ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 309

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 50
19 ta' Diċembru 2007


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti ta’ l-Awdituri

2007/C 309/01

Rapport fuq il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Ewropea dwar is-Siġurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

1

2007/C 309/02

Rapport dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (li qabel kien iċ-Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ dwar ir-Razziżmu u l-Ksenofobija) għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

6

2007/C 309/03

Rapport dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Eżekuttiva ta' l-Edukazzjoni, Awdjoviżwali u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

13

2007/C 309/04

Rapport dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Enerġija Intelliġenti għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

18

2007/C 309/05

Rapport dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Ewropea ta' l-Ambjent għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

24

2007/C 309/06

Rapport dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Koperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni ta' l-Istati Membri għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

29

2007/C 309/07

Rapport dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

34

2007/C 309/08

Rapport dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

40

2007/C 309/09

Rapport dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

47

2007/C 309/10

Rapport fuq il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Marittima Ewropea tas-Sigurtà għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

55

2007/C 309/11

Rapport dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

62

2007/C 309/12

Rapport dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

67

2007/C 309/13

Rapport dwar il-kontijiet annwali ta' l-Awtorità Ewropea ta' Sorveljanza GNSS għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Awtorità

72

2007/C 309/14

Rapport dwar il-kontijiet annwali ta' l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Awtorità

80

2007/C 309/15

Rapport fuq il-kontijiet annwali taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti taċ-Ċentru

86

2007/C 309/16

Rapport fuq il-kontijiet annwali taċ-Ċentru ta' Traduzzjoni tal-Korpi ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti taċ-Ċentru

94

2007/C 309/17

Rapport fuq il-kontijiet annwali taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti taċ-Ċentru

99

2007/C 309/18

Rapport fuq il-kontijiet annwali tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti tal-Kulleġġ

105

2007/C 309/19

Rapport fuq il-kontijiet annwali ta' l-Eurojust għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Eurojust

111

2007/C 309/20

Rapport dwar il-kontijiet annwali tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet ta' l-Għajxien u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti tal-Fondazzjoni

116

2007/C 309/21

Rapport dwar il-kontijiet annwali tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti tal-Fondazzjoni

122

2007/C 309/22

Rapport fuq il-kontijiet annwali taċ-Ċentru Ewropew ta’ Monitoraġġ dwar id-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Drogi għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti taċ-Ċentru

128

2007/C 309/23

Rapport fuq il-kontijiet annwali ta' l-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Uffiċċju

135

2007/C 309/24

Rapport fuq il-kontijiet annwali ta' l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Uffiċċju

141

 

Rettifika

2007/C 309/25

Rettifika għar-Rapport Annwali tal-Qorti ta' l-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2006, flimkien mar-risposti ta' l-istituzzjonijiet (ĠU C 273, 15.11.2007)

147

MT

 


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti ta’ l-Awdituri

19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 309/1


RAPPORT

fuq il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Ewropea dwar is-Siġurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

(2007/C 309/01)

WERREJ

1-2

INTRODUZZJONI

3-6

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

7-9

OSSERVAZZJONIJIET

Tabella 1 sa 4

Ir-risposti ta' l-Aġenzija

INTRODUZZJONI

1.

L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Aġenzija”) kienet imwaqqfa mir-Regolament (KE) Nru 460/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-10 ta' Marzu 2004 (1). Il-kompitu prinċipali ta' l-Aġenzija huwa li ssaħħaħ il-kapaċità tal-Komunità li tipprevjeni u tirrispondi għall-problemi ta' sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni billi tibni fuq l-isforzi nazzjonali u tal-Komunità.

2.

It-Tabella 1 tagħti sommarju tal-kompetenzi u l-attivitajiet ta' l-Aġenzija. Sommarju tad-dejta prinċipali meħuda mir-rendikonti finanzjarji ppreparati mill-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2006 hija ppreżentata fit- Tabelli 2, 3 u 4 għal skopijiet ta' informazzjoni.

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

3.

Din id-Dikjarazzjoni hija indirizzata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skond l-Artikolu 185(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 (2); kienet ippreparata wara eżami tal-kontijiet ta' l-Aġenzija, kif meħtieġ mill-Artikolu 248 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

4.

Il-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2006 (3) kienu magħmula mid-Direttur Eżekuttiv tagħha, skond l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 460/2004, u mibgħuta lill-Qorti, li hija meħtieġa li tagħti dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-affidabilità tagħhom u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi.

5.

Il-Qorti wettqet il-verifika tagħha skond l-Istandards Internazzjonali tal-Verifika u l-Kodiċi ta' Etika ta' l-IFAC u ta' l-INTOSAI, safejn dawn huma applikabbli għall-kuntest tal-Komunità Ewropea. Il-verifika kienet ippjanata u mwettqa bi ħsieb li tinkiseb assigurazzjoni raġonevoli li l-kontijiet huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari.

6.

Il-Qorti kisbet għalhekk bażi raġonevoli għad-Dikjarazzjoni mniżżla hawn taħt:

Affidabbiltà tal-kontijietIl-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li għalqet fil-31 ta' Diċembru 2006 huma, fl-aspetti materjali kollha, affidabbli.Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażiIt-tranżazzjonijiet ta' bażi tal-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija, meħuda fit-totalità tagħhom, huma legali u regolari.L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jpoġġux id-Dikjarazzjoni tal-Qorti f'diskussjoni.

OSSERVAZZJONIJIET

7.

L-implimentazzjoni tal-baġit ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2006 turi rata ta' utilizzazzjoni ta' 90 % ta' approprijazzjonijiet ta' impenn u 76 % ta' approprijazzjonijiet ta' pagament. Kien hemm konċentrazzjoni ta' tranżazzjonijiet fl-aħħar erba' xhur tas-sena. Barra minn hekk, in-nuqqasijiet fil-proċeduri sabiex jiġi stabbilit il-baġit, wasslu għal numru għoli ta' transferimenti (4). B'hekk, il-prinċipji baġitarji ta' annwalità u speċifikazzjoni ma kinux osservati b'mod rigoruż.

8.

Il-software ġenerali tal-kontabilità wżat mill-Aġenzija jippermetti li jiġu emendati r-reġistrazzjonijiet mingħajr ma jitħalla rekord tat-tranżazzjonijiet. Barra minn hekk, sistema sabiex jiġu rreġistarti l-fatturi li tassigura l-eżattezza ta' l-informazzjoni finanzjarja fil-kontijiet finali, ma ġietx imwaqqfa.

9.

Il-proċeduri ta' kontroll intern meħtieġa mir-Regolament Finanzjarju sabiex jassiguraw trasparenza u ġestjoni finanzjarja tajba għadhom ma ġewx iddokumentati kollha. Il-Bord Amministrattiv ma adottax formalment standards għall-kontroll intern u l-kodiċi ta' etika professjonali. Istruzzjonijiet bil-miktub sabiex tiġi arkivjata dokumentazzjoni ta' sostenn kienu mitlufa. Sezzjoni għall-irregolaritajiet finanzjarji ma kinitx stabbilita.

Dan ir-rapport ġie adottat mill-Qorti ta' l-Awdituri fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tas-27 ta' Settembru 2007.

Għall-Qorti ta' l-Awdituri

Hubert WEBER

President


(1)  ĠU L 77, 13.3.2004, p. 1.

(2)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)  Dawn il-kontijiet kienu ppreparati fl-1 ta' Lulju 2007 u rċevuti milll-Qorti fil-5 ta' Lulju 2007.

(4)  Matul l-2006, saru aktar minn 45 trasferiment.


 

Tabella 1

L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (Heraklion)

Oqsma ta' kompetenza Komunitarja

Kompetenzi ta' l-Aġenzija

(Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 460/2004 ta' l-10 ta' Marzu 2004)

Tmexxija

Riżorsi disponibbli għall-Aġenzija

Prodotti u servizzi provduti

Ir-rappreżentanti tal-gvernijiet ta' l-Istati Membri, bi ftehim komuni, adottaw dikjarazzjoni dwar it-twaqqif ta' Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni. L-Aġenzija għandha topera bħala punt ta' referenza u toħloq kunfidenza permezz ta' l-indipendenza, il-kwalità tal-parir li hija tagħti u l-informazzjoni li tqassam, it-trasparenza tal-proċeduri tagħha u tal-metodi li bihom topera, u d-diliġenza tagħha fit-twettiq tal-kompiti assenjati lilha.

(Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Frar 2004 meħuda fuq bażi ta' l-Artikolu 251 tat-Trattat)

Objettivi

1.

L-Aġenzija ssaħħaħ il-kapaċità tal-Komunità, ta' l-Istati Membri u tan-negozji tal-Komunità sabiex jipprevjenu, jindirizzaw u jirrispondu għall-problemi tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni.

2.

L-Aġenzija tipprovdi assistenza u pariri lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri dwar kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni li jaqgħu taħt il-kompetenzi tagħhom.

3.

L-Aġenzija tiżviluppa livell għoli ta' kompetenza u tuża din il-kompetenza biex tistimula koperazzjoni wiesgħa bejn l-atturi mis-setturi pubbliċi u privati.

4.

L-Aġenzija tassisti l-Kummissjoni, meta tkun mitluba, biex tiżviluppa l-leġiżlazzjoni Komunitarja fil-qasam tas- sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni.

Kompiti

L-Aġenzija:

(a)

tiġbor l-informazzjoni fuq riskji kurrenti u emerġenti li jistgħu jipproduċu impatt fuq in-netwerks tal-komunikazzjonijiet elettroniċi;

(b)

tipprovdi lill-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u korpi Ewropej jew korpi nazzjonali kompetenti b'pariri u assistenza.

(ċ)

issaħħaħ il-koperazzjoni bejn l-atturi f'dan il-qasam;

(d)

tiffaċilita l-koperazzjoni fuq metodoloġiji komuni sabiex jindirizzaw kwistjonjiet relatati mas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni.

(e)

tikkontribwixxi sabiex tqajjem kuxjenza fuq kwistjonijiet relatati mas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni;

(f)

tassisti l-Kummissjoni u l-Istati Membri fir-relazzjonijiet ma' l-industrija;

(g)

tfittex standards;

(h)

tagħti pariri lill-Kummissjoni dwar ir-riċerka fil-qasam tan-netwerk u l-informazzjoni;

(i)

tippromwovi l-attivitajiet fuq l-istima tar-riskju, dwar soluzzjonijiet ta' prevenzjoni;

(j)

tikkontribwixxi għall-koperazzjoni ma' pajjiżi terzi.

1   Bord Amministrattiv

1.

Huwa kompost minn rappreżentant minn kull Stat Membru, tlett rappreżentanti maħturin mill-Kummissjoni u tlett rappreżentanti, mingħajr id-dritt tal-vot, kull wieħed minnhom jirrappreżenta l-gruppi li ġejjin:

(a)

l-industrija tat-teknoloġiji ta' l-informazzjoni u tal-komunikazzjoni;

(b)

il-gruppi tal-konsumaturi;

(c)

esperti akkademiċi.

2.

Il-membri tal-Bord jistgħu jkunu sostitwiti b'alterni.

2   Direttur Eżekuttiv

1.

L-Aġenzija hija mmexxija mid-Direttur Eżekuttiv tagħha, li huwa indipendenti fit-twettiq tad-dmirijiet tiegħu.

2.

Id-Direttur Eżekuttiv huma maħtur għal kariga ta' ħames snin.

3   Verifika esterna

Il-Qorti ta' l-Awdituri

4   Verifika interna

L-Awditur Intern tal-Kummissjoni

5   Awtorità ta' Kwittanza

Il-Parlament fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill.

Baġit finali għall-2006:

6.9 (6.3) miljun euro (100 % sussidju tal-Komunità)

Numru tal-persunal fil-31 ta' Diċembru 2006:

44 (38) kariga skond il-pjan ta' twaqqif,

karigi okkupati: 38 (35)

8 (15) persunal ieħor

Total tal-persunal: 46 (50)

assenjati fid-dmirijiet li ġejjin:

operattivi: 24 (22)

amministrazzjoni: 22 (28)

Gruppi ta' xogħol:

Tlett Gruppi ta' Xogħol fuq (a) Tmexxija tar-Riskju/Stima tar-Riskju, (b) CERTS u (c) Aspetti regolatorji tas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (RANIS).

Pubblikazzjonijiet

Rapport annwali,

ENISA Quarterly (erba' ħarġiet)

Who's Who on NIS database.

CD-ROM 1 “ENISA inventory of CERT activities in Europé”

CD-ROM 1“Raising Awareness in Information Security, Insight and Guidance for Member States”

Sitt Fact Sheets dwar l- ENISA u l-attivitajiet tagħha

30 dikjarazzjoni ta' l-istampa

Il-Grupp Permanenti tal-Partijiet Interessati(PSG) “Vision for ENISA” –dokument

L-Abbozz ta' l-Istrateġija ta' l-ENISA 2008-2011 ipproċessat mill-PSG u l-Bord Amministrattiv

Gwida dwar kif twaqqaf CERTA

Rapport dwar il-koperazzjoni CERT

Gwida għall-Utenti: Kif tqajjem kuxjenza fuq is-Sigurtà ta' l-Informazzjoni

Pakkett — Programmi dwar Kuxjenza fuq is-Sigurtà ta' l-Informazzjoni fl-UE — Esperjenzi u Gwida għall-Istati Membri

Kollezzjoni ta' l-Aħjar Prattiċi — l-“ENISA Knowledgebase”

Studju fuq miżuri tas-sigurtà u anti-spam għall-fornituri

Koperazzjoni ma' stati membri u istituzzjonijiet oħrajn

15-il avveniment konġunt ma' l-Istati

tmien tweġibiet għal talbiet mill-Istati Membri u l-Istituzzjonijiet

Sors: Informazzjoni mogħtija mill-Aġenzija.

Sors: Id-dejta ta' l-Aġenzija — dawn it-tabelli jiġbru fil-qosor id-dejta mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha: dawn il-kontijiet huma ppreparati abbażi tad-dovuti.

Tabella 2

L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (Heraklion) — Implimentazzjoni tal-Baġit għas-sena finanzjarja 2006

(1000 euro)

Dħul

Nefqa

Sors tad-dħul

Dħul imdaħħal fil-baġit finali għas-sena finanzjarja

Dħul irċevut

Allokazzjoni tan-nefqa

Approprijazzjonijiet tal-baġit finali

Approprijazzjonijiet trasferiti mis-sena finanzjarja preċedenti

imdaħħla

impenjati

imħallsa

trasferiti

annullati

imdaħħla

impenjati

imħallsa

annullati

Sussidji komunitarji

6 940

6 600

Titolu I

Persunal

4 249

3 989

3 728

253

268

257

257

178

79

Dħul ieħor

12

12

Titolu II

Amministrazzjoni

859

779

653

126

80

1 065

1 065

863

202

 

 

 

Titolu III

Attivitajiet operattivi

1 844

1 542

989

538

317

790

790

271

519

Total

6 952

6 612

Total

6 952

6 310

5 370

917

665

2 112

2 112

1 312

800

Sors: Id-dejta ta' l-Aġenzija — Dawn it-tabelli jiġbru fil-qosor id-dejta mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha. Dħul irċevut u pagamenti huma stmati fuq bażi ta' flus kontanti.


Tabella 3

L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (Heraklion) — Kont dwar ir-riżultat ekonomiku għas-snin finanzjarj 2005 u 2006

(1000 euro)

 

2006

2005

Dħul Operattiv

Sussidji komunitarji

5 476

4 251

Dħul ieħor

12

Total (a)

5 488

4 251

Nefqa Operattiva

Nefqa fuq il-Persunal

3 100

1 040

Nefqa relatata ma' l-attiv fiss

103

31

Nefqa amministrattiva oħra

1 515

1 563

Operazzjonijiet ta’ nfiq

1 236

518

Total (b)

5 954

3 152

Bilanċ favur /(kontra) minn attivitajiet operazzjonali (c = a – b)

– 466

1 099

Dħul minn operazzjonijiet finanzjarji (e)

Dħul minn operazzjonijiet finanzjarji (f)

–2

–1

Bilanċ favur /(kontra) minn attivitajiet mhux operazzjonali (g = e – f)

–2

–1

Eżitu ekonomiku għas-sena (h = c + g)

– 468

1 098


Tabella 4

L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (Heraklion) — Karta ta' Bilanċ fil-31 ta' Diċembru 2006 u 2005

(1000 euro)

 

2006

2005

Attiv mhux kurrenti

Attiv fissi mhux tanġibbli

33

12

Attiv fissi tanġibbli

312

332

Attiv kurrenti

Riċevibbli ta' skadenza qasira

56

13

Likwidità u ekwivalenti likwidi

2 519

2 510

Total ta' l-attiv

2 920

2 867

Passiv kurrenti

Proviżjonijiet għal riskji u spejjeż

66

45

Kontijiet pagabbli

2 224

1 724

Total tal-passiv

2 290

1 769

Attiv nett

Bilanċ favur/kontra kumulattiv

1 098

Eżitu ekonomiku għas-sena

– 468

1 098

Total ta' l-attiv nett

630

1 098

Total tal-passiv u ta' l-attiv nett

2 920

2 867


R-RISPOSTI TA’ L-AĠENZIJA

7.

Minħabba l-fatt li l-aġenzija kienet fl-ewwel sena sħiħa tagħha ta’ xogħol, l-attivitajiet tagħha intensifikaw fit-tieni nofs tas-sena u dan irriżulta f’ħafna transazzjonijiet għall-aħħar kwart tas-sena. Barra minn hekk, fl-2006, il-pożizzjoni ta’ uffiċjal tal-baġit baqgħet vojta għal aktar minn ħames xhur u din is-sitwazzjoni affettwat il-kapaċità ta’ l-aġenzija sabiex tkun tista’ tagħmel l-aħjar użu mill-ippjanar u tnaqqas it-trasferimenti għas-sena.

8.

L-ENISA kienet diġà applikat għal ABAC, is-softwer tal-kontabilità tal-Kummissjoni sa mill-2005. Skond il-programm tal-Kummissjoni, il-proġett se jiġi mniedi kmieni fl-2008. Is-sistema għar-reġistrazzjoni tal-fatturi ġiet riveduta qabel it-tħejjija tal-kontijiet annwali u qed tiġi applikata sa minn dak iż-żmien.

9.

L-ENISA għandha l-ħsieb li tippreżenta standards għall-kontroll intern kif ukoll kodiċi ta’ etika professjonali sabiex dawn jiġu adottati mill-Bord Amministrattiv. Id-direttur eżekuttiv għandu jwaqqaf l-istruttura organizzattiva u l-proċeduri u l-kontrolli kollha neċċessarji sabiex dawn jiġu implimentati.


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 309/6


RAPPORT

dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (li qabel kien iċ-Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ dwar ir-Razziżmu u l-Ksenofobija) għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

(2007/C 309/02)

WERREJ

1-2

INTRODUZZJONI

3-6

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

7-10

OSSERVAZZJONIJIET

Tabelli 1 sa 4

Ir-risposti ta' l-Aġenzija

INTRODUZZJONI

1.

L-Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (li qabel kienet iċ-Ċentru ta' Sorveljanza Ewropew għall-Ħarsien mir-Razziżmu u l-Ksenofobija minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Aġenzija”) ġiet imwaqqfa bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1035/97 tat-2 ta' Ġunju 1997 (1) u modifikata bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 168/2007 tal-15 ta' Frar 2007 (2), li estenda l-kompetenzi tagħha. Il-kompiti primarji ta' l-Aġenzija huma li tipprovdi lill-Unjoni u lill-Istati Membri b'informazzjoni ta' min joqgħod fuqha dwar ir-razziżmu, il-ksenofobija u l-anti-semitiżmu fl-Unjoni u li tikkopera mal-Kunsill ta' l-Ewropa f'dawn l-oqsma.

2.

It-Tabella 1 tagħti sommarju tal-kompetenzi u ta' l-attivitajiet ta' l-Aġenzija. Sommarju tad-dejta prinċipali meħuda mir-rendikonti finanzjarji ppreparati mill-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2006 huwa ppreżentat fit-Tabelli 2, 3 u 4 għal skopijiet ta' informazzjoni.

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

3.

Din id-Dikjarazzjoni hija indirizzata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skond l-Artikolu 185(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tad-19 ta' Diċembru 2002 (3); kienet ippreparata wara eżami tal-kontijiet ta' l-Aġenzija, kif meħtieġ mill-Artikolu 248 tat-Trattat li jwaqqaf l-Komunità Ewropea.

4.

Il-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2006 (4) ġew magħmula mid-Direttur tagħha, skond l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 1035/97, u mibgħuta lill-Qorti, li hija meħtieġa li tagħti dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-affidabilità tagħhom u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi.

5.

Il-Qorti wettqet il-verifika tagħha skond l-Istandards Internazzjonali tal-Verifika u l-Kodiċi ta' l-Etika ta' l-IFAC u ta' l-INTOSAI, safejn dawn huma applikabbli għall-kuntest tal-Komunità Ewropea. Il-verifika kienet ippjanata u mwettqa bi ħsieb li tinkiseb assigurazzjoni raġonevoli li l-kontijiet huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari.

6.

Il-Qorti kisbet għalhekk bażi raġonevoli għad-Dikjarazzjoni mniżżla hawn taħt.

Affidabbiltà tal-kontijietIl-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li għalqet fil-31 ta' Diċembru 2006 huma, fl-aspetti materjali kollha, affidabbli.Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażiIt-tranżazzjonijiet ta' bażi tal-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija, meħuda fit-totalità tagħhom, huma legali u regolari.L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jpoġġux id-Dikjarazzjoni tal-Qorti f'diskussjoni.

OSSERVAZZJONIJIET

7.

L-Aġenzija ttrasferixxiet 235 000 euro mir-riżerva operattiva (it-Titolu III) għat-Titolu I (nefqa fuq il-persunal) biex tkopri l-ispejjeż miżjuda għall-persunal temporanju. Il-ġustifikazzjoni għal dan it-trasferiment ma kinitx dokumentata kif meħtieġ mill-artikolu 23(3) tar-Regolament Finanzjarju ta' l-Aġenzija.

8.

Fl-2006, l-Aġenzija ddeċidiet li tassumi għal kollox l-ispejjeż tal-provvediment ta' l-edukazzjoni għat-tfal tal-persunal mingħajr ma applikat l-Artikolu 3 ta' l-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal. Il-pagamenti saru fl-2006 għalkemm id-deċiżjoni ma kinitx ġiet adottata mill-Bord Maniġerjali u l-ebda ftehim formali ma kien ġie ffirmat ma' skejjel lokali xierqa (5).

9.

F'Mejju 2006, id-Direttur approva proċeduri għat-tmexxija tar-reklutaġġ tal-persunal għall-Aġenzija. Fuq bosta punti, dawn il-proċeduri ma kinux konformi mar-regoli u l-objettivi tar-Regolamenti tal-Persunal: nuqqas ta' rispett tal-prinċipju ta' parità fil-kompożizzjoni tal-bord ta' l-għażla; twaqqif ta' lista ta' riżerva f'ordni alfabetika; l-ebda possibbiltà effettiva għal appell mogħtija lill-kandidati rroftati matul il-fażi ta' evalwazzjoni preliminarja.

10.

F'proċedura waħda ta' akkwist għal kuntratt qafas (6), l-Aġenzija rċeviet żewġ offerti. Waħda minnhom kienet irroftata mill-kumitat ta' ftuħ fuq il-bażi li din kienet waslet tard filwaqt li dan ma kienx minnu. Il-kuntratt ingħata lit-tieni offerta rċevuta, għalkemm kisbet marka baxxa ħafna għall-evalwazzjoni tal-kwalità.

Dan ir-rapport ġie adottat mill-Qorti ta' l-Awdituri fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tas-27 ta' Settembru 2007.

Għall-Qorti ta' l-Awdituri

Hubert WEBER

President


(1)  ĠU L 151, 10.6.1997, p. 6.

(2)  ĠU L 53, 22.2.2007, p. 1.

(3)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)  Dawn il-kontijiet kienu ppreparati fil-11 ta' Mejju 2007 u rċevuti mill-Qorti fl-1 ta' Lulju 2007.

(5)  Ammont ta' onorarji ta' l-iskola (sena skolastika 2006/2007) aċċettat għar-rimborż fl-2006 31 340 euro.

(6)  Valur stmat għal 4 snin: 400 000 euro.


 

Tabella 1

L-Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (Vjenna)

Oqsma ta' kompetenza komunitarja stipulata fit-Trattat

Kompetenzi ta' l-Aġenzija hekk kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1035/97 tat-2 ta' Ġunju 1997

Tmexxija

Riżorsi disponibbli għaċ-Ċentru fl-2006

(2005)

Prodotti u servizzi fornuti matul is-sena finanzjarja 2006

Ġbir ta' l-informazzjoni

Biex twettaq il-kompiti fdati lilha, il-Kummissjoni tista' tiġbor kull tagħrif u tagħmel il-verifiki kollha meħtieġa fil-limiti u taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti mill-Kunsill skond id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Trattat.

(l-Artikolu 284)

Objettivi

Tipprovdi lill-Komunità u lill-Istati Membri tagħha b'dejta oġġettiva, ta' min joqgħod fuqha u komparabbli fuq livell Ewropew dwar il-fenomeni tar-razziżmu, il-ksenofobija u l-anti-Semitiżmu.

Koperazzjoni mill-qrib mal-Kunsill ta' l-Ewropa biex ma tħallix li jkun hemm duplikazzjoni u biex jinkiseb valur miżjud.

Kompiti

Tistudja kemm huma kbar u kif żviluppaw il-fenomeni ta' razziżmu u ksenofobija;

Tiġbor u tanalizza tagħrif, permezz tan-Netwerk Ewropew ta' Tagħrif dwar ir-Razziżmu u l-Ksenofobija (RAXEN);

Tagħmel stħarriġ xjentifiċi;

Tinkoraġġixxi t-tqassim ta' l-informazzjoni fuq firxa wiesgħa;

Tifformula opinjonijiet għall-Komunità u għall-Istati Membri tagħha;

Tiżviluppa indikaturi u kriterji biex tittejjeb il-komparabilità tad-dejta;

Tippubblika rapport annwali fuq is-sitwazzjoni dwar ir-razziżmu u l-ksenofobija.

1.   Bord tat-Tmexxija

Kompożizzjoni

Persuna indipendenti maħtura minn kull Stat Membru, persuna indipendenti maħtura mill-Parlament Ewropew, persuna indipendenti maħtura mill-Kunsill ta' l-Ewropa u minn rappreżentant tal-Kummissjoni.

Dmirijiet

Jadotta l-programm tal-ħidma u r-rapport annwali ġenerali. Jadotta l-baġit finali u l-pjan organiku. Jagħti opinjoni fuq il-kontijiet finali.

2.   Bord Eżekuttiv

Kompożizzjoni

President tal-Bord tat-Tmexxija

Rappreżentant tal-Kunsill ta' l-Ewropa

Rappreżentant tal-Kummissjoni

Żewġ membri oħra tal-Bord tat-Tmexxija

3.   Direttur

Maħtur mill-Bord tat-Tmexxija wara proposta mill-Kummissjoni.

4.   Verifika esterna

Il-Qorti ta' l-Awdituri

5.   Verifika interna

Is-Servizz ta' Verifika Interna tal-Kummissjoni

6.   Awtorità ta' kwittanza

Il-Parlament fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill.

Baġit finali

9,5 miljun euro (8,3 miljun euro); inkluża kontribuzzjoni Komunitarja:100 % (100 %):

Numri tal-persunal fil-31 ta' Diċembru 2006:

37 (37) kariga mniżżla fil-pjan organiku,

karigi okkupati: 35 (35)

+10 (4) persunal ieħor (kuntratti awżiljarji, esperti nazzjonali ssekondati, persunal lokali u ta' l-aġenzija ta' l-impjieg)

Total tal-persunal: 47 (41)

assenjati fil-kompiti segwenti

operattivi: 28 (24)

amministrativi: 15 (13)

imħallta: 4 (4)

Raxen:

Numru ta' kontribuzzjonijiet fil-25 punt fokali nazzjonali: 375

Numru ta' laqgħat:2

Rapporti ta' riċerka:

Numru ta' rapporti: 9

Numru ta' laqgħat: 5

Rapporti annwali: 2

Bullettin ta' l-EUMC: 6

Equal Voices: 3

Koperazzjoni ma' l-istati membri u l-istituzzjonijiet l-oħra

(numru ta' avvenimenti organizzati b'mod konġunt):

Stati Membri: 15

Kummissjoni: 29

Il-Parlament Ewropew: 7

COR: 2

KESE: 1

Il-Kunsill ta' l-Ewropa: 10

OSCE: 4

UN: 1

Bejn l-aġenziji: 4

NRT: 4

ERT: 1

Sors: informazzjoni provduta mill-Aġenzija.

Sors: dejta provduta mill-Aġenzija. Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha: dawn il-kontijiet huma ppreparati abbażi tad-dovuti.

Tabella 2

L-Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (Vjenna) — Implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2006

(1000 euro)

Dħul

Nefqa

Sors taddħul

Dħul imdaħħal fil-baġit finali għas-sena finanzjarja

Dħul irċevut

Allokazzjoni tan-nefqa

Approprijazzjonijiet tal-baġit finali

Approprijazzjonijiet trasferiti missena/snin finanzjarja/i preċedenti

imdaħħla

impenjati

imħallsa

trasferiti

annullati

imdaħħla

impenjati

imħallsa

li għandhom ikunu trasferiti

annullati

Dħul proprju

0

0

Titolu I

Persunal

3 923

3 743

3 693

50

180

70

70

53

0

17

Sussidji komunitarji

8 800

8 800

Titolu II

Amministrazzjoni

969

923

640

283

46

581

581

570

0

11

Dħul allokat (Phare) (1)

484

484

Titolu III

Attivitajiet operattivi

3 908

3 695

2 753

942

213

667

667

647

0

20

Dħul ieħor

0

132

Dħul allokat

(Phare u oħrajn) (1)

484

325

239

245

0

90

90

90

0

0

Total

9 284

9 416

Total

9 284

8 686

7 325

1 520

439

1 408

1 408

1 360

0

48

Sors: dejta provduta mill-Aġenzija. Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha. Dħul miġbur u pagamenti huma stmati fuq bażi tal-likwidità.


