ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 57

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
1 ta' Marzu 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2008/C 057/01

Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE — Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet ( 1 )

1

2008/C 057/02

Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE — Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet ( 1 )

3

2008/C 057/03

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.4987 — IBM/Cognos) ( 1 )

4

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2008/C 057/04

Rata tal-kambju ta' l-euro

5

2008/C 057/05

Opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar ftehimiet ristrettivi u pożizzjonijiet dominanti mogħtija fil-laqgħa tiegħu tad-26 ta' Ottubru 2007 dwar abbozz ta' deċiżjoni marbut mal-Każ COMP/38.432 — VIDEOTAPE professjonali

6

2008/C 057/06

Rapport finali ta' l-Uffiċjal tas-Seduta fil-Każ COMP/38.432 — Videotape professjonali (Skond l-Artikoli 15 u 16 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/462/KE, KEFA tat-23 ta' Mejju 2001 dwar it-termini ta' riferenza għall-uffiċjali tas-seduta f'ċerti proċeduri dwar il-kompetizzjoni — ĠU L 162, 19.6.2001, p. 21)

7

2008/C 057/07

Opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar il-prattiċi ristrettivi u l-pożizzjonijiet dominanti mogħtija fil-laqgħa tiegħu tas-16 ta' Novembru 2007 dwar abbozz ta' deċiżjoni marbut mal-Każ COMP/38.432 — Videotape proffessjonali

9

2008/C 057/08

Is-sommarju tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Novembru 2007 dwar proċedura taħt l-Artikolu 81 tat-Trattat tal-KE u l-Artikolu 53 tal-Ftehim taż-ŻEE (Każ COMP/38.432 — Videotape professjonali) (Notifikata bid-dokument numru C (2007) 5469 finali)  ( 1 )

10

2008/C 057/09

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar id-disponibbiltà stmata ta' riżorsi finanzjarji għall-għoti ta' għajnuna għar-ristrutturar għas-sena tas-suq 2008/2009, fil-kuntest ta' l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 320/2006 li jistabbilixxi skema temporanja għar-ristrutturar ta' l-industrija taz-zokkor fil-Komunità (titlu mhux uffiċjali)

13

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2008/C 057/10

Pubblikazzjoni ta' deċiżjonijiet għall-għoti jew għar-revoka ta' liċenzji għall-operat skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2407/92 dwar il-liċenzjar ta' air carriers (trasportaturi bl-ajru) ( 1 )

14

2008/C 057/11

Avviż għall-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

21

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Cedefop

2008/C 057/12

Sejħa Pubblika għall-Proposti — GP/D/ReferNet-FPA/001/07 — ReferNet — Ir-Rettikolat Ewropew ta' Referenza u Esperjenza għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Professjonali (VET)

28

 

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Kummissjoni

2008/C 057/13

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.4874 — Itema/BarcoVision) ( 1 )

30

 

ATTI OĦRAJN

 

Kummissjoni

2008/C 057/14

Aġġornament tal-lista tal-permessi ta' residenza msemmija fl-Artikolu 2(15) tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni min-naħa għall-oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) [ĠU C 247, 13.10.2006, p. 1, ĠU C 153, 6.7.2007, p. 5, ĠU C 192, 18.8.2007, p. 11, ĠU C 271, 14.11.2007, p. 14]

31

2008/C 057/15

Aġġornament ta' l-ammonti ta' referenza għall-qsim tal-fruntieri esterni kif imsemmi fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni min-naħa għall-oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) [ĠU C 247 tat-13.10.2006, p. 19, ĠU C 153 tas-6.7.2007, p. 22, ĠU C 182 ta' l-4.8.2007, p. 18]

38

2008/C 057/16

Pubblikazzjoni ta' applikazzjoni skond l-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni ta' l-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjoni ta' l-oriġini tal-prodotti agrikoli u ta' l-oġġetti ta' l-ikel

39

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

 


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

Kummissjoni

1.3.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 57/1


Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 57/01)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

17.1.2008

Għajnuna Nru

N 179/07

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

Provincia autonoma di Trento

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Modalità del regime di aiuto N 42/2000 — Aiuti agli investimenti nel settore della co-generazione di elettricità e di calore

Il-bażi legali

L.P. n. 6/99 — Criteri e modalità di attuazione della legge provinciale n. 6/99 approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 2369 del 17.11.2006

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Il-ħarsien ta' l-ambjent

Il-forma ta' l-għajnuna

Għajnuna għall-investiment

L-Estimi

Baġit globali: EUR 10 miljun

L-intensità

40 %

It-tul ta' żmien

1.1.2007-31.12.2008

Setturi ekonomiċi

Il-ko-ġenerazzjoni ta' l-enerġija u s-sħana

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Provincia autonoma di Trento

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

14.1.2008

Għajnuna Nru

N 663/07

Stat Membru

Spanja

Reġjun

Andalucía

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Modificación del régimen de Ayuda N 538/2000

Il-bażi legali

Decreto 22/2007

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Il-ħarsien ta' l-ambjent

Il-forma ta' l-għajnuna

Għotja diretta, Sussidju fuq l-imgħax, Forom oħra ta' intervent ta' ekwità

L-Estimi

Baġit annwali: EUR 75,6 miljun

Baġit globali: EUR 75,6 miljun

L-intensità

50 %

It-tul ta' żmien

1.1.2008-31.12.2008

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Región Andalucía

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


1.3.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 57/3


Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 57/02)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

21.1.2008

Għajnuna Nru

N 457/07

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

Marche

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere tecnologico-produttive — Marche

Il-bażi legali

Bando per la promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere tecnologico-produttive

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Ir-riċerka u l-iżvilupp

Il-forma ta' l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: EUR 30 miljun

L-intensità

80 %

It-tul ta' żmien

Sal-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Regione Marche

Via Tiziano, 44

I-60100 Ancona

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


1.3.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 57/4


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.4987 — IBM/Cognos)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 57/03)

Fl-24 ta' Jannar 2008, il-Kummissjoni iddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab bl-Ingliż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni ta' l-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali,

f'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32008M4987. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

Kummissjoni

1.3.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 57/5


Rata tal-kambju ta' l-euro (1)

Id-29 ta' Frar 2008

(2008/C 57/04)

1 euro=

 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,5167

JPY

Yen Ġappuniż

158,03

DKK

Krona Daniża

7,4515

GBP

Lira Sterlina

0,76520

SEK

Krona Żvediża

9,3948

CHF

Frank Żvizzeru

1,5885

ISK

Krona Iżlandiża

99,68

NOK

Krona Norveġiża

7,9140

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

25,228

EEK

Krona Estona

15,6466

HUF

Forint Ungeriż

264,15

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,6970

PLN

Zloty Pollakk

3,5305

RON

Leu Rumen

3,7330

SKK

Krona Slovakka

32,530

TRY

Lira Turka

1,8183

AUD

Dollaru Awstraljan

1,6226

CAD

Dollaru Kanadiż

1,4895

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

11,8027

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,8854

SGD

Dollaru tas-Singapor

2,1162

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 425,07

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

11,7309

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

10,7860

HRK

Kuna Kroata

7,2715

IDR

Rupiah Indoneżjan

13 800,00

MYR

Ringgit Malażjan

4,8451

PHP

Peso Filippin

61,153

RUB

Rouble Russu

36,4511

THB

Baht Tajlandiż

46,790

BRL

Real Brażiljan

2,5496

MXN

Peso Messikan

16,2363


(1)  

Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


1.3.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 57/6


Opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar ftehimiet ristrettivi u pożizzjonijiet dominanti mogħtija fil-laqgħa tiegħu tad-26 ta' Ottubru 2007 dwar abbozz ta' deċiżjoni marbut mal-Każ COMP/38.432 — VIDEOTAPE professjonali

(2008/C 57/05)

1.

Il-Kumitat Konsultattiv jaqbel mal-Kummissjoni li d-destinatarji ta' l-abbozz ta' deċiżjoni pparteċipaw fi ftehimiet u/jew prattiċi miftiehma fl-ambitu tat-tifsira ta' l-Artikolu 81(1) tat-Trattat tal-KE u ta' l-Artikolu 53 tal-Ftehim taż-ŻEE..

2.

Il-Kumitat Konsultattiv jaqbel mal-valutazzjoni tal-Kummissjoni fir-rigward ta' l-ambitu tal-prodotti u dak ġeografiku tal-ftehimiet u/jew il-prattiċi miftiehma.

3.

Il-Kumitat Konsultattiv jaqbel mal-Kummissjoni li d-destinatarji ta' l-abbozz ta' deċiżjoni pparteċipaw fi ksur uniku u kontinwu.

4.

Il-Kumitat Konsultattiv jaqbel mal-Kummissjoni li l-ftehim u/jew il-prattika miftiehma bejn fornituri ta' videotape professjonali fiż-ŻEE seta' jħalli effett konsiderevoli fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri.

5.

Il-Kumitat Konsultattiv jaqbel mal-Kummissjoni li l-għan u l-effett tal-ftehimiet u/jew tal-prattiċi miftiehma kien dak li jillimitaw il-kompetizzjoni fl-ambitu tat-tifsira ta' l-Artikolu 81(1) tat-Trattat tal-KE u ta' l-Artikolu 53 tal-Ftehim taż-ŻEE.

6.

Il-Kumitat Konsultattiv jaqbel ma' l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni rigward id-destinatarji ta' l-abbozz ta' deċiżjoni, speċifikament b'referenza għall-attribuzzjoni ta' responsabbiltà lill-kumpaniji possedenti tal-gruppi kkonċernati.

7.

Il-Kumitat Konsultattiv jaqbel mal-valutazzjoni tal-Kummissjoni dwar iċ-ċirkustanzi attenwanti.

8.

Il-Kumitat Konsultattiv jaqbel mal-valutazzjoni tal-Kummissjoni dwar iċ-ċirkustanzi mitiganti.

9.

Il-Kumitat Konsultattiv jaqbel mal-Kummissjoni fir-rigward ta' l-applikazzjoni ta' l-Avviż ta' Klemenza ta' l-2002.

10.

Il-Kumitat Konsultattiv jirrakkomanda l-pubblikazzjoni ta' l-opinjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

11.

Il-Kumitat Konsultattiv jitlob lill-Kummissjoni li tikkunsidra punti oħrajn li tqajmu matul id-diskussjoni.


1.3.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 57/7


Rapport finali ta' l-Uffiċjal tas-Seduta fil-Każ COMP/38.432 — Videotape professjonali

(Skond l-Artikoli 15 u 16 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/462/KE, KEFA tat-23 ta' Mejju 2001 dwar it-termini ta' riferenza għall-uffiċjali tas-seduta f'ċerti proċeduri dwar il-kompetizzjoni — ĠU L 162, 19.6.2001, p. 21)

(2008/C 57/06)

L-abbozz tad-deċiżjoni jagħti lok għall-osservazzjonijiet li ġejjin:

Introduzzjoni

F'Mejju 2002, il-Kummissjoni għamlet spezzjonijiet fl-uffiċċji ta' membri tal-gruppi Sony, Fuji u Maxell f'ħames Stati Membri. Wara dawn l-ispezzjonijiet ġew ippreżentati applikazzjonijiet għal klemenza u l-Kummissjoni kompliet bl-investigazzjoni. Il-Kummissjoni waslet għall-konklużjoni preliminari li Fuji, Maxell u Sony ddiskutew u daħlu fi ftehimiet u/jew prattiċi miftiehma bi ksur ta' l-Artikolu 81 tat-Trattat tal-KE u l-Artikolu 53 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea bil-ħsieb li jiżdiedu l-prezzijiet, jew li jinżammu jew li jiġu stabbilizzati l-prezzijiet għal żewġ formati ta' videotape professjonali, Betacam SP u Digital Betacam, fiż-ŻEE, kif ukoll li skambjaw informazzjoni biex jiffaċilitaw u/jew jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tagħhom bejn ta' l-anqas it-23 ta' Awissu 1999 u ta' l-anqas is-16 ta' Mejju 2002.

Dikjarazzjoni ta' Oġġezzjonijiet u żmien biex tingħata risposta

Fit-8 ta' Marzu 2007, il-Kummissjoni bdiet proċedimenti u adottat Dikjarazzjoni ta' Oġġezzjonijiet (“DO”). Id-DO kienet indirizzata lil Sony France SA u l-kumpaniji possedenti tagħha Sony Europe Holding BV, Sony Corporation (minn issa 'l quddiem imsejħa flimkien bħala “Sony”), FUJIFILM Recording Media GmbH u l-kumpaniji possedenti FUJIFILM Corporation u FUJIFILM Holdings Corporation (minn issa 'l quddiem imsejħa flimkien bħala “Fuji”) u Maxell Europe Limited u l-kumpanija possedenti tagħha Hitachi Maxell Limited (minn issa 'l quddiem imsejħa flimkien bħala “Maxell”).

L-indirizzati rċevew id-DO bejn it-13 u s-16 ta' Marzu 2007, b'limitu ta' żmien ta' xahrejn biex iwieġbu. Wara li huma ressqu t-talbiet motivati tagħhom, jiena kkonċedejt estensjonijiet lil Fuji u lil Sony sas-16 u l-21 ta' Mejju 2007 rispettivament. Il-partijiet kollha rrispondew fil-ħin.

Aċċess għall-fajl

Il-partijiet kellhom aċċess għall-fajl tal-Kummissjoni fil-forma ta' CD-ROMs li huma rċevew flimkien mad-DO. L-ebda waħda mill-partijiet ma indirizzaw lejja xi kwistjoni marbuta mal-fajl.

Applikazzjoni ta' Maxell għall-klemenza

Fl-10 ta' April 2007, Maxell applikat għall-klemenza skond il-kundizzjonijiet ta' l-Avviż ta' Klemenza ta' l-2002 (1), li ntbagħat lill-partijiet l-oħra.

Smigħ orali

Sar Smigħ Orali fit-12 ta' Ġunju 2007. L-indirizzati tad-DO attendew is-Smigħ Orali u ppreżentaw il-pożizzjonijiet tagħhom.

L-abbozz ta' Deċiżjoni

Fl-abbozz ta' Deċizjoni, il-Kummissjoni daħħlet valutazzjoni favorevoli għall-applikazzjoni ta' klemenza ta' Maxell, u stqarret li t-tweġiba ta' Maxell tikkorrobora bi grad għoli l-interpretazzjoni tal-fatti, u talbet tnaqqis tal-multa li kieku kienet tiġi imposta fuq Maxell.

L-abbozz ta' Deċiżjoni hija l-ewwel deċiżjoni tal-Kummissjoni li fiha qed jiġu applikati l-Linji Gwida ta' l-2006 dwar il-multi (2).

L-abbozz ta' Deċiżjoni sottomess lill-Kummissjoni fih biss oġġezzjonijiet li fir-rigward tagħhom il-partijiet ingħataw l-opportunità li jistqarru l-opinjonijiet tagħhom.

Nikkonkludi li d-drittijiet tal-partijiet li jinstemgħu ġew rispettati fil-każ preżenti.

Brussell, it-8 ta' Novembru 2007.

Karen WILLIAMS


(1)  ĠU C 45, 19.2.2002, p. 3.

(2)  ĠU C 210, 1.9.2006, p. 2


1.3.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 57/9


Opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar il-prattiċi ristrettivi u l-pożizzjonijiet dominanti mogħtija fil-laqgħa tiegħu tas-16 ta' Novembru 2007 dwar abbozz ta' deċiżjoni marbut mal-Każ COMP/38.432 — Videotape proffessjonali

(2008/C 57/07)

1.

Il-Kumitat Konsultattiv jaqbel mal-Kummissjoni fir-rigward ta' l-ammont bażiku tal-multa.

2.

