ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta' l-Unjoni Ewropea

C NaN

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 49
6 ta' Lulju 2006


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   (Informazzjoni)

 

PARLAMENT EWROPEW

 

SESSJONI 2005 — 2006

 

It-Tnejn, 4 ta' Lulju 2005

2006/C /1

MINUTI

1

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Tkomplija tas-sessjoni

Korrezzjonijiet tal-votazzjoni tas-seduti preċedenti

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

In memoriam

Stqarrija tal-President

Kompożizzjoni tal-Parlament

Kompożizzjoni tal-kumitati

Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura

Firma ta' atti adottati skond il-proċedura ta' kodeċiżjoni.

Dokumenti mressqa

Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Azzjoni meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Ordni tas-seduta

Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Talba għad-difiża tal-privileġġi u l-immunità tas-Sur Umberto Bossi (dibattitu)

Talba għad-difiża tal-privileġġi u l-immunità ta' Jean Charles Marchiani (dibattitu)

Bank Ċentrali Ewropew (2004) — Strateġija ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni li tikkonċerna l-Ewro u l-EMU (dibattitu)

Sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (ftalati) u s-sigurtà tal-ġugarelli ***II (dibattitu)

Pjan t'Azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea favur l-eko-teknoloġiji (dibattitu)

Strateġiji tematiċi dwar it-tniġġis ta' l-arja (dibattitu)

Sigurtà fil-provvista ta' l-elettriku u l-investiment fl-infrastruttura ***I (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

12

ANNESS II

13

 

It-Tlieta, 5 ta' Lulju 2005

2006/C /2

MINUTI

14

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Korrezzjonijiet tal-votazzjoni tas-seduti preċedenti

Dokumenti mressqa

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Dibattitu fuq każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-proposti għal riżoluzzjoni ppreżentati)

Privattiva għal invenzjonijiet implimentati bil-kompjuter ***II (dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

Ġlieda kontra n-nematodi taċ-ċisti fil-patata * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Protokoll ta' ftehim dwar it-Trasport Marittimu maċ-Ċina, wara t-tkabbir * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ftehim dwar il-Konservazzjoni ta' l-għasafar ta' l-ilma migraturi ta' l-Afrika-Ewroasja * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għad-difiża ta' l-immunità tas-Sur Bossi (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għat-tneħħija ta' l-immunita tas-Sur Mote (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (ftalati) u s-sigurtà tal-ġugarelli ***II (votazzjoni)

Sigurtà fil-provvista ta' l-elettriku u l-investiment fl-infrastruttura ***I (votazzjoni)

Talba għad-difiża tal-privileġġi u l-immunità tas-Sur Umberto Bossi (votazzjoni)

Talba għad-difiża tal-privileġġi u l-immunità ta' Jean Charles Marchiani (votazzjoni)

Bank Ċentrali Ewropew (2004) (votazzjoni)

Strateġija ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni li tikkonċerna l-Ewro u l-EMU (votazzjoni)

Pjan t'Azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea favur l-eko-teknoloġiji (votazzjoni)

Sfruttament u xogħol tat-tfal fil-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw (votazzjoni)

Merħba uffiċjali

Seduta formali — L-Italja

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Korrezzjonijiet ta' vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Fond ta' Żvilupp Reġjonali Ewropew, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni *** — Fond ta' Koeżjoni *** — Fond ta' Żvilupp Reġjonali Ewropew ***I — Twaqqif ta' Grupp Ewropew ta' Kooperazzjoni bejn il-fruntieri (GECT) ***I — Fond Soċjali Ewropew ***I — Fond Ewropew tas-Sajd * (dibattitu)

Skadenza għat-tressiq ta' emendi

Irwol tan-nisa fit-Turkija (dibattitu)

Opportunitajiet indaqs u trattament indaqs bejn l-irġiel u n-nisa f'dak li għandu x'jaqsam ma' limpjiegi u max-xogħol ***I (dibattitu)

Liġi applikabbli għal obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (ROME II) ***I (dibattitu)

Listi No-fly/Fajl (dibattitu)

Sitwazzjoni politika u l-indipendenza tal-media fil-Belarus (dibattitu)

Regoli ta' l-oriġini fil-ftehim ta' kummerċ preferenzjali (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

27

ANNESS I

29

ANNESS II

34

TESTI ADOTTATI (Għalissa dawn it-testi m'humiex disponibbli bil-Malti)

53

P6_TA(2005)0261Control of potato cyst nematodes *European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council directive on the control of potato cyst nematodes (COM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS))

53

P6_TA(2005)0262Protocol to Agreement on Maritime Transport with China *European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision on the conclusion of a Protocol amending the Agreement on Maritime Transport between the European Community and its Member States, of the one part, and the People's Republic of China, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Hungary, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic to the European Union (COM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS))

53

P6_TA(2005)0263African-Eurasian migratory waterbirds *European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision on the conclusion by the European Community of the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (COM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS))

54

P6_TA(2005)0264Request for defence of the immunity of Mr BossiEuropean Parliament decision on the request for defence of the immunity and privileges of Umberto Bossi (2004/2203(IMM))

55

P6_TA(2005)0265Request for waiver of the immunity of Mr MoteEuropean Parliament resolution on the request for waiver of the immunity of Ashley Mote (2005/2037 (IMM))

56

P6_TA(2005)0266Phthalates in toys and childcare articles ***IIEuropean Parliament legislative resolution on the Council common position with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council amending for the twenty-second time Council Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (phthalates in toys and childcare articles) (5467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD))

57

P6_TC2-COD(1999)0238Position of the European Parliament adopted at second reading on 5 July 2005 with a view to the adoption of Directive 2005/.../EC of the European Parliament and of the Council amending for the twenty-second time Council Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (phthalates in toys and childcare articles)

58

ANNEX

61

P6_TA(2005)0267Security of electricity supply and infrastructure investment ***IEuropean parliament legislative resolution on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment (COM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD))

61

P6_TC1-COD(2003)0301Position of the European Parliament adopted at first reading on 5 July 2005 with a view to the adoption of Directive 2005/.../EC of the European Parliament and of the Council concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment

62

P6_TA(2005)0268Request for defence of the immunity of Mr Bossi

69

1.   European Parliament decision on the request for defence of the immunity and privileges of Umberto Bossi (2004/2101(IMM))

69

2.   European Parliament decision on the request for defence of the immunity and privileges of Umberto Bossi (2004/2101(IMM))

70

3.   European Parliament decision on the request for defence of the immunity and privileges of Umberto Bossi (2004/2101(IMM))

71

P6_TA(2005)0269Request for defence of the immunity of Mr MarchianiEuropean Parliament decision on the request for defence of the immunity and privileges of Jean-Charles Marchiani (2005/2105(IMM))

72

P6_TA(2005)0270Communication strategy on the euro and EMUEuropean Parliament resolution on the implementation of an information and communication strategy on the euro and economic and monetary union (2005/2078(INI))

73

P6_TA(2005)0271EU ecotechnologies action planEuropean Parliament resolution on the communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Stimulating Technologies for Sustainable Development: An Environmental Technologies Action Plan for the European Union (2004/2131(INI))

77

P6_TA(2005)0272Exploitation and child labour in developing countriesEuropean Parliament resolution on the exploitation of children in developing countries, with a special focus on child labour (2005/2004(INI))

84

 

L-Erbgħa, 6 ta' Lulju 2005

2006/C /3

MINUTI

92

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

L-Unjoni Ewropea u l-Iraq — Ftehim dwar l-Ingaġġ (dibattitu)

Sitwazzjoni fl-Afrika — Azzjoni mondjali kontra l-faqar: il-faqar bħala element tal-passat (dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

Protezzjoni ta' passiġġieri ta' vetturi fil-każ ta' ħabta *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (votazzjoni)

Privattiva għal invenzjonijiet implimentati bil-kompjuter ***II (votazzjoni)

Ħolqien ta' Reġistru Ewropew dwar l-Emissjoni u t-Trasferiment ta' Sustanzi li Jniġġsu ***I (votazzjoni)

Fond ta' Żvilupp Reġjonali Ewropew, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni (votazzjoni)

Fond ta' Koeżjoni (votazzjoni)

Fond ta' Żvilupp Reġjonali Ewropew ***I (votazzjoni)

Twaqqif ta' Grupp Ewropew ta' Kooperazzjoni bejn il-fruntieri (GECT) ***I (votazzjoni)

Fond Soċjali Ewropew ***I (votazzjoni)

Fond Ewropew tas-Sajd * (votazzjoni)

Opportunitajiet indaqs u trattament indaqs bejn l-irġiel u n-nisa f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-impjiegi u max-xogħol ***I (votazzjoni)

Liġi applikabbli għal obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (ROME II) ***I (votazzjoni)

Protokoll UN-ECE dwar it-tfigħ u t-trasferiment ta' sustanzi li jniġġsu * (votazzjoni)

Proċeduri ta' konċertazzjoni (baġit 2006) (votazzjoni)

Rwol tan-nisa fit-Turkija (votazzjoni)

L-Unjoni Ewropea u l-Iraq — Ftehim dwar l-Ingaġġ (votazzjoni)

Azzjoni mondjali kontra l-faqar: il-faqar bħala element tal-passat (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Korrezzjonijiet ta' vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Futur tal-Balkani għaxar snin wara Zrebrenica (dibattitu)

Relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea, iċ-Ċina u t-Tajwan kif ukoll is-sigurtà fil-Lvant (dibattitu)

Dinja mingħajr mini (dibattitu)

Ħin tal-mistoqsijiet (Kunsill)

Talba għall-ħarsien ta' l-immunità parlamentari

Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE/Żvizzera: 1. Acquis ta' Schengen, 2. Determinazzjoni ta' l-Istat responsabbli minn applikazzjoni għall-kenn politiku * (dibattitu)

L-impatt ta' attivitajiet ta' self tal-Komunità Ewropea f'pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw (dibattitu)

Implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni komunitarju FLEGT (Infurzar tal-Liġi tal-Foresti, Tmexxija u Kummerċ) (dibattitu)

Kompensazzjoni u sald fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Is-sitwazzjoni fil-Bulgarija wara l-elezzjonijiet — progress imwettaq fit-triq lejn l-adeżjoni mill-Bulgarija u r-Rumanija b'ħarsa lejn ir-rapport ta' progress li jmiss. (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

110

ANNESS I

112

ANNESS II

136

TESTI ADOTTATI (Għalissa dawn it-testi m'humiex disponibbli bil-Malti)

263

P6_TA(2005)0273United Nations: approval of vehicles with regard to the protection of occupants in the event of collisions ***European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision on the accession of the European Community to United Nations Economic Commission for Europe Regulation No 94 on provisions concerning the approval of vehicles with regard to the protection of the occupants in the event of a frontal collision and Regulation No 95 on provisions concerning the approval of vehicles with regard to the protection of the occupants in the event of a lateral collision (COM(2004)0672 — 07590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC))

263

P6_TA(2005)0274Hazardous substances in electrical and electronic equipmentEuropean Parliament resolution on the proposal for a Council decision amending for the purposes of adapting to technical progress the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (COM(2005)0241)

263

P6_TA(2005)0275Patentability of computer-implemented inventions ***IIEuropean Parliament legislative resolution on the Council common position with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD))

265

P6_TA(2005)0276European pollutant release and transfer register ***IEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC (COM(2004)0634 — C6-0130/2004 — 2004/0231(COD))

266

P6_TC1-COD(2004)0231Position of the European Parliament adopted at first reading on 6 July 2005 with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../2005 of the European Parliament and of the Council concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC

266

ANNEX I

275

ANNEX II

279

ANNEX III

283

P6_TA(2005)0277ERDF, ESF and Cohesion Fund ***European Parliament resolution on the proposal for a Council regulation laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund (COM(2004)0492 — 2004/0163(AVC))

284

P6_TA(2005)0278Cohesion FundEuropean Parliament resolution on the proposal for a Council Regulation establishing a Cohesion Fund (COM(2004)0494 — 2004/0166(AVC))

289

P6_TA(2005)0279European Regional Development Fund ***IEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund (COM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD))

292

P6_TC1-COD(2004)0167Position of the European Parliament adopted at first reading on 6 July 2005 with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../2005 of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund

293

P6_TA(2005)0280European grouping of cross-border cooperation ***IEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European grouping of cross-border cooperation (EGCC) (COM(2004) 0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD))

308

P6_TC1-COD(2004)0168Position of the European Parliament adopted at first reading on 6 July 2005 with a view to the adoption of a Regulation (EC) No .../2005 of the European Parliament and of the Council establishing a European grouping of territorial cooperation (EGTC)

308

P6_TA(2005)0281ESF ***IEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund (COM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165 (COD))

313

P6_TC1-COD(2004)0165Position of the European Parliament adopted at first reading on 6 July 2005 with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../2005 of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund

313

P6_TA(2005)0282European Fisheries Fund *European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation on the European Fisheries Fund (COM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS))

324

P6_TA(2005)0283Equal opportunities in employment and work ***IEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation (COM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD))

350

P6_TC1-COD(2004)0084Position of the European Parliament adopted at first reading on 6 July 2005 with a view to the adoption of Directive 2005/.../EC of the European Parliament and of the Council on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation (recast)

350

ANNEX I

366

ANNEX IICorrelation Table

367

P6_TA(2005)0284Law applicable to non-contractual obligations (Rome II) ***IEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II) (COM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD))

370

P6_TC1-COD(2003)0168Position of the European Parliament adopted at first reading on 6 July 2005 with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../2005 of the European Parliament and of the Council on the law applicable to non-contractual obligations (ROME II)

371

P6_TA(2005)0285UN-ECE Protocol on pollutant release and transfer registers *European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the UN-ECE Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers (COM(2004)0635 — C6-0062/2005 — 2004/0232(CNS))

382

P6_TA(2005)0286Conciliation procedure (2006 budget)European Parliament resolution on the mandate for the 2006 budget conciliation procedure before the Council's first reading (2005/2080(BUD))

383

P6_TA(2005)0287The role of women in TurkeyEuropean Parliament resolution on the role of women in Turkey in social, economic and political life (2004/2215(INI))

385

P6_TA(2005)0288EU/Iraq — A framework for engagementEuropean Parliament resolution on the European Union and Iraq — A framework for engagement (2004/2168(INI))

390

P6_TA(2005)0289Global Call to Action: Making Poverty HistoryEuropean Parliament resolution on the Global Call to Action: Making Poverty History

397

 

Il-Ħamis, 7 ta' Lulju 2005

2006/C /4

MINUTI

401

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Korrezzjonijiet tal-votazzjoni tas-seduti preċedenti

Dokumenti mressqa

Strument Finanzjarju għall-Ambjent (LIFE +) ***I (dibattitu)

Tessuti u lbies (wara l-2005) (dibattitu)

Kompożizzjoni tal-Parlament

Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Avviż tal-President

Ħin tal-votazzjonijiet

L-istipendji bażi u l-allowances applikabbli għall-persunal tal-Europol * (votazzjoni)

Strument Finanzjarju għall-Ambjent (LIFE +) ***I (votazzjoni)

Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE/Żvizzera: 1. Acquis ta' Schengen, 2. Determinazzjoni ta' l-Istat responsabbli minn applikazzjoni għall-kenn politiku * (votazzjoni)

Ftehim KE/Kanada fuq l-ipproċessar ta' data dwar Informazzjoni minn Qabel dwar il-Passiġġieri * (votazzjoni)

Sitwazzjoni politika u l-indipendenza tal-media fil-Belarus (votazzjoni)

Il-Futur tal-Balkani għaxar snin wara Zrebrenica (votazzjoni)

Relazzjonijiet bejn l'Unjoni Ewropea, iċ-Ċina u t-Tajwan kif ukoll is-sigurtà fil-Lvant (votazzjoni)

Dinja mingħajr mini (votazzjoni)

L-impatt ta' attivitajiet ta' self tal-Komunità Ewropea f'pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw (votazzjoni)

Implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni komunitarju FLEGT (Infurzar tal-Liġi tal-Foresti, Tmexxija u Kummerċ) (votazzjoni)

Kompensazzjoni u sald fl-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Is-sitwazzjoni fil-Bulgarija wara l-elezzjonijiet — progress imwettaq fit-triq lejn l-adeżjoni mill-Bulgarija u r-Rumanija b'ħarsa lejn ir-rapport ta' progress li jmiss. (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Korrezzjonijiet ta' vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Rimborsi ta' esportazzjoni għal bhejjem ta' l-ifrat ħajjin destinati lejn pajjiżi terzi (dikjarazzjoni bil-miktub)

Tessuti u lbies (wara l-2005) (tkomplija tad-dibattitu)

Agrikultura f'reġjuni ultra-periferiċi ta' l-Unjoni * (dibattitu)

Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)

Kalendarju tal-baġit

Ħin tal-votazzjonijiet

Iż-Żimbabwe (votazzjoni)

Id-drittijiet tal-bniedem fil-Gwatamela (votazzjoni)

Drittijiet tal-bniedem fl-Etjopja (votazzjoni)

Agrikultura f'reġjuni ultra-periferiċi ta' l-Unjoni * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Korrezzjonijiet ta' vot

Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Dati għas-seduti li jmiss

Aġġornament tas-sessjoni

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

417

ANNESS I

418

ANNESS II

428

TESTI ADOTTATI (Għalissa dawn it-testi m'humiex disponibbli bil-Malti)

450

P6_TA(2005)0290Basic salaries and allowances of Europol staff *European Parliament legislative resolution on the initiative by the Grand Duchy of Luxembourg with a view to adopting a Council decision adjusting the basic salaries and allowances applicable to Europol staff (5429/2005 — C6-0037/2005 — 2005/0803(CNS))

450

P6_TA(2005)0291Financial Instrument for the Environment (LIFE +) ***IEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the Financial Instrument for the Environment (LIFE +) (COM(2004) 0621 — C6-0127/2004 — 2004/0218(COD))

451

P6_TC1-COD(2004)0218Position of the European Parliament adopted at first reading on 7 July 2005 with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../2005 of the European Parliament and of the Council Concerning the Financial Instrument for the Environment (LIFE +)

451

ANNEX IINDICATIVE THEMES AND ACTIONS ELIGIBLE FOR FUNDING

460

ANNEX IICRITERIA FOR DELEGATION OF BUDGET IMPLEMENTATION TASKS

462

ANNEX IIIPROMOTION OF NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS PRIMARILY ACTIVE IN ENVIRONMENTAL PROTECTION

463

P6_TA(2005)0292EC-Switzerland Agreement (asylum requests) *Proposal for a Council decision on the conclusion on behalf of the European Community of the Agreement between the European Community and Switzerland concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland (13049/2004 — COM(2004)0593 — C6-0240/2004 — 2004/0200 (CNS))

463

P6_TA(2005)0293EU — EC-Switzerland Agreement (Schengen) *Proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the latter's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (13054/2004 — COM(2004)0593 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS))

464

P6_TA(2005)0294EC-Canada Agreement on passenger data *European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision on the conclusion of an Agreement between the European Community and the Government of Canada on the processing of Advance Passenger Information (API)/Passenger Name Record (PNR) data (COM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS))

464

P6_TA(2005)0295Political situation and independence of the media in BelarusEuropean Parliament resolution on the political situation and the independence of the media in Belarus

465

P6_TA(2005)0296The Balkans: 10 years after SrebrenicaEuropean Parliament resolution on Srebrenica

468

P6_TA(2005)0297Relations between the EU, China and Taiwan and security in the Far EastEuropean Parliament resolution on relations between the EU, China and Taiwan and security in the Far East

471

P6_TA(2005)0298A world without landminesEuropean Parliament resolution on a mine-free world

473

P6_TA(2005)0299Impact of lending by the EC in developing countriesEuropean Parliament resolution on the impact of the lending activities of the European Community in developing countries (2004/2213(INI))

477

P6_TA(2005)0300Forest Law Enforcement, Governance and TradeEuropean Parliament resolution on speeding up implementation of the EU action plan on Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)

482

P6_TA(2005)0301Clearing and settlement in the EUEuropean Parliament resolution on clearing and settlement in the European Union (2004/2185(INI))

485

P6_TA(2005)0302The accession process of Bulgaria and RomaniaEuropean Parliament resolution on the accession process of Bulgaria and Romania

490

P6_TA(2005)0303ZimbabweEuropean Parliament resolution on Zimbabwe

491

P6_TA(2005)0304Trafficking in children in GuatemalaEuropean Parliament resolution on Guatemala

494

P6_TA(2005)0305Human rights in EthiopiaEuropean Parliament resolution on the human rights situation in Ethiopia

495

P6_TA(2005)0306Agriculture in the outermost regions of the Union *European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union (COM(2004)0687 — C6-0201/2004 — 2004/0247(CNS))

497

P6_TA(2005)0307Export refunds for live cattle to third countriesDeclaration of the European Parliament on export refunds for live cattle to third countries

504

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea fil-ĠU C 157 E.

MT

 


I (Informazzjoni)

PARLAMENT EWROPEW

SESSJONI 2005 — 2006

It-Tnejn, 4 ta' Lulju 2005

6.7.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

C NaN/1


MINUTI

(2006/C 157 E/01)

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

IPPRESIEDA: Josep BORRELL FONTELLES

President

1.   Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.05.

2.   Korrezzjonijiet tal-votazzjoni tas-seduti preċedenti

Il-Membri li ġejjin ressqu korrezzjonijiet ta' vot:

Data tas-seduta: 09.06.2005

Rapport Duarte Freitas — A6-0157/2005

votazzjoni waħda

favur: Jean-Louis Bourlanges

Data tas-seduta: 23.06.2005

Rapport Giuseppe Gargani — A6-0189/2005

emenda 1

kontra: Poul Nyrup Rasmussen

Artikolu 27, paragrafu 2

favur: Poul Nyrup Rasmussen

3.   Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

4.   In memoriam

Il-President f'isem il-Parlament ta ġieħ lill-memorja ta' Filip Adwent, vittma ta' inċident stradali fil-kumpanija ta' diversi membri tal-familja tiegħu fit-26.06.2005. Huwa fisser li kien bagħat il-kondoljanzi tal-Parlament lill-armla tal-mejjet.

Il-Parlament osserva minuta silenzju.

5.   Stqarrija tal-President

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-faqar fis-Summit tal-G8 f'Edinburgh. Huwa jħabbar li, fi ħdan il-qafas ta' l-appoġġ tal-Parlament favur l-azzjoni Dinjija fil-ġlieda kontra l-faqar, ’streamer’ abjad se jdawwar l-emiċiklu matul is-sessjoni parzjali preżenti u jistieden lill-Membri li jniżżlu l-firma tagħhom b'-sinjal ta' solidarjetà.

6.   Kompożizzjoni tal-Parlament

Wara l-mewt ta' Filip Adwent, il-Parlament jinnota s-siġġu vakanti b'effett mis-27.06.2005 u jinforma b'dan lill-Istat Membru kkonċernat.

Fit-30.06.2005 l-awtoritajiet Ġermaniżi kompetenti kienu infurmaw dwar il-ħatra ta' Armin Laschet bħala ministru għal-Land Nordrhein-Westfalen.

Billi, skond l-Artikolu 7(1) ta' l-Att dwar l-elezzjoni tar-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett, din il-kariga m'hijiex kompatibbli mal-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew, il-Parlament stabbilixxa, skond l-Artikolu 4(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, li s-siġġu jitqies battal middata 30.06.2005 u informa b'dan lill-Istat Membru kkonċernat.

7.   Kompożizzjoni tal-kumitati

Fuq talba tal-Grupp PPE-DE, il-Parlament irratifika l-ħatra li ġejja:

Kumitat INTA:

Jean-Pierre Audy

8.   Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura

Skond l-Artikolu 201 paragrafu 3 tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa lill-Parlament b'din l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 162, paragrafu 2 tar-Regoli ta' Proċedura, li ngħatat mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali li kien ġie kkonsultat fuq l-applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni.

“Meta ssir talba għal votazzjoni sigrieta qabel il-bidu tal-votazzjoni minn mill-inqas wieħed minn ħamsa tal-Membri li jiffurmaw il-Parlament, il-Parlament ikun mitlub li jagħmel din il-votazzjoni”.

Jekk ma jkunx hemm oġġezzjoni għal din l-interpretazzjoni minn grupp politiku jew minn mill-inqas 37 Membru (Artikolu 201, paragrafu 4 tar-Regoli ta' Proċedura), qabel l-adozzjoni tar-rapport uffiċjali ta' din illaqgħa, hi titqies adottata. F'każ kuntrarju, hi titressaq għall-votazzjoni tal-Parlament.

9.   Firma ta' atti adottati skond il-proċedura ta' kodeċiżjoni.

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, l-Erbgħa se jiffirmaw l-atti li ġejjin, adottati skond il-proċedura ta' kodeċiżjoni skond l-Artikolu 68 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament:

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2236/95 li jistabbilixxi regoli ġenerali għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-qasam tan-networks trans-Ewropej (3615/2005 — C6-0217/2005 — 2003/0086(COD))

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 li jikkonċerna l-istatistika għal żmien qasir (3606/2005 — C6-0215/2005 — 2003/0325(COD))

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' qafas għall-iffissar tar-rekwiżiti għall-Eko-Disinn ta' Prodotti li jużaw l-Enerġija u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/42/KEE u d-Direttivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 96/57/KE u 2000/55/KE (3618/2005 — C6-0218/2005 — 2003/0172(COD))

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/32/KE dwar il-kontenut ta' kubrit f'karburanti għal użu marittimu (3619/2005 — C6-0216/2005 — 2002/0259(COD))

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta' l-14 ta' Ġunju 1985 dwar l-abolizzjoni gradwali ta' kontrolli fuq il-fruntieri komuni, firrigward ta' l-aċċess għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen mis-servizzi fl-Istati Membri responsabbli mill-ħruġ taċ-ċertifikati ta' reġistrazzjoni għal vetturi (3628/2005 — C6-0219/2005 — 2003/0198 (COD))

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kumpilazzjoni ta' kontijiet trimestrali mhux finanzjarji skond is-settur istituzzjonali (3633/2005 — C6-0220/2005 — 2003/0296(COD)).

10.   Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt (X'uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-Malti)

1)

mill-kumitati parlamentari

1.1)

rapporti:

***I Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation (COM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD)) — Kumitat dwar id-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Rapporteur: Niebler Angelika (A6-0176/2005).

*** Interim report on the proposal for a Council Regulation laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund (COM(2004)0492 — 2004/0163(AVC)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali

Rapporteurs: Hatzidakis Konstantinos (A6-0177/2005).

*** Interim report on the proposal for a Council regulation establishing a Cohesion Fund (COM(2004)0494 — 2004/0166(AVC)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali

Rapporteurs: Andria Alfonso (A6-0178/2005).

