It-Trattat ta' Ruma (KEE)

 

SOMMARJU TA’:

Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea (Trattat tal-KEE)

X’INHU L-GĦAN TAT-TRATTAT?

PUNTI EWLENIN

Objettivi

Għanijiet speċifiċi

Il-firmatarji qablu li:

Suq komuni

It-trattat:

L-unjoni doganali

Politiki konġunti

Istituzzjonijiet

META APPLIKA T-TRATTAT?

Iffirmat fil-25 ta' Marzu 1957, dan beda japplika mill-1 ta' Jannar 1958.

SFOND

Għal aktar tagħrif, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea (mhux ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali)

L-emendi suċċessivi għat-trattat ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata hija biss bħala referenza.

l-aħħar aġġornament 14.03.2017