Il-Kumitat Konsultattiv jaqbel mal-Kummissjoni dwar iż-żieda fl-ammont bażiku minħabba ċ-ċirkustanzi aggravanti.

3.

Il-Kumitat Konsultattiv jaqbel mal-Kummissjoni dwar iż-żieda fil-multa sabiex jiġi żgurat effett suffiċjenti ta' deterrent.

4.

Il-Kumitat Konsultattiv jaqbel mal-Kummissjoni fir-rigward tat-tnaqqis tal-multi skond l-Avviż ta' Klemenza ta' l-2002.

5.

Il-Kumitat Konsultattiv jaqbel mal-Kummissjoni fir-rigward ta' l-ammonti finali tal-multi.

6.

Il-Kumitat Konsultattiv jirrakkomanda l-pubblikazzjoni ta' l-opinjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.


1.3.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 57/10


Is-sommarju tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni

tal-20 ta' Novembru 2007

dwar proċedura taħt l-Artikolu 81 tat-Trattat tal-KE u l-Artikolu 53 tal-Ftehim taż-ŻEE

(Każ COMP/38.432 — Videotape professjonali)

(Notifikata bid-dokument numru C (2007) 5469 finali)

(It-test Ingliż biss huwa awtentiku)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 57/08)

I.   DAĦLA

(1)

Fl-20 ta' Novembru 2007, il-Kummissjoni adottat deċiżjoni li tirrigwarda proċediment taħt l-Artikolu 81 tat-Trattat tal-KE u l-Artikolu 53 tal-Ftehim taż-ŻEE. Skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 30 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 (1), il-Kummissjoni qiegħda hawnhekk tippubblika l-ismijiet tal-partijiet u tal-kontenut tad-Deċiżjoni, inkluż kull multa imposta, wara li kkunsidrat l-interess leġittimu ta' l-impriżi fil-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali tagħhom. Verżjoni mhux kunfidenzjali tat-test sħiħ tad-Deċiżjoni sħiħa tinstab fil-lingwa awtentika tal-każ fil-websajt tad-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.

II.   DESKRIZZJONI TAL-KAŻ

1.   PROĊEDURA

(2)

Dan il-każ beda bħala investigazzjoni ex-officio b'raids ma' sbieħ il-jum fit-28 u d-29 ta' Mejju 2002 f'total ta' ħdax-il bini ta' uffiċċji ta' membri tal-gruppi Sony, Fuji u Maxell f'ħames Stati Membri. Kien hemm żewġ inċidenti fl-uffiċċji ta' Sony, wieħed kien il-qerda ta' dokumenti, l-ieħor rifjut li jitwieġbu mistoqsijiet.

(3)

Fil-5 ta' Diċembru 2006, Fuji applikat formalment għal tnaqqis tal-multi skond l-Avviż ta' Klemenza ta' l-2002. (2) L-applikazzjoni tagħha għamlet referenza għal informazzjoni li kienet ingħatat lill-Kummissjoni minn Ġunju, 2002 lil hawn. Permezz ta' ittra tat-23 ta' Frar 2007, il-Kummissjoni infurmat lil Fuji bl-intenzjoni tagħha li tagħti lil Fuji tnaqqis ta' 30 % sa 50 % tal-multa skond l-Avviż ta' Klemenza ta' l-2002.

(4)

L-Istqarrija ta' l-Oġġezzjonijiet ġiet adottata fit-8 ta' Marzu 2007 u nnotifikata lill-partijiet kollha sas-16 ta' Marzu 2007.

(5)

Fl-10 ta' April 2007, Maxell applikat formalment għal tnaqqis tal-multi skond l-Avviż ta' Klemenza ta' l-2002. L-applikazzjoni tagħha għamlet referenza għal informazzjoni li kienet intgħata lill-Kummissjoni minn Ottubru, 2004 lil hawn.

(6)

Smigħ Orali tal-każ sar fit-12 ta' Ġunju 2007.

2.   KSUR FIL-QOSOR

(7)

Il-klijenti ewlenin ta' videotape professjonali huma stazzjonijiet tat-televiżjoni u producers indipendenti ta' kontenut għat-televiżjoni u films tar-reklamar. Id-Deċiżjoni hija biss dwar il-formati l-aktar popolari ta' videotape professjonali fil-mument tal-ksur. Betacam SP u Digital Betacam, li flimkien iffurmaw 77 % tal-videotape professjonali kollu mibjugħ fiż-ŻEE fl-2001. Il-valur stmat fis-suq fiż-ŻEE għal dawn iż-żewġ formati kien ta' bejn wieħed u ieħor EUR 118 miljun fl-2001. Għal dik is-sena, it-tliet impriżi involuti fil-ksur kellhom sehem fis-suq stmat għal 89 %.

(8)

Id-Deċiżjoni tikkonkludi li Sony, Fuji u Maxell bejn it-23 ta' Awwissu 1999 u s-16 ta' Mejju 2002 operaw kartell bil-ħsieb li jiżdiedu jew li jinżammu jew li jiġu stabbilizzati prezzijiet tal-videotape Betacam SP u Digital Betacam fis-suq taż-ŻEE, kif ukoll skambjaw informazzjoni biex jiffaċilitaw u/jew jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tagħhom.

(9)

Il-kumpaniji organizzaw (b'suċċess) tliet okkażjonijiet ta' żidiet fil-prezzijiet u b'metodi oħra ppruvaw jistabbilizzaw il-prezzijiet. Huma ddiskutew ukoll b'mod regolari offerti pubbliċi sew tal-passat kif ukoll dawk prospettivi, li fil-biċċa l-kbira kienu ta' stazzjonijiet pubbliċi u privati tat-televiżjoni.

(10)

Saru 11-il laqgħa bejn rappreżentanti tat-tliet impriżi matul il-perjodu tal-ksur, fejn fihom kollha ddiskutew u laħqu qbil dwar prezzijiet u/jew skambjaw informazzjoni kummerċjali sensittiva, kif ukoll saru kuntatti kontinwi bejn laqgħa u oħra biex jiddiskutu prezzijiet u klijenti speċifiċi u biex isegwu l-implimentazzjoni tal-ftehimiet ta' kartel.

(11)

Id-Deċiżjoni tkompli tikkonkludi li kien ġie stabbilit li l-ftehimiet dwar il-prezzijiet kienu ġew b'mod ġenerali implimentati.

3.   DESTINATARJI

(12)

Id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-entitajiet ġuridiċi li ġejjin, li huma tat-tliet impriżi parteċipanti (Sony, Fuji u Maxell):

(a)

Sony Corporation;

(b)

Sony Europe Holding BV;

(c)

Sony France SA;

(d)

FUJIFILM Holdings Corporation;

(e)

FUJFILM Corporation;

(f)

FUJIFILM Recording Media GmbH;

(g)

Hitachi Maxell, Ltd;

(h)

Maxell Europe Limited.

(13)

Ir-responsabbiltà tal-kumpaniji proprjetarji aħħarija hija stabbilita sew minħabba l-parteċipazzjoni diretta tagħhom f'waħda mil-laqgħat tal-kartell, li saret fil-Ġappun, kif ukoll abbażi tal-preżunzjoni ta' l-eżerċizzju ta' influwenza deċiżiva fuq is-sussidjarji li huma għal kollox proprjetà tagħhom, li hija msaħħa minn diversi provi addizzjonali.

4.   RIMEDJI

(14)

Dan huwa l-ewwel każ ta' kartell li fih ġew applikati l-Linji Gwida ta' l-2006 dwar il-Multi (3).

4.1.   Ammont bażiku tal-multa

(15)

L-ammont bażiku tal-multa huwa ddeterminat bħala proporzjon tal-valur tal-bejgħ tal-prodott rilevanti li jkun magħmul minn kull impriża fiż-żona ġeografika rilevanti matul l-aħħar sena sħiħa ta' negozju li matulha jkun seħħ il-ksur (“l-ammont varjabbli”), immultiplikat bl-għadd ta' snin li matulhom ikun seħħ il-ksur, kif ukoll ammont addizzjonali, (“il-miżata tad-dħul”), ukoll ikkalkulat bħala proporzjon tal-valur tal-bejgħ, li hu maħsub li jkabbar l-element ta' deterrent fejn jidħlu l-ftehimiet orizzontali dwar arranġament ta' prezzijiet.

(16)

Wara li ġew ikkunsidrati diversi fatturi, b'mod partikolari n-natura, is-sehem kombinat fis-suq u l-firxa ġeografika tal-ksur, id-Deċiżjoni f'dan il-każ tapplika ammont varjabbli ta' 18 % u miżata tad-dħul ta' 17 %.

(17)

Meta wieħed jikkunsidra li l-ksur dam għaddej għal mill-anqas sentejn u tmien xhur, l-ammont varjabbli huwa mmultiplikat bi 3.

4.2.   Aġġustamenti fl-ammont bażiku

4.2.1.   Ċirkustanzi aggravati rifjut ta' kooperazzjoni jew ostruzzjoni

(18)

Kif ingħad fil-paragrafu (2), fl-uffiċċji ta' Sony seħħew żewġ inċidenti separati meta kienet qed issir l-ispezzjoni. Id-Deċiżjoni tikkonkludi li ż-żewġ inċidenti jikkostitwixxu ostruzzjoni u jiġġustifikaw żieda ta' 30 % fl-ammont bażiku impost fuq Sony.

4.2.2.   Ċirkostanzi mitiganti

(19)

Il-partijiet ressqu argumenti għall-applikazzjoni ta' serje ta' ċirkostanzi mitiganti, bħal mhu l-waqfien bikri tal-ksur, l-involviment limitat fil-ksur, kooperazzjoni effettiva 'l barra mill-Avviż ta' Klemenza, imġiba iżolata u mhux awtorizzata mingħajr l-għarfien tal-management għoli, u l-introduzzjoni ta' programm ta' konformità wara l-ksur. Dawn it-talbiet inċaħdu kollha.

4.2.3.   Żidiet speċifiċi bħala deterrent

(20)

Meta wieħed iqis il-ħtieġa ta' garanzija li l-miżati jkollhom effett deterrenti biżżejjed, u meta wieħed iqis id-daqs kbir tal-fattura ta' Sony apparti l-bejgħ ta' prodotti u servizzi marbuta mal-ksur, id-Deċiżjoni żżid b'10 fil-mija l-multa li għandha tkun imposta fuq din l-impriża.

4.3.   Applikazzjoni tal-limitu tal-volum tal-bejgħ ta' 10 %

(21)

Il-limitu tal-volum tal-bejgħ madwar id-dinja ta' 10 %, stipulat fl-Artikolu 23(2) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 ma jintlaħaqx għar-rigward tal-multa li għandha tiġi imposta fuq xi waħda mill-impriżi.

4.4.   Applikazzjoni tan-Notifika ta' Klemenza ta' l-2002: tnaqqis ta' multi

(22)

Kif issemma fil-paragrafi (5) u (6) aktar qabel, sew Fuji kif ukoll Maxell ippreżentaw applikazzjonijiet għat-tnaqqis tal-multi skond l-Avviż ta' Klemenza ta' l-2002.

(23)

Id-Deċiżjoni tikkonċedi tnaqqis ta' 40 % tal-multa lil Fuji, u 20 % lil Maxell. Dawn il-perċentwali ta' tnaqqis jieħdu f'kunsiderazzjoni l-livell sa liema l-provi li ġew ippreżentati minn kull kumpanija kien jirrappreżenta valur miżjud, kif ukoll iż-żmien li fih dawn il-provi jkunu ġew ippreżentati.

(24)

Il-kontribut ta' Sony għal dan il-każ ma kienx aktar minn dak li ma kkontestatx il-biċċa l-kbira tal-fatti wara li rċeviet id-Dikjarazzjoni ta' l-Oġġezzjonijiet. Id-Deċiżjoni tikkonkludi li dan ma jikkostitwixxix valur miżjud sinifikanti skond l-Avviż ta' Klemenza.

III.   DEĊIŻJONI

(25)

L-impriżi li ġejjin kisru l-Artikolu 81 tat-Trattat u l-Artikolu 53 tal-Ftehim taż-ŻEE billi kienu parti, bejn it-23 ta' Awwissu 1999 u s-16 ta' Mejju 2002, f'kumpless ta' arranġamenti u prattiċi miftiehma bil-ħsieb li jżidu u li jżommu jew li jistabbilizzaw il-prezzijiet għal videotape Betacam SP u Digital Betacam fis-suq taż-ŻEE.

(a)

Sony Corporation;

(b)

Sony Europe Holding BV;

(c)

Sony France SA;

(d)

FUJIFILM Holdings Corporation;

(e)

FUJFILM Corporation;

(f)

FUJIFILM Recording Media GmbH;

(g)

Hitachi Maxell, Ltd;

(h)

Maxell Europe Limited.

(26)

Għall-infrazzjoni li tissemma fil-paragrafu preċedenti, ġew imposti l-multi li ġejjin:

(a)

Sony Corporation, Sony Europe Holding BV u Sony France SA, konġuntement u separatament: EUR 47 190 000;

(b)

FUJIFILM Holdings Corporation, FUJFILM Corporation u FUJIFILM Recording Media GmbH, in solidum: EUR 13 200 000;

(c)

Hitachi Maxell, Ltd u Maxell Europe Limited, in solidum: EUR 14 400 000.

(27)

L-impriżi msemmija hawn fuq huma ordnati li jtemmu immedjatament il-ksur deskritt, sakemm huma mhux diġà għamlu dan, u li ma jirrepetu l-ebda att jew aġir deskritt fil-paragrafu (25), jew xi att jew aġir li jkollu effett jew għan identiku jew simili.


(1)  ĠU L 1, 4.1.2003, p. 1.

(2)  Avviż tal-Kummissjoni dwar l-immunità minn multi u tnaqqis ta' multi f'każijiet ta' kartell (ĠU C 45, 19.2.2002, p. 3).

(3)  Linji gwida dwar il-metodu ta' kif jiġu stabbiliti multi imposti skond l-Artikolu 23(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 (ĠU C 210, 1.9.2006, p. 2).


1.3.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 57/13


Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar id-disponibbiltà stmata ta' riżorsi finanzjarji għall-għoti ta' għajnuna għar-ristrutturar għas-sena tas-suq 2008/2009, fil-kuntest ta' l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 320/2006 li jistabbilixxi skema temporanja għar-ristrutturar ta' l-industrija taz-zokkor fil-Komunità (titlu mhux uffiċjali)

(2008/C 57/09)

F'konformità ma' l-Artikolu 10(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 968/2006 tas-27 ta' Ġunju 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 320/2006 li jistabbilixxi skema temporanja għar-ristrutturar ta' l-industrija taz-zokkor fil-Komunità (1), il-Kummissjoni tinforma lill-Istati Membri li r-riżorsi finanzjarji stmati disponibbli fil-fond ta' ristrutturar temporanju huma biżżejjed biex tingħata għajnuna għar-ristrutturar għall-applikazzjonijiet kollha mressqa sal-31 ta' Jannar 2008 fir-rigward tas-sena tas-suq 2008/2009 u li aċċettati minnhom bħala eliġibbli.


(1)  ĠU L 176, 30.6.2006, p. 32. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1261/2007, (ĠU L 283, 27.10.2007, p. 8).


INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

1.3.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 57/14


Pubblikazzjoni ta' deċiżjonijiet għall-għoti jew għar-revoka ta' liċenzji għall-operat skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2407/92 dwar il-liċenzjar ta' air carriers (trasportaturi bl-ajru) (1)  (2)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 57/10)

Liċenzji għall-operat mogħtija

Kategorija A:   Liċenzji ta' l-operat mingħajr ir-restrizzjoni ta' l-Artikolu 5(7)(a) tar-Regolament (KEE) Nru 2407/92

ĠERMANJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

TRIPLE ALPHA — Luftfahrtgesellschaft mbH

Airport Trade Center

Wanheimer Str. 90-92

D-40468 Düsseldorf

passiġġieri, posta, tagħbija

27.8.2007

HELOG Lufttransport KG

Sägewerkstr. 3

D-83404 Ainring

passiġġieri, posta, tagħbija

27.8.2007

DCA GmbH

Epplestr. 225 — HPC 3000

D-70567 Stuttgart

passiġġieri, posta, tagħbija

12.4.2007

AWSTRIJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

A-Jet Aviation & Aircraft Management GmbH

Wächtergasse 1

A-1010 Wien

passiġġieri, posta, tagħbija

7.1.2008

Mjet Aviation GmbH

Tegetthoffstraße 7

A-1010 Wien

passiġġieri, posta, tagħbija

20.12.2007

Business Express Luftfahrtgesellschaft GmbH

Wielandgasse 14-16/4

A-8010 Graz

passiġġieri, posta, tagħbija

18.12.2007

Vienna Jet Bedarfsluftfahrt GmbH

Franz Josefs Kai 13

A-1010 Wien

passiġġieri, posta, tagħbija

19.12.2007

BANNERT AIR Bedarfsflugunternehmen GmbH

Wagramer Straße 56

A-1220 Wien

passiġġieri, posta, tagħbija

5.12.2007

Austrien Airlines AG

Office Park 2

A-1300 Wien-Flughafen

passiġġieri, posta, tagħbija

10.9.2007

BFS Business Flight Salzbourg Bedarfsflug GesmbH-Fläche

Franz Brötzner-Straße 12

A-5073 Wals-Himmelreich

passiġġieri, posta, tagħbija

10.9.2007

Flynext Luftverkehrsgesellschaft mbH

Flughafen (1300 Wien Flughafen)

A-2320 Schwechat

passiġġieri, posta, tagħbija

30.10.2007

Goldeck — Fluggesellschaft m.b.H (Fläche)

Ortenburgerstr.27

A-9800 Spittal an der Drau

passiġġieri, posta, tagħbija

9.1.2008

Lauda Air Luftfahrt — GmbH

Flughafen, Office Park 2

A-1300 Wien

passiġġieri, posta, tagħbija

16.10.2007

Amerer Air GesmbH

Flughafenstr. 22

A-4063 Hörsching

passiġġieri, posta, tagħbija

15.1.2008

Majestic Executive Aviation AG

Landstraßer Hauptstraße 140

A-1030 Wien

passiġġieri, posta, tagħbija

23.1.2008

FRANZA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

Pan Européenne

Aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains

F-73420 Le Vivier du Lac

passiġġieri, posta, tagħbija

2.1.2007

Transavia France

18, Avenue Louis Blériot

F-91551 Paray Vielle Poste

passiġġieri, posta, tagħbija

11.5.2007

Société de Transport de l'Archipel Guadeloupéeen

Aéroport de Fort-de-France

F-97232 Le Lamentin

passiġġieri, posta, tagħbija

27.6.2007

Air Corporate

Aéroport de Paris-Le Bourget

85, allée de Stockholm

F-93350 Le Bourget

passiġġieri, posta, tagħbija

8.10.2007

Europe Air Lines

Aérogare d'affaires

Aéroport de Montpellier

F-34130 Mauguio

passiġġieri, posta, tagħbija

8.8.2007

Aéro Services Corporate

Bât H5 — Zone aviation d'affaires

Aéroport du Bourget

F-93350 Le Bourget

passiġġieri, posta, tagħbija

31.12.2007

GREĊJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

K2smartJets —

Athens Airport — Eleftherios Venizekos Administration Office 17

GR-19019 Spata

passiġġieri, posta, tagħbija

7.9.2007

LITWANJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

JSC HC Airways

A. Tumeno 4

LT-01109 Vilnius

passiġġieri, posta, tagħbija

22.8.2007

RUMANIJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

S.C. Jetran Air s.r.l.

77 Nicolae Caramfil Str., sector 1,

Bucharest — Romania

passiġġieri, posta, tagħbija

10.12.2007

ŻVEZJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

Aerosyncro Aviation AB

556597-0919

Parklindsvägen 13

S-531 58 Lidköping

passiġġieri, posta, tagħbija

7.9.2007

NEX Time Jet AB

556640-5170

Djupdalsvägen 25

S-192 51 Sollentuna

passiġġieri, posta, tagħbija

12.10.2007

Kategorija B:   Liċenzji li jinkludu r-restrizzjoni ta' l-Artikolu 5(7)(a) tar-Regolament (KEE) Nru 2407/92

ĠERMANJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

Mediair GmbH Flugdienst

Haidenburger Str. 2

D-94501 Haidenbach

passiġġieri, posta, tagħbija

5.2.2007

AWSTRIJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

Avcon Jet AG

Obere Donaustraße 37

A-1020 Wien

passiġġieri, posta, tagħbija

21.11.2007

Pink Aviation Services Luftverkehrsunternehmen

Endresstraße 79/4

A-1238 Wien

passiġġieri, posta, tagħbija

17.1.2008

FRANZA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

Aéralp

Aéroport de Grenoble

F-38590 Saint-Etienne de Saint Geoirs

passiġġieri, posta, tagħbija

18.4.2007

Chamonix Mont Blanc Hélicoptères

130, chemin des morilles

F-74400 Chamonix Mont Blanc

passiġġieri, posta, tagħbija

2.5.2007

JDP France

20, rue Royale

F-75008 Paris

passiġġieri, posta, tagħbija

2.7.2007

Yankee Lima Hélicoptères

PK 16 Route Degrad des Cannes

F-97354 Remire Montjoly

passiġġieri, posta, tagħbija

5.7.2007

Aquit'Air

9, allées Don Helder Camara

F-33600 Pessac

passiġġieri, posta, tagħbija

1.10.2007

Smart Aviation

6, rue Galilée

F-75116 Paris

passiġġieri, posta, tagħbija

2.10.2007

Iroise Aéro Services

Aéroport de Brest-Bretagne

F-29490 Guipavas

passiġġieri, posta, tagħbija

28.11.2007

Take Air Lines

Zone aviation générale

Aéroport de Fort-de-France

F-97232 Le Lamentin

passiġġieri, posta, tagħbija

3.10.2007

Atlantique Hélicoptère

Aéroport de Nantes-Atlantique

F-44340 Bourguenais

passiġġieri, posta, tagħbija

29.10.2007

SPANJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

Canarias Aeronáutica, S.L.

c/ Luis Saavedra Miranda, 26

E-34014 Las Palmas de Gran Canaria

passiġġieri, posta, tagħbija

13.12.2007

IRLANDA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

Vision Air Limited

Weston Airport, Leixlip

Co. Kildare

Ireland

passiġġieri, posta, tagħbija

17.1.2008

LITWANJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

UAB Joanos avialinijos

Laisves av. 13-6

LT-06118 Vilnius

passiġġieri, posta, tagħbija

9.11.2007

OLANDA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

Bikkair B.V.

RTM Airportlaan 55

3045 AP Rotterdam

Nederland

passiġġieri, posta, tagħbija

21.12.2007

ŻVEZJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

Nordways Sweden AB

556383-5932

Box 23

S-230 32 Malmö-Sturup

passiġġieri, posta, tagħbija

4.9.2007

Petter Solberg Aviation AB

556252-9544

Box 14

S-685 21 Torsby

passiġġieri, posta, tagħbija

1.12.2007

Svensk Flygambulans AB

556061-5949

Säve flygplatsväg 16

S-423 73 Säve

passiġġieri, posta, tagħbija

28.11.2007

Liċenzji għall-operat irrevokati

Kategorija A:   Liċenzji ta' l-operat mingħajr ir-restrizzjoni ta' l-Artikolu 5(7)(a) tar-Regolament (KEE) Nru 2407/92

ĠERMANJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

TRIPLE ALPHA — Luftfahrtgesellschaft mbH

Flughafenstr. 61

D-40474 Düsseldorf

passiġġieri, posta, tagħbija

27.8.2007

HELOG Lufttransport KG

Scholssplatz 7

D-91217 Hersbruck

passiġġieri, posta, tagħbija

27.8.2007

DaimlerChrysler Aviation GmbH

Epplestr. 225 — HPC 3000

D-70567 Stuttgart

passiġġieri, posta, tagħbija

12.4.2007

AWSTRIJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

LTU Flug Lufttransport Untemehmen GmbH

Flughafen (1300 Wien Flughafen)

A-2320 Schwechat

passiġġieri, posta, tagħbija

30.10.2007

Lauda Air Luftfahrt — GmbH

Flughafen, World Trade Center

A-1300 Wien

passiġġieri, posta, tagħbija

16.10.2007

FRANZA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

Europe Air Lines

Aérogare d'affaires

Aéroport de Montpellier

F-34130 Mauguio

passiġġieri, posta, tagħbija

8.8.2007

Aéro Services Corporate

Bât H5 — Zone aviation d'affaires

Aéroport du Bourget

F-93350 Le Bourget

passiġġieri, posta, tagħbija

31.12.2007

Kategorija B:   Liċenzji għall-operat li jinkludu r-restrizzjoni ta' l-Artikolu 5(7)(a) tar-Regolament (KEE) Nru 2407/92

ĠERMANJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

CityHeli Helicopterdienste GmbH & Co

Am Coloneum 1

D-50829 Köln

passiġġieri, posta, tagħbija

4.4.2007

HFD Hubschrauber & Flugzeugdienst GmbH

Flugplatz

D-14959 Schönhagen

passiġġieri, posta, tagħbija

2.5.2007

Rieker Air Service Flugzeughandel und Charter GmbH

Flughafen Stuttgart

General Aviation Terminal, EG 20-21

D-70629 Leinfelden-Echterdingen

passiġġieri, posta, tagħbija

14.8.2007

AWSTRIJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

Business Express Luftfahrtgesellschaft GmbH

Wielandgasse 14-16/4

A-8010 Graz

passiġġieri, posta, tagħbija

18.12.2007

Vienna Jet Bedarfsluftfahrt GmbH

Franz Josefs Kai 13

A-1010 Wien

passiġġieri, posta, tagħbija

19.12.2007

BANNERT AIR Bedarfsflugunternehmen GmbH

Wagramer Straße 56

A-1220 Wien

passiġġieri, posta, tagħbija

5.12.2007

Goldeck — Flug Gesellschaft m.b.H (Fläcge)

Ortenburgerstr.27

A-9800 Spittal an der Drau

passiġġieri, posta, tagħbija

9.1.2008

Austrien Airlines AG

Office Park 2

A-1300 Wien-Flughafen

passiġġieri, posta, tagħbija

10.9.2007

BFS Business Flight Salzbourg Bedarfsflug GesmbH-Fläche

Franz Brötzner-Straße 12

A-5073 Wals-Himmelreich

passiġġieri, posta, tagħbija

10.9.2007

FRANZA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

Take Air Lines

Zone aviation générale

Aéroport de Fort-de-France

F-97232 Le Lamentin

passiġġieri, posta, tagħbija

3.10.2007

Atlantique Hélicoptère

Aéroport de Nantes-Atlantique

F-44340 Bourguenais

passiġġieri, posta, tagħbija

29.10.2007

IRLANDA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

Vision Air Limited

Weston Airport, Leixlip

Co. Kildare

Ireland

passiġġieri, posta, tagħbija

17.1.2008

LITWANJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

UAB Joanos avialinijos

Laisves av. 13-6

LT-06118 Vilnius

passiġġieri, posta, tagħbija

9.11.2007

ŻVEZJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

HT Helikopter Transport

556363-2313

Box 42

S-740 81 Grillby

passiġġieri, posta, tagħbija

31.10.2007

Just Air Scandinavian AB

556601-5458

Österskärsvägen 9

S-184 52 Österskär

passiġġieri, posta, tagħbija

7.9.2007

SWT Aero AB

556591-3257

Box 7092

S-170 07 Solna

passiġġieri, posta, tagħbija

31.12.2005

Bdil ta' l-isem tad-detentur tal-liċenzja

Kategorija A:   Liċenzji għall-operat mingħajr ir-restrizzjoni ta' l-Artikolu 5(7)(a) tar-Regolament (KEE) Nru 2407/92

AWSTRIJA

Isem it-trasportatur ta' l-ajru

Indirizz tat-trasportatur ta' l-ajru

Għandu l-permess li jġorr

Deċiżjoni effettiva minn

Pink Aviation Services Luftverkehrsunternehmen

Endresstraße 79/4

A-1238 Wien

passiġġieri, posta, tagħbija

17.1.2008

Majestic Executive Aviation AG

Landstraßer Hauptstraße 140

A-1030 Wien

passiġġieri, posta, tagħbija

23.1.2008


(1)  ĠU L 240, 24.8.1992, p. 1.

(2)  Ikkomunikat lill-Kummissjoni Ewropea qabel 31.8.2005.


1.3.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 57/21


Avviż għall-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

(2008/C 57/11)

L-Artikolu 47 tad-Direttiva dwar l-Istrumenti Finanzjarji (id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2004/39/KE, ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1) lil kull Stat Membru jawtorizzah li jikkonferixxi l-istatus ta' “suq irregolat” għal dawk is-swieq ikkostitwiti fit-territorju tiegħu u li jikkonformaw mar-regolamenti tiegħu.

L-Artikolu 4(1), il-punt 14, tad-Direttiva 2004/39/KE jiddefinixxi “suq irregolat” bħala sistema multilaterali mħaddma u/jew immaniġġjata minn operatur tas-suq, li ġġib flimkien, jew tiffaċilita li ġġib flimkien l-interessi multipli tax-xiri u l-bejgħ ta' partijiet terzi u l-interessi tal-bejgħ fi strumenti finanzjarji — fis-sistema u skond regoli mhux diskrezzjonali — f'manjiera li tirriżulta f'kuntratt, rigward l-istrumenti finanzjarji imdaħħla għall-kummerċ skond ir-regoli u/jew is-sistemi tagħha, u li hija awtorizzata u tiffunzjona b'mod regolari u skond id-dispożizzjonijiet tat-Titolu III tad-Direttiva 2004/39/KE.

L-Artikolu 47 tad-Direttiva 2004/39/KE jirrikjedi li kull Stat Membru jżomm lista aġġornata tas-swieq irregolati awtorizzati minnu. Dan it-tagħrif għandu jiġi kkomunikat lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni Ewropea. Skond l-istess artikolu (l-Artikolu 47 tad-Direttiva 2004/39/KE), il-Kummissjoni għandha l-obbligu li kull sena tippublika fil-Ġurnal Uffiċjali lista tas-swieq irregolati u nnotifikati lilha. Il-lista attwali nġabret f'konformità ma' dan ir-rekwiżit.

Il-lista mehmuża tindika t-titlu tas-swieq individwali li huma rikonoxxuti mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti bħala li jikkonformaw mad-definizzjoni ta' “suq irregolat”. Minbarra dan, tindika l-entità responsabbli għall-ġestjoni ta' dawn is-swieq u l-awtorità kompetenti responsabbli għall-ħruġ jew l-approvazzjoni tar-regoli tas-suq.

Bħala riżultat tat-tnaqqis fl-ostakoli għad-dħul u ta' l-ispeċjalizzazzjoni f'setturi ta' negozju, il-lista tas-“swieq irregolati” ħija soġġetta għal aktar tibdil milli skond id-Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE dwar is-Servizzi ta' Investiment. L-Artikolu 47 tad-Direttiva dwar is-Swieq ta' l-Istrumenti Finanzjarji jesiġi wkoll li l-Kummissjoni Ewropea tippubblika l-lista ta' swieq irregolati fil-websajt tagħha, u li taġġornaha regolarment.