Report on guidelines for the approval of the European Commission (2005/2024(INI)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Kostituzzjonali

Rapporteur: Duff Andrew (A6-0179/2005).

Report on Clearing and settlement in the European Union (2004/2185(INI)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteurs: Kauppi Piia-Noora, Villiers Theresa (A6-0180/2005).

Report on the impact of the lending activities of the Euro. Com. in developing countries (2004/2213(INI)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp

Rapporteur: Zimmer Gabriele (A6-0183/2005).

***I Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund (COM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali

Rapporteur: Fava Giovanni Claudio (A6-0184/2005).

Report on the exploitation of children in developing countries, with a special focus on child labour (2005/2004(INI)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp

Rapporteur: Mavrommatis Manolis (A6-0185/2005).

* Report on the proposal for a Council decision on the conclusion by the European Community of the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (COM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS)) — Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel

Rapporteur: Florenz Karl-Heinz (A6-0187/2005).

***I Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners and Directive 94/35/EC on sweeteners for use in foodstuffs (COM(2004)0650 — C6-0139/2004 — 2004/0237(COD)) — Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel

Rapporteur: Drčar Murko Mojca (A6-0191/2005).

* Report on the proposal for a Council directive on the control of potato cyst nematodes (COM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS)) — Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Rapporteur: Daul Joseph (A6-0192/2005).

Report on textiles and clothing after 2005 (2004/2265(INI)) — Kumitat dwar il-Kummerċ Internazzjonali

Rapporteur: Saïfi Tokia (A6-0193/2005).

* Report on the proposal for a Council regulation laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union (COM(2004)0687 — C6-0201/2004 — 2004/0247(CNS)) — Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Rapporteur: Freitas Duarte (A6-0195/2005).

Report on the implementation of an information and communication strategy on the euro and Economic and Monetary Union (2005/2078(INI)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteur: Maaten Jules (A6-0197/2005).

Report on the European Union and Iraq — A framework for engagement (2004/2168(INI)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin

Rapporteur: Dimitrakopoulos Giorgos (A6-0198/2005).

* Report

1.

on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Agreement between the European Community and Switzerland concerning the criteria and mechanisms for establishing the State esponsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland (13049/2004 - C6-0240/2004 - 2004/0200(CNS),

2.

on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the latter's association with the implementation, application nd development of the Schengen Acquis (13054/2004 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS)) — Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni

Rapporteur: Kirkhope Timothy (A6-0201/2005).

Report on the 2004 Annual Report of the European Central (2005/2048(INI)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteur: Lauk Kurt Joachim (A6-0203/2005).

* Report on the proposal for a Council decision on the conclusion of a Protocol amending the Agreement on Maritime Transport between the European Community and its Member States, of the one part, and the People's Republic of China, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Hungary, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic to the European Union (COM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS)) — Kumitat dwar it-Trasport u t-Turiżmu

Rapporteur: Costa Paolo (A6-0205/2005).

***I Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European grouping of cross-border cooperation (EGCC) (COM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali

Rapporteur: Olbrycht Jan (A6-0206/2005).

Report on the request for defence of the immunity and privileges of Jean-Charles Marchiani (2005/2105(IMM)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali

Rapporteur: Speroni Francesco Enrico (A6-0208/2005).

Report on the request for defence of the immunity and privileges of Umberto Bossi (2004/2203(IMM)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali

Rapporteur: Wallis Diana (A6-0209/2005).

Report on the request for defence of the immunity and privileges of Umberto Bossi (2004/2101(IMM)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali

Rapporteur: Wallis Diana (A6-0210/2005).

***I Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the law applicable to non-contractual obligations (“Rome II”) (COM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali

Rapporteur: Wallis Diana (A6-0211/2005).

Report on the request for waiver of the immunity of Ashley Mote (2005/2037(IMM)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali

Rapporteur: Lehne Klaus-Heiner (A6-0213/2005).

***I Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund (COM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD)) — Kumitat dwar l-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Rapporteur: Silva Peneda José Albino (A6-0216/2005).

* Report on the proposal for a Council regulation on the European Fisheries Fund (COM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS)) — Kumitat dwar is-Sajd

Rapporteur: Casa David (A6-0217/2005).

*** Recommendation on the proposal for a Council decision on the accession of the European Community to United Nations Economic Commission for Europe Regulation No. 94 on provisions concerning the approval of vehicles with regard to the protection of the occupants in the event of a frontal collision and Regulation No. 95 on provisions concerning the approval of vehicles with regard to the protection of the occupants in the event of a lateral collision (07590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC)) — Kumitat dwar il-Kummerċ Internazzjonali

Rapporteur: Barón Crespo Enrique (A6-0218/2005).

* Report on the mandate for the 2006 budget conciliation procedure before the Council's first reading (2005/2080(BUD)) — Kumitat dwar il-Baġits

Rapporteur: Pittella Giovanni (A6-0223/2005).

1.2)

rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari:

***II Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending for the 22nd time Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (phtalates) and amending Council Directive 88/378/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning the safety of toys (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) — Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel

Rapporteur: Trakatellis Antonios (A6-0196/2005).

***II Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computerimplemented inventions (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali

Rapporteur: Rocard Michel (A6-0207/2005).

2)

mill-Membri:

2.1)

interpellanzi orali (Artikolu 108 tar-Regoli ta' Proċedura)

Luisa Morgantini, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kunsill: (B6-0248/2005);

Luisa Morgantini, f'isem il-Kumitat DEVE: (B6-0249/2005);

Enrique Barón Crespo, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: (B6-0329/2005)

2.2)

mistoqsijiet orali għall-Ħin tal-mistoqsijiet (Artikolu 109 tar-Regoli ta' Proċedura) (B6-0247/2005)

Papadimoulis Dimitrios, Karim Sajjad, Ludford Sarah, Sjöstedt Jonas, Davies Chris, Coveney Simon, Moraes Claude, Evans Robert, Casaca Paulo, Tannock Charles, Ries Frédérique, Liberadzki Bogusław, Allister James Hugh, Meyer Pleite Willy, Newton Dunn Bill, Martin David, Pafilis Athanasios, Bushill-Matthews Philip, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Beglitis Panagiotis, Protasiewicz Jacek, Estrela Edite, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Manolakou Diamanto, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Paleckis Justas Vincas, Czarnecki Ryszard, Lucas Caroline, El Khadraoui Saïd, Van Hecke Johan, Miguélez Ramos Rosa, Moreno Sánchez Javier, Dührkop Dührkop Bárbara, Pflüger Tobias

Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Czarnecki Ryszard, Martin David, Mitchell Gay, Andersson Jan, Moraes Claude, Papastamkos Georgios, Badía i Cutchet María, Protasiewicz Jacek, Kinnock Glenys, Van Lancker Anne, Papadimoulis Dimitrios, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Hedh Anna, De Vits Mia, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Gaľa Milan, Paleckis Justas Vincas, Lucas Caroline, Staes Bart, Karim Sajjad, Segelström Inger, Sjöstedt Jonas, Ludford Sarah, Sonik Bogusław, Romeva i Rueda Raül, Coveney Simon, Matsouka Maria, Karatzaferis Georgios, Evans Robert, Herrero-Tejedor Luis, Liberadzki Bogusław, Allister James Hugh, Newton Dunn Bill, Stihler Catherine, Morgantini Luisa, Westlund Åsa, Hennicot-Schoepges Erna, Casaca Paulo, Posselt Bernd, Antoniozzi Alfredo, Beglitis Panagiotis, Estrela Edite, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Baco Peter, Riis-Jørgensen Karin, Guardans Cambó Ignasi, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Demetriou Panayiotis, Ibrisagic Anna, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, McAvan Linda, Van Hecke Johan, Belet Ivo, Salinas García María Isabel, Rutowicz Leopold Józef, Kacin Jelko, El Khadraoui Saïd, Miguélez Ramos Rosa, Valenciano Martínez-Orozco María Elena, Moreno Sánchez Javier, Dührkop Dührkop Bárbara, Pleguezuelos Aguilar Francisca, Pflüger Tobias, Tannock Charles, Ries Frédérique, Ayala Sender Inés

2.3)

mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura)

Poli Bortone Adriana, Mantovani Mario, Sbarbati Luciana — Motion for a resolution on footwear imports from China (B6-0393/2005)

irreferut

responsabbli: INTA

2.4)

dikjarazzjonijiet bil-miktub biex jiddaħħlu fir-Reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Alessandra Mussolini sur l'élargissement de l'UE (39/2005);

Alessandra Mussolini sur les ressources énergétiques et les technologies de remplacement (40/2005).

11.   Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat ECON:

The strategic review of the International Monetary Fund (2005/2121(INI))

(opinjoni: AFET, DEVE, INTA)

The taxation of undertakings in the European Union: a common consolidated corporate tax base (2005/2120(INI))

Kumitat ITRE:

Implementation of the European Charter for Small Enterprises (2005/2123(INI))

(opinjoni: ECON, EMPL)

Heating and cooling from renewable energy sources (2005/2122(INI))

(opinjoni: ENVI)

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 192, paragrafu 1 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat PETI:

Rapport dwar ir-rapport annwali 2004 ta' l-Ombudsman Ewropew (2005/2136(INI))

Deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet waqt is-sena parlamentari 2004-2005 (2005/2135 (INI))

12.   Azzjoni meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Tqassmet il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq l-azzjoni meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta' April I u II.

13.   Ordni tas-seduta

Il-punt li jmiss kien l-ordni tas-seduta.

L-abbozz finali ta' l-aġenda għas-seduta plenarja ta' ta' Lulju (PE 357.481/PDOJ) tqassam u ġew proposti lmodifikazzjonijiet imsemmija hawn taħt (Artikolu 132 tar-Regoli ta' Proċedura):

Seduti ta' bejn 04.07.2005 u 07.07.2005

It-Tnejn

Talba mill-Grupp ALDE dwar ir-rapport Kurt Joachim Lauk (punt 2 ta' PDOJ) u Jules Maaten (punt 3 ta' PDOJ) biex jittieħdu flimkien f'dibattitu konġunt.

Tkellmu: Jules Maaten f'isem il-grupp ALDE, li ressaq it-talba u Pervenche Berès, Chairman tal-Kumitat ECON.

Il-Parlament approva din t-talba.

It-Tlieta

Talba tal-Kumitat AGRI dwar ir-rapport Niels Busk (A6-0126/2005), li l-votazzjoni fuqu li kellha ssir filħin tal-votazzjoni nhar it-Tlieta (punt 76 ta' PDOJ), li għandha tiġi riferuta lura lill-kumitat skond l- Artikolu 168(1) tar-Regoli ta' Proċedura.

Tkellem Joseph Daul, Chairman tal-Kumitat AGRI, li ressaq it-talba.

Il-Parlament approva din t-talba.

Talba mill-grupp PSE biex il-ħin għall-mistoqsijiet imħolli għall-Kummissjoni jitneħħa mill-aġenda biex ikun hemm aktar ħin għad-dibattitu konġunt fuq il-fondi strutturali (punti 10, 11, 12, 13, 14 u 15 ta' PDOJ).

Tkellmu: Hannes Swoboda f'isem il-grupp PSE, li ressaq it-talba, wara li ta l-kondoljonzi tiegħu f'isem ilgrupp lill-familja ta' Filip Adwent, Françoise Grossetête f'isem il-grupp PPE-DE, u Bill Newton Dunn f'isem ilgrupp ALDE.

Il-Parlament approva t-talba permezz ta' VE (134 favur, 70 kontra, 14 astensjonijiet).

L-Erbgħa

Talba ta' Othmar Karas u ta' 38 Membru ieħor biex tiżdied ma' l-aġenda dikjarazzjoni mill-Kummissjoni fuq is-sitwazzjoni fil-Bulgarija wara l-elezzjonijiet li saru hemmhekk u fuq il-progress tar-Rumanija u l- Bulgarija fil-kuntest ta' l-adeżjoni tagħhom.

Tkellmu: Othmar Karas li ressaq it-talba, Hartmut Nassauer f'isem il-grupp PPE-DE, u Graham Watson f'isem il-grupp ALDE.

Il-Parlament approva t-talba b'votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet (110 favur, 93 kontra, 21 astensjonijiet).

Rebecca Harms u Othmar Karas infurmat lis-sedja li huma kienu xtaqu jivvutaw favur it-talba. Erika Mann infurmat lis-sedja li hi xtaqet tivvota kontra.

Il-punt ġie miżjud bħala l-aħħar punt ta' l-aġenda ta' nhar l-Erbgħa.

Skadenzi għat-tressiq ta' emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjoni:

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: it-Tlieta 5.07.2005 à 10 h.

emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunti: L-Erbgħa 6.07.2005 fl-10.00.

Il-Ħamis

Talba tal-Kumitat LIBE biex il-Parlament jikkonferma r-rifjut fil-plenarja tar-rapport Claude Moraes (A6-0139/2005), li kien ġie riferut lura lill-kumitat (punt 8.3 tal-Minuti ta' 26.05.2005), bl-adozzjoni ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva li tagħlaq il-proċedura konsultattiva.

Il-Parlament approva din t-talba.

Il-votazzjoni ssir nhar il-Ħamis.

Talba tal-Kumitat LIBE għal ħin miżjudi biex ikun eżaminat ir-rapport Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005), li kien ġie riferut lura lill-kumitat (punt 6.8 tal-Minuti ta' 07.06.2005).

Il-Parlament approva din t-talba.

Tkellmu: Jean-Marie Cavada, chairman tal-Kummissjoni LIBE, u Hannes Swoboda.

*

* *

Hekk ġie stabbilit l-ordni tas-seduta.

14.   Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skond l-Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura:

Péter Olajos, Eluned Morgan, Zdzisław Zbigniew Podkański, Alyn Smith, Koenraad Dillen, Georgios Karatzaferis, Daniel Marc Cohn-Bendit, Bairbre de Brún, Vytautas Landsbergis, Proinsias De Rossa, Gay Mitchell, Othmar Karas, Jörg Leichtfried, Urszula Krupa, Jim Higgins, Csaba Sándor Tabajdi, Bogdan Pęk, Ursula Stenzel, Evangelia Tzampazi, Gerard Batten, Toomas Hendrik Ilves, Jo Leinen u Simon Busuttil.

IPPRESIEDA: Ingo FRIEDRICH

Viċi President

15.   Talba għad-difiża tal-privileġġi u l-immunità tas-Sur Umberto Bossi (dibattitu)

Rapport Talba għad-difiża tal-privileġġi u l-immunità tas-Sur Umberto Bossi (2004/2101(IMM)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali.

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0210/2005)

Diana Wallis ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Klaus-Heiner Lehne f'isem il-grupp PPE-DE, u Maria Berger f'isem il-grupp PSE.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.8 ta' Minuti ta' 05.07.2005.

16.   Talba għad-difiża tal-privileġġi u l-immunità ta' Jean Charles Marchiani (dibattitu)

Rapport Talba għad-difiża tal-privileġġi u l-immunità ta' Jean Charles Marchiani (2005/2105(IMM)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali.

Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005)

Francesco Enrico Speroni ippreżenta r-rapport.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.9 ta' Minuti ta' 05.07.2005.

17.   Bank Ċentrali Ewropew (2004) — Strateġija ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni li tikkonċerna l-Ewro u l-EMU (dibattitu)

Rapport Rapport annwali 2004 tal-Bank Ċentrali Ewropew (2005/2048(INI)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji.

Rapporteur: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005)

Rapport L-implimentazzjoni ta' strateġija ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni li tikkonċerna l-Ewro u l- Unjoni ekonomika u monetarja (2005/2078(INI)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji.

Rapporteur: Jules Maaten (A6-0197/2005)

Kurt Joachim Lauk ippreżenta r-rapport.

Jules Maaten ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Jean-Claude Trichet, President tal-BCE et Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Ján Hudacký f'isem il-grupp PPE-DE, u Manuel António dos Santos f'isem il-grupp PSE.

IPPRESIEDA: Miroslav OUZKÝ

Viċi President

Tkellmu: Wolf Klinz f'isem il-grupp ALDE, Sahra Wagenknecht f'isem il-grupp GUE/NGL, John Whittaker f'isem il-grupp IND/DEM, Liam Aylward f'isem il-grupp UEN, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, Alexander Radwan, Katerina Batzeli, Margarita Starkevičiūtė, Georgios Toussas, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Pervenche Berès, Piia-Noora Kauppi, Harald Ettl, Andreas Schwab, Benoît Hamon, Avril Doyle, Antolín Sánchez Presedo, Stanisław Jałowiecki, Joseph Muscat, Zita Pleštinská, Justas Vincas Paleckis, Joaquín Almunia u Jean-Claude Trichet.

IPPRESIEDA: Edward McMILLAN-SCOTT

Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.10 ta' Minuti ta' 05.07.2005.

18.   Sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (ftalati) u s-sigurtà tal-ġugarelli ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Posizzjoni Komuni tal-Kunsill bil-ħsieb li tiġi adottata Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda għat-tnejn u għoxrin darba d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mar-restrizzjonijiet dwar il-marketing u l-użu ta' ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (ftalati f'ġugarelli u artikoli għall-ħarsien tat-tfal) (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) — Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel.

Rapporteur: Antonios Trakatellis (A6-0196/2005)

Antonios Trakatellis ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Tkellem Günther Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Horst Schnellhardt f'isem il-grupp PPE-DE, Dan Jørgensen f'isem il-grupp PSE, Frédérique Ries f'isem il-grupp ALDE, Jillian Evans f'isem il-grupp Verts/ALE, Jonas Sjöstedt f'isem il-grupp GUE/NGL, Urszula Krupa f'isem il-grupp IND/DEM, Liam Aylward f'isem il-grupp UEN, Irena Belohorská Membru mhux affiljata, Bogusław Sonik, Linda McAvan, Chris Davies, Hiltrud Breyer, Jens-Peter Bonde, Mojca Drčar Murko, David Hammerstein Mintz u Günther Verheugen.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.6 ta' Minuti ta' 05.07.2005.

19.   Pjan t'Azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea favur l-eko-teknoloġiji (dibattitu)

Rapport Promozzjoni tat-teknoloġiji użati għal żvilupp dejjiemi: pjan t'Azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea favur leko-teknoloġiji (2004/2131(INI)) — Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel.

Rapporteur: Riitta Myller (A6-0141/2005)

Riitta Myller ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Rebecca Harms (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Chris Davies f'isem il-grupp ALDE, Cristina Gutiérrez-Cortines u Stavros Dimas.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.12 ta' Minuti ta' 05.07.2005.

20.   Strateġiji tematiċi dwar it-tniġġis ta' l-arja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Strateġiji tematiċi dwar it-tniġġis ta' l-arja

Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: John Bowis f'isem il-grupp PPE-DE, Dorette Corbey f'isem il-grupp PSE, Satu Hassi f'isem il-grupp Verts/ALE, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Richard Seeber u Stavros Dimas.

Id-dibattitu ngħalaq.

21.   Sigurtà fil-provvista ta' l-elettriku u l-investiment fl-infrastruttura ***I (dibattitu)

Rapport Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri għassalvagwardja tas-sigurtà fil-provvista ta' l-elettriku u ta' l-investiment fl-infrastruttura (COM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD)) — Kumitat dwar l-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija.

Rapporteur: Giles Chichester (A6-0099/2005)

Tkellem Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni).

Giles Chichester ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Manuel António dos Santos (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), András Gyürk f'isem ilgrupp PPE-DE, Reino Paasilinna f'isem il-grupp PSE, Jorgo Chatzimarkakis f'isem il-grupp ALDE, Esko Seppänen f'isem il-grupp GUE/NGL, Anna Elzbieta Fotyga f'isem il-grupp UEN, Leopold Józef Rutowicz Membru mhux affiljat, Paul Rübig, Lena Ek, Vladimír Remek u Andris Piebalgs

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.7 ta' Minuti ta' 05.07.2005.

22.   Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-sessjoni ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument “Aġenda” PE 357/481/OJMA).

23.   Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.05.

Julian Priestley

Segretarju Ġenerali

Mario Mauro

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krarup, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liotard, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vernola, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wiersma, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


ANNESS II

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI B'SEJĦA TA' L-ISMIJIET

1.   Bidla fl-aġenda

Favur: 110

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde

PPE-DE: Barsi-Pataky, Brepoels, Březina, Busuttil, Caspary, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Duchoň, Eurlings, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Gaľa, Goepel, Gräßle, Grossetête, Guellec, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hudacký, Itälä, Jordan Cizelj, Kasoulides, Klamt, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lehne, Lulling, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Sudre, Sumberg, Szájer, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Weisgerber, von Wogau, Záborská, Zvěřina

PSE: Batzeli, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Piecyk

UEN: Libicki

Verts/ALE: Auken, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Onesta, Romeva i Rueda, Schroedter, Smith

Kontra: 93

ALDE: Andrejevs, Cavada, Chatzimarkakis, Drčar Murko, Duquesne, Ek, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Ludford, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Savi, Sterckx, Szent-Iványi, Wallis, Watson

GUE/NGL: Catania, de Brún, Flasarová, Ransdorf, Toussas, Wurtz

IND/DEM: Karatzaferis, Rogalski

NI: Mote

PPE-DE: Beazley, Chichester, Deva, Fjellner, Gutiérrez-Cortines, Jałowiecki, Sonik, Strejček, Tannock

PSE: Andersson, Ayala Sender, Barón Crespo, Berès, Calabuig Rull, Christensen, Corbett, Cottigny, De Rossa, Désir, Dobolyi, Ettl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Grabowska, Guy-Quint, Hedkvist Petersen, Honeyball, Ilves, Kósáné Kovács, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Patrie, Poignant, Reynaud, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Segelström, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Wiersma

Verts/ALE: Staes, Voggenhuber

Astensjonijiet: 21

ALDE: Mulder

GUE/NGL: Henin

IND/DEM: Batten, Booth, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Titford

NI: Kozlík

PPE-DE: Belet, Cabrnoch, Doyle, Fajmon, Kauppi

PSE: Beňová, Whitehead

UEN: Fotyga, Janowski

Verts/ALE: Rühle


It-Tlieta, 5 ta' Lulju 2005

6.7.2006   

MT EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

C NaN/14


MINUTI

(2006/C 157 E/02)

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

IPPRESIEDA: Luigi COCILOVO

Viċi President

1.   Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.

2.   Korrezzjonijiet tal-votazzjoni tas-seduti preċedenti

Il-Membri li ġejjin ressqu korrezzjonijiet ta' vot:

Data tas-seduta: 09.06.2005

Rapport Duarte Freitas — A6-0157/2005

votazzjoni waħda: Jean-Louis Bourlanges

Data tas-seduta: 04.07.2005

idla fl-aġenda - talba ta' Othmar Karas

kontra: Katerina Batzeli

3.   Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt

1)

mill-Kunsill u l-Kummissjoni

Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni ta' l-istrument ta' flessibilità favur l-għajnuna għar-rijabilitazzjoni u r-rikostruzzjoni tal-pajjiżi milquta mit-Tsunami skond il-punt 24 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-6 ta' Mejju 1999 (COM(2005)0278 — C6-0211/2005 — 2005/2137(ACI)).

irreferut

responsabbli BUDG

 

opinjoni AFET, DEVE

Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 22/2005 — Sezzjoni III — Kummissjoni (SEC(2005)0821 — C6-0212/2005 — 2005/2144(GBD)).

irreferut

responsabbli BUDG

2)

mill-kumitati parlamentari, ir-rapport li ġej:

* Rapport fuq il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonċerna l-konklużjoni ta' ftehima bejn il- Komunità Ewropea u l-gvern tal-Kanada fuq l-ipproċessar ta' informazzjoni fuq il-passiġġieri miġbura minn qabel (API)/dossiers tal-passiġġieri (PNR) dejta (COM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS)) - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Rapporteur: in't Veld Sophia (A6-0226/2005)

3.)

mill-Membri, dikjarazzjonijiet bil-miktub biex jitniżżlu fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Richard Howitt, David Hammerstein Mintz, Ursula Stenzel, Adamos Adamou u Grażyna Staniszewska fuq il-mardiet rhumatismales (41/2005).

4.   Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Billi ma kisbux in-numru ta' voti neċessarji skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 116, paragrafu 5, iddikjarazzjonijiet bil-miktub Nru 13, 14, 15, 16/2005 isiru nulli u bla effett.

5.   Dibattitu fuq każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-proposti għal riżoluzzjoni ppreżentati)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu, skond l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura, li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip fuq il-proposti għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.

IŻ-ŻIMBABWE

Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert u Frithjof Schmidt f'isem il-grupp Verts/ALE, fuq iż-Żimbabwe (B6-0416/2005);

Bastiaan Belder f'isem il-grupp IND/DEM, fuq iż-Żimbabwe (B6-0421/2005);

Pasqualina Napoletano u Glenys Kinnock f'isem il-grupp PSE, fuq iż-Żimbabwe (B6-0430/2005);

Elizabeth Lynne u Cecilia Malmström f'isem il-grupp ALDE, fuq iż-Żimbabwe (B6-0432/2005);

Luisa Morgantini, Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto u Gabriele Zimmer f'isem il-grupp GUE/NGL, fuq iż-Żimbabwe (B6-0434/2005);

Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Michael Gahler u Bernd Posselt f'isem il-grupp PPE-DE, fuq iżŻimbabwe (B6-0439/2005);

Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis u Eoin Ryan f'isem il-grupp UEN, fuq is-sitwazzjoni fiżŻimbabwe (B6-0442/2005).

II.

TRATTAMENT TAT-TFAL FIL-GWATAMELA

Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger u Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf f'isem il-grupp Verts/ALE, fuq is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Gwatamela, inkluż it-trattament tat-tfal (B6-0415/2005);

Philippe Morillon u Antoine Duquesne f'isem il-grupp ALDE, fuq it-trattament tat-tfal fil-Gwatamela (B6-0419/2005);

Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà u Edite Estrela f'isem il-grupp PSE, fuq it-trattament tat-tfal fil-Gwatamela (B6-0431/2005);

Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto u Giusto Catania f'isem il-grupp GUE/NGL, fuq is-sitwazzjoni taddrittijiet tal-bniedem fil-Gwatamela, inkluż it-trattament tat-tfal (B6-0435/2005);

Rolandas Pavilionis u Cristiana Muscardini f'isem il-grupp UEN, fuq it-trattament tat-tfal fil-Gwatamela (B6-0436/2005);

Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u Bernd Posselt f'isem il-grupp PPE-DE, fuq l-adozzjoni fil-Gwatamela (B6-0438/2005).

III.

