bijodiversità

Ir-rata ta' appoġġ finanzjarju Komunitarju għandha tkun massimu ta' 50 % ta' l-ispejjeż eliġibbli.

Eċċezzjonalment, massimu ta' rata ta' kofinanzjament ta' 75 % huwa applikabbli għal proposti li jimmiraw ħabitats/speċijiet ta' prijorità tad-Direttiva dwar l-Għasafar u l-Ħabitats.

2.   LIFE+ Politika Ambjentali u Governanza

Ir-rata ta' appoġġ finanzjarju Komunitarju għandha tkun massimu ta' 50 % ta' l-ispejjeż eliġibbli.

3.   LIFE+ Informazzjoni u Komunikazzjoni

Ir-rata ta' appoġġ finanzjarju Komunitarju għandha tkun massimu ta' 50 % ta' l-ispejjeż eliġibbli.

Data ta' l-għeluq

Il-proposti ta' proġetti għandhom jintbagħtu lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti sat-21 ta' Novembru 2008. Il-proposti ta' proġetti għandhom jintbagħtu lill-awtorità nazzjonalti ta' l-Istat Membru li fih huwa rreġistrat il-benefiċjarju. Il-proposti mbagħad jintbagħtu mill-awtoritajiet nazzjonali lill-Kummissjoni sal-5 ta' Jannar 2009.

Baġit

Il-baġit globali għal għotjiet għal proġetti attivi taħt LIFE+ fl-2008 huwa EUR 207 500 000.

Talanqas 50 % ta' l-ammont imsemmi għandu jkun allokat għal miżuri ta' appoġġ għall-konservazzjoni tan-natura u l-bijodiversità.

L-allokazzjonijiet nazzjonali finanzjarji indikattivi għall-2008 huma kif ġej:

EUR

Pajjiż

Ammont indikattiv

Pajjiż

Ammont indikattiv

Pajjiż

Ammont indikattiv

AT

3 895 038

FI

7 431 275

MT

2 384 000

BE

4 282 100

FR

18 154 414

NL

6 654 410

BU

4 467 666

GR

7 053 895

PL

9 830 858

CY

2 200 000

HU

5 186 640

PT

5 810 890

CZ

4 117 414

IE

3 267 012

RO

9 033 381

DE

24 152 660

IT

18 265 318

SE

8 528 922

DK

5 095 709

LT

2 856 683

SI

4 471 481

EE

3 438 168

LU

2 268 234

SK

3 170 514

ES

22 228 050

LV

2 750 000

UK

16 505 268

Aktar tagħrif

Aktar tagħrif, inklużi l-linjigwida għall-applikazzjoni u l-formoli ta' l-applikazzjoni, jinstab fuq il-websajt ta' LIFE:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Wieħed jista' wkoll jikkuntattja lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm


PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Kummissjoni

15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/25


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 178/21)

1.

Fl-4 ta' Lulju 2008 il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' proposta ta' konċnetrazzjoni skond l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li biha l-impriża De Weide Blik N.V. (“De Weide Blik”, il-Belġju), li l-kontroll aħħari tagħha huwa f'idejn CVC capital partners Group SARL, takkwista it- tifsira ta' l-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill il-kontroll ta' l-impriża sħiħa Atlanta AG (“Atlanta”, il-Ġermanja) permezz ta' xiri ta' ishma u assi.

2.

L-attivitajiet ta' negozju ta' l-impriżi kkonċernati huma:

għall-impriża De Weide Blik: il-produzzjoni, l-importazzjoni, l-esportazzjoni,l-immaniġġjar u l-loġistika tal-frott frisk, fjuri, basal tal-fjuri, pjanti u ikliet ta' malajr,

għall-impriża Atlanta: importazzjoni, esportazzjoni, ippakkjar, immaniġjar u loġistika ta' frott u ħaxix frisk u servizzi għall-maturazzjoni tal-banana.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li t-tranżazzjoni notifikata tista' taqa' taħt ir-Regolament (KE) Nru 139/2004. Madankollu, id-deċiżjoni aħħarija dwar dan il-punt hija riżervata.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex jissottomettu lill-Kummissjoni l-kummenti li jista' jkollhom dwar din l-operazzjoni proposta.