Għalhekk, il-Kummissjoni Ewropea, minbarra li kull sena tipubblika lista fil-ĠU, sejra żżomm verżjoni aġġornata ta' din il-lista fil-websajt uffiċjali tagħha: [http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm]. Din il-lista tiġi aġġornata regolarment abbażi tat-tagħrif ikkomunikat mill-awtoritajiet nazzjonali. Kull wieħed minn dawn ta' l-aħħar huwa mitlub ikompli jgħarraf lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe żieda ma', jew tħassir minn, il-lista tas-swieq irregolati li għalihom huwa l-Istat Membru domestiku.

Il-pajjiż

Titlu tas-Suq Reġ.

L-entità li topera

L-awtorità kompetenti għad-deżinjazzjoni u s-sorveljanza tas-suq

L-Awstrija

1.

Amtlicher Handel (suq uffiċjali)

Wiener Börse AG (1-2)

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA — Awtorità tas-Swieq Finanzjarji)

2.

Geregelter Freiverkehr (it-tieni Suq Regolat)

Il-Belġju

1.

Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles (Euronext Brussels):

le marché “Euronext Brussels”,

le marché des instruments dérivés.

1.

Euronext Brussels SA

1.

Ministre des Finances sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA).

Autorité de marché (L-Awtorità tas-suq) = CBFA

2.

Le marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie.

2.

Fonds des rentes

2.

Il-leġiżlatur (art. 144, §2 tal-liġi tat-2.8.2002);

Autorité de marché (L-awtorità tas-suq) = Comité du fonds des rentes, pour compte de la CBFA.

Il-Bulgarija

1.

Официален пазар (suq uffiċjali)

Българска Фондова Борса — София АД (Bulgarian Stock Exchange — Sofia JSCo)

Комисия за финансов надзор (Kummissjoni għas-Superviżjoni Finanzjarja)

2.

Неофициален пазар (suq mhux uffiċjali)

Ċipru

Cyprus Stock Exchange

Cyprus Stock Exchange

Cyprus Securities and Exchange Authority

Ir-Repubblika Ċeka

1.

Suq Prinċipali (Hlavni Trh)

1-3

Prague Stock Exchange (Burza cennych papírů Praha, a.s.)

Czech National Bank

2.

Suq Sekondarju (Vedlejsi trh)

3.

Suq Ħieles (Volny trh)

4.

RM SYSTEM Suq Uffiċjali

4.

RM SYSTEM a.s. — organizzatur ta' suq irregolat

Id-Danimarka

1.

Københavns Fondsbørs

Suq tas-sigurtajiet

Suq tal-Bonds

Suq tad-derivattivi

1.

Copenhagen Stock Exchange Ltd.

Finanstilsynet (L-Awtorità superviżorja finanzjarja tad-Danimarka)

2.

Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Danish Authorised Market Place Ltd. (DAMP)) [suq awtorizzat = negozju regolari f'titoli li ddaħħlu għan-negozju imma ma ġewx elenkati fuq borża]

2.

Danish Authorised Market Place Ltd. (DAMP)

L-Estonja

1.

Väärtpaberibörs (Il-Borża)

Põhinimekiri (Elenku prinċipali)

Investorinimekiri (Elenku ta' l-Investituri)

Võlakirjade nimekiri (Elenku ta' strumenti ta' debitu)

Fondiosakute nimekri (Elenku ta' azzjonijiet ta' Fondi

AS Tallinna Börs (Tallinn Stock Exchange Ltd.)

Finantsinspektsioon (L-Awtorità Supervizorja Finanzjarja ta' l-Estonja)

2.

Reguleeritud turg (Suq irregolat)

Vabaturg (Suq Ħieles)

Il-Finlandja

Arvopaperipörssi (il-Borża);

Pörssilista (Elenku uffiċjali);

Pre-lista ja Muut arvopaperit -lista (Pre Elenku u Elenku ta' Titoli oħra)

OMX Nordic Exchange Helsinki Oy (OMX Nordic Exchange Helsinki Ltd.)

Deżinjazzjoni: Ministeru tal-Finanzi

Sorveljanza:

Approvazzjoni ta' regoli: Ministeru tal-Finanzi

Superviżjoni ta' konformità: Rahoitustarkastus/Awtorità Superviżorja Finanzjarja tal-Finlandja

Franza

1.

Euronext Paris

Euronext Paris (1-3)

Proposition de l'Autorité des marchés financiers (Proposta l-Awtorità tas-swieq finanzjarji) (l-AMF).

Reconnaissance par le ministre chargé de l'économie (cf. article L.421-1 du code monétaire et financier).(Rikonoxxenza mill-ministru responsabbli għall-ekonomija (c.f. l-artikolu L.421-1 tal-kodiċi monetarju u finanzjarju)

2.

MATIF

3.

MONEP

Il-Ġermanja

 

 

Börsenaufsichtsbehörden der Länder (stock exchange supervisory authorities of the federal states) and the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-sicht (BaFin).

State authorities:

1.

Börse Berlin-Bremen (Suq Uffiċjali, Suq Irregolat)

1.

Börse Berlin AG

1.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Berlin

2.

Düsseldorfer Börse (Suq Uffiċjali, Suq Irregolat).

2.

Börse Düsseldorf AG

2.

Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

3.

Frankfurter Wertpapierbörse (Suq Uffiċjali, Suq Irregolat);

3.

Deutsche Börse AG

3 & 4.

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Wiesbaden

4.

Eurex Deutschland

4.

Eurex Frankfurt AG

5.

Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg (Suq Uffiċjali, Suq Irregolat, suq Startup)

5.

BÖAG Börsen AG

5.

Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft und Arbeit

6.

Niedersächsische Börse zu Hannover (Suq Uffiċjali, Suq Irregolat)

6.

BÖAG Börsen AG

6.

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Hannover

7.

Börse München (Suq Uffiċjali, Suq Irregolat)

7.

Bayerische Börse AG

7.

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, München

8.

Baden-Württembergische Wertpapierbörse(Suq Uffiċjali, Suq Irregolat)

8.

Börse-Stuttgart AG

8.

Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Stuttgart

9.

Risk Management Exchange Hannover (Suq Irregolat).

9.

RMX Hannover

9.

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Hannover

10.

European Energy Exchange

10.

European Energy Exchange AG, Leipzig

10.

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, Dresden

Il-Greċja

1.

Athens Exchange

Suq tat-Titoli

Suq tad-Derivattivi

1.

Athens Exchange

1.

Hellenic Capital market Commission (Kummissjoni Ellenika tas-suq kapitali)

2.

Electronic Secondary Securities' Market (Suq Elettroniku Sekondarju tat-Titoli)(HDAT-Suq ta' Strumenti ta' Debitu)

2.

Bank of Greece

2.

Hellenic Capital market Commission (Kummissjoni Ellenika tas-suq kapitali)

L-Ungerija

1.

Budapesti Értéktőzsde Zrt. (Budapest Stock Exchange)

Részvényszekció (Settur ta' l-Ekwitajiet)

Hitelpapír szekció (Settur tat--Titolit ta' Debitu)

Származékos szekció (Settur tad-Derivattivi)

Áru szekció (Settur tal-Kommoditajiet)

Budapesti Értéktőzsde Zrt. (Budapest Stock Exchange)

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (L-Awtorità Ungariża għas-Superviżjoni Finanzjarja)

L-Irlanda

Main Market of the Irish Stock Exchange

Irish Stock Exchange Ltd.

L-Irish Financial Services Regulatory Authority (“Financial Regulator”) tawtorizza “swieq irregolati” u (bl-eċċezzjoni tal-kundizzjonijiet għall -elenkar) teżamina u tapprova regoli għall-operat kif imħejjija mill-operatur tas-suq tas-suq irregolat.

L-Italja

1.

Electronic Share Market (Suq elettroniku tat-Titoli) (MTA)

1-7

Borsa Italiana S.p.A.

CONSOB jawtorizza kumpaniji li jamministraw is-swieq u japprova l-by-laws u r-regolamenti tagħhom.

Għal swieq bl-ingrossa għal titoli tal-Gvern, il-kumpanija li topera hija awtorizzata mill-Ministeru ta' l-Ekonomija u l-Finanzi wara li tikkunsidra l-opinjoni tal-CONSOB u l-Banca d'Italia.

2.

MTAX Market (MTAX)

3.

Expandi Market

4.

Electronic Bond Market (Suq elettroniku tal-Bonds) (MOT)

5.

Electronic Open-end Funds and ETCs Market (Suq elettroniku tal-Fondi miftuħa u ETCs (ETF-Plus)

6.

Electronic Securitised Derivatives Market (SeDeX)

7.

Italian Derivatives Market for the trading of the Financial Instruments referred to in Articles 1(2)(f) and 1(2)(i) of the Consolidated Law on Finance (IDEM)

8.

Wholesale Italian and Foreign Government Bond Market (MTS)

8-10

Società per il Mercato dei Titoli di Stato — MTS S.p.A.

9.

Wholesale Trading in Non-Government Bonds and Securities Issued by International Organisations with Government Participation (Kambju bl-ingrossa fit-Titoli u l-Bonds mhux Governattivi maħruġa minn Organizzazzjonijiet Internazzjonali bil-Parteċipazzjoni tal-Gvernijiet) (MTS Corporate)

10.

Wholesale Online Trading in Government Bonds (Kambju elettroniku fil-Bonds tal-Gvern) (BondVision)

11.

TLX Market

11.

TLX s.p.a.

Il-Latvja

Riga Stock Exchange

Elenku prinċipali

Elenku tad-Debiti

Elenku Sekondarju

Elenku tal-Fondi

JSC Rigas Fondu Birza

Financial and Capital Market Commission (Kummissjoni tas-Suq Finanzjarju u Kapitali)

Il-Litwanja

Vilnius Stock Exchange (Borża ta' Vilnius)

L-Elenku Prinċipali fil-Borża ta' Vilnius

L-Elenku Sekondarju fil-Borża ta' Vilnius

L-elenku tat-titoli ta' Debitu fil-Borża ta' Vilnius

Vilnius Stock Exchange

Lithuanian Securities Commission (Il-Kummissjoni tal-Litwanja għat-Titoli)

Il-Lussemburgu

Bourse de Luxembourg (Borża tal-Lussemburgu)

Société de la Bourse de Luxembourg S.A.

Commission de surveillance du Secteur Financier (Kummissjoni ta' sorveljanza għas-Settur Finanzjarju)

Malta

Malta Stock Exchange (Il-Borża ta' Malta)

Malta Stock Exchange (Il-Borża ta' Malta)

Malta Financial Services Authority (L-Awtorità Maltija tas-Servizzi Finanzjarji)

L-Olanda

1.

a)

Euronext Amsterdam Cash Market

Euronext Amsterdam

b)

Euronext Amsterdam Derivatives Market

1.

NYSE Euronext (International) BV, NYSE Euronext (Holding) BV, Euronext NV, Euronext (Holdings) NV en Euronext Amsterdam NV

Liċenzja mill-Ministru tal-Finanzi wara l-parir ta' l-Awtorità ta' l-Olanda dwar is-Swieq Finanzjarji Superviżjoni mill-awtorità ta' l-Olanda dwar is-Swieq Finanzjarji u l-Ministeru tal- Finanzi Olandiż.

2.

Endex

2.

ENDEX European Energy Derivatives Exchange N.V.

3.

MTS Amsterdam

3.

MTS Amsterdam N.V.

Il-Polonja

1.

Rynek podstawowy (Suq Prinċipali)

1 u 2

Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie (il-Borża ta' Warsaw)

Komisja Nadzoru Finansowego (Il-Kummissjoni għas-Superviżjoni Finanzjarja)

2.

Rynek równolegly (Suq Parallel)

3.

Rynek Papierów Wartosciowych CeTO (regulowany rynek pozagieldowy) (suq tas-Suq Irregolat tat-Titoli CeTO barra l-Borża)

3

MTS-CeTO S.A.

Il-Portugall

1.

Eurolist by Euronext Lisbon (Suq ta' Elenku Uffiċjali)

Swieq 1 u 2:

Euronext Lisbon — Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.

Il-Ministeru tal-Finanzi jawtorizza swieq fuq il-bażi ta' proposta mill-Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM, responsabbli għar-regolament u s-superviżjoni tas-suq).

2.

Mercado de Futuros e Opções (Suq tal-Futures u l-Options)

3.

MEDIP — Mercado Especial de Dívida Pública (Suq Speċjali tad-Dejn Pubbliku)

Suq 3:

MTS Portugal — Sociedade Gestora do Mercado Especial de Dívida Pública, SGMR, S.A.

Ir-Rumanija

1.

Piaţa reglementată (Spot Regulated Market — BVB)

1. u 2.

S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A. (Bucharest Stock Exchange S.A.)

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (Il-Kummissjoni Nazzjonali Rumena tat-Titoli)

2.

Piaţa reglementată la termen (Derivatives Regulated Market — BVB)

3.

Piaţa reglementată — (Derivatives Regulated Market — BMFMS)

3.

S.C. Bursa Monetar — Financiară şi de Mărfuri S.A. Sibiu (Monetary — Financial and Commodities Exchange S.A. Sibiu)

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (Il-Kummissjoni Nazzjonali Rumena tat-Titoli)

Ir-Repubblika Slovakka

1.

Suq ta' Titoli Kwotati

Suq ta' Elenku Prinċipali

Suq ta' Elenku Parallel

Suq ta' Elenku Ġdid

Bratislava Stock Exchange

National Bank of Slovakia (Il-Bank Nazzjonali tas-Slovakkja)

2.

Suq Ħieles Irregolat

Is-Slovenja

1.

Borzni trg (Borża ta' Ljubljana Suq Uffiċjali)

Ljubljana Stock Exchange (Ljubljanska borza)

Aġenzija tas-Swieq tat-Ttitoli (Agencija za trg vrednostnih papirjev)

2.

Prosti trg (Borża ta' Ljubljana Suq Semi-uffiċjali)

Spanja

A.

Bolsas de Valores (kull borża tinkludi l-ewwel settur, it-tieni settur u s-setturi l-ġodda tas-suq)

1.

Bolsa de Valores de Barcelona;

2.

Bolsa de Valores de Bilbao;

3.

Bolsa de Valores de Madrid;

4.

Bolsa de valores de Valencia.

A1.

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona S.A.

A2.

Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao S.A.

A3.

Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid S.A.

A4.

Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia. S.A.

CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) Banco de España responsabbli għas-suq tad-dejn pubbliku.

B.

Mercados oficiales de Productos Finacieros Derivados

1.

MEFF Renta Fija;

2.

MEFF Renta Variable.

B1.

Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de RENTA Fija S.A.

B2.

Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Variable S.A.

C.

Mercado MFAO de Futuros del Aceite de Oliva

C.

(MFAO) Sociedad rectora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, S.A.

D.

AIAF Mercado de Renta Fija

D.

AIAF Mercado de Renta Fija

E.

Mercados de Deuda Pública en Anotaciones

E.

Banco de España

L-Iżvezja

1.

OMX Nordic Exchange Stockholm

Suq tat-titoli;

suq tal-bonds

suq tad-derivattivi

1.

OMX Nordic Exchange Stockholm AB

Finansinspektionen (Awtorità Superviżorja Finanzjarja)

2.

Nordic Growth Market

suq tat-titoli;

suq tal-bonds

suq tad-derivattivi

2.

Nordic Growth Market NGM AB

Ir-Renju Unit

1.

EDX

1.

EDX London Limited

1-7

Financial Services Authority (L-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji)

2.

PLUS-listed Market

2.

PLUS Markets plc

3.

virt-x Exchange Limited

3.

virt-x Exchange Limited

4.

The London International Financial Futures and Options Exchanges (LIFFE)

4.

LIFFE Administration and Management

5.

The London Metal Exchange

5.

The London Metal Exchange Limited

6.

ICE Futures Europe

6.

ICE Futures Europe

7.

London Stock Exchange — Suq Irregolat

7.