ID-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM FL-ETJOPJA

Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert u Frithjof Schmidt f'isem il-grupp Verts/ALE, fuq is-sitwazzjoni fl-Etjopja (B6-0417/2005);

Philippe Morillon u Fiona Hall f'isem il-grupp ALDE, fuq is-sitwazzjoni fl-Etjopja (B6-0418/2005);

Pasqualina Napoletano f'isem il-grupp PSE, fuq is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Etjopja (B6-0422/2005);

Luisa Morgantini, Marco Rizzo u Vittorio Agnoletto f'isem il-grupp GUE/NGL, fuq l-Etjopja (B6-0433/2005);

Anders Wijkman, Mario Mantovani, Bernd Posselt u Charles Tannock f'isem il-grupp PPE-DE, fuq is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Etjopja (B6-0437/2005);

Ģirts Valdis Kristovskis f'isem il-grupp UEN, fuq is-sitwazzjoni fl-Etjopja (B6-0441/2005).

Il-ħin għad-diskorsi jiġi allokat skond l-Artikolu 142 tar-Regoli tal-Proċedura.

6.   Privattiva għal invenzjonijiet implimentati bil-kompjuter ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Posizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb li tiġi adottata Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta' privattiva għal invenzjonijiet implimentati bil-kompjuter (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali.

Rapporteur: Michel Rocard (A6-0207/2005).

Michel Rocard ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Tkellem Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Piia-Noora Kauppi f'isem il-grupp PPE-DE, Maria Berger f'isem il-grupp PSE, Toine Manders f'isem il-grupp ALDE, Eva Lichtenberger f'isem il-grupp Verts/ALE, Ilda Figueiredo f'isem il-grupp GUE/NGL, Thomas Wise f'isem il-grupp IND/DEM, Brian Crowley f'isem il-grupp UEN, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, Klaus-Heiner Lehne, Andrzej Jan Szejna, Sharon Margaret Bowles, David Hammerstein Mintz, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Roberta Angelilli, Luca Romagnoli, Giuseppe Gargani u Manuel Medina Ortega.

IPPRESIEDA: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Viċi President

Tkellmu: Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter u Joaquín Almunia.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.3 ta' Minuti ta' 06.07.2005.

IPPRESIEDA: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Viċi President

7.   Ħin tal-votazzjonijiet

Dettalji tal-votazzjonijiet (emendi, voti separati u maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness I tal-Minuti.

7.1.   Ġlieda kontra n-nematodi taċ-ċisti fil-patata * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra n-nematodi taċ-ċisti fil-patata (COM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS)) — Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali.

Rapporteur: Joseph Daul (A6-0192/2005).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2005)0261)

7.2.   Protokoll ta' ftehim dwar it-Trasport Marittimu maċ-Ċina, wara t-tkabbir * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Proposta għal deċizjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar it- Trasport Marittimu bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha minn naħa, u r-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja tar- Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka (COM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS)) — Kumitat dwar it-Trasport u t-Turiżmu.

Rapporteur: Paolo Costa (A6-0205/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2005)0262)

7.3.   Ftehim dwar il-Konservazzjoni ta' l-għasafar ta' l-ilma migraturi ta' l-Afrika-Ewroasja * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Komunità Ewropea ta' Ftehim dwar il- Konservazzjoni ta' l-għasafar ta' l-ilma migraturi ta' l-Afrika-Ewroasja (COM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS)) — Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel.

Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2005).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2005)0263)

7.4.   Talba għad-difiża ta' l-immunità tas-Sur Bossi (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Talba għad-difiża ta' l-immunità parlamentari tas-Sur Bossi (2004/2203(IMM)) — Kumitat dwar l- Affarijiet Legali.

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0209/2005).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 4)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2005)0264)

7.5.   Talba għat-tneħħija ta' l-immunita tas-Sur Mote (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Talba għat-tneħħija ta' l-immunita ta' Ashley Mote (2005/2037(IMM)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali.

Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0213/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 5)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2005)0265)

7.6.   Sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (ftalati) u s-sigurtà tal-ġugarelli ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Posizzjoni Komuni tal-Kunsill bil-ħsieb li tiġi adottata Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda għat-tnejn u għoxrin darba d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mar-restrizzjonijiet dwar il-marketing u l-użu ta' ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (ftalati f'ġugarelli u artikoli għall-ħarsien tat-tfal) (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) — Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel.

Rapporteur: Antonios Trakatellis (A6-0196/2005).

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 6)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2005)0266)

7.7.   Sigurtà fil-provvista ta' l-elettriku u l-investiment fl-infrastruttura ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri għas-salvagwardja tas-sigurtà fil-provvista ta' l-elettriku u ta' l-investiment fl-infrastruttura (COM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD)) — Kumitat dwar l-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija.

Rapporteur: Giles Chichester (A6-0099/2005).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0267)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0267)

Tkellmu:

Giles Chichester (rapporteur) à l'issue du vote.

7.8.   Talba għad-difiża tal-privileġġi u l-immunità tas-Sur Umberto Bossi (votazzjoni)

Rapport Talba għad-difiża tal-privileġġi u l-immunità tas-Sur Umberto Bossi (2004/2101(IMM)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali.

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0210/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 8)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI No 1

Adottata (P6_TA(2005)0268)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI No 2

Adottata (P6_TA(2005)0268)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI No 3

Adottata (P6_TA(2005)0268)

7.9.   Talba għad-difiża tal-privileġġi u l-immunità ta' Jean Charles Marchiani (votazzjoni)

Rapport Talba għad-difiża tal-privileġġi u l-immunità ta' Jean Charles Marchiani (2005/2105(IMM)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali.

Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 9)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2005)0269)

7.10.   Bank Ċentrali Ewropew (2004) (votazzjoni)

Rapport annwali 2004 tal-Bank Ċentrali Ewropew (2005/2048(INI)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji.

Rapporteur: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rifjutata

7.11.   Strateġija ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni li tikkonċerna l-Ewro u l-EMU (votazzjoni)

Rapport L-implimentazzjoni ta' strateġija ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni li tikkonċerna l-Ewro u l- Unjoni ekonomika u monetarja (2005/2078(INI)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji.

Rapporteur: Jules Maaten (A6-0197/2005).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0270)

7.12.   Pjan t'Azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea favur l-eko-teknoloġiji (votazzjoni)

Rapport Promozzjoni tat-teknoloġiji użati għal żvilupp dejjiemi: pjan t'Azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea favur l-eko-teknoloġiji (2004/2131(INI)) — Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel.

Rapporteur: Riitta Myller (A6-0141/2005).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0271)

7.13.   Sfruttament u xogħol tat-tfal fil-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw (votazzjoni)

Rapport Sfruttament tat-tfal f'pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, b'mod speċjali ix-xogħol tat-tfal (2005/2004(INI)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp.

Rapporteur: Manolis Mavrommatis (A6-0185/2005).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Manolis Mavrommatis (rapporteur) fait une déclaration sur la base de l'article 131, paragraphe 4, du règlement.

Adottata (P6_TA(2005)0272)

8.   Merħba uffiċjali

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lill-membri tad-delegazzoni tal-Parlament Indjan, immexxija mis- Sur Rahman Khan, Viċi President tal-Kunsill ta' l-Istati li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.

IPPRESIEDA: Josep BORRELL FONTELLES

President

9.   Seduta formali — L-Italja

(Mill-12.00 sal-12.30 saret seduta formali tal-Parlament fl-okkażjoni taż-żjara tas-Sur Carlo Azeglio Ciampi, President tar-Repubblika Taljana.)

Carlo Azeglio Ciampi għamel dikjarazzjoni.

Mario Borghezio flimkien ma' diversi membri oħra tal-Lega Nord li xejru 'streamers', għajjat u interrompa lindirizz tal-President Ciampi. Wara li pprova diversi drabi mingħajr suċċess biex iġiegħel lil dawk responsabbli mill-istorbju biex iġibu ruħhom sew, Il-President, keċċiehom mill-emiċiklu skond l-Artikolu 146.

Carlo Azeglio Ciampi kompla bid-diskors tiegħu.

IPPRESIEDA: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Viċi President

Tkellem Bruno Gollnisch fuq l-abbozz tat-Trattat tal-Kostituzzjoni

10.   Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-votazzjoni li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni orali:

Rapport Diana Wallis — A6-0209/2005: Luca Romagnoli

Rapport Jules Maaten — A6-0197/2005: Andreas Mölzer

11.   Korrezzjonijiet ta' vot

Il-Membri li ġejjin ressqu korrezzjonijiet ta' vot:

Rapport Antonios Trakatellis — A6-0196/2005

blokk 1 (emendi 18-21)

favur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Alexander Lambsdorff, María Sornosa Martínez, Anders Wijkman

astensjonijiet: Holger Krahmer, Zbigniew Zaleski

Rapport Kurt Joachim Lauk — A6-0203/2005

emenda 11

favur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rapport Jules Maaten — A6-0197/2005

emenda 8

favur: Caroline Lucas

kontra: Marie-Hélène Descamps, Gérard Onesta

Rapport Manolis Mavrommatis — A6-0185/2005

emenda 4

favur: Paul Rübig

kontra: Gunnar Hökmark

astensjonijiet: Paul Marie Coûteaux

riżoluzzjoni (test sħiħ)

favur: Lena Ek

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.50, ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05)

IPPRESIEDA: Mario MAURO

Viċi President

12.   Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

13.   Fond ta' Żvilupp Reġjonali Ewropew, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni *** — Fond ta' Koeżjoni *** — Fond ta' Żvilupp Reġjonali Ewropew ***I — Twaqqif ta' Grupp Ewropew ta' Kooperazzjoni bejn il-fruntieri (GECT) ***I — Fond Soċjali Ewropew ***I — Fond Ewropew tas-Sajd * (dibattitu)

Rapport Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jwaqqaf id-disposizzjonijiet ġenerali għall-Fond ta' Żvilupp Reġjonali Ewropew, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni (COM(2004)0492 — 2004/0163(AVC)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali.

Rapporteur: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005).

Rapport Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jwaqqaf il-Fond ta' Koeżjoni (COM(2004)0494 — 2004/0166(AVC)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali.

Rapporteur: Alfonso Andria (A6-0178/2005).

Rapport Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-Fond ta' Żvilupp Reġjonali Ewropew (COM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali.

Rapporteur: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005).

Rapport Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' Grupp Ewropew ta' Kooperazzjoni bejn il-fruntieri (GECT) (COM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali.

Rapporteur: Jan Olbrycht (A6-0206/2005).

Rapport Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew (COM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD)) — Kumitat dwar l-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali.

Rapporteur: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005).

Rapport Proposta għal Regolament tal-Kunsill: Il-Fond Ewropew tas-Sajd (COM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS)) — Kumitat dwar is-Sajd.

Rapporteur: David Casa (A6-0217/2005).

Konstantinos Hatzidakis ippreżenta r-rapport (A6-0177/2005).

Alfonso Andria ippreżenta r-rapport (A6-0178/2005).

Giovanni Claudio Fava ippreżenta r-rapport (A6-0184/2005).

Jan Olbrycht ippreżenta r-rapport (A6-0206/2005).

José Albino Silva Peneda ippreżenta r-rapport (A6-0216/2005).

David Casa ippreżenta r-rapport (A6-0217/2005).

Tkellem Alun Michael (President tal-Kunsill fil-karika).

Tkellmu: Danuta Hübner (Membru tal-Kummissjoni), Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) u Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni).

IPPRESIEDA: Luigi COCILOVO

Viċi President

Tkellmu: Nathalie Griesbeck (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG) fuq ir-rapporti A6-0177/2005, A6-0178/2005, A6-0184/2005, A6-0216/2005 et A6-0217/2005, Tadeusz Zwiefka (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL) fuq ir-rapport A6-0177/2005, Bogusław Sonik (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI) fuq ir-rapporti A6-0177/2005 et A6-0184/2005, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM) fuq ir-rapporti A6-0177/2005 u A6-0216/2005, Josu Ortuondo Larrea (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN) fuq ir-rapport A6-0178/2005, Roselyne Bachelot-Narquin (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL) fuq ir-rapport A6-0184/2005, Lambert van Nistelrooij (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE) fuq ir-rapport A6-0184/2005, Gábor Harangozó (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI) fuq ir-rapport A6-0184/2005, Marta Vincenzi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM) fuq ir-rapport A6-0184/2005, Elisabeth Schroedter (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI) fuq ir-rapport A6-0216/2005, Jim Higgins (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI) fuq ir-rapport A6-0217/2005, Gerardo Galeote Quecedo f'isem il-grupp PPE-DE, Constanze Angela Krehl f'isem il-grupp PSE, Jean Marie Beaupuy f'isem il-grupp ALDE, Gisela Kallenbach f'isem il-grupp Verts/ALE, Ilda Figueiredo f'isem il-grupp GUE/NGL, Vladimír Železný f'isem il-grupp IND/DEM, Adam Jerzy Bielan f'isem il-grupp UEN, Jana Bobošíková Membru mhux affiljata, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Paavo Väyrynen, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Graham Booth, Seán Ó Neachtain, Peter Baco, István Pálfi, Zita Gurmai, Mojca Drčar Murko, Marie-Hélène Aubert, Kyriacos Triantaphyllides, Bastiaan Belder u Salvatore Tatarella.

IPPRESIEDA: Manuel António dos SANTOS

Viċi President

Tkellmu: James Hugh Allister, Miroslav Mikolášik, Udo Bullmann, Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, Giusto Catania, Mieczysław Edmund Janowski, Carmen Fraga Estévez, Catherine Stihler, Alfonso Andria, Georgios Karatzaferis, Alun Michael, Guntars Krasts, Francesco Musotto, Jan Andersson, Grażyna Staniszewska, Ioannis Gklavakis, Richard Falbr, Markus Pieper, Inés Ayala Sender, Jan Březina, Stavros Arnaoutakis, László Surján, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margie Sudre, Bernadette Bourzai, Ria Oomen-Ruijten, Eluned Morgan, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Hedkvist Petersen, Etelka Barsi-Pataky, Duarte Freitas, Rosa Miguélez Ramos, Ivo Belet, Paulo Casaca, Thomas Mann, Richard Seeber, James Nicholson, Danuta Hübner, Vladimír Špidla u Joe Borg.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.5 ta' Minuti ta' 06.07.2005, punt 4.6 ta' Minuti ta' 06.07.2005, punt 4.7 ta' Minuti ta' 06.07.2005, punt 4.8 ta' Minuti ta' 06.07.2005, punt 4.9 ta' Minuti ta' 06.07.2005 u punt 4.10 ta' Minuti ta' 06.07.2005.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.15 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00)

IPPRESIEDA: Janusz ONYSZKIEWICZ

Viċi President

14.   Skadenza għat-tressiq ta' emendi

Ir-rapport li ġej kien adottat fil-kumitat, skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura.

Raport dwar il-ftehima KE/Kanada dwar l-ipproċessar ta' dejta li tikkonċerna l-ġbir ta' l-informazzjoni minn qabel fuq il-vjaġġaturi (API)/dossiers tal-passiġġieri (PNR) — Kumintat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (COM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS)).

Rapporteur: Sophia in 't Veld (A6-0226/2005)

L-iskadenza għat-tressiq ta' emendi ġiet iffissata għas-06.07.2005 fl-10.00.

15.   Irwol tan-nisa fit-Turkija (dibattitu)

Rapport L-irwol tan-nisa fit-Turkija fil-ħajja soċjali, ekonomika u politika (2004/2215(INI)) — Kumitat dwar id-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi.

Rapporteur: Emine Bozkurt (A6-0175/2005).

Emine Bozkurt ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Doris Pack f'isem il-grupp PPE-DE, Lissy Gröner f'isem il-grupp PSE, Anneli Jäätteenmäki f'isem ilgrupp ALDE, Hiltrud Breyer f'isem il-grupp Verts/ALE, Feleknas Uca f'isem il-grupp GUE/NGL, Georgios Karatzaferis f'isem il-grupp IND/DEM, Koenraad Dillen Membru mhux affiljat, Edit Bauer, Zita Gurmai, Cem Özdemir, Jan Tadeusz Masiel, Katerina Batzeli u Olli Rehn.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.15 ta' Minuti ta' 06.07.2005.

16.   Opportunitajiet indaqs u trattament indaqs bejn l-irġiel u n-nisa f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-impjiegi u max-xogħol ***I (dibattitu)

Rapport Proposta dwar Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' prinċipji għal opportunitajiet u trattament indaqs bejn l-irġiel u n-nisa f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-impjiegi u maxxogħol (COM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD)) — Kumitat dwar id-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi.

Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0176/2005).

Tkellem Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

Joachim Wuermeling (flok ir-rapporteur) ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Katalin Lévai (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Anna Záborská f'isem il-grupp PPE-DE, Bernadette Vergnaud f'isem il-grupp PSE, Anneli Jäätteenmäki f'isem il-grupp ALDE, Hiltrud Breyer f'isem il-grupp Verts/ALE, Eva-Britt Svensson f'isem il-grupp GUE/NGL, Urszula Krupa f'isem il-grupp IND/DEM, Lissy Gröner, Věra Flasarová, Christa Prets, Vladimír Špidla u Hiltrud Breyer, biex jagħmel mistoqsija lill-Kummissjoni li għaliha wieġeb Vladimír Špidla.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.11 ta' Minuti ta' 06.07.2005.

17.   Liġi applikabbli għal obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (“ROME II”) ***I (dibattitu)

Rapport Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għal obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (“ROME II”) (COM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168 (COD)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali.

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0211/2005).

Tkellem Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni).

Diana Wallis ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Barbara Kudrycka (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Rainer Wieland f'isem il-grupp PPE-DE, Katalin Lévai f'isem il-grupp PSE, Monica Frassoni f'isem il-grupp Verts/ALE, u Franco Frattini.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.12 ta' Minuti ta' 06.07.2005.

18.   Listi “No-fly”/Fajl (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Listi “No-fly”/Fajl

Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Georg Jarzembowski f'isem il-grupp PPE-DE, Martine Roure f'isem il-grupp PSE, Sophia in 't Veld f'isem il-grupp ALDE, Stavros Lambrinidis u Franco Frattini

Id-dibattitu ngħalaq.

19.   Sitwazzjoni politika u l-indipendenza tal-media fil-Belarus (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Sitwazzjoni politika u l-indipendenza tal-media fil-Belarus.

Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni

Tkellmu: Bogdan Klich f'isem il-grupp PPE-DE, Marek Maciej Siwiec f'isem il-grupp PSE, Anne E. Jensen f'isem il-grupp ALDE, Konrad Szymański f'isem il-grupp UEN, Aldis Kušķis, Joseph Muscat, Rolandas Pavilionis, Charles Tannock u Benita Ferrero-Waldner

Proposti għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Karl von Wogau, Alfred Gomolka u Aldis Kušķis f'isem il-grupp PPE-DE, (B6-0411/2005);

Graham Watson u Janusz Onyszkiewicz f'isem il-grupp ALDE, (B6-0413/2005);

Elisabeth Schroedter, Milan Horáček u Marie Anne Isler Béguin f'isem il-grupp Verts/ALE, (B6-0420/2005);

Jonas Sjöstedt u André Brie f'isem il-grupp GUE/NGL, (B6-0424/2005);

Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec u Joseph Muscat f'isem il-grupp PSE, (B6-0426/2005);

Rolandas Pavilionis, Konrad Szymański u Inese Vaidere f'isem il-grupp UEN, (B6-0428/2005)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.5 ta' Minuti ta' 07.07.2005.

20.   Regoli ta' l-oriġini fil-ftehim ta' kummerċ preferenzjali (dibattitu)

Mistoqsija orali magħmula minn Enrique Barón Crespo, lill-Kummissjoni: Regoli dwar l-oriġini f'arranġamenti kummerċjali preferenzjali (COM(2005)0100 finali (B6-0329/2005)

Enrique Barón Crespo għamel il-mistoqsija orali.

László Kovács (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija orali

Tkellmu: Maria Martens f'isem il-grupp PPE-DE, Antolín Sánchez Presedo f'isem il-grupp PSE, u László Kovács.

Id-dibattitu ngħalaq.

21.   Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-sessjoni ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument “Aġenda” PE 357.481/OJME).

22.   Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 00.05.

Julian Priestley

Segretarju Ġenerali

Janusz Onyszkiewicz

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


ANNESS I

RIŻULTATI TAL-VOTAZZJONIJIET

Abbrevjazzjonijiet u simboli

+

adottat

-

irrifjutat/a

skadut/a

Ir

irtirat/a

VSI (..., ..., ...)

votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet (favur, kontra, astenew)

VE (..., ..., ...)

votazzjoni eletronika (favur, kontra, astenew)

Vmaq

votazzjoni maqsuma

Vsep

votazzjoni separata

em

emenda

EmK

emenda ta' kompromess

PK

parti korrispondenti

EmT

emenda li tħassar

=

emendi identiċi

§

paragrafu

Art

Artikolu

Pre

premessa

MOZ

mozzjoni għal riżoluzzjoni

MOZK

mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta

SIG

votazzjoni sigrieta

1.   Ġlieda kontra n-nematodi taċ-ċisti fil-patata *

Rapport: JOVSEPH DAUL (A6-0192/2005)

Suġġett

VSI, eċċ.

Votazzjoni

VSI/VE — rimarki

Votazzjoni waħda

 

+

 

2.   Protokoll ta' ftehim dwar it-Trasport Marittimu maċ-Ċina, wara t-tkabbir *

Rapport: PAOLO COSTA (A6-0205/2005)

Suġġett

VSI, eċċ.

Votazzjoni

VSI/VE — rimarki

Votazzjoni waħda

 

+

 

3.   Ftehim dwar il-Konservazzjoni ta' l-għasafar ta' l-ilma migraturi ta' l-Afrika-Ewroasja *

Rapport: KARL-HEINZ FLORENZ (A6-0187/2005)

Suġġett

VSI, eċċ.

Votazzjoni

VSI/VE — rimarki

Votazzjoni waħda

 

+

 

4.   Talba għad-difiża ta' l-immunità tas-Sur Bossi

Rapport: DIANA WALLIS (A6-0209/2005)

Suġġett

VSI, eċċ.

Votazzjoni

VSI/VE — rimarki

Votazzjoni waħda

VE

+

200, 180, 24

5.   Talba għat-tneħħija ta' l-immunità tas-Sur Mote

Rapport: KLAUS-HEINER LEHNE (A6-0213/2005)

Suġġett

VSI, eċċ.

Votazzjoni

VSI/VE — rimarki

Votazzjoni waħda

 

+

 

6.   Phthalates in toys and childcare articles ***II

Talba għat-tieni qari: ANTONIOS TRAKATELLIS (A6-0196/2005)

Suġġett

Am No

Awtur

VSI, eċċ.

Votazzjoni

VSI/VE — rimarki

Blokk Nr 1, pakett ta' kompromessa

18-21

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

VSI

+

487, 9, 10

Blokk Nr 2

1-17

kumitat

 

 

art 1

22

IND/DEM

 

-

 

Wara pre 9

23

IND/DEM

 

-

 

Talba għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

PPE-DE: Block No 1

Verts/ALE: Block No 1

7.   Sigurtà fil-provvista ta' l-elettriku u l-investiment fl-infrastruttura ***I

Rapport: GILES CHICHESTER (A6-0099/2005)

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI, eċċ.

Votazzjoni

VSI/VE — rimarki

Emendi mill-kumitat risponsabbli — block Votes

47-72

kumitat

 

+

 

Votazzjoni: proposta emendata

 

+

 

Votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva

 

+

 

Varji

L-Emendi 1 sa 46 kellhom jiġu rtirati.

8.   Talba għad-difiża tal-privileġġi u l-immunità tas-Sur Umberto Bossi

Rapport: DIANA WALLIS (A6-0210/2005)

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI, eċċ.

Votazzjoni

VSI/VE — rimarki

Proposal for a decision No 1

Votazzjoni: deċiżjoni (sħiħa)

 

+

 

Proposta għal deċiżjoni Nr 2

Votazzjoni: deċiżjoni (sħiħa)

 

+

 

Proposta għal deċiżjoni Nr 3

Votazzjoni: deċiżjoni (sħiħa)

 

+

 

9.   Talba għad-difiża tal-privileġġi u l-immunità ta' Jean Charles Marchiani

Rapport: FRANCESCO ENRICO SPERONI (A6-0208/2005)

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI, eċċ.

Votazzjoni

VSI/VE — rimarki

Votazzjoni: deċiżjoni (sħiħa)

 

+

 

10.   Bank Ċentrali Ewropew (2004)

Rapport: KURT JOACHIM LAUK (A6-0203/2005)

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI, eċċ.

Votazzjoni

VSI/VE — rimarki

2

4

PSE

 

-

 

10

Verts/ALE

 

-

 

§

test oriġinali

Vsep

+

 

§ 3

5

PSE

 

-

 

§

test oriġinali

Vsep

-

 

§ 4

12

Verts/ALE

 

-

 

6

PSE

 

-

 

§

test oriġinali

Vsep

+

 

wara § 4

13

Verts/ALE

 

-

 

§ 5

11

Verts/ALE

VSI

-

223, 350, 49

§

test oriġinali

Vsep

+

 

§ 11

1D

IND/DEM

 

-

 

7

PSE

 

-

 

§ 14

14

Verts/ALE

 

-

 

§ 20

8

PSE

 

-

 

pre B

2

PSE

 

-

 

wara pre B

9

Verts/ALE

 

-

 

pre D

§

test oriġinali

Vsep

+

 

wara pre J

3

PSE

 

-

 

Votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

VE

-

287, 296, 41

Talba għal votazzjoni separata

PSE: pre D, § 5

Verts/ALE: §§ 2 u 4

ALDE: § 3

Talba għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

Verts/ALE: em 11

11.   Strateġija ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni li tikkonċerna l-Ewro u l-EMU

Rapport: JULES MAATEN (A6-0197/2005)

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI, eċċ.

Votazzjoni

VSI/VE — rimarki

§ 1

6D

IND/DEM

 

-

 

§ 2

7

IND/DEM

 

-

 

§ 4

8D

IND/DEM

VSI

-

119, 488, 11

12

PSE

split

 

 

1

+

 

2/VE

-

262, 317, 36

2

ALDE

 

+

 

§

test oriġinali

 

 

wara § 4

13

PSE

VE

-

297, 310, 4

§ 5

15

PPE-DE

VE

+

330, 277, 10

§ 6

3

ALDE

 

+

 

§ 9

9D

IND/DEM

VSI

-

128, 487, 9

§ 16

14

PSE

 

+

 

§ 18

10D

IND/DEM

 

-

 

§ 19

16D

IND/DEM

 

-

 

4=

11=

ALDE

IND/DEM

 

+

 

pre D

5

IND/DEM

 

-

 

wara pre D

1

ALDE

split

 

 

1

+

 

2

+

 

Votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

VSI

+

493, 117, 14

Talba għal votazzjoni maqsuma

GUE/NGL

em 1

L-ewwel parti: Test sħiħ mingħajr l-kliem despite “the fact that it was politically ... a mere 0,2 % effect on inflation”;

It-tieni parti: dawn il-kliem

em 12

L-ewwel parti: Sa “a Constitution for Europe”

It-tieni parti: nota ta tfakir

Talba għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

IND/DEM ems 8, 9, votazzjoni finali

12.   Pjan t'Azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea favur l-eko-teknoloġiji

Rapport: RIITTA MYLLER (A6-0141/2005)

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI, eċċ.