Tabella 3

L-Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (Vjenna) — Kont tar-riżultat ekonomiku għas-snin finanzjarji 2006 u 2005

(1000 euro)

 

2006

2005

Dħul operattiv

Sussidji komunitarji

8 609

7 466

Dħul ieħor

8

14

Total (a)

8 618

7 480

Spejjeż operattivi

Spejjeż relatati mal-persunal

3 051

2 729

Infiq relatat ma' l-attiv fiss

52

52

Spejjeż amministrattivi oħra

1 403

977

Spejjeż operattivi

3 556

3 304

Total (b)

8 061

7 062

Riżultat ekonomiku għas-sena (c = a – b)

556

418


Tabella 4

L-Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (Vjenna) — Karta tal-Bilanċ fil-31 ta' Diċembru 2006 u 2005

(1000 euro)

 

2006

2005

Attiv mhux kurrenti

Attiv fiss mhux tanġibbli

84

25

Attiv fiss tanġibbli

388

128

Attiv kurrenti

Pre-finanzjament ta' skadenza qasira

70

 

Riċevibbli ta' skadenza qasira

453

360

Likwidità u ekwivalenti likwidi

2 288

2 832

Total ta' l-attiv

3 282

3 345

Passiv kurrenti

Proviżjonijiet għal riskji u spejjeż

48

56

Kontijiet pagabbli

1 535

2 146

Total tal-passiv

1 582

2 202

Attiv nett

Bilanċ favur/kontra akkumulat

1 143

725

Riżultat ekonomiku għas-sena

556

418

Total ta' l-attiv nett

1 700

1 143

Total tal-passiv u ta' l-attiv nett

3 282

3 345


(1)  L-ammont imdaħħal fil-bidu fil-baġit kien ta' 648 000 euro, li minnu l-Kummissjoni ma ħallsitx 164 000 euro. Għal raġunijiet ta' ċarezza u preċiżjoni, l-ammont ikkorreġut ta' 484 000 euro huwa muri.

Sors: dejta provduta mill-Aġenzija. Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha. Dħul miġbur u pagamenti huma stmati fuq bażi tal-likwidità.


R-RISPOSTI TA’ L-AĠENZIJA

7.

Ir-riżerva ġiet inkluża fit-Titolu III u intiża li jkollha għan ġenerali. L-Aġenzija speċifikat l-allokazzjoni tar-riżerva bejn id-diversi Titoli tal-baġit fil-baġit tagħha ta’ l-2007. L-Aġenzija minkejja dan ser tagħmel sforzi partikolari sabiex tipprovdi justifikazzjoni aktar sħiħa u dokumentazzjoni ta’ trasferimenti magħmula.

8.

L-Aġenzija ser tipproċedi bil-firma tal-ftehim ma’ skejjel lokali xierqa. Id-deċiżjoni għandha tiġi sottomessa lill-Bord ta’ Tmexxija għall-adozzjoni f’Ottubru 2007.

9.

Minkejja li l-Anness III tar-Regolamenti tal-Personal ma japplikax għal uffiċjali oħrajn tal-Komunitajiet Ewropej, l-Aġenzija ser tipproponi, jekk il-konsultazzjoni mas-servizzi tal-Kummissjoni tiġi mitmuma fi żmien xieraq, il-Bord ta’ Tmexxija jadotta matul il-laqgħa tiegħu ta’ Ottubru 2007, regoli ta’ implimentazzjoni ġodda tar-Regolamenti tal-Personal li ser jieħdu in konsiderazzjoni l-osservazzjonijiet tal-Qorti safejn huwa l-aktar possibbli.

10.

L-Aġenzija ser tieħu miżuri sabiex tevita r-repetizzjoni tas-sitwazzjoni deskritta mill-Qorti.


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 309/13


RAPPORT

dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Eżekuttiva ta' l-Edukazzjoni, Awdjoviżwali u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

(2007/C 309/03)

WERREJ

1-2

INTRODUZZJONI

3-6

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

7

OSSERVAZZJONIJIET

Tabelli 1 sa 4

Ir-risposti ta' l-Aġenzija

INTRODUZZJONI

1.

L-Aġenzija Eżekuttiva ta' l-Edukazzjoni, Awdjoviżwali u l-Kultura (minn hawn 'l quddiem imsejħa l-“Aġenzija”) ġiet imwaqqfa bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/56/KE ta' l-14 ta' Jannar 2005 (1). L-Aġenzija kienet imwaqqfa għal perijodu li beda fl-1 ta' Jannar 2005 u jintemm fil-31 ta' Diċmebru 2008. L-għan ta' l-Aġenzija huwa li tmexxi l-programmi li jiġu deċiżi mill-Kummissjoni fl-oqsma ta' l-edukazzjoni, l-awdjoviżwali u l-kultura, li jinvolvu l-implimentazzjoni ta' proġetti tekniċi. L-Aġenzja saret kompletament awtonoma fl-2006.

2.

It- Tabella 1 tippreżenta sommarju tal-kompetenzi u l-attivitajiet ta' l-Aġenzija. Għal skopijiet t'informazzjoni, informazzjoni prinċipali mill-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija hija preżentata fit- Tabelli 2, 3 u 4 .

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

3.

Din id-Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni hija indirizzata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skond l-Artikolu 14 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58 tad-19 ta' Diċembru 2002 (2); hija ġiet magħmula wara eżami tal-kontijiet ta' l-Aġenzija, kif mitlub mill-Artikolu 248 tat-Trattat li waqqaf il-Komunità Ewropea.

4.

Il-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2006 (3) ġew magħmula mid-Direttur Eżekuttiv tagħha, skond l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 58/2003, u mibgħuta lill-Qorti, li għandha l-obbligu li tagħti dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-affidabilità tagħhom u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi.

5.

Il-Qorti wettqet il-verifika tagħha skond l-Istandards Internazzjonali tal-Verifika u l-Kodiċi ta' l-Etika IFAC u INTOSAI, safejn dawn huma applikabbli għall-kuntest tal-Komunità Ewropea. Il-verifika ġiet ippjanata u mwettqa sabiex tinkiseb assigurazzjoni raġonevoli li l-kontijiet huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari.

6.

Il-Qorti kisbet għalhekk bażi raġonevli għad-dikjarazzjoni espressa hawn taħt:

Affidabilità tal-kontijietIl-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2006, fl-aspetti materjali kollha, huma affidabbli.Legalità u regolarità tat-tranżazzjonjiet ta' bażiIt-tranżazzjonijiet fil-bażi tal-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija, fit-totalità tagħhom, huma legali u regolari.L-osservazzjoni li ġejja ma tpoġġix f'diskussjoni d-Dikjarazzjoni tal-Qorti.

OSSERVAZZJONIJIET

7.

Il-karatteristika prinċipali ta' l-implimentazzjoni baġitarja kienet l-annullament ta' madwar 10 % ta' l-approprijazzjonijiet għas-sena. It-trasferimenti għan-nefqa amministrattiva eċċedew il-50 %.

Dan ir-rapport ġie adottat mill-Qorti ta' l-Awdituri fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tas-27 ta' Settembru 2007.

Għall-Qorti ta' l-Awdituri

Hubert WEBER

President


(1)  ĠU L 24, 27.1.2005, p. 35.

(2)  ĠU L 11, 16.1.2003, p. 5.

(3)  Dawn il-kontijiet ġew magħmula fid-29 ta' Ġunju u rċevuti mill-Qorti fis-17 ta' Lulju 2007.


 

Tabella 1

L-Aġenzija Eżekuttiva ta' l-Edukazzjoni, Awdjoviżwali u l-Kultura (EACEA), Brussell

Oqsma ta' kompetenza Komunitarja li joħorġu mit-Trattat

Kompetenzi ta' l-Aġenzija kif definiti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (2005/56/KE) ta' l-14 ta' Jannnar 2005 (1)

Tmexxija

Riżorsi disponibbli għall-Aġenzija fl-2006

Prodotti u servizzi mogħtija fl-2006

Il-Komunità għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' edukazzjoni ta' kwalità.

[L-Artikolu 149(1)]

Il-Komunità għandha timplimenta politika ta' taħriġ vokazzjonali.

[L-Artikolu 150(1)]

Il-Komunità għandha tikkontribwixxi għall-fjoritura tal-kulturi ta' l-Istati Membri.

[L-Artikolu 151(1)]

Il-Komunità u l-Istati Membri għandhom jassiguraw li jeżistu l-kundizzjonijiet neċessarji għall-kompetittività ta' l-industrija tal-Komunità

[L-Artikolu 157(1)]

Objettivi

Fil-qafas tal-politika edukattiva, kulturali u industrijali, ittieħdu diversi miżuri sabiex jippromwovu l-edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali, l-awdjoviżwali, il-kutura, iż-żgħażagħ u ċ-ċittadinanza attiva fl-Unjoni Ewropea. L-objettivi prinċipali ta' dawn il-miżuri huma sabiex jirrinforzaw il-koeżjoni soċjali u sabiex jikkontribwixxu lejn il-kompetittività, it-tkabbir ekonomiku u unjoni akbar bejn il-popli ta' l-Ewropa.

Dawn il-miżuri jinkludu varjetà ta' programmi Komunitarji.

L-Aġenzija hija responsabli sabiex tmexxi ċerti linji ta' dawn il-programmi (“Socrates”, “e-Learning”, “Leonardo da Vinci”, “Jean Monnet, Study and research centres”, “Erasmus Mundus”, “Culture”, “Youth”, “Citizenship”, “Media Training” u “Media Plus”).

Kompiti

Sabiex tmexxi l-proġetti speċifiċi fdati lill-Aġenzija;

Sabiex tadotta l-istrumenti ta' l-implimentazzjoni tal-baġit għad-dħul u għan-nefqa u sabiex twettaq, fejn il-Kummissjoni tkun tagħtha l-poter li tagħmel hekk, l-operazzjonijiet neċessarji għat-tmexxija tal-programmi Komunitarji u, b'mod partikolari, dawk marbuta ma' l-assenjazzjoni ta' għotjiet u kuntratti;

Sabiex, tiġbor, tanalizza u tgħaddi lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha neċessarja sabiex tiggwida l-implimentazzjoni tal-programmi Komunitarji.

1   Kumitat Direttiv

Jikkonsisti f'ħames membri appuntati mill-Kummissjoni Ewropea.

Huwa jadotta l-programm ta' xogħol annwali ta' l-Aġenzija wara approvazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, huwa jadotta l-baġit amministrattiv ta' l-Aġenzija u r-rapport ta' l-attività annwali tagħha.

2   Direttur

Maħtur mill-Kummissjoni Ewropea.

3   Verifika Esterna

Il-Qorti Ewropea ta' l-Awdituri.

4   Awtorità ta' kwittanza

Il-Parlament Ewropew fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill.

Baġit finali:

1)

310,2 miljun euro għat-tmexxija tal-programmi Komunitarji u l-proġetti delegati lill-Aġenzija u implimentati mill-Aġenzija taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni (iffinanzjati totalment mill-Baġit Ġenerali ta' l-UE).

2)

29,2 miljun euro sabiex l-Aġenzija topera bħala korp indipendenti (sussidju ta' 100 % imdaħħal fil-Baġit Ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej).

Numru tal-Persunal fil-31 ta' Diċembru 2006

75 kariga għal persunal temporanju fil-pjan ta' twaqqif

Karigi okkupati: 64

Karigi oħra:

(persunal b'kuntratt u awżiljarju): 221 persunal b'kuntratt

Karigi okkupati: 214

Totali tal-persunal 31.12.2006: 278

assenjati għall-kompiti l-ġejjin:

operattivi: 227

amministrattivi: 49

varji: 2

Fl-1 ta' Jannar 2006, l-Aġenzija assumiet it-tmexxija ta' ċerti linji ta' programmi Komunitarji fl-oqsma ta' l-edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali, il-kultura, l-awdjoviżwali, iċ-ċittadinanza u ż-żgħażagħ skond l-objettivi stabbiliti fid-Deċiżjoni li waqqfet l-Aġenzija, l-att ta' delegazzjoni u l-pjan tal-ġestjoni tagħha għall-2006.

Għal dak li jikkonċerna proġetti ta' qabel l-2006, l-Aġenzija assumiet il-ġestjoni ta' 10 655 proġett b'kollox li ma kinux għadhom ingħalqu u li kienu ġew trasferiti mid-DĠ li kienu oriġinarjament responsabbli għalihom (DĠ EAC u DĠ INFSO) u li l-parti 'l kbira minnhom kienu mis-snin 2002 sa 2005, ħlief għall-programm MEDIA (2001) u l-Proġett Jean Monnet (1999 sa 2001). Sal-31 ta' Diċembru 2006, l-Aġenzija kienet għalqet 3 155 (iddiżimpenjat) proġett li kienu jmorru lura għal qabel l-2006, jiġifieri 30 % tal-proġetti trasferiti kollha.

Waqt l-2006, l-Aġenzija wettqet 114-il żjara ta' monitoraġġ lil proġetti li kienu għandhom għaddejja.

L-Aġenzija assumiet ukoll 183 verifika mhux mitmuma li kienu ġew mibdija mid-DĠ EAC, u għalqet 46 minnhom fl-2006 (25 %).

Għal dak li jirrigwarda l-proġetti għall-2006, l-Aġenzija organizzat ix-xogħol ta' selezzjoni, li wassal għall-għażla ta' 4 813 proġett, li virtwalment kollha rriżultaw f'kuntratt sa tmiem l-2006.

L-Aġenzija wettqet pjan ta' verifika fl-2006 u skedat 99 verifika, għal liema 84 żjara tal-verifika fuq il-post ġew imwettqa fl-2006.

L-Aġenzija fasslet u ppubblikat 20 sejħa għall-proposti fl-2006.

Waqt l-aħħar kwart ta' l-2006, l-Aġenzija għenet sabiex jiġu mfassla u ffinalizzati sejħiet għall- proposti li jirrigwardaw il-ġenerazzjoni l-ġdida tal-programmi għall-2007-2013.

Sors: informazzjoni provduta mill-Aġenzija.

Sors : dejta provduta mill-Aġenzija. Din it-tabella tipprovdi sommarju tad-dejta provduta mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha: dawn il-kontijiet huma magħmula fuq bażi tad-dovuti.

Tabella 2

L-Aġenzija Eżekuttiva ta' l-Edukazzjoni, l-Awdjoviżwali u l-Kultura (Brussell) — Implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2006

(1000 euro)

Dħul

Nefqa

Sors ta' dħul

Dħul imdaħħal fil-baġit finali għas-sena finanzjarja

Dħul miġbur

Allokazzjoni tan-nefqa

Approprijazzjonijiet tal-baġit finali

imdaħħla

impenjati

imħallsa

trasferiti

annullati

Sussidji Komunitarji (2)

29 199

27 749

Titolu I

Persunal

17 498

16 311

14 806

1 220

1 472

Titolu II

Amministrazzjoni

11 701

10 371

4 903

5 468

1 330

Total

29 199

27 749

Total

29 199

26 682

19 709

6 688

2 802

Sors: dejta provduta mill-Aġenzija. Din it-tabella tipprovdi sommarju tad-dejta provduta mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha. Id-dħul miġbur u l-pagamenti huma stmati fuq bażi tal-flus kontanti.


Tabella 3

L-Aġenzija Eżekuttiva ta' l-Edukazzjoni, l-Awdjoviżwali u l-Kultura (Brussell) — Kont tar-riżultat ekonomiku għas-sena finanzjarja 2006

(1000 euro)

 

2006

Dħul operattiv

Sussidji komunitarji

26 397

Total (a)

26 397

Spejjeż operattivi

Spejjeż tal-persunal (3)

13 071

Spejjeż relatati ma' l-attiv fiss

57

Spejjeż amministrattivi oħra

9 724

Total (b)

22 852

Riżultat ekonomiku għas-sena (c = a – b)

3 545


Tabella 4

L-Aġenzija Eżekuttiva ta' l-Edukazzjoni, l-Awdjoviżwali u l-Kultura (Brussell) — Karta tal-Bilanċ fil-31 ta' Diċembru 2006

(1000 euro)

 

2006

Attiv mhux kurrenti

Attiv fiss mhux tanġibbli

159

Attiv fiss tanġibbli

243

Attiv kurrenti

Riċevibbli ta' skadenza qasira

1 253

Likwidità u ekwivalenti likwidi

7 886

Attiv Totali

9 541

Passiv kurrenti

Dispożizzjonijiet għal riskji u imposti

310

Kontijiet pagabbli

5 686

Passiv Totali

5 996

Attiv nett

Riżultat ekonomiku għas-sena

3 545

Attiv nett totali

3 545

Total tal-passiv u ta' l-attiv nett

9 541


(1)  Din id-Deċiżjoni ġiet emendata bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/114/KE tat-8 ta' Frar 2007.

Sors: informazzjoni provduta mill-Aġenzija.

(2)  Inklużi sussidji taż-Żona Ekonomika Ewropea.

Sors: dejta provduta mill-Aġenzija. Din it-tabella tipprovdi sommarju tad-dejta provduta mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha. Id-dħul miġbur u l-pagamenti huma stmati fuq bażi tal-flus kontanti.

(3)  L-ispejjeż tal-persunal kienu inqas milli kien mistenni.


R-RISPOSTI TA’ L-AĠENZIJA

7.

Meħuda in konsiderazzjoni l-approprjazzjonijiet magħmula mill-Aġenzija matul is-sena, l-annullament ta’ approprjazzjonijiet fil-31 ta' Diċembru 2006 ġie limitat. Dan huwa spjegat permezz tan-numru konsiderevoli tal-Ftehim tas-Servizz (Service Level Agreements) u l-kuntratti li ma setgħux jiġu konklużi ħlief fl-aħħar ta’ l-2006, li għandhom bħala konsegwenza rapport ta’ approprjazzjonijiet konsiderevoli sabiex ikun assigurat il-ħlas ta’ riċevuti mhux riċevuti skond l-Artikolu 9 (4) tar-Regolament Finanzjarju li jawtorizza l-ħlas ta’ l-infiq amministrattiv sa l-aħħar tas-sena n + 1.


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 309/18


RAPPORT

dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Enerġija Intelliġenti għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

(2007/C 309/04)

WERREJ

1-2

INTRODUZZJONI

3-6

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

7

OSSERVAZZJONIJIET

Tabelli 1 sa 4

Ir-risposti ta' l-Aġenzija

INTRODUZZJONI

1.

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Enerġija Intelliġenti (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Aġenzija”) twaqqfet mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 2004/20/KE tat-23 ta' Diċembru 2003 (1). L-Aġenzija twaqqfet għal perijodu li beda fl-1 ta' Jannar 2004 u jintemm fil-31 ta' Diċembru 2008 biex timmaniġġja l-azzjonijiet tal-Komunità fis-settur ta' l-enerġija. L-Aġenzija kisbet l-indipendenza finanzjarja tagħha fl-1 ta' Jannar 2006.

2.

It-Tabella 1 tagħti sommarju tal-kompetenzi u ta' l-attivitajiet ta' l-Aġenzija. Informazzjoni prinċipali meħuda mir-rendikonti finanzjarji ppreparati mill-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2006 hija ppreżentata fit-Tabelli 2, 3 u 4.

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

3.

Din id-Dikjarazzjoni hija indirizzata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skond l-Artikolu 14 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 (2); kienet ippreparata wara eżami tal-kontijiet ta' l-Aġenzija, kif meħtieġ mill-Artikolu 248 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

4.

Il-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2006 (3) ġew ippreparati mid-Direttur tagħha, skond l-Artikolu 14 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003, u mibgħuta lill-Qorti, li hija meħtieġa li tagħti dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-affidabbiltà tagħhom u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi.

5.

Il-Qorti wettqet il-verifika tagħha skond l-Istandards Internazzjonali tal-Verifika u l-Kodiċi ta' l-Etika ta' l-IFAC u l-INTOSAI, sa fejn dawn huma applikabbli għall-kuntest tal-Komunità Ewropea. Il-verifika kienet ippjanata u mwettqa bi ħsieb li tinkiseb assigurazzjoni raġonevoli li l-kontijiet huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari.

6.

Il-Qorti kisbet għalhekk bażi raġonevoli għad-Dikjarazzjoni espressa hawn taħt.

L-affidabilità tal-kontijietIl-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2006, fl-aspetti materjali kollha, huma affidabbli.Il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażiIt-tranżazzjonijiet fil-bażi tal-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija, fit-totalità tagħhom, huma legali u regolari.L-osservazzjoni li ġejja ma tpoġġix f'diskussjoni d-Dikjarazzjoni tal-Qorti.

OSSERVAZZJONI

7.

Ir-rata ta' utilizzazzjoni ta' approprijazzjonijiet ta’ impenn għall-2006 kienet ta' 97 %. Madankollu, ir-rata ta' annullament kienet ta' 8 % u aktar minn 20 % ta' l-approprijazzjonijiet ta’ impenn fl-2006 ġew trasferiti 'l quddiem. Aktar minn 48 % ta' l-approprijazzjonijiet għal attivitajiet operattivi (it-Titolu III) kienu impenjati f'Diċembru, għalhekk 43 % ta' l-impenji kellhom jiġu trasferiti 'l quddiem għall-2007, u 32 % tat-trasferimenti mill-2005 kienu annullati fl-2006. Bosta linji tal-baġit għas-sostenn amministrattiv ma ntużawx matul l-2006 u madwar 94 000 euro kienu trasferiti mingħajr ġustifikazzjoni adegwata (4). Għalhekk, il-prinċipju baġitarju ta' l-annwalità ma kienx osservat b'mod rigoruż.

Dan ir-rapport ġie adottat mill-Qorti ta' l-Awdituri fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tas-27 ta' Settembru 2007.

Għall-Qorti ta' l-Awdituri

Hubert WEBER

President


(1)  ĠU L 5, 9.1.2004, p. 85.

(2)  ĠU L 11, 16.1.2003, p. 5.

(3)  Dawn il-kontijiet ġew ippreparati fil-21 ta' Ġunju 2007 u rċevuti mill-Qorti fil-5 ta' Lulju 2007.

(4)  L-Artikolu 9 tar-Regolament Finanzjarju.


 

Tabella 1

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Enerġija Intelliġenti (Brussell)

Oqsma ta' kompetenza Komunitarja stipulati mit-Trattat

Kompetenzi ta' l-Aġenzija kif definiti fir-Regolament tal-Kummissjoni 2004/20/KE tat-23 ta' Diċembru 2003

Tmexxija

Riżorsi disponibbli għall-Aġenzija fl-2006

(2005 n/a)

Attivitajiet u servizzi provduti fl-2006

Il-politika tal-Komunità dwar l-ambjent għandha tikkontribwixxi għas-salvagwardja, għall-ħarsien u għat-titjib tal-kwalità ta' l-ambjent; għall-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem; għall-użu għaqli u razzjonali tar-riżorsi naturali; u għall-promozzjoni ta' miżuri fuq livell internazzjonali li jittrattaw problemi ambjentali reġjonali kif ukoll globali.

(l-Artikolu 174(1)

Objettivi

Fil-qafas ta' l-istrateġija ta' żvilupp sostenibbli, l-Unjoni Ewropea ħadet miżuri sabiex tippromwovi u tiżviluppa l-enerġija li tista' tiġġedded u l-effiċjenza fl-enerġija. L-objettiv huwa sabiex tikkontribwixxi b'mod ibbilanċjat għas-sigurtà fil-provvista ta' l-enerġija, il-kompetittività u l-ħarsien ta' l-ambjent. L-oqsma ta' l-azzjoni huma l-iżvilupp ta' l-enerġija li tista' tiġġedded u l-effiċjenza ta' l-enerġija, inkluż is-settur tat-trasport, u l-promozzjoni tagħhom fil-pajjiżi li jkunu qegħdin jiżviluppaw.

Dawn il-miżuri jinkludu programm ta' ħafna snin għall-azzjoni fis-settur ta' l-enerġija: “Enerġija Intelliġenti-Ewropa” 2003-2006 — IEE 1 (id-Deċiżjoni Nru 1230/2003/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2003).

Taħt dan il-programm tal-Komunità, l-Aġenzija hija responsabbli għall-implimentazzjoni tax-xogħlijiet li jikkonċernaw l-għajnuna tal-Komunità, ħlief għall-evalwazzjoni tal-programm, il-monitoraġġ tal-leġiżlazzjoni u l-istudji strateġiċi, jew kull azzjoni oħra li taqa' b'mod esklussiv taħt il-kompetenza esklussiva tal-Kummissjoni Ewropea.

Kompiti

Fil-kuntest ta' l-implimentazzjoni tal-programm Komunitarju IEE 1:

Li timmaniġġja l-istadji kollha matul iċ-ċiklu ta' proġetti speċifiċi;

Li tadotta l-istrumenti għall-implimentazzjoni tal-baġit u li twettaq, meta l-Kummissjoni tkun tatha l-poter li tagħmel dan, l-operazzjonijiet kollha meħtieġa biex timmaniġġja l-programm tal-Komunità u, b'mod partikolari, dawk marbuta ma' l-għoti ta' kuntratti u għotjiet ta' flus;

Il-ġbir, l-analiżi u t-trasmissjoni lill-Kummissjoni ta' l-informazzjoni kollha meħtieġa biex titmexxa l-implimentazzjoni tal-programm.

1   Kumitat Direttiv

Magħmul minn ħames membri maħtura mill-Kummissjoni Ewropea.

Jadotta l-programm ta' xogħol annwali ta' l-Aġenzija wara l-approvazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea. Minbarra dan, jadotta l-baġit amministrattiv ta' l-Aġenzija u r-rapport ta' attività annwali tiegħu.

2   Direttur

Maħtur mill-Kummissjoni Ewropea.

3   Kontroll tal-Verifika Esterna

Il-Qorti Ewropea ta’ l-Awdituri.

4   Awtorità ta' Approvazzjoni

Il-Parlament Ewropew fuq rakkomandazzjoni mill-Kunsill

Baġit finali

A)

53,2 miljun euro (100 % mill-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea) għall-baġit tal-programm IEE 1 li l-Aġenzija timplimenta taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni;

B)

5,2 miljun euro (100 % sussidju Komunitarju) għall-baġit amministrattiv li għalih l-Aġenzija hija awtonoma.

Persunal fil-31 ta' Diċembru 2006

16-il kariga ta' aġent temporanaju mniżżla fil-pjan ta' twaqqif.

Karigi ta' aġent temporanju okkupati: 16

Karigi oħra:

Persunal fuq kuntratt: 30 kariga ppjanata, li minnhom 25 kienu okkupati.

Total tal-Persunal fil-31/12/2006: 41

Responsabbli għal

Kompiti operattivi: 31

Kompiti amministrattivi: 10

Immonitorjat 218-il proġett kontinwu li għalihom ingħataw għotjiet taħt is-Sejħa għall-proposti 2003 u 2004. B'kollox, 168 rapport tal-progress u 36 rapport interim u 20 rapport finali ġew approvati u skond dawn twettqu l-pagamenti lill-benefiċjarji. Minbarra dan, l-Aġenzija ħadet sehem f'aktar minn 100 laqgħa dwar il-proġetti. Organizzat ukoll 14-il grupp ta' ħidma tal-ko-ordinaturi tal-proġetti bil-parteċipazzjoni tad-DĠ ġenitur u programmi oħra relevanti tal-Kummissjoni.

Mexxiet is-Sejħa għall-proposti 2005 għall-programm IEE (ippubblikata fl-2005 bi skadenza għall-preżentazzjoni fil-bidu ta' l-2006): b'kollox, l-IEEA rċeviet 265 proposta minn 29 pajjiż u madwar 2000 organizzazzjoni. Bħal fis-sena ta' qabel, esperti esterni assistew l-IEEA matul l-evalwazzjoni. B'kollox kienu konklużi 125 ftehim ta' għotjiet.

Mexxiet is-Sejħa għall-proposti 2006 għall-programm IEE: is-Sejħa kienet ippubblikata lejn l-aħħar ta' Mejju 2006 bi skadenza għall-preżentazzjoni fil-31 ta' Ottubru 2006. Saru sforzi sostanzjali għall-promozzjoni tas-sejħa lil gruppi mmirati relevanti madwar l-Ewropa, inkluża l-organizzazzjoni tal-Jum ta' Informazzjoni Ewropea (Brusselll, il-31 ta' Mejju 2006, 450 parteċipant, xandira diretta bl-internet), sostenn ta' aktar minn 40 ġurnata ta' informazzjoni nazzjonali, ċirkulazzjoni ta' avviżi bl-email, u aġġornamenti regolari fuq l-internet. B'kollox, l-IEEA rċeviet 351 proposta bħala tweġiba għas-Sejħa ta' l-2006. Evalwazzjonijiet ma' l-esperti esterni seħħew fil-bidu ta' l-2007.

Ippubblikat u kkomunikat informazzjoni dwar il-programm IEE u l-Aġenzija: fl-2006, il-websajt tal-programm irreġistra aktar minn 500 000 download u miljun żjara tal-paġna.

Avviżi Regolari ta' l-Aħbarijiet intbagħtu lid-database ta' kuntatt IEE, li kien jinkludi aktar minn 5 000 kuntatt sa tmiem l-2006.

