It-Trattat ta’ Maastricht dwar l-Unjoni Ewropea

 

SOMMARJU TA’:

It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

X’INHU L-GĦAN TAT-TRATTAT?

PUNTI EWLENIN

Il-Komunitajiet Ewropej (l-ewwel pilastru)

Dan jiġbor l-attivitajiet tradizzjonali, il-proċeduri tax-xogħol u tat-teħid tad-deċiżjonijiet tat-tliet organizzazzjonijiet oriġinali tal-UE:

Il-politika estera u ta’ sigurtà komuni (it-tieni pilastru)

Dan għandu l-għan li:

Kooperazzjoni dwar il-ġustizzja u l-affarijiet interni (it-tielet pilastru)

Dan għandu l-għan li jipprovdi lill-pubbliku b’livell għoli ta’ sikurezza billi:

L-unjoni ekonomika u monetarja

Il-pajjiżi tal-UE jeħtiġilhom:

Munita komuni (l-euro)

Din:

Politiki ġodda

L-UE tingħata r-responsabbiltà għal:

Protokoll soċjali

Iċ-ċittadinanza Ewropea

Din tagħti lil kull ċittadin ta’ pajjiż tal-UE d-dritt li:

Bidliet istituzzjonali

Dawn jinkludu:

MINN META JAPPLIKA T-TRATTAT?

Huwa ġie ffirmat fis-7 ta’ Frar 1992 u daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Novembru 1993.

SFOND

Uffiċjalment magħruf bħala t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattat ta’ Maastricht immarka l-bidu għal “stadju ġdid fil-proċess tal-ħolqien ta’ unjoni dejjem eqreb fost il-popli tal-Ewropa” billi ta lill-komunitajiet preċedenti dimensjoni politika.

DOKUMENT EWLIENI

It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (ĠU C 191, 29.7.1992, pp. 1-112)

l-aħħar aġġornament 21.03.2018(1) Ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea u jsir pajjiż terz (pajjiż mhux tal-UE) mill-1 ta’ Frar 2020.