ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta' l-Unjoni Ewropea

C 175E

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
10 ta' Lulju 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Parlament Ewropew

 

SESSJONI 2007 - 2008

 

Dati tas-seduti: 9 - 12 ta' Lulju 2007

 

It-Tnejn, 9 ta' Lulju 2007

2008/C 175E/01

MINUTI

1

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Tkomplija tas-sessjoni

Stqarrija tal-President

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Kompożizzjoni tal-Parlament

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Iffirmar ta' l-atti adottati b'kodeċiżjoni

Dokumenti mressqa

Dikjarazzjonijiet bil-miktub u mistoqsijiet orali (tressiq)

Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Petizzjonijiet

Kalendarju 2008

Ordni tas-seduta

Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Proċedura ta' awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi, l-enżimi u l-ħwawar ta' l-ikel ***I — Laddittivi ta' l-ikel ***I — L-enżimi ta' l-ikel ***I — Ħwawar u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet ta' taħwir ***I (dibattitu)

Programm ta' azzjoni Komunitarju fil-qasam tas-Saħħa (2007-2013) ***II — Miżuri rigward ilkura tal-mard tal-qalb (dibattitu)

Ġestjoni tar-riskji tal-MON 863 (dibattitu)

Ftehim ma' l-Istati Uniti ta' l-Amerika dwar il-PNR (dibattitu)

Il-prospetti tas-suq intern fil-gas u l-elettriku (dibattitu)

Tagħmir ta' kejl li fih il-merkurju ***II (dibattitu)

L-identifikazzjoni, l-għażla u l-ħarsien ta' l-Infrastruttura Kritika Ewropea * (dibattitu)

Il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (Ruma II) ***III (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

22

 

It-Tlieta, 10 ta' Lulju 2007

2008/C 175E/02

MINUTI

24

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Dibattitu dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)

It-tlestija tas-suq intern tas-servizzi tal-posta tal-Komunità ***I (dibattitu)

Servizzi finanzjarji 2005-2010 (White Paper) (dibattitu)

Il-modernizzazzjoni tal-liġi tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI (dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

Elezzjoni ta' Viċi-President tal-Parlament Ewropew (votazzjoni)

Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni: Kontribuzzjoni ta' volontarjat għallkoeżjoni ekonomika u soċjali (Artikolu 118 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni KE/Alġerija biex jittieħed kont tat-tkabbir ta'l-1 ta' Mejju 2004. *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Protokoll għall-ftehim ta' sħubija u ta' koperazzjoni KE/Moldavja biex jittieħed kont tattkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007 * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Protokoll għall-ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Ukrajna biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007 * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Armenja biex jittieħed kont tattkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007. * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Ażerbajġan biex jittieħed kont tattkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007. * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Ġeorġja biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007. * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

L-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, dwar lużu tat-teknoloġija ta' l-informatika fil-qasam doganali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Assigurazzjoni diretta barra minn assigurazzjoni fuq il-ħajja (setgħat ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Impriżi għal investimenti kollettivi f'titoli trasferibbli (poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Riassigurazzjoni (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Klassifikazzjoni statistika ġdida ta' prodotti skond l-użu (CPA) ***I (Artikolu 131 tar- Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Stħarriġ ta' kampjun tal-forza tax-xogħol fil-Komunità ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Programm ta' ttikkettar dwar l-effiċjenza ta' l-enerġija għal tagħmir ta' l-uffiċċju (Tfassil mill-ġdid) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti rigward kodiċi ta' kondotta tal-konferenzi marittimi (abrogazzjoni tar-regolament (KEE) nru. 954/79 tal-Kunsill) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fl-Antartiku * (Artikolu 131 tar- Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija fil-Konvenzjoni tal-Europol tas-26 ta' Lulju 1995 * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000 dwar Assistenza Ġudizzjarja f'Materja Kriminali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

L-Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-17 ta' Ġunju 1998 dwar it- Tneħħija tad-dritt tas-Sewqan * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Mejju 1997 dwar ilġlieda kontra l-korruzzjoni ta' uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea */***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Iż-żieda fir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew ta' Artikolu 204a ġdid dwar ir- Rettifiki (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

l-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura (emenda ta' l-Artikolu 201 tar- Regolament PE) (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Konsultazzjoni dwar l-immunitajiet u l-privileġġi ta' Alessandra Mussolini (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għall-Ħarsien ta' l-Immunità Parlamentari ta' Ashley Mote (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Abbozz ta' baġit ta' emenda nru 4/2007 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport speċjali Nru 9/2006 tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea dwar l-infiq tat-traduzzjoni tal-Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Imminimizzar ta' l-ispejjeż amministrattivi imposti mil-leġiżlazzjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (Ruma II) ***III (votazzjoni)

Programm ta' azzjoni Komunitarju fil-qasam tas-Saħħa (2007-2013) ***II (votazzjoni)

Tagħmir ta' kejl li fih il-merkurju ***II (votazzjoni)

Proċedura ta' awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi, l-enżimi u l-ħwawar ta' l-ikel ***I (votazzjoni)

L-addittivi ta' l-ikel ***I (votazzjoni)

L-enżimi ta' l-ikel ***I (votazzjoni)

Ħwawar u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet ta' taħwir ***I (votazzjoni)

Approssimazzjoni tar-rati tad-dazju fuq l-alkoħol u xorb alkoħoliku * (votazzjoni finali)

L-identifikazzjoni, l-għażla u l-ħarsien ta' l-Infrastruttura Kritika Ewropea * (votazzjoni)

Il-prospetti tas-suq intern fil-gas u l-elettriku (votazzjoni)

Is-sajd industrijali u l-produzzjoni ta' żejt tal-ħuta u ta' ħut imqadded mitħun (votazzjoni)

Sejħa għal Konferenza Intergovernattiva (skadenza għat-tressiq ta' l-emendi)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-modernizzazzjoni tal-liġi tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI (tkomplija tad-dibattitu)

Issekondar ta' ħaddiema (dibattitu)

Lejn politika marittima futura ta' l-Unjoni: viżjoni Ewropea ta' l-oċeani u l-ibħra (dibattitu)

Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

L-implimentazzjoni ta' l-ewwel pakkett ferrovjarju (dibattitu)

Regoli komuni għall-isfruttament ta' servizzi tat-trasport bl-ajru ***I (dibattitu)

Lejn Ewropa mobbli — mobilità sostenibbli għall-kontinent tagħna (dibattitu)

Relazzjonijiet kummerċjali bilaterali bejn l-UE u ċ-Ċina (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

46

ANNESS I

48

ANNESS II

62

TESTI ADOTTATI

99

P6_TA(2007)0291Protokoll mal-Ftehima Ewro-Mediterranju li tistabilixxi Assoċjazzjoni KE-Alġerija sabiex jitqies it-tkabbir ta' l-1 ta' Mejju 2004 ***Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-konklużjoni ta' protokoll tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni Ewro-Mediterranju bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika Demokratika tal-Poplu ta' l-Alġerija min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika tas-Slovakkja (8937/2007 — COM(2006)0765 — C6-0153/2007 — 2006/0254(AVC))

99

P6_TA(2007)0292Il-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-KE u r-Repubblika tal-Moldova *Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll tal-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal- Moldova, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta'l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Repubblika tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea (COM(2007)0009 — C6-0103/2007 — 2007/0003(CNS))

100

P6_TA(2007)0293Il-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-KE u l-Ukraina *Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll tal-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l- Ukraina, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Repubblika tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea (COM(2007)0007 — C6-0102/2007 — 2007/0004(CNS))

100

P6_TA(2007)0294Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-KE u r-Repubblika ta' l-Armenja *Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll tal-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda u r-Repubblika ta' l- Armenja min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Repubblika tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea (COM(2007)0113 — C6-0161/2007 — 2007/0041(CNS))

101

P6_TA(2007)0295Ftehim ta' Partenarjat u Koperazzjoni bejn il-KE u r-Repubblika ta' l-Ażerbajġan *Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll tal-Ftehim ta' Partenarjat u Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda u r-Repubblika ta' l- Ażerbajġan min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta'l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea (COM(2007)0114 — C6-0160/2007 — 2007/0040(CNS))

102

P6_TA(2007)0296Ftehim ta' Partenarjat u Koperazzjoni bejn il-KE u l-Georgia *Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll tal-Ftehim ta' Partenarjat u Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u l-Georgia, min-naħa loħra, biex jittieħed kont ta'l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Repubblika tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea (COM(2007)0098 — C6-0162/2007 — 2007/0046(CNS))

102

P6_TA(2007)0297L-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995 dwar l-użu ta' l-informatika fil-qasam tad-dwana *Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995 stabbilita skond l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-użu ta' l-informatika fil-qasam tad-dwana (COM(2007)0211 — C6-0168/2007 — 2007/0079(CNS))

103

P6_TA(2007)0298Assigurazzjoni diretta barra mill-assigurazzjoni tal-ħajja ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 92/49/KEE tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi dwar l-assigurazzjoni diretta barra millassigurazzjoni tal-ħajja fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0924 — C6-0009/2007 — 2006/0289(COD))

104

P6_TC1-COD(2006)0289Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda id-Direttiva 92/49/KEE tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x'jaqsmu ma assigurazzjoni diretta barra minn assigurazzjoni tal-ħajja fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni

104

P6_TA(2007)0299Impriżi għal investimenti kollettivi f'titoli trasferibbli (l-implimentazzjoni ta' poteri mogħtija lill-Kummissjoni) ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 85/611/KEE dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi dwar impriżi għal investimenti kollettivi f'titoli trasferibbli (UCITS) fir-rigward ta'l-implimentazzjoni ta' poteri mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0926 — C6-0010/2007 — 2006/0293(COD))

105

P6_TA(2007)0300Riassigurazzjoni (is-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2005/68/KE dwar riassigurazzjoni, rigward is-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0905 — C6-0017/2007 — 2006/0280(COD))

105

P6_TA(2007)0301Klassifikazzjoni statistika ġdida tal-prodotti skond l-attività (CPA) ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew fl-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi klassifikazzjoni statistika ġdida tal-prodotti skond lattività (CPA) u jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/93 (COM(2006)0655 — C6-0376/2006 — 2006/0218(COD))

106

P6_TC1-COD(2006)0218Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi klassifikazzjoni statistiska ġdida tal-prodotti skond l-attività (CPA) u jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/93

106

P6_TA(2007)0302Stħarriġ ta' kampjuni tal-forza tax-xogħol ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 dwar l-organizzazzjoni ta' stħarriġ ta' kampjuni tal-forza tax-xogħol fil-Komunità (COM(2006)0565 — C6-0326/2006 — 2006/0180(COD))

107

P6_TC1-COD(2006)0180Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 dwar l-organizzazzjoni ta' stħarriġ ta' kampjuni tal-forza tax-xogħol fil- Komunità

107

P6_TA(2007)0303Energy star ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar programm Komunitarju ta' tikkettar ta' leffiċjenza enerġetika tat-tagħmir ta' l-uffiċċju (tfassil mill-ġdid) (COM(2006)0576 — C6-0329/2006 — 2006/0187(COD))

108

P6_TC1-COD(2006)0187Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dwar programm Komunitarju ta' tikettar ta' l-effiċjenza enerġetika tat-tagħmir ta' l-uffiċċju

108

P6_TA(2007)0304Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Kodiċi ta' Kondotta għal— Konferenzi ta' Linji (tħassir tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 954/79) ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva ta' l-10 ta' Lulju 2007 tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrevoka r-Regolament (KEE) Nru 954/79 dwar irratifika minn Stati Membri ta', jew l-adeżjoni tagħhom mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Kodiċi ta' Kondotta għal-Konferenzi ta' Linji (Konferenzi Marittimi) (COM(2006)0869 — C6-0059/2007 — 2006/0308(COD))

109

P6_TA(2007)0305Attivitajiet tas-sajd fl-Antartiku *Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 601/2004 tat-22 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi ċerti miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tar-Riżorsi Marittimi Ħajjin ta' l-Antartiku u li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 3943/90, (KE) Nru 66/98 u (KE) Nru 1721/1999 (COM(2006)0867 — C6-0054/2007 — 2007/0001(CNS))

109

P6_TA(2007)0306L-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tal-Europol tas-26 ta' Lulju 1995 *Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, stabbilita skond l-Artikolu K.3 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, dwar it-twaqqif ta' Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Konvenzjoni tal-Europol) (COM(2007)0215 — C6-0169/2007 — 2007/0076(CNS))

114

P6_TA(2007)0307L-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000 dwar l-Assistenza Reċiproka f'Materja Kriminali *Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 Lulju 2007 dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000, stabbilita mill-Kunsill skond l-Artikolu 34 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-Assistenza Reċiproka f'Materja Kriminali bejn l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea (COM(2007)0213 — C6-0158/2007 — 2007/0080(CNS))

115

P6_TA(2007)0308L-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni tas-17 ta' Ġunju 1998 dwar liskwalifiki tas-sewqan *Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni tas-17 ta' Ġunju 1998, imfassla fuq il-bażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-iskwalifiki tassewqan (COM(2007)0214 — C6-0155/2007 — 2007/0075(CNS))

115

P6_TA(2007)0309L-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Mejju 1997 dwar ilġlieda kontra l-korruzzjoni ta' uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea *Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Mejju 1997, stabbilita skond l-Artikolu K.3(2)(c) tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni ta' uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea (COM(2007)0218 — C6-0156/2007 — 2007/0072(CNS))

116

P6_TA(2007)0310Ir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar Corrigenda (Artikolu 204a ġdid tar-Regoli ta' Proċedura)Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar id-dħul ta' Artikolu ġdid 204a dwar Corrigenda fir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament (2005/2041(REG))

117

P6_TA(2007)0311L-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament (Emenda ta' l- Artikolu 201)Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar emenda ta' l-Artikolu 201 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar l-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura (2006/2192(REG))

118

P6_TA(2007)0312Konsultazzjoni dwar l-immunità u l-privileġġi ta' Alessandra MussoliniDeċiżjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-konsultazzjoni dwar l-immunità u lprivileġġi ta' Alessandra Mussolini (2006/2301(IMM))

118

P6_TA(2007)0313Ħarsien ta' l-immunità u l-privileġġi ta' Ashley MoteDeċiżjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar it-talba għall-ħarsien ta' l-immunità u lprivileġġi ta' Ashley Mote (2007/2122(IMM))

119

P6_TA(2007)0314Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 4/2007Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 4/2007 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007, Taqsima III — Kummissjoni (10966/2007 — C6-0195/2007 — 2007/2072(BUD))

120

P6_TA(2007)0315Rapport speċjali Nru 9/2006 tal-Qorti ta' l-Awdituri dwar l-infiq tat-traduzzjoni tal- Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew u tal-KunsillRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar ir-Rapport speċjali Nru 9/2006 tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea dwar l-infiq tat-traduzzjoni tal-Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2007/2077(INI))

121

P6_TA(2007)0316Imminimizzar ta' l-ispejjeż amministrattivi imposti mil-leġiżlazzjoniRiżoluzzjoni ta' l-10 ta' Lulju 2007 tal-Parlament Ewropew dwar l-imminimizzar ta' l-ispejjeż amministrattivi imposti mil-leġiżlazzjoni (2005/2140(INI))

124

P6_TA(2007)0317Il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (RUMA II) ***IIIRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar it-test konġunt, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (RUMA II) (PE-CONS 3619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD))

130

P6_TA(2007)0318Programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa (2007-2013) ***IIRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill rigward l-adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi t-tieni programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa (2007-2013) (16369/2/2006 — C6-0100/2007 — 2005/0042A(COD))

131

P6_TC2-COD(2005)0042APożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fl-10 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adazzjoni ta' Deċiżjoni Nru .../2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi t-tieni programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa (2008-2013)

132

P6_TA(2007)0319Il-marketing ta' ċertu tagħmir għall-kejl li fih il-merkurju ***IIRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE dwar restrizzjonijiet dwar il-marketing ta' ċertu tagħmir għall-kejl li fih il-merkurju (5665/1/2007 — C6-0114/2007 — 2006/0018(COD))

133

P6_TA(2007)0320Proċedura ta' awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi ta' l-ikel ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi proċedura ta' awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi, l-enżimi u l-ħwawar ta' l-ikel (COM(2006)0423 — C6-0258/2006 — 2006/0143(COD))

134

P6_TC1-COD(2006)0143Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi proċedura ta' awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi, l-enżimi u l-ħwawar ta' l-ikel

134

P6_TA(2007)0321L-addittivi ta' l-ikel ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta ' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-addittivi ta' l-ikel (COM(2006)0428 — C6-0260/2006 — 2006/0145(COD))

142

P6_TC1-COD(2006)0145Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dwar l-addittivi ta' l-ikel

143

L-ANNESS IIl-klassijiet funzjonali ta' l-addittivi ta' l-ikel f'l-ikel u ta' l-addittivi ta' l-ikel fl-addittivi ta' l-ikel u flenzimi ta' l-ikel

159

L-ANNESS IIIl-lista Komunitarja ta' l-addittivi ta' l-ikel approvati biex jintużaw fl-ikel, u l-kondizzjonijiet ta' l-użu

161

L-ANNESS IIIIl-lista Komunitarja ta' l-addittivi ta' l-ikel approvati biex jintużaw fl-addittivi ta' l-ikel; fl-enzimi ta' likel u fis-sustanzi li jagħtu t-togħma lill-ikel, u l-kondizzjonijiet ta' l-użu

161

L-ANNESS IVL-ikel tradizzjonali li għalih ċerti Stati Membri jistgħu jkomplu jipprojbixxu l-użu ta' ċerti kategoriji ta' addittivi ta' l-ikel

161

P6_TA(2007)0322L-enzimi ta' l-ikel ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-enzimi ta' l-ikel u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 83/417/KEE, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999, id-Direttiva 2000/13/KE, u d-Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE (COM(2006)0425 — C6-0257/2006 — 2006/0144(COD))

162

P6_TC1-COD(2006)0144Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-enzimi ta' l-ikel u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 83/417/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 258/97, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999, id-Direttiva 2000/13/KE, u -Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE

162

P6_TA(2007)0323Ħwawar u ċerti ingredjenti ta' l-ikel b'karatteristiċi ta' taħwir għall-użu fl-ikel ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ħwawar u ċerti ingredjenti ta' l-ikel b'karatteristiċi ta' taħwir għall-użu fl-ikel u li temenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89, Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91, Regolament (KE) Nru 2232/96 u d-Direttiva 2000/13/KE (COM(2006)0427 — C6-0259/2006 — 2006/0147(COD))

175

P6_TC1-COD(2006)0147Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ħwawar u ċerti ingredjenti ta' l-ikel b'karatteristiċi ta' taħwir għall-użu fl-ikel u li temenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89, Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91, Regolament (KE) Nru 2232/96 u d-Direttiva 2000/13/KE

176

ANNESS IIL-LISTA KOMUNITARJA TAL-ĦWAWAR U TAL-MATERJALI MIS-SORS APPROVATI GĦALL-UŻU FL-IKEL U FUQ L-IKEL

191

ANNESS IIIL-LISTA TA' PROĊESSI GĦALL-PREPARAZZJONI TA' L-IKEL TRADIZZJONI LI PERMEZZ TAGĦ- HOM JINKISBU SUSTANZI TA' TAĦWIR NATURALI U PREPARAZZJONIJIET TA' TAĦWIR NATURALI

191

ANNESS IIIIL-PREŻENZA TA' ĊERTI SUSTANZI

191

ANNESS IVIL-LISTA TAL-MATERJALI MIS-SORS LI GĦALIHOM JAPPLIKAW IR-RESTRIZZJONIJIET DWAR LUŻU TAGĦHOM FIL-PRODUZZJONI TAL-ĦWAWAR U TA' L-INGREDJENTI TA' L-IKEL BI PROPRJETAJIET TA' TAĦWIR

192

ANNESS VIL-KONDIZZJONIJIET GĦALL-PRODUZZJONI TAL-ĦWAWAR LI GĦADDEW MINN PROĊESS TERMALI U L-LIVELLI MASSIMI GĦAL ĊERTI SUSTANZI FIL-ĦWAWAR LI GĦADDEW MINN PROĊESS TERMALI

193

P6_TA(2007)0324Ir-rati tat-taxxa tas-sisa fuq l-alkoħol u x-xorb alkoħoliku *Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 92/84/KEE dwar l-approssimazzjoni tar-rati tat-taxxa tas-sisa fuq lalkoħol u x-xorb alkoħoliku (COM(2006)0486 — C6-0319/2006 — 2006/0165(CNS))

193

P6_TA(2007)0325Infrastruttura Kritika Ewropea *Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar l-identifikazzjoni u l-għażla ta' l-Infrastruttura Kritika Ewropea u l-valutazzjoni talħtieġa għal titjib tal-ħarsien tagħhom (COM(2006)0787 — C6-0053/2007 — 2006/0276(CNS))

194

P6_TA(2007)0326Is-suq intern tal-gass u ta' l-elettrikuRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-prospetti għas-suq intern tal-gass u ta' l-elettriku (2007/2089(INI))

206

P6_TA(2007)0327Sajd industrijali u l-produzzjoni ta' ħut imqadded mitħun u ta' żejt tal-ħutRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar sajd industrijali u lproduzzjoni ta' ħut imqadded mitħun u ta' żejt tal-ħut (2004/2262(INI))

214

 

L-Erbgħa, 11 ta' Lulju 2007

2008/C 175E/03

MINUTI

218

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Ftehim ma' l-Istati Uniti ta' l-Amerika dwar il-PNR (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Preżentazzjoni ta' programm tal-presidenza tal-Portugal (dibattitu)

Sejħa għal-Konferenza Intergovernattiva * (dibattitu)

Stqarrija tal-President (Libja)

Ħin tal-votazzjonijiet

Kalendarju 2008 (votazzjoni)

Sejħa għal Konferenza Intergovernattiva (votazzjoni)

Mergers u Diviżjonjiet ta' kumpaniji b'responsabbiltà pubblika limitata ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Programm speċifiku Ġustizzja Ċivili (2007-2013) ***II (votazzjoni)

Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)

Vetturi li m'għadhomx jintużaw (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)

Skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)

Sustanzi ta' riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)

Rekwiżiti ta' ekodisinn għal prodotti li jużaw l-enerġija (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)

It-tlestija tas-suq intern tas-servizzi tal-posta tal-Komunità ***I (votazzjoni)

Regoli komuni għall-isfruttament ta' servizzi tat-trasport bl-ajru ***I (votazzjoni)

Servizzi finanzjarji 2005-2010 (White Paper) (votazzjoni)

Il-modernizzazzjoni tal-liġi tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI (votazzjoni)

Issekondar ta' ħaddiema (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Iż-żona Euro (2007) — Il-Bank Ċentrali Ewropew (dibattitu)

Aġenda

Iż-żona Euro (2007) — Il-Bank Ċentrali Ewropew (tkomplija tad-dibattitu)

Palestina (dibattitu)

Sitwazzjoni fil-Pakistan (dibattitu)

Ftehim futur dwar il-Kosovo (dibattitu)

Rapport ta' segwitu 2006 dwar l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (dibattitu)

Ftehim ADPIC u l-aċċess għall-mediċina (dibattitu)

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kunsill)

Monitoraġġ demokratiku fil-qafas ta' l-Istrument ta' Koperazzjoni fl-Iżvilupp (dibattitu)

Diżastri naturali (dibattitu)

Programm dwar l-Istatistika tal-Komunità 2008-2012 ***I — Trażmissjoni f'waqtha u verifika ta' data statistika pprovduta mill-Istati Membri (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

233

ANNESS I

235

ANNESS II

251

TESTI ADOTTATI

347

P6_TA(2007)0328It-tlaqqigħ tal-Konferenza Intergovernattiva: opinjoni tal-Parlament EwropewRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar it-tlaqqigħ tal-Konferenza Intergovernattiva (IGC): l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (Artikolu 48 tat-Trattat UE) (11222/2007 — C6-0206/2007 — 2007/0808(CNS))