London Stock Exchange plc

L-Iżlanda

1.

OMX Nordic Exchange á Íslandi (suq irregolat)

1.

OMX Nordic Exchange

Fjármálaeftirlitið (Awtorità Superviżorja Finanzjarja)

2.

(First North (faċilità tal-kambju multilaterali))

2.

(OMX Nordic Exchange)

In-Norveġja

1.

Oslo Stock Exchange (Elenku uffiċjali)

Suq tat-titoli

Suq tad-Derivattivi (finanzjarji)

Suq tal-Bonds

1.

Oslo Børs ASA

Kredittilsynet (Awtorità Superviżorja Finanzjarja tan-Norveġja)

2.

Oslo Axess

Suq tat-titoli

Suq tal-Bonds

2.

Oslo Børs ASA

3.

Nord Pool (Elenku uffiċjali)

Suq tad-Derivattivi (kommoditajiet)

3.

Nord Pool ASA

4.

Imarex

Suq tad-Derivattivi (kommoditajiet)

4.

Imarex ASA

5.

Fish Pool

Suq tad-Derivattivi (kommoditajiet)

5.

Fish Pool ASA

6.

Fishex

Suq tad-Derivattivi (kommoditajiet)

6.

Fishex ASA


V Avviżi

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

Cedefop

1.3.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 57/28


SEJĦA PUBBLIKA GĦALL-PROPOSTI — GP/D/ReferNet-FPA/001/07

ReferNet — Ir-Rettikolat Ewropew ta' Referenza u Esperjenza għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Professjonali (VET)

(2008/C 57/12)

1.   Oġġettivi u deskrizzjoni

Ir-Rettikolat Ewropew ta' Referenza u Esperjenza f'VET (ReferNet) jinkludi konsorzju nazzjonali f'kull Stat Membru, l-Iżlanda u n-Norveġja, li huwa magħmul minn organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lil VET. Kull konsorzju huwa mmexxi minn kap nazzjonali tal-konsorzju.

Din is-sejħa tistieden proposti minn konsorzja nazzjonali jew organizzazzjonijiet prinċipali involuti fil-VET sabiex tiffaċilita dawn l-attivitajiet. Għandu jintagħżel benefiċjarju wieħed għal kull pajjiż eliġibbli. Il-konsorzju nazzjonali ser jikkoopera mar-rappreżentant nazzjonali tar-ReferNet u Cedefop fl-implimentazzjoni u l-validazzjoni ta' l-attivitajiet.

L-għan globali ta' din is-sejħa huwa li jintagħażel u jiġi konkluż ftehim qafas ta' sħubija ta' tliet snin ma' applicant wieħed li jkun intagħżel b'suċċess (organizzazzjoni waħda jew konsorzju wieħed) f'kull pajjiż eliġibbli sabiex iwaqqaf u jmexxi konsorzju nazzjonali rappreżentattiv ta' organizzazzjonijiet prinċipali fil-qasam tal-VET sabiex is-Cedefop tiġi sostnuta u tattwa l-attivitajiet miftehma fil-pjan ta' azzjonali annwali flimkien ma' l-imsieħba tal-konsorzju.

Ser jintgħażlu attivitajiet minn fost dawk elenkati fil-“kamp ta' attivitajiet”, mill-pjan ta' azzjoni ta' kull konsorzju. Għalkemm il-mexxej tal-konsorzju jrid juri li l-konsorzju għandu r-riżorsi biex iwettaq l-attivitajiet elenkati kollha, wieħed irid iżomm f'moħħu li mhux l-attivitajiet elenkati kollha jridu jitwettqu kull sena mill-konsorzju.

L-azzjoni annwali tal-konsorzju ser tigi iffinanzjata permezz ta' ftehim speċifiku ta' allokazzjoni konkluż kull sena. L-għotja ser tvarja skond il-kobor tal-pajjiż u ta' l-azzjoni (set ta' attivitajiet) mwettqa.

2.   Baġit u żmien ta' dewmien tal-proposta

Il-baġit stmat bħala eliġibbli għaż-żmien tal-ftehim qafas ta' sħubija li jammonta għal EUR 4 000 000 għal pajjiżi parteċipanti kollha (EU 27, NO and IS), jiddependi mid-deċiżjonijiet ta' l-Awtorità tal-Baġit.

Il-baġit annwali disponibbli (appross. Miljun euro) ser jiġi mqassam fost il-pajjiżi parteċipanti abbażi ta' tliet gruppi ta' pajjiżi bbażati fuq il-popolazzjoni:

Grupp ta' pajjiżi 1: Ċipru, Estonja, Latvja, Litwanja, Lussemburgu, Malta, Slovenja and Iżlanda

Grupp ta' pajjiżi 2: Awstrija, Belġju, Bulgarija, Repubblika Ċeka, Danimarka, Finlandja, Greċja, Ungerija, Irlanda, Olanda, Portugall, Rumanija, Repubblika Slovakka, Żvezja and Norveġja

Grupp ta' pajjiżi 3: Franza, Ġermanja, Italja, Polonja, Spanja, Renju Unit

L-għotja mil-Komunità hija kontribuzzjoni finanzjarja għan-nefqa tal-benefiċċjarju (u/jew il-ko-benefiċjarji) li trid tiġi issupplimentata b'kontribuzzjoni finanzjarja minn naħa tiegħu u/jew kontribuzzjonijiet lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew privati. Il-kontribuzzjoni totali tal-Komunità m'ghandiex tkun iktar minn 70 % tan-nefqiet eliġġibli.

Cedefop tirriserva d-dritt li ma tagħtix il-baġġit totali disponibbli.

3.   Kriterji ta' l-eliġibilità

Applikazzjonijiet li jissodisfaw il-kriterji ta' l-eliġibilità ser ikunu soġġetti għall-eżami.

3.1.   Organizzazzjonijiet Eliġibbli

Biex ikun eliġibbli, l-applikant (il-mexxej nazzjonali tal-Konsorzju) jrid jissodisfa dawn il-ħtiġiet li ġejjin:

ikun organizzazzjoni pubblika jew privata, bi stat legali u personalità ġuridika (konsegwentement, persuni naturali — i.e. individwi — ma jistgħux jissottomettu applikazzjonijiet);

imexxi konsorzju nazzjonali li l-komposizzjoni tiegħu tirrappreżenta d-diversità tal-partijiet interessati fil-pajjiż;

ikun jista' jwettaq l-attivitajiet kollha fi ħdan l-iskop ta' dawk imsemmija fis-sezzjoni 3 tat-test komplet tas- sejħa għall-proposti (kollezzjoni u analiżi ta' informazzjoni, riċerka, dokumentazzjoni u databases, disseminazzjoni u promozzjoni).

3.2.   Pajjiżi eliġibbli

Applikanti mill-pajjiżi mniżżla hawn taħt huma eliġġibli:

Lussemburgu, Malta, Rumanija and Norveġja.

L-organizzazzjonijiet stabbiliti f'pajjiżi għajr dawk il-pajjiżi mniżżla hawn fuq mhumiex eliġibbli.

3.3.   Proposti eliġibbli

Għandu jiġi rispettat iż-żmien ta' skadenza għas-sottomissjoni u għal kull kriterju formali ieħor ta' eliġibilità speċifikat għal proposta ta' test sħiħ.

Cedefop tirriserva d-dritt li tinjora proposti li mhumiex kompleti sad-data ta' l-għeluq. Tirriserva wkoll id-dritt li titlob informazzjoni addizzjonali neċessarja biex tittieħed id-deċiżjoni finali dwar l-għoti ta' sostenn finanzjarju.

4.   Data ta' l-għeluq

L-applikazzjonijiet għal ftehim qafas ta' sħubija għandu jintbagħat l-aktar tard 21 ta' April 2008.

5.   Informazzjoni ulterjuri

L-ispeċifikazzjoni ulterjuri tas-sejħa għall-proposti, il-formola ta' applikazzjoni u l-annessi tagħha huma disponibbli fuq il-websajt ta' Cedefop fl-indirizz li ġej:

http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3&sub=2.

L-applikazzjonijiet jridu jissodisfaw il-ħtiġiet stabbiliti fit-test komplet tas-sejħa u jridu jiġu sottomessi fuq il-formoli uffiċjali ipprovduti.

L-eżami tal-proposti ser ikun ibbażat fuq il-prinċipji tat-trasparenza u t-trattament ugwali.

L-applikanti kollha eliġġibli ser ikunu eżaminati minn Kumitati fuq il-kriterji ta' għotja kwantitattivi u kwalitattivi stabbiliti fil-verżjoni tat-test komplet tas-sejħa. Esperti esterni ser jiġu mistiedna biex jieħdu sehem fil-proċedura ta' evalwazzjoni.


PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Kummissjoni

1.3.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 57/30


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.4874 — Itema/BarcoVision)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 57/13)

1.

Fl-20 ta' Frar 2008, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skond l-Artikolu 4 u skond referenza għal Artikolu 4(5) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li biha l-impriża Itema Holding S.p.A. (“Itema”, l-Italja) ikkontrollata bi sħab mill-grupp Radici u l-Grupp Mirco Radici takkwista skond l-Artiklu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill kontroll tal-impriża Gebrueder Loepfe AG (“BarcoVision”, Żvizzera) kollha permezz ta' xiri ta' ishma.

2.

l-attivitajiet ta' negozju ta' l-impriżi kkonċernati huma:

għall-impriża Itema: il-manifattura u l-forniment ta' makkinarju tat-tessuti,

għall-impriża BarcoVision: il-manifattura u l-forniment ta' sensors, sistemi ta' spezzjoni, u ġestjoni tal-produzzjoni kompjuterizzata għas-suq tat-tessuti.

3.

Wara eżaminazzjoni preliminarja l-Kummissjoni sabet li t-tranżazzjoni notifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 139/2004. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex jissottomettu lill-Kummissjoni l-kummenti li jista' jkollhom dwar din l-operazzjoni proposta.

Il-kummenti għandhom jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-faks (faks nru (32-2) 296 43 01 jew 296 72 44) jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.4874 — Itema/BarcoVision, fl-indirizz li ġej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.


ATTI OĦRAJN

Kummissjoni

1.3.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 57/31


Aġġornament tal-lista tal-permessi ta' residenza msemmija fl-Artikolu 2(15) tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni min-naħa għall-oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) [ĠU C 247, 13.10.2006, p. 1, ĠU C 153, 6.7.2007, p. 5, ĠU C 192, 18.8.2007, p. 11, ĠU C 271, 14.11.2007, p. 14]

(2008/C 57/14)

Il-pubblikazzjoni tal-lista tal-permessi ta' residenza msemmija fl-Artikolu 2(15) tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) hija bbażata fuq l-informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri lill-Kummissjoni f'konformità ma' l-Artikolu 34 tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen.

Flimkien mal-pubblikazzjoni fil-ĠU, aġġornament ta' kull xahar huwa disponibbli fuq is-sit internet tad-Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja, il-Libertà u s-Sigurtà.

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

Sostituzzjoni tal-lista ppubblikata fil-ĠU C 247, 13.10.2006

Permessi ta' residenza:

 

Skond ir-Regolament (KE) Nru 1030/2002:

Povolení k pobytu

(Permess ta' residenza, stiker uniformi mwaħħla fuq id-dokument ta' l-ivjaġġar — maħruġ mill-1 ta' Mejju 2004 liċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi għal soġġorn permanenti jew twil (ir-raġuni rilevanti tar-residenza hija indikata fuq l-istiker)

 

Oħrajn:

Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie

(Karta ta' residenza ta' membru tal-familja ta' ċittadin ta' l-Unjoni Ewropea — maħruġa liċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi — membri tal-familja taċ-ċittadini ta' l-UE għal soġġorni temporanju)

Průkaz o povolení k trvalému pobytu

(Karta ta' residenza permanenti, ktejjeb aħdar — maħruġa mis-27 ta' April 2006, iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi — membri tal-familja ta' ċittadini ta' l-UE u ċ-ċittadini taż-ŻEE/l-Iżvizzera (sal-21 ta' Diċembru 2007)

Potvrzení o přechodném pobytu na území

(Ċertifikat ta' residenza temporanja, dokument li jintewa — maħruġ mis-27 ta' April 2006 liċ-ċittadini ta' l-UE/ŻEE/l-Iżvizzera)

Povolení k pobytu

(Permess ta' residenza, stiker imwaħħla fuq id-dokument ta' l-ivjaġġar — maħruġ mill-15 ta' Marzu 2003 sat-30 ta' April 2004 għal ċittadini ta' pajjiżi terzi b'residenza permanenti)

Průkaz o povolení k pobytu pro cizince

(Permess ta' residenza, ktejjeb aħdar — maħruġ mill-1996 liċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi b'residenza permanenti, mill-1 ta' Mejju 2004 sas-27 ta' April 2006 għal residenza temporanja jew permanenti ta' ċittadini taż-ŻEE/l-Iżvizzera u l-membri tal-familja tagħhom; maħruġ għal residenza permanenti liċ-ċittadini Żvizzeri)

Průkaz o povolení k pobytu pro cizince

(Permess ta' residenza permanenti, ktejjeb aħdar — maħruġ mid-data ta' adeżjoni tar-Repubblika Ċeka fiż-żona Schengen liċ-ċittadini taż-ŻEE/l-Iżvizzera)

Průkaz povolení k pobytu azylanta

Permess ta' residenza għal persuni mogħtija l-ażil, ktejjeb griż — maħruġ għal persuni mogħtija l-ażil)

Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany

(Permess ta' residenza għal persuni mogħtija protezzjoni sussidjarja, ktejjeb isfar — maħruġa għall-persuni mogħtija protezzjoni sussidjarja)

Dokumenti oħra:

Cestovní doklad Úmluva z 28. července 1951

(Dokument ta' l-ivjaġġar Konvenzjoni tat-28 ta' Lulju 1951 — maħruġ mill-1 ta' Jannar 1995 (mill-1 ta' Settembru 2006 bħala passaport elettroniku))

Cizinecký pas

(Passaport ta' barrani — jekk jinħareġ għal persuna bla Stat (immarkat fuq il-paġni ta' ġewwa b'timbru uffiċjali bil-kliem “Úmluva z 28. září 1954/Konvenzjoni tat-28 ta' Settembru 1954” — maħruġ fis-17 ta' Ottubru 2004 (mill-1 ta' Settembru 2006 bħala passaport elettroniku))

Seznam cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie

(Lista ta' persuni li jieħdu sehem f'ġita skolastika fl-Unjoni Ewropea, dokument f'forma ta' karta — maħruġ mill-1 ta' April 2006)

Dokumenti maħruġa mill-Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

 

Diplomatické identifikační průkazy s označením

(Karti ta' l-identità diplomatiċi bil-kodiċi li ġejjin)

D — pro členy diplomatického personálu diplomatických misí

(D — membri tal-persunal diplomatiku għal missjonijiet diplomatiċi)

K — pro konzulární úředníky konzulárních úřadů

(K — uffiċjali konsulari tal-konsulati)

MO/D — pro úředníky mezinárodních vládních organizací, kteří požívají diplomatických výsad a imunit ve stejném rozsahu jako diplomatičtí zástupci.