Informazzjoni u aġġornamenti dwar proġetti IEE ingħataw permezz ta' tliet ħarġiet tan-newsletter “Intelligent Energy News” (44 000 download matul l-2006) u fact sheets ta' proġetti individwali (100 000 download).

Tat bidu għal feedback mir-riżultati tal-proġetti f'oqsma ta' politika prinċipali tad-DĠ ġenitur fl-għamla ta' assembleji u tal-parteċipazzjoni ta' rappreżentanti tal-proġetti f'konferenzi prinċipali

Għamlet rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni biex tmexxi l-implimentazzjoni tal-programm IEE u t-tħejjija tal-programm ta' segwitu IEE II (2007-2013): fuq stedina tad-DĠ ġenitur, l-Aġenzija ħadet sehem f'task force inkarigat bit-tħejjija ta' abbozz ta' programm ta' xogħol għall-IEE II. L-attivitajiet kienu jinkludu analiżi ta' esperjenzi u dejta statistiċi relatati mar-regoli ta' parteċipazzjoni, proposti għal temi tematiċi futuri, u l-organizzazzjoni u l-analiżi ta' stħarriġ pubbliku. Bl-istess mod, u fuq stedina tad-DĠ ġenitur, l-Aġenzija użat it-tagħlim li kienet kisbet mit-tmexxija tal-linja ta' żvilupp esterna IEE (COOPENER) u applikatu fil-fażi tad-disinn tal-Faċilità ta' l-Enerġija DEV/AIDCO u tal-programm suċċessur COOPENER II.

Sors: Informazzjoni ppreżentata mill-Aġenzija

Sors: Dejta provduta mill-Aġenzija. Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha: dawn il-kontijiet huma ppreparati abbażi tad-dovuti.

Tabella 2

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Enerġija Intelliġenti (Brussell) — Implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2006

(1000 euro)

Dħul

Nefqa

Sors tad-dħul

Dħul imdaħħal fil-baġit finali għas-sena finanzjarja

Dħul irċevut

Allokazzjoni tan-nefqa

Approprijazzjonijiet skond il-baġit finali

Approprijazzjonijiet trasferiti mis-sena/snin finanzjarja/i preċedenti (1)

imdaħħla

impenjati

imħallsa

trasferiti

annullati

disponibbli

imħallsa

annullati

Sussidji komunitarji

5 168

5 168

Titolu I

Persunal

2 959

2 944

2 561

118

280

66

2

64

Sussidji oħra (2)

 

461

Titolu II

Amministrazzjoni

784

718

651

67

66

324

309

15

 

 

 

Titolu III

Attivitajiet operattivi (3)

1 425

1 346

549

797

79

70

1

69

Total

5 168

5 629

Total

5 168

5 008

3 762

982

425

461

313

148

Sors: Dejta provduta mill-Aġenzija. Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha. Dħul miġbur u pagamenti huma stmati fuq bażi tal-flus kontanti.


Tabella 3

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Enerġija Intelliġenti (Brussell) — Kont tar-riżultat ekonomiku għas-sena finanzjarja 2006

(1000 euro)

 

2006

Dħul operattiv

Sussidji komunitarji

5 057

Dħul ieħor

105

Total (a)

5 162

Spejjeż operattivi

Spejjeż relatati mal-persunal

2 616

Spejjeż relatat ma' l-attiv fiss

38

Spejjeż amministrattivi oħra

1 305

Total (b)

3 959

Bilanċ favur/(kontra) minn attivitajiet operattivi (c = a – b)

1 203

Spejjeż 2005 (d)

273

Riżultat ekonomiku għas-sena (e = c – d)

930


Tabella 4

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Enerġija Intelliġenti (Brussell) — Karta tal-bilanċ fil-31 ta' Diċembru 2006

(1000 euro)

 

2006

Attiv mhux kurrenti

Attiv fiss intanġibbli

13

Attiv fiss tanġibbli

88

Attiv kurrenti

Riċevibbli ta' skadenza qasira

95

Likwidità u ekwivalenti likwidi

1 509

Total ta' l-attiv

1 705

Passiv kurrenti

Proviżjonijiet għal riskji u spejjeż

48

Kontijiet pagabbli

727

Total tal-passiv

775

Attiv nett

Riżultat ekonomiku għas-sena

930

Total ta' l-attiv nett

930

Total tal-passiv u ta' l-attiv nett

1 705


(1)  Approprijazzjonijiet li jifdal mill-2005 trasferiti mill-Kummissjoni għall-Aġenzija.

(2)  Sussidju rċevut mill-Kummissjoni Ewropea biex ikopri l-impenji trasferiti mill-2005 għall-2006.

(3)  Nefqa fuq laqgħat ta' l-esperti konnessi ma' l-implimentazzjoni ta' proġetti.

Sors: Dejta provduta mill-Aġenzija. Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha. Dħul miġbur u pagamenti huma stmati fuq bażi tal-flus kontanti.


R-RISPOSTI TA’ L-AĠENZIJA

7.

L-Aġenzija ser timplimenta proċedura fl-aħħar tas-sena li tassigura li approprijazzjonijiet ġustifikati biss jiġu miġjuba ‘l quddiem.


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 309/24


RAPPORT

dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Ewropea ta' l-Ambjent għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

(2007/C 309/05)

WERREJ

1-2

INTRODUZZJONI

3-6

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

7-8

OSSERVAZZJONIJIET

Tabelli 1 sa 4

Ir-risposti ta' l-Aġenzija

INTRODUZZJONI

1.

L-Aġenzija Ewropea ta' l-Ambjent (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Aġenzija”) ġiet imwaqqfa bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1210/90 tas-7 ta' Mejju 1990 (1). Hija responsabbli li twaqqaf netwerk ta' osservazzjoni li jipprovdi lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u, b'mod aktar ġenerali, lill-pubbliku b'informazzjoni ta' min joqgħod fuqha dwar l-istat ta' l-ambjent. Din l-informazzjoni għandha, b'mod partikolari, tagħmilha possibbli għall-Unjoni Ewropea u għall-Istati Membri biex jieħdu azzjoni ħalli jissalvagwardjaw l-ambjent u jevalwaw l-effettività ta' tali azzjoni.

2.

It-Tabella 1 tagħti sommarju tal-kompetenzi u ta' l-attivitajiet ta' l-Aġenzija. Sommarju tad-dejta prinċipali meħuda mir-rendikonti finanzjarji ppreparati mill-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2006 huwa ppreżentat fit-Tabelli 2, 3 u 4 għal skopijiet ta' informazzjoni.

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

3.

Din id-Dikjarazzjoni hija indirizzata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skond l-Artikolu 185(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (2); kienet ippreparata wara eżami tal-kontijiet ta' l-Aġenzija, kif meħtieġ mill-Artikolu 248 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

4.

Il-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2006 (3) ġew magħmula mid-Direttur Eżekuttiv tagħha, skond l-Artikolu 13 tar-Regolament (KEE) Nru 1210/90, u mibgħuta lill-Qorti, li hija meħtieġa li tagħti dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-affidabilità tagħhom u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi.

5.

Il-Qorti wettqet il-verifika tagħha skond l-Istandards Internazzjonali tal-Verifika u l-Kodiċi ta' l-Etika ta' l-IFAC u ta' l-INTOSAI, safejn dawn huma applikabbli għall-kuntest tal-Komunità Ewropea. Il-verifika kienet ippjanata u mwettqa bi ħsieb li tinkiseb assigurazzjoni raġonevoli li l-kontijiet huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari.

6.

Il-Qorti kisbet għalhekk bażi raġonevoli għad-Dikjarazzjoni mniżżla hawn taħt:

Affidabbiltà tal-kontijietIl-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li għalqet fil-31 ta' Diċembru 2006 huma, fl-aspetti materjali kollha, affidabbli.Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażiIt-tranżazzjonijiet ta' bażi tal-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija, meħuda fit-totalità tagħhom, huma legali u regolari.L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jpoġġux id-Dikjarazzjoni tal-Qorti f'diskussjoni.

OSSERVAZZJONIJIET

7.

Aktar minn 30 % ta' l-impenji għas-sena kellhom ikunu trasferiti. Dan il-proporzjon laħaq aktar minn 50 % għan-nefqa operattiva (It-Titolu III u dħul assenjat). Uħud mit-trasferimenti ma kinux ġustifikati: matul l-aħħar xahrejn ta' l-2006, l-Aġenzija għamlet impenji ta' 1,3 miljun euro li għalihom l-approprijazzjonijet ta' pagament korrispondenti kienu trasferiti għall-2007. Verifika ta' kampjun (4) ta' dawn it-trasferimenti wrew li kollha kemm huma kienu relatati ma' attivitajiet li kellhom jitwettqu fl-2007. B'hekk, il-prinċipju baġitarju ta' annwalità ma kienx applikat b'mod rigoruż.

8.

Bi ksur tal-prinċipju ta' segregazzjoni tad-dmirijiet, l-istess uffiċjal li jawtorizza permezz ta' sotto-delega mhux biss wettaq kontrolli ex-ante imma wkoll kien iġesti d-drittijiet ta' aċċess għas-sistema IT għall-kontabilità baġitarja.

Dan ir-rapport ġie adottat mill-Qorti ta' l-Awdituri fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tas-27 ta' Settembru 2007.

Għall-Qorti ta' l-Awdituri

Hubert WEBER

President


(1)  ĠU L 120, 11.5.1990.

(2)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)  Dawn il-kontijiet kienu ppreparati fid-29 ta' Mejju 2007 u rċevuti mill-Qorti fit-3 ta' Lulju 2007.

(4)  Valur tal-kampjun: madwar 500 000 euro.


 

Tabella 1

L-Aġenzija Ewropea ta' l-Ambjent (Kopenhagen)

Oqsma ta' kompetenza komunitarja stipulata fit-Trattat

Kompetenzi ta' l-Aġenzija kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1210/90 tas-7 ta' Mejju 1990

Tmexxija

Riżorsi disponibbli għall-Aġenzija

(2005)

Prodotti u servizzi ewlenin provduti fl-2006

Politika dwar l-ambjent

Il-Politika Komunitarja dwar l-ambjent għandu jkollha l-mira ta’ protezzjoni ta’ livell għoli li tieħu kont tad-diversità tas-sitwazzjonijiet fid-diversi reġjuni tal-Komunità. Għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju ta’ prekawzjoni u fuq il-prinċipji li azzjoni preventiva għandha tittieħed, li l-ħsara lill-ambjent għandha, bħala prijorità tissewwa f’ras il-għajn u li min iniġġeż għandu jħallas. (…) Fil-preparazzjoni tagħha tal-politika (…), il-Komunità għandha tieħu in konsiderazzjoni dati xjentifiċi u tekniċi eżistenti (…).

(l-Artikolu 174 tat-Trattat)

Objettivi

Li twaqqaf netwerk ta’ l-informazzjoni u l-osservazzjoni ta’ l-ambjent Ewropew biex tipprovdi lill-Komunità u lill-Istati Membri b’informazzjoni oġġettiva, ta min joqgħod fuqha u kumparabbli fil-livell Ewropew li tippermetti li:

(a)

jittieħdu l-miżuri meħtieġa għall-protezzjoni ta' l-ambjent;

(b)

jiġu stmati r-riżultati ta' dawk il-miżuri;

(c)

jiżguraw li l-pubbliku ikun infurmat tajjeb bl-istat ta’ l-ambjent.

Kompiti

Li tipprovdi lill-Komunità u lill-Istati Membri bl-informazzjoni oġġettiva meħtieġa għat-tħejjija u l-implementazzjoni soda u effettiva tal-politika ambjentali;

li tirreġistra, tiġbor u tistma l-informazzjoni dwar il-qagħda ta’ l-ambjent u tirrapporta dwar il-kwalità ta' u l-pressjonijiet fuq l-ambjent fi ħdan it-territorju tal-Komunità;

li tgħin biex tiżgura li d-dejta dwar l-ambjent fil-livell Ewropew tkun kumparabbli u, jekk meħtieġ, biex tinkorraġġixxi b’mezzi xierqa, armonizzazzjoni mtejba ta’ metodi ta’ kejl;

li tippromwovi l-inkorporazzjoni tad-dejta Ewropea ambjentali fil-programmi internazzjonali;

li tippubblika rapport kull ħames snin fuq l-istat, il-bidliet u l-prospetti fl-ambjent;

li tistimula l-iżvilupp ta’ tekniki ta’ tbassir ambjentali, metodi ta’ stima ta’ l-ispejjeż tal-ħsara għall-ambjent u l-iskambju ta’ informazzjoni it-teknoloġija disponibbli għall-prevenzjoni tal-ħsara għall-ambjent;

li tistimula l-iżvilupp tal-metodi ta’ stima ta’ l-ispejjeż tal-ħsara għall-ambjent u l-ispejjeż tal-politika għall-prevenzjoni, protezzjoni u restawr ambjentali.

1.   Bord ta' Tmexxija

Kompożizzjoni:

rappreżentant wieħed għal kull Stat Membru,

żewġ rappreżentanti mill-Kummissjoni,

żewġ xjentisti maħtura mill-Parlament Ewropew.

Kompiti

Li jadotta l-programm tax-xogħol u jiżgura li qed jiġi implimentat.

2.   Direttur Eżekuttiv

Maħtur mill-Bord ta' Tmexxija fuq proposta mill-Kummissjoni.

3.   Forum Konsultattiv

Magħmul minn rappreżentant wieħed minn kull Stat Membru; li jagħti parir lid-Direttur Eżekuttiv.

4.   Kumitat Xjentifiku

Magħmul minn persuni kwalifikati fil-qasam ta’ l-ambjent.

5.   Verifika esterna

Il-Qorti Ewropea ta' l-Awdituri.

6.   Awtorità ta' Kwittanza

Il-Parlament fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill.

Baġit finali

37,1 miljun euro (32,1 miljun euro)

Sussidju komunitarju: 75 % (84 %).

Numri tal-persunal fil-31 ta' Diċembru 2006

Numru ta' karigi fil-pjan ta' twaqqif: 115 (115)

Karigi okkupati: 110 (107)

+47 (34) persunal ieħor (kuntratti awżiljarji, esperti nazzjonali ssekondati, persunal lokali u persunal mill-aġenzija ta' l-impjiegi)

Total tal-persunal: 115 (115)

assenjati fid-dmirijiet li ġejjin:

operattivi 72 (72)

amministrativi: 42 (42)

imħallta: 1 (1)

Tnedija ta' Prelude (Analiżi Ambjentali Prospettiva dwar l-Iżvilupp ta' l-Użu ta' l-Art fl-Ewropa).

Aġġornament tar-Reġistru Ewropew ta' Emissjoni ta' Tniġġis (EPER).

Pubblikazzjoni ta' rapporti dwar, inter alia, it-trasport u l-ambjent, l-agrikoltura u l-ambjent, l-enerġija u l-ambjent, il-bijoenerġija, il-kwalità ta' l-arja, ħruġ ta' gassijiet serra, l-istat tax-xtut ta' l-Ewropa, il-firxa urbana u l-ġestjoni tar-riżorsi naturali.

Seminars organizzati taħt il-Presidenza tal-Kunsill.

Assistenza fl-armonizzazzjoni tad-dejta.

Tmexxija tan-netwerk Eionet (Netwerk ta’ l-Informazzjoni dwar u l-Osservazzjoni ta’ l-Ambjent Ewropew).

Sors: informazzjoni provduta mill-Aġenzija.

Sors: dejta mogħtija mill-Aġenzija — Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha: dawn il-kontijiet huma ppreparati abbażi tad-dovuti.

Tabella 2

L-Aġenzija Ewropea ta' l-Ambjent (Kopenhagen) — Implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2006

(1000 euro)

Dħul

Nefqa

Sors tad-dħul

Dħul imdaħħal fil-baġit finali għas-sena finanzjarja

Dħul miġbur

Allokazzjoni tan-nefqa

Approprijazzjonijiet skond il-baġit finali

Approprijazzjonijiet trasferiti mis-sena finanzjarja preċedenti

imdaħħla

impenjati

imħallsa

trasferiti

annullati

disponibbli

imħallsa

annullati

Sussidji komunitarji

27 650

27 650

Titolu I

Persunal

16 013

16 013

15 692

308

13

508

386

122

Sussidji oħrajn

5 264

5 115

Titolu II

Amministrazzjoni

2 926

2 912

2 623

283

19

895

836

59

Dħul ieħor

4 200

1 798

Titolu III

Attivitajiet operattivi

13 975

13 971

8 681

5 290

4

4 069

3 671

398

Dħul assenjat

4 200

781

356

3 844

2 167

931

115

Total

37 114

34 563

Total

37 114

33 677

27 352

9 725

36

7 639

5 824

694

Sors: dejta mogħtija mill-Aġenzija — Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha. Dħul miġbur u pagamenti huma stmati fuq bażi tal-likwidità.


Tabella 3

L-Aġenzija Ewropea ta' l-Ambjent (Kopenhagen) — Kont tar-riżultat ekonomiku għas-snin finanzjarji 2006 u 2005

(1000 euro)

 

2006

2005

Dħul operattiv

Sussidji komunitarji

27 650

26 900

Sussidji oħrajn

5 673

5 633

Dħul ieħor (1)

2 277

0

Total (a)

35 601

32 533

Nefqa operattiva

Nefqa fuq il-Persunal

14 500

13 423

Nefqa relatata ma' l-attiv fiss

795

621

Nefqa amministrattiva oħra

4 843

4 700

Nefqa operattiva

15 000

15 618

Total (b)

35 138

34 363

Bilanċ favur /(kontra) minn attivitajiet operattivi (c = a – b)

462

–1 830

Dħul minn operazzjonijiet finanzjarji (e)

72

29

Dħul minn operazzjonijiet finanzjarji (f)

7

7

Bilanċ favur /(kontra) minn attivitajiet mhux operattivi (g = e – f)

66

22

Riżultat ekonomiku għas-sena (h = c + g)

528

–1 808


Tabella 4

Aġenzija Ewropea ta' l-Ambjent (Kopenhagen) — Karta tal-bilanċ tal-31 ta' Diċembru 2006 u 2005

(1000 euro)

 

2006

2005

Attiv mhux kurrenti

Attiv fiss intanġibbli

330

456

Attiv fiss tanġibbli

1 866

1 649

Attiv kurrenti

Pre-finanzjament ta' skadenza qasira (2)

1 151

598

Riċevibbli ta' skadenza qasira

2 611

1 581

Riċevibbli għal żmien twil

494

482

Likwidità u ekwivalenti likwidi (3)

6 097

4 491

Total ta' l-attiv

12 548

9 258

Passiv kurrenti

Kontijiet pagabbli

7 779

5 016

Total tal-passiv

7 779

5 016

Attiv nett

Bilanċ favur/kontra akkumulat

4 242

6 050

Riżultat ekonomiku għas-sena

528

–1 808

Total ta' l-attiv nett

4 770

4 242

Total tal-passiv u ta' l-attiv nett

12 548

9 258


(1)  Rkupru tat-taxxi fuq il-bini 2000-2004 (905 000 euro).

(2)  Primarjament pre-finanzjament mogħti liċ-Ċentri Tematiċi Ewropej.

(3)  Rkupru tat-taxxi fuq il-bini 2000-2004 (905 000 euro).


R-RISPOSTI TA’ L-AĠENZIJA

Ir-rata ta’ ammonti miġjuba ‘l quddiem fl-2007 ġiet ikkawwżata prinċiparjament minn avvenimenti straordinarji fl-2006 li rrikjedew li ndewwmu l-ħlasijiet interim sakemm ikunu sodisfatti bir-riżultati. L-impenji tardivi imsemmija kienu dovuti għal obbligazzjoni li l-ftehim ta’ liċenzji jseħħ sa l-1 ta’ Jannar kull sena sabiex tinżamm kontinwità u għaż-żmien meħtieġ sabiex jiġu stabbiliti l-ispejjeż tan-negozjar u skedi ta’ żmien għal ħidma kumlessa u ġdida. L-Aġenzija ser tkompli bl-isforzi tagħha sabiex tnaqqas ir-rata ta’ carryover f’dan il-kuntest.

Ir-riskji marbuta mas-sitwazzjoni deskritta ġew evalwati mill-ġestjoni u kontrolli ta’ taffija ġew imposti. Il-livell ta’ riskju ġestjonarju huwa kkunsidrat bħala aċċettabbli. Din is-sitwazzjoni ser tiġi evalwata mill-ġdid fir-reviżjoni ta’ postijiet sensittivi li ser isiru minn nofs l-2007.


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 309/29


RAPPORT

dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Koperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni ta' l-Istati Membri għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

(2007/C 309/06)

WERREJ

1-2

INTRODUZZJONI

3-6

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

7-9

OSSERVAZZJONIJIET

Tabelli 1 sa 4

Ir-risposti ta' l-Aġenzija

INTRODUZZJONI

1.

L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Koperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni ta' l-Istati Membri (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Aġenzija”) inħolqot mir-Regolament (KE) Nru 2007/2004 tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2004 (1). Hija saret kompletament awtonoma fl-1 ta' Jannar 2006 (2). Il-kompitu prinċipali ta' l-Aġenzija huwa li tikkoordina l-attivitajiet ta' l-Istati Membri fil-qasam tal-ġestjoni tal-fruntieri esterni (sostenn għall-koperazzjoni operattiva, assistenza teknika u operattiva, analiżi tar-riskju).

2.

It-Tabella 1 tagħti sommarju tal-kompetenzi u l-attivitajiet ta' l-Aġenzija. Sommarju tad-dejta prinċipali mir-rendikonti finanzjarji ppreparati mill-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2006 huwa ppreżentat fit-Tabelli 2, 3 u 4 għal skopijiet ta' informazzjoni.

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

3.

Din id-Dikjarazzjoni hija indirizzata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skond l-Artikolu 185(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 (3); kienet ippreparata wara eżami tal-kontijiet ta' l-Aġenzija, kif meħtieg mill-Artikolu 248 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

4.

Il-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2006 (4) kienu ppreparati mid-Direttur Eżekuttiv tagħha, skond l-Artikolu 30 tar-Regolament (KE) Nru 2007/2004, u mibgħuta lill-Qorti, li hija meħtieġa li tagħti dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-affidabilità tagħhom u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi.

5.

Il-Qorti wettqet il-verifika tagħha skond l-Istandards Internazzjonali tal-Verifika u l-Kodiċi ta' l-Etika ta' l-IFAC u l-INTOSAI, sa fejn dawn huma applikabbli għall-kuntest tal-Komunità Ewropea. Il-verifika ġiet ippjanata u mwettqa sabiex tinkiseb assigurazzjoni raġonevoli li l-kontijiet huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari.

6.

Il-Qorti kisbet għalhekk bażi raġonevoli għad-Dikjarazzjoni t'hawn taħt.

L-affidabilità tal-kontijietIl-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2006, fl-aspetti materjali kollha, huma affidabbli.Il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażiIt-tranżazzjonijiet ta' bażi tal-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija, fit-totalità tagħhom, huma legali u regolari.L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jpoġġux f'diskussjoni d-Dikjarazzjoni tal-Qorti.

OSSERVAZZJONIJIET

7.

Għas-sena finanzjarja 2006, ir-rata ta' l-impenji kienet ta' 85 %. Ir-rata ta' impenji miġjuba 'l quddiem b'mod ġenerali kienet ta' aktar minn 70 % u kważi 85 % għal infiq operattiv. Trasferimenti ta' approprijazzjonijiet bejn il-kapitoli jew it-titoli matul is-sena kienu jeċċedu t-total massimu ta' 10 % stabbilit mir-Regolament Finanzjarju. Għalhekk, il-prinċipji tal-baġit ta' l-annwalità u ta' l-ispeċifikazzjoni ma kinux osservati strettament.

8.

Ittieħdu impenji legali (5) qabel l-impenji tal-baġit, li jmur kontra r-regolament finanzjarju ta' l-Aġenzija.

9.

Il-kriterji u l-proċeduri użati biex ikun reklutat il-persunal ma kinux skond id-dispożizzjonijiet ġenerali għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Persunal: il-ksur kien jikkonċerna prinċipalment l-esperjenza minima meħtieġa għal ċertu grad, ir-rwol limitat tal-Kumitat ta' Selezzjoni u d-dokumentazzjoni tal-proċess ta' pre-selezzjoni.

Dan ir-rapport ġie adottat mill-Qorti ta' l-Awdituri fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tas-27 ta' Settembru 2007.

Għall-Qorti ta' l-Awdituri

Hubert WEBER

President


(1)  ĠU L 349, 25.11.2004, p. 1

(2)  Sa l-1 ta' Settembru 2006, is-salarji kienu mħallsa mill-Kummissjoni.

(3)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)  Dawn il-kontijiet ġew ippreparati fil-25 ta' Mejju 2007 u rċevuti mill-Qorti fil-11 ta' Lulju 2007.

(5)  Sitt każijiet b'valur totali ta' madwar 30 000 euro.


 

Tabella 1

L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Koperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni ta' l-Istati Membri — Frontex (Varsavja)

Oqsma ta' kompetenza Komunitarja skond it-Trattat

Kompetenzi ta' l-Aġenzija kif speċifikati fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2007/2004 tas-26 ta' Ottubru 2004

Tmexxija

Riżorsi disponibbli għall-Aġenzija

Prodotti u servizzi provduti fl-2006

Il-politika tal-Komunità f'dan il-qasam timmira li tiżviluppa standards u proċeduri komuni dwar it-twettiq ta' kontrolli fuq persuni li jaqsmu l-fruntieri esterni ta' l-Istati Membri; barra dan ser jittieħdu miżuri biex jassiguraw koperazzjoni bejn id-dipartimenti rilevanti u l-amministrazzjonijiet ta' l-Istati Membri fl-oqsma koperti minn dan it-Titolu, kif ukoll bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni.

(L-Artikoli 62(2)(a) u 66 tat-Trattat)

Objettivi

Frontex ġiet stabbilita bl-intenzjoni li ttejjeb il-ġestjoni integrata tal-fruntieri esterni ta' l-Istati Membri ta' l-UE.

Frontex ser:

(a)

Tiffaċilita u tagħmel aktar effettiva l-applikazzjoni ta' miżuri Komunitarji eżistenti u futuri relatati mal-ġestjoni tal-fruntieri esterni.

(b)

Tassigura l-koordinazzjoni ta' l-azzjonijiet ta' l-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta' dawn il-miżuri, għalhekk tikkontribwixxi għal livell effiċjenti, għoli u uniformi ta' kontroll fuq persuni u s-sorveljanza tal-fruntieri esterni ta' l-Istati Membri.

(c)

Tipprovdi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri bl-għajnuna teknika u l-abbiltà neċessarja fil-ġestjoni tal-fruntieri esterni u tippromwovi s-solidarjetà bejn l-Istati Membri.

Kompiti prinċipali

1)

tikkoordina l-koperazzjoni operattiva bejn l-Istati Membri fil-qasam tal-ġestjoni tal-fruntieri esterni;

2)

tassisti lill-Istati Membri fit-taħriġ tal-gwardjani tal-fruntieri nazzjonali u tistabbilixxi standards ta' taħriġ komuni;

3)

twettaq analiżi tar-riskju;

4)

ssegwi l-iżvilupp tar-riċerka fil-kontroll u s-sorveljanza;

5)

tassisti lill-Istati Membri f'ċirkostanzi li jeħtieġu aktar assistenza teknika u operattiva;

6)

tipprovdi lill-Istati Membri bis-sostenn neċessarju fl-organizzazzjoni ta' operazzjonijiet ta' ritorn konġunti.

1.   Bord ta' l-Amministrazzjoni

Magħmul minn:

rappreżentant wieħed minn kull Stat Membru;

żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni;

rappreżentant wieħed għal kull pajjiż assoċjat fix-Schengen (in-Norveġja, l-Islanda) bi dritt limitat għal vot.

2.   Direttur Eżekuttiv

Maħtur, fuq proposta tal-Kummissjoni, mill-Bord ta' l-Amministrazzjoni.

3.   Verifika esterna

Il-Qorti Ewropea ta' l-Awdituri.

4.   Awtorità ta' Approvazzjoni

Il-Parlament fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill.

Baġit Finali għall-2006

Baġit totali:

19,2 miljun euro

Kontribuzzjoni Komunitarja:

18,9 miljun euro (98,8 %)

Kontribuzzjoni mir-Renju Unit:

0,2 miljun euro (1,2 %)

Total tal-persunal fil-31 ta' Diċembru 2006

Numru ta' karigi fil-Pjan ta' Stabbiliment għall-2006: 28

Numru totali tal-persunal: 72

25 Aġent Temporanju

+47 aġent ieħor (esperti nazzjonali sekondati, persunal bil-kuntratt, awżiljarji)

Assenjati fil-karigi li ġejjin:

operattivi: 43

amministrattivi: 29

Koperazzjoni operattiva:

Implimentazzjoni ta' 15-il operazzjoni konġunta kkoordinati mill-Frontex, seba' proġetti pilota mnedija.

Taħriġ:

reviżjoni u żvilupp tal-Kurrikulu Prinċipali Komuni; it-twaqqif ta' netwerk ta' akademji msieħba u koordinaturi tat-taħriġ; programm ta' taħriġ għall-pajjiżi terzi u żvilupp ta' l-għodda tad-“dokumenti ffalsifikati”; standards ta' taħriġ għal operazzjonijiet ta' ritorn konġunt u żvilupp ta' taħriġ tattiku għall-piloti tal-ħelikopter, ko-organizzazzjoni tal-Ġurnata Ewropea tat-Taħriġ.

Analiżi tar-riskju:

pporti ta' analiżi tar-riskju; ippubblikat bullettin wieħed ta' l-infurzar tal-liġi pubblika, aġġornat il-mudell komuni integrat ta' analiżi tar-riskju; stabbilit in-Netwerk Frontex għall-analiżi tar-riskju (esperti mill-Istati Membri).