347

P6_TA(2007)0329Mergers u Diviżjoni ta' kumpaniji b'responsabbiltà pubblika limitata ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/855/KEE u 82/891/KEE firrigward tar-rekwiżit ta' rapport ta' espert indipendenti fl-okkażjoni ta' għaqda jew diviżjoni ta' kumpanniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata (COM(2007)0091 — C6-0082/2007 — 2007/0035(COD))

350

P6_TC1-COD(2007)0035Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/855/KEE u 82/891/KEE fir-rigward tar-rekwiżit ta' rapport ta' espert indipendenti fl-okkażjoni ta' għaqda jew diviżjoni ta' kumpanniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata

350

P6_TA(2007)0330Il-Programm Speċifiku Ġustizzja Ċivili bħala parti mill-Programm Ġenerali Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja (2007-2013) ***IIRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' deċiżjoni Nru .../2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi għall-perijodu 2007-2013 il-Programm Speċifiku Ġustizzja Ċivili bħala parti mill-Programm Ġenerali Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja (8699/2/2007 — C6-0179/2007 — 2005/0040(COD))

350

P6_TC2-COD(2005)0040Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni Nru .../2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi għall-perijodu 2007-2013 il-Programm Speċifiku Ġustizzja Ċivili bħala parti mill-Programm Ġenerali Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja

351

P6_TA(2007)0331Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2000/60/KE li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0921 — C6-0032/2007 — 2006/0297(COD))

351

P6_TC1-COD(2006)0297Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2000/60/KE li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

352

P6_TA(2007)0332Vetturi li m'għadhomx jintużaw ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2000/53/KE dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0922 — C6-0006/2007 — 2006/0287(COD))

352

P6_TC1-COD(2006)0287Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb li tiġi adottata id-Direttiva (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda id-Direttiva 2000/53/KE dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

352

P6_TA(2007)0333Skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/96/KE dwar l-iskart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE), rigward is-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0914 — C6-0019/2007 — 2006/0302(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0302Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb li tiġi adottata Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/96/KE dwar liskart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) rigward is-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

353

P6_TA(2007)0334Sustanzi ta' riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/95/KE dwar ir-restrizzjoni ta' l-użu ta' ċerti sustanzi ta' riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0915 — C6-0021/2007 — 2006/0303(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0303Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb li tiġi adottata Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsillli li temenda d-Direttiva 2002/95/KE dwar irrestrizzjoni ta' l-użu ta' ċerti sustanzi ta' riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

354

P6_TA(2007)0335Ir-rekwiżiti għall-eko-disinn ta' prodotti li jużaw l-enerġija ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva Nru 2005/32/KE li tistabbilixxi qafas għalliffissar tar-rekwiżiti għall-eko-disinn ta' prodotti li jużaw l-enerġija, kif ukoll id-Direttiva tal-Kunsill 92/42/KEE u d-Direttivi 96/57/KE u 2000/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, rigward ilproċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (COM(2006)0907 — C6-0034/2007 — 2006/0291(COD))

354

P6_TC1-COD(2006)0291Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE li temenda d-Direttiva Nru 2005/32/KEdwar it-twaqqif ta' qafas għall-iffissar tar-rekwiżiti għall-eko-disinn ta' prodotti li jużaw l-enerġija u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/42/KEE u d-Direttivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 96/57/KE u Nru 2000/55/KE, rigward il-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni

355

P6_TA(2007)0336Servizzi postali tal-Komunità ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 97/67/KE dwar it-tlestija kompleta tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità (COM(2006)0594 — C6-0354/2006 — 2006/0196(COD))

355

P6_TC1-COD(2006)0196Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 97/67/KE, dwar it-twettiq komplet tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità

355

P6_TA(2007)0337Regoli komuni għal servizzi tat-trasport bl-ajru ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tat-trasport bl-ajru fil- Komunità (tfassil mill-ġdid) (COM(2006)0396 — C6-0248/2006 — 2006/0130(COD))

371

P6_TC1-COD(2006)0130Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għalloperat ta' servizzi tat-trasport bl-ajru fil-Komunità (tfassil mill-ġdid)

371

ANNESS IL-informazzjoni li għandha tingħata fil-kuntest ta' l-Artikoli 5 u 8

387

ANNESS IITABELLA TA' KORRELAZZJONI

388

P6_TA(2007)0338Il-politka tas-servizzi finanzjarji (2005-2010) — White PaperRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-politika tas-servizzi finanzjarji (2005-2010) — White Paper (2006/2270(INI))

392

P6_TA(2007)0339L-immodernizzar tal-liġi tax-xogħol biex tiffaċċja l-isfidi tas-seklu 21Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar l-immodernizzar tal-liġi tax-xogħol biex tiffaċċja l-isfidi tas-seklu 21 (2007/2023(INI))

401

P6_TA(2007)0340L-Impjieg ta' ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni tas-servizziRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu l-Impjieg ta' ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni tas-servizzi: l-immassimiżżar tal-benefiċċji u l-potenzjal tiegħu, filwaqt li jiġi garantit il-ħarsien tal-ħaddiema

411

 

Il-Ħamis, 12 ta' Lulju 2007

2008/C 175E/04

MINUTI

413

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

Mandat ta' negozjar fir-rigward ta' ftehim msaħħaħ ġdid bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Ukrajna minn naħa l-oħra (dibattitu)

Kalendarju tal-baġit

L-irwol u l-effikaċja tal-politika ta' koeżjoni fit-tnaqqis tad-disparità fl-ifqar reġjuni ta' l-UE (dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

Programm dwar l-Istatistika tal-Komunità 2008-2012 ***I (votazzjoni)

Darfur (votazzjoni)

Lejn politika marittima futura ta' l-Unjoni: viżjoni Ewropea ta' l-oċeani u l-ibħra (votazzjoni)

L-implimentazzjoni ta' l-ewwel pakkett ferrovjarju (votazzjoni)

Lejn Ewropa mobbli — mobilità sostenibbli għall-kontinent tagħna (votazzjoni)

Miżuri rigward il-kura tal-mard tal-qalb (votazzjoni)

Ftehim ma' l-Istati Uniti ta' l-Amerika dwar il-PNR (votazzjoni)

Iż-żona Euro (2007) (votazzjoni)

Il-Bank Ċentrali Ewropew (votazzjoni)

Palestina (votazzjoni)

Sitwazzjoni fil-Pakistan (votazzjoni)

Rapport ta' segwitu 2006 dwar l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (votazzjoni)

Ftehim TRIPS u l-aċċess għall-mediċini (votazzjoni)

Monitoraġġ demokratiku fil-qafas ta' l-Istrument ta' Koperazzjoni fl-Iżvilupp (votazzjoni)

Mandat ta' negozjar fir-rigward ta' ftehim msaħħaħ ġdid bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Ukrajna minn naħa l-oħra (votazzjoni)

L-irwol u l-effikaċja tal-politika ta' koeżjoni fit-tnaqqis tad-disparità fl-ifqar reġjuni ta' l-UE (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)

Is-sitwazzjoni umanitarja tar-refuġjati Iraqini

Ksur tad-drittijiet tal-bniedem f' Transnistrija (Moldavja)

Drittijiet tal-bniedem fil-Vietnam

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Ħin tal-votazzjonijiet

Is-sitwazzjoni umanitarja tar-refuġjati Iraqini (votazzjoni)

Ksur tad-drittijiet tal-bniedem f' Transnistrija (Moldavja) (votazzjoni)

Drittijiet tal-bniedem fil-Vietnam (votazzjoni)

Approvazzjoni mill-Kunsill tal-pożizzjonijiet tal-Parlament adottati fl-ewwel qari (Artikolu 66 tar-Regoli ta' Proċedura)

Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Dati għas-seduti li jmiss

Aġġornament tas-sessjoni

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

428

ANNESS I

430

ANNESS II

450

TESTI ADOTTATI

525

P6_TA(2007)0341Programm Statistiku Komunitarju 2008-2012 ***IRiżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Programm Statistiku Komunitarju 2008-2012 (COM(2006)0687 — C6-0427/2006 — 2006/0229(COD))

525

P6_TC1-COD(2006)0229Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-12 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2004/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Programm Statistiku Komunitarju 2008 sa 2012

525

P6_TA(2007)0342Is-sitwazzjoni fid-DarfurRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar is-sitwazzjoni fid-Darfur

526

P6_TA(2007)0343Lejn Politika Marittima ta' l-Unjoni għall-ġejjieniRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-12 ta' Lulju 2007 dwar Politika Marittima ta' l-Unjoni Ewropea għall-ġejjieni: Viżjoni Ewropea għall-Oċeani u l-Ibħra (2006/2299(INI))

531

P6_TA(2007)0344L-ewwel pakkett ferrovjarjuRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-12 ta' Lulju 2007 dwar l-implimentazzjoni ta' l-ewwel pakkett ferrovjarju (2006/2213(INI))

551

P6_TA(2007)0345Mobilità sostenibbliRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-12 ta' Lulju 2007 dwar Inżommu lill-Ewropa miexja — Ilmobilità sostenibbli għall-kontinent tagħna (2006/2227(INI))

556

P6_TA(2007)0346Mard kardjovaskulariRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar azzjoni biex jiġi miġġieled il-mard kardjovaskulari

561

P6_TA(2007)0347Ftehim dwar PNRRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar il-ftehim PNR ma' l-Istati Uniti

564

P6_TA(2007)0348Iz-zona ta' l-euroRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar ir-Rapport annwali għall-2007 dwar iz-zona ta' l-euro (2007/2143(INI))

569

P6_TA(2007)0349Rapport annwali 2006 tal-Bank Ċentrali EwropewRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar ir-rapport annwali 2006 tal-Bank Ċentrali Ewropew (2007/2142(INI))

574

P6_TA(2007)0350Lvant NofsaniRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar il-Lvant Nofsani

579

P6_TA(2007)0351PakistanRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar il-Pakistan

583

P6_TA(2007)0352Rapport ta' Progress dwar l-ex-Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja ta' l-2006Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar ir-Rapport ta' Progress ta' l-2006 dwar l-ex-Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja (2006/2289(INI))

586

P6_TA(2007)0353Il-Ftehim TRIPS u l-aċċess għall-mediċiniRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar il-Ftehim TRIPS u l-aċċess għall-mediċini

591

P6_TA(2007)0354L-iskrutinju demokratiku rigward l-istrument ta' finanzjament għall-koperazzjoni għalliżvilupp (DCI)Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar l-iskrutinju demokratiku ta' l-implimentazzjoni ta' l-istrument ta' finanzjament għall-koperazzjoni għall-iżvilupp (DCI)

595

P6_TA(2007)0355Mandat għal negozjati: ftehima msaħħa KE-UkrainaRakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 lill-Kunsill dwar mandat għal negozjati għal ftehim ġdid u msaħħaħ bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Ukraina min-naħa l-oħra (2007/2015(INI))

597

P6_TA(2007)0356Tnaqqis tad-differenzi fl-iżvilupp fl-ifqar reġjuni ta' l-UERiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar l-irwol u l-effettività tal-politika ta' koeżjoni għat-tnaqqis tad-differenzi fl-iżvilupp fl-ifqar reġjuni ta' l-UE (2006/2176(INI))

603

P6_TA(2007)0357Is-sitwazzjoni umanitarja tar-refuġjati IraqiniRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar Is-sitwazzjoni umanitarju tar-refuġjati Iraqin

609

P6_TA(2007)0358Ksur tad-Drittijiet tal-Bniedem fir-Repubblika tal-MoldovaRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fi Transnistia (Repubblika tal-Moldova)

613

P6_TA(2007)0359VjetnamRiżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam

615

Tifsira tas-simboli użati

*

Proċedura ta' konsultazzjoni

**I

Proċedura ta' konsultazzjoni: l-ewwel qari

**II

Proċedura ta' konsultazzjoni: it-tieni qari

***

Proċedura ta' parir konformi

***I

Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari

***II

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari

***III

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tielet qari

(It-tip ta' proċedura tiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni)Informazzjoni dwar il-ħin tal-votazzjonijietSakemm ma jiġix avżat mod ieħor, ir-relaturi infurmaw il-Presidenza bil-miktub dwar il-pożizzjoni tagħhom fuq l-emendi qabel il-votazzjonijiet.Abbrevjazzjonijiet użati għall-kumitati parlamentari

AFET

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

DEVE

Kumitat għall-Iżvilupp

INTA

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

BUDG

Kumitat għall-Baġit

CONT

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

ECON

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

EMPL

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

ENVI

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta' ta' l-Ikel

ITRE

Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija

IMCO

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

TRAN

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

REGI

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjunali

AGRI

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

PECH

Kumitat għas-Sajd

CULT

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

JURI

Kumitat għall-Affarijiet Legali

LIBE

Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

AFCO

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

FEMM

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u ta'- l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

PETI

Kumitat għall-Petizzjonijiet

Abbrevjazzjonijiet użati għall-gruppi politiċi

PPE-DE

Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokratiċi Kristjani) u d-Demokratiċi Ewropej

PSE

Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew

ALDE

Grupp ta' l-Alleanza tad-Demokratiċi u l-Liberali għall-Ewropa

UEN

Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet

Verts/ALE

Grupp tal-Hodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

GUE/NGL

Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku

IND/DEM

Grupp għall-Indipendenza u d-Demokrazija

ITS

Grupp Identità, Tradizzjoni, Sovranità

NI

Membri mhux Affiljati

MT

 


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

Parlament Ewropew

SESSJONI 2007 - 2008

Dati tas-seduti: 9 - 12 ta' Lulju 2007

It-Tnejn, 9 ta' Lulju 2007

10.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

CE 175/1


MINUTI

(2008/C 175 E/01)

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

IPPRESIEDA: Hans-Gert PÖTTERING

President

1.   Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.00.

2.   Stqarrija tal-President

Il-President għamel stqarrija wara l-aħħar attentati terroristiċi li seħħew f'Londra, fi Glasgow u fil-Yemen. Huwa kkundanna mill-ġdid l-atti terroristiċi u esprima, f'isem il-Parlament, is-solidarjetà tiegħu mal-familji tal-vittmi.

Il-Parlament osserva minuta silenzju b'rispett tal-vittmi tat-terroriżmu.

3.   Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.

*

* *

Marie Anne Isler Béguin għarrfet li minħabba li mexxiet missjoni ta' osservazzjoni ta' l-elezzjonijiet fis-Sierra Leone, hija ma setgħetx tkun preżenti għas-seduta fis-seħħ.

4.   Kompożizzjoni tal-Parlament

Permezz ta' l-ittra ta' l-04.07.2007, l-awtoritajiet Franċiżi kompetenti għarrfu li l-proċeduri ta' l-elezzjoni ta' Marie-Line Reynaud, Pierre Moscovici u Jean-Claude Fruteau fl-Assemblea Nazzjonali kienu tlestew, u taw lisimijiet ta' dawk li ser jeħdulhom posthom.

Il-President ħabbar li s-siġġu tagħhom kien ser ikun vojt b'effett mis-26.06.2007. Huwa rrikonoxxa l-ħatra, b'effett mill-04.07.2007, ta' Roselyne Lefrançois, minflok Marie-Line Reynaud, ta' Pierre Pribetich, minflok Pierre Moscovici, u ta' Catherine Anita Neris, minflok Jean-Claude Fruteau.

L-awtoritajiet Taljani għarrfu li Marta Vincenzi ġiet eletta f'kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru Parlamentari Ewropew bi qbil ma' l-Artikolu 7(3), ta' l-Att dwar l-elezzjoni tar-rappreżentanti tal-Parlament b'suffraġju universali u għarrfu lill-President bl-isem tal-persuna li ser toħdilha postha.

Il-President, bi qbil ma' l-Artikolu 4(1) u (2) tar-Regoli ta' Proċedura, ħabbar li s-siġġu tagħha kien ser ikun vojt mit-30.06.2007 u rrikonoxxa l-ħatra ta' Francesco Ferrari b'effett mill-05.07.2007, minflok Marta Vincenzi.

Francesco Ferrari għarraf li ngħaqad mal-Grupp ALDE.

Bi qbil ma' l-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, peress li l-kredenzjali tagħhom ma ġewx verifikati u lanqas ma ttieħdet deċiżjoni dwar xi kontestazzjoni eventwali, Roselyne Lefrançois, Pierre Pribetich, Catherine Anita Neris u Francesco Ferrari ħadu posthom fil-Parlament u fl-organi tiegħu u jgawdu middrittijiet kollha tagħhom, bil-kundizzjoni li preċedentement iffirmaw dikjarazzjoni li ma jwettqu l-ebda funzjoni li hi inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.

5.   Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp ITS, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Kumitat ECON: Slavi Binev

Kumitat IMCO: Desislav Chukolov

Kumitat AFCO: Ashley Mote.

6.   Iffirmar ta' l-atti adottati b'kodeċiżjoni

Il-President għarraf li flimkien mal-President tal-Kunsill u skond l-Artikolu 68 tar-Regoli tal-Proċedura, nhar l-Erbgħa huwa ser jipproċedi bl-iffirmar ta' l-atti li ġejjin u li ġew adottati b'kodeċiżjoni:

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-retrofitting ta' mirja fuq vetturi tqal tal-merkanzija reġistrati fil-Komunità (3620/3/2007 — C6-0223/2007 — 2006/0183(COD))

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-eżerċizzju ta' ċerti drittijiet ta' l-azzjonisti ta' kumpanniji kkwotati (3608/2/2007 — C6-0220/2007 — 2005/0265(COD))

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u lprotezzjoni internazzjonali u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 311/76 dwar il-kumpilazzjoni ta' statistika dwar ħaddiema barranin (3609/4/2007 — C6-0221/2007 — 2005/0156(COD))

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi mekkaniżmu għall-ħolqien ta' Timijiet ta' Intervent Rapidu fil-Fruntieri u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 fir-rigward ta' dak il-mekkaniżmu u li jirregola l-kompiti u l-poteri ta' uffiċjali mistiedna (3616/2/2007 — C6-0222/2007 — 2006/0140(COD))

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar (3604/5/2007 — C6-0219/2007 — 2005/0020(COD))

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (“Ruma II”) (3619/3/2007 — C6-0199/2007 - 2003/0168(COD)).

7.   Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt:

1)

mill-Kunsill u l-Kummissjoni:

Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 22/2007 — Sezzjoni III — Kummissjoni (SEC(2007)0680 — C6-0191/2007 — 2007/2159(GBD))

irreferut

responsabbli: BUDG

Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 24/2007 — Sezzjoni III — Kummissjoni (SEC(2007)0682 — C6-0192/2007 — 2007/2160(GBD))

irreferut

responsabbli: BUDG

Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-pjanċi u l-iskrizzjonijiet regolamentari għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u l-post fejn jitqiegħdu u l-metodu ta' kif jitwaħħlu (verżjoni kkodifikata) (COM(2007)0344 — C6-0193/2007 — 2007/0119(COD))

irreferut

responsabbli: JURI

Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 23/2007 — Sezzjoni III — Kummissjoni (SEC(2007)0681 — C6-0194/2007 — 2007/2161(GBD))

irreferut

responsabbli: BUDG

Abbozz ta' baġit emendatorju nru 4 għall-baġit 2007 — Dikjarazzjoni ġenerali tad-dħul — Dikjarazzjoni ta' dħul u nfiq kull taqsima — Taqsima III — Kummissjoni (10966/2007 — C6-0195/2007 — 2007/2072(BUD))

irreferut

responsabbli: BUDG

 

opinjoni: CULT, ITRE, CONT, LIBE

Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/109/KE biex testendi l-kamp ta' lapplikazzjoni għall-benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali (COM(2007)0298 — C6-0196/2007 — 2007/0112(CNS))

irreferut

responsabbli: LIBE

 

opinjoni: DEVE, AFET, EMPL

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettjar u l-ippakkjar tas-sustanzi u t-taħlitiet, u li jemenda d-Direttiva 67/548/KEE u r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (COM(2007)0355 — C6-0197/2007 — 2007/0121(COD))

irreferut

responsabbli: ENVI

 

opinjoni: ITRE, IMCO

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r- Repubblika tal-Panama dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru (COM(2007)0151 — C6-0198/2007 — 2007/0057(CNS))

irreferut

responsabbli: TRAN

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r- Renju Ħaxemita tal-Ġordan dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru (COM(2007)0219 — C6-0201/2007 — 2007/0074(CNS))

irreferut

responsabbli: TRAN

Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar azzjonijiet ta' informazzjoni u promozzjoni għall-prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi terzi (COM(2007)0268 — C6-0203/2007 — 2007/0095(CNS))

irreferut

responsabbli: AGRI

 

opinjoni: BUDG, IMCO

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-annessi tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi tas-sigurtà soċjali (COM(2007)0376 — C6-0204/2007 — 2007/0129(COD))

irreferut

responsabbli: EMPL

Proposta għal regolament tal-Kunsill (EURATOM) li jistabbilixxi livelli massimi permissibli ta' kontaminazzjoni radjoattiva ta' ikel u għalf wara inċidenti nukleari jew f'kull każ ieħor ta' emerġenza radjoloġika (verżjoni kkodifikata) (COM(2007)0302 — C6-0205/2007 — 2007/0103(CNS))

irreferut

responsabbli: JURI

Tlaqqigħ tal-Konferenza Intergovernattiva (IGC): l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (11222/2007 — C6-0206/2007 — 2007/0808(CNS))

irreferut

responsabbli: AFCO

Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 25/2007 — Sezzjoni III — Kummissjoni (SEC(2007)0683 — C6-0207/2007 — 2007/2164(GBD))

irreferut

responsabbli: BUDG

Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 26/2007 — Sezzjoni III — Kummissjoni (SEC(2007)0684 — C6-0208/2007 — 2007/2165(GBD))

irreferut

responsabbli: BUDG

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta' l-istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea, imlaqqgħa fi ħdan il-Kunsill dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Istati Uniti ta' l-Amerika, min-naħa l-oħra (COM(2006)0169 — C6-0210/2007 — 2006/0058(CNS))

irreferut

responsabbli: TRAN

 

opinjoni: LIBE

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iġjene ta' l-oġġetti ta' l-ikel (COM(2007)0090 [[02]] — C6-0211/2007 — 2007/0037B(COD))

irreferut

responsabbli: ENVI

2)

mill-kumitati parlamentari

2.1)

rapporti:

* Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 601/2004 tat-22 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi ċerti miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fiz-zona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tar- Riżorsi Marittimi Ħajjin ta' l-Antartiku u jirrevoka r-Regolamenti (KEE) Nru 3943/90, (KE) Nru 66/98 u (KE) Nru 1721/1999 (COM(2006)0867 — C6-0054/2007 — 2007/0001(CNS)) — Kumitat PECH

Rapporteur: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

Rapport dwar ir-Rapport ta' Progress ta' l-2006 dwar l-ex-Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja (2006/2289(INI)) — Kumitat AFET

Rapporteur: Erik Meijer (A6-0214/2007)

Rapport dwar ir-Rapport speċjali Nru 9/2006 tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea dwar l-infiq tat-traduzzjoni tal-Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2007/2077(INI)) — Kumitat CONT

Rapporteur: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll mal-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l- Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea(COM(2007)0007 — C6-0102/2007 — 2007/0004(CNS)) — Kumitat AFET

Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

Rapport b'mozzjoni għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar mandat għal negozjati għal ftehima ġdida u msaħħa bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Ukraina min-naħa l-oħra (2007/2015(INI)) — Kumitat AFET

Rapporteur: Michał Tomasz Kamiński (A6-0217/2007)

Rapport dwar l-implimentazzjoni ta' l-ewwel pakkett ferrovjarju (2006/2213(INI)) — Kumitat TRAN

Rapporteur: Michael Cramer (A6-0219/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ilġestjoni tas-sigurtà fl-infrastruttura tat-toroq (COM(2006)0569 — C6-0331/2006 — 2006/0182(COD)) — Kumitat TRAN

Rapporteur: Helmuth Markov (A6-0221/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva Nru 2005/32/KE dwar it-twaqqif ta' qafas għall-iffissar tar-rekwiżiti għall-ekodisinn ta' prodotti li jużaw l-enerġija u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/42/KEE u d- Direttivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 96/57/KE u Nru 2000/55/KE, rigward ilproċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (COM(2006)0907 — C6-0034/2007 — 2006/0291(COD)) — Kumitat ENVI