(MO/D — uffiċjali ta' organizzazzjonijiet internazzjonali governattivi li, taħt id-dispożizzjonijiet ta' trattat internazzjonali jew leġiżlazzjoni nazzjonali, igawdu mill-istess privileġġi u immunitajiet bħall-persunal diplomatiku ta' missjonijiet diplomatiċi)

 

Identifikační průkazy s označením

(Karti ta' l-identità diplomatiċi bil-kodiċi li ġejjin)

ATP — pro členy administrativního a technického personálu diplomatických misí

(ATP — membri ta' persunal amministrattiv u tekniku ta' missjonijiet diplomatiċi)

KZ — pro konzulární zaměstnance konzulárních úřadů

(KZ — impjegati konsulari tal-konsulati)

MO/ATP — pro úředníky mezinárodních vládních organizací, kteří požívají diplomatických výsad a imunit ve stejném rozsahu jako členové administrativního a technického personálu diplomatické mise

(MO/D — uffiċjali ta' organizzazzjonijiet internazzjonali governattivi li, taħt id-dispożizzjonijiet rilevanti ta' trattat internazzjonali jew leġiżlazzjoni nazzjonali, igawdu mill-istess privileġġi u immunitajiet bħall-persunal amministrattiv u tekniku ta' missjonijiet diplomatiċi)

MO — pro úředníky mezinárodních vládních organizací, kteří požívají výsad a imunit podle příslušné mezinárodní smlouvy

(MO — uffiċjali ta' organizzazzjonijiet internazzjonali governattivi li jgawdu minn immunitajiet u privileġġi taħt it-trattati internazzjonali rilevanti)

SP, resp. SP/K — pro členy služebního personálu diplomatické mise, resp. konzulárního úřadu

(SP jew SP/K — membri tal-persunal ta' servizz tal-missjonijiet diplomatiċi jew konsulati)

SSO, resp. SSO/K — pro soukromé služebné osoby členů personálu diplomatické mise, resp. konzulárního úřadu.

(SSO jew SSO/K — qaddejja personali tal-membri tal-missjonijiet diplomatiċi jew konsulati)

FRANZA

Sostituzzjoni tal-listi ppubblikati fil-ĠU C 153, 6.7.2007

1.

Persuni adulti barranin għandhom ikunu fil-pussess tad-dokumenti li ġejjin:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(Permess ta' residenza temporanja li jkun fih dettalji partikolari li jvarjaw skond ir-raġunijiet għas-soġġorn awtorizzat)

Carte de séjour portent la mention “compétences et talents”

(Permess ta' residenza bid-dettalji “ħiliet u għarfien espert”)

Carte de séjour portent la mention “retraité”

(Permess ta' residenza bid-dettalji “irtirat”)

Carte de résident

(Karta ta' residenza)

Carte de résident portent la mention “résident de longue durée-CE”

(Permess ta' residenza bid-dettalji “resident KE fit-tul”)

Carte de résident délivrée aux ressortissants andorrans

(Permess ta' residenza maħruġ liċ-ċittadini Andorrani)

Certificat de résidence d'Algérien portant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(Ċertifikat ta' residenza Alġerina b'referenza partikolari skond ir-raġunijiet għas-soġġorn awtorizzat)

Carte de résidence d'Algérien portant la mention “retraité”

(Permess ta' residenza Alġerina bid-dettalji “irtirat”)

Carte de séjour délivrée aux citoyens de l'Union européenne, aux ressortissants des Etats parties à L'Espace économique européenne et aux ressortissants suisses ainsi qu'aux membres de leur famille

(les membres de la famille peuvent être ressortissants de pays tiers)

(Permess ta' residenza maħruġ liċ-ċittadini ta' l-UE, iċ-ċittadini taż-ŻEE/l-Iżvizzera u l-membri tal-familja tagħhom.

Il-membri tal-familja jistgħu jkunu wkoll ċittadini ta' pajjiżi terzi)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention “Volontariat associatif”

(Awtorizzazzjoni temporanja għal soġġorn bid-dettall “Sevizz Volontarju”)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention “Etudiant en recherche d'emploi”

(Awtorizzazzjoni temporanja għal soġġorn bid-dettall “Student li qed ifittex xogħol”)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention “Parent accompagnant”

(Awtorizzazzjoni temporanja għal soġġorn bid-dettall “Ġenitur li qed jakkompanja”)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention “Bénéficiaire de la protection temporaire”

(Awtorizzazzjoni temporanja għal soġġorn bid-dettall “Benefiċjarju ta' protezzjoni temporanja”)

Sal-31 ta' Diċembru 2006, il-permessi ta' soġġorn ta' tul sa jew anqas minn sena jistgħu jkunu ppreżentati f'forma ta' tabella li titwaħħal fil-passaport.

Jew inkella, tkun xi tkun id-data ta' validità tagħhom, wara t-13 ta' Mejju 2002, il-permessi ta' soġġorn jistgħu jkunu ppreżentati f'forma ta' karta tal-plastik skond il-mudell uniformi Ewropew.

Il-produzzjoni tal-permessi ta' soġġorn tal-plastik skond il-mudell Franċiż twaqqfet fit-12 ta' Mejju 2002, imma dan it-tip ta' permess għadu validu sat-12 ta' Mejju 2012 massimu.

Cartes officielles valant de titre de séjour, délivrées par le Ministère des Affaires Etrangères

(Permessi uffiċjali bl-istess status ta' permessi ta' residenza maħruġa mill-Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin)

(a)   Titres de séjours spéciaux

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivrée aux Chefs de Mission diplomatique

(Permess ta' residenza speċjali mmarkat “CMD/A” maħruġ lill-kapijiet ta' missjonijiet diplomatiċi)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivrée aux Chefs de Mission d'Organisation Internationale

(Permess ta' residenza speċjali mmarkat “CMD/M” maħruġ lill-kapijiet ta' missjonijiet ta' organizzazzjonijiet internazzjonali)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivrée aux Chefs d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(permess ta' residenza speċjali mmarkat “CMD/D” maħruġ lill-kapijiet ta' delegazzjonijiet permanenti f'organizzazzjonijiet internazzjonali)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivrée aux agents du Corps Diplomatique

(Permess ta' residenza speċjali mmarkat “CD/A” maħruġ lil uffiċjali diplomatiċi)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivrée aux Hauts Fonctionnaires d'une organisation Internationale

(Permess ta' residenza speċjali mmarkat “CD/M” maħruġ lil uffiċjali anzjani ta' organizzazzjoni internazzjonali)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivrée aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(Permess ta' residenza speċjali mmarkat “CD/D” maħruġ lil uffiċjali komparabbli ma' uffiċjali diplomatiċi li jkunu membri ta' delegazzjonijiet permanenti f'organizzazzjonijiet internazzjonali)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivrée aux Fonctionnaires Consulaires

(Permess ta' residenza speċjali mmarkat “CC/A” maħruġ lil uffiċjali konsulari)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Ambassade

(Permess ta' residenza speċjali mmarkat “AT/A” maħruġ għal staff amministrattiv jew tekniku ta' Ambaxxata)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivrée au personnel Administratif ou Technique d'un Consulat

(Permess ta' residenza speċjali mmarkat “AT/C” maħruġ għal staff amministrattiv jew tekniku ta' Konsulat)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Organisation Internationale

(Permess ta' residenza speċjali mmarkat “AT/M” maħruġ għal staff amministrattiv jew tekniku ta' organizzazzjoni internazzjonali)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

(Permess ta' residenza speċjali mmarkat “AT/D” maħruġ għal staff amministrattiv jew tekniku ta' delegazzjoni f'organizzazzjoni internazzjonali)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivrée au personnel de Service d'une Ambassade

(Permess ta' residenza speċjali mmarkat “SE/A” maħruġ għal staff ta' servizz ta' Ambaxxata)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivrée au personnel de Service d'un Consulat

(Permess ta' residenza speċjali mmarkat “SE/C” maħruġ għal staff ta' servizz ta' Konsulat)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivrée au personnel de Service d'une Organisation Internationale

(Permess ta' residenza speċjali mmarkat “SE/M” maħruġ għal staff ta' servizz ta' organizzazzjoni internazzjonali)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivrée au personnel de Service d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

(Permess ta' residenza speċjali mmarkat “SE/D” maħruġ għal staff ta' servizz ta' delegazzjoni f'organizzazzjoni internazzjonali)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivrée au Personnel Privé d'un diplomate

(Permess ta' residenza speċjali mmarkat “PP/A” maħruġ għal staff privat ta' diplomatiku)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivrée au Personnel Privé d'un Fonctionnaire consulaire

(permess ta' residenza speċjali mmarkat “PP/C” maħruġ għal staff privat ta' uffiċjal konsulari)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Organisation Internationale

(Permess ta' residenza speċjali mmarkat “PP/M” maħruġ għal staff privat ta' membru ta' organizzazzjoni internazzjonali)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(Permess ta' residenza speċjali mmarkat “PP/D” maħruġ għal staff privat ta' membru ta' delegazzjoni permanenti f'organizzazzjoni internazzjonali)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'une Ambassade

(Permess ta' residenza speċjali mmarkat “EM/A” maħruġ għal għalliema jew staff militari bi status speċjali marbut ma' Ambaxxata)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'un Consulat

(Permess ta' residenza speċjali mmarkat “EM/C” maħruġ għal għalliema jew staff militari bi status speċjali marbut ma' Konsulat)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivrée aux Fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

(Permess ta' residenza speċjali mmarkat “EF/M” maħruġ lil uffiċjali internazzjonali domiċiljati barra l-pajjiż)

(b)   Permessi ta' Monako

la carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(Permess ta' residenza temporanja);

la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(Permess ta' residenza ordinarja);

la carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(Permess ta' residenza privileġġjata);

la carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(Permess ta' residenza għall-konjugi ta' persuna ta' nazzjonalità Monegaska).

2.

Persuni barranin li għadhom minuri għandhom ikunu fil-pussess tad-dokumenti li ġejjin:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(Dokument ta' l-ivvjaġġar għal minuri barranin)

Titre d'identité républicain

(Dokument ta' identità tar-Repubblika Franċiża)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(Viżi ta' ritorn; Minuri barranin li mhumiex suġġetti għal kundizzjonijiet ta' nazzjonalità jew għall-produzzjoni ta' permessi ta' residenza)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du Ministère des Affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(Passaporti diplomatiċi/ta' servizz/ordinarji għal minuri tfal ta' detenturi ta' Permess Speċjali maħruġ mill-Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin li jkun jinkludi viża għall-ivvjaġġar)

3.

Lista ta' persuni li jieħdu sehem f'ġita skolastika fl-Unjoni Ewropea

NB 1:

Ta' min jgħid li r-rikonoxximent ta' talbiet għal permess ta' residenza għall-ewwel darba ma jintitolax dħul mingħajr viża. Għall-kuntrarju, ir-rikonoxximent ta' talbiet biex jiġġedded permess ta' residenza, jew li jiġi emendat permess huwa kkunsidrat validu, meta dan ikun akkumpanjat bil-permess il-qadim.

NB 2:

L-“attestation de fonctions” (ċertifikat ta' ħatra) maħruġ mid-dipartiment tal-protokoll tal-Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin ma jistax jintuża minflok permess ta' residenza. Id-detenturi għandhom ikunu wkoll fil-pussess ta' wieħed mill-permessi ta' residenza standard.

L-ITALJA

Tip addizzjonali ta' permess ta' residenza:

Irċevuta Speċjali ta' l-Uffiċċju tal-Posta Taljan għal talba ta' tiġdid tal-permess ta' residenza.

L-użu ta' l-irċevuta Speċjali ta' l-Uffiċċju tal-Posta Taljan huwa biss possibbli flimkien mal-passaport taċ-ċittadin barrani u l-permess ta' residenza li jkun skada. Din l-irċevuta hija valida mill-14 ta' Diċembru 2007 sal-31 ta' Marzu 2008.

IL-LATVJA

Sostituzzjoni tal-lista ppubblikata fil-ĠU C 247, 13.10.2006

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja

(Permess ta' residenza permanenti — fil-forma ta' stiker, ta' kulur aħdar)

Uzturēšanās atļauja

(Permess ta' residenza — fil-forma ta' stiker, maħruġ mill-1 ta' Mejju 2004 skond ir-Regolament (KE) Nru 1030/2002)

Nepilsoņa pase

(Passaport għal persuni barranin, ta' kulur vjola)

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja

(Permess ta' residenza temporanja għal membru tal-familja ta' ċittadin ta' l-UE/ŻEE/CH li huwa ċittadin ta' pajjiż terz; f'format A5 bil-karatteristiċi tas-sigurtà inkorporati fiha)

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa pastāvīgās uzturēšanās atļauja

(Permess ta' residenza permanenti għal membru tal-familja ta' ċittadin ta' l-UE/ŻEE/CH li huwa ċittadin ta' pajjiż terz; f'format A5 bil-karatteristiċi tas-sigurtà inkorporati fiha)

Ceļotāju saraksts izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā

(Lista ta' dawk li jieħdu sehem f'ġiti skolastiċi fl-Unjoni Ewropea)

Karti ta' l-identità maħruġa mill-Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin:

Karta ta' l-identità ta' kategorija A — għal persunal Diplomatiku (ta' kulur aħmar)

Karta ta' l-identità ta' kategorija A tinħareġ għal persunal diplomatiku tal-missjoni (eż, l-Ambaxxatur, First Secretary, Attaché) u l-membri tal-familja tagħhom; fuq in-naħa l-oħra tal-karta hemm test li jgħid li d-detentur tal-karta jgawdi mill-privileġġi u l-immunitajiet kollha taħt il-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar ir-Relazzjonijiet Diplomatiċi: “Šīs apliecības uzrādītājs bauda visas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijā ‘Par diplomātiskajām attiecībām’”

Karta ta' l-identità ta' kategrija B — għal persunal Amministrattiv u tekniku (ta' kulur isfar)

Il-karti ta' l-identità ta' kategorija B jinħarġu għall-persunal amministrattiv u tekniku tal-missjoni; fuq in-naħa l-oħra tal-karta hemm test li jgħid li d-detentur igawdi minn privileġġi u immunitajiet parzjali għall-persunal amministrattiv u tekniku kif speċifikat fl-Artikolu 37(2) tal-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar ir-Relazzjonijiet Diplomatiċi “Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas administratīvajiem un tehniskajiem darbiniekiem saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas ‘Par diplomātiskajām attiecībām’ 37. panta 2. punktu.”.

