Drittijiet tal-passiġġieri meta jivvjaġġaw bil-baħar jew minn passaġġi fuq l-ilma interni

Il-passiġġieri, inklużi dawk b'diżabbiltà jew b'mobbiltà mnaqqsa, li jivvjaġġaw bil-baħar jew minn passaġġi fuq l-ilma interni, igawdu mill-istess drittijiet kull fejn jivvjaġġaw fl-Unjoni Ewropea (UE). Dawn id-drittijiet, inkluż id-dritt għal informazzjoni jew kumpens fil-każ ta' dewmien jew kanċellazzjoni, jikkomplementaw drittijiet simili għal passiġġieri li jivvjaġġaw bl-ajru, bil-ferrovija, bil-karozzi tal-linja u l-kowċis.

ATT

Regolament (UE) Nru 1177/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 dwar id-drittijiet tal-passiġġieri meta jivvjaġġaw bil-baħar jew minn passaġġi fuq l-ilma interni u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004

SOMMARJU

Il-passiġġieri, inklużi dawk b'diżabbiltà jew b'mobbiltà mnaqqsa, li jivvjaġġaw bil-baħar jew minn passaġġi fuq l-ilma interni, igawdu mill-istess drittijiet kull fejn jivvjaġġaw fl-Unjoni Ewropea (UE). Dawn id-drittijiet, inkluż id-dritt għal informazzjoni jew kumpens fil-każ ta' dewmien jew kanċellazzjoni, jikkomplementaw drittijiet simili għal passiġġieri li jivvjaġġaw bl-ajru, bil-ferrovija, bil-karozzi tal-linja u l-kowċis.

X’JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

Dan jistabbilixxi d-drittijiet tal-passiġġieri kollha, inklużi l-persuni b'diżabbiltà u b'mobbiltà mnaqqsa, meta jivvjaġġaw bil-baħar jew permezz tal-passaġġi fuq l-ilma interni fi ħdan l-UE.

PUNTI EWLENIN

Dawn id-drittijiet japplikaw għall-passiġġieri li jivvjaġġaw fl-UE fuq vapuretti u bastimenti tal-kruċiera fuq il-baħar, xmajjar, għadajjar u kanali.

Dawn jinkludu:

Mill-31 ta' Diċembru2012, ir-Regolament 392/2009 dwar ir-responsabbiltà ta’ trasportaturi ta' passiġġieri bil-baħar ikopri wkoll lill-passiġġieri fil-każ ta' telf jew ħsara li tirriżulta minn aċċident.

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Mit-18 ta' Diċembru 2012.

SFOND

Websajt tal-Kummissjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-passiġġieri - trasport bil-baħar

Wara t-tifqigħa tal-COVID-19 u l-introduzzjoni ta’ miżuri biex tindirizza l-impatt tal-kriżi, il-Kummissjoni Ewropea adottat:

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Regolament (UE) Nru 1177/2010

6.1.2011

-

ĠU L 334, 17.12.2010, p. 1-16

ATTI RELATATI

Regolament (KE) Nru 392/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar ir-responsabbiltà ta’ trasportaturi ta' passiġġieri bil-baħar fil-każ ta' aċċidenti (ĠU L 131, 28.5.2015, p. 24-46).

l-aħħar aġġornament 02.06.2020