Rapporteur: Frédérique Ries (A6-0222/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll mal-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l- Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, sabiex tibda titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea (COM(2007)0009 — C6-0103/2007 — 2007/0003(CNS)) — Kumitat AFET

Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2005/60/KE dwar il-prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop talħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, fir-rigward tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0906 — C6-0022/2007 — 2006/0281(COD)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Philip Bradbourn (A6-0225/2007)

Rapport dwar id-dħul ta' Artikolu ġdid 204a dwar “Corrigenda” fir-Regoli ta' Proċedura tal- Parlament (2005/2041(REG)) — Kumitat AFCO

Rapporteur: Richard Corbett (A6-0229/2007)

Rapport dwar emenda ta' l-Artikolu 201 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar l-applikazzjoni jew l-interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura (2006/2192(REG)) — Kumitat AFCO

Rapporteur: Richard Corbett (A6-0230/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/66/KE dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2007)0093 — C6-0088/2007 — 2007/0036(COD)) — Kumitat ENVI

Rapporteur: Johannes Blokland (A6-0232/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar programm Komunitarju ta' tikkettar ta' l-effiċjenza enerġetika tat-tagħmir ta' l-uffiċċju (millġdid) (COM(2006)0576 — C6-0329/2006 — 2006/0187(COD)) — Kumitat ITRE

Rapporteur: Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

Rapport Lejn Politika Marittima ta' l-Unjoni għall-ġejjieni: Viżjoni Ewropea għall-Oċeani u l- Ibħra (2006/2299(INI)) — Kumitat TRAN

Rapporteur: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/675/KEE li tistabbilixxi kumitat ta' l-assigurazzjonijiet u l-pensjonijiet tax-xogħol Ewropej, skond il-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0925 — C6-0008/2007 — 2006/0292(COD)) — Kumitat ECON

Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0236/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 92/49/KEE dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x'jaqsmu ma' assigurazzjoni diretta barra mill-assigurazzjoni tal-ħajja fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (COM(2006)0924 — C6-0009/2007 — 2006/0289(COD)) — Kumitat ECON

Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2005/68/KE dwar riassigurazzjoni, rigward is-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (COM(2006)0905 — C6-0017/2007 — 2006/0280(COD)) — Kumitat ECON

Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0238/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 85/611/KEE dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi dwar impriżi għal investimenti kollettivi f'titoli trasferibbli (UCITS) fejn tidħol l-implimentazzjoni ta' poteri mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0926 — C6-0010/2007 — 2006/0293(COD)) — Kumitat ECON

Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il- Programm Statistiku Komunitarju 2008-2012 (COM(2006)0687 — C6-0427/2006 — 2006/0229(COD)) — Kumitat ECON

Rapporteur: Zsolt László Becsey (A6-0240/2007)

Rapport dwar l-irwol u l-effettività tal-politika ta' koeżjoni għat-tnaqqis tad-differenzi fl-iżvilupp fl-ifqar reġjuni ta' l-UE (2006/2176(INI)) — Kumitat REGI

Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0241/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi klassifikazzjoni statistika ġdida tal-prodotti skond l-attività (CPA) u jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/93 (COM(2006)0655 — C6-0376/2006 — 2006/0218(COD)) — Kumitat ECON

Rapporteur: Guntars Krasts (A6-0242/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 97/67/KE dwar it-tlestija kompleta tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità (COM(2006)0594 — C6-0354/2006 — 2006/0196(COD)) — Kumitat TRAN

Rapporteur: Markus Ferber (A6-0246/2007)

Rapport dwar l-immodernizzar tal-liġi tax-xogħol biex tiffaċċja l-isfidi tas-seklu 21 (2007/2023(INI)) — Kumitat EMPL

Rapporteur: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Rapport dwar il-politka tas-servizzi finanzjarji (2005-2010) — White Paper (2006/2270(INI)) — Kumitat ECON

Rapporteur: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

Rapport dwar il-prospetti għas-suq intern tal-gass u ta' l-elettriku (2007/2089(INI)) — Kumitat ITRE

Rapporteur: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

Rapport dwar it-talba għall-ħarsien ta' l-immunità u l-privileġġi ta' Ashley Mote (2007/2122 (IMM)) — Kumitat JURI

Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

Rapport dwar it-talba għall-konsultazzjoni dwar l-immunità u l-privileġġi ta' Alessandra Mussolini (2006/2301(IMM)) — Kumitat JURI

Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 78/855/KEE dwar l-għaqda ta' kumpaniji b'responsabbiltà pubblika limitata u d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE dwar id-diviżjoni ta' kumpaniji b'responsabbiltà pubblika limitata rigward il-ħtieġa għal rapport ta' espert indipendenti fl-okkażjoni ta' għaqda jew diviżjoni (COM(2007)0091 — C6-0082/2007 — 2007/0035(COD)) — Kumitat JURI

Rapporteur: Piia-Noora Kauppi (A6-0252/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l- Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda u r-Repubblika ta' l-Armenja min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea (COM(2007)0113 — C6-0161/2007 — 2007/0041(CNS)) — Kumitat AFET

Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l- Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda u r-Repubblika ta' l-Ażerbajġan min-naħa loħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea (COM(2007)0114 — C6-0160/2007 — 2007/0040(CNS)) — Kumitat AFET

Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l- Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u l-Georgia, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea (COM(2007)0098 — C6-0162/2007 — 2007/0046(CNS)) — Kumitat AFET

Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrevoka r-Regolament (KEE) Nru 954/79 dwar ir-ratifika minn Stati Membri ta', jew l-adeżjoni tagħhom mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Kodiċi ta' l-Imġiba għal-Konferenzi ta' Linji (Konferenzi Marittimi) (COM(2006)0869 — C6-0059/2007 — 2006/0308(COD)) — Kumitat ECON

Rapporteur: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

* Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, ibbażata fuq l-Artikolu K.3 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, dwar it-twaqqif ta' Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Konvenzjoni ta' l- Europol) (COM(2007)0215 — C6-0169/2007 — 2007/0076(CNS)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000, imwaqqfa mill-Kunsill skond l-Artikolu 34 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-Assistenza Reċiproka f'Materja Kriminali bejn l- Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea (COM(2007)0213 — C6-0158/2007 — 2007/0080 (CNS)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

Rapport dwar ir-Rapport annwali għall-2007 dwar iz-zona ta' l-euro (2007/2143(INI)) — Kumitat ECON

Rapporteur: Dariusz Rosati (A6-0264/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995 stabbilita fuq il-bażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-użu ta' l-informatika fil-qasam tad-dwana (COM(2007)0211 — C6-0168/2007 — 2007/0079(CNS)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

Rapport dwar ir-rapport annwali 2006 tal-Bank Ċentrali Ewropew (2007/2142(INI)) — Kumitat ECON

Rapporteur: Gay Mitchell (A6-0266/2007)

Rapport dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 4/2007 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007 (10966/2007 — C6-0195/2007 — 2007/2072(BUD)) — Kumitat BUDG

Rapporteur: James Elles (A6-0268/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni tas-17 ta' Ġunju 1998, imfassla fuq il-bażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-iskwalifiki tas-sewqan (COM(2007)0214 — C6-0155/2007 — 2007/0075(CNS)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar l-identifikazzjoni u l-għażla ta' l- Infrastruttura Kritika Ewropea u l-valutazzjoni tal-ħtieġa għal titjib tal-ħarsien tagħhom (COM(2006)0787 — C6-0053/2007 — 2006/0276(CNS)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

* Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Mejju 1997, imfassla abbażi ta' l-Artikolu K.3(2)(c) tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni ta' uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea. (COM(2007)0218 — C6-0156/2007 — 2007/0072(CNS)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

*** Rakkomandazzjoni dwar il-konklużjoni ta' protokoll għall-Ftehim ta' Assoċjazzjoni Ewro-Mediterranju bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r- Repubblika Demokratika tal-Poplu ta' l-Alġerija min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir- Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika tas-Slovakkja (08937/2007 — C6-0153/2007 — 2006/0254(AVC)) — Kumitat AFET

Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

Rapport dwar l-imminimizzar ta' l-ispejjeż amministrattivi imposti mil-leġiżlazzjoni (2005/2140(INI)) — Kumitat CONT

Rapporteur: Jan Mulder (A6-0275/2007)

2.2)

rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari:

***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi t-tieni programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa (2007-2013) (16369/2/2006 — C6-0100/2007 — 2005/0042A(COD)) — Kumitat ENVI

Rapporteur: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE dwar restrizzjonijiet dwar il-marketing ta' ċertu tagħmir għall-kejl li fih il-merkurju (05665/1/2007 — C6-0114/2007 — 2006/0018(COD)) — Kumitat ENVI

Rapporteur: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi għall-perjodu 2007-2013 il-Programm Speċifiku “Ġustizzja Ċivili” bħala parti mill-Programm Ġenerali “Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja” (08699/2/2007 — C6-0179/2007 — 2005/0040(COD)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Inger Segelström (A6-0262/2007)

3)

mill-Membri:

3.1)

mistoqsijiet orali għall-Ħin tal-mistoqsijiet (Artikolu 109 tar-Regoli ta' Proċedura)(B6-0133/2007):

lill-Kummissjoni

Crowley Brian, Schmidt Olle, Stihler Catherine, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Kirilov Evgeni, Badia i Cutchet Maria, Andrikienė Laima Liucija, Papastamkos Georgios, Papadimoulis Dimitrios, Paleckis Justas Vincas, Moraes Claude, Schlyter Carl, Belet Ivo, Mitchell Gay, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Medina Ortega Manuel, Mavrommatis Manolis, Ludford Sarah, Willmott Glenis, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Henin Jacky, Nicholson James, Harkin Marian, McGuinness Mairead, Aylward Liam, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Davies Chris, Evans Robert, Batzeli Katerina, Färm Göran, Budreikaitė Danutė, Van Hecke Johan, De Vits Mia, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Jensen Anne E., Uca Feleknas, Riis-Jørgensen Karin, Manolakou Diamanto, Toussas Georgios, Ţicău Silvia-Adriana

lill-Kunsill

Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Ludford Sarah, Willmott Glenis, Posselt Bernd, Papadimoulis Dimitrios, McGuinness Mairead, Aylward Liam, Crowley Brian, Manolakou Diamanto, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Davies Chris, Evans Robert, Moraes Claude, Newton Dunn Bill, Budreikaitė Danutė, Van Hecke Johan, Morgantini Luisa, Rutowicz Leopold Józef, Pafilis Athanasios, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard, Andrikienė Laima Liucija, Harkin Marian

4)

mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni:

Test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni dwar ir-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (“Ruma II”) (03619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD))

5)

mid-Delegazzjoni Parlamentari fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni:

***III Rapport dwar it-test konġunt, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, għal regolament tal- Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (“RUMA II”) (03619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD)) — Kumitat CODE

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0257/2007)

8.   Dikjarazzjonijiet bil-miktub u mistoqsijiet orali (tressiq)

Id-dokumenti msemmija hawn taħt tressqu mill-Membri:

1)

mistoqsijiet orali (Artikolu 108 tar-Regoli ta' Proċedura):

(O-0032/2007) Helmuth Markov, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: Żviluppi reċenti firrelazzjonijiet ta' kummerċ bilaterali maċ-Ċina (B6-0129/2007);

(O-0036/2007) Gianluca Susta u Johan Van Hecke f'isem il-grupp ALDE, Kader Arif f'isem il-grupp PSE, Georgios Papastamkos f'isem il-grupp PPE-DE, Vittorio Agnoletto u Helmuth Markov f'isem ilgrupp GUE/NGL, Carl Schlyter f'isem il-grupp Verts/ALE, Cristiana Muscardini f'isem il-grupp UEN, lill-Kunsill: Il-Ftehima TRIPS u l-Aċċess għall-Mediċini (B6-0130/2007);

(O-0037/2007) Gianluca Susta u Johan Van Hecke f'isem il-grupp ALDE, Kader Arif f'isem il-grupp PSE, Georgios Papastamkos f'isem il-grupp PPE-DE, Vittorio Agnoletto u Helmuth Markov f'isem ilgrupp GUE/NGL, Carl Schlyter f'isem il-grupp Verts/ALE, Cristiana Muscardini f'isem il-grupp UEN, lill-Kummissjoni: Il-Ftehima TRIPS u l-Aċċess għall-Mediċini (B6-0131/2007);

(O-0041/2007) Jan Andersson, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: Issekondar ta' ħaddiema (B6-0132/2007);

(O-0033/2007) Miroslav Ouzký, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Azzjoni biex jingħeleb ilmard kardjovaskulari (B6-0134/2007);

2)

dikjarazzjonijiet bil-miktub biex jiddaħħlu fir-Reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura):

Mario Borghezio, dwar il-persekuzzjoni ta' l-Insara fil-pajjiżi Għarab u fil-bqija tad-dinja (0065/2007);

Arlene McCarthy, Gérard Onesta u Georgs Andrejevs, dwar sigaretti aktar sikuri kontra n-nirien (0066/2007);

Justas Vincas Paleckis, Roberta Alma Anastase, Marco Cappato, Hélène Flautre u Luisa Morgantini, dwar il-piena tal-mewt fil-Belarus (0067/2007);

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov u Slavi Binev, dwar il-ġenoċidju tal-Bulgari li kkommettew it- Torok matul il-perjodu bejn l-1876 u l-1877 (0068/2007);

Andreas Mölzer, dwar il-kriminalità fost dawk li jitolbu għal kenn politiku (0069/2007);

Bogusław Rogalski, dwar id-deċiżjoni li s-Sinjura XX, ta' nazzjonalità Pollakka, tiġi mċaħħda mid-drittijiet tagħha ta' ġenitur, għall-benefiċċju tas-Sur XX, ta' nazzjonalità Norveġiża, li hemm suspett fuqu ta' abbuż sesswali fuq it-tifla tagħhom (0070/2007).

9.   Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Il-Kunsill għadda kopji ċċertifikati tad-dokumenti li ġejjin:

ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Kirgiża dwar ċerti aspetti tas-servizzi bl-ajru;

ftehim dwar kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u l-Komunità Ewropea għall-enerġija Atomika, fuq naħa, u l-konfederazzjoni Żvizzera, fuq l-oħra.

10.   Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Skond l-Artikolu 116(5) tar-Regoli ta' Proċedura, id-dikjarazzjonijiet bil-miktub Nru 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/2007 skadew minħabba li ma kellhomx in-numru ta' firem meħtieġ.

11.   Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet imsemmija hawn taħt, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn isfel, ġew mgħoddija lill-kumitat ikkonċernat skond l-Artikolu 191(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 22.06.2007

ta' Uwe Herzog (nru 353/2007);

ta' Giorgio Bortini (nru 354/2007);

ta' Giorgio Bortini (nru 355/2007);

ta' Otwin Schneider (nru 356/2007);

ta' (Isem kunfidenzjali) (nru 357/2007);

ta' (Isem kunfidenzjali) (nru 358/2007);

ta' Rainer Müller (nru 359/2007);

ta' Udo Anders (nru 360/2007);

ta' Rudolf Hotz (nru 361/2007);

ta' Manfred Böhm (nru 362/2007);

ta' Doris Müller (nru 363/2007);

ta' Peter Rabe (RAe Lueken, Voelzke & Kollegen) (nru 364/2007);

ta' Heinz Blume (nru 365/2007);

ta' Jack Morin (nru 366/2007);

ta' Eugenia Iliescu (nru 367/2007);

ta' Hartwig Wendhausen (nru 368/2007);

ta' Michael Heilig (nru 369/2007);

ta' Gisela et Wilfried Ruffing (nru 370/2007);

ta' Günther Daumenlang (nru 371/2007);

ta' Adam Bohdan (Pracownia na rzecz Wzystkich Istot Oddzial Podlaski) (nru 372/2007);

ta' Isabelle Borg (nru 373/2007);

ta' Barbara Bota' (nru 374/2007);

ta' Singam Narendrasingam (nru 375/2007);

ta' Teresa McDonnell (nru 376/2007);

ta' Joan Borg Cardona (nru 377/2007);

ta' Lesley Gail Kreupl (nru 378/2007);

ta' Alvin Slack (nru 379/2007);

ta' (Isem kunfidenzjali) (nru 380/2007);

ta' (Isem kunfidenzjali) (nru 381/2007);

ta' Joseph Fsadni (nru 382/2007);

ta' (Isem kunfidenzjali) (nru 383/2007);

ta' Birgit Garthe (nru 384/2007);

ta' Octavian Cocos (nru 385/2007);

ta' (Isem kunfidenzjali) (nru 386/2007);

ta' Ann Kelly (nru 387/2007);

ta' Brent Gardner (nru 388/2007);

ta' GJW u PJ Hall (nru 389/2007);

ta' Patrick Heffernan (nru 390/2007);

ta' Elaine Comet (nru 391/2007);

ta' (Isem kunfidenzjali) (nru 392/2007);

ta' Gordon McGinn (nru 393/2007);

ta' Peter Welz (nru 394/2007);

ta' Alan Handforth (nru 395/2007);

ta' Miguel Ángel ta' la Cámara Egea (Asociación de Técnicos de Imagen para el Diagnóstico) (nru 396/2007);

ta' (Isem kunfidenzjali) (nru 397/2007);

ta' Ignacio López Gil (nru 398/2007);

ta' Antonio Tortosa López (nru 399/2007);

ta' Sergil Garriga Llovet (nru 400/2007);

ta' Golden-Line SPRL (10 firem) (nru 401/2007);

ta' Dimitar-Dimtchev Sabev (nru 402/2007);

ta' Jean-Marie Godot (nru 403/2007);

ta' (Isem kunfidenzjali) (nru 404/2007);

ta' Carla Cocco (nru 405/2007);

ta' Claudio Falcone (nru 406/2007);

ta' Carlo Renato Gaspare Casertano (nru 407/2007);

ta' Fabiano Fortunato (nru 408/2007);

ta' Gunars Resnais (Latvijas Politiski Represeto Apvieniba) (nru 409/2007);

ta' (Isem kunfidenzjali) (nru 410/2007);

ta' Kryzysztof Adamkiewicz (nru 411/2007);

ta' Josef Jedruch (nru 412/2007);

ta' I Peuzi Devlecea (nru 413/2007);

ta' Lucian Vincentiu Ionescu (nru 414/2007);

ta' Dron Emanuil Danut (nru 415/2007);

Data: 26.06.2007

ta' Isabel Pérez-Espinosa González-Lobón (nru 416/2007);

ta' Peter Sälzer (nru 417/2007);

ta' Helga Blümel (nru 418/2007);

ta' Matthias Hoffmann (Hazet-Werk) (nru 419/2007);

ta' Edgar Thomas (Thomas Spedition GmbH) (nru 420/2007);

ta' Osman Türker (nru 421/2007);

ta' Erich Schmitt (nru 422/2007);

ta' Helmut et Sigrid Kursch (nru 423/2007);

ta' Joachim Bader (Europäische Vereinigung von Erfinder-Verbänden und -Vereinen) (nru 424/2007);

ta' Holger Pollmann (nru 425/2007);

ta' Olaf Quasdorff (nru 426/2007);

ta' Klaus Seitz (nru 427/2007);

ta' Giorgio Bortini (nru 428/2007);

ta' Alfred Hopp (nru 429/2007);

ta' (Isem kunfidenzjali) (nru 430/2007);

ta' Lisa Neukirchen (nru 431/2007);

ta' Thomas Reimitz (nru 432/2007);

ta' Wolfgang Depcik (nru 433/2007);

ta' Kurt Sevecke (nru 434/2007);

ta' Rafael Schiel (First Focus Foundation) (nru 435/2007);

ta' Wolfgang Joußen (nru 436/2007);

ta' Pater Don Demidoff (Liga pentru Renastere Morala) (nru 437/2007);

ta' Paul Perterer (Europäische Vereinigung für Bürgerrechte) (nru 438/2007);

ta' Bernhard Vetter (nru 439/2007);

ta' Günter Fröhlich (nru 440/2007);

ta' Richard Rivett (Regency Apartments) (nru 441/2007);

ta' George Karlos (nru 442/2007);

ta' Singam Narendrasingam (nru 443/2007);

ta' Anna Doliwa-Klepacka (Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju) (nru 444/2007);

ta' José Luis Canales Mediana (“Mesurbi” ciudadanos agrupados) (nru 445/2007);

ta' Harry Schindler (Italy Star Association 1943-1945) (nru 446/2007);

ta' A.L. Harvey (nru 447/2007);

ta' Bernd Michael Uhl (nru 448/2007);

ta' Joseph Grech (nru 449/2007);

ta' Lucienne Pace (nru 450/2007);

ta' Alan Gulliver (Valle Romano) (nru 451/2007);

ta' (Isem kunfidenzjali) (nru 452/2007);

ta' Stefcho Minchev (nru 453/2007);

ta' Newton Enkel (nru 454/2007);

ta' Julia Kalimeri (Apanemi (Women's Information and Support Centre)) (nru 455/2007);

ta' Malgorzata Nesterowicz (nru 456/2007);

ta' Santiago Jiménez Serrano (nru 457/2007);

ta' Jose Fernández Fernández (Asociación de Vecinos de Candás) (nru 458/2007);

ta' Jesús Luis Morillo Fernández (nru 459/2007);

ta' Pedro Torres Tortosa (nru 460/2007);

ta' Laura Bendala Tufanisco (nru 461/2007);

ta' Cándido Martínez Rodríguez (Colectivo Ecoloxista “Luita Verde”) (nru 462/2007);

ta' (Nom confidentiel) (nru 463/2007);

ta' Gérard Robillard (nru 464/2007);

ta' Claudio Beltrame (nru 465/2007);

ta' Daniela Monaco (Comune di Lampedusa e Linosa) (nru 466/2007);

ta' Jan Riegman (nru 467/2007);

ta' Jan Terkel Nielsen (nru 468/2007);

ta' (Isem kunfidenzjali) (nru 469/2007);

ta' Ryszard Garbowski (nru 470/2007);

ta' Krzysztof Kukula (nru 471/2007);

ta' Maria Helinska (nru 472/2007);

ta' Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá (Associação de municipios para o ambiente) (nru 473/2007);