Karta ta' l-identità ta' kategorija C — għal persunal ta' organizzazzjonijiet internazzjonali (ta' kulur abjad)

Il-karti ta' l-identità tal-kategorija C jinħarġu għal persunal ta' organizzazzjonijiet internazzjonali u l-membri tal-familja tagħhom; fuq in-naħa l-oħra tal-karta hemm test li jgħid li d-detentur igawdi minn privileġġi u immunitajiet skond il-Ftehim bejn ir-Repubblika tal-Latvja u l-organizzazzjoni internazzjonali rispettiva: “Šīs apliecības uzrādītājs bauda privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas līgumā starp Latvijas Republiku un attiecīgo starptautisko organizāciju”

Karti ta' l-identità ta' kategorija D — għal persunal ta' l-Uffiċċju għall-Karrieri Konsulari (ta' kulur blu)

Il-karti ta' l-identità ta' kategorija D jinħarġu għal uffiċjali konsulari tal-karriera tal-missjoni konsulari; fuq in-naħa l-oħra tal-karta hemm test li jgħid li d-detentur tal-karta jgawdi mill-privileġġi u l-immunitajiet kollha taħt il-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar ir-Relazzjonijiet Konsulari: “Šīs apliecības uzrādītājs bauda visas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas 1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvencijā ‘Par konsulārajām attiecībām’”

Il-karti ta' l-identità ta' kategorija F (ta' kulur aħdar) — jeżistu żewġ tipi:

Il-karti ta' l-identità ta' kategorija F jinħarġu għal persunal ta' servizz tal-missjoni; fuq in-naħa l-oħra tal-karta hemm test li jgħid li d-detentur igawdi minn privileġġi u immunitajiet parzjali għall-persunal ta' servizz kif speċifikati fl-Artikolu 37(3) tal-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar ir-Relazzjonijiet Diplomatiċi: “Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas vēstniecību apkalpojošam personālam saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas ‘Par diplomātiskajām attiecībām’ 37.panta 3.punktu”

Il-karti ta' l-identità ta' kategorija F jinħarġu għal qaddejja privati tal-persunal tal-missjoni; fuq in-naħa l-oħra tal-karta hemm test li jgħid li d-detentur igawdi minn privileġġi u immunitajiet parzjali għall-persunal ta' servizz kif speċifikat fl-Artikolu 37(4) tal-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar ir-Relazzjonijiet Diplomatiċi: “Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas vēstniecību apkalpojošam personālam saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas ‘Par diplomātiskajām attiecībām’ 37.panta 4.punktu”

IL-LITWANJA

Sostituzzjoni tal-lista ppubblikata fil-ĠU C 247, 13.10.2006

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

(Permess ta' residenza temporanja għar-Repubblika tal-Litwanja — karta)

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (galioja iki 15.11.2009)

(Permess ta' residenza permanenti għar-Repubblika tal-Litwanja — karta (valida sal-15.11.2009))

Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje

(Permess ta' residenza fir-Repubblika tal-Litwanja ta' membru tal-familja ta' ċittadin ta' Stat Membru ta' l-UE — karta)

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje

(Permess ta' residenza għat-tul tar-Repubblika tal-Litwanja għal residenza fil-Komunità Ewropea — karta)

Asmens grįžimo pažymėjimas

(Ċertifikat ta' ripatrijazzjoni, validu biss għal ritorn fir-Repubblika tal-Litwanja — isfar fl-aħdar)

“A” kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su raudona šonine juostele) suteikiamas diplomatiniams agentams, konsuliniams pareigūnams ir tarptautinių organizacijų atstovybių nariams, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi diplomatinėmis privilegijomis ir imunitetais

(Ċertifikat ta' akkreditazzjoni, kategorija “A” (ta' kulur isfar/ħadrani/roża bi strixxa ħamra fil-ġenb) — maħruġ għall-aġenti diplomatiċi, l-uffiċjali konsulari u l-membri ta' l-uffiċċji tar-rappreżentanza ta' l-organizzazzjonijiet internazzjonali, li jgawdu minn immunitajiet u privileġġi diplomatiċi taħt il-liġi internazzjonali)

“B” kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su žalia šonine juostele) suteikiamas administracinio techninio personalo nariams ir konsuliniams darbuotojams

(Ċertifikat ta' akkreditazzjoni, kategorija “B” (ta' kulur isfar/ħadrani/roża bi strixxa ħadra fil-ġenb) — maħruġ għall-membri tal-persunal amministrattiv u tekniku u għall-impjegati konsulari)

“C” kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su geltona šonine juostele) suteikiamas aptarnaujančiojo personalo nariams ir privatiems namų darbininkams

(Ċertifikat ta' akkreditazzjoni, kategorija “C” (ta' kulur isfar/ħadrani/roża bi strixxa safra fil-ġenb) — maħruġ għall-persunal ta' servizz tal-missjonijiet diplomatiċi u l-qaddejja privati fid-djar diplomatiċi)

“E” kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su pilka šonine juostele) suteikiamas tarptautinių organizacijų atstovybių nariams, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi ribotais imunitetais ir privilegijomis

(Ċertifikat ta' akkreditazzjoni, kategorija “E” (ta' kulur isfar/ħadrani/roża bi strixxa griża fil-ġenb) — maħruġ għall-membri ta' l-uffiċċji tar-rappreżentanza ta' l-organizzazzjonijiet internazzjonali, li jgawdu minn immunitajiet u privileġġi limitati taħt il-liġi internazzjonali)

IS-SLOVAKKJA

Sostituzzjoni tal-lista ppubblikata fil-ĠU C 247, 13.10.2006

Povolenie na prechodný pobyt vo forme nálepky alebo identifikačnej karty

(Permessi ta' residenza temporanja fil-forma ta' stiker jew karta ta' l-identità)

Povolenie na trvalý pobyt vo forme identifikačnej karty

(Permess ta' residenza permanenti fil-forma ta' karta ta' l-identità)

Cestovný doklad pre utečenca (Dohovor OSN z 28. júla 1951)

(Dokument ta' l-ivjaġġar għar-refuġjati (Konvenzjoni tan-NU tat-28 ta' Lulju 1951))

Cestovný doklad pre osoby bez štátnej príslušnosti (Dohovor OSN z 28. septembra 1954)

(Dokument ta' l-ivjaġġar għall-persuni bla Stat (Konvenzjoni tan-NU tat-28 ta' Settembru 1954))

Cudzinecký pas v ktorom sa nachádza povolenie na pobyt vo forme nálepky vydanej osobe, ktorej bola poskytnutá doplnková ochrana na území Slovenskej republiky

(Passaport għall-barranin li fih jitwaħħal permess ta' residenza fil-forma ta' stiker li kien inħareġ għal persuni bi protezzjoni sussidjarja fuq it-territorju tar-Repubblika Slovakka)

Zoznam osôb zúčastňujúcich sa na školských výletoch v rámci Európskej únie

(Lista ta' tfal ta' l-iskola li jkunu qed jivjaġġaw fl-ambitu ta' ġita skolastika fl-Unjoni Ewropea)

Identifikačný preukaz diplomatického zástupcu

(Karta ta' l-Identità Diplomatika)

Identifikačný preukaz administratívneho a technického personálu (vydávaný pre administratívny a technický personál veľvyslanectva alebo konzulátu)

(Karta ta' l-identità maħruġa għall-persunal amministrattiv u tekniku ta' ambaxxata jew konsulat)

Identifikačný preukaz služobného a súkromného personálu (vydávaný pre služobný personál veľvyslanectva alebo konzulátu alebo pre súkromný personál diplomatického alebo administratívneho a technického alebo služobného personálu veľvyslanectva alebo konzulátu)

(Karta ta' l-identità maħruġa għall-persunal ta' servizz ta' ambaxxata jew konsulat u lill-qaddejja privati tal-persunal ta' l-ambaxxata jew tal-konsulat)

Identifikačný preukaz pracovníkov medzinárodných organizácií

(Karta ta' l-identità tal-persunal ta' Organizzazzjonijiet Internazzjonali)

IS-SLOVENJA

Sostituzzjoni tal-lista ppubblikata fil-ĠU C 247, 13.10.2006

Dovoljenje za prebivanje (nalepka 74 x 105 mm)

Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na nalepki in se izda kot

a.

dovoljenje za stalno prebivanje

b.

dovoljenje za začasno prebivanje

(Permessi ta' residenza (f'forma ta' stiker 74 x 105 mm)

(It-tip ta' permess ta' residenza huwa indikat fuq l-istiker u jinħareġ bħala:

a.

Permess ta' residenza permanenti

b.

Permess ta' residenza temporanja)

Dovoljenje za stalno prebivanje (kartonček velikosti 12,5 x 8,8 cm)

Dovoljenje za stalno prebivanje v obliki kartončka se izda tujcu, katerega istovetnost ni sporna, nima in si ne more priskrbeti potne listine svoje matične države. Navedeno dovoljenje tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja državne meje

(Permess ta' residenza permanenti (f'forma ta' karta 12,5 x 8,8 mm)

(Permess ta' residenza permanenti f'forma ta' karta jinħareġ lil barrani li l-identità tiegħu ma tkunx diskutibbli, li ma jkollux passaport jew li ma jistax jipprovdi passaport mill-pajjiż ta' oriġini tiegħu. B'dan il-permess, barrani jkun jista' jgħix fir-Repubblika tas-Slovenja, iżda ma jkollux permess jaqsam il-fruntiera ta' l-Istat)

Dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EGP (kartična izvedba 91 x 60 mm)

Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na izkaznici in se izda kot:

a.

dovoljenje za stalno prebivanje

b.

dovoljenje za začasno prebivanje

(Karta ta' residenza ta' membru tal-familja ta' ċittadin taż-ŻEE (f'forma ta' karta 91 x 60 mm)

(It-tip ta' permess ta' residenza huwa indikat fuq l-istiker u jinħareġ bħala:

a.

Permess ta' residenza permanenti

b.

Permess ta' residenza temporanja)

Dovoljenje za prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana (kartična izvedba 91 x 60 mm)

Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na izkaznici in se izda kot:

a.

dovoljenje za stalno prebivanje

b.

dovoljenje za začasno prebivanje

(Karta ta' residenza ta' membru tal-familja b'ċittadinanza Slovena (f'forma ta' karta 91 x 60 mm)

(It-tip ta' permess ta' residenza huwa indikat fuq l-istiker u jinħareġ bħala:

a.

Permess ta' residenza permanenti

b.

Permess ta' residenza temporanja)

Seznam potnikov za šolska potovanja znotraj Evropske unije

(Lista ta' persuni li jieħdu sehem f'ġita skolastika fl-Unjoni Ewropea)

Permessi ta' residenza speċjali maħruġa mill-Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin:

Diplomatska izkaznica (kartična izvedba 54 x 85 mm)

Karta ta' l-Identità Diplomatika (f'forma ta' karta 54 x 85 mm)

Službena izkaznica (kartična izvedba 54 x 85 mm)

(Karta ta' l-Identità Uffiċjali (f'forma ta' karta 54 x 85 mm)

Konzularna izkaznica (kartična izvedba 54 x 85 mm)

(Karta ta' l-Identità Konsulari (f'forma ta' karta 54 x 85 mm)

Konzularna izkaznica za častne konzularne funkcionarje (kartična izvedba 54 x 85 mm)

(Karta ta' l-Identità Konsulari għall-Konsli Onorarji (f'forma ta' karta 54 x 85 mm)


1.3.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 57/38


Aġġornament ta' l-ammonti ta' referenza għall-qsim tal-fruntieri esterni kif imsemmi fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni min-naħa għall-oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) [ĠU C 247 tat-13.10.2006, p. 19, ĠU C 153 tas-6.7.2007, p. 22, ĠU C 182 ta' l-4.8.2007, p. 18]

(2008/C 57/15)

Il-pubblikazzjoni ta' ammonti ta' referenza għall-qsim tal-fruntieri esterni, kif imsemmija fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen), hija bbażata fuq l-informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 34 tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen.

Flimkien mal-pubblikazzjoni tal-ĠU, aġġornament ta' kull xahar huwa disponibbli fuq is-sit internet tad-Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja, il-Libertà u s-Sigurtà.

SPANJA

Sostituzzjoni ta' l-informazzjoni ppubblikata fil-ĠU C 182, 4.8.2007, p. 18

L-Ordni tal-Ministeru tal-Presidenza (PRE/1282/2007) ta' l-10 ta' Mejju 2007 dwar il-mezzi finanzjarji li għandu jkollhom il-barranin biex jidħlu fi Spanja tispeċifika l-ammont li l-barranin irid ikollhom prova dwaru li jkun jinsab disponibbli lilhom sabiex ikunu jistgħu jidħlu fi Spanja.

(a)

Għall-ispejjeż taż-żjara tagħhom fi Spanja, l-ammont li għandu jkollhom disponibbli jrid jirrappreżenta, f'euro, 10 % tal-paga minima nazzjonali grossa (EUR 60,00 għall-2008) jew l-ekwivalenti f'munita barranija mmultiplikati bin-numru ta' ġranet li jkunu se jqattgħu fi Spanja u bin-numru ta' persuni dipendenti li jkunu qed jivvjaġġaw magħhom. L-ammont minimu għad-dispożizzjoni tagħhom irid jirrappreżenta 90 % tal-paga minima nazzjonali grossa (EUR 540,00 għall-2008) jew l-ekwivalenti legali f'munita barranija għal kull persuna, irrispettivament minn kemm ikun bi ħsiebhom idumu.

(b)

Għar-ritorn tagħhom lejn l-Istat ta' l-oriġini jew għat-tranżitu minn pajjiż terz, il-barranin irid ikollhom biljett f'isimhom, mhux trasferibbli u b'data fissa jew biljetti għall-mezzi ta' trasport li jkunu qed jippjanaw li jużaw.

Il-barranin irid ikollhom prova li għandhom il-mezzi biex jgħixu msemmija aktar 'il fuq jew billi juruhom jekk dawn il-mezzi jkunu flus kontanti, jew billi jipproduċu ċekkijiet iċċertifikati, ċekkijiet tal-vjaġġaturi, irċevuti jew karti ta' kreditu, li jrid ikollhom magħhom ċertifikat tal-bank riċenti (ittri mill-bank jew ċertifikati bankarji ta' l-Internet mhumiex aċċettabbli) jew billi jipprovdu prova oħra li turi b'mod ċar l-ammont ta' kreditu disponibbli fil-kont bankarju jew tal-karta tal-kreditu.

IR-RUMANIJA

Sostituzzjoni ta' l-informazzjoni ppubblikata fil-ĠU C 77, 5.4.2007, p. 11

L-Artikolu 6 ta' l-Att Nru 194/2002 jipprevedi li l-barranin huma awtorizzati li jidħlu fir-Rumanija sakemm dawn ikollhom il-mezzi neċessarji għall-infiq personali u għar-ritorn lejn il-pajjiż ta' l-oriġini jew għat-tranżitu lejn Stat ieħor li għandhom jippermettilhom jidħlu.

Fir-rigward ta' l-ammonti ta' referenza meħtieġa għall-qsim tal-fruntieri esterni, huwa possibbli li tinkiseb viża għad-dħul fir-Rumanija billi tingħata prova tal-mezzi neċessarji għal infiq personali fl-ammont ta' EUR 50 kuljum, jew l-ekwivalenti f'munita barranija konvertibbli, għall-perjodu kollu.

Iċ-ċittadini ta' Stati Membri ta' l-UE u l-pajjiżi taż-ŻEE jitħallew jidħlu r-Rumanija mingħajr il-bżonn li jintlaħqu dawn il-kundizzjonijiet.


1.3.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 57/39


Pubblikazzjoni ta' applikazzjoni skond l-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni ta' l-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjoni ta' l-oriġini tal-prodotti agrikoli u ta' l-oġġetti ta' l-ikel

(2008/C 57/16)

Din il-pubblikazzjoni tikkonferixxi d-dritt għal oġġezzjoni għall-applikazzjoni skond l-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 (1). Id-dikjarazzjonijiet ta' oġġezzjoni għandhom jaslu l-Kummissjoni fi żmien sitt xhur mid-data ta' din il-pubblikazzjoni.

SINTEŻI

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 510/2006

“EDAM HOLLAND”

Nru tal-KE: NL/PGI/005/0329/27.11.2003

DPO ( ) IĠP ( X )

Din is-sinteżi tagħti l-elementi ewlenin ta' l-ispeċifikazzjoni tal-prodott b'għan informattiv biss.

1.   Dipartiment responsabbli fl-Istat Membru:

Isem:

Hoofdproductschap Akkerbouw

Indirizz:

Postbus 29739

2502 LS 's-Gravenhage

Nederland

Tel.

(31-70) 370 87 08

Fax

(31-70) 370 84 44

e-mail:

plw@hpa.agro.nl

2.   Grupp:

Isem:

Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Indirizz:

Postbus 165

2700 AD Zoetermeer

Nederland

Tel.

(31-79) 343 03 00

Fax

(31-79) 343 03 20

e-mail:

info@nzo.nl

Kompożizzjoni:

Prodotturi/Proċessuri ( X ) Oħrajn ( )

3.   Tip ta' prodott:

Klassi 1.3. Ġobon

4.   Speċifikazzjoni:

(Sinteżi tar-rekwiżiti skond l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006)

4.1.   Isem: “Edam Holland”

4.2.   Deskrizzjoni: L-Edam Holland huwa ġobon immaturat semi-iebes. Huwa prodott fl-Olanda minn ħalib tal-baqar miksub minn irziezet tal-ħalib u huwa mmaturat għal prodott lest għall-konsumatur fi kmamar għall-immaturar Olandiżi.