Riċerka u żvilupp:

ippubblikati żewġ rapporti, maħruġa erba' bullettini, Workshop wieħed konġunt maċ-Ċentru tar-Riċerka Komuni.

Assistenza lill-Istati Membri:

koordinazzjoni ta' żewġ operazzjonijiet ta' assistenza.

Operazzjonijiet ta' assistenza għar-ritorn:

tliet operazzjonijiet konġunti ta' ritorn.

Sors: informazzjoni mogħtija mill-Aġenzija.

Sors: dejta mogħtija mill-Aġenzija. Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha: dawn il-kontijiet huma ppreparati abbażi tad-dovuti.

Tabella 2

Frontex — L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Koperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni ta' l-Istati Membri (Varsavja) — implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2006

(1000 euro)

Dħul

Infiq (1)

Sors tad-dħul

Dħul imdaħħal fil-baġit finali għas-sena finanzjarja

Dħul irċevut

Allokazzjoni ta' l-infiq

Approprijazzjonijiet tal-baġit finali

imdaħħla

impenjati

imħallsa

miġjuba 'il quddiem

annullati

Sussidji komunitarji

18 940

19 504

Titolu I

Persunal

2 685

2 173

1 017

1 065

603

Sussidji oħrajn

226

226

Titolu II

Amministrazzjoni

1 275

363

69

931

275

 

 

 

Titolu III

Attivitajiet operattivi

13 135

11 687

1 856

9 936

831

Total

19 166

19 730

Total

17 095

14 223

2 942

11 932

1 709

Sors: dejta mogħtija mill-Aġenzija. Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha. Dħul miġbur u pagamenti huma stmati abbażi tal-flus kontanti.


Tabella 3

L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Koperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni ta' l-Istati Membri (Varsavja) — Kont tar-riżultat ekonomiku għas-sena finanzjarja 2006

(1000 euro)

 

2006

Dħul operattiv

Sussidji komunitarji

15 129

Dħul ieħor

253

Total (a)

15 382

Spejjeż operattivi

Spejjeż tal-persunal

860

Spejjeż relatati ma' l-attiv fiss

7

Spejjeż amministrattivi oħra

615

Spejjeż operattivi

4 348

Total (b)

5 830

Bilanċ favur/(kontra) mill-attivitajiet operattivi (c = a – b)

9 552

Spejjeż mill-operazzjonijiet finanzjarji (d)

5

Bilanċ favur/(kontra) mill-attivitajiet mhux operattivi (e = – d)

–5

Riżultat ekonomiku għas-sena (f = c + e)

9 547

XXXXXXXXXX


Tabella 4

L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Koperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni ta' l-Istati Membri (Varsavja) — Karta tal-Bilanċ fil-31 ta' Diċembru 2006

(1000 euro)

 

2006

Attiv mhux kurrenti

Attiv fiss tanġibbli

31

Attiv kurrenti

Riċevibbli ta' skadenza qasira

75

Flus likwidi u ekwivalenti

14 236

Total ta' l-attiv

14 342

Passiv kurrenti

Proviżjonijiet għal riskji u spejjeż

84

Kontijiet pagabbli

4 711

Total tal-passiv

4 795

Attiv nett

Riżultat ekonomiku għas-sena

9 547

Total ta' l-attiv nett

9 547

Total tal-passiv u attiv nett

14 342


(1)  Il-figuri ta' l-infiq jikkonċernaw biss dik li hija responsabbli għaliha l-Aġenzija (Ottubru — Diċembru 2006 għat-Titoli I u II, is-sena kollha għat-Titolu III), il-Kummissjoni kienet responsabbli għall-kumplament ta' l-infiq.

Sors: dejta mogħtija mill-Aġenzija. Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha. Dħul miġbur u pagamenti huma stmati abbażi tal-flus kontanti.


R-RISPOSTI TA’ L-AĠENZIJA

Punt 7

Ir-rata għolja ta’ somom miġjuba ’l quddiem fl-2007 hija dovuta għad-diffikultajiet inerenti tal-perijodu tal-bidu ta’ l-Aġenzija u għal fatt li r-riżorsi finanzjari importanti saru disponibbli biss tard matul is-sena 2006. Rigward it-trasferimenti, l-Aġenzija ħadet nota tar-rimarka tal-Qorti u implimentat interpretazzjoni stretta tar-regoli li jikkunċernaw it-trasferimenti minn April 2007.

Punt 8

L-Aġenzija kienet konxja minn din is-sitwazzjoni deskritta mill-Qorti u kienet diġa’ ħadet miżuri korrettivi. L-Aġenzija nediet diversi azzjonijiet sabiex tfakkar lill-atturi finanzjarji tagħha bil-ħtieġa li jirrispettaw b’mod strett il-proċeduri; ġie introdott reġistru ta’ eċċezzjonijiet u l-kontenut tiegħu huwa ppreżenat fuq bażi mensili lid-Direttur Eżekuttiv.

Punt 9

Minħabba n-nuqqas ta’ riżorsi fil-perijodu tal-bidu, minħabba problemi sabiex jiġu attirati nies għal personal potenzjali u minħabba l-ħtieġa sabiex l-Aġenzija tkun operazzjonali malajr kemm jista’ jkun, ma kienitx kapaċi timplimenta bis-sħiħ proċeduri normali imnedija matul is-sena 2006. Fl-2007, is-sitwazzjoni ġiet normalizzata bil-mod.


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 309/34


RAPPORT

dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

(2007/C 309/07)

WERREJ

1-2

INTRODUZZJONI

3-6

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

7-8

OSSERVAZZJONIJIET

Tabelli 1 sa 4

Ir-risposti ta' l-Aġenzija

INTRODUZZJONI

1.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Aġenzija”) ġiet stabbilita mir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2309/93 tat-22 ta' Lulju 1993, li ġie sostitwit mir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 726/2004 tal-31 ta' Marzu 2004 (1). L-Aġenzija topera permezz ta' netwerk u tikkordina r-riżorsi xjentifiċi magħmula disponibbli mill-awtoritajiet nazzjonali sabiex tiżgura l-evalwazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem jew veterinarju.

2.

It-Tabella 1 tagħti sommarju tal-kompetenzi u ta' l-attivitajiet ta' l-Aġenzija. Sommarju tad-dejta prinċipali meħuda mir-rendikonti finanzjarji ppreparati mill-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2006 huwa ppreżentat fit-Tabelli 2, 3 u 4 għal skopijiet ta' informazzjoni.

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

3.

Din id-Dikjarazzjoni hija indirizzata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skond l-Artikolu 185(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tad-19 ta' Diċembru 2002 (2); kienet ippreparata wara eżami tal-kontijiet ta' l-Aġenzija, kif meħtieġ mill-Artikolu 248 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

4.

Il-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2006 (3) ġew ippreparati mid-Direttur Eżekuttiv tagħha, skond l-Artikolu 68 tar-Regolament (KE) Nru 726/2004, u mibgħuta lill-Qorti, li hija meħtieġa li tagħti Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni dwar l-affidabilità tagħhom u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi.

5.

Il-Qorti wettqet il-verifika tagħha skond l-Istandards Internazzjonali tal-Verifika u l-Kodiċi ta' Etika ta' l-IFAC u ta' l-INTOSAI, safejn dawn huma applikabbli għall-kuntest tal-Komunità Ewropea. Il-verifika kienet ippjanata u mwettqa bi ħsieb li tinkiseb assigurazzjoni raġonevoli li l-kontijiet huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari.

6.

Il-Qorti kisbet għalhekk bażi raġonevoli għad-Dikjarazzjoni mniżżla hawn taħt.

Affidabbiltà tal-kontijietIl-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li għalqet fil-31 ta' Diċembru 2006 huma, fl-aspetti materjali kollha, affidabbli.Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażiIt-tranżazzjonijiet ta' bażi tal-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija, meħuda fit-totalità tagħhom, huma legali u regolari.L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jpoġġux id-Dikjarazzjoni tal-Qorti f'diskussjoni.

OSSERVAZZJONIJIET

7.

Rigward l-implimentazzjoni tal-baġit għan-nefqa amministrattiva (it-Titolu II), ir-rata ta' użu għall-approprijazzjonijiet ta' impenji kienet ta' anqas minn 60 %. Aktar minn 40 % ta' l-impenji, b'mod partikolari fil-qasam tat-Teknoloġija ta' l-Informatika, kienu trasferiti għas-sena finanzjarja 2007. B'hekk, il-prinċipju baġitarju ta' annwalità ma kienx osservat b'mod rigoruż.

8.

L-Artikolu 12(4) tar-Regolament dwar il-Ħlasijiet (4) jgħid “Kwalunkwe reviżjoni tal-ħlasijiet għandha tkun ibbażata fuq evalwazzjoni ta’ l-infiq ta’ l-Aġenzija u abbażi ta’ l-infiq relatat tas-servizzi pprovduti mill-Istati Membri. Dawk l-ispejjeż għandhom ikunu kkalkulati skond il-metodi ta’ stima internazzjonali ġeneralment aċċettati, li għandhom ikunu adottati skond l-Artikolu 11(2).” S'issa, il-klijenti ta' l-Aġenzija kienu jirċievu kont b'ammont li huwa maqsum f'żewġ partijiet: parti waħda tkopri l-ispejjeż ta' l-Aġenzija u l-oħra titħallas lura lir-relaturi ta' l-Istati Membri biex tkopri dawk tagħhom. Peress li r-relaturi ta' l-Istati Membri qatt ma taw provi jew dokumentazzjoni sħaħ ta' l-ispejjeż veri tagħhom, din is-sitwazzjoni kienet bi ksur tar-Regolament dwar il-Ħlasijiet. L-Aġenzija ma kinitix f'pożizzjoni li tagħmel analiżi komprensiva ta' l-ispejjeż mġarrba mir-relaturi ta' l-Istati Membri sabiex tikseb bażi oġġettiva u dokumentata li fuqha tadatta l-pagamenti lilhom u, konsegwentament, l-onorarji mġarrba mill-klijenti tagħhom.

Dan ir-rapport ġie adottat mill-Qorti ta' l-Awdituri fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tas- 27 ta' Settembru 2007.

Għall-Qorti ta' l-Awdituri

Hubert WEBER

President


(1)  ĠU L 214, 24.8.1993, p. 18 u ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1. Skond ir-Regolament imsemmi l-aħħar l-isem oriġinali ta' l-Aġenzija, l-Aġenzija Ewropea għall-Valutazzjoni tal-Prodotti Mediċinali, ġie mibdul għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini.

(2)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)  Dawn il-kontijiet kienu ppreparati fil-21 ta' Ġunju 2007 u rċevuti mill-Qorti fis-17 ta' Lulju 2007.

(4)  Kif emendat mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1905/2005 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 297/95 (ĠU L 304, 23.11.2005, p. 1).


 

Tabella 1

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (Londra)

Oqsma ta' kompetenza komunitarja stipulati fit-Trattat

Kompetenzi ta’ l'-Aġenzija kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 726/2004 u r-Regolament (KE) Nru 141/2000

Tmexxija

Riżorsi disponibbli għall-Aġenzija 2006

(2005)

Prodotti u Servizzi fl-2006

(2005)

Livell għoli ta' ħarisen tas-saħħa umana għandu jkun assigurat fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet kollha Komunitarji.

L-azzjoni tal-Komunità, li għandha tikkumplimenta l-politika nazzjonali, għandha tkun diretta lejn it-titjib tas-saħħa pubblika, lejn il-prevenzjoni tal-mard u l-infirmità tal-bniedem, u li tevita il-fonti ta' periklu għas-saħħa umana (…)

(l-Artikolu 152 tat-Trattat)

Objettivi

Tikkordina r-riżorsi xjentifiċi li l-awtoritajiet ta' l-Istati Membri jagħmlu disponibbli lill- Aġenzija għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju;

Tipprovdi lill-Istati Membri u l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea b'pariri xjentifiċi dwar prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem jew veterinarju.

Kompiti

Tikkordina l-valutazzjoni xjentifika tal-prodotti mediċinali li huma soġġetti għall-proċeduri ta’ l-awtorizzazzjoni għall-“marketing” tal-Komunità;

Tikkordina s-sorveljanza ta’ prodotti mediċinali li kienu awtorizzati fil-Komunità (farma-koviġilanza);

Tagħti pariri dwar il-limiti massimi għar-residwi ta’ prodotti mediċinali veterinarji li jistgħu jkunu aċċettati f'affarijiet ta’ l-ikel li għandhom oriġini mill-annimali;

Tikkordina l-verifika ta' l-osservanza tal-prinċipji ta' prattika tajba tal-manifattura, prattika tajba tal-laboratorju u prattika tajba klinika;

Tirreġistra l-istat ta' l-awtorizzazzjoni għall-“marketing” mogħtija għall-prodotti mediċinali.

1

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem, magħmul minn membru wieħed u altern wieħed minn kull Stat Membru, jagħti pariri fuq xi mistoqsijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-evalwazzjoni tal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem.

2

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju, magħmul minn membru wieħed u altern wieħed minn kull Stat Membru, jagħti pariri fuq domandi li għandhom x'jaqsmu ma' l-evalwazzjoni tal-prodotti mediċinali għall-użu veterinarju.

3

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali Orfni, huwa magħmul minn membru wieħed u altern wieħed minn kull Stat Membru, jagħti pariri dwar domandi relatati ma' l-evalwazzjoni ta' prodotti mediċinali orfni.

4

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali Veġetali, huwa magħmul minn membru wieħed u altern wieħed minn kull Stat Membru, jagħti pariri dwar domandi relatati ma' l-evalwazzjoni ta' prodotti mediċinali li ġejjin mill-ħwawar.

5

Il-Bord Amministrattiv huwa magħmul minn membru wieħed u altern wieħed minn kull Stat Membru, żewġ rappreżentanti mill-Kummissjoni, żewġ rappreżentanti maħtura mill-Parlament Ewropew, żewġ rappreżentanti minn organizzazzjonijiet tal-pazjenti, rappreżentant mill-organizzazzjonijiet tat-tobba u rappreżentant mill-organizzazzjonijiet tal-veterinarji. Il-Bord jadotta l-programm ta' xogħol u r-rapport annwali.

6

Id-Direttur Eżekuttiv huwa maħtur mill-Bord Amministrattiv fuq proposta tal-Kummissjoni.

7

Verifika esterna: Il-Qorti Ewropea ta' l-Awdituri

8

Awtorità ta' kwittanza: Il-Parlament fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill.

Baġit finali 2006:

138,7 (111,8) miljun euro

Kontribuzzjoni Komunitarja (bl-esklużjoni tas-sussidju mill-mediċini orfni): 21,63 % (22,7 %)

Numri tal-persunal fil-31 ta' Diċembru 2006:

424 (379) kariġa stabbilita fil-pjan ta' twaqqif

Karigi okkupati: 395 (337,5)

+77 (34) persunal ieħor (persunal fuq kuntratti awżiljarji, persunal fuq kuntratt, esperti nazzjonali ssekondati, persunal ta' aġenżija li tħaddem)

Total tal-persunal: 472 (371,5)

Assenjati fid-dmirijiet li ġejjin:

Operattivi: 406 (302,5)

Amministrazzjoni: 66 (69)

Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem

Applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet għall-promozzjoni: 79 (43)

Opinjonijiet favorevoli: 51 (24)

Żmien medju ta’ evalwazzjoni: 171 ġurnata (203 ġranet)

Opinjonijiet wara l-awtorizzazzjoni: 1 380(1 148)

Farma-koviġilanza: 94 081 rapport (91 565 rapport)

Rapporti perjodiċi ta’ affidabilità: 273 (279)

Opinjonijiet xjentifiċi: 193 (135)

Proċeduri għar-rikonoxximent reċiproku: 9 241 (8 451)

Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju

Applikazzjonijiet ġodda: 5 (11)

Applikazzjonijiet f'dak li għandu x'jaqsam ma' varjanti: 56 (40)

Ispezzjonijiet: 128 (114)

Prodottti Mediċinali Orfni

Applikazzjonijiet: 104 (118)

Opinjonijiet favorevoli: 81 (88)

Sors: informazzjoni provduta mill-Aġenzija.

Sors: dejta provduta mill-Aġenzija. Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha: dawn il-kontijiet huma ppreparati abbażi tad-dovuti.

Tabella 2

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (Londra) — Implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2006

(1000 euro)

Dħul

Nefqa

Sors tad-dħul

Dħul imdaħħal fil-baġit finali għas-sena finanzjarja

Dħul irċevut

Allokazzjoni tan-nefqa

Approprijazzjonijiet tal-baġit finali

Approprijazzjonijiet trasferiti mis-sena/snin finanzjarja/i preċedenti

imdaħħla

impenjati

imħallsa

trasferiti

annullati

imdaħħla

imħallsa

annullati

Dħul proprju

92 580

94 556

Titolu I

Persunal

44 921

43 709

42 941

768

1 212

700

563

136

Sussidji komunitarji

30 650

32 551

Sussidji oħrajn

8 160

7 374

Titolu II

Amministrazzjoni

34 454

34 007

18 946

15 061

447

10 041

8 535

1 505

Dħul ieħor

7 286

6 820

Titolu III

Attivitajiet operattivi

59 301

58 431

44 846

13 585

870

8 092

7 603

490

Total

138 676

141 301

Total

138 676

136 147

106 733

29 414

2 529

18 833

16 701

2 131

NB: varjazzjonijiet fit-totali huma riżultat ta' aġġustamenti għall-eqreb numru sħiħ.

Sors: dejta provduta mill-Aġenzija. Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha. Dħul miġbur u pagamenti huma stmati fuq bażi tal-likwidità.


Tabella 3

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (Londra)- Kont tar-riżultat ekonomiku għas-snin finanzjarji 2006 u 2005

(1000 euro)

 

2006

2005 (1)

Dħul operattiv

Onorarji u dħul ieħor

119 039

72 979

Sussidji komunitarji

31 503

28 957

Total (a)

150 542

101 936

Spejjeż operattivi

Spejjeż relatati mal-persunal

45 150

40 057

Spejjeż amministrattivi oħra

26 607

22 459

Spejjeż operattivi

63 437

37 849

Total (b)

135 194

100 365

Bilanċ favur /(kontra) minn attivitajiet operattivi (c = a – b)

15 348

1 571

Dħul minn operazzjonijiet finanzjarji (e)

1 433

2 257

Bilanċ favur /(kontra) minn attivitajiet mhux operattivi (f = e)

1 433

2 257

Riżultat ekonomiku għas-sena (g = c + f)

16 781

3 828


Tabella 4

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (Londra) — Karta tal-Bilanċ fil-31 ta' Diċembru 2006 u 2005

(1000 euro)

 

2006

2005 (1)

Attiv mhux kurrenti

Attiv fiss mhux tanġibbli

14 889

10 492

Attiv fiss tanġibbli

6 695

6 945

Attiv kurrenti

Riċevibbli ta' skadenza qasira

26 045

14 490

Likwidità u ekwivalenti likwidi

37 508

29 934

Total ta' l-attiv

85 138

61 861

Passiv kurrenti

Proviżjonijiet għal riskji u spejjeż

2 699

1 214

Kontijiet pagabbli

38 550

33 539

Total tal-passiv

41 249

34 753

Attiv nett

Bilanċ favur/kontra akkumulat

27 108

23 280

Riżultat ekonomiku għas-sena

16 781

3 828

Total ta' l-attiv nett

43 889

27 108

Total tal-passiv u ta' l-attiv nett

85 138

61 861


(1)  Għall-kontijiet ippubblikati ta' l-2005, il-kontijiet ibbażati fuq id-dovuti ma kinux ġew implimentati għal kollox.

Sors: dejta provduta mill-Aġenzija. Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha: dawn il-kontijiet huma ppreparati abbażi tad-dovuti.


R-RISPOSTI TA’ L-AĠENZIJA

7.

It-total miġjub il-quddiem b’mod awtomatiku għas-sena 2007 li jinsab fit-Titolu 2 jammonta għal 15-il miljun euro, li minnhom 8 miljun euro kienu għat-Teknoloġija ta’ l-Informazzjoni (Kapitolu 21). L-Aġenzija qed tiżviluppa u timplimenta program multiannwali għat-Telematika ta’ l-UE għar-regolazzjoni tal- prodotti mediċinali. Il-proċess ta’ governanza u n-natura tal-proġetti jagħmluha diffiċli li jiġi osservat b’mod strett il-prinċipju ta’ annwalità, minħabba il-fatt li bosta passi ta’ governanza jinsabu barra mill-kontroll ta’ l-EMEA. Qed isir kull sforz biex fil-ġejjieni jinġabu ‘l quddiem l-ammonti fuq livell awtomatiku.

8.

“L-Aġenzija għamlet sforzi kbar ma’ l-awtoritajiet nazzjonali sabiex tivvaluta l-ispejjeż li saru mir-rapportaturi ta’ l-Istati Membri. Peress li l-Bord tal-Tmexxija ta’ l-aġenzija iltaqa f’ Diċembru 2006 u iddeċieda li jirrevedi l-iskala tas-sistema tal- miżati, kien deċiz li l-Bord jistabbilixxi grupp ta’ costing sabiex jiġi ppreparat u maqbul ftehim dwar metodi ta’ costing internazzjonali li huma aċċettati kif imsemmi fl-Artikolu 12 dwar ir-regolament tal-miżata Rappreżentanti mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti kollha ser jiġu mistiedna biex jipparteċipaw f’dan ix-xogħol.”


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 309/40


RAPPORT

dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

(2007/C 309/08)

WERREJ

1-2

INTRODUZZJONI

3-6

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

7-8

OSSERVAZZJONIJIET

Tabelli 1 sa 4

Ir-risposti ta' l-Aġenzija

INTRODUZZJONI

1.

L-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni (minn hawn ’il quddiem imsejħa “l-Aġenzija”) ġiet imwaqqfa mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1628/96 (1), kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 756/2006 tat-28 ta' Novembru 2006 (2). Meta twaqqfet fl-2000, l-Aġenzija kienet responsabbli mit-tmexxija tal-programmi ta’ għajnuna ta’ l-UE fil-Kosovo. Aktar tard, il-mandat tagħha ġie estiż għas-Serbja u Montenegro u l-Eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja. Il-kwartieri ġenerali ta’ l-Aġenzija qegħdin f’Tessaloniki, imma għandha ċentri ta’ ħidma f’Belgrad, Podgorika, Pristina u Skopje. Hija timplimenta programmi bil-għan li jipromwovu l-bini ta’ l-istituzzjonijiet u tmexxija tajba, isostnu l-iżvilupp ta’ l-ekonomija tas-suq u l-infrastrutturi prinċipali u biex jikkonsolidaw is-soċjetà ċivili. Il-mandat tagħha huwa pjanat li jagħlaq fil-31 ta’ Diċembru 2008.

2.

It-Tabella 1 tagħti sommarju tal-kompetenzi u ta' l-attivitajiet ta' l-Aġenzija. Sommarju tad-dejta prinċipali meħuda mir-rendikonti finanzjarji ppreparati mill-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2006 huwa ppreżentat fit-Tabelli 2, 3 u 4 għal skopijiet ta' informazzjoni.

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

3.

Din id-Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni hija indirizzata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, skond l-Artikolu 185(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (3). Hija ġiet magħmula wara eżami tal-kontijiet ta' l-Aġenzija, kif mitlub mill-Artikolu 248 tat-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ewropea.

4.

Il-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2006 (4) ġew magħmula mid-Direttur tagħha, skond l-Artikolu 8(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2667/2000 (5), u mibgħuta lill-Qorti, li hija meħtieġa li tagħti l-opinjoni tagħha dwar l-affidabilità tagħhom u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi.

5.

Il-Qorti wettqet il-verifika tagħha skond l-Istandards Internazzjonali tal-Verifika u l-Kodiċi ta' l-Etika ta' l-IFAC u ta' l-INTOSAI, safejn dawn huma applikabbli għall-kuntest tal-Komunità Ewropea. Il-verifika kienet ippjanata u mwettqa bi ħsieb li tinkiseb assigurazzjoni raġonevoli li l-kontijiet huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari.

6.

Il-Qorti kisbet għalhekk bażi raġonevoli għad-Dikjarazzjoni mniżżla hawn taħt.

Affidabbiltà tal-kontijietIl-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li għalqet fil-31 ta' Diċembru 2006 huma, fl-aspetti materjali kollha, affidabbli.Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażiIt-tranżazzjonijiet ta' bażi tal-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija, meħuda fit-totalità tagħhom, huma legali u regolari.L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jpoġġux id-Dikjarazzjoni tal-Qorti f'diskussjoni.

OSSERVAZZJONIJIET

7.

Ir-rata ta' implimentazzjoni tal-baġit kienet sodisfaċenti. Madankollu, lill-Aġenzija qed tinġibdilha l-attenzjoni rigward il-livell ta' approprijazzjonijiet li għad iridu jkunu impenjati, li se jeħtieġ monitoraġġ partikolari tal-programmi tagħha minħabba li l-mandat tagħha jiskadi fi tmiem l-2008.

8.

Il-Qorti nnutat li s-sistema ta' kontabilità u s-sistema ta' kontroll intern kienu ttejbu meta mqabbla mas-snin preċedenti, b'mod partikolari rigward il-monitoraġġ tal-fondi ġestiti minn korpi esterni u l-implimentazzjoni ta' proċeduri ta' l-akkwist pubbliku. Il-verifika tal-Qorti ma titlobx osservazzjonijiet ta' natura sinifikanti f'dawk l-oqsma.

Dan ir-rapport ġie adottat mill-Qorti ta' l-Awdituri fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tas-27 ta' Settembru 2007.

Għall-Qorti ta' l-Awdituri

Hubert WEBER

President


(1)  ĠU L 204, 14.8.1996, p. 1.

(2)  ĠU L 332, 30.11.2006, p. 18.

(3)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)  Dawn il-kontijiet kienu ppreparati fit-13 ta' Ġunju 2007 u rċevuti mill-Qorti fis-6 ta' Lulju 2007.

(5)  ĠU L 306, 7.12.2000, p. 7.


 

Tabella 1

L-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni (Tessaloniki)

Oqsma ta' kompetenza komunitarja stipulati fit-Trattat

Setgħat ta' l-Aġenzija kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2667/2000

Tmexxija

Riżorsi disponibbli għall-Aġenzija

(dejta għall-2005 fi brekits)

Attivitajiet u servizzi pprovduti fl-2006

Il-Komunità għandha twettaq, fl-ambitu tal-kompetenza tagħha, miżuri ekonomiċi, finanzjarji u ta’ koperazzjoni teknika ma’ pajjiżi terzi. Dawn il-miżuri għandhom ikunu komplimentari ma' dawk imwettqa minn Stati Membri u koerenti mal-politika ta' l-iżvilupp tal-Komunità.

(l-Artikolu 181a)

Objettivi

Tipprovdi assistenza ta’ l-UE:

(i)

Għar-rikostruzzjoni u r-ritorn tar-refuġjati u l-persuni mitlufa;

(ii)

Biex tippromwovi amministrazzjoni tajba, it-tisħiħ ta’ l-istituzzjonijiet u l-istat tad-dritt;

(iii)

Biex issostni l-iżvilupp ta’ ekonomija tas-suq u investimenti fl-infrastrutturi fiżiċi essenzjali u miżuri ambjentali;

(iv)

Biex issostni l-iżvilupp soċjali u ssaħħaħ is-soċjetà ċivili.

Applikazzjoni

L-aġenzija tmexxi programmi prinċipali ta’ għajnuna fis-Serbja u Montenegro (Repubblika tas-Serbja, fil-Kosovo u r-Repubblika ta’ Montenegro) u fl-Eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (FYROM). Benefiċjarji jistgħu jinkludu Stati, korpi taħt l-amministrazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti, korpi federati reġjonali u lokali, korpi pubbliċi u parapubbliċi, iż-żewġ naħat ta’ l-industrija, organizzazzjonijiet tas-sostenn tan-negozju, koperattivi, kumpaniji reċiproċi, assoċjazzjonijiet tal-karità, fondazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi.

Kompiti:

Tagħti pariri lill-Kummissjoni dwar każijiet urġenti;

tfassal programmi għar-rikostruzzjoni u r-ritorn tar-refuġjati u persuni mitlufa;

tieħu l-miżuri kollha neċessarji biex timplimenta l-assistenza Komunitarja.

Il-Bord ta' Gvernaturi:

Jinkludi rappreżentant minn kull Stat Membru, żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni u osservatur tal-Bank Ewropew għall-Investiment.

Direttur:

Maħtur mill-Kunsill Amministrattiv dwar proposta mill-Kummissjoni

Ċentri ta’ ħidma f’Belgrad, Pristina, Podgorika u Skopje bi grad għoli ta’ awtonomija fit-tmexxija.

Kontroll estern:

Il-Qorti Ewropea ta' l-Awdituri.

Awtorità ta' Kwittanza:

Il-Parlament Ewropew fuq rakkomandazzjoni mill-Kunsill.

Baġit finali:

268,8 miljun euro (318,9-il miljun euro) li jinkludu għotja mill-UE

Persunal fil-31 ta' Diċembru 2006:

108 (114) Karigi TA mniżżla fil-pjan ta' twaqqif

Karigi TA okkupati: 90 (88)

Karigi oħra:

Persunal lokali: 164 (170) Karigi okkupati: 157 (162)

Persunal fuq kuntratt: 29 (28) Karigi okkupati: 26 (26)

Total tal-persunal: 273 (276)

Responsabbli għal

Kompiti operazzjonali: 171 (169)

Kompiti amministrattivi: 102 (107)

Skond iċ-ċentri ta’ ħidma (żviluppi prinċipali):

KOSOVO: a) Għotjiet għall-bidu, self, taħriġ u pariri dwar in-negozju għall-intrapriżi żgħar ta' minoranzi u persuni li ġew ripatrijati; b) Sostenn għall-privatizzazzjoni; c) Reabilitazzjoni tat-tisħin tad-distrett (fit-tramuntana) u skart u bini għall-utilità ta' l-ilma (fin-nofsinhar ta') Mitrovika; d) Titjib tal-ġestjoni tal-frunitera/limitu; e) Twaqqif ta' sistema ġdida għal-ipprogrammar ta' l-investiment pubbliku, f) Pariri ta' esperti u taħriġ lill-Assemblea tal-Kosovo; g) Sostenn lill-ministeri tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni u lill-Uffiċċju ta' l-Istatistika; h) Titjib ambjentali, inkluża l-kostruzzjoni tat-terraferma artifiċjali reġjonali Pristina; i) Sostenn għall-abbozzar ta' Pjan ta' Żvilupp Rurali tal-Kosovo.