Data: 04.07.2007

ta' Jörg Leichtfried et Reinhard Rack (MEP) (55 firma) (nru 474/2007);

ta' Ronald Birchall (nru 475/2007);

ta' Michael Izatt (nru 476/2007);

ta' Catherina Groneveld (nru 477/2007);

ta' (Isem kunfidenzjali) (nru 478/2007);

ta' Igor Lukashanets (48 firma) (nru 479/2007);

ta' Oisin Jones-Dillon (nru 480/2007);

ta' William Mclorn (nru 481/2007);

ta' (Isem kunfidenzjali) (nru 482/2007);

ta' Roberto Giurastante (Club Autonomo di Trieste dei Soci di Friends of the Earth-Amici della Terra) (nru 483/2007);

ta' Jiřina Novotná (Společnost pro Pomoc při Huntingtonově Chorobě) (2918 firma) (nru 484/2007);

ta' Hans-Günter Rogall (nru 485/2007);

ta' Jürgen Gerlach (6 firem) (nru 486/2007);

ta' Association Luxembourgeoise pour la Protection des Animaux (ALPA) (30 firma) (nru 487/2007);

ta' Helene Pletzer (nru 488/2007);

ta' Martin Züchner (nru 489/2007);

ta' Achim Fritz Achmed Kolar Saal (nru 490/2007);

ta' Karin Zajewski (nru 491/2007);

ta' Christa Schulze (nru 492/2007);

ta' Giorgio Bortini (nru 493/2007);

ta' Giannis Aivaliotis (nru 494/2007);

ta' Αnna Bousna (nru 495/2007);

ta' Theodoros Papoulakos (nru 496/2007);

ta' Pavlos Kirkos (nru 497/2007);

ta' Pavlos Kirkos (nru 498/2007);

ta' Nikolova Gelka Koleva (nru 499/2007);

ta' Alexiou Chrisostomos (GERMAS Import-Export) (nru 500/2007);

ta' Galousi Triantafillou (nru 501/2007);

ta' Ioulia Rhessal Kasadsidou (nru 502/2007);

ta' Emmanouil Vasilakakis (nru 503/2007);

ta' Vassilis Stavrou (nru 504/2007);

ta' Panagiota Evaggelopoulou (nru 505/2007);

ta' Ιoannis Baklatsis (Enosi Periferiakon Kanalion Ellados) (2 firem) (nru 506/2007);

ta' Petko Kovatchev (CEIE/CEE Bankwatch Network) (4 firem) (nru 507/2007);

ta' Simon Lander (National Association of Mother Tongue Language Teachers in Italian Universities) (nru 508/2007);

ta' Cheryl Wolley (nru 509/2007);

ta' Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona (Proyecto INTER/SUR para la Ecociudadanía 1996-2016) (nru 510/2007);

ta' Quintín Gómez Huerta (Plataforma “Orihuela Sin Muralles” CV-91) (7414 firma) (nru 511/2007);

ta' Eugenio Bermejo García (nru 512/2007);

ta' José-Domingo López Manchón (Grup Ecologista Maigmó (GREMA)-Ecologistes en Acció) (nru 513/2007);

ta' Víctor M. Olmos (Plataforma de Desarrollo Eólico Sostenible) (2 firem) (nru 514/2007);

ta' Odorinda Tena Llorens (4 firem) (nru 515/2007);

ta' Liliane Rocher (Asociación de Vecinos Partida Pitchell (Sector 14)) (nru 516/2007);

ta' Anatoli Galitski (4 firem) (nru 517/2007);

ta' Jean-François Legueulle (Fondation 30 Millions d'Amis) (7 firem) (nru 518/2007);

ta' Benedicto Vadillo Ortíz (nru 519/2007);

ta' Philippe Carrier (Association Bien Vivre à Bioule) (nru 520/2007);

ta' Paolo Melissano (nru 521/2007);

ta' Halina Messerschmidt (Koło Ligi Ochrony Przyrody “Zuraw”) (nru 522/2007);

ta' Jacob Jensen Pruehs (nru 523/2007);

ta' Ralf Schmelich (nru 524/2007);

ta' Ariel Machiel Rijkenberg (nru 525/2007);

ta' Edgar Guhde (Politischer Arbeitskreis für Tierrechte in Europa PAKT) (nru 526/2007);

ta' Helmut Nehrenheim (nru 527/2007);

ta' Erik Siegfried (nru 528/2007);

ta' Jörg Riesemann (nru 529/2007);

ta' Jörg Cloesters (nru 530/2007);

ta' Wolfgang Kupffender (nru 531/2007);

ta' Nicole Andres (nru 532/2007);

ta' A. Pace (5 firem) (nru 533/2007);

ta' John Oakley (Asociación de Vecinos — Pueblo de Aigües) (nru 534/2007);

ta' Lennart Hellstrand (nru 535/2007);

ta' Ioannis Markides (nru 536/2007);

ta' Gero Debusmann (nru 537/2007);

ta' Gillian Wilson (nru 538/2007);

ta' Barry Curtin (Watergrasshill Community Association) (nru 539/2007);

ta' Graham et Janice Fisher (nru 540/2007);

ta' Fernando Ripoll Vidal (Arenal Parcent S.L.) (nru 541/2007);

ta' Agustín Sanmartín y González (nru 542/2007);

ta' Francisco Amorós Samper (Asociación Nueva Cultura del Territorio) (nru 543/2007);

ta' Brigitte Votron (Asociación de Vecinos Defensores del Poblado El Borseral) (2 firem) (nru 544/2007);

ta' Josefa Pavia Ferrando (nru 545/2007);

ta' Vicent Beltrán Serrulla (Asociación deVecinos y Afectados Mestrets-Borriolenc) (nru 546/2007);

ta' Eloy Gregorio Cuellar Martín (Foro por Orcasitas) (nru 547/2007);

ta' Joseline Martin (Locataires du Parloniam) (324 firma) (nru 548/2007);

ta' Jean-François Delage (Triasem Sarl) (nru 549/2007);

ta' Celestina Pollastri (nru 550/2007);

ta' Marja Tuk-Koek (nru 551/2007);

ta' Robbert Maris (nru 552/2007);

ta' Krystyna Kowalska (nru 553/2007);

ta' Malgorzata Waclawik (nru 554/2007);

ta' Mats Söderlund (nru 555/2007);

ta' Manuel Rosa dos Santos (nru 556/2007);

ta' Monika et Ulrich Eichenberger (nru 557/2007);

ta' Rosemary u Bob Johnson (nru 558/2007);

ta' Salvador Ruíz Cruanes (nru 559/2007);

ta' Juan Manuel Prego Paz (Videoclub Fontiñas) (2 firem) (nru 560/2007);

Data: 06.07.2007

ta' František Venzara (nru 561/2007);

ta' George Angelopoulos (Radio Taxi Patras) (nru 562/2007);

ta' Nikitas Giannakakis (nru 563/2007);

ta' (Isem kunfidenzjali) (nru 564/2007);

ta' José Enrique Carmona Llamas (nru 565/2007);

ta' Antonio Mora Vergés (nru 566/2007);

ta' Maria Begoña Valcarel Abellán (IZATE) (nru 567/2007);

ta' Antonio Muñóz Secilla (Ecologistas en Acción de Andalucía) (nru 568/2007);

ta' Antonio Tortosa López (nru 569/2007);

ta' Jesus Luis Morillo Fernández (nru 570/2007);

ta' (Isem kunfidenzjali) (nru 571/2007);

ta' Antonio Díaz (Asociación ta' Perjudicados CV-95 Orihuela-Costa) (nru 572/2007);

ta' Honorio Fernández Llamas (Asociación Europea de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo) (nru 573/2007);

ta' Ignacio Montés Reig (nru 574/2007);

ta' Jaime Del Val (Asociación Salvemos Mojacar y el Levante Almeriense) (nru 575/2007);

ta' Ahmed Mokhtar (nru 576/2007);

ta' Olivier Baux (nru 577/2007);

ta' Matthieu Wemaere (SCP Huglo-Lepage et Associés Conseil) (nru 578/2007);

ta' Chryssikos Demetrius (nru 579/2007);

ta' Jean-Paul u Nicole Bardy (2 firem) (nru 580/2007);

ta' Yves Gérard (4 firem) (nru 581/2007);

ta' Frédéric Jacquemart (G.I.E.T.) (21517 firma) (nru 582/2007);

ta' Henri Nikuna Kelani (nru 583/2007);

ta' Nucu Istrate Moldovan (253 firma) (nru 584/2007);

ta' Brahim Katoui (nru 585/2007);

ta' Stefano Pino (nru 586/2007);

ta' Marina Salvadore (Voce di me Garide) (nru 587/2007);

ta' Vincenzo Russo (Genitori Scuola Media Redi Granacci) (nru 588/2007);

ta' Mario Zaccaria (3 firem) (nru 589/2007);

ta' Andrea Bucci (nru 590/2007);

ta' Slavnicu Lacramioara (nru 591/2007);

ta' Pimen Inalt Prea Sfintitul (nru 592/2007);

ta' Maria Hapenciuc (nru 593/2007);

ta' Sefan Iulian Blebea (nru 594/2007);

ta' Iosif Giurgiu u Maria Ardean (2 firem) (nru 595/2007);

ta' Cristiana Muscardini (913 firma) (nru 596/2007);

ta' “Contract Agents in European Commission Delegations around the World” (nru 597/2007);

ta' Cathal McCarthy (Weston Garden Residents Association) (nru 598/2007).

12.   Kalendarju 2008

Il-Konferenza tal-Presidenti ressqet il-proposti tagħha għall-kalendarju tal-perjodi ta' seduta għall-2008.

Il-proposti tagħha huma dawn li ġejjin:

minn 14 sa 17 ta' Jannar

it-23 ta' Jannar (1)

it-30 u l-31 ta' Jannar

mit-18 sal-21 ta' Frar

is-27 ta' Frar (1)

mill-10 sat-13 ta' Marzu

lis-26 ta' Marzu (1)

it-2 u t-3 ta' April

mill-14 sas-17 ta' April

it-23 ta' April (1)

is-7 u t-8 ta' Mejju

mid-19 sal-22 ta' Mejju

it-28 ta' Mejju (1)

l-4 u l-5 ta' Ġunju

mis-16 sad-19 ta' Ġunju

il-25 ta' Ġunju (1)

is-7 sa l-10 ta' Lulju

mill-1 sa l-4 ta' Settembru

l-10 ta' Settembru (1)

mit-22 sal-25 ta' Settembru

it-8 u d-9 ta' Ottubru

mill-20 sat-23 ta' Ottubru

il-5 ta' Novembru (1)

mis-17 sa l-20 ta' Novembru

it-3 u l-4 ta' Diċembru

mill-15 sat-18 ta' Diċembru.

L-emendi għal dawn il-proposti jistgħu jitressqu minn grupp politiku jew minn 40 Membru.

L-iskandenza għat-tressiq ta' emendi hija, wara talba tal-Grupp PSE, imressqa għat-Tlieta 10.07.2007 fl-10.00 (ara wkoll l-intervent ta' Martin Schulz fl-aħħar tal-punt 13). Il-votazzjoni ser isseħħ l-Erbgħa 11.07.2007 f'12.00.

13.   Ordni tas-seduta

Il-punt li jmiss kien l-ordni tas-seduta.

L-abbozz finali ta' l-aġenda għas-seduti ta' ta' Lulju 2007 (PE 391.081/PDOJ) tqassam u ġew proposti lmodifikazzjonijiet imsemmija hawn taħt (Artikolu 132 tar-Regoli ta' Proċedura):

Seduti ta' bejn 09.07.2007 u 12.07.2007

It-Tnejn u t-Tlieta

ma ġiet proposta l-ebda modifika

L-Erbgħa

talba tal-gruppi PSE, ALDE u GUE/NGL sabiex ir-rapport Markov dwar is-sikurezza ta' l-infrastrutturi tat-toroq (A6-0221/2007) (punt 17 ta' l-abbozz ta' l-Aġenda) jintbagħat lura fil-kumitat bi qbil ma' l-Artikolu 168 tar-regoli ta' proċedura

Tkellem Brian Simpson f'isem il-grupp PSE, li ġġustifika it-talba.

Il-Parlament approva din t-talba.

Il-Ħamis

ma ġiet proposta l-ebda modifika

Tkellem Martin Schulz, li talab li l-iskadenza għat-tressiq ta' emendi għall-kalendarju 2008 titressaq għall-10.07.2007 fis-18.00. Il-President għarraf li ma kienx hemm oppożizzjoni.

*

* *

Hekk ġie stabbilit l-ordni tas-seduta.

14.   Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skond l-Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura:

Ovidiu Victor Ganţ, Árpád Duka-Zólyomi, Lasse Lehtinen, Alexandru-Ioan Morţun, Andrzej Tomasz Zapałowski, Milan Horáček, Willy Meyer Pleite, Thomas Wise, Desislav Chukolov, Sergej Kozlík, Georgios Papastamkos, Maria Matsouka, Diana Wallis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Silvia-Adriana Ţicău, Marco Cappato, Ryszard Czarnecki, Monica Maria Iacob-Ridzi, Magda Kósáné Kovács, Pedro Guerreiro, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Cristian Silviu Buşoi, Péter Olajos, Proinsias De Rossa, Richard James Ashworth, Brian Simpson, Marios Matsakis, Bogusław Rogalski, Ioannis Gklavakis, Jörg Leichtfried, Geoffrey Van Orden u Tunne Kelam.

IPPRESIEDA: Marek SIWIEC

Viċi-President

15.   Proċedura ta' awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi, l-enżimi u l-ħwawar ta' l-ikel ***I — L-addittivi ta' l-ikel ***I — L-enżimi ta' l-ikel ***I — Ħwawar u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet ta' taħwir ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi proċedura ta' awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi, l-enżimi u l-ħwawar ta' l-ikel [COM(2006)0423 — C6-0258/2006 — 2006/0143(COD)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

Rapporteur: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-addittivi ta' l-ikel [COM(2006)0428 — C6-0260/2006 — 2006/0145(COD)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

Rapporteur: Åsa Westlund (A6-0154/2007)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-enzimi ta' l-ikel u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 83/417/KEE, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999, id-Direttiva tal-Kunsill 2000/13/KE u d-Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE [COM(2006)0425 — C6-0257/2006 — 2006/0144(COD)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

Rapporteur: Avril Doyle (A6-0177/2007)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ħwawar u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet ta' taħwir għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1576/89, ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1601/91, ir-Regolament (KEE) Nru. 2232/96 u d-Direttiva 2000/13/KE [COM(2006)0427 — C6-0259/2006 — 2006/0147(COD)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

Rapporteur: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

Tkellem Markos Kyprianou (Membru tal-Kummissjoni).

Åsa Westlund tippreżenta r-rapporti tagħha.

Avril Doyle ippreżentat ir-rapport.

Mojca Drčar Murko ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Manuel Medina Ortega (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Horst Schnellhardt f'isem ilgrupp PPE-DE, Karin Scheele f'isem il-grupp PSE, Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski f'isem il-grupp UEN, Carl Schlyter f'isem il-grupp Verts/ALE, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Alexandru-Ioan Morţun, Wiesław Stefan Kuc, Kathalijne Maria Buitenweg, Françoise Grossetête, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk u Markos Kyprianou.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.32 tal-Minuti ta' 10.07.2007, punt 8.33 tal-Minuti ta' 10.07.2007, punt 8.34 tal-Minuti ta' 10.07.2007 u punt 8.35 tal-Minuti ta' 10.07.2007.

16.   Programm ta' azzjoni Komunitarju fil-qasam tas-Saħħa (2007-2013) ***II — Miżuri rigward il-kura tal-mard tal-qalb (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi t-tieni programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tassaħħa (2007-2013) [16369/2/2006 — C6-0100/2007 — 2005/0042(COD)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

Rapporteur: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

Mistoqsija orali (O-0033/2007) mressqa minn Miroslav Ouzký, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Azzjoni biex jingħeleb il-mard kardjovaskulari (B6-0134/2007)

Antonios Trakatellis ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Miroslav Ouzký għamel il-mistoqsija orali.

Tkellem Markos Kyprianou (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: John Bowis f'isem il-grupp PPE-DE, Linda McAvan f'isem il-grupp PSE, Marios Matsakis f'isem ilgrupp ALDE, Adamos Adamou f'isem il-grupp GUE/NGL, Urszula Krupa f'isem il-grupp IND/DEM, Irena Belohorská Membru mhux affiljata, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Christofer Fjellner, Dorette Corbey, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Zuzana Roithová u Markos Kyprianou.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata, skond l-Artikolu 108 (5), tar-Regoli ta' Proċedura, fl-aħħar taddibattitu.

Miroslav Ouzký, Georgs Andrejevs u John Bowis, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar azzjoni biex jiġi miġġieled il-mard kardjovaskulari (B6-0277/2007).

IPPRESIEDA: Adam BIELAN

Viċi-President

Le débat est clos.

Votazzjoni: punt 8.30 tal-Minuti ta' 10.07.2007.

17.   Ġestjoni tar-riskji tal-MON 863 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Ġestjoni tar-riskji tal-MON 863

Markos Kyprianou (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Renate Sommer f'isem il-grupp PPE-DE, Karin Scheele f'isem il-grupp PSE, Janusz Wojciechowski f'isem il-grupp UEN, Hiltrud Breyer f'isem il-grupp Verts/ALE, Kathy Sinnott f'isem il-grupp IND/DEM, u Markos Kyprianou.

Id-dibattitu ngħalaq.

18.   Ftehim ma' l-Istati Uniti ta' l-Amerika dwar il-PNR (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Ftehim dwar il-PNR ma' l-Istati Uniti ta' l-Amerika

Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Carlos Coelho f'isem il-grupp PPE-DE, Stavros Lambrinidis f'isem il-grupp PSE, Sophia in 't Veld f'isem il-grupp ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg f'isem il-grupp Verts/ALE, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Franco Frattini u Kathalijne Maria Buitenweg.

Peress li l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni kienu għadhom mhux disponibbli, se jitħabbru fil-plenarja iktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.7 tal-Minuti ta' 12.07.2007.

19.   Il-prospetti tas-suq intern fil-gas u l-elettriku (dibattitu)

Rapport dwar il-prospetti tas-suq intern fil-gas u l-elettriku [2007/2089(INI)] — Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija.

Rapporteur: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

Alejo Vidal-Quadras ippreżenta r-rapport.

IPPRESIEDA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Viċi-President

Tkellem Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Sophia in 't Veld (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Brigitte Douay (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Herbert Reul f'isem il-grupp PPE-DE, Edit Herczog f'isem il-grupp PSE, Anne Laperrouze f'isem il-grupp ALDE, Eugenijus Maldeikis f'isem il-grupp UEN, Claude Turmes f'isem il-grupp Verts/ALE, Esko Seppänen f'isem il-grupp GUE/NGL, Jana Bobošíková Membru mhux affiljata, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Konrad Szymański, Ján Hudacký, Hannes Swoboda, Silvia Ciornei, András Gyürk, Eluned Morgan, Jorgo Chatzimarkakis, Romana Jordan Cizelj, Joan Calabuig Rull, Šarūnas Birutis, Jerzy Buzek, Teresa Riera Madurell, Jan Březina, Dorette Corbey, Alexander Stubb, Eija-Riitta Korhola u Monica Maria Iacob-Ridzi.

IPPRESIEDA: Gérard ONESTA

Viċi-President

Tkellmu: Paul Rübig u Andris Piebalgs.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.38 tal-Minuti ta' 10.07.2007.

20.   Tagħmir ta' kejl li fih il-merkurju ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE dwar restrizzjonijiet dwar il-kummerċjaliżżazzjoni ta' ċertu tagħmir ta' kejl li fih il-merkurju [05665/1/2007 — C6-0114/2007 — 2006/0018(COD)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

Rapporteur: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

María Sornosa Martínez ippreżentat ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Tkellem Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Martin Callanan f'isem il-grupp PPE-DE, Dorette Corbey f'isem il-grupp PSE, Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE, Leopold Józef Rutowicz f'isem il-grupp UEN, Carl Schlyter f'isem il-grupp Verts/ALE, Urszula Krupa f'isem il-grupp IND/DEM, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Holger Krahmer, Miroslav Mikolášik, Linda McAvan, Günter Verheugen u Carl Schlyter.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.31 tal-Minuti ta' 10.07.2007.

21.   L-identifikazzjoni, l-għażla u l-ħarsien ta' l-Infrastruttura Kritika Ewropea * (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar l-identifikazzjoni u l-għażla ta' l-Infrastruttura Kritika Ewropea u l-valutazzjoni tal-ħtieġa għal titjib tal-ħarsien tagħhom [COM(2006)0787 — C6-0053/2007 — 2006/0276(CNS)] — Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern.

Rapporteur: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

Tkellem Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni).

Jeanine Hennis-Plasschaert ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Harald Ettl (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Renate Sommer (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Herbert Reul f'isem il-grupp PPE-DE, Inés Ayala Sender f'isem il-grupp PSE,Margarita Starkevičiūtė f'isem il-grupp ALDE, Eva Lichtenberger f'isem il-grupp Verts/ALE, Erik Meijer f'isem il-grupp GUE/NGL, Christian Ehler, Inger Segelström, Marianne Mikko u Franco Frattini.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.37 tal-Minuti ta' 10.07.2007.

22.   Il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (“Ruma II”) ***III (dibattitu)

Rapport dwar Abbozz komuni, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (“Ruma II”) [PE-CONS 3619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD)] — Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

Rapporteur: Diana Wallis A6-0257/2007

Diana Wallis ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Rainer Wieland f'isem il-grupp PPE-DE, Manuel Medina Ortega f'isem il-grupp PSE, u Andrzej Jan Szejna.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.29 tal-Minuti ta' 10.07.2007.

23.   Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument “Aġenda” PE 391.081/OJMA).

24.   Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.45.

Harald Rømer

Segretarju Ġenerali

Luigi Cocilovo

Viċi-President


(1)  Dawn id-dati huma riservati sabiex eventwalment isiru s-seduti li matulhom jkunu trattati suġġetti ta' attwalità bi qbil mad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-28.09.2006.


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bossi, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Janowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Markov, Marques, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Popeangă, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka


It-Tlieta, 10 ta' Lulju 2007

10.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

CE 175/24


MINUTI

(2008/C 175 E/02)

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

IPPRESIEDA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Viċi-President

1.   Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.

2.   Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt:

1)

mill-kumitati parlamentari:

1.1)

rapporti:

* Rapport dwar it-tlaqqigħ tal-Konferenza Intergovernattiva (IGC): l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (Artikolu 48 tat-Trattat UE) (11222/2007 — C6-0206/2007 — 2007/0808(CNS)) — Kumitat AFCO

Rapporteur: Jo Leinen (A6-0279/2007)

3.   Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 14/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0148/2007 — SEC(2007)0560).

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Kunsill, hija awtorizzat it-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l- Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

*

* *

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 16/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0164/2007 — SEC(2007)0674).

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Kunsill, hija awtorizzat it-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l- Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

*

* *

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 17/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0165/2007 — SEC(2007)0675).

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Kunsill, hija awtorizzat it-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l- Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

*

* *

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 19/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0189/2007 — SEC(2007)0677).

Hija tat opinjoni favorevoli rigward it-trasferiment, skond l-Artikolu 24(2) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

*

* *

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 20/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0167/2007 — SEC(2007)0678).

Hija awtorizzat it-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(2,3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

*

* *

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 23/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0194/2007 — SEC(2007)0681).

Hija awtorizzat it-trasferiment kollu kemm hu, b'konformità ma' l-Artikolu 24(2,3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

*

* *

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 24/2007 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0192/2007 — SEC(2007)0682).

Hija tat opinjoni favorevoli rigward it-trasferiment, skond l-Artikolu 24(2) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

4.   Dibattitu dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu, skond l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura, li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip fuq il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.

IS-SITWAZZJONI UMANITARJA TAR-REFUĠJATI IRAQINI

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Frédérique Ries, Marios Matsakis u Thierry Cornillet f'isem il-grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Iraqini u l-persuni mċaqalqa minn posthom f'arthom stess (B6-0291/2007),

André Brie, Marco Rizzo u Tobias Pflüger f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni umanitarja tar-rifuġjati Iraqini (B6-0295/2007),

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Bernd Posselt u Eija-Riitta Korhola f'isem il-grupp PPE-DE, dwar is-sitwazzjoni umanitarja tar-rifuġjati Iraqini (B6-0299/2007),

Paulo Casaca, Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Elena Valenciano Martínez-Orozco u Javier Moreno Sánchez f'isem il-grupp PSE, dwar is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Iraqini u l-persuni mċaqalqa minn posthom f'arthom stess (B6-0300/2007),

Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda u Hélène Flautre f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Iraqini u l-persuni mċaqalqa minn posthom f'arthom stess (B6-0303/2007),

Roberta Angelilli f'isem il-grupp UEN, dwar is-sitwazzjoni umanitarja tar-rifuġjati Iraqini (B6-0308/2007).

II.

KSUR TAD-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM F' TRANSNISTRIJA (MOLDAVJA)

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato u Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE, dwar ilksur tad-drittijiet tal-bniedem fit-Tranżnistrija u l-ħtieġa ta' appoġġ mill-UE sabiex tissolva s-sitwazzjoni staġnata tal-kunflitt f'dan ir-reġjun tar-Repubblika tal-Moldavja (B6-0292/2007),

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński u Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-grupp UEN, dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fit-Tranżnistrija (Moldavja) (B6-0293/2007),

Helmuth Markov f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fit-Tranżnistrija (Moldavja) (B6-0296/2007),

Roberta Alma Anastase, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Maria Petre u Radu Ţîrle f'isem il-grupp PPE-DE, dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fit-Tranżnistrija u l-ħtieġa ta' appoġġ mill-UE sabiex tissolva s-sitwazzjoni staġnata tal-kunflitt f'dan ir-reġjun tar-Repubblika tal-Moldavja (B6-0298/2007),

Marianne Mikko, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Raimon Obiols i Germà, DanMihalache u Jan Marinus Wiersma f'isem il-grupp PSE, dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fit-Tranżnistrija u l-ħtieġa ta' appoġġ mill-UE sabiex tissolva s-sitwazzjoni staġnata tal-kunflitt f'dan ir-reġjun tar-Repubblika tal-Moldavja(B6-0302/2007),

Elisabeth Schroedter f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fit-Tranżnistrija u l-ħtieġa ta' appoġġ mill-UE sabiex tissolva s-sitwazzjoni staġnata tal-kunflitt f'dan ir-reġjun tar-Repubblika tal-Moldavja (B6-0304/2007).