Kompożizzjoni

L-Edam Holland huwa prodott minn materja prima waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

ħalib, krema u ħalib tal-baqar xkumat jew semi-xkumat (esklussivament ħalib tal-baqar) minn irziezet għall-ħalib Olandiżi.

Karatteristiċi

Il-ġobon huwa fformat bħal ballun, b'fuq u isfel iċċattjati, jew jista' jkun ifformat bħal ħobża jew blokka. L-ispeċifikazzjonijiet jingħataw fl-iskeda.

Il-kontenut ta' l-umdità japplika għal 12-il jum mill-ewwel jum ta' preparazzjoni, bl-eċċezzjoni tal-Baby Edam Holland, fejn huwa japplika għal 5 ijiem wara l-ewwel jum ta' preparazzjoni.

Il-karatteristiċi l-oħrajn huma:

Togħma: medja għal pikkanti skond l-età u t-tip.

Taqsima trażversali: għandu jkun uniformi fil-kulur bi ftit toqob tondi żgħar. Bros edam għandu kwantità kbira ta' toqob żgħar. Il-kulur tal-ġobon ivarja minn ivorju għal isfar.

Qoxra: il-qoxra hija ferma, lixxa, niexfa, nadifa u m'għandha l-ebda flora tal-fungi. Hija prodotta bit-tnixxif waqt l-istadju tal-maturazzjoni.

Konsistenza: l-Edam Holland żgħir fl-età għandu jkun ferm biżżejjed u għandu jkun jista' jinqata'. Ladarba l-ġobon ikun immatura aktar, huwa jsir aktar ferm u aktar kompatt fl-istruttura. Il-Bros Edam għandu jkun ferm u iebes biżżejjed.

Żmien ta' maturazzjoni: minimu ta' 28 jum (minimu ta' 21 jum għall-Baby Edam Holland). L-Edam Holland huwa ġobon immaturat b'mod naturali. L-immmaturar bil-fojl mhuwiex permess għall-Edam Holland.

Temperatura ta' maturazzjoni: ta' l-inqas 12 °C.

Età: il-ħajja fuq l-ixkaffa tvarja minn minimu ta' 28 jum wara l-manifattura (Baby Edam Holland) għal aktar minn sena.

Kriterji speċjali ta' kwalità

Meta jaslu u jinħażnu minn min jagħmel il-ġobon, il-ħalib, il-krema jew il-ħalib semi-xkumat ma jkunu ġarrbu l-ebda trattament ta' sħana jew trattament ta' sħana mhux pasturizzanti.

Il-krema u l-ħalib xkumat jew semi-xkumat għandhom immedjatament jgħaddu minn pasturizzazzjoni qabel isiru Edam Holland sabiex jintlaħqu l-kriterji li ġejjin:

l-attività phosphatase ma tinqabadx, sakemm l-attività peroxidase ma tinqabadx,

meta mkejlin abbażi ta' prodott ħieles mix-xaħmijiet, il-livelli ta' aċidità għall-krema mhumiex ogħla minn 20 mmol NaOH kull litru, sakemm il-kontenut tal-lactate huwa 200 mg kull 100 g ta' materjal ħieles mix-xaħmijiet jew inqas,

l-ebda mikro-organiżmi koliformi ma jiġu rilevati f'0,1 ml.

Immedjatament qabel isiru Edam Holland, il-materja prima kollha għandha tiġi ppasturizzata b'mod li l-kontenut ta' proteina tax-xorrox mhux denaturat ma jiddevjax jew jiddevja ftit biss minn dak ta' materja prima mhux pasturizzata ta' tip u kwalità simili.

Waqt l-immanifatturar ta' l-Edam Holland jistgħu jiżdiedu biss kulturi ta' mikro-organiżmi mhux immodifikati ġenetikament li jifformaw l-aċidu lattiku jew li jifformaw l-aroma. Dawn il-kulturi jikkonsistu minn kulturi starter mesofiliċi adatti għall-Edam Holland: Lactococcus u Leuconostoc L jew LD, possibbilment f'kombinazzjoni ma' kulturi Lactobacillus u/jew Lactococcus termofiliċi. Il-kulturi starter disponibbli għandhom rwol importanti ħafna fil-proċess tat-tisjir u l-formazzjoni tat-togħma u l-aroma tipiċi.

Tames: jintuża biss tames ta' l-għoġġiela fil-manifattura ta' l-Edam Holland. Jistgħu jintużaw tipi oħrajn ta' tames biss f'ċirkostanzi eċċezzjonali, bħal jekk marda ta' l-annimali tqanqal din il-ħtieġa. It-tames użat imbagħad ikollu jikkonforma mal-Warenwetbesluit Zuivel (Digriet dwar il-Prodotti tal-Ħalib (Att dwar il-Komoditajiet)).

Il-kontenut tan-nitritu ta' l-Edam Holland, f'termini ta' joni tan-nitritu, mhuwiex ogħla minn 2 mg għal kull kg ta' ġobon.

4.3.   Żona ġeografika: Iż-żona ġeografika koperta mill-applikazzjoni hija l-Olanda, jiġifieri l-parti Ewropea tar-Renju ta' l-Olanda.

4.4.   Prova ta' l-oriġini: Marka magħmula mill-kaseina titpoġġa fuq kull ġobna Edam Holland qabel ma jingħafsu l-baqtiet (ara l-istampa). Il-marka tinkludi t-tismija “Edam Holland”, flimkien ma' kombinazzjoni ta' ċifri u ittri li hija unika għal kull ġobna (f'ordni alfabetika u numerika axxendenti).

Il-COKZ (l-istitut Olandiż għall-ispezzjoni tal-prodotti tal-ħalib) iżomm reġistru ta' dawn in-numri uniċi, li jinkludi wkoll reġistrazzjoni dwar id-data tat-test kollha (inklużi żmien u post). L-indikazzjoni hija faċilment rikonoxxibbli mill-konsumaturi, u tista' tkun ivverifikata minn awtorità għall-approvazzjoni abbażi tal-marka tal-kaseina u r-reġistru tal-COKZ.

4.5.   Metodu ta' produzzjoni: Il-ġobon Edam Holland huwa magħmul minn ħalib akkwistat minn irziezet għall-ħalib fl-Olanda. Il-ħalib jitkessaħ fir-razzett għal massimu ta' 6 °C u jinħażen f'tank għat-tiksiħ fir-razzett. Huwa ttrasportat lejn il-fabbrika tal-ġobon fi żmien 72 siegħa. Meta jasal fil-fabbrika tal-ġobon, jew ikun ipproċessat immedjatament jew ikun termizzat (trattament ta' sħana ħafif, mhux pasturizzanti) u mpoġġi fi ħżin kiesaħ għal perijodu ta' żmien qasir qabel ma jinbidel f'ħalib għall-ġobon.

Il-kontenut tax-xaħmijiet tal-ħalib huwa standardizzat sabiex ir-relazzjoni xaħmijiet/proteini tkun tali li l-ġobon eventwalment prodott ikollu kontenut ta' xaħmijiet ta' bejn 40 % u 44 % ta' xaħam fil-materja xotta. Il-ħalib għall-ġobon huwa pasturizzat f'temperatura ta' mill-inqas 72 °C għal 15-il sekonda. Huwa jitbaqqat f'temperatura ta' bejn wieħed u ieħor 30 °C. Is-separazzjoni u l-koagulazzjoni tal-proteini tal-ħalib li sseħħ waqt dan il-proċess hija tipika ta' l-Edam Holland.

Il-baqtiet miksubin mill-koagulazzjoni huma sseparati mix-xorrox u pproċessati u maħsulin biex ikun żgurat li l-kontenut ta' l-umdità u l-pH jilħqu l-livelli mixtiqin. Il-baqtiet huma ppressati fil-forma t-tajba u l-piż mixtieq f'tankijiet. Il-“ġobon” li jirriżulta jitgħaddas f'banju ta' ilma mielaħ. L-Edam Holland huwa dejjem immaturat b'mod naturali, jiġifieri jitħalla għall-arja biex jimmatura, u huwa regolarment imdawwar u kkontrollat. Kif il-ġobon jimmatura, tifforma qoxra xotta. Iż-żmien u t-temperatura għandhom rwol importanti biex ikun żgurat li l-proċessi enzimatiċi u tal-maturazzjoni jingħataw opportunità suffiċjenti biex iħallu lill-ġobon jiżviluppa l-kwalità fiżika u organoleptika li hija tant karatteristika ta' l-Edam Holland. L-Edam Holland jista' jieħu aktar minn sena biex jimmatura u dan jiddependi fuq it-tip ta' togħma mixtieqa.

L-Edam Holland jista' jitqatta' u jkun pre-imballat fi jew barra l-Olanda, previst li l-pre-imballatur ikollu sistema ta' monitoraġġ amministrattiv komprensiva biex jiżgura li l-Edam Holland imqatta' jista' jiġi ntraċċat permezz tal-kombinazzjoni unika ta' ċifri u ittri fuq il-marka u li b'hekk, il-konsumatur jista' jkun żgur mill-oriġini tal-ġobon.

4.6.   Rabta: Il-komponent ġeografiku ta' l-isem ta' dan il-prodott huwa “Holland”. Kif inhuwa magħruf, “Holland” huwa sinonimu ta' l-isem aktar uffiċjali, “Netherlands”. Waqt iż-żminijiet tar-Repubblika tan-Netherlands Magħqudin (mis-seklu 17 sas-seklu 19), l-Olanda kienet l-aktar influwenti mis-seba' provinċji. Sa minn dakinhar, l-isem gradwalment sar jirreferi għat-territorju kollu tan-Netherlands. F'bosta pajjiżi n-Netherlands huma magħrufin aħjar jew esklussivament bħala “Olanda” (Ollanda, eċċ.).

Sfond storiku

L-Edam Holland huwa esponent tat-tradizzjoni Olandiża ta' l-għemil tal-ġobon, li tmur lura għall-Mejduevu u tilħaq il-maturità tagħha sa mis-seklu 17 (Żmien tad-Deheb).

Huma l-aktar il-pożizzjoni ġeografika ta' l-Olanda (fil-biċċa l-kbira taħt il-livell tal-baħar), il-klima tagħha (klima marittima) u l-kompożizzjoni tal-ħaxix li jikber hemmhekk (l-aktar fuq ħamrija ramlija u taflija) li jagħmlu lill-ħalib daqshekk adattat għall-produzzjoni ta' ġobon ta' kwalità għolja u mimli togħma.

Is-sistemi ta' l-assigurazzjoni tal-kwalità eżistenti fl-irziezet għall-ħalib u s-sistema intensiva ta' evalwazzjoni tal-kwalità (kull wasla ta' ħalib hija ttestjata u evalwata skond diversi parametri tal-kwalità) flimkien jiggarantixxu l-kwalità tal-ħalib. Barra minn hekk, hemm katina kiesħa mhux miksura sal-mument li l-ħalib ikun ipproċessat, bil-ħalib jitpoġġa fi ħżin imkessaħ fir-razzett (massimu 6 °C) u ttrasportat lejn il-fabbrika f'tankijiet imkessħini. Id-distanza relattivament qasira involuta tgħin ukoll biex tinżamm il-kwalità tal-ħalib.

Sa mill-bidu tiegħu fil-produzzjoni bbażata fl-irziezet, l-Edam Holland żviluppa, permezz tal-produzzjoni f'fabbriki lokali, biex isir prodott nazzjonali b'fama mondjali, u huwa fattur importanti u stabbli fl-ottimizzazzjoni tal-kwalità tal-ħalib mill-irziezet. Fil-bidu tas-seklu 20, kienu introdotti liġijiet nazzjonali dwar il-ġobon Edam, u l-isem Edam Holland tniżżel fil-Landbouwkwaliteitsbeschikking kaasproducten (Deċiżjoni dwar il-Kwalità Agrikola dwar il-Prodotti tal-Ġobon).

L-immaġni ta' l-Edam Holland fost il-konsumaturi Ewropej

Stħarriġ fuq skala kbira mwettaq f'sitt pajjiżi Ewropej wera li l-konsumaturi Ewropej jaraw lill-Olanda bħala l-aktar prodottur importanti ta' l-Edam (u l-Gouda). Barra minn hekk, ir-reputazzjoni u l-pożizzjoni ta' l-Edam (u l-Gouda) huma assoċjati ma' l-Olanda.

L-Edam (u l-Gouda) huwa simbolu tal-patrimonju kulturali Olandiż. Il-konsumaturi Ewropej iqisuhom bħala trejdmarks. Huma sinonimi mal-kwalità Olandiża. Riċerka fis-suq (imwettqa fuq kampjun rappreżentattiv ta' 1 250 li wieġbu minn kull Stat Membru, b'affidabbiltà ta' 97,5 %) f'sitt Stati Membri fejn il-konsum ta' l-Edam (u l-Gouda) huwa l-ogħla turi li:

hemm assoċjazzjoni b'saħħitha bejn l-Edam u l-Olanda,

l-Edam Holland huwa aktar popolari mill-Edam prodott barra l-Olanda,

kważi nofs il-konsumaturi fl-Istati Membri li ħadu sehem fl-istħarriġ jemmnu li l-Edam kollu huwa prodott fl-Olanda (li huwa potenzjalment qarrieqi għall-konsumaturi Ewropej, għaliex dan mhuwiex minnu),

l-Edam Holland iġib sinifikattivament aktar punti fuq il-varjabbli “kwalità eċċellenti”, “immanifatturat tradizzjonalment” u “l-prodott oriġinali”.

Matul numru ta' sekli, kienu introdotti diversi miżuri u liġijiet, kemm mill-Gvern Olandiż u mill-industrija, biex ikun żgurat li tinżamm il-kwalità għolja ħafna ta' l-Edam (u l-Gouda). Barra minn hekk, l-industrija tal-ħalib Olandiża investiet ammont sostanzjali ta' flus biex tilħaq dawn l-istandards ta' kwalità għolja u biex tiftaħ, tikkoltiva u żżomm is-swieq. Sa mill-1950, kienu investiti aktar minn NLG 1,4 biljun (EUR 635 miljun) fir-reklamar, fit-tqajjim ta' kuxjenza u fil-promozzjoni fl-Ewropa (eskluż l-investiment fl-Olanda).

4.7.   Organu ta' spezzjoni:

Isem:

Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

Indirizz:

Kastanjelaan 7

3833 AN Leusden

Nederland

Tel.

(31-33) 496 56 96

Fax

(31-33) 496 56 66

e-mail:

productcontrole@cokz.nl

4.8.   Tikkettar: L-“Edam Holland” huwa Indikazzjoni Ġeografika Protetta ta' l-Unjoni Ewropea (IĠP).

Din l-indikazzjoni għandha tintwera f'postijiet prominenti fuq il-ġobnijiet sħaħ kollha fuq it-tikketta mwaħħla fuq in-naħa ċ-ċatta tal-ġobon u/jew fuq l-istrixxa madwar il-ġobon. Dan m'huwiex obbligatorju jekk il-ġobon jinbiegħ f'forma maqtugħa u ippakkjata minn qabel kif deskritt fit-taqsima 4.5. F'dak il-każ, l-“Edam Holland” għandha tintwera fuq l-imballaġġ.

Marka distintiva ċara għandha tintwera fuq l-imballaġġ biex tippermetti lill-konsumaturi li jidentifikaw l-Edam Holland fuq l-ixkafef. Bl-għoti ta' isem lill-prodott, bil-ħolqien ta' identità proprja (qed jiġi żviluppat logo) u billi jintwera s-simbolu IĠP ta' l-UE, għandu jkun ċar għall-konsumaturi li l-Edam Holland huwa prodott differenti minn ġobnijiet “Edam” oħrajn. L-għan ta' l-applikazzjoni huwa li jipprevjeni milli l-konsumaturi Ewropej ikunu jistgħu jiġu mqarrqin.


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.