Il-kummenti għandhom jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-fax (fax nru (32-2) 296 43 01 jew 296 72 44) jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta, fl-indirizz li ġej:

Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru ta' l-Amalgamazzjonijiet

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.


15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/26


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.5256 — Burani/3i/APB)

Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 178/22)

1.

Fl-4 ta' Lulju 2008, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' proposta ta' konċentrazzjoni skond l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li biha l-impriżi Antichi Pellettieri SpA, kumpanija kkontrollata indirettament minn Burani Designer Holding NV (“Burani”, l-Olanda) u ċerti fondi parti mit-3i Group plc (“3i”, ir-Renju Unit) jakkwistaw fit-tifsira ta' l-Artiklu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill il-kontroll konġunt ta' l-impriża APB Srl (“APB”, l-Italja) permezz ta' traferiment ta' assi u xiri ta' ishma f'kumpanija ġdida li tikkostitwixxi proġett konġunt.

2.

L-attivitajiet ta' negozju ta' l-impriżi kkonċernati huma:

għal Burani: kumpanija possedenti b'sussidjarji attivi fis-settur ta' oġġetti, ikel, ħwejjeġ u kosmetiċi ta' lussu,

għal 3i: grupp azzjonarju privat internazzjonali,

għal APB: produzzjoni u distribuzzjoni ta' oġġetti tal-ġilda ta' lussu, partikolarment basktijiet tan-nisa u aċċessorji oħra, taħt il-marki Braccialini, Biasia, Mandarina Duck u Coccinelle.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li t-tranżazzjoni notifikata tista' taqa' taħt ir-Regolament (KE) Nru 139/2004. Madankollu, id-deċiżjoni aħħarija dwar dan il-punt hija riżervata.. Skond l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta' ċerti konċentrazzjonijiet taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2) għandu jiġi nnutat li dan il-każ jista' jiġi kkunsidrat għal trattament skond il-proċedura stipulata fin-Notifika.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex jissottomettu lill-Kummissjoni l-kummenti li jista' jkollhom dwar din l-operazzjoni proposta.

Il-kummenti għandhom jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu bil-feks (nru (32-2) 296 43 01 jew 296 72 44) jew bil-posta, bin-numru ta' referenza COMP/M.5256 — Burani/3i/APB, fl-indirizz li ġej:

Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru ta' l-Amalgamazzjonijiet

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  ĠU C 56, 5.3.2005, p. 32.


15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/27


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.5217 — Gefa/Pema)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 178/23)

1.

Fl-4 ta' Lulju 2008, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' proposta ta' konċentrazzjoni skond l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1), li biha l-impriża GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH (“GEFA”, il-Ġermanja), li hija proprjetà tal-grupp Société Générale banking (“SG”, Franza) takkwista fit-tifsira ta' l-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill, il-kontroll ta' l-impriża sħiħa PEMA GmbH (“PEMA”, il-Ġermanja) permezz ta' xiri ta' ishma.

2.

L-attivitajiet ta' negozju ta' l-impriżi kkonċernati huma:

għal SG u GEFA: l-iffinanzjar ta' soluzzjonijiet għall-investiment tal-merkanzija mobbli, inter alia trakkijiet u karrijiet,

għal PEMA: il-kiri ta' trakkijiet u karrijiet u servizzi korrispondenti.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li t-tranżazzjoni notifikata tista' taqa' taħt ir-Regolament (KE) Nru 139/2004. Madankollu, id-deċiżjoni aħħarija dwar dan il-punt hija riżervata.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex jissottomettu lill-Kummissjoni l-kummenti li jista' jkollhom dwar din l-operazzjoni proposta.