III.

DRITTIJIET TAL-BNIEDEM FIL-VIETNAM

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis, Jules Maaten u Frédérique Ries f'isem il-grupp ALDE, dwar il-Vjetnam (B6-0290/2007),

Vittorio Agnoletto f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar il-Vjetnam (B6-0294/2007),

Bernd Posselt, Charles Tannock u Eija-Riitta Korhola f'isem il-grupp PPE-DE, dwar id-drittijiet talbniedem fil-Vjetnam (B6-0297/2007),

Pasqualina Napoletano u Marc Tarabella f'isem il-grupp PSE, dwar il-Vjetnam (B6-0301/2007),

Frithjof Schmidt f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar il-Vjetnam (B6-0305/2007),

Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan u Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-grupp UEN, dwar id-drittijiet tal-bniedem fil Vjetnam (B6-0306/2007).

Il-ħin għad-diskorsi jiġi allokat skond l-Artikolu 142 tar-Regoli tal-Proċedura.

5.   It-tlestija tas-suq intern tas-servizzi tal-posta tal-Komunità ***I (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 97/67/KE dwar it-tlestija kompleta tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità [COM(2006)0594 — C6-0354/2006 — 2006/0196(COD)] — Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu.

Rapporteur: Markus Ferber (A6-0246/2007)

Tkellem Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni).

Markus Ferber ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Pervenche Berès (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Stephen Hughes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Hannes Swoboda (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Markus Pieper (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Marianne Thyssen f'isem il-grupp PPE-DE, Brian Simpson f'isem il-grupp PSE, Luigi Cocilovo f'isem il-grupp ALDE, Roberts Zīle f'isem il-grupp UEN, Eva Lichtenberger f'isem il-grupp Verts/ALE, Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL, Michael Henry Nattrass f'isem il-grupp IND/DEM, Luca Romagnoli f'isem il-grupp ITS, Alessandro Battilocchio Membru mhux affiljat, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui u Nathalie Griesbeck.

IPPRESIEDA: Gérard ONESTA

Viċi-President

Tkellmu: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Patrick Louis, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Jeanine Hennis-Plasschaert, Claude Turmes, Etelka Barsi-Pataky, Alain Hutchinson, Ona Juknevičienė, Christine De Veyrac, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Astrid Lulling, Emanuel Jardim Fernandes, Reinhard Rack, Nicole Fontaine u Charlie McCreevy.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.10 tal-Minuti ta' 11.07.2007.

Tkellem Reinhard Rack biex jesprimi dispjaċir għall-assenza tal-Kunsill.

6.   Servizzi finanzjarji 2005-2010 (White Paper) (dibattitu)

Rapport dwar il-politika ta' servizzi finanzjarji (2005-2010) — ’White Paper’ [2006/2270(INI)] — Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji.

Rapporteur: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

Ieke van den Burg ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Jean-Paul Gauzès (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Othmar Karas f'isem il-grupp PPEDE, Pervenche Berès f'isem il-grupp PSE, Margarita Starkevičiūtė f'isem il-grupp ALDE, u Sahra Wagenknecht f'isem il-grupp GUE/NGL.

IPPRESIEDA: Luisa MORGANTINI

Viċi-President

Tkellmu: John Whittaker f'isem il-grupp IND/DEM, Petre Popeangă f'isem il-grupp ITS, Gunnar Hökmark, Harald Ettl, Sharon Bowles, Alexander Radwan, Antolín Sánchez Presedo u Charlie McCreevy.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.12 tal-Minuti ta' 11.07.2007.

7.   Il-modernizzazzjoni tal-liġi tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI (dibattitu)

Rapport dwar il-modernizzazzjoni tal-liġi tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI [2007/2023(INI)] — Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali.

Rapporteur: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Jacek Protasiewicz ippreżenta r-rapport.

Tkellem Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Donata Gottardi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Mia De Vits (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Kartika Tamara Liotard (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), José Albino Silva Peneda f'isem il-grupp PPE-DE, Ole Christensen f'isem il-grupp PSE, Luigi Cocilovo f'isem il-grupp ALDE, Jan Tadeusz Masiel f'isem il-grupp UEN, Elisabeth Schroedter f'isem il-grupp Verts/ALE, Roberto Musacchio f'isem il-grupp GUE/NGL, Derek Roland Clark f'isem il-grupp IND/DEM, u Roger Helmer Membru mhux affiljat.

Id-dibattitu ġie sospiż f'dak il-waqt għall-ħin tal-votazzjoni.

Ħin li fih jerġa' jitkompla d-dibattitu: 15.00 (punt 13).

IPPRESIEDA: Diana WALLIS

Viċi-President

8.   Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati tal-votazzjoni (emendi, votazzjonijiet separati u maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet” tal-Minuti.

8.1.   Elezzjoni ta' Viċi-President tal-Parlament Ewropew (votazzjoni)

L-Aġenda titlob l-elezzjoni ta' Viċi-President biex jieħu l-post ta' Pierre Moscovici li sar vakanti wara r-riżenja tiegħu b'effett mis-26.06.2007.

Il-President ħabbar li kien irċieva, mill-Grupp PSE, il-kandidatura ta' Martine Roure.

Martine Roure peress li hija l-uniku kandidat, il-President ippropona lill-Assemblea biex tipproċedi b'elezzjoni bil-fomm, bi qbil ma' l-Artikolu 12(1), tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament qabell ma' din il-proposta.

L-Assemblea ħatret lil Martine Roure b'votazzjoni bil-fomm.

Il-President iddikjara lil Martine Roure Viċi-President tal-Parlament Ewropew u ferħilha għall-ħatra tagħha. Bi qbil ma' l-Artikolu 17(1), tar-Regoli ta' Proċedura, hija ħadet, fl-ordni tal-presidenza, il-post tal-Viċi-President preċedenti.

8.2.   Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni: Kontribuzzjoni ta' volontarjat għall-koeżjoni ekonomika u soċjali (Artikolu 118 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni Kontribuzzjoni ta' volontarjat għall koeżjoni ekonomika u soċjali

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 1)

Approvazzjoni

8.3.   Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni KE/Alġerija biex jittieħed kont tat-tkabbir ta'l-1 ta' Mejju 2004. *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' protokoll għall-Ftehim ta' Assoċjazzjoni Ewro-Mediterranju bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika Demokratika tal-Poplu ta' l-Alġerija min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka [08937/2007 — COM(2006)0765 — C6-0153/2007 — 2006/0254(AVC)] — Kumitat għall-Affarijiet Barranin.

Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0291)

B'hekk il-Parlament ta l-kunsens tiegħu.

8.4.   Protokoll għall-ftehim ta' sħubija u ta' koperazzjoni KE/Moldavja biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007 * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, sabiex tibda titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea [COM(2007)0009 — C6-0103/2007 — 2007/0003(CNS)] — Kumitat għall-Affarijiet Barranin.

Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0292)

8.5.   Protokoll għall-ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Ukrajna biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007 * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukraina, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea [COM(2007)0007 — C6-0102/2007 — 2007/0004(CNS)] — Kumitat għall-Affarijiet Barranin.

Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0293)

8.6.   Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Armenja biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007. * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda u r-Repubblika ta' l-Armenja min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea [COM(2007)0113 — C6-0161/2007 — 2007/0041(CNS)] — Kumitat għall-Affarijiet Barranin.

Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0294)

8.7.   Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Ażerbajġan biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007. * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda u r-Repubblika ta' l-Ażerbajġan min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea [COM(2007)0114 — C6-0160/2007 — 2007/0040(CNS)] — Kumitat għall-Affarijiet Barranin.

Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0295)

8.8.   Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Ġeorġja biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007. * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u l-Ġeorġja, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea [COM(2007)0098 — C6-0162/2007 — 2007/0046(CNS)] — Kumitat għall-Affarijiet Barranin.

Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 7)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0296)

8.9.   L-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, dwar l-użu tat-teknoloġija ta' l-informatika fil-qasam doganali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, ibbażata fuq l-Artikolu K.3 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, dwar l-użu tat-teknoloġija ta' l-informatika fil-qasam doganali [COM(2007)0211 — C6-0168/2007 — 2007/0079(CNS)] — Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern.

Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 8)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0297)

8.10.   Assigurazzjoni diretta barra minn assigurazzjoni fuq il-ħajja (setgħat ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda id-Direttiva 92/49/KEE dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x'jaqsmu ma assigurazzjoni diretta barra minn assigurazzjoni tal-ħajja fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni [COM(2006)0924 — C6-0009/2007 — 2006/0289(COD)] — Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji.

Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDA u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Pervenche Berès (rapporteur) għamel dikjarazzjoni fuq il-bażi ta' l-Artikolu 131(4), tar-Regoli ta' Proċedura u rtira l-ewwel parti ta' l-emenda tal-kumitat kompetenti.

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0298)

8.11.   Impriżi għal investimenti kollettivi f'titoli trasferibbli (poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda id-Direttiva tal-Kunsill 85/611/KEE dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi dwar impriżi għal investimenti kollettivi f'titoli trasferibbli (UCITS) fejn tidħol l-implimentazzjoni ta' poteri mogħtija lill-Kummissjoni [COM(2006)0926 — C6-0010/2007 — 2006/0293(COD)] — Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji.

Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 10)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0299)

8.12.   Riassigurazzjoni (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2005/68/KE dwar riassigurazzjoni, rigward is-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni [COM(2006)0905 — C6-0017/2007 — 2006/0280(COD)] — Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji.

Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0238/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 11)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Pervenche Berès (rapporteur) għamel dikjarazzjoni fuq il-bażi ta' l-Artikolu 131(4), tar-Regoli ta' Proċedura u rtira l-emenda tal-kumitat kompetenti.

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0300)

8.13.   Klassifikazzjoni statistika ġdida ta' prodotti skond l-użu (CPA) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi klassifikazzjoni statistika ġdida tal-prodotti skond l-użu (CPA) u jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/93 [COM(2006)0655 — C6-0376/2006 — 2006/0218(COD)] — Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji.

Rapporteur: Guntars Krasts (A6-0242/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0301)

8.14.   Stħarriġ ta' kampjun tal-forza tax-xogħol fil-Komunità ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 dwar l-organizzazzjoni ta' stħarriġ ta' kampjuni tal-qawwa tax-xogħol fil-Komunità [COM(2006)0565 — C6-0326/2006 — 2006/0180(COD)] — Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali.

Rapporteur: Jan Andersson (A6-0181/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 13)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Jan Andersson (rapporteur) għamel dikjarazzjoni fuq il-bażi ta' l-Artikolu 131(4), tar-Regoli ta' Proċedura u għarraf li l-emendi 1 sa 3 tal-kumitat kompetenti kienu ġew irtirati.

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0302)

8.15.   Programm ta' ttikkettar dwar l-effiċjenza ta' l-enerġija għal tagħmir ta' luffiċċju (Tfassil mill-ġdid) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar programm Komunitarju ta' tikkettar ta' l-effiċjenza enerġetika tat-tagħmir ta' l-uffiċċju (Tfassil mill-ġdid) [COM(2006)0576 — C6-0329/2006 — 2006/0187(COD)] — Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija.

Rapporteur: Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 14)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Nikolaos Vakalis (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skond l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0303)

8.16.   Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti rigward kodiċi ta' kondotta tal-konferenzi marittimi (abrogazzjoni tar-regolament (KEE) nru. 954/79 tal-Kunsill) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrevoka r-Regolament (KEE) Nru 954/79 dwar ir-ratifika minn Stati Membri ta', jew l-adeżjoni tagħhom mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Kodiċi ta' l-Imġiba għal-Konferenzi ta' Linji (Konferenzi Marittimi) [COM(2006)0869 — C6-0059/2007 — 2006/0308(COD)] — Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji.

Rapporteur: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 15)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0304)

8.17.   Miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fl-Antartiku * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 601/2004 tat-22 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi ċerti miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tar-Riżorsi Marittimi Ħajjin ta' l-Antartiku u jirrevoka r-Regolamenti (KEE) Nru 3943/90, (KE) Nru 66/98 u (KE) Nru 1721/1999 [COM(2006)0867 — C6-0054/2007 — 2007/0001(CNS)] — Kumitat għas-Sajd.

Rapporteur: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 16)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0305)

8.18.   Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija fil-Konvenzjoni tal-Europol tas-26 ta' Lulju 1995 * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, ibbażata fuq l-Artikolu K.3 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, dwar it-twaqqif ta' Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Konvenzjoni ta' l-Europol) [COM(2007)0215 — C6-0169/2007 — 2007/0076(CNS)] — Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern.

Rapporteur: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 17)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0306)

8.19.   Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000 dwar Assistenza Ġudizzjarja f'Materja Kriminali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000, imwaqqfa mill-Kunsill skond l-Artikolu 34 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar Assistenza Ġudizzjarja f'Materja Kriminali bejn l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea [COM(2007)0213 — C6-0158/2007 — 2007/0080(CNS)] — Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern.

Rapporteur: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 18)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0307)

8.20.   L-Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-17 ta' Ġunju 1998 dwar it-Tneħħija tad-dritt tas-Sewqan * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni tas-17 ta' Ġunju 1998, imfassla fuq il-bażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-iskwalifiki tas-sewqan [COM(2007)0214 — C6-0155/2007 — 2007/0075(CNS)] — Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern.

Rapporteur: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 19)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0308)

8.21.   L-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Mejju 1997 dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni ta' uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea */***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Mejju 1997, imfassla abbażi ta' l-Artikolu K.3(2)(c) tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni ta' uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea [COM(2007)0218 — C6-0156/2007 — 2007/0072(CNS)] — Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, ilĠustizzja u l-Intern.

Rapporteur: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 20)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0309)

8.22.   Iż-żieda fir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew ta' Artikolu 204a ġdid dwar ir-Rettifiki (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar iż-żieda, fir-Regolament tal-Parlament Ewropew, ta' Artikolu 204a ġdid fir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew fir-rigward tar-Rettifiki [2005/2041(REG)] — Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali.

Rapporteur: Richard Corbett (A6-0229/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 21)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI, EMENDA GĦAR-REGOLI TA' PROĊEDURA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0310)

Id-dispożizzjoni ġdida tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tas-sessjoni parzjali li jmiss.

8.23.   l-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura (emenda ta' l-Artikolu 201 tar-Regolament PE) (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-emenda ta' l-Artikolu 201 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura [2006/2192(REG)] — Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali.

Rapporteur: Richard Corbett (A6-0230/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 22)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI, EMENDA GĦAR-REGOLI TA' PROĊEDURA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0311)

Id-dispożizzjoni ġdida tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tas-sessjoni parzjali li jmiss.

8.24.   Konsultazzjoni dwar l-immunitajiet u l-privileġġi ta' Alessandra Mussolini (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Konsultazzjoni dwar l-immunitajiet u l-privileġġi ta' Alessandra Mussolini [2006/2301(IMM)] — Kumitat għall-Affarijiet Legali.

Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 23)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0312)

8.25.   Talba għall-Ħarsien ta' l-Immunità Parlamentari ta' Ashley Mote (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Rapport dwar it-talba għad-difiża ta'l-immunitajiet u l-privileggi ta' Ashley Mote [2007/2122(IMM)] — Kumitat għall-Affarijiet Legali.

Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 24)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0313)

8.26.   Abbozz ta' baġit ta' emenda nru 4/2007 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Rapport dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda nru 4/2007 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007 — [10966/2007 — C6 0195/2007 — 2007/2072(BUD)] — Kumitat għall-Baġit.

Rapporteur: James Elles (A6-0268/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 25)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0314)

8.27.   Rapport speċjali Nru 9/2006 tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea dwar l-infiq tat-traduzzjoni tal-Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport speċjali Nru 9/2006 tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea dwar l-infiq tat-traduzzjoni tal-Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [2007/2077(INI)] — Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit.

Rapporteur: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 26)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0315)

8.28.   Imminimizzar ta' l-ispejjeż amministrattivi imposti mil-leġiżlazzjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Imminimizzar ta' l-ispejjeż amministrattivi imposti mil-leġiżlazzjoni [2005/2140(INI)] — Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit.

Rapporteur: Jan Mulder (A6-0275/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 27)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0316)

8.29.   Il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (“Ruma II”) ***III (votazzjoni)

Rapport dwar Abbozz komuni, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (“Ruma II”) — [PE-CONS 3619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD)] — Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0257/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa għall-approvazzjoni)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 28)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0317)

8.30.   Programm ta' azzjoni Komunitarju fil-qasam tas-Saħħa (2007-2013) ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi t-tieni programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tassaħħa (2007-2013) [16369/2/2006 — C6-0100/2007 — 2005/0042(COD)] — Kumitat għall-Ambjent, is- Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

Rapporteur: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 29)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2007)0318)

8.31.   Tagħmir ta' kejl li fih il-merkurju ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE dwar restrizzjonijiet dwar il-kummerċjaliżżazzjoni ta' ċertu tagħmir ta' kejl li fih il-merkurju [05665/1/2007 — C6-0114/2007 — 2006/0018(COD)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

Rapporteur: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 30)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata (P6_TA(2007)0319)

8.32.   Proċedura ta' awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi, l-enżimi u l-ħwawar ta' l-ikel ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi proċedura ta' awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi, l-enżimi u l-ħwawar ta' l-ikel [COM(2006)0423 — C6-0258/2006 — 2006/0143(COD)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

Rapporteur: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 31)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0320)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0320)

Tkellmu:

Hartmut Nassauer, qabel il-votazzjoni, dwar il-lista tal-votazzjoni tal-Grupp PPE-DE.

8.33.   L-addittivi ta' l-ikel ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-addittivi ta' l-ikel [COM(2006)0428 — C6-0260/2006 — 2006/0145(COD)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

Rapporteur: Åsa Westlund (A6-0154/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 32)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0321)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0321)

8.34.   L-enżimi ta' l-ikel ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-enzimi ta' l-ikel u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 83/417/KEE, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999, id-Direttiva tal- Kunsill 2000/13/KE u d-Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE [COM(2006)0425 — C6-0257/2006 — 2006/0144(COD)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

Rapporteur: Avril Doyle (A6-0177/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 33)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0322)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0322)

8.35.   Ħwawar u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet ta' taħwir ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ħwawar u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet ta' taħwir għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89, ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91, ir-Regolament (KE) Nru 2232/96 u d-Direttiva 2000/13/KE [COM(2006)0427 — C6-0259/2006 — 2006/0147(COD)] — Kumitat għall-Ambjent, is- Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

Rapporteur: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 34)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0323)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0323)

8.36.   Approssimazzjoni tar-rati tad-dazju fuq l-alkoħol u xorb alkoħoliku * (votazzjoni finali)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 92/84/KEE dwar l-approssimazzjoni tar-rati tat-taxxa tas-sisa fuq l-alkoħol u x-xorb alkoħoliku [COM(2006)0486 — C6-0319/2006 — 2006/0165(CNS)] — Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji.

Rapporteur: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

Id-dibattitu sar fid-data 22.05.2007(punt 20 tal-Minuti ta' 22.05.2007).

Fis-seduta tiegħu tat-23 ta' Mejju 2007, il-Parlament irrifjuta l-proposta għal Direttiva (punt 54 tal-Minuti ta' 23.05.2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 35)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Tkellmu: Astrid Lulling (rapporteur), li rrakkomandat ir-rifjut ta' l-emendi tal-kumitat ikkonċernat, kif ukoll tar-rapport tagħha, u Pervenche Berès (Chairman tal-Kumitat ECON), dwar dan l-intervent.

Rifjutata

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Rifjutata

(Riżoluzzjoni leġiżlattiva kkonfermat ir-rifjut tal-proposta tal-Kumitat li tidher fit-Testi Adottati (P6_TA(2007) 0324).)

8.37.   L-identifikazzjoni, l-għażla u l-ħarsien ta' l-Infrastruttura Kritika Ewropea * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar l-identifikazzjoni u l-għażla ta' l-Infrastruttura Kritika Ewropea u l-valutazzjoni tal-ħtieġa għal titjib tal-ħarsien tagħhom [COM(2006)0787 — C6-0053/2007 — 2006/0276(CNS)] — Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern.

Rapporteur: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 36)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0325)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0325)

8.38.   Il-prospetti tas-suq intern fil-gas u l-elettriku (votazzjoni)

Rapport dwar il-prospetti tas-suq intern fil-gas u l-elettriku [2007/2089(INI)] — Kumitat għall-Industrija, ir- Riċerka u l-Enerġija.

Rapporteur: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 37)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0326)

Tkellmu:

Alejo Vidal-Quadras (rapporteur) ippreżenta emenda orali għall-emenda 2, li ġiet aċċettata.

8.39.   Is-sajd industrijali u l-produzzjoni ta' żejt tal-ħuta u ta' ħut imqadded mitħun (votazzjoni)

Rapport dwar sajd industrijali u l-produzzjoni ta' ħut imqadded mitħun u ta' żejt tal-ħut dwar is-sajd industrijali [2004/2262(INI)] — Kumitat għas-Sajd.

Rapporteur: Struan Stevenson (A6-0155/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 38)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0327)

*

* *

Tkellem Åsa Westlund li indikat li hija talbet, għal xejn, darbtejn, verifika elettronika matul il-votazzjoni dwar ir-rapporti tagħha (A6-0153/2007 et A6-0154/2007) (Il-President ħa nota ta' dan).

9.   Sejħa għal Konferenza Intergovernattiva (skadenza għat-tressiq ta' l-emendi)

Il-President ħabbar li l-iskadenza għat-tressiq ta' l-emendi għar-rapport Leinen dwar is-sejħa għall-Konferenza intergovernattiva (A6-0279/2007) (punt 46 ta' l-Aġenda) tressqet għat-Tlieta 10.07.2007 fit-15:00.

10.   Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport María Sornosa Martínez — A6-0218/2007: Ivo Belet, Philip Claeys

Rapport Åsa Westlund — A6-0154/2007: Zuzana Roithová

Rapport Alejo Vidal-Quadras — A6-0249/2007: Markus Pieper

Rapport Jeanine Hennis-Plasschaert — A6-0270/2007: Hubert Pirker

11.   Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt “Séance en direct”“Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” u fil-verżjoni stampata ta' l-anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet”.

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata talvotazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.10 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05)

IPPRESIEDA: Luigi COCILOVO

Viċi-President

12.   Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

13.   Il-modernizzazzjoni tal-liġi tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI (tkomplija tad-dibattitu)

Rapport dwar il-modernizzazzjoni tal-liġi tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI [2007/2023(INI)] — Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali.

Rapporteur: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Tkellmu: Thomas Mann, Jan Andersson, Elizabeth Lynne, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Ana Mato Adrover, Françoise Castex, Ona Juknevičienė, Mieczysław Edmund Janowski, Edit Bauer, Joel Hasse Ferreira, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Richard Falbr, Anneli Jäätteenmäki, Wiesław Stefan Kuc, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Matsouka, Janusz Wojciechowski, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Zita Pleštinská, Agnes Schierhuber, Monica Maria Iacob-Ridzi, Tadeusz Zwiefka, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews u Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

IPPRESIEDA: Mechtild ROTHE

Viċi-President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.13 tal-Minuti ta' 11.07.2007.

14.   Issekondar ta' ħaddiema (dibattitu)

Mistoqsija orali (O-0041/2007) mressqa minn Jan Andersson, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni:, Issekondar ta' ħaddiema (B6-0132/2007)

Jan Andersson għamel il-mistoqsija orali.

Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija orali

Tkellmu: Philip Bushill-Matthews f'isem il-grupp PPE-DE, Anne Van Lancker f'isem il-grupp PSE, Anne E. Jensen f'isem il-grupp ALDE, Elisabeth Schroedter f'isem il-grupp Verts/ALE, Mary Lou McDonald f'isem ilgrupp GUE/NGL, Thomas Mann, Jean Louis Cottigny, Evelyne Gebhardt, Proinsias De Rossa u Vladimír Špidla.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata, skond l-Artikolu 108 (5), tar-Regoli ta' Proċedura, fl-aħħar taddibattitu.

Jan Andersson, f'isem il-Kumitat EMPL, dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni rigward ’l-Impjieg ta' ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni tas-servizzi: nieħdu l-massimu tal-benefiċċji u l-potenzjal tiegħu, bilgaranzija tal-ħarsien tal-ħaddiema’ (B6-0266/2007).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.14 tal-Minuti ta' 11.07.2007.

15.   Lejn politika marittima futura ta' l-Unjoni: viżjoni Ewropea ta' l-oċeani u libħra (dibattitu)

Rapport dwar politika marittima futura ta' l-Unjoni: viżjoni Ewropea ta' l-oċeani u l-ibħra [2006/2299(INI)] — Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu.

Rapporteur: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

Willi Piecyk ippreżenta r-rapport.

Tkellem Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Satu Hassi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Jorgo Chatzimarkakis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Struan Stevenson (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), Yiannakis Matsis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Luís Queiró f'isem il-grupp PPE-DE, Paulo Casaca f'isem ilgrupp PSE, Josu Ortuondo Larrea f'isem il-grupp ALDE, Ian Hudghton f'isem il-grupp Verts/ALE, Georgios Toussas f'isem il-grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Jim Allister Membru mhux affiljat, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Anne E. Jensen, Marian-Jean Marinescu, Matthias Groote, Francesco Musotto, Riitta Myller, David Casa, Jamila Madeira u Margie Sudre.

IPPRESIEDA: Manuel António dos SANTOS

Viċi-President

Tkellmu: Richard Howitt, Rosa Miguélez Ramos, Emanuel Jardim Fernandes, Karin Jöns u Joe Borg

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.3 tal-Minuti ta' 12.07.2007.

16.   Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni (B6-0133/2007).

L-ewwel parti

Mistoqsija 28 (Catherine Stihler): Konsultazzjoni dwar l-informazzjoni tal-pazjenti

Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Catherine Stihler.

Mistoqsija 26 (Brian Crowley): Il-ġlieda kontra il-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-qgħad fit-tul fl-UE.

Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Brian Crowley.

Mistoqsija 27 (Olle Schmidt): L-Ewropa: post ta' rifuġju għall-kittieba u l-ġurnalisti persegwitati.

Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Olle Schmidt, Jörg Leichtfried u Jim Allister.

It-tieni parti

Mistoqsija 29 (Stavros Arnaoutakis): Riskju li l-istokkijiet tal-ħut fl-Eġew jiġu estinti

Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Stavros Arnaoutakis, Reinhard Rack u Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Mistoqsija 30 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Ħarsien tad-drittijiet tat-tfal fir-relazzjonijiet esterni ta' l-Unjoni Ewropea.

Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Mistoqsija 31 (Bernd Posselt): Strateġija għad-dawra tal-Baħar l-Iswed.

Benita Ferrero-Waldner wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Bernd Posselt, Reinhard Rack u Danutė Budreikaitė.

Mistoqsija 32 (Evgeni Kirilov): Is-sitwazzjoni ta' l-infermiera Bulgari u t-tobba Palestinjani fil-Libja.

Benita Ferrero-Waldner wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Evgeni Kirilov, Glyn Ford u Bogusław Sonik.

Il-mistoqsijiet 33 u 34 ser jirċievu tweġiba bil-miktub.

Mistoqsija 35 (Georgios Papastamkos): Enerġija nukleari fir-reġjun tal-Balkani

Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Georgios Papastamkos, Paul Rübig u Danutė Budreikaitė.

Mistoqsija 36 (Dimitrios Papadimoulis): Mmaniġġjar ta' stokkijiet ta' fjuwil fil-Greċja.

Andris Piebalgs wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Dimitrios Papadimoulis.

Mistoqsija 37 (Justas Vincas Paleckis): Pajp taż-żejt “Druz ba”.

Andris Piebalgs wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Justas Vincas Paleckis u Paul Rübig.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kummissjoni ntemm.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.10 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00)

IPPRESIEDA: Mario MAURO

Viċi-President

17.   Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-gruppi PSE u Vert/ALE:

Kumitat AFET: Béatrice Patrie

Kumitat IMCO: Catherine Anita Neris jieħu post Béatrice Patrie

Kumitat REGI: Pierre Pribetich jieħu post Bernadette Bourzai

Kumitat AGRI: Bernadette Bourzai

Kumitat CULT: Mikel Irujo Amezaga

Kumitat LIBE: Roselyne Lefrançois

Kumitat FEMM: Roselyne Lefrançois

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE: Mikel Irujo Amezaga

Bernard Poignant mhux aktar membru tal-Kumitat PECH

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu rratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni bejn issa u l-approvazzjoni ta' din l-Aġenda.

18.   L-implimentazzjoni ta' l-ewwel pakkett ferrovjarju (dibattitu)

Rapport L-implimentazzjoni ta' l-ewwel pakkett ferrovjarju [2006/2213(INI)] — Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu.

Rapporteur: Michael Cramer (A6-0219/2007)

Michael Cramer ippreżenta r-rapport.

Tkellem Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Elisabeth Jeggle f'isem il-grupp PPE-DE, Robert Navarro f'isem il-grupp PSE, Nathalie Griesbeck f'isem il-grupp ALDE, Roberts Zīle f'isem il-grupp UEN, Erik Meijer f'isem il-grupp GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Leopold Józef Rutowicz, Pedro Guerreiro u Jacques Barrot.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.4 tal-Minuti ta' 12.07.2007.

19.   Regoli komuni għall-isfruttament ta' servizzi tat-trasport bl-ajru ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għallisfruttament ta' servizzi tat-trasport bl-ajru fil-Komunità (tfassil mill-ġdid) [COM(2006)0396 — C6-0248/2006 — 2006/0130(COD)] — Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu.

Rapporteur: Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

Arūnas Degutis ippreżenta r-rapport.

Tkellem Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Elisabeth Jeggle f'isem il-grupp PPE-DE, Ulrich Stockmann f'isem il-grupp PSE, Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-grupp UEN, Jaromír Kohlíček f'isem il-grupp GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender, Jim Higgins u Jacques Barrot.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.11 tal-Minuti ta' 11.07.2007.

20.   Lejn Ewropa mobbli — mobilità sostenibbli għall-kontinent tagħna (dibattitu)

Rapport dwar “Ewropa mobbli — mobilità sostenibbli għall-kontinent tagħna” [2006/2227(INI)] — Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu.

Rapporteur: Etelka Barsi-Pataky (A6-0190/2007)

Etelka Barsi-Pataky ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Satu Hassi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Dieter-Lebrecht Koch f'isem il-grupp PPEDE, Inés Ayala Sender f'isem il-grupp PSE, Paolo Costa f'isem il-grupp ALDE, Sepp Kusstatscher f'isem ilgrupp Verts/ALE, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Reinhard Rack, Anne E. Jensen, Renate Sommer, Jerzy Buzek u Jacques Barrot.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.5 tal-Minuti ta' 12.07.2007.

21.   Relazzjonijiet kummerċjali bilaterali bejn l-UE u ċ-Ċina (dibattitu)

Mistoqsija orali (O-0032/2007) mressqa minnHelmuth Markov, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: Żviluppi reċenti fir-relazzjonijiet ta' kummerċ bilaterali maċ-Ċina (B6-0129/2007)

Helmuth Markov għamel il-mistoqsija orali.

Peter Mandelson (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija orali

Tkellmu: Georgios Papastamkos f'isem il-grupp PPE-DE, Francisco Assis f'isem il-grupp PSE, Jorgo Chatzimarkakis f'isem il-grupp ALDE, Cristiana Muscardini f'isem il-grupp UEN, Bastiaan Belder f'isem ilgrupp IND/DEM, Georg Jarzembowski, Joan Calabuig Rull, Marek Aleksander Czarnecki, Christofer Fjellner, Carlos Carnero González, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Mandelson u Bastiaan Belder biex iressaq mistoqsija lill-Kummissjoni li għaliha Peter Mandelson ħa ħsieb li jipprovdi tweġiba bil-miktub.

Id-dibattitu ngħalaq.

22.   Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument “Aġenda” PE 391.081/OJME).

23.   Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 24.00.

Harald Rømer

Segretarju Ġenerali

Hans-Gert Pöttering

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka


ANNESS I

RIŻULTATI TAL-VOTAZZJONIJIET

Abbrevjazzjonijiet u simboli

+

adottat

-

irrifjutat/a

skadut/a

Ir

irtirat/a

VSI (..., ..., ...)

votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet (favur, kontra, astenew)

VE (..., ..., ...)

votazzjoni elettronika (favur, kontra, astenew)

Vmaq

votazzjoni maqsuma

Vsep

votazzjoni separata

em

emenda

EmK

emenda ta' kompromess

PK

parti korrispondenti

EmT

emenda li tħassar

=

emendi identiċi

§

paragrafu

Art

Artikolu

Pre

premessa

MOZ

mozzjoni għal riżoluzzjoni

MOZK

mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta

SIG

votazzjoni sigrieta

1.   Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni: Kontribut tal-volontarjat għall-koeżjoni ekonomika u soċjali

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

Talba għal konsultazzjoni

 

+

 

2.   Protokoll mal-ftehima Ewro-Mediterranja li jistabbilixxi assoċjazzjoni KE/Alġerija biex iqis it-tkabbir ta' l-1 ta' Mejju 2004 ***

Rapport: Jacek SARYUSZ-WOLSKI (A6-0274/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

3.   Protokoll mal-ftehima ta' sħubija u ta' koperazzjoni KE/Moldavja biex iqis ittkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007 *

Rapport: Jacek SARYUSZ-WOLSKI (A6-0224/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

4.   Protokoll mal-ftehima ta' sħubija u ta' koperazzjoni KE/Ukranja biex iqis ittkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007 *

Rapport: Jacek SARYUSZ-WOLSKI (A6-0216/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

5.   Protokoll mal-ftehima ta' sħubija u ta' koperazzjoni KE/Armenja biex iqis ittkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007 *

Rapport: Jacek SARYUSZ-WOLSKI (A6-0254/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

6.   Protokoll mal-ftehima ta' sħubija u ta' koperazzjoni KE/Azerbaijan wara ttkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007 *

Rapport: Jacek SARYUSZ-WOLSKI (A6-0255/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

7.   Protokoll mal-ftehima ta' sħubija u ta' koperazzjoni KE/Ġorġja wara t-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007 *

Rapport: Jacek SARYUSZ-WOLSKI (A6-0256/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

8.   L-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, dwar l-użu tat-teknoloġija ta' l-informatika fil-qasam doganali *

Rapport: Jean-Marie CAVADA (A6-0265/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

9.   Assigurazzjoni diretta barra minn assigurazzjoni fuq il-ħajja (setgħat ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni) ***I

Rapport: Pervenche BERÈS (A6-0237/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

L-emenda tħassar ir-referenza tal-paragrafu 1, inċiż 2.

10.   Impriżi għal investimenti kollettivi f'titoli trasferibbli (poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I

Rapport: Pervenche BERÈS (A6-0239/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

11.   Riassigurazzjoni (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I

Rapport: Pervenche BERÈS (A6-0238/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

em irtirata

12.   Klassifikazzjoni statistika ġdida ta' prodotti skond l-użu (CPA) ***I

Rapport: Guntars KRASTS (A6-0242/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

13.   Stħarriġ ta' kampjun tal-forza tax-xogħol fil-Komunità ***I

Rapport: Jan ANDERSSON (A6-0181/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

14.   Programm ta' tikkettar effiċjenti enerġetika għal tagħmir ta' l-uffiċċju (Tfassil mill-ġdid) ***I

Rapport: Nikolaos VAKALIS (A6-0234/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

15.   Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti rigward kodiċi ta' kondotta tal-konferenzi marittimi (abrogazzjoni tar-regolament (KEE) nru. 954/79 tal-Kunsill) ***I

Rapport: Corien WORTMANN-KOOL (A6-0258/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

16.   Miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fl-Antartiku *

Rapport: Rosa MIGUÉLEZ RAMOS (A6-0213/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

17.   Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija fil-Konvenzjoni ta' l-Europol tas-26 ta' Lulju 1995 *

Rapport: Genowefa GRABOWSKA (A6-0260/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

18.   Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija fil-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000 *

Rapport: Genowefa GRABOWSKA (A6-0261/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

19.   L-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni tas-17 ta' Ġunju 1998, imfassla fuq il-bażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-iskwalifiki tas-sewqan *

Rapport: Genowefa GRABOWSKA (A6-0269/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

VSI

+

636, 13, 19

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

PPE-DE: votazzjoni finali

20.   L-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Mejju 1997 dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni ta' uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea *

Rapport: Jörg LEICHTFRIED (A6-0272/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

VSI

+

648, 7, 17

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

PPE-DE: votazzjoni finali

21.   Iż-żieda fir-Regolament tal-Parlament Ewropew ta' Artikolu 204a ġdid dwar ir-rettifiki

Rapport: Richard CORBETT (mitluba maġġoranza kwalifikata) (A6-0229/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

22.   Applikazzjoni u l-interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura (emenda ta' l- Artikolu 201 tar-Regolament PE)

Rapport: Richard CORBETT (mitluba maġġoranza kwalifikata) (A6-0230/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

23.   Konsulta dwar l-immunità u l-privileġġi ta' Alessandra Mussolini

Rapport: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0251/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

24.   Talba għad-difiża ta' l-immunità parlamentari ta' Ashley Mote

Rapport: Francesco Enrico SPERONI (A6-0250/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

25.   Abbozz ta' baġit ta' emenda nru 4/2007

Rapport: James ELLES (mitluba maġġoranza kwalifikata) (A6-0268/2007)

Suġġett

VSI eċċ

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

26.   Rapport speċjali Nru 9/2006 tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea dwar l-infiq tat-traduzzjoni tal-Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Rapport: Alexander STUBB (A6-0215/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

27.   Imminimizzar ta' l-ispejjeż amministrattivi imposti mil-leġiżlazzjoni

Rapport: Jan MULDER (A6-0275/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

28.   Liġi applikabbli għal obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (“ROME II”) ***III

Rapport: Diana WALLIS (A6-0257/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva

 

+

 

29.   Programm ta' azzjoni Komunitarju fil-qasam tas-saħħa (2007-2013) ***II

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: (maġġoranza kwalifikata mitluba) Antonios TRAKATELLIS (A6-0184/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

Blokk nru 1 — kompromess

8

20/rev-39/rev (35/rev2+36/rev2)

kumitat

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN+GUE/NGL

 

+

 

Blokk no 2

1-7

9-18

kumitat

 

 

pre 14

19

PSE

 

+

 

30.   Tagħmir ta' kejl li fih il-merkurju ***II

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: (maġġoranza kwalifikata mitluba) María SORNOSA MARTÍNEZ (A6-0218/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

Artikolu 2

4

IND/DEM

 

inammissibbli

 

Anness 1, punt 19a

5

IND/DEM

 

irrecevable

 

2

PPE-DE+Sterckx

AN

-

317, 352, 12

pre 5

1

PPE-DE+Sterckx

AN

-

315, 346, 19

pre 7

3

IND/DEM

 

-

 

L-emendi 4 u 5 ġew dikjarati inammissibbli bi qbil ma' l-Artikoli 62 u 151, paragrafu 3, tar-Regoli ta' Proċedura.

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

PPE-DE: emi 1, 2

31.   Proċedura ta' awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi, enżimi u ħwawar flikel ***I

Rapport: Åsa WESTLUND (A6-0153/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

Bażi legali

39

PSE

 

-

 

Emendi mill-kumitat responsabbli — votazzjoni blokk

1

3-6

10-12

19-21

23-24

27-28

30

32

34

kumitat

 

+

 

Emendi mill-kumitat responsabbli — voti separati

2

kumitat

Vsep

+

 

8

kumitat

Vsep

+

 

9

kumitat

Vmaq

 

 

1

+

 

2

-

 

14

kumitat

Vsep

+

 

16

kumitat

VSI

-

332, 345, 15

17

kumitat

Vsep

-

 

18

kumitat

VSI

-

319, 348, 24

22

kumitat

Vsep/VE

+

373, 312, 5

25

kumitat

Vsep

+

 

29

kumitat

Vsep

-

 

31

kumitat

Vsep

+

 

33

kumitat

Vsep

+

 

Artikolu 2, § 1

13

kumitat

VSI

-

326, 350, 18

36

PPE-DE

 

+

 

Artikolu 7

26

kumitat

VSI

-

325, 351, 13

37

PPE-DE

 

+

 

Artikolu 8, § 2

38

Verts/ALE

 

-

 

Wara pre 18

35

PPE-DE

 

+

 

votazzjoni: proposta emendata

 

+

 

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva

 

+

 

L-emendi 7 u 15 ma jikkonċernawx il-verżjonijiet lingwistiċi kollha u b'hekk ma tressqux għall-votazzjoni (l- Artikolu 151, paragrafu 1, punt d, tar-Regoli ta' Proċedura)

Talbiet għal votazzjonijiet separati

ALDE: emi 25, 31, 2, 8

PPE-DE: emi 13, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 29

GUE/NGL: emi 14, 33

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

Verts/ALE: emi 13, 16, 18 u 26

Talbiet għal votazzjoni maqsuma

ALDE

em 9

l-1 parti: It-test kollu mingħajr il-kelma “kollha”

it-2 parti: din il-kelma

32.   Addittivi fl-ikel ***I

Rapport Åsa WESTLUND (A6-0154/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI/VE — rimarki

Bażi legali

81

PSE

 

-

 

Emendi mill-kumitat responsabbli — votazzjoni blokk

1

3-4

6

8-10

12-16

18-22

24

28-29

33-34

36-37

39-40

42-44

46-48

51-52

55-60

kumitat

 

+

 

Emendi mill-kumitat responsabbli — voti separati

2

kumitat

Vsep

-

 

5

kumitat

Vsep

+

 

7

kumitat

Vsep

+

 

11

kumitat

Vsep

+

 

17

kumitat

Vsep

-

 

23

kumitat

Vsep

-

 

25

kumitat

Vsep

+

 

26

kumitat

Vsep

+

 

27

kumitat

Vsep

-

 

31

kumitat

Vsep

-

 

32

kumitat

Vsep

-

 

35

kumitat

Vsep

+

 

41

kumitat

Vsep

-

 

45

kumitat

Vsep

+

 

54

kumitat

Vsep

+

 

Artikolu 4, § 5

62

ALDE

 

-

 

Artikolu 5, § 1, Wara punt c)

70/rev

IND/DEM

VE

-

337, 345, 9

71=

77=

Verts/ALE,

PSE

VSI

-

338, 348, 5

Artikolu 5, wara § 1

72

Verts/ALE

VSI

-

198, 475, 18

Artikolu 6, wara punt b)

73

Verts/ALE

VE

+

362, 324, 3

Artikolu 7

74

Verts/ALE

VSI

-

112, 574, 5

30

kumitat

 

+

 

Artikolu 11

38

kumitat

VSI

+

426, 251, 13

63

ALDE

 

+

 

65/rev

PPE-DE

 

 

Artikolu 14

75

Verts/ALE

VSI

-

115, 570, 8

Artikolu 24, § 3

76

Verts/ALE

 

-

 

Artikolu 26, § 2

66/rev

PPE-DE

 

-

 

Artikolu 30, § 1

67/rev.=

79=

PPE-DE

PSE

 

+

 

49

kumitat

 

 

Artikolu 30, § 2

68/rev=

80=

PPE-DE

PSE

 

+

 

50

kumitat

 

 

Artikolu 31, § 2

69/rev

PPE-DE

 

+

 

53

kumitat

 

 

pre 8

61

ALDE

 

-

 

pre 10

78

GUE/NGL

 

+

 

Wara pre 17

64/rev

PPE-DE

 

+

 

votazzjoni: proposta emendata

 

+

 

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva

 

+

 

Talbiet għal votazzjonijiet separati

ALDE: emi 2, 5, 17, 25, 26, 45, 54

Verts/ALE: emi 11 u 35

PPE-DE: emi 7, 17, 23, 27, 31, 32, 38, 41, 49, 50, 53

IND/DEM: emi 2 u 17

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

Verts/ALE: emi 38, 72, 74, 75

PSE: em 77

33.   Enżimi fl-ikel ***I

Rapport Avril DOYLE (A6-0177/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI/VE — rimarki

Bażi legali

35

PPE-DE

VSI

+

382, 278, 30

1

kumitat

 

 

Emendi mill-kumitat responsabbli - votazzjoni blokk

2-4

6

8-19

24

28-31

kumitat

 

+

 

Emendi mill-kumitat responsabbli — voti separati

21

kumitat

Vsep

+

 

22

kumitat

Vsep

+

 

23

kumitat

Vsep

+

 

27

kumitat

Vsep

+

 

32

kumitat

Vsep

+

 

Artikolu 7

34

PPE-DE

 

+

 

20

kumitat

 

 

39

Verts/ALE

 

 

Artikolu 12

25

kumitat

 

+

 

40

Verts/ALE

 

 

Artikolu 13

37

PSE

VE

+

372, 293, 10

26

kumitat

 

-

 

Artikolu 24, wara § 3

36

PPE-DE

 

+

 

pre 8

5

kumitat

 

-

 

38

Verts/ALE

 

+

 

pre 11

7

kumitat

 

+

 

33

PPE-DE

 

 

votazzjoni: proposta emendata

 

+

 

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva

 

+

 

Talbiet għal votazzjonijiet separati

Verts/ALE: Emi 21, 22, 23 u 27

PSE: Emi 21, 22, 23 u 27

PPE-DE: em 32

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

Verts/ALE emi 1 u 35

34.   Ħwawar u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet ta' taħwir ***I

Rapport Mojca DRČAR MURKO (A6-0185/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI/VE — rimarki

Emendi mill-kumitat responsabbli — votazzjoni blokk

1

4

6-9

11-16

21

23-24

26

28

31-37

39-40

kumitat

 

+

 

Emendi mill-kumitat responsabbli — voti separati

2

kumitat

Vsep/VE

+

410, 259, 8

5

kumitat

Vsep

+

 

17

kumitat

Vsep

+

 

18

kumitat

Vsep

-

 

19

kumitat

Vsep

+

 

20

kumitat

Vmaq

 

 

1

+

 

2

-

 

29

kumitat

Vsep

+

 

30

kumitat

Vsep

+

 

38

kumitat

VSI

+

668, 2, 16

Artikolu 2, § 2, Wara punt a)

51

Verts/ALE

VSI

-

315, 342, 24

Artikolu 2, § 2, punt b)

45

PPE-DE

 

+

 

10

kumitat

 

 

Artikolu 3, § 2, punt b)

49

ALDE

 

+

 

Artikolu 3, § 2, Wara punt j)

52

Verts/ALE

 

+

 

Artikolu 5, wara § 2

46

PPE-DE

 

+

 

22

kumitat

 

 

Artikolu 6, § 1

53

Verts/ALE

 

-

 

Artikolu 11

41

PPE-DE

 

+

 

25

kumitat

 

 

Artikolu 13, § 1, punt d)

47

PSE

 

-

 

27

kumitat

 

+

 

Artikolu 14, § 6, sub-para 1

43

PPE-DE

 

+

 

Artikolu 27, § 2

44

PPE-DE

 

+

 

pre 12

48

PSE

 

-

 

pre 13

50

Verts/ALE

 

-

 

pre 20

3

kumitat

 

-

 

42

PPE-DE

 

+

 

votazzjoni: proposta emendata

 

+

 

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva

 

+

 

Talbiet għal votazzjonijiet separati

ALDE: em 18

PPE-DE: emi 5, 2, 17, 19, 29, 30

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

Verts/ALE: emi 38 u 51

Talbiet għal votazzjoni maqsuma

ALDE

em 20

l-1 parti:“hemm ħtieġa teknoloġika raġonevoli”

it-2 parti:“u l-effett mixtieq ma jistax jinkiseb billi jintużaw ħwawar;”