SERBJA: a) Abbozzi tal-liġijiet dwar ir-riforma ta’ l-amministrazzjoni pubblika; b) Forniment ta’ tagħmir lill-pulizija tal-fruntiera; c) Kompletazzjoni ta' laboratorju modern tad-DNA; d) Reabilitazzjoni u forniment ta’ tagħmir lill-qrati; e) Programm ta’ reabilitazzjoni ta’ l-isptarijiet; f) Ħolqien ta’ impjiegi ġodda permezz tas-self mill-Fond ta’ Kreditu li Jdur; g) Sostenn għat-taħriġ ta’ l-intrapriżi; h) Ċentri reġjonali ta’ taħriġ għall-adulti; i) Programmi ta' żvilupp ekonomiku għall-ifqar muniċipalitajiet; j) Trasferiment ta' punti ta' qsim tal-fruntiera ġodda ma' l-Ungerija u l-Kroazja; k) Rinovazzjoni ta’ l-infrastrutturi muniċipali; l) Riforma ta’ l-uffiċċju ta’ l-istatistika; m) Sostenn għall-ġestjoni ta’ l-Investiment Dirett Barrani; n) Sostenn għall-gruppi vulnerabbli inklużi r-refuġjati u l-persuni spostati; o) Kompletazzjoni ta' proġetti ta' reabilitazzjoni ta' impjant ta' enerġija; p) Filtru ta' l-arja installat fl-impjant ta' enerġija Kostolac.

MONTENEGRO: a) Kostruzzjoni ta' l-ajruport internazzjonali Podgorica u arranġament mill-ġdid ta' l-ajruport Tivat; b) Database ta’ l-IT ċentrali għall-Ministeru ta’ l-Intern; c) Sostenn għall-Aġenzija għall-Ġestjoni tar-Riżorsi Umani, d) Direttorat Ġdid tat-Toroq u l-liġijiet tat-trasport; e) Tqassim/ristrutturazzjoni ta’ l-intrapriżi pubbliċi ta’ l-elettriku, strateġija ta’ l-enerġija effiċjenti; f) Twaqqif ta' Aġenzija għall-Ħarsien Ambjentali; g) Proviżjoni ta' kompetenza tal-ġestjoni lill-kumpaniji; h) Sostenn għaċ-Ċentru ta' Taħriġ Ġudizzjarju; i) Riforma tal-Ħabs; j) Sostenn għall-abbozzar ta' strateġija għall-agrikoltura u żvilupp rurali

EKS-REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA: a) Assistenza fit-tisħiħ u l-ħolqien ta’ istituzzjonijiet ġodda ta’ l-amministrazzjoni pubblika (e.ż. l-Uffiċċju ta' l-Istatistika Statali, l-Unità tas-Soċjetà Ċivili fis-Segretarjat Ġenerali, l-Uffiċċju ta' l-Akkwist Pubbliku); b) Sostenn għall-iżvilupp ta' suq tal-komunikazzjonijiet elettroniċi; c) Sostenn għar-riforma tal-pulizija inkluż l-arranġament mill-ġdid ta' l-Akademija tal-Pulizija; d) Sostenn għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-arranġament mill-ġdid tal-Qorti Bażika ta' Skopje; e) Ftuħ ta' laboratorju ġdid fitosanitarju statali; f) Kostruzzjoni ta' Ċentru ta' Koordinazzjoni tal-Ġestjoni tal-Fruntieri Nazzjonali; g) Assistenza lill-muniċipalitajiet fid-deċentralizzazzjoni; h) Titjib ta’ l-infrastruttura muniċipali; i) Taħriġ ta’ l-uffiċjali ċivili minn komunitajiet li mhumiex maġġoranza; k) Taħriġ ta' ġestjoni għall-SMEs.

Sors: informazzjoni ppreżentata mill-Aġenzija.

Sors: Dejta mogħtija mill-Aġenzija — Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha: dawn il-kontijiet huma ppreparati abbażi tad-dovuti.

Tabella 2

L-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni (Tessaloniki) — Implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2006

(1000 euro)

Dħul

Nefqa

Sors tad-dħul

Dħul imdaħħal fil-baġit finali għas-sena finanzjarja

Dħul irċevut

Allokazzjoni tan-nefqa

Approprijazzjonijiet tal-baġit finali

Approprijazzjonijiet trasferiti mis-snin finanzjarji preċedenti

Approprijazzjonijiet disponibbli

(mis-sena finanzjarja u mis-snin preċedenti)

imdaħħla

impenjati

imħallsa

trasferiti

annullati

disponibbli

impenjati

imħallsa

trasferiti

annullati

imdaħħla

impenjati

imħallsa

trasferiti

annullati

Sussidji komunitarji

24 795

20 200

Titolu II

Amministrazzjoni

18 540

17 304

17 117

187

1 236

495

 

385

 

109

19 035

17 304

17 502

187

1 345

Dħul ieħor

p.m.

877

Titolu II

Amministrazzjoni

6 255

4 705

4 198

507

1 550

500

 

453

 

47

6 755

4 705

4 651

507

1 597

Dħul assenjat

244 000

256 008

Titolu III

Attivitajiet operattivi

244 000

32 760

4 007

239 992

0

701 681

153 923

249 952

438 814

12 915

945 681

186 683

253 959

678 806

12 915

Total

268 795

277 085

Total

268 795

54 769

25 322

240 686

2 786

702 676

153 923

250 790

438 814

13 071

971 471

208 692

276 112

679 500

15 857

Nota ta' qiegħ: L-ammont disponibbli għall-impenn fi tmiem is-sena jammonta għal 746 922 euro (li minnhom 211 240 euro mill-approprijazzjonijiet ta' l-2006 u 535 682 euro mis-snin preċedenti).

Sors: Dejta provduta mill-Aġenzija. Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha. Dħul miġbur u pagamenti huma stmati fuq bażi tal-likwidità.


Tabella 3

L-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni (Tessaloniki) — Kont tar-riżultat ekonomiku għas-snin finanzjarji 2006 u 2005

(1000 euro)

 

2006

2005

Dħul operattiv

Sussidji komunitarji

273 192

261 009

Dħul ieħor

239

1 832

Total (a)

273 432

262 841

Spejjeż operattivi

Spejjeż relatati mal-persunal

16 164

15 727

Infiq relatat ma' l-attiv fiss

581

703

Spejjeż amministrattivi oħra

5 510

6 509

Spejjeż operattivi

247 509

243 442

Total (b)

269 764

266 381

Bilanċ favur /(kontra) minn attivitajiet operattivi (c = a – b)

3 668

3 540

Dħul minn operazzjonijiet finanzjarji (e)

Dħul minn operazzjonijiet finanzjarji (f)

25

Bilanċ favur /(kontra) minn attivitajiet mhux operattivi (g = e – f)

–25

Riżultat ekonomiku għas-sena (h = c + g)

3 643

–3 540


Tabella 4

L-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni (Tessaloniki) — Karta tal-Bilanċ fil-31 ta' Diċembru 2006 u 2005

(1000 euro)

 

2006

2005

Attiv mhux kurrenti

Attiv fiss mhux tanġibbli

70

84

Attiv fiss tanġibbli

743

1 192

Riċevibbli għal żmien twil

10 175

40 002

Attiv kurrenti

Pre-finanzjament ta' skadenza qasira

166 885

135 285

Riċevibbli ta' skadenza qasira

24 562

29 574

Likwidità u ekwivalenti likwidi

51 991

57 917

Total ta' l-attiv

254 425

264 055

Passiv kurrenti

Proviżjonijiet għal riskji u spejjeż

1 986

2 100

Kontijiet pagabbli

85 496

98 655

Total tal-passiv

87 482

100 755

Attiv nett

Bilanċ favur/kontra akkumulat

163 300

166 840

Riżultat ekonomiku għas-sena

3 643

–3 540

Total ta' l-attiv nett

166 943

163 300

Total tal-passiv u ta' l-attiv nett

254 425

264 055


R-RISPOSTI TA' L-AĠENZIJA

7.

L-Aġenzija għandha ritmu mgħaġġel fl-implimentazzjoni tal-programmi ta’ assistenza. L-aħħar allokazzjoni ta’ l-Aġenzija għall-assistenza ammontat għal €250 miljun fl-2006 li ser jiġu kuntrattati fuq 3 snin, għalhekk sa l-2009. Fl-ewwel 6 xhur ta’ l-2007 l-Aġenzija kkuntrattat €185 miljun li jirrappreżentaw 74 % ta’ l-allokazzjoni annwali. Għalhekk, fl-aħħar tal-mandat tagħha l-ammont li fadal jiġi kkuntrattat għandu jkun żgħir.

8.

L-Aġenzija tirrikonoxxi l-kummenti tal-Qorti.


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 309/47


RAPPORT

dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

(2007/C 309/09)

WERREJ

1-2

INTRODUZZJONI

3-6

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

7-10

OSSERVAZZJONIJIET

Tabelli 1 sa 4

Ir-risposti ta' l-Aġenzija

INTRODUZZJONI

1.

L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Aġenzija”) kienet imwaqqfa mir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 2002 (1). Il-kompiti ta' l-Aġenzija huma li żżomm livell għoli ta' sigurtà fl-avjazzjoni ċivili, li tiggarantixxi l-iżvilupp korrett tas-sigurtà fl-avjazzjoni ċivili u li tistabbilixxi protokolli ta' ċertifikazzjoni kif ukoll li tipprovdi ċertifikati lill-prodotti awronawtiċi.

2.

It-Tabella 1 tippreżenta sommarju tal-kompetenzi u ta' l-attivitajiet ta' l-Aġenzija. Għal skopijiet t'informazzjoni, sommarju ta' informazzjoni prinċipali mill-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija huwa preżentat fit-Tabelli 2, 3 u 4.

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

3.

Din id-Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni hija indirizzata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skond l-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (2); hija ġiet magħmula wara eżami tal-kontijiet ta' l-Aġenzija, kif mitlub mill-Artikolu 248 tat-Trattat li waqqaf il-Komunità Ewropea.

4.

Il-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2006 (3) ġew magħmula mid-Direttur Eżekuttiv tagħha, skond l-Artikolu 49 tar-Regolament (KE) Nru 1592/2002, u mibgħuta lill-Qorti, li għandha l-obbligu li tagħti dikjarazzjoni t'assigurazzjoni dwar l-affidabilità tagħhom u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi.

5.

Il-Qorti wettqet il-verifika tagħha skond l-Istandards Internazzjonali tal-Verifika u l-Kodiċi ta' l-Etika IFAC u INTOSAI, safejn dawn huma applikabbli għall-kuntest tal-Komunità Ewropea. Il-verifika ġiet ippjanata u mwettqa sabiex tinkiseb assigurazzjoni raġonevoli li l-kontijiet huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari.

6.

Il-Qorti kisbet għalhekk bażi raġonevoli għad-Dikjarazzjoni espressa hawn taħt.

Affidabilità tal-kontijietIl-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2006, fl-aspetti materjali kollha, huma affidabbli.Legalità u regolarità tat-tranżazzjonjiet ta' bażiIt-tranżazzjonijiet fil-bażi tal-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija, fit-totalità tagħhom, huma legali u regolari.L-osservazzjoni li ġejja ma tpoġġix f'diskussjoni d-Dikjarazzjoni tal-Qorti.

OSSERVAZZJONIJIET

7.

Fi tmiem l-2006, l-approprijazzjonijiet trasferiti għat-titolu II (nefqa amministrattiva) kienu madwar 40 % ta' l-impenji u għat-titolu III (nefqa operattiva mhux differenzjata) kienu madwar 50 %. Għall-istess titoli, aktar minn 15 % ta' l-approprijazzjonijiet kienu annullati. Kuntrarju għar-Regolament Finanzjajru tagħha, l-Aġenzija użat l-approprijazzjonijiet ta' pagamenti differenzjati tagħha trasferiti mill-2005 minkejja l-fatt illi hija kellha biżżejjed approprijazzjonijiet ta' pagamenti għall-2006. Għalhekk, il-prinċipju baġitarju ta' l-annwalità ma ġiex strettament osservat.

8.

Għall-attivitajiet ta' ċertifikazzjoni tagħha għall-2006, is-sitema ta' l-analiżi tal-prezz ta' l-Aġenzija wriet spejjeż ta' madwar 48 miljun euro kontra dħul ta' madwar 35 miljun euro. L-Aġenzija, f'koperazzjoni mal-Kummissjoni (4), għandha tirrevedi l-iskema kurrenti ta' l-onorarji sabiex tassigura illi l-ispejjeż ta' l-Aġenzija għall-attivitajiet ta' ċertifikazzjoni huma ġustifikati u koperti mill-onorarji tagħha.

9.

Fil-karta tal-bilanċ ta' l-Aġenzija, ir-riċevibbli ta' skadenza qasira kienu jammontaw għal madwar 14-il mulijun euro, minn liema 20 % kellhom aktar minn tlett xhur. L-Aġenzija għadha ma implimentatx sistema effettiva ta' ġestjoni tal-klejms, li possibilment tinkludi l-interessi fuq il-pagament tardiv.

10.

Għal kuntratt ma' konsulent estern (221 000 euro) u għat-tiġdid ta' ftehim għal servizzi ta' vjaġġar iffirmat fl-2004 (valur fis-suq annwali ta' madwar 1,5 miljun euro), l-Aġenzija rrikorriet għall-proċedura negozjata għal raġunijiet ta' urġenza (5) li ma kinux ġustifikati u pjuttost irriflettew ipprogrammar insuffiċenti.

Dan ir-rapport ġie adottat mill-Qorti ta' l-Awdituri fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tas-27 ta' Settembru 2007.

Għall-Qorti ta' l-Awdituri

Hubert WEBER

President


(1)  ĠU L 240, 7.9.2002, p. 1.

(2)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)  Dawn il-kontijiet ġew magħmula fid-29 ta' Ġunju 2007 u rċevuti mill-Qorti fil-11 ta' Lulju 2007.

(4)  Onorarji u imposti huma ffissati minn Regolament tal-Kummissjoni ad-hoc.

(5)  L-Artikolu 126 (1) (c) tar-regoli implimentattivi tar-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali.


 

Tabella 1

L-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni (Cologne)

Oqsma ta' kompetenza Komunitarja li joħorġu mit-Trattat

Kompetenzi ta' l-Aġenzija kif definiti mir-Regolament (KE) Nru 1592/2002

Tmexxija

Riżorsi disponsibbli għall-Aġenzija fl-2006

(2005)

Prodotti u Servizzi

Politika komuni tat-trasport

“Il-Kunsill, b'maġġoranza kwalifikata, jista’ jiddeċiedi jekk safejn u b'liema proċedura, dispożizzjonijiet opportuni jistgħux jiġu addottati għat-traffiku fil-baħar u bl-ajru.”

(L-Artikolu 80 tat-Trattat)

Objettivi:

Sabiex iżżomm livell uniformi għoli ta' sigurtà fl-avjazzjoni ċivili fl-Ewropa u sabiex tassigura l-funzjoni u l-iżvilupp tajjeb tas-sigurtà fl-avjazzjoni ċivili

Miżuri li jridu jiġu adottati mill-Aġenzija:

1.

sabiex toħroġ opinjonijiet indirizzati lill-Kummissjoni;

2.

sabiex toħroġ speċifikazzjonijiet ta' ċertifikazzjoni, inklużi kodiċi ta' sigurtà ta' l-avjazzjoni u mezzi aċċettabli ta' konformità, u kwalunkwe materjal ta' gwida għall-applikazzjoni tal-politika Komunitarja;

3.

sabiex tieħu deċiżjonijiet rigward ċertifikazzjoni ta' sigurtà ta' l-avjazzjoni u ambjentali;

4.

sabiex twettaq spezzjonijiet standardizzati fl-awtoritajiet kompetenti tal-Pajjiżi Membri;

5.

sabiex twettaq l-investigazzjonijiet neċessarji f'impriżi.

1.

Bord ta' Tmexxija, jikkonsisti f'rappreżentant ta' kull Stat Membru u rappreżentant tal-Kummissjoni, iwaqqaf Korp ta' Konsulenza ta' partijiet interessati.

2.

Id-Direttur Eżekuttiv imexxi l-Aġenżija'; huwa maħtur mill-Bord ta' Tmexxija fuq proposta mill-Kummissjoni.

3.

Il-Bord ta' Appell jirregola fuq id-deċiżjonijiet ta' l-Aġenzija dwar ċertifikazzjoni, miżati u spejjeż u kontrolli mwettqa fuq impriżi.

4.

Kontroll Estern: il-Qorti ta' l-Awdituri.

5.

Awtorità t'Approvazzjoni: il-Parlament, fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill.

Baġit definitif 2006

Baġit totali: 66,8 (31,5) miljun euro, inklużi:

Dħul minn onorarji u imposti: 33,2 (8,6) miljun euro (50 %)

Sussidju tal-Komunità: 31,4 (18,9) miljun euro (47 %)

Kontribuzzjoni mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Ministeru tat-Trasport): 1,2 miljun euro (2 %)

Persunal fil-31.12.2006

328 (200) persunal temporanju fil-pjan ta' twaqqif

postijiet okkupati: 276 (132)

Persunal ieħor: 33 (21) perusnal bil-kuntratt u awżiljarji

Total ta' persunal:

309 (153) assenjati għall-kompiti li ġejjin:

operattivi: 227 (86)

amministrattivi: 57(38)

imħallta: 25 (29)

Opinjonijiet:

5 opinjonijiet rigward l-emendi għar-Regolamenti Nri. 1592/2002, 1702/2003 u 2042/2003;

Deċiżjonijiet ta' regolamentazzjoni:

3 emendi ta' l-ispeċifikazzjonijiet tas-CS 25, CS-P u CS-ETSO;

6 emendi tal-Mezzi Aċċettabbli ta' Materjal għall-Konformità u l-Gwida għar-Regolamenti (KE) Nru 1702/2003 u 2042/2003;

deċiżjoni 1 dwar l-organizzazzjoni tan-numri t'approvazzjoni.

Koperazzjoni internazzjonali:

ftehim protokol 1 konkluż maċ-Ċina dwar il-linja ta' produzzjoni finali ta' l-Airbus A320 fiċ-Ċina u ftehim ta' kooperazzjoni 1 iffirmat maċ-Ċina dwar il-prodotti Airbus b'mod ġenerali;

ftehim 1 ta' kooperazzjoni konkluż mal-Ġappun għall-esportazzjoni ta' prodotti Ewropej;

13-il ftehim ta' kooperazzjoni konklużi ma' kull pajjiż li mhux ta' l-UE ECAC fil-kuntest tal-kontinwazzjoni tal-programm SAFA;

Estenzjoni tal-ftehim ta' koperazzjoni mal-Kumitat Awronawtiku tal-Commonweath ta' l-Istati Indipendenti.

Deċiżjonijiet ta' ċertifikazzjoni:

Ċertifikati ta' tip: 70

Ċertifikati ta' tip supplimentari: 803

Direttivi dwar dak li hu tajjeb għat-titjir: 382

Speċifikazzjonijiet Tekniċi Ewropej: 178

Mezzi aċċettabbli għall-konformità: 97

Modifikazzjonijiet maġġuri: 1 125

Modifikazzjonijiet minuri: 1 830

Tiswijiet maġġuri: 1 009

Tiswijiet Minuri: 372

AFM/RFM (= Flight Manual Revisions): 430

Approvazzjoni t'organizzazjonijiet ta' l-iddisinjar (1): 377

Approvazzjoni t'organizzazjonijiet ta' manutenzjoni (bilaterali) (1): 1 293

Approvazzjoni t'organizzazjonijiet ta' manutenzjoni (barranin) (1): 201

Approvazzjoni t'organizzazjonijiet ta' taħriġ dwar il-manutenzjoni (1): 16

Approvazzjoni t'organizzazjonijiet ta' manifattura (1): 6

Ispezzjonijiet dwar l-istandardizzazzjoni (numru ta' pajjiżi skond it-tip):

Approvazzjoni t'organizzazjonijiet ta' manifattura: 12-il pajjiż

Approvazzjoni t'organizzazjonijiet ta' manutenzjoni: 26 pajjiż

Sors: informazzjoni provduta mill-Aġenzija.

Sors: Dejta provduta mill-Aġenzija. Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta provduta mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha. Dawn il-kontijiet huma preparati fuq bażi tad-dovuti.

Tabella 2

L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni (Cologne) — Implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2006

(1000 euro)

Dħul

Nefqa

Sors ta' dħul

Dħul imdaħħal fil-baġit finali għas-sena finanzjarja

Dħul miġbur

Allokazzjoni tan-nefqa

Approprijazzjonijiet għas-sena finanzjarja

Approporijazzjonijiet trasferiti mis-sena finanzjarja preċedenti

imdaħħla

impenjati

imħallsa

trasferiti

annullati

disponibbli

imħallsa

annullati

Dħul proprju

30 700

33 236

Titolu I

Persunal (NDA)

25 211

23 881

23 595

286

1 330

214

160

54

Sussidju Komunitarju

32 899

31 454

Titolu II

Amministrazzjoni (NDA)

6 812

6 222

3 637

2 585

590

782

690

92

Sussidji oħra

635

453

Titolu III

Attivitajiet operattivi (NDA)

7 380

5 625

2 763

2 862

1 756

1 276

1 130

146

Titolu III

Attivitajiet operattivi (DA)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dħul ieħor

156

308

— CA

25 680

23 219

 

 

2 461

 

 

 

— PA

24 880

 

11 362

13 518

0

4 334

4 334

0

Dħul assenjat

1 273

1 380

Dħul assenjat

1 380

1 365

1 357

0

22

0

0

0

Total

65 663

66 831

Total CA

66 463

60 312

 

5 733

6 159

2 272

 

292

Total PA

65 663

 

42 714

19 251

3 698

6 606

6 314

292

NDA

:

approprijazzjonijiet mhux differenzjati (approprijazzjonijiet ta' l-impenji huma ndaqs għall-approprijazzjonijiet ta' pagamenti).

DA

:

approprijazzjonijiet differenzjati (approprijazzjonijiet ta' l-impenji jistgħu ikunu differenti mill-approprijazzjonijiet ta' pagamenti).

CA

:

approprijazzjonijiet ta' l-impenji fil-kuntest ta' approprijazzjonijiet differenzjati.

PA

:

approprijazzjonijiet ta' pagamenti fil-kunest ta' approprijazzjonijiet differenzjati.

Sors: Dejta provduta mill-Aġenzija. Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta provduta mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha. Id-dħul miġbur u l-pagamenti huma stmati fuq bażi tal-flus kontanti.


Tabella 3

L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni (Cologne) — Kont tar-riżultat ekonomiku għas-snin finanzjarji 2006 u 2005

(1000 euro)

 

Nota

2006

2005

Dħul operattiv

Onorarji u imposti

 (2)

35 173

10 888

Sussidji komunitarji

 

26 401

17 417

Sussidji oħra

 

2 021

2 138

Dħul ieħor

 

340

26

Total (a)

 

63 935

30 469

Nefqa operattiva

Nefqa tal-persunal

 (3)

23 778

13 636

Nefqa relatata ma' l-assi fissi

 

573

341

Nefqa amministrattiva oħra

 (4)

6 436

3 675

Nefqa operattiva

 

27 798

11 660

Total (b)

 

58 586

29 312

Bilanċ favur/(kontra) mill-attivitajiet operattivi (c = a – b)

 

5 349

1 157

Dħul mill-operazzjonijiet finanzjarji (e)

 

263

41

Nefqa mill-operazzjonijiet finanzjarji (f)

 

19

14

Bilanċ favur/(kontra) mill-attivitajiet mhux operattivi (g = e – f)

 

243

27

Riżultat ekonomiku għas-sena (h = c + g)

 

5 593

1 184


Tabella 4

L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni (Cologne) — Karta tal-Bilanċ fil-31 ta' Diċembru 2006 u 2005

(1000 euro)

 

Nota

2006

2005

Attiv mhux kurrenti

Attiv mhux tanġibbli

 

268

182

Attiv fiss tanġibbli

 

1 719

1 348

Attiv kurrenti

Riċevibbli ta' skadenza qasir

 (5)

13 881

8 816

Likwidità u l-ekwivalenti likwidi

 (6)

24 056

11 746

Assi totali

 

39 924

22 094

Passiv kurrenti

Dispożizzjonijiet għal riskji u imposti

 (7)

639

Kontijiet pagabbli

 (8)

30 663

19 065

Passiv totali

 

31 302

19 065

Attiv net

Bilanċ favur/(kontra) akkumulat

 

3 029

1 845

Riżultat ekonomiku għas-sena

 

5 593

1 184

Attiv net totali

 

8 622

3 029

Total passiv u attiv netti

 

39 924

22 094


(1)  Approvazzjonijiet inizjali u ta' sorveljanza totali fil-31.12.2006.

Sors: informazzjoni provduta mill-Aġenzija.

(2)  Iż-żieda qawwija fid-dħul tirrifletti l-ewwel sena sħiħa ta' l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 488/2005 dwar l-onorarji u imposti fuq attivitajiet ta' ċertifikazzjoni.

(3)  126 persuna ġew ingaġġati fl-2006.

(4)  Prezz tal-bini ta' l-ispazju l-ġdid li huwa bżonjuż.

(5)  Ir-riċevibbli ta' skadenza qasira jirriflettu t-tkabbir fid-dħul mill-onorarji u mill-imposti.

(6)  Iż-żieda fil-likwidità tirrifletti kemm il-ġbir imtejjeb tad-dħul kif ukoll amont għoli mhux imħallas ta' imposti dovuti b'riżultat ta' fatturi tard minn fornituri prinċipali.

(7)  Dispożizzjonijiet ta' l-2006 għal riskji u imposti jirrappreżentaw nefqa tal-persunal marbuta ma' leave annwali dovut. L-ispejjeż korrispondenti fl-2005, ammont ta' 237 180 euro, ġew rappurtati taħt kontijiet pagabbli.

(8)  Iż-żieda f'kontijiet pagabbli hija relatati mad-dovut fuq ċertifikazzjoni tal-fornituri, li jirrifletti kemm attività akbar kif ukoll fatturar tard minn fornituri esterni.


R-RISPOSTI TA’ L-AĠENZIJA

7.

L-approprijazzjonijiet ta’ ħlas miġjuba ‘l quddiem u differenzjati kienu jirrigwardaw attivitajiet li kellhom jitħallsu mill-miżata tad-dħul.

L-Aġenzija kellha tuża approprijazzjonijiet ta’ ħlas miġjuba ‘l quddiem u differenzjati miġjuba ‘l quddiem mill-2005 minħabba l-miżata fuq id-dħul ta’ l-2006 ma kienitx biżżejjed sabiex tkopri l-ispejjeż ta’ l-attivitajiet ta’ ċertifikazzjoni tagħha u t-tpaċija ta’ l-impatt tal-bidla minn approprijazzjonijiet differenzjati għal dawk mhux differenzjati mill-1 ta' Jannar 2007 (Ir-Regolament Finanzjarju ma jipprovdix għal proċedura sabiex isir dan it-tali tibdil).

8.

Ir-Regolament dwar il-miżati u l-ħlasijiet (KE) Nru. 593/2007 li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Ġunju 2007 għandu jiġġenera dħul biżżejjed sabiex ikopri l-ispejjeż taċ-ċertifikazzjoni ta’ l-attivitajiet. L-Aġenzija ddeċidiet li timplimenta sistema ta’ ġestjoni integrata matul l-2007 u l-2008 li ser tkabbar il-livell ta’ dettall fil-monitoraġġ ta’ l-infiq fuq spejjeż ta’ l-attivitajiet tagħha.

9.

Matul l-2006, il-follow-up ta’ dak li kellu jidħol akkont ġie affettwat mill-piż ta’ l-ammonti li kellhom jidħlu ta’ l-2005 li dwarhom ma kienx hemm biżżejjed informazzjoni. L-Aġenzija tkompli bl-isforzi tagħha sabiex l-informazzjoni tagħha tkun aktar kredibbli u jitnaqqsu d-dewmien fil-ġbir ta’ dak li jkollu jidħol akkont. Barra minn hekk, minn Diċembru 2006, l-Aġenzija ilha tibgħat noti ta’ tfakkir sistematikament u qed tiċċarġja interess fil-każ ta’ ħlas tardiv.

10.

L-Aġenzija tieħu nota ta’ l-osservazzjoni tal-Qorti. Fl-ewwel każ, ġie ordnat li jsir studju minn qabel b’urġenza, kif deher fl-aħħar semestru ta’ l-2005 li reviżjoi tar-Regolament tal-Miżati u l-Ħlasijiet kienet kruċjali sabiex jiġi ggarantit dħul biżżejjed għall-Aġenzija. Fit-tieni każ, il-kuntratt ġie mtawwal, fl-istennija tar-riżultati ta’ analiżi esterna ordnata sabiex issir deċiżjoni fuq l-internalizzazzjoni jew l-esternalizzazzjoni tas-servizzi relatati ma’ l-ivvjaġġar. L-Aġenzija qed tabbozza bħalissa t-Termini ta’ Referenza in vista tat-tnedija ta’ sejħa komprensiva għal offerti.


