It-Trattat ta’ Nizza

 

SOMMARJU TA’:

It-Trattat ta’ Nizza

X’INHU L-GĦAN TAT-TRATTAT?

PUNTI EWLENIN

L-istituzzjonijiet tal-UE isiru aktar leġittimi u aktar effiċjenti fil-perspettiva tas-sħubija estiża tal-UE

Bidliet ewlenin oħrajn li t-Trattat ġab miegħu

MINN META JAPPLIKA T-TRATTAT?

Iffirmat fis-26 ta’ Frar 2001, it-Trattat daħal fis-seħħ fl-1 ta’ April 2003. Madanakollu, xi wħud mir-regoli tiegħu bdew jiġu implimentati aktar tard.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Sentenza preliminari: sentenza mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea bħala tweġiba għal mistoqsija minn qorti nazzjonali dwar l-interpretazzjoni jew il-validità tal-liġi Ewropea, u b’hekk tikkontribwixxi għall-applikazzjoni uniformi tal-liġi tal-UE.

DOKUMENT EWLIENI

It-Trattat ta’ Nizza li jemenda t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattati li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej u ċerti atti relatati (ĠU C 80, 10.3.2001, pp. 1–87)

DOKUMENTI RELATATI

It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea — verżjoni konsolidata 1992 (ĠU C 191, 29.7.1992, pp. 1-112)

It-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea — verżjoni konsolidata 2002 (ĠU C 325, 24.12.2002, pp. 33-184)

l-aħħar aġġornament 21.03.2018(1) Ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea u jsir pajjiż terz (pajjiż mhux tal-UE) mill-1 ta’ Frar 2020.