Il-kummenti għandhom jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-faks (nru tal-faks (32-2) 296 43 01 jew 296 72 44) jew bil-posta, bin-numru ta' referenza COMP/M.5217 — Gefa/Pema, fl-indirizz li ġej:

Kummissjoni Ewropea

Id-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru ta' l-Amalgamazzjonijiet

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussell


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.


15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/28


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.5213 — Total/Sonatrach/JVs)

Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 178/24)

1.

Fit-8 ta' Lulju 2008, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skond l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriżi Total SA (“Total”, Franza) u Société Nationale pour la recherché, la production, le transport, la transformation et la commercialization des hydrocarbures SPA (“Sonatrach”, l-Alġerija) jakkwistaw, fl-ambitu tat-tifsira ta' l-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill, il-kontroll konġunt ta' żewġ impriżi ġodda li jikkostitwixxu impriża konġunta (“JVs”, l-Alġerija) permezz tax-xiri ta' l-ishma.

2.

L-attivitajiet ta' negozju ta' l-impriżi kkonċernati huma:

għal Total: attivitajiet integrati fis-settur ta' l-enerġija u fis-settur kimiku,

għal Sonatrach: kumpanija pubblika attiva fir-riċerka, l-esplojtazzjoni, it-trasport, it-trasformazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta' l-idrokarbonji u d-derivattivi taghħom,

għal JVs: kumpaniji attivi fis-settur petrokimiku.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li t-tranżazzjoni notifikata tista' taqa' taħt ir-Regolament (KE) Nru 139/2004. Madankollu, id-deċiżjoni aħħarija dwar dan il-punt hija riżervata.. Skond l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta' ċerti konċentrazzjonijiet taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2) ta' min jinnota li dan il-każ jista' jiġi kkunsidrat għat-trattament taħt il-proċedura stipulata fl-Avviż.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex jissottomettu lill-Kummissjoni l-kummenti li jista' jkollhom dwar din l-operazzjoni proposta.

Il-kummenti għandhom jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-faks (nru tal-faks (32-2) 296 43 01 jew 296 72 44) jew bil-posta, bin-numru ta' referenza COMP/M.5213 — Total/Sonatrach/JVs, fl-indirizz li ġej:

Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru ta' l-Amalgamazzjonijiet

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  ĠU C 56, 5.3.2005, p. 32.


ATTI OĦRAJN

Kummissjoni

15.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 178/29


Notifika dwar talba skond l-Artikolu 30 tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2004/17/KE

Talba mingħand Stat Membru

(2008/C 178/25)

Fit-3 ta' Lulju 2008, il-Kummissjoni rċeviet talba skond l-Artikolu 30(4) tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2004/17/KE tal-31 ta' Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi ta' l-ilma, l-enerġija, it-trasport u dawk postali (1). L-ewwel ġurnata tax-xogħol wara l-wasla tat-talba kienet l-4 ta' Lulju 2008.

Din it-talba, mingħand ir-Repubblika Ċeka, tikkonċerna l-produzzjoni ta' l-elettriku f'dan il-pajjiż. L-Artikolu 30 imsemmi jistipula li d-Direttiva 2004/17/KE ma tapplikax meta l-attività kkonċernata tkun direttament esposta għall-kompetizzjoni fi swieq li l-aċċess għalihom ma jkunx limitat. L-evalwazzjoni ta' dawn il-kundizzjonijiet issir biss skond id-Direttiva 2004/17/KE, u ma tippreġudikax l-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni.

Il-Kummissjoni għandha tliet xhur mill-ġurnata tax-xogħol imsemmija hawn fuq biex tieħu deċiżjoni dwar din it-talba. Id-data ta' l-għeluq hija għalhekk l-4 ta' Ottubru 2008.

Mhumiex applikabbli d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 4, it-tielet inċiż, imsemmi aktar 'il fuq. Għaldaqstant, iż-żmien li l-Kummissjoni għandha għad-dispożizzjoni tagħha jista' eventwalment jiġi estiż bi tliet xhur. Estensjoni bħal din tiġi ppubblikata.


(1)  ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1.