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 309/55


RAPPORT

fuq il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Marittima Ewropea tas-Sigurtà għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

(2007/C 309/10)

WERREJ

1-2

INTRODUZZJONI

3-6

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

7-10

OSSERVAZZJONIJIET

Tabella 1 sa 4

Ir-risposti ta' l-Aġenzija

INTRODUZZJONI

1.

L-Aġenzija Marittima Ewropea tas-Sigurtà (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Aġenzija”) kienet imwaqqfa mir-Regolament (KE) Nru 1406/2002 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2002 (1). Il-kompiti ta' l-Aġenzija huma li tassigura livell għoli ta' sigurtà marittima u prevenzjoni ta' tniġġis mill- vapuri, tipprovdi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri b'assistenza teknika, timmonitorja l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni u tevalwa l-effettività tagħha.

2.

It-Tabella 1 tagħti sommarju tal-kompetenzi u l-attivitajiet ta' l-Aġenzija. Sommarju tad-dejta prinċipali meħuda mir-rendikonti finanzjarji ppreparati mill-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2006 huwa ppreżentat fit-Tabelli 2, 3 u 4 għal skopijiet ta' informazzjoni.

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

3.

Din id-Dikjarazzjoni hija indirizzata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skond l-Artikolu 185 (2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002; kienet ippreparata wara eżami tal-kontijiet tal-Kulleġġ, kif meħtieġ mill-Artikolu 248 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

4.

Il-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2006 (3) kienu magħmula mid-Direttur Eżekuttiv tagħha, skond l-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 1406/2002, u mibgħuta lill-Qorti, li hija meħtieġa li tagħti dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-affidabilità tagħhom u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi.

5.

Il-Qorti wettqet il-verifika tagħha skond l-Istandards Internazzjonali tal-Verifika u l-Kodiċi ta' l-Etika IFAC u INTOSAI, safejn dawn huma applikabbli għall-kuntest tal-Komunità Ewropea. Il-verifika kienet ippjanata u mwettqa bi ħsieb li tinkiseb assigurazzjoni raġonevoli li l-kontijiet huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari.

6.

Il-Qorti kisbet għalhekk bażi raġonevoli għad-Dikjarazzjoni mniżżla hawn taħt

Affidabilità tal-kontijietIl-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2006, fl-aspetti materjali kollha, huma affidabbli.Legalità u regolarità tat-tranżazzjonjiet ta' bażiIt-tranżazzjonijiet fil-bażi tal-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija, fit-totalità tagħhom, huma legali u regolari.L-osservazzjoni li ġejja ma tpoġġix f'diskussjoni d-Dikjarazzjoni tal-Qorti.

OSSERVAZZJONIJIET

7.

Aktar minn 43 % ta' l-approprijazzjonijiet ta' pagament kellhom jiġu kkanċellati fl-aħħar tas-sena 2006. Ma' dan, kien hemm konċentrazzjoni ta' tranżazzjonijiet matul l-aħħar erba' xhur tas-sena. B'hekk, il-prinċipju baġitarju ta' l-eżattezza ma kienx osservat b'mod rigoruż.

8.

Il-proċeduri biex jiġi stabbilit il-baġit u l-pjan ta' twaqqif ma kinux suffiċjentment rigorużi. Dan wassal għal numru għoli ta' trasferimenti baġitarji (4), ippjanar tar-reklutaġġ tal-persunal mhux adegwat (5) u preżentazzjoni tal-baġit inkorretta (6).

9.

Impenji legali kienu meħudin qabel l-impenji baġitarji korrispondenti (7). Ċerti kuntratti jagħtu possibilità għal 100 % finanzjament minn qabel: din il-prattika mhix konformi mal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba (8).

10.

Is-sistema ta' inventarju hija dgħajfa. Ir-reġistri ma jippermettux li l-merkanzija kollha tiġi traċċata fiżikament. It-tagħmir tal-kompjuter mhuwiex irreġistrat fis-sistema.

Dan ir-rapport ġie adottat mill-Qorti ta' l-Awdituri fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tas-27 ta' Settembru 2007.

Għall-Qorti ta' l-Awdituri

Hubert WEBER

President


(1)  ĠU L 208, 5.8.2002. p. 1.

(2)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)  Dawn il-kontijiet kienu ppreparati fit-13 ta' Ġunju 2007 u rċevuti mill-Qorti fis-27 ta' Ġunju 2007.

(4)  Aktar minn 35 trasferimenti ta' approprijazzjonijiet fl-2006.

(5)  Nuqqas li jintlaħqu l-objettivi ta' reklutaġġ irriżulta fi trasferiment li naqqas il-punt tal-baġit 1 100 (salarji) b'1,2 miljun euro.

(6)  Suppost il-baġit għandu juri rendikont fil-qosor ta' l-iskeda ta' pagamenti dovuti fis-snin finanzjarji sussegwenti biex jiġu osservati l-impenji tal-baġit imdaħħla fis-snin finanzjarji ta' qabel l-Artikolu 31, 2(c) tar-Regolament Finanzjarju ta' l-Aġenzija).

(7)  Erba' każijiet ta' valur totali ta' madwar 345 000 euro.

(8)  L-Artikolu 67 tar-Regolament Finanzjarju, (Regolament (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tal-Kummissjoni tat-23 ta' Diċembru 2002).


 

Tabella 1

L-Aġenzija Marittima Ewropea għas-Sigurtà (Liżbona)

Oqsma ta' kompetenzi komunitarji stipulati fit-Trattat

Kompetenzi ta' l-Aġenzija kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 1406/2002 kif emendat mir-Regolamenti (KE) Nru 1644/2003 u Nru 724/2004

Tmexxija

Riżorsi disponibbli għall-Aġenzija 2006

(Dejta għall-2005)

Prodotti u servizzi provduti 2006

Politika komuni tat-trasport

“Il-Kunsill, b'maġġoranza kwalifikata, jista, billi jaġixxi, jiddeċiedi jekk safejn u b'liema proċedura, dispożizzjonijiet jistgħux jiġu adottati għat-traffiku bil-baħar u bl-ajru”.

(L-Artikolu 80 tat-Trattat)

Objettivi

Biex tassigura livell uniformi u effettiv ta' sigurtà marittima u prevenzjoni tat-tniġġiż mill-vapuri.

Biex tipprovdi lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni b'assistenza teknika u xjentifika.

Biex timmonitorja l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni Komunitarja f'dan il-qasam u tevalwa l-effettività tal-miżuri stabbiliti.

Biex tintroduċi metodi operattivi għall-ġlieda kontra t-tniġġiż fl-ibħra Ewropej.

Kompiti

Biex tassisti lill-Kummissjoni fil-preparazzjoni ta' leġiżlazzjoni Komunitarja u fl-implimentazzjoni tagħha;

Biex timmonitorja l-ħidma ġenerali tar-reġim ta' kontroll ta' l-Istat tal-port Komunitarju, li jista' jinkludi żjarat lill-Istati Membri;

Biex tipprovdi assistenza teknika lill-Kummissjoni għall-port ta' kontroll ta' l-Istat tal-vapuri;

Biex taħdem ma' l-Istati Membri fuq l-iżviluppar ta' soluzzjonijiet tekniċi u biex tipprovdi assistenza teknika relatati ma' l-implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni Komunitarja;

Biex tippromwovi koperazzjoni bejn Stati riparatorji fiż-żoni kkonċernati tal-vapuri;

Biex tiżviluppa u topera kull sistema neċessarja;

Biex tiffaċilita l-koperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni fl-iżvilupp ta' metodoloġija komuni għall-investigazzjoni ta' inċidenti marittimi;

Biex tipprovdi lill-Kummissjoni u l-Istati Membri b'informazzjoni affidabbli dwar is-sigurtà marittima u dwar it-tniġġiż mill-vapuri;

Biex tassisti lill-Kummissjoni u l-Istati Membri fl-identifikazzjoni u fl-insegwiment ta' vapuri li jarmu skart b'mod illegali;

Biex timmonitorja s-soċjetajiet ta' klassifikazzjoni rikonoxxuti mill-UE u biex toħroġ rapporti korrispondenti lill-Kummissjoni;

Biex tassisti lill-Kummissjoni bil-kontribut għal u l-implimentazzjoni tal-kompiti relatati mad-Direttiva dwar it-tagħmir tal-baħar;

Biex tipprovdi lill-Kummissjoni b'dejta dwar l-introduzzjoni tad-Direttiva dwar faċilitajiet ta' ġbir ta' l-iskart tal-vapuri fil-portijiet Ewropej.

1.   Il-Bord Amministrattiv

Kompożizzjoni

Rappreżentant wieħed għal kull Stat Membru, erba' rappreżentanti tal-Kummissjoni, mingħajr id-dritt li jivvutaw, mis-setturi professjonali kkonċernati.

Kompiti

Biex jadotta l-baġit u l-programm ta' xogħol.

Biex jeżamina t-talbiet mill-Istati Membri għall-assistenza.

2.   Id-Direttur Eżekuttiv

Maħtur mill-Bord Amministrattiv fuq proposta mill-Kummissjoni.

3.   Verifika esterna

Il-Qorti ta' l-Awdituri

4.   Awtorità ta' Kwittanza

Il-Parlament fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill

Baġit finali għall-2006:

44,7 miljun euro (35,3 miljun euro) Kontribuzzjoni komunitarja: 100 % (100 %)

Persunal totali fil-31 ta' Diċembru 2006:

132 (95) kariga fil-pjan ta' twaqqif

Numru ta' karigi okkupati:

111 (80)

20 (20) kariga oħra (kuntratti awżiljarji, esperti nazzjonali ssekondati, persunal mill-aġenzija ta' l-impjiegi)

Total tal-persunal: 131 (100)

assenjati għad-doveri segwenti:

kompiti operattivi: 83 (65)

kompiti amministrattivi u ta' appoġġ:41 (27)

kompiti varji: 7 (8)

Numru ta' speċifikazzjonijiet u dokumenti ta' linji gwida: 49 (jinkludi rapporti u/jew studji)

Spezzjonijiet/Verifiki: 47 ('il fuq minn 600 ġurnata ta' missjonijiet għal persuna)

Eżerċiżji fuq il-baħar (Attivitajiet operattivi): 7

Seminarji, taħriġ u workshops: 59 (102 ġurnata u 1 440 parteċipant)

Sors Informazzjoni mogħtija mill-Aġenzija

Sors: Dejta mogħtija mill-Aġenzija. Din it-tabella tiġbor fil-qosor it-tabella mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha: dawn il-kontijiet huma ppreparati abbażi tad-dovuti.

Tabella 2

L-Aġenzija Marittima Ewropea għas-Sigurtà (Liżbona) — Implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2006

(1000 euro)

Dħul

Nefqa

Sors tad-Dħul

Dħul imdaħħal fil-baġit finali għas-sena finanzjarja

Dħul irċevut

Allokazzjoni tan-nefqa

Approprijazzjonijiet tal-baġit finali għas-sena finanzjarja

Approprijazzjonijiet trasferiti mis-sena finanzjarja preċedenti

imdaħħla

impenjati

imħallsa

trasferiti

annullati

imdaħħla

imħallsa

annullati

Sussidji komunitarji

44 738

32 030

Titolu I

Persunal (NDA)

13 459

12 705

10 387

664

2 408

161

62

99

Titolu II

Amministrazzjoni (NDA)

2 972

2 550

1 944

606

422

333

248

85

Dħul ieħor

0

362

Titolu III

Attivitajiet operattivi (DA)

 

 

 

 

 

 

 

 

— CA

28 308

19 033

0

0

9 275

0

0

0

— PA

28 308

0,00

11 638

0

16 669

0

0

0

Total

44 738

32 392

Total CA

44 738

34 287

0

1 270

12 105

0

0

0

Total PA

44 738

0

23 969

1 270

19 499

494

310

184

NDA

:

approprijazzjonijiet mhux differenzjati (approprijazzjonijiet ta' impenn ugwali għal approprijazzjonijiet ta' pagament).

DA

:

approprijazzjonijiet differenzjati (approprijazzjoni ta' impenn u ta' pagament jistgħu jkunu differenti).

CA

:

approprijazzjonijiet ta' impenn f'sistema ta' approprijazzjonijiet differenzjati.

CP

:

approprijazzjonijiet ta' pagament f'sistema ta' approprijazzjonijiet differenzjati.

Sors: Dejta mogħtija mill-Aġenzija. Din it-tabella tiġbor fil-qosor id-dejta mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha. Dħul miġbur u pagamenti huma stmati fuq bażi ta' flus kontanti.


Tabella 3

L-Aġenzija Marittima Ewropea għas-Sigurtà (Liżbona) — Kont dwar ir-riżultat ekonomiku għas-snin finanzjarji 2006-2005

(1000 euro)

 

2006

2005

Dħul operattiv

Sussidji komunitarji

24 716

15 666

Sussidji oħrajn

678

0

Total (a)

25 394

15 666

Nefqa operattiva

Nefqa fuq il-persunal

9 616

6 099

Attiv fiss relatat man-nefqa

236

151

Nefqa amministrattiva oħra

3 548

2 042

Nefqa operattiva (1)

14 151

2 925

Total (b)

27 551

11 217

Bilanċ favur /(kontra) minn attivitajiet operattivi (c = a – b)

–2 157

4 439

Dħul minn operazzjonijiet finanzjarji (e)

0

0

Nefqa minn operazzjonijiet finanzjarji (f)

0

3

Bilanċ favur/(kontra) minn attivitajiet mhux operattivi (g = e – f)

0

–3

Riżultat ekonomiku għas-sena (h = c + g)

–2 157

4 435


Tabell 4

L-Aġenzija Marittima Ewropea għas-Sigurta (Liżbona) — Karta ta' Bilanċ fil-31 ta' Diċembru 2006 u 2005

(1000 euro)

 

2006

2005

Attiv mhux kurrenti

Attiv fissi mhux tanġibbli

55

69

Attiv fissi tanġibbli

523

455

Attiv kurrenti

Finanzjament minn qabel ta' skadenza qasira

4 849

5 351

Riċevibbli ta' skadenza qasira

270

105

Likwidità u ekwivalenti likwidi

11 633

8 866

Total ta' l-attiv

17 330

14 847

Passiv kurrenti

Proviżjonijiet għal riskji u spejjeż

191

107

Kontijiet pagabbli

12 111

7 555

Total tal-passiv

12 301

7 661

Attiv nett

Bilanċ favur/kontra akkumulat

7 185

2 750

Riżultat ekonomiku għas-sena

–2 157

4 435

Total ta' l-attiv fissi

5 028

7 185

Total tal-passiv u ta' l-attiv fissi

17 330

14 847


(1)  L-iffirmar ta' kuntratti ġoddi għal tankers.


R-RISPOSTI TA’ L-AĠENZIJA

7.

Il-Baġit ta’ l-Aġenzija kien ta’ ‘l fuq minn 50 % dedikat għal “miżuri kontra l-kontaminazzjoni”. L-Aġenzija nediet sejħiet għal offerti f’dan il-qasam sabiex jiġu konklużi 4 kuntratti għal vapuri li jintużaw f’rispons kontra l-kontaminazzjoni. Lejn l-aħħar ta’ dan il-proċess żewġ kumpanniji ddeċidew fl-aħħar mument li jirtiraw l-offerti tagħhom biex b’hekk ingħataw żewġ kuntratti biss. Dan irriżulta fil-kanċellazzjoni ta’ approprijazzjonijiet ta’ ħlas sostanzjali fl-aħħar tas-sena.

8.

Ir-rilokazzjoni ta’ l-Aġenzija fl-2006 minn Brussell għal Liżbona kellha implikazzjonijiet tal-baġit li setgħu jiġu previsti, inklużi t-tluq ta’ madwar 20 % tal-personal b’kuntratt.

9.

Il-proċeduri sabiex jiġu evitati impennji a posteriori qed jiġu msaħħa. Il-kondizzjonijiet ta’ l-iffinanzjar minn qabel qed jiġu riveduti wara l-kumment tal-Qorti.

10.

It-tibdil minn Ġunju 2007 tas-sistema ta’ inventarju l-antika għal ABAC Assets ser telimina l-problemi msemmija mill-Qorti.


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 309/62


RAPPORT

dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

(2007/C 309/11)

WERREJ

1-2

INTRODUZZJONI

3-6

DIKJARAZZJONI T'ASSIGURAZZJONI

7

OSSERVAZZJONI

Tabelli 1 sa 4

Ir-risposti ta' l-Aġenzija

INTRODUZZJONI

1.

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Aġenzija”) kienet imwaqqfa bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2062/94 tat-18 ta' Lulju 1994 (1). Il-kompitu ta’ l-Aġenzija huwa li tiġbor u tqassam informazzjoni dwar il-prijoritajiet nazzjonali u Komunitarji fil-qasam tas-sigurtà u saħħa fuq il-post tax-xogħol, li ssostni organizzazzjonijiet nazzjonali u Komunitarji involuti fil-formulazzjoni u l-implimentazzjoni tal-politika u li tipprovdi informazzjoni dwar miżuri preventivi.

2.

It-Tabella 1 tagħti sommarju tal-kompetenzi u ta' l-attivitajiet ta' l-Aġenzija. Sommarju tad-dejta prinċipali meħuda mir-rendikonti finanzjarji ppreparati mill-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2006 huwa ppreżentat fit-Tabelli 2, 3 u 4 għal skopijiet ta' informazzjoni.

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

3.

Din id-Dikjarazzjoni hija indirizzata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skond l-Artikolu 185(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 (2); kienet ippreparata wara eżami tal-kontijiet ta' l-Aġenzija, kif meħtieġ mill-Artikolu 248 tat-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ewropea.

4.

Il-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2006 (3) ġew magħmula mid-Direttur tagħha, skond l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 2062/94, u mibgħuta lill-Qorti, li hija meħtieġa li tagħti dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-affidabbiltà tagħhom u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi.

5.

Il-Qorti wettqet il-verifika tagħha skond l-Istandards Internazzjonali tal-Verifika u l-Kodiċi ta' Etika ta' l-IFAC u ta' l-INTOSAI, safejn dawn huma applikabbli għall-kuntest tal-Komunità Ewropea. Il-verifika kienet ippjanata u mwettqa bi ħsieb li tinkiseb assigurazzjoni raġonevoli li l-kontijiet huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari.

6.

Il-Qorti kisbet għalhekk bażi raġonevoli għad-dikjarazzjoni espressa hawn taħt.

Affidabbiltà tal-kontijietIl-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li għalqet fil-31 ta' Diċembru 2006 huma, fl-aspetti materjali kollha, affidabbli.Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażiIt-tranżazzjonijiet ta' bażi tal-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija, meħuda fit-totalità tagħhom, huma legali u regolari.L-osservazzjoni li ġejja ma tpoġġix id-Dikjarazzjoni tal-Qorti f'diskussjoni.

OSSERVAZZJONI

7.

Fl-2006, id-Direttur iffirma 19-il deċiżjoni għal madwar 880 000 euro u b'hekk awtorizza t-trasferimenti baġitarji minn artikolu għal artikolu fil-kapitoli. Kuntrarju għar-Regolament Finanzjarju, il-Bord Governattiv ma rċeviex l-informazzjoni meħtieġa (4). Għalhekk, il-prinċipju baġitarju ta' annwalità ma kienx osservat b'mod rigoruż.

Dan ir-rapport ġie adottat mill-Qorti ta' l-Awdituri fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tas-27 ta' Settembru 2007.

Għall-Qorti ta' l-Awdituri

Hubert WEBER

President


(1)  ĠU L 216, 20.8.1994, p. 1. Ir-Regolament kien emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1112/2005 ta' l-24 ta' Ġunju 2005 (ĠU L 184, 15.7.2005, p. 5).

(2)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)  Dawn il-kontijiet kienu ppreparati fl-4 ta' Ġunju 2007 u rċevuti mill-Qorti fit-2 ta' Lulju 2007.

(4)  L-Artikolu 23 tar-Regolament Finanzjarju.


 

Tabella 1

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (Bilbao)

Oqsma ta' kompetenza stipulati fit-Trattat

Kompetenzi ta' l-Aġenzija kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2062/94 kif emendat bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1112/2005

Tmexxija

Riżorsi disponibbli għall-Aġenzija fl-2006

(Dejta għall-2005)

Prodotti u servizzi provduti matul l-2006

Dispożizzjonijiet Soċjali

ll-Komunità u l-Istati Membri(…) għandhom ikollhom bħala mira (…) titjib tal-kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol, sabiex jagħmlu possibbli l-armonizzazzjoni tagħhom waqt li jitkompla t-titjib (…).

Bl-iskop li jintlaħqu l-objettivi ta’ l-Artikolu 136, il-Komunità għandha ssostni u tikkomplimenta l-attivitajiet ta’ l-Istati Membri f’dawn l-oqsma li ġejjin: (a) titjib partikolarment fl-ambjent tax-xogħol biex titħares is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema; (b) il-kundizzjonijiet tax-xogħol; (…)

(Siltiet mill-Artikoli 136 u 137 tat-Trattat)

Objettivi

Sabiex ikun imtejjeb l-ambjent tax-xogħol, f’dak li jirrigwardja l-protezzjoni tas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema skond ittrattat u strateġiji Komunitarji suċċessivi u programmi ta’ azzjoni li jikkonċernaw issaħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, l-għan ta’ l-Aġenzija għandu jkun biex tipprovdi lill-korpi tal-Komunità, lill-Istati Membri, l-imsieħba soċjali u dawk involuti f’dan il-qasam bl-informazzjoni teknika, xjentifika u ekonomika fil-qasam tas-sigurtà u saħħa fuq il-post tax-xogħol.

Kompiti

Tiġbor, tanalizza u tqassam informazzjoni dwar prijoritajiet nazzjonali u Komunitarji u dwar ir-riċerka.

Tippromwovi l-kooperazzjoni u l-iskambju ta’ l-informazzjoni, inkluża l-informazzjoni dwar il-programmi ta’ taħriġ.

Tforni lill-entitajiet Komunitarji u l-Istati Membri b' informazzjoni li jeħtieġu biex jifformulaw u jimplimentaw politika, partikolarment f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-impatt fuq intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

Tagħmel disponibbli informazzjoni dwar attivitajiet ta' prevenzjoni.

Tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ strateġiji u programmi ta’ azzjoni tal-Komunità

Twaqqaf netwerk li jkun fih punti fokali nazzjonali u ċentri tematiċi.

1.   Bord Governattiv

Kompożizzjoni

rappreżentant wieħed tal-Gvern ta’ kull Stat Membru.

rappreżentant wieħed ta’ l-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem ta’ kull Stat Membru.

rappreżentant wieħed ta’ l-organizzazzjonijiet ta’ l-impjegati ta’ kull Stat Membru.

3 rappreżentanti tal-Kummissjoni.

Kompitu

Jadotta l-programm ta' xogħol annwali ta' l-Aġenzija, il-baġit u r-rapport ġenerali annwali tagħha.

2.   Uffiċċju

Kompożizzjoni

Chairman u 3 viċi-chairmen tal-Bord

Koordinaturi minn kull wieħed mit-tliet gruppi interessati

membru wieħed addizzjonali minn kull wieħed minn dawn il-gruppi u mill-Kummissjoni

Kompitu:

Sorveljanza tat-tħejjija u s-segwitu tad-deċiżjonijiet tal-Bord

3.   Id-Direttur

Maħtur mill-Bord Governattiv fuq proposta mill-Kummissjoni.

4.   Kumitati

Konsultazzjoni obbligatorja tal-Kummissjoni u tal-Kumitat tal-Pariri dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol fir-rigward tal-programm ta’ xogħol u l-baġit.

5.   Verifika esterna

Il-Qorti Ewropea ta' l-Awdituri.

6.   Awtorità ta' kwittanza

Il-Parlament fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill.

Baġit finali:

14,1 miljun euro (13,7 miljun euro)

Inklużi:

Sussidju komunitarju, DĠ għall-Impjiegi: 93,5 % (96 %)

Sussidju komunitarju, DĠ għat-Tkabbir: 4,5 % (3 %)

Dħul varju: 2 % (1 %)

Persunal fil-31 ta' Diċembru 2006:

40 (40) kariga mniżżla fil-pjan ta' twaqif,

li minnhom imtlew il-karigi: 33 (32)

karigi battala: 7 (8)

26 (20) kariga oħra (kuntratti awżiljarji, esperti nazzjonali ssekondati u persunal lokali).

Total tal-persunal: 59 (52)

assenjati għal

kompiti operattivi: 42 (35)

kompiti amministrattivi: 9 (9)

kompiti mħallta: 8 (8)

Il-Bini tar-rabtiet — Networking

Tisħit tat-tri-partiżmu fin-netwerks ta' l-Aġenzija

Bini tal-kapaċita istituzzjonali fil-Pajjiżi ta' Adeżjoni u dawk Kandidati (programmi PHARE)

Komunikazzjoni ta’ l-informazzjoni:

Safe Start! — Kampanja tal-Ġimgħa Ewropea 2006 fuq ħaddiema żgħażagħ.

Healthy Workplace Initiative — kampanja mmirata lejn l-SMEs fl-10 ta' l-UE, fir-Rumanija u fil-Bulgarija.

Servizzi ta’ informazzjoni f'ilsna differenti web-based u stampata dwar is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol.

L-iżvilupp tat-tagħrif:

prodotti ta’ informazzjoni għall-Kampanji ta’ Ġimgħa Ewropea 2006 (dwar iż-Żgħażagħ) u 2007 (MSDs).

Prodotti ta’ informazzjoni dwar Ħaddiema li qegħdin Jixjieħu, SSX u l-Prestazzjoni Ekonomika, u s-Settur HORECA

Prodotti ta’ informazzjoni mill-Osservatorju tar-Riskji li jinkludu rapporti dwar il-prijoritajiet ta' riċerka SSX, aġenti bijoloġiċi u radjazzjoni ultravjola, ġbir ta' dejta dwar l-istress, il-vibrazzjoni u l-problemi tal-ġilda, u dwar ħaddiema żgħażagħ u d-disturbi muskoluskeletali għall-Ġimgħat Ewropej 2006 u 2007, studju ta' fattibbiltà għal stħarriġ tal-kumpanija

Sors: informazzjoni provduta mill-Aġenzija.

Sors: Dejta provduta mill-Aġenzija. Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha: dawn il-kontijiet huma ppreparati abbażi tad-dovuti.

Tabella 2

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (Bilbao) — Implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2006

(1000 euro)

Dħul

Nefqa

Sors tad-dħul

Dħul imdaħħal fil-baġit finali għas-sena finanzjarja

Dħul miġbur

Allokazzjoni tan-nefqa

Approprijazzjonijiet tal-baġit finali

Approprijazzjonijiet trasferiti mis-sena finanzjarja preċedenti

finali

impenjati

imħallsa

trasferiti

annullati

disponibbli

imħallsa

annullati

Sussidji komunitarji

13 200

11 900

Titolu I

Persunal

4 556

4 080

3 831

125

600

75

28

47

Dħul ieħor

247

248

Titolu II

Amministrazzjoni

1 524

1 481

1 083

381

61

331

313

17

 

 

 

Titolu III

Attivitajiet operattivi

7 367

7 025

5 060

1 963

344

2 213

1 814

400

Dħul assenjat (1)

518

312

Dħul assenjat (1)

518

407

324

194

0

206

0

206

Total

13 965

12 460

Total

13 965

12 993

10 298

2 663

1 005

2 825

2 155

670

Sors: Dejta provduta mill-Aġenzija. Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha. Dħul miġbur u pagamenti huma stmati fuq bażi tal-likwidità.


Tabella 3

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (Bilbao)- Kont tar-riżultat ekonomiku għas-snin finanzjarji 2006 u 2005

(1000 euro)

 

2006

2005

Dħul operattiv

Sussidji komunitarji

11 730

11 021

Sussidji oħrajn

238

284

Dħul ieħor

1 580

2 460

Total (a)

13 548

13 765

Nefqa operattiva

Nefqa fuq il-Persunal

3 640

3 312

Nefqa relatata ma' l-attiv fiss (2)

139

–14

Nefqa amministrattiva oħra

1 825

1 692

Nefqa oħra operattiva

8 028

8 584

Total (b)

13 632

13 575

Bilanċ favur /(kontra) minn attivitajiet operattivi (c = a – b)

–84

190

Nefqa finanzjarja (d)

6

7

Bilanċ favur /(kontra) minn attivitajiet mhux operattivi (e = d)

–6

–7

Riżultat ekonomiku għas-sena (f = c + e)

–90

183


Tabella 4

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (Bilbao) — Karta tal-Bilanċ fil-31 ta' Diċembru 2006 u 2005

(1000 euro)

 

2006

2005

Attiv mhux kurrenti

Attiv mhux tanġibbli

71

88

Attiv tanġibbli

247

247

Riċevibbli għal żmien twil

4

4

Attiv kurrenti

Pre-finanzjament ta' skadenza qasira

435

454

Riċevibbli ta' skadenza qasira

27

142

Likwidità u ekwivalenti likwidi

2 990

3 392

Total ta' l-attiv

3 774

4 327

Passiv kurrenti

Proviżjonijiet għal riskji u spejjeż

63

58

Kontijiet pagabbli

1 981

2 448

Total tal-passiv

2 044

2 507

Attiv nett

Bilanċ favur/kontra akkumulat

1 820

1 637

Riżultat ekonomiku għas-sena

–90

183

Total ta' l-attiv nett

1 730

1 820

Total tal-passiv u ta' l-attiv nett

3 774

4 327


(1)  L-ammont imdaħħal fil-baġit għad-dħul assenjat huwa 661 000 euro, li minnu 518 000 euro ġew irċevuti.