35.   Approssimazzjoni tar-rati tad-dazju fuq l-alkoħol u xorb alkoħoliku (votazzjoni finali) *

Rapport Astrid LULLING (A6-0148/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI/VE — rimarki

Emendi mill-kumitat responsabbli — votazzjoni blokk

28

30-39

42

kumitat

VE

-

307, 350, 23

Emendi mill-kumitat responsabbli - voti separati

29

kumitat

VSI

-

303, 335, 44

40

kumitat

Vsep

-

 

41

kumitat

Vsep

+

 

votazzjoni: proposta emendata

 

-

 

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva

VSI

- (1)

46, 627, 13

Il-proposta tal-Kummissjoni ġiet rifjutata l-ewwel darba matul is-seduta tat-23 ta' Mejju 2007,

Talbiet għal votazzjonijiet separati

PPE-DE: emi 40, 41

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

PPE-DE: em 29

Verts/ALE: votazzjoni finali (riżoluzzjoni leġiżlattiva)

36.   L-identifikazzjoni, l-għażla u l-ħarsien ta' l-Infrastruttura Kritika Ewropea *

Rapport Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (A6-0270/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI/VE — rimarki

Emendi mill-kumitat responsabbli — votazzjoni blokk

1-5

7-19

21-30

32-33

35-47

kumitat

 

+

 

Emendi mill-kumitat responsabbli — voti separati

6

kumitat

Vsep

+

 

20

kumitat

Vsep

+

 

31

kumitat

Vsep

+

 

34

kumitat

Vsep

+

 

votazzjoni: proposta emendata

 

+

 

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva

 

+

 

Talbiet għal votazzjonijiet separati:

Verts/ALE: emi 31 u 34

PSE: emi 6 u 20

37.   Il-prospetti tas-suq intern fil-gas u l-elettriku

Rapport Alejo VIDAL-QUADRAS (A6-0249/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI/VE — rimarki

§ 2

4

REUL ea

VSI

-

245, 406, 22

§ 4

1

PPE-DE

 

+

 

§ 5

7

Verts/ALE

 

+

 

§

test oriġinali

Vsep

 

§ 11

5

ALDE

 

Ir

 

wara l-§ 12

8

Verts/ALE

VSI

-

108, 555, 16

2

PPE-DE

 

+

emenda orali

§ 14

3

PPE-DE

VE

-

304, 343, 14

§ 37

9

Verts/ALE

 

+

 

§ 46

10

Verts/ALE

VSI

-

306, 329, 38

wara l-§ 52

11

VIDAL-QUADRAS ea

 

+

 

§ 54

6

ALDE

 

Ir

 

votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

 

+

 

Talbiet għal votazzjonijiet separati

ALDE: § 5

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

Verts/ALE: Ems 4, 8, 10

Varji

Alejo Vidal-Quadras ippreżenta l-emenda orali li jmiss ma' l-emenda 2:

tissostitwixxi il-kliem “istituzzjonali” bil-kliem “uffiċjali”

38.   Is-sajd industrijali u l-produzzjoni ta' żejt tal-ħuta u ta' ħut imqadded mitħun

Rapport Struan STEVENSON (A6-0155/2005)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI/VE — rimarki

§ 4

2

PPE-DE

 

+

 

§ 12

10

Verts/ALE, PSE

 

+

 

3

PPE-DE

 

+

 

wara l-§ 12

12

PPE-DE

 

+

 

§ 13

11S=

13S=

Verts/ALE, PSE

GUE/NGL

VSI

-

247, 339, 19

5

PPE-DE

VE

-

244, 253, 9

ċitazzjoni 3

6

Verts/ALE, PSE

 

-

 

Wara l-inċiż 6

1

PPE-DE

 

+

 

7

Verts/ALE, PSE

 

+

 

pre B

8

Verts/ALE, PSE

 

-

 

pre C

9

Verts/ALE, PSE

 

-

 

votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

 

+

 

Il-Grupp PSE huwa wkoll firmatarju ta' l-emendi 6 sa 11 inkluż.

L-emenda 4 ġiet ikkanċellata.

L-intestatura ta' l-emendi 1 sa 5 tinqara hekk: “il-produzzjoni tad-dqiq u taż-żejt tal-ħuta”

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

Verts/ALE: em 11


(1)  Ir-rifjut tar-riżoluzzjoni leġiżlattiva oriġinali huwa bi qbil mal-proposta tal-Kummissjoni (riżoluzzjoni leġiżlattiva rifjutata dwar dan tidher fit- “Testi Adottati”).


ANNESS II

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI B'SEJĦA TA' L-ISMIJIET

1.   Rapport Grabowska A6-0269/2007

Riżoluzzjoni

Favur: 636

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Koch-Mehrin, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Sinnott

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beňová, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Gobbo, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 13

IND/DEM: Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Chukolov, Stoyanov

NI: Chruszcz, Giertych

UEN: Foltyn-Kubicka, Grabowski, Kamiński, Libicki, Wojciechowski Janusz

Astensjonijiet: 19

GUE/NGL: Adamou, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Mote

NI: Allister, Helmer

2.   Rapport Leichtfried A6-0272/2007

Riżoluzzjoni

Favur: 648

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Sinnott

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beňová, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 7

IND/DEM: Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Chruszcz, Giertych

UEN: Kamiński, Libicki

Astensjonijiet: 17

GUE/NGL: Adamou, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Mote

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Elly de Groen-Kouwenhoven

3.   Rakkomandazzjoni Sornosa Martinez A6-0218/2007

Emenda 2

Favur: 317

ALDE: Alvaro, Bourlanges, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Polfer, Riis-Jørgensen, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toma, Van Hecke, Watson

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Deß, Deva, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gräßle, Grosch, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lewandowski, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: De Vits, El Khadraoui, Tarabella, Van Lancker

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Piotrowski, Rogalski, Speroni, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Hudghton, Staes

Kontra: 352

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Ciornei, Cocilovo, Drčar Murko, Duff, Ek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Lax, Manders, Matsakis, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Szent-Iványi, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Železný

ITS: Coşea

NI: Battilocchio, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Cederschiöld, Coelho, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Fontaine, Freitas, Gklavakis, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Kauppi, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Landsbergis, Lehne, Liese, Matsis, Mavrommatis, Morin, Niebler, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Samaras, Schwab, Seeberg, Silva Peneda, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Weber Manfred

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Crowley, Foglietta, Foltyn-Kubicka, La Russa, Ó Neachtain, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensjonijiet: 12

GUE/NGL: Kohlíček

IND/DEM: Louis, de Villiers

NI: Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Caspary, Mladenov, Siekierski, Toubon

UEN: Kamiński, Pęk

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Hans-Peter Martin, Jean Marie Beaupuy

Kontra: Christofer Fjellner

4.   Rakkomandazzjoni Sornosa Martinez A6-0218/2007

Emenda 1

Favur: 315

ALDE: Alvaro, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hellvig, Jäätteenmäki, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Panayotov, Pannella, Polfer, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Van Hecke, Watson

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Sinnott, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Demetriou, Deß, Deva, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lewandowski, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: De Vits, El Khadraoui, Kindermann, Schulz, Siwiec, Tarabella, Van Lancker

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Hudghton, Smith, Staes

Kontra: 346

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cavada, Cocilovo, Costa, Drčar Murko, Duff, Ek, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Lax, Matsakis, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Coşea, Mihăescu

NI: Battilocchio, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cederschiöld, Coelho, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Fjellner, Fontaine, Freitas, Gklavakis, Grossetête, Guellec, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Kasoulides, Kauppi, Klaß, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lehne, Liese, Matsis, Mavrommatis, Morin, Niebler, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Reul, Samaras, Schwab, Seeberg, Silva Peneda, Stubb, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vlasák, Weber Manfred

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensjonijiet: 19

ALDE: Cappato, Manders

GUE/NGL: Kohlíček

ITS: Binev, Chukolov, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Baco, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Caspary, Gaubert, Toubon

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kontra: Martin Schulz

5.   Rapport Westlund A6-0153/2007

Emenda 16

Favur: 332

ALDE: Cavada, Ferrari, Harkin, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Baco, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Sonik

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 345

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Goudin, Louis, de Villiers, Železný

NI: Bobošíková, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Jørgensen

UEN: Camre

Astensjonijiet: 15

ALDE: Buşoi, Ek

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

ITS: Mote

NI: Battilocchio, Kozlík

UEN: Rogalski

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Dan Jørgensen

6.   Rapport Westlund A6-0153/2007

Emenda 18

Favur: 319

ALDE: Cavada, Ferrari, Harkin, Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott, Wojciechowski Bernard

ITS: Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Stănescu

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 348

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Goudin, Louis, de Villiers, Železný

NI: Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel

Astensjonijiet: 24

ALDE: Ek

GUE/NGL: Adamou

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mote, Schenardi, Stoyanov

NI: Kozlík, Rivera

7.   Rapport Westlund A6-0153/2007

Emenda 13

Favur: 326

ALDE: Alvaro, Cavada, Ferrari, Harkin, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Sinnott

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Baco, Belohorská, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 350

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Louis, de Villiers, Železný

NI: Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels, Thomsen

UEN: Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Foglietta, Masiel

Astensjonijiet: 18

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Mote

NI: Battilocchio, Chruszcz, Giertych, Kozlík, Rivera

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Britta Thomsen

8.   Rapport Westlund A6-0153/2007

Emenda 26

Favur: 325

ALDE: Alvaro, Ferrari, Harkin, Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Kontra: 351

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Goudin, Louis, de Villiers, Železný

ITS: Coşea

NI: Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels

UEN: Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel

Astensjonijiet: 13

GUE/NGL: Adamou

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

ITS: Mote

NI: Kozlík, Rivera

9.   Rapport Westlund A6-0154/2007

Emendi 71 + 77

Favur: 338

ALDE: Alvaro, Ferrari, Resetarits, Samuelsen, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Battilocchio, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 348

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Mote

NI: Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels

UEN: Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel

Astensjonijiet: 5

ALDE: Matsakis

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Rivera

10.   Rapport Westlund A6-0154/2007

Emenda 72

Favur: 198

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Seeberg

PSE: Ferreira Anne, Lévai, Obiols i Germà, Occhetto

UEN: Angelilli, Bielan, Camre, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Kontra: 475

ALDE: Takkula

IND/DEM: Belder, Blokland, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, Bobošíková, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Ryan, Speroni, Tatarella, Vaidere, Zīle

Astensjonijiet: 18

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík

PSE: Castex, Gierek, Lienemann

11.   Rapport Westlund A6-0154/2007

Emenda 74

Favur: 112

ALDE: Alvaro, Ferrari, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PSE: Obiols i Germà, Schulz

UEN: Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 574

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, Bobošíková, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Ryan, Speroni, Tatarella, Vaidere, Zīle

Astensjonijiet: 5

NI: Baco, Kozlík

PSE: Castex, Ferreira Anne, Koterec

12.   Rapport Westlund A6-0154/2007

Emenda 38

Favur: 426

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Baco, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Karas, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 251

IND/DEM: Železný

ITS: Claeys, Mote

NI: Allister, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels, Guy-Quint

UEN: Angelilli, La Russa

Astensjonijiet: 13

ALDE: Takkula

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Kozlík, Rivera

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kontra: Rainer Wieland

13.   Rapport Westlund A6-0154/2007

Emenda 75

Favur: 115

ALDE: Alvaro

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Rack

PSE: Dumitrescu, Leichtfried, Lienemann, Matsouka, Obiols i Germà, dos Santos, Siwiec, Szejna

UEN: Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 570

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, Bobošíková, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leinen, Lévai, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Ó Neachtain, Ryan, Speroni, Tatarella, Vaidere, Zīle

Astensjonijiet: 8

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Kohlíček

NI: Allister, Baco, Kozlík

PSE: Castex, Koterec

Verts/ALE: Jonckheer

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kontra: Reinhard Rack

14.   Rapport Doyle A6-0177/2007

Emenda 35

Favur: 382

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Kontra: 278

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea, Dillen, Lang, Romagnoli

NI: Battilocchio, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Krasts, Kristovskis, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensjonijiet: 30

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Baco, Kozlík

UEN: Kamiński

15.   Rapport Drčar Murko A6-0185/2007

Emenda 38

Favur: 668

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 2

ITS: Mote

PSE: Goebbels

Astensjonijiet: 16

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Kozlík, Rivera

UEN: Kamiński

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Hans-Peter Martin

16.   Rapport Drčar Murko A6-0185/2007

Emenda 51

Favur: 315

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Harkin, Hennis-Plasschaert, Laperrouze, Lehideux, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Mulder, Ortuondo Larrea, Pistelli, Polfer, Raeva, Resetarits, Samuelsen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Le Pen Jean-Marie, Mihăescu, Popeangă

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Kónya-Hamar, Mauro

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Czarnecki Ryszard, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Pęk, Rogalski, Tatarella, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Kontra: 342

ALDE: Andria, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Busk, Buşoi, Cappato, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lax, Ludford, Morţun, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Železný

ITS: Coşea, Stănescu

NI: Allister, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Voggenhuber

Astensjonijiet: 24

ALDE: Budreikaitė, Ek, Manders, Savi

IND/DEM: Nattrass

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Moisuc, Mote, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Kozlík, Rivera

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Jean Marie Beaupuy, Gitte Seeberg

17.   Rapport Lulling A6-0148/2007

Emenda 29

Favur: 303

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Buşoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pistelli, Pohjamo, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Burke, Doyle, Higgins, Korhola, McGuinness, Mitchell, Roithová, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Ferreira Anne, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Kontra: 335

ALDE: Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Chatzimarkakis, Cornillet, Gentvilas, Griesbeck, Hyusmenova, Kazak, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Piskorski, Polfer, Raeva, Staniszewska, Starkevičiūtė, Takkula

GUE/NGL: Kohlíček

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Deß, Deva, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Athanasiu, Capoulas Santos, Correia, Dîncu, Dumitrescu, Estrela, Fernandes, Golik, Hasse Ferreira, Miguélez Ramos, Paparizov, Plumb, Podgorean, Severin

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Astensjonijiet: 44

ALDE: Busk, Ciornei, Hennis-Plasschaert, Manders, Morţun, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Van Hecke

GUE/NGL: Flasarová, Maštálka

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker

NI: Rivera

PPE-DE: Audy, Descamps, De Veyrac, Esteves, Fontaine, Gaubert, Gauzès, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Mathieu, Saïfi, Sudre, Toubon

PSE: Carlotti, Falbr, Iotova, Lyubcheva, Mihalache, Paşcu, Rouček, Sârbu

UEN: Foltyn-Kubicka

Verts/ALE: Hudghton, Voggenhuber

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kontra: Pedro Guerreiro, Ilda Figueiredo

18.   Rapport Lulling A6-0148/2007

Riżoluzzjoni

Favur: 46

ALDE: Andria, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Cocilovo, Cornillet, Ferrari, Morţun, Pannella, Szent-Iványi, Veraldi

IND/DEM: Belder, Blokland, Železný

ITS: Dillen, Le Pen Marine, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi

NI: Baco, Belohorská, Kozlík

PPE-DE: Albertini, Burke, Doyle, Higgins, McGuinness, Mitchell, Mladenov, Seeberg

PSE: Gottardi, Grabowska, Herczog, Iotova, Mikko, Paşcu, Plumb, Podgorean

UEN: Aylward, Bielan, Crowley, Krasts, Libicki, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Voggenhuber

Kontra: 627

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Bossi, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

Astensjonijiet: 13

ALDE: Ciornei, Ek, Harkin, Manders, Ortuondo Larrea, Samuelsen, Şerbu

NI: Rivera

PPE-DE: Landsbergis

PSE: Falbr, Lyubcheva, Stihler

Verts/ALE: Hudghton

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Gitte Seeberg

Kontra: ITS, Alfonso Andria, Catherine Stihler, Anders Samuelsen

19.   Rapport Vidal-Quadras A6-0249/2007

Emenda 4

Favur: 245

ALDE: Alvaro, Andria, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Degutis, Deprez, Dičkutė, Ferrari, Fourtou, Griesbeck, Jäätteenmäki, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Manders, Morillon, Polfer, Ries, Van Hecke

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Flasarová, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott, Tomczak

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister

PPE-DE: Audy, Berend, Böge, Brejc, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, Castiglione, Daul, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Ebner, Ehler, Ferber, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gaľa, Ganţ, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Jeggle, Karas, Klamt, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langendries, Lehne, Liese, Mann Thomas, Marinescu, Mathieu, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mladenov, Nassauer, Niebler, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Posselt, Post, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Zaleski

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Batzeli, Berès, Bösch, Bono, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Carlotti, Castex, Cottigny, De Keyser, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, Färm, Ferreira Anne, Gebhardt, Glante, Goebbels, Golik, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hazan, Hedh, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Leichtfried, Leinen, Martínez Martínez, Matsouka, Navarro, Neris, Öger, Piecyk, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Roure, Schapira, Scheele, Severin, Swoboda, Tarabella, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Didžiokas, Gobbo, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Ryan, Speroni, Tatarella

Kontra: 406

ALDE: Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Guidoni, Henin, Holm, McDonald, Meijer, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Verges

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Titford, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Coelho, De Blasio, Deva, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gawronski, Goepel, Graça Moura, Grosch, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klich, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, De Lange, Lauk, Lulling, McGuinness, Mantovani, Marques, Mauro, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schwab, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Surján, Szabó, Tajani, Tannock, Ţîrle, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beňová, Berlinguer, Berman, Borrell Fontelles, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hasse Ferreira, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Lehtinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Bielan, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensjonijiet: 22

ALDE: Gentvilas

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Liotard, Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

ITS: Claeys, Mote

NI: Baco, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Anastase, Chmielewski, Demetriou, Lewandowski, Martens, Mato Adrover

PSE: van den Berg, Panzeri

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Harald Ettl, Harlem Désir, Reinhard Rack

Kontra: Edit Herczog, Marianne Thyssen, Anna Hedh, Göran Färm, Jan Andersson, Zbigniew Zaleski

20.   Rapport Vidal-Quadras A6-0249/2007

Emenda 8

Favur: 108

ALDE: Koch-Mehrin, Susta

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Guidoni, Henin, Holm, Liotard, Meijer, Morgantini, Musacchio, Portas, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Verges

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Sinnott

NI: Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Elles, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Nicholson, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Zieleniec

PSE: Bourzai, Casaca, Castex, Correia, Estrela, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Gomes, Hasse Ferreira, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Lefrancois, Lienemann, Madeira, Pahor, Pinior, dos Santos, Trautmann, Vaugrenard

UEN: Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Krasts, Kuźmiuk, Rogalski, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 555

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Krupa, Titford, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Vaidere, Zīle

Astensjonijiet: 16

ALDE: Manders, Pistelli

GUE/NGL: Pflüger, Toussas, Wagenknecht

IND/DEM: Louis, de Villiers, Železný

ITS: Romagnoli

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Hennicot-Schoepges

PSE: van den Berg

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Hans-Peter Martin

Kontra: Bernadette Bourzai, Catherine Trautmann, Anne Ferreira, Roselyne Lefrancois, Françoise Castex

21.   Rapport Vidal-Quadras A6-0249/2007

Emenda 10

Favur: 306

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Morgantini, Musacchio, Pflüger, Portas, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Sinnott

NI: Allister, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Elles, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Nicholson, Purvis, Seeberg, Šťastný, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Zieleniec

PSE: Andersson, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Camre, Didžiokas, Kuc, Maldeikis

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 329

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Kohlíček

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Knapman, Krupa, Titford, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Batzeli, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Cottigny, Désir, Douay, Dumitrescu, Ferreira Anne, Glante, Goebbels, Golik, Gröner, Guy-Quint, Hazan, Hutchinson, Laignel, Lambrinidis, Lefrancois, Lienemann, Matsouka, Neris, Patrie, Peillon, Poignant, Pribetich, Roure, Schapira, Tarabella, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Hassi

Astensjonijiet: 38

ALDE: Manders

GUE/NGL: Adamou, Brie, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Hennicot-Schoepges

PSE: Scheele

UEN: Rogalski

22.   Rapport Stevenson A6-0155/2007

Emendi 11 + 13

Favur: 247

ALDE: Degutis, Deprez, Jäätteenmäki, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Battilocchio, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Braghetto, Brepoels, Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Laignel, Lambrinidis, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 339

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Koch-Mehrin, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Aita

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bowis, Brejc, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Christensen, Sornosa Martínez

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Vaidere

Astensjonijiet: 19

ALDE: Harkin, Manders

IND/DEM: Booth, Clark, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík

PPE-DE: Cabrnoch, Castiglione, Fatuzzo, Konrad, Mauro, Musotto, Sonik, Tajani, Veneto

PSE: Bösch, Borrell Fontelles


TESTI ADOTTATI

 

P6_TA(2007)0291

Protokoll mal-Ftehima Ewro-Mediterranju li tistabilixxi Assoċjazzjoni KE-Alġerija sabiex jitqies it-tkabbir ta' l-1 ta' Mejju 2004 ***

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-konklużjoni ta' protokoll tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni Ewro-Mediterranju bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika Demokratika tal-Poplu ta' l-Alġerija min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika tas-Slovakkja (8937/2007 — COM(2006)0765 — C6-0153/2007 — 2006/0254(AVC))

(Proċedura ta' kunsens)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2006)0765) (1),

wara li kkunsidra t-test tal-Kunsill (8937/2007),

wara li kkunsidra t-talba għall-kunsens preżentata mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 300(3), it-tieni paragrafu, b'mod konġunt ma' l-Artikolu 310 u l-Artikolu 300(2), l-ewwel subparagrafu, it-tieni sentenza tat-Trattat KE (C6-0153/2007),

wara li kkunsidra r-Regoli 75, 83(7) u 43(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A6-0274/2007),

1.

Jagħti l-kunsens tiegħu għall-konklużjoni ta' l-Protokoll;

2.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u l-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri u tar-Repubblika Demokratika Popolari ta' l-Alġerija.


(1)  Għadu ma ġiex ippubblikat fil-ĠU.

P6_TA(2007)0292

Il-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-KE u r-Repubblika tal-Moldova *

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll tal-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta'l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Repubblika tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea (COM(2007)0009 — C6-0103/2007 — 2007/0003(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (1) (COM(2007)0009),

wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni mar-Repubblika tal-Moldova (9221/2004),

wara li kkunsidra l-Artikolu 44(2), l-aħħar sentenza ta'l-Artikolu 47(2), l-Artikoli 55, 57(2), 71, 80(2), 93, 94, 133, 181a, u t-tielet subparagrafu ta' l-Artikolu 300(2) tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra l-Artikolu 101 tat-Trattat Euratom,

wara li kkunsidra l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 300(3), tat-Trattat KE skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0103/2007),

wara li kkunsidra l-Artikoli 51, 83(7) u 43(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A6-0224/2007),

1.

Japprova l-konklużjoni tal-Protokoll;

2.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u l-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri u tar-Repubblika tal-Moldova.


(1)  Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.

P6_TA(2007)0293

Il-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-KE u l-Ukraina *

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll tal-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukraina, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Repubblika tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea (COM(2007)0007 — C6-0102/2007 — 2007/0004(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (1),

wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni ma' l-Ukraina (9108/2004),

wara li kkunsidra l-Artikolu 44(2), l-aħħar sentenza ta' l-Artikolu 47(2), l-Artikoli 55, 57(2), 71, 80(2), 93, 94, 133 u 181a, u t-tielet subparagrafu ta' l-Artikolu 300(2) tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra l-Artikolu 101 (2) tat-Trattat Euratom,

wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0102/2007),

wara li kkunsidra l-Artikoli 51, 83(7) u 43(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A6-0216/2007),

1.

Japprova l-konklużjoni tal-Protokoll;

2.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u l-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri u ta' l-Ukraina.


(1)  Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.