Votazzjoni

VSI/VE — rimarki

§ 6

1

PSE

 

+

 

Votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

 

+

 

13.   Sfruttament u xogħol tat-tfal fil-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw

Rapport: MANDIS MAVROMMATIS (A6-0185/2005)

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI, eċċ.

Votazzjoni

VSI/VE — rimarki

§ 6

3

PPE-DE

VSI

+

583, 10, 14

§ 9

4

PPE-DE

VSI

+

571, 9, 13

§ 12

5

PPE-DE

VSI

+

597, 10, 14

§ 14

6

PPE-DE

VSI

+

593, 9, 14

wara § 20

1

PSE

 

+

 

§ 23

7

PPE-DE

VSI

+

604, 8, 15

§ 27

10

GUE/NGL

 

+

 

citation 2

8D

GUE/NGL

VE

+

354, 246, 23

citation 3

9

GUE/NGL

 

+

 

pre A

2

PPE-DE

VSI

+

610, 7, 13

Votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

VSI

+

618, 10, 4

Talba għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

PPE-DE ems 2, 3, 4, 5, 6, 7 u votazzjoni finali


ANNESS II

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI B'SEJĦA TA' L-ISMIJIET

1.   Rakkomandazzjoni: Trakatellis A6-0196/2005

Favur: 487

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Chiesa, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Kułakowski, Lax, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Salvini, Speroni

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, López-Istúriz White, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podkański, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wojciechowski, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carnero González, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Kontra: 9

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister

Astensjonijiet: 10

ALDE: Prodi

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Železný

NI: Mote

PPE-DE: Coveney, Schmitt Ingo, Schnellhardt

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Rapport Lauk A6-0203/2005

Favur: 223

ALDE: Bourlanges

GUE/NGL: Meijer, Morgantini

NI: Czarnecki Marek Aleksander

PPE-DE: Gklavakis, Kasoulides, Matsis, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Samaras, Trakatellis, Varvitsiotis

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 350

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Mote, Mussolini, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Parish, Peterle, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Frassoni, Lagendijk

Astensjonijiet: 49

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Vanhecke

PSE: Hänsch, Rosati

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas

3.   Rapport Maaten A6-0197/2005

Favur: 119

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Pieper, Purvis, Siekierski, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Trakatellis, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina, Zwiefka

PSE: De Rossa

UEN: Bielan, Camre, Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Onesta, Schlyter

Kontra: 488

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Astensjonijiet: 11

ALDE: Ek

GUE/NGL: Rizzo

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PSE: Attard-Montalto, Ferreira Anne, Hedh

Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton

4.   Rapport Maaten A6-0197/2005

Favur: 128

ALDE: Gentvilas, Malmström, Väyrynen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Protasiewicz, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Pahor, Sánchez Presedo, Segelström, Westlund

UEN: Bielan, Camre, Foglietta, Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Lucas, Romeva i Rueda, Schlyter

Kontra: 487

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Coûteaux

NI: Battilocchio, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensjonijiet: 9

ALDE: Ek

GUE/NGL: Rizzo

NI: Baco, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík, Martin Hans-Peter

PSE: Muscat

Verts/ALE: van Buitenen

5.   Rapport Maaten A6-0197/2005

Favur: 493

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 117

ALDE: Ek

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Jałowiecki, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Goebbels, Hedh

UEN: Camre

Verts/ALE: Lucas, Schlyter

Astensjonijiet: 14

ALDE: Malmström

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martinez

PPE-DE: Wijkman

UEN: Bielan, Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

6.   Rapport Mavrommatis A6-0185/2005

Favur: 583

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 10

ALDE: Ek, Malmström

PPE-DE: Elles, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Járóka, Korhola, Šťastný

Astensjonijiet: 14

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Martinez, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Rapport Mavrommatis A6-0185/2005

Favur: 571

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Grabowski, Karatzaferis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Coelho, Coveney, Daul, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 9

ALDE: Ek, Malmström

IND/DEM: Coûteaux

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Ibrisagic, Itälä, Korhola, Stubb

Astensjonijiet: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

8.   Rapport Mavrommatis A6-0185/2005

Favur: 597

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 10

ALDE: Ek, Malmström

PPE-DE: Cederschiöld, Fatuzzo, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Korhola, Stubb

Astensjonijiet: 14

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

9.   Rapport Mavrommatis A6-0185/2005

Favur: 593

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 9

ALDE: Ek, Malmström

IND/DEM: Bonde

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Ibrisagic, Itälä, Korhola, Stubb

Astensjonijiet: 14

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Rapport Mavrommatis A6-0185/2005

Favur: 604

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 8

ALDE: Ek, Malmström

IND/DEM: Bonde

PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Korhola, Sumberg

Astensjonijiet: 15

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

PPE-DE: Cederschiöld

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Rapport Mavrommatis A6-0185/2005

Favur: 610

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 7

ALDE: Malmström

IND/DEM: Borghezio, Salvini, Speroni

PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Ibrisagic

Astensjonijiet: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Mote

PPE-DE: Cederschiöld

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Rapport Mavrommatis A6-0185/2005

Favur: 618

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 10

ALDE: Ek

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

Astensjonijiet: 4

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Knapman

NI: Mote

Verts/ALE: van Buitenen


TESTI ADOTTATI (1)

 


(1)  Għalissa dawn it-testi m'humiex disponibbli bil-Malti

P6_TA(2005)0261

Control of potato cyst nematodes *

European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council directive on the control of potato cyst nematodes (COM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS))

(Consultation procedure)

The European Parliament,

having regard to the Commission proposal to the Council (COM(2005)0151) (1),

having regard to Article 37 of the EC Treaty, pursuant to which the Council consulted Parliament (C6-0116/2005),

having regard to Rule 51 of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Agriculture and Rural Development (A6-0192/2005),

1.

Approves the Commission proposal;

2.

Calls on the Council to notify Parliament if it intends to depart from the text approved by Parliament;

3.

Asks the Council to consult Parliament again if it intends to amend the Commission proposal substantially;

4.

Instructs its President to forward its position to the Council and Commission.


(1)  Not yet published in OJ.

P6_TA(2005)0262

Protocol to Agreement on Maritime Transport with China *

European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision on the conclusion of a Protocol amending the Agreement on Maritime Transport between the European Community and its Member States, of the one part, and the People's Republic of China, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Hungary, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic to the European Union (COM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS))

(Consultation procedure)

The European Parliament,

having regard to the proposal for a Council decision (COM(2004)0864) (1),

having regard to Articles 71(1), 80 and 300(2) of the EC Treaty,

having regard to Article 300(3), first subparagraph, of the EC Treaty, pursuant to which the Council consulted Parliament (C6-0180/2005),

having regard to Rules 51 and 83(7) of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Transport and Tourism (A6-0205/2005),

1.

Approves the conclusion of the Protocol;

2.

Instructs its President to forward its position to the Council and Commission, and the governments and parliaments of the Member States and the People's Republic of China.


(1)  Not yet published in OJ.

P6_TA(2005)0263

African-Eurasian migratory waterbirds *

European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision on the conclusion by the European Community of the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (COM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS))

(Consultation procedure)

The European Parliament,

having regard to the proposal for a Council decision (COM(2004)0531) (1),

having regard to the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds,

having regard to Article 175(1) and Article 300(2), first sentence of the first subparagraph, of the EC Treaty,

having regard to Article 300(3), first subparagraph, of the EC Treaty, pursuant to which the Council consulted Parliament (C6-0048/2005),

having regard to the opinion of the Committee on Legal Affairs on the proposed legal basis,

having regard to Rules 51, 83(7) and 35 of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (A6-0187/2005),

1.

Approves the proposal for a Council decision as amended and approves conclusion of the agreement;

2.

Instructs its President to forward its position to the Council and Commission, and the governments and parliaments of the Member States.

TEXT PROPOSED BY THE COMMISSION

AMENDMENTS BY PARLIAMENT

Amendment 1

Citation 1

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular, Article 175(1), in conjunction with Article 300(2), first sentence of the first subparagraph and Article 300(3), first subparagraph thereof,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular, Article 175(1), in conjunction with Article 300(2), first sentence of the first subparagraph , Article 300(3), first subparagraph and Article 300 (4) thereof,

Amendment 2

Recital 5a (new)

 

(5a) Migratory waterbirds play an important role in worldwide biodiversity and should, in accordance with the 1992 Convention on Biological Diversity, be conserved for future generations.

Amendment 3

Recital 7a (new)

 

(7a) Where the Commission, on behalf of the Community and within the terms of its mandate, negotiates amendments to the Action Plan referred to in Annex 3 to the Agreement, it should take account, in particular, of the conservation measures listed in Article III(2) of the Agreement.

Amendment 4

Article 3

The Commission is hereby authorised to negotiate and approve, on behalf of the Community, any amendments to the Action Plan provided for by Article IV of the Agreement and the amendments of the Agreement provided for by Article X . The Commission should conduct these negotiations in consultation with a special committee designated by the Council. It shall ensure that the decisions adopted under the Agreement are consistent with the existing Community legislation and with the objectives of the Community's policies.

In respect of matters falling within the Community's competence, the Commission is authorised to approve, on behalf of the Community, amendments to the Annexes to the Agreement adopted in accordance with Article X(5) thereof .

 

The Commission shall, in carrying out this task, be assisted by a special committee designated by the Council.

If an amendment to the Annexes to the Agreement has not been transposed into the relevant Community legislation within 90 days of the date of its adoption by the Meeting of the Parties, the Commission shall enter a reservation with respect to that amendment by written notification to the Depository in accordance with Article X(6) of the Agreement. If the amendment is subsequently thus transposed, the Commission shall withdraw the reservation without delay.


(1)  Not yet published in OJ.

P6_TA(2005)0264

Request for defence of the immunity of Mr Bossi

European Parliament decision on the request for defence of the immunity and privileges of Umberto Bossi (2004/2203(IMM))

The European Parliament,

having regard to the request, by a barrister acting for Mr Umberto Bossi, for defence of his immunity in connection with criminal proceedings pending before the District Court of Padua, of 3 August 2004, announced in plenary sitting on 13 September 2004,

having regard to Articles 9 and 10 of the Protocol of 8 April 1965 on the Privileges and Immunities of the European Communities, and to Article 6(2) of the Act of 20 September 1976 concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage,

having regard to the judgments of 12 May 1964 and 10 July 1986 (1) of the Court of Justice of the European Communities,

having regard to Rules 6(3) and 7 of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Legal Affairs (A6-0209/2005),

A.

whereas Umberto Bossi was a Member of the European Parliament in the fourth legislative term (start of mandate on 19 July 1994, mandate verified on 15 November 1994, mandate expired on 19 July 1999) and in the fifth legislative term (start of mandate on 20 July 1999, mandate verified on 15 December 1999, mandate expired on 10 June 2001 for incompatibility),

B.

whereas Members of the European Parliament may not be subject to any form of inquiry, detention or legal proceedings in respect of opinions expressed or votes cast by them in the performance of their duties (2),

C.

whereas the immunity from legal proceedings enjoyed by Members of the European Parliament also covers immunity from civil proceedings,

1.

Decides to defend the immunity and privileges of Umberto Bossi;

2.

Proposes, pursuant to Article 9 of the above Protocol and having regard to the proceedings of the relevant Member State, to declare that the proceedings in question should not be continued; therefore calls on the Court to draw the appropriate conclusions;

3.

Instructs its President immediately to forward this decision and the report of the committee responsible to the District Court of Padua.


(1)  Case 101/63 Wagner v Fohrmann and Krier [1964] ECR 195, and Case 149/85 Wybot v Faure and others [1986] ECR 2391.

(2)  Article 9 of the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities.

P6_TA(2005)0265

Request for waiver of the immunity of Mr Mote

European Parliament resolution on the request for waiver of the immunity of Ashley Mote (2005/2037(IMM))

The European Parliament,

having regard to the request for waiver of the immunity of Ashley Mote, submitted, at the Attorney General's request, by the United Kingdom's Permanent Representation to the European Union, and announced in plenary sitting on 23 February 2005,

having heard Ashley Mote in accordance with Rule 7(3) of its Rules of Procedure,

having regard to Articles 8, 9, 10 and 19 of the Protocol of 8 April 1965 on the Privileges and Immunities of the European Communities, and to Article 6(2) of the Act of 20 September 1976 concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage,

having regard to the judgments of 12 May 1964 and 10 July 1986 (1) of the Court of Justice of the European Communities,

having regard to Rules 6(2) and 7 of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Legal Affairs (A6-0213/2005),

1.

Decides to waive the immunity of Ashley Mote;

2.

Instructs its President immediately to forward this decision and the report of its committee to the appropriate authority of the United Kingdom.


(1)  Case 101/63: Wagner v Fohrmann and Krier [1964] ECR 195 and Case 149/85: Wybot v Faure and others [1986] ECR 2391.

P6_TA(2005)0266

Phthalates in toys and childcare articles ***II

European Parliament legislative resolution on the Council common position with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council amending for the twentysecond time Council Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (phthalates in toys and childcare articles) (5467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD))

(Codecision procedure: second reading)

The European Parliament,

having regard to the Council common position (5467/1/2005 — C6-0092/2005),

having regard to its position at first reading (1) on the Commission proposal to Parliament and the Council (COM(1999)0577) (2),

having regard to Article 251(2) of the EC Treaty,

having regard to Rule 62 of its Rules of Procedure,

having regard to the recommendation for second reading of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (A6-0196/2005),

having regard to the Commission statements which are annexed to this legislative resolution and which will be published together with the legislative act in the Official Journal,

1.

Approves the common position as amended;

2.

Instructs its President to forward its position to the Council and Commission.


(1)  OJ C 121, 24.4.2001, p. 410.

(2)  OJ C 116 E, 26.4.2000, p. 14.

P6_TC2-COD(1999)0238

Position of the European Parliament adopted at second reading on 5 July 2005 with a view to the adoption of Directive 2005/.../EC of the European Parliament and of the Council amending for the twenty-second time Council Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (phthalates in toys and childcare articles)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 95 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission (1),

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (2),

Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty (3),

Whereas:

(1)

Article 14 of the Treaty establishes an area without internal frontiers in which the free movement of goods, persons, services and capital is ensured.

(2)

Work on the internal market should improve the quality of life, health protection and consumer safety. This Directive complies with the requirements of ensuring a high level of health protection and of consumer protection in the definition and implementation of all Community policies and activities.

(3)

The use of certain phthalates in toys and childcare articles made of plasticised material or including parts made of plasticised material should be prohibited as the presence of certain phthalates presents or could potentially present risks related to the health of children. Toys and childcare articles which, although not intended for that purpose, can be put in the mouth, may under certain circumstances present a risk to the health of small children if they are made of plasticised material, or include parts made of plasticised material, which contains certain phthalates.

(4)

The Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment (SCTEE), after being consulted by the Commission, has delivered opinions on the health risks raised by these phthalates.

(5)

Commission Recommendation 98/485/EC of 1 July 1998 on childcare articles and toys intended to be placed in the mouth by children of less than three years of age, made of soft PVC containing certain phthalates (4), invited Member States to take measures to ensure a high level of child health protection with regard to these products.

(6)

Since 1999, the use of six phthalates in toys and childcare articles intended to be placed in the mouth by children under the age of three is subject to a temporary ban at European Union level following the adoption of Commission Decision 1999/815/EC (5) in the framework of Council Directive 92/59/EEC of 29 June 1992 on general product safety (6). This Decision is being renewed regularly.

(7)

Limitations already adopted by certain Member States on the placing on the market of toys and childcare articles because of their phthalate content directly affect the completion and functioning of the internal market. It is therefore necessary to approximate the laws of the Member States in this field and consequently to amend Annex I to Directive 76/769/EEC (7).

(8)

The precautionary principle should be applied where scientific evaluation does not allow the risk to be determined with sufficient certainty in order to ensure a high level of protection of health, in particular for children.

(9)

Children as developing organisms are particularly vulnerable to reprotoxic substances. Therefore, the exposure of children to all practically avoidable sources of emissions of these substances, especially from articles which are put into the mouth by children, should be reduced as far as possible.

(10)

During risk assessments and/or within the framework of Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances (8), DEHP, DBP and BBP have been identified as reprotoxic substances and have therefore been classified as reprotoxic, category 2.

(11)

Scientific information regarding DINP, DIDP and DNOP is either lacking or conflictual, but it can not be excluded that they pose a potential risk if used in toys and childcare articles, which are by definition produced for children.

(12)

The uncertainties in the evaluation of exposure to these phthalates, such as mouthing times and exposure to emissions from other sources, require that precautionary considerations be taken into account. Therefore, restrictions on the use of these phthalates for toys and childcare articles and on the placing on the market of such articles should be introduced. However, the restrictions for DINP, DIDP and DNOP should be less severe than the ones proposed for DEHP, DBP and BBP for reasons of proportionality.

(13)

The Commission will review other applications of articles made from plasticised material or including parts made from plasticised material which may expose people to risks, especially those used in medical devices.

(14)

In line with the Commission Communication on the Precautionary Principle, the measures based on this principle should be subject to review in the light of new scientific information.

(15)

The Commission, in cooperation with the Member State authorities responsible for market surveillance and enforcement for toys and childcare articles, and in consultation with the relevant organisations of producers and importers, should monitor the use of phthalates and other substances as plasticisers in toys and childcare articles.

(16)

For the purpose of Directive 76/769/EEC, the term “childcare article” should be defined.

(17)

The Council, in accordance with paragraph 34 of the Interinstitutional agreement on better lawmaking (9), should encourage Member States to draw up, for themselves and in the interest of the Community, their own tables, which will, as far as possible, illustrate the correlation between this Directive and the transposition measures and to make them public.

(18)

The Commission will review the use of the phthalates listed in Annex I to Directive 76/769/EEC in other products when the risk evaluation under Council Regulation (EEC) No 793/93 of 23 March 1993 on the evaluation and control of the risks of existing substances (10) will have been concluded.

(19)

This Directive applies without prejudice to Community legislation laying down minimum requirements for the protection of workers contained in Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work (11) and in individual directives based thereon, in particular Council Directive 90/394/EEC of 28 June 1990 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens at work (12) and Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on protection of health and safety of workers from the risk related to chemical agents at work (13),

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

Article 1

Directive 76/769/EEC is hereby amended as follows:

1.

The following point shall be added to Article 1 (3):

“(c)

“childcare article” means any product intended to facilitate sleep, relaxation, hygiene, the feeding of children or sucking on the part of children.”

2.

Annex I shall be amended as set out in the Annex to this Directive.

Article 2

The Commission shall re-evaluate, by ... (14) at the latest, the measures provided for in Directive 76/769/EEC as amended by this Directive in the light of new scientific information on substances described in the Annex to this Directive and their substitutes, and if justified, these measures shall be modified accordingly.

Article 3

1.   By ... (15) Member States shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive. They shall forthwith inform the Commission thereof.

They shall apply those measures from ... (16).

When Member States adopt those measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by the Member States.

2.   Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive.

Article 4

This Directive shall enter into force on the twentieth day following its publication in the Official Journal of the European Union.

Article 5

This Directive is addressed to the Member States.

Done at ..., on ...

For the European Parliament

The President

For the Council

The President


(1)  OJ C 116 E, 26.4.2000, p. 14.

(2)  OJ C 117, 26.4.2000, p. 59.

(3)  Position of the European Parliament of 6 July 2000 (OJ C 121, 24.4.2001, p. 410), Council Common Position of 4 April 2005 (not yet published in the Official Journal) and Position of the European Parliament of 5 July 2005.

(4)  OJ L 217, 5.8.1998, p. 35.

(5)  OJ L 315, 9.12.1999, p. 46. Decision as last amended by Decision 2004/781/EC (OJ L 344, 20.11.2004, p. 35).

(6)  OJ L 228, 11.8.1992, p. 24. Directive repealed by Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 11, 15.1.2002, p. 4).

(7)  OJ L 262, 27.9.1976, p. 201. Directive as last amended by Commission Directive 2004/98/EC (OJ L 305, 1.10.2004, p. 63).

(8)  OJ L 196, 16.8.1967, p. 1. Directive as last amended by Commission Directive 2004/73/EC (OJ L 152, 30.4.2004, p. 1).

(9)  OJ C 321, 31.12.2003, p. 1.

(10)  OJ L 84, 5.4.1993, p. 1. Regulation as amended by Regulation (EC) No 1882/2003 of the European Parliament and of the Council (OJ L 284, 31.10.2003, p. 1).

(11)  OJ L 183, 29.6.1989, p. 1. Directive as amended by Regulation (EC) No 1882/2003.

(12)  OJ L 196, 26.7.1990, p. 1. Directive repealed by Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 158, 30.4.2004, p. 50).

(13)  OJ L 131, 5.5.1998, p. 11.

(14)  Four years after the date of entry into force of this Directive.

(15)  Six months after the date of entry into force of this Directive.

(16)  Twelve months after the date of entry into force of this Directive.

ANNEX

The following points shall be added to Annex I to Directive 76/769/EEC:

[XX.] The following phthalates (or other CAS- and Einecs numbers covering the substance):

bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)

CAS No 117-81-7

Einecs No 204-211-0

dibutyl phthalate (DBP)

CAS No 84-74-2

Einecs No 201-557-4

benzyl butyl phthalate (BBP)

CAS No 85-68-7

Einecs No 201-622-7

Shall not be used as substances or as constituents of preparations, at concentrations of greater than 0,1 % by mass of the plasticised material, in toys and childcare articles.

Such toys and childcare articles containing these phthalates in a concentration greater than the limit mentioned above shall not be placed on the market.

[XXa.] The following phthalates (or other CAS- and Einecs numbers covering the substance):

di-“isononyl” phthalate (DINP)

CAS No 28553-12-0 and 68515-48-0

Einecs No 249-079-5 and 271-090-9

di-“isodecyl” phthalate (DIDP)

CAS No 26761-40-0 and 68515-49-1

Einecs No 247-977-1 and 271-091-4

di-n-octyl phthalate (DNOP)

CAS No 117-84-0

Einecs No 204-214-7

Shall not be used as substances or as constituents of preparations, at concentrations of greater than 0,1 % by mass of the plasticised material, in toys and childcare articles which can be placed in the mouth by children.

Such toys and childcare articles containing these phthalates in a concentration greater than the limit mentioned above shall not be placed on the market.

P6_TA(2005)0267

Security of electricity supply and infrastructure investment ***I

European parliament legislative resolution on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment (COM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD))

(Codecision procedure: first reading)

The European Parliament,

having regard to the Commission proposal to the European Parliament and the Council (COM(2003) 0740) (1),

having regard to Article 251(2) and Article 95 of the EC Treaty, pursuant to which the Commission submitted the proposal to Parliament (C5-0643/2003),

having regard to Rule 51 of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Industry, Research and Energy and the opinions of the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (A6-0099/2005),

1.

Approves the Commission proposal as amended;

2.

Calls on the Commission to refer the matter to Parliament again if it intends to amend the proposal substantially or replace it with another text;

3.

Instructs its President to forward its position to the Council and Commission.


(1)  Not yet published in OJ.

P6_TC1-COD(2003)0301

Position of the European Parliament adopted at first reading on 5 July 2005 with a view to the adoption of Directive 2005/.../EC of the European Parliament and of the Council concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 95 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (1),

After consulting the Committee of the Regions,

Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty (2),

Whereas:

(1)

Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity  (3) has made a very important contribution towards the creation of the internal market for electricity. The guarantee of a high level of security of supply is a key objective for the successful operation of the internal market and that directive gives the Member States the possibility of imposing public service obligations on electricity undertakings, inter alia, in relation to security of supply. Those public service obligations should be defined as precisely and strictly as possible, and should not result in the creation of generation capacity that goes beyond what is necessary to prevent undue interruption of distribution of electricity to final customers.

(2)

Demand for electricity is usually forecast over a medium-term period on the basis of scenarios elaborated by transmission system operators or by other organisations capable of constructing them at the request of a Member State.

(3)

A competitive single EU electricity market necessitates transparent and non-discriminatory policies on security of electricity supply compatible with the requirements of such a market. The absence of such policies in individual Member States, or significant differences between the policies of the Member States would lead to distortions of competition. The definition of clear roles and responsibilities of the competent authorities, as well as of Member States themselves and all relevant market actors, is therefore crucial in safeguarding security of electricity supply and the proper functioning of the internal market while at the same time avoiding creating obstacles to market entrants, such as companies generating or supplying electricity in a Member State that have recently started their operations in that Member State, and avoiding creating distortions of the internal market for electricity or significant difficulties for market actors, including companies with small market shares, such as generators or suppliers with a very small share in the relevant Community market.

(4)

Decision No 1229/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 laying down a series of guidelines for trans-European energy networks (4) sets out a series of guidelines for Community policy on trans-European energy networks. Regulation (EC)No 1228/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity (5) sets out, inter alia, the general principles and detailed rules relating to congestion management.

(5)

When promoting electricity from renewable energy sources, it is also necessary to ensure the availability of associated back-up capacity, where technically necessary, in order to maintain the reliability and security of the network.

(6)

In order to meet the Community's environmental commitments and to reduce external energy dependence, it is important to take account of the long-term effects of growth of electricity demand.

(7)

Cooperation between national transmission system operators in issues relating to network security including definition of transfer capacity, information provision and network modelling is vital to the development of a well-functioning internal market and could be further improved . A lack of co-ordination regarding network security is detrimental to the development of equal conditions for competition.

(8)

The main intention of the relevant technical rules and recommendations such as those contained in the Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity (UCTE) Operation handbook, similar rules and recommendations developed by NORDEL, the Baltic Grid Code and those for the UK and IE systems, is to provide support for the technical operation of the interconnected network, thus contributing to meeting the need for continued operation of the network in the event of system failure at an individual point or points in the network and minimising the costs related to mitigating such supply disruption.

(9)

Transmission and distribution system operators should be required to deliver a high level of service to final customers in terms of the frequency and duration of interruptions to customers.