Sabiex tkun ippreżentata informazzjoni korretta, l-ammont korrett ta' 518 000 euro huwa mogħti hawnhekk.

Sors: Dejta provduta mill-Aġenzija. Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta mogħtija mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha. Dħul miġbur u pagamenti huma stmati fuq bażi tal-likwidità.

(2)  L-ammont negattiv ippreżentat għall-2005 huwa riżultat ta' korrezzjonijiet.


R-RISPOSTI TA’ L-AĠENZIJA

1.

L-Aġenzija taċċetta l-osservazzjoni. Minn Lulju 2007, il-Bord ġie notifikat b’kull deċiżjoni ta’ trasferiment magħmul mid-Direttur via l-extranet ta’ l-Aġenzija.


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 309/67


RAPPORT

dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija

(2007/C 309/12)

WERREJ

1-2

INTRODUZZJONI

3-6

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

7-10

OSSERVAZZJONIJIET

Tabelli 1 sa 4

Ir-risposti ta' l-Aġenzija

INTRODUZZJONI

1.

L-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Aġenzija”) kienet imwaqqfa mir-Regolament (KE) Nru 881/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 (1). Il-missjonijiet ta' l-Aġenzija huma li ttejjeb il-livell ta' interoperabilità tas-sistemi tal-ferroviji u li tiżviluppa approċċ komuni lejn is-sigurtà sabiex tikkontribwixxi lejn il-ħolqien ta' settur Ewropew tal-ferroviji aktar kompetittiv b'livell ogħla ta' sigurtà.

2.

It-Tabella 1 tippreżenta sommarju tal-kompetenzi u ta' l-attivitajiet ta' l-Aġenzija. Għal skopijiet t'informazzjoni, informazzjoni prinċipali mill-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2006 hija preżentata fit-Tabelli 2, 3 u 4.

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

3.

Din id-Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni hija indirizzata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skond l-Artikolu 185(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 (2); hija ġiet magħmula wara eżami tal-kontijiet ta' l-Aġenzija, kif mitlub mill-Artikolu 248 tat-Trattat li waqqaf il-Komunità Ewropea.

4.

Il-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2006 (3) ġew magħmula mid-Direttur Eżekuttiv tagħha, skond l-Artikolu 39 tar-Regolament (KE) Nru 881/2004, u mibgħuta lill-Qorti, li għandha l-obbligu li tagħti dikjarazzjoni t'assigurazzjoni dwar l-affidabilità tagħhom u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi.

5.

Il-Qorti wettqet il-verifika tagħha skond l-Istandards Internazzjonali tal-Verifika u l-Kodiċi ta' l-Etika ta' l-IFAC u ta' l-INTOSAI, safejn dawn huma applikabbli għall-kuntest tal-Komunità Ewropea. Il-verifika ġiet ippjanata u mwettqa sabiex tinkiseb assigurazzjoni raġonevoli li l-kontijiet huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari.

6.

Il-Qorti kisbet għalhekk bażi raġonevoli għad-Dikjarazzjoni espressa hawn taħt.

Affidabilità tal-kontijietIl-kontijiet ta' l-Aġenzija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2006, fl-aspetti materjali kollha, huma affidabbli.Legalità u regolarità tat-tranżazzjonjiet ta' bażiB'eċċezzjoni għall-każijiet li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 10, it-tranżazzjonijiet fil-bażi tal-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija, fit-totalità tagħhom, huma legali u regolari.

OSSERVAZZJONIJIET

7.

Fl-ewwel sena tagħha t'awtonomija finanzjarja l-Aġenzija implimentat 72 % ta' l-approprijazzjonijiet ta' l-impenji tagħha. Il-livelli ta' trasferimenti għan-nefqa amministrattiva (Titolu II) u n-nefqa operattiva (Titolu III) kienu ta' 37,5 % u 85 % rispettivament. Għalhekk, il-prinċipju baġitarju ta' l-annwalità ma kienx strettament osservat.

8.

L-Aġenzija hija lokalizzata f'żewġ t'ibliet: is-sit amministrattiv tagħha jinsab f'Valenciennes filwaqt li l-laqgħat tagħha huma miżmuma f'Lille. L-Aġenzija s'issa għadha ma sabitx mezzi kif tibbilanċja l-ispejjeż li joħorġu mill-obligazzjoni li għandha li tkun lokalizzata f'żewġ postijiet.

9.

Is-sistema tal-kontroll intern uriet nuqqasijiet. Sottodelegazzjonijiet ma ġewx mogħtija skond ir-regoli. Kien hemm inkonsistenzi bejn deċiżjonijiet tad-delegazzjonijiet u d-drittijiet t'aċċess għas-sistema ta' ġestjoni tal-baġit SI2. L-Aġenzija m'adottatx regoli implimentattivi għar-regolament finanzjarju tagħha.

10.

Eżami tal-proċeduri t'akkwist pubbliku wera' diversi anomaliji: użu ta' kuntratti skaduti (4) u estensjonijiet irregolari ta' kuntratti ineżistenti (5). Għalhekk l-Aġenzija għandha tnehdi proċeduri t'akkwist pubbliku għal dawk l-oqsma li huma preżentement koperti minn kuntratti li ma kinux għaddew minn proċeduri regolari.

Dan ir-rapport ġie adottat mill-Qorti ta' l-Awdituri fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tas-27 ta' Settembru 2007.

Għall-Qorti ta' l-Awdituri

Hubert WEBER

President


(1)  ĠU L 220, 21.6.2004, p. 3.

(2)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)  Dawn il-kontijiet ġew magħmula fid-19 ta' Ġunju 2007 u rċevuti mill-Qorti fit-2 ta' Lulju 2007.

(4)  Każ wieħed identifikat: 49 000 euro.

(5)  Żewġ każijiet identifikati: 630 000 euro.


 

Tabella 1

L-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji (Lille/Valenciennes)

Oqsma ta' kompetenza Komunitarja li joħorġu mit-Trattat

Kompiti ta' l-Aġenzija kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 881/2004

Tmexxija

Riżorsi disponibbli lill-Aġenzija fl-2006

Prodotti u servizzi provduti fl-2006

Politika Komuni tat-Trasport

Bl-iskop li jwettaq l-Artikolu 70, u filwaqt illi jqis il-fatturi partikolari tat-trasport, il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 u wara li jikkonsulta mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, għandu jistabbilixxi:

a)

regoli komuni li japplikaw għat-trasport internazzjonali lejn jew mit-territorju ta’ Stat Membru jew li jaqsam it-territorju ta’ Stat Membru wieħed jew aktar;

b)

il-kundizzjonijiet li jirregolaw il-mod li bih trasportaturi mhux residenti jistgħu joperaw servizzi ta’ trasport f’xi Stat Membru;

ċ)

miżuri li jtejbu s-sigurtà fit-trasport;

d)

provvedimenti oħra xierqa.

(L-Artikolu 71)

Objettivi

Li tikkontribwixxi, f'materji tekniċi, lejn l-implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni Komunitarja mmirata lejn:

1.

it-titjib tal-pożizzjoni kompetittiva tas-settur tal-ferroviji

2.

l-iżvilupp ta' approċċ komuni lejn is-sigurtà fis-sistema Ewropea tal-ferroviji,

sabiex tikkontribwixxi lejn il-ħolqien ta' żona Ewropea tal-ferroviji mingħajr fruntieri u tiggarantixxi livell għoli ta' sigurtà.

Kompiti:

1.

Tindirizza rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar:

il-metodi komuni tas-sigurtà (CSMs) u l-miri komuni tas-sigurtà (CSTs) li hemm provvedimenti għalihom fid-Direttiva fuq is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità (2004/49/KE);

ċertifikati ta' sigurtà u miżuri fil-qasam tas-sigurtà;

l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta' l-interoperabiltià tal-linji tal-ferroviji;

il-monitoraġġ ta' l-interoperabilità;

iċ-ċertifikazzjoni tal-postijiet fejn issir il-manutenzjoni;

kompetenzi professjonali;

ir-reġistrazzjoni ta' materjali mobbli.

2.

Toħroġ opinjonijiet dwar:

regoli ta' sigurta nazzjonali;

monitoraġġ tal-kwalità tax-xogħol ta' korpi notifikati;

l-interoperabilità tan-netwerk trans-Ewropew.

3.

Koordinament ta' korpi nazzjonali:

koordinazzjoni t'awtoritajiet ta' sigurtà nazzjonali u l-entitajiet investigattivi nazzjonali (kif deskritti fid-Direttiva 2004/49/EC, l-Artikoli 17 u 21).

4.

Pubblikazzjonijiet u databases:

rapport dwar il-prestazzjoni tas-sigurtà (kull sentejn);

rapport dwar il-progress ta' l-interoperabilità (kull sentejn);

database pubblika ta' dokumenti ta' sigurtà;

reġistru pubbliku ta' dokumenti dwar l-interoperabilità.

1.   Bord ta' Tmexxija

Jikkonsisti f'rappreżentant ta' kull Stat Membru, erba' rappreżentanti tal-Kummissjoni, u sitt rappreżentanti, mingħajr id-dritt tal-vot, mis-setturi professjonali kkonċernati.

2.   Id-Direttur Eżekuttiv

Maħtur mill-Bord ta' Tmexxija fuq proposta mill-Kummissjoni.

3.   Kontroll Estern:

Il-Qorti ta' l-Awdituri.

4.   Awtorità ta' Kwittanza:

Il-Parlament, fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill.

Baġit finali:

14,4-il miljun euro

Persunal fil-31 ta' Diċembru 2006:

karigi imniżżla fil-pjan ta' twaqqif: 95

karigi okkupati: 80

Persunal ieħor: 5 p.

Total tal-persunal: 85

Responsabbli għal:

kompiti operattivi: 58,5

kompiti amministrattivi: 26,5

Sigurtà:

Rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni dwar formati armonizzati għaċ-ċertifikati tas-sigurtà u formoli t'applikazzjoni armonizzati sabiex jintużaw minn kumpaniji tal-ferroviji u awtoritajiet tas-sigurtà nazzjonali.

Rakkomandazzjoni lill-Kummisjoni dwar in-notifikazzjoni ta' regoli tas-sigurtà nazzjonali wara talba mill-Kummissjoni relatata ma' miżuri oħra fil-qasam tas-sigurtà.

Rapporti dwar il-progress annwali lill-Kummissjoni dwar:

L-interoperabilità:

Rakkomandazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-materjali mobbli u rapport dwar l-ispeċifikazzjonijiet dwar ir-Reġistru Nazzjoni tal-Vetturi.

ERTMS (Sistema Ewropea dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ferroviji):

Rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni sabiex jiġi aġġornat l-Anness A ta' l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabilità, il-Kontroll tal-Kmand u s-Senjalazzjoni għas-sistemi tal-ferroviji ta' veloċità qawwija u dawk konvenzjonali..

Evalwazzjoni ekonomika:

Linjigwida dwar il-Metodoloġija għall-evalwazzjoni ta' l-impatt, applikabbli għar-Rakkomandazzjonijiet ta' l-Aġenzija kollha, ġew fornuti lill-Kummissjoni. Linji gwida applikati ġew ikkunsinnati għal diversi abbozzi ta' rakkomandazzjonijiet. Evalwazzjonijiet ta' l-impatt qed jiġu preparati b'mod parallel mar-rakkomandazzjonjiet.

Fuq talba tal-Kummissjoni, ġiet provuta evalwazzjoni ta' l-impatt għal aċċettazzjoni reċiproka mtejba tal-materjal mobbli (lokomottivi).

Sors: Informazzjoni provduta mill-Aġenzija.

Sors: dejta provduta mill-Aġenzija. Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta provduta mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha. Dawn il-kontijiet huma magħmula fuq bażi tad-dovuti.

Tabella 2

L-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji (Lille/Valenciennes) — Implementazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2006

(1000 euro)

Dħul

Nefqa

Oriġini tad-dħul

Dħul imdaħħal fil-baġit finali għas-sena finanzjarja

Dħul miġbur

Allokazzjoni tan-nefqa

Approprijazzjonijiet tal-baġit finali

Approprijazzjonijiet trasferiti mis-sena(snin) finanzjarja(i) preċedenti

imdaħħla

impenjati

imħallsa

trasferiti

annullati

imdaħħla

impenjati

imħallsa

annullati

Sussidji komunitarji

14 398

12 385

Titolu I

Persunal

9 649

6 816

6 688

129

2 833

12

4

4

8

Dħul ieħor

 

20

Titolu II

Amministrazzjoni

1 349

1 062

664

398

287

1 048

347

337

711

 

 

 

Titolu III

Attivitajiet operattivi

3 400

2 543

390

2 153

857

2 245

1 389

1 157

1 089

Total

14 398

12 406

Total

14 398

10 422

7 742

2 680

3 976

3 305

1 741

1 498

1 807

Sors: dejta provduta mill-Aġenzija. Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta provudta mill-Aġenzija fil-kontijiet annwali tagħha. Id-dħul miġbur u l-pagamenti huma stmati fuq bażi tal-flus kontanti.


Tabella 3

L-Aġenizja Ewropea tal-Ferroviji (Lille/Valenciennes) — Kont tar-riżutlat ekonomiku għas-sena finanzjarja 2006

(1000 euro)

 

2006

Dħul operattiv

Sussidji komunitarji

11 920

Sussidji oħra

364

Total (a)

12 284

Spejjeż operattivi

Spejjeż tal-persunal

6 694

Spejjeż relatati ma' attiv fiss

168

Spejjeż amministrattivi oħra

1 322

Spejjeż operattivi

1 330

Total (b)

9 514

Bilanċ favur/(kontra) mill-attivitajiet operattivi (c = a – b)

2 770

Dħul minn operazzjonijiet finanzjarji (e)

3

Spejjeż fuq operazzjonijiet finanzjarji (f)

2

Bilanċ favur/(kontra) mill-attivitajiet mhux operattivi (g = e – f)

1

Riżultat ekonomiku għas-sena (h = c + g)

2 771


Tabella 4

L-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji (Lille/Valenciennes) — Karta tal-bilanċ fil-31 ta' Diċembru 2006

(1000 euro)

 

2006

Attiv mhux kurrenti

Attiv fiss mhux tanġibbli

506

Attiv fiss tanġibbli

378

Attiv kurrenti

Pre-finanzjament ta' skadenza qasira

18

Riċevibbli ta' skandenza qasira

188

Likwidità u ekwivalenti likwidi

3 299

Total ta' l-attiv

4 389

Passiv kurrenti

Kontijiet pagabbli

1 618

Total tal-passiv

1 618

Attiv nett

Riżultat ekonomiku għas-sena

2 771

Total ta' l-attiv nett

2 771

Total tal-passiv u ta' l-attiv nett

4 389


R-RISPOSTI TA' L-AĠENZIJA

7.

Matul l-2006 l-attivitajiet ipprogrammati ma kienux implimentati b’mod sħiħ kif l-Aġenzija kien għadha fil-fażi ta’ installazzjoni. Fl-2007, l-Aġenzija ser tagħmel analiżi fil-fond ta’ l-ipprogrammar ta’ l-attivitajiet tagħha, ir-riżorsi meħtieġa u l-baġit li għandu jiġi allokat flimkien mal-pjan għal sejħiet għal offerti.

8.

L-Aġenzija bħalissa qed tinnegozja ma’ l-awtoritajiet ta’ l-istat li qed jospita l-possibilità li tidħol fi Ftehim Fiss. F’dan il-kuntest l-istat li qed jospita qabel li jagħmel kontribuzzjoni sostanzjali għal kera tal-bini future f’Valenciennes. Dan ipaċi parzjalment l-ispejjeż annwali (stmati għal 450 000 euros) li jirriżultaw mill-lokazzjoni doppja ta’ l-Aġenzija.

9.

Fil-bidu ta’ l-2007, l-Aġenzija għamlet funzjoni ta’ sigurtà fis-seħħ sabiex tiċċekkja l-konsistenza bejn id-delegazzjonijiet u s-sotto-delegazzjonijiet li huma fis-sistema tal-ġestjoni tal-baġit u l-atti korrispondenti ffirmati. L-Aġenzija qed tippjana li tissottometti r-regoli ta’ implimentazzjoni tagħha għal adozzjoni mill-Bord Amministrattiv qabel l-aħħar ta’ l-2007.

10.

Is-sitwazzjonijiet deskritti mill-Qorti kienu r-riżultat ta’ nuqqas ta’ personal matul il-fażi ta’ installazzjoni ta’ l-Aġenzija. F’Ġunju 2007 ġiet imposta sistema ta’ akkwist sabiex jiġi evitat li dan jiġri fil-futur. L-inkarigu huwa li tikkordina u tagħmel superviżjoni tal-proċeduri ta’ akkwist.


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 309/72


RAPPORT

dwar il-kontijiet annwali ta' l-Awtorità Ewropea ta' Sorveljanza GNSS għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Awtorità

(2007/C 309/13)

WERREJ

1-5

INTRODUZZJONI

6-9

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

10-11

OSSERVAZZJONIJIET

Tabelli 1 sa 4

Ir-risposti ta' l-Awtorità

INTRODUZZJONI

1.

L-Awtorità Ewropea ta' Sorveljanza GNSS (Sistema ta' Navigazzjoni Globali bis-Satellita) (minn issa 'l quddiem “l-Awtorità”) twaqqfet bħala Aġenzija Komunitarja mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1321/2004 (1) tat-12 ta' Lulju 2004 sabiex tmexxi l-interessi pubbliċi fir-rigward tal-programmi Ewropej GNSS u biex taġixxi bħala l-awtorità regolatorja għall-programm matul il-fażijiet ta' preparazzjoni u ta' operazzjoni tal-Programm Galileo. It-Tabella 1 tiġbor fil-qosor l-għanijiet u l-attivitajiet ta' l-Awtorità.

2.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1942/2006 (2) tat-12 ta' Diċembru 2006 estenda l-mandat ta' l-Awtorità biex ikopri l-attivitajiet tal-fażi ta' żvilupp (l-ewwel fażi tal-Programm Galileo (3)) li l-Impriża Konġunta Galileo ma setgħetx tiffinalizza qabel ma għalqet fil-31 ta' Diċembru 2006.

3.

L-Awtorità bdiet l-operazzjonijiet tagħha fl-2006. Għall-bidu, it-tranżazzjonijiet finanzjarji kollha ta' l-Awtorità twettqu f'isimha mid-Direttorat-Ġenerali ta' l-Enerġija u t-Trasport. Wara l-installazzjoni tas-sistemi finanzjarji meħtieġa, l-Awtorità ħadet kontroll tar-responsabbiltà għall-operazzjonijiet finanzjarji tagħha f'Settembru 2006 (4).

4.

It-trasferiment ta' attivitajiet mill-Impriża Konġunta Galileo lill-Awtorità beda f'Diċembru 2006 bit-trasferiment ta' 70 miljun euro u tad-drittijiet u l-obbligi relatati mal-FP6 (5), il-MEDA (6), l-EGNOS (7) u kuntratti oħra. Għaldaqstant, għalkemm is-sussidju Komunitarju u dħul ieħor għall-Awtorità fl-2006 qabeż is-7 miljun euro bl-eżatt, l-attiv totali ta' l-Awtorità ammonta għal 76,6 miljun euro fl-aħħar ta' l-2006.

5.

Informazzjoni prinċipali mir-rendikonti finanzjarji ppreparati mill-Awtorità għas-sena finanzjarja 2006 hija ppreżentata fit-Tabelli 2, 3 u 4.

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

6.

Din id-Dikjarazzjoni hija indirizzata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skond l-Artikolu 185(2) tar-Regolament tal-Kunsilll (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (8); kienet ippreparata wara eżami tal-kontijiet ta' l-Awtorità, kif meħtieġ mill-Artikolu 248 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

7.

Il-kontijiet ta' l-Awtorità għas-sena finanzjarja li għalqet fil-31 ta' Diċembru 2006 kienu ppreparati mid-Direttur Eżekuttiv tagħha, skond l-Artikolu 12 tar-Regolament tal-Kunsilll (KE) Nru 1321/2004, u mibgħuta lill-Qorti, li hija meħtieġa li tibgħat dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-affidabbiltà u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi. Ir-rendikonti finanzjarji jkopru l-perijodu mit-18 ta' Settembru (id-data tal-bidu ta' l-operazzjonijiet finanzjarji indipendenti) sal-31 ta' Diċembru 2006.

8.

Il-Qorti wettqet il-verifika tagħha skond l-Istandards Internazzjonali tal-Verifika u l-Kodiċi ta' Etika ta' l-IFAC u ta' l-INTOSAI, safejn dawn huma applikabbli għall-kuntest tal-Komunità Ewropea. Il-verifika kienet ippjanata u mwettqa biex tikseb assigurazzjoni raġonevoli li l-kontijiet huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari.

9.

Il-Qorti għalhekk kisbet bażi raġonevoli għad-dikjarazzjoni mfissra hawn taħt.

Affidabbiltà tal-kontijietIl-kontijiet ta' l-Awtorità għas-sena finanzjarja li għalqet fil-31 ta' Diċembru 2006 huma, fl-aspetti materjali kollha, affidabbli.Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażiIt-tranżazzjonijiet ta' bażi tal-kontijiet annwali ta' l-Awtorità għas-sena finanzjarja li għalqet fil-31 ta' Diċembru 2006, meħuda fit-totalità tagħhom, huma legali u regolari.L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jpoġġux id-dikjarazzjoni tal-Qorti f'diskussjoni.

OSSERVAZZJONIJIET

10.

L-ittestjar mill-Qorti ta' kampjun rappreżentattiv ta' 80 tranżazzjoni identifika nuqqasijiet fl-operazzjoni tas-sistemi tat-tmexxija u kontroll. Fi 12-il każ, l-uffiċjal li ta bidu għat-tranżazzjoni ma kellux l-awtorità delegata u ċ-ċirkuwitu finanzjarju xieraq ma kienx segwit. F'2 każijiet l-uffiċjal ta' l-awtorizzazzjoni ta' l-Awtorità m'approvax l-impenn tal-baġit qabel ma daħal għal impenn legali, kuntrarju għall-ħtiġijiet tar-Regolament Finanzjarju.

11.

Skond ir-Regolament, mill-1 ta' Jannar 2007, l-Awtorità hija s-sid ta' l-attiv tanġibbli u mhux tanġibbli kollu maħluq jew żviluppat matul il-fażi ta' żvilupp tal-Programm Galileo (9). Parti mill-attiv kien trasferit mill-Impriża Konġunta Galileo f'Diċembru 2006 (il-paragrafu 4 hawn fuq). Minħabba n-nuqqas ta' ftehim bejn tlieta mill-membri ta' l-Impriża Konġunta (10) u l-Awtorità, it-trasferiment ta' l-attiv l-ieħor li kien identifikat ta' 65 miljun euro (11) kien ittardjat sa nofs l-2007.

Dan ir-rapport ġie adottat mill-Qorti ta' l-Awdituri fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha ta' l-20 ta' Settembru 2007.

Għall-Qorti ta' l-Awdituri

Hubert WEBER

President


(1)  ĠU L 246, 20.7.2004, p. 1.

(2)  ĠU L 367, 22.12.2006, p. 18.

(3)  Il-programm Galileo huwa maqsum fi tliet fażijiet: żvilupp u validazzjoni (2001-2005); preparazzjoni (2006-2007); u operazzjoni kummerċjali (2008 'il quddiem).

Fil-komunika tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill “Taking stock of the Galileo programme” (COM(2006) 272 finali tas-7 ta' Ġunju 2006), il-Kummissjoni emendat l-iskeda tal-programm Galileo. L-iżvilupp u l-validazzjoni se jkomplu sal-bidu ta' l- 2009; il-preparazzjoni se sseħħ fl-2009 u fl-2010; il-fażi ta' operazzjoni kummerċjali se tibda fi tmiem l-2010.

(4)  Il-ftehim dwar il-modalitajiet tat-trasferiment bejn id-Direttorat-Ġenerali ta' l-Enerġija u t-Trasport u l-Awtorità, il-15 ta' Settembru 2006.

(5)  Il-FP6 huwa s-Sitt programm kwadru tal-Komunità Ewropea dwar l-attivitajiet ta' riċerka, l-iżvilupp tekonoloġiku u dimostrazzjoni li jikkontribwixxu għall-ħolqien taż-Żona Ewropea tar-Riċerka u għall-innovazzjoni (mill-2002 sa l-2006) — (Deċiżjoni Nru 1513/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2002 — ĠU L 232, 29.8.2002).

(6)  Il-programm MEDA huwa l-istrument prinċipali ta' koperazzjoni ekonomika u finanzjarja taħt is-sħubija Ewro-Mediterranja (Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1488/96 tat-23 ta' Lulju 1996 — ĠU L 189, 30.7.1996).

(7)  Il-programm EGNOS (Servizz Ewropew Ġeostazzjonarju li Jkopri n-Navigazzjoni), is-sistema tan-navigazzjoni Ewropea bis-satellita li timmira li tikkoreġi u ttejjeb id-dejta GPS, ġiet integrata fil-programm Galileo wara l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-5 ta' Ġunju 2003.

(8)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(9)  L-Artikolu 3(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1321/2004 emendat minn [l-Artikolu 1(2) tar-] Regolament (KE) Nru 1942/2006.

(10)  L-Aġenzija Spazjali Ewropea, iċ-Ċentru Nazzjonali għat-Telelokazzjoni taċ-Ċina u l-MATIMOP — iċ-Ċentru ta' l-Industrija Iżraeljana għar-Riċerka u l-Iżvilupp.

(11)  Dan l-ammont ma jinkludix il-bilanċ ta' fondi li jirriżultaw mill-istralċ ta' l-Impriża Konġunta Galileo, li mhumiex se jkunu trasferiti lill-Awtorità qabel tmiem il-proċedura ta' l-istralċ.


 

Tabella 1

Awtorità Ewropea ta' Sorveljanza GNSS (Brussell)

Oqsma ta' kompetenza Komunitarja skond it-Trattat

Kompetenzi ta' l-Awtorità kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1321/2004 u emendati mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1942/2006

Tmexxija

Riżorsi magħmula disponibbli lill-Awtorità

Prodotti u servizzi ewlenin forniti fl-2006

Kompetittività għat-tkabbir u l-impjieg

Għanijiet

Li tmexxi l-interessi pubbliċi fir-rigward tal-programmi Ewropej GNSS

Li tkun l-awtorità regolatorja fir-rigward tal-programmi Ewropej GNSS

Kompiti

Li tikkonkludi l-kuntratt ta' konċessjoni mad-detentur privat tal-konċessjoni responsabbli mill-implimentazzjoni u l-amministrazzjoni tal-fażijiet ta' preparazzjoni u ta' operazzjoni ta' Galileo;

Li tiżgura li d-detentur tal-konċessjoni jikkonforma mal-kuntratt ta' konċessjoni u l-ispeċifikazzjonijiet annessi miegħu;

Li tieħu l-miżuri kollha xierqa sabiex tiżgura l-kontinwità tas-servizzi f'każ ta' nuqqas min-naħa tad-detentur tal-konċessjoni;

Li tmexxi l-fondi allokati speċifikament lilha għall-programmi Ewropej GNSS;

Li tissorvelja l-amministrazzjoni finanzjarja ġenerali sabiex tagħti parir fuq il-kontribuzzjonijiet tas-settur pubbliku;

Li tieħu r-responsabbiltà li tmexxi l-ftehim ma' l-operatur ekonomiku inkarigat li jħaddem l-Egnos;

Li tippreżenta qafas dwar l-għażliet ta' politika futuri dwar is-sistema Egnos;

Li tikkoordina l-azzjonijiet ta' l-Istati Membri f'dak li għandu x'jaqsam mal-frekwenzi meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-operazzjoni tas-sistema;

Li tipprepara abbozzi sabiex tgħin lill-Kummissjoni tipprepara proposti għall-programmi Ewropej GNSS li jridu jiġu ppreżentati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u r-regoli ta' implimentazzjoni korrispondenti;

Li timmodernizza s-sistema u tiżviluppa ġenerazzjonijiet ġodda tagħha;

Li twettaq dawk il-kompiti ta' implimentazzjoni tal-baġit li jiġu fdati lilha mill-Kummissjoni u li huma marbuta mal-programmi Ewropej GNSS;

Li tiżgura li l-komponenti tas-sistema huma debitament ċertifikati u li tagħti s-setgħa lill-korpi xierqa awtorizzati sabiex jiċċertifikaw li joħorġu ċ-ċertifikati relevanti u li jissorveljaw l-osservanza tal-livelli u l-speċifikazzjonijiet tekniċi relatati;

1   Bord Amministrattiv

Kompożizzjoni

rappreżentant għal kull Stat Membru

rappreżentant mill-Kummissjoni

Kompiti

Jaħtar id-Direttur Eżekuttiv;

Jadotta l-programm annwali tax-xogħol;

Jipproduċi rendikont ta' l-istimi tad-dħul u tan-nefqa għall-Awtorità għas-sena finanzjarja li jmiss u jibgħatu lill-Kummissjoni li tgħaddih lill-Awtorità tal-Baġit;

Jadotta l-baġit;

Jagħti opinjoni dwar il-kontijiet annwali ta' l-Awtorità;

Jieħu deċiżjonijiet fuq l-aspetti kollha relatati mas-sigurezza u mas-sigurtà tas-sistema;

Jeżerċita awtorità dixxiplinarja fuq id-Direttur Eżekuttiv;

Jadotta d-dispożizzjonijiet speċjali meħtieġa għall-implimentazzjoni tad-dritt ta' aċċess għad-dokumenti ta' l-Awtorità;

Jadotta r-rapport annwali dwar l-attivitajiet u l-prospetti ta' l-Awtorità u jibgħatu, sal-15 ta' Ġunju, lill-Istati Membri, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Qorti ta' l-Awdituri;

Jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

Baġit finali

7,0 miljuni euro inkluż sussidju mill-Komunità: 100 %

Total tal-persunall fil-31 ta' Diċembru 2006

39 post fil-pjan tat-twaqqif

Postijiet okkupati: 18

+5 postijiet oħra (kuntratti awżiljarji, esperti nazzjonali sekondati, persunal ta' l-aġenzija lokali u ta' l-impjieg)

Total tal-persunal: 23

assenjati għall-kompiti li ġejjin:

operattivi: 9

amministrattivi: 9

mħallta: 5

Twaqqif tal-GSA:

Awtonomija finanzjarja f'Settembru 2006

18-il post mimli u 13 oħra reklutati fil-31.12.2006

Iċ-ċaqliq lejn il-bini ġdid kien ippjanat u mħejji

Pjan għat-twaqqif tal-Kumitat għas-Sigurtà u l-Protezzjoni tas-Sistema approvat fit-30.11.2006 u sejħa għal nominazzjonijiet maħruġa fit-13.12.2006

Tħejjija tad-dokumentazzjoni u ffirmar tat-trasferiment ta' l-attivitajiet tal-GJU (ħlief il-fażi ta' Validazzjoni fl-Orbita u attivitajiet internazzjonali)

Daħla ta' l-elementi bażiċi tal-komunikazzjoni (lowgo, grafika)

Is-sistemi Galileo u EGNOS:

Abbozz ta' pjan taċ-ċertifikazzjoni għall-EGNOS

Tħejjija u approvazzjoni ta' ftehim ESA/GSA mill-Bord Amministrattiv

Kontribut għad-definizzjoni ta' politika għat-tmexxija tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali tal-GNSS

Konċessjoni:

Sostenn mogħti lit-tim tan-negozjar tal-GJU għall-kuntratt ta' konċessjoni

Bidu ta' konsultazzjonijiet dwar id-daħla tar-regoli tal-kontabilità għar-reġistrazzjoni ta' attiv tanġibbli u intanġibbli.