P6_TA(2007)0294

Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-KE u r-Repubblika ta' l-Armenja *

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll tal-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjonibejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda u r-Repubblika ta' l-Armenja min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Repubblika tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea (COM(2007)0113 — C6-0161/2007 — 2007/0041(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (COM(2007)0113) (1),

wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni mar-Repubblika ta' l-Armenja (9257/2004),

wara li kkunsidra l-Artikolu 44(2), l-aħħar sentenza ta' l-Artikolu 47(2), u l-Artikoli 55, 57(2), 71, 80 (2), 93, 94, 133, 181a u t-tielet subparagrafu ta' l-Artikolu 300(2) tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra t-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 101(2) tat-Trattat Euratom,

wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0161/2007),

wara li kkunsidra l-Artikoli 51, 83(7) u 43(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A6-0254/2007),

1.

Japprova l-konklużjoni tal-Protokoll;

2.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u l-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri u tar-Repubblika ta' l-Armenja.


(1)  Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.

P6_TA(2007)0295

Ftehim ta' Partenarjat u Koperazzjoni bejn il-KE u r-Repubblika ta' l-Ażerbajġan *

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll tal-Ftehim ta' Partenarjat u Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda u r-Repubblika ta' l-Ażerbajġan min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta'l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea (COM(2007)0114 — C6-0160/2007 — 2007/0040(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (COM(2007)0114) (1),

wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni ma' l-Ażerbajġan (8924/2004),

wara li kkunsidra l-Artikolu 44(2), l-aħħar sentenza ta' l-Artikolu 47(2), u l-Artikoli 55, 57(2), 71, 80 (2), 93, 94, 133, 181a u t-tielet subparagrafu ta' l-Artikolu 300(2) tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra t-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 101(2) tat-Trattat Euratom,

wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0160/2007),

wara li kkunsidra l-Artikoli 51,83(7) u 43 (1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A6-0255/2007),

1.

Japprova l-konklużjoni tal-Protokoll;

2.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u l-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri u tar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan.


(1)  Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.

P6_TA(2007)0296

Ftehim ta' Partenarjat u Koperazzjoni bejn il-KE u l-Georgia *

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll tal-Ftehim ta' Partenarjat u Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u l-Georgia, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta'l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Repubblika tar- Rumanija fl-Unjoni Ewropea (COM(2007)0098 — C6-0162/2007 — 2007/0046(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (COM(2007)0098) (1),

wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni mal-Georgia (8916/2004),

wara li kkunsidra l-Artikolu 44(2), l-aħħar sentenza ta' l-Artikolu 47(2), l-Artikoli 55, 57(2), 71, 80(2), 93, 94, 133, 181a u t-tielet subparagrafu ta' l-Artikolu 300(2) tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra t-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 101(2) tat-Trattat Euratom,

wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0162/2007),

wara li kkunsidra l-Artikoli 51 u 83(7) u 43(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A6-0256/2007),

1.

Japprova l-konklużjoni tal-Protokoll;

2.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi il-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri u tal-Georgia.


(1)  Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.

P6_TA(2007)0297

L-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995 dwar l-użu ta' l-informatika fil-qasam tad-dwana *

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995 stabbilita skond l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-użu ta' l-informatika fil-qasam tad-dwana (COM(2007)0211 — C6-0168/2007 — 2007/0079(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2007)0211) (1),

wara li kkunsidra l-Artikolu 3(4), ta' l-Att ta' Adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija skond liema Artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0168/2007),

wara li kkunsidra l-Artikolu 51 u l-Artikolu 43(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-0265/2007),

1.

Japprova r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni;

2.

Jistieden lill-Kunsill sabiex jinforma lill-Parlament jekk ikollu l-intenzjoni li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

3.

Jistieden lill-Kunsill sabiex jerġa' jikkonsulta lill-Parlament jekk biħsiebu jemenda r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

4.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u l-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija.


(1)  Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.

P6_TA(2007)0298

Assigurazzjoni diretta barra mill-assigurazzjoni tal-ħajja ***I

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 92/49/KEE tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi dwar l-assigurazzjoni diretta barra mill-assigurazzjoni tal-ħajja fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0924 — C6-0009/2007 — 2006/0289(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0924) (1),

wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikoli 47(2) u 55 tat-Trattat KE, skond liema Artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0009/2007),

wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6-0237/2007),

1.

Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.

Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda lproposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill- Kummissjoni.


(1)  Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.

P6_TC1-COD(2006)0289

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda id-Direttiva 92/49/KEE tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x'jaqsmu ma assigurazzjoni diretta barra minn assigurazzjoni tal-ħajja fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari jaqbel ma' l-att leġislattiv finali, d-Direttiva 2007/.../KE.)

P6_TA(2007)0299

Impriżi għal investimenti kollettivi f'titoli trasferibbli (l-implimentazzjoni ta' poteri mogħtija lill-Kummissjoni) ***I

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 85/611/KEE dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi dwar impriżi għal investimenti kollettivi f'titoli trasferibbli (UCITS) fir-rigward ta'l-implimentazzjoni ta' poteri mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0926 — C6-0010/2007 — 2006/0293(COD))

(Procedura ta' kodecizjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill (COM(2006)0926) (1),

wara li kkunsidra l-Artikoli 251(2) u 47(2) tat-Trattat tal-KE, li skond dawn il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0010/2007),

wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6-0239/2007),

1.

Japprova l-proposta tal-Kummissjoni;

2.

Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha ħsieb li temenda lproposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b' test ġdid;

3.

Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex iressaq il-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


(1)  Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.

P6_TA(2007)0300

Riassigurazzjoni (is-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2005/68/KE dwar riassigurazzjoni, rigward is-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0905 — C6-0017/2007 — 2006/0280(COD))

(Procedura ta' kodecizjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0905) (1),

wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikoli 47(2) u 55 tat-Trattat tal-KE, li skond dawn il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0017/2007),

wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6-0238/2007),

1.

Japprova l-proposta tal-Kummissjoni;

2.

Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha ħsieb litemenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b' test ġdid;

3.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


(1)  Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.

P6_TA(2007)0301

Klassifikazzjoni statistika ġdida tal-prodotti skond l-attività (CPA) ***I

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew fl-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi klassifikazzjoni statistika ġdida tal-prodotti skond l-attività (CPA) u jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/93 (COM(2006)0655 — C6-0376/2006 — 2006/0218(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0655) (1)

wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 285(1) tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0376/2006),

wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6-0242/2007),

1.

Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


(1)  Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.

P6_TC1-COD(2006)0218

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi klassifikazzjoni statistiska ġdida tal-prodotti skond l-attività (CPA) u jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/93

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari jaqbel ma' l-att leġislattiv finali, r-Regolament (KE) Nru .../2007.)

P6_TA(2007)0302

Stħarriġ ta' kampjuni tal-forza tax-xogħol ***I

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 dwar l-organizzazzjoni ta' stħarriġ ta' kampjuni tal-forza tax-xogħol fil-Komunità (COM(2006)0565 — C6-0326/2006 — 2006/0180(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0565) (1),

wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 285(1) tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0326/2006),

wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A6-0181/2007),

1.

Japprova l-proposta mill-Kummissjoni kif emendata;

2.

Jitlob lill-Kummissjoni sabiex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk għandha l-ħsieb li temenda lproposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ieħor;

3.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


(1)  Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.

P6_TC1-COD(2006)0180

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 dwar l-organizzazzjoni ta' stħarriġ ta' kampjuni tal-forza taxxogħol fil-Komunità

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari jaqbel ma' l-att leġislattiv finali, r-Regolament (KE) Nru 1372/2007.)

P6_TA(2007)0303

Energy star ***I

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar programm Komunitarju ta' tikkettar ta' l-effiċjenza enerġetika tat-tagħmir ta' l-uffiċċju (tfassil mill-ġdid) (COM(2006)0576 — C6-0329/2006 — 2006/0187(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0576) (1),

wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 175(1) tat-Trattat KE, skond liema artikolu l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0329/2006),

wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0234/2007),

1.

Japprova l-proposta mill-Kummissjoni kif emendata;

2.

Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda lproposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


(1)  Għadha mhux ippublikata fil-ĠU.

P6_TC1-COD(2006)0187

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Lulju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dwar programm Komunitarju ta' tikettar ta' l-effiċjenza enerġetika tat-tagħmir ta' l-uffiċċju

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari jaqbel ma' l-att leġislattiv finali, r-Regolament (KE) Nru .../2007.)

P6_TA(2007)0304

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Kodiċi ta' Kondotta għal— Konferenzi ta' Linji (tħassir tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 954/79) ***I

Riżoluzzjoni leġiżlattiva ta' l-10 ta' Lulju 2007 tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrevoka r-Regolament (KEE) Nru 954/79 dwar irratifika minn Stati Membri ta', jew l-adeżjoni tagħhom mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Kodiċi ta' Kondotta għal-Konferenzi ta' Linji (Konferenzi Marittimi) (COM(2006)0869 — C6-0059/2007 — 2006/0308(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0869) (1),

wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 80(2) tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0059/2007),

wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6-0258/2007),

1.

Japprova l-proposta tal-Kummissjoni;

2.

Jitlob lill-Kummissjoni sabiex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk għandha l-ħsieb li temenda lproposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni;


(1)  Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.

P6_TA(2007)0305

Attivitajiet tas-sajd fl-Antartiku *

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 601/2004 tat-22 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi ċerti miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tar-Riżorsi Marittimi Ħajjin ta' l-Antartiku u li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 3943/90, (KE) Nru 66/98 u (KE) Nru 1721/1999 (COM(2006)0867 — C6-0054/2007 — 2007/0001(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2006)0867) (1),

wara li kkunsidra l-Artikolu 37 tat-Trattat KE, skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0054/2007),

wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd (A6-0213/2007),

1.

Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, b'konformità ma' l-Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

3.

Jistieden lill-Kunsill sabiex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.

Jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

TEST PROPOST MILL-KUMMISSJONI

EMENDI MILL-PARLAMENT

Emenda 1

ARTIKOLU 1, PUNT 2A (ġdid)

Artikolu 5 a (ġdid)(Regolament (KE) Nru 601/2004)

 

2a.

Jiddaħħal l-Artikolu l-ġdid 5a kif ġej:

Artikolu 5a

Notifiki ta' intenzjoni ta' parteċipazzjoni f'attività tassajd għall-frott tal-baħar

Il-Partijiet Kontraenti kollha li għandhom l-intenzjoni li jistadu għall-frott tal-baħar fiż-żona tal-Konvenzjoni għandhom jinnotifikaw lis-Segretarjat tas-CCAMLR dwar l-intenzjoni tagħhom mhux inqas minn er ba' xhur qabel il-laqgħa annwali regolari tac-CCAMLR immedjatament qabel l-istaġun li fih ikollhom il-ħsieb li jistadu.

Emenda 2

ARTIKOLU 1, PUNT 2B (ġdid)

Artikolu 6, paragrafu 3 (Regolament (KE) Nru 601/2004)

 

2b.

L-Artikolu 6(3) jiġi ssostitwit b'dan li ġej:

3. L-Istat Membru tal-bandiera għandu jinnotifika lill- Kummissjoni mhux aktar tard minn erba' xhur qabel illaqgħa annwali tas-CCAMLR, dwar il-ħsieb ta' bastiment Komunitarju tas-sajd li jiżviluppa attività tas-sajd ġdida fiż-żona tal-Konvenzjoni.

Din in-notifika għandha tkun akkumpanjata mit-tagħrif kollu li ji sta' jipprovdi l-Istat Membru dwar l-aspetti li ġejjin:

(a)

in-natura ta' tas-sajd propost, inklużi l-ispeċi li hemm il-ħsieb li jinqabdu, il-metodi tas-sajd, ir-reġjun propost u l-livell minimu ta' qabdiet meħtieġa biex l-attività tas-sajd tkun vijabbli;

(b)

informazzjoni bijoloġika miġbura permezz ta' kampanji komprensivi ta' riċerka u evalwazzjoni dwar id-distribuzzjoni, l-abbundanza, il-popolazzjoni u tagħrif dwar l-identità ta' l-istokk;

(c)

dejta dwar l-ispeċijiet dipendenti jew assoċjati u dwar il-probabilità li dawn l-ispeċijiet ikunu affettwati b'xi mod mis-sajd propost;

(d)

tagħrif minn attivitajiet oħra tas-sajd fir-reġjun jew minn attivitajiet tas-sajd simili f'reġjuni oħra, li ti sta' tgħin fl-evalwazzjoni tar-rendiment potenzjali;

(e)

jekk ikunu se jintużaw xbieki tat-tkaxkir tal-qiegħ fis-sajd propost, tagħrif dwar l-impatti magħrufa u dawk mistennija ta' dawn ix-xbieki fuq l-ekosistemi marittimi vulnerabbli, inklużi l-flora u l-fawna bentonika u l-komunitajiet bentoniċi.

Emenda 3

ARTIKOLU 1, PUNT 4

Artikolu 7 b, punt a) (Regolament (KE) Nru 601/2004)

(a)

Individwi Dissostichus spp. għandhom jiġu ttikkettati u rilaxxati bir-rata ta' individwu għal kull tunnellata tal-piż ħaj tal-qabda ta' matul l-istaġun kollu f'konformità mal-Protokoll tat-Tikkettar tas-CCAMLR. Il-bastimenti għandhom jieqfu mit-tikkettar biss wara li jkunu ttikkettaw 500 individwu, jew iħallu s-sajda wara li jkunu ttikkettaw individwu wieħed għal kull tunnellata ta' piż ħaj maqbud ;

(a)

Individwi Dissostichus spp. għandhom jiġu ttikkettati u rilaxxati bir-rata ta' individwu għal kull tunnellata tal-piż ħaj tal-qabda ta' matul l-istaġun kollu f'konformità mal-Protokoll tat-Tikkettar tas-CCAMLR. Il-bastimenti għandhom jieqfu mit-tikkettar biss wara li jkunu ttikkettaw 500 individwu, jew iħallu s-sajda wara li jkunu ttikkettaw lid-Dissostichus spp bir-rata speċifikata ;

Emenda 4

ARTIKOLU 1, PUNT 4

Artikolu 7 b, punt b) (Regolament (KE) Nru 601/2004)

(b)

il-programm għandu jkun immirat għal individwi ta' kull daqs sabiex jintlaħaq ir-rekwiżit ta' tikkettar ta' individwu għal kull tunnellata tal-piż ħaj tal-qabda. L-individwi kollha mitluqa għandhom jiġu tikkettati darbtejn u r-rilaxxi għandhom jkopru żona ġeografika l-akbar possibbli;

(b)

il-programm għandu jkun immirat għal individwi ta' kull daqs sabiex jintlaħaq ir-rekwiżit ta' tikkettar ta' individwu għal kull tunnellata tal-piż ħaj tal-qabda. L-individwi kollha mitluqa għandhom jiġu tikkettati darbtejn u r-rilaxxi għandhom jkopru żona ġeografika l-akbar possibbli; f'reġjuni fejn jeżistu ż-żewġ speċijiet tad-Dissostichus, ir-rata ta'l-ittikkettar, sa fejn hu possibbli, għandha tkun proporzjonali għall-ispeċijiet u d-daqs tad-Dissostichus spp. preżenti fil-qabdiet .

Emenda 5

ARTIKOLU 1, PUNT 4

Artikolu 7 b, punt c) (Regolament (KE) Nru 601/2004)

(c)

it-tikketti kollha għandhom ikunu stampati b'mod ċar b'numru tas-serje uniku u l-indirizz tas-sors sabiex l-oriġini tat-tikketti tkun ti sta' tiġi ttraċċata mill-ġdid fil-każ li l-individwu ttikkettat jerġa' jinqabad;

(c)

it-tikketti kollha għandhom ikunu stampati b'mod ċar b'numru tas-serje uniku u l-indirizz tas-sors sabiex l-oriġini tat-tikketti tkun ti sta' tiġi ttraċċata mill-ġdid fil-każ li l-individwu ttikkettat jerġa' jinqabad; mill-1 ta' Settembru 2007 it-tikketti kollha għall-użu fl-attività tas-sajd spjegattiva għandhom ikunu pprovduti mis-Segretarjat tas-CCAMLR;

Emenda 6

ARTIKOLU 1, PUNT 4

Artikolu 7 b, punt e) (Regolament (KE) Nru 601/2004)

(e)

kull individwu tikkettat maqbud mill-ġdid għandhom jittiħdulu d-dettalji bijoloġiċi (it-tul, il-piż, is-sess, l-istadju gonadali), possibbilment jittiħidlu ritratt elettroniku , jiġu rkuprati l-otoliti u titneħħielu t-tikketta;

(e)

kull individwu tikkettat maqbud mill-ġdid għandhom jittiħdulu d-dettalji bijoloġiċi (it-tul, il-piż, is-sess, l-istadju gonadali), jittieħed ritratt bid-data tal-ħuta , jiġu rkuprati l-otoliti u titneħħielu t-tikketta;

Emenda 7

ARTIKOLU 1, PUNT 4

Artikolu 7 b, punt g a (ġdid) (Regolament (KE) Nru 601/2004)

 

ga)

l-eżemplari ta' Dissostichus spp. li jiġu mmarkati u rilaxxati ma jingħaddux għal skopijiet ta' limiti tal-qabdiet.

Emenda 8

Artikolu 1, Punt 12 a (ġdid)

Artikolu 26 a (Regolament (KE) Nru 601/2004)

 

12a.

Jiddaħħal l-Artikolu l-ġdid 26a kif ġej:

Artikolu 26a

Notifika ta' kemmil ta' bastimenti

1. Jekk il-kaptan tal-bastiment tas-sajd li għandu liċenzja ikemmel il-bastiment tas-sajd fiz-zona tal-Konvenzjoni, għandu jiġbor, jekk huwa relevanti, l-informazzjoni kollha possibbli dwar il-bastiment imkemmel, inklużi:

a)

l-isem u d-deskrizzjoni tal-bastiment;

b)

is-sinjal ta' sejħa tal-bastiment;

c)

in-numru ta' reġistrazzjoni u n-numru Lloyds/IMO tal-bastiment;

d)

l-Istat tal-bandiera tal-bastiment;

e)

ritratti tal-bastiment bħala appoġġ għall-informazzjoni;

f)

kwalunkwe informazzjoni oħra relevanti dwar l-attivitajiet osservati tal-bastiment imkemmel.

2. Il-kaptan għandu jgħaddi r-rapport bl-informazzjoni msemmija fl-ewwel paragrafu lill-Istat tal-bandiera tiegħu mill-aktar fis possibbli. L-istat tal-bandiera għandu jgħaddi r-rapport imsemmi lis-Segretarjat tas-CCAMLR meta l-bastiment imkemmel ikun għamel attivitajiet ta' sajd illegali, mhux dikjarat jew mhux regolamentat (IUUF) b'konformità mar-regoli tas-CCAMLR."

Emenda 9

Artikolu 1, Punt 14

Artikolu 30.1, ittra d) (Regolament (KE) Nru 601/2004)

(d)

il-bastimenti li jidhru fil-lista tal-bastimenti IUU li jidħlu volontarjament fil-portijiet tagħhom ikunu spezzjonati fil-port skond l-Artikolu 27;

d)

jiċħdu l-aċċess għall-port lill-bastimenti li jidhru fil-lista ta' l-IUU, ħlief għal skopijiet ta' osservar tal-liġi jew għal raġunijiet ta' forza maġġuri, jew sabiex tingħata għajnuna lil dawk il-bastimenti jew lill-persuni ta' fuqhom li jkunu jinsabu f'periklu jew f'diffikultajiet. Il-bastimenti li jitħallew jidħlu f'port għandhom jiġu spezzjonati skond l-Artikolu 27;

 

da)

meta jingħata aċċess għall-port lil dan it-tip ta' bastimenti:

għandhom jiġu eżaminati, fejn ikun relevanti, iddokumentazzjoni u l-informazzjoni l-oħra kollha, inklużi d-dokumenti tal-qabda ta' Dissostichus spp., sabiex tiġi vrifikata z-zona ta' fejn ikunu saru l-qabdiet; f'każ li ma jkunx ji sta' jiġi verifikat l-oriġini tagħhom b'mod adegwat, il-qabda għandha tiġi miżmuma u m'għandux jiġi permess li tittella' l-art jew li titpoġġa fuq bastiment ieħor, u,

meta dan ikun possibbli, jekk jinsab li l-qabda ttieħdet kontra l-miżuri ta' konservazzjoni tas-CCAMLR, il-qabda tiġi kkonfiskata.

Kull għajnuna lil dawn il-bastimenti, inkluż l-għoti ta' karburant mhux urġenti, il-forniment mill-ġdid u t-tiswijiet għandhom ikunu projbiti.

Emenda 10

Artikolu 1, Punt 15

Artikolu 30.2, ittri a) u b) (Regolament (KE) Nru 601/2004)

(a)

b'deroga mill-Artikolu 11 tar-Regolament (KEE) 2847/93, għall-bastimenti tas-sajd tal-Komunità, għall-bastimenti ta' appoġġ, għall-bastimenti omm u għall-bastimenti tal-merkanzija, sabiex jipparteċipaw f'xi trasbord jew f'operazzjonijiet konġunti tas-sajd ma', jappoġġaw jew ifornu mill-ġdid bastimenti li jidhru fil-lista tal-bastimenti IUU;

(a)

b'deroga mill-Artikolu 11 tar-Regolament (KEE) 2847/93, il-bastimenti tas-sajd tal-Komunità, il-bastimenti ta' appoġġ, il-bastimenti li jagħtu l-fjuwil , il-bastimenti omm u l-bastimenti tal-merkanzija, ma jistgħux jipparteċipaw bl-ebda mod fi trasbord jew f'operazzjonijiet konġunti tas-sajd ma', jappoġġaw jew ifornu mill-ġdid bastimenti li jidhru fil-lista tal-bastimenti IUU;

(b)

għal bastimenti li jidhru fil-lista tal-bastimenti IUU li jidħlu volontarjament fil-portijiet, li jħottu jew li jwettqu trasbord hemmhekk;

 

Emenda 11

Artikolu 1, Punt 15 a (ġdid)

Artikolu 31 (Regolament (KE) Nru 601/2004)

 

15a.

L-Artikolu 31 jiġi sostitwit bit-test li ġej:

Artikolu 31

Sistema biex tippromwovi l-konformità taċ-ċittadini tal-Partijiet Kontraenti mal-miżuri ta' konservazzjoni tas- CCAMLR

1. Bla preġudizzju għall-primat tar-responsabilità ta' l- Istat tal-Bandiera, il-Partijiet Kontraenti għandhom jieħdu l-miżuri adegwati, b'konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli tagħhom, biex:

a)

jivverifikaw jew xi persuna fiżika jew ġuridika suġġett għall-ġurisdizzjoni tagħhom tkun qed tipparteċipan fl-attivitajiet ta' IUUF deskritti fl-Artikolu 28;

b)

jirrispondu għal kwalunkwe attività verifikata li jirreferi għaliha l-punt a); u

c)

jikkoperaw bil-għan li japplikaw il-miżuri u l-azzjoni imsemmija fil-punt a). Għal dan il-għan, l-entitajiet relevanti tal-Partijiet Kontraenti għandhom jikkoperaw fl-applikazzjoni tal-miżuri ta' konservazzjoni tac-CCAMLR u jieħdu ħsieb li jkun hemm koperazzjoni mill-industriji tas-sajd fil-ġurisdizzjoni tagħhom.

 

2. Biex jassistu l-implimentazzjoni ta' din il-miżura ta' konservazzjoni, l-Istati Membri, b'antiċipazzjoni xierqa, għandhom iressqu lis-Segretarjat tas-CCAMLR u lill-Partijiet Kontraenti u lill-Partijiet mhux Kontraenti li jikkoperaw mas-CCAMLR, bl-iskop li tiġi implimentata s-Sistema ta' Dokumentazzjoni tal-Qabdiet tad-Dissostichus spp., rapport dwar l-azzjonijiet u l-miżuri meħuda skond il-paragrafu 1, b'kopja lill-Kummissjoni."


(1)  Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.

P6_TA(2007)0306

L-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tal-Europol tas-26 ta' Lulju 1995*

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, stabbilita skond l-Artikolu K.3 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, dwar it-twaqqif ta' Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Konvenzjoni tal-Europol) (COM(2007)0215 — C6-0169/2007 — 2007/0076(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,