(10)

Measures which may be used to ensure that appropriate levels of generation reserve capacity are maintained should be market-based and non-discriminatory and could include measures such as contractual guarantees and arrangements, capacity options or capacity obligations. These measures could also be supplemented by other non-discriminatory instruments such as capacity payments.

(11)

In order to ensure that appropriate prior information is available, Member States should publish measures maintaining the balance between supply and demand among actual and potential investors in generation and among electricity consumers.

(12)

Without prejudice to Articles 86, 87 and 88 of the Treaty, it is important that Member States lay down an unambiguous , appropriate and stable framework which will facilitate security of electricity supply and is conducive to investments in generation capacity and demand management techniques. It is also important that appropriate measures are taken to ensure a regulatory framework to encourage investment in new transmission interconnection, especially between Member States .

(13)

The European Council at Barcelona agreed on a level of interconnection between Member States. Low levels of interconnection have the effect of fragmenting the market and are an obstacle to the development of competition. The existence of adequate physical transmission interconnection capacity, whether cross- border or not, is crucial but it is not a sufficient condition for competition to be fully effective. In the interest of final customers, the relation between the potential benefits of new interconnection projects and the costs for such projects should be reasonably balanced .

(14)

While it is important to determine the maximum available transfer capacities without breaching the requirements of secure network operation, it is also important in that respect to ensure full transparency of the capacity calculation and allocation procedure in the transmission system. In this way, it could be possible to make better use of existing capacity, and no false shortage signals will be given to the market, which will support the achievement of a fully competitive internal market as envisaged in Directive 2003/54/EC.

(15)

Transmission and distribution system operators need an appropriate and stable regulatory framework for investment , and for maintenance and renewal of the networks .

(16)

Article 4 of Directive 2003/54/EC requires Member States to monitor and submit a report on security of electricity supply. This report should cover short, medium and long term factors relevant for security of supply including transmission system operators' intention to invest in the network. In compiling such a report, Member States will be expected to refer to information and assessments already being undertaken by transmission system operators both on an individual and collective basis, including at European level.

(17)

Member States should ensure the effective implementation of this Directive .

(18)

In accordance with the principles of subsidiarity and proportionality as set out in Article 5 of the Treaty, the objectives of the proposed action, namely secure electricity supplies based on fair competition and the creation of a fully operational internal electricity market , cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved by the Community. This Directive confines itself to the minimum required in order to achieve those objectives and does not go beyond what is necessary for that purpose.

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

Article 1

Subject Matter and Scope

1.    This Directive establishes measures aimed at safeguarding security of electricity supply so as to ensure the proper functioning of the EU internal market for electricity and to ensure

an adequate level of generation capacity;

an adequate balance between supply and demand; and

an appropriate level of interconnection between Member States for the development of the internal market.

2.    It establishes a framework within which Member States shall define transparent, stable and nondiscriminatory policies on security of electricity supply compatible with the requirements of a competitive internal market for electricity.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Directive, the definitions contained in Article 2 of Directive 2003/54/EC shall apply. In addition, the following definitions shall also apply:

(a)

“regulatory authority” means the regulatory authorities in Member States, as designated in accordance with Article 23 of Directive 2003/54/EC;

(b)

“security of electricity supply” means the ability of an electricity system to supply final customers with electricity, as provided for under this Directive;

(c)

“operational network security” means the continuous operation of the transmission and, where appropriate, the distribution network under foreseeable circumstances;

(d)

“balance between supply and demand” means the satisfaction of foreseeable demands of consumers to use electricity without the need to enforce measures to reduce consumption.

Article 3

General Provisions

1.    Member States shall ensure a high level of security of electricity supply by taking necessary measures to facilitate a stable investment climate and by defining the roles and responsibilities of competent authorities, including regulatory authorities where relevant, and all relevant market actors and publishing information thereon. The relevant market actors include, inter alia, transmission and distribution system operators, electricity generators, suppliers, final customers.

2.   In implementing the measures referred to in paragraph 1 , Member States shall take account of

(a)

the importance of ensuring continuity of electricity supplies ;

(b)

the importance of a transparent and stable regulation framework ;

(c)

the internal market and the possibilities for cross-border co-operation in relation to security of electricity supply ;

(d)

the need for regular maintenance and, where necessary, renewal of the transmission and distribution networks to maintain the performance of the network ;

(e)

the importance of ensuring proper implementation of Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market (6) and Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market (7) in so far as their provisions are related to security of electricity supply ;

(f)

the need to ensure sufficient transmission and generation reserve capacity for stable operation; and

(g)

the importance of encouraging the establishment of liquid wholesale markets.

3.     In implementing the measures referred to in paragraph 1, Member States may also take account of:

(a)

the degree of diversity in electricity generation at national or relevant regional level;

(b)

the importance of reducing the long-term effects of the growth of electricity demand;

(c)

the importance of encouraging energy efficiency and the adoption of new technologies, in particular demand management technologies, renewable energy technologies and distributed generation; and

(d)

the importance of removing administrative barriers to investments in infrastructure and generation capacity.

4.   Member States shall ensure that any measures adopted in accordance with this Directive are nondiscriminatory and do not place an unreasonable burden on the market actors, including market entrants and companies with small market shares. Member States shall also take into account, before their adoption, the impact of the measures on the cost of electricity to final customers.

5.     In ensuring an appropriate level of interconnection between Member States, as referred to in Article 1(1), third indent, special consideration shall be given to:

each Member State's specific geographical situation;

maintaining a reasonable balance between the costs of building new interconnectors and the benefit to final customers; and

ensuring that existing interconnectors are used as efficiently as possible.

Article 4

Operational Network Security

1.

(a)

Member States or the competent authorities shall ensure that transmission system operators set the minimum operational rules and obligations on network security .

Before setting such rules and obligations, they shall consult with the relevant actors in the countries with which interconnection exists.

(b)

Notwithstanding point a, first subparagraph, Member States may require transmission system operators to submit such rules and obligations to the competent authority for approval.

(c)

Member States shall ensure that transmission and, where appropriate, distribution system operators comply with the minimum operational rules and obligations on network security.

(d)

Member States shall require transmission system operators to maintain an appropriate level of operational network security.

To that effect, transmission system operators shall maintain an appropriate level of technical transmission reserve capacity for operational network security and cooperate with the transmission system operators concerned to which they are interconnected. The level of foreseeable circumstances in which security shall be maintained is defined in the operational network security rules.

(e)

Member States shall, in particular, ensure that interconnected transmission and, where appropriate, distribution system operators exchange information relating to the operation of networks in a timely and effective fashion in line with the minimum operational requirements. The same requirements shall, where appropriate, apply to transmission and distribution system operators that are interconnected with system operators outside the Community.

2.    Member States or the competent authorities shall ensure that transmission and, where appropriate, distribution system operators set and meet quality of supply and network security performance objectives. These objectives shall be subject to approval by the Member States or competent authorities and their implementation shall be monitored by them. They shall be objective, transparent and non-discriminatory and shall be published .

3.     In taking the measures referred to in Article 24 of Directive 2003/54/EC and in Article 6 of Regulation (EC) No 1228/2003, Member States shall not discriminate between cross-border contracts and national contracts.

Member States shall ensure that curtailment of supply in emergency situations shall be based on predefined criteria relating to the management of imbalances by transmission system operators. Any safeguard measures shall be taken in close consultation with other relevant transmission system operators, respecting relevant bilateral agreements, including agreements on the exchange of information.

Article 5

Maintaining Balance between Supply and Demand

1.    Member States shall take appropriate measures to maintain a balance between the demand for electricity and the availability of generation capacity.

In particular, Member States shall

without prejudice to the particular requirements of small isolated systems, encourage the establishment of a wholesale market framework that provides suitable price signals for generation and consumption;

require transmission system operators to ensure that an appropriate level of generation reserve capacity is available for balancing purposes and/or to adopt equivalent market based measures.

2.     Without prejudice to Articles 87 and 88 of the Treaty, Member States may also take additional measures, including but not limited to the following:

(a)

provisions facilitating new generation capacity and the entry of new generation companies to the market;

(b)

removal of barriers that prevent the use of interruptible contracts;

(c)

removal of barriers that prevent the conclusion of contracts of varying lengths for both producers and customers;

(d)

encouragement of the adoption of real-time demand management technologies such as advanced metering systems;

(e)

encouragement of energy conservation measures;

(f)

tendering procedures or any procedure equivalent in terms of transparency and non-discrimination in accordance with Article 7(1) of Directive 2003/54/EC.

3.   Member States shall publish the measures to be taken pursuant to this Article and shall ensure the widest possible dissemination thereof .

Article 6

Network Investment

1.   Member States shall establish a regulatory framework that:

provides investment signals for both the transmission and distribution system network operators to develop their networks in order to meet foreseeable demand from the market; and

facilitates maintenance and, where necessary, renewal of their networks.

2.    Without prejudice to Regulation (EC) No 1228/2003, Member States may also allow for merchant investments in interconnection.

Member States shall ensure that decisions on investments in interconnection are taken in close cooperation between relevant transmission system operators.

Article 7

Reporting

1.    Member States shall ensure that the report referred to in Article 4 of Directive 2003/54/EC covers the overall adequacy of the system to supply current and projected demands for electricity, comprising

operational network security;

the projected balance of supply and demand for the next five year period;

the prospects for security of electricity supply for the period between 5 and 15 years from the date of the report; and

the investment intentions, for the next five or more calendar years, of transmission system operators and those of any other party of which they are aware, as regards the provision of cross-border interconnection capacity.

2.    Member States or the competent authorities shall prepare the report in close cooperation with transmission system operators. Transmission system operators shall, if appropriate, consult with neighbouring transmission system operators.

3.    The section of the report relating to interconnection investment, referred to in paragraph 1, fourth indent, shall take account of:

(a)

the principles of congestion management, as set out in Regulation (EC) No 1228/2003;

((b)

existing and planned transmission lines;

(c)

expected patterns of generation, supply, cross-border exchanges and consumption, allowing for demand management measures, and

(d)

regional, national and European sustainable development objectives, including those projects forming part of the Axes for priority projects set out in Annex I of Decision No 1229/2003/EC.

Member States shall ensure that transmission system operators provide information on their investment intentions or those of any other party of which they are aware as regards the provision of cross-border interconnection capacity.

Member States may also require transmission system operators to provide information on investments related to the building of internal lines that materially affect the provision of cross-border interconnection.

4.     Member States or the competent authorities shall ensure that the necessary means for access to the relevant data are facilitated to the transmission system operators and/or to the competent authorities where relevant in the development of this task.

The non-disclosure of confidential information shall be ensured.

5.     On the basis of the information referred to in paragraph 1, fourth indent, received from the competent authorities, the Commission shall report to the Member States, the competent authorities and the European Regulators Group on Electricity and Gas established by Commission Decision 2003/796/EC of 11 November 2003 (8) on the investments planned and their contribution to the objectives set out in Article 1(1).

This report may be combined with the reporting provided for in Article 28(1), point (c) of Directive 2003/54/EC and shall be published.

Article 8

Implementation

1.   The Member States shall take all measures necessary to ensure that national provisions adopted pursuant to this Directive are implemented .

2.   The Member States shall notify those provisions to the Commission by the 1 December 2007 at the latest and shall notify it without delay of any subsequent amendment affecting them.

Article 9

Transposition

1.   Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by ... (9) . They shall forthwith inform the Commission thereof.

2.   When Member States adopt those measures; they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. The method of making such references shall be laid down by Member States.

Article 10

Reporting

The Commission shall monitor and review the application of this Directive and submit a progress report to the European Parliament and the Council no later than ... (10) .

Article 11

Entry into Force

This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

Article 12

Addressees

This Directive is addressed to the Member States.

Done at ..., on ...

For the European Parliament

The President

For the Council

The President


(1)   OJ C 120, 20.5.2005, p. 119 .

(2)  Position of the European Parliament of 5 July 2005.

(3)  OJ L 176, 15.7.2003, p. 37. Directive as amended by Council Directive 2004/85/EC (OJ L 236, 7.7.2004, p. 10).

(4)  OJ L 176, 15.7.2003, p. 11.

(5)  OJ L 176, 15.7.2003, p. 1. Regulation as amended by Council Regulation (EC) No 1223/2004 (OJ L 233, 2.7.2004, p. 3).

(6)  OJ L 283, 27.10.2001, p. 33. Directive as amended by 2003 Act of Accession.

(7)  OJ L 52, 21.2.2004, p. 50.

(8)  OJ L 296, 14.11.2003, p. 34.

(9)  24 months after the date of entry into force of this Directive.

(10)  48 months after the date of entry into force of this Directive.

P6_TA(2005)0268

Request for defence of the immunity of Mr Bossi

 

1.

European Parliament decision on the request for defence of the immunity and privileges of Umberto Bossi (2004/2101(IMM))

The European Parliament,

having regard to the request by a barrister acting for Mr Umberto Bossi, for defence of his immunity in connection with criminal proceedings pending before the Brescia District Court, of 7 May 2004, announced in plenary sitting on 22 July 2004,

having regard to Articles 9 and 10 of the Protocol of 8 April 1965 on the Privileges and Immunities of the European Communities, and Article 6(2) of the Act of 20 September 1976 concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage,

having regard to the judgments of 12 May 1964 and 10 July 1986 (1) of the Court of Justice of the European Communities,

having regard to Rules 6(3) and 7 of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Legal Affairs (A6-0210/2005),

A.

whereas Umberto Bossi was a Member of the European Parliament in the fourth legislative term (start of mandate on 19 July 1994, mandate verified on 15 November 1994, mandate expired on 19 July 1999) and in the fifth legislative term (start of mandate on 20 July 1999, mandate verified on 15 December 1999, mandate expired on 10 June 2001 for incompatibility),

B.

whereas Members of the European Parliament may not be subject to any form of inquiry, detention or legal proceedings in respect of opinions expressed or votes cast by them in the performance of their duties (2),

1.

Decides to defend the immunity and privileges of Umberto Bossi;

2.

Proposes, pursuant to Article 9 of the above-mentioned Protocol and having regard to the proceedings of the relevant Member State, to declare that the proceedings in question should not be continued; therefore calls on the Court to draw the appropriate conclusions;

3.

Instructs its President immediately to forward this decision and the report of the committee responsible to the Brescia District Court.


(1)  Case 101/63: Wagner v Fohrmann and Krier [1964] ECR 195 and Case 149/85: Wybot v Faure and others [1986] ECR 2391.

(2)  Article 9 of the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities.

2.

European Parliament decision on the request for defence of the immunity and privileges of Umberto Bossi (2004/2101(IMM))

The European Parliament,

having regard to the request by a barrister acting for Mr Umberto Bossi, for defence of his immunity in connection with criminal proceedings pending before the Bergamo District Court, of 7 May 2004, announced in plenary sitting on 22 July 2004,

having regard to Articles 9 and 10 of the Protocol of 8 April 1965 on the Privileges and Immunities of the European Communities, and Article 6(2) of the Act of 20 September 1976 concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage,

having regard to the judgments of 12 May 1964 and 10 July 1986 (1) of the Court of Justice of the European Communities,

having regard to Rules 6(3) and 7 of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Legal Affairs (A6-0210/2005),

A.

whereas Umberto Bossi was a Member of the European Parliament in the fourth legislative term (start of mandate on 19 July 1994, mandate verified on 15 November 1994, mandate expired on 19 July 1999) and in the fifth legislative term (start of mandate on 20 July 1999, mandate verified on 15 December 1999, mandate expired on 10 June 2001 for incompatibility),

B.

whereas Members of the European Parliament may not be subject to any form of inquiry, detention or legal proceedings in respect of opinions expressed or votes cast by them in the performance of their duties (2),

1.

Decides to defend the immunity and privileges of Umberto Bossi;

2.

Proposes, pursuant to Article 9 of the above-mentioned Protocol and having regard to the proceedings of the relevant Member State, to declare that the proceedings in question should not be continued; therefore calls on the Court to draw the appropriate conclusions;

3.

Instructs its President immediately to forward this decision and the report of the committee responsible to the Bergamo District Court.


(1)  Case 101/63: Wagner v Fohrmann and Krier [1964] ECR 195 and Case 149/85: Wybot v Faure and others [1986] ECR 2391.

(2)  Article 10(a) of the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities.

3.

European Parliament decision on the request for defence of the immunity and privileges of Umberto Bossi (2004/2101(IMM))

The European Parliament,

having regard to the request by a barrister acting for Mr Umberto Bossi, for defence of his immunity in connection with criminal proceedings pending before the Milan Magistrates' Court, of 7 May 2004, announced in plenary sitting on 22 July 2004,

having regard to Articles 9 and 10 of the Protocol of 8 April 1965 on the Privileges and Immunities of the European Communities, and Article 6(2) of the Act of 20 September 1976 concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage,

having regard to the judgments of 12 May 1964 and 10 July 1986 (1) of the Court of Justice of the European Communities,

having regard to Rules 6(3) and 7 of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Legal Affairs (A6-0210/2005),

A.

whereas Umberto Bossi was a Member of the European Parliament in the fourth legislative term (start of mandate on 19 July 1994, mandate verified on 15 November 1994, mandate expired on 19 July 1999) and in the fifth legislative term (start of mandate on 20 July 1999, mandate verified on 15 December 1999, mandate expired on 10 June 2001 for incompatibility),

B.

whereas Members of the European Parliament are to enjoy in their own state immunity from legal proceedings equivalent to that of a Member of the Parliament of that state (2),

C.

whereas in the case covered by the judgment of the Milan Magistrates' Court Umberto Bossi used violence against, and threatened, officers of the Italian police, who were conducting a search of the premises of the Milan headquarters of the Lega Nord, ordered by the Verona Public Prosecutor,

D.

whereas at that time Umberto Bossi was a member of the Italian Parliament and the Italian Constitutional Court decided, on 17 May 2001, that he did not enjoy parliamentary immunity, finding that insults and acts of resistance and violence are in no way acts in which parliamentary privilege may apply,

E.

whereas in such a case only Article 10(a) of the above Protocol can be applied and it appears that Members of the Italian Parliament do not enjoy Parliamentary immunity in respect of legal proceedings in such circumstances,

1.

Decides not to defend the immunity and privileges of Umberto Bossi in connection with the criminal proceedings pending before the Milan Magistrates' Court.


(1)  Case 101/63: Wagner v Fohrmann and Krier [1964] ECR 195 and Case 149/85: Wybot v Faure and others [1986] ECR 2391.

(2)  Article 10(a) of the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities.

P6_TA(2005)0269

Request for defence of the immunity of Mr Marchiani

European Parliament decision on the request for defence of the immunity and privileges of Jean-Charles Marchiani (2005/2105(IMM))

The European Parliament,

having regard to the request by Jean-Charles Marchiani for defence of his immunity of 19 May 2005, announced in plenary sitting on 26 May 2005,

having regard to Articles 9 and 10 of the Protocol of 8 April 1965 on the Privileges and Immunities of the European Communities and Article 6(2) of the Act of 20 September 1976 concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage,

having regard to the judgments of 12 May 1964 and 10 July 1986 (1) of the Court of Justice of the European Communities,

having regard to Rules 6(3) and 7 of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Legal Affairs (A6-0208/2005),

A.

whereas Jean-Charles Marchiani was elected to the European Parliament at the fifth direct elections on 13 June 1999, his credentials were verified by Parliament on 15 December 1999 (2) and his term of office ended on 19 July 2004,

B.

whereas, during the period in which he was a member of the European Parliament, the French judicial authorities intercepted various telephone conversations between Jean-Charles Marchiani and others;

C.

whereas, during European Parliament sessions, members of the European Parliament enjoy, on their national territory, the immunities accorded to members of their national parliament (3);

D.

whereas, pursuant to Article 100-7 of the Code of Criminal Procedure of the French Republic, the telephone lines of members of Parliament and of the Senate may not be subject to interception unless the President of the Assembly to which they belong has been informed thereof in advance by the investigating judge,

E.

whereas the French Court of Cassation, disregarding the principle of “iura novit curia”, failed to apply Article 10 of the aforesaid Protocol in its judgment No 1784 of 16 March 2005, thus denying Jean-Charles Marchiani the immunity accorded to members of the national parliament under Article 100-7 of the Code of Criminal Procedure,

1.

Decides to defend the immunity and privileges of Jean-Charles Marchiani, former Member of the European Parliament;

2.

Asks for judgment No 1784 of 16 March 2005 of the French Court of Cassation to be annulled or overturned, and at all events for it to cease to have any practical or legal effects;

3.

Instructs its President to forward this decision and the report of the committee responsible to the Court of Cassation, the Government, the National Assembly and the Senate of the French Republic.


(1)  Case 101/63, Wagner v Fohrmann and Krier [1964] ECR 195, and Case 149/85 Wybot v Faure and others [1986] ECR 2391.

(2)  Decision of the European Parliament of 15 December 1999 on the verification of the credentials of Members following the fifth direct elections to the European Parliament on 10 to 13 June 1999 (OJ C 296, 18.10.2000, p. 93).

(3)  See Article 10(1)(a) of the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities.

P6_TA(2005)0270

Communication strategy on the euro and EMU

European Parliament resolution on the implementation of an information and communication strategy on the euro and economic and monetary union (2005/2078(INI))

The European Parliament,

having regard to the Commission Communication to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the implementation of an information and communication strategy on the euro and Economic and Monetary Union (COM (2004)0552),

having regard to the Commission Communication to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank First report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area (COM(2004) 0748),

having regard to its positions of 16 June 2000 (1) on provisions relating to the introduction of the euro,

having regard to its resolution of 6 July 2000 (2) on the strategy of communication and information on economic and monetary union (EMU) and the euro up to 2002,

having regard to its resolution of 4 July 2001 on means to assist economic actors in switching to the euro (3),

having regard to Rule 45 of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Economic and Monetary Affairs (A6-0197/2005),

A.

whereas, after six years of existence, the project of achieving EMU and introducing the euro is generally considered as having been very successful,

B.

whereas this is reinforced by the high standing of the euro in international financial markets, the everincreasing trade invoicing in euros and the fact that central bank reserves world-wide are increasingly switching from dollars to euros,

C.

whereas the benefits of a single currency and its accompanying instruments — a single monetary policy and enhanced co-ordination of economic policies — cannot be seriously questioned at this stage, with cheaper finance available due to historically low interest rates increased price transparency leading in the medium term to lower prices, elimination of exchange rate risks within the euro zone, facilitation of intra-EU trade and travel, and pressure on Member States to implement stability-oriented fiscal policies,

D.

whereas, nevertheless, a certain section of the European public purports to have a negative perception of the euro, particularly in Member States whose national currency has been locked into a high exchange rate against the euro; whereas Eurobarometer polls show that this tendency is on the rise, with support for the currency in the euro zone being 68 % just before the changeover, 75 % just after, and 66 % in the first half of 2004; whereas the negative results of the referenda in Sweden and Denmark are also proof of the existence of public opposition to the single currency in Europe; whereas polls in new Member States also reflect some scepticism as regards adoption of the euro, caused primarily by a lack of relevant information,

E.

whereas these perceptions have, to a large extent, been compounded by some errors made during the changeover, despite the fact that it was politically and technically a useful and very successful operation, only having a mere 0,2% effect on inflation; whereas not enough attention was paid to the consequences of the changeover for the average consumer, who saw prices of everyday items and services rise, and small and medium sized enterprises (SMEs), which were inadequately informed and not supplied with enough cash; whereas with hindsight it clearly was a mistake to terminate communication campaigns on the euro so early after its physical introduction,

F.

whereas it is important to have, in addition to the Eurobarometer quantitative surveys, qualitative surveys on the deeper-seated reasons for citizens' attitudes to the euro; whereas it is only through indepth interviews that the real reasons why certain groups of people reject the euro and are sceptical about EMU can be ascertained and used as the basis for targeted information strategies, in which the selection of (euro-sceptical) social groups should be a matter for decision by the Member State concerned and its national communications officers,

G.

whereas experience in industry and the media studies insights as regards “after-sales marketing” can be applied to confirm the importance of a message even after the introduction of the euro; whereas it is also important not only to gain people's confidence before and up to the introduction of the euro, but also to confirm that confidence in those who have been convinced of the rightness of their decision, and shape their opinions by communicative messages and events even after the euro's introduction,

H.

whereas a coherent, ambitious and long-lasting communication strategy on the euro and EMU is needed in order to support the single currency, avoid past mistakes and prepare the new entrants for a smooth transition; whereas the Commission and the European Central Bank (ECB), under the democratic surveillance of the European Parliament, and together with Member States' financial authorities, are the main bodies responsible for this strategy's success,

I.

whereas somewhat higher inflation in the new Member States than in the euro zone is inevitable over the medium to long term, irrespective of euro introduction, due to significant and persistent differences in the level of prices and the complex phenomenon of catching-up,

J.

whereas in the context of the European democratic process, any information and communication policy on a Europe-related topic must — if it is to be effective — form part of the EU's general information and communication strategy, which will enable such a policy to demonstrate consistently to the general public the benefits of the EU in their everyday lives,

1.

Welcomes the benefits of the EMU, such as price stability, reduced transaction costs, greater price transparency within the euro zone, reduced volatility on the international currency markets and protection against external shocks, historically low interest rates, low mortgage rates and easier travel; supports the euro as a powerful symbol of European integration and as a means of bringing European citizens closer to the ideals that underpin the Union;

2.

Notes the apparent unpopularity of the euro among certain citizens; considers this to be in contradiction with the fact that the euro is possibly the most successful European project ever launched; considers that the single currency remains a communication priority for the EU; believes that the benefits of the euro and of EMU — price stability, low mortgage rates, easier travel, protection against exchange rate fluctuations and external shocks — must continue to be sold and explained to the public in detail; believes that particular emphasis should be placed on informing and keeping up to date European citizens, consumers and SMEs, which do not have sufficient capacity to adjust immediately to transactions in euro;

3.

Believes that the campaign for the euro and EMU should focus on small towns and remote regions where even today the opportunities for informing the public remain limited; considers that, in so far as each Member State so wishes, dual pricing (in the national currency and euro) should be maintained until citizens — particularly those in such regions — are fully familiar with the system;

4.

Considers it essential for key policy-makers to take full political responsibility for the further development of common monetary policy and enhanced economic coordination, as the long-lasting health of the euro will contribute to the overall advancement of the Union and the popularity of the euro also plays an important role as regards possible ratification of the Treaty establishing a Constitution for Europe;

5.

Supports tighter economic policy co-ordination between Member States and fiscal prudence within the bounds of a reformed but robust Stability and Growth Pact; believes that the revised Stability and Growth Pact, as adopted in principle by the Brussels European Council of 22 and 23 March 2005, and the relevant Community regulations on specific matters should, through their uniform implementation in the Member States, contribute to the long-term economic stability of the Member States and their adjustment to the Lisbon Strategy objectives; stresses that low economic growth after the introduction of the euro was not caused by the currency changeover but by a lack of proper implementation of the Broad Economic Policy Guidelines and by the fact that the Lisbon agreement has not been fulfilled and structural reforms have not been implemented;

6.