 

 

Li tinforza u tivverifika konformità min-naħa tad-detentur tal-konċessjoni ma' istruzzjonijiet maħruġa skond l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2004/552/PESK;

Li tmexxi l-aspetti kollha li għandhom x'jaqsmu mas-sigurtà u l-protezzjoni tas-sistema;

Li tieħu r-responsabbiltà, bi ħsieb tal-kompletazzjoni tal-fażi ta' żvilupp tal-programm Galileo, il-kompiti assenjati lil dan ta' l-aħħar mill-Artikoli 2, 3 u 4 ta' l-Anness għar-Regolament (KE) Nru 876/2002;

Li twettaq kull riċerka ta' benefiċċju lill-iżvilupp u lill-promozzjoni tal-programmi Ewropej GNSS.

2   Direttur Eżekuttiv

Maħtur mill-Bord Amministrattiv.

3   Kumitat Xjentifiku u Tekniku

Magħmul minn esperti rikonoxxuti mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni.

4   Kumitat għas-Sigurtà u l-Protezzjoni tas-Sistema

Magħmul minn rappreżentant għal kull Stat Membru u rappreżentant mill-Kummissjoni.

5   Verifika Esterna

Il-Qorti Ewropea ta' l-Awdituri.

6   Awtorità ta' approvazzjoni

Il-Parlament Ewropew fuq rakkomandazzjoni mill-Kunsill.

 

 

Sors: Informazzjoni ppreżentata mill-Awtorità.

Sors: Dejta mogħtija mill-Awtorità — Din it-tabella tiġbor fil-qosor id-dejta pprovduta mill-Awtorità fil-kontijiet annwali tagħha: dawn il-kontijiet huma ppreparati abbażi tad-dovuti.

Tabella 2

Awtorità Ewropea ta' Sorveljanza GNSS (Brussell) — Implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2006

(1000 euro)

Dħul

Infiq

Oriġini ta' dħul

Dħul reġistrat fil-baġit finali għas-sena finanzjarja

Dħul miġbur

Allokazzjoni ta' l-infiq

Approprijazzjonijiet taħt il-baġit finali

Approprijazzjonijiet miġjuba 'l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti

reġistrati

impenjati

mħallsa

miġjuba 'l quddiem

annullati

disponibbli

mħallsa

annullati

Sussidji Komunitarji

7 026

7 026

Titolu I

Persunal

2 510

921

522

398

1 589

37

0

37

Sussidji oħra

 

 

Titlolu II

Amministrazzjoni

1 353

1 060

182

878

293

27

0

27

Dħul ieħor

3

0

Titolu III

Attivitajiet operattivi

3 100

1 127

0

1 127

1 973

0

0

0

 

 

 

Dħul assenjat

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

7 029

7 026

Total

6 963

3 108

704

2 403

3 855

64

0

64

NB: kwalunkwe diskrepanza fit-total hija riżultat ta' aġġustamenti għall-eqreb numru sħiħ.

Sors: Dejta mogħtija mill-Awtorità — Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta pprovduta mill-Awtorità fil-kontijiet annwali tagħha.

Dħul miġbur u pagamenti huma stmati abbażi tal-likwidità.


Tabella 3

L-Awtorità Ewropea ta' Sorveljanza GNSS (Brussell) — Kont tar-riżultat ekonomiku għas-snin finanzjarji 2006 u 2005

(1000 euro)

 

2006

2005

Dħul operattiv

Rizorsi proprji

0,00

0,00

Sussidji Komunitarji

1 981,00

0,00

Sussidji oħra

0,00

0,00

Dħul ieħor

60,00

0,00

Total (a)

2 041,00

0,00

Spejjeż operattivi

Spejjeż tal-persunal

564,00

0,00

Spejjeż relatati ma' l-attiv fiss

4,00

0,00

Spejjeż amministrattivi oħra

595,00

0,00

Spejjeż relatati ma' operazzjonijiet

53,00

0,00

Total (b)

1 216,00

0,00

Bilanċ favur /(kontra) minn attivitajiet operattivi (c = a – b)

825,00

0,00

Dħul minn operazzjonijiet finanzjarji (e)

0,00

0,00

Spejjeż relatati ma' operazzjonijiet finanzjarji (f)

0,00

0,00

Bilanċ favur /(kontra) minn attivitajiet mhux operattivi (g = e – f)

0,00

0,00

Riżultat ekonomiku għas-sena (h = c + g)

825,00

0,00


Tabella 4

Awtorità Ewropea ta' Sorveljanza GNSS (Brussell) — Karta tal-bilanċ tal-31 ta' Diċembru 2006 u 2005

(1000 euro)

 

2006

2005

Attiv mhux kurrenti

Attiv fiss intanġibbli

0,00

0,00

Attiv fiss tanġibbli

65,00

0,00

Attiv kurrenti

Pre-finanzjament ta' skadenza qasira

0,00

0,00

Riċevibbli ta' skadenza qasira

59,00

0,00

Flus likwidi u ekwivalenti

76 485,00

0,00

Attiv totali

76 609,00

0,00

Passiv mhux kurrenti

Proviżjonijiet għal riskji u spejjeż

0,00

0,00

Passiv ieħor ta' skadenza qasira

0,00

0,00

Passiv kurrenti

Proviżjonijiet għal riskji u spejjeż

29,00

0,00

Kontijiet pagabbli (1)

75 755,00

0,00

Passiv totali

75 784,00

0,00

Attiv nett

Riżervi

0,00

0,00

Bilanċ favur/kontra akkumulat

0,00

0,00

Riżultat ekonomiku tas-sena

825,00

0,00

Attiv nett totali

825,00

0,00

Passiv u attiv nett totali

76 609,00

0,00


(1)  Inkluż ammont ta' 70 069 962,04 euro mill-Impriża Konġunta Galileo għall-attivitajiet trasferiti mill-1 ta' Jannar 2007. Dan l-ammont se jkun ikklassifikat mill-ġdid fil-Kontijiet ta' l-2007.


R-RISPOSTI TA’ L- AWTORITÀ

10.

Rigward l-osservazzjoni tiegħek Nru. 10, jekk jogħġbok ikkunsidra li t-tranżazzjonijiet saru matul perjodu ta’ tnedija fejn il-personal ta’ l-Awtorità kien limitat fin-numru u kien qed jiġbor esperjenza filwaqt li fl-istess ħin kien qed jaħdem taħt ammont ta’ xogħol kbir. Is-sitwazzjoni ta’ l-Awtorità ġiet imtejba ħafna minn dakinhar u ingħatat attenzjoni speċifika għat-taħriġ tal-personal u t-titjib u d-dokumentazzjoni tal-proċeduri.

11.

Il-Qorti tosserva wkoll li parti mill-assi ta’ l-Impriża Konġunta Galileo li tammonta għal EUR 65 miljun ma ġietx trasferita mill-1 ta’ Jannar 2007. Għandi l-pjaċir nikkonferma li, sal-lum, 97 % ta’ dan l-ammont ġie riċevut mill-Awtorità u li l-kwistjonijiet li wasslu għal dewmien fit-trasferiment ġew riżolti.


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 309/80


RAPPORT

dwar il-kontijiet annwali ta' l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Awtorità

(2007/C 309/14)

WERREJ

1-2

INTRODUZZJONI

3-6

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

7-11

OSSERVAZZJONIJIET

Tabelli 1 sa 4

Ir-risposti ta' l-Awtorità

INTRODUZZJONI

1.

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Awtorità”) kienet imwaqqfa bir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002 (1). Il-kompiti prinċipali tagħha huma li tipprovdi l-informazzjoni xjentifika neċessarja sabiex isir abbozz ta' leġiżlazzjoni tal-Komunità, li tiġbor u tanalizza dejta sabiex ir-riskji jiġu identifikati u ssorveljati u li tipprovdi informazzjoni indipendenti fuq dawn ir-riskji.

2.

It-Tabella 1 tagħti sommarju tal-kompetenzi u l-attivitajiet ta' l-Awtorità. Sommarju tad-dejta prinċipali meħuda mir-rendikonti finanzjarji ppreparati mill-Awtorità għas-sena finanzjarja 2006 huwa ppreżentat fit-Tabelli 2, 3 u 4 għal skopijiet ta' informazzjoni.

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

3.

Din id-Dikjarazzjoni hija indirizzata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skond l-Artikolu 185(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (2); kienet ippreparata wara eżami tal-kontijiet ta' l-Awtorità, kif meħtieġ mill-Artikolu 248 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

4.

Il-kontijiet ta' l-Awtorità għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2006 (3) ġew ippreparati mid-Direttur Eżekuttiv tagħha, skond l-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002, u mibgħuta lill-Qorti, li hija meħtieġa li tagħti Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni dwar l-affidabilità tagħhom u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi.

5.

Il-Qorti wettqet il-verifika tagħha skond l-Istandards Internazzjonali tal-Verifika u l-Kodiċi ta' Etika ta' l-IFAC u ta' l-INTOSAI, safejn dawn huma applikabbli għall-kuntest tal-Komunità Ewropea. Il-verifika kienet ippjanata u mwettqa bi ħsieb li tinkiseb assigurazzjoni raġonevoli li l-kontijiet huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari.

6.

Il-Qorti kisbet għalhekk bażi raġonevoli għad-Dikjarazzjoni mniżżla hawn taħt:

Affidabbiltà tal-kontijietIl-kontijiet ta' l-Awtorità għas-sena finanzjarja li għalqet fil-31 ta' Diċembru 2006 huma, fl-aspetti materjali kollha, affidabbli.Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażiIt-tranżazzjonijiet ta' bażi tal-kontijiet annwali ta' l-Awtorità, meħuda fit-totalità tagħhom, huma legali u regolari.L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jpoġġux id-dikjarazzjoni tal-Qorti f'diskussjoni.

OSSERVAZZJONIJIET

7.

Fl-2006, ir-rati ta' pagament kienu ta' 56 % ta' l-approprijazzjonijiet għan-nefqa amministrattiva (it-Titolu II) u ta' 50 % ta' dawk għall-attivitajiet operattivi (it-Titolu III). 20 % ta' l-approprijazzjonijiet trasferiti mill-2005 kienu annullati fi tmiem l-2006. Sar għadd kbir ta' trasferimenti u kien hemm konċentrazzjoni għolja taghom fi tmiem is-sena (4) Għalhekk, il-prinċipji baġitarji ta' annwalità u speċifikazzjoni ma kinux osservati b'mod rigoruż.

8.

L-Awtorità la m'għamlet stima tar-riskju komprensiva u ddefinixxiet indikaturi tal-prestazzjoni xierqa, u lanqas ma ddokumentat is-sistemi u l-proċeduri ta' kontroll intern li jmexxu l-attivitajiet tagħha. Din is-sitwazzjoni kienet tipprekludi l-implimentazzjoni ta' politika ta' amministrazzjoni tar-riskju effettiva, li hija essenzjali għal ġestjoni tal-baġit ibbażata fuq attività.

9.

Saru pagamenti finali (5) minkejja dokumentazzjoni ta' sostenn insuffiċjenti. Barra dan, kien diffiċli biex wieħed jevalwa l-adegwatezza tal-kontrolli mwettqa biex jivverifika l-korrettezza u l-kompletezza ta' l-informazzjoni finanzjarja ppreżentata mill-fornitur.

10.

L-Awtorità la ma ffissat objettivi ta' reklutaġġ realistiċi, lanqas ma ddefiniet prijoritajiet rigward postijiet battala u lanqas ma ffissat skadenzi għal kull proċedura ta' reklutaġġ. Żewġ terzi biss mill-250 kariga disponibbli taħt il-pjan ta' twaqqif ta' l-Awtorità għall-2006 kienu mtlew sa tmiem is-sena.

11.

Rigward proċeduri ta' l-akkwist pubbliku, l-irregolaritajiet segwenti kienu osservati (6): il-kriterji ta' għażla mhux iddikjarati, jew mhux applikati; il-metodu ta' evalwazzjoni tal-prezzijiet mhux definit sakemm kienet għaddejja l-proċedura ta' evalwazzjoni; deskrizzjoni vaga wisq tal-kriterji ta' kwalità. Il-kompożizzjoni tal-kumitat ta' evalwazzjoni ma kinitx konformi mal-prinċipju ta' independenza ġerarkika tal-membri tiegħu. Din is-sitwazzjoni rriżultat prinċipalment mill-fatt li l-Awtorità ma applikatx proċeduri ċari ta' l-akkwist pubbliku.

Dan ir-rapport ġie adottat mill-Qorti ta' l-Awdituri fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tas-27 ta' Settembru 2007.

Għall-Qorti ta' l-Awdituri

Hubert WEBER

President


(1)  ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1

(2)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)  Dawn il-kontijiet kienu ppreparati fid-19 ta' Ġunju 2007 u rċevuti mill-Qorti fis-27 ta' Ġunju 2007.

(4)  31 mid-49 trasferiment effettwati mill-Awtorità saru matul l-aħħar tliet xhur tas-sena.

(5)  Valur tal-każijiet misjuba: madwar 500 000 euro.

(6)  Seba' każijiet ta' valur totali approssimattiv ta': 670 000 euro.


 

Tabella 1

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (Parma)

Oqsma ta' kompetenzi komunitarji stipulati fit-Trattat

Kompetenzi ta' l-Awtorità

(Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill)

Tmexxija

Riżorsi disponibbli għall-Awtorità fl-2006

(2005)

Prodotti u servizzi provduti

Moviment liberu tal-merkanzija

(l-Artikolu 37 tat-Trattat)

Kontribut għal livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa, sigurtà, u l-protezzjoni ta' l-ambjent u tal-konsumaturi, b'konsiderazzjoni għal xi żviluppi ġodda bbażati fuq fatti xjentifiċi

(l-Artikolu 95 tat-Trattat)

Il-Politika kummerċjali komuni

(l-Artikolu 133 tat-Trattat)

Is-Saħħa Pubblika

(l-Artikolu 152(4) (b) tat-Trattat)

Objettivi

Li tipprovdi opinjonijiet xjentifiċi u appoġġ xjentifiku u tekniku għal-leġiżlazzjoni tal-Komunità u l-politika li għandhom impatt dirett jew indirett fuq is-sigurtà ta' l-ikel u l-għalf

Li tipprovdi tagħrif indipendenti fuq ir-riskji li għandhom x'jaqsmu mas-sigurtà fl-ikel

Li tikkontribwixxi għal livell għoli ta' protezzjoni tal-ħajja umana u tas-saħħa

Li tiġbor u tanalizza d-dejta meħtieġa biex tippermetti l-karatterizzazzjoni u l-monitoraġġ tar-riskji

Kompiti

Li toħroġ opinjonijiet u studji xjentifiċi

Li tippromwovi metodoloġiji uniformi ta' l-istima tar-riskju

Li tgħin lill-Kummissjoni

Li tfittex għal, tanalizza, u tqassar id-dejta xjentifika u teknika meħtieġa

Li tidentifika u li tikkaratterizza riskji li joħorġu

Li tistabbilixxi netwerk ta' organizzazzjonijiet li jaħdmu f' oqsma simili

Li tipprovdi għajnuna xjentifika u teknika fl-immaniġġjar ta' kriżi

Li ttejjeb il-kooperazzjoni internazzjonali

li tipprovdi partijiet pubbliċi u partijiet interessati b' informazzjoni ta' min jorbot fuqha, oġġettiva u li tinftiehem b'mod faċli

Li tieħu sehem fis-sistema ta' allarm malajr tal-Kummissjoni

1.   Bord ta' l-Amministrazzjoni

Kompożizzjoni1

4 il-membru maħtura mill-Kunsill (b'koperazzjoni mal-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni) u rappreżentant wieħed mill-Kummissjoni

Dmirijiet

Jadotta l-programm ta’ xogħol u l-baġit u jiżgura li jiġu implimentati

2.   Direttur Eżekuttiv

Maħtur mill-Bord Amministrattiv fuq il-bażi ta’ lista ta’ kandidati proposti mill-Kummissjoni u wara intervista

3.   Forum Konsultattiv

Kompożizzjoni

Rappreżentant wieħed għal kull Stat Membru

Dmirijiet

Jagħti pariri lid-Direttur Eżekuttiv

4.   Il-Kumitat Xjentifiku u l-bordijiet xjentifiċi:

Jippreparaw l-opinjonijiet xjentifiċi ta’ l-Awtorità

5.   Verifika esterna

Il-Qorti ta' l-Awdituri

6.   Awtorità ta' Kwittanza

Il-Parlament fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill.

Baġit finali

40,2 miljun euro (36,9 miljun euro); Kontribuzzjoni komunitarja: 100 % (100 %)

Numru tal-persunal fil-31 ta' Diċembru 2006:

Numru ta' persunal fil-pjan ta' twaqqif: 250 (194)

Karigi okkupati: 173 (124)

+57 (36) persunal ieħor (kuntratti awżiljarji, esperti nazzjonali ssekondati, persunal lokali)

Total tal-persunal: 230 (160)

Assenjati fid-dmirijiet li ġejjin:

operattivi 150 (104)

amministrativi: 80 (56)

Wara t-323 talba għal opinjonijiet xjentifiċi magħmula lill-EFSA fl-2006, 132 opinjoni u erba' rapporti kienu adottati u ppubblikati. Dawn kienu jkopru ħafna oqsma ttrattati mid-disa' bordijiet xjentifiċi, li jinkludu l-pjanti aromatiċi, l-organiżmi ġenetikament modifikati (ma’ l-WHO), l-ispongiform encephalopathy tal-bovini (BSE) u l-ispongiform encephalopathy transmessa (TSE).

Il-komunikazzjoni mill-EFSA dwar ir-riskji lill-pubbliku u dwar l-attivitajiet tagħha in ġenerali ġew rikonoxxuti b'mod wiesa' bħala rizultat ta' 4 600 artiklu li jkopru x-xogħol xjentifiku ta' l-Awtorità. Il-konsultazzjoni tal-websajt ta' l-EFSA żdiedet ukoll, b'1,33 miljun hit, u kien hemm 12 200 abbonat mal-EFSA Highlights. Il-koordinazzjoni tal-kommunikazzjoni tar-riskji żdiedet permezz tal-Forum Konsultattiv u l-workshops organizzati.

Il-ħidma ta’ l-EFSA bħala netwerk mal-partijiet interessati, awtoritajiet nazzjonali u kontrapartijiet istituzzjonali intensifikat permezz ta’ l-attivitajiet ta', inter alia, forum għall-partijiet interessati u programmi mmirati lejn l-Istati Membri ġodda jew pajjiżi kandidati. Il-Forum Konsultattiv iltaqa’ ħames darbiet bi ħsieb li jaħdem bħala netwerk ma’ l-awtoritajiet nazzjonali fuq kwistjonijiet speċifici bħall-koordinazzjoni fil-każ ta’ kriżi u ż-żieda ta’ l-użu ta’ l-extranet li jorbot l-awtoritajiet nazzjonali, il-Kummissjoni u l-EFSA.

F’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-evalwazzjoni ta' l-EFSA fl-2005, il-Bord ta' l-Ammistrazzjoni ppreżenta r-rakkomandazzjonijiet tiegħu fis-sajf ta’ l-2006 u l-implimentazzjoni tagħhom baqgħet għaddejja minn dak iż-żmien.

Sors: Informazzjoni pprovduta mill-Awtorità.

Sors: dejta provduta mill-Awtorità. Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta mogħtija mill-Awtorità fil-kontijiet annwali tagħha: dawn il-kontijiet huma ppreparati abbażi tad-dovuti.

Tabella 2

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (Parma) — Implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2006

(1000 euro)

Dħul

Nefqa

Sors tad-dħul

Dħul imdaħħal fil-baġit finali għas-sena finanzjarja

Dħul irċevut

Allokazzjoni tan-nefqa

Approprijazzjonijiet tal-baġit finali

Approprijazzjonijiet trasferiti mis-sena/snin finanzjarja/i preċedenti

imdaħħla

impenjati

imħallsa

trasferiti

annullati

imdaħħla

impenjati

imħallsa

annullati

Sussidji komunitarji

40 249

37 520

Titolu I

Persunal

18 505

17 722

17 238

483

783

546

546

480

66

Dħul ieħor

0

23

Titolu II

Amministrazzjoni

7 375

7 037

4 144

2 894

338

2 285

2 285

2 100

185

 

 

 

Titolu III

Attivitajiet operattivi

14 369

11 649

7 137

4 512

2 720

3 476

3 476

2 464

1 012

Total

40 249

37 543

Total

40 249

36 408

28 519

7 889

3 841

6 308

6 308

5 044

1 264

NB: varjazzjonijiet fit-totali huma riżultat ta' aġġustamenti għall-eqreb numru sħiħ.

Sors: dejta provduta mill-Awtorità. Din it-tabella tagħti sommarju tad-dejta mogħtija mill-Awtorità fil-kontijiet annwali tagħha. Dħul miġbur u pagamenti huma stmati fuq bażi tal-likwidità.


Tabella 3

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (Parma) — Kont tar-riżultat ekonomiku għas-snin finanzjarji 2006 u 2005

(1000 euro)

 

2006

2005

Dħul operattiv

Riżorsi proprji

 

 

Sussidji komunitarji

35 117

27 405

Sussidji oħrajn

 

 

Dħul ieħor

23

0

Total (a)

35 140

27 405

Nefqa operattiva

Nefqa fuq il-Persunal

16 014

13 012

Nefqa relatata ma' l-attiv fiss

771

603

Nefqa amministrattiva oħra

8 303

5 833

Nefqa operattiva

8 950

8 718

Total (b)

34 038

28 166

Bilanċ favur /(kontra) minn attivitajiet operattivi (c = a – b)

1 102

– 761

Dħul minn operazzjonijiet finanzjarji (e)

3

0

Dħul minn operazzjonijiet finanzjarji (f)

4

7

Bilanċ favur /(kontra) minn attivitajiet mhux operattivi (g = e – f)

–1

–7

Riżultat ekonomiku għas-sena (h = c + g)

1 101

– 768


Tabella 4

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (Parma) — Karta tal-Bilanċ fil- 31 ta' Diċembru 2006 u 2005

(1000 euro)

 

2006

2005

Attiv mhux kurrenti

Intanġibbli

687

615

Attiv fiss tanġibbli

950

972

Attiv kurrenti

Pre-finanzjament ta' skadenza qasira

224

171

Riċevibbli ta' skadenza qasira

43

100

Riċevibbli oħra

112

28

Likwidità u ekwivalenti likwidi

10 607

10 879

Total ta' l-attiv

12 624

12 766

Passiv kurrentI

Proviżjonijiet għal riskji u spejjeż

388

0

Kontijiet pagabbli

7 451

9 082

Total tal-passiv

7 839

9 082

Attiv nett

Bilanċ favur/kontra akkumulat

3 684

4 452

Riżultat ekonomiku għas-sena

1 101

– 768

Total ta' l-attiv nett

4 785

3 684

Total tal-passiv u ta' l-attiv nett

12 624

12 766


R-RISPOSTI TA’ L-AWTORITÀ

7.

Ir-rata tal-pagamenti fl-2006, prinċipalment skond it-Titlu III tirrifletti n-natura awmentata pluriennali ta’ l-operazzjonijiet. Fl-2007 l-Awtorità ser ittejjeb il-previżjonijiet baġitarji u s-sorveljazzjoni tagħha biex tnaqqas it-trasferimenti fin-numru u fil-volum. Kontroll miżjud fuq it-tmexxija ’il quddiem ser jiġi implimentat għall-egħluq tal-kontijiet ta’ l-2007.

8.

Biex tiżdied il-kuxjenza dwar il-kontroll intern fi ħdan l-Awtorità, ġie implimentat pjan ta’ azzjoni dwar il-kontroll intern. Barra minnhekk valutazzjoni proprja fuq il-kontroll intern kif ukoll valutazzjoni dwar livell għoli ta’ riskju korporattiv huma parti mill-pjan tax-xogħol ta’ l-2007.

9.

Il-pagamenti finali li kienu sottoposti għar-reviżjoni ġew ipproċessati matul l-ewwel parti ta’ l-2006, minkejja dan, sabiex jiġu vvalutati l-korrettezza u l-kompletezza ta’ l-informazzjoni finanzjarja sottomessa mill-fornitur, l-Awtorità irrinforzat it-tim tal-verifika finanzjarja b’żewġ membri oħra ta’ l-istaff, matul l-ewwel kwart tas-sena 2007 u implimentat listi ta’ verifika matul it-tieni kwart tas-sena 2007.

10.

F’Novembru ta’ l-2006 ġie adottat pjan preċiż ta’ reklutaġġ għall-2007, mill-mexxejja ta’ l-Awtorità sabiex jagħti s-setgħa lill-Awtorità biex tirrekluta n-numru tal-membri ta’ l-istaff kif kien prevvist fil-pjan ta’ l-istabbiliment tagħha.

11.

Il-proċeduri ta’ l-akkwist in kwistjoni m’humiex riċenti, wħud minnhom kienu implimentati sa’ mill-2004, u għall-oħrajn, kuntratti kienu ġew mogħtija fl-2005 u fl-2006. L-Awtorità tkompli ttejjeb l-aderenza mar-regoli applikabbli ta’ l-akkwist, b’mod partikolari permezz ta’ unità ċentrali ta’ appoġġ rinforzata, l-aġġornament tad-dokumenti ta’ gwida u, mill-2007, permezz tar-reklutaġġ ta’ membru ta’ l-istaff ġdid iddedikat għas-sostenn tal-proċeduri ta’ l-offerti. Barra minn hekk, l-Awtorità għamlet sforz importanti biex tħarreġ lill-istaff tagħha fi kwistjonijiet ta’ akkwist (diversi laqgħat ta’ taħriġ ġenerali jew topikali ġew organizzati fl-2006 u fl-2007 — iktar minn 100 membru ta’ l-istaff ipparteċipaw).


19.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 309/86


RAPPORT

fuq il-kontijiet annwali taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti taċ-Ċentru

(2007/C 309/15)

WERREJ

1-2

INTRODUCTION

3-6

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

7-13

OSSERVAZZJONIJIET

Tabella 1 sa 4

Ir-risposti taċ-Ċentru

INTRODUZZJONI

1.

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “iċ-Ċentru”) kien stabbilit mir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 337/75 (1). Il-mandat prinċipali tiegħu huwa li jservi l-iżvilupp tat-taħriġ professjonali fil-livell Komunitarju. Sabiex jikseb dan l-objettiv, huwa għandu l-kompitu li jiġbor u jxerred dokumentazzjoni fuq is-sistemi ta' taħriġ professjonali.

2.

It-Tabella 1 tagħti sommarju tal-kompetenzi u l-attivitajiet taċ-Ċentru. Sommarju tad-dejta prinċipali meħuda mir-rendikonti finanzjarji ppreparati miċ-Ċentru għas-sena finanzjarja 2006 huwa ppreżentat fit- Tabelli 2, 3 u 4 għal skopijiet ta' informazzjoni.

DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

3.

Din id-Dikjarazzjoni hija indirizzata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skond l-Artikolu 185(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (2); kienet ippreparata wara eżami tal-kontijiet taċ-Ċentru, kif meħtieġ mill-Artikolu 248 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

4.

Il-kontijiet taċ-Ċentru għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2006 (3) kienu magħmula mid-Direttur tiegħu, skond l-Artikolu 12(a) tar-Regolament (KEE) Nru 337/75, u mibgħuta lill-Qorti, li hija meħtieġa li tagħti dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-affidabilità tagħhom u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi.

5.

Il-Qorti wettqet il-verifika tagħha skond l-Istandards Internazzjonali tal-Verifika u l-Kodiċi ta' l-Etika ta' l-IFAC u ta' l-INTOSAI, safejn dawn huma applikabbli għall-kuntest tal-Komunità Ewropea. Il-verifika kienet ippjanata u mwettqa bi ħsieb li tinkiseb assigurazzjoni raġonevoli li l-kontijiet huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet ta' ba