Welcomes the Commission's latest report on its communication strategy on the euro but notes that its tone is too optimistic in the face of the prevailing popularity deficit; calls on the Commission to follow its key communication targets and to detail the steps needed to achieve them; stresses the value of applying, more intensively, modern marketing techniques when promoting EMU to the public and striving to sell the advantages of EMU and the euro as an attractive “package”;

7.

Agrees with the Commission that the information campaign must be adapted to the culture, language, prevailing public opinion and concerns of citizens of the various Member States as well as to the question whether the country is inside the euro zone already or will come into it in the short or medium term, or wishes to stay out;

8.

Continues to support the Prince programme and calls for an increase of funds available for it; believes that interinstitutional dialogue on the euro can be improved through the Interinstitutional Group on Information; warns that the principle of co-financing that underlies the Prince programme may lead to significant problems and delays in the introduction of the euro in the new Member States, who lack the necessary budgetary means;

9.

Believes it important to consider the concerns of citizens from the three old Member States that do not belong to the euro zone, Denmark, Sweden and the United Kingdom, and calls upon the Commission to help the governments of those Member States in their quest to win over a sceptical public, if those governments so wish;

10.

Believes that the recent EU enlargement will pose important challenges for EMU and the single currency; considers that the Commission must concentrate its efforts on helping the new Member States to prepare their citizens for adoption of the euro by undertaking an intensive information campaign, to supervise its implementation where such a campaign has already started and to make regular reports on the implementation of the National Action Plans for the adoption of the Euro;

11.

Notes that the requirement of dual pricing, say at least three months before the euro's introduction and up to 12 months afterwards can, firstly, reduce people's fears of euro-induced price rises and, secondly, put some pressure on businesses and service providers not to use conversion to the euro as a pretext for price rises; considers that dual pricing as a national legal requirement, or through voluntary chamber of commerce codes of conduct or agreement between the economic and social partners, proved its worth when the euro was introduced in many of the first 12 countries of the euro zone;

12.

Calls on the Commission to take into account the fear of price increases expressed by the public in the new Member States; believes that experience with malpractices and instances of excessive rounding-up observed in Member States currently belonging to the euro zone should be used in the future euro zone entrants in such a way as to prevent similar behaviour; considers that the difference between annual inflation and price increases caused by introduction of the euro should be explained to citizens in all Member States;

13.

Notes that, as compared to the old Member States, in the new Member States more financial transactions take the form of cash rather than electronic means of payment; urges the Commission, Member States and national central banks to take this into account when preparing the changeover in the new Member States; encourages them to use the changeover to increase the number of electronic and card payments; believes that a short period of dual circulation is the best option for a successful changeover in the new Member States;

14.

Believes that best practices and know-how acquired from the previous changeover will be useful for the changeover in the new Member States and for the forthcoming enlargement and preparation of the new applicant countries;

15.

Calls on the Commission to attach greater importance to the consultation procedures with the social partners in order to take account of the needs of the public and, principally, of particular social and economic organisations;

16.

Calls for additional finance for the setting-up in each Member State of national forums for the euro, under the responsibility of the Minister of Finance and in close co-operation with the national central banks, a system which has proved its usefulness on previous occasions; considers that the EU should support “twinning” projects whereby the old Member States may help the dissemination of good practices and transfer of expertise, at the level of Ministries of Finance and in the central banks; calls on the Commission to draw up specific reports based on best practices and to encourage national, regional and local authorities to establish local reporting centres where anyone can report any abuse, such as unwarranted price increases;

17.

Calls on the Commission to recognise the importance of the active role of the European Parliament, the national parliaments and the regional and local authorities in the context of planning and implementing the communication strategy on the euro and EMU; believes that the actions of these institutions will produce a more democratic dialogue on the communication strategy which will better incorporate the issues of concern to the public;

18.

Calls on the ECB, be it in its Annual report or in a special report, to undertake an annual quantitative analysis — to be debated by the European Parliament — of the benefits the euro has brought about for ordinary citizens, with concrete examples of how the euro has had positive effects on people's daily lives;

19.

Asks the Commission to conduct specific opinion polls with SMEs throughout Europe to assess the level of acceptance of the currency within the sector; underlines the importance of involving automat operators in the communications and conversion strategies, because they play an important role in the acceptance of the new coins and notes in people's daily lives;

20.

Calls for the banking sector to have ATMs to provide customers with more low denomination categories — since most cash payments do not amount to more than EUR 15 to 20 on average- in order to reduce the cash amounts shopkeepers have in their tills and thus diminish the risk of robbery; notes, furthermore, that this reduces the risk to consumers of receiving counterfeits as change;

21.

Asks the Commission to publish an analysis, to be debated by the European Parliament, on the excess of EUR 500 notes in circulation, the issuance of which has doubled in 2005 to 190 million notes on account of increased demand from economic actors in the euro zone; understands the advantages of the EUR 500 note as a wealth depository but warns against the possible risks associated with such a high value note with regard to money laundering and crime;

22.

Notes the rise in the role of electronic trading in transactions, and therefore queries the relevance of keeping EUR 500 notes, originally justified by the need to take account of the habits of consumers in some Member States;

23.

Urges the ECB to publish the distribution of requests for EUR 500 notes from the various central banks;

24.

Deplores the still high cost of cross-border retail payments in euro, although Regulation (EC) No 2560/2001 on cross-border payments in euro (4) has brought about real reductions in the charges for standardised cross-border transfers of euro, and supports the creation of a Single European Payments Area; asks the Commission to come up with proposals for comprehensive legislation in this field and to take this opportunity to harmonise electronic payment systems in the EU in order to reduce the costs which are usually borne by consumers and SMEs; points out that the system's effectiveness relies on the confidence of consumers, which depends on recognition of their rights;

25.

Welcomes the fact that the ECB is working on a second generation of banknotes; believes that because of its scale the euro is particularly vulnerable to counterfeiting and urges the ECB to be very alert and to take current experience into account when designing the new generation of banknotes; considers it essential that Europol and the Member States' police forces treat this issue as a priority;

26.

Believes that interinstitutional dialogue on the euro can be improved through the Interinstitutional Group on Information; calls on the Commission to continue sending to the European Parliament the quarterly written update of the Prince programme;

27.

Reiterates the willingness it expressed in its resolution of 12 May 2005 on the implementation of the European Union's information and communication strategy (5) to deepen interinstitutional cooperation in this area by organising a major debate each year on the basis of a report submitted by the Commission — a debate in which the committees with full or partial responsibility for the matter would be involved and in which the Council would also take part;

28.

Instructs its President to forward this resolution to the Council and Commission.


(1)  OJ C 67, 1.3.2001, p. 324.

(2)  OJ C 121, 24.4.2001, p. 459.

(3)  OJ C 65 E, 14.3.2002, p. 162.

(4)  OJ L 344, 28.12.2001, p. 13.

(5)  Texts Adopted of that date, P6_TA(2005)0183.

P6_TA(2005)0271

EU ecotechnologies action plan

European Parliament resolution on the communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Stimulating Technologies for Sustainable Development: An Environmental Technologies Action Plan for the European Union (2004/2131(INI))

The European Parliament,

having regard to the communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Stimulating Technologies for Sustainable Development: An Environmental Technologies Action Plan for the European Union (COM(2004)0038),

having regard to Articles 6 and 174 of the EC Treaty, the Cardiff process (Cardiff European Council Conclusions, 15-16 June 1998) and the Strategy for Sustainable Development (Gothenburg European Council Conclusions, 15-16 June 2001),

having regard to the Lisbon Strategy (Barcelona European Council Conclusions 15-16 March 2002),

having regard to the World Summit on Sustainable Development and the Johannesburg Plan of Implementation (2002),

having regard to the conclusions on Clean, Clever, Competitive: The opportunities of eco-efficient innovations within the Lisbon process (Environment Council conclusions 14 October 2004),

having regard to the sixth Community Environment Action Programme (1),

having regard to the fifth (2) and sixth (3) framework programmes of the European Community for research, technological development and demonstration activities,

having regard to its resolution of 21 April 2004 on the communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Integrated Product Policy — Building on Environmental Life-Cycle Thinking (4),

having regard to Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity (5),

having regard to the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the share of renewable energy in the EU (COM(2004)0366),

having regard to the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament entitled “Building our common Future — Policy challenges and Budgetary means of the Enlarged Union 2007-2013” (COM(2004)0101),

having regard to the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on Integration of Environmental Aspects into European Standardisation (COM(2004)0130),

having regard to the Commission working document — A handbook on environmental public procurement (SEC(2004)1050),

having regard to Rule 45 of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety and the opinion of the Committee on Industry, Research and Energy (A6-0141/2005),

A.

whereas sustainable development — development that meets the needs of the present without compromising those of future generations — is a clear objective of the European Union,

B.

whereas, according to the conclusions of the Göteborg European Council, sustainable development is based on three pillars, namely environmental protection, economic development and social cohesion,

C.

whereas sustainable development cannot be achieved without the development of new environmental technology and innovations,

D.

whereas in order to ensure sustainable development, the Lisbon strategy — to make the European Union the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion — needs goals for economic, social and environmental policy which are mutually consistent as well as capable of delivering enhanced economic growth,

E.

whereas it is of vital importance in this context to reinforce and exploit the positive synergies between environmental protection and competitiveness and to decouple economic growth from environmental degradation; and whereas environmental technologies (all technologies whose use is significantly less harmful in terms of its overall environmental impact than relevant alternatives) are an important means of achieving this,

F.

whereas only sufficient demand for environmental technologies will speed up the process of getting innovations to the market (from research, product development, production, launch to market introduction),

G.

whereas the European Union must have an environmental policy which is ambitious enough to create demand for environmental technologies, with clear and ambitious environmental targets, agreed environmental indicators for measuring the environmental burden, internalisation of environmental (external) costs and rewards to leaders rather than the laggards,

H.

whereas the role of customer demand for environmental technologies is important; whereas, however, society at large must assume a major responsibility for creating the appropriate frameworks for the speedy development of such technologies,

I.

whereas the Commission's Environmental Technologies Action Plan (ETAP) does not include suitable mechanisms for the diffusion of knowledge, technology transfers, innovation and development;

J.

whereas financial support is of importance not only for research and development, but also for developing a product for the market, and whereas efforts to find solutions with regard to risk capital must therefore be increased,

K.

whereas policies within the European Union must be coherent and work towards the same goals; whereas technological solutions for promoting sustainability therefore have to be reflected in the preparation of the budget and in the design of the Seventh Framework Programme for Research; whereas the Structural Funds and the Cohesion Fund have to be used in ways that support the development of environmental technologies,

L.

whereas sustainable development requires global solutions and the European Union therefore has to ensure that there is consistency between internal policies and external policies, not only in the context of bilateral co-operation and export credits but also in relation to developments with regard to the United Nations, the WTO, the OECD and the World Bank,

Boosting demand for environmental technologies

1.

Welcomes the Communication as a useful basis for discussion and development of more concrete proposals on how to boost environmental technologies, but would like to see more emphasis on the development of the demand for such technologies; calls for the replacement of the fragmented approach, as regards environmental policy and sustainable development in general and as regards ETAP specifically, with a more systems-based approach to environmental policy, based on life-cycle thinking in line with the Integrated Product Policy (IPP) framework, where great importance is attached to innovation and the development of environmentally benign technologies, and, lastly, emphasises the importance of coordination between the EU and Member States;

2.

Considers it important to enhance the environmental dimension in the EU's strategy for competitiveness; observes that, when reviewing the Lisbon Strategy, the state of the environment and improving employment should be regarded as an opportunity to attain the objective of creating the most competitive knowledge-based economy; considers the development and introduction of environmental technologies to be of decisive importance in this connection;

3.

Points to the employment and growth potential of the environmental technologies sector, where a multitude of new business opportunities and, consequently, new jobs can be created — notably within small and medium-sized entreprisises (SMEs) — which could make a crucial contribution to attaining the Lisbon objectives;

4.

Points out that if the EU wishes to meet the objectives of the Lisbon strategy it needs to work more closely with SMEs, and regrets the failure to ensure suitable inclusion of SMEs in ETAP;

5.

Calls on the Commission to identify the factors which impose the greatest burden on the environment today and subsequently consider, sector by sector, what technological innovation is needed to address those problems; suggests that this work should include the following considerations:

(a)

What are the problems to be addressed?

(b)

What obstacles exist to overcoming the defined problems?

(c)

What is the goal of the Union with respect to the problems?

(d)

How was the prioritisation of actions/goals done?

(e)

Which are the performance targets related to each of the areas?

(f)

What are the various policy options for reducing the obstacles and in relation to which technologies could the various policy options best be used?

(g)

What are the advantages and disadvantages of these options and which policies should be implemented?

(h)

What funding is put in place for each of the defined actions?

(i)

Which mandatory actions will be taken and by which deadlines?

6.

Recognises the role of environmental policies as a driver of innovation in market economies where innovation is sparked by exacting requirements; recalls that strict environmental norms have led to EU leadership in many growth sectors and stresses that the EU should endeavour to remain a leader on the market for new technologies and conceptual innovations; therefore also calls on the Commission to further develop methods and scenarios for anticipating developments in the field of environmental technologies;

7.

Stresses that the aim of the EU's environmental legislation is continuously to improve the state of the environment and to attain the highest possible level of environmental protection; considers that legislation should be based on the best available technology and, as well as being ambitious, must be sustained and predictable, so as to generate the requisite market-based demand for new environmental technologies in production and enterprises; notes that the Eco-Design Directive is one illustration of how a framework can be created for significant improvements in product design and environmental performance;

8.

Calls on the Commission to set an ambitious target with regard to the EU's share of the global market for environmental technologies; considers that within ten years the EU should attain a market share of at least 50 %; points out that the market for environmental goods and services is growing rapidly and that EU companies should continue to play an important role on this market and profit from first-mover advantage;

9.

Welcomes the idea of agreeing ambitious performance targets for all kinds of production, services and product development, especially in the priority areas identified in the Sixth Environment Action Programme; points out that such targets will help European industry to increase its competitiveness and create more jobs, and at the same time result in a lesser burden on the environment; calls on the Commission to provide shortly a first list of performance targets based on the life-cycle approach to be implemented through mandatory minimum requirements, or voluntary agreements when they achieve the policy objectives more quickly or at lesser expense than mandatory requirements;

10.

Regrets that the Communication does not include a first list of well-defined performance targets in key environment areas; calls on the Commission to include ambitious performance targets in proposals for new legislation and proposals to amend existing legislation; takes the view that the objectives should be based on the best available technology and should be regularly updated in the light of technical progress so as to provide powerful encouragement for constant innovation in industry;

11.

Calls on the Commission to instruct Member States to establish roadmaps for meeting the requirements defined in ETAP, which must include deadlines that correspond to the deadlines defined in ETAP and links to the performance targets, so that all major targets are linked and measured at both Member State and EU level and have fixed deadlines;

12.

Calls on the Commission to assist industry in the on-going IPP process and rethink traditional business models in an effort to facilitate the development of more integrated and systems-based practices, giving specific attention to the opportunities offered by the clustering of different production activities, so as to enable residue materials from one production process to become the input of other production processes, for example the use of municipal waste to achieve energy savings, whereby economic as well as environmental benefits can be attained;

13.

Points out that resource efficiency and material efficiency will reduce costs for industry and households, free resources for other investment and make the EU economy less dependent on scarce resources and highly volatile resource markets; therefore urges the Commission to propose legislation to minimise the use of both renewable and non-renewable natural resources;

14.

Underlines that the introduction of environmental technologies must be combined with increased resource efficiency and a shift in consumer attitudes in order for the EU to achieve sustainable growth;

15.

Calls on the Commission to help develop methods and environmental indicators for measuring the burden on the environment of different products, services and processes, so as to enable all actors to make informed decisions; calls on the Commission and the Member States to launch a campaign based on such environmental performance information throughout the EU to encourage consumers to demand environmentally benign technologies;

16.

Notes that the process of internalising external (environmental) costs is very slow and points to the fact that finding solutions to this problem at Community level (taxes, tax breaks, subsidies, tradeable permits, user and polluter charges, etc.) would greatly improve the demand for environmental technologies;

17.

Welcomes Council Directive 2003/96/EC restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity, which is a small step in the right direction, but emphasises the need to do more in this area; urges the Commission, the Council and the Member States to be progressive when proposing and adopting new initiatives to enhance energy efficiency on the demand side, to reinforce the sector of renewable energy and promote the spread of co-generation and energy-efficient use of biomass, also with regard to transport, housing and construction;

18.

Calls on the Commission to set an ambitious target with regard to the role of public procurement, the goal being to establish as a general rule that all public procurement should include environmental criteria and that Member States should develop standardised guidelines for the most important products and services by 2007 as well as provide training to public procurers on these guidelines; underlines that a validation mechanism for environmental technologies would be a key instrument in boosting the use of Green Public Procurement (GPP);

19.

Welcomes the work done by the Commission with regard to creating a handbook on environmental public procurement and is looking forward to an assessment of its impact in order to see if more binding rules would be useful; approves the recommendations in the Wim Kok report that national and local authorities should draw up action plans for environmentally sound public procurement;

Creating a fair and competitive market for environmental technologies

20.

Stresses the importance of recognising and removing the barriers which slow down the wider use of environmental technologies; therefore calls on the European Environment Agency to analyse to what extent Community rules act as a brake on the use and spread of environmental technologies and requests the Commission to subsequently draw up a concrete action programme to eliminate the barriers identified, including a timetable; urges the Commission in this context to draft a report on the best practices which have increased the use of environmental technologies outside the EU, for example in Japan;

21.

Calls on the Commission to give the utmost priority to creating “the right market conditions” for environmental technologies, primarily through decisions at Community level, e.g. by implementing the polluter pays principle, thereby making sure that companies that offer clean technologies are rewarded;

22.

Calls on the Commission and the Member States to speed up measures to reduce environmentally damaging subsidies and ultimately eliminate them altogether; notes that the size of these subsidies is considerable; and calls on the European Environment Agency to draw up a list of subsidies which directly or indirectly promote polluting production and consumption, thereby creating unfair competition for cleaner technologies;

23.

Notes that the development of environmental technologies, notably in the energy sector, has been hampered by important state aids for fossil fuels and nuclear power in the Community; strongly believes in the principle that external costs should be included in the price of energy from different sources and that this principle should be a basis for the revision of the EU state aid guidelines due in late 2005; also notes that eco-taxes are an important tool to get energy prices right;

24.

Considers that, in order to ensure that the internal market operates smoothly, it is best to take action at Community level, and calls on the Commission to propose ambitious initiatives to ensure that the environmental costs of energy consumption are passed on in charges if the open coordination method is found not to produce adequate results;

25.

Is concerned about the under-use of already available environmental technology solutions; welcomes initiatives to reinforce instruments to finance energy efficiency and material efficiency investments and calls for public investment support in general to be made conditional on selecting environmentally-friendly production methods; further urges the European Investment Bank (EIB) and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) to increase the funding of projects involving eco-innovation and technology, notably by SMEs;

Meeting the demand for environmental technology

26.

Stresses the importance of providing research with sufficient means and recalls the agreement reached in Barcelona in 2002 to increase spending on research and development in the European Union in order to approach 3% of gross domestic product by 2010; welcomes initiatives to increase funding and coordinate efforts in this field,

27.

Stresses that the Seventh Framework Programme for Research must provide funding for environmental technologies; calls on the Commission, in the proposals for the next Framework Programme for Research, to draw up a strategic research agenda per economic sector in consultation with all parties concerned (producers, environmental organisations, universities, research institutes and consumers);

28.

Points to the need to promote and support QSAR (quantitative structure activity relationship) models so as to provide substitutes for certain types of research involving animal tests and experiments;

29.

Believes that, to promote sustainable development, it is also necessary to encourage research into, and innovation in, technologies focused on prevention and the restoration of natural, cultural and historical resources;

30.

Welcomes the promotion of environmental technology platforms; insists, however, that such platforms should be open, as regards participation and access to information, to all stakeholders on equal terms; emphasises that the success of these platforms depends on cooperation and co-financing from industry; observes that technology platforms are needed not only in existing strong industrial sectors but also elsewhere; considers it extremely important that these platforms should interact with national research and technology programmes;

31.

Calls on the Commission to support technology-specific measures to bridge the gap between research activities, demonstration projects and market entry as well as to put more emphasis on market formation and diffusion programmes and the choice of instruments to be used to form markets for environmental technologies;

32.

Underlines the importance of using eco-efficient ICT as a tool to reduce the environmental burden (dematerialisation), and urges the Member States to facilitate and promote this thinking;

33.

Encourages different proposals for disseminating existing technologies, such as an EU catalogue of existing directories or databases on environmental technologies, technology platforms etc;

34.

Regrets the Commission's failure to involve the European Patent Office in this initiative, and calls for mandatory disclosure of the results of research into environmental technology financed from public funds;

Coherent policies on an internal as well as an external level

35.

Calls on the Commission to make an assessment of internal and external spill-over effects of policies within the European Union from the point of view of sustainable development in order to avoid objectives of the European Union being undermined; notes that ETAP must be coordinated with existing initiatives and underlines the importance of implementing already agreed instruments such as the Cardiff Process through deadlines as suggested in the Kok Report;

36.

Stresses the importance of using the Structural Funds and the Cohesion Fund in a manner that is consistent with the aim of sustainable development and in particular encourages investment in environmental technologies; encourages the use of these funds for integrating environmental technologies when capital stock is replaced at the end of its normal life;

37.

Underlines the importance of including eco-innovations in all future Community funding instruments and considers it vital that the funding of environmental technologies should be a central element in the Competitiveness and Innovation Programme (CIP) which is being drafted;

38.

Emphasises that sustainable development requires global solutions and welcomes all initiatives to disseminate and promote environmental technologies in developing countries; considers that exports of outdated and polluting technology to third countries must be discouraged; stresses that the European Union should take a leading role in technology transfer and urges the Member States to encourage the public sector, the private sector and international financial institutions to disseminate and promote environmental technologies and to give priority to environmental technologies in their lending while denying financial support to outdated and polluting technologies; welcomes the recently adopted OECD recommendation on Common Approaches on Environment and Officially Supported Export Credits;

39.

Encourages the Commission to introduce environmental concerns in international trade negotiations and stresses the importance of allowing environmental aspects to be considered when applying international trade rules;

40.

Notes that scarce resources are often the origin of regional conflicts in the developing world; is of the opinion that transfers of EU environmental technologies could also serve as a conflict prevention tool;

41.

Points to the need to promote technologies to prevent natural disasters or actions likely to cause the destruction or deterioration of resources or entail risks to the public;

*

* *

42.

Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the EIB, the EBRD and the governments and parliaments of the Member States.


(1)  Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 laying down the sixth Community Environment Action Programme (OJ L 242, 10.9.2002, p. 1).

(2)  Decision No 182/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 22 December 1998 (OJ L 26, 1.2.1999, p. 1.

(3)  Decision No 1513/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 concerning the sixth framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities, contributing to the creation of the European Research Area and to innovation (2002 to 2006) (OJ L 232, 29.8.2002, p. 1).

(4)  OJ C 104 E, 30.4.2004, p. 725.

(5)  OJ L 283, 31.10.2003, p. 51. Directive as last amended by Directive 2004/75/EC (OJ L 157, 30.4.2004, p. 100).

P6_TA(2005)0272

Exploitation and child labour in developing countries

European Parliament resolution on the exploitation of children in developing countries, with a special focus on child labour (2005/2004(INI))

The European Parliament,

having regard to Articles 177, 178, 180 and 181 of the EC Treaty,

having regard to the United Nations Convention on the Rights of the Child (1) and, in particular, Articles 28 and 32 thereof,

having regard to the Optional Protocols I and II of 2002 to that Convention on the sale of children, child prostitution and child pornography, and on the involvement of children in armed conflict,

having regard to the International Labour Organization (ILO) Conventions 138 concerning the minimum age for admission to employment (1973) and 182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour (1999),

having regard to the ACP-EU Partnership Agreement signed in Cotonou, Benin, in June 2000,

having regard to the other international instruments which aim to strengthen the protection of children's rights, such as the UN International Covenant on Civil and Political Rights (2), the UN International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (3), the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (4), the UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (5), and the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction (6),

having regard to the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, adopted in July 1990 in Nairobi, Kenya,

having regard to the Millennium Development Goals, in particular, goals 1 and 2, and the UN High Level Millennium Event to be held in September 2005 in New York,

having regard to its previous resolutions and the resolutions of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly (7),

having regard to the International Programme for the Elimination of Child Labour (IPEC), which was launched by the ILO in 1992 and is operational in 51 countries,

having regard to the reports and the other activities of the ILO and Unesco on education (8),

having regard to the World Education Forum in Dakar, Senegal, in 2000 (Dakar Summit), which adopted the document “Education for All”,

having regard to Article 26 of the Universal Declaration of Human Rights, which defines education as a fundamental human right,

having regard to the UN General Assembly Special Session on Children held in New York in May 2002, and its conclusions “A world fit for children”,

having regard to the EU Guidelines on Children and Armed Conflicts (9),

having regard to the Libreville Declaration on trafficking in children adopted in 2002 by 21 African countries (10),

having regard to the Commission communication: “Participation of non-state actors in EC Development policy” (COM(2002)0598),

having regard to Council resolution on corporate social responsibility (11),

having regard to the Commission communication concerning Corporate Social Responsibility: a business contribution to Sustainable Development (COM(2002)0347),

having regard to the OECD guidelines for multinational enterprises (12),

having regard to the report of the UN High Commissioner on Human Rights on the responsibilities of transnational corporations and related business enterprises with regard to human rights (13),

having regard to the Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, adopted by the ILO in November 1977,

having regard to the fifth principle of the United Nations' Global Compact, namely “Businesses should uphold the effective abolition of child labour”,

having regard to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly's report on the progress made in achieving universal primary education and gender equality in the ACP countries in the context of the Millennium Development Goals, which was adopted in Bamako (Mali) in April 2005,

having regard to Rule 45 of its Rules of Procedure,

having regard to the report of the Committee on Development and the opinion of the Committee on International Trade (A6-0185/2005),

A.

whereas according to Unicef “child labour” means any form of work carried out by children under the age of 18 that is hazardous or interferes with the child's education or is harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development,:

B.

whereas 352 million children of both sexes in the world are working, 179 million of whom are victims of what the ILO defines as the worst forms of child labour,

C.

whereas the majority of child workers are employed in the agricultural sector,

D.

whereas five million children are being exploited at places of work in eastern Europe and the Mediterranean region and in particular (it would appear) in EU Member States, which is particularly unacceptable,

E.

whereas the 1989 Convention on the Rights of the Child has been ratified by all signatory states, except two, namely the United States and Somalia,

F.

whereas poverty does not have to be an insurmountable barrier preventing poor children from stopping working and enjoying full-time education when appropriate actions are taken: ending child labour does not depend on ending poverty first,

G.

whereas child labour perpetuates poverty and hampers development by driving wages down, putting adults out of work and denying children an education,

H.

whereas every child has the right to registration at birth and to the direct link that this creates with upholding relevant human rights standards that protect children from exploitation through work,

I.

whereas the development of universal education is one of the most effective strategies available for breaking the poverty cycle and is a key element in sustainable human development and in the efforts being made in pursuit of the human development objectives which (as agreed internationally) are to be achieved by 2015,

J.

whereas, on 10 November 2000, the Commission and Council issued a joint statement on universal primary education and the recognition of education as a priority for development; whereas, moreover, the Parliament has recognised the relationship between education and the elimination of child labour in numerous resolutions,

K.

whereas 121 million children (65 million of whom are girls) have never been to school even though every child has an indisputable right to education,

L.

whereas child labour prevents many children from going to school, which is considered to be a luxury when their income is an essential supplement to ensure the survival of all the family; whereas 120 million of the total number of working children work full-time, with the result that their education is either inadequate or non-existent; whereas in certain instances in countries such as India and China a child's education is interrupted because parents migrate to work as labourers abroad and cannot leave the child unattended to continue his/her education,

M.

whereas a child's right to education is not negotiable and whereas education and vocational training are of vital importance, in particular for girls and women, in combating poverty; stressing the Commission's political commitment to increasing resources for education and training in the context of development cooperation,

N.

whereas the Council has clearly expressed its commitment as regards the Millennium Development Goals, which provide for the eradication of poverty, the provision of universal primary education and the achievement of equality between the sexes,

O.

whereas sports goods manufacturers committed themselves in 1978 to comply with FIFA's Code of Working Practice which bans the use of child labour in the manufacture of products for which it grants licences,

P.

whereas enterprises, including the multinationals, have an ethical corporate social responsibility to help eliminate child labour from every aspect of manufacture and production,

Q.

whereas single-sector responses to child labour are seldom effective,

R.

whereas poor quality and/or irrelevant education may repel children and put them at risk of exploitation,

1.

Calls on all countries to ratify and enforce the UN Convention on the Rights of the Child and its optional protocols as soon as possible;

2.

Urges the two EU Member States which have not ratified ILO Conventions 138 and 182, to ratify and enforce them, since any other stance would run counter to the Charter of Fundamental Rights;

3.

Recommends that the Commission make the implementation of core labour standards a permanent element in bilateral consultations at all levels, both with countries where violations occur and with countries which are involved with them through trade and investment;

4.

Considers ratification of and compliance with ILO Conventions 138 and 182 to be two of the requirements which the Commission and the Council should impose on countries applying to join the European Union;

5.

Stresses that the fight to eliminate child exploitation and child labour must be a political priority for the EU and calls on the Commission to create a special budget line focusing on the protection of children's rights, in the context of the European Initiative for Democracy and Human Rights;

6.

Urges the Commission to fully integrate children's rights, including the elimination of child labour, in all its actions in a coherent way, particularly in the country and regional strategy papers and in national/regional programmes, as well as in the revision process of the Development Policy Statement and to focus its attention on the essential role of education;

7.

Calls on the Commission to ensure that the EU's trade policies are consistent with its commitment to protecting and promoting children's rights and to conducting a thorough investigation into the introduction of an EU scheme for the labelling of goods imported into the EU to attest that they have been produced without the use of child labour at any point in the production and supply chain, and implementing “childlabour free” labels for these products, whilst ensuring that such a scheme complies with World Trade Organization (WTO) international trade rules; requests that the findings of the investigation be presented to the Committee on International Trade; in the interim, asserts that products and produce from developing nations should be labelled “responsibly grown/manufactured without child labour”;

8.

Recommends that the Commission include, in all bilateral trade agreements and strategic partnerships, a clause on the implementation of core labour standards, including the banning of child labour, with a special reference to respect for the minimum age for admission to employment;

9.

Urges the Commission to ensure that the problem of child labour and the protection of children from any form of abuse, exploitation or discrimination be made key issues within the committees and subgroups on human rights set up under the trade and cooperation agreements;

10.

Calls on the Council and the Commission to incorporate official birth registration in development cooperation policy as a fundamental right and an instrumental means of protecting children's rights;

11.

Urges the Commission to address the subject of official birth registration in all its future communications in the context of development policy and to propose guidelines to promote the dissemination of that practice;

12.

Welcomes the establishment, within the Commission, of a group of Commissioners for fundamental rights and the appointment of a personal representative on human rights and calls on them to make the protection and promotion of children's rights and the elimination of child labour one of their top priorities;

13.

Calls on the Commission to promote a technical support strategy for those States in which the problem of the lack of official birth registration is widespread;

14.

Calls on the Commission to draw up an annual communication on children's rights and thus provide a cohesive framework for the protection of children's rights and the elimination of child labour;

15.

Welcomes the finalisation of the Strategic Partnership for Development Cooperation with the ILO, in which the elimination of child labour, particularly among the youngest age-groups, is the topmost priority for joint activities, and asks the Commission to implement it as soon as possible and report back to Parliament on a regular basis;calls on the Commission to report at regular intervals to Parliament on progress in the fields covered by that cooperation; calls on the Commission to develop similar cooperation with other relevant organisations, such as Unicef;

16.

Calls on the Council and its presidency, as the voice of the EU, to promote children's rights and the elimination of child labour at the UN High Level Millennium Event to be held in September 2005 in New York;

17.

Calls on the Commission and the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly to take account of the outcome of the United Nations General Assembly Special Session on Children in the revision negotiations of the ACP-EU Partnership Agreement and calls on all the Member States of the Agreement and of the EU to honour the commitments which they made at that Session;

18.

Recalls that the Cotonou Agreement includes a specific provision on trade and labour standards which confirms the parties' commitment to core labour standards and in particular the elimination of the worst forms of child labour; asks the Commission to ensure the implementation of Article 50 of the Cotonou Agreement;

19.

Welcomes the provision within the new GSP+ scheme that offers additional preferences to developing countries that ratify and implement social/ILO standards and asks the Commission to monitor carefully its effective implementation and to report annually to Parliament;

20.

Calls for a positive interaction to be promoted between the liberalisation of international trade and the application of core labour standards; recommends that the Commission carry out short and long term impact assessments for the different components relating to the introduction of trade liberalisation policies and the potential outcome of GATS as regards equality of access to social services and utilities;

21.

Believes that the fight against child labour can be accelerated by balanced socio-economic development and the reduction of poverty; recommends that the EU link its efforts to eliminate child labour with equally strong efforts to meet other labour standards and ensure a living wage for adult workers;

Link between education, poverty and elimination of child labour

22.

Reiterates its view that there is a mutually reinforcing relationship between a lack of education and child labour, making education the basic instrument for achieving Goal 2 of the Millennium Development Goals by 2015;

23.

Calls for particular attention to be paid to the primary education of girls, who encounter more barriers and obstacles than do boys (cultural factors such as early marriage, discrimination, their social and family role and so, on playing a part) preventing them from enrolling and remaining in school and from completing their studies; furthermore asserts that girls who have been educated have smaller, healthier families and help to increase productivity and reduce poverty;

24.

Calls on the Commission to use its position as the principal donor of official development assistance among international institutions such as Unesco, Unicef, the World Bank and the IMF, to urge these multilateral donors to exert pressure for the framing of policies to eliminate child labour and to design and implement education policies and programmes that integrate all working and other out-of-school children into formal full-time education, without discrimination on grounds of sex, disability, ethnic or racial origin, religion or culture, until the permissible age of employment according to ILO Convention 138;

25.

Calls on the Commission to exert pressure in order to make sure that the age for the fulfilment of compulsory education and the minimum permissible age for labour are in line with ILO Convention 138 which stipulates that the permissible age of entry into employment “shall not be less than the age of completion of compulsory schooling and, in any case, shall not be less than 15 years”;

26.

Supports the six measures called for by Unicef to eliminate child labour, namely:

immediate elimination of the employment of children in dangerous work,

the organisation of free and compulsory education up to age 16,

greater legal protection for children,

registration of all children at birth, in order to be able to ascertain their age while ruling out the possibility of fraud,

the adequate collection and checking of data in order to establish with precision the extent of child labour,

the establishment of codes of conduct;

27.

Regrets the fact that, following the Dakar Summit, no significant progress has been made in tackling the crisis in education and notes that at the present time 113 million children of school age, two-thirds of whom are girls, are deprived of even rudimentary education;

28.

Believes that no child should be deprived of his or her fundamental right to education because of an inability to pay, and reiterates its call on all governments to establish a clear timetable for rapidly eliminating direct and indirect fees for primary education, while maintaining a high level of, or enhancing the quality of education, ensure by all appropriate means access for all children to secondary, technical as well as higher education; stresses that including children and communities themselves in decision-making about schools helps to make schooling more relevant to children's needs;

29.

Considers information concerning existing education and training programmes to be a key factor in the successful implementation of those programmes and calls upon the Commission to devote particular attention to ensuring that women and children receive adequate information, since education may help them to ward off any form of exploitation;

30.

Calls on the Commission to set clear objectives for the promotion of universal basic education of the highest quality in the national indicative programmes, with particular focus on access for girls, children in conflict-affected areas and children from marginalised and more vulnerable social groups to education programmes;

31.

Recommends that the Commission support mobilisation programmes and transitional education programmes with a particular focus on the effectiveness of strategies to get working children into formal daytime education, such as bridge schools and classes, that help children who have never had formal school education to adjust to the school environment with the assistance of specially trained teachers;

32.

Calls on the European Union to compel countries with statutes banning child labour already in place to completely eliminate child labour in their countries and get these children and backlogged adolescents into schools over a three year grace period;

33.

Asks the EU to increase budgetary support to increase the number of schools and teachers in areas in need;

34.

Considers that child labour is a product of unbalanced socio-economic development; recommends that efforts to eliminate child labour should take account of social conditions and poverty in developing countries and should lead to the proposing of measures designed to increase the incomes of households by, for example, guaranteeing a minimum wage for adult workers, since child labour destroys adult wages;

35.

Considers that the elimination of poverty is the only way to create the conditions necessary for the eradication of child exploitation and stresses the importance that the micro-credit system can have in raising family income;

36.

Calls on the Commission to monitor all EU funding for basic education as regards its contribution to the fight against those forms of child labour that keep children out of full-time schools, without this putting limits on the donation of humanitarian aid, consisting of food and other aid for the development of the infrastructure of the regions;

37.

Points out that a requirement of universal full-time education is an education system which includes strategies for bringing all children who work (or who do not go to school for some other reason) into a fulltime school system; calls upon the EU to ensure that all education programmes financed by the Community include broad strategies such as social motivation and remedial courses for older pupils;

38.

Welcomes the activities of the IPEC and supports the incentives which it proposes to get children back to school, such as free meals for children and other assistance for their families;

39.

Supports the work of the ILO and its cooperation with the WTO, including through a regular dialogue, and suggests the further strengthening of these exchanges;

Worst forms of child exploitation

40.

Expresses its concern at the serious violations of children's rights, as defined in the UN Convention on the Rights of the Child, including the right to health, education and nourishment and to protection against violence, exploitation and maltreatment;

41.

Calls on the Commission to support programmes combating less common forms of child labour such as domestic work and the selling of children to pay off family debts (debt bondage);

42.

Welcomes the fact that the Commission has taken the initiative to draw up a communication on trafficking in human beings (2005);

43.

Reiterates its proposal to appoint an EU special representative for children who are victims of armed conflict, wars, displacement, drought, hunger, natural disasters or AIDS, or children who are caught up in the trafficking of human beings, and to ensure that due attention is given to such situations;

44.

Calls for the support of the WTO in the form of a ban on child labour in trade and suggests that child-labour free products be marked and labelled as such for consumer awareness of responsible practices;

45.

Calls on the Commission to remind the European Union and developing countries of their obligations under the Hague Convention on Intercountry Adoption and in particular to ensure that all countries in receipt of EU aid have signed and ratified the Convention and to help those countries prevent damage to children being caused by inappropriate or unauthorised adoption procedures within or between countries;

Corporate responsibility

46.

Welcomes the fact that the Commission has taken the initiative to draw up a communication on corporate social responsibility, which was due in April 2005;

47.

Recommends that the Commission investigate the creation of appropriate EU-level legal safeguards and mechanisms which identify and prosecute EU-based importers who import products which allow the violation of the core ILO conventions, including the use of child labour, in any part of the supply chain; therefore requests the Commission to explore the possibility of creating incentives for EU importers who carry out regular and independent monitoring of the manufacture of their products in all third countries forming part of the production chain;

48.

Calls on the Commission and the Council to promote the fair trade initiatives, in particular in new EU Member States, monitoring producers to ensure that their methods are consistent with fair trading standards;

49.

Recommends that the Commission investigate and identify companies which continuously and persistently use child labour in any part of the production and supply chain and calls for such a list to be made available to EU importers;

50.

Calls on the Member States to increase consumer awareness of corporate social responsibility and to support initiatives to promote products, principally agricultural products and those produced by the sports goods industry the manufacture of which has not involved the use of child labour;

51.

Calls on local governments to cooperate with international organisations to monitor industry and agriculture to prevent child labour and to cooperate in the building and maintenance of adequate full-time educational facilities with qualified teaching staff and free transport and meals so that all children may attend school;

52.

Urges the Commission and the Member States to contribute to the development of the UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights in order to make it an effective global instrument against child labour and other possible human rights abuses by companies;

53.

Urges the Commission to make compliance with core labour standards a precondition in its purchasing and contracting policy; calls on the Commission, to this end, to develop a policy which makes it possible for small producers in developing countries likewise to comply with these standards;

54.

Calls on the Council to support the OECD's guidelines for multinational enterprises and the UN's Global Compact;

55.

Recommends that the Commission propose to extend the scope of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises from investment to trade, enhance the implementation instruments and reach agreements with governments of developing countries on the way in which enterprises can contribute to the effective abolition of child labour;

56.

Encourages transnational enterprises to adopt socially responsible business practices in all their operations and supply chains, in cooperation with all relevant parties, and to report thereon;

57.

Calls on the Commission, in the event that the governments of the developing countries fail to comply with the OECD Guidelines, not only to initiate infringement proceedings but also to name publicly the companies and multinational enterprises involved in the production of well-known products through the exploitation of child labour;

58.

Encourages governments of the home countries of transnational enterprises to monitor implementation of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and to periodically publish reports on the contribution of these enterprises to the effective abolition of child labour and implementation of ILO core labour standards;

59.

Welcomes the signing of the Protocol for the growing and processing of cocoa beans and their derivative products by cocoa industry producers at international level and the results of implementing the plan to restrict the use of children in the production (stitching) of soccer balls in Pakistan, and supports any other similar endeavour;

60.

Supports the development of private sector initiatives to eliminate child labour, including codes of conduct, and encourages more cooperation, transparency and coherence between the initiatives, which should be based on ILO core labour standards and be independently monitored;

*

* *

61.

Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the governments of the Member States, the Co-Presidents of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly and Unicef and other relevant UN agencies.


(1)  Adopted in 1989 and entered into force in 1990.

(2)  Adopted in December 1966 and entered into force in March 1976.

(3)  Adopted in December 1966 and entered into force in January 1976.

(4)  Adopted in December 1984 and entered into force in June 1987.

(5)  Adopted in December 1979 and entered into force in September 1981.

(6)  Adopted in September 1997 and entered into force in March 1999.

(7)  Particularly its resolutions of 3 July 2003 on the trafficking of children and child soldiers (OJ C 74 E, 24.3.2004, p. 854), of 15 May 2003 on the Commission communication to the Council and the European Parliament on education and training in the context of poverty reduction in developing countries (OJ C 67 E, 17.3.2004, p. 285), of 6 September 2001 on basic education in developing countries in the context of the United Nations General Assembly Special Session on Children (OJ C 72 E, 21.3.2002, p. 360), of 11 April 2002 on the position of the EU at the United Nations General Assembly Special Session on Children (OJ C 127 E, 29.5.2003, p. 691), of 13 June 2002 on child labour in the production of sports equipment (OJ C 261 E, 30.10.2003, p. 587), and the resolution of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly on the rights of children and, in particular, child soldiers (OJ C 26, 29.1.2004, p. 17).

(8)  Particularly ILO reports “A future without child labour” (2002) “Combating Child Labour through Education” (2003), “Investing in every child” (2004) and the Unesco/OECD report “Financing Education-Investments and Returns” (2002).

(9)  Adopted by the Council in 10 December 2003 (Doc. No 15634/03).

(10)  Adopted by the First Summit of ACP Heads of State and Government in Libreville, Gabon, on 7 November 1997.

(11)  Adopted by the Council on 10 January 2003, (Doc. No 5049/03).

(12)  Annual Report on the Guidelines for Multinational Enterprises: 2000 Edition.

(13)  UN Doc. No E/CN 4/2005/91, 15 February 2005.


L-Erbgħa, 6 ta' Lulju 2005

6.7.2006   

MT EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

C NaN/92


MINUTI

(2006/C 157 E/03)

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

IPPRESIEDA: Josep BORRELL FONTELLES

President

1.   Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.

2.   L-Unjoni Ewropea u l-Iraq — Ftehim dwar l-Ingaġġ (dibattitu)

Rapport L-Unjoni Ewropea u l-Iraq — Ftehim dwar l-Ingaġġ (2004/2168(INI)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin.

Rapporteur: Giorgos Dimitrakopoulos (A6-0198/2005)

Giorgos Dimitrakopoulos ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Jack Straw (President tal-Kunsill fil-karika) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Luisa Morgantini (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Daniel Caspary (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-grupp PPE-DE, Véronique De Keyser f'isem il-grupp PSE, Cecilia Malmström f'isem il-grupp ALDE, Joost Lagendijk f'isem il-grupp Verts/ALE, Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL, u Bastiaan Belder f'isem il-grupp IND/DEM.

IPPRESIEDA: Edward McMILLAN-SCOTT

Viċi President

Tkellmu: Ryszard Czarnecki, Elmar Brok (chairman tal-kumitat AFET), Lilli Gruber, Lapo Pistelli, Vittorio Agnoletto, Georgios Karatzaferis, Andreas Mölzer, Anna Ibrisagic, Marek Maciej Siwiec, Gerard Batten, Bogusław Sonik, Monika Beňová, Simon Coveney, Richard Howitt, Benita Ferrero-Waldner u Jack Straw.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.16 ta' Minuti ta' 06.07.2005.

IPPRESIEDA: Josep BORRELL FONTELLES

President

3.   Sitwazzjoni fl-Afrika — Azzjoni mondjali kontra l-faqar: il-faqar bħala element tal-passat (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Sitwazzjoni fl-Afrika

Mistoqsija orali magħmula minn Luisa Morgantini, lill-Kunsill: (B6-0248/2005)

Mistoqsija orali magħmula minn Luisa Morgantini, lill-Kummissjoni: (B6-0249/2005).

Jack Straw (President tal-Kunsill fil-karika) u Louis Michel (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Luisa Morgantini għamel il-mistoqsijiet orali.

Tkellem Maria Martens f'isem il-grupp PPE-DE.

IPPRESIEDA: Pierre MOSCOVICI

Viċi President

Tkellmu: Miguel Angel Martínez Martínez f'isem il-grupp PSE, Fiona Hall f'isem il-grupp ALDE, Marie-Hélène Aubert f'isem il-grupp Verts/ALE, Gabriele Zimmer f'isem il-grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem ilgrupp IND/DEM, Eoin Ryan f'isem il-grupp UEN, Alessandro Battilocchio Membru mhux affiljat, John Bowis, Margrietus van den Berg, Thierry Cornillet, Caroline Lucas, Jean-Claude Martinez, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Emma Bonino, Bernat Joan i Marí, Anna Záborská, Marie-Arlette Carlotti, Fernando Fernández Martín, Mauro Zani, Alexander Stubb, Józef Pinior, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann u Martin Schulz.

IPPRESIEDA: Josep BORRELL FONTELLES

President

Tkellem Hilary Benn (President tal-Kunsill fil-karika).

Tkellem Martin Schulz, li, filwaqt li fakkar fl-istorbju li kien hemm fl-emiċiklu, talab li fil-futur ikun hemm sospensjoni ta' għaxar minuti qabel is-siegħa tal-votazzjoni biex l-aħħar kelliema fid-dibattitu jkunu jistgħu jitkellmu bil-kalma. Il-President talab lill-Membri biex joqogħdu bil-qiegħda u biex jisktu u talab lill-ushers biex jitfgħu 'l barra lil min jiċċirkola fil-passaġġi ta' bejn il-bankijiet.

Tkellem Charles Tannock fuq it-talba tal-President

Tkellmu: Louis Michel u Alessandra Mussolini (Il-President waqqafha milli titkellem għax ma kinitx qed titkellem skond ir-Regoli ta' Proċedura).

Proposti għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 108 (5):

Maria Martens u John Bowis f'isem il-grupp PPE-DE, (B6-0398/2005);

Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis u Eoin Ryan f'isem il-grupp UEN, (B6-0402/2005);

Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert u Carl Schlyter f'isem il-grupp Verts/ALE, (B6-0403/2005);

Fiona Hall, Thierry Cornillet u Danutė Budreikaitė f'isem il-grupp ALDE, (B6-0406/2005);

Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro u Miguel Portas f'isem il-grupp GUE/NGL, (B6-0407/2005);

Miguel Angel Martínez Martínez f'isem il-grupp PSE, (B6-0410/2005).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.17 ta' Minuti ta' 06.07.2005.

IPPRESIEDA: Gérard ONESTA

Viċi President

4.   Ħin tal-votazzjonijiet

Dettalji tal-votazzjonijiet (emendi, voti separati u maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness I tal-Minuti.

4.1.   Protezzjoni ta' passiġġieri ta' vetturi fil-każ ta' ħabta *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni Proposta ghal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea mar-Regolament Nru 94 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar disposizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-approvazzjoni ta' vetturi għal dak li hu l-ħarsien ta' passiġġieri fil-każ ta' ħabta minn quddiem u r-Regolament Nru 95 dwar disposizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-approvazzjoni ta' vetturi għal dak li hu l-ħarsien ta' passiġġieri fil-każ ta' ħabta mill-ġenb (COM(2004)0672/7590/2005 — C6 0209/2004 — 2004/0243(AVC)) — Kumitat dwar il-Kummerċ Internazzjonali.

Rapporteur: Enrique Barón Crespo (A6-0218/2005).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2005)0273)

B'hekk il-Parlament ta l-kunsens tiegħu.

4.2.   Sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (votazzjoni)

Proposta għal riżoluzzjoni mressqa skond l-Artikolu 81 tar-Regoli ta' Proċedura mill-Kumitat ENVI, fuq ilproposta tal-Kummissjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda biex l-Anness għad-Direttiva 2002/95 EC tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-restrizzjonijiet ta' l-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi f'tagħmir elettriku u elettroniku jiġi adattat għall-progress tekniku (B6-0392/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0274)

*

* *

Alfonso Andria talab li l-votazzjonijiet fuq ir-rapporti fil-pakkett li jinkludi l-fondi strutturali jsiru f'daqqa u li għalhekk ir-rapport tiegħu jittieħed vot fuqu mal-bqija tal-pakkett (il-President qabel ma' din it-talba).

4.3.   Privattiva għal invenzjonijiet implimentati bil-kompjuter ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Posizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb li tiġi adottata Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta' privattiva għal invenzjonijiet implimentati bil-kompjuter (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali.

Rapporteur: Michel Rocard (A6-0207/2005)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 3)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Tkellem Michel Rocard (rapporteur).

Rifjutata

L-att ma ġiex adottat.

Riżoluzzjoni leġiżlattiva li tirrifjuta l-pożizzjoni komuni: (P6_TA(2005)0275)

Tkellmu:

Hans-Gert Poettering f'isem il-grupp PPE-DE, u Monica Frassoni f'isem il-grupp Verts/ALE, fuq ir-rifjut talpożizzjoni komuni u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni), li ntrabat li jaħdem mal-Parlament sabiex jiddeċiedi x'azzjoni għandu jieħu.

4.4.   Ħolqien ta' Reġistru Ewropew dwar l-Emissjoni u t-Trasferiment ta' Sustanzi li Jniġġsu ***I (votazzjoni)

Rapport Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħolqien ta' Reġistru Ewropew għat-Tixrid u t-Trasferimenti ta' Aġenti ta' Tniġġis u emendi lid-Direttivi tal-Kunsill 91/689/KEE u 96/61/KE (COM(2004)0634 — C6-0130/2004 — 2004/0231(COD)) — Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel.

Rapporteur: Johannes Blokland (A6-0169/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Johannes Blokland għamel dikjarazzjoni skond l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0276)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0276)

4.5.   Fond ta' Żvilupp Reġjonali Ewropew, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni (votazzjoni)

Rapport Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jwaqqaf id-disposizzjonijiet ġenerali għall-Fond ta' Żvilupp Reġjonali Ewropew, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni (COM(2004)0492 — 2004/0163(AVC)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali.

Rapporteur: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0277)

Tkellmu:

Ir-rapporteur li ressaq emendi orali għall-Emenda 27 u Emenda 39 li ġew inkorporati.

4.6.   Fond ta' Koeżjoni (votazzjoni)

Rapport Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jwaqqaf il-Fond ta' Koeżjoni (COM(2004)0494 — 2004/0166(AVC)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali.

Rapporteur: Alfonso Andria (A6-0178/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0278)

4.7.   Fond ta' Żvilupp Reġjonali Ewropew ***I (votazzjoni)

Rapport Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-Fond ta' Żvilupp Reġjonali Ewropew (COM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali.

Rapporteur: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0279)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0279)

Tkellmu:

Ir-rapporteur li ċċara l-pożizzjoni tal-Grupp PSE dwar l-Emenda 118.

4.8.   Twaqqif ta' Grupp Ewropew ta' Kooperazzjoni bejn il-fruntieri (GECT) ***I (votazzjoni)

Rapport Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' Grupp Ewropew ta' Kooperazzjoni bejn il-fruntieri (GECT) (COM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali.

Rapporteur: Jan Olbrycht (A6-0206/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0280)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0280)

4.9.   Fond Soċjali Ewropew ***I (votazzjoni)

Rapport Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew (COM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD)) — Kumitat dwar l-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali.

Rapporteur: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0281)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0281)

*

* *

Tkellmet Rosa Miguélez Ramos li talbet li l-vot fuq ir-rapport ta' David Casa (A6-0217/2005) jittieħed dak il-ħin sabiex il-votazzjonijiet fuq il-fondi strutturali jsiru f'daqqa. (Il-President qabel ma' din it-talba).

4.10.   Fond Ewropew tas-Sajd * (votazzjoni)

Rapport Proposta għal Regolament tal-Kunsill: Il-Fond Ewropew tas-Sajd (COM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS)) — Kumitat dwar is-Sajd.

Rapporteur: David Casa (A6-0217/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0282)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0282)

4.11.   Opportunitajiet indaqs u trattament indaqs bejn l-irġiel u n-nisa f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-impjiegi u max-xogħol ***I (votazzjoni)

Rapport Proposta dwar Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' prinċipji għal opportunitajiet u trattament indaqs bejn l-irġiel u n-nisa f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-impjiegi u maxxogħol (COM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD)) — Kumitat dwar id-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi.

Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0176/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0283)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0283)

4.12.   Liġi applikabbli għal obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (“ROME II”) ***I (votazzjoni)

Rapport Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għal obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (ROME II) (COM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Legali.

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0211/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2005)0284)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0284)

Tkellmu:

Ir-rapporteur li ressaq emenda orali għall-Artikoli 26 u 27, li ġiet inkorporata.

4.13.   Protokoll UN-ECE dwar it-tfigħ u t-trasferiment ta' sustanzi li jniġġsu * (votazzjoni)

Rapport Proposta ta' deċiżjoni tal Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, ta' Protokoll UN-ECE dwar it-tfigħ u t-trasferiment ta' sustanzi li jniġġsu (COM(2004)0635 — C6-0062/2005 — 2004/0232(CNS)) — Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta` ta' l-Ikel.

Rapporteur: Johannes Blokland (A6-0170/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 13)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2005)0285)

4.14.   Proċeduri ta' konċertazzjoni (baġit 2006) (votazzjoni)

Rapport Proċeduri ta' konċertazzjoni preċedenti l-ewwel qari tal-Kunsill (2005/2080(BUD)) — Kumitat dwar il-Budgets.

Rapporteur: Giovanni Pittella (A6-0223/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0286)

4.15.   Rwol tan-nisa fit-Turkija (votazzjoni)

Rapport L-irwol tan-nisa fit-Turkija fil-ħajja soċjali, ekonomika u politika (2004/2215(INI)) — Kumitat dwar id-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Emine Bozkurt (A6-0175/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0287)

Tkellmu:

Ir-rapporteur li ressaq emenda orali għall-Emenda 3 li ma ġietx inkorporata billi kien hemm aktar minn 37 Membru li oġġezzjonaw.

4.16.   L-Unjoni Ewropea u l-Iraq — Ftehim dwar l-Ingaġġ (votazzjoni)

Rapport L-Unjoni Ewropea u l-Iraq — Ftehim dwar l-Ingaġġ (2004/2168(INI)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin.

Rapporteur: Giorgos Dimitrakopoulos (A6-0198/2005)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2005)0288)

Tkellmu:

Ir-rapporteur li ressaq emendi orali għall-Emenda 4 u premessa Ba li ġew inkorporati.

*

* *

Tkellem Reinhard Rack li qal li l-ħin tal-votazzjoni qed jieħu fit-tul.

Il-President ħabbar li Londra kienet intgħażlet biex fiha jsiru l-Olimpijadi ta' l-2012.

Tkellem Timothy Kirkhope ta ġieħ lill-bliet l-oħra kandidati.

4.17.   Azzjoni mondjali kontra l-faqar: il-faqar bħala element tal-passat (votazzjoni)

Proposti għal riżoluzzjoni B6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 u B6-0410/2005

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness I, punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0398/2005

(flok B6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 u B6-0410/2005):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Maria Martens, John Bowis u Fernando Fernández Martín f'isem il-grupp PPE-DE,

Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock u Miguel Angel Martínez Martínez f'isem il-grupp PSE,

Thierry Cornillet u Fiona Hall f'isem il-grupp ALDE,

Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken u Carl Schlyter f'isem il-grupp Verts/ALE,

Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer u Vittorio Agnoletto f'isem il-grupp GUE/NGL,

Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis u Eoin Ryan f'isem il-grupp UEN.

Adottata (P6_TA(2005)0289)

Tkellmu:

Miguel Angel Martínez Martínez f'isem il-grupp PSE, li ressaq emendi orali għall-Emendia 2 u premessa A li ġew inkorporati.

*

* *

Tkellem Bernd Posselt wera l-fehma li l-ħin tal-votazzjoni kien ittawwal wisq u li l-iskedi stabbiliti għandhom jinżammu.

IPPRESIEDA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Viċi President

5.   Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-votazzjoni li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni orali:

Rapport Michel Rocard — A6-0207/2005

Alexander Stubb, Hiltrud Breyer, Paul Rübig, Zuzana Roithová, Gilles Savary u Sarah Ludford

Rapport Emine Bozkurt — A6-0175/2005

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rapport Giovanni Claudio Fava — A6-0184/2005, Rapport Alfonso Andria — A6-0178/2005, Rapport Konstantinos Hatzidakis — A6-0177/2005

Csaba Sándor Tabajdi

6.   Korrezzjonijiet ta' vot

Il-Membri li ġejjin ressqu korrezzjonijiet ta' vot:

Rapport Michel Rocard — A6-0207/2005

emendi 62, 65 u 71 (identiċi)

favur: Edward McMillan-Scott, Zuzana Roithová, Emanuel Jardim Fernandes

Rapport Johannes Blokland — A6-0169/2005

emenda 53

favur: Maria da Assunção Esteves

kontra: Alain Lipietz

Rapport Konstantinos Hatzidakis — A6-0177/2005

emenda 28

kontra: Edite Estrela

emenda 56

favur: Teresa Riera Madurell, Alejandro Cercas

kontra: Lissy Gröner

emenda 31

kontra: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Emine Bozkurt

emenda 15

favur: Anne Van Lancker

emenda 16

kontra: Jamila Madeira

emenda 17

favur: Karin Scheele

emenda 57

favur: Teresa Riera Madurell, José Manuel García-Margallo y Marfil, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

emenda 18

kontra: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

emenda 59

kontra: Hans-Peter Martin

emenda 8

kontra: Claude Turmes, Jamila Madeira

emendi 6 et 48 (identiċi)

kontra: Stavros Arnaoutakis, Kader Arif

paragrafu 38, it-tieni parti

favur: Hans-Peter Martin

emenda 34

kontra: Karin Riis-Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Emanuel Jardim Fernandes, Linda McAvan, Edite Estrela

emenda 32

favur: Claude Turmes

riżoluzzjoni (test sħiħ)

favur: Richard Howitt

Rapport Alfonso Andria — A6-0178/2005

paragrafu 1, inċiż 3

favur: Alfonso Andria, Rosa Díez González

emendi 1, 12 u14 (identiċi)

favur: Véronique De Keyser, Othmar Karas, José Manuel García-Margallo y Marfil, Salvador Garriga Polledo

kontra: Richard Corbett

emenda 5

favur: Seán Ó Neachtain

emendi 2, 13 u 15 (identiċi)

kontra: Claude Turmes

Rapport Giovanni Claudio Fava — A6-0184/2005

emendi 110, 213, 124 u 126 (identiċi)

kontra: Jamila Madeira

proposta emendata

favur: Othmar Karas

riżoluzzjoni leġiżlattiva (test sħiħ)

favur: Othmar Karas

Rapport Jan Olbrycht — A6-0206/2005

emenda 43

favur: Emanuel Jardim Fernandes

Rapport David Casa — A6-0217/2005

emenda 171

favur: Linda McAvan

proposta emendata

kontra: Glyn Ford

emenda 174

kontra: Karin Riis-Jørgensen

riżoluzzjoni leġiżlattiva (test sħiħ)

favur: Martin Schulz, Alexander Radwan

kontra: Claude Moraes

Rapport Angelika Niebler — A6-0176/2005

emenda 46

favur: Hans-Peter Martin

Rapport Diana Wallis — A6-0211/2005

emenda 26, l-ewwel parti

favur: Christine De Veyrac, Marie-Hélène Descamps, Anna Hedh, Jean-Marie Cavada

emenda 26, it-tieni parti

favur: Anna Hedh

kontra: Jean-Marie Cavada

emenda 26, it-tielet parti

favur: Anna Hedh

kontra: Jean-Marie Cavada

emenda 24, l-ewwel parti

favur: Jean-Marie Cavada

emenda 24, it-tieni parti

kontra: Jean-Louis Bourlanges

emenda 24, it-tielet parti

kontra: Jean-Louis Bourlanges

Rapport Giovanni Pittella — A6-0223/2005

paragrafu 10

favur: Catherine Stihler

kontra: Bruno Gollnisch

Rapport Emine Bozkurt — A6-0175/2005

riżoluzzjoni (test sħiħ)

astensjoni: Koenraad Dillen

Rapport Giorgos Dimitrakopoulos — A6-0198/2005

emenda 6

favur: Alain Lamassoure, Jamila Madeira

kontra: Avril Doyle

astensjoni: Linda McAvan

emenda 7

favur: Claude Turmes, Alain Lamassoure

kontra: Richard Corbett

emenda 1

kontra: Anna Hedh

emenda 29

kontra: Christa Prets, Simon Busuttil

emenda 2

favur: Claude Turmes

emenda 10

astensjoni: Linda McAvan

emenda 3

favur: Pervenche Berès

riżoluzzjoni (test sħiħ)

astensjoni: Edite Estrela

Azzjoni mondjali kontra l-faqar: il-faqar bħala element tal-passat — RC-B6-0398/2005

emenda 3

favur: Louis Grech

emenda 7

kontra: Rainer Wieland

*

* *

Klaus-Heiner Lehne informa li ma kienx ħa sehem fil-votazzjonia fuq ir-rapporti Konstantinos Hatzidakis, Giovanni Claudio Fava u Alfonso Andria.

Kurt Joachim Lauk għamel dikjarazzjoni ta' interess finanzjarju skond l-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura u li ma kienx ħa sehem fil-votazzjoni fuq ir-rapport Michel Rocard.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.15 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05)

IPPRESIEDA: Janusz ONYSZKIEWICZ

Viċi President

7.   Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Dagmar Roth-Behrendt informa li hu ma kienx ha sehem fil-votazzjoni tal-bieraħ u qal li kien xtaq jivvota bħall-grupp tiegħu.

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

8.   Il-Futur tal-Balkani għaxar snin wara Zrebrenica (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-Futur tal-Balkani għaxar snin wara Zrebrenica

Douglas Alexander (President tal-Kunsill fil-karika) u Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Doris Pack f'isem il-grupp PPE-DE, Hannes Swoboda f'isem il-grupp PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-grupp ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit f'isem il-grupp Verts/ALE, Erik Meijer f'isem il-grupp GUE/NGL, Ryszard Czarnecki Membru mhux affiljat, Georgios Papastamkos, Jan Marinus Wiersma, Marco Pannella, Joost Lagendijk, Jaromír Kohlíček, Bernd Posselt, Borut Pahor, Anna Ibrisagic, Panagiotis Beglitis, Douglas Alexander u Olli Rehn.

Proposti għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda, Gisela Kallenbach u Sepp Kusstatscher f'isem il-grupp Verts/ALE, (B6-0395/2005);

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin u István Szent-Iványi f'isem il-grupp ALDE, (B6-0397/2005);

Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Panagiotis Beglitis, Borut Pahor f'isem il-grupp PSE, (B6-0401/2005);

Brian Crowley, Adriana Poli Bortone u Ģirts Valdis Kristovskis f'isem il-grupp UEN, (B6-0404/2005);

Francis Wurtz, André Brie, Erik Meijer u Jonas Sjöstedt f'isem il-grupp GUE/NGL, (B6-0408/2005);

Doris Pack, Elmar Brok u Anna Ibrisagic f'isem il-grupp PPE-DE, (B6-0409/2005).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.6 ta' Minuti ta' 07.07.2005.

IPPRESIEDA: Miroslav OUZKÝ

Viċi President

9.   Relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea, iċ-Ċina u t-Tajwan kif ukoll is-sigurtà fil-Lvant (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Relazzjonijiet bejn l'Unjoni Ewropea, iċ-Ċina u t-Tajwan kif ukoll is-sigurta' fil-Lvant

Douglas Alexander Douglas Alexander (President tal-Kunsill fil-karika) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Georg Jarzembowski f'isem il-grupp PPE-DE, Glyn Ford f'isem il-grupp PSE, István Szent-Iványi f'isem il-grupp ALDE, Raül Romeva i Rueda f'isem il-grupp Verts/ALE, Erik Meijer f'isem il-grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-grupp IND/DEM, Konrad Szymański f'isem il-grupp UEN, Fernand Le Rachinel Membru mhux affiljat, Ursula Stenzel, Alexandra Dobolyi, Ģirts Valdis Kristovskis, Philip Claeys, Manolis Mavrommatis, Libor Rouček, Aloyzas Sakalas, Douglas Alexander u Benita Ferrero-Waldner.

Proposti għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Joost Lagendijk, Angelika Beer, Claude Turmes u Helga Trüpel f'isem il-grupp Verts/ALE, (B6-0394/2005);

Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström u István Szent-Iványi f'isem il-grupp ALDE, (B6-0396/2005);

Konrad Szymański f'isem il-grupp UEN, (B6-0399/2005);

Glyn Ford, Pasqualina Napoletano u Alexandra Dobolyi f'isem il-grupp PSE, (B6-0400/2005);

Georg Jarzembowski, Hartmut Nassauer u Ursula Stenzel f'isem il-grupp PPE-DE, (B6-0405/2005).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.7 ta' Minuti ta' 07.07.2005.

10.   Dinja mingħajr mini (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Dinja mingħajr mini

Douglas Alexander (President tal-Kunsill fil-karika) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Geoffrey Van Orden f'isem il-grupp PPE-DE, Ana Maria Gomes f'isem il-grupp PSE, Jelko Kacin f'isem il-grupp ALDE, Caroline Lucas f'isem il-grupp Verts/ALE, u Douglas Alexander.

Proposti għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

Angelika Beer, Caroline Lucas u Raül Romeva i Rueda f'isem il-grupp Verts/ALE, (B6-0414/2005);

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin u Philippe Morillon f'isem il-grupp ALDE, (B6-0423/2005);

Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro, Gabriele Zimmer u Adamos Adamou f'isem il-grupp GUE/NGL, (B6-0425/2005);

Geoffrey Van Orden u Karl von Wogau f'isem il-grupp PPE-DE, (B6-0427/2005);

Ana Maria Gomes u Jan Marinus Wiersma f'isem il-grupp PSE, (B6-0429/2005);

Ģirts Valdis Kristovskis f'isem il-grupp UEN, (B6-0440/2005).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.8 ta' Minuti ta' 07.07.2005.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-mistoqsijiet: 17.50 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 18.05)

IPPRESIEDA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Viċi President

11.   Ħin tal-mistoqsijiet (Kunsill)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kunsill (B6-0247/2005).

Mistoqsija 1 (Dimitrios Papadimoulis):

Douglas Alexander (President tal-Kunsill fil-karika) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Dimitrios Papadimoulis u David Martin.

Mistoqsija 2 (Sajjad Karim):

Douglas Alexander (President tal-Kunsill fil-karika) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Sajjad Karim.

Mistoqsija 3 (Sarah Ludford):

Douglas Alexander (President tal-Kunsill fil-karika) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Sarah Ludford.

Mistoqsija 4 (Jonas Sjöstedt):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Jonas Sjöstedt, David Martin u Åsa Westlund.

Mistoqsija 5 (Chris Davies):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Chris Davies.

Mistoqsija 6 (Simon Coveney):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Mairead McGuinness (sostitut ta' l-awtur).

Mistoqsija 7 (Claude Moraes):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Claude Moraes, Philip Bushill-Matthews u Charles Tannock.

Mistoqsija 8 (Robert Evans):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Robert Evans u Mairead McGuinness.

Mistoqsija 9 (Paulo Casaca):

Mistoqsija 10 (Charles Tannock):

Mistoqsija 11 (Frédérique Ries):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsijiet kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Paulo Casaca, Charles Tannock, Frédérique Ries u Ryszard Czarnecki.

Il-mistoqsija 12 skadiet minħabba li l-awtur tagħha ma kienx preżenti.

Mistoqsija 13 (James Hugh Allister):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' James Hugh Allister u Richard Corbett.

Mistoqsija 14 (Willy Meyer Pleite):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Willy Meyer Pleite.

Mistoqsija 15 (Bill Newton Dunn):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Bill Newton Dunn.

Mistoqsija 16 (David Martin):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' David Martin u Gay Mitchell.

Il-mistoqsija 17 skadiet minħabba li l-awtur tagħha ma kienx preżenti.

Mistoqsija 18 (Philip Bushill-Matthews):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija supplimentari ta' Erna Hennicot-Schoepges.

Mistoqsija 19 (Gay Mitchell):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Gay Mitchell.

Mistoqsija 20 (Bernd Posselt):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Bernd Posselt.

Mistoqsija 21 (Panagiotis Beglitis):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Panagiotis Beglitis.

Mistoqsija 22 (Jacek Protasiewicz):

Douglas Alexander wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Bogusław Sonik (sostitut ta' l-awtur).

Il-mistoqsijiet minn 23 sa 43 se jingħataw tweġiba bil-miktub aktar 'il quddiem.

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kunsill intemm.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.30 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00)

IPPRESIEDA: Luigi COCILOVO

Viċi President

12.   Talba għall-ħarsien ta' l-immunità parlamentari

Giovanni Claudio Fava kien ippreżenta talba bil-miktub lill-President fil-05.07.2005 sabiex il-Parlament jinterveni ma' l-awtoritajiet kompetenti Taljani għall-ħarsien ta' l-immunità parlamentari son fil-proċeduri legali li qed isiru fil-Qorti ta' Palerme.

It-talba ġiet mgħoddija lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI, skond l-Artikolu 6(3) tar-Regoli ta' Proċedura.

13.   Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE/Żvizzera: 1. Acquis ta' Schengen, 2. Determinazzjoni ta' l-Istat responsabbli minn applikazzjoni għall-kenn politiku * (dibattitu)

Rapport

1.

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konkluzzjoni, f'isem il-Komunità Ewropea tal-ftehim bejn il- Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera għall-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta' l-acquis ta' Schengen

[13054/2004 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS)]

2.

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea tal-ftehima bejn il- Komunità Ewropea u l-Iżvizzera dwar kriterji u mekkaniżmi li jwasslu għad-determinazzjoni ta' liema Stat huwa responsabbli minn applikazzjoni għall-kenn magħmula fi Stat Membru jew fl-Isvizzera

[13049/2004 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS)]

Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Intern.

Rapporteur: Timothy Kirkhope (A6-0201/2005)

Tkellem Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni).

Timothy Kirkhope ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Karl von Wogau f'isem il-grupp PPE-DE, Andreas Schwab, Carlos Coelho u Benita Ferrero-Waldner.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.3 ta' Minuti ta' 07.07.2005.

14.   L-impatt ta' attivitajiet ta' self tal-Komunità Ewropea f'pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw (dibattitu)

Rapport L-impatt ta' attivitajiet ta' self tal-Komunità Ewropea f'pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw (2004/2213(INI)) — Kumitat dwar l-Iżvilupp.

Rapporteur: Gabriele Zimmer (A6-0183/2005)

Gabriele Zimmer ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Louis Michel (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Nirj Deva f'isem il-grupp PPE-DE, Alexandra Dobolyi f'isem il-grupp PSE, Frithjof Schmidt f'isem ilgrupp Verts/ALE, Alessandro Battilocchio Membru mhux affiljat, u Louis Michel.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.9 ta' Minuti ta' 07.07.2005.

15.   Implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni komunitarju FLEGT (Infurzar tal-Liġi tal-Foresti, Tmexxija u Kummerċ) (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni komunitarju FLEGT (Infurzar tal-Liġi tal-Foresti, Tmexxija u Kummerċ)

Louis Michel (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: John Bowis f'isem il-grupp PPE-DE, Linda McAvan f'isem il-grupp PSE, u Fiona Hall f'isem il-grupp ALDE.

IPPRESIEDA: Manuel António dos SANTOS

Viċi President

Tkellmu: Ilda Figueiredo f'isem il-grupp GUE/NGL, Chris Davies u Louis Michel.

Proposta għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skond l-Artikolu 103(2):

Anders Wijkman u John Bowis f'isem il-grupp PPE-DE, Guido Sacconi, Linda McAvan, Glenys Kinnock u Marie-Arlette Carlotti f'isem il-grupp PSE, Chris Davies u Fiona Hall f'isem il-grupp ALDE, Satu Hassi, Monica Frassoni u Alain Lipietz f'isem il-grupp Verts/ALE, Jonas Sjöstedt u Ilda Figueiredo f'isem ilgrupp GUE/NGL, Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis u Inese Vaidere f'isem il-grupp UEN, Johannes Blokland, (B6-0412/2005)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.10 ta' Minuti ta' 07.07.2005.

16.   Kompensazzjoni u sald fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Rapport Kompensazzjoni u sald fl-Unjoni Ewropea (2004/2185(INI)) — Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Piia-Noora Kauppi (A6-0180/2005)

Tkellem Louis Michel (Membru tal-Kummissjoni).

Piia-Noora Kauppi ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Astrid Lulling f'isem il-grupp PPE-DE, Ieke van den Burg f'isem il-grupp PSE, Margarita Starkevičiūtė f'isem il-grupp ALDE, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Benoît Hamon u Louis Michel.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.11 ta' Minuti ta' 07.07.2005.

17.   Is-sitwazzjoni fil-Bulgarija wara l-elezzjonijiet — progress imwettaq fit-triq lejn l-adeżjoni mill-Bulgarija u r-Rumanija b'ħarsa lejn ir-rapport ta' progress li jmiss. (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni fil-Bulgarija wara l-elezzjonijiet — progress imwettaq fit-triq lejn l-adeżjoni mill-Bulgarija u r-Rumanija b'ħarsa lejn ir-rapport ta' progress li jmiss.

Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Othmar Karas f'isem il-grupp PPE-DE, Alexandra Dobolyi f'isem il-grupp PSE, Milan Horáček f'isem il-grupp Verts/ALE, Hartmut Nassauer, Kinga Gál, Geoffrey Van Orden, Christopher Beazley, Jacques Toubon u Olli Rehn.

Proposti għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

Graham Watson f'isem il-grupp ALDE, fuq l-għoti ta' merħba lill-osservaturi mill-Bulgarija u r-Rumanija (B6-0443/2005);

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici u Alexandra Dobolyi f'isem il-grupp PSE, fuq il-proċess tas-sħubija tal-Bulgarija u r-Rumanija (B6-0445/2005);

Othmar Karas f'isem il-grupp PPE-DE, fuq osservaturi mill-Bulgarija u r-Rumanija (B6-0446/2005);

Joost Lagendijk u Rebecca Harms f'isem il-grupp Verts/ALE, fuq is-sitwazzjoni fil-Bulgarija wara l-elezzjonijiet u l-progress li sar mill-Bulgarija u r-Rumanija fil-kuntest tar-rapport ta' progress li jmiss (B6-0447/2005);

André Brie f'isem il-grupp GUE/NGL, fuq il-proċess tas-sħubija tal-Bulgarija u r-Rumanija (B6-0448/2005).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.12 ta' Minuti ta' 07.07.2005.

18.   Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-sessjoni ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument “Aġenda” PE 357.481/OJJE).

19.   Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.15.

Julian Priestley

Segretarju Ġenerali

Alejo Vidal-Quadras Roca

Viċi President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


ANNESS I

RIŻULTATI TAL-VOTAZZJONIJIET

Abbrevjazzjonijiet u simboli

+

adottat

-

irrifjutat/a

skadut/a

Ir

irtirat/a

VSI (..., ..., ...)

votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet (favur, kontra, astenew)

VE (..., ..., ...)

votazzjoni elettronika (favur, kontra, astenew)

Vmaq

votazzjoni maqsuma

Vsep

votazzjoni separata

em

emenda

EmK

emenda ta' kompromess

PK

parti korrispondenti

EmT

emenda li tħassar

=

emendi identiċi

§

paragrafu

Art

Artikolu

Pre

premessa

MOZ

mozzjoni għal riżoluzzjoni

MOZK

mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta

SIG

votazzjoni sigrieta

1.   Protezzjoni ta' passiġġieri ta' vetturi fil-każ ta' ħabta ***

Rakkomandazzjoni: Enrique BARÓN CRESPO (A6-0218/2005)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

RCV /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

2.   Sustanzi perikolużi f'tagħmir elettriku u elettroniku

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B6-0392/2005

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

RCV /VE — rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0392/2005 ENVI Kumitat

votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

 

+

 

3.   Privattiva għal invenzjonijiet implimentati bil-kompjuter ***II

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Michel ROCARD (A6-0207/2005)

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

RCV /VE — rimarki

Rifjut ta' pożizzjoni komuni

62=

65=

71=

IND/DEM, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

VSI

+

648, 14, 18

pożizzjoni komuni rrifjutata l-att ma ġiex aċċettat

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

PPE-DE, ALDE, IND/DEM, Verts/ALE, GUE/NGL: emi 62, 65 u 71

4.   Ħolqien ta' Reġistru Ewropew dwar l-Emissjoni u t-Trasferiment ta' Sustanzi li Jniġġsu ***I

Rapport: Johannes BLOKLAND (A6-0169/2005)

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

RCV /VE — rimarki

Blokk Nr 1 — pakkett ta' kompromess

1-4

9-10

12

15-16

25-52

kumitat

PPE-DE, PSE, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, IND/DEM

 

+

 

Blokk Nr 2 - Emendi tal-kumitat

5-8

11

13-14

17-24

kumitat

 

 

Anness 1, punt 7a

§

test oriġinali

Vsep

+

 

rek 9

53

PPE-DE IND/DEM

VSI

+

554, 82, 16

votazzjoni: proposta emendata

 

+

 

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva

 

+

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

Verts/ALE em 53

Talba għal votazzjoni separata

ALDE: Anness 1, punt 7a

5.   Fond ta' Żvilupp Reġjonali Ewropew, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni

Interim report: Konstantinos HATZIDAKIS (A6-0177/2005)

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

RCV /VE — rimarki

qabel § 1

28

GUE/NGL

Vmaq

 

 

1/VSI

-

113, 535, 5

2/VSI

-

65, 587, 10

wara l-§ 1

42

PPE-DE